Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
1.61 MB
2020-12-11 15:46:09
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
445
910
Kanizsa 2010. 026. szám július

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XXII. évfolyam 26. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2010. július 1. Kanizsa Átvállalom építkezése összes
szakmai terhét!
„GONDOLATTÓL
KULCSÁTADÁSIG”
- épülettervezés - beruházás
lebonyolítása - építési műszaki
ellenőrzés - felelős műszaki
vezetés - projektvezetés
- teljeskörű ingatlanfejlesztés
- ingyenes szaktanácsadás
Balassa Béla építészmérnök
+3630/9019013,
balassa.bela@ynet.hu
Referenciajegyzék: members.chello.hu/balassab
Kedves
Olvasóink!
Tájékoztatjuk Önöket,
hogy lapunk hamarosan
megkezdi hagyományos
nyári szünetét, így a
leállás előtti UTOLSÓ
számunkat JÚLIUS 1-JÉN,
a következő ELSőT pedig
előreláthatólag
AUGUSZTUS 19-ÉN
olvashatják.
A szünet alatt is működik
weblapunk, mely
továbbra is friss hírekkel
tudósításokkal
és riportokkal várja
Önöket.
Az ügyeletes újságírók
elérhetőségét weblapunk
közérdek rovatában
olvashatják!
E-mail és postacímünkre
továbbra is várjuk leveiket,
észrevételeiket!
www.kanizsaujsag.hu
AKreatív Klub tagjai öt napot
töltöttek Opatijában.
A trianoni békeszerződés aláírásának
90. évfordulója alkalmából
lelki kötelességüknek is eleget téve
ellátogattak az Isonzó vidéki I.
világháborús történelmi emlékhelyekhez
és mécsesgyújtással kegyeletüket,
hálájukat fejezték ki az
ott elesett katonák emlékének.
Cseke Zoltán, a klub elnöke és Dr.
Polgár József előadása felfrissítette a
kirándulók történelmi ismeretét, majd
közösen megtekintették az Én is jártam
Isonzónál című dokumentumfilmet.
A méltatlanul elfeledett frontnak
az isonzói csaták színhelyén
állítottak emléket. A főútvonal két
oldalán kapott helyet az olasz emlékműkomplexum,
és vele szemben
a hősi temető, a hadtörténeti
múzeum, és a szabadtéri fegyverpark.
Redipuglia, az olasz hősi emlékmű
Monfalcone közelében található.
Lépcsőin sok magyar katona
neve olvasható. Az emlékművet,
az úgynevezett modern piramist –
mely százezer urnát őriz –, 1938-
ban építették. Itt Dr. Kertész Edit
tartott megemlékezést, akinek a
családjában egyik dédnagyapja az
isonzói fronton halt meg.
AMonarchia sírkertjében, az I. világháborús
hősi temetőben (1915-
18) kétezer-ötszázötven névvel
megjelölt gondozott sír található. A
fő helyen hétezer ismeretlen katona
tiszteletére felállított emlékműve áll,
melyen az alábbi szöveg olvasható:
Ebben a temetőben lelt végső békét
az osztrák-magyar hadsereg hazáját
szerető tizennégyezer-ötszázötven
elesett hőse. Itália testvéri szeretete
helyezte őket itt örök nyugalomra.
B.E.
Történelmi barangolás az Adria partján
Az utóbbi másfél hétben felgyorsultak
az események városunkban.
A polgármester szabadságolása
után Cseresnyés Péter
alpolgármesterre hárultak a
várossal kapcsolatos teendők is.
Győzi-e az iramot? – kérdeztük.
– Az egy hónapja felállt új kormány
örvendetesen gyors tempót
diktál. Régóta várt törvények teszik
helyükre a dolgokat, a választások
óta tovább növekvő népszerűség
támogatja Orbán Viktor
csapatának munkáját. Ezek szerint
az áprilisban még nem a Fideszben
bízók véleménye is megváltozott.
– kezdi gyors helyzetjelentését
két parlamenti ülésnap között
városunk országgyűlési képviselője.
– Milyen következményekkel
jár mindez az Ön munkájában?
– Eddig is a csapatmunka híve voltam.
Nem hiszek abban, hogy bárki
ember elmondhatná: csak nála van a
bölcsek köve. Ebben a feszített tempóban
pedig még inkább támaszkodom
a kollektív bölcsességre. Ezért
dolgozom azon, hogy megalakítsak
egy tanácsadó testületet. Benne mind
aktív szakemberek, mind már nyugalomba
vonult, a közéletben tevékeny
tekintélyek helyet kapnának, Jónéhányan
már elfogadták a felkérést, de
még nem teljes a létszám.
– Ez netán önkormányzati munkájában
is segíti?
– Föltétlenül! Bár a törvényhozás
július második felében rövid
szünetre megy, Kanizsán nincs
megállás! A város érdekében dolgoznánk
együtt, s ez segíti az önkormányzati
tevékenységünket is.
Akik ismernek, tudják: nem félek,
nem félünk a munkától.
K.H.
Kanizsán nincs megállás
Kanizsa 2 – Military 2010. július 1.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Ziegler Anita. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin
Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztésért felelős: Huszár József, tel.:+3630/512-0855
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
(93)
Elnézést kérünk! A Kanizsa
Lokálpatrióta Hetilap ezévi 23.
számának címlapján adtunk tudósítást
a trianoni diktátumra emlékezőkről.
Az íráshoz fotóként Pintér
Gábor felvételét használtuk,
amely megtalálható a
http://www.flickr.com/photos/sixtynineandcounting/
4677792985/in
/set-72157609189002401/ linken.
Címlapon sosem szoktuk jelezni a
fotó készítőjét, ám most kivételt
teszünk, és elnézést kérünk Pintér
Gábortól, hogy tudta nélkül publikáltuk
felvételét.
Tudással a jövőért. A Nagykanizsa
és Környéke Foglalkoztatási,
Szociális és Közművelődési
Nonprofit Kft. „Tudással a
jövőért!” című, TÁMOP-5.3.1-
08/2-2009-0008. azonosító számú
projektjének újabb „fejezete”
ért véget: a készségfejlesztő foglalkozások
sorában immár a harmadik
csoport tagjai vehették át
oklevelüket június 30-án Galambokon.
A helyi végzősök ekkor
osztották meg tapasztalataikat,
élményeiket az egybegyűltekkel.
– tudtuk meg Nagy Judit szakmai
vezetőtől.
REACH konferencia 2010. A
Havaria Klaszter, az Omega flex
Bt. és a Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara közös szervezésében
az Európai Unió vegyi
anyagokra vonatkozó szabályozásáról
tartottak konferenciát városunkban.
A rendezvényen Dr. Major
Jenő, az Országos Kémiai Biztonsági
Intézet főigazgató helyettese
a magyar kompetens hatóságok
felkészüléséről és az aktuális
REACH és CLP feladatokról tartott
előadást. Míg Dr. Marosvölgyi
Nikoletta, a Nemzeti Kompetens
Hatóság Osztály munkatársa a
REACH első regisztrációs határidővel
kapcsolatos feladatokra,
Kiss Zsuzsanna osztályvezető a
CLP rendelet végrehajtásával öszszefüggő
aktuális feladatokra hívta
fel az iparban dolgozók figyelmét.
Az ekét ugyan nem bírta el,
megfordítani sem tudta egyedül,
de tizenkét éves korában már
földet szántott édesanyja segítségével
Dobri Lajos, a Zala Megyei
Lovas Szövetség elnöke. Gyerekként
először csak dolgozott a lóval.
E nemes állat nemcsak kemény
munkát jelent számára,
szereti is a lovat.
A Kanizsai Lovas Klubot a hetvenes
évek elején alapította meg.
Első zalai huszárként 1988-ban ő
indult fel Budapestre a várba, a
Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző
Szövetség megalakítására.
Az alapító tagságot a lovaglás
szeretete és a magyar huszár iránt
érzett mélységes tisztelet hozta
össze. Az egyesület célul tűzte ki a
magyar lovas – és huszár hagyományok
felélesztését, színvonalasabbá
tételét. Arra törekedtek,
hogy minél szélesebb rétegek ismerhessék
meg nemzeti múltunkban,
de a világtörténelemben is jelentős
szerepet játszó huszárság
történetét, kultúráját.
Most, miközben a Nemzetközi
Lovastusa versenyre készülnek,
melyet nagymértékben támogatott
a nagykanizsai önkormányzat, valamint
más szponzorok is, egy támogatónak
köszönhetően – akinek
a lovait bértartásban a miklósfai
belsőmajorban gondozza –, istállót
bővít. Ha éppen nincs rendezvény
vagy verseny, jártatják a bértartott
lovakat, míg délutánonként megtelik
az istálló a sportszakkörös ifjúsággal.
– Szeretem a lovat, szeretek velük
foglalkozni. Talán nem szabadna
kimondanom, sokszor többet
ér egy lónak a barátsága, mint
egy emberé, mert a ló barátsága
őszinte. Az emberi barátság nem
mindig őszinte! – mondta beszélgetésünk
elején Dobri Lajos. –
Apám állat-, illetve lótenyésztéssel
foglalkozott a zalaszabari birtokunkon,
ahonnan 1945-46-ban
költöztünk be Kanizsára. Ott is a
lóról, a csikóról szólt minden, de
azok munkalovak voltak, tíz-húsz
napszámos dolgozott velük rendszeresen.
Volt közöttük hátasló,
parádéskocsit húzó, a bátyámnak
és nekem saját lovunk. Hároméves
voltam, amikor apám meghalt.
Anyám és az ángyom nevelt fel. A
környezetünkben szinte minden
nap megemlegették, mennyire szerette
a lovakat, és milyen sokat
dolgozott velük. Korán kellett
munkába állnom. Miután megtanultunk
lovagolni, segítettünk a
csikók betanításánál, vagy ha valamelyik
lebetegedett, gyorsan felültünk
rá és megjártattuk, nehogy
valami baja legyen. Talán ekkor
kezdődött nálam a ló szeretete.
Amikor tizenegy-tizenkét éves koromban
egy alkalommal raporton
voltam valamiért az iskolában,
osztályfőnököm, Petike Antal azt
mondta az asztalnál éppen helyet
foglaló tanároknak; az egész tantestület
nem dolgozik annyit, mint
ez a gyerek! Nyáron nem futkoshattunk
a strandra. Megkaptuk a
lovat, s vezettük paragolás, ekézés
közben. Mindig a ló volt az, akivel
az ember szót érthetett, hiszen
nem is volt más gyerek a környéken.
Tizenkét-tizenhárom évesen
már két pár lóval szántottam. A
háború után szüleim Fakoson vásároltak
földeket, oda jártunk ki.
Az egyik pár ló a kocsit húzta, a
másikat hátra kötöttük, azok kezdték
el a munkát amikor megérkeztünk,
s délben váltottuk őket. Ha
az ember földdel dolgozik, nincs
ideje a pihenésre. A szomszédaszszonyom
gyakran megjegyezte: látod,
tudod te a kapálógépet pihentetni,
ha akarod! Amíg az egyik
felmelegedett motorját hűteni kellett,
a másikat fogtam kézbe. Csak
azt nem tudom, én mikor pihenhetek!
– válaszoltam neki. A gépet
pihentetni kellett, ugyanúgy, ahogyan
a lovat. 1961 és 72 között
nem, különben mindig voltak lovaink.
– Nemzeti és városi ünnepeink
gyakori szereplője. Huszáregyenruhában,
csapata élén lovagol, miközben
feszülten figyel a kattogó
fényképezőgépek össztűzében álló
paripák legapróbb rezzenésére.
Egyesek agresszív embernek tartják!
A szántástól a nemzetközi lovastusáig
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa 2010. július 1. – Military 3
Aidőjárás, a sok eső és meleg
kedvez a vadon termő gombák
megjelenéséhez, és sokan járják
az erdőket és mezőket a kedvelt
gombás étel elkészítéséhez az
alapanyagok begyűjtéséhez. A
magunk szedte gombát, ha nem
ismerjük jól az ehető fajokat,
akkor elfogyasztásukkal az
egészségünket, életünket veszélyeztethetjük,
ezért tíz pontban
foglaltuk össze a gombaszedés
és fogyasztás szabályait. Az
utóbbi hetekben több gombamérgezési
esettel is találkoztunk,
ami a saját szedésű és
gombaszakértő vizsgálata nélkül
kerültek elkészítésre és fogyasztásra.
A gombamérgezések
elkerülésére, a megelőzésre
szeretnénk a figyelmet felhívni!
A gombaszedés és fogyasztás
szabályai:
1. Mindenkinek fel kell ismernie
a gyilkos galócát!
2. A saját szedésű gombát
mindig meg kell vizsgáltatni
gombaszakértővel!
3. Házalótól sose vegyünk
gombát!
4. A piacon csak engedéllyel
rendelkező árustól, engedélyezett
tételből vásároljunk vadon
termő gombát!
5. Ne higgyünk semmiféle
gombafogyasztással kapcsolatos
babonában!
6. Csak a friss, egészséges
termőtestek alkalmasak fogyasztásra.
A sérült, öreg, penészes
gombabetegséget okozhat!
7. Ne fogyasszunk nyersen
gombát!
8. A kész gombaételt hűtőszekrényben
se tároljuk egy
napnál tovább! A friss termőtestek
két-három napig tárolhatók
hűtőszekrényben.
9. Kisgyermeknek és érzékeny
gyomrúaknak ne adjunk
gombaételt!
10. A legkisebb mérgezés
gyanú esetén is forduljunk orvoshoz,
mindenki, aki evett a
gombából vagy a belőle készült
ételből! Ha a tünetek a gombafogyasztást
követő 12 órán túl
jelentkeznek, azonnal hívjunk
mentőt!
ÁNTSZ Nagykanizsai,
Letenyei, Zalakarosi
Kistérségi Intézete
Előzzük meg a
gombamérgezést!
– Ez főleg a huszárok esetében
igaz, mert nem mindegyikük képzett
lovas. őnekik segíteni kell, ha
a ló nem megfelelően áll be a sorba.
Ilyenkor jelezni kell a lovasnak,
hogy valamit rosszul tesz. Egy
parancsnoknak hátul is kell, hogy
legyen szeme. Ha fölveszem a huszáregyenruhát,
attól kezdve parancsuralom
lép életbe. Nincs
visszabeszélés, nincs demokrácia!
