Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.2 MB
2020-12-11 15:45:30
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
430
923
Kanizsa 2010. 022-025. szám június

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XXII. évfolyam 22. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2010. június 3. Kanizsa
(93)
Átvállalom építkezése összes
szakmai terhét!
„GONDOLATTÓL
KULCSÁTADÁSIG”
- épülettervezés - beruházás
lebonyolítása - építési műszaki
ellenőrzés - felelős műszaki
vezetés - projektvezetés
- teljeskörű ingatlanfejlesztés
- ingyenes szaktanácsadás
Balassa Béla építészmérnök
+3630/9019013,
balassa.bela@ynet.hu
Referenciajegyzék: members.chello.hu/balassab
A több állam fennhatósága alá
vetett magyarság minden tagja és
közössége része az egységes magyar
nemzetnek, melynek államhatárok
feletti összetartozása valóság.
– állapítja meg a Nemzeti
Összetartozás melletti tanúságtételről
szóló friss törvény.
– Új nemzetpolitika kell, amely értelmetlenné
teszi a határon túli és a
határon inneni jelzős szerkezetek
használatát, hiszen csak egy magyar
világ, egy magyar nemzet van, csak
magyar emberek vannak és „Minden
magyar felelős minden magyarért” –
indokolta, ha egyáltalán kell indokolni
a magától értetődőt, a törvényjavaslat
egyik előterjesztője, Kövér László.
Cseresnyés Péterrel, az új többség
kormánypárti képviselőjével
június 4-éről, kettős állampolgárságról
éppúgy beszélgetünk, mint
arról, senki nem szenvedhet hátrányt
magyarsága miatt.
– Nem gyásznapnak, hanem a
Nemzeti Összetartozás napjának
nyilvánítja a trianoni diktátum
napját az új törvény. Miért?
– Hogyan lehet ez kérdés? Tudják-
érzik ezt már a Hevesi Iskola
tanulói is, akik a Székely kerti
emlékfenyvest ültették. Október
hatodikán se búslakodni, hanem a
hősök példáján erőt meríteni jövünk
ott össze. Hát még mekkora
bátorságot adhat az 1920 óta eltelt
kilencven év megannyi hőse, akik
áldozatvállalásukkal és teljesítményükkel
lehetővé tették, hogy e tragédiát
követően a magyarság mind
szellemi, mind gazdasági értelemben
képes volt újra megerősödni, s
képes volt túlélni az ezt követő
újabb történelmi tragédiákat is! –
ahogy az új törvény is fogalmaz.
– Merjünk kicsik lenni! – intettek
minket pár éve.
– Mi azon dolgozunk, legyen újra
tekintélye Magyarországnak. Ne legyünk
gazdaságilag se sereghajtók
az Unióhoz újonnan csatlakozott országok
között, s ne fordulhasson elő
erélytelen diplomáciánk következtében
államfőnk megalázása sem.
– A kettős állampolgárságtól néhányan
anyagi következményei miatt
tartanak.
– Semmi okuk rá, a költségvetést
nem terheli ez a törvény. Ám célja
azt is elősegíteni, ne érhesse hátrány
sehol se azt, aki magyarnak vallja
magát. Fizikai vagy adminisztratív
erőszak esetén immár súllyal léphetünk
föl állampolgárainkért.
– Éppenséggel hátrány érhetett
eddig minket is magyarságunkért.
Hallottuk: el lehet innen menni…
– Igen, a vállalkozót és munkavállalót
egyaránt sújtó, versenyhátrányt
okozó túladóztatással kapcsolatban
hangzott el egy miniszterelnök szájából.
Akit a davosi világgazdasági
fórumon néztek már török kormányfőnek
is, annyira a magyar érdekek
ellen beszélt. A magyar kormánynak,
magától értetődő, a magyar érdekekért
kell dolgoznia.
– Hallottuk ezt Öntől 2004-ben,
az Unióhoz történő csatlakozásunk
előtti nemzeti ünnepen, a Deák téren
is. Nem fogadta meg figyelmeztetését
egyik szocialista kormány sem.
– Akiknek baloldaliságáról a
szociális népszavazáson már ítéletet
mondtak a választók. Az egészséghez
és a tudáshoz való jogot választották
inkább.
– Akinek külföldre kell mennie
tanulni, hogy versenyképes tudást
szerezzen, szintén hátrányt szenved
magyarságáért.
– Az Akadémia elnöke, Pálinkás
József – emlékszünk, az első Orbánkormányban
oktatási miniszter volt
– elindított egy programot. Az „agyelszívással”
külföldre csábított élvonalbeli
magyar tudósokat eredménynyel
hívja vissza. ők ezután nem
csak kutatni, de tudásukat átadni is
idehaza fogják.
– Magyar szolidaritás – fogalmazta
meg magát kormányra kerülése
esetén négy éve a Fidesz, idén
pedig a Nemzeti együttműködés kormányáról
hallunk. Van különbség?
– Orbán Viktor beszélt először arról:
az igazi cél a három harmad megvalósítása,
mely a mennyiségében
egységesülő, minőségében népből
nemzetté alakuló, nemesedő magyarság
jövőképe. Abeszélgetésünk elején
idézett Szabó Dezső-i mondat, a
„Minden magyar felelős minden magyarért”
nagyon kézzelfogható lépéseket
is jelent. A politika csak akkor találhat
vissza a mindennapi élethez és
az emberekhez, ha a mindannyiunkat
összekapcsoló értékeket: a munkát, az
otthont, a családot, az egészséget és a
rendet helyezzük a középpontjába.
„Minden magyar felelős minden magyarért”
Kanizsa – Nemzeti összetartozás 2 2010. június 3.
Az első világháborút lezáró békediktátumokkal
(köztük a trianonival)
tulajdonképpen önrendelkezési jogot
kapott számos nemzet, s a német (valamint
idővel orosz) hatalmi törekvés
köré építettek ki a számos újonnan
létrejött állammal egyfajta gátló geopolitikai
ütközőteret. Magyarország
esetében súlyosbította a helyzetet,
hogy az 1919 elején összeült békekonferencia
nem nézte jó szemmel a
Tanácsköztársaság égisze alatt történteket,
s történészek szerint az események
kiváltotta „megrettenés”
sem tett jót az újdonsült határokat kijelölők
„lelki nyugalmának”, mondván,
ilyen destabil magyar politikai
helyzet (többek között az egymást
váltó kormányzatok, illetve a kommunista
térnyerés) nem sok jót ígérhet
az elkövetkezendőkre.
Ettől függetlenül a trianoni békeszerződés
korántsem fekete-fehér elgondolások
szerint alakult, hiszen az
amerikai, brit és francia álláspont sem
csak azon alapult, hogy Magyarországot
a végletekig megcsonkítsák.
Egy másik lényeges szempont,
hogy bizony még a Monarchia idejében,
így a XX. század elején is a
nemzeti kisebbségek politikai köreiben
élénken tartotta magát a föderalista
nézet, mely szerint Ausztria-
Magyarországot egyenrangú politikai,
államalkotó nemzetek sorára
osztották volna fel területi, etnikai
alapon. Az osztrák-magyar kiegyezés
után nem sokkal sor került egy
osztrák-lengyel, valamint magyarhorvát
viszonyrendezésre is, melyeket
azonban a cseh politikai elit
egy része soha nem tudott „megbocsátani”,
lévén az ő „trialista” elképzeléseiknek
nem engedett utat,
illetve abban nem mutatkozott partnernek
a birodalmi kormányzat.
S itt lép a képbe az a szláv vonulat,
melynek kapcsán a világpolitikai
elképzelések, ha szűk mezsgyén
ugyan, de érintették Nagykanizsát is.
A történet egy bizonyos Ján Kollár,
cseh nyelven író szlovák származású
evangélikus lelkésszel, költővel kezdődött
a Magyar Királyságon belül,
aki a XIX. század első és második
harmadában tette magáévá azon
(orosz táptalajú) pánszláv gondolatot,
mely a szláv népek egyesítését
tűzte zászlajára. Ezt a gondolatiságot
vitte tovább már a XX. század
első felében Eduard Benes és Tomás
G. Masaryk prágai egyetemi professzor,
utóbbi egy 1915-ös memorandumban
a „cseh és szerb-horvát
államok netovábbjaként” a két újonnan
létrejövő ország között létrehozandó
földrajzi összeköttetést, vagyis
a „szláv korridor” tervét dédelgette
Pozsony és Zágráb között
(nem utolsósorban ezzel a csehek
tengeri kijárathoz is juthattak volna).
Az elképzelésre természetesen
több „variáció” is létezett, s az első
világháború lezárása ezek megvalósítására
megfelelő időnek is mutatkozott.
Tulajdonképpen valamenynyiben
közös, hogy Nagykanizsát,
mint határvárost kezeli úgy, hogy a
korridor szláv oldalán terül el és sarokpontja
a délszláv állam területének.
Itt már a térképészetnek volt
kiemelt szerepe, illetve a határ-megállapítások
lényege az volt, hogy
Ausztriát és Magyarországot válassza
el a korridor, s Magyarország
mai terültén Győr-Moson-Sopron,
Vas és Zala megyéből hasított volna
ki jelentős részeket…
Nem állítjuk, hogy nem volt bizarr
elképzelés (elismerjük, politikában
nem ez a leghelyénvalóbb
jelző), s ahogy fentebb említettük,
azért Trianonban tartották magukat
olyan nézetek is, melyek szerint
egy országot nem szabad csak úgy
eltüntetni Európa térképéről, még
ha jó néhány politikus ebben sem
látott volna semmi kivetnivalót…
Polgár László
Amiből viszont nem lett semmi…
Elfáradtam, futok egyet! – Misi,
aki már majdnem 6 éves. –
Bújj oda, és megkereslek! – Matyi,
4 éves – Annát Apa hozta a
kórházból, és nem visszük viszsza!
– Ágoston, 2 éves – Piroska
már a gyerekeiről írott második
füzetét lapozza.
– Igazából ők nevelnek. – mondja
négy gyermekéről a mosolygós
fiatalasszony. – Nem hittem, hogy
valaha olyan önzetlen leszek, mint
az édesanyám. Biztosan nagyon
gazdagok vagytok! – hallottam.
Igen, egy tanári fizetésből… De
persze igaz, mérhetetlenül gazdagok
vagyunk. Látom, ők is így boldogok.
Lehet születésnap, névnap,
csak a testvér a legnagyobb ajándék.
– Az anyai nagyszülők ötszáz kilométerre
élnek…
– Nem volt könnyű döntés. Kéthavonta
azért találkozunk, a gyerekek
szinte többet vannak odahaza.
– Szepsiben, ami egy Kassa melletti
tízezres városka…
– …és jóval több, mint ötven
százalékban magyar. A magyar
gimnázium után a Pázmányon tanultam
tovább, ott ismertük meg
egymást Krisztiánnal.
– Szüleid elfogadták?
– Hogyne! Egyetlen ellenvetésük
a vegyes házassággal, a szlovák
házastárssal szemben lett volna.
Egy olyan házasságban nem könynyű
dönteni arról, magyar vagy
szlovák iskolában tanul-e a gyerek.
– A család vagy az iskola nevel?
– Mindkettő. Otthon is, látom,
hiába beszél sok gyerek
magyarul a szlovák iskola folyosóján
a szünetben! Kiszakadnak
a magyar kultúrából, ha
nem ismerik meg irodalmunkat,
történelmünket. Másrészt, ma
kimondottan magyarellenes nevelést
kapnak.
– Érezted-e hátrányát itthon felvidéki
mivoltodnak?
– Azt nem is említeném, hogy
akadt, aki szlováknak nevezett, s
csodálkozott, milyen jól beszélek
magyarul. Nem is haragszom rájuk,
az itteni oktatás hibája ez. Tartózkodási
engedélyemet ötévente
meg kell hosszabbítanom, s olyankor
a kínaiakkal állok egy sorban…
Nagyon ideje van már ennek
az új törvénynek.
– Négy gyermeket szültél a magyar
államnak…
– De szlovák állampolgárként a
Nemzetközi Osztályhoz tartozom,
Ágoston születése után tizenegy
hónappal kaptam csak meg a családi
pótlékot.
– És most karodon Anna, akit
bátyja puszilgat. Férjed két hónapja
így emailezte meg születését:
Annuntio vobis gaudium magnum:
habemus Annam.
– Igen, ez egy átköltött latin
mondat. Nagy örömet hirdetek
nektek: van Annánk. Szeretnénk
ötödiket is.
P.J.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Ziegler Anita. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin
Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztésért felelős: Huszár József, tel.:+3630/512-0855
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
A testvér a legnagyobb ajándék
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Az úgynevezett szláv korridor / Forrás: Rubicon
Kanizsa – őseink tisztelet2010. június 3. e 3
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A Holocaust 66. évfordulójának
tiszteletére tartott megemlékezést
a Nagykanizsai Zsidó Hitközség,
melynek alkalmával
gyertyát gyújtottak a Nagykanizsáról
és környékéről elhurcolt
áldozatok tiszteletére.
A klasszicista épület udvarán
magasodó hétágú gyertyatartó
lángjai fogadták az emlékezőket.
A zsinagógába lépve az áldozatok
hozzátartozóinak segítségével rendezett
kiállítás fényképeit és megfakult
leveleit tekinthettük meg,
majd Dr. Székely István elnök ünnepélyes
megemlékezését követően
Verő Tamás rabbi foglalta össze
a zsidóság rövid magyarországi
történetét. Kiemelte: „a múlttal való
szembesülés kikerülhetetlen”,
hiszen Nagykanizsa történetéhez
hozzátartozik az 1944. áprilisától
történő zsidók deportálása is. Beszédét
követően felcsendült a
Himnusz, majd közös imádkozás
után Nógrádi Gergely kántor és a
Goldmark kórus közreműködésével
zsoltárénekeket és kórusműveket
adtak elő. Fekete László főkántor
beszéde után a régi főbejáratnál
megkoszorúzták az áldozatok emlékének
állított sírkövet. Befejezésül
az egybegyűltek az Izraelita
Temetőbe mentek és meglátogatták
a hozzátartozók sírjait.
Z.A.
Főhajtás a Holocaust áldozatai előtt
Fotó: Ziegler Anita
A múlt iránti tiszteletből közel
két héten keresztül tizenkét német
és négy magyar katona szabadidejük
terhére rendbe tették a kanizsai
köztemetőben lévő hadisírok
környezetét, a járdát, a járdaszegélyt
és a díszburkolatot. Amunka
befejeztével koszorúzási ünnepséget
tartott a német-magyar katonatemetőben
a Honvédelmi Minisztérium
Hadtörténeti Intézet és
Múzeum Katonai Emlékhely- és
Hadisírgondozó Igazgatóság valamint
a Német Háborús Sírokat
Gondozó Népi Szövetség.
A megjelentek a Bundeswehr 1.
Vadászezredének, valamint a MH
64. Boconádi Szabó József Logisztikai
Ezred katonáinak közös
humanitárius katonai bevetése
méltó lezárásaként tiszteletüket fejezték
ki az itt nyugvó német és
magyar katonák emléke előtt.
A magyar fél részéről Marton
István polgármester beszédében
kiemelte, Nagykanizsa városa a temető
gondnokságán keresztül sokat
tesz azért, hogy köztemetői a
lehetőségekhez mérten tiszták,
rendezettek legyenek. Jóleső érzéssel
vették tudomásul, hogy a
városunkban tartózkodó katonák
önzetlen segítségükkel nagyban
hozzájárultak az elhunytakhoz
méltó környezet kialakításához.
Frank Scholl, a humanitárius katonai
bevetésben részt vett német alegység
vezetője beszédében kiemelte,
azért jöttek össze, hogy
megemlékezzenek azokról, akik
kötelességük teljesítése során a háborúban
életüket vesztették. Köszönetet
mondott a szívélyes fogadtatásért
és a magyar katonák
munkájáért. Reméli, egyszer magánemberként
is vendégeskedhetnek
majd városunkban. Máté Sándor
alezredes, a HM Tábori Lelkészi
Szolgálat protestáns tábori lelkésze
és Johannes Erlbruch, a budavári
Németajkú Evangélikus
Gyülekezet lelkésze ökumenikus
áldását követően elhelyezték a
megemlékezés koszorúit az elesett
magyar és német katonák emlékére
állított keresztnél.
B.E.
A háborúban elesettekre emlékeztek
Emlékünnepség a német-magyar katonatemetőben
„…hogy egy népcsoport van vagy nincs, meg tud-e kapaszkodni földjén és
hagyományaiban: az az élet alapténye;a népnek, mely elfogyott, szerződések
sem szerezhetnek országot, s a népet, melyben bő természet terjeszkedik,
szerződések sem túrhatnak ki az országból.”
(Németh László: A magyar élet antinómiái, 1934)
Magyarokról mondták:
Május utolsó vasárnapja
Kiskanizsán, a Millenniumi Emlékparkban
ismét (immár tizedik
esztendeje) a Hősök Napjának
jegyében telt, mely egyben
harmadszor volt városi szintű
megemlékezés ezen ünnep apropóján.
Az egybegyűlteket előbb Horváth
Jánosné, az Együtt Kiskanizsáért
Egyesület elnöke, majd
Marton István polgármester köszöntötte,
aztán Vitéz Lovag Erdős
László honvéd ezredes vette sorra
a magyar történelem utóbbi száz
esztendejének sorstragédiáit. Dr.
Páhy János helyi plébános és
Hella Ferenc református lelkész
ökumenikus imával adózott az elesett
magyar honvédek, hősök emlékének,
majd a különböző egyesületek,
közösségek részéről koszorúzás
vette kezdetét a kiskanizsai
Templom téren.
Az ünnepség keretében kitüntetéseket
is adtak át a szervezők a
Hősök Emlékművénél, így az ‘56-
os Magyar Nemzetőrség Érdemkeresztjét
vehette át Kovácsné
Mikola Mária, Janzsóné Stróbl
Krisztina és Rodek Györgyné, illetve
ugyanezt a kitüntetést kapta
néhai Plánder György is. Jubileumi
emlékplakettet és emléklapot
adtak át Horváth Ferencnek, Horváth
Zoltánnénak, Kepe Miklósnénak
és Kepe Miklósnak, valamint
Vajda Lászlónénak.
P.L.
A Hősök
Napja
jegyében
Kanizsa – A 4 mi ügyeink 2010. június 3.
A hétfői közgyűlés jegyében
kívánt a Kiskanizsai Településrészi
Önkormányzat ülésezni.
Pontosabban ülésezett is, csak a
hétfő délelőtti történések átírták
a szándékokat. Ettől függetlenül
nem árt tudni, hogy a
huszonegyedik napirendi pont
lett volna a közgyűlésen a
kiskanizsai ravatalozó bővítéses
rekonstrukció beruházásának
indítása.
A testület öt fővel határozatképes
volt, így szintjükön volt
értelme a vitának, melyből kiderült,
hogy az egyes bizottságok
(szám szerint hárman) támogatták
a ravatalozó ügyét.
Más kérdés, hogy Polai József
önkormányzati képviselő a félreértések
elkerülése végett arról
érdeklődött, a költségek milyen
arányban oszlanak meg az
idei és jövő évi költségvetés
között?
Nos, a kivitelezés tervezési
szakasza idén szeptember 30-ig
történhetne meg 1,8 millió forint
értékben, míg úgymond a vállalkozásba
adása ezután következhetne;
ami viszont a további
harminchárom millióra rúgó tételt
illeti, az már a jövő évre nyúlna
át. (Nem szabad megfeledkezni
a különböző engedélyezési,
valamint a közbeszerzési eljárásokról
sem.)
Ez már tovább generálta annak
kérdéskörét, mikor is kezdődhetne
a kivitelezés valójában, s a 2011.
május 31-i átadási határidőnek
van-e létjogosultsága.
Polai képviselő által már az
előző ciklusban is forszírozott
ravatalozó bővítési, felújítási
tervezet során tulajdonképpen
az évek folyamán két variáns
is előkerült, de az már korábban
eldőlt, hogy a B változatra
bólintott rá a részönkormányzat.
Az építkezési munkálatok aztán
magukkal vonnák az ideiglenes ravatalozó
működtetését is, de erről
határozott vélemény nem alakult
ki az ülés során. Ugyanakkor Tóth
Nándor képviselő elmondta, a (jövő
tavasszal induló) szennyvízprojektben
a kiskanizsai ravatalozó
„rákötése” biztosított folyamat.
Az egyebek kérdéskör alatt még
szóba került a helyi rendőrségi iroda
átadása, mellyel kapcsolatban
Polai József nem mulasztott el kitérni
a kialakítandó helyiség körüli
folyosó állapotának tarthatatlanságára,
s ez messzire vezető felvetés
volt. Tóth Nándor közölte, a
városfejlesztési bizottság szerint a
hárommillió forintból az épületi
folyosó ügyét meg lehetett volna
oldani…
Ennyiben maradtak, s szó sem
volt maratoni ülésezésről. Talán a
péntek este tette ezt…
P.L.
Mikor újul meg a kiskanizsai ravatalozó?
A Nagykanizsai Kistérség
Többcélú Társulása tartott ülést
Kistérségi Fejlesztési Tanácsának
tagjai részére a Vasemberház
Dísztermében, ahol több
fontos napirendi pontot tárgyaltak
meg a jelenlévők.
Az ülés bevezetőjében tájékoztatót
hallhattunk a 2010/2011.
éves helyközi személyszállítási
menetrendek változtatásának tervezetéről.
A meghívottak Tóthné
Temesi Kinga KSZI irodavezető,
valamint a MÁV-START és a ZALA
VOLÁN képviselői voltak. A
legfontosabb napirendi pont a
helyközi személyszállítási menetrendek
változtatásáról szólt, de
számottevő döntés nem született.
A polgármesterek elmondták a lakosság
részéről felmerült észrevételeket,
amelyek elsősorban az iskolák
és munkahelyek jobb megközelíthetőségével
és a Nagykanizsa–
Budapest közötti vasúti menetidő
csökkentésével voltak kapcsolatosak.
A menetrendek előkészítése
már megkezdődött és
2010. december 12-én fog életbe
lépni.
A Tanács Marton István polgármestert,
a társulás elnökét javasolta
delegált tagnak Nyugat-dunántúli
Regionális Közlekedési Szakbizottságba.
A Társulási Tanács napirendi
pontjai a Nagykanizsa és Környéke
Szociális Foglalkoztatási és
Közművelődési Nonprofit Kft.
2009. évi beszámolója, mérlege és
közhasznúsági jelentése, valamint
a 2010. évi üzleti terve volt, melyeket
a bizottsági tagok elfogadtak.
Emellett megtárgyalták a
Közép-Pannon Regionális Zrt. üzletrész
vételi ajánlatát, és úgy döntöttek,
a Társulás nem adja el a
Balatontérségi Terület- és Gazdaságfejlesztő
Nonprofit Kft.-ben
meglévő 100.000 forint értékű üzletrészét.
Jóváhagyták továbbá a Területfejlesztési
Alap pályázata által
nyert támogatás felosztását. A
2010. áprilisában kiírt pályázat
elnyerésével öt település jutott
támogatáshoz, a felosztható keretösszeg
5.900.000 forint, melyet
több szempont figyelembevételével
osztottak szét a települések
között, például hányszor
vette igénybe a az elmúlt években
a TEFA-t, mekkora önrésszel
rendelkezik az adott pályázatban
a település. Végül mind az öt település
hozzájutott a támogatáshoz.
Z.A.
Kistérségi ülés a Vasemberházban
Május 27-én, csütörtökön ünnepelte
95. születésnapját Németh
Lajosné, akit Partiné Dr. Szmodics
Györgyi közigazgatási osztályvezető,
valamint Karádi János anyakönyvvezető
köszöntött fel a Polgármesteri
Hivatal nevében. A
meglepően jó egészségnek örvendő
idős hölgy 1994-ben költözött
Nemesvidről Nagykanizsára. A
mezőgazdaságban dolgozott, tulajdonképpen
a munka töltötte ki
az életét, de a mai napig sikerült
megtartania szellemi frissességét,
szeret olvasni és érdeklődik a világ
eseményei iránt. Hat unokája
és tíz dédunokája van, a legkisebb
alig két hónapos.
Születésnapi
köszöntő
A közbiztonság valamennyiünk
elsőrendű igénye – véli Dr. Károlyi
Attila önkormányzati képviselő,
s ennek jegyében cselekedve
tájékoztatta lapunkat, hogy a Keleti
városrészben ismét működik
a körzeti megbízotti iroda. A Zala
Megyei Rendőr-főkapitányság,
valamint a Nagykanizsai Rendőrkapitányság
Közrendvédelmi
Osztályának égisze alatt működik
a fenti intézmény a Bartók Béla
u. 6. szám alatt. Minden páratlan
hét csütörtökén 9-11 óráig tartanak
lakossági fogadóórákat a Keleti
városrész, Szabadhegy, Sánc,
Bagola, Kisfakos és Nagyfakos
városrészek körzeti megbízottjai,
Bukovecz József rendőrzászlós és
Perényi Ádám rendőrőrmester.
Velük nemcsak személyesen, de
telefonon és e-mail-ben is felvehetik
a kapcsolatot az érdeklődők.
Rendőrök
a lakótelepen
Elhalasztott soros, többször
összehívott rendkívüli cimkékkel
illethetjük a testület legutóbbi
munka nélkül töltött ülését.
Az ok: Marton István nem hajlandó
szabadságra menni. A
módszer, hogy ezt elérje: a törvényi
citátumok ellenére megakadályozta
az erről szóló előterjesztés
napirendi vételének szavazását.
A biztosítékot kiverő
előterjesztést Szőlősi Márta
nyújtotta be. Alábbiakban ezt
közöljük.
Tisztelt Közgyűlés!
„Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzatának az előző
ciklus polgármestere és alpolgármestere
részére jelentős összegű
szabadságmegváltást kellett pénzben
megváltani, mivel a hivatali
idejükre törvény szerint járó szabadság
nagy részét nem vették
igénybe, illetőleg a munkáltatói
jogkört gyakorló Közgyűlés annak
részükre történő kiadásáról nem
intézkedett.
A pernyertesség kérdésében éppen
az volt a döntő, hogy a pihenéshez
való jog alkotmányos alapjog,
a szabadság kiadása a munkáltató
kötelessége.
Az előterjesztéshez mellékletben
csatolom Mfv.
II.10.640/2008./3. számú Legfelsőbb
Bírósági ítéletet, amelyben
Litter Nándor volt polgármester
pernyertessé vált Marton István által
ki nem fizetett szabadság
pénzbeni megváltása iránt az önkormányzat
ellen indított perben.
A jogerős ítélet rögzíti: „A polgármesteri
tisztség ellátásának
egyes kérdéseiről és az önkormányzati
képviselő tiszteletdíjáról
szóló 1994. évi LXIV. Tv. (Pttv.)
13. §-a szerint a polgármesteri foglalkoztatási
jogviszonyra megfelelően
alkalmazni kell a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. Törvény (Ktv.) 71.§-ának
(2) bekezdését, kivéve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi
XXII. Törvény (Mt.) 85. §-át, 90. §
(1) és (2) bekezdését, a 105-106.
§-át, a 132. § (1) bekezdését, a
140. §-át, a 167-168. §-át. Ezért a
Ktv. 71. § (2) bekezdése alapján a
polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyban
is alkalmazandó az
Mt. 136. §-ának (1) bekezdése,
amely szerint a munkavállaló
munkaviszonya megszűnésekor,
ha a munkáltatónál eltöltött idővel
arányos szabadságot nem kapta
meg, azt pénzben kell megváltani.
Egyéb esetben a szabadságot pénzben
megváltani nem lehet, ettől érvényesen
eltérni nem lehet.”
„A Ktv. 71. § (2) bekezdése az
alkalmazandó jogszabályok körében
az Mt. 188-193/A. §-ait, vagyis
a vezető állású munkavállalókra
vonatkozó eltérő rendelkezéseket
nem sorolja fel, így azok polgármesteri
foglalkoztatási jogviszonyban
sem alkalmazhatók. Ebből
következően a jogvita eldöntésénél
nem tekinthető irányadónak
a vezető állású munkavállalók szabadságáról
rendelkező Mt. 192. §
alkalmazásával kapcsolatos BH
1999. 476. számú eseti döntés, és a
bizonyítási teherre vonatkozóan az
abban kifejtett elvi állásfoglalás
sem, melyből következően – az általános
szabályok szerint – nem a
felperesnek kellett bizonyítani a
szabadság igénybevételét akadályozó
körülményeket, hanem az
alperesnek, hogy a szabadságot kiadta.”
Ugyancsak jogerőssé vált az
Mfv. II.10.839/2008./3. számú
Legfelsőbb Bírósági ítélet, amelyben
Röst János volt alpolgármester
felperesként pernyertessé vált
Marton István által ki nem fizetett
szabadság pénzbeni megváltása
iránt az önkormányzat ellen indított
perben. Az ítélet szerint – melyet
mellékelek – „a pihenéshez
való jog alkotmányos alapjog,
ezért az általános munkajogi szabályok
szerint a szabadság kiadása
a munkáltató kötelessége.”
Az előző ciklus tapasztalata
alapján az alábbiakat terjesztem a
Tisztelt Közgyűlés elé.
A polgármesterre vonatkozó
szabályokat a közgyűlési SZMSZ
57. §-a tartalmazza az alábbiak
szerint:
A Közgyűlés gyakorolja a polgármester
tekintetében a munkáltatói
jogokat. A polgármester szabadságának
idejét önállóan határozza
meg, helyettesítéséről gondoskodni
köteles. Apolgármester a
szabadságát a tárgyévben köteles
igénybe venni. Amennyiben a
tárgyévi szabadsága kivétele várhatóan
akadályba ütközik, azt indokaival
együtt tárgyév november
20-ig köteles a közgyűlésnek bejelenteni.
Az alpolgármesterre vonatkozóan
az SZMSZ 59. §-a tartalmaz
rendelkezéseket a következők szerint:
Az alpolgármester szabadságát
a polgármester adja ki a vonatkozó
jogszabályok rendelkezéseire figyelemmel.
Az alpolgármester
szabadságára alkalmazni kell az
57.§ (6) bekezdését.
Marton István polgármester úr a
Közgyűlés 2009. november 26-i
ülésén bejelentette, hogy 2009. évről
49 nap szabadságot hoz át.
2010. évre szeptember 30-ig időarányosan
29 nap szabadság illeti
meg. Amennyiben ezen szabadságmennyiséget
(mindösszesen 78
nap) ez évben sem használja fel,
polgármesteri tisztsége megszűnésekor
azt pénzben kell megváltani.
Ez az összeg a 78 nap szabadsággal
számolva, járulékokkal együtt
várhatóan mintegy 2.500 ezer Ft.
Marton István polgármester Úr
Litter Nándor volt polgármester és
Röst János volt alpolgármester
munkaügyi pere kapcsán azt az álláspontot
képviselte, hogy a szabadságot
ki kell adni.
Cseresnyés Péter alpolgármester
nem hozott át 2009. évről szabadságot,
mivel annak kiadásáról polgármester
úr a vonatkozó szabályok
és a Közgyűlési SZMSZ alapján
– mint a munkáltató jogkör
gyakorlója – időben intézkedett.
Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek,
mint a munkáltatói jogkör
gyakorlójának, hogy 2010. június
1. és 2010. szeptember 20. között
természetben adja ki az eddig fel
nem használt, illetőleg 2010. évben
időarányosan járó szabadságot
Marton István polgármester részére.
Fentiek alapján az alábbi határozati
javaslatot terjesztem elő.
Határozati javaslat:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyűlése Marton István polgármester
részére a 2009. évről határozott
és 2010. évre időarányosan
járó, összesen 78 nap szabadságot
2010. június 1. napjától
2010. szeptember 20. napjáig tartó
időtartamra kiadja.
A polgármester távolléte alatt
helyettesítést Cseresnyés Péter alpolgármester
látja el, aki a polgármester
helyettesítésekor annak teljes
jogkörével rendelkezik.
Határidő: 2010. május 28. Felelős:
Dr. Tuboly Marianna jegyző,
Cseresnyés Péter alpolgármester.
(A határozat elfogadása egyszerű
szótöbbséget igényel)
Nagykanizsa, 2010. május 5.”
A képviselő asszony afféle jogi
precedensként előterjesztéséhez becsatolt
két ítéletet is, melyből világosan
kiderül a pihenéshez való jog alkotmányos
alapjog, a szabadság kiadása
a munkáltató kötelessége. Jelen
esetben a képviselőtestület mint
munkáltató jogosan adhatja ki Marton
István szabadságát. Ezt támasztotta
alá a Dr. Károlyi Attila által idézett
alkotmánybírósági határozat is.
A polgármester ellenállásként nemcsak
az ülést rekesztette be, hanem
kötelezte a Kanizsai Kulturális Központ
vezetőjét és munkatársait, hogy
a testület munkáját segítő technikai
és egyéb berendezéseket kapcsolják
ki. Beleértve a villanyt is.
D.J.
Ezt tapasztalva Halász Gyula
és Röst János önkormányzati
képviselők az alábbi nyilatkozattal
fordultak a város hivatali- és
intézményvezetőihez.
A május 31-i közgyűlésen Marton
István polgármesterként sokadszor
szegte meg a törvények betartására
tett polgármesteri esküjét.
Szégyenletes, és elítélendő,
hogy ezt azokban a napirendi pontokban
tette, ahol a személye érintett
volt, megakadályozva ezzel,
hogy munkáltatója, a közgyűlés a
munkáltatói jogokat gyakorolja.
Nem kell ahhoz jogásznak lennie
senkinek sem, hogy tudja: aki
ahol dolgozik, ott az érintett nem
gátolhatja meg a munkáltatói jog
törvényes gyakorlását.
Marton István ezen törvénysértő
magatartása miatt a közgyűlésen
jelenlévő 23 képviselőből 20 képviselő
pártsemlegesen, azonnali lemondásra,
távozásra szólította fel
Marton Istvánt.
Az MSZP, FIDESZ, MSZDP,
SZDSZ és a Városvédők képviselőinek
a jelenlévő független képviselővel
együtt elegük lett Marton István permanens,
törvénysértő magatartásából.
Ez egyértelműen kifejezi Marton
István négy éves közéleti
ámokfutásáról kialakított közös
véleményüket, ami egybeesik a
kanizsai lakosság döntő többségének
véleményével.
(folytatás a 6. oldalon)
Kanizsa – A Marton-s 2010. június 3. sztori 5
Közgyűlésnek indult, bohózat lett belőle
Ne hajtsák végre
Marton törvénytelen
utasításait
Kanizsa – A Marton-s 6 sztori 2010. június 3.
(folytatás az 5. oldalról)
Felhívjuk az önkormányzat intézményeinek,
a gazdasági társaságainak,
a polgármesteri hivatal
vezetőinek, középvezetőinek,
dolgozóinak a figyelmét, hogy az
esetleges Marton István által kiadásra
kerülő törvénysértő utasításokat
(akár írásbeli, akár szóbeli)
ne hajtsák végre, azokról az
illetékesség szerinti személyt: alpolgármestert,
jegyzőt, az ÜJKB
elnökét azonnal tájékoztassák!
A közgyűlési cirkuszt megelégelve
huszonegy képviselő pártállástól
függetlenül azonnali hatálylyal
lemondásra szólította fel Marton
István polgármestert. A javaslathoz
aláírásával csatlakozott
Röst János, Bogár Ferenc, Tóth
László, Bárdosi Gábor, Bene Csaba,
Halász Gyula, Dr. Károlyi Attila,
Gyalókai Zoltán, Dr. Kolonics
Bálint, Tóth Nándor, Balogh László,
Szőlősi Márta, Bizzer András,
Jerausek István, Cseresnyés Péter,
Papp Nándor, Cserti Tibor, Karádi
Ferenc, Papp Ferenc, Dr. Csákai
Iván, Böröcz Zoltán.
A kézenfekvő megoldást nem támogatta
Bicsák Miklós, Horváth István,
Polai József. Dr. Fodor Csaba
nem volt jelen a közgyűlésen.
D.J.
Múlt heti lapszámunk olvasói
leveleinek egyike elnézés kérésre
szólította fel a Fideszt, amiért
Marton Istvánt jelölték polgármesternek.
Bene Csaba arra emlékeztette
olvasóinkat: Sajnáljuk,
hogy Marton István csak
erre képes, és azt is, hogy nem
tudott élni azzal a bizalommal,
amelyet 2006-ban a szavazóktól
megkapott. – fejezte ki a Fidesz
tavaly július 31-én, elismerve
hibáját.
Lapunk olvasói akkor nyári
szünetünk miatt nem olvashatták
e sorokat. Hétfőn Bene Csaba
frakcióvezető ismételten bocsánatot
kért a választóktól,
hogy négy éve Marton Istvánt
jelölték.
D.J.
A május 31-i szégyenletes közgyűléssel
kapcsolatban szeretnék
elmondani néhány gondolatot,
hogy a tisztelt kanizsai polgárok
tisztán lássák a helyzetet, és ne
tévessze meg őket azoknak a
képviselőknek a nyilatkozata,
akiket – és ez ismételten bebizonyosodott
– egyáltalán nem érdekel
Nagykanizsa sorsa, nem a városért
dolgoznak. Számukra az
én elmozdításom a legfontosabb.
– kezdi Marton István polgármester
a médiumokhoz eljuttatott
sajtónyilatkozatát.
A megtárgyalandó napirendi
pontok között szerepelt volna 150
új munkahely megteremtésének lehetősége,
intézményvezetők kinevezése,
gazdasági társaságok beszámolóinak
elfogadása, hogy „
csak” a legfontosabbakat említsem.
Ezek szerint a képviselők többségét
abszolút nem érdekli, hogy hogyan
vegyük fel a versenyt a munkanélküliség
ellen, vagy, hogy gyermekeink
intézményeiben a megfelelő
vezetés biztosítva legyen.
A két legnagyobb és legfontosabb
kérdés, a munkahelyteremtés
és az oktatás!
Én biztos vagyok abban, hogy a
polgárok átlátnak a szitán és teljesen
tisztában vannak azzal, attól,
hogy az esetleges többség törvénytelen
dolgot akar véghezvinni
– azáltal, hogy többen vannak – a
dolog még nem válik törvényessé.
Az alábbiakban leírtak bebizonyítják,
hogy bármit is mond bármelyik
képviselő, én törvényesen
jártam el:
A polgármesteri tisztség ellátásának
egyes kérdéseiről és az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról
szóló 1994. évi LXIV. törvény
(Pttv.) 13.§ (1) bekezdése
szerint a polgármesteri foglalkoztatási
jogviszonyra megfelelően
alkalmazni kell – egyebek mellett
– a köztisztviselők jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény (
Ktv.) 71.§ (2) bekezdését.
A Ktv. 71.§ (2) bekezdése kimondja,
hogy a közszolgálati
jogviszonyra a Munka Törvénykönyvéről
szóló 1992. évi
XXII. Törvény (Mt.) rendelkezéseit
– egyebek mellett – a
szabadság kiadása tekintetében
a következők szerint kell alkalmazni:
a 134. § (11) bekezdését,
135-140.§-át. Az Mt. ezen
szakaszai a szabadságra vonatkozásban
technikai elemeket
tartalmaznak, és nem utalnak
arra, hogyan kell a szabadságot
kiadni.
Ugyanakkor sem a Pttv., sem
pedig a Ktv. alapján nem kell alkalmazni
az Mt. 134.§ (1) bekezdését,
mely szerint a szabadság
kiadásának időpontját – a munkavállaló
meghallgatását követően
– a munkáltató határozza meg.
Az Mt. 3.§ (1) bekezdése szerint
a jogok gyakorlása és a kötelezettségek
teljesítése során a munkáltató
és a munkavállaló a jóhiszeműség
és a tisztesség követelményeinek
megfelelően, kölcsönösen köteles
eljárni.
A fentiek alapján tehát az Mt.
134. § (1) bekezdését, mely szerint
a szabadság kiadását a munkáltató
határozza meg, a polgármesterre
vonatkozóan nem lehet, és nem
kell alkalmazni.
Ugyanakkor az Mt. 3.§-ánam
foglaltaknak megfelelően a szabadság
kiadása tekintetében (is)
a polgármesternek és a képviselő-
testületnek, mint az Ötv. szerinti
munkáltatónak együtt kell
működni. Ennek megfelelően a
képviselő -testület a polgármestert
nem küldheti szabadságra,
hanem a szabadság kiadásáról,
illetve igénybevételéről a polgármesternek
és a képviselőtestületnek
jóhiszeműen eljárva,
kölcsönösen meg kell állapodni.
Azt – miként a közgyűlésen már
közöltem – nyomatékosan el szeretném
mondani, az igaztalanul támadó
vádak miatt, hogy a bent
maradó szabadságom után járó
pénzösszeget, egyesületeknek és
karitatív szervezeteknek fogom
felajánlani.
A következő közgyűlés időpontjáról
belátható időn belül természetesen
dönteni fogok.
Minden jóérzésű ember nyugalomra
és összefogásra, nemzeti
összefogásra vár, ahogy én is,
ami most már tényleg elvárható
lenne annak érdekében, hogy az
ország, és természetesen ezen belül
Nagykanizsa is fejlődni tudjon.
Ennek érdekében kérek minden
képviselőt – úgy gondolom
ezt sok ezer ember nevében teszem
–, hogy ne azon munkálkodjanak
folyamatosan, hogy
hogyan tegyenek minél többet
ellenem, hanem azon, hogy
konstruktív, építő ötleteikkel,
hogyan tudnák segíteni munkánkat,
és ezáltal városunk fejlődését!
A polgármester reagálása kapcsán
Fertig István és Karádi Ferenc
közös sajtótájékoztatót tartott.
Gondolataikat, amelyet szó szerint
közlünk, a Miért fél Marton
István? vezérfonalra fűzték fel.
Csak a tisztán látás érdekében
kényszerülünk annak közlésére,
hogy, jelenleg a nagykanizsai közgyűléseken
folyó botrány politizálás
nem érdeke a nagykanizsai Fidesz
szervezetének és egyetlen Fidesz
frakció tagnak sem.
Sajnáljuk és szégyelljük, azt a mérhetetlenül
arrogáns, kellemetlen
hangnemet, amelyet politikai ellenfeleikkel
szemben alkalmaznak azok,
akik abban érdekeltek, hogy minden
képviselőt, pártállástól függetlenül,
lejárassanak a városban. Ebbe a körbe
tartozik a polgármester korrupciót
emlegető számtalan kijelentése és sokat
sejttető megszólalása is. Nem kívánunk
ebbe a sorba beállni. Ez a
szemlélet a nagykanizsai FIDESZKDNP
szövetséghez, egy választási
győzelem után méltatlan lenne.
Méltatlan lenne az is, hogy Marton
István a korrupcióval és a
munkahelyteremtéssel kapcsolatos
„tucatvádjait” kommentáljuk, hiszen
ezekben az esetekben sem az
igazsághoz ragaszkodik, hanem a
saját érdekét szolgáló, másokat lejáratni
szándékozó, minden alapot
nélkülöző víziókról beszél.
Kérdések azért bennünk is felmerülnek.
Miért fél Marton István attól,
hogy a szabadságolása után, belelátnak
a képviselők az eddigi pénzügyi
folyamatokba? Miért fél Marton István
attól, hogy a város gazdasági,
fejlesztési elképzeléseibe bizottságok,
komoly szaktudással rendelkező
helyi erők is beleszólhassanak?
Miért fél Marton István attól, hogy
nem erőből, hanem a lakossággal
történő megegyezéssel döntsünk el
fejlesztéseket? Miért fél Marton István
attól, hogy kiderül az a tény,
hogy számtalan, a város vezetésére
nála nagyságrendekkel alkalmasabb
ember van a testületben, aki együtt
tud dolgozni a hivatalnokokkal és a
közgyűlés tagjaival? Ebben a helyzetben
a lemondása, vagy szabadságolása
segítene a városon.
Végül bejelentették: Péntek reggel
8 órára, négy bizottsági elnök
rendkívüli közgyűlés összehívását
kezdeményezte, a teljes elmaradt
közgyűlési napirendek megtárgyalása
érdekében.
Összpárti
mondjon le!
A Fidesz
bocsánatot kért
Marton István
tetteiért
Marton
tisztánlátást kér
Fidesz:
Mitől fél Marton?
Kanizsa – Szabad 2010. június 3. vélemény 7
A kanizsaujsag.hu internetes
portálon érdekes fejtegetést
találtam Nagykanizsa elmúlt
húsz évéről.
Az írást Röst János jegyezte, aki
sajátos szemszögből nézve elemzi
a helyi politikai életet 1990-től.
Igyekszik a szerző objektív, valós
képet festeni az elmúlt 20 évről, de
hogyan lehetne elvárni attól a személytől
egy ilyen véleményt, aki
maga is szereplője, alakítója volt a
történéseknek. Azok a megállapítások,
amelyek vitathatatlanul
megtörténtek ebben az időszakban,
elfogadhatók alapként, de a
levont konzekvenciák, következtetések
egy része sántít, hogy egész
finoman fogalmazzak.
Marton István negatív szerepe
például megkérdőjelezhetetlen. őt
talán egy szemétdomb tetején tudnám
elképzelni, ahol miden reggel
kukorékol egy jó nagyot és utána
szétkaparja az alatta lévő halmot,
hátha ő találja meg a kiskakas gyémánt
fél krajcárját, amivel aztán
zsarolhatja a török császárt.
A Litter-Röst korszak már nem
ilyen egyértelműen pozitív megítélésű,
mint ahogy olvasható a
szerző páholyából nézve, mert akkor
a választók kórusban követelnék
vissza őket, amire azonban
még halvány utalások sem látszanak
Nagykanizsa közterein. A
város adósság állománya is jelentősen
megnövekedett ebben az
időben, amit Röst János szerényen
elhallgat.
Az írás abból a szempontból viszont
kifejezetten jó, hogy a húsz
év tanulságaként megállapítsuk;
csak egy kormánypárti, jelentős
többséggel rendelkező testület tud
hatékony lenni a város fejlődése
érdekében. Minden más megoldás
kedvezhet ugyan a plurális, tagolt
demokráciának, de a konfliktusok
és a döntésképtelen helyzetek sokaságát
rejtené magában, mint eddig
is minden esetben.
Mindebből logikusan az a következtetés
vonható le a nagykanizsaiak
számára is, hogy erős,
egységesen gondolkodó, lehetőleg
kormánypárti testület kell a város
élére a sikeres érdekérvényesítés
érdekében.
A választásra jelölt polgármester
és a képviselők személye,
hovatartozása azért lényeges
szempont, hogy a többség azonos
pártállású helyi politikus lehessen
a következő ciklusban. Ebben az
esetben, várhatóan nem veszekedések
és cirkuszi jelenetek fogják
jellemezni a közgyűléseket, hanem
a bizottsági szakaszban lezajló viták
és a jól előkészített, gyors döntések.
Ezt az egyszerű tényt Zalaegerszegen
már évek óta felismerték
és a gyakorlatban is alkalmazzák
a választók.
Azt, hogy ebbe az elképzelt, ideális
összetételű testületbe kit szavaznak
majd Nagykanizsa polgárai
a polgármesteri székbe és a
képviselők közé, nehéz előre megjósolni,
de Röst János utolsó szavait
azt hiszem készpénznek vehetjük.
Nem Marton István és társai
a favoritok 2010-ben ebben a
délnyugati városban.
www.bakkker.hu
Talán akkor jellemeznénk helyesen
Röst János múlt számukban
megjelent írását, ha azt írnánk,
hiánypótló összefoglalást
sikerült papírra vetnie az elmúlt
húsz esztendő kanizsai politikai
palettájáról. Gyorsan tegyük hozzá,
ilyen velősen és tételesen
rendbe szedve az ismereteket,
nem sokszor teszik meg a dél-zalai
városban. Erre szokták azt
mondani, európai fejlettebbik, angolszász
része azért tart ott ahol,
mert az írásbeliség kialakulása, a
megtörténtek dokumentálása és
annak érthető szinten történő közlése
jóval korábbra tehető, mint
másutt – aminek nagyban köszönhető,
miért is letisztultabbak arrafelé
a különböző viszonyok. Röst
János ezzel az írásával kioltotta
azon negatív vélemények egy részét,
melyek nemrégiben megjelent
kiadványa kapcsán láttak
napvilágot. S írásával kapcsolatosan
még az is megbocsátható,
hogy SZDSZ-es elfogultságát korántsem
sikerült sorai között mindig
levetkőznie…
Név és cím a Szerkesztőségben
Kocsmai beszólásra emlékeztető
fenyegetést engedett meg magának
Zagyva György jobbikos honatya
minap a Tisztelt Házban:
(folytatás a 8. oldalon)
Elemezzünk
egy kicsit mi is!
Nem volt kár
a sorokért Egy szóra a hóra
8 Kanizsa – Szabad vélemény 2010. június 3.
VIVERE Alapítvány
8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 9
Eredmény levezetés: 2009.12.30. Ft
Támogfatás, adomány bevétel 67 000
SZJA 1% bevétel 223 857
NCA támogatás bevétele 213 500
Pénzügyi műveletek bevétele
(kamat,árfolyamnyereség, stb.) 516 433
Bevételek összesen: 1 020 790
Cél szerinti kiadások 1 488 638
Adott támogatások (Vívó Szakosztály) 1 488 638
Egyéb cél szerinti kiadások -
Egyéb kiadások 324 345
Anyagköltsdég (irodaszer) 49 075
Igénybevett szolg.
(hirdetés, internet, könyvelési szolg.) 151 030
Bankköltség 18 268
Árfolyamveszteség 6 972
Értékcsökkenés 99 000
Kiadások összesen: 1 812 983
BEVÉTEL-KIADÁS -792 193
Vagyonkimutatás: 2009.12.31.Ft
Befektetett eszközök 77 901
Értékpapírok (beszerzési értéken) 6 181 896
OTP folyószámla 522 222
MKB folyószámla 1 089
Értékpapír elszámolási számla 26 005
ÖSSZESEN: 6 809 113
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti az alábbi ingatlanát:
Hrsz.: 4378/29. Helye: Nagykanizsa Ipari Parkban. Kikiáltási ár: 56.520.000
Ft + áfa. Versenytárgyalások időpontjai: július 1., július 8. 10.00 óra.
Az ingatlan az Ipari Park területén a 74 sz. út mellett helyezkedik el, nevezetesen
a Nagykanizsa belterület 4378/29 hrsz-ú, 1.4833 m2 nagyságú "kivett
beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan. A terület a 4378/12 hrsz.-ú útról
megközelíthető. Közműcsatlakozások adottak. A felmerülő közműigényeket a
szolgáltatókkal illetve az Önkormányzattal egyeztetni kell, illetve részükre a
közműrákötési hozzájárulásokat a mindenkori hatályos kormány-önkormányzati
rendeletek szerint kell megfizetni.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató
Zrt. (Ipari Park) 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21. tárgyalója.
Érdeklődni a fenti címen és a következő telefonszámokon lehet:
+36306932448 és +36 93536365
Nyilvános versenytárgyalás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője pályázatot hirdet a Polgármesteri
Hivatalban az alábbi köztisztviselői állások betöltésére
1. Gazdálkodási Osztályon pénzügyi osztályvezető-helyettes
(benyújtási határidő: 2010. június 18.)
2. Szociális Osztályon szociális ügyintéző (benyújtási határidő: 2010. június 18.)
3. Művelődési és Sport Osztályon oktatási ügyintéző (benyújtási határidő:
2010. június 18.)
4. Építéshatósági Osztályon építésügyi ügyintéző (benyújtási határidő: 2010.
június 18.)
5. Titkárságon jogi ügyintéző (benyújtási határidő: 2010. június 18.)
6. Pályázati Irodában pályázati ügyintéző (benyújtási határidő: 2010. június 15.)
A pályázati feltételekben törvényi változás miatt az alábbiak szerint módosítás
történt: a közigazgatási versenyvizsga, mint pályázati feltétel megszűnt.
A módosított részletes pályázati hirdetmények a www.kszk.gov.hu és a
www.nagykanizsa.hu honlapokon tekinthetők meg.
Köztisztviselői állások a hivatalban
(folytatás a 7. oldalról)
– Na, ezt majd a folyosón megbeszéljük!
– fordult a fideszes képviselő
felé. A vélemény szabadságának
korlátozása azonban egyáltalán
nem új jelenség részükről.
… a Jobbik televíziónak tekinti
az internetet, s ezért egyoldalú
„társalgást” folytat közönségével.
Egy jobbikos elolvashatja a Kuruc.
info írásait, végigböngészheti
a Barikád online kiadását, és kész,
hogy ő is véleményt nyilvánítson,
arra egyáltalán nincs lehetősége: a
cikkekhez nem lehet hozzászólni,
fórum pedig egyik helyen sem
üzemel. – tette szóvá, már egy hónappal
a választás előtt a Heti Válasz
publicistája, Dévényi István.
Méltán érezhette úgy, erre a jelenségre
a Pofa be! cím a legtalálóbb.
Nekünk, a Kanizsa olvasóinak
szerencsénk van. Nem árult zsákbamacskát
a Jobbik, mi már decemberben
megízlelhettük, mire
számíthatunk tőlük. Elnökük, Zakó
László Figyeljen rám Papp János!
című ingerült levelében e sorok
íróját megpróbálta elhallgattatni.
Marton Istvánt védte a szabad
véleménnyel szemben. Hazugságba
próbálta keverni városunk
evangélikus lelkészét is. Szokolay
Sándor kanizsai hallgatóságának
pedig megszabta volna, mire szabad
emlékeznie a zeneszerző előadásából.
A Jobbikról mondott,
temperamentumos, elítélő szavaira
például nem.
Az azóta a történelem szemétdombjára
került miniszterelnök
próbálkozott szemkilövetéssel,
kardlapozással, könnygázzal, sorolhatnám.
Végül mégis a vélemény
szabadsága söpörte el őt.
Kíváncsi vagyok, hogyan élik
meg a Jobbik hajdani szavazói,
hogy vezetőik volt ellenfelük
szemléletét veszik át?
Papp János
Tisztelt Dóró János Úr!
