Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
9.15 MB
2020-12-11 15:44:52
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
411
870
Kanizsa 2010. 018-021. szám május

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XXII. évfolyam 18. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2010. május 6. Kanizsa
Egy kattintás
weblapunkra,
és naponta friss híreket,
tudósításokat,
riportokat olvashat.
Tekintse meg
KÉPGALÉRIÁNKAT,
írjon FÓRUMUNKBA,
vagy adjon fel
INGYENES
APRÓHIRDETÉST
(regisztrációhoz kötött)
www.kanizsaujsag.hu
Átvállalom építkezése összes
szakmai terhét!
„GONDOLATTÓL
KULCSÁTADÁSIG”
􀂊 épülettervezés 􀂊 beruházás
lebonyolítása 􀂊 építési műszaki
ellenőrzés 􀂊 felelős műszaki
vezetés 􀂊 projektvezetés
􀂊 teljeskörű ingatlanfejlesztés
􀂊 ingyenes szaktanácsadás
Balassa Béla építészmérnök
+3630/9019013,
balassa.bela@ynet.hu
Referenciajegyzék: members.chello.hu/balassab
Ismét maskarába bújtak
városunk középiskoláinak végzős diákjai.
A szombati ballagásokat megelőzve pénteken
mindannyian buliztak még egyet a bolondballagáson. Idén a
Batthyány Lajos Gimnáziumból 189, a Cserháti Sándor Szakközépiskolából
131, a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumból 175, a Zsigmondy-
Széchenyi Szakközépiskolából 169 végzős ballag el, s ad
számot megszerzett tudásáról.
Hétfőn a művelődési intézmény
színházi előcsarnokában először a
hevesis diákok versmondói adtak
műsort, majd a tanulók rajzaiból
összeállított kiállítást Somogyi Katalin,
az iskola igazgatóhelyettese nyitotta
meg. A műsor után megkoszorúzták
Hevesi Sándor fejszobrát és a
Fő úti szülőházán lévő emléktáblát.
Az érdeklődők délután közönségtalálkozón
vehettek részt a zalaegerszegi
Hevesi Sándor Színház vezetőivel.
A vendégekkel, Besenczi Árpád
igazgatóval és Sztarenki Pál főrendezővel
Tóthné Hegedűs Erzsébet
beszélgetett. Kedden a HSMK
színháztermében Bálint Ágnes és
Rossa László művét, A Futrinka utca
lakói című zenés mesejátékot
nézhették meg a gyerekek a Fogi
Színház előadásában. Szerdán a Hevesi
Iskola művészeti csoportjainak
bemutatója és a Hevesi Sándor versés
prózamondó pályázat eredményhirdetése
zárta a három napos megemlékezést.
Köszöntőt Balogh László
OKISB elnök mondott.
B.E.
Kanizsa 2 – Krónika 2010. május 6.
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa,
Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801
Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős
vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztésért
felelős: Huszár József, tel.:+3630/512-0855
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
(93)
Birkner Zoltán, a Pannon
Egyetem Nagykanizsai Kampuszának
igazgatója és Lábodi
István projektmenedzser sajtótájékoztatón
számolt be a horvát-
magyar kölcsönös turizmusfejlesztő
program sikeréről,
melynek keretében nagyszabású
közös fejlesztési tervekben is
gondolkodhatnak a Dél-Dunántúli
és a térséggel határos horvát
területek idegenforgalomban
jártas és gondolkodó közösségei.
A konzorciumvezetés jogát
amúgy a PEN Kampusza és Turizmus
Tanszéke nyerte el, s olyan
terméktervek kidolgozása lesz a fő
cél, melyek alapul szolgálnak a
fent említett program későbbi turisztikai
pályázatainak kiírásához.
Ahogy Birkner Zoltán fogalmazott,
a PEN célja, hogy minél több
hasonló nemzetközi projektbe kerülhessen
be, s a horvát-magyar
határon átnyúló együttműködési
programhoz (IPA) való csatlakozás
is remek referencia az elkövetkezendőkre,
különösképp úgy, hogy
a szóban forgó projektben vezető
szerepet tölthet be az intézmény.
Lábodi István pedig kiemelte, a
régió-fejlesztésben úttörő kezdeményezés
előtt állnak, mely számos
kitörési lehetőséget adhat a
turisztika területén ténykedő alapítványnak,
egyesületnek vagy éppen
kistérségeknek.
Aprojekt szakmai partnerei többek
között nemzeti parkok, magyar
oldalról a Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztérium, illetve
horvát részről a turizmusért felelős
minisztérium.
P.L.
Vezetői és
koordinátori
szerepben
Emléknapok Hevesi Sándor tiszteletére
Közös projektbe kezdett a
Nagykanizsa és Térsége TISZK
Nonprofit Kft. és a CISCO Systems
Magyarország Kft. Munkaprogramjuk
fő célja az informatikai
képzés megújítása városunkban.
ACISCO álláspontja, hogy az informatikai
fejlődést követnie kell a
tananyagoknak is, ezért a cég mindig
biztosít erőforrásokat ennek elérésére.
– mondta el Béni Gabriella,
a Cisco Hálózati Akadémia magyarországi
programvezetője.
Az Akadémia új tananyaga, az
IT Alapismeretek segítséget nyújt
minden korosztály számára a számítógépek
és laptopok kezeléséhez,
bővítéséhez, hibaelhárításához,
a számítógépen futó programok
telepítéséhez, a hardveres és
szoftveres hibák felismeréséhez és
javításához.
Ez év márciusában elindult egy
próbaképzés a Zsigmondy Vilmos
és Széchenyi István Szakképző Iskolában,
mely azt hivatott bizonyítani,
hogy aki ezt a képzést és a hiányzó
ECDL tartalmakat pótló
plusz tíz órát elvégzi, képes az
ECDL 1, 2 és 7 modulvizsgákat sikeresen
letenni. Ez a feltétele annak,
hogy szeptembertől mindenkinek,
aki elvégzi ezt a tanfolyamot
vizsgamentesség járjon az
ECDL említett moduljaiból.
S.E.
Városunk szülötte, Hevesi Sándor rendező, színházigazgató, kritikus, író,
műfordító születésének 137. évfordulója alkalmából emléknapokat szervezett
névadója tiszteletére a HSMK és a Hevesi Sándor Általános Iskola.
Az informatikai képzés megújítása
Immár tíz évre tekint vissza a
nagykanizsai Zrínyi Miklós Általános
Iskola és a holmestrandi (Norvégia)
Botne Skole kapcsolata.
Mindeddig felnőttek vettek csak
részt a cserekapcsolatban, először
az idén került sor diákok közös
munkájára. A Jövő – Remények –
Álmok című projektben a norvégok
részéről tizenöt tanuló és négy
felnőtt, a vendéglátó iskolából huszonnégy
diák és a Zrínyi pedagógusai
vettek részt.
A márciusi előlátogatás során öt
altémát választottak ki a gyerekek:
környezetvédelem, összefogás, oktatás,
időutazás és új bolygó keresése.
Nagysikerű, közös előadás zárta a hét
napos munkát a Medgyaszay Házban.
Öt vegyes csoportban mindenki
a saját érdeklődésének megfelelő
témához csatlakozott. Az ötleteket
a gyerekek találták ki, a tanárok
csupán koordinálták, segítették a
folyamatot. Közös nyelvként az
angol használták.
Aprojekt fő célja az volt, hogy a
különböző kultúrából érkező gyerekek
megtanulják egymás véleményének
tiszteletben tartását,
egymás elfogadását, és az idegen
nyelven kívül a tánc és a zene
nyelvén való önkifejezést.
K.H.
Norvég-magyar kulturális hét a Zrínyiben
Kanizsa – 2010. május 6. Értékrend 3
A Város Napja alkalmából
Nagykanizsa művészeti életében
végzett több évtizedes kiemelkedő
munkájáért „Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Díszpolgára”
kitüntető címet adományozott
a közgyűlés Fentős Ferenc
nyugalmazott zeneiskolai igazgatónak.
A nyolcvannégy éves
díszpolgárunkkal a zene iránt
érzett érdeklődéséről, szeretetéről
Kinizsi utcai otthonában beszélgettünk.
– Már kisgyermek koromban
megfogott a zene. Bár édesanyám
nagyon szépen énekelt, első találkozásom
a zenével a Királyi Pál
utcai lakásunk közelében történt.
Sarokházban laktunk a Halász
fényképész műtermének közelében,
s a kerítés bástyájára ülve
gyakran hallottam a fényképész fiát
hegedülni. Olyan szépen játszott,
hogy a hegedű hangja gyakran
még a vacsoraidőt is elfeledtette
velem. Hét-nyolc évesen elhatároztam,
felnőttként hegedűoktatással
foglalkozom. Első vonós
hangszeremhez édesapám egy ismerőse
révén jutottam, aki tartozása
fejében felajánlotta nekünk a
hegedűjét. Tanulmányaimat a Királyi
Pál utca 1/B. alatti Zeneiskola
helyiségében kezdtem, s annak
átköltözése után a negyvenes
években a mai Sugár utcai épületben
folytattam. Zenetanárom,
Ivánkovics Ferenc később az iskola
igazgatója lett.
Fentős Ferenc hegedűtanári diplomáját
Pécsett, a Zeneművészeti
Szakiskola tanárképző tagozatán
szerezte meg. A Nagykanizsai Állami
Zeneiskolában 1953-tól
1999-ig, negyvenhat éven át tanított.
1962-től igazgatóhelyettese,
1972-87 között igazgatója volt.
1950-től a Nagykanizsai Szimfonikus
Zenekar tagja, harmincöt
évig koncertmestere. Tizenhét évig
vezetője a Városi Úttörő Vonószenekarnak.
Tagja a Magyar Zeneművészek
Szövetségének. A Kanizsai
Enciklopédia zenetörténeti
szócikkeinek szerzője, és társszerzője
a Nagykanizsai Szimfonikus
Zenekar történetét 1921-1996-ig
feldolgozó kiadványnak. Idézzünk
néhány gondolatot a kötetből:
„Egy város arculatát minden
korban meghatározta, hogy lakói
miként viszonyultak a művészethez.
Nagykanizsa nagy kulturális
hagyományt mondhat magáénak.
Polgárai mindig szívesen áldoztak
a művelődés, a művészet ügyéért.
Különösen a zenekultúrának volt
és van nagy becsülete ebben a városban.
A Zeneiskola, amely a Dunántúl
egyik első zeneoktatási intézménye,
magas zenei igényt alapozott
meg. A közös muzsikálás nemes
szenvedélye azonban nemcsak
egy szűkebb közösség kedvtelésének
számított, hanem mindig szervesen
beletartozott ezen pezsgő település
egész társadalmi életébe.
Nagyon nagy öröm, hogy zenekarunk
és iskolánk évfordulóit a Millecentenárium
évében ünnepelhetjük.
A közös megemlékezés évszámait
a sors, tartalmát az a lényeges
összefüggés adja, amely a két
intézmény munkáját összetartja.
Az, hogy az együttes tagságának
80 százalékát a zeneiskola tanárai
és növendékei adják. Köszönet a
város polgárainak és mindenkori
vezetésének, hogy ennyi éven keresztül
ragaszkodva megtartottak
bennünket. Jellemzi Nagykanizsa
hozzáállását már maga az alapítások
dátuma is. Abban az időben
(1921 és 1926) zeneiskola mindössze
20 körül volt Magyarországon,
szimfonikus zenekar talán
még kevesebb. Hogy mi tette lehetővé
azt az aktív művészeti életet,
amelyet a 75 év jellemez, erre álljon
itt néhány történetünket megelőző
esemény. A századfordulóra
jellemző zenei élet Nagykanizsán:
Itt koncertezett Auer Lipót (1864,
1881), Pablo Sarasate (1877),
Joachim József (1880), Reményi
Ede (1891). Jiilm Kubelik (1900),
Gcycr Stefi (1902), Szigeti József
(1905, 1908, 1925, 1937), Koncz
János (1921. 1926), Waldbauer-
Kepely vonósnégyes (1922),
Hubay Jenő (1927), Zathurcczky
Ede (1934).”
Fentős Ferenc zeneiskolát szervezett
Letenyén, s közreműködött
a megye több településén, valamint
Csurgón és Kaposváron
olyan feladatokban, ahol az ifjúság
zenei nevelésén túl fontosnak tartották
a felnőttek zenei ízlésének
fejlesztését is.
– Annak idején, igazgató és koncertmesterként
nagyon jó kapcsolatot
alakítottunk ki a Filharmóniai
Társasággal. Gyakran kérhettem
szép műsorokat Strém Kálmántól,
az ifjúsági hangversenyek
szervezőjétől, aki mindig figyelembe
vette a kanizsaiak kívánságát.
Beszélgetésünk közben Fentős
Ferenc kezébe vette az 1855-ben
Franciaországban készült hegedűjét.
Húrjait pengetve megjegyezte:
Nem könnyű hangszer! Szép megszólaltatásban
nem könnyű visszaadni
a hangokat. Jó hallás és fizikai
adottság kell hozzá. A komolyzene
megvigasztal és örömet is ad
egyszerre. Kikapcsolja az embert a
gondokból.
Minden második nap játszik rajta,
gyakorol, felfrissíti emlékezetében
az egyes műveket. Hubay Jenő,
Paganini, Mozart, a legkedvesebb
zeneszerzőinek művei kelnek
életre a szobákban. A falakon tájképek,
virágok és csendéletek szemet-
lelket nyugtató látványa.
Mintha csak azt sugallnák, kezdődhet
a hangverseny. A tanár úr
észreveszi kíváncsiságomat, s elmondja,
a képek nagy részét feleségének
édesapja készítette. Pfeiffer
György kitüntetett gazdálkodó
volt, s szabadidejében szenvedélyesen
festett. Aztán egy érettségi
után készült fotóját nézzük meg,
Tüttő Jenő fényképész felvételét,
aki szintén játszott a Városi Szimfonikus
Zenekarban.
– A vendégek is hallhatnak itt
zeneszót? – kérdem önkéntelenül.
– Igen, szívesen játszom nekik,
és meg is köszönik – tette hozzá.
– Kint az udvarban tarka színekben
pompáznak a cserjék, a szobákba
beragyog a nap. Hol gyakorol
legszívesebben?
– Itt bent a lakásban. A házunk
előtt járnak el az emberek az Izzóba
dolgozni. Időnként megjegyzik
az ablak alatt, hogy szépen szól a
hegedű. Ez a dicséret nagyon jól
esik. – Míg a feleség, Gizike fényképezéshez
készíti elő a díszpolgári
kitüntetést, a tanár úr megjegyzi:
– Nagyon örültem az elismerésnek.
Szívesen emlékszem
vissza 1970. december 14-ére,
amikor az Úttörőház nagytermében
előadtam Mozart G-dúr hegedűversenyét.
A Nagykanizsai
Szimfonikus Zenekart Noll Ferenc
karnagy, zeneiskolai tanár vezényelte.
Büszke vagyok arra is,
hogy a tantestület örökös igazgatói
címet adott. Megkaptam a Város
Kultúrájáért járó elismerést,
és 2005 augusztusában a Magyar
Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjével
is kitüntettek érdemes és
eredményes munkásságom elismeréseként.
Ez utóbbiak felsorolására már
Gizike bíztatta. Fentős Ferenc a
kanizsai hangversenyek rendszeres
látogatója. Nem hivalkodó,
csendes személyiségével gyakorta
találkozunk az utcán. Gyalogosan,
hisz egy ideje letette a kerékpárját.
Miközben beszélgetünk, arra gondolok,
az izzósokon kívül Fentős
Ferenc muzsikája talán egyszer
megállít az ablaka alatt valakit, aki
szintén kedvét leli a hangszerben,
és szövetséget köt a hegedűvel…
Bakonyi Erzsébet
Aki már gyermekként szövetséget kötött a hegedűvel
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A legutóbbi közgyűlés sem
volt vitáktól mentes, s nem lepődött
meg senki, hogy a városatyák
ezúttal sem értettek egyet
mindenben.
Soros előtt soron kívüli ülésen
tárgyaltak a képviselők a Rehabilitációs
szolgáltatások fejlesztése című
kórházi pályázat benyújtásáról.
Erről a napirendről már a márciusi
ülésen is szó esett, de döntés csak
most született: dr. Brünner Szilveszter
elmondása alapján a megvalósíthatósági
pályázat elkészült,
a pozitív elbírálást követően a rehabilitációs
ágyakat fogják fejleszteni.
Mivel nem sikerdíjas a pályázat,
tehát a készítők mindenképpen
megkapják a maguk kilenc millió
forintját, s Bárdosi Gábor (MSZP)
szerint szakmailag megalapozatlan
pályázatról van szó – mellyel szerinte
nem fognak nyerni –, ezért
nem tanácsolta a napirend megszavazását.
A végső döntés: tizenkilenc
igen, egy nem, két tartózkodás
mellett a napirend átment.
A határozatok kihirdetése után
javaslat született a Miklósfai Óvoda
bővítéses rekonstrukciójára beadandó
pályázat tárgyalásának elhalasztásáról.
Mivel a beadási határidőt
kitolták, a pályázatírók
több munkát tudnak belefektetni,
s így minden részletre kiterjedő,
precízebb anyag születhet. Szintén
levételre került a választókerületi
képviselői céltartalékról szóló napirendi
pont, ugyanis több esetben
hiányoznak a képviselők döntései.
Ezt a következő alkalommal tárgyalják.
Nagy vihart kavart a felvételre
javasolt napirendek közül az, amelyet
Cseresnyés Péter alpolgármester
terjesztett elő. A téma már sokadszorra
került napirendre vétel
elé, de eddig sosem tárgyalta a testület.
Egy, az ipari parkban lévő területről
van szó, amelyet egy befektető
szeretne megvásárolni, s
ezzel mintegy húsz új munkahelyet
teremtene. Nem utolsó sorban adót
fizetne a városnak – hangzottak el
az érvek. A polgármester nem
kívánta napirendre venni az témát,
mondván, az előterjesztés nem készült
el időben. Ezt az alpolgármester
és dr. Tuboly Marianna
jegyzőnő visszautasította. Marton
István polgármester a vita közben
„durcás kisfiúk”-nak nevezte a Fidesz-
frakció képviselőit, mely
megjegyzéshez sorban majd’ mindegyik
városatya hozzászólt. Bene
Csaba (Fidesz) azt kérte Marton
Istvántól, emelkedjen felül önmaga
és Cseresnyés Péter, valamint önmaga
és Tuboly Marianna között
fennálló feszültségen. Halász Gyula
(SZDSZ) azzal érvelt, hogy a
meghatározott összeg (az új értékbecslés
alapján 3810 forint/m2)
csak a kikiáltási ár, nem feltétlenül
ennyiért fog elkelni a terület. Cserti
Tibor (Városvédők) mondta ki a
lényeget: „dolgozzunk már tisztességesen”.
A hozzászólások végén
Bene Csaba jelezte, amennyiben a
polgármester nem szavaztat az ipari
park szóban forgó területének
versenytárgyaláson való eladásáról,
a jobb oldalon ülők felállnak,
befejezik a soros ülést, és rendkívülit
kezdeményeznek a halasztást
nem tűrő napirendek érdekében. A
többit nem kívánják megtárgyalni.
A kényszerszünetben Horváth
István (Kanizsáért Frakció) meggyőzte
frakciótársát, Marton Istvánt,
aki szavaztatott a napirendre
vételről, amelynek vitája során a
testület úgy döntött, lesz versenytárgyalás.
Új napirendként tárgyalta és fogadta
el a testület az önkormányzati
oktatási intézmények alapító
okiratainak módosítását, valamint
új parkolóhelyek építését a Berzsenyi,
a Corvin és a Garay utcákban.
Elfogadta a testület az Önkormányzat
2009. évi költségvetési
gazdálkodásáról szóló beszámolót,
valamint a 2009. évi pénzmaradvány
felosztásáról és a 2010. évi
költségvetéséről szóló 10/2010.
(III. 08.) számú rendeletének módosítását.
Nyílt ülésen kezdték, majd zárton,
s újra nyílton folytatták a képviselők
a vállalkozások támogatásáról
szóló rendelet újabb módosításáról
való értekezést, mely végül
nem ment át a szavazáson. Szintén
így járt a „Szenior díj”, melyet
azon hetven éven felüli kanizsai
polgárok kaptak volna, akik példás
szakmai múlttal rendelkeznek, s a
közéletben folyamatosan kiemelkedő
tevékenységet végeznek. A
testület szerint az évente a Város
Napján átadott elismerések ugyanezt
a célt szolgálják.
Huszonkilenc társasház adta be
pályázatát a termofor kémények
(egycsatornás gyűjtőkémények)
felújítására kiírt önkormányzati
felhívásra, mely az állam által
2009 decemberében kiírt pályázathoz
csatlakozik. Némi vitát váltott
ki az ügy, mivel a szükséges öszszegnek
körülbelül a fele szerepel
a költségvetésben. Viszont mindannyian
belátták, életveszély-elhárításról
van szó, s a folyamat elakadna,
ha nem szavaznák meg.
Kanizsa – 4 Közgyűlés 2010. május 6.
A legutóbbi közgyűlésen több
kimondottan rossz döntés is született,
de ezek közül az egyik olyan
horderejű, mely nem pusztán hátrányos
helyzetbe hozza a várost,
hanem tragikus következményekkel
is járhat. Ez pedig azon rendeletmódosítás
megtorpedózása volt,
mely kibővítette, pontosabban
egyenlősítette volna – az EU szabta
keretek között – a munkahelyteremtő
támogatásokat. Ugyanis
örömmel jelenthetem be, hogy a
jelenleg érvényben lévő szabályozás,
mely egy cégnek legfeljebb 10
új munkahely létesítéséhez nyújt
fejenként 500 eFt-os támogatást –
és a válság időszakában megfelelt
az igényeknek –, mára már elavultnak
tekinthető. Hosszas tárgyalások
után egy városunkban már eddig
is jelen lévő, megbízható vállalkozás,
összesen 150 fős létszámbővítést
tervez. Természetesen
ehhez szükségeltetik, hogy a
rendelet ne büntesse csak azért,
mert sok új munkahelyet létesítene.
Ezt az elképzelést örömmel karoltam
fel, hisz teljes mértékig közösségi
cél, hogy minél több álláshely
létesüljön a városban, arról
nem is beszélve, hogy a többlet helyi
adók révén például hány kilométer
útburkolat újulhatna meg.
Ráadásul a világgazdaság fellendülésével
több hasonló léptékű,
akár nagyobb vállalat Kanizsára
települése is realitás, így bíztam
abban, hogy a rendelet módosítása
ellenszavazat nélkül kerül elfogadásra.
Még én sem feltételeztem,
hogy a Fidesz és az SZDSZ ezt is
megfúrja, mintha nem lenne érdekelt
a beruházás megvalósulásában,
Kanizsa sikerében. Anapirend
vitája során azonban még egy cél
felsejlett előttem, amikor egy képviselő
azzal „érvelt”, hogy az ilyen
kérdéseket nem rendeleti úton, hanem
esetenként kéne elbírálni. Hirtelen
azt hittem rosszul hallok, hisz
a magyar valóságot ismerő emberhez
hasonlóan pontosan tudom,
hogy az egyedi elbírálás, a kivételezés
a korrupció legtermékenyebb
talaja, s mint ilyen, a banánköztársaságok
sajátja. Pontosan azt a balkáni
szemléletet tükrözi, miszerint
a pozitív döntés csakis a személyes
kapcsolat és a megfelelő ellentételezés
függvénye. Azt, amivel
szemben megválasztásom pillanatától
kezdve – és nem csak szavakkal
harcolok –, még ha ezért egykori
támogatóim el is fordultak tőlem.
Ezért is voltam konzekvensen
ellene minden olyan törekvésnek,
mely pozitív, vagy negatív értelemben
eltér az életszerű szabályozástól,
és a problémákat is általános
érvényű, hosszú távú döntésekkel
kívántam orvosolni. Ez
ugyanis azt az érzést erősíti mindenkiben,
hogy Nagykanizsa kiszámítható,
korrekt, ugyanakkor a
problémákat orvosolni képes partnere
minden itt élő embernek, és itt
működő vállalkozásnak egyaránt.
Jelen esetben nincs más választásom,
mint a közgyűlésben minél
hamarabb sikeresen rendezni a
kérdést, hogy a létszámbővülés
késlekedés nélkül megvalósulhasson.
Ebben kérem minden felelős
választópolgár segítségét – akik
szeretnének egy sikeres Nagykanizsán
élni –, gyakoroljanak nyomást
képviselőikre, hogy azok ne
érezhessék, következmények nélkül
gátolható a város fejlődése...
Nagykanizsa, 2010. május 4.
Marton István
polgármester
„Gyakoroljanak nyomást képviselőikre...”
Marton, Horváth és a sajtószabadság
A Stadler Petra személyi titkár
által készített előterjesztés
egyik vitatott pontja, miért kell
az önkormányzatnak a közvéleményben
már előítéletet keltő
offshore céggel üzletet kötni. A
dunavecsei székhelyű Magyar
Pályázatkészítő Iroda Zrt.-t
ugyanis az Essősy család mellett
egy Cipruson bejegyzett, a
Nicosia, Stasikratous 20/B.
szám alatti székhelyű Peninnah
Finance Limited tulajdonolja.
Milliós üzlet
offshore céggel?
Kanizsa – 2010. május 6. Közgyűlés 5
A Javaslat a Kanizsa TV Kft.,
Kanizsa Újság Kft., Nagykanizsai
Szociális Foglalkoztató Nonprofit
Kft., Kanizsa Uszoda Kft. elfogadott
2010. évi Üzleti Tervének
megfelelő költségvetési előirányzat
biztosítására című napirendi
pontnak csupán egy részét fogadta
el a testület: a Szociális Foglalkoztató
működésre kap 6 millió forintot,
a Kanizsa TV pedig fejlesztésre
25 milliót. Ennek a napirendnek
a kapcsán jegyezte meg Horváth
István képviselő, hogy a költségkímélés
leghatékonyabb módja a
Kanizsa Újság Kft. megszűntetése
lenne. A szavazáson ez nem ment
át, Marton István polgármester
azonban kijelentette, hogy a májusi
soros ülésre be fogja vinni dr.
Fodor Csaba (MSZP) javaslatát a
városi televízió és a városi újság
összevonásáról.
Elfogadták a képviselők a Tűzoltóság
2009. évi tevékenységéről
szóló beszámolót, valamint az Alapító
Okirat s a Szervezeti és Működési
Szabályzat módosításáról
szóló javaslatot. Döntöttek továbbá
a Tűzoltóság technikai eszközeinek
beszerzésére irányuló pályázat
beadásáról.
Módosították a Nagykanizsai
Regionális Szennyvíztársulás
Társulási Megállapodását, mivel
két falu, Liszó és Surd kimarad
ebből a projektből. Tóth Nándor
(Fidesz) a Szennyvíztársulás nevében
elmondta, a következő évtől
Nagykanizsát többletkiadás
terheli, ami a számítások szerint
45-ről 64%-ra nő. Idén januárban
már alá kellett volna írni a vonatkozó
szerződést, de a csúszások
miatt erre csak májusban kerülhet
sor. Ez hátráltatja a főtéri rekonstrukciót,
mert addig nincs értelme
elkezdeni, míg a csatornázás nem
valósul meg.
Határozott a testület a Nagykanizsa
Megyei Jogú Város funkcióbővítő
fejlesztése – Belvárosi akcióterületi
terv II. ütem keretében
benyújtandó pályázat részét képező,
átdolgozott Akcióterületi Tervről.
Bár Halász Gyula „totálisan
elhibázott”-nak titulálta az egész
projektet, a terv elfogadásra került.
A kért 2,5 millió forint helyett
csupán 1 millióval támogatták a
Kanizsa Kajak-Kenu Klub által
szervezett II. Kanizsai Sárkányhajó
bajnokságot, mivel a másik
szervező – a Kanizsa Turizmusáért
Egyesület – ugyanilyen irányú kérésének
már eleget tettek.
Tíz éve húzódó ügy a bajcsai
sportöltöző kérdése, s most is csak
hosszú jogi és egyéb fejtegetések
után jutottak dűlőre a képviselők.
Mivel a régit felújítani nem érdemes,
s egy konténer öltöző nagyjából
annyiba kerülne, mint egy épített,
ezért ez utóbbi mellett határozott
a közgyűlés. Karádi Ferenc
(Fidesz) felajánlotta a bajcsaiaknak,
hogy bajnoki mérkőzéseiket a
miklósfai pályán játsszák le.
Szintén régóta várat magára,
hogy kiderüljön a Bartók Béla utca
1. szám alatt található toronyháznak
mi lesz a sorsa. A városatyák
ezúttal is a versenytárgyaláshoz
kötött eladás mellett döntöttek a
bontás helyett, noha mindeddig
kudarcba fulladt az adásvételi eljárás.
Színvonaltalan, gyomorforgató,
mameluk, bértollnok, agyament
firkálmány, belegázol egyesek lelkivilágába.
– Ilyen szavakat és kifejezéseket
használt a közgyűlésen
Marton István és Horváth István
a Kanizsa Újság kapcsán.
Ahetilapunkat felszámolni óhajtó
Horváth Istvánnak megadtuk a
lehetőséget, hogy ezirányú gondolatait
foglalja össze, s lapunk örömmel
közli azt. Noha a képviselő erre
ígéretet tett, sőt, személyes találkozót
is ígért, lapzártánkig nem jelentkezett.
Ennek ellenére továbbra
is várjuk, hogy e tervének részleteit
lapunkban ismertesse.
Marton István Dr. Fodor Csabához
fűződő jó kapcsolatát jelzi,
hogy nem először kéri föl az újság
és a tv összevonására irányuló napirend
előkészítésére. Adolog pikantériája,
hogy Dr. Fodor Csaba
1999-től a mai napig felügyelő bizottsági
tagja annak a Hálózatos
Televíziók Zrt.-nek, amelynek társult
tagja városunk televíziója. Fodor
ezen funkciója meglepő, hiszen
ellenzéki városatyaként képviseli
Nagykanizsát e grémiumban. Noha
legális visszahívására 2008 tavaszán
lehetőség lett volna, ez nem
történt meg. Összehasonlításul
ugyanebben a cégben Zalaegerszeget
Gyutai Csaba alpolgármester
képviseli. Dr. Fodor Csaba képviselőként
tehát olyan előterjesztést
akar jegyezni, mely arról szól, hogy
a televízió után, lapunkat is felügyelni
tudja.
Bértollnok agyament
firkálmánya
Az év mondása
Röst János képviselő a Tűzoltóságot
érintő napirend kapcsán
megjegyezte:
„A Tűzoltóságnál az elmúlt
nyolc év alatt jelentős eszközfejlesztés
történt, így el tudják oltani
az örömtűzeket ősszel Marton
István távozása után.”
A polgármesteri beszámoló
kapcsán Marton István úgy vélte,
a testvérvárosunkban, Kovásznán
járt delegáció tagjaként
– ugyanúgy mint Bicsák Miklósnak,
Bogár Ferencnek, Dr.
Csákai Ivánnak, Horváth Istvánnak,
Dr. Károlyi Attilának,
Papp Nándornak, Polai Józsefnek,
Tóth Nándornak, valamint
Halmos Csabának, Kókainé
Hámorszki Évának, Höfle Bélának,
Vukics Józsefnek, Czupi
Gyulának és jómagának –, jár a
100 eurónyi (~27.000 Ft) napidíj
feleségének, Marton Istvánnénak
is. A testület ezzel nem
értett egyet.
Marton
napi díjat javasolt
Martonnénak
Ismét ajándékkal, segítő adománnyal
érkezett a Kanizsai Dorottya
Kórházba a Gyermekrák
Alapítvány elnöke. Balogh István
ötvennyolc darab speciális,
fertőzést gátló ágybetétet adott
át Prof. Dr. Bátorfi József főigazgatónak
és Marton István polgármesternek.
A Kanizsai Dorottya Kórház kéréssel
fordult a Gyermekrák Alapítványhoz,
melyben speciális,
antisztatikus, nedvességet nem áteresztő,
ugyanakkor lélegző, mosható,
levehető huzattal ellátott csecsemő
és gyermek méretű ágybetétet
kért, melyeket a Gyermekrák
Alapítvány rendelkezésére is bocsátott.
Az adományozott ágybetétek higiéniai
szempontból elengedhetetlenül
fontosak a mai betegellátásban.
Tulajdonságai a modern kor
elvárásainak mindenben megfelelnek.
Antiallergén, légáteresztő, de
nem ereszti át a nedvességet, mosható,
sterilizálható, oldószer nélkül
tisztítható, a mindennapos ápolási
munkában elengedhetetlenül fontos
eszköz. Megakadályozza a felfekvések
kialakulását, mellyel segíti
a minél gyorsabb gyógyulást.
A Gyermekrák Alapítvány az elmúlt
két évben összesen 35.421.813
forint értékű orvosi műszerekkel, diagnosztikai
eszközökkel támogatta a
Kanizsai Dorottya Kórházat. A kiemelkedően
közhasznú szervezet 53
fővárosi és vidéki önkormányzattal
kötött együttműködési megállapodást,
melyben átvállalja az önkormányzatoktól
a térség rákbeteg gyermekeinek
rendszeres támogatását.
Jelenleg hétszázötvenhét rákbeteg
gyermeknek – ezen belül Zala megyéből
harmincnyolc rákos gyermeknek –
biztosít térítésmentesen gyógyszereket,
vitaminokat, táplálék-kiegészítő
készítményeket, családjuknak rendszeres
anyagi támogatást nyújt. Az onkológiai
kezelésben részesülő kis betegek
szakszerű életmód-, illetve életvezetési
tanácsadást is kapnak az alapítványnál
dolgozó orvosoktól. Aszervezet
gondoskodik a rákos gyermekek
megbízható betegszállításáról is.
A sajtótájékoztatóval egybekötött
ünnepélyes átadáson dr. Péter Zsuzsanna
ápolási igazgató elmondta,
az ápolási szakma területén sajnos
ugyanúgy, mint a betegellátás számos
területén nagyon kevés pénz jut
a fejlesztésre, ezért nagy örömükre
szolgált az alapítvány felajánlása,
melyben a kórházon belül a gyermekosztály
részesült. Marton István
polgármester megköszönte az alapítvány
eddigi támogatását és örömmel
nyugtázta, hogy hamarosan
ugyanennyi jönni fog. Dr. Baranyi
Enikő a gyermekosztály főorvosa
hozzászólásában kiemelte: azzal,
hogy közel 1600 család részesült ez
idáig támogatásban, azt jelenti,
hogy a megváltozott feltételek mellett
élő családoknak a megsegítését
is szolgálja az alapítvány. Végezetül
Balogh István nemcsak a Gyermekrák
Alapítvány elnökeként, hanem a
Beteg és Hátrányos Helyzetű Gyermekeket
Segítő Szervezetek és Támogatóik
Országos Szövetsége alelnökeként
arra kérte a megjelenteket,
tegyenek meg mindent annak
érdekében, hogy az állampolgárok
segítsék adójuk 1 százalékának felajánlásával
a civileket.
B.E.
Speciális ágybetétek a kórháznak
Kanizsa – Szabad 6 vélemény 2010. május 6.
Április 25-én lezárult egy korszak.
Egy olyan korszak, amelyik
Magyarországot gödörbe
süllyesztette – ezzel a gondolattal
kezdte sajtótájékoztatóját
Cseresnyés Péter országgyűlési
képviselő, melyben megköszönte
mindazok bizalmát, akik április
11-én elmentek szavazni, és a
pártszövetségükre, valamint őrá
adták le a voksukat.
– Az emberek úgy döntöttek –
hangsúlyozta az országgyűlési
képviselő –, hogy az alkalmatlan
kormányzat és emberei helyett az
ország vezetésére alkalmas Fidesz-
KDNP pártszövetséget bízzák
meg az ország vezetésével. A
siker elsöprő volt, ebből is látszik
mekkora az igény a változásra, a
változtatásra. Az emberek fejlődést,
egzisztenciális- és közbiztonságot
szeretnének, s nem arról
akarnak nap mint nap hírt hallani,
melyik pártmegbízott, vazallus
mennyire felelőtlenül, vagy szándékosan
felelőtlenül kezelte a közpénzt.
Változás kell, új korszakra,
új erkölcsi hozzáállásra, új gondolkozásmódra
van szükség mind
a gazdaságban, mind mindennapjainkban.
Ahhoz, hogy a változás
megtörténhessen, a választással a
magyar emberek felhatalmazást
adtak pátszövetségünknek. Itt
Nagykanizsán is olyan mértékű
volt az igény a változásra, hogy
második fordulóra nem volt szükség,
hiszen köztem és a második
helyezett jelölt között közel 8000
szavazatnyi különbség volt, enynyivel
kaptam többet. A szavazóknak
adott köszönetnyilvánítás
után külön kell köszönetet mondanom
azoknak, akik az elmúlt nyolc
évben és most ebben a pár hónapban,
a kampány során idejüket,
energiájukat nem kímélve segítettek
a siker érdekében. Munkájukat,
kitartásukat köszönöm! Nagy
munka vár ránk – folytatta Cseresnyés
Péter – , hiszen egy térdre
rogyott országot kell újra talpra
állítani. Ez a parlamentben, és itt
Nagykanizsán is kemény munkát
kíván. Én ezt fogom tenni. Kérek
mindenkit, hogy ebben a munkában
segítsen, hisz ötletekkel, információkkal
sokat tehet hozzá
mindenki a kilábaláshoz, az eljövendő
fejlődéshez!
A munkáról így fogalmazott a
képviselő: Nagykanizsán első és
legfontosabb a munkahelyek
megtartása helyi vállalkozások
segítségével, és újabb munkahelyteremtő
beruházások idehozatala.
Ezt segíteni fogják a
kormányzati elképzelések. Április
7-én városunkban járt Matolcsi
György, az első polgári kormány
gazdasági minisztere, aki a következő
időszak gazdaságpolitikai
elképzeléseiről beszél, ezen kívül
ígéretet tett arra, hogy a munkahelyteremtés,
a magyar kis- és közepes
vállalkozások támogatása
kiemelt fontosságú lesz az elkövetkező
időszakban. Előadása során
megemlítette, hogy Kanizsa
kiemelt figyelmet kap, hisz a térség
egyik legjobb adottságaival
rendelkező városa, amelynek gazdasági,
földrajzi, infrastrukturális
potenciálját ki kell használni.
Ezért Nagykanizsa és térsége fejlesztéséért
és fejlődéséért mindent
meg fog tenni az elkövetkező
időben, mindenkivel összefogva,
aki ezt a munkát segíteni, támogatni
akarja.
Cseresnyés Péter a többi nagykanizsai
országgyűlési képviselővel
történő együttműködésről újságírói
kérdésre válaszolva elmondta,
nem akar különbséget
tenni emberek és emberek, képviselők
és képviselők között. Amikor
azt mondta, hogy várja mindenki
segítségét, nemcsak azokra
értette, akik velük szimpatizálnak,
és április 11-én nem rá, vagy
a Fideszre adták le a szavazatukat,
mert a cél közös: az, hogy
Nagykanizsa és az ország is kilábaljon
ebből a mély gödörből. A
kezdeményezés részéről már a
korábbi években megtörtént. Ha
szükség lesz rá, kezdeményezni
fogja a találkozót. Nemcsak a látszatnak
próbálnak megfelelni, ha
értékelhető eredményt hozhat
más pártok kezdeményezése,
mindenkivel hajlandók együtt
dolgozni.
B.E.
Nagykanizsán történelmi
sikert ért el a Fidesz-
KDNP pártszövetség
Nem csak a plakát, de a rajta olvasható
szöveg is óriási. Marton
István polgármesterről fekete alapon
fehér betűkkel az olvasható,
hogy „semmi közünk hozzá”.
Jó adag humor és bátorság kellett
az ötlet megvalósításához,
ugyanis nem lehetett előre tudni,
hogy ki lesz sértődöttebb: Marton
István, vagy a szocialisták. Kinek
lesz kellemetlenebb a másikhoz
tartozás, ki fog pert fontolgatni
azért, mert összetartozóknak hiszik
őket.
A nagykanizsai önkormányzatban
dolgozó FIDESZ-KDNP frakció
tagjainak tömör véleménye az
említett elutasító megfogalmazás.
Biztosan jó okuk van rá, hogy egy
ilyen hatalmas felületen tegyék
közzé azt a tényt, hogy a polgármester
nem hozzájuk tartozik.
Marton István azt mondja, hogy
ő nem pártokhoz köthető polgármester,
de amikor a FIDESZ fényében
lehetett sütkéreznie, akkor ezt
melldöngetve tette, amíg tehette.
Ha az igaz lenne, hogy egyik
párt sem érdekli, akkor 2006-ban
függetlenként indult volna, és a futottak
még kategóriájában végzett
volna a választásokon.
Ha az igaz lenne, hogy egyik
párt sem érdekli, akkor nem törtezúzta
volna magát annak érdekében,
hogy támogassa a most már
legnagyobbra nőtt pártot azért,
hogy országgyűlési képviselő lehessen.
A levelek írogatása és a telefonok
sokasága csak addig látszott
eredményesnek ez ügyben,
amíg személyesen meg nem ismerték.
Bemutatkozott Nagykanizsán,
Budapesten és minden olyan helyen,
ahol ezt megtehette. A megismerése
után vált mindenki számára
világossá, hogy ki is Marton
István.
Ezen a választáson hatalmasat
bukott, pedig nem is volt jelölt.
Egyrészt azért, mert szóba sem került
a neve, másrészt azért, mert az
a személy nyert simán az első fordulóban,
akit ki akart csinálni politikailag.
Szerintem ma is ez az
egyik dédelgetett álma. Az indokát
józanésszel én nem igyekszem
megérteni.
Nem nagy csoda, hogy mindenkinek
elege van belőle. Anyilatkozatok
alapján mára már látható,
hogy nyűgös a vele való közösködés.
Most majd a civilek jönnek a
sorban, a hírek szerint jó eséllyel
szédíti őket. Lesz itt Kanizsáért
együtt előre, szemét pártok, és hasonló
demagóg szövegből bőven.
Ja, a leglényegesebbet majdnem
elfelejtettem. Mindenkinek azt híreszteli,
hogy még nyolc évig trónol
a polgármesteri székben, mert
csak ő nyerhet 2010-ben, rajta kívül
mindenki amatőr és alkalmatlan.
Én meg erre azt mondom, hogy
ha a hideg falhoz ér majd a segge,
akkor föl fog ébredni.
www.bakkker.hu
Elfogynak a szavak
Bevezetőül: egy csíkszeredai folyóirat
áprilisi számában a Törekvések
a Székelyföld elrománosítására
című írást olvasom. Benne
szókimondó leírások: a sepsiszentgyörgyi
csendőrkaszárnya létesítése,
a kovásznai szállók magyar
megvételének megakadályozása…
Se a szerző nem volt hajlandó öncenzúrára,
se a főszerkesztő. A román
hatalom pedig legalább a látszatra
ad. És mi újság városunkban?
Decemberben legszívesebben
cenzúrázta volna e sorok íróját a
jobbikos Zakó László, majd a szocialista
Lelkó Tamás. S a legutóbbi
közgyűlésen a szocialista Fodor
Csaba javasolta, hogy a Kanizsa
Lokálpatrióta Hetilapot vonják
össze a városi tévével és a honlappal.
A Kanizsáért frakcióból Horváth
István és Marton István pedig
egyenesen az újság megszüntetését
követelte.
Lássuk, hogyan szól a cenzúra
eltörléséről három márciusi ifjú?
Jókai:
De hát lehet-e hatni a nemzet
lelkületére írott szóval, nyomtatással,
mikor itt nehezedik ránk az új
eszmék Herodese, a cenzúra? Mindenkinek
van itt ura; mágnásnak a
királyi jogar, parasztnak, katonának
a káplárpálca, írónak, költőnek
a cenzori veres plajbász. Csodák
csodájának kellene történni,
ha a népszabadság napja mégis
felvirradna. Felvirradt. Március
15-ike volt 1848.
Petőfi:
Jókai ismét fölolvasta a proklamációt
s a tizenkét pontot s énvelem
elszavaltatták a nemzeti dalt.
Mindkettőt fanatikus lelkesedéssel
fogadták, s a refrénben előjövő
„esküszünk”-öt mindannyiszor
visszaharsogta az egész sereg,
mely a téren állt.
Óriási plakát
Nagykanizsán
- Most menjünk egy cenzorhoz,
és vele irassuk alá a proklamációt
és a nemzeti dalt! - kiáltott valaki.
- Cenzorhoz nem megyünk - feleltem
-; nem ismerünk többé semmi
cenzort, el egyenesen a nyomdába!
Mindnyájan beleegyeztek és követtek.
Vasvári:
Mi a legegyszerűbb igazságokat
kénytelenültünk hosszú frázisokba
burkolni, hogy azokat a cenzor
meg ne értse, s így keresztül bocsássa.
Ebből következett, hogy a
beburkolt igazságot az olvasók
századrésze sem fogta fel. Ki ismer
rá a gondolatra, ha az, mint a múmia,
be van göngyölgetve, s tarkabarka
színekkel ki van festve?! A
helyzetet meg kellett változtatnunk,
s mi polgártársak, azt ezen órában
végrehajtók. Nincs többé cenzor!
A minap Wass Albert műveinek
felolvasásától óvták a Radnóti-díjas
versmondót. De hogyan lehet
hiteles Horváth István előadásában
például az előbb idézett három
szerző? Vagy a Szabad sajtó című
verset is író Vörösmarty? Ki marad
még neki? Érdemes feláldoznia
művészi karrierjét ezért a már
csak pár hónapos politikusi létért?
Papp János
Az MSZP-nek tavaly 1 milliárd
301 millió forint volt a bevétele,
kiadásai ezt 367 millió forinttal
meghaladták – derül ki a párt honlapján
nyilvánosságra hozott beszámolóból.
Az egyoldalas, Brecskáné Nagy
Mária pénztárnok aláírásával ellátott
beszámoló alapján a szocialista
pártnak tagdíjakból 48,2 millió,
az állami költségvetésből 953,7
millió, egyéb hozzájárulásokból,
adományokból 217,2 millió, magánszemélyektől
191,7 millió forint
bevétele volt 2009-ben.
Az MSZP legnagyobb adakozójának
a 8,4 millió forintos adományt
jegyző egri városi önkormányzat
számít, de több más helyhatóság,
köztük a nagykanizsai, a
miskolci, illetve több fővárosi kerület
is milliókat adott a pártnak.
A nevesített, vagyis félmillió forint
felett adakozó magánszemélyek
közül a legnagyobb összeget -
2,5 millió forintot – Kósáné Kovács
Magda volt EP-képviselő juttatta
az MSZP-nek. Rajta kívül
több volt uniós képviselő is százezreket
juttatott a pártnak. Az
adományozó magánszemélyek között
vannak parlamenti képviselők
is, például Botka László és Velez
Árpád.
A kiadások közt szerepel, hogy
vállalkozások alapítására 508 milliót,
eszközbeszerzésre 190 milliót,
működési kiadásokra 681 milliót,
politikai tevékenységre pedig
709,5 millió forintot költött az
MSZP 2009-ben.
A költségvetésből 1,4 milliárd
forint jut a választásokon 1 százaléknál
jobb eredményt elérő pártoknak,
ebből az MSZP 283 milliót
kap a júniustól decemberig tartó
időszakra.
www.nol.hu
***
Az www.mszp.hu Magunkról
rovatában található adatok szerint
három év alatt 5.366.000 Ft támogatás
szerepel Nagykanizsa város
önkormányzata mellett. - a szerk.
Nyomtalanul
Tisztelt Hetilap Szerkesztősége!
Amíg lapjuk, egyesek kívánságára,
el nem tűnik nyomtalanul,
szeretnék írni valamit nem nyomtalanul.
Fekszem az ágyon szombat
délelőtt. Élvezem a csendet még
egy darabig, amíg a ballagások
tartanak. Lapozom a tv-s műsorfüzetet.
Ráakadok egy ilyen műsor
címre: Nyomtalanul. Nem tudom,
mi lehet? Megpróbálom kitalálni.
Május elseje van, piros betűs
ünnep, a munka ünnepe. Az összes
létező műsor nem tesz róla említést.
Eltűnt nyomtalanul. A munka
is eltűnt nyomtalanul. És aki még
dolgozik – ha már ballagás van –
mondjuk nevel, tanít, az is nyomtalan.
Beugrottam volt iskolámba a
ballagásra. Bocsássatok meg
gyerekek, nemcsak rátok voltam
kíváncsi, hanem arra is, hogy a
város vezető testületéből tiszteletét
teszi-e valaki, élen a polgármesterrel.
De itt is a nyomtalanságot
látom évek óta. Évnyitó,
évzáró, ballagás, gólyabál, szalagavató,
fordított nap, kiállítás
megnyitók, sportversenyek, stb.
Sehol senki, nyomtalanság. A
testületből többen a Dr. Mezőben
érettségiztek, többnek a gyermeke
érettségizett ott, van, akinek
az apukája, van, aki ott tartja a
fogadóóráját, van, aki ott ebédel,
de ők is nyomtalanok ezen a szép
napon. Is. Igaz, itt nem tömik az
ember fejét répával, dödöllével,
rétessel, tejjel-vajjal, mézzel, piával.
Itt nem lehet szónokolni és
csillogni-villogni. Itt ballagnak,
majd eltűnnek nyomtalanul, mint
jól látszik.
Csak a polgármester hiszi, hogy
ő vezeti majd a következő testületet
is. Nem. Eltűnik nyomtalanul.
Eltűnnek nyomtalanul. Az eltelt 3
év is nyomtalan. A benzin árának
emelkedését magyarázzák mindig
olyan gyerekesen, ahogy előadják
a látható munkák kezdetének csúszását.
Akkor rúzs nélkül, nyomtalanul
csókollak benneteket ezen a
szép május elsején, a munka ünnepén
egy olyan volt napon, amihez
hasonlót nem tudtatok adni
20 év alatt, mikor diákként az
egész várossal együtt azt ünnepeltük,
hogy ma hála Istennek
nincs munka.
Nagykanizsa, 2010. május elseje
S hogy végre ne legyen minden
nyomtalan:
Béres Sándor
Megtekintvén a Thrák Királyok
Völgye című kiállítást, egyetértek
az Önök megállapításával! A testvérvárosi
kapcsolatok ápolását támogathatónak
találom. További jó
munkát kívánok a Szerkesztőségnek!
Pais János
Jogosan a felhőtlen öröm napjaként
megfogalmazva Marton István
polgármester úr 2010. április
26-án bejelentette, hogy a „Struktúraváltoztatást
támogató infrastruktúrafejlesztés
a Kanizsai Dorottya
Kórházban” című pályázat
közel 3 milliárd forintot nyert.
Ezek után talány, hogy pár
mondattal később miért állította
be rosszindulatú, ostoba, számolni
képtelen emberekként a
Közbeszerzési Bizottság tagjait.
Annak a Közbeszerzési Bizottságnak
a tagjait, akik az elmúlt 42
hónapban egyetlen olyan döntést
sem készítettek elő, amelyet jó
szívvel, nyugodtan nem lehetett
aláírni. Ez hitem szerint ténykérdés.
A kórházzal kapcsolatos döntéshez
eredetileg a Közbeszerzési Bizottságnak
semmi köze nem volt,
hiszen egyszerűen alvállalkozói
szerződés köttetett a pályázatírás
lebonyolítására.
Bizottságunk az utolsó pillanatban
kapott a polgármester úrtól
felkérést, miszerint jó lenne,
ha mi is ránéznénk az ügyre. Természetesen
a kérésnek eleget tettünk.
Kár volt. Kár volt, mert
sebtében összeállított anyagot
kaphattunk a másnapi ülésen kiosztva,
valamint keringő híreket
komolynak tűnő személyi ellentétekről.
Igen, ott, az adott körülmények
között, figyelemmel a rendkívül
szoros, talán 75 napos határidőre, a
bizottság többsége megfontolásra
javasolta azt, hogy a biztosat kellene
választani. Nem rosszindulatból,
hanem az egész pályázatot
féltve.
Jó, hogy nyert a pályázat,
örülünk neki, de azt is látjuk,
hogy a precíz, szakszerű pályázathoz
elengedhetetlen volt a
személyi ellentétek félretétele,
a kórházi dolgozók példás segítségnyújtása.
Ezért is köszönet
jár.
Papp Nándor
önkormányzati képviselő
A Közbeszerzési Bizottság
elnöke
Kanizsa – Szabad 2010. május 6. vélemény 7
Fényre sötétedő és dioptriás
napszemüveg lencse akció 10-30% között
2010. május 31-ig
Mínuszban az MSZP
Tisztelt
Szerkesztőség!
Mindenki örül
a fejlesztésnek
Április 21-e a Bölcsődék Napja
Magyarországon. 1852-ben e
napon nyitották meg az ország
első bölcsődéjét Budapesten, a
Kalap utcában. A Bölcsődék
Napja 2010-től államilag elismert
ünnep, amelyet miniszteri
rendelet szabályoz.
Az első nagykanizsai Bölcsődék
Napján a megjelenteket Körmendi
Viktória, az Egyesített Bölcsőde vezetője
köszöntötte a Halis István Városi
Könyvtár konferenciatermében.
Megnyitó beszédében Marton István
polgármester azt hangsúlyozta, a felelős
döntéshozóknak most komoly
feladataik vannak, a nagykanizsai ellátórendszert
olyan szintre kell fejleszteni,
amely megfelel a családok
mai igényeinek. Munkájuk igazi elismerését
a dolgozók azonban a rájuk
bízott kisgyerekektől és azoktól a
családoktól kapják meg, akik a legnagyobb
kincsüket, a gyermeküket
bízzák a rájuk. Végezetül azt kívánta,
az I. Bölcsődék Napja legyen része
a szakmájuk elismerésének.
Dr. Tőke Alajos, a Nyugat-Dunántúli
Regionális Közigazgatási
Hivatal Szociális és Gyámhivatalának
vezetője a bölcsődék megalakulásának
158 éves történetét
vázolta fel. Demográfiai bombán
ülünk, a megyében 7533 fő a
három év alatti gyermekek száma.
Dr. Mátay Katalin szakértő A napközbeni
ellátás Magyarországon, a
bölcsőde helyzete, a gondozónő szerepe
a kisgyermeknevelésben címmel
tartott előadást. Elöljáróban jelezte,
ez a nap azt is jelenti, hogy a
társadalom elismeri a bölcsődéket és
azok dolgozóit. Ezen intézmények
léte sem a múltban, sem a jövőben
nem kérdőjelezhető meg. Nem akarnak
a család helyett család lenni, de
hathatós segítséget akarnak adni a
gyerekek neveléséhez. Ma 542 a bölcsődék
száma Magyarországon.
Előadásában Cseresnyés Péter alpolgármester
a család összetartó erejéről
beszélt. Minden társadalom kiemelt
fontosságot tulajdonít a jövő
nemzedékének nevelésére, mert egy
értékrendet, kultúrát akar átadni azért,
hogy amit elkezdett, azt valaki folytassa.
Az értékrend átadásában a családnak
van nagy szerepe, mert azt az
értékrendet, kultúrát próbálja átadni,
és azt a környezetet megismertetni a
gyermekkel, amelyben a család felnőtt,
amelyet a társadalom, a nagyközösség
képvisel. Amikor a család szerepéről,
feladatairól beszélnek, gazdasági,
társadalmi, biológiai funkciót
szoktak megnevezni. Negyedikként,
az örömszerzés, a boldogság átadását
tette hozzá Cseresnyés Péter. Ahhoz,
hogy a család összetartó legyen,
ezeknek a funkcióknak teljesen összhangban
kell lenni. Ha valamelyik
többet akar a másiknál, a rend felbomlik,
és gondokat okoz a családi
életben. Baj van a család mint kis közösség
rendszerében. Ezt mutatja,
hogy nagyon sok a válás nem csak
Magyarországon, hanem a nyugati
társadalmakban is. Nagyon sok a
nem házasságban élő és létező család,
amelyik nem biztos, hogy rosszabb,
mint a házasságban működő család,
csak az a bizonyos kötelék, összetartó
erő ebben az esetben kisebb. Az a
bizonyos családi funkció felbomlott,
és a gazdasági funkció került előtérbe.
Hogy mit kell tennie a társadalomnak?
Ahhoz, hogy a problémán
felülkerekedjünk, abban a társadalomnak
nagyon komoly szerepe lesz.
El kell fogadni egy értékrendet,
amelyben a családnak nagyon fontos
szerepet tulajdonítunk. El kell fogadni
azt az értékrendet, hogy nem a gazdagság
az egyetlen értékmutató egy
társadalomban. Vannak fontos dolgok
más területen is.
A nagykanizsai kisgyermekellátást
napjainkig Turzó Györgyné, a Belvárosi
Bölcsőde vezetője mutatta be. A
bölcsődék kihasználtságáról, az elkövetkező
feladatokról Körmendi Viktória
többek között elmondta, a legutóbbi
férőhelybővítés nem oldotta
meg a városban a bölcsődei férőhelyek
problémáját. Jelenleg a negyedik
telephely kialakításának munkálatai
körvonalazódnak. A megfelelő férőhelyek
biztosításával azonban még
nem tettek eleget korunk követelményeinek,
amelyek megfogalmazódnak
e területen. A bölcsőde komoly
családtámogatói intézménnyé vált, hiszen
a családok megváltozott igényekkel
jelentkeznek a gyermekeik
neveléséhez. Igény mutatkozik az
időszakos gyermekfelügyelet kialakítására
is a szülők elfoglaltsága esetén.