Kiadom a vezényszót, én vonulok
elől, mögöttem jönnek a zászlósok,
utánuk pedig a csapat. Azt kell tenniük
a huszároknak, amit a parancsnokuk
mond! A paták dobogásából
érzem, hogyan álltak fel a
lovak, milyen ütemben jönnek utánam.
Egy-egy városi ünnepségen
is sok a rögtönzés, de ez vonatkozik
a versenyekre is. Hiába egyeztetjük
rendezvények előtt a forgatókönyvet,
mindig változik valami.
Valamennyi mozzanatnak a szabálykönyvben
leírtak szerint kell
történnie, ezért egy-egy megmozdulás
előtt éjszakákon át tanulmányozom
az előírásokat. 1998 óta
egységes öltözetünk van az akkori
városvezetésnek köszönhetően.
Előtte a filmgyártól béreltekben
vonultunk fel.
Miklósfáról a Kisfaludy utcai
családi házba érkezünk, ahol éppen
a július 2-4-ig tartó XIV.
Nagykanizsai Military Nemzetközi
és Országos Lovastusa Minősítő
Verseny részleteit nézik át Végh
Csabával, a Kanizsa Lovasklub elnökével
és Dobri Lajosnéval, a
klub titkárával. Szinte égnek a telefonvonalak,
ezért időnként a feleség,
Ica veszi át a szót, és bekapcsolódik
a beszélgetésünkbe.
– 2000 óta szervezünk nemzetközi
versenyt a Nemzetközi Lovas
Szövetség (FEI) engedélyével.
Évente új akadályokkal más-más
pályát építünk, ezt kedvelik, értékelik
nálunk a versenyzők. Aki minősülni
akar, és magasabb kategóriába
szeretne lépni, annak szüksége
van a továbbfejlődésre. – magyarázza
Ica. – Ha például külföldön
egy technikás pályát találnak,
ott bizony kibuknak a terepen,
mert nem volt hol felkészülniük a
megmérettetésre. Magyarország
nem rendelkezik sok jó pályával.
Ugyan más vidékeken is vannak
versenyek, csak nem fordítanak
gondot a fejlesztésre.
– Hogy mitől különleges a kanizsai
pálya? – Erre a kérdésre a férj
válaszolt, mivel épp a feleségét
hívták telefonon.
– Magyarországon az is gond,
hogy aláépítettek a pályák. Én ezt
Kanizsán soha nem engedtem meg.
Ha a versenykiírás alapján száztíz
centiméteres magasságban kell a
fix akadályt megépíteni, akkor az
nem lehet sem száztizenegy, sem
százkilenc centiméter. A militaryban
országos szakági elnökként
mindig azért harcoltam, hogy ne
építsük „alá” a pályákat, mert ha
kimegy a lovas külföldre, összetöri
magát is, a lovat is, és mindent.
– Mikor kapcsolódott be a lósportba?
– kérdeztük Icától.
– A házasság után vitt bele a lovazásba
Lajos. Előtte nagyon lovat
sem láttam. Zalaegerszegen nőttem
fel, nagyszüleim Rédicsen laktak,
de őnekik sosem volt lovuk,
csak tehenük. Amikor Lajos megvette
az első lovat, az még hobbilónak
számított. Eleinte nem nagyon
tetszett nekem, hogy elkezdett
lovazni. Kicsik voltak a gyerekek,
és sok probléma adódott az induló
vállalkozásunkkal is. Kezdetben
tanfolyamokat végeztünk, majd elmentünk
bírónak. Harminc éve
bíróskodok a díjugrató szakágban.
Első osztályú szinten vagyok díjugrató
bíró. Évente járok továbbképzésre,
számtalan versenyen vettünk
részt Banka Éva barátnőmmel
együtt. Megfeszített, erős munka
vár ránk mindenhol, nem gyerekjáték.
Megyei versenyekkel
kezdtük, két évig szerveztük az Alpok-
Adria Kupát.
– A péntek délután 14 órakor
kezdődő versenyen nézőként azt is
megtapasztalhatjuk, miért szép a
lovassport!
– Az összetettsége miatt szép –
fejtegeti Lajos. – A díjlovaglás az
alapja, s technikailag a legszebb
része mindnek. Megmutatja a ló és
a lovas összeszokottságát, megmutatja,
hogyan tudja irányítani a lovas
a lovat. Az első napon történik
a díjlovaglás. A második nap a terepversenyé.
Ez a legtechnikásabb
tusa, az erőkifejtést, a gyorsaságot
mutatja meg. A harmadik napon
díjugratást láthatunk, s a három
nap összetett eredménye adja meg
a sorrendet, a végeredményt. A
hét-nyolc lovas szakágból a military
hármat fog össze, ezzel egy
külön szakágat alkotnak.
– Milyen hatással volt a családjára,
a környezetére az ön által
megteremtett lovasmilliő?
– Valójában belekényszerítettem
őket az egyik lovassal, Banka Évával
együtt, hogy iratkozzanak be
bírói tanfolyamra. Lajos fiamat és
jómagamat rákényszerítettem a
pályaépítő tanfolyamra. Negyedik
éve vagyok a Zala Megyei Lovas
Szövetség elnöke, ezt megelőzően
a szakág országos elnöke, amire
azért kértek föl, hogy tegyek rendet.
Tudni kell rólam, mint már
szóba került, agresszív magatartású
ember vagyok. A lovassportban
is így ismertek el, és azért kértek
meg a military szakág rendbetételére,
amit egy ciklus alatt rendberaktam,
és utána lemondtam. Újra
felkértek, de nem vállaltam. Nekem
Zala megye elég. Noémi lányom
a military szervezésében
vesz részt, Lajos a pályaépítéssel
foglalkozik. Hat unokám közül három-
négy kötődik a lovakhoz. A
lovasmilliő leginkább a hatéves
Bánkuti Bonita nevű lányunokámat
ragadta meg, aki sikeres bemutató
lovaglást tartott itt Nagykanizsán.
Az ötéves fiú unokám
Dobri Sándor Soma az óvoda helyett
legszívesebben az istállóba
menne. Ica a gazdasági és szervezői
feladatokat intézi, gondoskodik
a lovak és az emberek elhelyezéséről,
a díjakról, az önkéntes közreműködők
meghívásáról. Idén sok
versenyzővel találkozhat a közönség.
Annak érdekében, hogy ne legyen
unalmas a nézők számára,
úgy kellett terveznünk, hogy kéthárom
lovast lássanak egy időben
a pályán.
– Szeretettel várjuk a hétvégén
a Csónakázó-tóhoz az érdeklődőket
– fűzte tovább a gondolatot
Ica. – A FEI megfigyelője minden
évben értékeli, pontozza a verseny
lebonyolítását. Tavaly egyetlen, a
huszadik pontban marasztaltak el
bennünket. Nem tetszett az infrastruktúra,
a Csónakázó-tóhoz
vezető bejáró utak állapota, de
erről mi nem tehetünk. – A vendéglátást
is meg lehet említeni –
egészítette ki Lajos, a klub alelnöke.
Olyan vállalkozók vállalták el,
akik nem voltak a helyzet magaslatán.
Tizenöt év alatt nem találtunk
megfelelő vendéglátót, pedig
a lovasemberek nem várnak fehérasztalos
kiszolgálást. Ha megéheznek,
gyorsan megesznek valamit.
Csak akkor híres egy lovas
hely, ha megoldja a problémákat.
Ha nem tudja megoldani, konfliktusok
keletkeznek, amit a lovas
hazavisz magával, és a következő
versenyre már nem jön el. Kanizsáról
elmondható, hogy itt nem
tapasztalnak konfliktus szülte versenyeket.
A tavalyinak nagyon jó
volt a nemzetközi sajtóvisszhangja,
a résztvevők száma szaporodott…
Bakonyi Erzsébet
Az SZMSZ szerint sorosként
kezelendő, de rendkívülinek nevezett
közgyűlésen néhány mondatos
napirend előtti felszólalás
nyomán, Röst János ügyrendi javaslatára
Cseresnyés Péter alpolgármester
vette át az ülés vezetését.
A polgármester szabadságolásának
ügye így szabadon került
megtárgyalásra.
A szabadságolásra vonatkozó
napirendi pont megtárgyalását
Szőlősi Márta (Fidesz) kérte. Marton
István tiltakozása után Röst János
(SZDSZ) ügyrendi gombot
nyomott, majd az alábbi javaslatot
tette:
„Tisztelt Közgyűlés! Köszönöm
a szót. Ügyrendi javaslatot terjesztek
elő!
Marton István sokadik alkalommal
nem volt hajlandó szavaztatni
a személyét érintő napirendi pontokról.
A bizottsági elnökök 7 alkalommal
kezdeményezték a közgyűlés
összehívását, például a jelenlegi
közgyűlés összehívását is, ahol
a napirendi pontok közt szerepelt
ugyanaz a két képviselői indítvány:
a polgármester szabadságának
a kiadása, valamint a fegyelmi
eljárás elindítása és ezeket Marton
István nem tűzte napirendre.
Javaslom, hogy a személyes érintettség
jogcímén a közgyűlés zárja
ki a napirendi pontok szavazásából
és a személyét érintő napirendek levezetéséből
Marton Istvánt.
Javaslom, hogy először a nyílt
ülést tárgyaljuk és az első napirendi
pont a polgármester szabadságának
a kiadása legyen, a közgyűlés többi
napirendi pontja változatlan sorrendben
maradjon a polgármester
kiegészítésének megfelelően.
Az ügyrendi javaslatomról a
SZMSZ szerint vita nélkül azonnal
kell szavazni és a helyettesítési
rend szerint Cseresnyés Péter alpolgármestert
kérem fel szavaztatásra
egy csomagban.”
A képviselőtestület az elhangzottakkal
egyetértett, és 18 szavazattal
elfogadta azt. Ezt követően Cseresnyés
Péter első napirendi pontként a
polgármester szabadságolási ügyét
terjesztette a képviselők elé, melyet
ugyancsak 18 igennel támogattak. A
polgármester eközben puccsot emlegetve
a rendőrséget hívta, ám azok
nem láttak okot beavatkozásra.
Marton István polgármester és személyi
titkára Stadler Petra pozíciójukhoz
méltatlanul egy ideig még
gátolták a munkát, ám a testület példa
nélküli módon még aznap megtárgyalta
az eléjük tűzött több, mint
nyolcvan napirendi pontot.
Legfontosabb döntésként végre
eldőlt kik lesznek az iskola igazgatók.
Öt évre kapott bizalmat
Bagarus Ágnes (Péterfy Sándor Általános
Iskola), Bene Csaba (Zsigmondy
Vilmos és Széchenyi István
Szakképző Iskola), Farkas Tünde
(Cserháti Sándor Műszaki Szakképző
Iskola és Kollégium), Göncz
Ferenc (Thúry György Kereskedelmi,
Vendéglátó és Idegenforgalmi
Szakképző Iskola), Magyar Ferenc
(Palini Általános Iskola). Egy évre
bízták meg Farkas Mártát, a Bolyai
János Általános Iskola jelenlegi
igazgatóhelyettesét az intézmény
vezetésével. Két hónapos tologatás
után elfogadták a gazdasági társaságok
pénzügyi beszámolóit is.
D.J.
Kanizsa – Közgyűlések 4 hete 2010. július 1.
A mai rendkívüli közgyűlés határozatképtelensége
talán rádöbbentette
Marton Istvánt arra, hogy
egyeztetések nélkül, csak a saját
furcsa elképzeléseit figyelembe
véve nem érdemes összehívni a
testületi ülést.
Különösen úgy nem, hogy holnap
után csütörtökön, a munkatervnek
megfelelően soros közgyűlést
kellene tartani.
Nincs arra a felelőtlen, a
képviselők szándékát semmibe
vevő magatartásra egyetlen
épkézláb magyarázat sem,
hogy miért nem az előre, már
az év elején meghatározott
időpontban kell megtartani a
testületi ülést. Mi indokolja a
két nappal korábbi összehívást.
Egyszerűen értehetetlen az a
polgármesteri szándék, hogy még
véletlenül se akkor ülhessen össze
a testület, amikor biztosan mindenki
jelen tud lenni. Nincs üldözési
mániája senkinek ez ügyben,
de a szándékosság nem zárható ki.
Marton István pontosan tudta,
hogy Bene Csaba érettségi bizottsági
elnökként elfoglalt, biztosan
tudta, hogy a szabadságot csütörtökre
vették ki a munkahellyel
rendelkező képviselők, biztosan
tudta, hogy akinek vizsgakötelezettsége
van, az jó előre a csütörtöki
napra tette magát szabaddá,
de sorolhatnám tovább azokat a
szempontokat, ami miatt ma nem
lehetett határozatképes a közgyűlés.
A pályázati lehetőségek határidejének
hangsúlyozása mögött mi
a valóság, azt pontosan tudjuk.
Hatásvadászat, semmi más. Pénteken
világosodik meg valaki, és akkor
jön rá, hogy azonnal kedden
határidőmúlást szenved egy ügy?
Ezt csak az hiszi már el Marton
Istvánnak, aki soha nem ismerte
közelebbről.
Ki itt a felelőtlen kárt okozó?
Az, aki nem hajlandó a testület
többségével együtt dolgozni.
Az, aki nem hajlandó a város érdekében
a személyes manipulációin
túllépni. őt úgy hívják,
hogy Marton István polgármester.
Fidesz sajtóközlemény
Nyilatkozat
az elmaradt
keddi közgyűlés
után
6 perc, amely megrengette a közgyűlést
Tekintettel arra, hogy a Polgármester
a „Polgármester
szabadságának kiadása” című
előterjesztés napirendre vételére
vonatkozó indítványt az
alábbi módokon összesen 10
alkalommal akadályozta meg
több jogszabályt megsértve,
ezzel akadályozta a közgyűlést
munkáltatói jogának gyakorlásában.
