Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.41 MB
2020-12-11 15:48:43
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
218
599
Rövid leírás | Teljes leírás (485.83 KB)

Kanizsa 2010. 038-041. szám november

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XXII. évfolyam 38. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2010. november 4. Kanizsa
EGY KATTINTÁS
weblapunkra,
és naponta friss híreket,
tudósításokat,
riportokat olvashat.
www.kanizsaujsag.hu
TÁMOGATOTT,
INTENZÍV,
az EU összes
országában
érvényes
biztonsági őr,
testőr és vagyonőr
tanfolyam indul
november 13-án
Nagykanizsán és Lentiben
Tanfolyam költsége:
25.000 Ft
Gyors elhelyezkedési
lehetőség!
+36-20-482-2332
Fnysz: 00313-2008
Fegyvervizsga 1 nap alatt!
A képhez kapcsolódó írást lapunk 3. oldalán olvashatják.
Régmúlt és közelmúlt –
kiskanizsai életképek címmel
nyílt fotókiállítás október 12-én
a Thúry György Múzeumban a
Múzeumok őszi Fesztiválja nyitó
rendezvényeként. A negyven
kép a tízes évektől egészen a
múlt század végéig mutatja be
„Sáskaország” mindennapjait, a
falusias udvaroktól az iskolás
életképekig.
Balogh László köszöntötte a
múzeum folyosóján összegyűlt
kis-és nagykanizsai közönséget, és
nagy szeretettel beszélt a kiskanizsai
életmódról, az ott élő emberek
híres „sáskaszorgalmáról”, amiről
tulajdonképpen a képek is vallanak:
– Ezek a régi sáska fotók családi
albumokból kerültek elő, iskolai,
egyházi, kulturális rendezvények, a
kiskanizsai életmód jellemzőit mutatják
be megőrizve a történelmi
múlt mélységes mély kútjának üzenetét.
Azt az üzenetet, mely akár még
szóban is átívelhet száz évet, legalábbis
azt mondja a hagyomány:
akár száz évet is megőrizhet a szóbeli
emlékezet. Ezek a fotók azt bizonyítják:
ma is lehetünk lokálpatrióták:
kötődhetünk a lakóhelyhez, a kisebb
és nagyobb közösséghez: ez adhatja
az igazi identitásunkat: akár
az igazi kiskanizsaiságunkat. Ma,
sajnos, megszűnőben van a falu és a
város közötti különbség. Így felértékelődnek
azok a helyek, ahol még lehet
hagyomány szerint élni: egy gazdag
múlt örököse még Kiskanizsa.
Jó lenne, ha méltók lennénk még erre
az értékre! Bár nem tudok
„kiskanizsaiul”, de a kiskanizsai
szótárt tanulmányozva értem ezt a
nyelvet és közösséget… Kívánom,
még sokáig különböztetődjék meg
szintézisesen Kiskanizsa Nagykanizsától
itt a Principális keleti és nyugati
partján. S legyen oly értékes része
ez a közösség ennek a vidéknek a
jövőben is ugyanúgy, mint a múltban
és a jelenben! – foglalta össze Balogh
László.
Horváth Jánosné, az Együtt
Kiskanizsáért Egyesület elnöke, a
fotók összegyűjtésének kezdeményezője
is szólt a megjelentekhez,
megköszönve együttműködésüket
és a gyűjtésben való segítő tevékenységüket.
Elmondta, hogy a kiállítás
anyaga több száz fényképből
lett kiválasztva, és minden évben
más-más tematika köré szervezik
a képeket. Míg tavaly a
kiskanizsai ünnepi népviseletet ismerhették
meg a múzeumlátogatók,
idén a városrész életképeiből,
rég-és közelmúlt pillanataiból láthatnak
egy-egy szeletet. Horváth
Jánosné kiemelte, hogy a bekeretezett
fekete-fehér fotók nagy értéket
képviselnek, és segítenek abban,
hogy megőrizzük a múlt fontos
pillanatait.
Z.A.
Kanizsa 2 – Krónika 2010. november 4.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Ziegler Anita. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin
Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztésért felelős: Huszár József, tel.:+3630/512-0855
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
􀂊 Somogy kincsei táncos kedvűeknek.
Zala megye népművészetének
bemutatása után a Dunántúl
Kincsei sorozat második állomásához
érkezett, melynek alkalmával
a somogyi néptánccal ismerkedhettek
meg az érdeklődők.
A rendezvényen volt Ifjúsági
Táncház, kiállításon mutatták be a
somogyi népművészet jellegzetességeit,
valamint a Somogy Táncegyüttes
műsorát követően közvetlen
tapasztalatokat is szerezhettek
a táncolni vágyók a profi táncosok
segítségével. Az év hátralévő
részében Tolna, majd Vas megye
népművészetét csodálhatja
meg a kanizsai közönség.
􀂊 II. Liszói Mesemondó verseny.
Negyvenhárom mesemondó
jelentkezett a Liszó Községért Közalapítvány
által szervezett II. Liszói
Mesemondó versenyre. Nagykanizsa,
Eszteregnye, Zalaszentbalázs és
Zalakomár óvodáiból és általános
iskoláiból érkezett gyermekek tanáraik
segítségével idén állatmesékből
készültek fel. A zsűri elnöki tisztét
Schmidt István töltötte be. A zsűri
verset és irodalmat kedvelő tagjai –
Dezső Ferenc, Dobó László, Fa
Ede, Kardos Ferenc, Lengyák István
és Riersch Zoltán –, szintén Nagykanizsáról
érkeztek.
􀂊 Spiritizmus és bölcseletek.
Szabadi Tibor J. eszperantó műfordító
két legújabb kötetével, Allan
Kardec: Az evangélium a spiritizmus
szerint és Franciso Candido
Xavier: Keresztényi napi bölcseletek
című kötetével ismerkedhettek
meg az érdeklődők péntek délután
a Honvéd Kaszinóban. A köteteket
Mileder Katalin mutatta be, a fordításokból
Kocsis Edit versmondó
olvasott fel részleteket.
􀂊 Kiállítás a Kőrösiben. A
Kőrösi Csoma Sándor Általános
Iskolában nyílt kiállítás Deformációk
címmel Babati Csaba képzőművész,
tanár műveiből, amelyeket
november 26-ig tekinthetik
meg az érdeklődők. A tárlatot
Tánczos György képzőművész, a
zalaegerszegi Ady Endre Általános
Iskola vizuális nevelőtanára
nyitotta meg és mondta el gondolatait
a művekkel kapcsolatban.
􀂊 Az eszperantó és Nagykanizsa.
Szabadi Tibor J. eszperantó
műfordító újabb köteteivel ismerkedhetett
meg az olvasóközönség
a hétvégén a Honvéd Kaszinóban.
Az eszperantó és Nagykanizsa, Első
tupi-portugál-magyar szótár és
Brazil népcsaládok című köteteket
dr. Horváth György mutatta be az
érdeklődőknek.
Egy erős közösség életképei
Foto: Ziegler Anita
Atíz éves Tüttő János Nótaklub
november 6-án két programmal
is megörvendezteti a város és a
városkörnyék nótakedvelő közönségét.
Az önálló est és a Nótabál
részleteit sajtótájékoztatón ismertette
Major Lajos, a klub elnöke
és Varga Zoltán szóvivő.
A16.30 órakor kezdődő önálló esten
visszaemlékezve a sok munkával
eltelt időszakra, az elmúlt tíz évét
énekli meg a klub. A produkcióhoz
ismét sikerült megnyerni a Liszt-díjjal
kitüntetett Szalai Antal prímást és
világhírű cigányzenekarát. Zenei kíséretük
nemcsak nagy élményt, hanem
nagy magabiztosságot is ad a
kórusnak. A zenekar kuriózumnak
tartja a kanizsai tüttősök tevékenységét,
a kórusban való nótaéneklést.
A nótaklub az önálló est után
egy új rendezvénnyel, Nótabállal
áll a nótakedvelők elé. Nemcsak
városunkban, az országban sincs
párja az ilyen bálnak. Jótékonysági
céllal ebben az évben már három
műsort adtak. A tagok döntése
alapján bevételük egy részét az
iszapkatasztrófa károsultjainak
utalják át. A résztvevők számától
függően a bál bevételből is juttatnak
egy bizonyos összeget valamelyik
segélyszervezet részére. A
19.30 órakor kezdődő bálon a jelenlegi
magyar nótaéneklés legjobbjai,
Bokor János, B. Tóth
Magda és Demeter Ágnes lépnek
fel. őket még Szalai Antal zenekara
kíséri. A hajnalig tartó bálozáshoz
egy ötfős zenekar szolgáltatja
a tánczenét. A nótaklub svédasztalos
vacsorával és köszöntő itallal
készül, de az sincs kizárva, hogy
az éjszaka folyamán a tüttősök is
nótába kezdenek. Az önálló estre a
jegyek a klubtagoktól, illetve a
művelődési központ pénztárában
szerezhetők be.
B.E.
Önálló est és Nótabál
Kanizsa 2010. november 4. – Krónika 3
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
a funkcióbővítő városrehabilitáció
első ütemében a belváros
komplex megújítását szeretné
elérni a következő években.
Ehhez nélkülözhetetlen a forgalom
csillapítása, a belváros közlekedésének
átszervezése. Ezt
követi a városközpont megújítása,
melynek legfontosabb eleme
az Erzsébet tér, mint történelmi
városmag rekonstrukciója, közösségi
és üzleti központi helyszín
kialakítása.
A fejlesztések első ütemében felújításra
kerül az Erzsébet tér, a
Huszti téren (címlapfotó) a jelzőlámpás
forgalomirányítás helyett
körforgalmat alakítanak ki. AZrínyi
utcát meghosszabbítják, továbbá elkészül
a Zrínyi utca – Kórház utca –
Teleki utca csomópont (képünkön),
valamint a Zrínyi utca és a Katona
József utcai körforgalom. A fejlesztések
fontos eleme a Zrínyi út – Teleki
út összekötése. A munkálatokat
a kivitelezési szerződés szerint a jövő
év közepéig fejezi be a közbeszerzési
eljárás során nyertes konzorcium.
A Zrínyi út és a Kórház út
összekötésében októbertől folyik a
hiányzó útterület földfeltöltése és a
kerítések áthelyezése.
A munkálatok miatt a tehergépkocsi
forgalom megnőhet,
ami fennakadásokat okozhat. A
városrehabilitációban a Zrínyi
utca jelentős funkciót kap, mert
a csökkentett forgalmú belváros
kialakítása után a Zrínyi utca
lesz a város Ny-K-i irányú forgalom-
levezetésének egyik eleme.
B.E.
Újabb lépés a szépülő belváros felé
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Október 29-én tartotta megemlékezését
a Tripammer úti temetőben
a Hadirokkantak, Hadiözvegyek
és Hadiárvák Nemzeti
Szövetségének Nagykanizsai
Szervezete, a Fegyveres Erők és
Testületek Nyugállományúak
Klubja, valamint a Piarista Általános
Iskola.
Apiarista tanulók és pedagógusok
tábori misén vettek részt, ahol megemlékeztek
az intézmény elhunyt
dolgozóira, diákjaira, valamint
azokra, akik hazánkért estek el második
világháborúban.
A háborúban elesettekre emlékeztek
Fotó: Ziegler Anita
A 125 éve született Dr. Mező
Ferenc emlékéve keretében, az
Európai Sport Hagyományőrző
Egyesület a Dr. Mező Ferenc
Olimpiai Baráti Kör a Zalai
Sportmúzeumért Alapítvány és
a helyi civil egyesületek szervezésében,
Erdélyben került sor a
Közép-európai Sportakadémia
eseményeire.
A Kolozsvári Nemzetközi
Sporttörténeti Konferencián kettős
ünnepet tartottak, ugyanis
125 éve alakult meg a Kolozsvári
Atlétikai Klub. A négy országból
érkezett előadók, magas színvonalú
előadásokon mutatták be
Mező Ferenc életét, a kolozsvári
atlétika történetét sok más érdekesség
mellett. Az igen tartalmas
programot, este kolozsvári olimpikonok
élménybeszámolója zárta.
A másnapi korondi immár
XX. Nemzetközi Sporttörténeti
Konferencián, Mező Ferenc mellett
a helyi születésű Lőrincz
Márton berlini birkózó olimpiai
bajnok életét is megismerhette a
nagy számú érdeklődő. Továbbá
bemutatásra került Lendva sporttörténete,
a vajdasági Tiszavidék
sportjának története és a kalapácsvető
héroszok élete is. Lőrincz
Márton szülőházának megkoszorúzása
zárta a korondi konferenciát.
A kísérő programok keretében a
résztvevők többek között megismerték
Zilah, Szászrégen, Segesvár
nevezetességeit és Pusztakamaráson
Sütő András szülőházát.
A kiemelkedően magas színvonalú
programok során a résztvevők
megismerhették Erdély
sporttörténetének és kultúrájának
egy részét, további civil
kapcsolatokat építettek ki, így
elmondható tartalmas és emlékezetes
napokat töltöttek a határon
túl.
A program a Nagykanizsai
MJV Önkormányzata támogatásával
valósult meg.
K.H.
Közép-európai Sportakadémia Erdélyben
Szerda délelőttönként tíz és
tizenegy óra között misén kívül
is meg lehet tekinteni az Alsóvárosi
templom gazdagon díszített
belső terét, amelyért ugyan egy
jelképes összegű belépődíjat kell
fizetni (200 Ft), de az összegyűjtött
pénzt a templom orgonájának
felújítására fordítanák.
A puritán külsejű Alsóvárosi
templom – hivatalos nevén Szent
József Pélbániatemplom – barokkosan
díszített belső teret takar, amely
városunk egyik legértékesebb műemlékévé
avatja az épületet. Az orgonáról
már egy 1816-os jegyzőkönyv
is említést tesz, de a jelenlegi
hangszert 1928-ban adták át a Mauracher
testvérek linzi műhelyéből. A
harminc regiszteres orgonát végül
1987-89 között építették át három
manuálos, harminckilenc regiszteres
és 2768 síppal ellátott modern
szerkezetté, neobarokk hangképpel.
Megújul az
Alsótemplom
orgonája
Régen tapasztalt, nyugodt légkörben
kezdődött, s zajlott le az
újonnan megalakult közgyűlés
első soros ülése. Az ülést levezető
Cseresnyés Péter polgármester a
napirendi pontok vitájában mindenkinek
szót adva partnernek
tekintette a képviselőket.
A javasolt napirendek között
nem nyílt, hanem zárt ülésen tárgyalta
meg a közgyűlés a Délzalai
Víz- és Csatornamű Zrt. 2011. évi
üzleti tervének elfogadására előterjesztett
javaslatot, mivel a tartalma
üzleti titoknak minősül.
Szintén zárt ülésen tárgyalták meg
többek között a köztulajdonban álló
gazdasági társaságok takarékosabb
működéséről szóló 2009. évi
törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló előerjesztést, a Zala
Megyei Önkormányzat által alapított
kitüntetések adományozására
előterjesztett javaslatot, valamint
a Thúry György Kereskedelmi,
Vendéglátó és Idegenforgalmi
SZKI-ban folytatott törvényességi
ellenőrzésről szóló javaslatot.
Egyhangúlag elfogadta a testület
a vállalkozások támogatásáról
szóló többször módosított rendeletének
módosítását. Fontos szempont
volt, hogy a rendelkezésre álló
forrásból minél több tartós munkahelyet
hozzanak létre. A gazdasági
válság következtében városunkban
a közeljövőben a korábbinál
is jelentősebb foglalkoztatási
problémákkal kell szembenézni,
így a vállalkozások munkahelyteremtésének
támogatása még az eddigieknél
is fontosabb feladattá válik.
A foglalkoztatási nehézségek
megoldásában kulcsszerep hárul a
közép és nagyvállalkozásokra. A
foglalkoztatással kapcsolatos döntések
meghozatalakor a vállalkozások
számos tényezőt figyelembe
vesznek, ezek között fontos szerepet
kaphat az önkormányzat támogató
szándéka is. Ezért is került
napirendre a jelenleg csak mikroés
kisvállalkozások számára elérhető
munkahelyteremtő pályázat
kiszélesítése a közép- és nagyvállalkozásokra
is. Az áprilisi és májusi
soros ülésén már tárgyalt egy
rendeletmódosítási javaslatot a
közgyűlés, amely arra irányult,
hogy a jelenleg hatályos rendeletbe
beépített korlátozások (pályázók
köre, maximális támogatás
összege) feloldásra kerüljenek. A
közgyűlés akkor nem támogatta a
tervezetet, arra hivatkozva, hogy a
javaslat elfogadása előre nem látható
nagyságrendű forrást igényelne,
aminek jelenleg nincs fedezete.
Amost benyújtott javaslat megőrzi
az elmúlt évek kedvező eredményeit,
és lehetőséget teremt az 50
főnél több munkavállalót foglalkoztató
vállalkozások számára a
pályázaton való részvételre az
alábbi kritérium teljesítése esetén.
A teljesítendő feltétel, hogy a vállalkozó
által létrehozott új munkahelyek
aránya a pályázat benyújtását
megelőző öt év közül a legmagasabb
foglalkoztatott létszámhoz
viszonyítva meghaladja a 40 százalékot.
A fenti feltétel teljesítése
esetén minden új munkahelyteremtés
után 500 ezer forint támogatás
jár.
A testület 15 igen szavazatával a
Térségi Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat Tanulási Képességet
Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs
Bizottság intézményegysége
bekapcsolódhat a kora gyermekkori
intervenció támogatásáról
szóló projektbe. Támogatták a
Zsigmondy-Széchenyi SZKI – a
Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási
lehetőségeket népszerűsítő,
terjedésüket elősegítő mintaprojektek
című – pályázaton való
részvételét. A testület döntött az
Egészségügyi alapellátás fejlesztésének
elindításáról, az engedélyokirat
aláírásáról a Nagykanizsa-
Miklósfa városrészben.
Lesz box
A közgyűlés támogatta a Kanizsa
Box Klub támogatási kérelmét.
A klub felkérést kapott a Magyar
Ökölvívó Szövetség elnökétől a
2010. évi Férfi Felnőtt Ökölvívó
Bajnokság megrendezésére decemberben,
a verseny megrendezéséhez
másfél millió forintot kértek
a várostól. A klub a bajnokságot
megrendezheti, a testület a működési
hitel terhére 750 ezer forintot
szavazott meg, a hiányzó
összeget Cseresnyés Péter polgármester
a polgármesteri keretéből
egészíti ki. A polgármester megjegyezte,
egy ilyen nagy jelentőségű
rendezvényt, idejében, előre be
kell tervezni.
A közgyűlés 12 igen, 2 nem és 3
tartózkodás mellett elfogadta a
Thrák Királyok Völgye kiállításról
szóló beszámolót, egyben felkérte a
polgármestert, hogy az intézmény
vezetőjét részesítse írásbeli figyelmeztetésben
az ellenőrzési feljegyzésben
részletezettek miatt. Továbbá
utasítsa, hogy a jövőben az intézmény
irányítását és fenntartását
ellátó közgyűlés döntéseinek mindenben
megfelelően lássa el az intézmény
vezetését. Balogh László,
az OKISB elnöke hozzászólásában
elmondta, a bizottság 5 igen 0 nem
3 tartózkodással a beszámolót szakmai
szempontból elfogadta. Egy
minőségi, igényes és unikális kiállítás
volt országos, sőt nemzetközi
szinten is. Azonban tudomásul kell
venni a revizori jelentést, amely a
pénzügyi kezelésében talált bizonyos
problémákat. Az intézmény
vezetője az előirányzott 22 milliós
költségvetési keretet 8 millió forinttal
túllépte, s ezzel a közgyűlés eredeti
határozatát nem tartotta be.
Marton István képviselő csatlakozva
a Balogh László által elmondottakhoz,
megjegyezte, tökéletesen
egyetért Balogh elnök úrral abban,
hogy ez egy unikális, ízlésnevelő,
erkölcsformáló kiállítás volt, mert
ha megnézzük a II. világháború óta
eltelt kulturális mozgásokat Nagykanizsán,
ez volt az első, ami ilyen
jelentőséggel bírt. Atöbbi még csak
meg sem közelítette. Véleménye
szerint a tervezés kiindulásakor értelemszerűen
nem lehetett pontosan
tudni a bekerülési költséget, ez nem
olyan, mint egy iskola költségvetése,
ami évről-évre hasonló. Azt sokkal
egyszerűbb technikailag megtervezni.
Szomorúan tapasztalta a
kiállítás alatt és az azt követő időszakban
a méltánytalan támadásokat,
amiket a Kanizsa újság intézett
a kiállítás ellen, s amellyel majdnem
sikerült nemzetközi bonyodalmakat
okozni. Ez a kiállítás minden
dicséretet megérdemel. Egy hiba
azonban történt, amikor érzékelték,
hogy az eredetileg beütemezett öszszeg
csekély lesz, akkor kellett volna
rögtön módosítást kérni. Avégső
kicsengése szerinte nem fegyelmi,
hanem egy nagyon magas kitüntetés
kellene, hogy legyen.
B.E.
Kanizsa – 4 Közgyűlés 2010. november 4.
(93)
VOKSH Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
Tanfolyam indul:
2010.11.08. 16 óra:
személyautó, motor,
segédmotor
2010.11.09. 16 óra:
gépkezelő
(targonca, emelőgép,
földmunkagép)
2010.11.09-én 16 óra:
C+D+E kategóriákban
Részletfizetés
Diák kedvezmény
Ingyenes
tankönyvkölcsönzés
Lehet így is: Nyugodt légkörben zajlott a közgyűlés
Még szabadabb út
a vállalkozásoknak
Pedagógia,
egészségügy
Szabálytalanul
költekezett a KKK
igazgatója
MAGYAR KÁRMENTő ALAP
A magyar kormány által a vörösiszap tragédia áldozatainak
javára, a helyreállításra létrehozott bankszámlaszámok:
BELFÖLDI UTALÁSNÁL: 11794022 22222222
KÜLFÖLDI UTALÁSNÁL:
HU 28117940 2222222222 00000000
Kanizsa – Szabad 2010. november 4. vélemény 5
Tizedszer került sor a kanizsai
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
és a kanizsai rendőrkapitányság
által szervezett Hétvége a másság
jegyében című rendezvényre
(ezúttal egyfajta kerekasztal-beszélgetésre),
melynek az elmúlt hét
csütörtökén a Bogdán János Közösségi
Ház adott otthont.
Hogy aztán – in medias res –
rögtön a közepébe is vágjanak, hiszen
a témavezető és egyben moderátor
Kardos Ferenc könyvtár
igazgató-helyettes felvetésére Cseresnyés
Péter polgármester rögtön
leszögezte: „Nagykanizsán senkinek
nem célja, hogy bármilyen értelemben
is gettósítson…”
Mint Kardos utólagos helyesbítéséből
kiderült, természetesen szociális
gettósításról beszélt bevezetőjében
a város egyes részein (halmozottan)
hátrányos helyzetben élőkkel
kapcsolatban, amihez néhány
perccel később Göncz Ferenc
Thúry-szakközép’ igazgató tett egy
érdekes ismérvet azzal: vajon tudják-
e igazából az emberek, körükben
is a fiatalok, mi is a gettó szó
igazi jelentése, mivel annak vizsgálata
is megér(ne) egy külön misét…
Teleki László, a helyi kisebbségi
önkormányzat elnöke még konkrétabb
volt például Ligetváros esetében,
amikor azt mondta: „Semmilyen
értelemben se legyen ott majd úgymond
gettósítás, vagyis oda ki kell
vinni az oktatást, a kulturális dolgokat
és szolgáltatásokat”, vagyis az ott
lakóknak igenis érezniük kell, hogy
nem szakadnak ki a társadalomból.
S ha már ily’ módon került szóba
(óvatosan bánva a szavakkal) az
elkülönülés, az élet gyakorlati oldaláról
Pölöskei János, a kanizsai
munkaügyi központ vezetője tartotta
fontosnak leszögezni: „Bármilyen
program vagy tanfolyam
indul vagy valósul meg, ne legyenek,
lehessenek szegregáltak…”
egyetlen oldalról se.
Mindezekhez természetesen elengedhetetlen
Balogh László
OKISB-elnök szerint, hogy a cigányszervezeteknek
még hatékonyabban
vállalják fel a felzárkóztatásban
elvárt szerepüket, s mivel véleménye
szerint a multikulturalizmust
előbb-utóbb ismét felváltja az
interkulturalizmus, így igenis „szükség
van az identitásos cigány emberekre”
a vázolt folyamatokban, s talán
az egyházak szerepét sem kellene
alábecsülni - egyetemesen tekintve
a felmerülő problémákra.
Mint ahogy az sem lehet elhallgatni,
derült ki a beszélgetés során,
hogy a lemaradt társadalmi rétegek
motivációjukat s ezzel bizonyos
értelemben igényességüket vesztik,
s hiába kerülnek ki cigányság
soraiból példának okáért szociális
munkások, kérdés miképp lehet az
ő munkájukat interpretálni.
S ha már igényesség, tulajdonképpen
ismét a gyakorlatból már Kámán
László a városi vagyongazdálkodás
részéről mondta el, hogy Nagykanizsán
korántsem újkeletű a bérlakások
kérdéskörének vizsgálata a hátrányos
helyzetűek esetében, mivel a
szegénység egyfajta igénytelenséget
szül, ami joggal fogalmazódik meg
problémaként az együttélés során.
Így a vagyongazdálkodás részéről
nem meglepő és semmi kirekesztőt
ne keressenek abban, hogy a kidolgozott
konstrukcióik fényében vizsgálják,
tudnak-e fizetni az ebbe bevont
lakóik, no és képesek-e betartani
az együttélés alapvető normáit. A
lakókörnyezetük megóvásában aztán
egy újabb lépcsőfok kell, hogy legyen
bizonyos mértékű önszerveződés
avégett, amivel meg lehetne
előzni olyan károkat, mint például a
ligetvárosi játszótér tönkretétele
vagy a kommunális hulladék körén
kívüli szemét „termelése”.
Az általánosítás persze sehová
sem vezet, ez már ismét Teleki
László szavaiból derült ki, s a
CKÖ-elnök külön hangsúlyozta,
hogy a lakóközösségek esetében is
nagyon fontos az egyéni felelősség
hangsúlyozása, s ne a kibúvókat
keressék a mentesség által. Ezen
dolgoztak eddig, s fognak ezután
is az elkövetkezendőkben.
Polgár László
Cseresnyés: „Nagykanizsán senkinek nem
célja, hogy bármilyen értelemben is gettósítson…”
Az elmúlt évben sorozatban számos
feljelentés történt kórházunk vezetése
ellen, mindannyiszor névtelenül.
Ezek hátterében minden valószínűség
szerint ugyanaz a néhány emberből
álló, hatalmi ambícióját kíméletlenül
érvényesíteni szándékozó
csoport áll. Afeljelentések folyományaként
több önkormányzati és rendőrségi
vizsgálat történt, melyek
egyetlen esetben sem tártak fel törvénytelenséget.
Mihelyt egy vizsgálat
lezárult, biztosra vehetően érkezett
a következő névtelen feljelentés
minden időigényes adminisztratív
vonzatával, számottevően hátráltatva
a szervező-irányító és áttételesen a
gyógyító munkát.
Atámadások másik vonala a helyi
elektronikus médiumon keresztül
zajló képtelen sajtóhadjárat,
aminek legutolsó írása október
26-án került a világhálóra „A bárányok
hallgatnak” címmel. Ennek
tartalma és hangneme parancsolóan
késztette reflexiókra az
SZVT-t.
Atételes elemzést megelőzően az
SZVT ismételten nyomatékosan kinyilvánítja
azon véleményét, miszerint
örömmel fogad és megköszön
minden, a betegellátás színvonalának
javítását célzó kritikát és magától
értetődően elítéli a törvénytelenségeket
és szabálysértéseket.
Az újságírónak etikai kötelessége
a tisztességes, objektív és alapos
tájékoztatás. Információt kizárólag
törvényes és etikus eszközökkel,
módszerekkel szerezhet,
amibe a lehallgatás nem tartozik
bele. Köteles mérlegelni, hogy bizonyos
tények nyivánosságra hozatala
sérti-e mások személyességi
jogait, tiszteletben kell tartania az
emberek méltóságát. Nem állíthat
valótlanságot, nem használhat a jó
hírnév, becsület csorbítására alkalmas
sértő kifejezéseket.
A nevezett cikk ezzel szemben
nélkülözi a tárgyilagosságot, hiszen
ellenőrizetlen forrású, anoním, vágott
hangfelvételekkel manipulál
úgy, hogy a megvádolt felet meg
sem kérdezi. Az ártatlanság vélelmét
semmibe véve, erősen kétségbevonható
igazságtartalmú ködös
félinformációk, szövegkörnyezetükből
önkényesen kiragadott részletek
alapján rosszindulatúan prejudikál,
évtizedek tisztességes munkája
révén köztiszteletnek örvendő
orvosok becsületébe gázolva.
A személyiségi jogokon túl az
ilyen felelőtlen írások felmérhetetlen
károkat okoznak a gyógyító
munkában is. Az orvos-beteg kapcsolat
sokkal több a fizikális-és
műszeres vizsgálatokkal nyert materiális
adatgyűjtésnél. A pszichés
tényezők legalább ennyire fontosak,
s ennek egyik legfőbb eleme a
gyógyulásban való hit és az orvos
iránti feltétlen bizalom. Kórházunk
folyamatos etikátlan ócsárlásával
félmegyényi lakosság bizalmát
ingathatják meg intézményünk
iránt.
A cikkíró nyilvánvalóan nem ismeri
a MUOSZ etikai kódexét
sem, ami kimondja, hogy „különösen
súlyosan sérti az újságírói etikát,
aki a közéletben szereplő személy
hozzátartozóinak személyi
jogait úgy kezeli, mintha azok teljes
mértékben a közszereplő személyi
jogainak függvényei lennének”,
különben nem hozta volna
fel erre vonatkozó két példáját,
amivel ugyancsak emberek méltóságát
sértette.
A cikket a teljes stílusbeli
igénytelenség jellemzi, öncélúan
magamutogató, hatásvadász elemekkel
operál, az egyébként is
képzavart keltő asszociációi rendkívül
sértőek. Szükségtelenül
használ illetlen, trágár kifejezéseket.
Az SZVT az egész orvostársadalom
nevében utasítja vissza ezt
az alpári, silány hangnemet és egyben
felszólítja a helyi elektronikus
újság névtelenül, vagy álnéven
publikáló újságíróját és felelős
szerkesztőjét, hogy becsületsértő
és megalapozatlan vádaskodásaikkal
hagyjanak fel.
Ezeknek célja ugyanis egyértelműen
nem az objektív tényfeltárás,
hanem a kórházi vezetők tisztességének
befeketítése, az emberek bizalmának
megingatása.
A Kanizsai Dorottya Kórház
Szakmai Vezető Testülete
Tisztelt SZVT!
Szerkesztői megjegyzésként anynyit
szeretnék mindössze a fent leírtakhoz
hozzátenni: lehet, hogy
írásom stílusa szokatlan, de mégis
fura, hogy inkább ez sérti a kényes
ízlésű főorvosi kart, mint a nyilvánvaló
mutyi. Arról nincs mit mondania
az SZVT-nek, ehelyett kéretlen
stílus-kritikusunkká szegődnek.
Dukát Éva
A Kanizsai Dorottya
Kórház Szakmai
Vezető Testületének
Közleménye
Reagálás
Kanizsa – Szabad 6 vélemény 2010. november 4.
Miként országszerte ismeretes,
sok mindent tudok, elsősorban
hallgatni. Ez alkalommal azonban
nem köt az orvosi titoktartás, mely
köztudottan elveim egyike, így kivételesen,
konzílium nélkül is
megosztom Önökkel a véleményemet.
Padlóra pottyant állal olvasom
mindazon gondolataikat, melyet
egy portál munkatársának írása során
Önök összeírogattak. Hát hogy
(állat)orvosi legyek ebben az ügyben,
Önök aztán jól megfogták…
szarva közt a tőgyit! Már onnantól
kezdve büdös az ügy, hogy
mióta szokott a kényes ízlésű testület
nem gyógy-szakmai kérdésekben
véleményt nyilvánítani?
Attól fogva netán, hogy a szintén
orosz kötődéssel rendelkező
kollégám, szülőhazámban jól ismert,
hatalommániás módszereit
alkalmazza vezetéselmélet jogcímén?
Elmeorvosi fakultáns nélkül
is állíthatom, ha ez így volna, feltétlen
kóros.
Netán, mert nincsenek a kórházban
a gyógyítással összefüggő
problémák, megalakították a
SZavakban Vájkálók Társaságát,
ahol újságírói jegyzetek diagnosztizálásával
múlatják az időt? Ha
nem volna teljesen egyértelmű, az
írás, melyet Önök kritikai észrevétellel
illettek, jegyzet volt, amely
véleményműfaj. Az Önök számára
minden bizonnyal ismeretlen kommunikációs
műfajismeretben így
hívják az újságírói véleményt.
A mi orvosi szakmánkban ez a
diagnózis, melyről nyugodtan bevallhatjuk,
így egymás között: néha
legalább annyira szubjektív,
pontatlan és megalapozatlan lehet,
mint az újságírói vélemény. De ebbe
az előbbibe még nem halt bele
senki, no de az utóbbiba? De ez
már tényleg az orvosi titoktartás
határát súrolja.
Uraim, a vélemény műfajban, az
irodalmi nyelvben illetlennek számító
szavak használata ugyanúgy
megtűrt jelenség, mint a mi szakmánkban
a paraszolvencia. Ugye
arról is lehet kényeskedve okosakat
mondani, de azért titkon mindenkinek
tetszik?
Anno a „Kronstadt” orosz cirkálón
is szolgált, sokat látott orvos –
a forradalom után Oránban is praktizáltam
–, mondhatom, ilyet a világ
még nem látott! Ha Önök is
tudnak olvasni, igen tisztelt, kényes
ízlésű kollégák, akkor árulják
el már nekem, hol volt abban a bárányos
– Önök szerint botrányos –
írásban szó magukról, a gyógyításról,
meg a kórházról?
Mi volt abban olyan, ami az
Önök rosszallását kiváltotta? A stílus?
Önök uraim, ha nem tévedek,
gyógyítók, nem gondolat-őrök, divat-
diktátorok, és még csak nem is
szövegipari szakmunkások. Miért
hát-e kirohanás, e nép-művelői
gőg? Főleg azok után, hogy arról a
bizonyos felvételről, melyről oly
mélyen hallgatnak, csak a bél- és
torokzajok hiányoznak (hogy irodalmi
legyek), de helyette hallhatunk
olyan gondolatokat, amely a
legcifrább alfar-hangot überelik, s
legalább olyannyira bűzösek is!
Abban az írásban, mélydiagnózis
nélkül, kisrutin után is állíthatom,
csak arról van sok-sok szó,
hogy valakik valamiről hallgattak…,
de azt mondom, most Önök
tették volna jobban, ha hallgatnak,
és nem járatják le magukat ezzel
az állásfoglalással a város lakóinak
szemében, és nem adják írásba,
hogy talán nem többek, mint a vezetés
kesztyűbábjai, akiket most
aztán jól felhúztak!
Eddig legalább azt hitte a városka
lakossága, hogy Önök mind
igen-igen művelt, sokat olvasott,
értő emberek, akik a gyógyítás
fantasztikus átlagember számára
ésszel fel nem érhető tudásán túl a
magas kultúra képviselői is egyben.
Most meg a látleletből, úgy
tűnhet, a sima értő olvasással is
nehézségeik akadnak? (Pontatlan
diagnózis, mely, mint tudjuk, nem
lehet alapja a gyógyításnak!)
Az orvosok kiváló műveltségét,
a magaméról is jól ismerve, „kórisme”-
ként inkább azt állapítanám
meg, a meg nem nevezett portál
olvasásában szenvednek pótolhatatlan
hiányosságokat. Így aztán
azt mondanak Önöknek a főnökeik
a kórházkapun kívül és azon belül
történtekről is, amit csak akarnak.
Mert Önök, kedves kollegák, arra
sem veszik a fáradtságot, hogy
azokat a (kor)leleteket pontosan
kiértékeljék, melyeket a főnökség
az orruk alá nyom.
Ha másként lenne, ez az írás,
amely mindannyiuk bizonyítványa,
nem születik meg. Sok, a pályán
eltöltött év után, annak minden
tapasztalatával mondom
Önöknek, tisztelt kollegák: „a diploma
mellékes, fő a tudás!”
Az Elátkozott Partról, baráti
üdvözlettel: dr. Kvasztics Fedor
fedordrkvasztics@gmail.com
„Nem ezt ígérték” címmel tartott
sajtótájékoztatót Göndör István,
az MSZP országgyűlési képviselője,
melynek témája a kormány
eddigi munkájával szemben
megfogalmazott kritika volt.
„Mostanra kiderült, hogy a Fidesz
irreális ígéreteket tett a kampány
során, és mivel gazdaságpolitikai
elképzelései nem jöttek be –
itt arra hivatkozom, hogy hét százalékos
államháztartási hiányt
akartak, és a költekezés rögtön elkezdődött
a kormányváltás után –
most kétségbeesett menekülés van,
hogy az államháztartás egyensúlyát
meg tudják tartani. Képviselői
indítványok tömegét nyújtják be,
ezzel megkerülve minden demokratikus
játékszabályt, nincs érdekegyeztetés,
sem érdekképviseletekkel,
sem szakszervezetekkel. A
legparodikusabb, hogy október 22-
én Selmeczi Gabriella azt nyilatkozta,
a magánnyugdíjpénztárakra
vonatkozó törvény még az ősz folyamán
elkészül, és aznap este be
is nyújtotta a törvényjavaslatot. A
kormány tudatosan intézi úgy,
hogy ne kelljen érdekegyeztetést
csinálni: kidolgozzák a törvényjavaslatot,
keresnek egy képviselőt,
aláiratják vele és benyújtják.
Fantasztikus merénylet
Az egyik témám a magánnyugdíjpénztár
intézménye. Mindenki
a pénztárról beszél, és megpróbálják
elterelni a figyelmet arról,
hogy hárommillió emberről
van szó, akiknek idestova tizenhárom
éve gyűlik a pénz a számlájukon
azért, hogy az öngondoskodás
folyamatát megvalósítva majd biztos
legyen a nyugdíjuk. Akormány
itt most egy fantasztikus merényletet
követ el. A Fidesztől ez nem új,
mert 1998 és 2002 között már indított
egy támadást a magánnyugdíjpénztárak
ellen, most pedig
a hárommillió embertől levont
nyolc százalékos járulékot nem
kapják meg a számlájukra, hanem
elterelik az állam nagy feneketlen
lyukas zsákjába. Ez olyan otromba
intézkedés, mintha valaki a postán
feladná a hiteltörlesztő részletét, és
a posta önhatalmúlag úgy döntene,
hogy a pénzt nem a címzettnek,
hanem valami más zsebbe utalja
át. Kegyetlen lélektani hadviselésbe
kezdett a kormány. Ezzel a költségvetés
megkaparinthatja azt a
közel háromezer milliárd forintot,
amit a hárommillió ember tizenhárom
év alatt megtakarított. A dologban
az az érdekes, hogy miközben
ezt a kemény támadást teszik,
aközben ők is megszavazták anno
a magánnyugdíjpénztári rendszert,
és tudják, hogy a nyugdíjpénztáraknál
lévő emberek számára törvény
írja elő, hogy milyen protfóliót
alakítsanak ki, tehát hogy
hány százalékot kell állampapírban,
kötvényekben, és mennyi lehet
részvényekben. Ezzel be is van
határolva, hogy mit tehet egy
pénztár, és emellett van egy garancia-
alap is, amelyre támaszkodni
tud. Ami óriási előnye volt a magánnyugdíj-
rendszernek, hogy
örökölhető.
Épeszű ember
A másik témám az adótörvények,
ami szintén ékes bizonyítása
az átverés-sorozatnak, amit a Fidesz
a kormányzás megkezdése
óta csinál. Az ország hangos attól,
hogy négyszázmilliárd forint körüli
összeggel csökken a személyi jövedelemadó.
Ha épeszű ember egy
kicsit számolni kezd, akkor rájön,
hogy ez nem kedvező a számára.
Erre egy nagyon egyszerű példát
mondanék: az egy százalékos szjacsökkenés
– tehát tizenhétről tizenhatra
– egy havi háromszázezret
kereső embernél azt jelenti,
hogy háromezer forinttal kevesebb
a havi adója. Viszont elveszti az
adójóváírást, amit tizenötezer egyszázról
tizenkétezer egyszázra
csökkentenek. Ebből teljesen egyértelmű,
hogy akinek háromszázezernél
kisebb a fizetése, annak
háromezernél kevesebbel csökken
az adója, tehát valamivel kevesebbet
fizet, viszont az adójóváírást
elvették tőle. Ebből adódik, hogy a
minimálbérestől a háromszázezer
forintot keresőkig mindenki roszszul
jár. Vagyis több, mint ötven
százalék, és ez mérhetetlenül igazságtalan.
Egy kétmillió forintot kereső
ember havi háromszáznegyvenezer
forinttal többet vihet haza
havonta. A harminckét százalékos
kulcs helyett tizenhatot fognak fizetni.
Továbbmegyek a szörnyűségeken.
Azzal, hogy a minimálbéresekre
azt a választ adja a kormány,
hogy majd kapnak négy és fél százalék
béremelést, a legdurvább támadásnak
érzem. Már előre elvenni
a jövő évi béremelést azoktól,
akik a szegények körébe tartoznak,
nagyon udvariatlan dolognak tartom.
És ha még azt is hozzáteszszük,
hogy jövőre lehet számítani
a három-négy százalék körüli inflációra,
kevesebbet kapnak a borítékba,
és többet fizetnek a boltban.
Az, hogy a különadót kivetették,
Tisztelt SZavakban
Vájkálók Társasága!
Göndör számon kért
Kanizsa – Szabad 2010. november 4. vélemény 7
rendben van, de nincsenek garanciák
arra, hogy azt nem hárítják át
a bankok az energiaszolgáltatók, a
telefonszolgáltatók által a kisemberre.
Erre már elkezdődött a bankok
részéről egy trükközés a díjak
emelésével kapcsolatban.
Az a véleményem, hogy a nemzeti
tőke és a nemzeti együttműködés
kormánya most egymásra talált.
Miközben a cégek különadót
fizetnek, a topmenedzserek extra
magas jövedelemhez jutnak.
Nem kerülöm meg a gyerekkedvezményt
sem. Magát a gyerekkedvezményt
jó ötletnek találom, de ez
a forma, amit bevezettek, hogy adóalapot
lehet csökkenteni, a nehéz
helyzetben lévő családokon semmit
nem segít. Egy minimálbért kereső
család, ahol akár egy, kettő vagy
három gyerek van, egyetlen forintot
sem tud igénybe venni a gyerekkedvezményből,
míg egy háromszázezer
forint összeget kereső család
már százezer forint kedvezményt
vehet igénybe. Ahol eddig is
több jutott, ott most még több jut,
ahol eddig sem volt sok, ott még
nehezebb lesz a helyzet.
Felháborító, hogy kilencven
óta egyfolytában
jogbiztonságról beszéltünk
Harmadik helyre hagytam az alkotmány-
módosításra vonatkozó
kormányzati fenyegetést. Felháborító,
hogy kilencven óta egyfolytában
jogbiztonságról beszéltünk,
most viszont majdnem hetente módosít
a kormány – vagy saját maga,
vagy egy képviselő kezdeményezésére
– alkotmányt, és abban
a pillanatban, ahogy az Alkotmánybíróság
számukra kedvezőtlen
döntést hoz, a reakció az, hogy
meg kell szüntetni, el kell venni,
meg kell tiltani. Amit már hétfőn
be akarnak emelni az alkotmányba
– olyan kérdésben, amelyről nem
lehet népszavazást kiírni – ez azt
jelenti, hogy mostantól kezdve
még népszavazást sem lehet kezdeményezni,
mert az Országos Választási
Bizottságnak csak Fideszes
tagjai vannak. Ha elutasítanak
valamit, akkor az adott kérdés tilos
az Alkotmánybíróság számára.
Nem csak a képviselőknek, hanem
most már az embereknek a véleménynyilvánítási
jogát is korlátozzák.
Az a fülke-forradalom, amit a
Fidesz végrehajtott, egyelőre nagyon
sötét képet fest az ország elé,
és a kétharmados többség miatt
szinte megállíthatatlan.
A családi pótlék kérdését
most eltesszük
A szocialista frakciónak az a javaslata,
hogy a tizenhat százalékos
adó helyett ötmillió forintos
jövedelem felett maradjon meg a
harminckét százalékos adó, vállaljanak
a nagy jövedelműek szolidaritást
a közterhek viseléséből.
Ne csökkenjen az adójóváírás,
maradjon ugyanúgy tizenötezeregyszáz
forint, mint eddig volt, a
munkajövedelmek és a különböző
egyéb címen eddig húsz és huszonöt
százalékkal adózó osztalék,
kamat és minden más se változzon.
Ha a családi kedvezmény
marad ebben a formában, akkor
alakítsák ki a szabályait annak,
hogy a kis jövedelműek a törvényben
meghatározott kedvezményt
gyerekekként igénybe vehessék.
Itt most csak a munkajövedelmekről
beszélek. A családi
pótlék kérdését most eltesszük,
mert az majd a költségvetésnél
jön szóba. Az általános forgalmi
adónál az alapvető élelmiszerek
áfáját tizennyolc százalékról
csökkentsük öt százalékra, és a
súlyosan mozgáskorlátozottak
gépjárműadó kedvezményét ne
korlátozzuk, ez maradjon meg
ugyanúgy tizenkétezer forint.
Ezek a javaslatok az egyensúlyon
nem változtatnak.”
Dátum Gyógyszertár neve Gyógyszertár címe Gyógyszertár telefonszáma Ügyeleti idő
2010. november 1. BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 08.00 – 07.30
2010. november 2. ARANYSZARVAS, ROZGONYI U. 1. 93/311-531 18.00 – 07.00
2010. november 3. SALVIA, RÓZSA U. 6. 93/536-610 17.00 – 08.00
2010. november 4. KANIZSA PLAZA, EURÓPA TANÁCS U. 2. 93/510-073 19.00 – 08.00
2010. november 5. KELETI, ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 18.00 – 08.00
2010. november 6. KANIZSA, Fő U. 5. 93/510-267 13.00 – 08.00
2010. november 7. ZSÁLYA, (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 08.00 – 08.00
2010. november 8. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 – 06.00
2010. november 9. KIRÁLY, KALMÁR U. 4. 93/536-620 17.30 – 07.30
2010. november 10. GYOPÁR, ADY E. U. 12. 93/510-160 19.30 – 07.30
2010. november 11. BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 18.00 – 07.30
2010. november 12. FAGYÖNGY, SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 16.30 – 08.00
2010. november 13. KIRÁLY, KALMÁR U. 4. 93/536-620 12.30 – 08.00
2010. november 14. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 08.00 – 06.00
2010. november 15. ZSÁLYA, (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 20.00 – 08.00
2010. november 16. CENTRUM, (INTERSPAR) TÁBORHELY U. 4. 93/516-278 19.00 – 08.00
2010. november 17. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 – 06.00
2010. november 18. BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 18.00 – 07.30
2010. november 19. GYOPÁR, ADY E. U. 12. 93/510-160 19.30 – 07.30
2010. november 20. ARANYSZARVAS, ROZGONYI U. 1. 93/311-531 12.00 – 08.00
2010. november 21. SZENT GYÖRGY, KIRÁLY U. 53. 93/510-135 08.00 – 07.30
2010. november 22. KANIZSA, Fő U. 5. 93/510-267 18.30 – 07.30
2010. november 23. KIRÁLY, KALMÁR U. 4. 93/536-620 17.30 – 07.30
2010. november 24. ARANYSZARVAS, ROZGONYI U. 1. 93/311-531 18.00 – 07.00
2010. november 25. GYOPÁR, ADY E. U. 12. 93/510-160 19.30 – 07.30
2010. november 26. SZENT GYÖRGY, KIRÁLY U. 53. 93/510-135 18.30 – 07.30
2010. november 27. KIRÁLY, KALMÁR U. 4. 93/536-620 12.30 – 08.00
2010. november 28. ZSÁLYA, (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 08.00 – 08.00
2010. november 29. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 – 06.00
2010. november 30. CENTRUM, (INTERSPAR) TÁBORHELY U. 4. 93/516-278 19.00 – 08.00
Gyógyszertári ügyelet Nagykanizsán - november
Melega István alkotásaiból nyílt
kiállítás Retro 1960-2010 címmel,
amelyen ötven év munkásságából
tekinthet meg reprezentatív válogatást
a művészetszerető közönség. A
kanizsai alkotó sokszínű munkásságát
bizonyítják a kiállított grafikák,
festmények, fotók, plasztikák és plakátok,
amelyeket Frimmel Gyula
grafikusművész, az alkotó barátja
méltatott a tárlat megnyitásakor.
– Melega István a nyolcvanas
évek közepén érkezett Kanizsára.
Reklámgrafikusként kezdte pályáját,
elsősorban plakátokat tervezett,
amelyeken egytől egyig a művészmérnök
nézőpontja tükröződik viszsza.
Az alkotó különös érzékkel
emeli ki a lényeget, vagyis a lehető
legkevesebb eszközzel tudja kifejezni
az érzelmeket, hangulatokat. A
fotókat illetően azt gondolnánk,
hogy a fénykép objektíven adja viszsza
a körülöttünk lévő látványokat,
és a valóság a nyersanyag, de Melega
István fotókompozícióit szemlélve
láthatjuk, hogy a személyes érzelmek
is átitatják a képeket. A digitális
technikát alkalmazva több képet
vetít egymásra, melynek révén
az optika ecsetté változik a művész
kezében. Összességében elmondhatjuk,
hogy a művek örömöt sugároznak,
az alkotó pedig egy önmagával
harmóniában élő ember, aki még
mindig tele van ötletekkel, tervekkel.
– emelte ki Frimmel Gyula. Elmondta,
az alkotások kitűnő példák
arra, hogy a művészet játék, az alkotó
pedig a formák művésze. Minden
műfajban látható, hogy a forma
és a gondolat képes együtt élni, egyegy
gondolat pedig a világot és magát
az alkotót fejezi ki a mű által. A
fotók között láthatunk „szendvics”
módszerrel készült, és ezáltal különös
atmoszférát árasztó műveket,
amelyeken elhagyatott házak és furcsa
felületek vetülnek egymásra,
vagy a grafikák között dús idomú
hölgyek aktjait, amelyek cseppet
sem konvencionálisak, de pont ez
adja értéküket.
A gazdag válogatást november
10-ig tekinthetik meg az érdeklődők.
Z.A.
Retro, mégis modern
A hegymászás nem nevezhető
hétköznapi hobbinak, sokszor az
életével játszik, aki kellő felkészültség
és tapasztalat nélkül vág
bele ebbe a sportba. A Rozgonyi
Iskola testnevelő tanára, Böröcz
Zsolt már gyerekkora óta járja a
hegyeket, és azt vallja, hogy a
hegymászás kilencven százaléka
szenvedés, tíz százaléka pedig
öröm, ugyanakkor ez a kisebb
rész olyan katartikus élményt
adhat, amelyből még hetekig
meríthet energiát az ember a
dolgos hétköznapokban…
– Mióta hódol a hegymászás
szenvedélyének?
– A gyerekkoromat a Balatonfelvidéken,
Révfülöpön töltöttem,
és a tanúhegyekkel tarkított táj már
akkor nagyon megfogott, így korán
elkezdtem a "hegyjárást".
Amúgy mind a mai napig azt vallom,
hogy nem kell messzire mennünk,
ha szép vidékeket szeretnénk
látni, elég, ha az ember a saját
környezetében körülnéz. Ha
körbekémlelünk egy balatoni tanúhegy
tetejéről, akkor egészen a
Kisalföldig vagy az Alpok-aljáig is
elláthatunk. Később, a középiskolában
megismerkedtem a Magas-
Tátrával, azóta is az egyik kedvenc
helyem. Egy idő után azonban
szűknek bizonyult, így az Alpokat
szemeltem ki következő célpontként,
ami jó ezer-ezerötszáz, vagy
akár kétezer méterrel is magasabb,
mint a Magas-Tátra.
– Rengeteg élménye lehet a
hegymászással kapcsolatban.
Össze tudná foglalni, hogy melyek
a legemlékezetesebb túrái?
– Mint említettem, az Alpok
csúcsainak meghódítása következett
a Magas-Tátra után. Ausztria
két legnagyobb csúcsát, a Grosslocknert,
majd a Wildspitzét másztam
meg, majd 1999-ben jártam a
4810 méteres Bont Blanc hágóin,
amelyet az Alpok, illetve Európa
legmagasabb csúcsának neveznek.
Később kitekintettem Európán túlra
is, voltam az Egyesült Államokban,
Afrikában, itt feljutottam az
Atlaszra, Észak-Afrika legmagasabb
csúcsára, a 4167 méter magas
Toubkalra. Minden hegymászó álma,
hogy elutazhasson egyszer a
hegyek országába, a Himalájába,
ami a Föld legmagasabb hegysége.
Ez a vágyam 2003-ban teljesült
először, akkor tízfős csapattal voltunk
az Anapurna régióban. Három
hetet töltöttünk Nepálban, valamint
az ország déli részén, az indiai-
nepáli határon, ahol a Csitván
Királyi Nemzeti Park is látható. Ez
a hely arról híres, hogy itt található
a világ egyetlen rinocérosz génbank
állománya. A hátralévő időben
Katmanduban, Nepál fővárosában
kirándultunk. Ezután újabb
mászások következtek Európában,
jártunk Görögországban, itt az
Olimposzt sikerült meghódítani.
2007-ben felmerült egy újabb nepáli
expedíció ötlete, második alkalommal
pedig már az Everest régióban
voltunk, a Mount Everestnél,
vagy Csomolungmánál, ami
8850 méter magas. Előtte szükség
volt egy akklimatizációs túrára,
mert ha az ember négyezer méter
magasság fölé ér, akkor az oxigénben
szegény levegő megzavarhatja
a szervezetét, és magashegyi betegség
tünetei jelentkezhetnek.
Miután visszatértünk a 4300 méteres
táborhelyünkre, továbbindultunk
az Island Peak völgybe, majd
hajnali kettőkor kezdtük meg a
mászást a Mount Everestre.
– Bizonyára egészen különleges
élményekben lehetett része
Nepálban, furcsa lehet egy európai
számára az ottani kultúra,
életforma.
– Nepál egy érdekes ország. Ha
csak a vallást nézzük, Amerikában
vagy akár Dél-Afrikában a kereszténység
valamilyen formában jelen
van. Itt abszolút nincs, mivel a
buddhizmus és a hinduizmus a fő
vallások, így egy teljesen más világba
csöppenünk bele. Amúgy
Nepál a világ egyik legszegényebb
országa, ennek ellenére az emberek
nagyon barátságosak és segítőkészek.
Az ország ipara mondhatni
nulla, a mezőgazdaságuk pedig
olyan fejletlen, hogy csak maguknak
tudják megtermelni a javakat.
Csak a hegy, és ebből következően
a turizmus marad nekik bevételi
forrásként.
– Voltak olyan helyzetek, amikor
kifejezetten veszélyben érezte
magát a hegyekben?
– Az egyik legveszélyesebb
helyzet 1998-ban volt, amikor a
Mont Blanc-t másztuk. Tudni kell,
hogy a hegyekben a délelőtti időszakban
szokott szép idő lenni, dél
körül megkezdődik a felhőképződés,
és délutánra általában elromlik
az idő. Amikor felértünk 3800
méterre, még egész jó idő volt, és
ekkor úgy döntött a társaság, hogy
menjünk fel 4300 méterre egy menedékházhoz,
hogy kipihenhessük
magunkat. Így már csak ötszáz
méter várt ránk a célig. Három óra
felé elindultunk, és itt követtük el
a hibát, ugyanis fél órás gyaloglás
után leszállt a köd, utána pedig egy
hatalmas hóviharba keveredtünk.
Két választásunk volt: vagy ásunk
magunknak egy jégkunyhót, vagy
visszamegyünk a táborhelyre. Ez
utóbbi mellett döntöttünk, így nem
történt baj. Több alaklommal kerültünk
jégviharba, például Törökországban
az Ararát mászásánál,
vagy amikor a Fogarasi Havasokat
másztuk 2003-ban. Ez egy nyolc
napos, körülbelül 130 kilométeres
túra volt, melynek alkalmával helyenként
nagyon kitett és csipkés
kőgerinceken mentünk. Az utolsó
napon belekeveredtünk egy elég
komoly viharba. Azt számoltuk,
hogy a villámok körülbelül tíz-tizenöt
méterekre csaptak le mellettünk,
de szerencsére megúsztuk. A
másnapi híradásokban benne volt,
hogy abban a körzetben, amelyben
mi voltunk, öten haltak meg a vihar
miatt. A hegymászás veszélyes
sport, tudni kell megállni és viszszafordulni.
Van egy mondás, miszerint
a jó hegymászó az öreg
hegymászó, mert aki öregkorára
rengeteget túrázott hegyekben, az
mindent tud a biztonságról. Elmondhatom,
hogy eddig szerencsém
volt a hegyekkel, mert az
esetek többségében mindig a szép
arcát mutatták. Nagy tapasztalat,
szerencse és elszántság kell a
hegymászáshoz, másrészt tisztelni
kell a hegyet. Az is lényeges, hogy
az ember fejben ott legyen a helyszínen,
pontosan tudja, mit akar,
tehát kell a megfelelő határozottság
is. Természetesen nem feltétlenül
szükséges, hogy a legextrémebb
helyekre menjünk, a kiépített
turistautakon is gyalogolhatunk,
ez is adhat értékes élményeket,
láthatunk olyan szépségeket,
amelyek az ember lelkének boldogságot
adnak, fizikumát pedig
megerősítik.
