Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.72 MB
2020-12-11 15:48:02
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
488
943
Kanizsa 2010. 034-037. szám október

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XXII. évfolyam 34. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2010. október 7. Kanizsa
(93)
A résztvevők kötetlen beszélgetés
keretében megemlékeztek elhurcolásukról,
eltávozott sorstársaikról.
Megtárgyalták annak lehetőségét,
hogy az őket ért igazságtalan
eljárás kárpótlására milyen
erkölcsi és anyagi rehabilitálást
érhetnek el.
A regionális találkozón megjelent
mintegy száznegyven egykori
elhurcoltat elsőként Eötvös Péter,
az országos egyesület elnöke
köszöntötte. Beszédében kiemelte,
megtesznek mindent annak érdekében,
hogy az egyesület sikeresen
képviselje a sorstársak érdekeit.
(folytatás a 3. oldalon)
Emberiség elleni bűntett volt
A Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesülete baráti
találkozót rendezett azoknak a még élő sorstársaiknak és leszármazottjaiknak,
akiket hatvan évvel ezelőtt hurcoltak el családjaikkal együtt
a „Magyar Gulág”-nak nevezett hortobágyi kényszermunkatáborokba.
Az évforduló aktualitásán kívül a szervezők célja az volt, hogy emlékeztessék
a közvéleményt az akkori – emberiség elleni bűntettnek minősülő
– gaztettre, és ne menjen feledésbe a szörnyű esemény. Az emlékezés figyelmeztessen
arra, hogy többé soha nem szabad ilyennek előfordulni.
A Nyugat-dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ Nagykanizsai
Kirendeltség és Szolgáltató Központ
az alábbi szakmákban, illetve
munkakörökben kínál elhelyezkedési
lehetőséget
(állás, végzettség, fizetés)
műszakvezető
(műszaki-gépész szakképzettség)
középfokú, megegyezés szerint
titkárságvezető
középfokú, megegyezés szerint
gépészmérnök, villamosmérnök
felsőfokú, megegyezés szerint
motor és kerékpár szereléshez
értő eladó
szakirányú. 90 000 Ft
finomárú sütéshez szakács
szakirányú, 100 000 Ft
kárpitos
szakirányú, 110 000 Ft
varró
szakirányú, megegyezés szerint
repceolaj sajtoló
szakirányú, 120.000 Ft
nemzetközi tehergépkocsi-vezető
középfokú, 170.000 Ft
izommetrikus csőszerelő
szakirányú, megegyezés szerint
szerszámkészítő
szakirányú, megegyezés szerint
CO, AWI hegesztő
szakirányú, megegyezés szerint
HR munkatárs
középfokú, megegyezés szerint
kollégiumi nevelőtanár
felsőfokú, megegyezés szerint
Bővebb felvilágosítást a munkahelyi
ajánlatokról Nyugat-dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ Nagykanizsai
Kirendeltség és Szolgáltató Központban
Nagykanizsa, Fő út 24. szám alatt
adunk, vagy www.nyugatrmk.hu címen.
Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - csütörtök:
8.00 - 12.00 és 13.00 - 15.00 óra
között, péntek: 8.00 - 12.00 óra
ÁLLÁS
A tavalyi szüreti felvonulás sikerén
felbuzdulva úgy döntöttek, hagyományteremtő
céllal idén is
megszervezik a szüreti felvonulást.
– A Palini Futball Klub és a támogatóik,
szabadidejüket feláldozva
arra törekednek, hogy történjen valami
a városrészben mondta el Kuti
László, a klub elnöke. Ahelyi lovas
klub lovasaival az élen a sportpályáról
indult el a feldíszített négy
hintóból és hét lovaskocsiból álló
menet. Rokoni kötődése miatt
Dobri Lajos is támogatta a palini
hagyományőrzőket. A tavaly megalakult
Nyugdíjas Klub is kitett magáért.
Tangóharmonikással az élen,
végignótázták Palin utcáit, kapukba,
ablakokhoz csalogatták a lakókat,
még a templomajtóból is integettek
nekik. AKanizsa Táncegyüttes
műsorszáma két „megállóhelyen”
is táncra csábította a szemlélődőket,
de faluház, közösségi ház
hiányában nem lehetett teljes a szüreti
mulatság. A szervezők jövőre
nagyobb szabásúvá terjesztik ki az
ünneplést. Ha van lehetősége a
bagolaiaknak, a miklósfaiaknak,
akkor ők sem adják fel! Egyetlen
szóba jöhető épület akad számukra,
az pedig nem más, mint az iskola,
ahol legalább százötven-kétszáz
ember szórakozhatna. A Herkules
utcai játszótérről az eleredt eső miatt
gyorsan a kocsikra kapaszkodott
mindenki, de így is mintegy háromszázan
lehettek részesei a vidám
mulatságnak. A közreműködőket
este még buli és gumicsizma szépségverseny
várta az egyik szórakozóhelyen.
B.E.
Szüreti felvonulás Palinban
„A hordók megteltek, forr a nedű benne, bár csak a mi hordónk feneketlen
lenne! A szüretnek épp vége, helyreállt a nyugalom, az éjszakai béke!”
– E szavakkal fohászkodott égiekhez és földiekhez egyaránt Palinban
szombat délután a kisbíró, hogy felhívja a figyelmet a szüreti mulatságra.
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A Kulturális Örökség Napjai
rendezvénysorozatát előzte meg
szeptember 16-án dr. Kostyál
László előadása A ferences barokk
gyöngyszeme Nagykanizsán
címmel a Thúry György Múzeumban.
Idén a felújított Alsótemplomot
és a ferences kolostor
ódon folyosóit tekinthették meg a
kulturális élményekre vágyók.
Dr. Kostyál László bevezető gondolataival
kiemelte a barokk építészet
egyik remekét, a római Il Gesú
templomot, majd továbbszőve művészettörténeti
fejtegetését, párhuzamokat
állított fel stílusjegyei és a kanizsai
Szent József Plébániatemplom
jellegzetes barokk elemei között.
A vetített képek segítségével az
előadó elmagyarázta a felújított
templom oltárainak és festményeinek
attribútumait és azok jelentését.
Szeptember 18-án már délelőtt
meg lehetett tekinteni az Alsótemplom
belsejét és a ferences kolostort,
délután pedig a plébánia dísztermében
vetítették a vallásos témájú Napfivér,
Holdnővér című filmet. Késő
délután az Alsótemplom hajóját
Martonné Németh Mária orgonaversenyének
dallamai töltötték meg, teljessé
téve a nap barokk tematikáját.
A Kulturális Örökség Napjait
1984 óta, hivatalosan szeptember
18-19-én tartják hazánkban. Ezeken
a napokon az ország rejtett
építészeti kincsei tárultak fel az érdeklődők
előtt, és olyan épületekbe
lehetett belépni, amelyeket az
év további részében nem, vagy
csak korlátozottan látogathatóak.
Z.A.
Városunk
barokk
gyöngyszeme
Konténermosás!
A helyi rendelet szerint városunkban a
maradékszemét gyűjtésére használatos
1100 l-es konténerek tisztántartásáról a
közszolgáltató kötelessége gondoskodni
évente öt alkalommal. Ezúton tájékoztatjuk
a lakosságot, hogy a Saubermacher-
Pannonia Hulladékgyűjtő Kft.
munkatársai 2010. október 12-én, 13-
án, 14-én (kedden, szerdán és csütörtökön)
zárt rendszerű, gépi konténermosást
végeznek az egész városban.
Kérjük a házmesterek, illetve lakók
segítségét abban, hogy a fent említett
napokon biztosítsák a hozzáférhetőséget
a hulladékgyűjtő edényekhez.
Kanizsa 2 – Krónika 2010. október 7.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Ziegler Anita. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin
Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztésért felelős: Huszár József, tel.:+3630/512-0855
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
A Hétszínvirág Óvoda szervezésében
az óvodások és szüleik
közreműködésével tartották
meg a hagyományosnak mondható
Szüreti Napokat, amely
idén kiegészült szakmai nappal,
kézműves foglalkozásokkal és
népi játszóházzal is.
– Tevékenységeink egyik keretét
a néphagyomány adja. – mondta
Némethné Kovács Edit, az óvoda
vezetője. – Célunk, hogy a gyermekek
megismerkedjenek a néphagyomány
jeles napjaival, a népi kismesterségekkel
és a természetes
anyagokkal. A régmúlt idők szokásainak
felidézésével tapasztalják
meg, hogy egy nemzethez tartozunk.
A néphagyomány-ápolás sokszínű
tevékenységrendszere olyan,
a későbbi életre is meghatározó élményekhez
juttatja gyermekeinket,
amelyek a szülőföldhöz, a társaikhoz
való érzelmi kötődést alapozzák
meg. A játék elsődlegességét
megőrizve tanulási lánc szervezésén
keresztül biztosítjuk az érzelemvilágukhoz
kapcsolódó tapasztalatszerzést.
Az élmény szerepe nevelési
gyakorlatunkban meghatározó,
hiszen nem minden benyomás válik
élménnyé, csak az, ami a gyermek
számára jelentőséggel bír. A növény
is a gyökerekből sarjad és a mi dolgunk
a gyökerek erősítése.
Bizonyítva az elhangzottakat, óvodások
népi játékot adtak elő.
A bemutatót Szatmáriné Szlanka
Katalin óvodapedagógus előadása
követte, amelyen elmondta, a Hétszínvirág
Óvoda életének mindennapjaihoz
hozzátartoznak a néphagyományok
jeles napjai, valamint a
zöld jeles napok. Az intézmény
nagy gondot fordít a környezettudatosságra
nevelésre, hiszen azt vallja,
hogy a gyermek első pár éve a legfontosabb,
az ekkor szerzett tapasztalatok
egy életre meghatározóak
lesznek. Hozzátette, az óvoda előszeretettel
alkalmazza nevelő tevékenységében
a projekt módszert,
melynek alkalmával az óvónők és a
gyerekek közös és összetett tevékenységekben
vesznek részt.
A három napos rendezvényen népi
iparművészek tartottak kézműves
foglalkozásokat, melynek alkalmával
megmutatták a gyerekeknek, hogyan
kell csuhémunkákat készíteni,
de fafaragó, kosárfonó és keramikus
is színesítette tevékenységével a
programokat. Pénteken a Szüreti Napon
az óvoda munkatársai a szülők
segítségével gyűjtött szőlőt dolgozták
fel, a finom gyümölcsből készült
mustot pedig egyből meg is kóstolhatták
a kicsik. Egész nap csemegézhettek
dióból és sült gesztenyéből az
apróságok, hiszen nem csak szőlőből,
hanem az ősz egyéb terméseiből
is hoztak a segítőkész szülők.
Z.A.
A néphagyományok jegyében
(folytatás a címlapról)
A mostani kormányzat mögéjük
állt, és segít a sorsukon. Atovábbiakban
ismertette mi minden történt
ebben az évben az egyesület életében.
Az elhurcolások hatvanadik
évfordulójára a nyáron megjelentettek
egy könyvet (Lásd Kanizsa
Lokálpatrióta Hetilap 2010. szeptember
2.), és az egyesület kezdeményezésére
a Fővárosi Közgyűlés
megszavazta egy emlékmű felállítását,
melyet október 22-én
avatnak fel Budapesten az I. kerületi
Szarvas téren. Ez az első eset –
hangsúlyozta Eötvös Péter –, hogy
a mindenkori kormányzat állami
pénzből, a kitelepítettek emlékére
egy emlékhelyet létesít közterületen.
A kanizsai esemény is része
lesz annak a dokumentumfilmnek,
mely bemutatja a tizenkét hortobágyi
tábor és a kitelepítések történetét.
Sajnos erre továbbra is szükség
van, mert a közvélemény, az emberek
többsége keveset tud róluk.
Cseresnyés Péter alpolgármester,
országgyűlési képviselő megosztotta
a hallgatósággal, hogy
2002-ben úgy döntött, felkarolja a
Hortobágyra elhurcoltak ügyét, hiszen
azok a személyek, akik három
évnél kevesebb időt töltöttek
el a táborokban, semmiféle kárpótlás
jellegű járadékot nem kapnak.
2003-ban és 2005-ben egy törvénymódosító
javaslatot nyújtottak
be hat Fideszes képviselőtársával
együtt, de ez akkor nem talált
meghallgatásra. Éppen ezért, amikor
ez év májusában a kormányváltás
megtörtént, a törvényjavaslatot
rögtön továbbította. Ha későn
is, ha nem is nagy összeggel a kárpótlás
jellegű járadék megszületik
remélhetőleg kormányrendelet
formájában.
Takács János alapító és tiszteletbeli
elnök szenvedélyes hangon
szólt az egybegyűltekhez. Legszívesebben
világgá kürtölte volna,
amit velük szemben akkor elkövettek,
mert csecsemőt és aggastyánt
válogatás nélkül az akkori rendszer
kénye-kedve szerint, és egyes falusi,
vagy városi hatalmasságok kijelölése
alapján vittek el olyan körülmények
közé, amelyhez hasonlót a
földön nagyon keveset lehet találni.
Ez emberiség elleni bűntett volt,
mely soha el nem évül. A közel
nyolcezer elhurcoltból ma már alig
élnek ezren, nincs már sok idejük
arra, hogy valami jót tegyenek velük.
Dédelgetett állampolgárként
kellene kezelni őket, mert megérdemlik,
és nem lenne óriási érvágás
a büdzsén, ha megemelnék a
járadékukat.
Arra a kérdésre, hogy mikor nevezik
meg a kitelepítőiket, Takács
János így válaszolt:
– Nekem is fájdalmam, hogy miért
nem kapjuk el őket. A mi táborparancsnokunkat
annak idején,
már 56-ban megkeresték. A könyvtárakban
megtalálható Gulyás
testvérek Törvénysértés nélkül című
filmjében szó van ezekről is, és
látszik egy-két ember. Megvallom
őszintén, annak adok igazat, aki
elment 56-ban ahhoz, aki annak
idején laposra veretett egy Fentős
nevű sorstársunkat, hogy visszaadja
a verést. Amikor azonban meglátta,
még egy pofont sem tudott
lekenni neki, mert olyan nyomorultul
nézett ki. A filmben is látszik, a
legnagyobb büntetést mérte rá a
Jó Isten, mert agyilag megbomlott.
Szentképekkel körbeaggatott szobában
térdepelve magyarázta a bizonyítványát.
Most sem tudok elérzékenyülés
nélkül rágondolni. A Jó
Isten nem úgy verte meg ahogyan
megérdemelné, hogy agyon verjük,
hanem agyilag bomlott meg. Kell
ennél nagyobb büntetés, mint hogy
élő halott legyen valaki?
B.E.
Kanizsa 2010. október 7. – Krónika 3
Fotók: Bakonyi Erzsébet
Fizetett politikai hirdetés
A Mamma bella – Szépséges
anyácska – elnevezésű Szűzanyaszobornak,
Kligl Sándor alkotásának
leleplezése Magyarok Nagyasszonya
ünnepén, október 8-án, pénteken, 13
órakor lesz. a 12.15-kor a Piarista (azaz
Pirrotti Szent Pompiliusz) templomban
kezdődő szentmise után. –
Az Úristen úgy gondolta, tartson tovább
az ünnepi örömünk. – fogalmazott
a nunciusi misén Vereb Zsolt
igazgató atya, meglátva a szoboravatás
eltolódásában a jót. A nagykanizsai
Piarista Iskola udvarán, arccal az
utca felé, a nagykapu tengelyében áll
nemsoká ez az egy méter nyolcvan
centi magasságú bronzszobor, melynek
költségeire magánszemélyek,
önkormányzatok, társadalmi szervezetek
is – ha csak jelképesen is – hozzájárultak.
Ezzel kívánták kifejezni
köszönetüket annak a piarista iskolának,
amely tavaly tartotta 200. tanévét
városunkban.
Pirrotti Szent Pompiliusz születésének
napos napján, szeptember 29-
én az évforduló nagyságához – 300. –
és a gyerekek számához – óvodásokkal
együtt mintegy 600 – egyaránt illő
méretben tálalta fel a szülinapi tortát
a cukrász, Miháczi Ferencné. A
gyerekek Zsuzsi nénije elárulta receptjét
ennek az akár Guiness-rekordra
is esélyes tortának, megemlítve
munkatársa, Popovics Ferencné
segítségét is. Végy: 370 tojást, 19 kg
cukrot, 13 kg lisztet, 35 dkg sütőport,
2 kg vaníliaízű főzőpudingot, 17 kg
Ráma margarint, 2 kg kakaóport, 12
liter tejet, 25 dkg vaníliás cukrot, 7 kg
étcsokit, 5 kg baracklekvárt, fél kg
marcipánt, 1 liter étolajat és 1,3 kg
jilk adalékanyagot.
A torta minősége pedig a beszámolók
szerint a házi süteményekét
is felülmúlta.
A fényképet – akárcsak múlt heti
tudósításunkban a nunciusi misén
készült fotót – Gayer Ildikó
készítette.
P.J.
Szoboravatás és tortarecept
Kanizsa 4 – Voks 2010. október 7.
Az önkormányzat összetétele
A települési önkormányzat tagjainak száma: 17 fő,
ebből egyéni választókerületben megválasztható: 12 fő,
kompenzációs listáról mandátumhoz jutó: 5 fő.
A polgármester várhatóan: Cseresnyés Péter FIDESZ-KDNP
Képviselők:
Név Jelölő szervezet Választókerület
Bicsák Miklós Kanizsáért KE 1. vk.
Bene Csaba FIDESZ-KDNP 2. vk.
Balogh László FIDESZ-KDNP 3. vk
Kovács János FIDESZ-KDNP 4. vk.
Dr. Csákai Iván FIDESZ-KDNP 5. vk.
Bizzer András FIDESZ-KDNP 6. vk.
Gyalókai Zoltán Bálint FIDESZ-KDNP 7. vk.
Jerausek István Péter FIDESZ-KDNP 8. vk.
Szőlősi Márta Piroska FIDESZ-KDNP 9. vk.
Sajni József FÜGGETLEN 10. vk.
Tóth Nándor FIDESZ-KDNP 11. vk.
Dénes Sándor FIDESZ-KDNP 12. vk.
Dr. Fodor Csaba MSZP-MSZDP kompenzációs lista
Gábris Jácint JOBBIK kompenzációs lista
Dr. Károlyi Attila József MSZP-MSZDP kompenzációs lista
Marton István Kanizsáért KE kompenzációs lista
Dr. Németh Györgyi Éva CÖNE kompenzációs lista
Polgármester választás eredménye
Jelölt Jelölő szervezet(ek) Érvényes szavazatok %
száma (fő)
1. Cseresnyés Péter FIDESZ-KDNP 5883 41,06
2. Marton István Kanizsáért KE 2853 19,91
3. Dr. Károlyi Attila József MSZP-MSZDP 2637 18,40
4. Gábris Jácint JOBBIK 1488 10,38
5. Dr. Németh Györgyi Éva CÖNE 1468 10,24
Egyéni választókerületek eredményei
Jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat
db %
01. számú egyéni választókerület
1. Bicsák Miklós Kanizsáért KE 484 37,84
2 Papp Nándor FIDESZ-KDNP 438 34,25
3 Balogh János JOBBIK 109 8,52
4 Böröcz Zoltán MSZP-MSZDP 101 7,90
5 Balázs Andrásné CÖNE 63 4,93
6 Schmidt László Városvédő Egyesület 46 3,60
7 Röst János ÚJ PÓLUS 38 2,97
02. számú egyéni választókerület
1. Bene Csaba FIDESZ-KDNP 627 47,36
2. Kardos Ferenc MSZP-MSZDP 225 16,99
3. Plander Pál Lajos Kanizsáért KE 197 14,88
4. Benedek Tamás Vilmos JOBBIK 128 9,67
5. Majoros Benedek CÖNE 68 5,14
6. Varga Zoltán Városvédő Egyesület 58 4,38
7. György Pál ÚJ PÓLUS 21 1,59
03. számú egyéni választókerület
1. Balogh László FIDESZ-KDNP 571 45,57
2. Szányiné Kovács Mária MSZP-MSZDP 207 16,52
3. Lukács József Kanizsáért KE 145 11,57
4. Leveli Attila JOBBIK 125 9,98
5. Németh János CÖNE 97 7,74
6. Dr. Varga Endre Tibor Városvédő Egyesület 87 6,94
7. Szennay József Zoltán ÚJ PÓLUS 21 1,68
04. számú egyéni választókerület
1. Kovács János FIDESZ-KDNP 423 34,93
2. Dr. Károlyi Attila József MSZP-MSZDP 375 30,97
3. Dr. Varga Imre CÖNE 111 9,17
4. Molnár Gyula JOBBIK 105 8,67
5. Megyesi Zsolt István Kanizsáért KE 79 6,52
6. Dr. Bálint Máté Mór Városvédő Egyesület 50 4,13
7. Hegedüs Györgyné FÜGGETLEN 43 3,55
8. Béres János ÚJ PÓLUS 25 2,06
05. számú egyéni választókerület
1. Dr. Csákai Iván FIDESZ-KDNP 347 37,68
2. Horváth István Kanizsáért KE 192 20,85
3. Kisgyura János András MSZP-MSZDP 126 13,68
4. Takács Gyula JOBBIK 110 11,94
5. Horváth Gábor CÖNE 97 10,53
6. Dr. Szekeres András Városvédő Egyesület 37 4,02
7. Magyar Valéria Rózsa ÚJ PÓLUS 12 1,30
06. számú egyéni választókerület
1. Bizzer András FIDESZ-KDNP 410 41,25
2. Bogár Ferenc MSZP-MSZDP 173 17,40
3. Kovács József JOBBIK 145 14,59
4. Kiss Ernőné CÖNE 113 11,37
5. Peterka Henrietta Kanizsáért KE 105 10,56
6. Varga Zoltán ÚJ PÓLUS 25 2,52
7. Kovács József I. Városvédő Egyesület 23 2,31
07. számú egyéni választókerület
1. Gyalókai Zoltán Bálint FIDESZ-KDNP 320 37,47
2. Halász Gyula ÚJ PÓLUS 108 12,65
3. Pócza Attila István JOBBIK 98 11,48
4. Vass István Kanizsáért KE 92 10,77
5. Korpics Krisztián MSZP-MSZDP 82 9,60
6. Bartha László Tibor CÖNE 48 5,62
7. Kapus Attila FÜGGETLEN 46 5,39
8. Piecs Adrienn Városvédő Egyesület 41 4,80
9. Böröndi Géza FÜGGETLEN 19 2,22
08. számú egyéni választókerület
1. Jerausek István Péter FIDESZ-KDNP 387 30,09
2. Gelencsér Andrea FÜGGETLEN 212 16,49
3. Marton István Kanizsáért KE 181 14,07
4. Ifjovics Ferencné MSZP-MSZDP 161 12,52
5. Dr. Etler Ottó László CÖNE 111 8,63
6. Szép Zsolt JOBBIK 91 7,08
7. Cserti Tibor Városvédő Egyesület 77 5,99
8. Lackenbacher Szilvia Mária ÚJ PÓLUS 66 5,13
09. számú egyéni választókerület
1. Szőlősi Márta Piroska FIDESZ-KDNP 509 35,67
2. Dr. Kolonics Judit Kanizsáért KE 265 18,57
3. Dr. Fodor Csaba MSZP-MSZDP 231 16,19
4. Gábris Jácint JOBBIK 187 13,10
5. Bognárné Kántor Beáta CÖNE 120 8,41
6. Sónicz István Városvédő Egyesület 88 6,17
A 2010-es önkormányzati választás részletes eredményei
Kanizsa 2010. október 7. – Voks 5
7. Czuczi Tünde Katalin ÚJ PÓLUS 27 1,89
10. számú egyéni választókerület
1. Sajni József FÜGGETLEN 465 32,49
2. Karádi Ferenc Gyula FIDESZ-KDNP 359 25,09
3. Dr. Németh Péter CÖNE 148 10,34
4. őri Sándor MSZP-MSZDP 137 9,57
5. Csicsek Anna Kanizsáért KE 126 8,81
6. Lengyel Miklós JOBBIK 126 8,81
7. Imre Béla Attila Városvédő Egyesület 51 3,56
8. Kulbencz Ferenc ÚJ PÓLUS 19 1,33
11. számú egyéni választókerület
1. Tóth Nándor FIDESZ-KDNP 425 42,93
2. Dr. Füle Lajos Kanizsáért KE 167 16,87
3. Gondi Zoltán János MSZP-MSZDP 136 13,74
4. Tiszai Péter JOBBIK 118 11,92
5. Kertész Rózsa CÖNE 74 7,47
6. Bálint Zoltán FÜGGETLEN 32 3,23
7. Bozsoki Imre Városvédő Egyesület 31 3,13
8. Hohl László ÚJ PÓLUS 7 0,71
12. számú egyéni választókerület
1. Dénes Sándor FIDESZ-KDNP 659 50,89
2. Polai József Kanizsáért KE 332 25,64
3 Dolmányos József JOBBIK 123 9,50
4. Teleki László MSZP-MSZDP 84 6,49
5. Baj József CÖNE 51 3,94
6. Németh István ÚJ PÓLUS 23 1,78
7. Salamon Sándor Imréné Városvédő Egyesület 23 1,78
Kisebbségi önkormányzatok összetétele
A CIGÁNY önkormányzat összetétele:
Név Jelölő szervezet(ek)
Lendvai Ferenc EURIFE
Orsos Vendel EURIFE
Teleki László EURIFE
Váradi Istvánné EURIFE
A HORVÁT önkormányzat összetétele:
Név Jelölő szervezet(ek)
Fekete Zsuzsánna Muramenti Horvátok Egyesülete
Havasiné Andrasek Magdolna Muramenti Horvátok Egyesülete
Proszenyák Zsolt István Muramenti Horvátok Egyesülete
Vargovics József Árpádné Muramenti Horvátok Egyesülete
A NÉMET önkormányzat összetétele :
Név Jelölő szervezet(ek)
Dr. Lancsák Eszter Vasi Zalai Német Szövetség
Lancsák József Ferenc Vasi Zalai Német Szövetség
Mándl Erika Vasi Zalai Német Szövetség
Wittmann Károly Vasi Zalai Német Szövetség
Részletes adatok
CIGÁNY kisebbségi önkormányzat választás
1 Teleki László EURIFE 455 Képviselő
2 Váradi Istvánné EURIFE 429 Képviselő
3 Orsós Vendel EURIFE 427 Képviselő
4 Lendvai Ferenc EURIFE 414 Képviselő
5 Horváth Zoltán DRVSZ 333
6 Horváth János DRVSZ 328
7 Dalnoki József DRVSZ 313
8 Horváth Ferenc LUNGO DROM 46
9 Máté Zoltán Róbert LUNGO DROM 40
10 Bogdán László LUNGO DROM 36
Horvát kisebbségi önkormányzati választás
1 Kertész Rózsa Muramenti Horvátok 13
2 Proszenyák Zsolt István Muramenti Horvátok 48 Képviselő
3 Fekete Zsuzsánna Muramenti Horvátok 25 Képviselő
4 Horváth István Muramenti Horvátok 24
5 Havasiné Andrasek
Magdolna Muramenti Horvátok 43 Képviselő
6 Vargovics József
Árpádné Muramenti Horvátok 66 Képviselő
Német kisebbségi önkormányzati választás
1 Dr. Lancsák Eszter Vasi Zalai Német Szövetség 17 Képviselő
2 Wittmann Károly Vasi Zalai Német Szövetség 10 Képviselő
3 Lancsák József Ferenc Vasi Zalai Német Szövetség 16 Képviselő
4 Mándl Erika Vasi Zalai Német Szövetség 11 Képviselő
5 Krémer József Vasi Zalai Német Szövetség 8
Hivatalosan is elfogadta október
4-én a Helyi Választási Bizottság
az önkormányzati választás
eredményeit. Az ülésen a
bizottsági tagok a választással
kapcsolatos kifogásokról is tárgyaltak.
A Helyi Választási Bizottság
megállapította, hogy a Horvát Kisebbségi
Önkormányzat képviselői
Fekete Zsuzsánna, Proszenyák
István, Havasiné Andrasek Magdolna
és Vargovics József Árpádné,
a Német Kisebbségi Önkormányzat
képviselői pedig dr.
Lancsák Eszter, Mándl Erika,
Lancsák József Ferenc és Wittmann
Károly lettek.
A bizottsági tagok rögzítették a
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
eredményeit is, amely szerint
Lendvai Ferenc, Orsós Vendel, Teleki
László és Váradi Istvánné a
képviselők.
A bizottsági tagok egyhangúlag
elfogadták és megerősítették az
önkormányzati tagok névsorát, valamint
Cseresnyés Péter polgármesterként
való megszavazását.
Nagykanizsán a szavazatok száma
14.542 volt, ebből 203 érvénytelen.
Akompenzációs listáról öten
kaptak mandátumot: dr. Károlyi
Attila, dr. Fodor Csaba, dr. Németh
Györgyi, Marton István és
Gábris Jácint.
Aválasztásokkal kapcsolatos kifogások
egyikét a Demokratikus
Romák Szövetsége adta be, amely
szerint az EURIFE kisebbségi választási
bizottságba delegált egy
főt, aki az EURIFE egyik jelöltjének
lánya, és tudomásuk szerint az
Országos Választási Bizottság szerint
ez törvénysértő. (Hasonló
helyzet állt fönn a Kanizsáért
Közéleti Egyesület esetében is,
ahol Marton István polgármesterjelölt
fiát, Marton Dávid Pált
delegálták a Helyi Választási
Bizottságba. – a Szerk.) A második
kifogás, amit a bizottsági tagok
egyszer már elbíráltak, azzal a
hanganyaggal kapcsolatos, amelyet
a Választási Bizottságnak
küldtek be névtelenül, és amelyben
kiderült, hogy az EURIFE elnöke
egy másik jelöltnek ajánl
anyagi juttatásokat, amennyiben
az EURIFE kötelékében indul. A
harmadik ellenvetés szerint az
EURIFE szimpatizánsok kamerával
vették fel a roma választókat,
akik emiatt nem merték leadni
voksaikat, így a választásokon való
részvételi arányuk nem reális.
Emiatt kérték a cigány kisebbségi
szavazás eredményeinek törlését
illetve újabb szavazás kiírását. A
Helyi Választási Bizottság tagjai
mindhárom kifogást elutasította.
Z.A.
A Helyi Választási Bizottság
megerősítette a választás eredményeit
Kanizsa – Választás 6 után 2010. október 7.
„Régebben aktívabban foglalkoztam
politikával, manapság viszont
nem követem nyomon az eseményeket.
Hajdúszoboszlóról települtem
Kanizsára, úgyhogy van
összehasonlítási alapom a két város
életét illetően – fogalmazott
Sz. Tóth Elek. – Szoboszló turisztikailag
előnyösebb helyzetben
van, de úgy gondolom, Kanizsán is
fel lehetne virágoztatni a turizmust,
ehhez viszont az kellene,
hogy szép közterek, jól karbantartott
utak legyenek. Nem voltam
szavazni, mert nem ismerem az itteni
politikai életet, csak a tévében
is látható marakodásoknak voltam
tanúja. Úgy láttam, nagy volt az
érdektelenség a lakosság körében,
most viszont, hogy a Fidesz nyert,
mintha mégis fellélegeztek volna
az emberek. Úgy álltam hozzá,
mindegy, hogy ki nyer, a lényeg,
hogy előrelépések történjenek a
város életében, főleg a munkanélküliség
megoldásában.”
„Sem én, sem a családom nem
ment el szavazni, mert már nem bízok
semmiben – osztotta meg
lapunkkal véleményét az 50 éves
Kovács Tiborné alkalmazott. –
Ha elmentünk volna, úgyis erre a
csapatra szavaztunk volna ismét,
mert nincs jobb. Figyeltem a közgyűlés
közvetítését a tévében, de
csak fölcukkoltam magamat vele,
mert elég siralmasan zajlottak le.
Hosszú évek óta reménykedünk, de
reménykedni kell, mert eddig csak
süllyedtünk, és még mindig süllyedünk,
de várjuk a jobbat!”
Tóth Józsefné 77 éves nyugdíjas
a családtagjaival együtt fontos
állampolgári kötelességének tartja
a szavazást. Örült a Fidesz választási
győzelmének. Amikor a szavazófülkében
X-et húzott az általa
legjobbnak tartott párt és képviselőjelölt
neve mellé, átfutott a fején,
milyen jó lenne, ha mostantól kevesebbe
kerülne a fűtés, olcsóbb
lenne a gyógyszer, az ennivaló, és
ha a 13. havi nyugdíjat még karácsony
előtt visszahoznák. De tudja,
hogy minden vágya nem teljesülhet,
nehéz a semmiből adni, így
annak is örülne, ha csak az unokáinak
lenne jobb élete, mint az
utóbbi években volt.
„Figyelemmel kísérem a közélet
történéseit, olvasom a helyi újságokat
– mondta Anek István 41
éves kereskedő. – A választáson az
az eredmény született, amit vártam.
Hogy mit remélek az újonnan megválasztott
közgyűléstől? – Összefogást!
Azt szeretném, ha a város érdekében
összefognának a képviselők.
A személyes sérelmeiket rendezzék
le másutt, ne a város nyilvánossága
előtt. Ne az egyéni érdekeiket
helyezzék előtérbe, mert az elmúlt
négy évben sajnos ezt láttuk,
és a város nem igazán fejlődött. Bizakodó
vagyok, bízom benne, talán
most lesz valami előrelépés.”
Horváth Ferenc, kiskanizsai
cukrász vállalkozó tágabb gondolati
síkon közelítette meg az önkormányzati
választásokat: „A legfontosabb
dolog véleményem szerint, hogy
ilyen alkalmakkor élni kell szavazati
jogunkkal, és a szavazó urnákhoz
kell(ett) járulni, hiszen így majd mi
joggal formálhatunk véleményt az elkövetkezendő
négy év önkormányzati
munkájáról. Mint ahogy ez korábban
is lenni szokott, baráti társasággal
kerekedtünk fel vasárnap reggel,
hogy leadjuk voksainkat. Azért az ismeretségi
körömben akadt olyan személy,
aki úgy gondolta, polgármester
legyen az országos szinten kormányzó
párt jelöltje, a 12-es választókörzet
esetében viszont már nem feltétlenül
gondolkodott így. De ez így is van
rendjén, hiszen nem feltétlenül kell az
embereknek teljesen azonos módon
gondolkodniuk.”
„őszintén szólva nem követtem
nyomon a választás eseményeit, csak
fél füllel hallgattam a tévében a fejleményeket.
– válaszolta kérdésünkre
Kutasi István. – Nem szeretem a politikát,
de azért elmentem szavazni,
és az történt, amire számítottam. A
Fideszre szavaztam és remélem,
hogy hamarosan fejlődést fogunk tapasztalni
a város életében.”
Kuzma László, postai alkalmazott
szerint most egy olyan politikai
felállás körvonalazódhat a városban,
melyet az országos politika
felé meg kell lovagolnia a település
vezetésének: „Annak ellenére,
hogy azt hallom, a részvételi
arány nem volt túlzottan magas, ez
mit sem von le a befutottak győzelmének
értékéből. Talán most kialakulhat
egy olyan helyzet, amelynek
folytán az országot irányító erő is
odafigyel Kanizsára. Gondolom
sokak véleménye ez, hiszen itt
élünk, s azt reméljük, hogy egy kicsit
profitáljon már ez a város abból,
hogy az országossal azonos
színű vezetéssel bír. Az ember már
csak olyan, hogy ilyenkor picit
jobban reménykedik, lévén kellenek
munkahelyek, s esetleg olyan
szintű sportélet, melynek eseményeire
kikapcsolódásképp örömmel
mennének ki a drukkerek.”
B.E. - P.L. - Z.A.
Nagykanizsaiak a választásokról
Kedves nagykanizsai választópolgárok!
A Civil Összefogás Nagykanizsáért
Egyesület jelöltjei ezúton
köszönik meg az Önök 2010. október
3-ai választáson való részvételét.
Köszönjük szándékaink támogatását,
a változás melletti állásfoglalásukat,
jelöltjeinkre leadott szavazataikat.
Biztatásukért, bizalmukért hálásak
vagyunk. Munkánkat a hittel, reménnyel
és a szeretet gyakorlásával,
szorgalommal folytatjuk. Kérjük, továbbra
is támogassanak bennünket,
csatlakozzanak hozzánk!
Dr. Németh Györgyi
A tavaszi országos választások
után érezhető volt, hogy Nagykanizsán
is lehetősége van a pártnak a
KDNP-vel szövetségben, többséget
szerezni a képviselőtestületben. A
kampányelemek és a kommunikáció
is ezt az alapelvet hivatott kiszolgálni.
A végeredmény azt igazolta,
hogy helyes volt ez a törekvés.
Nagykanizsán a választók
többsége megértette, hogy a kormánnyal
közösen, egy erős és befolyásos
polgármesterrel és közgyűlési
többséggel lehet csak a feladatokat
végrehajtani.
Sokszor és hangsúlyosan kellett
elmondani, hogy hatalmas a tét és
hosszú évekre meghatározhatja
Nagykanizsa fejlődésének helyes
irányát, egy egységes és határozott
önkormányzat felállása a városban.
A kampány negatív, sokszor embertelenül
durva hangnemét és annak
résztvevőit nem kívánjuk minősíteni,
helyette had köszönjük meg
minden ránk szavazónak, hogy pontosan
azt tették, ami a város érdekében
a legcélszerűbb, Cseresnyés Pétert
polgármesternek és mellette tíz
FIDESZ-KDNP jelöltet képviselőnek
megválasztottak.
Köszönjük a segítőinknek, köszönjük
a szimpatizánsainknak és
minden szavazónknak, hogy ránk
bízták a város irányítását. Ígérjük,
hogy ezzel a bizalommal úgy fogunk
élni, hogy Nagykanizsa minden
lakosa előtt tisztán és világosan
megjelenjen az a szándék, hogy velük
együtt és értük kívánunk dolgozni.
Nyugodt és átgondolt döntésekkel,
átlátható és követhető városirányításra
törekszünk. Nyílt és
őszinte gondolatok, ésszerű és célszerű
határozatok lehetnek csak hatékonyak
minden megoldandó feladat
végrehajtása során. Nagykanizsa
lakosai számára nyitott könyv
lesz Cseresnyés Péter és a FIDESZKDNP
farakció tevékenysége, mert
meggyőződésünk, hogy az ő segítségük
nélkül nem lehet eredményesen
Nagykanizsa városát szolgálni.
Fidesz Frakció
Tisztelt Nagykanizsaiak!
Az MSZP nagykanizsai szervezete
nevében szeretném megköszönni
polgármester jelöltünkre és jelöltjeinkre
leadott szavazatokat. Az eredményeknek,
bevallom őszintén, nem
tudunk örülni, de gondolom ezt a
szavazóink is átérzik. Sokan mondták
az elmúlt napokban, hogy nem
ezt az eredményt várták, de a beszélgetések
során kiderült, hogy szavazni
nem mentek el, mert elegük lett az
elmúlt négy év folyamatos és látványos
veszekedéseiből, és talán ezért
is volt 11 %-kal kisebb a részvétel az
országos átlaghoz képest.
A demokrácia pedig ilyen, mikor
lehetőség van a vélemény-nyilvánításra,
akkor élni kell vele, mert így
fordulhat elő, hogy a szavazatra jo-
CÖNE
Fidesz-KDNP
MSZP
Mérleget vontak a helyi politikusok
A Kanizsa Hetilap körkérdést intézett a választásokon résztvevőkhöz. A kérésre a Jobbik Magyarországért
Mozgalom nem válaszolt. Ezt a taktikát választotta a Marton István fémjelezte Kanizsáért Közéleti Egyesület
is. Lelkük rajta! Mi úgy értelmezzük viselkedésüket, a választópolgár nem számít. Egyébként a kampányban
is ezt képviselték. Információnk szerint egyikük viselkedését a nyomozó hatóságok is vizsgálják.
Kanizsa – Választás 2010. október 7. után 7
gosultak 14%-val el lehet nyerni a
polgármesteri széket.
Tudom, hogy megint valamilyen
forradalmat fogunk majd a Fidesz
kommunikációjában hallani, de emlékeztetni
szeretném őket, hogy tavaszszal
a rájuk leadott szavazatok száma
közel annyi volt, mint amennyit 2006-
ban az MSZP kapott országosan.
A kommunikáción sok múlik,
tudják félig üres a pohár, vagy félig
tele van. Az eredmény bárhogy magyarázzuk,
ugyan az.
A nyerteseknek nem lesz könnyű
dolguk, de legalább elmondható,
hogy az elmúlt négy év megemelkedett
adósságát és elhibázott döntéseit
saját maguknak kell rendbehozni,
a kényelmes közgyűlési többséggel.
Most már nem lehet másban keresni
a hibát, és nem lehet magyarázkodni.
Nagykanizsa nehéz helyzetben
van, és nem lesz könnyű az előttünk
álló út sem. Sajnos a Fidesz képviselői
között nem található gazdasági,
pénzügyi szakember, aki már tudott
volna az életből jó tapasztalatokat
összeszedni. Egy befektetővel
való tárgyalásnál nagyon fontos a
tapasztalat és a gazdasági életben
szerzett tudás. Adöntések meghozatalánál
pedig ezek a kérdések még
jobban felerősödnek.
A most megalakuló közgyűlés
munkájáról, hogy milyen eredményes
vagy eredménytelen, majd
négy év múlva lehet véleményt alkotni,
de Nagykanizsa érdekében és
mindannyiunk érdekében csak azt
tudom kívánni, hogy eredményes
legyen, és ezen eredményes munkához
szeretnék, mint a most alakuló
Zala megyei közgyűlés tagjaként
segítséget nyújtani.
Lelkó Tamás
MSZP kampányfőnök
Dr. Károlyi Attila lapunknak eljuttatott
közleménye szerint az
MSZP képviselői követni fogják a
polgármester jelölti programjában
foglaltakat. Nem kötözködő, hanem
együttműködő ellenzékként
kívánják szolgálni a várost. Hangsúlyozta,
pártpolitikát félretéve, a
lokálpatriotizmus a vezérelvük.
Úgy véli, körzete azzal, hogy Kovács
János nyert, jól járt. Dr.
Károlyi hangsúlyozta, továbbra is
szívügyének tekinti az ott működő
intézmények sorsát, ez alapján úgy
látja, a körzet érdekeit érvényesíteni
tudó képviselők száma kettőre
nőtt.
Mint az MSZDP megyei elnöke,
és az MSZP-MSZDP választási szövetség
egyik jelöltje, ezúton köszönöm
meg minden támogatónknak a
segítségét, szavazatát. Az MSZDP
nevében gratulálok valamennyi
megválasztott képviselőnek, a
FIDESZ-KDNP önkormányzati
többségnek. Nehéz feladatuk lesz!
Remélem, hogy az alakuló ülésen
– a 2006-os évtől eltérően – a polgármesternek,
és az irányító többségnek
most lesz tárgyalható, széles
közmegegyezésen alapuló, elfogadható
programja. Munkájukat könynyíti,
hogy vélhetően rendelkeznek a
program előkészítéséhez szükséges
kormányzati információkkal.
Remélem, az elkövetkező hónapok
közgyűlési közvetítésein a
kampányuk során hangoztatott nyugodt,
higgadt, és átgondolt munkának
leszünk szem és fültanúi.
Az elmúlt négyéves képviselői tapasztalataim
alapján a jövő szép reményeit
azonban beárnyékolja némi
kétely. Anagy megújulási láz ellenére
a frissen megválasztott képviselőtestület
tagjainak 84%-a már ott ült
az előző testületben is. Anévsort nézegetve,
ugye kedves képviselőink
bizakodhatunk abban, hogy harsány
látványosságokért rajongó nagykanizsai
ovisok reményei ellenére a
cirkusz nem folytatódik.
Bogár Ferenc
MSZDP megyei elnöke
Az ÚJ PÓLUS Kulturális és Közéleti
Egyesület nevében nagy tisztelettel
köszönetet mondunk minden
nagykanizsai támogatónknak, aki
segítettek a kopogtatócédula gyűjtésében,
segítettek a kampányban és
azoknak, akik megtiszteltek bennünket
a szavazataikkal.
Köszönetet mondunk minden jelölő
pártnak, szervezetnek és induló
jelöltnek, hogy a választópolgárok
akaratából, demokratikus módon,
legitim választáson, legitim önkormányzati
testület Nagykanizsán létrejöhetett.
Gratulálunk Cseresnyés Péternek
a polgármesterré történő megválasztásához
és gratulálunk minden
egyéni körzetben és kompenzációs
listán bejutott képviselőnek.
A munkájukhoz sok sikert és esküjükhöz
méltó demokratikus, civilizált
és kulturált közéletet kívánunk.
Az ÚJ PÓLUS nevében:
Röst János
(korábbi alpolgármester, az előző
ciklus önkormányzati képviselője)
A Nagykanizsai Városvédő
Egyesület elnöksége ezúton gratulál
a helyi önkormányzati választáson
meghatározó többséget szerző
FIDESZ-KDNP választási szövetségnek
és természetesen minden
mandátumot szerzett önkormányzati
képviselőnek.
Bízunk abban, hogy végre megteremthetőek
a nyugodt, békés, alkotó
jellegű városi közéletet működési
keretei. Ehhez kívánunk Cseresnyés
Péter polgármesternek és minden
képviselőnek bölcsességet és céltudatos
munkát, valamint erőt, egészséget.
Ugyanakkor továbbra is hangsúlyozzuk,
hogy a következő önkormányzati
ciklus társadalmi-gazdasági
programját – nyilvánvaló módon a
többséget szerzett választási szövetség
előkészítése mellett - működőképesnek
csak abban az esetben látjuk,
ha a közéletben szerepet vállaló pártok,
egyesületek, társadalmi szervezetek
és a mögöttük álló lakosság
közmegegyezésén alapul, ha azt elfogadják
és támogatják. Meggyőződésünk,
hogy a megválasztásra került új
városi képviselőtestületnek erre vonatkozóan
kezdettől fogva nyitottnak,
rugalmasnak és kompromiszszumképesnek
kell lennie.
A Nagykanizsai Városvédő Egyesület
jelöltjei nevében is ezúton köszöni
meg minden támogatónak,
szimpatizánsnak segítő közreműködését,
és külön köszönetet mondanak
mindazon állampolgároknak, akik jelöltjeikre
adták voksukat.
Csalódottak vagyunk a rendkívül
alacsony részvételi arány miatt,
és természetesen azért, hogy a
rendszerváltást követő önkormányzati
ciklusok során az egyesület
először nem szerzett mandátumot.
Ennek valószínűsíthető
okát az elnökség rövidesen részletesen
elemzi, értékeli és levonja a
jövőre vonatkozó következtetéseit.
Cserti Tibor, az egyesület elnöke
Az önkormányzati választásnak –
mint az eddigieknek is – vannak
olyan jelzései, amit érdemes figyelembe
venni Nagykanizsán is.
Az országgyűlési képviselő választáson
nyertes pártnak most is tömegvonzása
volt, az ismert eredménnyel.
A pártokkal és képviselőikkel Nagykanizsán
is elégedetlenek távolmaradtak
a voksolástól. Ugyanilyen okból
rapid eljárással olyan civil szervezetek
alakultak, melyek alternatívát kínáltak,
a várható kevés sikerrel. Aválasztók
jelentős száma nem a pártállást,
hanem az emberi minőséget, az
eddigi munkát, teljesítményt vette figyelembe.
Nekik és az önzetlen segítőimnek
megköszönöm magam is azt,
hogy független jelöltként képviselője
lehetek a körzetemnek.
Hiszek abban, hogy a választók
egyre nagyobb hányada fogja a pártlogó
helyett mércének tekinteni a
képviselőik valós értékét.
Aközgyűlés összetételét elemezve
abban bízom, hogy az érdemi munka,
a köz szolgálata dominál az eddig tapasztaltak
helyett.
(10. vk. képviselője)
Cseresnyés Péter minapi
sajtótájékoztatóján a FIDESZ
Nagykanizsai Csoportja nevében
köszönetet mondott minden
kanizsai választópolgárnak, aki
fontosnak tartotta, hogy az október
3-ai önkormányzati választásokon
szavazatával kifejezésre
juttassa a véleményét.
Külön köszönetét fejezte ki azok
felé, akik az ellenük irányult lejárató
kampány ellenére olyan megfontolt
döntést hoztak, úgy döntöttek,
hogy a FIDESZ és a KDNP jelöltjeinek
szavaznak bizalmat.
– Köszönjük mindazoknak a támogatóinknak
a segítségét, akik
az elmúlt hetek kampány-feladataiban
bármilyen formában részt
vállaltak: gondolok itt többek között
például a kopogtatócédula
gyűjtésre, a szórólapozásra, a
plakátolásra, vagy éppen egy-egy
szavazókörben szavazatszámláló
bizottsági tagként végzett munkára.
A kampány során többször is
megfogalmaztuk már azt a vezérelvet,
amelyet ezúton is fontosnak
tartok megerősíteni: Az elmúlt
hónapokban elkezdett nyugodt,
higgadt, átgondolt munkát kívánjuk
tovább folytatni a testületben
és kivétel nélkül mindenkivel – aki
képes és hajlandó a város fejlődését
szem előtt tartva dolgozni –,
együtt kívánunk dolgozni a jövőben
is. – zárta gondolatait Cseresnyés
Péter.
MSZDP
Új Pólus Kulturális
és Közéleti Egyesület
Városvédő Egyesület
Sajni József
független jelölt
Nyugodt,
átgondolt munkát
ígér a Fidesz
Dr. Károlyi Attila:
Lokálpatrióta ellenzék
8 Kanizsa – Szabad vélemény 2010. október 7.
Azért van válaszom, mert Papp
János honfitársam nem lépte át a
vita kultúra általam még elfogadható
határait a Kanizsa Lokálpatrióta
Hetilapban megjelent, Oligarchák?
című írásomra reagálva, de
azért a személyeskedés kis „ördöge”
marxizmuson edződött egykori
MSZMP-s káderként védelmezem
a tőkét a kis emberrel szemben..
Én valóban és tagadhatatlanul
a szocializmus időszakára eső
évtizedekben már éltem és abban
szocializálódtam. Némi malíciával
úgy is mondhatnám, hogy mindez
rajtam kívül álló okok miatt történt.
Rajtam kívül ez történt sok
millió honfitársammal is. Tagja
voltam a MSZMP-nek. De autonóm
emberként, akinek mindig
volt és van saját értékítéletei által
megalapozott identitása. Lehet,
hogy ebben valahol, valamennyire
és közvetve Marx tanainak is van
szerepe, mert érdeklődésem mindig
is a reál szférákra irányult. Ha
nem untatom, középiskolai tanulmányaimat
a közgazdasági technikumban,
főiskolái tanulmányaimat
politikai tudományokból állam és
közigazgatási szakon abszolváltam.
Tehát nem a politika közepén,
hanem annak szélén a várospolitika
szolgálatában álltam. Ezt köszönöm
is a sorsnak. A híradásokból
tudjuk, hogy két évvel ezelőtt a
pénzügyi és gazdasági krízis kezdetén
Európa több országában kiváltképp
a Német Szövetségi Köztársaságban
megugrott a Marx tanai
iránti érdeklődés. Ez minden
bizonyára azt jelzi, hogy tanításai
egy részének máig ható üzenetei
vannak. Ha én elméleti vagy gyakorlati
közgazdász lennék, lehet,
hogy az én érdeklődésem is beindult
volna. Abban, igaza van kedves
Papp János, ahogyan mindenki
úgy én is életem munkám során
edződtem. A gazdasági szférában
középvezetőként, majd néhány
évig vállalati igazgatóként, 1963-
tól tanácselnök helyettes, 1968-tól
1990-ig a tanács elnökeként álltam
a város szolgálatában. Ebben a kihívást
jelentő szolgálatban, edződtem,
embert próbáló feladatok
végrehajtásában vettem részt. Széles
körben kiterjedt elnöki hatáskörben,
a választott testületekre és
munkatársaimra támaszkodva koordináltam
a város fejlődését, gyarapodását,
a mindig szükséges és
lehetséges együttműködésben a
város társadalmával, természetesen
akkor sem viták és kudarcok
nélkül. Ne felejtsük el, hogy ez
volt az, az időszak, amikor Nagykanizsa,
mint határ menti, alvó,
város, talán az sem túlzás, hogy
addig sorvadó város, lélekszámában
is csökkenő település volt. Ebből
az állapotából az 1980-as évek
közepén az ország legdinamikusabban
fejlődő 15 városának egyike
lett. Csak a tények kedvéért, de
illő szerénységgel ezt, egyebek
mellett, fémjelezte, hogy a városban
az 1980-as évek végén csaknem
teljes a foglalkoztatottság.
Zala-megye összipari termelésének
50 %-át, exportjának, pedig
több mint 50 %-át a város gazdasága
produkálta. A megye különösen,
pedig a dél-zalai régió fejlődésének,
foglalkoztatottságának
dinamizálásában a városnak meghatározó
szerepe volt. A város lélekszáma
folyamatosan gyarapodott
kis híján elérte a 60 ezer főt.
Ebben szerepet játszott a természetes
szaporulat a város migrációs
vonzása, a dinamikus lakásépítés.
Ezzel párhuzamosan a város növekvő
igényeinek megfelelően kiépült
az energia a víz és vízi közművek
a helyi és helyközi közlekedés
és szállítás biztonságos ellátást
nyújtó hálózata és teljesítménye,
megvalósult az egészségügyi
és szociális az oktatási és kulturális
ellátottságot biztosító intézményrendszere.
Megteremtődtek
az ipari és kereskedelmi, valamint
lakossági szolgáltatások feltételei.
Mindez valóban embert, embereket
edző, próbára tevő időszak
volt. Meggyőződésem, hogy a város
mai vezetői és választott önkormányzata,
ugyan ezt a próbát
éli meg felelősséget érezve a városért..
