Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.62 MB
2020-12-11 15:47:24
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
644
1133
Kanizsa 2010. 029-033. szám szeptember

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XXII. évfolyam 29. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2010. szeptember 2. Kanizsa
Egy kattintás
weblapunkra,
és naponta friss híreket,
tudósításokat,
riportokat olvashat.
Tekintse meg
KÉPGALÉRIÁNKAT,
írjon FÓRUMUNKBA,
vagy adjon fel
INGYENES
APRÓHIRDETÉST
(regisztrációhoz kötött)
www.kanizsaujsag.hu
(93)
Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
A Volán Oktatási KFT.
értesíti a régi és leendő Ügyfeleit,
hogy új néven és új helyen
továbbra is várja Önöket:
VOKSH KFT. 8800 Nagykanizsa,
Ady E. u. 30. Tel./fax: 93/516-634,
30/491-7051
Kategóriás képzések: személyautó,
motor, segédmotor, tehergk. vezető,
nehézpót- és autóbuszvezető
Szaktanfolyami képzések: ADR,
gépkezelő (targonca, emelőgép, földmunkagép),
árufuvarozó és személyszállító
GKI (a régi belföldi és nemzetközi
helyett)
Induló tanfolyamainkról
érdeklődni a fenti címen
és telefonszámon lehet.
Épül a 61-es elkerülő
A hortobágyi kényszermunkatáborok
áldozatainak emlékére
60 Év 1950-2010. címmel könyvet
jelentetett meg a Hortobágyi
Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak
Egyesülete.
„Az 1950-ben megindult tömeges
megtorlások egyik eszköze a
kitelepítés volt.” – írja a kiadvány
előszavában Eötvös Péter, az
egyesület elnöke. Ma 60 éve, hogy
sok ezer család durva dörömbölésre
ébredt fel a hajnali órákban. Az
ÁVH, helyi rendőrség kíséretében,
a riadt, mit sem sejtő családokat
gyerekestől, nagyszülőstől a helyi
vasútállomásra hajtotta, ahol marhavagonokba
toloncolták az áldozatokat.
Senki sem ismerte, sem az
erőszakos akció valódi okát, sem
az utazás célját. Sokan – nem minden
ok nélkül – Szibériát emlegették,
de a vonat a hortobágyi pusztában
megállt. A sokszor megénekelt
romantikus puszta ezrek poklává
változott. Több részletben,
tízezer ártatlan embert zsúfoltak
tizenkét kényszermunkatáborba. A
megpróbáltatás a kevésbé szerencséseknek
három és fél évig tartott.
A táborokat és a kitelepítéseket
az 1953 nyarán meghirdetett amnesztia
szüntette meg. Jellemző
az akkori politikai viszonyokra,
hogy a közkegyelem közel nyolcszázezer
embert érintett. E szerint
az ország lakosainak mintegy tíz
százaléka állt büntetés alatt, ami
a felnőtt társadalom több mint a
harmadát jelentette. A táborélet
lehangolóan borzalmas részleteiről,
majd a szabadulás utáni reménytelen
helyzetről a még élő
sorstársak írtak megrázó beszámolókat,
melyekből egy kis válogatást
közöl az emlékkiadvány.
Az egyesület célja felhívni a közfigyelmet
a megtörtént borzalmakra.
Dr. Semjén Zsolt e szavakkal
ajánlja a könyvet olvasásra: „Forgassuk
ezt a könyvet azzal a komoly
figyelemmel, amellyel az alkotók
elkészítették, azzal az erős
lélekkel, amely a hajdani rabokat
jellemezte, és engedjük hatni magunkra
azt a katartikus élményt,
ami ennek a könyvnek a végső üzenete,
hogy igenis jobb jónak lenni,
meg lehet maradni jónak, és hogy
az utolsó szó végül úgysem a gonoszságé,
hanem Istené.”
B.E.
Kitelepítettek emlékezete
Kanizsa 2 – Krónika 2010. szeptember 2.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Ziegler Anita. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin
Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztésért felelős: Huszár József, tel.:+3630/512-0855
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Sajtótájékoztató keretében
vázolták fel a szervezők az e
hétvégi (szeptember 3-4.) 7. Kanizsai
Bor- és Dödölle Fesztivál
legjelentősebb eseményeit, programjait.
A rendezvény egyrészt kulturális,
másrészt gasztronómiai programok
sokaságát nyújtja az Erzsébet-
téren, immár hetedik éve. A
fesztiválon a város kulturális csoportjai
jelentős szereplési lehetőséget
kapnak, ilyen például a Tüttő
János Nótaklub, vagy a fellépő
néptáncegyüttesek, az esti programok
pedig valódi fesztiválhangulatot
teremthetnek, például a rock
and roll dallamokat idéző Tom
White Zenekar műsora. A szervezők
első alkalommal rendeznek
tűzijátékot, amely szombaton kilenc
órától várható.
Idén is lesz Kanizsa Bordalnoka
vetélkedő, amelyre négy produkciót
várnak a szervezők. Sok kísérő program
színesíti a fesztivált, így lesz kirakodó
vásár, játszóház, egészségügyi
tanácsadás és városnéző kisbusz.
Prikryl József a Kanizsa és Környéke
Gasztronómiai Egyesület elnöke
pozitívumként említette, hogy
a tavalyi huszonnégy csapathoz képest
idén eggyel többen versengenek
a pénznyereményért, illetve a megtisztelő
Dödölle Királyok címért.
A két nap alatt természetesen
magyaros, népi ételeket lehet
megkóstolni, úgymint dödölle, gánica,
prósza, szomjoltónak pedig
válogatott borokkal, pálinkával
várják a mulatni vágyókat. Idén is
bónok beváltásával lehet tesztelni
az ételeket a versenyző csapatok
portáin. Az étel-kavalkád egyéb
érdekessége a Mangalica-udvar,
ahol a bográcsokban szürkemarhából
és bivalyból készült finomságok
is fortyognak majd.
A hagyományos borversenyre
csapatonként három, összesen huszonnégy
fajta borral indulhatnak a
versenyzők, amire érdemes igényes
nedűkkel készülni, hiszen oklevéllel
jutalmazzák a legjobbakat.
Szombaton Kanizsa horvát testvérvárosából,
Csáktornyából várnak
negyvenöt fős hagyományőrző
néptánccsoportot és tamburazenekart,
valamint a helyieken kívül
nagy számú látogatóra számítanak
az ország különböző pontjairól.
Z.A.
Dödölle Fesztivál
hetedszer
Az Új Pólus Közéleti-és Kulturális
Egyesület tartott megemlékezést
augusztus 30-án Fejtő Ferenc
születésének 101. évfordulója
alkalmából. Az egy éve avatott
emléktáblát Czuczi Tünde,
Röst János és Halász Gyula koszorúzták
meg.
A szakadó eső sajnos elvette a
koszorúzás perceinek ünnepélyes
hangulatát, de Halász Gyula beszéde
méltóképpen emlékeztetett
Fejtő Ferenc munkásságára:
„Egy év telt el azóta, hogy Fejtő
Ferenc író, történész és publicista
emléktábláját, melyet születésének
100. évfordulójára állított Nagykanizsa
Önkormányzata és a Fejtő
Ferenc Alapítvány – felavattunk.
Az akkori résztvevők közül többen
abban a szerencsében részesülhettünk,
hogy személyesen ismerhettük
városunk európai hírű gondolkodóját,
a XX. század történéseinek
tanúját, az európai egyesítési
folyamat szorgalmazóját. Itt és
most szólnunk kell Fejtő Ferencről
a humanistáról, aki konzervatívnak,
liberálisnak és szociáldemokratának
tartotta magát. Benne
jól megfértek ezek az irányzatok,
melyek értékei, alkotóelemei részeivé
váltak életútjának. A neveltetéséből
fakadó hagyománytisztelet,
a szabadságvágy és a szolidaritás,
a fél és totális diktatúrákkal
szembeni kíméletlen kritikája,
azok a pillérek melyen, minden alkotása
nyugszik, s amely példaértékű
lehet, a XXI. század a politikai
és a gazdasági folyamatok irányítói
számára. Biztos vagyok
benne, hogyha ma is közöttünk
lenne, nagyon keményen fogalmazna,
az európai politikai élet
bizonyos szereplőivel kapcsolatban.
Fejtő Ferenc életművének tanulmányozása
mindannyiunk számára
tanulságokkal és kellemes
időtöltéssel járó feladat lehet.
Történelmi és irodalmi témájú
könyvei, publicisztikái a mai kor
embere számára is iránytűként
szolgálhatnak. Az emléktáblán található
idézetet Rajk Lászlóval és
Rajk Judittal közösen választottuk
ki, mert Fejtő Ferencre nagyon is
jellemzőnek tartottuk.
Különös aktualitása lehet 2010-
ben, két kiváló költőnk egy-egy
versének, ma Magyarországon és
Nagykanizsán egyaránt. Ady Endre:
A föl-földobott kő és József Attila:
Thomas Mann üdvözlése című
versére gondolok. Ez utóbbi vers,
záró sorai így hangoznak:
Arról van szó, ha te szólsz, ne
lohadjunk, / de mi férfiak férfiak
maradjunk / és nők a nők– szabadok,
kedvesek / s mind ember, mert
ez egyre kevesebb… / Foglalj helyet.
Kezdd el a mesét szépen. / Mi
hallgatunk és lesz, aki csak éppen /
néz téged, mert örül, hogy lát ma
itt / fehérek közt egy európait.
Kezdeményezőként, és építtetőként
örülök, hogy részese lehettem
annak a folyamatnak, amelynek
végén Péter Vladimir, és a
kanizsai Ádám Krisztián alkotása
Fejtő Ferenc szülőházának falára
került. Ezúton is szeretném kifejezni
köszönetemet Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzatának,
az alkotóknak, Jancsi
György építész-tervezőnek, a Fejtő
Ferenc Alapítványnak, Rajk
Lászlónak és Rajk Juditnak, valamint
a Csengery út 22. valamenynyi
lakójának, tulajdonosának.
Úgy érzem, mindannyiunk kötelessége
Fejtő Ferenc emlékének
ápolása, ezért barátainak és tisztelőinek
nevében további dokumentumokat,
és fotókat kívánunk felajánlani
a készülő Fejtő Ferenc
Emlékház javára.”
Z.A.
Főhajtás Fejtő előtt
Kanizsa 2010. szeptember 2. – Elkerülő 3
A 61-es elkerülő képekben
Hamarosan csökken a Nagykanizsa
belvárosán átmenő tranzitforgalom.
Mint azt már többször
megírtuk, a 61-es főút új, a
várost dél-keletről elkerülő
nyomvonalon éri el a 7-es főutat.
Az óránként 90 kilométeres sebességre
tervezett főút a Budapest-
Murakeresztúr vasúti fővonalat keresztezve,
azzal párhuzamosan továbbhaladva,
a 7-es főút csomópontjáig
tart majd. Aberuházás egy
kétszer egysávos, 3,29 kilométer
hosszú elkerülő út mellett tartalmaz
egy 425 méter hosszú, kétszer
egysávos bekötőutat Sánc irányába,
valamint egy ugyancsak kétszer
egysávos bekötőutat, 70 méter
hosszan a Kaposvári útra. Az elkerülőn
két csomópontot alakítanak
ki, valamint a vasútvonal keresztezésére
vasúti felüljáró készül.
A Kaposvári úton lévő vasúti
sorompót elhagyva munkagépeket
láthatunk reggeltől estig. A felvételek
a Csónakázó-tó közelében
készültek.
Acél hullámlemez csőhíd 6,90 méteres nyílással, szerelési állapotban.
A 190+259,10 kilométerszelvényben vezetik át a Bakónaki patakot egy
Tubosider 150 TR/18 paraméterű csőhídban, 48,70 méter hosszan. A híd
környezetében 78 folyóméteren mederburkolat készül a patak vízhozamának
átvezetésére kifolyási és befolyási oldalon. A csőhíd megépültét
követően 6 méteres fedőtöltés kialakítása a következő feladat.
A 190+430,65 Budapest-Murakeresztúr vasútvonal különszintű keresztezése
MÁV felüljáróval. Az épülő felüljáró a tervek szerint háromnyílású,
takaréküreges, előfeszített vasbeton lemez híd, két szélső nyílásköze:
13,10 méter, a középső pedig 23,20 méter. A hídfő és a közbenső
támaszok alapozása pergetett cölöpökkel, vert-manipulációval, 13-15
méter hosszan már elkészültek. Afelvételen éppen a 61. számú főúti körforgalmú
csomópont felé eső hídfőjét és a közbenső alátámasztások pilléreinek
építését láthatjuk.
A190+664,66 km szelvényben lévő különszintű keresztezése, amely a Sánc,
Kaposvári utcáról a Csónakázó tóhoz vezető út – csónakázó-tói sétány – átvezetését
biztosítja csőhídban az elkerülő út alatt. A képen a T200 TR/17
TUBOSIDER csőhíd összeszerelt állapotban van. Az átvezetés az elkerülő út
alatt 45,30 méter hosszan történik. Acsőhíd felett két méteres fedőtöltés építése
és a csatlakozó elkerülő út töltésének átvezetése a következő útépítési feladat.
A körforgalmi csomópont és a vasút feletti híd közötti területen földmunka
építése. A földmű 370 méter hosszan a Bakónaki-patak felett átvezetve.
A 14 méter magas felüljáróra történő rávezetésének építése folyamatban
van.
Fotók: Bakonyi Erzsébet
Állás
gázpalack vizsgáló középfokú megegyezés szerint
pék-cukrász szakirányú 90.000 Ft
minőségellenőr középfokú 90.000 Ft
CO, AWI minősített hegesztő szakirányú megegyezés szerint
betanított hegesztő középfokú 73.500 Ft
kárpitos középfokú 100.000 - 105.000 Ft
óvónő felsőfokú megegyezés szerint
kőműves (gipszkarton szerelésben jártas) szakirányú megegyezés szerint
húsipari munkás szakirányú megegyezés szerint
fémfestő szakirányú megegyezés szerint
raktári műszakvezető középfokú megegyezés szerint
szerelő lakatos szakirányú megegyezés szerint
karusszel esztergályos szakirányú megegyezés szerint
gyógytornász és sportanimátor felsőfokú megegyezés szerint
CNC gépbeállító szakirányú megegyezés szerint
BőVEBB FELVILÁGOSÍTÁS
a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központban, a Nagykanizsa, Fő út 24. szám alatt
vagy a http://www.nyugatrmk.hu webcímen kaphatnak.
Ügyfélfogadási idő: hétfő–kedd–csütörtök: 8.00–12.00
és 13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra
Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központ
Wirt Mihály (1912-1953) korpavári
házára emléktáblát szándékoznak
elhelyezni iskolatársai, a
család beleegyezésével. A legsötétebb
sztálinista időkben ártatlanul
kivégzett férfi tábláján azonban a
körzet jelenlegi önkormányzati
képviselője szerint nincs helye „a
kommunizmus áldozata” szókapcsolatnak.
Eltekintve attól az abszurditástól,
amit a tv-reklám hetyke
kérdését idézve így fejezhetnénk
ki: – Közöd? – tisztelettel arra
figyelmeztetném Miklós bátyámat
(aki, mint tudjuk, a legidősebb
a közgyűlésben): – Ha hallgattál
volna, bölcs maradtál volna.
Ugyanis ez a tiltakozás felér egy
beismerő vallomással: az MSZP –
és az átmaszkírozására alakult
egyesületek, így az a Marton gründolta
KKE is, melyben Bicsák úr
indul – utódai a diktatúrát működtető
állampártnak. Ennyit a megújulásukról…
P.J.
Kilépési nyilatkozat:
Alulírottak, a Nagykanizsa Rozgonyi
Polgári Kör és Egylet tagjai
kifejezésre juttatjuk azon elhatározásunkat,
mely szerint azonnali
hatállyal kilépünk a fent említett
körből. Elhatározásunk okát a következően
foglaljuk össze:
A Fidesz Magyar Polgári Párt
támogatásának céljából 8 évvel ezelőtt
létrejött Rozgonyi Polgári
Körnek 8 éven át odaadó, lelkes
segítői voltunk. Aktívan támogattuk
a Fideszt, hogy ennek a pártnak
a választási győzelmét és ezáltal
a magyar nemzeti egység megteremtését
elősegítsük.
Most, miután az április választásokon
elsöprő erejű Fidesz győzelem
született, 65 év után először
reménykedhetünk egy egységes
Magyarország megteremtésében.
Tehát: mi szükség van arra, pont
most, hogy a Polgári Kör vezetője
helyi viszonylatban, mások pedig
országos szinten a Fidesz ellenes
erőkhöz csatlakozva gyengítsék,
illetve bomlasszák a Fidesz által
létrehozott nemzeti egységet?
Érthetetlen és felháborító, hogy
Körünk elnöke, Miha Tamásné az
utóbbi két év folyamán immár legalább
két alkalommal, ország-világ
előtt nagy hírveréssel a Fideszszel
szemben lépett föl. Először,
amikor a Zalai Hírlap riporterével
közöltette, hogy kilépett a Fideszből.
Ezt most ismét megerősítette a
„Kanizsáért Közéleti Egyesület”
szórólapján, mondván, hogy „óriásit
csalódott” a Fideszben, ezért lépett
ki a pártból. Így a polgármester-
választáson a Fidesz ellenjelöltje.
Marton István mellett óhajt
korteskedni.
Miha Tamásnénak joga van, az ő
elveinek megfelelően, bármelyik
politikai vagy gazdasági csoportosuláshoz
csatlakozni, de nem a MI
nevünkben. MI nem kívánunk
semmiféle Fidesz-ellenes, baloldalra
húzó, bomlasztó erőnek a
szekértolói lenni. Ezért lépünk ki a
Nagykanizsai Rozgonyi Polgári
Körből.
A Kör 17 kilépett tagja
Az ÚJ PÓLUS mind a tizenkét
körzetben leadta a kopogtatócédulákat
a választási bizottságnak.
A képviselőjelöltjeik a választóktól
nagyon sok javaslatot, információt
kaptak a körzetekről, amiket
az ÚJ PÓLUS a részletes városi
programjába beépít.
A véleményekben alapvető
igény jelentkezett új polgármester
megválasztására és a civilizált
közgyűlésekre, közéletre.
Az ÚJ PÓLUS ezúton is megköszöni
a kanizsai emberek támogatását,
bizalmát és az irányukba
megnyilvánuló figyelmet, barátságot,
szeretetet.
Röst János
Marton István a szocialisták
ügynöke tovább folytatja azt a
hazudozását, amelyet két éve
kezdett el és három hete valamiféle
újság kiadásával emelt beteges
magasságba.
A napokban kiadatott egy sajtóközleményt
(http://www.kanizsaujsag.
hu/index.php?m=200&ckid=
5121 - a szerk.) amellyel csak az a
célja, hogy önmagát méltatlanul
felmagasztalja, és riválisairól hazugságokat
állítson. Másik célja,
hogy Cseresnyés Péter alpolgármestert
és az önkormányzat nagyobbik
részét megpróbálja lejáratni.
Marton István és a vele együttműködők
tehát minden megszólalásban,
minden sajtómegjelenésében,
kiadványában a szocialisták
helyett végzik el, jó ügynökként
azt a feladatot, hogy a helyi jobboldali
összefogást szétverje.
Nézzük Marton embereinek sajtóközleményében
levő hazugságok
egyikének-másikának cáfolatát,
példák bemutatásával.
1. „Nagykanizsa 2006 utáni gazdasági
konszolidációja, a csőd elkerülése
egyike volt az országban
lezajló legkiemelkedőbb teljesítményeknek,
mely nyomán a város
a válság ellenére sem növelte érdemben
az adósságállományát”.
–állította Marton közleménye. A
város az adósságállományát, kötelezettségvállalásaival
2006-tól,
2010-ig nem hogy nem növelte érdemben,
hanem gyakorlatilag
megháromszorozta, Marton István.
A számítások szerint az adósságállomány
valamennyi elkötelezettség
figyelembevételével – a
2006-os év 2,6 MRD Ft-os állományáról
– 7,8 MRD Ft-ra emelkedik.
Milliárdokat hazudni, azért
durva nem?
2. „2006 októberétől 2009 szeptemberéig
1,8 milliárd forinttal javult
a város folyószámla egyenlege”!
– állította Marton minden valóságot
nélkülöző közleménye. A
város folyószámla egyenlege
2010. évben a tavalyi év azonos
időszakához hasonlóan alakult. A
2009. évi folyószámla egyenleget
jelentősen javította az a 157 855
e Ft-os bevétel, amelyet egy Ady
utcai épület egyházi tulajdonba
adásáért kapott az önkormányzat.
Ilyen nagyságrendű, szabadon felhasználható
bevétel az idei évben
nem folyt be az Önkormányzat
számlájára.
A város folyószámla egyenlege
2009. augusztus 26-án -192 852
741 Ft volt. 2010. augusztus 26-
án a folyószámla egyenleg: -198
257 994 Ft. Ha a 2010. évi egyenleg
összegét megemelnénk az elmúlt
évi rendkívüli, minisztérium
által folyósított bevétel (157 855
000 Ft) összegével, akkor a 2010.
augusztus 26-i folyószámla egyenlege
-40 402 994 Ft lenne, szemben
az előzőekben említett, 2009.
évi azonos napi egyenleggel: -
192 852 741 Ft-tal. Ez 152 449
747 Ft-tal kevesebb folyószámlahitel
igénybevételét jelentené, a tavalyi
év azonos időszakával összehasonlítva.
A költségvetési elszámolási
számla egyenlege 2009.
szeptember 30-án 1 616 958 647
Ft volt, 2010. június 23-án a polgármester
utolsó munkanapján
261 737 446 Ft volt. Tehát 1
355 221 201 Ft-tal kevesebb, mint
tavaly szeptemberben. Ez is eltűnt
Kanizsa – Szabad 4 vélemény 2010. szeptember 2.
Nyaraláskor megtetszett – hazahoznám!
Kis dolog a nagydolog,
legalább is Balatonalmádiban,
ahol a képen látható
módon segítik a gazdikat a
kulturált kutyatartásban.
Valószínű, nem pénz, csak
hozzáállás kérdése. – írja
„Almádi kutyák” jeligével
olvasónk.
Továbbra is várjuk beszámolóikat!
Kérjük, jeligésen küldjék el
nekünk élményeiket, amelyeket
szívesen látnának megvalósulni
városunkban is. Szeptember végén
ajándékkönyvekkel háláljuk
meg ötleteiket.
Kanizsa Lokálpatrióta
Hetilap szerkesztősége
Bicsák
és a kommunizmus
Búcsút intettek
Mihánénak
Az ÚJ PÓLUS leadta
Egy Martoni
sajtóközlemény
mélységei
Nagykanizsán
Kanizsa – Szabad 2010. szeptember 2. vélemény 5
A Felnőttképzési
Szakképző Iskola
Nem sikerült a felvételid?
Tanulj technikus szintű szakmát
􀂉 Ápoló - 3 év
􀂉 Gyógyszertári asszisztens - 2 év
􀂉 CAD-CAM informatikus (CNC-programozó) - 2 év
􀂉 Megújulóenergia-gazdálkodási technikus - 2 év
􀂉 Kereskedő - 1 év
􀂉 Vendéglős - 1 év
Elmúltál 18 és nincs még érettségid?
Választhatsz alábbi képzéseink közül:
􀂉 Irodai asszisztens - 2 év
􀂉 Pincér - 1 év
􀂉 Cukrász - 1 év
􀂉 Szakács - 1 év
􀂉 Panziós, falusi vendéglátó - 1 év
Felső korhatár nincs!
Első szakma esetén ingyenes, esti tagozatú, OKJ-s végzettséget adó
képzéseinkről további információ: www.kanizsatiszk.hu
Érdeklődés: titkarsag@kanizsatiszk.hu,
telefon: 0630/467-4882 vagy 0693/510-251
Fizetett politikai hirdetés
Kampánynyitó
a Honvéd Kaszinóban!
Cseresnyés Péter polgármester-jelöltünk vendége
Lázár János, Hódmezővásárhely polgármestere,
a Fidesz frakcióvezetője.
2010. szeptember 10. péntek 18.15 óra
Újra Fidesz!
Együtt a kétharmaddal, városunk javára!
pénznek minősül? Hova tette Marton
István?
3. „Marton István 2010. június
24.-i kényszerszabadságolásáig
még idén sem volt tartósan negatív
tartományban a város számlája”.
– állítja a hiteltelen közlemény.
2009. évben, első alkalommal
2009. július 16-án került tartósan
negatív állományba a város számlája,
mely negatív tendencia egészen
a 2009. évben befolyó helyi
adóbevételek önkormányzati
számlára való érkezéséig, 2009.
szeptember 14-ig állt fenn, ekkor a
város folyószámla egyenlege -219
385 e Ft volt. (A 2009. szeptember
14-i egyenleg már tartalmaz némi
helyi adó bevételt, határidő lejárta
előtti befizetések miatt.) 2010.
évben 2010. július 14-én került a
folyószámla negatív tartományba,
tehát akkor, amikor a múlt évben is
ez megtörtént, Marton István aktív
korszaka alatt.
Ennyit Marton szavahihetőségéről.
Tovább lehetne sorolni a példákat,
de nem érdemes, mert mindenki
tudja róla, hogy nem mond
igazat, ha az érdeke úgy kívánja,
hogy valótlant állítson.
(Mi azért vitatkozunk azzal az
állásponttal, hogy van olyan eset,
amikor a hazudozás lenne az érdeke
annak, aki ott akar lenni a következő
testületben, de nem hisszük,
hogy erről hatásosan meg tudnánk
győzni a Martont – a szerk.)
Azt is meg kell állapítani ezek
után, hogy bár M.I. saját magát
válságmanagernek tartja, ez csak
egy kis csúsztatással igaz. Mert
nem rendet rak, hanem ahol ő tevékenykedik,
ott válságot csinál.
Kezdi a morális válsággal, aminek
egyenes következménye lesz a
gazdasági hanyatlás is.
Az a szemlélet, hogy a város javaival
gazdálkodni kell, számára
ismeretlen, teljesen fogalmatlan ez
ügyben. Azt tartja fő tevékenységének
és büszke is erre, hogy méregdrágán
lebonttat épületeket a
városban. Nagykanizsát „vezetni”,
számára egy megoldhatatlan feladatnak
bizonyult. Megmaradt az
állandóan a valaki elleni harc
szintjén, mindig talál egy ellenségképet
és annak a „kicsinálása” élteti
a mai napig. Egy ilyen ember
akar még egyszer polgármester
lenni Nagykanizsán.
Ezért sem és azért sem alkalmas
vezetőnek, mert anyagi értelemben
is visszaél hatalmával. Gondoljunk
csak a közpénzen vásárolt szemüvegére,
az olimpiát plazmatévén
nézem az irodámban kényelmesen,
százezer forintos forgó fotelemből
akciójára, közpénzen vásárolt luxusautó
ötletére, a feleségének napidíjat
kifizetni akaró szándékára,
vagy arra, hogy támogatást ígérve
hány embernek szabta feltételül a
vele való együttműködést.
Egy szavát sem lehet hinni, mert
betegesen hazudozik. Hiteltelen
minden vele összehozható kiadvány,
vagy másfajta megnyilvánulás.
Gátlásai nincsenek és eszközökben
sem válogat, ha a vélt politikai
riválisainak lejáratásában látja
saját érvényesülésének lehetőségét.
A malis vituperari laus est. (A
gonosz gyalázkodása dicséretnek
számít – a szerk.)
Ezt javasoljuk figyelembe venni
a Marton hazugságai által érintetteknek.
Forrás: bakkker.hu
Az előző nyolc év kormányai az
első lépéseiktől, kezdeményezéseiktől
az utolsóig a legnagyobb ellenzéki
párt halálos szorításában
kormányoztak. Ennek káros hatását
szenvedte el az egész ország beleértve
mindannyiunkat. Kaptak is a
kormányok érte hideget, meleget
érdemeset és érdemtelent egyaránt.
A vége egy nagy bukás lett, melyből
a kilábalás keserves csigalassúságú
lesz. Folyamatosan voltak ők
illegitimek, csalók, voltak a bankárok
kormánya, legutóbb, pedig már
az oligarchák kormányának a bélyegét
is rájuk sütötték. Már a feledés
mély homályából reaktivált minősítő
jelzővel, hosszú évtizedek
óta már csak történészeink kiváló
leírásainak újraolvasáskor találkozhattunk.
Még az úgynevezett szocializmus
időszakában is csak elvétve
volt a politikai közbeszéd eszköze
és tárgya, bármely előző hatalom,
természetének, tartalmának minősítéséhez
az oligarchák szitokszóként
való alkalmazása. Amikor az oligarchák
elhangzott az ellenzék vezérének
szájából futótűzként terjedt
el szerte szét az országban. Az ellenzéki
párt megyei és városi vezetőinek
sajtótájékoztatóit szinte uralta
a Gyurcsány és Bajnai kormány
az oligarchák kormányának való
minősítése, hogy ez hozott-e valamit
az ellenzéki párt konyhájára azt
nem tudni, azt viszont igen, hogy az
oligarchák jelszó kérész életű volt.
(folytatás a 6. oldalon)
Oligarchák?
Kanizsa – Szabad 6 vélemény 2010. szeptember 2.
(folytatás az 5. oldalról)
További sorsát mély csend és homály
fedi, tehát visszahullt korábbi
hamvába. Ha viszont kíváncsiságból
netán halványuló történelmi ismereteink,
elevenítése, bővítése
okán belelapozunk a lexikonokba,
szótárakba, a magyar történelem
lapjaiba, pontos képet kaphatunk
az oligarchákról történelmünk nem
éppen fényes szakaszában játszott
szerepéről. Ez a történelmi szakasz
a feudális társadalom időszaka
volt, melynek gyökerei az árpádházi
királyok időszakába nyúlnak
vissza. Az oligarchák uralma, hatalma
jelentette magát a feudális
társadalmat és indította el annak
széttagolását is. A feudalizmus tehát
sok száz évvel ezelőtt a totális
kizsákmányoláson alapuló társadalommá
vált. Ebben a társadalomban
a nagybirtokosok, főnemesek –
oligarchák – jelentették a főhatalmat
gyakran a királyi törvénykezés
semmibevétele a királyi hatalom
rovására, önző céllal, erőszakkal.
Ahogy azt a krónikás leírja, városok,
falvak pusztultak, a szegények
állati sorsra jutottak, magukat kellett
szekér elé fogni, mert igavonóik
zsákmányul estek főuraiknak. A
kérdés tehát az, hogy releváns-e a
sok száz éves távlatból kézzelfogható
közelségbe hozni az oligarchákat
a mai magyar valóságban
bárkivel, bármilyen összefüggésben.
Egyáltalán lehetséges-e bármilyen
párhuzam. Én azt hiszem,
hogy nem. Történelmi múltunk leírt
szakaszának természetét, tartalmát
sok száz éves távlatból összemosni
a mai magyar valóságban a
kormányok bármelyikével, történelmietlen,
sőt abszurd. Még az
előbbinél is izgalmasabb kérdés,
hogy lehetséges-e egy totális kizsákmányoláson,
kiáltó igazságtalanságon
alapuló társadalmat, mint
amilyen a feudalizmus volt, a mai
többpárti rendszeren alapuló alkotmányos
demokráciával bármilyen
vonatkozásban még oly nagy körültekintéssel
is kontextusba állítani.
Ne legyünk szemérmesek, ez
anakronizmus. Ha mégis, bizonyára
sokan lennénk kíváncsiak ennek
magyarázatára. Ma még azonban
nem vagyunk kíváncsiak, ezért
nem is lesz magyarázat. Abban kétségeink
ne legyenek, hogy önkényesen,
ha a pártok pillanatnyi érdekei
úgy kívánják a ma igenje, a
holnap nemje lehet, és fordítva is
minden politikai és morális következmény
nélkül. Ez addig tarthat
ameddig mi naivak nem kellően
koncentrálunk a pártok mondanivalójának
tartalmára, nem ismerjük
föl benne a realitást, a jövőbe mutatót,
mely rövid távon lehet keserű,
hosszabb távon viszont maradandóan
jobb. Ennek hiányában a
csalódást már megtapasztaltuk balról
is jobbról is a korábbi ellenzéki
párt mégis miért tartotta helyénvalónak
a közelmúltban az oligarchákat
párhuzamba hozni a mai magyar
baloldal prominenseivel. Annak
vélhetően egy oka lehetséges,
az, hogy ők is gazdagok és az úgynevezett
felső tízezerhez tartoznak.
Az ide tartozók jóval gazdagabbak,
jóval gondtalanabbul élhetnek a
középosztályhoz tartozó jómódúaknál,
nem beszélve az átlagos jövedelműekről,
különösen nem a
szegénységben élők viszonylag
nagy táboráról. Csakhogy az oligarcháknak
nevezett gazdagok
nem csak a baloldalon, hanem a
jobboldalon is vannak. Gyanítom,
hogy a jobboldalon ma már ilyenek
jóval többen vannak. Az ország
leggazdagabbjainak többségét is
ők teszik ki. A ma még csak lengedező,
a jövőben bizonyára erősödő
széljárás is nekik kedvez elsősorban.
A ma már hatalmon lévő párt
mégis önkényesen úgy gondolta,
hogy a baloldalon lévők érdemesek
csak az oligarchák megbélyegző
jelzőjére. A gazdagoknak ilyetén
való szegregálása, mélyen igazságtalan,
szociológiai értelemben sem
jogos és nem megalapozott. Közismert,
hogy a gazdag honfitársaink
egyike sem jött át ilyen gazdagon a
régi rendszerből a mai új rendszerbe.
Igazán gazdaggá az utóbbi húsz
évben váltak. A társadalom túlnyomó
többsége akarta a rendszerváltást,
azóta is több demokratikus választáson
tett hitet a többpárti alkotmányos
demokrácia mellett.
Nem mellékesen a piacgazdaság
kapitalista formációját választva,
amelyben dominál a magán tulajdonon
alapuló gazdaság. Ennek
ilyetén való létrejöttében közreműködött
az elmúlt húsz év minden
kormánya. Fiatal demokráciánk
mindenben még nem működik olajozottan
a vele szembeni elvárásaink
talán még a lehetőségekhez képest
sem érvényesültek maradéktalanul.
Ezért sokan jogosan ostorozzák
az éppen regnáló kormányokat,
a nekik nem tetsző történéseket, a
napi folyamatoknak őket negatívan
érintő hatásait, a társadalom polarizációját.
De ez a demokráciában
Kanizsa – Szabad 2010. szeptember 2. vélemény 7
természetes, megengedett, sőt kívánatos.
Ma már itt az ideje, hogy
elfogadjuk a valóságot. A mai magyar
gazdagok, leggazdagabbak
túlnyomó többsége legyen a bal
vagy jobboldali, netán liberális, élt
a rendszerváltás kínálta lehetőségekkel.
Egy része már a spontán,
nagyobb része az éppen regnáló
kormányok által szabályozott, felkínált,
kedvezményezett lehetőségekkel
élt. Nem kevés bátorsággal,
saját tőkéjük kockáztatásával vállalkoztak
a korábbi piacok elvesztése
miatt is leépült gazdaság egyegy
szeletének újraélesztésére. Ne
hallgassuk el azt a valóságot sem,
hogy az érintett vállalkozók – oligarchák
– politikai beállítottságuktól
függetlenül, csak nem mindannyian,
ahogy szokták volt mondani
jó időben jó helyen voltak.
Reaktiválták kapcsolataikat, információs
csatornáikat, ezeket újabbakkal
bővítették a kormányok
mindegyike által eltűrt mértékben,
és kiterjedtségben kiépítették kapcsolataikat
a döntéshozókkal, a
döntéseket előkészítő szakmai műhelyekkel.
Mindezekhez jó érzékkel
hozzáillesztették tehetségüket,
kreatív képességüket, más szóval
ügyesen és tudatosan kivették részüket
az eredeti tőkefelhalmozásból.
Ez által is a volt állami vagyon
jelentős hányada a hazai és külföldi
magántőke kezébe került. Ha ez
nem történik meg általuk, akkor
megtörtént volna mások által,
vagy az állami vagyon még nagyobb
hányada enyészik el még
nagyobb veszteséggel, kerül az
idegen tőke kezére. A mindenkori
politikai elit döntött úgy a nép által
választott legfőbb törvényhozó
szerv, az országgyűlés által alkotott
törvények alapján. Az országgyűlés
által ellenőrzési joggal felruházott
szervek a végrehajtást ellenőrizték,
ezáltal a magántulajdonon
alapuló gazdaság kapitalista
formációja legitim. Ez a társadalmi
formáció nem zárja ki, sőt annak
törvényszerű velejárója, hogy
életünk részeként körünkben legyenek
az ország javára is eredményesen
működő magánvállalkozások,
a tulajdonosai pedig gazdagok
és még gazdagabbak. A demokrácia
államának a feladata és
kötelessége, hogy szabályozza az
egyes társadalmi csoportok között
a társadalmi javak elosztását az
életviszonyok és boldogulás tisztes
arányainak folyamatos érvényesülését.
A gazdagokat politikai
és világnézeti hovatartozásuk
alapján megkülönböztetni – oligarchák
– a demokráciákban elfogadhatatlan.
Mózes Pál
Nyugalmazott tanácselnök
A 2010-es helyhatósági választásokon
nem indít jelölteket a
Nagykanizsaiak a Nemzetért
Hagyományőrző Egyesület –
tudtuk meg Ladányi Istvánnétól,
az egyesület szóvivőjétől.
Korábban tervezték ugyan, hogy
részt vállalnak a város leendő vezetésében,
ám amikor körvonalazódott,
hogy a megmérettetésre jelentkező
különleges összetételű
pártok jelöltjei szinte ugyanazok,
akik a várost a jelenlegi helyzetébe
juttatták, akkor elálltak szándékuktól.
Első lépésben azt fontolgatták,
hogy távol maradnak a voksolás lehetőségétől
is. Ám, amikor kiderült,
hogy párton kívüli szervezetek
is indulnak, akiknek tagjai között –
megítélésük szerint – vannak olyan
személyek, akik sikerükkel már bizonyítottak
eddigi személyes életük
során, ennél fogva képesek lehetnek
a lakosság és a város érdekeit
képviselni; úgy gondolták, hogy
szavazataikkal támogatják a civil
szféra kezdeményezéseit.
Kívánatosnak azt tartanák, ha
Nagykanizsát rátermett, tapasztalt,
nem a pártpolitikát szem előtt tartó, az
egyéni és pártérdekeken felülemelkedő
polgármester képviselné. Eme elgondolás
mentén motiválják tagjaikat,
illetve minden nagykanizsai polgárt
is arra buzdítanak, hogy tájékozódjanak
a párton kívüli jelöltek személyéről,
és voksaikkal támogassák.
Cz.Cs.
A panelprogrammal kapcsolatosan
tartottak sajtótájékoztatót
Gyalókai Zoltán és Bizzer András
önkormányzati képviselők a Fidesz
Nagykanizsai Frakciója nevében.
Gyalókai Zoltán elöljáróban elmondta:
„Eddig szó nélkül hagytuk,
hogy Marton István és csapata az
általuk jegyzett kampányújságban
olyan nevetséges állításokat fogalmazzanak
meg mint, hogy Marton
István az ország második legjobb
polgármestere.
(folytatás a 8. oldalon)
Nem indulnak
a hagyományőrzők
A panelprogramról
másképp
Körzet Civil Összefogás Fidesz-KDNP Jobbik Magyarországért Kanizsáért Közéleti MSZP-MSZDP Új Pólus Közéleti és Városvédő Egyesület Független jelöltek
Nagykanizsáért Mozgalom Egyesület Kulturális Egyesület (HVB-hez beérkezett)
Polg.jel. Dr. Németh Györgyi Cseresnyés Péter Gábris Jácint Marton István Dr. Károlyi Attila nem indítanak nem indítanak
1 Balázs Andrásné Papp Nándor Balogh János Bicsák Miklós Böröcz Zoltán Röst János Schmidt László
2 Majoros Benedek Bene Csaba Benedek Tamás Plander Pál Kardos Ferenc György Pál Varga Zoltán
3 Németh János Balogh László Leveli Attila Lukács József Szányiné Kovács Mária Szennay Zoltán Dr. Varga Endre
4 Dr. Varga Imre Kovács János Molnár Gyula Megyesi Zsolt Dr. Károlyi Attila Béres János Dr. Bálint Máté Hegedűs Györgyné
5 Horváth Gábor Dr. Csákai Iván Takács Gyula Horváth István Kisgyura János Magyar Valéria Dr. Szekeres András
6 Kiss Ernőné Bizzer András Kovács József Peterka Henrietta Bogár Ferenc Varga Zoltán Kovács József
7 Bartha László Gyalókai Zoltán Pócza Attila Vass István Korpics Krisztián Halász Gyula Piecs Adrienne Böröndi Géza
8 Dr. Etler Ottó Jerausek István Szép Zsolt Marton István Ifjovics Ferencné Lackenbacher Szilvia Cserti Tibor Gelencsér Andrea
9 Bognárné Kántor Beáta Szőlősi Márta Gábris Jácint dr. Kolonics Judit Dr. Fodor Csaba Czuczi Tünde Sónicz István
10 Dr. Németh Péter Karádi Ferenc Lengyel Miklós Csicsek Anna őri Sándor Kulbencz Ferenc Imre Béla
11 Kertész Rózsa Tóth Nándor Tiszai Péter dr. Füle Lajos Gondi Zoltán Hohl László Bozsoki Imre
12 Baj József Dénes Sándor Dolmányos József Polai József Teleki László Németh István Salamon Sándor Imréné
DRVSZ : Dalnoki József, Horváth János, Horváth Zoltán, Nagy József György, Szolnok Andrea. Muramenti Horvátok Egyesülete: Fekete Zsuzsánna, Havasiné Andrasek Magdolna,
EURIFE: Lendvai Ferenc, Orsós Vendel, Teleki László, Váradi Istvánné Kertész Rózsa, Proszenyák Zsolt István, Vargovics József Árpádné
8 Kanizsa – Szabad vélemény 2010. szeptember 2.
Dátum Gyógyszertár neve Gyógyszertár címe Telefonszám Ügyeleti idő
2010. szeptember 1. KELETI ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 18.00 - 08.00
2010. szeptember 2. GYOPÁR ADY E. U. 12. 93/510-160 19.30 - 07.30
2010. szeptember 3. SZENT GYÖRGY KIRÁLY U. 53. 93/510-135 18.30 - 07.30
2010. szeptember 4. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 12.30 - 08.00
2010. szeptember 5. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 08.00 - 07.00
2010. szeptember 6. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 18.00 - 07.30
2010. szeptember 7. CENTRUM(INTERSPAR) TÁBORHELY U. 4. 93/516-278 19.00 - 08.00
2010. szeptember 8. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2010. szeptember 9. GYOPÁR ADY E. U. 12. 93/510-160 19.30 - 07.30
2010. szeptember 10. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/536-610 17.00 - 08.00
2010. szeptember 11. KANIZSA Fő U. 5. 93/510-267 13.00 - 08.00
2010. szeptember 12. ZSÁLYA (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 08.00 - 08.00
2010. szeptember 13. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 18.00 - 07.00
2010. szeptember 14. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 17.30 - 07.30
2010. szeptember 15. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2010. szeptember 16. KANIZSA Fő U. 5. 93/510-267 18.30 - 07.30
2010. szeptember 17. GYOPÁR ADY E. U. 12. 93/510-160 19.30 - 08.00
2010. szeptember 18. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 12.30 - 08.00
2010. szeptember 19. SZENT GYÖRGY KIRÁLY U. 53. 93/510-135 08.00 - 07.30
2010. szeptember 20. ZSÁLYA (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 20.00 - 08.00
2010. szeptember 21. CENTRUM(INTERSPAR) TÁBORHELY U. 4. 93/516-278 19.00 - 08.00
2010. szeptember 22. GYOPÁR ADY E. U. 12. 93/510-160 19.30 - 07.30
2010. szeptember 23. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 18.00 - 07.00
2010. szeptember 24. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 16.30 - 08.00
2010. szeptember 25. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 12.00 - 08.00
2010. szeptember 26. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 08.00 - 06.00
2010. szeptember 27. ZSÁLYA (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 20.00 - 08.00
2010. szeptember 28. KANIZSA PLAZA EURÓPA TANÁCS U. 2. 93/510-073 19.00 - 08.00
2010. szeptember 29. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2010. szeptember 30. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 18.00 - 07.30
Gyógyszertári ügyelet - szeptember
Értesítjük Önöket, hogy 2010.
szeptember 3-4-én megrendezésre
kerülő Kanizsai Bor- és Dödölle
Fesztivál miatt forgalomelterelések
lesznek. Szeptember 4-én, szombaton
10.00-11.00 óráig lezárásra kerül
az Eötvös tér-Fő út-Erzsébet tér.
Ezen idő alatt az autóbuszok nem
érintik az Eötvös téri, Deák téri és
Dél-Zalai Áruház elnevezésű megállókat.
Kerülő útvonalak K-i irányban:
Király út-Zrinyi úti ideiglenes
megálló-Zrinyi út-Kórház utcai
megálló-Teleki u. Ny-i irányban:
Eötvös tér -Deák tér- Sugár út-Rozgonyi
út-Vásár út-Kalmár út
A 18-as helyijárat mindkét irányban
a Zrínyi úton közlekedik."
Megértésüket köszönjük!
Forgalomelterelés
Pályázati felhívás kollégiumi
férőhelyek elnyerésére:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata a 43/2008. (X. 09.)
számú helyi rendelet értelmében, az
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság
2010. augusztus 30-i ülésén
döntött a Pécsi Tudományegyetem
kollégiumi férőhelyeiről. A kilenc férőhelyből
fennmaradt még kettő,
amelyre 2010. szeptember 2-án 14.00
óráig lehet pályázatot benyújtani.
Pályázhat az a nagykanizsai állandó
lakos, aki a pécsi felsőoktatási
intézmény nappali tagozatán
folytatja tanulmányát, és akinek
kollégiumi férőhely iránti igényét
helyhiány miatt elutasították.
A pályázat elbírálásának szempontjai:
a hallgató szociális körülményei,
az elbírálást megelőző félévben,
illetve a felvételi vizsgán elért
eredmény, kiemelkedő tevékenység.
A pályázat adatlapon
nyújtható be, amely a Polgármesteri
Hivatal Művelődési és Sportosztályán
igényelhető, vagy a
www.nagykanizsa.hu honlapról letölthető.
Kollégiumi férőhely
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait:
Hrsz. Helye Nettó kikiáltási ár Versenytárgyalások időpontjai
(Ft) Szeptember Idő
961 Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar 11.297.000 1, 15, 29. 9:00
3817 Csengery u. 111. - telephely 5.350.050 1, 15, 29. 10:00
1188/3/A/5
1188/3/A/6 Fő út 7. irodák és manzard 23.185.000 1, 15, 29. 10:30
3779/17 Csengery úti szántó (ipari ter.) 15.000.000 1, 15, 29. 11:00
3779/21 Csengery úti szántó (ipari ter.) 16.650.000 1, 15, 29. 11:30
30155/3 Miklósfa, Iskola u. építési telek 6.100.000 1, 15, 29. 13:30
30155/4 Miklósfa, Iskola u. építési telek 6.100.000 1, 15, 29. 14:00
4372 Lazsnaki kastély 53.445.000 14:30
0128/12 külterületi gyep 610.000 09:00
Aversenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nk, Erzsébet
tér 7. II. em. 6. ajtó) Tel.: 93/500-724. Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetőségeken
kérhető.
Önkormányzati ingatlanok nyilvános versenytárgyalásai
(folytatás a 7. oldalról)
Szó nélkül hagytuk azt is, hogy Marton
István az elmúlt 4 évből minden pozitív
eredményt kizárólag saját magának
és a pár hónapja létező egyesületének
tulajdonít.
Figyelmen kívül hagyva azt az
egyszerű tényt, hogy amire ma
Marton István olyan büszke, azt
bizony a jelenlegi közgyűlés és az
ott lévő Fidesz-frakció szavazta
meg. Most azonban nem maradhattunk
tovább csendben, mivel
Marton István kampányújságjaiban
folyamatosan odáig merészkedik,
hogy olyan érdemeket vall magáénak
és egyesületének, amihez
neki semmi köze. Ugyanis legtöbbször
éppenhogy a megvalósult
eredmények ellen dolgozott. Természetesen
nem csak egyszeri eset
amikor újságja hazugságokkal van
tele, de most jöjjön egy példa.”
Bizzer András a témával kapcsolatban
kifejtette: – Hiába
olyan büszke most Marton István
arra, hogy 2007 óta 625 millió forintot
szentelt a város a panelprogram
támogatására, a valóság
az, hogy a ciklus elején éppen
Marton István akarta visszavonni
- vagyis elvenni az emberektől - a
már megítélt támogatás jelentős
részét. Ebben a céljában pedig
egyedül a Fidesz-frakció akadályozta
meg. Bizonyítékul itt van a
2006 december 28.-ai közgyűlés
meghívója és a meghívóban szereplő
3. napirendi pont, ami a panelprogram-
támogatás nagy részének
visszavonásáról szól. –
mutatta fel az előterjesztést a képviselő,
majd így folytatta: – Ezt az
előterjesztést Marton István készítette
és ő maga írta alá. Természetesen
már akkor sem volt erőssége
az egyeztetés, így miután
meglepődve tapasztalta, hogy a
Fidesz-frakció ellenáll az előterjesztésének,
a közgyűlésen már levette
a napirendek sorából, mert
akkor még nem akarta nyíltan felvállalni,
hogy leszavazza az egész
Fidesz-frakció. Mindezek alapján
arra kérjük Marton Istvánt és csapatát,
hogy hagyjanak fel a választók
megtévesztését szolgáló
hazug szólamokkal és a lejárató
kampánnyal, ami elsősorban Cseresnyés
Péter lejáratását tűzte ki
célul, mert félnek az alpolgármester
munkabírásától és higgadtságától.
Ez mellett, természetesen a
szocialisták érdekét szolgálva, kizárólag
csak a Fidesz van még a
lejárató kampányuk célkeresztjében.
Végül szeretnénk megjegyezni,
hogy a város erejéhez mérten a
jövőben is folytatni kívánjuk a panelprogramot
és a termofor kéményes
felújításokat.
B.E.
Kanizsa – 2010. szeptember 2. Városháza 9
Felhívjuk a választópolgárok figyelmét arra, hogy a jogszabályváltozások
következtében Nagykanizsán a választókerületek és ennek következtében a
szavazókörök területi beosztása is jelentősen átalakult. A változás több szavazóhelyiség
címét is érinti.
A 2010. augusztus 16. és augusztus 19. között kézbesített választási értesítők
tartalmazzák azon szavazóhelyiségnek a címét, ahol a választópolgárok a
szavazataikat leadhatják.Kérünk mindenkit, hogy az értesítőn szereplő szavazóhelyiség
címét figyelmesen olvassa el, szavazás céljából ne a korábban megszokott,
hanem az értesítőn szereplő címen jelenjen meg.
A választókerületek és szavazókörök területi beosztása, továbbá a szavazóhelyiségek
címe a www.nagykanizsa.hu honlapon, vagy a Polgármesteri Hivatalban
(Erzsébet tér 7. I. emelet 11. 12., illetve Eötvös tér 16. fsz. 4.) is megtekinthető.
Tájékoztatás az alábbi telefonszámokon kérhető: 93/500-898, 93/500-
918, 93/500-752.
Dr. Tuboly Marianna, a Helyi Választási Iroda vezetője
Változnak a szavazókörök
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője pályázatot hirdet a Polgármesteri
Hivatal Városfejlesztési Osztályán beruházási ügyintéző munkakör
betöltésére
Ellátandó feladatok:
- Az osztályvezető kijelölése alapján részvétel az önkormányzati beruházások,
felújítások előkészítésében, szakszerű operatív végrehajtásában, adminisztrációjában,
pályázatok előkészítésében.
- Az éves költségvetés beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos tételeinek
tervezéséhez, valamint beszámolókhoz és előirányzat módosításokhoz javaslat
készítése.
- Az önkormányzati beruházások programjainak, beruházási okmányainak
kidolgozása.
- A befejezett beruházásokról szóló elszámolások, üzembe helyezési okmányok
elkészítése.
- Támogatásokhoz, egyéb fejlesztési forrásokhoz szükséges műszaki dokumentációk,
pályázati munkarészek kidolgozása.
- Támogatásokhoz szükséges anyagok, pályázatok előkészítése.
- Beruházási statisztika készítése a KSH részére.
- Tulajdonosi nyilatkozatok, hozzájárulások elkészítése.
- Testületi előterjesztések tervezetének elkészítése.
- A jóváhagyott beruházások, felújítások tervezésében, szervezésében, kivitelezési
munkák koordinálásában, helyszíni ellenőrzésében közreműködés.
- A beruházások vállalkozásba adásában, a beruházási és közbeszerzési szabályzat
és/vagy a Közbeszerzésekről szóló tv. szerinti eljárásban közreműködés.
- Közreműködés a településrendezési tervek készíttetésében.
- Közreműködés a Közgyűlés bizottsági ülésein.
A kinevezés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidőben, határozatlan
időre szól, hat hónap próbaidő kikötésével.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995 (II. 3.) Korm. rendelet
1. sz. mellékletének I/19. Településfejlesztési és - rendezési, valamint településüzemeltetési
feladatok c. pontjában felsorolt szakképesítések valamelyike
Előnyt jelent: beruházói gyakorlat.
Apályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, motivációs levelet, három
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (vagy igénylésére vonatkozó igazolást),
a pályázatban feltételként megjelölt iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító
okiratok másolatát, a 2007. évi CLII tv. alapján a vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalására
vonatkozó nyilatkozatot, arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a pályázat elbírálásában
résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik, a Ktv. 9. § és 21. §-ai alapján
előzetes összeférhetetlenségi nyilatkozatot beruházói gyakorlat hivatalos igazolását.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a Ktv. vonatkozó szabályai,
a 47/2001.(X.10.) önk. rendelet, a polgármesteri hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata, valamint Közszolgálati Szabályzata alapján kerül sor.
A pályázatokat Dr. Tuboly Marianna jegyzőnek címezve (Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell benyújtani.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. szeptember 15. A pályázat elbírálásának
határideje: 2010. szeptember 30. A munkakör 2010. október 1. naptól
tölthető be.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a 93/500-706 vagy
500-759-es telefonszámon. Részletes pályázati kiírás közzétéve a Kormányzati
Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ Internetes oldalán
(www.kozigallas.gov.hu, vagy www.kszk.gov.hu).
Álláspályázat - beruházási ügyintéző I. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője pályázatot hirdet a Polgármesteri
Hivatal Városfejlesztési Osztályán beruházási ügyintéző munkakör
betöltésére
Ellátandó feladatok:
- Az osztályvezető kijelölése alapján részvétel az önkormányzati beruházások,
felújítások előkészítésében, szakszerű operatív végrehajtásában, adminisztrációjában,
pályázatok előkészítésében.
- Az éves költségvetés beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos tételeinek tervezéséhez,
valamint beszámolókhoz és előirányzat módosításokhoz javaslat készítése.
- Az önkormányzati beruházások programjainak, beruházási okmányainak
kidolgozása.
- A befejezett beruházásokról szóló elszámolások, üzembe helyezési okmányok
elkészítése.
- Támogatásokhoz, egyéb fejlesztési forrásokhoz szükséges műszaki dokumentációk,
pályázati munkarészek kidolgozása.
- Támogatásokhoz szükséges anyagok, pályázatok előkészítése.
- Beruházási statisztika készítése a KSH részére.
- Tulajdonosi nyilatkozatok, hozzájárulások elkészítése.
- Testületi előterjesztések tervezetének elkészítése.
- A jóváhagyott beruházások, felújítások tervezésében, szervezésében, kivitelezési
munkák koordinálásában, helyszíni ellenőrzésében közreműködés.
- A beruházások vállalkozásba adásában, a beruházási és közbeszerzési szabályzat
és/vagy a Közbeszerzésekről szóló tv. szerinti eljárásban közreműködés.
- Közreműködés a településrendezési tervek készíttetésében.
- Közreműködés a Közgyűlés bizottsági ülésein.
A kinevezés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidőben, helyettesítés
céljából, 2010. 12. 31-ig tartó határozott időre szól próbaidő kikötésével.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995 (II. 3.) Korm. rendelet 1.
sz. mellékletének I/19. Településfejlesztési és - rendezési, valamint településüzemeltetési
feladatok c. pontjában felsorolt szakképesítések valamelyike. Előnyt jelent:
beruházói gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, motivációs
levelet, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (vagy
igénylésére vonatkozó igazolást), a pályázatban feltételként megjelölt iskolai
végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatát, a 2007. évi
CLII tv. alapján a vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalására vonatkozó
nyilatkozatot, arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a pályázat elbírálásában
résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik, a Ktv. 9. § és 21. §-ai alapján
előzetes összeférhetetlenségi nyilatkozatot, beruházói gyakorlat hivatalos
igazolását.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a Ktv. vonatkozó szabályai,
a 47/2001.(X.10.) önk. rendelet, a polgármesteri hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata, valamint Közszolgálati Szabályzata alapján kerül sor.
A pályázatokat Dr. Tuboly Marianna jegyzőnek címezve (Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
kell benyújtani. Apályázatok benyújtásának határideje: 2010. szeptember 30. A
pályázat elbírálásának határideje: 2010. október 15. A munkakör 2010. október
20. naptól tölthető be.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a 93/500-706 vagy
500-759-es telefonszámon. Részletes pályázati kiírás közzétéve a Kormányzati
Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ Internetes oldalán
(www.kozigallas.gov.hu, vagy www.kszk.gov.hu).
Álláspályázat - beruházási ügyintéző II.
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden
hónap első hétfőjén 17 órától 19 óráig a kenyérgyári PERGO lottózóban (Kinizsi u. 95. ).
Dr. Csákai Iván önkormányzati képviselő 2010. szeptember 6-án 18 órától fogadóórát
tart a Hevesi Sándor Általános Iskolában. Meghívott vendég: Cseresnsyés Péter országgyűlési
képviselő, Nagykanizsa Megyei Jogú Város alpolgármestere.
Halász Gyula önkormányzati képviselő fogadóórát tart minden szombaton 10-11 óráig
a Városkapu körúti autóbuszállomásnál található Stílus Bútorházban. Telefon: 06-
30/470-03-12; e-mail: halaszgyula1@gmail.com
Dr. Károlyi Attila a 6. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap második szerdáján 17 órától a Kőrösi Cs. Sándor Általános Iskolában.
Ezúton tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy Szőlősi Márta önkormányzati képviselő
fogadóórája augusztus hónapban elmarad. Ezen időszakban a 06-30/301-81-85-ös telefonszámon
illetve a szolosi.marta@fidesz.hu; szmarta25@hotmail.com e-mail címen áll
rendelkezésükre.
Tóth Nándor, a 14. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart
minden hónap első hétfőjén 18 órától a Móricz Zsigmond Művelődési Házban.
Képviselői fogadóórák
Kanizsa – 10 Értékrend 2010. szeptember 2.
A mesék és az álmok világában
való jártasság kevés embernek
adatik meg, Kustár Zsuzsa
iparművész viszont azon alkotók
közé tartozik, aki nemcsak érti,
hanem képekbe is önti álmainak
üzeneteit. Vele beszélgettünk
művészetének fő motívumairól,
az alkotás és a transzcendencia
közötti összefüggésekről, a magyar
néphagyomány által közvetített
ősi bölcsességről, amely átmeg
átszövi műveinek többségét.
– Minek a hatására döntött
úgy, hogy az Iparművészeti Főiskolára
jelentkezik? Volt a családjában
művész?
– Falusi származású, hétgyerekes
családba születtem. Kiskorom
óta nagyon szerettem rajzolni.
Mégis úgy alakult, hogy a Képzőművészeti
Gimnáziumba nem
vettek fel, mert nem volt olyan
felkészítő tanárom, aki kellőképpen
elmagyarázta volna a rajzolás
alapvető szabályait. A perspektivikus
ábrázolást például nem is
tudtam akkoriban megtanulni. A
sorsom az volt, hogy nyolcadik
osztály után Budapestre, a Ruhaés
Cipőipari Technikumba kerültem,
mert szüleink arra gondoltak,
hogy valamilyen szakma kell a
kezünkbe. A technikum alatt is
rajzoltam, egyfajta belső késztetést
éreztem erre. A felvételire
úgy készültem, hogy rajzszakkörre
jártam. Van még egy titkos háttere
is ennek a dolognak, méghozzá
az, hogy én tizenhárom éves
koromban megnéztem a tenyeremet,
és az úgynevezett művész
vonalam egy rendkívül kedvező
állást mutatott. Ennek ismeretében
erős belső öntudattal vágtam
neki az összes feladatnak, amit
kaptam az élettől. Van egy olyan
érzésem, hogy nagyon szerencsés
vagyok és kegyeltje vagyok az
égnek. Az érettségi után mindjárt
felvételiztem az Iparművészeti
Főiskolára, és szerencsémre pont
abban az évben indult cipőtervező
szak, így elsőre fel is vettek. Már
akkor is úgy gondoltam, hogy a
pályám nagyobb ívet rajzol le,
mint a cipőtervezés. A főiskola
után közvetlenül férjhez mentem
és ezt követően sorban jöttek a
gyerekek. Velük voltam itthon,
majd mintegy természetes átmenetként
szabad pályára kerültem.
Az indítékom tehát az volt, hogy
a szakmát magasabb fokon műveljem.
Éreztem magamban olyan
adottságokat és lehetőségeket,
amelyeket ki tudtam bontani.
Hozzátenném, hogy mindkét
nagyapám és a dédnagyapáim is
iparos emberek voltak, a kézügyesség
tehát családi örökség.
Az hogy én művészi pályára léptem,
egyéni vágy volt, amit aztán
a lehetőségekhez mérten meg is
tudtam valósítani. Óriási lélekvezetést
és szellemi-lelki erőt adtak
az álmaimban felbukkanó útmutatások.
Amikor nagyobb feladatokat
éreztem közeledni az életemben,
akkor az álmaim és a céljaim
ismeretében könnyebben meg
tudtam valósítani azokat.
– Az álomfejtés hogyan kapcsolódik
a művészetéhez?
– Tavaly dolgoztam egy nagyobb
megrendelésen, Budapest
belvárosában, az Aranytíz Művelődési
Központban csináltam padlómozaikot.
Ezt egy korábbi,
1987-ben állami megbízásra készített
padlómozaikom felújítása volt.
A Zodiákus Névadó Világtükröm
alapján készítettem, amelyet körülbelül
öt évvel ezelőtt egy belső
átalakítás miatt tönkretettek. Hatalmas
kegyelem volt a sorstól,
hogy újból elkészíthettem ezt a
munkát. A mozaik a magyar népművészetben
fellelhető huszonnyolc
állatjelképet ábrázoló zodiákus
gyűrű megjelenítése. Ez a fekete-
fehér padlómozaik arról szól,
hogy amennyiben az ember tudja,
milyen energiákkal jött a világra,
akkor jobban ki tudja teljesíteni
önmagát. Alapvetően nincs benne
az iskolai tanítási gyakorlatban az
önismeret megtanítása. A gyerekeknek
rengeteg olyan tananyagot
kell megismerniük, ami idegen a
létüktől. Úgy gondolom, hogy már
óvodában el kell kezdeni előmozdítani
az önmegismerés folyamatát.
Ha tudja a gyerek, hogy milyen
indulatokkal jött a világra, akkor
meg is tudja oldani az ebből fakadó
problémáit. A kellő pillanatban
képes megfegyelmezni magát, így
önuralmat szerez. Ezáltal már kiegyensúlyozottabbak
a társadalmi
kapcsolatai, jobban tudja hasznosítani
önmagát az emberi közösségben.
Ez az egyik fő üzenete ennek
a mozaiknak. Van néhány alkotásom,
amelyek mandalák is egyben.
A mandala egy belső világrend,
ugyanakkor a külvilág rendje is, és
a kettőnek összhangban kell lennie.
Az ember egy kozmikus lény,
és ahogy a csepp része a tengernek,
úgy része a tenger is a cseppnek.
Az egyes ember is magában
hordozza a világegyetem minden
adottságát. Erről is szólnak ezek a
művek.
– Az Ön munkáival kapcsolatban
elmondhatjuk, hogy a művészet
és a transzcendencia öszszefonódik,
éltetik egymást.
– Abban a szerencsés helyzetben
vagyok, hogy szabad pályán vagyok,
szellemi és lelki síkon egyaránt,
és ezzel a szabadsággal
messzebbre is el lehet kalandozni.
Mivel végtelen képzeletvilágom
van, ezért megengedhetem magamnak
ezt az óriási szellemi szabadságot.
Valószínűleg a dolgom
is ez, hiszen belső, jó érzést okoz.
Sokszor többet elmélkedem, mint
dolgozom, de igyekszem megtartani
az egyensúlyt.
– Volt alkotói életének olyan
periódusa, amikor úgy érezte,
hogy nem tud továbbhaladni a
munkában, nem volt képes megvalósítania
az elképzelését?
– Amikor az ember kidolgozza
magát, akkor vákuum van a lelkében.
Ez természetes jelenség.
Ilyenkor az ember azt se tudja mihez
kezdjen, és ilyenkor jönnek a
segítő álmok. Ez egy fajta kereső,
bizonytalan, nyugtalan állapot,
amiben keresi az ember a következő
dolgát. Ilyenkor még a morzsaszerű
álomnak is meg szoktam
örülni.
– Melyik az Ön által legjobban
kedvelt iparművészeti technika?
– Szenvedélyes, lobbanékony a
természetem, és mindig azt szeretem
a legjobban, amit éppen csinálok.
Ha azt lelkesen tudom csinálni,
akkor abból jó munka születik,
ha csak ímmel-ámmal, akkor inkább
abbahagyom, mert abból
nem lesz semmi. Most a mozaik
tetszik a legjobban, ezt csináltam
legutóbb. Afőiskola után olajképeket
is festettem, de ebben a műfajban
nem művelem magam. Az
energiáimat eddig sem ebbe tettem
bele, sokkal inkább a nemez-munkákba.
Csakhogy a nemez kevésbé
állja az időt, ezeket valószínűleg
majd megfestem olajképnek is.
– Honnan ered technikai sokoldalúsága?
– Valószínűleg a gyerekkoromban
szerzett önbizalom és bátorság
segített az elképzeléseim megvalósításában.
Volt bátorságom több
technikát kipróbálni, és valószínűleg
ennek köszönhetem azt, hogy
semmibe nem buktam bele. Amikor
más-más technikát kívánó feladatnak
álltam neki, akkor alaposan
utánanéztem annak, hogyan
kell kivitelezni, mit enged az adott
anyag. Az anyagszerűséggel és a
technikával való ismerkedésnek
köszönhetően csinálom meg a műveimet.
– Voltak/vannak tanítványai?
– Van egy kis növendékem, Szőke
Veronikának hívják. Mély, szeretetteljes
barátság alakult ki közöttünk.
Látva az ő rendkívüli tehetségét,
bátorítottam és tanítgattam,
de szerencsére ő egy olyan tehetség,
akivel veleszületett minden
olyan adottság, ami a képzőművészethez
kell. Inkább csak irányvonalakat
adtam neki. Rajta kívül
Szilágyi Csillát készítettem fel az
Iparművészeti Főiskolára. Ezen kívül
Jármai Zsuzsa tanárnővel tanítottam
építész karra felvételiző fiatalokat.
Az én dolgom a rajzok stílusának
megtanítása volt. Sajnos
egyre kevesebb időt adnak a gyerekeknek
a felvételire való felkészülésre.
Vannak ugyan őstehetségek,
de a művész pályán ötven
Kegyeltje vagyok az égnek
Fotó: Ziegler Anita
Kanizsa 2010. szeptember 2. – Értékrend 11
százalék szorgalom, ötven százalék
tehetség szükségeltetik. Én
nem is akartam soha tanító lenni,
csak rajzszakkört vezettem. Nem
tudok fegyelmezni, mert a gyerekeket
azonnal barátságomba fogadom,
és a kisgyerekek ezzel viszszaélnek.
Csak egy embert tudok
tanítani.
– Kanizsán kívül hol voltak
még kiállításai?
– A múlt év nagyon gazdag volt
kiállításokban. Egy életmű-kiállítás
keretein belül Mosonmagyaróváron,
Sopronban, Kőszegen, Kalocsán,
Letenyén állították ki a
munkáimat. Nemrég egy pályázat
segítségével tudtam egy, a műveimet
összegző katalógust kiadni.
– Hogyan tudná összefoglalni
művészetének lényegét, legmarkánsabb
jegyeit?
– Ez nagyon nagy kérdés, így
csak rögtönzött választ tudok adni.
Jobban kéne ismernem önmagamat,
az önmegismerésen fáradozom
most is. Amennyiben önmagamat
megértem, akkor szeretőbb és
megbocsátóbb tudok lenni a többiekkel
szemben is. Gyerekkoromban
elhittem magamról, hogy alkalmas
vagyok erre a pályára, és ezzel
a hozzáállással sikerült is megvalósítanom,
amit szerettem volna.
– Volt olyan szellemi társa, aki
segítette élete során?