A régióban ez természetes jelenség,
bízik benne, hogy idővel a nagykanizsai
és a városkörnyéki családokat is
ki tudják szolgálni.
A rendezvényt Hella Ferenc református
lelkész A család jövője
című előadása zárta.
Az Egyesített Bölcsőde Intézménye
megalapította Az év bölcsődei
dolgozója díjat, melyet
Turzó Györgyné vehetett át.
B.E.
8 Kanizsa – Szemünk fénye 2010. május 6.
Dátum Gyógyszertár neve Címe Telefonszáma Ügyeleti idő
2010. május 1. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 08.00 - 08.00
2010. május 2. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 08.00 - 07.30
2010. május 3. GYOPÁR ADY E. U. 12. 93/510-160 19.30 - 07.30
2010. május 4. CENTRUM(INTERSPAR), TÁBORHELY U. 4. 93/516-278 19.00 - 08.00
2010. május 5. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2010. május 6. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 18.00 - 07.30
2010. május 7. SZENT GYÖRGY KIRÁLY U. 53. 93/510-135 18.00 - 07.30
2010. május 8. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 12.30 - 08.00
2010. május 9. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 08.00 - 07.00
2010. május 10. KELETI ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 18.00 - 08.00
2010. május 11. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 17.30 - 07.30
2010. május 12. ZSÁLYA (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 20.00 - 08.00
2010. május 13. KANIZSA Fő U. 5. 93/510-267 18.30 - 07.30
2010. május 14. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 16.30 - 08.00
2010. május 15. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 13.00 - 08.00
2010. május 16. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 08.00 - 07.30
2010. május 17. GYOPÁR ADY E. U. 12. 93/510-160 19.30 - 07.30
2010. május 18. CENTRUM(INTERSPAR), TÁBORHELY U. 4. 93/516-278 19.00 - 08.00
2010. május 19. ZSÁLYA (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 20.00 - 08.00
2010. május 20. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 18.00 - 07.00
2010. május 21. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/536-610 17.00 - 08.00
2010. május 22. KANIZSA Fő U. 5. 93/510-267 13.00 - 08.00
2010. május 23. GYOPÁR ADY E. U. 12. 93/510-160 08.00 - 08.00
2010. május 24. ZSÁLYA (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 08.00 - 08.00
2010. május 25. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 17.30 - 07.30
2010. május 26. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2010. május 27. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 18.00 - 07.00
2010. május 28. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 16.30 - 08.00
2010. május 29. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 12.30 - 08.00
2010. május 30. SZENT GYÖRGY KIRÁLY U. 53. 93/510-135 08.00 - 07.30
2010. május 31. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 18.00 - 07.30
Gyógyszertári ügyelet - május
Bölcsődék napja
Az Új Magyarország Fejlesztési
Terv keretében 451 millió Ft
értékű uniós támogatás áramlik
a városba a kórház sürgősségi ellátásának
fejlesztésére. Az önkormányzati
önrésszel kiegészítve
523 millió Ft beruházás valósul
meg. Aprojekt elsődleges célkitűzése,
hogy a kórház ellátási
területén élő és a térségben tartózkodó
valamennyi állampolgár
sürgősségi ellátáshoz való
hozzáférésének magas színvonalú
feltételrendszerét megteremtse.
Az uniós támogatásnak köszönhetően
2011 végére a kórház
sürgősségi osztálya európai színvonalú,
jól felszerelt, modern
gyógyító egységgé válik.
A sürgősségi beruházásról, annak
indokoltságáról, eredményeiről
a projekt vezetőjét, Németh Ritát
kérdeztük.
– Az általános fejlesztési célokon
túl mi indokolta a kanizsai
sürgősségi pályázat benyújtását?
– A Kanizsai Dorottya Kórház
2007 júliusában létrehozta a sürgősségi
betegellátó osztályát, amelyet
erőteljes kompromisszumok
árán, ideiglenes elhelyezéssel 25
millió forint saját erőből valósított
meg. Az akkor rendelkezésre álló
forrás azonban nem volt elegendő
ahhoz, hogy egy korszerű struktúrájú,
eukonform ellátási forma valósuljon
meg az intézményben. Az
ellátás súlyponti kórházhoz méltó
elhelyezési és tárgyi feltételeinek
megteremtése indokolta a TIOP
2.2.2. pályázat benyújtását, melyet
a kórház fenntartójaként az önkormányzat
72 millió forint önerő biztosításával
egyhangúan támogatott.
Örömmel fogadtuk a támogatást,
mert így esélyt kapott a kórház
ahhoz, hogy a jelenleg fejlesztési
gondokkal küzdő sürgősségi
egysége a szakmai feltételeknek és
előírásoknak megfelelő korszerű
osztállyá váljék.
– Kik részesülhetnek a fejlesztésből
megvalósuló előnyökből?
– Elsődlegesen a kórház területi
ellátási kötelezettségéhez tartozó
nagykanizsai, letenyei és zalakarosi
kistérség 103 ezer fős lakossága.
Ezen felül sürgősségi ellátás
szükségessége esetén az idegenforgalmi
és egyéb céllal a térségben
tartózkodó valamennyi magyar
és külföldi állampolgár. Az
ellátás fejlesztése elengedhetetlenné
vált a megépült nemzetközi M7
autópálya baleseti sebészeti ellátása
céljából, mely különösen a nagy
forgalmú horvát-magyar határátkelőhely
miatt jelentős.
– Az osztály mely konkrét területeit
érinti a beruházás?
– A több, mint félmilliárd forintból
megvalósuló fejlesztés
eredményeként a sürgősségi ellátás
infrastrukturális, azaz építészeti
és tárgyi feltételeit, műszerállományát
korszerűsítjük. Az
osztály személyi feltételeit a fejlesztés
nem érinti, annak rendezésére
más uniós pályázati forrás áll
rendelkezésre. A projekt keretében
a szakrendelőintézet folytatásaként
újonnan épített épületszárnyban
tervezzük az osztály
végleges elhelyezését és korszerű
orvostechnológiával való felszerelését.
A fejlesztést követően 744
m2 újonnan épített és 307 m2 felújított
területen zajlik a sürgősségi
gyógyító munka. A mentővel
történő megközelíthetőség javul
és teljeskörű akadálymentesítés
valósul meg. Bővül a sürgősségi
osztály eszközparkja: 52 darab új
orvostechnikai eszköz kerül beszerzésre,
köztük altató-, lélegeztetőgépek,
defibrillátor és ultrahangkészülék.
Korszerű sürgősségi
műtőt szerelünk fel a gyors,
időveszteség nélküli azonnali beavatkozások
elvégzéséhez. A dolgozók
számára modern elhelyezési
feltételeket biztosító munkaterületet
alakítunk ki. A projekt keretében
a betegellátást gyorsító
informatikai rendszer is megújításra
kerül.
– A betegek gyakran nincsenek
tisztában, hogy a sürgősségi
ellátás valójában mit is jelent,
hogyan zajlik…
– A vizsgálatokra történő betegbehívás
nem érkezési sorrendben,
hanem a beteg állapotának súlyossága
szerint történik. Az osztályra
érkező beteg felvételekor észlelt
állapotának megfelelően besorolást
kap (azonnali, kritikus, sürgős,
nem sürgős, halasztható), mely
meghatározza az első vizsgálatra
való bekerülésének sorrendjét. Állapotát
a triage ápoló a várakozás
ideje alatt időről-időre felülvizsgálja,
ha romlik a beteg státusza, a
gyorsabb vizsgálat érdekében
előbbre sorolja. Így előfordulhat,
hogy a kevésbé sürgős esetek számára
hosszabb lesz a várakozási
idő. A diagnózis felállításához kiegészítő
vizsgálatokra van szükség,
mely labor, röntgen, ultrahang,
CT vizsgálatok esetén a várakozási
időt 1-4 órával, más szakterületektől
igényelt konzílium
esetén 1-2 órával hosszabbíthatja
meg.
– Mikor kezdődnek az építkezési
munkálatok?
– A kivitelezési munkafolyamat
az építőipari cég kiválasztását követően,
várhatóan 2010. szeptember
1-jével indul. Az építkezés
megközelítően egy évet vesz
igénybe. Ezen idő alatt a zavartalan,
biztonságos és folyamatos sürgősségi
betegellátás biztosítására
törekszünk. Folyamatosan értesítjük
a kanizsai és környező települések
lakosságát, háziorvosait az
esetleges változásokról, rendelők
áthelyezéséről. A lakosság fokozott
türelmét és megértését kérjük
ezen időszak alatt. Az építési munkálatokat
követően egy új, modern,
felszerelt sürgősségi osztály
nyitja meg kapuit a rászorulók
előtt. A projekt teljes időtartama
alatt információs központot üzemeltetünk,
melyen a sürgősségi
beruházással kapcsolatos kérdések
illetve észrevételek megtehetők.
Nagy örömünkre a kórházfejlesztés
a sürgősségi beruházással nem
ér véget. A 2010. április 23-án kihirdetett
TIOP 2.2.4. „Struktúraváltoztatást
támogató infrastruktúrafejlesztés
a fekvőbeteg-szakellátásban”
c. pályázat keretében további
3,2 milliárd forint értékű
uniós fejlesztés nyílt meg a kórház
számára.
A projekt az Európai Unió
támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával
valósul meg.
Kanizsa 2010. május 6. – Hirdetés 9
Tisztelt Kanizsai Polgárok!
Egy hiánypótló könyv megírásához kérjük segítségüket,
melynek címe: "56 Nagykanizsán"
Aki hiteles történettel, élménnyel, netán tárgyi emlékkel, fotóval, újságcikkel hozzá tudna járulni a
könyv megjelenéséhez, kérjük, hogy az alábbi elérhetőségeket
szíveskedjék igénybe venni: 06/30/939-78-77, 06/30/442-66-68, tapet007@fremail.hu
Előre is köszönjük segítségüket: Miha Tamásné ny. tanár, Udvardi Gézáné ny. tanár
Tálosi Péter okl. vill. mérnök - nyugdíjas, a Rozgonyi Polgári egylet tagjai.
A Kanizsai Dorottya Kórház
sürgősségi ellátásának korszerűsítése
Kanizsa – 10 Városháza 2010. május 6.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyílt ötlet-pályázatot hirdet
a Városrehabilitációs programhoz kapcsolódó logó és szlogen elkészítésére.
Az ötletpályázat keretében olyan Városrehabilitációs programhoz kötődő frappáns
jelmondatot és logót várunk, amelyek tükrözik a város megújuló arculatát, jellemző
tulajdonságait, vonzerejét.
Pályázatot nyújthat be minden 16. évet betöltött nagykanizsai kistérségi lakos.
A pályázat díjazása: bruttó 50.000 Ft-os díj a nyertes szlogen kitalálójának, bruttó
50.000 Ft-os díj a nyertes logó kitalálójának.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 14. (péntek) 12 óra
További információ:
- Interneten: www.nagykanizsa.hu honlapon a Város élete/Városrehabilitáció menüpont
alatt;
- Személyesen: a Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Városfejesztési Divízió,
Nagykanizsa, Garay u. 21; Fsz. / 5. sz. Irodában;
- Telefonon a +36-30/693-24-49, vagy a +36-30/47-48-506 számon kérhető.
Szlogen és logo a városrehabilitációnak
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági
és Sportbizottsága (OKISB) "Civil Alap - 2010" címmel pályázatot ír ki civil
szervezetek 2010. évi támogatására.
A pályázaton részt vehetnek Nagykanizsa megyei jogú város közigazgatási
területén működő, cégbíróságon bejegyzett nagykanizsai székhelyű civil szervezetek.
A pályázaton nem indulhatnak pártok, egyházak, vallási felekezetek.
Apályázat célja a nagykanizsai civil szervezetek Nagykanizsáért végzett önkéntes,
közhasznú munkájának támogatása. Az OKISB az arra érdemes pályázók
között összesen kettőmillió forintot oszthat szét. A támogatás utófinanszírozás,
amely a támogatási szerződésben megjelölt célok elérése, a pályázati feltételek
betartása, és az elszámolás elfogadása esetén kerül folyósításra.
A támogatás 2010. január 1. és 2010. december 31. között keletkezett fizetési
kötelezettségek kiegyenlítésére használható fel.
A pályázatok beérkezésének határideje 2010. május 10. hétfő, 16 óra.
A pályázat részletes feltételeit tartalmazó felhívás és az adatlap elektronikus
úton letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról, vagy nyomtatott formában
személyesen átvehető munkaidőben a Polgármesteri Hivatal portáján az Erzsébet
tér 7. és Eötvös tér 16. szám alatt.
Pályázat - Civil Alap 2010.
Az Idősügyi Tanács értesíti a város idős lakóit, hogy május 10-én, hétfőn 10
órától 12 óráig a Családsegítő Központ irodájában (Zrínyi M. u. 51.)
fogadóórát tart. Hívják mindazokat, akik információkat kérnek, tanácsot, segítséget
várnak.
Fogadóóra - Idősügyi Tanács
Dr. Károlyi Attila a 6. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap második szerdáján 17 órától a Kőrösi Cs. Sándor
Általános Iskolában.
Karádi Ferenc a 13. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóóráját
- a megszokottól eltérően - 2010. május 11-e helyett 2010. május 18-
án tartja 18 órától a miklósfai Mindenki Házában, ugyanazon a napon 16 órától
a ligetvárosi óvodában.
Képviselői fogadóórák
Vinalia Canisa
4. KISBIRTOKOK - KISPINCÉSZETEK
ORSZÁGOS BORVERSENYE
IDőPONT: 2010. május 21., 10 óra
HELYSZÍN: Nagykanizsa, Medgyaszay Ház (Sugár u. 5.)
RENDEZő: Magyar Szőlő- és Borkultúra Nonprofit Kft.,
Nagykanizsai Hegyközség Kisbirtokosok Országos Szövetsége Egyesület
A versenyre az 1 ha termő szőlőterület alatti kisbirtokok, illetve 80 hl
éves termelés alatti kispincészetek mintáit várjuk.
(A területről, illetve bormennyiségről kiállított illetékes hegybírói igazolást
csatolni kell!)
NEVEZNI, 2009. MÁJUS 20-IG BEÉRKEZőEN 4 PALACK 0,75 les
KISZERELÉSű BORMINTÁVAL ÉS KITÖLTÖTT NEVEZÉSI
LAPPAL LEHET. (A mintákhoz mellékelni kell a borok származási
bizonyítványának másolatát.)
Nevezési díj: mintánként 2.000 Ft. (A nevezési díjat a Nagykanizsai
Hegyközség 14100134-65062249-02000008 számú, a Volksbank Zrt.
Nagykanizsai Fiókjánál vezetett számlájára kérjük befizetni, átutalással,
illetve postai úton a számlaszámra való hivatkozással, vagy személyesen
a bankfiókban, Nagykanizsa, Király u. 36.)
A mintákat a Nagykanizsai Hegyközség irodája (postai úton 8800
Nagykanizsa, Szent Flórián tér 30., vagy személyesen, munkaidőben
naponta), illetve a Magyar Szőlő- és Borkultúra Nonprofit Kft. (1124
Budapest, Somorjai u. 21., telefon: 06-1-203-8507) fogadja!
A Nagykanizsai Hegyközség Közigazgatási területéről származó borminták
a hagyományoknak megfelelően a város fehérbora és a város
vörösbora címért is vetélkednek.
VERSENYIGAZGATÓ: Förhénci Horváth Gyula, a Nagykanizsai
Hegyközség elnöke. A ZSűRI ELNÖKE: Zilai Zoltán, a Magyar Szőlő-
és Borkultúra Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója.
A ZSűRI ELőZETES VIZSGÁLAT ÉS BESOROLÁS UTÁN, A 100
PONTOS BÍRÁLATI MÓDSZERREL ÉRTÉKELI A MINTÁKAT!
Az eredményhirdetésnél a 30 %-os szabályt érvényesítjük.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ KÉRHETő: a 06-20-9193-308-as mobiltelefonszámon.
A nevezési feltételek és a jelentkezési lap letölthető a
www.borkulturakht.hu honlapról.
TÁMOGATÓK: Nagykanizsa MJV Önkormányzata,
Magyarországi Volksbank Zrt.
III. VINALIA CANISA
Nagykanizsa, Medgyaszay Ház
(2010. május 21-22.)
2010. május 21. péntek, 10 óra
Kisbirtokosok Országos Borversenye
2010. május 21. péntek, 18 óra
„A bor színe alatt” - Hapák József fényképész,
és Filakovszky György grafikus kiállításának megnyitója
(Magyar Plakátház).
2010. május 22. szombat, 9 óra
Parasztegyetem - Kisbirtokos szőlő-, és bortermelők továbbképzése.
Dr. Májer János: A fajtakiválasztás főbb kritériumai, a turizmusra építő kispincészeteknél
(fehér szőlők). Dr. Gál Lajos: A fajtakiválasztás főbb kritériumai,
a turizmusra építő kispincészeteknél (kék szőlők). Dr. Kerényi Zoltán: A szürettől
az első fejtésig (a borkészítés döntő mozzanatai). Zilai Zoltán: A pohárba
töltött bor üzenetei (a borkóstolás gyakorlata). Geönczeöl Attila: Tiszteltessél
kedves vendég… (a vendéglátóval szemben támasztott követelmények)
(Az előadásokhoz kapcsolódóan, három-három bor módszertani kóstolására
kerül sor, melyhez ásványvizet, és elválasztó falatokat biztosítunk.)
2010. május 22. szombat 19. óra
Vinalia Canisa Borgála - a kisbirtokosok országos borversenyén érmet nyert
borok kóstolója. (A rendezvény keretein belül, 20 órai kezdettel tartjuk meg, a
borverseny díjátadó ünnepségét.)
Közreműködik: a FOUR FATHERS ÉNEKEGYÜTTES
RENDEZőK:
Kanizsai Kulturális Központ, Kisbirtokosok Országos Szövetsége Egyesület,
Magyar Szőlő- és Borkultúra Nonprofit Kft., Nagykanizsai Hegyközség, Régi
Mozi Étterem
Kanizsa 2010. május 6. – Hirdetés 11
1. Nagykanizsa, Csengery u. 5. fsz. 4. 80 m2 alapterületű
üzlethelyiség (volt utazási iroda) + 108 m2 pince
Az induló bérleti díj üzlet: 80 m2 1500 Ft/m2/hó+áfa = 1875 Ft/m2/hó. A licitlépcső:
100 Ft/m2/hó+áfa = 125 Ft/m2/hó. Az induló bérleti díj pince: 108 m2 500
Ft/m2/hó+áfa = 625 Ft/m2/hó. A licitlépcső: 50 Ft/m2/hó+áfa = 63 Ft/m2/hó. A bérlemény
megtekinthető: 2010. május 12. 11 óra 30 perctől 12 óráig. A versenytárgyalás
ideje: 2010. május 18. 10 óra
2. Nagykanizsa, Csengery u. 5. fsz. 3. 28 m2 alapterületű
üzlethelyiség (volt papírbolt nem utcafronti, lépcsőházi)
Az induló bérleti díj üzlet: 28 m2 1000 Ft/m2/hó+áfa = 1250 Ft/m2/hó. A licitlépcső:
50 Ft/m2/hó+áfa = 63 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2010. május 12.
11 óra 30 perctől 12 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2010. május 18. 10 óra 10
perc
3. Nagykanizsa, Csengery u. 6. fsz. 1. 93 m2 alapterületű
üzlethelyiség (volt Two Big Brothers)
Az induló bérleti díj üzlet: 93 m2 1500 Ft/m2/hó+áfa = 1875 Ft/m2/hó. A licitlépcső:
100 Ft/m2/hó+áfa = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2010. május 12.
8 óra 30 perctől 9 óra 30 perc. A versenytárgyalás ideje: 2010. május 18. 10 óra 20
perc
4. Nagykanizsa, Deák tér 13. - Kölcsey u. 2. 36 m2-es
alapterületű üzlethelyiség (volt mobiltelefon javítási üzlet)
Az induló bérleti díj üzlet: 36 m2 1500 Ft/m2/hó+áfa = 1875 Ft/m2/hó. A licitlépcső:
100 Ft/m2/hó+áfa = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2010. május
12. 13 órától 13 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. május 18. 10 óra
30 perc
5. Nagykanizsa, Eötvös tér 27. fsz. 6. 237 m2-es alapterületű
üzlethelyiség (volt Pyrmont)
Az induló bérleti díj üzlet: 237 m2 1200 Ft/m2/hó+áfa = 1500 Ft/m2/hó. A licitlépcső:
100 Ft/m2/hó+áfa = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2010. május
12. 12 órától 12 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. május 18. 10 óra
40 perc
6. Nagykanizsa, Erzsébet tér 1. fsz/7. 141 m2-es alapterületű
üzlethelyiség (volt Leonardo)
Az induló bérleti díj üzlet: 141 m2 2500 Ft/m2/hó+áfa = 3375 Ft/m2/hó. A licitlépcső
100 Ft/m2/hó+áfa = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2010. május 12.
13 óra 30 perctől 14 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2010. május 18. 10 óra 50
perc
7. Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. fsz/1. 76 m2-es alapterületű
üzlethelyiség (volt festékbolt)
Az induló bérleti díj üzlet: 76 m2 1500 Ft/m2/hó+áfa = 1875 Ft/m2/hó. A licitlépcső:
100 Ft/m2/hó+áfa= 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2010. május
12. 9 órától 9 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. május 18. 11 óra
8. Nagykanizsa, Erzsébet tér 16. fsz/2. 64 m2-es alapterületű
irodahelyiség (volt nyomda iroda helyiség)
Az induló bérleti díj iroda: 64 m2 2200 Ft/m2/hó+áfa = 2750 Ft/m2/hó. A licitlépcső:
100 Ft/m2/hó + áfa = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2010. május
12. 9 óra 30 perctől 10 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2010. május 18. 11 óra 10
perc
9. Nagykanizsa, Erzsébet tér 18. fsz/2. 117 m2-es alapterületű
üzlethelyiség (volt cipőbolt)
Az induló bérleti díj üzlet: 117 m2 2700 Ft/m2/hó+áfa = 3375 Ft/m2/hó. A licitlépcső:
100 Ft/m2/hó+áfa = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2010. május
12. 10 órától 10 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. május 18. 11
óra 20 perc
10. Nagykanizsa Erzsébet tér 20. szám alatti 131 m2 alapterületű
földszinti üzlet/iroda
Az induló bérleti díj üzlet/iroda: 131 m2 3500 Ft/m2/hó+áfa = 4375 Ft/m2/hó. A licitlépcső:
100 Ft/m2/hó+áfa = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2010. május
12. 10 órától 10 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. május 18. 11
óra 30 perc
11. Nagykanizsa Erzsébet tér 20. szám alatti 170 m2 alapterületű emeleti
üzlet/iroda
Az induló bérleti díj üzlet/iroda: 170 m2 1700 Ft/m2/hó+áfa = 2125 Ft/m2/hó. A licitlépcső:
100 Ft/m2/hó+áfa = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2010. május
12. 10 órától 10 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. május 18. 11
óra 40 perc
12. Nagykanizsa Erzsébet tér 20. szám alatti 60 m2 alapterületű
üzlethelyiség (rövidáru bolt)
Az induló bérleti díj üzlet: 60 m2 2300 Ft/m2/hó+áfa = 2875 Ft/m2/hó. A licitlépcső:
100 Ft/m2/hó+áfa = 125 Ft/m2/hó. Az induló bérleti díj raktár: 40 m2 1000
Ft/m2/hó+áfa = 1250 Ft/m2/hó. A licitlépcső: 100 Ft/m2/hó+áfa = 125 Ft/m2/hó. A
bérlemény megtekinthető 2010. május 12. 10 órától 10 óra 30 percig. A versenytárgyalás
ideje: 2010. május 18. 13 óra
13. Nagykanizsa, Fő út 8. fsz/3. szám alatti 114 m2-es alapterületű
üzlethelyiség (volt GE)
Az induló bérleti díj üzlet: 114 m2 1500 Ft/m2/hó+áfa = 1875 Ft/m2/hó. A licitlépcső:
100 Ft/m2/+áfa = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2010. május 12.
13 órától 13 óra 30 percig. Aversenytárgyalás ideje: 2010. május 18. 13 óra 10 perc
14. Nagykanizsa, Fő út 8. fsz/8. szám alatti 63 m2-es alapterületű
üzlethelyiség (volt Amplifon)
Az induló bérleti díj üzlet: 63 m2 1500 Ft/m2/hó+áfa = 1875 Ft/m2/hó. A licitlépcső:
100 Ft/m2/+áfa = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2010. május 12.
13 órától 13 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. május 18. 13 óra 20
perc
15. Nagykanizsa, Fő út 8. fsz/10. szám alatti 48 m2-es alapterületű
üzlethelyiség (volt Sashalmi optika)
Az induló bérleti díj üzlet: 63 m2 1500 Ft/m2/hó+áfa = 1875 Ft/m2/hó. A licitlépcső:
100 Ft/m2/+áfa = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2010. május 12. 13
órától 13 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. május 18. 13 óra 30 perc
16. Nagykanizsa, Fő út 23. fsz/1. 21 m2-es alapterületű irodahelyiség
(volt ingatlan iroda)
Az induló bérleti díj iroda: 21 m2 1500 Ft/m2/hó+áfa = 1875 Ft/m2/hó. A licitlépcső:
100 Ft/m2/+áfa = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2010. május 12. 12
óra 30 perctől 13 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2010. május 18. 13 óra 40 perc
17. Nagykanizsa, Király u. 47. 2. em. 18 m2-es alapterületű
irodahelyiség (volt ügyvédi iroda)
Az induló bérleti díj iroda: 18 m2 1500 Ft/m2/hó+áfa = 1875 Ft/m2/hó. A licitlépcső:
100 Ft/m2/+áfa = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2010. május 12.
14 órától 14 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. május 18. 13 óra 50
perc
18. Nagykanizsa, Király u. 47. 2. em. 6 m2-es alapterületű irodahelyiség
(volt ügyvédi iroda)
Az induló bérleti díj iroda: 6 m2 1500 Ft/m2/hó+áfa = 1875 Ft/m2/hó. A licitlépcső:
100 Ft/m2/+áfa = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2010 május
12. 14 órától 14 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. május 18. 14 óra
19. Nagykanizsa, Bartók u. 8. 129 m2-es alapterületű üzlethelyiség (volt Posta)
Az induló bérleti díj üzlet: 129 m2 1200 Ft/m2/hó+áfa = 1500 Ft/m2/hó. A licitlépcső:
100 Ft/m2/hó+áfa = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2010. május 12. 12
órától 12 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. május 18. 14 óra 10 perc
20. Vásárcsarnok emeletén különböző alapterületű 20-42 m2 emeleti üzletek
Az induló bérleti díj üzlet: 1000 Ft/m2/hó+áfa = 1250 Ft/m2/hó, amely a villany és
a víz kivételével a rezsiköltséget is tartalmazza. A licitlépcső: 100 Ft/m2/hó+áfa =
125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2010. május 11. 7 óra 30 perctől 8 óra
30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. május 18. 14 óra 20 perc
21. Nagykanizsa Petőfi u. 5. szám alatti különböző alapterületű irodahelyiségek
Az induló bérleti díj iroda: 1020 Ft/m2/hó+áfa = 1275 Ft/m2/hó, amely a rezsit is
tartalmazza. A licitlépcső: 100 Ft/m2/hó+áfa = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető
2010. május 11. 13 órától 14 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2010.
május 18. 14 óra 30 perc.
A versenytárgyalások helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató
Zrt. Kis tárgyaló I. emelet Nagykanizsa Garay u. 21. Érdeklődni: 311-
241, 30/2273-192
Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Nagykanizsa Garay u. 21.
nyílt versenytárgyalást hirdet önkormányzati tulajdonú üzletek bérbeadására
Kanizsa 12 – Színes 2010. május 6.
Ha már beilleszkedett a kutyus
a családunkba, a mi feladatainknak
azért még nincs vége.
Amennyiben jól választottunk, és
jól kezdtünk neki a kutya nevelésének,
az alábbi szabályokkal akkor
is tisztában kell lennünk: oda
kell figyelnünk sajátos magatartására,
fajtája öröklött hajlamaira,
valamint arra, hogy cselekedetei
többségében reflexen és ösztönön
alapulnak, s ne akarjunk rá emberi
logikát erőltetni. Azt is tudomásul
kell vennünk, hogy neki is
van érzelmi élete, melyre tekintettel
kell lennünk.
Veleszületett készsége a kutyának,
hogy a falka (vagyis a
család) legerősebb tagjának alárendeli
magát, erre alapozhatjuk
tekintélyünket. A nevelés, a kiképzés
mindig a ház urának (a
falkavezérnek) a dolga. Azonban
falkavezéri tekintélyünk azonnal
meginog, ha nem tudatosan, állandóan,
következetesen érvényesítjük
a vezető szerepet.
Ha helyesen lett nevelve a kutyus,
akkor be tud illeszkedni a
család alkotta falkába, elfogadja a
neki rendelt pozíciót, s csak rajtunk,
embereken múlik, hogy ez a
kapcsolat sikeres lesz-e. Ilyenkor a
gyerekkel való kapcsolat is problémamentes
lesz. Ennek ellenére
soha ne hagyjuk felügyelet nélkül
a kutyát és a gyereket együtt!
Három oka lehet annak, ha
minden erőfeszítés és nevelés
ellenére a kutya megharap egy
embert: területének megvédése,
a szociális rangsorrend a családon
belül felbomlik, azaz a kutya
a gazda fölé kerekedik, illetve
vadászat. Azonban ha következetesek
vagyunk és megfelelően
neveljük az állatot, folyamatosan
figyelemmel kísérjük,
ilyen nem következhet be.
A családunk minden tagjának
(vagyis a falka összes tagjának)
meg kell tanulni, hogyan bánjon
helyesen a kutyával. Ha megvan
a kölcsönös összhang, egész életre
kiterjedő barátság alakul ki.
S.E.
Kutyavilág
Az alkotókat és a tárlatlátogatókat
Nagykanizsa Város Vegyeskarának
műsora után Marton István
polgármester köszöntötte, és a városvezetés
nevében a kiállító művészeknek
további sikereket kívánt. A
kiállítást Lehota M. János esztéta
nyitotta meg. Méltán lehetünk büszkék
képzőművészeinkre – hangsúlyozta.
A sokszínűséget hozták el
Nagykanizsára, a Város Napjára. A
világ szépségét megjelenítő műveikben
megmutatták, egy közösség
erős és sokszínű, és ezáltal hihetetlen
energiákat, mélységeket tud a
felszínre emelni. Ez az ünnepe
Nagykanizsának, becsüljük meg!
A május 14-ig látogatható tárlat
kiállítói: Ambrus Márta, Bekő Veronika,
Csávás Csaba, Földvári
Zsuzsanna, Horváth Györgyi, Járási
Ildikó, Kassainé Szarjas Gertrúd,
Kotnyek István, Kovács Lilian,
Kustár Zsuzsa, Ludvig Dániel,
Ludvig Zoltán, Melega István,
Orosz Gergely, Rákhely Zsófia, R.
Fürtös Ilona Munkácsy-Díjas textilművész,
Röszler Mária, Stamler
Lajos, Szekeres Emil, Tarcsay Béla
és Vercz Szilvia.
B.E.
Nagykanizsai művészek kiállítása
A Város Napján a hagyományoknak megfelelően kanizsai képzőés
iparművészek legújabb alkotásaiból nyílt kiállítás a HSMK ősze
András Galériájában.
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kilenc éve működik a képzőművészeti
tagozat a Farkas Ferenc
Zene- és Aranymetszés Művészeti
Iskola berkein belül.
Bekő Veronika, a tagozat vezető
tanára szerint azonban sajnos
kevesen tudnak róla a városban
és a környéken, vagy csak szakkör
jellegűnek képzelik, pedig
nem az.
Három szinten képzik a gyerekeket:
két év előképzőben vizuális
alapismeretek tárgyat tanulnak. Az
alapképzés alatt a grafika-festészet-
szobrászat fő tárgy mellett
műhelygyakorlaton is részt vesznek.
Hat év alapképzés után minden
növendék vizsgát tesz, majd a
továbbképző szintre lép, amely
még négy évet jelent. A komplett
képzés végén mindannyian bizonyítványt
kapnak, melyet kamatoztathatnak
pontok formájában
művészeti középiskolába, főiskolára
vagy egyetemre jelentkezés
esetén.
Csoportonként heti négy órát jelent
a képzés, Veronika mellett
Babati Csaba óraadó foglalkozik
még a tanulókkal. Évente több kiállítást
is rendeznek, emellett sokan
szerepelnek sikeresen pályázatokon,
versenyeken. Legutóbb
április közepén a IV. Országos
Grafikai Versenyen szerepeltek kiválóan
a gyerekek. A döntőbe hetven
fő jutott be, közülük öten az
Aranymetszés növendékei: Farkas
Eszter, Kondákor Eleonóra Terézia,
Kucskó Zsófia, Püspök Zsófia
és Somogyi Dávid. Kucskó Zsófia
különdíjban részesült.
S.E.
Aranymetszés: Nem csak zenét oktatnak
A Folktronika együttes színpadra
lépésével ismét élőzene
szólt a HSMK Rock Klubjában.
A három éve alakult együttes
műsorát Bartók Béla 1907-es felsőiregi
népdalgyűjtésekor gramofonra
rögzített somogyi és bogyiszlói
dalai mellett, mezőségi és
moldvai népdalfeldolgozások alkották.
A koncerten a mára már többnyire
jól ismert népdalok erőteljes
instrumentális foglalatban
keltek új életre. Az autentikus
hangzásvilágot képviselő hegedű
és furulya, illetve népdaléneklési
mód, az együttes tagjainak a népzenében
való jártasságáról árulkodik.
A Folktronika által kreált
zenei szintézist preparált hangminták,
groovok tették izgalmassá.
Örvendetes, hogy a Gépfolklór
és a Barbaró együttesek nyomdokain,
azok hagyományait követve
városunkban is megismerkedhettünk
a Folktronikával, az egyre
gazdagodó hazai népzenén alapuló
világzene újabb gyöngyszemével.
Cz.Cs.
Élőzene a Rock Klubban Kiállítás az Amerikai
Egyesült Államokról
A Magyar Földrajzi Társaság
Zalai Osztálya, a Zrínyi Miklós
Általános Iskola és a Zala Megyei
Önkormányzat Pedagógiai
Intézete Good morning Amerika,
how are you? címmel képes
kamarakiállítást rendezett a
Zrínyi Miklós Általános Iskolában.
A kiállítást Benedek Miklós, a
Magyar Földrajzi Társaság Zalai
Osztályának titkára nyitotta
meg. A nagykanizsai Baptista
Gyülekezet vezetője vetítettképes
angol nyelvű előadásán képzeletbeli
utazásra vitte el a gyerekeket
szülőföldjére.
Kanizsa 2010. május 6. – Ez+Az 13
Horoszkóp
Mostanában objektíven szemléli a világot.
Ügyeivel kapcsolatban szeret tiszta
vizet önteni a pohárba. Ennek ellenére ne
fogalmazza meg kíméletlenül a véleményét,
mert megsérthet másokat.
Szabadságra vágyik, tele van ötletekkel. A
sok korlát miatt azonban csak lassú tempóban
tudja azokat megvalósítani. Meditáljon egy
kellemes helyen, lehetőleg vízcsobogás közelében,
és a jó gondolatok megtalálják.
Mostanában csak azzal foglalkozik, mit tehet
a párjáért. Ha kitalálta, még azon is gondolkodhat,
hogyan adja elő mondandóját
hatásosan. Csodára ne számítson, legyen türelmes
és kitartó a cél érdekében.
Úgy érzi, ideje, hogy végre hasznot húzzon
a tehetségéből. Sajnos nem elég ehhez
a szakértelem, üzleti vénával is rendelkeznie
kell. Iratkozzon be egy tanfolyamra, és
sajátítsa el az üzletkötés fortélyait.
Szívesen vesz részt mostanában társaságban,
örömmel mutatkozik meg baráti körben
rendezett partikon. Még anyagi hasznot
is húzhat ezeken az eseményeken, ha figyelmesen
hallgat a többiek tanácsára.
Bár nincs kedve csapatban dolgozni, jó hangulatban
lesz ezekben a napokban. Könnyedén
meggyőzi üzleti partnereit. Kritikus
szemlélete miatt a magánéletében azonban
kevésbé lesz optimista hangulatban.
Adjon magának több időt álmai megvalósítására.
Az első kudarc miatt nem kell azonnal
leállni, és feladni mindent. Lehetőleg
töltsön több időt a kedvesével, és a szép szavak
mellett lepje meg ajándékokkal is.
Lehetőleg ne vigye haza a munkahelyi
gondjait. Otthon, a szerettei körében őrizze
meg a jó hangulatot. Ha nincs más ötlete,
például gyönyörködjön egy virág szépségében,
és öntözze is meg.
Úgy szervezze a hétköznapjait, hogy minden
nap történjen valami ön körül, aminek örülhet.
Ha pozitív impulzusokra vágyakozik,
hívja meg egy romantikus vacsorára azt a
személyt, aki a legközelebb áll a szívéhez.
Ha azt tapasztalja, folyamatosan félreértik
egymást a párjával, a hosszan tartó mosolyszünet
helyett inkább segítsenek egymásnak.
Az összetartozás érdekében nem árt, ha
megosztják egymás között a terheket.
Valami különlegességre vágyakozik érzelmi
életében. A szürke hétköznapokba is lehet
színt vinni némi fantáziával, játékkal. Lazítson,
s a féltékenység, gyanakvás helyett a
külsőségekben is erősítse önbizalmát.
Hódítás és csábítás. Kimondva, kimondatlanul,
ezek a szavak motoszkálnak a fejében.
Szenvedélyes hangulatát nem csak a május,
és a csillagok okozzák. A kiváltó okot elsősorban
a párja aktivitásában keresse.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
SPORT
közvetítések
május 9-én
(vasárnap)
16 óra
NTE1866 - Nagyatád
18.30 óra
Kanizsa KK
- Hódmezővásárhely
Kanizsa Rádió
06/93/510-986
Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
SMS: 06-30/30-30-956
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
VEGYES
BÉRLET
Kanizsa 14 – Apró 2010. május 6.
INGATLAN
Miklósfán a Szentendrei úton 800
négyszögöl közművesített telken 58
m2-es bontásra ítélt ház eladó. Irányár:
4,5 millió Ft. Érd.: +3630/621-4117
(7205K)
Nk-án a Herman Ottó utca 2.
szám alatt 25 m2-es felújított, egyedi
gázas garzon eladó nagy pincetárolóval.
Érd.: 0630/620-5335 (7209K)
Nk-Kisfakoson 110 m2-es kétszintes,
felújított családi ház, térköves
udvar, 1940 m2-es telken eladó.
Irányár: 12 millió Ft. Érd.:
0630/827-1966, 0630/813-5799
(7211K)
Nk-án Attila utcában 40 m2-es
földszinti, egyedi gázfűtéses szoba +
konyha + fürdőszobás lakás eladó.
Irányár: 4,9 millió Ft. Érd.:
0630/4700-312 (7216K)
Nk-án az Olajtelepen Vécsey utcában
karbantartott, 78 m2-es családi
házrész pincével-padlással, 1185 m2
udvarral áron alul eladó. Érd.:
+3693/323-737, +3620/417-2075
(7151K)
Építési vállalkozók figyelem!
Ha a belvárosban (Hunyadi utca)
akar 700 m2-es, társasház építésére
alkalmas telket, hívjon! Érd.:
+3630/448-6072 vagy +3630/227-
3294 (7108K)
Palinban új építésű, alacsony
fenntartási költségű, 150 m2-es, könynyűszerkezetes
ház (3 szoba, nagy
nappali, amerikai konyha, étkező) garázzsal
836 m2-es, szépen parkosított
telken, reális áron eladó. Érd.:
+3630/338-7179 (7173K)
Nk-án a Dózsa György utca 117/B.
alatt II. emeleti, cirkofűtéses, 79 m2-
es, három szobás lakás eladó. Irányár:
10,9 millió Ft. Érd.: +3630/396-1910
(7194K)
Gyékényesen az „A” szektorban
közvetlenül a vízparton kétszintes
(40 m2 szintenként) nyaraló eladó.
(Víz, szennyvíz, villany.) Érd.:
+3630/227-3294 (7180K)
Kiskanizsán 60 m2-es korszerűen
felújított családi ház nagy kerttel,
kedvező feltételekkel eladó. Érd.:
0630/9015-222 (7217K)
Kiskanizsán ötszobás, 200 m2-es
kertes családi ház kedvező feltételekkel
eladó. Érd.: 0630/9015-222
(7218K)
Elcserélném nagykanizsai másfél
szobás, 44 m2-es, gázas, felújított,
belvároshoz közeli önkormányzati
lakásomat egyszobás, belvárosi,
gázas önkormányzatira. Érd.:
0630/958-7390 (7218K)
A Csónakázó-tónál, a Látóhegyen
családi háznak való ingatlan eladó.
Tel.: 0630/500-1912 (7219K)
Nk-án városközpontban, a Batthyány
utcában 220 m2-es,
cirkofűtéses, korszerű, egyemeletes
családi ház 452 m2-es telken több generációnak,
akár rendelőnek is eladó.
Irányár: 37,5 millió Ft. Érd.:
0693/316-867 (7224K)
Kiskanizsán 400 négyszögöl területen
egyszobás családi ház eladó.
Irányár: 1,5 millió Ft. Érd.: Nk,
Pivári u. 93. (7225K)
Nk-Szabadhegyen iker építési telek
egyben és külön is eladó. Tel.:
0670/234-6819, 0630/473-5905
(7226K)
Nk-án a Berzsenyi utcában kétszobás,
52 m2-es, egyedi fűtéses, II.
emeleti lakás eladó. Irányár: 6,3
millió Ft. Érd.: 0693/313-723
(7227K)
Iharosberényben 100 m2-es családi
ház nagy kerttel eladó. Tel.:
0630/695-0076 (7228K)
Nk-án a Csengery utcában 56 m2-
es, kétszobás, egyedi gázas lakás
(Brigádoknak 8 főre elegendő fekvőhellyel)
albérletbe kiadó. Kaució
szükséges. Tel.: +3630/227-3294
(7096K)
Albérlet kiadó! Városközpontban
kétszobás, erkélyes, 54 m2-es, 1.
emeleti, egyedi gázfűtéses lakás
hosszabb távra kiadó. Két hónap kaució
szükséges. Tel.: 0693/312-798,
0630/319-7662 (7229K)
Belvárosi zárt parkolóhelyek kiadók.
Érd.: +3630/481-2323
(7183K)
Nk-án Liszt Ferenc utcában 56
m2-es, bútorozott, egyedi mérős lakás
kiadó. Kaució szükséges. Tel.:
0630/685-5853 (7220K)
Esztétikailag és műszakilag kifogástalan
négyütemű Wartburgot keresek
megvételre, részletre. Tel.:
0630/612-9471 (7230K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat,
használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Érd.:
+3620/555-3014 (6430K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy
nélkül is igénybe vehető.) Teljes
testre 30 perces lazító masszázs
1500 Ft. Szolgáltatások: alakformáló-,
talp-, egyéb masszázs,
fényterápia, méregtelenítés, stb.
Hívásra házhoz is megyek. Érdeklődni
és bejelentkezni: a
+3630/481-2323 telefonszámon
lehet (6273K)
TV SZERVIZ: TV, DVD, videó
javítása. Távirányítók értékesítése,
javítása. Nyitva tartás:
9-15 óráig. Nagykanizsa, Ady
út 11. Tel.: +3630/597-1530
(7184K)
Május 14-15.
ZALAI GYERMEKEK MűVÉSZETI
TALÁLKOZÓJA
a Zala Megyei Közművelődési Intézmény
és a Kanizsai Kulturális Központ
szervezésében
Május 14. 10 óra
GYERMEKALKOTÁSOK
KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető: június 5-ig
11 óra: VERS ÉS PRÓZAMONDÁS
KATEGÓRIA
13 óra: NÉPDAL KATEGÓRIA
Helyszín: Farkas Ferenc terem
13 óra: NÉPTÁNC, NÉPI JÁTÉK,
NÉPZENE
Helyszín: színházterem
Május 15. 10 óra
KLASSZIKUS ÉS MODERN TÁNC
ÉS EGYÉB KATEGÓRIA
BEMUTATÓJA
Helyszín: színházterem.
A belépés díjtalan!
Május 8. 18.30 óra
TAVASZI METÁL EST
Zenekarok:
19 óra Csendet Kérünk (punk-rock)
20 óra Taste My Pain
(thrash metal/hardcore)
21 óra Demon-Stration (gothic
death/doom metal)
22 óra Septicmen (thrash metal)
Várpalotáról
Belépődíj: 400 Ft
Május 14. 17 óra
SZÖVő MűHELY KIÁLLÍTÁSA
Megnyitja: Balogh László a Batthyány
Lajos Gimnázium és Egészségügyi
Szakképző Iskola igazgatója
Szövő műhely vezetője: Zsovár Anita
NAGYKANIZSAI HONVÉD
KASZINÓÉRT ALAPÍTVÁNY
Május 14-15.
Kárpát-medencei „Csengey Dénes”
vers-, prózamondó és verséneklő
verseny
A Kanizsai Kulturális Központ
szervezésében
Május 14. 20 óra
"MAGYAR ÍRÓK ÉS POLITIKUSOK
KARIKATÚRÁI" - Léphaft Pál
vajdasági karikatúrista kiállítása
Megnyitja: Lengyák István pedagógus
Május 15. 9 óra
KÁRPÁT-MEDENCEI "CSENGEY
DÉNES" VERS - , PRÓZAMONDÓ
ÉS VERSÉNEKLő VERSENY
DÖNTőJE
Zsűri: Juhász Judit, a Katolikus Rádió
vezérigazgató helyettese, a Nemzeti
Alapítvány alelnöke, Vándorfi László, a
Pannon Várszínház igazgatója, rendező;
Kálloy Molnár Péter színművész, Gál
Tamás színművész, Klujber László színész-
pedagógus, Schmidt István Radnótidíjas
rendező, Virágh László színművész,
a Magyar Versmondó Alapítvány elnöke
20 óra
GÁLAMűSOR
Helyszín: Medgyaszay Ház
Belépődíj: felnőtt 800 Ft; diák, nyugdíjas
500 Ft
Kanizsa 2010. május 6. – Sport 15
… 20 esztendeje: a futball NB
II 26. fordulójában Soproni SE
(7.) – N. Olajbányász (11.) 1-0. A
motocross OB II 4. fordulójában,
a kanizsai futamon 125 ccm-ben
ifj. Vaska Kálmán (KMSC) második
lett. A sakk OB II-ben MMG
(10.) – Tungsram SE (1.) 7:7. A
női kézilabda NB I B-ben Olajbányász
SE (3., Mátyás 14 gól) –
Bp. Áfor SC (4.) 26-16. Anői asztalitenisz
NB I utolsó fordulójäban
MÁV DAC (9.) – Kanizsa
Bútorgyár SE (6.) 13:12.
… 15 esztendeje: az NB I aktuális
körében 6 ezer nézö elött
Olajbányász SE (15., g: Fuisz) -
Parmalat FC (16.) 1-4. Az NB III
Bakony csoportjában MÁV NTE
(16.) – Körmend (7.) 0-0. A megyei
első osztályban közel
félezren látták, hogy Miklósfa (1.,
g: Horváth L. 3, Kovács F., Mózes)
– Kiskanizsai MSK (5.) 5-0.
Az NB I hétközi, 24. fordulójában
Stadler FC (11.) – N. Olajbányász
(16.) 0-0.
… 10 esztendeje: a PNB-ben
Nagykanizsa LinAir FC (14.) –
Kispest-Honvéd FC (9.) 0-1, a
kispestiek gólját a télen éppen a
kanizsaiaktól szerződtetett Horváth
Gyula szerezte. A férfi kosárlabda
NB I 9-16. helyéért
Debrecen (12.) – Kanizsa KKDKG
EAST (14.) 89-76, majd az
utolsó fordulóban KKK-DKG
East (Horváth 21/3) – Dombóvári
VMSE (13.) 91-78, amivel
Földesi Attila együttese a tizennegyedik
helyen végzett. Dani
Diána (MÁV NTE) az egyesült
államokbeli kadett vb-n 16. lett
női kardban, majd a vidékbajnokságon
szerzett bronzot – míg
csapatban (női kard-férfi tőr) a
MÁV NTE lett az első. A baseball
Interligában Nagykanizsa
Ants Thury – Golovec Ljubljana
7:6.
… 5 esztendeje: a női kosárlabda
NB II-ben Peugeot Kampf
NTE 1866 (Toma 18/6) – PEAC
72-61, ezzel a Kovács Nándor irányította
kanizsaiak megnyerték a
bajnokságot. A baseball NB I kiesési
rangadóján Sopron Westwind
– Ants Thury 7:10. Az
endurocross II. osztályának 125
ccm-es mezőnyében Miskolc-
Sóstófalván a kanizsai Moór Attila
első helyezést szerzett. A női
asztalitenisz NB I utolsó fordulójában
Bp. Postás II (5.) – Király
Ingatlanügynökség-Kanizsa Sörgyár
SE 13:5, s a Jakabfi Imre
edzette csapat végül a hetedik helyen
zárt.
P.L.
Kanizsa KK DKG-EAST (4.) -
Délkonstrukt-SZTE-Szedeák (1.)
88 - 64 (20-16, 28-11, 27-16, 13-
21.). NB I B-s kosárlabda-mérkőzés,
rájátszás az 1-8. helyért, 4.
forduló. Nagykanizsa, 300 néző.
Vezette: Forrai, Sabáli, Török Z.
Kanizsa KK DKG-EAST: Kasza
(13/6), Vertetics (9/3), Rodgers
(18), Hoffmann (6), Koma (20).
Csere: Filipovic (2), Mihalics (6),
Stárics (12/6), Beck, Kovács M.
(2), Lovas, Hartai. Edző: Kovács
Nándor.
A felsőházi rájátszás éllovasát,
az A-csoportra aspiráló szegedieket
fogadta legutóbb a gépgyári
csapat.
Az első két játékrészben huszáros
rohamokat vezényeltek a kanizsaiak,
amivel nem csak a Tiszapartiakat,
hanem saját közönségüket
is meglepték, s a második
negyedben 33-16-ot is mutatott már
az eredményjelző. Ebben a periódusban
a 44 éves Filipovics Gordan
remekül kapcsolta ki a játékból a
válogatottat is megjárt Gémes Leventét,
társai pedig a szerzett labdákból
villámgyors akciókat vezetve
parádéztak. Ahazaiak Kasza Dániel
utolsó másodperces triplájával
28-11-re hozták a második
negyedet, és jelentős előnnyel vonulhattak
pihenőre (20.p.: 48-27).
Fordulás után is folytatódott a
vendéglátók lendülete, s így a
befejező etapban Kovács Nándor
valamennyi játékosa szerepet kaphatott,
de a jelentősen megfiatalított
kanizsai gárda is tartani tudta a
lépést ellenlábasával.
A három győzelem, egy
vereséggel álló KKK-nak vasárnap
indul a rájátszás visszavágó
köre, 18.30 órakor a hódmezővásárhelyieket
fogadják a KKK kosárlabdázói.
További eredmények: Veszprém
(3.) - Hódmezővásárhely (6.) 107-68,
Sopron (7.) - Eger (8) 89-72, Bonyhád
(2.) - Jászberény (5.) 91-87.
Edzői mérleg – Kovács Nándor:
„Az eredmény önmagáért beszél. A
listavezető ellen végig koncentráltan
és motiváltan játszva arattunk
nagyarányú győzelmet.”
P.L.
Megvédte tavaly másodszor elhódított
magyar bajnoki címét az
Aquaprofit Nagykanizsai Tungsram
Sakk Klub együttese, miután
a befejező, 11. fordulóban, idegenben
győzte le a Dunaharaszti
MTK csapatát. A különbség több,
mint figyelemreméltó, hiszen a
kanizsai csapat 11,5:0,5-ös győzelemmel
tette biztossá bajnoki címét,
illetve taszította a második
vonalba a harasztiakat… Érdekesség,
hogy az elmúlt esztendőben
ugyanúgy nagyarányú diadalnak
örülhettek a záró fordulóban a délzalaiak,
hiszen akkor a Kazincbarcika
ellen 10:2 volt a végeredmény…
Az is az egyedi kategóriába
tartozik, hogy a tavalyi utolsó
körös fellépők közül kilencen
most is ott ültek az asztaloknál, s
az idei "aranyosok" közé még
Portisch Lajos, ifj. Héra Imre és
Krutti Valér is feliratkozott. Természetesen,
ez nem azt jelenti,
hogy ők csupán egyszeres bajnokok,
hiszen már eddig is rengeteg
sikert könyvelhettek el a sportágon
belül. Tovább haladva a párhuzamok
terén, ahogy a múlt évi,
11. fordulóbeli találkozón, úgy ezúttal
sem volt "idegenlégiós" sakkozó
az Aquaprofit NTSK tagjai
között. Ettől függetlenül nem árt
rögzíteni, hogy 2009 novemberében
még a ma is regnáló indiai világbajnok,
Viswanathan Anand is
aratott győzelmet nagykanizsai
színekben. Maradva a külhoniaknál
a teljesség igénye nélkül nem
szabad megfeledkezni még Luka
Lenicről, Alexander Beljavszkijról
vagy éppen Arkadij Naiditschról
sem, ők is megtették a magukét az
idei kanizsai aranyéremért. No, és
a végére álljon itt azok névsora,
akiket még nem említettünk és bebiztosították
a 2010. évi bajnoki
címet: Balogh Csaba, Faragó
Iván, dr. Flumbort András, Galyas
Miklós, Gara Tícia, Gonda László,
Medvegy Zoltán, Orsó Miklós
és Prohászka Péter. Az együttes
végül 96,5 pontot gyűjtött a pontvadászat
során, fél ponttal maradva
el a tavalyi rekordtól…
P.L.
Ez történt (május 6 - 12.)…
Haraszti aranycsinálók Így őrült
csata
várható…
Angyalföldi Sportiskola Diáksport
Egyesület (1.) - Heat Group-
Kanizsa VSE (7.) 8-9 (3-1, 3-2, 0-
3, 2-3). OB I B-s vízilabda-mérkőzés,
felsőházi rájátszás az 1-9. helyért,
7. forduló. Budapest. Vezette:
Kiszelly, Győri.
Kanizsa VSE: Kiss Cs. - Virt,
Bedő (4), Borszéki, Gulyás (1),
Ujházi (1), Fábry (1). Csere:
Bajnogel (kapus), Dene, Wiesner
Zs., Szabó G. (1), Kéri (2). Játékos-
edző: Szabó Gábor.
Két alapszakasz nyertes együttes
összecsapását rendezték a Hajósban,
hiszen míg a kanizsaiak a Fehér-,
a XIII. kerületiek a Zöld-csoport
nyertesei voltak (százszázalékos
teljesítménnyel). A fővárosiak
úgy is kezdtek, hiszen az első két
negyedben igyekeztek a maguk javára
fordítani a találkozót, s sikerült
is elhúzniuk a vendégektől.
Megerősítést látszott nyerni, hogy
az angyalföldiek miért vezetik a
felsőházi rájátszás tabelláját, aztán
a szünet után éles fordulat állt be a
találkozó menetében. Összeszedték
magukat Szabó Gáborék, s kilenc
KVSE-gólból négyet vállalt
magára Bedő Krisztián. Az alaposan
felforgatott kezdőcsapattal vízbe
szálló Kanizsa remekül vizsgázott
idegenben, aminek az lett az
eredménye, hogy a tabellán egy helyett
ugrottak előre, s jelen pillanatban
12 pontnál tartanak.
Polgár László
Angyalföldi feltámadás két felvonásban
Kanizsa 16 – Kultúra 2010. május 6.
Az idén először egész napos
Föld napi rendezvényt szervezett
a Palini Iskola, amely a mindennapokban
is kivételesen
egészséges közeget biztosít az itt
tanuló diákoknak. E napon
azonban fokozottan hívta fel a
figyelmet a téma fontosságára. A
résztvevőkben tudatosulhatott,
hogy a Föld egészsége csak környezettudatos
emberek által
tartható fenn.
A délelőtt folyamán a gyerekek
egészségpontokon haladtak át,
melyeken az egészséges táplálkozásról,
a helyes fogápolásról, a
helyes testtartásról, a mozgás
fontosságáról kaptak tájékoztatást,
melyet egy, a szelektív hulladékgyűjtésről
szóló interaktív
foglalkozás követett. Mivel a
mozgásnak fontos szerepe van az
egészség megőrzésében, az iskola
minden tanulója kilométergyűjtő
futóversenyen vett részt
az iskolát körülvevő zöld övezetben.
A győztes alsós és felsős
osztályok „egészséges” ajándékcsomagot
kaptak.
A rendezvények sokaságát
Gazdag Attila csillagászati előadása,
valamint Dr. Kellermayer
Miklós, a Pécsi Orvostudományi
Egyetem nemzetközileg
is elismert sejtkutató professzora
a környezettudatos gondolkodás
fontosságáról tartott előadása
gazdagította. Mindezek
után az iskola parkjában ültettek
három fát az esemény tiszteletére.
Az alsós diákok feleslegessé
vált hulladékokból figyelemfelkeltő
maketteket készítettek,
melyek a Föld napja
alkalmából feldíszített faliújságokkal
együtt az intézmény
aulájában láthatók.
E tartalmas programok megkoronázásaként
az Oktatáskutató és
Fejlesztő Intézet a Palini Iskola
benyújtott pályázatát pozitívan bírálta
el, és az intézménynek az
ÖKOISKOLA címet adományozta.