Ugyanakkor nem árt tudni,
hogy akkor is működtek egymástól
eltérő, sőt egymásnak feszülő érdekek
és ezek mögött tüsténkedő
érdekemberek, lobbik ezeknek
mindig voltak és lesznek a városra
nézve negatív hatásai, urbanisztikai
minőséget rontó következményei.
Ezeknek az elhárítása, minimalizálása
a városon belül a leggyakrabban,
pedig a megye vezetőivel,
folytatott vitákon átvezetet.
Nem egyszer mély és maradandósebeket
ejtve egymáson. De a város
érdekeinek alárendelten, legtöbbször
megtaláltuk a közös nevezőhöz
vezető utat. Azt viszont
állítom felelősséggel, hogy a politika
még az uralkodó párt képében
sem uralta a mi városunkban a helyi
közigazgatást, ahogy azt esetleg
szándékolta és ahogy azt ma is
sokan hiszik. Ennek elhárításában
szerepe volt más városokkal összehasonlításban
mérhető eredményeiknek
a tanácsi vezetők autonóm
törekvéseinek következetességében,
a szakmailag képzett a gyakorlatban
helytálló tapasztalt közigazgatási
szakembereinknek. A
városra sok éven át, jellemző öszszetartó
erő kohézió, nem egyszer
a kuruckodó berzenkedés hatása
lendületben tartotta a várost. . Ez
sokszor feledtette a fárasztó, kedvetszegő
vitákat segítette áthidalni
a megélt kudarcokat. Mindezekkel
természetesen nem az előző rendszert
akarom védelmezni különösen
nem visszasírni, mert sokakkal
együtt én is belülről érzékeltem
annak kifulladási tendenciáit, tarthatatlanságát.
Az akkor elért fizikai
és materiális eredmények, maradandó
városi értékek becsülését,
azokra való további szerves épülést
szorgalmazom. Hitem és meggyőződésem,
hogy minden város
és emberlakta település csak így
képes, mint organikus képződmény,
folyamatos törésmentes fejlődési
pályán maradni. Ebben vagyunk
mi kanizsaiak mindahányan,
pártállástól, politikai meggyőződéstől
függetlenül érdekeltek.
Kedves Papp János, hogy én a
tőkét védelmezem a kisemberrel
szemben, félreértés lehet. Én a mai
realitásokról beszélek, amelyek a
kapitalista formáció velejárói. A
tőkét, a bankokat lehet szeretni,
vagy nem szeretni, ez gusztus kérdése,
de nélkülük nem működik a
gazdaság és az élet. Széchenyi
gróf óta tudjuk, hogy gazdasági
növekedés nincs hitel nélkül, hitel
pedig bankok nélkül. A bankok,
pedig valakinek a szabad tőkéjét
közvetítik felénk. A tőke olyan jószág,
amely csak oda megy, ahol
kamatostól megtérül, a hitelt viszszafizetik
Elnézését kérem, Papp
úr a nemes egyszerűségért, csak
közérthető akarok lenni. Viszont
van a tőkével rosszul gazdálkodó
politika és politikusok is, akik eddig
minden kormányban rosszul
kezelték a tőkét, keresve kegyeinket,
a hatalom megszerzése érdekében.
Mindez talán tanulságul
szolgált, hogy megértsük, hogy a
tőkét csak, vagy elsősorban a megtérülést
garantáló, gazdasági növekedést
elősegítő befektetésekre
szabad és érdemes fordítani. Mert
csak ez szolgálja jóléti érdekeinket
is. Az Ön kódolt üzenetére válaszolva
az a véleményem, hogy a
piac teljes liberalizációjával a bankok
mohóságával szemben, eredményes
működésüket elősegítve,
erősíteni kell a demokrácia államának
is a szabályozó, kiegyensúlyozó
szerepét megtermelt javak igazságosabb
elosztását a társadalom
különböző csoportjai között. Erre
most látunk az eddigieknél következetesebb
kormányzati törekvéseket.
Egyetértek Önnel abban,
hogy nemzeti összefogásra van
szükség a gazdaság talpra állításában,
a munkahelyteremtésben, a
rend és közbiztonság helyreállításában.
Talán egyetért azzal, hogy
ez az egész társadalmat érintő magatartás
egyoldalú szándék és akarat
kinyilvánítása révén nem érhető
el, ehhez túlzottan is megosztott
a társadalom. A nemzeti összefogáshoz
vezető út még nincs kikövezve,
ez csak az ellenzéki pártok
és érdekképviseleti szervek a civil
szerveződések, más szóval a társadalom
másik felének megnyerése
révén lehetséges. Ez a hallatlanul
fontos és elkerülhetetlen művelet
még várat magára. Meggyőződésem,
hogy ennek nincs alternatívája
a több párt rendszerben a demokráciában
különösen nincs.
Illő tisztelettel:
Mózes Pál
Tegnap este tíz óra körül hívott
telefonon a fiam Budapestről. Köszönés
helyett azzal kezdte, nem
katasztrófa-e, ami történt?
Megpróbáltam megmagyarázni,
hogy én miért nem látom a Civil
Összefogás Nagykanizsáért Egyesület
részéről katasztrófának a történteket.
Mire a szavamba vágott,
és azt mondta: Nem rátok gondoltam!
Ahhoz képest, hogy másfél
hónappal ezelőtt még azt mondtad,
hogy vissza vonulsz a vállalkozásodból,
most a tíz százalék fölötti
eredménnyel és egy képviselővel –
olyanokkal szemben, akik évek óta
megharcolnak a képviselőjelöltségért
– az eredményetek kitűnő. Én
a kanizsai fiatalokra gondoltam,
mert tulajdonképpen az ő lustaságuknak
köszönhetően döntött az
idősebb generáció a jövőről, a fiatalok
jövőjéről, Kanizsa jövőjéről.
A számok önmagukért beszélnek,
a harmincnégy százalékos
részvételi arány inkább a Cseresnyés
elutasítását jelzi. A résztvevők
jórészt az idősebb generációhoz
tartoztak. A megválasztottak
közül többen egykor még
MSZMP-s és KISZ-es aktivisták
voltak, alig van közöttük egyetemi
végzettségű; nincs közöttük köz-
Késői válasz is válasz
Epilógus
Kanizsa – Szabad 2010. október 7. vélemény 9
gazdász, informatikus, műszaki,
építésügyi szakember. Ezzel a
csapattal Nagykanizsa az átlagvárosok
sorába csúszott.
Nagyon kevés „bezzeg” város
lesz a jövőben, mint például Debrecen,
Kaposvár, ahol megmaradtak
azok az emberek, akik jó képességgel,
jobboldali hozzáállással
megtalálják az elkövetkező időszakban
továbbra is azokat a lehetőségeket,
amelyek mássá teszik,
kiemelik őket az átlagvárosok sorából.
Márpedig te voltál, aki mindig
azt tanítottad, hogy legyek
más, mint az átlag, és akkor lehetek
„bezzeg”.
Egyetértek fiam gondolataival,
és én is úgy gondolom, hogy a „pályán
kívüli” civil szervezetként valóban
jól szerepeltünk. Sikerült
megszólítanunk azokat az embereket,
akik gondolkodnak, aggódnak,
és felelősséget éreznek Nagykanizsa
jövőjéért és a fiatalokért.
Itt és most mindazoknak, akik
egyáltalán elmentek szavazni
megköszönöm, hogy gyakorolták
állampolgári jogukat és egyben
kötelességüket még akkor is, ha
nem ránk szavaztak. Külön köszönöm
azoknak, akik ránk szavaztak,
hogy bíztak bennünk, az összefogásban,
és reménykedtek egy másívű
fejlődésben. Elkötelezett képviselőnk
és nagyszerű csapatunk
reményeink szerint egyre több
csatlakozót vonz ezután hozzánk.
Szimpatizánsaink kreatív csapatunkhoz
ezen a felületen csatlakozhatnak:
a jelentkezem@civilklub.
hu e-mail címre várjuk jelentkezésüket.
Az új testületnek nagyon nehéz
feladata lesz, mert várhatólag rövid
időn belül a kórház és az oktatási
intézmények működtetését
visszaveszi az állam. Ez a költségvetési
bevétel legalább felének kiesését
jelenti. Természetesen a
kormánynak valamilyen módon
kompenzálnia kell az elvett vagy
visszavett ingatlanokba befektetett
helyi forrásokat. Kíváncsian várom
majd a szavazógép működését,
hogy az ország érdekeire tekintettel
mindent elengedünk harc,
erőfeszítés, lobbizás nélkül, vagy a
képviselők megmutatják lokálpatriotizmusukat,
és nem feltétlenül
engedelmeskednek a felsőbb pártérdekeknek,
amikor Nagykanizsa
jövőjéről kell szavazni. A várhatóan
radikálisan, közel felére csökkentett
költségvetési bevételből,
ami alig haladja meg hitelállományunkat,
nagyon fel kell kötnie a
gatyáját annak a szakembernek,
aki megőrzi majd, ha tudja a város
fizetőképességét!
Mivel ezáltal csökkennek a város
feladatai, valószínűleg munkaerő
felesleg képződik az önkormányzatnál,
és ésszerűsítések lesznek
az oktatásban is. Legalább
ezen a területen (oktatás) jól képviselt
a testület. Egyszóval olyan
változások előtt állunk, amelyhez
valóban szükség van a megoldások
emberére.
Az elkövetkező két évben Cseresnyés
Péter megmutathatja, hogy
orvosolni és megoldani tudja-e a
problémákat vagy nem! Vajon két
év múlva is hirdetheti-e magáról,
hogy ő a megoldások embere?
Számunkra most az a feladat,
hogy minden erőnkből, mindenhol
legyünk jelen, és ha kell, a többi
civil szervezettel egységben és
összefogva olyan nyomást gyakoroljunk
a testületre, ami megakadályozza,
hogy Nagykanizsa a jövőben
is csupán egy átlagos város
legyen. Mutassuk meg, hogy a pártokon
túl és a testületen kívül is
van élet.
Legyen a Civil Összefogás
Nagykanizsáért ez az összefogó
erő.
Bartha László
Súlyos közérdek fűződik ahhoz,
hogy Bartha László Tibor levelét
közöljük. Bartha László ugyanis
képviselő akart lenni, 48 szavazatot
kapott. Ezt illik méltányolni. A
köz mögötte áll, mégha csak 48-an
is. Ezzel valaki lett. Persze előtte is
volt valaki. Népszerűsége például
néhány hete a CÖNE kampányfőnöki
székébe röpítette. Így azután
egy honlapon ezt találta közzétenni:
„Az a tény hogy az adófizetők
pénzéből fenntartott és a városvezetés
felügyelete alatt álló helyi
lap nem hajlandó közölni a Civil
Összefogás sajtótájékoztatójának
anyagát vagy írásaimat, mert az
„szerintük” nem cikk, ugyanakkor
tele van a jelenlegi várost a polgármester
helyett valóban vezető
személy dicshimnuszaival, ez nem
kampánysértő.”
Ezzel bizonyította, hogy ő az
egyetlen kampányfőnök, aki nem
olvasta el a Kanizsa Hetilap minden
jelölő szervezethez eljuttatott
Választási Kódexét. (Bizonyára
Szántó Miklós utasítására.) Ezek
után ő volt az, aki kitalálta a kanizsai
Orbán Viktor rádióban elhangzott,
rendkívül figyelemfelhívó
reklámját. Később eredményéről
így nyilatkozott a Borsnak:
„Nem akartunk rosszat, hiszen a
hangfelvétel nem megtévesztő, a
férfi hangja nem is hasonlít a miniszterelnökére.
Ennek ellenére
több támadás is érte Orbánt, aki
családjával kénytelen volt ideiglenesen
elköltözni.” Amire (nem)
meglepő módon ezt a választ kapta:
„Nem ért minket támadás a rádió
miatt, és nem is kellett elköltöznünk.
Egyetlen nő csöngetett be
hozzánk, hogy problémája van a
reklámmal, de néhány mondat
után el is ment.” – mondta a Borsnak
a kanizsai Orbán.
Szóval Bartha megkerülhetetlen
személy lett Nagykanizsán,
az előbb zárójelben említett
Szántó Miklós jóvoltából. Akinek
a szóbeszéd szerint ötmillió forint
sem volt sok, hogy egy darab
közgyűlési helyet szerezzen. Ám
vissza Barthához. Bartha karrierjét
jól nyomon követhetjük a cégbíróságon.
Itt ugyanis tisztán kiviláglik
a köz iránti elkötelezettsége,
legalábbis az adóforintok
szempontjából. Nem szeretnénk
azt hinni, hogy a helyi vállalkozók
pártja, a CÖNE egyetlen célja,
hogy ilyen embereket támogasson.
De itt van például Bartha
egyik cége, a Blink Info Kft.,
amely Budapestre van bejelentve.
A kitapintható lényeg: ne Kanizsán
fizessek helyi adót. Más a
helyzet az Új Korona Bt. és a
„Friss Víz” Kft. esetében. Ne lepődjön
meg az olvasó, mindkettő
a felszámolás sorsára jutott. Az
APEH Zala Megyei Igazgatóságának
kérésére. – a Szerk.
Ki is az,
aki mögött a köz áll?
Térkövezéssel és a csapadékvíz-
elvezetés megoldásával teszik
biztonságossá és könnyebben
megközelíthetővé a nagykanizsai
evangélikus templomot. A
munkálatok előreláthatólag a
hét végére fejeződnek be, de más
feladatokkal is meg kell birkóznia
a városi evangélikus egyházközösségnek,
hiszen az épület
ablakainak fa kereteit is kikezdte
már az idő, így mindenképpen
rájuk fér egy festés.
– Kis híján bokáig ért a víz a
templom bejárata előtt egy-egy nagyobb
esőzés után, emiatt rendkívül
balesetveszélyessé vált ez a terület.
A csapadék tíz centiméterrel megemelte
a kapu előtt a talajt. A mostani
kedvezőtlen időjárás miatt elhúzódtak
a munkálatok, de a tervek
szerint jövő héten már biztonságos
bejárat fogadja a híveket. Sor kerül
a kerítés teljes cseréjére, erre is nagy
szükség volt már, hiszen állítólag egy
idős az épülettel, amit még 1891-ben
szenteltek fel. Egyrészt önkormányzati
segítséggel, másrészt az egyházközösség
támogatásával valósulhattak
meg a felújítások. Még az ősszel
szeretnénk parkosítani a templom
körüli részt, bízunk abban, hogy az
időjárás nem fog közbeszólni– tájékoztatta
lapunkat Deme Dávid evangélikus
lelkész.
Z.A.
Új bejáratot kapott az evangélikus templom
A cukorbetegség kialakulását
többnyire örökletes tényezők befolyásolják,
ugyanakkor tudatos
táplálkozással és rendszeres testmozgással
sokat tehetünk egészségünk
megőrzése érdekében.
Jaskó Józseffel, a Nagykanizsai
Cukorbetegek Egyesületének elnökével
beszélgettünk arról, hogyan
kezelhető a már kialakult diabétesz,
és hogyan tájékozódhatnak
a betegek a kellemetlen tünetek
kezelésével kapcsolatban.
– Mióta létezik a Nagykanizsai
Cukorbetegek Egyesülete?
– Az egyesületet 1996-ban hoztuk
létre Dr. Sebestyén Miklós főorvos
kezdeményezésére, én pont abban az
évben lettem cukorbeteg. Az irodánk
működési költségét fizetnünk kellett,
így szűkös anyagi helyzetünkre való
tekintettel kellett valamilyen megoldást
találnunk. Végül a kórház vezetésével
egyeztettünk, így kaptunk helyet
az intézményen belül.
– Milyen célokat tűzött maga
elé az egyesület? Mikor vehetnek
részt a betegek az előadásokon?
– Az elsődleges cél a cukorbetegek
felvilágosítása, segítése. A szakmai
támogatást a kórház diabétesz
részlegétől kapjuk, jelenleg dr. Késmárki
Nóra főorvosasszony az irányítónk.
Július, augusztus és december
kivételével minden hónap utolsó
péntekén tartunk oktatást a cukorbetegek
számára. Ezeken a foglalkoztatásokon
megtanulhatják, hogyan lehet
ezzel az élethosszig tartó betegséggel
együtt élni, illetve milyen módon
tartható fenn az egyensúly. Természetesen
magunkat is rendszeresen
képezzük, előadásokra járunk,
valamint saját tapasztalataink sokat
számítanak, hiszen ezek alapján is
tudjuk segíteni sorstársainkat. Amikor
belevágtunk az oktató tevékenységbe,
akkor még meglehetősen kevés
volt az érdeklődő, mára azonban
állandósult a körülbelül harminc fős
létszám, akik eljönnek a találkozókra.
Sajnos pont azok nem veszik
igénybe a felvilágosítást és oktatást,
akik leginkább érintettek, a fiatalok
például nem nagyon jönnek.
Szeretném kiemelni, hogy jelenleg
dolgozunk egy fontos projekten.
A tíz legjobban működő egyesület
vehet részt ebben a programban,
melynek alkalmával öt fő mediátorként
fog tevékenykedni. Ennek az
a lényege, hogy a betegek telefonon
keresztül is kérhetnek felvilágosítást.
Amediátor-program alatt az egyesület
tagjai képzésen vesznek részt,
melynek alkalmával értesülhetünk
arról, milyen új technikai eszközök
vannak és hogyan állnak az aktuális
kutatások a cukorbetegséggel kapcsolatban.
Ezen kívül a Diabétesz című
újságból tájékozódhatnak az
egyesület tagjai az aktuális hírekről.
Aprogramról természetesen részletesen
tájékoztatni fogjuk a nyilvánosságot,
de az indulás attól is függ,
hogy mikor indul be a médiabemutatás.
Tizenhét év tapasztalatai alapján
tudok segíteni a rászorulóknak.
Szeretnénk prospektusokat elhelyezni
a háziorvosi rendelőkben,
hogy szélesebb körben is elterjedhessen
tevékenységünk híre.
– Mennyire elterjedt ez a betegség?
– A cukorbetegség a lakosság hatnyolc
százalékát érinti, ebben nincs
benne azoknak a betegeknek az aránya,
akik nem tudnak betegségükről.
Kezdeti stádiumában a diabétesznek
nincs komolyabb tünete, így nehéz
kiszűrni. Alapvetően két nagy csoportba
oszthatjuk, az egyik a fiatalkori,
amit egyes típusú cukorbetegségnek
nevezünk, illetve az időskori,
vagy kettes típusú, amelyet a mozgáshiány
és a súlyfelesleg, tehát a
nem megfelelő életmód idézhet elő.
Azokban a családokban, ahol már
van cukorbeteg, ott nagyobb a valószínűsége
az előfordulásnak. Ez a
tény arra enged következtetni, hogy
van genetikai háttere a diabétesznek.
Fontosnak tartom, hogy az érintett tudatosítsa,
a diabétesz nem betegség,
inkább egyfajta állapotnak nevezném,
amivel meg kell tanulni együtt
élni. Fegyelmezett életvezetéssel
fenntartható a viszonylagos egyensúly,
de ehhez az is kell, hogy a páciens
betartsa az orvos utasításait. Szigorúan
meg van határozva, hogy napi
hány gramm szénhidrátot, mennyi
kalóriát vehet magához a beteg, ezen
kívül ajánlott a mindennapi mozgás.
Ellenkező esetben ízületi, vese, látás
problémák fordulhatnak elő.
– Önökön kívül foglalkozik
más egyesület a cukorbetegek
problémáival?
– Nagykanizsán a mi egyesületünkön
kívül nincs más szervezet. Országosan
körülbelül hatvankét-hatvanhárom
cukorbeteg egyesület létezik.
A Cukorbetegek Világnapján tartanak
hagyományosan országos találkozót,
ekkor van lehetőségünk
professzorok, neves orvosok előadásait
meghallgatni.
– Hogyan tudják fenntartani
az egyesületet?
– Az önkormányzat sajnos nem támogatja
anyagilag szervezetünket,
így pályázati úton próbálunk pénzhez
jutni. Fejlesztésekre lenne szükségünk,
például nagyon jól jönne egy
laptop, de szükségünk lenne egy
többfunkciós nyomtatóra is, hogy
terjeszteni tudjuk kiadványainkat. A
vérnyomás-méréshez is korszerűbb
eszközöket igényelnénk.
Ziegler Anita
Kanizsa 10 – Egészség 2010. október 7.
A Changing Diabetes Beteg
Mentor Program keretében
nagykanizsai cukorbetegek társadalmi
munkában segítenek helyi
betegtársaiknak. Munkájukat
Dr. Késmárki Nóra belgyógyász,
diabetológus főorvos segíti.
A cukorbetegség terjedése egyre
nagyobb méreteket ölt a hazai felnőtt
lakosság körében. A cukorbetegség
előfordulásának tekintetében
a növekedés üteme a fiatal korcsoportokban
a legerősebb. A következő
15 évben az ötévesnél fiatalabb
diabeteses gyermekek száma várhatóan
megduplázódik majd, a 15 év
alattiak száma pedig mintegy 70%-
kal nő. Acukorbetegségben szenvedő
betegek egészségügyi ellátásának
költsége már napjainkban is az
OEP természetbeni kiadásainak
10%-ánál nagyobb összegét tesz ki.
Mára már mindenkinek nyilvánvalóvá
vált, hogy az egészségügyi rendszer
túlterheltsége miatt szükség van
olyan „civil” segítőkre is, akik tapasztalataikkal,
tanácsaikkal segíteni
tudják az érdeklődőket. A cukorbetegek
első kézből szolgálhatnak életvitellel
kapcsolatos információkkal,
praktikus tanácsokkal, tapasztalatot
cserélhetnek és segíthetnek egymásnak
a betegséggel kapcsolatos mindennapi
problémák megoldásában.
Hiszen ki is érthetné jobban a cukorbetegek
problémáit – vagy éppen lehetőségeit
– mint maguk a betegek
A Nagykanizsai Cukorbetegek
Egyesületének cukorbeteg tagjai
az országos Changing Diabetes
beteg mentor program résztvevőiként
társadalmi munkában felvállalták,
hogy „mentorként” hétfőtől
péntekig, 17.00 és 21.00 óra között
telefonon, a (30) 750 6969-es, nem
emeltdíjas számon szívesen állnak
azok rendelkezésére, akik cukorbetegséggel
kapcsolatban tanácsra,
támogatásra várnak. Fontos tudni,
hogy a mentor segítők terápiás,
egészségügyi tanácsokat nem adhatnak,
de támogatásuk felbecsülhetetlenül
sokat jelenthet a frissen
diagnosztizált vagy éppen támogatásra
vágyó társaiknak. Munkájukat
Dr. Késmárki Nóra, a Kanizsai
Dorottya Kórház Diabetes Szakrendelésének
főorvosa segíti.
Az egyesület vezetője, Jaskó József
szerint: „Nincs választásunk:
a cukorbetegséggel együtt kell élni.
Mi példát mutatunk betegtársainknak,
hogy a betegséggel is lehet
aktív életet élni úgy, hogy még másoknak
is segítünk!”.
Együtt a cukorbetegség ellen: példát
mutatnak a kanizsai cukorbetegek
A diabétesz kezelhető
Kanizsa – 2010. október 7. Városháza 11
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír ki könyvvizsgálói feladatok
ellátására 2010. december hó 1-től 2013. május 31-ig terjedő időszakra a Nagykanizsai
Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft-nél. Pályázatot azok a szervezetek és magánszemélyek
nyújthatnak be, akik a törvényi előírásnak megfelelnek, és a társasági könyvvizsgálat
területén legalább 5 éves gyakorlattal rendelkeznek. Apályázathoz kérjük csatolni:
szakmai önéletrajzot, könyvvizsgálói jogosultságot igazoló dokumentumot, a
könyvvizsgálói kamarai tagságról szóló igazolást, felelősségbiztosítási kötvény másolatát,
erkölcsi bizonyítványt (3 hónapnál nem régebbi), referenciajegyzéket, vállalási díjat,
ennek későbbi változtatási feltételeit, fizetési feltételeket, munkaprogram tervezetet
a feladat ellátására, nyilatkozatot, hogy összeférhetetlenség nem áll fenn.
Amennyiben az ajánlattevő gazdasági társaság, az ajánlatnak tartalmaznia kell: eredeti,
vagy hitelesített 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, felelősségbiztosítási kötvény
másolatát, könyvvizsgálói kamarai tagság igazolását, a tényleges könyvvizsgálatot
végzők megjelölését és szakmai önéletrajzát, referenciajegyzéket.
A beérkezett pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010.
novemberi ülésén bírálja el. Apályázatokat 2010. október 15-én 12.00 óráig - 3 példányban,
zárt borítékban, "Könyvvizsgálói pályázat" feltüntetésével - kérjük eljuttatni
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7.) Aboríték 2010. október 15. 12.00 óra időpont előtt nem bontható fel.
Apályázattal kapcsolatos felvilágosítást Dr. Berlinger Henrikné a társaság ügyvezetője
ad. (Telefon: 93/509-740)
Pályázat - könyvvizsgálói feladatokra
"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
az Oktatási Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja
a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. A pályázatra azok
az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális
helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik: a.) a 2010/2011. tanévben utolsó éves,
érettségi előtt álló középiskolások; b.) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási
intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2011/2012.
tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes,
osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2011-ben először
nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a
2011/2012. tanévben ténylegesen megkezdik.
Az ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2011/2012. tanév első féléve, keresztféléves
képzés esetén a 2011/2012. tanév második féléve. Az ösztöndíj-folyósítás
feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2010/2011. tanév első
félévében illetve keresztféléves képzés esetén a 2010/2011. tanév második
félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó
hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra
való jogosultságát elveszíti.
A pályázat kötelező mellékletei: 1. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban
élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. 2. Igazolás a pályázó és a vele egy
háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről, amely nem haladhatja
meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-át, jelenleg 42.750 Ft-ot.
2. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok: jövedelem igazolás
(APEH adónyilvántartási csoportjától jövedelem-igazolás; munkáltatói keresetigazolás;),
rendszeres nevelési segély-igazolás; munkanélküli segély folyósításáról
szóló határozat; elvált szülők esetén jogerős bírósági ítélet; fél/árvaság
esetén igazolás fél/árvaellátásról illetve halotti bizonyítvány másolata; eltartott
testvérek iskolalátogatási igazolása; családi pótlék összegéről igazolás; hatósági
igazolás az egy háztartásban élő személyekről.
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen
érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
Apályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri
Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon, a pályázó által
aláírva, egy példányban kell benyújtani. (Polgármesteri Hivatal Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7. - Művelődési és Sportosztály). Apályázat benyújtási határideje: 2010. október
29. Ateljes pályázati kiírás a www.nagykanizsa.hu honlapon a felhívásoknál.
Bursa Hungarica “B”
"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve
ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a
2010/2011. tanév második és a 2011/2012. tanév első félévére vonatkozóan.
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek,
akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes,
osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő
tanulmányi félév (2010/2011. tanév második, illetve a 2011/2012. tanév
első féléve).
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2011. március.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya
a 2010/2011. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak.
Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati
kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
A pályázat kötelező mellékletei:
1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás.
3. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó
jövedelméről, amely nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
150%-át, jelenleg 42.750 Ft-ot.
3. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok:Jövedelem-igazolás
(APEH adónyilvántartási csoportjától jövedelem-igazolás; munkáltatói
keresetigazolás;), rendszeres nevelési segély-igazolás; munkanélküli
segély folyósításáról szóló határozat; elvált szülők esetén jogerős bírósági
ítélet; fél/árvaság esetén igazolás fél/árvaellátásról illetve halotti bizonyítvány
másolata; eltartott testvérek iskolalátogatási igazolása; családi pótlék
összegéről igazolás; hatósági igazolás az egy háztartásban élő személyekről.
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen
érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat
Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon,
a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.
( Polgármesteri Hivatal Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. - Művelődési és Sportosztály)
A pályázat benyújtási határideje: 2010. október 29.
A teljes pályázati kiírás a www.nagykanizsa.hu honlapon a felhívásoknál.
Bursa Hungarica “A”
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi
és Idegenforgalmi Bizottsága pályázatot ír ki falfirkák eltüntetésének
támogatásáról szóló 81/2007. (XII. 21.) sz. önkormányzati rendelet szerinti önkormányzatit
támogatás elnyerésére.
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2010. évben 500 000 Ft.
A pályázati kiírás és a pályázati adatlap kérhető Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoport Irodáján ügyfélfogadási időben
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 14.), vagy letölthető a
www.nagykanizsa.hu honlapról.
A pályázat befogadásához szükséges a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságától
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség,
illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozat kitöltése és
csatolása.
Városi Főépítész Nagykanizsa
Pályázat - falfirkák eltüntetésére
Változott az októberi gyógyszertári ügyelet
Október 7. Zsálya Gyógyszertár (Belvárosi helyett)
Október 10. Belvárosi Patika (Zsálya helyett)
Október 16. Zsálya Gyógyszertár (Belvárosi helyett)
Október 18. Belvárosi Patika (Zsálya helyett)
Október 20. Kanizsa Gyógyszertár (Kanizsa Pláza helyett)
Október 21. Kanizsa Pláza Gyógyszertár (Szent Kristóf helyett)
Október 23. Szent Kristóf Gyógyszertár (Kanizsa Pláza helyett)
Cseresnyés Péter polgármester 2010. október 13-án (szerdán) 8.30 órától
12.00 óráig fogadónapot tart a Polgármesteri Hivatal Eötvös téri épületében.
Képviselői fogadóóra
Kanizsa 12 – Krónika 2010. október 7.
Lapzártánkkor ért véget az a
kiállítás, amit az ÁNTSZ szervezett
„Jövőnk a gyermek” címmel.
A szervezők célja az volt,
hogy felhívják a fiatalok figyelmét
a gyermekvállalás fontosságára,
ugyanis évről évre aggasztóan
csökken a születések aránya.
Dr. Buzás Judit kistérségi tiszti
főorvos elmondta, szeretnék ráirányítani
a figyelmet a szingli-lét
már-már egészségkárosító hatására,
ugyanis vizsgálatokkal kimutatták,
hogy a harmonikus családi
élet kedvező hatással van az
egészségre. Elgondolkodtató továbbá,
hogy a stabil párkapcsolatban
élők is egyre kevésbé tudnak
vagy akarnak gyermeket vállalni.
Az abortuszok száma ugyan csökkent
az 1970-es évektől, de ez inkább
a fogamzásgátló eljárások
fejlesztéseinek tudható be. A kiállításon
tablókat helyeztek el, amelyeken
statisztikákkal, grafikonokkal
támasztják alá a gyermekvállalási
kedv csökkenését, így
világosan kitűnik, hogy míg
1990-ben 54 ezer volt Kanizsa lakosainak
száma, addig jelenleg
körülbelül 50 ezerre tehető ez az
adat.
Tímárné Balogh Róza tárlatvezető
segítségével megismerhetjük
a századforduló társadalmának
gyermekgondozási szokásait és az
egészségügyi ellátás fokozatos fejlődését.
A kiállítási tárgyakat a
múzeum és a tisztiorvosi szolgálat
által összegyűjtött gazdag anyagból
válogatták, így megtekinthető
egy háromszáz éves bölcső, vagy a
száz éves mosószappan. Anagy fáradsággal
elkészített hímzett és
horgolt előkék, pólyák és ruhácskák
mind arról mesélnek, az 1900-
as évek elején mekkora szeretettel
és reménységgel várták a családok
a kis jövevényt. A kiállításon egészen
a 80-as évekig láthatunk babakocsikat,
mesekönyveket, babanaplókat,
és egy játékos számítógépes
kvízzel is várják az érdeklődőket.
A tárlatvezető hozzátette, a
nyolcadik osztályosok és a középiskolások
élvezték eddig a legjobban
a játékbabák pelenkázását,
míg a kisebbek a fa bababútoroknak
örültek, az óvodások pedig
különböző színű kukoricaszemekből
kreáltak rajzokat. Ez utóbbi
bizonyítja, hogy egy gyermek milyen
könnyen feltalálja magát, és
nem szükséges a méregdrága játék
a szórakoztatására. A tárlat
egyik legnagyobb érdeme, hogy
hatására a fiatalok jobban megértik,
a család minden korban nagy
érték volt.
Z.A.
A gyermek minden korban nagy érték
A Családsegítő Központ egész
évben tart gyermekprogramokat,
többnyire más intézményekkel
összefogva szerveznek foglalkozásokat
a fiataloknak a szabadidő
értelmes eltöltésére. Idén
nyáron a Thury téri Hónapsoroló
Játszóház nyújtott kikapcsolódási
lehetőséget a kreatív elfoglaltságra
vágyó gyerekeknek
és szüleiknek, de tervezik a hagyományosnak
mondható karácsonyváró
programok megtartását
is.
– Régebben az intézményen belül
is próbáltunk gyermekprogramokat
szervezni, de az volt a tapasztalatunk,
hogy nem nagyon
jöttek a fiatalok hozzánk. Ezért
gondoltuk, hogy kivisszük a játszótérre
a foglalkozásokat, és elmondhatjuk,
hogy így sokkal nagyobb
sikere volt a közös játéknak. 2009
óta tartjuk meg a játszóházat és
szeretnénk hagyományt teremteni
ezzel a kezdeményezéssel. Tavaly
egészen október elejéig jöhettek a
gyerekek a játszóházba, idén viszont
a rossz idő miatt három hétig
nem tudtuk megkezdeni a tevékenységet,
így most csak hét alkalommal
mentünk ki a Thury téri
játszótérre. Általában húsz-harminc
főre lehetett számítani egyegy
alkalommal, hattól tizenöt
éves korig jöttek a gyerekek. Sokféle
kreatív foglalkozást tartottunk,
főleg a népi játékokra helyeztük a
hangsúlyt, így volt bőrözés, agyagozás,
fonás, de a modernebb kézműves
technikákat, a gipszöntést,
origamizást is ki lehetett próbálni.
Leginkább azt szeretnénk elérni a
játszóházzal, hogy a szülők és a
gyerekek közös élményeket szerezzenek
az együtt eltöltött idő alatt. A
játszóház sikeréhez nagyban hozzájárult,
hogy a TÁMOP „Jövőnk
az ifjúság!" Gyerekek és fiatalok
integrációs programjai Nagykanizsán
pályázatot nyert összegen
több és jobb minőségű anyagot
tudtunk vásárolni a kreatív tevékenységekhez.
Még vannak terveink
erre az évre vonatkozólag, például
a múzeummal közösen szeretnénk
egy karácsonyváró programot
szervezni. Ezt minden évben
megtartjuk és nagy népszerűségnek
örvend, hiszen együtt állítunk
karácsonyfát, a díszeket a gyerekekkel
közösen készítjük. Általában
ünnepi üdvözlőlapot is tervezünk,
van kakaó és kalács, úgyhogy
jó hangulatban szokott telni
ez a program is. – foglalta össze
lapunknak Meszes Renáta, a Családsegítő
Központ munkatársa.
Z.A.
Játszóház a közös élményekért
Fotó: Ziegler Anita
(A megjelenéstől november 30-ig)
Egészségnap
Egészségnapot szervezett legutóbbi
összejövetelén a Rákbetegek
Egyesülete a Vasemberház
Dísztermében. Az önkormányzat
által kiírt pályázaton nyert pénzt
nemes célra használták fel. A rendezvényre
meghívták a városban
működő különböző klubok tagjait
is. A résztvevők előbb előadást
hallgattak meg, majd különböző
egészségügyi szűrésen vettek részt.
A beszélgetés, ismerkedés, receptcsere
közben sokféle zöldséget,
gyümölcsöt, házi készítésű ételt,
gyógynövényekből készült teát
kóstolhattak meg. Alegnagyobb sikert
a fűszerekkel és zöldségekkel
ízesített tésztasaláta aratta.
40 éves évforduló
Ünnepi rendezvénnyel emlékezett
fennállásának 40. évfordulójára
a Fegyveres Erők és Testületek
Nyugállományúak Klubja a Honvéd
Kaszinó Tükörtermében. Az
ünnepi köszöntőket követően Történelmet
írtunk, avagy a klubunk
negyven évének pillanatai címmel
Poprádi Zoltán, a klub elnöke tartott
előadást. A napjainkban kétszáz
tagot számláló klubot 1970-
ben alapította néhány honvéd,
rendőr és határőr hagyományőrzés
céljából. A jubileum alkalmából
számos klubtag részesült elismerésben.
Kanizsa 2010. október 7. – Ez+Az 13
Horoszkóp
Kevésbé tud a feladataira koncentrálni, mert
egyre inkább a szerelem témája foglalkoztatja.
Hódító kedvét az indián nyár csak tovább
erősíti. Engedje el magát, mert hamarosan
megérkezik a várva várt szerelem.
Kellemes napokra számíthat, és új munka
ígéretét csillantja meg egy régi ismerőse.
Fogadja örömmel, és viszonozza hasonlóan
a kedvességét. Ahétvégén hívja meg teázni
és nosztalgiázni legkedvesebb rokonát.
Ajövője miatt továbbra sem kell aggódnia.
Ha némi zökkenővel kezdődnek a napjai,
hamar túlteszi magát rajta. Ha netán a hétvégén
sem tud leállni a munkával, tervezzen
be egy táncos programot.
Kiegyensúlyozott napokra számíthat. Pozitív
gondolkodásának köszönhetően a hirtelen
jelentkező pénzügyi zavarokon sikeresen túlteszi
magát. Egészsége érdekében szánjon
több időt pihenésre, kikapcsolódásra.
Pozitív hírekre számíthat anyagiak terén, s
mindjárt késztetést érez a költekezésre. Asiker
miatt kedvet érez a csevegésre, társasági életre.
Ha kibeszélgette magát, esti órákban figyeljen
a Holdra, és hallgassa meg az üzenetét.
Mozgalmas hétre számíthat, de ennek meg
is lesz az eredménye. Legyen büszke arra,
ha sok a munkája, mert ez azt is jelenti,
hogy szeretik önt, és számítanak a segítségére.
A fáradsága nem veszik kárba.
Bár borongós napokra számíthatunk, ez a hét
mégis önnek kedvez. Nemcsak azért, mert
meglepték ajándékokkal, és jókívánságokkal.
AHold friss energiával látja el, ennek ellenére
a függetlenségét továbbra sem akarja feladni.
Fantáziájával, éles elméjével újabb dicséreteket
érhet el párjánál. Túlságosan ne legyen
elbizakodott, mert a Hold hatására
hajlamos lesz többet költeni, mint mennyit
megenged a pénztárcája.
Annak ellenére, hogy a környezetében lévőket a
borús idő fáradékonnyá teszi, ön mégis friss és vidám.
Ahétvégén számíthat rá, hogy egy ismeretlen
személy titkos utakra próbálja csábítani. Abolygóállások
szerint engedhet a kellemes erőszaknak.
Ha nem halad a munkájában, állítson fel sorrendet.
AHold hatására nyűgössé válik, és alkotókedve
sem lesz a régi. Ne zavartassa
magát. Egy jó hír hatására önbizalma ismét
lendületet kap, és visszatér az életkedve.
Csendes napokra számíthat otthon és a munkahelyén.
Abolygók állása szerint különösebb
küzdelem nélkül érhet el sikereket. Érzelmi
életében a szerelem kerül előtérbe, egy régi ismerős
feltűnése felkavarja mindennapjait.
Kerülje a botrányokat, a felgyülemlett feszültség
levezetésére fogjon inkább vásárlásba,
és ajándékozza meg családtagjait. Ha
éppen nosztalgiázáshoz lenne kedve, rendezzen
otthon egy házibulit.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Az Ön
rádiója
FM 95,6
MHz
SMS szám:
06-30/
30-30-956
TÁRS
SZOLGÁLTATÁS
BÉRLET
Kanizsa 14 – Apró 2010. október 7.
VEGYES
INGATLAN
17+18 lakásos társasház építésére
alkalmas belvárosi telek építési
engedéllyel eladó. Tel.:
+3630/901-9013 (7274K)
Kiskanizsai kétszintes, kertes,
saját építésű, jó állapotban lévő
családi ház kedvező áron eladó.
Kis lakást, vagy budapesti ingatlant
beszámítok. Ár: 13,8 millió
Ft. Érd.: http://kanizsa.uw.hu,
0630/901-5222 (7275K)
Építési vállalkozók figyelem!
Ha a belvárosban (Hunyadi utca)
akar 700 m2-es, társasház építésére
alkalmas telket, hívjon! Érd.:
+3630/448-6072 vagy
+3630/227-3294 (7108K)
Keleti városrészben felújított,
1,5 szobás, 48 m2-es, IV. emeleti,
egyedi fűtéses lakás eladó, vagy
földszinti, illetve udvari lakásra cserélhető.
Érd.: 0630/315-4904
(7282K)
Nk-án Babóchay utcában ingatlan
nagy kerttel eladó. Irányár:
21 millió Ft. Érd.: 0670/419-
0280, 0630/332-8449 (7294K)
Garázs kiadó hosszú távra
Nk-án a Jókai utcában. Érd.:
0693/312-820 (7295K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi
parasztbútorokat, használati
tárgyakat és teljes hagyatékot.
Érd.: 0620/555-3014 (7276K)
Eladó: bükk színű hálószoba
garnitúra (gardróbszekrény, francia
ágy, éjjeliszekrény, komód),
fenyő sarokszekrény + két éjjeliszekrény.
Fémvázas, fehér, bőr
hintaszék, valamint egy darab 70
cm-es Sony TV. Érd.: 0630/937-
1599 (7279K)
Főiskolásokat, egyetemistákat
keresek. Sikeres leszel. Tel.:
0620/9591-157 (7291K)
Nk-án kéményes konvektorok,
falifűtő, Junkers boyler újszerű
állapotban, féláron eladók. Érd.:
0620/378-4509 (7293K)
Labdarúgó világbajnokság
Lutra-albumába való matricát cserélnék.
Tel.: 0630/9049619 (7296K)
Masszázs a nagykanizsai
Uszodában! (A szolgáltatás belépőjegy
nélkül is igénybe vehető.)
Szolgáltatások: alakformáló-,
talp-, egyéb masszázs, fényterápia,
méregtelenítés, stb. Hívásra
házhoz is megyek. Érdeklődni és
bejelentkezni: a +3630/481-2323
telefonszámon lehet (6273K)
Meghibásodott távirányítóját
(TV, DVD, HIFI, stb.) megjavítom.
Érd.: 0620/510-2723
(7280K)
Masszázs! Reumatikus, izületi
problémákra, vérkeringés harmonizálására,
stressz, feszültség
okozta izomcsomók, letapadások
oldására. Időpont egyeztetés és
bejelentkezés: 0630/540-6664
(7288K)
50 éves rendezett anyagiakkal
rendelkező férfi keresi intelligens
hölgy ismeretségét komoly kapcsolat
céljából. Tel.: +3630/722-
8375 (7292K)
Tisztelt
Nagykanizsai Vállalkozók!
A Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ 2010
októberétől várja azon vállalkozásokat, cégeket, amelyek kedvező
bérleti konstrukcióval, korszerű körülmények között kívánnak
irodát, műhelyt bérelni.
Afejlesztés a Nagykanizsai Ipari Parkban, a volt Gábor Áron
laktanya legénységi épületének korszerű, energia-hatékony
felújításával valósul meg. Olyan alacsony rezsiköltségű, kedvező
üzleti környezetet biztosít, amelynek segítségével a vállalkozások
megerősödési esélye jelentően növekszik.
A projekt megvalósulását követően a közel 2500 m2
területű épület 30 vállalkozás befogadására lesz alkalmas.
􀁄 irodabérlet, tárgyaló/előadó bérlet,
􀁄 eszközbérlet (fax, scenner, projektor, stb.),
􀁄 közös helyiségek használata (könyvtár, teakonyha, mosdó),
􀁄 irodai szolgáltatások,
􀁄 bankautomata,
􀁄 recepciós szolgáltatások, postai szolgáltatás.
􀁄 üzletviteli tanácsadás,
􀁄 jogi tanácsadás,
􀁄 pályázati tanácsadás, pályázatírás,
􀁄 marketing tanácsadás,
􀁄 weblap szerkesztés,
􀁄 vállalkozói képzések,
􀁄 rendezvényszervezés.
Amennyiben érdekli Önt a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ
által nyújtott kedvező iroda-, műhely bérleti lehetőség, valamint a vállalkozások
részére nyújtott széleskörű szolgáltatási csomag, úgy várjuk jelentkezését.
További információt kaphat Mihovics Zoltán projektmenedzsertől, a
mihovics.zoltan@nagykanizsa.hu email címen vagy 06-30-5752943 telefonszámon.
ALAPSZOLGÁLTATÁSOK:
EMELT SZINTű SZOLGÁLTATÁSOK
Magániskola
felsőfokú végzettséggel rendelkező
számítástechnika tanárokat
keres Nagykanizsa és környékéről.
Önéletrajz: allas@intereumedia.hu
Egy kattintás
weblapunkra,
és naponta friss
híreket,
tudósításokat,
riportokat olvashat.
Tekintse meg
KÉPGALÉRIÁNKAT,
írjon
FÓRUMUNKBA,
vagy adjon fel
INGYENES
APRÓHIRDETÉST
(regisztrációhoz kötött)
www.kanizsaujsag.hu
Kanizsa 2010. október 7. – Sport 15
Nagykanizsai Izzó SE (12.) –
Szentendrei NKE (8.) 27-33 (10-17)
NB I B Nyugati-csoport női kézilabda-
mérkőzés, 3. forduló.
Nagykanizsa, 100 néző. Vezette:
Porogi, Tóbiás.
Izzó SE: Hofbauer - Gyánó 4, Mátyás
11/5, László 1, Ruppert 1, Bouti,
Matetits 2. Csere: Gyurákovics (kapus),
Gácser 3, Dabóczi A. 3, Pintér
K. 1, Papp Zs. 1, Csaba E., Takács A.
Edző: Katona Sándor.
Amint a végeredményből kitűnik,
az Izzó SE nem tudta hazai
pályán legyőzni az egyik közvetlen
riválisának számító Szentendrét
sem, s tényként konstatálhatjuk,
hogy beragadt a szezon rajtján.
Amérkőzés után talán első felindultságában
a klub elnöke,
Musits Ferenc máris úgy fogalmazott:
lehet, hogy valakitől, vagy
valakiktől meg kell válniuk…
– Mit takar az ominózus kijelentés?
– fordultunk az egyesület
irányítójához.
– Lelketlen játékkal kaptunk ki
ellenfelünktől – kezdte még a hétfő
délelőtti hívásunkkor is érezhetően
feldúlt Musits Ferenc. – Sajnos,
vannak olyan játékosaink,
akik végig alibizik a meccseket. Ha
ez így folytatódik, tetszik, nem tetszik,
példát kell statuálni, s meg
kell válnunk néhányuktól. Annyit
mondhatok, hogy a Pénzügyőr-
Spartacus elleni találkozónk sorsfordító
lehet több szempontból is.
– Mi lehet a probléma, illetve kikkel
nincs megelégedve a vezetés?
– Nem szeretnék a dolgok elébe
menni, bár annyit megjegyeznék,
nem a nyáron érkezőkre gondolok.
A héten mindenesetre az elnökséggel
közösen átbeszéljük a kialakult
helyzetet.
– Mégis miben áll a gondok eredője?
– Elégedjen meg annyival, ha azt
mondom, hogy az anyagiakat érintő
tévhitek miatt képtelenek egyesek kiegyensúlyozott
teljesítményre…
Azért annyit tegyünk hozzá
mindehhez, a Pénzügyőr elleni október
kilencedikei találkozó pikánsnak
ígérkezik, hiszen a tizenharmadik
mérkőzik a tizenkettedikkel…
A férfiak NB II-es bajnokságában
az Izzó Ercsiben vendégszerepelt,
és a tabellán második helyen
álló hazaiaktól 31-29 kikapott.
P. L.
Nem az elnök emberei…
A közelmúltban Gelse adott
otthont a Dunántúli Postás SE
Zala megyei sportnapjának. A
sportbarátok a nap során labdarúgásban,
petanqueban és úszásban
mérhették össze tudásukat. Az
úszóknál ifjúsági kategóriában a
kanizsai Iszak Polett győzött, míg
a labdarúgó kispályás tornán a
Dunántúli Postás SE nagykanizsai
legénysége (képünkön) lett
az első.
S ha már foci, akkor a hétvégi,
kanizsai érdekeltségű bajnoki
eredmények:
NB III Dráva csoport: BFC Siófok
II (7.) – NTE 1866 (12.) 3-1,
kanizsai g.: Bagarus.
Megyei I. osztály: Miklósfa SE
(15.) – Let''s do it Technoroll Teskánd
KSE (6.) 1-5, miklósfai g.: Pongrácz.
Megyei II. osztály, Déli csoport:
Sportklub Gutorfölde (5.) – Kiskanizsai
Sáskák (2.) 2-2, kiskanizsai g.:
Földesi, Visnovics. Nagykanizsa-
Bagola VSE (8.) - Letenye SE (13.) 7-
2, bagolai g.: Lovkó (4), Csöndör,
Popovics, Bónyai.
Megyei III. osztály, Déli csoport:
Petrivente SE (5.) – Palini FC
(3.) 2-2, palini g.: Horváth T., Hajmási.
Nyugati csoport: Bajcsa SE
(16.) – Mumor SE (4.) 0-3.
P.L.
Postás-hozta győzelmek Gelséről
A Nagykanizsai TE 1866 dzsúdósai
a nyári edzőtáborozások
után már nemzetközi viadalokon is
bizonyíthatták tudásukat az ősz folyamán.
A10-15 évesek elsőként aktuális
versenyükről egy ezüst (Sólyomvári
Dávid 33 kg – U11), valamint
négy bronzéremmel (Lukács Ditta
27 kg, Vugrinecz Alex 30 kg –
mindkettő U11; Huszár Máté 32
kg – U12; Huszár Martin 50 kg –
U15 ) térhettek haza. A sorban aztán
következett a siklósi Tenkes
Kupa nemzetközi megmérettetés,
melyen Lukács Ditta szereplése nívós
mezőnyében egy harmadik
helyre volt elegendő, míg az egri
nemzetközi kupán Huszár Máté
egyenletes teljesítménnyel lett első,
Huszár Martin pedig a finálét
elvesztve második.
Beindult a cselgáncsos
versenyszezon Az NTE 1866 vívói Szigetszentmiklóson
versenyeztek a Reménység
körversenyen, mely sorozat a hazai
12-15 éves vívóknak a megmérettetése
országos szinten, s a közel 160
induló között tizennégyen képviselték
a kanizsai színeket – gyermek,
újonc és serdülő korosztályokban.
Nagy csaták és szoros küzdelmek
után az NTE reménységei
remekül szerepeltek, mert – egy
korosztályt kivéve – ahány számban
indultak, mindegyikben érmes
helyezést értek el. A kanizsai dobogós
helyezések:
Gyermek női kard (1998-ban születettek):
3. hely Erdélyi Vanessza
(edző: Piecs Adrienn). Újonc női
kard (1997): 3. hely: Kungli Borbála
(edző: Piecs Adrienn). Újonc férfi
kard (1997): 2. hely Dobó István
(edző: Piecs Adrienn). Serdülő női
kard (1996): 2. hely Osvald Anna
(edző: Kiss György). Serdülő férfi
kard (1996): 3. hely Dobó István
(edző: Piecs Adrienn).
Szentmiklósi vívó-érmek
Míg a kanizsai férfi kosarasok az
NB I B csoportjában a harmadik
fordulónál tartanak, a hölgyek
amatőr NB I-es pontvadászata az
elmúlt hétvégén rajtolt a Kanizsai
Vadmacskák együttesével. A Kanizsa
KK-DKG East (9.) legénysége
ezúttal Győrbe látogatott a
Győrszol-SZESE (4.) elleni találkozóra,
s kaptak ki 71-68-ra. Az első
két negyedben elhúzott a vendéglátó,
s ezt kellett „kozmetikáznia”
Farkas László játékosainak.
Az 52-30 félidei eredményhez képest
a végeredmény mondhatni
már konszolidált volt, s a lapzártánk
után sorra került, szerda esti
Sárvár elleni találkozón a csorbát
akár ki is köszörülhették Tóth
Olivérék. A hölgyeknél a Kanizsai
Vadmacskák a fővárosban kezdett
az NTE-FTC-vel (no, nem a kanizsai
egylet fuzionált hirtelenjében a
zöld-fehérekkel…), s a dél-zalaiak
soraikban köszönthették ismét a
Zalaegerszegről visszatért Fekete
Csillát. Természetesen a Vadmacskáknál
ott volt a pályán Fuisz Viktória
is – aki a nyár folyamán megjárta
az U18-as Európa-bajnokságot,
s időközben a megye legtehetségesebb
utánpótláskorú játékosának
is megválasztották –, s ha már
pályára lépett, szerzett is 22 pontot.
ANyugati csoport tavalyi elsője ellen
ez azonban nem volt elég, hiszen
a hazaiak végül 71-56-ra nyerték
a találkozót. Ezt követően
Jagarics Anettékre is hétközi mérkőzés
várt, mivel szerda este a
Szombathelyi Egyetem SE-vel
mérkőztek a vasi megyeszékhelyen.
P.L.
Siker nélkül
idegenben
Kanizsa 16 – Hirdetés 2010. október 7.
A projekt a „Versenyképesebb Jövő”– A korszerű szakképzés
megalapozása Nagykanizsán és térségében, Térségi Integrált
Szakképző Központ létrehozásával címet viseli. Létrejöttéhez létre
kellett hozni 2008. júniusában a Kanizsa TISZK intézményét,
de a partnerintézményekkel, vagyis a középiskolákkal való szoros
együttműködés adta a projektek megvalósításának másik alapját.
Mérksz Andor elmondta, hogy a legfontosabb feladatok közé
tartozott a szakmakínálat kialakítása és egyeztetése, amely a munkaerőpiacnak
megfelelően tudja képviselni Nagykanizsa szakképzését.