– Hogyan lehet nekiállni ennek
a sportnak? Biztos számos
szempont van, amit figyelembe
kell venni, mielőtt úgy döntünk,
hogy a hegymászást választjuk
hobbinak.
– Aki szeretne megismerkedni
ezzel a szép sporttal, elkezdheti a
legegyszerűbb hegyi sétákkal, és
ha kellő erőt érez magában, akkor
akár a legmagasabb szintekig is el-
8 Kanizsa – Értékrend 2010. november 4.
A magasság megrészegít, tudni kell megállni
juthat, de ez nyilván hosszú tanulási
folyamat eredménye lesz. Meg
kell ismerni a hegyi időjárást, a
hegymászó felszereléseket, a terepet.
Az ember minél többet jár
hegyvidékes tájakon, annál nagyobb
jártasságot szerez, ami aztán
később alkalmassá teszi arra,
hogy magas hegyeken is mászhasson.
Tudni kell, hogy a magashegyek
világában az időjárási viszonyok
nagyon gyorsan változnak.
Teljesen ki vagyunk szolgáltatva
az időjárás viszontagságainak. A
hegy minden rezdülésére, jelzésére
figyelni kell, mert ha nem tartjuk
be a szabályokat, akkor pórul
járhatunk. Főleg manapság, amikor
jó értelemben divat lett a hegymászás,
és egyre többen ostromolják
a csúcsokat, sokan felkészületlenül,
hegyi tapasztalatok nélkül
vágnak neki az útnak, és sajnos
egyre többször végződik halállal
egy-egy túra. Úgy gondolom,
hogy az esetek kilencvenkilenc
százaléka az emberi mulasztás következtében
történik. Amikor hegyet
mászunk, számolni kell a
hegyibetegséggel, melynek legjellegzetesebb
tünetei a szédülés, fejfájás,
hallucináció, aztán súlyosabb
esetben különféle vizenyőkkel
járhat. Éppen ezért egy bizonyos
magasság után pihenésre van
szükség. Szintről szintre kell haladni,
hogy a hegymászó megszokja
a légkört. A hegyibetegségnek
amúgy egyetlen
gyógyszere van, mégpedig az,
hogy alacsonyabb régióba kell
visszatérni. Ekkor nyilván kárba
vész minden energia, fáradság és
pénz, és nem fog felérni az ember
a csúcsra, ezért van szükség az
akklimatizációs túrára. Nem fogok
hazudni, a hegymászás nem olcsó
hobbi, nagyon eszközigényes és
veszélyes sport, így rengeteg gyakorlás
és elővigyázatosság szükséges
hozzá. Azt szokták mondani,
hogy kilencven százaléka szenvedés,
tíz százaléka pedig öröm, de
megéri, mert ha egy bizonyos időt
eltöltünk a hegyekben, akkor egyfajta
megtisztulást élhetünk át.
Sok helyen dolgozom, és a napi
hajtásban bizony eléggé elfáradok,
de teljesen más emberként térek
haza egy hegymászó túrából.
– Tudjuk, hogy fotózik. Minden
útján készít képeket, vagy a
Nepálban készült fotók célzottan
készültek?
– A fényképező mindig nálam
van, hiszen soha nem lehet tudni,
hogy az ember mikor lát olyan természeti
jelenséget, amit meg lehet
örökíteni. A pillanat csak egyszer
mutatkozik meg, ugyanazt már
nem fogjuk megkapni még egyszer.
Szeretek felnőtteket, gyerekeket
különböző élethelyzetekben
megörökíteni. Az egyszerű, szegényebb
emberek általában nagyon
kedvesek, sokszor pózolnak is a
fényképezőgépnek. A szegényebb
országokban – például Nepálban –
ha valakit lefotóz az ember, akkor
az alkalmi modell egyből tartja a
markát. Főleg az egzotikusabb helyeken
találkozhat az ember olyan
szokatlan látványokkal, amelyek
az európai számára megdöbbentő,
például amikor az Everest felé
mentünk, átkeltünk egy függőhídon.
Fantasztikus látvány tárult
elém. Több kiállításom is volt már
a hegyi képekből, valamint portrékból
is, például 2009-ben a Honvéd
Kaszinóban, vagy Letenyén, a
könyvtárban. A gyermekfotóim itt
vannak kiállítva az iskola emeletén.
Mostanában ablakokról készítek
képeket, a legtúldíszítettebb
kastélyablaktól a legelhanyagoltabb
kunyhóablakig mindenfélét
fotózok.
– Mivel foglalkozik mostanában,
mik a tervei a jövőre vonatkozólag?
– Újabban Via Ferratazom, vagyis
úgynevezett „vasalt utakon”
járok, ami azt jelenti, hogy a
kiépített sziklamászó helyeken
vasköteles biztosítással segítik a
hegymászókat, ennek segítségével
eljuthatunk nehezebb, extrémebb
helyekre is, ahova egyébként biztosítás
nélkül nem sikerülne. Számos
ilyen út van Olaszországban,
Ausztriában és Svájcban. Idén télen
szeretnék eljutni Szlovénia
legmagasabb csúcsához, a 2864
méteres Triglav-hoz, februárban
pedig életem egyik legnagyobb
vállalkozására készülök, a déli, illetve
nyugati félteke legmagasabb
csúcsát, az Argentínában lévő
Aconcagua csúcsot szeretném
meghódítani. Nagy kihívás lesz,
mert ez egy közel hétezer méteres
csúcs. Mászás-techikailag nem a
legnehezebb, inkább a magasságával
vannak gondok, ezen kívül
elég alacsony az ottani levegő páratartalma.
Másrészt, itt találkozhatunk
a fehér szél jelenségével,
ami azt jelenti, hogy a hegy gerincéről
lezúduló erős légáramlatok
felkorbácsolják a havat, és a levegőben
lévő jégkristályoktól az ember
megfulladhat. Szóval mindenképp
nagy kihívás lesz!
Ziegler Anita
Kanizsa – 2010. november 4. Értékrend 9
Nagykanizsa középiskoláiban
évente több száz fiatal végez és
sajnos sokan hagyják el városunkat.
Megkérdeztünk néhány
fiatalt.
– Nincs lehetőség a fiatalok számára.
Nagyon bánom, hogy Kanizsától
távol kell majd dolgoznom,
mivel ide köt a családom és a barátaim.
– mondta a Batthyány Lajos
Gimnázium egykori tanulója
Kurta Lilla. – Van jó dolog is benne,
hogy másik városban tanulhatok,
elvégre itt az ideje, hogy önállóbb
lehessek és egy másik városban
lévő főiskola megfelelő lehetőség
arra, hogy kipróbáljam, milyen
önállóan gondoskodni magamról.
– Szerintem Nagykanizsán, a
már tapasztalt és gyakorlattal rendelkező
embereknek sincs igazán
lehetősége, nemhogy egy friss diplomásnak.
Én, mint építőmérnök
szakos hallgató, előre látom, hogy
nagy sajnálatomra Kanizsától távol
kell elhelyezkednem. – nyilatkozta
a Cserháti Szakközépiskolában
érettségizett és jelenleg a Pécsi
Tudományegyetem tanulója
Nagy Attila.
Patyi Zsolt, aki a Thúry Iskolában
végzett pincér szakirányon,
így fogalmazott: – Nincs bizonyítási
lehetőség városunkban, pedig
egy friss pályakezdőnek nagy a bizonyítási
vágya, és fontos neki a
megbecsülés. Szerettem volna
visszajönni dolgozni, de nem volt
rá lehetőségem, így másik városban
találtam magamnak biztos állást.
A még középiskolás tanulókat is
aggasztja a jövő, hisz van, aki nem
szeretne elszakadni a várostól,
mégis rákényszerül. De mit lehet
tenni? Nincs munkalehetőség és
felsőoktatási intézmény is sajnálatos
módon csak egy található.
– Szinte egész Magyarországon
ugyanez a helyzet, ám Kanizsa lehetőségei
elég csekélyek ahhoz,
hogy munkahelyet váltsak, ha
szükséges, valamint nehezen tudnék
jövőbeli szakmámmal elhelyezkedi
ebben a városban. – tette
hozzá a Fási Barnabás a Cserháti
Szakközépiskola egyik növendéke.
Azon fiatalok, akik nem szeretnék
elhagyni Kanizsát, el kell gondolkozni
azon, hogy hol tudnak
egy biztos, jól fizető állást találni a
megyében, amellyel meg tudják
alapozni jövőjüket.
„A múlt eredménye a jelen,
mely magában hordozza a jövőt.”
Nikolics Zsuzsanna
Kevés a lehetőség Kanizsán
Kanizsa – 10 Szerintem 2010. november 4.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője pályázatot hirdet a Polgármesteri
Hivatal Városfejlesztési Osztályán beruházási ügyintéző munkakör
betöltésére
Ellátandó feladatok:
Az osztályvezető kijelölése alapján részvétel az önkormányzati beruházások,
felújítások előkészítésében, szakszerű operatív végrehajtásában, adminisztrációjában,
pályázatok előkészítésében. Az éves költségvetés beruházásokkal,
felújításokkal kapcsolatos tételeinek tervezéséhez, valamint beszámolókhoz és
előirányzat módosításokhoz javaslat készítése. Az önkormányzati beruházások
programjainak, beruházási okmányainak kidolgozása. A befejezett beruházásokról
szóló elszámolások, üzembe helyezési okmányok elkészítése. Támogatásokhoz,
egyéb fejlesztési forrásokhoz szükséges műszaki dokumentációk,
pályázati munkarészek kidolgozása. Támogatásokhoz szükséges anyagok,
pályázatok előkészítése. Beruházási statisztika készítése a KSH részére. Tulajdonosi
nyilatkozatok, hozzájárulások elkészítése. Testületi előterjesztések tervezetének
elkészítése. A jóváhagyott beruházások, felújítások tervezésében,
szervezésében, kivitelezési munkák koordinálásában, helyszíni ellenőrzésében
közreműködés. A beruházások vállalkozásba adásában, a beruházási és
közbeszerzési szabályzat és/vagy a Közbeszerzésekről szóló tv. szerinti
eljárásban közreműködés. Közreműködés a településrendezési tervek készíttetésében.
Közreműködés a Közgyűlés bizottsági ülésein.
Akinevezés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.)
alapján közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidőben, határozatlan időre
szól, 6 hónap próbaidő kikötésével. Pályázati feltételek: magyar állampolgárság,
büntetlen előélet, cselekvőképesség, a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló
9/1995 (II. 3.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének I/19. Településfejlesztési és -
rendezési, valamint településüzemeltetési feladatok c. pontjában felsorolt szakképesítések
valamelyike. Előnyt jelent: beruházói gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, motivációs
levelet, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (vagy
igénylésére vonatkozó igazolást), a pályázatban feltételként megjelölt iskolai
végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatát, a 2007. évi CLII
tv. alapján a vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozatot,
arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a pályázat elbírálásában
résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik, a Ktv. 9. § és 21. §-ai alapján
előzetes összeférhetetlenségi nyilatkozatot, beruházói gyakorlat hivatalos
igazolását.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a Ktv. vonatkozó szabályai, a
47/2001.(X.10.) önk. rendelet, a polgármesteri hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata, valamint Közszolgálati Szabályzata alapján kerül sor.
A pályázatokat Dr. Tuboly Marianna jegyzőnek címezve (Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell
benyújtani.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. november 20.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. november 30.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
Apályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a 93/500-706 vagy 500-
759-es telefonszámon. Részletes pályázati kiírás közzétéve a Kormányzati
Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ Internetes oldalán
(www.kozigallas.gov.hu, vagy www.kszk.gov.hu).
Álláspályázat – beruházási ügyintéző 1.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője pályázatot hirdet a Polgármesteri
Hivatal Városfejlesztési Osztályán beruházási ügyintéző munkakör betöltésére
Ellátandó feladatok:
Az osztályvezető kijelölése alapján részvétel az önkormányzati beruházások, felújítások
előkészítésében, szakszerű operatív végrehajtásában, adminisztrációjában,
pályázatok előkészítésében. Az éves költségvetés beruházásokkal, felújításokkal
kapcsolatos tételeinek tervezéséhez, valamint beszámolókhoz és előirányzat
módosításokhoz javaslat készítése. Az önkormányzati beruházások programjainak,
beruházási okmányainak kidolgozása. A befejezett beruházásokról szóló
elszámolások, üzembe helyezési okmányok elkészítése. Támogatásokhoz, egyéb
fejlesztési forrásokhoz szükséges műszaki dokumentációk, pályázati munkarészek
kidolgozása. Támogatásokhoz szükséges anyagok, pályázatok előkészítése.
Beruházási statisztika készítése a KSH részére. Tulajdonosi nyilatkozatok, hozzájárulások
elkészítése. Testületi előterjesztések tervezetének elkészítése. A jóváhagyott
beruházások, felújítások tervezésében, szervezésében, kivitelezési munkák
koordinálásában, helyszíni ellenőrzésében közreműködés. A beruházások vállalkozásba
adásában, a beruházási és közbeszerzési szabályzat és/vagy a Közbeszerzésekről
szóló tv. szerinti eljárásban közreműködés. Közreműködés a településrendezési
tervek készíttetésében. Közreműködés a Közgyűlés bizottsági ülésein.
A kinevezés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidőben, helyettesítés
céljából, határozott időre előreláthatóan 2012. december 31-ig szól, 6 hónap
próbaidő kikötésével.Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen
előélet, cselekvőképesség, a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995
(II. 3.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének I/19. Településfejlesztési és - rendezési,
valamint településüzemeltetési feladatok c. pontjában felsorolt szakképesítések
valamelyike.
Előnyt jelent: beruházói gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, motivációs levelet,
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (vagy igénylésére vonatkozó
igazolást), a pályázatban feltételként megjelölt iskolai végzettséget, szakképesítést
tanúsító okiratok másolatát, a 2007. évi CLII tv. alapján a vagyonnyilatkozati
kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozatot, arra vonatkozó nyilatkozatot,
hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik,
a Ktv. 9. § és 21. §-ai alapján előzetes összeférhetetlenségi nyilatkozatot,
beruházói gyakorlat hivatalos igazolását.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a Ktv. vonatkozó szabályai, a
47/2001.(X.10.) önk. rendelet, a polgármesteri hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata, valamint Közszolgálati Szabályzata alapján kerül sor.
A pályázatokat Dr. Tuboly Marianna jegyzőnek címezve (Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell benyújtani.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. november 20.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. november 30.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
Apályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a 93/500-706 vagy 500-
759-es telefonszámon. Részletes pályázati kiírás közzétéve a Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ Internetes oldalán
(www.kozigallas.gov.hu, vagy www.kszk.gov.hu).
Álláspályázat – beruházási ügyintéző 2.
Az aszfaltozás előkészülete
miatt nagyot kellett kerülnöm a
minap, mondtam is az előttem
haladó férfinak: – Kicsit körülményes!
– De megéri! – felelte. –
Épp akkor kerültek helyükre
azok a reprezentatív kandeláberek,
melyek nagyon feldobták a
már kialakuló körforgalmat. –
Megérdemli ez a város – folytatta
–, hogy megszépüljön, mielőtt
meghalok. – Bár egyáltalán nem
látszott halni készülni. – Sokkal
tágasabb. – érzékeltem én is, s
visszatérve a mutatós lámpákra,
megkockáztattam: – A Balatoni
útról a városba érő idegen valóban
méltó fogadtatásban részesül.
Az elmúlt hetekben egy ismerős
legényke oviba menet-jövet
órák hosszat elnézelődött a Huszti
téri építkezésen. Volt is mit! Miközben
gyönyörködött az emberek
és a gépek szép tervszerűségén,
áhítattal mondta: – Mindenki
dolgozik!
Hja, vannak még, akik a munkát
részesítik előnyben.
– Féltem, hogyan sikerül. –
vallja be egy férfi, a közel egy
hónapja átadott Mamma Bella
szoborról szólva. – Hiszen, érthetően,
olyan nagy volt az elvárás
mindnyájunkban. Bizony,
minden várakozásunkat felülmúlta!
– A szobrász, Kligl Sándor
mondta az avatáskor, hogy mindig
szerette volna megmintázni a Szűzanyát.
Évtizedek óta várt egy ilyen
megrendelésre. Lehet, ezért lett
ilyen gyönyörű a Szépséges
Anyácska? Magában hordozta, érlelte
a szobrot… – találgatott valaki.
– Kevés ilyen kvalitásos szobra
van Kanizsának. Bár a Piarista
Iskola állíttatta fel az udvarán, a
város lett gazdagabb ezzel a szoborral.
– állapította meg egy építészmérnök.
– Megérdemelné,
hogy ne legyen így eldugva.
– Ellenkezőleg. – szállt vitába
vele egy nyilatkozó. – Ez a meghitt
tér, az épületek, fák övezte iskolaudvar,
a nagykapu felé azonban
nyitottan, úgy sejtem, hozzájárul a
hatásához.
És Önnek mi a véleménye? Bár
egy iskola nem átjáróház, a
Mamma Bella iránt érdeklődőket
nemcsak a szoborlap.hu-n, hanem
a Sugár út 11-13-ban is szívesen
látják.
Papp János
Jókedvem ősze
A Huszti téren
...és a piaristáknál
Kanizsa – 2010. november 4. Városháza 11
Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselő fogadóórát tart minden hónap
második szerdáján 17 órától a Kőrösi Cs. Sándor Általános Iskolában.
Képviselői fogadóóra
Az "Idősekért Nagykanizsán Ünnepi Hét" keretén belül kerül megrendezésre az
idősek sportnapja. Asportnapon lövész, teke, ügyességi, asztalitenisz, sakk, kosárra-
dobás verseny keretén belül mérhetik össze sporttudásukat a nyugdíjas
résztvevők.
A versenyek helye és ideje:
2010. november 11-én 09.00 óra Olajbányász tekecsarnok női tekeverseny
12-én 09.00 óra Olajbányász tekecsarnok férfi tekeverseny
18-án 09.00 óra Városi lőtér lő verseny
18-án 09.00 óra NTE Sportcsarnok ügyességi, sakk, asztalitenisz, kosárlabda
versenyek.
A sportnap programja:
2010. november 11-én és 12-én 08.30-ig beérkezés a tekecsarnokba
08.30 - 08.50-ig szabályok ismertetése
09.00 - 13.30-ig verseny
13.30 eredményhirdetés ( érmek átadása)
18-án 08.30-ig beérkezés a sportcsarnokba
08.30 - 08.40-ig szabályok ismertetése
08.45. ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ
09.00 - 13.20-ig versenyek
13.20 -13.40-ig SPORT BEMUTATÓ
13.40 eredményhirdetés ( érmek átadása )
A versenyre jelentkezhetnek Nagykanizsa város és környéke időskorú női- és
férfi lakossága köréből azok, akik a versenyek feltételrendszereit vállalják, és
nyugdíjas igazolvánnyal rendelkeznek. Nevezni lehet a nyugdíjas klubok vezetőinél,
és a versenyek napján a helyszíneken.
Várunk minden időskorút, nyugdíjast, aki szeret sportolni, és természetesen azt
is, aki csak nézni szereti a sportot, mert drukkerekre is szükség van.
Idősek sportnapja
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi
és Idegenforgalmi Bizottsága pályázatot ír ki falfirkák eltüntetésének
támogatásáról szóló 81/2007. (XII. 21.) sz. önkormányzati rendelet szerinti önkormányzati
támogatás elnyerésére.
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2010. évben 500 000 Ft.
A pályázati kiírás és a pályázati adatlap kérhető Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoport Irodáján ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. II. em. 14.), vagy letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról.
A pályázat befogadásához szükséges a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságától
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve
érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozat kitöltése és csatolása.
Pályázat - falfirkák eltüntetésére
A Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt., mint az önkormányzati ingatlanok
kezelője vevő jelentkezését várja az alábbi ingatlanokra: 1. Nagykanizsa, Bartók
B. u. 1. szám alatti 3071 hrsz-ú tízemeletes lakóépület, mellette orvosi rendelő.
Irányár: 59.000.000 Ft + áfa. 2. Nagykanizsa Berzsenyi út 5. magasföldszint 1. szám
alatti, egyéb helyiség megnevezésű iroda-jellegű ingatlan (volt MSZMP pártiroda).
Hrsz.: 1363/13/A/1. Mérete: 131 m2. Ára: 8.400.000 Ft. 3. Nagykanizsa Magyar utca
76. saroktelek, a hátsó részén bontásra váró épületrésszel, telek mérete 934 m2. Elsősorban
építési szándékú vevő jelentkezését várjuk. Főbb beépíthetőségi paraméterek:
50%-os beépíthetőség, 8 m magasságig. Ára: 10.700.00 Ft. 4. Ipari Park területén:
4378/29. hrsz 1 ha 4833 m2 – 56.520.000 Ft + áfa, 4378/32. hrsz 3015 m2 – 11.460.000
Ft + áfa, 649/92. hrsz 4535 m2 – 18.140.000 Ft + áfa, 649/93 hrsz 6389 m2 –
25.560.000 Ft + áfa. Komoly érdeklődő esetén a társaságunk támogató javaslata alapján
az önkormányzat közgyűlése, illetve bizottságai döntenek az értékesítés feltételeiről.
További részletekről a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Garay utca
21. szám alatt lévő irodájában vagy telefonon (93/311-241) lehet érdeklődni.
Eladásra hirdetett ingatlanok
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. év folyamán döntött arról,
hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Helyi Építési
Szabályzata Király u. - Kalmár u. - Vásár u. - Sabján Gyula utcák által
határolt tömbjének (31/11 hrsz) szabályozását a B & H Régió Bt-vel módosítatja.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII
törvény 9. § (6) bekezdésének megfelelően, "A véleményezési eljárás befejezése
után a településrendezési eszközöket az elfogadásuk előtt a beérkezett,
de el nem fogadott véleményekkel és azok indoklásával együtt a
polgármesternek legalább egy hónapra a helyben szokásos módon közzé
kell tenni azzal, hogy az érintettek a közzététel ideje alatt azokkal kapcsolatban
észrevételt tehetnek" – Ezért a módosított tervet, valamint az Állami
Főépítész egyet nem értő véleményét 2010. november 24-ig kifüggesztjük
a Polgármesteri Hivatal előcsarnokában, ahol munkanapokon
megtekinthető.
A Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Állami Főépítész véleményét
az alábbi okok miatt nem fogadjuk el:
1. Az Önkormányzatot bírósági végzés kötelezi a tömbben lévő területek tulajdoni
arány szerinti megosztására, ami csak a szabályozási terv fenti módosulása
esetén hajtható végre.
2. A tömbben lakók szószólói több fórumon kinyilvánították azon igényüket,
hogy a tömbbelsőben korábban tervezett közúti átjárhatóság szűnjön
meg.
3. Atömbben lévő magántulajdonú terület-hányadok kisajátításához az Önkormányzatnak
a közeljövőben nem áll rendelkezésre elégséges pénzügyi fedezet.
4. Az Állami Főépítész Úr által észrevételezett parkolóhely-hiány valóban
fennáll, azonban ennek orvoslása nagy távon elvileg a tömbbelsőben föld alatti
mélygarázs kialakításával is megoldható.
A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba a
városi főépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735) címzett levélben
jelezhetik.
Szabályozási Terv és Helyi Építési
Szabályzat módosítása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az elmúlt időszakban döntött
több tömb rendezés alá vonásáról, melyet a B & H Régió Bt-vel készítetett el.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény
9. § (2) bekezdésének megfelelően, "A településrendezési eszköz kidolgozása
előtt - beazonosítható módon - meg kell határozni a rendezés alá vont területet,
ki kell nyilvánítani a rendezés célját és várható hatását oly módon, hogy az
érintettek azzal kapcsolatban 15 munkanapon belül javaslatokat, észrevételeket
tehessenek, véleményt nyilváníthassanak. Ennek során biztosítani kell:
a) a helyben szokásos módon a kidolgozás elhatározásának tudomásra hozatalát
és az érintett lakosság, szervezetek, érdek-képviseleti szervek véleménynyilvánítási
lehetőségét,"
A rendezés alá vont tömbök a következők:
- Katona J. u. - Bajza u. - Kórház u. - 2468/3 hrsz-ú út által határolt tömb építési
övezeti besorolásának módosítása
- 11 904 hrsz-ú út - 11 994 hrsz-ú út - 12 067 hrsz-ú út - 12 066 hrsz-ú út által
határolt tömbben a 12 000 hrsz-ú ingatlan közlekedési területként jelölése
(Újförhénc - hegyi út)
- A HÉSZ. 15. (4) bekezdése törlése
- A HÉSZ. 19. § (12) bek. 23. § felülvizsgálata
- Kiskanizsa, Szokol-dombon tervezett lakóterület északi határoló kiszolgáló út
nyomvonalának korrekciója
- 4001/4 hrsz-ú ipari vasút - övezeti határ - Ürhajós utca (273 hrsz) - Magyar
utca (257/2 hrsz) által határolt tömb övezeti szabályozásának megváltoztatása
(Kanizsa Ferro KFT)
- 32608/2 hrsz-ú ingatlan övezeti besorolásának módosítása
- Szombathelyi vasútvonal - GE-iparvasút - Magyar u. - 7. Fő út által határolt
tömb szabályozásának módosítása (Magnetic Áruház)
- Erdész utca - belterületi határvonal - Sörgyár u. - Csengery u. által határolt
tömb szabályozásának módosítása (volt határőr laktanya)
- 0447 hrsz-ú ipari vasút - 0446/14 és 0446/16 hrsz-okra tervezett út - 4388
hrsz-ú út - 0443/1 hrsz-ú árok - 0460 hrsz-ú vasút által határol tömb szabályozásának
módosítása (Vágóhíd u.)
- Vár u. - Lazsnak csatorna - tervezett új utcák által határolt tömb övezeti szabályozásának
megváltoztatása (4907/4 hrsz) (DKG-EAST KFT)
Részletesebb leírás a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodáján megtekinthető
ügyfélfogadási napokon. A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a
Polgármesteri Hivatalba a városi főépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
Fax.: 93/500-735) címzett levélben jelezhetik.
Szabályozási Terv és Helyi Építési
Szabályzat módosítása
Kanizsa – Laptárs 12 köszöntő 2010. november 4.
Tisztelt irodalomszerető zalai
Közönség! Kedves 15 éves Pannon
Tükör!
Gimnáziumi tanár vagyok, így
tudom, 15 évesnek lenni a legszebb
ifjúkor: már a kamaszkor
után, a kiteljesedés előtt. Ráadásul
fizikatanár is vagyok, így (ennek
ellenére…) hadd legyek büszke arra,
hogy immár a 2007. év 2. száma
óta lehetek az impresszumban
a Pannon Tükör szerkesztőbizottságának
társadalmi elnöke: nem
irodalmárként, de kultúremberként.
Erre oly büszke vagyok,
hogy az unokámnak is szeretném
majd mesélni. (Egyébként a történetmesélés
a legfontosabb identitásképző
a kultúrantropológia szerint.)
Így tiszta, jó szívvel köszöntöm
a 15 éves Pannon Tükört és a pannon
géniuszban hívő irodalmi lokálpatriótákat,
kultúrahívőket. Jó
lenne köszönteni az alapító főszerkesztőt,
a kanizsai Pék Pált, aki
1995 és 2000 között nívós irodalmat
mutatott fel. Viszont köszönthetem
a megmentő továbbvivőt, a
kanizsai Czupi Gyulát, aki 2000 és
2003 között főleg a helyismeretet
emelte magas szintre. De legfőbb
elismerésem Péntek Imréé, a jelenlegi
főszerkesztőé, aki megőrizve
a régi értékeket átvitte, megmentette
a szerelmet a túlsó partra…
Büszke vagyok rá, hogy mindhármukat
jól ismerhettem, ismerhetem.
A zalai lapalakítás Nagykanizsán
felmerült ötlete óta a Pannon
Tükör mára igazi irodalmi-művészeti
fórummá, szellemi műhellyé
vált. Valóban sikerült megvalósítani
Péntek Imrének azt a hármas elvet,
amit annak idején főszerkesztői
beköszöntőjében megfogalmazott:
a helyi, a regionális és az
egyetemes irodalom és kultúra
szentháromságát. A Pannon Tükör
a magyar nyugati régió markáns
arcélű folyóirataként immár 15
éve közvetíti a kortárs magyar irodalmat
és művészetet is az értékek
mentén tájékozódva az országos
szellemi élet közvetítő láncszemeként,
de helyi szellemi alkotóerőként
is: azaz valódi (hamvasi) pannon
géniuszként.
Tudom, Budapest messze van,
de azért még mindig lehet hinni az
egységes nemzeti irodalomban,
amely közösségről is szól, tehát
közösségteremtő. A magyar irodalom
– mondják – folyóirat-irodalom:
afféle irodalmi üzenőfüzetek
szolgálják az ország különböző részein
élő írók, irodalmárok, művészek
közösségi kohézióját. Ha a
magyar kultúra válságos állapotban
lenne is, benne szellemi hátországként
üdítő kivételnek számít
folyóiratként a Pannon Tükör. Példázva
azt, hogy Zalában, a nyugati
végeken, akár a kanizsai végvárban
sem hunyhat ki a szellem napvilága!
(S tudjuk, a vitamin a héjában
van…)
Azt is tudjuk, az írott szó mesterei
a kommunikáció fő letéteményesei.
S olyan publikus megszólalásokra
és írásokra van szükség,
amely az igényességet, azaz a kultúrát
erősítik. Mert nem csak a politikától,
de még inkább a szellemi
erőktől is várjuk a változást. Ez az
értelmiség felelőssége: emelkedő
Magyarországot kultúremberektől
várhatunk. A minőség felmutatása
érdekében is van szükség többek
között a Pannon Tükörre.
Varázslatos szavakat ugyan nem
mondhatok, de a pannon tükörbe
nézve elragadhat engem is a szerelmes
földrajz: bár messziről jővén,
de a pannon géniuszban (azaz szellemi
alkotóerőben) hívén is meglátszik,
hogy haza nem csak a magasban
van, hanem itt van köztünk…
A Pannon Tükör látszólag
Zala megyei irodalmi, művészeti,
azaz kulturális folyóirat, de sokan
hiszünk benne, hogy sokkal bővebb
kisugárzású, régión is túlmutató,
s talán az egyetemesben is értékteremtő.
Tételmondatként: a
pannon géniuszban hívő lokálpatriótákat
próbálja összetartani ez a
lap, amely igényes külső és belső
megjelenésével mára (15 évesen)
igazi irodalmi, művészeti műhelylyé
vált.
Én örülök, hogy itt is igazi költőket
is láthatok ismerősként, akár
barátként. Látható, hogy a költő
nem különb, mint a többi tisztességes
ember, csak nagyobb távlatokban
gondolkodik, mert gondolkozni
és csalódni is született. Hiszen ő
érzi át legjobban az emberi lét szomorú
halandóságát. De szükségünk
van olyanokra, akik e szerencsétlenség
ellenére képesek meglátni
a Szépséget, ami sokszor láthatatlan.
Szükségünk van költőkre,
hogy szeressenek, gyűlöljenek,
aggódjanak értünk, hogy utat mutassanak
(ha ez néha az út kritikája
is…). Így mondható el, hogy a
Pannon Tükör emlegetett lokálpatriotizmusa
nem fullad provincializmusba,
sőt!
Nem feledhető, hogy a régi Zala-
vármegye nagyságánál fogva
hasonlatos a Kárpát-medencei
Nagy-Magyarországhoz: így gyökereink
nem provinciálisak, hanem
kitágultak, bő spektrumúak…
S „tág a világ, mint egy álom,
mégis elfér egy virágon”! Most értem
meg csak igazán, hogy milyen
jó, hogy folyóiratunk a nagyvilág
magyarjaihoz is el szeretne és tud
jutni – mint virág… Ha együtt nézzük
a 15 év termését, akkor egy
költőkben, képzőművészekben,
történelmi személyiségekben gazdag,
a szellemi külvilágokra nyitott
és befogadó Zalát látunk. S
benne mondjuk a három város (Zalaegerszeg,
Nagykanizsa és Keszthely)
nem rivalizál, hanem közös
szellemi erőfeszítésben létezik. Ha
a Pannon Tükörre nézek, elhiszem,
hogy a vidéki élet lehetőségeiben
nem rosszabb a fővárosénál: nem
jelent hátrányt!
A vidéki élet nem elefántcsonttornyot
jelent. Sőt, a peremvidékeken
vannak a világítótornyok!
Gondoljunk például Utassy Józsefre,
Pék Pálra… Egy kulturális
folyóiratnak nem lehet más programja,
mint hogy kapcsolatban legyen
a jelennel. Bár vannak személyes
ügyeink, de összetarthat
bennünket az irodalom, mert a művészet
a lélek megtartója.
Klebelsberg Kunóval szólva:
„Ma, amikor kezünk annyi téren
meg van kötve, a szellem régióiban
ellenben korlátlanul cselekedhetünk,
éppen a nagy kulturális erőfeszítéseknek
van most itt az ideje.”
Jelszavaink valának: örökség, hagyomány,
közösség, szabadság, minőség.
Jöjjenek a kultúremberek
(emberistenek helyett kultúremberekre
van szükségünk)! Ezért lehet a
kultúra akár kampánytéma is. „Karolva
könyvem kebelemre, nevetve
nézek ellenemre!” Mert haza nem
csak a magasban, de köztünk is van:
különösen a Pannon Tükörben…!
Köszönöm, hogy mindezt elmondhattam.
Balogh László, a Pannon Tükör
szerkesztőbizottságának elnöke
(Elhangzott 2010. október 29-én
15.00 órakor Zalaegerszegen, a
Göcseji Múzeumban a 15 éves
Pannon Tükör köszöntésekor.)
Tizenöt éves a Pannon Tükör 􀂊 Gyereknevelésről, családról,
iskoláról. A Péterfy Iskola
vezetése Ötórai tea címmel rendezvénysorozatot
szervez iskolába
készülő gyermekek és szüleik
számára. A kötetlen beszélgetések
során a szakemberek választ
adnak például arra a kérdésre,
hogy hogyan lehet valaki „elég”
jó szülő, hogyan nevelhet sikeres
gyermeket, és mi kell a boldog
gyermekkorhoz? A gyermekeknek
hasznos időtöltést, érdekes
játékokat, örömteli együttlétet kínálnak.
Az első előadáson Óvodából
iskolába, a sikeres iskolakezdésért
címmel tartott előadást
Bencze Péterné logopédus. November
11-én Játékkalauz – játékos
tanulás, az értelmi képességek
játékos fejlesztése témában
Lajos Lászlóné, a MIKKAMAKKA
Játéktár vezetője, december
9-én Érzelmek és konfliktusok,
az iskolába lépő gyermek
életében címmel Cs. Nagyné
Sipos Edit klinikai és mentálhigiéniai
gyermek- és ifjúsági szakpszichológus
tart előadást. A rendezvénysorozat
január 13-án zárul.
Jó iskolát kívánunk! – dilemmák
iskolaválasztáskor témakörben
iskolaigazgató, pedagógusok
és szülők mondják el véleményüket.
􀂊 Adomány a kórháznak. A
Griff Szakközépiskola és Szakiskola
nagykanizsai tagintézménye
kétszázezer forint értékű adományt
adott át ünnepélyes keretek
között a Kanizsai Dorottya
Kórház Újszülött Részlege Alapítványának.
A szakiskola minden
évben szervez jótékonysági
akciót tanulói segítségével, majd
az összegyűlt adományokat kiegészíti.
Így tudták támogatni a
dévai árvákat, a győri- és a szombathelyi
kórház csecsemőosztályát,
a szombathelyi mentőállomást.
A szakközépiskola fontosnak
tartja, hogy ne csak a szakmai
tudását fejlessze az intézményben
tanuló felnőtteknek, hanem
a személyiségét is. A másokra
való odafigyelés, gondoskodás,
segítségnyújtás, a másokkal való
együttműködés, együttélés olyan
személyiségi elemek, amelyek
nélkülözhetetlenek egy egészségesen
működő világban, a 21.
század elején. Az adományt
Hegedűsné Jugovits Andrea tagintézményvezető
adta át Dr. Nád
Márta főorvosnak. A pénzt az újszülöttek
intenzív ellátására használható
fontos kézi műszerek beszerzésére
fordítják.
Kanizsa 2010. november 4. – Ez+Az 13
Horoszkóp
Energikus és fáradhatatlan lesz ezen a héten.
Ennek ellenére ügyeljen jobban a táplálkozására.
Ha úgy érzi, nincs minden
rendben a kapcsolatában, türelmesen kérdezze
meg partnerétől, hogy mi bántja.
A hétvégén egy kellemes meglepetésben
lehet része. Csak azzal foglalkozzon, ami
testének-lelkének jól esik. Így engedhet
akár egy szelíd erőszaknak is. Ha ellopja
a szívét egy rajongója, ne tiltakozzon.
Lehetőleg kikapcsolódással töltse a hétvégét.
AHold hatására fáradékonynak érzi magát,
ez azonban ne vegye el a kedvét a szórakozástól.
Keressen fel a családjával, vagy
barátaival például egy élményfürdőt.
Lehetőleg kerülje el a stresszhelyzeteket.
Számíthat rá, a telihold kissé megviseli
az idegeit. Éppen ezért ne kapkodja el a
munkáját. Kitartással, türelemmel később
úgyis behozza a lemaradást.
Pörgő ritmusával még a legkényesebb feladatait
is elvégzi, sőt kedvet és elszántságot
érez a jótékonykodás iránt. Ha teheti, segítsen
a bajbajutott embereken még akkor is,
ha nem számíthat tőlük viszonzásra.
Alakítsa kedvére a hétvégéjét. Most egy kicsit
alkalmazkodjon önhöz a családja. Sziporkázó
kommunikációs készsége jó hatással
lesz rájuk. A bolygóállások kedveznek akár
egy hosszú hétvége megszervezésének is.
Kedvező változásokat ígérnek ezekben a
napokban önnek a csillagok. Határozottságára
baráti körében is felfigyelnek. Ne
vállaljon fel túl sok munkát, és magánéletében
törekedjen a harmóniára.
Szemlélje pozitívan a világ dolgait. Népszerűsége
tovább nő a munkahelyén,
ami erősíti az önbizalmát. Szabad óráiban
gondoljon a szeretteire, s jegyezze
fel, kit, mivel akar megajándékozni.
A telihold hatására a költekezéshez, vásárláshoz
lesz kedve. Legyen nagyvonalú
a szeretteihez, ne az ajándék árát figyelje,
hanem azt, hogy örömet, meglepetést
szerez vele.
Nem fog unatkozni, a családja továbbra is
ellátja tennivalóval. A hétvégére iktassanak
be közös, vidám elfoglaltságot. Miközben
szórakoznak, tudja meg, milyen ajándéknak
örülnének a legjobban karácsonykor.
Lehetőleg kerülje el a veszekedést a családjával,
és törődjön többet azokkal, akik fontosak
az ön számára. Érzelmi életére jó hatással
lesz egy váratlanul felbukkanó régi
ismerőse. Élvezze a boldog perceket.
A csillagok állása szerint bátran felvállalhatja
otthon a konfliktusokat. Így a nézeteltérések
hamar elsimulnak, s közösen tervezhetik
az év végi ünnepeket. Lehetőleg
mozduljanak ki otthonról, és utazzanak el.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Az Ön
rádiója
FM 95,6
MHz
SMS szám:
06-30/
30-30-956
SZOLGÁLTATÁS
INGATLAN VEGYES
INGATLAN
Kiskanizsai kétszintes, kertes,
saját építésű, jó állapotban lévő
családi ház kedvező áron eladó.
Kis lakást, vagy budapesti ingatlant
beszámítok. Ár: 13,8 millió
Ft. Érd.: http:// kanizsa.uw.hu,
0630/901-5222 (7275K)
Építési vállalkozók figyelem!
Ha a belvárosban (Hunyadi utca)
akar 700 m2-es, társasház építésére
alkalmas telket, hívjon! Érd.:
+3630/448-6072 vagy +3630/227-
3294 (7108K)
Kiskanizsán a Varasdi utcában
három szobás családi ház eladó.
Irányár: 12 millió Ft. Érd.: 0630
/234-4389 (7301K)
Garázs eladó a Platán soron.
Érd.: 0620/915-9152 (7302K)
Nk-án a Platán soron 20 m2-es
üzlethelyiség parkolási lehetőséggel,
10.000 Ft/hó áron kiadó Érd.:
0670/931-1611 (7303K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi
parasztbútorokat, használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Érd.:
0620/555-3014 (7276K)
Labdarúgó világbajnokság
Lutra-albumába való matricát cserélnék.
Tel.: 0630/9049619 (7296K)
Jó állapotú franciaágy 15.000
Ft-ért, F8-as kéményes konvektor
5.000 Ft-ért, kétmedencés mosogató
szekrény + felső 10.000 Ft-ért
eladó. Tel.: 0620/345-3391
(7304K)
Meghibásodott távirányítóját
(TV, DVD, HIFI, stb.) megjavítom.
Érd.: 0620/510-2723 (7280K)
Masszázs! Reumatikus, izületi
problémákra, vérkeringés harmonizálására,
stressz, feszültség okozta
izomcsomók, letapadások oldására.
Időpont egyeztetés és bejelentkezés:
0630/540-6664 (7288K)
Televíziók, LCD monitorok, videók,
DVD-k és távirányítók javítása.
Balaskó István Nagykanizsa,
Ady Endre u. 11. Tel.: 0630/597-
1530 (7300K)
Masszázs a nagykanizsai
Uszodában! (A szolgáltatás
belépőjegy nélkül is igénybe
vehető.) Szolgáltatások: alakformáló-,
talp-, egyéb
masszázs, fényterápia, méregtelenítés,
stb. Hívásra
házhoz is megyek. Érdeklődni
és bejelentkezni: a
+3630/481-2323 telefonszámon
lehet (6273K)
Hamarosan induló felnőttképzések
Nk-án: óvodai dajka, ruházati
eladó, kereskedő boltvezető,
biztonsági őr. Web: www.felnottiskola.
hu, tel.: 0670/948-0949
(7305K)
14 Kanizsa – Apró 2010. november 4.
Tisztelt
Nagykanizsai Vállalkozók!
A Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ 2010
októberétől várja azon vállalkozásokat, cégeket, amelyek kedvező
bérleti konstrukcióval, korszerű körülmények között kívánnak
irodát, műhelyt bérelni.
Afejlesztés a Nagykanizsai Ipari Parkban, a volt Gábor Áron
laktanya legénységi épületének korszerű, energia-hatékony
felújításával valósul meg. Olyan alacsony rezsiköltségű, kedvező
üzleti környezetet biztosít, amelynek segítségével a vállalkozások
megerősödési esélye jelentően növekszik.
A projekt megvalósulását követően a közel 2500 m2
területű épület 30 vállalkozás befogadására lesz alkalmas.
􀁄 irodabérlet, tárgyaló/előadó bérlet,
􀁄 eszközbérlet (fax, scenner, projektor, stb.),
􀁄 közös helyiségek használata (könyvtár, teakonyha, mosdó),
􀁄 irodai szolgáltatások,
􀁄 bankautomata,
􀁄 recepciós szolgáltatások, postai szolgáltatás.
􀁄 üzletviteli tanácsadás,
􀁄 jogi tanácsadás,
􀁄 pályázati tanácsadás, pályázatírás,
􀁄 marketing tanácsadás,
􀁄 weblap szerkesztés,
􀁄 vállalkozói képzések,
􀁄 rendezvényszervezés.
Amennyiben érdekli Önt a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ
által nyújtott kedvező iroda-, műhely bérleti lehetőség, valamint a vállalkozások
részére nyújtott széleskörű szolgáltatási csomag, úgy várjuk jelentkezését.
További információt kaphat Mihovics Zoltán projektmenedzsertől, a
mihovics.zoltan@nagykanizsa.hu email címen vagy 06-30-5752943 telefonszámon.
ALAPSZOLGÁLTATÁSOK:
EMELT SZINTű SZOLGÁLTATÁSOK
Hirdessen a Kanizsában!
Lakossági apróhirdetés 15 szóig
egy alkalommal: 600 Ft (Amennyiben hirdetését egyszerre
több alkalomra adja fel, úgy a másodiktól 300 Ft.)
Vállalkozási apróhirdetés 15 szóig
egy alkalommal: 1200 Ft (Amennyiben hirdetését egyszerre
több alkalomra adja fel, úgy a másodiktól 600 Ft.)
Keretes hirdetéseinkre kérje árajánlatunkat!
(A megjelenéstől november 30-ig)
Kanizsa 2010. november 4. – Sport 15
Egyéniben indultak a Zalaerdő-
Hevesi DSE szertornászai a fővárosi
korosztályos országos bajnokságon:
Hajdu Fanni,Valusek Cintia
az 1999-2000-es születésűek
között – a gyermek lány kezdők
mezőnyében –, valamint Gémesi
Vivien szintén a gyermek kezdő
tornászok korosztályban, csak éppen
a 2001-es születésűek között.
A fiúknál Vizlendvai Máté, Kovács
Ákos, Horváth Bence Tibor és
Moór Máté a 1999-2001-esek fiú
kistornász korosztályban készülhetett
a megmérettetésre.
A kanizsai klubnál tulajdonképpen
ebben az esztendőben kezdtek
a sportakrobatika mellett komolyabban
foglalkozni a szertornával,
de máris több biztató siker
árulkodik a náluk folyó szakmai
munkáról.
Az országos bajnokságon többek
között a Békéscsabai Torna
Club, a KSI SE, a Bp. Honvéd SE,
a Postás SE, a Soproni TC, valamint
az FTC is indította sportolóit,
vagyis a „torna-nagyhatalomként”
ismert egyesületek növendékei között
lehetett bizonyítani.
Ennek ismeretében figyelemre
méltó Valusek Cintia ugrásban elért
2. helye, míg összetettben a 9.
helyen végzett. Hajdu Fanni gerendán
lett 6., összetettben így16.
lett. Gémesi Vivien korosztályában
huszonhárman indultak, s ugrásban
a kanizsai sportoló nyolcadikként
zárt, összetettben pedig a
13. helyen végzett.
A fiúknál Vizlendvai Máté tett
ki igazán magáért, hiszen országos
bajnok lett a 29 indulót felvonultató
kistornász korosztály
egyéni összetettjében. Négy szeren
kellett bemutatni kötelező
gyakorlatát, s Mátét senki nem
tudta megverni. Végül 1,05 ponttal
győzte le a második helyen
végzett tornászt úgy, hogy gyűrűn
egy súlyosnak mondható hibáért
0,5 levonást is begyűjtött.
További szép siker, hogy Kovács
Ákos összetettben az 5. helyen
végzett.
P.L.
Vizlendvai Máté tornász bajnok
Nagykanizsai Izzó SE (13.) -
Kozármisleny SE (10.) 15-30 (7-
12). NB I B Nyugati csoport női
kézilabda-mérkőzés, 7. forduló.
Nagykanizsa, 100 néző. Vezette:
Hégli, Kronavetter.
Nagykanizsa: Hofbauer - Papp
Zs. 4, Gácser 2, László R. 1, Pintér
K. 1, Ruppert B. 1, Gyánó 1.Csere:
Gyurákovics (kapus), Bouti 5/2.
Bekövetkezett az, ami a csapat
helyzetét ismerve a legrosszabb
„forgatókönyvnek” ígérkezett, vagyis
az Izzó SE teljesen leblokkolt
a számára roppant fontos találkozón.
Addig-addig sulykolták a
mérkőzés fontosságát a csapat körül,
hogy a játékosok még az átlagteljesítményükre
is képtelenek
voltak. Ha néhány hete azt írtuk,
hogy meg kellene már ragadni azt
a bizonyos gyeplőt, akkor most azt
kell, hogy írjuk, azt sajnos sem a
tréner, de a pályán lévők közül
sem tudta senki „megcselekedni”…
Gyorsan előtte puskaporát a
vendéglátó együttes, mivel csak 2-
2-ig tudta tartani a lépést ellenlábasával.
Azt követően rengeteg
hiba tarkította játékukat, igaz, a
lelkesedésre nagy panasz nem
lehetett. A második félidőben a
Kozármisleny teljesen padlóra
küldte az Izzó SE-t. Érhetően nem
volt boldog a nézőközönség.
Hogy ehhez még némi kínos
közjáték is párosult? Majdhogynem
szóra sem érdemes… Illetve
dehogyis nem. Kanizsa sportja,
nagyon úgy tűnik, olyan, mint a
mindenkori magyar futball helyzete:
csak „idegenből” ne jöjjön senki,
hiszen képtelen felmérni a hely
és a közeg sajátosságait. Lehet ezt
ragozni, de a szakmai oldal mellett
erkölcsi és etikai szemszögből
nézve sem egyszerű helyesen cselekedni.
Hogy a felnőtteknél gyakorlatilag
nincs kanizsai? Hogy az
bizony alapszabály, miszerint a
húzójátékosokkal tetszik, nem tetszik,
jóban kell lenni, különben
„érkeznek” a különböző villongások?
Az ugyanakkor nyilvánvaló, a
szakmai rész ezen az őszön megoldatlan
kérdés az együttesnél. Mint
kiderült a találkozó után néhány
néhány perccel, ezt maga az edző
is beismerte.
Katona Sándor: „Úgy érzem,
Kanizsán ezzel befejeztem pályafutásomat.
Itt a vége számomra a
dél-zalai városban, hiszen van úgy,
hogy az embernek el kell ismernie,
rosszul döntött."
Nagykanizsai Izzó SE (4.) -
DRB Bank-Siklós KC (2.) 25-26
(14-13). NB II Dél-nyugati csoport
férfi kézilabda-mérkőzés, 8. forduló.
Nagykanizsa, 100 néző. Vezette:
Felhő, Öcsi.
Izzó SE: Dolezsár - Nagy B. 4,
Balogh Z. 2, Baranyai 5/1, Horváth
Balázs 2, Kiss G. 7, Füle 4.
Csere: Felde 1, Németh K. Edző:
Tóth László.
Rögtön a találkozó kezdeti perceiben
körvonalazódott, hogy izgalmas
mérkőzés elébe nézünk, s
nem is csalatkoztak azok, akik kijöttek
az NTE-csarnokba. 2-1 után
8-7-nél vezettek ismét a hazaiak, s
míg a mezőnyben Kiss Gergely remekelt,
a kapuban Dolezsár Roland
kapta el a fonalat.
A második félidőben aztán a
kanizsai helyszínen megállt az
idő, hiszen a mérkőzés állása az
első játékrész második percében
15-15 volt – legalábbis az eredményjelző
szerint… Annyi baj legyen,
persze, főleg akkor, amikor
a vendéglátók 18-15-re is elhúztak
a siklósiaktól. Aztán belemelegedve
mintha fogyott volna a
szufla az Izzónál, Kisst kikapcsolta
az ellenfél védekezési formációja,
no meg jött egy kettő s
emberhátrány hazai oldalon. Így
22-22-nél már ismét együtt jártak
a csapatok, 22-23 után viszont
lett még 24-23 is Füle Csaba révén.
Pokoli hajrá következett, s az
idegi csata utolsó pillanatainak
egy gólos vendégelőnnyel gyürkőztek
neki az ellenlábasok, melynek
végkifejlete így alakult: az izzósok
első szabaddobás-variációja
után a második is kimaradt 4 másodperccel
a vége előtt, ezzel nem
maradt más hátra Nagy Balázsék
számára, mint gratulálni az ellenfélnek…
Tóth László: „Ez lassan már
tendencia, hogy egy góllal kapunk
ki, de abban nem vagyok biztos,
hogy ez csak és kizárólag a játékosaim
hibája…”
Polgár László
Volt élet az NTE-csarnokban
Kanizsa KK-DKG East (7.) –
Pápai KC (3.) 81-51 (19-11, 20-
20, 19-4, 23-16). NB I B Nyugati
csoport férfi kosárlabda-mérkőzés,
6. forduló. Nagykanizsa, 150
néző. Vezette: Márton L., Gelencsér
Gy., Sági Z.
Kanizsa KK: Tóth O. (7), Stárics
(6), Balogh L. (5/3), Zsámár K.
(2), Hoffmann (22). Csere: Babócsai
(20/6), Kovács D. (13/6), Murvai
(2), Beck (3), Klír, Lovas (1),
Hartai. Edző: Farkas László. Kijutott
a dél-zalaiaknak az elmúlt hétvégén
a mozgalmas teremsportmérkőzésekből,
hiszen a férfi kosárlabdázók
meccsén is forrtak az
indulatok, igaz, ebből a hazai oldal
– szerencsére – nem vette ki részét.
Avendégeknél a kispadot el kellett
hagynia az edzőnek, egyik játékosuk
sem térhetett vissza a pályára,
eközben pedig Hoffmann Balázsék
lassan ellépdeltek a gyengének
egyáltalán nem titulált pápai
együttestől. Ha a büntetőket még
nagyobb százalékban értékesítik a
hazaiak, akár nagyobb különbségű
győzelem is születhetett volna a
majd két órásra nyúlt öszszecsapáson.
A játékkal
foglalkoztak
Érd Aeros – Neckermann Kanizsa
Ants 1:4. Baseball NB I-es
osztályzó párharc, 2. mérkőzés. Érd.
Bár az év nem úgy sikerült,
ahogy (titokban) tervezték a kanizsaiak,
de végül az úgymond
osztályzónak kikiáltott párharcot
sikeresen vették Darabos Gáborék,
vagyis a meg nem szerzett
bronzérem után az NB I-es tagság
(ami egyre valószínűbb, hogy hatcsapatosra
bővül) biztosított a következő
szezonra.
Darabos Gábor, edző: „Már sérülésekkel
indult a szezon, gondolok
itt Mesztegnyei Krisztián és Török
András kidőlésére még áprilisban,
s így legyünk most elégedettek
azzal, hogy amit kellett, azt teljesítettük.
Magyarázkodnunk, úgy vélem,
szükségtelen, de Daróczi János
a bajnoki évad elején a német
Bundesligába távozott, s a mérkőzés-
sorozat során is voltak nehézségeink,
hiszen idővel az egyik
fogójátékosunk, Lóki Attila is megsérült,
s mint dobó, nekem is többször
kellett beszállni még a bajnokság
során.”
Innentől
nem kell izgulni
Kanizsa 16 – Kultúra 2010. november 4.
Idén szeptember második hétvégéjén
rendezték meg a Cinema
Nagykanizsában a Filmünnep
elnevezésű rendezvényt. Akkor
négy napon keresztül az átlagosnál
is többen látogattak a
moziba, hiszen kedvezményes
árakkal és kiegészítő programokkal
várták a vendégeket.
A mozi vezetése úgy döntött,
hogy – a nagy sikerre való tekintettel
– idén még egy alkalommal lesz
ilyen rendezvény, és az időpontválasztás
most november első hetére
esett. Akorábbihoz képest kedvező
változás, hogy a rendezvény nem
négy napig, hanem egy egész hétig
tart, vagyis november 4-10 között,
csütörtöktől szerdáig lesz újra
Filmünnep. Ebben az időszakban
bármelyik filmre és előadásra
mindössze 600 Ft-ba kerül a belépő,
ami mintegy 30 százalékos
kedvezményt jelent a szokásos,
teljes áru jegy árához képest.
A rendezvény ideje alatt öt különböző
filmet lehet kedvezményes
áron megtekinteni és ezek
mindegyike magyarul beszélő
vagy szinkronizált.
A kisgyermekek örömére ismét
műsorra tűzik a Bogyó és Babóca
című magyar rajzfilmet, amely
Bartos Erika mesekönyvéből készült
Pogány Judit narrációjával
és az Alma együttes zenéjével.
Már inkább felnőtteknek szóló
produkció a Dobogó kövek című
új magyar filmvígjáték, amelynek
Pindroch Csaba a főszereplője.
Ezenkívül látható lesz még a
Nagyfiúk című amerikai filmvígjáték
és a Varázslótanonc című kalandfilm,
valamint az elmúlt időszak
egyik legérdekesebb és egyben
legsikeresebb filmje az Eredet,
amelyet Cristopher Nolan
rendezett. Az Eredetet már több
mint félmillió ember látta Magyarországon
mozikban, és Nagykanizsán
is negyedik alkalommal kerül
műsorra, de most a Filmünnep alkalmából
lesz utoljára látható.
Kiegészítő programként most is
lesz gépházlátogatás, ezúttal 6-án,
szombat délután 3 órától, a filmek
vetítési időpontjairól pedig a mozi
honlapján a www.cinemanagykanizsa,
com oldalon is lehet tájékozódni.
(X)
Ismét filmünnep
a Cinemában
Nemzeti közkincseink címmel
indult előadássorozat Kiskanizsán,
a további rendezvények
a város különböző művelődési
intézményeiben lesznek megtartva.
A rendezvénysorozatot
megelőző előadásokat (Alexander
Horsch és Dr. Andrásfalvy
Bertalan) Farkas Tibor, a Kreatívművek
cégtulajdonosa (aki
nem azonos a KKK vezetőjével-a
szerk.) és Keppel Julianna óvónő
hívták életre, és legfontosabb
célkitűzésük, hogy szélesebb
körben terjesszék valódi nemzeti
értékeinket.
Farkas Tibor elmondta, tavaly is
szerveztek hasonló előadásokat,
amely akkor még magánkezdeményezés
volt, nem állt mögöttük
semmilyen intézmény. Idén ez
máshogy alakul, hiszen az előadók
beszámolói még nívósabbak lesznek,
valamint több meghívott vendéggel
számolnak a szervezők.