A Trák kiállítással kapcsolatosan
megjelent cikk (csomagolás
és portéka) után megtekintettem
az anyagot, és valóban az ön által
leírtakat tapasztaltam. Az ezután
következett pengeváltások, illetve
a médiában megjelent közlések
után mint kanizsai adófizető
polgárt az igazság megismerése
elindított az ezzel kapcsolatos
infók begyűjtésére. Szeretném
megosztani a számomra ismerté
vált anyagot, aminek a hitelessége
szerintem 80-90 %, ezt ellenőrizni
lehet.
1. A kiállítás valós költsége minimum
25.000.000 Ft. Számlák,
bizonylatok, polgármesteri hivatal
ellenjegyzései, stb.
2. Állófogadás (a mai gazdasági
helyzetben) közel 500.000 Ft.
3. A legnagyobb marhaság az a
nyilatkozat, hogy ez nem az adófizetők
pénzét terheli. Amit tettek
minimum hűtlen kezelés (számviteli
szakember véleménye).
4. Kik és hányszor utaztak ezzel
kapcsolatban Kazanlakba és milyen
feladattal, tekintve, hogy sok
millió forintért volt megbízva erre
szakosodott cég.
5. A médiával való kapcsolattartás
és ennek költségei (nagyobb
összegről hallani).
6. A látogatottságot ne tévesszük
össze a kanizsai oktatási intézmények
szinte kötelezően elvárt látogatóival.
Bevétel alapján lehet számolni.
7. A képviselők, amikor a kiállításra
szavaztak, annak tudatában
tették, hogy sok-sok értékes aranytárgy
és majdnem kamionnyi
anyag érkezik majd. Ötletelés volt
még részükre, csatlakozhatunk ezzel
Pécs kulturális főváros rendezvényeihez,
és fellendítve a turizmust
a szomszédos országokból.
Ezen információk birtokában
még jobban felháborodtam, amikor
olvastam a Kanizsa Hetilap
május 13. számában (sárgaréz másolat).
Utolsóként a drága golyóálló
vitrinek későbbi sorsa (lehetett
volna bérelni). Az élőerős 24 órás
őrzés védelem kiadásai a technikai
védelem mellé.
Tisztelettel:
a Kanizsai Polgár
és informátorai
Köszönettel vesszük, hogy meglátásainkat
alátámasztandó védelmébe
vette lapunkat. Noha több hónapja
bírjuk Marton István elszámolási
ígéretét, mi sem várunk tétlenül.
Ötleteit, hogy milyen számlákat,
szerződéseket keressünk, örömmel
vettük. Reméljük, mielőbb olvasóink
elé tárhatjuk a tényeket. Addig
is valljuk, ne akarjon múzeumnak
látszani, ami nem az. Az ilyen funkciózavar
láthatóan több kárt okoz,
mint hasznot. A folyamatos öndicséret
helyett egy őszinte beismerés
bizonyosan sokat emelne az eddig
ugyancsak megtépázott hírnéven.
Dóró János
Még mindig
a Trák kiállítás
Tisztelt oknyomozó
Kanizsai Polgár!
Kanizsa – Gyermekna2010. június 3. p 9
A Nemzetközi Gyermeknapot
a világ számos országában tartják
számon. Az ünnepet először
Törökországban tartották meg
1921-ben, majd később a genfi
Gyermekjóléti Konferencián
1925-ben.
Az ENSZ közgyűlése 1954-ben
javasolta, hogy minden országban
tartsák meg az Egyetemes Gyermeknapot.
A Nemzetközi Demokratikus
Nőszövetség 1949 novemberi
határozata alapján, 1950 óta
május utolsó vasárnapján ünnepeljük
a Nemzetközi Gyermeknapot.
Célja, hogy felhívja a figyelmet a
gyerekek jogaira, sajátos világukra.
A kanizsai kis- és nagy gyermekeket
számtalan érdekes program
várta vasárnap kora délutántól a
Thúry téri játszótéren.
A színpadon zajló zenés műsorokkal
egyidőben a Gyermekvarázs
Alapítvány Játszóháza az apróságok
figyelmét kötötte le. A nagyobb
gyerkőcök kedvükre ugrándozhattak
a légvárakban, csúszhattak-
mászhattak az óriáscsúszdán,
ezen kívül rodeobika, körhinta,
kézműves sor, horgászat, arcfestés,
célbadobás, rajzverseny, tűzoltóautó,
bohócműsor fokozta az izgalmakat.
Mégsem volt felhőtlen a
nap, zápor és jégeső zavarta meg
az önfeledt perceket, a szórakozást.
A Hevesi Sándor Általános Iskola
galériájában az alsó tagozatos
gyermekek vidám munkáiból
válogattak össze egy óriás csokorra
valót az őket tanító pedagógusok.
A kiállító „művészek” a rajzórák,
rajszakkörök és szabadidős
foglalkozásaik során kóstolgatják
a grafika, az akvarell- és pasztellfestészet,
a montázs, a papírmunkák,
a mozaikok, a kerámiák készítésének,
a szobrászkodásnak
ízeit.
Az intézmény diákjai szívesen
próbálják ki tehetségüket a képzőművészet
minden műfajában, de
különösen azokban, amelyekkel
iskolájuk galériájában találkoznak
a tanév során. Nagy öröm és megtiszteltetés
mindegyikük számára,
hogy ugyanott láthatják munkáikat
szüleik, rokonaik, társaik, ismerőseik,
ahol más napokon neves magyar
és külföldi művészek mutatták
be kiállításaikat. A gyermekalkotások
június 16-áig tekinthetők
meg, iskolanapokon 8-16 óra között.
Számtalan programmal várta az
óvodásokat és a kisiskolásokat a
Vababa Művészeti Iskola. A Gyerek
még az idő című kiállítás alaptémája
az idő, az időhöz, az időtlenséghez
való gyermeki viszonyulás,
ennek megjelenése a tárgyi
világban, hétköznapi kultúrában, a
tárgyi világot alakító alkotómunkában.
Azoknak a nyomoknak a
felmutatása, amiken keresztül láthatóvá
válik az időbeliség megjelenése
a gyermeki világokban, alkotásokban.
A kiállítás terében
múzeumpedagógusok, pedagógusok
és előadóművészek várták a
gyerekcsoportokat előre egyeztetett
időpontokban, közös időjátékra.
A Képzőművészetek Házában
Időjáték – avagy Hétpróbás Nagyokos
János története és pokoljárása
című vásári bábmisztériumot csodálták
és izgulták végig a gyerkőcök.
Pályi János bábelőadását Kovács
Márton kísérte végig muzsikával.
A történet szerint az alvilágból
Lucifer irányításával elveszik az
időtorony lakóinak idejét. Már
mindenki elköltözött, csak Hétpróbás
Jancsi fog ki a pokolbéli praktikákon.
őt nem lehet zavarni, neki
nincsenek rossz álmai. Egy befoghatatlan
szájú fickó, aki akármelyikünk
lehetne: móresre tanítja
a hatalmaskodó házmestert, a tudálékos
doktort, vagy a faragatlan
rendőrt. Még zsémbelő feleségét is
meg tudja fékezni. Végül maga az
alvilági úr lép közbe és ragadja el
a gyermekét, Janikát. Ekkor János
nem tehet mást, elindul, hogy
megkeresse a kisfiát, pokolra száll
tehát, és sorra eltángálja az alvilági
szörnyeket, Lucifert és végül
magát a Halált is megtáncoltatja.
Május utolsó vasárnapja, hagyományosan
a gyermekeké. A
nagykanizsai Kőrösi Csoma Sándor
Általános Iskola ennek jegyében,
május 28-án, pénteken egy
kitűnő hangulatú gyermeknappal
örvendeztette meg tanulóit. A
programok közt mászófal,
ugrálóvár, rendőrségi kutyabemutató
és játszóház szerepelt, amelyeket
minden tanuló örömmel
próbált ki. A meglepetésként kapott
fagyi csak fokozta a remek
hangulatot.
Gyermeknap – móka, kacagás minden mennyiségben
Gyönyörű
gyermekrajzok
Gyerek még az idő
Kőrösis örömök
Kanizsa 10 – Hasznos 2010. június 3.
Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és
Közművelődési Nonprofit Kft.
8800 Nagykanizsa, Király u. 47. (Tel/fax: 93/516-796)
Közhasznúsági jelentés 2009. évről
Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 2009. év
Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 2009. év
Cél szerinti juttatás nem volt.
Sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 64 459 68 584
2. B. Vállalkozási célú tevékenység bevétele - 716
3. C. Összes bevétel (A+B) 64 459 69 300
4. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 67 497 68 345
5. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai - -
6. F. Összes ráfordítás (D+E) 67 497 68 345
7. G. Adózás előtti vállalkozási eredmény - 716
8. H. Adófizetési kötelezettség - -
9. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) - 716
10. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) - 3 038 239
11. K. Mérleg szerinti eredmény - 3 038 955
01. A. Befektetett eszközök 851 540
02. I. Immateriális javak - -
04. II. Tárgyi eszköz 851 540
09. B. Forgóeszközök 6 750 24 092
11. II. Követelések 877 1 389
16. IV. Pénzeszköz 5 873 22 703
17. C. Aktív időbeli elhatárolások 13 183 10 572
18. Eszközök összesen 20 784 35 204
19. D. Saját tőke 5 508 6 463
20. I. Jegyzett tőke 5 000 5 000
23. III. Tőketartalék 122 122
24. IV. Eredménytartalék 3 424 386
25. V. Lekötött tartalék - -
29. VII. Mérleg szerinti eredmény - 3 038 955
31. F. Kötelezettségek 14 167 27 880
34. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 14 167 27 880
37. G. Passzív időbeli elhatárolások 1 109 861
38. Források összesen 20 784 35 204
Veszélyeshulladék-gyűjtési akció 2010.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Társaságunk veszélyeshulladék-gyűjtési akciót szervez az alábbi
időpontokban és helyszíneken:
1. június 4. 13.30 - 13.40 Kisfakos, buszmegálló
2. június 4. 13.50 - 14.00 Bagola, buszforduló
3. június 4. 14.15 - 14.40 Sánc, posta előtti buszmegálló
4. június 4. 14.55 - 15.20 Katonarét, Táncsics tér
5. június 4. 15.30 - 16.10 Hevesi u. ABC
6. június 4. 16.20 - 16.50 Zemplén u. ABC mögött
7. június 4. 17.00 - 17.30 Rózsa u. kispiac
8. június 4. 17.40 - 18.10 Kazinczy u.
9. június 4. 18.25 - 18.40 Alsótemplom előtti parkoló
10. június 5. 08.00 - 08.40 Palin, Szálfa u.
11. június 5. 08.50 - 09.20 Napraforgó tér
12. június 5. 09.35 - 10.00 Petőfi u. - Honvéd u. sarok
13. június 5. 11.30 - 12.30 Kiskanizsa, Templom tér
14. június 5. 12.45 - 12.55 Bajcsa, Polgármesteri Hivatal
15. június 5. 13.10 - 13.20 Nagyrác utcai (volt) Iskola
16. június 5. 13.40 - 14.10 HSMK parkoló
17. június 5. 14.20 - 14.50 Miklósfa, ABC
18. június 5. 15.00 - 15.30 Olaj ABC
Via Kanizsa Nonprofit Zrt.
A Jogpont Hálózat május 27-
ei sajtótájékoztatóján munkajogi
kérdésekben kaphattak felvilágosítást
az érdeklődők az Erzsébet
téren. A jogi tanácsadás
teljesen ingyenes és bárki felkeresheti
a kanizsai irodát.
Sokan várakoztak a hálózat információs
sátra előtt, ahol a megnyitót
követően egészen öt óráig lehetett
igénybe venni a tanácsadást.
Simon Annamária projektmenedzsertől
megtudtuk, 2009 februárjában
indult útjára Uniós támogatással
a díjmentes jogi- és információs
szolgáltatás. ANyugat-Dunántúli
Jogpont Hálózat huszonegy
irodával rendelkezik, ahol képzett
ügyvédektől kaphatnak segítséget a
rászorulók. A régió irodáit eddig
több, mint négyezer ügyfél kereste
fel, ami azt jelenti, ez év márciusáig
huszonháromezer tanácsot
adtak a hozzájuk fordulóknak.
A tapasztalatok szerint nagy az
igény a segítségre, amit mindennapi
munkájuk során is tapasztalnak.
Amunkavállalók többsége tájékozatlan
a jogi kérdésekben. A
legtöbb probléma forrása, hogy a
munkavállalók nem tudják értelmezni
a munkaszerződést, vagy
csak a munkabérre vonatkozó
részt olvassák el. Gyakori gond,
hogy a munkáltató sokszor teljesen
jogellenesen mond fel a munkavállalónak,
pedig köteles ezt
megindokolni és írásba foglalni –
tájékoztatta lapunkat Simon Annamária.
Megtudtuk továbbá, hogy
nem csak a munkavállalóknak segítenek,
hanem munkáltatókat, sőt
vállalkozókat is várnak.
A Jogpont Hálózat Nagykanizsán
a Sugár utca 28. alatt, a Magyar
Vöröskereszt épületében működtet
irodát, ahol keddenként
tudják fogadni az ügyfeleket.
Bazsóné Dr. Hajnalka Adrienn elmondta,
egy alkalommal átlagosan
tíz ügyfél fordul meg az irodában.
A személyes segítségnyújtáson
felül ingyenesen elvihető Jogpont
kiadvánnyal is segítik a tájékozódást,
részletesen leírják a
munkavállalásra, szerződésre illetve
felmondásra vonatkozó alapvető
tudnivalókat.
Z.A
.
Jogos
a Jogpont
Kanizsa 2010. június 3. – Városháza 11
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti az alábbi ingatlanát:
Az eladó ingatlan:Nagykanizsa, Bartók B. u. 1., Hrsz: 3071. Tízemeletes lakóépület,
mellette orvosi rendelő. A telek mérete 673 m2
Kikiáltási ár: 59.000.000 Ft + áfa, ebből: a lakóépület és hidroforház
47.000.000 Ft tárgyi áfa-mentes, orvosi rendelő: 12.000.000 Ft + áfa.
Versenytárgyalás ideje: 2010. június 14. 10 órakor, eredménytelenség esetén
2010. szeptember 6. 10 órakor, valamint minden ezt követő hétfő 10 órakor.
Helye: Nagykanizsa, Garay u. 21. (Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. irodaháza,
I. emeleti tárgyaló.)
Az ingatlan főbb jellemzői: 1969-ben épített, előre gyártott és helyben öntött
vasbeton váz-és födémszerkezetű, blokktégla kitöltő falas tízemeletes, eredetileg
48 lakásos lakóépület, mellette lévő földszintes épületben 2 db orvosi rendelő
van kialakítva. A lakóépületben jelenleg 36 db 1 szoba komfortos, egyenként
kb. 30 m2 alapterületű garzonlakás, 10 db 41 m2 alapterületű másfélszobás
lakás, 1 db 67 m2 alapterületű 2,5 szobás lakás, és egy 29 m2 alapterületű -
lakásból átalakított - raktár található.
Az orvosi rendelők mérete összesen kb. 150 m2 . 25 m2 területű helyiségcsoport
(előtér, közlekedő, wc, kazánház, tornác, és szeméttároló) közös használatú.
Az orvosi rendelő épülete, és a tízemeletes lakóépület között egy 40 m2 területű
hidroforház áll, ami eredetileg a tízemeletes épület vízellátására készült.
Az épületek állapota: Teljes felújítás szükséges. Az állapotról, feltárt hibákról
szakértői vélemények állnak rendelkezésre. A szakértői véleményekbe, mérési
jelentésekbe, továbbá az ingatlan egyéb adatait tartalmazó irataiba az érdeklődők
részére a betekintés, másolás lehetősége biztosítva van. A lakásokból
a szerelvények el vannak távolítva, az ingatlan felújítás nélkül használatra nem
alkalmas.
A versenytárgyalás, értékesítés főbb elvei Nagykanizsa M. J. Város Önkormányzata
Vagyongazdálkodásának rendjéről szóló 3/2009 (II.11.) számú önkormányzati
rendelete (Vagyonrendelet) 1. számú melléklete II. pontjában rögzített
szabályok szerint történik. (A hivatkozott rendelet a www.nagykanizsa.hu
weblapon megtalálható, vagy a polgármesteri hivatalban megtekinthető.)
A vevőt az ingatlanon 3 éven belül felújítási kötelezettség terheli. Amennyiben
a felújítási kötelezettséget az előírt határidőre nem teljesíti, akkor a liciten
elnyert vételár 25%-át meghiúsulási kötbérként az eladó részére meg kell fizetnie.
A vételár megfizetése részben vagy egészben megfelelő értékű, Nagykanizsa
közigazgatási területén belül fekvő cserelakások 3 éven belüli rendelkezésre
bocsátásával is történhet. Az eladó a vételár teljes kiegyenlítéséig az ingatlanon
a tulajdonjogát fenntartja.
Érdeklődni lehet a kiírónál: személyesen a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató Zrt. Garay utca 21. szám alatti irodaházában (Ipari Park), telefonon
a 93/311-241 vagy 93/314-078 telefonszámon, a 16-os melléken.
Versenytárgyalás - Bartók B. u. 1.
Az elmúlt időszak szélsőséges időjárása és annak következményeként keletkező
árvíz sok embert tett tönkre. Leginkább hazánk legszegényebb települései
kerültek nehéz helyzetbe, akiknek se biztosításuk, se tartalékaik nincsenek,
hogy helyreállítsák a károkat.
A híradásokból látjuk, hogy milyen súlyos a helyzet és mennyire szükség
van a segítségre. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében kérem
Önt, segítsen az edelényi árvíz sújtotta családoknak!
A pénzadományokat az alábbi számlaszámra várjuk:
14100134-92660049-98000003
Köszönettel: Marton István Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere
Felhívás az edelényi árvízkárosultak
megsegítésére!
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16 órától 17 óráig a Batthyány
Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/204-0865,
balogh.laszlo61@chello.hu
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap első hétfőjén 17 órától 19 óráig a kenyérgyári PERGO
lottózóban (Kinizsi u. 95. ).
Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Garay, űrhajós, Hársfa, Ifjúság
utca lakói) önkormányzati képviselője 2010. június 2-án, szerdán 16 órától
17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzőgyártó irodában.
Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára
tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.
Horváth István a 8. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart 2010. június 2-án (szerdán) 18 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában.
Karádi Ferenc a 13. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap második keddjén 18 órától a miklósfai Mindenki
Házában, ugyanazon a napon 16 órától a ligetvárosi óvodában. Tóth Nándor, a
14. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden
hónap első hétfőjén 18 órától a Móricz Zsigmond Művelődési Házban.
Dr. Károlyi Attila a 6. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap második szerdáján 17 órától a Kőrösi Cs. Sándor
Általános Iskolában.
Képviselői fogadóórák
Tisztelt Választópolgárok!
Azon választópolgároknak, akik a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló
törvényben meghatározott (bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német, örmény,
román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) kisebbséghez tartoznak, 2010. őszén
ismét lehetősége lesz részt venni a helyi önkormányzati választásokkal azonos napon
megtartásra kerülő települési kisebbségi önkormányzati választáson.
Választójog a nemzeti és etnikai kisebbségek települési önkormányzati
képviselőinek választásán
Atelepülési kisebbségi önkormányzati választáson az a polgár szavazhat, aki
a fent felsorolt 13 kisebbség egyikéhez tartozik és a kisebbséghez tartozását
nyilatkozatával vállalja, 2010. október 1. napjáig nagykorúvá váló magyar állampolgár,
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választójoggal
rendelkezik, szerepel a kisebbségi választói jegyzékben. Az említett
feltételeknek meg kell felelnie a jelöltként indulni kívánó személynek is.
A kisebbségi választói jegyzék
A kisebbségi választói jegyzékbe való felvételt 2010. július 15. napján 16,00
óráig lehet kérni a választópolgár lakóhelye szerinti település jegyzőjétől a postán
megküldött, vagy a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthető kérelemnyomtatványon.
A nagykanizsai lakóhellyel rendelkező választópolgárok a kérelmet
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Erzsébet tér 7.
és Eötvös tér 16. szám alatt épületének portáján elhelyezett gyűjtőládába dobhatják
be, vagy levél útján juttathatják el a jegyzőhöz. A kérelmet postai úton a
következő címre küldhetik: Helyi Választási Iroda 8800 Nagykanizsa, Eötvös
tér 16. (A levélnek július 15-ig meg kell érkeznie.)
A választópolgár felvételét csak egy kisebbség választói jegyzékére kérheti,
ellenkező esetben valamennyi kérelme érvénytelen. A kérelem érvényességének
és hitelességének elengedhetetlen feltétele a saját kezű aláírás. A nevének
saját kezű aláírására képtelen polgár a kérelem-nyomtatványt a választási iroda
vezetője, tagja, vagy közjegyző előtt láthatja el kézjegyével. Ha olyan kérelem
kerül benyújtásra, melyen az aláírásra szolgáló helyen nem aláírás, hanem bármely
más kézjegy található, a helyi választási iroda vezetője nyilatkozattételre
hívja fel a nyomtatványban feltüntetett polgárt.
Ajegyző július 15-ig dönt a kérelmező kisebbségi választói jegyzékbe vételéről.
Azt a választópolgárt, aki a kérelemnyomtatványt hiánytalanul kitölti, továbbá magyar
állampolgársággal, és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán
választójoggal rendelkezik, a jegyző felveszi az adott kisebbség választói
jegyzékébe. A kisebbségi választói jegyzék - a számadatok kivételével - nem nyilvános,
abba csak a választási iroda, a választási bizottság és a bíróság tekinthet bele feladatainak
végrehajtása érdekében. Akisebbségi választói jegyzék a szavazás eredményének
jogerőssé válását követően haladéktalanul megsemmisítésre kerül.
A kisebbségi választói jegyzékkel kapcsolatos jogorvoslat
Ha a kisebbségi választói jegyzékbe való felvételt a jegyző megtagadja, erről a
kérelmezőt haladéktalanul értesíti. A kisebbségi választói jegyzékbe vételt megtagadó
döntés ellen a határozat kézhezvételét követő 3 napon belül lehet kifogást benyújtani
a határozatot hozó jegyzőhöz. Amennyiben a jegyző helyt ad a kifogásnak,
módosítja a kisebbségi választói jegyzéket. Ha a kifogásnak nem ad helyt, azt a beérkezését
követő napon automatikusan megküldi a helyi bíróságnak.
A választás kitűzése
Akisebbségi önkormányzati választást akkor tűzi ki a helyi választási bizottság,
ha a településen az adott kisebbség választói jegyzékében szereplő kisebbségi
választópolgárok száma a választás kitűzésének napján eléri a 30 főt.
Dr. Tuboly Marianna s.k.
Helyi Választási Iroda vezetője
Kisebbségi választói jegyzék
Kanizsa 12 – Színes 2010. június 3.
Az előadás családias hangulatban
tellett, ám a hallgatóság hálás
volt, és gyakori tapssal dicsérte a
kiváló szaxofon-szólókat és a
technikás dobrészeket. Nagykanizsán
már hagyománya van a
jazz zenének, kialakult egy jazzszerető
közönség, így bizonyára
tudják, hogy a Kanizsai Nemzetközi
Jazzfesztiválon már visszatérő
vendégnek számító Balázs
Elemér jazzdobos most játszott
először városunkban a HU-US
Quartettel.
– A formáció két new york-i tagjával
három éve döntöttünk úgy,
hogy együtt fogunk zenélni. Tim
Ries hozott Rolling Stones számokat,
ezeket dolgozta át jazzbe, és a
mai koncerten is játszunk négy
szerzeményt. Érdemes tudni Tim
Riesről, hogy olyan zenészekkel játszott
már együtt, mint John Patitucci
bőgős, vagy Jack De Johnette dobos
– mondta el lapunknak Balázs
Elemér, aki már huszonnégy éve
van a jazz szakmában.
A HU-US Quartet alkalmi felállás,
hiszen mindenkinek van saját
formációja, de a jazz olyan műfaj,
amelyben gyakran összejönnek
egyébként más-más együttesekben
játszó zenészek. Például a dobos
az országosan ismert Balázs
Elemér Groupban játszik hivatalosan.
– Norbert Marius basszusgitárossal
huszonhét évvel ezelőtt
együtt kezdtük zenei tanulmányainkat,
de Norbert elment New
Yorkba, aztán három évvel ezelőtt
találkoztunk újra és megbeszéltük,
hogy létrehozzuk a Quartetet. Tim
Riest egy brüsszeli versenyen ismertem
meg, aki csinált már két
olyan albumot, amin Rolling
Stones számokat adott elő jazz stílusban,
ehhez természetesen a
Rolling Stones is hozzájárult –
árulta el Balázs Elemér.
Ezzel a csapattal amúgy már
szerepeltek Milánóban és Vicenzában
is.
Egy órás játék után búcsúzott el
a csapat. A kanizsai előadás egy
nagyszabású turné negyedik állomása,
így május huszonhetedikén
Kaposváron játszottak, majd Hajdúböszörmény
következik, azután
pedig Budapesten a Jazzhíd fesztiválon
hallhatják őket a jazz szerelmesei.
Z.A.
Rolling Stones jazzbe ültetve
A Képzőművészetek Házának udvarán tartott koncertet a HU-US
Quartet. Az alkalmilag összeállt jazz formáció dobosa, Balázs Elemér
és Balázs József (zongora) két amerikai vendéggel, a Rolling Stones
együttesben játszó Tim Ries szaxofonossal, illetve Norbert Marius
basszusgitárossal szerepelt együtt.
Fotó: Ziegler Anita
Egy kattintás
weblapunkra, és naponta
friss híreket, tudósításokat,
riportokat olvashat.
Tekintse meg
KÉPGALÉRIÁNKAT, írjon
FÓRUMUNKBA, vagy adjon fel
INGYENES APRÓHIRDETÉST
(regisztrációhoz kötött)
www.kanizsaujsag.hu
Kanizsa 2010. június 3. – Ez+Az 13
Horoszkóp
Belső tüze nagyon heves, s ha a hangulatát
azonnal átsugározza a környezetére, könynyen
ki lehet számítani a végeredményt.
Gyakrabban készítsen hűsítő, illatos teákat
vendégeinek, családtagjainak.
Külsőleg békés természetű embernek tűnik,
időnként azonban az ellenkezőjével
lepi meg a környezetét. Fogékony az élet
szépségeire, értékel minden jót, éppen
ezért szeretik a társaságban.
Rendkívül jó hatással van önre a Merkúr,
és pozitív kisugárzását a munkahelyén is
érzékelik, Viseljen tarka ruhákat, vidámsága
családtagjaira is jó hatással lehet.
Párjával szemben legyen megértőbb.
A munkájában legyen átgondoltabb, mert
a kisebb figyelmetlenségekből nagyobb
galibák adódhatnak. Barátaival most több
időt tud tölteni, használja ki, hogy a hétvége
alkalmas lehet a flörtölésre is.
Szívesebben dolgozna egyedül, mint csapatban,
de higgye el, hogy sok segítséget
is kaphat munkatársaitól. Figyeljen a belső
hangjára, mert segítségével most nagyobb
eséllyel megtalálhatja partnerét.
Barátságos hangulatban lesz a következő
időszakban, és ez pozitívan hat a családi
kapcsolataira is. Vigyázzon, ne legyen
túl bizalmaskodó a munkahelyen, mert
könnyen válhat pletyka tárgyává.
Legszívesebben begubózna vagy kettesben
lenne a szerelmével, de ez mégsem tanácsos
most, mert barátainak szükségük lehet
önre. AVénusz lehetővé teszi az energikusabb
estéket, ezt érdemes kihasználnia.
A munkában nagyon hatékony és törekszik
a harmonikus légkör megteremtésére.
Marad energiája arra is, hogy elmenjen
egy romantikus vacsorára a párjával és
könnyebben tud beszélni a problémáiról.
Ne avatkozzon bele mások ügyeibe, inkább
saját magával foglalkozzon. AJupiter
segít nehéznek tűnő feladatokat is
megoldani, de csak akkor, ha nyitottabb
mások véleményére.
Fortuna kegyes lesz önhöz, és anyagi fellendülés
várható a közeljövőben. Próbálja
meglátni a lehetőségeket, de ne akarja
görcsösen a sikert. Lazuljon el, egy szakszerű
masszázs csodákat művelhet.
A saját feladatain kívül is képes lesz munkát
vállalni. Ne akarjon mindenáron bizonyítani,
mert a kapkodás közben hibázhat. Figyeljen
jobban a párjára, ha netán ő lesz feszültebb
hangulatban, megértőbben közelítsen hozzá.
A munkahelyi pletykákkal ne foglalkozzon
és ne adjon tovább semmit, mert
rosszul sülhetnek el a dolgok. Családtagjaitól
kérjen segítséget, ha egyedül nem
tud mindent elvégezni a háztartásban.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Elveszett?
Megtalálta?
Segíthetünk?
Kanizsa
Rádió
06/93/510-986
Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
BÉRLET
Kanizsa 14 – Apró 2010. június 3.
INGATLAN
Nk-án a Herman Ottó utca 2.
szám alatt 25 m2-es felújított, egyedi
gázas garzon eladó nagy pincetárolóval.
Érd.: 0630/620-5335
(7209K)
Nk-án Attila utcában 40 m2-es
földszinti, egyedi gázfűtéses szoba
+ konyha + fürdőszobás lakás eladó.
Irányár: 4,9 millió Ft. Érd.:
0630/4700-312 (7216K)
Nk-án az Olajtelepen Vécsey utcában
karbantartott, 78 m2-es családi
házrész pincével-padlással, 1185
m2 udvarral áron alul eladó. Érd.:
+3693/323-737, +3620/417-2075
(7151K)
Építési vállalkozók figyelem!
Ha a belvárosban (Hunyadi utca)
akar 700 m2-es, társasház építésére
alkalmas telket, hívjon! Érd.:
+3630/448-6072 vagy +3630/227-
3294 (7108K)
Palinban új építésű, alacsony
fenntartási költségű, 150 m2-es,
könnyűszerkezetes ház (3 szoba,
nagy nappali, amerikai konyha,
étkező) garázzsal 836 m2-es, szépen
parkosított telken, reális áron
eladó. Érd.: +3630/338-7179
(7173K)
Gyékényesen az „A” szektorban
közvetlenül a vízparton kétszintes
(40 m2 szintenként) nyaraló eladó.
(Víz, szennyvíz, villany.) Érd.:
+3630/227-3294 (7180K)
Kiskanizsa elején 65 m2-es, két
szoba + amerikai konyhás, teljesen
felújított, korszerű családi ház 1000
m2-es telekkel, nagyon jó áron, akár
kis lakás beszámításával is eladó.
Tel.: 0630/9015-222 (7237K)
Nk-án a Csányi utcában két szobás
házrész eladó, illetve életjáradékra
váltható. Érd.: 0620/556-
7662, 0693/333-948 (7239K)
Nk-án a Babóchay utcában nagy
kertes tulajdon 1/2 része eladó.
Érd.: 0620/556-7662, 0693/333-948
(7240K)
Nk-Kisfakoson 100 m2-es, kétszintes,
felújított családi ház térköves
udvarral, 1940 m2-es telken eladó.
Irányár: 12 millió Ft. Érd.:
0630/827-1966 (7241K)
Nk-án másfél szobás, 44 m2-es,
földszinti, felújított, gázas önkormányzati
városközeli lakásomat egy
szobás, gázas, szintén városközeli
önkormányzatira cserélném. Érd.:
0630/958-7390 (7242K)
Nk-án a Platán soron I. emeleti,
40 m2-es, másfél szobás, egyedi fűtéses,
karbantartott lakás eladó.
Érd.: 0693/313-686 (7244K)
Belváros szívében II. emeleti,
80 m2-es, három szobás, nagy erkélyes,
felújításra szoruló társasházi
lakás külön tárolóval, garázszsal
eladó. Érd.: 0620/499-7213
(7245K)
Eladó Nk-án, a Csótó központjában,
a buszmegállótól 200 méterre,
a Szőlőskert Fogadótól 50 méterre a
Bagolai hegyen 15 m2 tárolóval telek.
Víz, villany van. Érd.:
0630/511-4177 (7246K)
Nk-án a Csengery utcában 56
m2-es, kétszobás, egyedi gázas lakás
(Brigádoknak 8 főre elegendő fekvőhellyel)
albérletbe kiadó. Kaució
szükséges. Tel.: +3630/227-3294
(7096K)
Albérlet kiadó! Városközpontban
kétszobás, erkélyes, 54 m2-es,
1. emeleti, egyedi gázfűtéses lakás
hosszabb távra kiadó. Két hónap kaució
szükséges. Tel.: 0693/312-798,
0630/319-7662 (7229K)
Belvárosi zárt parkolóhelyek kiadók.
Érd.: +3630/481-2323
(7183K)
Belvárosi, két szobás, bútorozott,
egyedi fűtéses, felújított lakás igényesnek
kiadó. Kaució szükséges!
Tel.: 0630/369-5352 (7233K)
Keleti városrészben háromszobás
lakásban egy szoba részben bútorozottan
kiadó. Konyha, fürdő felszerelt.
Kábel Tv, Internet van. Érd.:
0630/847-8816 (7247K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat,
használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Érd.:
+3620/555-3014 (6430K)
Fémvázas polcok, állványzat
(0,8mx2mx2m) és 3 méteres gyári
satupad olcsón eladó. Érd.:
0620/9591-157 (7238K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy
nélkül is igénybe vehető.) Szolgáltatások:
alakformáló-, talp-, egyéb
masszázs, fényterápia, méregtelenítés,
stb. Hívásra házhoz is megyek.
Érdeklődni és bejelentkezni: a
+3630/481-2323 telefonszámon lehet
(6273K)
Masszázs! Reumatikus izületi
problémákra, vérkeringés harmonizálására,
stressz, feszültség okozta
izomcsomó letapadások oldására.
Időpont egyeztetés és bejelentkezés:
0630/540-6664 (7236K)
Fényre sötétedő és dioptriás
napszemüveg lencse akció 10-30% között
2010. június 30-ig
Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
GYORSÍTOTT
TANFOLYAM INDUL
2010.06.14-én 8 órakor délelőtti
2010.06.14-én 16 órakor délutáni
2010.06.24-én 8 órakor délelőtti
2010.06.24-én 16 órakor délutáni
előadásokkal személyautó, motor és
segédmotor kategóriákban
2010.06.16-án 16 órakor
C, D, C+E
2010.06.21-én 16 órakor
árufuvarozó és személyszállító GKI
(régi belföldi és nemzetközi
helyett)
Diákkedvezmény! Részletfizetés!
Ingyenes tankönyvkölcsönzés!
Üdülési csekket elfogadunk!
LAMINÁLT PADLÓ VÁSÁR
a Áruházban!
- 8 mm-es C31 szürke 990 Ft/m2
- 9,5 mm-es C32 sötét tölgy 1592 Ft/m2
- 7 mm-es és 8 mm-es kifutó színek és kisebb mennyiségek
990 Ft/m2 és 1490 Ft/m2-es áron
Ajándék alátétfóliával amíg a készlet tart!
Nagykanizsa, Récsei u. 19. Tel.: 06-93/323-118
Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig 8-18 óráig,
szombaton 8-13 óráig
Kanizsa 2010. június 3. – Sport 15
… 20 esztendeje: június 9-én
következett el a nagy nap a női
kézilabda NB I B-ben, a 24. fordulóban
Nagykanizsai Olajbányász
SE (2.) – Lőrinci Fonó (9.)
30-17, ezzel biztossá vált két
mérkőzéssel a zárás előtt, hogy a
kanizsaiak az NB I-ben folytathatják.
A 300 néző előtt így állt
fel a feljutó csapat: Skrach –
Gombor 2, Siti 5, Pethő 1, Juhász
5, Mátyás 12, Búza 4. Csere: Böjti
(kapus), Szőkéné 1, Ivanics,
Kötő, Vass. edző: Jéki Zoltán. Juhász
Irén csapatkapitány így nyilatkozott
a találkozót követően:
„Szerintem mi csodát műveltünk.
a bajnokság előtt reménykedtünk,
hogy nem esünk ki, most pedig itt
a ragyogó siker.” A labdarúgó NB
II Nyugati csoportjának záró körében
Szekszárd (5.) – Olajbányász
(Fuisz, Vidos) 4-2, s az
idény után a ZTE-hez távozó Madár
Gábor edzővel a gárda tizenegyedik
lett. Az NB III-ban MÁV
NTE (8., g: Kém, Bernáth) –
Motim TE (4.) 2-1. Az ülőröplabdásoknál
második lett a Hamburger
SK (edző: Czvetkó Tamás).
Az atlétika IV. korcsoportos országos
diákolimpiai döntőben
Jassó Anikó (Mező Gimnázium)
100 m-en második, 200 m-en harmadik
lett.
… 15 esztendeje: a futball NB
I 28. fordulójában UTE-Novabau
(2.) – Olajbányász (16.) 1-0. A
megyei I. osztályban bajnok lett
két fordulóval a vége előtt a Miklósfa
SE (edző: Balogh Attila).
… 10 esztendeje: az NB III
Dráva csoportjában bajnokavató
volt Baján, s 1500 néző volt tanúja,
hogy Baja (1.) – MÁV NTE
(6.) 5-0. Kónya László a PNB-s
Nagykanizsától a ZTE FC-hez
igazolt. A felnőtt úszó ob-n 50 és
100 m mellen is ötödik lett Papp
Viktória (Bolyai DSE). Asakk NB
II osztályzóján Zalabaksa – BLG
Nagykanizsa 5,5:6,5, a kanizsaiak
bent maradtak.
… 5 esztendeje: a VI. Viessmann
Kupa nemzetközi military
versenyen az A0 előkezdő kategóriában
második lett Hargitai János
(Kanizsa LK), harmadik pedig
Callsen Barbara (KLK). Diákolimpiai
bajnok lett V. korcsoportban
a Dr. Mező Ferenc Gimnázium
lány csapata.
P.L.
Ez történt (június 3-9.)…
Mohácsi TE (10.) - Kanizsa Sörgyár
SE (8.) 0:7. Női asztalitenisz Extra Liga
mérkőzés, 17. forduló. Mohács.
Eredmények (elöl a hazaiak): Csizmadia-
Schmidt – Dospina-Ladányi 0:3,
Schmidt – Márkus 1:3, Csizmadia –
Dospina 1:3, Izsák – Ladányi 0:3, Schmidt
– Dospina 0:3, Izsák – Márkus
0:3, Csizmadia – Ladányi 0:3
Magabiztos győzelmet szerzett
a kanizsai csapat idegenben a sereghajtó
Mohács ellen. A hazaiak
még megszorítani sem tudták a kanizsai
együttest, csupán két szettet
nyertek a dél-zalaiakkal szemben.
Az is jelzi a vendégek fölényét,
hogy Mihaela Dospina, Ladányi
Dóra és Márkus Enikő ellenfeleiknek
esélyt sem adva játszottak.
Előzetesen is ilyen eredmény
volt várható, bár nagyobb ellenállásra
számítottak a sörgyáriak,
akik ezzel a győzelemmel a nyolcadik
(bennmaradó) helyen állnak
– egy ponttal vezetnek a Fastron
AC Tolna előtt.
Az utolsó fordulóban szinte csodára
lenne szüksége a Tolnának, hogy
megelőzze a kanizsaiakat: le kellene
győznie a hozzá képest jóval erősebb
Soltvadkertet. Igaz, minden számolgatást
megelőzne a dél-zalai együttes,
ha egy pontot szerezne hazai környezetben
a Szekszárd AC ellen…
P.L.
Így már érik a bennmaradó hely
Az elmúlt hét a 8. Diego IDF
moderntánc világbajnokság jegyében
telt a városban, s az előzetesen
várt igencsak szépszámú
sportolóhad meg is érkezett
Nagykanizsára.
A másfél-ezres tömeg leglátványosabb
fellépését a megnyitó alkalmával
követte el, hiszen amilyen
felvonulást sikerült prezentálnia a
főutcán, olyannak nem mostanában
lehettünk tanúi. A menet a művelődési
központtól indult egészen az
Erzsébet térig, s a városvezetés mellett
természetesen a szervezők, illetve
az olaszországi székhelyű szövetség
elnöke, Franco Ventura is
köszöntötte a résztvevőket, akik
másnap már a színpadon bizonyíthatták
tudásukat. Két helyszínen
folyt a versengés, s tizennégy ország
táncosai igyekeztek dönteni arról,
hogy a tizenhat kategória dobogós
helyeit mely formációk érdemlik
ki. Természetesen a legnépesebb
magyar csapat a válogatotton belül
a rendező Szan-Dia FSC volt, a kanizsai
egység 127 fővel rugaszkodott
neki a négy nap tömény táncos
megmérettetésének. Az sem titok,
hogy a felkészítők már hónapokkal
korábban beszereztek információkat
a lehetséges ellenfelek koreográfiáiról,
s a házigazdák bizony nem
egyszer hüledeztek, hogy milyen
erős programmal rendelkezik néhány
náció csoportja. Ehhez képest
a szandiásoknak nem kellett szégyenkezniük,
hiszen félidőben már
négy aranynál (Horváth Dóra-
Szokol Fanni; Felső Brigitta; Birdland;
It''s raining man), és három-három
ezüstnél (Dobrádi Réka-Hóbár
Helga; Felső Brigitta-Horváth Barbara;
Óz kiscsoport) és bronznál
(Hét Törpe csoport; Bohócok; Szabó
Tímea) tartottak.
Félidő után aztán megmutatkozott,
a világbajnokság miért is világbajnokság,
hiszen sorra jöttek
fel más nemzetek képviselői is az
egyes kategóriákban, de azért így is
sikerült behúzni még két elsőséget
(Hupikék Törpikék, valamint a Maya-
csoport), illetve a serdülőknél
jutott még egy harmadik hely is a
Szan-Dia táncosainak. Végül, hogy
más kanizsai sikerről is beszámolhassunk,
arról a Honvéd Kaszinó
SZKES Modern Tánccsoportja
gondoskodott, lévén a felnőtteknél
funky formációban lettek elsők, a
junior disco dance kategóriában pedig
egy ezüsttel gazdagodtak.
Folytatás jövőre az olasz
Livorno környékén következik…
P.L.
A megnyitó forgataga vitte a prímet Kosárlabda. Befejeződtek a
férfi kosárlabda NB I B küzdelmei,
melynek keretében a felsőházi rájátszás
utolsó fordulójában a Kanizsa
KK-DKG East legénysége a
már bajnok Szeged együtteséhez
látogatott. Kovács Nándor csapata
vélhetően már némi csalódottsággal
lépett pályára a Tisza partján, s
végül 80-65-re kapott ki a Dél
Konstrukt-SZTE-Szedeáktól. A
dél-zalai gárda ezzel az ötödik helyen
fejezte be a pontvadászatot.
Motorsport. A Kanizsa
Motocross SE versenyzője, Moór
András a Suzuki Moto-Center
Motocross Kupa második fordulójában
ért el MX2-es kategóriában második
helyezést Csákánydoroszlón.
Sportakrobatika. A Zalaerdő-
Hevesi DSE sportolói a váci Puente
Kupán, majd Abonyban szerepeltek,
s újonc valamint serdülő korcsoportban
Baksa Nikol, Gémesi Vivien,
Szabó Kíra, Horváth Bence
Tibor, és Vizlendvai Áron több elsőséget
is szerzett. A szombathelyi
szertorna országos diákolimpia
döntőn a Hevesi Iskola fiú csapata
(Darvas Bence, Moór Máté, Horváth
Bence Tibor, Horváth Bence,
Szever Adrián, Vizlendvai Máté) III.
korcsoportban lett harmadik. A
budapesti szertorna bajnokságon
pedig a 30 egyéni versenyző közül
összetettben Vizlendvai Máté az első,
míg Szever Adrián a második
helyen végzett.
Sportlövészet. Elindult a Szlovén
MK Liga, melyben a Nagykanizsai
Polgári Sportlövész Egylet
sportlövői immár ötödik esztendeje
indulnak. Az első, zalaegerszegi
forduló csapatgyőzelme a kanizsaiaké
(Horváth Károly, Obermaier
Nándor, Szobolics János) lett, megelőzve
a szlovén Jezero Dobrovnik,
valamint a PLE Zalaegerszeget. A
kanizsai egyesület ezt követően
rendezte meg a dél-zalai lövészsport
atyának tiszteletére a Varga
Zoltán Emlékversenyt. Csak pisztolyos
versenyszámokban folyt a
megmérettetés, ami a megyeszékhelyi
versenyzők nagy sikerével zárult
– mindössze Kovács Zoltán tudott
egy második hellyel az
egerszegiek közé ékelődni a 20 lövéses
szabadpisztolyosoknál.
Úszás. A zalaegerszegi nemzetközi
úszó-versenyen a Délzalai
Vízmű SE két versenyzője az
egyéni pontszámok alapján ért el
kimagasló eredményt: Abay Nemes
Anna az 1996-osoknál másodikként
zárt, míg Molnár Flóra az
1998-asoknál szerzett eredményei
alapján harmadik helyezést.
Kanizsa – 16 Évforduló 2010. június 3.
Szeretettel meghívjuk Önt,
kedves családját és ismerőseit a
Trianoni Diktátum 90. évfordulója
alkalmából szervezett megemlékező
ünnepségünkre
2010. június 6-án, vasárnap
14 órára
a Nagy-Magyarország
Emlékműhöz
Nagykanizsára, az Eötvös térre
2010. június 4-én 16.30-kor Zala Vármegyében
és Nagykanizsa városában a harangok
minden templomban megszólalnak.
(A Trianoni diktátumot 1920-ban ekkor írták alá)
Program
10.30 óra - Szentmise a Jézus Szíve Templomban
Székely lobogó felszentelése.
Közreműködik a Székely Népdalkör.
Vezető: Kerekes Bernadett. Szervezők: Fliszár Károly
esperes plébános és Barabás Ferenc.
13.45 - Tárogatózene
Baráth Béla és Dr. Horváth László
A nagykanizsai és zalaegerszegi huszárok bevonulása
Vezetők: Dobri Lajos és Csondor Csaba
14.00 óra - Himnusz
Jézus Szíve Templom Szent Imre kórusa. Karnagy: Csizmadia Ferenc
Wass Albert: Nagypénteki sirató
Előadja: Horváth István Radnóti-díjas versmondó
Baráth Béla zenetanár - tárogató
Köszöntő - vitéz Rózsás János író,
volt GULAG-rab, Nagykanizsa város díszpolgára
Kányádi Sándor - Németh Ferenc: Nagyanyó kenyér
Előadják: Kiskanizsai Általános Iskola és Óvoda
és Rozgonyi Általános Iskola tanulói és még sokan mások
Isteni örökségünk és féltett kincsünk szép hazánk
Ünnepi beszédet mond: Szántai Lajos művelődéskutató
Múlt-jelen-jövő „Angyali korona szent csillag”
Közreműködnek: Zalai Fürkészek Íjász Egyesülete, Szent Imre Kórus,
Székely Népdalkör és Baráth Béla tárogató, Schless Ilona és Schless Gyula
Ratkó József: Nélkülük
A verset elmondja: Kocsis Edit versmondó.
Nagy szabadtéri börtön
A Nagy-Magyarország Emlékmű helyreállításának története.
Beszámoló és a feladatok ismertetése: Rajnai Miklós,
a szoborbizottság szervezője
Nemzet Dala - Kovács Gábor előadóművész
Életem tanúsága és üzenete -vitéz Bátki József volt doni hős vallomása
Hazám-hazám - népdal (Székely Népdalkör),
K. Sabján Ferenc: És a Jelek (Horváth István)
Szózat (Szent Imre Kórus)
Kegyeleti koszorúk és virágok elhelyezése
„hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában.”
XXII. évfolyam 23. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2010. június 10. Kanizsa Átvállalom építkezése összes
szakmai terhét!
„GONDOLATTÓL
KULCSÁTADÁSIG”
- épülettervezés - beruházás
lebonyolítása - építési műszaki
ellenőrzés - felelős műszaki
vezetés - projektvezetés
- teljeskörű ingatlanfejlesztés
- ingyenes szaktanácsadás
Balassa Béla építészmérnök
+3630/9019013,
balassa.bela@ynet.hu
Referenciajegyzék: members.chello.hu/balassab
Vasárnap délután a Nagy-
Magyarország Emlékmű Szoborbizottsága
rendezésében került
sor a Trianoni megemlékezés
központi rendezvényére.
Baráth Béla és dr. Horváth
László tárogató játéka alatt zsúfolásig
megtelt az Eötvös tér. Az ősi
autentikus hangszerek játéka után
Csizmadia Ferenc vezényletével
a Jézus Szíve Templom Szent Imre
kórusa adta elő nemzeti imánkat.
A Himnuszt követően Horváth
István Radnóti-díjas versmondó
Wass Albert Nagypénteki
sirató című versét adta elő. Az
ünnepi köszöntőt Nagykanizsa
város díszpolgára, volt Gulag rab
vitéz Rózsás János író mondta.
Az ünnepi beszéd az emlékmű
helyreállításának több mint egy
évtizedes múltjáról és a hozzáköthető
szellemiség idézésével
kezdődött. Az író szólt arról a bátorságról,
mely végül legyőzte a
hazug tankönyvek tanait, az álnok
propagandát, és remélhetőleg
felnyitja a félrevezetett nemzedék
szemét a történelmi valóságra,
amivel a magyarságot nemzeti
öntudatra ébreszti. Ezt követően
örömmel üdvözölte az új parlament
döntését, mely szerint a
békediktátum megkötésének dátuma
ezentúl a nemzeti összetartozás
napjaként vonul be a megemlékezések
sorába. Rózsás János
beszéde végén annak a reményének
adott hangot, mely szerint
a megírandó új történelemkönyvek
hiteles forrásként szolgálnak
az ifjúság számára a trianoni tragédia
megismeréséhez.
Rózsás János saját beszéde után
a megemlékezés előtt 90 éves korában
elhunyt vitéz Bátki József
doni hős megszívlelendő üzenetét
olvasta fel. Az ünnepi beszédeket
követően Kányádi Sándor versére
Németh Ferenc által komponált
zenei darabot adtak elő általános
iskolás és óvodás korú gyermekek.
Anyári forróságban felüdítést
nyújtó gyermekszám után Szántai
Lajos művelődéskutató ünnepi beszédében
isteni örökségünkről és
féltett kincsünkről, szép hazánkról
beszélt. A történelem leckével is
felérő ünnepi beszédet követően a
Múlt-Jelen-Jövő „Angyali korona
szent csillag” A magyar szent korona
felmutatása következett az
ősök tiszteletére, majd Ratkó József
Nélkülünk című versét Kocsis
Edit adta elő. A szavalat után
Nagy Szabadtéri Börtön címmel a
Nagy-Magyarország Emlékmű
helyreállításáról, egy szép önzetlen
emberi szövetség tizenegy
éves történetéről számolt be Rajnai
Miklós, a szoborbizottság
szervezője. A beszámolót rövid
kulturális műsor követte. Ennek
keretében a Nemzet Dalát Kovács
Gábor bonyhádi előadóművész, a
Hazám-hazám című dalt a
Véméndről érkezett Székely Népdalkör
adta elő, K. Sabján Ferenc
És a jelek című versét Horváth
István előadásában hallhattuk. Az
emlékezés koszorúinak elhelyezése
előtt a Szózat a Szent Imre
Kórus tolmácsolásában csendült
fel.
Cz.Cs.
A trianoni diktátumra emlékeztünk
A használt autók specialistája!
Típus/Évjárat Ár
Audi A3 2.0 TDI SPORTBACK
2009.11 6.200.000
Audi A3 2.0 TDI SPORTBACK
2008.11 5.690.000
Audi A3 1.9 TDI AMBITION
2008.06 4.790.000
Audi A6 2.8 Aut. 56e km!
2000.06 2.190.000
VW POLO 1.4 COMFORT
2004.09 1.480.000
VW BORA 1.4 54e km!
2000.06 1.460.000
VW PASSAT COMBI 1.9 TDI
2001.07 1.699.000
VW LUPO 1.4 Klíma
2003.12 899.000
SEAT CORDOBA 1.4 Klíma
2009.03 2.399.000
SEAT ALTEA 1.6 Klíma
2009.05 2.990.000
SEAT ALTEA 1.6 REFERENCE
2005.07 2.150.000
SKODA OCTAVIA 1.6 TOUR
2005.08 1.450.000
SKODA PICK UP 1.9 DIESEL
1998.11 475.000
SKODA FELICIA 1.6 COMBI
1998.06 550.000
FORD FUSION 1.4 FRESH
2005.06 1.580.000
FORD FOCUS 1.4 Klíma
2001.12 1.230.00
FORD STILO 1.6 Klíma
2002.03 1.075.00
OPEL MERIVA 1.6 COSMO
2004.05 1.999.000
OPELASTRA KOMBI 1.6 Klíma
1993.07 480.000
CITROEN PICASSO 1.6 HDI
2007.12 2.499.000
PEUGEOT 307 1.4 37e km!
2005.12 1.899.000
SUZUKI WAGON R+ 1.0 GL
2001.11 799.000
SUZUKI LIANA 1.6 GLX
2003.11 1.199.000
A GÉPKOCSIK 25% KEZDő
BEFIZETÉSTőL RÉSZLETRE
IS MEGVÁSÁROLHATÓK!
8800 Nagykanizsak, Petőfi u. 95.
06-30/2350-555, 06-30/4110-555
WWW.ISTIVANAUTO.HU
ISTIVÁN
AUTÓ
Május 30-án elhunyt vitéz
Bátki József doni harcos, 56-os
forradalmár, vasdiplomás mezőgazdasági
mérnök-tanár. Temetési
miséje június 14-én, hétfőn
10.30-kor a Sugár úti kápolnában
lesz. Aznap délután
háromkor a városi köztemetőben
búcsúzunk Jóska bácsitól.
Novemberben betöltött 90. évével
a legidősebb kanizsai piarista
öregdiák távozott.
Engem a doni hideg konzervált.
– szokta volt mondani. Húsz évet
letagadhatott volna. Jól tartotta magát.
Éthordóval a kezében járva látásból
többen ismerhették, mint
személyesen. Akik szerencsések
voltak és beszélhettek is vele, szellemi
frissességét is megtapasztalhatták.
Bár többet hallgattuk volna!
Az immár végleg elmulasztott lehetőséget
némileg enyhítheti könyve.