Ehhez egy olyan tájékoztatási rendszer kialakítását kezdték
meg, amely egyrészt nyomon követi a diákok tanulmányait, másrészt
lehetővé teszi későbbi pályájuk utókövetését is. Összesen huszonkét
projektet valósítottak meg a két év alatt, amelyeket párhuzamosan
kellett kiszolgálni. Ezeken belül létrejöttek bizottságok,
például minőségirányítási vagy a hátrányos helyzetű tanulók segítésével
kapcsolatos bizottság. Százöt pedagógus vett részt a projektekben,
az oktatók kilencven százaléka pedig a műszaki szakképzésben
tevékenykedett. Mindehhez természetesen fontos volt a
jó együttműködés a partnerintézményekkel.
Két projekt a TISZK szervezeti működését segítette, ezek
közül az egyik az Irányítási Kézikönyv elkészítése, ebben a dokumentumban
határozták meg az iskolákkal való együttműködés
szabályait. A másik nagyobb feladat a Vezetői Irányítási
Rendszer kialakítása, amely az informatikai hátterét adja az intézmény
munkájának. A tanügyigazgatási rendszer az iskolák
felé adnak olyan szolgáltatásokat, amelyek hatékonyabbá teszik
működésüket, valamint elektronikusan nyújt segítséget a
tantárgyfelosztáshoz. Az elektronikus napló nyomon követi a
tanuló elért eredményeit, míg az elektronikus ellenőrzőkönyv
segítségével a szülők nyomon tudják követni gyermekük tanulmányait.
Faragó Zsolt összegezte a projektek szakmai részleteit, és ennek
keretein belül elmondta, hogy egy hosszútávú, 2014-ig tartó
stratégiát alakítottak ki az intézmények együttműködésével
kapcsolatban. Hangsúlyozta, hogy új módszerek, kompetenciaalapú
fejlesztések történtek az intézményben. A pedagógusokat,
gyakorlati oktatókat is fel kellett készíteni a gyakorlati oktatásra,
ez akkreditált képzés keretein belül történt meg. Folyamatosan
zajlik felnőttképzés is, és bizonyos szakmákban csak a Kanizsa
TISZK nyújt képzéseket. Céljuk, hogy minél jobb hatásfokkal,
minél magasabb színvonalon
oktassanak, erre utal a „Versenyképesebb
jövő” jelmondat is.
Sikeres projektet zárt a TISZK
A Kanizsa TISZK szeptember 30-án zárta két éve tartó projektjét,
amelynek legfontosabb mozzanatairól Mérksz Andor
ügyvezető igazgató és Faragó Zsolt szakmai vezető tájékoztatta
a sajtó képviselőit.
XXII. évfolyam 35. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2010. október 14. Kanizsa
(93)
A Nyugat-dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ Nagykanizsai
Kirendeltség és Szolgáltató Központ
az alábbi szakmákban, illetve
munkakörökben kínál elhelyezkedési
lehetőséget
(állás, végzettség, fizetés)
villamosmérnök
felsőfokú, megegyezés szerint
gépészmérnök
felsőfokú, megegyezés szerint
főkönyvelő
felsőfokú, megegyezés szerint
motor és kerékpár szereléshez
értő eladó
szakirányú, 90 000 Ft
finomárú sütéshez szakács
szakirányú, 100 000 Ft
kárpitos
szakirányú, 110 000 Ft
varró
szakirányú, megegyezés szerint
terméktechnikus
szakirányú, megegyezés szerint
nemzetközi tehergépkocsi-vezető
középfokú, 170 000 - 200 000 Ft
izometrikus csőszerelő
szakirányú, megegyezés szerint
szerszámkészítő
szakirányú, megegyezés szerint
CO, AWI hegesztő
szakirányú, megegyezés szerint
HR munkatárs
középfokú, megegyezés szerint
munkafelvevő
középfokú, 120 000 Ft
Bővebb felvilágosítást a munkahelyi
ajánlatokról Nyugat-dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ Nagykanizsai
Kirendeltség és Szolgáltató Központban
Nagykanizsa, Fő út 24. szám alatt
adunk, vagy www.nyugatrmk.hu címen.
Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd -
csütörtök: 8.00 - 12.00
és 13.00 - 15.00 óra között,
péntek: 8.00 - 12.00 óra
ÁLLÁS
EGY KATTINTÁS
weblapunkra, és naponta
friss híreket, tudósításokat,
riportokat olvashat.
Tekintse meg
KÉPGALÉRIÁNKAT,
írjon FÓRUMUNKBA,
vagy adjon fel INGYENES
APRÓHIRDETÉST
(regisztrációhoz kötött)
www.kanizsaujsag.hu
A kiskanizsaiak régi álma valósult
meg az Egészségház felavatásával.
A mintegy százhuszonhét
millió forint összköltségű
projekt hatvanmillió forint
vissza nem térítendő EU-s támogatásban
részesült.
Az Egészségház komplex szolgáltatást
nyújt az egészségügyi
alapellátás területén, kiemelt hangsúlyt
helyezve a definitív, és különösen
a preventív szolgáltatások
biztosítására. A kivitelezési munkálatok
két ütemben zajlottak. A
létesítmény üzembe helyezésével
két felnőtt-, és egy gyermekorvosi
rendelőt, valamint új védőnői szolgálatot
alakítottak ki. A létesítmény
az egészségügyi szolgáltatások
mellett egészségnevelő előadásokkal
és szervezett szűrővizsgálatokkal
várja az érdeklődőket.
Köszöntőjében Cseresnyés Péter
polgármester ismertette a projekt
előzményeit: 2008. áprilisában
a Nyugat Dunántúli Operatív
Program keretén belül került kiírásra
a pályázati felhívás. A cél az
volt, hogy a régió kistérségeiben
minden lakos számára hozzáférhetővé
váljanak a megfelelő infrastrukturális
ellátottsággal rendelkező
egészségügyi intézmények
közszolgáltatásai. Az Egészségház
felújítására és bővítésére 2009 júniusában
nyújtotta be a város a pályázati
anyagot, s a Regionális
Operatív Programok Irányító Hatóságának
főigazgatója júliusban
döntött a támogatás odaítéléséről.
A benyújtott pályázat támogatási
szerződésének aláírására 2009.
szeptember 24-én került sor. Az
Egészségház kialakításával a mai
igényeket kielégítő, sokrétű szolgáltatást
biztosító komplexum jött
létre. Az udvarban parkolóhelyeket
alakítottak ki, és megtörtént az
épület teljes körű akadálymentesítése.
Tárnok Ferenc a Városfejlesztési
Osztály vezetője a beruházás
történetét foglalta össze, majd
a történelmi egyházak képviselői
megszentelték és megáldották az
épületet. Az avatási ünnepség a
kiskanizsai iskola tanulóinak műsorával
zárult.
B.E.
Felavatták a kiskanizsai Egészségházat
Október 6-án két helyszínen
emlékezhettek meg az érdeklődők
a nemzeti gyásznap alkalmából.
Délelőtt a rossz időjárás
miatt a Vasemberházba szorultak
a résztvevők.
– Október hatodika van, az Aradi
vértanúk napja, mely 2001 óta
egyben nemzeti gyásznapunk is –
hangsúlyozta Cseresnyés Péter
polgármester, majd így folytatta: –
Hagyományainknak megfelelően
idén is itt, az Aradi udvar közelében
emlékezünk az 1848-49-es eseményekre,
a szabadságharc valamennyi,
többségében névtelen hősi
halottjára, s hajtunk fejet az 1849.
október 6-án, Aradon mártírhalált
halt 13 hős, illetve a pesten kivégzett
akkori miniszterelnök, Batthyány
Lajos emléke előtt. Ünnepeink
mindig olyanok, amilyenné mi,
az ünneplők formáljuk. A mainak
meghittnek, magasztosnak, erőt
sugárzónak és lelkeket megérintőnek
kell lennie. Ez azonban akkor
érhető el, ha az emlékezők tudják,
értik, átérzik, mi miért történt. Az
1848/49-es forradalom és szabadságharc
idején sok, különféle nemzetiséghez
tartozó ember döntött
úgy, hogy harcolnak egy nemzetért,
egy nemzet szabadságáért,
egy nemzeti egységért a Kárpát
medencében. Összefogtak annak
érdekében, hogy évszázados elnyomás,
politikai függés után segítsék
a sorsuk irányítását saját kezébe
venni akaró magyarokat céljaik
megvalósításában. A magyarokon
kívül voltak közöttük hazai örmények,
szerbek, osztrákok, horvátok,
németek. Rájuk emlékezve és az általuk
kijelölt utat követve azt
mondhatjuk, hogy a nemzeti összefogás
számunkra olyan érték, amiért
ma is meg kell tennünk mindent.
Tudjuk, hogy az értékek, a
követésre érdemes szándékok, az
igaz ügyért való küzdelem, és nem
a napi érdekek határozzák meg,
mikor, hogyan lehet szolgálni helyesen
a nemzetet. Így gondolták
ezt az aradi vértanúk is valamenynyien.
Igazságért, eszméikért vállaltak
mártírhalált, ami máig ható
példa, s ami arra figyelmeztet,
hogy a közös föld, hit, hagyományok,
az egységes nemzet igazságát
akkor is szolgálni kell, ha a feladat
nehéz, vagy lehetetlennek tűnik.
S ugyanígy gondolták ezt a 48-
49-es szabadságharc katonái is,
valamennyien. Mert tudták, összefogás
nélkül, s ha kell, hát önfeláldozás
nélkül nem megy! Hittek abban,
hogy kellő akarattal, kitartással,
elszántsággal, összefogással
elérik céljukat. A végsőkig küzdöttek
az igazságukért, eszméikért.
Gondoljuk csak végig, kik is voltak
ők? – tette fel a kérdést a polgármester,
amit meg is válaszolt: –
Katonák, akik a fegyelmet, a harctereken
kiérdemelt dicsőséget tartották
fontosnak életük során. Emberek,
akik a magyar szabadságharc
hívó szavára katonai tudásukat
adták azért, hogy Magyarország
szabad és független legyen.
ők azok, akik végigharcolták a
szabadságharc csatáit, vezették
csapataik embereit keményen
küzdve, mert hittek abban, hogy
győzhetnek. Életük azzal zárult,
hogy rajtuk mutattak a megfélemlítéshez
példát a megtorlásra. Meghaltak,
mert tartották esküjüket,
amelyet a magyar kormányra, a
magyar alkotmányra tettek. ők
azok, akik elmenekülhettek volna,
amikor már tudható volt a vég,
hátrahagyva a hozzájuk beosztott
katonákat, mégsem tették. Olyan
hősök ők, akiket Magyarország
történelmében csakis vérvörös betűkkel
lehet írni, mert a vérüket áldozták
ezért az országért. Nézzük
csak az akkori eseményeket! –
szólította fel hallgatóságát Cseresnyés
Péter. – A magyar seregek
nem bírtak a túlerővel, 1849 augusztusában
már az ország kilenctized
része az ellenség kezébe került.
A túlerő háromszoros volt. Az
elfáradt, lerongyolódott honvédcsapatokat
felfegyverzett, elsöprő
fölényben lévő császári csapatok
fogták közre, míg végül 1849. augusztus
13-án a magyar seregek
Világosnál letették a fegyvert. A
szabadságharc elbukott. Sok volt
az áldozat, de a Habsburgoknak ez
nem volt elég, jött a megtorlás
napja. A cél az volt, hogy a magyar
nép súlyos megbüntetésével elrettentsék
a birodalom többi népét.
Ezért Ferenc József teljhatalmat
adott a kegyetlenkedéséről hírhedt
Haynau tábornoknak, aki augusztus
25-én százával írta alá az ítéleteket:
kire halált mért ki, kire súlyos,
sokéves várfogságot. Haynau
valószínűleg már ekkor tudta,
hogy az első felelős magyar kormány
miniszterelnökét, Batthyány
Lajost és a tizenhárom – szerinte –
lázadó katonai vezetőt kivégezteti.
Ennek tükrében hozta meg a hadbíróság
a döntést 1849. szeptember
26-án. Felségsértés címén kilenc
tábornokot kötél-, négyet golyó
általi halálra ítélt, az ítélet
végrehajtását pedig október 6-ára,
a bécsi forradalom évfordulójára
tűzték ki. Eljött október hatodika
hajnala: Pesten Batthyány nem engedte,
hogy bekössék a szemét, és
maga vezényelt tüzet a katonáknak.
őt egyébként csak 1870. június
9-én temethették el nyilvános
tiszteletadással, majd 1874. május
26-án helyezték örök nyugalomra
a Kerepesi temetőben. Ugyancsak
október 6-án, Aradon is megtörtént
a 13 honvédtábornok kivégzése.
Lőpor és golyó általi halált
halt: Lázár Vilmos, Dessewffy
Arisztid, Schweidel József és Kiss
Ernő. A többiekre kötél általi halál
várt, sorban egymás után: ők
Poeltenberg Jenő, Török Ignác,
Lahner György, Nagysándor József,
Knézich Károly, Aulich Lajos,
Leiningen-Westerburg Károly,
Damjanich János, végül gróf Vécsey
Károly. A holttesteket elrettentésül
estig még a bitófán hagyták,
de ezzel elrettentés helyett annak
éppen az ellenkező hatást érték
el, mert a kivégzés helye valóságos
búcsújáró hellyé lett. A
tizenhárom tábornok Aradon és
Batthyány Lajos Pesten emberfeletti
bátorsággal viselte a halált.
Bár a szabadságharc bukása után
a teljes terror jegyében a vértanúkról
említést sem lehetett tenni,
titokban annál többet beszéltek róla.
Ma már tudjuk, hogy a vértanúk
nem 13-an, hanem lényegesen
többen voltak. Csak néhányat említve
a hősök közül: 1849. augusztus
22-én Ormay Auffenberg Norbert
ezredest felakasztották. Kazinczy
Lajos ezredest október 5-én főbe
lőtték, és 1850. február 19-én
kivégezték Ludwig Hank bécsi hírlapírót,
és lehetne még sorolni a
Kanizsa – 2 Október 6. 2010. október 14.
Fotók: Bakonyi Erzsébet
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Ziegler Anita. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin
Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztésért felelős: Huszár József, tel.:+3630/512-0855
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
A nemzeti összefogás olyan érték,
amiért ma is meg kell tennünk mindent
Kanizsa 2010. október 14. – Ünnep 3
bosszú áldozatainak nevét. Az Orbán-
kormány 2001-ben kormányrendeletben
nyilvánította október
6-át nemzeti gyásznappá. De mi,
akik évről-évre eljövünk ide emlékezni
ezen a napon, tudjuk, ez a
nap nem csak a gyászé. Tudjuk, a
történelem 161 esztendővel ezelőtti
eseményei egyben követendő
példát is mutatnak nekünk hazaszeretetből,
emberfeletti küzdeni
tudásból, elszántságból, bajtársiasságból,
összefogásból. Példát
mutatnak nekünk abban, hogy élhetnek
emberek akár több száz kilométernyi
távolságban egymástól,
lehetnek akár más-más nemzetek
fiai, ha van hitük, ha a céljaik közösek,
annak elérése érdekében
utolsó leheletükig képesek az öszszefogásra,
az együttműködésre.
Végül Cseresnyés Péter személyes
hangvételű kívánsággal fejezte
be beszédét: Az aradi vértanúkra
történő emlékezés, az akkor mutatott
történelmi példa hagyjon nyomot
lelkünkben és mutatkozzék meg mindennapi
cselekedeteinkben. Emlékezetünkben
őrizzük meg Damjanich
tábornok imájának gondolatát: „Oltalmazd
meg, Mindenható, az én különben
is szerencsétlen hazámat a
további veszedelemtől”.
A Szózat elhangzása után a közönség
az Aradi udvarba vonult,
ahol a városvezetés, a pártok, civil
szervezetek, intézmények vezetői
koszorút helyeztek el a szoborcsoportnál.
A kellemetlen időjárás miatt a
Hevesi Sándor Általános Iskola
tornatermében folytatódott az október
6-ikai megemlékezés a délután
folyamán, amelyen Cseresnyés
Péter mondott beszédet a huszárok
és az ünneplőbe öltözött diákok,
pedagógusok előtt.
A Himnusz dallamai zengték
be a Hevesi iskola tornatermét
október 6-án délután, majd az
1848-49-es szabadságharc áldozataira,
az 1849. október 6-án
kivégzett tizenhárom aradi vértanúra,
valamint gróf Battyhány
Lajosra, az első felelős magyar
kormány miniszterelnökére emlékeztek
az iskola diákjai. A
Felszállott a páva kezdetű népdalunk
eléneklése után versekkel
idézték meg a hősök emlékét
a gyerekek, majd Cseresnyés
Péter kezdte meg ünnepi
beszédét:
„Emlékezni gyűlünk össze minden
év októberének elején azokra,
akik szülőföldjükért, vagy épp választott
hazájukért, Magyarországért
haltak meg százhatvanegy
évvel ezelőtt. Évről évre október 6-
án emlékezünk a szabadságharc
hőseire, áldozataira, valamint a
kivégzett tizenhárom tábornokra.
Haynau 1849 december elsején
utasítást adott ki, amelyben arról
rendelkezett, hogy mindenki, aki
1848 október 3-a után forradalmi
cselekményekben vett részt, jelentkezzen
a kerületi katonai parancsnokságon.
Minden magasabb rangú
honvéd hadbíróság elé került.
Az ítéletek a megfélemlítést szolgálták.
A honvéd sereg huszonötharminc
százalékát besorozták a
császári-királyi hadseregbe. A már
augusztusban megkezdődött kivégzések
folytatódtak. A megtorlásnak
és a kivégzésnek a híre eljutott Európa
népeihez, nagy felháborodás
és tiltakozás miatt Haynau nem
tudta teljesíteni bosszúját, de így is
több mint száz halálos ítéletet hajtott
végre 1850. tavaszáig. A megtorlás
legerősebb és legmegdöbbentőbb
hulláma 1849. október 6-
án kezdődött. Ezen a napon végezték
ki Pesten gróf Batthyány Lajos
miniszterelnököt, valamint Arad
városában a tizenhárom vértanút.
A kivégzett mártírok között volt
gróf, nemesember és polgár, egyben
azonban mindenki azonos nézeteket
vallott, abban, hogy esküjüket,
melyet a magyar alkotmányra
tettek, még az uralkodóval
szemben is kötelezőnek tartották.
Tisztelt ünneplők! A miniszterelnök
és az aradi tizenhárom kivégzését
nem véletlenül időzítették október
6-ára. Egy évvel korábban ezen a
napon végeztek a bécsiek Latour
hadügyminiszterrel, ezért Haynau
emlékeztetőül és megtorlásként jelölte
ki ezt a napot a kivégzésekre.
Emlékezzünk tehát az e napon kivégzett
mártírokra! Gróf Batthy -
ány Lajos kivégzése szimbolikus
volt, hiszen ezzel kívánták elpusztítani
a magyar függetlenség
gondolatát is. Tisztelt emlékezők!
Október 6-án emlékezünk és ünneplünk.
Ünneplünk is, mert a becsület
és a hazaszeretet magasztos
érzését is örökül hagyták nekünk
az október 6-án kivégzett
mártírok, és azt üzenték, hogy a
hazáért érdemes a legnagyobb áldozatot
is meghozni.”
B.E. - Z.A.
Magyarországért
haltak meg
százhatvanegy évvel
ezelőtt
‘56
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata nevében tisztelettel
meghívom Önt 2010. október
23-án, az 1956-os forradalom 54.
és a Magyar Köztársaság kikiáltásának
21. évfordulója alkalmából
szervezett ünnepi rendezvényekre
Cseresnyés Péter polgármester
PROGRAM
Október 23.
Deák tér
8.30 A Kanizsa Fúvós Egyesület
Zenekarának ünnepi térzenéje.
Vezényel: Ámon István
karnagy.
8.45 Ünnepélyes zászlófelvonás.
Közreműködnek: a Kanizsa
Lovasklub Hagyományőrző
Huszárjai és a Történelmi Vitézi
Rend Nagykanizsai Hadnagysága.
''56-os Emlékkert
9.00 Koszorúzás az 1956-os
forradalom és szabadságharc
hőseinek emlékművénél és a
kopjafánál, valamint Orbán
Nándor emléktáblájánál.
Hevesi Sándor
Művelődési Központ
10.00 Emlékműsor az 1956-os
forradalom és szabadságharc
hőseinek tiszteletére. Emlékbeszédet
mond: Cseresnyés Péter
polgármester.
A fiú naplójából – a Thúry
György Kereskedelmi, Vendéglátó
és Idegenforgalmi Szakképző
Iskola diákjainak előadása.
Az előadást rendezte: Bali Judit
Kossuth tér
18.00 Fáklyás emlékező séta
Útvonal: Kórház-kápolna; ''56-
os Emlékkert, Erzsébet tér, Deák
tér
Kérjük, hogy koszorúzási szándékukat
2010. október 21-én 16
óráig szíveskedjenek jelezni az
500-779-es, illetve a 310-465-
ös telefonszámon.
Az a szervezet, amely nem jelenti
be előre koszorúzási szándékát,
a koszorúzási ünnepség
végén kap lehetőséget a kegyelet
virágainak elhelyezésére.
Kanizsa 4 – Krónika 2010. október 14.
Még szeptember elején Mózes úr
a Fidesz elmúlt nyolc évéről szólva a
legnagyobb ellenzéki párt halálos
szorításáról írt. A volt tanácselnök
autonóm ember, egy hónapra rá már
úgy látja, „most látunk az eddigieknél
következetesebb kormányzati törekvéseket
(…) a piac teljes liberalizációjával,
a bankok mohóságával
szemben”.
Sajnálom, hogy nem az önkormányzati
választás előtt jelent
meg levele. Akkor talán azok, akik
számára még mindig tekintély volt
tanácselnökünk, elgondolkoztak
volna. Akkor talán nem kapott
volna kettő-kettő és félezer szavazatot
városunkban az MSZPMSZDP
választási szövetség.
Az országos és a kanizsai eredmény
azonban azt mutatja, ha a
jelenlegi ellenzéki pártok még
nem is, volt választóik zöme válaszolt
a kormány kinyújtott,
nemzeti egységet ajánló kezére.
Még azok is, akik nem mentek el.
Orbán Viktor mondatával: „az tud
befolyást gyakorolni a dolgokra,
aki él a lehetőséggel, vagyis részt
vesz a választáson. Aki nem megy
el, az a többiekre bízza a döntést.
A többiekre bízza, vagyis elfogadja
a többiek döntését. Ez pedig
számunkra, a magyar kormány
számára azt jelenti, hogy aki elment,
felhatalmazást adott, aki
otthon maradt, engedélyt adott a
munkánk folytatására. Magyarország
átlépte saját árnyékát, hiszen
immár nemcsak abban elszánt és
egységes, hogy merre ne menjünk,
hanem abban is, hogy merre menjünk.
Mindannyian jól tudjuk, kedves
Barátaim, tisztelt Hölgyeim és
Uraim, hogy a neheze most következik.
Most már tudjuk, mit akarunk,
de végig is kell csinálni. Ehhez
mindenkire szükség lesz. Szükség
lesz Nagykanizsára és Szolnokra,
Aggtelekre és Kozármislenyre.
Nem érdemes áltatni magunkat,
nehéz lesz, és biztosan
lesznek pillanatok, amikor úgy
érezzük, nem sikerül, kicsúszik a
kezünkből, de bírni kell, és muszáj
kitartani. Egy valamiben Magyarország
biztos lehet. Bármi lesz,
bárhogy is történjen, de mi szerényen,
alázattal, de a végsőkig ki fogunk
tartani, végig fogjuk csinálni.”
Papp János
Szabad vélemény:
Szükség lesz
Nagykanizsára
Falunapot, szüreti felvonulást
és Mindenki Háza újraszentelést
is tartottak Miklósfán. A nap bővelkedett
programokban, így
táncbemutatók, kézműves foglalkozások
és a bordalnokok előadása
szórakoztatta a miklósfaiakat.
Dömötörffy Sándor, a Miklósfai
Művelődési és Városszépítő Egyesületének
elnöke elmondta, húsz évvel
ezelőtt társadalmi összefogással,
a helyi vállalkozók és a városrész
lakóinak közös segítségével sikerült
megépíteni az intézményt, amely
azóta számos kulturális és közösségi
rendezvény helyszíne.
– Annak idején csak az volt a cél
a ház megépítésénél, hogy az épület
ellássa funkcióját, a minőségi
szempontok teljesen háttérbe szorultak.
Ezt a hiányt pótoltuk a teljes
felújítással, amely magába foglalja
a parkosítást, külső-belső átfestést,
a központi fűtés megoldását,
presszó kialakítását, járólapozást,
valamint az irodahelyiségek
rendbetételét. Az önkormányzattól
nyolc millió forintot kaptunk, ennek
megközelítőleg a kétszeresét
kellett még ráfordítanunk a munkálatokra.
Művelődési házként is
működik a Mindenki Háza, itt kapott
helyet a Kertbarát Kör, Nyugdíjas
Klub és az Ifjúsági Klub, valamint
tervezzük egy Baba-Mama
Klub megszervezését is. A tervezett
Szentendrei Edgár-szobor felavatása
sajnos elmarad a mai napon a
szobrászművész betegsége miatt,
november elsejére tervezzük az
esemény pótlását.
Lovak dobogása töltötte be Miklósfa
utcáit, a szüreti felvonulás
szekereinek utasai nem fukarkodtak
a nótázással és a borosflaskát
sem irigyelték senkitől. A kocsma
előtt szállt le a kisbíró és harsogva
tette közhírré a nap programjait, a
vidám bevezető utáni mazsorettbemutatót
pedig sokan házaik ablakából
nézték végig. Kis késéssel
ugyan, de Bojtor Róbert miklósfai
pap házszentelése után megkezdődtek
a falunapi programok. Felléptek
kanizsa bordalnokai, a surdi
Szangria Tánccsoport, a Liszói
Tánccsoport, este volt tombolasorsolás,
és élőzenés bálon mulathatott
a falu lakossága. Egész nap
fonhattak, szőhettek, vagy épp hulladék
anyagból játékokat készíthettek
a kreatív tevékenységre vágyók,
a kirakodó vásáron pedig
foltvarró munkák és mázas edények
közül lehetett válogatni.
Z.A.
Házavató falunappal
Az inkubátorház az induló kisvállalkozások
kezdeti támogatásával jött
létre és a piacra jutásukat segíti szolgáltatásaival.
Az inkubátorház
ugyanis olyan vállalkozásfejlesztés,
amely az első, de legnagyobb lépcsőfokát
jelenti a vállalkozás indítása és
fejlődőképes fenntartása között. Afórumon
Kámán László vezérigazgató
többek között elmondta, a házat úgy
építették meg, hogy energiatakarékosabb,
mint bármely más épület a városban.
Az első hónapokban ötven
százalékos kihasználtsággal fog működni.
A jelenlegi adatok alapján tizenöt
kisvállalkozás kezdi meg a
munkáját az épületben. A beruházásról
Mihovics Zoltán projektmenedzser
adott átfogó képet. A pályázati
lehetőség nem adódott könnyen, –
hangsúlyozta –, nem is elsőre nyerte
meg a város a pályázatot. 2007. decemberében
volt arra lehetőség, hogy
nyolcvan százalékos támogatással
366 millió forintot sikerült a városnak
megszerezni a fejlesztésre, s így elindulhatott
az előkészítés, a volt Gábor
laktanya 5. számú legénységi épületének
átalakítása. A tervek szerint a
műszaki átadást követően már novemberben
beköltözhetnek a kisvállalkozók.
Az épület a Buda Ernő utca
megnyitásával a régi 7-es felől is
megközelíthető lesz. Afórumon a leendő
betelepülők tájékoztatást kaptak
az alapszolgáltatások mellett az emelt
szintű szolgáltatásokról is, végül
megtekintették az új az épületet.
B.E.
Novembertől várja lakóit az inkubátorház
Hamarosan átadják az Ipari Park és Logisztikai Központban lévő
új Inkubátorházat. A közgyűlési határozat alapján megépült létesítmény
üzemeltetője, a Vagyongazdálkodási Zrt. vállalkozói fórumra
hívta az érdeklődőket, ahol a résztvevők megismerkedhettek a központ
tevékenységével, a bérleti lehetőségekkel.
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Fotó: Ziegler Anita
Kanizsa 2010. október 14. – Krónika 5
Lehet-e ennél nagyobb elismerés
egy művész számára? Ahogy
lehullott a lepel a szoborról,
szépségén meglepődött kisiskolások
sikkantása hallatszott. Az
el nem fojtott érzelmek órája volt
ez a péntek koradélután. Örömtől
könnyes szemek. Hála. – Beszéljen
helyettem a szobor! –
mondta a megrendült művész. A
Mamma Bella szobor október 8-i
avatásáról tudósítunk a nagykanizsai
Piarista Iskola udvaráról.
Az 1,8 méter magas, a nagykapu
tengelyében a Sugár útra nézően
felállított bronzszobor elnevezése
Pirrotti Szent Pompiliusztól származik,
aki félelem nélküli szeretettel
emlegette az isteni személyeket
is. Az Atyaistent édes jó apjának,
Krisztust kedves testvérének, a
Szentlelket pedig galambocskájának
hívta. Kligl Sándor Prima
Primissima- és Magyar Örökség
Díjas szobrászművész Máriát a kis
Jézussal ábrázoló alkotásának avatása
annak az ünnepségsorozatnak
volt a záróeseménye, amelynek keretében
Pirrotti Szent Pompiliusz
születésének 300. évfordulójáról
emlékeztek meg városunkban. Magyarok
Nagyasszonya ünnepén
Vereb Zsolt igazgató atya a szobor
létrehozásának szándékára emlékezett,
a házasságig megőrzött tisztaságra
és az édesanyai hivatásra segítse
növendékeiket ez a jelenlét.
Az alkotó kiválasztásában elsőrendű
szempont a hitelesség volt. Akinek
szobrai visszatükröznek valamit
a láthatatlan valóságokból. Az
iskola előző igazgatója, a kanizsai
születésű Perendy atya olvasta fel a
tanítórend tartományfőnökének,
Urbán Józsefnek erre az alkalomra
küldött levelét. Aprovinciális Szent
Ágostont idézve Mária hitét állította
a kanizsaiak elé. ő az Igazságot,
Krisztust előbb fogadta lelkébe,
mint méhébe. Kligl Sándor szobrászművész
megvallotta: évtizedek
óta várt erre a megrendelésre, mindig
szeretett volna egy Szűzanya
szobrot készíteni. – Az ilyenhez
életben kell maradni! – fejezte ki
magát az 1945-ben született művész.
Alkotótársa, Radványi György
építészmérnök a szobortalapzat hét
lépcsőjének és az alatta csordogáló
víznek szimbolikájáról szólt, megköszönte
a helybeli kivitelezők precíz
munkáját, s bejelentette: – A
Madonna megérkezett Nagykanizsára!
Ekkor következett a már említett
leleplezés, egy végzős lány és
fiú kezétől. Az áldás szolgálatát az
evangélikus lelkészasszony, Deméné
Smidéliusz Katalin és Perendy
László piarista végezte. Előbbi a
Boldogságos Szűz hálaénekére, a
Magnificatra alapozta bibliai mélységű
imádságos gondolatait. Az
utóbbi az egyház ősi imáját mondta:
– Kérünk, áldd meg ezt a szobrot,
amelyet a Boldogságos Szűz
Máriának, a mi Urunk Jézus Krisztus
Anyjának tiszteletére és emlékezetére
készítettünk. Add kegyelmedet,
hogy aki ez előtt a szobor előtt
a Boldogságos Szüzet könyörögve
kéri és tiszteli, az ő érdemeiért
nyerjen oltalmat a földön, és örök
dicsőséget a mennyben. Krisztus, a
mi Urunk által.
Befejezésül Vereb Zsolt igazgató
atya mondott köszönetet mindenkinek.
Az Úristen után az alkotóknak,
a kivitelezőknek, a szépszámú
adományozónak, a szobor
felállításának képeit megörökítő
oklevelet nyújtva át. Elnézve csöndes
mosolyát, ahogy a mások örömének
örült, alighanem ezért a
szoborért a megálmodót is megilleti
a köszönet.
P.J.
A Szépséges Anyácska vonzásában
Fotó: Ziegler Anita
Így többek közt a lendvai Hajnal
Művelődési Egyesületen belül
működő Gyertyánosi Népdalkört
Gyertyános faluból. A helyi
rendezvényeken kívül több magyarországi
és szlovéniai vendégszereplés
áll mögöttük. Rendszeres
szereplői a népdalköri minősítéseknek,
népzenei találkozóknak,
aratóversenyeknek, és
egy kiemelt rendezvénynek, a
lendvai szüretnek. Céljuk a muravidéki
magyar népdalkultúra
megőrzése és ápolása. Meghívást
kapott a Göcsej Szíve Dalkör
Nováról, a Zalaszentbalázsi Felnőtt
Népdalkör, valamint a Fityeházát
képviselő Fityeházi Hagyományőrző
Népdalkör. Mint
hagyományőrzők, elsősorban a
horvát dalokat szeretnék megismertetni
és megszerettetni a fiatalokkal,
hogy a gyönyörű dalok
továbbéljenek a faluban. Magyar
népdalokat is örömmel énekelnek
ha magyar nyelvű a hallgatóság,
de mindig szerepel előadásukban
egy-két horvát népdal. A
megyei és országos népdalversenyeken
bronz, ezüst és területi I.
helyezést tudhatnak magukénak.
A mostani találkozóra magyar
nótával, csárdásokkal készültek.
A műsorban két helyi versmondónak
is lehetőséget adtak a bemutatkozásra.
Mint ahogyan a
szervező népdalkör művészeti
vezetője, Hajgató Rita fogalmazott,
fontosnak tartják a helyi tehetséges
fiatalok felkarolását és
bevonását a kulturális életbe:
Varga Döníz és Roósz Péter számos
vers- és prózamondó verseny
díjazottja. Az intézmény
előcsarnokába lépve fityeházi
népviseletbe öltöztetett babák fogadták
a közönséget. Az Árvácska
Dalkör által előadott dalokból
kiderült, mennyire fontos számukra
Kiskanizsa, és milyen
szép helyen terül el. De ugyanolyan
fontos számukra az árvácska
is, ami nemcsak szép virág,
hanem sok embernek ad munkalehetőséget.
Az együttes célja:
feléleszteni és ápolni Kiskanizsa
népi hagyományait és dalkultúráját.
Repertoárjukban zalai népdalok
szerepeltek Vajda József és
Horváth Károly gyűjtéséből. A
dalkör ez év májusában Gellénházán,
a 15. Térségi népzenei minősítésen
Kiváló Fokozatot ért
el.
B.E.
Egymás örömére is nótáztak Kiskanizsán
Népdalkörök találkoztak szombat délután a Móricz Zsigmond
Művelődési Házban. Az önkormányzathoz benyújtott sikeres pályázatnak
köszönhetően a Kiskanizsai Polgári Olvasókör Árvácska
Dalköre azokat a csoportokat hívta vendégségbe, akiknél ők is szerepeltek.
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kincseink címmel nyílt kiállítás
Herbály László és Herbályné
Szalánczy Ildikó természetfotóiból
a Hevesi Sándor Általános Iskolában.
Atárlat rendhagyó volt,
hiszen a fényképek kiállítása
mellett két diaporáma-vetítést is
prezentáltak az alkotók.
A házaspár már huszonnyolc éve
foglalkozik fotografálással, és mint
két megszállott, kutatják a természet
csodáinak apró részleteit, titkos üzeneteit.
A most nyílt kiállításon az elmúlt
öt év fotótermését tárják a nyilvánosság
elé, összesen harminc képet,
amelyek a világ számos részén,
így Amerikában, Afrikában, Európa
számos országában ellesett pillanatokat
mutatnak be. Ez a fajta rögzítés
azonban cseppet sem dokumentarista
jellegű, hanem nagyon is
szubjektív, alkotó módon ragadja
meg a természet azon részleteit,
amelyek mellett nap mint nap, szemrebbenés
nélkül elmegyünk. Nem
csak arról szólnak a fotók, hogy az
alkotók a kamera segítségével kimerevítenek
egy-egy látványt, hanem
mély gondolatiság tükröződik minden
egyes kiemelt részletben.
– Képeinkkel a természet kincseit
tolmácsoljuk a közönség felé, többnyire
tájakat, madarakat és érdekes
természeti képződményeket rögzítünk
az optika segítségével. Tagjai
vagyunk a Nemzetközi Természetfotós
Egyesületnek, illetve mi alapítottuk
a Foto Natura Természetfotósok
Egyesületet. Számos versenyen indultunk,
legutóbb tavaly, a Vizek Éve
pályázaton nyertem első helyezést
Bodrogzug című képemmel, és a
Nemzetközi Természetfotós Versenyen
tájkép kategóriában is elsők lettünk
a férjemmel. – vallott magukról
Herbályné Szalánczy Ildikó.
A megnyitó után a Csehországban
díjat nyert diaporáma-vetítést
tekinthették meg a résztvevők, ahol
több diát jelenítettek meg úgy, hogy
a képek egymásmellettisége, elsötétedése,
kivilágosodása, illetve
egyiknek a másikra való vetítése ad
ki egy történetet. A második vetítés
a Zsákmányolás címet viselte, és a
vadászmadarakat ábrázoló képek
egymásutániságából lassan kibontakozott
az üzenet, miszerint 2050-re
elfogynak a halak tengereinkből, ha
így folytatjuk kizsákmányolásukat.
A rendezvényen a Tungsram
Hevesi Sándor Versmondó Körének
és a Honvéd Kaszinó Városi
Diákszínpadának tagjai is szerepeltek,
verseikkel a vizuális alkotásokat
foglalták szavakba.
Z.A.
Kanizsa 6 – Kultúra 2010. október 14.
Ludvig Zoltán és fia, Ludvig
Dániel festőművészek képeiből
nyílt kiállítás október 7-én a
Palini Általános Iskola galériájában.
A tárlaton szereplő képek
kétféle stílust, kifejezésmódot
képviselnek, a huszonnyolc alkotás
mégis harmonikusan illeszkedik
egymáshoz.
Az első kiállítást nyitotta meg
Magyar Ferenc, a Palini Általános
Iskola igazgatója az intézmény galériájában,
és hozzátette, szeretnének
hagyományt teremteni a tárlatszervezéssel.
Pezsgő közösségi
élet megteremtését tűzték ki célul,
ezért az iskola programjainak jó
része nyitott a nagyközönség előtt.
Kiemelte, az iskola egyik feladata
az oktatás, melynek eredményeképpen
a diákok boldogulni tudnak
az életben, a másik küldetése
pedig a nevelés, méghozzá azért,
hogy kultúra iránt érdeklődő, művészetszerető
emberek kerüljenek
ki az intézményből.
– Ludvig Zoltán és Ludvig Dániel,
bár apa és fia, stílusuk teljesen
eltérő, két különböző irányt
képvisel a művészetük. Ludvig
Zoiltán képeiről elmondható, hogy
a festményeken látható dolgok
mintha csak úgy megteremtődnének
, s bár történet nincsen, mégis
minden megfestett virág belsejében
ott rejtőzködik a mese. – hangzott
el dr. Kalmár Katalintól, aki a
Ludvig-család jó barátja, és pár
gondolattal összefoglalta a műalkotások
legmarkánsabb jegyeit. –
Míg Ludvig Zoltán a képein a sok
festékkel, színes ceruzákkal, térbe
is kijövő felületeivel olyan összhatást
képes produkálni, amely a keletkezés
mámorát, a virágok növekedését
ébreszti, addig Dániel a
képek megalkotásakor meleg földszíneket
használ, melyek tükrözik
melegszívűségét, jólelkűségét is,
tehát inkább emberi tulajdonságokat
ragad meg a technikai kifejezőeszközök
segítségével.
– Fontosnak tartjuk a gyerekek
esztétikai nevelését, ezért volt egy
olyan küldetése a tárlatnak, hogy a
diákok „élőben” is találkozzanak
a képzőművészettel. Úgy gondolom,
hogy szükségük van az embereknek
egyfajta kapaszkodóra a
mindennapokban, ebben segíthet a
művészet. A fiammal mindketten
vegyes technikával dolgozunk, de
természetesen a saját utunkat járjuk.
– foglalta össze Ludvig Zoltán
festőművész.
Z.A.
Két világ találkozása
Fotó: Ziegler Anita
Kincseink fotókon
Fotó: Ziegler Anita
Idén negyedik alkalommal került
megrendezésre a gyalogló
nap, melynek célja felhívni a figyelmet
az egészségre, a környezetre,
az ember és a természet
kapcsolatára.
Az eseményen lehetőség nyílt
vérnyomás, koleszterin és testzsírtömeg
mérésre, valamint szabadon
kipróbálható volt a „Nordic Walking”.
A programot dr. Buzás Judit
Kistérségi Tiszti Főorvos nyitotta
meg. Beszédében kihangsúlyozta
a gyaloglás és a tiszta levegő fontosságát
a szervezetre, emellett a
nap folyamán többször hangzottak
el egészséges táplálkozással kapcsolatos
hasznos információk, táplálkozási
trendek, valamint a különböző
népcsoportok ételei.
Kovács Gyula gyógynövény ismertetőt
tartott, majd a program
részeként zsíros kenyeret és teát
fogyasztottak az érdeklődők.
A gyalogló napot minden év október
első hetében rendezik meg
az Idősügyi tanács, a Zala Megyei
Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete
és a Nagykanizsai Civil
Kerekasztal Idősügyi csoportja.
N.Zs.
Gyalogló
nap a
Csótónál
Egy sikeres pályázatnak köszönhetően
őszidő címmel barátkozással,
ismerkedéssel egybekötött
kulturális bemutatót
szervezett a Belvárosi Nyugdíjas
Klub.
A műsorban fellépett Szlotta Hajnalka,
a Gyöngyvirág Nyugdíjas
Tánccsoport, a VOKE Kodály Zoltán
Énekkar és a hagyományőrző MAMIK,
Hölgyklub, Hikádi Vilmosné, a
Szepetneki Nyugdíjas Klub, a Tungsram
Klub Énekkara, a Szívbetegek
Klubja az Újudvari Nyugdíjas Klub
és Sulyokné Nagy Erzsébet.
A színes és vidám összejövetel
elérte célját, új ismeretségek szövődtek
a klubok tagjai között.
B.E.
őszidő
Kanizsa 2010. október 14. – Krónika 7
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a nyugdíjasok elhelyezésére
épült bérlakások bérletéről szóló 36/1997. (XI.44.) számú helyi rendelete alapján
a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban megüresedett 3 db önkormányzati
bérlakás bérleti jogának elnyerésére.
Pályázatra kiírt lakások: 1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 16., 2. Nagykanizsa,
Kodály Z. u. 10/A. I. em. 17. 3. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 2.
Apályázat benyújtásának határideje: 2010. október 29. Helye: Polgármesteri Hivatal
Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em. 100. A licitálás időpontja:
2010. november 3. (szerda) de. 9.00 óra. Helye: Polgármesteri Hivatal
Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.
A bérlemény leírása:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 16.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 31 m2, szobaszáma:
1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: felújított. Bérleti díja:
bérlakást leadó pályázó esetén 15.221 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő
díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és
az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 17.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 25 m2, szobaszáma:
1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: helyreállított. Bérleti díja:
bérlakást leadó pályázó esetén 12.275 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő
díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és
az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
3. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 2.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 37 m2, szobaszáma:
1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: helyreállított. Bérleti
díja: bérlakást leadó pályázó esetén 17.316 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő
díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit
és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
A lakások megtekinthetők: 2010. oktlóber 27. (szerda) 13.00-15.00 óráig.
A pályázaton való részvétel feltételei. 1./ Személyi feltételek. Pályázhat mindazon
nagykanizsai állandó lakhelyű nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/ Nagykanizsán
állandó lakos/ok/, öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár
elérte/k/, önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képes, a lakással
kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tenni,
a pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történő licitálást elfogadja
2./ Egyéb feltételek. Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/,
aki/k/ pénzadományt ajánl fel, legalább komfortos önkormányzati bérlakását térítésmentesen
a bérbeadó rendelkezésére bocsátja, aki városrendezési célból kiürítendő,
illetve életveszély miatt lebontásra kerülő önkormányzati lakás bérlője,
és a felajánlott lakást cserelakásként elfogadja.
Pályázni a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Eötvös tér 16.) átvehető
PÁLYÁZATI LAP két példányban történő kitöltésével lehet, melyen fel kell
tüntetni: a pályázó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva
az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra kerülő
önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti
díját, csatolva a bérleti szerződés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás esetén
annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit,
minden tulajdonos adatát.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgálatán
(Nk, Eötvös tér 16.) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést
nem küldünk.
A licitálás szabályai. A licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidőben,
a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással
meghatalmazottja is képviselheti.
A licitálás induló összege:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 16. 2.100.000 Ft
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 17 2.000.000 Ft
3. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 2. 2.200.000 Ft
A licitálás során a licitösszeg 50.000 Ft-onként emelkedik.
A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve
önkormányzati bérlakás leadása esetén a kijelölést követő 15 napon belül. A
feljánlott adományt a kijelölést követő 6 hónapon belül kell az önkormányzat
számlájára megfizetni.
A nyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhető, tartási szerződés nem
köthető.
Pályázat - nyugdíjasház
A Nagycsaládosok Országos
Egyesülete, a fővárosi Green-
Dependent Fenntartható Megoldások
Egyesülete és a helyi
Nagycsaládosok Egyesülete szervezésében
nagykanizsai családok
is csatlakoztak a „Nagycsalád
– Kislábnyom” elnevezésű
országos kampányhoz.
A program a családokat, azon
belül is a nagycsaládokat célozza
meg. A szervezők a nagycsaládok
környezet-, klíma- és energiahasználati
tudatosságát szeretné előmozdítani,
mivel a családi környezet,
a háztartás az, ahol az összes
CO2 kibocsátás harminc százaléka
keletkezik, az összes energia felhasználás
negyven százaléka történik,
s a következő nemzedék, a
gyerekek a leginkább ránevelhetők
a környezettudatos magatartásra.
Horváth Tamás, az egyesület elnöke
a környezetvédelmi programról
többek között elmondta: – A fővárosból
érkezett előadók magyar
és külföldi példák alapján különféle
hasznos praktikákkal is megismertetik
a szülőket. Az a célunk, hogy a
háztartások széndioxid kibocsátását
csökkentsük, s ezáltal egy szebb jövőképet
mutassunk fel a gyermekeinknek.
Igazából a zsebünkre is
megy, hiszen nem mindegy, mekkora
a háztartások energia-kibocsátása.
A nap során külön szerveztünk a
gyerekeknek egy kézműves klubot,
ahol valójában szemétből, gyufásés
papírdobozból, flakonból alkotunk
játékokat, autópályát, várost.
Igyekszünk arra nevelni őket, hogy
nem kell megvenni a boltban az egyszer-
kétszer használható műanyagjátékot,
mert otthon is lehet készíteni.
Sok szemetet termelünk napjainkban.
Arra azonban nem emlékszem,
hogy nagyanyámnak lett volna
szemetes kukája. Mindent megtermelt
és mindent hasznosított falun.
Horváth Tamás, háromgyermekes
apa. Tizennyolc évesen költözött
el Nagykanizsáról azzal az
elhatározással, hogy többet nem
akar ide visszakerülni. Húsz év
után mégis visszaköltözött Székesfehérvárról
a feleségével.
Nagycsaládból származik, szülei
is egyesületi tagok voltak.
– Miért fontos önnek a család?
– A Nagycsaládosok Országos
Egyesületének egyik szlogenje,
hogy minden nagycsalád az első
gyermekkel kezdődik. Küldetésünk
nemcsak a három, vagy több gyermeket
nevelő családokhoz szól, hanem
a kevesebb gyereket vállalókhoz,
sőt a fiatalokhoz is. Egy kicsit
vonzóvá szeretnénk tenni számukra
a családot, a családi életet, a
házasságot. Az élet, a házasság
tisztelete, a jövő generációjáért érzett
felelősség, az apaság, anyagág
tisztelete mind fontos értékek. A
legalapvetőbb közösség, a társadalom
alapját képező család
olyanná tudja nevelni, szocializálni
a gyermekeket, hogy a társadalom
hasznos tagjaivá váljanak.
– Miért kell három gyermeket
vállalni?
– Rengeteg örömöt és biztonságot
adnak. A család tudja azt a biztonságot
megadni, amit más nem.
Ahová mindig hazamehet a gyermek.
Annak idején a szociális tervezésben
dolgoztam, és egy budapesti
kutatásba bevontuk a rászorulókat.
Kétfajta szegénycsoport
volt. A hajléktalanok, és akik nagyjából
hasonló körülmények között
éltek, de mégsem váltak hajléktalanná.
Hogy mi volt ennek az oka?
A hajléktalanoknál nem volt meg
az a megtartó közösség, család,
vagy barátok, míg másoknál megvolt.
Hazaköltözhetett a szüleihez,
vagy a gyermekeihez, amikor elvesztette
a lakását, és nem került
az utcára. A család azért is fontos,
mert megtart. Van egy nagy álmunk,
szeretnénk egy közös gondolkodást
elindítani a városban.
Novemberben, az egyesület megalakulásának
húsz éves évfordulóján
egy fórumra, vagy konferenciára
szeretnénk meghívni a város
azon szereplőit, akik döntéshozói
pozícióban vannak. Addig is szeretnénk
összegyűjteni az ötleteket,
és tenni is a nagycsaládosokért!
B.E.
Környezettudatosak a nagycsaládosok
MAGYAR KÁRMENTő ALAP
A magyar kormány által a vörösiszap tragédia áldozatainak
javára, a helyreállításra létrehozott bankszámlaszámok:
belföldi utalásnál: 11794022 22222222
külföldi utalásnál: HU 28117940 2222222222 00000000
8 Kanizsa – Városháza 2010. október 14.
"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
az Oktatási Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja
a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
Apályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik: a.) a 2010/2011. tanévben
utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; b.) felsőfokú diplomával nem
rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és
a 2011/2012. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű
(nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt
venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2011-ben először
nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a
2011/2012. tanévben ténylegesen megkezdik.
Az ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2011/2012. tanév első féléve, keresztféléves
képzés esetén a 2011/2012. tanév második féléve. Az ösztöndíj-folyósítás
feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2010/2011. tanév első
félévében illetve keresztféléves képzés esetén a 2010/2011. tanév második
félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó
hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra
való jogosultságát elveszíti.
A pályázat kötelező mellékletei: 1. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban
élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. 2. Igazolás a pályázó és a vele egy
háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről, amely nem haladhatja
meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-át, jelenleg 42.750 Ft-ot.
2. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok: jövedelem igazolás
(APEH adónyilvántartási csoportjától jövedelem-igazolás; munkáltatói keresetigazolás;),
rendszeres nevelési segély-igazolás; munkanélküli segély folyósításáról
szóló határozat; elvált szülők esetén jogerős bírósági ítélet; fél/árvaság
esetén igazolás fél/árvaellátásról illetve halotti bizonyítvány másolata; eltartott
testvérek iskolalátogatási igazolása; családi pótlék összegéről igazolás; hatósági
igazolás az egy háztartásban élő személyekről.
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen
érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
Apályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri
Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon, a pályázó által
aláírva, egy példányban kell benyújtani. (Polgármesteri Hivatal Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7. - Művelődési és Sportosztály). Apályázat benyújtási határideje: 2010. október
29. Ateljes pályázati kiírás a www.nagykanizsa.hu honlapon a felhívásoknál.
Bursa Hungarica “B”
"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve
ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a
2010/2011. tanév második és a 2011/2012. tanév első félévére vonatkozóan.
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek,
akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes,
osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő
tanulmányi félév (2010/2011. tanév második, illetve a 2011/2012. tanév
első féléve).
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2011. március.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya
a 2010/2011. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak.
Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati
kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
A pályázat kötelező mellékletei:
1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás.
3. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó
jövedelméről, amely nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
150%-át, jelenleg 42.750 Ft-ot.
3. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok:Jövedelem-igazolás
(APEH adónyilvántartási csoportjától jövedelem-igazolás; munkáltatói
keresetigazolás;), rendszeres nevelési segély-igazolás; munkanélküli
segély folyósításáról szóló határozat; elvált szülők esetén jogerős bírósági
ítélet; fél/árvaság esetén igazolás fél/árvaellátásról illetve halotti bizonyítvány
másolata; eltartott testvérek iskolalátogatási igazolása; családi pótlék
összegéről igazolás; hatósági igazolás az egy háztartásban élő személyekről.
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen
érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat
Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon,
a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.
( Polgármesteri Hivatal Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. - Művelődési és Sportosztály)
A pályázat benyújtási határideje: 2010. október 29.
A teljes pályázati kiírás a www.nagykanizsa.hu honlapon a felhívásoknál.
Bursa Hungarica “A”
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi
és Idegenforgalmi Bizottsága pályázatot ír ki falfirkák eltüntetésének
támogatásáról szóló 81/2007. (XII. 21.) sz. önkormányzati rendelet szerinti önkormányzatit
támogatás elnyerésére.
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2010. évben 500 000 Ft.
A pályázati kiírás és a pályázati adatlap kérhető Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoport Irodáján ügyfélfogadási időben
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 14.), vagy letölthető a
www.nagykanizsa.hu honlapról.
A pályázat befogadásához szükséges a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságától
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség,
illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozat kitöltése és
csatolása.