K.H.
Egészségnap
a Palini
Iskolában
A mi Földünk - a mi
egészségünk!
Makóról, Budapest és térségéből,
valamint Nagykanizsáról tíz
művész érkezett Kendlimajorba,
hogy részt vegyen a III. Roma
Nemzetközi Művésztelep munkájában
a Magyarországi Cigányokért
Közalapítvány támogatásának
köszönhetően.
A négynapos munkában festők
és fafaragók vettek részt, esténként
a Kanizsa Csillagai, a Vadrózsák
és a fővárosi Karaván Együttes
adott szórakoztató programot.
A Kendlimajor Művészeti Szabadiskola
műtermében az alkotótábor
zárókiállításán megjelenteket
elsőként Bogdán Pál, a szervező
Dél-Zalai Cigányokért
Egyesület elnöke köszöntötte. Beszédében
kiemelte, a cél a roma
kultúra hagyományainak életbentartása,
bemutatása volt, hiszen
sajnos kihalófélben vannak a hagyományaik.
Az alkotók munkáit Sebestyén
János festőművész, a művésztelep
művészeti vezetője méltatta.
A műveket – melyekben fellelhetők
mitológiai motívumok, a sodródás
motívumai, ahogy a roma
közösség élt a történelme során; a
béke keresése a szépben, és a paraszti
ornamentika –, Kardos Ferenc,
a Halis István Városi
Könyvtár igazgató helyettese értékelte.
Teleki László országgyűlési képviselő
köszöntőjében kiemelte:
– Kendlimajor mellett nagyon
nagy szükség van hasonló alkotótáborok
szervezésére az ország
más pontjain is. Naponta tapasztaljuk,
hogy a cigányok és a nem
cigányok elég nehezen tudják elfogadni
egymást. Be kell bizonyítani,
hogy ez nem így van, és nem volt
így az elmúlt évtizedekben, évszázadokban
sem. Békésen egymás
mellett tudtak élni romák és nem
romák. A mai nap is jelzi –
hangsúlyozta –, hogy együtt tudtak
alkotni az elmúlt négy napban,
tudtak örülni annak, hogy érték teremtődik
és az már mellékes volt,
hogy ki teremtette azt az értéket.
B.E.
III. Roma Nemzetközi Művésztelep
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Zsoldos Péter tanár ajánlotta
a megjelentek figyelmébe
Homonnay Szabolcs nyugalmazott
pedagógus Balatoni harmóniák
című festménykiállítását,
mely a Dr. Mező Ferenc
Gimnázium Galériájában nyílt
meg.
A művész-tanár így vall magáról:
„Negyven évet tanítottam a
Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban.
Ez a munka sok örömet és lelki sikert
adott, tantárgyaimat, a
biológiát és a kémiát sok tanítványom
kedvelte meg. Szabadidőm
nagy részét a számomra páratlan
szépségű Balatonon töltöttem,
sokszor szó szerint rajta, mivel
a mai napig a vitorlázás szerelmese
vagyok. Nem csak a víz
kápráztatott el nap mint nap új
csodáival, hanem a szűkebb-tágabb
környék számtalan szépsége
is, legyenek azok a természet vagy
az ember alkotásai. A természeti
és az épített környezet csodálatos
harmóniái ragadtak meg és
kényszerítettek arra, hogy három
évtized kihagyásával újra ecsetet
vegyek a kezembe. A nyugdíjazásom
után megnövekedett szabadidőm
szinte kényszerített a festészetre,
a pihentebb érzékszervek
még szebbnek mutatták mindazt,
amit korábban is észrevettem és
ismertem. Nem akartam kilépni a
Balaton környékének jól ismert
világából, mert a jól ismert tájban
könnyebb észrevenni a szinte
naponta változó szépségeket.
Tempera képeket festek, mással
nagyon ritkán dolgozom. Úgy érzem,
e festék fénytelensége jobban
visszaadja a környék párás
fényeit. Az ábrázolt dolgoknak
nem kell fényleniük, gyönyörűek
azok tompább színekben is. Nem
vagyok igazi festő, csak nagy rácsodálkozó,
akinek a természet a
nagy művész és ő megengedi,
hogy egyesek papírra festhessék
azt, amit a nagy műből szépnek
tartanak.”
A tárlat május 17-ig tekinthető
meg az iskola galériájában.
K.H.
Homonnay: Balatoni harmóniák
www. kanizsaujsag. hu
I S T I V Á N
A U T Ó
A használt autók specialistája!
Típus/Évjárat Ár
Audi A4 2.0 CRTDI
2009.04 6.850.000
Audi A3 1.9 TDIAMBITION
2008.06 4.550.000
Audi A3 2.0 CRTDI
2009.05 5.850.000
Audi A3 2.0 TDI
2006.06 3.190.000
Audi A4 1.9 TDI
2007.06 4.400.000
VW Golf Combi 1.9 D
1998.06 780.000
VW Jetta 1.6 COMFORTLINE
2006.06 2.899.000
VW Bora 1.4, 54e km!
2000.06 1.460.000
VW Golf 1.4 TREND
1997.11 550.000
Seat Cordoba 1.4, 27e km
2009.03 2.399.000
Seat Altea 1.6
2005.04 2.150.000
Seat Altea 1.6 REFERENCE
2008.08 2.899.000
Opel Astra H 1.9 CDTI
2006.04 3.150.000
Opel Meriva 1.6 Cosmo
2004.05 1.990.000
Opel Astra Combi 1.6
1999.03 895.000
Honda CRV 2.0 VTEC, 74e km!
2004.03 3.250.000
Honda Civic 1.6 LSI
2001.05 1.499.000
Toyota Corolla Verso 1.8
2005.03 2.990.000
Ford Focus 1.6 16V
1998.12 840.000
Suzuki Wagon R+
2001.08 790.000
Peugeot 206 1.6 SPORT
2001.03 1.150.000
Citroen Picasso 1.6 HDI
2007.12 2.599.000
A GÉPKOCSIK 25% KEZDŐ
BEFIZETÉSTŐL RÉSZLETRE
IS MEGVÁSÁROLHATÓK!
8800 Nagykanizsak, Petőn u. 95.
06-30/2350-555, 06-30/4110-555
WWW.ISTIVANAUTO.HU
Visszaszámlálás:
Marton ... Fodor... Horváth ... Polai..
Átvállalom építkezése összes
szakmai terhét!
„GONDOLATTÓL
KULCSÁTADÁSIG"
• épülettervezés • beruházás
lebonyolítása • építési műszaki
ellenőrzés • felelős műszaki
vezetés • projektvezetés
• teljeskörű ingatlanfejlesztés
• ingyenes szaktanácsadás
Balassa Béla építészmérnök
+3630/9019013,
balassa.bela@ynet.hu
Referenciajegyzék: members.chello.hu/balassab
Egy kattintás
weblapunkra,
és naponta friss
híreket,
tudósításokat,
riportokat olvashat
Kanizsa - A mi ügyeink 2010. május 13.
• Emlékezés a hősökre. A második
világháborúban harcoló és
elhunyt katonákra emlékeztek a
minap a Felső Templom melletti
emlékoszlopnál. Görcsi Frigyes
elnök ünnepi beszéde után a Hadirokkantak,
Hadiözvegyek és Hadiárvák
Országos Nemzeti Szövetsége
Nagykanizsai Szervezetének
tagjai, a Honvéd Hagyományőrzők,
valamint a Piarista iskola
képviselői helyezték el koszorúikat
az emlékműnél.
• Turizmusról Zalakomárban.
Minden évben konferenciát szervez
az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési
Egyesület, idén erre május
26-án Zalakomárban kerül sor.
- tájékoztatta lapunkat a Helyi Vidékfejlesztési
Iroda nevében Gyarmati
Litter Tímea és Kovácsné Kocsi
Zsuzsa, az IDZVE munkacsoport
vezetője. Tavaly a munkahelyteremtés-
foglalkoztatás volt a
fő téma Liszóban, az „Élhető vidék"
cimű konferencián. Az idei
turisztikai ülés célja, hogy a jelenlévők
képet kapjanak arról, e tekintetben
hol tart a világ, Magyarország,
Zala megye, milyen lehetőségek
vannak, s ezekkel hogyan
lehet élni. A térségben elsősorban
szálláshelyben gondolkodnak a
beruházni vágyók, de ahhoz, hogy
a turisták több napot is itt töltsenek,
élmények is szükségesek.
• Nyeregbe szállnak. Május
15-én két programra is invitálja a
H-Turul Motoros Klub a kétkerekű
járgányok szerelmeseit. Reggel
6-tól délután 14 óráig veterán motoros
börze, azaz bolhapiac várja a
kíváncsiskodókat, ahol a forgalomban
már nem kapható, évtizedekkel
ezelőtt gyártott alkatrészek
közül válogathatnak. 13 órakor
veterán motoros és autós felvonulás
veszi kezdetét a Kanizsa Centrum
parkolójából.
• Napenergiáról, városstratégiáról.
A Nagykanizsai Kreatív
Klub május 14-én, pénteken 17
órától tartja soron következő klubfoglalkozását
a Halis István Városi
Könyvtárban. A programon
Höfle Béla az alternatív energiaforrások
(napenergia) hasznosításáról,
dr. Péter Erzsébet „A mindenséggel
mérd magad" Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Stratégiai
Terve - Projektjavaslatok címmel
tart előadást.
• Pontosítás. Lapunk XXII. évfolyamának
18. számában Speciális
ágybetétek a kórháznak című
cikkben az ápolási igazgató neve
helyesen Péter Zsuzsanna. Az elírásért
elnézést kérünk.
Információs füzet a város időseinek
A város Idősügyi Kerekasztala
Információs füzetet adott ki a
város idősei számára. A Büki
Pálné és Meszes Renáta által
szerkesztett kiadványt sajtótájékoztató
keretében mutatták be a
Honvéd Kaszinóban. Az összeállítóknak
az volt a célja, hogy egy
helyen megtalálhatóak legyenek
az idősek által Nagykanizsán
igényelhető támogatási, ellátási
formák, kedvezmények, információk.
Természetesen számos ellátási
forma létezik, amely az idősek és a
fiatalabbak számára egyaránt elérhető
- szerepel az Idősügyi
Kerekasztal és az Idősügyi Tanács
ajánlásában. Ezek közül azok kerültek
az Információs Füzetbe,
amelyeket jellemzően, illetve nagy
számban az idősebb korosztály
vesz igénybe, illetve ezen támogatási
formák felől érdeklődnek leggyakrabban.
Egyes ellátásoknál,
támogatásoknál, információknál
ezek elérhetőségének helyét is
közlik, hogy hatékonyan tudjanak
érdeklődni az igénylők.
A füzetben olvashatunk az Idősügyi
Tanács feladatairól, működési
területéről, tevékenységi köreiről.
A települési önkormányzatnál igényelhető
szociális ellátásokról, a
Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ szolgáltatásairól, a Zala
Megyei Nyugdíjasok Érdekvédelmi
Szervezetének feladatairól, tevékenységéről;
a Magyar Vöröskereszt
Városi Szervezetének időskorúakat
érintő szolgáltatásairól: a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
a házi segítségnyújtás, egészségvédelem,
gyógyászati segédeszköz
kölcsönzés, adománygyűjtés,
elosztás- és jótékonysági akciók
témakörében. Az Egyesített
Szociális Intézmény szolgáltatásairól,
a tartós elhelyezést nyújtó
Idősek Otthona és az átmeneti elhelyezést
nyújtó Idősek Gondozóháza
bentlakásos intézmény, a saját
otthonukban élőknek nyújtott,
valamint az Idősek Klubja szolgáltatásairól.
A Nagykanizsai Civil
Kerekasztal Egyesület és a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat
Egyesület Nagykanizsai Csoportja,
végül a Szeretet Szolgálat a
Magyar Karitász Nagykanizsai
Szervezetének tevékenységéről.
Több feltett kérdésre mindjárt
választ is kapunk. Például: Tudta
ön, hogy az időskorúak járadéka a
megélhetést biztosító jövedelemmel
nem rendelkező időskorú személyek
részére nyújtott támogatás?
A létfenntartást veszélyeztető,
rendkívüli élethelyzetbe került személy
átmeneti segélyben részesíthető?
2003. óta ötszörösére nőtt
Nagykanizsán a lakásfenntartási
támogatásban részesülők száma?
A gyógyszer hozzájárulás eseti és
rendszeres támogatásként is megállapítható?
A közlekedési kedvezményeknek
több fajtája is van? A
közgyógyellátási igazolvánnyal
nem csak gyógyszerekhez, hanem
gyógyászati segédeszközökhöz,
fogszabályzó eszközökhöz és rehabilitációs
gyógyászati ellátásokhoz
is térítésmentesen hozzájuthat?
Amennyiben közüzemi díjtartozása,
közös költség hátraléka, hitelintézettel
kötött lakáscélú kölcsönszerződésből,
illetve abból átváltott
szabad felhasználású kölcsönszerződésből
eredő hátraléka van, az
önkormányzat adósságkezelési
szolgáltatásban részesítheti?
A lapok alján megismétlődik
egy elgondolkodtató mondat:
2010. január 1. napjától az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb
összege: 28 500 forint.
Balogh István, a Civil Kerekasztal
Idősügyi Munkacsoportjának
vezetője, Maronicsné dr. Borka
Beáta, a Szociális Osztály vezetője,
valamint az önkormányzat Szociális
Bizottsága nevében Horváth
Gézáné köszönetet mondtak mindazoknak,
akik hozzájárultak az
ezer példányban megjelent füzet
kiadásához. Teijesztésével kapcsolatban
többek között felvetődött,
hogy kapjanak a kiadványból a háziorvosok,
az egyházak, és a tervek
szerint a város honlapján is olvasható
lesz majd.
B.E.
Palántákkal a szemetelés ellen!
Tévéből, rádióból már hallhatták,
a Hevesi ABC-nél a feliratkozást
jelző hirdetményen
olvashatták is az érdeklődők a
Keleti városrész virágosítását segítő
Polgári Kanizsáért Alapítvány
egyik lehetséges idei jelmondatát.
- Mit jelent ez? - kérdezte valaki.
-Azt, hogy inkábbpalántázzon, mint
szemeteljen - magyarázta az egyik
fiatalasszony, aki a híradásokból a
poénosabbat is megjegyezte. - Palántán.,
ne háborúzz, szeretkezz, ne
szemetelj! - ahogy a hippik a hatvanas
évekből mondanák a mai Kanizsán.
Az örvendetes tény, hogy
harminckét jelentkező vállalta, egynyáriakkal
veszi föl a küzdelmet az
igénytelenséggel szemben. Ám ez
nem feledteti a gondokat. Köztük a
kisebb az, ha a ház fekvése teszi próbára
a növényeket. A tűző napot még
ki lehet cselezni szárazságtűrő virágokkal
vagy közös locsolóvizet is bevállaló,
összetartó lakóközösséggel.
Keményebb dió, ha ablakból a virág-
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
ágyásba hajigált különféle küldeményekkel
kell felvenni a harcot.
Városunkban Makrai Mártonné
kertészmérnök életében már fontos
szerepet tölt be, hogy palántákkal
segíti a közterületek virágosítását
szívén viselő lakosokat. A Polgári
Kanizsáért Alapítvány immár negyedik
éve folyó kezdeményezésének
ötletgazdája Cseresnyés Péter
volt. Folytatásának szükségességét
aligha vitathatja bárki.
K.H.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa,
Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801
Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős
vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztésért
felelős: Huszár József, tel.:+3630/512-0855
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
2010. május 13. Kanizsa - A mi ügyeink 3
A kórház területi ellátásának módosításáról
Három éve érkezett meg
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyűléséhez, valamint a Kanizsai
Dorottya Kórházhoz a csurgói
járás tizennyolc településének
polgármestereitől az a szándéknyilatkozat,
mely szerint szeretnék,
ha betegeiket városunk
kórháza látná el.
Mindeddig előrelépés az ügyben
nem történt. - mondta Marton hízz
ván polgármester személyi titkárával,
Stadler Petrával közös sajtótájékoztatóján.
A múlt héten érkezett meg az
ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális
Intézetének levele, melyben a
következőket írja Dr. Pallér Judit
regionális tisztifoorvos: a Kanizsai
Dorottya Kórház fekvő- és járóbeteg
szakellátási, ellátási kötelezettségét
a régión és a megyén kívül
Pogányszentpéter, Iharos és
Iharosberény községek lakosainak
ellátásával módosítja.
Stadler Petra hozzátette, a Déldunántúli
és a Nyugat-dunántúli
Regionális Egészségügyi Tanácsnak
a finanszírozást érintő kérdésekben
még meg kell egyezniük. A
további települések a polgármester
szerint év végéig tudnak csatlakozni.
S.E.
CSIBECSOR a tudatos fogyasztókért
A Nagykanizsa és Térsége
TISZK Szakképzés-szervezési Kiemelkedően
Közhasznú Nonprofit
Kft. támogatási szerződést írt alá a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel
vissza nem térítendő projekttámogatásról
a CSIBECSOR. Akciókkal
a tudatos fogyasztókért.
Kampány és programsorozat a
fenntartható életmód mintáinak
elterjesztése érdekében a nagykanizsai
kistérségben című program
végrehajtására.
A nyertes projektről tartott sajtótájékoztatót
a polgármesteri irodában
Marton István polgármester,
Mérksz Andor ügyvezető igazgató
és Horváth Henrietta Szilvia
projektvezető.
A projekt a Környezet és Energia
Operatív Program keretén belül
A fenntartható életmódot és az
ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat
ösztönző kampányok (szemléletformálás,
informálás, képzés)
tárgyú felhívás alapján készült.
A támogatás mértéke a projekt
elszámolható összköltségének 95
százaléka, azaz 24.393.625 forint.
A projekt befejezése és zárásának
időpontja 2011. június 30. A
projekt összefoglalása: a fenntartható
fejlődés alapelvei, szemléletmódja
még ma sem váltak általánosan
elfogadottá. Ennek egyik
alapvető oka az emberek szemléletében
és a fenntarthatóságra vonatkozó
ismereteik hiányában kereshető.
Vészharangot kongat
évek óta mindenki, elárasztják az
embereket információval, a változás
mértéke azonban mégis nagyon
lassú. Ennek egyik indoka
részben a tudáshiány, a másik
azonban a kialakuló közönyösség,
mert már egyre kevésbé hiszik,
hogy egyéni változásokkal megfordíthatnánk
a világot. A közönyösség
ezen kialakuló falát kívánja
a program áttörni. Meglátásuk
szerint a paradigmaváltásnak
a kisközösség és az egyén szintjén
kell bekövetkeznie. A fenntarthatóság
a felelős fogyasztáson múlik.
A fogyasztás tanult magatartás,
a felelős fogyasztás pedig különleges,
új kompetenciákat kíván.
Nem tananyagot, hanem
kompetenciát kíván a projekt közvetíteni.
Horváth Henrietta elmondta: a
projekt fó célja térségi kampányprogram
megvalósítása, amely az
általános és középiskolás korosztály
bázisát kiaknázva az egész
nagykanizsai kistérség lakosságra
kiterjesztve elősegíti a fenntartható
fogyasztással kapcsolatos életmód
mintáinak elterjedését. Kreatív
megközelítést alkalmazva erősíti
a fiatalok és a lakosság széles
rétege számára érthető módon a
helyi lehetőségekhez mérten megvalósítható
cselekvési mintákat.
Az iskolai programsorozatot húszharminc
fős akciócsoportok bevonásával
működtetik. Minden hónapban
programokat szerveznek, információs
sarkot működtetnek. Két alkalommal
zöld diák újságot adnak ki a projekt
tevékenységeivel és az iskolai
programokkal kapcsolatban. A nyári
szünet ideje alatt két életmódtábort
szerveznek, ahol a fenntartható életmódot
élhetik meg a tanulók.
B.E.
Segédeszköz bemutató vakoknak
A három fővárosi segédeszközöket
forgalmazó cég előadását
követően Zala Megye, valamint a
muraszombati társegyesület közel
kétszáz tagja ismerkedhetett meg a
legújabb, életvitelt könnyítő eszközökkel.
A kiállított termékek között
voltak konyhai és magyarul
beszélő segédeszközök, játékok,
fehér botok, asztali készülékek,
optikai eszközök, nagyító fóliák,
hordozható készülékek, elektromos
nagyítók.
B.E.
Trükkös tolvajokról
Bükiné Papp Zsuzsanna rendőr
százados ezúttal a Nagykanizsai
Civil Kerekasztal meghívására a
Honvéd Kaszinóban hívta fel az
idős emberek figyelmét az ellenük
elkövetett bűncselekmények megelőzésére.
Mivel az utóbbi időben
megszaporodtak a nyugdíjasokat
célzó csalássorozatok, lopások, újra
és újra el kell ismételni a módszereket,
a trükköket, hogy idős
embertársaink ne essenek áldozatul.
Ők azok, akik jóhiszeműségükkel
beengedik a gyermeküknek vizet
kérő, vagy gyermekét bepelenkázni
kívánó asszonyt, a különböző
szolgáltatóktól pénzt hozó férfit,
aki kifigyeli, hogy a gyanútlan
áldozat honnan vette elő a visszajárót.
A rendőr százados kiemelten
figyelmeztetett, hogy lakásunk,
házunk ajtaját, ablakát ne hagyjuk
nyitva akkor sem, ha otthon vagyunk,
s ha idegen kopogtat bármilyen
okból kifolyólag, mindig
kérjünk tőle igazolványt.
Elismerés
a rendőröknek
Három zalakomári körzeti megbízottnak
fejezte ki köszönetét a
MÁV Zrt. nevében Diós László, a
Dél-Dunántúli régió területi vasútbiztonsági
osztályvezetője szerda
délelőtt a Nagykanizsai Rendőrkapitányság
épületében. Békési
Attila főtörzsőrmester, Horváth
Attila főtörzsőrmester és Kuzma
Róbert zászlós fogták el azt a 18
éves, az aszódi nevelőintézetben
nevelkedett fiatalembert, aki a
Zalakomár környékén, a MÁV sérelmére
elkövetett lopásokért felelős.
A december végén elszaporodott
lopások miatt a körzeti
megbízottak figyelőszolgálatot
szerveztek, így sikerült elfogni a
már körözés alatt álló személyt.
Hőkamera és éjjellátó készülék is
a segítségükre volt a rendőröknek.
Házkutatás és kihallgatás után tizennégy
bűncselekményt bizonyítottak
rá, zömében a vasúttársaság
ellen elkövetett lopásokról, illetve
lopási kísérletekről van szó. Az
elfogását követően hasonló jellegű
eset ezen a területen nem történt.
Az így keletkezett kár a
MÁV-nak közel kilencszázezer
forintba került. Nem csak az
anyagok, eszközök pótlását, hanem
a helyreállítási és a kiszállási
költséget is biztosítani kellett a
vasúttársaságnak.
J Kanizsa - A mi ügyeink 2010. máius 13.
Emléktáblát avattak
Fejtő Ferenc egykori
párizsi otthonánál
Fejtő Ferencre emlékeztek vasárnap
Párizsban az Európa Napon:
ennek keretében leleplezték a két
éve elhunyt író, történész, újságíró,
irodalomkritikus, politológus emléktábláját
utolsó otthonánál
Az emléktáblát barátai és tisztelői
jelenlétében fia, Charles Fejtő,
Pierre Aidenbaum kerületi polgármester,
Nikicser László magyar
nagykövet, Ecsedi-Derdák András,
a Párizsi Magyar Intézet igazgatója,
valamint Marton István, Fejtő
szülővárosának, Nagykanizsának a
polgármestere közösen avatta fel.
A francia főváros III. kerületében,
a Saint Martin utcának a Pompidou
Központ előtti térre néző 156-os
számú házában élt 1998-tól 2008-
ban bekövetkezett haláláig a Franciaországban
egyik legjelentősebbnek
tartott Közép-Európa szakértő.
Az épület falán most leleplezett
fehér márványtábláján arcképének
karikatúrája látható, amelyet
Sarkantyú Illés felvétele alapján
Lehoczky Károly készített. Alatta
pedig neve két nyelven (Francois
Fejtö/Fejtő Ferenc), majd franciául
az „újságíró, író, történész,
meggyőződéses európai, született
1909-ben Nagykanizsán, Magyarországon"
felirat olvasható.
MTI - www.nepszava.hu
Kanizsáért Frakció:
A Kanizsa Újság
megszüntetéséről
Horváth István és Polai József
önkormányzati képviselők a Kanizsáért
Frakció nevében sajtótájékoztatót
tartottak a hivatal
I. emeleti tárgyalójában. Témájuk
a Kanizsa Újság megszüntetése
volt.
Horváth István az alábbiakat
mondta el a sajtó képviselőinek:
- A közgyűlésen említettem,
hogy a Kanizsa Újság, mint olyan,
mint lokálpatrióta hetilap, nem felel
meg a várakozásainknak. Egy
lokálpatrióta hetilaptól azt várjuk,
hogy valamilyen szinten objektív
legyen. Tudom, hogy az objektivitás
nem könnyen kezelhető, de
azért közelíteni kellene hozzá. Ez a
hetilap minden, csak nem lokálpatrióta.
Én azt gondolom, hogy akkor,
amikor olyan írások jelenhetnek
meg benne hétről-hétre, ami
emberek lelkivilágába gázol, gyomorforgató,
és ráadásul nemtelen
támadásokkal van tele, nyugodtan
kimondhatom, hogy hazugságokkal
teli, és ráadásul még olyan is megjelenik,
aki nevét nem vállalva, név
és cím a szerkesztőségben, amit
megpróbáltunk elkérni, de a főszerkesztő
úr nem adta ki a nevet.
Nem tudom, hogy megtagadható-e
ez a dolog, vagy esetleg ő erre válaszol
az újságban egyáltalán. Egy
főszerkesztőnek - még el kell, hogy
mondjam -, a véleményezés, mint
olyan, nem lehet sajátja az újságnál.
A főszerkesztőnek az a dolga,
hogy főszerkesszen. Ezeket az írásokat
nem szívesen olvasgatjuk, és
nem a témával van a baj. Az a téma,
amit az Írogatok behoznak,
megjelenhet. Gyomorforgató, hogy
olyan stílust megengedhetnek maguknak
emberek, amit megengednek,
és ezt a hazugságot a főszerkesztő
ráadásul lehozza. Én akkor
azt javasoltam, hogy azt a harminc
milliót, amit a város újságjára költünk,
a gazdasági társaságoknak -
akik fűnyíróelvszerííen meg lettek
faragva tíz százalékkal - oda kell
adni. Gondolok a Viára, fűnyírásra,
parkosításra és egyebekre. De
elhangzott egy másik megoldás is,
éppen most Fodor Csabától, az
összevonás. Ezt lebegtetjük gyakorlatilag
két éve már. Ha ez nem
fog menni, mert esetleg a testület
nem járul hozzá - mint ahogyan
nem járult hozzá a lap megszüntetéséhez
az elmúlt közgyűlésen -,
akkor próbáljuk meg az összevonását
a Kanizsa Tv-nek és a Kanizsa
Újságnak.
Polai József Horváth István véleményéhez
hozzátette:
- A főszerkesztő úr, mint már elhangzott,
önálló véleményeket fogalmaz
meg, sajátjaként kürtöli
szerte a világban a gondolatait.
Egy kiragadott példa erre a templomunk
felújításához kért forintok.
Amikor én még nem nyilatkoztam
arról, hogy a képviselőkeretemből
mennyit fogok adni a templomhoz,
akkor az újságban megjelenhet valami
olyan vélemény, hogy én talán
nem tartom fontosnak a templom
Felhívás visszavonása
Szám: 279/2010. ügyintéző: Tárnok Ferenc
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által 2010. április
5-én közzétett - a tulajdonában álló TOYOTA RAV 2.0 D4-D 4WD Sol típusú
gépkocsi értékesítésére vonatkozó - felhívást ezúton visszavonom. Részletes
ajánlattételi felhívás a www.nagykanizsa.hu honlapon található.
Pályázat falfirkák eltűntetésére
Pályázati felhívás Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési,
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottsága pályázatot ír ki falfirkák
eltüntetésének támogatásáról szóló 81/2007. (XII. 21.) számú önkormányzati
rendelet szerinti önkormányzati támogatás elnyerésére. A támogatásra
rendelkezésre álló keretösszeg 2010. évben 500.000 Ft.
A pályázati kiírás és a pályázati adatlap kérhető Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoport Irodáján ügyfélfogadási
időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 14.), vagy letölthető a
www.nagykanizsa.hu honlapról.
A pályázat befogadásához szükséges a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságától szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség,
illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozat kitöltése és
csatolása.
Köztisztviselői állások a hivatalban
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője pályázatot hirdet a Polgármesteri
Hivatalban az alábbi köztisztviselői állások betöltésére:
1. Titkárságon jogi ügyintéző
2. Pályázati Irodában pályázati ügyintéző
3. Gazdálkodási Osztályon pénzügyi osztályvezető-helyettes
4. Szociális Osztályon szociális ügyintéző
A részletes pályázati hirdetmények a www.kszk.gov.hu és a
www.nagykanizsa.hu honlapokon tekinthetők meg.
Képviselői fogadóórák
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16 órától 17 óráig a Batthyány
Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865,
balogh.laszloő 1 @chello.hu
Karádi Ferenc a 13. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóóráját
- a megszokottól eltérően - 2010. május 1 l-e helyett 2010. május 18-
án tartja 18 órától a miklósfai Mindenki Házában, ugyanazon a napon 16 órától
a ligetvárosi óvodában.
Papp Nándor a 12. számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart május 18-án, kedden 17 órakor a Vécsey Zsigmond Altalános
Iskolában, 18 órától a Zárda utcai kollégiumban.
Kanizsa - Szabad vélemény
felújítását. Hát dehogynem. De azt
gondolom, van még arra időm,
hogy eldöntöm kellő időben, hogy
mikor és mennyit tudok adni.
Amúgy is tizenöt-húsz féle, igen
sürgős feladatra is kellett volna juttatni
belőle. De Dóró úr ott véleményt
formált, azt nem értem egyáltalán,
miért tesz ilyet. Őneki az a
feladata, hogy a sajtóban szakszerűen,
hozzáértő emberként leírja a
véleményét. Szerintem minősítés
nélkül kellene tennie. Éppen ezért
azt hiszem, megérett az a gondolat,
amit Horváth István elmondott. A
Kanizsa Újságot és a TV-t össze lehet
vonni, a kettőt lehet működtetni
együtt, meg kell hirdetni a pályázatot,
és ki kell választani a vezetőjét.
Talán még meg lehetne takarítani
bizonyos forintokat.
* * *
Múlt heti lapszámunkban már
jeleztük, váijuk Horváth István Kanizsa
Hetilapot és munkahelymegszűntető
gondolatait. ígérete
ellenére sajnos most sem tudjuk
ezeket az olvasók elé tárni. Továbbra
is pikánsnak tartjuk azt a
gondolatot, hogy egy esetleges
összevonás esetén az előteijesztést
Dr. Fodor Csaba szocialista képviselő,
a Hálózatos Televíziók Zrt.
felügyelő bizottsági tagja készítse
el. Amellett sem lehet mosolygás
nélkül elmenni, hogy azzal a tévével
kívánják összevonni lapunkat,
amelynek vezetője enyhén szólva
is önmagával kerül ellentmondásba.
Nagy Imre az egyik internetes
portálon így üzent a képviselő testületnek:
költségcsökkentés modellszámítások
alapján. A Kanizsa
TV Kft. működésében a költségek
legnagyobb része külső okok miatt
meghatározott (...) A január végén
elfogadott üzleti tervek újratárgyalására
március végén kerül sor, addig
kell elkészíteni azokat a modellszámításokat,
amelyek alapján
kiderülhet, milyen területen lehet
egyáltalán költségeket csökkenteni.
" Ebbéli igyekezetét jól szemlélteti,
hogy a napokban közel 90 fős
(nem mindenki fogadta el a meghívást)
születésnapi bulit (25 éves a
Kanizsa TV) szervezett a
Medgyaszay Házban svédasztalos,
ingyenboros, élőzenés kivitelben.
A vendégek között ott volt a Kanizsát
tűzzel-vassal üldöző, és megtakarításra
törekvő Horváth István
is.
Az összevonás képét árnyalja,
hogy Nagy Imre anno súlyos kötelességszegése
után a fegyelmi vizsgálatot
megelőzve önként mondott
fel a Kanizsa Újságnál. - a szerk.
Egy álhír
és egy igazi
Megbízható források szerint a
Radnóti díjas versmondó szavalja
legközelebb Wass Albert
Nagypénteki siratóját. Benne a
súlyos szavakat: Egyik napon
Tamás vagyunk, másik napon
Júdás vagyunk, kakasszónál Péter
vagyunk...
Az álhír: Horváth Istvánnak
megszólalt a lelkiismerete! 2008-
ban, Marton István hívására lépett
ki abból a Fidesz frakcióból,
melybe a választók a párt iránti
bizalmukból választották. Valóban,
enyhe kifejezés volt akkor A
Pál utcai fiúk Gerébjét emlegetni
vele és Polai Józseffel kapcsolatban.
Találóbb szó a Júdás. Meg a
harminc ezüst. Mandátumáról se
mondott le, tiszteletdíját is felveszi.
Pedig Verejték nélkül termett
gabonának szára törékeny és kalásza
léha. (Levél) Most talán
megérintette egy másik Wass Albert
vers, a Vigasztaló levél, magyarok
földjére: Bár latroké ma a
világ s annak minden rablott pénze:
sem az arany, sem az ezüst
nem váltható békességre! Rájött:
Ki hűséget vet - életet arat, és a
gyökér, az megmarad! (A gyökér
megmaradt) Ugyanerre intette őt
A láthatatlan lobogó is: Előttem
vad sziklák merednek. De nekivágok
a meredeknek! Mert élek
még! Ha törten is, ha vérben is,
ha görcsben is. még ha utolsó is
vagyok kit az özönvíz meghagyott,
de harcom végigharcolom
s a lobogót megmarkolom! A
könnyű siker múlandóságára is
áll az Üzenet haza refrénje: A víz
szalad, a kő marad, a kő marad.
Szívébe markolt: És lészen csillagfordulás
megint és miként hirdeti
a Biblia: megméretik az embernek
fia, s ki mint vetett, azonképpen
arat. Belátta, nem szavalhat
Wass Albertet az, aki a sajtószabadság
ellensége: Hontalan
vagyok, Mert vallom, hogy a
gondolat szabad (Hontalanság
hitvallása) Értesülésünk szerint
már a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilappal
is megbékélt.
Az igazi: az ittasan karambolozó
és cserbenhagyó színművészt a tvcsatorna
kiveszi abból a sorozatból,
melyben rendőrt alakít.
Ugyanis színészi kvalitásaitól függetlenül
kérdéses, mennyire lenne
hiteles a figura a május 8-i események
után. A tehetségkutató műsor
vezetéséről ő maga mondott le:
„Ezzel a mentalitással, amit én
most képviselek, nem fér bele,
hogy fiatal tehetségeket én oktatgassak
vagy jópofáskodjak."
Papp János
A munkahelyteremtés
mint kampánytéma
Nagykanizsán?
Minden munkahelyteremtő
szándékot támogatunk a városban,
ezért is alkottuk meg a ma
is érvényben lévő ez irányú rendeletünket
már a ciklus elején.
Az viszont, hogy Marton István
kampánytémává süllyessze a
munkahelyteremtést, nem megengedhető.
Ez Karádi Ferenc
(FIDESZ-KDNP) véleménye, aki
lapunk múlt heti számában megjelent
Marton István polgármester
sajtóközleményére reagált.
Először is szeretném nyomatékosan
kijelenteni, hogy a FIDESZKDNP
frakció tagjai eddig is támogattak
minden, a nagykanizsai
munkavállalók számára munkahelyteremtést
célzó javaslatot, és
ez nem is fog megváltozni akkor,
ha ez a város érdekeit szolgálja. -
olvasható egy, a napokban indult
internetes honlapon. - A jelenleg
érvényben lévő munkahelyteremtő
támogatást nyújtó rendeletünk a
helyi kisvállalkozások segítését és
fejlődését hivatott elősegíteni. Ezt
az elvet az elfogadáskor a testület
közösen alakította ki. Minden évben
a költségvetés erre vonatkozóan
forrást is biztosít egy meghatározott
keret mértékéig. A mostani
Marton-féle, minden egyeztetés és
költségelemzés nélkül, ötletszinten
előadott módosítási szándék,
amely arról szól, hogy nagy foglalkoztatók
is igénybe vehessék a
munkahelyenkénti ötszázezer forintos
városi támogatást nem mást
szolgál, mint azt, hogy kampányfogásként,
a munkahelyteremtés
szándékát hangsúlyozva próbálja
saját népszerűtlenségét a városban
ellensúlyozni. Először száz, mára
százötven, később majd kettőszáz,
sőt szeptemberre vélhetően ennél
is nagyobb számok fognak szerepelni
a mondókájában munkahelyteremtés
címén. Ezt már hallottuk
puffogtatni a városközpont átépítése
kapcsán is, sőt a csatornaépítéssel
kapcsolatban is.
Szó sem esik egy ilyen nagy
költséggel járó javaslat esetében
arról, hogy mennyibe fog kerülni
és miből lesz kifizetve. Itt a pontosság
azért minimálisan elvárható
lenne a polgármestertől. Ha valóban
van egy vállalkozás, amelynek
képviselőivel Marton István tárgyalt,
akkor ismertesse azt a közgyűlés
tagjaival, és a kellő garanciák
meghatározása mellett, konkrét
költség- és forráselemzés után a
testület tárgyalja meg az előterjesztett
javaslatot az érintett cég
pontos vállalásaival és az önkormányzat
által nyújtandó segítség
formájával együtt. Ez az eljárási
mód lenne egyedül elfogadható.
Ebben az estben gyors és hatékony
határozathozatalra lehetne számítani
a testület részéről. Azt viszont
nem engedhetjük meg, hogy egy
jól funkcionáló, eddig közel száz
új munkahely megteremtését
támogató rendeletet, amelynek
nyomán folyamatosan érkeznek a
pályázatok a helyi kisvállalkozók
részéről a hivatalhoz, egy előkészítetlen
javaslat, kampányötlet
nyomán év közben szétverjünk.
www.bakkker.hu
Nem minden arany,
ami fénylik?
Tisztelt Szerkesztőség!
Nagy múzeumkedvelő vagyok,
családommal itthon és külföldön
járva mindig felkeressük az adott
városban a múzeumokat, így van
összehasonlítási lehetőségem. Kíváncsivá
tett az a vita, amely a
Szerkesztőség és az Önkormányzat
képviselői között bontakozott ki.
Szeretném megköszönni Kőfalvi
Csillának, hogy felfedezte számunkra
a kazanlaki kincseket és elhozatta
Nagykanizsára állami és önkormányzati
segítséggel. Előtte tájékozódtam
az interneten és a jegymester.
hu-n olvastam - de más portálokon
is szó szerint így volt -, hogy a
mintegy 500 db, 3000 éves kincsek,
Seuthus trák uralkodó arany gyűrűje,
arany koronája, arany halotti maszkja,
arany páncélja, fegyverek, életnagyságú
bronz mellszobra lesz itt.
Nagy várakozással mentünk el
és néztük meg a Plakátház kiállítását.
A kiállítás jegyára megközelítette
a budapesti vagy sok nyugati
múzeum belépti díját, és mit láttunk?
A feliratokból kiderült, hogy
kb. 2500 éve élt az uralkodó. Nem
500 tárgyat, hanem csak közel 50-
et, annak is fele cserépedény volt
abból a korból, amihez hasonló
számtalan múzeumban látható,
mint hellenisztikus edény.
(folytatás a 6. oldalon)
6 Kanizsa - Szabad vélemény 2010. május 13
A milliók ellenére a megnyitás után három hét kellett ahhoz, hogy kikerüljön egy vörös
nyíl, amely - ha nehezen olvasható is - de utalt az idegeneknek arra, hogy itt látható
a Thrák Királyok Völgye kiállítás.
(Folytatás az 5. oldalról)
Továbbá a beharangozott tárgyak
egy része csak az angol nyelvű
plakátokon volt látható. A kiállításon
jelen lévő bolgár muzeológus
Meglena Parvin angol nyelvű
beszélgetésünk során elmondta,
hogy az egyik plakáton látható
Seutheus király arany maszkja és a
kiállított maszk között azért látható
egy-két kis különbség, mert
amit idehoztak, az sárgaréz másolat
(!) ezért térnek el egy kicsit. Ezt
a másolatot a kiállítás után itt
hagyják, és a testvérvárosnak ajándékozzák.
A kiállítás zárása után az interneten
utánanéztem, hogy milyen
visszhangja volt a kiállításnak.
Nos, mások is csalódtak, különösen
azért, mert a beharangozotthoz
képest nagyon kevés volt a látnivaló.
A bemutatás módja is kíván
még javítást pl.: guggolni kellett
az alacsonyan elhelyezett tárgyak
és olvasnivalók miatt! (Másolatok
a szerkesztőségben).
Mint adófizető kanizsai polgár
kérdem, miért került a beharangozó
portálokra a valóságnak meg
nem felelő információ? Ki a felelős
a hibás kommunikációért? Miért
kellett óriási összeget költeni a
kiállításra, ha az „aranymaszk"
rézből volt? A golyóálló vitrinekbe
miért nem élvezhető magasságba
kerültek a tárgyak és feliratok?
Konkrétan mennyibe került közpénzből
a városnak ez a szerény
kiállítás, amely lehetett volna
szenzációs is? A várt sok tízezres
látogatószám helyett, pontosan
mennyi volt a fizető látogató? A
Plakátház előtt álló rozzant épülethomlokzat
eltakarása és megfelelő
méretű, külső információs táblákra
miért nem volt gondjuk a rendezőknek?
A tények makacs dolgok, vitatkozni
velük érzelmi alapon nem
tanácsos, különösen önkormányzati
politikusnak vagy szakembernek.
Egy nem városunkban lakó
ember biztosan nagy nehézségek
árán találta meg a kiállítást. Végül
egy véleményt idézek az internetről.
,J£zért nem utaznék még
egyszer kb. 6 órát Bpeströl. Schwarcz
Dávid".
Név és cím a szerkesztőségben
Idézett források:
olvassbele.hu, hvg.hu,
jegymester.hu,
nemzetihirmon*d*o*.c om
Szerkesztőségünk ígéretét bírja
Marton István polgármesternek,
hogy a kiállításra elkülönített
tizenhét millió, a jegyárakból
tervezett ötmillió forintról
tételesen tájékoztatja olvasóinkat.
Bizonyára választ kapunk
arra is, hogy Kőfalvi Csilla és
Farkas Tibor a kiállításról szóló
írásunk megjelenése után miért
távolította el munkaköréből
azonnali hatállyal a Kiskastélyban
dolgozó takarítónőt. Valószínű,
akkor azt is megtudjuk,
hogy Farkas Tibor számtalan
ingyenhirdetés után miért bontott
egyoldalúan szerződést lapunkkal.
- a szerk.
Büszkék a
thrák kiállításra
A hallgattassák meg a másik
fél is elve alapján idézzük a Zalai
Hírlap sms-véleményvonalát:
„Lokálpatrióta büszkeséggel tekintettem
meg a Thrák királyok
völgye kiállítást. E kuriózumért
köszönet az előző önkormányzatnak
is, a kazanlaki kapcsolat
ápolásáért Kőfalvi Csilla muzeológusnak
és Marton István polgármesternek.
(0630-939-7877)"
* * *
A www.t-mobile.hu tudakozójának
köszönhetően megtudhatjuk,
az sms feladója az a Fideszből
kilépett Miha Tamásné, akinek
ínyencségeivel többször találkoztunk
már Marton István
polgármester rendezvényein. - a
szerk.
Magyarok
Szövetsége:
A kiskanizsaiakra
is számítanak
Kiskanizsán tartott lakossági
fórumot a Magyarok Szövetsége
nagykanizsai csoportja, melynek
keretében képviselőik igyekeztek
bemutatni a megjelent helyieknek
szervezetük működését,
illetve tevékenységüknek főbb
ismérveit. Vezetőjük, dr. Varga
Imre elöljáróban hitvallásukat
ismertette röviden, melynek
egyik axiómája, a magyar termőföld
védelme, illetve annak
„tisztelete". Mint hangsúlyozta,
véleményük szerint az utóbbi
idők tapasztalatai is azt az érzést
ébresztették sokukban, hogy
Magyarországon nem a magyar
emberek, nem a magyar érdekek
a fontosak, s az ilyenfajta hozzáállás
egyáltalán nem helyes. Az
érdeklődők ugyan túlzottan sokan
nem voltak, a Magyarok
Szövetsége részéről mégis bíznak
abban, hogy május 16-án 10
órától a nagykanizsai Ferenceskertben
(az Alsótemplom udvarában)
Kiskanizsáról is sokan
lesznek a lassan már hagyományosnak
tekinthető magyar termelők,
kézművesek és érdeklődők
közösségi találkozóján.
(93) 6 6 6 - 6 66
A Nagykanizsai Honvéd Kaszinó tisztelettel meghívja
Önt és kedves családját, barátait
2010. május 14-én, 20 órakor
„Magyar írók és politikusok karikatúrái"
címmel
Léphaft Pál vajdasági karikaturista kiállítására
Megnyitja: Lehota M. János esztéta
Helyszín: Honvéd Kaszinó
(Nagykanizsa, Ady E. u. 7. Tel.: 93/311-036
^ Élköltöztün
/ f V Új címünk: Kanizsa Pláza
Nagykanizsa, Európa Tanács u. 2.
Lufidekoráció
Dili -Iqobby - party bolt
www.dekorkucko.hu • +3630 459-4461
(Esztergom)
Másfél óra világzene, ősi, kemény ritmusokkal
2010. május 21. 21 óra (Magyar Plakát Ház)
Az együttes tagjai:
Bakai Márton (hegedű), Balogh Balázs (szaxofon), Latorczai Balázs (dedgeridoo),
Páldi Zoltán (gitár, citera), Pokornyik Roland (basszusgitár), Clemente Gábor (darbuka,
ütőhangszerek), Zietler Ádám (tapan, ütőhangszerek).
Előzenekar: Vintage Gitárduó (Tátrai Lajos és Ribarics Zoltán)
Belépőjegy nincs, minden érdeklődőt szeretettel várunk
S010. május 13. Kanizsa - Hasznos | |
Szolgálatba álltak a vízimentők
A támogatóknak köszönhető,
hogy az idei esztendőben addig is
működni tud az ügyeleti rendszer,
amíg a strandokon szolgáló
vízimentők „szolgáltatásának"
ellenértéke beérkezik. A Zánkai
gyermeküdülő és Ifjúsági Centrum
biztosítja a helyet a működéshez,
a T-Mobile a VMSZ
kommunikációjához nyújt nagy
segítséget, a MOL 30 ezer liternyi
üzemanyaggal járul hozzá a
hajók üzemeltetéséhez, a Uniqua
az egyesület biztosításait nyújtja,
az OTP Bank pedig a pályázatok
finanszírozását segíti.
Mindez nem jelenti azt, hogy a
VMSZ gondtalanul váija a szezont.
Bagyó Sándor a Szakszolgálat elnöke
elmondta, hogy a strandi vízimentők
munkájából származó bevételekből
finanszírozható a mélyvízi mentés,
de ezek a pénzek csak a szezon
második felében állnak rendelkezésre.
A szakszolgálat vezetője szerint
az államnak kellene meglépni azokat
jogszabályi módosításokat, melyek
lehetővé teszik a vízimentés állami
feladatainak szabályozását, és nem
utolsó sorban ezekhez a feladatokhoz
a forrást is biztosítani kell.
Már most nagy a lemaradás a
környező országokhoz képest is.
Egységes szabályokat kell megszabni,
a vízimentés szakmai feltételeit,
azért, hogy bárhol dolgozó
vízimentők ugyanolyan felkészültséggel
és szakmai tudással rendelkezzenek.
Jelenleg ennek sincsenek
meg a jogszabályokkal előírt feltételei.
Bagyó Sándor szerint amíg
éves szinten Magyarországon 300-
350 ember veszti életét a hazai szabad
vizekben, addig a vízimentés
nemzeti ügy kell, hogy legyen.
Június 13-tól szeptember 5-ig tervezi
a VMSZ a sürgősségi mentőhajó
működtetését. Szakszemélyzettel,
mentőtiszttel, vagy orvossal áll
ügyeletben a hajó az idei szezonban
is a tihanyi kikötőben. Csak ennek a
hajónak a működtetése 12 millió forintos
költségvetésből oldható meg.
A Ruperttel együtt 9 saját hajó
mellett a főszezonban a VMSZ égisze
alatt, az együttműködő szervezetekkel
kötött megállapodásoknak
köszönhetően összesen 14 mentőhajó
indulhat a bajbajutottak segítségére
2010 nyarán.
Jó hír a diákoknak, hogy nagyon
sok emberre lesz szükség az idei szezonban
is. Miközben szűkölnek a diákmunka
lehetőségei, addig a vízimentők
továbbra is munkalehetőséget
biztosítanak azoknak, akik elvégzik
a tanfolyamot, melyért napi nettó
3000 Ft-ot fizet a VMSZ. Nem tud a
szakszolgálat versenyezni azokkal,
akik esetleg nem hivatalos foglalkoztatással
oldják meg a vízimentők
foglalkoztatását. A vízimentők a
munkabér mellett a munkaruhát és a
szállást is a szakszolgálattól kapják.
Lengyel Norbert a Strandi Mentési
Csoport vezetője elmondta, hogy a
csoport feladata, a strandi vízimentők,
a központ és a mélyvízi mentők
közötti jól koordinált munkavégzés
megszervezése és bonyolítása. A csoportvezető
elmondta azt is, hogy
negyven strandon fog dolgozni idén a
VMSZ. Ezek a strandok a szerződés
kötéssel nem csak parti őrök munkáját,
hanem a VMSZ teljes infrastruktúráját
megkapja, így akár egy mentőautó
hívása is szakszerűen, a mentősök
pontos tájékoztatásával történhet.
A munkatársakkal kapcsolatban
fontos, hogy a VMSZ-nél csak olyan
vízimentők állhatnak munkába, akik
a munkába állás előtt vizsgával igazolják
felkészültségüket.
Az első tanfolyam május 17-én
indul, melyre még lehet jelentkezni.
Azok, akik a nyáron szeretnének
a VMSZ berkein belül munkát
vállalni, annál nagyobb eséllyel
jutnak lehetőséghez, minél korábban
szereznek jogosultságot a vízimentő
munka elvégzéséhez.
Már működik az ügyeleti rendszer,
melynek köszönhetően már
idén is sikerült árboctörött vitorláson
és a rajta tartózkodókon segíteni.
A hajók felszereltségéről Bagyó
Sándor kérdésre válaszolva elmondta,
2010-ben elvárható, hogy a
legjobb technika álljon rendelkezésre,
ezért a lehetőségek függvényében
folyamatosan zajlanak a fejlesztések.
Ennek köszönhetően a hajók
felszereltsége lehetővé teszi azt a
munkavégzést, amely a hajón szolgálóktól
elvárható.
Kérdésre válaszolva a működtetéssel
kapcsolatban az elnök elmondta,
hogy a kezdetektől próbál a VMSZ
önállóan gazdálkodni. Ez a VMSZnek
- köszönhetően a - nagyjából sikerül
is, de ez leginkább annak köszönhető,
hogy a Balatonon a strandi
vízimentők munkájából származó
bevételek lehetővé teszik az önerőből
való finanszírozást. Nem érvényes
azonban ez a kisebb vizeken dolgozó,
és a kevésbé szervezett vízimentőkre.
Ezért kell megteremteni a szakmai
hátteret és ezekhez legyenek pályázatok,
amellyel a civil szervezetek megoldják
a vízimentési feladatokat.
T.M.
Motorosok figyelmébe
Napjainkban a motorkerékpáros
közlekedés Európában és Magyarországon
egyaránt a reneszánszát
éli. Egyre többen közlekednek motorkerékpárral
a közutakon, évrőlévre
növekszik az újonnan forgalomba
helyezett motorkerékpárok
száma, s az egy nyomon haladó
motoros járművek megjelenése a
nagyvárosok forgalmában is érzékelhetően
teret nyert.
A motorkerékpározás egyedi élménye,
a „szabadság érzete", valamint
a gyorsabb közlekedés reménye
egyértelműen csábítóan hat a
közlekedők egyre bővülő rétegére.
Ezzel egyidőben - sajnálatos módon
az előzőekben ismertetett folyamatok
árnyoldalaként - kedvezőtlen
tendencia tapasztalható a
motorkerékpárosok közlekedésbiztonságának
alakulásában, amely
nemzetközi és hazai viszonylatban
egyaránt kimutatható.
A kétkerekű motoros jármüvei
utazók baleseti kockázata átlag
feletti. Ennek az oka, hogy a motorkerékpárosokat
a gépkocsikban
jellemző passzív biztonsági megoldások
(karosszéria, energiaelnyelő
zónák, biztonsági öv, légzsákok
stb.) nem védik, így közlekedési
baleset esetén testük közvetlen
fizikai behatásoknak van
kitéve. Európában egy motorkerékpáros
halálozási kockázata átlagosan
18-szor(!) nagyobb, mint
egy személygépkocsi vezetőnek.
A motorkerékpározás elterjedése
- különösen a nagyobb városokban
- minden bizonnyal
összefügg a nagyvárosi közlekedés
zsúfoltabbá válásával, s az átlagosnál
lassúbb haladási sebességgel.
A szabálytisztelő, a motorozás
élményét kereső járművezetőkkel
szemben ugyanakkor
sajnálatos módon egyre több motorkerékpáros
választja a „tiltott
utat", s ilyenkor a gyorsabb előrehaladás
érdekében a sorozatos,
szándékos és sokszor igen durva
szabálysértések elkövetésétől
sem riadnak vissza. Ezzel azonban
fokozott közlekedésbiztonsági
kockázatot idéznek elő, mert
veszélyeztetik saját maguk életét
és testi épségét, másrészt pedig
elfogadhatatlan veszélynek teszik
ki a közlekedés többi résztvevőinek
a biztonságát. Sok járművezető
nincs tisztában a motorozás
valós kockázatával, s azzal, hogy
közúti baleset esetén a motorkerékpárosokjóval
védtelenebbek a
gépjárművekben ülő személyeknél,
így a legapróbb hiba is beláthatatlan
következményekkel járhat.
A Központi Statisztikai Hivatal
hivatalos adatai szerint 2009. december
31-én összesen 141.956
darab volt a Magyarországon forgalomba
helyezett motorkerékpárok
száma, a járművek átlagéletkora
pedig 15,4 év. Az ezredforduló
óta a motorkerékpárok
száma mintegy 55,6 %-kal növekedett.
A motorkerékpárosok, segédmotoros
kerékpárosok által okozott,
illetve elszenvedett balesetek
megelőzése érdekében 2010. május
7-9. és 28-30. között fokozott
közúti ellenőrzést rendelt el az országos
rendőrfőkapitány.
A Zala megyében is végrehajtásra
kerülő fokozott közúti ellenőrzés
célja a magyar közutak közlekedésbiztonságának
javítása,
valamint annak elérése, hogy a
közúti közlekedési balesetek száma,
súlyossági foka, valamint a
meghalt és megsérült személyek
száma tovább csökkenjen.
A tavalyi esztendőben megyénkben
22 motoros és 34 segédmotor-
kerékpáros, idén öszszesen
3 motorkerékpáros és 5 segédmotor-
kerékpáros okozott balesetet,
amelyek során az okozók
közül tavaly 4, idén egy személy
hunyt el. Az elhunyt személyek
közül négy esetben a sebesség
nem megfelelő alkalmazása, egy
esetben vaddal történő ütközés, illetve
a bukósisak szabálytalan viselése
vezetett a halálos eredményhez.
A kétkerekű motoros
járművekkel történt balesetek negyede
történt lakott területen kívül,
azonban ezek a balesetek jellegükből
adódóan súlyosabb kimenetelűek
voltak.
Zala Megyei
Rendőr-főkapitányság
Kanizsa - Kulturális Alap 2010. 2010. máius 13.