Farkas Tibor hozzátette, a hagyományos
magyar értékekhez való
ragaszkodás volt az alapgondolata
az előadásoknak, és e köré szerveződnek
az események is.
– A rendezőkkel hasonló értékeket
képviselő programokra jártunk-
innen ered az ismeretség,
amiből aztán megszületett az
együttműködés - ahol nem csak a
politika került előtérbe, hanem
azok a dolgok is, amelyek valójában
a nemzeti közkincseinket képviselik.
Ebbe beletartozik az irodalom,
történelem, zene, tánc, néprajz
és minden olyan terület, amely
a magyarság kincseit, hagyományait
őrzi. Jó lenne, ha ezek az ismeretek,
értékek és magatartásminták
újra a hétköznapok részeivé
válnának. Így megtanulhatnánk
békésen, meghitten, családi körben
ünnepelni a hozzá tartozó külsőségekkel
együtt (ruházat, ételek,
környezetünk tárgyai, hétköznapoktól
eltérő tevékenység, rítusok,
szokások, beszédmód). Itt kiemelném,
hogy kulturális értékeinket a
hazánk területén élő nemzetiségeink,
etnikumok is képviselik a néprajzunk
szerint is. – mesélt a kezdetekről
Keppel Julianna, majd a
programok tematikájára és az előadókra
terelődött a szó: – Bízunk
benne, hogy előadóink szolgálnak
majd egy-két anekdotával, érdekes
adattal, vagy olyan népdalokkal,
amelyek kapcsolódnak az előadás
témájához, s ez mindenki számára
érthető, követhető, élvezetes lesz.
A november 6-i találkozón Bíró
Zoltán irodalomtörténész lesz a
vendégünk. Célunk az irodalom
szépségének, a versek csodálatos
világának megéreztetése, a zene,
költészet és a népművészet összekapcsolása
és ezzel kitekintés más
művészeti területek felé. Az előadás
Janus Pannonius versével indul
és napjainkig utazunk az időben.
Zenei aláfestéssel is szeretnénk
végigkövetni a történelmi korokat:
Balassitól kezdődően az első-
második világháború dalaiig
követik egymást a sorban a zenék.
A sokak által ismeretlen, a törökkuruc
korból származó kürtjeleket
is hallhatunk Baráth Béla előadásában.
Gyermekként Varga Döníz
szaval, a kiválasztott verseket Tulman
Géza tolmácsolja. ő megzenésített
verseket is énekel majd.
Decemberben vendégként várjuk
dr. Andrásfalvy Bertalan néprajzkutatót,
Gyönyörű Zsigmondot, aki
a Kárpát-medencei Vőfélytalálkozó
fő szervezője, majd januárban
Budai Ilona népdalénekest, Bakos
István művelődéskutatót, Sára
Sándor filmrendezőt és Dinnyés
József daltulajdonost.
Z.A.
Beszélgessünk nemzetünk kincseiről
Az Iskolai Könyvtári Világnap
alkalmából tartottak felolvasást és
könyvtári órát a Dr. Mező Ferenc
Gimnáziumban. A programok vezérfonala
Mario Vargas Llosa perui
író, az idei év irodalmi Nobeldíjasának
bemutatása volt.
Tizenharmadik osztályos tanulók
olvastak fel részleteket Vargas Llosa
műveiből, miközben társaik Peruról,
kultúrájának jellegzetességeiről láthattak
képeket kivetítőn. Kincsesné
Gerő Jusztina tartotta a könyvtári
órát, amelynek lényege, hogy közelebb
hozza a tanulókhoz az olvasást,
és megismerhessék a Nobel-díjas
írót. Az egyik diák ismertette a perui
művész munkásságát, így társai megtudhatták,
hogy könyveinek többsége
a perui társadalom elé tartott tükör.
Mivel a korrupció és a politikai helyzet
megbéklyózza az írói szabadságot,
ezért a perui alkotók nem írhatnak
csak a művészet kedvéért, mert
egyfajta társadalmi felelősség nehezedik
a vállukra. Vargas Llosa egyesek
szerint megkésve ugyan, de végül
azért kapta meg a Nobel-díjat, mert
erőteljes ábrázolásmódja segítségével
képes volt a hatalmi berendezkedések
feltérképezésére, a társadalmi
problémák pontos ábrázolására. Az
előadás után a tanulóknak csoportmunkában,
kézikönyvek segítségével
kellett feladatokat megoldaniuk az elhangzottakkal
kapcsolatban.
Az Iskolai Könyvtári Világnapot
1999 óta ünneplik, minden év októberének
negyedik hétfőjén. Célja, hogy
a világ különböző iskoláiban a diákok,
a tanárok , a szülők, az iskolafenntartók,
az önkormányzati képviselők
és a sajtó számára ráirányítsák a
figyelmet az iskolai könyvtárakra,
melyek fontos szerepet töltenek be az
információszerzés és feldolgozás
módszereinek megtanításában.
Z.A.
Könyvtári óra a Mezőben
Fotó: Ziegler Anita
XXII. évfolyam 39. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2010. november 11. Kanizsa TÁMOGATOTT,
INTENZÍV,
az EU összes
országában
érvényes
biztonsági őr,
testőr és vagyonőr
tanfolyam indul
november 13-án
Nagykanizsán és Lentiben
Tanfolyam költsége:
25.000 Ft
Gyors elhelyezkedési
lehetőség!
+36-20-482-2332
Fnysz: 00313-2008
Fegyvervizsga 1 nap alatt!
ÜGYVÉDI
IRODÁMAT
Nagykanizsa,
Király út 47.
II. emeletre helyeztem át.
Dr. Apáthy Zsuzsanna
ügyvéd
Városunkban hagyomány,
hogy együtt köszöntik a díszoklevéllel
kitüntetett nyugdíjas
pedagógusainkat, a nyugdíjba
vonulókat és a pályakezdő
fiatalokat. A Medgyaszay
Házban rendezett ünnepségen
elsőként Cseresnyés Péter polgármester
szólt a pedagógusokhoz.
„A mai napon olyan arany,
gyémánt és rubin diplomásokat
köszönthetünk, akik nemzedékről
nemzedékre megtanítottak bennünket
írni, olvasni, számolni,
egyáltalán gondolkodni. Hozzásegítettek
bennünket az emberi
eszmélés első pillanataitól kezdve
ahhoz, hogy képesek legyünk az
életet értelemmel megtölteni,
hogy a dolgoknak alkotó, közreműködő
részesei lehessünk. Az
évszázadok során sokat változtak
az elvárások, a szokások, a módszerek
a pedagógiában, egy valami
azonban a szüntelen változásban
állandó maradt: a tanító, a
tanárember, a pedagógus személye.
Nincs olyan ember, aki ne
gondolna vissza tisztelettel a pályáját
elindító nevelőjére, példaként
tisztelt pedagógusára, ne
lenne büszke óvodájára, iskolájára,
és ne érezné ma is úgy, bár
évek, évtizedek teltek el azóta, a
szíve még mindig ahhoz az egykori
nagy családhoz húzza.”
Végül a polgármester a város
önkormányzata nevében megköszönte
a sok évtizedes munkájukat,
és jó egészséget, hitet és soksok
szeretetet kívánt nyugdíjas
éveikhez. A pályakezdő fiatalokhoz
útmutatóul egy Robert Merle
idézettel fordult. „Meg is állapítottam,
hogy egy tanárnak ki sem
kell nyitnia a száját, ha érdekes
akar lenni: elég, ha figyelmesen
hallgat.” Azt kívánta nekik, váljon
hivatássá a munkájuk. Kapják
meg hozzá mind az anyagi, mind
az erkölcsi elismerést, a szülők, a
diákok megbecsülését. Érezzék
második otthonuknak az iskolát,
melyben a pályafutásukat elkezdték,
és a tudás átadása mellett
igyekezzenek a jóra, a békességre,
a becsületre nevelni a diákokat.
A pályakezdő pedagógusok eskütétele
után Dénes Sándor alpolgármester
huszonegy nyugdíjba
vonuló pedagógusnak adott át
szolgálati emlékérmet. A díszdiplomát
öt pedagógusnak Cseresnyés
Péter polgármester, a Kaposvári
Egyetemen végzett Nemes
Sándornénak és Bene Lászlónak
pedig a nagykanizsai születésű Dr.
Bertalan Péter professzor adta át.
Az ünnepelteket a negyedik generáció,
a Dr. Mező Ferenc Gimnázium
és Közgazdasági Szakközépiskola
diákjai köszöntötték műsorukkal.
B.E.
Díszdiplomások, nyugdíjba vonulók és
pályakezdő pedagógusok köszöntése
A Mindentudás Nagykanizsai
Egyeteme 11. előadásának résztvevői
egy különleges történelemórán
vehettek részt a Batthyány
Lajos Gimnázium és a Halis István
Városi Könyvtár szervezésében
a Medgyaszay Házban.
A Batthyány Lajos Gimnázium
egy sikeres pályázat, valamint önkormányzati
támogatás révén
könyvet adott ki Nagykanizsa
1956 címmel.
Az eredeti cél az volt, hogy
„példa” embereket keressünk –
hangsúlyozta köszöntőjében Balogh
László, a gimnázium igazgatója,
majd így folytatta: – Büszkén
mondhatjuk, vannak, voltak ilyenek
Kanizsán. Ilyenek voltak a kanizsai
gimnazisták, a „csittesek”.
Sokunkban felvetődik a kérdés,
hány ártatlan áldozat volt itt Kanizsán?
Lassan kiderül, legalább
három, de még mindig nem tudunk
dolgokat a helyére tenni.
Miért van az, hogy még ma is sokan
csak névtelenül szólalnak
meg, ha 56-ról faggatjuk őket, és
a „csitt”-ben is vannak még kérdőjelek…
Végül a könyv hátsó borítóján
szereplő mondatokkal zárta gondolatát
Balogh László: Nagykanizsán
is népmozgalmat váltott ki az
1956. október 23-i budapesti forradalom
híre. Büszkék lehetünk arra,
hogy 1956 kapcsán városunkban is
van mire emlékeznünk: a helyi történések,
a DKG dolgozói, a gimnazisták,
Orbán Nándor, dr. Lékai
Gyula, dr. Paizs Ferenc, a
„Csittvári Krónika”…. Az Irányi
Dániel Gimnázium (mai Batthyány
Lajos Gimnázium) diákjai és tanárai
kiállása a jó ügy mellett ma is
élő példa kell, hogy legyen. Améltó
emlékezés azt kívánja, hogy
tisztelettel és tisztességgel emlékezzünk
meg a régmúlt hőseiről és
ártatlan áldozatairól. 1956 örök tanulsága,
hogy nem szabad félni. S
vannak örökifjú hősök, akik példaképpé
is válhatnak, mert fiatalos
lendülettel széttörték az agyunkat
és a szívünket nyomasztó félelmet.
Nem szabad feledni a fénylő arcokat!
1956 azt üzeni, hogy nem előre,
vagy hátra, vagy oldalra van a
kitörési pont, hanem fölfelé. Felemelt
fejű és emelkedett szívű
népnek van jövője. Nagy Gáspárral
szólva: „Megigéz fénylő arcuk,/
lám a lélek és lelkesültség,/
mily káprázatos ikerpár/
együtt: őszinte Isten-oltár!”
Ezért ajánlotta jó szívvel ezt az
1956 emlékéről szóló hiánypótló
kanizsai könyvet és a hozzá kapcsolódó
konferenciát.
A konferencián Czupi Gyula,
Farkas Tünde, Csomor Erzsébet,
Kapiller Imre és Dr. Bittera Zoltán
tartott előadást.
B.E.
Kanizsa 2 – Krónika 2010. november 11.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Ziegler Anita. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin
Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztésért felelős: Huszár József, tel.:+3630/512-0855
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
EGY KATTINTÁS
weblapunkra,
és naponta friss híreket,
tudósításokat,
riportokat olvashat.
www.kanizsaujsag.hu
Két rendezvényre is várta az érdeklődőket
a közelmúltban a Rozgonyi
Polgári Egylet és Kör.
Miha Tamásné, az egylet elnöke
többek között elmondta:
– Kocsis Katalin, a Halis István
Városi Könyvtár zenei részlegének
vezetője Nagykanizsa gazdag zenei
életéről tartott vetített képes előadást.
Az 1860-as évektől szinte
napjainkig tartó időszakot felölelő
könyve Nagykanizsa 100 zenei emlékhelye
címmel jelent meg. A szerző
Kocsis Katalin egy értékes zenei
útikönyvvel egészítette ki a város
történetét. Megtudhattuk, hogy a
zeneiskola indulása előtt is magasan
kvalifikált zenetanárok oktatták
a fiatalokat, sokszor művésztanár
kategóriába is tartozhattak
volna. Egy-két név az ismertek közül:
Sternek Zsigmond, Hofrichter
Emma (nála tanult hegedülni
Krátky István későbbi polgármester
is), Pásztor Irma, Erdősy Eugénia.
A fiatalabb nemzedék közül
Kething Ferenc, az Ivánkovics házaspár,
Noll Ferenc. Városunk 100
zenei emlékhelye közül több helyen
nívós koncertek, dalestek voltak,
ismert operaénekesek léptek fel.
Élénk zenei élet jellemezte Kanizsát.
November 4-én, a nemzeti
gyásznapon Erkel Ferenc nagy zeneszerzőnk
születésének 200. évfordulójára
szerkesztett ünnepi műsort
Szabó Tiborné, a Zenebarátok
Klubjának vezetője. Felidézte Erkel
életét, műveinek sokszínűségét és
jelentőségét. Hallottunk részleteket
a Bánk Bán és a Hunyadi László című
operáiból.
A mai fiatalság tájékozódása a
XX. század eseményeiről címmel
Rózsás János író tart előadást november
18-án csütörtökön, 15.30
órakor a Medgyaszay Házban.
A rendezvényre szeretettel vár
mindenkit a szervező Rozgonyi
Polgári Egylet és Kör.
Múltidézés
és Erkel-évforduló
A XX. század
eseményeiről
Nagykanizsa 1956. – konferencia
Fotó: Bakonyi Erzsébet
November 16-án, kedden fél 6-
tól a könyvtárban kerül sor –
immár második alkalommal –
arra az Ötvenhatos Versünnepre,
melyet a Nagykanizsai Polgári
Egyesület rendez a város valamennyi
középiskolájából érkezettek
részvételével. Az idei mottó
is a hajdani kanizsai középiskolás,
a pacsai születésű Kiss Dénes
mondata.
Ciklusok osztják három részre
a verseket: A szabadság napjai, A
megtorlás évei és Az emlékezés
évtizedei a címük. A Polgári Magyarországért
Alapítvány – akárcsak
a tavaszi középiskolás vetélkedő
alkalmával – most is
könyvutalványokkal ismeri el a
diákok munkáját. A jutalmakat
ezúttal Szigethy Gábor adja át,
aki a forradalomról való emlékeit
is megosztja a résztvevőkkel.
A színháztörténészként, rendezőként
is ismert írónak – a híres sorozat,
a Gondolkodó magyarok
mellett - több 1956-os könyve
megtalálható a Halis István Városi
Könyvtárban. Szeptemberben
megjelent Évezredtöredék
című regényes esszéje (vagy eszszéregénye?)
olvastán bizonyára
választ kaphatunk azokra a kérdésekre
is, melyekre a versünnep
időkorlátja határt szab. A rendezők
biztosak benne, az este folyamán
beigazolódik: Nem verték
le ötvenhatot!
K.H.
„Nem verték le ötvenhatot”
(93)
Kanizsa 2010. november 11. – Krónika 3
Ünnepélyes keretek között adták
át a Kanizsa TISZK Központi
Képzőhelyet, ahol az
együttműködő önkormányzatok,
iskolák képviselőin és a kivitelező
cégek vezetőin kívül dr.
Czomba Sándor, a foglalkoztatáspolitikáért
felelős államtitkár
is jelen volt.
Az ünnepélyes átadáson Dénes
Sándor alpolgármester köszöntötte
a meghívottakat, Kovács Vince, a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
alelnöke pedig elmondta,
mérföldkő az épület átadása a város
életében. Mérksz Andor igazgató
felidézte az egy évvel ezelőtti
eseményeket, amikor egy időkapszulát
helyeztek el az épület mellett,
emléket hagyva az utókor számára.
Az igazgató okleveleket
adott át a kivitelezésben és a projektekben
részt vevő cégek és vállalkozások
vezetőinek, majd a történelmi
egyházak képviselői megszentelték
az épületet, és sor került
a szalag átvágására is.
Az ezt követő Szakképzési Akadémia
című előadássorozaton
Mérksz Andor nagy vonalakban
bemutatta a TISZK működését.
Hangsúlyozta, hogy nem jöhetett
volna létre a Képzőhely a partnerintézményekkel
és az önkormányzatokkal
való összefogás nélkül.
Dr. Czomba Sándor államtitkár a
Nemzetgazdasági Minisztérium
szakképzéssel és felnőttképzéssel
kapcsolatos koncepcióját vázolta
fel a hallgatóságnak, és elmondta,
mennyire fontosnak tartja a képzések
rendszerének megújítását.
Egyrészt munkaerőhiány, másrészt
túlképzés tapasztalható az országban,
és nem elfogadható, hogy a
tanulók csak tizenegyedik és tizenkettedik
osztályban találkoznak
először az általuk választott szakmával,
valamint annak gyakorlati
részével. A gyakorlati oktatónak
nem csak a szakma bemutatása,
hanem a nevelés is fontos feladata,
méghozzá azért, hogy a diák megtanuljon
beilleszkedni a munka világába.
Az eredményes oktatás érdekében
a kormány szeretné viszszahozni
a három éves szakmunkásképzést,
a legfontosabb célkitűzés
pedig egymillió új munkahely
megteremtése az országban. Kovács
Vince a gazdaság szemszögéből
vizsgálta meg a jelenlegi szakmunkás-
képzéssel kapcsolatos
problémákat, és hangsúlyozta, elsősorban
arra kell törekedni, hogy
a tanulók és szüleik pályaválasztással
kapcsolatos döntése tudatos
legyen.
Z.A.
Mérföldkő a kanizsai szakképzésben
Fotó: Ziegler Anita A
Mindenki Házában kapott
helyet a Miklósfai Polgárőr Egyesület
irodája, amelyet november
5-én ünnepélyes keretek között
adtak át majd szenteltek fel.
Dömötörfy Sándor, a Miklósfai
Művelődési és Városszépítő
Egyesület elnöke köszöntötte a
meghívottakat a miklósfai Mindenki
Háza előtt a szeptemberi
időjárást idéző péntek délutánon.
Nagy várakozás előzte meg a
nemzetiszín szalag átvágását,
majd Karádi Ferenc alpolgármester
köszöntője után Bojtor Róbert
atya felszentelte a helyiséget. Dr.
Molnár József városi rendőrkapitány,
alezredes az ünnepélyes perceket
követően megköszönte
mindazok munkáját, akik részt
vettek a megvalósításban. Elmondta,
hogy Miklósfa bűnügyileg
szerencsére nem a legfrekventáltabb
területe a városnak, mégis
nagy előrelépésnek tartja, hogy
lesz végre bázisa a Polgárőrségnek.
Fontos munkát látnak el a
polgárőrök, hiszen a közbiztonság
fenntartása mellett a köztisztaságra
is ügyelnek, és ebben számíthatnak
a lakosság támogatására és
megbecsülésére is. Következő lépésként
köztéri kamerákat szeretnének
felszerelni Miklósfán, majd
elkanyarodva a település ügyeiről,
szó esett a Ligetvárosban tervezett
körzeti megbízotti iroda létrehozásának
tervéről.
Z.A.
Polgárőr-irodát avattak Miklósfán
Fotó: Ziegler Anita
A Kodály Zoltán Művelődési
Házban nyílt kiállítás az intézmény
Fafaragó Szakkörének
gazdag anyagából. A tárlaton
Bátori Gyula, Hervai Károly,
Hervai Károlyné Marika, valamint
Parti Péter alkotásait tekinthetik
meg az érdeklődők.
Kámánné Szép Terézia intézményigazgató
köszöntőjében elmondta,
az 1990-es években alakult
meg a Fafaragó Szakkör az
egykori Vasutas Művelődési Ház
falai közt Csávás Csaba vezetésével,
majd pár év múlva Stiller Gábor
vette át és 2008-ig irányította a
csoport munkáját. 2009 novemberétől
Csávás Csaba vezeti a szakkört,
akinek „bevallott vállalása” a
népművészet szeretete és a magyarságtudat,
valamint úgy gondolja,
a fának lelke van, így egyszeri
és összetéveszthetetlen minden
egyes darab.
A kiállított fafaragások között
találkozhatunk gyertyatartókkal,
betlehemi figurákkal, afrikai
maszkok ihlette alkotásokkal, de
összességében a figurális ábrázolás
előtérbe helyezése tapasztalható
a műveknél.
Z.A.
Fafaragók
egymás
közt
Újabb alkotással gyarapodik a
zalaegerszegi Magyar Olajipari
Múzeum szoborparkja Dr. Falk Richárd
(1899-1979) gépészmérnök,
egyetemi tanár bronz mellszobrával.
Avatóbeszédet Dr. Tihanyi
László, a Miskolci Egyetem Műszaki
Földtudományi Karának dékánja
mond. Aszobrot Dr. Tihanyi László
és K. Nagy József, a DKG-EAST
Zrt. vezérigazgatója leplezi le. ADr.
Falk Richárd életét bemutató kiállítást
fia, Falk Miklós okleveles olajmérnök
nyitja meg. Dr. Falk Richárd
1942-től dolgozott az olajiparban
gépészeti vezetőként. Az ő
irányításával hozták létre és építették
ki a nagykanizsai Kőolajipari
Gépgyárat, melynek 1948-ig volt a
főmérnöke.
Mellszobor
Dr. Falk Richárdnak
A börzével egybekötött kiállításon
a Szent Istvánt ábrázoló
pengőstől a szocialista
időkből fennmaradt plakátokig
számos muzeális jellegű tárgy
szerepelt a kiállított vagy
megvásárolható tárgyak repertoárjában.
Alig lehetett közlekedni az érmekkel
megrakott asztalok és az
érdeklődők hömpölygő tömege
között, és igazi nemzetközi találkozó
lévén, idén a Varasdi Gyűjtőklub
vezetője is tiszteletét tette
az eseményen. Mint Farkas István,
a Magyar Éremgyűjtők
Egyesületének nagykanizsai titkára
elmondta, minden évben
kétszer, ősszel és tavasszal tartanak
börzét, ahol ingyenes árbecslést
és szaktanácsadást is
igénybe lehet venni. A csoport
immár negyvenegy éve – 1969
augusztusa óta – működik szervezett
keretek között, tagjai pedig
kéthetente tartják összejöveteleiket.
– A kiállítás a magyar történelem
nevezetes személyiségeit mutatja
be – pénzeken, érmeken,
bankjegyeken és bélyegeken.
Egyfajta történelmi barangoláson
is részt vehet, aki megtekinti
a tárlatot, ugyanis időrendben
vannak kiállítva a történelmi személyiségeket
ábrázoló papírpénzek
és érmék. Szent István királyunk
képe már a húszas években
felkerült az öt pengősre, de láthatunk
a negyvenes évekből Rákóczi-
hadikitüntetést, vagy Petőfi
Sándort ábrázoló emlék-ötforintost.
Ferenc József képmását már
az 1800-as években előszeretettel
nyomták a bankókra, érmékre, viszont
a haza bölcsét, Deák Ferencet
ábrázoló pénzeink érthetetlen
módon nagyon kevés számban
fordulnak elő. Összességében elmondhatom,
hogy ezzel a kiállítással
tisztelegni szeretnénk történelmi
személyiségeink emléke
előtt. – foglalta össze Farkas István.
Z.A.
Kanizsa 4 – Krónika 2010. november 11.
MEGHÍVÓ
Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. nevében
tisztelettel meghívom Önt a NYDOP-1.3.1-2f-2009-0005
számú projekt keretében kialakított
Időpontja: 2010. november 18-án, 15.30
A nyílt nap keretében megtekinthető a műszakilag átadott
épület, illetve tájékoztatást kapnak a bérleti és szolgáltatási
lehetőségekről.
Helyszín: Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ
Nagykanizsa, Ipari Park, Buda Ernő utca 19.
Tisztelettel: Kámán László vezérigazgató
"Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ"
NYÍLT NAP-jára
Éremkavalkád kuriózumokkal
Régi érméket, kitüntetéseket, de plakátokat és bélyegeket is megtekinthettek
és vásárolhattak a numizmatika iránt érdeklődők a
Nemzetközi Numizmatikai és Filateliai Találkozón.
– Nagyon jó volt benne énekelni!
– emlékezett vissza útitársam
a kaposvári egyházzenei napra
menet Farkas Ferenc Requiemjére.
A zeneszerző nevét viselő
énekegyüttes Mindenszentek előestéjén
kiegészült néhányukkal, a
„vendég” számára igazi élmény
volt Baráth Ivett karvezetői módszere
is. Jövő vasárnap, november
21-én este pedig a kiskanizsai
templomban – Páhy János plébános
úr vendégeként – városunk
valamennyi templomi kórusa
énekel majd a szent zene pátrónájának,
Cecíliának az ünnepén.
– Koraősszel a villanydróton sorakoznak
a madarak. Miről beszélgethetnek
a hosszú út előtt? Ez jut eszembe
a mi összejöveteleinkről is. Tartani
egymásban és másokban a lelket. –
fogalmazott Balás Béla megyéspüspök,
aki a szentmise végén elismerést
adott át egyházzenei munkájáért a
zalaszabari Molnár Sándornak és a
nagykanizsai Csizmadia Ferencnek.
Hogy mennyire volt foganatja Csizi
bácsi munkájának: a résztvevők közt
is nem egy tanítványa akadt.
Aváci Apor Vilmos Katolikus Főiskola
tanára, Horváth István nyitotta
meg a kaposvári egyházzenei napot,
amely Szili Zoltán zeneigazgató jóvoltából
immár a jubileumi tízedikhez érkezett.
Városunkból a Szent Imre Kórus
és a Miklósfai templom énekkara
utazott a székesegyházba. – Ilyenkor
hálát adunk a zenei talentumért, a közösségért.
És legfőképpen azért a sokszínű
harmóniáért, amelynek szépsége
minden szépség forrására mutat. A
szent zene szépsége már most kicsiny
ablakot nyit a mennyországra, meglátjuk
rajta Isten szeretetét. – mondta.
– Agazdaságinál is súlyosabb erkölcsi
válságban élünk. Ám legyünk meggyőződve
arról, munkánkkal hozzájárulunk
ahhoz, hogy felemeljük ezt a
drága magyarságot. Megszállottság,
szent elkötelezettség nélkül nem lehet
ezt sem csinálni. – bátorította a nehézségektől
sem visszariadó énekeseket.
A bemutatkozások során már mindegyik
kórus megcsillantotta Karácsony
fényeit. Afelszabadult jókedvet
ükapáink nemzedékéből Barabás István
Pásztor ébresztője képviselte. A
megtestesülés csodája elé a reneszánsz
Tomás Luis de Victoria imádsága vitte
a hallgatót. Szóba került a jövő évi
nagy terv: Liszt Ferenc születése 200.
évfordulójának méltó megünneplése
is. Van miből!
– Nem is tudjátok, milyen jó dolgotok
van! Nem voltatok még kórus
nélkül! – valódi szívfájdalom szólt
egy helybeli asszonyból. S valóban,
szerencsések lehetünk, mi, kanizsaiak,
hogy ilyen zenei élet vesz körül
minket. S a folytatás? Amikor egy
botfülűnek hitt gyerkőc vonatozás
közben az Ave Mariat énekli, Szent
Cecília biztosan mosolyog.
P.J.
Cecília hónapjában
Kanizsa – Szabad 2010. november 11. vélemény 5
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata FIDESZKDNP
frakciója és a FIDESZ helyi
elnöksége a hét végén megkapta
a Kanizsai Dorottya Kórház három
vezetője és az akkori szocialista
frakció három tagjának megbeszéléséről
közzétett hangfelvétel
írásos változatát. Az írásos változat
megismerése után arra az elhatározásra
jutott a frakció és az elnökség,
hogy a rendelkezésre álló
anyag minden vonatkozásának feltárása
érdekében kikéri egy jogász
szakember véleményét, és ennek
függvényében fogja a szükséges
lépéseket megtenni.
FIDESZ-KDNP frakció,
FIDESZ Nagykanizsai Elnökség
Az alábbi levelet múlt héten kapta
szerkesztőségünk. Akkor okafogyottnak
tűnt, hiszen valaki töröltette
a többezres látogatottságot elérő
hangfelvételeket. (Csak azt a
kettőt, amelyen szocialista önkormányzati
képviselők igazítják el a
kórház jövőbeni eseményeinek
menetét.) Hétfő hajnalban azonban
újabb felvétel került az ismert
videómegosztó portálra. Az események
folyása az említett hanganyag
törlése ellenére túlnőni látszik az
azon szereplők akaratán. A névtelenséget
kérő, de elérhetőségét
mindenki számára lehetővé tévő
olvasónk levele a ma már csak a
második nyilvánosságban terjedő
felvételek tartalmát boncolgatja.
***
Két hete már, hogy nyilvánosságra
kerültek azok a felvételek,
melyek azt engedik sejteni, hogy
bár látszólag a Fideszes többség
vezette a várost 2010 tavaszáig,
nyaráig, valójában a fontosabb
kérdésekben, olykor a polgármesterével
szemben is a szocialista
párt „prominenseinek” szava volt a
döntő. Egyfajta árnyékkormányként
határoztak szinte mindenről,
ami a városban fontos volt… most
meg hallgatnak.
Meg a tűzhöz közelállók is csak
sejtették, hogy előbb vagy utóbb
robban valami a kórház ügyében,
de a szocialista párt helyi alelnöke,
nem mellesleg a megyei közgyűlés
egészségügyi bizottságának alelnöke,
Lelkó Tamás már egy rádiós
interjúban támogatásáról és segítségéről
biztosította a nagykanizsai
kórházat, annak vezetését, pedig
titok volt még, miért is szorulna az
intézmény vezetése segítségre, támogatásra.
Első hallásra talán egy túlbuzgó,
helyét kereső „politikusféleség”
magamutogatásának sejthetjük a
dolgot, de ha a dolgok mélyére vetünk
egy pillantást, illetve ha hitelt
ad(hat)unk azoknak az információknak,
hogy Lelkó Tamást is baráti
szálak fűzték a kórházat vezető professzorhoz,
mi több közös vacsoraasztalnál
(is) szokták múlatni az
időt, akkor némileg árnyaltabb
színben tűnhet fel Lelkó felajánlkozása,
még akkor is, ha a nagy nyilvánosság
még az interjú elhangzásakor
semmit sem sejt a hamarosan
kikerülő hangfelvételekről. És ha
lehet még tovább árnyalódik a kép,
ha hozzátesszük, hogy az alelnök úr
és a későbbi gazdasági igazgató
asszony életében is akad közös
pont, a határőrség. Egy ideig mindketten
ott keresték a boldogulást.
Amikor robban a lehallgatásos
ügy Lelkó Tamás nem rest, és alelnökként
hivatalos magyarázatot
követel.
Csak azt nem tudni miért. Magát
védené? Az nehezen hihető, hogy
ne tudott volna arról mutyizó párttársaitól,
mi is zajlik a kórházban,
mint ahogy az is valószínűtlen,
hogy nem ismerte a hangfelvételek
tartalmát. Akkor meg milyen magyarázatot
vár?
Főleg akkor, ha hozzátesszük
még, hogy a szocialisták a vesztes
választás ellenére sem fejezték be
kis üzelmeiket a kórházban, hiszen
minden áron azt szerették volna elérni,
hogy a kórházi beruházást
felügyelő bizottságba is a „kórház
nagy barátja” Lelkó kerüljön be.
Biztos pontként számíthattak
volna rá.
Azt szeretné tudni netán Lelkó
Tamás, hogy Szláveczné valójában
kinek az embere?
A történetet mélyebbről és korábbról
ismerők is sokáig azt hihették,
hogy Gyöngyike, a kórház gazdasági
vezetője a professzor üdvöskéje,
ám a hangfelvétel – melyet
nemrég eltávolítottak az internetről
– arra enged következtetni, hogy
Szláveczné a szocialisták embere,
akit a professzornak kell valamiért
elfogadni első számú jobbkezének.
Bátorfi József ezt mondja azon a
bizonyos vacsorán a szocialisták
három jelenlévő képviselőjének:
„ha ti azt mondjátok, hogy
emögött egy felépített taktika van,
és valóban ti akarjátok ezt a gazdasági
vezetőt, akkor egészen másként
viszonyulok a dolgokhoz,......”
Ebből a mondatból úgy tűnik,
igaztalan a vád, amelyet azon nyilvánosság-
bírálók fogalmaztak
meg, akik mindvégig hangsúlyozták,
a professzornak joga van a
munkatársát megválasztani. Tényleg
joga volna, de ebben az esetben
éppen arról lehet szó, hogy
pont neki nincs választása…
A professzor a felvétel tanúsága
szerint meggyőzi a közalkalmazotti
tanács elnökét is, hogy a szocialisták
jelöltje a nyerő választás: „A
közalkalmazotti tanács elnöke volt
a következő bíráló, a konyhának a
vezetője, Fenyves Ica, akivel aztán
megtudtam, hogy ő lesz az egyik,
vele leültem, hogy gondolja át ezt a
dolgot. ő is várta ezt a beszélgetést,
én azt mondtam, hogy szeretnénk,
ha kiállnánk a Gyöngyi mellett.
Azt mondta, ő is így gondolja.”
Az ötödik embert is sikerrel
győzi meg Bátorfi József, igaz,
egy kis közbenjárást kér. S csodák
csodája kitől, attól a Papp Pétertől
(korábbi szocialista képviselő), aki
korábban a kanizsai kórház privatizációja
érdekében oly hathatós
lépéseket tett.
„…Papp Péter jelölte ki a keszthelyi
kórház gazdasági vezetőjét.
Hogy ezt megtudtam, felhívtam a
Papp Pétert, és elmondtam neki,
hogy hát Péter, ismered a Gyöngyit,
kvalitásait, emberi tulajdonságait,
én úgy gondolom, vele szeretnék
dolgozni továbbra is(…)
Tudsz-e nekem ebben segíteni?
Azt mondta, hogy tud segíteni, akkor
nevezte meg a keszthelyi kórház
gazdasági igazgatóját, felhívta,
tíz perc múlva visszahívott, azt
mondta, megbeszéltem Kemenes
Mártival, hogy melletted van, a
kórház mellett van…” – mondja a
rendhagyó gazdasági igazgatóválasztásról
szóló beszélgetésben
Bátorfi József.
Fodor Csaba a hangfelvétel tanúsága
szerint megígéri, hogy érvényteleníttetik
a gazdasági vezetői
állásra kiírt első pályázatot, s
lássunk csodát, Marton István valóban
ezt jelenti be. Ezt követően
új pályázat kerül kiírásra, melyre
már Szlávecz Lászlóné is beadja a
pályázatát.
Egyetlen feltételt szab „csak”,
akkor vállalja a gazdasági igazgatói
szerepet, ha eltávolítják a kórházból
a következő “négyest”: dr.
Gőgös, dr. Wagner, dr. Cserháti és
Németh Rita. Erre Bátorfi kérésére
a jelenlévő szocialista képviselők
rábólintanak. És mindez meg is
történik.
Szlávecz Lászlóné a második
pályáztatást követően nyertesként
elfoglalja a helyét a kórház második
emberének székében, és irányításával
megkezdődnek azok az
ügyek, melyek egy részét már a hivatali
revizorok is vizsgálták, és
megállapították, hogy a közbeszerzési
törvényt sértő módon szerzett
be eszközöket a kórház.
És majdnem negyvenmilliót bukik
a város a kórházi pályázaton is,
melyet mindenáron a professzor
által kiválasztott csapattal akartak
megíratni. Ezt Marton István akadályozta
meg.
Közben nyert a négymilliárdos
pályázat is, és azt sejthetjük, a szocialisták
egy része nem akar kimaradni
a buliból. Miután a kórház
teljes vezérkarát maguk mögött
tudhatják, nyugodtan megkezdődhetne
a beszállítók, beruházók bevonásával
a mutyi, melybe úgy hiszik,
már senkinek sem lehet beleszólása.
Némi por kerül azonban a gépezetbe,
és az ajánlott személy helyett
a Fideszesek Tóth Lászlót, a
mutyis szocialisták ellenfelét választják
meg.
Összefoglalva: a szocialisták és
prof. Dr. Bátorfi József együtt menesztetik
a korábbi kórházi vezetőt.
Első körben elhitetik, hogy dr. Kovács
helyére dr. Gőgöst javasolják
majd, de ez a terv egyes vélemények
szerint a professzor és Fodor
ötlete nyomán bedől. A testület
többsége kinevezi a kórházvezetői
végzettséggel nem rendelkező,
nyugdíjas korú professzort, aki nem
feledi el, kinek tartozik hálával.
A háttérben mutyizó szocialisták
egy időre még Marton Istvánt
is maguk mellé állítják, igaz nem
tudni, mivel.
A professzor mellé aztán
Szlávecz Lászlóné kerül kinevezésre.
(Kinevezésének nem szokványos
körülményei az ominózus
hanganyag által válnak nyilvánvalóvá.)
Segítői talán éppen azokban a
privatizációs törekvésekben remélnek
segítséget tőle, melyek a
balos érdekcsoportok kapcsolatait
kihasználva jelennek meg a kórházban?
A gyógyszertár kiszervezésére
irányuló próbálkozásokban
és a kórházi konyha megszüntetésére
tett lépések mögött sejthetjük
őket?
(folytatás az 6. oldalon)
Fidesz
sajtóközlemény
Mire vár Lelkó,
és miért hallgatnak
a szocialisták?
Kanizsa – Szabad 6 vélemény 2010. november 11.
(folytatás az 5. oldalról)
Ezek nem valósulnak meg, de a
háttérben munkálkodók nem adják
fel.
Orvosigazgatónak neveztetik ki
dr. Brünner Szilvesztert, aki szintén
nem rendelkezett végzettséggel,
és úgy sejthető, hogy a gazdasági
vezető jelöltjeinek sorából kerül
ki a mindössze egyszemélyes
pályáztatás során.
Másfél év alatt tehát összeállt a
trojka, amely a kötelező jobbratartás
ellenére még mindig a balról
érkezőknek biztosít(ana) elsőbbséget.
Az elmúlt húsz év sok tekintetben
a demokrácia és a jogállam paródiája
volt. A Fidesz arra tett ígéretet,
hogy ennek véget vet.
Talán ezért (is) lapítanak a szocialisták
és hallgat a korábban még
magyarázatot váró Lelkó is?
Ajánlom magam:
Esti Kornél
estikornel8800@gmail.com
Tisztelt Zakó Úr!
Nekem ebben a kórházi ügyben
úgy látszik, a véleménynyilvánításokra
vonatkozó véleménynyilvánítás
szerepe jutott. Jól van ez így,
hiszen egy blogger feladata ez, egy
orvos-blogger meg végképp avatott
lehet ebben az ügyben, hiszen
hivatásom az egyik, kedvenc időtöltésem
a másik.
Kezdjük máris orvosiasan szólva,
az analízissel. Mi az, hogy
pártja nem érintett ebben a kórházi,
főigazgatói ügyben? Nem ön
fejezte ki annak idején elsők között
sajtótájékoztatón elismerését?
A Jobbik sajtótájékoztatóján beszélt
arról is, hogy a főigazgató úr
tagja a Jobbikos szellemi háttérszervezetnek,
a százak tanácsának.
Szóval máris leszögezhetjük, az
elsődleges vizsgálatok azt mutatják,
bárhogy hangsúlyozza is, ez
bizony pártügy (is). Pártügy másként
is, a szocialista párt ügye, illetve
azon szocialista politikusoké,
akiknek volt ahhoz képessége, tehetsége,
hogy a háttérből mozgatott
szálakkal a város legnagyobb
üzemében végül az történjék, amit
ők akarnak. De ebbe most ne menjünk
bele mélyebben!
Tisztelt Zakó Úr! Nagyon kíváncsivá
tett, milyen hivatalos
munkája során szerzett ön benyomásokat
a kórházban folyó szakmai
ügyekről? Szintén orvos tetszene
lenni? Vagy gazdasági szakember?
Ha ez utóbbi, akkor Önnek
is kialakult véleménye kell legyen
a harmadik hangfelvételről, melyről
oly kevéske szót ejt. Vagy éppen
az a probléma, hogy felismerte,
hogy bizony kényes az ügy,
már-már súrolhatja az ön által oly
sokszor fontosnak tartott törvényesség
határát? Vagy éppen ön
adta volna azokat az ötletes tanácsokat
nagyra becsült barátjának a
kreatív beszerzésre vonatkozóan?
Remélem nem, mert az én szakmámban
ez kóros, az önében meg
törvénysértőnek számít, de bizton
mondhatom, mindkét esetben
okozhat fejfájást.
Azt is sietnék leszögezni, hogy
mi Oránban tudjuk csak igazán, mi
is a hátba szúrás, erről a lehallgatásos
ügyről valóban elmondhatjuk
ugyanezt. Csak nem úgy, ahogy
ezt Ön gondolja. Történt itt hátba
szúrás nem is egy, s volt közöttük
halálos is, de orvosi ismereteim
biztos tudatában jelenthetem ki,
egyik sem az Ön nagyra becsült
barátját érte. Ehelyett azt a bizonyos
képletes szúró, vágó szerszámot
többször is tartotta az ő gyakorlott
keze, s többen is „vérző”
sebekkel távoztak egy-egy ilyen
összecsapás után. Kikötői orvosként
mondhatom, halálos szúrás
esetén teljesen mindegy az áldozat
státusza, vagyis esetünkben közömbös,
hogy a pengeváltások
után az eltávozó közalkalmazott
vagy vállalkozó volt, hogy nyugdíjba
ment-e vagy a fenébe…
A főigazgatónak nem az a bűne,
hogy hangsúlyozta kivel kíván, és
kivel nem kíván együtt dolgozni.
Az Ön nagyra becsült barátja, nem
ezt a bűnt követte el, ez jól érthető
azok számára, akik kellő gondossággal
hallgatják végig a felvételeket,
és nem mentőkörülményeket
keresnek barátjuk számára.
Azzal a kijelentésével is vitatkoznék
tisztelt Zakó úr, hogy nem
nehéz kitalálni, kinek áll érdekében
a hangrögzítés. Igenis nehéz.
Nem tudhatjuk, nem a főigazgató
rögzítette-e a beszélgetést, mondván
jó lesz ez még „azokkal a …
kommunistákkal” szemben, ahogy
ő a szegfűs magyarokat zárt körben
emlegetni szokta. Aztán rögzíthette
a társaság gyöngye is, hiszen
jól alapot adhatott volna jövője
egyengetéséhez ez a kis felvétel,
ha mégsem kapja meg a bársonyszékét,
mit oly hőn remélt. Rögzíthette
ezt a társaság másik orvos
tagja is, hiszen a gép-műszerbeszerzéseknél
is jelenthet némi
előnyt egy ilyen hanganyag, ha érvelni
kell egyik vagy másik műszer
mellett.
És igen rögzíthették a szocialisták
is. Egy jogász minden bizonynyal
tudhatja, mire lehet használni
egy ilyen anyagot, és akkor sem
hátrány, hogy van, ha a pártoltja
elfeledné, kinek tartozik hűséggel,
hiszen a jogdoktor már a kinevezés
előtt hangsúlyozta, jól gondolja
meg mindenki, kire voksol, mert ő
nem fog minden héten királyt csinálni.
És igen rögzíthette ezt a szociális
és egészségügyi bizottság
tagja is, mint képviselő, aki pontosan
érteni szeretné ki kivel van, s
mire kell odafigyelni a kórház hivatalos
ügyei kapcsán. És készíthette
a hangfelvételt a hatodik politikus
is, akár a polgármester
megbízásából… Egyszóval indítéka
minden jelenlévő szereplőnek
lehetett, csak mindenkinek más. És
még azt sem állítom, hogy közülük
tette bárki.
Ez már talán sosem fog kiderülni,
és hangsúlyoznám, hogy a gyógyításnak
is feltétele az orvosi titoktartás.
És mi itt éppen gyógykezelünk.
Ön a barátja arculatát, én
meg a közvélemény – az ön véleménye
általi – helytelen tájékoztatását
orvosolnám, ha megengedi.
Az erkölcsöt és a tudást valóban
nem a professzortól kell félteni,
ebben egyetértek Önnel. Abban viszont
már nem, hogy ezt a politikusoktól
kellene félteni, mert állítom,
(csekélyke kivétellel) nincs
nekik és ez az a két dolog, amit
egészen biztosan nem is akarnak
megszerezni.
Remélem, levelem jó egészségben
találja a parlamentben!
Dr. Kvasztics Fedor
fedordrkvasztics@gmail.com
***
Zakó László jobbikos országgyűlési
képviselő véleményét nem
állt módunkban közölni, mivel leveleinkre
nem válaszol, a jobbikos
sajtótájékoztatóra nem hívja meg
lapunkat. Természetesen ez szíve
joga. Megítélésünk szerint azonban
ez a negatív megkülönböztetés
nem nekünk szól, hanem a választóknak,
akiket ezzel gyakorlatilag
semmibe vesz.
Kivel koszorúzzak?
Az október 28.-i lapszámban
közölték Szendrő Zsolt egyetemi
hallgató keserű hangvételű levelét
a városi megemlékezések érdektelenségéről.
Szendrő Zsoltnak teljes mértékben
igaza van, őszinte érzései,
gondolatai nagyon helyénvalóak.
Most november 4-e van, este,
csendes este. Már meggyújtottam
az emlékezés gyertyáját a kopjafánál
és most az emlékeimmel küszködve
írom soraimat.
Megyei lapunkban anno dacumál
volt egy pályázat, ahol a forradalom
emlékeivel, személyes gondolatokkal
lehetett pályázni.
Én már ott leírtam, hogy személy
szerint nem voltam forradalmár,
bár egy 13 éves gyermek,
máshol, más helyzetben akár lehetett
volna az is. Sok jeltelen sír rejti
ma is hasonló korú társaimnak
porladó hamvait.
Személyes sorsom és személyes
érintettségem indított csupán arra,
hogy mindig, minden helyszínen
ott legyek, az első nagy felvonulástól
addig a pillanatig, amikor a
„Szabadság” tér sarkán megjelentek
az idegen harckocsik.
Volt három nagy rendszerváltás
ebben az országban, valahogyan
egyik sem kedvezett sem a családomnak,
sem magamnak.
Nem is szívesen beszélek ezekről
a dolgokról. A megrázó erejű
film címe után – Soha, sehol, senkinek...
tudniillik ezekről a dolgokról
tilos volt, aztán nem lehetett,
ma meg már nem is érdemes
beszélni senkinek.
Barátom kérdezte nem túl régen,
tudom-e, hogy “Ivánt” ki és mivel
húzta le a talapzatáról? (a szovjet
katonák emlékművéről van szó –
ma is látom sokszor a temetőben az
utód szobrot, semmi rossz érzésem
nincs – inkább sajnálkozom a 20
millió szovjet áldozaton, ami nem
igazán volt egy szükséges és kőbe
vésett szám).
Kicsit szégyelltem magamat,
mert nem tudtam pontos válaszokat
adni neki. Látod, ezekről a dolgokról
senki sem beszél, senki
nem tud semmit – válaszolta. Úgy
fogunk elmenni, hogy mindenre a
jótékony feledés homálya borul.
Most nincs szándékom többről
beszélni, ez egy sokkal összetettebb
témakör.
Visszatérnék inkább Szendrő
Zsolt soraihoz és kérdeznék! Nem
Tőle, hanem úgy általánosságban.
Az én korosztályom ténylegesen
megindult. Nem a szó átvitt értelmében,
hanem úgy, hogy észrevétlen
elfogyunk.
Állhatok én a kopjafa előtt sajátos
magányomban. Az élet csak
megy a maga útján. Viháncoló fiatalok
húznak el mellettem.
Fogalmuk sincs semmiről. A
gépjárműforgalom, mint minden
Dr. Kvasztics Fedor:
vélemény
napon, elevenen lüktet körülöttem.
ők sem ide kívánkoznak.
A televízióadók közül – külön
műsorral – talán egy-kettő idézi fel
a régmúlt napokat.
Pedig a mi életünkben soha, sehol
nem lehetett annyi felszabadult,
mosolygós arcot látni, mint a
forradalom idején. Az emberek átérezték
a pillanat nagyszerűségét,
hittek a szabadságban, mert az én
népem már csak ilyen.
Jut eszembe, valóban kevéske
információ jött arról, hogy az évforduló
kapcsán hol s miként fog
megemlékezni a város a forradalom
születéséről (s a gyásznapról).
Ez bizony igaz.
A fiatalok érdektelenek. A szülők
korosztálya, megérvén a ki tudja hányadik
szűkös időszakot, szívesebben
emlékezik vissza azokra az
időkre, amikor “minden volt”. Valahol
igazat kell adnom nekik is, mert
csak ez az egy élete van mindenkinek,
azt szeretné minnél jobb körülmények
között leélni. Ez persze
nem fog menni. Akik a megfelelő
helyen és időben a megfelelő beosztásban
voltak, maradéktalanul elvették
dolgos munkájuk gyümölcseit.
A jelszó az volt, hogy az állam
nem jó tulajdonos. Hát ők sem.
Méltatlan ipari-ökokatasztrófa, véget
nem érő lelepleződések, lenyúlás
a végsőkig. Azt szoktam mondani,
hogy idős és rokkant ember
létemre, csak úgy ránézvést minden
nap lenyúl engem is valaki.
Sajnos, nem beszélek mellé. És
még meg is lopnak, átvitt értelemben
is, meg ténylegesen is.
Sötét a kép? Nem az, csak igaz.
Rend és jog kéne és összetartozás,
de hát a kényszer nagyobb úr, a
széthúzás, a sanda gyanakvás és az
elesettség kényszere aratnak.
Az érdektelenségnek százféle arca
van. Csak arról nem beszél senki,
hogy ennek a csodálatos ünnepnek,
az évfordulónak ma már nincs
igazi mozgósító ereje. Amíg lett
volna, rosszarcú emberek s embertelen
szervezetek gondoskodtak arról,
hogy még az emléke se maradjon
meg az emberek tudatában.
Vagy, ha igen, méltatlan összefüggésben,
„ellenforradalomként”.
Szörnyűt mondok, ma már hivatali
kötelességgé is vált a méltó
emlékezés. Ha viszont visszatekintek
az elmúlt húsz évre, vagy odafigyelek
a mindenapokra, nekem
marad a befelé fordulás.
Mert elszoruló szívvel olvasom
a lap hasábjain, hogy már a forradalom
megítélése is ürügy a kicsinyes
vagdalkozásra.
Pedig igazán nagy tetteket csak
emelkedett lelkületű nép képes
véghez vinni. Keserű voltam? Minden
okom megvolt rá! Hozzájárulok-
e nevem közléséhez? Nem.
Barátom kérdezte egyszer, miért
siettem el egy szép megemlékezésről
olyan méltatlanul hamar? Most
elárulom, talán egy nagy kővel kevesebb
fogja nyomni a lelkemet.
Akkor, ott, teljesen véletlenül egy
árpádsávos lobogót lengetett a szél
a fejem felett. Ez még nem lett volna
baj. Amint azonban oldalra pillantottam,
ugyanazt az arcot láttam
meg az árnyékba húzódva, amelyik
rendszertől függetlenül (pénzért-e,
vagy meggyőződésből?), oly szívesen
kamerázza a kettőnél nagyobb
csoportosulások tagjait.
Ez csak nekem jelentett problémát?
Lehet kérem sorsot cserélni,
aztán mindjárt és minden más
megvilágításba kerül!
Lehetséges mindez amit leírtam?
Igen kérem, lehetséges. Méltatlan
történéseknek voltam tanúja,
olykor szenvedő alanya. De ezek
a dolgok ma már alig ébresztenek
bárkiben is gondolatot.
Akkor hát kivel ünnepeljek?
P.s.: Mondanivalóm még lenne
bőven, mint például Dr. Krátky úr,
városunk díszpolgára méltatlan
sorsáról, aki családjával a szomszédunkban
tengette öreg napjait,
amíg a Csepel gépkocsi motorja
éjféltájt fel nem zúgott a kapunk
előtt, hogy elvigye a deportálás
szörnyűségei közé – van elég rossz
emlékem, s természetesen jó is, de
sajnos az előbbiek nagyon beárnyékolták
az életemet.
Név és cím a Szerkesztőségben
Nyílt levél
Igen Tisztelt Ágazatvezető Úr!
Nem vagyok egyedül, aki korábban
hangot adva kifogást emelt a kiszállított
tűzifa minőségére. Önnek,
mint erdészeti technikusnak gyakorlatban
tudnia kellene, mi a tűzifa
minőség és milyen paraméterekkel
kell rendelkeznie!
Mi, a fogyasztók, akik tűzifával
vagyunk kénytelenek megoldani a
téli fűtést – kiszolgáltatott helyzetben
vagyunk – Önnek és munkaadójának!
Nagykanizsa környéke
nem bővelkedik tűzifát értékesítő
telepekben, és ezzel a helyzettel
visszaélve pudvás, korhadt és gombás,
két éve kivágott – értéktelen
„árut” kiszállítanak a fogyasztóknak
57.500 Ft értékben! (Arról nem
is beszélve, hogy az erősen kifogásolt
minőségre: – befizetés és kiszállítás
között több hónap eltelik –
ami a pénzügyi szabályzattól eltér!)
Gondolom a Fogyasztóvédelmi
Felügyelet a jövedelmező akciójukra
egyszer felfigyel!
Magam, és a felháborodott fogyasztók
nevében kérjük: megközelítően
hasonló minőségű tűzifát
kérünk, mint amilyent rokonainak
is kiszállíttat. Ami az emberi magatartását
illeti, nem vagyunk és nem
lehetünk egyformák! Nézetem szerint:
az „ember” ott kezdődik, hogyan
tud kommunikálni embertársaival,
és hogyan adja meg az embertársnak
kijáró tiszteletet. És ez
talán vonatkozik a „vezető állást”
betöltő erdész technikusra is.
Mi, a becsapva-sértett ügyfelek
attól félünk, hogy fűtött szobában –
a bekészített korhadt tüzelőből – a
hangyák és számtalan bogárfaj elbújik!
Majd szeretettel emlékezünk
– a faküldemény felett diszponáló
– lelkiismeretlen személyre, aki
ügyfeleinek bátran kijelentette:
„Jövőre ide ne fizessen be, lehet
máshol is tűzifát beszerezni!”… És
mindezt munkaadója nevében, a
TSZ érdekét is figyelmen kívül helyezve!
Tőlünk, nyugdíjasoktól fogadjon
el egy megszívlelendő jó tanácsot!
Rendszerváltás volt, a minőségre
helyezzen több figyelmet és ne a tekintélyre!
Az sem elhanyagolható,
ha az „ember” az indulatait kordában
tudja tartani…
Tisztelettel: egyik ügyfelük
(Címeink: a szerkesztőségben)
Csatlakozva Papp János október
28-án a lap 8. oldalán közzétett írására
–, bizony én sem felejtettem
Mózes úr!
Önérzetemet felkorbácsolták a
Kanizsa Hetilapban, szinte hétről-
hétre leközölt írásai, a kanizsai
polgárokat „etető” fejtegetései.
Elismerem, hogy Ön a maga nemében
megfelelő tanácselnök volt,
de mint pártember a nemzeti, konzervatív
érzelmű, a társadalmi tulajdont
védő és a különböző ügyeskedéseket
kritizáló párton kívüli
polgárok „nyírásában” élenjárt,
együttműködve vezető párttársaival.
Bizonyára emlékezik még jó néhány
személyemet érintő ügyre is,
úgy, mint: az 1970-es évek közepén
elhunyt Kovács Győző N.
Olajbányász SE elnök, személyemet
érintő utódlását egy lakásügyi
kibúvóval meggátolta. Ön is –
mint a pártbizottság neves alakja –
közreműködött abban, hogy a sörgyár
akkori főmérnök-igazgatóhelyettesét,
„Dr.” B.J.-t rendőrségi
feljelentésem után csak enyhe
pártbizottsági figyelmeztetésben
részesítették, rendőrségi, ügyészségi,
bírósági eljárás helyett, pedig
munkásőr fegyverekkel pisztolypárbajt
ajánlva az életemre tört!
Ön is, mint a városi pártbizottság
tagja bizonyára közrejátszott abban,
hogy 1979-ben személyzeti
körlevéllel a városban letiltották
elhelyezkedési lehetőségemet, s
rövid ÁFÉSZ-i állás után csak a
környező községekben (Becsehely,
Szepetnek, Rigyác) találtam
munkahelyet, három általam megnyert
munkaügyi per után! A városi
tanács személygépkocsijával
cselesen megjáratta velem
Letenyét, járási sportfelügyelői állást
kecsegtetve, amiből semmi
nem lett! Végül városi elnyomásom
miatt idegi alapon egy évig
táppénzre kényszerültem, amely
58 éves koromban, 1989-ben átlagon
aluli nyugdíjjal, rokkantsági
nyugállományba helyezésemmel
zárult!
Mózes Úr! Sajnos ilyen és hasonló
esetek sokasága játszódott le hazánkban
és Nagykanizsa városában
is az Önök közreműködésével a
Rákosi-Kádár korszakban! Remélem,
hogy a leírtak alapján leszűri a
tanulságokat, s nem játssza tovább a
„csecsefiút”a Kanizsa Hetilapban,
ahol egyébként „annak születésénél”
1990-1994. években nyugdíj mellett
laptitkár és várospolitikai szerkesztő
voltam, utóda, az utolsó tanácselnök
Zsoldos Ferenc segítsége révén.