– Egy megérzés révén rájöttem,
hogy nekem a magyar hagyományban
és jelképvilágban kellene
komoly tudást szereznem. Pap
Gábor művészettörténész előadásaira
jártam Pestre, neki köszönhetem
a szellemi örökségünk iránti
mély tiszteletet. Azon fáradozom,
hogy művészetem révén ezt másoknak
is közvetíthessem.
– A művészetét illetően volt
olyan mestere, akinek az útmutatásait
követte?
– Technikai szempontból sok
mindent köszönhetek volt férjemnek,
Haraszti László festőművésznek.
– Milyen módon alkotja meg
képeit?
– Nem vagyok az a típus, aki
egyben látja a képét, mielőtt megcsinálja.
Kereső vonalakkal találom
meg a végső megoldást. Engem
inkább a gondolat irányít. Ha
megvan a kompozíció, akkor beleteszem
valamilyen technikai megoldásba.
A végeredményt magamból
kell kibányásznom, nem látom
magam előtt az ideális kész képet.
Ez magányt igénylő feladat.
– Mit gondol, mi a művészet
célja vagy funkciója?
– Ezt csak úgy fogalmazhatom
meg, hogy a magam számára mi a
funkciója. Számomra mindig egyfajta
gondolatiság, nem csak forma.
Ez a saját belső realitásom.
Képeim összhatásában a harmóniára,
a béke, nyugalom, öröm kifejezésére
törekszem, és ha ez átjön
a képen, akkor megvalósítottam a
saját művészi célomat.
– Jelenleg dolgozik valamilyen
munkán?
– Most a vákuumot élem meg.
Figyelek az álmaira és próbálom
megérteni őket, hogy segítségükkel
alkotni tudjak. Most azzal foglalkozom,
hogy a saját sorsfordító
álmaimról mandala-szerű rajzokat
készítek Az álmok megfejtéseit is
közlöm, a képeket és az írásokat
pedig olvasókönyvbe szeretném
szerkeszteni.
– Mi a véleménye napjaink
művészetéről?
– Azt gondolom, hogy szellemi
és lelki szabadság révén a mai művészet
nagyon sokféle üzenetet
hordoz. A kíváncsi érdeklődő
vagy tanul, vagy kap valami
pluszt a kiállításokon, de el is utasíthatja
a látottakat, ez jogában áll.
Szeretek kiállításra járni, de valójában
az okoz örömöt, ha pozitív
élményekkel gazdagodom. Pont
emiatt a gyerekrajz-kiállításokat
kedvelem a legjobban. Egyszerűen
csoda, amiket a gyerekek művelnek!
Nagyon sok művész a
maga kríziseit éli meg, tárja fel a
művein keresztül. Teljesen hangulat
dolga, hogy erre mennyire vagyok
vevő. Ugyanakkor nagyon
sok tehetséges ember is van. A világ
meglehetősen széteső, ugyanakkor
mindig képes újrarendeződni.
Van olyan művész, aki képes
arra, hogy közvetítse a rendezettségét,
van aki ezt nem is akarja,
így csak a káoszt sokasítja. Próbálom
megemészteni, amit egy kiállítástól
kapok. Ami meghökkentő,
az szíven üt, de tudomásul kell
venni, hogy van ilyen valóság is.
Az, hogy egy kiállítástól mit kapok,
az teljesen a pillanatnyi érzelemvilágomtól
függ, hogy mit tudok
beengedni magamba. A világ
mindig két oldalú. Az emberséget
én abban látom, hogy az életet és
az életigenlést közvetítsük. Van
aki ezt másképp látja, a kiállítást
ilyenkor úgy veszem, hogy étel
vagy nem étel a számomra. Egy
csöppet sem hasonlítunk egymásra,
és ez a tény ekkor bontakozik
ki legerőteljesebben.
Ziegler Anita
A Magyar Fotográfia Napja
alkalmából nyílt kiállítás a Kanizsa
Fotóklub tagjainak
munkáiból. Az alkotók monokróm
technika segítségével vetítik
a befogadó elé a világ egyénileg
kiragadott, apró részleteit.
Kovácsné Mikola Mária köszöntötte
a vendégeket, hangsúlyozva
a Kanizsa Fotóklub tevékenységének
fontosságát, hasznosságát.
Elmondta, hogy immár
tíz esztendeje ünnepeljük a Magyar
Fotográfia Napját, amelyhez
a Kanizsa Fotóklub az elsők között
csatlakozott. A tárlat különlegességét
az adja, hogy a fotósok mindegyike
a klasszikus fekete-fehér
megfogalmazásmódot választotta
képeinek megalkotásakor, így a
fényképezés kezdeti időszakának
régies báját hordozzák magukban
a művek.
„A fotósok olyan momentumokat
örökítenek meg a minket körülvevő
világról, amelyeket mi, egyszerű
halandók nem is veszünk észre. A
fotózás a pillanat művészete. Az
alkotók olyan szemszögből láttatják
az ellesett pillanatokat, amelyből
a néző tovább tudja álmodni a
képen rögzített történetet. Amikor
a fotókat szemléljük, valamennyi
mögött események egész láncolata
sejlik fel. A rögzített pillanatok
hirtelen megelevenednek. Szél susog,
kacagást, idős ember csoszogását,
ajtó nyikorgását véljük hallani,
lüktetni kezd az élet. A fotók
által érzések, ízek villannak fel, elfeledettnek
vélt emlékek kerülnek
felszínre.” – fogalmazta meg
Kovácsné Mikola Mária. Szomorúság
is vegyült az ünnepbe, hiszen
két hete hunyt el a Fotóklubban
harminc évig tevékenykedő
Pichler József. A kiállítás az ő emlékének
is tiszteleg.
Összesen húsz fotós munkáját
tekinthetik meg az érdeklődők. A
figyelmes szemlélő észreveheti,
hogy a képeket összekötő kapocs
elsősorban az érzékeny, lírai
„fényírás”, vagyis teremtő látásmód,
ami mind a húsz képre jellemző,
témától függetlenül. A
portrék, eseményfotók, életképek
mind-mind az emberi tartalommal
felruházott természet és használati
tárgyak megelevenedését közvetítik
a befogadó felé, értékes kapcsolatot
teremtve ezzel az alkotóval.
Z.A.
Életképek feketén-fehéren
Lírai fényírás, teremtő látásmód
Fotó: Ziegler Anita
Kanizsa – Vaspapucsosok 12 2010. szeptember 2.
Ha esetleg eddig nem volt teljesen
világos, Letenyéről Horvátországba
érve miért áll az útszéli
táblákon öles betűkkel a
Milenium Speedway Stadium
irányjelzés, augusztus utolsó
hétvégéjén nyilvánvalóvá lett. A
muraközi családi vállalkozás
ugyanis a csúcsra ért, a Formula-
1, valamint a gyorsasági motoros
vb után világszerte a harmadik
legnagyobb ember-, pontosabban
rajongói tömeget megmozgató
pályaverseny sorozat
Nagykanizsától 35 kilométerre
megérkezett…
Szombat, 12.30: „Ha lesz…” –
mutat a goricani határátkelőnél
posztoló horvát egyenruhás az égre,
amikor arra kap választ, milyen
eseményre tartunk az igencsak borongós
időben, de az égiek sem
tántoríthatták el a majd nyolcezer
drukkert, kíváncsiskodót attól,
hogy felkerekedjenek, s a Gorican-
Donji Kraljevec között elterülő salakmotor-
pálya (mit pálya, gyönyörű
stadion…) felé vegyék az
irányt – ahol a világbajnokság
nyolcadik futamát rendezték.
13.00: a magyar szurkolók, illetve
benzingőz-fanatikusok előőrse
bukkan fel a katlan körüli parkolókban,
s egy budapesti ötfős társaság
bizakodik: „Reméljük, hogy
megtartják, hiszen a jegyek már itt
lapulnak a zsebünkben”. Azok a tikettek,
melyek 150-400 kunát kóstálnak,
vagyis az ár garantált szórakozásra
„kötelez”. Főképp persze,
a lengyeleket, akik ebben a sportágban
nagyhatalomnak számítanak,
de erről egy kicsit később…
14.00: Miközben a méretes
Caterpillar rodeózik (félve nézzük,
de meglepő biztonsággal teszi) a
parkoló egyes nagy értékű négykerekűi
között, „Jaroslaw Hampel a
legjobb” – kiáltással bont zászlót
egy lengyel csoport, s lassan
amúgy is megindul az élet a stadion
körül. A derék polákokon és a
magyarokon kívül természetesen a
helyiek vannak jelen a legnagyobb
létszámban, de a salakmotorozás
szerelmesei a britektől, csehektől,
Németországból, Olaszországból,
Szlovéniából érkezvén teszik le
kocsijaikat a kukoricatáblák mellett.
Bent pedig a kommunikációs
feladatokkal megbízott fiatal lány
hadarja el gyorsan: majd 160 sajtómunkás
küldte el akkreditációs kérelmét.
(Ehhez tegyük hozzá, hogy
26 televíziós társaság vette át a felvételeket,
így 30 milliónál több tévé-
néző kaphat(ott) hírt arról, mi is
történt Gorican-Donji Kraljevec
határában…)
15.00: „Nincs mese, lesz futam,
hiszen vasárnap este már lengyel
bajnoki futam van soron…” – önt
lelket sokakba egy gyulai szakértő,
s halkan jegyezzük meg, csak legyen
igaza.
16.00: Égzendülés, villámlás,
úgy tűnik, odafent döntöttek… Ezt
látván a müncheniek már tervezik
is, hol lesz szállás másnapig: „A
térkép alapján itt van Cakovec,
Prelog, vagy menjünk Mariborba?”
–hangzik a költői kérdés részükről,
míg húznak egy jót mindannyian a
sörös műanyag poharaikból.
18.00: „Köszöntjük a nézőket
Horvátország eddigi legrangosabb
motorsport eseményén” – töri
meg a bömbölő kemény rock
basszusait elsőként a hangosbemondó,
s a mezőny bemutatásából
kiderül, itt nagy csatára lesz kilátás
a tengerentúliak, illetve a lengyel
vaspapucsosok között. Utóbbiaknak
volt miben felnőniük, hiszen
„Lengyelországban százezres aréna
is épült a sportág számára” –
tudjuk meg egy nyíregyházi illetőségű
nézőtől, s eközben a nyolcezres
aréna meg is telik – aztán pillanatok
alatt hamar ki is ürül…
19.00: „Tisztelt szurkolóink, a
versenybizottság döntése értelmében
a futam az időjárási körülmények
miatt elmarad, a kedves nézőket
szeretettel várjuk holnap 12
órától” – ez már ismét a hangosbemondó
hangja, de a jókedv már
olyannyira a tetőfokára hág, hogy
igazi kalandtúrát sejtetnek a történések.
20.00: „No, akkor nincs más
hátra, visszamegyünk Kanizsára,
kerítünk valamilyen szállást” –
mondja a nyírségi nagy salakmotoros
veterán, Seres János, míg Miskolcról
Ildikó teszi hozzá: „Mi már
tudjuk is hová megyünk, hiszen
Zalakaroson foglaltunk szobát…”
Hát, igen, ha egyszer a fanatikusok
valamit elhatároznak, annak lesz
folytatása…
Vasárnap, 11.00: Úgy tűnik, inkább
a helyiek maradnak otthon,
vagy választják a szentmisét és a
családi ebédet, de azért hatezren a
pótnapra is összejönnek a lelátókon.
A lengyelek kitapétázzák helyüket
transzparenseikkel, s…
11.30: … végre felbőgnek a motorok
is a stadion ovál pályáján.
12.00: Mi több, el is rajtol a verseny,
a húsz előcsatározás során
kiderül, hogy Chris Harris (brit),
Fredrik Lindgren (svéd), Chris
Holder (ausztrál), Jaroslaw Hampel
(lengyel), Greg Hancock (amerikai),
Tomasz Gollob (lengyel),
Jason Crump (a címvédő ausztrál),
valamint Rune Holta (lengyel) jut
az elődöntő csatározásaiba. Aztán
a finálé négy köre után a tavaly augusztus
elseje után ismét győztes
Greg Hancock örülhet, vagyis nyeri
a Salakmotoros Világbajnokság
Horvát Nagydíját.
15.00: Itt a cseles eredményhirdetés
ideje, a díjak után a pezsgőket
átadó fiatal dekoratív lányok,
bárhogy is szerették volna, nem
ússzák meg az úsztatást. Ha már a
futam szombaton elúszott, ez is
belefér, bár, talán ezt a nagy öröm
közepette már senki sem bánta…
Polgár László
Gorican-Donji Kraljevec
A szomszédban így csinálják
Amerikai siker a goricani Speedway Nagydíjon
Kanizsa 2010. szeptember 2. – Ez+Az 13
Horoszkóp
Szerencsés napokra számíthat. Lobbanékony
természete miatt azonban hibákat is
elkövethet, de emiatt nem kell sokáig aggódnia.
Bátran felvállalja a hibáit, és teljes
erőbedobással halad tovább.
A vágyai szerint alakul a következő hét.
Sikerül megvalósítani az őszre kitűzött
tervét. Ha szeretettel közeledik a családtagjaihoz,
nemcsak békés légkörben lesz
része, hanem a lelke is nemesedik.
Személyiségének megfelelően a mozgékonyság
jellemző önre továbbra is. Szereti a változatosságot,
az újat a divatban, művészetben egyaránt,
bár ezekben a napokban sajnos csak az
időjárás változékonyságához lesz szerencséje.
Lehetőleg ne feledkezzen meg a saját érdekeiről,
mert hátrányos helyzetbe kerülhet
anyagilag. Ha téved valamiben, minél
előbb korrigálja a hibákat, így rengeteg
időt és energiát megspórolhat magának.
Lehetőleg minél előbb rendezze érzelmi
életét, és utána tűzzön ki maga elé reális,
elérhető célokat. Olyan barátokkal, új ismerősökkel
is találkozhat, akiket eddig
megközelíthetetlennek gondolt.
Az égiek támogatásával sok mindent elérhet.
Bár apróbb idegeskedések fékezhetik
a lendületét, az önkifejezésre, kiteljesedésre
még mindig marad bőven energiája,
és szabadideje.
Békességre vágyakozik mostanában, és érzelmi
életére is nagyobb gondot akar fordítani.
Ugyan fontosnak tartja mások véleményét,
mégis célszerű, ha figyel a megérzésére,
és úgy dönt a fontosabb kérdésekben.
Érdekes találkozásokra számíthat, még
az is elképzelhető, hogy egy új szerelem
kopogtat be életébe. Nagyra törő terveihez
sikeresen fog hozzá, és az első eredmények
még magabiztosabbá teszik.
Miután megteremtette anyagi biztonságát,
most már ráléphet saját útjára, a családalapításra.
A célja elérésében az égiek is segítik,
újabb lehetőségeket nyitnak meg ön előtt, és
egy új szerelem megjelenését ígérik.
Szerencsés napokat jeleznek önnek a csillagok.
Számtalan teendője és dolga mellett
talán a szerencsejátékkal is megpróbálkozhat,
ha elhatározza, nem viszi túlzásba, és
határt tud szabni magának.
Az elkövetkező napokban eluralkodhat
önben a szabadságvágy. Fojtogatónak érzi
a kötöttséget, a korlátokat. Kísérletező,
nyughatatlan természete újabb ötletek
megvalósítására ösztönzik.
Folyamatosan a családja jövője érdekében
küzd és dolgozik. Merjen változtatni, és időnként
a kívánságokra nemet mondani. Az őszi
időszak a tanulásnak is kedvez, használja ki
az adódó lehetőségeket, és képezze magát.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Az Ön
rádiója
FM
95,6 MHz
SMS
szám:
06-30/30-30-956
VEGYES
BÉRLET
Kanizsa 14 – Apró 2010. szeptember 2.
TÁRS
SZOLGÁLTATÁS
INGATLAN
17+18 lakásos társasház építésére
alkalmas belvárosi telek építési engedéllyel
eladó. Tel.: +3630/901-
9013 (7274K)
Gyékényesen az „A” szektorban
közvetlenül a vízparton kétszintes
(40 m2 szintenként) nyaraló eladó.
(Víz, szennyvíz, villany.) Érd.:
+3630/227-3294 (7180K)
Bacónaki hegyen birtok eladó.
Víz, villany van. Tel.: 0630/916-
1600 (7273K)
Csengery utcában 54 m2-es, két
szoba + konyha + spájz + fürdőszobás,
egyedi fűtéses, részben felújított
házrész hozzá tartozó kertrésszel eladó.
Tel.: 0630/227-3294 (7271K)
Kiskanizsai kétszintes, kertes, saját
építésű, jó állapotban lévő családi ház
kedvező áron eladó. Kis lakást, vagy budapesti
ingatlant beszámítok. Ár: 13,8
millió Ft. Érd.: http://kanizsa.uw.hu,
0630/901-5222 (7275K)
Építési vállalkozók figyelem!
Ha a belvárosban (Hunyadi utca)
akar 700 m2-es, társasház építésére
alkalmas telket, hívjon! Érd.:
+3630/448-6072 vagy +3630/227-
3294 (7108K)
Belvárosi zárt parkolóhelyek kiadók.
Érd.: +3630/481-2323 (7183K)
FőISKOLÁSOKNAK! Csengery
utcában 54 m2-es, két szoba +
konyha + spájz + fürdőszobás, egyedi
fűtéses, berendezett lakás több diáknak
kiadó! Tel.: 0630/227-3294
(7271K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat,
használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Érd.: 0620/555-
3014 (7276K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy nélkül
is igénybe vehető.) Szolgáltatások:
alakformáló-, talp-, egyéb maszszázs,
fényterápia, méregtelenítés,
stb. Hívásra házhoz is megyek. Érdeklődni
és bejelentkezni: a
+3630/481-2323 telefonszámon lehet
(6273K)
65/173/45 éves nő, aki családi
harmóniára vágyik, keresi káros
szenvedélytől mentes, nőtlen
vagy özvegy kanizsai férfi ismeretségét
komoly kapcsolat
céljából. Kézzel írott bemutatkozó
leveleket „Értelmes élet”
jeligére a Pf.: 508-ra kérek.
(7270K)
Tisztelt
Nagykanizsai Vállalkozók!
A Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ 2010
októberétől várja azon vállalkozásokat, cégeket, amelyek kedvező
bérleti konstrukcióval, korszerű körülmények között kívánnak
irodát, műhelyt bérelni.
Afejlesztés a Nagykanizsai Ipari Parkban, a volt Gábor Áron
laktanya legénységi épületének korszerű, energia-hatékony
felújításával valósul meg. Olyan alacsony rezsiköltségű, kedvező
üzleti környezetet biztosít, amelynek segítségével a vállalkozások
megerősödési esélye jelentően növekszik.
A projekt megvalósulását követően a közel 2500 m2
területű épület 30 vállalkozás befogadására lesz alkalmas.
􀁄 irodabérlet, tárgyaló/előadó bérlet,
􀁄 eszközbérlet (fax, scenner, projektor, stb.),
􀁄 közös helyiségek használata (könyvtár, teakonyha, mosdó),
􀁄 irodai szolgáltatások,
􀁄 bankautomata,
􀁄 recepciós szolgáltatások, postai szolgáltatás.
􀁄 üzletviteli tanácsadás,
􀁄 jogi tanácsadás,
􀁄 pályázati tanácsadás, pályázatírás,
􀁄 marketing tanácsadás,
􀁄 weblap szerkesztés,
􀁄 vállalkozói képzések,
􀁄 rendezvényszervezés.
Amennyiben érdekli Önt a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ
által nyújtott kedvező iroda-, műhely bérleti lehetőség, valamint a vállalkozások
részére nyújtott széleskörű szolgáltatási csomag, úgy várjuk jelentkezését.
További információt kaphat Mihovics Zoltán projektmenedzsertől, a
mihovics.zoltan@nagykanizsa.hu email címen vagy 06-30-5752943 telefonszámon.
ALAPSZOLGÁLTATÁSOK:
EMELT SZINTű SZOLGÁLTATÁSOK
Hirdetésszervezőt keresünk!
Jelentkezni 2010. szeptember 17-ig személyesen, vagy a
szerkesztőségbe eljuttatott fényképes önéletrajzzal lehet!
Követelmény: jó kommunikációs készség,
legalább középfokú végzettség.
Azonos munkakörben eltöltött gyakorlat és számlaképesség előnyt jelent.
Kanizsa Újság Kft., 8800 Nagykanizsa, Király u. 47. Pf.: 154.
Tel./fax: 0693/312-305, e-mail: kanizsahetilap@chello.hu
Multifunkciós lencse AKCIÓ – 30%!
2010. szeptember 1- 30-ig
Kanizsa 2010. szeptember 2. – Sport 15
Bonyhád VLC (11.) – Nagykanizsai
TE 1866 (14.) 1-0 (0-0)
NB III Dráva csoport labdarúgó-
mérkőzés, 3. forduló. Bonyhád,
250 néző. Vezette: Böröczi (Babos,
Radák). G: Márk (58.)
NTE: Markek T. - Antalics (Farkas
J., 46.), Kotnyek, Boros,
Bagarus - Ujvári, Hegedűs (Berta,
63.), Rácz Sz., Szőke - Nagy T.
(Billege, 78.), Horváth G. Edző:
Koller Zoltán.
Ami már az elmúlt két találkozó
során a kanizsaiak teljesítményét
jellemezte, most is visszaköszönt,
hiszen ezúttal sem voltak gyengébbek
ellenfelüknél, győzniük
azonban mégsem sikerült – ezúttal
sem. Az első játékrész elfogadható
futballja után a másodikban következett
az ellenfél „felhozatala”, s
ők ezt viszonylag hamar, az
58.percben ki is használták Márk
Attila révén (1-0).
A bonyhádi vereség után talán
nem túlzás leírni, a kanizsai együttes
beragadt a rajtnál, ráadásul
most vasárnap is egy idegenbeli
kiruccanás következik, hiszen az
NTE az újonc, de eddig már hat
pontot szerzett Balatonlelle SE ellen
mérkőzik a Balaton-parti településen.
Megyei I. osztály:
Miklósfa SE (8.) – Gelse Termál
SE (16.) 4-2. Miklósfai gólszerzők:
Béli, Tóth T., Gerencsér,
László R.
Megyei II. osztály:
Déli csoport: Rédics KSE (8.) –
Kiskanizsai Sáskák (3.) 1-1.
Kiskanizsai gólszerő: Kálcsics.
Zalaszentbalázs (16.) –
Nagykanizsa-Bagola VSE 1-4.
Bagolai gólszerzők: Kovács K.,
Rácz K., Marczin, Lovkó.
Kitekintő. Mivel az elmúlt lapszámunkban
két kanizsai származású
NB II-es labdarúgóról is említést
tettünk azzal kapcsolatosan, miként
szerepelnek mostani együtteseikben,
illő, hogy egy debütálásról is
beszámoljunk. Burucz Barna
ugyanis nyáron az NTE-től került a
Bajai LSE együtteséhez, s a harmadik
fordulóban mutatkozott be a
másodosztály küzdelmeiben a Gyirmót
FC elleni, amúgy vesztes bajnokin
Bognár György együttesében.
P.L.
Beragadtak…
Néhány hetet visszaugorva az
időben a Nagykanizsai Izzó SE
női NB I B-s kézilabda-csapata
a Balatonboglárról érkezett Katona
Sándor vezetésével kezdte
meg felkészülését a szeptember
elején kezdődő bajnoki évadra.
Természetesen a játékosállomány
is változott, így például a
horvát légiós Petra Gudlin valamint
a kapus Pécsi Tímea (Marcali)
távozott, Rapali Valéria pedig
külföldi munkavállalás miatt nem
tért vissza Kanizsára. Anek Rebeka
tanulmányai miatt hagy fel (legalábbis
egy időre) a kézilabdával,
míg Marton Zsófia a fővárosban
tanul tovább.
Érkezett viszont kapus-posztra
Gyurákovics Adrienn (Balatonboglári
SC), a bal kezes lövő (egyben
NB II-es gólkirály) Gácser
Klaudia (BSC), valamint Kiss Erzsébet
és Tóth Mercédesz (BSC). A
maga 27 esztendejével a nagyatádiaktól
befutó (ex-siófoki) Gyánó
Kinga már a rutint is képviseli, és
a sérüléséből felépült Bouti Lívia
is segítséget jelenthet a taktikai variációkban.
További erősítésekről aztán
folytak még tárgyalások a NB I-es
Siófok KC-val kettős igazolású játékosok
bevethetőségéről, így került
még a kanizsaiak kötelékébe
négy fiatal kézilabdázó.
Közülük az egyik kapus, s
Gyurákoviccsal versenyezhet a
kezdőcsapat-tagságért, név szerint
Hrankai Regina. A 18 esztendős
ifjúsági válogatottól sokat vár a
szakmai stáb, mint ahogy a siófokiak
is bíznak abban, hogy mind
több rutint szerez új állomáshelyén.
Bal szélen bevethető a 20
éves Csaba Eszter, illetve jött még
két 21 esztendős játékos, a beállós
Pintér Karolina, valamint az irányító
Dabóczi Adrienn.
Időközben kiderült, hogy kérdéses
Borsi Bianka dél-zalai játéka, aki
pécsi tanulmányai miatt az ottani lehetőségek
felé kacsintgat, valamint
továbbra is sérüléssel bajlódik Papp
Zsanett, de ő felépülése után erőssége
lehet továbbra is a keretnek.
Ilyen előzmények után vendégszerepeltek
Marcaliban a kézisek –
a második alkalommal kiírt Főnix
Kupán. Végül a Katona Sándor
trenírozta együttes a négycsapatos
torna harmadik helyén végzett, a
körbeveréseknek is köszönhetően.
Előzetesen annyit lehetett tudni
a tornáról, hogy a három NB I B-s
csapat (Marcali, Nagykanizsa,
PTE-PEAC) mellett az NB I-es
Szekszárd érkezik a somogyi kisvárosba.
Nos, ez annyiban módosult,
hogy végül az UKSE Márker
Szekszárd NB II-es hölgyei indultak
a tornán.
A dél-zalaiaknak nélkülözniük
kellett a vírusfertőzéssel ágynak
esett balszélső, Gyánó Kinga játékát,
ugyanakkor a csapattal tartott
az aláírt szerződéssel e hét keddig
még nem rendelkező Mátyás Auguszta,
Atlanta olimpiai bronzérmese.
Mi több, 24 találattal gólkirályként
zárta a marcali vendégszereplést.
A találkozók kanizsai
szempontból úgy alakultak, hogy a
Marcalit 31-24-re, a Szekszárdot
34-26-ra verték, a PTE-PEAC viszont
jobb volt náluk (21-33). Az
élen így három hatpontos végzett,
sorrendben a PTE, Marcali, valamint
a Kanizsa.
A hölgyek a Lenti elleni edzőmérkőzésüket
csütörtökön még az
NTE-csarnokban tudták le, de a létesítményben
egy ideig biztosan az
lesz az utolsó számon tartott női találkozó,
hiszen a bajnokságra ők is
a Zsigmondy-csarnokba költöznek.
Közben már az NB II-es férfiaknál
is zajlik javában a felkészülés
Tóth László edző vezetésével,
s visszatért hozzájuk az átlövő
Kiss Gergely a Nagyatád csapatától.
Az izzósok ismét csoportot
váltottak, ebben a szezonban újra
a Dél-Nyugati csoportban versenyeznek.
P.L.
Mátyás lett a gólkirály a Főnix Kupán
Ez nagy tett volt
Elrajtolt a női asztalitenisz Extra
liga küzdelemsorozata, s a Kanizsa
Sörgyár SE együttese az elmúlt
évad ötödik helyezettjéhez, a
Soltvadkerthez látogatott. Az
újonnan igazolt Tápai Tímea kitett
magért kanizsai színekben, hiszen
vezérletével a vendégek 6:4-re
nyertek a találkozón. Ezúttal szinte
minden sikerült, s ebben Ladányi
Dóra és Márkus Enikő teljesítménye
is nagy szerepet játszott.
Egy híján tíz. Ferinc Vince, a 30
éves Nagykanizsai Sportrepülő
Egyesület pilótája számára a nyár a
kilences szám jegyében telt, hiszen a
gyöngyösi országos bajnokságon a
kétüléses sárkányrepülők mezőnyében
kilencedik bajnoki címét szerezte.
Mivel a verseny előtt még nem
volt navigátora, a változatosság jegyében
választása ezúttal Vizaknai
Katinkára esett, aki a csonka mezőnyű
és programú seregszemlén remekül
segítette pilótáját. Ahazai bajnoki
cím megszerzése után az augusztus
a páros számára már a tizenegyedik
FAI Európa-bajnokságról
szólt, melyet egy kis angliai településen,
Sywellben (Northamptonshire)
bonyolítottak. A hivatalos
meghívó ráadásul már nem is ultra-,
hanem a „mikrokönnyű” repülők
kontinensviadalára szólt, így a motoros
könnyűrepülők kétüléses sárkánymezőnyében
vehették fel a küzdelmet
a többiekkel. Akik nem voltak
kevesen, mivel majd harminc nevezés
futott be. A magyar mini küldöttség
így is a mezőny első harmadában
végzett, helyezésben ez a kilencedik
helyet jelentette.
A somogyiak beerősítettek. A
nyolcadik Plaza Kupa küzdelmeit
bonyolították az elmúlt hétvégén Kanizsán,
ami egyben a régiós bajnokság
hatodik fordulója volt a sorban. A
házigazda Kanizsa Box Klub természetesen
nem pihentette legjobb öklözőit,
s így a rendezvényre ellátogatók
valóban színvonalas (persze, nem
csupán a hazaiak okán) párharcoknak
lehettek tanúi. Négy korcsoportban
mérkőzhettek a felek a ringben, s
a kanizsaiak közül az ifjúságiaknál
+91 kg-ban Orbán Gábor pontozással
nyert. Már rutinos a felnőttek mezőnyében
a 75 kg-ban kötelek közé
lépett Korpics István, aki hozta is
meccsét, csakúgy, mint 48 kg-ban
Nádori Tibor, aki az országos bajnokságokról
ismert Kanalas Róbertet
győzte le szoros mérkőzésen. Csapatban
a KBK előtt végzett a Kaposvár,
s a bajnokság hajrájába fordulva
a somogyiak összesítésben is vezetnek
a kanizsai előtt, harmadik helyen
pedig a Paks együttese áll.
„Sablonokat felesleges lenne
erről a versenyről mondanom –
fogalmazott Korpics Miklós a KBK
edzője. – Inkább azt jegyezném
meg, hogy így többet nem lehet
megrendezni a tornát. Vagyis, ha
ismét ilyen nagy lesz az érdeklődés,
akkor két naposra kell bővíteni az
eseményt. Ez nagy öröm számunkra,
de 40 párharcot hat óra
alatt lebonyolítani szinte már
lehetetlen.”
Kanizsa 16 – Hirdetés 2010. szeptember 2.
SZEPTEMBER 17.
18.00 óra - A szabadegyetem baráti közössége koszorút és virágokat
helyeznek el a Nagy-Magyarország-emlékműnél.
Magyar szemmel a nagyvilágban I.
18.15 óra - NYITVA VAN AZ ARANYKAPU
A LEGőSIBB KULTÚRÁK EGYIKE TIAHUANAKU
A világ legősibb romvárosa, elképesztő építési szerkezettel
és technológiával - Pap Gábor művészettörténész vetítettképes előadása.
SZEPTEMBER 24.
"Az elhallgatott magyar múlt" - Rendhagyó történelem óra II.
18.00 óra - Viktor Suvorov: A JÉGTÖRő című könyvének (2. kötet)
nyilvános ismertetése és vitája. Vendégeink: Rózsás János és Takács
János - a kor hiteles tanúi. A beszélgetést vezeti: Horváth Krisztina,
történelem szakos tanár.
OKTÓBER 8.
FÖLD nevű bolygó rövid története - 2012?
18.00 óra - Mi, mennyi és meddig elegendő az energiakészlet
dr. Bérczi István geológus - egyetemi tanár vetítettképes előadása
A vulkánkitörés miatt. Bemutatkozik a Magyar Olajipari Múzeum
elmaradt előadás! Vendégünk: Tóth János igazgató.
OKTÓBER 29.
MEGMARADÁSUNK ALKOTMÁNYA
18.00 óra - A Szent Korona-eszme a magyar történelemben
és közjogban. Tóth Zoltán József jogtörténész vetítettképes előadása.
NOVEMBER 12.
Magyar szemmel a nagyvilágban II.
18.00 óra - INKA ÖSVÉNYEN - Azték, Inka, Maya kultúrák
Több templom oldalán a Teremtés történetének eredeti, mezopotámiai,
illetve sumer változatát fedezték fel. Tudták az ember eredetét
az istenek szerepét…Cuskotól Machu Picehuig.
Pap Gábor művészettörténész vetítettképes előadása
DECEMBER 3.
AZ IDő NEM MÚLIK - Mi a relativitás elmélet?
18.00 óra - Einstein speciális relativitáselméletének cáfolata
dr. Murguly György elméleti fizikus vetítettképes előadása
DECEMBER 17.
AZ EMBERÉLET SZENTSÉGE - "a valóságos hit örök"
18.00 óra - A hajdan volt kerek világban a mindenség lélekrajzát
valósította meg az ember. Molnár V. József néplélek-kutató
vetítettképes előadása
JANUÁR 21.
KÖSZÖNTJÜK A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT!
18.00 óra - Magyar szemmel a nagyvilágban III.
A FEKETE KÖVEK ÜZENETE - Mit ábrázolnak ezek a kövek?
Miért számítanak tiltott köveknek a régészet és a paleontológia
számára? dr. Cabrera Icai gyűjteményének ősi vésett kövei. Pap Gábor
művészettörténész vetítettképes előadása
FEBRUÁR 11.
TERMÉSZETFELETTI KÉPESSÉGű EMBEREK I.
18.00 óra - FEHÉRTÁLTOSOK - a mágia, a jóslás, a természetfeletti
lényekkel, túlvilággal, halottakkal való kapcsolatteremtés bizonyos
módszereit birtokolták! "Révedek, révedek, sólyomként rejtezem:
Rejtezem, rejtezem, Turulként ébredek."
Szántai Lajos művelődéstörténész vetítettképes előadása
FEBRUÁR 25.
A TEST ÉS A LÉLEK HARMÓNIÁJA
18.00 óra - A magyar néplélek természetes öngyógyulása
Legyünk összhangban a természettel, hogy sokáig és egészségesen
éljünk a Földön! Rozgics Mária természetgyógyász vetítettképes előadása
MÁRCIUS 4.
TERMÉSZETFELETTI KÉPESSÉGű EMBEREK II.
18.00 óra - GARABONCIÁSOK - A garabonciás tudományos
ember…"Világod a világ, mindenekkel benne, légy része a fénynek,
ragyogással telve." Szántai Lajos művelődéstörténész vetítettképes
előadása
MÁRCIUS 25.
A MAGYAR NÉPLÉLEK FORMÁI
- A magyar népművészet kincsei
18.00 óra - Égi vezérlés: néprajzkutatás más úton
Szelestey László néprajzkutató vetítettképes előadása
Vendégünk: Jerausek Gyula fafaragó - népi iparművész és barátai
ÁPRILIS 8.
ÖRVÉNYLÉS - globális térnyerés és a hitelpénz monopóliuma!
18.00 óra - A nemzetközi pénzrendszer és a demokrácia összefüggései
Dr. Drábik János, közíró, a Szabad Európa Rádió ny. v. szerkesztője
ÁPRILIS 29.
MAGYAR NÉPI ÉPÍTÉSZET - szerves építés
18.00 óra - Arányos, kiegyensúlyozott házak tervezése és építése
Személyhez, néphez és tájhoz illő épületek. Ekler Károly építészmérnök
vetítettképes előadása
MÁJUS 13.
ÉLET ÉS ISKOLA
18.00 óra - A padban ülős iskolától a cselekvő gyermekélet felé:
iránymutató teljesség-törvények. Hintalan János László tanár
vetítettképes előadása
JÚNIUS 5.
Nagy-Magyarország-Emlékmű - Nagykanizsa
14.00 óra - TRIANONI MEGEMLÉKEZÉS
A megemlékezés szónoka: Molnár V. József néplélek-kutató
" Fel kell hagyni azzal az önzésen alapuló nézettel, hogy nem lehetnek igaz
barátaink, ha nincsenek igaz ellenségeink, továbbá ha nem gyűlöljük azt
amik nem vagyunk, nem szerethetjük azt amik vagyunk. " - Drábik János
Programszervező és művészeti vezető:
Rajnai Miklós Bánffy Miklós-díjas bölcsész
rajnaimk@t-online.hu - rajnaimiklos@drilltrans.hu
Helyszín: Halis István Városi Könyvtár
(Nagykanizsa, Kálvin tér 4.)
Az előadások ingyenesen látogathatók.
Az előadásokról hang- és videó felvétel készül, amely megrendelhető
Horváth Zoltánnál (06-30-6002449)
MINDEN ÉRDEKLőDőT SZERETETTEL VÁRUNK!
A MAGYAR MűVELTSÉG KINCSESTÁRA
Helyünk az országban és a világban Művelődéstörténeti Szabadegyetem 2010/2011.
XXII. évfolyam 30. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2010. szeptember 9. Kanizsa Egy kattintás
weblapunkra,
és naponta friss híreket,
tudósításokat,
riportokat olvashat.
Tekintse meg
KÉPGALÉRIÁNKAT,
írjon FÓRUMUNKBA,
vagy adjon fel
INGYENES
APRÓHIRDETÉST
(regisztrációhoz kötött)
www.kanizsaujsag.hu
(93)
Hirdetésszervezőt
keresünk!
Jelentkezni 2010. szeptember
17-ig személyesen, vagy a
szerkesztőségbe eljuttatott
fényképes önéletrajzzal lehet!
Követelmények:
jó kommunikációs készség,
legalább középfokú végzettség.
Azonos munkakörben eltöltött
gyakorlat és számlaképesség
előnyt jelent.
Gasztronómiai élvezetekben
dúskálhatott a város a hétvégén
megrendezett Hetedik Kanizsai
Bor-és Dödölle Fesztiválon.
Volt minden, ami szem-szájnak
ingere, a nagy evészet mellett
pedig gazdag kulturális programokon
lazíthattak a mulatni
vágyók.
Víg kedélyű konferanszié próbálta
az esőre hajló péntek délutánon
összetoborozni az ekkor még
meglehetősen gyér számú közönséget,
majd a hatásos köszöntő
után a szervezők ajándékot nyújtottak
át Cseresnyés Péter alpolgármesternek.
A Fesztivál jelvényeit,
egy vázát, egy kötényt és
egy üveg bort vehetett át az alpolgármester,
majd köszönő szavai
után kiemelte a programsokaság
legjelentősebb pontjait :
– A szervezők talán nem is gondolták
a kezdetekkor, hogy ilyen
nagy szabású rendezvénnyé növi ki
magát a Dödölle Fesztivál. Az Erzsébet
térre látogatók nagyon gazdag
kulturális programok közül
választhatnak, és olyan produkciókat
fognak látni, amelyekkel ritkán
találkozhatnak Kanizsán. A holnapi
nap nagy attrakciója lesz a főzőverseny,
amely egy hagyományos
zalai ételt, a dödöllét fog különböző
ízekkel kínálni önöknek, sok-sok
résztvevővel. Mindenkinek kellemes
két napot kívánok, az égiektől
pedig közösen kérjük, hogy az eső
ne zavarja meg a rendezvényt.
Cseresnyés Péter záró szavait
meghallhatták az égiek, ugyanis sikerült
„megúszni” a két napot eső
nélkül. Persze szó sem volt megúszásról,
mert látszólag mindenki
élvezte a programokat. A péntek
délutáni pangás csak estig tartott,
szombaton már alig lehetett mozdulni
az ember-tömegben, no meg
persze a sok dödöllétől. Péntek délutántól
számos gyerekprogram várta
a kicsiket, így például a bohókás
hacukákba öltözött Holló Együttes
három víg zenésze, akik furcsábbnál
furcsább hangszerekkel kápráztatták
el az apró nézőközönséget.
Szombaton sokan kilátogattak
az Erzsébet térre, hiszen tizenegytől
rajthoz álltak a dödöllekészítők
főzőkanalai, ekkor vette kezdetét
a főzőverseny. Egy órával később
már nehezen lehetett ellenállni az
ízlelőbimbók követelőzésének, és
ezt csak fokozta a Tüttő János Nótaklub
Jó ebédhez szól a nóta című
műsora. Idén nem csak bónokkal,
hanem egyes csapatoknál készpénzért
is hozzá lehetett jutni a
prószához, gánicához, vagy a változatos
húsételekhez. A délután
folyamán többek között felléptek
a Farkas Ferenc Zeneiskola népzene
tagozatos diákjai, de számos
egyéb népzenei társulat hozzájárult
a jó hangulat fokozásához. A
Kanizsa Bordalnoka 2010. címért
számos versenyző küzdött meg,
vidámabbnál vidámabb nótákkal,
végül az első helyezést Vajda Mária
nyerte el, második Bróz
Józsefné fityeházai lakos lett, a
harmadik Horváth Zoltán Magyarszentmiklósról,
a negyedik
pedig Németh Tibor lett Nagykanizsáról.
A Baranta és Íjászbemutató-
NTE 1866 Egyesület Íjász Szakosztálya
sorakozott fel négykor a
színpad mellett, a közönség pedig
izgatottan leste a vitézek küzdelmeit.
Az Egyesület hagyományőrzői
között szinte minden korosztály
képviselte magát, de talán a
gyerekek pattogtatták a legszívesebben
az éles hangú ostorokat.
Félórás bemutatójuk után feloszlott
a kíváncsiskodók gyűrűje, de
csak addig, amíg oda nem tömörültek
újból a színpadhoz, ahol a
Kutyakölykök és a Zala Táncegyüttes
közös produkcióját csodálhatták
meg.
Fél hatra felsorakozott a pódiumra
a főzőverseny zsűrije, élükön
Prikryl Józseffel, a Kanizsa és
Környéke Gasztronómiai Egyesület
elnökével és dödölle-jelmezes
kislányával, hogy kihirdessék a
győzteseket. A főzőverseny huszonhat
csapatából huszonöt dödölle
kategóriában, húsz pedig tájjellegű
ételek kategóriában is nevezett.
A versenyzők között tizenöt
nagykanizsai, a többi pedig
nagyrécsei, bánokszentgyörgyi,
kéthelyi, fajszi, ligetfalvai, pacsai,
bázakerettyei csapat volt. A Dödölle
kategória győztese a
nagyrécsei Bivalybanda lett, a tájjellegű
étel kategória győztese pedig
a bánokszentgyörgyi Dödöllék
csapata.
Az esti zenés rendezvényeket
nagyszabású tűzijáték követte, a
napot pedig az FG-4 Illés- Fonográf
Emlékzenekar előadása zárta.
Z.A.
Összecsaptak a fakanalak
Kanizsa 2 – Krónika 2010. szeptember 9.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Ziegler Anita. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin
Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztésért felelős: Huszár József, tel.:+3630/512-0855
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
A Zsinagógában tartotta megemlékezését
a Fejtő Ferenc Alapítvány
és a Nagykanizsai Zsidó
Hitközség az író, történész születésének
101. évfordulója alkalmából.
Megemlékezők kis csoportja
érkezett a Zsinagóga ódon termébe,
ahol a rendezvény első programjaként
Tóth Barnabás Ajándékfilm
című alkotását tekinthették
meg. A film az idős Fejtő Ferenccel
folytatott beszélgetéseket,
az író békével, a háború embertelenségével
kapcsolatos gondolatait
idézte. A résztvevők ellátogattak
Fejtő Ferenc emléktáblájához,
ahol méltóképp tisztelegtek
az író, történész emléke előtt,
majd visszatérve a Zsinagógába,
dr. Kovács Loránt, a Fejtő Ferenc
Alapítvány elnökének köszöntő
beszédét hallgathatták meg. A városunkba
érkező Charles Fejtő
szavai méltóképpen idézték meg
édesapja emlékét. Hangsúlyozta,
hogy Fejtő Ferenc mindig szívesen
gondolt vissza szülővárosára
Nagykanizsára, és emlékeztetett
arra, hogy gondolatai iránymutatóak
lehetnek a fiatalság, valamint
a békeszerető emberek számára.
A programok zárásaként a
Pónem együttes játékának dallamai
töltötték be a termet.
Z.A.
Fejtő Ferencre emlékeztek
Fotó: Ziegler Anita
Pék Pál munkásságának állítottak
emléket a költő, tanár lakóházának
falán elhelyezett
táblával. Az ünnepélyes avatáson
Balogh László, az Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság elnöke
köszöntötte az egybegyűlteket.
Az Ady u. 12/B. falán szerényen
hirdeti az emléktábla a költő gazdag
életpályája alatt született tíz
kötetet, költészetének halhatatlan
voltát. Balogh László ünnepélyes
szavaival emlékeztette a jelen lévőket,
hogy Pék Pál igazi kanizsaiként
élt közöttünk. Az a komplex
tevékenység, amit városunkban
folytatott, országos jelentőségű
is, ugyanakkor kiemelendő Kanizsához
való hűsége.
– Tartozunk ezzel a táblával
Pék Pálnak, aki barátunk, kollégánk,
mesterünk volt, és ezzel az
örök mementóval szeretnénk hozzájárulni
emlékezetének őrzéséhez.
Ha minden évben megemlékezünk,
akkor a költő még talán
az égbeli kávéházból, katedráról
is örömmel figyel minket. Az emléktáblán
szereplő szöveg történetéhez
annyit mondanék, hogy a
nyitó verssor az 1976-os kötetében
megjelent Mint a madár című
verséből való. Ugyan „elefántcsonttornyot”
is említ az emlékszöveg,
de nem volt ő a szó szoros
értelmében elbújva, verseivel szoros
kapcsolatot tartott fenn az
emberekkel. Az utolsó mondat azt
a fájdalmat érzékelteti, ami jellemző
volt egész költészetére,
ugyanakkor a „mégis morál” is
áthatja ezt a munkásságot. Három
iskola, a Batthyány Lajos
Gimnázium-elődjébe, a Landler
Jenő Gimnáziumba járt Pék Pála
Kőrösi Csoma Sándor Általános
Iskola és a Dr. Mező Ferenc
Gimnázium fogott össze emlékének
ápolására. Úgy gondolom,
méltó kezdete a tanévnek ez a
megemlékezés.
A hosszas protokoláris beszéd
helyett Pék Pál Holtág című versét
hallhattuk egy batthyánys diák
előadásában, majd a három iskola
képviselői megkoszorúzták a táblát.
Z.A.
Emléktábla
Pék Pálnak
Az Egyesült Államokban a
musical műfajának megteremtőjeként
számon tartott Sigmund
Rombergre (Rosenberg Zsigmond)
emléktábla-állítással, az
ének- és zongoratanár Pauk Annára
pedig ünnepséggel emlékeznének
szülővárosukban,
Nagykanizsán, ahol egy-egy emlékbizottság
alakult a napokban
a tervek megvalósítására.
A kezdeményező Halász Gyula önkormányzati
képviselő az MTI-nek elmondta:
az 1887-ben a dél-zalai városban
született Sigmund Rombergnek
emléktáblát állítanak a közeljövőben, a
tíz éve elhunyt Pauk Anna születésének
december 31-én esedékes századik évfordulójára
pedig ünnepséget szerveznek.
Mindezekkel szeretnék ismét reflektorfénybe
állítani Nagykanizsa neves
szülötteit. Sigmund Romberg gyermekként
a mai Horvátországban,
Eszéken és Beliscsén tanult, egykori
lakóhelyén ma tábla őrzi emlékét.
Később Bécsben szerzett műszaki
diplomát, itt barátkozott össze Kálmán
Imrével és Lehár Ferenccel.
Romberg már hatéves korától hegedült,
majd zongorázni tanult.
Bécsből 22 éves korában vándorolt
ki az Egyesült Államokba, ahol az
1920-as évektől az egyik legnépszerűbb
operett- és musicalszerzőként
tisztelték, és ahol ma is az amerikai
operett és musical egyik megteremtőjének
tartják. 78 színpadi művet és
több mint kétezer dalt hagyott örökül
1951-ben bekövetkezett halála
után. The Desert Song című operettjét
471 alkalommal tűzték műsorra
alig két esztendő alatt. Később több
filmváltozat is készült belőle: 1929-
ben, 1932-ben, 1943-ban és 1953-
ban is megfilmesítették. Színpadi
műveiből sorra készültek a filmes
feldolgozások, de már kifejezetten a
filmvilág számára is írt újabb darabokat.
A Maytime című alkotást
1938-ban Oscar-díjra is jelölték a
legjobb zenés film kategóriában. Az
aranyszobrocskát viszont el is nyerte
1951-ben az a rajzfilm, amelynek
betétdalát szintén Romberg írta. A
komponista a Tom és Jerry párost
"énekeltette" meg a The Two Musketeers
című epizódban.
Zenés műveinek színpadi és filmváltozataiban
olyan színészek szerepeltek,
mint Gene Kelly, Al Jolson,
Lugossy Béla és Bing Crosby. Később
például Mario Lanza, sőt a Carreras-
Domingo-Pavarotti tenorhármas
is lemezre énekelte Romberg dalait.
Életművével bekerült a Dalszerző
Hírességek Csarnokába (Songwriters''
Hall of Fame), és műveit a tengerentúlon
ma is gyakorta játsszák.
Pauk Anna zenepedagógus, karnagy
ének- és zongoratanárként olyan
nemzetközi hírű művészeket oktatott,
mint Bubnó Tamás vagy Polgár László.
Abudapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti
Főiskolán tanult, zongora és
énektanári diplomát szerzett. 1937-
ben nagybőgőből is levizsgázott, a
második világháború kitöréséig nagybőgősként
és énekesként külföldön
turnézott. Szerződései lejártával viszszatért
Nagykanizsára, több iskolában
is oktatott, majd 1944-ben deportálták.
Auschwitzba, később
Gelsenkirchenbe került, 1945 júniusában
tért vissza Nagykanizsára,
1948-tól Budapesten élt. A fővárosban
üzemi kórusokat vezetett, 1950 és
1956 között énekes, később korrepetitor
volt a Magyar Rádió énekkaránál.
1973 és 1977 között a Vándor Kórus
hangképző tanára volt, 1981-től a
Tomkins Énekegyüttessel dolgozott.
Forrás: MTI
Rosenberg Zsigmond és Pauk Anna
Kanizsa 2010. szeptember 9. – Krónika 3
A hétvégén tartották országszerte
a bányásznapi ünnepségeket.
Az első Bányásznapot, a bányászokat,
a széncsaták legendás
hőseit hatvan évvel ezelőtt, 1951.
szeptember 2-án ünnepelte meg
az ország. A 60. Bányásznap
központi ünnepségét Kazincbarcikán
rendezték meg.
A kanizsai ünnepség másnap hagyományosan,
koszorúzással vette
kezdetét a Huszti téren lévő Olajbányász
emlékműnél, majd a
MAORT lakótelepen folytatódott,
ahol felavatták Bősze Kálmán erdőmérnök,
a nagykanizsai és zalai
MAORT-telepek alkotója, Nagykanizsa
város díszpolgára tiszteletére
állított kopjafát. Avatóbeszédet dr.
Andor József erdőmérnök, Nagykanizsa
díszpolgára mondott.
Ugyanezen a helyszínen, a Bősze
közben adta át a Civil
Kerekasztal Egyesület képviseletében
Lengyák István, Balogh István
és Budavölgyi Kálmán Udvardi
Gézának, az olajos emlékeket őrző
és gondozó Kanizsai Olajos Szeniorok
Hagyományápoló Köre vezetőjének
azt a márványtáblát, mely
jelzi, hogy a város 7 csodáját kereső
akcióban a lakosság szavazata
alapján, az ember által épített értékeink
sorába bekerült a MAORTlakótelep.
Az ünnepség a bányász
és az erdész himnusz eléneklésével
fejeződött be.
Bősze Kálmán (1900-1969)
1936-ban kezdett el dolgozni a
Magyar Amerikai Olajipari Rt.-nél.
A dunántúli olajbányászat megszületése
idején vette át a nagyszabású
építkezési célkitűzések megvalósítására
létesült Építési Osztály vezetését.
Bősze Kálmán álmodta meg,
terveztette és valósította meg a zalai
olajvidékeken, Kerettyén, Lovásziban,
valamint a budapesti
olajvezeték mentén a ma is álló tornácos
lakótelepeket, irodaépületeket,
kultúrházakat, pázsitos sportpályákat
és vadregényes utakat.
Miután a zalai olajmezők termelése
felfutott, szükségessé vált, hogy
a MAORT-mérnökök, tisztviselők,
munkások számára Nagykanizsán
is lakások épüljenek. A munka
1942-ben kezdődött, s hamarosan
elkészült a lakótelep, amelynek
parkosítását csak a háború után lehetett
befejezni. A MAORT-telepet
akkor is „MAORT-kemp”-nek nevezték,
és később is, amikor a
MAORT szó nemkívánatos volt. A
telep tervezésének, kivitelezésének
„szellemi atyja” Bősze Kálmán erdőmérnök
volt, aki már soproni
egyetemi évei alatt építésztervezőként
és komoly építkezés „pallérjaként”
is komoly gyakorlatot szerzett.
Bősze Kálmán erdőmérnök
vénája ma is látszik a telepen, a
bokrok, örökzöldek, a „bőszeszakállt”
termő fák mind rá emlékeztetnek.
Bőszének az volt a célja,
hogy a telep csöndjével, klímájával,
kényelmével üdülőtelep jellegű
legyen, és biztosítsa az itt lakók
teljes pihenését, munka utáni kikapcsolódását.
Nem tervezett a házak
közé elválasztó kerítéseket,
nem engedte meg – vállalati szervezési
intézkedésekkel – a lakótelepi
házak mellett a disznóólak,
csirkeudvarok, veteményes kertek
kialakítását. Azt hangoztatta, hogy
az olajipar dolgozói keresnek anynyit,
hogy táplálékukat az üzletekben
megvehessék. Az építkezés
céljára a MAORT a Székelyföldön
egy egész erdőt vásárolt. Mivel
megfelelően igényes kivitelezőt
nem találtak, saját építési részleget
hoztak létre, amelybe felkészült
szakembereket hoztak, akiket jól
megfizettek. A nagykanizsai
MAORT-lakótelep az ország egyik
legszebb parkosított lakótelepe,
ahol az épületek és a növényzet helyi
védelmet élvez. Mai formájában
is – bár az épületek már magántulajdonban
vannak –, a telep
teljes egésze dísze, ékessége a városnak.
Bősze Kálmán nevét őrzi a
Bősze-köz. Frédi bácsinak a városban
mindig nagy tisztelete volt,
amit az is igazol, hogy 1964-ben
Nagykanizsa város díszpolgárává
választották. A MAORT lakótelep
létrehozóinak – köztük Bősze Kálmánnak
– tiszteletére 2001-ben
domborműves emlékfalat és a Bősze-
közben egy fa-emlékoszlopot
állítottak, ami mára elkorhadt. Ezt
pótlandó határozta el számos tisztelője
egy kopjafa állítását, amit a
MOLRt. és a Zalaerdő Zrt. anyagilag
támogatott.
A Székelyföld protestáns temetőiben,
de Kalotaszegen is – a
„méltósági helyeken” – általánosnak
mondható a kopjafa-állítás,
amelyhez a szeretet és a kegyelet
jelének drága kitűzései fűznek
minden embert.
A kopjafák történetéről Udvardi
Géza többek között elmondta:
Anapjainkban Magyarországon is
divatba jött kopjafa nem pontosan
azonos a fejfával. A magyar szimbólummá
vált kopjafa fokozatosan,
egyre gyakrabban jelent meg
a temetőkön kívül is, az eredetitől
egészen eltérő, új funkciót kapott
emlékművek formájában. Magyarországon
ilyen jellegű emlékművet
először a mohácsi csata tömegsírjai
fölé emeltek 1970-ben.
A rendszerváltozás után különböző
eseményekre, emberekre emlékező
emlékművek állításának
szokása nagy népszerűségre tett
szert, az állítás alkalmainak skálája
is kiszélesedett. Szokták egyedül,
de család esetén párosával alkalmazni
a kopjafákat. Díszesen
kifaragott kopjafákat ma már
nemcsak személyeknek, hanem
intézményeknek is állítanak, de
események, évfordulók emlékére
is. Ezeken számos utalás is található.
Néprajzi szempontból mindenféle
kopjafa, fejfa, sírjel értékes,
de természetesen a legnagyobb
értéket az ősi és művészi
módon megfaragott kopjafa jelenti.
B.E.
Bányásznap kopjafaavatással
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A Nagykanizsai Rendőrkapitányság
2010 nyarán immár hatodik
alkalommal képzett ki az
Egészségügyi Alapellátás Intézményével
közösen kortárssegítőket,
oktatókat.
A táborban kiképzett fiatalok a
nyár folyamán lelkesen és szorgalmasan
segítették a Rendőrkapitányság
bűnmegelőzési munkáját.
Zalakarosban és Nagykanizsa
strandfürdőjében 2010. július 1-jétől
augusztus 22-ig láttak el vagyonvédelmi
járőrszolgálatot. Munkájuk
eredményét mi sem bizonyítja jobban,
mint az a tény, hogy szolgálati
idejük alatt nem történt bűncselekmény
egyik helyszínen sem. ACsónakázó-
tó melletti Zöld táborba egy
közös bográcsozásra hívták meg őket,
ahol dr. Molnár József rendőr
alezredes, kapitányságvezető, Cseresnyés
Péter alpolgármester, Bükiné
Papp Zsuzsanna rendőr százados,
a Zala Megyei RFK bűnmegelőzési
osztályvezetője, Szirtes Lajos,
Zalakaros polgármestere és a
strandfürdők képviselői köszönték
meg a munkájukat, hozzátéve azt is,
a táborra szükség van, csalogassanak
magukkal minél több diákot jövőre.
– Két évvel ezelőtt vettem részt
először a táborban, és most viszszahívtak
csoportvezetőnek, hogy
egyengessük a képzésen résztvevők
útját – válaszolta Kavcsák Réka.
– Jól éreztük magunkat, s mint
a rendőrség munkáját segítő kortárssegítők
nagyon sok lehetőséghez
jutunk később. A napokban
például egy egyhetes bűnmegelőzési
szolgálatot láttunk el Gyenesdiáson,
ami valójában egy nyaralással
egybekötött munka volt.
– Június 20-27 között zajlott a
tábor Kistolmácson –, vette át a
szót Somogyi Nikolett. – Előadásokat
hallgattunk meg büntetőjog és
drogprevenció témakörben, ezen
kívül volt önismereti- és metakommunikációs
tréning. A rossz idő miatt
azonban nem tudtunk fürdeni a
kistolmácsi-tóban. Akiket idén képeztek
ki, a sikeres vizsga után váltak
kortárssegítőkké. Ezután következett
a bűnmegelőzési szolgálat,
illetve a nálunk fiatalabbaknak
tarthatunk órákat az iskolákban.
B.E.
Segítőket
köszöntöttek
Kanizsa – Szabad 4 vélemény 2010. szeptember 9.
Válasz a Kanizsa Lokálpatrióta
Hetilap XXII. Évfolyam 29. számában
megjelent „Búcsút intettek
Mihánénak” című írásra.
Emlékeztető a 17 névtelen kilépőnek:
1. Idézet a kilépőktől: „Miha
Tamásnénak joga van, az ő elveinek
megfelelően, bármelyik politikai
vagy gazdasági csoportosuláshoz
csatlakozni, de nem a MI nevünkben.”
Én, alulírott egyetlen párt, kör,
egylet nevében sem nyilatkoztam,
csak a saját nevemben.
2. A Rozgonyi Polgári Kör és
Egylet megmaradó és már jelentkező
új tagjainak minden reménye
megvan arra, hogy továbbvigyék
eddigi sikeres, színvonalas, a városlakók
által elismert tevékenységüket
a helyi, kanizsai érdekeket
képviselve.
Miha Tamásné
Hazug és felháborító írás jelent
meg a Kanizsáért Közéleti Egyesület
kiadványában. Az ominózus
hírben ökölrázással a vendégeiket
megfélemlítő, elűző fakosi lakosokról
tesz említést a névtelen
szerző, aki a cikk állításával ellentétben
biztos nem volt jelen a
Fakosért Városrészszépítő Egyesület
által szervezett falunapi programon.
Hisz ha ott lett volna, akkor
nem írhatta volna le azokat a
döbbenetes valótlanságokat, melyekkel
mélységesen megbántotta
Kis- és Nagyfakos vendégszerető
és békés lakosságát.
A cikk állításaival ellentétben
ugyanis semmilyen atrocitás és
kellemetlen esemény nem zavarta
meg a fakosiak ünnepét, amit megtisztelt
jelenlétével Cseresnyés Péter
alpolgármester úr, Jerausek István
a körzet képviselője és Röst
János képviselő úr is. Megjelent
vendégeink a hivatalos megnyitót
követően kötetlen beszélgetést
folytattak az itt élőkkel, részt vettek
a főzőverseny zsűrizésében,
megtekintették a kulturális műsor
nagy részét is, és reményeink szerint
kellemes élményeket szerezve
távoztak városrészünkről.
Fakos békés lakói tehát örömmel
vették a fent említett vendégek jelenlétét,
nem tettek kellemetlen
megjegyzéseket, nem rázták öklüket.
Nem tették ezt a hívatlanul
megjelent Marton Istvánnal sem,
akit jó házigazdaként szintén vendégszerető
módon fogadtak. Éppen
ezért nem értjük, hogy mi vezette a
cikk íróját, hogy valótlanságokat állítson,
és rossz hírét keltse Kis- és
Nagyfakos lakóinak. Valószínűsítjük,
hogy inkább politikai indíttatásból
született az írás, hogy lejárassa
a vendégként megjelenő alpolgármester
urat és a két képviselőt.
A kiadvány szerzői ehhez gátlástalan
módon felhasználták egy
békés városrész ünnepét, megbántottak
több száz választópolgárt.
Tiltakozunk tehát a Marton István
nevével fémjelzett Kanizsáért
Közéleti Egyesület lapjában megjelent
hazugságok miatt, a gátlástalan
valótlanságok megjelenéséért
pedig a Közéleti Egyesület elnökét,
Marton Istvánt, mint felelős
kiadót terheli a felelősség.
Reméljük, a következő évben is
megrendezendő Fakosi Falunapon
még többen tisztelnek meg minket
jelenlétükkel, és vendégszeretetünkről,
a jó hangulatról és gazdag program
kínálatról viszik jó hírünket.
Nagy József György,
a Fakosért Városrész Szépítő
Egyesület elnöke
Sokan szeretnének dolgozni, és
amikor erre lehetőség van, azonnal
telefonálnak, pályáznak, mert hisz
élni kell, és ahhoz munka kell.
Ugyanígy járt az a kanizsai friss
diplomás is, akinek a nagykanizsai
munkaügyi központ küldött egy emailt,
hogy az eszteregnyei iskolában
pont az ő végzettségének megfelelő
pedagógust keresnek. Telefonálás,
ahol azt közölte Faggyas
Ferencné igazgatónő, hogy küldje
el diplomájának másolatát és egy
szakmai önéletrajzot. Mit tesz egy
dolgozni akaró ember? Irány a posta
és küldi a szükséges iratokat.
Történt mindez 2010. augusztus
12-én. Ma 2010. szeptember 6-án
sincs válasz, pedig már tanítás van.
Hogy létezik az, hogy még csak
nem is válaszolnak a pályázóknak
Magyarországon. Meddig tartana
egy telefon, vagy egy e-mail, hogy
köszönjük, de nem ön a nyertese a
pályázatunknak! Nyugaton ez a minimum
ilyen esetekben, de még akkor
is elhívják egy beszélgetésre, ha
tudják nem ő lesz az igazi. Ott legalább
embernek nézik a pályázókat.
Ha egy iskolaigazgató ennyire
kultúrálatlan, nyilvánvaló, hogy az
általa vezetett iskola is hasonló
színvonalú. Vajon ott mire tanítják
a gyerekeket? És ez a kultúra egy
picurka kisfalu igazgatónőjének is
természetes viselkedési mód lett, a
mai Magyarországon.
Név és cím a szerkesztőségben
Azt akarom keresni, amiben
egyetértünk. Akor iránti tisztelet is
visszatart attól, hogy leüssem a
magas labdát. Nevezetesen: amikor
a marxizmuson edződött egykori
MSZMP-káder védelmezi a
tőkét a kisemberrel szemben. De
igazat kell adnom a tanácselnök
úrnak abban, hogy az oligarcha
szó kevéssé használatos a közbeszédben.
Tőlem is kérdezte tavaszszal
egy ismerősöm: mit is jelent a
szó pontosan? Ám amint kiskirálynak,
Csák Máténak fordítottam le,
mindjárt értette. – Aha, aki magánkirályságot
épített ki! Mózes úr is
bizonyára azt akarja: Legyen béke,
szabadság és egyetértés. Ez állt a
12 pont élén. Közülük a 4. a törvény
előtti egyenlőségről, a 6. a
közös teherviselésről szólt. Azokkal
szemben, akik azt hiszik magukról,
fölötte állnak a törvényeknek.
Akik megpróbálják kihúzni
magukat a közteherviselés alól. Ismerős?
„Azért lett ebben az országban
kétharmada a Fidesznek, mert az
emberek úgy érezték: az a kormány,
amelyet megválasztott, elárulta
őket, a kormányzás nem értük,
hanem ellenük zajlik; az a
kormány, amely ebben az országban
regnált, nem a közérdeket, hanem
a magánérdeket szolgálja.”
(Lázár János) „A kormányzást
gyakorló politikai közösség több
baloldali szavazatot kapott, mint
maga az a párt, amelyik magát baloldalinak
nevezi.” (Orbán Viktor)
És egy friss MTI hír: „Magyarországon
2010-ben lezárult az utópiák
évszázada. Az utolsó utópisztikus
baloldali hatalompolitikai kísérlet
is megbukott, ami nem volt
más, mint a baloldali modernizáció
utópiája – fogalmazott Orbán
Viktor a Kötcsei Találkozón. A miniszterelnök
úgy látja, életünk legnagyobb
kihívása előtt állunk, utópiák
helyett valóságra épülő politikát
kell érvényre juttatnunk. Meglátása
szerint a kétharmados forradalom
tavasszal azért jöhetett létre,
mert három dologban nemzeti
összefogást sikerült teremteni: abban,
hogy a gazdaságot talpra kell
állítani, hogy munkahelyeket kell
teremteni, és hogy helyre kell állítani
a rendet és a közbiztonságot.
Hangsúlyozta: rajtunk kívül más
politikai erő ezt nem fogja megtenni,
mert nincs rá szándéka és képessége.
A kormányfő aláhúzta, a
nemzeti egység egy szövetség sikere,
ugyanis a polgári középosztály
szövetséget kötött a bizonytalan
helyzetű, szegényebben élő
társadalmi rétegekkel. Ez a szövetség
adja alapját a mostani kormányzásnak.
Az a feladatunk,
hogy ezt a szövetséget megvédjük
a Gyurcsány-korszak ipari méretű
illúzió-termelésével szemben –
mondta Orbán Viktor. A polgári
jobboldal feladata, hogy fenntartsa
a szövetséget a polgári középosztály
és a bizonytalanabb helyzetű
társadalmi rétegek között, hogy
teljesen átépítse a gazdasági rendszert,
és hogy kivezesse az országot
az adósságcsapdából. Hozzátette:
ehhez az szükséges, hogy a
mi gazdaságpolitikánk középpontjában
a munka, a munkahelyteremtés
álljon, és az, hogy sikerüljön
tíz év alatt egymillió új munkahelyet
létrehozni. Csak a munka ad
ugyanis reményt a felemelkedésre,
és minél többen dolgoznak, annál
sikeresebb lesz a gazdaság.”
Papp János
Hová tűnt a pénz témában,
ezen belül buszvárók és buszöblök
megépítésével kapcsolatban
tartott sajtótájékoztatót a Kanizsáért
Közéleti Egyesület nevében
Marton István az egyesület
elnöke, polgármester és önkormányzati
képviselő-jelöltje, valamint
Horváth István önkormányzati
képviselő-jelölt.
Horváth István elmondta: Nagykanizsa
a kistérség településeivel és
a Zala Volánnal közös konzorciumban
pályázott a térség közösségi
közlekedésének fejlesztésére. Marton
István polgármesterként és a
kistérség elnökeként is az együttműködés
és az összefogás erejében
hitt, ennek eredményeként született
meg ez a példaértékű pályázati
munka is. A beruházás összköltsége
660 millió forint, melyből Nagykanizsán
31 buszváró újulna meg, a
térségben pedig buszöblöket és
buszfordulókat alakítanának ki,
megoldva ezzel az évtizedes problémákat.
A regionális fejlesztési tanácstól
Marton István közbenjárására
jó pontozást kapott pályázatunk,
így került fel Budapestre az anyag.
Miha Tamásné
válasza
Egy meg nem történt
atrocitás
Emberségből
elégtelen!
Oligarchák = kiskirályok
Hová tűnt a pénz?
Ám ekkor már megtörtént a puccs,
Cseresnyés Péter kezébe vette az
irányítást. A napokban kiderült,
hogy milyen hatékonysággal működik,
amikor Nagykanizsa ügyeiről
van szó. Hiszen a város sínen lévő
pályázatát elbuktatták, és tartalék
listára került! 660 millió forintról
van szó, ami már nem aprópénz!