Püski Sándornál 2001-ben jelent
meg a Volt egyszer egy életünk
című emlékezése. A könyvtár honlapjáról
elektronikusan is letölthető
műből felidézhetjük vagy megismerhetjük
józan, derűs lényét. Kiérződik
belőle, mennyire idegen
volt számára az, hogy hősnek tartsa
magát. Ezek a szemek sok mindent
láttak. Szenvedést is. Mégsem
vesztettek fényükből. Bár eltanulhatnánk
tőle ezt a látásmódot!
Mindig haditudósító szerettem
volna lenni! – árulta el titkos vágyát.
Ezért készített felvételeket
nem csak a ritka békés, hanem a
gyakoribb veszélyes pillanatokban
is. Ilyen éles helyzetet örökít
meg a kötet egyik képe is. A
két lőszerhordó futva próbálja
megközelíteni a mozdonyon lévő
golyószóróst, miközben az
épület baloldalán, a harmadik
ablakból orosz géppisztoly veszi
tűz alá őket. Ebben a valóság
iránti szenvedély éppúgy benne
van, mint a húszegynéhány évesen
férfivá érett századparancsnok
bátorsága. Szóban és rajzban
egyaránt tehetsége volt arra,
hogy érzékletesen rögzítse a vele
történteket. Vagy, ha éppen
megérintette őt a fenséges szépségű
folyó látványa.
ő már gazdag, mi lettünk szegényebbek.
Papp János
Kanizsa 2 – Trianon 2010. június 10.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Ziegler Anita. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin
Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztésért felelős: Huszár József, tel.:+3630/512-0855
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Akilencven évvel ezelőtti nemzet
és országvesztés évfordulójára
tervezett rendezvénysorozat
pénteken 12 órakor a Nagykanizsaiak
a Nemzetért Hagyományőrző
Egyesület megemlékezésével
kezdődött.
Nemzeti, történelmi, gyász és aktuálisan
palesztin zászlóval vonultak
be a Nagy-Magyarország
Emlékmű elé, ahol félórás őrségváltásokkal
strázsáltak egészen 16.30-
ig, a kilenc évtizeddel ezelőtt bekövetkezett
tragédia aláírásának időpontjáig.
A harangok megszólalása
után elénekelték nemzeti imáinkat
és a Székely Himnuszt.
A hagyományőrzők elvonulását
és a rövid technikai szünetet követően
a Jobbik helyi szervezete folytatta
a megemlékezést. Rövid kulturális
blokkal kezdődött a megemlékezés,
melyben Horváth István Radnóti-
díjas versmondót, Ernszt Katalint
és a Nagyrécsei kórust hallhattuk.
Az ünnepi beszédet Molnár Gyula a
helyi szervezet elnökhelyettese
mondott. Bevezetőjében a világ társadalmainak
fejlődését, melyekbe
szinte kivétel nélkül háborúk és más
történelmi katasztrófák ékelődtek, a
törzsfejlődéshez hasonlította. Elmondta,
hogy hazánk is átesett az elkerülhetetlen
metamorfózison,
1920-ra érte el a kiteljesedést. Bábállapotból,
kifejlett lepkévé vált, ám
mindjárt hangyabolyba esett, ahol
levágták szárnyait.
Pusztító erők mindig léteztek,
de kilencven évvel ezelőtt a jakobinus,
a bolsevik, a kommunista
diktatúrák után megjelent a szakrális
társadalmi rendszer legveszedelmesebb
ellensége a liberalizmus.
Molnár Gyula kifejtette: Hiába
vergődik a nemzetpusztító erő
jelenlegi agóniájában, még mindig
parlamenti tényező. Még mindig
szennyezik a közéletet, a közgondolkodást.
Reményt keltő azonban,
hogy a jelenlévő nemzeti többség
gőzerővel végzi a lepusztulás megfékezését.
E kijelentése után Raffay
Ernő véleményét idézve elmondta,
hogy hazánk 1989 után
regnáló kormányai legalább fél tucatszor
szalasztották el az elcsatolt
területeink visszaszerzésének lehetőségét.
Az elnökhelyettes beszéde
végén felhívta a figyelmet
arra, a legnagyobb veszély, ami
egy népet fenyeget, hogy primitívvé
válik, eldobja magától a tudatos
gondolkodást és a tudatos gondolkodóit,
ezzel a tudatlanság óceánjába
merül. Így válik csőcselékké,
söpredékké züllik és oszlik fel. A
nép rangja egzisztenciájának megszentelt
voltán múlik.
Cz.Cs.
A Jobbikosok és a Hagyományőrzők is emlékeztek
Fotó: Lengyák András
A mosolygó szemű ember – vitéz Bátki József
További, Bátki József által készített fotók a www.kanizsaujsag.hu galériájában
Kanizsa 2010. június 10. – Ünnep 3
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A magyar menekültek zászlaja
mellett kapott helyet a Jézus
Szíve Templomban az a székely
lobogó, amelyet június 6-án a
10.30-kor kezdődő szentmise keretein
belül szentelt fel Fliszár
Károly főesperes.
A zászló a Véménden letelepedett
Bukovinai székelyek jóvoltából
került városunkba. Jelen
lobogó az egyetlen székely családból
származó erdélyi fejedelem,
Székely Mózes 1601-ből ismert
névjeles zászlaja (égszínkék mezőben
arany csík) alapján készült,
a névjegyet a székely szimbólumokkal
(Nap és Hold, a Nap csillagváltozata)
helyettesítve. Így a
nyolcágú Napcsillag számunkra a
nyolc székely szék egységének is
jelképe, a telőben lévő Hold, pedig
hitünk és reményünk, bizakodásunk
szimbóluma. A főesperestől
megtudtuk, hogy jó kapcsolatot
ápolnak véméndi testvéreikkel,
ezért került sor az ünnepi szertartás
kapcsán az ottani Székely Népdalkör
meghívására is. Köszönettel
tartoznak a ma már nagykanizsai
lakos, Barabás Ferencnek, a
zászló idekerülésében végzett áldozatos
munkájáért. Isten áldását
kérik mindazokra, akik a mai napig
a magyarság, a magyar nemzet
összetartozásáért dolgoznak.
A zászló a misét követő körmenet
után került elhelyezésre a
templomban.
Cz.Cs.
Székely lobogó
a Felső
Templomban
Az Ünnepi Könyvhét egyik
programjaként, valamint Trianon
kerek évfordulója alkalmából
mutatták be június 4-én az
egy kötetbe szerkesztett Sóstói
út 53. című családi kordokumentumot
és a Látlelet címet viselő
verseskötetet.
A felolvasással egybekötött bemutatót
Czupi Gyula nyitotta meg,
és köszöntötte a rendezvény vendégeit,
Dr. Kollárné Balla Anna
pszichológust és újságíró-főszerkesztőt,
Orbán András újságírót,
Nemeskéri-Orbán István közgazdászt
és a Látlelet című munka
szerzőjét, valamint két kiváló előadóművészt,
Budainé Kovács Andreát
és Varga Nándort. Ezt
követően Balla Anna vette át a
szót, aki a könyv szerzőjének, Dr.
Balla Istvánnak a lánya, és a mű
egyik kéziratának felolvasásával
kezdte édesapja történetének bemutatását.
A kötet szerzője életének
egy fontos szakaszát töltötte
Nagykanizsán, 1944 nyarától 1945
áprilisáig dolgozott főjegyzőként a
városban. őszintén beszámol arról,
hogy ideérkezésekor meglehetősen
ellenszenvesnek találta a várost, s
ennek egyetlen oka az volt, hogy
Nyíregyházáról, a Sóstói út 53.
szám alatti villából vezényelték a
közigazgatásban dolgozó szerzőt
Nagykanizsára, s itt tartóztatták le
a háború végén, elsősorban származása,
másodsorban elvei miatt.
Varga Nándor felolvasásából megtudtuk,
hogy a könyv első ötszáz
oldalát gyermekeinek szánta Így
láttam, így emlékezem, ez a véleményem
címmel. Írásában hangsúlyozza,
hogy véleménye kialakításában
soha senki, semmilyen oldalról
nem befolyásolta, s úgy írta
meg a könyvet, hogy csak emlékezetére
hagyatkozott.
A könyv szó szerint, de az írások
tartalmát tekintve is súlyos. Látszólag
egy ember visszaemlékezése – a
könyv vezérfonala –, de valójában
két városnak és egy országnak a története,
sőt, valahol Európáé is –
mondta Orbán András, a mű lektora.
Ismertette öccse, Nemeskéri-
Orbán István Látlelet című verseskötetét
is, amely ugyancsak visszaemlékezések,
monológszerű, hoszszabb-
rövidebb sorok, korkritikák,
erőteljes képek gyűjteménye. A bemutató
zárásaként Budainé Kovács
Andrea és Varga Nándor olvasott fel
néhányat a lírai alkotásokból.
Z.A.
Nyíregyházától Nagykanizsáig
Kiss László, a Magyarok Szövetségének
helyi elöljárója köszöntötte
a sajtó munkatársait,
majd a Kanizsa és Környéke
Kulturális és Hagyományőrző
Egyesület két ifjú hölgy szervezőjének
adta át a szót, akik részletesen
ismertették a II. Zala
Megyei Hagyományőrző és Virtusfesztivál
június 19-i programját.
Megtudtuk, Miháldon az eseménysorozat
9 órakor ökumenikus
szentmisével veszi kezdetét, majd
a Hagyományőrzők, barantások,
vitézek, íjászok és a résztvevők
menetét történelmi zászlókat tartó
huszárok vezetik át a 10.15-kor
kezdődő Kopjafa avatás helyszínére.
11.30-kor kerül sor az ünnepélyes
megnyitóra, melyet a déli harangszó
szertartása követ. A kora
délutáni órákban harcias csatajelenetek,
lovagi viadalok zajlanak a
barantások és a vitézek közreműködésével.
A harci játékokat íjász
verseny zárja. A délutáni programot
tűzoltó bemutatók és ismeretterjesztő
programok gazdagítják.
Lesz önkéntes véradás is, és a Gyógyítók
jurtájában az érdeklődők
megismerkedhetnek a népi gyógyítás
fortélyaival. A kicsinyekre gondolva
az őshonos magyar állatfajták
bemutatására, azok simogatására
várják az apróságokat, ha kellő
bátorságuk van, akkor lovagolásra
is nyílik lehetőség. Az óvodaudvarban
lesz számukra játszóház is,
ahol népi gyermekjátékokkal ismerkedhetnek
meg. A délutáni
kulturális műsorban népdalkörök,
néptánccsoportok, népi iparművészek
és egyéb népi mesterségek
képviselői mutatkoznak be. Az este
19 órakor Táncházzal kezdődik.
Az eredményhirdetéseket követően
21 órára ingyenes Szkítia koncertre
várják az érdeklődőket, végezetül
az egész napos monstre
programot 23 órakor szertűz és táltos
dobolás zárja.
A programismertető után a szervezők
nevében Papp Jenő és Józsi
Mihály részletesebben beszélt a
tervezett eseményekről, kiemelve
rendezvényük küldetését, kihangsúlyozva
annak gondolatébresztő,
közösségteremtő és összetartó hatását.
Cz.Cs.
Hagyományőrzők miháldi fesztiválja
Június 16-án, szerdán 17.30-
kor az ’56-os Emlékkertben a
Kopjafánál (eső esetén a Medgyaszay
Ház előterében) tartja
ünnepségét a Nagykanizsai Polgári
Egyesület. Ünnepi beszédet
Cseresnyés Péter alpolgármester,
országgyűlési képviselő mond.
Tóth Ilona, az orvosi kar mártírja,
szigorló doktornő áll idén a
megemlékezés fókuszában. Nagy
Imre miniszterelnök és társai kivégzésének
napján ugyanis az
egyesület rendre a forradalom és
szabadságharc másik-másik hősi
halottjának példáját állítja korunk
elé. A műsorban elhangzik
Döbrentei Kornél oratóriuma a tavaly
novemberi Ötvenhatos versünnepen
részt vett középiskolások
előadásában. Pár sor a műből, a
megkínzott, majd koncepciós perben
halálra ítélt és kivégzett vértanú
halk, ám máig hallható végső
üzenetéből: „Legyőzni a gyöngeségtek,
merész lelket adok néktek...
halálom örökmécs-tüzén
egységbe forrasztalak én, marakvó,
széthúzó népem…a bitó
alatt azt kértem, segélje Isten a népem
szálfa egyenesen élni.”
Wittner Mária különös felelősséget
érez Tóth Ilona iránt, az ő
versét is meghallgathatják a résztvevők,
akiktől a rendezők azt kérik,
egy-egy szál virágot hozzanak.
P.J.
Nagy Imre és társaira emlékeznek
Kanizsa – A mi 4 gondjaink 2010. június 10.
Sipos István először tavaly decemberben
fordult lapunkhoz segítségért.
Az akkor leírtakra Marton
István polgármester válaszolt,
majd a Közterület Felügyelet vette
jegyzőkönyvbe a panaszt. Azóta
eltelt öt hónap, elmúlt a tél, a tavasz,
s bennjárunk a nyárban. A
szavak után tettekre várnak, sürgősen!
A Nyugdíjas Klubot idős emberek,
az épület túlsó részében található
óvodát gyerekek keresik fel
szüleikkel, nagyszüleikkel. Ha valaki
nem néz állandóan a lába elé,
kitörheti a járdán a bokáját. A közelmúltban
éppen egy óvodai dolgozó
járt így, s táppénzen van még
ma is. A garázsok előtt a vízelvezetés
nincs megoldva, nagyobb
esőzésnél tíz centiméteres vízen
kell átugrálni, ami olykor a garázsokba
is befolyik. Kísérőnk rendszeresen
felügyeli a területet, öszszeszedi
a szemetet, javítja a zárakat,
járja az óvoda környékét,
melynek udvarába több alkalommal
is betörtek. A háborítatlannak
tűnő lakótelepen nemcsak a korábbi
években, ősszel is történt hasonló
betörés. A közösen készített kukatartót
is el akarták lopni a napokban.
A játszótérről éppen éjjel
zavart el randalírozókat, a lányok,
fiúk után hetente szedi össze az
üres pálinkás és boros üvegeket.
Acéldrótból huszonhat darab cigarettacsikk-
szedő csipeszt szerkesztett,
melyeket szétosztott a kismamák
között. Ötlete eredményesnek
bizonyult, szinte megszűnt a
csikkeldobás a játszótéren. A Citromszigetről
már kevesebb váratlan
vendég érkezik, ellenben más
utcákból fel-feltűnnek kutyákat
vécéztető idegenek, akik a tiltótáblák
ellenére beviszik az ebeket.
Ennek megszüntetése érdekében
már szervezkedésbe kezdtek a helyiek.
A sportpálya mellett elhaladva
rögtön szembetűnnek a kerítésből
kiálló balesetveszélyt jelentő drótok.
(Lásd képünkön) A pályát
februárban aszfaltozták, s ahogy
az építőanyagot szállító hat ton-
Az elfelejtett lakótelep
Fotók: Bakonyi Erzsébet
A Teleki út és a Platán sor közötti
gyalogos átjáróban kaptuk
lencsevégre rozsdás színével a
kavicsos útburkolatba beleolvadó
vasdarabot. A cigarettacsikk magasságban
kiálló „tüske” nagy baj
okozója lehet felnőttnek, gyermeknek,
kerékpárosnak egyaránt.
Alig észrevehető vasdarab
Egy Berzsenyi utcai olvasónk hívta fel figyelmünket a lakótelepen lévő
sportpálya kerítésének veszélyes állapotára. Mint mondta, több mint
két hete felkereste az illetékes cég irodáját, ahol elmondta a panaszát. Azóta
szemmel láthatóan nem történt semmi. Azaz mégis. Fokozva a balesetveszélyt,
újabb kerítéstartó oszlop dőlt meg.
Dől a kerítés a Berzsenyiben
ACorvin, egy nagyon szép lakótelep! – igazított útba ismerősöm, aki maga
is ott lakott évekkel ezelőtt. – Csak le kell nézni a földre! – egészítette ki
az elhangzott véleményt egy lokálpatrióta olvasónk, Sipos István, aki szívügyének
tekinti lakókörnyezete rendjét, tisztaságát és biztonságát. Szombat
délelőtti sétánkon be is mutatta az ott tapasztalható problémákat. A
látottak alapján úgy összegezhetnénk, az elfelejtett városrészek közé tartozik
a belvárosban meghúzódó, kétszáznegyven család, ezerháromszáz
ember számára otthont adó csendes, fás-virágos lakótelep.
Múlt pénteken, június 4-én,
reggel nyolc órától a kanizsai
képviselők újból kísérletet tettek
arra, hogy összehívják a
hétfőn elmaradt közgyűlést.
Ám ez a próbálkozás is kudarcba
fulladt. Két órával később
Bene Csaba, Röst János, Bogár
Ferenc és Dr. Károlyi Attila
képviselők sajtótájékoztatót
tartottak, ahol közölték, ismételten
felszólítást intéznek
Marton István polgármesterhez,
hogy mondjon le tisztségéről.
A sajtótájékoztatót Bene Csaba
Fidesz frakcióvezető nyitotta meg:
„Mai nap reggelén nyolc órakor
egy informális megbeszélésre öszszeült
azoknak a képviselőknek a
többsége, akik ott voltak és aláírták
a Marton István polgármester
lemondását követelő felszólítást.
Egyrészt kíváncsiak lettünk volna
a polgármester reakciójára, mert
úgy gondoljuk, hogy ha a testület
85%-a megfogalmaz egy ilyen felszólítást,
akkor erre illik reagálni,
sőt, illene azonnali hatállyal lemondania
a polgármesternek.
Várjuk tehát válaszát és szeretnénk
megtudni, hogyan gondolja a további
munkát. Természetesen azt is
megvizsgáltuk, hogyan lehet helyreállítani
a közgyűlés törvényes
működését, ebben nagy segítségünkre
volt Dr. Károlyi Attila képviselő
társunk.”
Ezt követően Bene Csaba átadta
a szót Dr. Károlyi Attila képviselőnek:
„Az önkormányzatokról
szóló törvény 12. szakaszának 1.
bekezdése szerint a képviselők
testületi ülését össze kell hívni, a
települési képviselők egynegyedének
vagy a képviselő testület
bizottságainak indítványára. Bizonytalanság
volt napokig abban
a kérdésben, hogy ki hívhatja öszsze
a közgyűlést és a képviselő
testületet, ugyanakkor az önkormányzati
törvény 98. szakaszának
2 bekezdése szerint a Közigazgatási
Hivatal Vezetője öszszehívja
a képviselő testület ülését,
ha a 12. szakasz 1. bekezdése
szerint tett indítványnak a polgármester
15 napon belül nem
tesz eleget. A törvényalkotók gondoltak
arra a helyzetre is, ami
most Kanizsán kialakult, vagyis
arra, hogy ha a polgármester a
szabályosan és törvényesen előterjesztett
indítványoknak nem
tesz eleget, vagy nem vesz napirendre
olyan indítványokat, amelyeket
törvényszerűen terjesztettek
elő, akkor lépéseket lehet tenni
annak érdekében, hogy helyreálljon
a törvényes működés. Vita
indult arról, hogy a képviselőtestület
egynegyede mikor terjesztette
elő indítványát, ebben a körben
mi azt a választ kaptuk, hogy
mivel négy bizottsági elnök is terjesztett
elő az összehívásra vonatkozó
indítványt, a 12. szakasz
1. bekezdésének értelmezése szerint
ezt bizottsági előterjesztésnek
is kell tekinteni. Amennyiben
a Közigazgatási Hivatal vezetője
a jogszabályt szűkítve alkalmazza,
akkor is a tegnapi naptól számított
tizenöt napon belül össze
kell hívnia a közgyűlést a polgármesternek.
Nincs olyan helyzet,
ami megbénítaná Nagykanizsa
megyei jogú város közgyűlését,
nincs olyan szituáció, amire Marton
István polgármester hivatkozott,
vagyis hogy a közgyűlést
csak ő hívhatja össze.”
Ezt követően Röst János képviselő
vette át a szót: „A hétfői közgyűlésen
egységes döntés született
abban, hogy a mai napon újból
megtartjuk a közgyűlést. A
képviselők 85%-ban egyetértenek
abban, hogy Marton Istvánnal
nem kívánnak együttműködni a
továbbiakban, és lemondásra szólítják
fel. A hétfői napon a képviselők
többsége kezdeményezte,
hogy a négy bizottsági elnök ma
reggel 8 órára hívja össze a közgyűlést,
Marton István ennek sem
tett eleget. Úgy gondoljuk, ez törvénysértő
állapot, amiben jelenleg
a testület működik, és egyetértek
Dr. Károlyi Attila indítványával,
miszerint próbáljuk meg rendezni
a helyzetet a törvényesség
útján.”
Bogár Ferenc a következőket
tette hozzá az elmondottakhoz: „A
mai megbeszélésen is kiderült,
hogy aki nem tud csapatban dolgozni,
az elveszett. Ez a mai informális
megbeszélés arról szólt,
hogy teljesen törvényes keretek között
a demokratikus állapotot viszszaállítva
a város érdekében kell
összehívni a közgyűlést. Azt szeretnénk,
hogy a közgyűlés az SZMSZben
meghatározott jogrendnek és a
21. századi erkölcsi normáknak
megfelelően tudja végezni munkáját,
a személyes sérelmek figyelembevétele
nélkül, a közért tett eskünek
megfelelően. Bízom abban,
hogy a törvényes állapot hamarosan
helyre fog állni.”
Z.A.
nás teherautó a járólapokat összetörte,
ugyanúgy vannak most is.
Kijavításuk elmaradt! A játszótér
aszfaltozása is fércmunka. A gödrökben
áll a víz, és mintha fűmaggal
vetették volna be. A
szomszédos, magánerőből felújított
ház falát vihar idején elérik,
csapkodják a fák ágai. Arrébb egy
kiszáradt faág bármikor a fejére
eshet valakinek. Mementóként
egy lombja vesztett fa árválkodik
az ablakok előtt, két éve kivágásra
vár. (Lásd kis képünkön) Mögöttünk
egy elfelejtett ütött-kopott
pad húzódik meg a fűben. A
vízelfolyó eldugult, a négy éve
kalapáccsal bevert, befejezetlen
munka miatt a patkányok sokasága
jól él a szélvédett házak tövében.
(Lásd cím fölötti képünkön)
A járda lejt, nagy esőzés idején az
épület alá folyik a víz. A Corvin
lakótelepen kilencvennyolc garázs
és százhetvenhat autó után
fizetnek adót. A vélemények szerint
lenne fedezete az útjavításnak.
Sipos István megjegyezte azt is,
a főkapitány úr ígéretet tett rá,
hogy hétvégeken, este tízóra körül
egy-egy kocsit kiküld ellenőrzésre,
de ezt sajnos nem tapasztalták.
A lakótelepen egyre több a bűnözés,
amit néhányan megpróbálnak
megakadályozni, de nem mindig
sikerül.
Lokálpatrióta olvasónk kérését
így összegezte:
– Ismételten kérem a Polgármester
Urat, vegyen tudomást arról,
hogy Kanizsán van egy lakótelep,
ahol kétszáznegyven család
úgy szeretne élni és boldogulni,
mint ahogy az ön környezetében
élnek. Négy évvel ezelőtt Önre szavaztunk,
de miért?
B.E.
Kanizsa – Szabad 2010. június 10. vélemény 5
Ki hív(hat)ja össze a közgyűlést?
Tetszettek volna…
…önfeloszlatni! - jut eszembe
a tavaly szeptemberi elszalasztott
lehetőség. Éppen városatyáink
balfelének Marton Istvánt lemondatni
akaró nyilatkozatait olvasom.
Az utolsó alkalom, hogy
városunk megszabaduljon a botrányhőstől,
akár a testület önkéntes
felállásával is, 2009. szeptember
24-én lett volna. Akkor
napirendre se vették azonban,
mert közülük ki nemmel, ki udvarias
nemmel: tartózkodással
szavazott. Az egyetlen következetes
erő, a Fidesz frakció pedig
kisebbségbe került. Megszólalt
egy közgyűlésen kívüli párt is. A
most éppen Jobbikos Zakó László
úgy fogalmazott: a feloszlatás
megakadályozásával a kisebbik
rossz történt. A kibic csak tudja…
Mi lehet a magyarázata, hogy
négy párt 2008. novemberi összefogása
megújulni látszik az előbb
említett kihátrálás után? A kanizsai
választók elsöprő arányban biztosították
bizalmukról a Fideszt. Nem
értek célt a párt helyi vezetője elleni
rágalmak, sőt: Péter - ahogy városszerte
emlegetik - első fordulós
győzelmet aratott. Eljött az ideje
óriásplakáton is leszögezni: Marton
István a szocialisták embere.
Mit tehet egy lelepleződött
ügynök megbízója avagy a báb
mozgatója? Ejti, hisz már kilóg
a lóláb. Mögé áll a városban
(is) legnépszerűbb erőnek,
mondván: a barátságnál is fontosabb
a törvényesség. Meddig
tart a törvénysértő polgármester
miatt a Közigazgatási Hivatalhoz
a minap elküldött levél
aláíróinak újabb összefogása?
Hányszor lehet még eljátszani
ugyanazt? Mindaddig,
amíg nem tetszünk forradalmat
csinálni. Április után újra,
októberben. A szavazófülkékben.
Papp János
Kanizsa – Szabad 6 vélemény 2010. június 10.
Marton István polgármester az
alábbi felkérést és nyilatkozatot
küldette el az önkormányzati
testület tagjainak.
Tisztelt Közgyűlés!
„Okulva a legutóbbi – általam
kezdeményezett – soros ülés sajnálatos
tapasztalataiból, amikor a
képviselőtestület a munka helyett
alapvetően csak eltávolításommal
foglalkozott, nem kockáztatom
meg, hogy ismét – immár sokadszor
– csorbát ejtsenek az önkormányzat
tekintélyén.
Határidők járnak le a napokban,
szinte beláthatatlan erkölcsi és
anyagi következményekkel (gazdasági
társaságok mérlegbeszámolói,
iskolaigazgatók kinevezése,
munkahelyteremtés, pályázatok,
stb. Ugyanakkor a kellő garanciák
megléte esetén örömest tennék kísérletet
a munka folytatására.
Amennyiben a csatolt nyilatkozatban
legalább tizennégyen – a
mai nap 15 óráig – vállalják, hogy
a munkára voksolnak, az eredeti
napirendi pontokkal haladéktalanul
összehívom a közgyűlést.
Természetesen nem kívánom,
hogy letegyenek arról a szándékukról,
mely szerint engem bármiféle
valós indok nélkül kényszabadságoltassanak,
de kérem Önöket, ezt
ne a közgyűlés keretei közt, jogtalanul
valósítsák meg, hanem mint
azt „fenyegetés" képpen megígérték,
forduljanak a megfelelő jogi
fórumokhoz, melyek elé bármikor
tiszta lelkiismerettel állok. Mert
nem csak erkölcsileg, de jogilag is
bizonyosan igazam van.
Önöknek – és tisztelet a kivételnek
– május 31-én három alkalommal
sem sikerült elválasztani a
gyűlölködést a feladataiktól, ám én
most negyedszer is kérem Önöket
tegyenek kísérletet erre.
Mivel a labda önöknél van, ezegyszer
legyenek tekintettel Nagykanizsa
érdekeire is!
NYILATKOZAT
Én …………….., a jelen nyilatkozat
aláírásával ígéretet teszek,
hogy a szükséges támogatás függvényében
remélhetőleg megvalósuló
közgyűlésen, 2010. június 8-
án 11 órakor megjelenek, és ott a
Polgármester Úr által május 31-én
beterjesztett napirendet, a városérdekre
tekintettel megszavazom.
Az ülésen újabb napirendi pontok
napirendre vételét nem támogatom.
Amennyiben ígéretemmel
ellentétben a napirendet nem szavazom
meg, vagy az üléstől távol
maradok, a közgyűlés elmaradásáért,
az ott lezajló újabb méltatlan
eseményekért e dokumentumot alá
nem írókkal egyetemben a felelősséget
vállalom. "
AFidesz Nagykanizsai Önkormányzati
Frakciója nevében sajtótájékoztatót
tartott Karádi Ferenc
önkormányzati képviselő.
Témája az a nyilatozat volt (lásd
fenn), amelyet a képviselőknek
kellett volna aláírni hétfőn.
A képviselő elmondta:
„Önök által már tudott tény,
hogy a városunk polgármestere
egy újabb, érdekes módját választotta
a közgyűlés összehívásának
és az időhúzásnak, továbbra is
fenntartva azt a törvénytelen helyzetet,
hogy a képviselők szándékát
egyáltalán nem kívánja figyelembe
venni.
A bizottsági elnökök közgyűlés
összehívását kezdeményező indítványára
még csak nem is válaszolt
Marton István, hanem egy nyilatkozatot
küldött szét a hivatali dolgozókkal,
amelyben alá kellett volna
írniuk a képviselőknek azt a polgármesteri
javaslatot, hogy ők a felelősek
azért, ha az általa ötletszerűen
meghatározott időpontban
nem tudnak a közgyűlésen jelen
lenni. Sőt akkor is, ha ott vannak,
de nem szavazzák meg igennel a
napirendeket. Sőt, nyilatkozzanak
arról is, hogy egyetlen képviselői
indítványuk sem lesz a napirendekkel
kapcsolatban, és ha valaki mégis
elő merészkedne valamivel, akkor
azt nem fogadják el. Ha mindezt
nem így fogják csinálni, akkor
nem akarnak dolgozni, és ők a felelősek
a város ügyeiben meghozandó
döntések elmaradásáért is. A
nyilatkozat szövegéből pontosan
kiolvasható, hogy nem szolgál
mást, mint a felelősség áthárítását a
képviselőkre. Pontosan kiolvasható
az is, hogy úgy fogalmazódott
meg, hogy ne is lehessen aláírni.
Marton István azt előre tudta,
hogy egy ilyen nyilatkozatot,
egyetlen valamit magára adó képviselő
sem fog visszaküldeni. Ebben
az esetben pedig azzal lehet
majd vádolni őket, hogy nem akarnak
a város érdekében dolgozni.
Már többször elmondtuk és
most is hangsúlyozzuk, hogy a
közgyűlés összehívásának felelőssége
a polgármesteré. A bizottsági
elnökök sokadik indítványát sem
hajlandó figyelembe venni ez ügyben,
ami törvénysértő és elfogadhatatlan.
Nincs tovább trükközés, nincs
tovább különböző ötletek halmazának
kevergetése, egyetlen járható
út maradt, a lehető leggyorsabban
közgyűlést tartani az összes
napirendi pont előterjesztésével.
Felelőssége annak van ebben a
városban, aki ezt nem akarja megérteni
és végrehajtani azonnal.
Minden olyan következmény,
amely abból adódhat, hogy a szükséges
döntéseket nem tudja meghozni
a testület, ebben az esetben a
város polgármesterét terheli.
A nyilatkozatok küldözgetése
helyett az a javaslatunk, hogy a
közgyűlés meghívóját küldje szét a
képviselőknek Marton István az
összes megtárgyalásra váró napirend
megjelölésével.
A képviselők nagy többségének
az a véleménye, hogy ez nem lehet
akarom, nem akarom kérdés, hanem
törvényi kötelezettség, amelyet
már sokadszor hagy figyelmen
kívül Marton István.”
Marton István polgármester az
alábbi sajtóközleményben fejtette
ki véleményét sikertelen
közgyűlés-összehívása „eredményeiről”.
„Kötelességemnek érzem tájékoztatni
a tisztelt választópolgárokat,
hogy a mai napra – immár
negyedszer – ismét kísérletet
tettem az előterjesztett napirendi
pontok szerint a múlt héten
elmaradt közgyűlés megtartására.
A képviselői önzés a munkavégzést
ismételten meghiúsította,
de mindezt most nem a televízió
kamerái előtt tették. Okulva
ugyanis a legutóbbi eseményekből
– a jegyzőn keresztül – minden
képviselőt megkértem, hogy
nyilatkozzon arról, hajlandó lenne-
e végre dolgozni, a politikai
bosszúhadjáratot pedig egyéb (pl.
jogi) színtereken folytatni. A későbbiekben
részletezett többség
ezt annak ellenére sem tette meg,
hogy miként már nyilatkoztam,
állok minden jogi fórum elé, melyekkel
fenyegetnek kényszerszabadságoltatásom
– mely jelen körülmények
között pénzügyi katasztrófát
jelenthetne a városnak –
ügyében.
Egyszerűen azért, mert tisztában
vagyok azzal, hogy nyilvánvalóvá
tettem, egyetlen fillért sem
kívánok felvenni a ki nem vett
szabadságom után. Mivel a megmaradó
összeget karitatív szervezeteknek
és egyesületeknek ajánlom
fel, nemcsak erkölcsi, de jogi
értelemben is igazam van. Hiszen
mint ismert, a polgármester
szabadságánák időpontját önállóan
határozza meg és csak az öt napot
meghaladó szabadságát köteles
előre a közgyűlésnek bejelenteni.
Sajnos a képviselők többsége
ennek ellenére néhány napon belül
már negyedszer volt képtelen elválasztani
a munkát a törvényesség
leple mögé rejtett gyűlölködéstől,
aminek levét ismét Nagykanizsa
issza meg, mert az erkölcsi kár garantált,
de remélhetőleg hosszú távú
anyagi veszteségre nem kerül
sor.
Ajtóm továbbra is mindenki
előtt nyitva áll, ha összegyűlik a
megfelelő számú támogató, akkor
a közgyűlés akár már másnap pótolhatja
mulasztásait. Így az önkormányzati
választásig hátralévő
munkát tán nem akadályoznák érdemben.
A jelenleg háromféle állásponton
lévő képviselők:
1. Akik támogatásukról nyilatkoztak:
Bicsák Miklós, Böröcz
Zoltán, Dr. Fodor Csaba, Dr. Károlyi
Attila (MSZP), Cserti Tibor
(Városvédők), és a Kanizsáért
Frakció tagjai, Horváth István és
Polai József.
2. Elérhetetlennek bizonyultak:
Cseresnyés Péter (FIDESZ), Papp
Ferenc (MSZDP), Bárdosi Gábor,
Tóth László (MSZP).
3. Az elutasítók: Halász Gyula,
Röst János (SZDSZ), Bogár Ferenc
(MSZDP), Dr. Kolonics Bálint
(Független) és gyakorlatilag a
teljes Fidesz frakció – Balogh
László, Bene Csaba, Bizzer András,
Dr. Csákai Iván, Gyalókai Zoltán,
Jerausek István, Karádi Ferenc,
Papp Nándor, Szőlősi Márta,
Tóth Nándor.
Végezetül arra kérem a nem támogató
képviselőket, hogy értékeljék
át álláspontjukat/pártutasításukat
és gondolkodjanak el azon,
hogy miért veszik fel a tiszteletdíjukat…”
„Én .... a jelen
nyilatkozat aláírásával
ígéretet teszek...”
Nincs tovább
trükközés
Marton István:
Újabb
sikertelen kísérlet
***
A nyilatkozat megjelenése után
többen jelezték, hogy nem, vagy
nem úgy írták alá a Marton István
által kiküldött nyilatkozatot. Ezek
szerint Cserti Tibor (VVE) egyáltalán
nem írta alá, Dr. Károlyi Attila
(MSZP) pedig így fogalmazott:
„E nyilatkozatot azzal írom alá,
hogy fenntartom az államigazgatási
hivatal vezetője felé intézett
2010. június 4-i kérelemben foglaltakat
a közgyűlés összehívására.”
Dr. Fodor Csaba (MSZP) szintén
külön véleményt fogalmazott meg.
Böröcz Zoltán (MSZP) a közgyűlési
munka folytatásával
egyetértett, ám a rendkívül szűk
határidő miatt jelezte, ezen nem
tud részt venni. – a szerk.
Az előző lapszámban a
bakkker.hu internetes hírportál
elemezte az elmúlt 20 évről írt
elemzésemet (elemző elemző).
Ez felkeltette az érdeklődésemet
a hírportál iránt. A név egy kicsit
megtévesztő, mert a kereső
(bakker két „k”-val) egy virágküldő
portált nyitott meg.
A bakkker.hu-n közölt írások tematikáját
és tartalmát nézve nem
nehéz megállapítani a jobboldali
elkötelezettségüket és elfogultságukat.
Az én esetemben meg lehet
ugyan kérdőjelezni az elfogultságomat
Litter Nándor volt polgármesterrel
szemben, ami igaz, soha
sem tagadtam, ismerem és elismerem
a munkáját, de illett volna jelezni
a saját elfogultságuk tényét
is! Amúgy kezdő hírportálhoz képest
nem rossz, növésben van, a
végső cél valószínű a jelenlegi
mértékadó internetes hírportál a
szuperhir.hu kiszorítása a piacról.
A cikkeket írók rendelkeznek
írói készségekkel, de az észrevehető,
hogy az ismeretanyaguk a jelenlegi
ciklust öleli fel és a közvéleménybe
beragadt, Marton István
által terjesztett „áligazságokat” is
tényként közlik. Ennek tipikus példája
a város hitelállománya.
2007-ben közzétettem, hogy
mekkora hitelállománnyal vette át
2002-ben a Litter-Röst városvezetés
a költségvetést, mennyi hitellel
adta át, és a hitelek mire fordítódtak.
A működési hiány közel azonos
volt, a hitelek nettó összege (a
2002-es záró hitel levonva a 2006-
os záró hitelállományból) 2 milliárd
Ft. volt.
Tartós működési hitel nem került
felvételre! A 4 éves ciklus fejlesztéseit
taxatíve tartalmazza Litter
Nándor 2006-os záró beszámolója
(megtekinthető a polgármesteri
hivatalban vagy a könyvtárban).
Továbbra is azt állítom, hogy fejlesztési
eredményekben a legsikeresebb
ciklus volt. Csak példaként
említem meg, hogy összesen több
mint 30 km út-járda-kerékpárút
készült abban az időszakban.
Elemezni kellene a 2010. évi
költségvetés hiteltábláit, hogy
most mennyi a működési hitel,
mennyi a fejlesztési hitel és mit
tud felmutatni fejlesztési eredményként
a Marton-Cseresnyés
induló városvezetés, valamint a jelenleg
regnáló Marton-Marton városvezetés
a négy év fejlesztési hiteleiből.
A Marton Istvánra utaló megállapításokat
az elmúlt hét eseményei
kapcsán kiegészíteném azzal,
hogy Marton István polgármesterként
most már teljesen magára maradt.
A közéleti, a gazdasági és a kulturális
élet szereplői eddig sem nagyon
támogatták személyét, de a
mostani események után azon kevesek
is ellépnek mellőle, akikre
eddig még számíthatott.
Ezzel a 4 évvel valakinek el kell
számolnia, és a bűnbak szerepét
senki sem kívánja felvállalni Marton
István mellett. Ezt ismerte fel
az MSZP is és látványosan szakított
Marton Istvánnal.
Külső támogatók, de szerintem
még a frakciótársai (2 fő) sem fognak
úgy belebonyolódni egy választási
kampányba, hogy meghirdessék:
azért szavazzatok ránk,
mert Marton István katonái voltunk
és ezáltal Kanizsa látványosan
fejlődött. Azért szavazzatok
ránk, mert teremtettünk 1 munkahelyet,
a már a ciklus elején is
nyugdíjas Marton Istvánét.
Azért szavazzatok ránk, hogy
Marton István még 71 évesen is
polgármester lehessen és ő a megváltó
jövő.
Ez a történet vagy most, vagy
hamarosan, de véget ér.
A testület 85 %-a (MSZP,
SZDSZ, MSZDP, FIDESZ, Városvédők
+ a független képviselő)
közfelkiáltással azonnali lemondásra
szólította fel Marton Istvánt.
Nem kívánnak vele együtt tölteni
egyetlenegy napot sem, mindegyiküknek
elege lett Marton Istvánból.
Marton István persze még folytathatja
a „cirkuszt” a közélet színpadán,
de akkor az összes cirkuszi szerepet
neki kell egyedül alakítania.
Halász Gyula, a nagykanizsai
SZDSZ ügyvivője tartott sajtótájékoztatót
június 8-án, melynek
alkalmával ismertette a párt álláspontját
az úgynevezett sárga csekkes
befizetések szabályaira vonatkozó
változtatásokkal kapcsolatban.
Kiemelte, hogy az SZDSZ az
országgyűlési képviselőkhöz fog
fordulni a tervezett módosítások
visszavonása ügyében.
Halász Gyula elmondta:
„Több országos média foglalkozott
azzal a jogszabályváltozással,
amely 2010. május elsejétől jelentős
mértékben változtatja meg az
un. sárga csekkes befizetések szabályait.
AMagyar Köztársaság Országgyűlése
hozott Apénzforgalmi
szolgáltatás nyújtásáról szóló
2009. évi LXXXV. törvény, és a
Magyar Nemzeti Bank A pénzforgalom
lebonyolításáról szóló
18/2009 (VIII.6.) rendelete több
millió embernek okozhat bosszúságot
a közeljövőben. Az Európai
Unió jogharmonizációs elvárásaival
indokolt változások, súlyos
plusz terheket róhatnak a fogyasztókra.
A fogyasztókat terhelő késedelmi
kamatok kiszabását az is lehetővé
teszi a szolgáltatók részére,
hogy a jogszabályváltozás már
nem a feladás dátumát, hanem a
szolgáltató számlájára való érkezést
veszi alapul a teljesítést illetően.
Az SZDSZ álláspontja az, hogy
haladéktalanul vissza kell vonni a
pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról
szóló 2009. évi LXXXV. törvényt,
és a Magyar Nemzeti Bank
A pénzforgalom lebonyolításáról
szóló 18/2009 (VIII.6.) rendeletét.
Indokaink a következők:
- A telebankolás, az internetes
utalás és a csoportos beszedési
megbízás Magyarországon korlátozott
mértékben áll rendelkezésére
az állampolgároknak. Főleg a
vidéki lakosságot sújtó rendelkezések
különösen azokon a településeken
tűnnek diszkriminatívnak,
ahol nincs posta.
- Nem bizonyítható továbbá,
hogy a szolgáltató mikor adta postára
a küldeményt és azt mikor vette
át a fogyasztó/előfizető.
- A számlakiküldési gyakorlat
az, hogy tárgyhó 20-a körül küldik
ki a csekkeket, így a hónap elején
illetve 10-én munkabért kapók eleve
késedelmesen tudják teljesíteni
a befizetést, mert sok millió embernek
nincs tartaléka.
Ennek érdekében, a nagykanizsai
országgyűlési képviselőkhöz fordul
az SZDSZ, azért hogy a jelzett törvénymódosítást
kezdeményezzék a
Magyar Köztársaság Országgyűlésénél.
Emellett az állampolgári jogok
biztosához is szeretnénk fordulni,
állásfoglalást kérve. Javasoljuk
továbbá, hogy a szolgáltatók
ajánlott levélben értesítsék (sárga
csekk átvétele) valamennyi fogyasztót
és ennek költségeit vállalják
fel, ugyanis csak ebben az esetben
bizonyítható az, hogy a fogyasztó
mikor vette át a csekket.”
Mármint a kormányt. Bármilyen
színezetű is legyen az. Jobboldali
vagy baloldali, konzervatív jobboldali
vagy éppen bal liberális. Egyáltalán
egy kormányt kell-e, lehet-e,
érdemes-e szeretni? Lesz-e, vagy lehet-
e valaha olyan kormányunk,
amelyik elvárja, hogy mi választó
polgárok netán a társadalom nagyobbik
része szeresse. Lehetségese
olyan ideális társadalmi állapot –
politikai, gazdasági szociológiai,
akár lelki értelemben –, amelyben a
társadalom többsége szereti az éppen
regnáló kormányt. Ezekre a
kérdésekre keresem a választ, miután
találkoztam barátomnak is
mondható régi jó ismerősömmel,
aki a Kanizsa Hetilapban olvasva
korábbi írásaimat arra következtet,
hogy én nem szeretem az új kormányt.
Beszélgetésünket azzal zártuk
anonimitását kérésére tiszteletben
tartva, felvetését pedig érdekesnek
találva megírom gondolataimat.
Egy kormányt, bármilyen színezetű
is legyen, nem kell, nem lehet
és nem is érdemes szeretni. A szeretet
ugyanis nem politikai kategória,
ezért ennek alapján viszonyulni
az adott kormányhoz véleményem
szerint értelmezhetetlen. A
kormányok – mint ahogy mi állampolgárok
is – esendőek, mert
legtöbbször nem tudják, ha akarnák
sem, mindenben beváltani ígéreteiket.
A kormányok működésük
során hoznak téves, ellentmondásos
döntéseket, követnek el hibákat.
A kormányok bármilyen formációban
is működnek, gyakran
hoznak olyan döntéseket, amelyek
Kanizsa – Szabad 2010. június 10. vélemény 7
Röst János:
HÚÚÚ Bakkker!
SZDSZ:
Törvényt módosítana
a fogyasztók érdekében
Szeretni vagy
nem szeretni
8 Kanizsa – Szabad vélemény 2010. június 10.
nem a társadalom egésze számára
pozitív hatásúak. A döntések többsége
természetüknél fogva, és a
szűkös lehetőségek okán is olyan,
amely a társadalom egyes csoportjainak
kedvez, másoknak nem. Ne
felejtsük, hogy a demokráciában is
működnek az állam erőszakszervei,
ezek leggyakrabban fegyelmeznek,
büntetnek, elítélnek, életünk
folyását korlátok között tartják…
Nem a teljesség igényével
felsoroltak alapján joggal mondhatjuk
és a gyakorlat is ezt igazolja,
a kormányok működése, döntéseik
következményei nem ugyanazzal
az előjellel érintik a társadalom
különböző csoportjait. Ezek
okán is gyorsan polarizálódik a hatalom
társadalmi megítélése, tagolódik
a kormányok támogatottsága.
Többek között ezért is nehéz
elképzelni olyan társadalmi állapotot
akár rövid időre is, amelyben
a kormányt szeretni lehetne.
Mindezek ellenére a szeretet fikciójával
kábítani az éppen regnáló
kormányt, és ily módon is akadályozni
abban, hogy hatékonyan és
eredményesen kormányozza az országot,
nem áll érdekünkben, de a
kormányéban sem. Egy felelős
kormány ezt nem is várja el, mert a
szeretet kétes vonalán nem kormányozhatja
bele magát a romantikus
idealizmus világába.
A szeretet mint emberi, érzelmi
kategória az emberek között a
kölcsönös érdeklődés és vonzalom
alapján kialakuló összetartozás
a mindennapi kapcsolat terméke.
A szeretet, mint érzelmet
kifejező viszony reálisan csak
szűkebb keretek között – vérrokonság,
házasság, család és barátság,
személyes kapcsolatok körére
korlátozódik. A társadalom egy
része különösen nem, a többsége
pedig ilyen érzelmi viszonyban
aligha lehet egyetlen kormánnyal
is. Ugyanakkor az elmúlt nyolc
évben a társadalom egy része, a
szavazásban aktívan résztvevő
polgárok nagyobbik része ritkán
odaadó érzelmi viszonyulást tanúsított
a volt ellenzéki tömörülés,
az új kormány javára. Ennek létrejöttében
három tényező különösen
fontos szerepet játszott. Az
egyik a FIDESZ-nek az ellenzéki
szerepben tanúsított obstruktív
magatartása. Minden kormányzati
lépést, kezdeményezést ellenző,
és mindezeknek az ellenkezőjét
állító politikai stratégiája. Ezt alkalmazta
a parlament falai között,
az utcán és a nemzetközi színtéren
egyaránt. A második tényező
volt az eddigi kormányok gyenge
teljesítménye, erőtlen, kellően át
nem gondolt reformkezdeményezéseinek
kudarca. Ide sorolható a
kormánypártok egyes személyiségeinek
a korrupció által való érintettsége.
A kormánypártok az elveszített
bizalom hiányában a kétségkívül
elért eredményeiket sem
tudták átütő erővel és hitelesen
kommunikálni. A harmadik a
pénzügyi és gazdasági világválság.
Ez elkerülhetetlen áldozatvállalásra
kényszerítette a társadalmat.
Ezek egybeesése, egymást
kölcsönösen erősítő hatása
idézte elő a társadalmi elégedetlenség
kritikus tömegének megjelenését,
melynek következtében
átrendeződött a két nagy párt társadalmi
politikai súlya. Egyes politikai
erők – SZDSZ, MDF – eltűntek,
mások – LMP, JOBBIK –,
a baloldali értékek háttérbe szorulásának
talaján létrejöttek, parlamenti
tényezővé váltak. Átrendeződött
tehát a politikai erőtér, a
többpártrendszer. Az ellenzék az
elmúlt nyolc évben felkorbácsolta
a társadalomban a várakozásokat,
egyértelműen azt üzenve, hogy
minden társadalmi bajra a korábbi
kormányok által kezdeményezett
reformok és a társadalom áldozat
vállalása nélkül is létezik megoldás.
Sokat sejtetően ez a megoldás
a nagyarányú adócsökkentés,
ezáltal a gazdasági növekedés beindítása,
a munkahelyteremtés
gyarapítása lett volna. Ez olyan
hangulati-érzelmi töltést adott a
választópolgárok egy részének az
akkori ellenzékhez való viszony
kialakításában, amely nagy arányú
győzelmet hozott az új kormánynak
és nagy vereséget az eddigi
kormánypártoknak. Ebben a
nagyarányú győzelemben rejlik
az új kormány nagy dilemmája,
hogy a jövő teendőit illetően miként
feleljen meg a korábban felvázolt
várakozásoknak. A 2010-es
országgyűlési képviselő választás
elő időszakának történései, maga
a kampány, a választások végeredménye
azt tükrözi, hogy a FIDESZ
politikai céljaihoz jól megválasztott
stratégia, kommunikációs
technikák széles skálájának
alkalmazása előidézhet olyan társadalmi
állapotot, amelyben, ha
időlegesen is, de létezik egy új
kormányhoz való politikai, ideológiai,
világnézeti, sőt stílusbéli
kötődésen és azonosuláson alapuló
viszony. Ilyen viszony létrehozásához
szükséges feltételek a társadalomban
széles körben beágyazott
nagyobb pártokban potenciálisan
megvannak. Elkötelezett
párttagság, pártkatonák és aktivisták,
a pártokhoz erősen kötődő
törzsszavazók tömege. ők
azok, akik a pártokat életben tartják,
akció és szervező képességét
biztosítani tudják és akarják, és
minden helyzetben tovább viszik,
ha kell, a vállukon, ha kell, tűzönvízen
át. Ezt a potenciális lehetőséget
most a konzervatív jobboldalnak
szívós munkával sikerült
kiaknáznia. Viszont a pártokban
az eliten kívül nincs meg a tagságnak
az a kívánatos intellektuális
tömege, amely a kormányzás
időszakában képes lenne az elitet,
a hatalmat kontrollálni és ellenőrzés
alatt tartani, ha a szükség
megkívánja, korrekciókra késztetni.
Ebben az értelemben minden
pártban kódolva van az eltévelygés,
a hibás döntések, a társadalmi
akarat hanyagolásának a lehetősége
és veszélye. Ennek a következményeit
már minden párt
megélte és elszenvedte. De szenvedi
ezt az ország is, benne mindannyian,
ráadásul mi fizetjük ennek
az árát is.
A többpárti demokráciában is a
pártok adják a kormányokat. A
nagyarányú győzelem most nagy
lehetőséget kínál arra, hogy az új
kormány hozzáfogjon a szerkezeti
reformok elindításához, az elosztó
rendszerek átalakításához, a bénító
bürokrácia leépítéséhez, a korrupció
visszaszorításához, a fenntartható
növekedés megalapozásához,
az alkotmányosság és a demokrácia
keretei között. Ez az ország,
s benne mindannyiunk érdeke.
Az ország háromharmadának
kormányává válni ennek puszta
deklarálásával, politikai nyilatkozattal
garantáltan nem lehetséges,
de az előbbiek megvalósításával,
ha viszontagságos is az oda vezető
út, lehetséges. A nagyarányú
győzelem kínálta lehetőség elmulasztása
viszont az új kormány
számára történelmi jelentőségű
vétséget, mulasztást, bűnt jelenthet.
Nekünk tehát a kormányt nem
szeretni kell, hanem a pragmatizmus
alapján viszonyulni hozzá
döntéseiben, intézkedéseiben támogatni
kell mindaddig, amíg
azok az ország érdekeit, mindanynyiunk
boldogulását szolgálják.
Támogatni kell a következő négy
évben, hogy a dolgát minél eredményesebben
végezhesse. Négy
év múlva ugyanis ismét mi, választópolgárok
leszünk döntési
helyzetben.
Mózes Pál
nyugalmazott tanácselnök
Most már biztosnak látszik,
hogy az utolsó fordulóban dőlhet
el a labdarúgó megyei II. osztály
déli csoportjában a bajnoki cím
sorsa. Jelenleg a Miklósfa SE
csapata áll a tabella első helyén,
ám előnye csak arra elég a
Rédiccsel szemben, hogy a hátralévő
két fordulóban biztosabb legyen
a pozíciója.
Mindkét csapat számára kötelező
feladatnak látszik a soros ellenfelek
legyőzése, de ezzel még
nem dől el az elsőség kérdése,
mert az utolsó fordulót június 20-
án egymás ellen kell, hogy játszszák
Miklósfán. Nem mindennapi
küzdelem várható ezen az összecsapáson.
Nem lehet már taktikázni,
az ellenfél pontvesztését figyelni.
Ezen a mérkőzésen, ebben
a kilencven percben dől el a bajnoki
cím sorsa.
Majálisra készülnek a szervezők,
bajnokavatóra, örömünnepre,
jubileumra. Csinos lányok,
délceg ifjak, vidám szurkolók, sátor,
pörkölt, jó hangulat és minden,
ami kelléke lehet egy ilyen
eseménynek, jelen lesz a miklósfai
focipályán.
Csak a dicséret illeti azokat a
labdarúgókat, akik az 58 eddigi
mérkőzésen több mint 100 gólt
rúgtak az ellenfeleik hálójába.
Mérhetetlen lelkesedés érezhető
a vezetőség, az edző és a játékosok
minden elejtett szavából,
de ismerve a labda gömbölyű
voltát tudják, a végső győzelmet
ünnepelni csak az utolsó mérkőzés
lefújása után lehet.
Szurkoljunk nekik közösen,
mert egy ilyen hosszú küzdelem
után megérdemlik. Segítsünk nekik
abban, hogy a világ legszebb
és egyben legnehezebben tanulható
sportját, a labdarúgást játszva,
eredményesek lehessenek a
magasabb osztályban is.