Mózes Úr, stop!
Ígérem, hogy kétarcúsága ellenére,
egészségügyi városi sétái során
– ha néha találkozunk – továbbra is
köszönteni fogom.
Név és cím a szerkesztőségben
Felhívjuk figyelmüket, hogy lapunk
csak olyan levelet közöl, akár
név nélkül is, amelynek írója a Szerkesztőségnek
megadja elérhetőségét.
Itt hívjuk fel figyelmét Horváth
Lászlónak, hogy rendkívül értékes
Fejtő Ferencre vonatkozó írását
ezért nem tudtuk közölni.
Kanizsa – Szabad 2010. november 11. vélemény 7
Miklósfai Mg. TSZ
Erdészeti Ágazat
Vezetőjének!
Mózes Úr, stop!
Tisztelt Levélírók!
Tisztelt
Horváth László!
8 Kanizsa – Városháza 2010. november 11.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a Fogyatékkal
Élők Integrált Intézménye (8800 Nagykanizsa, űrhajós u. 6.) intézményvezetői
álláshelyének határozatlan idejű, önálló magasabb vezetői
munkakörben történő betöltésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. december 2.
A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás a 93/500-708, illetve a 93/500-
810-es telefonszámokon kérhető.
A részletes pályázati kiírás a www.kszk.gov.hu, illetve a www.nagykanizsa.hu
internetes oldalakon található.
Álláspályázat - intézményvezető
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője pályázatot hirdet a Polgármesteri
Hivatalban az alábbi köztisztviselői állások betöltésére:
1. beruházási ügyintéző - határozott idejű
2. beruházási ügyintéző - határozatlan idejű
A részletes pályázati hirdetmények a www.kszk.gov.hu és a
www.nagykanizsa.hu honlapokon tekinthetők meg.
Köztisztviselői állások a Hivatalban
(147/-33/2010.) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlését 2010. november
18-án (csütörtök) 17.00 órára közmeghallgatás céljából összehívom.
Az ülés helye: Vasemberház, Díszterem, Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-2.
A közgyűlésre tisztelettel meghívom.
Nagykanizsa, 2010. november 2.
Cseresnyés Péter s.k.
Közmeghallgatás
Tisztelettel meghívom Nagykanizsa város idős állampolgárait a 2010. november
16-20-a között megrendezésre kerülő "Idősekért Nagykanizsán"
Ünnepi hét rendezvényeire.
Cseresnyés Péter polgármester
„IDőSEKÉRT NAGYKANIZSÁN” ÜNNEPI HÉT PROGRAMJA
2010. november 16-20.
November 16. Kedd. Hevesi Sándor Művelődési Központ
(Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.)
14.00 óra Idős alkotók kiállítása. Köszöntőt mond: Gaál Violetta városi diákpolgármester.
Háziasszony: Horváthné Gelencsér Edit. 15.00 óra Idősek kulturális
bemutatója. Köszöntőt mond: Karádi Ferenc Nagykanizsa MJV alpolgármestere.
Háziasszony: Horváthné Polai Mária és Mónai Zsuzsanna.
November 17. Szerda Honvéd Kaszinó (Nagykanizsa, Ady út 7.)
9.00 óra Idősügyi Kerekasztal. Vitavezető: Maronicsné dr. Borka Beáta osztályvezető.
Háziasszony: Halmos Ildikó.
November 18. Csütörtök Nagykanizsai Torna Egylet 1866 MÁV Zrt.
(Nagykanizsa, Ady út 78.)
8.45 óra Sportnap. Köszöntőt mond: Balogh László OKISB elnöke. Házigazda:
Tarr Ernő.
November 19. Péntek Hevesi Sándor Művelődési Központ
(Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.)
15.00 óra Gálaműsor. Köszöntőt mond: Cseresnyés Péter, Nagykanizsa MJV
polgármestere, országgyűlési képviselő. Csontos Csaba, Jurina Beáta és Mészáros
Adél "Dallamok szárnyán" operett műsora. Műsorvezető: Dr. Dömötör
László. 16.00 óra Fogadás. Pohárköszöntőt mond: Fentős Ferenc, Nagykanizsa
MJV díszpolgára. Háziasszony: Koller Jutka. 17.00 óra Idősek bálja a Party
duó közreműködésével. Háziasszony: Büki Pálné
NAGYKANIZSA VÁROSRÉSZEINEK RENDEZVÉNYEI
November 17. Szerda. Nagykanizsa-Palin, Általános iskola. 15.00 óra
Idősek napja. Köszöntőt mond: Bicsák Miklós önkormányzati képviselő. Általános
Iskola és Óvoda ünnepi műsora. Ünnepi vacsora
November 18. Csütörtök. Nagykanizsa-Miklósfa Mindenki Háza. 18.00 Idősek
napja. Köszöntőt mond: Sajni József önkormányzati képviselő, Köteles Mihály
nyugdíjas klub elnök. Nyugdíjasok ünnepi műsora. Ünnepi vacsora.
November 19. Péntek. Nagykanizsa-Fakos Kultúrház. 17.00 Egészségügyi
szűrés. 18.00 Idősek napja. Köszöntőt mond: Cseresnyés Péter, Nagykanizsa
MJV polgármestere, országgyűlési képviselő. Ünnepi műsor és vacsora.
November 19. Péntek. Nagykanizsa- Bajcsa Kultúrház. 18.00 Idősek napja.
Köszöntőt mond: Tóth Nándor önkormányzati képviselő. Bajcsai óvodások ünnepi
műsora. Zalagyöngye Táncegyüttes műsora. Ünnepi vacsora Farkas Miklós
tangóharmonikás közreműködésével.
November 20. Szombat. Nagykanizsa-Bagola Kultúrház. 17.00 Egészségügyi
szűrés. 18.00 Idősek napja. Köszöntőt mond: Cseresnyés Péter, Nagykanizsa
MJV polgármestere, országgyűlési képviselő. Peller Mariann Örökzöld
dallamok zenés műsora. Ünnepi vacsora.
Idősekért Nagykanizsán Ünnepi Hét
Szeretettel várjuk az általános iskolák 4. osztályosait és kedves
szüleiket a Batthyány Lajos Gimnázium két rendezvényére.
Hagyományos nyílt napunkat 2010. november 20-án, szombaton
9 órakor tartjuk, amikor is meghallgathatnak egy tájékoztatót iskolánkról,
illetve lehetőség lesz a kötetlen beszélgetésre, valamint az iskola
végigjárására.
Újszerű kezdeményezésként „Szélesre tárjuk az iskolakaput”, s
lehetővé tesszük az érdeklődő diákoknak és szülőknek, hogy bepillanthassanak
a tanórákba is. Várjuk a kíváncsiakat 2010. november 22-én
8.15-kor rendezvénytermünkbe, ahonnan elindulhatnak a különböző
osztálytermekbe, a különböző tanórákra.
BLG - Iskolavezetés
M
E
G
H
Í
V
Ó
Vékonyított lencse AKCIÓ – 20%!
2010. november 1. - december 31-ig
Még nem tudod eldönteni,
hogy milyen iparágban dolgoznál szívesen?
Versenyképes tudást akarsz?
Olyan szakemberré szeretnél válni, aki válogathat
az álláslehetőségek közül?
Ismerős kérdések, melyeket gyakran tesznek fel a továbbtanulóknak.
Ha érdekelnek a műszaki dolgok, és igazak rád a fentiek,
akkor van egy ajánlatunk a számodra:
Választhatod a Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar
Gépészeti és Mechatronikai Intézetének képzését,
lehetsz MECHATRONIKAI MÉRNÖK.
Mechatronikai mérnök képzés nyílt napjai:
2010. november 12.-én 14.00, és 2011. január 21.-én 10.00
Helyszín: Nyugat-magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar
Gépészeti és Mechatronikai Intézetének
Zalaegerszegi Műszaki Képzési és Kutatási Központja
8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A, "F" oktatási épület,
III. emeleti előadótermek
http://geptan.fmk.nyme.hu/ ("Oktatás" menüpont)
Tel.: (36) 99/518-158
Faipari Mérnöki Kar nyílt napjai:
2010. november 19.-én 10.00, és 2011. január 14.-én 10.00
Helyszín: Nyugat-magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky. u. 4. "B" oktatási épület, II. emeleti
7. előadóterem. http://fmk.nyme.hu/
Tel.: (36) 99/518-101
Kanizsa 2010. november 11. – Városháza 9
Dénes Sándor a 12. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője
minden hónap második csütörtökén 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri
Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.)
Dr. Csákai Iván az 5. számú és Kovács János a 4. számú választókerület önkormányzati
képviselője fogadóórát tartanak 2010. november 15-én 18 órakor
a Péterfy Sándor Általános Iskolában.
Képviselői fogadóóra
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi
és Idegenforgalmi Bizottsága pályázatot ír ki falfirkák eltüntetésének
támogatásáról szóló 81/2007. (XII. 21.) sz. önkormányzati rendelet szerinti önkormányzati
támogatás elnyerésére.
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2010. évben 500 000 Ft.
A pályázati kiírás és a pályázati adatlap kérhető Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoport Irodáján ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. II. em. 14.), vagy letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról.
A pályázat befogadásához szükséges a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságától
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve
érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozat kitöltése és csatolása.
Pályázat - falfirkák eltüntetésére
A Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt., mint az önkormányzati ingatlanok
kezelője vevő jelentkezését várja az alábbi ingatlanokra: 1. Nagykanizsa, Bartók
B. u. 1. szám alatti 3071 hrsz-ú tízemeletes lakóépület, mellette orvosi rendelő.
Irányár: 59.000.000 Ft + áfa. 2. Nagykanizsa Berzsenyi út 5. magasföldszint 1. szám
alatti, egyéb helyiség megnevezésű iroda-jellegű ingatlan (volt MSZMP pártiroda).
Hrsz.: 1363/13/A/1. Mérete: 131 m2. Ára: 8.400.000 Ft. 3. Nagykanizsa Magyar utca
76. saroktelek, a hátsó részén bontásra váró épületrésszel, telek mérete 934 m2. Elsősorban
építési szándékú vevő jelentkezését várjuk. Főbb beépíthetőségi paraméterek:
50%-os beépíthetőség, 8 m magasságig. Ára: 10.700.00 Ft. 4. Ipari Park területén:
4378/29. hrsz 1 ha 4833 m2 – 56.520.000 Ft + áfa, 4378/32. hrsz 3015 m2 – 11.460.000
Ft + áfa, 649/92. hrsz 4535 m2 – 18.140.000 Ft + áfa, 649/93 hrsz 6389 m2 –
25.560.000 Ft + áfa. Komoly érdeklődő esetén a társaságunk támogató javaslata alapján
az önkormányzat közgyűlése, illetve bizottságai döntenek az értékesítés feltételeiről.
További részletekről a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Garay utca
21. szám alatt lévő irodájában vagy telefonon (93/311-241) lehet érdeklődni.
Eladásra hirdetett ingatlanok
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. év folyamán döntött arról,
hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Helyi Építési
Szabályzata Király u. - Kalmár u. - Vásár u. - Sabján Gyula utcák által
határolt tömbjének (31/11 hrsz) szabályozását a B & H Régió Bt-vel
módosítatja.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény
9. § (6) bekezdésének megfelelően, "A véleményezési eljárás befejezése
után a településrendezési eszközöket az elfogadásuk előtt a beérkezett, de el
nem fogadott véleményekkel és azok indoklásával együtt a polgármesternek
legalább egy hónapra a helyben szokásos módon közzé kell tenni azzal, hogy
az érintettek a közzététel ideje alatt azokkal kapcsolatban észrevételt tehetnek"
- Ezért a módosított tervet, valamint az Állami Főépítész egyet nem értő véleményét
2010. november 24-ig kifüggesztjük a Polgármesteri Hivatal előcsarnokában,
ahol munkanapokon megtekinthető.
A Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Állami Főépítész véleményét
az alábbi okok miatt nem fogadjuk el: 1. Az Önkormányzatot bírósági végzés
kötelezi a tömbben lévő területek tulajdoni arány szerinti megosztására, ami csak a
szabályozási terv fenti módosulása esetén hajtható végre. 2. A tömbben lakók szószólói
több fórumon kinyilvánították azon igényüket, hogy a tömbbelsőben korábban
tervezett közúti átjárhatóság szűnjön meg. 3. A tömbben lévő magántulajdonú
terület-hányadok kisajátításához az Önkormányzatnak a közeljövőben nem áll rendelkezésre
elégséges pénzügyi fedezet. 4. Az Állami Főépítész Úr által észrevételezett
parkolóhely-hiány valóban fennáll, azonban ennek orvoslása nagy távon elvileg
a tömbbelsőben föld alatti mélygarázs kialakításával is megoldható.
A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba a
városi főépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735) címzett levélben
jelezhetik.
Szabályozási Terv és Helyi Építési
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. év folyamán döntött több Szabályzat módosítása
tömb rendezés alá vonásáról, melyet a B & H Régió Bt-vel készítetett el.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény
9. § (6) bekezdésének megfelelően, "A véleményezési eljárás befejezése
után a településrendezési eszközöket az elfogadásuk előtt a beérkezett, de el
nem fogadott véleményekkel és azok indoklásával együtt a polgármesternek
legalább egy hónapra a helyben szokásos módon közzé kell tenni azzal, hogy
az érintettek a közzététel ideje alatt azokkal kapcsolatban észrevételt tehetnek"
- Ezért a módosított tervet 2010. december 02-ig kifüggesztjük a Polgármesteri
Hivatal előcsarnokában, ahol munkanapokon megtekinthető.
A rendezés alá vont tömbök a következők:
- Kiskanizsai Felsőmajor területe ( M7-es autópálya - 0382/4 hrsz-ú út - 0378
hrsz- út - 0362/1 hrsz-ú út által határolt tömb ) építési övezeti besorolásának
módosítása
- Bajza utca - Kossuth tér - Kisfaludy utca - Batthyány utca -által határolt tömb
szabályozásának módosítása
- Mánta-patak - Principális csatorna - 0397 hrsz-ú közút által határolt tömb övezeti
szabályozásának megváltoztatása
- 61 sz. főút (0122 hrsz) - 0125 hrsz-ú Bakónaki csatorna - 0124/3 hrsz-ú "Ee"
övezeti jelű ingatlan - "M-ksz" övezeti jelű ingatlanok által határolt terültek
övezeti besorolásainak felülvizsgálata
- 087 hrsz-ú út - 070 hrsz-ú Turisztikai erdő által határol tömb (az 099 és 070
hrsz-ú ingatlanok, az Ifjúsági tábor területe) szabályozásának módosítása
- Szabadhegyi utca - Hegyalja utca - belterületi határ - Pásztor utca által határolt
tömb szabályozásának módosítása, valamint a tervezett "CSÍK LAKÓ-
PARK" rendezési tervi beillesztése
A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba a
városi főépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735) címzett levélben
jelezhetik.
Szabályozási Terv és Helyi Építési
Szabályzat módosítása
A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 2/2008.(II.08.) számú Önkormányzati
rendelet 4.§ határozza meg Nagykanizsa közigazgatási területén
belül a növényi hulladékégetéssel összefüggő rendelkezéseket az alábbiak
szerint:
(1) Ünnepnapokon és vasárnapokon, valamint a május 1-től szeptember 30-ig
tartó időszakban a város teljes közigazgatási területén tilos az avar, kerti és
egyéb növényi hulladék égetése.
(2) Közterületen az avar és kerti hulladék égetése az év minden napján tilos.
(3) A város központjában a – Király utca mindkét oldala – Kalmár utca mindkét
oldala – Magyar utca páros oldala 26. házszámtól délre eső ingatlanok -
Garai utca páros oldala – Petőfi utca mindkét oldala – Huszti tér – Eötvös tér –
Kórház utca – Kossuth tér – Liget utca – Tripammer utca – Erdész utca mindkét
oldala – Ady E. utca páros oldala 80. számtól (3746 hrsz) északra és páratlan
oldala 83. számtól (3630 hrsz.) északra – Nagyváthy utca és Zárda utca
mindkét oldala – Zrínyi Miklós utca mindkét oldala által határolt területen az
avar, kerti és egyéb növényi hulladékot március 1-30. és október 1-30. napja
között lehet égetni a hét első kettő munkanapján 08.00 – 18.00 óráig, emberi
tartózkodás céljára szolgáló épülettől legalább 25 méteres távolságra. Az év
többi napján tilos az égetés.
(4) Külterületen avart, kerti és növényi hulladékot az (1) bekezdésben foglalt
tilalmi időszakok kivételével bármely munkanapon és munkaszüneti napon lehet
égetni.
(5) A (3) bekezdésbe nem tartózó egyéb belterületi ingatlanokon az (1) bekezdésben
írt tilalmi időszakok kivételével - a hét első két munkanapján 08.00 –
18.00 óráig lehet avart, kerti és növényi hulladékot égetni emberi tartózkodásra
szolgáló épülettől legalább 25 méter távolságra.
(6) Az égetés befejeztével a tüzet el kell oltani, és a parázslást meg kell szüntetni.
(7) Az elégetendő avar és növényi hulladék nem tartalmazhat kommunális vagy
ipari eredetű, illetve veszélyes hulladékot.
Aki az avar, kerti és egyéb növényi hulladékot tilalmi időszakban, vagy emberi
tartózkodásra szolgáló épülettől 25 méter védőtávolságon belül, avagy tiltott
területen éget a rendelet értelmében szabálysértést követ el és 30 ezer forintig
terjedő pénzbírsággal sújtható.
Közterület-felügyelet elérhetősége: Tel: 93/ 500-820
Égessünk szabályosan!
„Nem sörözésről meg csajozásról,
hanem az élet kilátástalanságáról,
egyfajta rendszerkritikáról
szólnak a dalok…”A
thrash metal műfaj még a 80-as
években alakult ki, és olyan
emblematikus együttesek képviselik,
mint a Slayer, a Metallica
egyes albumai, vagy a Kreator.
Úgy tűnt, az utóbbi években
mintha veszített volna népszerűségéből
ez a zenei ágazat, ám
napjainkban kezd újra előtérbe
kerülni. Városunkban is vannak
„thrasherek”, ezt bizonyítják a
Blasted Age zenekar tagjai. Krajcsics
Szabolcs és Halász Márk
énekesekkel beszélgettünk a még
gyerekcipőben járó, ám feltörekvő
bandáról.
– Mikor és hogyan alakult
meg a zenekar?
– Egy hasonló stílusú bandából,
az Averzióból szerveződött a
Blasted Age. A kanizsai Mélypontban
zenéltem, és mivel kilenc év
után feloszlott, mindenképp egy új
zenekar után kellett néznem, így
társultam be a Blasted Age-be. –
kezdte Halász Márk.
– Az Averzióban sűrűn jöttekmentek
az emberek, végül feloszlott.
Eredetileg azt szerettük volna,
hogy a Blasted Age-ben két férfi és
egy női ének szerepeljen, de a
hölgy három hét közös munka után
Budapestre költözött. Forradalmasítani
szerettük volna ezt a fajta zenét
a női ének bevezetésével, hiszen
nincs ilyen produkció a hazai
zenei palettán. Ezt az éneklést nem
úgy képzeltük el, hogy tiszta, bársonyos
hangján szólal meg a lány,
hanem úgy, hogy az illeszkedjék a
mi stílusvilágunkhoz, a thrash
metalhoz. Ha példát kellene mondanom,
akkor a svéd Arch Enemy
mostani felállását említeném. –
tette hozzá Krajcsics Szabolcs.
– A tagokat hogyan toboroztátok
össze? Milyen a „zenekari
élet”?
– Zenész barátokból alakult meg
a Blasted Age. Alapító tagunk
Nagy Krisztián, és a mostani gitárosunkkal,
Fazekas Sándorral volt
egy közös zenekaruk, aztán Orbán
József ex-Averzió tag, illetve Major
Arnold dobos kerültek be az
együttesbe. Most érzem azt, hogy
kezdünk összeszokott együttessé
válni, már csak a színpadi rutin hiányzik.
Akövetkező lépcsőfok egy
hanghordozó kiadása lesz.
– Ahhoz, hogy valaki zenekart
alapítson, kell egyfajta mazochista
hajlam… sokan azért „hullanak
ki”, mert nem elég kitartóak.
A mi csapatunkban hat embernek
kell alkalmazkodnia egymáshoz,
ami nem mindig egyszerű…
sok gyötrelem és küzdelem
van a zenekari munka mögött.
Többnyire azt gondolják az
„újoncok”, hogy kezükbe veszik
a gitárt, aztán két hét múlva már
fel is léphetnek. Ez nem így működik.
Sok szervezést igényelnek
a próbák, a fellépések. Kívülről
mindenki azt látja, hogy milyen
vagány dolog fellépni a színpadra,
de amíg odáig eljut az ember,
az nagyon sok erőfeszítés eredménye.
– Milyen stílusú tulajdonképpen
a zenétek?
– Old school thrash metal alapú,
modern elemekkel megtűzdelt muzsikát
játszunk, talán még a noise
core-hoz is hasonlíthatnám az ének
miatt. Mindenképp thrash-core vonalakat
képvisel. Úgy képzeld el
ezt a stílust, hogy nem egy sztenderd,
dallamtalan, Cannibal
Corpse-szerű darálás, ami tényleg
csak a technikás elemekről szól,
hanem próbálunk egy dallamosabb,
melankolikusabb zenét játszani.
– Az éneket jelentő „hörgést” a
hangszálainkkal képezzük, erre
van egyfajta légzéstechnika, amit
meg lehet tanulni, de azért a stúdióban
is rá lehet segíteni. Egy Arch
Enemy sem úgy szól élőben, mint
ahogy a lejátszóban halljuk… Próbálunk
olyan zenét játszani, ami
nem egysíkú, hanem kicsit bonyolultabb,
és amiben több váltás is
van.
– Hol koncerteztetek eddig?
Milyen tapasztalataitok vannak
a közönség fogadtatásával vagy
a mai koncertlátogató közönséggel
kapcsolatban?
– A Szigetvár Rock Fesztivál
három napos rendezvényén léptünk
fel eddig, ahol a Cadaveres
nevű együttes egyik előzenekara
voltunk. Elmondhatjuk, hogy jól
sikerült az első szereplésünk, már
csak azért is, mert néhány tagunk
most lépett életében először színpadra.
Főleg tizenhét és harminc
év közötti korosztály vevő a zenénkre.
Azt vettem észre, hogy itt
Zala megyében nehéz mozgósítani
az embereket, ha koncertekről
van szó, ellenben Pest, Győr-
Moson-Sopron megyékben és
Kelet-Magyarországon sokkal
aktívabbak az emberek, itt nagyobb
rajongótábora van a metal
stílusnak, mint a Dunántúlon.
Szerintem a „mai fiatalsággal” is
gond van, mert nem mozdulnak
ki, csak a számítógép előtt ülnek,
és ami nincs fönn a neten, azzal
nem is foglalkoznak… Tíz évvel
ezelőtt még azt tapasztaltuk,
hogy kiraktak A/4-es plakátokra
nyomtatott koncertajánlókat a városban,
és előfordult, hogy fogalmunk
sem volt róla, kik a fellépő
együttesek, mégis elmentünk és
meghallgattuk őket. Most esetleg
elmennek a Tankcsapdára vagy
Depresszió-koncertre, de ezeken
kívül már szinte senkire nem kíváncsiak.
Ha lejönne Kanizsára a
Blind Myself – ami egy elég ismert
hazai zenekar a thrash stíluson
belül – nagyot csalódna, mert
maximum tízen lennének a kö-
Kanizsa – Rockra 10 hangolva 2010. november 11.
Averzió és Mélypont után Blasted Age
Október utolsó hétvégéjén a
jövőre huszonötödik születésnapját
ünneplő After Crying
együttes lépett fel városunkban.
A közel két órás koncerten
először a készülődő albumról,
majd visszafelé haladva az
időben, a nyolcvanas évek végéből
is adtak elő szerzeményeket.
Az After Crying név már önmagában
meglehetősen borongós
hangulatot áraszt és a többnyire
magyarul énekelt dalok témavilága
is hasonlóan melankolikus képet
fest lelki szemeink illetve füleink
elé…Mindenesetre a különleges
hangzás, a klasszikus hangszerekkel
életre hívott életérzések
hatásosan bukkannak fel a
muzsikusok játéka által. Nem
célszerű műfajilag beskatulyázni
zenekarokat, az After Crying esetében
mégis azért érdekes a meghatározás,
mert meglehetősen
szokatlan zenét játszanak. Az
együttes úgy határozza meg a
műfajt, mint „korszerű komolyzenét,
amely egyszerre kíván saját
kora közönségének és az örökkévalóságnak
szólni”. Bár a mostani
koncerten nem léptek fel a
repertoárjukban szereplő összes
hangszerrel, az albumokon a
klasszikusoktól (cselló, trombita,
zongora) a rockzene standard
hangszerein keresztül a modern
elektronikai eszközökig sok mindent
használnak. Ezen a fellépésen
is együtt szólaltatták meg a
különféle hangszereket, ami kicsit
túl soknak tűnt egyszerre, de
lehet, hogy csak a színpadi hangzáson
kellett volna finomítani.
Pejtsik Péter önálló csellójátéka
volt talán a legemlékezetesebb a
dalok közül, hiszen úgy szólaltatta
meg hangszerét, mintha gitározna,
ezáltal hozva létre az
egyedi hangzást.
A zenekar már dolgozik az új
stúdióalbumon, amely lassan hét
évet váratott magára, és előreláthatólag
jövőre élvezhetik az After
Crying muzsikáját a progresszív
rockot kedvelők.
Z.A.
Progresszív rock klasszikus hangszerekkel
zönség soraiban…– válaszolt
Márk.
– Három évig éltem Makón, ott
is zenéltem egy bandában, és ha
elmentünk Szegedre egy koncertre,
mindig mindenhol teltház volt.
Egy-egy nóta erejéig betársultam a
Mélypont zenekarba, voltunk
együtt Erdélyben is, és az ottani
közönség akár több száz kilométerre
is elment egy-egy koncert
kedvéért. Egy kis bányászváros
művelődési házában játszottunk,
teljesen kihalt volt a település.
Nyolckor kezdtünk, este hétkor
még senki nem volt, azt hittük,
nem is lesznek a koncerten, de
pontosan a kezdéskor hirtelen
megtelt két-háromszáz emberrel
az intézmény. Kérdeztünk pár embert,
hogyan fognak hazajutni, de
ez egyáltalán nem érdekelte
őket… Itt nálunk, ha már
Kiskanizsára ki kell menni, az is
gondot okoz. Szerintem ez a felgyorsult
internetes világ nem kedvez
az általunk is játszott zenének,
mert a tévében, rádióban nem adják
le, csak az élő fellépésekben
bízhatunk. – tette hozzá Szabolcs.
– Úgy gondolom, hogy azért
eléggé rétegzenének számít a
thrash metal…
– Akik elkezdték a trash-vonulatot
hazánkban, például a Cadaveres,
Replika, a Blind Myself, nekik
régen volt akkora közönségük,
hogy országosan is ismertek
legyenek. ők már letettek valamit
az asztalra. A Road zenekart például
nagyon szeretem, ők is egy
vidéki banda, és legalább tíz év
kellett, hogy ismertté váljon a nevük.
Kanizsán a Mélypont már kitaposta
az ösvényt ebben a stílusban,
pedig nem volt egy táncdalfesztiválra
való zene… A tapasztalataim
alapján azt látom, hogy
van igény erre a stílusra is, és
pont mostanában kezd visszajönni
az olds school-vonal a köztudatba.
Amúgy nem célunk, hogy világhírű
zenekar váljon belőlünk,
annyi éppen elég, hogy az underground
színtéren ismerősen
csengjen a nevünk.
– Alakul már az albumotok
anyaga?
– Most „gyártjuk” az új dalokat,
akár már most is felvehetnénk a
meglévő nótákat, de nem akarjuk
elhamarkodni, inkább egy „koncertképes”
összeállítást szeretnénk.
Az a cél, hogy legyen egy
másfél órás koncertlista, amiből
kiválaszthatjuk a kiforrottabb nótákat.
Nem akarjuk, hogy legyen
néhány szám, amit feldobálhatunk
az albumra, mert ezt úgyis megbánnánk.
– Miről szólnak a dalok?
– Amiről a thrash metal általában…
Megpróbálunk olyan szövegeket
írni, ami a mi életünkről is
szól, a mi tapasztalatainkból születnek.
Nem a sörözésről meg a
csajozásról énekelünk, hanem az
mindennapos küszködésről, az élet
kilátástalanságáról, az elnyomottakról,
kicsit talán a társadalmi
igazságtalanságról is. – fogalmazott
Márk.
– Szeretem a kissé misztikusabb
témákat is, én ilyenekről írok szívesen.
A szövegeknek van mondanivalójuk,
átláthatóak. Maga a zenei
stílus is megfogalmaz egyfajta
rendszerellenességet, szól a korrupcióról,
társadalmi problémákról.
Magyarul és angolul is énekelünk,
a saját dalok mellett vannak
feldolgozásaink is, például a
Kreator Violent Revolution című
szerzeményt vagy a Metallicától a
Whom the bell tollst, és szeretnénk
egy Arch Enemy-számot is játszani.
Persze nem a feldolgozásokon
van a hangsúly… – egészítette ki
Szabolcs.
– Milyen terveitek vannak a
jövőre vonatkozólag? Mikor és
hol lesz a következő fellépésetek?
– Vannak terveink, de mindenhez
pénz és idő kell… Az a lényeg,
hogy legyen egy tíz-tizenkét számból
álló, kb. egy órás koncertlista,
amiből lehet válogatni. Fél órás
produkciónak nem sok értelmét
látjuk. Mindenesetre most már készül
a weblapunk is. December 18-
án a Medgyaszay Házban fogunk
játszani, a Ka-Rock Alapítvány
szervezésében. – foglalták össze a
fiúk.
Ziegler Anita
Kanizsa – Rockra 2010. november 11. hangolva 11
A Ka-Rock Alapítvány gazdasági
vezetője Macsek Sándor számolt
be a mannheim-i Musikparkkal
nemrég kötött megállapodás
részleteiről.
A Ka-Rock Alapítvány már
évek óta tervezi egy fiatalok számára
létesített, közösségi térként is
szolgáló tehetséggondozó központ
létrehozását, ahol koncerteket, de
akár kiállításokat is lehetne szervezni.
Az ötlet megvalósításához
azonban szükség van egy, a célnak
megfelelő intézményre, így vetődött
fel a volt Dózsa György laktanya
legénységi épületének átalakítása,
melynek felújítására azonban
még várni kell... Addig sem pihen
az alapítvány, legutóbb például
Mannheimben jártak, ahol az ottani
Musik-Park nevű központ igazgatójával,
Christian Sommerrel is
tárgyaltak a magyarországi intézmény
létrehozásáról.
„2009 tavaszán hallottunk először
a mannheim-i Musik-Park-ról
Berta András PANKKK programigazgatótól,
akivel közösen dolgozzuk
ki országosan kiépítendő
régiós tehetséggondozó központok
tervét. Ehhez hasonló létesítményt
szeretnénk Magyarországon is
megvalósítani. Ez év tavaszán agy
NCA-s pályázat kapcsán felvettük
a kapcsolatot a Musik-Park menedzsmentjével
hogy szeretnénk a
németországi tehetséggondozást
adoptálni Magyarországon. Ennek
a pályázatnak a kapcsán októberben
két napot töltöttünk
Mannheim-ben a Musik-Park menedzsmentjének
a meghívására.
Christian Sommer ügyvezető igazgató
úr kalauzolt végig bennünket
a 2004-ben nyílt 4300 nm-es,
negyven vállalatot foglalkoztató
százharminc alkalmazottal működő
zeneipari komplexumon. Az ötemeletes
épületben irodahelyiség,
próbatermek, öt kisebb stúdió, egy
hatalmas Európában a legmodernebb
digitális hangstúdió található.
Valamint különtermek, szemináriumi
szobák, oktató termek, és
természetesen koncertterem. Az
épület tetején étterem várja a vendégeket.
A teljes projektet az EU,
(50%)az állam a Baden-Württemberg
(30%)és a város (20%) finanszírozta.,
a teljes költség összege
körülbelül 6,5 millió euró. A két
napos szakmai látogatás legnagyobb
hozományaként sikerült egy
együttműködési megállapodást
aláírnunk a Musik-Park igazgatójával.
Ennek az együttműködésnek
a kapcsán az Erdélyben már jól
működő Tehetségcserélő Programot
szeretnénk itt Mannheim-ben
is megvalósítani." – foglalta össze
a találkozó eredményeit Macsek
Sándor.
Z.A.
Tehetséggondozó központot terveznek
Kanizsa 12 – Diáktoll 2010. november 11.
A Dr. Mező Ferenc Gimnázium
diákjai Dr. Cseke Ferenc Emléktúrán
vettek részt. A programmal az
iskola kapcsolódott a „72 óra
kompromisszum nélkül a tettek
mezején” elnevezésű akcióhoz, így
a túrázók útközben minden szemetet
összegyűjtöttek, majd az iskola
előtti szemetesben helyezték el
őket. A túrát Kiss László, az MTSZ
országos elnökségi tagja vezette.
Október 15-én, pénteken hideg,
ám napsütéses reggel negyvenheten
indultunk a Dr. Cseke Ferenc
tiszteletére szervezett túránkra.
Újudvarra érkezve néhány szót
ejtettünk a Johannita kolostor, régi
templom, Kálvária helyszíneiről,
majd a hatalmas ceruzaként eget
karcoló TV-toronyhoz érkeztünk.
Itt szálltunk ki az autóbuszból és
innen már gyalogosan folytattuk
az utat. Ez a hely egyben a Zalaapáti-
hát legmagasabb (Tukora,
313m) pontja. (Dr. Cseke Ferenc
édesanyjának neve: Tukora Anna)
Ezután utunk a Csibiti-tóhoz vezetett
egy csodálatos szurdokvölgy
peremén. Itt a Csibiti-völgyben található,
Dél-Zala eddig ismert legnagyobb
gímpáfrány élőhelye, valamint
a hegyi pajzsika egyetlen
ismert lelőhelye.
Ezután az Eszperantó forrásokhoz
érkeztünk, amelyeket jelenlegi
állapotunkban 1982-ben építették
ki, és két híres - Kalocsai Kálmán,
Baghy Gyula - magyar eszperantistáról
nevezték el őket. Az eredeti
Árpád forrásnak keresztelt építményt
az 1930-as években a cserkészek
készítették, de karbantartás hiányában
tönkrement. Aterület rendbetétele,
a csurgó kiépítése is Dr.
Cseke Ferenc nevéhez kötődik. Rövid
pihenő után folytattuk utunkat.
Láthattuk az indiánok foltos lovait,
a pintókat, és a békésen legelésző
kecskenyájat. ACser-hát hegyen keresztül
egy szép bükkös vegyes erdőben
Örömhegyig túráztunk. Avalamikori
központi részen áll a Szent
Kristóf kápolnácska, amit már a
Postás SE turistái építettek. Ugyancsak
itt állítottak Rockenbauer Pál
tiszteletére egy kopjafát, hogy az erre
járó emberek megtartsák őt emlékezetükben.
Érdekesség még az
ehető gyümölcsű berkenyefa, ami
sajnos mára már ritkán fordul elő.
Tovább haladva a Nagykanizsai
Postás SE kulcsosházához érkeztünk,
ahol hosszabb pihenő következett.
E ház megléte is Dr. Cseke Ferenc
közreműködésének köszönhető.
A túra után kifáradt, megéhezett
csapatot a nagybakónaki kecskefarmon
készült többféle kecskesajt
kóstolójával várták a vendéglátók.
Itt ehettünk a szintén nagybakónaki
méhészet finom akácmézéből és
gesztenyéből is.
Dr. Cseke Ferenc emléktáblájánál
– melyet 2002-ben helyeztünk el a
ház falán –, a bakancsos turizmus
helyi elterjesztőjére, a pedagógusra
emlékeztünk, ennek alkalmából koszorút,
mécsest helyeztünk el.
A kulcsosháztól lesétáltunk a
Thury kopjafához, melyet 1979-
ben az akkori KISZ szervezet Dr.
Cseke Ferenc kezdeményezésére
állíttatott.
Fodor Klára rövid megemlékezését
hallgattuk Thury Györgyről
és a kapcsolódó történelmi eseményekről,
majd az emlékezés koszorúját
helyeztünk el.
Innen külön járatú autóbusszal
indultunk Orosztonyt érintve
Nagykanizsára.
Köszönjük, hogy programunkat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szociális és Egészségügyi
Bizottsága Szociális Alapja támogatta.
Cseke Emléktúrán a mezősök
Október 20-24-ig ünnepeltük az
Európai Erdők Hetét. Ennek apropójából
gondolta ki kedves osztályfőnökünk,
hogy jó lenne nem
csak beszélni erről, hanem tenni is
valamit. Így hát csütörtökön reggel
kirándulásra indultunk.
Úticéljaink között szerepelt a
Budafai Arborétum és a Letenyei Erdészet.
Gyergyák Lajos erdész volt a
segítségünkre, ő vezetett körbe minket.
Legelőször Letenyére érkeztünk,
ahol a reggeli csípős hidegben
sétát tettünk az erdő egyik részén.
Csodaszép volt, ugyanis a köd még
ott lebegett a fák körül, és ahogyan a
felkelő nap sugarai megvilágították,
olyan volt, mintha az Alkonyat című
filmbe csöppentünk volna. Lajos bácsi
bemutatta nekünk a különböző,
itt honos fafajokat.
Gyorsan visszatértünk a buszhoz,
azután elindultunk a Budafai
Arborétumba. A botanikus kert
szó szerint tárt kapukkal várt bennünket.
Pár perccel érkezésünk
előtt a nap is megunta a felhőkkel
való bújócskázást, és előbukkant.
Olyan szép volt, szinte ránevetett
az erdőre, amitől az amúgy is
gyönyörű színekben pompázó liget
még élénkebb külsőt öltött.
Mindenkinek tetszett a szép táj, és
ebben nemcsak az ősz színei játszottak
szerepet, hanem a hely varázslatos
hangulata is.
Nemsokára – amikor visszatértünk
a pihenőrészhez -, kissé felforrósodott
a hangulat, ugyanis tüzet
gyújtottunk. Sokaknak volt
annyi „sütnivalójuk”, hogy gondoskodtak
arról, hogy legyen sütnivalónk.
Miközben készült az
ebédünk, nagyon jókat beszélgettünk
és nevetgéltünk a tűz körül.
Miután mindenki jóllakott, elindultunk
hazafelé. Szerintem mi
mindenhol, és minden körülmények
között képesek vagyunk jól
érezni magunkat. A jó kedvünk a
buszon sem csillapodott.
Gyorsan visszaértünk a suliba,
aztán mindenki széles mosollyal a
száján hazaindult. Azóta is emlegetjük
ezt a vidám napot!
Fehér Tamara 8.osztály
A fővárosban
A szünet előtti utolsó napon az
egész iskola kirándulni indult. Az
első osztályosok a környéken túráztak,
míg a többiek Budapestre
utaztak.
A vasútállomáson volt a gyülekező.
Ahosszú vonatozás alatt fontunk,
társasoztunk, kártyáztunk,
sőt még énekeltünk is. A megérkezés
után metróra szálltunk, és indultunk
a Parlamenthez. Mikor beléptünk
az Országházba a hátizsákjainkat
felraktuk egy futószalagra,
ami átvitte egy alagúton, s a végén
levehettük. Nekünk át kellett mennünk
egy kapun, ami ha fémet talált
rajtunk, sípolt. Az idegenvezető
elmondta, hogy ez a szerkezet a
biztonságot szolgálja. 96 lépcső
megtétele után fölértünk a kupolaterembe,
ott megnéztük a koronát,
az országalmát, a jogart, a királyi
kardot, és a falon körben a magyar
királyok szobrait. Majd az ülésterembe
mentünk, itt megismerkedtünk
a szavazógépekkel, megtudtuk,
hogy a minisztereknek piros,
a képviselőknek pedig zöld az
asztala. A folyosón lévő szivartartókról
érdekes történetet hallottunk.
Mi, a negyedik osztályosok
innen Budára indultunk. Átsétáltunk
a Lánchídon. A Sikló
sajnos nem működött, ezért gyalog
másztuk meg a Várhegyet.
Megcsodáltuk a Mátyás templomot
belülről és kívülről is. A
Halászbástyáról gyönyörködtünk
a panorámában. Egy híres
cukrászdában pogácsát és sütit
ettünk.
Egy újabb fárasztó, de vidám út
után későn értünk haza.
Horváth Karina 4. osztály
Palini sulinaptár
Budafa?
Akkor jópofa!
Kanizsa 2010. november 11. – Ez+Az 13
Horoszkóp
Változásokra számíthat magánéletében.
Egy váratlan találkozás, régi ismerőse felbukkanása
felborzolhatja érzelmi életét. A
hétvégén szerencsére sok munkája akad,
és nem tesz elhamarkodott lépéseket.
Ahétvégén számíthat ismerősei elismerésére,
és a dicséret megsokszorozza a munkakedvét.
Asok tennivaló mellett lehetőleg jusson idő a
családjára, a gyermekeire is, hiszen nemcsak a
barátai, hanem ők is igénylik a szeretetét.
Szép napokra számíthat. A hétvégén azonban
ne vállaljon el olyan feladatot, ami nem
a kedvére való. Mivel megnyerő stílusának
amúgy sem tud senki sem ellenállni, ezért
udvariasan visszautasíthatja valamennyit.
Okosabban ossza be a pénzét, ha a korábbi
évekhez hasonlóan szeretné megajándékozni
és megvendégelni a szeretteit. A vásárlással
kapcsolatos hirtelen ötleteit gondolja át, és
mérlegeljen. AHold is segíthet a megoldásban.
A hétvégén kényeztesse el egy kicsit magát.
Rendezze át lakásában a virágokat, a dísztárgyakat,
hallgasson kellemes zenét, és falatozzon
valami finomat. Ha magányosnak érzi
magát, hívja meg a szomszédokat kóstolóra.
Ha a családja nem, a bolygók biztosan
gondoskodnak ezen a héten a jókedvéről.
A hétvégén váratlan vendégek állhatnak
a házhoz, szépítkezzen, színesítse ki a
környezetét, és fogadja őket örömmel.
Ne töprengjen folyton a múltján, és ne zárkózzon
el a külvilágtól. Élje ugyanúgy a
hétköznapjait, mint eddig, csak az egészségére
jobban figyeljen oda. Amegszokottnál
töltsön több időt a szabadban.
Újra tűzze napirendre a fontosabb célkitűzéseit,
mert a bolygók állása szerint most
sikeresebben megvalósíthatja valamennyit.
Munkahelyén jó hangulat uralkodik, az otthoni
harmóniát sem akadályozza semmi.
Szorgalmának köszönhetően pénzügyi gondok
továbbra sem nyomasztják mindennapjait.
Ahétvégén ne kritizálja a családtagjait,
hanem törekedjen a harmóniára. Szabadidejében
járjon többet társaságba.
Az ön körül zajló apró-cseprő ügyekről
ne vegyen tudomást, inkább szánjon több
időt a hobbijára. Kikapcsolódásként járjon
gyakrabban társaságba, vagy szervezzen
otthon egy jó vacsoracsatát.
Sok sétával, kirándulással használja ki
jobban a késő ősz napsütéses perceit. Ne
vitatkozzon folyton a környezetében
élőkkel, és ne avatkozzon be pletykálkodással
senki életébe se.
Jó hétvégét ígérnek önnek a csillagok.
Minden úgy alakul, ahogyan elképzeli.
Tervei megvalósulnak, csak várjon türelemmel.
A folytatáshoz a barátaitól és a
kollégáitól is számíthat segítségre.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Az Ön
rádiója
FM 95,6
MHz
SMS szám:
06-30/
30-30-956
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
INGATLAN
Építési vállalkozók figyelem!
Ha a belvárosban (Hunyadi utca)
akar 700 m2-es, társasház építésére
alkalmas telket, hívjon! Érd.:
+3630/448-6072 vagy +3630/227-
3294 (7108K)
Garázs eladó a Platán soron.
Érd.: 0620/915-9152 (7302K)
Platánsoron 1,5 szobás, 3. emeleti
lakás eladó. Irányár: 6 millió
Ft. Érd.: 0620/3398-238 (7306K)
Nk-án Garay utcában I. emeleti
felújított, egyedi fűtéses, két szobás,
erkélyes lakás eladó. Alacsony
közös költség. Érd.:
0630/238-7469 (7307K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi
parasztbútorokat, használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Érd.:
0620/555-3014 (7276K)
Labdarúgó világbajnokság
Lutra-albumába való matricát cserélnék.
Tel.: 0630/9049619
(7296K)
Jó állapotú 140-es franciaágy
15.000 Ft-ért, F8-as kéményes
konvektor 5.000 Ft-ért eladó. Tel.:
0620/345-3391 (7304K)
Masszázs! Reumatikus, izületi
problémákra, vérkeringés harmonizálására,
stressz, feszültség
okozta izomcsomók, letapadások
oldására. Időpont egyeztetés és bejelentkezés:
0630/540-6664
(7288K)
Televíziók, LCD monitorok, videók,
DVD-k és távirányítók javítása.
Balaskó István Nagykanizsa,
Ady Endre u. 11. Tel.: 0630/597-
1530 (7300K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy
nélkül is igénybe vehető.) Szolgáltatások:
alakformáló-, talp-, egyéb
masszázs, fényterápia, méregtelenítés,
stb. Hívásra házhoz is megyek.
Érdeklődni és bejelentkezni:
a +3630/481-2323 telefonszámon
lehet (6273K)
Hamarosan induló felnőttképzések
Nk-án: óvodai dajka, ruházati
eladó, kereskedő boltvezető,
biztonsági őr. Web: www.felnottiskola.
hu, tel.: 0670/948-0949
(7305K)
Kanizsa 14 – Apró 2010. november 11.
Tisztelt
Nagykanizsai Vállalkozók!
A Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ 2010
októberétől várja azon vállalkozásokat, cégeket, amelyek kedvező
bérleti konstrukcióval, korszerű körülmények között kívánnak
irodát, műhelyt bérelni.
Afejlesztés a Nagykanizsai Ipari Parkban, a volt Gábor Áron
laktanya legénységi épületének korszerű, energia-hatékony
felújításával valósul meg. Olyan alacsony rezsiköltségű, kedvező
üzleti környezetet biztosít, amelynek segítségével a vállalkozások
megerősödési esélye jelentően növekszik.
A projekt megvalósulását követően a közel 2500 m2
területű épület 30 vállalkozás befogadására lesz alkalmas.
􀁄 irodabérlet, tárgyaló/előadó bérlet,
􀁄 eszközbérlet (fax, scenner, projektor, stb.),
􀁄 közös helyiségek használata (könyvtár, teakonyha, mosdó),
􀁄 irodai szolgáltatások,
􀁄 bankautomata,
􀁄 recepciós szolgáltatások, postai szolgáltatás.
􀁄 üzletviteli tanácsadás,
􀁄 jogi tanácsadás,
􀁄 pályázati tanácsadás, pályázatírás,
􀁄 marketing tanácsadás,
􀁄 weblap szerkesztés,
􀁄 vállalkozói képzések,
􀁄 rendezvényszervezés.
Amennyiben érdekli Önt a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ
által nyújtott kedvező iroda-, műhely bérleti lehetőség, valamint a vállalkozások
részére nyújtott széleskörű szolgáltatási csomag, úgy várjuk jelentkezését.
További információt kaphat Mihovics Zoltán projektmenedzsertől, a
mihovics.zoltan@nagykanizsa.hu email címen vagy 06-30-5752943 telefonszámon.
ALAPSZOLGÁLTATÁSOK:
EMELT SZINTű SZOLGÁLTATÁSOK
Lakossági apróhirdetés 15 szóig egy alkalommal: 600
Ft (Amennyiben hirdetését egyszerre több alkalomra adja fel, úgy a
másodiktól 300 Ft.). Vállalkozási apróhirdetés 15 szóig egy
alkalommal: 1200 Ft (Amennyiben hirdetését egyszerre több
alkalomra adja fel, úgy a másodiktól 600 Ft.)
(A megjelenéstől november 30-ig)
2010. november 13. 14.00 - 18.00 óra
Helyszín: Nagykanizsa, Zrínyi u. 38. Zrínyi Miklós Általános
Iskola Tornaterme. Házigazda: Ritmika Kangoo és Táncklub
Program:
14.00-15.30 Megnyitó és Body-Balls Complex
(Cseresnyés Beáta és Szabó Viktória)
15.30-16.30 Reggaeness (Horváth Csilla és Szádvári Zoltán)
16.30-18.00 Strike Zone Class és a turné zárása
(Cseresnyés Beáta és Szentpéteri Kitti)
BIOPONT őSZI ORSZÁGJÁRÓ TURNÉ 2010.
Pénzügyőr SE (7.) –
Aquaprofit NTSK (3.) 5:7
NB I sakk csapatbajnoki mérkőzés,
2. forduló. Budapest.
Eredmények (elöl a hazaiak):
Horváth Cs. - Balogh Cs. 0:1, Balog
- Héra I. jr 1:0, Szűk - Márkus 0:1,
Seres - Csernyin 0:1, Tatár-Kiss -
Gonda 0,5:0,5, Bakos - dr. Flumbort
1:0, Gara A. - Bérczes 0:1, Erdélyi -
Pintér 0,5:0,5, Emődi - Medvegy
1:0, Mészáros - Prohászka 0:1,
Mokcsai - Galyas 0,5:0,5, Istvanovszky
- Gara T. 0,5:0,5.
Nem a legkedvezőbb előjelekkel
készült a bajnokira a kanizsai
bajnokcsapat, s több tényező is belejátszott
abba, hogy végül a győzelem
nem a várt arányú lett.
Egy erős középcsapattal mérkőztünk,
s bár előzetesen 8:4-gyel már
valóban elégedettek lehettünk volna,
ez néhány okból kifolyólag nem
sikerülhetett - kezdte dr. Flumbort
András csapatvezető. - Tulajdonképpen
ebben a legnagyobb közrejátszó
akadály Héra Imre lázas betegsége
volt, aki azonban 38 fokos
lázzal is vállalta a játékot, viszont
így esetében vérmes reményeink
nem lehettek. Mint csapatvezető,
ennek áthidalásában ebben kissé én
is ludas vagyok, mint ahogy sajnos
abban is, hogy a játszmámban én is
kikaptam.
– Zavaró lehet, hogy így a bajnoki
tabella harmadik helyén
állnak?
– Nincs különösebb jelentősége,
hiszen mi azért az első fordulóban
mégiscsak a Pakssal játszottunk.
Annak már inkább, hogy régen
szenvedtünk ennyi, szám szerint három
vereséget, hiszen az említetteken
kívül Medvegy Zoltán érthetetlen
okokból kapott ki. Az igazsághoz
azonban az is hozzátartozik,
hogy több mérkőzés végül nekünk is
jól jött ki kevésbé kedvező állásból.
– Hogyan tovább?
– Két hét múlva végre hazai környezetben
is megkezdjük a bajnokságot,
vagyis a Haladással
játszhatunk Nagykanizsán. Ez
azért mindenképp motiváló tényező,
s bízom abban, hogy egy jó ellenféllel
szemben bizonyíthatunk a
dél-zalai városban.
P.L.
Kanizsa 2010. november 11. – Sport 15
Nagykanizsai TE 1866 (12.) –
Nagyatádi FC (5.) 1-0 (1-0)
NB III Dráva csoport labdarúgó-
mérkőzés, 13. forduló. Nagykanizsa,
200 néző. Vezette: Horváth
A. (Kreskai, Varga L.) G:
Ujvári (22.)
NTE: Markek - Boros, Kotnyek
I., Pozsgai, Farkas J. - Rácz Sz.,
Budai L., Nagy T. (Berta, 65.),
Szőke (Szalai, 85.) - Ujvári (Billege,
60.), Horváth G. Vezetőedző:
Koller Zoltán.
Már az első félidőben megszerzett
találat a győzelmet jelentette a
hazai együttes számára a találkozón,
melynek pikantériája volt,
hogy az atádiak kispadján a vezetőedző
mellett trénerként a Nagykanizsát
a korábbi két szezonban
irányító Visnovics Lászlót köszönthették.
A gól a 22. percben esett, amikor
is Budai Lajos szerzett labdát a
hazai tizenhatos előterében, remekül
futatta Horváth Gábort, ő a
maglóduló és üresen érkező Ujvári
Mátéhoz játszott, aki középről a
kapuba továbbított (1-0).
Az NTE ezzel ismét a tabellán
egy nála előrébb álló együtteset
fektetett két vállra hazai pályán,
vagyis nem volt okuk szégyenkezni
a kék-pirosaknak vasárnap délután.
Ujvári Máté a két fél augusztusi
Magyar Kupa meccsén is betalált
(kétszer is…), amivel nagy
részt vállalt az akkori továbbjutásban,
most pedig találata három
pontot jelentett a somogyiak elleni
szomszédvári rangadón.
Edzői mérleg:
Koller Zoltán: „Nem csupán
egyénenként, de ezúttal csapatként
is remekül teljesítettünk, így mindenféleképpen
megérdemelten
nyertük a találkozót.”
További kanizsai futball eredmények:
Megyei I. osztály: Zalalövő TK
(15.) - Miklósfa SE (16.) 6-2, miklósfai
g: Godina, Béli M.
Megyei II. osztály, Déli csoport:
Kiskanizsai Sáskák (3.) - Zalakomár
Egyetértés SE (9.) 1-0, kiskanizsai
g: Visnovics. Söjtör DFSE (13.) -
Nagykanizsa-Bagola VSE (6.) 5-2,
bagolai g: Csöndör, Horváth A.
Megyei III. osztály, Déli csoport:
A Palin FC már befejezte az
őszi szezont, s a negyedik helyen
telelhet. Nyugati csoport: Bajcsa
SE (12.) - Lovászi Bányász SK
(6.) 2-1, bajcsai g: Farkas T (2)
P.L.
􀂊 A férfiak sem maradtak le
Mecsekvidéke Takarék SE (7.) –
Nagykanizsai Izzó SE (3.) 25 – 27 (
11-14). NB II Dél-nyugati csoport
férfi kézilabda-mérkőzés, 9. forduló.
Mecseknádasd, 150 néző. Vezette:
Mazzag, Papp T. Nagykanizsa:
Dolezsár - Nagy B., Felde 4, Baranyai
N. 7, Horváth Balázs, Kiss G.
5, Füle 9. Csere: Bolla (kapus), Németh
R. 2, Balogh Z. Edző: Tóth
László. Végig szoros volt a találkozó
eredménye, helyenként kemény,
de nem durva küzdelem jellemezte
a mérkőzést. Ahogy a dél-zalaiaknak
az utóbbi meccseken nem, úgy
a nádasdiak ellen a végjáték nekik
jött ki jobban, így újabb győzelemmel
gazdagodtak. Az ifjúsági bajnokin:
Mecsekvidéke SE – Nagykanizsai
Izzó SE 26-27 (10-14).
Répási tíz góllal volt a legeredményesebb
játékos.
􀂊 Már a harmadik győzelem
Kanizsa Sörgyár SE (6.) – Szekszárd
AC (8.) 6:4. Női asztalitenisz
Extra liga-mérkőzés, 6. forduló.
Nagykanizsa. Eredmények (elöl a
hazaiak): Tápai, Ladányi - Wittiger,
Szvitacs 3:1; Ladányi - Wittinger
3:2; Márkus - Szvitacs 1:3; Tápai -
Liu Siju 3:1; Ladányi - Szvitacs 3:0;
Tápai - Wittinger 3:2; Márkus - Liu
Siju 2:3; Tápai - Madaczki 3:1; Ladányi
- Liu Siju 1:3; Márkus - Wittinger
1:3. Az ötödik fordulóban a
Postás elleni fővárosi mérkőzésen
elszenvedett 9:1-es vereség után a
Kanizsa Sörgyár hazai környezetben
fogadta az idén gyengélkedő Szekszárd
AC együttesét. Adva volt ezzel
a lehetőség arra, hogy a kanizsai
együttes megtörjön egy majd'' négy
éves sorozatot, nevezetesen végre
győzzön a tolnaiak ellen. Ez Tápai
vezérletével sikerült, s a csapat így a
hatodik helyen áll a táblázaton.
P.L.
Tolna KC (14.) – Nagykanizsai
Izzó SE 29-47 (15-26)
NB I B Nyugati csoport női kézilabda-
mérkőzés, 8. forduló. Tolna,
100 néző. Vezette: Kozák,
Wenzel.
Nagykanizsa: Hofbauer - Papp
Zs. 3, Gácser 9, László R. 6, Pintér
K. 3, Ruppert B. 5/1, Gyánó K. 10.
Csere: Gyurákovics (kapus),
Dabóczi A. 8, Anek D. 2, Tóth M.
1, Rozs, Csaba E. Edző: Katona
Sándor.
Az a faramuci helyzet állt elő,
hogy a lemondott, majd mégis
(egyelőre?) maradt edzővel, Katona
Sándorral meccselt a Nagykanizsai
Izzó SE a Tolna KC otthonában.
S ha már ott voltak az utolsó
helyen álló csarnokában, a vendégek
nyomatékosították, hogy
a mezőny hátsó traktusa és a 14.
között is igencsak mély a szakadék,
hiszen Gyánó Kingáék fokozatosan
elhúzva, a 18. percben
már tíz góllal vezettek (7-
17). A biztos előny birtokában
Katona Sándor viszonylag korán
minden játékosát pályára
tudta küldeni, akik aztán éltek is
a bizalommal, tehát mondhatni
jó teljesítményt nyújtottak – támadásban.