Városi Főépítész Nagykanizsa
Pályázat - falfirkák eltüntetésére
Bizzer András a 6. számú választókerület (Rózsa u. 14-től végig páros
házszámok, Rózsa u. 21-től végig páratlan házszámok, Kazanlak körút 1-től
végig páratlan házszámok, Kazanlak körút 2-12/C-ig páros házszámok,
Munkás utca 1-3/B-ig páratlan házszámok, Munkás utca 2-től végig páros
házszámok, Munkás 5-től végig páratlan házszámok) önkormányzati
képviselője fogadóórát tart 2010. október 29-én 17 órakor a Hevesi Sándor
Általános Iskolában.
Képviselői fogadóóra
Férfitársaik hátrányos helyzetének csökkentése érdekében öt évvel
ezelőtt Férfinapot találtak ki a MOL Nyugdíjas Klub hölgytagjai. Bár
e helyi kezdeményezés nem terebélyesedett országos mozgalommá,
minden évben lelkes szervezőmunkába kezdenek az olajos menyecskék,
hogy örömet szerezzenek a klub hím tagjainak. A VOKE Kodály
Zoltán Művelődési Házban közel hetven ünneplő ruhába öltözött
molos-nyugdíjas ült a terített asztalokhoz.
A művelődési intézmény vezetése meglepetésként hastánc csoport
bemutatóval emelte az est fényét. Atestet-lelket megérintő tánc közben
az egykori munkatársi kapcsolatok, és az olajos szakma kedves történetei
is szóba kerültek.
Kanizsa 2010. október 14. – Városháza 9
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bérlakásokról
szóló 42/2007. (IX.25.) számú helyi rendelete alapján, az alábbi
üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
SZOCIÁLIS ÉS NEM SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN:
Csere - önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyával rendelkezők részére
1. Nagykanizsa, Eötvös tér 11. fsz. 3.
Alakás alapterülete: 37 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege: 15.799 Ft.
A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: a cserélt lakás
bérleti szerződésével megegyező. A lakás megtekintésének időpontja: 2010. október
19. 9.00-10.00 óráig
2. Nagykanizsa, Erdész u. 27. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 37 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata:
komfortos. A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület. Bérleti díj
összege: 19.168 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony időtartama:
a cserélt lakás bérleti szerződésével megegyező. A lakás megtekintésének időpontja:
2010. október 19. 13.00-14.00 óráig
3. Nagykanizsa, Fő u. 9. II/I/9.
Alakás alapterülete: 54 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege: 24.462 Ft.
A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: a cserélt lakás
bérleti szerződésével megegyező. A lakás megtekintésének időpontja: 2010. október
19. 9.15-10.15 óráig
4. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 2/C. I. em. 3.
Alakás alapterülete: 54 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület. Bérleti díj összege:
22.410 Ft. Alakás állapota: helyreállított. Abérleti jogviszony időtartama: a cserélt
lakás bérleti szerződésével megegyező. A lakás megtekintésének időpontja:
2010. október 20. 10.00-11.00 óráig
Önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyával nem rendelkezők részére
1. Nagykanizsa, Berzsenyi u. 14/B. V. em. 31.
A lakás alapterülete: 66 m2, szobaszám: 3 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
34188 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
A lakás megtekintésének időpontja: 2010.október 20. 12.00-13.00 óráig
2. Nagykanizsa, Rózsa u. 22/A. IV. em. 14.
A lakás alapterülete: 54 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület. Bérleti díj összege:
22.734 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
A lakás megtekintésének időpontja: 2010. október 20. 11.00-12.00 óráig
3. Nagykanizsa, Teleki u. 13/B. III. em. 11.
A lakás alapterülete: 53 m2, szobaszám: 1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület. Bérleti díj
összege: 24.168 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama:
5 év. Alakás megtekintésének időpontja: 2010. október 20. 14.00-15.00 óráig
4. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 7/A. VIII. em. 53.
A lakás alapterülete: 57 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület. Bérleti díj összege:
21.318 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
A lakás megtekintésének időpontja: 2010. október 20. 15.00-16.00 óráig
5. Nagykanizsa, Csengery u. 88. I. em. 21.
Alakás alapterülete: 39 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: városi terület. Bérleti díj összege: 16.185 Ft. A
lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének
időpontja: 2010. október 19. 13.00-14.00 óráig
6. Nagykanizsa, Csengery u. 88. II. em. 37.
Alakás alapterülete: 39 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: városi terület. Bérleti díj összege: 16.185 Ft. A
lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének
időpontja: 2010. október 19. 14.00-15.00 óráig
7. Nagykanizsa, Csengery u. 117/15. fsz. 2.
Alakás alapterülete: 53 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. Alakás
településen belüli fekvése: peremterület. Bérleti díj összege: 13.886 Ft. Alakás állapota:
felújított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja:
2010. október 21. 15.00-16.00 óráig
8. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/D/3.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Bérleti díj összege: 15.796
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének időpontja: 2010. október 19. 15.00-16.00 óráig
9. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/A/7.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Bérleti díj összege: 15.796
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének időpontja: 2010. október 20. 14.00-15.00 óráig
10. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/B/2.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Bérleti díj összege:
15.796 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A
lakás megtekintésének időpontja: 2010. október 20. 14.00-15.00 óráig
11. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/G/4.
A lakás alapterülete: 48 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Bérleti díj összege: 17.732
Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének időpontja: 2010. október 20. 14.00-15.00 óráig
12. Nagykanizsa, Csengery u. 117/3. fsz. 10.
Alakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: peremterület. Bérleti díj összege: 12.314 Ft. A
lakás állapota: helyreállított. Abérleti jogviszony időtartama: 5 év. Alakás megtekintésének
időpontja: 2010. október 20. 13.00-14.00 óráig
13. Nagykanizsa, Csengery u. 117/4. fsz. 2.
A lakás alapterülete: 50 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: félkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Bérleti díj összege: 10.000
Ft. Alakás állapota: helyreállított. Abérleti jogviszony időtartama: 5 év.
A lakás megtekintésének időpontja: 2010. október 20. 15.00-16.00 óráig
14. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/B/5.
Alakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Bérleti díj összege: 15.796
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének időpontja: 2010. október 19. 15.00-16.00 óráig
15. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/B/6.
Alakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Bérleti díj összege: 15.796
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének időpontja: 2010. október 19. 15.00-16.00 óráig
NEM SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN:
Önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyával nem rendelkezők részére
1. Nagykanizsa, Király u. 34. II. em. 3.
A lakás alapterülete: 113 m2, szobaszám: 3 szoba, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege: 61.472
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének időpontja: 2010. október 19. 12.45-13.45 óráig.
2. Nagykanizsa, Fő u. 8. II. lh. II. em. 5.
Alakás alapterülete: 80 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege: 40.400 Ft.
A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének időpontja: 2010. október 19. 10.30-11.30 óráig
3. Nagykanizsa, Fő u. 8. I. lh. II. em. 14.
A lakás alapterülete: 72 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
39.168 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
A lakás megtekintésének időpontja: 2010. október 19. 11.30-12.30 óráig
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. I. em. 100.) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatvány ugyanitt
kapható!
Pályázatok benyújtásának határideje: 2010. október 29.
Önkormányzati bérlakás szociális és nem szociális helyzet alapján
Kanizsa 10 – Fényírók 2010. október 14.
„Ha nem elég jók a képeid,
nem voltál elég közel”– ez az idézet
a magyar származású Robert
Capától származik, aki ugyan
fotóriporteri munkájára vonatkoztatta
a mondatot, de érvényes
lehet bármilyen jellegű fotós
tevékenységre is. A Kanizsa
Fotóklub tagjai arra törekednek
elsősorban, hogy ne átlagos,
gyorsan elkészíthető képeket készítsenek,
hanem csendes vizsgálódással,
a fotótémák körbejárásával
és a legjellegzetesebb részletek
kiragadásával alkossanak
maradandót a jövő számára. Erről
és általában a klub tevékenységéről
beszélgettünk Molnár
Tibor fotóklub-vezetővel és
Zágon László fotóművésszel.
– Hogyan szerveződött a Kanizsa
Fotóklub, volt/van-e meghatározó
szervező elve, hitvallása a
klubnak, amihez igazodtak/igazodnak
az alkotók?
– A Kanizsa Fotóklub 1956-ban
jött létre. Ebben az időszakban sok
fotóklub alakult az országban, főleg
Budapesten, de Zalaegerszegen és
Kanizsán is. A két város között
amúgy nagy volt a rivalizálás. A
legrégebbi tagunk Dröszler Vilmos,
1960-ban lett a tagja a Kanizsa Fotóklubnak,
és mind a mai napig tartja
a kapcsolatot velünk. Akezdetekkor
többnyire orvosok, tanárok,
egyetemisták alkották a csapatot,
nem volt olyan heterogén a társaság,
mint ma. Ekkor még a Sugár
úton lévő múzeumban volt a székhelyünk.
Én 1961-től vagyok tag,
tizenhét évig vezettem a klubot,
utána Kotnyek István festőművész
vette át ezt a pozíciót. Aztán nagyon
vegyes lett az összetétel, a tagok
között van grafikus, festőművész,
nyugdíjas, kertész…Jelenleg
van hat-nyolc fotós, akik rendszeresen
kiállítanak, de szervezünk kollektív
kiállításokat is. Nagyon jó a
csapat, nincs olyan hétfő, hogy ne
találkoznánk. Nagyon örülök, hogy
sok fiatal van a klubban, csak buzdítani
tudom őket. Azt sajnálom
csak, hogy a fiatal fotóművészek
gyakran összekeverik a művészetet
a számítástechnikával, valamint
amikor olyanok kritizálnak, akik
valójában nem értenek a fotografáláshoz.
Amúgy nagyon sok előnye
van a digitális technikának, csak
nemrég ismerkedtem meg vele. Én
voltam az egyedüli az idősek közül,
aki élt a modern technika előnyeivel.
Számomra a fekete-fehér fotó
az igazi, de úgy gondolom, hogy
csak az tud fekete-fehér képet alkotni,
aki alaposan ismeri a színeket.
Amikor kiválasztjuk a hónap
képét, akkor soha nem az számít,
hogy ki csinálta a fotót, hanem azt
nézzük, melyik a jó kép. Ehhez
azért azt is hozzátenném, hogy a fotók
alapján már azt is meg tudjuk
állapítani, ki csinálta az adott fotót,
annyira jellegzetes egy-egy alkotó
stílusa. A mai fotóművészetet keményen
bíráljuk, mert az alkotók
többnyire nem követik a klasszikus
elemeket, a kompozíciók teljesen
felborulnak, a fény-árnyék, a színek
nem harmonizálnak egymással. A
demokratizmus nehézzé tette a fotózást,
mert tulajdonképpen mindent
szabad, ráadásul sokszor csak
az anyagiakról szól minden – fogalmazott
Zágon László.
– Mit vár el a fotóklub a tagjaitól,
van-e valamilyen rendező elv,
ami szerint szerveződik ez a közösség?
– Különösebben nincs szigorú
értelemben vett elvárás a tagokkal
szemben, még azt sem követeljük
meg, hogy mindenkinek legyen
fényképezője – veszi át a szót
Molnár Tibor. – Van olyan tagunk,
akinek nincs is gépe, mégis eljön,
leül, és hasznos tapasztalatokat
szerez a többiekkel folytatott beszélgetések
során. Eszközöket
nem tudunk biztosítani a fotózáshoz,
de tanácsokat adhatunk a képalkotással
vagy a gépvásárlással
kapcsolatban. Természetesen nem
nézünk le senkit amiatt, ha csak
egy kompakt fényképezőgépe van,
nem kikötés, hogy csúcskategóriás
géppel rendelkezzen a fotós. Úgysem
a géptől, inkább az embertől
függ, hogy milyen lesz a kép. Ha
valakinek már van egy kis gépe és
ráérez a fotózás ízére, idővel úgyis
rájön, hogy a kompaktnak korlátai
vannak, így érdemes gyűjteni egy
kicsit, és később beruházni egy komolyabb
eszközre.
– Hány tagja van a klubnak?
– Körülbelül harmincan vagyunk,
de folyamatosan bővül a
csapat. Nemrég csatlakozott hozzánk
Újhelyi Zsolt, aki elsősorban
analóg technikával dolgozik, és azt
vallja, amíg be lehet szerezni az
ehhez szükséges eszközöket, nem
is vált át digitálisra. Nem hirdetjük
magunkat, de örülünk az érdeklődőknek,
és az a jó, ha minél többen
részt vesznek egy-egy fotótúrán.
– Az analóg vagy a digitális
technikát részesítik előnyben a tagok?
– Természetesen van, aki használja
még a régi technikát, én is
csak két hónapja álltam rá a digitálisra.
Melega István, Hegedűs Ottó
és Kotnyek István még analóggal
dolgozik, Peterman Károly mindkét
lehetőséggel él, de ő is főként
az analógot részesíti előnyben.
Egyre nehezebb hozzáférni a filmek
előhívásához szükséges alapanyagokhoz,
ráadásul most már
elég drága a régi technika. Ha veszünk
egy analóg és egy digitális
tükörreflexes gépet, kívülről
ugyanolyanok, a lényeges különbség
viszont az, hogy az előbbiben
film van, utóbbi pedig digitális
képérzékelővel dolgozik, és a kettő
egyáltalán nem ugyanaz, mivel a
film három rétegből épül fel, a digitális
gép érzékelője pedig csak
egy réteg. Ha kivetítünk egy diát,
a rajta lévő képnek mintha nagyobb
lenne a mélysége, mint a digitális
kép által nyújtott látványnak.
Előbbi mintha három dimenziós
lenne, míg utóbbi kissé síkszerű,
és ez zavar a leginkább a digitálissal
kapcsolatban. A másik a nagyítás
problémája. Ha van egy fekete-
fehér nagyítás, akkor ugyanazt
a minőséget a digitálissal nem
lehet reprodukálni, mivel nem adja
vissza a szürkék széles skáláját. A
régi fekete-fehérnél még az amatőr
képek is sokkal szebbek, jobb minőségűek,
mint a digitális úton készültek.
Ez baj, hiszen egyre inkább
visszatér a fekete-fehér képalkotás,
a minőséget illető problémákat
viszont meg kell oldani. Annyiban
jó a digitális gép, hogy van egy
azonnali kontrollunk a képek felett,
azonnal vissza lehet nézni a képeket,
ezzel semmi gond nincs, csak
nem mindegy a fotózás végeredménye.
Tanulás szempontjából
nem ideális az analóg, viszont ahhoz
jó volt, hogy az ember alaposabb
legyen. Ekkor nem lehetett
csak úgy nyomkodni az exponálógombot,
hanem kiment a fotós a
helyszínre, körbejárta a témáját,
gondolkodott a legjobb nézőponton,
és csak akkor nyomta meg a
gombot, amikor megtalálta a legideálisabb
beállítást. Manapság
sajnos azt venni észre, hogy egy témára
elmegy tíz-húsz kocka, a kép
készítője pedig nem gondolkodik.
– Manapság már hallani olyan
híreket, hogy teljesen el fog tűnni
az analóg technika.
– Egyre inkább csak Pesten lehet
beszerezni fekete-fehér alapanyagokat.
Ennek ellenére nem
gondolnám, hogy teljesen eltűnik,
inkább csak drágább lesz, mert egy
szűk rétegnek gyártják majd az
eszközöket. Régen olyan nagyméretű
fényképezőgépek voltak,
hogy szinte elfért bennük a fotográfus,
és ezek a nagy gépek adták
csak igazán a profi eredményt. A
telefonnal készült képek nyilván
nem csúcsminőségűek, nem lehet
művészi jellegű alkotásokat elvárni,
de arra jók, ha épp nincs nálunk
a fényképezőgép, viszont mindenképp
meg akarjuk örökíteni az
adott pillanatot.
– Szoktak változtatni a képeken
digitális úton? Mennyire elfogadott
a manipulálás?
– Ez is vita tárgya szokott lenni
a klubban. Van, aki néha túl sokat
nyúl bele egy fotóba, ami viszont
hátrányára válik a képnek. Én azt
szoktam javasolni, hogy kicsit
„Az ember sokszor mást lát, mint a szeme…”
Fotó: www.kanizsafotoklub.hu
visszafogottabban használják a fotósok
a képmódosító programokat.
Sokan úgy alkotnak meg egy fotót,
mintha festmény volna, holott a
festmény és a fénykép két külön
dolog, és nem szabadna ennyire
összemosni a kettőt.
– Hogyan zajlanak a klubnapok?
– Van menetrendünk, amit egy
szezonra szoktunk meghatározni,
most például szeptembertől decemberig
terjed ez az időszak. Egy
klubnap hetven százaléka szabad
és kötetlen. Az a harminc százalék
szól az előre meghatározott programról,
ami persze változhat. Öszszeülünk
és beszélgetünk a fotózásról.
Ha találkozom egy barátommal
és beülünk valahova, hiába
szeretnék beszélgetni erről a témáról,
nem fogja érdekelni. Itt viszont
lehet kérdezni, tanácsot adni
és kapni, megbeszéljük a képeket,
lehet véleményt mondani. Szerintem
ebből sokkal többet lehet tanulni,
mint abból, ha elmagyarázzuk
a fényképezőgép működését.
Szoktunk vetítéseket tartani, ekkor
lehet kritikát megfogalmazni egymás
képével kapcsolatban. Ilyenkor
meghallgatunk minden véleményt,
ezek lehetnek nagyon sokszínűek
is, ami nem baj, hiszen
nem tetszhet mindenkinek minden
kép egyformán.
– Amikor a tagok véleményt formálnak
egymás fotójáról, akkor
inkább technikai szempontból teszik
ezt, vagy a szemléletmód oldaláról
fogalmazzák meg a kritikát?
– Főként technikailag, így például
azt nézzük, hogy hol van elhelyezve
az adott téma, milyen a
mélységélessége, mennyire tudta
a kép készítője az adott témát kiragadni.
A képek tartalmát tekintve
nem nagyon tudunk bírálni,
mert az ezzel kapcsolatos vélemények
nagyon szubjektívek lesznek.
Van, aki él-hal a természetfotóért,
de van, aki nem érti, a kép
készítője mit látott meg az adott
témában. Ez fordítva is működik,
mert van, hogy bizonyos idő után
előkerül egy fotó, és a készítője
értetlenül áll előtte, miért nem
foglalkozott vele addig. Éppen
ezért semelyik képet sem szabad
kidobni, mert lehet, hogy utólag
egy montázshoz fel tudjuk használni
őket. Pont így jártam a hét
végén. Találtam két fényképet,
amelyek külön nem mondtak
semmit, de összemontázsoltam
őket, és így már sokkal érdekesebb
lett az összhatás. A téma
nem változott meg, csak izgalmasabb
lett. Az ember sokszor mást
lát, mint a szeme. Más van a fejében
és más a valóságban. Lehet,
hogy csak azt látja meg, amit ő
már jó előre meg szeretett volna
csinálni, és emiatt előfordul, hogy
nem vesz észre valamit, ami
egyébként megzavarja a látványt.
Éppen ezért nem szabad kapkodni.
– A hónap képét hogyan választják
ki?
– Nagyon demokratikusan, titkos
szavazással döntjük el, melyik
hat kép legyen a hónap legütősebb
alkotása. Tagjaink hozzák a fotóikat,
amit kiterítenek az asztalra,
számokkal látjuk el őket, és mindenki
felír a papírjára három számot.
Ezt összesítjük, és az első hat
kép lesz a hónap alkotása.
– A líraibb vagy a dokumentarista
fotográfiát részesítik előnyben?
– Nagyon színes a fotótermés,
van, aki az aktot szereti, van, aki
megint csak az aktot szereti, de
egy egészen más megközelítésben,
mert olyan hölgyeket szeret
fotózni, akiknek a testalkata nem
egészen arányos. Már itt megmutatkoznak
az ízlésbeli különbségek.
Az akt ráadásul az egyik legnehezebb
téma, mert vigyázni
kell, hogy ne menjen át ízléstelenségbe,
giccsbe. Sokan kezdik a
természetfotózással, de ez a műfaj
elég nagy összegeket igényel, míg
például a csendélethez elég egy
optika és egy helyi, egyedi megvilágítás.
A nemrég elhunyt Pichler
József nagyon szerette az emberábrázolást,
ami amúgy nagyon
nehéz műfaj. ő akár az utcán is
megállította az idősebb vagy számára
érdekes arcú embereket, és
megkérte őket egy fotó erejéig,
hogy álljanak neki modellt. Az
embert a legnehezebb fotózni. A
filmes korszakban amikor a hölgyeket
fotózták - hogy feloldják
kezdeti zavarukat - a fotózás elején
nem is tettek filmet a gépbe,
hanem anélkül kattogtattak, hogy
megszokják a gép jelenlétét. Aki
emberekkel dolgozik, annak tudnia
kell, hogy nem elég, ha beállítja
a modellt, hanem meg is kell
ismernie őt. Lehet, hogy a modellnek
épp rossz hangulata van,
de ezt is ki lehet használni a fotó
szempontjából. Amúgy azt tapasztalom,
hogy egyre nehezebb
az embereket fotózni, mert bizalmatlanok.
Egy-egy fotótúra alkalmával
jártunk már úgy, hogy
rendőrséggel fenyegettek, de
többnyire azért inkább pozitív élményeink
vannak. Amikor a szőlőhegyeket
járjuk, van úgy, hogy
behívnak minket, borral vagy süteménnyel
kínálnak.
– Vannak példaképek, régi nagy
elődök, akiknek a képeit tanulmányozzák?
– Az internet megkönnyíti a dolgunkat
ebből a szempontból, mert
a régi nagy fotósok képeit bármikor
meg tudjuk nézni, át tudjuk beszélni,
hogy melyik kép miért volt
jó. Hogy segít-e az elődök képeinek
tanulmányozása vagy sem, az
jó kérdés, mert néha majdhogy
nem veszélyes, mert akarva-akaratlanul
fennáll a másolás veszélye.
Egyre nehezebb ugyanis olyan képet
készíteni, amiből lehetőleg még
nincs. Az ember hiába talál ki valamilyen
témát, mert egy kis kutakodás
után rájön, hogy azt a témát
más már megcsinálta. Ahogy múlik
az idő, úgy halmozódnak a képek,
így egyre nehezebb olyat alkotni,
amire addig még nem volt példa.
– A fotóművészet mennyire van
hatással a csapat tevékenységére?
– Alapvetően kissé idegen számunkra
a mai fotóművészet. Van
egy olyan irányzat, amely szerint
fényképezd, amit csak megpillantasz,
a keresőbe se kell belenézned,
csak nyomd le az exponálógombot,
aztán lesz, ami lesz. Ez a
fajta szemlélet káoszt hozott létre a
fotográfiában. Nem számít az sem,
ha életlen a kép. Ez a trend most. A
pályázatokkal is az a baj, hogy az
aktuális divatnak kell megfelelni,
mi viszont inkább a klasszikusabb
irányzatot követjük.
– Ebben az évben hány kiállítása
volt a klubnak és hányat terveznek
még?
– Az év elején volt egy nagyobb
kiállításunk, valamint augusztus
27-én szerepeltünk húsz képpel.
Ezek voltak idén a közös kiállításaink,
és persze vannak egyéniek is,
így például Goór Gábor nemrég állította
ki műveit Debrecenben. Készülünk
egy közös tárlattal a muraszombati,
csáktornyai és lendvai
fotóklubbal. Ez a kapcsolat úgy
kezdődött, hogy még az év elején a
csáktornyaiak felkerestek minket
egy találkozó megszervezésének
apropójából. Tavasszal voltunk
Csáktornyán, Lendván, Muraszombaton,
két hete pedig Prelog
városában, itt tartottunk egy sütésfőzéssel
egybekötött fotótúrát. Az
ekkor készült fotókból szeretnénk
kiállítást szervezni, ennek anyagát
most gyűjtöttük össze, de bemutatásuk
még várat magára…
Ziegler Anita
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési
Intézet támogatásával
szervezte meg a Kanizsa
TISZK a Szakmák Színháza című
előadást, amellyel az általános
iskolásoknak nyújthatnak
segítséget a pályaválasztásban.
A Szakmák Színháza Szeged,
Orosháza, Szolnok és Miskolc után
érkezett városunkba, és Kanizsa általános
iskoláinak nyolcadik osztályos
tanulói, valamint Miklósfa és
Csapi iskoláinak diákjai voltak hivatalosak
az ötven perces előadásra. Öt
hiányszakmát, az ápoló, lakatos-,
műszerész-, asztalos- és a szabómesterséget
szeretnék népszerűsíteni
az általános iskolások körében,
így Jordán Tamás és a szombathelyi
Weöres Sándor Színház színészei a
színpadot használták fel arra, hogy
tanácsot adjanak a pályaválasztás
előtt álló fiataloknak. Az előadott
történet arról szól, hogy egy madárijesztő
készítése ürügyén Merlin
szakmákat varázsol a tanulók elé,
amelyek reális életlehetőségeket
adhatnak számukra.
Z.A.
A Miklósfai Közművelődési és
Városszépítő Egyesület felkérésére
második alkalommal dogoztak
GE önkéntesek Miklósfán,
a Mindenki Háza déli oldalán
létesítendő emlékparkban.
A Nagykanizsai Fényforrásgyár
harminc fős csapata a nemrég –
szintén az autólámpagyáriak által
kiásott – sétáló utakat töltötték fel
kaviccsal, kiszedték a törmeléket a
park egész területén, elegyengették
a terepet, szétterítettek egy teherautónyi
fekete földet, valamint
örökzöldeket ültettek. A szorgos,
kemény munka eredményeképpen
az Emlékparkban az utolsó „simítások”
(szegélyezés, gyöngykavics
terítés, szoborállítás) maradtak
csak a szakemberekre.
N.B.Gy.
Kanizsa 2010. október 14. – Fényírók 11
Szakmák a
színpadon
Parkosítottak
a GE
önkéntesei
Kanizsa – 12 Középsuli 2010. október 14.
A Thúry György SZKI huszonöt
diákja részesülhetett abban
a szerencsében, hogy egy hétig
vendégeskedhetett Kézdivásárhelyen,
és bebarangolhatta
Erdély mesébe illő tájait.
Horváth István gyakorlati oktatásvezető
vetítette le az iskola
könyvtárában az egy hetes kiránduláson
készült életképeket, és
együtt idézték fel a diákokkal az
utazás élményeit. A Thúry testvériskolája,
a kézdivásárhelyi Apor
Péter Középiskola látta vendégül a
csapatot, de számos településen
megfordulhattak a diákok, így
megtekintették Déva várát, a Királyhágót,
a csernátoni falumúzeumot,
jártak a Szent Anna-tónál, a
nagy kirándulások után pedig a
torjai Büdös-barlang kénes kigőzölgéseiben
pihentethették fáradt
végtagjaikat. A középiskolások az
erdélyi emberek körében találkozhattak
olyan szófordulatokkal,
amelyekkel ezidáig biztosan nem,
hiszen már az is csodaszámba
ment, hogy az ottani gyerekek
édesanyámnak és édesapámnak
szólítják szüleiket…
– Az egy hetes kirándulás az
Apáczai Közalapítvány Határtalanul
című pályázata segítségével,
összesen 877 ezer forintból valósulhatott
meg, ami fedezte az útiköltséget
és a szállást. Tizenkét
vendéglátóipari, és tizenhárom
érettségiző, vendéglátó szakirányú
tanuló utazhatott Erdélybe. Volt
egy szakmai része az útnak, ez abból
állt, hogy iskolánk elvitte a zalai
paraszti konyha ízeit a kézdivásárhelyieknek,
így készítettünk
klumliprószát és dödöllét, míg vendéglátóink
pityókaraguval (paprikás
krumplival) és egyéb erdélyi finomsággal
kápráztattak el minket.
Kulturális célú kirándulásokat is
tettünk, melynek alkalmával épített
és természeti értékeinket csodálhattuk
meg. Azt tapasztaltuk, hogy
mindenhol szívesen fogadtak minket
és lelkesen magyarázták az útirányokat,
látványosságokat. Úgy
gondolom, az utazás elérte célját,
hiszen a diákok megbizonyosodhattak
arról, hogy határainkon túl
is élnek magyarok, és sok pozitív
élménnyel gazdagodhattak a velük
való kapcsolat által. Egyetértek a
mondással, miszerint aki sokat
utazik, annak színesedik az egyénisége.
– foglalta össze Horváth István.
Z.A.
Pityókaragu és Büdös-barlang
Nagykanizsa testvérvárosa,
Kazanlak nyertes pályázatának
meghívására a Zsigmondy Vilmos
és Széchenyi István Szakképző Iskola
öt tanulója és az őket kísérő
tanár vállalt szerepet az „Európai
fiatalok a diszkrimináció és a társadalmi
kirekesztés ellen” elnevezésű
EU-s projektben. Olyan diákok
vettek részt a programban,
akiket a diszkrimináció érinthet,
szembesültek már vele.
A közös munka megvalósításához
különböző országokból – Bulgária,
Franciaország, Románia és
Magyarország – érkeztek a diákok
és kísérőik Kazanlakba.
A tíz nap alatt a tanulók közös
műhelymunkában vettek részt vegyes
nemzetiségű csoportokban,
ahol a kommunikáció nyelve az angol
volt. A csoportmunkák témája
egyben a projekt témája is volt, így
a következő foglalkozásokon lehetett
részt venni: kreatív kézműves
csoport, ezen belül plakátok, rajzok
készítése, tánc csoport: egyes nemzetek
néptáncainak tanulása, video
csoport: interjúkészítés, videó felvétel
a csoportokról, ének csoport: a
résztvevő országok nyelvein történő
dal tanulása volt a feladat.
A vendéglátó ország képviselői természetesen
gondoskodtak nevezetességeik
bemutatáról is: Nessebar és
Kazanlak városokkal ismerkedtek meg
a résztvevők, illetve a hegyekben túrát
szerveztek a lelkes csapatok számára.
Az utolsó napon sajtótájékoztatóra
és a csoportmunkák bemutatására
került sor – a közös táncok,
dalok felvonultatása, a plakátok kiállítása
és a videó bemutató zárta
az élményekben gazdag projektet.
K.H.
Diákok a társadalmi kirekesztés ellen
A Batthyány Lajos Gimnáziumban
tartották az Általánosés
középiskolás matematikai tehetséggondozás:
felkészítés iskolai
tehetséggondozó szakkörök
feladatsorainak összeállítására
és versenyszintű feladatok megoldására
nevű konferenciasorozatot.
A Batthyány Lajos Gimnázium
1979-ben Cseke Zoltán ötlete és
kezdeményezése alapján rendezte
meg először az „Új utak és lehetőségek
a matematikában” című elméleti
konferenciát és módszervásárt.
Ezzel egy olyan egyedülálló
országos rendezvényt indított el,
amelynek azóta sincs párja. Cseke
Zoltán igazgatói kinevezése után a
szervezői munkát dr. Pintér Ferenc
vette kézbe, és 1993-tól – az alapításától
– a Zalai Matematikai Tehetségekért
Alapítvány a rendezvény
gazdája, a gimnázium hathatós
segítségével.
A kétévente megrendezésre kerülő
konferencia sokáig a matematika
egy-egy ágát járta körbe. Nagyon
sok minősített egyetemi oktató,
professzor fordult meg előadóként.
Büszkék lehetünk, hogy
többek között Nagykanizsán köszönthettük
Dr. Szendrei Jánost,
Dr. Csákány Bélát, Dr. Pintér Lajost,
Dr. Reiman Istvánt, Dr. Kósa
Andrást, Dr. Hortobágyi Istvánt,
Dr. Molnár Emilt.
Múlt szerdán előadássorozattal
nyílt meg a program. A TÁMOP
3.4.4/B-08/1-2009-0052 pályázatának
megvalósulásával az alapítvány
tagjai és néhány szakmai segítő
egy barcelónai tanulmányúton
vett részt. A konferencia első
napján a résztvevők beszámolókat
tartottak az ezen út során szerzett
tapasztalataikról, a katalán
tehetséggondozásról és iskolarendszerről.
Ezt követően került
sor az állófogadással egybekötött
ünnepélyes megnyitóra, amelyen
Cseresnyés Péter polgármester
köszöntötte a megjelenteket. Az
ünnepségen beszédet mondott
Balogh László, a Batthyány Lajos
Gimnázium igazgatója, dr. Polay
József az alapítvány elnöke, és dr.
Pintér Ferenc az alapítvány titkára.
K.H.
Tehetségek
gondozásáról
Kanizsa 2010. október 14. – Ez+Az 13
Horoszkóp
Eredményesnek ígérkezik ez a hete is. A
napsütés hatására úgy érzi, egy hegyet is
meg tud mozgatni, ha kell. Nyüzsgését azonban
sokkal jobban értékelnék otthon, ha
kezdeményezne például egy nagytakarítást.
Aszép, napsütéses órákban legszívesebben
csak ellazulna. Nem érez kényszert a
munkálkodáshoz. Ne sajnáltassa magát, ha
tenni kell valamit. Mint tudjuk, otthon sem
tévézésből áll a nap.
Szerelmes hangulatot ígérnek önnek a csillagok.
Ha még szingli, használja ki a lehetőségeit
romantikus vacsorára, vagy sétára.
Legyen kissé visszafogottabb, ne riassza el
határozottságával a partnerét.
Ezekben a napokban különösen számít figyelmességére,
segítőkészségére a családja.
Ne hárítsa el semmitmondó kifogásokkal a
közeledésüket. A méltatlankodás helyett inkább
örüljön annak, hogy számítanak önre.
Alig vonultak el az esőt hozó fellegek, máris
úgy érzi, itt a tavasz. Úgy lelkesedik mindenért,
mint egy szerelmes kamasz. A munkáját
hajlamos lesz háttérbe szorítani, szerencsére
a partnere kellő időben figyelmezteti.
Ingatlanügyek, és a családja vonja el figyelmét
ezen a héten a szórakozástól. Több
baráti társaságtól is kap meghívást szabadtéri
grillpartira, s mivel senkit sem akar
megsérteni, a döntést a párjára bízza.
Remek hírekkel kezdődik a következő hete.
A hét közepén azonban nem a karrierjével
foglalkozik, hanem a magánéletével. Acsillagok
állása szerint barátai dolgaival célszerűbb
lesz az esti órákban foglalkoznia.
Anyagiak terén kedvezően alakul ez a hét.
Úgy is lehetne mondani, hogy pénz áll a házhoz.
Egy spórolással kapcsolatos elhatározása
most meghozza a gyümölcsét. Mindenki
boldog lesz és elégedett. Ön is és a családja is.
Jó hírre számíthat pénzügyei terén. Bár
mindig az anyagi biztonságra törekszik,
most megengedhet magának némi költekezést
is. Szabad esti óráiban gondolkodjon el
azon, mi tenné boldoggá, és cselekedjen.
Ha meg akar úszni egy nagy horderejű családi
konfliktust, a szókimondás helyett nem
árt a bölcs hallgatást választania. Ha elcsitulnak
a viharfelhők, menjen ki a szabadba,
mozogjon és élvezze a napsütést.
A csillagok állása szerint a megszokottnál
több figyelmet kap a barátaitól, kollégáitól.
Fogadja mosolyogva a kedvességüket. Hivatalos
ügyei intézésében amúgy is egyhelyben
topogásra számíthat, ami kissé lehangolja.
Elégedetten veszi tudomásul, hogy sok feladattal
halmozza el a családja. Első a munka, a kötelesség,
s utána jöhet a szórakozás. Bár a semmittevés
is fárasztja, a hétvégét érdemes lesz pihenéssel
tölteni, vagy vendégségbe menni.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Az Ön
rádiója
FM 95,6
MHz
SMS szám:
06-30/
30-30-956
TÁRS
VEGYES
SZOLGÁLTATÁS
Kanizsa 14 – Apró 2010. október 14.
INGATLAN
17+18 lakásos társasház építésére
alkalmas belvárosi telek építési
engedéllyel eladó. Tel.: +3630/901-
9013 (7274K)
Kiskanizsai kétszintes, kertes,
saját építésű, jó állapotban lévő családi
ház kedvező áron eladó. Kis lakást,
vagy budapesti ingatlant beszámítok.
Ár: 13,8 millió Ft. Érd.:
http://kanizsa.uw.hu, 0630/901-
5222 (7275K)
Építési vállalkozók figyelem!
Ha a belvárosban (Hunyadi utca)
akar 700 m2-es, társasház építésére
alkalmas telket, hívjon! Érd.:
+3630/448-6072 vagy +3630/227-
3294 (7108K)
Keleti városrészben felújított, 1,5
szobás, 48 m2-es, IV. emeleti, egyedi
fűtéses lakás eladó, vagy földszinti,
illetve udvari lakásra cserélhető.
Érd.: 0630/315-4904 (7282K)
Nk-án Babóchay utcában ingatlan
nagy kerttel eladó. Irányár: 21
millió Ft. Érd.: 0670/419-0280,
0630/332-8449 (7294K)
Nk-án belvárosi, 35 m2-es,
egyedi gázfűtéses, karbantartott lakás
bútorokkal eladó. Érd.:
0630/539-4580 (7297K)
Platán soron 70 m2-es, nyugati-déli
fekvésű, V. emeleti, kétszobás, erkélyes,
egyedi fűtéses lakás eladó. Érd.:
0693/311-976 (12 óra után) (7298K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi
parasztbútorokat, használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Érd.:
0620/555-3014 (7276K)
Labdarúgó világbajnokság Lutraalbumába
való matricát cserélnék.
Tel.: 0630/9049619 (7296K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(Aszolgáltatás belépőjegy nélkül
is igénybe vehető.) Szolgáltatások:
alakformáló-, talp-, egyéb masszázs,
fényterápia, méregtelenítés, stb. Hívásra
házhoz is megyek. Érdeklődni
és bejelentkezni: a +3630/481-2323
telefonszámon lehet (6273K)
Meghibásodott távirányítóját
(TV, DVD, HIFI, stb.) megjavítom.
Érd.: 0620/510-2723 (7280K)
Masszázs! Reumatikus, izületi
problémákra, vérkeringés harmonizálására,
stressz, feszültség okozta
izomcsomók, letapadások oldására.
Időpont egyeztetés és bejelentkezés:
0630/540-6664 (7288K)
50 éves rendezett anyagiakkal
rendelkező férfi keresi intelligens
hölgy ismeretségét komoly kapcsolat
céljából. Tel.: +3630/722-
8375 (7292K)
Tisztelt
Nagykanizsai Vállalkozók!
A Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ 2010
októberétől várja azon vállalkozásokat, cégeket, amelyek kedvező
bérleti konstrukcióval, korszerű körülmények között kívánnak
irodát, műhelyt bérelni.
Afejlesztés a Nagykanizsai Ipari Parkban, a volt Gábor Áron
laktanya legénységi épületének korszerű, energia-hatékony
felújításával valósul meg. Olyan alacsony rezsiköltségű, kedvező
üzleti környezetet biztosít, amelynek segítségével a vállalkozások
megerősödési esélye jelentően növekszik.
A projekt megvalósulását követően a közel 2500 m2
területű épület 30 vállalkozás befogadására lesz alkalmas.
􀁄 irodabérlet, tárgyaló/előadó bérlet,
􀁄 eszközbérlet (fax, scenner, projektor, stb.),
􀁄 közös helyiségek használata (könyvtár, teakonyha, mosdó),
􀁄 irodai szolgáltatások,
􀁄 bankautomata,
􀁄 recepciós szolgáltatások, postai szolgáltatás.
􀁄 üzletviteli tanácsadás,
􀁄 jogi tanácsadás,
􀁄 pályázati tanácsadás, pályázatírás,
􀁄 marketing tanácsadás,
􀁄 weblap szerkesztés,
􀁄 vállalkozói képzések,
􀁄 rendezvényszervezés.
Amennyiben érdekli Önt a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ
által nyújtott kedvező iroda-, műhely bérleti lehetőség, valamint a vállalkozások
részére nyújtott széleskörű szolgáltatási csomag, úgy várjuk jelentkezését.
További információt kaphat Mihovics Zoltán projektmenedzsertől, a
mihovics.zoltan@nagykanizsa.hu email címen vagy 06-30-5752943 telefonszámon.
ALAPSZOLGÁLTATÁSOK:
EMELT SZINTű SZOLGÁLTATÁSOK
(A megjelenéstől november 30-ig)
Multifokális lencse AKCIÓ – 30%!
2010. október 1. - október 31-ig
A Nagykanizsai Cukorbetegek
Egyesülete ezúton köszöni
meg a személyi jövedelemadóból
2009. évben egyesületünkhöz
beérkezett 39.744 Ft-ot,
amit teljes egészében az alapszabályban
meghatározott célokra
fordítottunk. Egyesületünk
a támogatást a jövőre nézve
is tisztelettel kéri, s ezúton
megköszöni.
Jaskó József elnök
A Nagykanizsa Cukorbetegek
Egyesülete október 29-én
pénteken 15 óra 30 perckor a
Kanizsai Dorottya Kórház tanácstermében
tartja klubfoglalkozását,
amelyen Dr. Késmárki
Nóra főorvosasszony, A
perifériás betegségek diabetesben
és a Szív és diabetes témákban
tart előadást.
Kanizsa 2010. október 14. – Sport 15
A Shotokan Karate SE Nagykanizsa
sportolói az elmúlt hétvégén
a Goju (Godzsu) Kupa 2010 nemzetközi
karate versenyen vettek
részt Szombathelyen. A vasi megyeszékhelyen
megrendezett viadalon
140 karatéka indult, de a
shotokan mellett más karate stílust
képviselő sportolók is indultak
(goju -ryu, wado- ryu). A kanizsai
klub három versenyzőt indított
Kata (formagyakorlat)
számban, s mindhárom induló
nagyszerű teljesítményt nyújtva
dobogós helyezéssel végzett a
versenyen.
Lány formagyakorlatban (KATA)
a 8 éveseknél Vincze Kármen
az első helyen végzett, a 9 éves fiúknál
Rácz Zoltán pedig harmadik
lett. Novák Richárd (képünkön) a
12 évesek között indult és ő is egy
bronzéremmel lett gazdagabb.
Edzőjük, a 3. danos shotokan mester,
Nincsics Attila elégedett volt
versenyzői teljesítményével, ahogy
fogalmazott, a szombathelyi rangos
megmérettetés eredményei alapján
a diákolimpián is jó esélyekkel indulhatnak
majd Rácz Zoltánék.
P.L.
Lubics Szilvia, a Kanizsai Futóklub
versenyzője Görögországban
járt (illetve futott…), hogy teljesíthesse
a 28. Spartathlon, vagyis az
Athén-Sparta ultramaraton 246 kilométeres
távját – erről mesélt természetesen
immár itthon egy részletes
élménybeszámoló keretében
a nem mindennapi tettre vállalkozott
futónő.
A versenyre több száz nevezés
érkezett, köztük Lubics Szilviáé
valamint a másik kanizsai futóklubosé,
Szabó Béláé. A verseny
egyik sajátossága volt, hogy bizonyos,
de távban roppant húzós időközönként
komoly szintidőket határoztak
meg, s akik azokon kívül
ért célba, azokat egyszerűen „lekapcsolták”.
Így, bizony előfordult
az is, hogy valaki a „munka dandárjának”
elvégzése után kapta a
versenybizottságtól a nem kimondottan
lelkesítő hírt, illetve arra is
akadt példa, hogy maga az elcsigázott
versenyző volt kénytelen feladni
a távot.
Szabó Béla a kilométerek gyűjtése
közben előbbivel szembesült,
de szégyenkezésre egyáltalán nem
volt oka, Lubics Szilvia azonban
végül sikeresen teljesíteni tudta a
kijelölt távot a 36 órás limitidőn
belül. Eredménye 35:32:12 óra
lett, s ez az összesített táblázat
120. helyére volt elegendő. Vagyis
ő is tagja lehetett azon 128 versenyző
csoportjának, melynek tagjai
idén lefutották a korántsem
szokványos távolságot. A győztes
egyébként olasz futó lett, megelőzve
egy holland és egy német indulót,
s ahogy az ő esetükben, úgy
Lubics Szilviánál is akkor állt meg
az időmérő, amikor a spártai célban
megérinthette Leonidasz király
szobrának lábfejét…
P.L.
Leonidasz király lábainál
Vasi nemesfémekkel
Pénzügyőr-Spartacus (12.) –
Nagykanizsai Izzó SE (13.) 36-35
(22-17). NB I B Nyugati csoport
női kézilabda-mérkőzés, 4. forduló.
Budapest, 50 néző. Vezette: Kóbor,
Tasnádi. Izzó SE: Hrankai -
Gyánó 3, Mátyás 13/2, László 4,
Pintér K 5/2, Gácser 5, Papp Zs. 4.
Csere: Gyurákovics (kapus),
Bouti, Csaba E., Dabóczi A. 1.
Edző: Katona Sándor. Az öt kihagyott
büntető nem maradt büntetlenül.
Nagykanizsai Izzó SE (3.) – Pécsi
VSE II (6.) 37-26 (14-12). NB
II Dél-nyugati csoport férfi kézilabda-
mérkőzés, 5. forduló.
Nagykanizsa, 100 néző. Vezette:
Akácsos, Nagyvizeli. Izzó SE:
Dolezsár - Füle, Balogh Z. 4, Baranyai
7/3, Horváth Balázs 2, Kiss
G. 12/3, Németh R. Csere: Bolla
(kapus), Felde 2, Horváth Bence,
Kovács B., Nagy B. 2, Németh D.,
Sziva 2. Edző: Tóth László. Ha nehezen
is lendültek bele, de végül
biztosan hozták a mérkőzést a hazaiak.
A magyar élsportban, illetve
csapatsportágakban jellemző
helyzet, hogy igazi ki-ki mérkőzéseken
a görcsösség lesz az úr, s
lesz oda a nagy lehetőség megragadása.
Persze, hál'' istennek,
éppen mostanság, s épp a kézilabdában
(veszprémi és debreceni
oldalon…) akadnak azért ellenpéldák,
de ha kanizsai palettára
szűkítjük a kört, a közelmúltban
példának okáért a férfi
kosárlabda, valamint a vízilabda
szolgáltatott okot a bosszankodásra
– a fentebb vázolt kitételt
bizonyítva.
Ezúttal maradjunk azonban a
női kézilabdázóknál, akiknél
kimondva-kimondatlanul nagyobb
jelentősége volt a Pénzügyőr
elleni idegenbeli bajnokinak.
Megvolt az esély, hogy a csapat
vissza-, pontosabban rákapaszkodjon
a középmezőnyre. Nem sikerült.
Hogy ebben kinek van a
legnagyobb felelőssége – játékosnak,
edzőnek, klubvezetőnek –,
véleményünk szerint nem a kívülálló
tiszte eldönteni. Nem is tennénk,
viszont azt megjegyeznénk,
most lenne nagy szükség az egy
irányba húzásra.
Mert ha nem, még a végén a siófoki
példa ragadós lesz. Náluk az
NB I-ben hat vesztes találkozó
után három játékosnak – hölgyekről
lévén szó, bizonyára kellő udvariassággal
– ajtót mutattak, s a
tréner maradt. Ezt csupán azért
említenénk, mert nem egy játékos
van a Balaton-partjáról az Izzóhoz
„kikölcsönözve” – tehát példa
okán a kapcsolat igazán adott…
Polgár László
Kézilabda fronton ezután sem lesz könnyebb
Kanizsa kommentár:
Meg kell ragadni
a gyeplőt
Kiskanizsai Sáskák (2.) – Borsfa
SE (8.) 1-0 (0-0). Labdarúgó megyei
II. osztály, Déli csoport, 9. forduló.
Kiskanizsa, 150 néző. Vezette: Pujcsek
(Fogarasi, Kovács P.). G.: Földesi (75.)
Kiskanizsa: Csáki L. - Gáspár,
Gyulai, Csordás (Rajnai, 46.),
Horváth Gergő - Kálovics, Visnovics,
Anger, Farkas M. - Földesi,
Kálcsics. Edző: Ifjovics Ferenc.
Nem volt a találkozó egyszerű a
hazaiak számára, hiszen bármi is
szólt hazai pálya mellett (egyebek
mellett az otthoni veretlenség), a vendégek
végig jól szűrték meg a vendéglátók
támadásait, s a középpályán
sem hagyták érvényesülni Visnovics
Istvánékat. Pontosabban, ha esetleg
mégis túljutottak a kiskanizsaiak a
borsfai reteszen, akkor még mindig
ott volt egy kiskanizsai – a borsfai
kapuban. Amikor már épp azon morfondírozhattak
a hazaiak, hogy a kapus
Novák Gábor lesz a meccs hőse,
Farkas Máté remekül ívelt balról középre,
s Földesi Gábor bólintott 7
méterről a háló közepébe (1-0).
További kanizsai eredmények.
Megyei I. osztály: Tóth Hús Zalagrár
Pókaszepetk SE (13.) - Miklósfa
SE (15.) 2-1, miklósfai g: Pongrácz.
Megyei II. osztály Déli csoport:
Galambok SC (3.) -
Nagykanizsa-Bagola VSE (9.) 1-0.
Megyei III. osztály Déli csoport:
Palini FC (4.) - Reák-Gép KFT Bak
SE (1.) 1-5, palini g: Hajmási, Nyugati
csoport: Bajcsa SE (12.) -
Miháld SE (13.) 4-2, bajcsai g:
Zelkó (2), Farkas T., Székelyhidi.
Női NB II Nyugati csoport: Szegedi
AK (1.) - NTE 1866 (3.) 7-0.
Egy gól döntött
Kanizsa 16 – Színes 2010. október 14.
Arendezvényt Balogh László iskolaigazgató
nyitotta meg, bevezető
gondolatai után pedig át is adta
a szót a Muzsikás együttesnek.
Hamar Dániel, aki bőgőn, gardonon
és dobon játszik, elmondta
a diákoknak, Kodály Zoltán fő
gondolataival azonosulva úgy
gondolják a zenekar tagjai, hogy
az énekórának központi szerepű
tantárgynak kellene lennie az oktatásban.
Ebből kiindulva határoztak
úgy, hogy iskoláról iskolára járva
adják át a tanulóknak a zene gyönyörűségét.
Egy évben ötven-hatvan
oktatási intézményben fordulnak
meg, ezen a napon épp a
miháldi iskolából jöttek Kanizsára.
– Harminchat éve ismerkedtünk
össze az együttes tagjaival, előtte
nem különösebben foglalkoztunk a
magyar népzenével. Kodályhoz és
Bartókhoz hasonlóan nekünk is falura
kellett utaznunk ahhoz, hogy
megismerjük ezt a muzsikát. Kalotaszegen
barátkoztunk össze zenészekkel,
akiktől megtanultuk a
tánczene alapjait. Azóta játsszunk
népzenét, de elmondhatom, hogy
nagy sikereink vannak a fiatalok
körében is. Idén nyáron például
egy francia rockfesztiválra hívtak
minket, ahol felváltva játszottunk
egy rockbandával. A nyelvünket
ugyan nem értette senki, láthatóan
mégis élvezték az előadásunkat. –
mesélt a tanulóknak a zenekarról
Hamar Dániel, majd bele is kezdtek
egy pattogós táncdalba. Éri Péter
egy különleges hangszert, a somogyi
hosszú furulyát mutatta be a
gyerekeknek, melynek különlegessége,
hogy teljesen egyénre szabott,
hiszen a pásztorok úgy faragták
ki, hogy az megegyezzen a karjuk
hosszúságával. A zenész huncut
pillantással húzta elő a tokjából
a hangszert, majd az ősi hangzást
idéző, morajló zúgással szólaltatta
meg a hosszúra szabott furulyát.
– A fiatalság manapság úgy
érezheti, hogy a szülők vagy tanárok
által meghatározott szabályok
csak akadályozzák szabadságukat,
de sokszor mégis ezek a korlátok
védik meg az életünket. A régi
időkben az erdélyi településeken
meg volt szabva, hogy a fiatalok
hol és milyen módon találkozhattak
egymással. A fiúk és az eladó
sorban lévő leányok régen a táncházban
mulathattak, ide házasember
nem tehette be a lábát. Az elsötétített
és székekkel körberakott pitarban
– nem pitvarban – turbékolhattak
a szerelmesek, egyébként
egész szombat éjjel táncoltak. Ez a
fajta mulatás arra volt jó, hogy a
lányok párt válasszanak maguknak,
hiszen a kiszemelttel akár kétszer
is szívesen táncoltak. – magyarázta
Hamar Dániel.
Az egy órás „tanóra” alatt csárdást
és szaporát is hallhattak a tanulók,
láthattak tamburát, kontrát
és nagybőgőt, végül pedig egy
nagyszabású lakodalmon érezhették
magunkat. A Muzsikások még
a csujjogatásra is rászedték a kezdetben
félszeg diákokat és érdekes
módon ezt senki sem találta
cikinek…
Z.A.
A zene az gyönyörűség…
Fotó: Ziegler Anita
Rendhagyó énekórát tartott a budapesti Muzsikás együttes a Batthyány
Lajos Gimnázium tanulóinak a Medgyaszay Házban. A „tanóra”
alatt a sok nevetés közepette hagyományos népzenével ismerkedhettek
a diákok, bár csöppet sem iskolás módszerekkel…
XXII. évfolyam 35. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2010. október 21. Kanizsa
(93)
EGY KATTINTÁS
weblapunkra, és naponta
friss híreket, tudósításokat,
riportokat olvashat.
Tekintse meg
KÉPGALÉRIÁNKAT,
írjon FÓRUMUNKBA, vagy adjon
fel INGYENES APRÓHIRDETÉST
(regisztrációhoz kötött)
www.kanizsaujsag.hu
Megalakult az új közgyűlés,
letették az esküt a városatyák.