Szeretnénk tudni, és van legalább
hetvenezer ember ebben a kistérségben,
aki szintén szeretné tudni, hogy
mi lett ezzel a pénzzel! Hanyagságról
van szó? Az illetékesek a hatalmat
át tudták venni, de a vele járó
munka már nem megy? A Hivatali
infrastruktúra birtokában sem képes
nyomon követni a pályázatainkat?
Vagy többről van szó, és tudatosan
mondtak le erről a jelentős összegről,
mert egy fajsúlyos politikus erre
utasította Cseresnyés Pétert?!
Cseresnyés Péter főcímben hangoztatta
magáról, hogy ő „nem lobbista”.
Ezt készséggel elhisszük neki,
mert hiába a kormányváltás, hiába
a hatalomátvétel a Városházán,
Kanizsának máig nem intézett el
semmit, és minden valószínűség
szerint a jövőben sem fog. De az
már mindennek a teteje, hogy nyerésre
ítélt pályázataink buknak el a
súlytalansága miatt… Ha már segíteni
nem tud, legalább ártani ne ártson!
– hangsúlyozta Horváth István.
Marton István az elhangzottakhoz
hozzáfűzte: Sok tanulsággal
szolgál ez a mostani eset, és ha
már így alakult, remélem legalább
mindenkinek felnyitja a szemét! A
szavak és a pártlogó nem helyettesítheti
a munkát, sőt! Ahogy Nagykanizsa
város érdekeit is csak határozott
kiállással lehet képviselni. A
feladatok pedig csak szaporodnak,
de én szeretem a kihívásokat! Úgy
gondolom, hogy az elmúlt években
is több alkalommal vittem sikerre
tartaléklistára tett, sőt visszautasított
pályázatokat Nagykanizsa
számára, és ez most sem történhet
másképp. Ennek egyetlen feltétele,
hogy az emberek felelősen, a szívükre
és az eszükre hallgatva szavazzanak
október 3-án!
A napokban a Nagykanizsai
Városi Ügyészségre kerülnek
azok az iratok, amelyek Megyesi
Zsolt, a Marton István fémjelezte
Kanizsáért Közéleti Egyesület
önkormányzati képviselőjelöltjének
bűnösségét foglalják magukba.
Megyesit két Corvin utcai lakos
jelentette föl tavaly augusztusban,
számviteli fegyelem megsértése,
jogosulatlan tevékenység és hanyag
kezelés okán. A Vám- és
Pénzügyőrség Nyomozó Hivatalának
Zala Megyei Osztálya a számviteli
fegyelem megsértését vizsgálta,
annak eredményét a napokban
postázza a nagykanizsai
ügyészségre bűncselekmény alapos
gyanújának megállapításával.
Megyesi közös képviselőként
másfél éven át nem adott semmiféle
elismervényt a lakóknak a befizetett
közös költségről, de mint kiderült, a
ház könyvelését sem szabályszerűen
vezette. A feljelentők jogosulatlan
tevékenység címén is kutakodnának,
mivel Megyesinek nem volt
közös képviselői végzettsége.
Ugyancsak válaszra vár az a kérdés
is, hogy megáll-e a hanyag kezelés.
Ezeket a rendőrség fogja vizsgálni.
Telefonon megkerestük Megyesi
Zsoltot, hogy reagáljon a vádakra.
ő ügyvédjével egyeztetve az
alábbiakat közölte:
„A számviteli fegyelem megsértése
ügyében zajló eljárásban a terhére
rótt cselekményben a felelősséget
nem ismeri el. A vámnyomozóktól
kért szakvélemény
kiegészítést, mivel azt megalapozatlannak
tartotta. Rámutatott a
benne rejlő tételes ellentmondásokra,
ezért annak kiegészítését indítványozta,
amit a nyomozó hatóság
érdemben nem vizsgált. Ezért
véleménye szerint a nyomozati
anyag megalapozott vádemelésre
nem alkalmas. Hozzátette, a rendőrség
nem nyomoz jogosulatlan tevékenység
és hanyag kezelés
ügyében ellene, és az sem igaz,
hogy nem adott elismervényt a befizetett
összegekről a lakóknak.
D.J.
Sajnálattal tapasztaltuk, hogy
Marton István és csapata ahányszor
csak megszólal, annyiszor
állít valótlanságokat.
Legutóbb Marton István és Horváth
István közös sajtótájékoztatón
vezették félre Nagykanizsa polgárait
azzal a céllal, hogy lejárassák
Cseresnyés Péter alpolgármestert.
(folytatás a 6. oldalon)
Kanizsa – Szabad 2010. szeptember 9. vélemény 5
Körzet Civil Összefogás Fidesz-KDNP Jobbik Magyarországért Kanizsáért Közéleti MSZP-MSZDP Új Pólus Közéleti és Városvédő Egyesület Független jelöltek
Nagykanizsáért Mozgalom Egyesület Kulturális Egyesület (HVB-hez beérkezett)
Polg.jel. Dr. Németh Györgyi Éva Cseresnyés Péter Gábris Jácint Marton István Dr. Károlyi Attila nem indítanak nem indítanak
1 Balázs Andrásné Papp Nándor Balogh János Bicsák Miklós Böröcz Zoltán Röst János Schmidt László
2 Majoros Benedek Bene Csaba Benedek Tamás Plander Pál Kardos Ferenc György Pál Varga Zoltán
3 Németh János Balogh László Leveli Attila Lukács József Szányiné Kovács Mária Szennay Zoltán Dr. Varga Endre
4 Dr. Varga Imre Kovács János Molnár Gyula Megyesi Zsolt Dr. Károlyi Attila Béres János Dr. Bálint Máté Hegedűs Györgyné
5 Horváth Gábor Dr. Csákai Iván Takács Gyula Horváth István Kisgyura János Magyar Valéria Dr. Szekeres András
6 Kiss Ernőné Bizzer András Kovács József Peterka Henrietta Bogár Ferenc Varga Zoltán Kovács József
7 Bartha László Gyalókai Zoltán Pócza Attila Vass István Korpics Krisztián Halász Gyula Piecs Adrienne Böröndi Géza, Kapus Attila
8 Dr. Etler Ottó Jerausek István Szép Zsolt Marton István Ifjovics Ferencné Lackenbacher Szilvia Cserti Tibor Gelencsér Andrea
9 Bognárné Kántor Beáta Szőlősi Márta Gábris Jácint dr. Kolonics Judit Dr. Fodor Csaba Czuczi Tünde Sónicz István
10 Dr. Németh Péter Karádi Ferenc Lengyel Miklós Csicsek Anna őri Sándor Kulbencz Ferenc Imre Béla Sajni József
11 Kertész Rózsa Tóth Nándor Tiszai Péter dr. Füle Lajos Gondi Zoltán Hohl László Bozsoki Imre Bálint Zoltán
12 Baj József Dénes Sándor Dolmányos József Polai József Teleki László Németh István Salamon Sándor Imréné
DRVSZ : Dalnoki József, Horváth János, Horváth Zoltán, Nagy József György, Szolnok Andrea. Muramenti Horvátok Egyesülete: Fekete Zsuzsánna, Havasiné Andrasek Magdolna,
EURIFE: Lendvai Ferenc, Orsós Vendel, Teleki László, Váradi Istvánné Horváth István, Kertész Rózsa, Proszenyák Zsolt István, Vargovics József Árpádné
LUNGO DROM: Bogdán László, Horváth Ferenc, Horváth József László, Máté Zoltán Róbert Német Kisebbségi Önkormányzatok Vas-Zala Megyei Szövetsége:
Krémer József, dr. Lancsák Eszter, Lancsák József Ferenc, Mándl Erika, Wittmann Károly
Bűncselekmény
a tisztesség,
szakértelem,
elhivatottság
jegyében?
Marton és Horváth
félrevezet
(folytatás az 5. oldalról)
A téma ezúttal az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli
Operatív Program támogatási
rendszeréhez benyújtott „A közösségi
közlekedés fejlesztése a
Nagykanizsai Kistérségben” című
pályázat, melynek támogatását
Marton és Horváth szerint Cseresnyés
Péter akadályozta meg.
Meglehetősen ostoba feltételezés
ez, hiszen ki az az országgyűlési
vagy önkormányzati képviselő,
alpolgármester vagy éppen polgármester
– hacsak nem önmagukból
indultak ki Martonék –, aki gátat
szabna saját települése fejlődésének?
Az egyébként is logikátlan
martoni állításokkal szemben a
valóság az, hogy a Bíráló Bizottság
értékelése alapján a benyújtott
pályázat szakmailag megfelelő
volt, azonban a pályázati keretösszeg
kimerülése miatt – azaz
forráshiány miatt – a tartaléklista
3. helyére helyezték a projektet.
Amennyiben a pályázati keretösszeg
további forrásokkal kerül
bővítésre, a pályázat nyertessé
válhat.
A rosszindulatú állítások hiteltelenségét
igazolja továbbá az is,
hogy az elmúlt időszakban több, a
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökséghez benyújtott
pályázatunkat is siker koronázta.
Fidesz Frakció
Lezárult az önkormányzati választás
kampányának első része, és
befejeződött a kopogtató cédulák
gyűjtése. Erről és a kampány második
szakaszának indításáról tartott
sajtótájékoztatót Cseresnyés
Péter országgyűlési képviselő, alpolgármester
és Szőlősi Márta önkormányzati
képviselő.
Cseresnyés Péter elöljáróban elmondta:
– Szokásunkhoz híven ezúton is
szeretnénk megköszönni minden
kanizsai polgárnak, aki nekünk adta
kopogtató céduláját, hogy bizalma
töretlen maradt. Ennek a bizalomnak
fogunk megfelelni megválasztásunk
esetén. Szeretnénk külön
megköszönni azok ajánlását,
akik idejüket és energiájukat áldozva
személyesen hozták el ajánló
szelvényeiket a Fidesz-irodába
azért, hogy véletlenül se kerülhessen
az illetéktelen kezekbe. Köszönjük
azoknak a személyeknek,
akik telefonon jelezve kérték, feltétlenül
keressük fel őket otthonukban,
mert az általuk kitöltött
lapokat mindenképpen szeretnék
átadni nekünk. Külön meg kell
említenünk segítői hálózatunkat,
melynek tagjai a nyár végi nyaralás,
pihenés helyett képviselőjelöltjeinkkel
folyamatosan kapcsolatot
tartva és egyeztetve jártak lakásról
lakásra, és gyűjtötték a kopogtató
cédulákat. Köszönjük!
Minden dicsekvő szándékot
nélkülözve el kell mondanunk,
hogy a bizalom az átadott ajánlószelvények
számában is megmutatkozott,
közel 6000 nagykanizsai
választópolgár biztosított
így is támogatásáról bennünket.
Egyértelmű: a kanizsaiak
tudják, bízhatnak a Fidesz-
KDNP jelöltjeiben, tudják, hogy
az ő megválasztásuk esetén a
város jó kezekbe kerül. Minden
jelöltünk jelöltként szerepel már
a listán, a polgármester-jelölttől
kezdve a 12 egyéni körzet jelöltjéig,
és természetesen listát is
adtunk le.
Atényleges kampányuk nyitásáról
Szőlősi Márta elmondta:
Szeptember 10-én 18.15 órakor
lesz a Honvéd Kaszinóban. A fórum
vendége Lázár János, a Fidesz
parlamenti frakciójának vezetője,
Hódmezővásárhely polgármestere.
Beszélgetésünk ki fog térni arra,
hogy miért van szükség összefogásra
az emberek között, és miért
van szükség nagyon szoros összefogásra
a kétharmados támogatottságú
kormány és a város vezetése
között.
A folytatásban terveink szerint
vendégünk lesz Dr. Kövér László,
Dr. Matolcsy György és Turi-
Kovács Béla. Ezen kívül a személyes
találkozókra fektetjük a hangsúlyt.
Beszélgetésre hívjuk a kanizsaiakat
terveink, programunk ismertetése
céljából.
A város jövőjével kívánunk foglakozni
úgy, hogy a jelenlegi hely-
Kanizsa – Szabad 6 vélemény 2010. szeptember 9.
Köszönet
az ajánlásokért
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet
építéshatósági ügyintéző munkakör betöltésére
Ellátandó feladat:
Építésügyi hatósági ügyek döntés előkészítésében való közreműködés (helyszíni
szemlék és ellenőrzések, hiánypótlási előkészítő és egyéb adminisztrációs
feladatellátás) és végrehajtása Nagykanizsa körzetközponti közigazgatási területén.
A munkakörben önálló döntés-előkészítő feladatok ellátására csak építésügyi
vizsgával (annak megszerzését követően, illetőleg a vizsga alóli mentesülés
feltételeinek fennállta esetén) kerülhet sor.
A kinevezés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidőben, tartósan távol
lévő ügyintéző helyettesítése céljából határozott időre szól, 6 hónap próbaidő
kikötésével.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen
előélet, egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki, építőmérnöki (szerkezetépítő,
magasépítő üzemmérnöki) szakképzettség, főiskolai szintű településmérnöki
(városgazdasági mérnöki) szakképzettség, vagy ezekkel egyenértékűnek
elismert végzettség
Előnyt jelent: okleveles építészmérnöki végzettség, "B" kategóriás gépjármű
vezetői engedély, építésügyi vizsga (vagy a 343/2006. (XII.23.) Korm. rend. 6.
§ (3) bek. alapján a vizsga alóli mentesítés), építésügyi hatósági gyakorlat, német
vagy angol nyelv társalgási szintű ismerete.
A pályázatnak tartalmaznia kell: szakmai önéletrajzot, motivációs levelet, az
iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát, három hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, nyilatkozatot, miszerint a pályázati
anyag tartamát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik, a 2007. évi
CLII tv. alapján a vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozatot,
a Ktv. 9. § és 21. §-ai alapján előzetes összeférhetetlenségi nyilatkozatot.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a Ktv. vonatkozó szabályai,
a 47/2001. (X.10.) önk. rendelet, a polgármesteri hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata, valamint Közszolgálati Szabályzata alapján történik.
A pályázatokat dr.Tuboly Marianna jegyzőnek címezve (8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.) kell benyújtani.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. szeptember 30.
A benyújtott pályázatok elbírálásának határideje: 2010. október 22.
A munkakör a benyújtott pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a 93/500-706,
93/500-800 telefonszámon.
A részletes pályázati kiírás közzétéve a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató
és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán (www.kszk.gov.hu
vagy www.kozigallas.hu).
Álláspályázat - építéshatósági ügyintéző
Békésen, méltóságteljesen zajlott
le az önkormányzati választások
előtti utolsó soros közgyűlés,
mint ahogyan ezt a törekvését
jelezte is az ülést levezető
Cseresnyés Péter alpolgármester
a testületi ülés előtt nem sokkal
tartott sajtótájékoztatóján.
A zárt ülésen tárgyaltakkal
együtt mintegy ötven napirendi
pont szerepelt a meghívóban. A
testület levette a napirendről a pártok
által használt önkormányzati
tulajdonú helyiségek, ingatlanok
piaci bérleti díjának megállapítására
szóló javaslatot, a vállalkozások
támogatásáról szóló rendelet
módosítását. Új napirendi pontként
felvették a 2008-2010. évi
ÁFA visszatérítésből végzendő
viziközmű felújításokra és beruházásokra
előterjesztett javaslatot.
Mivel a szavazás során nem kapta
meg a minősített többséget, így elnapolta
a „Thrák Királyok Völgye”
kiállításról szóló beszámolót.
Az ülésen adta át Kőfalvi Csilla
intézményegység-vezető a
testületnek a kazanlaki „Iszkra”
Történelmi Múzeum ajándékát,
III. Seuthes király halotti maszkjának
másolatát, aminek eszmei értéke
tizenötezer Euró. A városatyák
egyhangú szavazattal elfogadták
a város költségvetésének I.
félévi végrehajtásáról, a Polgármesteri
Hivatalban és az oktatásinevelési
intézményekben a korengedményes
nyugdíjazás engedélyezéséről
szóló előterjesztést, a
Herman Ottó utcai játszótér kialakítását,
a Kanizsa TV Kft. üzleti
tervének eszközbeszerzésre vonatkozó
támogatási szerződésének
módosítását. Bár vitát váltott ki a
Bogdán János Cigány Kisebbségi
Közösségi Ház átalakítására, bővítésére,
Oktatási Felnőttképzési és
Tanácsadó Esélyegyenlőségi Központ
kialakítására előterjesztett javaslat,
a városatyák 17 igen, 1
nem, 4 tartózkodással elfogadták
az előterjesztést, mivel Teleki
László CKÖ elnök megígérte, nem
kérnek semmilyen plusz igényt.
Méltóságteljesen zajlott
le az utolsó közgyűlés
zet megfelelő értékelését is elvégezzük
ezeken a találkozókon. Ebből is
látszik, hogy nem akarunk belemenni
semmiféle gyalázkodásba, mások
hazug lejáratásába, hanem a város
és az itt élők érdekeit figyelembe
vevő terveinket fogjuk ismertetni.
Ezekre a rendezvényekre várunk
nagy szeretettel mindenkit, s
kérjük további támogatásukat,
hogy Nagykanizsa végre elindulhasson
a fejlődés útján.
Együtt a kormánnyal Nagykanizsáért!
Múlt számunkban hírt adtunk,
Palin és Korpavár önkormányzati
képviselője ellenzi,
hogy az 1953-ban ártatlanul
kivégzett Wirt Mihály felállítandó
táblájára „a kommunizmus
áldozata” kifejezés kerüljön.
Egy hónapja a Jobbik Elnöki
Kabinetjének vezetője följelentette
az ’56-ot ma is ellenforradalomnak
emlegető Biszku Bélát, arra hivatkozva:
a büntető törvénykönyv
alapján, aki nagy nyilvánosság
előtt a nemzeti szocialista vagy
kommunista rendszerek által elkövetett
népirtás és más, emberiség
elleni cselekmények tényét tagadja,
kétségbe vonja, vagy jelentéktelen
színben tünteti fel, bűntettet
követ el.
Érdeklődéssel várjuk, a kanizsai
Jobbik is hasonlóan érzékeny a
történtekre, avagy netán más mércével
mér?
P.J.
A Délzalai Vízmű ZRt. a Kanizsáért
Közéleti Egyesület IV.
számú kiadványának a 4. oldalán
megjelent „Mit szólnak ehhez
a Grimm-fivérek?” című
írásával kapcsolatban az alábbi
közleményt teszi közzé:
„A cikkben tényként szerepelt állítások
nem felelnek meg a valóságnak.
1. Nagykanizsai önkormányzati
képviselő nem áll munkaviszonyban
a Délzalai Vízmű ZRt.-nél!
2. A társaság gazdaságilag stabil,
nem volt és jelenleg sincs
csődhelyzet.
Ezzel szemben:
1. Marton István 2003-ban dolgozott
a Vízműnél belső ellenőri
beosztásban.
A Délzalai Vízmű ZRt. valamennyi
munkavállalója nevében
visszautasítom a cikkben szereplő
azon állításokat, amely kijelentések
súlyosan sértik mind a
Délzalai Vízmű ZRt. jó hírnevét,
gazdasági érdekeit, mind pedig
az ott dolgozó munkavállalók becsületét.
Jogi lépéseket helyezünk kilátásba,
a kiadvány készíttetője Marton
István Kanizsáért Közéleti
Egyesület elnöke ellen.
Nagykanizsa, 2010.09.07.
Kassai Zoltán
elnök-vezérigazgató
Kanizsa – Szabad 2010. szeptember 9. vélemény 7
VOKSH Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
A Volán Oktatási KFT.
értesíti a régi és leendő Ügyfeleit,
hogy új néven és új helyen
továbbra is várja Önöket:
VOKSH KFT. 8800 Nagykanizsa,
Ady E. u. 30. Tel./fax: 93/516-634,
30/491-7051
Kategóriás képzések: személyautó,
motor, segédmotor, tehergk. vezető,
nehézpót- és autóbuszvezető
Szaktanfolyami képzések: ADR,
gépkezelő (targonca, emelőgép, földmunkagép),
árufuvarozó és személyszállító
GKI (a régi belföldi és nemzetközi
helyett)
Induló tanfolyamainkról
érdeklődni a fenti címen
és telefonszámon lehet.
Lesz-e Bicsák-ügy?
Sajtóközlemény (Marton István dolgozott a Vízműnél)
8 Kanizsa – Voks 2010. szeptember 9.
A Civil Összefogás Nagykanizsáért
Egyesület tartott vállalkozói
találkozót szeptember 6-
án, melynek alkalmával dr.
Polay József, a Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
is elmondta tapasztalatait
a város kis-és középvállalkozásaival
kapcsolatban.
„Választási jelölő szervezetként a
Civil Összefogás Nagykanizsáért
Egyesület sikeres vállalkozói fórumot
tartott tegnap este kampányirodájában
a városvezetés átvételére
készülve. A zártkörű rendezvényre
a Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke, dr. Polay József,
a város nagyvállalatainak vezetői,
kis- és középvállalkozók kaptak
meghívót a sajtó képviselőivel
együtt. Még pótszékekre is szükség
volt a teremben, ez is azt mutatja,
mennyire hiányoznak az ilyen jellegű
összejövetelek. A találkozó célja
az önkormányzat, a vállalkozások,
valamint a kamara kapcsolatának
erősítése, továbbá új munkahelyek
teremtése lehetőségeinek feltérképezése.
Ennek érdekében Szántó
Miklós, az egyesület elnöke elmondta,
hogy a vállalkozókra építve
képzelik el Nagykanizsa felemelkedését,
ezért is tartotta fontosnak
e találkozó megszervezését.
Dr. Polay József hangsúlyozta,
hogy a jövő év kritikus lesz a város
és a vállalkozások számára. A pályázati
formában külső forrásokért
folyó harcban az önkormányzatnak
kell elsősorban maradéktalanul a
helyi érdekeket képviselnie. Ehhez
valóban összefogásra, kreativitásra
van szükség. A helyi közbeszerzési
rendeletek módosításával, a helyi
vállalkozók előnyét biztosító kiírások
megfogalmazásával, az elnyert
pályázatokból származó fejlesztési
forrásokkal kell helyzetbe hozni a
helyi vállalkozásokat. Ennek érdekében
tárgyalásokat kezdtek az önkormányzattal,
hogy a kamarának
nagyobb beleszólási lehetősége legyen
a közbeszerzési döntésekbe.
Egy együttműködő önkormányzat
ezt megkönnyítené.
Pécsi József, a GE Hungary Zrt.
projektvezetője elmondta, hogy
szükség lenne a mai információs
társadalomban egy olyan irányító
szervezetre az önkormányzaton belül,
amely a városban működő vállalkozásokról
minden információval
rendelkezik, koordinálja az információáramlást,
kapcsolattartást
a megrendelők és beszállítók között.
Ennek a szervezetnek lenne
feladata a külföldi beruházók felkutatása
és az igényelt információkkal
történő ellátása. A kamara elnöke
ezt a felvetést azzal egészítette ki,
hogy ennek a koordináló szervezetnek
célszerű, hogy a kamara és a
Pannon Egyetem is tagja legyen.
Fitos József, egy helyi kommunikációs
cég vezetője és tulajdonosa
kifejtette, hogy ez az utolsó óra,
ugyanis amennyiben most nem lesz
radikális változás, akkor Nagykanizsa
nyugat-magyarországi Ózddá
válik. Ugyanakkor hozzátette, sajnálatosan
nagyon alacsony a munkavállalási
kedv. Anagy munkanélküliség
mellett alig lehet megfelelő
képzettségű és gyakorlatú munkaerőt
találni. Ennek két oka van: a
szociális segélyező rendszer, ami
nem ösztönzi munkára az embereket,
valamint az alacsony színvonal
és a rossz képzési irányok.
Többen elmondták, hogy szakítani
kell az önkormányzat eddigi azon
magatartásával, hogy a nagykanizsai
vállalkozásokat nem tekintik
partnernek, holott csak a helyi adó 4
Mrd Ft-ot tesz ki a költségvetésből.
Nemcsak érdekesnek, hanem furcsának
is találják, hogy az elmúlt
években egy adott összeghatár felett
nagykanizsai cég egyetlen helyi pályázatott
sem nyert el, mintha szándékosan
hagynák, hogy a pénzek
kimenjenek a városból.
Amegbeszélést dr. Németh Györgyi
Éva, a Civil Összefogás Nagykanizsáért
Egyesület polgármesterjelöltje
nagyon sikeresnek ítélte,
megerősítve, hogy az egyesület
szervezete jó irányban halad, és az
interaktív tanácskozás során konkrét
ötleteket kaptak, amellyel programjukat
kiegészítve dolgozhatnak civil
összefogással a biztos változásért.
A fórumsorozat jövő héten szociális
témában folytatódik.”
Kampányrendezvény
A Civil Összefogás Nagykanizsáért találkozója
Kanizsa – 2010. szeptember 9. Városháza 9
Felhívjuk a választópolgárok figyelmét arra, hogy a jogszabályváltozások
következtében Nagykanizsán a választókerületek és ennek következtében a
szavazókörök területi beosztása is jelentősen átalakult. A változás több szavazóhelyiség
címét is érinti.
A 2010. augusztus 16. és augusztus 19. között kézbesített választási értesítők
tartalmazzák azon szavazóhelyiségnek a címét, ahol a választópolgárok a
szavazataikat leadhatják.Kérünk mindenkit, hogy az értesítőn szereplő szavazóhelyiség
címét figyelmesen olvassa el, szavazás céljából ne a korábban megszokott,
hanem az értesítőn szereplő címen jelenjen meg.
A választókerületek és szavazókörök területi beosztása, továbbá a szavazóhelyiségek
címe a www.nagykanizsa.hu honlapon, vagy a Polgármesteri Hivatalban
(Erzsébet tér 7. I. emelet 11. 12., illetve Eötvös tér 16. fsz. 4.) is megtekinthető.
Tájékoztatás az alábbi telefonszámokon kérhető: 93/500-898, 93/500-
918, 93/500-752.
Dr. Tuboly Marianna, a Helyi Választási Iroda vezetője
Változnak a szavazókörök
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője pályázatot hirdet a Polgármesteri
Hivatal Városfejlesztési Osztályán beruházási ügyintéző munkakör
betöltésére
Ellátandó feladatok:
- Az osztályvezető kijelölése alapján részvétel az önkormányzati beruházások,
felújítások előkészítésében, szakszerű operatív végrehajtásában, adminisztrációjában,
pályázatok előkészítésében.
- Az éves költségvetés beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos tételeinek
tervezéséhez, valamint beszámolókhoz és előirányzat módosításokhoz javaslat
készítése.
- Az önkormányzati beruházások programjainak, beruházási okmányainak
kidolgozása.
- A befejezett beruházásokról szóló elszámolások, üzembe helyezési okmányok
elkészítése.
- Támogatásokhoz, egyéb fejlesztési forrásokhoz szükséges műszaki dokumentációk,
pályázati munkarészek kidolgozása.
- Támogatásokhoz szükséges anyagok, pályázatok előkészítése.
- Beruházási statisztika készítése a KSH részére.
- Tulajdonosi nyilatkozatok, hozzájárulások elkészítése.
- Testületi előterjesztések tervezetének elkészítése.
- A jóváhagyott beruházások, felújítások tervezésében, szervezésében, kivitelezési
munkák koordinálásában, helyszíni ellenőrzésében közreműködés.
- A beruházások vállalkozásba adásában, a beruházási és közbeszerzési szabályzat
és/vagy a Közbeszerzésekről szóló tv. szerinti eljárásban közreműködés.
- Közreműködés a településrendezési tervek készíttetésében.
- Közreműködés a Közgyűlés bizottsági ülésein.
A kinevezés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidőben, határozatlan
időre szól, hat hónap próbaidő kikötésével.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995 (II. 3.) Korm. rendelet
1. sz. mellékletének I/19. Településfejlesztési és - rendezési, valamint településüzemeltetési
feladatok c. pontjában felsorolt szakképesítések valamelyike
Előnyt jelent: beruházói gyakorlat.
Apályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, motivációs levelet, három
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (vagy igénylésére vonatkozó igazolást),
a pályázatban feltételként megjelölt iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító
okiratok másolatát, a 2007. évi CLII tv. alapján a vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalására
vonatkozó nyilatkozatot, arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a pályázat elbírálásában
résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik, a Ktv. 9. § és 21. §-ai alapján
előzetes összeférhetetlenségi nyilatkozatot beruházói gyakorlat hivatalos igazolását.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a Ktv. vonatkozó szabályai,
a 47/2001.(X.10.) önk. rendelet, a polgármesteri hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata, valamint Közszolgálati Szabályzata alapján kerül sor.
A pályázatokat Dr. Tuboly Marianna jegyzőnek címezve (Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell benyújtani.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. szeptember 15. A pályázat elbírálásának
határideje: 2010. szeptember 30. A munkakör 2010. október 1. naptól
tölthető be.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a 93/500-706 vagy
500-759-es telefonszámon. Részletes pályázati kiírás közzétéve a Kormányzati
Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ Internetes oldalán
(www.kozigallas.gov.hu, vagy www.kszk.gov.hu).
Álláspályázat - beruházási ügyintéző I. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője pályázatot hirdet a Polgármesteri
Hivatal Városfejlesztési Osztályán beruházási ügyintéző munkakör
betöltésére
Ellátandó feladatok:
- Az osztályvezető kijelölése alapján részvétel az önkormányzati beruházások,
felújítások előkészítésében, szakszerű operatív végrehajtásában, adminisztrációjában,
pályázatok előkészítésében.
- Az éves költségvetés beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos tételeinek tervezéséhez,
valamint beszámolókhoz és előirányzat módosításokhoz javaslat készítése.
- Az önkormányzati beruházások programjainak, beruházási okmányainak
kidolgozása.
- A befejezett beruházásokról szóló elszámolások, üzembe helyezési okmányok
elkészítése.
- Támogatásokhoz, egyéb fejlesztési forrásokhoz szükséges műszaki dokumentációk,
pályázati munkarészek kidolgozása.
- Támogatásokhoz szükséges anyagok, pályázatok előkészítése.
- Beruházási statisztika készítése a KSH részére.
- Tulajdonosi nyilatkozatok, hozzájárulások elkészítése.
- Testületi előterjesztések tervezetének elkészítése.
- A jóváhagyott beruházások, felújítások tervezésében, szervezésében, kivitelezési
munkák koordinálásában, helyszíni ellenőrzésében közreműködés.
- A beruházások vállalkozásba adásában, a beruházási és közbeszerzési szabályzat
és/vagy a Közbeszerzésekről szóló tv. szerinti eljárásban közreműködés.
- Közreműködés a településrendezési tervek készíttetésében.
- Közreműködés a Közgyűlés bizottsági ülésein.
A kinevezés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidőben, helyettesítés
céljából, 2010. 12. 31-ig tartó határozott időre szól próbaidő kikötésével.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995 (II. 3.) Korm. rendelet 1.
sz. mellékletének I/19. Településfejlesztési és - rendezési, valamint településüzemeltetési
feladatok c. pontjában felsorolt szakképesítések valamelyike. Előnyt jelent:
beruházói gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, motivációs
levelet, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (vagy
igénylésére vonatkozó igazolást), a pályázatban feltételként megjelölt iskolai
végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatát, a 2007. évi
CLII tv. alapján a vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalására vonatkozó
nyilatkozatot, arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a pályázat elbírálásában
résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik, a Ktv. 9. § és 21. §-ai alapján
előzetes összeférhetetlenségi nyilatkozatot, beruházói gyakorlat hivatalos
igazolását.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a Ktv. vonatkozó szabályai,
a 47/2001.(X.10.) önk. rendelet, a polgármesteri hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata, valamint Közszolgálati Szabályzata alapján kerül sor.
A pályázatokat Dr. Tuboly Marianna jegyzőnek címezve (Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
kell benyújtani. Apályázatok benyújtásának határideje: 2010. szeptember 30. A
pályázat elbírálásának határideje: 2010. október 15. A munkakör 2010. október
20. naptól tölthető be.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a 93/500-706 vagy
500-759-es telefonszámon. Részletes pályázati kiírás közzétéve a Kormányzati
Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ Internetes oldalán
(www.kozigallas.gov.hu, vagy www.kszk.gov.hu).
Álláspályázat - beruházási ügyintéző II.
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16 órától 17 óráig a Batthyány
Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865,
balogh.laszlo61@chello.hu
Halász Gyula önkormányzati képviselő fogadóórát tart minden szombaton
10-11 óráig a Városkapu köruti autóbuszállomásnál található Stílus Bútorházban.
Telefon: 06-30/470-03-12; e-mail: halaszgyula1@gmail.com
Papp Nándor a 12. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart szeptember 14-én, kedden 17 órakor a Vécsey Zsigmond Általános
Iskolában, 18 órától a Zárda utcai kollégiumban.
Karádi Ferenc a 13. számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden hónap második keddjén 18 órától a miklósfai
Mindenki Házában, ugyanazon a napon 16 órától a ligetvárosi
óvodában.
Képviselői fogadóórák
Kanizsa – 10 Értékrend 2010. szeptember 9.
Szeptemberben, új tanév lévén,
városunk általános iskoláiban
elkezdődik a református hitoktatás
– tudtuk meg Hella Ferenctől,
a Nagykanizsai Református
Egyházközség lelkészétől.
A hír kapcsán a hittanismeretek
bevezetésének előzményéről kérdeztük
a Nagytiszteletű urat.
– Fontosnak tartom, hogy minden
családba, minden gyermekhez
eljusson Isten igéje attól függetlenül,
hogy a szülők gyülekezeti tagok-
e, illetve gyermekeiket megkeresztelték
vagy sem. A hittanoktatás
során, sőt annak végeztével
sem kötelező a megkeresztelkedés.
A hittanórák szervezése több síkon
folyik. Az óvodáskorúaknál már
szombaton megkezdődött a foglalkozás
– amely nyilvánvalóan koruknak
megfelelően – játékos formában
történik. Az általános iskolai
oktatás két korcsoportban tűnik
hatékonynak. Az egyikben hatodikos
korig történik az ismeretek átadása,
ami zömében helyileg az iskolák
falai között zajlik. A másik
korcsoportba a konfirmációs korosztályhoz
tartozó hetedik és nyolcadik
osztályos tanulók tartoznak.
Feltétlenül ki kell emelnem az iskolaigazgatók
nyitottságát, segítőkészségét,
példaszerű hozzáállását.
– Hittanoktatás eddig is folyt a
gyülekezetben. Miért tartotta fontosnak,
hogy ez a jövőben az iskola
falain belül is helyet kapjon?
– A szülők nem tudják az iskolában
megfogni gyermekeik kezét,
és hozzánk elhozni. Biztosabb, ha
mi megyünk a gyermekekhez, remélve,
hogy valószínűleg így nagyobb
lesz az érdeklődés is.
– A kisebb gyermekek fogékonyak.
A serdülőkorúak már problémásabbak.
Van az ő megnyerésükre
valamilyen elgondolása?
– Az általános iskolások hetedikes-
nyolcadikos csoportjának első
éve az elméleti hitoktatás időszaka.
A második év a gyülekezeti
életben való részvételt jelenti,
amelyben a presbiterek mellett apróbb
feladatokra is kapnának megbízást.
Ez azért bír jelentőséggel,
mert e folyamat során érezhetik
meg, hogy itt, a közösségben van a
helyük. A középiskolás korosztályt
pedig a mai divatos technikai módszerrel
az interneten, valamint az
iwiw-en próbáljuk elérni, megszólítani.
Azonban vannak más ötleteim
is, amelyekről még korai beszélni.
– Tavaly ősszel a gyülekezetben
sikerrel indult az alpha kurzus.
Folytatódik-e?
– Igen. Szeptember első hetében
új témakörökkel indítunk.
Minden esetben az élet nagy kérdéseivel
foglalkozunk, azokra próbálunk
választ adni. Számomra
öröm, hogy a nyári szünet tervezett
ideje alatt is voltak házi alkalmak,
ami bizonyítja a kurzus öszszetartó
erejét. Ha már az őszre
tervezett eseményeknél tartunk,
örömmel adom hírül, hogy – az
előző év sikerén felbuzdulva – újraindítjuk
evangelizációs sorozatunkat
október harmadik hetében,
amelynek során a Dél-Afrikában
misszionáriusként szolgált Orbán
Attilát hallhatjuk ismét.
– A belső, lelki megújulás után a
külső megújulásról kérdeztük. Úgy
tudni a templom is felújításra vár.
– Templomunk közel nyolcvan
éves, az idő vasfoga sajnos kikezdte,
energiarendszere és nyílászárói
ma már korszerűtlenek. Most elsősorban
energiamegtakarító átalakításokra
van szükség. Első körben a
nyílászárók cseréjére kerül sor,
aminek forrása a három önkormányzati
képviselő által felajánlott
összeg. A további tervezett és
szükséges felújítási munkák fedezetét
pályázati pénzek lehívásával,
önkormányzati, egyházi forrásból,
valamint lokálpatrióta polgárok támogatásából,
illetve saját híveink
adományaiból szeretnénk megvalósítani.
2014-ben ünnepeljük
templomunk fennállásának nyolcvanadik
évét. Ebből a kerek évfordulós
alkalomból egy Kálvinszobrot
szeretnénk a Kálvin téren
felavatni.
– Az előzőekben szó esett néhány
önkormányzati képviselő segítségéről,
támogatásáról. Most az
Ön hozzáállása érdekelne a közelgő
önkormányzati választáshoz?
– Családommal rövid ideje élek
és szolgálok Nagykanizsán. Most ismerkedem
a várossal, az itt zajló folyamatokkal,
a társadalom minden
rendű és rangú képviselőjével, valamint
az itt érvényesülő politikai
struktúrával és erőkkel. Fontosnak
azt tartom a jelenben és a jövőben is,
hogy mindenben a város, az itt élő
emberek érdeke érvényesüljön. Azt,
hogy ezt miként lehet az országos
politikába beilleszteni, nem az én
tisztem meghatározni. Az ismeretes,
hogy milyen volt városunk elmúlt
négy éve, illetve milyen a jelenlegi
helyzete. Azt, hogy milyen lesz a jövőben,
abba beleszólhatunk, sőt állampolgári
kötelességünk is. Ezért
fontos, hogy elmenjünk szavazni.
Figyelnünk kell a megnyilatkozásokat;
mi az, ami előmozdítaná a város
fejlődését. Üdvös lenne, ha a város
érdekében a következő képviselőtestület
össze tudna fogni. Szükség
lenne a közös stratégia kidolgozására,
ennek keretein belül a munkahelyteremtésre.
Ne az egymás kölcsönös
lejáratása legyen a cél!
Nagykanizsa ügye mindennél fontosabb.
Ahonnan én jöttem, és több
mint hat évig szolgáltam, nem tudtam,
milyen pártállású a polgármester.
Egy volt a cél, a települést szolgálni!
Mért volna ez itt lehetetlen?
Czene Csaba
„Nagykanizsa ügye mindennél fontosabb”
Három évvel ezelőtt alakult
meg a Miklósfai Templom
Énekkara a település nagy örömére.
A baráti társaságot a zene
szeretete hozta össze fél évvel
korábban az Alsótemplomban.
Többségük Nagykanizsán él és
dolgozik, de utaznak Becsehelyről
és Csurgóról is Miklósfára.
Tavaly Metz László kántor
- karnagy elismerő oklevelet vehetett
át egyházzenei szolgálatáért
Kaposváron, az egyházmegye
templomaiban működő kórusok,
egyházzenészek, szólisták
találkozóján, ahol az énekkar
ugyancsak dicséretben részesült.
Beszélgetésünkben elsőként
egyházzenei kötődéséről, a kórusmuzsika
szépségéről kérdeztük
Metz Lászlót.
– Nagyrécsén, a szülőfalumban
megemlítettem Grétsy János plébános
atyának, hogy szeretnék
orgonán játszani. Másfél-két évig
tanított, majd Noll Ferenc tanár
úrhoz küldött további ismereteket
szerezni. Tizennyolc éves koromban
beiratkoztam a budapesti
kántorképzőbe, ahol Gergely Ferenc
Liszt-díjas orgonaművész
volt a tanárom. A kántorképző befejezése
után magántanítványként
még visszajárhattam hozzá
orgonálni. Ezzel párhuzamosan
zongorázni tanultam a nagykanizsai
zeneiskolában Tálosi Péterné
tanárnőnél. A katonaságot követően,
a ’80-as évek második felében
tanulmányaimat a Mátyástemplomban
működő karnagyképzőben
folytattam. Tanáraim
közül mindig hálás szívvel gondolok
Tardy Lászlóra, aki jelenleg
is a Mátyás-templom karnagya.
Orgonálni itt is Gergely Ferenctől
tanulhattam. 1983-tól huszonnégy
éven keresztül voltam
az Alsótemplom kántora, és lassan
a negyedik évet kezdem itt
Miklósfán.
– Kik alkotják az énekkart?
– Van közöttük pedagógus, orvos,
óvodavezető, jogász, mérnök,
volt piarista diák. Többen énekelnek
közülük a Baráth Yvette által
vezetett Farkas Ferenc Énekegyüttesben.
Bojtor Róbert plébános
atya és a miklósfai hívek mindig
szeretettel fogadnak bennünket,
örülnek, ha a szentmisén szolgálatot
teljesítünk. Szeretnénk bővíteni
a helyi lakosok számát az énekkarban,
hiszen csak egy kórustagunk
lakik itt helyben. A többiek felvállalták
az utazással járó áldozatot.
Örömmel jönnek a hangulatos próbákra,
amit szerdai napokon tartunk
a plébánia közösségi termében.
A hívek havonta egy alkalommal
hallhatják a vasárnapi szentmisén
a tizennégy tagú kórusunkat.
– Ki állítja össze az előadandó
szerzeményeket?
– Én válogatom, de előfordul,
hogy a kórustagok ajánlanak egyegy
szép egyházi éneket. Főként
reneszánsz zenét éneklünk, többek
között Palestrina, Lassus, Byrd,
Tallis műveket. Ezek mellett szívesen
szólaltatjuk meg magyar zeneszerzőink,
Kodály, Bárdos,
Werner, Halmos kórusműveit, és a
gregorián dallamkincset. Hála Isten,
elég széles a skála. Hagyományos
karácsonyi koncertünkre –
amelyet Szent Család vasárnapján
tartunk –, sokan kijöttek a városból
is. Ha hívnak bennünket, szívesen
megyünk. Énekelni jó! Fellépéseinket
énekes imádságnak tekintjük.
Részt vettünk még a Fel-
A jó zene gyógyítja a lelket
Nyár eleji, Dezső Ferenccel
készült interjúnk után a tizedik
életévébe lépett Nagykanizsai
Polgári Egyesület fiatal elnökével,
Kóré Péterrel beszélgetünk.
– Közismert, egy katolikus ifjúsági
közösségből érkezett. Négy éve választották
meg az egyesület elnökévé.
Miként értékeli az elmúlt négy évet?
– Örülök, hogy rendszeresen teret
adhattunk olyan rendezvényeknek,
melyek rávilágítottak a keresztények
társadalmi felelősségére. Ateljesség
igénye nélkül: részt vettem a
2007-es kórháztüntetésen, nem sokkal
utánam az Alsótemplom plébánosa
is beszélt, nagy tetszés fogadta.
Az erdélyi reformátusokat sújtó ’56
utáni megtorlásra való emlékezésünkön
éppúgy, mint a Mindszenty
atyáról szóló vetélkedőnkön súllyal
és egyértelműen szólt alpolgármesterünk.
Cseresnyés Péter, egyesületünk
pártfogója legutóbb II. János
Pált, mint a szabadság pápáját méltatta
Veres püspök urat köszöntve.
Szívemnek kedves események ezek.
– Az elmúlt négy évben közéleti
kérdésekben többször markánsan
véleményt hallattak. Ma, amikor
annyi civil egyesület méretteti meg
magát a helyhatósági választáson,
nem merült föl Önökben, hogy
szintén induljanak?
– Tudja, nekem kedves tábornokom
Damjanich János. – neveti el
magát. – őróla maradt fenn, hogy
nagyon nem szerette a politizáló katonákat.
„Sohase okoskodjunk mi,
hanem verjük meg az ellenséget, a
többit majd elvégzi Kossuth Lajos.”
– szokta nekik mondani. Suszter
maradjon a kaptafánál! Komolyra
fordítva a szót. A politika is egy
szakma, sőt művészet. Aki kontár
módon ütné bele az orrát, több hibát
is ejthet. Hozzá nem értésében politikai
ellenfele játékszerévé válhat,
anélkül, hogy tudná. Ha tudja, annál
rosszabb. De mindenképpen visszaél
a rá szavazók bizalmával. Akik
nem azzal a szándékkal adták rá a
voksukat, hogy egy levitézlett politikai
erő hatalomátmentését segítsék
elő. Mondjuk ki, ez a demokrácia
megcsúfolása lenne.
– De ha nem kívánnak a döntéshozás
részesei lenni, miben fogható
meg az Önök közéleti érdeklődése?
– Lelkiatyám mondta egyszer: a
katolikus kötőszó nem a „csak”, hanem
a „nem csak… hanem… is” Ezt
a leegyszerűsítést elkerülő, a valóság
összetettségének jobban megfelelő,
egész szerinti szemléletet jó szívvel
ajánlom mindenkinek. Mint Dezső
Feri bácsi is említette, egyesületünk
2001-ben a polgári kormány támogatására
alakult. Ismerjük Orbán Viktor
híres mondatát: A haza nem lehet ellenzékben.
ADísz téren mondta ki azt
is: Egy kormány működéséből annyi
a fontos, amennyi részévé válik az
életünknek, s most eldől, valóban a
lelkünkből fakadt-e az elmúlt négy
esztendő. Volt, amikor a lelket kellett
tartani. Afeladatunk lényege azonban
nem változott. Azon dolgozunk, hogy
a kanizsaiak belülről, lelkükből fakadóan
érezzék szükségességét az ország
újjáépítésében való részvételnek.
Mert volt itt rombolás bőven, nem természetes
erőktől is! Nagyon megérintett
az összefogás dalának néhány sora:
Bár mindent elsodort az ár/ De itt
vagy/ Mint holt mezőn a büszke
fák,…Van még erőd, hisz van hazád
…Sorsot és lelket nem cserélsz… Ennek
az újjáépítésnek egyik – de nem
egyetlen –, ám nélkülözhetetlen része
a felelősségteljes voksolás.
– Hagyomány, hogy közismert
emberek ajánlanak a választóknak
jelölteket. Ön is vállalkozna erre?
– Semmi szükség erre. Visszautalnék
a Damjanich-idézetre. Nekem
elég Orbán Viktor szava. Az
az érdekes, ő kit ajánl. Ennyi.
K.H.
Kanizsa – 2010. szeptember 9. Városháza 11
sőtemplomban megrendezett egyházzenei
fesztiválon és énekeltünk
a kiskanizsai és a balatonkeresztúri
templomban is. Röviden
ennyi az egyházzenei munkásságunk.
– A hagyományos templomi orgonák
után jelenleg egy kétmanuálos,
pedálos, elektromos orgonán
játszik.
– Ha terveink valóra válnak ismét
sípos, mechanikus traktúrájú,
koncertezésre is alkalmas hangszer
lesz templomunkban.
– Szinte az egész Metz család
képviseltette magát a templom újraszentelésén.
– Fiam és feleségem is énekel
az énekkarban. Otthon a magam
örömére játszom. A zene rendszeretetre
tanít, ad valami pluszt az
embernek. Érdemes zenével foglalkozni
a fiataloknak. A jó zene a
lelket gyógyítja.
B.E.
Sorsot és lelket nem cserélsz
A "Hazavárunk" ösztöndíjat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
a felsőoktatásban tanuló nagykanizsai fiatalok számára lakóhelyükhöz
történő kötődés céljából és az oktatási intézménybe történő eljutás
költségeinek enyhítésére alapította.
Az ösztöndíj iránti kérelmet az a legalább 3 éve nagykanizsai állandó lakóhellyel
rendelkező, magyar állampolgárságú hallgató nyújthat be, aki lakóhelyén
kívül, államilag elismert magyarországi felsőoktatási intézmény nappali
tagozatán, első diploma megszerzése érdekében folytat tanulmányokat,
legfeljebb 25. életévének betöltéséig.
Az ösztöndíj összege a lakóhelytől az iskolalátogatási bizonyítványt kiállító
intézmény székhelyéig, tanulmányi félévre vonatkozóan 3 alkalommal
történő oda-vissza utazás költsége. Az ösztöndíj megállapítása az adott pályázati
félév elején érvényes másodosztályú vasúti menetjegy, illetve vasúti öszszeköttetés
hiányában autóbuszjegy diákigazolvánnyal igénybe vehető kedvezményes
ára alapján történik. Az igényléshez benyújtandó a hallgatói jogviszony
igazolása, a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata, valamint
a kitöltött és aláírt pályázati űrlap.
Az ösztöndíj két egymást követő tanulmányi félévre (azaz 10 hónapra)
szól, tehát a korábban ösztöndíjat elnyert hallgatók nem kapják meg automatikusan
a támogatást, nekik is évente pályázniuk kell. A Polgármesteri Hivatal
félévente, a szükséges igazolás benyújtását követően, utólag utalja a támogatást.
Az ösztöndíj kiírása, az azt szabályozó módosított rendelet és a pályázati
űrlap letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról, valamint személyesen beszerezhető
a Polgármesteri Hivatal Eötvös téri és Erzsébet téri portáin, továbbá
a Művelődési és Sportosztályon.
Egyúttal emlékeztetjük az ösztöndíjat a 2009/2010-es tanévben igénybe
vett hallgatókat, hogy ha újra nem pályáznak, a tanulói jogviszony igazolásuk
eredeti példányát vagy aláírt diplomamásolatukat legkésőbb szeptember
30-ig adják le a Művelődési és Sportosztályon, ez feltétele az elmúlt félévre
vonatkozó támogatás átutalásának.
Érdeklődni a Művelődési és Sportosztályon lehet az 500-714-es telefonszámon.
A pályázat beadási határideje: 2010. szeptember 30.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási,
Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság
Hazavárunk ösztöndíj pályázat
Medgyaszay Ház (volt Mozi)
Kanizsa – 12 Kitekintő 2010. szeptember 9.
A négyévente rendezett matematikai
világkongresszuson az
indiai Hyderabadban a magyar
delegáltak között volt a nagykanizsai
kötődésű Dr. Röst Gergely
matematikus, a szegedi egyetem
adjunktusa, aki mindkét helyszín
rendezvényén előadást tartott.
Írásunkban élményeiről
kérdeztük.
– Az International Congress of
Mathematicians (ICM) a legjelentősebb
és a legnagyobb hagyományokkal
rendelkező konferencia a
matematikában. Az első ICM-et
1897-ben tartották Zürichben.
1900 óta négyévente rendezik meg
ezt az eseményt, amelynek a helyszíne
idén augusztusban az indiai
Hyderabad volt. 2006-ben Madrid
adott otthont a rendezvénynek,
2014-ben pedig Szöulban lesz.
Dél-Korea elképesztően komolyan
készül erre, a koreai kormány ezer
fejlődő országbeli matematikus
utazásának és részvételének teljes
költségét vállalta. Indiában mintegy
háromezer matematikus vett
részt az ICM-en (ebből tizenöt magyar).
A Nemzetközi Matematikai
Unió által szervezett konferencia
különlegességét egyrészt az adja,
hogy a matematika minden területe
jelen van, másrészt itt adják át a
Fields-medálokat. – mondta dr.
Röst Gergely.
A Fields-medál (vagy Fieldsérem)
a legrangosabb kitüntetés,
a matematikai Nobel-díjnak is
nevezik. A Nobel-díjhoz képest
fontos különbség, hogy Fieldsmedált
csak negyven év alatti
matematikus kaphat. A díjat személyesen
India elnöke, Pratibha
Patil, az okleveleket pedig Lovász
László, az IMU (Nemzetközi
Matematikai Unió) leköszönő
elnöke adta át. Az IMU történetében
először a következő négy évben
egy matematikusnő, a belga
születésű princetoni Ingrid
Daubechies tölti be az elnöki tisztet.
2010-ben az izraeli Elon Lindenstrauss,
a francia-vietnami
Ngo Bao Chau, a svájci-orosz
Stanislav Smirnov és a francia
Cedric Villani kapott Fieldsmedált.
Lindenstrauss munkájában
távoli területeket, a dinamikai
rendszereket és a számelméletet
kapcsolta össze, Ngo pedig
bebizonyította az úgynevezett
Fundamentális Lemmát, amit tavaly
a Time magazin az év tíz
legnagyobb tudományos szenzációja
közé sorolt. Bár ez a díj elméleti
matematikai munkáért jár,
érdekesség, hogy a másik két díjazott,
Smirnov és Villani eredményei
nagy jelentőségűek a fizikában
is, ami az elméleti és az alkalmazott
matematika közötti határvonal
eltűnését jelzi. Nagy élmény
volt meghallgatni a Fieldsmedálosok
előadását. A záróünnepségen
egyszeri alkalommal
egy különleges díjat, a Lilavatidíjat
is kiosztottak. Bhászkaracsaria
indiai matematikus a 12.
században írt egy könyvet kislányának,
Lilavatinak. A könyvben
versbe szedve különböző játékos
matematikai feladványokat és
fejtörőket gyűjtött össze. Ez a
könyv alapvető matematikai tankönyvvé
vált a középkori Indiában
és perzsa nyelvre fordított
változata elterjedt egész NyugatÁzsiában.
A Lilavati-díjat a matematika
népszerűsítéséért Simon
Singh kapta, aki eredetileg fizikus
végzettségű és számos tudományos
bestseller szerzője. Magyar
nyelven is megjelent könyvei
az ősrobbanásról szóló A
nagy bumm, a rejtjelezés és a titkosítás
történetét feldolgozó
Kódkönyv, valamint a különböző
alternatív gyógymódokat kritizáló
Trükk vagy terápia?. A
Lilavati-díjat a A nagy Fermatsejtés
című nagysikerű könyvéért,
valamint a bizonyításról szóló
dokumentumfilm készítéséért
kapta.
– Milyen programok voltak?
– Az előadások mellett számos
egyéb program nyújtott elfoglaltságok
a résztvevőknek: volt egy
nagy matematikai vásár, ahol
könyvkiadók, szoftvercégek, matematikai
társulatok és szervezetek
standjainál lehetett böngészni órákon
keresztül. Voltak koncertek is:
klasszikus indiai zene, ének és
tánc. Számos kerekasztal-beszélgetést
és vitaestet tartottak a matematikát
érintő különböző kérdésekről.
A változatos események
fesztiválhangulatot kölcsönöztek a
konferenciának. A legkülönlegesebb
élmény a sakkszimultán volt
a világbajnok Viswanathan Anand
ellen, aki feszített versenyprogramja
ellenére elvállalta, hogy
egyszerre negyven matematikus
ellen játszik. A sakkmeccset óriási
médiafigyelem kísérte, sok százan
jöttek élőben nézni a játékot, be
sem engedtek mindenkit a terembe,
hanem az előcsarnokban is
közvetítették kivetítőkön. Vittem
magammal egy-egy Nagykanizsa
és Aquaprofit zászlót, amit Anand
egyből észrevett és kérdezte, nagykanizsai
vagyok-e. A meccs végén
átadtam ajándékként. Nehezítés
volt, hogy nem lehetett passzolni,
hanem azonnal lépni kellett, amint
Anand az asztalunkhoz lépett.
Ahogy észrevettem, felváltva kezdett
e4-gyel és d4-gyel. Ellenem
e4 volt a kezdőlépése, amire g7-
g6-ot válaszoltam (modern védelem).
A megnyitásból elég jól jöttem
ki, de aztán egy hiba eldöntötte
a partit Anand javára, aki a 40-
ből 39-et megnyert, és egy döntetlen
született.
– Milyen volt a helyszín és India
hangulata?
– A konferencia és a résztvevők
elszállásolása Hyderabad újonnan
épített nyugati városrészében, az
úgynevezett Cybercityben volt,
amit India Szilícium-völgyének is
neveznek, itt van számos informatikai
és szoftvercég telephelye. Itt
minden teljesen új és modern volt,
gyönyörű parkokkal körülvéve, de
néhány száz méterrel odébb már
elképesztő nyomornegyedeket lehetett
látni. Döbbenetes adat, de
Indiában 800 millió ember él havi
6000 Ft-nál kevesebb jövedelemből.
Indiában nagyon komolyan
veszik a biztonságot, mindenhova
csak fémdetektoros kapun keresztül
és motozás után lehetett bemenni,
az autókat is alaposan átvizsgálták
minden ki- és belépéskor.
Egyik délután riksával bementem
Hyderabad városközpontjába
körülnézni. Az indiai konyha viszont
nem lopta be magát a szívembe.
– Személyes sikere?
– A kongresszushoz számos kisebb
úgynevezett szatelit-konferencia
kapcsolódott India-szerte,
egy ilyenen én is részt vettem Új-
Delhiben. Mindkét helyen (Hyderabadban
és Újdelhiben is) előadást
is tartottam a legújabb kutatási
eredményeimről.
K.H.
Indiából jöttem, mesterségem címere…
Kanizsa 2010. szeptember 9. – Ez+Az 13
Horoszkóp
Az elmúlt napokban nem aludt valami jól,
s ez nehezítette a munkát. Mások gondolatait
és érzéseit is vegye számításba, mikor
döntést hoz, hiszen akaratlanul is megbánthatja
őket, ha nem elég figyelmes.
A hét kifejezetten romantikával fűtött
lesz. Új célok kerülnek megvilágításba.
Egyáltalán nem lenne most ellenére egy
komoly kapcsolat, elég volt a futó kalandokból...
egy időre.
A héten különös hangulatban van. Egyik
pillanatban minden zavarja, a másikban
egyáltalán nem törődik semmivel. Vigyázzon,
attól még, hogy az álmait követi,
a jelenre is gondolnia kell!
Szívesen töltené az elkövetkező napokat a
természetben, de erre kevés esély van. Betemeti
a munka, s szorítanak a határidők.
Legyen racionális, s helyezze előre most
azt, amiért anyagi juttatás is várható.
Tele van kreatív ötletekkel, s nagy valószínűséggel
meg is tudja valósítani őket.
Kacsintgat a művészeti irányzatok felé. A
lényeg, hogy olyat alkosson, amire még
nem volt példa!
Egy régóta várt levél érkezik a jövőben.
Sok boldogságot hoz az üzenet, még a
nehézségeket is feledteti egy időre. A
héten könnyen kiborult, de a következő
hetekben minden könnyebben megy majd.
Nemsokára meghozza a gyümölcsét az a
munka, amibe olyan sok energiát fektettett.
Pénzügyi előnyök és előléptetés is számításba
jöhet. Úszik a sikerben, de arra vigyázzon,
hogy ne fürödjön benne túl sokáig!
Avágy kap főszerepet az életében, s nem tud
(vagy nem akar) tenni ellene. Amúlt emlékei
kísértik, amikor úgy érzi, hogy megtalálta a
Nagy ő-t. Ne lepődjön meg, ha a héten megismer
valakit, aki kísértetiesen hasonlít rá.
Izgalmas események sora vár önre. A Plútó
és a Vénusz kalandok egész sorát kínálja a
következő hetekben, de vigyázzon, nehogy
a bőség zavarában ne tudjon dönteni, s így
elszalassza a nagy lehetőséget.
A biztonság, a nyugodt családi háttér jelenti
önnek a boldogságot, de társra is szüksége
van, amiben a hold segítségére lesz: az
érzelmek örvényébe kerülve szinte beleszédül
a sok élménybe, ami új partnere oldalán várja.
Kicsit zavarosnak érzi gondolatait, s ez másnak
is feltűnik. Valószínűleg csak egy alapos
pihenésre van szüksége, mert le vannak merülve
az energiatartalékai. Amint újra erőre
kap, nem lesz semmilyen problémája.
Optimistának és bizakodónak kell lennie a
jövőjével kapcsolatban. Az önbizalma most
erősebb, mint általában, s a lelkesedése is
ragályos. A siker hatalmat ad, s nagyon
szeretne sok minden felett rendelkezni.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Elveszett?
Megtalálta?
Segíthetünk?
Kanizsa
Rádió
06/93/510-986
Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956
BÉRLET
Kanizsa 14 – Apró 2010. szeptember 9.
VEGYES
SZOLGÁLTATÁS
INGATLAN
17+18 lakásos társasház építésére
alkalmas belvárosi telek építési engedéllyel
eladó. Tel.: +3630/901-9013
(7274K)
Gyékényesen az „A” szektorban
közvetlenül a vízparton kétszintes (40
m2 szintenként) nyaraló eladó. (Víz,
szennyvíz, villany.) Érd.: +3630/227-
3294 (7180K)
Csengery utcában 54 m2-es, két szoba
+ konyha + spájz + fürdőszobás,
egyedi fűtéses, részben felújított házrész
hozzá tartozó kertrésszel eladó.
Tel.: 0630/227-3294 (7271K)
Kiskanizsai kétszintes, kertes, saját
építésű, jó állapotban lévő családi
ház kedvező áron eladó. Kis lakást,
vagy budapesti ingatlant beszámítok.
Ár: 13,8 millió Ft. Érd.:
http://kanizsa.uw.hu, 0630/901-5222
(7275K)
Építési vállalkozók figyelem! Ha
a belvárosban (Hunyadi utca) akar
700 m2-es, társasház építésére alkalmas
telket, hívjon! Érd.: +3630/448-
6072 vagy +3630/227-3294
(7108K)
Szentgyörgyvári hegy III. hegyháton
1 hold terület eladó kis halastóval,
5000 db fával. Villany van. Érd.:
0693/315-526 (7277K)
FőISKOLÁSOKNAK! Csengery
utcában 54 m2-es, két szoba + konyha
+ spájz + fürdőszobás, egyedi fűtéses,
berendezett lakás több diáknak kiadó!
Tel.: 0630/227-3294 (7271K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat,
használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Érd.: 0620/555-
3014 (7276K)
Lucfenyő karácsonyfának eladó.
Érd.: 0630/621-3762, 0630/621-4311
(7278K)
Eladó: zöld színű, bőr sarokgarnitúra
(ágyazható), bükk színű hálószoba
garnitúra (gardróbszekrény,
francia ágy, éjjeliszekrény, komód),
fenyő sarokszekrény + két éjjeliszekrény.
Fehér, tükrös, hat ajtós sarokszekrény,
fehér íróasztal, fehér
egyszemélyes ágy, fémvázas, fehér,
bőr hintaszék, egy darab kihúzható
kanapé, valamint egy darab 70 cm-es
Sony TV. Érd.: 0630/937-1599
(7279K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy nélkül
is igénybe vehető.) Szolgáltatások:
alakformáló-, talp-, egyéb masszázs,
fényterápia, méregtelenítés, stb. Hívásra
házhoz is megyek. Érdeklődni és bejelentkezni:
a +3630/481-2323 telefonszámon
lehet (6273K)
Meghibásodott távirányítóját (TV,
DVD, HIFI, stb.) megjavítom. Érd.:
0620/510-2723 (7280K)
Különóra Nk-án általánostól
egyetemig, matematika, analízis,
valószínűségszámítás, statisztika,
számvitel, közgazdasági tárgyakból.
Érd.: 0630/668-6307 (7281K)
Tisztelt
Nagykanizsai Vállalkozók!
A Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ 2010
októberétől várja azon vállalkozásokat, cégeket, amelyek kedvező
bérleti konstrukcióval, korszerű körülmények között kívánnak
irodát, műhelyt bérelni.
Afejlesztés a Nagykanizsai Ipari Parkban, a volt Gábor Áron
laktanya legénységi épületének korszerű, energia-hatékony
felújításával valósul meg. Olyan alacsony rezsiköltségű, kedvező
üzleti környezetet biztosít, amelynek segítségével a vállalkozások
megerősödési esélye jelentően növekszik.
A projekt megvalósulását követően a közel 2500 m2
területű épület 30 vállalkozás befogadására lesz alkalmas.
􀁄 irodabérlet, tárgyaló/előadó bérlet,
􀁄 eszközbérlet (fax, scenner, projektor, stb.),
􀁄 közös helyiségek használata (könyvtár, teakonyha, mosdó),
􀁄 irodai szolgáltatások,
􀁄 bankautomata,
􀁄 recepciós szolgáltatások, postai szolgáltatás.
􀁄 üzletviteli tanácsadás,
􀁄 jogi tanácsadás,
􀁄 pályázati tanácsadás, pályázatírás,
􀁄 marketing tanácsadás,
􀁄 weblap szerkesztés,
􀁄 vállalkozói képzések,
􀁄 rendezvényszervezés.
Amennyiben érdekli Önt a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ
által nyújtott kedvező iroda-, műhely bérleti lehetőség, valamint a vállalkozások
részére nyújtott széleskörű szolgáltatási csomag, úgy várjuk jelentkezését.
További információt kaphat Mihovics Zoltán projektmenedzsertől, a
mihovics.zoltan@nagykanizsa.hu email címen vagy 06-30-5752943 telefonszámon.
ALAPSZOLGÁLTATÁSOK:
EMELT SZINTű SZOLGÁLTATÁSOK
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti az alábbi ingatlanait:
Hrsz./Helye/Nettó kikiáltási ár (Ft)/Versenytárgyalások időpontjai
961./ Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar/11.297.000/09.15, 09.29. 9:00
3817./ Csengery u. 111. - telephely 5.350.050/09.15, 09.29. 10:00
1188/3/A/5., 1188/3/A/6 / Fő út 7. irodák és manzard/23.185.000/09.15, 09.29.
10:30
3779/17./Csengery úti szántó (ipari ter.)/15.000.000/09.15, 09.29. 11:00
3779/21./Csengery úti szántó (ipari ter.)/16.650.000/09.15, 09.29. 11:30
30155/3./Miklósfa, Iskola u. építési telek/6.100.000/09.15, 09.29. 13:30
30155/4./Miklósfa, Iskola u. építési telek/6.100.000/09.15, 09.29. 14:00
4372./Lazsnaki kastély/53.445.000/ 14:30 óra
0128/12./külterületi gyep/610.000/ 09:00 óra
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Vagyongazdálkodási Iroda (Nk, Erzsébet tér 7. II. em. 6. ajtó) Tel.:
93/500-724. Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetőségeken
kérhető.
Nyilvános versenytárgyalások
Kanizsa 2010. szeptember 9. – Sport 15
A közelmúltban Szegeden rendezett Sárkányhajó Világbajnokságon négy kanizsai csapat vehetett részt, közülük
a 200 méteres Maty-éri olimpiai pályán a Nagykanizsa-Sánc csapata evezte le a távot a legjobb eredménnyel,
54.700-as idővel. A képen látható együttes összeállítása, álló sor (balról): Varga Gábor, Simon Csaba, Cserjés
Veronika, Mózer Péter, Farkas Edit, Koller Judit, Varga Péter, Göbölös Kristóf, Radványi Ákos, Gaál Zsolt, Németh
Ádám, Réti András. Alsó sor (balról): Miatta Mercédesz, Cseresnyés Cintia, Magyar Judit, Törő Virág, Hegedűs
Barbara, Tóth Fruzsina, Horváth Eszter. Elöl: Pap Kristóf. A képről hiányzik: Vránics László
Kanizsa Sörgyár SE (1) – Egri
ÁFÉSZ SC (9) 8:2. Női asztalitenisz
Extra Liga-mérkőzés, 2. forduló.
Nagykanizsa.
Eredmények (elöl a hazaiak):
Tápai Tímea/Ladányi Dóra - Jónyer
Mária/ Barsai Emese 3:0, Ladányi
- Szabó Györgyi 1:3, Márkus
Enikő - Jónyer 3:2, Tápai -
Barsai 3:0, Ladányi - Jónyer 3:2,
Tápai - Szabó 3:1, Márkus - Barsai
3:0, Tápai - Jónyer 3:1, Ladányi -
Barsai 3:0, Márkus - Szabó 2:3
Igazi vezéregyéniségre is lelt a
Kanizsa Sörgyár SE első számú
női csapata Tápai Tímea személyében,
hiszen nyugodtságával a
vajdasági sportoló kellő alapot ad
ahhoz, hogy a hozható találkozón
egy percig se legyen kérdéses az
eredmény – tudtuk meg Jakabfi
Imre csapatvezetőtől.
Nos, az évekig a horvátországi
bajnokságban szereplő 25 esztendős
asztaliteniszező ezúttal is hozta,
ami szükséges, így az újonc ellen
nem is lehetett kérdéses a
győztes kiléte.
Kisebb fejfájást a szakmai stábnak
ezúttal is Ladányi Dóra okozott,
aki egyszerűen hazai környezetben
„túlizgulja” magát, bár az
utolsó egyéni mérkőzésére már oldódott
görcsössége. Nem titok,
hogy Jakabfi edző éppen az ilyen
helyzetek miatt igazolta vissza a
keretbe az Angliából hazatért Németh
Ágnest, aki ha utoléri önmagát,
a – szó szerint vett – kanizsai
asztaloknál jobban tejesíthet.
Most egy kis szünet következik
a dél-zalaiak számára a bajnokságban,
majd október első hétvégéjének
szombatján érkezik a Budaörs,
másnap pedig utaznak a bajnok
BSE-hez. Viszont, ha másképp
nem is, „fejben” az idén kilenc
csapatos tabella állását most érdemes
megörökíteni…
P.L.