Éppenséggel ez a védekezésről
már kevésbé volt elmondható.
A mérkőzésen végül tíz találatig
jutó szélső, Gyánó mellett az összjátékban
jól teljesítő Ruppert Barbara
idővel ugyan külön őrzőt is
kapott, ennek ellenére négyszer is
eredményesen fejezte be a rá felépített
akciókat.
Ezzel tehát megtört a jég, vagyis
már nem nyeretlen az Izzó
SE, de így is kíváncsiak vagyunk
a hogyan továbbra. Ami már csak
azért is érdekesnek ígérkezik, hiszen
a szűkebb élbolyba tartozó
Mohácsi TE látogat november 13-
án Nagykanizsára – viszont az
NTE-csarnok helyett az ismételten
"kinyitó" Zsigmondy-csarnokba,
ahol 17 órától kerül sor a találkozóra.
Tolnán az ifjúsági együttes adta
meg az alaphangját a győztes hétvégének,
hiszen a fiatalok 27-26-
ra nyertek, akik közül Tóth Mercédesz
11, Anek Dorina 7, Rozs Bettina
pedig 4 gólig jutott.
P.L.
A kupameccs után a bajnokságban is
A vártnál kevesebbel
Megtört a jég a női kézilabdázóknál
Kanizsa 16 – Ippon 2010. november 11.
Nagykanizsa
cselgáncs-királynője
Az utóbbi időkben olimpiai
sportág felnőtt magyar bajnoki címével
gazdagabban kevesen futkároznak
Kanizsán, ennek tükrében
különösen értékes a cselgáncsozó
Mihovics Szabina sikere, aki
a fővárosi Körcsarnokban 70 kgban
nyert aranyérmet.
A dzsúdósok sorrendben ötvenhetedik
országos seregszemléjére
a hazai mezőny legjobbjai készülődhettek,
köztük Mihovics Szabina,
az NTE 1866 kiválósága, aki
70 kg-ban tíz másik versenyzőtársával
mérlegelt.
Érdemes megjegyezni, hogy a
Nagykanizsai TE cselgáncsozója
idén már gyűjteményében tudhatta
a junior magyar bajnoki címet, valamint
a korosztályos diákolimpiai elsőséget,
a körcsarnokbeli megmérettetés
azonban már egy újabb és
az előzőekhez képest is magasabb
lépcsőfok volt sportpályafutásában.
Ilyen előzmények után vívhatta
első párharcát, melyet apró pontatlanságokkal,
mégis kedvenc technikájával
a „sotomakikomi” dobás
utáni leszorítással nyerte.
Második mérkőzését már a döntőbe
jutásért vívhatta, melyet az első
összecsapására hajazva zárt
győzelemmel a kanizsai sportoló.
Adöntő aztán Szabina két sikeres
dobástechnikájával két „wazaris”
összetett ippon-győzelemet hozott,
megszerezve ezzel azt a címet,
melyre valóban büszke lehet: 2010-
ben felnőtt cselgáncs magyar bajnok
lett a nők 70 kg-os mezőnyében.
Edzője, Mester Józsefné így értékelte
az NTE cselgáncsozójának további
lehetőségeit: „Ha a tavalyi esztendő
hozott is ugyan némi hullámvölgyet
számára a tatamin, addig ebben
az évben gyakorlatilag minden
sikerült számára. Ráadásul 2011-
ben még mindig csupán a junior korcsoportban
lesz utolsó évese, de lehetőségekkel
a felnőtt mezőnybe való
átversenyzéssel – ahol kemény ellenfele
lesz Mészáros Anett, számos világverseny
érmes résztvevője…”
Sikeréről beszélgetve Szabina
szavaiból kiderült, egyelőre a
sport áll a fő helyen életében:
– Nem tagadom, a nyarat teljes
egészében kihagytam a felkészülés
szempontjából, s csak október elején
rázódtam igazán bele a munkába –
fogalmazott. – Ugyanakkor eltökélt
voltam abban, hogy a felnőtt országoson
indulni akarok, s utólag sem
kellett edzőimmel ezt megbánnunk.
– Kanizsai örök dilemma,
hölgyről lévén szó, nem az életkort
firtatva: tanulás vagy sport?
– Mivel idén nem vettek fel a rendőrtisztire,
most minden energiámat a
sportba fektethetem, de a tanulás mellett
nincs kizárva, hogy valamelyest az
a háttérbe szorulna. Bár, akkor sem
szeretném abbahagyni a cselgáncsot,
hiszen lassan tíz éve csinálom, s valamilyen
szintre sikerült is eljutnom.
– Olyannyira, hogy már szemezgetsz
tán a jövő évi versenynaptárban?
– Az év első felében a junior országos
bajnoki címemet azért jó lenne
megvédeni, s a korosztályos válogatottság
sem elérhetetlen szerintem.
Főleg úgy, hogy mint mondtam, számomra
ez valóban csak „sportos”
évad. Ennél tovább azonban nem
tervezek, egyelőre örülünk a bajnoki
elsőségemnek.
Tesszük hozzá, teljes joggal…
Polgár László
Október hónap sportolója: MIHOVICS SZABINA
Születési hely, idő: Nagykanizsa, 1992. 03. 25. Sportága: cselgáncs. Jelenlegi
súlycsoportja: 70 kg. Edzői: Mester József, Mester Józsefné. Klubja:
MÁV NTE/NTE 1866 (2001-). Legnagyobb sikerei: felnőtt országos bajnok
(2010), ifjúsági Eb-5. (2008), ifjúsági Eb-7. (2007), junior ob-1. (2010), ifjúsági
ob-2. (2008), diákolimpia-1. (2008-2010). Az ifjúsági válogatott tagja (2007-2008)
XXII. évfolyam 40. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2010. november 18. Kanizsa
(93)
Az országos ismertség után Kanizsán
is az érdeklődés középpontjába
került a Nagy-Magyarország
Emlékmű. Az ismételt felállításában
nagy szerepet játszó szoborbizottság
a napokban vehette át a
Nagykanizsa 7 csodája elnevezésű
elismerést.
1934. október 1-jén készült el az
emlékmű, amelynek költségeit
(25.000 pengő) a nagykanizsai születésű,
Ausztriában (Salzburg) élő
Schless István adományozta a városnak.
Az Eötvös téren felállított 10
és fél méter magas emlékmű a díjnyertes
Hübner Tibor felügyelete
mellett készült borosjenői és dunaharaszti
kövekből. ANagy-Magyarország-
emlékmű a történelmi
Magyarország egységét és oszthatatlanságát,
a trianoni békediktátum elviselhetetlenségét,
a hatvanhárom
vármegye Szent Koronával való
együttességét, a Szent Korona alá
tartozó területek egységének Trianon
által okozott megcsonkíttatását,
és a magyarság által évszázadokon
át a hazáért hozott véráldozatait fejezte
ki. 1952-ben eltávolították helyéről,
és a mögötte lévő volt víztároló
és az emlékmű között ásott gödörben
hantolták el. 1999-ben elhatározás
született, hogy az emlékművet
felébresztik hosszú álmából. A
Millenniumi Kormánybiztosi Hivatal
10 millió forinttal, és Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata
3,5 millió forinttal támogatta
az emlékmű visszaállítását. Így
2000 év nyarán Nagykanizsa város
tulajdonába került vissza, ahogy az
ledöntéséig is volt. Amunkák koordinálására
Szoborbizottság alakult,
hogy megkönnyítse a város munkáját.
Afeltárás végeztével, a restaurálás
után, eredeti formájában helyezték
vissza az Eötvös térre a Nagy-
Magyarország-emlékművet. 2001.
augusztus 12-én, vasárnap, ökumenikus
istentisztelet keretében került
sor a felszentelésére.
Nagy-
Magyarország
Emlékmű
Kanizsa 2 – Krónika 2010. november 18.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Ziegler Anita. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin
Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztésért felelős: Huszár József, tel.:+3630/512-0855
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Az önkormányzat döntése
alapján végleges helyére került a
balesetben elhunytak emlékére
2009 májusában – egy országos
roadshow keretében – ideiglenesen
az Erzsébet téren felállított
és felszentelt kopjafa. A Kinizsi
út és a 7-es elkerülő út kereszteződésénél
felállított emlékmű lábazatánál
csütörtökön elhelyezték
a Városi Balesetmegelőzési
Bizottság és az önkormányzat
koszorúját.
Az avatási ünnepségen Dr. Molnár
József városi rendőrkapitány
az előzményekről elmondta: A
közlekedésbiztonságban érintett
szervezetek – a polgárőrség, a Polgármesteri
Hivatal, a H-Turul Motoros
Klub, a rendőrség, a mentők,
a tűzoltók – 2009-ben különböző
ígéreteket, vállalásokat tettek annak
érdekében, hogy javuljon a
közlekedésbiztonság a nagykanizsai
kapitányság területén. – Ígéretünket
megtartottuk. Baleseti statisztikánk
az objektív felelősség
bevezetése óta jelentősen javult
országos szinten, hiszen tavaly 817
személy veszítette életét közlekedési
balesetben, ami a 2003-as adatokhoz
képest jelentős javulást mutat.
De minden egyes elvesztett élet
a közlekedésben nagy veszteség! A
kezdeményezésnek a motorosok
voltak a zászlóvivői, és ez nem véletlen,
hiszen az egy nyomon haladók
vannak legnagyobb veszélyben
az utakon. Különösen azért,
mert az egymásra való odafigyelés
hiánya bizony nagyon sokszor balesetveszélyes
helyzeteket teremt. A
forgalmas, mindenki által látható
helyre került kopjafa legyen mementó
az erre közlekedők számára.
Hívja fel az emberek figyelmét, bizony
a balesetben elhunynak emberek,
és próbáljunk meg úgy közlekedni,
hogy balesetmentesen, sérülésmentesen
érkezzünk meg az
úticélunkhoz.
Az avatással elkezdődött egy folyamat.
Arendőrség az önkormányzattal
közösen keres egy olyan napot,
amikor minden évben megemlékeznek
a balesetben elhunytakról.
Az a nap lesz Nagykanizsán a balesetben
elhunytak napja, melyhez
különböző balesetmegelőzési rendezvényt
kapcsolnak.
Karádi Ferenc alpolgármester a
koszorúzás előtt hangsúlyozta: a
kopjafát az elhunytaknak emelték,
de az élők érdekében. Továbbá
ígéretet tett rá, hogy az emlékhely
környezetét az önkormányzat méltóképpen
kialakítja.
B.E.
Balesetben elhunytak emlékére
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A Cserháti Sándor Műszaki
Szakképző Iskola és Kollégium
70 éves születésnapja alkalmából
négy napos ünnepségsorozatot
szervez az intézmény vezetése.
A november 17-20-ig tartó
Cserháti Napok programjáról
Farkas Tünde igazgató tartott
sajtótájékoztatót.
Az ünnepet egy emlékkönyv kiadásával
szeretnék emlékezetessé
tenni. A könyvben egykori és jelenlegi
tanítványok és tanárok írják
le élményeiket, érzéseiket,
gondolataikat az iskoláról. A volt
diákok visszaemlékezéseikben köszönetüket
fejezik ki pedagógusaiknak
és az iskolának, amiért felnőtté
válásukhoz, későbbi tanulmányaikhoz,
munkájukhoz jelentős
segítséget kaptak. A hagyományos
iskolai programokra, így például
a városi szavalóversenyre, a
Novemberfest és November Festivities
országismereti vetélkedőre,
szakmai napokra meghívják az általános
iskolásokat is.
B.E.
70 éves
a Cserháti Fotó: Bakonyi Erzsébet
IGR-„Jövő a határtérségben”
elnevezéssel tartottak munkajogi
előadást a Medgyaszay Házban.
A rendezvényen a Magyar
Szakszervezetek Országos Szövetségének
munkajogi szakértője
és jogásza adott tájékoztatást
a résztvevőknek.
– A munkajog gyakorlatát foglaljuk
össze egyszerűen és közérthetően
– kezdte Horváth Csaba projektmenedzser,
majd a kezdeményezés
részleteiről adott tájékoztatást. – A
legnagyobb problémák a munkaszerződések,
bérpapírok értelmezésével,
valamint a munkaviszony
megszüntetésével kapcsolatban
szoktak felmerülni. Azt tapasztaljuk,
hogy az embereknek néha fogalmuk
sincs bizonyos munkajoggal kapcsolatos
kifejezések jelentésével, és
ebből adódhatnak később azok a
problémák, amelyek felvilágosítással
megelőzhetőek lennének. A Kistérségi
Információ-és Tanácsadó
Irodában „Jövő a határtérségben”
nevű projekt keretein belül – Európai
Uniós támogatással – minden
hónap utolsó hétfőjén lehetőség
nyílik a munkajoggal kapcsolatos
tanácsadásra, ebben dr. Kovács
Bernadett ügyvéd áll a segítségre
szorulók rendelkezésére.
Munkajogról
érthetően
November huszadikán Dr.
Mező Ferenc emléktúrán vehet
részt minden érdeklődő. A kirándulók
Nagykanizsáról indulnak,
majd Pölöskefő, Pogányvár,
Kerecseny, Gelse, Újudvaron át
érkeznek vissza a városba. Indulás
kilenc órakor lesz különjáratú
autóbusszal a Dr. Mező Ferenc
Gimnázium előtt. A programok
között szerepel Dr. Mező
Ferenc szülőházának felkeresése,
koszorúzása, kisebb gyalogtúra,
majd a gelsei Termálfürdő
felkeresése, de a program időjárástól
függően változhat. Szakképzett
Nordic Walking oktató
segítségével lehetőség lesz a
NW botok használatára. A túravezetők
Kiss László és Dávidovics
Mária lesznek. A rendezvényt
Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Szociális és Egészségügyi
Bizottsága Szociális Alap támogatja,
így a részvétel, a belépő is
ingyenes.
Dr. Mező Ferenc
emléktúra
Pályaválasztási Kiállítás és
Szakmabemutató napon vehettek
részt a város általános iskolásai
a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi
István Szakképző Iskola
sportcsarnokában.
A rendezvényt Dénes Sándor alpolgármester
és Pölöskei János, a
Munkaügyi Központ igazgatója
nyitotta meg. Hangsúlyozták, minden
pályaválasztás előtt álló iskolásnak
meghatározó döntése, hogy
melyik középiskolában folytatja
tanulmányait, a szakmabemutató
pedig megkönnyítheti a választást.
Dénes Sándor hozzátette, a tanácsadás
az általános iskolákban is
folytatódni fog, ahol bemutatják a
város által nyújtott továbbtanulási
lehetőségeket.
A kiállítás és szakmabemutató
nap fő szervezője a Munkaügyi
Központ, a Kanizsa TISZK pedig,
mint partnerintézmény vesz
részt az eseményen. Mérksz Andor,
a TISZK igazgatója elmondta
lapunknak, hogy régebben a
kanizsai diákokat Zalaegerszegre
kellett vinni hasonló rendezvényekre,
három éve azonban már
városunkban is megtartják a bemutatót.
A mostani kiállításon a
város összes középiskolája jelen
van és tájékoztatást adnak a
2011/12-es tanévről, a gyerekek
egyénileg mehetnek oda a standokhoz,
és érdeklődhetnek a
részletek felől. Hozzátette, a középiskolák
természetesen rivalizálnak
egymással, de a cél az,
hogy megfelelő döntést hozzon a
diák. ATISZK tervezi, hogy a későbbiekben
a tanulókat kiviszik
cégekhez, hogy közvetlen tapasztalataik
legyenek egyes szakmákkal
kapcsolatban.
Pölöskei János elmondta, hogy
ez a kiállítás országos szinten a tizenegyedik
a pályaválasztási kiállítások
sorában.
– Három éve még csak Zalaegerszeg,
Szombathely, Győr tartott
hasonló rendezvényt a régióban.
A kanizsait horvát társfinanszírozók
segítségével valósították
meg, Varasd és Kapronca munkaügyi
szervezetei vettek részt az esemény
létrehozásában, amellyel a
magyar-horvát kapcsolatok erősítése
a cél. Az általános iskolásokat
pályaválasztási tanácsadó segíti,
az egyes középiskolákban folyó
szakképzésekkel kapcsolatban
kaphatnak információkat, valamint
kulturális program színesíti a
napot. – foglalta össze a Munkaügyi
Központ igazgatója.
Z.A.
Kanizsa 2010. november 18. – Krónika 3
A pályaválasztás felelős döntés
Fotó: Ziegler Anita
A 2000-ben alakult Keresztúr
Nevű Települések Szövetsége a
hétvégén Murakeresztúron tartotta
közgyűlését. Amikor 1999-
ben a bodrogi árvíz kapcsán találkozott
a két település, az első
pillanattól kezdve úgy érezték,
számos hasonlóság van köztük,
és felröppent annak a gondolata,
hogy a kört bővíteni kellene, más
Keresztúrokat is meg kellene ismerni.
A lázas keresés eredményeként
Bodrogkeresztúr és Balatonkeresztúr
2000-ben a Balaton déli
partján vendégül látott tizenhárom
hazai és egy határon túli települést.
Az első találkozó sikerén felbuzdulva
a települések vezetői kinyilvánították
szándékukat a folytatásra,
a szövetség megalakítására.
A települések között az évek során
erős kötelék alakult ki. Határon
belüli és azon átívelő testvér
települési kapcsolatok alakultak.
Önzetlenül segítettek egymásnak, ha
valakinek komoly gondja támadt.
Kapcsolatok épültek intézmények,
egyesületek, civil szervezetek között
erősödött a magyarságtudat és a hagyományaik
megőrzése. A szövetség
alapvető céljai a mindennapi
kapcsolataik részévé vált.
Kovács József, a szövetség elnöke,
egyben Balatonkeresztúr polgármestere
elmondta: A Kárpát-medencében
mintegy negyven település
nevében található meg a keresztúr
szó. Közülük harmincnyolccal sikerült
kapcsolatot teremteni, s eddig
harminckét település részt is vett
legalább egyszer a találkozón.
Murakeresztúrra a közgyűlést alkotó
tizenhat település közül tizenhárom
képviselői utaztak el. A napirendek
sorában többek között szerepelt
az új polgármesterek bemutatkozása,
az elmúlt négy év értékelése,
a közgyűlés elnökségének, felügyelő
bizottságának újraválasztása
és a jövő évi találkozó programjának
összeállítása. Jártak a Mura
partján, ahonnan élményekkel és tapasztalatokkal
gazdagodva érkeztek
a koraesti órákban városunkba. Kanizsai
programjuk részeként Rajnai
Miklós bemutatta a vendégeknek a
Nagy-Magyarország Emlékmű történetét,
majd a Tourinform Iroda
munkatársa kalauzolásával városnézésre
indultak. A Halis István Városi
Könyvtárban meghallgatták Pap
Gábor művészettörténész Az Inka
ösvényen – Az Inka kultúra emberi
üzenetei című előadását.
B.E.
Nagykanizsán is jártak a Keresztúr
nevű települések polgármesterei
A Kanizsai Dorottya Kórház
patológus főorvosa, dr. Baranyay
Ferenc és munkatársai harmadik
helyezést értek el tanulmányukkal
a drportal.hu internetes
oldal publikációs versenyén.
A díjnyertes cikk egy olyan beteg
esetét mutatja be, akinek
megnagyobbodott lépében emlődaganat-
sejteket fedeztek fel. A
beteg nullás vércsoportú volt. A
lépben felfedezett daganatsejtek
felületén B vércsoportra jellemző
antigének jelentek meg, ezek immunválaszt
váltottak ki a szervezetben,
amely antitesteket termelt
ellenük, hogy elpusztítsa
őket. A daganatsejtek a lépben találtak
megtapadási felületet, így
próbáltak megbújni az immunválasz
elől.
A kutatás jelentősége, hogy ha
jobban megismerjük ezeket a vércsoport-
antigéneket, és szintetikusan
előállítjuk őket, akkor be
lehet juttatni őket a szervezetbe,
például oltással. A daganatsejt
felszínére kötődve megindítják a
szervezet immunválaszát, és az
antigént megkötő daganatsejteket
a szervezet elpusztítja, antitesteket
termel ellenük, így felerősíthető
a daganatsejtek elleni immunválasz.
Előrelépés
a daganatok
elpusztításában?
Szinte tavasz várta a gyerekeket
a Négyévszak Kupa 19. foci
megmérettetésén, mely már a téli
tornát volt hivatott jelenteni a
sorozatban.
Ezúttal tizenhét csapat nevezett
a Mindenki Sportpályáján megrendezett
focitornára, mintegy 150
gyermekkel a soraikban. ők nem
csupán kanizsaiak voltak, hanem a
környező településekről is jó néhány
fiatal érkezett, s a jó hangulat
ezúttal is garantált volt. A csapatok
három négyes és egy ötös csoportban
kezdték a tornát, ahonnan
az elsők jutottak tovább, mely
együttesek körmérkőzéses rendszerben
döntöttek a dobogós helyezésekről.
Az eredmények alapján
végül NTE, BLG, Zuglói Kutyák
sorrend alakult ki az első három
helyen.
Százötven fiatal
szórakozása
Az idei előadónapon tizennégy változatos
témájú előadást hallgathatnak
meg az érdeklődők. Azok a kutatók,
akiknek előadása nem fért bele a programba,
tudományos eredményeiket tizenhat
poszteren mutatják be a helyszínen.
A Magyar Földtani Intézet jóvoltából
az ankét ideje alatt szakkönyvek
vásárlására is lesz lehetőség. Atémák
sorában többek között szó lesz a
sekély földhő hasznosítás aktuális
helyzetéről, a nagymélységű elektromágneses
kutatások dunántúli eredményeiről,
a sósvíz behatolás szimulációjáról
egy szíriai példán, valamint
Magyarország talajvizeinek nitrát tartalmáról
és érzékenységéről, a műszerkabinos
gázszelvényezés fejlődéséről
és szerepéről a szénhidrogének
megtalálásában. Az ankét résztvevői
továbbá előadásokat hallgathatnak
meg: a Rock-Eval pirolízis új alkalmazási
lehetősége: a talaj szerves
anyagának geokémiai jellemzése;
izosztatikus eredetű regionális gravitációs
anomáliák Magyarországon
címmel. A délutáni előadások sorában
informálódhatnak többek között
a növényzet hatása a magaspartok
mozgásaira, dunaföldvári és dunaszekcsői
esettanulmányokról.
B.E.
Kanizsa 4 – Krónika 2010. november 18.
Az illetékes szakhatóságok részvételével
elkezdődött a városközpont
rekonstrukciójához tartozó új
Huszti téri körforgalom műszaki átadás-
átvétele. A jelenlévő szakemberek
észrevétele nyomán hiánypótló
munkálatokra kerül sor. Ezek befejezése
után ismételten helyszíni
szemle következik. A végleges forgalombahelyezés
előfeltétele ugyanis
az eredményes műszaki átadás.
Ha ez megtörténik, utána
kérheti a végleges forgalomba
helyezési engedélyt a beruházó, s ez
után vehetik hiánytalanul igénybe
azt az autósok, gyalogosok.
Huszti tér – a szakemberek már szemlézték
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Amint azt annak idején megírtuk,
a Nagykanizsai Városi
Ügyészségre kerültek azok az
iratok, amelyek Megyesi Zsolt, a
Marton István fémjelezte Kanizsáért
Közéleti Egyesület önkormányzati
képviselőjelöltjének
bűnösségét vélelmezik.
Megyesi Zsoltot, mint társasházi
közös képviselőt két Corvin utcai
lakos jelentette föl tavaly, többek
között számviteli fegyelem megsértése
okán. A helyi rendőrkapitányságról
az ügy a Vám- és Pénzügyőrség
Nyomozó Hivatalának Zala
Megyei Osztályára került, ahonnét
bűncselekmény alapos gyanújának
megállapításával postázták azt a
nagykanizsai ügyészségre. A vádhatóság
a nagykanizsai városi bíróságra
jutatta az ügyet számviteli
rend megsértés vétségével. Itt jövő
január végére tűzték ki a tárgyalást.
Megyesi ügyvédjének megkérdezése
után akkor lapunknak úgy
nyilatkozott: a terhére rótt cselekményben
a felelősséget nem ismeri
el és véleménye szerint a nyomozati
anyag megalapozott vádemelésre
nem alkalmas.
Az akkor a tisztesség, szakértelem,
elhivatottság jegyében kampányoló
Kanizsáért Közéleti
Egyesület nevében Marton István
egy sajtótájékoztatón azt mondta
Megyesi Zsolt István kapcsán:
nincs ügy.
D.J.
Nincs ügy,
csak
vádemelés
A tizenegyedik Országos Néprajzi
Fotópályázat legjobb alkotásaiból
nyílt kiállítás városunkban.
Nem volt egyszerű dolga a
zsűrinek, hiszen több, mint
négyszáz fotóból választották ki
a kiállításon látható közel kétszáz
képet.
Cselló és két hegedű várakozott
a kiállítótér oldalához állítva a Patkó
Banda tagjaira, akik a megnyitó
előtt prezentálták a megfelelő
aláfestő muzsikát a néprajzi témájú
tárlathoz. Számos portré, szociofotó
jellegű alkotás és riportnak
is beillő képsor várta az érdeklődőket,
amely fotók a hagyományőrzésnek
köszönhetően élő népszokásokat,
népművészetet vagy a falusi
élet sajátosságait mutatják be.
– A Néprajzi Fotópályázat kétévente
kerül megrendezésre, Nagykanizsán
immár második éve,
amúgy Zalaegerszegre érkeznek be
a pályaművek. A történelmi Magyarország
területének népszokásait,
népi mesterségeit, ünnepeit és
népviseleteit mutatják be a fotók,
amelyek között találhatunk feketefehéret
és színeset egyaránt. Nyilván
nagy szerepet kapott a szubjektív
vélemény a zsűri munkája során,
viszont a minőségi munkákhoz
ragaszkodtunk, ezért csak azok a
pályamunkák mehettek át a rostán,
amelyek többségi szavazatot kaptak.
Fekete Zsuzsa etnográfussal,
valamint Kotnyek István fotóművésszel
válogattuk össze a gazdag
képanyagot. – foglalta össze Győri
Lajos, a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok
Országos Szövetségének
elnöke, a zsűri harmadik
tagja. Konczér Katalin, a Zala Megyei
Közművelődési Intézmény
igazgatója hozzátette, a néprajzi témákhoz
mindig ragaszkodni fognak,
hiszen a biennálé célja nemzeti
örökségünk megőrzése.
Anagyszabású rendezvény megnyitóján
Cseresnyés Péter polgármester,
valamint Pácsonyi Imre, a
Zala Megyei Közgyűlés Kulturális
Bizottságának elnöke is köszöntötte
a kultúraszerető közönséget, valamint
átadták az első három helyezettnek
a díjakat. Az első Hudák
János Túrkevéről, a második Takács
Gábor Gödöllőről, a harmadik
pedig Bálint Zsigmond lett Marosvásárhelyről,
de minden résztvevő
kapott oklevelet. Városunkat
Zágon László fotóművész, a Kanizsa
Fotóklub tagja képviselte.
Z.A.
Képekben újjászülető néphagyomány
Fotó: Ziegler Anita
Földtudományi Ankét kilencedszer
A Magyarhoni Földtani Társulat Dél-Dunántúli Területi Szervezete
és a Magyar Geofizikusok Egyesületének Zalai csoportja idén 9.
alkalommal rendezi meg őszi földtudományi ankétját Nagykanizsán.
– Elsősorban a betegségek megelőzésére
helyeztük a hangsúlyt a
programok összeállításánál, hiszen
mindig van választási lehetőségünk,
hogy meglássuk az élet pozitív oldalait
is. Úgy gondolom, hogy aki lelkileg
kiegyensúlyozott, az a munkájában
is sokkal jobban tud teljesíteni.
Éppen ezért buzdítok mindenkit
a szemléletmód-váltásra, a helyes
életmód kialakítására. Egészségnapunkon
a természetgyógyászat felől
közelítjük meg a betegségmegelőzést,
így megismerkedhetünk a színek
gyógyító hatásával, a tibeti
hangterápiával és a transzlégzéssel
is. – foglalta össze Kámánné Szép
Terézia intézményvezető.
A rendezvények nyitó előadásában
arról esett szó, hogyan tehetjük
egészségesebbé lakóhelyünket, például
milyen vegyszereket tanácsos
kerülni takarításkor.
Ajobb agyféltekés rajzolás tanfolyamain
készült képekkel voltak kirakva
az intézmény helyiségei, de
hogy pontosan mit takar ez a módszer,
arról Bihari László oktató tájékoztatott.
– A jobb agyféltekés rajzolásnál
megtanuljuk használni
agyunk olyan részeit is, amelyek a
hétköznapi tevékenységeinknél rejtve
maradnak, de a rajz által fejlődik
a problémamegoldó képességünk és
szélesebb érzékelésre teszünk szert.
A Magyar Vöröskereszt véradásra
buzdította a látogatókat, és
mint Kálmán Pál véradószervező
elmondta, nem panaszkodhattak,
hiszen mindig sokan szeretnének
segíteni. Az ÁNTSZ szervezésében
különböző szűréseken lehetett
ellenőrizni a vérnyomást és a vércukor-
szintet, lazításként pedig
gyógyteákat szürcsölhettek az érdeklődők.
Z.A.
Kanizsa 2010. november 18. – Krónika 5
Fotó: Ziegler Anita
Egészségmegőrzés természetesen
A november a fogászat hónapja,
ennek alkalmából tartottak a
Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban
Egészségnapot. A rendezvényen
számos egészségügyi szűrésen és
az egészség megőrzésével kapcsolatos
programon vehettek
részt az intézmény diákjai.
Szájhigiénés, Diabetes, Ne gyújts
rá! illetve Nemzeti rákellenes napot
rendeztek a Mezőben, amely események
egy-egy világnaphoz kapcsolódnak,
az iskola azonban egy napon tartotta
meg őket, így kapta az Egészségnap
elnevezést a programsorozat. Az
intézmény második emeletén különféle
szűréseket vehettek igénybe a tanulók,
emellett tájékozódhattak a helyes
száj-és fogápolásról, és a „legszebb
mosoly” verseny résztvevőinek
fogsorát is itt kapták lencsevégre. Egy
emelettel lejjebb különleges, sütőtökből
és egyéb zöldségekből kifaragott
„szobrok” fogadták a csodálkozó mezősöket,
amely alkotások Borda Attila
mesterszakács bemutatójának részét
képezték.
– Az önkormányzat Szociális és
Egészségügyi Bizottsága támogatta
az Egészségnapot. Fontosnak tartjuk,
hogy a diákok informálódjanak
az egészséges életmód felől, a mai
rendezvényt is ennek jegyében hoztuk
létre. Persze nem csak a mai napon
foglalkozunk az egészséggel, hiszen
az iskola védőnője rendszeresen
látogatja az osztályfőnöki órákat.
A Ne gyújts rá! – Inkább rágj!
felszólítás mögött nem tiltás áll, mert
amit nem szabad, az általában sokkal
érdekesebb, inkább pozitív példákkal
és figyelemfelkeltéssel próbálunk
hatni a fiatalokra. A faragott
és természetesen elfogyasztható
zöldségszobrok is ezt a célt szolgálják.
Azt tapasztaljuk, hogy már a kilencedik
osztályban vannak tanulók,
akik dohányoznak, és hiába kapnak
büntetést, mert annál inkább folytatják
ezt a rossz szokást. Úgy gondolom,
mindenekelőtt személyes példamutatással
érhetünk el eredményeket,
ezért is tartom hasznosnak a mai
napot. – fogalmazott Dávidovics
Mária programszervező.
Z.A.
Ne gyújts rá! – Inkább rágj!
Az egészséges életmódra fogékony érdeklődőket várták a Kodály
Zoltán Művelődési Ház Egészségnapjára. Arendezvényen jósnő, pszichoterapeuta
és aurafotós is segített az egészséges életvezetés alaposabb
megismerésében.
Fotó: Ziegler Anita
Újabb diákszínpad alakult
városunkban. Vezetője a nagykanizsai
születésű Tóth Géza,
aki a kaposvári Csiky Gergely
Színház színésze.
Az összejövetelen elmondta,
szeretné a színészet fortélyait átadni
az érdeklődőknek, így az első
hónap foglalkozásainak során stúdiumot
tart, májusban pedig egy
színdarab előadását tervezi.
A színész elárulta azt is, hogy
már több darabot is színpadra állított,
és dráma pedagógiát tanított.
Tarol a kultúra
Nagykanizsán
Kardos Balázs természetfotós
képeit tekinthetik meg a miklósfai
általános iskolások november
30-ig. Aközel harminc fotográfia
többnyire a Miklósfától nem
messze található mórichelyi halastó
madárvilágát mutatja be.
A fényképezés a pillanat művészete-
gyakran hallhatjuk a fotózással
kapcsolatban, a természet
ellesett pillanataira pedig különösen
igaz ez az állítás. Kardos Balázs
természetfotós már régóta űzi
ezt a nagy türelmet – és nem mellesleg
korai ébredést – igénylő
hobbit, egészen 2000 óta. – Magával
a természetfotózással korábban,
1996-ban kezdtem el foglalkozni,
de megmaradtam a madarak
megörökítésénél. Persze ha
véletlenül eloson előttem egy róka,
akkor nem hagyom annyiban a
dolgot. Első kiállításom idén áprilisban
volt, ez a második. Az itt
látható képek jó része a mórichelyi
halastónál készültek, illetve van
egy-két madár, amely Liszón és
Pogányszentpéter környékén lett
lencsevégre kapva. Gyakran már
napkeltekor, nyáron általában hajnali
ötkor kinn kell várakozni a terepen,
hogy elkészüljön a megfelelő
kép. – árulta el Kardos Balázs.
Sajni József, a Miklósfai Iskola
igazgatója elmondta, a kiállítás
felhívja a gyerekek figyelmét a
természetvédelemre, és mivel rohamos
léptekkel közeledik a tél, a
fotók arra is emlékeztetnek, hogy
lassan itt az ideje a madáretetők
készítésének, kihelyezésének.
Z.A.
Madárvilág
pillanatképeken
Az Eötvös-teret átalakító térrendezést
örömmel, és kritikával vegyes
véleménnyel követi az arra
haladók sokasága.
Végre rendeződik a város tán
legforgalmasabb csomópontja,
amivel különösen a csúcsidők zavara
oldódik. A tér-rendezés nyilván
nemcsak az útvonalak vezetésének
átalakításával járt, hanem az
ún. kapcsolódó elemek rekonstrukciójával,
változtatásával is. A beépített
kandeláberek méretezésük
folytán bizonyára jelentősen növelik
a megvilágítást, következésképpen
a biztonságos közlekedést
szolgálják. A járókelőt azonban elgondolkoztatja
e világító „alkalmatosságok”
stílusa. Az egyébként is
változatos felfogásban készült
meghatározó négy épülete e térnek
a századvég „felfogásváltásainak”
kavalkádja. Ebben is a legnehezebben
besorolható a Glóbusz-ház
frufrus álszecessziója, túlbonyolított
tető, stb. szerkezeteivel. Mindehhez
hozzájárul az újonnan „telepített”,
a 19. századvég eklektikájának
elemeit viselő, tizenegy súlyos
kandeláber-kolosszus. Feltehetően
a nem csekély beszerzési
költségeknél nagyobb az a –
egyébként össze nem mérhető –
„felfogás-zavar” – ami itt szemünk
elé került, és marad is…
Boros Antal ny.gimn.tanár
Nagykanizsa, Takarék u. 13/b.
„Nagy örömünkre ismét sok
eseményről számolhatunk be
gimnáziumunk kapcsán.” – számolt
be lapunknak Tislérné Tóth
Zsuzsanna, a Batthyány Lajos
Gimnázium igazgatóhelyettese.
„Iskolánk tanára, Dénes Sándorné
az idei esztendőben „Rátz
tanár úr életműdíjat” kapott a kémia
tantárgyban elért eredményessége
alapján. A díjat 2010. november
17-én vette át a Magyar Tudományos
Akadémia dísztermében.
Az október közepén lezajlott
Bolyai matematikai csapatversenynek
az őszi szünet előtt volt a
megyei eredményhirdetése, s ez
alapján elmondhatjuk: szép kanizsai
sikerek születtek, hiszen a 4.
osztályosoknál a Zrínyi iskola
„Töprengők” csapata lett országos
döntős, míg a 6. és 8. osztályos
gimnáziumi kategóriában a BLG
csapatai, a „Matman” (6.A) és a
„Gyöngyszemek” (8.A) kerültek a
döntőbe.
Egy busznyi diákunk járt október
végén Németországban, melyről
majd alább olvashatnak egy kis
„mesét”.
Pénteken sok minden történt: a
délelőtt folyamán két osztályunk
volt részese a volt lengyel nagykövettel,
Grzegorz Lubczykkal szervezett
könyvbemutatónak; 40 diákunk
indult útnak a Budapesti Műszaki
Egyetem által szervezett
„Nyílt laborok délutánja” elnevezésű
rendezvényre, melyet néhány
kiválasztott iskola tanulóinak szerveztek.
Az egyetem több mint egy
tucat laboratóriumot nyitott ki az
érdeklődőknek, ahol többek között
olyan dolgokkal ismerkedhettek,
mint a robotok, villámok vagy a
folyékony nitrogén.
Anap csúcseseménye azonban –
főleg a kilencedikesek számára –
az esti gólyabál volt.
„Igaz mese
Egyszer volt, hol nem volt, volt
egyszer egy vállalkozó szellemű
csapat, akik felkerekedtek, hogy
felfedezzék Németország rejtelmeit
Salamonné Lackner Henriett,
Szalai Gabriella és Andl Melinda
tanárnők kíséretével. Október 20-
án csomagjaikkal várakoztak az
iskola előtt hintójukra, amely egy
busz képében érkezett meg. Hoszszú
és fárasztó út után megérkeztek
Drezdába, a Zwinger hatalmas,
kastélyszerű épületébe. Miután
műveltségük már magasabb
szintre jutott a páncélok és egyéb
harci eszközök terén, egy gyors
német ebéd elébe néztek, ami
egyeseknek a jellegzetes német
kolbászt, másoknak a Hilton szálloda
éttermét jelentette.:) Ezután
újabb út várt a díszes társaságra,
most már elérték fő állomásukat,
a német fővárost, Berlint. A szálláson
megismerkedhettek a németek
zord külsejének egyik okával,
a „Zéro-fűtés”-elvével. A kipakolást
követően olasz tudásukat is
megcsillogtathatták, hisz útjuk
egy olasz specialitásokkal szolgáló
étterembe vezetett. Ezt követte
az emeletes buszos városnézés és
a metrózáshoz kialakultak a „falkák”,
akik nem kis mértékben
pumpálták fel Berlin életét. Másnapjukat
teljes mértékben a németek
központjának szentelték, múzeumokat
jártak és olyan nevezetességeket
ismerhettek meg, mint
például a Reichstag épülete és a
Checkpoint Charlie. Aznap egy
hosszabb szabadidővel örvendeztették
meg őket tanáraik, így mindenki
eljuthatott az általa fontosabbnak
vélt helyekre, legyen az
élelmiszerbolt, ruhaüzlet, vagy az
utcai árusok hada. De október
21-e tartogatott még számukra
egy meglepetést: este eljuthattak
a magasan Berlin fölé emelkedő
tévétoronyba, ahonnan fantasztikus
kilátás nyílt az egész városra.
Az utolsó nap megismerhették
Potsdamot egy valódi hintó segítségével.
Kicsit szorosan ugyan, de
mindenki felfért a kocsira, és ezzel
látogattak el a város nevezetességeihez
egy német idegenvezető
útmutatásával. A szabadidő
után elfogyasztották utolsó közös
ebédjüket, és újra útra keltek. A
busz ezúttal már Magyarországot
vette célba. A hazafelé út sem telt
eseménymentesen, a Németország
és Magyarország közti összes
benzinkúttal megismerkedhettek.:)
Ez a pár nap mindegyikőjük számára
felejthetetlen élményt jelentett.
A jó társaság, a látványosságok
örök emlékké váltak számukra.
Szép volt, vége volt… de nem volt
mese!!
Kovács Adél,
Richter Zsóka, 9.A”
Beindult a gépezet, érkeznek a
szebbnél szebb eredmények diákjaink
jóvoltából.
A gimnázium 10.A-s csapata,
Horváth Eszter, Kovács Dóra és
Szokol Krisztina Szekszárdon járt,
ahol a Garay János Gimnázium
immár második alkalommal rendezte
meg a Lázár Ervin Anyanyelvi
Verseny országos döntőjét.
Csapatunk az első helyet szerezte
meg – vagyis megismételték a tavalyi
szép eredményt. Nagyon
büszkék vagyunk rájuk.
Az elmúlt hétvégén hetedik alkalommal
rendezték meg a bonyhádi
Petőfi Sándor Evangélikus
Gimnáziumban a „Kvízelítő” elnevezésű
versenyt, melyen háromfős
gimnáziumi csapatok vettek részt.
Az előző évekhez hasonlóan a három
közismert kvízmester, dr.
Dusek László, Gerlei Imre, és M.
Nagy József állította össze a kérdéssort,
és vezényelte le a játékot.
Az írásbeli fordulót követően három
szóbeli fordulót rendeztek,
hogy minden csapattag kipróbálhassa
tudását a nyomógombok
mögött. Büszkék lehetünk erre a
végeredményre is, hiszen a
Megyes Melinda (12.B), Muzslai
Borbála (11.A), Skoda Péter
(12.D) összetételű csapat a képzeletbeli
dobogó 3. fokára állhatott.
Vendégünk volt a rendhagyó
történelemóra keretében Szigethy
Gábor irodalomtörténész, színháztörténész,
rendező, aki az 1956-os
emlékeit osztotta meg a diákokkal.
Pénteken (november 19-én) 10
órakor kerül sor a Hyány Galéria
legújabb kiállításának megnyitójára,
ahol is Horváth Fanni, iskolánk
egykori diákja mutatkozik be. A
kiállítás címe: Madárka.
Tislérné Tóth Zsuzsanna
igazgatóhelyettes
Kanizsa – Szabad 6 vélemény 2010. november 18.
A Kereszténydemokrata Néppárt
Nagykanizsai szervezete
befejezte adománygyűjtő akcióját,
melyet a vörösiszap-károsultak
megsegítésére indított. A
napokban el is szállította az öszszegyűlt
adományokat. A gyűjtés
szervezői nevében Kovács
János önkormányzati képviselő,
a KDNP elnöke köszönetet
mondott minden segítő szándékú
embernek.
Útnak indult az adomány
Eötvös téri
„felfogás-zavar”
Levelek
a Batthyányból
Alapos kutatómunkáról valló
levelet kaptunk Papp Attilától.
Nyilván többen vitatni fogják
tartalmát, de ez a szabad vélemény
rovata. Mi is így kezeljük.
Terjedelme miatt azonban szokatlan
módon, két részletben közöljük.
Alább az első rész olvasható.
Túl vagyunk a szokásos október
23. napi megemlékezéseken,
meg a november 4. napin
is. Most a sajnálkozó cikkek
futnak éppen, hogy már megint
milyen kevesen voltak a koszorúzásokon,
és hogy ez érthetetlen
(csak nekik, ugyanis talán
nem kéne annyira erőltetni,
mert ez a csökönyös magyar
már csak ilyen, minél jobban
erőltetnek valamit, annál jobban
utálja, lásd 1956). Csak remélni
merem, hogy ennek nem
az lesz a vége (megint), hogy
aki nem volt ott, az talán nem is
magyar, de az tuti, hogy kommunista
(mondjuk ez nálam
stimmel), és különben is,
egy(re kisebb) a tábor, egy(re
viharvertebb) a zászló(nk, na
nem a valóban közös nemzetiszínű,
hanem a nemzetvezető –
de ugye a végén nem lesz nemzetvesztő
– narancssárga), miért
nem vesszük már észre, meg
tudomásul, mi, renitensek, úgyhogy
nyomás emlékezni, mert
aki magyar velünk tart (én magyar
vagyok, de most akkor kivel
is tartsak, vagyok (legyek)?).
Na de majdcsak lecseng
ez is karácsonyig. Addig
is, hogy végre más(ok)ról is essen
szó, felsorolnék egynehány
nevet, embert, hőst – hátha érdekel
valakit –, akik 1956 ősze
előtt 12 évvel, szintén valódi
hőstetteket hajtottak végre, de
persze róluk senki sem emlékezik
meg Kanizsán, emléktáblát
sem láttam róluk a városban
egyet sem, se koszorúzás, se
ünnepély, se semmi, na, mondjuk
az is igaz, hogy ők csak egy
szobrot intéztek el, a Gömbösét,
és vörös csillagot sem tapostak
meg, mert azt inkább a
sapkájukra tűzték. Biztos ez a
baja velük a kormányzó rezsimnek,
ami egyre jobban átmegy
alkotmányellenes (mondjuk
nem sokáig lesz az, mert hamarosan
megváltoztatják az alkotmányt,
aztán majd mindjárt az
lesz alkotmányellenes, aki szólni
mer), diktatórikus juntába,
legalábbis már a Sólyom is ezt
mondja, és ő már csak tudja.
Mindenesetre a nemzetvezetőnknek
már saját zsoldosai is
vannak állami pénzből, a volt
személyi testőre vezetésével,
terror(ellenes)elhárítás elnevezéssel,
úgyhogy ha valaki – és
ezek csak a kommunisták lehetnek,
mert hisz ki ne szeretné a
nép vezérét? – tüntetni, szervezkedni
vagy népszavazni (ez
utóbbi mondjuk sajnos nemigen
fog már menni, a népvezér új
alkotmánya majd gondoskodik
róla, mert hát ő csinálhatott
népszavazást, meg tüntetést, na
de hogy ellene, a nemzetvezető
ellen, na nehogy már elvtársak)
merne, arra majd azt mondják,
hogy terrorista, a zsoldosok
meg elkapják, oszt jó napot. A
hősökre visszatérve, ők 1944
őszén-telén egyszerűen csak a
magyar szabadságért harcoltak
a német megszállók és a nyilas
gyilkosok, így tehát Szálasi ellen
is, akihez képest Rákosi
elvtárs (akinek ugyanúgy a bitón
lett volna a helye) egyszerű
polgárjogi aktivista volt. Ilyen
elfelejtett hősünk például Bán
Tibor, az újpesti partizáncsoport
tagja, aki az újpesti nyilasház
felrobbantása közben esett
el. Az újpesti nyilas gyilkosok
az egyik budai zárdából 27
lányt hurcoltak el, akiket később
megbecstelenítettek, majd
a Dunába lődöztek. A pártházban
őrzött további 48 foglyot a
partizánok először egy hamis
nyílt paranccsal kiszabadították,
majd pedig egy 14 kg-os
töltetet robbantottak fel a házban.
Tűzharc alakult ki, és 28
nyilas bandita meghalt, a pártházuk
pedig használhatatlanná
vált. Hullai Jenő a kőbánya-kispesti
partizáncsoport tagja 22
társával együtt esett el a Pesti
Hírlap nyomdájának védelmezése
közben, a Stollár-csoport
tagjaival együtt. Nevükhöz
olyan bátor tettek fűződnek,
mint a rákoskeresztúri nyilasház
felrobbantása, vagy 44’
szilveszter éjjelén a Kispest, Fő
utcai nyilas pártház elleni támadás.
Matusek Tivadar 10 fős,
kispesti partizáncsoportja is
említésre méltó, ők nyilas járőröket
támadtak meg rendszeresen.
A 24 fős rákoshegyi kommunista
partizánegység, Szekeres
Pál vezetésével a Ferihegyi
repülőtéren hajtott végre több
sikeres robbantást. 1944 karácsonya
előtt a rákoshegyiekhez
csatlakozott az egyetemi hallgatókból
álló Táncsics Kiskazászlóalj
(Kiska – Kisegítő
Karhatalmi Alakulat, milícia
jelleggel hozta létre Horthy
bandája, de a melegágya lett a
kommunista szervezkedéseknek),
és a rákoshegyiekkel közösen
fegyverezték le a helyi
nyilasházban tartózkodókat. A
ferihegyi Magyar Légiforgalmi
Társaság alkalmazottai meg
akarták akadályozni a repülőtér
műszaki létesítményeinek felrobbantását,
azonban a csoport
a Nemzeti Számonkérő Szervezet
kezébe került. Pesterzsébeten
több partizánegység is tevékenykedett.
A legerősebb Hazai
Jenő csoportja volt. Konok Ferenc
esztergályos kommunistái mellett
említeni kell még a Bimbó úti csoportot
is. Meg kell említeni a
Radó-csoport tagjait is. Központjuk
a Visegrádi utca 36. alatt lévő
lapkiadónál volt. Kitűnő minőségű
hamis személyi és más igazoló okmányokat,
röplapokat gyártottak.
Fegyvereket is gyűjtöttek, amiket
a Mexikói út 56. szám alatt raktároztak.
De egy árulás miatt 1944.
december 29. –én az egész csoportot
felgöngyölítették, a tagokat,
több mint 100 embert a nyilasok a
Duna partján kivégezték.
Papp Attila
Szomolányi sarkon parkolok a minap,
bringám kormányán reklámtáska.
(folytatás a 8. oldalon)
Kanizsa – Szabad 2010. november 18. vélemény 7
A Pannon Egyetem Nagykanizsai
Kampuszának Turizmusvendéglátás
szakos hallgatói sikeren
szerepeltek pályamunkáikkal
az Intézményi Diákköri
Konferencián Veszprémben
(ITDK). Egy I. helyezéssel egy
II. helyezéssel és egy dicsérettel
jutott tovább három hallgató a
2011 tavaszán megrendezésre
kerülő XXX. Országos Tudományos
Diákköri Konferenciára.
A Pannon Egyetem 2010. november
10-én megrendezésre kerülő
ITDK-án nyolc szekcióban, ezen
belül 24 tagozaton mérték össze tudásukat
a hallgatók. A Nagykanizsai
Kampusz négy versenyzője indult
a közgazdaságtudományi szekcióban.
A turizmus és idegenforgalom
tagozaton belül a végzős hallgatók
közül Dejcsics Éva (témavezető:
Dr. Keller Krisztina) a Magyar
Plakátház és a Képzőművészetek
házáról írt elégedettségi
vizsgálatával I. helyezett lett.
Hegedüs Éva (témavezető: Dr. Péter
Erzsébet) a Gerő cukrászdák fogyasztói
elégedettség vizsgálatával
II. helyezést ért el. Buzsics Kristóf
(témavezető: Dr. Keller Krisztina)
I. éves hallgató a Kempingturizmus
vizsgálatával dicséretben részesült.
Vezetés, szervezés és logisztika
tagozaton belül a Pannon Egyetem
Nagykanizsai Kampuszán ősszel
indult Master of Business Administration
(MBA) közgazdász egyetemi
képzésünkről Varga Tamás
(Témavezető: Fehérvölgyi Beáta)
angol nyelvű pályamunkájával indult
a versenyen.
Lehota-Szolvik Edit
Nagykanizsai sikerek a
Tudományos Diákköri Konferencián
66 évvel ezelőtt
ők is egy véres
ősz hősei voltak!
Szegény Szinek!
8 Kanizsa – Magazin 2010. november 18.
(folytatás a 7. oldalról)
Meg se néztem, miféle, csak felragadtam
otthon. Egy, az oviból
hazafelé tartó kicsi lány örömmel
fedezi fel rajta, hangosan örül is
neki: – Nyuszi!
A Kanizsa olvasói emlékezhetnek
a GULÁG-ot megjárt bencés
szerzetes két évvel ezelőtti kanizsai
látogatására. Olofsson Placid
atya akkor a piarista diákoknak
szólt a túlélés négy szabályáról.
Első szabály: A szenvedést nem
szabad dramatizálni. Attól csak
gyengébb leszek, márpedig a
szenvedés elviseléséhez minden
energiámra szükségem van. Mi ezt
úgy csináltuk, hogy nem engedtük,
hogy valaki is elkezdjen panaszkodni.
Ha valaki elkezdett panaszkodni,
akkor az első fél mondat
után leállítottuk, és azt kértük,
hogy beszéljen a szakmájáról. A
tíz év alatt annyi szakmát tanultam,
hogy borzasztó. A méhészetet,
a pulykatenyésztést, a szőlészetet,
a bányászatot, a könyvkötészetet,
a kutyafülét. A második
szabály: Keresni kell az élet apró
örömeit. Észre kell venni, és meg
kell örvendezni. A versenyt úgy
csináltuk az öröm észrevételére,
hogy összeálltunk reggel, hogy
máma lesni fogjuk, milyen apró
örömök érnek, és este, ha a káposztalevest
meg a zabkását megettük,
összejöttünk, és aki többet
tud mondani, az lett a győztes.
Egyszer volt egy olyan bajnokunk,
aki 17-et sorolt föl. A végén azt
mondta: „Gyerekek, hát én nem
értem rá ma szenvedni, nekem
örökké lesni kellett az apró örömöket,
és örökké mondogatnom
kellett magamban, hogy föl tudjam
mondani.”
Pehm Józsefet felsőpatyi káplán
korában meghívták Sárvárra a
plébániára, mert valami Szinek
missziós atya tartott előadást.
Ebéd alatt a Szinek mellett ült, és
a Szinek csak azt mondogatta
mindig magában: „Szegény
Szinek! Szegény Szinek!” Ezen az
önsajnálkozáson még akkor is jót
mulatott, amikor idős korában elmesélte.
Beleértette és belehangsúlyozta
az egész emberi nyomorúság
önsajnálkozását, amiben
mindig van valami mély humor is.
Mészáros Tibor az 1972-75 között
írt napi jegyzeteiben, A száműzött
bíboros szolgálatában című kötetben
számol be Mindszenty József
előbbi anekdotájáról.
Ön melyik szemléletet választja?
Papp János
A srácok nem bíztak semmit a
véletlenre, hiszen az egyik legnépszerűbb
videómegosztó portálon
is követhetők biliárd-trükkjeik
(http://www.youtube.com/watch?
v=N9pFp6eKThs), de mindazt,
amit Beznica Balázs „Bazsi”és
Varga András „Öcskös” tud a biliárd-
asztalok világában, azt november
27-én 15 órától a HSMK
Kaán Károly termében személyesen
is láthatják az érdeklődők.
Ahogy az eseményt hirdetik,
Nagykanizsa történetében először
kerül sor ilyen Biliárd és Trükklökő
Show-ra, s már lázasan gyakorolnak
avégett, hogy a majd kétórás
program igazi csemegét
nyújtson mindenki számára.
„Az is biztos, hogy ilyen még
nem volt itt, de még a környékünkön
sem – vágott bele Balázs, aki
egyébként a KDE Biliárd-szakosztályának
NB III-as együttesében is
„terelgeti” dákóval a golyókat. –
Nem véletlen persze, hogy feltettük
mindezt a netre is, hiszen úgy gondoltuk,
néhányan biztosan rákattintanak
majd a VABB Pool Trick
Shot címmel futó kisfilmünkre.”
„Azért azt tudni kell, hogy olyan
trükkökről van szó, amiknél fennáll
a százból egy esete is, hiszen ha
nincs megfelelő összpontosítás,
igencsak nehéz kivitelezni a lökési
formációkat” – így András, aki
már lázasan készülődött egy-egy
lökés bemutatására.
Balázs egyébiránt másfél, míg
András négy éve kötelezte el magát
komolyan a biliárd mellett, s
amellett, hogy az utóbbi napokban
épp a november 27-i trükkös programjukon
törték fejüket, a versenyszerű
biliárdban is otthon vannak.
„Ha jól számolom, én jelenleg a
B-ranglistán a 27. vagyok, míg
„Öcskös” a 30. – vette át a szót ismét
Balázs. – Mostanság együtt
veszünk részt az országos bajnokságokon,
mint volt például a
nyolc-, kilenc-, vagy legutóbb a
tízgolyós pool egyéni bajnokság.
Persze, mindig van új dolog, amit
el lehet sajátítani, s mi azon is vagyunk,
hogy ezek mielőbb sikerüljenek
is.”
Vissza azonban a november 27-
én sorra kerülő műsorukhoz:
„Mintegy negyven figurával kalkulálunk
a délutánra, melyeket nagyrészt
mi találtunk ki Balázzsal –
mondta két trükk között ismét
András. – A kivitelezés úgy fog történni,
hogy előzetesen elmondjuk,
az elrendezésből a különböző golyókat
melyik lyukba szeretnénk eltenni,
s ha esetleg nem sikerül a
produkció, egyszer ismétlünk.”
Nos, azt a bizonyos klippet a
neten elnézve, a srácok igencsak
biztos kezűeknek tűnnek, vagyis
talán nem sokszor lesz szükség az
utólag említett javításukra. De erről
mindenki meggyőződhet, ha ellátogat
november 27-én 15 órakor
a HSMK Kaán Károly termébe az
első kanizsai Biliárd és Trükklökő
Show-ra.
Polgár László
Ugratások, csavart lökések garmadája
a trükklökő show műsorában
A Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Kiskőrösi Közúti Szakgyűjteményének
egyetlen gőzhengere nem a kora
miatt nevezetes, hanem azért, mert
„Józsi”, azaz Szabó Gyula ezzel a
hengerrel robogott a „rezedaszagú
kis falujába” Nyírmadocsára az
1976-os „Robog az úthenger" című
televíziós filmsorozatban. Az úthenger
a felvételeket követően visszakerült
az Út- és Vasútépítő Vállalat
békásmegyeri telepére, ahonnan
1978-ban érkezett Kiskőrösre. A
gőzhenger 1948-as építésű, amely a
Magyar Állami Vas-, Acél- és Gépgyárban
készült Budapesten. Típusát
tekintve MÁVAG UG-18, azaz
18 tonnás volt a henger üzemi súlya,
szén- és víztartálya feltöltése után.
A Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény
bővítését, átalakítását, valamint
egy korszerű, modern, látogatóbarát
és interaktív új állandó kiállítás építését
lehetővé tevő Európai Uniós pályázat
kapcsán a MÁV Nosztalgia
Kft. szakemberei elvégezték a gőzhenger
teljes körű felújítását. A látogatók
ezentúl interaktív elemként
használhatják majd a gyűjtemény
egyik legbecsesebb darabját, felülhetnek
rá, kipróbálhatják és csodálhatják
egy működő hatalmas gőzgép erejét.
A MÁV Nosztalgia Kft. és a
Vasúttörténeti Park közös projektjeként
a gőzhenger nemrégiben sikeres
műszaki átadáson esett át,
így nem volt akadálya az ünnepélyes
eseménynek sem. A gőzhenger
bemutatóján kívül a Parkban a
„Robog az úthenger” című film
néhány epizódját is levetítették a
kíváncsi látogatóknak.
A gőzhengert egyébként a jövő
évtől – az új állandó kiállítás megnyitásától
kezdődően – minden
hónap első szombatján fogják felfűteni
a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. Kiskőrösi Közúti Szakgyűjteményében,
ahol bárki számára kipróbálható
lesz, ezen kívül előre
egyeztetett időpontban áll majd
rendelkezésre ez az attrakció.
Ismét robogott az úthenger
Rendhagyó eseményen avatták fel a nemrégiben teljes felújításon
átesett, kultikus, a „Robog az úthenger" című film egyik főszereplőjét,
egy MÁVAG gőzhengert.
Kanizsa 2010. november 18. – Városháza 9
Dénes Sándor alpolgármester fogadónapot tart minden hónap negyedik
szerdáján 15-17 óráig fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal Erzsébet téri
épületében (I./6. sz. iroda)
Alpolgármesteri fogadóóra
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a Fogyatékkal
Élők Integrált Intézménye (8800 Nagykanizsa, űrhajós u. 6.) intézményvezetői
álláshelyének határozatlan idejű, önálló magasabb vezetői
munkakörben történő betöltésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. december 2.
A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás a 93/500-708, illetve a 93/500-
810-es telefonszámokon kérhető.
A részletes pályázati kiírás a www.kszk.gov.hu, illetve a www.nagykanizsa.hu
internetes oldalakon található.
Álláspályázat - intézményvezető
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője pályázatot hirdet a Polgármesteri
Hivatalban az alábbi köztisztviselői állások betöltésére:
1. beruházási ügyintéző - határozott idejű
2. beruházási ügyintéző - határozatlan idejű
A részletes pályázati hirdetmények a www.kszk.gov.hu és a
www.nagykanizsa.hu honlapokon tekinthetők meg.
Köztisztviselői állások a Hivatalban
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi
és Idegenforgalmi Bizottsága pályázatot ír ki falfirkák eltüntetésének
támogatásáról szóló 81/2007. (XII. 21.) sz. önkormányzati rendelet
szerinti önkormányzati támogatás elnyerésére.
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2010. évben 500 000 Ft.
Apályázati kiírás és a pályázati adatlap kérhető Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoport Irodáján ügyfélfogadási időben
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 14.), vagy letölthető a
www.nagykanizsa.hu honlapról.
A pályázat befogadásához szükséges a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságától
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség,
illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozat kitöltése és
csatolása.
Pályázat - falfirkák eltüntetésére
A Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt., mint az önkormányzati ingatlanok
kezelője vevő jelentkezését várja az alábbi ingatlanokra: 1. Nagykanizsa, Bartók
B. u. 1. szám alatti 3071 hrsz-ú tízemeletes lakóépület, mellette orvosi rendelő.
Irányár: 59.000.000 Ft + áfa. 2. Nagykanizsa Berzsenyi út 5. magasföldszint 1. szám
alatti, egyéb helyiség megnevezésű iroda-jellegű ingatlan (volt MSZMP pártiroda).
Hrsz.: 1363/13/A/1. Mérete: 131 m2. Ára: 8.400.000 Ft. 3. Nagykanizsa Magyar utca
76. saroktelek, a hátsó részén bontásra váró épületrésszel, telek mérete 934 m2. Elsősorban
építési szándékú vevő jelentkezését várjuk. Főbb beépíthetőségi paraméterek:
50%-os beépíthetőség, 8 m magasságig. Ára: 10.700.00 Ft. 4. Ipari Park területén:
4378/29. hrsz 1 ha 4833 m2 – 56.520.000 Ft + áfa, 4378/32. hrsz 3015 m2 – 11.460.000
Ft + áfa, 649/92. hrsz 4535 m2 – 18.140.000 Ft + áfa, 649/93 hrsz 6389 m2 –
25.560.000 Ft + áfa. Komoly érdeklődő esetén a társaságunk támogató javaslata alapján
az önkormányzat közgyűlése, illetve bizottságai döntenek az értékesítés feltételeiről.
További részletekről a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Garay utca
21. szám alatt lévő irodájában vagy telefonon (93/311-241) lehet érdeklődni.
Eladásra hirdetett ingatlanok
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. év folyamán döntött arról,
hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Helyi Építési
Szabályzata Király u. - Kalmár u. - Vásár u. - Sabján Gyula utcák által
határolt tömbjének (31/11 hrsz) szabályozását a B & H Régió Bt-vel
módosítatja.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény
9. § (6) bekezdésének megfelelően, "A véleményezési eljárás befejezése
után a településrendezési eszközöket az elfogadásuk előtt a beérkezett, de el
nem fogadott véleményekkel és azok indoklásával együtt a polgármesternek
legalább egy hónapra a helyben szokásos módon közzé kell tenni azzal, hogy
az érintettek a közzététel ideje alatt azokkal kapcsolatban észrevételt tehetnek"
- Ezért a módosított tervet, valamint az Állami Főépítész egyet nem értő véleményét
2010. november 24-ig kifüggesztjük a Polgármesteri Hivatal előcsarnokában,
ahol munkanapokon megtekinthető.
A Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Állami Főépítész véleményét
az alábbi okok miatt nem fogadjuk el: 1. Az Önkormányzatot bírósági végzés
kötelezi a tömbben lévő területek tulajdoni arány szerinti megosztására, ami csak a
szabályozási terv fenti módosulása esetén hajtható végre. 2. A tömbben lakók szószólói
több fórumon kinyilvánították azon igényüket, hogy a tömbbelsőben korábban
tervezett közúti átjárhatóság szűnjön meg. 3. A tömbben lévő magántulajdonú
terület-hányadok kisajátításához az Önkormányzatnak a közeljövőben nem áll rendelkezésre
elégséges pénzügyi fedezet. 4. Az Állami Főépítész Úr által észrevételezett
parkolóhely-hiány valóban fennáll, azonban ennek orvoslása nagy távon elvileg
a tömbbelsőben föld alatti mélygarázs kialakításával is megoldható.
A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba a
városi főépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735) címzett levélben
jelezhetik.
Szabályozási Terv és Helyi Építési
Szabályzat módosítása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. év folyamán döntött több
tömb rendezés alá vonásáról, melyet a B & H Régió Bt-vel készítetett el.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény
9. § (6) bekezdésének megfelelően, "A véleményezési eljárás befejezése
után a településrendezési eszközöket az elfogadásuk előtt a beérkezett, de el
nem fogadott véleményekkel és azok indoklásával együtt a polgármesternek
legalább egy hónapra a helyben szokásos módon közzé kell tenni azzal, hogy
az érintettek a közzététel ideje alatt azokkal kapcsolatban észrevételt tehetnek"
- Ezért a módosított tervet 2010. december 02-ig kifüggesztjük a Polgármesteri
Hivatal előcsarnokában, ahol munkanapokon megtekinthető.
A rendezés alá vont tömbök a következők:
- Kiskanizsai Felsőmajor területe ( M7-es autópálya - 0382/4 hrsz-ú út - 0378
hrsz- út - 0362/1 hrsz-ú út által határolt tömb ) építési övezeti besorolásának
módosítása
- Bajza utca - Kossuth tér - Kisfaludy utca - Batthyány utca -által határolt tömb
szabályozásának módosítása
- Mánta-patak - Principális csatorna - 0397 hrsz-ú közút által határolt tömb övezeti
szabályozásának megváltoztatása
- 61 sz. főút (0122 hrsz) - 0125 hrsz-ú Bakónaki csatorna - 0124/3 hrsz-ú "Ee"
övezeti jelű ingatlan - "M-ksz" övezeti jelű ingatlanok által határolt terültek
övezeti besorolásainak felülvizsgálata
- 087 hrsz-ú út - 070 hrsz-ú Turisztikai erdő által határol tömb (az 099 és 070
hrsz-ú ingatlanok, az Ifjúsági tábor területe) szabályozásának módosítása
- Szabadhegyi utca - Hegyalja utca - belterületi határ - Pásztor utca által határolt
tömb szabályozásának módosítása, valamint a tervezett "CSÍK LAKÓ-
PARK" rendezési tervi beillesztése
A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba a
városi főépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735) címzett levélben
jelezhetik.
Szabályozási Terv és Helyi Építési
Szabályzat módosítása
(A megjelenéstől november 30-ig)
Nemrégiben reprezentatív kiállítás
nyílt Melega István grafikusművész
alkotásaiból: grafikák,
festmények, fotók, plasztikák
és plakátok mutatják be a
sokszínű életművet. Nem könynyű
egyetlen kiállításba sűríteni
ilyen nagyszabású munkásságot,
épp ezért arról beszélgettünk a
művésszel, hogyan lehetséges a
nagyvonalúság és nyitottság,
amely jellemző a művek egészére.
Erre a titokra fény derült az
interjú alatt, de csak akkor érhetjük
meg igazán, ha képesek
vagyunk olvasni a sorok között
és átérezzük a képek hangulatiságát.
– Október 15-én nyílt nagyszabású
kiállítása ötven év munkásságából.
Számos képzőművészeti
irányzattal találkozhatunk a tárlaton.
Honnét ered ez a műfaji
sokszínűség?
– Amit itt láthatunk kiállítva, az
ötven év átfogó anyaga. Alkalmazott
grafikusként, ezen belül tervező
grafikusként végeztem, a
mostani tárlaton is láthatóak ezekből
a munkáimból. Nagy szerepet
kapott az életemben a képgrafika,
a plakátok, az alkalmazott fotográfia,
de pasztellképek és ceruzarajzok
is láthatóak a jelenlegi kiállításon.
Ehhez a sokszínűséghez
az kellett, hogy alaposan megtanuljam
a szakmát. Azt szoktam
mondani, hogy nem születik mindenki
ceruzával a kezében, de ha
nincs valakinek affinitása egy
szakmához – mindegy, hogy milyen
szakmáról van szó –, akkor
jobb, ha bele se kezd. Akkor érezzük
tehernek a munkánkat, ha
nem értünk hozzá és nem is érdeklődünk
iránta. Aki folyton kételkedik
a munkája helyességében,
nem fogja megtalálni a helyét az
életben. Nálam hál''Istennek szó
sem volt ilyesmiről. Az édesanyám
tanítónő volt, ő sok mindenre
felhívta a figyelmemet, ami
a kiegyensúlyozott életszemlélet
kialakításához kellett. Egyik fő tanácsa
az volt, hogy soha ne tekints
hátra, a múltadba. Ha mégis viszszanézel,
akkor tanulhatsz a hibáidból,
de gyorsan meg kell fordulnod
és folytatnod kell az utadat.
Ha örökké a múltaddal foglalkozol,
akkor egy helyben fogsz toporogni,
és ott maradsz, ahonnét elindultál.
– Hogyan fordult az alkalmazott
grafika felé?
– Az alkalmazott grafika úgy
született meg, hogy már gyerekkoromban
lekötöttek a betűk formái,
a különböző stílusok, a betűk rendje,
az, hogy nem lehet összekeverni
őket, mert úgy nincs értelme a
szövegnek. A kiállítás anyagán is
látható, hogy sokféle művészeti
ágban tevékenykedem. Egy egész
életen át alkalmazott grafikusként
dolgozni meglehetősen fárasztó. A
tervező grafikánál megrendelővel
dolgozunk, akit ki kell szolgálni,
ez azt jelenti, hogy meg van kötve
az ember keze, és nem szárnyalhat
olyan szabadon, mint a művészeteknél.
Inkább a tervezésen és a
szakma alapos ismeretén van a
hangsúly, és egy idő után el lehet
érni, hogy ha nem írja alá az ember
a nevét, akkor is felismerik a munkáját
és tudják hogy ki készítette.
Szerencsére nekem sikerült ezt elérnem.
Az alkalmazott grafika volt
a bázis, amiből megéltem, emellett
foglalkoztam a különféle képzőművészeti
ágakkal is.
– Eredetileg erdélyi származású.
Hogyan került Nagykanizsára?
– A Partiumban, Máramarosszigeten
születtem, innét kerültem
1952-ben Nagyváradra,
1980-ban pedig az óhazába. Négy
évig a fővárosban éltem, majd
Nagykanizsára kerültem. Huszonhat
éve élek ebben a városban és
nagyon megszerettem Zalát, mert
sok tekintetben a szülővárosomra
és környékére emlékeztet.
– Nem érezte úgy-főleg Budapest
után-hogy a kisvárosi élet
korlátokat állít művészeti tevékenysége
elé?
– Egy kisvárosnak mindig az a
legnagyobb átka, hogy kevés információt
tud felszívni magába,
ritka a kiállítás-megnyitó, fülelni
kell, hogy ki mikor, hol állít ki,
vagy éppen mit csinál. Megvan az
a szorítója, hogy bizonyos értelemben
beszűkül, az ország pedig
nagy mértékben Pest-centrikus, viszont
egy nagyváros nem tudja
megadni azt a nyugalmat, ami itt
tapasztalható. Ha felmegyek Pestre,
olyan, mintha egy felbolydult
méhkasba lépnék. Úgy tűnik, hogy
senki nem találja a helyét, és úgy
gondolom, hogy aki a saját környezetét
nem érzi otthonának, az
rögtön megnyilvánul valamilyen
módon-gyakran zűrzavarban.
Nagykanizsán otthon érzem magam.
Megszerettem a domborzatát,
a nyugalmát, sok barátom van
itt és a családom is ideköt. Ennek
ellenére gyakran utazom Pestre is,
mert szükség van az informálódásra,
a kitekintésre is.
– Tematikailag külön tudná
választani a műveit?
– Az alkalmazott grafikát eleve
elhatárolnám a többi munkámtól,
hiszen ez volt a megélhetési forrásom,
és nem volt benne akkora alkotói
szabadságom, mint más műfajban.
Ezt leszámítva, akár fotográfiákról,
akár képgrafikáról
vagy pasztellképekről beszélünk,
nem tudom különválasztani őket,
mert egy sínen szalad az agyam.
Sok műfajhoz kötődtem, például
a már említett művészeti ágakon
kívül szobrászattal is foglalkoztam.
Életem során számos, különböző
művészeti ágakban tevékenykedő
emberekhez látogattam
el, és mindig az érdekelt, hogy mi
van a másik fejében. Szeretek
gondolatokat cserélni, és itt most
nem a szakmai dolgokra gondolok,
hanem a szellemi töltetre. A
képeimen nincs gyűlölet, agreszszió,
én nem pusztítom el önmagam
és a műveim sem a pusztulásról
szólnak. Vajúdni sem szoktam,
mert amit annak idején, gyerekként
megtanultam, az mind a
mai napig hatással van a gondolkodásomra.
Ott kezdődik a probléma,
amikor az ember zavart,
méghozzá azért, mert sok mindennel
nincs tisztában a saját életét
illetően. Ezért fontos az, hogy
„felépítsük” önmagunkat és megtaláljuk
a harmóniát az életünkben.
A műveim a kiegyensúlyozottságot,
a rendet közvetítik,
amelyet már gyerekkoromban ki
tudtam alakítani önmagamban.
– A kiállításon látható fotók
miről szólnak? Milyen témák érdeklik
igazán?
– A fotográfiáknál rögtön elmondanám,
hogy a dokumentarista
jelleg és a szociofotó soha
nem érdekelt, inkább az anyag-térforma-
fény kötődései, valamint a
Kanizsa – 10 Értékrend 2010. november 18.
A képeimen nincs gyűlölet, agresszió,
és nem pusztítom el önmagam
Fotó: ZieglerAnita Fotó: Makrai Márton
Kanizsa 2010. november 18. – Értékrend 11
különféle faktúrák mozgatják meg
a fantáziámat. A fényképeim alapvetően
a szürreál kategóriába tartoznak,
általában két-három felvételből
készülnek és elég gyakran
használom a fekete-fehér negatívot.
A művek nem egy jelenséget
mutatnak be, hanem valamire aszszociálnak,
elvonatkoztatnak a valóságtól.
Azt az impressziót, amit
beszívok magamba, megpróbálom
átszűrni és képek formájában megjeleníteni.
Ezzel a folyamattal valami
újat adok, ugyanakkor a kép
felépítése során én magam is sok
tapasztalathoz jutok. Van, aki be
tudja fogadni a végeredményt,
van, akinek meg kell magyarázni a
látványt, de aki túl van egy bizonyos
képi kultúrán, az valószínűleg
megérti a képeimet, legfeljebb
azt mondja, hogy ez nem az ő világa.
A kiállításon több blokkba rendeztük
a képeket. Vannak, amelyeknél
világosan megmutatkoznak
az etno jegyek, hiszen gyakran
fényképezek régi, omladozó parasztházakat,
elhagyatott borospincéket,
amelyeket jócskán kikezdett
már az idő, és ezeket a látványokat
ötvözöm bizonyos faktúrákkal,
omladozó falfelületekkel. Vannak
aktfotóim is, amelyeket még a régi,
hagyományos technikával készítettem.
Ezeknél a képeknél nyilván
nem a modell személyisége a
lényeg, hanem a megjelenített képi
világ, a fény-árnyék viszonyok által
kirajzolódó formák. Nem mindegyik
akt konvencionális, van
amelyikre rávetítettem egy-egy
szőlőfürtöt, csendéletet vagy
egyéb szokatlan elemet, ezáltal jutott
többlethez a kép. Különböző
témákat járok körbe, van egy sorozat,
amelyik olyan mint egy könyv,
tudatosan vannak a fotók egymás
mellé szerkesztve. Mindegyik kép
kötődik a másikhoz, mert ha nem
így lenne, akkor széthullana az
egész.
– Hogyan készülnek az egymásra
vetített képek?
– Az egyik fotóm úgy készült,
hogy volt egy csendéletem-egy
fürt szőlővel, két-három száraz levéllel-
és ezt elhelyeztem egy vöröses-
barnás papírra, a háttéranyag
pedig, ami már a második képet jelenti,
egy fekete-fehér téli kép. A
kettőből megszületett az új látvány,
amely sokkal gazdagabb és
tisztább lett, mint a kettő külön.
Egy másik művemnél az egyik fotó
egy pince belsejét ábrázolja, a
másik pedig a külsejéről készült
makro-fotó, falrészletek, leszakadt
faktúrák, és ezt a kettőt összetettem.
A pusztuló pince önmagában
legfeljebb csak az elmúlást ábrázolja,
így viszont új életet kapott.
– Úgy látom, hogy inkább az
anyagok faktúrája, felületeinek
sokszínűsége az, ami megragadja
a képzeletét.
– Így van. A régi zsidó temetőt
ábrázoló képemet egy rozsdamarta
felülettel tettem teljessé, és ezáltal
sokkal archaikusabb lett a téma,
mint eredetileg volt. Egy másiknál
a fekete-fehér aktra illesztettem
egy téli, havas szántás vízióját,
ami olyannak tűnt, mintha a víz
felszíne hullámozna. Gyakran
használom a régi boronafalak felületét
is egy újabb minőségű kép
létrehozásához.
– A téma dönti el, hogy színes
vagy fekete-fehér lesz a kép?
– Mindig a téma, illetve a további
képfeldolgozás határozza meg,
hogy végül milyen lesz a kép. Van
ahol jó a monokróm technika, van
ahol viszont a színes anyagot követeli
meg a téma.
– A rajzai és a pasztellképei
létrehozásánál hasonló képi világot
szeretett volna megjeleníteni,
mint a fotókon?
– A kiállított pasztellképeim
egytől egyig téli tájat ábrázolnak,
egy letisztult, nyugalmat árasztó
légkört közvetítenek a néző felé. A
rajzaimnál hangsúlyos szerepet
kap a humor. Az egyik sorozatnál
eldeformálódott, túlsúlyos nők
aktjait rajzoltam meg, mert manapság
sok ilyen látványban lehet
részünk… Szobrászkodtam is, de
mivel a tizedik emeleten lakom,
ezért ott nem igazán tudok hódolni
ennek az elfoglaltságnak, így inkább
megrajzolom, amiket nem tudok
szobornak megcsinálni.
– Üdítő látni ezt a kiállítást a
mai művészet „borzalmai” után.
Gyakran azt tapasztalom a kiállításokon,
hogy a művészek nem
tudnak mit adni a közönségnek.
– Általában nem a szemlélettel
van a baj, hanem azzal, hogy rengeteg
a felkészületlen ember.
Olyanok hiszik magukról, hogy
művészek, aki éppen csak kibújtak
a tojásból. Öt perc alatt nem
lehet műalkotást létrehozni, de ez
nem csak erre a szakmára igaz, hanem
minden egyébre is. Ha nincs
mit mondanunk, akkor inkább
hallgassunk, és ne járjon fölöslegesen
a szánk. Van Gogh és az ő
korának művészei még olyan képeket
tudtak csinálni, amelyeket
ha elemeire bontunk, akkor is jóval
értékesebbek, mint például a
minimal art alkotásainak bármely
képe. Utóbbi műveknél már anynyira
le van egyszerűsítve a forma,
hogy teljesen elveszíti eredeti
lényegét.
– Az alkotó folyamat nem állt
meg, Ön mind a mai napig termékeny
művész.
– Persze, mindig csinálok valamit,
nem szoktam unatkozni. Soha
nem zárkóztam el semmilyen művészeti
csoportosulás elől, ugyanakkor
a magányos munkát jobban
kedvelem, nem szeretem, amikor
ott állnak a hátam mögött, és azt
nézik, hogyan dolgozom. A Kanizsa
Fotóklubot látogatom rendszeresen,
immár tizenhat éve.
Ziegler Anita
A nosztalgiázni vágyókat szólítja
meg leginkább a Thúry
György Múzeum új, Elvek és alkuk
– így éltünk a hatvanas években
című időszaki kiállítása. A
tárlat egy kiállítássorozat része,
legközelebb a hetvenes éveket
mutatja be a múzeum.
Nagy számú érdeklődő – fiatalok
és idősebbek egyaránt – sorakozott
a múzeum folyosóján a kiállítás
megnyitóján, ahol először
Száraz Csilla intézményigazgató,
majd Balogh László, az Oktatási,
Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság
elnöke köszöntötte a megjelenteket.
Személyes gondolataival
magyarázta meg a kiállítás címében
szereplő szavakat, így az elv
számára 1956 lelkét és lelkesültségét
jelenti, az alku pedig az úgynevezett
gulyáskommunizmust, vagy
fridzsider – szocializmust. Mit is
jelent ez az alku? A hatvanas évek
egyik jelszava az volt, hogy aki
nincs ellenünk, az velünk van. Az
akkori hatalom elvárta az állampolgároktól,
vagyis az elvtársaktól,
hogy tabuként kezeljék ‘56-ot,
cserébe engedett egy kis mértékű
fogyasztást. Megindult a panelházak
építése, lehetőség volt belföldi
nyaralásokra, bizonyos idő után
hozzá lehetett jutni autóhoz, elsősorban
Trabanthoz, de külföldre
még mindig nagyon nehéz volt kijutni.
A Kádár-rendszer diszkrét
bájának is nevezik ezt a hozzáállást,
de az engedmények ellenére a
hatalom ekkor még mindig béklyóban
tartotta a társadalmat. Pont
emiatt, Balogh László arra figyelmeztetett,
kissé fenntartással kezeljük
a nosztalgiázást, nehogy
egyfajta szirupos érzelgősségbe
menjen át, ami pedig nem a valóságról
szól.
Béres Katalin, a Göcseji Múzeum
muzeológusa, történésze – aki
elhozta városunkba a kiállítási
anyagot – kiemelte, hogy amikor
régi kacatjainkkal találkozunk
egy-egy nagyobb takarítás során,
akkor ne dobjuk ki azokat, hanem
gondoljunk a múzeumra és vigyük
be őket az intézményekbe.
Ezzel egy tévhitet próbálnak eloszlatni,
miszerint a múzeum
pusztán műkincsek gyűjtőhelye,
hiszen a régi, több évtizedes tárgyak
is alkalmasak a történelem
bemutatására.
Az idén húsz éves Eraklin Táncklub
táncosai három hatvanas
évekbeli számra ropták, majd filmvetítés
és gazdagon berendezett
korabeli szoba, üzletbelsők, plakátok
várták a látogatókat.
Z.A.
A hatvanas évek diszkrét bája
Fotó: Ziegler Anita
Kanizsa – Húsz 12 év tánc 2010. november 18.
Városunkban számos táncot
oktató klub létezik, de talán az
Eraklin Táncklub az egyik legrégebbi
és legrangosabb egyesület.
Az Eraklinosok idén ünneplik
huszadik születésnapjukat, amelyre
nagyszabású esttel készülnek
november 27-én. Ennek
apropóján beszélgettünk az
egyesület vezetőjével, Lekszikov
Csaba táncoktatóval az Eraklin
múltjáról, jelenéről és természetesen
a jövőbeli tervekről.
– Idén ünnepli huszadik születésnapját
az Eraklin Táncklub.
Hogyan alakult meg az egyesület,
milyen fontosabb mérföldköveket
emelnél ki?
– A táncklub 1989 őszén, egy
baráti társaság kezdeményezésére,
saját maguk szórakoztatására jött
létre. Kezdetben sok problémával
kellett szembenézniük, például
meg kellett szervezni a próbák
helyszínét. Eleinte a tűzoltóság
épületében tartották a táncórákat.
Hamarosan bebizonyosodott, hogy
Nagykanizsán és környékén igény
van a társastáncra, az ekkor még
néptáncot is művelő csoport munkájára.
Ezért 1990-ben Eraklin
Táncklub néven önálló, nonprofit
egyesületként jegyeztették be magukat
a cégbíróságon. Ekkora a
próbák helyszínéül már a mai
Honvéd Kaszinó (akkor Fegyveres
Erők Klubja) szolgált. Az egyesület
tagjai és akkori elnöke, Erdős
Zoltán és a táncosok folyamatos,
kitartó munkája eredményeképp
egyre több fellépési lehetőséghez
jutottak. Időközben a néptánc teljesen
elmaradt és a társastánc lett a
klub műfaja. Ekkor még csak hobbiszerűen
foglalkoztak a tánccal,
sem tánctechnikailag, sem zenei
anyaggal, sem kosztümökkel nem
volt elegendő még a felkészültség
professzionális produkciók létrehozásához.
1992-től ‘97-ig az
edzéseknek a HSMK adott helyet.
Itt rendeztük első önálló műsoros
estünket 1994-ben, ahol az első
társastáncruhának mondható öltözékeinket
is láthatta a közönség.
1995-től én lettem az egyesület vezetője.
Ezen év végén a második
önálló estünk helyszínéül a Cserháti
Sándor Szakközépiskola tornacsarnoka
szolgált, ami a közönség
nagy létszáma miatt kicsinek
bizonyult. ’96-tól fogtunk bele az
utánpótlás-nevelésbe, hiszen erre
az időre már szinte teljesen kicserélődött
a társaság, és egyre többen
jelentkeztek klubunkhoz. A megnövekedett
taglétszám miatt „kinőttük”
a HSMK-beli próbatermet,
így új megoldást kellett találnunk.
1998 és 2007 között a Honvéd Kaszinó
és a Zsigmondy-Széchenyi
Szakképző Iskola tudott számunkra
helyet biztosítani. Két helyszínen,
több csoportban folyt a munka.
2000 telén, a tíz éves születésnapunkat
ünnepelve szerveztünk
nagyszabású estet, ahova meghívtuk
a ‘70-es évek kanizsai táncegyesületének
tagjait és tanárait.
2003-ban megkaptuk a Hevesi
Sándor Művelődési Központ Művészeti
Díját. Ebben az esztendőben,
április 29-én első ízben szerveztünk
városunkban a Táncművészet
Világnapja alkalmából egy
nagy volumenű táncos estet, ahova
Kanizsa táncklubjait hívtuk meg,
és a tánc összes műfaja képviselte
magát. A rendezvénnyel hagyományt
teremtettünk, azóta is az
Eraklin rendezi meg minden évben
ezt az eseményt. A 2007-es év
azért jelentős, mert ekkor sikerült
kedvező feltételekkel kibérelnünk
az Ady utca 1. szám alatti klubhelyiségünket,
ahol a felújításokat
követően megfelelő próbahely áll
rendelkezésünkre. Tulajdonképpen
ez adta meg az alapot a szakmai
munkához. Sok helyen próbáltunk
előtte, de mindenhol problémát jelentett,
hogy kötött időpontokhoz
kellett alkalmazkodnunk. Amióta
itt vagyunk, azóta szabadon rendelkezhetünk
az időnkkel, tagjaink
bármikor feljöhetnek gyakorolni
tánctermeinkbe. Úgy gondolom,
hogy az idei évben még inkább felfelé
kezdett ívelni a klub karrierje,
hiszen március 28-án tartottunk
két táncversenyt, a Kanizsa Kupát
és az Eraklin Kupát. Előbbi egy
meghívásos tíztánc-, míg utóbbi
országos klubközi pontszerző verseny.
Az események nagy fordulópontot
jelentettek az életünkben,
hiszen harmincöt év után először
került megrendezésre városunkban
társastánc-verseny. Úgy tervezzük,
hogy minden évben megtartjuk
ezeket a sporteseményeket, sőt,
nemzetközivé szeretnénk tenni a
Kanizsa Kupát.
– Milyen táncokat oktatnak a
klubban?
– Klubunk ‘94-től a versenytánc
tíz táncával foglalkozik, amelyek a
következők: Standard táncok: angolkeringő,
bécsi keringő, tangó,
quick step és slow fox. Latin-amerikai
táncok: cha-cha-cha, szamba,
rumba, paso doble és jive. Táncklubunk
fő profilja a versenytánc
egyéni formája, ahol a párosok
egyénileg mérkőznek meg a többi
párossal. Emellett a műsorainkon
formációkkal is szórakoztatjuk a
nagyérdeműt.
– Általában kik jönnek a táncklubba
és miért döntenek úgy,
hogy táncolni szeretnének? Egyáltalán
milyen készségek szükségesek
ahhoz, hogy valaki megtanuljon
táncolni?
– A klubban minden korosztály
képviselteti magát öt éves kortól
hatvan éves korig. A versenytáncról
tudni kell, hogy nem csak
sport, hanem művészet is. Ebből
következik, hogy a mozgás és a
zene szeretete elengedhetetlen. A
táncolni vágyók kétféle céllal érkeznek
hozzánk, vannak, akik csak
az alaplépésekkel és ritmusokkal
akarnak megismerkedni. A jelentkezők
másik része komoly elhivatottságot
érez a versenytánc iránt,
amihez alázat, kitartás, tanulás és
sok gyakorlás, valamint odafigyelés
és precizitás szükséges – mint
minden máshoz, amit profi módon
szeretnénk művelni. Atánc egy idő
után már nem csak testileg ad tartást,
hanem mindenképp van személyiségformáló
hatása is. A versenytánchoz
– mivel sok ember elé
kell kiállni – elengedhetetlen egyfajta
exhibicionizmus.
– Hogyan telnek a klub hétköznapjai?
– A klubon belül nyolc csoport
működik életkor és tudásszint
alapján. Minden csoport heti kettő
versenytánc órán, egy vezetett
edzésen, egy streching-tartásjavító
órán és egy balett órán vesz részt.
Tagjaink szabadidejükben bármikor
használhatják a tánctermeket
egyéni edzésekre, hiszen a versenyekre
való felkészüléshez a gyakorlás
elengedhetetlen. Természetesen
– mint minden közösségben
– nálunk is vannak nehezebb időszakok,
és olyanok, amikor épp sikert
sikerre halmozunk. Minden
karácsony előtt házi bemutatót
szervezünk a Zsigmondy-
Széchenyi Iskola tornacsarnokában,
ahol táncosaink megmutathatják
családjuknak, barátaiknak,
hogy mennyit tanultak az év folyamán.
Ezen az eseményen kerül átadásra
az „Eraklin-ért” vándordíj,
melyet a vezetőség minden évben
annak ítél oda, aki munkájával a
legtöbbet tette az egyesületért és
hozzáállásával a legjobb példát
mutatta. 1994-től minden évben
szervezünk nyári edzőtáborokat,
melyek meghatározóak a szakmai
munkában és a közösségépítésben
egyaránt – az utóbbi három nyáron
Marcaliban tréningeztünk. Elmondhatom,
hogy az egyesület
olyan, mint egy nagy család, előfordul,
hogy a próbák után itt maradunk,
beszélgetünk, vagy a rendezvényeinket
követően zsíroskenyér-
partit tartunk. A farsangi szezonban
megrendezett Eraklin Bálon
nem a munkáé a főszerep, a
táncosok, szülők, barátok együtt
szórakozhatnak, az első bálozókat
pedig ajándék is várja.
– Mik a jövőbeli tervek?
– Továbbra is fontosnak tartjuk
az alapító tagok célkitűzését, azaz
hogy minél szélesebb körben megismertessük
és megszerettessük a
társastáncot. Komolyan foglalkozunk
az utánpótlás-neveléssel, és
természetesen az egyik fő cél,
hogy minél több technikailag magasan
képzett párost neveljünk ki,
akik országos és nemzetközi versenyeken
is megállják a helyüket.
Több párosunk jó eredményei már
bizonyították ezen törekvésünk sikerét
hazai, horvátországi, és
ausztriai versenyeken is.
– A húsz éves születésnapi est
programjáról mit lehet tudni?
– November 27-én, este hat órától
várjuk az érdeklődőket a Zsigmondy-
Széchenyi Szakképző Iskola
tornacsarnokában. Néhányan
az egykori táncosaink közül velünk
együtt színpadra lépnek, akik
közreműködésével rég nem táncolt
formációkat is bemutatunk. Természetesen
az erre az alkalomra
készült új produkciók mellett a párosaink
versenyprogramjaikat is
eltáncolják.
Húsz éves az Eraklin Táncklub
EGY KATTINTÁS
weblapunkra,
és naponta friss híreket,
tudósításokat,
riportokat olvashat.
Tekintse meg
KÉPGALÉRIÁNKAT,
írjon FÓRUMUNKBA,
vagy adjon fel INGYENES
APRÓHIRDETÉST
(regisztrációhoz kötött)
www.kanizsaujsag.hu
Kanizsa 2010. november 18. – Ez+Az 13
Horoszkóp
Mozgalmas és költséges hétre számíthat.
Az ünnepnapok tervezésénél hirtelen jött
ötleteit gondolja át alaposan. Figyeljen
oda a kiadásaira, és lehetőleg ne költsön
többet a szükségesnél.
A csillagok állása kedvez munkakedvének.
Ha olyan feladattal bízza meg a családja, ami
nehezére esik, próbálja meg viccesen elutasítani
a kérésüket. Ahétvégén helyezze előtérbe
a szerelmi ügyeit és kalandozzon többet.
Romantikus hétvégére számíthat. Nemcsak
a párja, hanem a bolygók is gondoskodnak a
jókedvéről. Kezdeményezéseit, legyen az
akár nagytakarítás, vagy növényápolás, szívesen
veszik és elfogadják a környezetében.
Jól kezdődik, és jól folytatódik ez a hete is. Anyagi
téren jelentős javulásra számíthat. Lehetőleg
maradjon a realitás talaján, és a pénzkiadást gondolja
át. Atelihold egy kicsit feszültté teszi a hétvégén,
de egy kedves ismerőse felvidítja majd.
Továbbra is jól bírja a hajtást a munkahelyén.
Ha fárasztja az egyhangúság, fedezze
fel a hétköznapok apró örömeit. Vásároljon
például egy-egy új virágot a lakásba, vagy
cserélje le a függönyöket a szobákban.
Továbbra is optimistán kezeli a feladatait.
Ha elfárad, kényeztesse magát egy kicsit, de
arra ügyeljen, hogy ne vigye túlzásba. Eljön
annak is az ideje, közelednek az ünnepek, s
szerettei elhalmozzák ajándékokkal.
Sok tennivalóra számíthat a magánéletében.
Rugalmasan teljesítse a családja kéréseit, de
óvakodjon a feszített tempótól. Lazításként
szenteljen több időt a hobbijának, olvasgasson,
és járjon gyakrabban moziba.
Mutasson nagyobb kompromisszumkészséget
a családjában, mert makacssággal
nem ér el semmit. Szóljon ez a
hét minden téren a szeretetről. Úgy rokoni
körben, mint a munkahelyén.
Nem szívesen mond le a szokásos programjairól,
bár a szervezete azt jelzi, hogy nem ártana
kissé lelassítani, és egészségesebb életmódot
folytatni. Vesse el egy időre a gyors meggazdagodás
gondolatát, és pihenjen többet.
Titkos gondolatait egyelőre ne ossza meg másokkal.
Várja meg a teliholdat, mert elképzelhető,
hogy utána köddé válnak, s nem jelentenek
önnek már semmit. Ha netán pénzt kérnek
kölcsön, bátran mondja meg, hogy nincs.
Tegye hasznossá mindennapjait, s a pénz helyett
mást is vegyen észre maga körül. Otthon
lehetőleg a saját elképzelései szerint alakítsa a
dolgokat, mert meg lesz az eredménye. Akarrierjével
ne törődjön, az megy a maga útján.
Jó híreket hoznak önnek ismerősei ezekben a
napokban. Ha rögtön nem is, de hosszú távon
anyagi hasznot jelentenek. Legyen türelmes
és ugyanolyan szorgalmas, mint eddig. Ahétvégi
telihold miatt pedig legyen körültekintő.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
ÚJ
SMS szám:
06-30/
4-956-956
Az Ön
rádiója
FM 95,6
MHz
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
BÉRLET
INGATLAN
Keresünk olyan vállalkozót,
aki belvárosi ingatlanunkat (Hunyadi
utca) a bontott anyagért cserébe
lebontaná. Érd.: +3630/448-
6072 vagy +3630/227-3294
(7108K)
Garázs eladó a Platán soron.
Érd.: 0620/915-9152 (7302K)
Platán soron 1,5 szobás, 3. emeleti
lakás eladó. Irányár: 6 millió Ft.
Érd.: 0620/3398-238 (7306K)
Nk-án Garay utcában I. emeleti
felújított, egyedi fűtéses, két szobás,
erkélyes lakás eladó. Alacsony
közös költség. Érd.:
0630/238-7469 (7307K)
Nk-án a keleti városrészben
egyszobás, cirkofűtéses, földszinti
lakás tárolóval eladó. Tel.:
0630/489-5486 (7308K)
Belvárosban kétszobás, egyedi
fűtéses lakás (kert, udvar) 30.000
Ft + rezsiért kiadó. Kaució szükséges.
Tel.: 0693/312-232,
0630/905-1532 (7309K)
Pioneer TS-E 20-90 hangszóró
és Clarion Paonyir CD-s rádió eladó.
Érd.: 0630/258-2205 (7310K)
Készpénzért vásárolok
könyvet, festményt, porcelánt,
régi népi parasztbútorokat,
használati tárgyakat és teljes
hagyatékot. Érd.: 0620/555-
3014 (7276K)
Labdarúgó világbajnokság
Lutra-albumába való matricát cserélnék.
Tel.: 0630/9049619
(7296K)
Masszázs! Reumatikus, izületi
problémákra, vérkeringés harmonizálására,
stressz, feszültség
okozta izomcsomók, letapadások
oldására. Időpont egyeztetés és bejelentkezés:
0630/540-6664
(7288K)
Masszázs a nagykanizsai
Uszodában! (A szolgáltatás belépőjegy
nélkül is igénybe vehető.)
Szolgáltatások: alakformáló-
, talp-, egyéb masszázs, fényterápia,
méregtelenítés, stb. Hívásra
házhoz is megyek. Érdeklődni
és bejelentkezni: a +3630/481-
2323 telefonszámon lehet
(6273K)
Kanizsa 14 – Apró 2010. november 18.
Lakossági apróhirdetés 15 szóig egy alkalommal: 600
Ft (Amennyiben hirdetését egyszerre több alkalomra adja fel, úgy a
másodiktól 300 Ft.). Vállalkozási apróhirdetés 15 szóig egy
alkalommal: 1200 Ft (Amennyiben hirdetését egyszerre több
alkalomra adja fel, úgy a másodiktól 600 Ft.)
ANagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete november 26-án
pénteken 15.30-kor a Kanizsai Dorottya Kórház tanácstermében
tartja klubfoglalkozását, amelyen Dr. Késmárki Nóra
főorvos asszony a Cukorbetegség és a daganatok címmel tart
előadást.
MEGNYITOTTA
kapuit a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ,
mely kedvező bérleti díjjal és szolgáltatások széles körével várja a
házba betelepülni szándékozó vállalkozásokat.
Keressen meg minket és tájékozódjon a lehetőségekről!
Projekt neve: Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ
létrehozása
Projekt kódszáma: NYDOP-1.3.1-2f-2009-0005
A projekt az Európai Unió támogatásával, az
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával
valósul meg.
További információ: Mihovics Zoltán projektmenedzsernél
8800 Nagykanizsa, Garay u. 21. Telefon: 93-510-026 vagy 30-575-2943
www.inkubatornk.hu
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai
Kirendeltség és Szolgáltató Központ az alábbi szakmákban, illetve
munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
villamosmérnök felsőfokú megegyezés szerint
gépészmérnök felsőfokú megegyezés szerint
szerkezetlakatos szakirányú megegyezés szerint
géplakatos szakirányú megegyezés szerint
CNC-esztergályos szakirányú megegyezés szerint
kárpitos szakirányú 110 000 Ft
varró szakirányú megegyezés szerint
marós szakirányú megegyezés szerint
lakatos szakirányú megegyezés szerint
víz-, gáz-,
központi fűtés szerelő szakirányú 105 000-115 000 Ft
szállító középfokú megegyezés szerint
CO, AWI hegesztő szakirányú megegyezés szerint
szerszámkészítő szakirányú megegyezés szerint
textilipari technikus szakirányú megegyezés szerint
Bővebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról Nyugat-dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató
Központban Nagykanizsa, Fő út 24. szám alatt adunk, vagy
www.nyugatrmk.hu címen.
Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - csütörtök: 8.00 - 12.00 és 13.00
- 15.00 óra között, péntek: 8.00 - 12.00 óra.
VOKSH Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
Tanfolyam indul:
2010.11.29. 16 óra:
személyautó, motor,
segédmotor kategóriákban
2010.12.01. 16 óra: C+D+E
2010.12.03. 16 óra:
GKI (régi belföldi és
nemzetközi helyett)
2010.12.06. 16 óra:
gépkezelő (targonca,
emelőgép, földmunkagép)
Részletfizetés
Diák kedvezmény
Ingyenes tankönyvkölcsönzés
Kanizsa 2010. november 18. – Sport 15
Nagykanizsai Izzó SE (12.) –
Mohácsi TE (1.) 27-35 (12-18)
NB I B Nyugati csoport női kézilabda-
mérkőzés, 9. forduló.
Nagykanizsa, 100 néző. Vezette:
Horváth L., Kosztend.
Nagykanizsa: Gyurákovics -
Csaba E. 2, László R. 6/2, Pintér
K. 1, Dabóczi A. 3, Ruppert
B.,Gyánó 5. Csere: Hofbauer (kapus),
Gácser 6/1, Bouti 4. Edző:
Bujáki Tibor.
A mérkőzés előtt már az ifjúságiak
találkozóján hangoltak a
mohácsi „Déli Brigád” ultrái, akik
minden bizonnyal azon is belelkesedtek,
hogy együttesük eddig remekül
szerepel a bajnokságban és
listavezetőként várhatta a mérkőzést.
Aztán a pályán is igyekeztek
fölényüket érvényesíteni a baranyaiak,
igaz, 4-4-ig együtt voltak a
csapatok.
A jóval lendületesebb Mohácsi
TE kettős emberelőnyben nem
csoda, hogy képes volt gólt szerezni,
de mindezt megtette ugyanilyen
arányú emberhátrányban is.
Ennek ellenére hazai oldalon is
voltak szép pillanatok, hiszen
Gácser Klaudia szemfüles gólt
szerzett, ugyanakkor a Mohács felső
sarkos bombái ellen kevés ellenszer
volt.
A második félidő Bouti Lívia
bravúros találatával indult, viszont
Hofbauer Petra sajnos több gólt is
kapott a „levédett” rövid sarokra.
22-28-nál mintha még „visszajött”
volna a meccsbe a Kanizsa, de közelebb
kerülnie már nem sikerült a
vendéglátóknak a mohácsiakhoz.
Edzői mérleg:
Bujáki Tibor: „Sajnálom, hogy
rögtön a bajnokság egyik legjobb
együttese ellen kellett az új védekezési
variációinkat gyakorolnunk.
Viszont úgy látom, a lányok fogékonyak
lesznek rájuk.”
P.L.
A listavezető ellen kezdett az új tréner
Szolnokon, a helyi Sportiskola
tornatermében rendezték idén a
Felnőtt Vívó Vidékbajnokságot,
melynek férfi tőr szakágában tizenkét
egyesület szakosztályának 34
versenyzője lépett a pástokra. Az
indulók között természetesen az
Nagykanizsai TE 1866 vívóival –
Szmodics Zoltánnal, Pataki Zoltánnal,
valamint Somoskeőy Péterrel.
Az egyéni versenyek során
előbbi kettőnek sikerült igazán kitenni
magáért, hiszen a csoportmeccsek
után a tizenhat, a nyolc,
majd a négy közé is bejutottak, mi
több, később a finálét is egymás
ellen vívhatták. A mindent eldöntő
csatában aztán Szmodics nyert a
Zoltánok csatájában Pataki ellen
15:4-re.
A csapatverseny elődöntőjében a
kanizsaiaknál 33:32-re bizonyult
jobbnak a szegedi egység, a harmadik
helyért vívott találkozón aztán a
Nagykanizsa 45:32-re nyert a Zalaegerszegi
Vívó Egylet tőrözői ellen.
Kanizsán a kard mellett tehát a tőr
szakág is hallatott magáról.
P.L.
Kanizsai házidöntővel a vidékbajnokságon
Az OB I B-s férfi vízilabda bajnokság
Piros csoportjában szereplő
Heat Group-Kanizsa VSE gárdája
az utóbbi két fordulóban olyan eredményeket
ért el, melyek feljogosítják
egy masszív alapszakaszi szereplésre.
Előbb a Tipo VSC együttesét
győzték le idegenben 18-13-ra,
majd szintén a fővárosban, a kanizsaiak
első mérkőzésén a dél-zalaiakra
nagy verést mérő KSI SE ellen
játszottak 7-7-es döntetlent.
Tipo VSC (5.) – Heat Group-
Kanizsa VSE (3.) 13-18 (3-6, 2-4,
3-7, 5-1)
OB I B Piros csoport vízilabdamérkőzés,
5. forduló. Budapest.
Vezette: Jancsecz, Bors.
Kanizsa: Kiss Cs. - Virt 4, Bedő 2,
Dene, Puskás 2, Rajna 3, Ulman 4.
Csere: Bajnogel (kapus), Gulyás 1,
Csóka, Kaszper G. 1, Szabó G.,
Fábry 1. Játékos-edző: Szabó Gábor.
A csoport utolsó helyén álló
Tipo ellen nagyon ment a gólgyártás,
Virt Mátyás mellett Ulman István
volt különösképp elemében.
KSI SE (1.) – Heat Group-
Kanizsa VSE (3.) 7-7 (0-1, 2-2, 4-
1, 1-3)
OB I B Piros csoport vízilabdamérkőzés,
7. forduló. Budapest.
Vezette: Marosvári, Vogel.
Kanizsa: Kiss Cs. - Virt, Dene,
Puskás, Csóka, Keresztes 3, Ulman.
Csere: Bajnogel (kapus), Gulyás 1,
Kaszper G. 1, Fábry 2, Bagaméri.
Játékos-edző: Szabó Gábor.
Gulyás Ábel vége előtt szerzett
akciógólja (nagyon) kellett a pontmentéshez.
Hazai medencében
november 20-án 11 órától játszanak
Kecskemét ellen.
P.L.
Kedvező alaphanggal a továbbiakra
Kanizsai Vadmacskák SE (5.) –
BSE II (6.) 83-45 (18-9, 24-6, 21-
13, 20-17)
Amatőr NB I női kosárlabdamérkőzés.
Nagykanizsa, 50 néző.
Vezette: Benedek Z., Szalai Zs.
Kanizsa: Fuisz (22), Tarnai (4),
Olasz A. (5), Jagarics (13), Fekete
(17). Csere: Oros (5/3), Jurkó
(15), Hegyi, Tóth Sz. (2). Edző:
Gábor Erzsébet.
Jó ritmusban kezdték a hazaiak
a találkozót, Fuisz Viktória és Fekete
Csilla pontos dobásaival
gyorsan el is húztak 13 ponttal. A
folytatásban is remekül védekeztek,
a megszerzett labdákból gyors
kosarakat tudtak dobni, amivel tovább
növelhették megszerzett előnyünket.
Fordulás után is a vendéglátók
irányították a játékot, Jurkó Noémi
és Jagarics Anett ügyes betöréseivel
pedig már 30 pont fölé nőtt a
különbség, ami a találkozó végén
magabiztos győzelmet jelentett a
Vadmacskák együttese számára.
Kanizsa KK-DKG East (5.) –
Ceragem Kozármisleny SE (11.)
78-76 (22-16, 25-23, 8-20, 23-17)
NB I B Nyugati csoport férfi
kosárlabda-mérkőzés, 8. forduló.
Nagykanizsa, 150 néző. Vezette:
Németh S., Dombay.
Kanizsa KK: Tóth O. (6),
Stárics (16/9), Babócsai (5/3),
Zsámár K. (11), Hoffmann (12).
Csere: Balogh L. (4), Kovács D.
(6/3), Murvai (3), Fonai, Klír (4),
Bíró B. (6), Beck (5/3). Edző: Farkas
László.
Kimondottan éles lett a találkozó
vége, de mindez annak is volt
köszönhető, hogy az első húsz
percben a tabella hátsó felében tanyázó
mislenyiek támadásait nem
sikerült jól megszűrniük a hazaiaknak.
A harmadik tíz perc még sorsfordítónak
is tűnt, de a hazaiak a
végén összekapva magukat, ha
kissé döcögősen is, végül behúzták
győzelemmel a találkozót.
Ha apró lépésekkel is, de a Kanizsa
KK hozza a győztes formáját.
Hogy ezt miért tartottuk fontosnak
leírni? Elhangzottak
ugyanis már olyan felhangok is,
melyek szerint a jelenlegi tréner
helye nem a legbiztosabb...
Hőgyészi SC (6.) – Nagykanizsai
Izzó SE (3.) 28-34 (13-13)
NB II Délnyugati csoport férfi kézilabda-
mérkőzés, 10. forduló. Tamási,
50 néző. Vezette: Kóbor, Tasnádi.
Nagykanizsa: Bolla - Nagy B.,
Balogh Z. 6, Baranyai N. 8, Horváth
Balázs 2, Kiss G. 11/1, Füle
4. Csere: Németh N. 3, Felde.
Edző: Tóth László.
Akanizsai tréner, Tóth László értékelése
a találkozóról: „A Hőgyésznek
sem volt tét nélküli a találkozó, hiszen
egy győzelemmel akár a szigetvári
csapatot is megelőzhették volna a tabellán.
Ennek fényében egy roppant
kemény első félidőt produkáltak a csapatok,
a második félidőben azonban
kapusunk Bolla Máté, valamint Baranyai
Norbert és Kiss Gergely nagyot
játszott. Ismét csapatként sikerült
nagyszerűen működniük a srácoknak,
s arattak szép győzelmet idegenben.”
Az összeállítást böngészve feltűnhet,
hogy nem az első számú kapus,
Dolezsár Roland védett a találkozón.
Nos, a csapat a győzelmet
azonban ajánlhatja a távol lévő játékosnak,
hiszen a mérkőzés napján
született meg a kiváló hálóőr fiúgyermeke.
P.L.
Értékes kézis győzelem
Végig
magabiztosan
Igencsak
éles lett a vége
Kanizsa 16 – Reklám 2010. november 18.
Nagykanizsa Környezetvédelméért Alapítvány
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
Számlaszám: OTP Nk. 11749015-20029401
Az 1992-ben létrehozott Alapítványt a Zala Megyei Bíróság Apk. 60.
064/1992/19 sz. végzésével, majd 1998. október 16-án „közhasznú szervezet”
jogállással nyilvántartásba vette.
A Kuratórium 1/2010. (XI.03.) Nk.V.Kv.A. számú határozatával megerősített
közhasznúsági jelentés és beszámoló kivonata:
Nyitó pénzkészlet 2009. január 1. 988.415
Bevételek
- Szabadics József önk. képv. (Zalakaros Város PMH) 80.000
- Banki kamat 1.569
Összesen: 1.069.984
Kiadások:
- Ajándéktárgy (környezetkultúra terjesztéséért) 60.032
- Postaköltség 4.840
- Horvát-magyar szakmai találkozó 461.360
- Támogatás visszafizetése 70.000
- Bankköltség 13.825
- Zenei pavilon látványterve 60.000
- Könyvelési szolgáltatás (2009. I. félév) 28.800
Összesen 698.857
Záró pénzkészlet 371.127
Az Alapítvány tevékenységét a környezetkultúra terjesztésére, továbbfejlesztésére,
kiemelten a diákok épített környezettel kapcsolatos ismeretei
bővítését szolgáló rendezvényekre, valamint a városi rendezvények támogatására,
illetve a horvát-magyar környezetfejlesztési szakmai nap megrendezésére
fordította.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Alapítvány részére 2009.
évben pénzbeli támogatást nem nyújtott.
Az Alapítvány kuratóriumának tagjai, az elnök és a titkár 2009. évben semmiféle
juttatásban, díjazásban nem részesült.
Köszönjük a támogatásokat
XXII. évfolyam 41. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2010. november 25. Kanizsa
(93)
ÜGYVÉDI
IRODÁMAT
Nagykanizsa,
Király út 47.
II. emeletre helyeztem át.
Dr. Apáthy Zsuzsanna
ügyvéd
EGY KATTINTÁS
weblapunkra,
és naponta friss
híreket,
tudósításokat,
riportokat
olvashat.
www.kanizsaujsag.hu
Idén városunk adott otthont a
Zalai Prima Díj rendezvényének,
immár második alkalommal.
A rangos elismerést a kanizsai
dr. Ördög Ferenc nyelvész, a
Farkas Ferenc Zene-és Aranymetszés
Művészeti Iskola és a Zalaegerszegi
Teke Klub vehette át.
A Zalai Prima Díjat a Prima
Primissima mintájára hozták létre
öt éve, hogy erkölcsi és anyagi elismerést
kaphassanak, akik a kultúra,
a művészetek, a sport és a tudományok
területén kimagasló
eredményeket értek el. A
Medgyaszay Házban tartották a
rangos eseményt, ahol Cseresnyés
Péter, városunk polgármestere köszöntötte
a meghívottakat. Beszédében
hangsúlyozta, hogy a díjat
azok kapják, akik elismerésre méltót
hoztak létre munkásságuk során.
Az idei rendezvényen dr.
Lovassy Tamás, a Prima Primissima
Alapítvány főtitkára, valamint
Gyutai Csaba, Zalaegerszeg polgármestere
is jelen volt. Dr.
Lovassy Tamás elmondta, a díj sajátos
hungarikum, amely egyben
lokálpatrióta díj is. Nem csak azok
kapják az elismerést, akik már
hosszú évtizedek óta tevékenykednek
szakmájukban, hanem a harminc
év alattiak is, amellyel az a
cél, hogy az egyes szakmák figyelme
ráirányuljon a fiatal tehetségekre.
Az ünnepélyes átadást Horváth
László, a Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Művészeti Iskola
ötödik osztályos tanulójának zongorajátéka,
valamint a jelöltekről szóló
kisfilmek bemutatása előzte meg,
de számos produkciót tekinthettek
meg a vendégek a művészeti iskola
jóvoltából. Az elismerést szimbolizáló
Kincsem nevű versenyló
porcelánszobrának átadása után –
amelyet Schrammel Imre Kossuthdíjas
keramikus művész tervezett –
a közönségdíj nyertesére is fény derült,
amely idén a Farkas Ferenc Zene-
és Aranymetszés Művészeti Iskola
lett.
Z.A.
Zala legjobbjai kaptak Prima Díjat
A Nagycsaládosok Nagykanizsai
Egyesülete húsz éves fennállásának
alkalmából tartott ünnepi
konferenciát a Halis István
Városi Könyvtárban, valamint
kiállítás-megnyitóra is invitálták
az érdeklődőket.
Horváth Tamás, az egyesület
elnöke köszöntötte a nagycsaládosokat,
akik immár húsz éve,
1990. november 20-án alapították
szervezetüket Nagykanizsán.
Elmondta, hogy már a kezdetekkor
az volt a cél, hogy ráirányítsák
a figyelmet a család fontosságára.
A nagycsalád ügyével
ugyanis nem csak néhány elvakult
nagycsaládosnak kell foglalkoznia,
hanem mindannyiunk
közös érdeke, hogy a helyi közösségek
és ezáltal az egész társadalom
erős családokra épüljön.