K.F.
Bajnokavatóra készülnek Miklósfán
A Trák királyok völgye kiállítás
lezárásáról tartott sajtótájékoztatót
Farkas Tibor, a Kanizsai
Kulturális Központ igazgatója
és Kőfalvi Csilla intézményegység-
vezető a Magyar Plakát
Házban.
Farkas Tibor elöljáróban megköszönte
a közgyűlésnek, hogy
egyhangú igen szavazattal lehetővé
tette a kiállítás megrendezését.
Ezen kívül megköszönte Kőfalvi
Csillának és munkatársainak,
hogy megtettek mindent a kiállítás
megvalósításáért, mert ez sem volt
egyszerű. Nem volt egyszerű idehozni
a kiállítási tárgyakat, nem
volt egyszerű megegyezni a bolgár
partnerrel. A megnyitó előtti
utolsó két napban éjjel-nappal dolgoztak.
A kiállítás negyvenkét napos
ideje alatt az itt dolgozók
hosszú műszakot tartottak, hiszen
a megszokott nyitvatartási időn túl
sokszor álltak a látogatók rendelkezésére
este 20 óráig, illetve a
Város Napja alkalmából este 22
óráig. Rengeteg plusz feladatot
adott ez a kollégáknak. Végül
megköszönte, hogy becsülettel végigvitték
a munkát mindenféle
pluszjuttatás nélkül.
Kőfalvi Csilla szakmai értékeléssel
és pénzügyi összegzéssel
folytatta a sajtótájékoztatót.
„Minden muzeális intézmény
a közösségi emlékezet kitüntetett
őrhelye s egyben alakítója.
Nagykanizsán azonban – szemben
a nyugati világ múzeumainak
gyakorlatával – 2010 márciusáig
egyetlen egy kirobbanó
közönségsikerű időszaki kiállítás
sem került megrendezésre.
Ezt az állóvizet a Magyar Plakát
Ház 2010. március 19. – április
30. között megrendezett „Thrák
Királyok Völgye” című kiállítása
kavarta fel, a hazai médiatudósításokban
szenzációnak minősülő,
Nagykanizsának országos
szakmai elismerést hozó, az
épület előtt kígyózó sorokkal és
a végén több mint 8 ezer látogatóval.
A látogatók 51 %-a nagykanizsai
diák volt, akik a kiállítást – a
város ajándékaként – ingyenesen
tekinthették meg. Összegzésül elmondható:
jóllehet a „Thrák Királyok
Völgye” című kiállítás 42 napig
volt látogatható, mégis 8036
látogatót vonzott, szemben az előzetes
kalkulációval, mely mindösszesen
4000 fő látogatót prognosztizált
(Ennek ellenére a közgyűlés
által 5.535.000 Ft-os jegyár
bevétel helyett csak annak felét,
2.743.200 Ft-ot sikerült realizálni.
– a szerk.) Csak összehasonlításképpen:
a 2009. évben a látogatók
száma a Képzőművészetek Házában
5 056 fő, a Magyar Plakát
Házban 7 214 fő volt.
A nagykanizsai muzeális intézmények
időszaki kiállításai vonatkozásában
a thrák kiállítás kapcsán
fordult elő először, hogy kereskedelmi
tévécsatorna adott hírt a kiállításról,
mint ahogy először jelent
meg egy nagykanizsai kiállítás
online kampányával az országhatáron
túl is.
Ugrásszerűen megnövekedett a
muzeális intézménnyel foglalkozó
nem fizetett megjelenések száma
is: a magyarországi médiában a
Magyar Plakát Háznak a kiállítás
időtartama alatt mintegy 70 megjelenése
lett. (Lapunkról nem esett
szó, amelyet Marton István a kiállítás
ingyen reklámozására szólított
föl. Csak egy példa: a Nyugati
Tükör 48.000 Ft-ot kapott azért a
cikkért, melyet a Kanizsának
térítés mentesen kellett lehoznia. –
a szerk.)
A kiállítás megvalósításának
alapjául szolgált a kazanlaki Iszkra
Történeti Múzeum és a Kanizsai
Kulturális Központ között létrejött
műtárgykölcsönzési szerződés. A
szerződés az ICOM és az
UNESCO államok közti műtárgykölcsönzésre
vonatkozó szabályozások
alapján került rögzítésre.
A kiállítás megvalósításáért,
teljes körű kivitelezéséért – titoktartási
kötelezettség mellett, mely
a műtárgyak biztonságát volt hivatott
szolgálni – két muzeológus
vállalt felelősséget: dr. Kosyo
Zarev, a kazanlaki múzeum igazgatója
és Kőfalvi Csilla, a Kanizsai
Kulturális Központ közgyűjteményi
intézményegységének
vezetője. (Ezért szólhatta el
magát Meglena Parvin, hogy
rézből volt az a halotti maszk,
amely valójában aranyból kellett
volna, hogy legyen. – a szerk.) A
tárlat mintegy 2,5 millió EURO-s
állami kiállítási garanciavállalás
révén valósult meg. A kiállítási
garancia jogintézményét a 2005.
január 1-jén hatályba lépett, az államháztartásról
szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény módosítása
hozta létre. Ennek értelmében a
Magyarországon rendezett, nemzetközi,
időszaki kiállításokon bemutatott,
kiemelkedő kulturális
jelentőséggel bíró eredeti műtárgyakra
lehet kiállítási garanciát
kérni. A kiállítási tárgyak biztonságát
a kiállítás teljes időtartama
alatt bolgár kurírok felügyelték, a
kiállítás zárását követően a szófiai
Régészeti Múzeum főmunkatársa
ellenőrizte és vette át a műtárgyakat.
A kiállítás vitathatatlan nemzetközi
és szakmai jelentőségét mutatta,
hogy a kiállítás megnyitóját
személyes jelenlétével tisztelte
meg Dimitar Ikonomov, bolgár
nagykövet úr, Prof. Dr. Ivan Marazov,
a Bolgár Tudományos Akadémia
tagja. A kiállítást többek között
megtekintette és elismerőleg
nyilatkozott mind a leletek jelentőségéről,
mind a kiállítási installációról
Prof. Dr. Szabó Miklós akadémikus,
az ELTE Régészettudományi
Intézetének egykori igazgatója,
Prof. Dr. Visy Zsolt, a PTE
BTK Régészeti Tanszékének vezetője,
Dr. Fekete Mária, a PTE BTK
Ókortörténeti Tanszékének vezetője,
Dr. habil. T. Bíró Mária, a KRE
BTK általános és oktatási dékánhelyettese.
A garanciavállalás teljes adminisztrációját,
a kiállítás megvalósításának
minden egyes technikai
részletét, szakmai előkészítését,
beleértve a kiállítási magyarázó
szövegek szerkesztését, lektoráltatását,
a kiállítás teljes körű kivitelezési
tervének elkészítését a
Kanizsai Kulturális Központ közgyűjteményi
intézményegységének
vezetője koordinálta. A Magyar
Plakát Ház jelentős nagyságrendű
beruházásokat hajtott végre:
teljesen megújult az épület
biztonsági rendszere, és egyedileg
tervezett, biztonsági üvegekkel
felszerelt vitrinek kerültek beszerzésre.
(A sajtótájékoztató nem
tért ki arra, hogy a Marton István
szerint kalasnyikov-álló vitrinek
sorsa mi lesz. Azaz ezeket mire lehet
használni a jövőben. – a
szerk.)
A múzeumi „látogatóbarát” jelző,
bármennyire közhelyes kifejezéssé
is vált az utóbbi időkben,
alapvető követelmény bármely
közpénzből fenntartott közintézmény
esetében. A múzeum és a
nagyközönség kapcsolatának feltárásához
azonban tisztában kell
azzal lennünk, hogy a múzeumi kiállítások
üzenete esetenként nem
jut el a látogatókhoz, mert nemegyszer
olyan ismereteket feltételez,
amelynek minden szemlélő
valójában nincs birtokában. Tapasztalataink
szerint a közönség
három dolgot vár el egy kiállítástól:
látványos és érdekes legyen, új
ismereteket és információkat adjon,
s ez utóbbiakat úgy juttassa el
Kanizsa – Szabad 2010. június 10. vélemény 9
A kiállítás költségvetése – tétel megnevezése Összeg
Vitrinek 5 386 894
Riasztórendszer kialakítása 3 159 498
őrzés, védelem 1 883 000
Kiállítási anyag szállítása 7 739 082
Reklám 2 909 395
Szakmai tanácsadás 450 000
Tolmácsolás 367 500
Kiállítás-rendezés: tablók, poszterek, speciális installáció 1 657 812
Állófogadás 400 000
Reprezentációs költségek 252 855
Kiküldetés (3 fő részére, egy alkalommal) 424 210
Egyéb, kiállításhoz kapcsolódó kiadások, segédanyagok stb. 118 398
Összesen 24 748 644
A kiállítás teljes költségvetéséből a Kanizsai Kulturális Központ
közgyűjteményi intézményegységeiben megvalósított beruházások
Vitrinek 5 386 894
Riasztórendszer kialakítása 3 159 498
Tablók, speciális installáció 1 647 812
Összesen 10 194 204
BEVÉTEL
A kiállítás bevétele összesen 2 819 600
SZPONZORÁCIÓ
Támogatás megnevezése Összeg
Vitrinek - reklámtámogatás, marketingszerződés alapján 2 391 780
Médiatámogatás 6695 700
Barther reklám, website létrehozása
– támogatás, marketingszerződés alapján 3 585 709
Készpénz szponzoráció 50 000
Szponzorációs támogatások összesen 12 723 189
A „Thrák Királyok Völgye” című kiállítás pénzügyi összegzése
A trák kiállításról
Kanizsa – Szabad 10 vélemény 2010. június 10.
hozzá, hogy azok a látogató számára
már birtokolt ismeretekre
épüljenek, tehát didaktikusan legyenek
felépítve.
A múzeumlátogatók azonban
különböző kulturális környezetből
érkeznek, különböző tudásszinttel
és befogadó érzékenységgel rendelkeznek.
A Kanizsa Lokálpatrióta
Hetilap 2010. május 13-án
megjelent, XXII. évf. 19. számában
a Kanizsa – Szabad vélemény
című rovatban megjelent „Nem
mind arany, ami fénylik?” címet
viselő írása látogatói véleményeket
tesz közzé, szerkesztői széljegyzettel.
Elgondolkodtató azonban, hogy
számos, a kiállítás jelentőségét és
a kiállított műtárgyak szépségét is
méltató látogatói bejegyzések közül
miért csak azokat idézi a Kanizsa
Lokálpatrióta Hetilap, amelyek
intézményünket súlyos kritikával
illetik? A látogatói vélemények
száma a vendégkönyvekben
összesen 58 bejegyzés, melyből
negatív kritikát két vendégünk
jegyzett.
A látogatói információk valósághűségét
azonban ellenőrizni
szükséges, így a sajtószabadság
keretei között cselekvő tényfeltáró
újságírást a vélemények tisztességének
követelménye korlátozza.
Joggal elvárható, hogy a
Kanizsai Kulturális Központ közgyűjteményi
munkájáról alkotott
szubjektív véleményt az újságíró
etikus módon, közérthetően, gúnyos
célozgatások nélkül tegye
közzé. Tekintettel arra, hogy a kiállításért
a Kanizsai Kulturális
Központ felelt, úgy véljük, a kiállításért
felelős muzeológus véleménye
is fontos.
A kiállítási költségvetést Nagykanizsa
Közgyűlése 2009 decemberében
szavazta meg a Kanizsai
Kulturális Központnak, a kiállítási
garancia véglegesítésére – melynek
része többek között a műtárgykölcsönzési
szerződés, az épületbiztonsági
dokumentáció, a kiállítás
forgatókönyve, a teljes kivitelezési
dokumentáció, valamint államközi
múzeumi megállapodások
– 2010. március 16-án került sor a
Pénzügyminisztériumban, valamint
a szófiai Kulturális Minisztériumban.
A garancia 2010. május
10-én járt le, a teljes körű szakmai
beszámolót 2010. június 10. napjáig
kellett az OKM Közgyűjteményi
Főosztályának megküldeni. A
beszámolót – a pénzügyi teljesítésekkel
együtt – a minisztériumi ellenőrzést
követően Nagykanizsa
MJV Közgyűlése elé kell terjeszteni.
A Kanizsai Kulturális Központ
minden elvárásnak és beszámolónak
eleget tett.
Intézményünket az a vád is érte,
hogy azonnali hatállyal felmondtunk
egy kollégánknak, aki a vezetőségnek
nem tetsző módon véleményt
nyilvánított a kiállításról.
Ezúton szeretnénk nyilvánosságra
hozni, hogy nem távolítottunk el
egyetlen munkatársat sem intézményünkből.
(Egyetlen szóval sem
állítottuk, hogy az intézmény
munkatársát távolították el, mivel
a takarítónő közhasznú munkavállalóként
dolgozott a Plakát
Házban mindaddig, míg Kőfalvi
Csilla rá nem fogta, hogy miatta
írtunk néhány kritikus sort a kiállításról.
Az informátor alvállalkozóként
dolgozott a kiállítás
létrejöttében. – a szerk. )
A magunk részéről helyesnek és
követendőnek tartanánk, ha a Kanizsa
Lokálpatrióta Hetilap újságírói
tartózkodnának a szubjektív,
nem valós tényeken alapuló ítéletalkotástól.
A Kanizsai Kulturális Központ
nem kíván vitákat generálni. A kiállítás
szakmai jelentése – mely
tartalmazza a kiállítás média-megjelenésének
összegzését, valamint
a pénzügyi beszámolót is – nyilvános,
megtalálható a Kanizsai Kulturális
Központ honlapján. (A sajtótájékoztatón
közzétett pénzügyi
összegzést lapunk 8. oldalán olvashatják.
Mielőtt jövő heti számunkban
részletesen elemeznénk a kiállítás
költségvetését, álljon itt egy
talán kicsinyes észrevétel: az általuk
közölt táblázattal ellentétben a
kiadás költsége nem 24.748.644
Ft-ra, hanem 25.697.180 Ft-ra rúgott.
– a szerk.)
Álljon itt végezetül néhány vendégkönyvi
feljegyzés:
„A kiállítás minden négyzetcentimétere
jó a szemnek, jó az elmének,
jó szívnek. Sajnálhatja, aki
nem olvassa el a táblákon lévő történelmi
útmutatást.” 2010. április
5. Kovács Gyula, Zalaegerszeg
„Gratulálunk, nagyon szép a kiállítás.
Ékes bizonyítéka, hogy a
vidék is tud színvonalasat alkotni,
összehozni, nemcsak a főváros.”
2010. április 10. Koncz Emese,
Koncz Csaba, Gödöllő
„Nagy megtiszteltetés városunk
számára, hogy ez a páratlan kiállítás
megrendezésre kerülhetett.
Ámulat és bámulat az akkori kézműveseknek,
gyönyörű formák, finom
kikészítésekért. Köszönet
Kazanlaknak!” Németh Istvánné
és lánya, Nagykanizsa”
(93)
Tisztelt
Nagykanizsai Vállalkozók!
A Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ 2010
októberétől várja azon vállalkozásokat, cégeket, amelyek kedvező
bérleti konstrukcióval, korszerű körülmények között kívánnak
irodát, műhelyt bérelni.
Afejlesztés a Nagykanizsai Ipari Parkban, a volt Gábor Áron
laktanya legénységi épületének korszerű, energia-hatékony
felújításával valósul meg. Olyan alacsony rezsiköltségű, kedvező
üzleti környezetet biztosít, amelynek segítségével a vállalkozások
megerősödési esélye jelentően növekszik.
A projekt megvalósulását követően a közel 2500 m2
területű épület 30 vállalkozás befogadására lesz alkalmas.
􀁄 irodabérlet, tárgyaló/előadó bérlet,
􀁄 eszközbérlet (fax, scenner, projektor, stb.),
􀁄 közös helyiségek használata (könyvtár, teakonyha, mosdó),
􀁄 irodai szolgáltatások,
􀁄 bankautomata,
􀁄 recepciós szolgáltatások, postai szolgáltatás.
􀁄 üzletviteli tanácsadás,
􀁄 jogi tanácsadás,
􀁄 pályázati tanácsadás, pályázatírás,
􀁄 marketing tanácsadás,
􀁄 weblap szerkesztés,
􀁄 vállalkozói képzések,
􀁄 rendezvényszervezés.
Amennyiben érdekli Önt a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ
által nyújtott kedvező iroda-, műhely bérleti lehetőség, valamint a vállalkozások
részére nyújtott széleskörű szolgáltatási csomag, úgy várjuk jelentkezését.
További információt kaphat Mihovics Zoltán projektmenedzsertől, a
mihovics.zoltan@nagykanizsa.hu email címen vagy 06-30-5752943 telefonszámon.
ALAPSZOLGÁLTATÁSOK:
EMELT SZINTű SZOLGÁLTATÁSOK Konténermosás!
A helyi rendelet szerint városunkban a maradékszemét gyűjtésére
használatos 1100 l-es konténerek tisztántartásáról a közszolgáltató
kötelessége gondoskodni évente öt alkalommal.
Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Saubermacher-Pannónia
Hulladékgyűjtő Kft. munkatársai 2010. június 15-én, 16-én és 17-én
(kedden, szerdán és csütörtökön) zárt rendszerű, gépi konténermosást
végeznek az egész városban.
Kérjük a házmesterek, illetve lakók segítségét abban, hogy a fent
említett napokon biztosítsák a hozzáférhetőséget a hulladékgyűjtő
edényekhez.
Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.
Kanizsa – 2010. június 10. Városháza 11
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti az alábbi ingatlanát:
Az eladó ingatlan:Nagykanizsa, Bartók B. u. 1., Hrsz: 3071. Tízemeletes lakóépület,
mellette orvosi rendelő. A telek mérete 673 m2
Kikiáltási ár: 59.000.000 Ft + áfa, ebből: a lakóépület és hidroforház
47.000.000 Ft tárgyi áfa-mentes, orvosi rendelő: 12.000.000 Ft + áfa.
Versenytárgyalás ideje: 2010. június 14. 10 órakor, eredménytelenség esetén
2010. szeptember 6. 10 órakor, valamint minden ezt követő hétfő 10 órakor.
Helye: Nagykanizsa, Garay u. 21. (Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. irodaháza,
I. emeleti tárgyaló.)
Az ingatlan főbb jellemzői: 1969-ben épített, előre gyártott és helyben öntött
vasbeton váz-és födémszerkezetű, blokktégla kitöltő falas tízemeletes, eredetileg
48 lakásos lakóépület, mellette lévő földszintes épületben 2 db orvosi rendelő
van kialakítva. A lakóépületben jelenleg 36 db 1 szoba komfortos, egyenként
kb. 30 m2 alapterületű garzonlakás, 10 db 41 m2 alapterületű másfélszobás
lakás, 1 db 67 m2 alapterületű 2,5 szobás lakás, és egy 29 m2 alapterületű -
lakásból átalakított - raktár található.
Az orvosi rendelők mérete összesen kb. 150 m2 . 25 m2 területű helyiségcsoport
(előtér, közlekedő, wc, kazánház, tornác, és szeméttároló) közös használatú.
Az orvosi rendelő épülete, és a tízemeletes lakóépület között egy 40 m2 területű
hidroforház áll, ami eredetileg a tízemeletes épület vízellátására készült.
Az épületek állapota: Teljes felújítás szükséges. Az állapotról, feltárt hibákról
szakértői vélemények állnak rendelkezésre. A szakértői véleményekbe, mérési
jelentésekbe, továbbá az ingatlan egyéb adatait tartalmazó irataiba az érdeklődők
részére a betekintés, másolás lehetősége biztosítva van. A lakásokból
a szerelvények el vannak távolítva, az ingatlan felújítás nélkül használatra nem
alkalmas.
A versenytárgyalás, értékesítés főbb elvei Nagykanizsa M. J. Város Önkormányzata
Vagyongazdálkodásának rendjéről szóló 3/2009 (II.11.) számú önkormányzati
rendelete (Vagyonrendelet) 1. számú melléklete II. pontjában rögzített
szabályok szerint történik. (A hivatkozott rendelet a www.nagykanizsa.hu
weblapon megtalálható, vagy a polgármesteri hivatalban megtekinthető.)
A vevőt az ingatlanon 3 éven belül felújítási kötelezettség terheli. Amennyiben
a felújítási kötelezettséget az előírt határidőre nem teljesíti, akkor a liciten
elnyert vételár 25%-át meghiúsulási kötbérként az eladó részére meg kell fizetnie.
A vételár megfizetése részben vagy egészben megfelelő értékű, Nagykanizsa
közigazgatási területén belül fekvő cserelakások 3 éven belüli rendelkezésre
bocsátásával is történhet. Az eladó a vételár teljes kiegyenlítéséig az ingatlanon
a tulajdonjogát fenntartja.
Érdeklődni lehet a kiírónál: személyesen a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató Zrt. Garay utca 21. szám alatti irodaházában (Ipari Park), telefonon
a 93/311-241 vagy 93/314-078 telefonszámon, a 16-os melléken.
Versenytárgyalás - Bartók B. u. 1.
Jerausek István a 10. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart 2010. június 15-én 17 órától a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban,
18 órától a sánci Kultúrházban, 19 órától a bagolai Kultúrházban.
Papp Nándor a 12. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart június 15-én, kedden 17 órakor a Vécsey Zsigmond Általános Iskolában,
18 órától a Zárda utcai kollégiumban.
Képviselői fogadóórák
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi
és Idegenforgalmi Bizottsága pályázatot ír ki falfirkák eltüntetésének
támogatásáról szóló 81/2007. (XII. 21.) sz. önkormányzati rendelet szerinti
önkormányzatit támogatás elnyerésére. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg
2010. évben 500 000 Ft. A pályázati kiírás és a pályázati adatlap kérhető
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoport
Irodáján ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 14.),
vagy letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról. A pályázat befogadásához
szükséges a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságától szóló 2007.
évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról,
vagy hiányáról szóló nyilatkozat kitöltése és csatolása.
Pályázat falfirkák ellen
Az elmúlt időszak szélsőséges időjárása és annak következményeként keletkező
árvíz sok embert tett tönkre. Leginkább hazánk legszegényebb települései kerültek
nehéz helyzetbe, akiknek se biztosításuk, se tartalékaik nincsenek, hogy helyreállítsák
a károkat. A híradásokból látjuk, hogy milyen súlyos a helyzet és mennyire
szükség van a segítségre. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
kérem Önt, segítsen az edelényi árvíz sújtotta családoknak! A pénzadományokat
az alábbi számlaszámra várjuk: 14100134-92660049-98000003
Köszönettel: Marton István Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere
Az edelényi árvízkárosultak megsegítésére!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti az alábbi ingatlanát:
Hrsz.: 4378/29. Helye: Nagykanizsa Ipari Parkban. Kikiáltási ár: 56.520.000
Ft + áfa. Versenytárgyalások időpontjai: július 1., július 8. 10.00 óra.
Az ingatlan az Ipari Park területén a 74 sz. út mellett helyezkedik el, nevezetesen
a Nagykanizsa belterület 4378/29 hrsz-ú, 1.4833 m2 nagyságú "kivett
beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan. A terület a 4378/12 hrsz.-ú útról
megközelíthető. Közműcsatlakozások adottak. A felmerülő közműigényeket a
szolgáltatókkal illetve az Önkormányzattal egyeztetni kell, illetve részükre a
közműrákötési hozzájárulásokat a mindenkori hatályos kormány-önkormányzati
rendeletek szerint kell megfizetni.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató
Zrt. (Ipari Park) 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21. tárgyalója.
Érdeklődni a fenti címen és a következő telefonszámokon lehet:
+36306932448 és +36 93536365
Nyilvános versenytárgyalás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága pályázatot hirdet a 2010. évi Egészségvédelmi Alap támogatásának
elnyerésére.
A pályázat célja: olyan közösségi programok eszköz- és anyag igényének támogatása,
melyek csatlakoznak a Népegészségügyi Program minél hatékonyabb
és eredményesebb megvalósításához (lakosság egészségének megőrzése,
állapotának javítása,….stb.).
Pályázók köre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő
intézmények, minden bejegyzett nagykanizsai székhelyű civil szervezet,
egyesületek, alapítványok és egyéb szervezetek, melyek pályázatukkal a fenti
célok megvalósítását szolgálják.
A pályázaton nem indulhatnak: pártok, politikai tevékenységet folytatók. A
pályázat benyújtásának határideje: 2010. július 31. Benyújtás módja: A pályázati
adatlapot zárt borítékban "Egészségvédelmi Alap támogatása" jeligével lehet
benyújtani. Benyújtás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Egészségügyi Alapellátási Intézménye Nagykanizsa Eötvös tér 16., III.
emelet 313-314. sz. iroda.
Pályázati adatlap és NYILATKOZAT kérhető: Polgármesteri Hivatal Nagykanizsa
Eötvös tér 16. porta, Egészségügyi Alapellátási Intézmény Nagykanizsa
Eötvös tér 16. III. emelet 313-314. sz. iroda. A pályázatnak tartalmaznia
kell: a pályázó nevét, a pályázó címét, székhelyét, telefonszám, a pályázó nyilvántartásáról
szóló igazolás másolatát (pl. cégbírósági bejegyzés, alapító okirat),
az igényelt támogatás összegét, a kérelem tételes indoklását, a megvalósítás
módját. Apályázat elbírálásának határideje: 2010. szeptember 30. Ahatáridőre
beérkezett pályázatokat a Szociális és Egészségügyi Bizottsága bírálja el.
Az elnyert támogatások kifizetésének határideje: 2010. október 31. Az odaítélt
támogatások elszámolásának határideje: 2010. december 30.
Egészségvédelmi Alap 2010.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője pályázatot hirdet a Polgármesteri
Hivatalban az alábbi köztisztviselői állások betöltésére
1. Gazdálkodási Osztályon pénzügyi osztályvezető-helyettes
(benyújtási határidő: 2010. június 18.)
2. Szociális Osztályon szociális ügyintéző (benyújtási határidő: 2010. június 18.)
3. Művelődési és Sport Osztályon oktatási ügyintéző (benyújtási határidő:
2010. június 18.)
4. Építéshatósági Osztályon építésügyi ügyintéző (benyújtási határidő: 2010.
június 18.)
5. Titkárságon jogi ügyintéző (benyújtási határidő: 2010. június 18.)
6. Pályázati Irodában pályázati ügyintéző (benyújtási határidő: 2010. június 15.)
A pályázati feltételekben törvényi változás miatt az alábbiak szerint módosítás
történt: a közigazgatási versenyvizsga, mint pályázati feltétel megszűnt.
A módosított részletes pályázati hirdetmények a www.kszk.gov.hu és a
www.nagykanizsa.hu honlapokon tekinthetők meg.
Köztisztviselői állások a hivatalban
Kanizsa 12 – Zöld 2010. június 10.
Minden nap van valamilyen
világnap, így alig figyelünk fel a
május 31-ei Nemdohányzó Világnapra,
amely a világ egyik
legelterjedtebb káros szenvedélyére
hívja fel a figyelmet. A
Zsigmondy Vilmos és Széchenyi
István Szakképző Iskolában június
2-án hallhattak előadást az
intézmény diákjai a témával
kapcsolatban.
A világsztárok között vannak
olyan emblematikus figurák, akik
elképzelhetetlenek a szájukban lógó
cigarettavég nélkül, de akadnak
olyan szituációk is, amikor úgy
érezzük, nélkülözhetetlen a füstölgő
dohány. Mindennek azonban az
a legkárosabb következménye,
hogy a tizenévesek követendő
mintaként tanulják meg a dohányzás
szertartását.
A Zsigmondy kistornatermében
tartott előadást Heizlerné
Horváth Mária egészségnevelő
és Horváth Endréné pedagógusok,
akik magyarázó plakátok és
kisfilmek segítségével próbálták
rávenni a 9. és 10. évfolyamos diákokat,
hogy hagyjanak fel a füstöléssel.
Az Egészségügyi Világszervezet
tényei szerint évente
huszonhat ezer ember hal meg a
dohányzás káros következményei
miatt, és amellett sem lehet nyugodt
szívvel elmenni, hogy a
rendszeres cigarettázás akár
nyolc-tíz évvel is megrövidítheti
az életünket. Egy felmérés szerint
a tizenhét évesek egyharmada naponta
rágyújt, így nagyon gyorsan
kialakulhat a fizikai és pszichés
függőség. Ezek az adatok már
önmagukban elrettentőek lehetnek,
de a hatásfokozása érdekében
az előadók kisfilmeket mutattak
be a tanulóknak, közöttük
egyet, amely egy rosszindulatú
daganat eltávolítását asszisztálta
végig. A meghökkentés mellett
azért próbáltak egy kis humort is
belecsempészni a prezentációba,
például a pöfékelő királykisaszszonyt,
akit esze ágában sincs
megcsókolni a királyfi. Heizlerné
Horváth Mária összegyűjtötte
azokat a betegségeket, amelyek
kialakulásáért a cigarettázás tehető
felelőssé, és a diákokkal közösen
összeszámolták, mennyi
zsebpénzt lehetne megspórolni illetve
kincset (a kerékpártól kezdve
a laptopig) lehetne vásárolni
abból a pénzből, amit évente cigarettára
költenek. Akinek nem
volt elég az információáradat, az
megtekinthette az iskola bejárata
mellett lévő kiállítást is, amelynek
tárgyait a tanulók készítették
a Nemdohányzó Világnap alkalmából.
Aelőadás anyagát ezután Győrbe
viszik, majd csak ősszel hozzák vissza
Nagykanizsára, hiszen november
17. és 18-a között tartják a Ne
gyújts rá! dohányzásellenes napot.
Z.A.
A dohányzás ellen a Zsigmondyban
Fotó: Ziegler Anita
Az elmúlt hetekben a Polgári
kanizsáért Alapítvány egynyári
virágpalántákat osztott. A kiültetők
munkáját fotókon örökítették
meg, melyből vetélkedővel
egybekötött kiállítást rendeztek.
– Zala megye valóban zöld.
Nemcsak sok erdeje miatt, sokkal
inkább a zalaiak természetszeretete
okán. Létezik is egy kitüntető cím:
Zöld Zala. Óvodákat és iskolákat
jutalmazunk vele. Tehát adott, kiknek
adható ez a cím, mégis, ha rajtam
múlna, legszívesebben a sok
virágszerető kanizsainak adnám.
Önök immár negyedik éve vesznek
részt a Polgári Kanizsáért Alapítvány
virágosítási programjában,
vagy ezen a programon kívül is
szépítik környezetüket. Részt vállalnak
munkájukkal és áldozatukkal
– hiszen a locsolóvíz sem olcsó
– hogy a betonrengeteg egyhangúságát
megtörje a virágok szépsége.
Hogy az élettelen anyagon győzzön
az élet! Köszönet érte! – mondta a
Folyt. Köv. című fotókiállítást
megnyitó beszédében Fertig István,
a Zala Megyei Közgyűlés tagja.
Ugyanő nyújtotta át az ajándék
bonbonokat a versenyzőknek, akik
helyesen válaszolták meg a kertészeti
vetélkedő kérdéseit.
Nagyszülő és unoka korú
versenyző egyaránt volt a
vetélkedő nyertesei között, utóbbiak
felnőve bizonyára maguk is folytatják
környezetük szépítését. Afotókon
– idén először – négy olyan
helyszín képe is szerepelt, ahol –
bár adottak a feltételek (szabad tér,
virágszerető lakók: az erkélyen
muskátli) – a ház előtt nem nyílik
virág. Az egyik versenyző beszámolt
a lehetséges okokról. ő maga
is ültetett virágot, de tönkretették az
ágyást, elment a kedve. Szemléletváltásra
is szükség van, becsüljük
meg egymás munkáját. – volt a
résztvevők együttes véleménye.
K.H.
Kertészeti vetélkedő és fotókiállítás
Július 24-ére tervezi a 18 km
hosszú Örömhegyi Szent Kristóf
teljesítménytúrát a Nagykanizsai
Postás Sportegyesület. Ezzel szeretné
elősegíteni az örömhegyi
kulcsosház környékének, nevezetességeinek
megismerését, illetve
Szent Kristóf legendájának
népszerűsítését. A résztvevők a
nagybakónaki Árpád forrástól indulnak,
majd a József-hegyen,
Csapi északi faluvégén, Galambokon,
Zalaújlakon és Gesztenyeházon
keresztül fognak eljutni
az örömhegyi Szent Kristóf
kápolnához.
Túra az Örömhegyre
A Nagykanizsai Civil Kerekasztal
Egyesület által életre
keltett Környezetvédelmi Fórum
célkitűzéseiről tartott sajtótájékoztatót
Budavölgyi Kálmán,
az egyesület ügyvezető elnöke.
Igény jelentkezett városunkban
a Környezetvédelmi Fórum
megalakítására – hangsúlyozta
az elnök. Az előkésztő munkák
elkezdődtek, a koordinációs
feladatokat Lengyák István révén
a Civil Kerekasztal Egyesület
vállalta fel. A cél az, hogy
havonta legalább egy alkalommal
találkozzanak és a környezetvédelemmel
kapcsolatban
felmerült gondokat megbeszéljék.
A civil kezdeményezéshez
partnerként a VIA Kanizsa Zrt.
részéről Kálovics Andrea városgondnok,
Lancsák Lajos főkertész
és a Zöld Lomb Baráti Kör
csatlakozott. Balogh István, a
kerekasztal soros elnökének felvetésére
egy környezetvédelmi
őrjárat megszervezése is szóba
került, ahol a civilek mellett a
polgárőr egyesületek, a rendőrség
és a közterületfelügyelet
együttműködésére is számítanak.
A megelőzésben fontos szerepet
szánnak magánszemélyeknek
és intézményeknek egyaránt.
Tóth Tamás, a Zöld Lomb Baráti
Kör elnöke hozzászólásában kiemelte,
elsősorban azért alakultak
meg, mert azt tapasztalták, a városban
hirtelen kivágásra kerülnek
a fák. Úgy gondolják, Kanizsa
szép város, gyönyörű zöld területekkel
rendelkezik, ezt azonban
egy-két hét alatt el is lehet veszíteni,
s ezt nem szeretnék. A fákat
nem tiltakozással, hanem az illetékesekkel
történő konzultálás útján
szeretnék megóvni. Bíznak benne,
hogy a város szép környezete
nemcsak megmarad, hanem még
szebb lesz.
B.E.
Környezetvédelmi
fórum
Kanizsa 2010. június 10. – Ez+Az 13
Horoszkóp
Feladatait gyorsabban megoldja, mint máskor.
Azonnal tettre kész, ha a munkahelyén,
vagy otthon megkérik valamire. Ha gyorsan
dönt, többet hibázhat, éppen ezért a lényeges
döntésekkel ha lehet, várjon.
Előfordulhat, hogy munkahelyén megbízzák
más feladatának az elvégzésével is. Ez bizonyára
rosszul esik önnek, és indulatosabbá válik
otthon a családjában. Legyen őszinte a párjával,
és közösen legyenek túl a nehézségen.
Szereti a csapatmunkát, kritikus hajlamával
azonban könnyen elveszi a kedvét másoknak.
Otthon nyugalomra számíthat, s ha egy
idő után megelégeli a csendet, bontakoztassa
ki a legromantikusabb énjét.
Szeret flörtölni, hódítani. Titokban egzotikus
utazásra vágyakozik, de tisztában van
vele, egyelőre nem megy. Takarékoskodjon
jobban, s majdcsak összejön rá a pénz.
A szép élményekért spórolni kell.
Nem titkolja, több pénzt szeretne keresni. A
próbálkozástól továbbra se menjen el a kedve,
bár tudhatja, munkájáért többet ígérnek,
mint amit megtartanak. Keressen új barátokat,
az új kapcsolatok a karrierjét is segíthetik.
Jó hangulatban lesz ezekben a napokban. Lehet,
hogy az átmeneti bolygóállások okozzák
mindezt, de ha mégsem, akkor el kell hinnie,
a párja áll minden jó mögött. A vágyait továbbra
is őszintén hozza a tudomására.
Lehet, hogy a hirtelen jött meleg az oka, továbbra
sem szereti a túlbonyolított kapcsolatokat.
Ugyan fárasztják az eseménydús
napok, romantikus énje mégsem mond ellent
egyetlen baráti meghívásnak sem.
Adjon néha egy kis szabadságot a kedvesének.
Legyen figyelmesebb, és ne várja el
tőle, hogy állandóan az ön gondolatait figyelje,
és a kívánságait teljesítse. Keressenek
érdekes időtöltést, és szórakozzanak.
Mozgalmas napokra számíthat, ha elfogadja
barátai invitálását. Továbbra is kedveli a társas
szórakozásokat, a feledékenységével
azonban még mindig baj van. A lelki összhang
érdekében ne feledje otthon a párját.
Ha úgy érzi, indulatai vezérlik véleménye
kimondásában, előtte kocogjon egyet. Ha a
hirtelen jött melegben netán nehezére esik,
akkor se adja fel. Az erőpróba, és utána egy
hidegzuhany jót tesz az idegeinek.
Az ellaposodás ellen pezsdítse fel az életét.
Ne csak a munkán járjon az esze, kapcsolódjon
be egy jó buliba, hordjon élénkebb színű
ruhákat, és tervezzen nyári szabadságot. Arra
azért ügyeljen, hogy ne essen túlzásokba.
Ha úgy érzi, túl sok kritikát kap mostanában,
ne nyugtatóhoz nyúljon, hanem kezdjen el
például egy arctornát. Ha nyugalomra van
szüksége, bújjon el valahová. Erre a célra
megfelel otthon egy szép virág, vagy bokor is.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
KÖSZÖNJÜK,
hogy sokan
szurkoltak a
Kanizsa Rádió
és hallgatói
hajónak
a Sárkányhajó
versenyen.
Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
BÉRLET
Kanizsa 14 – Apró 2010. június 10.
INGATLAN
Nk-án Attila utcában 40 m2-es
földszinti, egyedi gázfűtéses szoba
+ konyha + fürdőszobás lakás eladó.
Irányár: 4,9 millió Ft. Érd.:
0630/4700-312 (7216K)
Nk-án az Olajtelepen Vécsey
utcában karbantartott, 78 m2-es
családi házrész pincével-padlással,
1185 m2 udvarral áron alul eladó.
Érd.: +3693/323-737, +3620/417-
2075 (7151K)
Építési vállalkozók figyelem!
Ha a belvárosban (Hunyadi utca)
akar 700 m2-es, társasház építésére
alkalmas telket, hívjon! Érd.:
+3630/448-6072 vagy +3630/227-
3294 (7108K)
Palinban új építésű, alacsony
fenntartási költségű, 150 m2-es,
könnyűszerkezetes ház (3 szoba,
nagy nappali, amerikai konyha, étkező)
garázzsal 836 m2-es, szépen
parkosított telken, reális áron eladó.
Érd.: +3630/338-7179 (7173K)
Gyékényesen az „A” szektorban
közvetlenül a vízparton kétszintes
(40 m2 szintenként) nyaraló
eladó. (Víz, szennyvíz, villany.)
Érd.: +3630/227-3294 (7180K)
Kiskanizsa elején 65 m2-es, két
szoba + amerikai konyhás, teljesen
felújított, korszerű családi ház
1000 m2-es telekkel, nagyon jó
áron, akár kis lakás beszámításával
is eladó. Tel.: 0630/9015-222
(7237K)
Nk-Kisfakoson 100 m2-es, kétszintes,
felújított családi ház térköves
udvarral, 1940 m2-es telken eladó.
Irányár: 12 millió Ft. Érd.:
0630/827-1966 (7241K)
Nk-án a Platán soron I. emeleti,
40 m2-es, másfél szobás, egyedi
fűtéses, karbantartott lakás eladó.
Érd.: 0693/313-686 (7244K)
Belváros szívében II. emeleti,
80 m2-es, három szobás, nagy erkélyes,
felújításra szoruló társasházi
lakás külön tárolóval, garázzsal
eladó. Érd.: 0620/499-
7213 (7245K)
Eladó Nk-án, a Csótó központjában,
a buszmegállótól 200 méterre,
a Szőlőskert Fogadótól 50
méterre a Bagolai hegyen 15 m2 tárolóval
telek. Víz, villany van.
Érd.: 0630/511-4177 (7246K)
Kiskanizsán kétszintes, kertes,
saját építésű, jó állapotban lévő
családi ház kedvező áron eladó.
Kis lakást vagy budapesti ingatlant
beszámítok. Érd.: 0630/9015-222
(7248K)
Eladó hétvégi ház! Szentgyörgyvári
hegy II. hegyháton, nyugodt
környezetben, könnyen megközelíthető
helyen. 2 szoba + nappali
összkomfortos, 2 teraszos ház melléképületekkel.
Parkosított udvar +
akácos erdő. Irányár 3,8 millió Ft.
Érdeklődni a 30/2137144-es telefonszámon
lehet. (7249I)
Nk-án a Csengery utcában 56
m2-es, kétszobás, egyedi gázas lakás
(Brigádoknak 8 főre elegendő
fekvőhellyel) albérletbe kiadó. Kaució
szükséges. Tel.: +3630/227-
3294 (7096K)
Albérlet kiadó! Városközpontban
kétszobás, erkélyes, 54 m2-es,
1. emeleti, egyedi gázfűtéses lakás
hosszabb távra kiadó. Két hónap
kaució szükséges. Tel.: 0693/312-
798, 0630/319-7662 (7229K)
Belvárosi zárt parkolóhelyek kiadók.
Érd.: +3630/481-2323
(7183K)
Belvárosi, két szobás, bútorozott,
egyedi fűtéses, felújított lakás
igényesnek kiadó. Kaució szükséges!
Tel.: 0630/369-5352 (7233K)
Keleti városrészben háromszobás
lakásban egy szoba részben
bútorozottan kiadó. Konyha, fürdő
felszerelt. Kábel Tv, Internet van.
Érd.: 0630/847-8816 (7247K)
Balatonfenyvesen, közvetlenül
a vízparton 2-5 fő részére nyaraló
kiadó. Két terasszal, homokozóval,
hintával, szép kerttel, fedett
autóbeállóval. Érd.:
0630/6595331. (7250I)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi
népi parasztbútorokat, használati
tárgyakat és teljes hagyatékot.
Érd.: +3620/555-3014
(6430K)
Fémvázas polcok, állványzat
(0,8mx2mx2m) és 3 méteres gyári
satupad olcsón eladó. Érd.:
0620/9591-157 (7238K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy
nélkül is igénybe vehető.) Szolgáltatások:
alakformáló-, talp-, egyéb
masszázs, fényterápia, méregtelenítés,
stb. Hívásra házhoz is megyek.
Érdeklődni és bejelentkezni:
a +3630/481-2323 telefonszámon
lehet (6273K)
Masszázs! Reumatikus izületi
problémákra, vérkeringés harmonizálására,
stressz, feszültség
okozta izomcsomó letapadások oldására.
Időpont egyeztetés és bejelentkezés:
0630/540-6664
(7236K)
Olajos körút Papp Simon útján
2010. június 12.
A túrák célja: A Magyar Kőolaj- és Földgázbányászat bölcsőjének
területén teljesítménytúrák (túramozgalom) teljesítésével az olajosok
által bejárt utakon megtekinteni az értelmük és kezük nyomán létrejött
olajmezőket, olajipari létesítményeket, történelmi emlékeket. A
különböző távolságú, gyönyörű tájakon átvezető utak kijelölésével
lehetőséget biztosítani a természetjárás megszerettetésére, illetve a
rendszeres túrázók teljesítményének felmérésére.
A túrák időpontja: 2010. június 12.
A túrák távja és útvonala:
- 10 km: Bázakerettyei Művelődési Ház - Olajos emlékmű -
Budafai Arborétum - Kistolmácsi vasútállomás - Bázakerettyei
Művelődési Ház
- 20 km: Bázakerettyei Művelődési Ház - Báza - Szentgyörgyi
hegy - Meretai erdő - Kerettye - Bagoly erdő - Lispe - Olajos Emlékmű
- Budafai Arborétum - Kistolmácsi vasútállomás - Bázakerettyei
Művelődési Ház
- 30 km: Bázakerettyei Művelődési Ház - Nagy hegy - Meretai
erdő - Bagoly erdő - Olajos Emlékmű - Lispeszentadorján -Maróc
hegyi kereszt - Kiscsehi elágazó - Budafai Arborétum - Kistolmácsi
vasútállomás - Bázakerettyei Művelődési Ház
- 40 km: Bázakerettyei Művelődési Ház - Kistolmácsi Vasútállomás
Budafai Arborétum - Kiscsehi elágazó - Vörcsöki erdészház -
Tormafölde -Vétyem puszta - Maróc hegyi kereszt - Szentadorján -
Lispe - Olajos emlékmű - Bázakerettyei Művelődési ház
Nevezési díj: 500 Ft + IVV túra 400 Ft
Nevezés: Bázakerettye Művelődési Ház, az induláskor.
Indítás: 7-9 óráig
A túra IVV túra, és az Észak-Dunántúli Kupa része
Ügyintéző: Gerencsér M. Tárgy: Tájékoztatás kérelembe és mellékleteibe
történő betekintési lehetőségről. Szám: 6 /1528-2/ 2010.
HIRDETMÉNY
A Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez
„Az M9-es gyorsforgalmi út Kaposvár-Nagykanizsa közötti szakasz
megvalósításának előzetes vizsgálati eljárása” tárgyában benyújtott – közhírré
tétel céljából a Jegyző részére megküldött – kérelembe és dokumentációba a
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályán
2010. június 3 – 2010. június 25. közötti időpontban – ügyfélfogadási időben
– az érintettek betekinthetnek.
A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat
szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a
közlemény megjelenését követő huszonegy napon belül közvetlenül a felügyelőséghez
észrevételt lehet tenni.
Építéshatóság - 6/1528-2/2010.
Kanizsa 2010. június 10. – Sport 15
… 20 esztendeje: Vlaszák Géza
lett az Olajbányász futball csapatának
az edzője. Az NB III Bakony
csoportjában Petőháza(9.) –
MÁV NTE (7.; g: Kele, Bernáth,
Vágó) 3-3. A női kézilabda NB I
B-ben Olajbányász SE (2.; lg:
Mátyás 12) – Debreceni Közúti
Építők (7.) 29-18. A férfiaknál
Tungsram SE (Tiba 9 gól) – Bp.
Taurus SC 30-20. Aférfi asztalitenisz
NB II-ben hetedik lett a
Tungsram SE. Az OB II-es vízilabda
osztályzó első meccsén Kanizsa
Vízmű – Miskolci Egyetem
17-7.
… 15 esztendeje: a baseball
CEB Kupa kanizsai helyszínén
Thury-Western Rotary – Vindija
Varazdin (horvát) 2:4, Thury –
Apollo Bratislava (szlovák)
16:19, Thury – BK Bucuresti (román)
1:7. Negyedik lett az ülőröplabda
OB I-ben a Földi József
edzette Hamburger SE. Andrej
Bjelov egy évvel meghosszabbította
szerződését a Tungsram SE
kézilabda-csapatánál.
… 10 esztendeje: Mihalecz Istvánt
szerződtette edzőnek a
Nagykanizsa LinAir FC első osztályú
együttese. Az NB III Dráva
csoportjában MÁV NTE (6.; g:
Kovács J., Nagy T.) – Balatonfüred
(4.) 2-0. Az A-csoportos baseball
KEK 1. fordulójában Olaszországban
Bonn Capitals (német)
– N. Ants Thury 14:4.
… 5 esztendeje: először rendezték
meg az Alpok-Adria Díjugrató
Versenyt a Csónakázó-tónál.
A motoros tömegsport ob harmadik,
kanizsai fordulójában a 125
ccm-es endurocrossosoknál harmadik
helyen végzett Moór Attila
(KMSE). A labdarúgó megyei I.
osztályban 17. lett a Kiskanizsai
Sáskák, a II. osztály Déli csoportjában
másodikként zárt a Bagola,
hatodikként pedig a Miklósfa. Az
NTE 1866 MÁV Rt. klubelnöki
pozíciója mellett Keszei Ferenc
lett a PMFC szakmai igazgatója. A
Dr. Padló Ants baseball csapata kiesett
az Interligából. Az OB I B
utolsó, tizennegyedik helyén végzett
a CWG-Kanizsa VSE vízilabda-
csapata, de bent maradt az osztályban.
Polgár László
Ez történt (június 10-16)…
Gödöllőn rendezték az újonc
korú kardvívók magyar bajnokságát.
Nagykanizsáról három fiú
(Dobó István, Erdős Péter,
Bagarus András) és négy lány
(Varga Frida, Osvald Anna,
Vernyel Sára, Áfra Eszter) lépett a
pástokra.
Az egyéni versenyeken ugyan
nem ment túlzottan jól a kanizsai
sportolóknak, de a lányoknál a
dél-zalai klub csapata igencsak
kitett magáért, lévén egészen a
dobogó legfelső fokáig jutottak.
A kanizsai lányok útja az aranyig
– a négy közé jutásért: Nagykanizsai
TE – Vasas 45- 25, a fináléba
kerülésért: NTE – Debrecen 45-
40, a döntőben: NTE – BVSC 45-
36.
2010-ben a Magyar Köztársaság
Újonc Női Kard csapatbajnoka az
Nagykanizsai TE 1866 csapata:
Varga Frida, Osvald Anna, Vernyel
Sára, Áfra Eszter (edző: Piecs Adrienn
és Kiss György).
Egy másik helyszínen, Budapesten
már a serdülő korosztály
(15 évesek) kardozói vívtak az
előkelő helyekért. A fiúknál Farkas
Miklós sorra vette az akadályokat,
előbb a legjobb 32, majd a
16 közé került biztosan. A nyolcad-
döntőben két kanizsai párharca
jött össze, melynek keretében
Farkas Dobó Istvánon jutott
túl, s a nyolc között már meg sem
állt a döntőig. Ott ugyan ellenfele
a BVSC-ből jobbnak bizonyult
nála, de a megszerzett ezüstje (a
tavalyi után) idén is szépen csillog.
P.L.
Csapatban arany, egyéniben ezüst
Nagykanizsai TE 1866-Horváth
MÉH (6.) – Mohácsi TE (12.) 3-2
(1-0). NB III Dráva csoport labdarúgó-
mérkőzés, 25. forduló. Nagykanizsa,
130 néző. Vezette: Kovács
Zs. (Horváth II. J., Konczlik).
Gólszerzők: Ujvári (43., 55.), Strigencz
(84. - öngól); Molnár G.
(62.), Fischer (66.)
NTE 1866: Freischmid - Boros
(Kotnyek, 61.), Burucz, Pozsgai,
Farkas (Iványi, 75.) - Ujvári, Hegedűs,
Szalai (Szőke, 46.),
Bagarus - Cs.Horváth, Csepregi.
Edző: Domján László.
A Nagykanizsai TE 1866 szezonbeli
utolsó hazai mérkőzésén
Visnovics László vezetőedző eltiltása
miatt csak a lelátóról irányíthatta
övéit, s láthatta, hogy a kezdeti
hazai fölény után a mohácsiak
is kimerészkedtek kapujuk előteréből.
Ugyan a kanizsaiak többet birtokolták
a labdát, de az adódó lehetőségeiket
elhibázták. A 42.
percben aztán megszületett a vezető
találat, Ujvári Máté kapott labdát
a jobbszélső helyén, betört az
ellenfél büntetőterületén belülre,
majd 10 méterről jobbal a rövid sarokba
helyezett (1-0).
Szünet után az 55. percben ismét
a jobb oldali középpályás villant
(2-0), ezt követően azonban a kiengedő
hazaiak ellen feltámadt az
MTE: előbb Molnár Gábor (2-1),
majd a 66. percben Fischer Károly
szerzett gólt, egalizálva ezzel az állást
(2-2). Így hirtelen élessé vált a
helyzet, amit csak a 84. percben oldott
fel egy öngól, ami Strigencz
Péter közreműködésével került a
mohácsi hálóba (3-2).
Ezzel a győzelemmel megteremtették
a nagykanizsaiak annak
lehetőségét, hogy az ötödik helyre
odaérjenek. Ehhez nem kell mást
tenniük, mint legyőzniük szombaton
idegenben a Dombóvár csapatát
– mely történetesen jelenleg az
ötödik pozíciót birtokolja…
Edzői mérleg:
Domján László: „Sikerült a magunk
számára nehézzé tenni a találkozót,
de a szerencsével is karöltve
sikerült három ponttal zárni
a mérkőzést.”
P.L.
Meglehet az ötödik hely
Asztalitenisz. A bajnokság utolsó
fordulójában eldőlt, hogy megőrizte
extraligás tagságát a Kanizsa
Sörgyár SE női első számú együttese.
Ugyan a bajnokság záró fordulójában
6:2-re kikaptak a Szekszárd
AC ellen hazai környezetben,
de az már egy nappal korábban
kiderült, hogy nyolcadik helyük
már nem forgott veszélyben.
Birkózás. Bükön a serdülők szabadfogású
országos bajnokságán a
42-kg-os Krasznai Bence, aki rangsor-
negyedikként és diákolimpiai
bronzérmeseként érkezett, magabiztosan
jutott a négy közé. Ott
ugyan kikapott, de a bronzért rendezett
mérkőzést taktikus birkózással
hozta, így a diákolimpiai bronz
után a magyar bajnokságon is harmadik
helyezett lett.
Cselgáncs. Hangolásként az
NTE dzsúdósai egy kecskeméti
nemzetközi versenyen vettek részt,
ahol Huszár Máté (U13; 32 kg) és
Huszár Martin (U15; 50 kg) is
egyaránt második lett mezőnyében.
Huszár Martin (Hevesi Iskola)
aztán a serdülő diákolimpia országos
döntőjében is indult a 48
kg-osok között, s két nyertes, valamint
egy vesztett meccs után hozta
a bronzérmet jelentő találkozóját.
Moderntánc. A Silver-kupasorozat
hatodik állomásán is több
elsőséget szereztek a Memphis
Lions Tánc- és Sportegyesület tagjai,
így a felnőtt dance nagycsoportos-
formációban a Varga Döníz,
Kummer Melinda, Bódis Kitti,
Wéber Vivien, Balogh Brigitta, Ács
Elizabet, Csizmadia Luca, Varga
Rebeka, Tóth Zsófia féle csoport, a
felnőtt dance kiscsoport-formációban
pedig a Kummer Melinda,
Bódis Kitti, és Ács Elizabet trió.