Fsz. Név Pályázott cél megnevezése OKISB döntés (eFt)
1 Kanizsa Hagyományápoló Egyesület Működési támogatás 300
2 Tarisznya Alapítvány Működési támogatás 100
3 Kiskanizsai Polgári Olvasókör Kiskanizsai Polgári Olvasókör rendezvényeinek támogatása 100
4 Kiskanizsai Polgári Olvasókör Kiskanizsai Polgári Olvasókör Árvácska Dalköre fellépéseinek támogatása 30
5 Kanizsa Csillagai Művészeti Egyesület Kulturális rendezvényeken való részvétel 80
6 Nagykanizsa Megyei Jogú Város CKÖ Cigány Holokauszt megemlékezés 30
7 Nagykanizsa Megyei Jogú Város CKÖ X. Hétvége a másság jegyében - II. Tolerencia Kupa 30
8 Nagykanizsa Megyei Jogú Város CKÖ Holocaust megemlékezés 0
9 Nagykanizsa Megyei Jogú Város CKÖ XV. Roma Nap 30
10 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége
Nagykanizsai helyi Szervezet Siketek Világnapja Nagykanizsai helyi szervezet rendezvénye 30
11 Bojtár Népzenei Egyesület Működési támogatás 150
12 Bojtár Népzenei egyesület Nagykanizsán megrendezésre kerülő kulturális (zenei)
Általános Iskola és Óvoda Kiskanizsa
rendezvények támogatása 100
13 Pintyőke Fesztivál 140
14 írott szó Alapítvány Szakolczay Lajos Párbeszédek - perbeszédek c. inteijúkötete 50
15 Péterfy Sándor Általános Iskola Megyei művészeti és tanulmányi verseny Péterfy Sándor tiszteletére 50
16 Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány Szabadi Tibor J. Első tupi-portugál-magyar szótár 0
17 Melega István Tihamér Egyéni kiállítás labor- és keretköltségei 40
18 Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit KFT. „Ifjúság, Sólyommadár..." rendezvény 40
19 Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit KFT. Magyar Tudomány Napja 40
20 Voke Kodály Zoltán Művelődési Ház Dunántúli vasutas nyugdíjas klubok kulturális találkozója 30
21 Voke Kodály Zoltán Művelődési Ház Papp László Emlékest Szervezése, Pántlika Néptánccsoport működése 100
22 Voke Kodály Zoltán Művelődési Ház Kodály Zoltán Énekkar működése 50
23 Voke Kodály Zoltán Művelődési Ház III. Országos Fánkfesztivál 250
24 Tehetséges Zenészek Zenekarokért Alapítvány 3 koncert lebonyolítása 0
25 Kulturális Kanizsáért Közhasznú Egyesület Egyesület működése 0
26 Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény XVI. Gyermekjáték- és Tánctalálkozó a Másság szépsége jegyében 30
27 Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény XXXV. Országos tanulmányi verseny 30
28 Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület III. Idősügyi Majális, Közművelődési és Kulturális Fesztivál rendezése 100
29 POFOSZ A Nagykanizsai POFOSZ működtetése 50
30 Thúry Kulturális Érdekvédelmi és Szabadidős
Diákegyesület Diákok Vasember Kupán való részvétele 0
31 Nagykanizsai Fafaragó Egyesület 2010. évi Fafaragó tábor megrendezése 70
32 Rozgonyi Úti Általános Iskola Arany János szavalóverseny 40
33 Z-Alfa BT. Vivát Academia! kiadvány támogatása 0
34 HSMK Premier Táncklub Premier Táncklub 10 éves Jubileumi Gálaestje 150
35 Tiborcz Iván Jazzland Cserfö Fesztivál 0
36 Fehér Kígyó Együttes Magyarországi fellépések és ruhavásárlás 60
37 Nagykanizsai Fényforrásgyár Demokratikus
Szakszervezete Tungsram-Hevesi S. Versmondókör működtetése 120
38 Történelmi Vitézi Rend Egyesület Nagykanizsai hadnagyság díszegység katonai posztókabátjainak
elkészítése és rendszerbe állítása 50
39 Nagykanizsai Városvédő Egyesület Kardos Ferenc: Kanizsai mondák a török időkből c. kötet támogatása 50
40 Nagykanizsai Városvédő Egyesület Szabadi Tibor: Az eszperantó és Nagykanizsa c. kötet támogatása 50
41 Nagykanizsai Városvédő Egyesület Dr. Dobó László: Színfalak előtt és mögött c. kötet támogatása 50
42 Nagykanizsai Városvédő Egyesület Rábavölgyi Attila: Család és Háztartásszerkezet
Nagykanizsán c. kötet támogatása 50
43 ÁNTSZ Nagykanizsai, Letenyei,
Zalakarosi Kistérség Intézete AIDS Világnapi Koncert 0
44 ÁNTSZ Nagykanizsai, Letenyei,
Zalakarosi Kistérség Intézete Kiállítás szervezése a gyermeknevelés múltjáról 30
45 Nagykanizsai Református Gyülekezetért
Alapítvány XI. Kanizsai Esték előadássorozat 100
46 Informatika Kiadó BT. Múlt és jelen Nagykanizsán - építészeti kiadvány 0
47 Informatika Kiadó BT. Nagykanizsai oktatási intézmények részére kulturális
Járási Ildikó Éva
szolgáltatás biztosítása 120
48 Művészeti kiadvány, életmű katalógus megjelentetése 100
49 Hevesi Sándor Általános Iskola Hevesi Emléknapok 30
50 Zrínyi Miklós Általános Iskola Esztétikai-művészeti tudatosságra, kifejezőképességre nevelés támogatása 30
51 Körösi Csorna Sándor Általános Iskola VIII. Körösi Csoma Sándor Megyei Szövegértő Verseny 40
52 Körösi Csoma Sándor Általános Iskola XX. Kodály Zoltán Kórustalálkozó 80
53 Kanizsai Múzeumért Alapítvány Múzeumi Világnap 30
54 Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága 2010. Múzeumok Éjszakája 100
2010. május 13. Kanizsa - Kulturális Alap 2010. fl
Fsz. Név Pályázott cél megnevezése OKISB döntés (eFt)
55 Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága Leporelló az állandó kiállításhoz 30
56 Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága Elvek és alkuk - így éltünk a ''60-as években 30
57 Vakok és Gyengénlátók Szervezete Nemzetközi "Fehérbot"-napi rendezvény 30
58 Kiskanizsa Kulturális Egyesület A Zalagyöngye Táncegyüttes éves szakmai programja 230
59 Thúry György Kereskedelmi,Vendéglátó
és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Anyanyelvápolók nyári tábora 100
60 Polgár József DR. Dühöngő Hormonok c. regény kiadása 0
61 "Ka-Rock" a Kanizsai Rockzenéért Alapítvány Csóstock IV. Nemzetközi és Országos Amatőr Rock Fesztivál 100
62 Pulai Lászlóné SWANS balett és tánciskola évadzáró gálaműsor 100
63 Táncművészet a Gyerekekért Közhasznú
Művészeti Alapítvány Pulai Viktória önálló balett és táncestje a Honvéd Kaszinóban 30
64 NTE 1866 Egyesület íjász Szakosztálya Thúry György Vitézi Próba-Vándorkupa 8-12 éveseknek 30
65 A Szívbetegekért Egyesület SZÍV-NAP 2010. Sánc 30
66 Rozgonyi Polgári Egylet 1956. nagykanizsai eseményeiről könyv írása, kiadása 0
67 Szemenyey-Nagy Tibor Képzőművészeti kiadvány,/katalógus 100
68 Hevesi Sándor Altalános Iskola Iskolai és városrészi galéria tárlatainak rendezése 120
69 Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány A Nagykanizsai Magyar-Finn Baráti Kör programjaira 40
70 Az Európai Unió Roma Iljúságáért Egyesület Roma Kulturális Nap 30
71 Központi Rózsa Óvoda Kossuth Óvoda Pavilon Napok rendezvény 50
72 Együtt Kiskanizsáért Egyesület Dr. Fülöp György: Életem lépcsői című kötet kiadása 40
73 Együtt Kiskanizsáért Egyesület Kamarakiállítás a Thúry György Múzeumban 40
74 Bojtár Népzenei Egyesület Külföldi fesztiválon való részvétel- Vajdaszentivány, nemzetközi tábor 0
75 Péterfy Sándor Általános Iskola „A bolygónk nem a miénk, unokáinktól kaptuk ajándékba"
Programok a Péterfy Sándor Általános Iskolába a Föld Napja alkalmából 40
76 Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés
Művészeti Iskola Az Ifjúsági Vonószenekar Finnországi utazása 100
77 Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés
Művészeti Iskola X. Zala Megyei Négykezes Találkozó támogatása 40
78 Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés
Művészeti Iskola A Nagykanizsai Ifjúsági Fúvószenekar versenyeken való részvételele 250
79 Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány Az alapítványi együttesek működési költségeinek támogatása 150
80 Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés
Művészeti Iskola Kreatív Művészeti Fesztivál támogatása 80
81 Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány Az alapítványi koncertek, rendezvények támogatása 50
82 Nagykanizsai Evangélikus Közhasznú Alapítvány Oroszlányi Evangélikus Egyházközösség 40 fos ének
és zenekarának hangversenye 50
83 Összefogás a Nevelőcsaládokért Közhasznú
Egyesület Nevelőszülői családok közös találkozója 0
84 Zalai Sportmúzeumért Alapítvány Az olimpiák hősei c. könyv 50
85 Vabababa Művészeti Egyesület A Gyerek még az idő c. rendezvénynap gyermekprogramjainak támogatása 50
86 Rozgonyi Polgári Egylet Működési Támogatás 50
87 Zsigmondy Vilmos Szakközépiskola Alapítvány Diák antológia bemutatása zenés esttel egybekötve 40
88 Halis István Városi Könyvtár Dr. Hortobágyi Ferenc: Események a balkáni hadszíntéren
az első világháborúban 120
89 Halis István Városi Könyvtár Horváthné Szaboljev Erzsébet kötete 0
90 Halis István Városi Könyvtár Erdős Attila kötete 0
91 Halis István Városi Könyvtár Fa Ede verseskötet 70
92 Halis István Városi Könyvtár Riersch Zoltán kötetei 0
93 Halis István Városi Könyvtár Lehota János: A Nemzeti Tudat Drámája c. irodalomtörténeti
kiadvány létrehozása 0
94 Halis István Városi Könyvtár Kósa Pál: Tükörkép c. verseskötete 0
95 Halis István Városi Könyvtár Orsós Imre: Tisztán -Tiszta Szívvel című verseskötete
Ferkovics József grafikáival 0
96 Halis István Városi Könyvtár Takács László Irodalmi Kör 2010. évi rendezvényei 70
97 Halis István Városi Könyvtár Nagykanizsai gólyalábas uniformis 50
98 Halis István Városi Könyvtár Halis Olvasótábor 2010.I.-II. 50
99 Halis István Városi Könyvtár Mit ettünk, hogyan főztünk Kanizsán és környékén 80
100 Halis István Városi Könyvtár Riersch Zoltán verseskötete 0
101 Könyvtárpártoló Alapítvány Somogyi Győző: Nagykanizsa madártávlati képe 100
102 Mozgáskorlátozottak Városi Egyesülete FÉNY Fogyatékkal Élők Nyílt Napja 30
103 Kanizsai Horvát Fiatalok Egyesülete Horvát nyelvi és hagyományőrző ifjúsági tábor 50
104 Kanizsai Horvát Fiatalok Egyesülete Horváth Ifjúsági Tamburások Talákozója 30
105 Kanizsai Horvátok Egyesülete Nagykanizsai-Csáktornya Ifjúsági Találkozó 30
106 Hír-Csatorna Tervező, Tanácsadó
és Szolgáltató BT. Visszahallgatózom a múltba - portrékönyv Fejtő Ferencről 50
107 Zsidó Hitközség Holocaust megemlékezés 30
10 Kanizsa - Kulturális Alap 2010, 2010. május 13
Fsz. Név Pályázott cél megnevezése OKISB döntés (eFt)
108 Kanizsai Zsinagóga Alapítvány Zsidó Kulturális Rendezvények: Az örökségvédelem jegyében 50
109 Kollonay Krisztina Anima Singers koncert 50
110 Kollonay Zoltán Operett Koncert 30
111 Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány Megalakulásának 15. éves jubileumi ünnepsége 40
112 Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány Kanizsai vers- és énekmondók költészet napi műsora 70
113 Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány Ismeretlen földrészek sorozat - Afrika nap II. 40
114 Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány Honvéd Kaszinó Színjátszási és Városi Diákszínpada
2010. évi működése, színielőadásai 50
115 Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági
Szakközépiskola Jubileumi Kanizsa Túrák 50
116 Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági
Szakközépiskola Mező Emlékév. Park támogatás 0
117 Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági
Szakközépiskola Mező Emlékév. Kiadvány támogatása 30
118 Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági
Szakközépiskola Mező Galéria támogatása 80
119 Piarista Általános Iskola, Gimnázium A Piarista Ált. Iskola, Gimnázium és Diákotthon diákjainak
és Diákotthon Helikoni részvételének támogatása 0
120 Piarista Altalános Iskola, Gimnázium
és Diákotthon Szent Pompiliusz Jubileumi Ünnepségei 40
121 Piarista Altalános Iskola, Gimnázium
és Diákotthon Októberi esték 30
122 Piarista Altalános Iskola, Gimnázium
és Diákotthon Pompíliádé 0
123 Tüttő János Nótaklub KHSZ Tüttő János Nótaklub önálló estje 100
124 Tüttő János Nótaklub KHSZ Kanizsa Kulturális Délután 50
125 Szent József Egyházközség Szent József búcsú rendezvénysorozat 60
126 Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda Vackor Óvoda Ficánkoló városi szintű óvodás programja 50
127 Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület I. Látóhegyi Művészeti Fesztivál 0
128 Gyermekvarázs Alapítvány Mozgás-öröm-játék 10 éves a Mikkamakka 40
129 Aranyfény Civil Egyesület Aranyfény Művészeti Találkozó és Kiállítás 40
130 Aranymetszés Alapítvány Aranymetszés Művészeti Napok 50
131 Aranymetszés Alapítvány Farkas Ferenc Énekegyüttes programja 250
132 Közművelődési és Városszépítő Egyesület Dévai gyerekek táboroztatása 0
133 Közművelődési és Városszépítő Egyesület Répafoző világrekord kísérlet 100
134 Közművelődési és Városszépítő Egyesület Miklósfai kerékrépa című könyv kiadása 50
135 Fegyveres Erők és Testületek
Nyugállomományúak Klubja A Klub fennállásának 40 éves évfordulójának ünneplése 30
136 Alapítvány a Nagykanizsai Attila Úti Óvodáért Hagyományok őrzése gyermeknapon 0
137 Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi
Szakközépiskola Szoliva János: Lassú Léptek c. verseskötetének kiadása 120
138 Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi
Szakközépiskola BLG Iskolamúzeum létrehozása 80
139 Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi
Szakközépiskola Batthyányis, Landleros, Irányis öregdiákok találkozója 70
140 Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi
Szakközépiskola Csittvári Krónika (NK-I 56-os dokumentumok) 100
141 Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi
Szakközépiskola „Hiány" galéria működése és fejlesztése 70
142 Vabababa Művészeti Egyesület Művészeti kiállítás katalógusa 0
143 Látásfogyatékosok Nagykanizsai Kistérségi
Egyesülete Kulturális vetélkedő a fogyatékkal élőkért 50
144 Kanizsai Klasszikusok Kulturális KHS V. Nagykanizsai Vonós Mesterkurzus megrendezése 160
145 Kanizsai Kulturális Központ A Kanizsa Fotóklub számára szkenner beszerzése 60
146 Kanizsai Kulturális Központ A Kamera ''67 Amatőrfilm Stúdió filmszemléken
való részvétele, eszközbeszerzése,
bemutatkozás a Magyar Plakát Házban,
művésztelepeken és iskolákban 60
147 Kanizsai Kulturális Központ Ismeretteijesztő előadások az Ifjúsági Klubban 50
148 Kanizsai Kulturális Központ Nyugdíjas színházbérlet a Medgyaszay Házban 0
149 Kanizsai Kulturális Központ Az Igricek együttes 2010. évi működésének támogatása 100
150 Kanizsai Kulturális Központ Kanizsai Rockzenekarok fellépései 100
151 Boldog Gyermekékert Kanizsa Waldorf Kulturális kiadvány támogatása
Közhasznú Egyesület 0
Összesen: 8570
2010. május 13 Kanizsa - Oktatás 11
Helyt álllak
a Batthyánysok
dolgozni, ha van lehetősége a szereplésre.
- Harminchárom éve vagyok a
pályán, tizenhárom éve versenyszerűen
is rajzolunk. Díjat az kap, akinek
adnak, hát nekünk adnak! -
vallja elégedetten Nagy Henrietta.
- Az iskolában a tanítás nem szelekció
szerint történik, lehetőség
nyílik a tehetséggondozásra is,
ugyanis nem szelet-emberkéket
szeretnék neveli, ahogyan Moholy
Nagy László fogalmazta. Több osztályom
is van, lehetőséget adok
mindenkinek a megmutatkozásra, a
fejlődésre. Így komplex a munkám.
A rajz, a művészet jobbá tesz...
Városunk szülötte, Hevesi
Sándor rendező, színházigazgató,
kritikus, író, műfordító születésének
137. évfordulója alkalmából
emléknapokat szervezett
névadója tiszteletére a róla elnevezett
két intézmény, a művelődési
központ és az általános
iskola. A művelődési intézmény
színházi előcsarnokában az iskola
tanulóinak rajzaiból nyílt kiállítás.
A megnyitót követően a két rajztanár,
Kassai Zoltánné Szarjas
Gertrúd és Nagy Henrietta beszélt
lapunknak hivatásáról, tanítványaik
eredményéről. A két tanárnő elismeri
egymás munkáját. Nincs rivalizálás
közöttük, Henrietta alsósokat,
Gertrúd felsősöket tanít a
rajzolás művészetére. Ha rajzpályázaton
sikert ér el bármelyikük
tanítványa, elsőként gratulálnak
egymásnak.
- 1976-ban végeztem el a tanárképző
főiskolát. Azóta - huszonnyolc
éve -folyamatosan tanítok a
Hevesi Iskolában. A pályám kezdete
óta mindig volt szakköröm. Célomnak
tekintettem, hogy a szabadidő
helyes eltöltése és a tehetséggondozás
szempontjából becsábítsuk
a gyerekeket ezekbe a
szakkörökbe, melyekkel szép sikereket
értünk el. - mondta
elöljáróban Kassai Zoltánné. -
Több országos és nemzetközi pályázaton
is sikeresen szerepelt harminc-
negyven tanítványom. A legelismertebbek
között szerepelt a
bulgáriai Nemzetközi Természetvédelmi
Plakátpályázat és az izraeli
Biblia Világa pályázat. Azokat választom
ki, ahol a mondanivaló,
vagy az érzelmi hatás megragadja
a gyerekeket. A nevezés azért is jó,
mert néha pénzdíjat is kap a szakkör,
vagy a gyerekek, mellyel a felszereléseinket
ki tudjuk egészíteni.
Jómagam is pályáztam, s a Zala
Megyei Közalapítványnál három
ízben is nyertünk nagyobb összeget,
így a technikai eszköztárunkat
ki tudtuk bővíteni, TV-t, írásvetítőt
vásároltunk. Ars poeticám, hogy a
gyerekek érzelmileg is kötődjenek
egymáshoz. A rajz, a művészet jobbá
tesz. Magatartászavaros szakköri
tagom még nem volt. A flcánkolós
egy idő után lehiggadt, és
szívesen foglalkozott a munkával.
Azokkal a tanulókkal, akik életpályának
választották a képzőművészetet,
a rajzszakkörön kívül tehetséggondozó
órákon foglalkozhattam.
A mostanihoz hasonló kiállítások
éppen arra jók, hogy az ember
visszajelzést kap a munkájáról.
A gyereknek csak akkor van kedve
Meghagyom a tanulók sajátos személyiségének
leginkább megfelelő
kifejezési módot. A látás nemcsak
része a mindennapi életnek, az maga
az élet. Kiemelt helyet kap munkámban
a kreatív fejlesztés, hiszen
a mai rohanó világban munkahelyek
szűnnek meg, tűnnek el, szakmát
kell váltani, sokszor kell átképezni
magunkat, tehát kreatívnak
kell lenni. A tehetséget nem igazán
lehet megfogalmazni, szerintem az
egy felülről jött adomány. Liszt Ferenc
szavaival vallom, hogy a „zseniség"
kötelez. Nagy előnyünk,
hogy az iskola vezetése alsós szaktantermet
biztosít számunkra, ami
hatalmas lehetőséget ad az időnyerés
terén, valamint az eszközök sokaságának
tárolásához. Soha nem
vagyok elégedett a rengeteg díj ellenére
sem. Bereményi Géza szerint
ugyanis könnyen eltéved az,
aki elégedett. Mindig úton vagyok,
újat befogadó, átadó ember. Huszonhat
harmadik és negyedik
osztályos szakkörös tanulómból
tizenhárom rajzai láthatók most a
kiállításon. Őtőlük lassan elköszönök.
Az első és másodikos korcsoporttal
az év végi kiállításon mutatkozunk
be. Ővelük még úton vagyunk...
B.E.
a mediterrán térség hangulata is
tükröződik képein.
A megnyitón közreműködött
Baráth Béla tárogatóművész, a
Tungsram Hevesi Sándor Versmondó
Körének és a Honvéd Kaszinó
Városi Diákszínpadának tagjai,
illetve az iskola tanulói.
A tárlat május 28-ig, iskolai napokon
8-tól 16 óráig tekinthető meg.
K.H.
Kiválóan szerepelt Erdős Gergely,
a LOGO országos számítástechnikai
tanulmányi versenyen.
Saját évfolyamában megnyerte
az országos döntőt.
Testvére, Erdős Márton (6.A)
szintén országos első helyezett
lett évfolyamában. Felkészítőik:
Erdősné Németh Ágnes és Kele
Krisztián.
Szép eredmény született a Bod
Péter országos könyvtárhasználati
versenyen is, hiszen Stamler Lili
(8.A) a hatodik helyet szerezte
meg a szentendrei döntőn. Felkészítője:
Horváth Eva.
Lezajlott az immár hagyományos
Betty Memóriái verseny
döntője, melyen két kategóriában
indulhattak a nagykanizsai
diákok. A nyelvvizsgával rendelkezők
közül Gölles Fruzsina
(BLG - 12.A) lett az első, míg a
nyelvvizsgával nem rendelkezők
közül Bilicz Zsolt (BLG - 12.A)
került az élre. Felkészítő tanáruk:
Szili Zsuzsanna. Jutalmuk, a
szervezők - Gulyás Enikő, Molnár
Ferenc és Wittmann Károly -
jóvoltából egy-egy londoni utazás.
A hetedik osztályosok számára
szervezett megyei fizikaversenyen
a döntő fordulóban Porgányi
Márk (7.A) második helyezett lett,
míg osztálytársa, Herbel Péter a
harmadik. Felkészítő tanáruk Dénes
Sándor.
Az Irinyi János Középiskolai
Kémiaverseny döntőjében Miskolcon
Patus Eszter (10.D)
tizedik míg Benedek Ádám
(10.D) huszadik helyen végzett.
Felkészítő tanáruk Dénes Sándorné.
Benedek Ádám egy másik kémiaversenyen
is szépen szerepelt,
a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi
és Informatikai
Kar Kémiai Tanszékcsoportja által
szervezett XII. VegyESZtorna
feladatmegoldó versenyen az országos
hatodik helyet szerezte
meg.
Gábor Viktória (10.B) a Lóczy
Lajos Országos Középiskolai
Földrajzi Tanulmányi Verseny
döntőjében a tizenharmadik helyet
érte el. Felkészítő tanárai: Gaál
Mercédesz és Alexa Péter.
K.H.
A természet örömei
Fenti címmel nyílt meg
Benkóczy Péter nagykanizsai
származású autodidakta festő
önálló kiállítása a Hevesi Sándor
Általános Iskola Galériájában.
A tárlatot dr. Márkus Ferenc nyugalmazott
pedagógus nyitotta meg.
Benkóczy fiatal korában kezdett
festeni, ám a tanulmányok, a családalapítás
közbeszólt. 1998-ban felesége,
s egyben múzsája, Márta biztatására
kezdte el ismét a festést.
Az alkotó kiváltképp a tájképeket,
a város- és falurészleteket kedveli,
közülük is az erdélyi tájak
tartják fogva a szívét, de a hazai
hegyek, völgyek, falvak, tanyák, s
12 Kanizsa - Színes 2010. máius 13
Kerékrépa guiness
Történelmi
helyek
üzenete
A Rozgonyi Polgári Kör és
Egylet ezévi első kirándulása
Zircre és Pannonhalmára vezetett.
Hogy miért éppen ide, arról
Gergye Ottóné, az Utazók Klubjának
vezetője beszélt.
- Először is emlékeztünk arra a
történelmi eseményre, amikor 997-
ben István Koppány ellen vonult
seregével és a bencés szerzetesek
között lelkierőt nyerve legyőzte azt.
Ekkor fogadalmat tett, hogy kiváltságokban
részesiti a Géza fejedelem
által alapított bencés monostort.
Másodszor pedig ugyanúgy,
ahogy Szent István királyunk, betartva
a fogadalmat, mi is hálát
adtunk Istennek azért a segítségért,
amely hozzásegítette az országot
a változáshoz, a FIDESZKDNP
hétharmados győzelméhez.
A bencés apátság volt a
benedekrendieknek hazánkban első,
s mindmáig legnevezetesebb
kolostora, a magyar írásbeliség
egyik legfontosabb központja, annak
ellenére, hogy mind a tatár,
mind a török, valamint a két világháború
óriási pusztítást okozott.
- Mielőtt elhagytuk volna e
szent helyet, a halom tetejéről
gyönyörködtünk a táj szépségében
éppúgy, mint egykor Árpád vezér,
Géza fejedelem, Szent István, valamint
az Arpádházi királyok. A
Cuha patak völgyében zöldbeborult
fák és virágzó bokrok kísértek
bennünket Zircre. Itt a finom ebéd
után a III. Béla király által 1184-
ben alapított ciszterciek monostorát
és a gyönyörűen felújított bazilikát
kerestük fel. Zirc ma is a magyarországi
ciszterci rend központja.
Az épületegyüttesben található
a Bakonyi Természettudományi
Múzeum, valamint a
híres könyvtár is. A hazafelé tartó
úton beszélgettünk élményeinkről,
és arról, hogy mit jelent a magyarok
számára e két történelmi hely,
amelyek arra tanítanak bennünket,
hogy soha nem szabadfeladni
és az összefogás, valamint a szeretet
erejével le lehet győzni még a
legnagyobb ellenséget is.
B.E.
Május első hétvégéjén került
sor a miklósfaiak által már izgatottan
várt répafőző világrekord-
kísérletre.
A Közművelődési és Városszépítő
Egyesület, valamint a Kanizsa
Az NTE 1866. Judo Szakosztály
három fiatalja indult útnak
Kecskemét felé, hogy a diákolimpiára
való felkészülés jegyében
egy nemzetközi versenyen is
megmérettesse magát.
A több, mint négyszáz induló
között magyar, szerb, román fiatalok
is neveztek harmincnégy klubból.
és Környéke Gasztronómiai Egyesület
által kilenc éve indított Miklósfai
Répafőző Verseny akkora
fejlődésen ment keresztül, hogy a
szervezők úgy gondolták, megmérettetik
magukat, s elkészítenek
egy ezerötszáz adag csülkös-babos
A maratonira sikerült versenyről
két ezüsttel tértek haza.
Az U-10-es korosztályban Sólyomvári
Dávid (30 kg) sajnos helyezés
nélkül végzett. Az U-13-
asoknál Huszár Máté (32 kg) remekelt,
két ipponos győzelemmel
kezdett, ám a döntőben szerb ellenfelével
szemben könyöksérülés
miatt kapitulálnia kellett. így a
második helyen végzett. Huszár
répát, s ezzel világrekord állítanak
fel.
A grandiózus esemény a miklósfai
Mindenki Háza környékén került
megrendezésre, ahol nem csak
gasztronómiai attrakció, hanem
kulturális műsorok is várták a
nagyérdeműt.
Délelőtt ünnepélyes lánggyújtással
és ünnepi szentmisével vette
kezdetét a program. A tűzoltók közreműködésével
felavatták és felszentelték
védőszentjük, Szent
Flórián szobrát. Délután többek között
a Tüttő János Nótaklub, a Zalagyöngye
Táncegyüttes, a Kanizsa
Csillagai, a Tótszentmártoni Tamburazenekar,
valamint a Rozmaring
Táncegyüttes szórakoztatta a közönséget.
Az estét Kacor Feri zárta.
A hatalmas adagnyi étket egy
kétezer literes Kiskunfélegyházáról
érkezett bográcsban készítették
el, s a kóstolás során nagy sikert
könyvelhettek el vele készítői.
K.H.
Martin (50 kg) a tizenöt évesek
között szintén ezüstérmes lett.
- Edző nélkül, szülőkkel indultak el
a fiatalok, ami a Huszár testvéreknek
nem okozott problémát, mivel nagyobb
a versenytapasztalatuk Dávidnak
viszont még nagy szüksége lett
volna az edzői instrukciókra, magabiztos
személyi támogatására. A diákolimpia
június elején lesz, addig még
van idő a fejlődésre - értékelte az
eseményeket Mester Józsefié edző.
K.H.
Megyei tanulmányi verseny a Péterfyben
Két ippon ezüstöt ért
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A Péterly Sándor Általános Iskola
névadója tiszteletére 1993-tól
hirdet tanulmányi versenyt.
A megyei szintű megmérettetést
Bagarus Ágnes igazgatónő nyitotta
meg. A meghirdetett rajzpályázatra
több mint száznegyven illusztráció
érkezett. A rajzokból
összeállított kiállítást Ambrus
Márta tanár ajánlotta az érdeklődők
figyelmébe.
Az eredeti kiíráshoz képest az
évek során a verseny kibővült a
felső tagozatos tanulók nyelvtan,
valamint angol és német nyelvű
társalgási versengésével. A mostani
rendezvényre a megye tizenhat
általános iskolájának közel
száz alsós tanulója mérte össze
tudását.
A tanév során a felső tagozatos
diákoknak két fordulóból álló
nyelvtan levelezés versenyt szerveztek,
amelybe mintegy száz tanuló
nevezett. Angol és német
nyelvből szóban és írásban több
mint félszáz fo versenyzett az előre
megadott társalgási témákban.
Az eredményeket lapzártánk
után ünnepélyes keretek között
hirdetik ki.
BJL
2010. május 13. Kanizsa - Ez+Az 13
Onoma Kanizsa Pláza 8800
Nagykanizsa Európa Tanács út 2.
ingyenes parkolási Tel: 06-30-S97-6406
E-mail: <memanagykanizsa@gmail.com
wwMdnemanagykanizsa.com
máj. 13-1917.00
KEM A SZOMSZÉDBAN
szinkr., am. filmvígjáték
máj. 13-1918.00, 20.00
PARTERÁPIA
szinkr., amerikai filmvígjáték
máj. 13-1919.00
{B&MÁK FÖLDJÉN ,
amerikai film
15-1616.00
szinkr., am. anim.film Helyár; 500 Ft
^Kani 95.6 mhz S u l (
SZURKOLJON a
„Kanizsa
Rádió
és hallgatói"
hajónak
SZOMBATON a
SMS szám:
06-30/30-30-956
Horoszkóp
•^f III.21.-IV.19. Kos
Találja ki, hogy miben a legzseniálisabb, és
mindjárt sikeresebbé teheti az életét. Ha
netán unalmasnak érzi a párkapcsolatát, ne
a szakításra gondoljon rögtön, hanem vigyen
új szint, ötletet a magánéletébe.
IV.20.-V.20. Bika
Hatékonyan végzi a munkáját, ha így folytatja
tovább, meglesz a haszna a sok fáradozásának.
Próbáljon meg arra is törekedni,
hogy ne csak a kimerültség látsszon az
arcán este, hogyha hazamegy.
V.21.-VI.21. Ikrek
Örül, hogyha hasznosnak érzi magát otthon
és a munkahelyén. Ha a párja nem veszi
ki a részét a teendőkből, a sértődés helyett
beszélje meg vele az okát, s minden
napra találjon ki egy jó ötletet otthonra.
VI.22.-VII.22. Rák
Szívesen töltené az idejét a barátaival, több
szabadidőre vágyakozik. Igaz, hogy önnek
is szüksége van a szabadságra, de a páija is
ugyanígy érez. Kapcsolatuk érdekében közösen
keressék meg a megoldást.
''flivil.23.-vill.22. Oroszlán
Minden feladatát tökéletesen szerelné megoldani.
Ne legyen túlságosan szigorú önmagához,
mert nem értékeli senki, és könnyen belefárad
mindenbe. A párjához legyen türelmesebb,
és ne a hibáira figyelmeztesse folyton.
££ VIII.23.-IX.22. Szűz
Nincs szüksége feltűnő ruhák vásárlására,
sugárzik önről, hogy jó formában van.
Egy séta a természetben, vagy egy áruházban
már feldobja a hangulatát, s könnyen
elbűvöli a környezetét.
^"-IX.23.-X.22. Mérleg
Ha nincs kedve a barátai ügyes-bajos dolgát
hallgatni, inkább kapcsolódjon ki otthoni
tévézéssel, vagy hordjon kihívó, a
megszokottal ellentétes stílusú ruhákat, és
induljon esti sétára.
X.23.-XI.22. Skorpió
Gondolkodjon el azon. hogy mikor táncolt
utoljára. Hogyha idejét sem tudja, sürgősen
tegyen ellene. Vegyen például egy lazító,
gyertyafényes aromaterápiás filrdőt, s
közben kitalálja, kit is vigyen a táncba.
XI.23.-XII.21. Nyilas
Elégedjen meg az élet apróbb örömeivel.
A szórakozóhelyek látogatását egészítse
ki koncert, vagy kiállítás látogatásokkal.
A feladatait ugyan megválogatva, de jól
beosztja, hogy maradjon másnapra is.
• f a XII.22.-I.20. Bak
Egy jó szabadtéri fürdőzést tervezget hetek óta
Ha a hétvégén sem lesz kellő forróság, sétáljon
ki a Csó-tóra, a Sártányhajó fesztiválra, vagy
maradjon Sáncban, s élvezze az első sánci
fesztivál egész napos izgalmas programjait
^ 1.21.—11.19. Vízöntő
A legkellemesebb kikapcsolódást a párjával
töltött órák jelentik önnek. Ha mégis
úgy érzi, hogy veszekedni akar önnel, akkor
nincs igaza. Rendezzék le higgadtan
az ellentéteket, és élvezzék az életet.
II.20.-III.20. Halak
Egészsége érdekében engedjen a családagaival
szembeni elvárásaiból. Egyelőre ne tűzzenek
ki közös célokat, hagyja, hogy mindenki
menjen a saját feje után. Ha együtt varrnak, akkor
inkább süssenek, főzzenek és egyenek.
Miklósfán a Szentendrei úton 800
négyszögöl közművesített telken 58 m2-
es bontásra ítélt ház eladó. Irányár: 4,5
millió Ft. Érd.: +3630/621-4117
(7205K)
Nk-án a Hermán Ottó utca 2. szám
alatt 25 m2-es felújított, egyedi gázas
garzon eladó nagy pincetárolóval. Érd.:
0630/620-5335 (7209K)
Nk-án Attila utcában 40 m2-es földszinti,
egyedi gázfűtéses szoba + konyha
+ fürdőszobás lakás eladó. Irányár: 4,9
millió Ft. Érd.: 0630/4700-312 (7216K)
Nk-án az Olajtelepen Vécsey utcában
karbantartott, 78 m2-es családi házrész
pincével-padlással, 1185 m2 udvarral
áron alul eladó. Érd.: +3693/323-737,
+3620/417-2075 (7151K)
Építési vállalkozók figyelem! Ha a
belvárosban (Hunyadi utca) akar 700 m2-
es, társasház építésére alkalmas telket,
hívjon! Érd.: +3630/448-6072 vagy
+3630/227-3294 (7108K)
Palinban új építésű, alacsony
fenntartási költségű, 150 m2-es,
könnyűszerkezetes ház (3 szoba,
nagy nappali, amerikai konyha, étkező)
garázzsal 836 m2-es, szépen
parkosított telken, reális áron eladó.
Érd.: +3630/338-7179
(7173K)
Nk-án a Dózsa György utca 117/B.
alatt II. emeleti, cirkofütéses, 79 m2-es,
három szobás lakás eladó. Irányár: 10,9
millió Ft. Érd.: 0693/310-570 (7194K)
Gyékényesen az „A" szektorban közvetlenül
a vízparton kétszintes (40 m2
szintenként) nyaraló eladó. (Víz,
szennyvíz, villany.) Érd.: +3630/227
3294 (7180K)
Elcserélném nagykanizsai másfél
szobás, 44 m2-es, gázas, felújított, belvároshoz
közeli önkormányzati lakásomat
egyszobás, belvárosi, gázas önkormányzatira.
Érd.: 0630/958-7390 (7218K)
A Csónakázó-tónál, a Látóhegyen
családi háznak való ingatlan eladó. Tel.:
0630/500-1912 (7219K)
Kiskanizsán 200 négyszögöl területen
egyszobás családi ház eladó. Irányár:
1,5 millió Ft. Érd.: Nk, Pivári u. 93.
(7225K)
Nk-Szabadhegyen iker építési telek
egyben és külön is eladó. Tel.: 0670/234-
6819, 0630/473-5905 (7226K)
Nk-án a Berzsenyi utcában kétszobás,
51 m2-es, egyedi fűtéses, II. emeleti
lakás eladó. Irányár: 6,3 millió Ft. Érd.:
0693/313-723 (7227K)
Jó állapotú fagarázs anyaga a bontásért
cserébe elvihető. Tel.: 0620/934-
9110 (7231K)
Nk-án Rozgonyi úti társasházban II.
emeleti, 74 m!-es, három szobás, erkélyes,
egyedi fűtéses lakás 18 m2-es raktárhelyiség+
kamrával együtt eladó.
Irányár: 10,8 millió Ft. Tel.: 0620/934-
9110 (7232K)
TECHNIKA
3 F
űr t
GÉPJÁRMŰ VEZET0-KEPZES
TechniKa
Felnőttképzési nyilv.szám: 20-00-8805
Nagykanizsa, Király u. 47. Tel.: 93/312-394
Moped, motorkerékpár
és személygépkocsi
* KEDVEZMÉNYES
tanfolyam indul (hétközi előadásokkal):
(*érvényes megjelenéstől május 20-ig)
Május 20. csütörtök '' ^
16 órakor
Fenti időpontban biztonsági
őr, biztonsági szervezői
valamint közterület felügyelő
képzéseinkre is várunk
jelentkezőket.
• Részletfizetési lehetőség,
• Weboldalon kresz-teszt gyakorlási lehetőség
21 éve az úton társak vagyunk!
kiadó. Két hónap kaució szükséges. Tel.:
0693/312-798, 0630/319-7662 (7229K)
Belvárosi zárt parkolóhelyek kiadók.
Érd.: +3630/481-2323 (7183K)
Nk-án Liszt Ferenc utcában 56 m2-es,
bútorozott, egyedi mérös lakás kiadó.
Kaució szükséges. Tel.: 0630/685-5853
(7220K)
Belvárosi, két szobás, bútorozott,
egyedi fűtéses, felújított lakás
igényesnek kiadó. Kaució szükséges!
Tel.: 0630/369-5352 (7233K)
Nk-án a Teleki úton egyszobás,
bútorozatlan, egyedi fűtéses, alacsony
rezsiköltségű lakás hosszú távra kiadó.
Kaució szükséges. Tel.: 0630/640-7788
(7234K)
Nk-án a Csengery utcában 56 m2-es,
kétszobás, egyedi gázas lakás (Brigádoknak
8 főre elegendő fekvőhellyel) albérletbe
kiadó. Kaució szükséges. Tel.:
+3630/227-3294 (7096K)
Albérlet kiadó! Városközpontban
kétszobás, erkélyes, 54 m2-es, 1. emeleti,
egyedi gázfűtéses lakás hosszabb távra
Esztétikailag és műszakilag kifogástalan
négyütemű Wartburgot keresek
megvételre, részletre. Tel.: 0630/612-
9471 (7230K)
VEGYES
Készpénzért vásárolok könyvet, festményt,
porcelánt, régi népi parasztbútorokat,
használati tárgyakat és teljes hagyatékot.
Érd.: +3620/555-3014
(6430K)
Negyvenöt éves édesanya vagyok,
huszonkét éves fiammal lakhatást
keresünk. Mi cserébe ápolást, gondozást,
házi munkát végeznénk. Tel.:
0630/399-9997 (7235K)
SZOLGALTATAS
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy nélkül is
igénybe vehető.) Teljes testre 30 perces
lazító masszázs 1500 Ft. Szolgáltatások:
alakformáló-, talp-, egyéb masszázs,
fényterápia, méregtelenítés, stb. Hívásra
házhoz is megyek. Érdeklődni és bejelentkezni:
a +3630/481-2323 telefonszámon
lehet (6273K)
Masszázs! Reumatikus izületi problémákra,
vérkeringés harmonizálására,
stressz, feszültség okozta izomcsomó
letapadások oldására. Időpont egyeztetés
és bejelentkezés: 0630/540-6664
(7236K)
KISKANIZSA DIÁKSPORT EGYESÜLET
8800 Nagykanizsa, Bajcsy-Zs. út 67.
Adószám: 18961292-1-20
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. ÉVRŐL
ezer Ft
A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 4.212 5.563
Pályázati úton elnyert támogatás 1.375 1.611
Közhasznú tevékenységből származó bevétel 2.837 3.952
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
C. Tényleges pénzbevételek (A+B) 4.212 5.563
D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai 4.323 4.999
Ráfordításként érvényesíthető kiadások 4.323 4.999
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény -111 564
H. Nem pénzben realizált eredmény
I. Adózás előtti eredmény -111 564
J. Fizetendő társasági adó
K. Tárgyévi eredmény -111 564
TEMPLOM TÉRI ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY
8800 Nagykanizsa, Bajcsy Zs. út 67.
Adószám: 19274968-1-20
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. ÉVRŐL
ezer Ft
A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 2.099 1.199
Közhasznú működésre kapott támogatás 1.551 980
központi költségvetéstől (SZJA 1%) 227 216
egyéb 14 3
Egyéb bevétel 307
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
C. Tényleges pénzbevételek (A+B) 2.099 1.199
D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai 1.362 2.232
Ráfordításként érvényesíthető kiadások
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény 737 -1.033
H. Nem pénzben realizált eredmény
I. Adózás előtti eredmény
J. Fizetendő társasági adó
K. Tárgyévi eredmény 737 -1.033
2010. május 13. Kanizsa - Sport
Hazai páston a bajnoki címig
A Nagykanizsai TE 1866 vívóreménysége,
Dobó István sorra
szállítja a jobbnál-jobb eredményeket
a 13-15 évesek korosztályában.
A diákolimpiai első helye
után az ifjú "kardforgató" előbb
megnyerte a reménység körverseny
összesített sorozatát (hat forduló
után), majd következett számára
(is) a gyermek korosztályos
kard országos bajnokság, melyet
ismerős környezetben rendeztek,
lévén a teljes magyar mezőny
Kanizsa KK DKG-EAST (3.) -
EnterNet Vásárhely (6.) 94 - 63
(26-17, 23-18, 21-19, 24-9.). NB I
B-s férfi kosárlabda-mérkőzés,
Rájátszás az 1-8. helyért, 5. forduló.
Nagykanizsa, 250 néző. Vezette:
Dr. Páli, Márton, Gelencsér.
Kanizsa KK DKG-EAST: Kasza
(6), Vertetics (24/6), Rodgers
(10/6), Hoffmann (2), Koma
(24/3). Csere: Filipovic (7), Mihalics
(2), Stárics (13/6), Sági (2),
Kovács M. (4), Lovas. Edző: Kovács
Nándor.
A város sporttörténetének jeles
napja volt 1995. május 13-a, amikor
NB l-es labdarúgó mérkőzésen
kanizsai csapat először látott
vendégül zalaegerszegit. A szombat
amiatt is emlékezetes lehetett,
hiszen akkor épp ballagás volt Kanizsán
(is), a teltház azonban így
is garantált volt Zala két
reprezentáns
Nagykanizsán gyűlt össze, hogy
megmérettessen az egyes bajnoki
címekért. A dél-zalaiakat öt fiú és
három lány kardozó képviselte, s
a kanizsai bajnokságon Dobó
gyakorlatilag végig imponáló vívást
bemutatva menetelt egyéniben
a dobogó legfelső fokáig.
Piecs Adrienn és Tóth Tamás tanítványai
a csapatversenyek során
is kitettek magukért, végül a Gödöllői
EAC mögött az NTE 1866
I. egysége (Bagarus András, Do-
A rájátszás visszavágó körében
azt a Hódmezővásárhelyt fogadták
a kanizsaiak, melynek otthonában
is nyerni tudtak a nyitányon, így
nem is lehetett más cél, mint a
győzelem.
Már a meccs első részében a
gépgyáriak a maguk javára fordították
a találkozót, kezdetben valóságos
gólzáport zúdítottak ellenfelükre.
Végül a negyedik negyed
sikeredett imponálóra, s pillanatig
nem volt kérdéses a házigazdák
nagyarányú győzelme.
együttesének nagykanizsai rangadóján,
s a mérkőzés kissé rendhagyó
leírása dél-zalai oldalról arra
enged következtetni, nem mindennapi
hangulat uralkodott a Zárda
utcai stadionban:
A hazai szurkolótábor a következőképp
festett: a
bó István, Erdős Péter) ezüstérmesként
zárt. A lányoknál sem
maradtak dobogósok nélkül a házigazdák,
hiszen Vernyel Sára
harmadik lett, míg csapatban
ugyancsak bronzérmet szerzett a
Kungli Borbála, Erdélyi
Vanessza, Vernyel Sára hármas. A
csapatversenyek érmeit dr. Boros
György világbajnok kardvívó adta
át a dobogón végzetteknek.
P.L.
Ezzel a nyertes találkozóval a
tabella harmadik helyére ugrott a
KKK DKG-EAST, egyetlen ponttal
lemaradva a listavezetőtől.
Edzői mérleg - Kovács Nándor.
„Ismét nagyarányú győzelmet
arattunk, így nem szakadtunk le az
élen állóktól."
További eredmények:
Soproni MAFC (7.) - Jászberényi
KSE (5.) 88-87, Veszprémi
Egyetem (4.) - Dél Konstrukt-
SZTE-Szedeák (1.) 108-111, BBeton
Bonyhádi KSE (2.) - EKF
Hész Eger (8.) 75-68.
P.L.
narancsszínű Arancia Meccanica
drapéria mögé ütötte fel táborát a
meccs kezdetére mintegy 200 fősre
duzzadt ultrahad. A bemelegítő
hangolást piros majd kék fóliás koreográfia
és látványos pirotechnikai
bemutató követte, s a kifordított
bomberdzsekiktől narancssárgálló
lelátói sarok mindvégig a fanatikus
hangulat megalapozója volt.
„Természetesen a második
félidőben sem maradhatott el a
pokoli füstfelhő
Kerékpár. Az NTE 1866
hegyikerékpárosai a közelmúltban
Balatonlellén tekertek öt fővel a
Kishegy Kupa keretében. A férfiak
mezőnyében középtávon 44 km
volt a teljesítendő penzum, s a dobogó
két alsó fokára kanizsai sportoló
állhatott, hiszen Porpáczy
Ádám 1 óra 49 perces időeredménnyel
második, míg Kőmíves
Károly (1:50) a harmadik helyen
végzett. A leilei versenyt
ugyanezzel a távval az ősszel is
megrendezik.
Sakk. Május 14-23. között városunk
ad otthont a magyar női
bajnokságnak. A tíz résztvevős
körverseny Kanizsa Kupájáért a
nyolc legjobb Élő-pontszámos, a
20 éven aluliak bajnokságának
győztese, valamint egy szövetségi
„szabadkártyás" sakkozó ülhet
asztalhoz.
Vízilabda. Az OB I B felsőházi
rájátszásban a Heat Group-
Kanizsa VSE (4.) együttese ismét
idegenben szerepelt, s ezúttal is
nyert - most a Tipo VSC (8.) volt
az „áldozat". Bár idézőjelet használtunk,
ezúttal szinte szó szerint
vehetjük a jelentést, hiszen a
KVSE 14-5-re győzte ellenlábasát,
visszavágva többek között a
tavalyi rájátszásban kétszer is elszenvedett
vereségért.
kanizsai oldalon, amelyet a közönség
nagyobb hányadát kitevő
egyszerű szurkolók hüledezve,
némely esetben szitkozódva
fogadtak..." (A 3. Félidő független
szurkolói magazin alapján)
S hogy a tényekről is ejtsünk
néhány szót, a 10 ezernél is több
drukker 1-1-re végződő mérkőzést
láthatott, s az Olajbányász
gólját a második félidőben Hegedűs
László szerezte.
Polgár László
Végre dobogóra léphettek
Az én naplóm.,.
16 Kanizsa - Kultúra 2010. május 13.
Erdők
a közjóért
Fenti címmel adta ki az Országos
Erdészeti Egyesület Erdők
a Közjóért és Közönségkapcsolati
Szakosztálya az erdészeti
szakma tevékenységeinek összefoglaló
kötetét immár másodszor.
A megjelenteket Dobó István, a
szakosztály elnöke tájékoztatta a
kötetről, majd Feiszt Ottó, a
Zalaerdő Zrt. vezérigazgatója
szólt pár szót. Dedikált példányt
vihettek haza Marton István polgármester,
valamint Gyurkó
Imréné, Bucsuta és Lukácsné Tamás
Andrea, Oltárc polgármesterasszonyai.
Az első kiadás 800 példányban
2007-ben látott napvilágot, s meglehetősen
hamar elkelt. Most 3000
példányban, új boritóval és némileg
változott tartalommal adták ki a
könyvet. Feltett szándékuk nagyobb
nyilvánosság - iskolák, könyvtárak
- számára hozzáférhetővé tenni,
hogy mindenki megismerhesse az
erdészek tevékenységét.
S.E.
® Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.
•"un'' Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
TANFOLYAM INDUL
2010.05.15-én 8 órakor
hétvégi
2010.05.17-én 16 órakor
hétközi előadásokkal személyautó,
motor és segédmotor
kategóriákban
2010.05.20-án 16 órakor
C, D, C+E
2010.05.21-én 16 órakor
áruszállító és személyszállító GKI
(régi belföldi és nemzetközi
helyett)
Diákkedvezmény! Részletfizetés!
Ingyenes tankönyvkölcsönzés!
Üdülési csekket elfogadunk!
fogadta őket. Sőt, jellemző módon
a magyarok asszimiláló erejét példázva:
magyarrá váltak, 1900-ban
magyar állampolgárságot kértek és
kaptak, a helyi sajtó így írt az eseményről:
„Szaporodik a magyar".
Megyeri Anna kiváló könyve
egy család izgalmas történetén keresztül
mutatja be szűkebb környezetünk
századfordulós mindenapjait,
a polgárosodó világ mentalitását.
Nagyon dicsérendő a könyvhöz
tartozó bőséges, kiterjedt
gyűjtőmunka, a hiteles korrajz, a
könyvben megjelenő közel ötszáz
fotó. Gratulálunk a kutató Megye-
„A földre építek, az égben bízom"
Kötetbemutatóra hívta a múzeumbarátokat,
az érdeklődőket
a Thúry György Múzeum. Megyeri
Anna zalaegerszegi történész-
muzeológus A földre építek,
az égben bízom - A Morandini
építészcsalád a Monarchiában
című könyvének bemutatójára.
A megjelenteket Száraz Csilla
múzeumigazgató és Balogh László,
az OKISB elnöke köszöntötte.
A kötetet és szerzőjét Dr. Németh
József zalaegerszegi irodalomtörténész,
nyugalmazott múzeumigazgató
mutatta be a közönségnek.
- Nagy megtiszteltetés számomra,
hogy bár nagyon visszafogottan
támogatta az önkormányzat ezt a
jeles, tartalmas és szép könyvet -
kezdte méltatását Balogh László - ,
mégis köszönthetek és köszönhetek.
Ráadásul a világ egyik legszebb című
könyvéről van szó: „A földre
építek, az égben bízom" ...Olyanynyira
zengzetes számomra ez a
könyvcím, hogy még ballagási búcsúztató
beszédembe is belefoglaltam
gondolatvirágként. így hadd
ragadjam meg nem szakemberként
ezt a szépséges címet: Morandini
Tamás építész, a leghíresebb zalai
Morandini 1891-93-ban járt Zürichben,
az úgynevezett Polytechnikumba,
a híres műszaki egyetemre,
annak építészeti fakultására.
Ebbe a neves intézménybe járt több
hajdani Nobel-díjas tudós is, köztük
Einstein, 1896. és 1900. között.
Morandini Tamás itt kapott barátaitól
diplomájának megszerzésekor
egy ónfedeles, színes festésű kerámia
korsót, melynek hasán díszes
takarólevelekkel ellátott címerpajzs
látható, azon szalag a következő
felirattal: „Auf der Erde bau ich,
an dem Himmelglaub ich. "-Azaz:
a földre építek, az égben hiszek. Ezt
a mondatot is köszönöm Megyeri
Annának s persze még inkább a nehezen
letehető könyvet, melyet kanizsai
lokálpatrióták is jó szívvel
forgathatnak. A Morandini építészcsalád
Kanizsához is erősen kötődött,
s Megyeri Anna is kanizsai
származású egerszegi történészmuzeológus.
Morandini-család a
XIX. - XX. századfordulós virágzó
Kanizsán, főként Morandini Román
és Bálint építőmesterek révén sokat
és jeleset alkotott. A Morandinik
Kanizsán igazi magyaros vendégszeretetben
részesültek. így kezük
nyomát viseli: a Kaszinó épülete;
több lakóház, így köztük Erdőssy
Kornéliáék lakóháza a Csengery út
24. szám alatt; az evangélikus
templom; a villanytelep; a Takarékpénztár
Rt. székháza a Csengery út
és a Deák tér sarkán; a gyalogsági
laktanya bővítése (20. honvéd gyalogezred
József főherceg laktanyájáról
van szó - mai Citromsziget - a
szerk.); a Zsinagóga bővítése végül
elmaradt; de Morandiniéknek köszönhetünk
több utat, bérházat, a
mára eltűnt dohányraktárat; ám a
Sétakert keleti bejáratánál az oszlopok
ma is állnak... Szóval a századfordulós
szépülő Kanizsa sokat
kapott a Morandini építészcsalád
által, így méltó, hogy e könyv révén
is megemlékezzünk róluk. Családi,
szakmai és társasági életük, sajnos,
csak 1887. és 1907. között kapcsolódott
Kanizsához. Viszont ez az
időszak Kanizsa valóságos fénykora
volt.
Mondhatjuk, hogy arculati meghatározók
voltak a Morandinik a
kiegyezés utáni boldog békeidők
Nagy-Magyarországának legnagyobb
megyéjében: Zala-vármegyében.
Nyugatról jöttek, az olaszországi
Udine melletti Genova városából,
s ez a feltörekvő világ béri
Annának, ki álmai könyvét tette
le ajándékul mindannyiunk számára.
- Most már igazán el tudom hinni,
hogy a századfordulós Kanizsa
olyan igazi érték, amely előbbutóbb
építészeti értékeivel akár újraépíthető
és még menthető. A
három háromszög-alakú terünk a
távolról jövőnek még ma is olyan
unikális érték, amelyre rá lehet
csodálkozni, akár filmes háttérként
is, mint az Erdőssy Eugéniáról tervezett
filmben. Én, a Keletről jött,
Kanizsán második szülővárosos,
ezért bizonyításkényszeresebb lokálpatrióta
igazán tudnék lelkesedni
ezért. Köszönöm, hogy mindezt
ilyen komoly szakértői közegben
is elmondhattam Kanizsa város
jelenlegi polgáraként. Köszönet
a könyv szerzőjének, a sok
szakértő segítőnek, a Zala Megyei
Múzeumok Igazgatóságának, benne
a Göcseji Múzeumnak és a
Thúry György Múzeumnak. Bár
jómagam hiszek abban is, hogy
Kanizsa akár egy önálló múzeumot
is érdemel... Im ez a mostani
nagy összefogás éppen az ellenkezőjét
is bizonyítja. Fejtő Ferenc
1937-es „Érzelmes utazás" című
lírai kötetében olvasható a Morandinikre
is érvényes tételmondat:
„ Magyarnak lenni annyit jelentett
számunkra, mint egy barátságos
közösség tagjának lenni. " Ezt még
I. világháború pokla sem tudta átváltoztatni.
így példa az ő életük:
egy építészcsalád történetén keresztül
kibontakozó, tanulságos
közép-európai társadalom - és
korrajz. Az, hogy igenis lehet: „a
földre építeni és az égben bízni"!
Köszönöm, hogy erre így is rádöbbenhettem.
K.H.
Gyűjtők figyelem!
MAGYARORSZAG HETILAP
1970-1990-ig (20 év) számait
tartalmazó gyűjteményemet
ELAJANDEKOZNAM
Tel.: 0620 541-0542
XXII. évfolyam 20. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2010. május 20. Kanizsa
(93)
Átvállalom építkezése összes
szakmai terhét!
„GONDOLATTÓL
KULCSÁTADÁSIG”
􀂊 épülettervezés 􀂊 beruházás
lebonyolítása 􀂊 építési műszaki
ellenőrzés 􀂊 felelős műszaki
vezetés 􀂊 projektvezetés
􀂊 teljeskörű ingatlanfejlesztés
􀂊 ingyenes szaktanácsadás
Balassa Béla építészmérnök
+3630/9019013,
balassa.bela@ynet.hu
Referenciajegyzék: members.chello.hu/balassab
Ítéletidő, országos esőzés előzte
meg és kísérte végig az első
Sáncért – Szabadhegyért Majálist.
Az időjárás azonban nem
tántorította el céljától a szervezésben
élen járó Szívbetegekért
Egyesület tagjait.
A Sánc főterén felállított sátrak
körül fél tízkor már égett a
tűz a bográcsok alatt. A Főzzünk
jó szívvel főzőverseny csapatai
között élenjárt a Szívbetegekért
Egyesület és Sánc, de nem maradt
le az Evésben nem korlátozottak
fedőnév alatt serénykedő
Mozgáskorlátozottak Egyesülete
sem. Rajtuk kívül a Belvárosi
Klub, a Napfény Rákbetegek és
Hozzátartozóik Egyesülete, a
GE Nyugdíjas-, a MOL Bányász-,
a Vasutas Nyugdíjas
Klub, valamint a szabadhegyiek.
Szorgosan főztek, s finomabbnál
finomabb süteményekkel
és melegítő védőitalokkal
csalogatták közelebb az esernyők
védelme alá bújt nézelődőket.