A Himnusz közös eléneklését
követően Bicsák Miklós korelnök
köszöntötte az alakuló közgyűlésen
megjelenteket a Vasemberház
Dísztermében, majd tájékoztatást
adott arról, hogy Dr. Németh Györgyi
Éva, a Civil Összefogás Nagykanizsáért
Egyesület kompenzációs
listáján szerzett képviselőtestületi
tagságáról október 7-én
lemondott. Helyébe Dr. Etler Ottó
László lépett. Cseresnyés Péter
visszavonta a Délzalai Víz- és Csatornamű
Zrt. köz-, illetve taggyűlésén
az önkormányzatot képviselő
személy megbízására előterjesztett
javaslatát, illetve napirendre vették
a MÁV Sportcsarnok értékesítésére
készült nyilvános pályázaton való
részvételt.
A választások eredményéről Dr.
Kövessy Roland, a Helyi Választási
Bizottság elnöke adott tájékoztatást:
a 2010. október 3-án megtartott
helyi választás fegyelmezetten,
problémamentesen és törvényesen
zajlott le. A szavazás megkezdésekor
a névjegyzékben
42.065 választópolgár szerepelt. A
szavazás napján 14 főt vettek fel
igazolás alapján, a befejezéskor
42.079 választópolgár szerepelt a
névjegyzékben. A szavazáson
14.542 fő, a választásra jogosultak
35 százaléka vett részt. Az öt induló
polgármesterjelölt közül a
14.328 érvényes szavazatból 5883
szavazattal, a szavazatok 41 százalékával
Cseresnyés Péter, a Fidesz-
KDNP közös jelöltje lett városunk
polgármestere.
Dr. Kövessy Roland beszámolója
után a jelenlévők megtekintették
Schmitt Pál köztársasági
elnök videóüzenetét, melyben
köszönti az alakuló önkormányzat
polgármesterét és a közgyűlés
újonnan megválasztott tagjait.
Arra kérte őket, most már tegyék
félre a pártszempontokat, és helyezzék
előtérbe önkormányzatuk
szolgálatát. Tiszteld a múltat,
hogy értsed a jelent és munkálkodhass
a jövőn – hangsúlyozta
–, végül arra bíztatta a városatyákat,
hogy tudásukkal, igazságérzetünkkel,
és kellő hittel legyenek
azon, hogy hazánk minden
települése büszkén élhesse meg
magyarságát és európai mivoltát.
A videóüzenet után a polgármester
és a képviselők eskütétele, a
megbízólevelek átadása és a polgármesteri
program (lásd lapunk 5-6.
oldalán) ismertetése következett.
(folytatás a 2. oldalon)
Megalakult az új közgyűlés
Felső sor: Dr. Etler Ottó, Dr. Fodor Csaba, Sajni József, Gyalókai Zoltán, Bizzer András, Dr. Károlyi Attila.
Középső sor: Tóth Nándor, Dr. Csákai Iván, Kovács János, Marton István, Jerausek István, Bicsák Miklós.
Alsó sor: Szőlősi Márta, Bene Csaba, Cseresnyés Péter, Dénes Sándor, Balogh László, Gábris Jácint.
(folytatás a címlapról)
Bene Csaba bejelentette, tizenegy
fővel megalapították képviselői
csoportjukat, a Fidesz-KDNP
frakciót. A csoport frakcióvezetőhelyettesnek
Tóth Nándort, frakcióvezetőnek
Bene Csabát választotta
meg. A frakció teljes erejével
támogatja a polgármester személyét,
és az általa felvázolt programot.
A nemzeti együttműködés, a
kanizsai együttműködés jegyében
készek együtt dolgozni a közgyűlés
valamennyi tagjával. Egyrészt
azért, mert azt vallják, hogy ne
utasítsanak el semmit, amíg be
nem bizonyosodik, hogy valójában
mennyit ér. Másrészt azért, mert
demokraták, és a demokrata lényege,
hogy tud együtt dolgozni olyan
emberekkel, akiknek más a véleményük
mindaddig, amíg egyformán
tisztelik az alapvető etikai határokat.
Majd bejelentette, hogy a
vörösiszap által sújtott területeken
élők megsegítésére a Fidesz frakció
hatvanezer forintot ajánlott fel
a kormány által megadott kármentő
alap számára.
Harmadik napirendi pontként a
közgyűlés Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló rendeletének
módosítására tért át a testület.
Egyetértettek mind a rendeleti,
mind a határozati javaslatban foglaltakkal.
A legfontosabb változás,
hogy az önkormányzat öttagú
Közbeszerzési Bíráló Bizottságot
hoz létre, melynek állandó tagjai
az önkormányzat bizottságainak
elnökei, elnöke pedig a Városfejlesztési
és Üzemeltetési Bizottság
elnökével azonos. Ebből a felsorolásból
is látható – jegyezte meg
Cseresnyés Péter polgármester –,
hogy komoly változás következett
be az önkormányzat működésében.
A hat bizottságból öt maradt
meg, két bizottságot, a városfejlesztésit
és a régi városüzemeltetésit
összevonták.
A határozati javaslat alapján a
közgyűlés Cseresnyés Péter polgármester
illetményét 541.100 forint
összegben állapította meg
megválasztása napjától. Elfogadta
a testület az önkormányzati képviselők
és polgármesterek összeférhetetlenségi
szabályairól és vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettségéről
szóló tájékoztatást. Cseresnyés
Péter arra kért mindenkit,
hogy a megfelelő határidők betartásával
tegyék meg vagyonnyilatkozataikat.
A polgármester főállású foglalkoztatási
jogviszonyban álló alpolgármesternek
a külsős Karádi
Ferencet, társadalmi megbízatású
alpolgármesternek pedig Dénes
Sándor önkormányzati képviselőt
javasolta. Utóbbi egy évig szeretné
a tisztséget betölteni, s abban
az esetben, ha az oktató-nevelő
munkájában akadályozza, csak a
képviselőségét kívánja megtartani.
Az alpolgármester választásra
háromtagú szavazatszámláló (ad
hoc) bizottságot hozott létre a közgyűlés,
melynek tagjai: Dr. Károlyi
Attila, Szőlősi Márta Piroska
és Bizzer András voltak. Elnöknek
Dr. Károlyi Attilát választották.
Aszavazás előtt Gábris Jácint kért
szót, aki hangsúlyozta, örült volna,
ha az előterjesztéshez részletes szakmai
önéletrajzot is kap, mert ilyen
fontos pozícióban elengedhetetlen a
megfelelő szakmai végzettség.
Válaszában Cseresnyés Péter elmondta,
az egyeztetések során a
közös programot áttekintették, melyet
a két alpolgármester-jelölt is
elfogadott. A titkos szavazás eredményeként
a testület 15 igen 0
nem és 3 tartózkodással társadalmi
megbízatású alpolgármesternek
Dénes Sándor önkormányzati képviselőt
választotta, főállású alpolgármesternek
pedig Karádi Ferencet
12 igen, 5 nem és 1 tartózkodás
mellett. Dénes Sándor havi bruttó
tiszteletdíját 220.000 forintban állapították
meg, ezen kívül tiszteletdíja
20 százalékának megfelelő
mértékű havi költségáltalányt kap.
Karádi Ferenc havi bruttó illetménye
420 ezer forint lesz és ugyancsak
havi 20 százalék költségáltalányban
részesül.
Az öt bizottság közül a Pénzügyi
és az Ügyrendi Bizottság a
külső tagokkal együtt hét-hét
fővel, az Oktatási, Szociális és Városfejlesztési
Bizottság kilenc fővel
működik. Még várnak megválasztandó
jelölteket, a bizottságok
tagságát a következő közgyűlésen
egészítik ki. Határozatképességük
biztosított, és működőképesek.
Dr. Etler Ottó a Civil Összefogás
részéről a Városfejlesztési Bizottságba
Németh János szakközgazdászt,
Dr. Fodor Csaba az Oktatási
Bizottságba Gondi Zoltánt, a
Szociális Bizottságba Kisgyura
Jánost javasolta külső tagoknak.
Gábris Jácint a Jobbik Magyarországért
Mozgalom részéről Pócza
Attilát delegálta külső tagnak a
Szociális Bizottságba. Kiegészítésként
Cseresnyés Péter elmondta,
az előzetes egyeztetések szerint
a közgyűlésben lévő jelölő szervezetek
egy-egy fő külső tagot javasolhatnak
a bizottságokba az
MSZP-MSZDP kivétel, akik kettőt.
Végül Kisgyura János a Pénzügyi
Bizottságba került. Marton
István, a Kanizsáért Közéleti
Egyesület vezetője a tisztességtelen
eljárásra hivatkozva nem tett
javaslatot. Bicsák Miklós képviselő
Marton Istvánnal ellentétben, a
többség akaratát tiszteletben tartva
először külső bizottsági tagságra
két embert, Horváth Istvánt és
Polai Józsefet javasolta, majd miuután
az előzőleg elmondottak
szerint csak egyet lehetett, Polai
József mellett döntött.
A szavazás előtt Marton István
szót kért, s kijelentette, ilyen méltánytalan
feltételek mellett nem
óhajt tagságot vállalni a Szociális
és Egészségügyi Bizottságban,
bármilyen megtisztelő ez a hely.
A szavazás után a külső bizottsági
tagok letették az esküt, majd
zárt üléssel folytatódott a munka.
Az alakuló ülés a Szózat közös eléneklésével
zárult.
A Vasemberház Dísztermében
tartotta meg alakuló ülését a
nagykanizsai Horvát Kisebbségi
Önkormányzat, melynek elnöke
ismét Vargovics Józsefné lett.
Elsőként a Helyi Választási Bizottság
elnöke tájékoztatott a horvát
kisebbségi önkormányzati választás
eredményéről, aztán került
sor a képviselők eskütételére,
egyben a megbízólevelek átadására.
Megválasztották a kisebbségi
önkormányzat társadalmi megbízatású
elnökét, Vargovics Józsefnét,
akinek tiszteletdíja havi 100 ezer
forintban került megállapításra.
A megválasztott elnök ezt követően
ismertette programját, melylyel
az elkövetkezendőkben szeretnék
segíteni a helyi horvát kisebbség
életét, munkáját.
Megtartotta alakuló ülését
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Német Kisebbségi Önkormányzata.
A Vasemberház Dísztermében a
magyar, a német és az Európai Unió
himnuszának elhangzása után Lancsák
József korelnök nyitotta meg
az ülést, majd Dr. Kövessy Roland, a
HVB elnöke adott tájékoztatást a
választás eredményéről.
Kanizsa – 2 Közgyűlés 2010. október 21.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Ziegler Anita. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin
Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztésért felelős: Huszár József, tel.:+3630/512-0855
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Kisebbségi
önkormányzatok
Testvérvárosunkból Kovásznáról
Lőrincz Zsigmond polgármester
vezetésével öttagú delegáció érkezett.
A vendégeket Karádi Ferenc
alpolgármester fogadta.
Kovászna fürdőváros, élen járnak
a szív- és érrendszeri betegségek
gyógyításában. A küldöttség
tagjai bíznak benne, hogy nemcsak
Romániából, hanem Nagykanizsáról
is utaznak gyógyulni vágyó emberek
városukba. Szeretnék elérni
azt is, hogy kanizsai tanárok tanítsanak
Kovásznán, és fordítva.
Kanizsa 2010. október 21. – Oktatás 3
A négy megválasztott kisebbségi
önkormányzati képviselőből hárman
jelentek meg, Dr. Lancsák
Eszter igazoltan volt távol Németországban.
Az eskü letételét követően
Lancsák József, Wittman Károly
és Mándl Erika átvették a
megbízóleveleket, és aláírták az esküokmányt.
A kisebbségi önkormányzat
társadalmi megbízatású
elnökének Lancsák Józsefet, elnökhelyettesének
Wittman Károlyt választották
meg. A tiszteletdíjak
megállapítására a Német Kisebbségi
Önkormányzat bevételi lehetőségeinek
ismeretében kerül majd
sor. A kisebbségi önkormányzat a
hatályos Szervezeti és Működési
Szabályzat megalkotására Dr.
Tuboly Marianna jegyzőt kérte fel.
Az alakuló ülés az elnök programjának
ismertetésével zárult.
Megtartotta alakuló ülését a
négy tagú Cigány Kisebbségi
Önkormányzat a Bogdán János
Cigány Kisebbségi Közösségi
Házban.
Az október 3-án megtartott választás
fegyelmezetten, problémamentesen
és törvényesen zajlott le,
hangsúlyozta a választás eredményéről
adott tájékoztatójában Dr.
Kövessy Roland, a Helyi Választási
Bizottság elnöke. A választás
eredménye szerint a CKÖ választói
jegyzékében szereplő választópolgárok
száma 1664 fő, a szavazáson
834-en jelentek meg. A szavazásra
jogosultak 50,12 százaléka
vett részt. A képviselőtestület
tagjai: Lendvai Ferenc, Orsós Vendel,
Teleki László és Váradi
Istvánné. Az eskütétel után a megválasztott
képviselők átvették a
megbízóleveleket és aláírták az esküokmányt.
A testület tagjainak
szavazata alapján a CKÖ társadalmi
megbízatású elnöke ismét Teleki
László lett, elnökhelyettese
Váradi Istvánné.
Az alakuló ülésen megállapították
a tiszteletdíjakat is. A javaslatok
és a szavazás alapján Teleki
László elnök tiszteletdíja: bruttó
99 ezer forint, Váradi Istvánné elnökhelyettesé
bruttó 66 ezer forint,
míg a két kisebbségi képviselő
bruttó 24 ezer forint tiszteletdíjban
részesül. Az újonnan megalakult
testület elfogadta a CKÖ
Szervezeti és Működési Szabályzatának
felülvizsgálatát, melyre
Teleki László dr. Tuboly Marianna
jegyzőt kérte fel. Az alakuló ülés
az elnöki program ismertetésével
zárult.
B.E. - P.L.
AKanizsa és Térsége TISZK a
„Versenyképesebb jövő” elnevezésű,
Európai Unió által támogatott
projekt zárókonferenciáját
tartotta, melynek alkalmával
Mérksz Andor ügyvezető igazgató
és Faragó Zsolt szakmai vezető
ismertette a projekt szakmai
hátterét. A rendezvényen az
együttműködő iskolák vezetői és
az önkormányzatok képviselői is
jelen voltak.
A konferencián Cseresnyés Péter
polgármester köszöntötte a
vendégeket, kiemelve a Kanizsa
TISZK sikeres projektjének fontosságát,
hiszen egy jól strukturált,
kidolgozott oktatási rendszert tudtak
megvalósítani az uniós pályázat
segítségével. Mérksz Andor, a
Kanizsa TISZK igazgatója elmondta,
2008. szeptember elsejétől
kezdték meg a közös munkát a
város középiskoláival és az önkormányzatokkal.
A „Versenyképesebb
jövő” pályázatával háromszáztizenöt
millió forintot nyertek
a TISZK működtető hátterének,
szerkezetének kialakítására, de elmondhatják,
hogy sikeresen zajlott
a munka a két év alatt. Faragó
Zsolt mutatta be a szakmai részleteket,
kiemelve a tervek megvalósulásának
lépcsőfokait.
A délelőtt folyamán előadásokat
hallgathattak meg a jelen lévők
Kanizsa TISZK középiskolai
szemmel, a TISZK-ek fenntarthatósága,
illetve TISZK-ek helyzete
és lehetősége témakörökben. A
TISZK-ek fenntarthatósága előadáson
általánosságban, valamint
a Kanizsa TISZK-re vonatkozólag
beszélt Bogdány Zoltán ügyvezető
igazgató. Kiemelte, hogy a
TISZK-ek fenntarthatóságánál
hét modell alkalmazható, amelyből
a kanizsai intézményben az
ötödik, a szakképzés-társaság bizonyult
sikeresnek. A TÁMOP-
2.2.3. keretében létrehozott öt
TISZK-ből kettő felelt meg az
említett modell alkalmazására,
közöttük a kanizsai, ahol rugalmasabbá,
hatékonyabbá vált a
szervezeti működés. Mivel nincs
állami támogatás, ezért egyrészt
pályázatokból, másrészt a felnőttképzésből
származó bevételekből
tartja fenn magát az intézmény.
Az előadó hozzátette, a felnőttképzés
városunkban a legaktívabb
a TISZK-en belül, 2008-tól
ugyanis közel ezer felnőttet sikerült
kiképezni. Van fenntarthatósági
kötelezettség a TISZK-re vonatkozólag,
amely öt évet jelent,
és ugyanennyi időszak vonatkozik
az eszközök működtetésére is.
Bogdány Zoltán hozzátette, szerencsés
helyzetben van a kanizsai
központ, hiszen jó az együttműködés
a többi TISZK-el, valamint
egyfajta politikai elkötelezettség
is társul a fenntarthatósághoz.
Most már csak a megfelelő,
TISZK-ekre vonatkozó pontosított
jogszabály létrehozása várat
magára.
Z.A.
Zárókonferencia a TISZK sikereiről
A nagykanizsai Piarista Általános
Iskola, Gimnázium, Diákotthon
és Boldog Donáti Celesztina
Óvoda EU-s támogatással
valósíthatja meg tehetséggondozó
programját.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
által kiírt TÁMOP 3. 4.
3-08/2 Iskolai tehetséggondozás
elnevezésű EU-s pályázaton 6.
450. 746 forintot nyert a regisztrált
tehetségpontként működő intézmény.
A projektnyitó rendezvényen
Dornbach Borbála, az intézmény
igazgatóhelyettese többek között
elmondta: – A tehetséges gyermek,
talentumokat kapott valakitől.
A mi dolgunk az, hogy erre a
tehetségre felfigyeljünk. Hemzsegnek
a különleges adottságokkal
rendelkezők a környezetünkben,
csak jó szempontokat
kell találnunk ahhoz, hogy felfigyeljünk
rájuk, és abba a helyzetbe
hozzuk őket, hogy tehessenek,
tehetségüket kibontakoztathassák.
Az intézmény tehetségmodelljét
Baumann Éva Edina a tehetségpont
vezetője mutatta be. A
projekt tartalmát Ámonné Csizmadia
Hedvig projektmenedzser ismertette.
A Piarista Iskola egyik legfontosabb
célkitűzése az oktatás minőségének
javítása. A cél elérése érdekében
speciális figyelmet fordítanak
az egyes képességterületeken
lemaradók mellett a kiemelkedően
tehetséges tanulók képzésére,
nevelésére. A 2011. november végéig
lebonyolításra kerülő projekt
során az iskola tizenöt pedagógusa
harminc órás szakmai továbbképzésen
bővíti tehetséggondozással
kapcsolatos módszertani ismereteit.
A római kultúra és a latin nyelv
iránt érdeklődő gimnazista diákok
pedig Latin-tanműhely, illetve
Pannónia-projekt elnevezésű tehetséggondozó
programsorozaton
vesznek részt. Az elnyert anyagi
támogatás egy részét a tehetséggondozó
munkát segítő eszközök
beszerzésére, iskola tanulmányi
versenyek, előadások, rendezvények
szervezésére fordítják.
Aprojekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális
Alap és a Magyar Köztársaság
költségvetése társfinanszírozásában
valósul meg.
B.E.
Középpontban a tehetséggondozás
Kanizsa – Polgármesteri 4 program 2010. október 21.
„A választási győzelem adta
közbizalom azzal jár, hogy a tettekkel
el kell a választók felé számolni.
Cselekedeteinket a politikában
a közösség is befolyásolja,
ezért nem mindegy ki a polgármester
és kik alkotják a vezető
testületet.”
Nem lehet sikeres egy program,
ha nem tudjuk, honnan jövünk, ha
nem tisztázzuk, hol tartunk, s mi
az, amin a jövőben változtatni szeretnénk.
Nagykanizsa pozíciója sajnos az
elmúlt húsz esztendőben folyamatosan
romlott, Ennek elsődleges
oka, hogy munkahelyek szűntek
meg, a várost elkerülték a tőkeerős
befektetők. A most zárult ciklus
sem hozott gyógyírt a problémákra,
aminek fő oka a közgyűlés
megosztottsága, a viszálykodás
volt.
Ez a tudatosan és mesterségesen
szított viszály akadálya volt a hatékony
munkának. Természetesen
tettem, tettünk – a közgyűlés egy
jelentős része is tett – ez ellen. És
e légkörben is mindent elkövettünk
azért, hogy a város előrébb
lépjen.
Ezt bizonyítja az elmúlt három
hónap, amikor a közgyűlés gyorsan
és hatékonyan működött, a
csaták és viták helyett a feladatokra
koncentrált, kompromisszumra
épülő, előremutató döntéseket hozott.
Ilyen volt, amikor idén nyáron,
kora ősszel önkormányzati
forrásból szép számban utak és járdák
újultak meg,
Nézzük meg most sorjában azokat
a célokat fő vonalakban, amelyeket
az elkövetkező négy évben
el kell érnünk. Azokat, amelyeket
közösen, az előző önkormányzat
tagjainak jó részével dolgoztunk ki
és egy stratégiai tervben, összegeztünk.
Ugyanis az ebben foglalt
elvek mentén tervezem céljaink
megvalósítását. Természetesen
minden nagykanizsai polgár segítségét
várva, az összefogás nemes
eszméjének meghirdetésével.
A város és intézményeinek magas
színvonalú, biztonságos működtetése
mellett a gazdaság, a
munkahelymegőrzés és -teremtés
területén van a legtöbb tennivalónk.
Nagykanizsát földrajzi fekvése,
ipari hagyományai, a szakképzett
munkaerő megléte – tudatos
fejlesztő munkával – a térség
sikervárosává teheti. A város közlekedési
lehetőségei, a szakképzett
munkaerő „tőkevonzóak”, ez pedig
a kereskedelem után a termelő
iparágak fejlesztését is lehetővé teszi
.
Éppen ezért első és legfontosabb
teendőnk, hogy kijelöljük a város-
, és gazdaságfejlesztés főirányát,
amely a már működő vállalkozások
segítését, támogatását jelenti,
ám emellett kedvező feltételeket
teremt új befektetők, munkahelyteremtő
beruházások letelepedéséhez.
Ennek egyik eszköze az ipari
park további dinamikus fejlesztése,
új területek megszerzése, hogy
a város felkészülten fogadhassa
azokat a cégeket, amelyek Nagykanizsában,
a nagykanizsaiak tudásában
fantáziát látnak, s munkahelyeket
hoznak létre.
Át kell tekintenünk a város adópolitikáját
is. Preferálnunk kell a
munkahely teremtő vállalkozások
működését.
A törvényi kereteket tisztelve
segíteni fogjuk a kanizsai székhelyű
vállalkozások településünkön
való munkához jutását.
Szem előtt kell tartanunk, hogy
a város további rehabilitációs
programja, a közműfejlesztések az
itt élő polgároknak és vállalkozásoknak
jelentsenek munkalehetőséget.
Ezek segítségével alapozhatjuk
meg városunk gazdasági sikerét,
biztosíthatjuk polgárainak megélhetését,
s ezzel adhatunk hitet,
hogy Nagykanizsán jó és érdemes
dolgozni, élni, otthonra lelni.
Hiszen ha munka van, minden
van.
E cél eléréséhez együtt kívánunk
működni a kormánnyal, különösen
a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal
és a Nemzetgazdasági
Minisztériummal, s csatlakozunk
az országos gazdaságfejlesztő,
gazdaságélénkítő programokhoz.
Térségi együttműködést alakítunk
ki a Nyugat- Dunántúl hozzánk
közel elhelyezkedő városaival,
hogy az iparfejlesztés, területfejlesztés
területen egységesen, a
közös érdekek mentén egymást támogatva
lépjünk fel.
A megalapozott döntések előkészítéséhez
tanácsadó testületet állítok
fel, amely a helyi gazdaság elismert,
köztiszteletben álló tagjainak
véleménye alapján segíti a város
fejlődését. Teszem ezt azért,
mert csak együtt, összefogva tehetjük
sikeressé, biztonságossá
Nagykanizsát.
A Sikeres Nagykanizsa Programja
garanciát ad arra, hogy az
önkormányzat és intézményei észszerűen,
költséghatékonyan, az itt
élők igényeit magas színvonalon
kielégítve végezzék munkájukat.
Teszik majd ezt úgy, hogy a polgárokkal
a XXI. század európai színvonalán
lépnek kapcsolatba. Szóban,
írásban és természetesen az
esélyegyenlőség elve szerint jeltolmács
segítségével, ha az szükséges.
Mert figyelünk egymásra…
Megteremtjük a szolgáltató önkormányzatot.
A városvezetés munkáját átláthatóvá
tesszük, a közgyűlési döntések
előkészítésébe a korábbiaknál
nagyobb mértékben vonjuk be
az adott terület képviselőit, a civil
társadalmat, a szakembereket, kamarákat.
Városunkban, a megyei jogú városokkal
összehasonlítva, már
most is magas a jóléti, szociális kiadások
aránya. Ezt meg kell őrizni,
hiszen tudjuk: gyorsan változó világunkban
oda kell figyelni azokra,
akikre egyre nagyobb teher nehezedik,
akik átmenetileg nehéz
helyzetbe kerülnek.
Kötelességünk a szociális és
egészségügyi ellátórendszer fejlesztése,
hogy Nagykanizsa a születéstől
kezdve az élet végéig támogassa,
kiszolgálja az itt élőket –
a rászorulókat, a betegeket, a családosokat,
a fiatalokat s az időseket
egyaránt.
Tudjuk, ma gyermeket nevelni
nem könnyű hivatás. Azon leszünk,
hogy gazdaságfejlesztő
programunk révén mindazok dolgozhassanak,
akik szeretnének, s
így biztos megélhetést teremthessenek
családjuknak. Azt is tudjuk,
hogy egy sikeres gazdaságélénkítő
program mellett is szükség van az
önkormányzat szerepvállalására.
Ezért a gyermeknevelési támogatási
rendszer továbbfejlesztésével
további segítséget nyújtunk mindazoknak,
akiknek a gyermeknevelés
erőn felüli anyagi megterhelést
jelent.
A segélyezési rendszer áttekintése
után arra törekszünk, hogy
mindazoknak, akiknek valóban segítségre
van szüksége, az önkormányzat
lehetőséget teremtsen a
továbblépésre, ám ki fogjuk szűrni
azokat, akik vissza akarnak élni jó
szándékunkkal.
Az egészség megőrzése fontos
feladatunk. Ezért az egészségügyi
alapellátás fejlesztésével, a Kanizsai
Dorottya Kórház megújításával,
a korszerű, biztonságos betegellátás
feltételeinek megteremtésével
biztosítani fogjuk a kanizsaiak
generációinak az egészséges élethez
való jogot.
Folytatjuk az alapellátás egységeinek
korszerűsítését.
Hangsúlyt fektetünk az egészség
megőrzésére. A prevenció,
szűrés és megelőzés tekintetében a
gyógyítást megelőző átfogó programokat
indítunk. Ennek eddigi
formáit a kanizsai polgárok széles
köre vette már igénybe.
A szellem világa
Nagykanizsa iskolaváros, ezt a
pozíciót tovább kell erősítenünk.
Pályázati források felhasználásával
folytatnunk kell, hogy diákjaink
korszerű, színvonalas körülmények
között készülhessenek fel
az életre. Biztosítanunk kell, hogy
valamennyi intézményünkben -
bölcsődéktől a középiskolákigrendelkezésre
álljanak a hatékony
oktató-nevelő munka feltételei.
A város sikerességének érdekében
együtt kell működnünk a Pannon
Egyetem nagykanizsai kampuszával,
különösen a stratégiaalkotás,
a gazdasági fejlődés szellemi
hátterének megteremtésében.
Amunkahelyteremtés egyik legfontosabb
résztvevőjére a TISZKre,
mint stratégiai intézményre kell
tekintenünk.
Sikeres intézményeinket, a
Halis István Városi Könyvtárat, a
Kanizsai Kulturális Központot, ki-
Nagykanizsa szolgálatára szegődtünk
Új lendület a város
gazdaságában
Átlátható, ésszerű
városirányítás
A szociálisan
gondoskodó és
egészséges
Nagykanizsáért
Kanizsa – Polgármesteri 2010. október 21. program 5
A
Saubermacher-Pannonia
Hulladékgyűjtő Kft.
NAGYKANIZSAI telephelyre keres
rehabilitált munkatársakat
az alábbi munkakörökbe:
􀂊􀂊 válogató,
􀂊􀂊 úttisztító,
􀂊􀂊 hulladékátvevőhely-kezelő,
􀂊􀂊 gépkezelő.
Megbízható munkatársat keresünk,
aki önálló munkavégzésre képes.
Kézzel írott, fényképes önéletrajzát
(elérhetőségeinek feltüntetésével), valamint iskolai
végzettségét, az egészségkárosodás mértékét igazoló
iratokat, bizonyítványok fénymásolatát
juttassa el címünkre:
Saubermacher-Pannonia Hulladékgyűjtő Kft.
8800 Nagykanizsa, Vár u. 5.
Jelentkezési határidő: 2010.11.08
A
Saubermacher-Pannonia
Hulladékgyűjtő Kft.
NAGYKANIZSAI csapatába keres
KÖRNYEZETVÉDELMI MUNKATÁRSAT.
Felsőfokú szakirányú végzettséggel,
Környezetvédelmi felügyelőségekkel-hatóságokkal
való ügyintézésben jártas, lehetőleg ISO minőségbiztosítási
ismeretekkel rendelkező, hosszú távon gondolkodó,
megbízható személyt keresünk, aki számítástechnikai
ismeretekkel, nagy munkabírással, jó kommunikációs
és kapcsolatteremtő készséggel rendelkezik.
Német nyelvismeret és hasonló területen szerzett tapasztalat a
felvételnél előnyt jelent.
Amennyiben szeretne egy sikerorientált cég csapatának tagja
lenni, kézzel írott, fényképes önéletrajzát, valamint iskolai
végzettségét igazoló bizonyítványok fénymásolatát juttassa el
címünkre:
Saubermacher-Pannonia Hulladékgyűjtő Kft.
8800 Nagykanizsa, Vár u. 5. – Munkaügy
Jelentkezési határidő: 2010.11.08
A borítékra kérjük írja rá: Környezetvédelmi munkatárs
emelten kell támogatnunk, hogy
Nagykanizsa még inkább a térség
vonzó szellemi központja legyen, s
hogy egész évben minőségi programokat
nyújtson az itt élőknek, a
város vendégeinek.
Ugyanakkor fontos, hogy a kultúrához
való hozzáférés ne csak a
belvárosra, a központi intézményekre
korlátozódjon. Városrészeinkben
is erősíteni kell a művelődés,
a kulturált szórakozás, a szabad
idő hasznos eltöltésének feltételrendszerét.
Kiemelt feladatunknak tartjuk a
„nem hivatásos” kultúraépítők, közösségformálók,
különféle szervezetek,
egyesületek támogatását, hiszen
az ő munkájuk is hozzájárul
ahhoz, hogy Nagykanizsa polgárai
komfortosan érezzék magukat városunkban.
Tudjuk, hogy karöltve,
az aktív kis közösségekkel együtt
tehetjük sikeressé otthonunkat, lakóhelyünket.
Támogatjuk és segítjük a városunkban
működő történelmi egyházak
szolgálatát, karitatív munkáját.
Fokozottan figyelünk fejlesztési
elképzeléseikre, s törekvéseikhez
anyagi és erkölcsi támogatást
nyújtunk.
Segítjük közösség építő és szervező
munkájukat. Ehhez a város
erőforrásait és a polgárok igényeit
egyaránt figyelembe vesszük.
Támogatjuk a város sportéletét,
egyesületeit. Mindazokat, akik a
verseny-, a tömeg- és a diáksport
területén hozzájárulnak fiataljaink
egészségének megőrzéséhez, a
szurkolók szórakoztatásához. Igyekszünk
méltó feltételeket teremteni
mindazoknak, akik sportolóként,
versenyzőként Nagykanizsa
hírnevét öregbítik. Széleskörű
egyeztetés után új sportkoncepciót
fogunk alkotni.
Kezdeményezni fogom tehát
egy új városi sportstratégia megalkotását,
amely elkészítésében számítok
Nagykanizsa sportvezetőire.
Célunk, hogy tiszta és kiszámítható
viszonyokat teremtsünk az
önkormányzati sporttámogatások
rendszerében, és hogy hozzájáruljunk
városunk csapatainak, egyesületeinek
még eredményesebb
működéséhez.
A sport az egészségmegőrzés
legfőbb eszköze. Ezért ösztönözzük
a fiatalokat a sport szeretetére.
A mindennapos testnevelés érdekében
létesítményeinket és a városi
tömegsportot egyaránt fejleszteni
fogjuk.
Küldetésünk a szolgálat
A Fidesz-KDNP polgármestere
és képviselői egy emberként elkötelezettek
Nagykanizsa fejlesztésében.
Ennek zálogát a gazdaság
megerősítésében, új munkahelyek
létrehozásában s a város szolgáltatásainak
javításában látjuk, és ennek
érdekében minden lehetséges
eszközt igénybe veszünk.
Számunkra a belváros rekonstrukciója
nem egyszerűen építkezés,
hanem a gazdaságfejlesztés
eszköze, hiszen célunk, hogy az átalakuló,
megszépülő városközpontot
újra sikeres vállalkozások népesítsék
be.
Azt valljuk: az utak, járdák felújítása
nem csupán városüzemeltetési
feladat, hanem a város megtartó
erejének erősítése is, hiszen a
polgárok ott szeretnek lakni, ahol
környezetükkel elégedettek, biztonságban
élhetnek és közlekedhetnek.
Ezért a jövőben jelentős
forrásokat kívánunk mozgósítani,
hogy ne csak a belváros, hanem a
többi városrész infrastruktúrája is
fejlődjön, megújuljon.
Hisszük, hogy iskoláink, egészségügyi
és kulturális intézményeink
működésének biztosítása, támogatása
nem egyszerűen pénzügyi,
költségvetési kérdés, hanem
olyan szövetség városunk polgáraival,
amely a jobb lét és a sikeres
jövő záloga. Éppen ezért e területeket,
a gazdaság fejlesztése mellett,
kiemelten kezeljük.
Számunkra Nagykanizsa fejlesztése
szolgálat, olyan cél, amelyért
összefogva, újra sikeressé tehetjük
otthonunkat, szeretett városunkat.
Cseresnyés Péter
polgármester
MAGYAR KÁRMENTő ALAP
A magyar kormány által a vörösiszap tragédia áldozatainak
javára, a helyreállításra létrehozott bankszámlaszámok:
BELFÖLDI UTALÁSNÁL:
11794022 22222222
KÜLFÖLDI UTALÁSNÁL:
HU 28117940 2222222222 00000000
Kanizsa – Szabad 6 vélemény 2010. október 21.
Tudjuk jól, a történelmet a győztesek
írják, s a vesztesek magyarázzák.
Az utóbbi néhány napban, többször
is szóba került barátaim társaságában
az országos és helyi politika,
a város helyzete, személyes
életünk. Nehéz időket él Magyarország,
mert a politika nehéz helyzetbe
hozta. A demokrácia legnagyobb
veszélyeinek egyike, ha az
emberek nem vesznek részt benne.
Minél kevesebben vesznek részt,
minél kevésbé aktívak az emberek,
annál inkább fönn áll a veszélye
annak, hogy nemtelen emberek kerülhetnek
fölénk.
Sokan vannak akik már akkor kiábrándultak,
amikor észrevették,
hogy a rendszerváltás nem arról
szólt, mint amit oly annyira hangoztattak,
ez nem demokrácia, ez
csak a tőke imádata, és nem több. A
tőkének sem nemzetisége, sem vallása
nincs, egykutya a munkaerejét
áruba bocsátók szempontjából.
A baloldali emberek kezdenek
rájönni, hogy irgalmatlanul átverték
őket. Nem a Kádár-rendszert
sírják valójában vissza, hanem
azon vannak felháborodva, hogy
amit ígértek nekik 1989-ben, abból
semmi sem lett!
Az öszödi beszéd nyilvánosságra
kerülését követően az MSZP
prominensei arról nyilatkoztak,
hogy a pártban nem működik a demokrácia,
mindent néhány ember
dönt el és hogy ezt követően másképp
lesz. Nem lett!
Nem véletlen, hogy az októberi
önkormányzati választás volt az
ötödik olyan országos véleménynyilvánítás,
ahol a szocialista párt
megrendítő vereséget szenvedett.
A helyi politika is súlyos helyzetben
van és ez a helyzet józan
párbeszédet követel(ne).
Annak ellenére, hogy a 2010.
évi belpolitikai helyzet egyáltalán
nem hasonlít az 1990-ben kialakult
politikai helyzethez Nagykanizsán
az MSZP hasonló helyzetben van
ma, mint 1990-ben volt.
Az országgyűlési választásokon
a párt jelöltje 1990-ben 2.647,
1994-ben 11.913, 1998-ban
11.034, 2002-ben 19.283, 2006-
ban 16.345 valamint 2010-ben
6.668 szavazatot kapott.
1990-et leszámítva ilyen szégyenletesen
nem szerepelt az
MSZP helyi szervezete önkormányzati
választásokon. Akkor,
amikor 8 körzetben nem tudott jelöltet
állítani, az 1.139 szavazat
kettő listás helyet ért, mint most 20
évvel később.
2010 októberében, a de facto három
párti szövetség polgármesterjelöltjére
2.636 voks (18,4%) jutott.
A szövetség 12 képviselőjelöltjére
kétségbeejtő 2.038 szavazat
(14,29%). Személyi konzekvenciák
levonását sürgető, sokatmondó
számok! De mint tudjuk a
hatalom nem erkölcsi dilemma. A
rendszerváltás, tény és való, átrendezte
az erővonalakat és az értékrendeket.
Ez még nem lenne baj. A
baj az, hogy a becsület teljességgel
elértéktelenedett.
Április óta az MSZP helyi szervezete
elveszítette több mint négyezer
baloldali szimpatizánsát! Természetesen
mindez nem volt váratlan
és minden előzmény nélküli.
Már a tavaszi országgyűlési választásokat
követően felhívtam az
elnökség figyelmét a politikai
irányváltás szükségességére, a
mutyikolással szemben! Ha akkor
a szemek ölni tudtak volna…..!”.
Nem tehetek róla, irtózom, hogy
mások helyett kell szégyenkeznem,
és elegem is lett belőle.
Ahelyi MSZP szervezet mélyrepülése,
kiütéses veresége mindenekelőtt
a hihetetlen önkontroll
nélküli helyi pártelnökség „érdeme”.
Az „elnökség” nem tudta
megszólítani a baloldali értelmiségen
kívül a vállalkozókat sem.
Nemcsak a baloldali szavazók bizalma
fogyott el, hanem a hadra
fogható párttagság is!
Böröcz pártelnök zavaros politikai
hitvallásával, téves helyzetelemzéseivel
és nem utolsósorban
önhittségével padlóra küldte az
egykor szebb napokat látott helyi
MSZP szervezetét (is)!
Az „elnökség” többsége sajnos
nem a „politikai innovációjáról”,
hanem a személyi ambíciójáról ismert.
A párt „vezetői” egyéni érdekeiknek
rendeltek alá mindent! A
2010-es jelöltállítási komédia sem
szólt semmi másról, csak hogy a
szocialisták helyi prominensei listán
biztosan bejussanak valamilyen
testületbe, s ehhez a tisztességes
baloldaliak jelentős hányada már
nem volt képes asszisztálni. Az „elnökség”
tagjai pedig bokáztak ehhez,
percnyi előnyökért adva fel a
helyi baloldal jelenét és jövőjét, a
baloldali szavazók bizalmát. S a
szavazók felismerték ezt! A párt
négy év alatt szimpatizánsai több
mint négyötödét veszítette el Nagykanizsán,
mert képtelen volt szót
érteni velük, és szót emelni értük.
A párt „vezetői” mindkét idei
kampányt (is) jószerivel végighallgatták,
mert érdekeik ezt kívánták.
Hallgattak, pedig lett volna miről
beszélni, a helyben kormányzó
többség szinte nap mint nap szolgáltatott
témát a tisztességes politikai
erőknek, de úgy sajnos nehéz
hitelesnek látszani, ha az ügyeknek
van a párthoz köthető szála.
Városszerte ismert, hogy páran az
elnökségi tagok közül sajátos kapcsolatot
ápolnak a jobboldal és
szélsőjobb prominenseivel. Ilyenkor
hallgatni arany, akár vesztes
választás árán is.
Egy demokráciában hiteles ellenzékre
van szükség. Nemzeti,
népképviseleti, baloldali pártra!
Aki saját nemzeti értékeit fontosnak
tartja, az többnyire más népek
hasonló értékeit is meg tudja becsülni.
Abaloldalnak új, hiteles vezetőkre
van szüksége, akik valóban
baloldali értékeket képviselnek,
és nem csak ellenzékben, hanem
reményeim szerint a majdan
kivívott hatalmi helyzetben is.
Elkerülhetetlen a politikai baloldal
újjászervezése! A fő kérdése
az: van e erre esély az MSZP-ben?
„Meg kellene érteni, hogy a politikusoknak
is van szavatossági
idejük, és ha az lejár, az illetőnek
egészen biztosan vissza kell vonulnia
az első sorból.” Ezt Botka
László újraválasztott, MSZP-s szegedi
polgármester mondta a Népszabadságnak.
A fenti sorokat nemcsak Böröcz
és Fodor uraknak ajánlom szíves
figyelmükbe, hanem az „elnökség”
többségének is!
Mint tudjuk a politika a hatalomról
és a pénzről szól! Nagykanizsán
sem másról szól(t) a történet..
Nagykanizsa, 2010. október 15.
Tóth László az MSZP
volt (baloldali) frakcióvezetője
Az üzenet az október 3. önkormányzati
választások okán érkezett.
Az üzenet tartalma a választási
eredményeket tükröző számokban
rejlik. Mondhatnám úgy is, hogy a
számok elég közérthetően beszélnek,
különösebb képzelő erő sem
kell a megfejtésükhöz. Csak akarat
és az, hogy nyitott fülekre találjanak.
Az üzenetnek személyesíthető
címzettjei nincsenek, pontosan behatárolható
társadalmi csoport, csoportok
sem ragadhatók meg. Csak a
pártokban kiváltképp a pártok elitjeiben
gondolkodhatunk. A pártokban
természetesen nem abban az értelemben,
hogy tömött sorokban sorakozunk
föl mögöttük, abban az értelemben
sem, hogy hagyjuk őket faképnél
és fittyet sem hányunk rájuk.
Akár csak azért sem, mert a demokrácia
a többpártrendszeren alapult
és ez így rendjén van és alkotmányos.
A választópolgárokról sem
gondolkodhatunk úgy, mivel sokan
nem mentek el szavazni, ezért marasztaljuk
el őket, netán büntetni távolmaradásukért,
hiszen ők a népfelség,
ők döntenek és ez mindanynyiunk
számára szent és sérthetetlen.
Az üzenet így szól, a választópolgárok,
akik az ilyen fontos saját
sorsukat is érintő politikai eseményhez,
mint a helyi választás, eddig
aktív és felelősségteljes viszonyulást
mutattak. Most viszont minden
idők legalacsonyabb részvételi
arányát teljesítették. A szavazásban
résztvevők országos átlagához képest
is szignifikáns a lemaradás. A
lokálpatrióta civil szerveződések az
első nekifutásra is figyelemre méltó
eredményeket értek el, melyekre a
következő választásokig építkezni
lehet és érdemes. Atöbbségükben új
és hiteles jelöltek az önkormányzati
döntésekben nélkülözhetetlen kompetenciákat
mutatták föl. Ha képesek
lennének összefogni, legjobb
erőiket integrálni egy közös célprogram
mögé, ez komoly kihívást
jelentene, a következő választásokon
a pártok kínálatával – pártkatonák
– szemben. Bíztatni és támogatni
érdemes őket a városi önkormányzati
és polgármesteri választásban,
a választó polgároknak durván
az egyharmada vett részt, ennek
is csupán a szerény többsége áll a
választáson többséget felmutató
győztes párt mögött. Az alkotmány
és a vonatkozó törvények szerint az
eredmény törvényes és megkérdőjelezhetetlen.
Következésképpen a
városnak van törvényesen megválasztott
önkormányzata és polgármestere.
Nekünk a város polgárainak
kötelességünk és érdekünk a
törvényesen megválasztott önkormányzatot
és polgármestert minden
jó és nemes cselekedetében támogatni.
Ugyanezt kell tennie a többi
párt képviselőjének is, mert ez a város
és mindannyiunk érdeke.
Ugyanakkor ne hallgassuk el azt a
vitathatatlan tényt, hogy ez az eredmény
egy város frusztrált társadalmának
a döntése, üzenete. Ez érinti
az önkormányzat és a polgármester
legitimációját. Ezen elgondolkozni
a győztes pártnak kötelessége,
ugyanakkor jól felfogott érdeke is.
Politikai
szemfényvesztők
Üzenet, de kinek
Kanizsa – Szabad 2010. október 21. vélemény 7
‘56
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata nevében tisztelettel
meghívom Önt 2010. október
23-án, az 1956-os forradalom 54.
és a Magyar Köztársaság kikiáltásának
21. évfordulója alkalmából
szervezett ünnepi rendezvényekre
Cseresnyés Péter polgármester
PROGRAM
Október 23.
Deák tér
8.30 A Kanizsa Fúvós Egyesület
Zenekarának ünnepi térzenéje.
Vezényel: Ámon István
karnagy.
8.45 Ünnepélyes zászlófelvonás.
Közreműködnek: a Kanizsa
Lovasklub Hagyományőrző
Huszárjai és a Történelmi Vitézi
Rend Nagykanizsai Hadnagysága.
''56-os Emlékkert
9.00 Koszorúzás az 1956-os
forradalom és szabadságharc
hőseinek emlékművénél és a
kopjafánál, valamint Orbán
Nándor emléktáblájánál.
Hevesi Sándor
Művelődési Központ
10.00 Emlékműsor az 1956-os
forradalom és szabadságharc
hőseinek tiszteletére. Emlékbeszédet
mond: Cseresnyés Péter
polgármester.
A fiú naplójából – a Thúry
György Kereskedelmi, Vendéglátó
és Idegenforgalmi Szakképző
Iskola diákjainak előadása.
Az előadást rendezte: Bali Judit
Kossuth tér
18.00 Fáklyás emlékező séta
Útvonal: Kórház-kápolna; ''56-
os Emlékkert, Erzsébet tér, Deák
tér
Kérjük, hogy koszorúzási szándékukat
2010. október 21-én 16
óráig szíveskedjenek jelezni az
500-779-es, illetve a 310-465-
ös telefonszámon.
Az a szervezet, amely nem jelenti
be előre koszorúzási szándékát,
a koszorúzási ünnepség
végén kap lehetőséget a kegyelet
virágainak elhelyezésére.
Idén tavasszal egy, azóta a történelem
süllyesztőjébe került ember
megpróbált különbséget tenni áldozat
és áldozat között. „Az, hogy
a kommunizmus áldozatává vált
valaki, az részben az ő döntése
volt. Antikommunista volt, egyéb
nézeteket vallott, tehát ő erről
dönthetett. Ha akart, kommunista
is lehetett.” – nyilatkozta. Hasonlóan
embertelen lenne, ha mi is különbséget
tennénk a fegyverrel a
kézben elesettek és – például – a
nagykanizsai Béke mozi előtt várakozó,
a pártbizottság székházából
a tömegre leadott lövésektől
halálos sebet kapó fiatal fiúk között.
Ungor Károlyra – aki a szentpéterúri
– és Balázs Lászlóra – aki
a szombathelyi, felszámolás előtt
álló, Szent Márton úti temetőben
nyugszik – gondolok. Vagy azokra
a két-hároméves gyerekekre, akiknek
eredeti sírkövét a Kerepesi
(Fiumei úti) temetőben még módom
volt látni. A 30. évforduló
előtt, 1986-ban „nagytakarítás”
tüntette el őket. Az első Orbánkormány
állíttatta vissza rekonstruált
emléküket.
Ha a kommunizmus magyar áldozatairól
esik szó, leginkább rájuk
gondolunk. Vagy az internált,
deportált, bebörtönzött, megkínzott,
idegenbe üldözött százezrekre.
De eszünkbe jut-e: egy egész
országot zártak ázsiai zsákutcába?
Hol tartana ez az ország, ha nem
béklyózza meg tehetségeit egy természetellenes
gondolkodás? Keserű
tréfa volt azokban az években:
„Tudósok voltak-e a kommunizmus
teoretikusai, Marx és Engels? –
Biztosan nem, mert akkor először
állatokon próbálják ki.”
A kommunizmus bizony benne
van a jelenben, és benne lehet a jövőben
is – idén tavasszal Balog
Zoltán ezzel magyarázta, hogy
még ma is nehéz emlékezni az üldözöttekre.
– Nemcsak a múltra
emlékezünk, hanem a jelenre is,
mert a kommunizmus benne van az
életünkben, a kapcsolatainkban, az
egymáshoz való viszonyainkban, az
iskolai nevelésben, a pénzben és a
politikában. – fogalmazott, majd
utalt a 2004. december 5-ei kettős
állampolgárságról szóló népszavazásra
és a 2006. októberi tüntetéseket
szétverő rendőri brutalitásra. A
legfontosabb, amivel gyermekeinknek
tartozunk, az igazság érvényesítése
– hangsúlyozta. – Emellett
az önvizsgálatnak is be kell következnie,
amelynek során azt kell
megállapítani, hogy közöttünk
mennyire mérgez a bizalmatlanság.
Másrészt tanúságot kell tennünk
arról az erőről, ami nagyszüleinknek,
szüleinknek, egyházainknak, a
polgári-nemzeti közösségeinknek
lehetővé tette a túlélést. A gyermekeknek
beszélni kell arról, hogy mi
az az erő, ami legyőzi mind a nácizmust,
mind a kommunizmust. A
kommunizmus évei nem voltak elveszett
évek abban az esetben – fogalmazott
–, ha sikerül továbbadni
azt a tapasztalatot, hogy a hit és a
hazaszeretet képessé tesz bennünket
a diktatúrák túlélésére.
P.J.
A kommunizmus benne van a jelenben
A város társadalmának ebben az állapotában
még inkább fontos, a helyi
hatalmat, a várost csak kellő alázattal
szolgálni. A fennkölt büszkeség
és rátartiság mellőzésével. Ugyanakkor
a város lendületének fenntartása,
sőt felpörgetése a választási
program végrehajtásának mielőbbi
és határozott beindításával lehetséges.
Többen mondhatják e sorok olvasásakor,
na és a pici többség is
többség, ez igaz. De azon elgondolkodni,
hogy miért is jutottunk el idáig,
hogy a város választó polgárainak,
csak a kisebbik fele élt választói
jogával, állampolgári kötelességével
– nem volt rossz idő, a szüret
is elmúlt már – a pártoknak kötelessége.
A lokális és önző pártérdekekkel
szemben a város társadalma, de a
pártok sem mondhatnak le arról a jogos
elvárásról, hogy a város egyetemes
érdekei nagyobb hatásfokkal
kell, hogy érvényesüljenek a város
és mindannyiunk javára. Ennek fontos
összetevője minden ciklusban az
erős legitimációval bíró önkormányzat
és polgármester a város társadalmi
frusztrációjának ilyen mérvű kialakulásában
szerepet játszott, az
önkormányzati ülések, a gyakori
rendszerességgel tartott pártok sajtótájékoztatóinak
teljes nyilvánossága.
Sietve hozzáteszem, hogy a Városi
Televízió és a Kanizsa Lokálparióta
Hetilap a valóságot mutatva a kötelességét
teljesítette. A médiumok
közreműködésével a város társadalma
érzékelte, hogy a vita gyakran
csak a város érdekeibe öltöztetve, de
ténylegesen a pártok és részérdekek
érvényesítésének mentén folyik. A
sajtótájékoztatók, pedig elsősorban a
kölcsönös vádaskodásokról egymás
állításainak tagadásáról, lejáratásáról
szóltak. Ezzel a pártok még a
tényleges eredmények sikerélményét
is elhomályosították előttünk.
Úgy tűnt a néző és a hallgató számára,
hogy e téren a pártok a vitában
gyakran nem ismernek határokat.
Ne legyünk szemérmesek, nem úriemberek,
nem érvek és ellenérvek,
nem alternatívák és lehetséges megoldások
szembeállításának és vitájának
lehettünk a fül és szemtanúi, hanem
gyakran az általános morált
romboló vesszőfutásnak. Gyanítom,
hogy ez ellen is tiltakozott a választásokról
való távolmaradással a választóknak
több mint fele. Talán
azért is nem nyert újra mandátumot
több korábbi képviselő is, akik ebben
a nemtelen vitában a prímás
szerepét is felvállalták. Kézenfekvőnek
tűnik az a kérdés is, hogy lehetséges-
e üzenetváltás és fogadókészség,
a választópolgárok kisebbik
része, akik éltek választó jogukkal
és a nagyobbik része között,
akik nem. Reménykednünk kell abban,
hogy igen, mert a gyakori távolmaradás
lemondást jelent városunk
és saját sorsunk alakításában
való részvételéről. Ezért állíthatjuk
joggal, hogy a választásokon való
részvételnek nincs és nem is lehet
alternatívája. Bíznunk kell abban,
hogy a következő négy év konszolidáltabb
lesz és arról szól majd, hogy
a pártok és a működő önkormányzat
képviselői szakítanak az elmúlt időszak
nem kívánatos gyakorlatával
és elmozdulnak az együttműködés,
de legalább a kompromisszumok elérésének
irányába. Mivel a döntésre
váró teendőknek, ügyeknek, kérdéseknek
a legtöbbször lehet és
van alternatívája, ezért a többség
készséggel mutat majd ezek megvitatására
is az átláthatóság, a jobb
eredményesség érdekében. A város
és társadalma már nagyon éhes a
sikerre, az eredményességre, a
konszolidáltabb önkormányzati
működésre. Ez feledtetheti a
frusztrált múltat, adhat kellő motivációt,
a választási jogával nem élő
többségnek, hogy visszatérjen a
rendes kerékvágásba és bekapcsolódjon
a választásokon való aktív
részvételével is a várospolitika alakításában.