Kettőből kettő a női asztaliteniszezőknél
Balatonlelle SE (9.) – Nagykanizsai
TE 1866 (12.) 2-3 (1-0)
NB III Dráva-csoport labdarúgómérkőzés,
4. forduló. Balatonlelle,
250 néző. Vezette: Botló (Zierkelbach,
Herbai). G.: Gere (44.), Szelei
(80. - öngól); Bagarus (57.),
Ujvári (58.), Horváth G. (63.)
NTE: Markek - Antalics, Kotnyek,
Boros, Bagarus - Ujvári,
Berta, Rácz Sz., Szőke (Szelei,
76.) - Nagy T. (Budai, 81.), Horváth
G. Vezetőedző: Koller Zoltán.
Amikor a felkészülési mérkőzésen
nyáron találkozott Kanizsán a
két csapat, akkor a hazaiak 2-0-ra
győztek, s azt írtuk, azzal az eredménnyel
a dél-zalaiak nyilván a bajnokságban
is elégedettek lennének.
Nos, az NTE ezúttal bajnokin is bizonyíthatott,
s ki is tett magáért, hiszen
a hazaiak ugyan az első félidő
hajrájában vezetést szereztek, de ettől
nem roppant össze a kék-piros
társaság és a folytatásban meg tudta
fordítani a találkozó állását – fontos
három pontot szerezve Lellén.
A siker lélektani szempontból is
jól jött egyben az edző, Koller Zoltán
számára is, s ugyan nem kétgólos
különbséggel hozták a mérkőzést,
de idegenből győztesen távozni
soha sem rossz sportélmény. Hasonló
folytatás következhet vasárnap
a Szekszárd legénysége ellen a
Bányász-pályán 16 órától.
A különböző osztályokban szereplő
további kanizsai csapatok
eredményei. Megyei I. osztály:
Miklósfa SE (9.) – Zalaszentgróti
VFC (2.) 1-2, miklósfai gólszerző:
Godina. Megyei II. osztály, Déli
csoport: Nagykanizsa-Bagola
VSE (1.) – Páka SE (14.) 5-0,
bagolai gólszerzők: Csöndör (2),
Kalamár, Potyi, Kovács K. Megyei
III. osztály, Déli csoport: Baktüttősi
SE (1.) – Palini FC (4.) 4-1,
palini gólszerző: Dene. Megyei III.
osztály, Nyugati csoport: Fityeházi
TK (9.) – Bajcsa SE (12.) 2-1. bajcsai
gólszerző: Hóbár.
P.L.
Jókor jött lélektanilag
Nagy sikert ért el Ladányi Dóra
a Statisztika idénynyitó asztalitenisz
ranglistaversenyén, mivel
állandó páros-társával, Angyal
Mariettával (BSE) megnyerte az
ifjúsági leány páros mezőnyének
küzdelemsorozatát.
Ez a siker Dóra és a Kanizsa
Sörgyár SE eddigi legjobb ranglistaverseny
helyezése, hiszen az eddigi
legszebb eredmény egy harmadik
helyezés volt.
Adobogó legfelső fokáig persze
nem volt egyszerű az út. Kezdődött
egy szoros mérkőzéssel a fiatal
statisztikás páros ellen, de a végén
egyértelművé vált Ladányiék
sikere (3:1). A következő meccs
sem volt sima a Takács-Ripp
(BSE-PEAC) duó ellen, de a
kanizsai-BSE-s páros már sokkal
jobban játszott (3:1). A négy közé
jutásért a Szita-Juhász (Tolna-
Postás) egység következett, és
idővel ebben a párharcban sem
volt kétséges, kik fognak nyerni
(3:1).
A döntőbejutásért volt a legnagyobb
csata, az ellenfél a szekszárdi
Madacki Mirella, Vincze
Andrada páros volt. Madacki az
egyik legjobb magyar ifjúsági játékos,
jelenleg ötödik a ranglistán,
társa Vincze Andrada a román válogatottal
nyert ifjúsági Európabajnokságot
csapatban. A mérkőzésen
Ladányiék remekül játszottak,
így az esélyesebb Tolna
megyei párosnak is csak egy szettet
sikerült ellenük nyerni (3:1).
A döntő az előző körhöz képest
egyértelműbb volt, a statisztikás
válogatott duó, Kakuszi-Hepke
csak megnehezíteni tudta Ladányi
és Angyal dolgát. A finálé első két
szettjét simán hozták, azt követően
viszont kissé kiengedtek, ettől
függetlenül azonban a 3:1-es végeredmény
(a változatosság kedvéért…)
összejött.
Egyéniben már nem ment ilyen
jól Ladányinak, hiszen éppen párosbeli
társa, Angyal állította meg 4:3-
mal a nyolc közé jutásban, de a kanizsai
játékos így is kitett magáért az
idénynyitó ranglistaversenyen.
P.L.
Ladányi
első helye
párosban
Kanizsa 16 – Kultúra 2010. szeptember 9.
Városunk számos kisebb és
nagyobb színjátszó körrel büszkélkedhet.
Ezen csoportok közül
vannak, amelyek különböző
megmérettetéseken vesznek
részt, rendezvényeken mutatkoznak,
előadássorozatokat rendeznek.
őket jártuk körbe.
– A diákszínpadok lehetőséget
adnak a fiataloknak a bizonyításra
önmaguk és társaik számára.
Vágyat éreznek arra, hogy megmutassák
mire képesek, a közös
élmények pedig összekovácsolják
a csapatot egy közösséggé. – vallja
a Piarista Iskola rendezője,
Kereszty Ágnes. Tavaly mutatták
be Moliére egyik komédiáját,
Szerelemdoktor címmel. – A színdarabokat
igyekszünk a Nagykanizsa
Város Napja alkalmából
színre vinni. Februárra tehető
legújabb darabunk bemutatója a
Moulin Rouge, ami egy bohém
költő és egy ifjú, kurtizán szerelméért
folytatott harcát mutatja
be. A világ egyik legszebb szerelmes
történetét akartuk a kanizsai
nézőközönség előtt bemutatni, bizonyítani
nekik és magunknak
egyaránt. – fogalmazott Kurta
Lilla a darab diákrendezője, aki
tizenkét éves kora óta foglalkozik
színjátszással, Dr. Dobó László
tanár úr indíttatásában.
Adarab egyik főszereplője, Fási
Barnabás harmadikos kora óta
foglalkozik énekléssel, az idei évben
a helikoni versenyeken bronzminősítést
érdemelt ki a zsűritől
versmondásban és éneklésben
egyaránt. Számára az egyik legfontosabb
hajtóerő, hogy a barátaival
együtt vetheti bele magát a
munkába.
A Honvéd Kaszinó falai köz tizenkét
éve működik a Diákszínpad,
melyet hosszú évekig Dr. Dobó
László tanár úr vezetett. Egy
éve vette át az irányítást Lengyák
István. Antal Gergő, aki a darabban
a családfő szerepét tölti be, az
egyik legöregebb tagnak számít a
csapatban.
– Négy évvel ezelőtt a Cserháti
Sándor Szakközépiskolában kezdtem
el a színjátszást. – mondta. –
Idegen nyelvű Ki mit tud-on vettem
részt. Ezt követte a Helikon
Fesztivál, ahol különdíjas lettem
a színészi játékommal. Két éve
csatlakoztam a Nikolics Zsanna
által vezetett amatőr önképző körbe,
ott kezdtük el a Tartuffe című
darabot tanulni, majd a Honvéd
Kaszinó Diákszínpadán forrta ki
magát. A darab osztatlan sikert
aratott.
– A színpadról nézve érzem,
hogy részese vagyok valami nagyszerű
dolognak, amit a közönségnek
szeretnék átnyújtani. Az ad
igazi erőt, ha látom hogy tetszik a
nézőknek amit csinálunk, és elfelejtettjük
velük a gondjaikat. –
zárta mondanivalóját Fási Barnabás.
Többek között a városi ünnepek
színesebbé tételével is foglalkoznának
a fiatal színjátszók, ám
eddigi megmozdulásaik süket fülekre
találtak. Feltehetnénk a kérdést
„miért?”, hisz mindenkinek
érdeke, hogy színvonalas műsorok
fogadják a nézőközönséget,
tarkítsák városunk kulturális képét.
Pedig Csehov szavaival élve:
„A különböző korszakok és országok
zsenijei különböző nyelveken
beszélnek, de mindegyikükben
egy és ugyanaz a láng lobog.”
Nikolics Zsuzsanna
Színjátszós sikerek
A ma már országosan is elismert,
nagykanizsai gyökerekkel
rendelkező Radioaktív együttes
jó úton halad a profizmus felé.
Gilincsek Pétertől, a zenekar
frontemberétől megtudtuk, a
nyár nagy részét stúdióban töltötték,
és elkészült a zenekar új
albuma, amely egy közismert lemezkiadónál
várja további sorsát.
Bíznak a mielőbbi megjelentetésben,
és a kedvező fogadtatásban.
A népszerű énekes elmondta,
már a lemezfelvétel során eldöntötték,
a korongon rögzített dalok
nagy részéhez videoklipet készítenek.
Elsőként a Csak még egyszer
című dalt varázsolták vizuális környezetbe.
A felvételeket megelőzően országos
videoklip-castingot hirdettek
a szereplők kiválasztásához,
amelyben lehetőséget kívántak
biztosítani pályakezdő
modellek, színésznövendékek
számára. Végül a csapat a budapesti
Asztalos Lilla és a nagykanizsai
Fülöp Roland mellett
döntött.
A korábbi – már az MTV-n
látható – két klip után úgy döntöttek,
ismét Gerócs Balázsra
bízzák a filmfelvétel technikai
részét. Gilincsek Péter elárulta,
hogy további két klip forgatása
is folyamatban van. Reméli,
hogy mielőbb láthatóak lesznek
a televízió zenei csatornáin.
Cz.Cs.
Aktív
Radioaktív
XXII. évfolyam 31. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2010. szeptember 16. Kanizsa Egy kattintás
weblapunkra,
és naponta friss híreket,
tudósításokat,
riportokat olvashat.
Tekintse meg
KÉPGALÉRIÁNKAT,
írjon FÓRUMUNKBA,
vagy adjon fel
INGYENES
APRÓHIRDETÉST
(regisztrációhoz kötött)
www.kanizsaujsag.hu
(93)
VOKSH Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
A Volán Oktatási KFT.
értesíti a régi és leendő Ügyfeleit,
hogy új néven és új helyen
továbbra is várja Önöket:
VOKSH KFT. 8800 Nagykanizsa,
Ady E. u. 30. Tel./fax: 93/516-634,
30/491-7051
Kategóriás képzések: személyautó,
motor, segédmotor, tehergk. vezető,
nehézpót- és autóbuszvezető
Szaktanfolyami képzések: ADR,
gépkezelő (targonca, emelőgép, földmunkagép),
árufuvarozó és személyszállító
GKI (a régi belföldi és nemzetközi
helyett)
Induló tanfolyamainkról
érdeklődni a fenti címen
és telefonszámon lehet.
Cseresnyés Péter
Fidesz-KDNP
Dr. Károlyi Attila
MSZP-MSZDP
Marton István
Kanizsáért Közéleti
Egyesület
Dr. Németh Györgyi
Civil Összefogás
Nagykanizsáért Egyesület
Gábris Jácint
JOBBIK Magyarországért
Mozgalom
Önkormányzati választás 2010. október 3. – Polgármesterjelöltek Nagykanizsa
Látogatást tett a Piarista Iskolában
Cseresnyés Péter alpolgármester,
akit Vereb Zsolt igazgató
atya tájékoztatott a Szent Pompiliusz
születésének 300. évfordulója
alkalmából szeptember 25-
én kezdődő ünnepségekről.
Bevezetőben elmondta: Campi
Salentinában – itt hunyt el 1766-
ban – is számon tartják, hogy kedves
szentjük a mi városunkban kapott
először templomot, a mai Piarista
Kápolnát, közvetlenül az
1934-es szentté avatást követő évben.
Avárosvezető az igazgatói iroda
előtti folyosón megtekintette az
életéről rendezett kiállítást. Pompiliuszt,
a nagyformátumú pedagógust
mindig oda küldte a piarista rend,
ahol iskolát kellett alapítani, vagy
rendbe tenni. Messze megelőzte
korát több szempontból is. Atúl szigorú,
rideg vallásossággal szemben
az isteni irgalom hirdetője volt, ez
jellemezte prédikációit és lelkivezetését
egyaránt. Szociális érzékenysége
nem csak élelmiszerosztásban
nyilvánult meg – ennek
emlékét őrzik a róla elnevezett cipók
–, de a szegények melletti kiállásáért
a Nápolyi Királyságból is
száműzték. Campi Salentina és a
szülőváros, Montecalvo Irpino szeretnék
bevonni Nagykanizsát is
együttműködésükbe, melynek Cseresnyés
Péter semmi akadályát nem
látta, hiszen már intézmények közti
eleven kapcsolatról van szó.
Az alpolgármester örömmel értesült
arról, hogy XVI. Benedek pápa
követe, Juliusz Janusz érsek lesz a
szombat délutáni mise főcelebránsa.
– A nuncius városunkba érkezése
minden kanizsai számára megtiszteltetés
– mondta. – A nagykanizsai
piarista iskola 200 tanéve során
sokat adott a városnak, természetes,
hogy ünnepük mögé a város
is fölsorakozik. A misét követő rövid
forgalomkorlátozásra külön felhívja
a kanizsaiak figyelmét.
Vereb Zsolt igazgató atya bemutatta
azt a helyszínt, ahol a Pirrotti
Szent Pompiliusz által annyira
tisztelt Szépséges Anyácskának –
Mamma Bella – nevezett Szűzanya
szobra, Kligl Sándor alkotása
elhelyezésre kerül. A Sugár útra
nyíló nagykapu tengelyében, az
udvar nyugati szélén hét lépcsőfok
magasában, emberközelben néz
majd az arra haladókra a bronz
szobor a szombat esti avatást követően.
Az atya köszönetét fejezte
ki mindazoknak, akik adományaikkal
hozzájárultak megvalósításához.
Mint emlékezetes, egy éve a
Piarista Iskola 200. tanévének
megkezdésekor társadalmi szervezetek,
önkormányzatok és magánszemélyek
„Szobrot köszönetül”
jeligével a város és a megye háláját
kívánták kifejezni a tanítórendnek,
mint mondták, jelképes öszszeggel.
A vasárnap folytatódó ünnepből
(részletes program a 16. oldalon)
az igazgató atya kiemelte a Csónakázó
tó partján megrendezendő
Pompiliádot, amely leginkább a Játék
határok nélkül vetélkedőhöz
hasonlítható, persze szerényebb
feltételekkel. Műsorvezetője az a
Szebényi Dániel lesz, aki az
Eurosport lovas szakkommentátoraként
és a Pegazus című lovas magazin
főszerkesztőjeként ismert, és
maga is piarista diák volt Vácott.
Hétfőn a városi iskolák felső tagozatosai
is megmérkőznek.
Befejezésül az egyre fejlődő iskola
életének néhány mozzanatáról
kapott tájékoztatást a városvezető.
Megkezdte munkáját ugyanis a
gimnázium dráma tagozata, a zalaegerszegi
színház tevőleges segítségével.
Első közös munkájuk az
Ádámok és Évák című produkció
lesz, árulta el Vereb Zsolt igazgató.
K.H.
A piarista rend ünnepe a városé is
A nagykanizsai jegyzői pályázatnál
Marton István polgármesterként
opcionálisan (nem kötelezően,
de ajánlott) pszichológiai alkalmassági
vizsgálatot íratott elő a
jegyzőjelöltek részére.
A jegyzőjelöltek a pályázati eljárás
során ennek eleget is tettek.
Az elmúlt négy év polgármesteri
pszichés történései (az országos
és a helyi sajtóban sok alkalommal
megjelent flúgos futamok),
valamint az önkormányzati választási
kampányban eddig megjelent
polgármester-jelölti írásos és
szóbeli megnyilvánulások indokolják,
hogy Nagykanizsán a polgármesterjelöltek
(mint leendő városvezetők)
pszichológiai vizsgálaton
vegyenek részt. Derüljön ki,
hogy van-e olyan személy, akinél
pszichoszomatikus vagy egyéb
pszichés tünetek jelen vannak és
ez által a jelölt nem alkalmas vezetőnek.
Marton Istvánt az előzmények
okán felszólítjuk, hogy mutasson
példát a jelölteknek és a saját költségén
pszichológiai vizsgálaton
vegyen részt.
Vagy Marton István megint vizet
prédikál és bort iszik?
Új Pólus Egyesület
– A Civil Összefogás Nagykanizsáért
Egyesület polgármesterjelöltjeként
és képviselőjelöltjeként
ülünk itt és ma három témában kívánjuk
tájékoztatni a sajtó tisztelt
képviselőit. – mondta Dr. Németh
Györgyi polgármesterjelölt és Dr.
Etler Ottó a 8. választókerület képviselőjelöltje.
Az első témaként nagyon fontos
számunkra megköszönni a város
lakosságának támogató szívességét,
megköszönni a nekünk adott
nagy számú ajánlószelvényt. Innen
jelentem, hogy jelöltjeinket mind a
12 választókerületben nyilvántartásba
vették, magam pedig polgármesterjelöltként
nyertem nyilvántartásba
vételt. (…)
Kérjük, hívjuk, várjuk viszont a város
lakosságát október 3-án - válasszanak
és szavazzanak a változásra.
Szeretném megköszönni a rengeteg
bátorítást, a segítő szándékot,
az elismerő szavakat a jobbító,
javító szándékunkkal szemben.
Innen üzenem, hogy a Civil
Összefogás Nagykanizsáért Egyesület
valóban a változás lehetőségét
jelenti a város számára minden
eddigivel szemben. Egy idősebb
hölgy bátorító szavait idézném:
"Önök valóban a biztos változás."
Ez a gondolat adta a kampány vezérmondatunk
második részét:
„Civil összefogással a biztos változásért!”
Második témánk a város helyzetéről
szól. Nagykanizsán a munkanélküliség
magasabb az országos
átlagnál, decemberben ez a szám
több százzal, akár ezerrel is nőhet,
aztán jövő tavasszal újabb több
száz embert bocsátanak el a GEből.
Városunkban a fizetőképes
kereslet egyre csökken, így a gazdaság
ellehetetlenedik, a szolgáltatók,
a kereskedők, a vállalkozók
nem tudnak a jelenlegi feltételek
mellett új munkahelyeket létrehozni,
sőt tovább nőhet a munkanélküliség,
fenyeget a csőd.
Ha megvalósul a költségvetési
terv januárra a mindenkori legnagyobb
működési és beruházási hitelállománya
lesz Nagykanizsának,
ráadásul jórészt svájci frankban.
Minden egyes nagykanizsai
embernek az újszülöttől kezdve,
fejenként közel 100.000 Ft adóssága
lesz. Ennek tükrében kár a számokról
vitázni, és arról, hogy ki
rontotta el és mikor, a tény hogy ez
elképesztő a számunkra. És mire
ment el a pénz? Valóban nagyon
fontos és elismerésre méltó a városközpont
rehabilitációja, a kórház
újabb fejlesztése, a körforgalmak
építése, de mindez a sok pénz
hány új munkahelyet teremt? Nehogy
azt higgyük, hogy ezeket a
beruházásokat majd nagykanizsaiak
valósítják meg. Úgy látjuk,
hogy a nagyberuházásokat olyan
módon írják ki, hogy egyetlen kanizsai
vállalkozó sem nyerheti
meg. Az elmúlt években egyetlen
nagyobb munkát sem tudott megnyerni
nagykanizsai vállalat! Ezek
után semmi értelme a számháborúnak,
változás kell! (…)
Harmadik téma: a médiában és
itt-ott közszájon terjedő hírek, vélemények,
miszerint a Civil Összefogás
Nagykanizsáért jelöltjeit
esetleg a bosszú fűti, vagy anyagi
érdek vezérli, esetleg a jobboldalt
akarja ellehetetleníteni, aztán például:
hogy a tőke akarja a politikai
hatalmat megragadni, stb. Tessék
elhinni: nem politikai hatalom
kell! Jó lenne, ha a politika szó
visszanyerné méltó rangját, tartalmát,
miszerint a politizáló ember a
közügyek iránt érdeklődő személy,
közügyeket szolgáló személy.
Máraitól vett idézettel élve: „Az
életnek igazi értéket csak az a szolgálat
adhat, amellyel az emberi közösségek
ügye felé fordulunk.”
Tessék elhinni: ez a hitvallásunk!
Nos, igen érdekvezérelt emberek
vagyunk: mert az az érdekünk
– mint sokan másoknak itt ebben a
városban – hogy gyermekeink itthon
maradjanak, hogy tanulmányaik
befejezése után hazajöjjenek,
mert jövőt, mert lehetőséget
látnak Nagykanizsában. Igen, az
az érdekünk, hogy Nagykanizsa az
a város legyen, ahol jó élni, ahol jó
lakni. Igen, az az érdekünk, hogy
az utcán, a lakásunkban mindenki
biztonságban legyen, az az érdekünk,
hogy ne koldusok vegyenek
körül bennünket, az az érdekünk,
hogy legyen elkölthető pénz sportra
is, művelődésre is, az az érdekünk,
hogy az utcákon ne kosz és
lehangoló szürkeség, üres üzletek
vegyenek körül bennünket, hanem
legyen lehetőség a tisztességes jövedelemszerzésre
és elégedett arcokat
láthassunk. (…)
Tessék csak végiggondolni az
elmúlt időszak eseményeit! A
bosszú kikre volt jellemző? A városvezetésre,
a képviselőtestületre!
(…) Hol vannak a közügyeket
szolgáló személyek? El tudja azt
képzelni valaki itt Nagykanizsán
csak például az utolsó képviselőtestületi
ülés után, hogy a város jelenlegi
polgármestere és jelenlegi
alpolgármestere október 3-a után
tisztességes, becsületes összefogással
nekilát városérdeket szolgálni?
Van ember, aki elhiszi, hogy
ugyanezek az emberek és képviselők
a tisztségben maradásuk esetén
mások lesznek, mint eddig? Megszűnik
a Kanizsát lejárató múltbéli
gyakorlat? A képviselők személyeskedő
gyalázkodása? Nem!
Nem lesznek mások! Új emberek
kellenek! Változás kell, Kedves
Kanizsaiak! A gyökeres változás
kell!
Kampányrendezvény
AKanizsáért Közéleti Egyesület
tartott sajtótájékoztatót szeptember
10-én, melynek alkalmával
Horváth István Cseresnyés Péter
alpolgármester vállalkozások támogatásával
kapcsolatos sajtótájékoztatójára
reagált, Marton István
pedig a helyi cégek segítésére kínált
alternatívát vázolta fel.
„Megdöbbenve hallhattuk a minap
Cseresnyés Péter alpolgármester
sajtótájékoztatóját, amikor arról
beszélt, miként támogatta a helyi
vállalkozásokat az elmúlt négy
esztendőben. Éppen ő, aki gyakorlatilag
a budapesti cégek trójai falovaként
működött az önkormányzatnál.
Ha csak a felszínt nézzük,
már akkor is a budapesti ügyvédi
irodáknak juttatott zsíros megbízásokat,
vagy a párttársa cége által
végzett átvilágításokat találunkamit
két évvel ezelőtti beszámolójában
képes volt saját politikai
csúcsteljesítményeként elővezetni.
Ha pedig mélyebbre ásunk, még
ennél is sokkal szomorúbb kép tárul
elénk. Pártjával kétszer szavaztatta
le a munkahelyteremtés támogatási
rendelet bővítését, a legutóbbi
közgyűlésen pedig odáig
merészkedett, hogy saját- bitorolthatáskörben
vette le a napirendről,
mert úgy tűnik, hogy ez a kérdéskör
teljesen hidegen hagyja. A legjobb
lenne talán, ha Cseresnyés
Péter produkciója felől a kanizsai
vállalkozókat kérdeznénk! Valószínű,
hogy egészen másképp értékelnék
azt, mint önmaga. Persze
érthető, hogy Cseresnyés úr megpróbálja
letagadni az elmúlt négy
évét, megvezetni a választókat,
hisz az objektív tények ismeretében
nem nyerhet, de ha ilyen átlátszó
valótlanságokkal próbálkozik,
akkor nagyon alábecsüli a kanizsai
emberek értelmét…Ilyen könnyen
nem viheti a bőrünket a vásárra!”
Marton István a következő elképzeléseit
osztotta meg a sajtó
képviselőivel: „Ha reálisan akarjuk
Kanizsa 2 – Voks 2010. szeptember 16.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Ziegler Anita. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin
Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztésért felelős: Huszár József, tel.:+3630/512-0855
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Pszichológiai
vizsgálatot
a polgármesterjelölteknek…?!
Gyökeres
változás kell
Kanizsáért Közéleti
Egyesület
sajtónyilatkozata
értékelni az elmúlt négy évet a kanizsai
vállalkozások szemszögéből,
akkor több egymás ellen ható
folyamatot figyelhetünk meg. A
ciklus elején eszközölt gazdaságélénkítő
döntések nyomán dinamikus
fejlődésnek indult a város gazdasága.
Ilyen volt az iparűzési adómentesség
felső határának felemelése,
félmillió forintról 2,5 millió
forintra (mely a válság időszakában
több száz céget mentett meg a
csődtől, több száz munkahelyet
mentett meg a megszűnéstől), a
munkahelyteremtési támogatási
rendeletünk versenyképessé tétele
a kisvállalkozások számára, valamint
az Ipari Park fejlesztése is.
Sajnos azonban a gazdasági világválság
– mint mindenhol az országban
– visszavetette iparunkat. Az
sem vigasz, hogy akkor, ha nem
dolgozunk olyan keményen – miközben
a Hivatalban még a pártlobbistákkal
is meg kellett küzdeni
–, a válság még ennél is sokkal jelentősebb
károkat okozhatott volna…
A feladat adott, a Kanizsáért
Közéleti Egyesület pedig készen
áll annak megoldására! Kidolgozott,
egymásra épülő programjaink
szavatolják, hogy a beruházási
kedv élénkülésével Nagykanizsa
célterületté válik, és sikerre lesz
ítélve! Újraválasztásom esetén, és
a többség birtokában azonnal megtörténik
majd a munkahelyteremtési
támogatási rendszer bővítése
a középvállalatokra is –
hogy ők is bővíthessék a foglalkoztatottságot,
ne csak a kisebb cégek!
– mely tervemet a jelenlegi testület
kétszer is leszavazta. Ezután pedig
– a gazdaságunk teljesítményének
függvényében – az iparűzési adó
mértékét is csökkenteni fogjuk
úgy, hogy a város abból származó
összbevételét inflációt követő
mód befagyasztjuk. Magyarul minél
több adófizetőt sikerült ide
csábítani, annál kisebb lesz a fizetendő
százalék. Bátran állíthatom,
hogy ez korszakalkotó, és az országban
példa nélküli, de példamutató
elképzelés, akár csak a jövő
technológiáinak szentelt betelepülési
kedvezmény is. Ha megkapjuk
a bizalmat, élni fogunk vele!”
Kampányrendezvény
Polgármesteri programját ismertette
sajtótájékoztatóján Dr. Károlyi
Attila, az MSZP-MSZDP polgármesterjelöltje.
Elkészült az MSZP és az
MSZDP Összefogás Kanizsáért
városi programja a 2010-14-es évre,
mely a résztvevők egyeztetése
után szeptember 15-ig felkerül a
világhálóra, és valamennyi nagykanizsai
állampolgár olvashatja –
jelentette be elöljáróban Dr. Károlyi
Attila –, majd a programból ismertetett
néhány fontos momentumot.
Először is feltett céljuk, hogy
a választások után meg kívánják
vizsgálni a Fideszes városvezetés
2006-2010-es időszakában végrehajtott
átvilágításainak pénzügyi
hátterét, a megrendelések teljesítését,
különös tekintettel a megrendelőkre,
az átvilágítókra, a pénzügyi
teljesítésre. Ebben a körben
számítanak arra, hogy csontvázak
fognak kihullani a szekrényekből.
Itt arra gondolnak, hogy különös
átvilágító tevékenység történt a
Vízműnél és a Polgármesteri Hivatalban,
melyekre jelentős, több tízmilliós
összegeket fizetett ki a városvezetés.
Dr. Károlyi Attila a továbbiakban
kiemelte, szívügyének tekinti
azt, hogy Nagykanizsa, Zrínyi
Miklós és Csokonai Vitéz Mihály
városává váljon a következő önkormányzati
ciklusban. Ezt a célt a
város imázsában centrális helyre
kell tenni, például Zrínyi Miklós
hadtörténeti- és hadijátékokkal,
valamint Csokonai irodalmi napokkal.
Zrínyi Miklós nemcsak
Csáktornya, hanem Nagykanizsa
hőse is, ebben együtt kell működni
a horvátokkal, hiszen a két ország
története ezer szállal összefonódik,
s ennek az uniós térségi kapcsolatokban
is meg kell jelenniük. Kanizsa
városa és környéke Zrínyinek
mindig szívügye volt. Az új
Zrínyi várat – melynek feltárása
jelenleg is folyik –, Belezna község
mellett építette fel. A múltban
rendkívül nagy kultusza volt
Nagykanizsán Zrínyi Miklós költőnek
és hadvezérnek, jelzi ezt az
1895-ben megalapított, nevét viselő
művészeti kör. Erőteljesen kell
nyitni Horvátország felé, nemcsak
a piaci pozíciók visszaszerzése végett.
– hangsúlyozta. A munkahelyteremtésben
és az oktatásban
számtalan lehetőség nyílik meg:
horvátországi magyar gyermekek
Nagykanizsán, magyarországi horvát
gyermekek Horvátországban
vehetnek részt iskolai oktatásban.
A munkahelyteremtésben az európai
uniós pályázatok elnyerésére
pedig sokkal nagyobb a lehetőség
regionális együttműködéssel, a két
ország közös pályázataival.
Az MSZP-MSZDP polgármesterjelöltje
a célok sorában megemlítette,
2010-14 között meg kell
építeni a Strandfürdő területén a
két termálmedencét nemcsak azért,
mert már minden településnek van
a környéken, hanem azért is, hogy
az idős embereknek ne kelljen elutazniuk.
Megjegyezte azt is,
Nagykanizsa szolgáltató mintavárossá
válhatna, ha a Városháza
épületében működhetne a TB és az
Adóhatóság is. Ennek lehetőségét
meg kell vizsgálni. A munkahelyteremtési
programmal kapcsolatban
még megjegyezte, a sormásiakkal
együttműködve az ipari parkot
minél előbb helyzetbe kellene
hozni. Nem szabad megengedni,
hogy nyerészkedő ingatlanügynökök
vásároljanak fel szabad földterületet
az önkormányzat helyett.
Kampányrendezvény
– Tegye fel a kezét, aki már eldöntötte,
kire szavaz! – kezdte
Lázár János, a Fidesz frakcióvezetője
a pénteki kampánynyitón,
majd a karokat látva javasolta: –
Akkor mehetünk is sörözni! – Ám
mégis jól jártak mindazok, akik a
rákövetkező két és fél órás sziporkázását
meghallgatták. Hódmezővásárhely
polgármestere megszívlelendő
érvekkel látta el a kanizsaiakat.
– Tavasszal azok a volt szocialista
szavazók is a Fideszre
voksoltak, akik nem szeretik, de
egyedül benne láttak reményt. Eleget
hallották a kétharmaddal való
riogatást, de nem ijedtek meg tőle.
Sőt, közülük az otthon maradottak
is annak tudatában tették ezt, hogy
sportnyelven szólva ezzel elengedték
a Fidesz győzelmét. Ugyanígy,
most ősszel is csak az a kérdés, mi
jó Nagykanizsának? Minden más
duma! – fejezte ki magát a saját
szavai szerint a Barbaricumból érkezett
szilaj vásárhelyi. – A város
elkövetkező 20-30 évét, régióbeli
súlyát eldönti a közeljövőben a
közigazgatási reform. Különösen
egy olyan megyében, ahol két megyei
jogú város van, s közülük Kanizsa
az, amelyik nem megyeszékhely.
Nagyon észnél kell lenni,
mert jó döntésnek jó következményei,
rossz döntésnek rossz következményei
lesznek. Cseresnyés Péter
élvezi a kormánypárt bizalmát,
butaság lenne a szövetségeket kereső
kormány kinyújtott kezét viszszautasítani.
– mondta. – A GEből
elbocsátandók nehéz helyzetét
is egyedül kormányzati segítséggel
lehet megoldani. Messze nem
arról van szó, kit szeretek, hanem
arról, megválasztom a kormány
emberét. Megválaszolta az „egy
fenékkel két lovat” közismert ellenvetést
is, mondván, ennek
egyetlen vesztese a család, a város
csak nyer ezen. Egyébként – szólalt
meg belőle a frakcióvezető – a
parlament leghasznosabb tagjai a
polgármesterek, akik közelebbről
ismerik a magyar valóságot, mint
a minisztériumok. Péterről –
ahogy Lázár János is emlegette a
kanizsaiak polgármesterjelöltjét –
megbecsüléssel szólt, aki jó szövetséges,
kiváló és alapos ember.
Aki a választások után mindenkinek
a polgármestere lesz. Az ország
és a város újjáépítéséhez rengeteg
pénzre lesz szükség, de még
több bizalomra. A szocialisták
mind a kettőt ellopták. További
megszorításokról szó sem lehet,
nem csak azért, mert nincs már az
embereken olyan ruhadarab, amelyen
zseb van. Azért sem, mert
nincs szükség rá, az államnak önmagán
kell spórolnia. BKV-ra,
MÁV-ra utalva elmondta: ahol
volt pénz ellopni, ott van pénz működtetni
is. A 2013-ig rendelkezésre
álló európai uniós alapok is
elegendő fedezetet nyújtanak a helyi
oktatás, az egészségügy, a vasút
korszerűsítésére, csak nem kell
ellopni. Mert a mi kormányzásunk
– folytatta – négy év múlva levonható
mérlege az lesz, lehet, hogy a
teljesítmény nem olyan volt, mint
amit vártak, de nem loptunk. Az
elmúlt miniszterelnökök legnagyobb
bűnének azt tartotta, hogy
tudták és hagyták párttársaik és
koalíciós partnerük lopását – emlékeztetett
Medgyessy Péter szavaira:
Az SZDSZ tele van korrupciós
ügyekkel. Nem az adófizetők
moráljával volt baj az előző nyolc
évben, hanem az adókat felhasználók
moráljával. – Az országban
nem érezni választási hangulatot,
kivéve Kanizsát, ahol a szocialistáknak,
úgy látszik, van pénzük
óriásplakátokra. A deviza-hitelesek
sorsán is könnyítő tapolcai
frakcióülésről érkezett Lázár János,
aki szólt arról is, az 5 év moratórium
nem a futamidő meghosszabbítását,
hanem a törlesztés
szüneteltetését jelenti. A termőföld
védelméről, a nagybirtokokkal
szemben a kisgazdaságok
jelentőségéről is beszélt a hallgatóság
kérdéseire válaszolva.
Kampányrendezvény
Kanizsa 2010. szeptember 16. – Voks 3
Dr. Károlyi
programját ismertette
Fidesz-KDNP:
A józan ész döntése
Kanizsa 4 – Hírlevél 2010. szeptember 16.
A Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt.
Nagykanizsán és még 102 településen végez
víziközmű szolgáltatást. Az elmúlt
három esztendőben komoly infrastruktúra
fejlesztésbe kezdtünk, melyek céljai a
szolgáltatás és az üzembiztonság a kor elvárásainak
megfelelő színvonalára emelése.
Alegjelentősebb, a leglátványosabb fejlesztések
a Molnári Vízműnél történtek,
mely Nagykanizsa és további 22 település
vízellátását biztosítja. Aműszaki berendezések
cseréjét nem csupán a kor szava indokolta,
hanem az is, hogy működtetésük
költséges, kisebb a hatékonyságuk. Ezért
került sor azoknak a korszerű berendezéseknek
a beépítésére, amelyek a víztermelésben
és víztisztítási technológiában
működnek.
2008. évben gépészeti és villamos felújításra
került a szivattyúház, mely során
a korábbiaknál jóval korszerűbb energiatakarékosabb
berendezésekre cseréltük a
meglévőket. Az újonnan beépített szivattyúk
vezérlése a mindenkori vízigényeknek
megfelelően automatika segítségével
történik.
2009. év folyamán a víztisztítási technológiához
sűrített levegőt szolgáltató
dugattyús kompresszorok, valamint a
szűrőberendezések visszaöblítéséhez levegőt
juttató öblítő fúvók cseréje történt.
A 2009. évig működő berendezések tömítetlenségüknél
fogva napi 3-5 liter
olajjal szennyezték a vízbázisunkat, cseréjüket
nem lehetett tovább halogatni. Az
új csavarkompresszor és forgódugattyús
fúvó berendezések az európai csúcsminőséget
képviselik, az energia felhasználásuk
a régi gépekhez viszonyítva 50%-ra
csökkent, amely alacsony zajszinttel, és
maximális üzembiztonsággal párosul. Az
új berendezések vezérlése egy újonnan
beépített PLC ipari számítógép segítségével
teljesen automatikusan zajlik.
Afelújítás következő állomása a molnári
szűrő gépház volt. A korábbi években
elmaradt karbantartások és a meglévő
szerelvények elöregedése miatt a telepi
vízveszteség közel 20%-ra emelkedett,
amely napi 2000 m3 tisztított ivóvizet jelentett.
2009. év folyamán a tömítetlen tolózárak
cseréje, javítása, a technológiai csővezetékek
korrózióvédelme, festése megtörtént,
melyek eredményeképpen a telepi
vízveszteség 1% alá csökkent.
2009 tavaszán a fentiek mellett a Csápos
I. kút villamos felújítása a kapcsolóház
felújításával, a teljes vezérlés cseréjével
megvalósult. A kútban lévő elavult
búvárszivattyúkat új típusú szivattyúkra
cseréltük.
2009. évtől folyamatosan újítjuk fel
a vízmű szűrő berendezéseit, amelyek
a kutakból kinyert víz szűrését, vasés
mangántalanítását végzik. A szűrők
felújításakor szűrőtöltetet cserélünk,
illetve az elkorrodált csővezetékek
kiváltása történik. (Több évtizede
nem történt szűrőtöltet csere.)
Tisztelt Kanizsai Lakosok!
Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram!
Ilyen volt
Kompresszorház az 1973-ban
beépített gépekkel
Ilyen lett
Új csavarkompresszor
és forgódugattyús fúvó
Ilyen volt
Tömítetlen tolózárak a szűrő gépház
felújítása előtt
Ilyen lett
Szűrő gépház a felújítás után
Ilyen volt
Csápos I. kút régi kapcsolószekrénye
Ilyen lett
Csápos I. kút új vezérlőszekrénye
Kanizsa 2010. szeptember 16. – Hírlevél 5
A molnári vízbázison létesült Nagyátmérőjű
II. kút 2006-ban leállításra került,
azóta nem üzemelt. A kút a gépészeti felújítás,
tisztítás, majd a kút épületének
rendbetétele után, jelenleg a vízbázison
termelt vízmennyiség 10%-át biztosítja.
Az ellátási területünkön ivóvíz átemelők
gépészeti és villamos felújítása folyt
2009. és 2010. években Becsehelyen,
Letenyén és Lovásziban. Az új korszerű
szivattyútelepek üzembiztosak, energiafelhasználásuk
átlagosan 30%-kal csökkent,
vezérlésük teljesen automatikus.
Nagykanizsa és 22 település hosszú távú
és biztonságos vízellátásának biztosítása
érdekében felújításra került a C.II. jelű
csápos kút. A felújítás azért vált szükségessé,
mert a meglévő csápok annyira
elkorrodálódtak, beszakadtak, hogy azok
víztermelésre alkalmatlanok voltak.
A kút létesítés kori vízhozama 208 m3/h
volt, ez az érték a 2009. évi felújítás előtt
60 m3/h-ra csökkent.A rekonstrukció során
2x5 darab rozsdamentes csáp került
kihajtásra, új kezelőépület épült, teljesen
rozsdamentes gépészet, új szivattyúk és
vezérlőszekrény lett telepítve. A felújított
Csápos II. kút víztermelési kapacitása 405
m3/h, ez majdnem kétszerese a létesítéskori
vízhozamának, ezáltal a kút
hosszútávon is képes biztosítani a régió
vízellátását.
Az ivóvizes diszpécser központot a
nagykanizsai Magyar úti telephelyünkről
a Molnári Vízmű telepre helyeztük át, ezzel
párhuzamos tevékenységeket szüntettünk
meg. Ez úgy volt lehetséges, hogy a
régi kézi vezérlésű gépészeti és villamos
szerelvényeket kicseréltük új teljesen automatizált
berendezésekre.
Nagykanizsa, 2010. szeptember 13.
Tisztelettel:
Kassai Zoltán
Elnök-vezérigazgató
Ilyen volt
Régi összetömörödött szűrőtöltet
Ilyen lett
2009-ben felújított ivóvíz átemelő
rozsdamentes gépészete és szivattyúi
Becsehelyen
Ilyen volt
Ilyen lett
Ilyen lett
Ilyen lett
Csápos II. kút a régi gépészeti
szerelvényekkel
Felújított Csápos II. kút rozsdamentes
gépészeti szerelvényekkel
Ilyen lett
Felújított szűrőtartály belsőrész
Ilyen lett
Nagyátmérőjű II. kút a felújítás után
A Csápos II. kút kezelőépülete
Új vezérlőszekrény
a frekvenciaváltókkal
Kanizsa 6 – Voks 2010. szeptember 16.
Tisztelt Nagykanizsai
Választópolgár!
2010. október 3-án, vasárnap új
önkormányzati testületet és új polgármestert
választunk magunknak. Fontos
döntés előtt állunk: arról kell közösen
határoznunk, hogy folytatódike
a városban a botránypolitizálás,
vagy a békés fejlődés útján indulunk
el. Meggyőződésem, hogy az utóbbi
lehetőség mellett kell döntenünk, ez a
megoldás.
Sajnálatos, hogy az elmúlt négy év
nem nyugalmat hozott Nagykanizsa
számára, hanem sokszor felesleges,
rengeteg energiát felemésztő vitát,
veszekedést, mesterségesen felkorbácsolt
indulatokat. A kanizsaiak joggal
kérdezhetik, hogy a 2006-ban az általunk
támogatott polgármesterrel
szemben miért szűnt meg a bizalmunk,
miért nem támogattuk őt az elmúlt
években. őszintén el kell mondanom
– csakúgy, mint a város polgárai
– mi is nagyot csalódtunk Marton
Istvánban. Véleményünk szerint elhibázott
döntéseivel súlyos károkat
okozott a városnak, a helyi szocialistákkal
megkötött háttéralkuja következtében
irányíthatatlanná vált településünk.
Megoldást kell találnunk városunk
gazdasági gondjaira, és ennek érdekében
végre félre kell tennünk sérelmeinket.
A megoldáshoz olyan vezetést
kell magunknak választanunk, amely
szorosan együttműködve a Fidesz irányította
kormánnyal fejlődő pályára
állíthatja Nagykanizsát. Az Orbánkormány
gazdasági kilábalást szolgáló
lépéseivel, az adó- és járulékcsökkentéssel,
a magyar kis- és középvállalkozók
segítségével a munkahelyteremtést
állította programja középpontjába.
Ezt a cselekvési programot
országgyűlési képviselőként Nagykanizsa
érdekében minden erőmmel támogatom,
hiszen a város számára is
ez jelenthet megoldást. Az adócsökkentés
több munkahelyet, biztosabb
megélhetést nyújt. Megválasztásom
esetén vállalom, hogy olyan vállalkozás-
fejlesztést ösztönző programot
dolgozunk ki, amellyel több munkalehetőséghez
juthatnak a nagykanizsaiak.
Meg kell állítanunk a családok elszegényedését,
igazságosabb szociális
rendszert kell építenünk. A kanizsaiakhoz
hasonlóan nem szeretem a mellébeszélést,
a józan ész diktálta megoldások
embere vagyok: meglátásom
szerint Nagykanizsának Orbán Viktor
kormányzása idején fideszes polgármesterre
van szüksége.
Nagykanizsa válságban van. Egyre
nő a munkanélküliség és a kilátástalanság.
A fiatalok tömegével hagyják el a
várost a jobb megélhetés reményében.
A nyugdíjból élő szüleink, nagyszüleink
egyre nehezebben jönnek ki
havi járandóságukból, miközben egy
életen át becsületesen dolgoztak. Fejlesztenünk
kell a városi közlekedést,
az egészségügyi ellátást. Egyértelmű,
hogy a város gondjait egy huszárvágással
nem lehet orvosolni, de igenis
együtt el tudunk indulni azon az úton,
amely Nagykanizsa számára a sikeres
jövőt jelentheti.
Ez a megoldás. Vállalom, hogy
megválasztásom esetén kormánypárti
országgyűlési képviselőként, pártállástól
függetlenül minden kanizsai
polgármestere leszek, számíthatnak
rám.
Az elmúlt hetekben, hónapokban
rengeteg bíztatást kaptam Önöktől.
Köszönettel tartozom ezért, és mindazoknak,
akik az ajánló szelvényeikkel
kifejezték: bíznak bennem, a mi
irányításunkkal képzelik el a város
további vezetését. Sokan elmondták:
a kormányváltás után végbenő változások
végre jó irányba viszik Magyarország
sorsát, és remélik, ez
Nagykanizsán sem fog másként alakulni.
Ezért választottuk jelmondatunknak:
Újra Fidesz! Mert fontos Nagykanizsa
számára is, hogy a nemzeti
összefogás részévé váljon.
Kérem, október 3-án személyes
döntésével támogasson engem, és a
Fidesz-KDNP képviselőjelöltjeit az
önkormányzati választáson.
Cseresnyés Péter
Fidesz-KDNP polgármesterjelölt
Tisztelt Választópolgárok!
Engedjék meg, hogy pár szóban
bemutatkozzam, és röviden összefoglaljam
célkitűzéseinket, terveinket.
Nagykanizsán születtem és nőttem
fel. Feleségemmel az Ady Endre utcában
lakunk. Ötgyermekes, pedagóguscsaládból
származom. Több diplomám
és szakmai végzettségem van.
2004-től a Cserháti Sándor Műszaki
Szakképző Iskola és Kollégiumban
dolgozom, mint középiskolai tanár,
illetve 2008-tól két évig az iskolavezetés
tagjaként, szakmai igazgatóhelyettes
voltam. A Pannon Egyetem
Nagykanizsai Kampuszán oktatok
külső óraadóként már több éve. Szaktanácsadóként,
szakértőként számos
területen (tanügyigazgatás, informatika,
könyvtártudomány, szakképzés,
minőségirányítás, gazdálkodás, jog,
stb.) tevékenykedek, több országos
szervezetnek is tagja vagyok. Elért
eredményeimről, fejlesztési/újítási
törekvéseimről, munkámhoz kapcsolódó
nagyobb történésekről igyekeztem
folyamatosan beszámolni a helyi
médiának, valamint az országos szaklapoknak.
Számos pályázat írásában,
lebonyolításában is részt vettem.
Azért tartjuk szükségesnek az indulásunkat,
mert az elmúlt évek során
nem váltak valóra a korábban mások
által már megfogalmazott ígéretek,
nem történtek jelentősebb változások
a város fejlődése, az emberek jobb
élete érdekében.
Mindenkinek fel kell tennie a kérdést
magában: Ezt akartam? Elégedett vagyok
azzal, ami itt folyik?
A Jobbik válasza egyértelmű NEM
ezekre a kérdésekre. Kiábrándító, mikor
csak bezárt üzleteket, a helyükön
pedig újonnan nyíló bankokat és
gyógyszertárakat látunk, ha végigsétálunk
az utcákon. Tagadhatatlanul
még mindig nagy a munkanélküliség.
Lehet magyarázni így, vagy úgy a körülményeket,
de ami tény az tény:
igenis, munkahelyeket kell teremteni,
és újra kell gondolni a közmunka, a
szakképzés kérdéseit! Sokhelyütt kritikán
aluli az, ahogyan a dolgozókkal
bánnak a munkáltatók. A közterek
sokszor piszkosak, az utak minőségéről
pedig nem tudunk a jó ízlés határain
belül nyilatkozni. Többen panaszkodnak,
hogy ha leszáll az est,
nem mernek kimenni, mert attól kell
tartaniuk, hogy inzultálják őket. Sokak
szerint már fényes nappal is
problémát jelent ez. Tovább is sorolhatnánk,
mennyi minden vár még
megoldásra.
Mi nem ígérgetni akarunk, hanem
cselekedni! Programunk is ezt a célt
szolgálja, konkrétan rámutatva és
megoldásokat kínálva a problémákra.
Ki kell, hogy mondjuk: a város
jelenleg vegetál. Sürgős változtatások
szükségesek, mert a helyzet évről
évre csak romlik! Programunkban
olyan átfogó kérdésekkel foglalkozunk
– a teljesség igénye nélkül –,
mint a munkahelyteremtés, városfejlesztés,
közbiztonság, oktatásügy,
pályázatkezelés, vállalkozásösztönzés,
ügyintézés, egészségvédelem,
üvegzseb, városgazdálkodás, környezetvédelem
ügye. Mi a rend pártján
állunk, „koalíciót” csak vele tudunk
elképzelni! Számunkra csak
ügyek léteznek, paktumok, háttéralkuk
nem! Mindent támogatunk,
megszavazunk, ami jó a köznek,
semmit, ami jó egy-két bennfentesnek.
Programunkról bővebben az
alábbi honlapunkról, weblapunkról
(www.nagykanizsa.jobbik.hu vagy
http://gjnk.freebase.hu), illetve a későbbiek
során kézbesítendő szórólapunkról
tájékozódhatnak. Kérjük, ha
módjukban áll, szenteljenek időt elolvasásukra!
Képviselőjelöltjeink mindenféle
egyéni érdekek és lobbi akarattól
mentesen, a tényleges jobbítás nemes
szándékával szeretnének hozzáfogni
a munkájukhoz. Mi hiszünk Nagykanizsa
jövőjében, és tenni is akarunk
érte!
Ehhez kérjük az Önök segítségét,
támogatását!
Tisztelettel:
Gábris Jácint polgármesterjelölt,
a 9. vk. képviselőjelöltje, illetve
a további 11 választókerület
képviselőjelöltjei
Cseresnyés Péter
Fidesz-KDNP
Gábris Jácint
Jobbik Magyarországért Mozgalom
Kanizsa 2010. szeptember 16. – Voks 7
1951-ben születtem Nagykanizsán,
tisztviselő családból származom. Két
felnőtt fiam és egy 8 éves kisleányom
van, házastársam ügyviteli alkalmazott,
igazságügyi főiskolát végzett.
Nagykanizsai tanulmányaim után Pécsett
szereztem jogi diplomát. Ügyvéd
vagyok, 2010 óta a Kamara titkára.
Magyar ralibajnok voltam, jelenleg az
autósport szövetség egyik fegyelmi
vezetője vagyok. Két könyvem jelent
meg történelmi tárgykörben, egyik az
"Inkey breviárium", a másik a "Nagykanizsa
város elöljárói", ezekre nagyon
büszke vagyok. 2006-ban a Keleti
városrész képviselője lettem.
Amit ígértem választóimnak, betartottam:
buszmegállót a Teleki utcára,
a Csokonai utca forgalomcsillapítását,
rendőrségi körzeti megbízotti
irodát a Keleti városrésznek, a Bartók
Béla utca közvilágításának javítását,
ugyanitt két bekötő út teljes felújítását
a nyár végéig, a Thury tér rendezését
és berendezését: kerítést a kőkeresztnek,
új padok telepítése, mobil
wc a játszótérnek, kutyarülékgyűjtő
edények, műkő asztalitenisz asztalok.
Négyéves képviselői munkám legnagyobb
sikerének városunk kisleányainak
méhnyakrák elleni térítésmentes
oltását tartom, amiért valamennyi
képviselőtársamnak hálával
tartozom.
Kérem támogasson azért, hogy
folytassuk a munkát: a város lakóiért,
a városért: munkahely, lakás és oktatás
a várospolitika centrumába. Igazságos
adórendszert kell működtetni, városi
vállalkozóinkat akként kell helyzetbe
hozni, hogy előnyben részesítjük őket
a városi megrendelésekkel, csökkentjük
az iparűzési adót és az építményadót,
meg kell védeni az állampolgárt
az alapvető kockázatoktól, mint például
a munkanélküliség. Biztosítani kell
minden gyermeknek a hozzáférést az
oktatáshoz, az állampolgárnak a társadalombiztosításhoz.
Racionalizálni
kell a város gazdasági társaságainak a
működését, vissza kell fogni a költekezést,
össze kell vonni a város különböző
helyein működő polgármesteri
hivatali szervezeti egységeket, ezért
meg kell vizsgálni annak lehetőségét,
hogy új városházát építünk a régi piac
területén a városközpontban, vállalkozói
tőke bevonásával. Erőteljes lobbi
tevékenységet kell kifejteni a kormányzat
felé munkahelyteremtés végett,
fel kell készülni Horvátország
uniós csatlakozására, hogy a schengeni
határnyitással visszaszerezze
Nagykanizsa a Trianonban elvesztett
piaci pozícióit, nyitni kell a Muraköz
felé. Szorosabbra kell fűzni kapcsolatainkat
a határon túl élő magyarokkal,
erőnkhöz mérten segítenünk kell őket.
Le kell vezényelni a csatorna-szennyvízprojektet
és a városközpont rehabilitációt,
vissza kell szerezni a múzeumi
önállóságot a megyétől, Nagykanizsa
szellemi örökségét meg kell őrizni
és magasabb szinten továbbfejleszteni:
tudományos konferenciákkal, a
művészek támogatásával, új kulturális
programok szervezésével: Nagykanizsa
Zrínyi Miklós és Csokonai Vitéz
Mihály városa kell, hogy legyen. Élre
kell állni a megújuló energiaprogramban
a termálvíz, geotermikus energia,
napenergia és szélenergia hasznosításnak,
utóbbinak a gyártását is célozva,
termálmedencével kell bővíteni a városi
strandfürdőt. Lobbizni kell a gyorsasági
motorkerékpár pálya megépítéséért
Sávolyon, mert a sármelléki repülőtérrel
együtt mindkét objektum
Nagykanizsa térségi szerepét erősíti.
2014-ig Nagykanizsa minden útjának
jó minőségű aszfaltburkolatúnak kell
lennie. El kell készülnie a tanuszodának
a Csokonai utcában, fel kell újítani
az Olajbányász pályát, másodvonalban
kell szerepelnie a városi labdarúgó
csapatnak, kiemelt támogatás a minőségi-
és tömegsportnak.
Pályázatfigyelő és író, egyben
naprakész pályázati csapatot kell létrehozni.
Már csak három évünk van
az uniós költségvetésből: 2013-ban
üt az óra, és ha most nem cselekszünk,
minden reményünk meghiúsulhat.
Össze kell fogni tehát mindenkinek:
városi polgároknak, közgyűlésnek:
a széthúzás ideje lejárt.
Dr. Károlyi Attila
MSZP-MSZDP polgármesterjelölt
Marton István az egyetlen polgármesterjelölt,
a Kanizsáért Közéleti
Egyesület pedig az egyetlen szervezet,
mely nemcsak a jelszavakkal dobálózik,
hanem részletes, kidolgozott programot
kínál minden felelősen gondolkodó kanizsai
lakosnak. Programunk a fejlődés,
a munkahelyteremtés, a felelős gazdálkodás
és a tisztakezű, tisztaszívű politika
programja, Nagykanizsa város jövőjének
záloga! Erre garancia, hogy Egyesületünk
megmentette mindazon értékeket,
melyet a jelen testületből megmenteni
érdemes, emellett pedig megfelelő
alternatívát állított a semmittevéssel, a
dacpolitizálással és a pártfegyelemre
épülő szabadrablással szemben. De ami
ennél is fontosabb, terveink nem a levegőben
lógnak, hanem a forrást, és a
megvalósítás mikéntjét is melléjük rendeltük.
Ahely szűkös volta csupán nagy
vonalakban engedi ismertetni programunk
részleteit, mely felől portálunkon
(www.kanizsaert.hu) bővebben is tájékozódhatnak.
A városfejlesztés területén tovább
visszük a már jól ismert belváros rekonstrukciót
a második ütemmel, illetve
folytatjuk sikeres programunkat a lerobbant
lakótömbök (pl. Citromsziget)
kiürítésével, és megkezdjük a szociális
városrehabilitációt, a szociális bérlakások
fejlesztését a Ligetvárosban. Megvalósítjuk
a Csótó elmaradt fejlesztését,
valamint folytatjuk a játszótereink modernizálását,
új játszótereket építünk és
megújulhat a Sétakert is! Megvalósítjuk
a térség rendszerváltás utáni történetének
legnagyobb szabású beruházását,
a csatornahálózat bővítéses rekonstrukcióját,
méghozzá a korrupció
száműzésével. Ezzel párhuzamosan pedig
kiépítjük a vezetékes vizet a hegyközségekben.
Újraértelmezett termálprogramunk
révén pedig Kanizsán
épülhet meg a „vizes sportok Tatája”,
nemzetközi rangú edzőkomplexumunk!
A munkahelyteremtést sem bízzuk a
véletlenre, és nem csak a válság végét
várjuk a babérjainkon ülve, hanem
kibővítjük a munkahelyteremtést támogató
rendszerünket – melyet a jelenlegi
testület megakadályozott! –, új támogatási
rendszert alakítunk ki a betelepülő
vállalkozásoknak, és fokozatosan csökkenteni
fogjuk a helyi iparűzési adó
mértékét. Emellett pedig megszerezzük
a homokkomáromi lőtér ránkeső területét,
hogy legyen hely az igazán nagy
beruházásoknak is. Célunk az – melyet
tudatos és kitartó munkával elérünk
majd –, hogy 2014-ig 6 % alá csökkentjük
a munkanélküliséget Nagykanizsán
(jelenleg az országos átlag 11%-os).
A közlekedésfejlesztés területén véghezvisszük
a város történetének legnagyobb
szabású út- és járda felújítási
programját „Egymilliárd lépés Nagykanizsán”
címmel. Ennek keretében 2013-
ig a város majd’ minden útja megújulhat!
Úthálózatunkat is bővíteni kívánjuk,
folytatjuk a Kalmár utca továbbépítését
a Dózsa György útig, valamint az
Alsószabadhegyi utcát is megépitjük.
A térségi infrastruktúra fejlesztésekor
pedig arra törekszünk, hogy az M9-es
nyugatról kerülje meg városunkat, ezzel
bezárva a külső körgyűrűt is. Aszociális és
oktatási infrastruktúra fejlesztése szintén
prioritást élvez. Folytatni fogjuk iskolarekonstrukciós
programunkat, részben megújul
a Mező Gimnázium, a Bolyai, a Zrínyi
és a a Hevesi iskola is. Emellett felújítjuk
a Múzeum düledező épületét, véghezvisszük
a Kórház – már megnyert – közel
négymilliárdos fejlesztését , mely nyomán
infrastruktúráját tekintve az ország legszínvonalasabb
kórházainak egyike lesz a
kanizsai. Továbbá – ha írnak ki pályázatot
a témában – akkor végre megépülhet a
Városi Sportcsarnok is, hiszen vállaljuk,
hogy kigazdálkodjuk az önrészt!
Ami a város igazgatását illeti, a
többség birtokában – vezetői szinten –
felülvizsgáljuk a hivatal működését,
nem hagyjuk tovább adósodni, csődbe
menni a várost működtető önkormányzati
cégeket, és a kellő felhatalmazás
birtokában ügyfélbarát önkormányzatot
alakítunk ki. Ezek nem sutba dobható
választási ígéretek, hanem az elkövetkező
négy év feladatai, melyet higgadt,
felelős munkával el fogunk végezni, a
Tisztesség, a Szakértelem és az Elhivatottság
jegyében!
Marton István
Kanizsáért Közéleti Egyesület
polgármesterjelölt
Dr. Károlyi Attila
MSZP-MSZDP
Marton István
Kanizsáért Közéleti Egyesület
8 Kanizsa – Voks 2010. szeptember 16.
Dr. Németh Györgyi Éva vagyok,
1977 óta dolgozom ügyvédként
Nagykanizsán. Az a hír járja
rólam, hogy a „szegények ügyvédje”
is vagyok. Ez az állítás igaz,
mert számos önzetlen, jószolgálati
megnyilvánulásom van a szakma
területén és a közéletben is. Soha
nem szerettem a sztárügyvéd kifejezést,
vidéki ügyvédként kevésbé
kerülünk a szakma reflektorfényébe.
Ars poeticám a megbízhatóság,
az alapos, lelkiismeretes munka.
2001-ben elsők között választottak
be az igazságügyi tárcánál az akkor
megalakult Roma Antidiszkriminációs
Ügyfélszolgálati Hálózat tagjai
közé. A Zala Megyei Területi Ügyvédi
Kamara Etikai Bizottságának elnöke
vagyok. A Horvát Kisebbségi Önkormányzatnál
is ismernek jogsegélynyújtóként.
A helyi jogászi közéletben
eltöltött csaknem három évtized
a vezetés, az irányítás és a szervezés
területén tett meglehetősen jártassá.
Szorgalmazója és éltetője voltam
a történelmi értékkel bíró csáktornyai-
muraközi jogászokkal fennálló
szakmai-baráti kapcsolatnak.
Hiszek a tisztesség, a munka, az
összefogás, a közösség megtartó
és felemelő erejében. Különös
megtiszteltetés számomra a Civil
Összefogás Nagykanizsáért Egyesület
részéről a polgármester jelöltségre
való felkérésem. Külön
öröm, hogy olyan emberek bizalmát
élvezem, akikkel közös a gondolkodásunk,
a szellemiségünk,
akik becsületes, kreatív, okos,
szorgalmas munkával tettek és
tesznek Nagykanizsáért. Mi mindannyian
azt valljuk, hogy a változás,
felemelkedés csak a helyi emberek
összefogásával valósulhat
meg. Ne a pártpolitika diktáljon!
Alulról építkezve, összefogással,
közösségeket teremtve szeretnénk
városunk jövőjét alakítani: Reális
és átfogó célokat kitűzni, amelyek
20-50 évre szabják meg az irányokat.
A célok kitűzésekor a helyzet
elemzésén túl figyelembe kell
vennünk a lehetőségeket és tiszteletben
kell tartanunk a város lakosságának
szándékát, igényét.
Nem mindegy, hogy Nagykanizsából
ipari várost tervezünk az azzal
járó környezetszennyezéssel,
vagy turisztikai, kulturális, netán
egészségügyi központot, azok kellemetlenségeivel.
Ezért a helyes út
megtalálásához találkozókat szervezünk
a társadalom különféle csoportjaival.
Nem mindegy, hogy a város
legjobb területeit – mint pl. a volt
laktanyaépületet – egy vegyipari
üzemnek, egy újabb kereskedelmi
cégnek, vagy mondjuk egy növénykertben
elhelyezett konferenciaközpont,
netán egy nemzetközi játékpark
építőjének adjuk át. A városban
számtalan olyan ingatlan van,
amelynek a kitűzött célok szerint
kell új, hatékony funkciót találni.
Ilyen többek között például a zsinagóga
épülete, amire sok pénzt fogy a
város kasszájából. Foglalkozni kell
az iskolákkal, miután felújításukra
most rengeteg pénzt költenek. Néhány
éven belül ezek közül némelyekre
iskolaként sajnos már nem
lesz szükség, ezért hamarosan fontos
eldönteni, melyiknek mi legyen a
sorsa még akkor is, ha a döntés fájó.
Rövidtávon azonban az azonnali
munkahelyteremtés, a tisztességes
jövedelemhez jutás a legfontosabb.
Ennek megoldására olyan tervvel
rendelkezünk – a kormány által
meghirdetett programot figyelembe
véve –, amely fokozatosan, majd belátható
időn belül lényegesen csökkenti
a munkanélküliek számát.
A pozitív változást csak a helyi
emberek alkotó javaslataival, lokálpatriotizmusukból
adódó tenni
akarásukkal, széleskörű összefogással
tartjuk megvalósíthatónak.
Ehhez kérem, illetve kérjük tisztelettel
a nagykanizsaiak bizalmát
és felhatalmazását.
„Az életnek igazi értéket az a
szolgálat adhat, amivel az emberi
közösségek ügye felé fordulunk.”
(Márai Sándor)
Dr. Németh Györgyi
Civil Összefogás Nagykanizsáért
polgármesterjelölt
Dr. Németh Györgyi
Civil Összefogás Nagykanizsáért
Körzet Civil Összefogás Fidesz-KDNP Jobbik Magyarországért Kanizsáért Közéleti MSZP-MSZDP Új Pólus Közéleti és Városvédő Egyesület Független jelöltek
Nagykanizsáért Mozgalom Egyesület Kulturális Egyesület (HVB-hez beérkezett)
Polg.jel. Dr. Németh Györgyi Éva Cseresnyés Péter Gábris Jácint Marton István Dr. Károlyi Attila nem indítanak nem indítanak
1 Balázs Andrásné Papp Nándor Balogh János Bicsák Miklós Böröcz Zoltán Röst János Schmidt László
2 Majoros Benedek Bene Csaba Benedek Tamás Plander Pál Kardos Ferenc György Pál Varga Zoltán
3 Németh János Balogh László Leveli Attila Lukács József Szányiné Kovács Mária Szennay Zoltán Dr. Varga Endre
4 Dr. Varga Imre Kovács János Molnár Gyula Megyesi Zsolt Dr. Károlyi Attila Béres János Dr. Bálint Máté Hegedűs Györgyné
5 Horváth Gábor Dr. Csákai Iván Takács Gyula Horváth István Kisgyura János Magyar Valéria Dr. Szekeres András
6 Kiss Ernőné Bizzer András Kovács József Peterka Henrietta Bogár Ferenc Varga Zoltán Kovács József
7 Bartha László Gyalókai Zoltán Pócza Attila Vass István Korpics Krisztián Halász Gyula Piecs Adrienne Böröndi Géza, Kapus Attila
8 Dr. Etler Ottó Jerausek István Szép Zsolt Marton István Ifjovics Ferencné Lackenbacher Szilvia Cserti Tibor Gelencsér Andrea
9 Bognárné Kántor Beáta Szőlősi Márta Gábris Jácint dr. Kolonics Judit Dr. Fodor Csaba Czuczi Tünde Sónicz István
10 Dr. Németh Péter Karádi Ferenc Lengyel Miklós Csicsek Anna őri Sándor Kulbencz Ferenc Imre Béla Sajni József
11 Kertész Rózsa Tóth Nándor Tiszai Péter dr. Füle Lajos Gondi Zoltán Hohl László Bozsoki Imre Bálint Zoltán
12 Baj József Dénes Sándor Dolmányos József Polai József Teleki László Németh István Salamon Sándor Imréné
DRVSZ : Dalnoki József, Horváth János, Horváth Zoltán, Nagy József György, Szolnok Andrea. Muramenti Horvátok Egyesülete: Fekete Zsuzsánna, Havasiné Andrasek Magdolna,
EURIFE: Lendvai Ferenc, Orsós Vendel, Teleki László, Váradi Istvánné Horváth István, Kertész Rózsa, Proszenyák Zsolt István, Vargovics József Árpádné
LUNGO DROM: Bogdán László, Horváth Ferenc, Horváth József László, Máté Zoltán Róbert Német Kisebbségi Önkormányzatok Vas-Zala Megyei Szövetsége:
Krémer József, dr. Lancsák Eszter, Lancsák József Ferenc, Mándl Erika, Wittmann Károly
Kanizsa 2010. szeptember 16. – Voks 9
Kanizsa 10 – Krónika 2010. szeptember 16.
A Kanizsa Térségi Integrált
Szakképző Központ intézménybejárást
tartott, ahova az általános
és középiskolák igazgatói, a
kamarák és a munkaügyi központ
képviselői valamint az önkormányzat
művelődési osztálya
voltak hivatalosak.
Mérksz Andor, a Kanizsa
TISZK ügyvezető igazgatója elmondta
lapunknak, hogy a találkozó
apropója az iskolák intézményvezetőinek
tájékoztatása
volt, hiszen ettől a héttől már érkeznek
a tanulók a képzési központba.
Az 1200 négyzetméteres
épület infrastrukturális fejlesztése,
valamint az eszközbeszerzés 2009
novemberében kezdődött meg, és
most zárult le ez a hosszú folyamat.
– A kereskedelem, a gépészet és a
környezetvédelem szakmacsoportban
alakítottunk ki laboratóriumokat
és szaktantermeket. A környezettudatosság
oktatására különösen
nagy figyelmet fordítunk, ezért a
környezetvédelmi laboratórium kialakításánál
arra törekedtünk, hogy
a tanulóknak be tudjuk mutatni egyegy
szakma okozta környezetszenynyezés
káros hatásait. Ha egy szakmán
belül veszélyes anyagokkal kell
dolgozni, a gyerekek meg tudják
vizsgálni a víz, levegő szennyezettségét,
ezzel el tudjuk érni, hogy ne
csak olvassanak minderről, hanem
a valóságban is meg tudják tapasztalni
a környezetvédelem előnyös
hatásait. Fontosnak tartom egyik
tanirodánkat, ahol szimulálható egy
adott vállalat minden részegysége.