(folytatás a 3. oldalon)
Sáncért – Szabadhegyért Majális
Egy kattintás
weblapunkra,
és naponta friss híreket,
tudósításokat,
riportokat olvashat.
Tekintse meg
KÉPGALÉRIÁNKAT,
írjon FÓRUMUNKBA,
vagy adjon fel
INGYENES
APRÓHIRDETÉST
(regisztrációhoz kötött)
www.kanizsaujsag.hu
Kanizsa 2 – Krónika 2010. május 20.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa,
Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801
Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős
vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztésért
felelős: Huszár József, tel.:+3630/512-0855
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Néhai Pomothy Dezső és Balogh
Tibor lelkipásztorok emlékének
adózva istentisztelettel
egybekötött emléktábla avatást
tartottak a Református templomban.
A megjelenteket Hella Ferenc
lelkipásztor köszöntötte. Elsőként
a megemlékezésre meghívott vendégek
közül nagytiszteletű
Pomothy Dezső lelkipásztor családtagjait
és nagytiszteletű Balogh
Tibor esperes-lelkipásztor
családtagjait szólította meg. Az
ünnepi alkalomra meghívott vendégeket,
főtiszteletű Steinbach
Józsefet, a Dunántúli Református
Egyházkerület püspökét, Szászfalvy
László református teológust,
országgyűlési képviselőt, leendő
egyházügyi államtitkárt,
Marton Istvánt, városunk polgármesterét,
a Somogyi Református
Egyházmegye és az őrségi Református
Egyházmegye lelkipásztorait,
Cseresznyés Péter országgyűlési
képviselőt és a megjelent
önkormányzati képviselőtestület
tagjait köszöntötte.
Az istentiszteleten Steinbach József
a Zsoltárok könyvének 18. fejezetéből
merített idézetével kezdte
igehirdetését: Lenyúlt a magasból
és fölvett.
A prédikáció során világossá
vált, hogy az említett igeszakaszban
benne van az egész evangélium,
az egész szentírás központi
gondolata. Szívébe zárva a fenti
igét, annak üzenetével emlékezett
meg két szeretett szolgatársáról.
Szászfalvy László a Példabeszédek
tizedik részben található idézettel
kezdte ünnepi megemlékezését.
Kitért a kettőjük szolgálatát
felölelő, történelmileg változatos
hetven év, olykor vérzivatarokban
sem szűkölködő, de mindvégig
nemzetet, hazát, egyházat és embert
próbáló eseményeire. Ateológus
a továbbiakban kifejtette: Mikor
az utókor emléket állít, az nagy
felelősséggel bír. Mert egy emléktábla
szűkszavúságába kell egy
egész élet sorsát, tartalmát tömíteni.
Ezt követően ismertette a két
lelkipásztor életútját, majd méltatta
áldozatos munkásságukat.
Beszédét a következő gondolattal
zárta: Kőbe vésve jelöltük meg
elődeink nevét. Ez nem csak a jelenben,
hanem a jövőben, a jövő
számára is fontos. Hiszen elődeink
elkötelezettsége és befejezett
küldetése akkor válhat teljessé,
ha reájuk támaszkodva szolgáljuk
a jelent és készítjük elő a jövőt.
Marton István polgármester beszéde
elején utalt az előtte felszólaló
teológus életpálya ismertetőjének
teljességére, így azt csak saját
emlékeivel kívánta kiegészíteni.
Elmondta, hogy az első szabadon
választott testületben Balogh
Tibor mellet ült, aki egyben földije
is volt. Kitért az akkori képviselőtársa
kisebbségek körében végzett
kiemelkedő munkájára és más
közéleti tevékenységére. Többek
között méltatta a Kanizsai Esték
rendezvénysorozat életre hívását,
melynek színvonalas előadásain,
hallgatóként ő maga is gyakran
vett részt.
Amegemlékező beszédek után a
templom bejáratánál leleplezték a
két emléktáblát. A gyülekezetet
1940-1985-ig szolgáló Pomothy
Dezső emléktábláján a következő
idézet olvasható. Egész életében
azt tette, amit helyesnek tartott
(2Kir.12,3) Majd az őt 1985-2009-
ig követő Balogh Tibor emléktáblájára
a következő idézet került:
Ne feledkezzetek meg vezetőitekről,
akik Isten igéjét hirdették nektek.
(Zsid.13, 7/a)
Czene Csaba
Istentisztelet és emléktábla avatás
Magyar írók és politikusok karikatúrái
címmel Léphaft Pál vajdasági
karikaturista kiállításával ismerkedhetett
meg a közönség a vers- és prózamondó
verseny előestéjén a Honvéd
Kaszinóban. A kiállítást Lehota
M. János esztéta nyitotta meg.
Kárpát-medence legjobb versmondói
közül az idei versenyt ifjúsági
kategóriában a barcsi
Tadai Gergő nyerte. A felnőttek
között két első helyezést adtak ki.
A kanizsai származású, Szolnokon
élő Sághiné Nagy Tímea és a
felvidéki Habodász István megosztott
első díjat kapott. A szépkorúak
kategóriájában a fővárosi
Mach András érte el a legjobb
eredményt.
B.E.
Csengey Dénes emlékére szavaltak
􀂊 Informatikus palánták a
Zsigmondyban. Harmadik éve
hagyomány a Zsigmondy Vilmos
és Széchenyi István Szakképző
Iskolában a Kemény János Informatikai
Verseny, melyet a nagykanizsai
és környékbeli általános
iskolák 7. és 8. osztályos diákjai
számára rendeztek meg múlt pénteken.
A matematikus és számítástechnikus
Keményről elnevezett
versenyen a következő eredmények
születtek: első helyezett
lett a 7. osztályos Sgánecz Bence
(Bolyai János Általános Iskola,
felkészítő tanára: Vámosi Ferenc).
Második helyen végzett
Dolezsár Izabella (Zrínyi Miklós
Általános Iskola, felkészítő tanára:
Turcsi László). A képzeletbeli
dobogó harmadik helyére Horváth
Fanni léphetett (Andrássy
Gyula Általános Iskola, Letenye,
felkészítő tanára: Halminé Mikó
Erzsébet).
􀂊 Mezős találkozó könyvbemutatóval.
Hétvégén benépesült
a Mező gimi öregdiákokkal, e találkozó
keretében került ugyanis
sor az intézményben végzett osztályok
tablóit, csoportfotóit tartalmazó
Tablók Könyve 1965-2010
bemutatójára. A több, mint kétszáz
tablót tartalmazó kötet az
1964-ben alapított gimnáziumot
mutatja be, s lehetőséget ad arra,
hogy hétezer diákportrén keresztül
idézzük fel diákéveink ismerős
arcait.
􀂊 III. Kulturális Klubfesztivál.
Nemrégiben rendezte fenti
címmel összejövetelét az Egyesített
Szociális Intézmény. A
Nagykanizsa, Surd, Zalakomár
idős klubjait is tömörítő szervezet
a Surdi Művelődési Házban
tartotta összejövetelét, ahol öt
klub színes műsorainak bevezetőjeként
Kanász János Surd,
majd Marton István Nagykanizsa
polgármestere mondott köszöntőt.
􀂊 II. Zrínyi Művészeti Est.
Május 7-én, pénteken tartották II.
Zrínyi Művészeti Est néven az
iskola művészeti csoportjainak
bemutatóját. Felléptek az iskola
moderntánc tanszakos növendékei,
énekkara, mese- és versmondói,
szakkörös tánc és kangoo,
összállítása, majd a 8.c osztályos
tanulók csoportja. A rendezvény
vendégei voltak Szlovéniából a
Göntérházi Kétnyelvű Általános
Iskola citera- és néptánccsoportja
illetve a zalaegerszegi Keresztury
Dezső ÁMK moderntánc tanszakos
növendékei.
Városunk kétszázadik tanévét
lassan befejező piarista gimnáziumából
a tizenegyedik évfolyamosok
rendre felkeresik Pünkösd
szombatján Csíksomlyót.
Immár – felekezettől függetlenül
– tízezrek zarándokolnak el a
Kárpát-medence legkeletebbi
búcsújáró helyére ezekben a napokban.
Tavaly az egykori piarista
diák, Kalocsa érseke, Bábel
Balázs volt a főcelebráns, prédikációjából
idézünk.
„A jubileumok összekötnek
bennünket múltunkkal, jelenünkkel
s remélhetőleg ezer évnél is tovább
tartó jövőnkkel. Összetartanak
és összekötnek mindazokkal,
akik a közös keresztény hitben, a
nemzettudatban mint magyarok,
székelyek, csángók magyarnak,
székelynek, csángónak vallották és
vallják magukat.
Pünkösd szombatján várjuk a
Szentlelket, s mint egykoron Szűz
Mária az apostolokkal, együtt
imádkozva kérjük életünkre,
nemzetünkre a Szentlélek ajándékait.
Érdemes szemügyre vennünk,
hogyan teljesedett be Szűz
Mária életében ezeknek az ajándékoknak
a sorsa, és milyen tanulságokat
vonhatunk le ebből a
magunk számára. Adja a Szentlélek
az értelem, a tudás és a bölcsesség
ajándékát. ő a nagyokosságú
Szűz. De megkérdezhetjük:
ki a bölcs? A bölcs az, aki nemcsak
néhány évre tekint hátra
vagy előre, hanem a leghosszabb
távon, mondhatni az örökkévalóság
fényénél szemléli saját és
nemzete sorsát.
Hogyan tekintsünk történelmünkre?
Meg kell látnunk a múltban
Isten gondviselését, mert a
múlt erős gyökér, jelen és jövő belőle
él. Istent nem lehet nagylelkűségben
felülmúlni. Még ha most
megpróbáltatásban is élünk, mert a
Szentlélek a lelki erősség adományát
is adja. Mint ahogy adta Szűz
Máriának, aki állt a kereszt alatt és
nem rogyadozott. ő akkor is hitte,
amit harminchárom évvel korábban
mondott neki az Angyal: Isten
neki adja atyjának házát és uralmának
nem lesz vége. Hitte a kereszt
alatt is, amikor fiát megfeszíteni
látta. És ahogy Szent Pál mondja,
lelkében meghalt és lelkében feltámadt
az ő fiával.
Most sokan csak azt érzik, hogy
gazdasági válság van, drágább
lesz minden. Ezt mindenki érzi.
Akik mélyebben látnak, azt
mondják, erkölcsi válságban vagyunk.
De még mélyebbre kell tekintenünk,
mert az erkölcs nem
áll meg önmagában. Támaszt kíván.
Már Dosztojevszkij megmondta:
ha nincs Isten, mindent
szabad. És az újkori ember elveszítette
komoly istenhitét immár
háromszáz éve. Azóta egyre lejjebb
csúszunk. Ma ott tartunk,
hogy az áldozatos munkakörökben
dolgozó emberek, legyen az
tanító, ápoló vagy egy pláza dolgozója,
egy hónap alatt nem szerez
annyi jövedelmet, mint egy
óra alatt e világ gazdagjai, akik
jókor vannak jó helyen. Kisemmizettek
lettünk. Elviselhetetlen, kifizethetetlen
adósság jármában
nyögünk. Aki ma megszületik,
adóssággal születik. Az egyre növekvő
munkanélküliség, a kilátástalanság,
a depressziós lelkület
egyre több embert szorít le a
mélyszegénységbe. Emberileg
nincs már remény. És mégis, társadalomlélektani
vizsgálatok bizonyítják,
elég kezünkbe venni
Kopp Máriának és kutatócsoportjának
a múlt évben megjelent hatalmas
monográfiáját: az elkötelezetten
hívő, vallásos emberek és
családok jobb testi-lelki állapotban
vannak. Nagyobb náluk a
gyermekvállalási kedv, és még a
várható földi élettartamuk is
hosszabb lesz. Hát ez az Isten humora:
mi az örök életre vágyunk,
és már ezen a földön is hosszabb
életet ad nekünk.
Az Úr elküldte a Szentlelket, a
másik vigasztalót. Hogy eszünkbe
juttasson mindent, szavait elevenné
tegye, magyarázza és időszerűsítse.
És ezek a szavak új életre
kelhetnek, mert Jézus tanítja,
aki az út, az igazság és az élet. S
ezeket meg kell fogadnunk és
együttesen nekünk, akik szívünkön
viseljük keresztény és magyar
voltunkat, egymást kell segítenünk.
Körülbelül két hete egy férfi bejelentkezett
a kalocsai érsekségen.
Csak velem akart beszélni, de egy
percben. Azt akarta, hogy a nevét
is hagyjam teljes inkognitóban.
Azt mondta: amikor majd itt imádkozzuk
a Miatyánkot, fogjuk meg
egymás kezét. Mondtam neki, ezt
nem írja elő a liturgia, a papnak
egyébként is feltárt kezekkel kell
lenni. De a gondolat szép, hogy mi
összetartozunk.
A szintén nyolcszázadik évfordulóját
ünneplő egyetlen magyar
alapítású rend, a pálos rend úgy
alakult meg, hogy Boldog Özséb a
Pilisben a tatárjárás után, amikor
megérte fiatalkorában, hogy sok
széthúzás miatt is jutottunk oda
ahová jutottunk, akkor megpróbálta
összeszedni a remetéket. Volt
egy látomása: úgy, mint Pünkösd
napján, tüzes lángnyelveket látott
minden remetehajlék fölött, és azt
mondta, hogy ezeket egyesíteni
kell. Egyik papköltőnk meg is verselte
ezt: Kicsinyke lángok, ha
összefognátok, lángba borítanátok
a világot.
Nekünk össze kell fogni! Mert
nem vette le rólunk a Magyarok
Nagyasszonya a kezét! Sem a
Csíksomlyói Szűz Mária, aki egy
és ugyanaz! ő most is velünk
van! Ma is hozzá kell folyamodnunk,
fordulnunk. Ahogy ezer
évvel ezelőtt a mi Szent István
királyunk felajánlotta végső elkeseredettségében
a koronát, úgy
ajánljuk föl mi is az életünket neki.”
Kanizsa 2010. május 20. – Pünkösd 3
A csíksomlyói Pünkösd üzenete
Nekünk össze kell fogni!
(folytatás a címlapról)
A nagysátor színpadán elsőként
Hegedűs Györgyné egyesületi elnök
üdvözölte a megjelenteket.
Marton István polgármester köszöntőjében
örömmel jegyezte
meg, hogy újraéledni látszik a közösségi
élet Sáncban és Szabadhegyen.
Az ország jelenlegi rossz gazdasági
helyzete indokolttá teszi,
hogy az emberek közt az összetartás
érzete kifejlődjön, erősödjön, hiszen
amikor nagy a baj, akkor az
összefogás is erősebb. Végül jó szórakozást
kívánt mindenkinek.
Dr. Matoltsy András, a Kanizsai
Dorottya Kórház Belgyógyászati
Osztályának osztályvezető főorvosa,
az egyesület elnökségének tagja
köszöntő szavaiban a varázslatos
középkori várost, a gótika fellegvárát,
Siena-t idézte fel. A sánci rendezvény
Siena egyik kapuja fölé írt
feliratra emlékeztette: Siena a kapuinál
is szélesebbre tárja a szívét.
Sánc, a kapuinál is szélesebbre tárta
a szívét – jegyezte meg a főorvos.
Jerausek István, a városrész önkormányzati
képviselője gratulált a
szívbetegek és a városrész lakosságának
összefogásához, és szép jövőt
jósolt a rendezvények terén a sánciaknak.
Elmondta azt is, képviselői
keretéből juttat pénzt az orvosi rendelő
előtti parkolónak használt tér
befedéséhez. Majd megszólalt a zene:
Pille, pille, pille, pille. Szebb a
világ rózsaszínben… énekelte, s egy
kis bemelegítő-mozgásra invitálta a
résztvevőket a Napfény Klub. Tornájukat
követően a színpadra léptek
a kulturális bemutató szereplői:
Vastagh Istvánné, Sulyokné Nagy
Erzsébet, Szever Irén, a Csokonai
Táncklub, Gőcze Istvánné, a Hölgyklub,
a Belvárosi Klub, végül a Kanizsai
Gólyalábasok. Az egészségsátorban
Kercsmaricsné Kövendi
Ibolya vérnyomás- és vércukormérésre
várta az érdeklődőket.
A főzőverseny első díját halászlé,
lángos és fánk versenyszámával
a szabadhegyiek vitték el. Második
helyezést a MOL Bányász, harmadikat
a sánciak csapata érte el ízletes
főztjével. A kispályás futballmérkőzés
befejezését a záporeső és
a nagy sár megakadályozta, az orvosok
és sánciak alkotta focicsapat
nem tudta végigküzdeni a meccset.
Hősies helytállásukért, egyben vigaszdíjként
a helyi fiúk nyerték el
a kupát. A rendezvényzáró Szívnyitó
utcabál ugyan elmaradt, de
lesz még folytatás, a májusfát hamarosan
kitáncolják…
B.E.
Kanizsa 4 – Krónika 2010. május 20.
Kovács Györgyiként született
1908. július 25-én Bántornyán, a
mai Szlovénia területén. Kisgyerek
korának nagyobb részét
Zorkóházán töltötte, ahol apja,
Kovács János volt a jegyző. Itt
kezdte az iskolát is, itt végezte el
az elemi első négy osztályát. Tíz
éves volt, amikor szülei beíratták
a kőszegi Gyurátz Ferenc Evangélikus
Leánygimnáziumba. Itt
érettségizett 1926-ban. Gyerekként
élte meg az első világháborút,
ami számára azt jelentette,
hogy szüleinek el kellett hagyniuk
otthonukat. Még csecsemőkorú
második gyermekükkel
és kevés holmijukkal menekültek
Magyarországra. Zalabaksán
telepedtek le, és kezdték újra
az otthonteremtést. Egyetemi
tanulmányait Budapesten végezte
a Pázmány Péter Tudományegyetem
Bölcsészettudományi
karán. Matematika-fizika
szakos hallgatóként harmadik
szaknak felvette a kémiát is,
amit azonban később soha nem
tanított. Matematikát is csak rövid
ideig. Igazi szerelme a fizika
volt. Tanári diplomáját 1931-
ben kapta meg.
Tanári pályáját Nagykanizsán
kezdte 1931-ben az akkor létrehozott
alapítványi gimnáziumban,
amely később Notre Dame Leánylíceum
néven egyházi iskola lett.
Fizikát és matematikát tanított,
egy ideig az igazgatóhelyettesi
posztot is betöltötte.
1936-ban kötött házasságot.
Négy gyermekük született. Az első
néhány hónappal a háború kitörése
előtt, a második a háború
alatt. Férjét behívták katonának,
így egyedül küszködött a háború
borzalmaival és a gyerekek betegségeivel,
de a tanítást nem
hagyta abba. A háború befejeződése
után született harmadik
gyermekük, férje ekkor a zalai
olaj kitermelésével foglalkozó
amerikai vállalatnál, a MAORTnál
kapott munkát, és a család
néhány évre Bázakerettyére költözött.
ő nagyon szerette ezt a
környezetet, az erdő szélén épült
házat, annak ellenére, hogy minden
nap autóbusszal ment tanítani
régi iskolájába, Nagykanizsára.
A bázakerettyei idill egy idő
után véget ért. Férjével úgy döntöttek,
hogy a gyerekeknek előnyösebb,
ha városi iskolába járnak.
Ekkor visszaköltöztek Nagykanizsára.
Itt született negyedik
gyermekük: végre egy fiú. A gimnáziumot,
ahol tanított, államosították,
a szüleit kitelepítették a
Hortobágyra. Teljes munkaidőben
tanárként helytállni, közben négy
gyereket nevelni amúgy is embert
próbáló feladat volt. Talán az segítette
át ismét a nehéz időkön,
hogy nagyon szeretette a
hivatását. 1953-ban szülei hazatérhettek
a kitelepítésből, de mivel
nem volt hova, magához vette
őket. Ekkor egy nyugodtabb időszak
következett.
Férjével két fizetésből nyolctagú
családot tartottak el, szerényen
éltek, de a család együtt
volt. A tanításra, a fizikára több
energia jutott. A gimnáziumban
berendeztek egy fizika szertárt,
ami ettől kezdve második otthona
lett. Nagyon szeretett kísérleteket
bemutatni, hosszú időt és
sok energiát áldozott egy-egy kísérlet
megtervezésére, előkészítésére.
Szerette a fizika szakköröket,
ahol a diákokkal együtt
dolgozott. Munkáját szakmai körökben
is elismerték. Felkérték,
hogy pályázza meg az ELTE
Radnóti Miklós Gyakorlóiskola
fizika vezetőtanári beosztását.
Miután az állást elnyerte, 1961-
ben elhagyta régi iskoláját, és
Budapestre költözött. Egy év
múlva a család is követte. Ettől
kezdve a Radnóti lett munkahelye
és második otthona. Itt dolgozott
nyugdíjazásáig. 1962-ben
a Tankönyvkiadónál megjelent a
Fizikai képletek és táblázatok című
könyve, amelyet férjével közösen
állított össze.
Ezt követte 1967-ben a matematikus
szerzőtársával összeállított
Függvénytáblázatok Matematikai
és fizikai összefüggések című
tankönyv. A tankönyvet néhány
év múlva a kémiával is kiegészítették,
Négyjegyű függvénytáblázatok
(Matematikai, fizikai,
kémiai összefüggések) címmel
jelent meg, több szerzőtárs
részvételével. A mű azóta számos
kiadást ért meg, és mind a mai napig
fontos segédeszköze az oktatásnak.
A fizikai fejezetek gondozásában
folyamatosan – még ma is
– részt vesz.
Hogy mennyire szeretett tanítani,
azt az is mutatja, hogy jóval
a korhatár betöltése után, 1974-
ben ment nyugdíjba. Nyugdíjasként
még egyetemi előkészítő
tanfolyamokon vállalt fizikatanítást.
Szakmai munkásságát az
Eötvös Loránd Fizikai Társulat
1974-ben Mikola Sándor-díjjal
ismerte el.
Százkét évesen az érdemesek közt:
Kugler Sándorné fizikatanár
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Nagykanizsa oktatásáért
végzett több évtizedes minőségi pedagógiai munkájáért
„Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” emlékplakettet adományozott
Kugler Sándorné, nyugalmazott matematika, fizika,
kémia szakos középiskolai tanárnak. A kitüntetett életkorából
adódóan – 102 éves – nem tudott jelen lenni a Város Napi ünnepi
közgyűlésen, ezért kitüntetését személyesen Marton István vitte
otthonába.
Három témában tartott sajtótájékoztatót
Marton István polgármester
a hét elején.
Elsőként arról számolt be, hogy
a 102 éves Kugler Sándorné, nyugalmazott
matematika-fizikakémia
szakos pedagógus életkorából
adódóan nem tudott részt venni
a Város Napján megrendezett
ünnepi közgyűlésen, melyen kitüntetést
vehetett volna át. Így a
polgármester személyesen adta át
neki Budapesten a Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Közgyűlése
által, Nagykanizsa oktatásáért
végzett több évtizedes minőségi
pedagógiai munkájáért neki ítélt
„Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Címere” emlékplakettet.
Jelentős létszámú delegáció
képviseltette magát Magyarországról,
s egyben Nagykanizsáról
Fejtő Ferenc, városunk szülötte
születésének 101. évfordulója alkalmából
elkészült emléktábla
avatásán Franciaországban, Párizsban.
Jelen volt Marton István polgármester,
dr. Székely István, a
Nagykanizsai Zsidó Hitközség elnöke,
Lévai Péterné alelnök, dr.
Kovács Loránt a Nagykanizsai
Zsinagógáért Alapítvány részéről,
Kunics Zsuzsanna muzeológus és
dr. Havas Judit előadóművész, valamint
Pierre Aidenbaum, a kerület
polgármestere, Nikicser László
magyar nagykövet és természetesen
nem utolsó sorban Charles Fejtő,
az író, történész, publicista, politikus
fia. Az emléktáblát rendkívül
frekventált helyen, Fejtő utolsó
lakóhelyénél, a Pompidou Központ
előtti térre néző házon, Párizs
III. kerületében helyezték el.
Harmadik témaként merült fel a
múlt heti HVG-ben megjelentek
alapján az egy lakosra jutó megítélt
uniós (többségében pályázati
úton elnyert) támogatások mértéke
Budapestet és a megyei jogú
városokat tekintve 2007-től.
Nagykanizsa a maga fejenkénti
4,6 milliójával az első harmadban
található, egészen pontosan a
nyolcadik helyen a huszonnégyből,
maga mögé utasítva többek
között Debrecent, Egert, Győrt,
Szombathelyt, Székesfehérvárt és
Zalaegerszeget is.
S.E.
Kitüntetésről,
táblaavatásról
és eu-s forrásokról
Kanizsa 2010. május 20. – Krónika 5
E szavakkal kezdte sajtótájékoztatóját
Cseresnyés Péter alpolgármester,
aki a Német Hadisírgondozó
Népi Szövetség tizenkét
katonájának jövetelét jelentette
be a média képviselőinek. A német
katonák – Fritzlarból, az 1.
Légi-mozgékonyságú dandár állományból
– és Kaposvárról érkező
magyar segítőik a nagykanizsai
városi temetőben lévő hadisírokat
és az azokat szegélyező utakat
fogják karban tartani, felújítani
május 17. és 27. között.
Az alpolgármester röviden bemutatta
a Szövetség tevékenységét:
– A Német Hadisírgondozó Népi
Szövetség egy alapítvány, amelyet
az első világháborút követően
1919-ben hoztak létre magánszemélyek.
Céljuk, hogy a külföldön
elesett német katonák sírhelyét felkutassák,
méltó helyre eltemessék
halottaikat, és nyughelyüket gondozzák.
2009-ben mintegy kétmillió,
háborúban elesett katona sírját
gondozták önkénteseik a negyvenöt
országban található nyolcszázhuszonhét
német katonai temetőben.
Hazánkban tizenhat ilyen
katonai temető található –
Bajna, Balatonkenese, Böhönye,
Budaörs, Debrecen, Győr, Hajmáskér,
Mosonmagyaróvár, Nagykanizsa,
Pápa, Pécs, Sopron, Szeged,
Székesfehérvár, Szombathely
és Veszprém –, amelyeket az 1993.
november 16-án megkötött államközi
hadisír-gondozási megállapodás
alapján létesített, illetve gondoz
a Szövetség. A második világháború
során a magyarországi
harcokban és harci cselekmények
során mintegy ötvennégy-ezer német
katona vesztette életét, akik
közül harmincöt-ezren a katonai
temetőkben, illetve ezernégyszáz
település temetőiben van eltemetve.
A Német Szövetségi Haderő aktív
katonái vagy a tartalékosai körében
minden évben szervez a Szövetség
olyan munkacsoportokat,
akik a katonai temetők aktuális
karbantartási munkálatait végzik
két héten keresztül. A katonák szabadságuk
terhére, térítés nélkül
vállalják ezt a tevékenységet a
múlt iránti tisztelet szellemében.
A katonák, koszorúzással egybekötött
megemlékezéssel fejezik
be munkájukat, amelyre május 27-
én 11 órakor kerül sor.
S.E.
„Példamutató kezdeményezés”
Kínai küldöttség járt városunkban,
Shijiazhuang városból
érkeztek. Nagykanizsa és Shijiazhuang
között 2007 óta létezik
együttműködési megállapodás.
A keddi napot a város megismerésével
töltötték, fogadta őket a
polgármester, majd a Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara
képviselőivel találkoztak. Ezt követően
a Kamara és a vendégek
közösen tartottak sajtótájékoztatót.
A küldöttség tagjai: Ms. Wang
Huaqing Shijiazhuang Helyhatóság
Népi Politikai Konzultatív Tanácsának
elnöke, a küldöttség vezetője,
Mr. Liu Zhanjun Shijiazhuang
Helyhatóság Mezőgazdasági
Irodájának igazgatója, Mr.
Wei Jiantao Shijiazhuang Külügyi
Hivatalának helyettes igazgatója,
Ms. Wang Yun Shijiazhuang, a 3.
számú kórház elnöke és Mr. Shi
Jianhui Shijiazhuang Fourth Pharmaceutical
Co. Ltd vezérigazgató
általános helyettese.
Dr. Polai József, a Kamara elnöke
elmondta, a találkozás lehetőséget
adott, hogy a vendégek megismerhessék
Kanizsa gazdaságát.
Fontos ez a kapcsolatfelvétel,
mely a remények szerint elvezet a
napi kereskedelmi-ipari kapcsolatokhoz.
Hozzátette továbbá, hogy
szó esett a kamara szerepéről is, s
az elnök asszony jelezte, semmi
akadálya a kínai kamarával való
kapcsolatfelvételnek, mely egyébként
országos szinten már működik.
Polai József eredményesnek
ítélte a találkozót.
Ms. Wang Huaqing elárulta,
Marton István polgármester meghívására
érkeztek városunkba.
Úgy vélte, a Polgármesteri Hivatal
és a Kamara jó lehetőséget biztosított
egymás megismerésére, találkoztak
magyar és kínai vállalkozókkal,
szakemberekkel, s egészében
véve tetszett neki városunk.
Végezetül tolmácsolta polgármesterük
meghívását.
S.E.
Kanizsaiakkal ismerkedtek a kínaiak
Nem kellett belocsolni… A
péntek délután kapott egynyáriak
elültetői bizony jól jártak. A
hétvégi, túlságosan is bőséges
csapadék egy ideig szükségtelenné
teszi, hogy pótolni kelljen a
nedvességet.
A legdúsabb szirompompát ígérő
vízvirág mellett a meleg sárga
törpe cinnia, a sugárzóan fehér dohányvirág,
no meg a kisvirágú petúnia
és tátika színváltozatai lelkesítették
a Hevesi ABC-hez érkezett
virágkedvelőket. A Polgári Kanizsáért
Alapítvány negyedik éve tartó
kezdeményezését minden eddiginél
nagyobb érdeklődés fogadta,
32 lakóközösség jelentkezett. Akik
föliratkoztak, a támogatók – a Polgári
Magyarországért Alapítvány
és a Saubermacher-Pannónia Kft. –
jóvoltából juthattak a több mint
kétezer egynyárihoz. Most is voltak
azonban, akik későn kaptak
észbe. Érdemes figyelni tehát a helyi
sajtó híradásait a Keleti városrész
virágosítását segítő palántaosztásról.
Az alapítvány már a jövő
évre is gondol, a megnövekedett
igénylés miatt újabb támogatókat
kíván bekapcsolni a programba.
Papp János, a Polgári Kanizsáért
Alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta,
május 28-án, pénteken fél
4-kor kerül sor a kertészeti vetélkedőre.
Díjait az ABC-t üzemeltető
Mecsek Füszért biztosítja. Ekkor
tekinthető meg a bolt kirakatán az
a fotókiállítás is, mely az ültetők
munkáját dokumentálja. – Volt értelme
a munkának! – hirdeti majd.
K.H.
Megüdültek a palánták
􀂊 Hangversenykórus minősítéssel
megerősítette helyét az amatőr
kórusmozgalom „felsőházában”
Nagykanizsa Város Vegyeskara.
A műsorban többek között Palestrina,
Haydn, Kodály és Hajdu Sándor
művei hangzottak el. Jobbágy Valér
Liszt-díjas karnagy elnökletével a
háromtagú zsűri értékelése alapján a
minősítés feltételeinek megfelelő
nehézségű és időtartamú hangversenyt
hallottak. A kórus kiváló hangi
adottságokkal rendelkezik, a harmóniailag
és ritmikailag bonyolultabb
műveket is megfelelő biztonsággal
mutatta be. Kiemelkedően
adták elő a népdalfeldolgozásokat,
valamint a karnagy különleges
hangzású kompozícióit. A százpontos
minősítési rendszerben kilencvenkettőt
kapott a vegyeskar.
􀂊 Újabb országos megmérettetésen
vettek részt a Premier
Táncklub növendékei a hétvégén
Budapesten. Színpadi tánc, gyerek
csapat kategóriában Bunczom Evelin,
Bunczom Fanni, Farkas Kira,
Kománovics Kyra és Pete Dorottya
Born to be wild című koreográfiája
az erős mezőny ellenére a dobogó
második fokára állhatott fel. Felnőtt
egyéni színpadi tánc kategóriában
Toplak Dóra első helyen végzett,
míg a felnőtt csapat – Glavák Katalin,
Németh Petra, Toplak Dóra,
Szollár Alexandra, Sipos Eszter,
Verkman Nóra és Tornyos Ervin
Cella Tangó koreográfiájával harmadik
helyezést érdemelt ki. A dobogós
helyezések mellett a Zuglói
Táncfesztivál külön díját is a Premier
Táncklub kapta.
Kanizsa – Szabad 6 vélemény 2010. május 20.
A múlt év júliusában robbantották
bombájukat a szocialisták.
Rokonsági fokokkal jól körülírtan
nekirontottak a hivatal egyik
dolgozójának. Az ok: jelentős
apehtartozás. Azt már nem részletezték,
hogy nem adócsalóról
van szó, hanem egy egzisztenciáját
vesztett egykori vállalkozóról.
Olyanról, aki ingó- és ingatlan
vagyonát pénzzé téve mindenkit
megpróbált kifizetni (mint Bajnai
Gordon libatartói). Talán ezért
nem található ma már az Apeh
honlapján, nem úgy mint a legutóbbi
kovásznai küldöttség
egyik tagja. Hát erre ugrott rá
nemrégiben Marton István,
Stadler Petra, és a nemlétező Bné.
(A történetet lásd bővebben
Marton és a morális okok című
írásban.)
A kettős mércét látszik igazolni,
hogy ahol tapinthatóan szocialista
szál érzékelhető, még a monogramot
sem tudhatjuk meg. Ma
is mély hallgatás övezi a helyi cigány
kisebbségi önkormányzatnál
történt több, mint nyolcszáz ezer
forintra rúgó csalást. Noha az eset
korábban került nyilvánosságra,
mint a fent leírtak, a rendkívül érzékeny
szocialisták nem tartották
szükségesnek sajtótájékoztatót
tartani ebben az ügyben.
Különös pikantériája van a polgármesteri
hivatalban elkövetett
sikkasztásnak is, ahol a hatmilliót
is meghaladó „baleset” okozóját
szintén láthatatlan kezek őrzik.
Monogramját sem ismerhetjük,
bár azt tudjuk, hogy az elkövető
már 2007-ben is enyves kezűnek
bizonyult. Ez utóbbi információt
Marton István közölte egy sajtótájékoztatón.
Érdekes, akkor nem
látott erkölcsi és morális okot arra,
hogy a munkatárstól megváljon.
Pedig talán ezzel megelőzhető
lett volna a nagyobb baj.
Az azért megnyugtathatja a városlakókat,
hogy az Apeh teszi a dolgát,
és a képviselői tiszteletdíjból
is levonja a tartozást, mint ahogy
azt jelenleg is teszi városunk
egyik önkormányzati képviselőjének
esetében.
D.J.
Nézem az egyik nagyszerű sajtótermék
szombati számának hasábjait,
s nicsak, mit látnak szemeim:
Marton István polgármester
a morálra hivatkozik. Maga a
téma is gyomorforgató, hiszen
egy háromgyermekes családanya
egzisztenciájával játszadozik a
város – legalábbis papíron – első
embere. De amitől igazán nem
hittem a szememnek, az az alantas
indok, amivel nagyszerű Pistánk
előmerészkedik.
Az elmúlt három és fél esztendő
alapján fogadni mertem volna,
az ő szótárából hiányzik ez a szó:
MORÁLIS. De tévedtem, benne
van. Bár abban még kételkedem,
hogy tudja is mit jelent, mindenesetre
tény, hogy használni használja,
miközben a tőle megszokott
stílusban mocskolja az alpolgármestert
és a jegyzőt. Ez is undorító,
de hát, ha csak ennyire telik
tőle, nincs mit tenni. Ez a néhány
hónap már majdcsak elmúlik
valahogy, aztán vége lesz végre
a mi „erős Pistánk” ámokfutásának.
De most nézzünk hamarjában
néhányat azon Marton-tettek közül,
melyek csak és kizárólag morális
okokból születtek városunkban.
Elnézést mindenkitől, sajnos
csak a töredékek töredékét áll módomban
most felvillantani, ugyanis
nem szeretném, ha nagy terjedelme
miatt tennék félre a sajtó
munkatársai írásomat, de megígérem,
ha a helyzet úgy kívánja, tovább
szemezgetek majd a martoni
hőstettek között.
Mivel a törvények csak irányfényt
mutatnak, legalábbis szerinte,
kiskirályként dönt napirendek
sorsáról. Mindezt sorozatosan,
szinte minden közgyűlésen eljátszva,
a város érdekét, a képviselők
akaratát abszolút semmibe
véve.
Ugyan hivatali gépkocsival
megy a bíróságra pereskedni
Egerszegre, de magán gépkocsijára
igyekszik elszámoltatni a benzinpénzt.
Itt háromszor ezer forintra
lett volna szüksége Martonnak
Közgyűlési határozat ellenére
napidíjat akart megszavaztatni a
feleségének (59, ismétlem ötvenkilenc
kemény euró a tét!), ez a tévéközvetítésnek
köszönhetően sok
kanizsainál kiverte a biztosítékot a
legutóbbi közgyűlésen. És hogy
hab is legyen a tortán: a szavazáson
a polgármester morálisan megnyomta
az „igen” gombot, vagyis
megszavazta saját felesége napidíját,
ehhez már végképp nem kell
kommentár...
Miközben a testület egyik tagjával
szemben, finoman szólva
szimpátiát nem táplál, az illető
képviselő rokonán igyekszik tehetetlen
dühét levezetni, amolyan
„martonosan” megoldva a dolgot.
A moralitás alapja pedig az a fajta
gyávaság, amivel egy bizonyos,
egyébként mindenkinél jobban tájékozott
B-né, majd néhány órával
később Stadler Petra személyi
titkár szájába adja több sebből
vérző magyarázatát. Aki esetleg
elvesztette volna a fonalat: most
értem oda a bevezetőben felvázolt
témához. Az elérhetőséget megadni
„elfelejtő”, de egyébként a
városért könnyfakasztóan aggódó
B.-né illetve a pocskondiázásban
„sorozatosan társ tettes”, amúgy a
kanizsai adófizetők által a város
kasszájából jól megfizetett, de a
városért ténylegesen bármi jót
tenni képtelen személyi titkár, egy
kanizsai hírportálon jelentette
meg szánalomra méltó sorait. Elnézést,
elkalandoztam, vissza a
gyökerekhez:
Nem mellesleg a rokon hölgyet
maga a polgármester vette fel a
hivatalba, igaz, csak és kizárólag
morális alapon akkor még minden
bizonnyal azt remélve, nem
kevés politikai tőkét fog kovácsolni
abból, ha a fideszes képviselőnek
ezzel, az egyébként általa
soha, egyetlen szóval sem kért
szívességgel a „kedvében” jár. A
hivatalban legalábbis ez a hír járja,
és némi igazságalapja valószínűleg
van is, különben miért írta
volna alá az általa köztudottan
nem kedvelt volt alpolgármester
lányának, illetve az általa köztudottan
nem kedvelt képviselő rokonának
a szerződését? Ja, hogy
mert nála a szakmaiság volt a
fontos és ezért félretette személyes
viszolygásait? Valóban? És
akkor most miért is kellene az
utcára kerülnie ennek a nagycsaládos
édesanyának, akinek a
munkájával a felettesei is egytől
egyig elégedettek? Ha a helyzet
úgy hozza, erről is érdemes lehet
újra beszélni, bár én szívem szerint
meghallgatnám az érintetteket.
Na nem a B-nét, meg a Petrát,
és nem is a Martont, ők nem
az igazság bajnokai, ők már ebben
az ügyben is hiteltelenek.
Mondjuk az alpolgármestert, aki
a Marton által okozott törvénysértést
igyekezett helyrehozni, a
jegyzőt, aki a munkáltató, az ügyintézőt,
aki tisztességgel végzi a
munkáját a hivatalban, majd hazamegy
a gyerekeihez és neveli
őket, meg a képviselőt, aki nem
volt hajlandó semmilyen alkut
sem kötni a Martonnal. ők hitelesek,
egyetlen alkalommal sem hazudtak.
S végezetül álljon itt a legmorálisabb
polgármesteri tett: a Fidesz
zászlaja alatt belecsücsülni a
polgármesteri székbe, majd nap
mint nap, reggeltől estig azon fáradozni,
hogyan tud a lehető legtöbbet
ártani az őt pozícióba juttatóknak.
Persze csak és kizárólag
morálisan, lehetőleg mással
elvégeztetve a piszkos meló jelentős
részét.
Polgármester úr! Ön vesztett!
Miért nem veszi észre? Vagy
esetleg észrevette és ezek már a
végső, csapdába esett vad utolsó
dühös rúgásai? Nincs a szerettei
között egyetlen ember sem, aki
őszinte merne lenni önhöz, és figyelmeztetné,
hogy már felesleges
harcolnia? Jóllehet, néhány
aprócska csatát sikerült megnyernie
– sikerült például négy év áldozatos
munkájával önnel együtt
kemény három főre duzzasztania
a saját frakcióját -, de a háborút
összességében csúfosan elvesztette.
Mégpedig egy olyan háborút,
amit önön kívül senki nem
akart. Ugyanis – ellentétben önnel
– a fideszes képviselők egytől
egyig csak és kizárólag a város
érdekében tették és teszik ma is a
dolgukat még akkor is, ha ön ezt
jelentősen megnehezíti.
Én sajnálom önt. Nem azért,
mert vesztett, hanem mert még az
sem adatik meg önnek, hogy emelt
fővel távozhasson. És ezt mindmind,
abszolúte a moralitás jegyében,
csak és kizárólag saját magának
köszönheti. Van még néhány
hónapja, vajon tud még mélyebbre
süllyedni? Egyáltalán, lehet még
ennél mélyebbre süllyedni?
És hogy mi legyen az aláírás,
nézzük csak...
Mit szólna mondjuk ahhoz,
hooogy ... B.-né ?
Csak úgy, ahogy Ön szokta:
martonosan-morálisan.
www.bakkker.hu
Marton és a morális
okok
Böröcz és Fodor kottájából játszik Marton
Kanizsa – Szabad 2010. május 20. vélemény 7
Kedves játékra adott lehetőséget
a szuperhir.hu. Noha a portál panaszkodik,
egyesek még mindig
véresen komolyan veszik a szavazás
végeredményét, a városi közvélemény
helyesen úgy látja, az
ilyen dolgokból is le lehet szűrni
komoly tapasztalatot.
Itt van mindjárt, hogy a fölkínált
polgármester jelöltek közül egyedül
csak Marton István jelentette be
indulási szándékát. Nyilván ennek
köszönhető, hogy azonnal elért 5%-
ot. Az is tanulságos, hogy a csak
társadalmi alpolgármesterséget vállaló
Dr. Károlyi Attila megelőzve
pártja népszerűségét, 22 %-ot gründolt,
míg az országgyűlési képviselőséget
megcélzó, de esetleges polgármesterségéről
nem nyilatkozó
dr. Fodor Csaba ennek csak a tizedét
volt képes begyűjteni. Az a tény
is továbbgondolásra érdemes, hogy
a közéletben semmiféle megnyilvánulással
nem rendelkező Áfra Barnabás
18 %-ot kapott. Tét nélkül,
de üzenetértékű lehet az is, hogy a
szavazók 26%-a Bene Csabát – aki
információink szerint nem kíván
indulni – el tudná képzelni polgármesternek.
D.J.
Csak küzdelem hozhat sikert. Az
ellenfél támadásai előtt nem hagyhatjuk
védtelenül a kaput. Az utolsó
percig, a játékvezető füttyéig tart a
játék. Tartozunk annyival a szurkolóinknak
– akár a lelátón, akár a tévé
előtt figyelik a mérkőzést – ,
hogy nem okozunk csalódást nekik.
Ám azt sem feledhetjük, a focit gólra
játsszák. Védekezésből nem lehet
gólt lőni. Nemcsak sportszerűtlen,
egyenesen bűn a bunda. A pénzért
eladott meccs. A csapat elárulása.
Egyedül nem megy. Aki nem csapatjátékos,
ne a labdarúgást válaszsza.
Azzal is illik tisztában lenni,
melyik a mi térfelünk, elkerülendő
az öngólt. Acsapatok mezének eltérő
színe is segíthet az eligazodásban.
Színvakság kiszűrendő. A test
test elleni küzdelem is a sportág jellemzője,
nem lehet csak hosszú
passzokkal játszani. – Íme, néhány,
a fociból leszűrhető tanulság. Azoknak,
akik már besokalltak a jóideje e
hasábokon folyó adok-kapoktól. Jó
lenne, persze, a véresen komoly játékról
olvasni. Addig is, lássuk meg
a történések humorát is. Nincs nagyobb
öngól annál, mint ha valaki
nevetségessé teszi önmagát.
Más. Végre kimondták! A„Marton
István polgármester a szocialisták
embere. Semmi közünk hozzá!
Fidesz” szövegű plakát, tapasztaltam,
sokakban megkönynyebbülést
keltett. Az időzítés is
tetszett. A parlamenti választás
második fordulója előtti napokban
előre vetítette az őszre nagyon várt
változást is: végre Nagykanizsán
is – Wass Albert szavával – „Elvásik
a veres csillag”. Bár valakik
létrára mászva idő előtt lekaparták
az Izzó közeli óriásplakátot, a nyitott
szemű izzósoknak volt idejük
elolvasni. Közülük az is, aki nem
követi ugyan annyira a politikát,
de megvan a magához való esze,
megkérdezte: Olyan kétkulacsos
ez a Marton? A beépített, küldött
emberre vonatkozó eshetőségre
visszakérdezett: – Marton kém?
Olvasmányaiból, filmélményeiből
ismeri ugyanis az alvó ügynök fogalmát.
Papp János
Helyszín: Aréna Büfé Miklósfa
Szereplők:
Két törzsszurkoló, akik a helyi
focicsapat minden hazai és idegenben
lejátszott mérkőzését látták.
Életkorukat tekintve, a jól megérett,
ősz halántékú férfi kategóriába
tartoznak.
Laci bá: – Kisfröccsöt kérsz te
is Pista? Igaz, hogy nem a Cika
rizlingjéből való, de nem voltunk
mi soha annyira finnyásak.
Pista bá: – Legyen, ha már enynyire
dicséred. Te Laci, mi lőtte a
mi fiainkat az utóbbi időben?
Kepelkednek, mint a pilicskobogár,
minden meccset megnyernek
ebben a szezonban. Ez a három
Pista, meg a Laci csinált velük
valamit, vagy a cecelégy csípte
meg őket?
L: – Acecelegyet ismerem meg a
Lacit, de a három Pista az kicsoda?
P: – Hát az edző a Kiss Pisti,
szakosztályvezető a Sipi, meg a
szakosztályelnök a Hőbe.
L: – Ja így már tudom. Lehet abban
valami, hogy trükköznek, mert
nagy mágusok, de szerintem más
itt a helyzet.
P: – Mi lehet más, ami miatt
ennyire rájuk jött a focizhatnék?
Még a Csepregi is megtáltosodott
majdnem ötven évesen. A Szepetnek
ellen egyedül is elég lett volna
az összes csatáruk ellen, úgy játszott.
L: – Ha mindent átgondolunk,
akkor rendes magyarázat nincs erre,
talán az lehet a nagy titok, hogy
a tsz tehénistálló nagyon közel van
ide.
P: – Annak mi köze lenne a dologhoz?
L: – Hát csak annyi, hogy a fröcscsön
kívül, csak a friss tej tud ilyen
csodákat csinálni. Szerintem a fejőgépből
az egyik cső itt a föld alatt
megy, és be van vezetve az öltözőbe.
A végére meg egy nagy cumit
húztak, aztán edzések, meg mecscsek
előtt abból doppingolnak a fiaink.
P: – Ne má Laci, ekkora marhaságot
én még férfiember szájából
nem hallottam. Még-hogy ezek tejet
innának? Egy nagy lópikulát.
Az egyik rész kólázik, a másik
meg sörözik, a tej csak meghajtaná
őket… Várjál csak? Lehet, hogy
pontosan ez a lényege a trükknek.
Tényleg az hajtja őket.
L: – Na, látod. Mondom én,
hogy van itt valamilyen nagy
kitalálmány. Nekünk nem kéne kicsit
rájárni titokban arra a cumira?
Vagy te nem akarsz egy kicsit fickósodni?
P: – Nem jönne rosszul, azonnal
eldobnám a kampósbotomat. (Öt
perc szünet, mert a röhögéstől nem
tudnak megszólalni). – Esztike kérünk
még két kisfröccsöt.
Nem a sportrovatba
küldöm…
Dr. Károlyi
a legnépszerűbb
szocialista
Életkép Miklósfáról
JOACHIM MEISNER (1933- ) bíboros, 1989-től kölni érsek. 2009. augusztus 20-án mondta szentbeszédében:
„Európának szüksége van Magyarországra, arra a szenvedésben, háborúban és szükségben megerősödött népre, amely soha nem
hagyta magát legyőzni… Szent István államfelfogásában soha nem tudott az a nyugateurópai abszolutizmus kialakulni, ahol a király
azt mondja: Az állam én vagyok. ő országát Mária oltalmába ajánlotta. Királyságát úgy fogta fel, hogy ő csak gondozója és nem tulajdonosa
azoknak az embereknek, akiket rá, mint intézőre bíztak. Ha ez a fajta államfelfogás megmaradt volna a középkortól az újkorig,
akkor az európai kontinens sok szenvedéstől és nélkülözéstől menekült volna. Szent István királyi házába vette Máriát. ő és honfitársai
pedig Mária testvérei és Jézus tanítványai lettek. Ez Magyarországnak olyan méltóságot kölcsönzött, amely nem veszett el soha.”
Magyarokról mondták
AMező Ferenc emlékév jegyében
a vajdasági Zentán rendezték
meg a XVIII. Nemzetközi
Sporttörténeti Konferenciát, a
Közép-európai Sportakadémia
keretében. A szervezést az Európai
Sport Hagyományőrző
Egyesület, a Zalai Sportmúzeumért
Alapítvány, a Dr. Mező Ferenc
Olimpiai Baráti Kör valamint
a Zentai Sportszövetség végezte.
A programok a szegedi temetőben
kezdődtek, ahol Dr. Bali Mihály,
a Szegedi Sportmúzeumért
Baráti Kör elnökéről és Kocsis Lajos
olimpiai bajnok labdarugóról
emlékeztek meg a résztvevők. A
konferencia helyszínén, Zentán az
ünneplők között jelen volt Kopasz
Károly (Zenta, Vajdaság) olimpikon
birkózó, Hegedűs László
(Magyarkanizsa, Vajdaság) és
Papp Nándor (Nagykanizsa)
sportvezető is. Sirkova Anikó polgármester
megnyitója után elkezdődött
az összejövetel tudományos
része, ahol többek között Kis János
az Európai Sport Hagyományőrző
Egyesület és a Dr. Mező Ferenc
Olimpiai Baráti Kör elnöke Mező
emlékév címmel tartott előadást.
Az esemény Szabó Palóc Nándor
zentai olimpikon, VB ezüstérmes
birkózó élménybeszámolójával fejeződött
be, aki részletesen, humorosan
beszélt többek között szöuli
és barcelonai élményeiről.
Másnap a küldöttség tagjai, Szabadkán
az olimpiai emlékműnél,
és az első magyar olimpiai bajnok
Hajós Alfréd által tervezett palotánál
tartottak megemlékezést. Az
1880-as olimpia mintára Magyarországon
először rendezett versenyek
helyszínén, Palicson a résztvevők
teljesítették a Vermes Lajos
által megálmodott olimpiai távot.
Aprogramok során a résztvevők
megismerhették a Vajdaság sporttörténetének
és kultúrájának egy
részét, további civil kapcsolatokat
építettek ki, így elmondható tartalmas
és emlékezetes napokat töltöttek
a Délvidéken. A program a
Nemzeti Civil Alapprogram, a
Nagykanizsai Megyei Jogú Város
Önkormányzata támogatásával
valósult meg.
K.H.
Zentai Nemzetközi
Sporttörténeti
Konferencia
A gyerekeket, akik városunk
nyolc általános iskolájából érkeztek,
dr. Molnár József rendőrkapitány
köszöntötte, és hívta fel figyelmüket
arra, hogy a KRESZ-szabályokat
a kerékpárosoknak is ismerniük
kell. A legutóbbi KRESZ-változások
leginkább a bicikliseket
érintik, s azoknak is érdemes tisztában
lenni a szabályokkal, akiknek
nincsen jogosítványuk.
Elméleti és gyakorlati feladatokat is
kellett teljesíteniük a versenyzőknek –
iskolánként négy lánynak és négy fiúnak:
KRESZ-tesztet és KRESZ-totót
töltöttek ki, majd ügyességi akadálypályán
mentek végig biciklivel, s végül,
de nem utolsó sorban kerékpárszerelési
és karbantartási ismereteikről
is számot kellett adniuk.
Kategóriánként hárman-hárman
fogják képviselni városunkat a zalaegerszegi
megyei fordulón: a lányok
közül első helyezettként Lelner Júlia
(Rozgonyi), másodikként Dávid
Dorina (Hevesi) és harmadikként
Filipovics Fanni (Rozgonyi) jutott tovább.
A fiúknál Rábavölgyi Zsombor
(Rozgonyi) lett az első, Páli Márk
(Rozgonyi) a második, s Bernáth Zoltán
(Rozgonyi) a harmadik. A városi
versenyen díjat kaptak a negyedik helyezettek
is: Rácz Klaudia (Hevesi) és
Lőrincz Márk (Kőrösi).
S.E.
8 Kanizsa – Oktatás 2010. május 20.
Fotó: Steyer Edina
􀂊 A megújuló pedagógia az
egyéni bánásmód szolgálatában.
A Péterfy Sándor Általános Iskola
és a Szivárvány Egységes Módszertani
Intézmény közös bemutató
órát tartott a város általános iskoláiban
dolgozó pedagógusok számára.
Az összejövetelen A megújuló
pedagógia az egyéni bánásmód
szolgálatában című intézményi innovációt
ismerhették meg. A magyar
és matematika órákon az érdeklődők
számára bemutatták a
két-tanítás modell keretében
többek között a kooperatív technikák
gyakorlati alkalmazását, a differenciálást,
a kompetencia csomagok
eszköztárának beépülését az
oktatásba – kaptuk a tájékoztatást
Bagarus Ágnes igazgatótól.
􀂊 OVI Duatlon. AHevesi Óvoda
nevelőtestülete folytatva az előző
évi hagyományokat, idén is megrendezte
a város valamennyi nagycsoportos
óvodásának szervezett OVI
Duatlon sportrendezvényét. A Mindenki
Sportpályáján tizennégy csoportban
közel száz gyerkőc mérte
össze ügyességét, állóképességét. A
feladatok között szerepelt zenés
gimnasztika, 60 méteres futás és
400 méter kerékpározás. A szervezők
célja az egészséges és edzett,
sportoló gyermekek nevelése és koruknak
megfelelő fizikai képességük
fejlesztése volt. Emellett fontosnak
tartották a táv balesetmentes
megtételét, az erőnlét, a kitartás, a
gyorsaság és a versenyszellem kialakítását.
A versenyzők emléklapot
kaptak jutalmul.
􀂊 Játékos tudomány – a fizika
csodái. Öveges professzor megvalósult
álma jelentkezik utazó formában
a fenti címmel a május 21-
ig látható interaktív kiállításon a
HSMK-ban. A kiállítás a természet
törvényeit és jelenségeit mutatja
be szokatlan, látványos formában,
nemcsak bemutatva, de
megmagyarázva azokat. 2005 a fizika
éve volt, ennek apropójából
készült e kiállítás azért, hogy játékos
formában mutathassa be a természeti
törvényeket, mégpedig
úgy, hogy a látogatók a kiállított
eszközöket saját maguk működethessék.
A tárlat sok fizikus, matematikus
és más szaktanár elismerését
váltotta már ki. A világ más
országaiban is népszerűek a kiállításhoz
hasonló tudományos múzeumok.
Közülük számos intézmény
működtet hasonló játszóházat.
Magyarországon a budapesti Csodák
palotájában, vagy a Természettudományi
Múzeum játszóházában
találkozhatunk velük.
A Miklósfai Általános Iskola
galériájában az 5. születésnapját
ünneplő Dienes festőkör tagjai
mutatkoztak be Miklósfa közönségének.
A kiállítást Sajni József igazgató
nyitotta meg. A művészeti társaság
2004 novemberében alakult meg Balogh
Zoltán felkérésére, Dienes Gyula
pedagógus-festőművész vezetésével.
A kör célja a rajzolás és festés
iránt érdeklődők, autodidakta alkotók
tehetségének kibontakoztatása
Zala megyében, illetve a különböző
szemléletű, más-más stílusirányzatot
követő alkotók szakmai
munkájának segítése. A tagok
folyamatosan részt vesznek képzőművészeti
pályázatokon, melyeken
rendszeresen jó helyezéseket
érnek el. Gyakran szerepelnek
egyéni és csoportos tárlatokon is.
A heti szakmai találkozókon kívül
más közös programokat is szerveznek
– kirándulások, múzeumlátogatások,
családi találkozók –,
melyek nemcsak a csoport összetartozását
erősítik, de jó segítséget,
feltöltődést nyújtanak további művészeti
munkájukhoz is.
Akör bárki számára nyitott. Mindenkit
szívesen fogadnak, aki a
képzőművészet területén szeretné
kibontakoztatni tehetségét, vagy itt
akar kikapcsolódást, a művészetek
segítségével feltöltődést találni.
A tárlaton bemutatkozó alkotók:
Bohár Éva, Dienes Gyula, dr.