1. 2010. május 31. soros ülés
(az SZMSZ 20.§ (4) bekezdésével
ellentétben nem bocsátotta
szavazásra a napirendre vételre
vonatkozó javaslatot)
2. 2010. május 31. soron kívüli
ülés(az SZMSZ 20.§ (4)
bekezdésével ellentétben nem
bocsátotta szavazásra a napirendre
vételre vonatkozó javaslatot)
3. 2010. június 24. soron kívüli
ülés (az SZMSZ 20.§ (4) bekezdésével
ellentétben nem bocsátotta
szavazásra a napirendre
vételre vonatkozó javaslatot)
Polgármester Úr a Közgyűlést
nem hívta össze négy bizottsági
elnöknek a kezdeményezésére az
alábbi időpontokra a Közgyűlés
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 18/2007. (IV. 23.)
számú rendelete 8.§ (11) bekezdésének
megsértésével, amely
szerint amennyiben soron kívüli
ülés összehívását a bizottsági elnökök
többsége kezdeményezi, a
polgármester az indítvány benyújtását
követően azonnal köteles
gondoskodni a Közgyűlés
összehívásáról az indítvány által
megjelölt időpontra, az indítvány
tartalmának megfelelő előterjesztés
elkészítéséről, továbbá a témakör
által érintett bizottság(ok)
Közgyűlés előtti összehívásáról.
4. 2010. május 27. 13.00 órára
vonatkozóan
5. 2010. május 31.-i határozatképtelenné
váló Közgyűlést követően
13.00 órára
6. 2010. május 31.-i határozatképtelenné
váló Közgyűlést követően
13.45 órára
7. 2010. június 4.re 8.00 órára
8. 2010. június 7.-re 8.00 órára
(ez utóbbit az Ötv. 12.§ (1) bekezdése
alapján a képviselők
egynegyede is kérte)
9. 2010. június 15. .-re 17.30
órára (ez utóbbit az Ötv. 12.§ (1)
bekezdése alapján a képviselők
egynegyede is kérte)
10. 2010. június 24. .-re 13.00
órára (ez utóbbit az Ötv. 12.§
Ameghozott döntések a jogszabálynak
Szőlősi Márta és Karádi Ferenc
Fideszes képviselők tartottak
sajtótájékoztatót a múlt csütörtöki
közgyűléssel kapcsolatban.
– Végre nyugalom és összhang a
képviselők között a testületi ülésen.
A nyugalomra azért volt óriási
szükség, mert abban a mérhetetlenül
zavaros és veszekedésekkel
tarkított légkörben érdemi munkát
végezni nem lehetett tovább. Az
összhang pedig abban nyilvánult
meg, hogy pártállástól függetlenül
érezhetően, minden képviselő a
legjobb megoldást szeretné megszavazni
a napirendek elfogadása
során. Mindez úgy vált lehetségessé
a tegnapi közgyűlésen, hogy a
polgármester helyett Cseresnyés
Péter alpolgármester lett a levezető
elnök. Ha száz ujjam lenne, akkor
sem tudnám lezongorázni azt a
különbséget, ami az előző cirkuszi
jelenetekkel tarkított és a tegnapi
célratörő, de mégis demokratikusan
lezajlott közgyűlés hangulata
között volt érezhető. A hivatali alkalmazottak
a munkájukra tudtak
figyelni, a képviselők pedig kreatívan,
jó ötleteket felsorakoztatva
szólhattak hozzá az előterjesztett
napirendekhez. Egy várost ilyen
stílusban és mentalitással kell irányítani.
Az ellentétes vélemények
csak a jó cél elérése érdekében feszültek
egymásnak. Az eddig mindenféle
alkalmatlannak elmondott
képviselők minden ügyben gyorsan
és határozottan hozták meg a döntéseiket.
Továbbra is ezt az irányt
tartjuk csak elfogadhatónak, hiszen
bebizonyítottuk, hogy együtt
gondolkodva, a vitákat sem mellőzve,
a hivatali apparátussal közösen
hatékony működést lehet elérni
a város érdekében. Minden reményünk
megvan arra, hogy a ciklusból
hátralévő pár hónapban,
hasonlóan a tegnapihoz, felelős és
döntésképes testület fog működni
Nagykanizsán.
Karádi Ferenc hozzátette, a Fidesz
frakció javasolni fogja az augusztus
20-ára tervezett tűzijáték
költségeinek felajánlását az árvízkárosultak
megsegítésére.
Z.A.
Lehet más
Semmi bajom a vörös szegfűvel.
Ugyanis már akkor is volt,
amikor ezek sehol nem voltak.
És akkor is lesz, amikor ezek
már sehol nem lesznek. Azaz,
azért szólok, ne hagyjuk, hogy
kisajátítsák szavainkat. Szerethessünk
színeket, tárgyakat,
függetlenül mai használóiktól.
Ugyanezért ne higgye senki, egy
régi-új formáció nevét reklámozom
a címben. Eszem ágában
sincs. Ám nincs más szó arra, amit
a csütörtöki közgyűlést figyelemmel
kísérve leszűrhettem. Az alpolgármester
bebizonyította, lehet
más a közgyűlés vezetése. Nyugodt,
mégis tempós, tárgyszerű.
Visszaadta a politika méltóságát.
Akik sejthető céllal – saját hatalmuk
érdekében – azzal próbálkoztak,
hogy elfordítsák a közvéleményt
a közélettől, kudarcot vallottak.
Amiért sokan besokalltak, a
sárdobálás, eltűnt. Lehet ellentét,
ellenvélemény ellenségeskedés
nélkül is. Éppen időben, az őszi
önkormányzati váltás előtt. Amondó
vagyok, ezt a munkás, jó hangulatú
közgyűlést kellene vetíteni
kampányfilmként. Valóban, lehet
más.
P.J.
Az elmúlt két hónap kanizsai
közélete egy flúgos futamra emlékeztetett.
Ebben az időszakban nem volt
közgyűlés Nagykanizsán, Marton
István több mint 10 alakalommal
alaptörvényeket, helyi rendeleteket
sértett meg. 7 alkalommal nem volt
hajlandó a számára kötelezően előírt
közgyűléseket összehívni, emellett
hasra ütve, senkivel nem egyeztetve
tűzött ki lehetetlen időpontokban
alibi közgyűléseket, ahol a legtöbb
esetben nem volt hajlandó szavaztatni
a személyét érintő képviselői
indítványokról és emiatt a közgyűlés
kudarcba fulladt.
A közgyűlésben helyet foglaló
képviselőknek pártállástól függetlenül
lett elegük Marton Istvánból (A
testület 85 %-a MSZP, SZDSZ,
MSZDP, FIDESZ, Városvédők + a
független képviselő) és közfelkiáltással
azonnali lemondásra szólították
fel Marton Istvánt. Nem kívántak
vele együtt tölteni egyetlenegy
napot sem. Marton István lemondásra
történő felszólítása ugyanezen
résztvevőktől egy informális
közgyűlésen megismétlésre került.
Marton István a közgyűlést és
Nagykanizsát a működésképtelenség
és az ellehetetlenülés határára
sodorta. A június 24-i közgyűlésnek
ez volt a tétje. A jelen lévő
képviselők több mint kétharmada
ismét pártállástól függetlenül
(MSZP, SZDSZ, MSZDP, FIDESZ,
+ a független képviselő)
négy lépéses susztermattal túllépett
Marton Istvánon és azonnali
hatállyal kiadta a hátralévő szabadságát,
ami azt jelenti, hogy a
választásokig már nem kell dolgoznia,
nem intézkedhet és nem
adhat utasítást senkinek sem. Ez a
döntés nem kizárólag a költségvetési
tételről szólt, hogy a ledolgozott
szabadságot ki kell-e fizetni,
vagy nem (egyébként Marton Istvánnak
is ki kellene fizetni – ez az
összeg kikerülne a költségvetésből
– az meg hablaty, hogy azt követően
kinek ajánlaná fel a saját pénzét),
hanem arról is szólt, hogy
visszatér-e a közgyűlés a demokrácia
útjára, a normális működésre
és a következő testület milyen
kondíciókkal rendelkező önkormányzatot
fog örökölni.
Akövetkező hetekben ki fog derülni,
hogy milyen intézkedéseket, milyen
információkat titkolt el Marton
István a testület elől, hogy milyen
csontvázak esnek ki a szekrényéből.
Marton István most háborút indított
a pártok ellen, mivel már
minden párt elállt mellőle és már
nincs belőlük haszna.
Az elmúlt 20 évben a pártokból
és a pártkapcsolataiból élt. Így lehetet
az IKV vezetője, a Bútorgyár
Igazgatóságának az elnöke, az
Olajbányász elnöke, a Vízmű vezető
testületeinek tagja, így lehetett
képviselő és így lehetett polgármester.
(folytatás a 6. oldalon)
Kanizsa 2010. július 1. – Végjáték 5
(1) bekezdése alapján a képviselők
egynegyede is kérte)
A Közgyűlés annak érdekében,
hogy a törvényben biztosított
munkáltatói jogát gyakorolni
tudja, kizárólag a napirendi
pontok elfogadásának és a
Polgármester szabadságának
kiadása időtartamára kisebb súlyú
eljárási hibát vétve, összeférhetetlenség
miatt elvette az
ülésvezetési jogot a Polgármestertől.
A meghozott döntések
érvényesek, a fennálló jogszabályoknak
megfelelnek, azokat
kizárólag a bíróságon lehet
megtámadni.
El kívánom mondani, hogy
az Államigazgatási Hivatal vezetője
körlevelében leszögezte,
hogy korábbi szakmai véleményének
értelmezése nem
vezethet olyan eredményre,
hogy a polgármester egyoldalúan
döntsön szabadsága igénybevételéről,
annak engedélyezése
- az Alkotmánybíróság
994/B/2007. határozatával
megerősítetten – a közgyűlés
hatáskörébe tartozik. A hivatalvezető
felhívta valamennyi
főállású polgármester figyelmét
a szabadság kivételének
kötelezettségére, melynek esetünkben
a Polgármester 2009
óta nem tett eleget.
Fenti nyilatkozatomnak csak
változatlan formában való megjelenéséhez
járulok hozzá.
Nagykanizsa,
2010. június 24.
Dr. Tuboly Marianna
jegyző
megfelelnek, érvényesek
...Az Alkotmánybíróság 994/B/2007. határozat értelmében „a polgármester
elnöke ugyan a képviselő-testületnek, de a polgármester felett
munkáltatói jogokat gyakorló képviselőtestület dönthet a polgármester
munkaidő beosztásáról, szabadságának engedélyezéséről, ennek
rendjéről. Az Alkotmány 44/B. §-ának (1) bekezdéséből nem
származik olyan alkotmányos követelmény, hogy a polgármester a
Munka tv. alapján saját maga állapítsa meg a munkaidő beosztását, illetve
a pihenőidő (szabadság) igénybevételét. Az Alkotmány 44/B. §
(1) bekezdésével nem ellentétes, ha az irányadó hatályos szabályozás
értelmében nem a polgármester (Munka tv. 192. §), hanem a munkáltatói
jogkör gyakorlója (Ötv. 33.§ értelmében a képviselő-testület) jogosult
a polgármester munkaidő beosztását, valamint szabadságának
igénybevételét megállapítani.”
Részlet az Államigazgatási Hivatal leveléből
Fidesz:
Nyugalom és összhang
Marton
flúgos futama…
(Folytatás az 5. oldalról)
Soha nem indult független képviselőként,
mindig valamely párt(ok)
színeiben, volt amikor (1997) 6 párt
(FIDESZ, KDNP, FKgP, MDF,
MDNP, MIÉP) támogatta. Marton
István 7 párttal került társas viszonyba,
ezek a pártok átok alatt
állhattak, mert közülük 6
(MSZMP, MDF, KDNP, MDNP,
FKgP, MIÉP) eltűnt a helyi közéletből,
de jelentős károkat szenvedett
el a FIDESZ és nagyot bukott
az őt politikai érdekből támogató
MSZP is. Arra mindig ügyelt,
hogy korábbi MSZMP tagként a
rendszerváltás után egyik pártba se
lépjen be, hogy ha kell, akkor tovább
tudjon lavírozni. A nagy
trükkje az volt, hogy mindig kikiáltotta
magát válságmenedzsernek.
Aztán a válságot elő is idézte.
Most a civilekre hajt, őket akarja
kihasználni saját érdekében. Azt
talán ő sem gondolja komolyan,
hogy személy szerint esélyes lehet,
de a kompenzációs listán szerencsés
esetben az egyesülete listáján,
listavezetőként képviselőnek akár
be is kerülhet. Erre akkor van esélye,
ha a támogatói vesztenek (ebben
érdekelt) és a szavazataik rámennek
a listájára. Ennek az ellenkezője
az lenne, ha lemondana a
listás szerepléséről.
A június 24-i közgyűlésen a valódi
Marton Istvánt láthatták, hallhatták
a kanizsaiak. Most már nem
tudott szerepet játszani, itt egy antiszociális,
ordibáló, fenyegető
Marton Istvánt láthattak, hallhattak
az emberek, aki a történelem
legsötétebb korszakát idézve a
rendőrség kihívásával akarta feloszlatni
a közgyűlést.
Ezek után én nem tartom Nagykanizsa
város polgármesterének
Marton Istvánt! Nem lehet "polgármester
úrnak" szólítani, hiszen
se nem polgár, se nem mester, se
nem úr!
Röst János
A tegnapi napon kérelmeztem a
Zala Megyei Munkaügyi Bíróságon,
hogy tekintettel a sorozatos
törvénytelenségekre, semmisítse
meg a közgyűlés jogtalan határozatát,
amivel eszközölte azonnali
szabadságoltatásomat (csak e
döntés kapcsán több különböző
jogtiprást érhetünk tetten). Korábban
többször elmondtam, hogy ez
– a szakszerű és tisztességes helyettesítés
hiányában – beláthatatlan
következményekkel járna a
városra nézve, és az élet már másnap
igazolta minden aggodalmamat.
Pénteken a jegyző és az alpolgármester
közös levelében felszólította
az összes hivatali dolgozót,
hogy tőlem utasítást semmilyen
formában nem fogadhat
el, így nemhogy felügyelni tudnám
a készülő dokumentumokat,
de még csak tudomást sem szerezhetek
az esetleges visszásságokról.