Meggyőződésem, hogy
ezért a város társadalma is kész
mindent megtenni, ahogy ezt a város
története során már annyiszor
megtette.
(folytatás a 8. oldalon)
8 Kanizsa – Szabad vélemény 2010. október 21.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a nyugdíjasok elhelyezésére
épült bérlakások bérletéről szóló 36/1997. (XI.44.) számú helyi rendelete alapján
a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban megüresedett 3 db önkormányzati
bérlakás bérleti jogának elnyerésére.
Pályázatra kiírt lakások: 1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 16., 2. Nagykanizsa,
Kodály Z. u. 10/A. I. em. 17. 3. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 2.
Apályázat benyújtásának határideje: 2010. október 29. Helye: Polgármesteri Hivatal
Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em. 100. A licitálás időpontja:
2010. november 3. (szerda) de. 9.00 óra. Helye: Polgármesteri Hivatal
Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.
A bérlemény leírása:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 16.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 31 m2, szobaszáma:
1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: felújított. Bérleti díja:
bérlakást leadó pályázó esetén 15.221 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő
díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és
az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 17.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 25 m2, szobaszáma:
1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: helyreállított. Bérleti díja:
bérlakást leadó pályázó esetén 12.275 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő
díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és
az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
3. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 2.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 37 m2, szobaszáma:
1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: helyreállított. Bérleti
díja: bérlakást leadó pályázó esetén 17.316 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő
díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit
és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
A lakások megtekinthetők: 2010. oktlóber 27. (szerda) 13.00-15.00 óráig.
A pályázaton való részvétel feltételei. 1./ Személyi feltételek. Pályázhat mindazon
nagykanizsai állandó lakhelyű nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/ Nagykanizsán
állandó lakos/ok/, öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár
elérte/k/, önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képes, a lakással
kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tenni,
a pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történő licitálást elfogadja
2./ Egyéb feltételek. Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/,
aki/k/ pénzadományt ajánl fel, legalább komfortos önkormányzati bérlakását térítésmentesen
a bérbeadó rendelkezésére bocsátja, aki városrendezési célból kiürítendő,
illetve életveszély miatt lebontásra kerülő önkormányzati lakás bérlője,
és a felajánlott lakást cserelakásként elfogadja.
Pályázni a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Eötvös tér 16.) átvehető
PÁLYÁZATI LAP két példányban történő kitöltésével lehet, melyen fel kell
tüntetni: a pályázó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva
az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra kerülő
önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti
díját, csatolva a bérleti szerződés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás esetén
annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit,
minden tulajdonos adatát.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgálatán
(Nk, Eötvös tér 16.) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést
nem küldünk.
A licitálás szabályai. A licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidőben,
a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással
meghatalmazottja is képviselheti.
A licitálás induló összege:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 16. 2.100.000 Ft
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 17 2.000.000 Ft
3. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 2. 2.200.000 Ft
A licitálás során a licitösszeg 50.000 Ft-onként emelkedik.
A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve
önkormányzati bérlakás leadása esetén a kijelölést követő 15 napon belül. A
feljánlott adományt a kijelölést követő 6 hónapon belül kell az önkormányzat
számlájára megfizetni.
A nyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhető, tartási szerződés nem
köthető.
Pályázat - nyugdíjasház
(Folytatás a 7. oldalról)
Ameddig azonban a város megosztott
társadalom valóságában és
kényszerében él, addig a tenni akarás
energiái, béklyóiktól megszabadulni
nem tudnak. Bizonyára sokan lehetnek,
sőt vannak, akik a helyi választási
eredményeket másként látják,
más kiindulópontból szemlélik azokat,
más megközelítésben keresik és
találják meg a tanulságokat, talán
még a teendőket is, mint ahogyan én
látom. Ebben semmi dehonesztáló
nincs, sőt a többféle látásmód és
megközelítés, vagy ezek építkezési
pontjainak megtalálása ezek összevetése,
összecsiszolása eredményesebbé
teheti a döntéshozók munkáját,
az önkormányzat működését. Ezt
várja, erre éhes a város társadalma.
Abban biztos vagyok, hogy a felvázolt
gyakorlat egyetlen pártnak sem
ellenérdeke. Viszont ennek az elmulasztása,
netán az elmúlt évek gyakorlatának
a folytatása, kontra produktív
eredménnyel járna, ez nem
állhat senkinek az érdekében. Ezért a
reményt ne adjuk fel, hogy a remény
beteljesüljön, a felelősség a pártoké,
az önkormányzaté. Hangsúlyos felelőssége
a győztes pártnak van, mert
az övé a hatalom, a kezdeményezések,
lehetőségek teljes eszköztárával
is ő rendelkezik.
Mózes Pál
Sokan nem gondolnák rólam, de
nyugdíjasként is érdekel az internet,
naponta 1-2 órát mindig eltöltök a
gép előtt. Persze főleg a város dolgai
iránt érdeklődöm, így az Önök
újságjának a honlapját is rendszeresen
felkeresem. Eddig nem is volt
kifogásom a lap ellen, bár az azért
látszik, hogy Önök a Cseresnyés
pártján állnak. Viszont most szeretnék
reklamálni Önnél. Az 1. választókerületben
lakom, és a megválasztott
(újraválasztott) képviselőnket,
Bicsák Miklóst ismerem és
tisztelem, az egészségét sem kímélve
mindent megtesz a körzetéért.
Bevallom, ezért sem tetszettek a
szeptemberben róla megjelent, P.J.
által írt cikkek. Az újságban két
egymást követő héten is megjelent
róla egy gyalázkodó hangvételű
írás. Az újság honlapját olvasgatva
a minap megakadt a szemem egy
„válaszon”, amit ebben a témában
írt egy Papp Attila nevezetű személy.
A cikkét végigolvasva egyértelművé
vált, hogy ő a képviselőnk,
Bicsák Miklós pártján áll, és
megpróbált néhány gondolatot elmondani
a védelmében a P.J. cikke
ellen. Papp Attila írása szeptember
14-én jelent meg a honlapjukon,
mégsem került bele az újságjukba,
bezzeg ezé a P.J. monogramos személyé
igen, méghozzá kétszer is.
Kérdem én, miért? Aki a Fidesz ellen
mer szólni, azt elhallgatatják?
Kérem, hogy a pártatlanságot továbbra
is tartsák be, legalább a
„szabad vélemény” rovatban.
Kíváncsian várom, hogy az én
írásom bekerül-e a „szabad véleménybe”,
meg arra is kíváncsi vagyok,
hogy ezek után Papp Attila
véleménye megjelenik-e, több mint
1 hónap elteltével a megírásától?
Üdvözlettel Pávliczné Ilike
nagykanizsai 1. választókerület
***
Tisztelt Pávliczné!
Ha figyelmesen olvasta volna lapunkat,
feltűnhetett volna, hogy szeptember
9. és október 7. között a választási
kampány miatt senki szabad véleményét
nem tudtuk papíralapon megjelentetni.
A pártatlanság jegyében
azonban honlapunkon minden észrevételt
közöltünk. Mint ahogy most az
önét is. (Ezt most meg fogjuk tudni
tenni az újságban is.) Mivel terjedelmes
leveléből nem derül ki, így kénytelen
vagyok leírni, Ön egyetért Bicsák
Miklóssal abban, hogy egy 1953-
ban kivégzett ember nem a kommunizmus
áldozata. Hát lelke rajta.
Dóró János
A választás nem tükrözi a cigány
szavazók akaratát, Teleki és
csapata nem a cigányok szavazataival
nyertek. A regisztráltak,
melyet ők szervezetten gyűjtöttek,
kb. kilencven százalékban
magyar, és a magyar szavazók által
újból megalakultak. Ez már
nem cigány önkormányzat, hanem
magyar.
Ezt a névválasztást kellene eszközölni:
NAGYKANIZSA MEGYEI
JOGÚ VÁROS MAGYAR
KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATA.
Bogdán János közösségi
házat is módosítani kellene Bertalan
Jánosra. Az igazi vesztesei a
város cigány lakossága az ő bejutásuknak.
Nem a cigányságot képviselik,
csak a szűk családi érdekeket,
kiszolgálva a programjaikba
befont magyarság jeles képviselőit
és az érettségit és főiskolán tanuló
magyarságot.
Nem legitim az önkormányzat.
Nem alakult meg az igazi CIGÁNY
KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Nagykanizsán!
http://www.kanizsaujsag.hu/inde
x.php?m=3&tema=29&altema=90
Tisztelt Dóró
főszerkesztő úr!
Ez nem cigány
kisebbségi
önkormányzat
Mikor, ha nem most, kérdezhetnénk,
amikor a Délzalai Víz- és
Csatornamű Zrt. csapatának első
helyéről értesültünk. Érthetőbben
fogalmazva ugyanis a X. Országos
Víziközmű Szerelőverseny
hévízi helyszínén a dél-zalaiak valamennyi
ellenlábasukat megelőzve
végeztek az elsőként a szakmában
immár nagy presztízsnek örvendő
kétnapos viadalon.
Kendli Richárd szolgáltatási
igazgató roppant szerényen invitálja
az érdeklődőt irodájába, pedig
van oka a büszkeségre, s azzal, amit
mond, lényegében kissé „sportossá”
is teszi a témát: „ A jubileumi
versenyt tulajdonképpen a zalaegerszegi
székhelyű Zalavíz Zrt.
szervezte, s a fürdővárosba harminchárom
induló egység volt hivatalos.
Cégünk eddig nyolc alkalommal
vett részt ezen a megmérettetésen,
amihez hozzátartozik, hogy
2008-ban mi voltunk a házigazdák
Zalakaroson, s a rendezők ilyen
esetben nem indítanak csapatot.”
Időközben megérkezik Ács
László üzemvezető, aki gyakorlatilag
a felkészítője volt a négyfős
társaságnak, ő már a hévízi érdemi
történésekről tájékoztat: „Az első
nap a gyakorlati feladatoké volt,
tehát érdemben itt arról kellett
számot adni, hogy miként tudja az
egyes, nem is oly’ egyszerű megszabott
összeszereléseket végrehajtani
a csapat. Ezt úgy lehet elképzelni,
hogy egy futballpálya
méretű területen több szakasz volt
kialakítva, egymástól paravánnal
elválasztva, s azokon kellett elvégezni
a kitűzött feladatokat. Természetesen
pályabíró felügyelte a
történéseket, a szerelőink pedig az
ilyenkor előirt felszereléssel, illetve
ruházatban végezték a munkát.”
Talán átsiklanánk számos apróságnak
tűnő ismérv felett, pedig –
mint ahogy minden verseny esetében
– itt is valamennyinek nagy jelentősége
van.
„Számít mindenképpen a szakmai
rutin, no és hogy valaki hogyan
tudja kezelni a versenyhelyzetet.
Erre tehát igyekeztünk nagyon
odafigyelni, illetve az első
napon a szerelési munkálatoknak
komoly szintideje is volt – folytatta
Ács László. – Mi a két és fél órás
limitet 2:12-vel tudtuk le, s ez akkor
már jelentett valamit, bár, érthető
okokból az aznapi állást nem
árulták el a szervezők. Egyébként
a gyakorlati nap alatt volt még egy
kommunikációs „erőpróba”, ahol
a zsűri tagjai személyesítették meg
a segítséget kérő fogyasztót.”
No, és lássuk mit takart a második
nap – szintúgy Ács László tolmácsolásában…
„Ötvenöt kérdést kellett a lehető
legjobban megválaszolni, s a témakörök
többek között a jogszabályi-,
szakmai-, valamint anyagismeretet,
továbbá a munkavédelmi
kérdéseket ölelték fel. Az első napon
történtek után azért már éreztük,
hogy nagy baj nem lehet, s
joggal bizakodhattunk egy szép
helyezés elérésében.”
S akik a roppant értékes, értelemszerűen
überelni már-már lehetetlen
első helyezést a Délzalai
Víz- és Csatornamű Zrt-nek szállították:
Fábics István csapatkapitány,
Tóth Zoltán, Szijártó Károly
és Rácz István. A kép persze úgy
teljes, ha hozzátesszük, a második
helyen a Heves Megyei Vízmű
Zrt. végzett, míg a harmadik a Szegedi
Vízmű Zrt. lett.
„Az elért siker már csak azért is
értékes, mivel elmondhatjuk, hogy
az évek folyamán öles léptekkel
haladtunk előre. 2007-ben 26.-ak,
2009-ben 17.-ek lettünk, most pedig
az elsőség következett – ezt
már Kassai Zoltán elnök-vezérigazgató
hangsúlyozza. – Ha ehhez
hozzáteszem, hogy a 2008-as
eseményen a rendezésért kaptunk
országos elismerést, úgy gondolom,
cégünk ebben a szegmensben
sem panaszkodhat. Az elért első
hely pedig arra bizonyíték, hogy
tudatos, folyamatos képzésünk során
szakembereink magas szintű
gyakorlati, szakmai, valamint elméleti
ismereteket szerezhetnek.”
Az elért siker tehát jóval tovább
mutat.
„2007 óta 256 fő vett részt a különböző
szakember-képzéseinken
– folytatta a cég első embere – így
talán joggal lehetünk büszkék arra
is, hogy valamennyi partnercégünk
legújabb technológiai fejlesztéseit
már gyakorlati bemutatókon
prezentálja felénk a víz-, illetve
csatornaszerelvények területén.
Ezeket is figyelembe véve
nem lehet más a célunk, mint
hogy szakembergárdánk továbbra
is minden téren a gyakorlati ismeretek
maximális birtokában legyen.”
S hogy a szerelőverseny történéseihez
az elnök-vezérigazgató
utóbbi gondolatait meglovagolva
még néhány szó erejéig visszakanyarodjunk,
a délzalai vízműves
csapat a fődíj mellett egy gyakorlati
különdíjat is kiérdemelt, nevezetesen
a „legfogyasztó-barátabb”
egység elismerést is elhozták a kanizsaiak.
A megmérettetés kapcsán tehát
van mire büszkének lenni, s adott a
feladat a jövő évi, egri találkozóra
is: a megszerzett első helyezést –
ha lehet – megvédeni, pontosabban
megtartani…
Polgár László
VOKSH Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
Tanfolyam indul:
2010.10.25. 16 óra:
személyautó, motor, segédmotor
kategóriákban
2010.10.25. 16 óra: gépkezelő
(targonca, emelőgép,
földmunkagép)
2010.10.26.: árufuvarozó és
személyszállító GKI (a régi
belföldi és nemzetközi helyett)
2010.10.27. 16 óra: C+D+E
Részletfizetés
Diák kedvezmény
Ingyenes
tankönyvkölcsönzés
Kanizsa 2010. október 21. – Krónika 9
X. Országos Víziközmű Szerelőverseny győztes csapata
Felső sor: Rácz István szerelő, Szijártó Károly szerelő, Tóth Zoltán szerelő
Alsó sor: Fábics István művezető (csapatkapitány),
Kendli Richárd szolgáltatási igazgató, Ács László üzemvezető
Vízműves első hely a tizediken
A Kereszténydemokrata Néppárt
Nagykanizsai Szervezete
adománygyűjtésbe kezdett az
iszapkatasztrófa károsultjainak
részére. A gyűjtést Filip Gizella,
a szervezet vezetőségi tagja kezdeményezte
és irányítja. ő erdélyi
származású, több, mint
harminc évig élt Németországban,
és testvérpártunk aktív tagjaként
már több, köztük a Nagykanizsai
Vöröskereszt részére indított
segélyakcióban vett részt.
A vásárcsarnok emeletén lévő
üzletének készletét felajánlotta a
károsultak részére.
Kérjük városunk lakóit, aki teheti,
segítsen adományaival. Felvettük
a kapcsolatot a devecseri
polgármesterrel, az ő ajánlása
szerint elsősorban tartós élelmiszerekre,
ruházati cikkekre, lakás-
felszerelési tárgyakra van
szükség most ott az élet újrakezdéséhez.
Az adományokat a vásárcsarnok
emeletén az északnyugati sarokban
a 151 sz. üzlethelyiségben
várjuk.
Az összegyűlt adományokat az
EUROTRANS szállító vállalat által
felajánlott teherautóval fogjuk
elszállítani, várhatóan október 28.
és 30. között Devecserbe.
A szállítmányt a KDNP néhány
tagja elkíséri.
Kovács János elnök
A KDNP is
adományokat
gyűjt
Kanizsa – 10 Városháza 2010. október 21.
Bizzer András a 6. számú választókerület (Rózsa u. 14-től végig páros
házszámok, Rózsa u. 21-től végig páratlan házszámok, Kazanlak körút 1-től
végig páratlan házszámok, Kazanlak körút 2-12/C-ig páros házszámok, Munkás
utca 1-3/B-ig páratlan házszámok, Munkás utca 2-től végig páros házszámok,
Munkás 5-től végig páratlan házszámok) önkormányzati képviselője fogadóórát
tart 2010. október 29-én 17 órakor a Hevesi Sándor Általános Iskolában.
Képviselői fogadóóra
Temető nyitva tartás: október 30-tól (szombattól) november 1-ig (hétfőig): 7.00
- 22.00
Ügyelet a Temetőgondokságon: október 30-tól (szombattól) november 1-ig
(hétfőig) 9.00 - 16.00
Gépkocsi behajtás (mozgáskorlátozottakat és idős korúakat szállító gépkocsikkal):
október 30-tól (szombattól) november 1-ig (hétfőig) 7.00 - 12.00
Temetőgondnokság
Mindenszenteki temető nyitva tartás
Közeleg Mindenszentek és a Halottak Napja, amikor a temetőkben meglátogatjuk
elhunyt szeretteinket. Sírjaikat a kegyelet koszorúival, virágaival díszítjük,
meggyújtjuk az emlékezés gyertyáját. Amíg Önök a temetőkben szeretteikre,
ismerőseikre emlékeznek, az alatt a bűnelkövetők csak az alkalomra várnak.
Az elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy a kegyelet napjaiban közvetlenül a
temetők környékén gyakrabban fordult elő gépkocsifeltörés, kerékpárlopás, a
sírokról virág, koszorú, kegytárgy eltulajdonítása, valamint a lakástulajdonos
távollétét kihasználó betörés, besurranás.
AZala Megyei Rendőr-főkapitányság a szolgálatok szervezése során az idén
is megkülönböztetett figyelmet fordít a kegyelet napjaira. Az áldozattá válás
megelőzése érdekében javasoljuk fokozott odafigyelésüket.
Kérjük Önöket, ezekben a napokban a temetőben és környékén kiemelt figyelmet
fordítsanak az említett bűncselekmények megakadályozására! Amenynyiben
ilyet tapasztalnak, kísérjék figyelemmel a gyanús személyek, gépkocsik
mozgását és jelezzék a Rendőrségnek (díjmentesen hívható telefonszám: 107)!
Járműveikben látható helyen értékeket (táska, mobiltelefon, pénztárca, kabát,
stb.) ne hagyjanak, azokat minden esetben zárják le!
A Zala Megyei Baleset-megelőzési Bizottság az alábbiakra hívja fel a figyelmet.
􀂊 A temetők környékén számolni kell a megnövekvő gyalogos és gépjárműforgalommal.
􀂊 A torlódások elkerülése miatt a lehetőségekhez mérten rendőrök irányítják
a forgalmat és folyamatosan felügyelik a nagyobb temetők környékét.
􀂊 A kialakult forgalom függvényében ideiglenesen forgalomkorlátozások és
elterelések várhatók.
􀂊 A távolabbra indulóknak – ha tehetik – célszerű időben útnak indulni, az
esetleges késést nem a közúton kell behozni!
􀂊 Az út- és a látási viszonyok néha hirtelen, szélsőségesen is megváltozhatnak.
􀂊 A parkolás során szem előtt kell tartani a forgalmat és a tömegközlekedési
eszközök közlekedésének biztosítását. Figyelmesen kell parkolni, ügyelve
mások értékeire, gépjárművére is.
􀂊 Esetleges károkozásnál, vagy forgalmi eseménynél körültekintően kell eljárni.
􀂊ARendőrség a 107-es és a 112-es, ingyenesen hívható telefonszámon mindig
rendelkezésre áll a vitás esetek tisztázása érdekében.
􀂊 Vannak olyan közlekedő társaink, akik csak a jeles ünnepek alkalmával
használják gépjárműveiket, velük szemben legyünk türelmesek!
􀂊 Mindig használják a kötelezően előírt passzív biztonsági eszközöket, mert
azok életet menthetnek!
􀂊 Akik a tömegközlekedési eszközöket veszik igénybe, álló jármű előtt és
mögött, annak takarásában ne lépjenek az úttestre! A közúton körültekintően
keljenek át!
Zala Megyei Rendőr-főkapitányság
Megelőzési tanácsok
a Mindenszentek
és Halottak Napja idejére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi
és Idegenforgalmi Bizottsága pályázatot ír ki falfirkák eltüntetésének
támogatásáról szóló 81/2007. (XII. 21.) sz. önkormányzati rendelet szerinti önkormányzatit
támogatás elnyerésére.
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2010. évben 500 000 Ft.
A pályázati kiírás és a pályázati adatlap kérhető Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoport Irodáján ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. II. em. 14.), vagy letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról.
A pályázat befogadásához szükséges a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságától
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve
érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozat kitöltése és csatolása.
Városi Főépítész Nagykanizsa
Pályázat - falfirkák eltüntetésére
Házi segítségnyújtásba:
- 2 fő szociális gondozó (határozott időre)
- 1 fő szociális gondozó (határozatlan időre)
Idősek Klubjába:
- 2 fő szociális gondozó (határozatlan időre)
- 1 fő szociális segítő (határozatlan időre)
Központi Szociális Konyhára:
- 1 fő szakács (határozatlan időre)
Idősek Otthonába:
- 1 fő ápoló (határozott időre)
Az állások középfokú, szakirányú végzettséggel tölthetők be.
Jelentkezni fényképes szakmai önéletrajz, és bizonyítvány másolatának
az Egyesített Szociális Intézmény 8800 Nagykanizsa, Teleki út
19/B. címre történő megküldésével lehet.
Telefonos elérhetőséget kérjük megadni.
Jelentkezési határidő: 2010. október 31. napjáig
Egyesített Szociális Intézmény Nagykanizsa
felvételt hirdet az alábbi munkakörök
betöltésére:
Köszönet az összefogásért!
Tisztelt Nagykanizsai Lakosok!
Az elmúlt időszakban az egész ország megdöbbenéssel és együttérzéssel
nézte a Veszprém megyében történt ipari-katasztrófa televíziós beszámolóit. A
kiömlő veszélyes anyag, az ún. vörös iszap több halálos áldozatot követelt, juttatott
kórházba, és rengeteg család otthonát tönkretette.
A különböző híradásokból már bizonyosan értesültek arról, hogy
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata is csatlakozott a Magyar
Televízió által meghirdetett összefogáshoz, és október 17-én adománygyűjtő
urnát helyezett ki a Városháza aulájában, ahol mindenki elhelyezhette azt az
összeget, amellyel a vörösiszap-áradatban fedél nélkül maradt emberek
megsegítéséhez szeretett volna hozzájárulni. Areggel 8 órától este 8 óráig tartó
kezdeményezéssel Nagykanizsán több mint 200 000 Ft-ot sikerült összegyűjteni,
így ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak a segítő
szándékú embereknek, akik pénzadományaikkal hozzájárultak a gyűjtéshez,
ezáltal segítve Magyarország legnagyobb környezeti katasztrófájának
áldozatain. Továbbá köszönet illeti a helyi média valamennyi munkatársát is,
akik többszöri híradással propagálták az adománygyűjtő kezdeményezést.
Önzetlen támogatásukat még egyszer köszönöm!
Cseresnyés Péter polgármester
A délvidéki rácjárásról Dél-Zalában
2010. október 27-én 18 órai kezdettel a Honvédkaszinó Tükörtermében
Délvidéki S. Attila történész, író tart „Fejezetek
a rácjárások történetéből” című kötetével kapcsolatosan előadást
egy eddig részleteiben még kevésbé feltárt történelmi eseménysorozatról.
Ahogy a kutató fogalmaz, szinte ugyanannyira tartja magát magyarnak,
mint szerbnek, ezért határozta el, hogy a két nép kapcsolatának
történelmi mélységeiben tárja fel az eddig kimondatlan és elhallgatott
ismereteket.
Kanizsa 2010. október 21. – Városháza 11
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bérlakásokról
szóló 42/2007. (IX.25.) számú helyi rendelete alapján, az alábbi
üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
SZOCIÁLIS ÉS NEM SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN:
Csere - önkormányzati bérlakás
bérleti jogviszonyával rendelkezők részére
1. Nagykanizsa, Eötvös tér 11. fsz. 3.
Alakás alapterülete: 37 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege: 15.799 Ft.
A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: a cserélt lakás
bérleti szerződésével megegyező.
2. Nagykanizsa, Erdész u. 27. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 37 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata:
komfortos. A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület. Bérleti díj
összege: 19.168 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony időtartama:
a cserélt lakás bérleti szerződésével megegyező.
3. Nagykanizsa, Fő u. 9. II/I/9.
Alakás alapterülete: 54 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege: 24.462 Ft.
A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: a cserélt lakás
bérleti szerződésével megegyező.
4. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 2/C. I. em. 3.
Alakás alapterülete: 54 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület. Bérleti díj összege:
22.410 Ft. Alakás állapota: helyreállított. Abérleti jogviszony időtartama: a cserélt
lakás bérleti szerződésével megegyező.
Önkormányzati bérlakás
bérleti jogviszonyával nem rendelkezők részére
1. Nagykanizsa, Berzsenyi u. 14/B. V. em. 31.
A lakás alapterülete: 66 m2, szobaszám: 3 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
34188 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
2. Nagykanizsa, Rózsa u. 22/A. IV. em. 14.
A lakás alapterülete: 54 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület. Bérleti díj összege:
22.734 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
3. Nagykanizsa, Teleki u. 13/B. III. em. 11.
A lakás alapterülete: 53 m2, szobaszám: 1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület. Bérleti díj
összege: 24.168 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama:
5 év.
4. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 7/A. VIII. em. 53.
A lakás alapterülete: 57 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület. Bérleti díj öszszege:
21.318 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama:
5 év.
5. Nagykanizsa, Csengery u. 88. I. em. 21.
Alakás alapterülete: 39 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: városi terület. Bérleti díj összege: 16.185 Ft. A
lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
6. Nagykanizsa, Csengery u. 88. II. em. 37.
Alakás alapterülete: 39 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: városi terület. Bérleti díj összege: 16.185 Ft. A
lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
7. Nagykanizsa, Csengery u. 117/15. fsz. 2.
Alakás alapterülete: 53 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: peremterület. Bérleti díj összege: 13.886 Ft. A
lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
8. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/D/3.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Bérleti díj összege: 15.796
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
9. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/A/7.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Bérleti díj összege: 15.796
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
10. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/B/2.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1+1 fél szoba, komfortfokozata:
összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Bérleti díj
összege: 15.796 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony időtartama:
5 év.
11. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/G/4.
A lakás alapterülete: 48 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Bérleti díj összege: 17.732
Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
12. Nagykanizsa, Csengery u. 117/3. fsz. 10.
Alakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: peremterület. Bérleti díj összege: 12.314 Ft. A
lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
13. Nagykanizsa, Csengery u. 117/4. fsz. 2.
A lakás alapterülete: 50 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: félkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Bérleti díj összege: 10.000
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
14. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/B/5.
Alakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Bérleti díj összege: 15.796
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
15. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/B/6.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Bérleti díj összege:
15.796 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5
év.
NEM SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN:
Önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyával nem rendelkezők
részére
1. Nagykanizsa, Király u. 34. II. em. 3.
A lakás alapterülete: 113 m2, szobaszám: 3 szoba, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege: 61.472
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
2. Nagykanizsa, Fő u. 8. II. lh. II. em. 5.
Alakás alapterülete: 80 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege: 40.400 Ft.
A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
3. Nagykanizsa, Fő u. 8. I. lh. II. em. 14.
A lakás alapterülete: 72 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
39.168 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. I. em. 100.) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatvány ugyanitt
kapható!
Pályázatok benyújtásának határideje: 2010. október 29.
Önkormányzati bérlakások szociális és nem szociális helyzet alapján
Kanizsa – Kőrösisek 12 írták 2010. október 21.
„Szeptemberben szomorúan
láttuk, hogy régi kedves favárunkat
szétszedik az iskolánk udvarán.
Aztán munkások érkeztek,
és két nap alatt gyönyörű új játékokat
építettek nekünk fából. A
fiúk a csúszdának, a lányok a
hintának és a libikókának örültek
leginkább. Néhány napig vágyakozva
néztük szép új játszóterünket,
és amikor már elég biztonságos
volt, végre elfoglalhattuk!
Hatalmas volt a tolongás,
de megérte kivárnunk a sort! Végül
mindenki kipróbált minden
játékot. Nagyon örültünk, hogy
új, biztonságos és szép játékokat
kaptunk!”
Kőrösi Csoma Sándor
Általános Iskola 3.a osztálya
Minden évben a Kőrösi
Csoma Sándor Általános Iskola
7. osztályos tanulói Bécsbe utazhatnak.
Ebben a tanévben végre
mi is ellátogathattunk az osztrák
fővárosba.
A tanulmányi kirándulásunk első
állomása a schönbrunni kastély
volt. Megcsodáltuk fényűző termeit,
sétáltunk a hatalmas, 200
hektáros, fákkal, virágokkal, szobrokkal,
szökőkutakkal teli parkban.
A fényképezőgépeink folyamatosan
dolgoztak a kezünkben.
Felmentünk a park legmagasabb
pontján épült Gloriettre, ahonnét
pompás kilátás nyílt a kastélyra és
egész Bécsre.
Ezután Bécs belvárosába indultunk.
Itt a történelmi tanulmányainkból
már ismert osztrák uralkodók
székhelyét, a Hofburgot is megtekintettük.
Körbejártuk zegzugos udvarait,
épületeit. AKincstárban kutatómunkát
kaptunk. Ámuldoztunk a
rengeteg ékszer, koronázási jelvény,
díszes tárgy, öltözet, ereklye láttán.
Hihetetlen, hogy ezektől a nagy értékű
kincsektől csak egy üvegfal választott
el bennünket! Itt láthattuk
Bocskai Istvánnak a török szultántól
kapott koronáját is.
A várból egy emberektől nyüzsgő,
elegáns, luxusüzletekkel teli
utcán keresztül jutottunk el a világ
egyik legszebb gótikus építményéhez,
a Szent István Székesegyházhoz.
Lenyűgöző a Bécs jelképeként
emlegetett Steffl látványa!
Felemelő érzés volt állni a
Kapisztrán szószék alatt, megcsodálni
az egész templombelsőt, különösen
a Bécsújhelyi szárnyas oltárt,
a Máriapócsi könnyező Madonnát
és a fekete márványból készült
főoltárt.
A dóm előtti téren elidőztünk az
élőszobroknál. Közben mellettünk
gumikerekes fiákerek gurultak keménykalapos
kocsisaikkal.
Betértünk sétánk során a Császári
Sírkamrába is, amely a Habsburg
család tagjainak földi maradványait
őrzi. Mintha egy föld alatti
temetőben jártunk volna! Hátborzongató
volt!
Útban hazafelé még a világhírű
Hundertwasser-ház bűvölt el
bennünket. Ebbe a tarkabarka,
szabálytalan formájú épületbe
beköltözött a természet: a tetőt
fűvel, földdel fedték be, és nagy
fák nőnek ki a szobákból, az
ágaik az ablakokon bújnak ki. A
házon belül van 52 lakás, 19 terasz,
valamint összesen 250 fa és
bokor. Nem csoda, hogy Ausztria
kulturális örökségének része
lett!
Este fáradtan, de jó hangulatban
és életre szóló élményekkel gazdagodva
tértünk haza.
Ezen a kiránduláson szerzett élményeink
felejthetetlenek lesznek
és hasznosak is: történelem és német
órákon biztosan többször is
szóba kerülnek majd a Bécsben látottak.
7.a és 7.b osztály tanulói
Történelmi barangolás Bécsben
A Kőrösi Csoma Sándor Általános
Iskola 45 ötödikese utazott
el a VII. őrségi Nemzetközi
Tökfesztiválra.
Ködös, hűvös reggelen indultunk
Nagykanizsáról. Utunk első állomásaként
a pityerszeri Szabadtéri Néprajzi
Műemlék együttest tekintettük
meg. Régi parasztházak között már
ragyogó napsütésben sétálgattunk,
bekukkantottunk az ablakaikon, ajtajaikon.
Találgattuk, melyik felszerelési
tárgyat mire is használhatták régen.
Hon- és népismeret órán kapott,
néphagyományokkal kapcsolatos feladataink
megoldásához sok segítséget
kaptunk a múzeum dolgozóitól.
Biotermékeket is kóstolhattunk:
különleges ízű mézeket (diós,
gesztenyés, csokis), bio üdítőitalokat.
Innen őriszentpéterre mentünk
és bekapcsolódtunk a tökfesztivál
programjaiba.
Volt amelyikünk töklámpást faragott,
mások korongoztak. Néhányan
a töklökő versenyen mutatták
meg erejüket és dobogós helyezéseket
értek el. Megcsodáltuk a legnagyobb
és legérdekesebb tökök kiállítását
is. A színpadon zajló műsorok
is érdekesek voltak. A kézműves
kirakodó vásárban kedvünkre
vásárolhattunk a szebbnél szebb termékek
közül. Nagyon jól éreztük
magunkat a fesztiváli forgatagban.
Örülök, hogy elmehettem erre a
kirándulásra, mert ez volt az első
közös hétvégi, élményekben gazdag
osztályprogramunk a felső tagozatban.
Horváth Mátyás 5.a osztály
Kőrösi Cs. S. Általános Iskola
Kirándultunk: Tök jó volt!
Elkészült a játszóterünk
Kanizsa 2010. október 21. – Ez+Az 13
Horoszkóp
Ha lehet, ezekben a napokban maradjon
ki a vitás helyzetekből. Jobban teszi, ha
türelmes és elnéző lesz környezetével.
Kikapcsolódásként olvasson többet, és
keressen új hobbit magának.
Ne taktikázzon folyton, hanem engedjen
egyenes utat a történéseknek. Kapcsolatában
tartsa szem előtt, hogy megbocsátással többet
ér el, mint veszekedéssel. Örüljön annak, ha
kap egy új esélyt, és rendezheti a dolgait.
Anyagiakat érintő fantasztikus lehetőségek
hullnak az ölébe. Ha nem bízza el magát, hanem
szerényen dolgozik tovább, egyre több felkérésre,
megrendelésre számíthat. A teliholdra
nem lesz érzékeny, de a párját lelkesítenie kell.
Jó hangulatot ígérnek ezekre a napokra a
csillagok. Hivatalos ügyeit most első lendületre
elintézheti. Atelihold azonban arra
inti, hogy legyen óvatos a közlekedésben
és a kommunikáció terén.
Váratlanul anyagi támogatásra számíthat a
családjától. Ha nincs rá szüksége, akkor se fogadja
közömbösen, hanem köszönje meg és
viszonozza, ha úgy adódik. A nyugtalanság
helyett figyeljen jobban az egészségére.
Döcögősen indul a hete, de csupán azért,
mert elfáradt az elmúlt napokban. Egy kis
szünet után ismét fáradhatatlanul tevékenykedik
tovább, sőt még a környezetében
lévő nyűgös embereket is felvidítja.
Előfordulhat, hogy a szívéhez közel álló
emberek önhöz fordulnak segítségért.
Lehetőleg ne vitatkozzon velük fölöslegesen.
Ha a pénzügyeit nem érinti, akkor
is döntsön megfontoltan és bölcsen.
Egyre erősebbé válhat önben az érvényesülési
vágy. Merész álmainak azonban nem mindig
örül a családja. Ha el akarja nyerni a támogatásukat,
legyen türelmes. Ha ügyesen használja
ki a lehetőségeit, végül mindenki jól jár.
Jó hírekkel indul a hete, a hétvégén azonban
olyan dolgokról szerezhet tudomást,
amelyek felborzolják a kedélyét. Atelihold
azt jelzi, az elkövetkező napokban csak a
művészetekben lelhet nyugalmat.
A csillagok állása szerint a hétvégén szokatlan
helyzetekbe keveredhet. Ne kapkodjon el
semmit, legjobb, ha csendben marad, és figyeli
az eseményeket. Igyekezzen egyensúlyt
találni a magán- és a családi élete között.
Abolygók jó munkalehetőségeket ígérnek.
Még válogathat is az ajánlatok közül. Ne
kapkodja el a választást, de ne is halogassa
el. Úgy ossza be az idejét, hogy otthon
is szükség lesz a jelenlétére.
A csillagok állása szerint, ha összeszedi
magát, sikert sikerre halmozhat. A telihold
gondolkodásra készteti pénzügyei terén.
Ne siesse el a költekezést, vásárlást. Ahétvégén
romantikus napokra számíthat.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Az Ön
rádiója
FM 95,6
MHz
SMS szám:
06-30/
30-30-956
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
Kanizsa 14 – Apró 2010. október 21.
INGATLAN
17+18 lakásos társasház építésére
alkalmas belvárosi telek építési
engedéllyel eladó. Tel.: +3630/901-
9013 (7274K)
Kiskanizsai kétszintes, kertes,
saját építésű, jó állapotban lévő családi
ház kedvező áron eladó. Kis lakást,
vagy budapesti ingatlant beszámítok.
Ár: 13,8 millió Ft. Érd.:
http://kanizsa.uw.hu, 0630/901-
5222 (7275K)
Építési vállalkozók figyelem!
Ha a belvárosban (Hunyadi utca)
akar 700 m2-es, társasház építésére
alkalmas telket, hívjon! Érd.:
+3630/448-6072 vagy +3630/227-
3294 (7108K)
Keleti városrészben felújított, 1,5
szobás, 48 m2-es, IV. emeleti, egyedi
fűtéses lakás eladó, vagy földszinti,
illetve udvari lakásra cserélhető.
Érd.: 0630/315-4904 (7282K)
Nk-án Babóchay utcában ingatlan
nagy kerttel eladó. Irányár: 21
millió Ft. Érd.: 0670/419-0280,
0630/332-8449 (7294K)
Nk-án belvárosi, 35 m2-es,
egyedi gázfűtéses, karbantartott lakás
bútorokkal eladó. Érd.:
0630/539-4580 (7297K)
Platán soron 70 m2-es, nyugati-déli
fekvésű, V. emeleti, kétszobás, erkélyes,
egyedi fűtéses lakás eladó. Érd.:
0693/311-976 (12 óra után) (7298K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi
népi parasztbútorokat, használati
tárgyakat és teljes hagyatékot.
Érd.: 0620/555-3014
(7276K)
Labdarúgó világbajnokság Lutraalbumába
való matricát cserélnék.
Tel.: 0630/9049619 (7296K)
Nk-án kéményes F8-as látványkonvektor
és GF35-ös konvektor
újszerű állapotban féláron
eladó. Érd.: 0620/378-4509,
0630/291-1744 (7299K)
Meghibásodott távirányítóját
(TV, DVD, HIFI, stb.) megjavítom.
Érd.: 0620/510-2723 (7280K)
Masszázs! Reumatikus, izületi
problémákra, vérkeringés harmonizálására,
stressz, feszültség okozta
izomcsomók, letapadások oldására.
Időpont egyeztetés és bejelentkezés:
0630/540-6664 (7288K)
Televíziók, LCD monitorok, videók,
DVD-k és távirányítók javítása.
Balaskó István Nagykanizsa,
Ady Endre u. 11. Tel.: 0630/597-
1530 (7300K)
Tisztelt
Nagykanizsai Vállalkozók!
A Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ 2010
októberétől várja azon vállalkozásokat, cégeket, amelyek kedvező
bérleti konstrukcióval, korszerű körülmények között kívánnak
irodát, műhelyt bérelni.
Afejlesztés a Nagykanizsai Ipari Parkban, a volt Gábor Áron
laktanya legénységi épületének korszerű, energia-hatékony
felújításával valósul meg. Olyan alacsony rezsiköltségű, kedvező
üzleti környezetet biztosít, amelynek segítségével a vállalkozások
megerősödési esélye jelentően növekszik.
A projekt megvalósulását követően a közel 2500 m2
területű épület 30 vállalkozás befogadására lesz alkalmas.
􀁄 irodabérlet, tárgyaló/előadó bérlet,
􀁄 eszközbérlet (fax, scenner, projektor, stb.),
􀁄 közös helyiségek használata (könyvtár, teakonyha, mosdó),
􀁄 irodai szolgáltatások,
􀁄 bankautomata,
􀁄 recepciós szolgáltatások, postai szolgáltatás.
􀁄 üzletviteli tanácsadás,
􀁄 jogi tanácsadás,
􀁄 pályázati tanácsadás, pályázatírás,
􀁄 marketing tanácsadás,
􀁄 weblap szerkesztés,
􀁄 vállalkozói képzések,
􀁄 rendezvényszervezés.
Amennyiben érdekli Önt a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ
által nyújtott kedvező iroda-, műhely bérleti lehetőség, valamint a vállalkozások
részére nyújtott széleskörű szolgáltatási csomag, úgy várjuk jelentkezését.
További információt kaphat Mihovics Zoltán projektmenedzsertől, a
mihovics.zoltan@nagykanizsa.hu email címen vagy 06-30-5752943 telefonszámon.
ALAPSZOLGÁLTATÁSOK:
EMELT SZINTű SZOLGÁLTATÁSOK
(A megjelenéstől november 30-ig)
Hirdessen nálunk, megéri!
Lakossági apróhirdetés
15 szóig egy alkalommal: 600 Ft
(Amennyiben hirdetését egyszerre több alkalomra adja fel,
úgy a másodiktól 300 Ft.)
Vállalkozási apróhirdetés
15 szóig egy alkalommal: 1200 Ft
(Amennyiben hirdetését egyszerre több alkalomra adja fel,
úgy a másodiktól 600 Ft.)
Keretes hirdetéseinkre kérje árajánlatunkat!
Németországban, a Stuttgart
mellett rendezett modellező világbajnokságon
jártak a magyar
válogatott színeiben a nagykanizsai
Canissa Modellező Sportegyesület
tagjai, s a különböző
kategóriákban értékelésük szerint
jól sikerült debütálásuk.
– Mi csupán a versenyek kezdete
előtti napon érkeztünk ki a helyszínre,
ellentétben mondjuk a kínaiakkal,
vagy épp a házigazdákkal, akik már
a seregszemle előtt három héttel tesztelni
kezdhették masináikat, no meg
a környezeti viszonyokat – kezdte
Lekszikov Zsolt, a három résztvevő
kanizsai modellező egyike.
– Ezek szerint utóbbinak is roppant
mód jelentősége van…
– Hogyne. Akár a nagy technikai
sportágaknak, a modellezésnek
is nagyon fontos szegmense,
hogy miképp sikerül beállítani a
vízre tett járgányokat. A világbajnokság
helyszínéül szolgáló tó
például nyolcszáz méteres tengerszint
feletti magassággal bírt,
szemben Nagykanizsa 170-ével, s
a vízhőmérséklet 6 Celsius-fok körül
alakult.
– Milyen eredményeket sikerült
elérniük első világbajnokságukon?
– A robbanómotorosok 15 köbcentiméteres
kategóriájában Boti
Ferenc a hatodik, jómagam a hetedik
lettem. A 3,5 köbcentiseknél
szereztem egy 10. helyezést, az 1
kg alatti elektromos motoroknál dr.
Lekszikov Gábor pedig 15. lett. A
mini-eco kategóriában Gábor még
egy 22., míg Ferenc egy 24. helyezést
gyűjtött be. Valamennyi eredmény
a középmezőnynek felelt
meg, hiszen utóbbiak esetében jóval
több volt a nevező modellező
is.
– Elégedettek lehetnek összességében?
– Úgy gondolom, igen, hiszen a
profi és fél-profi mezőnnyel nagyon
nehéz felvenni a versenyt.
Példának okáért a kínai és orosz
versenyzők bizony gyári támogatással
bírnak, ők már valóban más
szintet képviselnek. Mindenestre
büszkék vagyunk rá, hogy népes
mezőnyben sikerült helytállnunk,
hiszen majd harminc országot képviseltek
az indulók Brazíliától
Hongkongig. Mivel most már a
versenyszezonunk lezárult, az idei
esztendőnknek ez remek zárása
volt.
P.L.
Kanizsa 2010. október 21. – Sport 15
Atomerőmű SE Paks –
Aquaprofit Nagykanizsai TSK
4,5:7,5. NB I-es sakk csapatbajnoki
mérkőzés, 1. forduló. Paks.
Eredmények (elöl a hazaiak): Berkes
Ferenc - Alekszander Beljavszkij
1:0, Ács Péter - Balogh Csaba 0:1,
Vladislav Nevednyicsij - Ivan Ivanisevics
0,5:0,5, Szabó Krisztián - Héra
Imre 1:0, Papp Gábor - Márkus
Róbert 0:1, Grószpéter Attila - Gonda
László 0,5:0,5, Alin Berescu - dr.
Flumbort András 0,5:0,5, Fodor Tamás
- Bérczes Dávid 0:1, Csom István
- Pintér József 0:1, Vidéki Sándor
- Prohászka Péter 0,5:0,5, Szabó
Bence - Szteliosz Halkiasz 0:1, Vajda
Szidónia - Gara Tícia 0,5:0,5
– Nagyon jó bemutatkozás volt
ez csapatunk részéről a bajnokságban
– értékelt a mérkőzés után
Flumbort András, aki ezúttal csapatvezetőként
asztalhoz is ült az
egyik legnagyobb rivális otthonában.
– Nagy sztárt viszont azért
sem tudtunk hozni a találkozóra,
mert éppen zajlottak a német Bundesliga
küzdelmei is, de utólag, az
eredmény ismeretében – fogalmazzunk
így – nem is volt erre a
lépésre szükség. Persze, ezzel nem
degradálom le a mérkőzést, hiszen
sportszakmailag komoly találkozó
volt, bár azért az elmúlt
szezonban biztosan nehezebb dolgunk
volt.
– Mi várható előreláthatólag a
bajnoki szezontól a címvédő
együttes szemszögéből?
– Egy rangadón győzelemmel nyitni
soha sem rossz dolog, még ha első
ránézésre kellemetlennek is tűnt a sorsolás.
Úgy tűnik, hogy az egerszegiek
némileg gyengültek, míg a szombathelyi
Haladás erősödött, tehát az erőviszonyokban
lehet majd átrendeződés.
S ne felejtsem ki a most legyőzött Paks
gárdáját se, hiszen hozzájuk visszatért
egy korábbi játékosuk az Egyesült Államokból
és amúgy sem gyengültek
véleményem szerint. Esetünkben az a
furcsa helyzet állt elő, hogy az első
négy fordulóból hármat idegenben vívunk,
de mint az elmúlt szezon bajnoki
aranyérmesének, ezzel , illetve minden
más feladattal meg kell birkóznunk.
Polgár László
Soha rosszabb kezdést
Kanizsa KK-DKG East (7.) –
FKSZC Sárvár (12.) 79 - 40 (16-
17, 25-15, 15-5, 23-3)
NB I B Nyugati csoport férfi kosárlabda-
mérkőzés, 4. forduló.
Nagykanizsa, 50 néző. Vezette:
Németh Cs., Horváth A.
Kanizsa: Tóth O. (6), Stárics
(2), Hoffmann (4), Zsámár K. (14),
Lovas (8). Csere: Kasza, Balogh
L. (3/3), Babócsai (6), Kovács D.
(22/6), Beck (6), Klír (6), Hartai
(2). Edző: Farkas László.
A nagyszünetet követően igencsak
belehúztak a hazaiak, lett is
közte majdnem negyven.
Szombathelyi Egyetem SE -
Kanizsai Vadmacskák SE 63-69
(6-20, 17-17, 23-13, 17-19)
Amatőr NB I nyugati csoport
női kosárlabda-mérkőzés, 2. forduló.
Szombathely. Vezette: Magyari,
dr. Török.
Kanizsai Vadmacskák: Fuisz
(34/9), Tarnai (2), Olasz A. (4), Jagarics
(4), Fekete Csilla (19/3). Csere:
Hegyi, Oros (4), Jurkó (2), Rajkai ,
Tóth Sz. Edző: Gábor Erzsébet.
Izgalmas, kiélezett találkozón
Fuisz Viktória és Fekete Csilla vezérletével
értékes győzelem idegenben.
Kanizsa Vadmacskák SE (4.) -
SEAT Lami Véd Győr II (8.) 76-
51 (16-12, 10-18, 19-9, 31-12)
Amatőr NB I Nyugati csoport
női kosárlabda-mérkőzés, 3. forduló.
Nagykanizsa, 50 néző. Vezette:
Németh Cs., Benedek.
Kanizsa: Fuisz (28/6), Tarnai
(2), Olasz A. (14/3), Jagarics (4),
Fekete (22/15). Csere: Jurkó (3),
Hegyi, Oros (3), Olasz V., Rajkai,
Tóth Sz. Edző: Gábor Erzsébet.
A második húsz percben már
nem volt kérdéses a találkozó kimenetele,
így hazai környezetben
győzelemmel mutatkozott be a
KVSE az új szezonban.
P.L.
Csak a győzelmek
Hat fokos vízben - a középmezőnyben
Nagykanizsai Izzó SE (3.) –
Szigetvári KSE (5.) 33-28 (16-
12)
NB II Dél-nyugati csoport, férfi
kézilabda-mérkőzés, 6. forduló.
Nagykanizsa, 150 néző. Vezette:
Porogi, Tóbiás.
Izzó SE: Dolezsár - Füle, Balogh
Z. 5, Baranyai 7/1, Horváth Balázs
4, Kiss G.10/2, Németh R. 4. Csere:
Bolla (kapus), Felde, Nagy B. 3,
Horváth Bence, Németh D., Kovács
B. Edző: Tóth László.
A végeredmény tudatában, ha
nem is fölényes, mindenesetre biztos
győzelmet tudhatott magáénak
az Izzó SE férfi csapata legutóbbi
bajnokiján. Ezzel Tóth László legénységének
a győzelem-vereség
mutatója 4-1-re alakult, s talán
nem túlzás, ha azt írjuk, (fejben is)
összeszedett csapat benyomását
kelti az izzós legénység. El nem
kiabálva, csak ennyin múlna?
– Részben – kezdte Tóth László,
az együttes edzője. – Rögtön teszem
hozzá, ahhoz képest, hogy
még az sem volt biztos, hogy indulni
tudunk a bajnokságban, eddigi
szereplésünk valóban kellemes
meglepetés.
– Konkrétabban fogalmazva
minek, illetve kiknek tudható be a
figyelmet érdemlő bajnoki rajt?
– Kiss Gergely visszatérése sokat
segített eddig, hiszen kimagaslóan
teljesít. Ha el is viszi a hév időnként,
azért ellene védekezni korántsem
egyszerű, s ez a malmunkra hajtja a
vizet. Aztán említhetném még Felde
István védekezését, akit hál''istennek,
sikerült rábeszélnünk, hogy érdemes
még nálunk játszania… Öszszességében
azonban a döntő, hogy
– meglátásom szerint – egy nyerő
típusú társaság rázódhat össze erre
a szezonra.
– Tehát máris merészebb célokról
lehet ábrándozni?
– Mivel láttam már az összes
csoportbeli együttest személyesen,
a kezdeti félsz elmúlt bennem.
Hogy merészebb tervek vannak-e?
Erre inkább azt válaszolnám, hogy
magunk között az öltözőben természetesen
meg-megfogalmazódnak
vélemények, s én is azt mondom,
nem elkiabálva persze, hogy akár
a dobogónak is van realitása.
P.L.
Többre
hivatottak
Kanizsa 16 – Rock 2010. október 21.
Negyven év rocktörténetét tanulmányozhatják
a régi magyar
rockot kedvelők az október 15-
én nyílt vándorkiállításon Németh
„Nyiba” Sándor olimpikon
birkózó-költő gazdag képanyaga
és relikviái prezentálásával.
A lecke fel van adva, hiszen
negyven év rock-legendái elevenednek
meg évtizedes újságokban
megjelent fotókon, plakátokon és
bakelitlemezek borítóin. Ami a kiállításon
a fiatalabb közönségnek
újdonság, az a „veterán” rockereknek
szép emlékeket, kiváló
nótákat és bulikat, valamint a lázadás
felkavaró éveit idézi. A képek
között megtalálható Radics Béla,
az Illés, az Omega, Metro, Skorpió,
Dinamit, a Beatrice, de napjaink
rockbandái, a Pokolgép és a
Tankcsapda is, a sor viszont egyáltalán
nem teljes…
– Előbb voltam rockzenész, mint
birkózó – kezdte a megnyitót Németh
Sándor, majd a gyűjtemény
jelentőségét emelte ki: – Legyünk
büszkék arra, hogy magyar emberek
vagyunk, és arra, hogy a mi zenénk
is van olyan jó, mint mondjuk
az amerikai. A rendszerváltás előtti
időkben nem igazán ismerhettük a
nyugati nótákat, Jimmy Hendrix játéka
például egyenlő volt a sátán
zenéjével…ugyanakkor miért kellene
bármikor is Amerikát majmolnunk,
amikor vannak olyan rockikonjaink,
mint Deák Bill Gyula?
Ezen a kiállításon versekkel, valamint
gitár-játékkal szeretnék tisztelegni
rocklegendáink előtt. – foglalta
össze „Nyiba”, majd három-három
verset és dalt adott elő.