Doba István, Farkas Ildikó,
Hajravecz Erzsébet, Harangozó
Hajnalka, Naszvadi István, Horváthné
Liplin Katalin, Sallai Zoltán, Wojtovicz
Lajos és Zafir Györgyné.
B.E.
A Dienes festőkör kiállítása Miklósfán
Ifjú biciklisek versenye
Aközelmúltban került sor a Nagykanizsai Városi Balesetmegelőzési
Bizottság által rendezett Kerékpáros Iskola Kupa városi fordulójára.
A versenynek a Péterfy Sándor Általános Iskola adott otthont.
A Curie Környezetvédelmi Emlékverseny
országos döntőjére Szolnokon
került sor, ahol a 7-8. évfolyamosoknál
1. helyet szerzett a 8.A
(Rajkó Petra, Richter Zsóka, Gayer
Mihály). A 9-10. évfolyamosoknál a
Patus Eszter, Erdődi Bence, Koszoru
Péter (10.D) trió az országos 2.
helyre került. Mindkét csapat felkészítője
Takácsné Róka Katalin volt.
A Ránki György Középiskolai
Regionális Történelemverseny
Kaposvárott megrendezett döntőjén
a dobogó legfelső fokára állhatott
Hegedüs Veronika (10.F), akit
Alexa Péter készített fel.
K.H.
Hírek a Batthyányból
Kanizsa – 2010. május 20. Városháza 9
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője pályázatot hirdet a Polgármesteri
Hivatalban az alábbi köztisztviselői állások betöltésére:
1. Titkárságon jogi ügyintéző
2. Pályázati Irodában pályázati ügyintéző
3. Gazdálkodási Osztályon pénzügyi osztályvezető-helyettes
4. Szociális Osztályon szociális ügyintéző
A részletes pályázati hirdetmények a www.kszk.gov.hu és a
www.nagykanizsa.hu honlapokon tekinthetők meg.
Köztisztviselői állások a hivatalban
Közlekedési baleset szemtanúit keresi a Nagykanizsai Rendőrkapitányság.
Nagykanizsa belterületén, a Balatoni út Huszti tér és Petőfi utca közötti szakaszán
lévő kijelölt gyalogátkelő helyen közlekedett 2010. május 12-én 13.30
órakor egy eddig ismeretlen személy az általa vezetett, eddig ismeretlen forgalmi
rendszámú és típusú szürke, vagy ezüst színű személygépkocsival. A személygépkocsi
vezetője nem biztosított elsőbbséget egy, az átkelőhelyen gyalogosan
áthaladó negyven éves nagykanizsai asszonynak és a jármű bal hátsó részével
elsodorta. Agyalogos az úttestre esett, melynek következtében nyolc napon
belül gyógyuló, könnyű sérülést szenvedett. Az ismeretlen jármű vezetője
a helyszínről megállás segítségnyújtás nélkül távozott.
Az eset körülményeinek tisztázása érdekében kérjük, hogy aki látta vagy
észlelte a balesetet, illetve aki az ezüst, vagy szürke színű, eddig ismeretlen forgalmi
rendszámú személygépkocsiról, vagy annak vezetőjéről bármilyen információval
rendelkezik, jelentkezzen a Nagykanizsai Rendőrkapitányság Közlekedési
Osztályán (Nagykanizsa, Király u. 49.), vagy tegyen bejelentést a
93/312-190-es telefonszámon!
Segítségüket köszönjük!
Zala Megyei Rendőr-főkapitányság
Közlekedési baleset szemtanúit keresik
Pályázati felhívás Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési,
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottsága pályázatot ír ki falfirkák
eltüntetésének támogatásáról szóló 81/2007. (XII. 21.) számú önkormányzati
rendelet szerinti önkormányzati támogatás elnyerésére. A támogatásra
rendelkezésre álló keretösszeg 2010. évben 500.000 Ft.
A pályázati kiírás és a pályázati adatlap kérhető Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoport Irodáján ügyfélfogadási
időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 14.), vagy letölthető a
www.nagykanizsa.hu honlapról.
A pályázat befogadásához szükséges a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságától szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség,
illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozat kitöltése és
csatolása.
Pályázat falfirkák eltűntetésére
Felhívás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala eladásra kínálja
az alábbi gépkocsit:
1. Típusa: TOYOTA RAV 2.0 D4-D 4WD Sol
2. Műszaki adatok, állapot:
Évjárat: 2005. Műszaki vizsga érvényessége: nincs. Futott km: 46.500 km.
Kivitel: 5 ajtós. Állapot: törött, totálkáros. Jelleg: magyar okmányokkal. Üzemanyag:
diesel. Sebességváltó fajtája: manuális (5 fokozatú). Hengerűrtartalom:
1995 cm3 . Teljesítmény: 85 kW, 115 LE. Szállítható szem. száma: 5 fő. Ajtók
száma: 5. Klíma fajtája: manuális. Szín: ezüst metál. Önsúly: 1.370 kg. Összsúly:
1.930 kg. Csomagtartó: 400 liter
3. FELSZERELTSÉG: ABS (blokkolásgátló), állítható kormány, távirányítós
központi zár, elektromos ablak (elöl-hátul), manuális (ötfokozatú sebességváltó),
manuális klíma, összkerékhajtás, szervokormány, vezető- és utasoldali
légzsák, oldallégzsák.
4. EGYÉB INFORMÁCIÓ: Rendszeresen karbantartott, törzskönyv,
szervízkönyv. Az autó eleje sérült, rendeltetésszerű használatra jelenleg nem alkalmas.
5. ELADÓ ADATAI: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Kapcsolattartó neve,
elérhetősége: Filebics Tamás főmunkatárs 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér
7., Tel.: 93/500-778.
6. A gépkocsi megtekinthető: Autocolor Kft. Kaposvár, Izzó u. 5. (időpont
egyeztetés: Kelemen Balázs 20/9260-920)
7. Az ajánlatok benyújtásának helye, ideje, formája: Polgármesteri Hivatal,
Városfejlesztési Osztály, Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 15. sz. iroda
Benyújtási határidő: 2010. május 21. (péntek) 10.00 óra
Az ajánlatokat sértetlen zárt borítékban jeligével ellátottan a megadott határidőig
az adott beszerzés tekintetében kötelezettségvállalásra jogosultak aláírásával
1db eredeti, 2db másolati példányban kérjük beadni. A benyújtási határidőt
követően érkezett ajánlatokat ajánlatkérő a bírálat során érdemi vizsgálat
nélkül kizárja.
A borítékon kérjük feltűntetni:
Címzett: Nagykanizsa, Polgármesteri Hivatal, Városfejlesztési Osztály,
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Jelige: "Toyota gépkocsi vételi ajánlat"
"A boríték 2010. május 21. (péntek) 10.30 óra időpont előtt nem bontható fel."
8. Az ajánlat tartalma: Avevő neve, címe, telefonszáma, esetleges kapcsolattartó
megnevezése. A vevő számlavezető pénzintézetének megnevezése, számlaszáma.
Ajánlati összeg (bruttó ár). Nyilatkozat az ajánlati felhívásban rögzített
feltételek elfogadásáról
9. Ajánlatok bontása: A határidőre beérkező ajánlatok bontására 2010. május
21-én 10.30 órakor kerül sor a Polgármesteri Hivatal (Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7.) I. emeleti tárgyalójában. Az ajánlatok bontásán az ajánlatot adók részt
vehetnek.
A késve érkezett, illetve az ajánlatkérésnek nem megfelelő tartalommal rendelkező
ajánlatok a bírálatban nem vesznek részt!
10. Eredményhirdetés: Az eladó az ajánlatokat 2010. május 28-ig értékeli, és
annak eredményéről az ajánlatot tevőket 2010. június 3-ig értesíti. Az eladó a
legkedvezőbb ajánlatot tevővel a gépkocsi adásvételére szerződést köt.
11. Az adásvétel összegének kifizetése eladó részére:
A vevő az adásvétel összegét az eladó részére átutalással köteles megfizetni
az adásvételi szerződésben megadott számlaszámra, az adásvételi szerződés
aláírását követő 8 napon belül.
12. A gépkocsi és iratainak átvétele: Az adásvételi összeg eladó számlájára
való megérkezését követően a vevő a meghirdetett gépkocsi iratait (forgalmi
engedély, törzskönyv, szervízkönyv) a Polgármesteri Hivatal Titkárságán
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 9. sz. iroda) munkaidőben átveheti.
Az iratok átvételét követően a gépkocsi a megtekintési helyen átvehető.
Osztozunk a család gyászában Eladó TOYOTA RAV 2.0 D4-D 4WD Sol
A Kanizsa Dorottya Kórház sajtóközleménye
2010. május 10-én délután kórházunkban elhunyt egy négy éves
kisgyermek.
Ezt megelőzően 3 nappal a Fül-orr-gégészeti műtőben torok és
orrmandula eltávolításon esett át. A műtétet követő napon a Gyermekosztályra
került, ahol lázas állapota miatt antibiotikus és infúziós
terápiában részesült. Viszonylagos jólét közepette hétfőn délután hirtelen
befolyásolhatatlan vérzés indult a műtéti területről. A leggyorsabb
és szakszerű orvosi beavatkozás ellenére is percek alatt kritikussá vált
az állapota, és közel egy órán keresztül végzett reanimatios
ténykedésünk sikertelen volt.
A váratlan esemény mélységesen megrázta az ellátó orvosokat,
szakszemélyzetet, a kórház vezetését. A család gyászában osztozunk.
A történtek kivizsgálása elindult. A hatósági boncolás elvégzéséig,
az eredmények megérkezéséig hírzárlatot rendeltek el a kórházban.
Ezt követően kerülhet sor a részletes tájékoztatásra.
Prof. Dr. Bátorfi József főigazgató
KEDVES BATTHYÁNYS, LANDLEROS,
IRÁNYIS ÖREGDIÁK!
Szeretettel várunk az 1. Öregdiák Találkozónkra a nagykanizsai Batthyány
Lajos Gimnáziumba! Időpont: 2010. június 5., szombat
Programok:
10.00 óra, HSMK – Jelenlegi diákjaink kulturális kavalkádja
14.00 óra, BLG-udvar: Öregdiák - jelenlegi diák focimeccsek
16.00 óra, BLG-kisaula: Az öregdiákok ünnepélyes köszöntése
17.00 óra, BLG-osztálytermek: Osztályfőnöki órák
19.00 óra, BLG-menza: Vacsora (2000 Ft/fő)
Kérjük, az osztályok és az egyéni résztvevők jelezzék részvételi szándékukat és
pontos vacsoraigényüket legkésőbb 2010. május 28-ig az Öregdiák Találkozó
hivatalos e-mail címén: talalkozo@blg.hu A befizetés a helyszínen történik.
Kanizsa 10 – Oktatás 2010. május 20.
Utolsó állomásához érkezett
a Tempus Közalapítvány Comenius
1 programja keretében
az „Eutópia, kedv egy új Európához”
című projekt, melyben
a Thúry György Kereskedelmi,
Vendéglátó és Idegenforgalmi
Szakképző Iskola tanárai és diákjai
2008 őszétől vesznek
részt.
A projektet lapunk is mindvégig
figyelemmel kísérte. Legutóbbi,
grossetoi utazásukról, melyre május
2. és 8. között került sor, maguk a
résztvevők számoltak be.
Egy kis visszatekintő: a francia,
a katalán, a német, az olasz, a török
és a magyar diákok azt a feladatot
kapták, hogy különböző témákban
– többek között vallás, politika,
gazdaság, kultúra, iskola,
hobbi, szabadidő – összeállítsanak
egy kérdőívet, melyeket saját diáktársaikkal
töltettek ki, s melynek
segítségével megpróbálták kideríteni,
hogy a 14-18 éves korosztály
mennyit tud, és milyen véleménynyel
van az Európai Unióról. A
kérdőívek kiértékelése megtörtént,
s Grossetoban elkészült az Európai
Charta is, melyet a tervek szerint a
projektben részt vettek saját hazájukban
próbálnak érvényesíteni
azzal, hogy eljuttatják gazdasági
és politikai szervekhez.
A legutolsó találkozón Bagladi
Nikolett (11. B), Bedenek Kitti (11.
B), Jobbágy Marietta (11. B),
Józsa Evelin (11. B), Nincsics Anikó
(13. A) és Tóth Klaudia (13. A)
vettek részt, a diákokat Horváth
István, Rábavölgyi Attila és Úr
Zoltán tanárok kísérték. Mindanynyian
egyet értettek abban, hogy az
út – s egyben a projekt is – sikeresen
végződött. Rábavölgyi Attila
szerint egy olyan programban vettek
részt, mely az elkövetkező
negyven-ötven évre biztosan hatással
lesz, hiszen hat ország hatszáz
diákjának véleménye fogalmazódott
meg. A feladatnak ezzel nincs
vége, azon kívül, hogy a partnerintézményekhez,
az önkormányzatokhoz,
a parlamenti és az Európa
parlamenti képviselőkhöz eljuttatják
a Chartát, értékeit igyekeznek
képviselni ameddig csak lehet, s
ahol van rá befogadóképesség.
S.E.
Comenius – végső állomás 􀂊 „A Köz-művelődés szolgálatában”
címmel tartott konferenciát
a Nagykanizsai Kistérség
Többcélú Társulása. Czupi Gyula,
a Halis István Városi Könyvtár
igazgatója, valamint Farkas Tibor,
a Kanizsai Kulturális Központ igazgatója
intézményeik közművelődést
elősegítő szolgáltatásait mutatták
be a megjelenteknek. A konferenciát
a „Közkincs-kerekasztal létrehozása,
működésének támogatása”
című pályázat keretein belül
rendezte meg a Kistérség a kultúrában,
közművelődésben dolgozók
számára – mondta el köszöntő beszédében
Berkenyés Lászlóné, a
Kistérség munkatársa. A könyvtárigazgató
előadásában többek között
kiemelte a mozgókönyvtár fontosságát,
melynek segítségével a környék
falvaiban lakók is hozzájuthatnak
a könyvekhez, valamint azt,
hogy folyamatosan bővül a könyvtár
honlapja, egyre több szolgáltatást
lehet elérni az interneten keresztül
is. Farkas Tibor elmondta,
lassan két és fél éve, hogy a három
közművelődési és két közgyűjteményi
egység összevonásra került,
melyek megpróbálják erősíteni
egymást, s a szakmai önállóságuk is
megmaradt. Nemsokára új honlap
is várja majd a látogatókat.
Kanizsa – 2010. május 20. Értékrend 11
A kerítés mögül egy szarka és
egy macska néz szembe a járókelőkkel.
Talán gyarapodik még
kis szobrocskákkal a szabadtéri
kiállítás nemcsak alkotójuk, hanem
a Bolyai János utcában járók
örömére. Csávás Csaba fafaragó
éppen pihent, amikor bekopogtunk
otthonába.
Ez azonban csak látszatpihenés
volt, egy bűbájos marionett bábfigurát
tartott a kezében. A téli órákban
farigcsálta zenehallgatás közben,
s magával viszi fafaragó bemutatókra,
gyermekrendezvényekre,
ahol bábutestvéreivel együtt
üdvözli a gyerekeket, nézelődnek,
kíváncsiskodnak, majd leülnek, és
okosan figyelnek.
Az asztal sarkában várakozik
egy kész mű, a Zsuzsanna és a vének
című munkája. A történetről a
Biblia Ótestamentumában olvashatunk.
Zsuzsannát hamisan megvádolták
a paráznaság bűnével, de
a fiatal Dániel próféta megmentette
őt. Két idős férfi megpróbálta
elcsábítani Zsuzsannát, majd amikor
kosarat kaptak, az asszonyt
paráznasággal vádolták és el is
ítélték, de Dániel a vádlók tanúvallomásában
kimutatta az ellentmondásokat,
így Zsuzsannát felmentették.
A hamis tanúkat pedig
kivégezték.
Csávás Csaba szerint napjainkban
is aktuális a téma.
– Az ártatlan, fürdőző nő mit
sem sejt arról, hogy két öregember
meglesi. Zsuzsanna egy érett
hölgy, kívánatos őszibarack, akit
az egyik öregember pénzzel, a
másik erőszakkal próbál megkörnyékezni.
A témát a művészetben
sokan feldolgozták. A kisplasztikát
megrendelésre készítettem. A
finomság és a szépség érzékeltetésére
a nőnél csiszolt felületet
használtam. Mint látható, nem az
igazi emberi arányok lépnek érvénybe.
A kezek, a fejek, a mozdulatok
túlzóan szinpadiasak, így
jobban rávezetik a nézőt a történetre.
Afafaragó tervei között szerepel
Szent Borbála, a bányászok védőszentje
szobrának megfaragása.
Tavaly téltől Nagyrécsén a templom
kertben látható Szent Mihály
arkangyal szobra, amint éppen lesújt
az ördögre. Lúdas Matyi, a
gyerekek körében népszerű mesealak
szobra Szlovákiában, szintén
az ő munkája. Keserűen jegyzi
meg, Szent Miklós szobrának avatására
még meg sem hívták Miklósfára.
– Megalázó volt, nagyon roszszul
esett. Egy átadási ünnepségen
szeretem nézni, hogyan örülnek
a szobornak. Az emberek hálás
tekintete minden pénzt megér.
Feledteti, hogy olcsón készítettem,
hogy mennyit szenvedtem vele
és milyen gondjaim voltak a fával.
Környezetében akár Mikulás
csomagot is oszthatnának a gyerekeknek.
Sokan azt hiszik, milliókat
kapok a szobrokért. Ha kifizetem
az anyagot, az adót, a tb-t,
marad is belőle meg nem is. Még
éjjel is azon töröm a fejemet,
hogy mit tegyek másnap. Nem
mondja meg senki, miből élhetnék
meg. Arra kell törekednem, hogy
a munkám minőségi és szép legyen,
még ha olcsó is, mert az
ócskaságot nem veszik meg. A város
a közelmúltban felkért a középkori
vár makettjének a tervezésére
úgy, hogy a rosszul látók
és a vakok is érzékeljék, hol terült
el a mezőváros és hol állt a vár.
Büszke vagyok rá, hogy részt vehettem
ebben a feladatban komoly
alkotókkal együtt. Sok szép
dolgot tudnék készíteni a városnak!
Csávás Csaba aggodalmának
adott hangot a műemlékvédelem
alatt álló Cigány Holocaust emlékmű
állapotával kapcsolatban a tavalyi
megemlékezést követően,
mert attól fél, kidől a szobor.
– A világon elsőként, a második
világháborús cigány holocaust
áldozatainak tiszteletére állították
fel 1991-ben. Azt az ígéretet
kaptam, hogy segítenek, és elkészíthetem
kőből mielőtt teljesen
tönkremegy. Amikor felavatták,
harcolt érte a budapesti roma
szervezet, városunkban pedig ahhoz
ragaszkodtak, hogy jöjjenek
le Kanizsára emlékezni a budapestiek.
És ez így is történik évente.
Elkészítettem az árajánlatot.
Kőből, kiszállítással, felállítással
együtt nyolc millió forintból ki
tudtam volna hozni a négy méter
magas szobrot. (Körbe kell állványozni,
áramot kell használni.
Egy köbméter kő ára félmillió forint.)
Azt mondták, sok. Pedig nevetséges
ár, mert majdnem egy
évet kellene dolgoznom rajta. A
mostanit egy nagy vihar leborítja.
Sajnos az első években el lett
hanyagolva. A nagy fekete hangyák
szeretik a tölgyfát, befészkelték
magukat a szobor belsejébe,
idegmérget azonban nem helyeztek
el ellenük. Lecseréltem
egyszer a talpát, mert elrohadt,
tönkrement. Javítgatom, de hoszszú
távon ez nem megoldás.
Csávás Csaba vezeti a Nagykanizsai
Fafaragó Egyesületet, ami
szintén évek óta anyagi gondokkal
küszködik. Hétvégi, háromnapos
alkotótáborukban – amelyet
egyik társuk szabadhegyi birtokán
rendeznek meg –, csak kisplasztikák
kerülnek ki kezük közül,
saját faanyaguk felhasználásával.
A szakkör újjáalakult a Kodály
Zoltán Művelődési Házban,
ahol a tanulók igényeit felmérve
a népi díszítőművészet motívumait
tanítja nekik. Idővel majd figurákat
is faragnak. Évközben,
bármikor lehet hozzájuk csatlakozni,
jó eljönni azoknak is – tette
hozzá, akik korábban már faragtak,
hiszen új trükköket, technikákat
sajátíthatnak el. A megszerzett
tudással valami maradandót
alkotnak, amivel megajándékozhatják
ismerőseiket, és ez már
öröm. A régi szakkört hat évig
vezette. Az akkori tagok átkerültek
a Honvéd Kaszinóba, ahol
Stiller Gábor szakkörvezető irányításával
folyik a munka.
Bakonyi Erzsébet
Csávás Csaba Lúdas Matyiról,
Szent Miklósról és Zsuzsannáról
Marionett bábuk, bibliai alakok, holocaust emlékmű
Fotó: Bakonyi Erzsébet
„Mi van?” Környezetvédelemről
fiataloknak, színházi eszközökkel
címmel került sor az
ÖKO-Pannon Nonprofit Kft.
szervezésében arra a drámajátékra
a Bolyai János Általános
Iskolában, melyben a Kacskaringók
Virtustársulat tagjai mellett
a nyolcadikos diákoké volt a
főszerep.
Az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft.
a szelektív hulladékgyűjtés országos
szintű koordinációjáért felel. A
hulladékhasznosítás megszervezése
mellett kiemelt feladata a szelektív
hulladékgyűjtés elterjesztése
és oktatása a lehető legszélesebb
körben. Ehhez hívták segítségül
a Virtustársulat drámapedagógusait,
akik gyermek- és diákszínjátszással,
színházzal foglalkozó,
országosan elismert szakemberek.
Céljuk, hogy értő és érző, felelős
fiatalokat neveljenek, illetve, hogy
a színházi nevelés módszerét minél
több formában, minél több fiatalhoz,
pedagógushoz és színházi
szakemberhez juttassák el az országban.
Nyári Arnold, a társulat tagja röviden
köszöntötte a diákokat, majd
elmondta, nem csak egyszerű színi
előadásra, hanem közös gondolkodásra
invitálja őket. Mert a téma
sok-sok kérdést hív életre, melyeket
a közös megbeszélés talán jobban
megvilágít. A környezetvédelmi
drámajáték egy tizenéves kamasz
fiúról, Misiről szólt, akinek a
családja nem igazán fogékony a
környezetvédelem iránt. Arnold
kihangsúlyozta, Misi teljesen normális
gyerek, mégis szülei és testvére
környezetében kissé furának
hat, s figyelmeztette a gyerekeket,
hogy mindent Misi érzékszervein
keresztül fognak érzékelni, az ő
fülével hallanak, az ő szemével
látnak majd. A színészek nem
szokványos módszerekkel vezették
rá a gyerekeket a szelektív hulladékgyűjtés,
a környezetvédelem
fontosságára, egy igazi XXI. századi
dráma bontakozott ki előttük,
melyben a környezetrombolást
megtestesítő sárkány kulcsfiguraként
jelentkezett.
A darab létrehozásában öt, a játékban
négy társulati tag vett részt:
Hajós Zsuzsa – író, rendező; Csordás
Anett – színész-drámatanár;
Urbán Zsanett – színész-drámatanár;
Egervári György – díszlettervező,
színész-drámatanár; Nyári
Arnold – projektvezető, színészdrámatanár.
A darab valódi főszereplői
azonban mégis maguk a diákok
voltak, akik ügyesen ráéreztek
bolygónk védelmének fontosságára.
Steyer Edina
Kanizsa 12 – Színes 2010. május 20.
Fotó: Steyer Edina
Gondviselés – a szóban benne
foglaltatik mindaz, amit Müller
Péter író az életről, valamint annak
vezérlőjéről vall, s ahogy
tavaly év elején, úgy a közelmúltban
is megoszthatta ezt
(igaz, némileg más irányból közelítvén)
kanizsai hallgatóságával.
Ezúttal nem túlzunk, ha azt írjuk,
a teremben egy gombostűt
nem lehetett leejteni, a kezdés időpontjában
még javában pakolták a
székeket, s az előzetesen kalkulált
érdeklődés jóval nagyobbra sikeredett.
Úgy tűnt, az érdeklődők az előadásra
a lehető legmesszebbmenőkig
ráhangolódtak, s ezt nem véletlenül
írjuk, mivel a szerző legújabb
kötetéhez (is) kapcsolódva
jegyezte meg, nem egyszerű vidámságot,
megnyugvást csiholni
az emberben. A lelket fel kell hangolni,
mely által hangolttá válik,
lévén az alap beállítottság a lehangoltság.
Aminek persze okai vannak,
többek között az, hogy neveltetésünkben
az öröm megélése, kifejezése
nem kapott elég helyet. Ez
már generációkon keresztül rakódott
le a szocializációban, s emellett
még az életet kísérő vallásban
is a szenvedést ábrázolják kiemelt
helyen.
Az emberi kapcsolatokban … a
szerelem, az is nagy forradalom
ám…, nagy rendezője a sorsnak,
melyben elsődleges szerepe van a
nő személyének. A női társban
gondozni kell a tüzet, mely a boldogságát
táplálja, s ez nem csupán
társa felelőssége. Az élet ugyanis
más pályára állította a gondolkodást,
melyben a lényeg a karrierépítés
lett, kötelezővé téve azt a
felfogást, mely szerint az élet roppant
kemény szorgalmi feladat,
melyben nyerészkedni, hódítani
kell!
S a kiragadott gondolatokat alapul
véve Müller Péter is arra jutott,
közel sem olyan egyszerű
megvilágosodni, s bizony nem jó
az, ha csupán szenvedni tudunk,
mi több, csak azt akarunk…
P.L.
Nem szabad
csupán
szenvedve élnünk
Környezetvédelmi drámajáték a Bolyaiban
Az egyre nagyobb népszerűségnek
örvendő jazzkoncert sorozat
Schreck Ferenc harsonás
meghívásával folytatódott.
Hagyománynak tekinthető a sorozat
kapcsán, hogy a zenekar karmestere,
vezetője, Vámos Béla által
meghívott szólisták zöme a Budapest
Jazz Orchestra tagjainak sorából
érkezik. Schreck Ferenc jól ismert
személyisége a hazai jazz
pezsgő életének, hiszen nem csak
az említett formáció oszlopos tagja,
hanem több mint húsz neves hazai
zenész, így Oláh Kálmán, Winand
Gábor, Charlie, Gadó Gábor lemezein
is közreműködő. Tehetsége jeléül
1997-ben Az év szólistája díjat
kapja a Magyar Rádiótól.
Ezen az esten a Kanizsa Big
Band kíséretével – két ráadás számot
is beleértve – több, mint egy
tucat örökzöldnek tekinthető kompozícióban
élvezhettük a játékát.
Cz.Cs.
Vendég a Kanizsa Big Band-nél
Nem tévedtek az időjósok – a
szervezők és a versenyzők nagy
bánatára – a hétvégét illetően,
hiszen a pénteki napsütést követően
szombaton bizony le kellett
fújni a sárkányhajó bajnokságot
a Csónakázó-tónál a
viharos szél és a folyamatos eső
miatt.
A futamok egy része lezajlott, a
selejtezők pedig három hét múlva
ott folytatódnak, ahol az elmúlt
hétvégén abbamaradtak, így az
eredmények – és a lelkesedés –
nem vesznek kárba. Hétfőn délelőtt
a Magyar Kajak-Kenu Szövetség
és a Kanizsai Kajak-Kenu
Klub megegyeztek a június 5-6-i
időpontban.
A rossz idő miatt nem csak a
verseny maradt el, hanem a kulturális
programok is, így most megújult
erővel kezdik újraszervezni a
Kanizsa Turizmusáért Egyesület
és a Kajak-Kenu Klub tagjai majdnem
az egész komplett eseményt.
A részletes programról a szervezők
ígérete szerint tájékoztatjuk
olvasóinkat.
A pénteki futamokon a Kőrösi
és a Rozgonyi, illetve a Mező és a
Thúry diákjai bizonyultak a legjobbaknak.
S.E.
Sárkányhajó - csak a fele evezett
Kanizsa 2010. május 20. – Ez+Az 13
Horoszkóp
Ne hagyja, hogy bárki lehangolja, és elvegye
a munkakedvét. Sikeresen telnek
hétköznapjai, munkahelye sincs veszélyben.
Céljait megvalósíthatja anélkül,
hogy komoly hitelt kellene felvennie.
A napokban valahogy nem találja otthon a
helyét. A munkához sincs igazán kedve, és
őszinte megjegyzéseivel akaratlanul megsért
másokat. Hangulata kihat párkapcsolatára
is, ezért legyen megértő, türelmes.
Úgy érzi, valami újdonság feldobná a
hétköznapjait. A bolygóállások hatására
érzékennyé, egyúttal ingerültté válhat.
Töltsön több időt családja körében, a
gyermekek közt megnyugodhat.
A csillagok állásának köszönhetően kedvező
lehetőségekre számíthat anyagi
téren. Nyári szabadságát nyugodtan
megtervezheti. Addig is töltse kirándulással,
tánccal, örömmel a hétvégét.
Ha a családja támogatására nem, a Jupiter
segítségére biztosan számíthat a napokban.
Ha valami változtatáson töri a fejét, most
ne gondolkodjon, vállalja fel a kockázatot.
A szerelem terén szép napokra számíthat.
Az égiek pozitív sugallatával többre mehet,
mint a családja kézzel fogható támogatásával.
Akaratlanul is felvillanyozza
környezetét, amit azonban nem köszönettel,
hanem indulatosan fogadnak.
Kedvező időszakra számíthat májusban.
Gond nélkül megvalósíthatja terveit, ha
nem ragaszkodik megrögzötten az elveihez.
Egy kis lazasággal könnyedén változtathat
mindenen.
Jó fizikai és kiegyensúlyozott lelkiállapotban
van. Akár új munkahely vagy költözés
gondolata jár az eszében, ne halogassa
az időt, hanem lépjen, és győzze le az akadályokat.
Ne szálljon vitába senkivel sem, mert könnyen
megsérthet másokat. Sétáljon, töltsön
több időt a szabad levegőn, így hamarabb
megnyugszik. Társas kapcsolatán azzal
javíthat, ha nem a kritikát helyezi előtérbe.
Kiegyensúlyozott, harmonikus napokra
számíthat. Ez azonban nem riasztja el önt
attól, hogy folyton a munkájára gondoljon.
Legyen nyitott, mert a hétvége
érdekes meglepetéseket tartogat.
Gondoljon végre a karrierjére is. Ne elégedjen
meg azzal, amit mások nyújthatnak.
Fogalmazza meg ön is az igényeit. Kezdje
a családjában. Ha magányos, adjon lehetőséget,
hogy belépjen életébe a szerelem.
A pozitív, jó tulajdonságai erősödnek fel a
csillagok állásának köszönhetően. Használja
ki a váratlan lehetőségeket, és zavartalanul
fogadja el mások segítségét. A szerelemben
legyen kezdeményező és határozott.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
ÉLő
sportközvetítések
most vasárnap
15 óra
Izzó - Georgikon
18.30 óra
NTE 1866 - Komló
18.30
Kanizsa KK -
Jászberény
Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
SMS: 06-30/30-30-956
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
INGATLAN
Miklósfán a Szentendrei úton 800
négyszögöl közművesített telken 58
m2-es bontásra ítélt ház eladó. Irányár:
4,5 millió Ft. Érd.: +3630/621-
4117 (7205K)
Nk-án a Herman Ottó utca 2.
szám alatt 25 m2-es felújított, egyedi
gázas garzon eladó nagy pincetárolóval.
Érd.: 0630/620-5335
(7209K)
Nk-án Attila utcában 40 m2-es
földszinti, egyedi gázfűtéses szoba +
konyha + fürdőszobás lakás eladó.
Irányár: 4,9 millió Ft. Érd.:
0630/4700-312 (7216K)
Nk-án az Olajtelepen Vécsey utcában
karbantartott, 78 m2-es családi házrész
pincével-padlással, 1185 m2 udvarral
áron alul eladó. Érd.: +3693/323-
737, +3620/417-2075 (7151K)
Építési vállalkozók figyelem!
Ha a belvárosban (Hunyadi utca)
akar 700 m2-es, társasház építésére
alkalmas telket, hívjon! Érd.:
+3630/448-6072 vagy +3630/227-
3294 (7108K)
Palinban új építésű, alacsony
fenntartási költségű, 150 m2-es,
könnyűszerkezetes ház (3 szoba,
nagy nappali, amerikai konyha, étkező)
garázzsal 836 m2-es, szépen parkosított
telken, reális áron eladó.
Érd.: +3630/338-7179 (7173K)
Nk-án a Dózsa György utca
117/B. alatt II. emeleti, cirkofűtéses,
79 m2-es, három szobás lakás eladó.
Irányár: 10,9 millió Ft. Érd.:
0693/310-570 (7194K)
Gyékényesen az „A” szektorban
közvetlenül a vízparton kétszintes
(40 m2 szintenként) nyaraló eladó.
(Víz, szennyvíz, villany.) Érd.:
+3630/227-3294 (7180K)
Elcserélném nagykanizsai másfél
szobás, 44 m2-es, gázas, felújított,
belvároshoz közeli önkormányzati
lakásomat egyszobás, belvárosi,
gázas önkormányzatira. Érd.:
0630/958-7390 (7218K)
Kiskanizsán 200 négyszögöl területen
egyszobás családi ház eladó.
Irányár: 1,5 millió Ft. Érd.: Nk,
Pivári u. 93. (7225K)
Nk-Szabadhegyen iker építési telek
egyben és külön is eladó. Tel.:
0670/234-6819, 0630/473-5905
(7226K)
Nk-án a Berzsenyi utcában kétszobás,
51 m2-es, egyedi fűtéses, II.
emeleti lakás eladó. Irányár: 6,3 millió
Ft. Érd.: 0693/313-723 (7227K)
Nk-án Rozgonyi úti társasházban
II. emeleti, 74 m2-es, három szobás,
erkélyes, egyedi fűtéses lakás 18 m2-
es raktárhelyiség+kamrával együtt
eladó. Irányár: 10,8 millió Ft. Tel.:
0620/934-9110 (7232K)
Kiskanizsa elején 65 m2-es, két
szoba + amerikai konyhás, teljesen
felújított, korszerű családi ház
1000 m2-es telekkel, nagyon jó
áron, akár kis lakás beszámításával
is eladó. Tel.: 0630/9015-222
(7237K)
Nk-án a Csengery utcában 56 m2-
es, kétszobás, egyedi gázas lakás
(Brigádoknak 8 főre elegendő fekvőhellyel)
albérletbe kiadó. Kaució
szükséges. Tel.: +3630/227-3294
(7096K)
Albérlet kiadó! Városközpontban
kétszobás, erkélyes, 54 m2-es, 1.
emeleti, egyedi gázfűtéses lakás
hosszabb távra kiadó. Két hónap kaució
szükséges. Tel.: 0693/312-798,
0630/319-7662 (7229K)
Belvárosi zárt parkolóhelyek kiadók.
Érd.: +3630/481-2323 (7183K)
Belvárosi, két szobás, bútorozott,
egyedi fűtéses, felújított lakás igényesnek
kiadó. Kaució szükséges!
Tel.: 0630/369-5352 (7233K)
Nk-án a Teleki úton egyszobás,
bútorozatlan, egyedi fűtéses, alacsony
rezsiköltségű lakás hosszú
távra kiadó. Kaució szükséges. Tel.:
0630/640-7788 (7234K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat,
használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Érd.:
+3620/555-3014 (6430K)
Negyvenöt éves édesanya vagyok,
huszonkét éves fiammal lakhatást
keresünk. Mi cserébe ápolást,
gondozást, házi munkát végeznénk.
Tel.: 0630/399-9997 (7235K)
Fémvázas polcok, állványzat
(0,8mx2mx2m) és 3 méteres gyári
satupad olcsón eladó. Érd.:
0620/9591-157 (7238K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy nélkül
is igénybe vehető.) Teljes testre
30 perces lazító masszázs 1500 Ft.
Szolgáltatások: alakformáló-, talp-,
egyéb masszázs, fényterápia, méregtelenítés,
stb. Hívásra házhoz is megyek.
Érdeklődni és bejelentkezni: a
+3630/481-2323 telefonszámon lehet
(6273K)
Masszázs! Reumatikus izületi
problémákra, vérkeringés harmonizálására,
stressz, feszültség okozta
izomcsomó letapadások oldására.
Időpont egyeztetés és bejelentkezés:
0630/540-6664 (7236K)
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
nevében tisztelettel meghívom Önt
2010. május 30-án (vasárnap) kb. 11.15 órakor
(a 10.15 órakor kezdődő Szentmise után)
a HőSÖK Napja alkalmából rendezendő
megemlékező ünnepségre.
Marton István polgármester
Időpont: 2010. május 30. (vasárnap)
Helyszín: A kiskanizsai templom melletti Millenniumi emlékpark
PROGRAM
11.15 Térzene
11.30 Ünnepélyes zászlófelvonás
Közreműködnek a Vitézi Rend Nagykanizsai Hadnagysága és a
Kanizsa Lovasklub Hagyományőrző Huszárjai. Himnusz.
Köszöntő: Marton István polgármester. Ünnepi beszéd: Erdős László
nyugállományú honvéd ezredes, a Nemzeti Társaskör elnöke.
Ökumenikus ima az elesett hősökért. Koszorúzás. Szózat
Kanizsa 14 – Apró 2010. május 20.
BÉRLET
Fényre sötétedő és dioptriás
napszemüveg lencse akció 10-30% között
2010. május 31-ig
Cukorbetegekek Egyesülete - klubfoglalkozás
A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete május 28-án (pénteken) a
Kanizsai Dorottya Kórház tanácstermében 16.30-kor tartja klubfoglalkozását,
ahol Dr. Késmárki Nóra főorvos asszony A diabetes mellitus
idült szövődményei témában tart előadást.
Gyűjtők
figyelem!
MAGYARORSZÁG
HETILAP
1970-1990-ig (20 év)
számait tartalmazó
gyűjteményemet
ELAJÁNDÉKOZNÁM.
Tel.:
0620/541-0542
Kanizsa 2010. május 20. – Sport 15
… 20 esztendeje: a futball NB
II-ben Olajbányász (g.: Bócz 2,
Vidos, Skublics, László) – Tapolcai
Bauxitbányász (15.) 5-2, majd
Bp. Volán (1.) – Olajbányász (11.)
2-0. Az NB III Bakony csoportban
Győri Dózsa (2.) – MÁV
NTE (10.) 0-0. A női kézilabda
NB I B-ben Olajbányász SE (2.;
lg: Mátyás 13, Juhász 10) – TFSE
(3.) 29-19, majd Olajbányász (2.;
Mátyás 13) - Goldberger SC (6.)
26-19. A női kosárlabda NB I 14.
helyéért BKV Előre – MÁV NTE
70-62; 93-53. A férfi asztalitenisz
NB II-ben Tungsram SE – Ajkai
VGV 14:2, így újoncként maradt
bent a „Tungi”.
… 15 esztendeje: a női kézilabda
NB I B-ben Tököl (13.) –
N. Olajbányász SE 14-22, ezzel
Varga József együttese a bajnokság
harmadik helyén végzett. Az
N. Vízmű SE Szőlősi Csaba
edzette ifjúsági vízilabda-együttese
második helyezettként jutott
fel az OB I B-be. A labdarúgó NB
I 26. fordulójában BVSC-Dreher
(4.) – Olajbányász (16.) 1-0. Az
NB III Bakony csoportjában Tapolca
(7.) – MÁV NTE (16., g.:
Kalinics, Mózsi) 1-2.
… 10 esztendeje: a második
kanizsai női kard Világ Kupát a
német Sandra Benad nyerte. A
PNB 32. fordulójában Nagykanizsa-
LinAir FC (14., g: Gordian)
– Haladás (13.) 1-1, majd Vasas
(3.) – Nagykanizsa (13., g: Gordian,
Szabó Z., Farkas J., Popovics)
1-4, amivel a dél-zalaiak
bentmaradtak a labdarúgó első
osztályban!
… 5 esztendeje: a KDKK
kadett lány kosarasai bajnoki címet
szereztek, a döntőben Kanizsa
DKK (Varga Zs. 25) –
MiZo-PVSK 55-52. Mozgássérült
asztalitenisz Világ Kupa
versenyt nyert Zborai Gyula Torinóban.
Kiss Melinda aranyérmet
szerzett 44 kg-ban az erőemelő
magyar bajnokságon. A
férfi kézilabda NB I B-ben Izzó
SE (Kiss G., Kiss J. 8-8 gól) –
Pápa 33-28. A férfi kosárlabda
NB I B-ben Kanizsa KK-DKG
East (Koma 23) – Bp. Honvéd
86-79.
P.L.
Ez történt (május 13 - 26.)…
Birkózás. A szenior országos
bajnokságon a szabadfogású Fata
József (A kategória, 69 kg), és Ladányi
István (E-kategória, 69 kg)
is ezüstérmet szerzett, mi több,
utóbbi kötöttfogásban is remekelt.
Kötöttfogásban Dr. Kalmár István
(A-kategória, 69 kg) a dobogó
harmadik fokára állhatott, viszont
éppen ő harcolta ki az augusztusi,
belgrádi veterán világbajnokságon
való részvételt.
Diákolimpiák. Az megyei döntő
amatőr röplabda V-VI. korcsoportjában
a Piarista Gimnázium
lány csapata (edző: Rácz András)
lett az első. A kézilabda III. korcsoportban
a Zrínyi fiú együttese
(edző: Marczinka Csaba) szerzett
első helyet, míg a kispályás labdarúgóknál
az V-VI. korcsoport küzdelmeiben
a Cserháti SZKI
legénysége (edzők: Horváth Zsolt,
Rodek Gábor) lett a legjobb.
Kosárlabda. A csapat szereplése
szempontjából felettébb kellemetlen
vereséget szenvedett a Kanizsa
KK-DKG East NB I B-s kosárlabda
együttese a felsőházi rájátszásban.
A negyedik helyen álló
kanizsaiak a nyolcadik, vagyis a sereghajtó
Egertől kaptak ki 86-79-
re. Ezzel már csak esetlegesen egy
dobogós helyezésnek van realitása,
de ahhoz is két igencsak nehéz erőpróbán
át vezet az út Kovács Nándor
együttese számára: előbb hazai
pályán fogadja a Jászberényt, majd
Szegedre látogat. Egy házzal arrébb
a Kanizsa Diákkosárlabda
Klub játékos-toborzót hirdet május
28-án 14 órától az NTE-csarnokban,
melyre a 8-12 éves lányok jelentkezését
várják a klub edzői.
Ökölvívás. Nyugat-Dunántúl –
Dél-Dunántúl válogatott mérkőzést
rendeztek a plázában, melynek keretében
a kanizsai Nádori Tibor (48 kg),
Orbán Gábor (+91 kg) és Vass Richárd
(75 kg) is hozta saját meccsét.
Előbbi csapat amúgy 12:3-ra nyert.
Vívás. A veszprémi utánpótlás
vidékbajnokságon szép sikereket
értek el az NTE 1866 kardozói, hiszen
közülük korosztályában
Osvald Anna nem talált legyőzőre.
Csapatban a lányok (Áfra Eszter,
Osvald, Varga Frida, Vernyel Sára)
a második helyen végeztek. A
fiúknál Farkas Miklós vívott ellenállhatatlanul,
s jutott a dobogó
legfelső fokáig. A kadetkorúak diákolimpia
döntőjén aztán harmadik
helyet szerzett, amit a junioroknál
is megismételt Erdős Gergellyel.
Csapatban aztán a BLG
(Erdős, Farkas, Somoskeőy Péter)
bizonyult a legjobbnak.
Nagykanizsán a tíz legjobb
sakkozó hölgy részvételével bonyolítják
a női egyéni sakkbajnokságot.
Marton István, a város
polgármestere a megnyitón hangsúlyozta,
büszke lehet a város,
hogy néhány napig ismét a sakk
fővárosa lesz, a szövetség részéről
pedig Horváth Tamás szakmai
igazgató fejezte ki köszönetét a
dél-zalai településnek a verseny
helyszínének biztosításáért.
Bartos Ferenc, FIDE-bíró ezt
követően rögtön hozzáláthatott a
sorsolás elkészítéséhez, s így a hétvége
máris a mérkőzésekről szólhatott
a Halis István Városi Könyvtárban.
A paksi Tóth Lili jól kezdett, hiszen
rögtön négy nyertes partit
tudott le, őt követte lapzártánkkor
Rudolf Anna, aki három ponttal állt.
A mérkőzések egyébként valamennyi
nap 15 órától kezdődnek,
egyedül vasárnap, a zárónapon kerül
sor reggel 9 órától a küzdelmekre.
Külön tétje a bajnokságnak,
hogy az itt remeklő versenyzőnek
nagy esélye van arra, hogy a szeptember
19-október 4. között sorra
kerülő sakkolimpián induló magyar
válogatott tagja legyen…
Néhány szóval visszatérve a
megnyitóhoz, egy érdekes momentumra
kaptuk fel fejünket, hiszen
Papp Nándor átvehette a sakk
csapatbajnoki első helyért járó díszes
kupát – mindössze néhány
pillanat alatt s gyakorlatilag két
mondat között…
– Természetesen nem ez az igazi
alkalom bajnokaink köszöntésére
– jegyezte meg mosolyogva az
Aquaprofit NTSK tagja, Papp
Nándor. – Júniusban lesz az az
összejövetelünk, melyen a harmadik
bajnoki címünket megszerző
játékosainkat köszöntjük. Tehát
mindenki megnyugtatása végett
közlöm, lesz egy igazi aranyéremátadó
ünnepség.
Nekikezdtek a sakkozó hölgyek
A nagykanizsai
Diego IDF (International
Dance Federation-
Nemzetközi
Tánc Szövetség) világbajnoksága
számokban:
A világbajnokság: 8. Résztvevő
országok száma: 16 (Anglia,
Franciaország, Hollandia, Horvátország,
India, Jordánia, Lengyelország,
Magyarország, Moldova,
Olaszország, Örményország, Románia,
San Marino, Spanyolország,
Szerbia, Ukrajna. Az indulók
várható létszáma: 1495. A
sportolók által képviselt klubok,
egyesületek száma: 94. A képviselt
magyar klubok száma: 27.
Korcsoportok száma: 4 (mini,
serdülő, junior, felnőtt). Tánckategóriák
száma: 16.
Közeledik Nagykanizsán a 8.
Diego IDF Világbajnokság időpontja.
A nagyszabású esemény
május 26-30. között kerül megrendezésre,
s a remények szerint a táncosok
seregszemléje néhány nap
erejéig színes kavalkáddá változtatja
a dél-zalai város életét. Amint azt
Vágó Lászlótól és Vágó Lászlónétól
megtudtuk, 26-án a megnyitó
majdhogynem olimpiai felvonulási
menetté alakul a késő délutáni
órákban a belvárosban, s az Erzsébet
téren köszöntik a különböző országok
képviselőit – a rendezők
számításai szerint Laky Zsuzsanna,
egykori Európa-szépe műsorvezetésével.
Május 27-30. között pedig
a produkcióké a főszerep: a
HSMK-ban, illetve annak parkolójában
felállított sátorban lesznek a
versenyek, s a technótól a diszkótáncig
mutathatják meg tudásukat a
résztvevők. A programok valamennyi
versenynapon már a kora
délelőtti órákban kezdődnek, s este
már a végeredményt is lehet tudni.
Ezt nem hiába említettük, hiszen jó
esély van arra, hogy számos szépen
csillogó érmet szereznek a magyarok.
Ahogy Vágó László fogalmazott,
szeretnék, ha a magyar válogatott
valódi közösséggé kovácsolódna,
s az egyes formációk egymásnak
szurkolnák ki a remek sikereket.
(P.L.)
Indul a színes kavalkád
Kanizsa 16 – Hirdetés 2010. május 20.
GYERMEKNAP NAGYKANIZSÁN
2010. május 30. 13.00-19.00-óráig
Töltse gyermekével ezt a napot
a Thúry téri játszótéren!
Időpont Program
13.00 Megnyitó: Madárijesztő című zenés játék a Hétszínvirág
Óvoda előadásában
Lesták András és Nikolics Viktória énekel
Tűzoltóság jármű bemutatója
14.00 Két Kratelly Bohócműsor
KRESZ-pálya - kerékpáros ügyességi vetélkedők
- helyszíni nevezéssel a Nagykanizsai Rendőrkapitányság
szervezésében
Lufihajtogató bohóc
15.00 Vásári játékok Mátyás király korából az Attila Óvoda
udvarán ovisoknak és kisiskolásoknak - helyszíni
nevezéssel
NTE 1866 Judo Szakosztály oktatással egybekötött bemutatója
15.30 Moccanj Fitness gyermek- és break tánccsoportjai
16.00 Bűvész show
16.30 Girls Dance Club- Péterfy Sándor Általános Iskola
tanulói
17.00 Igricek Együttes zenés műsora
18.00 Moccanj Fitness hip-hop és break bemutatója
Páratlan Páros és Feszültség Zenekar -Thúry Gy.
Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi SZKI
NAPKÖZBEN
Gyermekvarázs Alapítvány Játszóháza, Rajzverseny a Családsegítő
és Gyermekjóléti Központ szervezésében, Halis István Városi Könyvtár
információs sátra, óriáscsúszda, légvárak, rodeobika , póni lovaglás,
elektromos kisautók és motorok, körhinta, kézműves sor: karkötő,
nyaklánc készítés, gyöngyfűzés, hűtőmágnes készítés, horgászat, célba
dobás, arcfestés
A programok látogatása és a játékok használata ingyenes!
XXII. évfolyam 21. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2010. május 27. Kanizsa Átvállalom építkezése összes
szakmai terhét!
„GONDOLATTÓL
KULCSÁTADÁSIG”
􀂊 épülettervezés 􀂊 beruházás
lebonyolítása 􀂊 építési műszaki
ellenőrzés 􀂊 felelős műszaki
vezetés 􀂊 projektvezetés
􀂊 teljeskörű ingatlanfejlesztés
􀂊 ingyenes szaktanácsadás
Balassa Béla építészmérnök
+3630/9019013,
balassa.bela@ynet.hu
Referenciajegyzék: members.chello.hu/balassab
A használt autók specialistája!
Típus/Évjárat Ár
Audi A4 1.9 TDI 63e km!
2007.05 3.990.000
Audi A4 1.9 TDI 67e km!
2007.11 3.990.000
Audi A4 2.0 CR TDI
2009.05 6.990.000
Audi A3 1.9 TDI SPORTBACK
2008.06 4.990.000
VW JETTA 1.6
2006.03 2.899.000
VW GOLF COMBI 1.9 D
1998.03 780.000
VW CROSS TOURAN 1.9 TDI
2008.02 4.700.000
VW LUPO 1.0 Klíma
2002.05 850.000
VW TRANSPORTER T5
2004.06 2.000.000
SEAT ALTEA 1.6 REFERENCE
2008.09 2.990.000
SEAT CORDOBA 1.4 16V
2009.03 2.390.000
SEAT ALTEA 1.6
2005.07 2.150.000
PEUGEOT 206 1.1
2000.03 680.000
RENAULT THALIA 1.4 67e km!
2001.11 799.000
FORD FUSION 1.4 64km!
2005.06 1.675.000
FORD FOCUS 1.6 16V
1998.12 799.000
HONDA CRV 2.0i 74e km!
2004.04 3.250.000
HONDA CIVIC 1.6 LSI
2001.05 1.499.000
VOLVO S60 2.4i 124e km!
2002.04 1.790.000
SUZUKI SWIFT 1.3 GLX 22e km!
2005.06 1.580.000
SUZUKI WAGON R+
2001.11 790.000
SUZUKI LIANA 1.6 GLX 52e km!
2003.11 1.250.000
A GÉPKOCSIK 25% KEZDő
BEFIZETÉSTőL RÉSZLETRE
IS MEGVÁSÁROLHATÓK!
8800 Nagykanizsak, Petőfi u. 95.
06-30/2350-555, 06-30/4110-555
WWW.ISTIVANAUTO.HU
ISTIVÁN
AUTÓ
www.kanizsaujsag.hu
Egy kattintás 􀂊􀂊 Egy kattintás
A Múzeumi Világnapot ünnepelte
a nagykanizsai Thúry
György Múzeum. Az esemény
alkalmából számos vidám programot
szerveztek az intézmény
dolgozói. Délelőtt 10 órától 15
óráig várták az óvodásokat, általános
iskolásokat, de a nagyobbak
is találhattak kedvükre való
elfoglaltságot.
Vidám gyerekzsivaj töltötte be a
patinás múzeum barokk folyosóját, a
rossz idő miatt ugyanis itt rendezték
meg a programokat. Száraz Csilla
múzeumigazgató, régész vezette körbe
és avatta be a különböző századfordulós
játékok használatának rejtelmeibe
az érdeklődőket. A gyerekek
hat népi játékkal és kézműves tevékenységgel
ismerkedhettek meg, sőt
ki is próbálhatták őket, amely nem
csak hasznos, de szórakoztató is volt.
A játékok és a kézműves foglalkozások
a századforduló hangulatát
idézték, és a gyerekek aktívan
részt vehettek a tevékenységekben,
ezáltal jobban rögzültek az élmények.
Elsőként olyan tárgyakat
kellett felismerni, melyek a századforduló
idején létesített Rosenfeld
Adolf Fiai áruház készletéből
kerültek a múzeumba. Ha tovább
mentünk, megismerhettük a századfordulós
öltözködést, méghozzá
kiszínezhető minták segítségével.
A szervezők szerettek volna
gólyalábas programot rendezni a
múzeum udvarán, de a rossz idő
miatt erre nem volt lehetőség, ehelyett
a folyosón lehetett tekézni,
ami ugyancsak jó móka volt. Egy
lépéssel tovább a „hölgyek” és az
„urak” századfordulós kalapokkal,
esernyővel pózolhattak. Aki művészi
tehetségét szerette volna próbára
tenni, díszes sablonok és cifra
minták segítségével bátran próbálkozhatott
szecessziós üvegfestéssel,
s az elkészült képet haza lehetett
vinni. Kicsit több odafigyelést
és koncentrációt igényelt a keresztszemes
zalai hímzés, de érdemes
volt belevágni a virágmintás
telefontok vagy kisebb terítő,
könyvjelző elkészítésébe, mert
szemet gyönyörködtető alkotások
születtek.
AMúzeumi Világnapot 1977 óta
tartják meg a világon mindenütt,
hagyományosan május 18-án, illetve
Nagykanizsán a 18-ához legközelebb
eső pénteken. Ezen a napon
a gyerekek a Nagykanizsa
Kulturális Alapja támogatásának
jóvoltából ingyenesen vehettek
részt a programokon.
Z.A.
Századfordulós hangulatban
Május 20-án tartották az idei
Városi Diákparlamentet a Honvéd
Kaszinóban. Az iskolák küldötteinek
találkozóját minden
évben megrendezik, immár tizenhárom
éve. A programok között
szerepelt az éves beszámoló
és a plenáris ülés, ezt követően
pedig sor került a szavazok leadására
és a választottak eskütételére.
A rendezvény a tanulók regisztrációjával
kezdődött, amelyet még
a Városi Diákirodában bonyolítottak
le, ezt követően a diákok átvonultak
a Honvéd Kaszinóba, ahol
kissé hivatalosabb, ugyanakkor
emelkedettebb hangulatban megkezdődött
a Városi Diákönkormányzat
éves beszámolója. Az elmúlt
év eseményeit Bella Kata, volt
diákpolgármester foglalta össze,
majd bemutatkoztak a polgármester-
jelöltek, a diák-közönség nagy
örömére, hiszen a bemutatkozók
nem csak ígéreteikkel kápráztatták
el társaikat, hanem kiváló humorérzékükkel
remekül oldották a hangulatot.
A fő téma az volt, ki milyen
programot szeretne a Városi
Diákirodában. A Diákparlament
komolyságát bizonyította az is,
hogy az ezután következő választáson
a résztvevők lepecsételt szavazólapokra
írhatták fel jelöltjüket. A
szavazáson egy polgármester-jelöltre
és két alpolgármesterre adhatták
le voksukat, így a polgármester
Gaál Violetta, a Dr. Mező Ferenc
Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola
tanulója, az alpolgármesterek
pedig Ambrus Ramóna, a
Batthyány Lajos Gimnázium növendéke,
illetve Varga Patrik, a
Thury György Kereskedelmi, Vendéglátó
és Idegenforgalmi Szakképző
Iskola diákja lett.
A város iskolái minden évben
megkapják a Parlamentről szóló
értesítőt, majd az intézmények
küldötteket irányítanak a Városi
Diákirodába. Sebestyén Nikoletta,
ifjúsági referens elmondta,
hogy a küldöttek között lehetnek
polgármester és alpolgármester
jelöltek, és minden századik diák
után lehet küldöttet indítani. A
kampányt januárban kezdték el,
ekkor jelentkezhettek a gyerekek
a pozíciókra. Az úgynevezett ifjúsági
koncepció 2005-től 2010-ig
tartó időszakra vonatkozott, ezért
új tervezetet kellett létrehozni.
Legfontosabb pontja a Jövőnk az
ifjúság elnevezésű pályázat és annak
kidolgozása, hiszen a pályázati
összeg elnyerésével juthat
anyagi támogatáshoz a Diákiroda.
Mint megtudtuk, a diákpolgármesterek
feladatokat is kapnak,
többek között meg kell győzniük
a Polgármesteri Hivatal ifjúság
szakembereit arról, hogy legyen
strand a Csónakázó tónál és létesítsenek
Ifjúsági Házat városunkban,
emellett diáktársaikat rá kell
venniük, hogy a Diákiroda Alkoholmentes
Partiját válasszák a
diszkók helyett, és a dohányzás
mellőzésére is felhívják figyelmüket.