Sőt, az eljárás abszurditásához
tartozik, ha tájékozódni
próbálnék, a tisztviselőknek – a
legsötétebb Rákosi-rendszert idéző
módon – két példányban jelentést
kellene írniuk az esetről…
Összehasonlításképpen, én
soha egyetlen közgyűlési tagtól –
legyen bármilyen politikai pártnak
a tagja – sem tagadtam meg a
dokumentációba való bepillantás
lehetőségét, mi több kifejezetten
örültem az ilyen irányú érdeklődésnek!
Mert az általam felügyelt
munkán soha nem volt takargatni
való. Hogy nekik titkolni valójuk
van, afelől viszont ne legyenek illúzióink.
Okkal tartok attól, hogy a várost
súlyos károk fogják érni. Hogy
ezek a károk tízmilliós, vagy százmilliós
nagyságrendre rúgnak
majd, csak az dönti el, hogy meddig
állnak fenn a mostani állapotok.
A jövőbe tekintve éppen ezért a
sajtó nyilvánosságán át kérem a
Hivatal minden tisztviselőjét, ha
olyan utasításokat kapnak a jegyzőtől,
vagy az alpolgármestertől,
melyek a jog- vagy szakszerűtlenség
talaján állnak, és céljuk kétes,
arról haladéktalanul készítsenek
feljegyzést, vagy kérjék az utasítás
írásban történő megerősítését!
Ugyanis a pontos felelősségi viszonyok
tisztázása elengedhetetlen
feltétele a majdani korrekt, ugyanakkor
alapos elszámoltatásnak!
A nagykanizsai FIDESZKDNP
frakció minapi sajtótájékoztatóján
az alábbi közleményt
adták ki.
A frakció egyöntetűen azt az álláspontot
képviseli, hogy a városban
részünkre számtalan esetben
megfogalmazott lakossági elvárásnak
megfelelően, a továbbiakban
is az eddigi cirkusz mellőzésével,
a képviselői munkát tarjuk elsődlegesnek
a polgármesterrel szembeni
folyamatos küzdelem helyett.
Nem kívánunk jogi értelmezésekben,
vagy személyes vitákban a
továbbiakban részt venni. Csak és
kizárólag a város egészét érintő
közös ügyek mentén kívánunk a
bizottságokban és a közgyűlésen
tovább dolgozni.
Láthatóan és érezhetően a képviselők
többségének is hasonló a
véleménye, ők is a munkára kívánnak
összpontosítani a botrányok
gerjesztése helyett.
Kár, hogy ezt Marton István
nem tartotta megfelelő alapnak ahhoz,
hogy a város fontos ügyeiben
keresse a képviselőkkel a megegyezés
lehetőségét.
A ma megfogalmazott képtelen
vádakat talán annyiban mégis érdemes
megcáfolni, hogy a hivatali
apparátus fegyelmezetten végzi a
munkáját, a várost irányító testület
pedig minden rá kirótt feladatot
maradéktalanul el fog látni.
Kár akkor érheti a várost, ha
Marton István továbbra is a többségi
akarat ellen kíván fellépni
minden fórumon, és nem veszi tudomásul,
hogy a botránypolitizálás
korszaka leáldozott Nagykanizsán.
Z.A.
Kanizsa 6 – Végjáték 2010. július 1.
Tájékoztató
közbeszerzési
eljárás
megindításáról
A Nagykanizsa Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató
Zrt. „A nagykanizsai
Ipari Park infrastruktúra
fejlesztése” című,
NYDOP-1.3.1/A-09-
2009-0001 jelű pályázathoz
kapcsolódóan közbeszerzési
eljárást indított
meg az Ipari Park közvilágítási
gerinckábel hálózat
és közvilágítási lámpaoszlopok
építési munkái
tárgyában.
A felhívás a közbeszerzési felhívások
megjelentetésére szolgáló
honlapon megtekinthető
(www. k o z b e s z e r z e s . h u ,
2010/73. lapszám, 15848/2010
iktatószám).
Marton István
sajtónyilatkozata
Fidesz:
Küzdelem helyett
munka
Kanizsa 2010. július 1. – Hasznos 7
A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI ÉVES, EGYSZERűSÍTETT
ÉVES BESZÁMOLÓT KÉSZÍTő SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2009. ÉV
VIA KANIZSA NONORFIT ZRT.
8800 NAGYKANIZSA ZRÍNYI MIKLÓS ÚT 35.
adatok eFt-ban
Sorsz. A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
1. A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉK. BEVÉTELE 0 561032
2. 1. Közhasznú működésre kapott támogatás 122905
3. a.) alapítótól
4. b.) központi költségvetésből 122879
5. c.) helyi önkormányzattól
6. d.) egyéb szervezettől 26
7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás
8. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 395983
9. 4. Tagdíjból származó bevétel
10. 5. Egyéb bevétel 42144
11. 6. Aktivált saját teljesítmények értéke
12. a.) saját termelésű készletek állományvált.
13. b.) saját előállítású eszközök akt.értéke
14. B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 34247
15. C. ÖSSZES BEVÉTEL 0 595279
16. D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 0 604634
17. 1. Anyagjellegű ráfordítások 380026
18. 2. Személyi jellegű ráfordítások 205181
19. 3. Értékcsökkenési leírás 13770
20. 4. Egyéb ráfordítások 4220
21. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 656
22. 6. Rendkívüli ráfordítások 781
23 F. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 0 25280
24. 1. Anyagjellegű ráfordítások 15942
25. 2. Személyi jellegű ráfordítások 8421
26. 3. Értékcsökkenési leírás 572
27. 4. Egyéb ráfordítások 258
28. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 40
29. 6. Rendkívüli ráfordítások 47
30. F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 629914
31. G. ADÓZÁS ELőTTI EREDMÉNY -34635
32. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0
33. I. TÁRGYÉVI VÁLLAKOZÁSI EREDMÉNY 8967
34. J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY 0 -43602
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
35. A. Személyi jellegű ráfordítások 213602
36. 1. Bérköltség 168574
37. ebből: - megbízási díjak 5566
38. - tiszteletdíjak 717
39. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 8491
40. 3. Bérjárulékok 36537
41. B. A szervezet által nyújtott támogatások
42. ebből: A kormányrendelet 16. §(5) bekezdése szerinti kötelezettségként
elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás
Változik a rendelési idő a mammográfián
Tájékoztatjuk Kedves Betegeinket, hogy a mammográfiás laborban július és augusztus
hónapokban az ÁNTSZ által szervezett behívásos szűrő vizsgálatok szünetelnek, ezzel együtt a
megszokott rendelési idő is megváltozik. Klinikai mammográfiás vizsgálatra minden kedden, az
önként jelentkező szűrő vizsgálatokra pedig minden szerdán van lehetőség.
Kanizsai Dorottya Kórház vezetősége
xyvz – 2010-06-25 10:14:41
A tegnapi "akcióval" a kanizsai
fidesz és személy szerint Cseresnyés
Péter mint főkolompos nagyon
rossz üzenetet küldött a kanizsaiaknak.
Pontosan azt igazolták amitől a
fideszt nem kedvelők a párt 2/3-os
parlamenti többsége miatt tartanak
és minden kis lehetőséget megragadnak,
hogy a többség erőszak politizálását
próbálják bizonyítani.
Maguk nagyon sokat ártottak a
fidesznek!
vasraverve – 2010-06-25
13:08:09
Te szeretnél nagyon sokat ártani
a kanizsai fidesznek aranyoskám.
Meg vannak számolva a perceid
a szarzsákkal illetve a sízsákkal
együtt. A fideszt pedig hagyd ki a
szóhasználatodból, mert ott más a
módi. Nem a társak zsarolása,
tönkretétele, hanem a segítése. Ebben
vagy nagyon gyenge.
Megtérni azért még van lehetőséged.
Dolgozz szorgalmasan, és nem
bánod meg. Nem leszel ellenségként
kezelve, pedig megérdemelnéd.
xyvz – 2010-06-25 16:27:25
„A tegnapi akcióval a kanizsai
fidesz és személy szerint Cseresnyés
Péter mint főkolompos nagyon rossz
üzenetet küldött a kanizsaiaknak.
Pontosan azt igazolták, amitől a
fideszt nem kedvelők a párt 2/3-os
parlamenti többsége miatt tartanak,
és minden kis lehetőséget megragadnak,
hogy a többség erőszak politizálását
próbálják bizonyítani.
Maguk nagyon sokat ártottak a
fidesznek!
Ez volt az előző hozzászólásom
és azt hiszem nem olyan bonyolult,
hogy egy átlagember ne tudná
megérteni.Csak azt a szintet kellene
elérni „gyermekem”, és akkor
megoldódnának a gondjaid.
No de amit a jegyző a nyilatkozatában
elismert,miszerint kisebb
súlyú eljárási hibát vétve végeztétek
a puccsot, nos ennek a megértése
már tényleg meghaladhatja a
képességeidet.
Hát igen így, ilyen kultúrával,
ilyen törvényes módon történik a
kanizsai fedeszben az „egymás segítése”.
Gratulálok hozzá!!!
Ahhoz már nem, hogy egyre nagyobb
marhaságokat írogatsz! Milyen
perceim vannak megszámlálva
te idióta???!!! Hányszor írjam
már le te barom, hogy semmi közöm
sem Martonhoz, sem a Hivatalhoz,
csak utálom a mocskos
gazembereket! Érthető??!!
www.kanizsaujsag.hu/fórum
8 Kanizsa – Értékrend 2010. július 1.
A napokban Dr. Horváth Lászlóval
beszélgettünk hivatásáról,
a régészetről, a munkája iránt
érzett szeretetről. Kiderült,
hogy igazán még csak most veszi
kezdetét a munka, hiszen sok feldolgozatlan
téma, publikáció várakozik
a régész asztalán.
– Mikor döntött úgy, hogy a régészetet
választja hivatásául?
Hogy indult a pályája?
– Az első munkakönyvi bejegyzésem
1959. augusztus 1., amikor
mint ásatási segédmunkás dolgoztam
a Keszthely-fenékpusztai ásatáson,
egy római kori horreum (raktárhelyiség)
feltárásánál, ekkor még
természetesen diákként. Érettségi
után négyszer felvételiztem az Eötvös
Loránd Tudományegyetemre,
végül miniszteri engedéllyel kezdhettem
meg a tanulmányaimat, így
az országban elsőként egyéni levelezőként
végeztem el a régészet-történelem
szakot az egyetemen. Első
munkahelyem a keszthelyi Balatoni
Múzeum volt, itt ásatási munkavezetőként
kezdtem, utána restaurátorként
dolgoztam, majd diploma
nélkül kineveztek muzeológusnak a
közben írt cikkeim alapján, végül
jött a minisztériumi értesítés. Mivel
a keszthelyi múzeum igazgatója
nem járult hozzá a tanulásomhoz,
így saját költségemen, szabadságom
terhére végeztem el az egyetemet.
Ebben az időszakban már családom
is volt, így kisebb munkákat vállaltam
annak érdekében, hogy vállalni
tudjam az utazás költségeit. Közben
természetesen dolgoztam a múzeumban.
A munkám és a tanulás témája
a régészet volt, mindkettőt
szerettem és így nem okozott nehézséget
a kettő összeegyeztetése. Nem
bánom, hogy így alakult a sorsom,
mert az évek alatt a múzeumi terület
csaknem minden részét megismerhettem,
és ezeket az értékes tapasztalatokat
nagyon sokszor tudtam
hasznosítani a későbbi munkám során.
– Hogyan került Nagykanizsára
és miként lett a kanizsai Thúry
György Múzeum igazgatója?
– Hivatalosan 1975-ben kerültem
a városba. Előtte azonban több éven
át a szabadságom ideje alatt – a
keszthelyi főnököm csak így engedett
el – tártam fel a magyarszerdahelyi
kelta és római temetőt. Amúgy
a feleségem kanizsai, így ezen a
módon is volt kötődésem a városhoz.
Kanizsán a státuson kívül lakást
is biztosítottak. Gyönyörű időszak
következett az életemben, hiszen
én voltam az első régész a városban
és a legfőbb feladat a terület
felderítése volt. Munkásságom előtt
alig tudtunk valamit Dél-Zaláról, de
tizennyolc év alatt ennek a régiónak
minden talpalatnyi helyét bejártam
és amíg korábban egy-két lelőhelyről
tudtunk csupán, mára közel hatszáz
helyről van tudomásunk és
ezek közül mintegy hatvannál végeztünk
feltárást. Előtte csak „vendégrégészek”
végeztek ásatásokat a
gyűjtőterületünkön, Dél-Zalában.
Dr. Kerecsényi Edit nyugdíjba vonulásakor,
1984-ben engem neveztek
ki utódjának és 2006. februárjáig
láttam el az igazgatói teendőket
is.
– Pontosan mely történelmi korok
tartoznak az Ön érdeklődési területéhez?
– A késő bronzkortól a római
kor végéig tartó időszakot kutatom,
ez a Kr. e. 1400-tól Kr. u.
400-ig terjedő időszak. De számomra
a legérdekesebb éra a keltáké
a Kárpát-medencében, ez más
néven a késő vaskor vagy La Téne
kor. Ez a Dunántúlon Kr. e. 400-tól
Krisztus születéséig tartott.
– Mely ásatásokat tartja a legfontosabbaknak?
– 1979 és ‘89 között úgynevezett
expedíciós ásatást végeztünk a Kis-
Balaton területén. Ezt követte a
Hahót környéki mikrorégió kutatása,
amit a Kerka völgye követett,
közben elindult az M7 autópálya
Zala megyei szakaszának feltárása,
amelynek munkálatait 2008-ban
fejeztük be. Ez csaknem három évtized
intenzív terepmunkát jelentett.
– Zala megyén kívül is tevékenykedett?
– Több helyen is: például dolgoztam
Békés megyében, az ottani
régészeti topográfia munkálatainál;
Baranya megyében, a Jakabhegyen,
egy késő bronzkori erődített
település feltárásának konzulense
voltam; egy alsó-ausztriai
múzeum (Asparn an der Zaya) és
Zala megye között különösen szoros
kapcsolat alakult ki (ásatások
látogatása, konferenciák, kiállítások
rendezése); hasonló alakult ki
a szomszédos szlovén kollégákkal
is.
– Az ásatások mellett jelentős
számú publikációja is megjelent.
Melyek a legfrissebbek és a legfontosabbak?