– Eddig húsz városban szerepeltem
A Magyar Rocktörténet
negyven éve című gyűjteménnyel,
de városról városra, sőt akár faluról
falura viszem tovább, vagyis
ahova csak tudom…Megközelítőleg
száz emblematikus zenekar képeit,
tablóit, plakátjait hoztam el,
valamint olyan különlegességeket,
mint például Radics Béla bordó
Gibson gitárjának másolatát,
vagy Varga Miklós csizmáját…Elmondhatom,
hogy ott voltam, sőt,
részt is vettem a rockzene születésénél,
hiszen doboltam a Meteor
nevű zenekarban. Személyes ismeretség
fűz Vikidál Gyulához,
Keresztes Ildikóhoz, és Varga
Miklóshoz, a jelenlegi De-Pression
nevű zenekarommal több alkalommal
is zenéltek albumainkon.–
adott átfogó képet Németh
Sándor a tevékenységéről és a tárlatról.
Z.A.
Negyven év kemény rock
A Városrehabilitációs Program-
„Miénk a tér!” programsorozat
keretein belül rendezték
meg a Rocktóber című koncertsorozatot.
Akik megtekintették
A Magyar Rocktörténet
negyven éve című tárlatot, élőben
is ízelítőt kaphattak a bemutatott
bandák zenéjéből, hiszen
az este folyamán három
helyi együttes, az Ouch zenekar,
az Old Mix Kartell és a
Szikla szolgáltatta a kemény
rockot a lelkes közönségnek.
– „Vésd fel, jegyezd meg jól,
hogy Rocktóberben születtem
én…” – idézte a Szikla együttes
énekese, ám ezt a P-Mobil feldolgozást
már az est második felében
hallhatták a rock rajongók.
Először ugyanis a Batthyány
Gimnázium fiatal zenészei, az
Ouch nevű együttes lépett fel kissé
punkos rock-dalaival. A kinti
hideget feledtetve, a nyár motoros
találkozóit idézte az utánuk
következő Old Mix Kartell bluesrockja,
akikkel az augusztus 20-
ai ünnepség programjain is találkozhatott
a zeneszerető közönség.
A Szikla együttes tagjai a
magyar rock legismertebb dalaiból
válogattak, sőt, az egyik vidám
hangulatú izzós dolgozó kérésére
még a Lámpagyár című PMobil
szerzeményt is eljátszották.
Z.A.
Rocktóberben születtem
Fotó: Ziegler Anita
Táncművészeti fórum. Tánctörténeti előadás és Száll a madár táncról
táncra címmel tánctörténeti bemutató is szerepelt a pénteken megrendezett
Táncművészeti Fórum programjában. Közreműködött: Dr. Petravichné
Matyaczkó Olga táncművészeti szakreferens, a Tűzmadár Mozgásszín,
Delyné Csere Andrea drámapedagógus, a Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Művészeti iskola, valamint az Eraklin Táncklub Egyesület. A
koreográfiákat Metzger Márta balettmester, Kiváló művész, Hikádi Mária
Anna, Trombitás Mónika, Kócza Attila és Lekszikov Csaba készítette.
XXII. évfolyam 37. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2010. október 28. Kanizsa
(93)
EGY KATTINTÁS
weblapunkra,
és naponta friss híreket,
tudósításokat,
riportokat olvashat.
www.kanizsaujsag.hu
TÁMOGATOTT,
INTENZÍV,
az EU összes
országában
érvényes
biztonsági őr,
testőr és vagyonőr
tanfolyam indul
november 13-án
Nagykanizsán és Lentiben
Tanfolyam költsége:
25.000 Ft
Gyors elhelyezkedési
lehetőség!
+36-20-482-2332
Fnysz: 00313-2008
Fegyvervizsga 1 nap alatt!
Ungor Károly táblakoszorúzással
és ünnepi műsorral emlékeztek
október 23-ára a Zsigmondy
Vilmos és Széchenyi István
Szakképző Iskolában.
Pár órára még az árnyékok is eltűntek
az intézmény külső udvarán
található Ungor Károly emléktábla
körül, melynek megkoszorúzásával
vette kezdetét az ünnepi megemlékezés
október 22-én. A táblát
tavaly avatták az iskola egykori tanulójának,
1956 hősi halottjának
tiszteletére, és az iskola emeletén
rendezett kiállításon levéltári iratokból
Ungor Károly bizonyítványait
és anyakönyvi kivonatát lehet
megtekinteni. Koszorúk elhelyezésével
tisztelgett emléke előtt
vitéz Nagy Ottó, a Politikai Foglyok
Országos Szövetség Nagykanizsai
Szervezetének elnöke, vitéz
Dávid Zoltán, Ungor Károly egykori
barátja, osztálytársa, valamint
Bene Csaba iskolaigazgató.
A fakóbarna levelekkel telehintett
udvaron folytatódott az ünnepi
műsor, melynek alkalmával versekkel
és gitárral kísért dalokkal
emlékeztek 56’ áldozataira a diákok
és a pedagógusok, sorfaluk
mögött pedig Sztálin és Kádár János
képei figyelmeztettek egy elmúlt
korszak, a kommunista diktatúra
szörnyűségeire.
Október 23-án, az 1956-os forradalom
54. és a Magyar Köztársaság
kikiáltásának 21. évfordulója
alkalmából szervezett városi rendezvény
a Kanizsa Fúvós Egyesület
Zenekarának térzenéjével kezdődött
el 8.30 órakor a Deák téren.
Az ünnepélyes zászlófelvonáson
közreműködtek a Kanizsa Lovasklub
Hagyományőrző Huszárjai, a
Történelmi Vitézi Rend Nagykanizsai
Hadnagysága, valamint az
NTE 1866 Íjász Szakosztályának
íjászai és barantásai. A zászlófelvonást
követően a megemlékezők
átsétáltak az ’56-os Emlékkertbe,
ahol az utókor hálájaként a város
vezetői, a pártok és civil szervezetek
képviselői koszorút helyeztek
el az 56-os forradalom és szabadságharc
hőseinek emlékművénél,
valamint Orbán Nándor emléktáblájánál.
A műsor Cseresnyés Péter
polgármester beszédével vette kezdetét,
aki egy idézettel kezdte mondandóját:
„A hétköznapok egyszerű, csendes,
profán józanságában az Én,
aki csak önmagát akarja, egyedül
akar lenni, s minden tudást, örömet
magának akar megtartani, megvan
és él. Az ünnepen azonban az Énnek
meg kell halnia. Az ünnepen a
hétköznap értelme lepleződik le: az
ember a többi emberrel egy magasabb
létben találkozik, és kilép a
hétköznapi, az egyéni létezésből.
Ez az ünnep a közösség.” Igen, ahogy
Hamvas Béla írja, nincs más
ünnep, csak a közösségé.
Az ünnep közösségi létezés, amikor
az egyéni érdekek fölé a másik
embert, a többi embert helyezzük,
amikor egyéni céljaink a közösség
javában oldódnak fel.
Nemzetünk nagy pillanatai azért
váltak ünneppé, azért váltak életté,
mert lényegük mélyén nem az én,
hanem a közösség állt, az emberek
tekintetüket nem az egyéni érdek,
hanem az igazság felé fordították.
Ezért ünnep október 23-a. Az
egyén fölé emelkedett a közösség, a
közösség iránt érzett felelősség.
Így éreztek azok, akik 1956-ban
tenni akartak nem csak magukért,
hanem másokért, közösségükért, a
magyarságért.
Azoknak, akik fellázadtak 1956-
ban volt egy álmuk a szabad, diktatúra
nélküli Magyarországról. Abban
az évben a magyarok megint
lezártak egy időszakot és ismét
mertek álmodni és tenni egy jobb
Magyarországért.· Mert 1956. október
23-án Magyarország nemcsak
egy diktatúra ellen lázadt fel,
hanem a hazugság és a félelem ellen
is. A magyar emberek a történelem
során többször is bizonyították:
nem tűrik, ha hazudnak nekik
és nem engedik korlátozni szabadságukat.
Béketűrő nép vagyunk, talán
ez segített bennünket a történelem
viharai túlélésében.
Azonban, ha felmerült, egy idő
után mindig fellázadtunk a hazugság,
a félrevezetés, a burkolt, vagy
nyílt elnyomás ellen. Ez a küzdelem,
ez a lázadás adta nekünk az
erőt a megújuláshoz, az önbecsülésünk
megtartásához.
Ha kellett tehát fegyverrel mutatták
ki eleink ellenérzésüket a hamissal
szemben, ha kellett békésebb
eszközökkel tették, tettük ezt,
de hosszú ideig nem tűrtük a hazugságot,
a félrevezetést. Így történt
ez az elmúlt nyolc évvel is. Magyarország
nagy lépéseket tett az
elmúlt hónapokban annak érdekében,
hogy az évtizedekig velünk élő
igazságtalanságokkal őszintén
szembe nézzen. S így történt ez
1956-ban is, hosszú türelemmel viselt
– talán véletlen a hasonlóság –
nyolc év lezárásaként.
Amikor beköszöntött az 1956-os
esztendő, Európa aknazárral és
szögesdróttal elkerített, sűrű sorsú
része drámai súlyú változások elé
nézett. A terror irányította rendszer
vezetői tárgyalótermek zárt ajtajai
mögött próbálták megrajzolni a
szocialista jövő új irányát. Hruscsov
a XX. kongresszuson elmondott,
titkos beszédét követően a
visszafogott önkritika nem állt meg
a határoknál.
Moszkva utasítására a Központi
Vezetőség júliusi ülésén felmenti
Rákosit az első titkári és politikai
bizottsági tisztsége alól, akiben saját
bevallása szerint már régóta
megérett a lemondás gondolata, de
halogatta ennek a kérdésnek a felvetését,
mert az volt a szándéka,
hogy saját erejéből kijavítja a párt
vezetésében elkövetett hibákat, és
azután lemond.
A felmentést követő napon elhagyja
az országot, különgép viszi a Szovjetunióba,
ahonnan életében nem is
‘56 üzenete: Mindig új élet lesz a vérből
Kanizsa 2 – ‘56 2010. október 28.
Fotó: Bakonyi Erzsébet Fotó: ZieglerAnita
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Ziegler Anita. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin
Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztésért felelős: Huszár József, tel.:+3630/512-0855
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
„Az ünnepben
a hétköznap értelme
lepleződik le”
A kommunizmus
nem foltozgatható
Kanizsa 2010. október 28. – ‘56 3
tér többet haza. Helyére az addigi
második ember lép – Gerő Ernő.
„Itt valami nagy becsapás van.
(…) Vér nélkül itt nem lehet változás.”
– írja Pallavicini-Andrássy
Borbála a naplójában. „Ez népbolondítás.
Látták, hogy gazdasági csőd
előtt állnak, látták, hogy egyre nő az
elkeseredés. Meg kellett játszani a
dolgot. Kiosztották a szerepeket.”
A bűvészmutatvány azonban nem
sikerült, de nem is sikerülhetett.
Mert mi már tudjuk, a történelem
bebizonyította, hogy a kommunizmus
nem volt foltozgatható, nem
volt javítgatható, hiszen az ideológia
– a marxizmus –, amire az egész
szocialista világot építették, ellentmondott
a valóságnak. És amit a
hazugság futóhomokjára építenek,
előbb-utóbb össze is omlik.
„…a tapasztalat azt mutatja,
hogy egy rossz kormány számára a
legveszélyesebb pillanat akkor következik
be, amikor megpróbálja
magát megreformálni. (…) A szenvedés,
amelyet a nép türelemmel
viselt, amíg az elkerülhetetlennek
látszott, abban a pillanatban, amikor
felcsillan a szabadulás reménye,
elviselhetetlenné válik. A reform
ekkor csak arra alkalmas,
hogy megmutassa az embereknek,
mi az, ami még mindig elnyomja
őket, s ami most még kevésbé elviselhető.”
Bár Alexis de Tocqueville francia
történész az imént idézett gondolatokat
a magyar forradalmat megelőző
évszázadban vetette papírra,
mégis mintha az ötven évvel ezelőtt
történtek előzményeiről szólna.
Valóban. Hiába hirdetett az új
vezetés államreformot, hiába ígért
a közigazgatás átszervezésével, a
bürokrácia leépítésével magasabb
életszínvonalat és elégedettebb
Magyarországot, hiába kezdeményezett
oktatási reformot, és hiába
rendelt a Belkereskedelmi Minisztérium
Vendéglátóipari Főosztálya
az eredeti terven felül még hetvenezer
hektoliter sört 1956 forró augusztusában,
a kommunista hatalom
napjai meg voltak számlálva.
„Látnivaló, hogy a hatalom napról
napra egyre inkább kicsúszik az
elvtársak kezéből.” – írja Mikojan,
szovjet tanácsadó az SZKP Központi
Bizottságának írt jelentésében.
„Kialakulóban van az ellenséges
elemek párhuzamos központja,
mely aktívan, határozottan és magabiztosan
tevékenykedik.(…) A
párt vezetése ebben a veszélyes
helyzetben gyakorlatilag teljesen
apátiában van. A kérdések megvitatása
után a magyar elvtársak
kénytelenek voltak beismerni, hogy
bár a hatalom ténylegesen még
nem csúszott ki a kezükből, de kicsúszóban
van, és az események a
hatalom elvesztése felé tartanak.”
Úgy tűnt, a kommunizmus propagandafegyvere
visszafelé sült el.
A kommunista rendszer kiszolgálói
maguk is elhitték, hogy a valóság
és a megjelenítésére használt kifejezések
szétválaszthatóak. Azt gondolták,
hogy valójában nem is embereket
rekesztettek ki a társadalomból,
vetettek börtönbe, végeztek
ki, hanem „burzsujokat”, „kapitalistákat”,
„kulákokat”. Nem vették
észre, hogy a tomboló gyűlölet által
tüzelve az évek során „a nép ellensége”
bélyeget már szinte valamennyi
ember homlokára ráégették.
Nem vették észre, hogy teljesen
egyedül maradtak, és valójában
már réges-rég ők voltak a nép ellenségei.
A kommunizmus megvalósította
saját célkitűzéseit – persze nem
úgy, ahogy szerette volna –, megszüntetett
minden különbséget az
emberek között. Fölszámolta a vagyoni,
az ideológiai, sőt, az osztálykülönbségeket
is, mert ráébresztett
valamennyiünket, hogy elsősorban
magyarok vagyunk. Rájöttünk
arra, hogy csak szabadon
lehetünk magyarok és csak magyarként
lehetünk szabadok.
A hatalom kiszolgálói egy egész
nemzettel álltak szemben. Egy
egész nemzettel, amelyik többé már
nem hitte egyetlen szavukat sem.
Hogy is mondta Gróf Széchenyi
István?
„… a népek leginkább olyankor
mutatják ki karakterüket, amikor
azon a ponton állnak, hogy szabadságukat
elveszítsék, vagy nemrég veszítették
el, és vissza akarják nyerni”
Mi, magyarok 1956. október 23-
án szinte varázsütésre álltunk talpra,
hogy nemrég elveszített szabadságunkat
visszaszerezzük. Ráébredtünk,
hogy szabadságunkat csak
közösen, együtt tudjuk megélni.
Nem álltunk meg félúton, nem
fogadtuk el a hruscsovi alkuk világ,
hanem valódi szabadságot és függetlenséget,
valódi nemzeti önrendelkezést
akartunk.
Csupán néhány óra alatt megbukott
a kommunizmus, néhány nap
alatt megalakult a nemzetőrség, a
munkástanácsok, újraéledtek a pártok,
felállt a demokratikus kormány,
kiléptünk a Varsói Szerződésből.
Csupán egy hét alatt a Szovjetunió
egyik tartományából újra valódi nemzeti
közösség, önálló állam lettünk
1956 hősei megmutatták: A szabadságért
mindig vállalni kell a
küzdelmet.
Alig múlt el október 6-a, az aradi
vértanúk, a nemzeti gyász, a becsület
napja, amikor a szabadság
halálára emlékeztünk, és ma, alig
két héttel később a feltámadását
ünnepeljük. Az aradi vár sáncai között
egyértelmű volt az üzenet: a
szabadságért a legreménytelenebb
helyzetben is vállalni kell a küzdelmet,
a hatalom hazugságát pedig a
legvéresebb megtorlás sem emelheti
az igazság helyére.
1956-ban is az emberi lélek ereje
emelte a nemzetet a realitások kiábrándító,
tétlenségre kárhoztató sivár
világa fölé, és törte át a diktatúra
vasbeton falait. A lélek ereje söpörte
el egycsapásra a kommunizmus
hazugságokra épített világát, és írta
felül a reálpolitika megrendíthetetlennek
gondolt kompromisszumait.
És azt, amit a szabad világban megcáfolhatatlan
dogmának tartottak,
hogy egy kommunista diktatúrában
nem lehet forradalmat csinálni.
Minden jeles történelmi évforduló,
minden ünnep önvizsgálat is
egyben. 1956 tehát arra is kötelez
bennünket, magyarokat, hogy megmérjük
magunkat. Ezért minden jeles
évforduló méltó megünneplésének
az a legnagyobb próbája, hogy
meg tudunk-e felelni az általa felállított
mércének.
A létünket valóban vakmerő harcainknak
köszönhetjük, és ez a harc
mindig bennünk kezdődik és valójában
ott is dől el. Mert ha magunkban
megnyerjük a harcot, akkor sem
hazugság, sem rendőri gumibot és
erőszak nem vehet többé erőt rajtunk.
Az elmúlt hónapokban új, reményteli,
és cselekedetekkel teli
korszakot nyitott Magyarország,
mely méltó a forradalom elveihez.
Új írott és íratlan törvények születtek,
születnek, amelyek egy igazságos,
békés Magyarország pillérei,
ahol az összefogás hazára talált.
(folytatás a 4. oldalon)
Történelmi
párhuzamok
„csak szabadon
lehetünk magyarok
és csak magyarként
lehetünk szabadok”
A szabadságért
vállalni kell a küzdelmet
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Az október huszonharmadikai
ünnepségekhez kapcsolódóan
városunkban ketten is országos
kitüntetésben részesültek.
Dobos István tűzoltó őrnagy a
Nagykanizsa Hivatásos Önkormányzati
Tűzoltóparancsnokság
Tűzmegelőzési Osztály vezetője
tűzoltósági tanácsosi címet kapott.
Orbán Viktor miniszterelnök javaslatára
Dr. Schmitt Pál köztársasági
elnök a Magyar Köztársasági
Érdemrend Tisztikeresztje Polgári
Tagozata kitüntetést adományozta
érdekvédelmi tevékenysége, példaértékű
életútja elismeréseként
Takács Jánosnak, a Piarista Diákszövetség
Országos Választmánya
tagjának, a Hortobágyi Kényszermunkára
Elhurcoltak Egyesülete
tiszteletbeli elnökének.
K.H.
Kanizsa 4 – Krónika 2010. október 28.
(folytatás a 3. oldalról)
Reményteli az idei ünnep, mert
hoszszú évek állandó megosztottsága
után, béke köszöntött az országra. Hazánk
legnagyobb ökológiai katasztrófája
közben a reményt, a lehetőséget is
megkaptuk, mert a magyar emberek
soha nem látott összefogásának lehetünk
tanúi. Az ország polgárai mozdultak
meg katasztrófák által sújtott
területek feltámasztása, és az ott élő
emberek támogatása, reményeinek újjáélesztése
érdekében. Az együttműködés
szép példája a legutóbbi katasztrófa
okán történő nemzeti összefogás
a bajba jutottak megsegítésére.
Ezen napok megszerzett tapasztalata
az összefogás erejéről és
1956. október 23. ünnepe, amely
ugyancsak a nemzeti összefogás kiemelkedő
példája, reményt adnak
és megerősítenek bennünket abban,
hogy közös céljainkat csak
együtt tudjuk elérni.
A történelmünk nem logikára oktat,
hanem arra – és ez benne a vigasztaló
–, hogy a nemzetek életében
az olyan magasztos fogalmaknak
is van értelme, mint a közösségi
érzés, bátorság, a merészség, az
ideákhoz való ragaszkodás. És akkor
beteljesedhet az író jóslata:
„Angyal, vidd meg a hírt az égből,
/ Mindig új élet lesz a vérből.”
Egyben higgyünk Albert Camusnak,
aki franciaként azt mondta:„A
magyar vér oly nagy értéke Európának
és a szabadságnak, hogy óvnunk
kell minden cseppjét.”
Hajtsunk fejet hát 1956 hősei
előtt!
A polgármester szavait követően
A fiú naplójából címmel a Thúry
György Kereskedelmi, Vendéglátó
és Idegenforgalmi Szakképző Iskola
diákjainak előadását tekinthették
meg a résztvevők, majd
az ünnepi rendezvény fáklyás emlékező
sétával záródott az esti
órákban.
Z.A. - B.E.
Krizsán Viola nyerte el a Gróf
Imre Alapítvány ösztöndíját,
amelyet Bene Csaba adott át ünnepélyes
keretek között október
22-én.
A tanulmányokat segítő, egy
éven keresztül folyósított összeget
a szociális helyzet, valamint jó tanulmányi
eredmény alapján ítéli
oda az intézmény.
Gróf Imre a Zsigmondy Vilmos
és Széchenyi István Szakképző
Iskola egykori autószerelő
mestere volt. Özvegye tette a
pénz felajánlásának nagylelkű
gesztusát, immár tizenöt éve. Az
alapító teljesen szabad kezet ad
az intézménynek, többek között
emiatt is egyedülálló a városban
működő egyéb, ösztöndíjat biztosító
alapítványok között.
Krizsán Viola kárpitos osztályban
tanul, és 4.9 volt az átlaga az
elmúlt tanévben. Elmondta, nagy
segítséget jelent számára az ösztöndíj,
és a jövőben szeretne
érettségit szerezni, valamint szívesen
kitanulná a szakács szakmát
is.
Z.A.
Gróf Imre ösztöndíj
jótanuló Zsigmondysnak
Állami kitüntetések
a nemzeti ünnepen
2010. október 21-én Cseresnyés Péter polgármester, Dénes Sándor alpolgármester
és Tóth Nándor önkormányzati képviselő Kiskanizsán, otthonában
köszöntötték Fekete István 105 éves állampolgárt, a város legidősebb
állampolgárát.
Öttel túl a százon
Le kell zárni a múltat! – furcsa
iróniával dobálta a konténerbe
egy devecseri férfi élete összes
emléktárgyát: festményeket, régi
tablót, valamennyibe beleette
magát a vörös mocsok. Az öregek
– erre a kis időre – már nem akarnak
elköltözni. A fiatalok féltik
gyermekeiket a fertőző környezettől,
nem maradnak a vörös
iszap sújtotta településeken.
Az emberi hanyagság és kapzsiság
természeti és emberi áldozataiért –
emlékeztet a szigorúan lezárt Kolontáron
a világháborús emlékműre függesztett
tábla. Csütörtökön két mikrobusznyi
önkéntes dolgozott Devecserben
a Piarista Iskolából. Felnőttek,
diákok, lányok, fiúk, kanizsaiak
és kollégisták. Az alsó korhatár tizenhat
év volt, sokan pedig, akik még
nem érték el, igen bánták. A lányok
munkája a Karitász raktárában az
adományok válogatása, szortírozása
volt. A fiúk ragaszkodtak a kemény
munkához. Két réteg vegyvédelmi
ruha, lélegző maszk, védőszemüveg
– létezni sem könnyű ezekben, hát
még dolgozni. Bár aznap szép idejük
volt, a megelőző esőzés sártengert
okozott. Aki levette szemüvegét, hamar
megtapasztalta, mennyire szükséges:
szemébe fröccsent a vörös sár.
Aszakszerű kimosás viszont azonnal
segített rajta. Gipsz szétterítése, használhatatlan
bútorok konténerbe pakolása,
idősek segítése – mindig oda vezényelték
őket, ahol szükség volt rájuk.
Debrecentől Szombathelyig
szerte az országból érkeztek dolgos
kezek. Akanizsaiak fantasztikus öszszefogást
tapasztaltak meg. Ám amikor
a jól végzett munka után hazafelé
tartottak, beléjük hasított: nekik
van hová hazamenni. És Devecser,
Kolontár kárvallottjai mikor mondhatják
ezt?
P.J.
Mosoly a fájdalom fölött
Mobiltelefonnal készült amatőr felvétel
Kanizsa 2010. október 28. – Gazdaság 5
A térségben, s talán az országban
is egyedülálló együttműködés
szándékát jelentette be Nagykanizsán
Gyutai Csaba Zalaegerszeg
és Cseresnyés Péter Nagykanizsa
polgármestere. Számítanak
rá, az együttműködés a térség
gazdasági fejlesztését, a munkalehetőségek
számának gyarapodását
eredményezi.
Cseresnyés Péter elöljáróban elmondta:
– Egy olyan térségben élünk, amelyik
nagyon komoly fejlődést tud maga
mögött az elmúlt időszakban. Joggal
mondhatjuk, ehhez a térséghez
tartozunk, de mintha kimaradtunk
volna az elmúlt évek jelentős beruházásaiból,
fejlesztéseiből. Ezt szeretnénk
ellensúlyozni egy nagyon komoly
együttműködéssel, egy tengely
alkotásával, amelyik nem valami ellen,
hanem egy közös cél, a térség
fejlesztése érdekében jön létre. A
munkát több hónapja elkezdtük, a
választásokat azonban meg kellett
nyerni ahhoz, hogy terveinket a gyakorlatba
átültetve meg tudjuk valósítani.
Az elképzelések most váltódnak
aprópénzre, a következő lépésekről a
sajtótájékoztató után tárgyalunk a
zalaegerszegi polgármesterrel.
Gyutai Csaba a témához kapcsolódva
megjegyezte, nagy megtiszteltetés
számára, hogy Kanizsán a
polgármester úr irodája mellett tarthatnak
sajtótájékoztatót, amire az
elmúlt húsz évben nem volt példa.
Meggyőződése, a két város egymásra
utalt, nem valamiféle rivalizálásról,
versenyről van szó, hanem
együttműködésről a közös előnyök,
a közös siker érdekében. „Ha megnézzük
a régiónkat, északi része,
Győr és térsége elsősorban az autóipari
befektetések révén gazdasági
értelemben jelentősen megerősödött,
úgy is mondhatnánk, kiszakadt
a régióból. Nekünk, akik a terület
déli részén élünk, Szombathelyen,
Zalaegerszegen és Nagykanizsán,
elemi érdekünk, hogy ezzel szemben
egy ellensúlyt hozzunk létre. Elemi
érdekünk az is, hogy a saját lehetőségeinket
megsokszorozva a három
város gazdasági értelemben össze
fogjon egymással. Az a tengely,
amiről az előbb a polgármester úr
beszélt, gazdasági tengely, a három
város összefogásából jönne létre.
Természetesen ehhez a két megye is
csatlakozhat, sőt számítunk is az
együttműködésükre. Úgy látjuk, ha
a három város közül bármelyik ér el
sikert a gazdaságfejlesztésben, a
munkahelyteremtésben, az a másik
kettőnek is a sikere lesz. Ha csak a
gépipar területét nézzük, bármelyik
városban elinduló beruházás a másik
kettőben a beszállítói háttér fejlődését
eredményezi. Arra készülünk,
hogy erős városdiplomáciával
a három város együttműködését
erősítsük. Ahogy Göcsejben szokás
mondani, annak a lónak kell abrakot
adni, amelyik tud húzni. Ez a
három város tud húzni, itt az emberek
még nem szoktak el a munkától,
akarnak dolgozni. Meg kell teremteni
azokat a lehetőségeket, hogy az
alkotóerő, az újítókészség kibontakozhasson.”
Cseresnyés Péter kiegészítésként
az elhangzottakhoz hozzátette, ha a
szándékaik szerint az együttműködés
megvalósul, nagyon komoly
potenciál lesz a településen élők és
a település vezetői kezében. Gesztus
értékű, hogy Zalaegerszeg polgármestere
itt van Nagykanizsán.
Együttműködésükben az egyenrangúság,
az egyenlő partneri viszony
a legfontosabb, mert mind a két város
tud tenni valamit a térség fejlődéséhez.
Kanizsa a saját közlekedési
infrastruktúrájával, Zalaegerszeg
pedig azzal a fejlett ipari háttérrel,
amelyet az elmúlt tíz-tizenkét évben
megteremtettek maguknak.
Gyutai Csaba az együttműködés
legfontosabb üzenetéről elmondta,
megállapodott a Nemzetgazdasági
Minisztérium államtitkárával, Cséfalvay
Zoltánnal arról, hogy a Magyar
Kormány az együttműködést
támogatni fogja, s ennek érdekében
a három város és a kormányzat
egy versenyszerződést ír alá,
melyben a kormány meghatározza
azokat a lehetőségeket, eszközöket,
amelyekkel segíti az együttműködést,
és a két város is meghatározza
a saját eszközrendszerét.
Ennek előkészítése várhatóan november
közepéig elkezdődik, és a
költségvetés elfogadásától függően
remélhetőleg még ebben az évben
aláírják a megállapodást. A
következő tárgyalás helyszíne
Szombathely lesz.
B.E.
Zalaegerszeg-Szombathely tengely
Fotó: Bkaonyi Erzsébet
A nagykanizsai komplex városfejlesztési
koncepció különdíjat
nyert a nyolcadik Európai Település-
és Területi Tervezési díj pályázaton,
amelyet november 16-
án Brüsszelben vehet át a város és
a tervezők. A díjról és a városrehabilitációs
tervekről Cseresnyés
Péter polgármester és Horváth István
divízióvezető tájékoztatta a
sajtó képviselőit.
A Magyar Urbanisztikai Társaság,
mint az Európai Település-és
Területi Tervezési díj pályázatot
nyerték el a városrekonstrukciós
tervek. Cseresnyés Péter polgármester
elmondta, magyar város
ilyen komoly elismerésben még
nem részesült. Hozzátette, a tervek
megvalósítását követően olyan
belváros alakul ki Nagykanizsán,
amelyikre büszkék lehetnek az itt
élők és amely lehetőséget ad arra,
hogy a lassan kiüresedő belváros
újra visszakapja azt a rangot, amit
Nagykanizsa megérdemel.
Mint Horváth István divízióvezető
elmondta, a díj magát a koncepciót
értékeli, amelyet a Pro Urbe Kft.
készített el. November 16-án a díj
átvételén kívül sor kerül a város-rehabilitációról
készült prezentációra,
valamint a város bemutatására.
Adíjra olyan már publikált tervek
és tanulmányok pályázhattak, amelyek
helyi, regionális, országos,
vagy nemzetközi viszonylatban kiemelkedő
színvonalúak, és jelentős
hatással bírnak a tervezési területen
élő és működő közösségekre. Az értékelés
során kiemelt szempont
volt, hogy a koncepció mennyiben
javítja az európai polgárok életminőségét
és mennyiben mutat szociális,
gazdasági és környezetminőségi
szempontból előrelépést a tervezési
területen, valamint, hogy mennyire
tartja szem előtt a fenntartható fejlődés
követelményrendszerét.
A tervek megvalósulása ellensúlyozhatja
az M7 autópályán a város
elkerülését, olyan funkcióval,
ami miatt érdemes a városban
megállni, ami a munkanélküliséggel
küzdő település kis és középvállalkozásainak
helyzetét javíthatja.
A polgármester kiemelte, a díj
nem csak elismerés a tervezőknek,
hanem városunknak is jó reklámot
jelent, hiszen olyan összefüggő
belváros-átalakítás fog történni,
amelyik az Eötvös tértől az Erzsébet
térig terjed, és összefüggő tereket
fog összekötni, így lehetőség
nyílik nagyobb rendezvények,
akár fesztiválok szervezésére is.
A városrehabilitációs projekt a
tervek szerint két ütemben valósul
meg, az első zajlik jelenleg. Ez magába
foglalja a Huszti téri körforgalom
megépítését, az Erzsébet tér
korszerűsítését, az Arany János utca
és a Petőfi utca összekötését, valamint
a Zrínyi utca és a Teleki utca
összekötését. Mindez másfél milliárdos
fejlesztést jelent, amelyhez
közel kilencszáz millió forint támogatást
nyert az önkormányzat. A
második ütem várhatóan kétmilliárd
forintos fejlesztés lesz, amihez hétszáz
millió forint támogatás szükséges.
A két ütemes projekt várhatóan
2012. október 31-éig fejeződik be.
Z.A.
Európai különdíjat nyert a városrehabilitáció
Alakul a Nagykanizsa-
Első alkalommal rendezte meg
a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói
Kamara Zala megyei szervezete
a Méltóság Napját a Kanizsai
Dorottya Kórházban. A kezdeményezés
a rákbetegek iránti
együttérzésről és a betegségben
is megőrizendő emberi méltóságról
szól.
Kovácsné Sohár Krisztina, a
MESZK elnöke elmondta, hogy
egész délutános előadás-sorozat keretein
belül nyílik lehetőség az
egészségügyi dolgozók számára az
ismeretszerzésre a daganatos betegségben
szenvedők ellátásáról, kezeléséről.
Ez a tájékozódás azonban
nem a gyógyszeres kezelésről szól,
sokkal inkább a szociális, pszichés
körülmények optimális megteremtéséről
és az érzelmi támogatásról.
Nem könnyű ugyanis a hospice ellátásban
dolgozók helyzete, hiszen
talán a lehetetlenre vállalkoznak: az
előrehaladott állapotú betegeket
kell felkészíteniük az elmúlásra.
– Nincs eligazodási pont arra
vonatkozólag, hogyan kezeljük a
haláluk előtt álló betegeket. Azt viszont
mindenképp szem előtt kell
tartani, hogy az emberhez méltó
halál mindenkinek alapvető joga.
Akik megtapasztalták a rákbetegségből
való felépülés csodáját,
más emberekké váltak, és amíg fizikailag
legyengültek, lelkileg sokkal
erősebbek lettek. Ha öt éven
belül nem újul ki a daganat, akkor
gyógyultnak nyilvánítják a beteget,
de egész további életét végig kell
követni a páciensnek. – foglalta
össze Kovácsné Sohár Krisztina.
Városunkban is működik a daganatos
betegekkel foglalkozó
szervezet. Karosi Lászlóné, a Napfény
Rákbetegek és Hozzátartozóik
Nagykanizsai Szervezetének elnöke
elmondta, tíz éve alakultak,
és céljuk, hogy lelkileg segítsék a
súlyosan betegeket. Éves munkaterv
alapján, hetven fővel dolgoznak
együtt a Vasemberház Tükörtermében,
minden hónap második
és negyedik hétfőjén.
Déltől hallgathatták meg a jelen
lévők Vass Mónika diplomás ápoló
előadását a hospice tevékenységről.
Elmondta, hogy évente harmincnégyezer
ember hal meg rákos
megbetegedésben. Hazánkban
Polcz Alaine hozta létre 1991-ben
a Magyar Hospice Alapot, majd
2004-ben született törvény a tevékenység
szabályozásáról. Salamon
Andrea, az Otthonápolási Szolgálat
onkológia szakápolója személyes
beszámolót tartott az elmúlt
évek tapasztalatairól. Hangsúlyozta,
a hospice ellátás huszonnégy
órás elérhetőséget jelent. Szó esett
arról, mennyire fontos a felmerülő
pszichés problémák, a szorongás,
depresszió és az alvászavarok kezelése.
Hozzátette, néha nehéz eldönteni,
hogyan kell viselkedni a
haldoklóval, ráadásul azt is el kell
érni, hogy a beteg családja elfogadja
a nővér jelenlétét. A halál
gondolatát nem lehet elfogadtatni,
de abban segíthet az egészségügyi
dolgozó, hogy elviselhetőbbé tegye
a nehezebb időszakokat…
AMESZK és az előadók a programok
befejezéseként – hagyományteremtő
szándékkal – a
„Méltóság Mezején” nárciszhagyma
ültetésével fejezték ki a rákbetegek
iránti együttérzésüket, és tervezik,
hogy minden évben elültetnek
egy-egy újabb virágot.
Z.A.
A Rozgonyi Polgári Egylet és
Kör tagjai a napokban Szlovéniába
utaztak. Útjuk első állomása a
határtól pár kilométerre fekvő,
nagy múltú városka, Lendva volt,
mely a szlovéniai magyarság központja.
Itt található a Magyar
Rádió és televízió stúdiója is. –
tudtuk meg Miha Tamásnétól.
Honfoglaló elődeink 907-ben érkeztek
ide, a terület Vérbulcsú nemzetséghez
tartozott. A 13. században
a Bánffy család birtokába került,
akik sokat tettek felvirágoztatásáért.
A trianoni döntés után csatolták a
délszláv államokhoz. A város fölé
emelkedő Szent Katalin templom és
a vár sok régészeti, néprajzi, történelmi
emléket őriz. Elnyerte tetszésünket
a Zala György szobrászművész
emlékszobája, amelyben megcsodálhattuk
a budapesti Millenniumi
Emlékmű szobrainak kicsinyített
másait. Láttunk 1928-ból való magyar
nyelvű térképet, ahol városunk
Nagy Kanizsa és Kis Kanizsa jelöléssel
szerepel. Üde színfolt volt a
több száz lepkéből álló kiállítás. A
városka központjának csodálnivaló
remeke Makovecz Imre sajátos stílusában
épült Kulturális Központja.
A Bánffy Kávézóban magyar nyelvű
könyvek társaságában antik fotelben
ülve fogyasztottuk első szlovéniai
kávénkat.
Rövid utazás után máris a
dobronaki orchidea-parkban voltunk.
Közép-Európában egyedüli
ez az ötszáz négyzetméteres üvegház,
melyben az orchideákon kívül
bors, vanília, ananászkávé, stb.
ezen az éghajlaton szokatlan növény
él. A délutánt a dobronaki
energiaparkban töltöttük, ahol az
őszi erdő festői szépsége és az újszerű
gyógyulás iránti kíváncsiság
motiválta hangulatunkat.
Hazafelé az őrség felé vitt
utunk. Szentgyörgyvölgyön felkerestük
Csótár Rezsőt, a híres fazekas
dinasztia tagját, aki korongozza,
égeti, felesége pedig írókázza
kezük remekeit.
Következő állomás Magyarszombatfa
az őrség déli peremén
lévő települése volt, ahol a helyi
kis családias cukrászdában a cserépkályha
tövében friss pogácsát
és más finom süteményt kóstolgattunk.
A kellemesen eltöltött nap hangulatát
még tetézte az őrségi Góna
étterem, a táj hangulatához illő
vadvacsora és vörösbor.
Utunk során jóleső érzéssel nyugtáztuk,
hogy a helységnevek mindenütt
magyar nyelven olvashatóak,
és a magyar iskolák, rádió, tv, könyvek,
színházi előadások révén a magyar
nyelv élő nyelv marad Szlovénia
magyarlakta területein is.
K.H.
Kanizsa 6 – Krónika 2010. október 28.
Nemzeti
közkincseink
Előadássorozat nemzetben
gondolkodóknak
ENYÉSZET HAVA
November 6.
szombat 16 óra
Halis István Városi Könyvtár
Bíró Zoltán
irodalomtörténész:
Nemzet az irodalomban
Muravidéken jártak
Elfogadni az elfogadhatatlant
Egyenlő eséllyel a munkaerőpiacon
címmel kétnapos konferenciát,
Roma Expo-t szervezett
a Demokratikus Roma Vezetők
Szövetsége.
Ehhez hasonló programot már
negyedik alkalommal valósítunk
meg Nagykanizsán – hangsúlyozta
köszöntőjében Nagy József
György, a DRVSZ elnöke. Az elmúlt
években a Cigány Kisebbségi
Önkormányzatok és civil szervezetek
számos programot tudtak
megvalósítani országos szinten. A
DRVSZ vezetősége az elmúlt
nyolc évben arra törekedett, hogy
programjaikkal nagymértékben
hozzájáruljanak a környezetükben
élő cigányság élethelyzetének javulásában.
Szerencséjük volt,
mert mindig találtak olyan partnereket,
akik segítették őket ebben a
munkában.
Dénes Sándor alpolgármester
köszöntőjében kiemelte, megnyugtató
volt számára, hogy azok
a lépések, amelyek elindultak az
elmúlt években, folytatódni fognak.
Köszönet a DRVSZ-nek,
akik célja, hogy tevékenységükkel
hozzájáruljanak a roma közösség
társadalmi felzárkóztatásához,
integrációjához, munkaerőpiaci
esélyeik és társadalmi
esélyegyenlőségük javításához.
„Mindannyian tudjuk, a felzárkóztatás
és az integráció kulcsa a
foglalkoztatás, amit a tanulás, az
oktatás, a tudás megszerzése előz
meg. Legalább minimálisan egy
szakma megszerzése szükséges. A
felmérések szerint nagyon magas
az oktatásból kimaradó fiatalok
száma. Ebben természetesen a
családnak, iskoláknak, hivataloknak,
a városi és falusi önkormányzatoknak
óriási szerepe
van, de ugyanilyen fontos, vagy
még fontosabb a felnőttek képzése
is.”
A köszöntők után elsőként
Pölöskei János, a munkaügyi
központ igazgatója a helyi munkaerőpiaci
képzésekről adott tájékoztatást.
Az előadók sorában Lakatos
Szilvia a Khetanipe Egyesület
céljait, eredményeit mutatta be
az Esélyteremtő program tükrében.
B.E.
Egyenlő
eséllyel
A Berzsenyi utcai játszótér lebontása
ellen petíciót adott át
Karádi Ferenc alpolgármesternek
Dr. Varga Endre, a lakótelepen élő
apuka. A petíciót aláíró kisgyermekes
szülők azt követelik, hogy
haladéktalanul állítsák le a parkoló
építését, állítsák helyre az
eredeti állapotot, illetve a területen
létesítsenek európai normáknak
megfelelő játszóteret.
„Adják vissza a játszóteret, a
zöldterületet! Ez a belváros második
olyan játszótere, amit a közelmúltban
lebontottak. Nem fogadjuk
el, hogy zöldtereinkből, gyermekeink
játszóteréből parkolók, aszfalttal
borított, gépjárművekkel zsúfolt
terek legyenek. A zöldterületek eltüntetése,
mind saját és gyermekeink
életminőségét, mind a környékbeli
ingatlanok értéket rontja. A
Berzsenyi utcai játszótér és park
nemcsak az utca közel ezer lakosának
igényeit elégítette ki, hanem a
környékbeli iskolákban tanuló
számtalan gyermek szükségletét is,
mivel a belvárosi iskolák maguk is
hiányt szenvednek játszóterekben és
zöldfelületben.” – áll a százhuszonkét
szülő által aláírt petíció szövegében.
Kérik, tegyen meg mindent
ennek érdekében a város vezetése.
Karádi Ferenc alpolgármester válaszában
elmondta, a levelet a megfelelő
fórumra továbbítja, és mint
szülő, arra fog törekedni, hogy megfelelő
megoldás szülessen az ügyben.
Hozzátette azt is, ez a fajta megoldás
az előző ciklus terméke volt.
Köszöni, hogy jelezték a gondot,
azon fognak munkálkodni, hogy
mindenki megelégedésével záruljon.
Balogh László, a terület önkormányzati
képviselője a kérdésekre
adott válaszában többek között elmondta,
az előző nap három játszótértervezővel
járt a helyszínen. Aterület
adottságát figyelembe véve a
gyerekek számára egy többfunkciós
játszóteret alakítanának ki, s megmaradna
az általános iskolák alsósai
számára is a sportolási lehetőség. A
játszótér területe az eddiginél nagyobb
lesz, a Berzsenyi 1-7. számú
ház északi felén lévő zöldterületet
továbbra is szabadon hagyják. A
terv megvalósításához pályázat útján
keresnek anyagi forrást. Balogh
László megígérte, képviselői keretét
– ha lesz –, a játszótér kialakításához
ajánlja fel. Dr. Varga Endre hozzáfűzte,
annak már örül, hogy eljutott
odáig a város, hogy helyi tervezőket
bíznak meg. Ami Kanizsán
van, kanizsaiaknak kell tervezni és
építeni. Úgy értelmezte az indoklásokban,
hogy nincs rá pénz. Legyen
pénz! Balogh László felajánlását a
szülők nevében köszönettel elfogadta,
és számon is fogják kérni.
B.E.
Kanizsa 2010. október 28. – Krónika 7
Petíció a játszótérért
„Tjedan Hrvata u Nadjkanizi”,
vagyis ahogy a feliratból
is kiderülhetett a rendezvény
helyszínein, Horvát Hét volt
Nagykanizsán.
A horvát kulturális esten például a
Rozgonyi Óvoda horvát csoportja és
a Kanizsai Horvát Tánccsoport tartott
bemutatót, majd bemutatásra került a
muramenti horvát tájszótár bemutatása
is, melyet dr. Rácz Erika, a Murakeresztúri
Általános Iskola pedagógusa
prezentált. Nem hiányozhatott a
horvát nyelvű szentmise celebrálása
sem, amit Blaz Horvat tartott, s közreműködött
a Kanizsai Horvát Tamburazenekar
a Kanizsai Horvát Kórussal
a kórház-kápolnában.
A muramenti horvát motívumú
hímzés, valamint bokréta-készítésre
a horvát kisebbségi önkormányzatában
került sor, de a horvát
népi étkek kóstolása sem maradhatott
ki a sorból.
P.L.
Múltjukról
jelenükről
Október 23-a nemzeti ünnepünk.
Ekkor emlékezünk meg az
1956-os forradalom hőseiről.
Nagykanizsának is megvannak a
maga ötvenhatosai. Közülük szerencsére
többeket még az élők sorában
üdvözölhetünk. A rájuk, és
az ország ötvenhatosaira való emlékezés
nagykanizsai példája mégis
némi keserűséggel tölt el.
Vajon mi az oka a város által
szervezett megemlékezéseken tanúsított
totális érdektelenségnek?
Október 23-án reggel került sor az
emlékezés koszorúinak elhelyezésére
az ’56-os Emlékkertben
(mozikertben). A koszorúzókon, a
hivatalból jelenlévőkön, a helyi
sajtó képviselőin és az egyes helyi
politikusok körül sündörgőkön kívül
magamat is beleértve kb. 20-
25 szemlélőt számoltam össze.
Mindehhez képest az esti fáklyás
emlékező séta 100 fős létszáma
akár sikersztorinak is tűnhet.
De valóban az? Főleg annak függvényében,
hogy a nagykanizsai
közgyűlést a polgármesteren kívül
még két városatya képviselte.
Hol maradtak a többiek? Vajon
nem érzik kötelességüknek, hogy
részt vegyenek a városi megemlékezésen?
Még akkor is, ha délelőtt
ott voltak. Vajon mit jelent
számukra 1956 szelleme? És egyáltalán,
milyen belső meggyőződés
késztette őket arra, hogy képviselőséget
vállaljanak, ha egy
ilyen szimbolikus tettre sem képesek?
Szintén problémák adódtak a
fáklyás emlékező séta szervezésével.
Vajon a szervezők mekkora
létszámra számítottak? 20 főre?
Mert fáklyából annyi sem volt.
Menet közben sietve 18-at számoltam.
Öt éve veszek részt minden
október 23-án és március 15-én az
esti fáklyás felvonuláson, de eddig
ilyen „eszközhiányt” nem tapasztaltam.
És hozzátenném, korábban
többen voltak…
Ha a résztvevők számát boncolgatjuk,
játsszunk kicsit a számokkal!
Nagykanizsa honlapja
szerint a város lakossága 51 254
fő. A játék kedvéért tegyük fel,
hogy mindössze a lakosság 10%-
ának jelent valamit 1956. Ebből
9% azonban jobban szereti a tévében,
rádióban követni az országos
megemlékezést, és ezért
nem vesz részt a helyi ünnepélyeken.
Rendben. De az emberek
1%-a talán van annyira elhivatott,
hogy maga is megjelenne a
helyi rendezvényeken. Százból
egy. A város lakosságának 1%-a
512 fő. Hol vannak tehát ezek az
emberek? Ennek a számnak csupán
az egyötöde a megjelent 100
fő.
A probléma pusztán az emberek
érdektelenségében leledzik?
Kétlem. Talán a szervezőknek kellene
nyitni a város közönsége felé.
Hatékonyabban kellene kommunikálni.
Biztos vagyok benne, hogy
az itt élők többségének tudomása
sem volt a megemlékezésekről,
sem azoknak időpontjáról.
A cikk megírásában a segítő
szándék vezérel. Valamit tenni
kell, mert a városi ünnepélyek
szervezettsége, érdektelensége
méltatlan Nagykanizsa hagyományaihoz…
Szendrő Zsolt
egyetemi hallgató
Írásomat kérem megjelentetni
az október 28-i számban:
AKanizsa Lokálpatrióta Hetilapban,
valamint annak internetes portálján
is több alkalommal megjelent
(pl. http://www.kanizsaujsag.hu/index.
php?m=200&ckid=5134),
hogy miszerint én azt mondtam
Wirth Mihály korpavári emléktáblával
kapcsolatban, hogy nincs rajt
helye „a kommunizmus áldozata”
szókapcsolatnak.
Kijelentem, hogy ezt én soha
nem állítottam. Ráadásul beleszólási
lehetőségem sincs az emléktáblák
szövegezésével kapcsolatban.
Eddig nem reagáltam; a választási
küzdelem kicsinyes velejárójaként
tekintettem az írásra.
Azonban állandóan „visszatéríti”
valaki a köztudatba, megpróbálva
ezzel lejáratni engem.
Amennyiben a t. főszerkesztő úr
ilyen cikket leközöl, a legkevesebb,
hogy leellenőrzi az információ
hitelességét. Akár úgy is, hogy
személyesen megkeres az üggyel
kapcsolatban.
A politikai befolyástól mentes
újságírást tisztelve:
Bicsák Miklós
önkormányzati képviselő
***
Leellenőriztem. Augusztus végén
hárman állították, hogy mondta.
(Lásd még az alábbi írásban.) –
D.J.
Hányszor morogtunk, ha a harmadik
túlórát elvitte az adó!
Igazságos adótörvény készül, aki
többet dolgozik, többet is keres.
Az egykulcsos adótörvényről
már június elején leszögezte Magyarország
miniszterelnöke: ennek
az adórendszernek mindenki
nyertese lesz. Többen mégis újra
azok riogatásának adtak hitelt,
akikről számtalanszor kiderült:
hazudnak. A sajtó azon része,
mely felelős a Gyurcsánykorszak
ilyen hosszú kártételéért,
grafikonon ábrázolta, mennyivel
járunk rosszabbul. Aztán kipukkadt
a lufi, a miniszter bejelentette,
a kisjövedelműeknél minimálbér
emelés kompenzál. Ami
nyilván továbbgyűrűzik fölfelé
is. Még hányszor engedjük megvezetni
magunkat, mikor tanulunk?
Volt egyszer egy kisváros, benne
egy tanácselnök. És benne emberek,
szép számmal, akik mindenre
emlékeznek. Emlékeznek
arra is, évtizedekig milyen kiskirály
volt ez az ember. Emlékeznek
arra, ha egy boltba belépett, hogyan
bújt el a raktárba gyorsan az
üzletvezető. Elbújt, mert tudta, mivel
jár, ha az elvtárs megjelenik. A
neki tetsző árut félrerakatta és érte
küldött. Ha nem volt neki tetsző,
átalakíthatta vagy beszerezhette a
boltos, hiszen: „Olyan ügyes maga…”
Fizetnie nem kellett ezekért,
akár csillárjáért vagy extra, jugoszláv
csempéjéért. Mindenre emlékeznek.
És különösen sérti őket,
hogy ez a tanácselnök azt tételezi
fel róluk, felejtettek. Nem. Kedves
Olvasó! Kitalálja, melyik lehet ez
a kisváros?
„ők fogják ceruzámat” – talán
nem erre gondolt József Attila A
Dunánál című versében. Miféle
öncenzúra és kiknek való megfelelési
kényszer írathatta a minap egy
újságíróval e szavakat: „Az 1956
zavargásai közepette elhunyt egykori
ipari tanuló”?
„Volt itt a Bicsák, engem megfenyegetett,
én többet ezzel nem foglalkozok”
– Wirth Mihálynak, a
kommunizmus 1953-ban kivégzett
áldozatának rokona zárkózott el e
szavakkal attól, hogy az emléktábla
körüli hercehurcában a palini képviselő
által játszott szerepről nyilatkozzék.
Az augusztus végi értesülés,
miszerint Bicsák Miklós ellenezte,
hogy a táblára „a kommunizmus
áldozata” kifejezés kerüljön,
ezzel rövidre záródott. Egy állítás,
egy tagadás. Hogy mi történhetett
ez idő alatt, csak találgathatjuk.
Hogy még 57 év után is meg lehet
valakit félemlíteni… Bár az igazság
előbb-utóbb fényre kerül, az igazán
megdöbbentő az, amiért – meglehet
– eddig nem fogott tollat meg ezügyben
a képviselő. Megszokott
szavazói úgy szeretik őt, ahogy az
eddigi cikkek láttatták. Egy ilyen
Bicsák, mint amelyik a mostani tiltakozó
levélben megmutatkozik,
nem aratott volna sikert náluk?
Amikor múlt héten Balog Zoltánt
idézve arról írtam, a kommunizmus
benne van a jelenben, nem
sejtettem, mennyi időszerű bizonyíték
adódik rá.
Papp János
http://www.youtube.com/watch
?v=Kw_b7br0J80&feature=email
(Gazdasági igazgatói pályázat)
http://www.youtube.com/watch
?v=JKfekCZGDm4&feature=ema
il (Pályázatírók cseréje)
http://www.youtube.com/watch
?v=tkERCAXjXXI&feature=mfu
_in_order&playnext=1&videos=F
szhzJRlkBs (A kórház gazdasági
trükkjei)
Október 21-én egy martfeher
nicknevű felhasználó három hanganyagot
töltött fel a youtube-ra.
Ezek a kórház gazdasági és személyzeti
kérdéseivel foglalkoznak.
A hozzánk eddig beérkezett reakciókat
alább közöljük.
Mi folyik a kórházban?
Tisztelt Szerkesztőség!