Van recepciós pultja, pénzügyi, gazdálkodási,
PR részlege, továbbá
rendelkezik egy úgynevezett CADCAM
teremmel, ahol szoftverek segítségével,
elektronikus úton tudnak
műszaki rajzokat készíteni a diákok,
3D-s szkennerünk segítségével pedig
egy tárgy több vetületét is meg
tudjuk jeleníteni. Multifunkcionális
termünkben elektronikus tananyag
oktatása zajlik majd, ami például az
idegennyelv-oktatásnál nagy előnyt
jelent. Tréning szobánkban hátrányos
helyzetű és felzárkóztató foglalkozást
igénylő tanulóknak nyújtunk
speciális oktatást, pályaorientációs
termünkben pedig lehetőséget
biztosítunk az általános iskolásoknak,
hogy megismerkedjenek
egy-egy szakmával. Egyre gyakoribb
ugyanis, hogy a középiskolás
gyerekeknek nincsenek konkrét ismereteik
az általuk választott szakmával
kapcsolatban – foglalta össze
Mérksz Andor.
AKanizsa TISZK-et 2008. június
26-án jegyezték be hivatalosan, és
nem csak nappali tagozatos diákok
tanulhatnak a korszerűen felszerelt
tantermekben, hanem felnőttképzés
is folyik a központ falain belül. A
szakképesítéssel nem rendelkező
munkanélküliek részére ingyenesek
bizonyos képzések, illetve akinek
fizetnie kell, jóval alacsonyabb áron
tudja igénybe venni a TISZK szolgáltatásait,
mint egy másik, profitorientált
intézményben.
Z.A.
Korszerű képzés a TISZK-ben
Fotó: Ziegler Anita
E két egymástól eltérő és mégis
szorosan összefüggő terület hangsúlyosan
szerepel az Új Pólus
Közéleti és Kulturális Egyesület
programjában. – mondta sajtótájékoztatóján
Halász Gyula önkormányzati
képviselő.
„Meggyőződésünk, hogy Nagykanizsa
jövője, azon múlik, hogy
sikerül-e új vállalkozások Nagykanizsára
telepítését elősegíteni, a
jelenlegi vállalkozások működését
fenntartani és a humán erőforrásainkat
jobban hasznosítani. Legalább
ilyen fontos terület a lakáshelyzet
javítása, a bajbajutott devizahitelesek
segítése és a fiatal
családok, valamint a rászorulók
bérlakáshoz juttatása. Össztársadalmi
érdek, hogy a ’80-as évektől
beindult népességfogyást megállítsuk.
Nagykanizsán közel 1400 önkormányzati
kezelésben álló lakás
van. Az elmúlt években meghozott
döntések következtében, és az
egyes lakások műszaki állapota
miatt 139 lakással csökkent a bérlakásállományunk.
Az eddigi önkormányzati
ciklusokban történtek
pozitív lépések a bérlakás
helyzet javítására, de még mindig
sok a tennivaló.
Az Új Pólus Egyesület az alábbi
pontokban foglalja össze a legfontosabb
teendőket: 1. Fel kell
készülni a hamarosan kiírásra kerülő
hazai és Európai Uniós pályázatok
fogadására (pl. új Széchenyi-
terv). 2. Folytatni kell a
Dózsa György út 73-75-ben élő
családok új helyre költöztetését.
3. Új lakáskoncepció kidolgozására
van szükség, az új támogatási
rendszerek és a formálódó újfajta
bérlakás konstrukciók miatt.
4. Meg kell újítani a tárgyalásokat
az új vezetésű Honvédelmi
Minisztériummal, a honvédségi
kijelölésű, jelenleg üresen álló
bérlakások tulajdonjogának megszerzése
érdekében. 5. A tömb-rehabilitáció
kapcsán felszabadult
ingatlanok értékesítése nyomán,
bérlakás alapot kell létrehozni,
amely új bérlakások vásárlására
és pályázati önrészre nyújtana fedezetet.
6. Társadalmi párbeszédre
van szükség a lakás-ügyekkel
foglalkozó szervezetekkel, és a
kamarákkal. 7. Tervet kell készíteni
a Kanizsai Dorottya Kórház
vezetésével közösen, hogy miként
vonható be a bérlakás-koncepcióba
a volt Nővérszálló épülete.
Munkahely és lakhatás
Kanizsa 2010. szeptember 16. – Városháza 11
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet
építéshatósági ügyintéző munkakör betöltésére
Ellátandó feladat:
Építésügyi hatósági ügyek döntés előkészítésében való közreműködés (helyszíni
szemlék és ellenőrzések, hiánypótlási előkészítő és egyéb adminisztrációs
feladatellátás) és végrehajtása Nagykanizsa körzetközponti közigazgatási területén.
A munkakörben önálló döntés-előkészítő feladatok ellátására csak építésügyi
vizsgával (annak megszerzését követően, illetőleg a vizsga alóli mentesülés
feltételeinek fennállta esetén) kerülhet sor.
A kinevezés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidőben, tartósan távol
lévő ügyintéző helyettesítése céljából határozott időre szól, 6 hónap próbaidő
kikötésével.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen
előélet, egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki, építőmérnöki (szerkezetépítő,
magasépítő üzemmérnöki) szakképzettség, főiskolai szintű településmérnöki
(városgazdasági mérnöki) szakképzettség, vagy ezekkel egyenértékűnek
elismert végzettség
Előnyt jelent: okleveles építészmérnöki végzettség, "B" kategóriás gépjármű
vezetői engedély, építésügyi vizsga (vagy a 343/2006. (XII.23.) Korm. rend. 6.
§ (3) bek. alapján a vizsga alóli mentesítés), építésügyi hatósági gyakorlat, német
vagy angol nyelv társalgási szintű ismerete.
A pályázatnak tartalmaznia kell: szakmai önéletrajzot, motivációs levelet, az
iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát, három hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, nyilatkozatot, miszerint a pályázati anyag
tartamát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik, a 2007. évi CLII tv.
alapján a vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozatot,
a Ktv. 9. § és 21. §-ai alapján előzetes összeférhetetlenségi nyilatkozatot.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a Ktv. vonatkozó szabályai,
a 47/2001. (X.10.) önk. rendelet, a polgármesteri hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata, valamint Közszolgálati Szabályzata alapján történik.
Apályázatokat dr.Tuboly Marianna jegyzőnek címezve (8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7.) kell benyújtani. A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. szeptember
30. A benyújtott pályázatok elbírálásának határideje: 2010. október 22.
A munkakör a benyújtott pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a 93/500-706,
93/500-800 telefonszámon.
A részletes pályázati kiírás közzétéve a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató
és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán (www.kszk.gov.hu
vagy www.kozigallas.hu).
Álláspályázat - építéshatósági ügyintéző
Felhívjuk a választópolgárok figyelmét arra, hogy a jogszabályváltozások
következtében Nagykanizsán a választókerületek és ennek következtében a
szavazókörök területi beosztása is jelentősen átalakult. A változás több szavazóhelyiség
címét is érinti.
A 2010. augusztus 16. és augusztus 19. között kézbesített választási értesítők
tartalmazzák azon szavazóhelyiségnek a címét, ahol a választópolgárok a
szavazataikat leadhatják.Kérünk mindenkit, hogy az értesítőn szereplő szavazóhelyiség
címét figyelmesen olvassa el, szavazás céljából ne a korábban megszokott,
hanem az értesítőn szereplő címen jelenjen meg.
A választókerületek és szavazókörök területi beosztása, továbbá a szavazóhelyiségek
címe a www.nagykanizsa.hu honlapon, vagy a Polgármesteri Hivatalban
(Erzsébet tér 7. I. emelet 11. 12., illetve Eötvös tér 16. fsz. 4.) is megtekinthető.
Tájékoztatás az alábbi telefonszámokon kérhető: 93/500-898, 93/500-
918, 93/500-752.
Dr. Tuboly Marianna, a Helyi Választási Iroda vezetője
Változnak a szavazókörök
A "Hazavárunk" ösztöndíjat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
a felsőoktatásban tanuló nagykanizsai fiatalok számára lakóhelyükhöz történő
kötődés céljából és az oktatási intézménybe történő eljutás költségeinek
enyhítésére alapította.
Az ösztöndíj iránti kérelmet az a nagykanizsai állandó lakóhellyel rendelkező,
magyar állampolgárságú hallgató nyújthat be, aki lakóhelyén kívül, államilag
elismert magyarországi felsőoktatási intézmény nappali tagozatán, első diploma
megszerzése érdekében folytat tanulmányokat, legfeljebb 25. életévének
betöltéséig.
Az ösztöndíj összege a lakóhelytől az iskolalátogatási bizonyítványt kiállító
intézmény székhelyéig, tanulmányi félévre vonatkozóan 3 alkalommal történő
oda-vissza utazás költsége. Az ösztöndíj megállapítása az adott pályázati félév
elején érvényes másodosztályú vasúti menetjegy, illetve vasúti összeköttetés
hiányában autóbuszjegy diákigazolvánnyal igénybe vehető kedvezményes ára
alapján történik. Az igényléshez benyújtandó a hallgatói jogviszony igazolása,
a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata, valamint a kitöltött és aláírt
pályázati űrlap.
Az ösztöndíj két egymást követő tanulmányi félévre (azaz 10 hónapra)
szól, tehát a korábban ösztöndíjat elnyert hallgatók nem kapják meg automatikusan
a támogatást, nekik is évente pályázniuk kell. A Polgármesteri Hivatal
félévente, a szükséges igazolás benyújtását követően, utólag utalja a támogatást.
Az ösztöndíj kiírása, az azt szabályozó módosított rendelet és a pályázati űrlap
letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról, valamint személyesen beszerezhető
a Polgármesteri Hivatal Eötvös téri és Erzsébet téri portáin, továbbá a
Művelődési és Sportosztályon.
Egyúttal emlékeztetjük az ösztöndíjat a 2009/2010-es tanévben igénybe vett
hallgatókat, hogy ha újra nem pályáznak, a tanulói jogviszony igazolásuk eredeti
példányát vagy aláírt diplomamásolatukat legkésőbb szeptember 30-ig adják
le a Művelődési és Sportosztályon, ez feltétele az elmúlt félévre vonatkozó
támogatás átutalásának.
Érdeklődni a Művelődési és Sportosztályon lehet az 500-714-es telefonszámon.
A pályázat beadási határideje: 2010. szeptember 30.
„Hazavárunk” ösztöndíj pályázat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti az alábbi ingatlanait:
Hrsz./Helye/Nettó kikiáltási ár (Ft)/Versenytárgyalások időpontjai
961./ Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar/11.297.000/09.29. 9:00
3817./ Csengery u. 111. - telephely 5.350.050/09.29. 10:00
1188/3/A/5., 1188/3/A/6 / Fő út 7. irodák és manzard/23.185.000/09.29. 10:30
3779/17./Csengery úti szántó (ipari ter.)/15.000.000/09.29. 11:00
3779/21./Csengery úti szántó (ipari ter.)/16.650.000/09.29. 11:30
30155/3./Miklósfa, Iskola u. építési telek/6.100.000/09.29. 13:30
30155/4./Miklósfa, Iskola u. építési telek/6.100.000/09.29. 14:00
4372./Lazsnaki kastély/53.445.000/ 14:30 óra
0128/12./külterületi gyep/610.000/ 09:00 óra
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Vagyongazdálkodási Iroda (Nk, Erzsébet tér 7. II. em. 6. ajtó) Tel.:
93/500-724. Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetőségeken
kérhető.
Nyilvános versenytárgyalások
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök továbbra is elérhető a 30/2040865-ös telefonszámon vagy a balogh.laszlo61@
chello.hu e-mail címen.
Szőlősi Márta önkormányzati képviselő elérhető a 06-30/301-81-85-ös telefonszámon
illetve a szolosi.marta@fidesz.hu; szmarta25@hotmail.com e-mail címeneken.
Lakossági fórum. A Keleti városrészben élők számára lakossági fórumot tartanak
Bizzer András, Dr. Csákai Iván, Gyalókai Zoltán önkormányzati képviselők 2010.
szeptember 20-án 18 órakor a Hevesi Sándor Általános Iskolában. A fórumra minden
érdeklődőt tisztelettel várnak.
Halász Gyula önkormányzati képviselő fogadóórát tart minden szombaton 10-11 óráig
a Városkapu köruti autóbuszállomásnál található Stílus Bútorházban. Telefon: 06-30/470-
03-12; e-mail: halaszgyula1@gmail.com
Képviselői fogadóórák
A ZALAI MATEMATIKAI TEHETSÉGEKÉRT
ALAPÍTVÁNY
a TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0052 számú pályázatának
megvalósulása érdekében
MATEMATIKASZAKKÖRÖKETINDÍT
5-12. évfolyamosok részére.
A szakkörök helyszíne a Pannon Egyetem Kampuszának B épülete
(Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 18.). A foglalkozások kéthetente 15
órától vannak, az első időpontja középiskolásoknak szeptember 22.,
általános iskolásoknak szeptember 29.
A szakkörökre minden érdőklődő diákot szeretettel várunk,
részvétel mindeki számára ingyenes. További információk a 93-516-153-as
telefonon, illetve az Alapítvány www.zalamat.hu honlapján találhatók.
Kanizsa – 12 Városháza 2010. szeptember 16.
P Á -
LYÁ
Pályázati felhívás könyvvizsgálói feladat ellátására
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír ki könyvvizsgálói
feladatok ellátására 2010. december hó 1-től 2013. május 31-ig terjedő időszakra
a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft-nél.
Pályázatot azok a szervezetek és magánszemélyek nyújthatnak be, akik a
törvényi előírásnak megfelelnek, és a társasági könyvvizsgálat területén legalább
5 éves gyakorlattal rendelkeznek.
A pályázathoz kérjük csatolni: szakmai önéletrajzot, könyvvizsgálói jogosultságot
igazoló dokumentumot, a könyvvizsgálói kamarai tagságról szóló
igazolást, felelősségbiztosítási kötvény másolatát, erkölcsi bizonyítványt (3 hónapnál
nem régebbi), referenciajegyzéket, vállalási díjat, ennek későbbi változtatási
feltételeit, fizetési feltételeket, munkaprogram tervezetet a feladat ellátására,
nyilatkozatot, hogy összeférhetetlenség nem áll fenn.
Amennyiben az ajánlattevő gazdasági társaság, az ajánlatnak tartalmaznia
kell: eredeti, vagy hitelesített 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, felelősségbiztosítási
kötvény másolatát, könyvvizsgálói kamarai tagság igazolását, a
tényleges könyvvizsgálatot végzők megjelölését és szakmai önéletrajzát, referenciajegyzéket.
A beérkezett pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a
2010. novemberi ülésén bírálja el.
A pályázatokat 2010. október 15-én 12.00 óráig – 3 példányban, zárt borítékban,
"Könyvvizsgálói pályázat" feltüntetésével – kérjük eljuttatni Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér
7.) A boríték 2010. október 15. 12.00 óra időpont előtt nem bontható fel.
A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Dr. Berlinger Henrikné a társaság
ügyvezetője ad. (Telefon: 93/509-740)
Álláspályázat - könyvvizsgáló
A Z
EURÓ
"Közlekedj okosabban, élj egészségesebben"
NAGYKANIZSA, Erzsébet tér - Fő út. Időpont: 2010. szeptember 22. (szerda)
Rendezvény programjai:
08.00 óra Megnyitó. Szan-Dia Fittness SC bemutatója. Vasemberke Kupa indítása
12 órás vetélkedő
8.30-11.00 óra KRESZ Park
9.00-16.00 óra Egészségsátor. (vérnyomás-testsúly-koleszterinszint mérés,
drogtáska bemutató, étkezési útmutató, vitalograph mérés-tüdőkapacitás)
9.00-16.00 óra Elsősegély bemutató
9.00 óra Óvodások kerékpáros menete. "Biztonságos utcákat és egészséges
levegőt a gyerekeknek"
9.00-14.00 óra Zala Volán Zrt. autóbusz bemutató
9.00-16.00 óra Szívbetegekért Egyesület prevenciós sátra
9.45 óra Óvodások zenés tornabemutatója
10.00 óra Zirano Színház előadása
9.00-15.00 óra Speed Gun labdarúgójáték az Adidastól
12.00 óra Streetball bajnokság
13.00 óra Korosztályos Városi Utcai Futóverseny
14.00 óra Váltófutás korcsoportonként, nemenként és intézményenként 1-1 fő
16.00 óra Streetball, futóverseny, eredményhirdetés,
17.30 óra Kerékpáros felvonulás indulás kb:10km
19.00 óra Kerékpáros felvonulás érkezés
20.00 óra Vasemberke Kupa eredményhirdetés
20.10 óra Koncert, Bogdán Norbert - gitár
Lezárt területek: 10.00-15.00 óráig Erzsébet tér /Erzsébet tér 21-től - Rozgonyi
út sarokig/ 12.30-15.00 óráig Fő út / Csengery út saroktól - Múzeum tér
bejárat - Király út Dél Zalai Áruházig. Lezárt terület eső esetén nincs.
Eső esetén a verseny helyszíne: Medgyaszay Ház (Nagykanizsa, Sugár út 5.)
Eső esetén a program: 10 óra Megnyitó, 10-14 óra „Egészségsátor”
(Medgyaszay Ház előtere), 10-14 óra Elsősegély bemutató (Medgyaszay Ház
előtere), 10.15 óra Óvodások zenés tornabemutatója, 10.45 óra Bábszínház, 10-
16 óra Speed Gun labdarúgójáték (Zsigmondy tornacsarnok)
Utcai futóverseny
A verseny rendezője: Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatal. A verseny
ideje: 2010. szeptember 22. /szerda/ 13.00. A verseny helye: Erzsébet tér - Fő
út (Favorit Kisáruház - Csengery úti kereszteződés között, 1 kör = 500 m)
Streetball bajnokság
A verseny rendezője: Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatal. A verseny
ideje: 2010. szeptember 22. /szerda/ 11.00 órától. Averseny helye: Erzsébet tér,
keleti oldal /az úton /. A verseny résztvevői: a benevezett 3+1 fős csapatok.
Kategóriák, korcsoportok: női, férfi. A vegyes csapatok a férfiak közé kerülnek
besorolásra.
Európai Autómentes Nap program
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője pályázatot hirdet a Polgármesteri
Hivatal Városfejlesztési Osztályán beruházási ügyintéző munkakör
betöltésére
Ellátandó feladatok:
- Az osztályvezető kijelölése alapján részvétel az önkormányzati beruházások,
felújítások előkészítésében, szakszerű operatív végrehajtásában, adminisztrációjában,
pályázatok előkészítésében.
- Az éves költségvetés beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos tételeinek
tervezéséhez, valamint beszámolókhoz és előirányzat módosításokhoz javaslat
készítése.
- Az önkormányzati beruházások programjainak, beruházási okmányainak
kidolgozása.
- A befejezett beruházásokról szóló elszámolások, üzembe helyezési okmányok
elkészítése.
- Támogatásokhoz, egyéb fejlesztési forrásokhoz szükséges műszaki dokumentációk,
pályázati munkarészek kidolgozása.
- Támogatásokhoz szükséges anyagok, pályázatok előkészítése.
- Beruházási statisztika készítése a KSH részére.
- Tulajdonosi nyilatkozatok, hozzájárulások elkészítése.
- Testületi előterjesztések tervezetének elkészítése.
- A jóváhagyott beruházások, felújítások tervezésében, szervezésében, kivitelezési
munkák koordinálásában, helyszíni ellenőrzésében közreműködés.
- A beruházások vállalkozásba adásában, a beruházási és közbeszerzési szabályzat
és/vagy a Közbeszerzésekről szóló tv. szerinti eljárásban közreműködés.
- Közreműködés a településrendezési tervek készíttetésében.
- Közreműködés a Közgyűlés bizottsági ülésein.
A kinevezés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidőben, helyettesítés
céljából, 2010. 12. 31-ig tartó határozott időre szól próbaidő kikötésével.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995 (II. 3.) korm. rendelet
1. sz. mellékletének I/19. Településfejlesztési és – rendezési, valamint településüzemeltetési
feladatok c. pontjában felsorolt szakképesítések valamelyike.
Előnyt jelent: beruházói gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, motivációs levelet,
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (vagy igénylésére
vonatkozó igazolást), a pályázatban feltételként megjelölt iskolai végzettséget,
szakképesítést tanúsító okiratok másolatát, a 2007. évi CLII tv. alapján a vagyonnyilatkozati
kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozatot, arra vonatkozó
nyilatkozatot, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot
megismerhetik, a Ktv. 9. § és 21. §-ai alapján előzetes összeférhetetlenségi
nyilatkozatot, beruházói gyakorlat hivatalos igazolását.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a Ktv. vonatkozó szabályai,
a 47/2001.(X.10.) önk. rendelet, a polgármesteri hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata, valamint Közszolgálati Szabályzata alapján kerül sor.
A pályázatokat Dr. Tuboly Marianna jegyzőnek címezve (Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
kell benyújtani.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. szeptember 30. A pályázat elbírálásának
határideje: 2010. október 15. A munkakör 2010. október 20. naptól
tölthető be.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a 93/500-706 vagy
500-759-es telefonszámon. Részletes pályázati kiírás közzétéve a Kormányzati
Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ Internetes oldalán
(www.kozigallas.gov.hu, vagy www.kszk.gov.hu).
Álláspályázat - beruházási ügyintéző
Értesítjük a T. Utazóközönséget, hogy 2010. szeptember 22-én megrendezésre
kerülő Európai Autómentes Nap rendezvény miatt forgalomelterelések
lesznek.
2010. szeptember 22-én ( szerda ) 12.00 - 15.30 óra között a Fő út - Csengery
út- Zárda utca közé eső szakaszának lezárása miatt a helyijárati autóbuszok nem
érintik a Dél - Zalai megállópárt egyik irányból sem. Az útvonal K-i irányból:
...Deák tér- Sugár út-Rozgonyi út- Vásár út-Kalmár utca-..., Ny-i irányból:...Király
úti körforgalom-Zrinyi utcai ideiglenes megállóhely - Csengery út-Deák tér -..
A 18-as jelzésű helyijáratok mindkét irányban a Zrínyi úton közlekednek.
Lezárásra kerül még 2010. szeptember 22-én 8.00-17.00 óráig az Erzsébet
tér K-i oldala.
A lezárás idején az érintett járatok a : 4-es, 6-os, 6/A, 6/C, 8-as, 10-es, 18-as,
20-as, C3-as.
Európai Autómentes Nap - forgalomelterlések
Kanizsa 2010. szeptember 16. – Ez+Az 13
Horoszkóp
Kellemesen alakulhatnak a mindennapjai,
ha ingerültség nélkül, kimérten mondja el
véleményét a kellemetlenebb hírekről. Ha
nyugtalan, fusson egy órát, de ezt se tegye
egyedül, hívja magával a párját.
Mindig fontosnak tartotta az anyagi megbecsülést,
most azonban rájött, van ennél is
fontosabb. Ha a párkapcsolata stabil, némi
kompromisszummal túlteszi magát az anyagi
nehézségen, és megoldja a problémáját.
Az érzelmi biztonságot tartja a legfontosabbnak
mostanában. Apárját minden tervében,
kívánságában maga mellett érezheti.
Ne foglalkozzon pénzügyekkel, inkább élvezze
a korán beköszöntött ősz szépségeit.
Ha szeretné biztonságosabbnak tudni
pénzügyeit, mutasson nagyobb hajlandóságot
a munkára. A stresszes helyzetek átvészelése
érdekében pihenjen többet, és
minél előbb szedje össze magát.
Nem lehet panasza a napokban. Ha tisztában
van a saját érdekével, hamarabb számíthat
elismerésre. Az eddigieknél sokkal jobban
vigyázzon az egészségére és a munkájára.
Ahétvégén pedig pihenjen, lazítson.
Különleges hétre számíthat. Jobbnál-jobb
ajánlatokat kap ismerőseitől. A sok jó mellett
még egy táncos bulira szóló meghívás is szóba
kerülhet. A pozitív változás nemcsak munkatársaira,
hanem családjára is jó hatással lesz.
Kedvező híreket sugallnak a csillagok, anyagi
helyzete javul. Agyorsan érkező pénzt érdemes
beosztani, vagy környezetváltozásra,
utazásra tartalékolni. Ne induljon el egyedül,
kísérőkre, útitársakra könnyen szert tehet.
Acsillagok arra intik, járja a saját útját, élje
a saját életét, és ne törődjön azzal, hogy
mások mit szólnak hozzá. Ne hagyja viszszahúzni
magát, hogyha hibát követ el,
úgyis önnek kell azt jóvátenni.
A környezetében történő változások némi
izgalmat okoznak a mindennapjaiban. Arohangálás
helyett maradjon nyugodtan, és
várja meg, míg lecsendesednek a hullámok,
aztán ragadja meg a kedvező lehetőségeket.
Nagy horderejű változásokra számíthat ezekben
a napokban. Családja, barátai is egyetértenek
önnel mindenben. Ha egy váratlan, külföldi
utazás lehetőségére hívják fel a figyelmét,
ne tiltakozzon, fogadja el az ajánlatot.
Szép napok eljövetelére számíthat. Aktivitása
felerősödik, egyre gyakrabban gondolkodik
el azon, mitől érezhetné magát jobban? Próbáljon
meg először önmagának válaszolni
okosan, s utána kérjen segítséget barátaitól.
Az időjárás változékony lesz, ön azonban
pozitív változásokra számíthat magánéletében.
Ha netán a párja akarja meglepni valami
szép ajándékkal, ne feledkezzen el a
viszonzásról.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
DÉL-ZALAI
MOZAIK
A Kanizsa Rádió
közéleti magazinja
Minden
vasárnap
18:05
Kanizsa Rádió
06/93/510-986
Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
SMS szám: 06-30/30-30-956
TÁRS
VEGYES
SZOLGÁLTATÁS
BÉRLET
Kanizsa 14 – Apró 2010. szeptember 16.
INGATLAN
17+18 lakásos társasház építésére alkalmas
belvárosi telek építési engedéllyel
eladó. Tel.: +3630/901-9013 (7274K)
Csengery utcában 54 m2-es, két szoba
+ konyha + spájz + fürdőszobás, egyedi
fűtéses, részben felújított házrész hozzá
tartozó kertrésszel eladó. Tel.: 0630/227-
3294 (7271K)
Kiskanizsai kétszintes, kertes, saját
építésű, jó állapotban lévő családi ház
kedvező áron eladó. Kis lakást, vagy budapesti
ingatlant beszámítok. Ár: 13,8
millió Ft. Érd.: http://kanizsa.uw.hu,
0630/901-5222 (7275K)
Építési vállalkozók figyelem! Ha
a belvárosban (Hunyadi utca) akar
700 m2-es, társasház építésére alkalmas
telket, hívjon! Érd.: +3630/448-
6072 vagy +3630/227-3294 (7108K)
Szentgyörgyvári hegy III. hegyháton
1 hold terület eladó kis halastóval,
5000 db fával. Villany van. Érd.:
0693/315-526 (7277K)
Keleti városrészben felújított, 1,5
szobás, 48 m2-es, IV. emeleti, egyedi
fűtéses lakás eladó, vagy földszinti, illetve
udvari lakásra cserélhető. Érd.:
0630/315-4904 (7282K)
Kisfakoson 110 m2-es családi ház
(két szoba, nappalis) reális áron eladó.
Irányár: 12 millió Ft. Tel.: 0630/813-
5799 (7283K)
Nk belvárosában 1+2 félszobás,
egyedi fűtéses, vízórás lakás eladó
vagy kisebbre cserélhető. Érd.:
0630/9590-413 (7284K)
Garázs Nk-án a Platán soron jó állapotban
eladó. Tel.: 0620/9159-152
(7285K)
FőISKOLÁSOKNAK! Csengery
utcában 54 m2-es, két szoba + konyha +
spájz + fürdőszobás, egyedi fűtéses, berendezett
lakás több diáknak kiadó!
Tel.: 0630/227-3294 (7271K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat,
használati tárgyakat és teljes
hagyatékot. Érd.: 0620/555-3014
(7276K)
Eladó: zöld színű, bőr sarokgarnitúra
(ágyazható), bükk színű hálószoba
garnitúra (gardróbszekrény,
francia ágy, éjjeliszekrény, komód),
fenyő sarokszekrény + két éjjeliszekrény.
Fémvázas, fehér, bőr hintaszék,
valamint egy darab 70 cm-es
Sony TV. Érd.: 0630/937-1599
(7279K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy nélkül is igénybe
vehető.) Szolgáltatások: alakformáló-,
talp-, egyéb masszázs, fényterápia, méregtelenítés,
stb. Hívásra házhoz is megyek.
Érdeklődni és bejelentkezni: a +3630/481-
2323 telefonszámon lehet (6273K)
Meghibásodott távirányítóját (TV,
DVD, HIFI, stb.) megjavítom. Érd.:
0620/510-2723 (7280K)
Különóra Nk-án általánostól
egyetemig, matematika, analízis,
valószínűségszámítás, statisztika,
számvitel, közgazdasági tárgyakból.
Érd.: 0630/668-6307 (7281K)
Megbízható hölgy takarítást vállal
irodaházak, lépcsőházak, stb. Naponta
13 órától, valamint hétvégén
egész nap. Érd.: 0630/384-0946
(7286K)
Hamarosan induló szakmai képzéseink
Nagykanizsán: ruházati eladó,
kereskedő, boltvezető, óvódai dajka,
biztonsági őr. Érd.: 0670/948-0949,
www.felnottiskola.hu (7287)
Masszázs! Reumatikus, izületi problémákra,
vérkeringés harmonizálására,
stressz, feszültség okozta izomcsomók, letapadások
oldására. Időpont egyeztetés és
bejelentkezés: 0630/540-6664 (7288K)
50 éves egyedülálló hölgy keresi
komoly kapcsolat céljából egyedülálló
férfi ismeretségét. Leveleket „Boldogság”
jeligére kérek a Szerkesztőségbe. (7289K)
Tisztelt
Nagykanizsai Vállalkozók!
A Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ 2010
októberétől várja azon vállalkozásokat, cégeket, amelyek kedvező
bérleti konstrukcióval, korszerű körülmények között kívánnak
irodát, műhelyt bérelni.
Afejlesztés a Nagykanizsai Ipari Parkban, a volt Gábor Áron
laktanya legénységi épületének korszerű, energia-hatékony
felújításával valósul meg. Olyan alacsony rezsiköltségű, kedvező
üzleti környezetet biztosít, amelynek segítségével a vállalkozások
megerősödési esélye jelentően növekszik.
A projekt megvalósulását követően a közel 2500 m2
területű épület 30 vállalkozás befogadására lesz alkalmas.
􀁄 irodabérlet, tárgyaló/előadó bérlet,
􀁄 eszközbérlet (fax, scenner, projektor, stb.),
􀁄 közös helyiségek használata (könyvtár, teakonyha, mosdó),
􀁄 irodai szolgáltatások,
􀁄 bankautomata,
􀁄 recepciós szolgáltatások, postai szolgáltatás.
􀁄 üzletviteli tanácsadás,
􀁄 jogi tanácsadás,
􀁄 pályázati tanácsadás, pályázatírás,
􀁄 marketing tanácsadás,
􀁄 weblap szerkesztés,
􀁄 vállalkozói képzések,
􀁄 rendezvényszervezés.
Amennyiben érdekli Önt a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ
által nyújtott kedvező iroda-, műhely bérleti lehetőség, valamint a vállalkozások
részére nyújtott széleskörű szolgáltatási csomag, úgy várjuk jelentkezését.
További információt kaphat Mihovics Zoltán projektmenedzsertől, a
mihovics.zoltan@nagykanizsa.hu email címen vagy 06-30-5752943 telefonszámon.
ALAPSZOLGÁLTATÁSOK:
Multifokális lencse AKCIÓ – 30%! EMELT SZINTű SZOLGÁLTATÁSOK
2010. szeptember 1- 30-ig
A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete szeptember 24-én
pénteken 15.30-kor a Kanizsai Dorottya Kórház tanácstermében
tartja klubfoglalkozását, amelyen Dr. Késmárki Nóra főorvos aszszony
a Perifériás betegségek a diabetesben címmel tart előadást.
Kanizsa 2010. szeptember 16. – Sport 15
Nagyatád Vencel TK (6.) –
Nagykanizsai Teke SE (7.) 3:5
(2995: 3031fa)
NB II Dél-nyugati csoport férfi
teke csapatmérkőzés, 2. forduló.
Nagyatád. Kanizsai pontszerzők:
Bánhegyi János (476), Magyar
Zoltán (530), Bende Zsolt (515).
Értékes kanizsai győzelem
született a tabellaszomszéd somogyiaknál.
Nagykanizsai Teke SE – Mokka
TK Barcs 5:3 (1724 : 1582 fa)
NB III-as férfi tekemérkőzés.
Nagykanizsa. Kanizsai pontszerzők:
Istiván Attila (465), Kreiner
László (428), Léder István (420).
Nem volt kérdéses a dél-zalaiak
sikere.
Kiskanizsai Sáskák SE (3.) –
Becsehely SE (9.) 3-1 (1-0)
Megyei II. osztályú labdarúgóbajnokság,
Déli csoport, 5. forduló.
Nagykanizsa-Kiskanizsa, 150
néző. Vezette: Vizi (Bors, Major)
G.: Farkas M. (22., 48.), Takács A.
(88.); Péter (92.)
Kiskanizsa: Csáki - Csordás,
Gyulai, Horváth Gergő - Anger -
Visnovics (Szabó B.), Rajnai (Takács
A.), Horváth Gábor (Földesi),
Simon (Kálovics) - Kálcsics, Farkas
M. (Kozó). Edző: Ifjovics Ferenc.
A múlt vasárnap délelőtti mérkőzésen
egy győzelemmel, ha időlegesen
is, de átvehette a Sáskák
együttese a vezetést a Déli csoport
tabelláján. Azért sem ígérkezett
unalmasnak a találkozó, hiszen az
idény előtt alaposan átalakított és a
táblázat harmadik helyén álló Becsehely
látogatott Kiskanizsára.
Nem is kerekedett rossz játék,
az első gól pedig valóban szépségdíjas
volt, hiszen Farkas Máté 20
méterről pókhálózta ki a jobb felső
sarkot (1-0), emellett a hazai hátsó
alakzatnak is szüksége volt néhány
esetben a kellő odafigyelésre a
meccs további menetében.
További kanizsai érdekeltségű
mérkőzések:
NB III Dráva csoport: NTE 1866
(13.) – Tolle UFC Szekszárd (15.) 0-2
Megyei I. osztály: Tormafölde
SE (10.) – Miklósfa SE (12.) 3-2,
miklósfai g.: Gerencsér (2).
Megyei II. osztály, Déli csoport:
Zalakomár Egyetértés SE (10.) –
Nagykanizsa-Bagola VSE (8.) 2-0.
Megyei III. osztály, Déli csoport:
Palini FC (3.) – Bázakerettye SE
(8.) 5-2, palini g.: Dene, Somogyi,
Zborai, Horváth T., Munkácsy.
Nyugati csoport: Bajcsa SE (13.) -
Zalka SE Bárszentmihályfa (4.) 0-7.
Női NB II, Nyugati csoport: NTE
1866 (1.) – Pécsi VSK (4.) 3-1, kanizsai
g.: Szappanos, Hozlár, Buczkó.
Kitekintő
A 21 esztendős kanizsai
(Nagykanizsa FC, MÁV NTE)
Bozsoki Imre – stabil csapattagságot
kiharcolva – az NB II-ben
ugyan már két esztendeje bemutatkozott
a ZTE FC II színeiben, új
állomáshelyén, a Kozármisleny
SE-ben az 5. fordulóig kellett várnia
a debütálásra. Ami győzelem
alkalmával került sorra, hiszen a
baranyaiak 2-0-ra nyertek az ETOParkban
a Győr II ellen.
P.L.
A szépségdíjas gólért megérte
Újszászon rendezték a lábtolllabdázók
15. Hungarian Open
versenyét, melyen a Nagykanizsai
Zemplén SE sportolói csapatban
két ezüstérmet nyertek. A
férfiak mezőnyében az Arany
Bálint-Hartai Attila-Takács Endre-
Tóth Gábor négyes, míg a nőknél
a Prukker-Gozdán Ágota-
Dominkó Dóra-Végh Dóra-Varga
Adrienn együttes állhatott a dobogó
második fokára.
Ha győzelmet a kanizsaiak nem
is szereztek, de elismerésben volt
részük Prukker-Gozdán Ágota révén.
A Magyar Lábtoll-labda Szövetség
ugyanis még az elmúlt év
elején alapította a Magyar Lábtolllabdázás
Örökös Bajnoka díjat azon
aktív pályafutásukat befejező játékosok
számára, akik a felnőtt bajnokságokon
és a magyar nemzetközi
bajnokságokon legalább 25 bajnoki
címet nyertek. Ennek alapján a
Hungarian Open keretében Fehér
János főtitkár köszöntötte az aktív
versenyzéstől visszavonuló
Prukker-Gozdán Ágotát, a Nagykanizsai
Zemplén SE játékosát, és adta
át neki az Örökös Bajnok-díjat.
Kanizsai örökös bajnok
Névjegy: Prukker-Gozdán Ágota
Születési hely, idő: Nagykanizsa, 1983. január 20.
Sportága: lábtoll-labda. Edzői: Takács Tamás, Budavölgyi Kálmán.
Klubja: Zemplén DSE/Nagykanizsai Zemplén SE (1997-)
Legnagyobb sikerei: 8-szoros világbajnoki - 3. (2000-), 4-szeres Eb-
1. (2001-), 7-szeres egyéni magyar bajnok (1999-), 10-szeres Hungarian
Open-győztes, 4-szeres German Open-győztes, köztük egyéni
első (2009)
Nagykanizsai Izzó SE –
Hőgyészi SC 30-25 (12 - 11)
NB II Dél-nyugati csoport kézilabda-
mérkőzés, 1. forduló.
Nagykanizsa, NTE-csarnok, 100
néző. Vezette: Rozina, Suszter.
Izzó SE: Dolezsár - Füle (3) Kiss
G. (2), Baranyai (11/9), Horváth B.
(3), Fónagy, Németh R. (2). Csere:
Felde (1), Balogh Z. (7), Tóth A.,
Kovács B., Répási (1), Horváth B.,
Sziva. Edző: Tóth László.
Villámrajtot vett a hőgyészi
legénység (mely mostanság az
egykori kanizsai közönség-kedvenc,
Ányos Józsefet is soraiban
tudhatja), hiszen a félidő első tíz
percében a vendégcsapat nyolc
góljára csak eggyel tudtak válaszolni
a hazaiak, azt követően viszont
mintha ellőtték volna puskaporukat
a piros mezes látogatók. A
játékrész derekán már egyenlített
az Izzó SE, s előnyét egy időn túli
hetessel 30 percnyi játék után meg
is tartotta a Nagykanizsa.
A folytatásban egészen az 50.
percig kiegyenlített volt a játék,
majd a befejező tíz percben
fokozatosan növelték előnyüket
Baranyai Norberték, s így elmondható,
hogy nem érdemtelenül
szerezték meg a győzelmet az Izzó
SE férfi kézilabdázói a néha
igencsak kemény ütközésekkel
tarkított találkozón.
A hölgyek NB I B-s bemutatkozását
már nem kísérte ilyen
siker, hiszen hazai környezetben
kaptak ki a Szent István Építőktől
30-28-ra.
Hétgólos hátrány
után…
A Magyar Tájékozódási Futó
Szövetség döntése értelmében
2011. május 21-22-én Nagykanizsa
láthatja vendégül a Diákolimpia
Országos Döntőjének résztvevőit.
A döntéssel párhuzamosan
Salgótarjánban volt a tájfutók
Rövidtávú Országos Bajnoksága,
több mint 800 induló részvételével.
Nagykanizsáról két társaság
is részt vett, egyrészt a Nagykanizsai
Zalaerdő (NKZ) hat futója és
a Zalaegerszegi Tájékozódási Futó
Club (ZTC) tizennégy kanizsai
versenyzője, akik közül legtöbben
a Batthyányi Gimnázium diákjai.
Varga József (NKZ) az F50
kategóriában (50 év felett, 55
alatt) országos bajnok lett, fia,
Varga Zsombor (NKZ) az F14-
ben (14 alatt) harmadik, csupán 5
másodperccel elmaradva a győztestől.
A mindössze egy éve versenyző
Porgányiné Henrich Piroska
(ZTC) az N35-ben negyedik
helyen végzett. Mátrakeresztesen
már a Pontbegyűjtó
Országos Csapatbajnokságot rendezték,
ahol ZTC-sek együtt a
kanizsaiakkal alkottak eredményes
csapatot. Végül két kanizsaiakra
épülő csapat is érmet nyert.
Erdős Márton és Porgányi Márk
kiegészülve a zalaegerszegi Fekete
Ágostonnal bravúros ezüstérmet
szerzett a 14 éven aluli fiúk
között. De az anyukák sem akartak
elmaradni fiaiktól: Erdősné
Németh Ágnes és Porgányiné
Henrich Piroska kiegészülve a
zalaegerszegi Kovács Judittal
bronzérmet szereztek a legfiatalabb
szenior hölgyek között.
A kanizsai-egerszegi kooperáció
tehát remekül működött a
tájfutó versenyeken.
P.L.
Nógrádban remekelt Varga József
Jövőre diákolimpiai döntő Kanizsán
Győzelem itthon
és idegenben is
Kanizsa 16 – Krónika 2010. szeptember 16.
Fotó: Ziegler Anita
Virággal és ötezer forint értékű
ajándékutalvánnyal gratulált
Pécsy Gyulánénak Cseresnyés
Péter alpolgármester és Bali Veronika
irodavezető szeptember
14-én a Tourinform irodájában.
Az újdonsült kártyatulajdonos a
2010. március 1-étől kibocsátott
Kanizsa Kártya ötszázadik átvevője.
Pécsy Gyuláné ismerőseitől értesült
a kártya által nyújtott kedvezményekről,
és elsősorban a helyi
járatos bérletre vonatkozó kedvezőbb
ár miatt döntött megvásárlása
mellett, de a későbbiekben
színházbérletet is szeretne. A helyi
szupermarketekben ugyancsak olcsóbban
vásárolhat a kártyával.
A Kanizsa Kártya a városhoz
tartozás egyik szimbóluma, és számos
kedvezményre jogosít, a kártyatulajdonosok
például uszoda,
busz- és színházbérlethez juthatnak
hozzá olcsóbban.
Z.A.
Átadták az ötszázadik kártyát
Aszombati ünnep előtt már szerdán
Kiskanizsán, csütörtökön az Alsóvárosi
templomban, pénteken pedig
Miklósfán mutatnak be szentmisét
Szent Pompiliusz szobrának jelenlétében
18 órai kezdettel.
Szeptember 25. szombat
Délelőtt 10-től 12-ig: A magyarországi
piarista iskolák kórusainak
hangversenye a Felső
templomban. 16 óra: Ünnepi
szentmise a Felsőtemplomban.
Főcelebráns: S. E. R. Juliusz
Janusz apostoli nuncius, érsek.
Szentbeszédet mond: Balás Béla
kaposvári megyéspüspök. Kb.
17 és 18 óra között: Átvonulás
ünnepélyes körmenetben Szent
Pompiliusz szobrával a Felsőtemplomból
a Piarista kápolnához.
Ez alatt rövid időre forgalomkorlátozásra
kell számítani a
Fő út és a Sugár út kereszteződésében,
valamint a Sugár úton.
Ezt követően kerül sor Kligl
Sándor Mamma Bella szobrának
avatására az iskola udvarán.
Szeptember 26. vasárnap
9 óra: Ünnepi szentmise a Csónakázó-
tó partján, majd 10.30-tól:
Pompiliád – ügyességi verseny az
ország piarista gimnáziumai csapatainak.
Ezzel egyidőben a
nagykanizsai piarista gimnazisták
főzőversenye.
Pompiliusz ünnepségek városunkban
Az elmúlt évek sikeres programja
volt a „Moziünep” elnevezésű
országos rendezvény. A korábbi
szervező cég az idén nem
akarta megrendezni a fesztivált, de
a Cinema Nagykanizsát üzemeltető
vállalkozás úgy döntött, hogy –
helyi szinten – idén is szükség van
négy olyan napra, amikor minden
a filmről és a moziról szól.
Ez évben tehát a rendezvény
„Filmünnep” címmel valósul meg
szeptember 16-19. között a nagykanizsai
moziban. Csütörtöktől vasárnapig
minden előadásra és bármelyik
filmre a helyár csak 600 Ft,
ami 30%-os kedvezményt jelent a
szokásos jegyárakhoz képest.
A hétvégén ezen a kedvezményes
helyáron lehet megnézni az
Angelina Jolie főszereplésével
készült új sikerfilmet, a Salt ügynököt
is. Mindemellett a nyár két
népszerű filmje is újra műsorra
kerül, gyermekeknek a Toy story
3, felnőtteknek pedig a Szex és
New York 2.
A mozi üzemeltetői vasárnap
délután 15.30-kor egy ingyenes vetítést
is tartanak a mozibarátoknak,
de erre az előadásra előzetesen –
legkésőbb szombat estig – kell jelentkezni
a mozi telefonszámán
vagy személyesen. Az ingyenes
előadáson Giuseppe Tornatore Oscar-
díjas filmjét a Cinema Paradiso-
t vetítik. Jegyek az előadásra
korlátozott számban igényelhetők.
A mozi iránt érdeklődőknek különleges
alkalom lesz az is, hogy
szintén vasárnap, délután 14.30-tól
meg lehet tekinteni a mozi gépházát,
az ott található vetítéstechnikai
berendezéseket és a Dolby Digital
hangrendszer eszközeit.
Négy napon keresztül folyamatos
kedvezménnyel és kiegészítő
programokkal várnak mindenkit
a Cinema Nagykanizsa munkatársai.
Filmünnep a Kanizsai Moziban
A Miklósfai Általános Iskola
évnyitó kiállításán az intézmény
egykori tanulója, Bébecz Evelin
mutatkozott be alkotásaival. A
művészeti oktatásra nagy hangsúlyt
fektető intézmény galériájában
Sajni József igazgató köszöntötte
a megnyitó ünnepség
résztvevőit, a tanulókat és az érdeklődőket.
A tárlatot Ambrus Márta pedagógus
nyitotta meg. Evelin öt évvel
ezelőtt végzett az iskolában,
jelenleg fogtechnikusnak készül.
Szabadidejében szórakozásból
foglalkozik a festészettel, rajzolással.
Szénrajzot, pasztellképeket,
különféle grafikai technikákat és
néhány festményt láthatunk tőle
szeptember 25-ig, tanítási napokon
8-16 óra között. Témái között
tájképek, csendéletek és emberábrázolás
szerepel. Színmegoldásaiban
a lírai színkapcsolások a jellemzők,
hiszen Evelin egyénisége
is ilyen. Harmónia, derű, szépség
sugárzik a képeiből.
B.E.
Harmónia, derű,
szépség
XXII. évfolyam 32. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2010. szeptember 23. Kanizsa
(93)
VOKSH Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
A Volán Oktatási KFT.
értesíti a régi és leendő Ügyfeleit,
hogy új néven és új helyen
továbbra is várja Önöket:
VOKSH KFT. 8800 Nagykanizsa,
Ady E. u. 30. Tel./fax: 93/516-634,
30/491-7051
Kategóriás képzések: személyautó,
motor, segédmotor, tehergk. vezető,
nehézpót- és autóbuszvezető
Szaktanfolyami képzések: ADR,
gépkezelő (targonca, emelőgép, földmunkagép),
árufuvarozó és személyszállító
GKI (a régi belföldi és nemzetközi
helyett)
Induló tanfolyamainkról
érdeklődni a fenti címen
és telefonszámon lehet.
Apályázat első ütemeként a sürgősségi
osztály felújítása a tervek
szerint 2011 végéig fog megvalósulni,
majd ennek folytatásaként a
fekvőbeteg-ellátás teljes korszerűsítése
2012 végére fejeződik be.
Dr. Bátorfi József elmondta,
Nagykanizsa történetének egyik
legnagyobb beruházása lesz a projekt,
amely magába foglalja majd
a főépület modernizációját, illetve
a tervek szerint megvalósul az intenzív
terápiás osztály létrehozása
is. A meglehetősen leromlott állapotban
lévő mikrobiológiai és patológiai
osztályt a főépülethez épített
új épületszárnyban helyeznék
el, ami nagy mértékben megkönynyítené
a munkát, valamint a gazdaságosabb
működést is elősegítené.
Tervezik a központi műtőblokk
korszerűsítését, és a radiológián
a meglévő diagnosztikai
technológiát szeretnék újabbra
cserélni, emellett a sterilizáló és a
röntgen részleg modernizációját is
megvalósítják az uniós támogatás
segítségével. Bababarát szülészeti-
nőgyógyászati ellátást hoznának
létre, ehhez kapcsolódik a
szülőszoba, a császárműtő és a nőgyógyászati
kisműtő fejlesztése.
Szó van egy átfogó informatikai
rendszer kialakításáról és az épületgépészet
technika felújításáról
is. Az első pályázatban szerepelt
egy helikopter leszálló kiépítése,
de ezt a részt az elbírálók nem támogatták.
Dr. Bátorfi József szerint ha a
tervek megvalósulnak, akkor az ország
egyik legkorszerűbb kórháza
lesz a kanizsai. Hozzátette, a már
meglévő 113 ezer lakos mellett
Csurgó és további tizenhét település
egészségügyi ellátása is a Kanizsai
Dorottya Kórház feladata.
Cseresnyés Péter kihangsúlyozta,
nem egyes embereké, hanem a
város és a kórház közös sikere a
nagyszabású kórház-felújítás.
Z.A.
Teljesen megújul a kórház
Cseresnyés Péter és dr. Bátorfi
József, a Kanizsai Dorottya Kórház
igazgatója közösen tájékoztatta
a média képviselőit a szeptember
16-án aláírt Struktúraváltoztatást
támogató infrastruktúrafejlesztés
a fekvőbetegellátásban”
című szerződésről. A
sikeres pályázat a kórház sürgősségi
osztályának és a fekvőbeteg-
ellátásnak teljes korszerűsítésére
nyert közel négymilliárd
forint uniós támogatásra vonatkozik.
A DKG-East Zrt. udvarában
lévő Bálits Kálmán által készített
történelmi tabló, mozaikkép
is elnyerte a Nagykanizsa 7 csodája
díjat. Az elismerő címet és a
bronz emléktáblát Balogh István,
a Civil Kerekasztal Egyesület
soros elnöke adta át K. Nagy
József vezérigazgatónak.
A mozaikkép keletkezéséről a vezérigazgató
elmondta: 1969-ben az
akkori igazgató, Kállai Sándor megkérdezte
itt a közelben Bálits Kálmántól,
hogy nem zavarja-e a szemét ez a
nagy üres fal. A művész elgondolkodott
a kérdésen, s mivel amúgy is
megihlette a hely történelmi szelleme,
hiszen, itt állt egykor a Kanizsai vár
nyugati kapuja. Végül úgy döntött, kihasználja
a falat Kanizsa történelmének
megörökítésére. Legfelül látható a
Kanizsa vár, melyet egy I. Lipót korabeli
éremről alkotott meg. Alatta a vérzivataros
idők a rómaiaktól, a tatártól a
törökig mindazok, akik megfordultak
ezen a területen. Az aranymezőben ábrázolt
történelmi pillanatok nemcsak
lovasokat, katonákat örökítenek meg,
hanem a nők, asszonyok áldozatkészségét
is. Az újabb korra, az 1848-as
szabadságharcra a vörössipkás alakok
utalnak. Akép alsó része a gyár akkori
életére utal, a tervezéstől a gyártásig
különböző műveleteket mutat be.
Hogy miért folyik ez a termelés? Arra
is megkapjuk a választ. Természetesen
a jövőért, a családért, a gyermekekért.
A képet a művész kétszáztízezer mozaikból
alkotta meg hatvankét színű
kő felhasználásával. A munka három
évig tartott, 1972 november 5-én volt
az avatása. Azóta őrzik, gondozzák, és
büszkék rá.
ACivil Kerekasztal Egyesület által
Zala megyében útjára indított
akcióban a kezdeményezők felmérik,
milyen értékek hagyományozódtak
ránk a múltból, milyen értékeket
hoztunk létre mi, és mik azok
az értékek, amelyeket meg kell
őriznünk.
B.E.
Bálits Kálmán mozaikképét is díjazták
Sajtóbeszélgetésre és egy jó
hír közlésére hívta a helyi média
képviselőit Cseresnyés Péter alpolgármester.
Az autóüléshuzatokat
gyártó egykori cég hamarosan
a régi fényében ragyog. Jelenleg
százötvenen dolgoznak a
CAR-INside Kft. Csengery úti
telepén, számuk decemberig
meghaladja a háromszázötven
főt.
Közeledve az önkormányzati
választásokhoz, Cseresnyés Péter
a beszélgetés elején a városvezetés
nevében megköszönte a sajtó elmúlt
ciklusban végzett munkáját,
együttműködését, melyben voltak
nehéz pillanatok, zökkenők, de a
legfontosabb az, hogy a megfelelő
hírek, információk eljutottak a
nagykanizsaiakhoz, és a környéken
élő emberekhez.
Az alpolgármester az elmúlt
négy évről szólva kiemelte, a Fidesz-
frakcióval együtt mindig azt
hangoztatták, hogy egy önkormányzat
vezetésének a munkája
nem akkor kezdődik el, amikor
megválasztják, hanem már előtte.
Egyetértettek abban, hogy a város
előbbre jutását, fejlődését szolgáló
beruházásokat folytatni kell. Minden
olyan értelmes munkát folytattak
is, amelyet az előző ciklusban
egy más politikai színezetű városvezetés
indított el. Sikerült felújítani
a HSMK-t, a Rozgonyi Iskolát,
folytatták az Ipari Park infrastrukturális
fejlesztését. Egyre több betelepülő
érdeklődik a szabad beruházási
területek iránt, ami azt jelenti,
most már szinte alig van értékesíthető
terület. Éppen ezért határozta
el a közgyűlés pár hónappal
ezelőtt, hogy új területekkel bővítik
az Ipari Parkot. Ebben a ciklusban
történt meg az innovációs központ
és a belváros rekonstrukciójának
elindítása, melynek sikerét
az is mutatja, akik kezdetben
nagyon ellenezték, most saját kiadványaikban,
kampánybeszédükben
saját érdemeikként tüntetik fel a
beruházás megkezdését. Kezdetben
csak a Fidesz-frakció állt ki
mellette, többek között azért, mert
nem lehetett otthagyni közel kétmilliárd
forintot az Európai Uniónak
akkor, amikor a belvárost akarjuk
kiépíteni, vissza akarjuk csalogatni
az embereket a belvárosba.
– Tudjuk – folytatta Cseresnyés
Péter – , a rossz döntések miatt, a
kereskedelmi egységek város peremére
történt kitelepedésével a belváros
kiüresedett, és vissza kell
hozni az embereket. Ennek egyik
eszköze az volt, hogy egy ötvenezer
fős városhoz méltó belvárost alakítsunk
ki. A következő városvezetésnek
ezt meg kell oldani. Szót
kell érteni azokkal a vállalkozókkal,
akik segítségével közösen
pezsgő életet lehet lehelni a belvárosba.
Továbbá megvalósult a
TISZK is, orvosi rendelők újultak
meg, Kiskanizsán megépült az
Egészségház, és több mint hárommilliárd
forint jut a kórház felújítására.
Minden akadályoztatás ellenére
sikerült járdákat, utakat felújítani
ebben az évben is, bár volt
olyan szándék, hogy ez ne történjék
meg, a közgyűlés azonban
bölcs döntéssel olyan intézkedéseket
hozott, amelyek alapján járdák,
utak épülnek meg október-novemberi
végleges átadással. Októberre
megépül az Innovácós Központ,
amelybe ugyancsak életet kell lehelni.
Tamáskodók vannak, de
munkát, figyelmet kell fordítani a
betelepítésére is. Meg kell keresni
azokat az induló, vagy fiatal vállalkozásokat,
amelyek működésére
ténylegesen jó helyet tudunk biztosítani
az Innovációs Központ által.
A Kanizsa Kártya végre nyugvópontra
került. Hosszú tárgyalások
után sikerült megegyezni abban,
hogy a város kezelésébe került. A
napokban adtuk át éppen az 500.
kártyát.
Cseresnyés Péter arra is felhívta
a figyelmet, nemcsak szavakban
működtek együtt a Pannon Egyetemmel,
s Kanizsai Kampuszával,
hanem komoly közös munkát végeztek
az elmúlt időszakban. Ennek
legismertebb része a városstratégia
kidolgozása. A munka közel
egy év alatt valósult meg. A konzultációkba
bevonták az önkormányzati
képviselőket, vállalkozókat.
Végül az önkormányzati képviselők
hathatós segítségével öszszeállították
a több száz oldalas
anyagot. Az egyik legfontosabb
meghatározás a geotermikus energia
és a meglévő közlekedési infrastruktúra
hasznosítása, hiszen a
köztudatban Nagykanizsa logisztikai
központként szerepel. A turizmusfejlesztéssel
kapcsolatban a
Csónakázó-tó és környékének fejlesztése,
szállodaépítés, a konferenciaturizmus
meghonosítása
szerepelt. A legnagyobb probléma,
hogy nem készült a Csónakázó-tóra
egy átfogó, ténylegesen megvalósítható
koncepció. A következő
önkormányzat feladata lesz a geotermia
tényleges, gyakorlati hasznosítása,
a hivatali informatikai
rendszer átalakítása. Másfél évvel
ezelőtt elkezdődött, elkezdtük, aztán
talán féltékenység miatt nem
történt semmi sem. Nem eszközt
vennénk, hanem szolgáltatást vásárolnánk.
A főbb eredmények és
feladatok felvázolása után Cseresnyés
Péter legfontosabb bejelentése
a munkahelyteremtésről szólt:
– Amióta a szocialistákhoz és
szabaddemokratákhoz köthető nagyon
rossz politika az ország kirablását
célozta meg, Nagykanizsát
is sújtja a munkanélküliség,
hisz olyan ezer fő fölötti foglalkoztatással
rendelkező cégek szűntek
meg, mint például a Kanizsa Bútorgyár
és a Sörgyár. Igazán komoly
ellensúlyt azonban nem tudott
képezni a gazdaság. A kótyavetyélés
Nagykanizsán is olyan
bűn volt, mint a Horn-kormány
idején az energiaszolgáltatók külföldi
kézbe adása, ami teljes kiszolgáltatottságot
jelent számunkra.
Mindenki tudja, a környéken
nincs olyan magas áramszámla,
mint a miénk. Hogy városunkban
hatványozottan megoldandó problémaként
merül fel a munkanélküliség
kérdése, az a tavaly őszi bejelentés
miatt is történt. Ha valami
változás nem következik be, a GE
1700 dolgozójától fog megválni
Európai Uniós döntés miatt, mert
a hagyományos égők gyártását
2012-13-tól fokozatosan beszüntetik.
Az elmúlt egy-másfél évben
számtalan tárgyalást folytattam alpolgármesterként,
országgyűlési
képviselőként azért, hogy Nagykanizsát
a beruházók, befektetők potenciális
célpontként meg tudják
találni. Nem volt véletlen a nagynevű
sörgyártás feltámasztása halódó
poraiból, hiszen számtalan
szakember van a városban, akiket
munkába lehetne fogni. Nagyon
komoly tárgyalásaim voltak a
városrehabilitációval kapcsolatban.
Ami most a legfontosabb, közel
egy évvel ezelőtt kezdtünk egy
olyan tárgyalásba, melynek eredményeként
sikerült meggyőzni egy
céget arról, hogy Nagykanizsán
indítsák újra a termelést. Ez a
problémánkat nem oldja meg –
hangsúlyozta az alpolgármester, de
egy kis lépést jelent az előbbre jutáshoz.
Az örömteli hírt Cseresnyés Péter
alpolgármester a CAR-INside
Kft. Csengery úti telepén jelentette
be Csillag Balázs igazgatóval közösen.
Csillag Balázs elöljáróban ismertette
az 1992-ben Jánosházán
alakult, és 1996-ban. kanizsai
telephelyet nyitott cég
történetét, a textilipar magyarországi
helyzetét. Az autóipar válsága
miatt 2008-ban a négy telephellyel
rendelkező cég csődöt
jelentett be. Ekkor kezdődtek el
a beszélgetések Jánosházán,
Lentiben és Körmenden a városvezetőkkel.
Ezt Nagykanizsán
nem tudták megtenni, de Cseresnyés
Péterrel sikerült felvenni a
kapcsolatot, és megpróbáltak
egy akciótervet kidolgozni a
harminc főt foglalkoztató telephely
megmentése érdekében.
Így jutottak el 2010 szeptemberéhez.
A nagykanizsai telephely
rövid időn belül a régi fényében
ragyog. Jelenleg 150 fő dolgozik
az új megbízásoknak köszönhetően
a telepen, ez a szám
decemberig meghaladja a 350
főt. Végül az igazgató megköszönte
Tamás Gáborné telephelyvezetőnek,
hogy egybetartotta
a Nagykanizsán működő
csapatot: A teljes mag, a logisztika,
a minőségbiztosítás, a termelésirányítás
itt maradt az
üzemben és dolgoztak.
B.E.
Kanizsa – Munkahelyteremtés 2 2010. szeptember 23.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Ziegler Anita. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin
Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztésért felelős: Huszár József, tel.:+3630/512-0855
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Év végére 350-en varrhatnak a Csengery úti üzemben
A Nagykanizsai Városvédő
Egyesület mutatta be a Honismereti
Füzetek 29. és 30. kötetét
a Halis István Városi Könyvtárban.
A sorozat két új darabja dr.
Dobó László és Szabadi Tibor
munkája.
Cserti Tibor, a Nagykanizsai
Városvédő Egyesület elnöke elmondta,
dr. Dobó László és Szabadi
Tibor írásai azért is kiemelkedőek,
mert elősegítik
Nagykanizsa történetének alaposabb
megismerését. Hangsúlyozta,
a város érdeke és értéke a két
újonnan megjelent mű széles körű
elterjedése. A 29. füzetbe lapozva
a Honvéd Kaszinó Színjátszó
Körének tíz évét ismerhetjük
meg, valamint bevezet a kanizsai
amatőr színjátszásba,
melynek mindig is gazdag hagyományai
voltak a városban.
Szabadi Tibor dokumentum értékű
képeivel megismertet Nagykanizsa
eszperantó történetével,
az eddig megjelent fordítások jelentőségével.
A szerző hangsúlyozta,
ez az a nyelv, amely képes
nemzeteket áthidalni, ráadásul
logikusabb, könnyebben tanulható,
mint bármely más természetes
nyelv. A bemutatón
Horváth György pedagógus is
megköszönte a szerzők munkáját
és a városvédők támogató tevékenységét.
Z.A.
Kanizsa 2010. szeptember 23. – Krónika 3
Fizetettt politikai hirdetés Fizetett politikai hirdetés
Újra Fidesz!
Kampányzáró
a Honvéd Kaszinóban!
Cseresnyés Péter polgármester-jelöltünk vendége
Kövér László
a Fidesz országos választmányi elnöke, Házelnök
2010. szeptember 27. hétfő 18 óra
Együtt a kétharmaddal, városunk javára!
Az önkormányzati választás
jegyében a 10. választókörzet
független képviselő jelöltje,
SAJNI JÓZSEF
LAKOSSÁGI FÓRUMOT
tart az alábbiak szerint:
Szeptember 27. (hétfő) 18 óra,
Miklósfa, Mindenki Háza.
Szeptember 28. (kedd) 18 óra,
VOKE Kodály Zoltán
Művelődési Ház.
Meghívott: minden polgármesterjelölt.
Szeptember 29. (szerda) 17 óra,
Ligetváros, Óvoda.
Két újabb kötet a városról
ANagy-Magyarország Emlékmű
megkoszorúzásával vette
kezdetét az a „tiszta forrásból”
táplálkozó rendezvénysorozat,
amely 7. éve egyre nagyobb érdeklődést
vált ki a hiteles magyar
történelem és kultúra iránt
fogékonyak táborából.
Arendezvénysorozatot életre hívó
házigazda, Rajnai Miklós
köszöntője után Pap Gábor művészettörténész
egész estét betöltő
előadást tartott a világ legősibb
romvárosáról, a Bolívia és Peru
határvidékén található Tiahuanaku-
ról.
A vetítettképes előadáson a közel
15 000 évvel Krisztus előtt –
elképesztő építési szerkezettel és
technológiával – épült város kulturális
hagyatékaival ismerkedhettünk
meg. Az előadó ismertette
Arthur Posnansky korábbi kutatási
eredményeit, azonban sem ő, sem
mások nem tudták megfejteni, értelmezni
a fennmaradt képek jelentését,
üzenetét.
Pap Gábor hangsúlyozta, hogy
a magyar nyelven gondolkodó
ember számára nincs megoldhatatlan
kérdés. Ezt követően sorra
vette a Puma Punku, a Kalasasaya,
Akapana, a Nap-Kapu
és a Hold-Kapu közös, egymással
szoros összefüggésben álló ábráit,
amelyek minden kétséget kizáróan
rokonságot mutatnak az ősi
magyar kultúra képi hagyatékaival.
Cz.Cs.
Megnyílt a Magyar Műveltség Kincsestára
Idén harmadik alkalommal tartott
jótékonysági rendezvényt a tíz
éves Tüttő János Nótaklub.
Legutóbb Tislerics László klubtag
kezdeményezésére a húsz éves Magyar
Máltai Szeretetszolgálat javára.
Az est bevételéből származó 359
ezer forintot, kiegészítve egy klubtag
ezer, valamint egy Belgiumból
érkező régi barát, Horváth Vilmos
ötezer forintos hozzájárulásával
Major Lajos, a klub vezetője ünnepélyesen
adta át Kovács Lászlónak,
a szeretetszolgálat képviselőjének.
Az adományt fűtéskorszerűsítésre
használja fel a szolgálat.
Adomány
fűtéskorszerűsítésre
Kanizsa – 4 Városháza 2010. szeptember 23.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi
és Idegenforgalmi Bizottsága pályázatot ír ki falfirkák eltüntetésének
támogatásáról szóló 81/2007. (XII. 21.) sz. önkormányzati rendelet szerinti önkormányzatit
támogatás elnyerésére.
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2010. évben 500 000 Ft.
A pályázati kiírás és a pályázati adatlap kérhető Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoport Irodáján ügyfélfogadási időben
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 14.), vagy letölthető a
www.nagykanizsa.hu honlapról.
A pályázat befogadásához szükséges a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságától
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség,
illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozat kitöltése és
csatolása.
Városi Főépítész Nagykanizsa
Pályázat - falfirkák eltűntetésére
"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
az Oktatási Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja
a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. A pályázatra
azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális
helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a.) a 2010/2011. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
b.) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt
nem nyert érettségizettek;
és a 2011/2012. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes
idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak
részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2011-ben először
nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a
2011/2012. tanévben ténylegesen megkezdik.
Az ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2011/2012. tanév első féléve, keresztféléves
képzés esetén a 2011/2012. tanév második féléve.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya
a 2010/2011. tanév első félévében illetve keresztféléves képzés esetén a
2010/2011. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amenynyiben
a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati
kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
A pályázat kötelező mellékletei:
1. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó
jövedelméről.
2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó
jövedelméről, amely nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
150%-át, jelenleg 42.750 Ft-ot.
2. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok: jövedelem igazolás
(APEH adónyilvántartási csoportjától jövedelem-igazolás; munkáltatói keresetigazolás;),
rendszeres nevelési segély-igazolás; munkanélküli segély folyósításáról
szóló határozat; elvált szülők esetén jogerős bírósági ítélet; fél/árvaság
esetén igazolás fél/árvaellátásról illetve halotti bizonyítvány másolata; eltartott
testvérek iskolalátogatási igazolása; családi pótlék összegéről igazolás; hatósági
igazolás az egy háztartásban élő személyekről.
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen
érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri
Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon, a
pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.
(Polgármesteri Hivatal Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. - Művelődési és Sportosztály).
A pályázat benyújtási határideje: 2010. október 29. A teljes pályázati kiírás
a www.nagykanizsa.hu honlapon a felhívásoknál.
Bursa Hungarica “B”
"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve
ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2010/2011. tanév
második és a 2011/2012. tanév első félévére vonatkozóan.
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a
képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot
és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben
vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.Az ösztöndíj időtartama
10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2010/2011. tanév
második, illetve a 2011/2012. tanév első féléve).
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2011. március.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya
a 2010/2011. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak.
Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati
kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
A pályázat kötelező mellékletei:
1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás.
3. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó
jövedelméről, amely nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
150%-át, jelenleg 42.750 Ft-ot.
3. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok:Jövedelem-igazolás
(APEH adónyilvántartási csoportjától jövedelem-igazolás; munkáltatói keresetigazolás;),
rendszeres nevelési segély-igazolás; munkanélküli segély folyósításáról
szóló határozat; elvált szülők esetén jogerős bírósági ítélet; fél/árvaság
esetén igazolás fél/árvaellátásról illetve halotti bizonyítvány másolata; eltartott
testvérek iskolalátogatási igazolása; családi pótlék összegéről igazolás; hatósági
igazolás az egy háztartásban élő személyekről.