– Néhány példa erre: ebben az évben
jelenik meg két munkám Szlovéniában,
angol nyelven, az egyik
cikk egy Nagyrécsén talált kelta
agyagcsörgőről szól, a másik egy
kelta harcos sírjáról. Nagyon fontos
az utóbbi, mert olyan fegyverekkel
volt tele a sír, amelyeket a Száva
völgyében gyártottak. Belgrád és
Ljubljana közösen adják ki azt a
könyvet, amelyben benne lesz ez a
cikkem, ennek címe: A keleti kelták
az Alpoktól a Fekete tenger vidékéig.
Ugyancsak idén jelenik
meg a Nemzeti Múzeum egyik folyóiratában
egy nagyobb lélegzetű
munkám egy somogy megyei kelta
temetőről. Eke Istvánnal közösen
írjuk a Késő római temetők Nagykanizsán
című tanulmányt, mely
még szerkesztés alatt áll. A két temetőt
(az Inkey sírkápolna mellett
helyezkedtek el) teljesen feltártuk
és mint ilyen Nyugat-Pannóniában
eddig egyedülálló. Két, mostanában
megjelent cikkemben kisebb,
de nagy jelentőségű leletekről írok.
Ritkán előforduló tárgyakról van
bennük szó, az egyik egy kelta
agyagkalapács, ami Magyarszentmiklósról
került elő. Érdekessége,
hogy nem lehetett egyértelműen
megállapítani az eredeti funkcióját,
így az volt a fő kérdés, hogy gyermekjátékról
vagy egy istenség attribútumáról
van-e szó. Ez a kalapács
egy szerves anyagból készült
kelta kovácsisten-szobrocskának a
„jelvénye” lehetett. A gyermekjáték
lehetőségét ki kellett zárnunk,
mert ha a gyerek utánozza a kovács
mozdulatait, akkor már az első
ütésnél széttörik a tárgy. A másik
témám egy kétfülű edény (pszeudo-
kantharosz), melynek füleit emberi
maszk díszíti, és sört vagy bort
tároltak benne. Ez az edény görög
mintákra készült, melynek az a magyarázata,
hogy amikor a kelták
második hulláma érkezett a Kárpát-
medencébe (Kr.e. IV. század
vége), akkor egy részük továbbment
Görögországba, azt a területet
végigrabolták és visszajöttek a
Kárpát-medencébe. Itt elkezdték
utánozni az ott látott edények formáit,
de már a saját hitviláguk szerint
díszítették őket. Ezzel az edénnyel
együtt előkerült egy kis méretű
vasrúd, egy kis mérlegnek a karja.
A mérleget a kelta pénzforgalomnál
használták. Korábban azt
írtam, hogy Zalában egy társadalmi-
gazdasági szempontból elmaradottabb
kelta törzs élhetett a Kr. e.
III-II. században, de ezt megdöntötte
a kis tárgy megtalálása, mert
ez példázza az élénk gazdasági életet.
Ez szép a tudományban! Az év
elején elkészítettük Tokai Zita Mária
kolléganőmmel a tavaly
Alsópáhokon előkerült nagyon
gazdag kora császárkori (Kr.u. I.
Emberek, utak,
kapcsolatok
Kanizsa 2010. július 1. – Krónika 9
század) temető publikációját, mely
jövő év elején jelenik meg Budapesten.
Ausztriában idén jelenik
meg a Kelta Régészet Lexikona,
melybe számos szócikket írtam.
Több, nagyobb munkán dolgozom
jelenleg: a kamondi temetőről szóló
tanulmány az Acta Archaeologica
Hungaricae nevű folyóiratban
lesz megtalálható angol nyelven.
Készül egy kisebb monográfia, az
alsópáhoki középső vaskori településről,
és a Keszthelyi-földhát
vaskori leleteiről. Folyamatosan
dolgozom egy könyv témáján:
Délnyugat-Dunántúl a késő bronzkorban.
Egy összefoglaló nagyobb
tanulmányt írok az utóbbi időben
teljesen feltárt kelta falvakról. Kiderült,
hogy ezek a falusias jellegű
települések olyan szabad jogállású
földműveseknek adtak otthont,
akik adott esetben fegyvert ragadva
katonai egységként vonultak
hadba. Szóval el vagyok látva témákkal!
– Nyugdíjba vonulása után folytatta
a munkát? Részt vesz még
ásatásokon?
– Általában minden órában a régészettel
foglalkozom, még horgászás
közben is az épp aktuális
munkán jár az agyam. Természetesen
ez sokszor a hal győzelmével
jár. Úgy érzem, jelen pillanatban a
legfőbb feladatom az, hogy az általam
kiásott leleteket publikáljam.
A terepen szerzett tapasztalataimat
igyekszem átadni a fiatalabb
kollégáknak. A Kulturális
Örökségvédelmi Szakszolgálatnál
konzulens vagyok, a fiatal kollégáknak
adok tanácsokat, ha tudok.
2006. február 9-én mentem nyugdíjba,
akkor, amikor elkészült az
„Emberek, utak, kapcsolatok
(Dél-Zala évezredei)” állandó kiállítás,
mely az utóbbi évtizedek
kutatásának, gyűjtésének eredményeit
tárja a közönség elé. Ez volt
a hattyúdalom! Néha még felkérnek
kiállítások rendezésére, összefoglaló
munkák megírására.
– Mi a véleménye az áprilisban
rendezett Thrák Királyok Völgye
kiállításról?
– Nagyon örültem a kiállításnak,
már csak azért is, mert a trákok
ugyanabban a korban éltek,
mint amit én is kutatok. Úgy gondolom,
hogy túlzottan nagy propagandát
csináltak, sokkal jobban
fogadta volna a közönség, ha a kiállítási
anyag mennyiségének
megfelelően harangozták volna be
a tárlatot.
Ziegler Anita
Már hatvan éve rendeznek
Vasutas Napot az országban,
idén az egyik fő helyszín városunk
lesz. A szervezők leginkább
a családokat várják, de a program-
kavalkádban remélhetőleg
mindenki megtalálja a neki megfelelőt.
Kámánné Szép Terézia köszöntötte
a média képviselőit a Vasutas
Nappal kapcsolatos sajtótájékoztatón
a VOKE Kodály Zoltán Művelődési
Házban. Szegletes Gáborral,
a MÁV Start Zrt. Személyszállítási
és Szolgáltatási Központjának
vezetőjével elmondták, hogy
július 10-én az NTE Sportpályán
teljesen ingyenesen vehetnek részt
az érdeklődők a programokon.
Remélik, legalább olyan sokan ellátogatnak
erre a napra, mint a két
évvel ezelőttire, amikor is több,
mint négy és fél ezren vettek részt
a rendezvényen.
– Az ország minden pontjáról
érkeznek MÁV dolgozók, az eddigi
bejelentkezések alapján nagy létszámú
közönségre számítunk.
Igyekeztünk úgy összeállítani
programjainkat, hogy minden korosztály
jó érezze magát, így lesz
ugrálóvár, rodeo-bika, arcfestés,
sport-és környezetvédelmi vetélkedők,
táncbemutatók, főzőverseny
és futballmérkőzések. Külön kiemelném,
hogy meghívtuk az Élettér
Állat-és Természetvédő Egyesületet
is, a gazdátlan jószágokat
lehet majd simogatni, netalán
örökbe fogadni. Lehetőséget biztosít
vércukor-szint vagy vérnyomásmérésre
az Egészség-sátor, illetve
sminkbemutatón sajátíthatják el a
hölgyek a szépítkezés szabályait.
Sztárvendégeink Soltész Rezső,
Balássy Betti valamint Varga Ferenc
lesznek és természetesen az
elmaradhatatlan tűzijáték zárja
majd a napot – sorolta a nap tervezett
eseményeit az intézményvezető
asszony.
– 2006-ig Budapest volt a Vasutas
Nap központja, de 2006 óta
több városban is megrendezzük ezt
az eseményt, idén Miskolcon, Debrecenben,
Záhonyban, Pécsett és
Szegeden is. Előre láthatólag sokan
fognak jönni Észak-Dunántúlról,
Szombathelyről, Várpalotáról, Tapolcáról.
A meghívottak között szerepel
három megyei közgyűlés elnöke,
Zala, Somogy és Veszprém megyéből.
– emelte ki Szegletes Gábor.
Z.A.
Vasutas Nap Nagykanizsán
Hetedik alkalommal kerül
megrendezésre – ezúttal szeptember
3-4-én – a Kanizsai Borés
Dödölle Fesztivál.
Az Erzsébet téri rendezvény
második napján egy meglepetéssel
is kedveskednének a szervezők,
hiszen tíz-tizenöt bográcsban különböző
ételeket készítve akár hatszáz
adag porcióznának ki a vendégsereg
részére – ezt Prikryl József,
a Kanizsa és Környéke Gasztronómiai
Egyesület elnöke mondta
el. Legalább hat csapat nevezésével
idén is sor kerülhet a „Dödöllekirályok”
címért történő versengésre,
s a háromfős együttesek nevezési
határideje augusztus 25.
Ismét meghirdetésre kerül a Kanizsa
Bordalnoka verseny is, s a
2010-es cím elnyerésére azok pályázhatnak,
akik (szintén) augusztus
25-ig neveznek, elmúltak 14
évesek, s – természetesen – borral
kapcsolatos dalokkal rukkolnak
elő. A színvonal tartása érdekében
az előzetes tervek szerint előzsűrizésre
is sor kerül.
Afesztiválnak egyébként szeptember
3-án 14 órakor lesz a megnyitója,
s az első nap sztárvendége a pécsi Vivát
Bacchus Énekegyüttes lesz, ami
után utcabál következik. Másnap 10
órától szüreti felvonulással indul a
program, s számos zenei esemény
közül válogathatnak az érdeklődők.
P.L.
Dödöllefesztivál ismét
A Nagykanizsai Rendőrkapitányság
június 20. és 27. között,
a kistolmácsi Horváth-kert
Campingben szervezte meg idei
kortárs segítő és képző táborát.
A táborban résztvevő gyermekek
számára a Rendőrség, a Családsegítő
Szolgálat, a Tűzoltóság, a Mentőszolgálat
és más társadalmi szervezetek
képviselői nyolc napon keresztül
tartanak csoportfoglalkozásokat.
Ennek során a résztvevők
megismerik az adott szervezetek
napi munkáját, feladatait, valamint
hasznos információkat kapnak a
korosztályukra leselkedő veszélyekről.
A szervezők gondoskodtak
szabadidős programokról is, így a
fiatalok szünidejének hasznos eltöltéséhez
is hozzájárulnak.
A tábor résztvevői a tanultakat a
gyakorlatban is hasznosíthatják, hiszen
a nyári idegenforgalmi idényben
a Zalakarosi Bűnmegelőzési
Iroda munkatársaiként aktívan részt
vesznek majd a prevenciós célú járőrszolgálatokban.
A későbbiek során
saját tanintézetükben lehetnek
hasznos segítői a Rendőrség bűnmegelőzési
szakembereinek.
K.H.
Kortárs segítők táborozása Kistolmácson
Kanizsa 10 – Hasznos 2010. július 1.
A nagykanizsai Okmányiroda tájékoztatja ügyfeleit, hogy a közúti közlekedési
nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve az üzembentartó személyének
változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési
igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi
elemekről szóló 304/2009. (XII.22.) Korm. rendelet 2010. július 1-én hatályba
lépő rendelkezése jelentős változásokat vezet be a közlekedési igazgatás területén.
Ennek megfelelően, ha a közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásba
bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve az üzembentartó személyének változását
igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat nem felel meg a rendeletben
meghatározott tartalmi követelményeknek, azt a közlekedési igazgatási eljárásban
történő felhasználás céljából joghatás kiváltására alkalmatlannak kell tekinteni.
Ez esetben a változás bejelentésére irányuló közlekedési igazgatási eljárásban
az eljáró hatóság a nyilvántartásba történő bejegyzést elutasítja, egyben felszólítja
az ügyfelet a jogszabályban meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő
teljes bizonyító erejű magánokirat benyújtására, valamint felhívja az ügyfél
figyelmét a késedelmes bejelentés jogkövetkezményeire.
A módosításból adódó esetleges problémák elkerülése érdekében fontosnak
tartjuk, hogy a két okirat kötelező tartalmi elemeit az alábbiakban részletezzük.
Tulajdonjog változását igazoló okirat (adásvételi szerződés) kötelező tartalmi
elemei:
1.) a jogügylet ingyenes vagy visszterhes jellegének meghatározása;
2.) a jogügylet tárgyát képező jármű azonosító (rendszám, alvázszám) és
gyártmány adatai;
3.) a felek természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve, születési
helye és ideje, anyja születési családi és utóneve), a személyazonosságot igazoló
okmány sorszám adata, valamint lakcím adata, jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet megnevezése, képviselőjének adatai, székhelyének
(telephelyének) címe, cégjegyzék-, illetőleg nyilvántartási száma;
4.) a járműhöz tartozó okmányok (forgalmi engedély, törzskönyv) sorszáma,
az okmányok átadásának-átvételének ténye, időpontja;
5.) a járműnek a vevő birtokába kerülésének időpontja;
6.) a jogügylet hatálybalépésének napja;
7.) a felek nyilatkozata, mely szerint mindkét fél teljesíti bejelentési kötelezettségét
a közlekedési igazgatási hatóságnál a tulajdonjog változás hatályba lépését
követő, jogszabályban meghatározott határidőn belül;
8.) a felek nyilatkozata arról, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő
bejegyzéséhez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve
bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit.