Ultrafutás. A franciaországi
Brive-ben rendezett 24 órás világbajnokságon
indulhatott a magyar
válogatott tagjaként Lubics Szilvia.
A már több ultratávú versenyt
is sikerrel teljesítő futó végül 183
kilométerig jutott.
Sakk. A 23 esztendős Rudolf
Anna (Decs) nyerte a dél-zalai városban
befejeződött, 58. alkalommal
kiírt női sakk bajnokság küzdelmeit,
megelőzve Tóth Lilit
(Paks) és Göcző Melindát (Tata).
Vízilabda. A Heat Group-
Kanizsa VSE együttese az OB I B
felsőházi rájátszásában előbb hazai
környezetben játszott 7-7-es döntetlent
a Tatabányával, majd a KSI
SE a kanizsaiak négy fordulón át
tartó veretlenségi sorozatát megszakítva
nyert ellenük 13-10-re.
Ezzel a KVSE hetedik a tabellán.
Kanizsa 16 – Hirdetés 2010. június 10.
Együtt Kiskanizsáért Egyesület
8800 Nagykanizsa, Varasdi út 56.
Adószám: 18963720-1-20
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.ÉVRőL
(ezer Ft)
A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 185 79
- Pályázati úton elnyert támogatás 110 70
- Tagdíjból származó bevétel 37 4
- Egyéb bevétel 38 5
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
C. Tényleges pénzbevételek (A+B) 185 79
D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai 157 87
- Ráfordításként érvényesíthető kiadások 157 87
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény 28 -8
H. Nem pénzben realizált eredmény
I. Adózás előtti eredmény 28 -8
J. Fizetendő társasági adó
K. Tárgyévi eredmény 28 -8
Nagykanizsa és Térsége Mentőalapítvány
2009. évi közhasznúsági jelentése
Adatok eFt-ban
Összes közhasznú tevékenység 100
Vállalkozási tevékenység bevétele: 0
Közhasznú tevékenység ráfordításai: 52
Vállalkozási tevékenység ráfordításai: 0
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye: 48
Követelések: 8
Pénzeszközök: 140
Eszközök összesen: 148
Induló tőke: 100
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből: 48
Polgári Kanizsáért Alapítvány
8800 Nagykanizsa, Liszt Ferenc u. 8/c. 4/1.
Adószám: 18969348-1-20
Közhasznúsági jelentés 2009. évről
adatok eFt-ban Előző év Tárgyév
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 1585 305
Pénzügyileg rendezett bevételek 1585 305
C. Tényleges pénzbevételek 1585 305
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai 730 695
Ráfordításként érvényesíthető kiadások 658 695
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 855 -390
Csak egy kattintás
www.kanizsaujsag.hu
XXII. évfolyam 24. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2010. június 17. Kanizsa
(93)
Átvállalom építkezése összes
szakmai terhét!
„GONDOLATTÓL
KULCSÁTADÁSIG”
- épülettervezés - beruházás
lebonyolítása - építési műszaki
ellenőrzés - felelős műszaki
vezetés - projektvezetés
- teljeskörű ingatlanfejlesztés
- ingyenes szaktanácsadás
Balassa Béla építészmérnök
+3630/9019013,
balassa.bela@ynet.hu
Referenciajegyzék: members.chello.hu/balassab
Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
GYORSÍTOTT
TANFOLYAM INDUL
2010.06.24-én 8 órakor
délelőtti
2010.06.24-én 16 órakor
délutáni
előadásokkal személyautó, motor és
segédmotor kategóriákban
2010.06.21-én 16 órakor
árufuvarozó és személyszállító GKI
(régi belföldi és nemzetközi helyett)
Diákkedvezmény! Részletfizetés!
Ingyenes tankönyvkölcsönzés!
Üdülési csekket elfogadunk!
Egy kattintás
weblapunkra, és naponta friss
híreket, tudósításokat,
riportokat olvashat.
Tekintse meg
KÉPGALÉRIÁNKAT, írjon FÓRUMUNKBA,
vagy adjon fel
INGYENES APRÓHIRDETÉST
(regisztrációhoz kötött)
www.kanizsaujsag.hu
A Hortobágyi Kényszermunkatáborokba
Elhurcoltak Egyesülete
a kitelepítések hatvanadik
évfordulója alkalmából a Hortobágyon
tartja hagyományos
megemlékezését.
Az ünnepi műsor szombat délelőtt
az Ökumenikus Templomban
kezdődik. Köszöntőt Dr. Rétvári
Bence államtitkár és Eötvös Pál,
az egyesület elnöke mond. Egy
katolikus pap és egy református
lelkész megáldja és felszenteli a
táborok kőbe vésett névsorát,
majd istentisztelet és áldás következik.
Délután a Hortobágyi Kilenclyukú
híd mellett vasúti sínekből
összeállított keresztnél folytatódik
a megemlékezés, ahol Dr.
Kenyeres Imre sorstárs mondja el
gondolatait, majd a tizenkét tábor
egykori „lakói” koszorút helyeznek
el a kereszten.
Takács János közgazdász, városunk
díszpolgára, az egyesület alapító,
jelenleg tiszteletbeli elnöke
két testvérével, Ilonával, és az
Amerikában élő Lászlóval utazik
az Alföldre.
Városunkból és közvetlen környezetéből
háromszáz embert telepítettek
ki ide, s közülük talán ha
egy tucatnyi él még.
Családját 1950. június 23-án hurcolták
el a Tiszafüred-kócspusztai
kényszermunkatáborba, ahol negyven
hónapot töltöttek. Akanizsaiaknak
és a dél-zalaiaknak az úgynevezett
haláltábor, a Tiszafüred-kócspusztai
tábor jutott ki. Ez volt a legkíméletlenebb
és a leggaládabb, ami
kiderül a Gulyás testvérek Törvénysértés
nélkül című dokumentumfilmjének
az anyagából is. A nyolcvan
éves János bácsit tizenkilenc
évesen, érettségi után két héttel vitték
el lispeszentadorjáni otthonukból,
onnan, ahol, mint büszkén megjegyezte,
a „magyar olaj” született.
B.E.
Hortobágyon
emlékeznek
Cseresnyés Pétert jelölte polgármesternek
a 2010-es önkormányzati
választásokra a Fidesz
-Magyar Polgári Szövetség
nagykanizsai szervezete. – áll a
párt sajtóközleményében.
Cseresnyés Péter 1998 óta tagja
a Fidesznek, 2000 óta a nagykanizsai
csoport elnöke, 2004-től választókerületi
elnök is. 2002-ben
és 2006-ban a Zala megyei területi
listáról került a parlamentbe,
2010-ben Zala megye 2. választókerületében
egyéni mandátumot
szerzett. Jelenleg az oktatási, tudományos
és kutatási bizottság tagja.
Nyolc éve tagja Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Közgyűlésének,
2006 óta alpolgármester.
Cseresnyés Péter
a polgármester jelölt
Jóváhagyta az Európai Bizottság
a „Nagykanizsa agglomeráció
csatornahálózat és szennyvíztisztító
telep fejlesztése” projektet. –
jelentette be sajtótájékoztatón
Tóth Nándor, a társulás elnöke.
A Nagykanizsai Regionális
Szennyvíztársulás 2005-ben alakult
azzal a céllal, hogy Nagykanizsán
és a környező tizennégy még csatornázatlan
településen megfelelő
szennyvízelvezetést és tisztítást biztosítson.
A társult önkormányzatok
a beruházást az Európai Unió Kohéziós
Alapja és a Magyar Állam társfinanszírozásával
valósítja meg.
A projekt keretén belül Bocska,
Eszteregnye, Fityeház, Fűzvölgy,
Homokkomárom, Hosszúvölgy,
Magyarszentmiklós, Magyarszerdahely,
Rigyác, Semjénháza, Szepetnek,
Zalaszentbalázs településeken
és Nagykanizsán valósul meg a fejlesztés,
melynek becsült összköltsége
nettó 11,1 milliárd forint.
Aprojekt 71,74 százalékát az EU,
12,66 százalékát a magyar állam,
5,6 százalékát a társult önkormányzatok
és a lakosság finanszírozza.
A kivitelezési munkák a közbeszerzési
eljárások lebonyolítását követően
év végén, illetve 2011 elején
indulhatnak, és a próbaüzemet követően
2013 tavaszán fejeződhetnek
be. Aberuházásból kimaradt települések
kamatostól visszakapják a befizetett
hozzájárulást.
B.E.
Az évszázad beruházása
Kanizsa 2 – Krónika 2010. június 17.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Ziegler Anita. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin
Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztésért felelős: Huszár József, tel.:+3630/512-0855
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
ANagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara köszöntötte az
önkéntes kamarai tagságot létesítő
vállalkozókat a hónap elején.
A találkozón sor került a
kölcsönös bemutatkozásra, valamint
a kis-és középvállalkozások
problémáinak megvitatására.
Dr. Polay József, a Kamara elnöke
üdvözölte a jelenlévőket és
hangsúlyozta, hogy példaértékűnek
tartja a tizennyolc vállalkozás
egyidejű önkéntes belépését
a Kamarába. Bevezetésként ismertette
a tíz éve alakult Kamara
főbb tevékenységeit. Elmondta,
hogy új stratégiát állítottak fel a
2009 és 2012 közötti időszakra
vonatkozólag, melyben egy nagyon
határozott gazdaságpolitikai
szerepvállalást fogalmaztak
meg. Egyik fő célként határozta
meg az önkormányzattal való
szoros együttműködést, sőt, a
város valós gazdasági érdekeinek
felismerésében segítséget is szeretne
nyújtani, másrészt elengedhetetlennek
tartja a helyi vállalkozások
érdekérvényesítését. A
Kamara fő szolgáltatásairól is
szó esett, melyek magukba foglalják
az okmányhitelesítést, a
Széchenyi kártya ügyintézést és
a pályázat-figyelést. Felhívta a
figyelmet a szakképzés fontosságára,
melynek kapcsán kiemelte,
mennyire fontosnak tartja, hogy
a régi értelemben vett mester
visszakapja hitelességét. Ingyenes
konzultációkat és fórumokat
is tartanak a vállalkozók részére,
ilyen például a környezetvédelmi
oktatás, a munkavédelmi fórum
és a fogyasztóvédelmi akadémia.
A 2008-ban újraválasztott elnökség
hosszú vita után összeállított
egy Összefogás a jövőnkért
anyagot Nagykanizsa önkormányzata
számára, amellyel azt
kívánják elérni, hogy a kis-és középvállalkozók
nagyobb számban
legyenek jelen a városban.
Ennek érdekében minden ésszerű
javaslatot támogatnak, ami a város
gazdasági életét fejleszti, előrébb
viszi.
A bemutatkozó gondolatok
után Dr. Polay József köszöntötte
az újonnan belépők nyolc
képviselőjét. A vállalkozók egybehangzóan
hangsúlyozták, hogy
tudatában vannak vele, érdekeiket
csak úgy tudják érvényesíteni,
ha szervezetbe csoportosulnak
és összefognak. Belépésükkel
szeretnének a közös munkában
részt venni, tanácsaikkal, javaslataikkal
segíteni a Kamara
munkáját. Nehezményezték,
hogy kisvállalkozóként sokkal
nagyobb terheket kell magukra
vállalniuk, mint a multinacionális
cégeknek, s nem csak emiatt
szólaltak fel, hanem megemlítették,
hogy ennek ellenére társadalmi
megítélésük többnyire negatív.
Ahhoz, hogy a város gazdasági
élete egészségesen tudjon
működni, az kell, hogy a városgazdaság
egységes legyen. Minden
vállalkozó egyetértett azzal,
hogy a jelenlegi adózási rendszer
átalakításra szorul. További
problémaként vetették fel a
szakmunkásképzés hiányosságait,
erre Dr. Polay József azzal reagált,
az oktatás alapjaiban meg
fog változni. A gyakorlati órák
számát ötven százalékra kell
emelni, mert vannak olyan munkafolyamatok
amelyeket nem
elég, ha egyszer lát a tanuló, hanem
hússzor, harmincszor kell
elvégeztetni vele ahhoz, hogy
gyakorlatot szerezzen bennük.
Végezetül Draskovics Szilárd
alelnök foglalta össze az elhangzottakat.
Szerinte alapvető érdeke
a Kamarának, hogy a város polgárainak
életszínvonala javuljon,
és ehhez az kell, hogy a kis-és
középvállalkozások összefogjanak.
Z.A.
Tizennyolc új taggal bővült a Kamara
Fényre sötétedő és dioptriás
napszemüveg lencse akció 10-30% között
2010. június 30-ig
- Üzletemberek találkoztak.
Június 10-én tartotta a Pannon
Gazdasági Hálózat az első B2B
Loco üzletember találkozót a
Nagykanizsai Regionális Ipari
Park és Logisztikai Központban.
Az üzletembereket és az érdeklődőket
Éder Géza, a Pannon
Gazdasági Hálózat elnöke köszöntötte,
majd ismertette a prezentációk
fő témáját, vagyis az
EU által támogatott projekteket
és logisztika-lehetőségeket. A
rendezvényen a kis-és középvállalkozások
megismerkedhettek
az EU projektek eredményeivel,
egymás munkájával, valamint a
szervezők ösztönözni is szerették
volna őket a pályázatokon
való részvételre. A nap folyamán
bemutatkozott a Pannon Logisztikai
Klaszter és előadásokat tartottak
a logisztikai cégek, helyi
szervezetek is. Városunk volt a
találkozók első helyszíne, következőleg
Prágában tartanak bemutatókat.
- Időseket érintő problémákról.
Az Idősügyi Tanács és a Zala
Megyei Nyugdíjasok Érdekvédelmi
Szervezete által rendezett Idősek
Akadémiája három témakörrel
folytatódott a Honvéd Kaszinóban.
Előadásában Jankovics
György, az Országos Nyugdíjas
Szövetség elnöke az önkormányzatok
cselekvési, stratégiai terveiről,
az időskorúak mindennapi
pénzügyeinek nehézségeiről, valamint
a nyugdíjasok érdekvédelmi
szervezeteinek működésével
együtt járó költségek viseléséről
beszélt.
- Paprikáskrumpli napenergiával.
Az elmúlt hét utolsó tanítási
napján különleges ebédet,
naptűzhelyen főtt kolbászos
paprikáskrumplit kóstolhattak
meg az ÖKO iskola címet elnyert
Batthyány Lajos Gimnázium diákjai
az intézmény udvarán. A tanulók
érdeklődéssel figyelték az
1400 milliméter átmérőjű, parabola
típusú főzőalkalmatosság
működését, mely a nap állásától
függően 400-1000 wattnyi hőenergiát
képes előállítani a nap
sugaraiból. A fókuszpontban felfüggesztett
tartóelemen ezúttal
egy tíz literes fazékban főtt az
étel, melyet az iskola konyhájának
dolgozói készítettek elő. Maga
a főzés Höfle Béla ökoenergetikus
közreműködésével valósult
meg. A berendezéssel a
nagyközönség már a 2004-es Kanizsai
Vásáron megismerkedhetett.
Kanizsa 2010. június 17. – Krónika 3
A megnyitón Mikola Mária köszöntötte
Marton István polgármestert,
dr. Bencze József rendőr altábornagyot,
országos rendőrfőkapitányt,
dr. Tiborcz János rendőr dandártábornokot,
a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság
vezetőjét és dr. Molnár
Józsefet, a Nagykanizsai Rendőrfőkapitányság
vezetőjét. Dr. Molnár
József elmondta, már régóta megfogalmazódott
az igény a kiskanizsai
intézmény használatára. Még a kilencvenes
évek elején dolgoztak körzeti
megbízottak a városrészben,
azonban az önkormányzatnak szüksége
volt a helységre. Hosszadalmas
előkészületek után három éve megkezdődhetett
a munka. Összességében
három millió forintba került az
épület belsejének teljes felújítása.
Laptopot, nyomtatót és fényképezőgépet
is kapott a két szolgálatot teljesítő
rendőr, és a rendőrfőkapitány arra
kérte kollégáit, hogy a hatékony
munka érdekében tartsanak szoros
kapcsolatot a lakossággal.
Dr. Bencze József kiemelte: az
utóbbi néhány hónapon belül ez a
második körzeti megbízotti iroda,
amit átadhattak, hiszen nemrég a
keleti városrészben is avattak új
helységet. Hangsúlyozta, menynyire
fontos a rendőri szolgálatteljesítés,
ami huszonnégy órás
készenlétet igényel. Igaz, 1998
óta a körzeti megbízotti státuszok
száma folyamatosan nőtt, ugyanakkor
még mindig vannak betöltetlen
helyek ebben a munkakörben.
Marton István ünnepi beszédében
külön köszöntötte dr. Tiborcz
Jánost, aki nagyban hozzájárult az
iroda létrejöttéhez. A polgármester
beavatta a vendégeket a felújítás
költségeibe, ennek kapcsán elmondta,
hogy elsősorban a kamerarendszer
üzemeltetése igényelt komoly
összegeket, mintegy hatmillió forintot.
Hozzátette, senki sem marasztalhatja
el az önkormányzatot és a
rendőrfőkapitányságot kötelezettségeinek
teljesítésében, hiszen sikerült
a város két legfrekventáltabb
helyén irodákat létesíteni.
Az ünnepélyes hangulatot kulturális
műsor tette emelkedettebbé,
melynek keretében a Hevesi Sándor
Általános Iskola 4. b osztályos tanulói
mutattak be somogyi táncot, őket
pedig a Kiskanizsai Általános Iskola
kisdiákjainak furulyabemutatója
követte. Az avatás záró mozzanataként
Marton István átvágta a nemzetiszín
szalagot és pezsgővel köszönte
meg a rendőrök munkáját.
Z.A.
Felavatták a kiskanizsai körzeti megbízotti irodát
Ünnepélyes keretek között átadták a Nagykanizsai Rendőrkapitányság
évek óta felújításra várakozó kiskanizsai körzeti irodáját.
Az avatáson dr. Bencze József országos rendőr főkapitány megköszönte
a felújításban közreműködők tevékenységét, valamint kiemelte
kollégái munkájának jelentőségét.
Fotó: Ziegler Anita
A Boldog Donáti Celesztina
Óvoda gyermekeinek műsorával
színesítve ünnepélyesen átadták
a Rózsa Bölcsőde Gyermekeiért
Alapítvány, valamint az önkormányzat
közös beruházásával
felújított bölcsődei játszóudvart.
Körmendi Viktória, az Egyesített Bölcsőde
vezetője köszöntőjében kiemelte:
egy évvel ezelőtt ugyanilyen avatási ünnepséget
tartottak, akkor az udvar fele
készült el, s csak halvány reménynek
tűnt, hogy folytatni tudják a felújítást.
Ma azonban egy biztonságos játszókertet
tudtak átadni a gyermekeknek.
Dr. Kertész Edit gyermekorvos,
a Rózsa Bölcsőde Gyermekeiért
Alapítvány kuratóriumának elnöke
a munkálatokról elmondta:
– Eredetileg azt terveztük, hogy
a gyermeknapon már a szép, megújult
udvaron játszhatnak a bölcsődés
gyerekek, azonban az időjárás
felülírta tervünket. Az épületet
harminc évvel ezelőtt építették,
az udvar felújításának tervével
régóta foglalkoztak az intézmény
vezetői, ami anyagi forrás hiányában
sokáig nem valósulhatott meg.
A mai napon több évig tartó munkánk
eredményét ünnepeljük. Az
udvar átalakítása négy-öt évvel ezelőtt
kezdődött el a járda megépítésével,
majd az alapítvány megalakulását
követően a kuratórium
célul tűzte ki, hogy az adományokat
az udvar felújítására fordítja.
Először fajátékok készültek szülői
felajánlásból, a következő évben
az elöregedett sövényt vágták ki, és
tujákat telepíttettek a helyükre. Új
homokozó épült, és tereprendezés,
fakivágás is történt. Asikeres alapítványi
bál, az adó egy százalékából
befolyt összeg, valamint vállalkozások,
szülők, barátok, ismerősök felajánlásai
tették lehetővé, hogy hétszázötvenezer
forinttal hozzájárulhattak
a térkövezés folytatásához.
Avatóbeszédében Marton István
polgármester kiemelte: jó érzéssel
tölt el bennünket, hogy ismét a szülők
által elindított, sok támogatót
megnyerő alapítványi tevékenység
segítette a minőséget javító fejlesztések
megvalósulását. A kezdeményezés
az intézmény vezetésének
kérésére az önkormányzatot is segítésre
késztette, és pótoltuk a város
költségvetéséből a munkához
hiányzó összeget.
B.E.
Játszóudvar-avató a Rózsa bölcsiben
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kétszázadik tanévét is Te
Deummal zárta a nagykanizsai
Piarista Iskola.
Sugár úti udvarukon megköszönték
mindazt, ami hitre, tudásra,
szép életre, jóra segítette őket.
A hálaadó mise főcelebránsa és
szónoka Horváth Lóránt alsóvárosi
plébános volt. Vereb Zsolt
igazgató atya közel egy órán át
sorolta a versenyeken elért eredményeket,
adta át a megérdemelt
jutalmakat.
Megköszönte mindazon közösségeknek
és magánszemélyeknek,
akik az iskola udvarán az idei
Pompiliusz-jubileum alkalmából
felállítandó Szűzanya szobor, a
Mamma bella céljára áldozatot
hoztak. A Piarista kápolna védőszentjénak,
a Pirrotti Szent
Pompiliusznek pártfogását az iskola
tapasztalja, ezért a Kligl Sándor
készítette szobrot a szeptemberi
ünnepségsorozat keretében
avatják fel.
P.J.
Búcsúztak
a Piaristák
Kanizsa – A 4 mi ügyeink 2010. június 17.
(FT)
TRÁK KIÁLLÍTÁS BEVÉTEL 2 819 600
Kiállítás támogatása 50 000 Sirenex Kft.
Kiadványok 26 400
Belépőjegyek 2 743 200
KIÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG 24 478 644 (KKK)
Vitrinek 5 386 894 Novastore Kft.
Vitrinek 4 309 515 Novastore Kft.
Vitrinek 1 077 379 Novastore Kft.
Riasztórendszer kialakítása 3 159 498
Riasztó beszerelés 3 159 498 RK Tűz-őr Kft.
őrzés, védelem 1 883 000
Vagyonvédelem 586 250 RK Tűz-őr Kft.
Vagyonvédelem 1 296 750 RK Tűz-őr Kft.
Kiállítási anyag szállítás 7 739 082
Szállítási költség 5 979 065 Hungart Logistic Kft.
Szállítási költség 1 760 017 Hungart Logistic Kft.
Reklám 2 909 395
Hirdetés 12 644 Maraton Lapcsoport Kft.
Hirdetés 12 644 Maraton Lapcsoport Kft.
Hirdetés 12 644 Maraton Lapcsoport Kft.
Hirdetés 12 644 Maraton Lapcsoport Kft.
Hirdetés 12 500 Informatika Kiadói Bt.
Hirdetés 12 644 Maraton Lapcsoport Kft.
Hirdetés 50 000 Invedor Kft.
Hirdetések 613 800 Invedor Kft.
Reklámanyagok 1 755 000 Invedor Kft.
Leporello 107 500 Invedor Kft.
Névjegykártya 6 250 Invedor Kft.
Hirdetés 48 000 G+G 198 Bt.
Könyv vásárlása 253 125 Invedor Kft.
Szakmai tanácsadás 450 000
Előadás 55 000 Dr. Kosyo Zarev
Szakmai tanácsadás 30 000 Meglena Parvin
Szakmai tanácsadás 45 000 Plamen Stefanov
Tanácsadás 320 000 Invedor Kft.
Tolmácsolás 367 500
Tolmácsolás 93 750 Farkas László
Tolmácsolás 93 750 Britannia Szombathely
Nyelvstúdió Bt.
Tolmácsolás 180 000 Invedor Kft.
Kiállítás rendezés 1 657 812
Tablók 548 375 Mátrix Marketing Műhely Kft.
Feliratok, poszter 43 812 Mátrix Marketing Műhely Kft.
Tablók keretezése 890 625 Balog Lászlóné
Tablók keretezése 165 000 Balog Lászlóné
Dekoráció 10 000 Kunics Éva
Reprezentáció 652 855
Állófogadás 400 000 Dobogast Kft.
Vendéglátás 4 500 Gastro Boglárka 2007 Kft.
Vendéglátás 95 570 Gastro Boglárka 2007 Kft.
Repi 3 500 Gastro Boglárka 2007 Kft.
Plamen Stefanor ellátása 48 000 Gastro Boglárka 2007 Kft.
Szakmai nap vendéglátás 42 495 Gastro Boglárka 2007 Kft.
Sajtótájékoztatón rep. 7 200 Gastro Boglárka 2007 Kft.
KÖSZ vendéglátása 32 000 Gastro Boglárka 2007 Kft.
Repi 5 640 Rab Ráby Vendéglő
Repi 1 975 Gerlóczy Kávéház Kft.
Repi 4 705 Gerbeaud Gasztronómia Kft.
Repi 4 220 Gastro Pro Kft.
Repi 3 050 Ferencvárosi Torony Kft.
Kiküldetés 424 210
Autópálya matrica 1 170 OMV Hungária Kft.
Autópálya matrica 1 170 Shekk Hungary Kft.
Autópálya matrica 1 170 OMV Hungária Kft.
Parkolási díj 815 Centrum P. Rendszer Kft.
…ez világszenzáció – vezeti
föl lobbybeszédét Marton István
polgármester a „Thrák
Királyok Völgye" című Plakát
Ház béli kiállítás megrendezése
kapcsán. Szónoki fordulatként
még rátett egy lapáttal.
Ha jól emlékszem államok versengenek
azért, hogy megkaphassák.
A magyar állam kétszer
versengett érte, kétszer
bukta el idáig. Ha most egy 50
ezres kisváros ezt meg tudja
szerezni, ez hír Amerikától
Ázsiáig mindenütt. Én láttam
ezt az anyagot, egyszerűen elképesztő.
Ez olyan szintű
anyag, mintha az ember elmegy
Münchenbe és mondjuk,
ott nézi meg az arany kiállításokat.
Marton hozsannázó lendülete,
aki gépipari gazdasági mérnöki
oklevelére hivatkozva gyakorta
tetszeleg közgazdászi szerepkörben
akkor sem tört meg, amikor
nyílvánvalóvá vált, hogy a Kőfalvi
Csilla sorvezetője alapján készült
előterjesztés számszakilag
hibás. Mert ki érti azt, hogy miként
lesz 17.065.950 Ft a tervezett
kiadás, ha a résztételek összege
8.565.950 Ft (szállítás, őrzés, biztonságos
elhelyezés) plusz
6.800.000 Ft (kalasnyikov-álló
vitrinek), valamint a hozzárendelt
személyi kiadások 850.000 forintos
tétele csak 16.215.950 Ft-ra
rúg. Azt meg az élet igazolta,
hogy az európai léptékkel mért
belépőjegyárakból képtelenség a
tervezett 5.535.000 Ft-os bevételt
produkálni. Lett is belőle durván a
fele 2.743.200 Ft. De a lényeg,
milyen előterjesztés az, ahol a kivitelezés
során még elköltődik
pluszban több, mint nyolc és félmillió
forint, s ezzel majd'' huszonhatmillióra
tornászódik fel a
végszámla? (Ekkora tévedésnél
azért illene megkérdezni a fölkent
szakértőt.)
Riasztó aranyból?
A Plakát Házat 2006 második
félévében vehette birtokba a város.
A közel kétszáz milliós beruházást
minden (szak)hatóság hibátlannak
ítélte meg, így kissé
meghökkentő, hogy most hárommilliót
meghaladó összegért kellett
riasztórendszert kiépíteni. Már
csak azért is, mert az épület kezdetektől
rendelkezett ezzel. Az meg
csak hab a tortán, hogy az alig
másfél hónapig tartó őrzés
1.883.000 Ft-ot emésztett föl. Ez
ugyanis 1.868 forintos órabért jelent.
Összehasonlításul, egy banki
őr 400 forintot keres óránként.
Éljen a repi!
A kiállítás során 673.975 Ft-ot
emésztett föl az arra érdemesek
bendője. Ez kilencvenhét általános
iskolai tanuló napi háromszori
étkezését biztosítja egy hónapon
át. De nemcsak szellemmel
él az ember! Jól példázza ezt Plamen
Stefanov esete. ő számla
nélkül 45.000 Ft-ért adott szakmai
tanácsot, viszont 48.000 forintnyi
természetbeni ellátásban
részesült a Gastro Boglárka 2007.
Kft. jóvoltából. A cég nevét még
bizonyosan hallani fogjuk. A tulajdonos
ugyanis Nagykanizsa
városnak elfelejtette bejelenteni,
hogy múlt év december 18-án a
Zala Megyei Bíróság elrendelte a
vállalkozás felszámolását. Márpedig
a városnak, mint tulajdonosnak
erről illett volna tudni,
mivel a kft. több önkormányzati
helyiséget is bérel. A cég működéséről
– hogy például számlát
bocsát ki a mai napig –, a felszámoló
biztos is csak lapunktól értesült.
Ez a szál azt mutatja, a
trák kiállításnak lesznek bírósági
szálai is.
Szinte sehol, állapíthatjuk
meg az összesített táblázatból.
Még névjegykártyát is a budapesti
székhelyű, Karakostova
Antoniya Lyubomirova ügyvezette
InVendor Kft. gyártott
számunkra. A tisztességes öszszeget
(3.285.675 Ft) számlázó
cég szinte mindenhez ért. Hirdet,
reklámanyagot gyárt, szaktanácsad
és tolmácsol. Bár ebben
nem lehet elég erős, mert
fordítót még Szombathelyről is
kellett hozni. Ennek tükrében
már az sem meglepő, hogy a kiállítás
szervezői Kanizsán még
képkeretezőt sem találtak,
1.055.625 Ft-ért egy zalaegerszegi
könyvkötőt kellett megbízni
effajta munkával.
„Közel három éven át voltam
kénytelen védeni a város
kasszáját a keselyűktől, nyilván
nem fogom közéjük dobni
a kulcsot most sem.” – nyilatkozta
Marton István a közgyűlés
önfeloszlatása kapcsán.
Nos, úgy tűnik, a kaszszakulcs
a trák kiállítás kapcsán
kiesett a polgármester
kezéből. Hogy kinél van, reméljük
egy alapos vizsgálattal
kiderítik.
Dóró János
Kanizsa – 2010. június 17. A mi ügyeink 5
Parkolási díj 640 Er-Park Kft.
Parkolási díj 1 200 Fővárosi Közter.-i Parkolási Társulás
Parkolási díj 540 Centrum P. Rendszer Kft.
Parkolási díj 1 600 Budavári Önkormányzat
Parkolási díj 300 Budapesti Önkormányzati
Parkolási Kft.
Parkolási díj 300 Fővárosi Közter.-i Parkolási
Társulás
Parkolójegy 900 Fővárosi Közter.-i Parkolási
Társulás
Kiküldetés 17 015 Tóth istván
Kiküldetés 15 690 Kőfalvi Csilla
Külföldi kiküldetés 55 900 Kőfalvi Csilla
Repülőjegyek 325 800 Kanizsa Travel Kft.
Egyéb kiállításhoz kapcs. 118 398
Karbantartási anyag 6 175 Vasics Műszaki és Ker.-i Kft.
Levelek feladása 530 Magyar Posta Zrt.
Meghívók, levelek feladása 26 930 Magyar Posta Zrt.
Szemétszállítás 6 800 Saubermacher-Pannónia Kft.
Személysz6állítás 5 000 Főtaxi Zrt.
Fuvardíj 30 000 AluWork Hungary Kft.
Személyszállítás 39 063 Lovász László
Szakmai anyag 3 900 Néprajzi Múzeum
KIÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG 948 536 (PMH)
Szállítási szolgáltatások 927 416
Reprezentációs költségek 21 120
TRÁK KIÁLLÍTÁS KIADÁS 25 697 180 (KKK+PMH)
Marton és a trák keselyűk
Hol vannak
a helyi vállalkozók?
Marton István
Polgármester
Nagykanizsa
Tisztelt Polgármester Úr!
A polgármesterek szabadságával
kapcsolatban kiadott,
GYF/360-2/2010. számú Szakmai
véleményével kapcsolatban
dr. Tuboly Marianna jegyző
asszony levélben fordult
hozzám, hogy felhívja figyelmemet
az Alkotmánybíróság
994/B/2007. határozatában a
polgármester szabadságával
kapcsolatban kifejtettekre.
Levelében felveti, hogy a
körlevél jogértelmezése és a
mellékelt Legfelsőbb Bírósági
ítélet indoklása (mely összhangban
áll a Alkotmánybíróság
994/B/2007. határozatával)
eltér egymástól.
Tájékoztatott arról is, hogy a
Zalai Hírlap mellékelt cikkében
írtak szerint állást foglaltam
a jelen helyzet kapcsán. Az
újságcikk állítása nem helytálló,
inkorrekt, mivel az újságíró
figyelmét külön felhívtam arra,
hogy nem a nagykanizsai ügy
kapcsán nyilatkozom.
Erre a körülményre tekintettel
a Jegyző Asszonynak írt válaszlevelemet
tájékoztatásul megküldöm
Polgármester Úr részére is.
Győr, 2010. június 11.
Tisztelettel:
Dr. Németh Éva
hivatalvezető
***
A szóban forgó levél alapjául a
Zalai Hírlapban megjelent, Ahivatal
szerint sem küldhetik szabadságra a
polgármestert Pásztor András jegyezte
írás szolgált. Megtalálható a
http://zalaihirlap.hu/kozelet/201006
09_nem_kuldhetik_szabadsagra_po
lgarmestert című linken. Az ügy fonalát
tovább göngyölítette egy
internetes hírportál is: Na, erre varrjatok
gombot zalaiak! címmel.
Megtalálható: http://www.bakkker.hu-
/?cikk=39 internetes címen. - a szerk.
Inkorrekt
tájékoztatás
Kanizsa 6 – Krónika 2010. június 17.
Balogh László, a Batthyány
Lajos Gimnázium és Egészségügyi
Szakközépiskola igazgatója
köszöntötte a vendégeket a
Comenius Iskolai Együttműködések
városunkban 2008-2010
címmel rendezett szakmai fórumon.
Az igazgató kiemelte az iskolák
közötti, valamint a nemzetközi
kapcsolatok fontosságát, és hangsúlyozta
kollégái, Járnecz Edina
és Zieger Krisztina projektszervezők
tevékenységének jelentőségét.
Zieger Krisztina ismertette a rendezvény
főbb pontjait, a jelenleg
futó projektek jellegét és jelentőségét.
Mivel a Thúry György
SZKI-nak is van egy aktuális tervezete
a Comenius programon belül,
ezért döntött úgy a két intézmény,
hogy együtt tartanak tájékoztató
fórumot.
A Thúry György SZKI-t képviselte
Rábavölgyi Attila projektkoordinátor
és Úr Zoltán tanár, akik
próbáltak egységes képet festeni
arról, hogyan vágtak bele a programba,
milyen céljaik voltak és
ezeket hogyan valósították meg
eddig.
– A város a Comenius tevékenységében
tíz éve vesz részt, jelenleg
három tervezet megvalósításán
is dolgozunk. A tevékenységek
leghangsúlyosabb része a
kommunikáció, de nem a résztvevő
diákok nyelvhelyességi hibáit
vagy mondatszerkesztési problémáit
vesszük ilyenkor górcső alá,
hanem azt vizsgáljuk, törekszik-e
arra a tanuló, hogy megértesse
magát társaival vagy az oktatókkal.
Akik részt vettek, megtapasztalhatták,
hogyan lehet érintkezni
egy másik anyanyelvűvel anélkül,
hogy tudná produkálni az ő nyelvi
szintjét, de azt tapasztaljuk, hogy
nem ez az igazi akadály az egymás
közötti interakcióban, sokkal inkább
az előítéletesség és az egymás
kultúrájával kapcsolatos hiányos
tudás. Kiderült, hogy nem
minden nemzet diákjai nyitottak a
más vallásúak felé. Például partnerünk
egy török intézmény, és velük
kapcsolatban közvetlenül tapasztalhattuk,
hogy az iszlám gondolkodás
más, mint az európai.
Azoknak a fiataloknak viszont,
akik részt vettek a projektekben,
más az Európa-képük. A pályázatoknak
pont az a céljuk, hogy megismerjük
a másként élőket és gondolkodókat
és ezáltal tanuljuk a
toleranciát. – foglalta össze
Rábavölgyi Attila.
Úr Zoltán pedagógus elmagyarázta
kollégáinak és a jelen lévő
diákoknak, hogy mit takar projektjük
elnevezése, az Eutópia rövidítés.
Megkérdezték a 14-18
éves korosztályt, mit gondolnak
az Európai Unióról és annak jövőjéről,
és ennek vizsgálatához öszszeállítottak
egy angol nyelvű
tesztlapot, amely közel másfélszáz
problémát vetett fel. Iskolánként
száz fiatalt kérdeztek meg kulturális,
sport, szabadidős iskolai tevékenység,
továbbtanulás témakörben.
– A tanulók részéről nagyfokú
tájékozatlanság illetve érdektelenség
tapasztalható bizonyos témákkal
kapcsolatban, és sok esetben
nincs meg a képességük arra, hogy
vitákba bonyolódjanak. Pont az a
célja a találkozóknak, hogy megértessük
velük, bátran vállalják fel
véleményüket, és akkor a nyelvi
problémák is megoldódnak – öszszegezte
Úr Zoltán.
A Batthyány tervezete hasonló
problémákat fogalmazott meg, de
ezt már Zieger Krisztina projektkoordinátor
és nyelvtanár foglalta
össze: Témánk az energiatakarékosságról
szólt, német, máltai, török
és lengyel partneriskola közreműködésével,
és a rendezvény
megszervezésébe 2009 szeptemberében
kapcsolódtunk be. Először
résztvevőket kellett toborozni, ez
intézményenként harminc diák, és
az ideális korosztály a tizedik évfolyamosok.
A projekttalálkozókon
minden intézmény vendégül látta
az iskola tanulóit, minderre természetesen
az Európai Unió ad
pénzt.
Balogh László zárta le a fórumot,
és örömét fejezte ki azzal
kapcsolatban, hogy a találkozók
kedvezően hatnak az iskola életére,
nem utolsó sorban pedig előmozdítják
a nyelvtanulásban való
előrelépést.
Z.A.
Összefogott a Batthyány és a Thúry
ABolyai János Általános Iskolában
szervezett Közlekedésre
Nevelési Napot a Nemzeti Közlekedési
Hatóság és a Nagykanizsai
Rendőrfőkapitányság június
4-én. A rossz idő ellenére is sikeres
volt a rendezvény, hiszen
az utolsó iskolanapjukat töltő
Bolyaisok serlegeket és okleveleket
gyűjtöttek be a gyakorlati
ügyességi versenyek alkalmával.
Tóth Zoltán, a zalaegerszegi Járművezető
Vizsgáztatási és
Utánképzési Főosztály vezetője elmondta,
főleg a nyári szünidő veszélyeire
való felkészítés volt a cél a közlekedésbiztonsági
nap megtartásával.
Eredetileg az iskola focipályáján szerették
volna megtartani a programokat,
de az eső miatt a tornacsarnokban
állították fel az ügyességi pálya
bójáit. Először tesztekkel kellett bizonyítaniuk
a tanulóknak a közlekedés
szabályaiban való jártasságukat,
majd a gyakorlatban is bemutathatták
tudásukat. A mentősök egy stimulált
baleset lebonyolításával demonstrálták
a gyerekeknek, hogy hasonló
helyzetben mit kell tenni, valamint a
telefonokba is bekerültek a mentők és
a tűzoltók elérhetőségei. Akiknek hiányosságaik
voltak a KRESZ szabályait
illetően, azok kiegészíthették ismereteiket
az igazságügyi műszaki
szakértő előadásán, aki főként a kerékpárosok
és a gyalogosok láthatóságára
hívta fel a figyelmet. A programok
a három serleg és oklevél
átadásával zárultak, valamint két
kerékpárt is kapott az iskola, amelyeket
az intézmény KRESZ szakköre
fog hasznosítani.
A Közlekedésre Nevelési Napot
nyolcadik éve rendezik meg a régióban.
Kanizsán kívül Szombathelyen,
Mosonmagyaróváron és Egerváron
tartottak hasonló előadásokat.
Z.A.
Balesetmegelőzés odafigyeléssel a Bolyai iskolában
A kanizsai rock-rajongók
legnagyobb örömére negyedik
alkalommal rendezik meg a
Csóstock három napos rendezvényét
a Csónakázó-tónál,
amelyen már nem csak amatőr
zenekarok, hanem profi bandák
is fellépnek.
Június 24-25-26-án nem a horgászoké
lesz a terep a Csótón, hanem
azé a harminchárom zenekaré, akik
bemutathatják tudásukat a város
nagyérdeműje előtt. A rendezvényt
a Ka-Rock alapítvány szervezi, elsősorban
azzal a céllal, hogy lehetőséget
biztosítson a helyi amatőr
bandáknak a bemutatkozásra. Macsek
Sándor, az alapítvány gazdasági
vezetője elmondta, hogy idén
tizenkilenc településről érkeznek
zenészek városunkba, közöttük két
szlovákiai együttes, a besztercebányai
Brainscan illetve a pozsonyi
Mandragora, de jönnek Erdélyből
és Horvátországból is csapatok. Kilóg
az amatőrök sorából az Auróra,
hiszen zenéjükkel már régóta színesítik
a hazai punk-palettát, de
nem számítanak kezdőknek a Don
Gatto és a Hungarica tagjai sem.
Természetesen fellép az a kilenc
formáció is, akik a Ka-Rock alapítvány
tagjai, közöttük a Mélypont
együttes, akik a pénteki napon tartják
búcsúkoncertjüket.
Z.A.
Csóstock
negyedszerre
Kanizsa 2010. június 17. – Kultúra 7
A zárás egyben nagyszabású kiállítás
is volt, s az este hét órára kitűzött
megnyitót Nádas Péter,
Kossuth-díjas író prezentálta. Aztán
(illetve már előtte is konstatálhatták
az érdeklődők), hogy az eltelt
két hét kimondottan termékenyre
sikeredett a művészi munkák
terén, hiszen az Ausztriától
Malajziáig bezáróan érkezett
„vendég-művészek” kedvükre szabadjukra
engedhették fantáziájukat.
Igaz, példának okáért, a szlovén
Marjan Miklavec azért kicsit
„haza is dolgozott”, hiszen magát
a Ludvig-telepet örökítette meg a
vásznon, s talán nem véletlenül került
kihangsúlyozásra a képen a
18-as szám…
Ahogy Ludvig Zoltán fogalmazott,
az összejövetelek számát tekintve
már nagykorú lett a művésztelep,
s jövőre ezt már az évek számát is tekintve
elmondhatják magukról. S
hogy ne csupán a csendes művészeteké
legyen a főszerep, arról az orosz
Ludmila Bajcseva, valamint a bolgár
Anton Antonov zenei előadása gondoskodott
a záró órákban.
P.L.
Nagykorúvá érett a művésztelep
Szombaton zárta kapuit a 18. Ludvig Nemzetközi Művésztelep Kisrécse-
Kendlimajorban, ahová idén is Európán kívül ázsiai területről is
érkeztek alkotók a már jól bevált és megszokott helyszínre. Ahogy arról
már korábban honlapunkon beszámoltunk, Ludvig Zoltán művészeti
vezető ezúttal nem határozott meg adott témát, feladatot, úgymond
szabadon alkotott mindenki.
ATűzmadár Mozgásszín hatodik
éve képviseli Nagykanizsán a
dramatikus moderntáncot, kiváló
eredményeivel már a szakma
elismerését is kivívta.
A zalaszentgróti VI. Moderntánc-
és Mozgásfesztiválon első
helyezést értek el mozdulatművész
kategóriában az Apropó barokk!
című koreográfiával, második helyen
moderntánc kategóriában Balogh
Brigitta Remény című koreográfiával,
harmadik helyen pedig
táncszínház kategóriában Neubauer
Nóra A tánc és én címet viselő
előadással ért el eredményt. A
csoport a sümegi II. Dunántúli
Táncversenyen első helyen végzett,
valamint Arany minősítést kapott
táncszínház kategóriában
Tánctörténet című produkciójáért,
ezen kívül Legjobb koreográfus
díjjal jutalmazták Hikádi Mariann
művészeti oktatót.
A Tűzmadár Mozgásszín csapatában
a gyerekek tanulhatnak
akrobatikát, klasszikus balettet,
néptáncot és drámajátékot is a
moderntáncon kívül, és olyan kiváló
oktatók segítségével fejleszthetik
képességeiket, mint
Trombitás Mónika, Metzger Márta,
Kócza Attila és Delyné Csere
Andrea.
Legközelebb június 24-én, a
Művészetek Házában tekinthetik
meg az érdeklődők a Tűzmadár
Mozgásszín tánctörténeti előadását.
Z.A.
Arany minősítést kapott a Tűzmadár
A napot színes programkavalkáddal
ünnepelték. Volt
„BLGén” elnevezésű kulturális
bemutató, öregdiák-jelenlegi diák
focimeccsek, Iskolamúzeum avatás.
Tizenegy osztály tartott kerek
évfordulós osztálytalálkozót. ők
ünnepi osztályfőnöki órával, az alma
mater bejárásával is emlékeztek.
A különleges napot a nosztalgia
jegyében sokan vacsorával zárták
az iskola menzáján.
Az évforduló másik jeles eseménye
az iskola közel negyvenezer kötetes
lelkének, a könyvtárnak névadója,
melyet ettől a naptól Tüskés Tibor
Iskolai Könyvtárnak neveznek.
Tüskés Tibor, a fél éve elhunyt író,
szerkesztő, kritikus, Nagykanizsa
Díszpolgára az iskolára hagyta
könyvtárát. Így méltó a névfelvétel,
melynek fényét Király Lajos „Tüskés
Tiborra emlékezem” című kötetének
felmutatása is emelte. Ezen felül Simon
M. Veronika festőművész olajfestményét,
Tüskés Tibor portréját is
leleplezték az ünnepen. Arendezvény
vendége volt dr. Nagy Anna költőnő,
Tüskés Tibor özvegye.
K.H.
Öregdiák-találkozó a Batthyányban
ABatthyánys, Landleros, Irányis Öregdiákok Egyesülete a gimnáziummal
karöltve 2010. június 5-én, szombaton szervezte meg első
alkalommal öregdiákjai találkozóját. 1765. június 5-én alapította
Batthyány Lajos a környék és Kanizsa első gimnáziumát, mely piaristaként
és államosítva is a régió erős kisugárzású, értelmiségivé nevelő
iskolája lett.
Önfeledt gyerekek vették birtokukba
a Medgyaszay Ház
dísztermét. Itt tartotta ugyanis
kultúrális bemutatóját a Rozgonyi
Általános Iskola.
Nyitásként az iskola énekkara
adott elő dalokat Bárdos Lajos Kicsinyek
kórusa című kórusművéből,
majd a harmadik osztályosok
prezentálásában láthattuk a Mari
néni unokája című magyar népmesét.
őket váltotta a Farkas Ferenc
Zene- és Aranymetszés Művészeti
Iskola néptánccsoportja, és miután
kiürült a színpad, egy Haydn zongoraszóló
csendült fel Horváth
Miklós tanulótól. A hangszeres előadás
egy hegedűvel eljátszott angol
népdallal folytatódott, a jókedvről
pedig az ötödik és hatodik osztályosok
gondoskodtak Lázár Ervin A
négyszögletű kerek erdő című mesejáték
egyik jelenetével. Ugyancsak
a Művészeti Iskola növendékei
örvendeztették meg társaikat,
ezúttal az első és második osztályos
apróságok libbentek a pódiumra,
hogy előadhassák Csajkovszkij A
diótörő című balettjét. Az iskola negyedikesei
búcsúzóul egy vidám
nyári táncot adtak elő a Nekem a
Balaton a Riviéra című dalra.
Z.A.
Kultúraközvetítés kisiskolásokkal
Sound of melodies címmel
adott koncertet a Farkas Ferenc
Zene- és Aranymetszés Művészeti
Iskola nagytermében a
Gayer Mátyás (zongora) és Varga
Dániel (szaxofon) alkotta duó.
Mindkét fiatalember a Kanizsa
Big Band muzsikusa.
A tavalyi jazz fesztivál keretein
belül már láthattuk őket duóban
játszani, ám a mostani koncertjük
volt eddig a leglátogatottabb.
Meglepő volt, hogy egy-két
standard darabtól eltekintve, a
mintegy egyórás koncertjük
anyagát saját – nagyon színvonalas
– kompozícióik képezték. A
stílusuk nehezen definiálható,
úgy tűnt különös elegyét tálalták
a jazz muzsikának, melyből olykor
visszaköszönnek a bebop jegyei.
Mint megtudtuk Gayer Mátyás
ősztől a grazi egyetem jazz tanszakán
folytatja tanulmányait. Annak
ellenére, hogy mintegy másfél évvel
ezelőtt a Berkeley-n is ösztöndíjat
nyert.
Mátyás már nemzetközi pódiumokon
is kitűnően szerepelt.
Nemrégiben jött haza Angliából,
de Franciaországban is fellépett.
Varga Dániel, Ámon István és Vámos
Béla tanítványaként a harmadik
évet zárta az idén a zeneiskolában.
Két éve különképzésre jár
Budapestre Kollmann Gáborhoz
és Elek Istvánhoz. Így aztán természetesnek
tűnt a kellő zenei tudással
felvértezett két fiatalember
nagy sikere a zeneiskola pódiumán.
Cz.Cs.
Gayer
és Varga
örömzenéje
8 Kanizsa – Hasznos 2010. június 17.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága pályázatot hirdet a 2010. évi Egészségvédelmi Alap támogatásának
elnyerésére.
A pályázat célja: olyan közösségi programok eszköz- és anyag igényének támogatása,
melyek csatlakoznak a Népegészségügyi Program minél hatékonyabb
és eredményesebb megvalósításához (lakosság egészségének megőrzése,
állapotának javítása,….stb.).
Pályázók köre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő
intézmények, minden bejegyzett nagykanizsai székhelyű civil szervezet,
egyesületek, alapítványok és egyéb szervezetek, melyek pályázatukkal a fenti
célok megvalósítását szolgálják.
A pályázaton nem indulhatnak: pártok, politikai tevékenységet folytatók. A
pályázat benyújtásának határideje: 2010. július 31. Benyújtás módja: A pályázati
adatlapot zárt borítékban "Egészségvédelmi Alap támogatása" jeligével lehet
benyújtani. Benyújtás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Egészségügyi Alapellátási Intézménye Nagykanizsa Eötvös tér 16., III.
emelet 313-314. sz. iroda.
Pályázati adatlap és NYILATKOZAT kérhető: Polgármesteri Hivatal Nagykanizsa
Eötvös tér 16. porta, Egészségügyi Alapellátási Intézmény Nagykanizsa
Eötvös tér 16. III. emelet 313-314. sz. iroda. A pályázatnak tartalmaznia
kell: a pályázó nevét, a pályázó címét, székhelyét, telefonszám, a pályázó nyilvántartásáról
szóló igazolás másolatát (pl. cégbírósági bejegyzés, alapító okirat),
az igényelt támogatás összegét, a kérelem tételes indoklását, a megvalósítás
módját. Apályázat elbírálásának határideje: 2010. szeptember 30. Ahatáridőre
beérkezett pályázatokat a Szociális és Egészségügyi Bizottsága bírálja el.
Az elnyert támogatások kifizetésének határideje: 2010. október 31. Az odaítélt
támogatások elszámolásának határideje: 2010. december 30.
Egészségvédelmi Alap 2010.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti az alábbi ingatlanát:
Hrsz.: 4378/29. Helye: Nagykanizsa Ipari Parkban. Kikiáltási ár: 56.520.000
Ft + áfa. Versenytárgyalások időpontjai: július 1., július 8. 10.00 óra.
Az ingatlan az Ipari Park területén a 74 sz. út mellett helyezkedik el, nevezetesen
a Nagykanizsa belterület 4378/29 hrsz-ú, 1.4833 m2 nagyságú "kivett
beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan. A terület a 4378/12 hrsz.-ú útról
megközelíthető. Közműcsatlakozások adottak. A felmerülő közműigényeket a
szolgáltatókkal illetve az Önkormányzattal egyeztetni kell, illetve részükre a
közműrákötési hozzájárulásokat a mindenkori hatályos kormány-önkormányzati
rendeletek szerint kell megfizetni.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató
Zrt. (Ipari Park) 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21. tárgyalója.
Érdeklődni a fenti címen és a következő telefonszámokon lehet:
+36306932448 és +36 93536365
Nyilvános versenytárgyalás
A Közép- és Kelet-európai
Történelem és Társadalom Kutatásért
Közalapítvány által kiírt
pályázat célja a projekt által létrehozott
módszertani fejlesztés
alkalmazásának elősegítése, a
létrejövő audiovizuális felvételekből
kialakított oktatási segédanyag
felhasználásának elterjesztése,
illetve egy új pedagógiai
eszköztár kialakítása és gyakorlat
közbeni fejlesztése.
Aprojekt 2010. december 31-én
zárul, amelynek során 66 történelmi
interjú („oral history”) készül el
az 1939-1990 közötti korszak tanúival.
A projekt irányításában
résztvevő 4 pedagógus (Andl Melinda,
Alexa Péter, Simon József,
Tulok József) az elmúlt időszakban
vett részt Budapesten egy 2 x
30 órás képzésen, amelynek során
történészek, kommunikációs szakemberek
segítségével megismerhették
az „oral history” történetét,
módszertanát, a projekt sikeres
végrehajtásához szükséges technikákat.
A pedagógusok feladata az
interjúk elkészítésének megszervezésén
(interjúalanyok felkutatása…)
túl, a projektben résztvevő
28 tanuló felkészítése, tanórán kívüli
tevékenység részeként, 12 x
45 perces foglalkozás keretében.
Ennek során az adott történelmi
kor megismertetésén túl felkészítik
a diákokat az interjúkészítés
technikájára, az ehhez szükséges
eszközök használatára is.