Fontos megállni egy pillanatra,
és elgondolkodni azon, mi lesz
gyermekeinkkel az elkövetkezendő
húsz, harminc, negyven
évben, lesznek-e unokáink, milyen
értékek mentén fog szerveződni
a család.
Cseresnyés Péter polgármester
mindehhez hozzátette, a család
az egyik legfontosabb kincse
a közösségnek, és a Fidesz
olyan feltételeket szeretne teremteni,
amelyek lehetővé teszik
minél több gyermek vállalását.
A családi hétvége apropójából
több programon is részt vehettek
a könyvtárba látogató nagycsaládosok,
így akár szombat
délután is lehetett folyóiratokat
lapozgatni vagy könyvet kölcsönözni.
Z.A.
Fiatal felnőttkorba léptek a Nagycsaládosok
Fotó: Ziegler Anita
Kanizsa 2 – Krónika 2010. november 25.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Ziegler Anita. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin
Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztésért felelős: Huszár József, tel.:+3630/512-0855
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
A Kanizsa TISZK a Thúry
György Kereskedelmi Szakközépiskolával
együttműködve élelmiszer
és ajándék részleggel is
rendelkező tanbolt megnyitását
tervezi, ahol tanulók szolgálják
ki a vevőket, és elsősorban a város
környezetében tevékenykedő
őstermelők áruit, valamint ajándéktárgyakat
lehet vásárolni.
Mérksz Andor, a Kanizsa
TISZK igazgatója elmondta, hogy
a kereskedelmi szakközépiskolában
tanulók a tanboltban elsajátítják
a kiskereskedői magatartást és
közvetlenül megtapasztalják a vevővel
való kapcsolatot.
– A Kanizsa TISZK-nek – és a
TISZK-eknek általában – elsődleges
célja, hogy a munkaerő-piaci
igényeknek megfelelően, minőségi
szakképzés keretein belül képezzen
szakembereket. Természetesen figyelembe
kell venni, hogy környezetünkben
milyen szakmák vannak
túlsúlyban. Ebből kiindulva, a
Thúry György Szakközépiskolával
együttműködve egy olyan tanboltot
hozunk létre, ahol a diákok megfelelő
munkaerő segítségével tudják
megtanulni a kereskedelem gyakorlati
alapjait. Szeretnénk, ha
visszatérnének a régi kereskedői
attitűdök, ebbe beletartoznak a vevővel
való hatékony kommunikáció,
az udvariasság és az odafigyelés,
ezekre ugyanis nem tanítanak
meg a multi cégek. A tanboltban
minden, kereskedelmi képzésben
tanuló gyerek lehetőséget fog kapni
a gyakorlásra és a kiskereskedelmi
jellegű tevékenység elsajátítására,
valamint kisebb üzlet vezetésének
alapjait is elsajátíthatják.
Kanizsa őstermelőit szólítjuk meg
elsősorban, hiszen a multinacionális
cégek mellett alig van lehetőségük
termékeik népszerűsítésére. Az
üzlet egyik fele csemege-jellegű
lesz, emellett egy ajándék-részlegben
is gondolkodunk. A város központjában,
a Vasember Ház alsó
részében kapott helyet a bolt, ahol
sok turista fordul meg, éppen ezért
Nagykanizsához kötődő ajándéktárgyakat,
képeslapokat, könyveket,
cd-ket lehetne vásárolni. A helyi
művészeket is szeretnénk bevonni
ebbe a kezdeményezésbe,
akik kisebb, városunkat jelképező
alkotásaikkal gazdagítanák a kínálatot.
Az üzletbe betérő vásárló
biztos szívesen megpihenne, így
kávé és sütemény fogyasztására is
lenne lehetőség.
A tanbolt megvalósításának folyamatát
tavasszal indították el, az
önkormányzat segítségével kedvezményes
bérleti áron jutottak
hozzá a helyiséghez.
– Úgy gondoltuk, hogy nyáron
már megnyitjuk boltunkat, de mivel
műemlék-épületről van szó,
ezért a belső átépítésekhez szükséges
engedélyek beszerzése fél évet
vett igénybe. Terveink szerint az
ünnepek alatt fog megnyílni a bolt.
– mondta el Mérksz Andor.
Z.A.
Tanbolt a minőségi szakképzésért
A Pannon Egyetem Nagykanizsai
Kampusza, valamint az országban
működő nemzeti idegenforgalmi
képviseletek szövetsége
(ANTOR) közös szervezésében
került sor Nagykanizsán a
„Turizmus határok nélkül” című
idegenforgalmi rendezvényre.
Ez nem csupán előadásokat foglalt
magában, hanem konkrétan be
is mutatták az egyes országok turisztikai
sajátosságait.
Amint azt a téma avatott szakértőjétől,
dr. Péter Erzsébet egyetemi
adjunktustól megtudtuk, talán még
az az idő is eljöhet, amikor egy-egy
ország speciális ismerete mellett
nem csupán a világnyelvek, de adott
államok (szak)nyelveinek elsajátítása
is különösen fontos lesz a turizmus,
mint szolgáltatói ág létezésében.
Mondhatni, eljött a specializálódás
ideje, s ezért sem volt véletlen,
hogy a PEN-re meghívott idegenforgalmi
szakemberek külön is szólhattak,
példának okáért Lengyelországról,
Szlovákiáról, Máltáról, no és az
itthoni népszerűségük végett is
olyan „üdültetési nagyhatalmakról”,
mint Ciprus, Franciaország, Horvátország,
Olaszország, illetve Tunézia.
A rendezvény célja egyben az is
volt, hogy a jövő turizmussal foglalkozó
diplomásai számára kedvet
csináljon az egyes országokhoz,
hogy igenis érdemes majdan
rájuk specializálódni.
Az ANTOR emellett évente három-
négy alkalommal szakmai bemutatókat
is szervez, illetve képviselői
közönség-rendezvényeken is
részt vesznek.
P.L.
Fókuszba kerülhet egy
„vendéglátó” ország is
A Jó tanuló- jó sportoló idei pályázatán
városunkban nyolc diák
kapott elismerést november 18-án.
A Batthyány Lajos Gimnáziumból
négy tanuló, Czigány András triatlon
sportágban, Erdős Gergely vívásban,
Horváth Barbara és Horváth
Dóra látványtáncban illetve
kötélugrásban teljesített kiemelkedően.
A Kőrösi Csoma Általános
Iskolából Dobó István, Erdős Péter
és Osvald Anna vívásban jeleskedett,
míg Szokol Fanni, a Zrínyi
Miklós Általános Iskola diákja látványtánccal
és kötélugrással érdemelte
ki a díjat. A tanulók ötezer,
illetve intézményük részére ötvenezer
forintos vásárlási utalványt
vehettek át.
Z.A.
Jó tanuló, jó sportoló
Széchenyi Istvántól „Egy
nemzet ereje a kiművelt emberfők
sokaságában rejlik.” – volt a
mottója a Kanizsa TISZK szervezésében
immár második alkalommal
megrendezett tudományos
szakmai fórumnak, amely
a Magyar Tudomány Napja alkalmából
került megrendezésre
a Medgyaszay Házban.
Janzsó Antal a GTTSZ Nyugatdunántúli
Régiójának társelnöke
köszöntője, Dénes Sándor Nagykanizsa
alpolgármesterének megnyitója
után következhettek a színvonalas
tudományos munkák bemutatásai.
Farkas Bertalan dandártábornok,
kutató űrhajós az
emberes űrhajózás múltjáról, jelenéről
és jövőjéről tartott érdekfeszítő,
szemléletes előadást. Dr.
Nagy Ferenc „Nobel-díjas forradalom
tudományunk ünnepkörében”
címmel tartott beszámolót,
majd iskolánként egy-egy természettudományokban
kiemelkedő
tanulót, illetve az iskolák képviselőit
Oláh György élő magyar Nobel-
díjasunk munkásságáról szóló
könyvvel jutalmazta. Prof. Dr.
Miszlivetz Ferenc a válság és a jövő
egyeteméről beszélt, majd Turczi
Dávid az űrkutatás egy érdeklődő
fiatal szemével, valamint
Bognár Béla a gépjármű-tervezés
legújabb irányzatairól tájékoztatta
a jelenlévőket.
A rendezvényen majd kétszázötveven,
főleg középiskolások,
főiskolások vettek részt, akik
szemmel láthatóan roppant mód
élvezték a tudományos nap nyújtotta
„fejtágítást”.
P.L.
űrhajózástól a
gépjármű tervezésig
Nagykanizsa és környéke
népi táplálkozása a 20. század
derekán címmel Miklós
Zoltánné tart előadást december
2-án 15.30 órakor a Rozgonyi
Polgári Egylet és Kör
Fakanál Klubjában. Az előadás
helyszíne a Medgyaszay
Ház. A belépés ingyenes, mindenkit
szeretettel várnak a
szervezők.
Nagykanizsa és
környéke népi
táplálkozásáról
Ottjártunkkor épp nem észleltünk
semmilyen füstölgést a házak
hátsó udvarai felől, de a
Közterület-felügyelet és a Rendőrség
közös akciójaként folyamatosan
szervez ellenőrző járőrözést
Kiskanizsán, ugyanis
egyre több a bejelentés a növényi
hulladékok szabálytalan
égetésével kapcsolatban.
– Havonta pár alkalommal ellenőrizzük
a tűzgyújtási szabályok
betartását Kiskanizsán délután
négy és este nyolc óra között.
Növényi hulladékot csak a megadott
időben, hétfőn és kedden
reggel nyolctól este hatig lehet
égetni, méghozzá emberi tartózkodás
céljára alkalmas épülettől
legalább huszonöt méteres távolságra.
Legalábbis így szól az önkormányzati
rendelet, ennek ellenére
sok a panasz a kiskanizsaiaktól.
Igencsak ráfizethet, aki figyelmen
kívül hagyja a szabályt,
ugyanis háromezertől húszezer
forintig terjedhet a büntetés. Az
ellenőrzések alkalmával egyébként
az illegális hulladéklerakókat
illetve a közterület-használati
megállapodások meglétét is vizsgáljuk.
– foglalta össze Rigó Tamás
közterület-felügyelő.
Z.A.
ITD Hungary Magyar Befektetési
és Kereskedelemfejlesztési
Ügynökség szervezésében
idén másodjára megrendezett,
és nemrégiben lezárult „Befektetőbarát
Településekért Programján”
huszonhét település érdemelte
ki a „Befektetőbarát”
minősítést. A Program célja,
hogy az önkormányzatok szakemberei
segítséget kapjanak településük
versenyképes befektetési
helyszínné való fejlesztésében.
Ünnepélyes keretek között, a települések
projektjei felkerültek az
ITD Hungary honlapjának egy folyamatosan
bővülő adatbázisába
(http://www.itd.hu/Engine.aspx).
Az Ügynökség munkatársai egyrészt
a települések konkrét projektjeinek
marketingjét végzi világszerte
a különböző befektetési
rendezvényeken. Másrészt kiajánlják
a településeket, mint befektetési
helyszíneket is a gyártó
és szolgáltató tevékenységet végző
stratégiai befektetőknek.
Az először 2009-ben és másodjára
most, 2010-ben lezajlott programban
résztvevő települések az
elmúlt két év alatt összesen eddig
554 millió euro értékű, több, mint
háromezer munkahelyet teremtő
beruházás megindítását jelentették
be.
Az idei program több elemből
állt. Egyrészt elméleti ismereteket,
másrészt gyakorlati tapasztalatokat
adó képzéseken vettek részt az önkormányzatok
képviselői. A települések
szakértők segítségét vehették
igénybe az egyedi adottságaira és lehetőségeire
alapozott, professzionális
befektetési stratégia kidolgozásához.
Atárgyalás- és prezentációtechnika
képzéssel a sikerhez elengedhetetlen
kvalifikált emberi erőforrás
fejlesztése volt a cél. Az ITD Hungary
angol nyelvű honlapján, mint
marketing felületen keresztül a települések
hatékonyan kommunikálhatják
a versenyelőnyeiket és gazdaságfejlesztési
irányvonalaikat
(http://www.itd.hu/Engine.aspx).
Az Ügynökség a képzésen, a
marketingfejlesztésen és a befektetési-
stratégiák kidolgozásán túl, az
idén a települések fejlesztési kulcsprojektjei
(operatív akciótervei) elkészíttetésében
is segítséget nyújtott.
Aprogram november 18-i ünnepélyes
záróeseményén, Dr. Becsey
Zsolt külgazdaságért felelős államtitkár
jelenlétében, a képzést
sikerrel záró településeket az ITD
Hungary oklevéllel díjazta. A
résztvevők több kategóriában vehettek
át díjakat, de a legnagyobb
elismerés azoknak járt, akik a befektetési
stratégia, illetve a marketing
felület kialakítása mellett
kulcsprojekteket is kidolgoztak.
Ezek idén Dévaványa, Dombóvár,
Kővágószőlős, Mohács, Nagykanizsa,
Rózsaszentmárton és Szank
voltak.
Az ITD Hungary tapasztalatai
szerint a hazai és nemzetközi befektetők
a hasonló fizikai adottságokkal
rendelkező települések
között az emberi tényezők és az
önkormányzati hozzáállás alapján
választanak. A program sikerére
való tekintettel az Ügynökség
a jövőben is minden évben
szeretné újabb és újabb vállalkozó
szellemű település számára
megadni ezt a fejlődési lehetőséget.
K.H.
Kanizsa 2010. november 25. – Közügy 3
A NAGYKANIZSAI IPARI PARK INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSÉNEK EREDMÉNYEKÉNT ÚJ,
KIVÁLÓ ADOTTSÁGOKKAL RENDELKEZő INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE VÁLT LEHETőVÉ.
További információk, elérhetőségek:
Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt., 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.
Tel: + 36 93/311 241 􀂊 Fax: + 36 93/314 382 􀂊 E-mail: iki@intezmeny.nagykanizsa.hu
Befektetőbarát Településekért Program
Hozadék eddig: több mint félmilliárd euró és háromezer munkahely
Sok a panasz
a tűzgyújtások miatt
Kanizsa – Közmeghallgatás 4 2010. november 25.
Közmeghallgatással kezdte,
majd közgyűléssel folytatta
munkáját legutóbb városunk
képviselőtestülete.
Rodek Györgyné a kiskanizsai
Bajcsy-Zsilinszky utca Sormás
felöli szakaszán a gyalogjárda hiányát
vetette fel. Mint mondta,
egy évvel ezelőtt megígérte az akkori
testület, hogy első ütemben
valósul meg a járda építése. A második
ütem megkezdődött, véleménye
szerint a felszabadult földmennyiséget
felhasználhatnák a
járda kialakításához, hiszen mindössze
száz méteres szakaszról van
szó. Másik felvetése oka, hogy
Kiskanizsán a hétvégeken füstben
vannak a házak. Azt kérte, a
Közterületfelügyelet fordítson
több figyelmet az égetés szabályainak
betartására a városrészben.
A válaszból kiderült, hogy a
Közterületfelügyelet hétvégén
szigorítani fogja a tűzgyújtással
kapcsolatos rendelet betartását.
Tárnok Ferenc osztályvezető a
járdaépítéssel kapcsolatban elmondta,
áttekintik a rendelkezésre
álló forrásokat, és az alapján
döntenek.
Magdics János az ott élők nevében
megköszönte a Bajcsy-Zsilinszky,
a Március 15. tér és a
Gördövényi utca fejlesztését.
Azonban hiányosságot is tapasztaltak,
azt kérték, hogy a közgyűlés
határozatának megfelelően
még idén történjen meg ezek pótlása.
A lakosság társadalmi munkában
továbbra is felajánlja segítségét.
Cseresnyés Péter polgármester
megígérte, a problémákat
megnézeti, és a jövő hét elején
helyszíni szemlén felmérik a hiányosságokat.
Ferincz Jenő elmondta, július 1-
jén hatályát vesztett törvény szerint
bonyolították le az önkormányzati
választásokat. Mivel jogállamban
ilyen nem történhet, törvényesen
önkormányzati választás
sem történt. Gyakorlatilag önök
nem is önkormányzati képviselők.
– hangsúlyozta. Amásik hozzászólásában
azt kérte, hogy a polgármesteri
hivatal első emeletén olvasható
Nemzeti Együttműködési
Nyilatkozatot tüntessék el a falról,
mert szerinte nem oda való.
Hoczné Hári Ildikó a közfoglalkoztatással
kapcsolatos tapasztalatait
mondta el, mivel maga is másfél
évig részt vett közmunkaprogramban.
Véleménye szerint az Út a
munkához program nem értékteremtő
munkára, hanem csak létszámemelésre
ösztönöz. Alultervezték
a forrásait, nem javítja az
elhelyezkedést, sokan egyáltalán
nem jutottak munkalehetőséghez.
Közülük sok az egyedülálló, akiknek
lakást kell fenntartani, rezsit
kell fizetni. Ha egyáltalán bekerül
valaki a programba, úgy eladósodik,
hogy az a négy hónap munkaviszony
nem oldja meg az életét.
Csak egy papíron létező megoldás,
a valóságban nem az. Hozzátette,
személy szerint sérelmezi, hogy
egy léptékkel, egy versenyszámban
indultak a huszonévesekkel. A
negyven éven felüliek érdekében
kampányolt, hiszen a nagyon alacsony,
hatvan-hetvenezer forintos
fizetésből még sokaknak a nem
dolgozó felnőtt gyermekeit is el
kell tartani. A jövő évi tervekből
kiemelte, felháborítónak tartja,
hogy az abban tervezettek szerint a
munkát képzettségtől függetlenül
el kell vállalni. Példaként hozta,
hogy egy diplomás mérnököt beoszthatnak
csatornatisztításra is, s
ha nem vállalja el, akár megvonhatják
tőle a 28.500 forint segélyt
is. Válaszában a polgármester
megígérte, tizenöt napon belül válaszolnak
a felvetéseire.
Palotás Tibor meghatalmazást
kapott a Királyi Pál utca lakóitól,
hogy segítsen a harmincöt éve tervezett
Magyar utca – Petőfi utca
összekötésével kapcsolatban. Atervet
a képviselők nagy részének átnyújtotta
azzal a reménnyel, hogy
tudomásul veszik azt. Hangsúlyozta:
a két utca összekötését a bemutatott
dokumentum szerint jobban
is el lehet készíteni. Az egyirányúnak
tervezett utat úgyis meg lehet
építeni, hogy ne okozzon gondot
senkinek. Kérte, adjon neki a közgyűlés
lehetőséget az út tervének
módosítására. Egy másik témában
arra kérte a polgármestert, ha Budapesten
meg tudják oldani, hogy
december 15-ig ki tudják „takarítani”
a várost, akkor Nagykanizsán
se lássunk utcán fekvő embereket.
Az első felvetéssel kapcsolatban
Tárnok Ferenc elmondta,
hosszú egyeztetési folyamat előzte
meg az engedély kiadását. Válaszában
Cseresnyés Péter arról tájékoztatott,
hogylapzártánkkor helyszíni
szemlét tartanak a Királyi Pál
utcában, azt követően 17 órakor
pedig a Zsigmondy-Széchenyi
SZKI éttermében lakossági fórumot
tartanak. A másik témához
hozzáfűzte: a városban működik
utcai gondozói hálózat, akik azokkal
törődnek, akik nem mennek be
az éjszakai szállókra.
Kelemen Péter egy kompromisszumos
megoldással jött a képviselőtestület
elé. Mint mondta,
egy céget képvisel, az embereknek
akar munkát adni azzal, hogy a saját
találmányát gyártatná le. Az ötlet
forrása, a szerinte neki ítélendő
kórházi kártérítés összege lenne.
Kompromisszumot akart kötni a
képviselőtestülettel, hogy mivel a
város a kórház fenntartója, egyezzenek
meg a kártérítés összegében,
és ezt az összeget adják a gyártó
cégnek. Cseresnyés Péter tájékoztatta,
hogy ha egy cég munkahelyteremtés
céljából ki akar bérelni
egy csarnokot, szívesen segít a
kapcsolatfelvételben. Ha a kezdeményezés
a megvalósulás kapujában
lesz, az önkormányzat is segít.
Horváthné Polai Mária a tavalyi
közmeghallgatáson jelzett kérdéseire
azóta sem kapott választ, így
újfent feltette őket. Elöljáróban
megköszönte az Egészségház kialakítását.
Majd ismét megkérdezte,
mikor kerül sor a ravatalozó
felújítására, vagy új ravatalozó
megépítésére. A Szent Flórián téri
óvoda és a Tájház sorsára is kíváncsi
volt, hisz mindkettő állaga
romlik, nem történik velük semmi.
Cseresnyés Péter a felvetett gondolatok
közül sok mindennel
egyetértett, s a feltett kérdésekre a
választ írásban fogják megadni.
Böcskei Balázs arra volt kíváncsi,
hogy a Kanizsai Dorottya Kórházról
megjelent hangfelvételek
Közgyűlés: Megoldásokat keresnek
a felvetett problémákra
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A közmeghallgatást követően
két napirendi pontot tárgyalt
meg a testület.
A határozati javaslat alapján a
közgyűlés Kele Lászlónét 2010.
november 2-tól 2012. július 31-ig
munkajogviszony keretében projektmenedzseri
munkakörben
foglalkoztatja bruttó 220 ezer forint
munkadíjjal, mely összeg a
projektből kerül finanszírozásra.
Aközgyűlés 252/2008.(VI.26.)
számú határozatával támogatta
pályázat benyújtását a TÁMOP-
3.3.2/08/1 esélyegyenlőségi
programok végrehajtására. Az
Oktatási és Kulturális Minisztérium
Támogatáskezelő Igazgatósága
a benyújtott „Tegyünk érte” –
kooperációval a halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekekért
Nagykanizsán” című pályázatot
85.616.385 forint összeggel támogatta.
A projektgazdának a
projekt teljes időtartama alatt biztosítania
kell egy fő projektmenedzsert
munkajogviszony keretében.
A testület zárt ülésen javaslatot
tett a Zala Megye Területfejlesztési
Tanács által alapított
Zala Megye Fejlesztéséért Díj
adományozására.
86 millió forintot nyertünk
Kanizsa – Szabad 2010. november 25. vélemény 5
mögött van-e törvénytelenség, valósak-
e az ott elhangzott botrányos
kijelentések, és ki vállalja azokért
a felelősséget. Kérte, hogy az önkormányzat
tárgyaljon az ügyben,
majd hozza meg a szükséges intézkedéseket.
Cseresnyés Péter
válaszában elmondta, elég kényes
témát vetett föl, amire a szakemberekkel
konzultálva írásban fog
válaszolni. Megjegyezte, az
ismeretlen módon nyilvánosságra
került hanganyaggal nagyon óvatosan
kell bánni, főként, amikor
bebizonyosodik, hogy azokat öszszevágták.
Óvatosan kell bánni ezzel
a kérdéssel, figyelembe véve a
város és a kórház jó hírét.
Borda László a palini Alkotmány
utca problémájával fordult a
testülethez. A régi palini városrészben
úgy érzik, Palin mostohagyereke
a városnak. Sem a keleti,
sem a nyugati járdán gyakorlatilag
nem lehet közlekedni balesetbiztosítás
nélkül. Megépült az elkerülő
út, és továbbra is rajtuk keresztül
bonyolódik le a forgalom.
Ugyanúgy járnak keresztül az úton
a kamionok, teherautók, személyautók,
mint korábban. Az utcán
életveszélyes közlekedni. Ugyan
kevesebb lett a teherautó, de a személyautók
fittyet hánynak a sebességkorlátozásra.
Ahogy fogalmazott,
az jöjjön be teherautóval, akinek
arra van dolga. Cseresnyés
Péter biztosította, a rendőrkapitányhoz
továbbítja a kérést, és a
válaszról értesíteni fogja.
Fazekasné Horváth Edit több
ember nevében megkérdezte, mikor
lesz Kanizsán érdemleges
munkahely, és mennyi. Harmincöt
évet dolgozott le becsülettel ebben
a városban, és jelenleg huszonhétezer
forintból kellene megélnie. Ki a
felelős az ilyen helyzetben élőkért?
ő már mindent megpróbált, az önkormányzat
adósságrendezési osztályán
mindenben megfelelt, kivéve,
hogy a lakása nem ötvenöt
négyzetméteres, hanem hatvankettő.
Ez esetében azt jelenti, hogy jövőre
mehet akár a híd alá is. A parlamentben
nem hallani arról, hogy
beszélnének a ő korosztálya gondjairól,
a megoldási lehetőségekről.
Helyzetéből adódóan a lakók már
ferdén néznek rá, amiért nem tudja
fizetni a költségeket. És ezzel nincs
egyedül. Hasonló gondokkal fordult
a közgyűléshez Damejka József
is. Válaszában a polgármester
megígérte, felmérik, mit tudnak segíteni
a két családnak.
B.E.
Tisztelt Kanizsai Dorottya Kórház
Vezetőség!
Nagykanizsán sorra kerülnek ki
a kórházzal kapcsolatos hangfelvételek.
Azt szeretném ha a kórházi vezetés
megindokolná, hogy miért
kellett az orvosoknak távozniuk,
többek közt most utolsóként Gőgös
Péternek. Munkáját nem végezte
rendesen? Vagy szakmailag nem
felelt meg? Mi az oka a sorozatos
orvos elbocsátásoknak? Miért kell
orvosokat elbocsájtani, ha így is
orvoshiánnyal küzd a kórház?
Igaz, hogy az egyik hangfelvételen
hallható valamiféle ok vagy indok,
de szeretném ha a kórházi vezetés
egy nyílt, egyenes válasz adna
írásban a kanizsai polgárok felé!
Köszönettel:
Kanizsai Lokálpatrióta
Mint a közmeghallgatáson adott
polgármesteri válaszból megtudtuk,
az illetékesek még mindig
vizsgálják, nem aggályos-e jogi
szempontból a kórházi ügyeket
megszellőztető hanganyagok nyilvánosságra
kerülése nyomán kialakult
ügy.
Hetek óta képtelenek eldönteni,
hogy az esetleges jogsértő cselekmények
feltárásában használhatóe
egy olyan hanganyag, amelynek
készítési körülményei, illetve nyilvánossá
tétele a kanizsai gyakorlatban
eddig ismeretlen volt. ( Más
településeken ez nem okozott gondot,
repült a magát cipeltető rendőr,
kirúgták a villamosvezetőt és a
többi lehallgatásos ügy kapcsán
szinte azonnal munkába lendültek
az illetékes szervek. Csak Kanizsán
nem!)
Míg a hivatali és egyéb megbízott
jogászok ezen gondolkodnak,
addig néhány apróságra hadd hívjam
fel az olvasók figyelmét.
Először is: az első, hosszabb lélegzetű
hanganyag, mely az ominózus
vacsorán készült, már szerepelt
bizonyítékként egy munkaügyi
perben. A bíró minden további
nélkül elfogadta azt, és az alperesnek
(kórház) is módja volt megismerni
a hanganyag teljes tartalmát.
Tehát ha az ügyön komolyan
gondolkodnának az illetékesek, és
komolyan utána jártak volna, feltehetően
ők is tudnának erről.
Mit mond a jog?
A mai magyar büntetőeljárási
rendszer a szabad bizonyítás elvét
követi. Ez azt jelenti, hogy szabadon
felhasználható minden bizonyítási
eszköz ami a bizonyítandó
tény bizonyítására alkalmas.
Ezt a Büntetőeljárási törvény
(Be. 1998.évi XIX. Tv.) 78.§.(1)
bekezdése az alábbiakban fogalmazza
meg: „A büntetőeljárásban
szabadon felhasználható a törvényben
meghatározott minden bizonyítási
eszköz.
A bizonyítás eszközei a Be.
76.§.(1) bekezdése szerint: a tanúvallomás,
a szakvélemény, a tárgyi
bizonyítási eszköz, az okirat és a
terhelt vallomása.
A115.§. (1) bekezdése szerint tárgyi
bizonyítási eszköz minden olyan
tárgy (dolog), amely a bizonyítandó
tény bizonyítására alkalmas.
Ebbe a körbe tartozik a hangfelvétel
is. Tehát a bárki által készített
hangfelvétel szabadon felhasználható.
A büntetőeljárásban a nyomozás
során a nyomozóhatóság által készített
hangfelvételre eltérő szabályok
vonatkoznak, mert az csak akkor
használható fel, ha az a Be-ben előírt
szabályok betartásával készült.
(ezt nem ismertetem, mert jelenleg
nem ilyen hangfelvételről van szó.)
Felmerül az a kérdés, hogy mások
beszélgetéséről készült hangfelvétel
bármilyen módon történő
felhasználása a hang tulajdonosának
személyiségi jogait sértheti.
Ezt rakja helyre az új Polgári
Törvénykönyv (2009.évi CXX.tv.)
mely azonban még nem lépett hatályba.
Ennek 2:84.§. – a rögzíti,
hogy a személyhez fűződő jogok
védelme kiterjed a hangfelvétel
védelmére. Ennek elkészítéséhez
vagy felhasználásához – a törvény
eltérő rendelkezésének a hiányában
– az érintett személy hozzájárulása
szükséges. Nincs szükség az
érintett hozzájárulására /(3) bek c.)
pont: / ha a hangfelvétel elkészítésére,
vagy felhasználására közvetlenül
fenyegető, vagy már bekövetkezett
jogsértés bizonyítása érdekében,
közérdekből, vagy jogos
magánérdekből kerül sor, feltéve,
hogy a hangfelvétel elkészítése
nem okoz a bizonyítani kívánt jogsértéshez
képest aránytalan jogsérelmet
és a felhasználása nem viszszaélésszerű.
Ugyan ez a szabály még nem
hatályos, de az ítélkezési gyakorlat
az Alkotmánybíróság erre vonatkozó
döntései figyelembevételével
a fenti elvet következetesen alkalmazza.
Remélem, soraimmal hozzá tudtam
tenni valamit a dilemma eldöntéséhez.
Üdvözlettel: Esti Kornél
estikornel8800@gmail.com
Bár valaki folyamatosan törölteti
a Kanizsa Dorottya Kórház felsővezetésének
tárgyalásairól készült
hangfelvételeket, martfeher a
hétvégén újabb hanganyagot töltött
fel. Ebben a főigazgató és az
ápolási igazgató beszél az orvosok
fizetéséről és arról, hogy Polai József
képviselő rokona prioritást élvez
a többi álláskeresővel szemben.
A felvétel meghallgatható a
http://www.youtube.com/watch?v
=2N-PGHL-G00&feature=email
webcímen. (Ha még nem töröltették...)
Az Úri murival indult a hangjáték
sorozat, amely mára a Rokonok
és Mindentudás Egyeteme
helyben aktuális fejezeteivel folytatódik.
Szóval háromszor futott
már neki a nyilvánosság, hogy a
közvád lehetőségével éljen, ahogy
ezt Ész Lajos jogászkollégám
mondaná, de eddig nem történt
semmi.
A kórházban minden megy a
maga útján. A főigazgató úr a múlt
hét elején szövegelemző órát tartott,
ezúttal a gazdálkodás dolgozói
lettek tájékoztatva a pontos olvasmányértés
végett. Eközben a
kolléga úr, mint nagy szövegértő,
arra a megfejtésre jutott, hogy két,
korábbi orvostársa az, aki azt a
sok-sok (szerinte) szemétséget
összehordta.
Bizton állíthatom, tisztelt kolléga
úr, téved. Nem az a doktor vesézte
ki az ön dolgait e lap oldalain,
akire gondol, és még csak nem
is az a személy küreteli az ügyeket,
akitől éppen a napokban vált
meg a kórház, s válik meg majd
miatta a kórháztól sok potenciális
beteg.
Mostanában az égi kávéházban,
ahol esténként zongorázom, a néhai
hasműtétes vendégek mindenféle
szepszises esetekről beszélnek
egy kolléga műtétei kapcsán. Többen
esküsznek rá, főként egy sérves,
hogy miatta hallgatják az én
zongorajátékomat… Nyilván ilyet
egy sokat látott orvos bizonyíték
hiányában nem állít, így én sem te-
Hol az igazság?
Bizonyíték-e
a hanganyag?
Hetek óta a kórháztól
hangos a Youtube
Dr. Kvasztics
elemez
Kanizsa – Szabad 6 vélemény 2010. november 25.
szem, de hát az úri közönség pletykál...
Nyilván az is pletyka csak, hogy
egy jó doktor csak akkor áll neki a
gyógyításnak, ha bizonyos
(pénz)eszközöknek birtokába jut,
de hát hogyan is vethetném pont
én bárki szemére ezt, aki csak akkor
kezdhetek neki az életmentő
beavatkozásnak, ha a zaciba vágott
táskámat kiváltják.
Hiába, az orvosi szaktudás forgalomképes
tőke, és vannak közöttünk
szép számmal, akik igencsak
jól sáfárkodnak a már államilag is
megfizetett munkájukkal, lehetőleg
egy beavatkozáson belül támogattatják
államilag és magántőke
bevonással is.
Hogy mondandóm, és a legújabb
hanganyagok elemzésére
térjek: csak gratulálni tudok kolléga
úr! Professzoros, ahogy helyeselni
tud, miközben az ápolási
igazgató asszony lefikázza a kollégái(
m) munkáját. Ez ám a mundér
becsülete! Elismerni azt, hogy az
ápolószemélyzet éhbérért szakad
meg, miközben az orvoskollégák
vitatható minőségű munkáért szép
nagy óradíjakat számláznak! Remélem,
a Szavakban Vájkálók
Társaságának is meg tudja majd
magyarázni a szavait, mert gondolom
ennek a hangfelvételnek az
elemzésében is van némi véleményformáló
feladatuk, nemcsak
a firkászok munkáját szokták diagnosztizálni.
Lennék szívesen légy
azon az értekezleten, amikor hátba
támadott kollégái előtt kitér arra,
Ön szerint melyik orvos az, aki
nem érdemel annyi pénzt, mint
amennyit számláz.
Sokan sejtették már, hogy a doktorok
nem annyira a társadalom
nyomorultjai (lásd köreikben az
egy főre eső luxusautók számát
pld.), de hogy ezt belülről is elismerjék?
No, az nem semmi, mint
ahogy az sem, hogy akkor sem tiltakozik
Ön, tisztelt professzor úr,
amikor beszélgetőtársa az ön (és
az én) nagyra becsült kollegáink
munkájának minőségét vitatja. Vajon
ezt a nyilvánosság előtt is bevallotta
volna?
A másik, amin szintúgy el kell
gondolkodnom: míg önt és beszélgetőtársait
hallgattam, az volt az
érzésem, hogy gumiból van a kórházi
költségvetés és személyügyi
gazdálkodás is. És hogy mennyire
nem számít a szaktudás és a végzettség
ezek szerint.
Az ápolási igazgató asszony is
inkább autót vett, s nem a tudásába
fektetett be, de sebaj, telik az adófizetők
pénzéből, hogy menedzserré
képezzük őt is meg a másik
igazgató asszonyt is.
Igaz, hogy ez a kiváltság nem
mindenkinek adatik meg, mert ön
a takarékosságra tekintettel körlevélben
közölte kevésbé kedves beosztottjaival,
hogy mindenféle kötelezőn
túli kifizetést leállít, és
senki semmilyen képzési hozzájárulásban
nem részesülhet. Még a
folyamatos helyettesítést sem kívánta
megfizetni a kórház dolgozóinak,
hiába kérték.
Az meg már mindennek a csúcsa,
hogyan lesz egy (korábbi)
képviselő rokonából cukrász végzettséggel
kórházi munkás. Nincs
hely a konyhán, de a képviselő
szavazatáért mindent! Főként akkor,
ha az illető a korábbi polgármesterrel
szemben komoly meggyőző
erőt képes felvonultatni, és
utóbb a médiára gyakorolt erkölcsi
ráhatásban is alkalmazható a fenti
személy.
Kis eséllyel akár újra tagja lehetett
volna az illető a testületnek, és
utóbb ennek hiányában az önök
életét is befolyásoló szakbizottságnak.
Egyik sem sikerült, de a kedves
cukrász rokon legalább dolgozhat.
Nem tanult szakmája
ugyan az egészségügy, de hát vannak
magasabb érdekek is, mint a
szakmaiság.
Tisztelettel:
dr. Kvasztics Fedor
fedordrkvasztics@gmail.com
Lassan vége az ősznek és beköszönt
a tél, jön a Télapó. Nem
tudni, hogy kemény vagy enyhe
tél elébe nézünk, de egy biztos,
hogy a kinti fürdőzések időszaka
már réges-régen véget ért. A kanizsai
emberek egy része szívesen
jár el a kanizsai uszodába kikapcsolódni,
megpihenni, felfrissülni.
Nincs is ezzel baj, sőt, mi több,
bár mindenki ezt tenné és tehetné,
mivel az úszás egészséges. De
van itt egy kis bökkenő. Egyrészt,
sajnos válságos időket élünk, és
hát sokan nem engedhetik meg
maguknak ezt a kis „luxust”, mivel
a belépő ára a mai pénztárcákhoz
igazítva nem éppen olcsó.
No, de nem is ott a baj forrása. A
napokban rászántam magam én is,
hogy az egészségesebb élet híve
legyek, ezért elmentem pár alkalommal
hogy felfrissítsem magam.
Én, mint átlagpolgár és velem
együtt az emberek nagy része
napközben munkával töltöm a napot,
ezért csak délután vagy késő
délután van időm a kikapcsolódásra.
Meg is vettem több alkalommal
a 750 Ft-os belépőt. Mikor
beértem hogy ússzak, akkor
szembesültem több alkalommal is
azzal, hogy a sávok nagy része le
volt zárva, mert úszásoktatás
folyt. Nosza neki, a maradék sávba
nekirugaszkodtam, ha már eljöttem,
legalább ne szárazon menjek
haza.
Egy sávban négy, vagy öt ember
is volt, úgyhogy minden volt számomra
ez, csak nem élmény. Figyelni,
nehogy véletlenül megüssük
egymást vagy koccanjunk, és
hát kerülgettük is egymást, mert
van, aki ügyesebb, és van aki még
kezdő.
Mélységesen felháborodva távoztam
több alkalommal, hogy
miért is van ez így? Miért nem tud
az ember kikapcsolódni, úszni kényelmesen?
Na és hogy miért zárják
le azt a sok sávot a pihenni és
úszni vágyó emberek elöl? Délelőtt
gondolom gyerekeknek van
úszástanítás. De 16 óra után beindulnak
az egyéb sportoktatások,
úszás, vizilabda, stb., ami nem
baj, csak éppen a kikapcsolódni
vágyó emberektől veszik el a helyet.
Mielőtt még félreértenék a levelemet,
nekem nem magával a
sporttal, és nem is az oda edzeni
járó emberekkel van a bajom. Ez
nem sportuszoda. Nagykanizsa
50 ezres lélekszámú város. Ha
még többen eljárnának úszni,
hely se lenne az uszodában.
Nagykanizsa nem egy gazdag város
sajnos. A városnak nincs pénze
egy sportuszodára, ami érthető,
pedig vízisportok terén elég
kiemelkedő eredmények születnek.
Mi a megoldás arra, hogy a
városlakók azon része, aki oda jár
vagy szeretne járni úszni, nyugodtan
és élvezhetően tudjon kikapcsolódni?!
És még egy észrevétel. A hideg
időben indul a szaunaszezon. Miért
van az, hogy aki csak szaunázni
szeretne, azzal is megvetetik az
úszójegyet? Miért nem lehet kettévenni
a két dolgot? Külön az
úszást, külön a szaunát, és aki
mindkettőt szeretné, annak pedig
egy kombinált jegyet adni.
De, hogy levelemben azért jót is
írjak, a Kanizsa Uszoda és Strandfürdőről,
el kell mondanom, hogy
új, meghosszabbított nyitva tartás
van péntek és szombati napon. Este
22 óráig látogatható a létesítmény.
Kérdés, hogy késő este kinek
van kedve és ideje úszni vagy
sportolni?!
Tisztelettel: egy olvasó
Ha önnek uram lenne elég önérzete,
és kényes is lenne rá, melyet
nekem írásaimmal ön szerint sikerült
felkorbácsolnom, akkor önnek
nem kellene 30-40 éves távlatból,
teljesen képtelen és nyilvánvaló hazugságokhoz
folyamodnia, ma valamiféle
önigazolást keresve élete és
pályája alakulásának milyenségére.
Ön ennek okát – írásából ez tűnik ki
– másokban, leginkább bennem keresi.
Ha önnek ez megnyugvást hoz,
mondhatnám így is, hogy szíve joga.
Na de ilyen áron? Képtelenségekből,
kitalációkból eredeztető remélt
megnyugvás aligha érhető el.
Én is, ahogyan azt sokan mások
is teszik, éles szemmel és érdeklődő
figyelemmel kísérem a történéseket,
a társadalmi, politikai, gazdasági
folyamatokat több, kevesebb
affinitással nem mindenki
megelégedésére, ezekről véleményt
nyilvánítok e lap hasábjain
is. Természetesen tisztában vagyok
azzal, hogy sokan nem úgy
látják, mint én, ugyanazokat a történéseket
és folyamatokat, annak
ellenére, hogy a végeredményt, annak
jó vagy rossz következményeit
mindannyian szenvedjük, vagy
boldogulásunkat leljük bennük. A
véleménynyilvánítások sokoldalúsága,
sokszínűsége a folyamatok
több oldalú megközelítésének lehetősége
a pluralista demokrácia
fontos része, feltételezem, hogy az
ön által is remélt legjárhatóbb út
megtalálásának is fontos eszköze.
Ebben a véleménynyilvánítás szabadságával
élve a közmegnyilatkozásnak
részese akarok lenni és
nem a kanizsai polgárok „etetője”,
ahogy azt ön szeretné láttatni. Ne
becsüljék le a kanizsai polgárokat,
mi többen többféleképpen írjuk
meg a véleményünket, nyilatkozunk
meg. Majd ők eldöntik, hogy
mindezekből mit fogadnak be.
Talán egyetértünk abban – ha jól
sejtem, hogy ki az inkriminált írás
szerzője – hogy mi a kölcsönös tisztelet
és köszöntés szintjén ismerjük
egymást. Az életünk során kevésszer
találkoztunk, véleményt is kevésszer
nyilvánítottunk. Ez előtt 30-40 évvel
a mainál is felületesebb volt az ismeretségünk.
Ehhez képest is ön súlyos
vádakkal illet. Azt kell erősen feltételeznem,
hogy ön, aki már akkor is soÚszás
félegészség!
Válasz egy
„Ismeretlen” Úrnak
Kanizsa – Szabad 2010. november 25. vélemény 7
kat sok helyen mozgott a közéletben ,
messze nem volt tudatában az akkori
hierarchikus felépítménynek, az alá, a
mellé, a fölérendeltségi, partneri és az
ezzel járó felelősségi viszonyokkal.
Ha nem így lenne, akkor ön ekkora
távlatból ma nem keresne valamiféle
önigazolást ilyen képtelenségekkel,
hogy a nemzeti, konzervatív érzelmű,
a társadalmi tulajdont védő, különböző
ügyeskedéseket kritizáló párton
kívüli polgárok, „nyírásában” élen
jártam. Erősen kételkedem abban,
hogy ön tudtában van-e annak, amiről
ír. Ha mégsem, álljon elő a bizonyítékaival,
ha nem szánalmat kell,
hogy érezzek ön iránt.
Ami a személyes ügyeit illeti,
hogy nem lett az Olajbányász SE
elnöke, szíves tudomására hozom,
hogy annak az eldöntése, hogy ki
legyen az elnök, az Olajbányász SE
tulajdonosai, fenntartói és működtetői
kizárólagos hatáskörébe és felelősségébe
tartozott. A városi tanács
illetékes szakigazgatási szerve,
pedig csak szakmai és törvényességi
felügyeletet gyakorolt a
sportkör felett. Ez közvetlen beleszólási
jogot nem tartalmazott. Én a
fenntartó vállalatok vezetőivel korrekt
partneri viszonyban közreműködtem
a városnak rangot és elismertséget
is hozó pezsgő sportélet
feltételeinek a megteremtésében.
Ezt talán ön sem kérdőjelezi meg.
Ön a levél írója, nagyfokú tájékozatlanságot
árul el önmagáról azzal,
hogy feltételezi rólam, sőt állítja,
hogy az ön és a Sörgyár igazgatója
– akit én nagyra becsültem – közötti
vitában és annak az ön számára
hátrányos eldöntésében részt vettem,
merő képtelenség. Még nagyobb
képtelenség azt feltételezni a
mindenkori tanács elnökéről, hogy
a rendőrségi, ügyészségi, bírósági
eljárási szakban, az ügyek eldöntésében
részt kapjon, kérjen vagy vállaljon.
Szíves tudomására hozom
azt is, hogy a tanácsok a rendőrséggel,
az ügyészséggel, a bírósággal
semmilyen függőségi viszonyban
nem voltak. Az államjogi berendezkedés
ezt nem is tette lehetővé, még
a kísérletét is büntetni rendelte. Ön
azt a képtelenséget is állítja, hogy
önt 1979-ben személyzeti körlevéllel
elhelyezkedésében gátolták volna.
Ön a levél származtatóját és
címzettjeit nem jelöli meg. Ha eljátszunk
a gondolattal, akkor vagy
rám gondolt, vagy a tanács illetékes
munkaügyi szakigazgatási szervére.
Ebben az összefüggésben a levél
létezésének még a feltételes módját
is a leghatározottabban visszautasítom,
ha mégis, kérem, álljon elő a
farbával, és hozza nyilvánosságra.
Ebben az időszakban, a városban a
foglalkoztatási ráta a csúcson volt,
az elhelyezkedés mégis könnyű
volt. A munkaerő intellektuális részére
különösen. Annak az ódiumát
másra, másokra hárítani, hogy ön
annyi munkahely kipróbálása után
sem tudott megkapaszkodni sehol,
a remélt egzisztenciát megteremteni,
finoman szólva nem szép dolog.
Ezzel elszámolni önnek elsősorban
önmagával kell.
Ön 30 évvel ezelőtt szocialista
összeköttetést keresve, egykori
sporttársát kérte, aki akkor a Megyei
Tanács második számú vezetője
volt, valamilyen álláshoz hozzájutás
elősegítése érdekében. Egykori
sporttársa nem úgy tolmácsolta
felém a kérését, hogy önnek ilyen,
vagy amolyan szakirányú képesítése
van, vagy valamely szakterületen
nagy gyakorlatra tett szert, hanem
úgy, hogy valamilyen állást, ha lehet,
adjatok neki a közigazgatásban.
Már akkor sem voltak valamilyen
állások, hanem voltak jól körülhatárolható
szakterületek, önállóan alkalmazott
hatáskörrel, amelyek
szakirányú képesítést és gyakorlatot
feltételeztek a teendők törvényes és
szakszerű ellátásához. Ön ilyen
kompetenciákat igazolni nem tudott.
Ezért a kérése nem nyert támogatást.
Akár más tanácsok – melyeket
ön írásában megemlít – figyelmébe
önt nem ajánlottam, annál az
oknál fogva nem, mely okoknál
fogva én sem tudtam önnek állásügyben
segítségére lenni. A tanácsoknál,
ahogy más állami szerveknél
és intézményeknél nem volt lehetőség
és szokás sem, az ügyfelek
részére gépkocsi igénybevételt biztosítani,
ha mégis megtörtént tudtomon
kívül, akkor nyugtázza azt köszönettel,
sértett önérzetét – melyet
nekem sikerült írásaimmal felkorbácsolnom
– kompenzálva.
Mózes Pál
Alapos kutatómunkáról valló
levelet kaptunk Papp Attilától.
Nyilván többen vitatni fogják tartalmát,
de ez a szabad vélemény
rovata. Mi is így kezeljük. Terjedelme
miatt azonban szokatlan
módon, két részletben közöljük.
Alább a második rész olvasható.
Az Ellenállás vagy más néven
Bem csoportot Seress Géza szervezte
meg. Itt tevékenykedett Boldizsár
Iván író és Czimmer József
dramaturg is. Gyógyszert, kötszereket
gyűjtöttek, amiket a Muraközbe
továbbítottak a jugoszláv
partizánoknak. Illegális újságot és
hamis iratokat is készítettek. ABodor
utcában kialakítottak egy búvóhelyet,
ahol nagy mennyiségű
robbanóanyagot halmoztak fel.
Egy feljelentés nyomán azonban
az itt tartózkodókat a nyilasok lefogták,
majd a Duna-parton
agyonlőtték. A Klotild utca (majd
Stollár Béla utca) 22. számú házba
fészkelte be magát Stollár Béla
sportújságíró csoportja. Feladatuk
a saját áramfejlesztővel is rendelkező
Légrády Nyomda védelme
volt. Stollárékhoz érkeztek erősítésként
a kőbányai partizáncsoport
egyes tagjai, mint a fent említett
Hullai Jenő vagy Schweiger János,
aki később szintén elesett a nyomda
védelmezése közben, mikor a
hírhedt Szent István körút 2. szám
alatti nyilas pártház fegyveresei
rajtuk ütöttek, 1944. december 25-
én. A zuglói XIV/2. Kiska-században,
a parancsnok, Zsabka Kálmán
tudtával külön kis egység jött létre,
Vörös Brigád néven. Akcióikra
azonban a németek felfigyeltek, és
a zömében fiatalokból álló egységet
rajtaütéssel elfogták, és a várbeli
Gestapóra hurcolták. 1945. január
7-én megkezdődött a teljes
alakulat felszámolása, mintegy
220 embert fogtak el, és vittek a
királyi vár „jégverem” pincéjébe,
valamint a BM pincéibe. Zsabka
helyettesét, Varga Károlyt, valamint
a Vörös Brigád tíz tagját, és a
fiatal kommunista Braun Évát a fasiszta
megszállók a Vár télikertjének
teraszán végezték ki. A Vasas
fiatal tornászaiból, szökött politikai
foglyokból, katonákból és
munkaszolgálatosokból szervezett
fegyveres partizánosztagot Ságvári-
gárda néven a 25 éves Turcsányi
Lajos. A partizánok legálisan-hivatalosan
a 101. vegyiharc-zászlóalj
törzsszázada voltak, így helyzetük
szerencsésebb volt a többi illegális
partizáncsoportnál. A Lendvay utca
2. szám alatti üres Volksbund
házban állomásoztak, fegyveres
őrségük is volt. Többek között robbantottak
a Tisza Kálmán téri német
parancsnokságnál, a Rökk
Szilárd utcai nyilasháznál, és Köröndön,
egy német tüzérségi ütegnél
is. A Víg utcában lefegyvereztek
egy nyilascsoportot, és kézigránátokat
dobtak a Rákóczi téren
lévő német szállító gépkocsikra is.
Vidéken is számos megmozdulás,
partizánakció történt. A nógrádi
hegyekben Bandur Gyula ragyolci
partizánegysége tevékenykedett.
Ezek Salgótarján és Losonc között,
Bikrét-puszta közelében kisiklattak
egy német katonai szerelvényt,
és járőröző tábori csendőrökön
ütöttek rajta. A Mecsekben,
Mázaszászvár környékén is volt
egy partizáncsoport. Ezek hírközlő
berendezéseket rongáltak, valamint
a Hesch-puszta mellett megsemmisítettek
egy lőszerszállítmányt,
illetve szintén katonai járőröket
támadtak meg. Kecskeméten
Gyertyás Faragó János gyári
munkás, és 11 társa tevékenykedett.
A csendőrök egy besúgó révén
elfogták, és agyonlőtték. Élettársát,
Sandrik Zsófiát a helyi
rendőrségen agyonverték. A katonai
törvényszék udvarán kivégeztek
továbbá 5 polgári személyt,
akik sebesült szovjet katonákat
ápoltak, valamint velük együtt 7
katonaszökevényt is. Székesfehérváron
27 kommunistát végeztek ki
1945 elején, köztük dr. Koch Lászlót
és Benke Ferencet. A Tatabányától
délre fekvő Síkvölgyben
egy szökött katonákból álló partizáncsoport
működött. Felsőgallai
nyilasok egy rajtaütés során 36
honvédet fogtak el közülük, majd
a Bánhida és Tata közötti vadaskertnél
agyonlőtték őket. Patkó
Béla partizáncsoportja a Vág és a
Duna mentén tevékenykedett, 22
fővel. A Duna Apályi nevű szigetén
rejtőzködtek. Elsősorban viszszavonuló
német egységeken ütöttek
rajta. Összesen 51 német foglyot
ejtettek, akiket átadtak a beérkező
szovjeteknek. 12 győri fiatallal
működött a József Attila partizánegység.
Röpcéduláztak, a vagongyári
termelést szabotálták. A
szervezkedést leleplezték, a két
vezetőt, Stelczer Lajost és Németh
László Jánost Sopronkőhidán felakasztották.
A Magyar Nemzeti
Felkelés Felszabadító Bizottságáról
is illene néha – néha megemlékezni.
Bajcsy-Zsilinszky Endre
ogy. képviselő, Kiss János nyugalmazott
altábornagy, dr. Csorba János
ügyvéd, Nagy Jenő ezredes, és
Tartsay Vilmos nyugállományú
százados. Résztvevők voltak még
többek között Németh Pál, Balássy
Miklós, Beleznay István és Tóth
István vezérkari tisztek, Kővágó
József, Almásy Pál és Radványi
Imre hadiműszaki törzskari tisztek,
Révay Kálmán nyugállományú
huszár százados, Makay Miklós
vegyészmérnök és mások.
(folytatás a 8. oldalon)
66 évvel ezelőtt
ők is egy véres
ősz hősei voltak!
(folytatás a 7. oldalról)
Egy árulás folytán a katonai ellenállás
egész vezérkara lebukott.
1944. november 22-én, az
Andrássy út 29. számú házban,
Tartsay Vilmosék lakásán a Nemzeti
Számonkérés szervezetének
emberei lecsaptak az ellenállás
ott gyülekező tagjaira. Két tiszt
késve érkezett a megbeszélt találkozóra
Tartsayék lakására, és így
Messik János hadnagy és gróf
Széchenyi Pál tartalékos zászlós
tűzharcba keveredett a razziázó
különítményes csendőrökkel,
akik az egyenlőtlen küzdelem végén
agyonlőtték őket. Az ellenállók
ügyét a honvéd vezérkar főnökének
bírósága (a harmadik bírósága,
de ez a bíróság azonban
már nem a vezérkari főnök és
egyszersmind honvédelmi miniszter
Beregfynek volt alárendelve,
hanem Kovarcz Emilnek,
vagyis ez ekkor már a totális
mozgósítás miniszterének tábornoki
bírósága volt. A hadbírósági
ügyész Leventeújváry Nándor
hadbíró vezérőrnagy, a HM 13.
osztályának vezetője és a hadbíró
tisztikar főnöke volt) tárgyalta.
Kiss Jánost, Nagy Jenőt és Tartsay
Vilmost a Margit körúti honvéd
fogház udvarán akasztották
föl 1944. december 8. napjának
délutánján, míg az elsőrendű vádlott
Bajcsy-Zsilinszkyt Sopronkőhidán,
december 24-én. Sok
száz bátor magyar ember nevét lehetne
még leírni, reguláris egységek
katonáiét is, mint Gidófalvy Lajos
főhadnagy és helyettese, Szőnyi
Szücs András zászlós nevét. 1945.
január 17-én éjjel Karl Pfeffer-
Wildenbruch, a Waffen-SS IX.
hegyihadtestének, és egyszersmind
Budapest védelmének a parancsnoka
az utolsó egységeit is visszavonta
Pestről, és utasítást adott a hidak
felrobbantására. Gidófalvy ötödmagával
megkísérelte megmenteni az
Erzsébet hidat, de ez nem sikerült,
ugyanis vagy a robbantáskor, vagy
már az előtte kialakult tűzharcban
az egész csoport elesett, így a Dunahídjait
mind felrobbantották a fasiszták.
Győrffy Gyula repülő alezredest,
a mátyásföldi repülőtér parancsnokát
azért végezték ki a nyilasok,
mert 1944. október 15-én nem
volt hajlandó továbbítani a harc
folytatását elrendelő parancsot. Vele
együtt halt meg Odescalchi Miklós
hadnagy is. De a nyilasok kezére
került még Krúdy Ádám repülő százados
és Orosz Béla repülő ezredes
ellenállók is. Alig ismert, hogy a
Reiter Ferenc utcában állomásozó
107/302. sz. munkaszolgálatos század
a Szálasi-puccs napján rátámadt
a nyilasokra, és karhatalmi erőket
kellett igénybe venni a letörésükhöz.
Kevesen tudják azt is, hogy heves
harcok robbantak ki a Népszínház
utca és a Teleki tér környékén,
1944. október 16-án. Fölfegyverzett
civilek, partizánok és munkaszolgálatosok
kezdtek fegyveres harcot a
Népszínház utca 16., 31., 59., és a
Teleki tér 4. szám alatti házakból a
környéken megjelenő német-nyilas
egységek ellen. Akibontakozó utcai
harcban a partizánok a fasisztákat
visszaszorították, és a németek csak
Tigris tankok bevetésével tudták a
népfelkelők ellenállását megtörni.
Véleményem szerint ezeknek a bátor
embereknek is járna szobor,
vagy legalább egy emléktábla, esetleg
néhány emlékező jó szó.
Az olvasó figyelmét megköszönve
maradok tisztelettel
Papp Attila
Tisztelt Paliniak!
Palin városrészről készítek egy tanulmányt,
melyben az elmúlt 20 évét
dolgozom fel. A kiadványban képeket,
valós történeteket is szeretnék
szerepeltetni, melyhez az Önök segítségét
kérem. Ha önnek van fényképe,
története Palinról 1964-ig visszamenőleg,
akkor kérem, keressen meg az
alábbi elérhetőségeken. A fényképeket
digitalizálás (szkennelés) után természetesen
visszaadom a tulajdonosának.
Elérhetőségeim:
Valentin Szilveszter; Mobil:
06 30 931 44 94; Email: valszili@
chello.hu
Kanizsa – Szabad 8 vélemény 2010. november 25.