Az idén már 80 millió forintra
növekedett támogatás fedezi
a nyári táborokat, az iroda
fenntartását, a programszervezést
és az ifjúsági koordinátor tevékenységének
támogatását. Ez fontos
mozzanata a pályázati pénz elosztásának,
hiszen a koordinátor
felügyeli az iroda működését, és a
szakembernek köszönhető, hogy
a diákok látogathatják a minden
nap nyitva tartó helyiséget, mely
fontos színtere a fiatalok közösségi
találkozóinak. A Diákiroda lehetőséget
ad az internetezésre,
csocsózásra, pingpongozásra, a
tanulók kidíszíthetik az irodát, és
a céltalan kóborlás vagy rosszabb
esetben a kocsmákban való italozás
helyett hasznosan tölthetik el
szabadidejüket.
Z.A.
Kanizsa – A 2 mi ügyeink 2010. május 27.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Ziegler Anita. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa,
Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801
Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős
vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztésért
felelős: Huszár József, tel.:+3630/512-0855
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
(93)
Új diákpolgármestert választottak
Fotó: Ziegler Anita
A Zsigmondy Vilmos és Széchenyi
István Szakképző Iskola
diákjai kiváló eredménnyel szerepeltek
a Szakma Kiváló Tanulója
versenyen, hiszen szakmánként
kilenc tanuló került be az
országos versenybe – tudtuk
meg Hajósné Bujtor Tímeától, az
iskola szabadidőszervezőjétől.
Az iskola diákjai minden évben
indulnak országos szakmai megmérettetéseken
és a Szakma Kiváló Tanulója
Versenyen résztvevő tanulók
kiváltképp szép eredményeket értek
el. Az épületburkolók között
Nikolics Erik lett a második helyezett,
ugyancsak második helyezést
ért el a szerkezetlakatosok között
Veres Béla, a járműfényezők között
pedig Gyergyák Dávid. A hegesztők
kategóriájában Neubauer Zsolt került
az 5. helyre, míg a szerkezetlakatosok
között 6. lett Jakabfi Zoltán,
7. Kertész Dávid, 10. pedig
Dér Zsombor. A 9. helyezést sikerült
elnyernie Figler Martinnak karosszérialakatos
kategóriában és 11.
lett a hegesztők között Hám Benjámin.
Akövetkező tanulók a Szakma
Kiváló Tanulója Versenyen elért
eredményeik alapján mentesültek
az adott szakma írásbeli vizsgarészei
alól: Balogh Zoltán épületburkoló,
Horváth Dávid ács-állványozó,
Huszár András hegesztő, Kecső
Tibor ács-állványozó, Kuzma Balázs
épületburkoló, Mező Barnabás
asztalos, Novák Dávid ács-állványozó,
Orlai Dániel villanyszerelő,
Rimavölgyi Roland ács-állványozó.
Hasonlóan szép eredmények
születtek az V. Schönox Országos
Burkolóversenyen, amelyet 2010.
április 12-13-án, Budapesten rendeztek.
Ezen a megmérettetésen
Nikolics Erik 1. helyezett, Kuzma
Balázs 11. helyezett lett.
Z.A.
Taroltak a
Zsigmondysok
2010. május 28-29-30-án
Balatonföldváron a Riviéra
Park Hotelben ( Balatonföldvár
Somogyi Béla u 5-7 ). szeretettel
várunk mindenkit, aki egykor a
volt NDK területén a két állam
közötti szerződés keretén belül
dolgozott, valamint családtagjait
és azokat, akiknek valamilyen kötődésük
volt az NDK-hoz.
Lehetőség lesz megerősíteni a
házassági esküjüket azoknak a házaspároknak,
akik annak idején az
NDK-s időkben ismerkedtek meg,
és akkor kötöttek házasságot.
Előzetes jelentkezést az
ndk.hu-n keresztül várunk, vagy
telefonon a 06-20-971-81-21-es
számon.
NDK-s Magyarok Egyesülete
Országos NDK-s találkozó
Kanizsa – A 2010. május 27. mi ügyeink 3
Az Ápolónők Nemzetközi
Napja alkalmából szakmai nappal
egybekötött ünnepséget tartottak
a Kanizsai Dorottya Kórházban.
– Az ápolást tudományként, hivatásként
határozhatjuk meg. Ez
azonban nem volt mindig így, folyamatosan
alakult ki az idők folyamán
– hangsúlyozta többek között
beszédében Péter Zsuzsanna
ápolási igazgató, melyben felidézte
Florence Nightingale életútjának
főbb állomásait. Az ápolás fejlődésében
nagy változásokat hozott
Florence Nightingale tevékenysége.
Önálló szakmává, hivatássá
emelte, és létrehozta az ápolóképzést.
Korának legjelentősebb
alakja volt ebben a tekintetben. Világszerte
május 12-én tartják az
Ápolónők Világnapját, arra emlékezve,
hogy százkilencven éve,
1820-ban, ezen a napon született
Firenzében Florence Nightingale
brit ápolónő, a modern nővérképzés
úttörője.
Az ápolási igazgató megemlékezett
Kossuth Zsuzsannáról is, a
magyar történelem mára kissé elfelejtett
személyiségéről. Kossuth
Lajos legkedvesebb húga, bizalmasa
sok mindenben segítette a
bátyját. Az 1831-es kolerajárvány
idején testvére segítőtársa, aki ekkor
a felvidéki gyilkos kór kormánybiztosa
volt. Kossuth
Zsuzsannát nevezték ki a tábori
kórházak főápolónőjévé 1849-ben.
Péter Zsuzsanna után Marton
István polgármester mondott köszönetet
az ápolónők megfizethetetlen
munkájáért.
Boros Károlyné, a Magyar
Ápolási Egyesület Zala megyei
vezetője ünnepi megemlékezésében
a betegágyak mellett dolgozók
munkájáról szólt. Kiemelte:
ma a segítő, gondozói tevékenység
nem számít alapértéknek. Az
idei mottó talán még soha nem
volt annyira aktuális és gondolatébresztő,
mint most, az átalakuló
magyar egészségügyi és ápolási
rendszerben. Biztos szakmai környezet,
minőségi munkahelyek,
minőségi betegellátás. Ennek
megvalósításához az ápolók hivatástudatára,
szakmaszeretetére,
magas színtű képzettségre van
szükség. De mi is az ápolás? – tette
fel a kérdést, s meg is válaszolta:
szent és tiszta hivatás, hiszen a
szenvedőknek enyhülést, a haldoklóknak
könnyebbséget, a
gyógyulóknak életet ad. De szent
és tiszta hivatássá csak az emberszeretet
teheti.
Prof. Dr. Bátorfy József főigazgató
a köszöntő szavak mellett a
gondokról is szólt: A nehézségek
között a kórház anyagi helyzetét
említette. Helyzetük azért is nehéz,
mert a méltatlan fizetések nem teszik
vonzóvá az egészségügyi pályát.
Az alulfinanszírozottság következménye,
hogy egyre több a
pályaelhagyó orvos, szakdolgozó
és nővér. Tovább nehezíti munkájukat
az orvos- és kórházellenesség,
amely sajnos országos jelenség,
de kiemelten érezhető Nagykanizsán.
Végezetül a jelenlévőket
arra kérte, a kórház vezetésével
együtt tegyenek meg mindent
azért, hogy a betegek javára,
gyógyulására továbbra is működhessen
ezen a szinten a kórház.
Az ünnepség zárásaként
Florence Nightingale dicsérő oklevelet
kapott Deák Zsoltné, Csácsné
Bagladi Erika, Salamon
Béláné, Markotán Ildikó, Bujtor
Gézáné; a Magyar Ápolási Egyesület
különdíját Kecskés Kálmánné
vehette át. A program tudományos
üléssel zárult.
B.E.
Az ápolás szent és tiszta hivatás
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Újabb lehetőséget, további két
képzési napot kapott a folytatásra
az Idősek Akadémiája. A megye
számos területéről érkező
nyugdíjasok három előadást
hallgattak meg a Honvéd Kaszinó
Tükörtermében.
A résztvevőket Fehér Imre köszöntötte.
Marton István polgármester
megnyitó szavaiban kiemelte:
sohasem késő valami újba
kezdeni, újat tanulni. Ez a nyitja a
szellemi frissességnek.
Zsuppán László, a Nyugdíjasok
Országos Szövetségének elnökhelyettese
az Idősügyi Nemzeti
Stratégia első három évének cselekvési
programjáról tartott beszámolót.
Az Idősügyi Nemzeti Stratégiát
2009 őszén a Parlament
konszenzussal fogadta el. A közös
álláspont szerint a dokumentum
mérföldkő a magyarországi
idősügy tekintetében. Alapos
kutatómunka után egyértelmű,
világos célkitűzéseket jelölt ki,
és hosszú távra, húsz-huszonöt
évre határozott meg feladatokat.
A dokumentum megváltoztathatja
az idősek iránt megnyilvánuló
eddigi társadalmi szemléletet.
– Számunkra az elkövetkező
években ez hivatkozási alap lehet
– mondta Zsuppán László. – Ezzel
a dokumentummal talán lehetőség
nyílik egy olyan idősügy
megteremtésére Magyarországon,
amely kiszámíthatóbb az eddiginél,
szerethetőbb lehet és kiszűri
a meglévő bizonytalanságokat.
A stratégia állami, társadalmi,
politikai és egyéni szinten határozza
meg a fejlesztendő területeket,
ezek megvalósítása a társadalom
valamennyi csoportját érinti.
A benne foglaltak komplex gyakorlati
végrehajtása a mindenkori
kormány által kidolgozott hároméves
időtartamú cselekvési tervek
mentén történik. Az elsőt, mely a
2010 és 2012 között végrehajtandó
idősügyi feladatokat fogalmazza
meg, 2010. március 31-én fogadta
el a kormány határozat formájában.
A végrehajtandó intézkedéseket
öt cél köré gyűjtve tartalmazza
a dokumentum. Ilyen
például az időskori aktivitás, függetlenség
és társadalmi presztízs
megőrzése. A munkaerőpiacról
ideje előtt, azaz a nyugdíjkorhatár
előtt történő kikerülés megelőzését
célzó pályázatok felkutatása.
A biztonság és megfelelő életminőség,
a betegségek kockázatának
alacsonyan tartása, az emberi
méltóság megőrzése. Fontos az
élethosszig tartó fejlődés, törekvés
az életöröm, az autonómia
megőrzésére és az önmegvalósításra.
Ezt követően a szociális ellátórendszer
működésével, lehetőségével
és a bűnmegelőzéssel kapcsolatban
hangzott el előadás.
B.E.
Szépkorúak terveiről Nagykanizsán
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa 4 – Krónika 2010. május 27.
􀂊 Primicia a Piarista kápolnában.
Az újmisés áldás olyan
szép és nagy dolog, hogy régen
az a mondás járta: Egy újmisés
áldásért egy pár csizmát is érdemes
elkoptatni. Ilyen áldásban
részesülhetnek mindazok, akik
május 30-án, vasárnap a 9 órai
misén vesznek részt a Sugár úti
kápolnában. Böszörményi Géza
piarista atya ekkor mutatja be első
ünnepélyes miséjét városunkban,
melyet követően újmisés
áldást ad a jelenlévőknek. Pünkösd
szombatján Udvardy György
esztergom-budapesti segédpüspök
szentelte pappá az óbudai
Szent Péter és Pál templomban.
Tavaly szeptember óta Szegeden
működik. Előtte négy évig tanított
a kanizsai Piarista Iskolában.
Ünnepi írásaival lapunk olvasói
is rendszeresen találkozhatnak.
􀂊 Nyitány a borversenyen.
Múlt pénteken a délelőtti órákban
vette kezdetét a III. Vinalia
Canisa programsorozata, mely a
Kisbirtokosok Országos Borversenyének
megmérettetésével indult.
A megnyitón Marton István
polgármester, Förhénci Horváth
Gyula versenyigazgató, s Horváth
Gyula Volksbank régióvezető
bevezető gondolatai után máris
a zsűrin volt a sor, hogy munkájával
meghatározza, idén mely
borok érdemesek a legkiválóbbakat
érintő elismerésekre. Zilai
Zoltán zsűri-elnök röviden ismertette,
a száz elbírálandó nedű
milyen ismérvek alapján kerül
górcső alá: a tisztaság, a szín és
az illat(intenzitás) roppant lényeges
szempont, illetve úgymond
mennyire hibátlan a bor és milyen
a róla alkotott összbenyomás.
A három bírálóbizottság ezt
(volt) hivatott eldönteni, s a maximális
száz pontból bronz minősítésű
a legalább 76, ezüst a 81,
arany a 86, míg nagy-arany fokozatú
a 94 pontot elért „pincékkincse”…
Innentől fogva pedig a
három bizottság tagjaié volt a főszerep,
hogy az egy-egy asztalra
jutó 33 borfajtából megnevezzék
a legjobbakat.
􀂊 AKanizsai Dorottya Kórház
ismét támogatást kapott a Gyermekrák
Alapítványtól. Az adomány
50 darab speciális ágybetét
közel 2 millió Ft értékben. Az
egészségügyi intézménybe május
hónapban már érkezett 58 darab
ebből a fekvőbeteg ellátást komfortosabbá
és higiénikusabbá tevő
ágybetétből.
A nagykanizsai hajléktalanok
helyzetéről szervezett kerekasztal
beszélgetést a Hajléktalanok
és Hátrányos Helyzetűek Zala
Megyei Szervezete. Az eseményen
részt vett dr. Molnár József
rendőrkapitány, Antal
Istvánné, a Magyar Vöröskereszt
Nagykanizsai Területi Kirendeltségének
vezetője, Barbarics
László, az Átmeneti Szálló vezetője,
Czmerk József a Munkaügyi
Hivataltól, valamint Papp Judit,
a Polgármesteri Hivatal Szociális
Osztályának képviselője.
Elöljáróban Orsos Imre elnök
egy havonta ülésező szociális
kerekasztal létrehozását kezdeményezte,
ahol kibeszélhetnék a
problémákat. Bejelentette, június
2-án tájékoztatást kapnak a szociális
segélyben részesülők a munkalehetőségekről,
és hamarosan számítógépes
tanfolyam indul hajléktalanok
számára a Halis István Városi
Könyvtárban. Mint mondta,
az egyesületet egyszemélyben
képviselő elnök, a szociális osztálytól
vár választ arra a kérdésre,
hogy mi módon lehetne évente három-
négy önkormányzati bérlakást
kiutalni a hajléktalan ellátó
rendszerben lévő keresőképes hajléktalanok
számára.
A problémák között felsorolta, a
hajléktalanok városkörnyéki hegyi
ingatlanokat vesznek birtokukba,
ahol más vagyonát megrongálva
dorbézolnak. Ennek megakadályozására
segítséget kért a Vöröskereszttől
és a rendőrkapitánytól.
„Sajnos egyre több a roma származású
hajléktalan” – tette hozzá.
Gondot jelent az is, hogy sok esetben
állami gondozásból kikerülő
fiatalok veszik igénybe a Vöröskereszt
által fenntartott hajléktalan
ellátó rendszert. Ezért kidolgoznak
egy olyan stratégiát, hogy a 18.
életévüket betöltő fiatalok a kapott
pénzből vásárolt ingatlant ne tudják
eladni, ne csalja ki tőlük senki
a pénzt, és ne váljanak bűncselekmények
áldozatává. A higiéniával
kapcsolatban megjegyezte, tisztában
van azzal, hogy nem lehet senkit
sem tisztálkodásra, fürdésre
kényszeríteni. A köztereken, a buszokon
nem biztos hogy örülnek a
város polgárai annak, ha egy ilyen
hajléktalan helyére ülnek le, hiszen
ki vannak téve a fertőzésveszélynek.
Ki felel egy esetleges
fertőzésért? Szerinte ebben is nagy
a felelőssége a Vöröskeresztnek.
Lakossági fórumon is közölte az
egyesület elnöke a hajléktalanokkal,
civil szervezetének nem az a
feladata, hogy jogi és pandúri szerepet
vállaljanak, hanem elősegítsék
a Vöröskereszt és az önkormányzat
munkáját. Nagykanizsán
százhetvennyolc regisztrált hajléktalan
él. Az ellátó rendszert sajnos
egyre többen fogják igénybe venni.
Nagyon fontos szerep vár a
munkaügyi központra és a civil
szervezetekre abban, hogy ne kerüljenek
utcára az emberek.
Dr. Molnár József rendőrkapitány
válaszában kiemelte: a téli
időszakban különösen figyelnek
arra, hogy ne fagyjanak meg emberek
az utcán. Az elmúlt hét évben
nem is fagyott meg senki, viszont
sokakat szállítottak be a kijózanítóba.
Tevékenységük azonban
nem oldja meg a problémát, meg
kell előzni, hogy hajléktalanná
váljon valaki. A tapasztalatok szerint
nyolcvan százalékban szubjektív
körülmények okozzák a hajléktalanná
válást. Van egy olyan
réteg közöttük, akikkel bármit tehetnek,
akkor sem akarnak visszatérni
a társadalomba. Aki több évig
él hajléktalan sorsban, előbb-utóbb
asszimilálódik ebbe a helyzetbe,
integrálódik, és nem is akar kiszakadni
belőle. Meggondolatlanul
nem lehet önkormányzati bérlakásokat
kiadni a számukra. Meg kell
tanulniuk, hogy a rezsitől kezdve
sok mindenért fizetni kell, és
együtt kell élniük a lakókörnyezettel.
Próbajelleggel lehetne kiadni a
lakásokat, mert a társadalom, a közösség
fog visszacsapni a város felé,
hogy kiket szabadítunk rájuk.
Szépek a felsorolt elgondolások,
de nem a jelenlévők oldják meg a
munkalehetőséget, az alkoholizmus
problémáját. A rendszerváltást
követően megszüntették a kötelező
alkoholelvonó-kezelést, így
nagyon nehéz segíteni az embereknek.
Nincs olyan város ebben
az országban, amelyik ennyit fordított
volna a hajléktalanok munkához
segítéséhez. Azon az emberen
azonban nem lehet segíteni,
aki nem akarja. Annak sincs értelme,
hogy havonta leüljünk, és beszélgessünk.
A problémáról már
nagyon sok ember nagyon sokat
beszélgetett, de nem jutottunk előre.
Részben módosítani kell a jogszabályokat,
és az információkat el
kell juttatni az érintettekhez.
Kiegészítésében Antal Istvánné
elmondta, húsz bérlakást már kiutaltak
hajléktalan családoknak, s ebből
két-három év után legalább öt viszszakerült
a Családok Átmeneti Otthonába,
mert nem fizettek. Az említett
foglalkoztatások, képzések évek
óta a hajléktalanok rendelkezésére
állnak. Naponta hat óránál hosszabb
ideig azonban nem lehet foglalkoztatni
őket. A hajléktalanság megelőzéséről
kell gondolkodni. Legyen
munkahelye, lakása a személynek,
de ez nem a Vöröskereszt, hanem a
társadalom problémája.
B.E.
A hajléktalanság megelőzése a cél
Éves beszámoló taggyűlést
tartott a Hadirokkantak, Hadiözvegyek
és Hadiárvák Országos
Nemzeti Szövetségének
Nagykanizsai Szervezete a Vasemberház
tükörtermében.
Beszámolójában Görcsi Frigyes
elnök többek között elmondta,
a magyar állam nem
tesz értük semmit, továbbra sem
várhatnak fentről segítséget. Ha
valaki nem áll végre a hadiárvák
mellé, megszűnik a szervezet,
melyben apáik tiszteletére vannak
együtt. A közelmúltban egy
rendezvényen azt a választ kapta
egy államtitkár asszonytól, hogy
ne foglalkozzanak a hadiárvákkal,
hadiözvegyekkel és hadirokkantakkal,
mert rég volt, az már
történelem. Tizennyolc éve nem
tud továbblépni a gondjaik megoldásában.
Az országban 3490 a
hadirokkantak, és 33 400 a hadiárvák
száma. Egy évig még várnak,
s ha addig sem történik
semmi előrelépés, más városok
szervezeteivel összefogva országos
tüntetés szervezését fontolgatják.
B.E.
Senki sem törődik a hadiárvákkal
Kanizsa – Szabad 2010. május 27. vélemény 5
Nagykanizsán a polgármester
fogyóeszköz, az eddigi öt ciklusban
senkinek sem sikerült két
ciklust irányítania. Hol keresendőek
az okok?
Ahhoz, hogy folyamatosság alakuljon
ki a polgármestereknél, legalább
három alapvető kritérium-csomagnak
kell egyszerre megfelelni:
1. A polgármester személyes tulajdonságai:
szakmai hozzáértés,
vezetői képesség, ambíció, pozitív
személyiségjegyek.
2. Amunkáját segíteni tudó, szakmailag
felkészült, politikai tapasztalattal
bíró alpolgármester(ek), valamint
egységes polgármesteri hivatal,
együttműködő jegyzővel.
3. Kedvező politikai légkör, folyamatos,
cikluson átívelő közgyűlési
többség (egy párttal, vagy koalíció),
eredményes első négy év.
Hogyan alakultak ezek eddig:
1990-94
(Kormány: jobboldali)
Polgármester: Dr. Kereskai István
(1942) SZDSZ
A polgármestert (48 éves korában)
a közgyűlés választotta, jelentős
létszámú többséggel, SZDSZFIDESZ
liberális koalícióban.
A FIDESZ alpolgármestere Farkas
Zoltán volt.
Kezdő önkormányzatként lerakták
az önkormányzatiság alapjait,
sok munkát végeztek, sikeres ciklust
zártak. Az 1994-es parlamenti
választásoknál az MSZP előretört,
kormányt alakított, így várható
volt az őszi önkormányzati választásokon
az MSZP sikere.
Az MSZP Suhai Sándor mellett
döntött a jelöltállításnál, akinél személyiségjegyei
miatt várható volt a
bukás. Az SZDSZ részéről történtek
kezdeményezések új jelölt személyére,
de az MSZP nem változtatott.
Ennek megakadályozására jött létre
a Röst-Tarnóczky paktum, aminek
az eredménye egy ötpárti megállapodás
volt (MDF-SZDSZ-FIDESZKDNP-
FKgP) Mayer Ferenc polgármesterjelölttel.
Az MDF részéről
Marton István volt az ajánlott jelölt,
de az SZDSZ mereven elzárkózott
Marton Istvántól, már akkor is alkalmatlannak
tartották a polgármesteri
posztra (rajta kívül a telefonkönyvből
is elfogadtak volna bárkit).
Mayer Ferencet megfenyegették
(rendőrségi védelem lett kérve), aki
ezek után visszalépett a jelöléstől. A
választást 44 %-os szavazati aránynyal
Suhai Sándor nyerte, Marton
István és Dr. Kereskai István előtt.
1994-97
(Kormány: baloldali-liberális)
Polgármester: Suhai Sándor
(1944) MSZP, 50 éves korában.
Az MSZP-nek a huszonhat fős
testületben (a polgármesterrel
együtt tizenegy fő) a Városvédők és
a Munkáspárt képviselőjével együtt
sem volt többsége. Az MSZP nem
tudta befolyásolni Suhai Sándort,
aki nem kívánt szövetséget kötni az
SZDSZ-szel (ez kölcsönös volt),
így az első költségvetést Suhai Sándor
ellenében az MSZP az SZDSZszel
fogadta el. Időközben a Vásárcsarnok
körüli botrányok miatt a
közgyűlés a működőképesség határára
sodródott, Palotás Tibor
(KDNP) átállt Suhai Sándor oldalára
(Vásárcsarnoki funkciója miatt),
így egy darabig többsége volt Suhai
Sándornak, de Kovács Tamás
(MSZP) lemondása után (az időközi
választást az SZDSZ nyerte) ismét
patt-helyzet alakult ki.
Suhai Sándor kvalitásait nem
lehetett kétségbe vonni, de személyiségjegyei
miatt az idő előtti
botrányos távozása kódolva volt.
Az 1997-es időközi választást a
korábbi MSZP-és alpolgármester
Tüttő István MSZP-SZDSZ koalíciós
jelöltként 52 %-kal nyerte,
Marton István (akit hat párt támogatott:
FIDESZ, KDNP, FKgP,
MDF, MDNP, MIÉP) és a független
Szányiné Kovács Mária előtt.
1997-98
(Kormány: baloldali-liberális)
1. Polgármester: Tüttő István
(1944) MSZP-SZDSZ közös jelöltként
53 évesen.
Az SZDSZ Krémer Józsefet jelölte
alpolgármesternek. A jelentős
többség és Tüttő István kompromiszszumképessége
miatt aránylag kiegyensúlyozott
önkormányzati munka
folyt, de a Vásárcsarnok körüli
botrányt (több MSZP-s érintettsége
miatt) a két párt nem tudta kezelni, és
ez az 1998-as önkormányzati választási
együttműködést ellehetetlenítette.
A két párt külön indult, a polgármester
választást Tüttő István nyerte
40 %-kal, öt jelölt előtt.
2. Törőcsik Pál (FIDESZ) lett, a
3. Marton István (MDF-KDNPFKgP).
Marton István különutas indulása
megakadályozta Nagykanizsán
a jobboldali győzelmet (ennek lehettek
egyéni okai, de politikai alku
– az MSZP-vel – eredménye
is), majd 2002-ben a ciklus végén
Marton Isván a frakcióból történő
kilépésével feloszlatta az MDFKDNP-
FKgP frakciót is.
1998-2002
(Kormány: jobboldali)
Polgármester: Tüttő István
(1944) MSZP, 54 évesen.
Alpolgármesterek: Törőcsik Pál,
Tarnóczky Attila, mindkettő FIDESZ.
Sokáig titkolták az írásos koalíciós
szerződést az MSZP-FIDESZ
között.
Bizottsági elnöki szinten az
MSZP felügyelte a gazdasági,
pénzügyi területeket, a FIDESZ
pedig a humán területeket.
Külön-külön egyik pártnak sem
volt többsége, de a FIDESZ külön
alkukkal az MDF-KDNP-FKgP
frakció egyes tagjaival jobboldali
többséget tudott elérni, ami személyi
kérdésekben és vagyonkezelési,
értékesítési kérdésekben volt
tetten érhető.
Az önkormányzat működését a
Tüttő-Tarnóczky együttműködés
határozta meg, de a legtöbb esetben
egymást kioltó döntések születtek
az MSZP és a FIDESZ között.
A helyzet nehezebbé vált Törőcsik
Pál botránya és lemondása,
valamint az MSZP részéről történő
koalíciós szerződés felmondásának
nyilvánosságra hozása után.
2002-2006
(Kormány: baloldali-liberális)
Polgármester: Litter Nándor
(1953) MSZP-SZDSZ közös jelöltként
48 évesen.
Alpolgármester: Röst János
SZDSZ
Az MSZP-SZDSZ koalíciós
kormányzás előtérbe helyezte a
helyi koalíció lehetőségét.
Kovács Kálmán miniszterként
Göndör Istvánnal együtt sokat tett
a helyi konfliktusok elsimításában,
a koalíció létrejöttében. Litter Nándor
személyében megtalálták a
megfelelő közös nevezőt, aki garancia
volt az együttműködésre.
Litter Nándor a választást az addigi
legnagyobb fölénnyel, 60 %-os
szavazati aránnyal nyerte meg. A
koalíció jogosságát igazolta vissza,
hogy példátlan módon, mindössze
egy körzetben nem nyert a két párt
jelöltje.
A polgármester-alpolgármester
együttműködés példaértékű volt,
nagyon kevés konfliktussal a négy
év alatt.
Kedvezően hatottak Litter Nándor
liberális gazdaságpolitikai elképzelései
az együttműködésre.
Az MSZP-ben kiéleződő hatalmi
harcok (a jelenlegi vezetés vs.
Göndör-Litter kettős) oda vezetett,
hogy először feloszlatták a helyi
MSZP alapszervezetét, majd jelentős
tagsági kilépés után a kilépők
megalakították új baloldali pártként
az MSZDP-t.
A tizenhárom fős frakcióból
három fő kikiáltotta magát MSZP
frakciónak, kirúgva ezzel a másik
10 főt.
ALitter-Röst többséget ez érdemben
nem befolyásolta, hiszen az
SZDSZ frakcióval és a Vállalkozók-
Városvédők egy-egy képviselőivel
tudták biztosítani a többséget.
Jelentős kormányzati lobbi (valamint
önerő+hitel) eredményeképpen
tizenöt milliárdos fejlesztés
valósult meg a térségben.
Messze a legsikeresebb ciklust
zárva az előzőekhez képest. Litter
Nándor rendelkezett mindazon
személyes képességekkel, amik a
sikeres polgármesterséghez kellettek,
minden adott volt ahhoz, hogy
a következő ciklusban is sikeres
polgármester lehessen.
Ez a helyi MSZP vezetőin bukott
meg, akik képtelenek voltak
kiegyezni Litter Nándorral és Göndör
Istvánnal, ezzel Nagykanizsának
beláthatatlan károkat okoztak.
Göndör István elleni háborújuk
egyébként a mai napig tart. A választásokon
az MSZP óriásit bukott,
polgármesterjelöltje messze
harmadik lett, és az MSZP elvesztett
hat képviselői mandátumot.
A választást kakukk-tojásként
Marton István FIDESZ-KDNP
nyerte 44 %-os eredménnyel, Litter
Nándor függetlenként, SZDSZMSZDP
támogatással 33 %-ot ért
el.
2006-
(Kormány: baloldali-liberális, az
utolsó időszakban csak baloldali)
Polgármester: Marton István
(1943) FIDESZ, 63 éves korában.
Alpolgármester: Cseresnyés Péter
FIDESZ
(folytatás a 6. oldalon)
Polgármesteri libikóka
Kanizsa – Szabad 6 vélemény 2010. május 27.
(folytatás az 5. oldalról)
Egyértelmű többség alakult ki egy
párt részéről, hiszen a huszonhat fős
testületben a FIDESZ a polgármesterrel
együtt tizenöt fővel rendelkezett.
Már az első évben jelentkeztek Marton
István személyiségjegyeiből fakadó
problémák, amelyek másfél év elteltével
robbantak. Először Marton
István fordított hátat annak a
FIDESZ-nek, akinek a hátán polgármester
lett, megpróbálva megfenyíteni
Cseresnyés Pétert, a FIDESZ alpolgármesterét,
majd magához édesgetett
további két FIDESZ-es képviselőt,
közös frakciót alakítva, akik kiválásával
a FIDESZ elvesztette többségét a
testületben. Ezzel ex-lex állapot jött
létre, hiszen az a polgármester, akinek
nincs többsége, az olyan, mint a papírtigris
(karmolni ugyan tud), csak papíron
polgármester, viszont a jogosítványaival
élve és azzal visszaélve jelentős
káoszt tudott okozni.
Bonyolította a helyzetet, hogy az
MSZPMarton István mellé állt, abban
bízva, hogy a parlamenti választásokon
Marton István háborúja a FIDESZ
ellen számukra hasznot hozhat.
Ez a taktika nem vált be, mert a
FIDESZ fölényesen nyert, az
MSZP pedig 1994 óta a legnagyobbat
bukta Nagykanizsán.
Ez a ciklus Marton István sorozatos
botrányairól szólt, és a még viszszalévő
időszakban is ez fog folytatódni.
Marton István hét párttal került
társas viszonyba, ezek a pártok
átok alatt állhattak, mert közülük hat
(MSZMP, MDF, KDNP, MDNP,
FKgP, MIÉP) eltűnt a helyi közéletből,
de jelentős károkat szenvedett el
a FIDESZ és nagyot bukott az őt politikai
érdekből támogató MSZP is.
Marton István a bevezetőben
megfogalmazott alapvető polgármesteri
kritériumok közül egynek
sem tudott megfelelni.
A jelenlegi politikai helyzet
egyértelmű. AFIDESZ 50 % feletti
támogatottsággal bír.
Ez azt jelenti, hogy az őszi választást
mindenestől, polgármesterestől
nagy fölénnyel nyeri meg a
FIDESZ.
Ha a beterjesztett önkormányzati
törvény elfogadásra kerül, akkor
pedig még jobban megnyeri, és a
következő 18 fős testületben több
mint 2/3-a lesz a FIDESZ-nek.
Ha a fentiek alapján valaki még
most is azt gondolja, hogy Marton
István ismét lehet polgármester, az
nem ezen a földön él, és ufó, vagy
Marton István kísérteteként járja
be Nagykanizsát!
Röst János
Módosította a közgyűlés időpontját
Marton István polgármester,
így május 27-e helyett
31-én tartják meg – tudtuk meg
a május 20-ai Fidesz-sajtótájékoztatón.
Szőlősi Márta és Karádi Ferenc
önkormányzati képviselők elfogadhatatlannak
tartják a polgármester
döntését, többek között
azért, mert több határidős ügy is
vár a testületre.
A sajtótájékoztatón Karádi Ferenc
önkormányzati képviselő köszöntötte
a sajtó képviselőit, majd
Szőlősi Márta vette át a szót, hangot
adva a közgyűlés elhalasztásával
kapcsolatos felháborodásának.
Elmondta, hogy hivatalosan május
27-dikén kell megtartani a soros
közgyűlést, vagyis a hónap utolsó
csütörtöki napján. Szőlősi Mártának
az a véleménye, hogy Marton
István polgármester tisztában van
vele: a közgyűlés határozatképességével
játszik. „Teszi mindezt
olyankor, amikor több határidős
döntés vár a testületre. A polgármester
hagyományait nem feladva
semmibe sem veszi azon intézmények
dolgozóit, ahol most kerül sor
igazgató választásra.”
A képviselő asszony szerint „a
polgármester szórakozik a hivatal
dolgozóival, a közgyűlésen érintett
valamennyi meghívottal, intézményvezetővel
és a munkahellyel
rendelkező képviselővel. A képviselők,
akik dolgoznak, szabadságot
vesznek ki azért, hogy ott tudjanak
lenni a közgyűlésen. Marton
polgármesterként nem tehetné
meg, hogy valamennyiük idejével,
munkahelyével hazárdírozik. De
megteszi, mert kifejezetten ez a
szándéka.”
A Fidesz-képviselők próbáltak
választ találni arra, hogy milyen
indokok merülhetnek fel az időpont
megváltoztatása okán.
Szőlősi Márta a következő kérdéseket
vetette fel: „csak nem arra
játszik a polgármester, hogy a képviselők
közül néhányan munkahelyi
elfoglaltságuk miatt ne tudjanak
részt venni az ülésen? Ezek
után nagyon vicces lenne 31-dikén
bármelyik napirendi ponttal kapcsolatban
is arra hivatkozni, hogy
nincs meg a helyes döntéshez a
többségi szavazat. Csak nem azt
szeretné elkerülni a polgármester,
hogy a testület bizonyos kérdésekben
neki cseppet sem tetsző módon
szavazzon?Csak nem azért csinálja
ezt, hogy ne kelljen szabadságra
mennie? Marton István polgármester
úgy döntött, húzza-halasztja
annak lehetőségét, hogy a testület
szavazhasson a szabadságáról.
Merthogy több millió forint a tét: a
csinos kis summa marad a város
kasszájában, vagy a polgármester
zsebébe vándorol a ciklus végeztével?
A polgármestert nem zavarja,
hogy ő volt a legnagyobb ellenzője
elődje, Litter Nándor, és annak alpolgármestere,
Röst János szabadság-
elszámolásánál a ki nem vett
napok kifizetésének. Akkor teljesen
feleslegesen a legfelsőbb bíróságig
futott, és mint az mindenki előtt
közismert, nagyot bukott. Persze
ha az ő saját zsebéről van szó, az
más. Szerinte. A város kasszája felett
éberen őrködő képviselők szerint
pedig most még idejében van
tisztázni, van-e bármiféle indok is
arra, hogy ne természetben kapja
meg a szabadságát Marton István,
hanem pénzben kerüljön kifizetésre.
Megkérdőjelezhetetlen, hogy
igazi indok az nincs, bár biztosan
próbálkozik majd valamivel a polgármester.
Például a pótolhatatlanságát
biztosan emlegetni fogja,
amit várhatóan sokan megmosolyognak
majd a városban. Felvetődik
továbbá az is, vajon nem azt
szeretné elkerülni a polgármester,
hogy a testület bizonyos kérdésekben
neki cseppet sem tetsző módon
szavazzon? Gondolok itt egyes intézmények
vezetői kinevezésére.
Mint tudjuk, a személyi kérdésekben
nem ismer tréfát. Aki nem hódolt
be úgy, ahogyan azt ő szeretné,
az már fekete listára is került.”
Z.A.
A soros közgyűlés időpontjának
megváltoztatását – minden ellenkező
híresztelés ellenére – a kényszer
szülte. Miután világossá vált,
hogy a tervezett soros közgyűlés
időpontja előtt nyolc nappal, a
mintegy hetven napirendet tartalmazó
meghívót nem tudom aláírni
– a sok előterjesztés hiánya miatt –
döntöttem úgy, hogy két munkanappal
későbbre, május 31-re hívom
össze a közgyűlést. A meghívót
május 19-én (szerdán) a munkaidő
vége előtt néhány perccel
kaptam meg aláírásra, ezért csak
aznap este kapták meg a képviselők
az előterjesztéseket. Mellesleg
még tegnap is írtam alá közgyűlési
előterjesztést.
Az SZMSZ szerint nyolc nappal
a közgyűlés megkezdése előtt a napirendeknek
a képviselők rendelkezésére
kell állni. Mivel a kézbesítés
napja nem számít, ezért legközelebb
május 28-ára (péntekre) hívhattam
volna össze a közgyűlést. A
fentiekből egyértelműen kitűnik,
hogy május 27-ére nem hívhattam
össze a közgyűlést. A három frakcióvezetővel
egyeztetve csak Bene
Csaba Fidesz frakcióvezetőnek volt
kifogása a tervezett május 31-i időpont
ellen. Annak a Bene Csabának,
akinek a kérésére a ciklusban
több tucatszor halasztottunk közgyűlést,
legutoljára éppen azért,
hogy tanártársaival és néhány diákkal
külföldön síelhessen.
Szőlősi Márta valótlan állításainak
tömkelegével nem foglalkozom,
csak annyit:
A „ folyó sodrása” valóban mérhetetlen
károkat képes okozni, hiszen
nem néz sem Istent, sem embert.
Árvízi helyzet Nagykanizsán
jelenleg nem áll fenn. Vízözönt
Önök csinálnak.
A „zászlóshajó” amelyet most
megpróbálnak elsüllyeszteni menti
a város értékeit – ha kell egy rozzant
tutajon is – ameddig lehet.
Kiről beszél, amikor „nyamvadt
evezősöket” emleget? Talán a három
diplomás, Csapiban oktató tanárról?
Vagy a negyven évet ledolgozó
munkásemberről, aki a kultúra
terén is jeleskedő Radnóti-díjas
versmondó?
Kedves Képviselőasszony! Kérem,
fejezze be a fröcskölődő rágalmait,
még akkor is, ha felsőbb utasításra
teszi. Több önmérsékletet!
Ne legyen városunkban az újkori
gyűlöletbeszéd meghonosítója.
Sajtónyilatkozat
AFidesz-KDNP önkormányzati
képviselőcsoportja ismét sajtótájékoztatót
tartott a május 27-
éről 31-ére halasztott soros közgyűlés
ügyéről. Szőlősi Márta továbbra
is nehezményezte Marton
István polgármester döntését és
kérte a közgyűlés megtartását az
eredeti időpontban.
Aképviselőasszony sajnálatát fejezte
ki azzal kapcsolatban, „hogy a
Fidesz-KDNP:
Elmarad a közgyűlés
Marton István:
Kényszer szülte a
közgyűlés elnapolását Fidesz-KDNP:
Marton már 17-én
döntött, nem lesz
közgyűlés!
Kanizsa – Szabad 2010. május 27. vélemény 7
város megannyi megoldatlan problémája
helyett ismét a soros közgyűléssel
kell foglalkozni, ugyanakkor
fontosnak tartom tisztázni a
közgyűlés elhalasztásával kapcsolatos
tényeket. Az SZMSZ-ünk szerint
nyolc nappal a közgyűlés előtt
ki kell küldeni a testületi tagoknak a
meghívót és az előterjesztéseket. Az
is az igazsághoz tartozik, hogy csütörtöktől
csütörtökig csak hét nap
telik el. Az viszont már az igazság
morzsáját sem tartalmazza, hogy
Marton úr nem tudta előbb aláírni
a meghívót, és az előterjesztéseket!
A hivatal nyilvántartásának adataiból
ugyanis egyértelműen kiderül –
személyesen ellenőriztem – hogy az
előre tervezett napirendek előterjesztései
jóval a kiküldési határidő
előtt a polgármester asztalán feküdtek,
a meghívóval együtt. Csak
nem írta alá, mert hiszen nem akarta
időben kiküldeni őket. Ez tény. A
polgármester kilenc új napirendet
talált ki az utolsó pillanatban, melyek
egyébként egy kivételtől eltekintve
a júniusi közgyűlésig bőven
ráértek volna. Ezek valóban nem
voltak készen, viszont az eredeti napirendi
pontok között nem is szerepeltek.
Így, hogy ezekre kellett várni,
van mire hivatkoznia. Ellenkező
esetben kénytelen lett volna időben
kiküldeni az anyagot. Ez is tény.
Már tíz nappal a határidő letelte
előtt egyezkedett Bene Csaba frakcióvezetővel
a közgyűlés időpontjának
eltolásáról, még egyszer mondom,
az eredeti előterjesztések egytől
egyig és a meghívó már az asztalán
voltak! Az egyeztetés időpontja:
május 17. hétfő, délután. Újabb
cáfolhatatlan tény. Röviden összegezve:
Marton úr május 17-dikén,
hétfőn eldöntötte, hogy 27-dikén
csütörtökön nem lesz közgyűlés, annak
ellenére, hogy minden előterjesztés
készen volt. Hogy megfelelő
indoka is legyen, néhány napirendet
sürgősen kidolgoztatott még
kedden és szerdán, majd szerdán
mindent aláírt, a hivatalnokok kicsit
túlóráztak, az anyagot pedig
szerdán este kiosztották. A polgármester
azóta is sajnálkozik, hogy a
kényszer meg az SZMSZ nem tette
lehetővé a május 27-diki közgyűlés
megtartását. S ha már az SZMSZ-re
hivatkozik Marton úr, én is élek ezzel
a jogommal: 1. Az SZMSZ azon
oldala „hiányzik” a polgármester
példányából, ahol a napirendre vétel
rendjéről van szó. Csak ezzel
magyarázható, hogy az ő szabadságával
kapcsolatos, általam jegyzett
előterjesztés a mai napig nem került
a napirendek közé. 2. Szintén az
SZMSZ rendelkezik arról, mi a teendője
a polgármesternek, ha négy
bizottsági elnök soron kívüli közgyűlés
összehívását kéri. Semmi
más, mint az általuk megadott időpontra
és napirendekkel köteles
összehívni a közgyűlést. Marton
polgármester ezzel sem foglalkozott,
kizárólag azzal az egy SZMSZ
szabállyal, ami csak és kizárólag
őmiatta tenné lehetetlenné az előre
tervezett időpont betartását. Egyébként
egy kezemen meg tudom számolni,
ebben a ciklusban eddig
hány alkalommal kaptuk meg időben
az anyagot, csak eddig ez nem
zavarta Marton urat. Sőt, a többnapos
késések mellé még jó pár anyag
került később, vagy akár közvetlenül
a közgyűlés megkezdése előtt
kiküldésre, kiosztásra. A meghívóban
ezek nem is szoktak szerepelni
a napirendek között, vagy ha igen,
„az anyag később kerül kiküldésre”
megjegyzéssel. Ezekre e tényekre
nem az SZMSZ szolgál bizonyítékul,
hanem a képviselőtársaim, illetve
a korábbi meghívók, hivatali
dokumentációk. Arról végképp nem
tehetek, hogy Marton úr gyűlöletbeszédnek
gondolja, fröcskölődő
rágalomnak és valótlan állítások
tömkelegének aposztrofálja a szigorúan
tényeken alapuló, cáfolhatatlan
mondataimat. Kérem Marton
István polgármester urat, hogy az
SZMSZ-nek és a munkarendünknek
megfelelően május 27-ére hívja
össze a közgyűlést, ne akadályozza,
nehezítse annak munkáját!” – fejtette
ki a képviselő asszony.
Z.A.
Marton polgármesterről elég sok
egyoldalú írás jelenik meg a lapban.
Nagyon távol áll tőlem, hogy megvédjem,
vagy érdekében szóljak.
Vannak még páran, akik emlékeznek
Kereskai István polgármestersége
alatt tevékenykedő Marton
képviselőre. A négy év alatt mindenki
megismerhette a képviselő
urat. A Fidesz mégis őt választotta
ki polgármesternek. Választhatott
volna bárkit, hisz az akkor előállt
helyzetben mindenki nyert volna a
jobb oldal színeiben.
Ezért a jelölésért a Fideszt nem
terheli semmilyen erkölcs felelősség,
hogy tévedett? Mert tévedett,
mivel Marton úr nem változott
semmit az eltelt időszak alatt, hiába
gondolták ezt, vagy erősnek hitték
magukat ahhoz, hogy irányítani
tudják.
Nem így történt, ezért – óriás plakátjuk
szerint is – átlökdösték az
MSZP oldalára.Tegyék, ha igy látják
jónak, de a város lakói, a választópolgáraik
felé az erkölcsösség
szellemében legalább egyszer kértek
volna elnézést tévedésükért,
amiért Marton Istvánt jelölték. Ehhez,
hogy saját hibánkat is elismerjük
persze nagyobb bátorság kellene,
pedig ez az út tovább vinne,
mint a másikra mutogatás.
Név és cím a Szerkesztőségben
***
Sajnáljuk, ha úgy tűnik, a Marton-
történetnek csak egy oldala
van. Mentségünkre, hozott anyagból
dolgozunk. – a szerk.
Thrák tyúkszem
– Tényekre vagyunk kíváncsiak,
nem véleményekre! – fejezte ki minap
elégedetlenségét egy fiatalember
az ezeken a hasábokon a polgármesterről
olvasható írásokkal
kapcsolatban.
– Marton István néhány kisszerű
próbálkozásáról már lehullt a lepel.
Ahivatali autóval ment a bíróságra,
mégis benzinpénzt szeretett volna
elszámoltatni saját kocsijára. A feleségének
meg napidíjat kovásznai
útjukra.
– Igen ám, de ezek annyira kicsinyesek.
Nincs valami tetemesebb?
– Mit gondolsz, miért reagált már
a thrák kiállításról megfogalmazott
első, rövid kritikára olyan idegesen?
Egész oldalas, a címlapra tett
dörgedelemben vonta kétségbe a
Kanizsa Hetilap lokálpatriotizmusát.
Majd a sajtószabadságot korlátozó
kódexet, nem sokkal utóbb pedig
a lap teljes megszüntetését követelte
a frakcióvezetője. Csak nem
a tyúkszemére lépett valakiknek a
lap?
– A thrák kiállításon kiállított
sárgaréz másolatról számolt be egy
olvasói levél is. Ebben felteszi a
kérdést, mennyibe került az adófizetők
pénzéből ez a várakozásoktól
olyannyira elmaradt tárlat?
– Azt olvastam, Marton István
megígérte a főszerkesztőnek, tételes
tájékoztatást ad a kiállításra elkülönített
17 millió, a jegybevételből
tervezett 5 millió forint sorsáról.
– Csak nem azt szolgálja a lap
körül keltett vihar, hogy elfeledkezzünk
erről az ígéretről?
– Marton István már múlt idő,
semmi esélye az őszi polgármester
választáson. Ám ez az ügy független
az önkormányzati kampánytól.
A milliók sorsának ismeretéhez,
egyértelmű, jogunk van.
– Apropo, ahány héttel a megnyitó
után kerültek ki az eligazító táblácskák,
legalább annyival tovább
kint is maradnak?
Papp János
Az országgyűlési képviselő választások
április 25-én megtartott
második fordulója óta először
tartott sajtótájékoztatót Zakó
László, a Jobbik országgyűlési
képviselője.
Tájékoztatóját pártja a választáson
elért eredményének értékelésével
kezdte. Elmondta, hogy az elért
sikerrel elégedettek, még akkor is
ha magasra tették a mércét. Olyan
magasugró készülődéséhez hasonlította
a Jobbikot, aki 220 centit
akar ugrani, de célja elérése érdekében
önmagába 250-et sulykol. Ismertette
azt is, hogy az országos
pártigazgatótól jogot kapott további
megyei alapszervezetek alakítására,
melynek eredményeként máris három
alapszervezettel bővült a párt
Zalában.
Zakó László az új parlament
megalakulását fémjelző áldatlan állapotok
bemutatásával folytatta. Elmondta,
nagy a fejetlenség, a képviselői
irodaházban kaotikus állapotok
uralkodnak. Munkájukhoz nincs
biztosítva a technikai háttér. Aparlament
munkáját szemléltetve kifejtette.
„Olyan tempót kezdett diktálni
a 2/3-os többséget elért kormányzópárt,
melynek sebessége ellen nincs
kifogásunk, bár e mögött érzünk némi
demonstrációs erőt, a választási
ígéretek gyors beváltásának kényszerét.
Véleményünk szerint, kicsivel
lassabban haladva, több sikert
érnének el. Máris fajsúlyos törvények
kerülnek napirendre. Így az országgyűlési
és önkormányzati képviselők
létszámának csökkentése. Ez
ellen nincs kifogásunk, de ennek
módja és mértéke nagyon durván
sértheti az önkormányzatiság elvét
és gyakorlatát.”
Június 4-ét, a közelgő trianoni
nemzet és országvesztés évfordulójának
napját a képviselő elmondása
szerint a Jobbik politikai vitanapnak
szánta. E helyett emléknap
lesz, amit pártja elfogad, de megérzése
szerint e döntés pusztán az ő
kezdeményezésük kioltása miatt
született.
(folytatás a 10. oldalon)
Tisztelt
Szerkesztőség!
Zakó László
tapasztalatai
az új parlamentről
8 Kanizsa – Kamara 2010. május 27.
z
8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 1.
Tel./Fax.: 06-93/516-670
Tel.: 06-93/516-671
Mobil: 30/754-3616
E-mail: nakkik@nakkik.hu
Honlap: www.nakkik.hu
Küldöttgyűlés
Eredményes évet zártunk
Kamaránk 2010. május 3-án a
Vasember Házban tartotta Küldöttgyűlését.
Dr. Polay József elnök
beszámolójában hangsúlyozta,
hogy a 2009-2012. évekre szóló
kamarai stratégia nem az íróasztalnak
készült. Részletesen elemezte
a kamara stratégiai céljaiból megvalósult
elemeket, köztük a hatékonyabb
kommunikációt, a karakteres
véleménynyilvánítást, a tényezővé
válást a városi és a kistérségi
gazdaságpolitika formálásában, a
meghatározó szerepet a szakképzésben,
a szolgáltatások bővítését,
a taglétszám növekedését. Prezentációjában
kitért a kamara által
szervezett – a vállalkozók számára
ingyenesen látogatható – tájékoztató
fórumokra, kamarai klubok működésére,
külgazdasági kapcsolataink
alakulására, a várossal, a régióval
és az országos kamarával való
együttműködésre.
Kalmár István, az Ellenőrző
Bizottság elnöke jelentésében kiemelte,
hogy Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamarának az
elmúlt évben likviditási problémái
nem voltak, az eredményesség
a lokálpatrióta tagságnak, az
elnökség és a munkatársak következetes
munkájának köszönhető.
Az elnökség tagjai továbbra is
tiszteletdíj és költségtérítés nélkül
látják el feladataikat.
Vendégeink Marton István polgármester,
Cseresnyés Péter alpolgármester,
országgyűlési képviselő
és Dunai Péter a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára
elismeréssel szóltak kamaránk
tevékenységéről és az eddigi
együttműködésről.
Az elnök zárszavában arról is
szólt, továbbra is az a célunk,
hogy minél nagyobb körben alakuljon
ki konszenzus, ami alapja
lehet a közös munkának. Így
épülhetnek be a gazdasági programokba
a vállalkozói vélemények,
javaslatok, fejlesztési tervek, így
vehetünk részt a megvalósításban
egyre többen. Abban biztosak vagyunk,
hogy ha javaslataink kellő
összefogással és cselekvéssel párosulnak,
a mostaninál erősebb
gazdaságot, és jobb életszínvonalat
eredményeznek. S egy-egy
program sikere megváltoztatja a
vállalkozások, a lakosság jelenlegi
letargikus hangulatát is, felszabadítva
az alkotó erőket.
Szakképzési híreink
Szintvizsgák
Szintvizsgákat 2004-óta szervezünk
a kamarák által kezelt 26 szakképesítésben.
A szakmák központi
programja tartalmazza, hogy a tanulmányok
során melyik félévben,
milyen elsajátított ismeretanyag
után kell a tanulóknak számot adniuk
az addig megszerzett gyakorlati
ismereteikről. A feladatok összetettek,
a tanult szakmai fogások komplex
alkalmazását követelik meg.
Kamaránknál a 2009/10-es tanévben
12 szakmában 156 tanuló
tett eredményes szintvizsgát.
Örömmel számolunk be arról,
hogy a kamara által delegált vizsgaelnökök
a tanulók felkészültségét
a korábbi évekhez viszonyítva
jobbnak értékelték.
Együttműködés a Nagykanizsai
Kistérség Foglalkoztatási
Paktummal
2010. május 11-én Nagykanizsai
Kistérség Foglalkoztatási
Paktum által szervezett fórumon
Gombás József paktum szakértő a
paktum céljait, lehetséges előnyeit
mutatta be a vállalkozások és a
szakképző intézmények szempontjából.
A programon Kamaránk
és a TISZK képviselői "A
szakképzés regionális és helyi irányairól",
és a kistérség szakképzésének
helyzetéréről, feladatairól
tartottak előadást.
Regionális Kamarai Egyeztető
Fórum
A Nyugat-Dunántúli Regionális
Kamarai Egyeztető Fórum tagjai
2010. május 19-én Szombathelyen
tartották meg soron következő
ülésüket, amelyen Mádé Károly
alelnök és dr. Balogh Imre
szakképzési tanácsadó képviselte
Kamaránkat.
Fő témája a decentralizált szakképzési
pályázatok értékelése volt.
Térségünkből 6 vállalkozás és a
Kanizsa TISZK pályázott sikeresen.
A gyakorlati képzés eszközfejlesztésére
a vállalkozások közel
20 millió Ft-ot kaptak, a TISZK
pedig 11 millió Ft-ot nyert el.
MKIK Elnökségi ülés
Veszprémben
A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara 2001-ben indította útjára
a "Kézművesség ezer éve a
Kárpát-medencében" című kiállítás-
és konferenciasorozatot. A
neves eseményt 2010-ben a
Veszprém Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara rendezte meg május
7-9 között. Kamaránkat dr.
Polay József elnök úr képviselte,
aki részt vett az MKIK május 7-i
elnökségi ülésén is.
MKIK küldöttgyűlés
Kamarai elismerés
A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara 2010. május 27-én
Budapesten tartotta soron következő
Küldöttgyűlését, amelyen
kamaránk küldöttei, dr. Polay József,
Nádasi Tamás és Kurucz István
vettek részt. Anapirendek között
szerepelt a 2009. évi szakmai
tevékenységéről és gazdálkodásról
szóló beszámoló elfogadása,
az MKIK Alapszabályának módosítása
és a "Kamarai Üzleti
Akadémia" létrehozása. A Küldöttgyűlésen
ünnepélyes keretek
között adták át a kamarai díjakat.
"Kamarai Munkáért"
kitüntetésben részesült:
Szili Győző
a vendéglátásban
végzett
kiemelkedő
szakmai, és 25
éves társadalmi
munkában
végzett vállalkozói érdekképviseleti
tevékenységéért, valamint a
Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamarában 10 éve elnökségi
tagként nyújtott eredményes kamarai
munkájáért.
Mádé Károly
nagyipari
vezetőként és
a Zala megyei,
majd a
Nagykanizsai
Kereskedelmi
és Iparkamara alelnökeként az elmúlt
évtizedekben kifejtett, a régió
gazdasági fejlődésében is
meghatározó eredményes vezetői
és kamarai tevékenységéért.
Az elismerésekhez őszinte tisztelettel
gratulálunk.
Külkapcsolataink aktuális
hírei
Kínai delegáció látogatása
Nagykanizsán
Akínai Shijiazhuang város elöljárói
Marton István polgármester
úr meghívására 2010. május 18-án
Nagykanizsára látogatottak. Kamaránk
képviseletében dr. Polay
József, Kassai Zoltán, Petró Gyula,
Szili Győző, Nádasi Tamás, Harangozó
Zoltán és Vékási Zsolt fogadták
a delegációt.
A tanácskozás keretében dr.
Polay József elnök bemutatta
Nagykanizsa város gazdaságát és
a kamara szerepét. A Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara Kínai
Tagozatának elnöke Nádasi Tamás
elmondta, hogy több kínai
projektet bonyolítanak már Kínában,
és szeretnék megismerni a
partner városban felmerülő lehetőségeket
is. A kínai delegáció
Kanizsa 2010. május 27. – Kamara 9
tagjai érdeklődéssel hallgatták a
nagykanizsai cégek bemutatkozását.
Vezetőjük Ms. Wang Huaqing
asszony a 2010. november 1-én
városukban sorra kerülő beszerzési
konferenciára meghívta
Nagykanizsa gazdasági szereplőit.