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen
érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri
Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon, a
pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.
( Polgármesteri Hivatal Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. - Művelődési és Sportosztály)
A pályázat benyújtási határideje: 2010. október 29.
A teljes pályázati kiírás a www.nagykanizsa.hu honlapon a felhívásoknál.
Bursa Hungarica “A”
A bizonytalan időjárás miatt a Kanizsa Turizmusáért Egyesület
úgy döntött, hogy a szeptember 25-re meghirdetett II. INDIÁN
NYÁR FESZTIVÁLT ELHALASZTJA. A folytatásról később tájékoztatjuk
olvasóinkat.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 2010. szeptember 25-én
(szombaton) 15:45-től 2010. szeptember 25. (szombat) 17 óráig teljes
útlezárásra kerül sor rendezvény miatt Nagykanizsán, a Sugár
út, Kazinczy Ferenc utca-Királyi Pál utca szakaszán. Kérjük, hogy
úticéljuk eléréséhez más útvonalat válasszanak.
Megértésüket köszönjük: Sigmund Romberg Emlékbizottság
􀂊 Meghosszabbított Pompiliusz ünnep. A most szombaton délután 4
órakor a Felsőtemplomban sorra kerülő nunciusi mise – melyen az egész
magyar piarista rendtartomány koncelebrál –, mint ismert, kisebb forgalomkorlátozást
igénylő körmenettel folytatódik. A Jézus Szíve templomból
valamikor délután 5 óra után a Deák téren és a Sugár úton át fúvószenekar
kíséretében viszik vissza Pirrotti Szent Pompiliusz szobrát a Piarista
Kápolnába, mely a világon elsőként kapta patrónusául a 300 éve született
piarista atyát. Az öntödében történt esemény miatt azonban az iskola
udvarába kerülő Szűzanya szobor, a Mamma bella megáldása nem ekkor,
hanem előreláthatólag az október 8-i Mária ünnepen lesz. Mintha csak
meghallgatásra talált volna a szobrász, Kligl Sándor titkos óhaja: mindig
szerettem volna egy Magyarok Nagyasszonya szobrot mintázni!
􀂊 Izzósok, nem a múltról. A fényforrás gyár jövőjéről beszélt a 45. születésnapon
Herman Miklós, a General Electric telephely igazgatója a négyemeletes
puncstorta fölszeletelése előtt. – Ha egy ember betölti a 45. évét,
úgy érzi, már kifelé megy. Ez a gyár azonban meg fogja érni a nyugdíj-korhatárt,
s nem azért, mert azt lejjebb szállítják. Ne higgyenek a pletykáknak!
Ennek a gyárnak van jövője! – jelentette ki, utalva a közeljövőben meginduló
halogén betétes lámpa megrendelés nagyságrendjére éppúgy, mint a közeljövőre
tervezett, végkielégítéssel történő „lájtos” létszámcsökkentésre. A
Tungsram sporttelepen szombaton tartották a főzőversenyből, egészségprogramokból,
sportmérkőzésekből és zenés műsorból összeálló vidám napot,
mely a szomorkás idő ellenére is nagy létszámot vonzott.
Kanizsa 2010. szeptember 23. – Városháza 5
Fizetett politikai hirdetés
Önöknek joguk van tudni, hogy Cseresnyés Péter országgyűlési fizetése,
költségtérítése valamint alpolgármesteri fizetése havonta közel 2 millió
forintjába kerül az adófizetőknek.
Nagykanizsán vannak akik 20-30 ezer forintból kénytelenek megélni havonta.
Az MSZP-MSZDP nagykanizsai szervezete felszólítja Cseresnyés Pétert,
adjon számot tevékenységéről:
MIT CSINÁLTAZ ELMÚLT NÉGY ÉVBEN KÖZEL 100 MILLIÓ FORINTÉRT!
MSZP-MSZDP nagykanizsai szervezetei
Tisztelt Kanizsaiak!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti az alábbi ingatlanait:
Hrsz./Helye/Nettó kikiáltási ár (Ft)/Versenytárgyalások időpontjai
961./ Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar/11.297.000/09.29. 9:00
3817./ Csengery u. 111. - telephely 5.350.050/09.29. 10:00
1188/3/A/5., 1188/3/A/6 / Fő út 7. irodák és manzard/23.185.000/09.29. 10:30
3779/17./Csengery úti szántó (ipari ter.)/15.000.000/09.29. 11:00
3779/21./Csengery úti szántó (ipari ter.)/16.650.000/09.29. 11:30
30155/3./Miklósfa, Iskola u. építési telek/6.100.000/09.29. 13:30
30155/4./Miklósfa, Iskola u. építési telek/6.100.000/09.29. 14:00
4372./Lazsnaki kastély/53.445.000/ 14:30 óra
0128/12./külterületi gyep/610.000/ 09:00 óra
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Vagyongazdálkodási Iroda (Nk, Erzsébet tér 7. II. em. 6. ajtó) Tel.:
93/500-724. Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetőségeken
kérhető.
Nyilvános versenytárgyalások
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír ki könyvvizsgálói
feladatok ellátására 2010. december hó 1-től 2013. május 31-ig terjedő időszakra
a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft-nél. Pályázatot azok a
szervezetek és magánszemélyek nyújthatnak be, akik a törvényi előírásnak
megfelelnek, és a társasági könyvvizsgálat területén legalább 5 éves gyakorlattal
rendelkeznek. A pályázathoz kérjük csatolni: szakmai önéletrajzot, könyvvizsgálói
jogosultságot igazoló dokumentumot, a könyvvizsgálói kamarai tagságról
szóló igazolást, felelősségbiztosítási kötvény másolatát, erkölcsi bizonyítványt
(3 hónapnál nem régebbi), referenciajegyzéket, vállalási díjat, ennek
későbbi változtatási feltételeit, fizetési feltételeket, munkaprogram tervezetet a
feladat ellátására, nyilatkozatot, hogy összeférhetetlenség nem áll fenn.
Amennyiben az ajánlattevő gazdasági társaság, az ajánlatnak tartalmaznia kell: eredeti,
vagy hitelesített 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, felelősségbiztosítási kötvény
másolatát, könyvvizsgálói kamarai tagság igazolását, a tényleges könyvvizsgálatot
végzők megjelölését és szakmai önéletrajzát, referenciajegyzéket.
A beérkezett pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a
2010. novemberi ülésén bírálja el. A pályázatokat 2010. október 15-én 12.00
óráig - 3 példányban, zárt borítékban, "Könyvvizsgálói pályázat" feltüntetésével
- kérjük eljuttatni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) A boríték 2010. október 15. 12.00 óra időpont
előtt nem bontható fel.
Apályázattal kapcsolatos felvilágosítást Dr. Berlinger Henrikné a társaság ügyvezetője
ad. (Telefon: 93/509-740)
Pályázat - könyvvizsgálói feladatokra
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője pályázatot hirdet a Polgármesteri
Hivatalban az alábbi köztisztviselői állások betöltésére:
1. beruházási ügyintéző - határozott idejű
2. építéshatósági ügyintéző - határozott idejű
A részletes pályázati hirdetmények a www.kszk.gov.hu és a
www.nagykanizsa.hu honlapokon tekinthetők meg.
Köztisztviselői állások a Hivatalban
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök továbbra is elérhető a 30/2040865-ös telefonszámon
vagy a balogh.laszlo61@chello.hu e-mail címen.
Halász Gyula önkormányzati képviselő fogadóórát tart minden szombaton
10-11 óráig a Városkapu köruti autóbuszállomásnál található Stílus
Bútorházban. Telefon: 06-30/470-03-12; e-mail: halaszgyula1@gmail.com
Papp Nándor az 1. számú választókerület önkormányzati képviselője lakossági
fórumot tart 2010. szeptember 23-án (csütörtökön) 17.30 órától a Magyar
Közútkezelő Nonprofit Zrt irodájában (8800 Nagykanizsa, Magyar u. 158.),
2010. szeptember 24-én (pénteken) 17.30 órakor a Palini Általános Iskolában.
Szőlősi Márta önkormányzati képviselő elérhető a 06-30/301-81-85-ös telefonszámon
illetve a szolosi.marta@fidesz.hu; szmarta25@hotmail.com e-mail
címeneken.
Képviselői fogadóórák
Kanizsa – Képviselőjelöltek 6 2010. szeptember 23.
Balázs Andrásné
Civil Összefogás Nagykanizsáért
Papp Nándor
Fidesz-KDNP
Röst János
Új Pólus
Schmidt László
Városvédő Egyesület
Bene Csaba
Fidesz-KDNP
Benedek Tamás
Jobbik
Magyarországért
Mozgalom
György Pál
Új Pólus
Majoros Benedek
Civil
Összefogás
Nagykanizsáért
Kardos Ferenc
MSZP-MSZDP
Plander Pál
Kanizsáért Közéleti Egyesület
Varga Zoltán
Városvédő Egyesület
Balogh László
Fidesz-KDNP
Leveli Attila
Jobbik Magyarországért Mozgalom
Balogh János
Jobbik Magyarországért Mozgalom
Bicsák Miklós
Kanizsáért Közéleti Egyesület
Böröcz Zoltán
MSZP-MSZDP
1.
választókerület
2.
választókerület
3.
választókerület
Kanizsa – Képviselőjelölte2010. szeptember 23. k 7
Lukács József
Kanizsáért
Közéleti
Egyesület
Németh János
Civil
Összefogás
Nagykanizsáért
Szányiné Kovács Mária
MSZP-MSZDP
Szennay Zoltán
Új Pólus
4.
választókerület
5.
választókerület
Dr. Varga Endre
Városvédő Egyesület
Dr. Bálint Máté
Városvédő Egyesület
Béres János
Új Pólus
Hegedűs Györgyné
Független
Dr. Károlyi Attila
MSZP-MSZDP
Kovács János
Fidesz-KDNP
Megyesi Zsolt
Kanizsáért
Közéleti
Egyesület
Molnár Gyula
Jobbik
Magyarországért
Mozgalom
Dr. Varga Imre
Civil Összefogás Nagykanizsáért
Dr. Csákai Iván
Fidesz-KDNP
Horváth Gábor
Civil Összefogás Nagykanizsáért
Horváth István
Kanizsáért Közéleti Egyesület
8 Kanizsa – Képviselőjelöltek 2010. szeptember 23.
6.
választókerület
Kisgyura János
MSZP-MSZDP
Bizzer András
Fidesz-KDNP
Bogár Ferenc
MSZP-MSZDP
Kiss Ernőné
Civil
Összefogás
Nagykanizsáért
Kovács József
Jobbik
Magyarországért
Mozgalom
Magyar Valéria
Új Pólus
Dr. Szekeres András
Városvédő Egyesület
Takács Gyula
Jobbik Magyarországért Mozgalom
Kovács József
Városvédő Egyesület
Peterka Henrietta
Kanizsáért Közéleti Egyesület
Varga Zoltán
Új Pólus
Bartha László
Civil Összefogás Nagykanizsáért
7.
választókerület
Böröndi Géza
Független
Gyalókai Zoltán
Fidesz-
KDNP
Halász Gyula
Új Pólus
Korpics Krisztián
MSZPMSZDP
Kanizsa – Képviselőjelölte2010. szeptember 23. k 9
Piecs Adrienne
Városvédő Egyesület
Pócza Attila
Jobbik Magyarországért Mozgalom
Vass István
Kanizsáért Közéleti Egyesület
Cserti Tibor
Városvédő Egyesület
8.
választókerület
9.
választókerület
Dr. Etler Ottó
Civil
Összefogás
Nagykanizsáért
Gelencsér Andrea
Független
Ifjovics Ferencné
MSZPMSZDP
Jerausek István
Fidesz-KDNP
Lackenbacher Szilvia
Új Pólus
Marton István
Kanizsáért Közéleti Egyesület
Szép Zsolt
Jobbik Magyarországért Mozgalom
Bognárné Kántor Beáta
Civil Összefogás Nagykanizsáért
Czuczi Tünde
Új Pólus
Dr. Fodor Csaba
MSZP-MSZDP
Gábris Jácint
Jobbik
Magyarországért
Mozgalom
dr. Kolonics Judit
Kanizsáért Közéleti
Egyesület
Kanizsa – Képviselőjelöltek 10 2010. szeptember 23.
10.
választókerület
11.
választókerület
Sónicz István
Városvédő Egyesület
Szőlősi Márta
Fidesz-KDNP
Csicsek Anna
Kanizsáért Közéleti Egyesület
Imre Béla
Városvédő Egyesület
Karádi Ferenc
Fidesz-KDNP
Kulbencz Ferenc
Új Pólus
Lengyel Miklós
Jobbik
Magyarországért
Mozgalom
dr. Németh Péter
Civil Összefogás
Nagykanizsáért
őri Sándor
MSZP-MSZDP
Sajni József
Független
Bálint Zoltán
Független
dr. Füle Lajos
Kanizsáért
Közéleti Egyesület
Gondi Zoltán
MSZP-MSZDP
Hohl László
Új Pólus
Kertész Rózsa
Civil Összefogás
Nagykanizsáért
Bozsoki Imre
Városvédő Egyesület
Kanizsa – Képviselőjelölte2010. szeptember 23. k 11
Tiszai Péter
Jobbik Magyarországért Mozgalom
Tóth Nándor
Fidesz-KDNP
Baj József
Civil Összefogás Nagykanizsáért
Dénes Sándor
Fidesz-KDNP
12.
választókerület
KISEBBSÉGI
ÖNKORMÁNYZATI
VÁLASZTÁS
2010.
Dolmányos József
Jobbik
Magyarországért
Mozgalom
Németh István
Új Pólus
Polai József
Kanizsáért
Közéleti Egyesület
Salamon Sándor Imréné
Városvédő Egyesület
Teleki László
MSZP-MSZDP
nincs foto
Bogdán László,
LUNGO DROM
Dalnoki József
DRVSZ
nincs foto
Horváth Ferenc
LUNGO DROM
Horváth János
DRVSZ
Horváth Zoltán
DRVSZ
Lendvai Ferenc
EURIFE
Orsós Vendel
EURIFE
Teleki László
EURIFE
nincs foto
Máté Zoltán Róbert
LUNGO DROM
Kanizsa – 12 Városháza 2010. szeptember 23.
Kertész Rózsa
Muramenti Horvátok Egyesülete
Krémer József
Német Kisebbségi
Önkormányzatok Vas-Zala
Megyei Szövetsége
dr. Lancsák Eszter
Német Kisebbségi Önkormányzatok
Vas-Zala Megyei Szövetsége
Lancsák József Ferenc
Német Kisebbségi Önkormányzatok
Vas-Zala Megyei Szövetsége
Mándl Erika
Német Kisebbségi Önkormányzatok
Vas-Zala Megyei Szövetsége
Proszenyák Zsolt István
Muramenti Horvátok Egyesülete
Vargovics József Árpádné
Muramenti Horvátok Egyesülete
Váradi Istvánné
EURIFE
Wittmann Károly
Német Kisebbségi
Önkormányzatok Vas-Zala
Megyei Szövetsége
A szavazás helye, mozgásában
gátolt választópolgár szavazása
Valamennyi választópolgár a lakóhelye
szerint kijelölt, az Értesítőn feltüntetett
szavazókörben szavazhat.
Amennyiben mozgásában akadályozva
van (például egészségi állapota
miatt), úgy a szavazást megelőzően
a jegyzőtől, a szavazás napján
a szavazatszámláló bizottságtól
írásban kérhet mozgóurnát. Ebben
az esetben a szavazatszámláló bizottság
két tagja fogja felkeresni a
mozgóurnával.
Hogyan szavazhat, ha a szavazás
napján bejelentett tartózkodási
helyén tartózkodik
Az a választópolgár, aki a lakóhelyén
túl 2010. június 16-ig tartózkodási
helyet létesített és az legalább
a választás napjáig érvényes,
a lakóhelye szerint illetékes helyi
választási iroda vezetőjétől (jegyzőtől)
igazolást kérhet a tartózkodási
helyén történő szavazáshoz. Igazolással
bejelentett tartózkodási helyén,
az igazoláson megjelölt szavazókörben
szavazhat.
Az igazolást személyesen, vagy
meghatalmazott útján lehet kérni
legkésőbb 2010. október 1-jéig
16.00 óráig, illetve ajánlott levélben
úgy, hogy az legkésőbb 2010. szeptember
28-án megérkezzen a Polgármesteri
Hivatal Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. szám alatti épületébe.
Igazolás kiadását követően már
nincs lehetőség arra, hogy kérje
visszavételét a lakóhelye szerinti
névjegyzékbe, és a lakóhelyén szavazzon.
A kérelem benyújtásához letölthető
nyomtatvány áll rendelkezésre
a www.valasztas.hu honlapon, illetve
elérhető a választási irodában.
Az igazolási kérelemben meg kell
adnia nevét, személyi azonosítóját
(ismertebb nevén személyi szám),
lakcímét, annak a településnek a nevét,
ahol a bejelentett tartózkodási
helye van.
Abban az esetben, ha a szavazás
napján külföldön vagy Magyarországon,
de nem a bejelentett tartózkodási
helyén tartózkodik, választójogát
nem tudja gyakorolni.
A települési kisebbségi önkormányzati
választásokon a lakóhelytől
eltérő helyen igazolással szavazásra
nincs lehetőség.
Dr. Tuboly Marianna jegyző,
a Helyi Választási Iroda vezetője
A helyi
önkormányzati
képviselők és
polgármesterek
választásáról
Fekete Zsuzsánna
Muramenti
Horvátok Egyesülete
Havasiné Andrasek
Magdolna
Muramenti Horvátok
Egyesülete
Horváth István
Muramenti Horvátok Egyesülete
Kanizsa 2010. szeptember 23. – Ez+Az 13
Horoszkóp
Néha úgy érzi, legszívesebben a fél világgal
összeveszne csak azért, hogy az ön akarata
teljesüljön. Ezt azonban legfeljebb
csak a családjában érheti el. A sok munka
mellett szánjon több időt a szeretteire.
Sok változásra számíthat magánéletében.
Szüksége lehet szerettei támogatására is annak
ellenére, hogy mindig megoldja a legnagyobb
gondjait is. Ügyeljen jobban az egészségére,
töltsön több időt a szabadlevegőn.
Változatos napokra számíthat. Ne ítélkezzen
szigorúan az ön körül zajló bosszantó események
felett, mert úgysem tud rajtuk változtatni.
Haragosokat ne gyűjtsön feleslegesen. Élvezze
az életet, szórakozzon, táncoljon.
Ha netán visszautasítja valaki a közeledését,
ne vegye a lelkére, tegye túl magát
rajta minél előbb. Változásokra számíthat
a munkahelyén, a viharok azonban
szerencsére hamar lecsendesednek.
Itt az ideje, hogy rendezze végre érzelmi
életét. Egészsége érdekében törekedjen a
konfliktusmentes megoldásokra, és vágyai
lehetőleg legyenek köszönő viszonyban
a valósággal.
Az elkövetkező napokban legyen megfontoltabb
a pénzügyei terén. A vásárlással,
költekezéssel várjon néhány napot, s
ha alaposan átgondolt mindent, csak akkor
költsön pénzt.
Atelihold konfliktusokat jelez, de könnyen túlteszi
rajtuk magát. Szinte rabjává válik a munkájának.
Meggyőző véleményével könnyedén
lehengerli vitapartnereit. Egészsége érdekében
legalább a hétvégét töltse pihenéssel.
Anapsütéses idő hatására úgy érzi, mintha
újjászületett volna. Különös találkozásra
számíthat, feltűnik a múltból, és álmatlan
éjszakákat okoz egy régi ismerőse. Adjon
esélyt a találkozásra, a beszélgetésre.
A csillagok szerencsét jeleznek a szerelemben
és a pénzügyei terén. A teliholdra
azonban figyeljen oda, mert váratlanul
felbolygathatja a nyugalmát, és feje tetejére
állíthat ön körül mindent.
Szánjon több időt a magánéletére. Atelihold
kellemetlen pillanatokat okozhat. Ha fontos
dolgokban kell döntenie, most halassza el,
várjon néhány napot a válasszal. Ahétvégére
kikapcsolódást, pihenést ígérnek a csillagok.
Pénzügyi téren javulásra számíthat, elképzelése
sikerrel járnak. Atelihold vitás helyzetet
teremthet otthon, ezért tudatosan törekedjen
a harmóniára és a békére. Lehetőleg
sportoljon, mozogjon többet.
Hajlamos lehet a könnyelmű ígérgetésre, a
mellébeszélése. Ha úgy érzi, a párja meg szeretné
változtatni, mutasson rá hajlandóságot,
és engedjen a szelíd erőszaknak. Ahétvégén
csatlakozzon a kanizsai túrázókhoz.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
DÉL-ZALAI
MOZAIK
A Kanizsa Rádió
közéleti magazinja
Minden
vasárnap
18:05
Kanizsa Rádió
06/93/510-986
Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
SMS szám: 06-30/30-30-956
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
Kanizsa 14 – Apró 2010. szeptember 23.
TÁRS
BÉRLET
INGATLAN
17+18 lakásos társasház építésére
alkalmas belvárosi telek építési engedéllyel
eladó. Tel.: +3630/901-9013
(7274K)
Csengery utcában 54 m2-es, két
szoba + konyha + spájz + fürdőszobás,
egyedi fűtéses, részben felújított
házrész hozzá tartozó kertrésszel eladó.
Tel.: 0630/227-3294 (7271K)
Kiskanizsai kétszintes, kertes, saját
építésű, jó állapotban lévő családi ház
kedvező áron eladó. Kis lakást, vagy budapesti
ingatlant beszámítok. Ár: 13,8
millió Ft. Érd.: http://kanizsa.uw.hu,
0630/901-5222 (7275K)
Építési vállalkozók figyelem!
Ha a belvárosban (Hunyadi utca)
akar 700 m2-es, társasház építésére
alkalmas telket, hívjon! Érd.:
+3630/448-6072 vagy +3630/227-
3294 (7108K)
Szentgyörgyvári hegy III. hegyháton
1 hold terület eladó kis halastóval,
5000 db fával. Villany van. Érd.:
0693/315-526 (7277K)
Keleti városrészben felújított, 1,5
szobás, 48 m2-es, IV. emeleti, egyedi
fűtéses lakás eladó, vagy földszinti,
illetve udvari lakásra cserélhető.
Érd.: 0630/315-4904 (7282K)
Kisfakoson 110 m2-es családi ház
(két szoba, nappalis) reális áron eladó.
Irányár: 12 millió Ft. Tel.:
0630/813-5799 (7283K)
Garázs Nk-án a Platán soron jó állapotban
eladó. Tel.: 0620/9159-152
(7285K)
FőISKOLÁSOKNAK! Csengery
utcában 54 m2-es, két szoba +
konyha + spájz + fürdőszobás, egyedi
fűtéses, berendezett lakás több diáknak
kiadó! Tel.: 0630/227-3294
(7271K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat,
használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Érd.: 0620/555-
3014 (7276K)
Eladó: zöld színű, bőr sarokgarnitúra
(ágyazható), bükk színű hálószoba
garnitúra (gardróbszekrény,
francia ágy, éjjeliszekrény, komód),
fenyő sarokszekrény + két éjjeliszekrény.
Fémvázas, fehér, bőr hintaszék,
valamint egy darab 70 cm-es
Sony TV. Érd.: 0630/937-1599
(7279K)
Útitársakat keresünk a VISOCOi
piramisokhoz szeptember 28. – október
2-ig. Tel.: 0620/9591-157
(7290K)
Főiskolásokat, egyetemistákat keresek.
Sikeres leszel. Tel.:
0620/9591-157 (7291K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy nélkül
is igénybe vehető.) Szolgáltatások:
alakformáló-, talp-, egyéb maszszázs,
fényterápia, méregtelenítés,
stb. Hívásra házhoz is megyek. Érdeklődni
és bejelentkezni: a
+3630/481-2323 telefonszámon lehet
(6273K)
Meghibásodott távirányítóját
(TV, DVD, HIFI, stb.) megjavítom.
Érd.: 0620/510-2723 (7280K)
Különóra Nk-án általánostól
egyetemig, matematika, analízis,
valószínűségszámítás, statisztika,
számvitel, közgazdasági tárgyakból.
Érd.: 0630/668-6307 (7281K)
Megbízható hölgy takarítást vállal
irodaházak, lépcsőházak, stb. Naponta
13 órától, valamint hétvégén
egész nap. Érd.: 0630/384-0946
(7286K)
Masszázs! Reumatikus, izületi
problémákra, vérkeringés harmonizálására,
stressz, feszültség okozta
izomcsomók, letapadások oldására.
Időpont egyeztetés és bejelentkezés:
0630/540-6664 (7288K)
50 éves egyedülálló hölgy keresi
komoly kapcsolat céljából egyedülálló
férfi ismeretségét. Leveleket „Boldogság”
jeligére kérek a Szerkesztőségbe.
(7289K)
50 éves rendezett anyagiakkal
rendelkező férfi keresi intelligens
hölgy ismeretségét komoly kapcsolat
céljából. Tel.: +3630/722-8375
(7292K)
Tisztelt
Nagykanizsai Vállalkozók!
A Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ 2010
októberétől várja azon vállalkozásokat, cégeket, amelyek kedvező
bérleti konstrukcióval, korszerű körülmények között kívánnak
irodát, műhelyt bérelni.
Afejlesztés a Nagykanizsai Ipari Parkban, a volt Gábor Áron
laktanya legénységi épületének korszerű, energia-hatékony
felújításával valósul meg. Olyan alacsony rezsiköltségű, kedvező
üzleti környezetet biztosít, amelynek segítségével a vállalkozások
megerősödési esélye jelentően növekszik.
A projekt megvalósulását követően a közel 2500 m2
területű épület 30 vállalkozás befogadására lesz alkalmas.
􀁄 irodabérlet, tárgyaló/előadó bérlet,
􀁄 eszközbérlet (fax, scenner, projektor, stb.),
􀁄 közös helyiségek használata (könyvtár, teakonyha, mosdó),
􀁄 irodai szolgáltatások,
􀁄 bankautomata,
􀁄 recepciós szolgáltatások, postai szolgáltatás.
􀁄 üzletviteli tanácsadás,
􀁄 jogi tanácsadás,
􀁄 pályázati tanácsadás, pályázatírás,
􀁄 marketing tanácsadás,
􀁄 weblap szerkesztés,
􀁄 vállalkozói képzések,
􀁄 rendezvényszervezés.
Amennyiben érdekli Önt a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ
által nyújtott kedvező iroda-, műhely bérleti lehetőség, valamint a vállalkozások
részére nyújtott széleskörű szolgáltatási csomag, úgy várjuk jelentkezését.
További információt kaphat Mihovics Zoltán projektmenedzsertől, a
mihovics.zoltan@nagykanizsa.hu email címen vagy 06-30-5752943 telefonszámon.
ALAPSZOLGÁLTATÁSOK:
EMELT SZINTű SZOLGÁLTATÁSOK
VESZÉLYES HULLADÉK-GYűJTÉSI
AKCIÓ 2010.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Társaságunk veszélyeshulladék-
gyűjtési akciót szervez az alábbi időpontokban és helyszíneken:
október 1. 13.30 - 13.40 Kisfakos, buszmegálló
október 1. 13.50 - 14.00 Bagola, buszforduló
október 1. 14.15 - 14.40 Sánc, posta előtti buszmegálló
október 1. 14.55- 15.20 Katonarét, Táncsics tér
október 1. 15.30 - 16.10 Hevesi u. ABC
október 1. 16.20 - 16.50 Zemplén u. ABC mögött
október 1. 17.00 - 17.30 Rózsa u. kispiac
október 1. 17.40 - 18.10 Kazinczy u.
október 1. 18.25 - 18.40 Alsótemplom előtti parkoló
október 2. 08.00 - 08.40 Palin, Szálfa u.
október 2. 08.50 - 09.20 Napraforgó tér
október 2. 09.35 - 10.00 Petőfi u. - Honvéd u. sarok
október 2. 11.30 - 12.30 Kiskanizsa, Templom tér
október 2. 12.45 - 12.55 Bajcsa, Polgármesteri Hivatal
október 2. 13.10 - 13.20 Nagyrác utcai (volt) Iskola
október 2. 13.40 - 14.10 HSMK parkoló
október 2. 14.20 - 14.50 Miklósfa, ABC
október 2. 15.00 - 15.30 Olaj ABC
Via Kanizsa Nonprofit Zrt.
Kanizsa 2010. szeptember 23. – Sport 15
VKL SE Győr (5.) – Nagykanizsai
Izzó SE (10.) 25-25 (10-6)
NB I B Nyugati csoport női kézilabda-
mérkőzés, 2. forduló.
Győr, 100 néző. Vezette Horváth
L., Kosztend.
Izzó SE : Hrankai R.- Gyánó 6,
Mátyás 3, László R., Pintér 1,
Gácser, Matetits 1. Csere:
Gyurákovics (kapus), Ruppert B.
9/5, Bouti 4, Dabóczi A. 1, Csaba
E. Edző: Katona Sándor.
Az első tíz percben óvatos játék
jellemezte a mérkőzést, majd 3-2
után a vendéglátók 7-4-re is elléptek
a kanizsaiaktól. Gyánóék ekkor sok
hibával kézilabdáztak, melybe kihagyott
büntetők is belefértek. Katona
Sándor ekkor belenyúlt a kezdő
hatosba, s „leparancsolta” a pályáról
taktikai okok miatt László Renátát,
Mátyás Augusztát, valamint Gácser
Kingát is, s érkezett helyükre
Dabóczi Adrienn, Bouti Lívia, illetve
Ruppert Barbara. Ennek ellenére az
első játékrész már „elúszott”…
… a másodikban viszont fokozatosan
dolgozták le hátrányukat az
izzósok, köszönhetően az irányító
Dabóczinak, a góljaival új lendületet
adó Ruppertnek, valamint Bouti
rutinjának. Ekkor Gyánó Kinga is
elemében volt a szélen, s az 50.
percben már a Kanizsa vezetett 19-
17-re, de a hazaiak három perccel a
vége előtt egyenlítettek, onnantól
pedig már csak 2-2 találat esett
mindkét oldalon.
Így a múlt heti hazai vesztes találkozó
után az Izzó SE női csapata
megszerezte első pontját a bajnokságban,
míg a klub férfi együttese
ezen a hét végén nem lépett pályára.
P.L.
Pogány Pólótransz-PMFC
(13.) – Nagykanizsai TE 1866
(7.) 1-2 (1-2)
NB III Dráva csoport labdarúgó-
mérkőzés, 6. forduló. Pogány,
100 néző. Vezette: id. Rácz Z. (Sörös
J., Farkas F.). G.: Vágner (42.);
Ujvári (38.), Horváth G. (40.)
NTE: Markek - Boros, Kotnyek,
Pozsgai, Bagarus - Ujvári, Budai
L. (Berta, 68.), Rácz Sz., Szőke
(Szelei, 71.) - Nagy T. (Billege,
78.), Horváth G. Vezetőedző:
Koller Zoltán.
Ami az elmúlt idény tavaszi felében
edzéseken fordulhatott elő,
az most élesben is előkerült, érthetőbben
fogalmazva kanizsai támadók
vehették tűz alá Freischmid
Roland kapuját, aki már pécsi „átjátszással”
jelenleg a pogányiak
halóját őrizheti.
Mint az a pogányi játéktéren kiderült,
a dél-zalaiak jól mondták
fel a leckét, hiszen kétszer mattolták
egykori játékostársukat, amire
a hazaiak csupán egyszer válaszoltak,
így az „entéesek” jogos három
pont birtokába juthattak…
No, de egy kicsit részletesebben:
történt a 38. percben, hogy Nagy
Tamás jól ugratta ki a védők mögül
kilépő Ujvári Mátét, akinek onnan
kezdve már nem volt nehéz dolga a
labdával (0-1). Rá két percre egy
begyakorolt szabadrúgás variáció
következett, melyből Budai Lajos
ívelt Horváth Gábor fejére, aki a
hosszú sarokba bólintott (0-2).
Megnyugodni azonban nem volt
idő, s jött a 2-0-s előny „lélektana”:
a kanizsaiak talán úgy gondolták,
innen könnyebb dolguk már nem is
lehetne, Vágner Attila azonban a
42. percben szépített egy nagy góllal
(1-2).
Szünet után a mérkőzés változatos
képet mutatott, hiszen a vendéglátók
aktivizálták magukat hatványozottan
az egyenlítésért, így
viszont az NTE-nek is voltak nagy
lehetőségei, mivel azonban a helyzetek
mindkét oldalon kimaradtak,
maradt az 1-2, ami összesen három,
s éppen ennyi pont jutott
Koller Zoltán legénységének a
pogányi délutánon.
További kanizsai eredmények:
Megyei I. osztály: Miklósfa SE
(12.) – Z. Becsali-Tungsram LSE
(14.) 1-1, miklósfai g.: Jakab.
Megyei II. osztály, Déli csoport:
Söjtör DFSE (14.) - Kiskanizsai Sáskák
SE (1.) 2-3, kiskanizsai g.: Bakonyi
(öngól), Visnovics I., Kálcsics.
Megyei III. osztály, Déli csoport:
Lenti TSZ SE (1.) - Bajcsa
SE (14.) 20-2, bajcsai g.: Hóbár,
Hajdu.
Női NB II, Nyugati csoport:
Teskánd-Landorhegyi LSC (3.)-
NTE 1866 (1.) 1-1, kanizsai g.:
Szappanos.
P.L.
Három gól öt perc alatt
Megvan az első pont
Az elmúlt hét végén zajlottak a
nagykanizsai Batthyány Lajos
Gimnáziumban a XXII. Batthyány
Kupa, egyben az I. Bagonyai Attila
Emlékverseny nemzetközi korosztályos
sakk torna küzdelmei,
melyre a nagyobb hazai utánpótlásbázisok
mellett Horvátországból,
Szerbiából, valamint Szlovéniából
is érkeztek indulók.
Arangos viadalon hat korosztályban
ülhettek asztalhoz az ifjú sakkozók és
kilencfordulósra tervezték a küzdelmeket
a szervezők. Aszépszámú mezőnyben
a „kicsik” összesített csapatversenye
során a Tapolca I. nyert 19,5 ponttal,
második a szombathelyi Haladás I.
(18), míg harmadik a Dési STSE
(16,5) lett. A „nagyoknál” Decs (19),
Haladás (18), Sárvár (16,5) sorrend
alakult ki vasárnap délutánra.
A XXII. Batthyány Kupa és I.
Bagonyai Attila Emlékverseny
egyéni győztesei:
A csoport (8 év alattiak; 24 induló).
Fiúk: 1. Kökény Norbert (Dunaharaszti)
7,5. Lányok: 1. Tegzes Kata
(Kőrösi - Nagykanizsa) 5,5.
B csoport (10 év alattiak; 42 induló).
Fiúk: 1. Ugróczky Péter
(Haladás) 7. Lányok: 1. Szakasics
Emese (Haladás) 4,5.
C csoport (12 év alattiak; 35 induló).
Fiúk: 1. Kaczur Flórián
(Paks) 8. Lányok: 1. Árvai Eszter
(Tapolca) 5,5.
D csoport (14 év alattiak; 23 induló).
Fiúk: 1. Genda Károly (Paks) 7,
2. Hajas Tamás (BLG - Nagykanizsa)
6,5. Lányok: 1. Szente Varga
Fruzsina (Paks) 6,5, ... 3. Németh
Anna (Kőrösi - Nagykanizsa) 3.
E csoport (16 év alattiak; 18 induló).
Fiúk: 1. Nagy Gábor (Haladás)
7,5. Lányok: 1. Gál Cintia
(Dési STSE - Szombathely) 5,5, 2.
Havanecz Bianka 4,5, 3. Huszár
Nóra 4,5 (mindketten BLG -
Nagykanizsa).
F csoport (18 év alattiak, 7 induló).
Fiúk: 1. Szabó Richárd (Decs)
5,5, 2. Nagy Kristóf (Csuti) 4. Lányok:
1. Hittér Gabriella (Haladás)
5,5.
Szombathelyi és tolnai fölény
Ötödik alkalommal rendezték
meg a Kanizsai Futófesztivált,
melyen az előző évek hagyományainak
megfelelően idén is nemzetközi
volt a mezőny, hiszen a
horvátországi és szerbiai indulók
mellett Franciaországból is érkeztek,
hogy a kiskanizsai rajtvonalnál
ott sorakozzanak és teljesítsék
a különböző távokon kiírt erőpróbákat.
10 kilométer mellett 21 km-es,
valamint 50 km-es távon is bizonyíthattak
az indulók, előbbiek
bajcsai, a hosszabbakon rajtolók
pedig fityeházi, illetve murakeresztúri
fordulókkal tudhatták le
penzumaikat.
Az esős idő ellenére nagy volt a
(futó)kedv, s a hölgyek, valamint a
férfiak mezőnyében is az elégedett
(no meg kicsit elcsigázott) arcok
voltak többségében, mivel elsősorban
a kilométerek sikeres teljesítése
volt az igazi győzelem - ezúttal
is…
V. Kanizsai Futófesztivál győztese
valamint a kiemelkedőbb zalai
helyezések:
10 kilométer, férfiak: 1.
Kolonics Tamás (Nagykanizsa)
37:40, 2. dr. Czigány Róbert
(Nagykanizsa) 38:28. Nők: 1.
Bognár Csilla (Magyarkanizsa,
szerbiai) 44:44, 2. Koller Judit
(Nagykanizsa) 51:08, 3. Farkas
Edit (Nagykanizsa) 52:26.
21 kilométer, férfiak: 1. Korpics
Attila (Zalaegerszeg) 1:24:42, 2.
Rudolf Tamás (Becsehely)
1:26:20, 3. Vránics László (Nagykanizsa)
1:26:36. Nők: Kodzsagogon
Zsáklin (Pécs - PVSE)
1:33.18, 2. Tóth Nikolett (Nagykanizsa)
1:48:54.
50 kilométer, férfiak: 1. Lakatos
Roland (Zalaegerszeg) 3:46.27, …
3. Ács László (Nagykanizsa)
4:08:03. Nők: 1. Kis Zita (Budapest)
3:53:55, Vajda Anita (Nagykanizsa)
4:36:08.
A Kanizsa Futóklub két versenyzője,
Lubics Szilvia és Szabó
Béla a saját rendezvényük után
már Görögországba készültek,
ahol szeptember 24-én részt vesznek
a Spárta-Athén közötti távon
megrendezésre kerülő Spartathlon
elnevezésű extrém megmérettetésen.
P.L.
Népes
mezőnyben
Kanizsa – 16 Városháza 2010. szeptember 23.
A ZALAI MATEMATIKAI TEHETSÉGEKÉRT
ALAPÍTVÁNY
a TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0052 számú pályázatának
megvalósulása érdekében
MATEMATIKASZAKKÖRÖKETINDÍT
5-12. évfolyamosok részére.
A szakkörök helyszíne a Pannon Egyetem Kampuszának B épülete
(Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 18.). A foglalkozások kéthetente 15
órától vannak, az első időpontja középiskolásoknak szeptember 22.,
általános iskolásoknak szeptember 29.
A szakkörökre minden érdőklődő diákot szeretettel várunk,
részvétel mindeki számára ingyenes. További információk a 93-516-153-as
telefonon, illetve az Alapítvány www.zalamat.hu honlapján találhatók.
A "Hazavárunk" ösztöndíjat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
a felsőoktatásban tanuló nagykanizsai fiatalok számára lakóhelyükhöz történő
kötődés céljából és az oktatási intézménybe történő eljutás költségeinek
enyhítésére alapította.
Az ösztöndíj iránti kérelmet az a nagykanizsai állandó lakóhellyel rendelkező,
magyar állampolgárságú hallgató nyújthat be, aki lakóhelyén kívül, államilag
elismert magyarországi felsőoktatási intézmény nappali tagozatán, első diploma
megszerzése érdekében folytat tanulmányokat, legfeljebb 25. életévének
betöltéséig.
Az ösztöndíj összege a lakóhelytől az iskolalátogatási bizonyítványt kiállító
intézmény székhelyéig, tanulmányi félévre vonatkozóan 3 alkalommal történő
oda-vissza utazás költsége. Az ösztöndíj megállapítása az adott pályázati félév
elején érvényes másodosztályú vasúti menetjegy, illetve vasúti összeköttetés
hiányában autóbuszjegy diákigazolvánnyal igénybe vehető kedvezményes ára
alapján történik. Az igényléshez benyújtandó a hallgatói jogviszony igazolása,
a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata, valamint a kitöltött és aláírt
pályázati űrlap.
Az ösztöndíj két egymást követő tanulmányi félévre (azaz 10 hónapra) szól,
tehát a korábban ösztöndíjat elnyert hallgatók nem kapják meg automatikusan
a támogatást, nekik is évente pályázniuk kell. A Polgármesteri Hivatal félévente,
a szükséges igazolás benyújtását követően, utólag utalja a támogatást.
Az ösztöndíj kiírása, az azt szabályozó módosított rendelet és a pályázati űrlap
letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról, valamint személyesen beszerezhető
a Polgármesteri Hivatal Eötvös téri és Erzsébet téri portáin, továbbá a
Művelődési és Sportosztályon.
Egyúttal emlékeztetjük az ösztöndíjat a 2009/2010-es tanévben igénybe vett
hallgatókat, hogy ha újra nem pályáznak, a tanulói jogviszony igazolásuk eredeti
példányát vagy aláírt diplomamásolatukat legkésőbb szeptember 30-ig adják
le a Művelődési és Sportosztályon, ez feltétele az elmúlt félévre vonatkozó
támogatás átutalásának.
Érdeklődni a Művelődési és Sportosztályon lehet az 500-714-es telefonszámon.
A pályázat beadási határideje: 2010. szeptember 30.
„Hazavárunk” ösztöndíj pályázat
H I R D E T M É N Y a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásával kapcsolatos tudnivalókról
A szavazás helye, mozgásában gátolt választópolgár szavazása
Valamennyi választópolgár a lakóhelye szerint kijelölt, az Értesítőn feltüntetett
szavazókörben szavazhat.
Amennyiben mozgásában akadályozva van (például egészségi állapota miatt),
úgy a szavazást megelőzően a jegyzőtől, a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól
írásban kérhet mozgóurnát. Ebben az esetben a szavazatszámláló bizottság
két tagja fogja felkeresni a mozgóurnával.
Hogyan szavazhat, ha a szavazás napján bejelentett tartózkodási helyén tartózkodik?
Az a választópolgár, aki a lakóhelyén túl 2010. június 16-ig tartózkodási helyet
létesített és az legalább a választás napjáig érvényes, a lakóhelye szerint illetékes
helyi választási iroda vezetőjétől (jegyzőtől) igazolást kérhet a tartózkodási helyén
történő szavazáshoz. Igazolással bejelentett tartózkodási helyén, az igazoláson
megjelölt szavazókörben szavazhat.
Az igazolást személyesen, vagy meghatalmazott útján lehet kérni legkésőbb 2010.
október 1-jéig 16.00 óráig, illetve ajánlott levélben úgy, hogy az legkésőbb 2010.
szeptember 28-án megérkezzen a Polgármesteri Hivatal Nagykanizsa, Eötvös tér 16.
szám alatti épületébe. Igazolás kiadását követően már nincs lehetőség arra, hogy kérje
visszavételét a lakóhelye szerinti névjegyzékbe, és a lakóhelyén szavazzon.
A kérelem benyújtásához letölthető nyomtatvány áll rendelkezésre a
www.valasztas.hu honlapon, illetve elérhető a választási irodában. Az igazolási kérelemben
meg kell adnia nevét, személyi azonosítóját (ismertebb nevén személyi
szám), lakcímét, annak a településnek a nevét, ahol a bejelentett tartózkodási helye
van.
Abban az esetben, ha a szavazás napján külföldön vagy Magyarországon, de
nem a bejelentett tartózkodási helyén tartózkodik, választójogát nem tudja gyakorolni.
A települési kisebbségi önkormányzati választásokon a lakóhelytől eltérő helyen
igazolással szavazásra nincs lehetőség.
Mit vigyen magával a szavazáskor?
Csak akkor jogosult szavazni, ha a személyazonosságát és lakcímét megfelelően
igazolja az alábbi igazolványok valamelyikével:
a.) lakcímét tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvány (azaz a régi típusú
személyi igazolvány);
b.) a lakcímigazolvány mellett a kártya formátumú személyazonosító igazolvány,
útlevél vagy 2001. január 1-jét követően kiállított kártyaformátumú vezetői
engedély.
A személyazonosság igazolására alkalmas a kártya formátumú ideiglenes személyazonosító
igazolvány is, a lakcímet pedig tanúsítja a lakcímbejelentésről szóló
átvételi elismervény.
Ha a bejelentett tartózkodási helyén kíván szavazni, és előzetesen nem kérte felvételét
a névjegyzékre, az "Igazolás a tartózkodási helyen történő szavazáshoz" elnevezésű
nyomtatványt is vigye magával!
Mit kell még tudnia a szavazásról?
Szavazni csak személyesen, a választópolgár lakóhelyén vagy igazolással a
2010. június 16-ig létesített tartózkodási helye szerinti szavazóhelyiségben lehet.
Azok a választópolgárok, akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály
értelmében, csak Nagykanizsa megnevezést tartalmazza a 42. számú szavazókör
- Rozgonyi Úti Általános Iskola Nagykanizsa, Rozgonyi út 25. szám alatt
szavazhatnak.
Kisebbségi önkormányzati képviselők választásán a szavazásra két önálló, csak
a kisebbségi választásra kialakított szavazókörben kerül sor. Mindkét kisebbségi
szavazókör a Rozgonyi Úti Általános Iskolában (Nagykanizsa, Rozgonyi u. 25.
szám) működik.
A települési kisebbségi választáson csak az a választópolgár szavazhat, aki szerepel
az adott kisebbségi választói jegyzékben.
Szavazni csak személyesen, 2010. október 3-án (vasárnap) reggel hat órától este
hét óráig lehet.
Amikor felkeresi a szavazókört, a szavazatszámláló bizottság köteles ellenőrizni
valamennyi választópolgár személyazonosságát és lakcímét. Ezután a bizottság a
választópolgár jelenlétében lepecsételi és átadja a szavazólapokat, melyek átvételét
a választópolgárnak a névjegyzék aláírásával kell igazolnia.
A szavazás titkossága érdekében használja a szavazófülkét!
Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti körbe tollal írt két egymást metsző vonallal
lehet (+ vagy X). A szavazólapokat a borítékba helyezve az urnába kell dobni.
Az a választópolgár, aki elrontja a szavazólap kitöltését, és ezt még a szavazólap
urnába dobása előtt jelzi, a szavazatszámláló bizottság a rontott szavazólapokat egy
alkalommal kicseréli.
Amennyiben az önkormányzati választással kapcsolatosan bármely egyéb kérdése
merül fel, forduljon a helyi választási irodához, vagy keresse fel a www.valasztas.
hu,, illetve a www.nagykanizsa.hu internetes oldalt.
Választási tudnivalók DUATLONVERSENY
A TRI-CO Triatlon Klub szeptember 25-én rendezi meg hagyományos
őSZI DUATLON versenyét.
A versenyen az óvodásoktól a nyugdíjasokig mindenki elindulhat a
korosztályának megfelelő távokon. A verseny helyszíne a Sétakert (a
strandfürdő hátsó bejáratánál). Az első futam, az ovisok rajtja 10.00-
kor kezdődik, a 7-8 évesek 10.20-kor, a 9-10 évesek 10.40-kor a 11-
12 évesek 11órakor, a 13 év felettiek a szenior korcsoportig együtt
11.20-kor rajtolnak. Nevezni a helyszínen lehet 9.20-tól a rajtokat
megelőző 10 percig. Minden korcsoport I-III. helyezettje érem
díjazásban részesül, az eredményhirdetés 12 órakor lesz.
Kerékpárt és sisakot mindenki hozzon magával (korlátozott számban
a helyszínen is kölcsönözhető sisak).
Bővebb felvilágosítás a 30/417-6410, vagy a 93/311-627-es telefonokon
lehetséges.
XXII. évfolyam 33. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2010. szeptember 30. Kanizsa
VOKSH Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
A Volán Oktatási KFT.
értesíti a régi és leendő Ügyfeleit,
hogy új néven és új helyen
továbbra is várja Önöket:
VOKSH KFT. 8800 Nagykanizsa,
Ady E. u. 30. Tel./fax: 93/516-634,
30/491-7051
Tanfolyam indul:
2010.10.08. 16 óra gépkezelő
(targonca, emelőgép, földmunkagép)
2010.10.11. 16 óra személyautó,
motor, segédmotor
2010.10.13. 16 óra C+D+E
Részletfizetés
Diák kedvezmény
Ingyenes
tankönyvkölcsönzés
Szeptember 25-én, szombaton
délelőtt már részesei lehettünk a
szegedi, mosonmagyaróvári, kecskeméti,
budapesti és váci piarista
iskolák kórusai örömzenélésének,
akik a vendéglátók szkólájával és
vegyeskarával együtt Bölcs Alfonztól
Bárdosig a kórusirodalom
elképesztő gazdagságát csillantották
meg. Az érzelmek széles skáláján
játszottak az eget ostromló
szenvedélytől a halk esengésig, a
mosolygó szemű hála hangjaitól a
fergeteges allelujáig, hogy a délutáni
felsőtemplomi ünnepen a
Kodály-mise felemelő megszólaltatói
legyenek.
– Mi magunk is meglepődhetünk,
hogy ilyen fényes ünneplés
közepette találjuk magunkat – fogalmazott
az iskola, a templom és
a természet hármasához, az evangéliumi
rejtekhez szokott piaristák
nevében Vereb Zsolt igazgató atya
mise eleji köszöntőjében. – Pirrotti
Szent Pompiliusz születésének
300. évfordulója ösztönzést adott
arra, hogy az Istentől ránk bízott
kincseket fölmutassuk ország-világ
előtt. Bátorítást kapjunk e szerény
és csöndes szent példájából a jóban
való kitartásra, a sok sebből
vérző társadalom gyógyítására. A
Mamma bella szobor avatásának
október elejére történt tolódására
is utalt: – Az Úristen úgy gondolta,
tartson tovább az ünnepi örömünk.
Szavait kedves esemény követte, a
kanizsai gimnázium egy lengyel
diáklánya köszöntötte anyanyelvén
Juliusz Janusz apostoli nunciust,
akinek magyar nyelvű beszédét
részben saját maga, részben titkára
olvasta föl.
(folytatás a 2. oldalon)
Egy napra Kanizsára figyelt a világ
Fizetett politikai hirdetés
(folytatás az címlapról)
– A Szentatya magyarországi
képviselőjeként hoztam el nektek
XVI. Benedek pápa áldását, és
arról szeretnélek benneteket biztosítani,
hogy a Szentatya nagy
figyelmet szentel a katolikus nevelés
ügyének. – kezdte az érsek
– Történetének kezdetétől fogva
Magyarország mindig kereste
annak lehetőségét, hogy kimutathassa
az Egyházhoz való hűségét,
és a kommunizmus nehéz
évei sem választhatták el a római
pápától. Ma büszkén emlékezhettek
meg arról, hogy a világon
elsőként éppen ebben a
szép városban épült egy templom
Pirrotti Szent Pompiliusz
tiszteletére. „A nevelés mindenekelőtt
arról szól, hogy az emberi
személyt formálja, felkészítse
arra, hogy teljes módon élje
az életét – röviden, a bölcsességre
nevelést jelenti. Az igazi
bölcsesség elválaszthatatlan a
Teremtő ismeretétől.” – idézte a
pápa angliai útján elhangzottakat.
– A katolikus iskolának
olyan helynek kell lennie, ahol
megtanulják, hogy az Istenben
való hit és a parancsok megtartása
nem csak magánügy, tanúságot
kell tennie arról, hogy a
hitnek joga van arra, hogy tanítsák
és megéljék a közéletben. Istennek,
a vallásnak joga van arra,
hogy jelen legyen a nemzet életében,
az iskolákban, a hivatalokban,
az állam lelkiismeretében.
Örüljünk annak, hogy Magyarország
is követni akarja most Isten
megbecsülésének az útját a
közéletben. – hangsúlyozta.
Balás Béla kaposvári megyéspüspök
állította a zsúfolásig
megtelt templom elé Pirrotti
Szent Pompiliusz vonzó személyiségét,
egyetértően szólva félelem
nélküli vallásosságáról. –
A szentekben az emberszerető
Isten diadalmaskodik. – fogalmazott.
– Igen, él az Isten, köztünk
is vannak szentek. A Jelenések
könyve megszámlálhatatlan
seregről beszél. Használjuk
ki jól az időt, lelkesedjünk a jó
példákon! Mi is tudunk a kellő
pillanatban odabújni Istenhez!
– fejezte be intelmeit a főpásztor.
A szemerkélő eső se riaszthatta
vissza a misén résztvevőket,
hogy a Felsőtemplomban
vendégeskedő Pompiliusz-szobrot
énekszóval, körmenetben kísérjék
vissza a Fő utcán és a Sugár
úton át a Piarista Iskoláig.
Ennek udvarán zengett tovább
az imádság és az ének: Isten
szent lányának, szép szűzi
Anyánknak hű gyermeke, légy
velünk! Oltalmazd lépteinket a
jubileumi esztendőben, hogy
Pirrotti Szent Pompiliusz tanácsa
szerint élhessünk: „Legyetek
lélekben erősek azon az
úton, amelyet Isten jelölt ki számotokra.
Engedjétek, hogy Isten
Boldogságos Anyja hordozzon
benneteket, mert ő be akar
kapcsolni az ő szeretetébe, s
meg akar tanítani, hogy Isten
szemével lássatok”
Juliusz Janusz érsek, apostoli
nuncius ezt követően interjút adott
a Kanizsa Hetilapnak.
Vendégünket Karol Wojty³a
krakkói érsek szentelte pappá. II.
János Pál pápának Nagykanizsán
is sok tisztelője van. Sokan várják
türelmetlenül a szentatya
boldoggá avatását, ám megnyugtatásukra
az érsek úr –
Mindszenty József atyára érvényesen
is – elmondta: ha egy
ilyen eljárás elhúzódik, az jó!
Egyáltalán nem elvesztegetett
idő ez, mert ez idő alatt növekszik
az ő tisztelete. Arra a kérdésre:
mit írna be a Magyarországon
igen népszerűvé vált
ilyenazenpapom.hu oldalra –
szülőhelyének és első kápláni állomásának
plébánosaira emlékezett.
– Annak a háromezer lakosú
falunak a plébánosa sok nehézséggel
küzdött meg. Amikor
felgyújtották templomát, a semmiből
– abban az időben! – két
év alatt teljesen újat épített. Első
plébánosomat az egyházmegyében
már Isten Szolgájaként tisztelik.
Negyven ma is élő pap köszönheti
neki a hivatását – és annak
a helynek hatezer lakosa
van! – emelte ki a nuncius atya.
– Érsek úr feladata eltér más
diplomatákétól, akiknek saját hazájuk
érdekeit kell képviselniük.
Az Ön címe nem véletlenül: Magyarország
nunciusa. Mit kér
imáiban a nagykanizsaiak számára
a jövő vasárnapra vonatkozóan?
– hangzott a kérdés, melyre
az érsek úr a következőt válaszolta:
– Nyilván az emberekben élnek
különböző értékek. Hagyományos
magyar értékek, etikai
értékek, vallásos értékek is. Amikor
elmegyünk választani, aszerint
döntünk, hogy az illető jelölt
az általunk vallott értékeket képviselni
tudja-e? Én azt hiszem,
hogy nagyon jó úton haladnak a
magyarok abból a szempontból,
hogy már nem hisznek a különböző
híres ígérgetéseknek, mint
hogy: ingyenes lesz a közlekedés
és ehhez hasonló dolgok. Én úgy
látom, az emberek megtanultak
érték alapon választani. Reméljük,
hogy így lesz! – fejezte be bizakodva
Juliusz Janusz apostoli
nuncius.
K.H.
Kanizsa – Pompiliusz 2 2010. szeptember 30.
Fotók: Ziegler Anita
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Ziegler Anita. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin
Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztésért felelős: Huszár József, tel.:+3630/512-0855
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
A Cseresnyés Péter alpolgármester
vezette közgyűlés szeptember
7-i döntése alapján a
Délzalai Vízmű ZRt. további,
közel ötven millió forint értékben
valósíthat meg vízközmű rekonstrukciós
feladatokat a korábban
elfogadott 134 millió forintos
kerethez képest. A beruházások
csatorna- és vízvezeték
rekonstrukciós munkálatokat
tartalmaznak.
– A csatornarekonstrukció
négy helyszínen zajlik – tudtuk
meg Kendli Richárdtól, a cég
szolgáltatási igazgatójától. – Ennek
során a Teleki u. 1-3., a Rózsa
u. 14., a Munkás u. 12 valamint
a Kazanlak krt. 12. számú
társasházak bekötővezetékeinek
felújítása történik meg. Az említett
munkák korábban már szerepeltek
a Kohéziós Alap nagyprojektben,
de mivel sajnos nem támogathatóak,
kikerültek a programból.
– Milyen problémákat sikerül
orvosolni ezekkel a munkálatokkal?
– A probléma mindenhol hasonló:
a nem megfelelő lejtéssel
megépült csatornaszakaszon
rendszeresen keletkeznek dugulások,
ami folyamatosan üzemeltetési
gondot jelent, ezért vált szükségessé
a csatornák átépítése. A
legkritikusabb helyzet a Teleki utcai
társasházak csatornaszakaszain
alakult ki, ahol a nem megfelelő
üzemeltetési körülmények
alkalmanként pinceelöntésekhez,
állandó szaghatási problémákhoz
vezettek. A beruházások keretében
mintegy fél kilométer gyűjtővezeték
épül, közel negyven
szennyvízbekötés valósul meg és
ennél alig kevesebb víznyelő bekötés
átépítésére kerül sor.
– Említette, hogy vízvezeték rekonstrukciós
munkákra is sor kerül.
– A Fő úti, Petőfi és Hunyadi utcák
kereszteződése közötti ingatlanok
vízellátás biztonságának növelése
céljából van szükség a beruházásra,
melynek keretében mintegy
hetven méter hosszban épülnek
vízvezeték összekötések.
– Tudomásunk szerint a Csengery
úton is zajlanak munkálatok…
– A város közgyűlésének korábbi
döntése tette lehetővé a Csengery
út, Erdész u. és vasúti átjáró
közötti szakaszán az ivóvíz nyomóvezeték
rekonstrukciós munkáinak
elvégzését. A munkálatokat
szeptember utolsó hetében kezdtük
el. A 150 milliméter átmérőjű
öntöttvas vezetékszakasz még
1916-ban épült, az utóbbi időszakban
tapasztalt rendkívül magas
hibaszám miatt vált szükségessé
a cseréje. A beruházás keretében
650 méter ivóvíz gerincvezeték
épül, amelyhez kapcsolódóan
félszáz ivóvíz bekötés és három
tűzcsap átépítése valósul meg. Itt
el kell mondanom, hogy a kivitelezési
munkák ideje alatt az építés
helyszínén forgalomkorlátozásra
lehet számítani. Egyben kérjük a
környéken lakókat és a forgalomban
résztvevőket, hogy ezen útszakaszon
parkolással ne akadályozzák
az építési munkákat! Segítségüket
és megértésüket köszönjük!
K.H.
A szemerkélő eső ellenére ünneplők
kis csoportja gyűlt össze
a Farkas Ferenc Zene-és Aranymetszés
Művészeti Iskola előtt
szeptember 25-én, ahol emléktáblát
avatott a zenész tiszteletére
alakult Sigmund Romberg
Emlékbizottság.
Halász Gyula, az Emlékbizottság
elnöke, valamint Simonyi
András, hazánk egykori washingtoni
nagykövete leplezte le
a táblát, amelyet Ádám Krisztián,
a Fejtő Ferenc emléktábla
társalkotója készített. Az avatást
reprezentatív fogadás követte a
művészeti iskola emeletén, ahol
Baráth Zoltán intézményigazgató
köszöntötte a vendégeket. Kiemelte,
szeretnének sort keríteni
a zeneszerző kottáinak megszerzésére,
hiszen ezzel is elősegítenék
Romberg munkásságának
megismerését Kanizsán. Az intézmény
eddig is játszott Romberg-
műveket, csak épp azt nem
tudták, hogy a zenész kanizsai
születésű. Ezzel sokan így vannak
a városban, épp ezért van
nagy szükség hírének szélesebb
körű terjesztésére. Simonyi András
emlékeztette a várost, mekkora
érték van Kanizsa birtokában
Romberg emlékének ápolásával.
A volt nagykövet hangsúlyozta,
számos zseniális magyar
adott remekműveket a világnak,
és a hazánkban jelen lévő kreativitást
a jelenben is kötelességünk
ápolni és kifejezésre juttatni.
Kocsis Katalin könyvtáros mesélt
a dualizmus korabeli Kanizsa
pezsgő kulturális életéről, az itteni
nagypolgárság zeneszeretetéről.
Elmondta, Rosenberg Ádám,
Romberg édesapja magán-zeneiskolát
is alapított a városban. Ma
már elképzelhetetlennek tűnik, de
szinte minden polgári családnál
megtalálható volt a zongora. Sajnos
nem maradt fenn adat arra vonatkozólag,
hogy merre lehetett
Kanizsán a Rosenberg-család otthona,
ezért döntött úgy a bizottság,
hogy ezen információ hiányában a
művészeti iskola falán helyezi el a
táblát.
A megemlékező gondolatokat a
Farkas Ferenc Énekegyüttes előadása
tette teljessé, de az este folyamán
még számos Rombergszerzeményt
hallgathattak meg a
jelen lévők.
Az emléktáblát Nagykanizsa
önkormányzata és Halász Gyula,
az emlékbizottság elnöke állíttatta.
Z.A.
Kanizsa 2010. szeptember 30. – Krónika 3
Fotó: Ziegler Anita
(93)
Romberg-táblával gazdagodott a város
Gyors döntés után, gyors cselekvés 20 éves
A MINDENKI
HÁZA
(Miklósfa)
2010. október 9.
Egész napos
program Miklósfán
Szüreti felvonulás,
Falunap és Házavató
Program
13.00 Szüreti felvonulás. 14.00
Mindenki háza újraszentelése,
szoboravatás. 15.00 Miklósfai
Általános Iskola tanulóinak
táncos-énekes előadása.
15.20 Letenyei mazsorettek
bemutatója. 15.40 2010. évi
Kanizsai győztes bordalnokok
előadása. 16.00 Szangria
tánccsoport (Surd). 16.20 Tótszentmártoni
tamburazenekar.
16.40 Liszói tánccsoport.
17.00 Rozmaring táncegyüttes,
Miklósfai Általános Iskola
néptáncbemutató. 17.20 Énekmondó
Együttes (bordalok).
17.40 Majos Lajos harmonika.
18.00 Németh Ferenc és tanítványai,
Farkas Tibor, Bogdán
Norbert előadása. 19.30 Tombola.
20.00 Bál.
Gondi Zoltán egy szomorú aktualitással
kezdte minapi sajtótájékoztatóját.
– Az elmúlt napokban a
kiskanizsaiak ijedten figyelték a
Principális csatorna vízszintjének
emelkedését – hangsúlyozta –, s
tegnap bekövetkezett az, aminek
nem kellett volna bekövetkeznie. A
tűzoltók véleménye szerint a meder
eliszaposodott, növényzettel, bokrokkal
van benőve, a víz áramlása
nem biztosított. Szemét is található
benne, ami akadályozza a víz elfolyását.
De miért nincs takarítva a
meder? Gondi Zoltán véleménye
szerint meg kell nézni, kik azok a
személyek, akik eddig információval
rendelkeztek, és bírtak azzal a
hatáskörrel, hogy a problémát orvosolják.
Ezek nem új keletű problémák,
az elmúlt években is előfordult
nagyobb esőzéseknél hasonló
probléma. A képviselőjelölt a felelősök
között megemlítette Marton
Istvánt, és a körzet jelenlegi képviselőjét,
Tóth Nándort. Bemutatott
két levelet is, az egyik 2008 júliusi,
a másik 2009 februári keltezésű. A
2009-es levelet Marton István polgármesternek
fogalmazta meg válaszként
a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság.
Marton István megkereste
őket, és jelezte a problémákat.
Gyakorlatilag egy helyzetképet
adott a vízügyi igazgatóság, melyben
2008-ban rövid távú megoldásként
ezt javasolták: „A 2009
évre kezdeményezzünk közösen
közmunkaprogramot az irtási, kaszálási
munkákra. A program levezetésében,
illetve a legszükségesebb
munkák kijelölésében természetesen
igazgatóságunk is részt
vesz.”
Tisztelt Polgármester Úr!
„A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség eljuttatta Igazgatóságunkhoz
a Principális csatorna
fenntartottságáról, illetve a
belterületek védelme érdekében elvégzendő
munkákról szóló levelét,
mivel a Felügyelőség nem fenntartója
a vízfolyásoknak. A Felügyelőség
gyakorolja a hatósági jogköröket,
a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság,
pedig az állam kizárólagos tulajdonában
lévő vízfolyások (vízi létesítmények)
kezelője. Nagykanizsán
a Principális csatorna és a
Bakónaki patak tartozik ezek közé.
Mindkét vízfolyás, de a Principális
csatorna különösen kis esésű,
a természetes állapotában elfoglalja
a völgyfenéki területet. A
„szabályozott” meder fenntartása
– ahogy az elmúlt időszak is igazolja
– rendkívül nehézkes és költségigényes.
Jelenleg Igazgatóságunk
a rendelkezésünkre álló fenntartási
keretekből csak a műtárgyak
(vízépítési és közlekedési)
közvetlen környezetének a rendszeres
kaszálását tudja fedezni.
A völgyfenéki területek rendezése
– különös tekintettel Kiskanizsa
árvízvédelmére – mindenképpen
szükséges. Ehhez hozzájárulhat a
Principális csatorna mederszelvényének
bővítése a belterületi szakaszon
a várostól délre és más árvízvédelmi
építése. (jobb parti töltés,
esetleg tározás a várostól
északra, stb.)
Rövid távú megoldásként javasoljuk,
hogy 2009. évre kezdeményezzünk
közösen közmunka programot
az irtási, kaszálási munkákra.
A program levezetésében, illetve
a legszükségesebb munkák kijelölésében
természetesen Igazgatóságunk
részt vesz.
Hosszabb távon a megoldás
csak nagyobb térségben lehetséges.
Igazgatóságunk 2004. évben a
teljes Principális csatorna vízgyűjtő
területre elkészíttetett egy tanulmányt,
ami igényeket és lehetőségeket
tárt fel. Ennek alapján részletesebb
esetleg kisebb területre
szólóan javasoljuk, hogy a város a
Principális csatorna, Lazsnak csatorna
és mellékágaik, valamint a
teljes völgyfenéki terület rendezésére
keressen pályázati lehetőséget.
Nézeteim szerint ez is sokkal
eredményesebb lehetne, ha Nagykanizsa
MJV és Igazgatóságunk
közösen pályázna a szükséges feladatok
ellátására.
Mivel a vízfolyás menti külterületek
gyakorlatilag teljes mértékben
a NATURA 2000 kijelöléshez
tartoznak elsőként a Nyugat-dunántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőséggel,
a Balatoni Nemzeti Park
Igazgatóságunkkal közös helyszíni
bejárással összekötött egyeztetést
javasolunk. Ez lehetne az alapja
annak, hogy az igények és a lehetőségek
közti összhangot megpróbáljuk
megteremteni.
További egyeztetésre természetesen
készséggel állunk rendelkezésre.
Szombathely, 2008. július 22.
Tisztelettel: Nádor István igazgató”
A levél kapcsán fölmerül a kérdés,
hogy ennyi jó szándékú segítség
láttán miért nem foglalkozott a
képviselőtestület a felvázolt lehetőségekkel.
Nos, mint ahogy a levél
eredeti példányáról kiderül,
Marton István csak annyira érdemesítette,
hogy Tárnok Ferencnek,
a Városfejlesztési Osztály vezetőjének
címezve annyit írt rá: beszéljük
meg.
„Furcsállom, hogy a szocialisták
ezt éppen most akarják kampánytémaként
felhasználni” – fogalmazott
egyértelműen Tóth Nándor önkormányzati
képviselő az üggyel
kapcsolatban, aki az érintett körzetet
a Principális csatornánál jól ismeri.
Elmondása szerint, mintha
egyesek még szándékosan meg is
lovagolták volna a jelenlegi, sajnálatosan
árvizes helyzetben egyáltalán
nem szűkölködő időszakot.
De hogy is kerek a történet?
Tulajdonképpen még 2007 őszén
kezdődött, amikor Tóth Nándor
először élt interpellációval a közgyűlésben
e témában, s ebben azt
taglalta, hogy a Principális csatorna
mentén elhelyezkedő
kiskanizsai területek miatt fontos
lenne valamit kezdeni a csatorna
„állagjavításával” kapcsolatosan.