(A fotón az első közös megbeszélés
a projektben résztvevő tanulókkal)
(x)
A Batthyány Lajos Gimnázium
történelmi adatgyűjtése a Társadalmi Megújulás
Operatív Program Audiovizuális emlékgyűjtés című
pályázati felhívásában (TÁMOP-3.2.9/B-08/2)
A TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-
0030 projekthez kapcsolódóan,
Felnőttképzés a XXI. század küszöbén
címmel konferenciát rendezett
a Nagykanizsa és Térsége
TISZK Nonprofit Kft.
A rendezvényre meghívták a felnőttképzésben
érdekelt intézmények,
szakmai szervezetek, gazdálkodó
szervezetek képviselőit.
A rendezvényt Mérksz Andor a
Kanizsa TISZK ügyvezető igazgatója
nyitotta meg. Beszédében hangsúlyozta,
szeretné, ha ez a mai konferencia
egyben lehetőséget adna a
meghívottak részére egy valódi konzultációra.
Az első előadó Dr. Lakos István a
Felnőttképzők Szövetségének elnöke
a TISZK felnőttképzésben betöltött
szerepéről beszélt. Mondandójában
szólt a képzésben résztvevő
felnőttképzők gondjairól, a
tananyagfejlesztés problémáiról, a
hiányzó szakmai infrastruktúráról, a
magas vizsgadíjakról.
A munkaügyi központ támogatásával
megvalósuló, foglalkoztatást
elősegítő képzésekről Kámán István
a Nyugat-dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ képzési csoportvezetője
tájékoztatta a hallgatóságot.
Múlt évben a régióban mintegy
1,667 milliárd forintot költöttek
e célra, s közel 6000 fő (ebből Zala
megye 2191 fő) vette igénybe ezt a
szolgáltatást. Ismertette a képző intézményekkel
szembeni elvárásokat
is. Ezt követően Béni Gabriella a
Cisco Hálózati Akadémia Magyarország
tanácsadója ismertette a szervezet
felnőttképzési megoldásait,
hangsúlyozva és bemutatva a digitális
írástudást elősegítő eszközök
használatát.
A vizsgarendszer változásairól a
modulrendszerű képzésben, Mihálka
Nóra a Nemzeti Szakképzési és
Felnőttképzési Intézet irodavezetője
számolt be. Fontosnak tartotta
megemlíteni a vizsgáztatás rendszere
az utóbbi egy évben jelentősen eltolódott
a hagyományostól a modulrendszerű
vizsgák felé.
A vendéglátó Nagykanizsa és
Térsége TISZK képviseletében Faragó
Zsolt szakmai vezető a 2009.
októberi sikeres akkreditációt követő
felnőttképzésről beszélt. A
KanizsaTISZK az eltelt tíz hónap
alatt harminchat tanfolyamot bonyolított
le. Kiemelte, a szervezet kiváló
kapcsolatokat ápol a munkaerőpiac
szereplőivel, a szakmai intézetekkel,
valamint a cégekkel. Hangsúlyozta,
hogy céljaikat csak a partneriskolákkal
közösen tudja megvalósítani.
Lapunknak nyilatkozva Mérksz
Andor elmondta, szervező szándéka
megvalósult, a konferencián több oldalról
sikerült megvilágítani a mai
magyar felnőttképzés lehetőségeit és
irányait.
K.H.
Konferencia a felnőttképzésről
Kanizsa – Összetartozá2010. június 17. s 9
Az elmúlt hét péntekén is a Csónakázó-
tónál tartották az egészségügyi
dolgozók számára a Semmelweis-
napot, mely idén is több
érdekes programjával várta a Kanizsai
Dorottya Kórház dolgozóit.
Már kora reggel a bográcsok körül
tüsténkedtek a főzőversenyre
nevezők, vagyis az igazi versenyszellemhez
minden adva volt a forróságban.
– Mintegy hétszáz fővel számolunk,
akik kilátogatnak a rendezvényünkre
– fogalmazott elöljáróban
Prof. Dr. Bátorfi József kórházi főigazgató.
– Kollégáink mellett azok
hozzátartozói számára is remek alkalom
a kikapcsolódásra egy ilyen
nap, s ezt talán az is érzékelteti,
hogy például a főzőversenyre már
szinte a hajnali órákban érkeztek, s
végül harminc csapat nevezett.
Mint azt az egészségügyi intézmény
vezetőjétől megtudtuk, a
programok érdemi része délután
kezdődött, amikor is már pattogott
a labda a focitornán. S úgy tűnt, a
hazaiak felé lejtett a pálya, mert a
Kórház műszak csapata mögött a
Kórház orvosai végeztek, ezzel harmadik
helyre szorítva az Önkormányzat
labdazsonglőreit. Emellett
volt rendőrkutya-bemutató, zsűrizték
az étkeket, de megrendezték a
kórház hölgy dolgozóinak szépségversenyét
is. (Képünkön a szemrevaló
kínálat. Balról-jobbra: Ruszka
Dalma díjátadó, Hajdár Kinga második
udvarhölgy, Völgyi Adrienn
szépségkirálynő, Paizs Alexandra
első udvarhölgy, Tóth Alexandra,
aki ugyan nem indult, ám a szemfüles
zsűri felfedezte kellemes vonásait,
így a rejtett szépségkirálynő
címmel jutalmazták.)
S hogy a könnyedebb fajsúlyú
programok mellett a komolyabbakról
is szóljunk, a Semmelweisnap
keretében került sor három adjunktusi,
négy főorvosi előléptetésre,
valamint nyolc főigazgatói
dicséret „dokumentálására”.
Főorvosi kinevezést kapott Dr.
Novák Enikő Központi Röntgen,
Dr. Hajdu Katalin Belgyógyászat,
Dr. Gál Helga Fül-Orr-Gégészeti
dolgozó. Részlegvezető főorvossá
léptették elő Dr. Bedő Ildikó pszichiáter
szakorvost. Adjunktus lett
Dr. Simon Éva Általános Sebészet,
Dr. Ferencz Attila Traumatológia,
Dr. Széphalmi Péter Traumatológia.
Főigazgatói dicséretben részesült
Herman Magdolna Minőségirányítási
csoportvezető, Ziegler
Jánosné Bér-és Munkaügyi csoportvezető,
Dr. Kisjós Balázs a
Belgyógyászat szakorvosa, Mezősi
Tibor informatikai csoportvezető,
Pelhősné Berner Ilona Élelmezési
osztályvezető, Kotnyek Zoltánné
dr. az Intézeti Gyógyszertár főgyógyszerésze,
Kovács Istvánné a
Pénzügyi Osztály könyvelője, és
Szűcs László az Üzemeltetés elektrikusa.
Semmelweis nap alkalmából a
Magyar Egészségügyi és Szakdolgozói
Kamara Elismerő Oklevelét
adta át Vas Mónika a MESZK Zala
megyei titkára és Maricsné Kondricz
Eszter helyi elnök Váriné
Andróczi Piroskának, az Intenzív
Osztály osztályvezető főnővérének.
P.L.
Felhőtlen szórakozás és egy kis szakmázás
Kikapcsolódásra, közös játszásra
hívta kétezer-kilencszáz
dolgozóját a GE Hungary Zrt. A
rendezvényt Sabján László, a
Kompakt gyár igazgatója és
Kupó Csaba, a NFDSZ elnöke
nyitotta meg.
Korábban évente két alkalommal
vendégelte meg munkavállalóit a
társaság. Június első hétvégéjén
gyermeknapot, míg augusztusban
családi napot tartottak. A gazdasági
válság, illetve az adózás változása
miatt idén közös ünneplést, Családi
Napot szerveztek a Tungsram
Sportcentrumban.
A szórakoztató programokkal délelőtt
10 órától a gyermekeknek kedveskedtek,
míg délután a felnőttekhez
szólt Nádas György humorista
őket szórakoztatta többek között az
operett muzsika, a Premier Táncklub,
és a kanizsai Dirty Fusion rock
együttes műsora. Afellépőket a szervezők
elsősorban Nagykanizsáról és
környékéről hívták. Gyáregységeiben
a GE a világ minden részén elindított
egy úgynevezett egészségprogramot.
A humánerőforrás szervezésében
kialakított egészségsátorban a
dolgozók egészségére is figyelmet
fordítottak. Aki akarta, ellazult a lávaköves
ágyon, étkezési tanácsokat
hallgatott meg, vagy éppen cigarettaalma
csereakcióban vett részt.
Ottjártunkkor Mutyi bohóc a gyerekeket
szórakoztatta, egy vidám
asztaltársaság pedig Fitos József műszerésszel
az élen az ebédet kóstolgatta.
Házassága is a GE-hez kötődik,
hiszen itt ismerkedett meg a feleségével
a normál lámpagyártásnál.
– Nagyon jó időnként összefutni a régi
ismerősökkel – újságolja. – Míg kisebb
volt a gyár, gyakrabban találkoztunk.
A csarnokok bővülésével a
gyáron belül egyre nagyobb távolságra
kerültünk egymástól. A napi
kapcsolat megszűnt közöttünk, csak
ilyen alkalmakkor beszélgetünk egymással,
és esetleg a bolhapiacon –
tette hozzá nevetve. A barátja, Csont
József feleségével és ötéves keresztfiával
érkezett. Az asztalnál falatozott
még Német József műszerész
kollégája a feleségével és édesapjával,
valamint Pánczél Csaba a párjával
Kovács Anitával.
B.E.
Családi Nap a GE-ben
Harmadik alkalommal szervezett
a város Idősügyi Tanácsa, a
Civil Kerekasztal Egyesület és a
Zala Megyei Nyugdíjasok Érdekvédelmi
Szervezete nyugdíjas baráti
találkozót, majálist a Csónakázó-
tó melletti Zöldtáborban.
A mintegy háromszáz főnyi
nyugdíjast, köztük a kistérségből,
Szepetnekről, Dötkről, Pakodról és
Tótszerdahelyről érkezőket Marton
István polgármester köszöntötte,
majd Horváthné Polai Mária műsorvezető
átadta a színpadot a fellépőknek.
A majálisozókat a Kiskanizsai
Iskola tanulói, Ernszt Katalin
és Nemere László, a kiskanizsai
bordalnok Horváth György, s
végül a Tüttő János Nótaklub műsora
szórakoztatta. Az ízletes ebédet
Rákhely Árpád mesterszakács,
valamint a MOL Nyugdíjas Klub
hölgyei főzték. Az ebéd és a pogácsaverseny
közötti szünetben a hölgyeket
és az urakat egészségügyi
vizsgálatokra is várták.
B.E.
Nyugdíjasok
majálisa
Kanizsa 10 – Oktatás 2010. június 17.
Egykori tanára, a tíz évvel ezelőtt
elhunyt Küronya István emlékére
rendkívüli pedagógusnapot
szervezett a Zsigmondy-
Széchenyi SZKI. Az ország minden
tájáról Kanizsára érkező
volt diákok megállták helyüket
az életben. Nemcsak kiváló tanítványok
voltak, felnőttként is
elismerésre méltó tevékenységet
nyújtottak szakmájuk, hivatásuk
területén. Munkára, kitartásra,
helytállásra tanította őket
szeretett tanáruk.
A Medgyaszay Házban megtartott
ünnepséget Bene Csaba igazgató
nyitotta meg. Beszédében kiemelte,
fontosnak tartja a múlt ismeretét,
az értékek megbecsülését,
hiszen úgy tudunk a jövőbe tekinteni,
ha ismerjük elődeink munkáját,
és arra építve szervezzük a jelent,
tervezzük a jövőt. Fontosnak
tartja, hogy ezt a szellemiséget tovább
vigyék és ápolják a 2000-ben
összevont iskolában.
Küronya István 1908-ban született
Csömödéren. Egyetemi tanulmányait
a budapesti Pázmány Péter
Tudományegyetemen végezte.
1934-től a nagykanizsai ipartanonc
iskolában óraadó tanárként tevékenykedett.
Felettesei felfigyeltek
értékes munkásságára és 1936-ban
már igazgatóhelyettesi teendőkkel
bízták meg. 1937-ben az intézet
igazgatójává választották. A tiszteletreméltó
intézetet olyan példás
színvonalra emelte, amelyre az iparosság
büszke lehetett. 1950-51-ben
a kémia és áruismeret szakfelügyelője
a felső-kereskedelmi iskolában.
Az 1951-75 közötti időszakban a
Zsigmondy Vilmos Kőolajbányászati
és Mélyfúróipari és Winkler
Lajos Vegyipari Technikum laborfőnöke.
Szerteágazó tevékenysége
közé tartozott többek között: a gyakorlati
munka tárgyi feltételeinek
biztosítása, laboratóriumok kialakítás
és felszerelése. Emelet ráépítéssel,
korszerű műszerekkel új laboratóriumot
hozott létre. Emellett a Pécsi
Tanárképző Főiskola levelezős
hallgatóinak kémiai elméleti és gyakorlati
tanulmányait megszervezte
és lebonyolította. A megyében működő
általános iskolai kémia szakos
tanárok számára bemutató kísérletekkel
továbbképzést szervezett. Tapasztalatait
tankönyvek írásában kamatoztatta.
1944-ben házasságot kötött Ángyán
Katalin óvónővel. Három gyermekük
született: 1945-ben István,
aki vegyészmérnök; 1948-ban Pál,
aki jelenleg is orvos, és 1952-ben
Miklós, ő hangmérnökként dolgozik.
Atanár úrral együtt dolgozó kollégák
emlékeiből is idézett néhány
szeretetteljes gondolatot Bácskai
Zsuzsanna műsorvezető: Minden
feladatában igaz ember volt, csupa
nagybetűvel, a szó legnemesebb
értelmében. A tekintélytiszteletet,
amit nemcsak a tanulók, hanem a
munkatársak is éreztek iránta,
szakmai tudásának, őszinte és következetes
viselkedésének szólt.
Legszembetűnőbb tulajdonságaival
folyamatosan példát mutatott.
Melegszívű ember volt, a rábízottakért
felelősséget érző és vállaló
jó barátként irányította a közösséget.
Az iskolai élet napi rendszeressége
mellett időről-időre fontosnak
tartotta az olyan rendezvények
szervezését, amelyek bekapcsolták
az intézményt a szakmai
élet vérkeringésébe. Lelke, motorja
volt mindannak, ami a Vegyipari
Technikum oktatását jelentette.
Az ünnepélyes alkalmat kihasználva
Szemmelveisz Ildikó, a környezetvédelmi
technikusképzés munkaközösségének
vezetője bejelentette, az
iskola vezetésének egyetértésével az
egyik laboratóriumot Winkler Lajosról,
a másikat pedig Küronya Istvánról
nevezik el. Az intézményben jelenleg
két laborban folyik gyakorlati
oktatás az igényeknek megfelelő felkészültséggel.
Az évek során az iskolától
jó emlékekkel távozó diákok
joggal sérelmezték, hogy az átalakítás
nyomán régi iskolájuk még a
Winkler Lajos nevet is elvesztette.
Winkler Lajosnak, az analitikai kémia
híres professzorának nevét éppen
Küronya tanár úr kezdeményezésére
és szervezésében vette fel az iskola.
A megemlékező műsor szereplői
valamennyien kötődtek az iskolához.
Ritecz Rita tanárnő és tanítványa,
Lázár Dávid, valamint egy Küronyatanítvány
gyermeke, Karády Dávid
verset mondott. Ebből az alkalomból
az iskola volt diákja, Röszler Mária
festőművész elkészítette Küronya tanár
úr portréját, melyet a laboratórium
vezetőjének adott át. Aműsorban
fellépett a régi magyar muzsika ápolására
különös gondot fordító Zádori
Mária világhírű énekes. Zongorán
kísérte Tálosi Péterné zenetanár. Egy
diáktárs, Dr. Szamos Jenő pedig saját
szerzeményét adta elő. A rendkívüli
pedagógusnapot Koncz Istvánné tanár
szervezte.
B.E.
Küronya Istvánra emlékeztek
Labort neveztek el róla a Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskolában
A Nagykanizsa és Térsége
TISZK „Csibecsőr Akciókkal a
tudatos fogyasztókért” című
program keretében rendezte
meg a Csibecsőr Állat- és természetvédelmi
Rally elnevezésű
versenyét általános és középiskolás
diákoknak.
A rossz idő ellenére száz lelkes
diák és kísérőik töltötték meg a
Magyar Plakát Ház udvarát, amely a
verseny első színhelye volt. Avárosból
és Csapiból tizennégy iskola nevezett,
a versenyen állat-, és természetvédelemmel
kapcsolatos feladatokat
oldottak meg a város több
pontján elhelyezett állomásokon.
Olyan témák is előtérbe kerültek,
mint a Nagykanizsai Kistérség épített
és természeti értékeinek tudatosítása,
hiszen a helyi örökség ismerete
nélkül nincsen fenntartható fejlődés
sem. A rendezésben szerepet
vállalt a Kanizsai Kulturális Központ
több telephelye, a Halis István
Városi Könyvtár, a Tourinform Iroda,
az Élettér Állat- és Természetvédő
Egyesület, a PEN Nagykanizsai
Kampusza és több helyi vállalkozás.
A diákok előzetesen foglalkoztak
a témákkal, és ehhez kapcsolódó
feladatokkal kellett megbirkózniuk,
ezáltal azok a gyerekek is új
információkhoz jutottak, akiket
eddig nem érintett meg az állat-,
és természetvédelem varázsa, például
a feladatok között szerepelt
olyan termékek kiválogatása,
amelyek létrehozásához nem végeztek
állatkísérleteket.
Bőrig ázva érkeztek vissza a verseny
résztvevői a város különböző
pontjain elhelyezett állomásokról,
ahol a szervezők pizzával és biokörtelével
vendégelték meg őket,
meglepetésként pedig az egész napos
program végén mindenki megkóstolhatta
a „Csibecsőr-sütit”.
A rendezvény végén a két győztes
a Csapi Körzeti Általános Iskola,
Szakiskola és Kollégium, valamint
a nagykanizsai Zrínyi Miklós
Általános Iskola csapata lett.
Mindkét korosztály első három helyezettje
a könyvjutalmon túl színházlátogatást
is nyert a barcsi Dráva
Völgye Középiskola irodalmi
színpadának Valahol Európában
című előadására, de a szervezők
úgy gondolják, mindenki hasznos
élményekkel gazdagodott.
Z.A.
Csibe rally
Az Ady Iskola Izsák Imre Alapítványa
és a Thúry György Kereskedelmi,
Vendéglátó és Idegenforgalmi
Szakképző Iskola Tudományos
Diákkonferenciát szervezett.
Arendezvény házigazdája Göncz
Ferenc igazgató, Zsoldos Tamásné
tanár, valamint a TIT volt. A konferencián
az alábbi témákban hangzottak
el előadások: Zsoldos Ákos
(Cserháti S. Műszaki SZKI) Napkutatás
egykor és ma; Czett Gergely
(Zrínyi Miklós Gimnázium): A házi
méhek és betegségeik; Papp Tibor
(Zrínyi Gimnázium): Veszélyben a
geophyton növények – hagymások,
gumósok és rizómások; Oláh Andrea
(szegedi tudományegyetem): Az élet
csodája; Pethő Samu (Zrínyi Gimnázium):
A Nemzetközi űrállomás
megfigyelése és fényképezése.
B.E.
Tudományos Diákkonferencia
Kanizsa 2010. június 17. – Hirdetés 11
1. Nagykanizsa, Csengery u. 5. fsz. 4. 80 m2 alapterületű üzlethelyiség (volt utazási
iroda) + 108 m2 pince
Az induló bérleti díj: üzlet 80 m2, 1500 Ft/m2/hó + ÁFA= 1875 Ft/m2/hó. A licitlépcső:
100 Ft/m2/hó + ÁFA = 125 Ft/m2/hó. Az induló bérleti díj: pince 108 m2, 500 Ft/m2/hó
+ ÁFA= 625 Ft/m2/hó. Alicitlépcső: 50 Ft/m2 + ÁFA= 63 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető
2010. június 21. 11 óra 30 perctől 12 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2010.
június 23. 10 óra.
2. Nagykanizsa, Csengery u. 5. fsz. 3. 28 m2 alapterületű üzlethelyiség (volt
papírbolt nem utcafronti, lépcsőházi)
Az induló bérleti díj: üzlet 28 m2, 1000 Ft/m2/hó + ÁFA = 1250 Ft/m2/hó. A licitlépcső
50 Ft/m2 + ÁFA = 63 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2010. június 21. 11
óra 30 perctől 12 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2010. június 23. 10 óra 10 perc.
3. Nagykanizsa, Csengery u. 6. fsz. 1. 93 m2 alapterületű üzlethelyiség (volt
Two Big Brothers)
Az induló bérleti díj: üzlet 93 m2, 1500 Ft/m2/hó + ÁFA = 1875 Ft/m2/hó. A licitlépcső
100 Ft/m2 + ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2010. június
21. 8 óra 30 perctől 9 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. június 23. 10
óra 20 perc.
4. Nagykanizsa, Deák tér 13. - Kölcsey u. 2. 36 m2-es alapterületű üzlethelyiség
(volt mobiltelefon javítási üzlet)
Az induló bérleti díj: üzlet 36 m2, 1500 Ft/m2/hó + ÁFA = 1875 Ft/m2/hó. A licitlépcső
100 Ft/m2 + ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2010. június
21. 13 órától 13 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. június 23. 10 óra 30
perc.
5. Nagykanizsa, Eötvös tér 27. fsz. 6. 237 m2-es alapterületű üzlethelyiség (volt
Pyrmont)
Az induló bérleti díj: üzlet 237 m2, 1200 Ft/m2/hó + ÁFA= 1500 Ft/m2/hó. A licitlépcső
100 Ft/m2 + ÁFA= 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2010. június 21.12
órától 12 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. június 23. 10 óra 40 perc.
6. Nagykanizsa, Erzsébet tér 1. fsz/7. 141 m2-es alapterületű üzlethelyiség (volt
Leonardo)
Az induló bérleti díj: üzlet 141 m2, 2500 Ft/m2/hó + ÁFA = 3375 Ft/m2/hó. A licitlépcső
100 Ft/m2 + ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2010. június
21. 13 óra 30 perctől 14 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2010. június 23. 10
óra 50 perc.
7. Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. fsz/1. 76 m2-es alapterületű üzlethelyiség (volt
festékbolt)
Az induló bérleti díj: üzlet 76 m2, 1500 Ft/m2/hó + ÁFA = 1875 Ft/m2/hó. A licitlépcső
100 Ft/m2 + ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2010. június
21. 9 órától 9 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. június 23. 11 óra.
8. Nagykanizsa, Erzsébet tér 16. fsz/2. 64 m2-es alapterületű irodahelyiség
(volt nyomda iroda helyiség)
Az induló bérleti díj: iroda 64 m2, 2200 Ft/m2/hó + ÁFA = 2750 Ft/m2/hó. A licitlépcső
100 Ft/m2 + ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2010 június
21. 9 óra 30 perctől 10 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2010. június 23. 11 óra 10
perc.
9. Nagykanizsa, Erzsébet tér 18. fsz/2. 117 m2-es alapterületű üzlethelyiség
(volt cipőbolt)
Az induló bérleti díj: üzlet 117 m2 , 2700 Ft/m2/hó + ÁFA= 3375 Ft/m2/hó. A licitlépcső
100 Ft/m2 + ÁFA= 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2010. június 21. 10
órától 10 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. június 23. 11 óra 20 perc
10. Nagykanizsa Erzsébet tér 20. szám alatti 131 m2 alapterületű földszinti üzlet/
iroda
Az induló bérleti díj: üzlet/iroda 131 m2, 3500 Ft/m2/hó + ÁFA = 4375 Ft/m2/hó. A
licitlépcső: 100 Ft/m2 + ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2010. június
21. 10 órától 10 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. június 23. 11
óra 30 perc.
11. Nagykanizsa Erzsébet tér 20. szám alatti 170 m2 alapterületű emeleti üzlet/
iroda
Az induló bérleti díj: üzlet/iroda 170 m2, 1700 Ft/m2/hó + ÁFA = 2125 Ft/m2/hó. A
licitlépcső 100 Ft/m2 + ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2010 június
21. 10 órától 10 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. június 23. 11
óra 40 perc.
12. Nagykanizsa Erzsébet tér 20. szám alatti 60 m2 alapterületű üzlethelyiség
(rövidáru bolt)
Az induló bérleti díj: üzlet 60 m2, 2300 Ft/m2/hó + ÁFA = 2875 Ft/m2/hó. A licitlépcső
100 Ft/m2/hó + ÁFA = 125 Ft/m2/hó. Az induló bérleti díj: raktár 40 m2,
1000 Ft/m2/hó + ÁFA = 1250 Ft/m2/hó. A licitlépcső 100 Ft/m2 + ÁFA = 125
Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2010 június 21. 10 órától 10 óra 30 percig.
A versenytárgyalás ideje: 2010. június 23. 13 óra.
13. Nagykanizsa, Fő út 8. fsz/3. szám alatti 114 m2-es alapterületű üzlethelyiség
(volt GE)
Az induló bérleti díj: üzlet 114 m2, 1500 Ft/m2/hó + ÁFA = 1875 Ft/m2/hó. A licitlépcső
100 Ft/m2+ ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2010 június
21. 13 órától 13 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. június 23. 13 óra 10
perc.
14. Nagykanizsa, Fő út 8. fsz/8. szám alatti 63 m2-es alapterületű üzlethelyiség
(volt Amplifon)
Az induló bérleti díj: üzlet 63 m2, 1500 Ft/m2/hó + ÁFA = 1875 Ft/m2/hó. A licitlépcső
100 Ft/m2 + ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2010 június
21. 13 órától 13 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. június 23. 13 óra 20
perc.
15. Nagykanizsa, Fő út 8. fsz/10. szám alatti 48 m2-es alapterületű üzlethelyiség
(volt Sashalmi optika)
Az induló bérleti díj: üzlet 63 m2, 1500 Ft/m2/hó + ÁFA = 1875 Ft/m2/hó. A licitlépcső:
100 Ft/m2 + ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2010 június
21. 13 órától 13 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. június 23. 13 óra 30
perc.
16. Nagykanizsa, Fő út 23. fsz/1. 21 m2-es alapterületű irodahelyiség (volt ingatlan
iroda)
Az induló bérleti díj: iroda 21 m2, 1500 Ft/m2/hó + ÁFA = 1875 Ft/m2/hó. A licitlépcső
100 Ft/m2 + ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2010 június
21. 12 óra 30 perctől 13 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2010. június 23. 13 óra
40 perc.
17. Nagykanizsa, Király u. 47. 2. em. 18 m2-es alapterületű irodahelyiség (volt
ügyvédi iroda)
Az induló bérleti díj: iroda 18 m2, 1500 Ft/m2/hó + ÁFA = 1875 Ft/m2/hó. A licitlépcső:
100 Ft/m2/hó + ÁFA = 125 Ft/m2. A bérlemény megtekinthető 2010. június
21. 14 órától 14 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. június 23. 13 óra 50
perc.
18. Nagykanizsa, Király u. 47. 2. em. 6 m2-es alapterületű irodahelyiség (volt
ügyvédi iroda)
Az induló bérleti díj: iroda 6 m2, 1500 Ft/m2/hó + ÁFA = 1875 Ft/m2/hó. A licitlépcső
100 Ft/m2 + ÁFA = 125 Ft/m2. A bérlemény megtekinthető 2010 június 21.
14 órától 14 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. június 23. 14 óra
19. Nagykanizsa, Bartók u. 8. 129 m2-es alapterületű üzlethelyiség (volt Posta)
Az induló bérleti díj: üzlet 129 m2, 1200 Ft/m2/hó + ÁFA = 1500 Ft/m2/hó. A licitlépcső
100 Ft/m2 + ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2010. június
21. 12 órától 12 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. június 23. 14 óra 10
perc.
20. Vásárcsarnok emeletén különböző alapterületű 20-42 m2 emeleti üzletek
Az induló bérleti díj: üzlet 1000 Ft/m2/hó + ÁFA = 1250 Ft/m2/hó, amely a villany
és a víz kivételével a rezsiköltséget is tartalmazza. A licitlépcső 100
Ft/m2/hó + ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2010. június 21. 7
óra 30 perctől 8 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. június 23. 14 óra
20 perc.
21. Nagykanizsa Petőfi u. 5. szám alatti különböző alapterületű irodahelyiségek
Az induló bérleti díj: iroda 1020 Ft/m2/hó + ÁFA = 1275 Ft/m2/hó, amely a rezsit
is tartalmazza. A licitlépcső 100 Ft/m2/hó + ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény
megtekinthető 2010. június 21. 13 órától 14 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2010.
június 23. 14 óra 30 perc.
A VERSENYTÁRGYALÁSOK HELYE:
Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Kis tárgyaló I. emelet
Nagykanizsa Garay u. 21.
Érdeklődni: 311-241, 30/2273-192
Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Nagykanizsa Garay u. 21.
nyílt versenytárgyalást hirdet önkormányzati tulajdonú üzletek bérbeadására
Kanizsa – Könyvünnep 12 2010. június 17.
A Kanizsai Antológia tizenegyedik
kötetének megnyitóján
vehettek részt az érdeklődők a
Halis István Könyvtárban.
Fuvolajátékával hangolta rá a
közönséget a szellemi élményekre
Baki Andrea, a Farkas
Ferenc Zene- és Aranymetszés
Művészeti Iskola tanára, majd
Balogh László az Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sportbizottság
elnöke köszöntötte a megjelenteket.
Elmondta, tartalmas és
gazdag munka született, és kiemelte
Sík Eduárd nevét, akinek
a versgyűjtemény szemet gyönyörködtető
grafikáit köszönhetjük.
Kardos Ferenc, a könyvtár
igazgató-helyettese ismertette,
hogy ötvenegy alkotó munkái
kaptak helyet az antológiában, s
közülük negyedszázan voltak
jelen a bemutatón. Hangsúlyozva
minden alkotás egyenrangúságát
kiemelte Király Lajos
megemlékezését Tüskés Tiborról,
aki neves irodalomtörténész,
Nagykanizsán végezte a
gimnáziumot, és nagy szeretettel
emlékezik meg életének ezen
időszakáról.
Ízelítőt is kaphatott a hallgatóság
a gyűjtemény néhány verséből
és prózai alkotásából Csere Andrea
és Sólymos Gabriella előadásában,
akiknek munkái ugyancsak
bekerültek a kötetbe. Németül olvasta
fel művét Kósa Orsolya, akit
Kardos Ferenc követett ugyanezen
verssorok magyar tolmácsolásával,
Király Lajostól pedig Tavaszi
szél című versét hallhattuk.
A bemutató végén benyomásait,
észrevételeit foglalta össze
Lehota M. János esztéta, felelősszerkesztő,
aki szerint az antológiában
megjelent szerzők mindegyikénél
érzékelni lehet egyfajta
belső útkeresést, emlékezést, egy
olyan tematikát, amiről nem
egyeztek meg előre, mégis összefogja
a munkákat ez a közös szellemi
légkör. Befejezésül felsorolta
az írók nevét, a felolvasáson
résztvevő alkotókat pedig tapssal
dicsérte a közönség.
Z.A.
Megjelent a
tizenegyedik
Antológia
A Honvéd Kaszinóban két rendezvényen
is részt vehettek a kulturális
élményekre vágyók. Bálint
Éva Tájak, városok, emberek című
festménykiállításának megnyitója
után a tükörterembe sétálva
Czene Csaba irodalmi estjén
húsz év lírai alkotásaiból kaptak
ízelítőt a vendégek.
Czene Csaba Alkony című versét
Vass Veronika előadásában
hangzott el, majd Vékási János dicsérő
szavai köszöntötték az alkotót.
– Bálint Éva első kiállításán
1990. februárjában, az akkor még
Olajipari Művelődési Házként működő
intézményben vehettünk
részt. Azóta nyolc tárlata volt, ebből
egy gyűjteményes. A képek a
természet szépségeit a realizmus
eszköztárával, mesteri látásmóddal
és technikával varázsolják
elénk, festményeire igaz, amit
Delacroix mondott: „A kép első
kötelessége, hogy ünnep legyen a
szem számára.” Alkotásait olajfestéssel
hozza létre, színei mélyek,
tüzesek, dinamikusak, de nem erőszakosak.
Csodálatos finomságú
fény-árnyék viszonyok, tónus-és
színátmenetek jellemzik ezeket a
műveket. Éva imádja a vízpartot, a
tengert, amely él, mozog a vászon
keretein belül. Az alkotó töretlen
optimizmusát tükrözik vidám színkombinációs
virágcsendéletei.
Évek óta foglalkozik régi festmények
restaurálásával, és ez a munka
komplex tudást igényel.
A díszteremben hangulatos
gyertyafénnyel várták a vörös abroszos
asztalok mellé a versszerető
közönséget, ahol Vass Veronika,
Bali Judit és Horváth István Radnóti-
díjas versmondó szemezgetett
Czene Csaba költeményeiből. A
felolvasások között Michalovics
László tanár dala csendült fel, befejezésként
pedig Gilincsek Péter
énekelte el két vers dalba átültetett
változatát.
Z.A.
Kiállítás és irodalmi est
Fotó: Ziegler Anita
Az Ünnepi Könyvhéten mutatták
be Kósa Pál Tükörkép című,
harmadik verseskötetét a
Halis István Városi Könyvtárban.
A könyv előszavában a lektor,
Regényi Ildikó költő így ír Kósa
Pál vallomásairól: lírája kezdettől
a tisztaság, halk rezdülések, olykor
szelíd indulat hangján szól.
Már nem tematikus rendszer vezeti
Kósa Pál tollát. őszintén, megrendítően
vall a múló évekre, a
múló életre visszatekintve. Hangulatok,
nosztalgiák, emlékképek,
megrezdülő halálfélelem, bölcselkedő
önvigasztalás ennek a kötetnek
a költői élménye. Mindenekfelett
életigenlés, az élet nehézségei
ellenére, az életöröm és bizakodás
jellemzi. A tavasz „rügydallamokkal”
jelentkezik ábrándjaiban,
„időpercei” vannak, a nagykanizsai
Platán sor óriás fáinak
„Markáns teste” alatt biztonságban
érzi magát.
B.E.
A fény felé forduló Kósa Pál új kötete
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati
képviselője, OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16 órától 17 óráig
a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu
Polai József a 15. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden páros hónap utolsó péntekén 18 órától 19 óráig a bajcsai
kirendeltség épületében.
Képviselői fogadóórák Szárnyalás két irányban
A fenti címmel Fa Ede költő legújabb
esszéit, humoros novelláit és
verseit hallgathatta meg az irodalom
iránt érdeklődő közönség a Honvéd
Kaszinó Tükörtermében. Közreműködött
Horváth István Radnóti-díjas
versmondó. Fa Edével az est háziasszonya,
Halmos Ildikó beszélgetett.
Kanizsa 2010. június 17. – Ez+Az 13
Horoszkóp
Monotonnak, unalmasnak érzi a munkáját.
Szívesen elfogadna a főnökétől komolyabb,
több fizetéssel járó megbízatást is. Esténként
azonban ne a munkán járjon az esze, inkább
foglakozzon a párjával és a gyermekével.
Nem futamodik meg a kemény fizikai munkától,
de a mostani hőség nemcsak a fizikumát, hanem
az idegeit is megviselte. Ahétvégén szórakozásra
vágyik, de a tánchoz már nincs kedve. Erőltesse
meg magát, mert a párja szívesen táncolna.
Lehet, hogy a közelgő nyári szabadság teszi,
közlékennyé válik mostanában. Hajlamos
lesz hosszasan elbeszélgetni ismerőseivel,
miközben a párja feszülten várja
otthon. Ha nem akar vitát, siessen haza.
A magánéletében befelé fordulóvá válik,
pedig a párja örömmel fogadja az elismerő,
dicsérő szavakat. Igyekezzen kijutni a
levertségből, ha másképpen nem megy,
szervezzen egy jó bulit otthon.
Céltudatosan foglalkozik a feladataival, és ez
meg is hozza a várt eredményt. A nyári szabadság
eltöltésére jobbnál jobb ötletei vannak,
csak az anyagiakat kell még megszereznie.
Ne lombozódjon le, ez is menni fog!
Legszívesebben egész nyárra tervezne közös
programot, kirándulást a kedvesével,
mert a kettesben eltöltött idő egyiküknek
sem elég. Gondolkodjon el, mi lenne, ha
közös munkahelyet választanának!
Megújult társaságában felpezsdül az élete,
bár a stílusával könnyen provokálhatja újdonsült
ismerőseit. Cserélje vidám színekre
a ruhatárát, mielőtt szabadságra megy.
Ez vonzóbbá teszi megjelenését.
Ahirtelen jött hőségben szinte irtózik feszülő
ruháitól. Ez jó indok arra, hogy élénk színű,
mutatós darabokat szerezzen be a spórolás
ellenére. Kedvese jó hangulatát megújult
külseje egyébként csak fokozhatja.
A kritizálás helyett inkább a párja önbizalmát
igyekezzen erősíteni. Ne lepődjön meg,
ha a hibái felsorolásával komor esték köszöntenek
önökre. Ha fontosnak tarja a párkapcsolatát,
menjenek inkább szórakozni.
Ha igazán pihenni akar, tervezzen egy hosszú
hétvégét, és szánja ezt az időt az ellazulásra,
feltöltődésre. Napozás közben is végig lehet
gondolni, hogy mivel elégedett, és mivel nem,
aztán határozottan változtasson életmódján.
Úgy érzi, elvesztette a rugalmasságát, és
nehéz megtennie az első lépéseket, miután
kimászik az ágyból. Ennek nem az
öregedés az oka, hanem a mozgáshiány.
Menjen el úszni, lubickolni.
Ha szeretne vonzóbb lenni, változtasson a
külsején. Ha kell, változtassa meg a frizuráját,
vagy cserélje le a fodrászát. Megszépülve
se feledkezzen meg a családjáról,
töltsön elegendő időt a gyermekeivel is.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
TOP40
A Kanizsa Rádió
hallgatóinak
40 kedvence
szombat
esténként
7 órától
Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
BÉRLET
INGATLAN
Nk-án Attila utcában 40 m2-es
földszinti, egyedi gázfűtéses szoba +
konyha + fürdőszobás lakás eladó.
Irányár: 4,9 millió Ft. Érd.:
0630/4700-312 (7216K)
Nk-án az Olajtelepen Vécsey utcában
karbantartott, 78 m2-es családi
házrész pincével-padlással, 1185 m2
udvarral áron alul eladó. Érd.:
+3693/323-737, +3620/417-2075
(7151K)
Építési vállalkozók figyelem! Ha
a belvárosban (Hunyadi utca) akar
700 m2-es, társasház építésére alkalmas
telket, hívjon! Érd.: +3630/448-
6072 vagy +3630/227-3294 (7108K)
Palinban új építésű, alacsony fenntartási
költségű, 150 m2-es, könnyűszerkezetes
ház (3 szoba, nagy nappali,
amerikai konyha, étkező) garázzsal 836
m2-es, szépen parkosított telken, reális
áron eladó. Érd.: +3630/338-7179
(7173K)
Gyékényesen az „A” szektorban
közvetlenül a vízparton kétszintes (40
m2 szintenként) nyaraló eladó. (Víz,
szennyvíz, villany.) Érd.: +3630/227-
3294 (7180K)
Kiskanizsa elején 65 m2-es, két
szoba + amerikai konyhás, teljesen
felújított, korszerű családi ház 1000
m2-es telekkel, nagyon jó áron, akár
kis lakás beszámításával is eladó. Tel.:
0630/9015-222 (7237K)
Nk-Kisfakoson 110 m2-es, kétszintes,
felújított családi ház térköves udvarral,
1940 m2-es telken eladó. Irányár:
12 millió Ft. Érd.: 0630/827-1966
(7241K)
Nk-án a Platán soron I. emeleti, 40
m2-es, másfél szobás, egyedi fűtéses,
karbantartott lakás eladó. Érd.:
0693/313-686 (7244K)
Belváros szívében II. emeleti, 80
m2-es, három szobás, nagy erkélyes,
felújításra szoruló társasházi lakás
külön tárolóval, garázzsal eladó.
Érd.: 0620/499-7213 (7245K)
Kiskanizsán kétszintes, kertes, saját
építésű, jó állapotban lévő családi
ház kedvező áron eladó. Kis lakást
vagy budapesti ingatlant beszámítok.
Érd.: 0630/9015-222 (7248K)
Kiskanizsán szoba, konyha, fürdőszobás
házrész garázzsal, 350 négyszögöl
telekkel eladó. Irányár: 4 millió
Ft. Érd.: 0693/700-129 (7251K)
Szentgyörgyvári hegyen a III.
hegyháton egy hold akácos (18 éves)
eladó. Villany van. Érd.: 0693/315-526
(7253K)
Nk-án a Csengery utcában 56 m2-
es, kétszobás, egyedi gázas lakás (Brigádoknak
8 főre elegendő fekvőhelylyel)
albérletbe kiadó. Kaució szükséges.
Tel.: +3630/227-3294 (7096K)
Belvárosi zárt parkolóhelyek kiadók.
Érd.: +3630/481-2323 (7183K)
Belvárosi, két szobás, bútorozott,
egyedi fűtéses, felújított lakás igényesnek
kiadó. Kaució szükséges!
Tel.: 0630/369-5352 (7233K)
Keleti városrészben háromszobás
lakásban egy szoba részben bútorozottan
kiadó. Konyha, fürdő felszerelt.
Kábel Tv, Internet van. Érd.:
0630/847-8816 (7247K)
Egyszobás, bútorozott, egyedi fűtéses,
II. emeleti lakás albérletbe olcsón
kiadó. Hűtő, klíma van. Érd.:
0693/333-498 (7254K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat,
használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Érd.:
+3620/555-3014 (6430K)
Fémvázas polcok, állványzat
(0,8mx2mx2m) és 3 méteres gyári satupad
olcsón eladó. Érd.: 0620/9591-
157 (7238K)
Eladó egy 90x160-as fa, bukó-nyíló
ablak hőszigetelt üveggel, újszerű
állapotban, féláron. Érd.: 0630/226-
7812 (7255K)
Jó állapotú elemes szekrénysor (2,7
m), kanapé két fotellal költözés miatt
áron alul eladó. Érd.: 0630/348-6913
(7256K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy nélkül
is igénybe vehető.) Szolgáltatások:
alakformáló-, talp-, egyéb maszszázs,
fényterápia, méregtelenítés,
stb. Hívásra házhoz is megyek. Érdeklődni
és bejelentkezni: a
+3630/481-2323 telefonszámon lehet
(6273K)
Úszásoktatás! A nyári szünetben
is vállalok úszásoktatást a városi
uszodában úszóedzői képesítéssel.
Jelentkezni öt éves kortól
egészen a felnőttekig lehet. Érd.:
0693/312-798, 0630/319-7662
(7257K)
Masszázs! Reumatikus izületi
problémákra, vérkeringés harmonizálására,
stressz, feszültség okozta
izomcsomó letapadások oldására. Időpont
egyeztetés és bejelentkezés:
0630/540-6664 (7236K)
Kanizsa 14 – Apró 2010. június 17.
Tisztelt
Nagykanizsai Vállalkozók!
A Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ 2010
októberétől várja azon vállalkozásokat, cégeket, amelyek kedvező
bérleti konstrukcióval, korszerű körülmények között kívánnak
irodát, műhelyt bérelni.
Afejlesztés a Nagykanizsai Ipari Parkban, a volt Gábor Áron
laktanya legénységi épületének korszerű, energia-hatékony
felújításával valósul meg. Olyan alacsony rezsiköltségű, kedvező
üzleti környezetet biztosít, amelynek segítségével a vállalkozások
megerősödési esélye jelentően növekszik.
A projekt megvalósulását követően a közel 2500 m2
területű épület 30 vállalkozás befogadására lesz alkalmas.
􀁄 irodabérlet, tárgyaló/előadó bérlet,
􀁄 eszközbérlet (fax, scenner, projektor, stb.),
􀁄 közös helyiségek használata (könyvtár, teakonyha, mosdó),
􀁄 irodai szolgáltatások,
􀁄 bankautomata,
􀁄 recepciós szolgáltatások, postai szolgáltatás.
􀁄 üzletviteli tanácsadás,
􀁄 jogi tanácsadás,
􀁄 pályázati tanácsadás, pályázatírás,
􀁄 marketing tanácsadás,
􀁄 weblap szerkesztés,
􀁄 vállalkozói képzések,
􀁄 rendezvényszervezés.
Amennyiben érdekli Önt a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ
által nyújtott kedvező iroda-, műhely bérleti lehetőség, valamint a vállalkozások
részére nyújtott széleskörű szolgáltatási csomag, úgy várjuk jelentkezését.
További információt kaphat Mihovics Zoltán projektmenedzsertől, a
mihovics.zoltan@nagykanizsa.hu email címen vagy 06-30-5752943 telefonszámon.
ALAPSZOLGÁLTATÁSOK:
EMELT SZINTű SZOLGÁLTATÁSOK
VII. Kanizsai Kaktuszkiállítás
és vásár lesz Nagykanizsán
a Honvéd Kaszinóban (Ady u. 7.)
2010. június 19-20-án 9-17 óráig
A belépés ingyenes!
Egyedé a magyar bajnoki cím is
Kanizsa 2010. június 17. – Sport 15
Kaposváron rendezték a szabadfogású
birkózók diák I korcsoportos
(1997-98-as születésűek)
országos bajnokságát, melyen
a Kanizsai Birkózó Sportegyesület
is indította növendékeit.
Többek között a 32 kg-osoknál
lépett szőnyegre Egyed Balázs,
akinek áprilisról már volt egy diákolimpiai
bajnoki címe. Nos, a somogyi
megyeszékhelyen súlycsoportjában
tizenhatan mérlegeltek, s
az indulók a már említett diákolimpián,
illetve két rangsor-versenyen
vívhatták ki az indulás jogát.
Balázs négy győztes párharccal
jutott el a fináléig, a döntőben
aztán egy abonyi birkózót múlt
felül, ezzel igazán fényessé téve
idei éremkollekcióját. Nem utolsósorban
veretes eredménysorával
lényegében most jó esélye van arra,
hogy év végén elnyerje az
egyes súlycsoportok legjobbjainak
járó aranyjelvényes elismerést.
Németh Márton a KBSE színeiben
már nem mérkőzött ilyen jól a
29 kg-osoknál, hiszen két-két
győztes, valamint vesztes meccse
akadt, amivel az ötödik helyen
végzett, míg Faludi Máté és Béli
Attila már korábban kiestek a küzdelmekből.
P.L.
Az immár háromszoros magyar
bajnok Aquaprofit Nagykanizsai
Tungsram Sakk Klub
megtartotta szezonzáróját,
melynek keretében ünnepélyes
keretek között adták át a szövetség
részéről a csapat tagjainak a
bajnoki aranyérmeket, no meg a
díszes serleget.
Cseresnyés Péter alpolgármester
és országgyűlési képviselő, Nádasi
Tamás Aquaprofit-elnök és Városi
Sakkszövetség-elnök, valamint Korpics
Zsolt sakkszövetségi főtitkár
köszöntő szavai után a klub szakmai
stábja elemezte részletekbe menően
a 2009/2010-es idény történéseit, s
nem csupán az első, de a másodosztályú
együttes teljesítményét is górcső
alá vették. Mivel korábban a kettes
számú egységgel kevesebbet
foglalkoztunk, írjuk le, hogy végül a
nyolcadik helyen zártak az NB I Bben,
amivel biztosan vívták ki bent
maradásukat osztályukban.
A klubnál folyó utánpótlás nevelő
munka egy évét is bemutatták,
s Bagonyai Attila sajnálatos
halálával ugyan az egyesület legfontosabb
tartópillére esett ki e téren,
de a jövőben is igyekeznek
megfelelni a nem kicsi elvárásoknak
az Aquaprofit NTSK-nál. Az
utánpótlásedző tiszteletére az idei
évtől a Batthyány Kupa a
Bagonyai Attila Emlékverseny
nevet is viseli.
Az elszántság nagy arra összpontosultan,
hogy a kanizsai sakkélet
hírnevét tovább öregbítsék a következő
szezonban is rástartolnak a
bajnoki elsőségre – fogalmazott
Nádasi Tamás. Ugyan elképzelhető,
hogy az elkövetkező bajnoki idényben
további megszorítások lesznek,
de ahogy tapasztalhatták a sakk kanizsai
szerelmesei, az együttesnek
az sem jelentett akadályt, hogy az
egy meccsen asztalhoz ülő légiósok
számát mérkőzésenként drasztikusan
csökkenteni kellett. Nagyon úgy
tűnik tehát, hogy továbbra is az
aranyra lesz a legnagyobb esélyük…
P.L.
Bajnokcsapatot köszöntöttek
… 20 esztendeje: a női kézilabda
NB I B záró körében Alföldi
Porcelán Hódmezővásárhely
(1.) – Olajbányász SE (2.; lg: Mátyás
8) 21-24. A labdarúgó NB III
Bakony csoportjának utolsó fordulójában
a vasutas rangadón
MÁV NTE (g: Kém 2) – Betka
MÁV DAC (5.) 2-0, ezzel a
Harcz Lajos edzette csapat hatodik
lett, míg az N. Volán Dózsa
(edző: Orosz Ferenc) a Dráva csoportban
tizenhatodikként zárt és
kiesett. A megyei I. osztályban
negyedik helyen végzett a
Kiskanizsai MSK, míg kilencediken
a Honvéd Thury SE. Lengyel
és szovjet siker született a Hevesi
DSE nemzetközi sportakrobatika
kupáján. Varga Gábor (Kanizsa
Bútorgyár) serdülő vidékbajnok
lett kajak egyes 500 és 1000 méteren.
… 15 esztendeje: a futball NB
I 29. fordulójában 2500 néző
előtt Olajbányász (15.; g: Hegedűs)
– Győri FC (13.) 1-0. A megye
I-ben 1000 néző előtt Miklósfa
(1.; g: Fodor 2, Mózes, Felső,
Horváth) – Galambok 5-1, az
aranyérmeket Czibor Zoltán adta
át a miklósfaiaknak. A kanizsai
baseball CEB Kupa zárásaként
Vikingas (litván, 1.) – Thury
Western Rotary (5.) 14:13. Második
lett a kanizsai Zrínyi Iskola
leány kosárcsapata a III. korcsoportos
diákolimpiai döntőben.
… 10 esztendeje: megkezdte
felkészülését a következő idényre
a Nagykanizsa LinAir FC gárdája.
A labdarúgó megyei I. osztályban
hetedik lett a Miklósfa, míg a második
vonalban másodikként zárt
a Kiskanizsai Sáskák, amivel feljutott.
A olaszországi baseball Acsoportos
KEK további küzdelmeiben
Alby (svéd) – N. Ants
Thury 15:4, Grosetto (olasz) -
Ants 15:4, Olimpija Karlovac
(horvát) – Ants 17:7, és Tehnika
Brno (cseh) – Ants 11:1, s a kanizsaiak
kiestek. Molnár Péter (90
kg) és Hóbár Péter (+81, +90 kg)
a MÁV NTE judokái diákolimpiai
bajnokok lettek serdülő korcsoportban.
A Kaposvár nyerte az
úszó XII. Kanizsa Kupa összesített
pontversenyét.
… 5 esztendeje: Zborai Gyula
a mozgássérült asztaliteniszezők
Világ Kupáján mindhárom éremből
szerzett egyet-egyet.
Dubrovnikban végzett az első helyen
az 52 kg-sok mezőnyében
Mihovics Szabina, a MÁV NTE
dzsúdósa.
P.L.
Ez történt (június 17-23.)…
Az NB III Dráva csoportjában a
hatodik helyen végzett a Nagykanizsai
TE 1866-Horváth MÉH
együttese, miután 2-1-re kikapott
az ötödik Dombóvár otthonában.
A hazaiak két góllal elhúztak, a
szépítésre már csupán azt követően
került sor Boros Zoltán révén.
A szép búcsú tehát nem sikerült a
2009/2010-es bajnoki szezontól, s
a búcsú szó Visnovics László vezetőedző
esetében is fennáll. A két
éve szakvezetőként dolgozó egykori
NB I-es labdarúgóval információink
szerint csak lapzártánk
után került sor egyeztetésre az elválás
részleteiről közte és a klubvezetés
között. A további munkavállalása
szempontjából azonban
már megyénken kívülről is érkeztek
hírek, így egyáltalán nem lenne
meglepő, ha a következő szezonban
egy másik Dráva-csoportbeli
együttesnél edzősködne.
Bizonyítani fogunk
A labdarúgó világbajnokság
eddigi eseményeit nyomon követve
talán nem túlzunk nagyot,
ha azt írjuk, színvonalát már csupán
a mérkőzéseket adó csatorna
szakkommentátori stábja múlja
alul. A slágertéma persze három
szomszédunk válogatottjának
pellengérre állítása, mondván,
ennyit még mi is tudnánk. Mondja
ezt a válogatottunk szövetségi
kapitányi posztjától vélhetően
idővel menekülni sem képes
edző, no és a Diego Maradona
(tegyük hozzá, az argentin szupersztár
a „saját tőkéjéből" amortizálta
le magát…) későbbi
személyiségfejlődésétől viszolygó,
újabban „agyonfuttatott”,
írásban és élő szóban is vérprofi(?),
egykori sokszoros válogatott
labdarúgó. Mégis mi gátolja
a magyar futballtársadalmat abban,
hogy tudását bizonyítsa is
végre? Sok ez a 32 csapat, köztük
egy csomó kutyaütővel – állítják,
miközben, ha jobban belegondolnak,
nekünk talán mégiscsak
az tenne jót, ha a következő
vb helyszínén, Brazíliában már a
legjobb 128 állhatna rajthoz. Akkor
talán már tényleg bizonyítani
tudnánk, ennyit mi is tudunk – a
Karácsony szigetek ellen.
Polgár László
A hatodik helyen
végzett
Kanizsa 16 – Hirdetés 2010. június 17.
Az elmúlt időszak szélsőséges időjárása és annak következményeként keletkező
árvíz sok embert tett tönkre. Leginkább hazánk legszegényebb települései kerültek
nehéz helyzetbe, akiknek se biztosításuk, se tartalékaik nincsenek, hogy helyreállítsák
a károkat. A híradásokból látjuk, hogy milyen súlyos a helyzet és mennyire
szükség van a segítségre.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében kérem Önt, segítsen
az edelényi árvíz sújtotta családoknak!