Végezetül dr. Polay József reményét
fejezte ki, hogy a 9,7 milliós
város nagyprojektjei közül a
vízgazdálkodás, víztisztítás, környezetvédelem,
az olaj és gázipari
gépgyártás területén üzleti kapcsolatok
alakulhatnak ki.
China Hi-Tech Fair
Konferencia és üzletember
találkozó
Az eseményre 2010. június 15-
én kerül sor a budapesti Ramada
Resort (Aquaworld) hotelben. A
rendezvényről részletes információt
a www.chtf.hu honlapon kaphatnak.
MKIK üzletember delegáció
Shanghaji Világkiállításra
2010. augusztus 20-28. között a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
üzletember-delegációt szervez
a Sanghaji Világkiállításra.
Magyar-olasz gazdasági
fórum és üzletember-találkozó
2010. június 2-án 14.30-kor Budapesten
a New York Palace Hotelben.
A fórumon a részvétel ingyenes.
TÁMOGATOTT
MESTERKÉPZÉS
Kamaránk a Veszprém Megyei
Kereskedelmi és Iparkamarával
együttműködve pályázatot nyújtott
be, melynek célja a mikro- és
kisvállalkozások és alkalmazottaik
képzésekben való részvételének
támogatása (80-100%-os támogatás
lehetséges).
Kedvező elbírálás esetén ősszel
megkezdődik a jelentkezőkkel a
szerződéskötés, képzések beindítása.
Legyen Ön is a mi mesterünk!
Várjuk megtisztelő érdeklődését.
Jelentkezzem most!
Energia beszerzés
kamarai tarifával
Az energia költségek optimalizálásának
érdekében a Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara
és a Sourcing Hungary Kft. a
2011. évi energia beszerzéshez
energia beszerzési társulás létrehozását
kezdeményezi.
Az igények
felméréséhez kérjük,
szíveskedjék
belépési szándékát
jelezni kamaránk elérhetőségein.
Kedvező lapjárás:
SZÉCHENYI KÁRTYA 2.
Országos tapasztalat, hogy a
hazai mikro, kis és középvállalati
szektor a válság által az egyik leginkább
érintett terület. Az átmeneti
likviditási problémával küzdő
vállalkozásoknak kínálunk államilag
támogatott segítséget.
A szabad felhasználású hitel
akár 2 héten belül rendelkezésére
állhat. Gyors és szakszerű ügyintézéssel
várjuk a KAVOSZ által
bejegyzett irodáinkban: Nagykanizsa,
Ady u.1. Zalaegerszeg,
Dísz tér 7. Igényelje nálunk!
Bemutatjuk kamarai
tagjainkat
Kardos Csaba
egyéni vállalkozó
10 éves szakmai tapasztalat
után 2004-ben alapítottam egyéni
vállalkozásomat, amelynek fő tevékenysége
szobafestés, mázolás,
tapétázás. Egész éves munkaviszonnyal
jelenleg 2 főt foglalkoztatok,
de a munka szezonális jellegéből
adódóan a megrendeléseket
alkalmi munkavállalók bevonásával
teljesítem. A szakma többi
vállalkozóival jó viszonyt ápolok,
ezért nagyobb projektek esetén
a közreműködésükre is számíthatok
.A vállalkozás tevékenységén
belül az építmény, faszerkezet
gomba, kártevő és korrózió
elleni védelemmel, épület karbantartással,
valamint magasépítőipari
munkák végzésével is foglalkozom.
A szakképzésben is aktívan
részt veszek, már több éven keresztül
tanulóknak biztosítok gyakorlati
képzőhelyet.
Vállalkozásom kisvállalkozás,
de a folyamatosan bővülő igények
a minőség megtartása mellett
megkövetelik a szakma újdonságainak
naprakész ismeretét, ezért
fontosnak tartom a szakmai képzéseken,
termékbemutatókon, vásárokon
való részvételt. A megrendeléseim
nagy része a lakosság
számára nyújtott szolgáltatásból
ered, de a teljesség igénye nélkül
a zalakarosi Polgármesteri Hivatal
és Tourinform Iroda, a Berényi
Fogadó, valamint a Miháldi Általános
Iskola és Óvoda, valamint a
Zala Megyei Önkormányzat
Gyermekotthonai felújításával is
vállalkozásomat bízták meg.
Jövőbeni céljaim között szerepel
a vállalkozás bővítése és minél
több ügyfél bizalmának elnyerése.
Petró Gyula,
a BWT Hungária Kft.
ügyvezetője
2008-ban a hazai piac két meghatározó
és nagy múltú szereplője,
a BWT & Christ Hungária Kft. és
a CWG Hungary Víztechnikai
Kft. egyesülése nyomán megalakul
a BWT Hungária Kft., a magyarországi
vízkezelés új piacvezetője.
A cég a Best Water Technology
(BWT) csoport tagja,
amely Európa piacvezető vízkezelési
technológiával foglalkozó cége.
2 354 fő dolgozik összesen 74
leány- és társvállalatnál. A BWT
az 1990-es évek elején alakult,
Magyarországon már 1994 óta aktív
az egyik leányvállalata által.
A BWT csoport erőssége, hogy
hatékony és környezetbarát vízkezelő
technológiákat fejleszt,
gyárt és forgalmaz. A hazai igényeknek
megfelelő berendezéseket
saját szakembereink gyártják,
telepítik és helyezik üzembe.A
BWT Hungária Kft. legfontosabb
értékei: stabilitás, tapasztalat és
minőség. A BWT Csoport nagy
hangsúlyt fektet a fejlesztésekre.
A hazai piacon már bizonyított
termékek mellett újakkal jelenünk
meg, innovatív műszaki megoldásokat
kínálunk ügyfeleinknek. A
felfrissült termékpalettánkon egyaránt
megtalálhatóak a CWG jól
ismert és megbízható, illetve a
BWT népszerű és innovatív termékei.
Termékeink egy részét
anyacégünk, illetve a BWT vagy
a CHRIST-csoport valamelyik
tagja gyártja. Másik részét mi magunk
állítjuk elő nagykanizsai
gyártó- és összeszerelő csarnokunkban,
ahol már 15 éve gyártunk
ipari és háztartási vízkezelő
berendezéseket ISO 9001:2008
szabvány szerint. Szakembereink
30 éves tapasztalattal rendelkeznek.
Elismerésképpen 2009-ben a
BWT Hungária Kft. elnyerte a
"2009. évi Nagykanizsa Város
Minőségdíjas Vállalkozása" címet.
2009-ben átadtuk új székházunkat,
mely Budaörsön a Budaparkban
található. A minden
igényt kielégítő modern, korszerűen
felszerelt irodaházban bemutatóteremmel,
tárgyaló és oktatóhelyiséggel
várjuk partnereinket.
Mindemellett közvetlen
vevői kiszolgálás illetve regeneráló
állomás is működik. Tevékenységeink
középpontjában állnak
a vevőorientált gondolkodásmód
és cselekvés. Ezek alapját
képezik a hosszú távú partneri
kapcsolat és a vevői igények folyamatos
értékelése, hogy ily módon
optimális megoldásokat tudjunk
nyújtani. A társasággal, az
állammal és hatóságaival szembeni
kötelezettségünk, hogy minden
törvényi rendelkezésnek eleget
tegyünk. Piaci partnereinkkel
szemben tisztességes és a megbecsülés
által jellemezhető kapcsolatokat
tartunk fenn. Célunk,
hogy a befektetők számára lehetőség
szerint magas tőkehozadékot
nyújtsunk. Alapelvünk, hogy
vízkezelési termékeink csakúgy,
mint azok gyártása kedvezően
befolyásolják az ökológiai rendszert.
A küldetésünket jelentő
BWT - The Water Company szlogen
azt a törekvésünket fejezi ki,
hogy vevőinknek és partnereinknek
a legjobb termékeket, berendezéseket,
technológiákat és
szolgáltatásokat nyújtsuk a vízkezelés
minden területén.
Kanizsa 10 – Krónika 2010. május 27.
(folytatás a 7. oldalról)
A kettős állampolgárságról szóló
törvényjavaslat elfogadásának kapcsán
Zakó László az MSZP szégyenteljes
magatartásáról beszélt.
Kihangsúlyozta, hogy a szocialisták
továbbra is a külföldi érdekeket
helyezik előtérbe a magyarság érdekével
szemben.
A továbbiakban az új parlamentben
szerzett eddigi meglátásairól,
tapasztalatairól beszélt. Arról
a hatalmi gőgről és arroganciáról,
ami a 2/3-os parlamenti többség
birtokosait jellemzi. Mondván
a FIDESZ mindig tesz egy parányi
gesztust a konzultáció, a megbeszélés
irányába, de a végén mindent
lesöpör az asztalról. Majd
azon aggodalmának adott hangot,
hogy ha ez így megy négy éven
keresztül, akkor belekóstolhatunk
az újkori diktatúra minden szegmensébe.
Az önkormányzatokat érintő
törvényjavaslatot a Jobbik „lex
diktatúrának” hívja, mert a FIDESZ
pillanatnyi erőfölényét kivetítve
hosszú távra határozza
meg az önkormányzatok képviselő
testületeinek létszámát. Egyre
inkább aggályosnak tűnik, hogy a
létszámcsökkentés hátterében nem
a költségekkel való takarékosság
rejlik. A képviselő véleménye szerint
e döntés veszélybe sodorhatja
a kistelepülések önkormányzati
működését.
Végezetül Zakó László önmagáról
elmondta, hogy az országgyűlésben
a sport és turisztikai bizottság
alelnökévé választották.
Cz.Cs.
Az országgyűlési képviselők
kötetlen munkaidőben dolgoznak,
bár némi kötöttséget jelent
számukra a Parlament bizottsági
és plenáris ülésein való részvétel.
Zakó László a fenti sajtótájékoztatót
ez év május 21-én 15 óra 30
perckor tartotta Nagykanizsán.
Ezen a napon az Országgyűlés éjfélig
ülésezett Budapesten. Zakó
László így nem tett eleget „munkaköri
leírásának” és Vona Gábor a
minap a munkatempóra tett felszólításának
sem.
Ennek ismeretében rendkívül
furcsa a sajtótájékoztatón tett egynémely
kijelentése. Tehát no comment...
D.J.
Ez lesz a Jobbikos
munkatempó?
A Honvédelmi Miniszter a
Honvédelem Napja alkalmából
„Honvédelemért Kitüntető
Címet” emlékérem III. fokozatát
adományozta munkássága
elismeréseként Nagy
Ottó tartalékos hadnagynak, a
Magyar Politikai Foglyok
Nagykanizsai Szervezete elnökének.
A kitüntetést Budapesten
a Sefánia Palotában vette
át.
– 2003 óta vagyok nagykanizsai
elnök, engem bíztak meg Budapesten
a helyi, illetve a Zala megyei
szervezet újraszervezésével,
valamint a számítógépes adatnyilvántartás
elkészítésével. Most
naprakészen rendben van minden.
Szervezetünk a Honvédelmi Minisztériummal
egyetértésben intézi
a volt katonai tagok előléptetését,
kitüntetését. Ezt a munkát ismerték
el – válaszolta a Kanizsa
Hetilap kérdésére.
– Hány bejegyzett tagja van a
megyei, illetve a helyi szervezetnek?
– Jelenleg kilencvennyolc, valamennyien
idős emberek. Magam a
hetvennégy évemmel a legfiatalabbak
közé tartozom. Kanizsán
huszonnégy bejegyzett tagunk
van. őket internálták, kitelepítették,
vagy hadifogságban voltak. A
szövetség tagsága vegyes összetételű,
56’-os elitéltek, volt Gulagfoglyok,
munkaszolgálatosok, hadifoglyok,
recskiek, alföldre kitelepítettek
alkotják. Segélyeket
próbálunk adni a kisnyugdíjjal
rendelkező tagjainkat, és amiben
lehet, segítjük őket.
– Milyen időközönként találkoznak?
– Minden hónap első szerdáján
9 órakor tartjuk megbeszéléseinket
a Magyar Plakát Házban. Célunk a
tagjaink mentális állapotának követése,
figyelembe vétele és támogatása.
Nagyon nagy dolgokat sajnos
nem tudunk végrehajtani.
Nemzeti, állami ünnepeinken a
POFOSZ nagykanizsai szervezete
tevékenyen részt vesz, koszorút
helyez el.
– Fiatalokat is bevonnak a munkába?
– A tagjaink leszármazottjai,
gyermekei, unokái hagyományőrző
csoportot alkotnak. Tiszteletben
tartják a nagyszülők tevékenységét,
ténykedését. Természetesen fiatalabbak,
habár most is találtunk
idősebbeket, Sormáson például a
84 éves Kele Lajost, akit felterjesztettem
a köztársasági elnök úrhoz
erkölcsi elismerés, emléklap
adományozására. A hagyományőrzők
ápolják a nemzeti érzelmeket,
a keresztény szellemet és a hazafiasságot
– összegezte Nagy Ottó.
B.E.
Kitüntették a POFOSZ helyi elnökét
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Zalai tehetségígéretek Nagykanizsáról
A Zala Megyei Pedagógiai Intézet
hetedik éve rendezi meg a
hagyományos, Zalai tehetségígéret
elnevezésű programját. A
városunkban tartott vetélkedésen
a megye általános és középiskolás
tanulói közül igyekeztek
megtalálni a legtehetségesebbeket.
Panácz Ágnes, a pedagógiai
intézet munkatársa elmondta, a
megmérettetésre tizenhat általános
és tizennyolc középiskolást
vártak. Azok a diákok jelentkezhettek,
akik a jó tanulmányi
eredményeiken túl kimagasló
teljesítményt értek el
például tanulmányi versenyeken,
a művészetben, civil szervezetekben,
sportban, vagy
akár tudományos alkotás terén.
A januárban beadott anyagok
értékelése után a második fordulóban
szóban kellett megnyilatkozniuk
a jelölteknek. Végül
az írásban beadott anyag, illetve
az elbeszélgetés alapján
döntötte el a zsűri, hogy kik
lesznek az év Zalai tehetségígéretei.
Általános iskolások közül
Richter Zsóka, Molnár Marcell;
Társadalmi szerepvállalás alapján
Varga Döniz, Piarista Általános
Iskola, Gimnázium, Diákotthon és
Boldog Donáti Celesztina Óvoda),
Cseh Németh Rafael, Augusztinyi
Dániel és Kóbor Mercédes nyerte
el a Zalai tehetségígéret címet. A
középiskolás korosztály nyertesei:
Szabó Gergely; Társadalmi szerepvállalás
alapján Nikolics Zsuzsanna,
(Thúry György Kereskedelmi,
Vendéglátó és Idegenforgalmi
SZKI), Bödör Bence,
Mihálka Éva Zsuzsanna, Szabados
Márta és Tamási Mátyás.
Az ünnepélyes díjátadás június
2-án lesz Zalaegerszegen a Hevesi
Sándor Színházban.
B.E.
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa – 2010. május 27. Városháza 11
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
nevében tisztelettel meghívom Önt
2010. május 30-án (vasárnap) kb. 11.15 órakor
(a 10.15 órakor kezdődő Szentmise után)
a HőSÖK Napja alkalmából rendezendő
megemlékező ünnepségre.
Marton István polgármester
Időpont: 2010. május 30. (vasárnap)
Helyszín: A kiskanizsai templom melletti Millenniumi emlékpark
PROGRAM
11.15 Térzene
11.30 Ünnepélyes zászlófelvonás
Közreműködnek a Vitézi Rend Nagykanizsai Hadnagysága és a
Kanizsa Lovasklub Hagyományőrző Huszárjai. Himnusz.
Köszöntő: Marton István polgármester. Ünnepi beszéd: Erdős László
nyugállományú honvéd ezredes, a Nemzeti Társaskör elnöke.
Ökumenikus ima az elesett hősökért. Koszorúzás. Szózat
Aranymetszés Alapítvány
Közhasznúsági jelentés 2009. évről
Összes közhasznú tevékenység előző év tárgyév
Bevétele 1211 1811
Vállalkozási tevékenység bevétele 906 654
Összes bevétel 2117 2465
Közhasznú tevékenység ráfordítási 1955 2195
Vállalkozási tevékenység ráfordításai 1463 793
Összes ráfordítás 3418 2989
Adózás előtti eredmény -557 -139
Tárgyévi vállalkozási eredmény -557 -139
Tárgyévi közhasznú eredmény -744 -384
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője pályázatot hirdet a Polgármesteri
Hivatalban az alábbi köztisztviselői állások betöltésére:
1. Titkárságon jogi ügyintéző
2. Pályázati Irodában pályázati ügyintéző
3. Gazdálkodási Osztályon pénzügyi osztályvezető-helyettes
4. Szociális Osztályon szociális ügyintéző
A részletes pályázati hirdetmények a www.kszk.gov.hu és a
www.nagykanizsa.hu honlapokon tekinthetők meg.
Köztisztviselői állások a hivatalban
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti az alábbi ingatlanát:
Az eladó ingatlan:Nagykanizsa, Bartók B. u. 1., Hrsz: 3071. Tízemeletes lakóépület,
mellette orvosi rendelő. A telek mérete 673 m2
Kikiáltási ár: 59.000.000 Ft + áfa, ebből: a lakóépület és hidroforház
47.000.000 Ft tárgyi áfa-mentes, orvosi rendelő: 12.000.000 Ft + áfa.
Versenytárgyalás ideje: 2010. június 14. 10 órakor, eredménytelenség esetén
2010. szeptember 6. 10 órakor, valamint minden ezt követő hétfő 10 órakor.
Helye: Nagykanizsa, Garay u. 21. (Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. irodaháza,
I. emeleti tárgyaló.)
Az ingatlan főbb jellemzői: 1969-ben épített, előre gyártott és helyben öntött
vasbeton váz-és födémszerkezetű, blokktégla kitöltő falas tízemeletes, eredetileg
48 lakásos lakóépület, mellette lévő földszintes épületben 2 db orvosi rendelő
van kialakítva. A lakóépületben jelenleg 36 db 1 szoba komfortos, egyenként
kb. 30 m2 alapterületű garzonlakás, 10 db 41 m2 alapterületű másfélszobás
lakás, 1 db 67 m2 alapterületű 2,5 szobás lakás, és egy 29 m2 alapterületű -
lakásból átalakított - raktár található.
Az orvosi rendelők mérete összesen kb. 150 m2 . 25 m2 területű helyiségcsoport
(előtér, közlekedő, wc, kazánház, tornác, és szeméttároló) közös használatú.
Az orvosi rendelő épülete, és a tízemeletes lakóépület között egy 40 m2 területű
hidroforház áll, ami eredetileg a tízemeletes épület vízellátására készült.
Az épületek állapota: Teljes felújítás szükséges. Az állapotról, feltárt hibákról
szakértői vélemények állnak rendelkezésre. A szakértői véleményekbe, mérési
jelentésekbe, továbbá az ingatlan egyéb adatait tartalmazó irataiba az érdeklődők
részére a betekintés, másolás lehetősége biztosítva van. A lakásokból
a szerelvények el vannak távolítva, az ingatlan felújítás nélkül használatra nem
alkalmas.
A versenytárgyalás, értékesítés főbb elvei Nagykanizsa M. J. Város Önkormányzata
Vagyongazdálkodásának rendjéről szóló 3/2009 (II.11.) számú önkormányzati
rendelete (Vagyonrendelet) 1. számú melléklete II. pontjában rögzített
szabályok szerint történik. (A hivatkozott rendelet a www.nagykanizsa.hu
weblapon megtalálható, vagy a polgármesteri hivatalban megtekinthető.)
A vevőt az ingatlanon 3 éven belül felújítási kötelezettség terheli. Amennyiben
a felújítási kötelezettséget az előírt határidőre nem teljesíti, akkor a liciten
elnyert vételár 25%-át meghiúsulási kötbérként az eladó részére meg kell fizetnie.
A vételár megfizetése részben vagy egészben megfelelő értékű, Nagykanizsa
közigazgatási területén belül fekvő cserelakások 3 éven belüli rendelkezésre
bocsátásával is történhet. Az eladó a vételár teljes kiegyenlítéséig az ingatlanon
a tulajdonjogát fenntartja.
Érdeklődni lehet a kiírónál: személyesen a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató Zrt. Garay utca 21. szám alatti irodaházában (Ipari Park), telefonon
a 93/311-241 vagy 93/314-078 telefonszámon, a 16-os melléken.
Versenytárgyalás - Bartók B. u. 1.
Az elmúlt időszak szélsőséges időjárása és annak következményeként keletkező
árvíz sok embert tett tönkre. Leginkább hazánk legszegényebb települései
kerültek nehéz helyzetbe, akiknek se biztosításuk, se tartalékaik nincsenek,
hogy helyreállítsák a károkat.
A híradásokból látjuk, hogy milyen súlyos a helyzet és mennyire szükség
van a segítségre. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében kérem
Önt, segítsen az edelényi árvíz sújtotta családoknak!
A pénzadományokat az alábbi számlaszámra várjuk:
14100134-92660049-98000003
Köszönettel: Marton István Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere
Felhívás az edelényi árvízkárosultak
megsegítésére!
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16 órától 17 óráig a Batthyány
Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865,
balogh.laszlo61@chello.hu
Polai József a 15. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden páratlan hónap utolsó péntekén 18 órától 19 óráig a kiskanizsai
kirendeltség épületében.
Horváth István a 8. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart 2010. június 2-án (szerdán) 18 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában.
Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Garai, űrhajós, Hársfa, Ifjúság
utca lakói) önkormányzati képviselője 2010. június 2-án, szerdán 16 órától
17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzőgyártó irodában.
Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára
tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.
Képviselői fogadóórák
Pályázati felhívás Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési,
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottsága pályázatot ír ki falfirkák
eltüntetésének támogatásáról szóló 81/2007. (XII. 21.) számú önkormányzati
rendelet szerinti önkormányzati támogatás elnyerésére. A támogatásra
rendelkezésre álló keretösszeg 2010. évben 500.000 Ft.
A pályázati kiírás és a pályázati adatlap kérhető Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoport Irodáján ügyfélfogadási
időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 14.), vagy letölthető a
www.nagykanizsa.hu honlapról.
A pályázat befogadásához szükséges a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságától szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség,
illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozat kitöltése és
csatolása.
Pályázat falfirkák eltűntetésére
Először rendezték meg a Kanizsa
Rock Napot a Mindenki
Sportpályáján, melynek fő attrakciója
a Pokolgép zenekar
volt, előttük azonban helyi, illetve
vas megyei zenekarok izzították
be a színpadot.
Fémes hangulatban tellett az
amúgy igencsak fényes szombat
délután, amikor is vérbeli rockerek
vették birtokukba a sportpálya
színpadát. A koncertsorozat fő
szervezője és egyben a kanizsai
Mindenki Sportpályája üzemeltetője,
Fekete László lapunknak elmondta,
hogy első ízben rendeztek
itt ilyen nagy kaliberű rendezvényt,
hiszen a Pokolgép előtt hat
zenekar lépett fel, közöttük helyi
amatőr bandák.
Délután három órától csapott a
húrok közé az általánosságban
punk-rockot játszó három kanizsai
csapat az Agresszív Gonosztevők, a
Christ In Action és a Késő Bánat,
már-már fesztivál hangulatot varázsolva
a pályára. A speed és power
metal elemeket ötvöző győri
Demonlord zenekar az Iron
Maiden dallamvilágát idézte meg
pörgős ritmusaival, ugyanakkor a
karakteres énekkel egyéni és semmi
mással össze nem téveszthető
zenei csemegével varázsolta el a
vájtfülű metal-rajongókat. A tervekkel
ellentétben őket nem a
Soulwave, hanem a szombathelyi
Creeping Death Metallica Tribute
együttes követte. Sokat vár az ember
egy Metallica számokat feldolgozó
bandától, a dob és a gitárok
megfeleltek a várakozásnak, sőt,
hallhattunk kiváló gitárszólókat is,
viszont az ének nem adta vissza a
hamisítatlan James Hetfield-es
hangulatot. Sötétedéskor már a vasi
Sipőcz Rock Band hangszerelt,
és az 1972-82 közötti időszak Lord
számaiból szemezgettek, de Bikini,
P-Mobil és Edda számok is felcsendültek,
utolsóként pedig az ismert
Vándorral búcsúztak. Ugyancsak
a vasi mezőnyt erősítette a fiatal
csapatnak számító Metalmovers
zenekar, amelynek tagjai
nem csak lendületes, többnyire
klasszikus metal stílusú nótáikkal
dolgoztatták meg a nyakizmokat,
hanem látványos színpadi szereplésükkel
is szórakoztatták a nagyérdeműt.
A Pokolgép éjjel 11 körül
került sorra, ekkorra már nagy volt
a türelmetlenség. A banda hozta a
legismertebb dalokat, ráadásul új
énekessel álltak színpadra, akivel
olyannyira meg voltak elégedve a
rajongók, hogy vissza is tapsolták
a csapatot.
Fekete Lászlótól megtudtuk,
hogy nem terveznek a nyárra hasonló
megmozdulást, de érdemes
lenne kihasználni a továbbiakban a
sportpálya területét a koncert-szervezésre.
Ziegler Anita
Kanizsa 12 – Színes 2010. május 27.
Fotó: Ziegler Anita
Fémes tavaszi nap
Látványos, a középkorba
„visszarepítő” előadásnak lehettek
tanúi a Zsigmondy Vilmos és
Széchenyi István Szakképző Iskola
kilencedik és tizedik évfolyamos
tanulói. Az iskola által szervezett
projektnap keretében a GRIMER
Kulturális és Hagyományőrző
Egyesület harccal fűszerezett történelmi
bemutatót tartott.
Projektor segítségével elevenítették
fel a diákoknak a történelmi
ismereteket, a látványra helyezve a
hangsúlyt. Olyan érdekességeket
hallhatott és láthatott a publikum,
melyekre történelem órán nem igazán
van lehetőség. Korhű öltözékben
– gambesonban, láncingben,
páncélban –, a középkor fegyvereivel
– karddal, pajzzsal, íjjal, szekercével
– nyűgözték le közönségüket.
Az egyesület az V-XV. századig
terjedő korszakot tanulmányozza
behatóan.
Szó esett Attila koráról, a hunok
öltözékéről és fegyvereikről, csakúgy
mint misztikummal teli vallásukról,
a sámánokról és a táltosokról.
Ugyanígy bemutatásra került a
vikingek mindennapi élete, a kinézetük,
a ruházatuk, valamint kultúrájuk
és vallásuk is, s az ő esetükben
sem maradhatott ki a fegyverekről
szóló rész. Előkerültek a középkor
meghatározó nagy háborúi:
a keresztes hadjáratok, valamint a
száz éves háború, mely köztudottan
száztizenhat éven át tartott.
A lovagok megjelenése nagyban
befolyásolta a középkor alakulását,
velük nagyon sok tudományág foglalkozik:
a történettudomány, az
irodalom, a hadtudomány, s még
sorolhatnánk. Így nem volt egyszerű
dolguk az előadóknak, hogy bemutassák
a lovagokat, milyen életet
éltek, hogyan válhatott valaki
lovaggá, a lovagi tornákat, melyekről
könyvek tucata jelent már meg.
A diákoknak szemlátomást tetszett,
amit láttak-hallottak, lapunknak
ezen észrevételt néhányan alá
is támasztották. Afiatalok elmondták,
hogy nagyon izgalmas programban
volt részük, sok mindent
megtudtak a középkori hadviselésről,
különösen érdekes dolgokat
tanultak a hunokról és a vikingekről
– akik „magasak és erősek voltak,
mindenki félt tőlük”. Az egyesület
vendégeként érkezett a szomszéd
iskolából egy végzős diák,
aki úgy vélte, sikeresen elrugaszkodtak
a GRIMER tagjai a történelemkönyvektől,
időrendben és érdeklődést
keltve építették fel az
előadásokat és a harci bemutatókat.
Marosi Attila, a Zsigmondy történelemtanára
is megosztotta velünk
tapasztalatait:
– Egy egész korszak bontakozott
ki a középkori harcművészeten keresztül,
mely mindenképpen sokkal
„életszagúbb”, mint a történelemkönyvek
száraz világa. Azért hívtuk
meg az Egyesület tagjait iskolánkba,
mert mostanság a nemzeti
identitás nagyon fontos szerepet
kapott a Kárpát-medencében, s ennek
terjesztésére a diákok körében
a legjobb terep a hagyományőrzés.
Olyannyira jól sikerült a program,
hogy rendszeresíteni szeretnénk.
Véleményem szerint többet ért,
mint sok történelemóra. Kitértek
az előadók a hadügyi kultúrára, a
viseletre, a szokásrendszerekre, a
vallásra és a művészettörténetre.
Úgy láttam, a gyerekek is nagyon
vállalkozó szelleműek voltak, maguk
is részt vettek az eseményekben,
kipróbálták a láncinget, a sisakot,
megküzdöttek egymással –
szóval érdekelte őket. Nagyon fontos,
hogy ez az egész korszak az erkölcsiségre,
a társadalmi szabályok
betartására tanít, s nem kell
mondani, hogy napjainkban erre
mekkora szükség van.
S.E.
Történelmi bemutató a Zsigmondyban
A Balkán ritmus és zenevilága
csendült fel elsőként a Club Era
együttes hangszereiből hétvégi
kanizsai fellépésükön.
A sokrétű világzenét játszó zenekar
immár nyolc éve színesíti a hazai
zenei palettát. Az ütemes ősi dallamok
felidézése után moldvai és
erdélyi népzenei elemek keltek életre,
majd egy egzotikus zenei utazás
során a közel-kelet jellegzetes elemeiből,
később a lengyel népzene
temperamentumából kaphattunk
ízelítőt. Azenekar egyedi hangzását
archaikus hangszerek megszólaltatásával
érte el.
Szólistaként kiemelkedő teljesítményt
nyújtott Bakai Márton (hegedű)
és Balogh Balázs (szaxofon) játéka.
Külön csemegének bizonyult
kettejük hangszerének párbeszéde,
olykor párbaja. A szólisták mellett
Pokornyik Roland (basszusgitár),
Clemente Gábor (darbuka, ütőhangszerek),
Zietler Ádám (tapan, ütőhangszerek)
voltak a ritmus szekciói.
Úgy tűnt, hogy a koncert során
Páldi Zoltán gitárjátéka is többnyire
ez utóbbit erősítette. Amár jellegzetesnek
mondható Club Era hangzást
ezen az estén is Latorczai Balázs
dedgeridoo játéka tette teljessé.
Cz.Cs.
Csűrdöngölő
és világzene
Kanizsa 2010. május 27. – Ez+Az 13
Horoszkóp
Törekedjen arra, hogy minden nap tudja
végiggondolni a megoldásra váró ügyeit.
Jó kommunikációs képességének köszönhetően
a legkényesebb kérdéseket is
sikeresen megoldja.
Hallgatag természetén igyekezzen minél
előbb változtatni. Befelé fordulással nem
tudja kezelni az otthoni konfliktusokat. Beszéljék
meg egymás között mindazt, ami
nem tetszik, és a végén nevessenek sokat.
Tisztában van vele, hogy a több munka több
pénzzel jár, viszont ha agyondolgozza magát,
feszültté válik. Ilyen esetben vegye körbe
magát világos árnyalatú, főleg sárga színű
tárgyakkal, és megnyugszik.
Lehetőleg ne támasszon túl nagy elvárásokat a
párjával szemben. Időnként frissítse fel emlékezetében,
hogy nem a testvérével, a szomszédjával,
netán a munkatársával beszélget. Akitől mindent
elvár évek óta, az nem más, mint a nagy ő.
Mostanában lehetőleg ne bonyolódjon bele
a munkahelyi pletykákba. Anyári szabadság
előtt már nem érdemes. Szerencsenapja a
vasárnap, éppen ezért komolyan készüljön
fel a hétvégére, és nyugodtan várja a csodát.
Uralkodó bolygója a Merkúr mostanában
nem a munkára ösztönzi. A játékos hangulat
kerekedik fel önben, s ehhez csak
egy játszótársra lesz szüksége. A hétvégén
pihenjen, szunyókáljon többet.
Egy ideje pörgős estékre vágyakozik.
Megvalósításában nemcsak a barátai, hanem
uralkodó bolygója, a Vénusz is segíti.
Érzékeny énjét a végén egy holdfényes
séta megnyugtatja.
Szinte még magának sem meri bevallani, a
romantikus élményeket hajszolja. Vállalja fel
nyugodtan az érzelmeit, és mondja ki bátran
amit szeretne. Uralkodó bolygólya a Plútó
amúgy is titokzatossá teszi egyéniségét.
Egy gyertyafényes vacsorával biztosan
fellobbantja a kedvese érdeklődését. Engedjen
szabad utat az érzelmeinek, és a
pozitív gondolatainak. Uralkodó bolygója
a Jupiter szerencsét hoz álmaira.
Hozza formába magát. Pihenjen többet és
használja ki a napsütést, napfürdőzzön a természetben.
Ha netán megszomjazik, szürcsöljön
gyógyteát jégkockával. Amunkát egy
újabb lehetőségként, és ne tehernek fogja fel.
Méregtelenítse a szervezetét és igyon sok folyadékot.
A hétvégére uralkodó bolygólya az
Uránusz szerelmes hangulatba hozza. Hogyha
még nincs partnere, kerekedjen fel a barátaival,
s egy buliban megtalálhatja azt, akit keres.
Bizonyára észrevette, a megszokottnál vonzóbbnak
találják mostanában önt. Lehet,
hogy a megújult ruhatára kelt feltűnést, de az
is elképzelhető, hogy uralkodó bolygója, a
Neptunusz villanyozta fel. Csak így tovább.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Elveszett?
Megtalálta?
Segíthetünk?
Kanizsa
Rádió
06/93/510-986
Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
BÉRLET
Kanizsa 14 – Apró 2010. május 27.
INGATLAN
Miklósfán a Szentendrei úton
800 négyszögöl közművesített telken
58 m2-es bontásra ítélt ház eladó.
Irányár: 4,5 millió Ft. Érd.:
+3630/621-4117 (7205K)
Nk-án a Herman Ottó utca 2.
szám alatt 25 m2-es felújított,
egyedi gázas garzon eladó nagy
pincetárolóval. Érd.: 0630/620-
5335 (7209K)
Nk-án Attila utcában 40 m2-es
földszinti, egyedi gázfűtéses szoba
+ konyha + fürdőszobás lakás eladó.
Irányár: 4,9 millió Ft. Érd.:
0630/4700-312 (7216K)
Nk-án az Olajtelepen Vécsey utcában
karbantartott, 78 m2-es családi
házrész pincével-padlással, 1185 m2
udvarral áron alul eladó. Érd.:
+3693/323-737, +3620/417-2075
(7151K)
Építési vállalkozók figyelem!
Ha a belvárosban (Hunyadi utca)
akar 700 m2-es, társasház építésére
alkalmas telket, hívjon! Érd.:
+3630/448-6072 vagy
+3630/227-3294 (7108K)
Palinban új építésű, alacsony
fenntartási költségű, 150 m2-es,
könnyűszerkezetes ház (3 szoba,
nagy nappali, amerikai konyha, étkező)
garázzsal 836 m2-es, szépen
parkosított telken, reális áron eladó.
Érd.: +3630/338-7179 (7173K)
Nk-án a Dózsa György utca
117/B. alatt II. emeleti, cirkofűtéses,
79 m2-es, három szobás lakás
eladó. Irányár: 10,9 millió Ft. Érd.:
0693/310-570 (7194K)
Gyékényesen az „A” szektorban
közvetlenül a vízparton kétszintes
(40 m2 szintenként) nyaraló
eladó. (Víz, szennyvíz, villany.)
Érd.: +3630/227-3294 (7180K)
Kiskanizsa elején 65 m2-es,
két szoba + amerikai konyhás,
teljesen felújított, korszerű családi
ház 1000 m2-es telekkel, nagyon
jó áron, akár kis lakás beszámításával
is eladó. Tel.:
0630/9015-222 (7237K)
Nk-án a Csányi utcában két szobás
házrész eladó, illetve életjáradékra
váltható. Érd.: 0620/556-
7662, 0693/333-948 (7239K)
Nk-án a Babóchay utcában
nagy kertes tulajdon 1/2 része eladó.
Érd.: 0620/556-7662,
0693/333-948 (7240K)
Nk-Kisfakoson 100 m2-es, kétszintes,
felújított családi ház térköves
udvarral, 1940 m2-es telken eladó.
Irányár: 12 millió Ft. Érd.:
0630/827-1966 (7241K)
Nk-án másfél szobás, 44 m2-es,
földszinti, felújított, gázas önkormányzati
városközeli lakásomat
egy szobás, gázas, szintén
városközeli önkormányzatira cserélném.
Érd.: 0630/958-7390
(7242K)
Nk-án a Csengery utcában 56
m2-es, kétszobás, egyedi gázas lakás
(Brigádoknak 8 főre elegendő
fekvőhellyel) albérletbe kiadó. Kaució
szükséges. Tel.: +3630/227-
3294 (7096K)
Albérlet kiadó! Városközpontban
kétszobás, erkélyes, 54 m2-es,
1. emeleti, egyedi gázfűtéses lakás
hosszabb távra kiadó. Két hónap
kaució szükséges. Tel.: 0693/312-
798, 0630/319-7662 (7229K)
Belvárosi zárt parkolóhelyek kiadók.
Érd.: +3630/481-2323
(7183K)
Belvárosi, két szobás, bútorozott,
egyedi fűtéses, felújított lakás
igényesnek kiadó. Kaució szükséges!
Tel.: 0630/369-5352 (7233K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi
népi parasztbútorokat, használati
tárgyakat és teljes hagyatékot.
Érd.: +3620/555-3014
(6430K)
Negyvenöt éves édesanya vagyok,
huszonkét éves fiammal lakhatást
keresünk. Mi cserébe ápolást,
gondozást, házi munkát végeznénk.
Tel.: 0630/399-9997
(7235K)
Fémvázas polcok, állványzat
(0,8mx2mx2m) és 3 méteres gyári
satupad olcsón eladó. Érd.:
0620/9591-157 (7238K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy
nélkül is igénybe vehető.) Teljes
testre 30 perces lazító masszázs
1500 Ft. Szolgáltatások: alakformáló-,
talp-, egyéb masszázs,
fényterápia, méregtelenítés, stb.
Hívásra házhoz is megyek. Érdeklődni
és bejelentkezni: a
+3630/481-2323 telefonszámon
lehet (6273K)
Masszázs! Reumatikus izületi
problémákra, vérkeringés harmonizálására,
stressz, feszültség
okozta izomcsomó letapadások oldására.
Időpont egyeztetés és bejelentkezés:
0630/540-6664
(7236K)
Statisztákat keresünk PR
filmforgatáshoz! Fotót a
tamas@matrixmm.hu címre várunk.
Érd.: 0670/341-8854
(7243K)
A KANIZSAI HORVÁTOK EGYESÜLETÉNEK
2009.ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE
BEVÉTELEK:
Támogatás: 1.347 eFt
- Tagdíj: 3 eFt
- 1 % 152 eFt
- Egyéb bevétel: 394 eFt
Összes bevétel: 1.896 eFt
KIADÁSOK:
- Cél szerinti felhasználás: 1.423 eFt
- Egyéb felhasználás: 322 eFt
Költségek összesen: 1.745 eFt
Tárgyévi eredmény: 151 eFt
Meghívó Az Egyesület tisztségviselői feladatukat társadalmi munkában látják el.
A Farkas Ferenc Énekegyüttes
2010. május 30-án 19 órakor
tartja Light című koncertjét a Kiskastélyban,
melyre minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Egy kattintás
weblapunkra, és naponta
friss híreket, tudósításokat,
riportokat olvashat.
Tekintse meg
KÉPGALÉRIÁNKAT, írjon
FÓRUMUNKBA, vagy adjon fel
INGYENES APRÓHIRDETÉST
(regisztrációhoz kötött)
www.kanizsaujsag.hu
Kanizsa 2010. május 27. – Sport 15
Mozgalmas találkozókról szóltak
a közelmúlt csapatjátékai,
ezekből szemezgettünk az alábbi
hasábokon.
Végre ismét győzelem
Nagykanizsai TE 1866-Horváth
MÉH (6.) - Komlói BSK (12.) 6-2
(2-0). NB III Dráva csoport labdarúgó-
mérkőzés, 23. forduló. Nagykanizsa,
150 néző Vezette: Bana
(Ballér, Pankász). Gólszerzők:
Csepregi (7., 71., 89.), Ujvári
(36.), Cs. Horváth G. (82. - 11-esből),
Kotnyek (90.); Bocz (61.),
Müller (86.)
Ráfért már egy sikerrel vett mérkőzés
a kanizsai labdarúgókra, hiszen
így akár még egy szép hajrá
elébe is nézhetnek Visnovics László
játékosai. Csepregi Tamás mesterhármasa
mellett nem mehetünk
el szó nélkül, számára így már nagyon
érik a házi gólkirályi cím.
Zsinórban a harmadik
Heat Group-Kanizsa VSE (6.) -
Szegedi Vízipóló Suli (9.) 11-7 (4-
4, 3-2, 1-0, 3-1). OB I B férfi vízilabda-
mérkőzés, felsőházi rájátszás
1-9. helyért, 10. forduló.
Nagykanizsa, 40 néző. Vezette:
Horváth M., Vogel. KVSE: Kiss
Cs. - Virt (1), Karácsony T. (1),
Gulyás, Dene (1), Fábry (2), Kéri
(5). Csere: Bajnogel (kapus), Korbuly
(1), Wiesner Zs., Ujházi, Szabó
G., Bagaméri. Játékos-edző:
Szabó Gábor.
Néhány hete csak fanyalogtunk
és fanyalogtunk a kanizsai vízilabda-
csapat szereplése okán, erre
tessék, az utóbbi hetekben meg
"halomra nyerik magukat". Még
ha a legutóbbi ellenfél ugyan a rájátszás
utolsója is, de előtte az Angyalföld
és a Tipo azért nagy skalp
volt - főképp, hogy idegenben sikerült
diadalmaskodni. Két megjegyzésünk
lenne a Kanizsa VSE
legutóbbi találkozójához: gyakorlatilag
egy lejátszott meccsel kevesebbjük
van, s ha labdarógóknál
kiemeltük Csepregi Tamás teljesítményét,
itt Kéri Péternek jár az elismerés,
lévén az öt lőtt gól azért
az mégiscsak öt lőtt gól…
Megvan az első
Neckermann Kanizsa Ants (8.) -
1. BKK Seals Kosice-Levice
(szlovák; 9.) 12:10. Baseball
Interliga-mérkőzés, 11. forduló.
Nagykanizsa.
Igazi sárdagasztás folyt a kanizsai
Thury-pályán, s nagyon ráfért
már a győzelem a dél-zalai baseballosokra.
Persze, az ellenfél sem
adta meg könnyen magát, s ebből
egy maratoni ütközet kerekedett.
Viszont a végén Lőcz Máté zseniálisat
húzott, amivel első sikeréhez
segítette csapatát. A párharc második
felvonása azonban esőzés miatt
elmaradt.
Sikeres megyei rangadó
Nagykanizsai Izzó SE (6.) -
Georgikon DSE (7.) 29-27. NB II
Északnyugati csoport férfi kézilabda-
mérkőzés, 22. forduló.
Nagykanizsa, 50 néző. Vezette:
Csányi, Zörgő.
Az utolsó forduló küzdelmeinek
keretében megyei rangadót játszottak
a Zsigmondy-csarnokban, s a
találkozó azért is pikáns volt, mert
egy győzelemmel a kanizsaiak
beelőzhették a keszthelyieket. Nos,
a küzdelmes összecsapáson a hazaiak
mindent megtettek ezért, s az
összeszedett játék eredményezte
azt, hogy a számukra nem túl sikeres
idényt győztes találkozóval zárják
le Tóth László edző kézisei.
Lejtmenetbe kapcsoltak
Kanizsa KK DKG-EAST (4.) -
Jászberényi KSE (3.) 69 - 89 (23
- 15, 16 - 25, 12 - 23, 18 - 26.) NB
I B-s férfi kosárlabda-mérkőzés, rájátszás
az 1-8. helyért, 7. forduló.
Nagykanizsa, 300 néző. Vezette:
Németh Cs. Németh S. Dombay.
Úgy gondoljuk, az még a laikus
számára is nyilvánvaló, a kanizsai
együttes kerete többre hivatott,
mint amit az utóbbi két találkozóján,
köztük a Jászberény elleni mérkőzésen
mutatott. A Kanizsa KK
Janus-arcú szereplése már csak
azért is meghökkentő, hiszen az
igazán fontos (itthoni) rangadókat
behúzta a csapat, miközben betlizett
a könnyebbnek tűnő próbákon.
Tartunk tőle, ez nem csupán a játékosok
hibája, illetve a fejekben történő
rendrakásra a szakmai stáb hivatott.
Egy biztos, az utolsó körben
a már bajnok Szeged következik a
Kanizsa KK-DKG East számára
idegenben, ugyanakkor azt se felejtsük,
a dél-zalai együttes mindössze
egyszer kapott ki a szezon során
hazai környezetben…
Polgár László
Feltámadások, fordulatok
… 20 esztendeje: a labdarúgó
NB II 29. fordulójában Olajbányász
(11.; g: Vidos 2) – Dorogi
Bányász (10.) 2-1. A női kézilabda
NB I B-ben Olajbányász SE (2.;
lg: Mátyás 13, Siti Bea 8) – Csepel
Autó (7.) 31-25. A vízilabda OB
II-ben csoportjában a Kanizsa
VSE ötödik lett, így a kilencedik
helyért játszhatott. A véglegesített
táblázat alapján a férfi teke bajnokság
NB II Nyugati csoportjában a
Kanizsa Üveggyár a 12. helyen
végzett. A diákolimpia országos
döntőjébe jutott a III. korcsoportos
Péterfy-Tungsram fiú csapata.
… 15 esztendeje: a futball NB
I 27. fordulójában 3500 néző előtt
Olajbányász SE (16.) – Békéscsabai
EFC (6.) 0-3. (A kanizsaiak
átlag-nézőszáma – 7000 feletti –
még így is a harmadik legjobb
volt a legfelső osztályban!) Az
NB III Bakony csoportjában
MÁV NTE (16.; g: Kütsön 2) –
Győri Dózsa (5.) 2-1. Az
autocross ob második futamán
Radák Attila (H. Thury SE, Audi)
1600 ccm alatti kategóriában első
lett. A Zalaerdő-Hevesi DSE fiú
négyese (Barics, Furdán, Szever,
Sziklai) ötödik lett a riesai (Németország)
sportakrobatika Eb-n.
… 10 esztendeje: A PNB 32.,
utolsó fordulójában Nagykanizsa-
LinAir FC (g: Szabó Z.) – PMFC
(7.) 1-1, amivel a Németh Lajos
edzette együttes a 13. helyen végzett
és bent maradt a legmagasabb
osztályban. (Érdekesség, hogy a
pécsiek gólját az a Gera Zoltán
fejelte az utolsó percben 16 méterről,
akinek a kanizsai volt az
utolsó tétmeccse a Pécsi MFC színeiben,
hiszen később az FTC-hez
igazolt.) Az NB III Bakony csoportban
MÁV NTE (6.; g: Cs.
Horváth) – Káló Plast Honvéd Tapolca
(7.) 1-1, ezzel 20 év után újra
NB II-es lett a Vasút (akkor ez
a harmadikosztályt jelentette). A
12 csapatos baseball Interligában
N. Ants Thury (6.) – Nada Split
20:13. A MÁV NTE női kardcsapata
negyedik lett a vívó ob-n.
… 5 esztendeje: a férfi kosárlabda
NB I B rájátszásnak utolsó
körében Tiszaújváros – Kanizsa
KK-DKG East 86-89, Silló Zsolt
legénysége végül 10. lett. A kézilabda
NB I B utolsó fordulójában a
férfiaknál N. Izzó SE (Pálos,
Musits 6-6) – Kalocsa KC (14.) 28-
17, s a Tóth László vezette gárda a
11. helyen végzett. Ahölgyeknél az
NTE 1866 MÁV Rt. (edző: Szloboda
Judit) a legjobb kieső helyen,
vagyis tizenkettedikként zárt.
P.L.
Ez történt (május 27 - június 2.)…
A múlt hét péntekén helyezték
Pécsett örök nyugalomra
Jéki Zoltánt, a Pécsi Dózsa, valamint
a Pécsi MSC 67 éves korában
elhunyt egykori kézilabda
játékosát. Ami pályafutásában
nekünk, kanizsaiaknak azonban
igazán fontos: edzőként a délzalai
város sportéletében írt
(nem egyszer) történelmet.
Húsz esztendeje az Olajbányász
női együttesét juttatta fel az NB
I B-ből az NB I-be, s olyan kézilabdázókat
segített sportpályájának
kiteljesítésében, mint például
Németh Helga, vagy Siti
Bea. Aztán eljött annak a bizonyos
transzparensnek is az ideje,
melybe az Olajbányász-csarnokban
oly'' sokszor belekapott
a huzat: "Jé-ki az? A Király. Ki?
A Kriki!" Igen, igen, ez már a
Tungsram SE férfi csapatánál
töltött NBI-es időszakát idézi,
amikor a (kezdetben lesajnált)
csapata sorra adta a fricskákat a
"Tromos-Szeged-Veszprém"
szintű együtteseknek. Élmény
volt meccsre járni, amikor a tudósító
is kint rekedt, s a szurkolók
üzentek kifelé a mérkőzés
állásáról. Aztán persze jöttek ínségesebb
idők is az eredmények
terén, amikor az edző kíméletlenül
elmondta, mi is a véleménye
egyesek hozzáállásáról. Bjelov,
Krichenbaum, Radovics és a
többiek nevében sírjánál a volt
csapatkapitány, Rodek Attila
búcsúzott a kiváló trénertől.
Nem lesz több kínai figura, se
bravúros beállós gól, melyre
edzőként ő adott "engedélyt",
csak az emlékek maradtak, amik
örökre Nagykanizsa sportéletébe
írták nevét.
P.L.
Sikeredző távozott
közülünk
Kanizsa 16 – Hirdetés 2010. május 27.
GYERMEKNAP NAGYKANIZSÁN
2010. május 30. 13.00-19.00-óráig
Töltse gyermekével ezt a napot
a Thúry téri játszótéren!
Időpont Program
13.00 Megnyitó: Madárijesztő című zenés játék a Hétszínvirág
Óvoda előadásában
Lesták András és Nikolics Viktória énekel
Tűzoltóság jármű bemutatója
14.00 Két Kratelly Bohócműsor
KRESZ-pálya - kerékpáros ügyességi vetélkedők
- helyszíni nevezéssel a Nagykanizsai Rendőrkapitányság
szervezésében
Lufihajtogató bohóc
15.00 Vásári játékok Mátyás király korából az Attila Óvoda
udvarán ovisoknak és kisiskolásoknak - helyszíni
nevezéssel
NTE 1866 Judo Szakosztály oktatással egybekötött bemutatója
15.30 Moccanj Fitness gyermek- és break tánccsoportjai
16.00 Bűvész show
16.30 Girls Dance Club- Péterfy Sándor Általános Iskola
tanulói
17.00 Igricek Együttes zenés műsora
18.00 Moccanj Fitness hip-hop és break bemutatója
Páratlan Páros és Feszültség Zenekar -Thúry Gy.
Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi SZKI
NAPKÖZBEN
Gyermekvarázs Alapítvány Játszóháza, Rajzverseny a Családsegítő
és Gyermekjóléti Központ szervezésében, Halis István Városi Könyvtár
információs sátra, óriáscsúszda, légvárak, rodeobika , póni lovaglás,
elektromos kisautók és motorok, körhinta, kézműves sor: karkötő,
nyaklánc készítés, gyöngyfűzés, hűtőmágnes készítés, horgászat,
célba dobás, arcfestés
A programok látogatása és a játékok használata ingyenes!
Kulturával Kanizsáért Közhasznú Egyesület
Közhasznúsági jelentés 2009. évről
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév
helyesbítései
A) Befektetett eszközök 0 0 0
B) Forgóeszközök 0 0 17
IV. Pénzeszközök 17
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN 0 17
C) Saját tőke 0 0 17
IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből) 17
D) Tartalék -5
E) Céltartalék
F) Kötelezettségek 0 0 5
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 5
FORRÁSOK (passzivák) ÖSSZESEN 0 0 17
A tétel megnevezése Előző év Tárgyév Változás
A) Befektetett eszközök 0 0 0
II. Tárgyi eszközök 0
B) Forgóeszközök 0 17 17
II. Követelések 0
IV. Pénzeszközök 17 17
C) Aktív időbeli elhatárolások 0
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN 0 17 17
D) Saját tőke 0 17 17
II. Tőkeváltozás/Eredmény 0
V. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből 17 17
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből) 0
Tájékoztató a Testvérvárosi Pályázat 2010. évi támogatásairól
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sportbizottsága a Közgyűlés felhatalmazása alapján pályázatot
írt ki Nagykanizsa testvérvárosaihoz fűződő kapcsolatok fejlesztése,
a lakosság és civil szervezetek, valamint intézmények ez irányú
működésének támogatása, a szervezetek biztonságos tervezésének
elősegítése céljából.
A pályázók saját forrásaik legfeljebb 50 %-os kiegészítése céljából
2010. július 1. és 2011. június 30. között megvalósuló, tételes költségvetéssel
alátámasztott, részletesen kidolgozott projektekre kérhettek támogatást.
A pályázati felhívásra 11 pályázat érkezett be, közülük 10 érvényes.
Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság 2010. május 25-
én döntött a benyújtott pályázatok támogatásáról. Ez évben kilenc
szervezet pályázati programja kap támogatást az önkormányzattól. A
következő pályázókkal, összesen 1 490 000 Ft támogatási összegről
készít támogatási szerződést a Polgármesteri Hivatal:
Pályázó neve Pályázat címe, Támogatás ezer Ft-ban
testvérváros neve
Kanizsai Futó és Nagykanizsaiak futnak
Szabadidősport Klub Magyarkanizsán 2010 - Magyarkanizsa 87
Kőrösi Csoma Sándor
Általános Iskoláért Alapítvány Testvérvárosi tábor - Bihács 250
Kőrösi Csoma Sándor
Általános Iskoláért Alapítvány Testvérvárosi tábor - Kovászna 250
Közművelődési és Városszépítő Csáktornyai kulturális és gazdasági
Egyesület Miklósfa kapcsolatok ápolása - Csáktornya 200
Nagykanizsa és Térsége
TISZK Nonprofit Kft Játszva robotolunk - Kovászna 250
Nagykanizsai Civil Nemzetközi óvodapedagógiai konferencia
Kerekasztal (gesztor) Nagykanizsán - Magyarkanizsa 100
Nagykanizsai Városvédő Civil szervezetek közötti nemzetközi
Egyesület kapcsolat építése a városvédelem terén
- Magyarkanizsa 241
Thúry Diáksport Egyesület Sportbarátság - Csáktornya 50
Thúry György Kereskedelmi,
Vendéglátó és Idegenforgalmi
Szakképző Iskola. Testvériskola - Csáktornya 62
Az alapítványok támogatása csak a közgyűlés megerősítő döntését követően lehetséges.
Az elnyert összegek átutalására a pályázati kiírásnak megfelelően a támogatási szerződés
megkötése, a pályázati célok megvalósítása és a beszámoló elfogadása után kerül sor.
Testvérvárosi pályázat 2010.
Bálványos István grafikáiból
nyílt kiállítás Nagykanizsán, melyek
egyszerű technikai vonalvezetése
az igazán szembeötlő elsőként.
A grafikus több évtizednyi
belgiumi kint tartózkodás után
települt haza a somogyi Kaposszerdahelyre,
s a megnyitón Varga
Andrea, a Somogyi Hírlap
munkatársa méltatta az alkotó
eddigi munkásságát, alkotásainak
letisztultságát.
Ahogy a sajtó területén dolgozó
hölgy fogalmazott: „… a világ kérdéseit
feszegeti a művész, témái
családhoz, hithez, ördöghöz, bűnhöz,
Istenhez, belső békéhez és
gyűlölethez kapcsolódnak; szkeptikus
nyugalommal, felelősség nélkül
mindezekről nem gondolkodhatunk.
Nem lehet egyetlen pillantást
vetni a grafikákra, mert idő kell
elgondolkodni, lelassítani előttük.”
Bálványos István 1942-ben született
Budapesten – tudtuk meg
életpályája ismertetőjéből. A Bartók
Béla Konzervatórium fuvola
szakán végzett, majd elvégezte az
újságíró iskolát. Dolgozott hólapátolóként,
volt anyagmozgató segédmunkás,
gumimatrac vulkanizáló,
pincér, hang-technikus és zenei
szerkesztő. 1972-ben disszidált
Belgiumba, s néhány év múlva zenetörténetből
doktorált. Az 1990-
es évektől azonban egyre inkább a
képzőművészet felé fordult. Egy
iskolai értekezleten unalmában a
papír szélére rajzolgatott. A firkát
aztán ki akarta dobni, de egy kollégája
azt mondta: ez nem is rossz.
2002-ben aztán végleg hazaköltözött
Magyarországra, Kaposszerdahelyre.
Ezzel kezdetét vette egy
újabb életszakasz, amit naprólnapra
nagyobb szenvedéllyel él
meg, s amelyben a legnagyobb
szerep a grafikáknak jut.
Mindezek ismeretében nem
meglepő, hogy kísérőprogramként
stílszerűen Baki Andrea zenetanár
és Proszenyák Laura fuvolán előadott
műsorát hallhattuk az ősze
András Galéria falai közt a
HSMK-ban, ahol a kiállítás a
nagyközönség által június 10-ig
tekinthető meg.
Polgár László
Kaposszerdahelyi grafikák