Üzembentartó személyének változását igazoló okirat kötelező tartalmi elemei:
1.) a jogügylet ingyenes vagy visszterhes jellegére történő utalás;
2.) a jogügylet tárgyát képező jármű azonosító (rendszám, alvázszám) és
gyártmány adatai;
3.) a tulajdonos, az üzembentartó, valamint az új üzembentartó természetes
személyazonosító adatait (családi és utóneve, születési helye és ideje, anyja születési
családi és utóneve), a személyazonosságát igazoló okmány sorszám adata,
valamint lakcím adata, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet megnevezése, képviselőjének adatai, székhelyének (telephelyének) címe,
cégjegyzék-, illetőleg nyilvántartási száma;
4.) a járműhöz tartozó forgalmi engedély sorszáma, az okmány új üzembentartó
részére történő átadásának-átvételének ténye, időpontja;
5.) a járműnek az üzembentartó birtokába kerülésének időpontja;
6.) a jogügylet hatálybalépésének napja;
7.) a jármű tulajdonosának nyilatkozata, mely szerint a külön jogszabályban
előírt bejelentési kötelezettségének a közlekedési igazgatási hatóság előtt a jogügylet
hatályba lépését követő 15 napon belül eleget tesz;
8.) a felek nyilatkozata, melyben kijelentik, hogy ismerik a bejelentés alapján
a nyilvántartásba történő bejegyzéshez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés
elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének
jogkövetkezményeit.
Lényeges, hogy a fenti tartalmi követelményeket, a polgári perrendtartásról
szóló törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő teljes bizonyító erejű
magánokiratba kell foglalni, azaz természetes személy szerződő fél esetében két
tanú az okiraton - lakcímének feltüntetése mellett - aláírásával igazolja, hogy a
kiállító a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű
aláírásának ismerte el. Fontos továbbá, hogy a változás bejelentése során az okirat
eredeti példányát kell minden esetben az okmányirodában benyújtani, illetve
megküldeni.
2010. január 1-től már hatályba lépett változás, hogy a jármű tulajdonjogában
bekövetkezett változás bejelentését - a változástól számított 5 munkanapon belül
- az eladó tulajdonos a tulajdonjog változásáról készült, előzőekben meghatározott
teljes bizonyító erejű magánokirat benyújtásával vagy megküldésével teljesíti.
Az eladás bejelentésének ténye azonban a járműnyilvántartásba nem jegyezhető
be, ha a változást igazoló okirat nem felel meg a teljes bizonyító
erejű magánokirat követelményének, illetve a bejelentés tárgyát képező járművön
érvényes forgalmazási korlátozás szerepel a nyilvántartásban. Ez
esetben a közlekedési igazgatási hatóság a bejelentés tényének bejegyzését
elutasítja.
Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a formai és tartalmi követelményeknek
megfelelő okiratok beszerezhetők a nyomtatványokat forgalmazó üzletekben,
illetve letölthetők a www.nyilvantarto.hu, www.nagykanizsa.hu honlapról,
valamint személyesen is beszerezhető az Eötvös tér 16. szám alatt található
ügyfélszolgálaton.
Jelentős változások a közlekedésigazgatási eljárásban: a járművek tulajdonjogában, illetve
üzembentartói jogában bekövetkezett változások bejelentésére vonatkozó új szabályok
2010. évben, a jogszabályi módosítások következtében
ismét változott a táborokkal kapcsolatos eljárásrend.
Idén minden tábort be kell jelenteni az ÁNTSZnek,
mely bejelentés nem díjköteles.
1. A napközbeni ellátást biztosító, ún. napközis táborokat,
valamint a kereskedelmi és magánszálláhelyen
működő táborokat a tábor szervezőjének az ÁNTSZ
Nagykanizsai, Letenyei, Zalakarosi Kistérégi Intézeténél
(8800 Nagykanizsa, Csengery u. 2.,
titkarsag.nkanizsa@nydr.antsz.hu, telefon a 93/537-
100, faxon a 93/312-398-as számon) kell bejelenteni.
A táborozás szervezője a bejelentést személyesen,
postai vagy elektronikus úton teheti meg, melyről az
ÁNTSZ igazolást ad ki a bejelentő részére.
2. Anem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyen
üzemelő táborokat (minden szálláshellyel rendelkező
tábor, ami nem tartozik a fenti csoportba) a
táborozás szervezője a táborozás kezdete előtt
legalább 6 héttel köteles az ÁNTSZ illetékes regionális
intézeténél bejelenteni. (ÁNTSZ Nyugat-dunántúli
Regionális Intézet Zalaegerszegi Kirendeltség
8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 24.).
A bejelentésnek tartalmaznia kell a táborszervező
adatait, elérhetőségét, a táborozás helyét, időpontját,
valamint a táborozásban részt vevők várható számát,
röviden a szállás típusát, étkezés módját, tisztálkodási
– illemhely használati lehetőséget. (Formanyomtatvány
az ÁNTSZ-től kérhető.)
Az ügyfél kérésére a táboroztatás közegészségügyi
követelményeire vonatkozóan szakvélemény adható.
A szakvélemény kiadása díjköteles.
Aki bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget,
szabálysértési bírsággal sújtható.
A bejelentésről az ÁNTSZ igazolást ad ki, amit a tábor
helyszínén kell tartani. A tábor megnyitását követően
rövid időn belül az ÁNTSZ közegészségügyi
ellenőrzést végez, valamint 2010-ben a szálláshelylyel
rendelkező táborokban felmérő lapot tölt ki.
Nyári gyermektáborokkal kapcsolatos tájékoztatás:
Kanizsa – 2010. július 1. Városháza 11
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága pályázatot hirdet a 2010. évi Egészségvédelmi Alap
támogatásának elnyerésére.
A pályázat célja: olyan közösségi programok eszköz- és anyag igényének
támogatása, melyek csatlakoznak a Népegészségügyi Program minél
hatékonyabb és eredményesebb megvalósításához (lakosság egészségének
megőrzése, állapotának javítása,….stb.).
Pályázók köre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén
működő intézmények, minden bejegyzett nagykanizsai székhelyű civil
szervezet, egyesületek, alapítványok és egyéb szervezetek, melyek pályázatukkal
a fenti célok megvalósítását szolgálják.
A pályázaton nem indulhatnak: pártok, politikai tevékenységet
folytatók. A pályázat benyújtásának határideje: 2010. július 31. Benyújtás
módja: A pályázati adatlapot zárt borítékban "Egészségvédelmi
Alap támogatása" jeligével lehet benyújtani. Benyújtás helye:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Alapellátási
Intézménye Nagykanizsa Eötvös tér 16., III. emelet 313-314.
sz. iroda.
Pályázati adatlap és NYILATKOZAT kérhető: Polgármesteri Hivatal
Nagykanizsa Eötvös tér 16. porta, Egészségügyi Alapellátási Intézmény
Nagykanizsa Eötvös tér 16. III. emelet 313-314. sz. iroda.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, a pályázó címét,
székhelyét, telefonszám, a pályázó nyilvántartásáról szóló igazolás
másolatát (pl. cégbírósági bejegyzés, alapító okirat), az igényelt támogatás
összegét, a kérelem tételes indoklását, a megvalósítás módját.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. szeptember 30. A határidőre
beérkezett pályázatokat a Szociális és Egészségügyi Bizottsága
bírálja el.
Az elnyert támogatások kifizetésének határideje: 2010. október 31. Az
odaítélt támogatások elszámolásának határideje: 2010. december 30.
Egészségvédelmi Alap 2010.
Dátum Gyógyszertár neve Gyógyszertár címe/telefonszáma Ügyeleti idő
2010. július 1. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 18.00 - 07.00
2010. július 2. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 16.30 - 08.00
2010. július 3. ZSÁLYA (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 20.00 - 08.00
2010. július 4. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 08.00 - 06.00
2010. július 5. GYOPÁR ADY E. U. 12. 93/510-160 19.30 - 07.30
2010. július 6. CENTRUM(INTERSPAR) TÁBORHELY U. 4. 93/516-278 19.00 - 08.00
2010. július 7. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 18.00 - 07.30
2010. július 8. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2010. július 9. SZENT GYÖRGY KIRÁLY U. 53. 93/510-135 18.30 - 07.30
2010. július 10. KANIZSA Fő U. 5. 93/510-267 13.00 - 08.00
2010. július 11. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 08.00 - 07.00
2010. július 12. KELETI ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 18.00 - 08.00
2010. július 13. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 17.30 - 07.30
2010. július 14. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2010. július 15. GYOPÁR ADY E. U. 12. 93/510-160 19.30 - 07.30
2010. július 16. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/536-610 17.00 - 08.00
2010. július 17. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 12.30 - 08.00
2010. július 18. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 08.00 - 07.30
2010. július 19. ZSÁLYA (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 20.00 - 08.00
2010. július 20. CENTRUM(INTERSPAR) TÁBORHELY U. 4. 93/516-278 19.00 - 08.00
2010. július 21. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 18.00 - 07.00
2010. július 22. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 18.00 - 07.30
2010. július 23. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 16.30 - 08.00
2010. július 24. SZENT GYÖRGY KIRÁLY U. 53. 93/510-135 12.30 - 08.00
2010. július 25. GYOPÁR ADY E. U. 12. 93/510-160 08.00 - 07.30
2010. július 26. ZSÁLYA (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 20.00 - 08.00
2010. július 27. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 17.30 - 07.30
2010. július 28. KANIZSA Fő U. 5. 93/510-267 18.30 - 07.30
2010. július 29. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 18.00 - 07.30
2010. július 30. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2010. július 31. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 12.30 - 08.00
Gyógyszertári ügyelet Nagykanizsán - július
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti az alábbi ingatlanát: Hrsz.: 4378/29. Helye: Nagykanizsa
Ipari Park. Kikiáltási ár: 56.520.000 Ft + áfa. Versenytárgyalások időpontjai:
július 1., július 8. 10.00 óra.
Az ingatlan az Ipari Park területén a 74 sz. út mellett helyezkedik el, nevezetesen
a Nagykanizsa belterület 4378/29 hrsz-ú, 14.833 m2 nagyságú "kivett beépítetlen terület"
megnevezésű ingatlan. A terület a 4378/12 hrsz.-ú útról megközelíthető. Közműcsatlakozások
adottak. A felmerülő közműigényeket a szolgáltatókkal illetve az
önkormányzattal egyeztetni kell, illetve részükre a közműrákötési hozzájárulásokat a
mindenkori hatályos kormány-önkormányzati rendeletek szerint kell megfizetni. A
versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.
(Ipari Park) 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21. tárgyalója. Érdeklődni a fenti címen
és a következő telefonszámokon lehet: +36306932448 és +36 93536365
Nyilvános versenytárgyalás
Ezúton tájékoztatjuk a választópolgárokat,
hogy Balogh László,
Bene Csaba, Dr. Károlyi Attila, Horváth
István, Karádi Ferenc önkormányzati
képviselők fogadóórája
július-augusztus hónapban elmarad.
Ezen időszakban Balogh László,
a 3. sz. választókerület önkormányzati
képviselője a balogh.laszlo61@chello.
hu email címen vagy a 30/204-
0865-ös telefonszámon, Bene Csaba, a
2. sz. választókerület önkormányzati
képviselője a bcsaba@nagykanizsa.hu
email címen, vagy a 20/3888-259-es
telefonszámon áll rendelkezésükre.
Bizzer András a 4. számú
választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart 2010. július
2-án, pénteken 17 órakor a Dr. Mező
Ferenc Gimnáziumban.
Tóth Nándor, a 14. számú választókerület
önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden hónap
első hétfőjén 18 órától a Móricz
Zsigmond Művelődési Házban.
Bicsák Miklós az I. számú választókerület
(Garai, űrhajós, Hársfa, Ifjúság
utca lakói) önkormányzati képviselője
2010. július 7-én, szerdán 16
órától 17.30 óráig fogadóórát tart a
Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzőgyártó
irodában. Aznap 18 órától 20
óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár
lakossága számára tart fogadóórát
a palini új általános iskolában.
Képviselői
fogadóórák
2009. évi összes közhasznú tevékenység bevétele: 628 EFt
Támogatások: 298 EFt
Központi költségvetési 168 EFt
Helyi önkormányzati 130 EFt
Közhasznú tevékenységből származó bevétel - EFt
Egyéb bevétel 220 EFt
Tagdíj 110 EFt
2009. évi közhasznú tevékenység ráfordításai: 594 EFt
Befektetett eszközök 0
Forgóeszközök 34 EFt
Tárgyévi eredmény 34 EFt
Saját tőke 34 EFt
Források összesen 34 EFt
Premier Táncklub Egyesület
2009. ÉVI KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJA (kivonat)
A Zala Megyei Bíróság közleményt
adott ki a 2010. évi törvénykezési
szünetről (tárgyalásmentes
időszakról).
A Zala Megyei Bíróságon a
nyári tárgyalásmentes időszak
2010. július 15. napjától augusztus
19. napjáig tart. /Az 1997. évi
LXVII. törvény értelmében 2010.
július 15-e - a Bíróságok Napja- az
igazságügyi alkalmazottakra is kiterjedően
munkaszüneti nap. E napon
tehát a megye bíróságai zárva
lesznek a jogkereső közönség számára./
A tárgyalásmentes időszak
alatt a megye bíróságai tárgyalásokat
nem tartanak, kivéve az azon
eljárásokkal kapcsolatos tárgyalásokat,
meghallgatásokat, amelyeket
a jogszabály rövid határidőhöz
köt. A tárgyalásmentes időszak
alatt a lajstromirodák, a kezelőirodák
működnek, a félfogadási napokat
(„panasznapokat”) a bíróságok
az előírt rendben megtartják,
azzal hogy a Lenti Városi Bíróság
és a Zalaegerszegi Munkaügyi Bíróság
félfogadását a Zalaegerszegi
Városi Bíróság látja el.
Tájékoztatjuk továbbá a sajtót
és a jogkereső közönséget arról,
hogy a polgári perrendtartásnak
(Pp-nek) a törvénykezési szünethez
kapcsolódó hatályos előírásai
az alábbiak:
104/A. § (1) A napokban megállapított
határidőbe nem számít bele
minden évnek a július 15-től augusztus
20-ig terjedő időszaka (törvénykezési
szünet). Ha a hónapokban
vagy években megállapított határidő
a törvénykezési szünet ideje
alatt járna le, a határidő a következő
hónap azon napján jár le, amely
számánál fogva a határidő kezdőnapjának
megfelel, ha ez a nap is a
törvénykezési szünet idejére esik, a
határidő a törvénykezési szünetet
követő első napon jár le. A 103. §
(4) és (5) bekezdésének rendelkezéseit
ezekben az esetekben is megfelelően
alkalmazni kell.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt
rendelkezéseket nem lehet alkalmazni,
a) ha törvény valamely eljárásra,
vagy valamely percselekményre
soron kívül történő eljárást ír
elő;
b) az előzetes bizonyításra;
c) a végrehajtási perekre;
d) ha a felek ezt közösen kérték;
vagy
e) ha törvény azt kizárja.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt
rendelkezéseket a külön törvényekben
szabályozott nemperes
eljárásokban csak akkor lehet alkalmazni,
ha külön törvény így
rendelkezik.