A pénzadományokat az alábbi számlaszámra várjuk:
14100134-92660049-98000003
Köszönettel:
Marton István Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere
Az edelényi árvízkárosultak
megsegítésére!
XXII. évfolyam 25. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2010. június 24. Kanizsa Átvállalom építkezése összes
szakmai terhét!
„GONDOLATTÓL
KULCSÁTADÁSIG”
- épülettervezés - beruházás
lebonyolítása - építési műszaki
ellenőrzés - felelős műszaki
vezetés - projektvezetés
- teljeskörű ingatlanfejlesztés
- ingyenes szaktanácsadás
Balassa Béla építészmérnök
+3630/9019013,
balassa.bela@ynet.hu
Referenciajegyzék: members.chello.hu/balassab
Kedves Olvasóink!
Tájékoztatjuk Önöket,
hogy lapunk hamarosan
megkezdi hagyományos
nyári szünetét, így a
leállás előtti UTOLSÓ
számunkat JÚLIUS 1-JÉN,
a következő ELSőT pedig
előreláthatólag
AUGUSZTUS 19-ÉN
olvashatják.
A szünet alatt is működik
weblapunk, mely továbbra is
friss hírekkel tudósításokkal
és riportokkal várja Önöket.
Az ügyeletes újságírók
elérhetőségét weblapunk közérdek
rovatában olvashatják!
E-mail és postacímünkre
továbbra is várjuk leveiket,
észrevételeiket!
www.kanizsaujsag.hu
Már délután elkezdődtek a programok
az épület udvarán, melyeket
a Kanizsai Városi Fúvósegyüttes
nyitott meg a letenyei Mazso Girls
csapatával karöltve. Elsősorban a
kisebbeket várták a kora esti órákban,
hiszen kreatív programokon,
ügyességi versenyeken vehettek
részt a gyerekek, a nagyobbak pedig
a Halis István Városi Könyvtár
kőzetekkel, ásványokkal kapcsolatos
könyveit lapozgathatták. Este
Magyar József olajmérnök tartott
előadást az intézmény barokk folyosóján,
elsősorban a Mexikóiöbölben
történt olajkatasztrófát és
annak hatásait emelve ki. Kilenc
órától megnyíltak a barlang kapui,
vagyis az emelet egyik termében
kialakított, imitált alagútban lehetett
megtekinteni a csillogóbbnál
csillogóbb ásványokat, egy órával
később pedig már beszűrődtek az
udvarról a Nagykanizsai Ifjúsági
Fúvószenekar zenéjének ritmusai.
Z.A.
Éjszaka a múzeumban
Egy évben egyszer lehetőségünk nyílik arra, hogy besétálhassunk
a múzeumba éjjel, ahol ugyan nem kelnek életre a kiállítási tárgyak
(mint az azonos című filmben), viszont így mégis sokkal érdekesebbé
válik a nézelődés. Június 19-én, a Múzeumok Éjszakáján ugyanis
bárki látogathatta sötétedés után is az ország nagyobb kulturális intézményeit,
Kanizsán a Thúry György Múzeumot, ahol a barlangok
gyomrában rejtőző ásványokat lehetett megtekinteni.
Rablás bűntettének vádjával a
Nagykanizsai Városi Bíróságon
megkezdődött első fokon az
ATM-automaták kirántásos eltulajdonításának
kísérletével,
valamint a tavaly márciusi becsehelyi
benzinkút kirablásával
vádolt személyek pere.
D. Krisztián előzetesben lévő elsőrendű
vádlott az első, második
és harmadik vádpont alapján az
iharosberényi, az egyik kanizsai
pénzkiadó automata, valamint a
becsehelyi benzinkút elleni támadás
egyik kiötlője és végrehajtója
volt, O. József, szintén előzetes letartóztatásban
lévő másodrendű
vádlott pedig az első és harmadik
vádpont esetében volt az elsőrendű
vádlotthoz hasonlóan érintett. A
becsehelyi rablás alkalmával a szabadlábon
védekező H. Attila negyedrendű
vádlott társuk (elmondása
szerint beavatása nélkül) is
közreműködött sofőrként az elkövetésben,
a korábbi, iharosberényi
ATM elrablási kísérletében pedig
az ugyancsak szabadlábon védekező
H. Gábor ötödrendű vádlott
volt érintett. Harmadrendű vádlott,
K. Zoltán ellen nemzetközi elfogatóparancs
van érvényben.
D. K. csak a becsehelyi benzinkútrablás
bűntettéről kívánt beszélni
a bíróság előtt, aki vallomása
alapján alkoholos és kábítószeres
befolyásoltság alatt állt az elkövetés
időszakában. Mint már
fentebb említettük, O. J. a számba
vett vádpontok közül az elsőben és
a hármasban úgyszintén érintett, s
utóbbi – vagyis a benzinkútrablás
– esetében a vád szerint 535 ezer
forint volt a zsákmány. O. J. esetében
súlyosbítja a vádat, hogy egy
úgynevezett (machete jellegű) bozótvágó
késsel – amit D. K. helyezett
el indulásuk előtt a vezető tudta
nélkül a H. A. által vezetett személygépkocsiban
– megfenyegetve
kényszerítette a benzinkutast a
széfet nyitó kulcs átadására. A két
elkövető az elrabolt pénz mennyiségét
és értékét nem becsülte 250
ezer forintnál többre a bíróság
előtt, amit D. K. osztott el a bűncselekmény
elkövetése és gyalogos
menekülésük után önmaga és
O. J. között – már Nagykanizsán.
Vádlottak, miután a rendőrség a
bűncselekmény megtörténte után
kereste és beidézte H. A.-t, hármasban
néhány hétre Ausztriába
távoztak, majd visszatérve Magyarországra,
előbb Balatonlellén,
később a Förhénci-hegyen húzták
meg magukat elfogásukig.
Az iharosberényi atm-elrablásának
kísérletében már kuszább volt
a helyzet annak vonatkozásában,
hogy ki és milyen mélységig volt
érintett a bűncselekményben.
Ötödrendű vádlott, H. G. vitatta tevőleges
részvételét a cselekményekben,
köztük a végrehajtáshoz
szükséges jármű eltulajdonításában.
Annyi tűnik bizonyosnak,
hogy említett gépjárművel végül
D. K. törte át az atm-nek helyet
adó helység falát, a riasztó megszólalta
után azonban D. K. és O.
J. is kereket oldott.
További vádpont tárgyalására
(így a kiskanizsai pénzkiadó automata
„kitépésének” bűncselekménye)
K. Z. szökésben lévő vádlott
miatt nem volt mód, így a bíróság
új tárgyalási határnapra elnapolta a
tárgyalást, melynek időpontja
szeptember 16-a. Ennek keretében
már a 4-7-es vádpont is tárgyalásra
kerülhet remélhetőleg, szeptember
21-én pedig a tanúk meghallgatása
is megtörténhet a büntetőügyi
eljárás során.
P.L.
Kanizsa – 2 Ez történt 2010. június 24.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Ziegler Anita. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin
Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztésért felelős: Huszár József, tel.:+3630/512-0855
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
(93)
A rendezvényt Körmendi Viktória,
az Egyesített Bölcsőde intézményvezetője
nyitotta meg. Ünnepi
beszédében Cseresnyés Péter
alpolgármester kiemelte: nem túlzás
azt mondani, ünnepelni jöttünk
össze, hisz egy trend, a bölcsődei
nevelés hátérbe szorulása
fordul meg, már nem csak az igények
szintjén, hanem a kézzel
fogható bizonyosság, a beruházás
terén is. Egy negyvenegy éves intézmény
újult meg, vált modernebbé,
kényelmesebbé. A huszonöt
millió forintból megtörtént a
tetőszigetelés, a terasz burkolása,
a nyílászárók cseréje, a központi
fűtés és a vízellátás korszerűsítése,
valamint a villamos szerelvények
cseréje. Az átalakítás amellett,
hogy kényelmesebbé, korszerűbbé
tette a körülményeket, jelentősen
csökkenti a fenntartási
költségeket is.
Körmendi Viktória elmondta, a
pályázat költségvetése csak a felújítás
költségeire terjedt ki. A csoportszobák
berendezési tárgyai, a
gyermekbútorok cseréje külön forrást
igényelt. Bárdosi Gábor önkormányzati
képviselő, a Napraforgó
Bölcsőde Gyermekeiért Alapítvány
kuratóriumának elnöke
képviselői keretéből nyolcszázötvenezer
forinttal járult hozzá az új
bölcsődei egységek bebútorozásához.
Tóth László önkormányzati
képviselő képviselői keretéből
százötvenezer forinttal növelte
meg a bútorcserére fordítható keretösszeget.
A bölcsődés gyerekek
szüleinek adományából a gyermekcsoportok
játékkészletét bővítették.
„Mi olyan embereket szeretnénk
itt nevelni, akiknek van erkölcsi
tartásuk, akik szeretik az őket megbecsülő
városukat, hazájukat, ezt
az országot kívánják majd építeni
ha felnőnek, amiért áldozatokra is
képesek, ha szükség van rá.” –
hangsúlyozta az intézményvezető.
A felújított intézményt a történelmi
egyházak képviselői, Deme
Dávid evangélikus lelkész, Szászfalvi
Lászlóné református lelkész,
valamint Fliszár Károly katolikus
főesperes áldották meg. A Piarista
Iskola és a Szent Cecília Zeneiskola
növendékei lelkeket feltöltő
szép muzsikával járultak hozzá az
ünnepséghez, melynek végén
Szőlősi Márta önkormányzati képviselő
mondott pohárköszöntőt.
B.E.
ATM-rablók pere – szökés miatt elnapolva
Átadták a felújított Napraforgó Bölcsődét
Megújult, szép környezetben folytathatják napjaikat a Napraforgó
Bölcsőde apróságai és dolgozói. Abölcsőde felújítása Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházásában, az Önkormányzati
Minisztérium „A bölcsődék és közoktatási intézmények
infrastrukturális fejlesztése” pályázatán elnyert huszonöt millió forintos
támogatás felhasználásával valósult meg.
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa – 2010. június 24. Ez történt 3
Somos Béla 1956-ban írott soraival
kezdte beszédét Cseresnyés Péter
alpolgármester, országgyűlési
képviselő a Nagykanizsai Polgári
Egyesületnek a Kopjafánál tartott
ünnepségén. Nagy Imrére utalt vele,
s mindazokra, akik hozzá hasonlóan
felismerték, hogy becsapták
őket. Felidézte a 21 évvel ezelőtti,
reményteli napokat. Akkoriban sokan
úgy gondolták, új időszámítás
kezdődött Magyarországon. Hoszszú
és gyötrelmesen lassan telő
évek után úgy látszott, más világ
jön. Más világ, amelyik az orwelli
agymosás után teret ad azoknak az
értékeknek, amelyek agyonhallgatottak,
vagy éppen tiltottak voltak
az elmúlt rendszer több mint negyven
évében.
A forradalom utáni megtorlás áldozatai
példát mutattak arra, hogy
az igazi ember nem válik közössége
árulójává egyéni érdekeinek érvényesítése
miatt. Egyenes gerinccel,
következetesen vállalja a közösségért
való kiállás következményeit.
– fogalmazott. – ők többre
tartották becsületüket, nemzetüket,
hazájukat egyéni érdekeiknél.
Többre tartották, mert tudták, hogy
egy embernek a legfontosabb a becsület,
és az ezzel járó gerincesség.
Többre tartották, mert az embert
érhetik kísértések, de az igazi ember
nem roppan meg, nem csábul
el, hanem értékrendje alapján viselkedik.
Még akkor is, ha hátránya
származhat belőle. Erre mutattak
példát ’56 mártírjai és a mártír miniszterelnök.
Bár ezt a példát mutatta
volna az elmúlt években is
sok, velük érdekből példálózó, magát
szocialistának vagy liberálisnak
valló országromboló!
Visszaemlékezett, mi volt a
bosszúért lihegő Kádár rezsim célja?
A társadalom többségének a
megfélemlítése, „sorba állítása”. És
a gulyáskommunizmus évei alatt
hol félelemkeltéssel, hol édesgetéssel
sokáig sikerrel jártak. És ez a
hazug kommunikációs rendszer
még itt él közöttünk, még használják
ellenünk, polgárok ellen a ravaszkodó
befolyásolás régi-új
trükkjeit.
Mert a kommunisták önző, hazaáruló,
rabló szellemisége nap
mint nap megmutatta magát. Hogy
ez így van, mi sem bizonyítja jobban,
mint az elmúlt nyolc év, amelyikben
tönkretettek egy éllovas
országot. Amelyikben előfordulhatott
az, hogy magyar rendőrök –
vélhetően politikai parancsra –
gumilövedékekkel lőttek békés
tüntetőkre. Igen, a kommunisták
szelleme, szellemisége továbbra is
fertőz. Ez a megemlékezés, ez a
dátum arra is jó, hogy felhívjuk erre
a figyelmet évről évre.
Fel kell hívni a figyelmet, mert
az MSZMP jogutódja, pártvagyonának
és szellemiségének örököse,
az MSZP még hatással van sokakra.
Hányszor is támadtak – bárhogy
is hívták őket – nemzetünkre az elmúlt
évtizedekben? Téeszesítések,
magántulajdon kisajátítása, bebörtönzések
politikai okokból, 1956-
os forradalom utáni megtorlás, kivégzések,
a szellemi elnyomorítás,
az értéktelenség, nemtörődömség
elplántálása a lelkekbe. Ezek voltak
az eszközök a végső cél, a kiszolgáltatott,
jól manipulálható
ember létrehozásának folyamatában.
Úgy viselkedtek, mint egy kaméleon,
becsapva sokakat. És így
viselkednek utódaik is, akik ma
már úgy mozognak a közéletben,
mintha az ország jelenlegi állapota
nem az ő felelősségük lenne. Sőt!
Számon kérnek, riogatnak a kormányváltás
után két héttel, amikor
az általuk hátrahagyott szemetet
kell akciótervek kidolgozásával eltüntetni.
Ez ellen tenni kell!
Bizalmat adni azoknak, akik
megérdemlik! És a bizalmat meg
kell vonni azoktól, akik országunk,
településeink tönkretételének
vagy aktív részesei, vagy
egyéni érdekei miatt kiszolgálói
voltak. Ezáltal méltatlanná váltak
a bizalomra, nem csak országosan,
hanem helyi szinten is. Igen, ez a
nap az odafigyelés, a figyelmeztetés
napja is legyen! Figyelmeztessen
bennünket arra, hogy emlékezni
kell és érdemes, mert a múlt példái
a mában is eligazíthatnak bennünket.
Ám, hogy ezt megtegyék,
jól kell tudni olvasni az üzenetet. –
fejezte be beszédét Cseresnyés Péter.
Az ünneplő közösség hagyományosan
egy-egy szál virággal rótta
le tiszteletét. A megemlékezés első
felében Tóth Ilona vértanúságát
idéző verseket szavaltak az egyesület
őszi, Ötvenhatos Versünnepének
résztvevői.
K.H.
A példa és akik vele példálóznak
A nyugalom szigetére érkezhettek
a látogatók az ősze András
Galériába, Patrick Maung Yay
burmai származású művész festménykiállítására.
Rejtélyiné Nagy Gabriella, Valkonya
polgármestere mutatta be pár szóval a
kis településen élő festőt, kiemelve
munkáinak fő inspirációját, az élő természetet.
Lehota M. János esztéta továbbgondolta
az elhangzottakat, és egy
mély, már-már panteisztikus filozófiát
fogalmazott meg, amely megtalálható a
művész képeinek nagy részén. –
Valkonya valahol a kelet és a nyugat találkozási
pontja lehet, amiért ezt a lakóhelyet
választotta a művész. Kelet egy
olyan, térben és időben végtelen világban
hisz, amit a nyugati gondolkodású
ember képtelen elképzelni. Patrick Yay
kiállított képeinek egy része absztrakciók,
a bennünk gomolygó hegyes, erőteljes,
szúró formák bűneinket, érzelmeinket
és fájdalmainkat testesítik meg. Az
impresszionizmus fő gondolata az volt,
hogy amit a világból megélek, az egy
benyomás. A természetben pillanatnyi
benyomások érnek. Ha ezeket nem tudjuk
megőrizni, akkor elillanunk mi magunk
is. Akik falun élnek, becsüljék meg
ezt az adományt, az alkotó természet ihlette
képei ezeket a gondolatokat is közvetítik
számunkra.
Patrick Yay is szólt közönségéhez,
kiemelve, hogy nagy lehetőség
számára első magyarországi kiállítás
megnyitója. – Két nyelv van, amit
megtanultam életem során, ami nem
a magyar, az angol vagy a burmai.
Az egyik a szeretet. A nyugalmat keresve,
a természet segítségével megtaláltam
a másik kifejeződési formát,
ez pedig a művészet. Képeimmel ezzel
a két nyelvvel: a szeretettel és a
művészettel kommunikálok.
Atárlat első tulajdonképpen három
részre osztható, az első harmad alkotásai
a Monet ihlette tájábrázolások, a
második burmai tájképek, a harmadik
pedig absztrakt alkotások, a művész
lelkének anatómiai metszetei.
Z.A.
Impresszionista benyomások
Húszmillió forint pedagógusképzésre.
A Nagykanizsai Központi
Rózsa Óvoda a TÁMOP-
3.1.5-09/A/2 pályázaton húszmillió
forint vissza nem térítendő támogatást
nyert pedagógusképzésre.
A pályázatról Böjti Istvánné
óvodavezető tartott sajtótájékoztatót
a Kertvárosi Óvodában. Az
óvodai rendszer kilenc tagintézményének
kilencvenegy óvodapedagógusából
öt főt ért az a megtiszteltetés,
hogy két éves képzésen
folytathatják főiskolai és egyetemi
tanulmányaikat. A képzések összhangban
vannak az óvodák pedagógiai
programjaival. A pályázat a
tandíjon kívül az utazás és a szállás
költségeit, valamint a jegyzetek
árát is tartalmazza. A május 1-jén
indult és 2012. október 1-jén záruló
projektben Zibriczky Zoltánné,
Horváthné Göndör Réka, Pánker
Judit, Dallos Erika és Lőrincz
Józsefné vesz részt.
Kaktuszkiállítás. Lelkes gyűjtők
és kíváncsi érdeklődők találkoztak
a Honvéd Kaszinóban, ahol a
több száz virágos-szúrós növény
közül vihették haza a legbecsesebbeket
az érdeklődők. Változatos
forma-és színvilág fogadta a látogatót
az intézmény első emeletén, a
pár centiméteres daraboktól a fél
méteresekig, az aloétól a sima felületűig,
mindenki talált ízlésének
megfelelőt. A vásárként is működő
kiállításon tíz gyűjtő feleslegessé
vált darabjai közül választhattak a
kaktusz-rajongók. Városunk a harmadik
helyszíne a rendezvénynek,
előtte Budapesten és Zalaegerszegen
mutatták be a gazdag gyűjteményeket.
– Észak és Dél-Amerikában
őshonosak a pozsgás növények családjába
tartozó kaktuszok, érdemes
tudni róluk, hogy nem nagy a vízigényük,
és vannak közöttük olyanok,
amelyek enyhén mérgezőek. A
lobophora nevű változatot az amerikai
indiánok például arra használták,
hogy vallási szertartásaikon
kissé bódult állapotba juthassanak,
ezáltal kapcsolatot teremtsenek a
magasabb szellemi erőkkel. Manapság
azonban mégsem ajánlatos
a fogyasztásuk, mert kellemes kábulatot
nem, legfeljebb rosszullétet
okoznak. Körülbelül 3000 kaktuszfajt
ismerünk, bár sok a hibrid, keresztezett
változat, amelyek már kevésbé
értékesek. – mondta el lapunknak
Ziegler Tibor, aki már ötven
éve gyűjti ezeket a növényeket.
A rendezvényen nem csak kanizsai,
hanem letenyei, szigetvári és
egyházasrádóci gyűjtők portékái
is kiállításra kerültek.
Kanizsa – A Kanizsában 4 2010. június 24.
Milyen Kanizsa, és milyen lehetne?
– tettük fel a kérdést
Deák-Varga Dénes városi főépítésznek,
aki 2006 őszén, pályázat
útján nyerte el az állást.
– Ma már gyakorlatilag elképzelhetetlen
a megyei jogú városok
működése városi főépítész nélkül.
A településrendezéssel, illetve az
építkezésekkel kapcsolatban olyan
sok feladat jelentkezik az önkormányzat
életében, amihez feltétlenül
szükséges egy ilyen szakember.
– Korábban ismerte városunkat?
– Csak úgy, mint egy szomszédos
megyében élő ember, aki hébe-
hóba átutazott a városon, esetleg
megállt vásárolni, de egy régi
tervpályázatot leszámítva munkám
nem kötött eddig Kanizsához.
– Milyennek látta? Nyilván először
a városközpont ragadta meg a
figyelmét.
– Olyan közhelyekkel nem szeretnék
élni, hogy Kanizsa szép.
Közel négy éve tevékenykedek itt,
magam is elfogult vagyok már
Nagykanizsával szemben. Ez kettős
érzelmet vált ki, egyrészt az
ember megszereti a város, másrészt
sokkal kritikusabban szemléli,
mert a hibáit is ismeri. Amikor nem
helybéli szakmabeliekkel beszélgetek,
akik elragadtatással szólnak
Kanizsáról, annak mindig örülök.
Ugyanakkor bennem meg ott motoszkál
a gondolat, hogy ennél sokkal
szebb is lehetne, ha elődeink és
mi magunk is bizonyos dolgokat
másképpen intéztünk volna.
– Van-e valamilyen lehetőség a
változtatásra?
– A változtatások lehetősége a
mi kezünkben is benne van.
– De pénz kell hozzá...
– Sajnos abból soha sincs elegendő.
Ameddig lehetőségeink
terjednek, addig azonban mindent
meg kell tenni a legjobb tudásunk
szerint. A városfejlesztés kollektív
munka eredménye, a főépítész
csak egyik tagja a csapatnak.
Amikor szükség volt rá, természetesen,
mint főépítész, én is
megtettem a tudásom szerinti legfontosabb
észrevételeket. Például,
amikor a városközpont akcióterve
készült, fontos szempontnak tartottam,
hogy a projekt fő célkitűzései
közé hangsúlyozottan bekerüljön
a történelmi hangulat megőrzése,
védelme és megtartása,
ami eddig így leírva nem jelent
meg. A korábban megtett kisebb
lépések, például a Centrál Szálló
előtti kis tér rendezése, más szemléletet
képviseltek. Az elmúlt időszakban
Kanizsára az a szemlélet
volt jellemző, hogy felújítások
esetén a mi korunk szellemiségét
tükröző, modern alkotások kerüljenek
ki. Alapvetően nincs ezekkel
baj, mert általában megfelelő
minőségűek, és talán olcsóbbak
is. A gond az, hogy a városközpont
igazi történetiségéhez és
hangulatához nem illeszkednek
kellőképpen. Világjelenség, hogy
az idegenforgalom mindenütt a
történelmi hangulatot kedveli, az
eladható. A mai produktum, bár
lehet értékes és szép is, sokkal kevésbé
érdekli a turistákat. Csak
meg kell nézni két egymáshoz közeli,
hasonló nagyságú megyeszékhely
Salgótarján, illetve Eger
idegenforgalmának volumenét.
Egész Európában reneszánszukat
élik a fennmaradt történelmi városközpontok.
Magyarországnak
óriási értéke, hogy viszonylag
nagyszámú Nagykanizsához hasonló
történelmi városa van.
Azonban nem mindegy, hogy
ezekkel hogyan bánunk, mivel
egyre fogynak a régi épületek.
Sajnos nem csak nálunk, hanem
az egész világon fogy a történelmi
épületegyüttesek száma, mert a
globális tőke a modern, nagy épületek,
bankok, áruházak építésére
törekszik, s eközben azok a települések,
amelyek nem vigyáznak
az értékeikre, hátrányba kerülnek
a látszólagos gyors fejlődésük dacára.
Érdemes megnézni például
Szolnokot. Hasonló történelmi
városközpontja volt hajdan, mint
Nagykanizsának, ám az elmúlt
évtizedek nagymértékű városátépítése
eredményeként ma központja
jellegtelen és érdektelen,
mert szinte csak új, modern épületek
láthatók. Hiába vannak
húszemeletes toronyházak Szolnokon,
ettől nem lett szebb és
vonzóbb a város.
– Néhány évvel ezelőtt a lakosság
zöme féltette a belváros hangulatát
a város szélén épülő bevásárlóközpontok
miatt.
– A félelem nem volt alaptalan.
A városközpont Kanizsán is egy
kicsit kiüresedett, az üzletek látványossága,
színvonala és forgalma
csökkent. Ez elég nagy probléma.
– Visszatérve az előbbi gondolatra,
a Centrál előtti járda kiszélesítését
voltak, akik örömmel
vették, mondván, hogy Nagykanizsa
iskolaváros, egyeteme is
van, legalább lesz hova kiülnie
az ifjúságnak, mint például Bécs
ősi városközpontjában, a
Stephansdom-negyedben, ahol
márciustól november közepéig
diákok, turisták zsibongásától
hangos a tér. Beszélgetnek, üdítőt,
fagyit, hamburgert fogyasztanak.
A tér kibővült, de a hozzáfűzött
remény a városi rendezvények
kivételével nem valósult
meg. A padokon ugyan novemberben
is üldögélnek, de talán a
drágaság is visszafogta az embereket.
– Azt tudni kell, hogy a Centrál
Szálló elé a járműforgalom zaja és
füstje miatt jelenleg sem kellemes
leülni beszélgetni. Ha a belváros
rekonstrukciójával sikerül az átmenő
forgalmat csökkenteni, akkor
a Fő utca és a belvárosi teraszok
is megtelnek élettel.
– Maradjunk még az idegenforgalomnál.
A Romlottvár Alapítvány
Kuratóriuma elnökeként rálátása
van Botszentgyörgy várának
sorsára. Reménykedhetünk
még a kedvelt kirándulóhely felújításában?
– A Romlottvár különleges történelmi
öröksége a városnak. Engem
hivatalból is foglalkoztat a téma.
Sajnos, amikor különböző helyeken
felvetettem a Romlottvár
ügyét, azt tapasztaltam, hogy a
pénzhiány ellene szól minden
ilyen irányú kezdeményezésnek.
Nincs elegendő támogatottsága
ebben a pillanatban a vár ügyének.
Nemcsak a Romlottvárnak, hanem
a többi régészeti és történelmi emlék
megőrzésének sem. Gondolok
a kanizsai várral kapcsolatban időről-
időre fellángoló jó, és kevésbé
megvalósítható ötletekre is. Nem
hiszem, hogy örökre elfelejtődik
ez az ügy, hiszen a Romlottvár
helyreállításának van egy színvonalas
tanulmányterve. Elsősorban
pénz, illetve befektető kellene, de
nem nagyon hiszem, hogy valaha
is lehet találni olyan külső befektetőt,
aki a városnak jótékonykodva
rendbe hozná. Véleményem szerint
előbb vagy utóbb, de az önkor-
Milyen is Kanizsa?
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa – 2010. június 24. Tanévzáró 5
mányzatnak, mint tulajdonosnak
kell mélyebben a zsebébe nyúlni,
és nagyobb áldozatot vállalni úgy,
ahogyan hasonló esetben másutt is
általában történik. Az ilyen emlékeket
közpénzből kell valami módon
megmenteni. Ezeknél nem lehet
a nyereséges hasznosíthatóság
a fő szempont, ezek a település
múltjának az utókor számára megőrzendő
hagyatékai, amelyekkel
jó gazda módjára kell bánni.
– Tapasztalt-e közös vonást
Nagykanizsa és lakóhelye, Kaposvár
között?
– Nagyon sok érdekes és feltűnő
párhuzamot fedeztem fel a két
település urbanisztikai vonásaiban.
Olyanokat, amelyek más, hasonló
jogállású városokkal – Zalaegerszeg,
Szekszárd, Veszprém,
Sopron – való összehasonlításban
sokkal kevésbé jellemzőek. Ilyen
a két város földrajzi adottságainak
hasonlósága, a városok nagyságrendje,
illetve a történelmi múltja.
Mindkét hely várossá válásában
meghatározó szerepet játszott a
középkori váruk, amely körül a
török korban fontos erődítmény
fejlődött ki. Mindkét város várát a
törökök után lebontották, de emlékük
elevenen él mind a mai napig.
Az újkori településfejlődés is
nagyon hasonló párhuzamokat
mutat. Mind a két város egy nagyobb
térség kereskedelmi, kulturális
és igazgatási szervezőközpontjává
vált. Hasonló utakon járt
a kapitalista fejlődés, a mindkét
városban felfedezhető zsidó kereskedői
hagyomány. Nagyon hasonló
a XIX. században kialakult
kisvárosi hangulata. A nyilvánvaló
különbségek dacára hasonlóak
az épületek, az utcaképek, még
egyházi és iskolavárosi vonatkozásban
is lehet párhuzamokat felvetni.
– Van-e kedvenc városrésze?
– Véleményem szerint a Maorttelep
Nagykanizsának egy olyan
különleges értéke, amelyik a maga
nemében országos szinten is egyedülálló.
Jelenleg már helyi védelem
alatt áll, és megítélésem szerint
nincs is veszélyeztetve. Magam
is azon igyekszem, hogy az
övezet kialakult hangulata megmaradjon.
Meglepő módon nem is
maguk az épületek alkotják az igazi
attrakciót, hanem a kialakult
parkosított környezet. El tudom
képzelni, hogy idővel akár műemléki
védettséget is nyer ez a különleges
városrész.
B.E.
Bolyai János Általános Iskola:
„Tudorkák” csapat (képünkön):
Csepreghy Réka Sarolta, Janzsó Laura
Dominika, Ludnik Máté, Visnyai
Zoltán Tibor – Bolyai matematika
csapatverseny. Csepregi Melitta –
Kaán Károly XVIII. Országos természet-
és környezetvédelmi verseny.
Sgánetz Bence – Kozma László VIII.
Országos Informatikai Tanulmányi
Verseny. Kun Zsófia – Curie Kémia
Emlékverseny. Karádi Gábor – Curie
Kémia Emlékverseny. Hábli Fanni –
Országos Német nyelvi Tanulmányi
Verseny. Kárász Csilla – Országos
Német nyelvi Tanulmányi Verseny.
Hevesi Sándor Általános Iskola:
Szíjártó Márton – Kutató Gyerekek
Tudományos Konferenciája.
Kőrösi Csoma Sándor Általános
Iskola: Szilágyi András – Öveges
József Fizikaverseny.
Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Művészeti Iskola:
Kucskó Zsófia – IV. Országos Grafikai
Verseny.
Batthyány Lajos Gimnázium és
Egészségügyi Szakközépiskola: Bányai
Fanni (12.B) – „Széchenyi István
és kora” művelődéstörténeti vetélkedő.
Bárkovics Bonita (12.A) –
OKTV biológia. Benedek Ádám
(10.D) – Curie Kémia Emlékverseny,
Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny.
Bujtás Ferenc (11.A) – Bolyai
matematika csapatverseny. Bujtás
László (11.A) – OKTV angol nyelv,
Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny.
Cseke Bence (12.G) – „Széchenyi
István és kora” művelődéstörténeti
vetélkedő, OKTV történelem.
Erdődi Bence (10.D) – Curie Környezetvédelmi
Emlékverseny. Erdős
Gergely (10.A) – Logo Országos
Számítástechnikai Tanulmányi Verseny,
Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny,
Nemes Tihamér Orsz.
Középisk. Szám.technikai verseny.
Erdős Márton (6.A) – Logo Országos
Számítástechnikai Tanulmányi Verseny,
Nemes Tihamér Országos
Középiskolai Szám.technikai verseny,
Zrínyi Ilona Matematikaverseny.
Fehér Péter (11.B) – OKTV informatika.
Gábor Viktória (10.B) –
Less Nándor országos földrajzverseny,
Lóczy Lajos Orsz. Középisk.
Földrajzi Tanulmányi Verseny. Gayer
Mihály (8.A) – Curie Környezetvédelmi
Emlékverseny. Göncz Csaba
(10.D) – OKTV német nyelv.
Hegedüs Ákos (5.A) – Bolyai matematika
csapatverseny. Hegedüs Veronika
(10.F) – „Széchenyi István és
kora” művelődéstörténeti vetélkedő.
Horváth Balázs (8.A) – Bolyai matematika
csapatverseny. Horváth Eszter
(9.A) – Balogh János Orsz. Környezet-
és Egészségvédelmi verseny.
Kálovics Milán (5.A) – Bolyai matematika
csapatverseny. Kanász Viktor
(12.G) – OKTV történelem, „Széchenyi
István és kora” művelődéstörténeti
vetélkedő. Kapin Péter (5.A) –
Bolyai matematika csapatverseny.
Kiss Benedek Győző (5.A) – Bolyai
matematika csapatverseny. Kiszelák
Zsófia (10.F) – Savaria országos történelem
tanulmányi verseny. Koszoru
Péter (10.D) – Curie Környezetvédelmi
Emlékverseny. Kovács Dorina
(9.A) – Balogh János Orsz. Környezet-
és Egészségvédelmi verseny. Kovács
Zsolt (12.B) – “Szép magyar beszéd"
verseny Kazinczy-díj. Krausz
Bernadett (9.A) – Balogh János Orsz.
Környezet- és Egészségvédelmi verseny.
Lukács-Borbély Péter – Zrínyi
Ilona Matematikaverseny, Logo Országos
Számítástechnikai Tanulmányi
Verseny, Varga Tamás matematikaverseny.
Májlinger Réka (10.E) –
Arany János Irodalmi Verseny. Nagy
Ákos (11.B) – OKTV történelem.
Patus Eszter (10.D) – Curie Környezetvédelmi
Emlékverseny, Curie Kémia
Emlékverseny, Irinyi János Középiskolai
Kémiaverseny, Dr.
Árokszállásy Zoltán biológiakörny.
védelmi verseny. Pintér Péter
(9.D) – Less Nándor országos földrajzverseny.
Porgányi Márk (7.A) –
Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny.
Rajkó Petra (8.A) – Curie
Környezetvédelmi Emlékverseny.
Richter Zsóka (8.A) – Curie Környezetvédelmi
Emlékverseny, Bolyai
matematika csapatverseny. Skoda Péter
(11.D) – OKTV földrajz, Less
Nándor országos földrajzverseny.
Stamler Lili (8.A) – Bod Péter Országos
Könyvtárhasználati Verseny.
Szentes Katalin (13.F) – OKTV német
nyelv. Szerdahelyi Péter (8.A) –
Bolyai matematika csapatverseny,
Arany Dániel Matematikai tanulóverseny.
Tolnai Judit (12.D) – OKTV biológia,
Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-
körny.védelmi verseny. Tóth Tekla
(10.B) – Matematika pontverseny (
8-12. oszt.) a KÖMAL-ban. Virth Veronika
(11.A) – OKTV biológia.
Cserháti Sándor Műszaki
Szakképző Iskola és Kollégium:
Bakonyi Balázs – OSZTV, Közlekedés
szakmacsoport, Autótechnikus
verseny. Molnár Zoltán –
OSZTV, Közlekedés szakmacsoport,
Autótechnikus verseny.
Dr. Mező Ferenc Gimnázium
és Közgazdasági Szakközépiskola:
Strausz Ádám – Pénzügyi és
Számviteli ügyintéző OSZTV. Takács
Brigitta – Közgazdaság-marketing
alapismeretek SZÉTV.
Thúry György Kereskedelmi,
Vendéglátó és Idegenforgalmi
Szakképző Iskola: Balogh Patrícia
(13E) – SZKTV (cukrász). Szabó
Gergely (10E) – Országos Szakiskolai
Közismereti Verseny – Történelem.
Zsigmondy Vilmos és Széchényi
István Szakképző Iskola:
Nikolics Erik – épületburkoló. Veres
Béla – szerkezetlakatos. Gyergyák
Dávid – járműfényező.
Neubauer Zsolt – hegesztő. Jakabfi
Zoltán – szerkezetlakatos. Kertész
Dávid – szerkezetlakatos.
Figler Martin – karosszéria-lakatos.
Dér Zsombor – szerkezetlakatos.
Hám Benjámin – hegesztő.
Szabó Attila – Szakiskolások országos
tanulmányi versenye történelem.
Gyuricz Dávid – Szakiskolások
országos tanulmányi versenye
történelem.
ők voltak a legjobbak az idei tanévben
Kanizsa – Marton kontra 6 közgyűlés 2010. június 24.
Sajtónyilatkozat
Ezúton szeretnék tájékoztatni
minden kedves kanizsai polgárt,
hogy az elmúlt hetekben kirobbant,
a város és ellenem irányuló
támadássorozat a mindannyiunk
által remélt eredménnyel, és még a
vártnál is gyorsabban zárult.
Ugyanis az önkormányzatoknak
jogértelmezési segítséget nyújtó
Regionális Államigazgatási Hivatal,
részletes indoklásban leszögezte,
hogy a képviselőtestület
nem küldheti szabadságra a polgármestert
anélkül, hogy az beleegyezett
volna és a közgyűlést sem
hívhatja össze helyette! Az álláspont
világos, ahogy akkor is az
volt, amikor a képviselőtestület
pártjaival szemben – a Kanizsáért
frakció támogatásával – képviseltem
a jog és erkölcs igazságát, a
város érdekét. Ennél sokkal ijesztőbb,
hogy az elvileg a törvényességet
felügyelő jegyző – politikai
utasításra – hol cinkos hallgatással,
hol nyilvánvaló félremagyarázással
vált a jogtiprók pártolójává.
Nem először, és tartok tőle, hogy
nem utoljára. Annak is megvan a
bája, hogy később húsz képviselő
pusztán azért szólított fel lemondásra,
mert nem hagytam, hogy
megszegjék a törvényt…És senkinek
ne legyen illúziója, a jövőben
is meghiúsítok majd minden ilyen
irányú álságos törekvést! Ugyanakkor
nem várhatom el, hogy ezek
az erkölcsi értelemben – és többen
jogászként is – sokadszor bukott
képviselők bocsánatot kérjenek a
város lakóitól a közgyűlés meghiúsulása
miatti károkért, mert eddigi
tevékenységükből arra következtetek,
hogy nagy valószínűséggel
képtelenek a szégyenérzetre.
Azt viszont elvárhatjuk, és el is
várjuk, hogy ciklusuk utolsó hónapjaiban
ne szabotálják tovább a
munkát, az e hét keddre összehívott
ülésen ne vegyenek el a várostól
300 millió pályázati pénzt,
ne akadályozzák meg 150 munkahely
létesülését, ezzel ne tegyenek
kockára meglévő 350-et, ne
lehetetlenítsék el a gazdasági társaságok,
az általános – és a középiskoláink
működését! Kérem
őket, hogy válasszák szét a saját
személyes bosszúhadjáratukat a
város érdekétől. Legalább mostantól
esküjüknek megfelelően
járjanak el! Hamarosan ugyanis
eljő az elszámoltatás ideje, amikor
a választók végre múltidőbe
tehetik önző és káros tevékenységüket.
Mert mára a város ügyeit csak
felületesen szemlélőknek is nyilvánvaló,
hogy le kell számolni a
pártok önérdekvezérelt háttérpolitizálásával,
és olyan testületet kell
választani, amely nem okoz milliárdos
nagyságrendű károkat, nem
hátráltatja Nagykanizsa fejlődését,
polgármesteri munkámat, hanem
elősegíti azt. Erre meg is lesz a lehetőség,
hiszen ezért hívtuk életre
tevékeny, hiteles, együttműködésre
kész és már bizonyított civilekkel
közösen a Kanizsáért Közéleti
Egyesületet, mely képes lesz ellátni
ezt a nemes feladatot, a szakértelem
és a tisztesség jegyében!
Marton István polgármester
A Közgyűlés Marton István polgármester
szabadsága ügyében
rendkívül méltányosan járt el akkor,
amikor minden kötelezettség
nélkül az SZMSZ-ben is szabályozva
megadta számára azt a lehetőséget,
hogy a szabadságát önállóan
állapítsa meg azzal az egyedüli
megkötéssel, hogy a szabadságot a
tárgyévben ki kell venni.
Fentiekben azonban részletesen
is ismertettem, hogy a Polgármester
ugyan bejelentette, hogy a
2009. évi szabadságát teljes egészében
nem tudta a tárgyévben kivenni,
azonban 2010. évben sem a
2009. évről áthozott, sem a 2010.
évi szabadságának kivételét meg
sem kezdte, illetve nagy nyilvánosság
előtt kihirdette, hogy nem
is kívánja igénybe venni, sőt
igényt tart annak pénzbeni megváltására.
A Polgármester Úr azon, minden
indokolást nélkülöző magatartásával,
hogy a 2009. évről áthozott
szabadságának kivételét meg
sem kezdte, a 2010. évi szabadságának
letöltését meg sem kezdte,
szándékosan, több ízben (7 alkalommal),
törvénysértő módon
megakadályozta a munkáltatóját
abban, hogy részére a szabadság
kiadásáról intézkedést hozhasson,
a szabadság pénzben megváltására
irányuló nyilatkozatával azt a látszatot
kelti, hogy, mint polgármester,
törvényesen megteheti, hogy
választása szerint a pénzbeni megváltásra
tart igényt, a munkáltatótól
kapott, a szabadság időpontja
önálló megállapításának jogával
visszaélt, ezen jogát nem jóhiszeműen
eljárva, nem a rendeltetésének
megfelelően gyakorolta.
Afenti jogszabályokból azonban
jól látható, hogy a szabadság nem
egyfajta caffetéria juttatás, amelyet
szabadon választhatóan a munkavállaló
vagy természetben, vagy
pénzben kér megváltani. A szabadság,
mint jogintézmény célja a
munkavállalók pihenéshez való jogának
biztosítása, a 1030/B/2004.
AB határozatában az Alkotmánybíróság
a pihenéshez való jogot a
munkához való jog lényeges összetevőjeként
értelmezte. Mindezekből
következik, hogy jogszabályt
sért a munkáltató, ha a munkavállaló,
jelen esetben a Polgármester
részére a szabadságot nem adja ki –
jelen esetben "zajosan ugyan", de a
polgármester akadályozó magatartása
miatt passzívan szemléli, hogy
a munkavállaló szándékosan nem
veszi ki, ha az általa tanúsított mulasztásból
adódóan ki nem adott
szabadságot pénzben akarja megváltani
a munkavállaló munkaviszonya
megszűnésekor, ugyanis ez
az Mt. 136. §-ának (1) bekezdése
alapján akkor jár, ha nem kapta
meg a munkáltatótól.
Az Államigazgatási Hivatal
ZF/186-38/2010. számú állásfoglalása
mellékleteként csatolt Dr.
Tálné dr. Molnár Erika elnökletével
hozott Legfelsőbb Bírósági ítéletben
ismertetett következtetéssel
egyezően megállapítható, hogy
Marton István polgármester a
"Polgármester szabadságának kiadása"
című előterjesztés tárgyalásának
jogszerűtlen megakadályozásával
szándékosan akadályozta a
Közgyűlést abban, hogy vele
szemben a munkáltatói jogait jogszerűen
gyakorolja, ezért saját súlyos
mulasztásával szemben a
Közgyűlés mulasztására nem hivatkozhat.
(Részlet a polgármester szabadságának
kiadása című napirend
előterjesztéséből.)
A Fidesz részéről Karádi Ferenc
szóvivő, valamint Balogh
László és Papp Nándor bizottsági
elnökök tartottak sajtótájékoztatót
a keddi (rendkívüli) közgyűléssel
kapcsolatban. Ahogy
Balogh László fogalmazott, a
cím akár az is lehetne, hogy
„Marton István valóban közgyűlést
szeretne, vagy ez csupán egy
imitáció”.
Ahogy fogalmaztak: „A közgyűlést,
vagy csak annak imitációját
készíti elő a polgármester városunkban
újra? Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Közgyűlésének
éves munkaterve szerint, június 24-
ére, csütörtökön, soros közgyűlést
kellene összehívnia Marton István
polgármesternek. A soros közgyűlés
helyett, két nappal korábbi időpont
megjelölésével kedden, rendkívüli
ülést kíván inkább tartani.
Ennek időpontját mindenféle
egyeztetés nélkül, csak úgy egyszerűen
a hasára ütve pénteken
közli a képviselőkkel, külső bizottsági
tagokkal és a számtalan érintettel.
Ebben az esetben már nem
csak a testületi tagok számára jelent
nehézséget az ultimátumszerűen
bejelentett időpontban jelen lenni
a napirendek megtárgyalásánál,
hanem a külső bizottsági tagok is
más napokon kellene, hogy szabadságot
kérjenek az üléseken való
részvétel érdekében. A bizottsági
elnökök nem tudnak olyan napot és
órát meghatározni már, amely alkalmazkodni
tudna a polgármester
szeszélyeihez. A napirendek kiküldésének
határidejét pedig egyáltalán
nem lehet betartani. Felelősséggel
átnézni a hatalmas anyagot,
majd a döntést előkészíteni aztán
végképp nincs módja egyetlen képviselőnek
sem. A közgyűlés összehívása
minden fideszes képviselő
számára rendkívül fontos, mert átérezzük
annak a polgármesteri mulasztásnak
a súlyát, ami miatt nincsenek
kinevezett intézményvezetők,
nincsenek döntések a gazdasági
társaságok mérlegbeszámolói és
a pályázatok ügyében. Mindennek
érdekében ragaszkodunk ahhoz a
közösen kialakított álláspontunkhoz,
hogy Marton István a hatályos
jogszabályokat betartva hívja össze
és vezesse a közgyűléseket. Abban
az estben, ha ezt megteszi, mi
mindannyian ott leszünk, és meghozzuk
azokat a fontos döntéseket,
amelyeket most nincs módunkban
megtenni.”
P.L.
A június 22-ére összehívott
rendkívüli közgyűlés sikertelensége
után Karádi Ferenc Fidesz
képviselő fejtette ki véleményét a
történtekkel kapcsolatban:
„A közgyűlés kudarcba fulladása
nem lepett meg senkit. Ez az
eredménye annak, ha a polgármester
három fős frakciójával minden
egyeztetés nélkül olyan időpontra
tűzi ki a rendkívüli közgyűlés időpontját,
amelyben a képviselők
Az érem másik oldala
Fidesz:
Valóság vagy imitáció
Közgyűlés helyett
nyilatkoztak
Kanizsa – Szabad 2010. június 24. vélemény 7
többsége nem tud jelen lenni. Holnapután
soros közgyűlés lenne városunkban.
Az lett volna a polgármester
feladata, hogy a soros közgyűlést
minden napirendet előkészítve
összehívja, és ebben az időpontban
valószínűleg minden képviselő
jelent tudott volna lenni.
Borítékolni lehetett a mai nap
eredményét, és polgármester úr
valószínűleg készült is rá, mert láttam
sajtótájékoztatójának anyagát,
hiszen a kezében tartotta. Valószínűleg
ugyanaz fog történni, ami
eddig sokszor, hogy azokat a képviselőket
fogja hibáztatni, akik
nem tudnak jelen lenni ebben az
időpontban. Én arra kérem polgármester
urat, hogy holnapután a soros
közgyűlés időpontjára, arra az
időpontra, ami mindannyiunk számára
egy előre elhatározott munkatervben
meg van fogalmazva,
hívja össze a közgyűlést, és én garantálom,
hogy minden képviselő
jelen lesz a Fidesz frakció részéről.
Azt hiszem, hogy ennek a városnak
arra van szüksége, hogy a polgármester
felelős magatartást tanúsítson,
és ne azon törje örökké a
fejét, hogy mi módon tudja eljátszani
azt a méltatlan és sokszor
megismételt sajtótájékoztatót,
amelynek kapcsán a nem megjelent
képviselőket felelőssé tudja
tenni a vélhető károkozásért és
azért, hogy nem akarnak dolgozni.
Igenis dolgozni akarunk, de ehhez
az kell, hogy a polgármester
kompromisszum-kész legyen,
hogy meghallgassa azt a huszonvalahány
képviselőt, akinek ezek
szerint egyáltalán nem kíváncsi a
véleményére. Ha ez így folytatódik,
akkor pontosan ugyanaz lesz
mindig a végeredmény, ami ma is
történt. Határozatképtelenek leszünk,
mert az előre nem egyeztetett
időpontokat nem lehet betartani.
Még egyszer arra kérem polgármester
urat-és ez egyébként indítványunk
is-hogy holnap utánra
a soros közgyűlés időpontjára, a
munkatervnek megfelelően, a tervezett
napirendekkel, hívja össze a
közgyűlést, amelyen meg tudunk
jelenni képviselő társaimmal.”
Ezt követően Marton István tartott
sajtótájékoztatót:
„A nyilatkozó képviselőknek bizonyára
elkerülte a figyelmét,
hogy a legutóbbi méltatlan bojkottjuk
miatt csak a lélekjelenlétemen
múlott, hogy a város máris
nem esett el a miklósfai óvoda és
iskola felújításához nyerhető 100
millió forintos pályázáti pénztől.
Ugyanis – a lejáró határidő miatt –
közgyűlési döntés nélkül nyújtottam
be a pályázatot. Ezt a döntést a
Hivatalnak hiánypótlásként két héten
belül csatolnia kell. Amennyiben
viszont, ha az ülést csütörtök
délutánig halasztottam volna, és az
a napirendi pontok nagy száma és
a témák fajsúlya miatt péntekre is
átcsúszik, - ami a képviselők munkamorálját
ismerve valószínűsíthető,
- akkor veszélybe kerül a dokumentumok
időbeni célbajuttatása.
És elúszik az óvoda felújítására
várt 100 millió forint!
Lehet, hogy a távolmaradó képviselőknek
ez a célja, és ezért hivatkoznak
– az időpont miatt – cinikusan
polgármesteri szeszélyre
ahelyett, hogy köszönetet mondanának
amiért ismét a testület helyett
végeztem a munkát. De ennél
azért valószínűbb, hogy Önöket
erre utasítja valaki, és adja szájukba
a hazug szavakat, melynek kiötlője
évek óta csak bújkál a nyilvánosság
elől. Az meg egyenesen komolytalan,
hogy Balogh László arra
hivatkozva marad távol, hogy
frakciójával nem tudta magát átrágni
a rengeteg napirendi ponton!
Hisz valóban sok tárgyalni valónk
lesz, de annak 80 százalékát már
minden bizottság régen véleményezte,
elvégre a legutóbbi, Önök
által elszabotált közgyűlésen kerültek
volna tárgyalásra…
Természetesen hajlandó vagyok
ugyanezekkel a napirendi pontokkal
akár csütörtökre is összehívni a
közgyűlést, de ebben az esetben, -
a leendő határidő mulasztásokért, -
az esetleg elbukott százmilliókért
nem tudom vállalni a felelősséget.
Majd Önök – az ismét bojkottra
szavazók – nézzenek szembe a
miklósfai gyermekes szülők és felelős
polgárok jogos dühével! Mert
már megint vállt vállnak vetve menetelnek
szembe Nagykanizsa érdekeivel.
A közgyűlés időpontjában az
épületben és környékén sétálgató
képviselőkkel a határozatképesség
(14 fő) bőségesen biztosítható lett
volna. Miért érdekük a botrány?
Z.A.
A mai rendkívüli közgyűlés határozatképtelensége
talán rádöbbentette
Marton Istvánt arra,
hogy egyeztetések nélkül, csak a
saját furcsa elképzeléseit figyelembe
véve nem érdemes összehívni
a testületi ülést. – áll a Fidesz
kedden kiadott közleményében.
Különösen úgy nem, hogy holnap
után csütörtökön, a munkatervnek
megfelelően soros közgyűlést
kellene tartani.
Nincs arra a felelőtlen, a képviselők
szándékát semmibe vevő
magatartásra egyetlen épkézláb
magyarázat sem, hogy miért nem
az előre, már az év elején meghatározott
időpontban kell megtartani
a testületi ülést. Mi indokolja a
két nappal korábbi összehívást.
Egyszerűen értehetetlen az a
polgármesteri szándék, hogy még
véletlenül se akkor ülhessen össze
a testület, amikor biztosan mindenki
jelen tud lenni. Nincs üldözési
mániája senkinek ez ügyben,
de a szándékosság nem zárható ki.
Marton István pontosan tudta,
hogy Bene Csaba érettségi bizottsági
elnökként elfoglalt, biztosan
tudta, hogy a szabadságot csütörtökre
vették ki a munkahellyel
rendelkező képviselők, biztosan
tudta, hogy akinek vizsgakötelezettsége
van, az jó előre a csütörtöki
napra tette magát szabaddá,
de sorolhatnám tovább azokat a
szempontokat, ami miatt ma nem
lehetett határozatképes a közgyűlés.
A pályázati lehetőségek határidejének
hangsúlyozása mögött mi
a valóság, azt pontosan tudjuk. Hatásvadászat,
semmi más. Pénteken
világosodik meg valaki, és akkor
jön rá, hogy azonnal kedden határidőmúlást
szenved egy ügy? Ezt
csak az hiszi már el Marton Istvánnak,
aki soha nem ismerte közelebbről.
Ki itt a felelőtlen kárt okozó?
Az, aki nem hajlandó a testület
többségével együtt dolgozni. Az,
aki nem hajlandó a város érdekében
a személyes manipulációin
túllépni. őt úgy hívják, hogy Marton
István polgármester.
Fidesz frakció
Barátok közt?
(Alábbi sorokat majd’ kilenc
hónapja, a meghiúsított önfeloszlatás
után írta Papp János,
akkor anyagtorlódás miatt kimaradt
a Kanizsából. Ám ma is
időszerű, ha kíváncsiak vagyunk,
kiknek állt érdekében, s
ezért kik tették lehetővé, hogy
Marton István tovább ártson a
városnak. Azaz: kik a felelősök?)
Akadnak, akik a politikusok
magánéletében vélik felismerni a
történelem mozgatórugóit. Clinton
amerikai elnökről járta az a
meglehetősen szabadszájú szólás
– hogy is fejezzem ki magam –
miszerint azt műveli a világgal,
amit odahaza nem tehet. Jómagam
nem osztom ezt a felfogást.
A közkatonákat a hadvezéreknél
jobban tisztelő Petőfivel tartok: a
történelem alakítói, így alakulásának
felelősei is vagyunk mindannyian.
Vezetőink egészségéhez
azonban éppen annyira közünk
lehet, mint egy buszsofőréhez.