Időközben a polgármester hivatalos
levélváltásokon keresztül arról
értesülhetett a szombathelyi
székhelyű Nyugat-Dunántúli
Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóságtól, hogy pályázatok
útján e probléma megoldására inkább
kínálkozna esély. Ehhez
ugyanis az is társult, hogy a csatorna
tulajdonosa az állam, s a
vízügyesek csak a felügyeletét
végzik, ráadásul időközben a
NATURA 2000 program alá is
vonták azt a területet. (A képviselő
ezt érintve nyomatékosította,
hogy az említett program ugyan
szigorú kitételekkel él a környezetvédelmi
folyamatok területén.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy
a felmerülő, s a lakosságot is hatványozottan
érintő veszélyhelyzetek
esetében ne lehetne megoldást
találni. Ahogy Tóth Nándor
fogalmazott: „a NATURA 2000
egyáltalán nem veszélyes ilyen
szemszögből, tehát nem kell tartani
tőle.” Tehát az egész program
úgy lett összeállítva, hogy
ilyen helyzetekben a természet és
az emberi környezet harmóniában
maradhasson.)
Magyarul érdemi változás
2008 nyaráig nem következett be,
ezért sem volt véletlen, hogy
2009 tavaszán Tóth Nándor ismét
interpellációval élt a kiskanizsaiak
érdekében. gyakorlatilag már
elodázhatatlanná vált a fenékkotrás
lehetősége, de ha az nem is
valósulhatott meg, Egry Gyula
tűzoltóparancsnok a helyzet megoldásában
segített, hiszen a csatornát
sikerült kitisztítattni.
„2010 tavaszán azonban már
láttuk, hogy végképp akuttá vált a
probléma, s valami végleges megoldást
kell találni a Principálison,
melyet gyakorlatilag ötven esztendeje
nem tettek rendbe” – folytatta
a képviselő. – Ezért is bízunk
a regionális fejlesztési tanácsban,
valamint Cseresnyés Péter munkájában,
hogy orvosolni képesek
ezt az egyelőre megoldatlan kérdést.”
„A témával kapcsolatban azt
is ki merem jelenteni, hogy ez
nem az eltelt négy esztendő hiányossága,
s most a szocialisták
úgy beszélnek róla, mintha az elmúlt
nyolc esztendőben nem ők
lettek volna igazán döntéshelyzetben
országos szinten. Hiszen
akkor került sor forráselvonásra
többek között a szombathelyi vízügynél
is” – reagált Tóth Nándor
képviselő, majd így folytatta: –
„Ettől függetlenül persze a városnak
is van feladata, nevezetesen,
hogy az államtól ki kell
kényszeríteni tulajdonosi feladatát,
vagyis a csatorna rendbetételét.
Emellett a lakosságnak is
jobban kell majd figyelni a környezetére,
vagyis a hulladékot ne
dobják a Principálisba. Mindenesetre
a tűzoltóság eddig is, s a
napokban is rengeteget segített a
lakosságon, s úgy érzem, képviselői
szinten is igyekeztünk a lehető
legtöbbet tenni a témában,
vagyis nem igaz, hogy efölött elsiklottunk
az utóbbi időkben.”
B.E. - D.J. - P.L.
Kanizsa – Principális 4 2010. szeptember 30.
Árad a Principális, Marton a hibás
A levél, amelyről
senki sem tudott
Kinek jött jól
a megemelkedett
vízszint?
Kanizsa 2010. szeptember 30. – Voks 5
Fizetett politikai hirdetés
Önöknek joguk van tudni, hogy Cseresnyés Péter országgyűlési fizetése,
költségtérítése valamint alpolgármesteri fizetése havonta közel 2 millió
forintjába kerül az adófizetőknek.
Nagykanizsán vannak akik 20-30 ezer forintból kénytelenek megélni havonta.
Az MSZP-MSZDP nagykanizsai szervezete felszólítja Cseresnyés Pétert,
adjon számot tevékenységéről:
MIT CSINÁLTAZ ELMÚLT NÉGY ÉVBEN KÖZEL 100 MILLIÓ FORINTÉRT!
MSZP-MSZDP nagykanizsai szervezetei
Tisztelt Kanizsaiak!
Több mint három hónapja, hogy
a közgyűlésen jelenlévő képviselők
több mint kétharmadának
(MSZP, SZDSZ, MSZDP, FIDESZ,
+ független képviselő) elege
lett Marton István botrányaiból
és azonnali hatállyal kiadta a hátralévő
szabadságát.
Ezen időszak alatt sem a Hivatalban,
sem a közgyűlési munkában
nem hiányzott Marton István.
Szakszerű, nyugodt légkörű közgyűlések
voltak, botrányok nélkül.
A Városháza falára visszakerült
(virtuálisan) a „Városháza” felirat,
mert már mindenki csak „Bolondokházának”
hívta addig, és megszűnőben
van a hivatalban a félelem
és a rettegés.
De mit csinált Marton István ez
idő alatt?
Már az első héten jelentkeztek
nála az elvonási tünetek és eszelős
választási kampányba kezdett. Járta
a várost, mindenhol szidalmazta
az „ellene vétkezőket”. Miután a
szűk támogatói kört lefárasztotta,
újabb „áldozatokat” keresett. Amikor
már mindenki elmenekült előle,
újságot kezdett írni. Nyolc! Azaz
nyolc! újságot adott ki a kampányban
és ott folytatta az addigi
szájkaratéját, rágalmazásokkal,
hazugságokkal fűszerezve. Minden
potenciális személyt megkeresett,
hogy lépjen vissza a javára,
hízelgett, ígért vagy burkoltan fenyegetett
a várható jövőképpel.
A kampányköltségeinél kétmarokkal
szórta a pénzt, csak becsülni
lehet – már 6 millió felett
járhat –, de az hírlik, hogy 10 milliós
keret felett rendelkezik.Ha belegondolunk,
hogy nemrégen még
a feleségének akart kifizettetni a
közgyűléssel bruttó 100 eurót kiküldetési
napidíjként, akkor nagyon
érdekes kérdéseket vet fel a
kampánypénz eredete… Korrupcióról
beszél, miközben a szerződések
közel 100 %-át ő írta alá!
Egyedüli messiásnak hirdeti
magát, hogy kizárólag csak ő alkalmas
vezetni Kanizsát, ezzel ötvenezer
embert lenézve.
Az eddigi előzmények polgármesteri
pszichés történései, valamint az
önkormányzati választási kampányban
eddig megjelentek indokolták
kezdeményezésemet, hogy a polgármesterjelöltek
pszichológiai vizsgálaton
vegyenek részt. Derüljön ki,
hogy van-e olyan személy, akinél
pszichoszomatikus vagy egyéb pszichés
tünetek jelen vannak. Marton
Istvánt felszólítottam, hogy mutasson
példát a jelölteknek (ha már a
jegyzői pályázatnál előíratta) és vegyen
részt pszichológiai vizsgálaton.
Média tanácsadói jól ismerhetik,
mert lebeszélték róla. Ugyanúgy
nincs válasz arra a korábbi felszólításomra
sem, hogy a közélet szereplői
világíttassák át magukat (az átvilágítási
jkv.-em a szerkesztőségben), igazolja,
hogy nem volt III/III-as besúgó.
Azokkal szemben, akik akkor
külkereskedéssel is foglalkoztak,
még indokoltabb az elvárás.
Marton szlogenjei: tisztesség,
szakértelem, elhivatottság.
Belefér-e a tisztesség fogalmába
embereken való átgázolás, megalázás,
egzisztenciális megsemmisítés?
Tisztességes dolog-e az,
ahogy meghálálta Cseresnyés Péternek,
hogy polgármestert csinált
belőle, vagy ahogy meghálálta Kovács
Antalnak, a Vízmű korábbi
vezérigazgatójának, aki felvette a
Vízműhöz, hogy meglegyen a
nyugdíj alapja és Marton elsők között
rúgatta ki.
Belefér-e a tisztességbe az árulás
fogalma? Elárulta a FIDESZT
és a FIDESZ szavazóit is, de kilépett
korábban az MDF-FKgP frakcióból
is.
Belefér-e a tisztességbe, hogy
minden pártot lelejmolt, majd
odébb állt? Marton István 7 párttal
került társas viszonyba, ezek a pártok
átok alatt állhattak, mert közülük
6 (MSZMP, MDF, KDNP,
MDNP, FKgP, MIÉP) eltűnt a helyi
közéletből, de jelentős károkat
szenvedett el a FIDESZ is!
Szakértelem? Ugyan! A nagy
trükkje az volt, hogy mindig kikiáltotta
magát válságmenedzsernek és
csődbiztosnak. Aztán a válságot elő
is idézte és csődöt is mondott. Mi
lett a Bútorgyárral? Megszűnt!
Marton István volt az Igazgatóság
elnöke. Mi történt az Olajbányászszal?
Megszűnt! Marton volt a vezetője.
2006-ban megkapta élete legnagyobb
lehetőségét. Mi volt az első
dolga? Bosszút állt mindenkin,
azon is, aki az oviban elvette tőle a
kisvödröt, aztán vagy ő jelentett
fel valakit, vagy őt jelentették fel.
Botrányt botrányra halmozott.
Mit csinált? Azt mondta, hogy ő
mindenhez ért, neki nem kell gazdasági
program.
Két év semmittevés alatt hátrafelé
mutogatott, majd megháromszorozta
az adósságot, úgy, hogy
nagy része működési hitel.
(folytatás a 6. oldalon)
Marton Flúgos
futama II.
Kanizsa 6 – Voks 2010. szeptember 30.
A négy év alatt 80 milliárdot
meghaladta a város költségvetése.
Mikor akar ezzel elszámolni? Melyek
azok a nagyberuházások, amit
ő kezdett el és fejezett be?
„Elhivatottság”? Ugyan már!
Marton hatalmat akar (a bosszú
hatalmát), nyugdíjasként meg
pénzt akar keresni és élvezni akarja
a külföldi utazgatásokat. Az elmúlt
20 év alatt szinte kizárólag az
önkormányzathoz kapcsolható jövedelme
volt, úgy, hogy egyik
pártba sem lépett be az MSZMP
után, hogy ha kell, mindig odébb
tudjon állni.
Polgármesterként egy munkahelyet
hozott létre, a sajátját, 64 éves
nyugdíjasként.
Most a 68. évében van. Marton
az hirdeti, hogy most megnyeri a
polgármester-választást, és a 72.
évében 2014-ben meg még egyszer
nyer, és 2018-ban, a 76. évében
fejezze be 3 ciklusos polgármesterként,
a polgármesteri hintaszékben.
Akarom mondani hantaszékben.
Marton???
Aztán … miért???
Röst János
Lakossági fórumát megelőzően
Kovács László volt külügyminiszter
és Dr. Károlyi Attila polgármesterjelölt
az önkormányzati
választások tétjéről beszélt a
Kodály Zoltán Művelődési Házban
tartott sajtótájékoztatón.
– Általában az a tétje –, hangsúlyozta
Kovács László –, hogy az
emberek életkörülményeit bizonyos
értelemben jobban befolyásolja, milyen
összetételű az önkormányzat
ott, ahol élnek, mint az, hogy milyen
színű a kormány. Mert a hétköznapi
életfeltételek közvetlenebbül függnek
a nagykanizsai önkormányzattól
mint attól, hogy Budapesten milyenek
a politikai erőviszonyok, bár
természetesen az sem közömbös.
Van még egy tétje egy önkormányzati
választásnak. Ha nagyon túlsúlyos
egy kormány, akkor az önkormányzatok
bizonyos ellensúlyt jelenthetnek,
ami soha nem árt. Nem
véletlen, hogy a legtöbb európai országban
két parlamenti választás
között félidőben van az önkormányzati
választás. Akkor történik bizonyos
korrekció, ha két év után kiderül,
a kormány nem működik, amit
az önkormányzati választáson szavazataikkal
a választók visszaigazolnak.
A mostani választások tétje,
hogy október 3-a után legalább az
önkormányzatok képezzenek bizonyos
ellensúlyt. A szocialista párt az
egyetlen következetesen ellenzéki
párt, amelyik bírálja a kormányt és
saját kezdeményezéseket is tesz.
Közismert dolog, hogy a demokrácia
lassan, nehézkesen működik,
többe is kerül, mint a diktatúra,
mégsem hiszem, hogy valaki jó
szívvel a diktatúra mellett szavazna
csak azért, mert az olcsóbb, gyorsabb
és hatékonyabb – fogalmazott
Kovács László. – Most az a helyzet
–, folytatta, – hogy gyakorlatilag
minden olyan tisztségben, ahol a
párttól való függetlenség és a semlegesség
a demokrácia szellemében
kötelező lenne, ott most mindenütt
fideszes pártkatonák ülnek. Az érdekegyeztető
tanácsban azt mondta
a miniszterelnök, hogy nem lehet az
érdekegyeztetés folyamatában az
emberek, a választók elsöprő többségének
az akaratát figyelmen kívül
hagyni. Vajon mindabból, amit a
kormány az elmúlt hónapokban tett,
egy is szerepelt a választási programban?
Választási programot
nem is látott senki, de amik elhangzottak
ígéretként, azok között nem
szerepelt ez a fajta teljes narancsuralom
megteremtése. Nem biztos,
hogy minden választó őrájuk szavazott
volna. Erről szó sem volt a választási
kampányban. Forradalom
zajlott le, mondják. Én azt mondom,
választás volt. Rendszerváltás történt,
én azt mondom, kormányváltás
történt. Hiába van kifüggesztve
a nemzeti együttműködés rendszeréről
szóló nyilatkozat, ettől még
nem lesz nemzeti együttműködés.
Az az állítás is meglehetősen cinikus,
hogy mindent az emberekkel
együtt tesznek. Az ellenzékkel és a
civil szervezetekkel szóba nem állnak,
semmiféle egyeztetés nincs. Ha
megnézzük végülis mi történt, azt
látjuk, hogy néhány, a választási
kampányban elhangzott hazugságnak
már megtörtént a közvetett beismerése.
Láthatóan egy közvetett
beismerés, hogy arra készülnek,
folytassák a Bajnai kormány által
meghatározott pályát, mert nem azt
az utat követik, amiről a választási
kampányukban beszéltek. Legmarkánsabb
ígéretük az azonnali adócsökkentés
volt. Szeptember 1-je is
elmúlt, és semmiféle nagyarányú
adócsökkentés nincs. Valóban
nagyarányú, mert felére csökkenti a
jól keresők adóterhét, és megnöveli
a rosszul keresőkét. Aki bruttó kétszázezer
forintnál kevesebbet keres,
annak megnő az adója. Ha erre
kértek volna felhatalmazást, kevesebb
szavazatot kaptak volna – öszszegezte
Kovács László.
Dr Károlyi Attila polgármesterjelölt
a helyi választások tétjéről
elmondta, helyben sem más,
mint országosan, hiszen tudjuk,
az elmúlt négy évben Fidesz-uralom
volt a városban. Amit előző
nyilatkozataiban is próbált sugallni,
a narancsszínű Magyarország
azt is fogja jelenteni, az önkormányzatok
a központi akarat
végrehajtói lesznek.
A Nagykanizsai Polgári Egyesület
soha nem árult zsákbamacskát.
Nemrég előző elnökünk, Dezső tanár
úr emlékezett vissza, hogy
egyesületünk 2001-ben a polgári
kormány támogatására alakult. Ám
milyen macskát rejteget az önkormányzati
választáson a Fidesszel
szemben indult egyik-másik szervezet
zsákja? E téren nem egy
megmosolyogtató nyilatkozattal
találkozhatunk. – mondta Vukics
József, a Nagykanizsai Polgári
Egyesület sajtótájékoztatóján,
majd idézte Szántó Miklóst, aki arról
beszélt: Fontosnak tartják és
örömmel vették, hogy a tavaszi választásokat
a Fidesz nyerte, „Orbán
Viktornál jobb miniszterelnöke
nem lehet az országnak” – mondta.
Marton István is előszeretettel
hivatkozik a Fidesz kormány minisztereire.
Sőt, hozzá hasonlóan a szocialisták
polgármesterjelöltje, Dr.
Károlyi Attila is Matolcsy miniszter
úrnak a tavaszi kanizsai fórumán
felvázolt ipartelepítési elképzeléseit
ismétli. Augusztus végén
arról beszélt, legyen városunk a
zöld energiák gyártóbázisa!
Mindezek arra utalnak, a Fidesz
növekvő népszerűségét szívesen
meglovagolnák ezek a zsákbamacskát
áruló szervezetek. Ám hihető-e,
hogy a Fidesz elnöke ne a saját
pártja jelöltjét támogatná? Aligha!
Ahogy egyesületünk elnöke, Kóré
Péter nyilatkozta minap, az az érdekes,
Orbán Viktor kit ajánl.
Befejezésül egy személyes megtámadtatás
okán kell szólnom.
Horváth István a Helyi Választási
Bizottság elé került szellemes szórólap
és előző sajtótájékoztatóm
között rokonságot vélt fölfedezni.
Városunk honlapján
http://www.nagykanizsa.hu/index.
php?m=1&id=317 négy kattintás
után bárki elolvashatja ennek
a – megtévesztő módon –
Marton István aláírásával terjesztett
írásnak teljes szövegét. Ebben
csak azt a közös mondatot találtam,
melyet már annyian ismerünk:
„Idős ember vagyok, megérdemlem
a kényelmet.” Jó szívvel
kívánjuk, október 3. után élvezze
is ezt a megérdemelt pihenést.
ANagykanizsai Polgári Egyesület
pedig azt javasolja a kanizsaiaknak,
hogy szavazatukkal Cseresnyés
Péternek és a Fidesz-KDNP
jelöltjeinek adjanak lehetőséget a
városért végzendő munkára október
3-án.
Sajtótájékoztatót tartott a Civil
Összefogás Nagykanizsáért
Egyesület. Az eseményen Szántó
Miklós elnök elsőként fölolvasta
az újságíróknak azt a már nyilvánosságot
kapott levelet, amelyben
az egyik internetes portál
Választási zsákbamacska című
írására reagált.
Majd így folytatta: „Kedves
Fideszesek! Ha mi a Fidesz növekvő
népszerűségét akarnánk
meglovagolni, akkor nem próbálkoznánk
pártoktól függetlenül,
Civilként megmérettetni magunkat
a választásokon! Nem tudom,
hogy figyelik-e Önök a civil
szervezetekkel szembeni megnyilvánulásokat!
Gyakorlatilag
sem az MSZP, sem a Jobbik, mint
párt nem támadja a civil szervezeteket,
csak a Fidesz! Nagykanizsán
legalábbis így van. ők
még a demokráciát 20 év után
alapszinten sem ismerik? Jobboldali
beállítottságú embereket
ellenségként támadják! A helyi
szervezésnek nem kellene ezen
elgondolkodni? Vajon Orbán
Viktor örülne ennek? Nem hiszem.
ő azt mondta, mindenkire
szüksége van! Ebbe talán beleférnek
a jobboldali elkötelezett,
keresztény konzervatív nézeteket
valló, a civil életben kiemelkedő
vállalkozói teljesítményt elért jelöltjeink
és pártoló tagjaink is.
Ha ez nem így lesz, Orbán Viktorról
is átértékelem véleményemet,
de ő erre eddig nem adott
okot, szemben a helyi Fidesz
képviselőkkel.”
Kovács-Dr. Károlyi:
A választás tétje
CÖNE:
„Orbán Viktorról
is átértékelem
véleményemet”
Fidesz bőrbe
bújnának
Kanizsai lokálpatrióta és a város
fejlődéséért aggódó polgár jogán
néhány gondolat a soron következő
helyi polgármesteri és képviselő
választáshoz. Mint minden választás
előtt, nagykanizsai receptként
megkezdődött az a széthúzás,
ami jellemzi a helyi politikai légkört.
A város jelenlegi és jövőbeli
aspiráns politikusainak egy része a
kétfarkú kutyapárt programjához
hasonló elképzelésekkel lép fel,
ami nem mindig a tartalmat, hanem
a kivitelezés lehetetlenségét
jelenti. Természetesen arra gondolok,
hogy hatalmon lévő politikai
támogatás és pénz nélkül akarnak
megoldani dolgokat, amelyet mindenkinek
tudni kell, hogy lehetetlen
(nagyon sok példát látunk a
múltból és sokan azok akarják,
akik akkor nem engedték). Jómagam
arra a változásra szavaztam,
ami azt ígérte, hogy mindent, ami
hátráltatja a gazdasági fejlődést,
legyőzi a korrupciót, sikeressé teszi
az egészségügy működését és
még sorolhatnám, de nem teszem.
Azt látni, hogy a csírák megjelentek,
és ezek hova fejlődnek a
városban, a választópolgárok választásától
is függ. Azt gondolom,
mindenki elismeri, hogy aki megfogadja
a zenekart, az állítja össze
a hangverseny tartalmát. A zenekart
megválasztottuk, és ennek
tagja a jelenlegi alpolgármester,
mint országgyűlési képviselő és a
győztes pártnak polgármesterjelöltje.
Azt gondolom, saját életéből
mindenki tudja, hogy aki nem
akarta a zenekart, nem nagyon tud
beleszólni a repertoárba. Most erre
mindenki felkaphatja a fejét, hogy
hogy nem, mikor demokrácia van.
Nagyon egyszerű az oka, mert ez
számonkérhető, felelősséggel jár
és a hamis játékért is a zenekar a
felelős. Néhányan azt hangoztatják,
hogy ez nem jó zene, pedig
még nem hallották a zenekart játszani.
Ez pedig nagyon nagy baj.
Nézzünk vissza, volt egy kormány
8 évig, aki nem tudta előre
vinni a várost, bár beszélünk utcakövezésről
és egyebekről, de hol
van a munkahely? Pedig erre vár
mindenki. Nézzünk vissza az elmúlt
négy év polgármesteri tevékenységére,
aki mindenkit okol a
kudarcokért, csak azt felejti el,
hogy mindenért az első számú vezető
a felelős. Pedig még csapatban
is tudott volna dolgozni. Én
egy világhírű multinacionális vállalat
egyik vezetője vagyok, és
szerződésem szerint még egy darabig,
63 éves korral, azt gondolom,
annak, aki ismeri ilyen cégek működését,
tudja, hogy ezt sem a politika,
sem a jótékonykodás, hanem
csakis a telejesítmény teszi lehetővé.
Hát ezért javaslom mindenkinek,
hogy ne akarja azt, hogy
cél és legfőképpen eszköz nélküli
vezetőt válasszon, mert minden
hét bírósági perekkel, eredmények
nélkül és széthúzással telne el. Nagyon
egyértelmű mi következhet.
Ha ez a zenekar jó muzsikát játszik,
több évre meg fogja kapni a
bizalmat, ha nem, akkor négy év
múlva meg lehet tartani a búcsúkoncertet.
De arra szeretnék ösztönözni
mindenkit, hogy adjuk meg
a lehetőséget a zenélésre, remélem
élvezni fogjuk, és akik eddig hamisan
játszottak lépjenek a Kanizsáért
tenni akarók táborába. Biztos
vagyok benne, hogy minden
zenekar szívesen játszik jól megkomponált
darabokat, hiszen a közönségsiker
a jól felfogott érdeke.
Azon senki ne csodálkozzon, hogy
rossz darabokat nem akar játszani
senki. Legnagyobb probléma,
hogy az eredménytelen emberek
nem jó hallásúak, csak a hatalom
mindenek felett. Azt gondolom,
hogy ez hasonló Esze Tamás talpasaihoz,
akik ellentétben a mostani
harcba indulókkal, jó célért, de hatásos
fegyver nélkül indultak a
csatába. Hát én azt javasolnám,
most ne induljanak. Csak káoszt,
egy város jövőbeli lehetőségeinek
csökkentését és az elleségeskedést
hozhatják.
Az országnak van egy döntő
többséggel megválasztott kormánya.
Övék a felelősség. El nem tudom
képzelni azt a küzdelmet,
ahol a csapatok nem hadrendbe
állva érik el a győzelmet. Ezért
minden Kanizsáért tenni akarónak
azt javaslom, (nem fogadott prókátorként)
szavazza meg azt az elképzelést,
amit a parlament felkínált,
hogy legyen a városnak a vezető
párt bizalmát élvező polgármestere,
mint politikai lobbyvezető,
és olyan fiatal, a vezető politikusokkal
szimpatizáló gazdasági
végzettséggel, nyelvismerettel
rendelkező morálisan feddhetetlen
munkatársai, akik irányítják a várost,
és kiaknázzák a polgármester
politikai hovatartozását. Ebben segíthetnek
a Kanizsáért tenni akaró
civilek, helyi ellenzéki parlamenti
képviselők és azok is, akiknek az
elmúlt 8 év alatt ez nem sikerült.
Bár a testvérem azt mondja, aki
politológus, hogy ez álom, én azt
állítom, hogy lehet nagyokat álmodni,
mert már élettapasztalatom
alapján elmondhatom, hogy
kitartással és akarással és összefogással
azok teljesülnek. Ehhez ma
jó alapot ad az a többség, amit már
megválasztott Magyarország lakossága.
Név és cím a Szerkesztőségben
Ezt az össznépi sörözést
én másképp látom
Nagykanizsán
Pista! Mi a lópikulát tanultál te
azon a pártszemináriumon annak idején?
Csak a felét jegyezted meg a tananyagnak.
Május 1-én nemcsak a sör
jár a proletárnak, hanem a virsli is.
Én követelem a régi hagyományok
és a közös munkásmozgalmi múlt miatt
a virslit. A gyerek majd ott fog
hisztizni, hogy megígérted fater a
virslit a sör mellé, mert régen úgy
volt. Hazudósnak fog tartani a gyerek.
Pista, nekem kell az a virsli. Nem szavazok
rád, ha nem lesz virsli. Van még
annak a nagyon tudatlannak lóvéja,
aki fizeti a kampányodat, préselj ki
belőle még háromezer pár virslit. Ne
legyetek pitiánerek. Elvégre polgármester
akarsz lenni nem? Nem rezesbandát
meg toronyórát kérek lánccal,
ha bár az sem ártana, hanem csak a
jussomat akarom a kommunista szabályok
szerint. Sört és virslit.
Nem nagyon értem a logikádat,
mert én azt tettem volna, hogy valamelyik
kocsmába befizettem volna
sörmenzára a pácienseket, de vasárnapra.
Inni csak akkor lehetne, ha leszavazott
az illető és hitelt érdemlően,
legalább két tanúval bizonyítja,
hogy rád húzta az x-et. Amit csinálsz
az azért nem jó, mert másnapra kijózanodnak
az emberek és józanul
semmiképpen nem fognak rád szavazni.
Lehet, hogy a kampányfőnököd
lőtt ennyire mellé a dolgoknak,
de még kirúghatod, van rá öt napod.
Szavazatvásárlás – sörért
Nagykanizsán?
Tényleg ennyire le kell aljasodnia
egy, a tisztességéről, szakértelemről,
elhivatottságról papoló
szervezetnek néhány szavazat reményében?
Pláne annak a szervezetnek,
amelyik egyébként halálosan
meg van róla győződve, hogy
csak ők, és senki más nem esélyes
a vasárnapi választásokon?
Azért én nagyon szégyellem magam
minden kanizsai nevében…
Merthogy a cirkuszi bohócság már
megszokott tőlük, de az, hogy némi
alkoholt is bevetnek azért, hogy biztosra
mehessenek, ez már észbontó!
Remélem, egyetlen kanizsai lakos
sem gondolja komolyan, hogy ilyen
csapat kezébe kell adni egy megyei
jogú város irányítását!
Az a nagy büdös helyzet, hogy a
Marton-bagázs tagjai nagyon is tisztában
vannak azzal, esélyük vasárnap
éppen annyi, mint trójai falónak
az Epsoni Derbin. Így hát végső kétségbeesésükben
egy utolsó próbálkozást
bevetnek: megitatják az arra
kapható jónépet egy kis árpa lével,
hátha akad közöttük, aki ezért cserébe
rájuk adja majd a voksát. Ez áll
ugyanis a Marton-újság legújabb kiadványának
címlapján: a szombati
só bizniszen (tudom, hogy nem így
kell írni) 3000 pohár sör várja a legkorábban
érkezőket.
Én, ha most a Fidesz helyében
lennék, nem is csinálnék mást:
mozgósítanék a szombati bulira.
Minden fideszes menjen oda, hajtson
le egy pohárkával a hűsítő nedűből,
oszt vasárnap reggel meg
szavazzon a Cseresnyésre meg a
fideszes jelöltekre.Mert az azért
mégis csak durva, hogy egy Marton
István azt merészeli feltételezni
egyetlen egy kanizsai szavazópolgárról
is, hogy egy pohár sörrel
megvásárolható!Ember! Le kellene
szállni a földre, és tisztelni kellene
az embertársakat, akikért állítólag
olyan nagyon szeretnél dolgozni.
Bár úgysem hiszi már el
senki azt sem, amit kérdezel, de
legalább azt a látszatot illene keltened,
hogy értelmes lényeknek tartod
őket. Már ez sem megy?
Akkor tényleg nem marad más,
csak az alkohol. Csak nem a lakosságnak,
hanem a saját csapatnak
szétosztva. Úgy talán könnyebben
elviselitek majd együtt azt a méretes
buktát, ami vasárnap vár rátok!
Hogy stílszerűen köszönjek el,
Prost, hukk!
www.bakkker.hu
Tisztelt Zakó László országgyűlési
képviselő és Gábris Jácint
polgármester-jelölt Urak!
Duplakordonos közbiztonsági
telepek helyett biztonsági őrizet
lehetne a megoldás címmel pár sor
erejéig kérném tisztelettel a szíves
figyelmüket.
(folytatás a 8. oldalon)
Kanizsa 2010. szeptember 30. – Voks 7
Marton majálisán
röhög a bakkker.hu
Hamis zenészeket
erőltetnének
a zenekarba
Nyílt levél a
Jobbikosokhoz
8 Kanizsa – Voks 2010. szeptember 30.
(folytatás a 7. oldalról)
Egy európai jogállamban nyilván
kivitelezhetetlen, és szerintem
a Jobbik által is csak egy kampányfogásnak
szánt, egyre többször
felemlegetett elképzelés helyett
– véleményem szerint – jobb
megoldás kínálkozik, méghozzá a
büntetés-végrehajtás területén.
Amennyiben valóban a társadalomra
veszélyes bűnelkövetők (legyen
az bármilyen nemzetiségű,
vagy etnikai csoporthoz tartozó is)
jelentette probléma valódi megoldásán
gondolkoznak, ajánlanék
szíves figyelmükbe egy jogállami,
európai megoldást.
A büntetés-végrehajtás és a veszélyes
bűnelkövetők kezelése
volt a téma a freiburgi Max-
Planck Institut és a Pécsi Tudományegyetem
Állam és Jogtudományi
Kara által közösen szervezett
Kriminológiai Nyári Egyetemen,
a nyár elején. Az 5 napos
konferencia horvát, német, cseh,
bolgár, grúz és magyar résztvevői
– olyan neves személyek, mint
például Korinek László kriminológus,
tanszékvezető vagy Hans-
Jörg Albrecht, valamint számos
más szakember, doktorandusz és
hallgató – elsősorban a freiburgi
egyetem kutatási eredményeit vitatták
meg, és idén kiemelt szerepet
kapott a büntetés-végrehajtás.
Az egyik figyelemreméltó német
kezdeményezés volt az úgynevezett
„Sicherungsverwahrung”,
magyarul „biztonsági őrizet”. Ennek
lényege az, hogy az igazán veszélyes
és visszaesésre hajlamos
(vagy várhatóan visszaeső) bűnözőket
büntetésük kitöltése után is
a börtönben tartja, a társadalom
védelme érdekében. Ezután rendszeres
időközönként az elítélt felülvizsgálatokon
vesz részt, ahol
szakemberek döntenek arról, hogy
a fogvatartott a társadalomba viszszaengedhető-
e? E gyakorlat Németországon
kívül már Svájcban
és Ausztriában is bevezetésre került.
Véleményem szerint ennek az
új rendszernek magyar adaptációjában
hatalmas lehetőségek rejlenek,
természetesen és elsősorban a
társadalom védelme szempontjából
és érdekében. Megfelelő jogalkotói
támogatás birtokában egy
jogállami, európai, bármely politikai
csoportosulás által támogatható
és nem mellesleg hatékony
megoldás állna rendelkezésre a
büntetés-végrehajtásban a bűnelkövetők
kezelésére és szükség
esetén a társadalomtól való elszigetelésére.
Megtisztelő figyelmüket megköszönve,
maradok tisztelettel:
Nagykanizsa, szeptember 17.
Papp Attila
– Amit Marton István most csinál,
az egy csalás. – erősítette
meg Kövér László a kormánypárt
országos választmányi elnöke
hétfőn a Honvéd Kaszinó Tükörtermében,
azt, amit hallgatói
már amúgy is tudtak.
Mintha nem is választás előtt
állnánk. Nyolc év szocialista hazudozás
után meglehetősen szokatlan
volt az az őszinteség, mellyel
Cseresnyés Péter polgármester jelölt
vendége, az Országgyűlés elnöke
szólt gazdasági és erkölcsi
bajainkról, közös felelősségünkről,
hogy hagytuk idáig jutni az országot,
s arról, mennyire egymásra
vagyunk utalva. Egyszerűen nincs
más választás, nincs még egy esélyünk.
A súlyos helyzet előidézőiről
kendőzetlen szavakkal szólt: –
Az MSZP azt hirdeti óriásplakátokon:
mi leszünk az ellensúly az önkormányzatokban.
Elnézést. Mi
igyekszünk a lejtőn megállítani a
szekeret. Még nem kezdtük el fölfelé
tolni, csak próbáljuk a lendületét
fékezni, még mielőtt leérne a
lejtő aljára, szeretnénk megállítani.
Ha jól értem, az ellensúly arról
szól, mi fölfelé akarjuk húzni, ők
pedig lefelé? Kénytelen vagyok
erre gondolni, és ezt egy freudi elszólásnak
tekintem, egy olyan
nemszándékolt őszinte beszólásnak,
amelyből kitűnik: nem változtak
semmit sem. A miniszterelnök
úr használt egy képet az őszi parlamenti
ülésszak kezdetén az MSZPhez
szólva. – Amikor ég a ház, melyet
önök gyújtottak fel – zsarátnokot
dobtak a zsindelyre! – amikor
mindenki homokot lapátol, vizet
húz, önök elegánsan félreállnak,
mondván, nem így kell tüzet oltani.
Amihez én hozzá szoktam tenni: ha
csak ezt csinálnák! De hátuk mögött
ott egy kanna benzin, alig várják,
hogy ráloccsanthassák a tűzre.
És ezt szó szerint kell érteni.
Írástudók árulása, ez a találó szó
erre. Azok az úgynevezett közgazdászok,
azok az úgynevezett véleményformáló
értelmiségiek, akiknek
egy szavuk sem volt az ország
tönkretételekor, ma képesek osztani
az észt. És míg a politikusokat a
választók négyévente le tudják váltani,
ezeket az embereket senki
nem választotta meg, így vissza
sem hívhatja. A szocialisták már
elvesztették hitelüket, ne engedjük
ki őket abból a politikai karanténból,
amelybe jutottak. Gyurcsány
Ferenc atekintetben igazságosan
járt el, hogy a saját pártját ugyanolyan
mély gödörbe rugdosta, mint
az országot. Abban a helyzetben,
amelyben most vagyunk – tért rá
arra, mennyire nem mindegy, kit
választunk polgármesternek –
nincs elfecsérelni való erőnk meg
időnk. Ahhoz, hogy meg tudjuk oldani
azt a problémahalmazt, ami
előttünk áll, ahhoz mindenkinek
egy irányba kell húzni a szekeret.
Akikkel egy nyelven beszélünk,
akikkel együtt harcoltuk meg küzdelmeinket,
azokkal könnyebb
együttműködni. Nem kell fölösleges
vitákkal fecsérelni az időt.
Nem kell azt kutatni, vajon valóban
akarja az együttműködést,
vagy csak csalfa szándékkal az ellen
tör. – vajon véletlen-e, ha Kövér
László előbbi mondatait hallva
a Tükörtermet megtöltő hallgatóság
ugyanarra gondolt?
A DRVSZ jelöltjei közös
sajtótájékoztatót tartottak.
A ligetvárosi rémhírekkel kapcsolatban
Nagy József, a szövetség elnöke
úgy fogalmazott: A DRVSZ megdöbbenéssel
hallotta azokat a rémhíreket,
melyek az egyébként is a nehéz
körülmények között, létbizonytalanságban
élő romák, cigányok megfélemlítését
célozzák. A választási
kampány során elhangzó hazug hírek
a ligetvárosi városrész lakosainak bekerítéséről,
gettósításáról, a kijárási
tilalom bevezetéséről szólnak. Ezek
közül természetesen semmi nem
igaz. ADRVSZ tiltakozik a felelőtlen
politikai ámokfutók hazugságai ellen,
akiknek provokációi súlyos nehézségeket
okozhatnak a városrészen élők
mindenapjaiban, az eddigi roma-magyar
békés együttélésében. Arra kérik
a lakosságot, hogy ezeknek a megalapozatlan
tévképzeteknek semmilyen
körülmények között ne higgyenek!
Nagy József György sajtótájékoztatóját
követően Horváth Zoltán,
Dalnoki József és Horváth János
képviselőjelöltek választási
visszaélésekről beszéltek.
Horváth Zoltán elmondta: Tegnap
érkezett az irodájukba egy
hanganyagot és annak tartalmát ismertető
névtelen levél. Bár átadott
egy-egy példányt a levélből a sajtó
képviselőinek, azt is megjegyezte,
nem igazán meri mutogatni, mert
attól tart, nagyobb baja lehet belőle,
mint annak, aki ezt a bűncselekményt
elkövette. A levél szerint a
kisebbségi önkormányzati választásokon
induló másik szervezet jelöltje
pénzt ajánl fel a MACIFÉSZ
képviselőjelöltnek, hogy az ő színeiben
induljon. Az anyagot beadták
a Választási Bizottsághoz, ahol
érdemi vizsgálat nélkül elutasították
őket arra hivatkozva, hogy a
hangfelvétel augusztus 30-án történt,
és két napon belül kellett volna
továbbítani. Horváth Zoltán felháborítónak
tartja, hogy nem indulhat
egyenlő eséllyel az, akinek
nincs pénze. Háromféle "színben"
indulnak a jelöltek a cigány önkormányzati
választásokon, s valami
módon a DRVSZ plakátjait valakik
letépik. Sok roma ember és civil
szervezet támogatását élvezve
azért indulnak a választásokon,
hogy változzon valami Nagykanizsán,
mert azt tapasztalják, nem nagyon
mehetnek problémáikkal a
romák a CKÖ-höz, inkább a Szociális
Osztályt választják. Van egy
közösségi ház a városban, ami
szintén nem nyitott. Erre az is példa,
hogy a Kanizsa Csillagai
Együttes évek óta nem kaphat ott
egy próbatermet. Egyébként sem
nyitott semmilyen kulturális célra a
ház. Ezen szeretnének változtatni.
Az elmondottakkal mindkét jelenlévő
képviselőjelölt egyetértett.
Dalnoki József még hozzátette:
Nem értik a Választási Bizottság
hozzáállását. Tapasztalatai
alapján valóban itt az ideje, hogy
történjen valami Kanizsán, mert
több mint tíz éve egy jelenlegi
kaszt irányítja a nagykanizsai
CKÖ-t, melynek összetétele szinte
nem változik. Úgy érzik, mint
cigányok, ki vannak rekesztve a
Bogdán János Közösségi Házból.
Valóban nem szívesen lépik át a
küszöbét, az embernek görcsbe
rándul a gyomra, ha belép. Nem
teljes mértékben van a cigányokért
a CKÖ. Ezt le lehet mérni a
rendezvényeken, programokon.
Nem a cigánysággal foglalkozik,
s ezen szeretnének változtatni,
természetesen tisztességes módszerekkel.
Egyenlő esélyekkel
szeretnének indulni, és megmérettetni
magukat az október 3-ai
választáson.
Fidesz:
Mindenkinek egy
irányba kell húzni
a szekeret
Hangfelvétel borzolja
a demokratikus
cigányok kedélyét
Kanizsa 2010. szeptember 30. – Hirdetés 9
H I R D E TM É N Y a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával
kapcsolatos tudnivalókról
A szavazás helye, mozgásában gátolt választópolgár szavazása
Valamennyi választópolgár a lakóhelye szerint kijelölt, az Értesítőn feltüntetett szavazókörben
szavazhat. Amennyiben mozgásában akadályozva van (például egészségi
állapota miatt), úgy a szavazást megelőzően a jegyzőtől, a szavazás napján a
szavazatszámláló bizottságtól írásban kérhet mozgóurnát. Ebben az esetben a szavazatszámláló
bizottság két tagja fogja felkeresni a mozgóurnával.
Hogyan szavazhat, ha a szavazás napján bejelentett tartózkodási helyén tartózkodik?
Az a választópolgár, aki a lakóhelyén túl 2010. június 16-ig tartózkodási helyet létesített
és az legalább a választás napjáig érvényes, a lakóhelye szerint illetékes helyi
választási iroda vezetőjétől (jegyzőtől) igazolást kérhet a tartózkodási helyén
történő szavazáshoz. Igazolással bejelentett tartózkodási helyén, az igazoláson
megjelölt szavazókörben szavazhat. Az igazolást személyesen, vagy meghatalmazott
útján lehet kérni legkésőbb 2010. október 1-jéig 16.00 óráig, illetve ajánlott levélben
úgy, hogy az legkésőbb 2010. szeptember 28-án megérkezzen a Polgármesteri
Hivatal Nagykanizsa, Eötvös tér 16. szám alatti épületébe. Igazolás kiadását
követően már nincs lehetőség arra, hogy kérje visszavételét a lakóhelye szerinti
névjegyzékbe, és a lakóhelyén szavazzon.
A kérelem benyújtásához letölthető nyomtatvány áll rendelkezésre a www.valasztas.
hu honlapon, illetve elérhető a választási irodában. Az igazolási kérelemben
meg kell adnia nevét, személyi azonosítóját (ismertebb nevén személyi szám), lakcímét,
annak a településnek a nevét, ahol a bejelentett tartózkodási helye van.
Abban az esetben, ha a szavazás napján külföldön vagy Magyarországon, de nem
a bejelentett tartózkodási helyén tartózkodik, választójogát nem tudja gyakorolni.
A települési kisebbségi önkormányzati választásokon a lakóhelytől eltérő helyen
igazolással szavazásra nincs lehetőség.
Mit vigyen magával a szavazáskor?
Csak akkor jogosult szavazni, ha a személyazonosságát és lakcímét megfelelően
igazolja az alábbi igazolványok valamelyikével:
a.) lakcímét tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvány (azaz a régi típusú
személyi igazolvány);
b.) a lakcímigazolvány mellett a kártya formátumú személyazonosító igazolvány,
útlevél vagy 2001. január 1-jét követően kiállított kártyaformátumú vezetői engedély.
A személyazonosság igazolására alkalmas a kártya formátumú ideiglenes személyazonosító
igazolvány is, a lakcímet pedig tanúsítja a lakcímbejelentésről szóló átvételi
elismervény. Ha a bejelentett tartózkodási helyén kíván szavazni, és előzetesen
nem kérte felvételét a névjegyzékre, az "Igazolás a tartózkodási helyen történő
szavazáshoz" elnevezésű nyomtatványt is vigye magával!
Mit kell még tudnia a szavazásról?
Szavazni csak személyesen, a választópolgár lakóhelyén vagy igazolással a 2010. június
16-ig létesített tartózkodási helye szerinti szavazóhelyiségben lehet. Azok a választópolgárok,
akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében,
csak Nagykanizsa megnevezést tartalmazza a 42. számú szavazókör - Rozgonyi
Úti Általános Iskola Nagykanizsa, Rozgonyi út 25. szám alatt szavazhatnak.
Kisebbségi önkormányzati képviselők választásán a szavazásra két önálló, csak a
kisebbségi választásra kialakított szavazókörben kerül sor. Mindkét kisebbségi szavazókör
a Rozgonyi Úti Általános Iskolában (Nagykanizsa, Rozgonyi u. 25. szám)
működik. A települési kisebbségi választáson csak az a választópolgár szavazhat,
aki szerepel az adott kisebbségi választói jegyzékben.
Szavazni csak személyesen, 2010. október 3-án (vasárnap) reggel hat órától este
hét óráig lehet.
Amikor felkeresi a szavazókört, a szavazatszámláló bizottság köteles ellenőrizni
valamennyi választópolgár személyazonosságát és lakcímét. Ezután a bizottság a
választópolgár jelenlétében lepecsételi és átadja a szavazólapokat, melyek átvételét
a választópolgárnak a névjegyzék aláírásával kell igazolnia.
A szavazás titkossága érdekében használja a szavazófülkét!
Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti körbe tollal írt két egymást metsző vonallal
lehet (+ vagy X). A szavazólapokat a borítékba helyezve az urnába kell dobni.
Az a választópolgár, aki elrontja a szavazólap kitöltését, és ezt még a szavazólap
urnába dobása előtt jelzi, a szavazatszámláló bizottság a rontott szavazólapokat
egy alkalommal kicseréli.
Amennyiben az önkormányzati választással kapcsolatosan bármely egyéb kérdése
merül fel, forduljon a helyi választási irodához, vagy keresse fel a www.valasztas.
hu,, illetve a www.nagykanizsa.hu internetes oldalt.
Amit a szavazásról tudni kell
A program 2008. október 1-jén indult az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával, mely 315.000.000 Ft-ot bocsátott a Nagykanizsa és Térsége TISZK Szakképzés-szervezési
Kieme lkedően Közhasznú Nonprofit Kft. rendelkezésére a pályázati cél végrehajtása érdekében.
A megvalósításban részt vettek a KanizsaTISZK alapítói:
􀂄 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata,
􀂄 Csapi és Zalaújlak Községi Önkormányzatok Intézményfenntartói Társulása,
􀂄 Pannon Egyetem,
􀂄 DKG-EAST Olaj-és Gázipari Berendezéseket Gyártó Zrt.,
􀂄 Gázipari Gépgyár Kft., valamint a KanizsaTISZK partneriskolái:
􀂄 Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola,
􀂄 Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium,
􀂄 Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola,
􀂄 Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola,
􀂄 Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola,
􀂄 Térségi Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium Csapi.
ATÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0030 projekt során megvalósult a szakmastruktúra fejlesztése, a rugalmas képzési szerkezet kialakítása, a stratégiai
és fejlesztési döntések összehangolása, valamint az integrációval kapcsolatos szervezetfejlesztés. Létrejött a TISZK szintű modultérképből
levezetett tananyag-fejlesztési rendszer, kulcskompetenciák mérési-értékelési rendszere, a munkaerőpiac igényeire rugalmasan reagálni tudó felnőttképzési
rendszer és az ahhoz kapcsolódó vizsgarendszer.
Aprojektnek köszönhetően megteremtődtek Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. működési feltételei, amely rugalmasan alkalmazkodva
a változó gazdasági körülményekhez, képzési kínálatának sokszínűségével, az oktatás magas színvonalával kíván megfelelni a
"Versenyképesebb jövő" jelmondatnak. Az eddigi sokrétű együttműködés és tartalmi fejlesztés garanciája a további sikeres munkának.
TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0030
"Versenyképesebb jövő" – A korszerű szakképzés
megalapozása Nagykanizsán és
térségében, Térségi Integrált Szakképző
Központ létrehozásával című projekt 2010.
szeptember 30-ával lezárult.
Kanizsa – 10 Városháza 2010. szeptember 30.
Az építkezés a második szakaszába ért, amely alatt jelzőlámpás forgalom irányítás
mellett a Fő út félpályás lezárása várható. Az Eötvös térről a Balatoni útra
kivezető forgalmi ág kétirányúvá válik, így a Balatoni út felől a balra kanyarodás
is ezen keresztül lehetséges. Ebben az időszakban a szegélyépítések, a
közvilágítási hálózat kiépítése, a belső körforgalom, valamint a járda építések
munkálatai valósulnak meg. Az építkezés második szakasza várhatóan 4 hetet
vesz igénybe.
Az esőzések következményeként a beruházás késedelmet szenved, mivel a lezúdult
csapadék miatt, a korábban elkészített munkarészeknél jelentős helyreállításokat
kellett elvégezni.
A forgalmi rend változás miatt, a csomóponton történő áthaladásról bővebb információt
a http://fejlesztes.nagykanizsa.hu/index.php/forgalmi_rend_valtozas,
elérhetőségen, a „Huszti tér –Forgalomkorlátozás” címszó alatt megjeleníthető
pdf kiterjesztésű dokumentum 2. oldalán kaphatnak.
Forgalmi rend változás - Huszti tér
Felhívjuk a választópolgárok figyelmét arra, hogy a jogszabályváltozások következtében
Nagykanizsán a választókerületek és ennek következtében a szavazókörök
területi beosztása is jelentősen átalakult. A változás több szavazóhelyiség
címét is érinti. A 2010. augusztus 16. és augusztus 19. között kézbesített
választási értesítők tartalmazzák azon szavazóhelyiségnek a címét, ahol a választópolgárok
a szavazataikat leadhatják. Kérünk mindenkit, hogy az értesítőn
szereplő szavazóhelyiség címét figyelmesen olvassa el, szavazás céljából ne a
korábban megszokott, hanem az értesítőn szereplő címen jelenjen meg.
A választókerületek és szavazókörök területi beosztása, továbbá a szavazóhelyiségek
címe a www.nagykanizsa.hu honlapon, vagy a Polgármesteri Hivatalban
(Erzsébet tér 7. I. emelet 11. 12., illetve Eötvös tér 16. fsz. 4.) is megtekinthető.
Tájékoztatás az alábbi telefonszámokon kérhető: 93/500-898, 93/500-
918, 93/500-752.
Dr. Tuboly Marianna, a Helyi Választási Iroda vezetője
Változtak a szavazókörök
Dátum Gyógyszertár neve, Címe, telefonszáma Ügyeleti idő
2010. október 1. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/536-610 17.00 - 08.00
2010. október 2. SZENT GYÖRGY KIRÁLY U. 53. 93/510-135 12.30 - 08.00
2010. október 3. GYOPÁR ADY E. U. 12. 93/510-160 08.00 - 07.30
2010. október 4. KANIZSA Fő U. 5. 93/510-267 18.30 - 07.30
2010. október 5. CENTRUM(INTERSPAR) TÁBORHELY U. 4. 93/516-278 19.00 - 08.00
2010. október 6. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2.93/510-151 22.00 - 06.00
2010. október 7. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1.93/310-403 18.00 - 07.30
2010. október 8. KELETI ZEMPLÉN GY. U. 6.93/310-402 18.00 - 08.00
2010. október 9. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 12.30 - 08.00
2010. október 10.ZSÁLYA (TESCO) BOSZORKÁNYU. 2.93/516-280 08.00 - 08.00
2010. október 11.SZENT KRISTÓF ERZSÉBETTÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2010. október 12.KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 17.30 - 07.30
2010. október 13.GYOPÁR ADY E. U. 12. 93/510-160 19.30 - 07.30
2010. október 14.ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 18.00 - 07.00
2010. október 15.FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 16.30 - 08.00
2010. október 16.BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1.93/310-403 12.00 - 08.00
2010. október 17.ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 08.00 - 07.00
2010. október 18.ZSÁLYA (TESCO) BOSZORKÁNYU. 2. 93/516-280 20.00 - 08.00
2010. október 19.CENTRUM(INTERSPAR) TÁBORHELY U. 4. 93/516-278 19.00 - 08.00
2010. október 20.KANIZSA PLAZA EURÓPATANÁCS U. 2.93/510-073 19.00 - 08.00
2010. október 21.SZENT KRISTÓF ERZSÉBETTÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2010. október 22.SZENT GYÖRGY KIRÁLY U. 53. 93/510-135 18.30 - 08.00
2010. október 23.KANIZSA Fő U. 5. 93/510-267 08.00 - 08.00
2010. október 24.KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 08.00 - 07.30
2010. október 25.ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 18.00 - 07.00
2010. október 26.KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 17.30 - 07.30
2010. október 27.GYOPÁR ADY E. U. 12. 93/510-160 19.30 - 07.30
2010. október 28.BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1.93/310-403 18.00 - 07.30
2010. október 29.FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 16.30 - 08.00
2010. október 30.ZSÁLYA (TESCO) BOSZORKÁNYU. 2.93/516-280 20.00 - 08.00
2010. október 31.SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2.93/510-151 08.00 - 06.00
Gyógyszertári ügyelet - október
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyűlésének Városfejlesztési,
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi
Bizottsága pályázatot ír ki
falfirkák eltüntetésének támogatásáról
szóló 81/2007. (XII. 21.) sz.
önkormányzati rendelet szerinti
önkormányzati támogatás elnyerésére.
A támogatásra rendelkezésre álló
keretösszeg 2010. évben 500 000
Ft.
A pályázati kiírás és a pályázati
adatlap kérhető Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal Főépítészi Csoport
Irodáján ügyfélfogadási időben
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
II. em. 14.), vagy letölthető a
www.nagykanizsa.hu honlapról.
A pályázat befogadásához szükséges
a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságától szóló
2007. évi CLXXXI. törvény szerinti
összeférhetetlenség, illetve
érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
szóló nyilatkozat kitöltése
és csatolása.
Városi Főépítész Nagykanizsa
Pályázat
falfirkák
eltűntetésére
Kanizsa 2010. szeptember 30. – Városháza 11
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír ki könyvvizsgálói feladatok
ellátására 2010. december hó 1-től 2013. május 31-ig terjedő időszakra a
Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft-nél. Pályázatot azok a szervezetek
és magánszemélyek nyújthatnak be, akik a törvényi előírásnak megfelelnek, és
a társasági könyvvizsgálat területén legalább 5 éves gyakorlattal rendelkeznek. Apályázathoz
kérjük csatolni: szakmai önéletrajzot, könyvvizsgálói jogosultságot igazoló
dokumentumot, a könyvvizsgálói kamarai tagságról szóló igazolást, felelősségbiztosítási
kötvény másolatát, erkölcsi bizonyítványt (3 hónapnál nem régebbi), referenciajegyzéket,
vállalási díjat, ennek későbbi változtatási feltételeit, fizetési feltételeket,
munkaprogram tervezetet a feladat ellátására, nyilatkozatot, hogy összeférhetetlenség
nem áll fenn.
Amennyiben az ajánlattevő gazdasági társaság, az ajánlatnak tartalmaznia kell: eredeti,
vagy hitelesített 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, felelősségbiztosítási kötvény
másolatát, könyvvizsgálói kamarai tagság igazolását, a tényleges könyvvizsgálatot
végzők megjelölését és szakmai önéletrajzát, referenciajegyzéket.
A beérkezett pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010.
novemberi ülésén bírálja el. Apályázatokat 2010. október 15-én 12.00 óráig - 3 példányban,
zárt borítékban, "Könyvvizsgálói pályázat" feltüntetésével - kérjük eljuttatni
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7.) Aboríték 2010. október 15. 12.00 óra időpont előtt nem bontható fel.
Apályázattal kapcsolatos felvilágosítást Dr. Berlinger Henrikné a társaság ügyvezetője
ad. (Telefon: 93/509-740)
Pályázat - könyvvizsgálói feladatokra
"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
az Oktatási Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja
a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. A pályázatra
azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális
helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a.) a 2010/2011. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
b.) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt
nem nyert érettségizettek;
és a 2011/2012. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes
idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak
részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2011-ben először
nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a
2011/2012. tanévben ténylegesen megkezdik.
Az ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2011/2012. tanév első féléve, keresztféléves
képzés esetén a 2011/2012. tanév második féléve.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya
a 2010/2011. tanév első félévében illetve keresztféléves képzés esetén a
2010/2011. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amenynyiben
a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati
kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
A pályázat kötelező mellékletei:
1. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó
jövedelméről.
2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó
jövedelméről, amely nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
150%-át, jelenleg 42.750 Ft-ot.
2. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok: jövedelem igazolás
(APEH adónyilvántartási csoportjától jövedelem-igazolás; munkáltatói keresetigazolás;),
rendszeres nevelési segély-igazolás; munkanélküli segély folyósításáról
szóló határozat; elvált szülők esetén jogerős bírósági ítélet; fél/árvaság
esetén igazolás fél/árvaellátásról illetve halotti bizonyítvány másolata; eltartott
testvérek iskolalátogatási igazolása; családi pótlék összegéről igazolás; hatósági
igazolás az egy háztartásban élő személyekről.
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen
érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri
Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon, a
pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.
(Polgármesteri Hivatal Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. - Művelődési és Sportosztály).
A pályázat benyújtási határideje: 2010. október 29. A teljes pályázati kiírás
a www.nagykanizsa.hu honlapon a felhívásoknál.
Bursa Hungarica “B”
"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve
ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2010/2011. tanév
második és a 2011/2012. tanév első félévére vonatkozóan.
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a
képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot
és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben
vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.Az ösztöndíj időtartama
10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2010/2011. tanév
második, illetve a 2011/2012. tanév első féléve).
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2011. március.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya
a 2010/2011. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak.
Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati
kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
A pályázat kötelező mellékletei:
1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás.
3. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó
jövedelméről, amely nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
150%-át, jelenleg 42.750 Ft-ot.
3. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok:Jövedelem-igazolás
(APEH adónyilvántartási csoportjától jövedelem-igazolás; munkáltatói keresetigazolás;),
rendszeres nevelési segély-igazolás; munkanélküli segély folyósításáról
szóló határozat; elvált szülők esetén jogerős bírósági ítélet; fél/árvaság
esetén igazolás fél/árvaellátásról illetve halotti bizonyítvány másolata; eltartott
testvérek iskolalátogatási igazolása; családi pótlék összegéről igazolás; hatósági
igazolás az egy háztartásban élő személyekről.
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen
érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri
Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon, a
pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.
( Polgármesteri Hivatal Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. - Művelődési és Sportosztály)
A pályázat benyújtási határideje: 2010. október 29.
A teljes pályázati kiírás a www.nagykanizsa.hu honlapon a felhívásoknál.
Bursa Hungarica “A”
ÜNNEPI PROGRAM
október 6.
Aradi udvar
9.45 Térzene
10.00 Himnusz
A Hevesi Sándor Általános Iskola diákjainak ünnepi műsora
Ünnepi beszédet mond:
Cseresnyés Péter alpolgármester, országgyűlési képviselő
Koszorúzás
Szózat
Székelykert
14.00 Hagyományőrző huszárok
nyomában indul a Hevesi Sándor Általános Iskola
és a keleti városrész menete
a Polgári Kanizsáért Alapítvány szervezésében a Székely kertbe.
A nyergestetői szabadságharcosok emlékfenyvesénél
ünnepi beszédet mond: Cseresnyés Péter alpolgármester,
országgyűlési képviselő
Kérjük, hogy koszorúzási szándékukat előzetesen jelezzék
a Hevesi Sándor Műveldési Központban (Tel: 310-465, 311-468)
Kanizsa 12 – Kamara 2010. szeptember 30.
z
8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 1.
Tel./Fax.: 06-93/516-670
Tel.: 06-93/516-671
Mobil: 30/754-3616
E-mail: nakkik@nakkik.hu
Honlap: www.nakkik.hu
MKIK elnökségi ülések
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Elnöksége augusztus 16-án
kibővített, rendkívüli ülést tartott,
amelyen a kamarai törvénymódosítás
előkészítéséről, valamint egyes kamarai
feladatok aktuális helyzetéről
tárgyaltak. Kamaránkat Draskovics
Szilárd alelnök képviselte.
Szeptember 15-én tartotta soron
következő elnökségi ülését a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara. Az elnökségi
ülés napirendi pontjai közt
szerepelt a 2011. I. félévi EU elnökség
előkészületeiről szóló tájékoztatás,
a Duna Stratégia előkészületeiről
szóló beszámoló, javaslat a gazdasági
kamarai rendszer reformjára és a
gazdasági kamarákról szóló 1999.
évi CXXI. Törvény módosítására, a
közbeszerzési törvény szerinti előzetes
vitarendezésben és a jogorvoslati
eljárásban történő kamarai részvételről,
az MKIK állásfoglalása a Széchenyi
Terv vitairatról, illetve együttműködési
megállapodás az MKIK és
a Gyakorlati Oktató Szervezetek
Egyesülete között. Az elnökségi ülésen
dr. Polay József vett részt.
Ülésezett a Regionális
Konzorciumi Tanács
A Regionális Konzorciumi Tanács
augusztus 24-én Szombathelyen
tartotta munkaértekezletét,
amelyen a Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamarát Mádé Károly
alelnök és dr. Balogh Imre szakképzési
tanácsadó képviselte. Az ülés
fő témája: a 2010/2011-es tanév beiskolázása,
az egyes szakmák besorolása,
olyan szempontból, hogy az
azokat választók milyen mértékű támogatásban
részesüljenek.
Új prioritások
a fogyasztóvédelemben
Augusztus 25-én a Nemzeti Fogyasztóvédelmi
Hatóság Főigazgatója,
Pintér István látogatást tett Zalaegerszegen,
ahol a szakmai érdekképviseletek
képviselőivel találkozott.
Együttműködési megállapodás
megkötését tervezik a kamarával és
az érdekképviseleti szervezetekkel.
Prevenciós működésükkel a hangsúlyt
a tájékoztatásra és az oktatásra
helyezik. A fórumon dr. Polay
József elnök képviselte kamaránkat.
Legjobb Nagykanizsai
Főzőcsapat
Szeptember 2-3-án került megrendezésre
a VII. Bor- és Dödölle Fesztivál,
ahol a Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara elismerésben részesítette
a „Legjobb Nagykanizsai Főzőcsapatot”.
A Kamara díját, az oklevelet
és az ajándékutalványt dr. Polay
József Kamaránk elnöke adta át.
Készülnek a Pécsi
Fodrászversenyre
Szeptember 6-án tartotta összejövetelét
kamaránk fodrász klubja Takács
Tibor fodrászmester vezetésével.
A klubfoglalkozás témái a Bio
hajfestékek, a különböző hajvágások
begyakorlása volt, mellyel már a
pécsi fodrászversenyre készülnek
hajszobrászaink.
Minősített ajánlattevők
jegyzéke
2009 novembere óta több egyeztető
megbeszélés zajlott le kamaránknál
arról, hogy a helyi kis- és
középvállalkozások hogyan lennének
támogathatók az Önkormányzat
közbeszerzési eljárásainak során.
Ennek eredményeképpen szeptember
7-én a Közgyűlés elfogadta
a Nagykanizsai Kamara javaslatát a
minősített ajánlattevők jegyzékének
vezetéséről.
A közgyűlést követően Cseresnyés
Péter alpolgármester és dr.
Polay József elnök közös sajtótájékoztatót
tartottak a közbeszerzési
törvény várható módosításáról és
annak helyi szabályozásáról.
TISZK Központi
Képzőhely bemutatása
A tervezett határidőre befejeződött a
TISZK Központi Képzőhely épületegyüttese,
ahol szeptembertől három
szakmacsoportban kezdődött el az oktatás.
Az új épület bemutatóját szeptember
9-én tartották, melyen dr. Polay József
elnök és dr. Balogh Imre szakképzési
tanácsadó képviselte kamaránkat.
Monarchia Alapítású Kamarák
Kongresszusa és Üzletember
Találkozó
A Pécsi Kamara szeptember 9-12
között rendezte meg a Monarchia
Alapítású Kamarák Kongresszusát,
melynek témája a Közép-európai
belső kereskedelemfejlesztés.
A kongresszusra 16 országból
281 gazdasági diplomata, kamarai
vezető és üzletember érkezett. A
rendezvény célja, hogy a kamara és
a helyi gazdasági szereplők kapcsolatai
gyarapodjanak, és új üzletek
szülessenek. A kongresszuson Cserti
József alelnök és Varga Zsófia titkár
képviselte kamaránkat.
Az európai B2Fair hálózat segítségével
szervezett üzletember találkozón
382 üzleti tárgyalást bonyolítottak
le. A találkozón a GE Hungary
Kft. képviseletében Harangozó
Zoltán és Konkoly László vett részt.
NAKKIK elnökségi ülés
Kamaránk szeptember 20-án tartotta
elnökségi ülését. Az elnök beszámolt
az előző elnökségi ülés óta
eltelt időszak eseményeiről, tájékoztatót
tartott az I. féléves gazdálkodásról,
valamint előkészítették a
Kamara 10. évfordulós ünnepségét.
Négy ász a Széchenyi Kártya Programban
Az immár kilenc éves, maximum 25 milliós, 1+1 éves Széchenyi Kártya folyószámlahitel mellett megjelentek
a SZÉCHENYI KÁRTYA PROGRAM LEGÚJABB ELEMEI:
Augusztustól: a forgóeszközhitel az átmeneti likviditási problémák áthidalásán túl, a piac megtartására
és bővítésére jelent optimális hitelformát. A hitelösszeg maximum 25 millió forint, a futamidő akár 3
év is lehet.
Szeptembertől: A beruházási hitel a beruházási kedv ösztönzését és a KKV szektor versenyképességének
növelését célozza, új vagy használt ingatlanok vásárlásán, gépek beszerzésén, üzleti tulajdon megszerzésén,
vagy infrastruktúra bővítésén keresztül. A hitelösszeg maximum 50 millió forint, legfeljebb
10 éves futamidőre.
Mindkét hiteltípushoz a Kormány 2%-os kamattámogatást és garancia-díjtámogatást ad.
Jövő januártól: Az önerőhitel lehetőséget ad azoknak vállalkozásoknak, amelyek kizárólag önerő hiányában
nem tudtak részt venni EU-s pályázatokon.
Kanizsa 2010. szeptember 30. – Kamara 13
Környezetvédelmi termékdíj -
Kamarai tagoknak ingyenes
átvizsgálás
Az UniBrillant Adatszolgáltató
Kft. lehetőséget kínál cégeknek környezetvédelmi
termékdíj szempontjából
való átvizsgálásra. Az átvizsgálásnak
a célja, hogy a vállalkozás
a mostani befizetésekkel szemben
(koordináló szervezet, VPOP,
egyéb), milyen összeget (akár több
millió Ft) tudna megtakarítani. Az
Iparkamarai és KISOSZ tagoknak
az átvizsgálás ingyenes!
A közbeszerzési törvény
módosítása – nagyobb
esély a kisebb cégeknek
A kis- és középvállalkozások helyzetbe
hozása, valamint az adminisztráció
egyszerűsítése a célja a közbeszerzési
törvény módosításának, amely
szeptember 15-én lépett hatályba.
Az új szabályok közül kiemelésre
érdemes az, hogy az ajánlatkérőknek
kötelező lesz elfogadniuk a
részajánlatokat is. A beszerzés részekre
osztásával már a kisebb cégek
is nyújthatnak be ajánlatot.
Új kizárási szabályt is megfogalmaz
a módosítás: nem lehet ajánlattevő
az, aki tartozik az alvállalkozójának.
A közbeszerzési értékhatárok
az alábbiak szerint módosulnak:
áru- vagy szolgáltatás esetén 25
millió forint, építési beruházás esetén
80 millió forint.
Bővebb információ: Csikné Molnár
Tünde közbeszerzési referens
(info@nakkik.hu)
Megkezdődött az építőipari
kivitelezők ellenőrzése
2010. január végéig minden építőipari
tevékenységet folytató egyéni és
társas vállalkozásnak regisztrálnia
kellett a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamaránál. Atürelmi idő április 1-
én lejárt, megkezdődött az ellenőrzés.
Az ellenőrzés célja, elősegíteni
azt, hogy minél több építőipari kivitelezői
tevékenységet folytató vállalkozás
rendelkezzenek a tevékenység
folytatásához szükséges jogosultsággal.
Az eddigi tapasztalatok szerint a
vállalkozások eleget tettek kötelezettségüknek
és a névjegyzékben nyilvántartott
adataik megegyeztek az ellenőrzéskor
dokumentált adatokkal.
Tomasits István bádogos mesternél
végzett ellenőrzés során munkatársaink
mindent rendben találtak.
Informálódjon kamaránk
honlapjáról!
www.nakkik.hu
Egyre népszerűbb a kamarai tagok
körében az internetes partnerkereskedés,
a saját termék reklámozása. Az
Üzlet@Hálón a magyar kereskedelmi és
iparkamarák adatbázisa, egy e-piactér a
kamarai tagcégek és partnereik számára,
ahol céginformációk, termékek és szolgáltatások
részletes leírása, üzleti ajánlatok,
K+F információk, szálláshelyek,
vendéglátóhelyek, üzleti hírek találhatók.
Az Üzlet@Hálón oldal előnye,
hogy saját felhasználónévvel és jelszóval
maga a cég aktualizálhatja
saját adatait, elhelyezhet fotókat,
ábrákat is. Az oldalt térítésmentesen
csak kamarai tagok használhatják
Soha nem késő egy kiváló, ingyenes
lehetőséggel élni, melynek célja
a vállalkozók üzleti kapcsolatainak
szélesítése, bővítése.
Bemutatkoznak
Kamaránk Tagjai
Horváth Balázs,
a Saubermacher-Pannonia Kft.
ügyvezetője
Társaságunk Nagykanizsán
1993. 09.01-én kezdte meg tevékenységét.
Munkánkat a Városgazdálkodási
Vállalat hulladékgyűjtésben
alkalmazott dolgozói –
32 fő – átvételével és gépei megvásárlásával
kezdtük.
1995. július 1-én Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzatával
közösen megalakításra került
a Nagykanizsa-Saubermacher-Ryno
Hulladéklerakót Üzemeltető Kft.