(4) A (2) bekezdés alkalmazása
esetén erre a felet külön is figyelmeztetni
kell.
Ha tehát pl. 15 napos határidőt
megszabó hiánypótlási felhívást
bocsát ki a bíróság, és e végzését a
fél 2010. július 9-én veszi át, a határidő
így számítandó: Július 10-
től 14-ig öt nap telik el, s a július
15-től augusztus 20-ig terjedő idő
már nem számít bele a határidőbe.
A hatodik nap ezért augusztus 21-
e, így a határidő 2010. augusztus
30-án jár le. /Ugyanakkor a Legfelsőbb
bíróság kollégiumi véleménye
szerint Pp. 104/A. §-ának
(1) bekezdése közigazgatási perben
a keresetindítási határidőre
nem alkalmazható./
Dr. Beznicza Árpád
sajtószóvivő
Kanizsa 12 – Hasznos 2010. július 1.
Ítélkezési szünet
Hulladék anyagokból (nejlon
zsákok, PET palackok, zsákok)
és LED világítással csöpögő jégcsapokat
készítettünk Nagykanizsán,
az egyik Erzsébet téri
bérház homlokzatára.
Este azután sokan megcsodálhatták
a „különleges jeges művet”. Akciónk
célja, hogy felhívjuk a figyelmet
a klímavédelem fontosságára.
A klímánknak okozott károkat nap,
mint nap tapasztaljuk: áradások, zivatarok,
felboruló évszakok. Avilág
körülöttünk ugyanúgy lassan elcsöpög,
elolvad akár csak az a hajdan
csodás bérház is, amelynek végletesen
leromlott mára az állaga. Homlokzata
úgy kopik, mint ahogy jégcsapjaink
csöpögnek.
Szombaton foglalkozást tartottunk,
ahol minden érdeklődő készíthetett
hulladék anyagokból értelmes
apróságokat. Készült pénztárca,
hűtőmágnes, fülbevaló, karkötő, kitűzők
és még sok egyéb.
Horváth Henrietta Szilvia
projektvezető
Klímavédő csibecsőr
Kanizsa 2010. július 1. – Ez+Az 13
Horoszkóp
Pontosan tudja, mit szeretne elérni, azonban
ha tettekre kerül a sor, megtorpan. Lelki megerősítésre
van szüksége, ezért forduljon bizalommal
a párjához. Gyakrabban lepje meg
magát kedvenc virágával, a vörös rózsával.
Ne legyen túl kemény önmagához. Ha úgy érzi,
csökken a munkabírása, és kissé szétszórttá
válik, töltsön több időt kettesben a párjával.
Egy kellemes esti sétán még uralkodó bolygója,
a Vénusz is mosolyt csalhat az arcára.
Bár a munka kitölti szinte az egész napját,
szenvedélyes hangulatán ez semmit sem változtat.
Jó ötlet lenne kedvesével egy táncos estre
menni. Ha nincs ilyen lehetőség kilátásban,
szervezzenek szűk körben otthon egy jó bulit.
Ha otthon is jókedvet akar sugározni maga
körül, frissítse fel klasszikus kelléktárát vidám,
élénk színekkel. Magabiztosságával
könnyedén ráhangolódik munkahelyén a közös
munkára, és a forróság sem veszi el erejét.
Igyekezzen megtalálni az optimális egyensúlyt
munkája és a magánélete között. Ha
nem megy és elfárad, iktasson be egy hosszú
hétvégét. A drága wellness szálloda helyett
kezdetnek megfelel egy hegyi pince is.
Bár titkolja, mostanában úgy érzi, legszívesebben
uralkodna a kedvesén. Ha netán nem
sikerül, feszültségoldásként keverjen magának
egy színes koktélt, és kortyolják el együtt.
Areggel úgyis új kihívásokkal jelentkezik.
Mostanában akkor érzi jól magát, ha a
társaság középpontjában lehet. Ha vonzó
akar maradni, és fontosnak érzi a külsejét,
még szabadsága előtt kezdjen bele
alakja formálásába, fogyókúrába.
Ha úgy érzi, nehezebben megy a felkelés, keressen
egy jó masszőrt, és vacsorázzon kevesebbet.
Most lesz igazán egy kis gyengédségre,
romantikára szüksége. Gondolatait engedje
szabadon, de ne tegye féltékennyé a kedvesét.
Hódítani szeretne. A nyáresti programok
számtalan lehetőséget nyújtanak erre. Ne húzódjon
be a szél ellen is védelmet nyújtó csigaházába,
hanem keljen hódító útra. A váratlan
meglepetésektől lehetőleg ne ijedjen meg.
Itt a szabadság, itt a nyár. Vetkőzze le gátlásait,
a stresszt, mert a visszafojtott feszültségek
megtámadják egészségét.
Ápolja bőrét hidratáló krémmel, és fürdőzés
közben hallgasson kellemes zenét.
Céltudatos és fegyelmezett, pedig most
elengedheti magát. A kapkodás helyett
egyen komótosan és élvezettel. Ha elégedett
a párjával, ne bonyolódjon bizonytalan
kimenetelű új kalandokba.
Hallgatag mostanában. Ez azt is jelzi, pihenésre
van szüksége. Ha nem tudja megteremteni ehhez
a lehetőségeket, érje be egyszerűbben megvalósítható
célokkal. Sétáljon, napozzon a Csónakázó-
tónál, és fürdőzzön a városi strandon.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
A labdarúgó
vb hírei a
Kanizsa
Rádióban
minden nap
13:40 és 18:40-kor
Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956
ÁLLÁS
VEGYES
SZOLGÁLTATÁS
JÁRMű
BÉRLET
Kanizsa 14 – Apró 2010. július 1.
INGATLAN
Palinban új építésű, alacsony fenntartási
költségű, 150 m2-es, könnyűszerkezetes
ház (3 szoba, nagy nappali,
amerikai konyha, étkező) garázzsal
836 m2-es, szépen parkosított telken,
reális áron eladó. Érd.: +3630/338-
7179 (7173K)
Gyékényesen az „A” szektorban
közvetlenül a vízparton kétszintes
(40 m2 szintenként) nyaraló eladó.
(Víz, szennyvíz, villany.) Érd.:
+3630/227-3294 (7180K)
Belváros szívében II. emeleti, 80
m2-es, három szobás, nagy erkélyes,
felújításra szoruló társasházi
lakás külön tárolóval, garázzsal eladó.
Érd.: 0620/499-7213 (7245K)
Kiskanizsán szoba, konyha, fürdőszobás
házrész garázzsal, 350
négyszögöl telekkel eladó. Irányár: 4
millió Ft. Érd.: 0693/700-129
(7251K)
Szentgyörgyvári hegyen a III.
hegyháton egy hold akácos (18 éves)
eladó. Villany van. Érd.: 0693/315-
526 (7253K)
Nk-án a Platán soron, I. emeleti,
40 m2-es, másfél szobás, jól karbantartott,
gázfűtéses lakás eladó. Érd.:
0693/313-686 (7258K)
Nk-án a Berzsenyi utcában kétszobás,
erkélyes, I. emeleti, 55 m2-es,
egyedi fűtéses lakás azonnal beköltözhetően,
tulajdonostól eladó. Irányár:
6,9 millió Ft. Tel.: 0620/345-3391
(7259K)
Nk-án a Csónakázó-tónál a buszmegállótól
200 méterre, a Szőlőskert
fogadótól 50 méterre 15 m2-es tárolóval
telek eladó. Érd.: 0620/511-
4177 (7262K)
Nk-án Kodály Z. utcában kétszobás,
bútorozatlan lakás albérletbe kiadó.
Kaució szükséges. Érd.:
0630/276-0482 (7263K)
Belvárosi zárt parkolóhelyek kiadók.
Érd.: +3630/481-2323 (7183K)
Egyszobás, bútorozott, egyedi fűtéses,
II. emeleti lakás albérletbe olcsón
kiadó. Hűtő, klíma van. Érd.:
0693/333-498 (7254K)
Vásárolnék megkímélt, keveset
futott, 8 év körüli személygépkocsit
1400 köbcentiig, 700.000 Ft-ig
magánszemélytől, készpénzért, saját
célra. Tel.: 0630/392-9086
(7261K)
170 literes prés újszerű állapotban
eladó. Érd.: 0630/448-6072 (7260K)
Fúrószár csövet vennék. Tel.:
0630/317-6435 (7264K)
Kocsibeállónak, szerszámosnak
alkalmas új faanyag, hullámlemez
áron alul eladó. Tel.: 0620/572-4725
(7265K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy
nélkül is igénybe vehető.) Szolgáltatások:
alakformáló-, talp-, egyéb
masszázs, fényterápia, méregtelenítés,
stb. Hívásra házhoz is megyek.
Érdeklődni és bejelentkezni: a
+3630/481-2323 telefonszámon lehet
(6273K)
Úszásoktatás! A nyári szünetben
is vállalok úszásoktatást a városi
uszodában úszóedzői képesítéssel.
Jelentkezni öt éves kortól
egészen a felnőttekig lehet. Érd.:
0693/312-798, 0630/319-7662
(7257K)
Masszázs! Reumatikus izületi
problémákra, vérkeringés harmonizálására,
stressz, feszültség okozta
izomcsomó letapadások oldására.
Időpont egyeztetés és bejelentkezés:
0630/540-6664 (7236K)
Kanizsa Waldorf Egyesület egy
fő óvó-pedagógus végzettségű személyt
keres felvételre szeptemberi
kezdéssel. Érd.: 0630/284-1160
(7266K)
Tisztelt
Nagykanizsai Vállalkozók!
A Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ 2010
októberétől várja azon vállalkozásokat, cégeket, amelyek kedvező
bérleti konstrukcióval, korszerű körülmények között kívánnak
irodát, műhelyt bérelni.
Afejlesztés a Nagykanizsai Ipari Parkban, a volt Gábor Áron
laktanya legénységi épületének korszerű, energia-hatékony
felújításával valósul meg. Olyan alacsony rezsiköltségű, kedvező
üzleti környezetet biztosít, amelynek segítségével a vállalkozások
megerősödési esélye jelentően növekszik.
A projekt megvalósulását követően a közel 2500 m2
területű épület 30 vállalkozás befogadására lesz alkalmas.
􀁄 irodabérlet, tárgyaló/előadó bérlet,
􀁄 eszközbérlet (fax, scenner, projektor, stb.),
􀁄 közös helyiségek használata (könyvtár, teakonyha, mosdó),
􀁄 irodai szolgáltatások,
􀁄 bankautomata,
􀁄 recepciós szolgáltatások, postai szolgáltatás.
􀁄 üzletviteli tanácsadás,
􀁄 jogi tanácsadás,
􀁄 pályázati tanácsadás, pályázatírás,
􀁄 marketing tanácsadás,
􀁄 weblap szerkesztés,
􀁄 vállalkozói képzések,
􀁄 rendezvényszervezés.
Amennyiben érdekli Önt a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ
által nyújtott kedvező iroda-, műhely bérleti lehetőség, valamint a vállalkozások
részére nyújtott széleskörű szolgáltatási csomag, úgy várjuk jelentkezését.
További információt kaphat Mihovics Zoltán projektmenedzsertől, a
mihovics.zoltan@nagykanizsa.hu email címen vagy 06-30-5752943 telefonszámon.
ALAPSZOLGÁLTATÁSOK:
EMELT SZINTű SZOLGÁLTATÁSOK
Fényre sötétedő és dioptriás
napszemüveg lencse akció 10-30% között
2010. július 31-ig
Kanizsa 2010. július 1. – Sport 15
Évadzárót tartottak a Kanizsa
KK-DKG East NB I B-s kosárlabda-
együttesénél, melynek
keretében az elmúlt idényt is értékelték
az egyesület elöljárói,
valamint a szakmai stáb képviselői.
A 2008/2009-ben megszerzett
negyedik helyet a csapatnak nem
sikerült túlszárnyalnia, hiszen ezúttal
csak ötödik lett Kovács Nándor
edző legénysége. Igaz, a legutóbbi
lebonyolítási rend más volt,
mint az azt megelőző, de idén fogalmazhatunk
úgy, hogy több lehetőség
volt a javításra a rájátszás
során, viszont az alapszakaszból
hozott teljes eredménysor nem vált
előnyére a gárdának (egy nem várt
vereség becsúszása tette különösképp
árnyalttá a helyzetet).
A rájátszás ugyan nem kezdődött
rosszul, de fejben a csapat
mintha elfáradt volna, s a végére
sajnálatos módon a hazai veretlenségét
is elvesztette a Kanizsa KKDKG
East legénysége. Az is igaz,
hogy erre a szezonra már sikerült
egy közönség törzsgárdát kicsábítani
a Russay-csarnokba, vagyis
van Nagykanizsán olyan klub,
mely képes megmozgatni embereket.
Mint az évadzárón kiderült,
Horváth Balázs elnök hároméves
mandátuma lejárt, de a sejtelmes
fogalmazásból az derült ki, hogy
amíg új jelöltet nem találnak, addig
továbbra is ő tölti be a funkciót.
Az adatok szerint mintegy 22-
23 milliós költségvetéssel dolgozó
egyesületnél a cél a jövőre nézve
továbbra is az, hogy a dobogóra
képes legyen odaérni a csapat.
Ami tesszük hozzá, egyáltalán
nem reménytelen a játékoskeret
erősségét látva kellően összehangolt
szakmai munkával…
P.L.
A labdarúgó utánpótlás bajnokság
küzdelmeiben érdekelt NTEUFC
együttesei négy pontvadászatban
három aranyérmet szereztek
a 2009/2010-es szezonban. A
kanizsai labdarúgásban dolgozók
szerint ilyen sikert a kanizsai hátország
még nem ért el soha a múltban,
amihez mi tesszük hozzá (s
amit már évek óta hangsúlyoztunk),
hogy az eredmények alapján
körvonalazódni látszik annak értelme,
mely szerint a szakmai
munkát és a fiatalokat is „egy
helyre koncentráltan” végzik, illetve
versenyeztetik. De milyen sikerekről
is beszélünk, álljon itt tételesen
a sor, melyet id. Vlaszák Gézának,
a klub utánpótlás koordinátorának
segítségével állítottunk
össze.