Hónapokkal korábban a Zala
megyei helyi sajtó már több cikkben
sejtette, hogy Nagykanizsán, a
Kanizsai Dorottya Kórházban korrupciógyanús
események történhettek,
történhetnek. A jelenlegi
kórházvezetés által folytatott problémákkal
teli, esetenként talán
nem mindenben törvényes ténykedések
sorozatát nem lehet tovább a
szőnyeg alá söpörni. Ezidáig azt a
látszatot kelthették, hogy ártatlan
gyanúsítgatásról volna szó amely,
az egyik volt SZDSZ-es önkormányzati
képviselő szavaival élve
„csupán vihar egy kacsában”. Tegnap
azonban a találgatások és feltételezések
valós tartalomra találtak.
Az egyik ismert megosztó internetes
portálon felbukkant néhány
hanganyag. Az egyiket hallgatván
úgy sejthetjük, a kórház vezetői egy
8 Kanizsa – Szabad vélemény 2010. október 28.
Tisztelt Dóró János
főszerkesztő úr!
Adótörvénytől
Korpavárig
Kommentár nélkül
A városi
megemlékezések
érdektelenségéről…
21 millió Ft-os közbeszerzési ügyet
maszatolnak el. Úgy értelmezheti
az avatatlan fülű hallgató, hogy egy
röntgencső beszerzése kapcsán
több mint 1 millió forinttal károsíthatták
meg esetlegesen a helyi önkormányzatot.
Erről a gyanúról már
korábban cikket írt a megyei sajtó.
Afelvételen úgy hallatszik, mintha
hangos vita mellett jelenlegi és
volt önkormányzati képviselőkkel
(MSZP, KKE) mutyiznának egy eldugott
Zala-híd melletti étteremben
személyek likvidálásáról, a kórház
gazdasági igazgató választásának
megbundázásáról, pályázatok elbuktatásáról.
A napvilágra került
klipp rámutathat a gazdasági trükkökre,
csalásokra. Ez utóbbi ügyben
állítólag hónapok óta nyomoz a
városi rendőrkapitányság. Az eredményről
semmit nem hallani.
Ideje volna végre tiszta vizet önteni
a pohárba és szembenézni a
valósággal. Az, ami Nagykanizsán
a kórházban zajlik az a korábbi önkormányzati
vezetés szégyene,
gyengesége.
Szinte naponta halljuk, olvassuk,
hogy határozott intézkedésekkel
fel kell lépni a korrupció, a
köz-, és önkormányzati vagyon
herdálói ellen.
Ez Orbán Viktor Miniszterelnök
Urunk programjának egyik alappillére.
Remélem, és bízom benne, hogy
az új önkormányzati testület végre
rendet tesz. Az előző kórházigazgató,
dr. Kovács József szocialista segítséggel
történt eltávolítása után az
új vezetés elbocsátásokba kezdett,
melynek olyan kórházi dolgozók
estek áldozatul, akik több évtizedes
tapasztalatukkal a kórház sikeres és
eredményes működését megalapozták.
Többek között Tóthné Csillag
Gyöngyi gazdasági igazgató, Marton
Mária ápolási igazgató, Láda
Klára ápolási igazgató helyettes,
Dr. Bicsak Ágnes járóbeteg ellátási
igazgató, Dr. Wagner György jogász,
Németh Rita stratégiai referens,
Dr. Cserháti István volt megbízott
kórházigazgató és jelenleg
Dr. Gőgös Péter volt orvos-igazgató
eltávolítása zajlik.
Az önkormányzat eddigi legnagyobb
pályázati sikerét (TIOP
2.2.4., 3,2 milliárd Ft), amely a
kórház struktúra átalakítását célozza,
olyan kórházi dolgozók írták,
akik munkájuk „elismeréseként”
eltávolítást kaptak. Úgy látszik, mi
ilyen városban élünk.
Helytelen az a korábbi állítás,
hogy Nagykanizsa egy következmények
nélküli város. Amint a
fenti példa mutatja, van következménye,
ha jót tesznek a várossal.
A fent írtak kizárólag saját véleményemet
tartalmazzák
Ajánlott linkgyűjtemény:
http://www.youtube.com/watch
?v=tkERCAXjXXI
http://www.youtube.com/watch
?v=Kw_b7br0J80
http://www.youtube.com/watch
?v=JKfekCZGDm4
http://zalaihirlap.hu/gazdasag/
20100728_rontgenezes__ko
rhazban
http://www.zalaihirlap.hu/fokus
z/20100908_egyelore_lezartak
http://www.szuperhir.hu/viewcontent/
hazai-hirek/20101022ismetlesz-
monnyon-le.html
http://www.szuperhir.hu/viewcontent/
mondo/20101013tiszteltszuperhir.
html
N. Zs.
Így dőltek el a kórházi ügyek?
Botrány Nagykanizsán. Az
egyik legismertebb videomegosztóra
a múlt héten került fel három
hangfájl, amelyek közül kettő
állítólag egy titkos megbeszélésen
készült tavaly októberben. Ezen a
kórház vezetői és néhány akkori
szocialista önkormányzati képviselő
hangja hallható – közülük az
egyik ma már egy közéleti egyesület
színeiben ül a közgyűlésben.
A felvétel tanúsága szerint –
melynek hitelességét eddig senki
sem cáfolta – a gazdasági igazgatói
pályázat machinálásáról, beruházásokról,
gazdasági mutyikról és kórházi
dolgozók eltávolításáról esik
szó. Az itt elhangzottakat később az
élet igazolta, az egyik ügyben időközben
vizsgálat is indult, és az elmúlt
időszakban több szakembert
eltávolítottak az intézményből. Az
egyik hangfájl 10, a másik 8 és fél
perces. Ezeket eddig együtt
félezren nézték meg (lapzártánkkor
a számláló már 2931-et mutatott –
a szerk.). A feltöltő – aki „martfeher”
néven publikálta a dokumentumokat
– azt állítja, hogy a titkos
hangfelvétel egy vendéglőben készült.
A harmadik, 3 perces fájl egy
közbeszerzési trükköt dokumentál,
amellyel a gyanú szerint több mint
egymillió forintos kár érte a fenntartó
önkormányzatot.
Forrás: www.kanizsaradio.hu
A Kanizsai Dorottya Kórház
sajtóközleménye
A helyi hírportálok kórházunkkal
szembeni állításai minden
ténybeli és jogi alapot nélkülöznek.
A kórházvezetés határozottan
visszautasítja a hazug vádaskodáson
alapuló támadásokat.
Betegeink százai, ismerősök, támogatók
fordulnak hozzánk bizalommal.
Azt kérdezik, hogy kinek
áll érdekében ismételten besározni
kórházunk és vezetésének jó hírnevét.
Hogy lehet az – ahogy már
eddig több alkalommal – névtelenül
felvett, szövegkörnyezetből
kiragadott, illegális hanganyagot
használnak fel valakik kicsinyes
és egyéni céljaik elérésére.
Tájékoztatjuk a kórházunkban a
gyógyulást bizalommal váró betegeinket
arról, hogy a zavarkeltő
szándékok ellenére osztályainkon
nyugodt betegellátás folyik. Munkánkat
szakszerűen és jogszerűen
végezzük, a legfelkészültebb és
legelhivatottabb szakemberekkel.
Ez intézményünk eszközbeszerzéseire
is vonatkozik.
Egyúttal megtesszük a szükséges
jogi lépéseket – az intézményünk jó
hírnevét és dolgozói becsületét sértő
– hamis híreket tényként közlő
sajtóorgánumokkal szemben.
Prof. Dr. Bátorfi József
főigazgató
Támogatom a kórház
fejlesztésének ügyét
A felvételekről hallomásból értesültem
már. Ezzel kapcsolatosan
az alábbi nyilatkozatot teszem.
2009. októberében baráti vacsorán
vettem részt, ahol „munkahelyi”
dolgokról is beszélgettünk.
Én, mint akkori és mostani önkormányzati
képviselő kiemelt figyelemmel
kezelem a Kanizsai Dorottya
Kórház ügyeit, lehetőségeit.
Magam részéről pedig támogatom
önkormányzati szinten(!) a kórház
fejlesztésének ügyét esetleges kéréseik
támogatását. Kiemelkedően
fontos a tárgyi és humán erőforrások
biztosítása a betegellátásban.
Emlékeim szerint, a beszélgetésen
semmilyen konkrét kérés, kérdés
nem hangzott el személyesen
felém. Így visszautasítok bármilyen
támadást magamra vonatkozólag.
De kiállok azok mellett is, akik a
vacsorán részt vettek. Szakmailag
és emberileg a legjobbat akarják az
intézménynek, ezt az eddigi munkájukkal
is bizonyították.
Az hogy kiknek az érdeke a Kanizsa
Dorottya Kórház lejáratása
nem tudom, de többet árt az intézmény
megítélésének mint használ.
Ismét a politikai-gazdasági csatározás
felszínét látjuk csak, az igazi
érdekeket nem ismeri senki.
Bicsák Miklós
önkormányzati képviselő
Lelkó tájékoztatást kér
Lapunk a hangfelvétel kapcsán
több, az ügyben érintett vagy arra
hatással bíró személyt is megkeresett,
hogy nyilatkozzon az elhangzottakról,
illetve értelmezze azt. A
válaszok lassan csörgedeznek.
Bicsák Miklós önkormányzati
képviselő (a hangfelvétel egyik
szereplője) nyilatkozatát már
közzétettük. Lelkó Tamás, a Zala
Megyei Közgyűlés Egészségügyi
Bizottságának alelnöke azt válaszolta
kérdésünkre, hogy hivatalos
formában kér információt a
Kanizsa Dorottya Kórház vezetőségétől,
s ennek függvényében
fogja a bizottság elnökét tájékoztatni.
Fodort nem érdekli,
Böröcz tudott róla
Lapunk hétfőn megkereste többek
között a felvételen szereplő
Dr. Fodor Csabát is, aki nem reagált.
Ezért a Zala Hírlapnak adott
nyilatkozatát idézzük.
„A felvételt nem hallgattam
meg, s nem is fogom – szögezte le
dr. Fodor Csaba szocialista képviselő.
– Elhívtak egy baráti beszélgetésre,
ahol 4-5 óra alatt sok minden
szóba került. Az, hogy ezt a beszélgetést,
ki és hogyan vágta meg,
és miként tálalja, nem az én dolgom
megítélni. Véleményem szerint,
aki diktafonnal érkezik egy
ilyen beszélgetésre, az saját magát
minősíti.”
Bárdosi Gábor elmondta, nem
kíván különbséget tenni a médiumok
között, ezért mindenkinek
ugyanazt kívánja nyilatkozni.
Ezt szintén a Zalai Hírlapból
idézzük.
„Tavaly októberben meghívást
kaptam egy megbeszélésre, ám azt
csak a helyszínen tudtam meg,
hogy rajtam kívül kik vesznek részt
ezen a találkozón. Az általam is
megismert hangfelvételek – ha
csak részleteiben is – azt tartalmazzák,
ami a megbeszélésen elhangzott.
Mindezt nem tartottam
helyénvalónak, sőt, meg is lepett,
hogy a kórház belső ügyeiről miért
ilyen szűk körben folyik a beszélgetés.
A találkozó végén – mint
ahogy az a felvételen hallatszik is
– éppen ezért jeleztem, hogy az elhangzottakról
tájékoztatom az
MSZP helyi elnökét, Böröcz Zoltánt
is, amit meg is tettem. Amúgy
önkormányzati képviselőként és az
egészségügyi bizottság tagjaként
mindent megtettem azért, hogy
megoldódjanak a kórház problémás
ügyei.”
Kanizsa – Szabad 2010. október 28. vélemény 9
Kanizsa 10 – Kamara 2010. október 28.
z
8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 1.
Tel./Fax.: 06-93/516-670
Tel.: 06-93/516-671
Mobil: 30/754-3616
E-mail: nakkik@nakkik.hu
Honlap: www.nakkik.hu
Vállalkozói fórum
az Inkubátorházról
A szeptember 30-án tartott fórumon
a résztvevők megismerkedhettek
az átadás előtt álló Nagykanizsai
Inkubátorház és Innovációs
Központ tevékenységével, a bérleti
lehetőségekkel, melyek segíthetik a
kezdő vállalkozások működését. Az
érdeklődők tájékoztatást kaptak az
alap- és emelt szintű szolgáltatásokról,
majd megtekintették az új épületet.
A rendezvényen dr. Füle Lajosné
és Höfle Béláné képviselte kamaránkat.
Konzultációsorozat
Nagykanizsa jövőjének építéséről
Október 8-án tartotta negyedik
informális fórumát a Nagykanizsai
Vagyongazdálkodási Zrt, melynek
célja a befektetésösztönzési javaslatok
összegyűjtése és összegzése
volt. A találkozón részt vettek a GE,
a Pannon Egyetem, a Munkaügyi
Központ, a Pannon Gazdasági Hálózat
és a ZMVA képviselői. Kamaránkat
dr. Polay József képviselte.
Minősített ajánlattevők
jegyzéke
A Nagykanizsához kapcsolódó,
minősített ajánlattevők jegyzékének
vezetéséről szóló kamarai javaslatot
a 2010. szeptember 7-i Közgyűlés
elfogadta. A határozat szerint a
Közgyűlés megbízta a Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamarát,
hogy a minősített vállalkozókról
jegyzéket vezessen, és azt a Kamara
valamint az Önkormányzat honlapján
közzétegye.
A kezdeményezés célja, hogy a
nagykanizsai vállalkozások nagyobb
arányban vehessenek részt a
helyben lebonyolított beszerzéseknél
és beruházásoknál.
A minősített ajánlattevői felhívást,
és a jegyzékbe vétel feltételeit
november hónapban tesszük közzé
honlapjainkon.
Workshop
a közigazgatási-fejlesztési
stratégiáról
Október 11-én az MKIK székházában
Farkas Krisztina, a Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztérium
helyettes államtitkára részvételével
vállalkozói workshopot tartottak. A
Minisztérium ez év novemberében
a kormány elé terjeszti a közigazgatási-
fejlesztési stratégiát és a hozzá
kapcsolódó intézkedési tervet, mely
hosszabb távra határozza meg a beavatkozási
irányokat és intézkedéseket.
A kidolgozásába bevonták az
MKIK-át annak érdekében, hogy a
közigazgatással szembeni vállalkozói
elvárások, érdekek a stratégiában
megjelenjenek.
Amunkaértekezleten Kálovics Ferenc
alelnök képviselte kamaránkat.
EU hírek
􀂊􀂊 Vállalkozók
Európai Parlamentje
Október 14-én Brüsszelben a parlamenti
képviselők helyén vállalkozók
szavazhattak az üzleti szférát
érintő aktuális európai uniós kérdésekről.
Magyarországot 22 vállalkozóból
álló delegáció képviselte az
MKIK szervezésében. A 45 tagállam
700 vállalkozója számos kérdésben
több mint 90%-os arányban szavazott
igennel: legyen egységes az elektronikus
aláírás rendszere az Európai Unióban,
jöjjön létre az Európai Magán
Vállalkozási társasági forma (SPE) és
az Európai Unió támogassa a kkv-k
nemzetközi piacra jutását.
􀂊􀂊 Harminc napon belül ki kell
egyenlíteni a számlát
Az Európai Parlament elsöprő
többséggel megszavazott javaslata
értelmében mind a magán-, mind az
állami szektorban harminc napon
belül kellene kiegyenlíteni az áruért,
illetve szolgáltatásért kiállított
számlákat.
A vállalatok közötti tranzakcióknál
a fizetési határidő hatvan napra
növelhető, ha erről az üzleti partnerek
szerződésben megegyeznek.
A késedelmi kamat a referenciakamaton
felül legalább 8 százalék
lesz. A tagállamoknak a jogszabály
kihirdetése után két évük lesz a rendelkezések
átvételére.
􀂊􀂊 Európai Vállalkozás Díj
A Díj azokat a kiváló kezdeményezéseket
ismeri el és jutalmazza,
amelyek helyi és regionális szinten
támogatják a vállalkozói tevékenységet.
A pályázatok benyújtási határideje
2010. november 10. Az ünnepélyes
eredményhirdetésre 2011
májusában kerül sor Budapesten a
magyar EU elnökség egyik legnagyobb
nyilvánosságot kapó eseményeként.
Szakképzési híreink
􀂊􀂊 A Kormány és az MKIK
együttműködési megállapodása
a szakképzési feladatokról
a jövőben hangsúlyosabb szerepet
ad a kamarának a szakképzés
irányításában, várhatóan több mint
100 szakmában veszi át a kamara a
szakmák teljes körű gondozását a
képzés gyakorlatiasabbá tétele érdekében.
Atovábbi lépésekkel kiemelten
foglalkozunk, és folyamatosan
tájékoztatást adunk honlapunkon és
hírlevelünkben
􀂊􀂊 Szakmák Színháza
Nagykanizsán
Október 11-én a HSMK-ban tartotta
előadását a szombathelyi
Weöres Sándor Színház. A 7-8. osztályos
diákok képet kaphattak a lakatos,
hegesztő, elektronikai műszerész,
asztalos és szabó szakmákról,
melyek Zala megyében is hiányszakmáknak
számítanak. A Kanizsa
TISZK által szervezet programon
közel 400 általános iskolás diák
vett részt.
􀂊􀂊 Visel-e adóterhet a tanulókat
illető pénzbeli juttatás?
160 éves a magyar kamarai mozgalom - 10 éves a NAKKIK
2000. október 6-án alakult meg a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara.
Kamaránk első elnöksége: Czoborné dr. Pintér Ildikó, Draskovics
György, Doucha Ferenc, Ferencz József, Kiss László, Kovács Antal, Páli
László, Pataky Károly, dr.Polay József, Szili Győző.
Kérjük tagjainkat, hogy – a november végi évfordulós ünnepségünkön
átadandó – "Kamarai munkáért" kitüntetésre érdemes vállalkozásokra,
személyekre tegyenek javaslatokat. Javaslataikat levélben, e-mailen
vagy faxon legkésőbb 2010. november 15-ig várja a kamara elnöksége.
Kanizsa 2010. október 28. – Kamara 11
A tanulók, hallgatók részére kifizetett
pénzbeli juttatásokra vonatkozó
jogszabályi értelmezések eltérőek,
vannak, akik a minimálbér 20
%-a feletti juttatásokat adóterhet viselő
járandóságnak tekintik.
Az egységes értelmezéshez a Kamara
az APEH állásfoglalását kérte:
"Az szja-törvény 3.§ 72. pontjának
e) alpontja nem korlátozza öszszegszerűen
a szakképzésben részt
vevő tanulók, hallgatók pénzbeli
juttatásaiból az adóterhet nem viselő
járandóságnak minősülő részt,
következésképpen a kifizetett díjazás
teljes összegét adóterhet nem viselő
járandóságnak kell tekinteni. A
juttatás megítélését nem befolyásolja
az, hogy a tanuló, hallgató tanulószerződés,
vagy hallgatói szerződés
alapján vagy anélkül vesz részt
szakmai gyakorlaton."
Pályázatainkról röviden:
􀂊􀂊 Szlovén partnerekkel
a környezettudatos kkv-kért
Szeptember 30-án a Szlovén-
Magyar Határon Átnyúló Együttműködési
Program keretében a
Maribori Egyetemmel közös pályázatot
nyújtottunk be ECO-HUB
címmel. A létrehozandó Öko Központ
a kkv-knak nyújtana támogatást
innovatív, környezetbarát termékek
és szolgáltatások létrehozásában.
􀂊􀂊 Vállalati tanácsadás
50%-os támogatással
Az öt nyugat-dunántúli kereskedelmi
és iparkamara konzorciumi
pályázatot nyújt be ROP keretében
meghirdetett Vállalati tanácsadás
felhívásra.
A régióban működő mikro-, kisés
középvállalkozások a program
keretében a működésükhöz szükséges
vállalkozói ismeretek fejlesztésére,
a vállalkozások irányításához,
hatékonyabb működtetéséhez szükséges
szakma-specifikus tanácsadást
vehetnek igénybe 50%-os támogatással.
A projektek várhatóan 2011. áprilisában
indulnak.
Fodrászklubunk
Celje-be készül
Az október 4-i klubfoglalkozás
témái a hajfestések, hajvágások,
kontyok, valamint a pécsi fodrászverseny
tapasztalatainak
megbeszélése voltak. Az összejövetelen
dr. Balogh Imre szakképzési
tanácsadó tájékoztatót tartott
a tanulók foglalkoztatásának szabályairól.
A szlovéniai Celje-ben
jövő év februárjában tartandó
Fodrász Show és Kozmetikai Vásárra
való felkészülést is elkezdték
a lányok.
Konjunktúra-felmérés
és rövidtávú munkaerő-piaci
előrejelzés
Az MKIK Gazdaságkutató Intézete
1998 óta évente kétszer felméri
a magyar vállalkozások üzleti helyzetét
és várakozásait. A tapasztalatok
szerint felvételünk eredményei
pontosan jelzik előre a magyarországi
GDP várható alakulását.
Az Intézet a Nemzetgazdasági
Minisztériummal együttműködve
ez év októberében szintén felmérést
végzett a vállalatok várható munkaerő-
keresletéről, a hiányszakmák
területenkénti összetételéről, a pályakezdők
iránti munkáltatói igényekről
és a vállalati képzések jellemzőiről.
A kérdőívek kitöltésében résztvevő
vállalkozóknak ezúton köszönjük,
hogy munkánk eredményességéhez
hozzájárultak. A kutatás
eredményeit megküldjük a felmérésben
közreműködő vállalkozásoknak.
Elindult az új Széchenyi Terv
honlapja
A Nemzetgazdasági Minisztérium
elindította a
www.szechenyiterv.gov.hu-t. A
weboldalon minden, az Új Széchenyi
Tervvel kapcsolatos információt
megtalálnak az olvasók. A honlap
látogatói részletesen tájékozódhatnak
az egyes programpontokhoz beérkezett
javaslatokról, valamint elküldhetik
észrevételeiket.
Magyar Kézműves
Remek 2010
A korábbi évek hagyományait
követve, a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara idén is meghirdeti egyfordulós
pályázatát a Magyar Kézműves
Remek elismerő cím elnyerésére.
A pályázat beadási határideje:
2011. január 5.
Holland-német-magyar
üzletember-találkozó
A Győr-Moson-Sopron Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara november
3-4-én üzletember-találkozót
szervez, amely kiváló lehetőség
üzleti partnerek keresésére, fontos
üzleti kapcsolatok építésére, üzleti
lehetőségek találására.
A rendezvény munkanyelve az
angol. Az üzletember-találkozókra
szükség esetén korlátozott számban
biztosítunk angol és német nyelvű
tolmácsolást.
A rendezvényre bármely szektorból
várunk résztvevő cégeket, szervezeteket,
érdeklődőket.
A rendezvényen való részvétel
ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Regisztrációs lap és program honlapunkról
letölthető.
Bemutatkoznak
Kamaránk Tagjai
Dr.Füle Lajosné Csek Éva
Egyéni vállalkozó
Belsőépítészet, bútortervezés,
belső terek berendezése, lakberendezés,
üvegtervezés
Műszaki szakközépiskola után
faipari egyetemet végeztem Szentpéterváron.
Faipari kutatóban voltam
kutatómérnök, majd a Kanizsa
Bútorgyárban műszaki fejlesztésen,
gyártáselőkészítésen és technológián
dolgoztam.
Magyar-svájci faipari vegyesvállalatot
vezettem 7 évig, majd 1997
óta egyéni vállalkozásban tervezek
bútorokat fából, üvegből, fémből.
Belső tereket alakítok ki és alakítok át.
Új házak tervezésében és régi házak,
lakások átalakításában is adok
ötletet, tanácsot és megoldást.
Előterek, konyhák, fürdők, gyerekszobák
bútorainak megtervezését
és elhelyezésüket vállalom, valamint
a helységek színeinek, burkolatainak,
kiegészítőinek kiválasztását.
Magánházak és lakások mellett
szállodák, irodák, irodaházak berendezéseinek
tervezése és kiviteleztetése
is a munkáim közé tartozik.
Referenciáim:
MenDan szálloda Zalakaros étterem,
berendezések, váró pult. Paksi
Atomerőmű blokkvezénylőinek irodabútor
tervezése. Paks Offset
Nyomda Rt. Budapest Fogadó-tér,
tárgyaló. Viktória Hotel Keszthely.
Gyógyszertár Szombathely.
Sok szeretettel várom visszatérő
és új ügyfeleimet.
Pedagógiai felkészítő tanfolyam
Kamaránk 25 órás, pedagógiai tanfolyamot indít azoknak a vállalkozásoknak,
akik gyakorlati képzést folytatnak, és a tanulóval
közvetlenül foglalkozó szakembereik nem rendelkeznek pedagógiai
végzettséggel.
A 2010. október 29-30-án, valamint november 5-6-án lebonyolítandó
oktatáson 20-25 fő ingyenes felkészítésére nyílik lehetőség.
Tisztelettel várjuk az érdeklődők jelentkezését.
November 5-én 15.00 órakor
a Pannon Pellet Energiaszolgáltató Kft.-vel
"Építkezők napja"
címmel közös rendezvényt szervezünk.
A program célja az építkezni, felújítani készülő magánszemélyek,
vállalkozások tájékoztatása a költségkímélő megoldásokról,
pályázati lehetőségekről.
A rendezvény helyszíne: Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara
Tárgyalója
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Kanizsa – 12 Városháza 2010. október 28.
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden hónap első szerdáján 16 órától 17
óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap első keddjén 17 órától 19 óráig a Zsigmondy-Széchenyi
SZKI-ban (Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.).
Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Magyar u. 80-tól–164-ig (páros oldal),
Magyar utca (páratlan oldal) 83-tól–183-ig, Garay utca páros és páratlan oldala,
Kinizsi u. 100-as lakó-tömbház, Hársfa utca, Ifjúság utca, űrhajós utca és Lámpagyári
utca) önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap 1. szerdáján 16 órától
a Pálma Vendéglőben (Magyar utca). Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és
Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.
Bizzer András a 4. számú választókerület (Rózsa u. 14-től végig páros házszámok,
Rózsa u. 21-től végig páratlan házszámok, Kazanlak körút 1-től végig
páratlan házszámok, Kazanlak körút 2-12/C-ig páros házszámok, Munkás utca
1-3/B-ig páratlan házszámok, Munkás utca 2-től végig páros házszámok, Munkás
5-től végig páratlan házszámok) önkormányzati képviselője fogadóórát tart
2010. október 29-én 17 órakor a Hevesi Sándor Általános Iskolában.
Szőlősi Márta a 9. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart 2010. november 4-én (csütörtökön) 17 órától a Zrínyi Miklós Általános
Iskolában. (Zrínyi M. u. 38.): 0630/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu,
szmarta25@hotmail.com
Képviselői fogadóóra
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a városrehabilitációs program – Huszti téri
körforgalom kialakításának munkáihoz kapcsolódóan az OKMÁNYIRODA
ELőTTI PARKOLÓ 2010. OKTÓBER 27. ÉS NOVEMBER 15. KÖZÖTTI
IDőSZAKBAN LEZÁRÁSRA KERÜL!
Fenti időszakban az Okmányiroda előtt a parkolási lehetőség nem biztosított.
Megértésüket és türelmüket köszönjük!
Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Városfejlesztési Divízió
Lezárják a Huszti téri parkolót
Az "Idősekért Nagykanizsán Ünnepi Hét" keretén belül kerül megrendezésre az
idősek sportnapja. Asportnapon lövész, teke, ügyességi, asztalitenisz, sakk, kosárra-
dobás verseny keretén belül mérhetik össze sporttudásukat a nyugdíjas
résztvevők.
A versenyek helye és ideje:
2010. november 11-én 09.00 óra Olajbányász tekecsarnok női tekeverseny
12-én 09.00 óra Olajbányász tekecsarnok férfi tekeverseny
18-án 09.00 óra Városi lőtér lő verseny
18-án 09.00 óra NTE Sportcsarnok ügyességi, sakk, asztalitenisz, kosárlabda
versenyek.
A sportnap programja:
11- én és 12-én 08.30-ig beérkezés a tekecsarnokba
08.30 - 08.50-ig szabályok ismertetése
09.00 - 13.30-ig verseny
13.30 eredményhirdetés ( érmek átadása)
18-án 08.30-ig beérkezés a sportcsarnokba
08.30 - 08.40-ig szabályok ismertetése
08.45. ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ
09.00 - 13.20-ig versenyek
13.20 -13.40-ig SPORT BEMUTATÓ
13.40 eredményhirdetés ( érmek átadása )
A versenyre jelentkezhetnek Nagykanizsa város és környéke időskorú női- és
férfi lakossága köréből azok, akik a versenyek feltételrendszereit vállalják, és
nyugdíjas igazolvánnyal rendelkeznek. Nevezni lehet a nyugdíjas klubok vezetőinél,
és a versenyek napján a helyszíneken.
Várunk minden időskorút, nyugdíjast, aki szeret sportolni, és természetesen azt
is, aki csak nézni szereti a sportot, mert drukkerekre is szükség van.
Idősek sportnapja
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi
és Idegenforgalmi Bizottsága pályázatot ír ki falfirkák eltüntetésének
támogatásáról szóló 81/2007. (XII. 21.) sz. önkormányzati rendelet szerinti önkormányzati
támogatás elnyerésére.
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2010. évben 500 000 Ft.
A pályázati kiírás és a pályázati adatlap kérhető Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoport Irodáján ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. II. em. 14.), vagy letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról.
A pályázat befogadásához szükséges a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságától
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve
érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozat kitöltése és csatolása.
Pályázat - falfirkák eltüntetésére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzatának
módosítása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. év folyamán döntött arról,
hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Helyi Építési
Szabályzata Király u. - Kalmár u. - Vásár u. - Sabján Gyula utcák által határolt
tömbjének (31/11 hrsz) szabályozását a B & H Régió Bt-vel módosítatja.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII
törvény 9. § (6) bekezdésének megfelelően, "A véleményezési eljárás befejezése
után a településrendezési eszközöket az elfogadásuk előtt a beérkezett,
de el nem fogadott véleményekkel és azok indoklásával együtt a polgármesternek
legalább egy hónapra a helyben szokásos módon közzé kell tenni
azzal, hogy az érintettek a közzététel ideje alatt azokkal kapcsolatban észrevételt
tehetnek" – Ezért a módosított tervet, valamint az Állami Főépítész
egyet nem értő véleményét 2010. november 24-ig kifüggesztjük a Polgármesteri
Hivatal előcsarnokában, ahol munkanapokon megtekinthető.
A Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Állami Főépítész véleményét
az alábbi okok miatt nem fogadjuk el:
1. Az Önkormányzatot bírósági végzés kötelezi a tömbben lévő területek tulajdoni
arány szerinti megosztására, ami csak a szabályozási terv fenti módosulása
esetén hajtható végre.
2. A tömbben lakók szószólói több fórumon kinyilvánították azon igényüket,
hogy a tömbbelsőben korábban tervezett közúti átjárhatóság szűnjön meg.
3. A tömbben lévő magántulajdonú terület-hányadok kisajátításához az Önkormányzatnak
a közeljövőben nem áll rendelkezésre elégséges pénzügyi fedezet.
4. Az Állami Főépítész Úr által észrevételezett parkolóhely-hiány valóban
fennáll, azonban ennek orvoslása nagy távon elvileg a tömbbelsőben föld alatti
mélygarázs kialakításával is megoldható.
A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba a
városi főépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735) címzett levélben
jelezhetik.
Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat
MAGYAR KÁRMENTő ALAP
A magyar kormány által a vörösiszap tragédia
áldozatainak javára, a helyreállításra létrehozott
bankszámlaszámok:
BELFÖLDI UTALÁSNÁL:
11794022 22222222
KÜLFÖLDI UTALÁSNÁL:
HU 28117940 2222222222 00000000
(A megjelenéstől november 30-ig)
Kanizsa 2010. október 28. – Ez+Az 13
Horoszkóp
Apénzzel és kapcsolatai ápolásával foglalkozik
a legtöbbet ezekben a napokban. Ha érzelmi
téren veszteség éri, ne keseredjen el. Akellemetlen
átmeneti állapot hamarosan megszűnik,
és jobb lehetőségek közül válogathat.
Egy váratlan hírnek köszönhetően remekül
alakulnak napjai. Ha netán döntéshelyzetbe
kerül egy fontos dolog miatt, ne kapkodja
el a választ, adjon gondolkodási időt
magának. A hétvégére tervezzen utazást.
Ne vegyen mindent komolyan, ami ön körül
zajlik. Atürelme előbb-utóbb meghozza
gyümölcsét. Kényeztesse magát, és helyezze
előtérbe szabadidejében a különleges
élményeket nyújtó kikapcsolódást.
Tanulja meg menedzselni önmagát, és fokozott
erővel építse a karrierjét. Pihenésül
fedezze fel a környezetében fellelhető szép
dolgokat, az őszi virágok színeit. A családját
halmozza el nagyobb szeretettel.
Jó hírekre számíthat a héten, a bolygóállások
azonban harciassá teszik. A vitatkozás
helyett inkább higgadtan és megértően
kommunikáljon. Ügyeljen arra,
hogy ne váljon harctérré az otthona.
Ezekben a napokban kedvet érez a kalandozásra.
Szívesen bekapcsolódna egy bohém
társaság szórakozásába, de a tennivalók
visszafogják. Engedje el magát és változtasson.
Legyen nagyvonalú saját magával is.
Kellemes napokra számíthat. Ha döntenie
kell valamiben, lehetőleg a megérzéseit vegye
figyelembe, és ne kapkodja el a választ.
Anapsütés hatására a közérzete is javulhat, és
fáradhatatlanul dolgozik még hétvégén is.
Ne hanyagolja el a munkáját még akkor sem,
ha nincs hozzá kedve. Acsillagok állása szerint
a barátaitól kap egy jó ajánlatot, amin érdemes
lesz elgondolkodnia. Ha anyagilag
kedvezőbb a mostaninál, döntsön azonnal.
Mozgalmasnak ígérkezik ez a hete. Szerencsére
jó hangulatban van, és könnyedén
veszi a feladatokat. A hétvégén törekedjen
arra, hogy a szerelemé legyen a főszerep, s
napolja el egyéb elfoglaltságait.
Úgy tűnik, nem fog unatkozni a hétvégén.
Kipihenten, energiával telten fogadhatja a
vendégeket. A borongós késő őszi napok jó
alkalmat adnak egy kis nosztalgiázásra. Legyen
jószívű, és teljesítse a kívánságaikat.
Úgy érzi, a hétvégén legszívesebben otthon
maradna, és élvezné a családi tűzhely
melegét. Ne hagyja magát eltéríteni, tegyen
úgy, ahogyan kedve tartja. Legyen
kedves és megértő a szeretteivel.
Jó híreket kap ezen a héten. Még az is előfordulhat,
hogy szülői támogatásnak köszönhetően
javulás áll be anyagi helyzetében. A
kedvező fordulatot azonban ne úgy használja
ki, hogy azonnal költekezésbe kezd.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Az Ön
rádiója
FM 95,6
MHz
SMS szám:
06-30/
30-30-956
SZOLGÁLTATÁS ÁLLÁS
VEGYES
INGATLAN
17+18 lakásos társasház építésére
alkalmas belvárosi telek építési
engedéllyel eladó. Tel.: +3630/
901-9013 (7274K)
Kiskanizsai kétszintes, kertes,
saját építésű, jó állapotban
lévő családi ház kedvező áron
eladó. Kis lakást, vagy budapesti
ingatlant beszámítok. Ár:
13,8 millió Ft. Érd.: http://
kanizsa.uw.hu, 0630/901-5222
(7275K)
Építési vállalkozók figyelem!
Ha a belvárosban (Hunyadi utca)
akar 700 m2-es, társasház építésére
alkalmas telket, hívjon! Érd.:
+3630/448-6072 vagy +3630/227-
3294 (7108K)
Nk-án belvárosi, 35 m2-es,
egyedi gázfűtéses, karbantartott lakás
bútorokkal eladó. Érd.: 06
30/539-4580 (7297K)
Kiskanizsán a Varasdi utcában
három szobás családi ház eladó.
Irányár: 12 millió Ft. Érd.: 0630
/234-4389 (7301K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi
parasztbútorokat, használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Érd.:
0620/555-3014 (7276K)
Labdarúgó világbajnokság
Lutra-albumába való matricát cserélnék.
Tel.: 0630/9049619 (7296K)
Nk-án kéményes F8-as látványkonvektor
és GF35-ös konvektor
újszerű állapotban féláron
eladó. Érd.: 0620/378-4509,
0630/291-1744 (7299K)
Meghibásodott távirányítóját
(TV, DVD, HIFI, stb.) megjavítom.
Érd.: 0620/510-2723 (7280K)
Masszázs! Reumatikus, izületi
problémákra, vérkeringés harmonizálására,
stressz, feszültség okozta
izomcsomók, letapadások oldására.
Időpont egyeztetés és bejelentkezés:
0630/540-6664 (7288K)
Televíziók, LCD monitorok, videók,
DVD-k és távirányítók javítása.
Balaskó István Nagykanizsa,
Ady Endre u. 11. Tel.: 0630/597-
1530 (7300K)
Masszázs a nagykanizsai
Uszodában! (A szolgáltatás belépőjegy
nélkül is igénybe vehető.)
Szolgáltatások: alakformáló-
, talp-, egyéb masszázs, fényterápia,
méregtelenítés, stb. Hívásra
házhoz is megyek. Érdeklődni
és bejelentkezni: a +3630/481-
2323 telefonszámon lehet
(6273K)
A Mátrix Marketing Műhely
Kft. menedzserasszisztenst keres.
Előnyt jelent a Windows, Word,
Excel ismerete. Írásos önéletrajzot
az alábbi címekre várjuk: 8800
Nagykanizsa, Csengery u. 44.
vagy a level@matrixmm.hu e-mail
címre.
Kanizsa 14 – Apró 2010. október 28.
Tisztelt
Nagykanizsai Vállalkozók!
A Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ 2010
októberétől várja azon vállalkozásokat, cégeket, amelyek kedvező
bérleti konstrukcióval, korszerű körülmények között kívánnak
irodát, műhelyt bérelni.
Afejlesztés a Nagykanizsai Ipari Parkban, a volt Gábor Áron
laktanya legénységi épületének korszerű, energia-hatékony
felújításával valósul meg. Olyan alacsony rezsiköltségű, kedvező
üzleti környezetet biztosít, amelynek segítségével a vállalkozások
megerősödési esélye jelentően növekszik.
A projekt megvalósulását követően a közel 2500 m2
területű épület 30 vállalkozás befogadására lesz alkalmas.
􀁄 irodabérlet, tárgyaló/előadó bérlet,
􀁄 eszközbérlet (fax, scenner, projektor, stb.),
􀁄 közös helyiségek használata (könyvtár, teakonyha, mosdó),
􀁄 irodai szolgáltatások,
􀁄 bankautomata,
􀁄 recepciós szolgáltatások, postai szolgáltatás.
􀁄 üzletviteli tanácsadás,
􀁄 jogi tanácsadás,
􀁄 pályázati tanácsadás, pályázatírás,
􀁄 marketing tanácsadás,
􀁄 weblap szerkesztés,
􀁄 vállalkozói képzések,
􀁄 rendezvényszervezés.
Amennyiben érdekli Önt a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ
által nyújtott kedvező iroda-, műhely bérleti lehetőség, valamint a vállalkozások
részére nyújtott széleskörű szolgáltatási csomag, úgy várjuk jelentkezését.
További információt kaphat Mihovics Zoltán projektmenedzsertől, a
mihovics.zoltan@nagykanizsa.hu email címen vagy 06-30-5752943 telefonszámon.
ALAPSZOLGÁLTATÁSOK:
EMELT SZINTű SZOLGÁLTATÁSOK
Hirdessen
nálunk, megéri!
Lakossági apróhirdetés
15 szóig egy
alkalommal: 600 Ft
(Amennyiben hirdetését egyszerre
több alkalomra adja fel,
úgy a másodiktól 300 Ft.)
Vállalkozási apróhirdetés
15 szóig egy
alkalommal: 1200 Ft
(Amennyiben hirdetését egyszerre
több alkalomra adja fel,
úgy a másodiktól 600 Ft.)
Keretes hirdetéseinkre
kérje árajánlatunkat!
Multifokális lencse AKCIÓ – 30%!
2010. október 1. - október 31-ig
Nagykanizsai TE 1866 (12.) –
Bólyi SE (4.) 3-0 (2-0)
NB III Dráva csoport labdarúgómérkőzés,
11. forduló. Nagykanizsa,
Olajbányász-pálya, 200 néző.
Vezette: Éreth (Balipap, Juhász).
G: Bagarus (26., 44.), Nagy T.
(78.). Kiállítva: Morvai (90.)
NTE: Markek - Antalics, Kotnyek,
Pozsgai, Boros - Ujvári
(Szelei, 77.), Kisharmadás (Szőke,
75.), Rácz Sz. (Nagy T., 72.),
Bagarus - Budai L. - Horváth G.
Vezetőedző: Koller Zoltán.
Hosszú volt a böjtje, de megérte
kivárni, hiszen Bagarus Gábor
két, valamint Nagy Tamás becserélése
után nem sokkal szerzett találatával
megszerezte első hazai
győzelmét az idei szezonban a
Nagykanizsai TE együttese – az
Olajbányász pályán. A győzelem
értelemszerűen szült örömöt a hazai
öltözőben, ami a tréner, Koller
Zoltán szavaiból is kiderülhetett.
– Nagyon fegyelmezetten és jól
játszottunk, ami már az első félidőben
biztos vezetést eredményezett
– értékelt az edző. – A folytatásban
is jobbak voltunk, így megérdemelten
tartottuk itthon a három bajnoki
pontot.
– Tulajdonképpen már korábban
is firtattuk, mikor lehet meg végre
az első hazai győzelem – az Olajbányász
pályán. Jelenthet ez valamilyen
pluszt, hogy végre sikerült?
– Csupán annyit, hogy ezzel
már játékosaim is elhiszik, tudunk
itthoni környezetben is nyerni.
Egyébiránt az utolsó öt mérkőzésünk
mérlege egyáltalán nem tragikus,
hiszen a két-két nyert mecscsünk
és döntetlenünk mellé egy
vereség jutott. Ráadásul, azt
mondhatom, utóbbi két idegenbeli
mérkőzésünkön is gyakorlatilag
ugyanezt a játékot produkáltuk,
tehát nagy eltérést futballunk minőségében
felesleges keresni. Tudomásul
kell venni, a Dráva csoport
mezőnye kiegyenlített, de
most már tényleg bízunk abban,
hogy felzárkózhatunk a tabella első
feléhez.
– Van annak külön jelentősége,
hogy Bagarus Gábor ezúttal
duplázott, illetve hosszú idő
után Nagy Tamás is eredményes
volt?
– Az biztos, hogy a srácok és velük
együtt a csapat is nagyon örültek,
teszem hozzá, jogosan. Vasárnapi
játékunk után elégedettek lehetünk,
s az ősz hátralévő részében
is azon leszünk, hogy mind több
pontot gyűjtsünk.
További kanizsai eredmények:
Megyei I.: KSE Csesztreg (5.) -
Miklósfa SE (15.) 3-1, miklósfai g:
Verebélyi (0-1)
Megyei II., Déli csoport:
Kiskanizsai Sáskák SE (3.) -
Zalaszentbalázs SE (13.) 7-1,
kiskanizsai g: Kálcsics (3), Németh
R., Anger, Visnovics I., Rajnai.
Hahót SE (16.) - Nagykanizsa-
Bagola VSE (6.) 2-4, bagolai g:
Rácz K (2), Csöndör, Kovács B.
Megyei III., Déli csoport: Palini
FC (5.) - Sand SE (8.) 2-2,
palini g: Somogyi V., Csetei.
Nyugati csoport: Bajcsa SE (14.)
- Surd SE (9.) 2-3, bajcsai g: Bíró,
Hóbár.
Női NB II Nyugati csoport:
Nagykanizsai TE 1866 (5.) -
Teskánd-Landorhegyi LSC (2.) 1-
3, kanizsai g: Hozlár
Kitekintő:
Vittman Ádám, aki egykor évekig
igazi gólzsákként (egyik nevelőegyesületeként)
az NUFC
mezét viselte, Zalaegerszegen tovább
kerekítheti labdarúgó pályafutását.
Ligakupa és NB II-es bajnokik
után a 19 éves támadó
ugyanis két hete a BFC Siófok ellen
a ZTE FC színeiben már NB Ies
találkozón is pályára léphetett,
s első osztályú mérkőzései számát
legutóbb a Vasas ellen is tovább
gyarapíthatta.
Polgár László
Hazai győzelem: oda az Olajbányász-pálya átka
Kanizsa 2010. október 28. – Sport 15
Tatabányán a Földi Imre Sportcsarnokban
rendezték meg a szabadfogású
birkózó női serdülő
(14-15-évesek) országos bajnokságot,
ahol a kanizsaiakat a 46-kgos
Egyed Zsanett képviselte. A
versenynek családi vonatkozásban
nemcsak a magyar bajnoki cím elnyerése
volt a tétje, hanem az is,
hogy öccse, Egyed Balázs diák országos
bajnoki címe mellé obaranyat
sikerül-e nyernie Zsanettnak.
Nos, a Kanizsai Birkózó
Sportegyesület reménysége az első
körben BVSC-és ellenfelét 15
másodperc alatt fektette két vállra,
a következő körben pedig a pestszentimrei
Peterka Cintiát győzte
le 6:0, 3:0 arányban. Következett
a döntő mérkőzés, ahol az
orosházi Kovács Alexandra az első
menetet „ellopta” a kanizsaitól,
de a második menetben 3:0-s vezetés
után sikerült két vállra fektetnie
a Békés megyei versenyzőt,
amellyel Egyed Zsanett harmadik
magyar bajnoki is megszerezte.
Edzője, Szatmári Zsolt sportolója
versenyen nyújtott teljesítményéről
így vélekedett:
„2011-ben rendezik meg a
FILA (Nemzetközi Birkózó Szövetség)
történetének első ifjúsági
világbajnokságát – eddig csak
kontinens viadalokat szerveztek
–, s ennek Szombathely fog otthont
adni. Ebből adódóan a lányok
küzdelmeit végigkövette a
női szakág vezetője, Nagy Lajos
is, aki már a verseny előtt azt nyilatkozta,
hogy a válogatott keretben
mindenképpen helye van Zsanettnak.
A cél az, hogy kivívja a
válogató versenyeken az indulás
jogát, amire reális esély mutatkozik
– az eddigi eredmények alapján.”
P.L.
Bányászvárosi arany
A Délzalai Vízmű SE úszóinak
háza táján az ősz folyamán sikerült
megszervezni a városkörnyéki
versenyt, melyen Gelse,
Zalakaros, valamint Nagykanizsa
versenyzői indulhatnak a jövőben.
A továbbiakban remélhetőleg az
ilyen jellegű erőfelmérők is jó felkészülést
kínálnak az olyan nagyszabású
rendezvényekre, mint példának
okáért a pécsi Hullám Kupa. A
baranyai megyeszékhelyen többek
között az Abay Nemes Oszkár emlékszám
200 m férfi gyors számában
is megmérethették magukat a
DZVSE sportolói, bár később kiderült,
ez a verseny nem bizonyult a
kanizsaiak erősségének, az 50, 100
m gyors sokkalta kellemesebb távokat
jelentettek a dél-zalaiaknak. A
pécsi kupa kellő ráhangolódásként
szolgálhat a szombathelyi Claudius
Kupára, illetve az év végi BVSCcikluszáróra
a zuglói uszodában.
A Délzalai Vízmű SE érmesei a
pécsi versenyen:
Abay Nemes Anna (1996): 100
m gyors, 1. hely, időeredménye:
1:02,35; 100 m hát, 2. hely, ie:
1:11,22; 50 m pillangó, 2. hely ie:
31,28; 200 m vegyes, 2. hely, ie:
2:34,28
Tihanyi László (1994): 50 pillangó,
2. hely ie: 27,59
Zámodics Márk (1997): 50
gyors, 2. hely, ie: 27,57
Zsuppán Patrícia (1994): 100
gyors, 3. hely, ie:1:06,22
P.L.
Útban a Claudius Kupa felé
A Nagykanizsai TE 1866 dzsúdósai
Pakson a nemzetközi Atom
Kupán is indultak, melyen öt ország
képviselői vettek részt. A kanizsaiak
a diák B és C korosztályokban
voltak érdekeltek, s a négy
indulójukból Sólyomvári Dávid tett
ki magáért, értékes bronzéremmel
térhetett haza az atomvárosból. Dávid
33 kg-ban, az egyik legnépesebb
fiú mezőnyben két győztes mérkőzést
követően a döntőbe jutásért kikapott a
súlycsoportját megnyerőtől, a harmadik
helyért viszont a visszamérkőzését
sikerrel vette, így állhatott a dobogó
harmadik fokára.
Az Atom Kupa rákészülés volt a
korosztályos bajnokság küzdelmeire
és elsőként a serdülő B (1997-esek) seregszemléjét
rendezték Cegléden. Huszár
Martin 50 kg-ban indulhatott, s a
vigaszágról „visszaküzdötte” magát
egészen a dobogó harmadik fokáig.
Cegléd után Zágráb következett,
ahol a hagyományos Zagreb Opent
rendezték, s a háromszáz induló között
Martin képviselte a kanizsai színeket
immár 55 kg-ban. Ugyan jól
kezdett, de fizikálisan a végére kissé
elfáradva a rangos mezőnyben az
ötödik helyig jutott.
Pakstól
Zágrábig
Kanizsa 16 – Jazz 2010. október 28.
Gregory Tardy
Németh Ferenc
Szabó Dániel
Szandai Mátyás Nagy zene, Kiskanizsán –
Jazz-koncert a
Móriczban
Mire is vágyhat az ember egy
szürke, télies, esős hétfői napon?
Hát biztos nem arra, hogy kimozduljon
otthonról. Azt, hogy
ezt mégis sokan megtették, az
köszönhető a Szabó Dániel
Quartet jazz-koncertjének.
A sokak számára ismeretlen Szabó
Dániel Quartet műsorával azért
is érdemes foglalkozni, mert az elmúlt
évek egyik legszínvonalasabb
jazz-koncertjét hallhatta a nagyérdemű
közönség a program helyszínéül
szolgáló Móricz Zsigmond
Művelődési Házban. Néhány mondat
erejéig érdemes bemutatni a
jazz zenekart azok számára is, akik
lemaradtak a koncertről.
Szabó Dániel zongorista, a nemzetközi
jazz-élet egyik kiválósága
zenész családban született. Hazai tanulmányait
követően az Amerikai
Egyesült Államok legjobb jazz akadémiáin
csiszolta tudását. Zenei pályájának
íve imponáló, hiszen 1997.
évben aratott nemzetközi sikere óta
folyamatosan vívja ki a szakma és a
közönség elismerését. Legutóbb
2006-ban a Martial Solal Jazz Zongora
Verseny első díját nyerte el Párizsban.
A zenekar bőgőse Szandai
Mátyás volt, aki a hazai jazz-élet
szinte valamennyi kiválósága mellett
több világsztár zenekarában is
játszott. Gregory Tardy az amerikai
középgenerációs szaxofonosok
egyik legkedveltebb tagja, akit mint
annyi más zenészt a legendás John
Coltrane zenéje emelt át a jazz világába.
Avilág legjobb jazz-zenészeivel
készített albumokat. Több alkalommal
jelölték Grammy-díjra azokat
a formációkat amelyben játszott.
A hőn áhított elismerést végül a
Brian Lynch/Eddie Palmieri Projekt:
Simpático című albumáért vehette
át társaival együtt Best Latin
Jazz Album kategóriában 2007-ben.
A quartetből szívünknek a legkedvesebb
a több mint tíz éve New
Yorkban élő Németh Ferenc dobos.
A keszthelyi születésű muzsikus tehetségével
és szorgalmával megvalósította
az „amerikai álmot”. Alegjobb
amerikai konzervatóriumokban
tanult, több mint 40 album születésében
közreműködött és két tucatnál
is több rangos zenei elismerést
vehetett át. Olyan világhírű muzsikusokkal
játszott, mint Herbie
Hancock, Wayne Shorter, John Patitucci
és Terence Blanchard. Németh
Ferenc naptára szerint 4 kontinensen,
közel 150(!) koncertje volt/lesz
az idén. Az együttes alkalmi formációként
két koncertet adott Magyarországon.
Műsorukban a Chris Potter szaxofonossal
idén felvett „Contribution”
album anyagát és Gregory Tardy
szerzeményeit mutatták be. A zsúfolásig
megtelt koncertteremben felváltva
hangzottak el Szabó Dániel és
Tardy szerzeményei. Bár a zenészek
többsége magyar volt, mégis ízig-vérig
amerikai jazzt hallhatott a közönség.
A profi módón megszerkesztett
műsorban a lírai és a modern mainstream
számok harmóniája végigkísérte
az egész előadást. Különösen
nagy sikere volt Szabó Dániel:
Melodic című szerzeményének,
melyben Tardy eredeti hangszerén,
klarinéton is játszott – vállalva a szakma
megkövezését – talán szebben,
mint Chris Potter. Az est során Tardy
szaxofonjátéka kellemes, virtuozitása
lehengerlő volt. Szandai Mátyás produkciójára
végig a magas színvonal
volt jellemző, pedig nem egyszer „izzasztotta”
meg Németh Feri a hihetetlen
tempóival. Szabó Dániel zongorajátékát
hihetetlen profizmus és a
klasszikus zenei tanulmányok hatása
végigkísérte. Németh Feri dinamikus
játékáról csak szuperlatívuszokban
lehet szólni, s nem túlzás azt állítani,
hogy bármelyik világklasszis jazz zenész
egyenrangú partnerévé vált.
Köszönet illeti a Szabó Dániel
Quartettet, a Móricz Zsigmond Művelődési
Ház részéről Godinek Ibolyát
a maradandó élményért. Hát,
ilyen élmény miatt érdemes egy ronda
esős napon elmenni otthonról.
H.Gy.