Akinek testét-lelkét rendszeres
pályaalkalmassági vizsgálatnak
vetik alá. Az utasok életét védik
ily módon. Nem intimpistáskodás
tehát, nem is egy
együttérzésre joggal számot tartó
állapot kibeszélése az, ami következik.
Szentágothai János orvosbiológus,
az Akadémia egykori elnöke
egy interjúban arról beszélt, lányát
kérte meg, figyelmeztesse majd,
ha elkezdődik szellemi leépülése.
Erre azért van szükség, mert épp
az érintett nem veszi észre, hogy
már nem alkalmas feladata ellátására.
Egy mindannyiunk által ismert
helyi politikus a minap tizennégy
barátját számolhatta meg, ennyien
igazolták alkalmasságát. Ám
valóban barátai? Hiszen csak az
utóbbi időben egyre másra aggodalmat
keltők a tettei. Egyik nap
békenyilatkozatot ír alá, másik
nap kényszerszabadságra küld.
Egyik nap közgyűlést helyez át,
másik nap ugyanarra az időpontra
városi ünnepség meghívóját
küldi ki. Dühroham kamerák
előtt, pedig mindössze arra figyelmeztetik,
szavaztatnia kellene.
Hogy van okunk az aggodalomra,
épp Szentágothai profeszszor
visszaemlékezése erősíti.
Magyarország legjelentősebb
ideggyógyásza, neuropatológusa
és agysebésze, Sántha Kálmán
1951-ben egy elmegyógyászati
előadáson azt találta mondani: „a
testi és lelki megterhelés általában
nem alkalmas pszichózis (elmebaj)
kiváltására, kivéve, amikor
valaki úgy látja, hogy az önmaga
által vállalt feladat megoldására
már nem képes”. Ez így
még nem lett volna baj, hiszen
egyszerű és helyes orvosi ténymegállapítás.
De példaként a
sztahanovistákat említette, ezért
meghurcolták.
Mi lesz egy ilyen sofőr buszának
utasaival?
Papp János
Fidesz:
Marton a károkozó
8 Kanizsa – Kamara 2010. június 24.
z
8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 1.
Tel./Fax.: 06-93/516-670
Tel.: 06-93/516-671
Mobil: 30/754-3616
E-mail: nakkik@nakkik.hu
Honlap: www.nakkik.hu
Figyelem és figyelmesség
ÚJ TAGOK CSOPORTOS
BELÉPÉSE
Június 8-án – szerény ünnepség
keretében – dr. Polay József elnök
és Draskovics Szilárd alelnök köszöntötte
az önkéntes tagságot létesítő
18 vállalkozás vezetőjét.
Dr. Polay József elnök üdvözölte a
jelenlévőket és hangsúlyozta, hogy
megtisztelőnek tartja a 18 vállalkozás
egyidejű, önkéntes belépését a Kamarába.
Elmondta, hogy az új stratégiában
nagyon határozott gazdaságpolitikai
szerepvállalást fogalmazott meg a
kamara elnöksége, melynek lényege
az önkormányzattal való szoros és
konstruktív együttműködés, a helyi
vállalkozások markánsabb érdekérvényesítése.
A javaslatokat folyamatosan
egyeztetik a város vezetésével,
és minden ésszerű intézkedést támogatnak,
ami a város gazdasági életét
fejleszti, előrébb viszi. Jóleső érzés,
hogy ennek eredményeit tapasztalva
egyre több vállalkozó keresi fel a
kamarát.
A bemutatkozó gondolatok után
a Vastagné dr. Kósa Katalinnak átnyújtott
virággal az elnök jelképesen
is kamarai taggá fogadta az új
belépő 18 vállalkozást: Matek Oázis
Kft., TERM-GÉP KANIZSA
Kft., NéVa Group Pénzügyi Kft.,
NéVa Line Tanácsadó Bt., Konzultax
Kft., ÉP-KANIZSA Kft., Varga
és Ignácz Kft., Szántó Miklós
Építőiapri Kft., Tridens 96 Kft.,
Kristóf Med Egészségcentrum Kft.,
Gyógyág Bt. Szent Kristóf Egészségcentrum
Kft., BAROL INOX
Kft., ELEKTRO-M-96 Kft.,
SZ.T.T.A Kft., Németh Norbert
Egyéni vállalkozó, Bárkovics Péter
Egyéni vállalkozó, Bárkovics Tetőtechnika
Kft.
A kötetlen beszélgetésen Szántó
Miklós elmondta, hogy belépésükkel
azt az üzenetet közvetítik a
nagykanizsai vállalkozók felé, hogy
csak szervezetten, közösen lehet
megfelelő vállalkozói érdekképviseletet
biztosítani.
Szó esett helyi gondokról, megoldási
javaslatokról, pl. a helyi
adók, a közbeszerzések rendszerének
átdolgozásáról, a szakember
utánpótlásról.
Balogh András és Lakatos
Ferenc megerősítették, hogy a
közös elhatározásuk mostanra
érett meg. Figyelemmel kísérték
a kamara híradásait, és úgy
látják, hogy az utóbbi években
jó irányba változott a helyi kamara
működése, egyre népszerűbbek
szolgáltatásai, egyre
több a vállalkozások érdekében
való eredményes fellépése.
Szeretnének részt venni ebben a
közös munkában, és támogatni
kívánják a kamara további erőfeszítéseit.
Draskovics Szilárd alelnök –
akinek meghatározó szerepe volt a
vállalkozók aktivizálásában – elmondta,
hogy további kamarai tagok
belépése várható. Szerinte
alapvető érdeke a Kamarának,
hogy a város polgárainak életszínvonala
javuljon, és ehhez szükséges
a helyi kis-és középvállalkozások
összefogása.
Végezetül Dr. Polay József
nyomatékot adva annak, hogy a
kamara vezetése számít az új tagok
tapasztalataira, javaslataira,
felajánlotta, hogy az általuk
megválasztott képviselő a kamara
elnökségi ülésein tanácskozási
joggal, meghívottként vegyen
részt.
A figyelem és figyelmesség találkozása
üdítő színfolt volt a kamarai
hétköznapokban.
A 10 éves jubileum
előkészületei
A Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara 2000. október 6-án alakult
meg. A május 31-i ülésén az
őszi Kamarai Napok rendezvénysorozatának
előkészületeivel is foglalkozott
az elnökség. A tervek között
szerepelnek szakmai előadások,
munkavédelmi konferencia, családi
sportnap, nyilvános, ünnepi küldöttgyűlés,
kamarai bál, kamara történeti
kiállítás. A méltó ünnepléshez
tisztelettel várjuk kamarai tagjaink
javaslatait, ötleteit és segítségét.
Kérjük, juttassák el hozzánk azokat
a birtokukban lévő dokumentumokat,
képeket, amelyeket a tíz éves
évfordulón kiállíthatnánk.
A mester cím rangot jelent!
Mesterképzés újra 80-100%-os
támogatással!
A Kamaránk a Veszprém Megyei
Kereskedelmi és Iparkamarával
együttműködve pályázott a mikroés
kisvállalkozások és alkalmazottaik
képzésekben való részvételének
támogatása (80-100%-os támogatás
lehetséges). Szeretné szakmája
legmagasabb szintű végzettségét
megszerezni, munkáját az eddigieknél
is hatékonyabban ellátni?
Esetleg úgy érzi, hogy újabb ismeretekre
van szüksége? A döntés az
Ön kezében van! Legyen Ön is a mi
mesterünk! Várjuk megtisztelő érdeklődést.
Jolly joker lehet
a Széchenyi Kártya
A Széchenyi
Kártyát üzemeltető
KA-VOSZ Zrt.
két új terméket
dolgozott ki vállalkozói
igények
alapján: a Széchenyi Önerőhitelt és
a Széchenyi Beruházási Hitelt.
Mindkét hitelhez lenne állami kamattámogatás
és állami garanciavállalás,
csakúgy, mint a Széchenyi
Kártyához. A döntés a kormány kezében
van. 730 NYUGODT ÉJSZAKA...
SZÉCHENYI KÁRTYA
2 VÁLLALKOZÓI HITEL. 2
ÉVES FUTAMIDőVEL. Igényelje
nálunk! Gyors és szakszerű ügyintézéssel
várjuk a Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara
KAVOSZ által bejegyzett irodáiban:
Nagykanizsa, Ady u.1 Hermán
Szilvia Tel./fax: 93-516670,
06-30/754-3616, Zalaegerszeg,
Dísz tér 7. Óváriné Lugosi Beáta
Tel.: 06-70/771-3043
Regionális Kamarai Szövetség
ülése Győrben
Június 10-én, a Győri Vásár megnyitója
után tartotta meg ülését a
Nyugat-Dunántúli Kamarai Szövetség,
amelyen kamarák képviseletében
Cserti József alelnök és Varga
Zsófia titkár vettek részt.
A résztvevők megerősítették,
hogy a jelenlegi helyzetben az
MKIK határozottan képviselje a területi
kamarák állásfoglalásai alapján
kidolgozott gazdaságfejlesztő javaslataink
megvalósítását és a kamara
rendszert átalakító kamarai törvény
módosításának szükségességét.
Tekintettel arra, hogy a kormányprogramban
megjelentek az MKIK
által átadott javaslatok, a kormányzati
kommunikációban is kapjon teret
az együttes munka ténye, mivel
ez sok ember, sok munkájának
eredménye, Ily módon régóta hiányolt
gazdasági érdekképviseleti
erőnk hangsúlyt kaphatna.
Az erről szóló elnökségi határozatokat
Mihalicz Antal, a Szövetség
soros elnöke megküldte dr. Parragh
Lászlónak.
Nyári divatfrizurák
Június 7-én a Fodrász klub lelkes
tagjait Takács Tibor mesterfodrász vezette
be a nyári divatfrizurák elkészítésének
rejtelmeibe. Többen közülük
készülnek az ősszel induló mestertanfolyamra.
A legközelebbi, szeptemberi
foglalkozásra meghívtuk dr. Buzás
Judit tisztifőorvos asszonyt, hogy a
REACH fodrászokra vonatkozó előírásairól
tartson tájékoztatót.
Horvát-magyar IPA határ
menti együttműködés
Ahorvátországi Varazsdon tartotta
június 7-én első közös tájékoztatóját
az IPA második körének pályázatait
irányító hatóság. Aprogram lehetőséget
biztosított 4 workshop keretében
a projektötletek ismertetésére és az
azok megvalósításához legalkalmasabb
partner kiválasztására. A most
nyíló pályázati területek a „Fenntartható
és vonzó környezet”, az
„Együttműködő gazdaság kereskedelmi
és innovációs területeken”, valamint
a „Közösségek közötti humánerőforrás-
fejlesztés” . Ebben a
pályázati körben is nagyon fontos,
Kanizsa 2010. június 24. – Kamara 9
hogy egy projekt csak nemzetközi
partnerségben valósulhat meg. Kamaránkat
Varga Zsófia titkár képviselte
és a Varasdi Kamarával, illetve
a Kaproncai Vállalkozói Irodával tárgyalt
a közös pályázat beadásáról.
REACH Konferencia 2010
Június 17-én a vegyi anyagokra
vonatkozó szabályozásról és a regisztrációs
feladatokról szólt a
REACH Konferencia 2010 elnevezésű
rendezvényünk. Dr. Major Jenő,
az Országos Kémiai Biztonsági
Intézett főigazgató helyettese kiemelte,
hogy napjainkban a legfontosabb
betegségek kialakulásának
hátterében mintegy 85 százalékban
a vegyi anyagokkal való találkozás
áll. A vegyi anyagokkal való tevékenységet
az EU biztonsági jogszabálya
a REACH szabályozza.
Az elsődleges felelősség – a szabályozás
értelmében – a vegyi
anyagok előállításában, behozatalában,
kereskedelmében és felhasználásában
érintett vállalkozásokra terhelődik.
A kiemelten veszélyes
vegyszerek esetében a jogszabály a
regisztrációs kötelezettséget 2010.
december 1-ig írja elő.
Magyarország első virtuális
üzleti találkozója kkv-knak
VIRTUÁLIS ÜZLETI RANDI
& EXPO
Egy hely, ahol a nyári uborkaszezon
idején is üzletet lehet kötni,
megrendeléseket lehet szerezni!
Ha most jól jönne Önnek egy új
üzlet, egy hasznos együttműködés,
segítség egy problémára, akkor "találkozzon"
online módon olyan vállalkozókkal,
akik nyitottak és képesek
az Ön segítségére lenni, és akik
akár megrendelői lehetnek! Mindössze
2 óra alatt csodák történhetnek.
Próbálja ki! Időpont: június 24.
csütörtök, 14-16 óra között a
http://vurex.uzletirandi.hu oldalon.
Jelentkezési határidő: június 22.
Pénzügyi konferencia
Zágrábban június 29-én
A rendezvényen való részvétel a
kamara tagjai számára ingyenes!
K+F és innováció támogatás
forrástérképe
Honlapunkon közzétettük a
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium és a Nemzeti Kutatási
és Technológiai Hivatal által összeállított
forrástérképet, amely tartalmazza
az összes jelentős hazai, európai
uniós és kétoldalú nemzetközi
támogatási lehetőséget, amelyek a
bennük megfogalmazott prioritások
és célok tekintetében a kutatás-fejlesztést
és az innovációt támogatják.
Bérmunka
Az alábbi kérést a Győr-Moson-
Sopron Megyei Kereskedelmi és
Iparkamarától kaptuk:
Osztrák partnerünk bérmunkában
gyártatna havi 50-100 m korlátot
vagy hasonló terméket rozsdamentes
acélból. Szállítási ütemezés 3-4
hét. AutoCad rajzokat vagy hasonló
programban 3D rajzokat biztosít a
gyártáshoz. Esetenként acél stégek
és erkélyek gyártása is lehetséges.
BEMUTATKOZNAK
KAMARAI TAGJAINK
Miklós Zsolt, a Kanizsa Trend
Kft. ügyvezetője
Magyarország egyik legnagyobb
bútorgyárának, a Kanizsa Trend
Kft. fennállásának 20. évfordulóját
tavaly decemberben ünnepeltük.
Elődje, az 1949-től kereken negyven
éven át működő Kanizsa Bútorgyár
kis manufaktúrából közép-európai
mértékkel mérve jelentős ipari
központtá nőtte ki magát. A90-es
évek fordulatával, a Kanizsa Bútorgyár
megszűnésével párhuzamosan,
annak helyén jött létre a német
Steinhoff cégcsoport tagjaként a
Kanizsa Trend Kft. Cégünk a hagyományokat
követve magas színvonalú
termékeket állít elő, ezen belül
is a bőr ülőgarnitúrák specialistája.
Az évek során folyamatosan új
modellekkel bővítve a kínálatot, az
andante márkanevű bőrbútoraink
gyártójaként mára már 30 országban
ismerik és elismerik.
A vállalkozásunk sikerességéért
a nagykanizsai telephelyen több
mint 500 fő dolgozik, a bútorgyárunkat
mindössze tucatnyi lendületes,
fiatal illetve fiatalos menedzser
irányítja. A nagykanizsai
üzemünkben évente 40 ezer komplett
garnitúrát gyártunk. A gyártás
minden folyamatában eleget tesz
az ISO 9001 minőségbiztosítási,
illetve az ISO 14001 környezetirányítási
szabványok követelményeinek,
melyek alkalmazását a magyar
bútoriparban elsőként vezettük
be.
Tevékenységünkben magyar
szakemberek tudása ötvöződik a német
gépek pontosságával, szervezettségével,
világhírű tervezők gondolataival
ahhoz, hogy folyamatos
jelleggel biztosítani tudjuk az Olaszországban
kikészített bőrökből készült
ülőgarnitúráink, foteljeink és
étkezőpadjaink jelenlétét, mind a
hazai, mind az export piacon.
Magas színvonalú termékeinkkel
hamar elnyertük a vásárlók tetszését
és partnereink együttműködését,
mára vállalatunk a magyar
bútorgyártók közt vezető szerepet
tölt be. Számunkra elengedhetetlen,
hogy a környezetükben igényes
és ízléses berendezéseket
kedvelő vevők elégedettsége hoszszú
távra szóljon. Ennek érdekében
folyamatosan javítjuk termékeink
és szolgáltatásaink minőségét,
dolgozóink szakértelmét. A
menedzsment mindezt elengedhetetlen
feltételnek tartja ahhoz,
hogy a külföldi piacoknak is állandó
résztvevői, versenyképes ügyfelei
lehessünk.
A térség egyik legnagyobb munkaadójaként
fontosnak tartjuk, s felelősséget
érzünk azért, hogy aktívan
részt vegyünk Nagykanizsa város
gazdasági és kulturális életében.
A 2009-es naptári évben cégünk
összesen 74 millió Ft helyi adót fizetett
be az önkormányzatnak, ezzel
is hozzájárulva a város fenntartásához
és fejlődéséhez."
Kalamászné Vári Ibolya
egyéni vállalkozó
1989-ben léptem ki a 407.sz.
Munkácsy Mihály Ipari Szakmunkásképző
Intézet kapuján, fodrász
képesítéssel a kezemben. Már gyerekként
eldöntöttem, hogy fodrász
leszek, de valójában a szakma iránti
szeretetemet, elhivatottságomat
Kovács Zsuzsanna fodrászmesternek,
egykori gyakorlati oktatómnak
köszönhetem, akinek a mai napig is
hálás vagyok.
Az Általános Szolgáltató Szövetkezet
alkalmazottjaként kezdtem el
dolgozni az Erzsébet téri fodrászüzletben,
majd 1991-ben kiváltottam
az egyéni vállalkozói igazolványomat.
Több mint 16 éves vendégkör
kialakítása után üzletet váltottam: a
bérelt fodrászüzletből saját tulajdonú
üzlethelyiségbe, a városközponttól
távolabb költöztem, amit a vendégeim
többsége is elfogadott.
A 2004-ben megrendezett II.
Nagykanizsai Nemzetközi Fodrászés
Kozmetikusversenyen több kategóriában
is dobogós, harmadik helyezést
értem el.
2007-ben európai uniós pályázati
támogatással mestervizsga megszerzésére
adott lehetőséget a
Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara. Ezzel a lehetőséggel élve,
több kollégával együtt sikeres
mestervizsgát tettem.
Rendszeresen foglalkozom tanulók
gyakorlati oktatásával. A szakmai
vizsgabizottsági tagi névjegyzékben
szerepelek, szakmunkásvizsgák
vizsgabizottságában szerzett
több éves tapasztalatom segíti a tanulókkal
való foglalkozást. Fodrászkozmetikus
tanulóversenyeken zsűritagként
is többször részt vettem.
A Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara által működtetett Fodrász
Klub és a Gyakorlati Képzők
Klubjának tagja vagyok.
Fontosnak tartom a szakmai továbbképzéseken,
fodrászbemutatókon
való részvételt, hogy színvonalas,
az aktuális trendeknek megfelelő
szolgáltatást tudjak nyújtani vendégeimnek.
A nyári szabadsága
idejére minden
kedves olvasónknak
kellemes kikapcsolódást,
jó pihenést kívánunk!
Kanizsa – Szabad 10 vélemény 2010. június 24.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsága a Közgyűlés felhatalmazása
alapján pályázatot írt ki a civil szervezetek 2010. évi támogatására. Apályázat a nagykanizsai civil társadalom erősítését,
a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését támogatja. A pályázati felhívásra 26 pályázat érkezett
be.
Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság 2010. június 21-én döntött a benyújtott pályázatok támogatásáról. Ez
évben 25 szervezet pályázati programja kap támogatást az önkormányzattól. Alapítvány támogatására csak a közgyűlés
megerősítő határozatát követően kerülhet sor.
A következő pályázókkal, összesen 2 000 000 Ft támogatási összegről készít támogatási szerződést a Polgármesteri
Hivatal:
A pályázó szervezet neve A pályázat címe Támogatás Ft-ban
A Szívbetegekért Egyesület Fiatalok körében prevenciós, megelőző előadások 50 000
Alapítvány az Idősek Ellátásáért Önkéntességgel a betegekért 90 000
Aranyfény Civil Egyesület Aranyfény adományközpont működtetése 100 000
Értékközvetítő Környezetvédő Alapítvány Kanizsai Fiatalok Tettrekészen az Egészséges Jövőért! 50 000
Fegyveres Erők és Testületek Nyugállományúak Ünnepi rendezvény a Fegyveres Erők és Testületek
Klubja Nyugállományúak Klubja fennállásának 40. évfordulója
alkalmából. Honvédelem napi ünnepség és egyéb
működési kiadások finanszírozása. 50 000
Kaán Károly Környezetvédelmi Egyesület Környezetvédelem az ifjúságért 70 000
Kanizsa Természetbarát Sportegyesület A Mezős természetjárók klubjának turisztikai
és hagyományőrző programja 100 000
Kiskanizsai Polgári Olvasókör Kiskanizsa kultúrájáért - 3. 100 000
Kultúrával Kanizsáért Közhasznú Egyesület Kultúrával Kanizsáért Közhasznú Egyesület működése 50 000
Látásfogyatékosok Nk-i Kistérségi Egyesülete Látásfogyatékosok Egyesületének tanulmányi kirándulása 50 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat E.
Nagykanizsai Csoportja Helyiségeink fűtésének korszerűsítése 220 000
Memphis Lions Tánc és Sport Egyesület Tánc értünk és Kanizsáért 50 000
Mozgáskorlátozottak Nk Városi Egyesülete Kapuinkat kinyitjuk! 50 000
Nagykanizsai Amatőrcsillagász Egyesület Járdacsillagászat 100 000
Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület A Nagykanizsai Civil Kerekasztal működtetése 220 000
Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány Honvéd Kaszinó Fafaragó szakkörének éves működése 50 000
Nagykanizsai Rádióamatőr Sport Klub Rádióklub hívja Kanizsát. Jelentkezz! Vétel! 50 000
Nagykanizsai Temető Egyesület Kegyelettel az ősökre 50 000
NAPFÉNY" Rákbetegek és Hozzátartozóik
Nagykanizsai Egyesülete Együtt az egészségért 100 000
Nyugdíjas Köztisztviselők Nagykanizsai Klubja Nyugdíjas Köztisztviselők Nagykanizsai Klubjának
működési támogatása 50 000
Olajipari Természetbarát Egyesület Olajipari Természetbarát Egyesület működési költségigénye 100 000
Thúry Kulturális Érdekvédelmi és Szabadidős
Diákegyesület Közösségépítés - közösségfejlesztés a diákönkormányzatban 50 000
Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület Tüttő János Nótaklub önálló est 50 000
Vakok és Gyengénlátók Zala Megyei Egyesülete Irodatechnikai eszközök beszerzése 50 000
Zemplén Ifjúsági és Sport Innovációs Egyesület A Halis István Városi Könyvtárban működő
Nagykanizsai Civil Iroda működtetése 100 000
Az elnyert összegek átutalására a pályázati kiírásnak megfelelően a támogatási szerződés megkötése, a pályázati célok
megvalósítása és a beszámoló elfogadása után kerül sor.
Családi nap A Civil Alap 2010. évi támogatásairól
2010.
Tisztelt Szülők!
Kedves Gyerekek!
Ezúton szeretnénk
meghívni benneteket
egy fergeteges és izgalmas
CSALÁDI NAPRA
Helyszíne:
Nagykanizsa,
Dózsa György u. 73-75.
(Lakó Park)
Időpontja:
2010. július 17. 10 óra
PROGRAM:
- 10.30-tól Főző verseny
(saját alapanyagból),
gyermeknap
(zsákba futás, kötél húzás,
csokievő verseny, ugrókötél
futó verseny),
- 13.00 Fociselejtező
(5+1 fő)
Dózsa - Liget város,
Dózsa - Rendőrök
- 14.00 Rendőrségi bemutató
- 14.30 Ki mit tud vetélkedő
(zene, tánc, egyéni és csoportos
kategóriákban)
- 16.30 Eredményhirdetés
- 17.00 Záró buli
(szabadtéri)
További felvilágosítás és
jelentkezés: 0630/295-9470,
0630/634-8783
A sajtótájékoztató felszólítja a
Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap újságíróit,
hogy tartózkodjanak
szubjektív, nem valós tényeken
alapuló ítéletalkotástól. Helyesnek
tartottam volna, ha a Thrák királyok
völgye kiállítás bezárásáról
tartott sajtótájékoztatót is ezzel
kezdték volna az összehívók.
Még mindig nem történt meg az
őszinte vallomástétel, mintha a létrehozók
nem is akarnának tudomást
venni, hogy az eredeti meghirdetett
anyagtól és korhűségtől eltérő tárgyak
kerültek bemutatásra. A Kanizsa
Hetilap kivételével a többi médiának
úgy látszik nem fontos a polgárok
korrekt tájékoztatása ez ügyben.
Az ezzel kapcsolatos kérdésekre, felvetésekre
mély hallgatás a válasz,
marad az öntömjénezés, és egy szűk
szakmai kör dicsérete. (Meg tudták
különböztetni a régit az újtól, az aranyat
a réztől?). Ami a közönséget
nem különösen érdekli, a tájékoztatón
elhangzott jogszabályi háttér, és
az állami garanciára való hivatkozás,
magas intézmények közreműködése,
amivel elfedni kívánták azt, hogy a
mai gazdasági helyzetben mennyire
volt szükséges egy 25 millió forintos
rendezvény létrehozására a városnak.
Tisztelettel:
A Kanizsai Polgár
Legyen per!
„...A Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap
írásai a közvélemény formálására
alkalmas közlemények. Ennek
okán szeretnénk a közvéleményt
is tájékoztatni arról a döntésünkről,
melynek értelmében a
Kanizsai Kulturális Központ az ellene
megfogalmazott, valóságos
hajtóvadászattá alakult vádaskodások
ellen tenni kíván, és jogi úton
kívánja rendezni a közte és a Kanizsa
Lokálpatrióta Hetilap között
felmerülő vitás kérdéseket.”
Farkas Tibor igazgató
Kanizsa Kulturális Központ
Kőfalvi Csilla
intézményegység-vezető
Képzőművészetek Háza-
Magyar Plakát Ház
***
A részletes elszámolás helyett a
bírósági utat választó igazgató úr
és intézményegység-vezető aszszony
konkrétumok nélküli levelét
teljes terjedelemben honlapunkon
„A beavatottság egy bizonyos örök
filozófia felfedezése” címen olvashatják.
A Trák vég Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
GYORSÍTOTT
TANFOLYAM INDUL
2010.07.05-én 8 órakor
délelőtti
2010.07.05-én 16 órakor
délutáni
előadásokkal személyautó,
motor és segédmotor
kategóriákban
2010.07.01-én 16 órakor
árufuvarozó és személyszállító GKI
(régi belföldi és nemzetközi helyett)
Diákkedvezmény! Részletfizetés!
Ingyenes tankönyvkölcsönzés!
Üdülési csekket elfogadunk!
Kanizsa – 2010. június 24. Városháza 11
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága pályázatot hirdet a 2010. évi Egészségvédelmi Alap támogatásának
elnyerésére.
A pályázat célja: olyan közösségi programok eszköz- és anyag igényének támogatása,
melyek csatlakoznak a Népegészségügyi Program minél hatékonyabb
és eredményesebb megvalósításához (lakosság egészségének megőrzése,
állapotának javítása,….stb.).
Pályázók köre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő
intézmények, minden bejegyzett nagykanizsai székhelyű civil szervezet,
egyesületek, alapítványok és egyéb szervezetek, melyek pályázatukkal a fenti
célok megvalósítását szolgálják.
A pályázaton nem indulhatnak: pártok, politikai tevékenységet folytatók. A
pályázat benyújtásának határideje: 2010. július 31. Benyújtás módja: A pályázati
adatlapot zárt borítékban "Egészségvédelmi Alap támogatása" jeligével lehet
benyújtani. Benyújtás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Egészségügyi Alapellátási Intézménye Nagykanizsa Eötvös tér 16., III.
emelet 313-314. sz. iroda.
Pályázati adatlap és NYILATKOZAT kérhető: Polgármesteri Hivatal
Nagykanizsa Eötvös tér 16. porta, Egészségügyi Alapellátási Intézmény
Nagykanizsa Eötvös tér 16. III. emelet 313-314. sz. iroda. A pályázatnak tartalmaznia
kell: a pályázó nevét, a pályázó címét, székhelyét, telefonszám, a
pályázó nyilvántartásáról szóló igazolás másolatát (pl. cégbírósági bejegyzés,
alapító okirat), az igényelt támogatás összegét, a kérelem tételes indoklását, a
megvalósítás módját. A pályázat elbírálásának határideje: 2010. szeptember
30. A határidőre beérkezett pályázatokat a Szociális és Egészségügyi Bizottsága
bírálja el.
Az elnyert támogatások kifizetésének határideje: 2010. október 31. Az odaítélt
támogatások elszámolásának határideje: 2010. december 30.
Egészségvédelmi Alap 2010.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti az alábbi ingatlanát:
Hrsz.: 4378/29. Helye: Nagykanizsa Ipari Parkban. Kikiáltási ár: 56.520.000
Ft + áfa. Versenytárgyalások időpontjai: július 1., július 8. 10.00 óra.
Az ingatlan az Ipari Park területén a 74 sz. út mellett helyezkedik el, nevezetesen
a Nagykanizsa belterület 4378/29 hrsz-ú, 1.4833 m2 nagyságú "kivett beépítetlen terület"
megnevezésű ingatlan. A terület a 4378/12 hrsz.-ú útról megközelíthető. Közműcsatlakozások
adottak. A felmerülő közműigényeket a szolgáltatókkal illetve az
Önkormányzattal egyeztetni kell, illetve részükre a közműrákötési hozzájárulásokat a
mindenkori hatályos kormány-önkormányzati rendeletek szerint kell megfizetni.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató
Zrt. (Ipari Park) 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21. tárgyalója.
Érdeklődni a fenti címen és a következő telefonszámokon lehet:
+36306932448 és +36 93536365
Nyilvános versenytárgyalás
Nagykanizsa kerületi hatósági főállatorvosa 2010. június 14-től a mézelő
méhek bejelentési kötelezettség alá tartozó nyúlós költésrothadásának megállapítása
miatt Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő méhészetekre
- Bajcsa, Palin, Korpavár városrész területének kivételével - részleges
községi zárlatot rendelt el.
A zárlattal kapcsolatos előírások:
- A zárlat alatt álló helyről tilos kivinni a betegség terjesztésére szolgáló méheket,
betegség terjesztő tárgyakat, mindennemű méhészeti eszközt, felszerelést,
mézet, virágport, propoliszt, viaszt, műlépet stb.
- A lezárt területre méheket bevinni tilos.
- A zárlat alatt álló területen méhészeti kiállítást, méhészeti termékeket felvásárolni
tilos.
Azárlattal kapcsolatos rendelkezések, rendszabályok megszegése szigorú eljárást
von maga után.
Méhészek figyelem!
Az elmúlt időszak szélsőséges időjárása és annak következményeként keletkező
árvíz sok embert tett tönkre. Leginkább hazánk legszegényebb települései kerültek
nehéz helyzetbe, akiknek se biztosításuk, se tartalékaik nincsenek, hogy helyreállítsák
a károkat. A híradásokból látjuk, hogy milyen súlyos a helyzet és mennyire
szükség van a segítségre. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
kérem Önt, segítsen az edelényi árvíz sújtotta családoknak! A pénzadományokat
az alábbi számlaszámra várjuk: 14100134-92660049-98000003
Köszönettel: Marton István
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere
Az edelényi árvízkárosultak megsegítésére!
Ezúton tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy Balogh László, Horváth
István, Karádi Ferenc önkormányzati képviselők fogadóórája július-augusztus
hónapban elmarad. Ezen időszakban Balogh László, a 3. sz. választókerület
önkormányzati képviselője a balogh.laszlo61@chello.hu email címen vagy a
30/204-0865-ös telefonszámon áll rendelkezésükre.
Bizzer András a 4. választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart 2010. július 2-án, pénteken 17 órakor a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban.
Képviselői fogadóórák
Kanizsa 12 – Magazin 2010. június 24.
Napisten hava 19. napján,
szombaton Miháld község adott
otthont a II. Zala megyei Magyarok
Gyűlésének, régi magyar
szóval élve Szalának, és a már
hagyományosnak mondható
Virtusfesztiválnak.
Az egész napos program a reggeli
ökumenikus szentmisével
kezdődött, majd késő éjszakába
nyúló szertűzzel zárult. A jeles
nap alkalmából a Thúry Baranta
közösség kopjafát állíttatott a falu
főterén Boldogasszony Anyánk
tiszteletére. Az avatási ünnepségen
Tarcsi Veres Imre, erdélyi fafaragó,
mint alkotó ismertette művének
szimbólumrendszerét, jelképeit.
Az ünnepélyes megnyitón
az előadók között szerepelt Vukics
Ferenc, a Magyarok Szövetsége
alapítója és elnöke, aki most is
lelket ébresztő beszédet tartott.
Felhívta figyelmünket a bizalom
helyreállításának szükségességére,
egymás megsegítésének fontosságára,
ami már abban is megnyilvánul,
ha egymástól vásárolunk,
hisz’ „Minden magyar felelős
minden magyarért!” A változás
elindításához valóban elég
egy maroknyi lelkes, tettre kész,
igaz ember, de kell az egység ahhoz,
hogy megvalósuljon a Baranta-
himnusz következő sora:
„…Éljen neve, míg a Föld tart!”
Vitézek, huszárok, barantások,
hagyományőrzők történelmi élőképet
alkottak, és zászlókkal tisztelegtek
a Szent Korona hű másolata
előtt, melyet Rónai Attila, kaposvári
ötvösművész készített. A
szertartás alkalmából bemutatásra
került a Szent Korona másolata,
melyet utána körbevittek háromszor
a Kárpát-haza körül, majd
ősi szokás szerint huszáraink is
háromszor lovagolták körbe az
országot.
Délután három helyszínen, a
küzdőtéren, a nagyszínpadon és a
kultúrházban folytatódtak a
programok. Íjászverseny, nyílzápor,
lovas – és barantabemutatók,
csatajelenetek, a virtuskodás tréfás,
asszonyt-embert próbáló feladatai
követték egymást. Egzotikus
hastánc, népdalkörök, néptáncosok,
Dinnyés József és
Papadimitriu Athina műsora töltötte
be a színpadot. Az előadóteremben
ismeretterjesztő előadások
különböző témában várták az
érdeklődőket. Népi gyógyászat,
gyermek játszóház, kézművesek
– és őstermelők vására, tűzoltó –
és állatbemutató, valamint véradás
és állásbörze kísérte a rendezvényt.
A kultúrházban került megrendezésre
a Magyarok Szövetsége
által meghirdetett országos ifjúsági
tehetségkutató verseny megyei
elődöntője, ahol több kategóriában
mérték össze tudásukat iskolás
korú gyermekeink. Az esti
koncert alkalmával a Szkítia
együttes lépett fel, fergeteges sikert
aratva. Közeledve a nyári
napéjegyenlőség időpontjához, a
lélek lecsendesítése és a megtisztulás
jegyében Szemző Gábor és
dobosai szertüzet gyújtottak.„…és
jöttek az emberek, hogy törvényt
üljenek, átadják egymásnak átörökített
hagyományainkat, megmutassák
a nemzetség erejét, egységét.”
Horváthné Tóth Mária,
Magyarok Szövetsége,
Nagykanizsa
Megyegyűlés és Virtusfesztivál Miháldon
Kanizsa 2010. június 24. – Ez+Az 13
Horoszkóp
Munkájában ne térjen el a jól megszokott
sémáktól, mert ez az időszak nem kedvez
az újításoknak. Ha megteheti, iktasson
be pár pihenőnapot. Ügyeljen rá, hogy
mindenki jól érezze magát.
Ne várjon a csodára, önnek kell lépnie, ha
változtatni akar munkahelyi pozícióján. Tudja,
hogy több fizetést érdemelne, de ezért erőfeszítéseket
kell tennie. Viseljen élénk narancssárgát,
ez a szín szerencsét fog hozni.
Ha elégedetlen a munkahelyével, itt az
idő a változtatásra. Minden lehetőség
adott lesz erre, de szemfülesnek kell lennie.
Családtagjaival ne veszekedjen, beszéljék
meg a problémákat.
Bár az időjárás nem kedvez a kerti partiknak,
mégis most van itt az ideje a bulizásnak.
Ha jobban megnyílik az emberek előtt,
akkor több segítséget is remélhet. Munkájában
ne kapkodjon, legyen megfontolt.
Szeretteivel konfliktusba keveredhet pénzügyek
miatt, de törekedjen a kompromiszszumokra,
mert önnek kell engednie.
Használja ki főnöke jó hangulatát, most
nagyobb eséllyel kérhet fizetés-emelést.
Legyen türelmes a munkájában, mert az idő
önnek dolgozik. Ne tegyen semmit hirtelen
felindulásból, vagy olyat, amit később megbánhat.
AHold kedvező hatásának köszönhetően
felszabadultnak érezheti magát a párjával.
Ne dőljön be a divatos diétáknak, mert
egyik-másik kedvezőtlenül hat az egészségére.
Adja meg a szervezetének, amire szüksége
van. Felbukkanhatnak régi ismerősök, és
feléledhetnek régi barátságok ezen a héten.
Adjon több időt partnerének, szükségük lehet
pár külön eltöltött napra, hogy tisztázódjanak
a konfliktusok. Ne hagyja el magát,
próbálja kibeszélni problémáit a barátaival.
Munkájában sikerekre számíthat.
Ne fusson el a bajok elől, mert az egészsége
fogja kárát látni. Biztosítsa kedvesét afelől,
hogy minden rendben, és veszekedés helyett
nyugodtan beszéljék meg a problémákat.
Így jobban tud a munkára koncentrálni.
Fáradtnak érezheti magát, de ezt ne titkolja
el, inkább kérje meg partnerét, hogy segítsen
többet a háztartásban, mert egyedül nem tud
mindent elintézni. Önnek is szüksége van
egy kis időre, hogy regenerálódjon.
Sok energiával rendelkezik, és ezt érdemes
kihasználnia. Fény derülhet egy
olyan probléma megoldására, melyet eddig
hiába próbált megoldani. Kedvező hatással
lehet önre párja figyelmessége.
Energikusságának köszönhetően jobban
végzi munkáját, mint eddig, és elismerésre
is számíthat a főnökétől. Viseljen kényelmes,
természetes anyagból készült ruhákat,
hogy jó közérzete felhőtlen legyen.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
A labdarúgó
vb hírei a
Kanizsa
Rádióban
minden nap
13:40 és 18:40-kor
Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
JÁRMű
BÉRLET
Kanizsa 14 – Apró 2010. június 24.
INGATLAN
Nk-án Attila utcában 40 m2-es
földszinti, egyedi gázfűtéses szoba +
konyha + fürdőszobás lakás eladó.
Irányár: 4,9 millió Ft. Érd.:
0630/4700-312 (7216K)
Nk-án az Olajtelepen Vécsey utcában
karbantartott, 78 m2-es családi
házrész pincével-padlással, 1185 m2
udvarral áron alul eladó. Érd.:
+3693/323-737, +3620/417-2075
(7151K)
Építési vállalkozók figyelem!
Ha a belvárosban (Hunyadi utca)
akar 700 m2-es, társasház építésére
alkalmas telket, hívjon! Érd.:
+3630/448-6072 vagy +3630/227-
3294 (7108K)
Palinban új építésű, alacsony fenntartási
költségű, 150 m2-es, könnyűszerkezetes
ház (3 szoba, nagy nappali,
amerikai konyha, étkező) garázzsal
836 m2-es, szépen parkosított telken,
reális áron eladó. Érd.: +3630/338-
7179 (7173K)
Gyékényesen az „A” szektorban
közvetlenül a vízparton kétszintes
(40 m2 szintenként) nyaraló eladó.
(Víz, szennyvíz, villany.) Érd.:
+3630/227-3294 (7180K)
Kiskanizsa elején 65 m2-es, két
szoba + amerikai konyhás, teljesen
felújított, korszerű családi ház 1000
m2-es telekkel, nagyon jó áron, akár
kis lakás beszámításával is eladó.
Tel.: 0630/9015-222 (7237K)
Belváros szívében II. emeleti, 80
m2-es, három szobás, nagy erkélyes,
felújításra szoruló társasházi lakás
külön tárolóval, garázzsal eladó.
Érd.: 0620/499-7213 (7245K)
Kiskanizsán kétszintes, kertes, saját
építésű, jó állapotban lévő családi
ház kedvező áron eladó. Kis lakást
vagy budapesti ingatlant beszámítok.
Érd.: 0630/9015-222 (7248K)
Kiskanizsán szoba, konyha, fürdőszobás
házrész garázzsal, 350 négyszögöl
telekkel eladó. Irányár: 4 millió
Ft. Érd.: 0693/700-129 (7251K)
Szentgyörgyvári hegyen a III.
hegyháton egy hold akácos (18 éves)
eladó. Villany van. Érd.: 0693/315-
526 (7253K)
Nk-án a Platán soron, I. emeleti, 40
m2-es, másfél szobás, jól karbantartott,
gázfűtéses lakás eladó. Érd.:
0693/313-686 (7258K)
Nk-án a Berzsenyi utcában kétszobás,
erkélyes, I. emeleti, 55 m2-es,
egyedi fűtéses lakás azonnal beköltözhetően,
tulajdonostól eladó. Irányár:
6,9 millió Ft. Tel.: 0620/345-3391
(7259K)
Nk-án a Csengery utcában 56 m2-
es, kétszobás, egyedi gázas lakás
(Brigádoknak 8 főre elegendő fekvőhellyel)
albérletbe kiadó. Kaució
szükséges. Tel.: +3630/227-3294
(7096K)
Belvárosi zárt parkolóhelyek kiadók.
Érd.: +3630/481-2323 (7183K)
Keleti városrészben háromszobás
lakásban egy szoba részben bútorozottan
kiadó. Konyha, fürdő felszerelt.
Kábel Tv, Internet van. Érd.:
0630/847-8816 (7247K)
Egyszobás, bútorozott, egyedi fűtéses,
II. emeleti lakás albérletbe olcsón
kiadó. Hűtő, klíma van. Érd.:
0693/333-498 (7254K)
Vásárolnék megkímélt, keveset
futott, 8 év körüli személygépkocsit
1400 köbcentiig, 700.000 Ft-ig
magánszemélytől, készpénzért, saját
célra. Tel.: 0630/392-9086
(7261K)
Fémvázas polcok, állványzat
(0,8mx2mx2m) és 3 méteres gyári
satupad olcsón eladó. Érd.:
0620/9591-157 (7238K)
Eladó egy 90x160-as fa, bukónyíló
ablak hőszigetelt üveggel, újszerű
állapotban, féláron. Érd.:
0630/226-7812 (7255K)
Jó állapotú elemes szekrénysor
(2,7 m), kanapé két fotellal költözés
miatt áron alul eladó. Érd.: 0630/348-
6913 (7256K)
170 literes prés újszerű állapotban
eladó. Érd.: 0630/448-6072 (7260K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy
nélkül is igénybe vehető.) Szolgáltatások:
alakformáló-, talp-, egyéb
masszázs, fényterápia, méregtelenítés,
stb. Hívásra házhoz is megyek.
Érdeklődni és bejelentkezni: a
+3630/481-2323 telefonszámon lehet
(6273K)
Úszásoktatás! A nyári szünetben
is vállalok úszásoktatást a városi
uszodában úszóedzői képesítéssel.
Jelentkezni öt éves kortól
egészen a felnőttekig lehet. Érd.:
0693/312-798, 0630/319-7662
(7257K)
Masszázs! Reumatikus izületi
problémákra, vérkeringés harmonizálására,
stressz, feszültség okozta
izomcsomó letapadások oldására.
Időpont egyeztetés és bejelentkezés:
0630/540-6664 (7236K)
Tisztelt
Nagykanizsai Vállalkozók!
A Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ 2010
októberétől várja azon vállalkozásokat, cégeket, amelyek kedvező
bérleti konstrukcióval, korszerű körülmények között kívánnak
irodát, műhelyt bérelni.
Afejlesztés a Nagykanizsai Ipari Parkban, a volt Gábor Áron
laktanya legénységi épületének korszerű, energia-hatékony
felújításával valósul meg. Olyan alacsony rezsiköltségű, kedvező
üzleti környezetet biztosít, amelynek segítségével a vállalkozások
megerősödési esélye jelentően növekszik.
A projekt megvalósulását követően a közel 2500 m2
területű épület 30 vállalkozás befogadására lesz alkalmas.
􀁄 irodabérlet, tárgyaló/előadó bérlet,
􀁄 eszközbérlet (fax, scenner, projektor, stb.),
􀁄 közös helyiségek használata (könyvtár, teakonyha, mosdó),
􀁄 irodai szolgáltatások,
􀁄 bankautomata,
􀁄 recepciós szolgáltatások, postai szolgáltatás.
􀁄 üzletviteli tanácsadás,
􀁄 jogi tanácsadás,
􀁄 pályázati tanácsadás, pályázatírás,
􀁄 marketing tanácsadás,
􀁄 weblap szerkesztés,
􀁄 vállalkozói képzések,
􀁄 rendezvényszervezés.
Amennyiben érdekli Önt a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ
által nyújtott kedvező iroda-, műhely bérleti lehetőség, valamint a vállalkozások
részére nyújtott széleskörű szolgáltatási csomag, úgy várjuk jelentkezését.
További információt kaphat Mihovics Zoltán projektmenedzsertől, a
mihovics.zoltan@nagykanizsa.hu email címen vagy 06-30-5752943 telefonszámon.
ALAPSZOLGÁLTATÁSOK:
EMELT SZINTű SZOLGÁLTATÁSOK
Kanizsa 2010. június 24. – Sport 15
… 20 esztendeje: a férfi kézilabda
NB I B záró fordulójában
Tungsram SE (13.; lg: Tiba 9) -
Győri ÁÉV (10.) 27-21, az átszervezéseknek
köszönhetően azonban
Czimmer Tamás csapat bent
maradt. Jassó Anikó (Olajbányász)
serdülő A korcsoportos
Budapest-bajnoki címet szerzett
200 m síkfutásban. Férfi egyesben
ausztrál siker született, míg a
nőknél Gaál Nóra (Olajbányász)
győzött a XV. Kanizsa Kupa tenisz
tornán. A vízilabda OB II 9.
helyéért Miskloci Egyetem – Kanizsa
Vízmű SE 11-8, Szőlösi
Csaba együttese összesítésben
jobbnak bizonyult.
… 15 esztendeje: az NB I
utolsó fordulójában Kispest
Honvéd FC (4.) – N. Olajbányász
SE (g: Filipovics) 3-1,
amivel Szabó Imre csapata a tizenötödik,
kieső helyen végzett.
Később eldőlt, hogy az
újabb idényben – a másodosztályban
– is marad a kanizsai
kispadon a tréner. Az NB III
Bakony csoportjában MÁV
NTE – Szentgotthárd SE (9.) 2-
7, s ezzel a Szőke László edzette
gárda tizenhatodikként, utolsóként
zárt. A prágai nemzetközi
sportakrobatika viadalon negyedik
lett a Gajcsi Réka-Kondor
Andrea páros.
… 10 esztendeje: előkészületi
labdarúgó-mérkőzésen Nagykanizsa
LinAir FC – HNK Rijeka
(horvát I. osztály 3. helyezett) 0-
2, a kanizsaiaknál próbajátékon
szerepelt Torghelle Sándor, míg a
macedón utánpótlás válogatott
Stefan Toleszkivel megegyeztek.
Az endurocross bajnokság másodosztályában
ifj Vaska Kálmán
(125 ccm)a nógrádgárdonyi futamon
első lett.
… 5 esztendeje: Gergely Sándor
két és fél éves eltiltás után a
labdarúgó bajnoki osztályok sorát
végigjárva ismét az NB I-es játékvezetői
keret tagja lett.
Polgár László
Ez történt (június 24-30.)…
A labdarúgó NB III Dráva
csoportjában hatodik helyen
végzett Nagykanizsai TE 1866
kispadjáról távozott Visnovics
László vezetőedző. A szakember
sejtelmes nyilatkozata az utolsó
forduló után már arra engedett
következtetni, hogy az egykori
NB I-es labdarúgó nem folytatja
a csapat mellett a munkát.
„A klubvezetéssel nagyon korrekt
körülmények között egyeztünk
meg abban, hogy június 30-ával
nem én vagyok az együttes vezetőedzője”
– közölte a csapattal két
idény alatt egy harmadik és egy
hatodik helyet bezsebelő tréner.
Atávozás okaira nem tért ki a Blicences
képesítéssel rendelkező
edző, mindenesetre információk
szerint az utóbbi időben egyes játékosokkal
már nem nagyon találta
a közös hangot, s erre enged következtetni
az is, hogy az idény folyamán
egyszer már felajánlotta
lemondását Visnovics László. Akkor,
híreink szerint a másodedző
Domján László neve merült fel annak
kapcsán, hogy ő folytatná a
megkezdett munkát, de közben sikerült
maradásra bírni Visnovicsot.
„Valóban voltak egyeztetések
arról, hogy átvehetném a szakmai
munkát, de egyrészt munkahelyi
elfoglaltságaim miatt nem tudtam
volna vállalni a feladatot, illetve
úgy gondolom, Lacival nem alkottunk
amúgy sem rossz munkát közösen”
– nyilatkozta Domján
László.
Ettől függetlenül a kalapban állítólag
legutóbb is ott volt az eddigi
másodedző neve, mint ahogy
még jó néhány további jelölté.
„Amíg nincs aláírás és letisztázva
az, hogy mennyi időre és menynyiért
szerződtetjük az új edzőt,
fölösleges bármit is nyilatkozni –
mondta pénteken délután Kozma
Lajos szakosztályvezető. – Több
kiszemelt is van, s elsősorban megyén
belül gondolkodunk.”
Az események gyors menetének
köszönhetően aztán keddre máris
megegyezés született az NTE
1866 labdarúgó szakosztálya és
Koller Zoltán között a vezetőedzői
posztot illetően – immár hivatalosan.
– Hétfő este mindenben egyezségre
jutottunk, s abban maradtunk,
hogy már kész tényként kezeljük,
miszerint én lettem az NB
III-as együttes új edzője – fogalmazott
a Bagolától érkező A-licences
tréner. – Ugyan még aláírva
nincs a szerződés, de tartama egy
évre szól, s bízom abban, hogy ütőképes
csapatot tudunk kialakítani.
A felkészülés további menetéről,
előkészületi mérkőzések lekötéséről
az elkövetkezendő napokban egyeztetnek,
csakúgy mint az szakmai
stáb további tagjairól is. Ez azért
érdemel említést, mert időközben az
eddigi másodedző Domján László
is távozott a csapattól.
Polgár László
Koller Zoltán lett az NTE 1866 edzője
Mintegy ötszáz néző előtt szó
szerint helyosztóval zárult a megyei
labdarúgó bajnokság másodosztályának
déli csoportos küzdelemsorozata,
hiszen a listavezető Miklósfa
fogadta az egy ponttal mögötte
álló Rédics gárdáját. Ebből kitűnik,
hogy a hazaiaknak már a döntetlen
is elég volt a bajnoki címhez, s a
nagy küzdelmet hozó találkozón 2-
2-es végeredmény született. Joggal
örültek tehát Kiss István edző játékosai,
hiszen ezzel gyakorlatilag
megvalósultak a feljutást dédelgető
álmaik. Palinban városi derbit rendeztek,
ahol a Kiskanizsa vendégeskedett.
Amiben nem volt sok
köszönete a palini legénységnek,
hiszen a Sáskák (nyolcadikként
zárt) végül 7-0-ra nyerte a találkozót.
0-3-ig két hazai öngól is esett,
aztán a vendéglátók a vb-n megismert
Koreai NDK gárdájának sorsára
jutottak… A Palin FC a sereghajtó
pozícióját már huzamosabb
ideje "birtokolta", az viszont dicséretükre
vált, hogy szinte a tavalyi
keretük magja gyakorlatilag együtt
maradt. Az más kérdés, hogy a vezetők
akkor hangzatosabb ígéretekkel
rukkoltak elő…
P.L.
Július 2-4. között ismét megrendezésre
kerül a nagykanizsai
Csónakázó-tónál a nemzetközi
és országos lovastusa (military)
minősítő verseny – immár tizennegyedszer
a sorban.
Amint azt Dobri Lajostól, a
megyei lovas-szövetség elnökétől,
Végh Csabától, a Kanizsa
Lovasklub SE elnökétől, valamint
Bázár György szakreferenstől
megtudtuk, gyakorlatilag az
előző évi amatőr Európa-bajnokság
hozadékának tekinthető,
hogy idén már kilenc országból
érkezett nevezés a hazai szinten
is mind rangosabb lovas versenyre.
Külön érdekesség, hogy sikerült
az úgymond keleti áttörés, lévén
Bulgáriából, Romániából és Ukrajnából
is érkezett jónéhány nevezés,
velük együtt 122, melyen
belül 62 magyar lovas bizonyíthatja
tudását.
Kilenc kategóriában rajtolnak
a versenyzők, s a szervezők
állítása alapján páratlan eseményre
készülhetnek, a pályaépítés
során pedig most is arra törekedtek,
hogy még inkább nézőbarát,
élvezhetőbb legyen a program.
Az a program, mely pénteken
14 órától a nemzeti kategóriás
díjlovaglással veszi kezdetét,
szombaton délelőtt még szintén a
díjlovaglás lesz soron (akkor a
nemzetközi mezőny rajtol), majd
kora délután indul a terepverseny,
vasárnap 10 órától pedig a
díjugratás, vagyis a harmadik tusa
kerül sorra.
Külön rangot ad a háromnapos
lovas-ünnepnek, hogy olasz
színekben például a sportág
egyik nagyját, Roberto Rotatorit
is köszönthetik Kanizsán a
sportág hozzáértői, dél-zalai
sportolók közül pedig Horváth
Klaudiának (A0 ifjúsági), Nagy
Zsófiának (B ifjúsági), Orbán
Zsoltnak (A0 előkezdő ló), Pogány
Petrának (A0 amatőr), valamint
Tamás Biankának (A0
előkezdő ló és CNC**) szurkolhatnak
a remélhetőleg mind nagyobb
számban kilátogató érdeklődők.
P.L.
Talján
nagy névvel
Futball öröm és bánat
Kanizsa 16 – Hirdetés 2010. június 24.