Az már az őszi féléves záráskor
biztosnak látszott, hogy lesznek
dél-zalai aranyérmes utánpótlás
gárdák, s a három közül a legkisebbek,
az U13-asok nyerték az
egyiket. Ennél a csapatnál a szakmai
munkát Gyulai Csaba és Bene
Gábor végzi, s a fiatal nebulók az
NB II Délnyugati csoportjában lettek
a legjobbak.
Az U15-ösök szintén az NB IIes
sorozatban indultak, s ugyan
volt esélyük a dobogóra, végül a
negyedik helyen végzett a Németh
Ferenc és Sneff Ferenc edzette legénység.
Az U16-korosztállyal kapcsolatban
már ismét első helyről írhatunk,
s ez annak fényében örömteli,
hogy az őszi zárás után Mutter
Attila edző többször is kritikusan
fogalmazott labdarúgói fegyelmezettségével
kapcsolatban. Volt tehát
foganatja véleményének, s
Popovics Lajossal kooperálva meg
sem álltak a dobogó legfelső fokáig
az NB III-as pontvadászatban.
No, és akkor következzenek
azok, akik közül mind többeknek
nyíl(ha)t lehetősége az NB III-as
felnőtt csapatnál is a bizonyításra.
Az U19-es korcsoport futballistái
(az ősszel még Domján Lászlóval
is) Koller Zoltán vezetésével hódították
el a bajnoki címet az NB IIIban,
s mivel időközben utóbbi vette
át a felnőtt gárda irányítását, szinte
garantálható, hogy lesz átjárási lehetőség,
mely akár a fiatalok további
fejlődésének záloga is lehet.
P.L.
Kicsit azért csalódottak
Három arany került a vitrinbe
Több nagykanizsai utánpótláskorú
kosárlabda játékos kapott
meghívást a különböző korosztályos
lány válogatott csapatokba,
melyeknél elkezdődött az
egyes kontinensviadalokra történő
felkészülés.
Az U 18-as nemzeti csapat
június 28-án kezdte meg az edzéseket
a július 29 – augusztus 8. között
a szlovákiai Poprádon megrendezésre
kerülő Európa-bajnokságra.
Ennél az együttesnél kerettag
Fuisz Viktória, a Kanizsai Vadmacskák
SE játékosa.
Az 1997-es születésűek női válogatottja
a 2013 nyarán megrendezésre
kerülő U16-os Eb jegyében
pattogtatják a labdát, s hozzájuk
a Kanizsa Diákkosárlabda
Klub két játékosa, Bernáth Réka,
valamint Nagy Dóra kapott meghívást
a soproni edzőtáborba.
Az 1998-as születésű korosztály
részére Pécsett június 18-21. között
már korábban elrendelték ezt
az összetartást, egy nyugat-dunántúli
kiválasztó tábort. Erre a Kanizsa
Diákkosárlabda Klub négy játékosa,
Kardos Réka, Herman
Aliz, Karancz Panna, valamint
Tóth Alexandra utazott, melyen,
mint felkészítő edző, a KDKK
szakmai vezetője, Gábor Erzsébet
is ott volt.
P.L.
Fuiszék a válogatottnál
Heat Group-Kanizsa VSE (7.) –
Angyalföldi Sportiskola (1.) 8-18
(1-3, 4-5, 2-4, 1-6). OB I B-s vízilabda-
mérkőzés, felsőházi rájátszás
az 1-9. helyért, 14. forduló.
Nagykanizsa, 30 néző. Vezette:
Vogel, Németh A. Kanizsa VSE:
Kiss Cs.- Virt, Bedő (1), Karácsony
T. (1), Dene, Ujházi, Fábry
(2). Csere: Bajnogel (kapus), Gulyás
(1), Korbuly (1), Szabó G.
(2), Kéri. Játékos-edző: Szabó Gábor.
Úgy tűnt, a bajnoki címet már
korábban megszerző Angyalföld
SDE együttesét alaposan
felbőszítette a kanizsaiak fővárosi
győzelme, ami a hazai oldalon
tapasztalható dekoncentráltsággal
ötvöződve csúnya vereségbe
torkolt. A második negyedet
leszámítva szinte momentumai
sem voltak a vendéglátóknak,
s az elnyúló tavaszi
félszezon már alaposan éreztette
hatását. Sajnos, a rájátszás
igencsak hektikusra sikeredett,
bár az is igaz, hogy az alapszakaszt
mondhatni bravúrosan
nyerték meg Karácsony Tiborék.
A felsőházi rájátszást (s
ezzel a 2009/2010-es bajnoki
idényt) így végül a hetedik helyen
fejezte be a Heat Group-
Kanizsa VSE együttese.
P.L.
Nem lett szép a búcsú
Labdarúgás. A Magyar Gyermek
Labdarúgó-szövetség által a
népligeti Olimpiai Sportcentrumban
megrendezett OTP Bank
Tanévzáró Gyermeklabdarúgó
Fesztiválon öt korcsoport 176
csapata mérte össze erejét. A
Neptunusz korosztályban az országosan
induló 326 csapat közül
a Kőrösi Csoma Sándor Általános
Iskola és Óvoda csapata
lett az első. A csapat tagjai Herczeg
Zsombor, Horváth Richárd,
Kovács Péter, Kovács Rómeó,
Lovrek Rómeó, Sipos Marcell,
Szilágyi Alex voltak, edzőjük pedig
Majoros Benedek.
Úszás. Szombathelyen 50 méteres
medencében bizonyíthattak
az utánpótlás bajnokság soros fordulójában
a Délzalai-Vízmű SE
úszói. Tóth Benett (2001) 200 m
gyorson második, 50 m pillagón
második, 100 m mellen szintén
harmadik lett. Legszebb sikerei
azonban 100 m gyorson következett,
mely után Miatta Mercédesz
tanítványa a dobogó legfelső fokára
állhatott.
Vízilabda. Befejeződtek a dunántúli
gyermek II. (1997-es születésű)
korcsoportos vízilabda bajnokság
küzdelmei, s a Kanizsa
VSE együttese végül a harmadik
helyen végzett a regiós versengésben.
A budafoki záró körben a kanizsaiak
16-8-ra győzték le a Kaposvári
VK-t, s a megszerzett
bronzéremmel Szabó Szilárd és
Simonka Ferenc tanítványai kvalifikálták
magukat az országos
Halassy Olivér Gyermek Kupára.
A bajnokság góllövőlistájának
második helyén Baj Marcell végzett
56 találattal.
Kanizsa 16 – Krónika 2010. július 1.
Egy baráti társaság elhatározta,
hogy tenni fog valamit azokért
a honfitársainkért, akiknek
pár hét leforgása alatt mindenük
elveszett az esőzések következtében
lezúdult hatalmas vízmennyiség
miatt.
A gyűjtés egyik kezdeményezője,
Kovács Zoltán elmondta lapunknak,
hogy június 23-án hajnalban
indult útnak Nagykanizsáról
a tartós élelmiszerrel, ruhával,
bútorokkal és tisztítószerekkel
megrakott három teherautó. Zala
megye több települése, így
Zalakaros, Galambok, Orosztony,
Garabonc, Figyeház és Zalaegerszeg
lakossága is kivette a részét a
gyűjtésből. Az értékes rakományt
a Sajó által elöntött Felsőzsolca
polgármesterének, Bene Klárának
adták át, aki gondoskodni fog az
adományok elosztásáról.
– A kezdeményezés teljesen
független a politikától vagy bármilyen
anyagi érdektől. Pénzadományokat
abszolút nem is gyűjtöttünk.
Pár hete fogalmazódott
meg bennünk a gondolat, hogy
szeretnénk segíteni a bajba jutottakon.
Tartottam attól, hogy vajon
mi lesz a sorsa a három teherautónyi
adománynak, de szerencsére
nagyon jó helyre kerültek,
nem tudom szavakkal elmondani
azt a hálát, amit a felsőzsolcaiaktól
kaptunk. Minden segítségnek
örülnek a falu lakosai, hiszen a
28 ezer homokzsák ellenére hat
ház teljesen tönkrement a hatalmas
mennyiségű víz miatt. A
pusztító ár elvonulása után sem
szűntek meg a bajok, hiszen a
megmaradt hordalék és iszap fertőzésveszélyes,
a házakat pedig
újjá kell építeni. Épp ezért nem
tekintjük befejezettnek a gyűjtést,
amint újra megtelik a három jármű,
megint útra kelünk – fogalmazott
Kovács Zoltán. Kiemelte
Novák Zoltán, Kápolna László,
Kulcsárné Hegyi Ildikó, valamint
Hegyi Mónika nevét is, akik
ugyancsak részt vettek az út megszervezésében,
és közösen szeretnének
köszönetet mondani Zala
megye lakosságának a segítségnyújtásban.
Z.A.
Adományt
gyűjtöttek az árvíz
károsultjainak
Tizedik életévébe lépett a Nagykanizsai
Polgári Egyesület. A2001-
ben alakult szerveződés múltjáról
beszélgetünk Dezső Ferenccel, az
egyesület előző elnökével.
– Milyen körülmények között,
milyen céllal jött létre közösségük?
– A polgári, nemzeti, keresztény
értékek megismertetésére, mindennapi
életté válásának támogatására.
Abban az időben az ország
is ebbe az irányba haladt, az első
Orbán kormány idején történt
mindez. A lovak egy irányba húztak.
Ahogyan ma végre ismét…
– Említene-e néhány eseményt
ebből az első, lassan már feledés
homályába kerülő korszakból?
– Vendégünk volt több olyan újságíró,
műsorvezető, akiket ma
már hétről hétre láthatunk a képernyőn:
Bayer Zsolt közülük a legnépszerűbb.
Akkori személyes találkozásainknak
hiánypótló jelentősége
volt.
– A városból kik támogatták
munkájukat?
– A kommunizmus áldozatairól
2002-ben emlékeztünk meg először.
Akkor Rózsás János, Takács
János, Bodnár Attila és Harcz Lajos
volt segítségünkre abban, hogy
a fiatalabbak is megismerjék azt a
kort. Kezdettől fogva sokat köszönhetünk
mai képviselőnknek,
Cseresnyés Péternek. ő a politika
eszközeivel ugyanazért dolgozik,
mint amiért mi, civil szerveződésként
igyekeztünk munkálkodni.
– A sajnálatos 2002-es kormányváltás
új feladatokat hozott?
– Mindenképpen. Egyrészt kötelességünkké
tette, hogy alternatív
nemzeti ünnepeket tartsunk. Hiszen
például hogyan vehettünk
volna részt olyan október 23-án,
ahol egy Gyurcsány Ferenc nevű
ifjúsági- és sportminiszter volt a
szónok? Tartani kellett a lelket a
józan kanizsaiakban. A múlt felidézése
a jövő számára adott erőt.
Ezért kezdtük el ünnepelni január
1-jét, Petőfi Sándor születésnapját.
2003-ban Rózsás János emlékezett
vissza arra, mit jelentett nekik a
Gulágon egy-egy Petőfi-vers.
– Milyen vendégekre emlékszik
még?
– Szintén ebben az évben, február
25-én Pápai Lajos győri püspök beszélt
Mindszenty József bíborosról.
Rá egy évre Kiszely Gábor, a Terror
Háza Múzeum történésze megdöbbentően
időszerű témáról szólt: egy
ma is bűnszervezetként, maffiaként
működő mozgalomról. A következő
alkalommal Takács János a hortobágyi
kényszermunka táborokra emlékezett,
nagy érdeklődés közepette.
2006-ban pedig Rózsás János kitért
mindarra, ami A kommunizmus fekete
könyvéből kimaradt.
– Még sorolhatnánk rendezvényeiket,
mit tart különösen említésre
méltónak?
– 2005 decemberében csatlakoztunk
ahhoz a demonstrációhoz,
amely az egyházi iskolák hátrányos
megkülönböztetése ellen tiltakozott.
Ha az állam akár csak egy forinttal
is kevesebb támogatásban részesíti
az egyházi intézményeket az államiakhoz
képest, akkor azzal sérti az
esélyegyenlőséget. – szögezte le közös
sajtótájékoztatónkon Vereb
Zsolt piarista igazgató atya. Azóta
az Állami Számvevőszék is rögzítette
a szocialista-szabaddemokrata
kormány ezirányú törvénysértését.
Örömmel olvasom, az új kormány
ezen a téren is rendet tesz.
– 2006 őszén fiatalembernek adta
át az elnökséget. Hogy telnek
napjai?
– Örömmel látom, Kóré Peti
ugyancsak nem lazsál. Jómagam a
Takács László Irodalmi Körben
dolgozgatok. Ezen a héten, végre,
az időjárás is engedi, megkezdjük
a balatoni heteket.
K.H.
Jubilál a Polgári Egyesület
Dr. Bogár Gáspár vasárnapi újmiséje
szó szerint eukarisztia, azaz
hálaadás volt.
Az áldás előtt sorolta el, ki mindenki
felé van megköszönnivalója. Istennel és
szüleivel kezdte, életét köszönte meg.
Az egykori palini háziorvos, két aszszonylány
megözvegyült édesapja első
ünnepélyes miséjére megtelt jövendő
állomáshelye, a Felsőtemplom. – Legyetek
merészek a reményben! – idézte
Benedek pápa szavait a szónok, Varga
Zoltán piarista atya. Abiztatás a misézőnek
és az ünneplő közösségnek egyaránt
szólt. Afelemelő szertartást követően
majd egy órán át, türelmesen várakoztak
mindazok, akik az újmisés áldás
kegyelmeiben kívántak részesülni.
***
Dr. Bogár Gáspár 1947-ben Zalaboldogfán
született. 1966-ban
érettségizett a pannonhalmi bencés
gimnáziumban. A Pécsi Orvostudományi
Egyetemen 1973-ban
avatták orvossá. Az első közgyűlésben
a palini városrészt képviselte
kereszténydemokrata színekben.
K.H.
Köszönet az életért