Ez a társaság üzemelteti a
Nagykanizsa-Bagola-Regionális
Hulladéklerakót, ahol jelenleg
mintegy 80 település hulladéka
kerül lerakásra. Nagykanizsa városában
a hulladékgyűjtésen kívül
köztisztasági feladatokat is
ellátunk, valamint cégünk részt
vesz a hóeltakarítási és síkosságmentesítési
munkákban is.
1996. 08. 01-től Nagyatád város
hulladékgyűjtését, gépi úttisztítását,
a közutak téli síkosság mentesítését,
valamint a hó eltakarítását szintén
cégünk végzi. 2002. óta társaságunk
Saubermacher-Pannonia Kft. néven
folytatja tevékenységét.
Afolyamatosan magas szinten biztosított
szolgáltatás eredményeképpen
a társaságunkkal partneri szerződéses
viszonyba került önkormányzatok
száma jelentősen megnőtt. A
lakossági hulladék összegyűjtésébe,
a rendszeres hulladékgyűjtésbe bekapcsolt
települések száma 109-re
emelkedett. Társaságunk jelenleg
mintegy 155.000 fő részére végez lakossági
hulladékgyűjtést.
2006-tól cégünk üzemelteti a
ZALAISPA Hulladékgazdálkodási
Projekt keretében megvalósult hulladékudvarokat,
válogatócsarnokot.
Idén kiterjesztésre került a bio hulladék
gyűjtése és ezzel egy időben
megkezdtük komposztálási tevékenységünket
is.
Nagykanizsán, Nagyatádon, valamint
100 további településen bevezetésre
került a szelektív hulladékgyűjtés.
A közelmúltban cégünkbe beolvadt
a Netta Kft., így társaságunk
Nagykanizsa és Nagyatád mellett
már Budapesten, Esztergomban és
Törökszentmiklóson is rendelkezik
telephellyel, dolgozói létszámunk
pedig meghaladja a 150 főt.
A minőségi munkavégzés további
fejlesztését, szolgáltatásaink korszerű,
színvonalas elvégzését biztosítja,
hogy társaságunk 1998-ban az
ISO 9002, illetve az ISO 14001
minősítést, 2001. évben pedig az új
MSZ EN ISO 9001: 2001 tanúsítást
is megszerezte.
Ágoston Tibor
egyéni vállalkozó,
járműfényező mester
1971-ben szakmunkás vizsgáztam
fényező-mázolóként a XII. számú
Autójavító Vállalat nagykanizsai
szervizében A következő években
lehetőségem nyílt Nagykanizsán
akkoriban induló karosszéria
és fényezés javítással foglalkozó
kisipari műhelyekben gyakorlatot
szerezni 1975.09.10.-n magam is
kiváltottam a Kisipari Működési
Engedélyt fényező-mázoló szakmára,
nagybakónaki telephellyel.
1983 óta jelenlegi telephelyemen,
Nagykanizsa, Miklósfa utca
85 szám alatt működik vállalkozásom,
amelyet folyamatosan fejlesztek.
A kezdeti 2 gépkocsi beállásos
műhelyt 4 gépkocsi állásosra
bővítettük. 1994-ben Nagykanizsán
elsők között helyeztünk
üzembe gyári fényező-szárító kamrát.
2005-ben befejeztük 200m2
alapterületű karosszéria lakatos
csarnok és tanműhely építését,
amelyet a legkorszerűbb eszközökkel
szereltünk fel.
Törekszünk a költség és környezet
kímélő javítási technológiák
használatára, mint fényezés nélküli
horpadás javítás (jégkárjavítás),
spot javítás - metál fényezések foltjavítása.
2010 évtől Európa legjelentősebb
autóüveg gyártójának
Franchise partnere vagyunk, így autóüveg
értékesítéssel is foglalkozunk,
valamint 9 biztosító társaság
ügyfeleinek biztosítunk gyors szélvédő
kárrendezést, az azonnali kárbejelentés-
kárfelvételtől az autóüveg
cseréjéig bezárólag.
A Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamarának megalakulása óta
tagja vagyok. A 2008-as évben, a
helyi kamara által szervezett mestervizsgán,
karosszéria lakatos és
járműfényező szakmákban a gyakorlati
vizsgának telephelyem adott
otthont, valamint magam is sikeres
mestervizsgát tettem.
Vállalkozásom több mint 20 éve
foglalkozik szakmunkásképzéssel
járműfényező szakmában. 2005 óta
karosszéria lakatos szakmában is.
Szakoktatáshoz való elkötelezettségemet
bizonyítja, hogy a Zsigmondy
Vilmos - Széchenyi István
Szakképző Iskolával együttműködve
járműfényező, és igény szerint
karosszéria lakatos szakmákban a
szakmunkás vizsga gyakorlati része
több éve telephelyemen történik.
Továbbra is várjuk visszatérő és
új ügyfeleinket, teljes körű biztosítási
kárügyintézéssel (kárbejelentés,
kárfelvétel). Gépjárművek javítását
korszerűen felszerelt műhelyeinkben,
mestervizsgával, és több tíz
éves szakmai tapasztalattal rendelkező
szakembereink végzik.
Kanizsa 14 – Hírlevél 2010. szeptember 30.
Tisztelt Kanizsai Lakosok!
Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram!
A Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. tevékenységének
középpontjában a kor követelményeinek
való megfelelés és a társadalom
iránti felelősségvállalás áll. Ennek
kiváló bizonyítékául szolgálnak tanúsítványaink,
melyeket akkreditált laboratóriumunk,
valamint az integráltan
működő minőség-, környezet- és élelmiszerbiztonsági
rendszerek (ISO 9001,
ISO 14001, ISO 22000) sikeres fenntartásával
és folyamatos fejlesztésével érdemeltük
ki. Terveink között szerepel az
ISO 28001 szabvány szerinti Munkahelyi
Egészségvédelem és Biztonság Irányítási
Rendszer bevezetése is, melynek célja,
hogy az eddig is kiemelt figyelemmel kísért
munkavédelmi, egészségvédelmi,
kockázatértékelési kötelezettségeinket
egységes keretbe foglaljuk és hangsúlyt
helyezzünk a megelőzésre. A rendszer kiépítésének
a támogatásához pályázatot
nyújtottunk be.
A Délzalai Vízmű ZRt. főbb céljai:
- tiszta, emberi fogyasztásra alkalmas
ivóvíz szolgáltatása,
- Fogyasztók igényeinek való teljeskörű
megfelelés,
- szolgáltatásunk színvonalának folyamatos
javítása,
- környezetszennyezés megelőzése.
Büszkén mondhatjuk, hogy a Nagykanizsán
és a környező 22 településen szolgáltatott
ivóvíz minősége felveszi a versenyt az
országban forgalmazott bármely ásványvíz
minőségével.
Ezen kiváló paraméterekkel rendelkező
ivóvíz szolgáltatásához nagymértékben
hozzájárult akkreditált laboratóriumunk
is, melyben az elmúlt években jelentős
mértékű fejlesztéseket és beruházásokat
hajtottunk végre. Az elmúlt három
évben összesen 40 db berendezést
szereztünk be. Akkreditált laboratóriumunk
külső megrendelésre is végez
vizsgálatokat.
A laboratórium törekvése a műszaki
terület folyamatos bővítése, fejlesztése,
a fogyasztók és az üzleti partnerek
mind szélesebb körű igényeinek kielégítése
érdekében. Ennek során új, korszerű
laboratóriumi helyiséget alakítottunk
ki.
Ilyen volt
Régi lángatomizáló készülék
Korszerűsítettük a fémanalitikai vizsgálati
körülményeinket (atomabszorpció).
Kiépítettünk egy mai kor igényeinek
megfelelő csúcstechnológiájú komplett
rendszert, mely az előbb említett láng
AAS, egy grafitkemencés és egy
Hg/hidrid technikát alkalmazó fém meghatározóból
áll.
Ilyen lett
Nagyfelbontású, folytonos
fényforrású multi elemes AAS készülék
2009 év elején üzembe helyeztük az új
higany-analizátort, mellyel ivóvízből
még pontosabb méréseket tudunk végezni.
Ilyen lett
Higany-analizátor
Megteremtettük a mikroanalitikai vizsgálatok
feltételeit, így a 2009-es évben bevezethettük
a szerves szén meghatározását
ivóvíz, szennyvíz vizsgálatok kapcsán.
Ilyen lett
TOC/TN meghatározó készülék
Folyamatos fejlesztésekkel arra törekszünk,
hogy a környezetvédelemben, a minőségi
munkavégzésben és a biztonságos ivóvíz szolgáltatásban
élenjáró szervezet maradjunk.
A fejlesztések folytatásaként 2010. évben
megújításra került a társaság teljes informatikai
rendszere, mely többek között
az alábbiakat jelentette:
- belső informatikai hálózat mikrohullámú
hálózatra való cserélése,
- szerverpark bővülése,
Kanizsa 2010. szeptember 30. – Hírlevél 15
- új dokumentumkezelő rendszer bevezetése,
- új térinformatikai rendszer bevezetése,
- új nagyteljesítményű központi nyomtató
és fénymásoló berendezések beszerzése,
- új informatikai biztonsági szabályzat
bevezetése.
Az új szoftvereknek köszönhetően
ésszerűbbé vált cégünk folyamatait segítő
speciális programok felhasználása,
jelentősen gyorsult, illetve
még gyorsulni fog a jövőben az egyes
osztályok közötti információáramlás,
amely lehetővé teszi számunkra az
ügyfelek minél gyorsabb és hatékonyabb
kiszolgálását.
Az új informatikai rendszer kiépítését
követően következhetett az irodai alkalmazottak
munkakörülményeinek javítása
érdekében az irodaépületek felújítása,
melyre 2009. és 2010. évben került
sor.
A rekonstrukció főleg az alábbiakat foglalta
magában:
- az irodák és szociális helységek megújítását,
- épületgépészeti és villamos vezetékek,
szerelvények cseréjét,
- tűzjelző rendszer kiépítését,
- központi hőszivattyús berendezés felszerelését.
Ilyen volt
Lépcsőház felújítás előtt
Ilyen lett
Lépcsőház a felújítás után
Ilyen lett
Folyosó a felújítás után
Az új központi épületrész kialakítása az
idei évben kezdődött meg, melynek megvalósulásával
a Délzalai Vízmű ZRt. méltó
körülmények között fogadhatja az ügyfélszolgálati
irodába látogató Fogyasztókat.
2008. évben társaságunknak jutott az a
megtiszteltetés, hogy a VIII. országos
víziközmű szerelőversenyt megrendezhesse.
A szakmai viadalon 33 csapat vett részt.
A csapatok az elméleti ismeretek mellett a
gyakorlati versenyfeladatok megoldásában
mérhették össze tudásukat. Emellett szakmai
kiállítások és bemutatók is várták a
résztvevőket. A verseny kiemelkedően jól
sikerült, mind a Víziközmű Szövetség,
mind a többi víziközmű szolgáltató elismerését
fejezte ki társaságunk részére.
Nagykanizsa, 2010. szeptember 27.
Tisztelettel:
Kassai Zoltán
Elnök-vezérigazgató
2008. szerelőverseny
Az átlagos díjemelés mértéke a Délzalai Vízmű ZRt. működési területén
lényegesen alacsonyabb, mint az országos átlag. 2009. évben a helyi díjemelés
mértéke közel harmadrésze az országos átlagnak, 2010. évben pedig a fele.
Az elmúlt időszak infláció alatti, kisebb mértékű díjemelései a Délzalai Vízmű
ZRt. nagyarányú fejlesztéseinek, költségtakarékos, fegyelmezett gazdálkodásának,
valamint a kollektíva magas színvonalú, lelkiismeretes munkájának köszönhető.
Kanizsa – 16 Választás 2010. szeptember 30.
1. VÁLASZTÓKERÜLET
001. szavazókör
Cím: Palini Ált.Isk. Alkotmány u. 81.
Alkotmány út teljes közterület
Bakónaki út teljes közterület
Borkő út teljes közterület
Durgó Katalin utca teljes közterület
Egerszegi út teljes közterület
Förhénc hegy teljes közterület
Kalász utca teljes közterület
Lovarda utca teljes közterület
Magvető utca teljes közterület
Napsugár utca teljes közterület
Öregförhénc út teljes közterület
Újförhénc út teljes közterület
Virághegyi út teljes közterület
002. szavazókör
Cím: Palini Ált.Isk. Alkotmány u. 81.
Boróka utca teljes közterület
Felsőerdei erdészlak utca teljes közterület
Felsőerdő utca teljes közterület
Forrás utca teljes közterület
Förhénc utca teljes közterület
Gesztenyés utca teljes közterület
Herkules utca teljes közterület
Inkey Boldizsár utca teljes közterület
Kámáncspuszta lakóház teljes közterület
Kámáncsi erdészlak teljes közterület
Kertész utca teljes közterület
Lazsnak utca teljes közterület
Majorkert utca teljes közterület
őz utca teljes közterület
Szálfa utca teljes közterület
Szarvas utca teljes közterület
Vadalmás utca teljes közterület
Vadrózsa utca teljes közterület
003. szavazókör
Cím: Közútkezelő Magyar u. 158.
Hársfa utca teljes közterület
Ifjúság utca teljes közterület
Lámpagyár utca teljes közterület
Magyar utca 124-től végig folyamatos
házszámok
űrhajós utca teljes közterület
004. szavazókör
Cím: Idősek Klubja, Corvin u. 2.
Garay utca teljes közterület
Kinizsi utca 100-tól végig páros házszámok
Magyar utca 82-től 123-ig folyamatos
házszámok
2. VÁLASZTÓKERÜLET
005. szavazókör
Cím: Zala Volán Virág B. 4.
Akácfa utca teljes közterület
Belus József utca teljes közterület
Bethlen Gábor utca teljes közterület
Cserfő hegy teljes közterület
Cserfő út teljes közterület
Dózsa György utca 17-től 95/A-ig páratlan házszámok
Dózsa György utca 22-től 114/0008-ig páros házszámok
Egry József utca teljes közterület
Gábor Áron utca teljes közterület
Halvax utca teljes közterület
Kinizsi utca 74-től 98-ig páros házszámok
Kinizsi utca 91-től végig páratlan házszámok
Nyírfa utca 1-től 9/B-ig páratlan házszámok
Nyírfa utca 2-től végig páros házszámok
Sikátor utca 33-tól végig folyamatos házszámok
Virág Benedek utca teljes közterület
006. szavazókör
Cím: Vagyongazd.Zrt. /Ipari Park/ Garay u. 21.
Balaton utca teljes közterület
Dózsa sportpálya teljes közterület
Dózsa György utca 97-től 107-ig páratlan házszámok
Dózsa György utca 114/A-tól 132/A-ig páros házszámok
Honvéd utca teljes közterület
Kanizsai Dorottya utca teljes közterület
Madách Imre utca teljes közterület
Mészáros Lázár utca teljes közterület
Petőfi Sándor utca teljes közterület
Toldi Miklós utca teljes közterület
007. szavazókör
Cím: Zeneiskola Sugár út 18.
Bedő Albert utca teljes közterület
Bolyai János utca teljes közterület
Erkel Ferenc utca teljes közterület
Fáy András utca teljes közterület
Jókai utca teljes közterület
Kinizsi utca 38-tól 72-ig páros házszámok
Kinizsi utca 51-től 85-ig páratlan házszámok
Sugár út 25-től végig páratlan házszámok
Sugár út 40-től végig páros házszámok
Takarék utca teljes közterület
Vörösmarty utca teljes közterület
008. szavazókör
Cím: Idősek Klubja Corvin u. 2.
Árpád utca teljes közterület
Corvin utca teljes közterület
Dózsa György utca 1-től 15-ig páratlan házszámok
Dózsa György utca 2-től 20-ig páros házszámok
Magyar utca 17-től 80-ig folyamatos házszámok
Nyírfa utca 11-től végig páratlan házszámok
Rákóczi utca 1-től 23-ig páratlan házszámok
Rákóczi utca 2-től 28-ig páros házszámok
Sikátor utca 1-től 30-ig folyamatos házszámok
3. VÁLASZTÓKERÜLET
009. szavazókör
Cím: Zeneiskola Sugár út 18.
Arany János utca teljes közterület
Kazinczy Ferenc utca teljes közterület
Kinizsi utca 2-től 34/E-ig páros házszámok
Kinizsi utca 3-tól 47/A-ig páratlan házszámok
Királyi Pál utca teljes közterület
Magyar utca 2-től 16-ig folyamatos házszámok
Május 1. utca teljes közterület
Muraközi utca teljes közterület
Rákóczi utca 25-től végig páratlan házszámok
Rákóczi utca 30-tól végig páros házszámok
Sugár út 13-tól 23-ig páratlan házszámok
Sugár út 14-től 38/A-ig páros házszámok
010. szavazókör
Cím: B. L. G. és Eü. SzKI, Nagykanizsa Rozgonyi u. 23.
Fő út teljes közterület
Hunyadi utca teljes közterület
Kálvin tér teljes közterület
NAGYKANIZSA VÁROS VÁLASZTÓKERÜLETEINEK ÉS SZAVAZÓKÖREINEK TERÜLETI BEOSZTÁSA
Kanizsa – 2010. szeptember 30. Választás 17
Kölcsey utca teljes közterület
Múzeum tér teljes közterület
Rozgonyi utca teljes közterület
Sugár út 1-től 7-ig páratlan házszámok
Sugár út 2-től 12-ig páros házszámok
011. szavazókör
Cím: Zsigmondy-Széchenyi SzKI, Nagykanizsa Hunyadi 18.
Berzsenyi Dániel utca teljes közterület
012. szavazókör
Cím: Tűzoltó Laktanya Kossuth tér 25.
Bajza utca 7-től 7/B-ig folyamatos
házszámok
Bajza utca 9-től végig folyamatos házszámok
Deák Ferenc tér teljes közterület
Eötvös tér teljes közterület
Huszti György tér teljes közterület
Platán sor 4.
Teleki utca 1-től 3. D-ig páratlan házszámok
4. VÁLASZTÓKERÜLET
013. szavazókör
Cím: Dr. Mező Ferenc Gimn. Platán sor 3.
Platán sor 1-től 5/B-ig páratlan házszámok
Platán sor 8-tól 10/A-ig páros házszámok
Rózsa utca 1-től 1/C-ig páratlan házszámok
Teleki utca 5-től 9/B-ig páratlan házszámok
Teleki utca 38-tól 66-ig páros házszámok
014. szavazókör
Cím: Kőrösi Csoma S. Ált. Isk, Nagykanizsa Csokonai 1.
Bartók Béla utca teljes közterület
Hevesi Sándor utca 1-től végig páratlan házszámok
Kodály Zoltán utca 2.
Platán sor 9/C.
015. szavazókör
Cím: Péterfy Sándor Ált.Isk. Attila u. 2.
Kodály Zoltán utca 1. A-tól H-ig folyamatos házszámok
Kodály Zoltán utca 4-től végig folyamatos házszámok
016. szavazókör
Cím: Dr. Mező Ferenc Gimn. Platán sor 3.
Attila utca teljes közterület
Platán sor 7-től 9/B-ig páratlan házszámok
Platán sor 9/D-től végig páratlan házszámok
Platán sor 12-től végig páros házszámok
Rózsa utca 2-től 8. C-ig páros házszámok
5. VÁLASZTÓKERÜLET
017. szavazókör
Cím: Péterfy S. Ált. Isk. Attila u. 2.
Kisberki utca teljes közterület
Liszt Ferenc utca 3.
Liszt Ferenc utca 6., 8.
Postakert utca teljes közterület
Rózsa utca 10-től-10/D-ig
018. szavazókör
Cím: Szivárvány E.Gy.M.I. Rózsa u. 9.
Dózsa György utca 109-től végig páratlan házszámok
Dózsa György utca 134-től végig páros házszámok
Irtás utca teljes közterület
019. szavazókör
Cím: Szivárvány E.Gy.M.I. Rózsa u. 9.
Hevesi Sándor utca 2-től végig páros házszámok
Liszt Ferenc utca 1-től 2/D folyamatos házszámok
Liszt Ferenc utca 4.
Rózsa utca 11-től 19/E-ig páratlan házszámok
Rózsa utca 12.
020. szavazókör
Cím: Szivárvány E.Gy.M.I. Rózsa u. 9.
Zemplén Győző utca 1-től 3. B-ig páratlan házszámok
Zemplén Győző utca 2-től 4. D-ig páros házszámok
6. VÁLASZTÓKERÜLET
021. szavazókör
Cím: Hevesi S. Ált.Isk. Hevesi S. u. 2.
Rózsa utca 14-től végig páros házszámok
Rózsa utca 21-től végig páratlan házszámok
022. szavazókör
Cím: Szivárvány E.Gy.M.I. Rózsa u. 9.
Kazanlak körút 1-től végig páratlan házszámok
023. szavazókör
Cím: Hevesi S. Ált.Isk. Hevesi S. u. 2.
Munkás utca 1-től 3/B-ig páratlan házszámok
Munkás utca 2-től végig páros házszámok
024. szavazókör
Cím: Hevesi S. Ált.Isk. Hevesi S. u. 2.
Kazanlak körút 2-től 12/C-ig páros házszámok
Munkás utca 5-től végig páratlan házszámok
7. VÁLASZTÓKERÜLET
025. szavazókör
Cím: Hevesi S. Ált.Isk. Hevesi S. u. 2.
Zemplén Győző utca 5-től végig páratlan házszámok
026. szavazókör
Cím: Hevesi S. Ált.Isk. Hevesi S. u. 2.
Kazanlak körút 14-től végig páros házszámok
Városkapu körút páratlan házszámok
Zemplén Győző utca 6-tól végig páros házszámok
027. szavazókör
Cím: Hevesi S. Ált. Isk. Hevesi S. u. 2.
Városkapu körút páros házszámok
028. szavazókör
Cím: Hevesi S. Ált. Isk. Hevesi S. u. 2.
Péterfai utca teljes közterület
8. VÁLASZTÓKERÜLET
029. szavazókör
Cím: Sánc Klubhelyiség, Kaposvári u. 11, OEVK: 02, TEVK: 08
Alsó Szabadhegyi út teljes közterület
Bikavér út teljes közterület
Boroskupa út teljes közterület
Cseresznyés utca teljes közterület
Dongás út teljes közterület
Ezerjó út teljes közterület
Kanizsa – 18 Választás 2010. szeptember 30.
Felső Szabadhegyi út teljes közterület
Harmat utca teljes közterület
Hegybíró utca teljes közterület
Hegyhát út teljes közterület
Ilona utca teljes közterület
József Attila utca teljes közterület
Kanyar utca teljes közterület
Kápolnás út teljes közterület
Kaposvári út teljes közterület
Kilátói út teljes közterület
Kövidinka út teljes közterület
Látóhegy lakóház teljes közterület
Látóhegyi út teljes közterület
Lopótök út teljes közterület
Nagyrécsei vasútállomás teljes közterület
Oportó út teljes közterület
Othelló út teljes közterület
Pásztor utca teljes közterület
Rizling út teljes közterület
Szabadhegy utca teljes közterület
Szabadhegy teljes közterület
Szürkebarát út teljes közterület
Tersánczky utca teljes közterület
Új Élet utca teljes közterület
Úttörő utca teljes közterület
Zengő út teljes közterület
030. szavazókör
Cím: Kultúrterem Bagoly u. 21.
Bagoly utca teljes közterület
Bánom teljes közterület
Barátgödöri út teljes közterület
Csalogány köz teljes közterület
Édenkert út teljes közterület
Fülesbagoly utca teljes közterület
Hegyalja út teljes közterület
Keresztfai út teljes közterület
Kis Éden út teljes közterület
Kisbagolai hegy teljes közterület
Kisbagolai út teljes közterület
Kishegyi út teljes közterület
Kútvölgyi út teljes közterület
Látóhegy teljes közterület
Nagybagolai hegy teljes közterület
Nagybagolai út teljes közterület
Pontyos út teljes közterület
Présház út teljes közterület
Rigó út teljes közterület
Romlottvári út teljes közterület
Szent György út teljes közterület
Szentgyörgyvári hegy teljes közterület
Szőlősgazda út teljes közterület
Szőlőskert utca teljes közterület
Vaspálya sor teljes közterület
031. szavazókör
Cím: Kisfakos Faluház, Sandi utca 14.
Damjanich utca teljes közterület
Dankó utca teljes közterület
Sandi utca teljes közterület
032. szavazókör
Cím: Idősek otthona Teleki utca 19/B.
Bagolai sor utca 27-től végig folyamatos házszámok
Búzavirág utca teljes közterület
Ibolya utca teljes közterület
Kaán Károly utca teljes közterület
Levente utca teljes közterület
Muskátli utca teljes közterület
őrház utca teljes közterület
Pipacs utca teljes közterület
Sánci utca teljes közterület
Szekeres József utca 30-től végig páros házszámok
Szekeres József utca 45-től végig páratlan házszámok
Táncsics tér teljes közterület
Téglagyári utca teljes közterület
Teleki utca 76-tól végig páros házszámok
033. szavazókör
Cím: Kőrösi Csoma S. Ált. Isk. Csokonai u. 1.
Csokonai utca teljes közterület
Teleki utca 11-től végig páratlan házszámok
9. VÁLASZTÓKERÜLET
034. szavazókör
Cím: Kossuth téri Óvoda, Kossuth tér 6.
Bagolai sor utca 1-től 25-ig folyamatos házszámok
Bajza utca 1-től 6-ig folyamatos házszámok
Bajza utca 8.
Batthyány utca teljes közterület
Kisfaludy Sándor utca 25-től végig páratlan házszámok
Kisfaludy Sándor utca 28-tól végig páros házszámok
Kórház utca teljes közterület
Kossuth Lajos tér teljes közterület
Ligeti utca teljes közterület
Mária utca teljes közterület
Semmelweis utca teljes közterület
Széchenyi tér teljes közterület
Szekeres József utca 1/A-tól 41-ig páratlan házszámok
Szekeres József utca 2-tól 28/A-ig páros házszámok
Tavasz utca teljes közterület
Teleki utca 2-től 36/A-ig páros házszámok
Thury György utca teljes közterület
035. szavazókör
Cím: Zrínyi Miklós Ált. Isk. Zrínyi u. 38.
Csengery út 1-től 43/A-ig páratlan házszámok
Csengery út 2-től 40-ig páros házszámok
Herman Ottó utca teljes közterület
Katona József utca teljes közterület
Kisfaludy Sándor utca 10-től 22-ig páros házszámok
Kisfaludy Sándor utca 17-től 21-ig páratlan házszámok
Zrínyi Miklós utca 41/A-tól 56-ig folyamatos házszámok
036. szavazókör
Cím: Zrínyi Miklós Ált. Isk. Zrínyi u. 38.
Ady Endre utca 1-től 27-ig folyamatos házszámok
Erzsébet tér teljes közterület
Kisfaludy Sándor utca 1/A-tól 15-ig páratlan házszámok
Kisfaludy Sándor utca 2-től 8-ig páros házszámok
Szent Imre utca teljes közterület
Zárda utca teljes közterület
Zrínyi Miklós utca 1-től 40/A-ig folyamatos házszámok
037. szavazókör
Cím: Főiskolai Kollégium Zárda u. 2.
Ady Endre utca 30-tól végig folyamatos házszámok
Csányi László utca teljes közterület
Csengery út 44-től 76-ig páros házszámok
Csengery út 45-től 67-ig páratlan házszámok
Nagyváthy utca teljes közterület
Szemere utca teljes közterület
10. VÁLASZTÓKERÜLET
038. szavazókör
Cím: Zsigmondy-Széchenyi SzKI, Vécsey utca 6.
Babóchay utca teljes közterület
Bősze Kálmán köz teljes közterület
Csengery út 69-től 83-ig páratlan házszámok
Csengery út 78-tól 80/C-ig páros házszámok
Kanizsa – 2010. szeptember 30. Választás 19
Erdész utca 1-től 27-ig páratlan házszámok
Erdész utca 2-től 18-ig páros házszámok
Határőr utca teljes közterület
Kassa utca teljes közterület
Maort utca teljes közterület
Olaj utca teljes közterület
Papp Simon sétány teljes közterület
Só utca teljes közterület
Tárház utca teljes közterület
Tripammer Gyula utca teljes közterület
Vasút utca teljes közterület
Vécsey utca teljes közterület
Wlassics utca teljes közterület
039. szavazókör
Cím: Kodály Művelődési Ház Csengery út 67.
Csengery út 82/A-tól végig páros házszámok
Csengery út 87-tól 117-ig páratlan házszámok
Erdész utca 20-tól végig páros házszámok
Erdész utca 29/A-tól végig páratlan házszámok
Máv vasúti őrház teljes közterület
Potyli malom teljes közterület
113.Sz. őrház teljes közterület
68.sz. őrház teljes közterület
70/A.sz. őrház teljes közterület
040. szavazókör
Cím: Mindenki Háza Kápolna tér 20.
Barka köz teljes közterület
Bocskai István utca teljes közterület
Gárdonyi utca teljes közterület
Hóvirág utca teljes közterület
Mátyás király utca teljes közterület
Mórichelyi út teljes közterület
Mórichelypuszta teljes közterület
Patak köz teljes közterület
Szentendrei utca teljes közterület
Szentgyörgyvári utca teljes közterület
Teleki Blanka utca teljes közterület
041. szavazókör
Cím: Mindenki Háza Kápolna tér 20.
Bem József utca teljes közterület
Csiky Gergely utca teljes közterület
Dr. Marek József utca teljes közterület
Hősök tere teljes közterület
Iskola utca teljes közterület
Kápolna tér teljes közterület
Kiss János utca teljes közterület
Krúdy Gyula utca teljes közterület
Miklósfa utca teljes közterület
Nagy Lajos utca teljes közterület
Parkerdő utca teljes közterület
Pityer utca teljes közterület
Szaplányos út teljes közterület
Veres Péter utca teljes közterület
11. VÁLASZTÓKERÜLET
042. szavazókör
Cím: Rozgonyi Úti Ált. Isk. Rozgonyi u. 25.
Báthory utca teljes közterület
Kalmár utca teljes közterület
Király utca teljes közterület
Sabján Gyula utca teljes közterület
Vár utca teljes közterület
Vásár utca teljes közterület
Településszintű lakcímmel rendelkezők
043. szavazókör
Cím: Általános Iskola és Óvoda Nagyrác u. 26.
Bornemissza Gergely utca teljes közterület
Cserfa utca teljes közterület
Dobó István utca teljes közterület
Fenyő utca teljes közterület
Haladás utca teljes közterület
Halis István utca teljes közterület
Kőrisfa utca teljes közterület
Pivári utca teljes közterület
044. szavazókör
Cím: Általános Iskolai ebédlő Nagyrác u. 26.
Jakabkúti utca teljes közterület
Nagyrác utca teljes közterület
Szigeti utca teljes közterület
Tőzike utca teljes közterület
045. szavazókör
Cím: Kultúrterem Törökvári utca 65.
Állami erdészház teljes közterület
Törökvári utca teljes közterület
Vöröshegyi utca teljes közterület
12. VÁLASZTÓKERÜLET
046. szavazókör
Cím: Általános Iskola Bajcsy-Zsilinszky u. 67.
Bajcsy-Zsilinszky út 65-től végig folyamatos házszámok
Cigány utca teljes közterület
Gördövényi utca teljes közterület
Kossuth Lajos utca teljes közterület
Körmös utca teljes közterület
Malomkerti utca teljes közterület
Március 15. tér teljes közterület
Rozmaring utca teljes közterület
Szepetneki út 22-től végig páros házszámok
Szepetneki út 25-től végig páratlan házszámok
047. szavazókör
Cím: Polgárm.Hiv. Kir. Szent-Flórián tér 30.
Alsótemető utca teljes közterület
Bába utca teljes közterület
Bajcsai út teljes közterület
Bajcsy-Zsilinszky út 1-től 14/A-ig
folyamatos házszámok
Felsőtemető utca teljes közterület
Hunyadi tér teljes közterület
Kisrác utca teljes közterület
Munkácsy Mihály utca teljes közterület
Pápai utca teljes közterület
Ráckert utca teljes közterület
Szepetneki út 1-től 23-ig páratlan házszámok
Szepetneki út 2-től 20/A-ig páros házszámok
Tornyos köz utca teljes közterület
Varasdi utca 1-től 13-ig páratlan házszámok
Varasdi utca 2-től 32-ig páros házszámok
048. szavazókör
Cím: Általános Iskola Bajcsy-Zsilinszky út 67.
Bajcsy-Zsilinszky út 15-től 64/A-ig folyamatos házszámok
Berek köz utca teljes közterület
Hajgató Sándor utca teljes közterület
Homokkomáromi utca teljes közterület
Kismező utca teljes közterület
őrtorony utca teljes közterület
Szent Flórián tér teljes közterület
Szent Rókus utca teljes közterület
Templom tér teljes közterület
Varasdi utca 17-től végig páratlan házszámok
Varasdi utca 34-től végig páros házszámok
Zsigárdi köz utca teljes közterület
20 Kanizsa – Hirdetés 2010. szeptember 30.
1. Nagykanizsa, Csengery u. 4. fsz. 1. 87 m2 alapterületű
üzlethelyiség (volt OTP Garancia iroda)
Az induló bérleti díj, üzlet 87 m2: 1500 Ft/m2/hó+ÁFA= 1875 Ft/m2/hó. A licitlépcső:
100 Ft/m2/hó+ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2010. október 4. 8 óra
30 perctől - 9 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2010. október 7. 10 óra
2. Nagykanizsa, Csengery u. 5. fsz. 4. 80 m2 alapterületű
üzlethelyiség (volt utazási iroda) + 108 m2 pince
Az induló bérleti díj, üzlet 80 m2: 1500 Ft/m2/hó+ÁFA = 1875 Ft/m2/hó. A licitlépcső:
100 Ft/m2/hó+ÁFA = 125 Ft/m2/hó. Az induló bérleti díj pince 108 m2: 500
Ft/m2/hó+ÁFA = 625 Ft/m2/hó. A licitlépcső: 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 63 Ft/m2/hó. A bérlemény
megtekinthető 2010. október 4. 11 - 11 óra 30 percig. Aversenytárgyalás ideje:
2010. október 7. 10 óra 10 perc
3. Nagykanizsa, Csengery u. 5. fsz. 3. 28 m2 alapterületű üzlethelyiség (volt papírbolt
nem utcafronti, lépcsőházi)
Az induló bérleti díj, üzlet 28 m2: 1000 Ft/m2/hó+ÁFA= 1250 Ft/m2/hó. A licitlépcső:
50 Ft/m2/hó+ÁFA= 63 Ft/m2/hó. Abérlemény megtekinthető 2010. október 4. 11 - 11 óra
30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. október 7. 10 óra 20 perc.
4. Nagykanizsa, Csengery u. 6. fsz. 1. 93 m2 alapterületű üzlethelyiség (volt
Two Big Brothers)
Az induló bérleti díj, üzlet 93 m2: 1500 Ft/m2/hó+ÁFA = 1875 Ft/m2/hó. A licitlépcső:
100 Ft/m2/hó+ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2010. október 4.
8 óra 30 perctől 9 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2010. október 7. 10 óra 30 perc.
5. Nagykanizsa, Deák tér 13. - Kölcsey u. 2. 36 m2-es alapterületű üzlethelyiség
(volt mobiltelefon javítási üzlet)
Az induló bérleti díj üzlet 36 m2: 1500 Ft/m2/hó+ÁFA = 1875 Ft/m2/hó. A licitlépcső:
100 Ft/m2/hó+ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2010. október 4.
12 óra 30 perctől 13 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2010. október 7. 10 óra 40 perc.
6. Nagykanizsa, Eötvös tér 27. fsz. 6. 237 m2-es alapterületű üzlethelyiség (volt
Pyrmont)
Az induló bérleti díj üzlet 237 m2: 1200 Ft/m2/hó+ÁFA = 1500 Ft/m2/hó. A licitlépcső:
100 Ft/m2/hó+ÁFA = 125Ft /m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2010. október
4.12 órától 12 óra 30 percig. Aversenytárgyalás ideje: 2010. október 7. 10 óra 50 perc
7. Nagykanizsa, Erzsébet tér 1. fsz/7. 141 m2-es alapterületű üzlethelyiség (volt
Leonardo)
Az induló bérleti díj üzlet 141 m2: 2500 Ft/m2/hó+ÁFA = 3125 Ft/m2/hó. A licitlépcső:
100 Ft/m2/hó+ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2010. október 4. 13 óra
30 perctől 14 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2010. október 7. 11 óra
8. Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. fsz/1. 76 m2-es alapterületű üzlethelyiség (volt
festékbolt)
Az induló bérleti díj üzlet 76 m2: 1500 Ft/m2/hó+ÁFA = 1875 Ft/m2/hó. A licitlépcső:
100 Ft/m2/hó+ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2010 október 4. 9 órától
9 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. október 7. 11 óra 10 perc
9. Nagykanizsa, Erzsébet tér 16. fsz/2. 64 m2-es alapterületű irodahelyiség (volt
nyomda iroda helyiség)
Az induló bérleti díj iroda 64 m2: 2200 Ft/m2/hó+ÁFA = 2750 Ft/m2/hó. A licitlépcső:
100 Ft/m2/hó+ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2010 október 4.
9 óra 30 perctől 10 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2010. október 7. 11 óra 20 perc
10. Nagykanizsa, Erzsébet tér 18. fsz/2. 117 m2-es alapterületű üzlethelyiség
(volt cipőbolt)
Az induló bérleti díj üzlet 117 m2: 2700 Ft/m2/hó+ÁFA = 3375 Ft/m2/hó. A licitlépcső:
100 Ft/m2/hó+ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2010 október 4.
10 órától 10 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. október 7. 11 óra 30 perc
11. Nagykanizsa Erzsébet tér 20. szám alatti 131 m2 alapterületű földszinti üzlet/
iroda
Az induló bérleti díj üzlet/iroda 131 m2: 3500 Ft/m2/hó+ÁFA= 4375 Ft/m2/hó. A licitlépcső:
100 Ft/m2/hó+ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2010 október 4.
10 órától 10 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. október 7. 11 óra 40 perc.
12. Nagykanizsa Erzsébet tér 20. szám alatti 170 m2 alapterületű emeleti üzlet/
iroda
Az induló bérleti díj üzlet/iroda 170 m2: 1700 Ft/m2/hó+ÁFA= 2125 Ft/m2/hó. A licitlépcső:
100 Ft/m2/hó+ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2010. október
4. 10 órától 10 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. október 7. 11 óra
50 perc
13. Nagykanizsa Erzsébet tér 20. szám alatti 60 m2 alapterületű üzlethelyiség
(rövidáru bolt)
Az induló bérleti díj üzlet 60 m2: 2300 Ft/m2/hó+ÁFA = 2875 Ft/m2/hó. A licitlépcső:
100 Ft/m2/hó+ÁFA = 125 Ft/m2/hó. Az induló bérleti díj raktár 40 m2: 1000
Ft/m2/hó+ÁFA = 1250 Ft/m2/hó. A licitlépcső: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A
bérlemény megtekinthető 2010 október 4. 10 órától 10 óra 30 percig. A versenytárgyalás
ideje: 2010. október 7. 12 óra
14. Nagykanizsa Fő u. 2. szám alatti 202 m2 alapterületű üzlethelyiség
Az induló bérleti díj üzlet 202 m2: 2500 Ft/m2/hó+ÁFA = 3125 Ft/m2/hó. A licitlépcső:
100 Ft/m2/hó+ÁFA = 125 Ft/m2/hó. Az induló bérleti díj pince 116 m2: 500
Ft/m2/hó+ÁFA = 625 Ft/m2/hó. A licitlépcső: 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 63 Ft/m2/hó. A bérlemény
megtekinthető 2010. október 4. 13 óra 30-től - 14 óráig. A versenytárgyalás
ideje: 2010. október 7. 13 óra 20 perc
15. Nagykanizsa, Fő út 8. fsz/3. szám alatti 114 m2-es alapterületű üzlethelyiség
(volt GE)
Az induló bérleti díj üzlet 114 m2: 1500 Ft/m2/hó+ÁFA = 1875 Ft/m2/hó. A licitlépcső:
100 Ft/m2/+ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2010. október 4. 13
órától 13 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. október 7. 12 óra 10 perc
16. Nagykanizsa, Fő út 8. fsz/8. szám alatti 63 m2-es alapterületű üzlethelyiség
(volt Amplifon)
Az induló bérleti díj üzlet 63 m2: 1500 Ft/m2/hó+ÁFA = 1875 Ft/m2/hó. A licitlépcső:
100 Ft/m2/+ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2010. október 4. 13
órától 13 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. október 7. 12 óra 20 perc
17. Nagykanizsa, Király u. 47. 2. em. 18 m2-es alapterületű irodahelyiség (volt
ügyvédi iroda)
Az induló bérleti díj iroda 18 m2: 1500 Ft/m2/hó+ÁFA = 1875 Ft/m2/hó. A licitlépcső:
100 Ft/m2/+ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2010. október 4. 14
órától 14 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. október 7. 12 óra 30 perc
18. Nagykanizsa, Király u. 47. 2. em. 6 m2-es alapterületű irodahelyiség (volt
ügyvédi iroda)
Az induló bérleti díj iroda 6 m2: 1500 Ft/m2/hó+ÁFA = 1875 Ft/m2/hó. A licitlépcső:
100 Ft/m2/+ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2010. október 4. 14
órától 14 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. október 7. 12 óra 40 perc
19. Nagykanizsa, Bartók u. 8. 129 m2-es alapterületű üzlethelyiség (volt Posta)
Az induló bérleti díj üzlet 129 m2: 1200 Ft/m2/hó+ÁFA = 1500 Ft/m2/hó. A licitlépcső:
100 Ft/m2/hó+ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2010. október 4.
12 órától 12 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. október 7. 12 óra 50 perc
20. Vásárcsarnok emeletén különböző alapterületű 20-42 m2 emeleti üzletek
Az induló bérleti díj üzlet: 1000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1250 Ft/m2/hó, amely a villany
és a víz kivételével a rezsiköltséget is tartalmazza. A licitlépcső: 100. Ft/m2/hó+ÁFA
= 125 Ft/m2/hó. Abérlemény megtekinthető 2010. október 4. 7 óra 30 perctől 8 óra 30
percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. október 7. 13 óra
21. Nagykanizsa Petőfi u. 5. szám alatti különböző alapterületű irodahelyiségek
Az induló bérleti díj iroda: 1020 Ft/m2/hó+ÁFA = 1275 Ft/m2/hó, amely a rezsit is
tartalmazza. A licitlépcső: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető
2010. október 4. 13 órától 14 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2010. október
7. 13 óra 10 perc
A versenytárgyalások helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató
Zrt. Kis tárgyaló I. emelet Nagykanizsa Garay u. 21. Érdeklődni: 311-241,
30/2273-192
Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Nagykanizsa Garay u. 21.
NYÍLT VERSENYTÁRGYALÁST hirdet önkormányzati tulajdonú üzletek bérbeadására
Kanizsa 2010. szeptember 30. – Ez+Az 21
Horoszkóp
Jó híreket kap a napokban, és a folytatás is
kedvezően érinti anyagi helyzetét. Megbíznak
önben barátai és a munkatársai, s ez felér
egy elismeréssel is. A hétvégén azonban
a családja továbbra is igényli a jelenlétét.
Zárkózottsága kicsit oldódni fog a napokban,
mellyel családtagjainak is örömet szerez. Közlékeny
hangulatával szóra bírja még a morcos
szomszédokat is. Szabad perceiben gondolkodjon
el a magánéletét érintő sorskérdéseken is.
Aharmónia és az egyensúly megteremtésére
törekszik, mégsem tudja eldönteni, hogy a
karrierjét építse, vagy magánéletet éljen. Jól
tudja, hogy mindkettőre szüksége van, csak
még a párja támogatását kell elnyernie.
Szívesen meghallgatja barátai tanácsait, mégis
könnyen méregbe gurul, ha rossz híreket
hall. Néha úgy érzi, a partnerében sem bízhat
meg. Ez nem így van, ő csak aggódik
önért és meg akarja óvni a csalódásoktól.
Nagy jelentőségű ügyek dőlnek el ezekben
a napokban, és kerülnek végleg nyugvópontra.
Ha nem taktikázik, és megőrzi a
higgadtságát, pénzügyei is rendeződnek, és
betervezhet egy őszi üdülést, kirándulást.
Békés hangulatban telnek a napjai, nem
kell a háttérbe húzódnia semmiféle családi
nézeteltérés miatt. A hétvégén szenteljen
több időt érzelmi életére, és lehetőleg
kettesben töltsék el az ünnepnapokat.
A bolygók állása szerint izgalmas hétvégére
számíthat. Érzékenyen reagál a jó és a rossz
hírekre. Apillanatnyilag kedvezőtlennek tűnő
helyzetet könnyedén a maga javára fordíthatja.
Alakítson mindent úgy, ahogy önnek jó.
Változtatáson töri a fejét, unalmasnak
tartja magánéletét és a munkahelyét egyaránt.
Bölcsen várja ki a megfelelő pillanatot,
és a lehető legjobb időben döntsön.
Ne tétovázzon, mert múlik az idő.
Irigylésre méltón telnek a napjai. Érdemes
lesz odafigyelni tapasztaltabb barátaira,
mert anyagiakban is gazdagodhat.
Ha szingli, a tanulás, a munka mellett
fordítson több időt a párkeresésre is.
Bár igyekszik mindenkivel megtalálni a
megfelelő hangot, mégsem sikerül. Ne sértődjön
meg senkire a kudarc miatt. Agyermekei
anyagi kiadásokkal járó kívánságait
elég, ha csak ünnepi alkalmakkor teljesíti.
Új kihívásokra számíthat a napokban. Törekedjen
arra, hogy ne csak a munka, hanem
a szerelem töltse be életében a főszerepet.
A csillagok kellemes találkozást
ígérnek, csak járjon többet társaságba.
Békés napokra számíthat. Ha segítőkész lesz
barátai körében, ugyanezt kapja vissza.A vitás
kérdésekben igyekezzen közös nevezőre
jutni. Töltsön több időt a szerettei körében,
mert ők biztosan felvidítják.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
DÉL-ZALAI
KRÓNIKA
amiben
megszólalnak,
akikről a hírek
szólnak
MINDEN
HÉTKÖZNAP
07, 08, 13, 18
órakor
Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956
Kanizsa 22 – Apró 2010. szeptember 30.
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
TÁRS
BÉRLET
INGATLAN
17+18 lakásos társasház építésére
alkalmas belvárosi telek építési
engedéllyel eladó. Tel.: +3630/901-
9013 (7274K)
Csengery utcában 54 m2-es, két
szoba + konyha + spájz + fürdőszobás,
egyedi fűtéses, részben felújított
házrész hozzá tartozó kertrésszel
eladó. Tel.: 0630/227-3294
(7271K)
Kiskanizsai kétszintes, kertes,
saját építésű, jó állapotban lévő
családi ház kedvező áron eladó.
Kis lakást, vagy budapesti ingatlant
beszámítok. Ár: 13,8 millió
Ft. Érd.: http://kanizsa.uw.hu,
0630/901-5222 (7275K)
Építési vállalkozók figyelem!
Ha a belvárosban (Hunyadi utca)
akar 700 m2-es, társasház építésére
alkalmas telket, hívjon! Érd.:
+3630/448-6072 vagy +3630/227-
3294 (7108K)
Keleti városrészben felújított,
1,5 szobás, 48 m2-es, IV. emeleti,
egyedi fűtéses lakás eladó, vagy
földszinti, illetve udvari lakásra
cserélhető. Érd.: 0630/315-4904
(7282K)
Kisfakoson 110 m2-es családi
ház (két szoba, nappalis) reális
áron eladó. Irányár: 12 millió Ft.
Tel.: 0630/813-5799 (7283K)
FőISKOLÁSOKNAK! Csengery
utcában 54 m2-es, két szoba +
konyha + spájz + fürdőszobás,
egyedi fűtéses, berendezett lakás
több diáknak kiadó! Tel.:
0630/227-3294 (7271K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi
parasztbútorokat, használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Érd.:
0620/555-3014 (7276K)
Eladó: bükk színű hálószoba
garnitúra (gardróbszekrény, francia
ágy, éjjeliszekrény, komód), fenyő
sarokszekrény + két éjjeliszekrény.
Fémvázas, fehér, bőr
hintaszék, valamint egy darab 70
cm-es Sony TV. Érd.: 0630/937-
1599 (7279K)
Főiskolásokat, egyetemistákat
keresek. Sikeres leszel. Tel.:
0620/9591-157 (7291K)
Nk-án kéményes konvektorok,
falifűtő, Junkers boyler újszerű állapotban,
féláron eladók. Érd.:
0620/378-4509 (7293K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy
nélkül is igénybe vehető.) Szolgáltatások:
alakformáló-, talp-, egyéb
masszázs, fényterápia, méregtelenítés,
stb. Hívásra házhoz is megyek.
Érdeklődni és bejelentkezni:
a +3630/481-2323 telefonszámon
lehet (6273K)
Meghibásodott távirányítóját
(TV, DVD, HIFI, stb.) megjavítom.
Érd.: 0620/510-2723 (7280K)
Megbízható hölgy takarítást
vállal irodaházak, lépcsőházak,
stb. Naponta 13 órától, valamint
hétvégén egész nap. Érd.:
0630/384-0946 (7286K)
Masszázs! Reumatikus, izületi
problémákra, vérkeringés harmonizálására,
stressz, feszültség
okozta izomcsomók, letapadások
oldására. Időpont egyeztetés és bejelentkezés:
0630/540-6664
(7288K)
50 éves rendezett anyagiakkal
rendelkező férfi keresi intelligens
hölgy ismeretségét komoly kapcsolat
céljából. Tel.: +3630/722-
8375 (7292K)
50 éves egyedülálló hölgy keresi
komoly kapcsolat céljából
egyedülálló férfi ismeretségét.
Leveleket „Boldogság” jeligére
kérek a Szerkesztőségbe.
(7289K)
Tisztelt
Nagykanizsai Vállalkozók!
A Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ 2010
októberétől várja azon vállalkozásokat, cégeket, amelyek kedvező
bérleti konstrukcióval, korszerű körülmények között kívánnak
irodát, műhelyt bérelni.
Afejlesztés a Nagykanizsai Ipari Parkban, a volt Gábor Áron
laktanya legénységi épületének korszerű, energia-hatékony
felújításával valósul meg. Olyan alacsony rezsiköltségű, kedvező
üzleti környezetet biztosít, amelynek segítségével a vállalkozások
megerősödési esélye jelentően növekszik.
A projekt megvalósulását követően a közel 2500 m2
területű épület 30 vállalkozás befogadására lesz alkalmas.
􀁄 irodabérlet, tárgyaló/előadó bérlet,
􀁄 eszközbérlet (fax, scenner, projektor, stb.),
􀁄 közös helyiségek használata (könyvtár, teakonyha, mosdó),
􀁄 irodai szolgáltatások,
􀁄 bankautomata,
􀁄 recepciós szolgáltatások, postai szolgáltatás.
􀁄 üzletviteli tanácsadás,
􀁄 jogi tanácsadás,
􀁄 pályázati tanácsadás, pályázatírás,
􀁄 marketing tanácsadás,
􀁄 weblap szerkesztés,
􀁄 vállalkozói képzések,
􀁄 rendezvényszervezés.
Amennyiben érdekli Önt a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ
által nyújtott kedvező iroda-, műhely bérleti lehetőség, valamint a vállalkozások
részére nyújtott széleskörű szolgáltatási csomag, úgy várjuk jelentkezését.
További információt kaphat Mihovics Zoltán projektmenedzsertől, a
mihovics.zoltan@nagykanizsa.hu email címen vagy 06-30-5752943 telefonszámon.
ALAPSZOLGÁLTATÁSOK:
EMELT SZINTű SZOLGÁLTATÁSOK
Multifokális lencse AKCIÓ – 30%!
2010. október 1. - október 31-ig
Kanizsa 2010. szeptember 30. – Sport 23
Kanizsa KK-DKG East (5.) –
Fehérvár KC (4.) 77-76 (17-11,
19-23, 15-21, 26-21)
NB I B Nyugati csoport férfi kosárlabda-
mérkőzés, 2. forduló.
Nagykanizsa, 250 néző. Vezette: Kapitány
G., Márton L., Gelencsér Gy.
Kanizsa KK: Tóth O. (19),
Stárics (8), Babócsai (6), Hoffmann
(9), Zsámár K. (8). Csere:
Kovács D. (4), Fonai (10), Kasza
(7), Klír (2), Bíró (4). Edző: Farkas
László.
Az előző hétvége hazai vereségét
kellett feledtetnie a kanizsai
együttesnek, tehát nem volt egyszerű
a feladat, s nem is elsősorban
a játék, hanem a lelki tényezők végett.
Erről, valamint az együttes játékának
felépítéséről Farkas László,
az együttes edzője a mérkőzés
után nyilatkozott.
– Nehezen indult be, mi tagadás,
a gépezet, de úgy érzem, a találkozó
folyamán megtaláltam azt az
ötöst, mely végre megfelelő mentalitással
bírt, s remélhetőleg (persze,
nem csupán esetükben) ez a
továbbiakban is kitart majd - kezdte
a tréner.
– Kikre gondol itt?
– Úgy vélem, Hoffmann Balázs,
Tóth Olivér, Stárics Kornél, Fonai
Richárd, Kovács Domonkos a végére
egész jól belelendült.
– Mi lehetett a kulcspontja a
győzelemnek?
– Egyrészt az, ha magát a játékot
vesszük alapul, hogy ezúttal
tudtam pihentetni néhány perc erejéig
Tóth Olivért. A helyére beszálló
Kasza Dánielnek azonban
érthetően még idő kell sérülése
után a teljes értékű hadra foghatósághoz.
Aztán azt is figyelembe
kell venni, hogy a védekezés-támadás
variációk teljesen átalakultak,
s ezek teljes elsajátításához is
még idő szükséges, de bízom abban,
hogy lesz előrelépés.
– Ilyen szoros végeredmény
esetében nem hagyhatók ki a lelki
tényezők sem…
– Ez így igaz, s örömmel tapasztaltam,
hogy volt már nem is egy
olyan játékhelyzet, melynek során
játékosaim szó szerint vetődtek a
labdáért. Azért ez az eddigi munkánk
során nem volt mindig így…
– Ez nem éppen egy sablon
megállapítás volt…
– Ezt, főképp a fiatal játékosaink
esetében, mindenkinek tudomásul
kell venni. Érzem, hogy esetenként
fejben mintha lennének korlátok, s
azért dolgozunk, hogy ezeket eltüntessük.
Az elmondottak leginkább
azon kosárlabdázóinkra igazak,
akiknél a cél még az NB I A csoportja
is lehet stabilan, s képesek is
lesznek addig eljutni – még egyszer
mondom –, ha elsősorban mentális
alapon összekapják magukat.
Polgár László
Nem volt egyszerű győzelem
Nagykanizsai TE 1866 (8.) –
Komlói Bányász SK (16.) 0-0
NB III Dráva csoport labdarúgó-
mérkőzés, 7. forduló. Nagykanizsa,
150 néző. Vezette: Bana
(Deák, Béres). Kiállítva: Boros
(92., reklamálásért); Nagy N. (53.,
a játékvezető megsértésért)
NTE 1866: Markek - Boros,
Kotnyek, Pozsgai, Bagarus -
Ujvári, Budai (Berta, 73.), Rácz
Sz., Szőke (Kisharmadás, 80.) -
Nagy T. (Billege, 75.), Horváth G.
Vezetőedző: Koller Zoltán.
Már néhány nappal korábban
„kóstolgatták” némi éllel a következő
hazai találkozót kanizsai berkekben,
mondván nehogy ne szakadjon
meg a Bányász-pálya átka,
s a csapat ezúttal se győzzön
(meccs-napi) otthonában.
Pedig az ellenfél adott volt, hiszen
a sereghajtónál kívánni sem
lehetett volna könnyebb alanyt az
első bajnoki NTE-sikerhez a Zárda
utcában. Annak rendje és módja
szerint végig szorongatta is ellenlábasát
a kék-piros alakulat, gólt
szerezniük azonban nem sikerült.
Pedig a második játékrészben a
vendégek viszonylag korán meg is
fogyatkoztak: az 53. percben a játékvezetőt
megsértő Nagy Norbert
vonulhatott az öltözőbe.
Aztán már a hosszabbítás pillanataiban
még Boros Zoltán is reklamált
egy kiadósat, de ez már tényleg csak
a jegyzőkönyvet gazdagította. Maradt
hát az egy pont, s következhet a
BFC Siófok szombaton. Adrukkerek
megnyugtatása végett – idegenben…
További kanizsai érdekeltségű
eredmények.
Megyei I. osztály: Haladás SE
Pacsa (11.) - Miklósfa SE (15.) 3-0
Megyei III. osztály: Palini FC
(2.) - Sormás SE (9.) 6-0, g.: Zborai
(2), Dene, Munkácsy, Köhler,
Csárdi (öngól)
Női NB II Nyugati-csoport:
NTE 1866 (2.) - Somogyjád
SZKKSE (3.) 0-1
P.L.
A Bányász-pálya átka…
Nagykanizsai Izzó SE (2.) -
Balatonboglári SC (9.) 36-23
(17-12)
NB II Dél-nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkőzés, 3. forduló.
Nagykanizsa, 150 néző. Vezette:
Csányi, Zörgő.
Izzó SE: Dolezsár - Németh R.
4, Kiss G. 8, Baranyai 6/3, Horváth
Balázs 4, Balogh Z. 5, Füle 3.
Csere: Bolla (kapus), Felde, Horváth
Bence, Kovács B., Németh
D., Nagy B. 4, Répási 2. Edző:
Tóth László.
A második fordulóban a
keceliek visszalépése miatt az Izzó
SE férfi kézilabdázói nem léptek
pályára, így aztán ismét hazai öszszecsapás
következhetett a sorban
az idénynyitó után.
A mérkőzés nyitó gólját a hazai
csapat szerezte, s a 6. percben már
6-2 volt az eredmény a vendéglátók
javára. Tulajdonképpen már
ekkor érezhető volt, hogy a kanizsaiaknak
nem fog gondot okozni
a találkozó, s az előnyét a félidő
végéig meg is tartotta az Izzó.
A második játékrészben még
egy lapáttal rátéve a diktált iramra,
tovább növelte a különbséget a házigazda,
és a biztos vezetés tudatában
Tóth László edző a kispadról
már ifjúsági korú játékosainak is
lehetőséget adhatott a mérkőzés
folyamán.
A negyedik körben – október 2-
án – Ercsiben (az első rangadóján)
lép pályára a Nagykanizsai Izzó
SE legénysége.
P.L.
Könnyű falat volt a sereghajtó
ATRI-CO Triatlon Klub hagyományos
őszi duatlon versenyét
rendezte szombaton a nagykanizsai
Sétakertben és környékén. Az
előrejelzések által beharangozott
borús, esős idő ellenére több mint
nyolcvanan teljesítették a korcsoportoknak
megfelelő futás-kerékpározás-
futás távokat – szép számú
hozzátartozó lelkes buzdítása
mellett. Minden résztvevő kapott
ajándékot, a győztesek és helyezettek
pedig éremdíjazásban is részesültek.
Az iskolák közötti versenyt a
Kiskanizsai Óvoda és Általános
Iskola nyerte, amivel kiérdemelték
a felajánlott különdíjat.
Eredmények. Óvodások (2004 és
utána születettek.) Fiúk: 1. Csőgör
Martin (Dunaharaszti). Lányok: 1.
Török Norina (Zrínyi - Nagykanizsa).
I. korcsoport (2002-2003). Fiúk
1. Péter Benedek (Egry - Keszthely).
Lányok: 1. Kozári Dóra (Palin).
II. korcsoport (2000-2001). Fiúk:
1. Varga János (Kiskanizsa). Lányok:
1. Hosszú Luca (Csány -
Keszthely). III. korcsoport (1998-
99). Fiúk: 1. Péter Brunó (Egry).
Lányok: 1. Molnár Flóra (Batthyány
- Nagykanizsa). IV. korcsoport
(1996-97). Fiúk: 1. Gerócs Zsolt
(Kiskanizsa). Lányok: 1. Pati Nikoletta
Kiskanizsa. V. korcsoport
(1992-95). Fiúk: 1. Kiss Dániel
(Vajda - Keszthely). Lányok: 1.
Fáró Krisztina (Vajda). VI. korcsoport
(1971-91). Férfiak: 1. Csiki
Gergely (TRI-CO Triatlon Klub).
VII. korcsoport (1970 és előtte születettek).
Férfiak: 1. Lelkó Attila
(Balatonfenyves). Nők: 1. Tálosi
Valéria (Kiskanizsa).
Különdíj
a kiskanizsaiaknak
Hosszú böjtöt szakítottak meg
a Neckermann-Kanizsa ANTS
baseballosai azzal, hogy a bajnokság
harmadik helyéért vívott
első mérkőzésen 10:4-re nyertek
a jánossomorjaiak ellen. A Győr-
Moson-Sopron megyeiekkel két
győzelemig tartó párharc tehát
jól kezdődött a dél-zalaiak számára,
s most már csak arra kell
figyelni, hogy az idegenbeli találkozót
is hozzák Darabos
Gáborék. Amennyiben harmadik
mérkőzésre került sor, arra is a
kanizsaiak szempontjából idegenben
kerülne sor.
Van esély
a harmadik helyre
Kanizsa 24 – Színes 2010. szeptember 30.
– … négy éve már, hogy Zalába
kerültem Koszovóból, s idővel
vállalkozásunk környékén kérdezősködni
kezdtem arról, hol tudnék
futballozni – kezdte a huszonhárom
esztendős fiatalember. – Így
kerültem kapcsolatba mostani
edzőmmel, Kiss Istvánnal, aki akkor
a Galambok trénere volt. 2008
tavaszán aztán be is mutatkozhattam
az akkor még megyei első osztályú
csapatban.
– Koszovói albánként Albánia
legnépszerűbb csapatának, a KF
Tiranának ildomos szurkolni?
– Szó sincs erről. Én a mintegy
150 ezer lakosú Prizren városában
kezdtem játszani, ahol a helyi
KF Liriával szerepeltem a különböző
utánpótlás-bajnokságokban.
Szeretem nagyon azt a klubot,
s most is figyelem az eredményeit.
– Tehát, arra is jut idő?
– Ha nem is túl sok, de igen. Tulajdonképpen
az edzések esetében is
az elfoglaltságom okoz nehézséget,
hiszen munkámból adódóan nem
mindig tudok eljönni. Ez már a
galamboki időszakomban is némi
gondot jelentett, de nincs ezzel
probléma, többnyire csereként így
is örömmel játszom. Főleg úgy,
hogy nagyon jó társaságba kerültem
a miklósfaiaknál is, s a fehér-pirosakkal
már megyei másodosztályú
bajnoknak is vallhatom magam.
Bár úgy vettük észre, szívesen
elárulná, hogy melyik nagy csapatnak
szurkol, azért a tréning kezdetekor
felöltött trikó sok mindenről
árulkodott – történetesen Italia felirat,
és az olasz szövetség címere
díszelgett rajta…
Polgár László
Nem küzdősport, hanem
harcművészet a Wing Tsun kung
fu, amely önvédelmi értéke miatt
még az FBI kiképzési anyagában
is szerepel. Nagykanizsán
is elsajátítható a Wing Tsun,
bárki űzheti kortól és nemtől
függetlenül.
A Wing Tsun a kung fu egyik
ága, egy ősi kínai harcművészet.
Egy apáca dolgozta ki több száz
évvel ezelőtt rendszerét, mely a
puszta fizikai erő helyett az értelemre,
a gondolkodásra, gyorsaságra,
könnyedségre épít. Ezáltal
egy viszonylag gyenge fizikumú
ember is képes magát megvédeni a
Wing Tsun elsajátításával. Ez nem
küzdősport, nincsenek versenyek,
hanem harcművészet, egyfajta
életérzés. Önfegyelemre, tiszteletre,
egymás iránti türelemre és segítő
szándékra tanít. A fiataloknak
helyes utat mutat szabadidejük értelmes
eltöltésére. Egy közösséghez
tartozhat az, aki érdeklődik a
Wing Tsun iránt.
Kanizsán is van lehetőség kipróbálni,
vagy akár komolyabb
szinten foglalkozni ezzel a harcművészettel.
Az edzéseket a Magyar
Wing Tsun Egyesület hivatalos
iskolájában tartják a
Medgyaszay Házban minden kedden
és csütörtökön 18:00 - 19:30-
ig. A tréningeket Si - Hing Gausz
Tamás tartja, aki lapunknak elmesélte,
az augusztusi táborukon
Csabai Edvin, 17-szeres világbajnok
maratoni kenus és Kozmann
György négyszeres világ- és európabajnok,
kétszeres olimpiai
bronzérmes kenus is részt vettek.
Mindketten elismerően nyilatkoztak
erről a harcművészetről.
Önvédelemre
és fegyelemre
tanít a Wing
Tsun
Albán támadóval a soraikban
Mi a hasonlóság a Miklósfa SE megye egyes labdarúgó-csapata és
a német 1. FC Nürnberg együttese között? Nos, mindkét gárda foglalkoztat
koszovói albán labdarúgót, s ugyan a frankoknál játszó Albert
Bunjaku „valamivel” előrébb tart válogatottság terén, lévén
már többször ölthette magára választott hazája, Svájc mezét, azért a
kanizsai Osmanollaj Skender sem panaszkodhat – kikapcsolódásként
fut, lő, s ha kell, becsúszva szerel is. „Keki”, mivel csak így hívják
ismerősei, miután Nagykanizsára került, sem tudott elszakadni
imádott sportjától – a focitól. De erről már meséljen ő maga…
A Szív Világnapja alkalmából
tartott Egészségnapot a Szívbetegekért
Egyesület. Közös tornán,
méréseken és az egészség
megőrzésével kapcsolatos előadásokon
vehettek részt az érdeklődők.
Hegedűs Györgyné, a Szívbetegekért
Egyesület elnöke elmondta,
hivatalosan szeptember 22-én tartják
a Szív Világnapját, melynek fő
célja, hogy felhívja a figyelmet a
szívbetegségek kialakulásának
megelőzésére. Maga az egyesület
már régóta segít szívbetegeknek és
a hozzátartozóiknak a betegségek
kezelésében, így előadásokat, kirándulásokat
szerveznek, illetve
életvezetési tanácsokat adnak a rászorulóknak.
– Tornával kezdtük a napot,
amelyet táncelőadások, aerobik
bemutatók követtek. Folyamatosan
tartunk méréseket, így vércukor,
vérzsír, vérnyomás, illetve PSZA
mérést lehet igénybe venni. A prevenció
az elsődleges célunk, pont
emiatt az elhízással és a koszorúér
betegségekkel kapcsolatos előadásainkra
elsősorban a fiatalokat
várjuk. – foglalta össze Hegedűs
Györgyné.
Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény
munkatársai álltak azok
rendelkezésére, akik a vérnyomásukra
voltak kíváncsiak. Kercsmaricsné
Kövendi Ibolya intézményvezető
elmondta, nagy az igény a
mérésekre, sok a visszatérő vendég,
hiszen számos rendezvényen, legutóbb
például a Dödölle Fesztiválon
vettek részt az intézmény dolgozói.
Z.A.
Egy nap a vitalitás megőrzéséért
A Gála Társastáncklub Egyesület
tizenkét éve alakult Kuzma
Péter és Kuzma Renáta táncpedagógusok
vezetésével. Idén lesz
harmadik éve, hogy nem csak
Egerszegen, hanem a megye
több városában láthatjuk tevékenykedni
őket.
Nagykanizsán jelenleg három
korosztályban folyik a munka. A
csoport vezetője Muik Dávid a
Magyar Táncművészeti Főiskola
másodéves tanulója elmondta:
– Idén is több megmérettetésre
készülünk formációs tánccal, mint
például az MTMSZ Európa bajnokság
és Világbajnokság, vagy a
Hungarian Open. Az idén szeretnénk
egyéni táncversenyeken is indítani
növendékeinket.
Az elmúlt két évben nagyon
szép eredményeket értek el a táncosok.
A kis formáció kétszeres
Világbajnoki első helyet táncolt ki
magának és a tavalyi évben Hungarian
Open győztesek lettek, a
nagy formáció pedig szintén a Világbajnokságon
3. helyezett illetve
döntős lett.
– Az edzések nagyon fárasztóak,
de teljes körű figyelmet kapunk, és
mi magunk is észrevettük a fejlődést,
mind egyénileg, mind formációban.
– tette hozzá a csapat
egyik táncosa Balázs Fruzsina.
Nyáron sincs pihenés a fiataloknak,
hisz nyári táborokon vesznek
részt a többi város Gálásaival, ahol
fejlesztik tudásukat vagy az új formációra
készülnek fel.
– A táborok mindig nagyon sok
energiát igényelnek, hisz napi több
óra táncon veszünk részt, nyújtással
és gimnasztikával együtt, de felejthetetlen
élményt nyújt minden
egyes nap. – állítja Törőcsik Fanni,
aki az idei évtől Zalaegerszeg egyik
formációs csapatát is színesíti.
Tanfolyamok is indulnak októbertől
a VOKE Kodály Zoltán Művelődési
Házban. Érdeklődni lehet
a helyszínen. Mindenkit szeretettel
várnak, aki szeret táncolni és jó
társaságba vágyik.
N.Zs.
Táncra perdültek a gálások