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden hónap első szerdáján 16 órától 17
óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu
Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Magyar u. 80-tól-164-ig (páros oldal),
Magyar utca (páratlan oldal) 83-tól-183-ig, Garay utca páros és páratlan
oldala, Kinizsi u. 100-as lakó-tömbház, Hársfa utca, Ifjúság utca, űrhajós utca
és Lámpagyári utca) önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap
1. szerdáján 16 órától a Pálma Vendéglőben (Magyar utca). Aznap 18 órától 20
óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a
palini új Általános Iskolában.
Képviselői fogadóórák
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a Fogyatékkal
Élők Integrált Intézménye (8800 Nagykanizsa, űrhajós u. 6.) intézményvezetői
álláshelyének határozatlan idejű, önálló magasabb vezetői
munkakörben történő betöltésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. december 2. A pályázattal kapcsolatos
további felvilágosítás a 93/500-708, illetve a 93/500-810-es telefonszámokon
kérhető. A részletes pályázati kiírás a www.kszk.gov.hu, illetve a
www.nagykanizsa.hu internetes oldalakon található.
Álláspályázat - intézményvezető
A Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt., mint az önkormányzati ingatlanok
kezelője vevő jelentkezését várja az alábbi ingatlanokra: 1. Nagykanizsa, Bartók
B. u. 1. szám alatti 3071 hrsz-ú tízemeletes lakóépület, mellette orvosi rendelő.
Irányár: 59.000.000 Ft + áfa. 2. Nagykanizsa Berzsenyi út 5. magasföldszint 1. szám
alatti, egyéb helyiség megnevezésű iroda-jellegű ingatlan (volt MSZMP pártiroda).
Hrsz.: 1363/13/A/1. Mérete: 131 m2. Ára: 8.400.000 Ft. 3. Nagykanizsa Magyar utca
76. saroktelek, a hátsó részén bontásra váró épületrésszel, telek mérete 934 m2. Elsősorban
építési szándékú vevő jelentkezését várjuk. Főbb beépíthetőségi paraméterek:
50%-os beépíthetőség, 8 m magasságig. Ára: 10.700.00 Ft. 4. Ipari Park területén:
4378/29. hrsz 1 ha 4833 m2 – 56.520.000 Ft + áfa, 4378/32. hrsz 3015 m2 – 11.460.000
Ft + áfa, 649/92. hrsz 4535 m2 – 18.140.000 Ft + áfa, 649/93 hrsz 6389 m2 –
25.560.000 Ft + áfa. Komoly érdeklődő esetén a társaságunk támogató javaslata alapján
az önkormányzat közgyűlése, illetve bizottságai döntenek az értékesítés feltételeiről.
További részletekről a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Garay utca
21. szám alatt lévő irodájában vagy telefonon (93/311-241) lehet érdeklődni.
Eladásra hirdetett ingatlanok
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. év folyamán döntött több
tömb rendezés alá vonásáról, melyet a B & H Régió Bt-vel készítetett el.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény 9.
§ (6) bekezdésének megfelelően, "A véleményezési eljárás befejezése után a településrendezési
eszközöket az elfogadásuk előtt a beérkezett, de el nem fogadott véleményekkel
és azok indoklásával együtt a polgármesternek legalább egy hónapra
a helyben szokásos módon közzé kell tenni azzal, hogy az érintettek a közzététel
ideje alatt azokkal kapcsolatban észrevételt tehetnek" - Ezért a módosított tervet
2010. december 02-ig kifüggesztjük a Polgármesteri Hivatal előcsarnokában, ahol
munkanapokon megtekinthető.
A rendezés alá vont tömbök a következők:
- Kiskanizsai Felsőmajor területe ( M7-es autópálya - 0382/4 hrsz-ú út - 0378 hrszút
- 0362/1 hrsz-ú út által határolt tömb ) építési övezeti besorolásának módosítása
- Bajza utca - Kossuth tér - Kisfaludy utca - Batthyány utca -által határolt tömb szabályozásának
módosítása
- Mánta-patak - Principális csatorna - 0397 hrsz-ú közút által határolt tömb övezeti
szabályozásának megváltoztatása
- 61 sz. főút (0122 hrsz) - 0125 hrsz-ú Bakónaki csatorna - 0124/3 hrsz-ú "Ee" övezeti
jelű ingatlan - "M-ksz" övezeti jelű ingatlanok által határolt terültek övezeti besorolásainak
felülvizsgálata
- 087 hrsz-ú út - 070 hrsz-ú Turisztikai erdő által határol tömb (az 099 és 070 hrszú
ingatlanok, az Ifjúsági tábor területe) szabályozásának módosítása
- Szabadhegyi utca - Hegyalja utca - belterületi határ - Pásztor utca által határolt
tömb szabályozásának módosítása, valamint a tervezett "CSÍK LAKÓPARK" rendezési
tervi beillesztése
Atervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba a városi főépítésznek
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735) címzett levélben jelezhetik.
Szabályozási Terv és Helyi Építési
Szabályzat módosítása
Paliniak
segítségét kérem
Nemzeti közkincseink előadásorozat
Álom hava – December 4. szombat 16 óra, Kiskastély
Dr. Andrásfalvy Bertalan néprajzkutató:
„Karácsony hagyományos ünneplése hazánkban”
Tisztelt Olvasóink!
Szerkesztőségünk továbbra sem tud,
és akar névtelen leveleket leközölni.
Attól függetlenül, hogy a név az
újságban nem kerül közlésre, név
nélkül olvasói levelet nem közlünk.
A restaurálás után átadták a
Kórházkápolna egykori, Szent
Erzsébetet ábrázoló ólomüveg
ablakát a Thúry György Múzeumban.
Az üvegablakot Bolla
István plébános áldotta meg. A
restaurálási munkákat a zalaegerszegi
Szendrői Éva restaurátor
végezte el. A munkálatokat a
Nemzeti Kulturális Alap és a Kanizsai
Múzeumért Alapítvány
támogatta.
Köszöntőjében Száraz Csilla
igazgató kiemelte, ez az esemény
nem jöhetett volna létre, ha nincs
Pete Zsolt úr, aki a kápolna felújításánál
megmentette az üvegablakot,
a szemétben tárolt üvegtáblákat
behozta a múzeumba.
Az üvegtáblák történetéről az
igazgatónő elmondta: – Nagykanizsán
1925-1930 között jelentős kórházbővítő
beruházások valósultak
meg Jendrassik Alfréd műépítész
tervei alapján. Kórházi irgalmas
nővérek vezetésével 1926-ban városi
mozgalom indult egy kórházi kápolna
építésére. Az új kápolna
ügyéért az egész város összefogott:
téglajegy-akciót hirdettek, a városi
egyesületek tombolasorsolásokat
tartottak, színházi és mozielőadásokat
rendeztek, gyűjtést szerveztek a
hivatalokban, iskolákban. 1930 tavaszán
Vécsey Barnabás városi
mérnök díjtalanul elkészítette a modern
kápolna terveit.
A kápolna végül 1931-1932-ben
készült el. Bejárata a Kossuth térre
nézett, így nem csak a kórházi betegek
lelki enyhülését szolgálta,
hanem a környékbeli városrész, a
Katonarét temploma is lett. 1932.
június 29-én Péter-Pál napján
szentelték fel Szent Márton tiszteletére.
(Oltárépítménye a régi városi
ispita mellé 1775-ben emelt
egykori Szent Márton kápolnából
való.)
Harangja „nevezetes háborús emlék”
volt, egykor a város házi ezrede,
a 20. honvéd gyalogezred hozta
magával haza Lengyelországból.
A kápolna berendezése közadakozásból
valósult meg (a tölgyfa
padok, szobrok, domborművű stációképek),
s kilenc festett ólomüveg
ablaka is. Készítőjük – az
egyik üvegfelirat tanúsága szerint –
Palka József budapesti üvegfestő.
Palka József (Retz, 1859 – Budapest,
1952) üvegfestő mester a régebbi
magyarországi üvegfestő
nemzedék neves tagja volt. Bécsben
tanult, 1894-ben nyitott önálló
műtermet Budapesten. A20. század
első felének sokat foglalkoztatott,
jó hírű mestere az 1930-as évekre
már több mint hatszáz templom részére
készített festett ablakokat.
Számos külföldi templom s középület
díszítésében is részt vett: ő
festette a bécsi Pazmaneum és az
észtországi, revali köztársasági palota
üvegablakait is. Ma is láthatók
művei Székelyudvarhelyen, Gyergyóújfaluban,
a nagyváradi evangélikus
templomban, Szentes, Albertfalva,
Gárdony, Gyömrő templomaiban,
a miskolci Minorita Plébánián,
az óbudai Szalézi Rendház
kápolnájában, a városmajori plébániatemplomban,
a rákoskeresztúri
evangélikus templomban, de az
ő munkája a celldömölki kegytemplom
homlokzatának mozaikképe
is. Palka József készítette az
1914-ben vízre bocsátott, s 1918-
ban elsüllyedt Szent István csatahajó
négy üveg oltárképét is.
Anagykanizsai Kórházi kápolna
festett ólomüveg ablakait 1931-
ben készítette. A kápolna s ablakai
1945-ben megsérültek, a légnyomástól
több összetört. Az 1950-es
években gyógyszerraktárként
használták az épületet, állaga tovább
romlott. Az újabb adatok szerint
1956 október 25-én szerezte
vissza a város a kápolnát, s november
18-án szentelték fel újra
ünnepélyesen nagymisével.
Az 1960-as években a régi üvegablakokat
egyszerű, felül íves osztott
ablakokra cserélték. A régi táblák
közül összesen tíz maradt meg,
melyekből három ablakkép állítható
össze, ezek évtizedeken keresztül
porral vastagon belepve, szinte felismerhetetlenül
a sekrestyében és a
kórusban álltak a falhoz támasztva.
A hosszú évtizedek alatt állaguk
erősen megromlott, a keretek deformálódtak,
az üvegszemek sok helyen
hiányosak, repedtek, az ablakok
szélén körbefutó mezők üvegeinek
nagy része pótlásra szorul. Az
üvegek kilazultak, síkjukból sok helyen
kimozdultak egyes mezők. Jelentős
restaurálásra szorulnak.
Az ablaktáblák a kórházkápolna
legutóbbi felújítása alkalmával,
2006 szeptemberében kerültek be
a Thúry György Múzeumba Pete
Zsolt, a kápolna gondnokának köszönhetően,
aki felhívta a megmaradt
ablakokra a múzeum figyelmét.
Az összeállítható három ablakkép
közül a Nemzeti Kulturális
Alap és a Kanizsai Múzeumért
Alapítvány segítségével az Árpádházi
Szent Erzsébetet ábrázoló
üveget sikerült restauráltatni (felirata
szerint a Keresztény Jótékony
Nőegylet felajánlásával készült).
A másik két üvegkép: a szociális
gondozást végzők védőszentjeként
tisztelt, a Szeretet Leányainak társulatát
megalapító Szent Lujzát ábrázoló
üveg, melynek alsó táblája hiányzik.
A leginkább deformálódott
harmadik üvegképen egy díszes medalionban
az „IHS” és a „Istenem
mindenem” felirat olvasható, felső
íves táblája hiányzik. A restaurátorok
szakvéleménye szerint az üvegeket
időjárás viszontagságainak már
nem lehet kitenni, nem ajánlják épületbe
történő beépítésüket.
A Szent Erzsébetet ábrázoló
üvegképet restaurálása után kerettel
ellátva a Thúry György Múzeum
2006-ban megnyílt, „Emberek,
utak, kapcsolatok” című állandó kiállításában
helyezzük el. Szeretnénk
lehetővé tenni a helytörténeti
és iparművészeti szempontból értékes
üvegablak minél szélesebb körben
történő bemutatását. Jól kapcsolódik
a kiállítás folyosói tematikai
egységéhez, az út menti kereszteket,
útszéli Nepomuki Szent János
szobrokat és az Inkey kápolna
kálváriájából bekerült barokk corpust
bemutató kiállításrészhez. A
barokk múzeumépület boltíves ablakai
előtt szépen érvényesülnek a
nap által megvilágított üvegtáblák.
Amúzeum vezetése arra kéri olvasóinkat,
akinek van a Kórházkápolna
régi üvegablakait ábrázoló fotója, legyen
szíves, vigye be a múzeumba,
ahol készítenek róla egy reprodukciót.
Az üvegablak megáldása előtt
Bolla István plébános többek között
elmondta: Az alkotás az örökkévalóságot,
az időtlent ábrázolja. A szentek
a létnek a mélységét illetve a létnek
a valóságát is egyszerre tudják
az alakjukban sugározni. Sok szent
ábrázolásában ez a közös. Mi az üzenet
Erzsébetben a mai ember számára?
– kérdezhetnénk. – Láthatjuk,
folytatta a plébános, volt ebben az
évben viharkár, iszapkatasztrófa,
áradások, és nagyon szép példákat
láttunk arra, hogy az emberek egyszerűen
csak segítettek. Nem nézték
azt, hogy miből húzhatnak hasznot.
Ez a feltétel nélküliség a legfontosabb
számunkra. Gyakran, amikor
segítünk valakinek, úgy érezzük, nem
vagyunk képesek fölemelni a másik
embert. A szentekben megvolt az a
fajta erő, kegyelem, hogy nemcsak
pusztán segítettek, hanem ott voltak a
szenvedő közelében, és ez által képesek
voltak felemelni a megalázottat,
a megnyomorítottat. A szentek cselekedetei
szépek, van stílusuk.
B.E.
Kanizsa – Helytörténe2010. november 25. t 9
Tanfolyam felhívás
A Zala Megyei Labdarúgó Szövetség 2010. december 9-én
alapfokú játékvezetői tanfolyamot indít.
Jelentkezési feltételek:
betöltött 14 év, egészségügyi alkalmasság.
Tanfolyami díj: 12.000 Ft + áfa (15.000 Ft),
Tanulóknak: 8.000 Ft + áfa (10.000 Ft).
Jelentkezési határidő: 2010. december 8-ig
Aki sikeres vizsgát tesz márciusban, a tavaszi szezonban
már működhet.
Jelentkezési lap letölthető: www.zalamlsz.hu
Felvilágosítás a 06-70-614-0213
és a 06-92-510-359 telefonszámokon kérhető.
Jelentkezni lehet:
gyatitibi@yahoo.com e-mail címen lehet.
Várja az Ön jelentkezését a Zala Megyei Labdarúgó Szövetség
Újra mosolyog Szent Erzsébet
Kanizsa 10 – Kamara 2010. november 25.
z
8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 1.
Tel./Fax.: 06-93/516-670
Tel.: 06-93/516-671
Mobil: 30/754-3616
E-mail: nakkik@nakkik.hu
Honlap: www.nakkik.hu
Kihelyezett elnökségi
a VÍZMű-nél
November 15-én a napirendi
pontok előkészítésében részt vevő,
meghívott vállalkozókkal együtt
18-an vettek részt a Délzalai Víz- és
Csatornamű Zrt.-nél megtartott elnökségi
ülésen. A házigazda, Kassai
Zoltán vezérigazgató röviden bemutatta
a céget, a szolgáltatások fejlesztésének
eredményeit.
Dr. Polay József elnök beszámolóját
Kálovics Ferenc alelnök közigazgatás-
fejlesztési stratégiáról
szóló tájékoztatója követte.
Az elnökség jóváhagyta az Önkormányzattal
való együttműködési
megállapodás megújításának tervezetét,
a közbeszerzésekkel kapcsolatos
kamarai javaslatokat, a minősített
vállalkozói cím feltételeit. Az elnökség
a Városfejlesztési- és üzemeltetési,
a Pénzügyi és az Oktatási bizottságokba
állandó meghívottként kamarai
képviselőket delegált. Döntött
a „Kamarai munkáért Díj” kitűntetések
odaítéléséről, és az évfordulós
ünnepség januári megrendezéséről.
A Közgyűlés határozata szerint
Kamaránk készíti a felhívást a minősített
vállalkozók jegyzékébe
való felvételére. A kezdeményezés
célja, hogy a nagykanizsai vállalkozások
nagyobb arányban vehessenek
részt a helyben lebonyolított
beszerzéseknél és beruházásoknál.
„REKORD” projekt
November 4-én Szombathelyen
Cserti József általános alelnök kamaránk
képviseletében együttműködési
megállapodást írt alá a „REKORD”
Regionális foglalkoztatási
együttműködés a Nyugat-Dunántúlon
elnevezésű projektben vállalt
partnerségünkről.
Aprojekt megvalósításának célja,
a régióban feltárt munkaerő-piaci
problémák kezelése, közös megoldások
keresése és a foglalkoztatást
elősegítő programok közös megvalósítása.
Bővülő határmenti kapcsolataink
Készülnek a szlovéniai
fodrász showra
November 15-i fodrászklubunk témái
az előző heti 9. Beauty Forum –
Beauty Hair & Spa Szépségipari Innovációs
Szakkiállítás és Vásár, az
Orosházi I. Harruckern Kupa és fodrászverseny
tapasztalatainak megbeszélése,
valamint kontyfésülési technikák
és hajvágások gyakorlása voltak.
A hölgyek készülnek a februári
Celje-ben tartandó Fodrász Show-ra.
Pozitív várakozások,
mérséklődő optimizmus
Kamaránk közreműködésével
októberben huszonhatodik alkalommal
került sor az MKIK Gazdaságés
Vállalkozáskutató Intézete vállalati
konjunktúra-vizsgálatára, amely
több mint 14.000 cég megkeresésével
készül minden évben. Magyarországon
ez a legkiterjedtebb, legtöbb
céget felmérő vállalati konjunktúra
vizsgálat.
A felmérés szerint mérséklődött,
de tovább tart az üzleti bizalom javulása
a magyar vállalati szektorban.
Hosszú távon, más évek októberi
adataival összehasonlítva, az
idei szint nagymértékű javulást jelez,
de ez még mindig elmarad az
1998-2002-es évekétől. A részletekről
honlapunkon tájékozódhat.
VIVACE+ 2010 program
A program keretében kamaránk
infópontot működtet.
A Magyar Szabadalmi Hivatal
évzáró rendezvényén. november
16-án bemutatták a hivatal új szolgáltatásait
és információs eszközeit
valamint a vállalkozások számára
hasznos képzési lehetőségeket.
Csikné Molnár Tünde iparjogvédelmi
tanácsadónk továbbra is tisztelettel
várja a szellemi tulajdonnal
kapcsolatos érdeklődőket.
SZAKKÉPZÉS
A Kormány és az MKIK
együttműködési megállapodása
November 11-én megállapodást
írt alá Orbán Viktor kormányfő és
Dr. Parragh László a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara elnöke a
szakképzési feladatok ellátásáról.
Az új rendszerben jelentősen emelkedik
a gyakorlati órák száma a
szakképzésben, és nő a kamara szerepe
a szakképzés terén. 126 szakma
teljes körű gondozása kerül át a
kamarához a képzés gyakorlatiasabbá
tétele érdekében.
TISZK Központi képzőhely
ünnepélyes átadása
A november 9-i ünnepségen előadást
tartott Dr. Czomba Sándor, a
Nemzetgazdasági Minisztérium
foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára,
valamint Kovács Vince,
a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési
Képzési Bizottságának társelnöke,
az MKIK alelnöke. Kamaránk
nevében Dr. Polay József elnök
gratulált a projekt sikeres megvalósításához.
Miért jó a tanulónak,
ha szakmát tanul?
Ha a tanuló hiány-szakképesítés
megszerzésére irányuló képzésben
vesz részt, az alapjuttatáson felül
(a tanulók pénzbeli juttatásának
kötelező minimuma a minimálbér
20%-a) havonta a minimálbér
20%-át elérő kiegészítő pénzbeli
juttatást is kell fizetni. (Tehát a
pénzbeli juttatás a minimálbér
40%-a.) A tanuló, a szakma megszerzését
követően, sokkal nagyobb
eséllyel indulhat a munkaerőpiacon,
mert a hiányszakma
Nagykanizsa város minősített vállalkozója cím
A jegyzékbe kerülés legfontosabb szempontjai:
􀂊 nagykanizsai székhely vagy telephely
􀂊 a vállalkozásnak ne legyen lejárt határidejű adótartozása sem az
APEH, sem a helyi önkormányzat felé
􀂊 építőipari vállalkozás esetén építőipari kivitelezői
nyilvántartási szám
A névjegyzékbe való felvételt kérelmezheti bármilyen tevékenységű
mikro-, kis- és középvállalkozás. Ahivatalos jegyzékbe történő felvételi kérelmet
a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamarához (8800 Nagykanizsa,
Ady u. 1.) kell benyújtani. Afeltételeknek megfelelő vállalkozók megnevezésükben
Nagykanizsa város minősített vállalkozója címet használják.
A minősített ajánlattevői felhívást, és a jegyzékbe vétel feltételeit az
elnökségi ülés határozata szerint a november 29-én a város és a kamara
honlapján közzé tesszük.
Szlovén-magyar üzletember találkozó
Nagykanizsán
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Kamaránk közreműködésével
december 10-én szlovén-magyar határmenti üzletember
találkozót szervez. Aplenáris előadások után lehetőséget biztosítunk
magyar és szlovén cégek részére kétoldalú tárgyalások folytatására.
Amennyiben szlovén üzleti partnert keres, kérjük december 3-ig jelezze
Kamaránknál, hogy tárgyalópartnert tudjuk Önnek biztosítani!
Kanizsa 2010. november 25. – Kamara 11
meghatározása az adott régióban
felmerülő munkaerő kereslet alapján
történt. Lehetősége adódhat arra,
hogy a gyakorlati képzést biztosító
vállalkozás továbbfoglalkoztatja
munkavállalóként.
Miért jó a vállalkozóknak,
ha hiányszakmát tanít?
A vállalkozások számára a szakképzési
hozzájárulásból a pénzbeli
juttatás hiányszakma esetén elszámolhatóságának
mértéke 70%,
(nem hiányszakma esetén 50%), az
elszámolható anyagköltség a minimálbér
40%-a (nem hiányszakma
esetén 20%).
A vállalkozás saját munkaerő
utánpótlását biztosíthatja a nála
gyakorlati képzést teljesítő tanulók
közül.
Bemutatkoznak
Kamaránk Tagjai
Moór András,
a Pannon Pellet
Energiaszolgáltató Kft.
ügyvezetője
A Pannon Pellet Kft 2006 novemberében
alakult magyar tulajdonú
társaság, mely egy megújuló
energia alapú fűtőanyagot, fapelletet
előállító üzemet hozott létre
és működtet egy 800 fős Zala megyei
kistelepülésen, Beleznán.
2008 első felében egy öthektáros
major-ingatlan részleges barnamezős
felújításával kezdődött a
beruházás. Ezzel alkalmassá váltak
az üzemépületek az olasz alvállalkozók
által gyártott pelletáló
gépsor fogadására. Az üzemet
2008. november 27-én avattuk
fel ünnepélyesen, mint a Nyugat-
Dunántúl első teljes technológiai
gyártósorral működő fapellet
gyártó üzemét. A jelenleg 14 főt
foglalkoztató beleznai pelletgyárban
hazai munkaerővel, hazai
alapanyagból gyártunk szabvány
minőségű fapelletet. Tízezer tonnás
éves termelésünk legnagyobb
felvevőpiaca Olaszország, de a
termelés 15 %-át hazai piacon,
nagyrészt Zala megyében értékesítjük.
A beleznai pelletüzem
gyártása fahulladék újrahasznosítására
épül. Ez lehetőséget jelent
a térség fahulladékkal rendelkező
faipari cégeinek is: potenciális
beszállítóink száma 30, egy kb.
120 km sugarú körből. Elsődlegesen
a tőlük vásárolt hulladék fűrészpor
biztosítja az üzem számára
az alapanyagot, de hosszabb távon
a speciálisan erre a célra telepített
akác és nyárfa energiaültetvények
aprítékát is felvásároljuk.
A pelletgyár így biztos felvevőpiacot,
ezáltal megélhetést kínál a
helyi gazdáknak: energiaültetvény
telepítésére eddig 3 gazdálkodóval
nyújtottunk be sikeres
közös pályázatot 25 hektárra, és
jelenleg további érdeklődőkkel
zajlanak tárgyalások újabb kb. 15
hektár energiaültetvény telepítésére,
a novemberben ismét megnyíló
új pályázati lehetőség keretében.
A Pannon Pellet Kft. a
fapellet gyártás mellett megbízható
pellet alapú tüzelőberendezéseket,
pelletkandallókat és pelletkazánokat
is forgalmaz és szervizel.
Fogyasztói részére ingyenes
pályázati tanácsadással áll
rendelkezésre, hiszen a pellet tüzelésű
készülékek beszerzéséhez
a legtöbb felhasználó (önkormányzat,
lakosság, vállalkozások)
állami támogatást igényelhet.
Szolgáltatásaink közé tartozik
energiaültetvények tervezése
és kivitelezése, valamint az ehhez
kapcsolódó ingyenes tanácsadás
és pályázatírás Belezna 50 km-es
körzetében.
Közismert, hogy a pellet kényelmi
szempontból a gázfűtés alternatívája,
ugyanakkor 30-40%-
kal olcsóbb fűtési költséggel jár.
Vállalkozásunk mindent megtesz
annak érdekében, hogy ez a környezetbarát,
hazai előállítású, olcsó,
ugyanakkor megújuló energiahordozó
ne csak Európa nyugati
részein hódítson, hanem a magyar
fogyasztók körében is elterjedhessen,
hiszen jól erdősült megyénk
adottságai kiválóak ahhoz,
hogy a gázfűtést hosszú távon ezzel
a tüzelőanyaggal nagy arányban
kiválthassuk.
Ha Ön is érdeklődik a pellet iránt,
keressen minket kérdéseivel!
Elérhetőségeink: 8855 Belezna,
Pellet major 1.
Iroda és levelezési cím: 8800 Nagykanizsa,
Bajcsy-Zsilinszky u. 104.
Tel: 93 510 081 Fax: 93 510 082
E-mail: posta@pannonpellet.hu
Web: www.pannonpellet.hu
Balázs Árpád,
a Poligont Kft.
ügyvezetője
Társaságunk már több, mint
tizenhárom éve segíti a vállalkozásokat
abban, hogy felkészültek legyenek
és folyamatosan megfeleljenek
a hazai és a világpiac által
támasztott követelményrendszereknek.
Ezen belül, fő tevékenységünk
a vállalkozások nemzetközi
követelményeken alapuló szabványos
irányítási rendszereinek (pl.:
ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO
14001, OHSAS 18001, ISO
22000, stb.) megvalósítása, tanúsításra
történő felkészítése. Igény
szerint az első lépéstől a tanúsítvány
átvételéig. Számos példa van
rendszerfejlesztésre, karbantartásra,
„veszteségvadászatra”, belső
auditok elvégzésére, vevői auditokra
történő felkészítésre is.
A rendszerekhez kapcsolódó
nyílt és egyedi, cégekhez kihelyezett
pl.: auditor, LEAN menedzsment,
stb. gyakorlatorientált
képzéseket is tartunk, amelyek
során sajátos problémák,
esetek megbeszélése is lehetséges.
Felnőttképzésre intézményiakkreditációs
tanúsítvánnyal rendelkezünk,
a képzések díja a
szakképzési hozzájárulás terhére
elszámolható a jogszabályokkal
összhangban.
Azon vállalkozások részére is
ajánlom cégünket, akik a nemzetközi
társaságok beszállítói programjában
szeretnének bekerülni,
vagy bent maradni. Itt már sok
esetben a tanúsított rendszer csak,
mint belépőként szolgál. A vállalkozásoknak
meg kell felelni a
speciális vevői követelményeknek
is, amelyek sok esetben nem
egyszerű, de segítségünkkel megoldható.
Tevékenységünket országosan
végezzük, de örömmel segítünk
alkalmassá tenni még több Nagykanizsán
működő céget is arra,
hogy az autó-, energetika-, építő-,
fém-, élelmiszeriparban, stb. érdekeltek
részére sikeres és eredményes
beszállításokat végezhessenek.
Ha még nem kezdték el valamely
rendszer kiépítését és fontolgatják
megvalósítását, vagy az eddigi kísérlet
nem vezetett eredményre,
esetleg meglévő rendszerüket szeretnék
fejleszteni, vagy bővebb ismeretanyagra
van szükségük, látogassanak
el a ww.poligont.hu honlapunkra,
vagy keressenek a 20-
9680-111 telefonon, vagy a
poligont@poligont.hu e-mailen, ha
megoldást szeretnének találni kérdéseikre.
A SIKERES PAKLI
Az immár kilenc éves, jelenleg maximum 25 milliós 1+1 éves
Széchenyi Kártya folyószámlahitel mellett megjelent a legfeljebb
ugyanekkora összegű, de akár hároméves futamidejű forgóeszközhitel,
50 milliós plafonnal, legfeljebb tíz éves futamidővel pedig a
beruházási hitel.
A Széchenyi Kártya Program termékpalettája jövő januártól lesz
teljes az ugyancsak legfeljebb 50 millió forint összegű és 10 éves
futamidejű Széchenyi önerőhitellel.
Kérjen tájékoztatást kamaránk munkatársaitól:
Nagykanizsán 0630/754-3616
Zalaegerszegen 0670/771-3043
Kanizsa – Szépkorúak 12 világa 2010. november 25.
Amatőr szépkorú alkotók képző-
és iparművészeti jellegű
munkáiból összeállított kiállítás
megnyitójával kezdődött az Idősekért
Nagykanizsán Ünnepi
Hét ötnapos programja.
Az alkotókat Gaál Violetta városi
diákpolgármester köszöntötte,
majd a MAGIC Dance két táncosa,
Nikolics Zsuzsa és Fási Barnabás
Égi varázs címmel kortárs táncot
mutatott be. Arendezvény háziaszszonya
Horváthné Gelencsér Edit
volt.
Az ünnepi hét további programjában
az idősek kulturális bemutatójának
részesei lehettek az érdeklődők.
Az időseket Dénes Sándor
alpolgármester köszöntötte. Beszédében
kiemelte: – A rendezvénysorozat
2010-ben immár hetedik alkalommal
szerveződik. Minden év novemberében
tisztelettel emlékezünk
az idősödő, szépkorú embertársainkra.
Nagyon fontos, hogy ez a figyelem
ne csak néhány napra, egy
hétre korlátozódjon. Azon kell dolgoznunk,
hogy az idős emberek az
év minden napján érezzék a család,
a város, a társadalom megbecsülését.
Érezzék, hogy szükség van az
évtizedek alatt megszerzett tudásukra,
tapasztalataikra, bölcsességükre
és szemléletmódjukra. Már az
ünnepi hét első megrendezése során
lehetőséget kértek és kaptak a
városrészek. Öntevékenyen, saját
erőforrásaikat felhasználva került
sor és kerül sor Bagolán, Bajcsán,
Fakoson, Kiskanizsán, Miklósfán
és Palinban vacsorával és szórakoztató
műsorral egybekötött bensőséges
szép ünnepre. Hogy mi az
az érték, ami sok-sok ember szívétlelkét
melegíti, melengeti ezen a héten?
– Nemcsak az ünneplés – az is
nagyon fontos –, hanem az a szeretetteljes
együttlét, amelyben részünk
lesz a hét folyamán. Ma itt
azok a csoportok lépnek fel, amelyek
elsősorban az idősügyi klubok
tagságából alakulva egy-egy művészeti
ágban jeleskednek. Színpadra
lépnek minősített kórusok, amatőr
tánccsoportok, műkedvelő szavalók
és szólóénekesek. Az a több mint
négyszáz idősödő ember ezen a
színpadon azt példázza, hogy az
időskor nem jelenti a visszavonulást,
hanem egy másfajta, tevékeny
és aktív életszakaszt jelent. Dicséret
és elismerés illeti önöket, akik a
kultúra valamelyik ágát művelik,
színpadra lépnek, másokat szórakoztatnak,
és sokaknak örömet
okoznak. – hangsúlyozta Dénes
Sándor. – Dicséret és elismerés illeti
a rendezvény szervezőit is, az
Egyesített Szociális Intézményt, az
Idősügyi Tanácsot, a Nyugdíjas
Klubokat, azok vezetőit, akik évrőlévre
képesek életre hívni ezt a nagyszabású,
színvonalas, és nemcsak
az időseket magával ragadó ünnepi
hetet.
Az alpolgármester a megjelentek
nevében tisztelettel köszöntötte városunk,
Kiskanizsa városrész legidősebb
polgárát, Fekete István bácsit,
aki néhány héttel ezelőtt ünnepelte
105. születésnapját. Végezetül
hosszú, boldog életet, s azt kívánta
az ünnepelteknek, a sok-sok munkával
telt életük ajándékaként leljék
örömüket gyermekeikben, unokáikban,
munkájukban és mindennapjaikban.
A program háziasszonyi
szerepét Horváthné Polai Mária és
Mónai Zsuzsanna töltötte be.
A Honvéd Kaszinóban megrendezett
Idősügyi Kerekasztal napirendjén
az idősek fogadóóráinak
tapasztalatait tárgyalták meg a
konferencia résztvevői. A megjelenteket
Halmos Ildikó igazgató
köszöntötte, vitaindítót Maronicsné
dr. Borka Beáta, a Szociális
Osztály vezetője mondott. A konferencia
moderátora Büki Pálné
ügyvivő volt.
A konferencián közös állásfoglalás
készült, melyben elhatározták:
A Kerekasztal résztvevői a jelenleginél
nagyobb odafigyelést
kívánnak tanúsítani a krízishelyzetük
miatt segítséget igénylő idős
személyek iránt. Valamennyi idősekkel
kapcsolatot tartó szolgálat,
intézmény, szerv, szervezet vezetői
és dolgozói (önkormányzati szervek,
családsegítők, háziorvosok,
idősügyi szervezetek, szeretetszolgálatok,
egyházak, civil szervezetek
stb.) folyamatos tevékenységük
során összegyűjtött panaszokat,
észrevételeket, kéréseket regisztrálás
után azonnal továbbítják
a szakmailag és társadalmilag illetékes
szervekhez. Az elintézésről
visszajelzést kérnek. Nagykanizsa
időskorú népessége körében a
Kerekasztal kezdeményez egy felmérést,
amelyben az érdekeltek javaslatokat
tehetnek az őket érintő
ellátások megtervezéséhez és
programok megszervezéséhez.
Az idősek Sportnapján Balogh
László, az OKISB elnöke köszöntötte
a sportolókat. A rendezvény
házigazdája Tarr Ernő volt.
Az Idősekért Nagykanizsán Ünnepi
hét gálaműsorral és bállal zárult
péntek este.
A szépkorú városlakókat Cseresnyés
Péter polgármester, országgyűlési
képviselő köszöntötte, majd a
hagyományokhoz hűen ajándékot
adott át a 90 éves Kaszás Jenőnének
és a 89 éves Kém Józsefnek, akik ebben
az évben városunk idős lakosságát
képviselték. A csütörtöki sportnapon
különböző versenyszámokban
tehették próbára ügyességüket
az idősek. A legeredményesebb versenyzőknek
számos díjat osztottak
ki a szervezők. Alegidősebb női versenyző
és férfi sportoló – Sárdi
Lászlóné és Pálfy Gyula – különdíjat
kapott. Az Egyesített Szociális Intézmény,
az Idősügyi Tanács, valamint
a Nyugdíjas Klubok által szervezett
programsorozat operettgálával
fejeződött be. Jurina Beáta, Mészáros
Adél valamint Csontos Csaba
bevonta a közönséget is a Dallamok
szárnyán című operett műsorába.
Rövid szünet után a program a színház
előcsarnokában folytatódott tovább,
ahol Fentős Ferenc, városunk
díszpolgára mondott pohárköszöntőt,
majd állófogadásra és idősek
báljára várták a megjelenteket.
Nagykanizsa városrészein élőknek
külön rendezvényekkel is kedveskedtek
a szervezők. Szerdán a
palini, csütörtökön a miklósfai városrészben
várták ünnepi műsorral
és vacsorával az időseket. Pénteken
a fakosi és a bajcsai városrészben,
szombaton délután pedig
Bagolán vehettek részt a településrészi
rendezvényeken.
B.E.
Idősekért Nagykanizsán Ünnepi Hét
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A Rozgonyi Polgári Egylet és
Kör felkérésére Rózsás János
író, városunk díszpolgára A mai
fiatalság tájékozódása a XX. század
eseményeiről címmel tartott
előadást a Medgyaszay Házban.
Az előadó a saját és a mai fiatalság
összehasonlításával kezdte eszmefuttatását.
Kitért a Gulágon töltött éveire,
a magyarok példás, hősies helytállására,
kiemelve a magyar ember értékeit.
Szomorúan szólt az elmúlt 60
év negatívumairól, amelyek a mai fiatalság
és szüleik felfogását, életvitelét,
identitását nagyban befolyásolták.
Ezt pótlandó felvállalt egy olyan
munkát, amelyet joggal hivatásnak is
nevezhetünk, hogy járja az ország iskoláit
és igyekszik pótolni a történelemtanítás
fehér foltjait. A mai fiatalokat
jónak tartja, csak nevelni kell
őket. Előadásait a középiskolások
csendben, fegyelmezetten hallgatják,
de kérdésük a témával kapcsolatban
nem volt. E jelenség is bizonyítja,
hogy a család és iskola milyen mértékben
felelős a mai nemzedék felnevelésében.
Az író sokat vár az oktatási
koncepciótól, melynek eredményét
véleménye szerint csak sok-sok év
múlva lehet tapasztalni.
Az előadás hangvétele optimista
volt, igaz hazaszeretetről tanúskodott,
amely a hallgatóságra is pozitív
hatást gyakorolt – foglalta össze
Miha Tamásné, az egylet vezetője.
B.E.
Rózsás János huszadik százada
Kanizsa 2010. november 25. – Ez+Az 13
Horoszkóp
Jól kezdődik, és jól folytatódik az egész
hete. Kitűnő formában érzi magát, bármilyen
feladatra kérik meg otthon, azonnal
teljesít mindent. Egyre azonban ügyeljen.
Ne hagyja teljesen kihasználni magát.
Az ünnepek előtti hetek folyamatosan a
pénzről szólnak a családjában. Ne veszítse
el a higgadtságát, hallgassa meg a kéréseket,
és lehetőleg úgy döntsön, hogy
mindenkinek teljesüljön a kívánsága.
Bár a nagytakarítás jár egyre a fejében, a hétvégén
legszívesebben elutazna egy távoli városba.
Ha így érzi, vigye magával a családját is,
és sütkérezzen a szeretetükben. Viszonzásul az
is elképzelhető, felvállalják a nagytakarítást.
Munkával tölti a mindennapjait. Ideje lenne
egy kicsit lazítani, szenteljen több időt a párkapcsolatára.
Vegyen részt ön is az otthoni
munkában, mert folyamatos elvárásaival
csak megkeserítheti a családi légkört.
Vigyázzon jobban az egészségére. Ha nem
akarja idegeskedéssel tölteni a hétvégéjét, lehetőleg
maradjon ki a munkahelyi pletykákból.
Járjon társaságba, nevessen többet. Acsillagok
állása szerint most önnek minden sikerülhet.
Kellemes változásokat jeleznek magánéletében
a csillagok. Lehetőleg optimistán álljon
hozzá az otthoni feladataihoz, még akkor is,
ha fizikai fáradtságot okoznak. Ahosszú téli
esték jó alkalmat adnak a pihenésre.
Ahétvégén lehetőleg ne végezzen szellemi
munkát, mert a bolygók átvonulása miatt
rapszodikus hangulatban lesz. Aggodalomra
nincs semmi oka, a szabadidejét lehetőleg
töltse baráti társaságban.
A pénzügyei körül forognak a gondolatai.
Gondolja át a terveit, és még időben kezdje el
járni a boltokat. A hétvégén azt is eldöntheti,
kiket hív meg karácsonyra. Készülődjön vidáman,
és fogadja a vendégeket szeretettel.
Acsillagok állása szerint némi vitára számíthat
a családjában. Lehetőleg nyugodtan hallgasson
végig mindenkit, hiszen mire befejezik a mondandójukat,
megnyugszanak. Ahétvégét pedig
adja át a szórakozásnak, kikapcsolódásnak.
Az elmúlt hónapokban összegyűlt feszültségtől
sportolással szabadulhat meg a legkönnyebben.
Lehetőleg olyan sportágat
válasszon, melyet közösségben lehet végezni,
és ahol új barátokat is találhat.
Külső akadályok nehezíthetik elképzelései
megvalósítását, de emiatt ne veszítse el a
kedvét. Egy kis családi összefogással mégiscsak
megvalósíthatja a terveit. Új reményeit
ezúttal nem a csillagok váltják valóra.
Törődjön többet az egészségével. Szedjen
vitaminokat, és sportoljon. Alelki békéje érdekében
vigyázzon jobban a kapcsolataira.
A téli esték jó alkalmat adnak a nosztalgiázásra,
a kellemes emlékek felidézésére.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
ÚJ
SMS szám:
06-30/
4-956-956
Az Ön
rádiója
FM 95,6
MHz
SZOLGÁLTATÁS
TÁRS
BÉRLET
Kanizsa 14 – Apró 2010. november 25.
INGATLAN VEGYES
Keresünk olyan vállalkozót, aki
belvárosi ingatlanunkat (Hunyadi
utca) a bontott anyagért cserébe lebontaná.
Érd.: +3630/448-6072
vagy +3630/227-3294 (7108K)
Platán soron 1,5 szobás, 3.
emeleti lakás eladó. Irányár: 6 millió
Ft. Érd.: 0620/3398-238
(7306K)
Nk-án a keleti városrészben
egyszobás, cirkofűtéses, földszinti
lakás tárolóval eladó. Tel.:
0630/489-5486 (7308K)
Nk-án Platán soron 43 m2-es,
másfél szobás, egyedi fűtéses lakás
tárolóval eladó. Érd.:
0630/332-8422 (7311K)
Nk-án a Csokonai utcában aknás
garázs kiadó december 1-től.
Tel.: 0693/318-950, 0620/491-
0647 (7312K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi
parasztbútorokat, használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Érd.:
0620/555-3014 (7276K)
Labdarúgó világbajnokság
Lutra-albumába való matricát cserélnék.
Tel.: 0630/9049619
(7296K)
Masszázs! Reumatikus, izületi
problémákra, vérkeringés harmonizálására,
stressz, feszültség
okozta izomcsomók, letapadások
oldására. Időpont egyeztetés és bejelentkezés:
0630/540-6664
(7288K)
Televíziók, LCD monitorok,
videók, DVD-k és távirányítók javítása.
Balaskó István, Nk., Ady
u. 11. Tel.: 0630/597-1530
(7313K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy
nélkül is igénybe vehető.) Szolgáltatások:
alakformáló-, talp-, egyéb
masszázs, fényterápia, méregtelenítés,
stb. Hívásra házhoz is megyek.
Érdeklődni és bejelentkezni:
a +3630/481-2323 telefonszámon
lehet (6273K)
58 éves, 160 cm magas, 58 kgos
hölgy keresi társát. Csak azok
jelentkezzenek, akiknek káros
szenvedélyük nincs. Jelige: „Ketten
könnyebb”. Leveleket a Szerkesztőségbe
kérem: Pf. 154
(7314K)
Harmincas évei elején járó
független, barna hajú, értelmiségi
férfi keresi azt a nőt, aki okos,
csinos, arányos testalkatú, humoros
és kreatív. Leveleket (lehetőleg
telefonszámmal) a Szerkesztőségbe,
„Élet” jeligére kérem.
(7315K)
Lakossági apróhirdetés 15 szóig egy alkalommal:
600 Ft (Amennyiben hirdetését egyszerre több alkalomra adja fel,
úgy a másodiktól 300 Ft.). Vállalkozási apróhirdetés 15
szóig egy alkalommal: 1200 Ft (Amennyiben hirdetését egyszerre
több alkalomra adja fel, úgy a másodiktól 600 Ft.)
MEGNYITOTTA
kapuit a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ,
mely kedvező bérleti díjjal és szolgáltatások széles körével várja a
házba betelepülni szándékozó vállalkozásokat.
Keressen meg minket és tájékozódjon a lehetőségekről!
Projekt neve: Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ
létrehozása
Projekt kódszáma: NYDOP-1.3.1-2f-2009-0005
A projekt az Európai Unió támogatásával, az
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával
valósul meg.
További információ: Mihovics Zoltán projektmenedzsernél
8800 Nagykanizsa, Garay u. 21. Telefon: 93-510-026 vagy 30-575-2943
(A megjelenéstől november 30-ig) www.inkubatornk.hu
Az Olajipari Természetbarát Egyesület (8800 Nagykanizsa
Ady E. u. 14/c. adószáma: 19267096-1-20) ezúton is köszönetét
fejezi ki mindazon sporttársaknak, támogató barátoknak,
akik SZJA 1 %-os felajánlásával segítették programunk megvalósítását.
Akapott összeget az alapító okirat céljainak megfelelően
működési költségekre fordítottuk. Kérjük továbbra is, segítsék
munkánkat.
Olajipari Természetbarát Egyesület Nagykanizsa
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai
Kirendeltség és Szolgáltató Központ az alábbi szakmákban, illetve
munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
villamosmérnök felsőfokú megegyezés szerint
gépészmérnök felsőfokú megegyezés szerint
szerkezetlakatos szakirányú megegyezés szerint
géplakatos szakirányú megegyezés szerint
CNC-esztergályos szakirányú megegyezés szerint
kárpitos szakirányú 110 000 Ft
varró szakirányú megegyezés szerint
autóvillamossági szerelő szakirányú megegyezés szerint
lakatos szakirányú megegyezés szerint
műszaki eladó szakirányú megegyezés szerint
segédmunkás gázüzembe alapfokú 73.500 Ft
CO, AWI hegesztő szakirányú megegyezés szerint
szerszámkészítő szakirányú megegyezés szerint
műszaki vizsgabiztos szakirányú megegyezés szerint
Bővebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról Nyugat-dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató
Központban Nagykanizsa, Fő út 24. szám alatt adunk, vagy
www.nyugatrmk.hu címen.
Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - csütörtök: 8.00 - 12.00 és 13.00
- 15.00 óra között, péntek: 8.00 - 12.00 óra.
ADÓ
1%
Nagykanizsai TE 1866 (13.) –
Paksi FC II (1.) 0-2 (0-1)
NB III Dráva csoport labdarúgó-
mérkőzés, 15. forduló. Nagykanizsa,
Olajbányász-stadion, 150
néző. Vezette: Kozári (Berki, Székely).
G: Pap R. (30.), Nagy I.
(52.). Kiállítva: Markek T. (49.,
büntetőterületen kívüli kezezés)
A labda sem volt a hazaiakkal, hiszen
ahogy a vendégek, úgy az is
zöld-fehérben pompázott, így nem is
csodálkozhattunk azon, hogy a 6.
percben kifelé pattant a kapufáról
Rácz Szabolcs lövése, majd a vendégek
egy gyönyörű távoli és remekbe
szabott szabadrúgás góllal maguk javára
döntötték el a találkozót. S hogy
a bánat tetőzzön, arról gondoskodott
az a körülmény, hogy a hazai és a
vendégcsapat öltözőjében is kimondott
hiánycikknek számított a melegvíz.
Állítólag nem először...
P.L.
Kanizsa 2010. november 25. – Sport 15
Aquaprofit NTSK (1.) – Haladás
VSE (9.) 8,5:3,5
NB I sakk csapatbajnoki mérkőzés,
3. forduló. Nagykanizsa.
Talán leírhatjuk, hogy nem ittak
előre a medve bőrére a dél-zalai
együttesnél, hiszen Nagykanizsa
város polgármestere, Cseresnyés
Péter előző nap adott a bajnokcsapat
tagjai számára állófogadást, s
azon egyben bemutatták az együttes
új igazolását, az idei olimpiai
bajnok ukrán válogatott oszlopos
tagját, az ungvári Zahar Efimenkót.
Aki a regnáló világbajnok, Anand
kanizsai fellépésének pontosan egy
esztendős évfordulóján ülhetett asztalhoz
az Aquaprofit NTSK-nál. Az
indiai zseni fellépésének alkalmával
szintén a Haladás volt az ellenfél, de
az akkori első táblásuk, Babula egygyel
lejjebb „csúszott”. Ugyanakkor
vasárnap, akárcsak a cseh, Efimenko
is döntetlenezett, igaz az ukrán ellenfelére
akadt, hiszen Rapport Richárd
volt az ellenfele a vasiaktól.
Érdekesség, hogy az első három
táblán remi született, a „középső
tábláknál” azonban több szép kanizsai
győzelem is akadt, így a szintén
nagy riválisnak tekintett Haladás
ellen a plusz ötös pontarány remek
teljesítményt sugall…
Eredmények: Efimenko - Rapport
0,5:0,5, Naiditsch - Babula 0,5:0,5,
Héra I. jr. - Ruck 0,5:0,5, Márkus -
Petrik 1:0, Gonda - Polák 0:1, dr.
Flumbort - Kovács G. 1:0, Bérczes -
Németh M. 1:0, Medvegy - Lukács
1:0, Lupulescu - Kiss A. 1:0, Prohászka
- Mészáros 0,5:0,5, Galyas - Nagy
G. 0,5:0,5, Gara T. - Varga M. 1:0
P.L.
Az egyik közvetlen rivális ellen…
Az idei év utolsó ultrafutó országos
bajnokságára került sor a
fővárosban, nevezetesen az 50
km-es távú viadalra, melyet már a
bevett hagyomány szerint a Zöldgömb
Sport Klub rendezett.
A több mint 900 méteres óbudai
körpályán zajló versenyen nagyszerű
kanizsai siker született, hiszen
a hölgyek mezőnyében
Lubics Szilvia – a Kanizsa Futóklub
versenyzője – 4:03 órás idejével
aranyérmes lett, s ezzel az
idei esztendőben második országos
bajnoki címét szerezte meg.
Testvére, Vágó Boglárka sokat
javítva tavalyi idején, épphogy lecsúszott
a dobogóról, 4 óra 37 perccel
a negyedik helyezést érte el.
P.L.
Marseille városa adott otthont
a IV. Lábtoll-labda Európa bajnokságnak,
s a kontinensviadalon
tíz nemzet válogatottja indult,
köztük a magyaroké. A kanizsai
Zemplén SE válogatott játékosai,
az Arany Bálint, Hartai
Attila és Takács Endre alkotta
csapat címvédőként érkezett a
francia kikötővárosba, és elsőségüket
sikerült is megvédeniük.
Az ő mezőnyük a zárónapon lépett
pályára és a Takács Endre vezette
trió először a szerb, majd az
osztrák, végül a franciák első számú
egységét verte meg 2:0-ra, így
kerülve a legjobb négy közé. Az
elődöntőben a B csoport másodikját,
a szlovákokat győzték le, majd
a fináléban a német válogatottal
játszottak. Kemény csatát vívtak
ellenfelükkel, mindkét játszma
kezdetén fej-fej mellett haladtak,
de Hartai Attiláék a végjátékban
jobban bírták az idegi terhelést s
megvédték bajnoki címüket. Takács
Endre igazi irányítóként szervezte
a játékot, Arany Bálinttal
együtt szolgálták ki ütőjátékosukat,
Hartai Attilát. Ellenfeleik még
szettet sem tudtak rabolni tőlük.
A győzelemmel tizennégyre
emelkedett a Zemplén SE válogatott
játékosai által elért Eb-címek
száma. Hartai Attilának az 5. Takács
Endrének a 4. míg Arany Bálintnak
a 2. Európa bajnoki címét
jelentette a győzelem. A nemzetek
versenyét a magyar válogatott
nyerte hét aranyéremmel, második
helyen a német, a harmadikon pedig
a lengyel válogatott végzett.
Takács Endre
Születési hely, idő: Nagykanizsa,
1978. 12. 20. Sportága: lábtolllabda.
Edzői: Takács Tamás,
Budavölgyi Kálmán. Klubja:
Zemplén DSE/Zemplén SE (1998-
). Legnagyobb sikerei: hatszoros
vb-3. (2000, 2002, 2003), négyszeres
Eb-1. (2003, 2008, 2010), kétszeres
Eb-2. (2003, 2005), kétszeres
magyar egyéni-1. (2001, 2003)
Arany Bálint
Születési hely, idő: Pécs, 1991.
05. 09. Sportága: lábtoll-labda.
Edzője: Budavölgyi Kálmán.
Klubja: Zemplén DSE/Zemplén
SE (2002-). Legnagyobb sikerei:
kétszeres Eb-1. (2008, 2010), kétszeres
magyar páros-1. (2008,
2009)
Hartai Attila
Születési hely, idő: Nagykanizsa,
1988. 08. 08. Sportága: lábtoll-
labda. Edzői: Takács Tamás,
Budavölgyi Kálmán. Klubja:
Zemplén DSE/Zemplén SE (1997-
). Legnagyobb sikerei: kétszeres
vb egyéni-4. (2005, 2007), ötszörös
vb-3. (2005, 2007), nyolcszoros
Eb-1. (2005, 2007, 2010), háromszoros
magyar egyéni-1.
(2002, 2004, 2005)
P.L.
Megvédték Európa-bajnoki címüket
a kanizsai válogatott lábtollasok
November hónap
sportolói:
Az 50 kilométeres
is zsebben
Szombathelyen a hétvégén rendezték
az úszók VIII. Claudius
Kupáját, melyen a Délzalai Vízmű
SE 14 versenyzővel állt rajthoz
(Abay Nemes Anna, Ács Gergő,
Draskovics Márk, Karancz Aliz,
Molnár Flóra, Szabadics Adrienn,
Tihanyi László, Trajer Márk,
Novák Ferenc, Hederics Hanna,
Soós Bence, Suhai Zsolt, Vörös
Dominika, Tóth Benett). Összességében
szép sikereket értek el úszóik,
hiszen a csapatból kilenc úszó
is a döntőbe verekedte magát.
A Délzalai Vízmű SE érmesei:
Abay Nemes Anna (1996) 200 m
gyorson 2:11,62-vel első; 200 m pillangón
2:34,36-tal második; 200 m
háton 2:26,90-nel második; 400 m
vegyesen 5:14,00-val harmadik lett.
Karancz Aliz (1993) 400 m vegyesen
5:42,15-tel a harmadik helyen
végzett. Molnár Flóra (1998) 100 m
pillangón 1:12,02-vel második; 100
m mellen 1:24,39-cel szintén második;
100 m gyorson pedig 1:05,89-
cel harmadik lett. Novák Ferenc
(1997) 200 m mellen 2:57,56-tal
harmadikként végzett. Hederics
Hanna (2000) 100 m gyorson
1:15,45-tel második lett; 100 m pillangón
pedig1:32,03-mal harmadikként
csapott a célba.
A váltóversenyek során a 4x100
m női gyors váltó 4:30,76-tal első
lett, mégpedig korosztályos összeállításban,
azaz korcsoportonként
egy-egy versenyző lehetett a csapatban
(Karancz Aliz 1993, Abay Nemes
Anna 1996, Molnár Flóra 1998,
Hederics Hanna 2000), a 4x100 m
női vegyes váltó (Karancz, Abay
Nemes A., Molnár F., Hederics) pedig
5:09,53-mal második lett a zalaegerszegi
csapat mögött.
P.L.
Női úszók szereztek első helyeket
Zöldben zöld-fehér
Kanizsa 16 – Hirdetés 2010. november 25.
KanizsaTiszk decemberben nyíló csemege tanboltjába várja
helyi és környékbeli termelők, őstermelők jelentkezését termékeik
árusítására az alábbi termékkörökből:
􀁚 pékáru és sütőipari termékek
􀁚 füstölt húsok, felvágottak
􀁚 tej, tejtermékek ( tehén, juh, kecske)
􀁚 zöldség, gyümölcs, méz
􀁚 gyümölcs készítmények
(dzsemek, gyümölcslevek, szárított gyümölcsök)
􀁚 száraztészta
􀁚 bio-, reformtermékek
􀁚 borok, égetett szesz
Érdeklődésüket, jelentkezésüket a 06-20-346-30-90 telefonszámon.
vagy titkarsag@kanizsatiszk.hu e-mail címre várjuk.
Nagykanizsa és Térségi TISZK
Szakképzés-szervezési
Kiemelkedően Közhasznú
Nonprofit Kft. A Nagykanizsa és Csáktornya között megvalósuló közös
projekt (KAÈA) keretében 2010. december 4-én, szombaton
Ön is megtekintheti, hogyan készülődnek a csáktornyaiak
az adventi időszakban.
Ön ingyen utazhat ki autóbusszal a csáktornyai adventre, ahol
karácsonyi vásár és főleg gyermekeknek szóló műsorok várják.
Városunkat a Bojtár Népzenei Együttes képviseli.
Az utazás előfeltétele: érvényes útlevél vagy személyi igazolvány.
A résztvevőknek csak az útiköltségét fedezi a projekt, ellátását,
egyéb költségeit nem.
A jelentkezés az alábbi elérhetőségen lehet
2010. november 30-ig.
Tourinform Iroda
Nagykanizsa, Csengery út 1-3.
Tel.: 0693/313-285
Jöjjön velünk Adventkor is Csáktornyára!
A projekt a Magyarország-Horvátország IPA Határon
Átnyúló Együttműködési Programban, az Európai
Unió társfinanszírozásával valósul meg.
A nagykanizsai Horvát Kisebbségi Önkormányzat nevében tisztelettel
MEGHÍVOM A HORVÁT VIRÁGKÖTőK REPREZENTÁLÁSÁRA,
amelyen adventi koszorúk, érdekes virágkompozíciók
kerülnek bemutatásra.
Rendezvényünk helyszíne: Vasemberház Tükörterme.
Időpont: 2010. november 26. (péntek) 15 óra.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk