Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
8.83 MB
2020-12-11 15:49:45
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
587
2179
Kanizsa 2010. 042-044. szám december

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XXII. évfolyam 42. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2010. december 2. Kanizsa
(93)
EGY KATTINTÁS
WEBLAPUNKRA,
és naponta friss híreket,
tudósításokat,
riportokat olvashat.
Ingyenes apróhirdetési
lehetőség
(regisztrációhoz kötött),
Képeslapküldés,
Galéria,
www.kanizsaujsag.hu
A szülők, és számtalan segítő közreműködésével rekorder adventi koszorút
készítettek a Palini Általános Iskola és Óvoda tanulói. Az intézmény udvarát díszítő
huszonhat méter átmérőjű koszorúhoz hatvanhárom szalmabálát, több mázsa
tuját, luc- és erdei fenyőt használtak fel. A rekordot a magyarországi rekordok
hivatalos regisztrátora hitelesítette.
Advent rekorddal
Nagy volt az érdeklődés Miklósfán
a Mindenki Házában tartott
ünnepi műsoron, ahol dr.
Szentendrey Edgárra, a település
egykori orvosára emlékeztek.
A köszöntő gondolatok után felavatták
és megkoszorúzták az
érdemes orvos régóta tervezett
szobrát és az Emlékparkot.
Dömötörffy Sándor, a Közművelődési
és Városszépítő Egyesület elnöke
köszöntötte a vendégeket,
köztük Doszpodné Somló Klárát és
férjét Somló Tibort, akik az egykori
orvos hozzátartozói. Az elnök elmondta,
egy igaz embernek állítanak
emléket. Főleg manapság, amikor
pillanatról pillanatra előbukkan
egy-egy újabb celeb, vagy X-Faktor
és Való Világ csillogó világa kápráztatja
el a fiatalokat, akkor fontos
igazán, hogy valós értékeket képviselő
példaképeket állítsunk a gyerekek
elé. A most divatos sztárok
ugyanis többnyire üstökösök, a dr.
Szentendrey Edgárhoz hasonló
nagyságok viszont megmaradnak
emlékezetünkben. Aneves orvos elsősorban
emberségével tűnt ki, hiszen
mindenkit egyformán gyógyított,
segített. Szél vagy hóvihar sem
riasztotta vissza, akár rozoga szekéren
is kiment betegeihez. Miklósfára
úgy érkezett, hogy csak egy bőröndöt
hozott magával, ami viszont
tele volt a szeretet igazgyöngyeivel.
Halálának negyvenötödik évfordulójára
állították a szobrot és az Emlékparkot,
amellyel örök emléket állítottak
az orvosnak.
Kovács Tibor, a Zala Megyei Vöröskereszt
alelnöke beszédében ismertette
dr. Szentendrey Edgár életének
főbb mozzanatait, kedves
anekdotákkal fűszerezve meg a száraz
adatokat. Elmondta, Miklósfán
mindenki felnézett a gyógyítóra,
méghozzá nem a magas termete miatt.
Erdélyből érkezett és az első világháborúban
eltöltött hosszú szolgálata
után itt telepedett le Zalában,
majd a magyar vöröskereszt mozgalom
egyik atyja lett.
Tulman Géza vezetésével a Miklósfai
Általános Iskola diákjai irodalmi
műsorral kedveskedtek a
vendégeknek, majd a hagyományőrző
huszárok sorfala után kivonultak
a miklósfaiak a Mindenki
Háza melletti Emlékparkba. Karádi
Ferenc alpolgármester leplezte
le a Csávás Csaba által készített
szobrot, az emlékezők gyertyái pedig
még sokáig kis fáklyákként világították
meg Dr. Szentendrey Edgár
szobrának karakteres éleit.
Z.A.
Kanizsa 2 – Krónika 2010. december 2.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Ziegler Anita. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin
Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztésért felelős: Huszár József, tel.:+3630/512-0855
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Fotó: Ziegler Anita
Dr. Szentendrey Edgár emlékére
Immár ötödik óvónői konferenciáját
rendezte múlt csütörtökön
a Piarista Iskola, ám
ezúttal a téma okán bölcsődei
szakember és védőnő előadását
is meghallgatták a résztvevők.
Adorján Árpádné vezető védőnő
beszámolt arról, mekkora
öröm látnia, amikor bensőséges,
egymásra figyelő közös
játékban merül el az édesanya
és kisbabája. Szinte észre sem
veszik a körülöttük levőket.
Semmilyen gép nem pótolhatja
az édesanyát! A folyamatosan
bekapcsolt tévé vagy cd miatt
azonban bezárkózik a baba, figyelme
szétszórt lesz. Beszélni
sem tanulhat meg géptől, csak
édesanyjától. Testi kontaktusra,
kapcsolatra van szüksége
már a szoptatás időszakában is,
másrészt a hozzá való beszélgetés,
a kommunikáció az, ami
nélkülözhetetlen. Biztonságérzést
ad neki a rendszeresség, a
napirend ritmusa.
– Sokat segíthetnek a fiatal
szülőknek a védőnő tanácsai,
öröm, ha ezt igénylő, nyitott
anyukákkal találkozom. – vallotta
Adorján Árpádné. De
nemcsak a „célegyenesben” a
Szülők Iskolájára, hanem már
az iskolai években erről szóló
védőnői előadásokra is gondolt.
Szlotta Hajnalka szaktanácsadó
– maga is édesanya – felidézte,
mekkora megkönnyebbülést
tapasztalt gondokkal jelentkező
anyukáknál, mikor
megosztotta velük, nincs másképp
az ő gyermeke sem, ami a
nehézségeket illeti. Dobó
Istvánné tanítónő úgy fogalmazott:
akár meghallgatom, akár
főzök rá, azt éreztetem a gyerekkel,
hogy fontos vagy nekem.
Sifter Józsefné vezető
óvónő a szeretetteljes fegyelemről
szólt. Ezt követően a
kötetlen beszélgetések során
megfogalmazódott: a szeretet
pedig nem csupán érzelem, inkább
akarat, mely arra irányul,
hogy a másiknak jót tegyünk.
P.J.
Figyelem és
fegyelem
Az iskola történetét bemutató
fotókiállítás megnyitójával kezdődött
a Cserháti Napok rendezvénysorozat.
A kiállítást Czupi
Gyula, a Halis István Városi
Könyvtár igazgatója ajánlotta a
megjelentek figyelmébe.
Délután városi szavalóversenyt
rendeztek, melyre nem csak a középiskolásokat,
hanem az általános
iskolásokat is meghívták. Farkas
Tünde igazgató köszöntője után a
Dr. Mező Ferenc Gimnázium diákjai
mutatták be Örkény egyperces
novelláiból összeállított műsorukat,
majd Dr. Márton Alfréd munkaközösség-
vezető beszélt az író
életéről, műveiről. Három kategóriában
hirdetett eredményt a zsűri.
Általános iskolák: 1. Németh Zalán
(Zrínyi), 2. Kósa Dániel
(Bolyai), 3. Szekeres Anett (Bolyai).
Középiskolák. 9-10. évf: 1. Kupó
Márton (Batthyány), 2. Roósz Péter
(Batthyány), 3. Cseszkó Delinke
(Batthyány), 4. Pati Szabina (Cserháti).
11-12. évf: 1. Czupi Áron
(Batthyány), 2. Vörös Richárd
(Széchenyi-Zsigmondy).
Csütörtökön idegen nyelvi délutánokkal
folytatódott a Cserháti
Napok rendezvénysorozata. Az iskola
diákjain kívül általános iskolás
tanulók is részt vettek az angolosok
és németesek vetélkedőin.
Országismereti teszteket, játékos,
ügyességi feladatokat (virsli-evés,
jódlizás, hajfonat-készítés) kellett
megoldaniuk a csapatoknak. Adélután
nagyon jó hangulatban telt el.
A két idegen nyelvi munkaközösség
el is határozta, hogy ezentúl
miden évben meghívják az általános
iskolák tanulóit is a már hagyományos
rendezvényükre.
November 19-én a jelenlegi és a
volt diákok, a tanárok, valamint a
meghívott vendégek a Cserháti
Sándor Műszaki Szakképző Iskola
és Kollégium 70 évéről emlékeztek
meg. Visszaemlékezések hangzottak
el az intézmény „hőskorából”
(50-60-70-es évek), fejlődéséről,
és a legdinamikusabb 90-es
évekről. Kiosztásra került a Cserháti-
díj is, melyet ebben az évben
az iskola egy technikai dolgozója,
Spollár Ferencné kapott. Az ünnepséget
követően a vendégek és a
diákok megkoszorúzták a felújított
Cserháti szobrot, majd a „menzaparti”
hangulatában megrendezett
állófogadáson kötetlen beszélgetésekkel
zárult a mindenki számára
emlékezetes délután.
November 20-án, szombaton az
érdeklődő általános iskolások nyílt
nap keretében ismerkedhettek meg
a Cserhátiban induló képzésekkel.
B.E.
Az intézmény 70 évére emlékeztek
Kanizsa 2010. december 2. – Krónika 3
Ünnepélyes keretek között adták
át a Nagykanizsai Inkubátorház
és Innovációs központot
az Ipari Parkban. A munka már
négy éve megkezdődött, jelenleg
pedig tizenöt vállalkozás költözik
be a felújított épületbe.
Cseresnyés Péter polgármester köszöntötte
a megjelenteket és örömét
fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy
megnyithatja kapuit az Inkubátorház.
Megköszönte a pályázatírók, a kivitelezők
és a vállalkozók segítő tevékenységét
és reméli, minél sikeresebbek
lesznek az itt tevékenykedő vállalkozások.
Aszalag átvágásának ünnepélyes
perceit követően a vendégeket
az épület emeletére invitálták,
ahol Tóth Gábor programvégrehajtási
igazgató ismertette a projekt
legfontosabb mozzanatait. Elmondta,
az Inkubátorház megvalósítóinak reményei
szerint a beköltöző vállalkozások
minél több munkahelyet tudnak
majd teremteni a városban. Annus
István, a székesfehérvári Inkubátorház
vezetője, a Vállalkozói Központ
Közalapítvány igazgatója hozzátette,
egyfajta pozitív értelemben
vett irigységet érez, látva a szépen
felújított volt legénységi épületet. Városában
sok időbe telt, amíg az emberekben
tudatosodott, hogy nem
egészségügyi intézményről van szó,
amikor Inkubátorházról beszélnek,
hanem egy olyan központról, amely a
vállalkozások sikeres munkáját mozdítja
elő. Nem egyszerű a gazdasági
válság közepette új cégeket létrehozni,
de a központ patronálja a kezdeményezéseket,
akár a kisebb, családi
vállalkozásokat is. Mazzag Ferenc, a
Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
elnöke is megerősítette, hogy
a legfontosabb célkitűzés az új munkahelyek
létrehozása, és csak bíztatni
tudja a fiatalokat új vállalkozások létrehozásában.
Az avatás záróakkordjaként
dr. Polay József, a Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
mutatta be a kamara tevékenységét
és ugyancsak sok sikert kívánt
az Inkubátorház működéséhez.
Z.A.
Inkubátorház a vállalkozások fejlődéséért
Fotó: Ziegler Anita
Ünnepélyes keretek között mutatták
be a városunk általános- és
középiskolás tanulóinak verseiből
összeállított Kanizsai Szirmok című
kötetet a Zsigmondy-Széchenyi
SZKI-ban. A kötetet Hajósné
Bujtor Tímea szabadidő-szervező
és Ritecz Rita tanár szerkesztette
és állította össze. Averseket Hegyi
Árpád Jutocsa színház- és operarendező
lektorálta.
A legjobb verseket Kálloy Molnár
Péter színművész és Hegyi Árpád
Jutocsa olvasta fel a Zsigmondy
kistornatermében megrendezett
ünnepség népes hallgatósága
előtt. A kiadásért felelős Bene
Csaba intézményigazgató azt kívánta
a kötetben szereplő költőknek,
hogy írjanak tovább, szerezzenek
sok örömet verseikkel saját
maguknak és az olvasóknak. Inspiráljanak
minél több diákot arra,
hogy a külvilág kizárásával bátran
fogalmazzák meg és írják le a gondolataikat,
és tegyék mások számára
is hozzáférhető kinccsé. Az
alábbi sorokkal kívánt többek között
jó olvasást a zsűri elnöke, Hegyi
Árpád Jutocsa.
– Van egy magyar város, ahol
minden évben egyszer, az iskolák
arra kérik fel a diákokat: írjatok
verset! A diákok pedig fogják magukat
és nagy kedvvel nekiülnek verset
írni. Általános iskolások és középiskolások.
Azt játsszák, hogy költők.
Különleges, finom játék verset írni.
Kimondani alig kimondható dolgokat.
Úgy bánni a szavakkal, hogy
azok verssé álljanak össze. Sok minden
kell a versíráshoz: érzékenység,
formaérzék, muzikalitás, kifejezőerő,
őszinteség, fantázia, nyíltság...
Boldogság és félelem, humor és
könnyek törnek fel a versekben.
Csapongó, bolondos, érzéki, sötét
és szorongó versek születtek. Fő téma
persze a szerelem, mi más is lehetne?
A kötetben található ügyes és tehetséges
verseket külön jutalmazta
egy zsűri. Hogy melyek ezek a
versek, az nem derül ki a kötetből,
mert ez a kötet azért született, hogy
éljen minden vers. Az a fontos,
hogy minden évben szülessen egy
újabb kötetnyi diákvers Nagykanizsán.
B.E.
Kanizsai
Szirmok
A HSMK-ban 18 órakor kezdődő
koncert alapja a Mendika
című CD. Egy-egy szám lesz a
Messzerepülő és az Álombálom
című lemezről is. A hangverseny
tizenegy számot ölel fel,
ebből nyolcban énekel a huszonöt
fős, a Piarista Iskola 5.
és 6. osztályosaiból álló alkalmi
kórus, karnagyuk Ráczné Bella
Cecilia. A számok címei: Betlehembe
menjünk el, Szép jel,
Csordapásztorok, Regölés, Újesztendő,
Sötét éjjel, Menjünk
mi is Betlehembe, Kézfogás.
Külön érdekessége lesz a koncertnek,
hogy az előbb felsoroltakon
kívül felcsendül a Jézus
ágyán c. dal, melyet a gyerekkórus
Németh Ferenccel, és hegedűs
tanítványaival ad elő. A
koncert jótékonysági céllal jött
létre, bevétele a kiskanizsai Sarlós
Boldogasszony templom
felújítását szolgálja.
P.J.
December 4-én,
szombaton a
Ghymes együttes
karácsonyi koncertje
A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány horvát-magyar
üzletember találkozót szervezett
Nagykanizsán, melynek
kezdetekor az alapítvány részéről
Szőkéné Hajduk Andrea nem
véletlenül mondta azt: „Úgy látom,
a székek száma nem lesz
elég”. Ez tehát rávilágíthat arra,
hogy a délelőtt kezdődő rendezvény
mekkora érdeklődést generált
délutánig bezárólag.
Ennél azért fajsúlyosabb szavakat
is elcsíphettünk a szervezők nevében
nyilatkozó elöljárótól, hiszen
a horvát-magyar projekt keretében
elsőként került sor a térség,
illetve a régió üzletembereinek találkozójára:
„A magyar-horvát IPA
Határon Átnyúló Együttműködés
Program 2007-2013 szerves része
ez a nagykanizsai találkozó – fogalmazott
Szőkéné Hajduk Andrea.
– Horvátország várható mielőbbi
EU-s csatlakozása végett sem
mindegy, hogy a régió vállalkozásai,
cégei milyen gazdasági kapcsolatokat
képesek kialakítani egymással.
A prioritás ugyanis a gazdasági
kapcsolatok fejlesztéséé az
elkövetkezendőkben is. A pályázati
kiírásokra Baranya, Somogy, Zala
megye, míg a horvátoktól Medjimurska
(Muraköz) valamint
Varazdinska Zupanija (Varasd megye)
az, mely részt vesz a közös
programjainkban.”
Ennek az együttműködésnek azért
már „látható nyomai” is vannak, hiszen
példának okáért az Eszéki
Nemzetközi Vásáron már közösen
tudták magukat bemutatni a résztvevő
megyék a különböző munkáikkal.
S hogy a projekt programjában
amúgy hol tart? Nos, a kanizsai
volt az első ilyen horderejű találkozó,
amit egy második, csáktornyai
követ a közeljövőben. Emellett
szerveznek térségbeli tanulmányutakat
is a különböző elképzelések
jobb megismerése érdekében,
illetve ott vannak még az
egyes szemináriumok, melyeken
szintén erősíthetik a horvát-magyar
szakmai kapcsolatokat.
Miként gondolkodnak erről a
horvát félnél? Goran Vrban, a
varasdi (egyebek mellett különböző
beléptető-rendszerek, kapuk gyártásával
fogalakozó) GIT d.o.o részéről
érvelt bizakodóan: „Nekünk is
egyfajta kitörési pont, hogy a nemzetköziség
területén új kapcsolatokra
tegyünk szert. S miért ne lehetnének
ebben kiváló partnerek éppen a
térségbeli magyarok, ha már a földrajzi
közelség adja is a lehetőségét
annak, hogy akár hosszú távú közös
munka is létrejöjjön.”
A találkozó összegzésében tehát
jó alkalmat teremthetett arra is,
hogy magyar és horvát vállalkozások
képviselői találkozzanak, s
egymás előtt bemutathassák szervezeteiket,
cégeiket.
P.L.
Kanizsa 4 – Krónika 2010. december 2.
Közel ötven napirendi pont
állt a november 25-i soros közgyűlés
meghívójában. Ezek közül
a zöldfelület-gazdálkodás helyi
szabályairól szóló rendelet
módosítását fogalompontosítás
miatt levették a napirendről.
A vita után a testület elfogadta
a vállalkozások támogatásáról
szóló rendelet módosítását. Az
októberi soros ülésen a közgyűlés
már módosította ezt a rendeletet
oly módon, hogy lehetőséget teremtett
az ötven főnél több munkavállalót
foglalkoztató vállalkozások
számára is a pályázaton való
részvételre. A részvétel feltétele
az volt, hogy a vállalkozó által
létrehozott új munkahelyek aránya
a pályázat benyújtását megelőző
öt év közül a legmagasabb
foglalkoztatott létszámhoz viszonyítva
haladja meg a 40 százalékot.
A fenti feltétel teljesítése
esetén minden új munkahelyteremtés
után ötszázezer forint támogatás
jár, azzal a kitétellel,
hogy egy pályázó maximum 50
millió forint támogatást kaphat
egy naptári éven belül. A vitában
több képviselő is kiemelte, hogy
a feltételként szabott 40 százalékos
létszámnövekedés túlzott elvárás,
és csak kevés vállalkozás
lesz képes ennek megfelelni, pedig
a rendeletmódosítás célja az
50 főnél több munkavállalót foglalkoztató
vállalkozások jelentős
munkahelyteremtésének támogatása
volt. A most beterjesztett
rendelet-módosítás a korábban
elfogadott 40 százalékos elvárt
létszámnövekedést 25 százalékra
mérsékelte. Ezáltal ugyan több
vállalkozásnak nyílik lehetősége
a pályázaton való részvételre,
ugyanakkor még mindig jelentős
munkahelyteremtést kell megvalósítani
a támogatás elnyeréséhez.
A pályázók körének további
bővítése azonban a támogatás
összegének újragondolását teszi
szükségessé, hiszen a jövőbeni
támogatások kifizetése jelentős
terhet jelenthet az önkormányzat
számára. A szavazásnál a testület
úgy döntött, hogy a 25 százalékos
létszámnövekedés teljesítése esetén
egy fő után 400 ezer forint legyen
a támogatás összege, és egy
pályázó maximum 40 millió forintra
pályázhasson.
Közszolgáltatási díjakról is döntöttek
a városatyák. E szerint a kéményseprő-
ipari közszolgáltatás díja
5 százalékkal emelkedik, míg a települési
folyékony hulladék 0,91 százalékkal
csökken. Ahelyi tömegközlekedés
díja átlagosan 3,5 százalékkal
emelkedik. Az önkormányzat a
Zala Volán Zrt-vel kötött közszolgálati
szerződésben foglaltaknak megfelelően
51,6 millió forint kompenzációt
fizet a Zrt.-nek. Átlagosan 20
százalékkal nőnek a temetkezés díjai,
mivel a korábbi díjmeghatározás
óta hét év telt el. Kivételt jelent az urnasírok
díjemelése, amely a jelenlegi
díjhoz képest 100 százalékos.
Tizenhárom igen, egy nem,
négy tartózkodás mellett a közgyűlés
megszavazta egy ötfős Polgármesteri
Kabinet létrehozását. Akabinet
kialakítása létszámbővítéssel
nem jár, tagjai közvetlenül a polgármester
munkáját segítik.
Öt igen, egy nem, és tizenegy
tartózkodó szavazat mellett elutasították
a képviselők a pártok által
használt önkormányzati tulajdonú
helyiségek díjának megállapítására
előerjesztett javaslatot.
Két sporttámogatási kérelmet is
tárgyalt a testület. A Miklósfa SE
megkapja a kért 300 ezer forintot,
a Nagykanizsa Izzó SE kétmillió
forint támogatási kérelmét viszont
elutasították. Pozitívan értékelték
a kerékpárút hálózat kialakítására
tett intézkedések, és a további feladatok
meghatározására előterjesztett
javaslatot. Jerausek István
önkormányzati képviselő kiegészítésként
elmondta, hogy a Hevesi út
és a sánci temető közötti 3,5 méter
széles járda és kerékpárút előkészítő
munkája az utolsó stádiumba
érkezett. Még két tulajdonossal
kell megállapodni, s ha ez megtörténik,
tavasszal elkezdődhet a járdaépítés.
Aszavazatok alapján a 2011. évi
Város Napját az Erzsébet tér rekonstrukciója
miatt a Vasemberház
udvarában és a mellette lévő parkolóban
rendezik meg május 13-
14-én. Az időpont megváltoztatását
középiskolai ballagások indokolták.
B.E.
Város Napjáról, Polgármesteri
Kabinetről, sánci kerékpárútról
A horvát-magyar gazdasági
együttműködés lehetőségeiről Szakmák képviselői találkoztak
a Kanizsa TISZK konferenciáján.
Mérksz Andor igazgató köszöntötte
a meghívottakat,
elmondta, a bemutatott eszközök
mind a képzések hatékonyabbá
tételét teszik lehetővé.
E hónap végén zárják a „Nagykanizsa
és térsége TISZK infrastrukturális
feltételeinek kialakítása”
című projektet,
melynek keretein belül a szakmai
konferencia is zajlott. Az
előadók által ismertetett eszközök
már megtalálhatóak a
TISZK anyagvizsgáló és környezetvédelmi
laboratóriumában,
valamint a kereskedelmi
képzéshez is biztosítottak megfelelő
hátteret.
A gépek mind azt a célt szolgálják,
hogy hatékonyabbá és
gyorsabbá tegyék a gyakorlati
munkát, és ezáltal professzionális
szinten lehessen megvalósítani
az oktatást a TISZK-ben.
Z.A.
Szakmák találkozója
Kanizsa – Szabad 2010. december 2. vélemény 5
Immár harmadik éve lesz lassan,
hogy átadták használatra a Nagykanizsa
szabadhegyi városrészét
megközelítő, pormentes gyalogútját.
Az út átadása nekünk, akik itt
élünk, bizony nagy segítség volt.
Komoly tranzitforgalmat is lebonyolít,
hiszen a csend, a nyugalom,
a jó levegő rendszeresen idecsábítja
a városlakókat egy kis sétára, kikapcsolódásra,
romantikára a fiatalokat,
a kismamákat babakocsi
tologatásra. Tehát már megszoktuk,
hogy van, nélkülözhetetlenné
vált, tehát foglalkoztat bennünket.
Ezért szomorú dolog látni, hogy
még el sem érte az ötödik évét és
egyre gyorsuló sebességgel amortizálódik.
Ez, a talán 200-250 méter hoszszú,
kandeláberekkel övezett aszfaltút
mind keresztben, mind
hosszirányban is repedezni kezdett.
Főleg a déli oldalán a Péterfai
út felöl, ahol egy töltésen vezet át.
Ezen a részen a föld több helyen,
feltételezhetően megfelelő tömörítés
hiányában megsüllyedt, miáltal
vitte magával az út peremét. Egyelőre
csak azt, bár, ha nem lesz valami
beavatkozás, akkor idővel a
maradékot is.
Az is nyilvánvaló, hogy aki tervezte,
nem volt körültekintő, csak
felületesen tekintette meg a helyszínt,
és az átadás-átvétel is csak
az íróasztalnál történt meg, amit
még pár szarvashiba is bizonyít.
Most csak kettőt említek.
A patakhídtól nyugati irányban
kb. 10 méterre, minden kiadósabb
eső alatt és után elönti a hömpölygő,
patakba igyekvő víz az utat,
ami ez idő alatt nem tudja betölteni
rendeltetését. Vajon miért tervezték
alacsonyabbra az utat, mint
az északi oldalán elterülő erdősáv
talaja? Ha ez valami akadályba ütközött,
akkor miért nem készült
mellé árok a patakig? Mindössze
10 méter!
Az út keleti kezdeténél szintén
az eső okozza a közvetett bosszúságot.
A Pásztor útról lecsurgó víz
szintén a gyalogúton folyik le
majd teljes szélességben, mert
olyan pontosan vízszintesre sikerült
építeni. Na persze, itt kissé
magasabbra sikerült a padka, ami
nem engedi félrefolyni. Az Alsószabadhegyi
út déli végére mostanában
elkészült fekvő rendőr még
azt a vizet is rátereli, ami eddig arrafelé
elfolyt. A legnagyobb gondot
persze ilyenkor az okozza,
amikor a pluszok és mínuszok váltakoznak,
és lejtős jégpálya lesz
belőle. Ez is kiküszöbölhető lett
volna egy egyszerű árkolással.
Ha jobban belegondolunk, ezek
a hibák mind elkerülhetők lettek
volna, ha azok az emberek, akiknek
ez a feladatuk, körültekintőbben
járnak el, betartják a technológia
idevágó előírásait, vagy ha az
rossz, akkor azt megváltoztatják.
Nem hiszem el, hogy ne lehetne
a rossz módszereket, a maradi felfogást
és hagyományokat megváltoztatni,
mert ha az alkotmányt
meg lehet, akkor talán ezt is! (Bár
lehet, hogy ez rossz példa.)
Mindenesetre, ha emberi mulasztás
az oka, illene behajtani az
illetőn a helyreállítás költségeit,
hogy tanuljon belőle ő is, valamint
a többi, hasonlóan hanyag, nemtörődöm
munkát végző ember.
Kováts Tamás
Tisztelt Főigazgató Úr!
Kedves Ápolási Igazgató Asszony!
A Kanizsai Dorottya Kórház vezetői,
dolgozói az elmúlt időszakban
igen sok negatív kritikát kaptak.
Én jó és nagyon pozitív élményeimet
szeretném leírni.
Gyermekem novemberben enyhe
terhelésre jelentkező fulladásra,
gyengeségre panaszkodott. Azt
gondoltam, majd elmúlik... Sajnos
azonban nem múlt el. Az SBO-n
dolgozó ápolónővel való beszélgetésem
után gondoltam arra, hogy
akár súlyosabb baj is lehet! Sajnos
így volt. Köszönöm Ági! Az SBOn
eltöltött éveid nagy tapasztalata
segített abban, hogy egyáltalán elhozzam
vizsgálatra a lányomat.
2010. 11.16-án gyermekemet
elhoztuk az SBO-ra. Az ott szolgálatot
teljesítő orvosok és ápolók
munkájáról csak pozitívan tudok
nyilatkozni. Az összes ágy tele
volt, a mentők és betegek pedig
csak jöttek és jöttek. Ennek ellenére
lányomat gyorsan, szakszerűen
és körültekintően vizsgálták,
látták el. Dr. Bicsák György olyan
aprónak mondható tüneteket fedezett
fel, melyek a vizsgálatok és
az ellátás további irányát meghatározták.
Hálásan köszönöm! Következett
a CT. Itt dr. Vargovics
Eszter alapos, pontos, gyors és
korrekt vizsgálatot és leletezést
végzett. Köszönet érte! Ezután lányom
nagyon gyorsan az Intenzív
osztályra került, ahol tüdőembólia
miatt fibrinolízist kezdtek nála.
Az intenzív osztályon nagyon
összeszokott, jól szervezett, szakmailag
magas tudású orvosi és
ápolói csapat dolgozik. Munkájukat
áthatja a hivatástudat és a betegek
iránti empátia. Köszönöm,
hogy az osztályon mindvégig és
mindenki segítőkész és megértő
volt velem szemben is, elfogadták
és pozitívan álltak az anyai szív
hatalmas aggodalmához. Minden,
akár butának is mondható kérésemre,
kérdésemre próbáltak
megnyugtató választ adni. Lányom
kezelőorvosa dr. Radics Péter
volt. Köszönöm az ő és az osztályon
dolgozó valamennyi orvos
munkáját! És a nővérekét, akiket
inkább csak keresztnévről ismerek:
Csaba, Eszter, Szandra, Erika,
Piroska és a többiek. Köszönöm!
Következő állomásunk a
Kardiológia volt, ahol sajnos ismerősként
fogadtak bennünket,
mert 1,5 hónapja én is itt feküdtem.
Lányom a megfigyelő kórterembe
került. Kezelőorvosa dr.
Kiss Tünde lett. Az osztályon az
orvosok és az osztályvezető főorvos
közti munkakapcsolat tapasztalatom
szerint pozitív, a beteg állapotát,
érdekeit szem előtt tartva
tervezik meg és folytatják a kezelést.
Kérdéseimre szintén pontos,
precíz és megnyugtató választ
kaptam, ügyeleti időben is. Az orvosok
mindegyike naponta többször
bejött a betegek állapotát ellenőrizni
akkor is, ha ők panaszt
nem jeleztek. Köszönöm elsősorban
dr. Kiss Tünde adjunktusnő és
valamennyi orvos segítségét! Az
ápolók létszáma ezen az osztályon
is nagyon alacsony. Az ágyhoz
kötött és fennjáró betegeket
nagy leterheltségük és felelősségük
ellenére türelemmel, halkan,
néha viccesen megoldva a problémát
látták el. Ez valószínűleg annak
is köszönhető, hogy köztük
nagyon jó és pontosan körülhatárolt
a munkamegosztás, a kompetenciahatárokat
nagyon pontosan
betartják. Anita, Anikó, Zsuzsa,
Erika, Balázs és a többiek...Köszönöm
a segítséget!
Lányom ma, 2010.11.26-án 18
éves. Amennyiben a Kanizsai
Dorottya Kórház olyan sokat kritizált
orvosai és nővérei nem
megfelelően végzik a munkájukat,
nem biztos, hogy ma együtt
ünnepelhettünk volna. Köszönöm,
hogy ma velem, velünk, a
családjával, testvéreivel lehet!
Köszönöm, hogy megmentették
az életét!
„Ha az egyedüli ima, amit elmondasz
egész életedben, így
hangzana: "köszönöm", az is elegendő
lenne.” (Eckhart von
Hochheim)
Tisztelettel kérem a Professzor
Urat és az Ápolási Igazgató Aszszonyt,
hogy soraimat az érintet
osztályok orvosai és ápolói felé
tolmácsolni szíveskedjenek!
Tisztelettel:
egy aggódó édesanya
Szabadhegyi örömök
és bosszúságok
Köszönet
a kórháznak
Eltűnt lányt keres a Nagykanizsai Rendőrkapitányság!
A Nagykanizsai Rendőrkapitányság eltűnés miatt körözését rendelte el a képen
látható tizenhat éves Mátyus Laura, újudvari lakosnak, aki a rendelkezésre álló adatok
alapján 2010. szeptember 1-jén otthonából ismeretlen helyre távozott, s azóta
nem tért haza, a felkutatására tett intézkedések pedig eddig nem vezettek eredményre.
Személyleírása: kb. 170 cm magas, vékony testalkatú, arca hosszúkás, haja vállig
érő, egyenes szálú, fekete színű, homloka magas, szeme barna. Pontos ruházatáról
nem rendelkezünk információval. Lehetséges tartózkodási helye Pacsa,
Oltárc, valamint Nagykanizsa és környéke.
Kérjük, hogy aki Mátyus Lauráról, vagy tartózkodási helyéről érdemi információval
rendelkezik, jelentkezzen a Nagykanizsai Rendőrkapitányságon (cím:
Nagykanizsa, Király u. 49. telefonszám: 93/312-190.), vagy értesítse bármelyik rendőri szervet!
Segítségüket köszönjük! Zala Megyei Rendőr-főkapitányság
Én 67 évvel ezelőtt születtem.
Bele egy társadalmi rendszerbe.
Most furcsán érzem magamat,
mert a hetilap hasábjain megjelent
egy vélemény 66 évvel előbb történt
dolgokról. Csodálom a hozzászólás
szerzőjét elvhűségéért, a
nevesített és névtelen hősöket pedig
mártíromságukért. Nem is ezzel
van a baj, hanem az elvekkel, a
szemlélettel. Ezt kéne valahogyan
a helyére tenni.
Az nem igaz, hogy a „csökönyös
magyar” utálja (sic!) 1956-
ot! Ez így túl általános és alkalmas
a megszokott csúsztatásra.
Egészen egyszerűen élni akartak
az emberek, és ha élni akartak, bizony
felejteniük kellett. Ezt hívják
„modus vivendinek”, annak az állapotnak,
amikor a puszta fennmaradásért
felad mindent az ember.
Aztán ez az életérzés hagyományozódik,
hat tovább, amíg csak rá
nem borul a múltra a feledés jótékony
homálya.
Képzelje csak el az elképzelhetetlent!
Az „orosz proletár” meg
olyan feliratú táblákkal tüntetett
néhány éve (végső kifosztásának
idején!), hogy „HETVEN ÉVI ÚT
A SEMMIBE” (kérem szépen,
micsoda hasonló számok jönnek
itt elő!).
Hogy is van ez? A munkásosztály,
volt kommunisták tüntetnek a
rendszer ellen, amely a javukat
akarja? Ez így van.
Mert lenyúlták őket, ugyanolyan
kölcsönbérleti szerződések révén,
mint amellyel apáiknak sikerült
megnyerni a Nagy Honvédő Háborút!
Szörnyűt mondok, akkori vezetőik
előre gondolkodtak és addig-
addig, bármilyen véráldozat
árán, de megnyerték a világháborút
is. A „népek atyja”, a nagy
Sztálin pontosan tudta, hogy szüksége
lesz a piros ászra amikor leül
a kártyaasztalhoz (a kártyaparti
Jaltában lett megrendezve).
Így lettünk „Pajzs”, a kommunista
nagyhaza védőbástyája. Vazallusok
(erről is szót ejtenek
elfogult forrásaim – gazdasági
rémálomnak, többszörös kifosztásnak
is lehet nevezni, ami itt folyt).
Az a szerves fejlődés, amely – s
ez biztosan állítható! –, Európa
Svájcává tehetett volna bennünket,
ravaszul meg lett akasztva. Kár
volt ezért annyi fiatal életet beáldozni!
Már Lenin pontosan tudta,
hogy mit is akar. Sztálin azután,
mint minden zsarnok, paranoiás
módon végre is hajtotta a nagy tervet.
A hoszú-hosszú hozzászólásban
pontosan felsorolt fiatal áldozatok
valóban hősök voltak, mert hősiesen
viselkedtek az adott helyzetben.
Ez megkérdőjelezhetetlen.
Hazafiak is voltak. Bizony, azok
mind egy szálig! Csak azt nem
tudták, hogy hol szövögetik azokat
a szálakat, amelyek a mozgalmat
fenntartották. Megérdemlik az emléktáblát,
a megemlékezést. Van is
ilyen itt-ott, de egy idő után már
saját „elvtársaik” sem siettek ápolni
az emléküket. Volt rá (már
megint az a szám!) néhány évük.
Miért nem tették? Mással voltak
elfoglalva?
Nos, álljon itt egy idézet Simon
I.-Szerencsés K.: Azok a Kádári
„szép” napok című dokumentumkötetéből.
(Kairosz Kiadó 2004.).
Betű szerint idézem:
„Kérem Önt, nézzen utána...
1990.
Kedves Kádár elvtárs! Én régi
kommunista vagyok, és Önnek
igen nagy tisztelője. Ezért kérem a
segítségét, mert itt (kihagyás
részemről – H.P.) megyében nagyon
rossz a kommunisták közhangulata.
Az első titkár a megye legnagyobb
kitüntetését a saját sógorának
adományozta, akiről köztudott,
hogy nem a munkájáért kapta.
Minden vezető beosztásba a saját
barátait nevezi ki, vagy a barátnői
férjét. Ezért van vezetőellenes
hangulat itt a megyében. Kérem
Önt, nézzen utána, és nyugtassa
meg a közvéleményt.
Tiszte-üdvözlettel:
egy igazi kommunista
MOLM-KS-288.f.-21/1978/5.öe.”
Ilyen nézőpontból már minden
más. Voltak (vannak) az igazi
kommunisták, meg azok, akik az
egyéni érdekeik mentén politizáltak(
nak). Ez bizony kétségbeejtő
tény! Szívből csodálom Önt, a
hozzászólás szerzőjét elvhűségéért!
Ha szeretne alaposabban tájékozódni,
engedelmével figyelmébe
ajánlanék néhány érdekes történeti
forrásmunkát: Faludy György -
Faludy Zsuzsa és Pálóczi-Horváth
György: Egy nép tragédiája - A
magyar szabadságharc évszázadai.
(Alexandra).
Kemény elfogultsággal ugyan,
de nyitott szívvel tárgyalják a szerzők
a magyar nép történetét a honfoglalástól
a szocialista rendszeren
át az 1956-os forradalomig. Tárgyilagosan
kielemzik azt is, hogy
mi vezetett azokhoz a tragikus eseményekhez,
amelyeknek az Ön
hősei lettek az igazi áldozatai (és
még sok ártatlan ember!). A nyilas
rémuralomról beszélek.
A magyar nép többszörös kifosztásáról
is szót ejtenek. A bűnsegédeket
akkori mértékkel mérve
csillagászati összegekkel fizették
meg. Ez is oka lett a népharagnak.
Ezért nem tudott a forradalom makulátlanul
tiszta maradni.
Aztán itt van előttem a TUDOMÁNY
- EGYETEM - Történelmi
életrajzok sorozatából: Rainer M.
János: Nagy Imre c. életrajza.
(Vince kiadó).
Hadd idézzek! Csak a borítóról:
„Nagy Imre a 20. századi kommunista
kísérlet egyetlen olyan politikusa,
aki helyet kapott a nemzeti
panteonban... hogyan lett az
1945-ben Moszkvából hazatért
“pártkatonából” önálló koncepcióval
rendelkező politikus. Gondolatvilága
ugyanakkor mindvégig
kommunista maradt...”
Furcsa dolgok ezek. De a tények
makacs dolgok.
És nincs még vége! Itt van továbbá
Borbély László beszélgetése
Dózsa Lászlóval: A rivaldától a
vérpadig és utána.
A gyermekkor tündéri világát
miként söpri el egy idegen hatalom
katonáinak sortüze már lefegyverzett,
csoportba terelt gyermekekre.
Kézigránáttal biztosítékul, hogy
azok a „pesti srácok” biztosan
megszűnjenek ellenállni! És így tovább...
a legvidámabb barakknak is
volt padlózata... padlót lehetett fogni
gyermekként is!
Nem terhelem tovább. Nem is
szóltam volna semmit, de a hozzászólás
mondanivalójával, hangnemével
gondom volt!
Ahősök egyként tiszteletet érdemelnek!!
Ugyanez vonatkozik
egy nemzet első embereire,
vezetőire is!!! (amíg méltatlanná
nem válnak a bizalomra)
H. P.
Tisztelt Szerkesztőség!
Papp Attila megemlékezése a
német megszállók, nyilasok elleni
fegyveres harc résztvevőiről történelmünk
szerves része, amit nem
feledhetünk! Megemlíti a Bem
csoportot, ahol Boldizsár Iván író
is tevékenykedett. Ki is volt Boldizsár
Iván? A második világháborúban
az orosz frontról haditudósítóként
cikkeket küldött a Pester
Lloydnak, (háború alatti kormányok
német nyelvű félhivatalos
lapja). Helyeselte a Szovjetunió elleni
offenzívát, a GPU hóhérmunkájáról
is elitélően írt, stb. 1942
végén Nagy Idők lexicona címen
könyvet jelentetett meg Budapesten,
amelyben a nemzeti szocializmust
a német nép és Európa felszabadító
mozgalmaként elemezte.
A párizsi békekonferencián részt
vett a magyar delegáció tagjaként
a magyar kommunisták (Gerő Ernő)
és a Szovjetunió hű kiszolgálójaként!
Jelentéseket küldött sűrűn
a Szovjetunió párizsi nagykövetének
a magyar küldöttség „viselt”
dolgairól. A magyar kormányküldöttség
nem kommunista tagjai,
hogy feltárják a valóságot, a világ
felé egy tanulmányt, röpiratot
szerkesztettek. Mindezt jelentette
Boldizsár a szovjet nagykövetnek.
Megfenyegette Demeter Bélát, a
küldöttség erdélyi szakértőjét. Ennek
későbbi eredménye a kommunista
hatalomátvétel utáni ÁVÓ letartóztatás,
Romániának való kiadatása,
majd hazaárulás címén
való kivégzése. Az itt leírt tények
Kanizsa – Szabad 6 vélemény 2010. december 2.
Válasz Papp Attilának
67 évvel ezelőtt!
Kinek állítsunk
szobrot?
Kanizsa – Szabad 2010. december 2. vélemény 7
is jellemzőek a gyászos emlékű
1947-es párizsi magyar békeszerződés
„létrejöttéhez”, a Második
Trianon megalkotásához! Tanulság:
meggondolandó és megfontolandó,
kinek is állítsunk szobrot és
emléktáblát az utókor számára!
Forrás: Haas György: Második
Trianon.
Paizs János
Minden héten érdeklődve olvasom
lapjukat, és gondolkozom el a benne
olvasható észrevételeken. A legutóbbi
számban figyeltem fel az „Úszás
félegészség” című olvasói hozzászólásra.
Természetesen nem tisztem
párbeszédet folytatni, de a „hallgattassék
meg a másik fél is” elve alapján
eszembe jutott pár gondolat. Az
olvasónak tökéletesen igaza van abban,
hogy a nagykanizsai uszoda nem
sportuszoda, de azt sem szabad elfelejteni,
hogy a létesítmény nem kizárólagosan
a felnőtteké. Tény és való,
hogy napközben a pályák jó része le
van foglalva, de úgy gondolom, hogy
az, aki valóban lazítani akar, az megtalálja
a megfelelő időpontot a kellemes
kikapcsolódásra.
No, de menjünk sorjában. Nagykanizsán
számomra érthetetlen módon
a helyi sajtó rendkívül kivonatosan
foglalkozik a városi versenyúszókkal,
nem úgy mint más sportokkal.
Pedig a versenyúszó gyerekek
rendkívül sok országosan kiemelkedő
eredményt értek és érnek
el, amelyekre mind az edzők, mind
a város, mind pedig mi, szülők méltán
lehetünk nagyon büszkék. Az,
hogy ezek az eredmények születnek,
az nem a véletlen műve, hanem
hosszú-hosszú évek kitartó munkája
minden résztvevő fél oldaláról.
Hogy miért mondom ezt? Nézzük
csak szépen sorjában az úszóversenyző
gyerekek – köztük az én fiam
is- napirendjét. Ébresztő minden
reggel öt órakor, hiszen hat órakor
már a medencében kell lenni. Edzés
hét óráig, majd azonnal indulás az
általános iskolába, vagy a gimibe, ki
hova jár. A suliban a kisebbeknek
5-6, a nagyoknak 7 órája van, tehát
nincs idő hazamenni az iskolából,
irány ismét az uszoda délután háromra.
Pár „lazító” kilométeres
úszás után hatra talán végzünk is,
lehet hazamenni tanulni másnapra.
Kiadós vacsora, aztán ágyba esik
szülő, gyerek egyaránt, hiszen nem
csak a gyerekek fáradnak el ilyenkor
már, hanem anya, apa is, hiszen hajnalban
kelünk velük, visszük őket az
usziba, megyünk dolgozni, jön a másodállás,
este nyomás vissza a gyerekért.
Versenyszezonban szinte minden
hétvégén verseny van itthon és
külföldön egyaránt. Lazítani, napokat
kihagyni nem lehet. Ez bizony így
megy egész évben. Anyár sem sokkal
különbözik, hiszen akkor még edzőtábor
is van. Bizony, nekünk szülőknek
még a nyári szabadság is a gyerek
úszásának, versenyeinek függvénye.
Nem gazdálkodhatunk szabadon az
időnkkel, hiszen amíg a gyerek bírja,
addig nekünk is bírni kell! Ezért vagyunk
szülők. A mostani versenyzőink
között is van válogatott kerettag,
megyecsúcsot úszó gyerek, és minden
„gyerekünk” országos korosztályos
ranglistás, ami úgy vélem nem
kis dolog egy ekkora városban. Manapság,
amikor mindenhol azt olvasni,
hogy a mai gyerekek lusták, alkoholizálnak,
dohányoznak, órákat ülnek
a tévé és a számítógép előtt, akkor
úgy vélem, örülni kell egy olyan kis
csapatnak, akik közel 10 éve csak
egymással foglalkoznak, és dicsőséget
hoznak a városnak. A „mi”gyerekeinknek
sem ideje, sem igénye nincs
a fenti elfoglaltságokhoz.
Udvariasak, szépek, okosak, jól
tanulnak, kitartóak, és ami a legfontosabb,
egészségesek.
Gondolataimat azért osztottam
meg Önökkel, hogy ezek után értékeljék
át azt a sok lezárt sávot. Afentiekhez
azért még az is hozzá tartozik természetesen,
hogy a sávlezárás sem ingyen
van, hiszen tagdíj van, pályabérlet,
anyagi hozzájárulás a szülőktől,
stb. Úgy vélem, és ezt is hosszú évek
saját tapasztalata mondatja velem,
hogy igen is néhány ritka kivételtől eltekintve
nyugodtan lehet úszni a megmaradt
pályákon. Reggelente lehet
menni 6 órára, talán 3-4 vendég van.
Hogy korán kell kelni? Agyerekek is
ezt teszik, mi szülők is. Az egészségért
tenni is kell, nem szabad csak a
kényelmet nézni. Valóban a hétvégi
nyitva tartás meghosszabbodott, azt is
érdemes kihasználni. Legyünk toleránsak
egymással, hiszen a mai békétlen
világban ezzel tudunk egymásnak
örömet szerezni. Végezetül engedjék
meg, hogy felsoroljam a gyerekek nevét,
akik rengeteg munkával végtelen
sok sikert és örömet szereznek nekünk:
Ács Gergely, Trajer Márk,
Draskovics Márk, Tihanyi László,
Zámodics Márk, Zsiray Gergely, Tóth
Benett, Gayer Márton, Metzger Dániel,
Novák Ferenc, Karancz Alíz,
Szabadics Adrienn, Abay Nemes Anna,
Molnár Flóra, Hederics Hanna,
Zsuppán Patrícia.
Tisztelettel:
egy úszóversenyző fiú édesanyja
A Kanizsa Hetilap november 11-
i számában általam az Ön irányába
indított „Szabad vélemény”-re,
amelyre az újság november 25-i
számában válaszolt, az alábbiakban
kívánok reagálni. Azon állítását,
hogy én teljesen képtelen és nyilvánvaló
hazugságokhoz folyamodtam,
ezennel visszautasítom. Úgy
vélem, hogy az Ön emlékező képessége
– akarva, akaratlanul – erősen
megromlott! Abban igaza van,
hogy a szólás szabadságának jogával
élve, újságíró stílusban véleményt
nyilváníthat, azzal azonban
nem értek egyet, hogy – elsősorban
pártállami múltja miatt – „sportot
űz”! Az is tény, hogy az Olajbányász
SE elnökének 1975-ben való
jelölésemet nem Ön és nem is a városi
tanács kezdeményezte. A városi
pártbizottság sportfelelősének, a
Sörgyár igazgatójának, G.J.-nak javaslatát
azonban, elsősorban ”olajos”
vonalon elvetették. De… az
Ön írása negyedik bekezdésében, a
Sörgyár általam is nagyra becsült
igazgatójára hivatkozik, holott a
pisztolypárbajt helyettese, „dr.
B.J.” kezdeményezte 20 éves munkaviszonyom
utolsó napjának estéjén,
1979. augusztus 31-én, amit világosan
megírtam. (Ejnye-bejnye
az Ön figyelmetlenségéért.) Egyébként
rendőrségi ügy helyett csak
enyhe pártbizottsági figyelmeztetésben
részesült. Ami az elhelyezkedésemet
gátoló személyzeti körlevelet
illeti, azt nem a városi tanácsnál
intézték, hanem a városi
pártbizottságnál, amelynek Ön is
oszlopos tagja volt! Ami a letenyei
járási sportfelügyelői állást illeti, a
„bepalizással” összefüggő utaztatás
az Ön engedélyével történt. Én
igenis Önt az irodájában felkerestem
segítségnyújtás miatt, ugyanis
a járási tanács megszűnésével munkahely
nélkül maradtam. Ön válaszában
kitért arra is, hogy milyen
sokat tett a városért és annak sportjának
felvirágoztatásáért. Nos, valóban
tett is ezért valamennyit, de
azt is el kell ismernie, hogy a Zala
megyei párt- és tanácsi vezetés kívánságait
Ön és párttársai maradéktalanul,
harcos kiállás nélkül, szolga
módra teljesítették. Pl.: a lakossági
téglajegyekkel kezdeményezett
korszerű városi fedett uszodából
akkoriban csak egy kis sportmunkacsarnok
lett, (egy tervezett
nagy sportcsarnok azóta sincs a városban),
az NB I-es osztályozót játszó
Olajbányász SE a megyei és városi
vezetés utasítására „bunda módon
lefeküdt” a Nyíregyházi Spartacusnak,
stb. Elismerem, hogy álláskeresésem,
miatt – végső elkeseredésemben
– két ízben is az egykori
Szentendrei Honvéd SK-nál
közösen eltöltött katonai és sportszolgálati
két év kapcsán a Megyei
Tanács elnökhelyetteséhez, L.T.-
hoz fordultam segítségért, aki kétszer
is (6-6 hónapra a Becsehelyi
Tanács-nál és a Nagykanizsai Járási
Tanácsnál) munkahelyhez segített.
Írásában megkérdőjelezi képességeimet,
pedig kereskedelmi
érettségim, közgazdasági technikusi,
felsőfokú munkaügyi végzettségem
van, amelyek révén is a sörgyárban
vállalati ”Kiváló Dolgozó”
oklevél, majd jelvény kitüntetésekben
részesültem. A sport vonalán
pedig a „Testnevelés és Sport Érdemes,
majd Kiváló Dolgozója”, nemrégiben
pedig a „Nagykanizsa Város
Sportjáért” kitüntetéseket kaptam.
Mózes Úr! Elismerem, hogy
sorsom alakulásában nem Ön játszott
főszerepet, de az „ELNYOMÓIM
1956-1990. között” elnevezésű
képzeletbeli torta 24 szelete
közül az egyik az Ön személyét is
illeti. Mózes Úr! A pengeváltást én
ezennel befejeztem. Mivel a fél város
már tudja, hogy a „Név és cím a
szerkesztőségben”, valamint az „Ismeretlen
Úr” kicsoda, most az
egész város előtt felfedem a pártállamban,
illetve Nagykanizsa városában
sokat szenvedett, idegi alapon
58 éves koromban, egy évig tartó
táppénz után rokkantsági nyugdíjba
kényszerült személyemet.
Üdvözli,
Tihanyi István
Tisztelt
Kanizsa Újság!
Mózes Úr!
Nagy Gáspár Kossuth-díjas költő
emlékére negyedik alkalommal rendeztek
versmondó versenyt városunkban.
A zsűri elnöke Gergye Rezső,
a vasvári Nagy Gáspár Kulturális
Központ igazgatója volt. A program
a Deák téren vette kezdetét,
ahol Karádi Ferenc alpolgármester
és Gergye Rezső koszorút helyeztek
el a költő Deák téri emléktáblájánál.
A zsűri döntése alapján dr. Vass Veronika,
Gábor Veronika, Horváth
Bálint, Varga Döníz, Karádi Dávid
és Szűcs Mónika vehetnek részt január
15-én Vasváron, a Nagy Gáspár
versmondó találkozón.
B.E.
Versmondó verseny
A lakosság szavazatai alapján
az Alsóvárosi Templom is bekerült
Nagykanizsa 7 csodája közé
az épített örökségeink kategóriában.
A díjjal járó bronz emléktáblát
szombat délután adták át
a szervezők.
Aszavazatok alapján Nagykanizsa
csodája lett a Zsinagóga épülete
is. Adíjat december 2-án csütörtökön
16.45 órakor adják át a
Nagykanizsai Izraelita Hitközség
Fő úti nagytermében.
B.E.
A Nagykanizsai Városi Bíróság
meghozta első fokú ítéletét
D. Krisztián és öt társa ügyében,
akik hét vádpontban álltak a bíróság
elé, amelyek közül négy
érintette bank-automaták eltulajdonítási
szándékát, illetve egy,
a tavaly márciusi becsehelyi
fegyveres benzinkútrablást.
A júniusban kezdődött büntetőper
lefolytatását követően a városi bíróság
elsőrendű vádlott D. Krisztiánt 5
év börtönre, másodrendű vádlott O.
Józsefet, mint többszörösen visszaesőt
hat év fegyházra, harmadrendű
vádlott K. Zoltánt, mint különös
visszaesőt 5 év 6 hónap börtönre, negyedrendű
vádlott H. Attilát 1 év 6
hónap börtönre, ötödrendű vádlott H.
Gábort 1 év 10 hónap börtönre, valamint
hatodrendű vádlott B. A. Norbertet
1 év 2 hónap börtönre három
év próbaidőre felfüggesztve ítélte.
Bíróság kifejtette, hogy az ügyészi
perbeszédben foglaltak ellenére
a csoportos elkövetés vádja a
becsehelyi fegyveres kútrablás
bűntette esetében minden kétséget
kizáróan nem volt megállapítható
D. Krisztián, O. József, és H. Attila
esetében, így az nem csoportos
rablásnak minősült, s a büntetési
tétel sem az 5-15 év lett, hanem 2-
8 évig terjedő szabadságvesztésre
redukálódott.
A négyes vádpont esetében
(mely a kiskanizsai pénzkiadó-automata
sikertelen eltulajdonítását
foglalta magában) érintett D.
Krisztián, K. Zoltán, valamint B.
A. Norbert közül K. Zoltán azért
minősült különös visszaesőnek,
mert már az ügyészi vizsgálat szakaszában
a lakhely elhagyási tilalom
ellenére, illetve a feltételes
szabadság alatt külföldre távozott,
s ott időközben szintén szabadságvesztésre
ítélték, majd azt követően
került magyar büntetés végrehajtási
intézménybe.
Elítéltek a bírósági ítéletet B. A.
Norbert kivételével (aki tudomásul
vette a rá kiszabott ítéletet) valamennyien
megfellebbezték enyhítésért.
H. Gábor pedig felmentését kérte.
P.L.
Kanizsa 8 – Krónika 2010. december 2.
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa
pályázatot ír ki a kizárólagos tulajdonában álló kiemelkedően
közhasznú Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft. ügyvezetői
feladatainak 2011. január 1-től való ellátására.
Az ügyvezető főbb feladatai:
􀁚 a társaság hatályos jogszabályoknak, az önkormányzatokkal kötött szerződéseknek
és a társulási tanács határozatoknak megfelelő gazdaságos és hatékony
működtetése
􀁚 a társaság képviselete harmadik személlyel szemben, illetve bíróság és más
hatóság előtt,
􀁚 a társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása.
Pályázati feltételek: felsőfokú iskolai végzettség, büntetlen előélet
A pályázat tartalmazza:
􀁚 a pályázó szakmai önéletrajzát,
􀁚 az iskolai végzettségeit igazoló okiratokat, vagy azok egyszerű másolatát,
􀁚 a pályázó stratégiai elképzeléseit a társaság tevékenységére, a Nonprofit
Kft. irányítására
􀁚 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
􀁚 nyilatkozatot arról, hogy a pályázatával kapcsolatban a döntést a Társulási
Tanács zárt ülés keretében tárgyalja vagy hozzájárul a nyílt üléshez.
􀁚 nyilatkozat a 2006. évi IV. tv. 23. §-ában és az 1997. évi CLVI. tv-ben előírt
kizáró feltételekre (összeférhetetlenségre) vonatkozóan.
Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
􀁚 vezetői gyakorlat,
􀁚 európai uniós pályázatok lebonyolításában szerzett gyakorlat,
􀁚 felhasználói szintű számítógépes ismeret,
􀁚 "B" kategóriás jogosítvány.
Pályázat leadásának határideje: 2010. december 13. 16.00 óra
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtásra előírt határidő lejártát követő
soros Társulási Tanács ülés. A pályázatokat Nagykanizsai Kistérség Többcélú
Társulásának Elnökéhez kell benyújtani személyesen vagy postai úton, lezárt
borítékban. Cím: 8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2-1. A borítékon kérjük
feltüntetni: "Pályázat ügyvezetői munkakörre - Nonprofit Kft."
Apályázat elbírálásának módja: írásbeli pályázat alapján, döntést előkészítő bizottság
ülésén történő személyes meghallgatást követően, a döntést a Társulási
Tanács hozza meg.
A Társulási Tanács fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa. A pályázatok kezelése bizalmasan történik, a pályázatok
a döntést követően – a pályázatot elnyerő személy kivételével – a pályázóknak
visszaküldésre kerülnek. Apályázattal kapcsolatban további információ
Cseresnyés Péter Elnöktől kérhető a 93/500-702 telefonszámon.
Pályázati felhívás
a Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft.
ügyvezetői állás betöltésére
A Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány
Hölgyklubja 2010. Karácsonyára ismét
ADOMÁNYGYűJTÉST SZERVEZ
Partner szervezet: Nagykanizsa Városi Rendőrkapitányság
Az adományokat céljelleggel a szervező az alábbiak szerint kéri és fogadja:
Zala Megyei Önkormányzat
Nagykanizsai Gyermekotthonának
Gyermekruhát és gyermekcipőt (6-18 éves korig), játékokat, filmeket,
CD-ket, gyermekbizsukat, édességeket, mesekönyveket,
kötelező olvasmányokat, udvari és beltéri mozgásos játékszereket,
társasjátékokat, tisztító-, mosó- és testápoló szereket.
Felnőtt holmit nem gyűjtünk!
A gyűjtés helye és ideje:
2010. december 6. (hétfőtől) – december 12. (vasárnapig).
Hétköznap 8-16 óráig, szombaton és vasárnap 8-12 óráig a
Vásárcsarnok emeletén
(a déli oldalon a Zsuzsi varroda mellett).
Köszönjük az adományokat!
Jutottak évek - bőségesen
A körforgalom átadása előtti utolsó mozzanatként visszakerül a
helyére a nagykanizsai DKG EAST Zrt. által készített korrózióálló
gömb is, amely a Nagykanizsán áthaladó 17. földrajzi hosszúsági
kör helyét jelzi. – írja olvasónk, Farkas Róbert, aki a fenti fotót is
mellékelte.
Csodájára
járunk
Kanizsa 2010. december 2. – Városháza 9
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart
minden hónap első keddjén 17 órától 19 óráig a Zsigmondy-Széchenyi Szakközépiskolában
(Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.) 20/388-8259, bcsaba@nagykanizsa.hu
Dénes Sándor, a 12. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője
minden hónap második csütörtökén 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri
Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.)
Dr. Etler Ottó önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2010. december 6-án
17 órától a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselő fogadóórát tart minden hónap második
szerdáján 17 órától a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
Sajni József önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2010. december 6-án
(hétfőn) 16 órától 17 óráig a Ligetvárosi óvodában, 17 órától 18 óráig Miklósfán
a Mindenki Házában.
Szőlősi Márta, a 9. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap I. hétfőjén 17 órától a Zrínyi Miklós Általános Iskolában. (Zrínyi
M. u. 38.): 30/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@hotmail.com
Tóth Nándor önkormányzati képviselő fogadóórát tart december 7-én (kedden)
17 órától Bajcsán a Kultúrházban. Aznap 18 órától lakossági fórumra kerül
sor Kiskanizsán a volt Nagyrác utcai iskola ebédlőjében. Téma: Csapadékés
belvíz elvezetés Meghívottak: Karádi Ferenc alpolgármester, Sáfrán Árpád
tervező, Filebics Tamás beruházási ügyintéző, Nagykanizsa PMH Városfejlesztési
Osztály.
Képviselői fogadóórák
Cseresnyés Péter polgármester fogadónapot tart minden hónap 1. szerdáján
8.30 órától 12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal Eötvös téri épületében.
Karádi Ferenc alpolgármester fogadónapot tart minden hónap 2. szerdáján
8.30 órától 12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal Eötvös téri épületében.
Dr. Tuboly Marianna jegyző fogadónapot tart minden hónap 3. szerdáján 8.30
órától 12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal Eötvös téri épületében.
Dénes Sándor alpolgármester fogadónapot tart minden hónap 4. szerdáján
15.00 órától 17.00 óráig a Polgármesteri Hivatal Erzsébet téri épületében. (I/6.
sz. iroda).
Fogadónapok
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a Fogyatékkal
Élők Integrált Intézménye (8800 Nagykanizsa, űrhajós u. 6.) intézményvezetői
álláshelyének határozatlan idejű, önálló magasabb vezetői
munkakörben történő betöltésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. december 2. A pályázattal kapcsolatos
további felvilágosítás a 93/500-708, illetve a 93/500-810-es telefonszámokon
kérhető. A részletes pályázati kiírás a www.kszk.gov.hu, illetve a
www.nagykanizsa.hu internetes oldalakon található.
Álláspályázat - intézményvezető
A Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt., mint az önkormányzati
ingatlanok kezelője vevő jelentkezését várja az alábbi ingatlanokra:
1. Nagykanizsa, Bartók B. u. 1. szám alatti 3071 hrsz-ú tízemeletes lakóépület,
mellette orvosi rendelő. Irányár: 59.000.000 Ft + áfa.
2. Nagykanizsa, Berzsenyi út 5. magasföldszint 1. szám alatti, egyéb helyiség
megnevezésű iroda-jellegű ingatlan (volt MSZMP pártiroda). Hrsz.:
1363/13/A/1. Mérete: 131 m2. Ára: 8.400.000 Ft.
3. Nagykanizsa, Magyar utca 76. saroktelek, a hátsó részén bontásra váró épületrésszel,
telek mérete 934 m2. Elsősorban építési szándékú vevő jelentkezését
várjuk. Főbb beépíthetőségi paraméterek: 50%-os beépíthetőség, 8 m magasságig.
Ára: 10.700.00 Ft.
4. Ipari Park területén: 4378/29. hrsz 1 ha 4833 m2 – 56.520.000 Ft + áfa,
4378/32. hrsz 3015 m2 – 11.460.000 Ft + áfa, 649/92. hrsz 4535 m2 – 18.140.000
Ft + áfa, 649/93 hrsz 6389 m2 – 25.560.000 Ft + áfa.
Komoly érdeklődő esetén a társaságunk támogató javaslata alapján az önkormányzat
közgyűlése, illetve bizottságai döntenek az értékesítés feltételeiről. További
részletekről a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Garay
utca 21. szám alatt lévő irodájában vagy telefonon (93/311-241) lehet érdeklődni.
Eladásra hirdetett ingatlanok
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. év folyamán döntött több
tömb rendezés alá vonásáról, melyet a B & H Régió Bt-vel készítetett el.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény 9.
§ (6) bekezdésének megfelelően, "A véleményezési eljárás befejezése után a településrendezési
eszközöket az elfogadásuk előtt a beérkezett, de el nem fogadott véleményekkel
és azok indoklásával együtt a polgármesternek legalább egy hónapra
a helyben szokásos módon közzé kell tenni azzal, hogy az érintettek a közzététel
ideje alatt azokkal kapcsolatban észrevételt tehetnek" - Ezért a módosított tervet
2010. december 02-ig kifüggesztjük a Polgármesteri Hivatal előcsarnokában, ahol
munkanapokon megtekinthető.
A rendezés alá vont tömbök a következők:
- Kiskanizsai Felsőmajor területe ( M7-es autópálya - 0382/4 hrsz-ú út - 0378 hrszút
- 0362/1 hrsz-ú út által határolt tömb ) építési övezeti besorolásának módosítása
- Bajza utca - Kossuth tér - Kisfaludy utca - Batthyány utca -által határolt tömb szabályozásának
módosítása
- Mánta-patak - Principális csatorna - 0397 hrsz-ú közút által határolt tömb övezeti
szabályozásának megváltoztatása
- 61 sz. főút (0122 hrsz) - 0125 hrsz-ú Bakónaki csatorna - 0124/3 hrsz-ú "Ee" övezeti
jelű ingatlan - "M-ksz" övezeti jelű ingatlanok által határolt terültek övezeti besorolásainak
felülvizsgálata
- 087 hrsz-ú út - 070 hrsz-ú Turisztikai erdő által határol tömb (az 099 és 070 hrszú
ingatlanok, az Ifjúsági tábor területe) szabályozásának módosítása
- Szabadhegyi utca - Hegyalja utca - belterületi határ - Pásztor utca által határolt
tömb szabályozásának módosítása, valamint a tervezett "CSÍK LAKÓPARK" rendezési
tervi beillesztése
Atervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba a városi főépítésznek
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735) címzett levélben jelezhetik.
Szabályozási Terv és Helyi Építési
Szabályzat módosítása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzatának
módosítása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az elmúlt időszakban döntött több
tömb rendezés alá vonásáról, melyet a B & H Régió Bt-vel készítetett el.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény 9.
§ (2) bekezdésének megfelelően, "A településrendezési eszköz kidolgozása előtt -
beazonosítható módon - meg kell határozni a rendezés alá vont területet, ki kell
nyilvánítani a rendezés célját és várható hatását oly módon, hogy az érintettek azzal
kapcsolatban 15 munkanapon belül javaslatokat, észrevételeket tehessenek, véleményt
nyilváníthassanak. Ennek során biztosítani kell:
a) a helyben szokásos módon a kidolgozás elhatározásának tudomásra hozatalát és
az érintett lakosság, szervezetek, érdek-képviseleti szervek véleménynyilvánítási
lehetőségét,"
A rendezés alá vont tömbök a következők:
- Katona J. u. - Bajza u. - Kórház u. - 2468/3 hrsz-ú út által határolt tömb építési
övezeti besorolásának módosítása
- 11 904 hrsz-ú út - 11 994 hrsz-ú út - 12 067 hrsz-ú út - 12 066 hrsz-ú út által határolt
tömbben a 12 000 hrsz-ú ingatlan közlekedési területként jelölése (Újförhénc
- hegyi út)
- A HÉSZ. 15. (4) bekezdése törlése
- A HÉSZ. 19. § (12) bek. 23. § felülvizsgálata
- Kiskanizsa, Szokol-dombon tervezett lakóterület északi határoló kiszolgáló út
nyomvonalának korrekciója
- 4001/4 hrsz-ú ipari vasút - övezeti határ - Ürhajós utca (273 hrsz) - Magyar utca
(257/2 hrsz) által határolt tömb övezeti szabályozásának megváltoztatása (Kanizsa
Ferro KFT)
- 32608/2 hrsz-ú ingatlan övezeti besorolásának módosítása
- Szombathelyi vasútvonal - GE-iparvasút - Magyar u. - 7. Főút által határolt tömb
szabályozásának módosítása (Magnetic Áruház)
- Erdész utca - belterületi határvonal - Sörgyár u. - Csengery u. által határolt tömb
szabályozásának módosítása (volt határőr laktanya)
- 0447 hrsz-ú ipari vasút - 0446/14 és 0446/16 hrsz-okra tervezett út - 4388 hrsz-ú
út - 0443/1 hrsz-ú árok - 0460 hrsz-ú vasút által határol tömb szabályozásának módosítása
(Vágóhíd u.)
- Vár u. - Lazsnak csatorna - tervezett új utcák által határolt tömb övezeti szabályozásának
megváltoztatása (4907/4 hrsz) (DKG-EAST KFT)
Részletesebb leírás a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodáján megtekinthető ügyfélfogadási
napokon.
A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba a városi
főépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735) címzett levélben
jelezhetik.
Szabályozási Terv és Helyi Építési
Szabályzat módosítása
Kanizsa – 10 Értékrend 2010. december 2.
Egy tartalmas nap emlékével –
így dedikálta egyik könyvét
Szigethy Gábor kanizsai látogatása
során. Valóban, a batthyánys
és a piarista gimnazistáknak
tartott órákon, a három interjúban
és a Nem verték le ötvenhatot
elnevezésű versünnepen
egyaránt azt tette, amit az
emberi élet értelmeként határozott
meg egyik hallgatóságának:
adott.
– Amikor kimondtam: Kádár
János egy hazaáruló gazember
volt, láttam, a fiatal tévériporternő
szeme megrebbent. Mi
zajhatott le a fejében? Vajon engedi-
e a főnököm, hogy ez lejöjjön?
– osztotta meg a fiatalokkal friss
élményét a Nagykanizsai Polgári
Egyesület rendezvényére érkezett
vendég, majd 1956 novemberének
eseményeit felidézve alátámasztotta
állítását. Az MSZMP alapítójának
hazugságait sorolta: a forradalmat
dicsőítő, majd a résztvevők
büntetlenségét ígérő nyilatkozatait
hamar megcáfolták tettei.
Haláláig ragaszkodott szolnoki rádiófelhívásának
meséjéhez, melylyel
szemben dokumentumok igazolják:
Kárpátaljáról tért vissza a
forradalmat legázoló szovjet tankokkal.
–Tanuljanak a költőktől
pontosan fogalmazni! – kötötte az
Ötvenhatos versünnepen résztvevő
diákok lelkére. Aköltészet a világ
lelkiismerete! Aversek kétségkívül
komor légkörét egy – ha lehetséges
egyáltalán – vidámabb
történettel oldotta fel. Darvas Iván
részt vett politikai fogoly bátyjának
kiszabadításában. A forradalom
után ezért a Vígszínházból
vitte el az ÁVÓ. Előadás előtt keresték
fel öltözőjében. – Még eljátszhatom
a darabot? – kérdezte.
Megengedték neki. A nézőtéren
ott ült a két ávós. Szigethy Gábor
abban az időben tizennégy évesként
minden színházjegyét megőrizte.
ő azt az előadást látta! –
döbbent rá, amikor olvasta a színész
visszaemlékezését. Aki két
évet töltött le, utána jó darabig
fröccsöntő műhelyben dolgozhatott
csak. Bent gumibottal verték a
veséjét, élete végéig megszenvedte.
Amikor Makk Károly a hetvenes
évek elején Szerelem című
filmjét forgatta, az egyik jelenetet
a Markóban vették fel. Szünet
volt, lámpákat szereltek a világosítók,
a várakozó Darvas Iván
megpillantotta az egyik börtönőrt,
aki annak idején a veséjét verte.
Nézték egymást. A börtönőr is
tudta, hogy Darvas tudja. Aztán a
színész – a rá jellemző eleganciával
– magához intette, előhúzott
zsebéből egy papírtízest (akkoriban
az nagy pénz volt), s a börtönőrnek
csak annyit mondott: – Hozzon,
fiacskám, egy kávét… Ezt is
tanuljuk meg, a kommunistákat
eleganciával elküldeni, ahová valók.
Az 1942-ben született Szigethy
Gábor, mint mondta, ahhoz az
utolsó, a legfiatalabb nemzedékhez
tartozik, aki már tudatos fejjel
élte át a forradalmat. Nem volt
résztvevője, csak ott volt a Bródy
Sándor utcában, amikor lőttek, s őt
egy teherautó fedezékébe lökte
egy férfi, hogy megmentse. Évekig
hazudta a történelemtanítás, hogy
a Rádió épületét megtámadták. Az
akkoriban sűrűn vetített szovjet
partizánfilmekből még ő is tudta,
ahol torkolattüzet látni, onnan lőnek.
S ahol meghalnak, oda talál a
lövedék. Pulóvere elszakadt, piszkos
lett – mit fogok kapni ezért
nagyanyámtól! – forgott a fejében,
maga sem tudja, hogyan ért haza. _
Majd reggel számolunk! – ennyit
mondott csak nagyanyja, de másnap
már kijárási tilalom volt. Majd
az oroszok kivonulása után egy
egészen megváltozott fővárost tapasztalt
a Móricz Zsigmond körtéri
gyerek. – Én láttam a mosolygó
Budapestet! – emlékezett. Minden
sajtóterméket összevásárolt, s nála
megmaradtak, kiállítást is szokott
belőlük rendezni. Sokan elővigyázatosságból
megsemmisítették
ezeket az újságokat, olyanok is
voltak, akik naivul beadták a Széchényi
Könyvtárba. Nem sejtették,
hogy előbb azok kezén fut át, akik
e lapokból, képekből gyártottak bizonyítékokat
a forradalmárok ellen.
Bármilyen fájdalmas, szóba került,
hogyan veszítette el ötévesen
édesapját, miért nagyanyja nevelte.
Az igazi szegénység indította el
édesapját a népi baloldal és Szabó
Dezső felé, részt vett az ellenállásban,
aztán 1945 után a Kommunista
Párt tagja lett, mert azt gondolta,
hogy valóban meg lehet váltani a
világot. Későn döbbent rá, hogy a
kommunisták nem megváltani, hanem
birtokolni akarják a világot, a
hatalmat, Magyarországot. 1947-
ben a választási bizottság tagja
volt, és néhány nappal a választás
előtt kezébe nyomták a végeredményt,
hisz a Kommunista Párt
vezérkara tudatosan készült a kékcédulás
választásokra és a csalásra.
ő közölte, hogy nyilvánosságra
hozza a meghamisított adatokat, a
csalás tényét. Ez délelőtt történt,
az éjszakát már nem érte meg.
Amikor városunkban híre
ment, ki lesz a Nagykanizsai Polgári
Egyesület vendége, nevének
hallatán sokan a Gondolkodó magyarok
című, nyolcvanas évekbeli
sorozatára asszociáltak. Mint
elmondta, II. András Aranybulláját
egy antikváriumban vásárolta
meg 1984-ben. Elolvasta, úgy
gondolta: ezt az első fordítást korunk
emberének is olvasni, ismerni
kell, mert az 1222-ben papírra
vetett szöveg ezeréves öntudatunk
alkotmánya. Virág Benedek
– a hajdani kanizsai piarista
diák, fűzték hozzá a hallgatóságból
– 1805-ben, évtizeddel Martinovics
Ignác és hat társa kivégzése
után adta ki fordítását. Az erőszakkal
elnémított országban tudatosítani
akarta a magyarokban:
bár parancsuralmi rendszerrel
Bécsből irányítják országunkat,
az Aranybulla szövege rögzíti jogunkat
az erőszakos hatalomgyakorlás
visszautasítására, öntudatunk,
önállásunk védelmére – jogunkat
a tiltakozásra, ellenállásra.
1987-ben a Gondolkodó magyarok
sorozat 50. kötetét szerkesztve,
az előszót írva ő is arra
gondolt: magyarok, tiltakozzatok
országunk gyarmatosítása ellen!
Ez vezette őt Lakitelekre is, az
MDF bölcsőjéhez, melynek rövid
ideig szóvivője, választmányi alelnöke
is volt. Ám az SZDSZszel
kötött paktum hamar megláttatta
vele a párt korlátait, s kilépett.
Szólt az 1994-es nagy árulásról
is, amikor a kezdetben magát
kemény antikommunistának
láttató liberális párt szövetséget
kötött az MSZMP utódpártjával.
Ezzel veszítette el az SZDSZ a
bázisát, elsősorban a vidéki értelmiség
körében.
Feleségével, Gábor Miklós és
Ruttkai Éva lányával, Júliával ér-
„Tanuljanak a költőktől pontosan fogalmazni!”
Fotók: Bakonyi Erzsébet
Nagyszabású éremkiállításon
vehettek részt nemrég a numizmatika
szerelmesei, amelyet a
városunkban tevékenykedő
Magyar Éremgyűjtők Egyesülete
Nagykanizsai Csoportja
szervezett. Az érmék nem csak
muzeális jellegükkel hívják fel
magukra a figyelmet, hanem az
általuk képviselt tudáshalmaz
is nagy értéket képvisel.
Bizonyára mindenki őrizget egyegy
megkopott érmét vagy összegyűrt
régi bankót az íróasztala mélyén,
ha másért nem, hát mert nem
váltotta be idejében a Postán. Nem
is gondolnánk, mekkora szenvedéllyé
tud terebélyesedni az éremgyűjtés
és milyen sok tudományág
ismeretével kapcsolódik össze a
csillogó vagy épp patinás pénzek
sokasága.
Farkas István, a Magyar Éremgyűjtők
Egyesülete Nagykanizsai
Csoportjának titkára, a kanizsai
éremgyűjtők találkozóinak megszervezője
fontosnak tartja, hogy a
fiatalok értékes és értelmes időtöltést
válasszanak, és kifejezetten figyelmükbe
ajánlja ezt a hobbit.
– Az érme és a bankjegy nem
csak kereskedelmi eszköz, hanem
egyfajta műalkotás, amely esztétikailag
is nagy értéket képvisel.
Láthatunk rajta portrét, történelmi
eseményt, megköveteli idegen
nyelvek ismeretét, közelebb kerülhetünk
más kultúrákhoz, valamint
nem árt, ha jártasak vagyunk
a fém- és papírismeretben
is, hogy csak párat említsek a numizmatikát
érintő komplex tudáshalmazból.
Bizonyára kevesen
tudják például, hogy immár kétszázhúsz
éve használunk papírpénzt,
vagy hogy Kossuth Lajos –
akinek arcképe több pénzünkön
is szerepelt – fél évet töltött Amerikában,
ahol aztán kibocsátottak
egy, két és ötforintosokat is.
Ezeket a bankókat hazánkban is
szerették volna bevezetni, de erre
végül nem került sor. A másik érdekesség
Kossuthtal kapcsolatban,
hogy több nevét viselő kisebb
település is létezik az Államokban.
Az éremgyűjtés apropóján számos
helyre eljuthatunk az országban
és értékes barátságokat köthetünk,
tehát azt mondhatom,
hogy utazási lehetőségeink is jelentősen
tágulnak. A fővárosba
szervezünk rendszeresen kirándulásokat,
a Nemzeti Múzeumban
és a Nemzeti Bank Látogatóközpontjában
már többször megfordultunk.
Alkalmanként külföldre
is eljutunk, hiszen nagyon jó kapcsolatokat
ápolunk varasdi és
graz-i éremgyűjtőkkel. A pár hete
szervezett börzénkre például ellátogatott
a Varasdi Gyűjtőklub vezetője
is, ez a kapcsolat amúgy
már húsz éves. Tervezzük, hogy
Nyíregyházára utazunk, az ottani
gyűjtőkkel fogunk tapasztalatokat
cserélni. Éremgyűjtő körünkbe
sokféle foglalkozású ember jár,
tagjaink között vannak taxisofőrök,
vasutasok, de egyetemi professzorok
is. Ezzel azt szeretném
kifejezni, hogy nem számít, kinek
mi a foglalkozása, az a lényeg,
hogy az éremgyűjtő érdeklődjön a
történelem és nemzeti értékeink
iránt.
A klubnapokon megbeszéljük a
gyűjtés során felmerülő problémákat,
valamint kiosztjuk a megrendelt
érméket. Kétféleképpen lehet
hozzájutni ugyanis a pénzekhez.
Egyrészt árveréseken- itt természetesen
a valóban muzeális darabokat
szerezhetjük be- másrészt
pedig utánvereteket, újonnan kibocsátott
éremritkaságokat is megvásárolhatunk.
Az, hogy ki milyen
érmét vagy bankót gyűjt, teljesen
egyéni döntés eredménye, viszont
érdemes kialakítani valamilyen tematikát.
Gyűjthetjük például történelmi
korok, uralkodók szerint,
vagy az érme formája, esetleg a
rajta található motívum alapján, de
van aki csak a papírpénzeket részesíti
előnyben. Jelenleg harminchat
tagunk van, ketten már kilencven
év fölöttiek, ennek ellenére
még mindig lelkesen látogatják
a találkozókat, de jó lenne, ha a fiatalok
is egyre nagyobb számban
jönnének a klubnapokra. Szeretettel
várjuk a tizennégy év fölöttieket,
de ha ennél fiatalabb az érdeklődő,
az sem gond, szülői kísérettel
őt is szívesen látjuk. Kifejezetten
kérnénk a város történelem tanárainak
segítségét, hogy hívják fel a
diákok figyelmét a numizmatika
értékeire, az éremgyűjtés szépségére.
– foglalta össze Farkas István.
Az éremgyűjtők kéthetente pénteken,
fél öttől hatig tartják összejöveteleiket
a Hevesi Sándor
Művelődési Központban, ahol előadásokat
tartanak és lehetőségük
van a tapasztalatcserére is.
Z.A.
Kanizsa 2010. december 2. – Értékrend 11
kezett városunkba Szigethy Gábor,
aki maga sem tudja: micsoda
is tulajdonképpen. Író? Rendező?
Irodalomtörténész? Színháztörténész?
– Lehetséges-e egyáltalán
színháztörténetet írni? – kérdezték
tőle. Egy-egy fénykép menynyit
tud beszélni, egy megbillent
gyertya mennyi dinamizmust sugároz!
– felelte, ám beismerte,
igazából sok múlik azon, ki faggatja
ezeket a dokumentumokat.
Kanizsán érte az a telefonhír is,
hogy pénteken (november 19-én)
adja ki a Helikon kettejük könyvét,
a Ruttkairól és Latinovitsról
szóló Álomszínészpár című albumot.
Avárosi könyvtár kiállítást is
rendezett a vendég műveiből, ahol
a könyvek természetesen kikölcsönözhetők.
Nem verték le ötvenhatot címmel
nem vetélkedőre, hanem
versünnepre került sor a tartalmas
nap végén. A városunk valamennyi
középiskolájából érkezett
fiatal egyforma jutalomban
részesült a Polgári Magyarországért
Alapítvány jóvoltából,
melyet Szigethy Gábor adott át.
Kóré Péter, az egyesület elnöke
az élmény zavartalansága érdekében
a hallgatóságtól is azt kérte,
hogy – akár egy zenemű tételei
között – a versek között ne
tapsoljanak. A huszonhét diák:
Kupó Márton, Illés Evelin, Nincsevics
Amarill, Kuzma Zoltán,
Ifjovics Evelin, Grács A. Filoména,
Herbel Henrietta, Elekes
Vanda, Czifra Dorina, Varga
Klaudia, Imrei Réka, Németh Adrienn,
Kustán Dániel, Bánhidi
László, Mihalics József, Kecskés
Luca, Belina Barnabás, Rodek
Vivien, Budai Gyula, Csizmadia
Lívia, Kovács Klaudia, Klinger
Evelin, Óvári Krisztián, Cseszkó
Delinke, Tringer Ferenc, Horváth
Bálint és Radics Adrián értő
és érző versmondása megrendítette
a hallgatóságot. Több közülük
tizenhat éves – ugyanennyi
időt töltött börtönben Wittner
Mária – idézte föl Szigethy Gábor.
A kilencvenes évek közepe
táján születtek. Belegondolni is
megdöbbentő, micsoda tapasztalatokat
élhetett át az a nagyszülő,
akinek unokája valódi fájdalommal
és dühvel szólaltatta meg a
verset: Én nem felejtem el, s meg
nem bocsájtom, hogy rabszolgává
lett egész nemzetem! A mindenségbe
is belekiáltom bűnödet:
Vádollak és ítélkezem!
K.H.
Az éremgyűjtés gazdagabbá tesz
Horváth Fanni volt batthyánys
diák munkáiból nyílt kiállítás
az iskola Hyány Galériájában.
A tárlaton láthatunk olyan
alkotásokat, amelyeket a művész
még gimnazista korában készített,
és természetesen mostani
grafikái is helyet kaptak a galéria
falain.
– Horváth Fanni hat éve végzett
a Batthyány Lajos Gimnáziumban,
majd a Soproni Egyetem
Alkalmazott Művészeti Intézet tervező
grafika szakán tanult tovább.
Már a középiskolában sokat foglalkozott
rajzolással, szakkörbe is
járt, tehát tudatosan készült a
grafikus pályára. Sokszínű a mostani
kiállítás anyaga, hiszen láthatunk
gouache-képeket, tollrajzokat,
rézkarcot, diófapác-rajzot
illetve különféle printeket is. Az
egyik célunk az volt a kiállítással,
hogy intézményünk tanulói közelebb
kerüljenek a képzőművészethez,
illetve bátorítást adjon azoknak,
akik a Képzőművészeti Egyetemre
szeretnének felvételizni. –
foglalta össze Stamler Lajos művész-
tanár, Horváth Fanni volt
felkészítője.
A Hyány Galéria nyitva áll
minden jelenlegi és volt tanulónak,
aki művészeti tevékenységet
folytat. Stamler Lajos számos,
művészeti oktatásban továbbtanulni
szándékozó diákot készített
fel, és ő kezdeményezte a tehetségeket
bemutató galéria létrehozását
is. A mostani tárlat a karácsonyi
szünet kezdetéig tekinthető
meg, a következő félévben
Böröczki Viola mandaláiból láthatnak
válogatást az intézménybe
látogatók.
Z.A.
Grafikák a sokszínűség jegyében
Kanizsa 12 – Box 2010. december 2.
December 8-11. között Nagykanizsa
ad otthont a felnőtt ökölvívó
országos bajnokságnak,
melyet tavaly Kecskeméten bonyolítottak,
jövőre pedig Szombathelyen
rendeznek. Mindezt
annak érzékeltetése végett írtuk
le, hogy igazi sportvárosok sorába
állhatott a dél-zalai település
a lebonyolítási lehetőséggel.
„Úgy gondolom, igazi sportdiplomáciai
siker, hogy egy ilyen volumenű
esemény Nagykanizsára
látogat – ezek már az országos
bajnokság apropóján összehívott
sajtótájékoztatón Draskovics Szilárd,
a Kanizsa Box Klub elnökének
szavai voltak. – Remélem,
hogy az odaítélése az eddigi munkánk
elismerésének is szólt egyben,
hiszen a szakmai műhelymunka
mellett azért már rendeztünk
olyan korosztályos bajnokságokat,
melyek kiérdemelték az évad rendezése
címet is.”
Amit lényeges érdemben tudni
az eseményről, hogy a négy nap
alatt minden alkalommal 15 órakor
zajlanak a küzdelmek az NTE
csarnokban, ami egyben az országos
bajnokság házigazdája, az idén
15 esztendős fennállását ünneplő
kanizsai ökölvívó klub vizsgája is
lesz. Főleg úgy, hogy a dél-zalai
közönség (no meg remélhetőleg a
mind több ide elzarándokoló boxfanatikus)
négy „hazai” öklöző teljesítményét
is figyelheti a tornán.
Nevezetesen Nádori Tibor 48 kgban,
Korpics István 75 kg-ban,
Vass Richárd 81 kg-ban, míg Orbán
Gábor +91 kg-ban lép majd a
kötelek közé.
Az igazi fesztivál-nap természetesen
a finálék ideje, vagyis szombat
lesz, amikor a döntőkön kívül
számos látványos betétprogrammal
is várják az NTE-csarnokba
kilátogatókat.
„Tulajdonképpen most már ez az
1970-es ifjúsági Barátság Kupa
előtt a legrangosabb ökölvívó rendezvény,
melyet Nagykanizsára hoztak
– hangzott Korpics Miklós vezetőedző
beharangozója. – Én roppant
büszke vagyok arra, hogy négy kanizsai
is indulhat az országos bajnokságon,
de azt is tudni kell, hogy sok
múlik majd a srácok sorsolásán is.
Mi mindenesetre mindent megteszünk
azért, hogy hazai környezetben
hatványozottan is bizonyítsunk."
A bokszolók országos bajnokságán
az előzetes program alapján itt lesznek
Erdei Zsolt és Kovács István profi
ökölvívó világbajnokok, dr. Csötönyi
Sándor, az országos szövetség elnöke,
de a MOB is magas-rangú küldöttet
delegál majd az ob-ra.
Nem is beszélve a hazai ökölvívó-
sport krémjéről, olimpikonjairól,
akik persze elsősorban a ringben
szeretnének majd bizonyítani a vélhetően
telt házas mérkőzésnapokon.
S ne feledjük, a fent bemutatott
négy kanizsaiért külön is szurkolhatunk.
Polgár László
Nagykanizsa ad otthont a felnőtt
ökölvívó országos bajnokságnak
Korpics István
Születési hely, idő: Nagykanizsa,
1989.11.19. Sportág: ökölvívás. Jelenlegi
súlycsoportja: 75 kg. Klubja: Kanizsa Box
Klub (1995-). Edzője: Korpics Miklós. Eddigi
legnagyobb sikerei: felnőtt ob-2. (2008,
2009 – mindkettő 69 kg), junior ob-1. (2007,
69 kg), ifjúsági ob-1. (2005, 66 kg)
Orbán Gábor
Születési hely, idő: Nagykanizsa,
1993. 10. 29. Sportág:
ökölvívás. Jelenlegi súlycsoportja:
+91 kg. Klubja: Kanizsa
Box Klub (2008. január-).
Edzője. Korpics Miklós. Eddigi
legnagyobb sikerei: junior
diákolimpia - 3. (2009, +80 kg),
ifjúsági ob - 2. (2010, +91 kg).
Vass Richárd
Születési hely, idő: Nagykanizsa, 1989. 06. 26.
Sportág: ökölvívás. Jelenlegi súlycsoportja:
81 kg.
Klubja: Kanizsa Box Klub (2005-).
Edzője: Korpics Miklós.
Eddigi legnagyobb sikere: ifjúsági ob-3.
Nádori Tibor (2007, 75 kg)
Születési hely, idő: Nagykanizsa, 1991. 11.
14. Sportág: ökölvívás. Jelenlegi súlycsoportja:
49 kg. Klubja: Kanizsa Box Klub (2000-).
Edzője: Korpics Miklós. Eddigi legnagyobb
sikerei: felnőtt ob-3. (2008, 2009 - mindkettő
48 kg), ifjúsági/kadett ob-2. (2007, 2008 -
mindkettő 46 kg), serdülő ob-1. (2005, 2006 -
mindkettő 37 kg)
Tanfolyam felhívás
A Zala Megyei Labdarúgó Szövetség
2010. december 9-én alapfokú játékvezetői
tanfolyamot indít.
Jelentkezési feltételek:
betöltött 14 év, egészségügyi alkalmasság.
Tanfolyami díj: 12.000 Ft + áfa (15.000 Ft),
Tanulóknak: 8.000 Ft + áfa (10.000 Ft).
Jelentkezési határidő: 2010. december 8-ig
Aki sikeres vizsgát tesz márciusban, a tavaszi
szezonban már működhet.
Jelentkezési lap letölthető: www.zalamlsz.hu
Felvilágosítás a 06-70-614-0213
és a 06-92-510-359 telefonszámokon kérhető.
Jelentkezni lehet:
gyatitibi@yahoo.com e-mail címen lehet.
Várja az Ön jelentkezését a Zala Megyei Labdarúgó Szövetség
Vékonyított lencse AKCIÓ – 20%!
2010. november 1. - december 31-ig
Kanizsa 2010. december 2. – Ez+Az 13
Horoszkóp
Dolgozzon hatékonyabban a munkatársaival,
és lehetőleg legyen segítőkészebb,
udvariasabb hozzájuk. Acsillagok
állása szerint kiegyensúlyozott, boldog
napokra számíthat az ünnepek idején.
Az ünnepek előtti kiadások kissé felborzolják
az idegeit, ezért nem számíthat felhőtlen
napokra. Azonban előbb-utóbb rá fog jönni,
hogy a párkapcsolata mindennél többet ér,
megenyhül a szíve és meggondolja magát.
A csillagok állása szerint üzleti ügyei terén
most több kockázatot vállalhat. Megnyerő
modorával könnyen maga mellé állíthatja
a barátait, a családját, így egy-kettőre
túl lesznek a felvállalt munkán.
Szereti és elvárja a békét, a nyugalmat maga
körül. Ez utóbbi azonban nem mindig
sikerül. Legyen egy kicsit szigorúbb a környezetében
élőkkel, és viszonzásul várjon
el tőlük ön is egy kis kedvességet.
Üzleti ügyeit lehetőleg megfontoltabban
intézze. Gondoljon arra, hogy közeledik
az ajándékozás ideje, s úgy költekezzen,
hogy jusson is, meg maradjon is. Ha még
szingli, legyen kezdeményezőbb.
Örömteli napokra számíthat. Reggelente szépítkezzen
többet a tükör előtt, ha nagyobb sikert
akar elérni a környezetében. Anyagilag
többet megengedhet magának, mint néhány
hónappal ezelőtt, ezért bátran költekezhet.
Minden tervét nem tudja megoldani egy
csapásra. Acsillagok azonban pozitív jelzést
hoznak önnek, ami egy-kettőre felvillanyozza,
és újabb tettekre serkenti. Kikapcsolódásként
iktasson be valamilyen sportot is.
Tegye túl magát a napi apró bosszúságokon.
Ha éjszaka felébred, gondoljon valami
szépre és jóra, amitől hamar elalszik.
Ha elront valamit, ne adja fel, addig
kezdje újra, amíg nem sikerül.
Kerülje el környezetében a vitás helyzeteket.
Ha felbosszantják, és ingerültté válik,
lehetőleg sportolással, mozgással vezesse le
az idegességét. A csillagok állása szerint
anyagi téren szerencsés napokra számíthat.
Legyen kezdeményezőbb a környezetében.
Már most fogalmazza meg újévi fogadalmait,
és tudassa is azokat a családjával.
Ossza be ügyesebben a munkáját,
hogy maradjon a szórakozásra is ideje.
A hétvégéket használja ki feltöltődésre.
Szedjen vitaminokat, sportoljon, s ha netán
vitás ügye van valakivel, azt megfontoltan
zárja le. Érzelmi életére, kapcsolatai
ápolására fordítson több időt.
Ha még nincs párja, fogjon hozzá ezekben a
napokban a párkereséshez. Ha már van, ne arra
gondoljon, hogy jobb lenne megszabadulni
a kötöttségektől, és esetleg váltani. Bátran keresse
tovább mindenben a szépet és a jót.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
ÚJ
SMS szám:
06-30/
4-956-956
Az Ön
rádiója
FM 95,6
MHz
TÁRS
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
BÉRLET
Kanizsa 14 – Apró 2010. december 2.
INGATLAN
Keresünk olyan vállalkozót, aki
belvárosi ingatlanunkat (Hunyadi
utca) a bontott anyagért cserébe lebontaná.
Érd.: +3630/448-6072
vagy +3630/227-3294 (7108K)
Nk-án a keleti városrészben
egyszobás, cirkofűtéses, földszinti
lakás tárolóval eladó. Tel.:
0630/489-5486 (7308K)
Nk-án Platán soron 43 m2-es,
másfél szobás, egyedi fűtéses lakás
tárolóval eladó. Érd.:
0630/332-8422 (7311K)
Nk-án a Csokonai utcában aknás
garázs kiadó december 1-től.
Tel.: 0693/318-950, 0620/491-
0647 (7312K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi
parasztbútorokat, használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Érd.:
0620/555-3014 (7276K)
Masszázs! Reumatikus, izületi
problémákra, vérkeringés harmonizálására,
stressz, feszültség
okozta izomcsomók, letapadások
oldására. Időpont egyeztetés és bejelentkezés:
0630/540-6664
(7288K)
Televíziók, LCD monitorok,
videók, DVD-k és távirányítók javítása.
Balaskó István, Nk., Ady
u. 11. Tel.: 0630/597-1530
(7313K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy
nélkül is igénybe vehető.) Szolgáltatások:
alakformáló-, talp-, egyéb
masszázs, fényterápia, méregtelenítés,
stb. Hívásra házhoz is megyek.
Érdeklődni és bejelentkezni:
a +3630/481-2323 telefonszámon
lehet (6273K)
58 éves, 160 cm magas, 58 kgos
hölgy keresi társát. Csak azok
jelentkezzenek, akiknek káros
szenvedélyük nincs. Jelige: „Ketten
könnyebb”. Leveleket a Szerkesztőségbe
kérem: Pf. 154
(7314K)
Lakossági apróhirdetés 15 szóig egy alkalommal:
600 Ft (Amennyiben hirdetését egyszerre több alkalomra
adja fel, úgy a másodiktól 300 Ft.). Vállalkozási
apróhirdetés 15 szóig egy alkalommal: 1200 Ft
(Amennyiben hirdetését egyszerre több alkalomra adja fel, úgy a
másodiktól 600 Ft.)
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai
Kirendeltség és Szolgáltató Központ az alábbi szakmákban, illetve
munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
villamosmérnök felsőfokú megegyezés szerint
gépészmérnök felsőfokú megegyezés szerint
szerkezetlakatos szakirányú megegyezés szerint
géplakatos szakirányú megegyezés szerint
CNC-esztergályos szakirányú megegyezés szerint
kárpitos szakirányú 110 000 Ft
varró szakirányú megegyezés szerint
autóvillamossági szerelő szakirányú megegyezés szerint
lakatos szakirányú megegyezés szerint
műszaki eladó szakirányú megegyezés szerint
segédmunkás gázüzembe alapfokú 73.500 Ft
CO, AWI hegesztő szakirányú megegyezés szerint
szerszámkészítő szakirányú megegyezés szerint
műszaki vizsgabiztos szakirányú megegyezés szerint
Bővebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról Nyugat-dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató
Központban Nagykanizsa, Fő út 24. szám alatt adunk, vagy
www.nyugatrmk.hu címen.
Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - csütörtök: 8.00 - 12.00 és 13.00
- 15.00 óra között, péntek: 8.00 - 12.00 óra.
A KISKANIZSAI SARLÓS BOLDOGASSZONY
KATOLIKUS KARITÁSZ ADVENTI JÓTÉKONYSÁGI
VÁSÁRT RENDEZ 2010. december 2-án és 3-án
(csütörtökön, pénteken) 9 órától 17 óráig és december 12-én
(szombaton) 9 órától 12 óráig.
Helye: Kiskanizsai Sarlós Boldogasszony Közösségi Ház.
A vásáron gyermek és felnőtt ruházati cikkek és lábbelik vásárolhatók.
A befolyt összeget a rászorulók megsegítésére, a nagycsaládosok és az idős
egyedülállók karácsonyi megajándékozására fordítjuk.
A Karitász aktivistái
A KISKANIZSAI SARLÓS BOLDOGASSZONY KARITÁSZ
JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSENYT RENDEZ a Kiskanizsai és a
Kanizsához kötődő előadó művészek közreműködésével.
Helye: Sarlós Boldogasszony templom Kiskanizsa.
Ideje: 2010.12.11-én az esti szentmise után 19 órai kezdettel
Az adományokból befolyt összeget a rászorultak megsegítésére, a nagycsaládosok,
az idős, egyedülállók karácsonyi megajándékozására fordítjuk.
Meghívó
Nagykanizsa Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató Zrt.
(Nagykanizsa Garay u. 21. )
NYÍLT VERSENYTÁRGYALÁST HIRDET
önkormányzati tulajdonú üzletek bérbeadására
1. Nagykanizsa, Deák tér 13. szám alatti
15 m2 alapterületű üzlethelyiség
Az induló bérleti díj, üzlet, 15 m2: 2500 Ft/m2/hó + áfa = 3125
Ft/m2/hó. A licitlépcső: 100 Ft/m2/hó + áfa = 125 Ft/m2/hó
A bérlemény megtekinthető 2010. december 6-án 9 órától - 9 óra 30
percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. december 9. 10 óra
2. Nagykanizsa, Sugár u. 53. szám alatti
171 m2 alapterületű üzlethelyiség
Az induló bérleti díj, üzlet, 108 m2: 1100 Ft/m2/hó + áfa = 1375
Ft/m2/hó. A licitlépcső: 100 Ft/m2/hó + áfa = 125 Ft/m2/hó. Az induló
bérleti díj, raktár, 48 m2: 550 Ft/m2/hó + áfa = 688 Ft/m2/hó. A licitlépcső:
50 Ft/m2/hó + áfa = 63 Ft/m2/hó. Az induló bérleti díj, pince, 15
m2: 400 Ft/m2/hó + áfa = 500 Ft/m2/hó. Alicitlépcső: 50 Ft/m2/hó + áfa
= 63 Ft/m2/hó. Összesen 171 m2. Abérlemény megtekinthető 2010. december
6-án 9 órától - 9 óra 30 percig. Aversenytárgyalás ideje: 2010.
december 9. 10 óra 15 perc.
A versenytárgyalások helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és
Szolgáltató Zrt. Kis tárgyaló I. emelet Nagykanizsa Garay u. 21.
Érdeklődni: 311-241, 30/2273-192 telefonszámon
Minden komolyzene, Chopin-
rajongót szeretettel várunk
december 2-án 18 órakor
a Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Művészeti Iskola
hangversenytermébe
Krishtop Pavel zongoraművész-
tanár Chopin estjére.
Kaposvári Vízilabda Klub (2.) –
Heat Group-Kanizsa VSE (3.) 11-
12 (3-6, 3-1, 2-4, 3-1). OB I B Piros
csoport férfi vízilabda-mérkőzés,
9. forduló. Kaposvár, 50 néző.
Vezette: Vojvoda, Madarasi.
A negyedek alakulása szempontjából
hektikus mérkőzést vívott
egymással a két együttes, de a Kanizsa
VSE az otthoni nyert találkozója
után a somogyi megyeszékhelyen
is győztesen került ki a két gárda
összecsapásából. Pedig…
– … mint mindig, ez most sem
volt egyszerű – mondta Szabó Gábor
játékos-edző. –Az nyilvánvaló,
hogy a közeli városok találkozóiban
mindig benne van egy kicsit a presztízs
is. Ezúttal is mi jöttünk ki jobban
a találkozóból, s nem csupán a
győzelem miatt, de azért is, mert játékban
jobbak voltunk ezúttal.
– Ellentétes negyedek után…
– Azért az egygólos sikert ezúttal
nem úgy közelítettük meg, ahogy az
sejteti, hiszen másfél perccel a vége
előtt még három góllal vezettünk.
Tehát, nem egálos meccsállásból
jött ki a végeredmény
– Ezek szerint izgulni sem kellett?
– Hát, az biztos, hogy az első játékrészben
„dobtunk" kilenc gólt.
Igen, kilencet, hiszen a hazaiak
eredményessége a mi nagy hibáinkból
született, de a srácok dicséretére
szól, hogy a hazai 3-0-s vezetés után
sikerült felállnunk. Persze, kemény
meccs volt, ami a 3-4. negyed egyes
periódusaiban is előjött.
– Ismét jól kezdték az alapszakaszt,
ehhez jól jönne még az elmaradt
Kecskemét elleni találkozó
behúzása is…
– Természetesen, s előreláthatólag
a meccset december 11-én
játsszuk majd le. A BVSCuszodában.
Költségkímélés szempontjából
ugyanis így a klubunk jobban
jön ki a kialakult helyzetből. Azt
vállaltuk ugyanis, hogy a bács-kiskuniak
kiadásait mi álljuk, hiszen a
találkozó a Kanizsa miatt maradt el.
Az is hozzátartozik az igazsághoz,
hogy a kecskemétiek is mindvégig
korrektül álltak ahhoz, hogy a mérkőzést
később bepótoljuk.
Kanizsa 2010. december 2. – Sport 15
Kanizsa KK-DKG East (8.) –
Veszprémi Egyetem (3.) 65-80
(18-22, 8-14, 12-18, 27-26)
NB I B Nyugati csoport férfi kosárlabda-
mérkőzés, 9. forduló.
Nagykanizsa, 200 néző. Vezette:
Horváth A., Németh A., Boros T.
Kanizsa KK: Beck (5), Stárics
(9/3), Babócsai (16/6), Balogh L.,
Hoffmann (8). Csere: Tóth O. (9),
Kovács D. (10), Murvai (4),
Zsámár K. (4), Lovas. Edző: Farkas
László.
Még mielőtt nagyon belemerültünk
volna az elemzésbe, az
edző, Farkas László roppant kategorikusan
mondta el véleményét
(nem csupán) a találkozóról:
– Tudomásul kell vennünk, irányító
és center nélkül nem tudunk
mit tenni – fogalmazott a tréner. –
Főképp úgy, hogy az egyes poszton
első számúként figyelembe vett játékosom
lázas beteg volt, s a héten
végig arra kellett figyelnünk, vajon
milyen állapotban tudja vállalni a
játékot.
– Center poszt?
– Hoffmann Balázs sem tudja végigjátszani
a találkozókat, és a többiek
is, akik arra a helyre szóba kerülhetnek,
sem teljesen egészségesek.
– Csalódott?
– Nézze, amilyen helyzetben mi
vagyunk, érdemben szakmai munkát
végezni nem lehet. Így azt hiszem,
marad a vegetálás jelenlegi
pozíciónkban.
– Milyen megoldás létezhet a kialakult
viszonyokra?
– Vagy tudunk igazolni, vagy át
kell értékelni az idény elején kitűzött
célokat. Mindenesetre, amikor szerződést
kötöttünk az egyesülettel,
nem ezzel a kerettel számolhattam,
ami a szezonra maradt. Higgye el,
center és irányító nélkül igencsak
nehéz játszani ezt a játékot.
P.L.
Irányító és center nélkül valóban nehéz
Nagykanizsai Izzó SE (12.) –
Marcali VSZSE (9.) 26-34 (12-15)
NB I B Nyugati csoport női kézilabda-
mérkőzés, 11. forduló.
Nagykanizsa, 150 néző. Vezette:
Csányi, Zörgő
Nagykanizsai Izzó SE: Hrankai -
Csaba E.1, Gácser 6/2, László 3, Pintér
K. 2, Mátyás 5/1, Ruppert B. 3. Cseré:
Gyurákovics (kapus), Bouti 3, Papp
Zs. 3, Takács A. Edző: Bujáki Tibor.
Külön érdekessége volt a találkozónak,
hogy a hazaiaknál ismét
csatasorba állhatott Mátyás Auguszta.
Az első félidő 20. percéig vezettek
a kanizsaiak, ami annyit tesz,
hogy 6-3 után a még mindig tekintélyes
előnyt jelentő 7-4 is állt az
eredményjelzőn, a játékrész végére
azonban gyors indításokból eredményes
volt a MVSZSE. (A vendégek
10. találata például igazán „röplabdásra”
sikeredett, hiszen gyakorlatilag
a terem tetejéig felpattanó
labda hullott vissza a hálóba…)
A második harminc perc elején
gyorsan nőtt nyolcgólosra a Marcali
előnye, de hét perccel a vége előtt –
nagy energiákat mozgósítva – még
„feltámadtak” a hazaiak (25-27),
ugyanakkor a felzárkózás túlzottan
sokat vett ki belőlük ahhoz, hogy a
somogyiakat képesek legyenek befogni
ezen a találkozón. Így a győzelmet
a Zsigmond György edzette vendégek
könyvelhették el maguknak.
P.L.
Pedig nem kezdődött rosszul
A labdarúgó NB III Dráva csoportjában
legutóbb a zord időjárási
viszonyok miatt nem sikerült lejátszani
a Nagykanizsai TE 1866 –
Kaposvári Rákóczi FC II találkozót,
melynek új időpontja december 4-
én 13 órakor lesz az Olajbányászstadionban.
A megyei I. osztályban a
Miklósfa sereghajtó, a megyei II. osztály
Déli csoportjában még számos
mérkőzés vár pótlásra, egyelőre azonban
a Kiskanizsai Sáskák (a végére
kissé leengedve) az ötödik, míg a még
csak 13 mérkőzésnél tartó Nagykanizsa-
Bagola VSE a hetedik.
􀂊 Szövegben és játékban
is nagyok voltak
Nemzetközi ülőröplabdamérkőzést
rendeztek a Péterfy
Általános Iskolában, melynek
tornatermében a Hamburger SE
együttese a horvát Hrabri
Zagreb csapatát fogadta. A 41
éves múltra visszatekintő zágrábi
gárda jelenleg nyolcadik
helyen áll az ottani 13 csapatos
bajnokságban és a szezonból
számukra még egy forduló van
hátra. A horvátok vérmérséklete
ezen a találkozón is megmutatkozott,
hiszen több sárga lapos figyelmeztetést
is sikerült begyűjteniük
szövegelésért a találkozón,
emellett azonban a pontokat
is serényen zsebelték be, mivel
5:0-ra nyerték végül a meccset.
􀂊 Már a harmadik kiírás
új nevezőkkel
Megkezdődtek a nagykanizsai
III. Lakófoci Kupa küzdelmei, s a
mérkőzéseket az NTE-csarnokban
rendezték. Vannak együttesek,
melyek még nem játszottak,
de a tavalyihoz képest három új
gárda is nevezett, s közülük a
Garay 6/A már be is mutatkozott.
A nevezés még nem zárult le, a
következő fordulóra pedig csak
január 9-én, vasárnap 9 órától kerül
sor. Eötvös tér/Kórház utca -
Városkapu krt. 6. 2:3. Garay 6/A
- Munkás utca 16. 1:1. Munkás
utca 16. - Városkapu krt. 6. 2:1.
Eötvös tér/Kórház utca - Garay
6/A 3:1. Garay 6/A - Városkapu
krt. 6. 1:1
􀂊 Ahogy az várható volt
Véget értek a városi kispályás
labdarúgó bajnokság küzdelmei,
melyek négy osztályban, valamint
a szenioroknál zajlottak. Az
első osztályban abszolút bajnokjelöltnek
tekintett Royal FC annak
rendje és módja szerint be is
húzta a bajnokságot, de nem csupán
az említett együttes, hanem
valamennyi, a dobogó legfelső
fokán végzett gárda kupát vehetett
át a szervezők által rendezett
díjátadón. A 2010-es nagykanizsai
kispályás labdarúgó bajnokság
végeredménye. I. osztály: 1.
Royal FC, 2. Channel 2000, 3.
RMP Földi. II. osztály: 1. St. Balázs,
2. Sonevill FC Oportó, 3.
Delfin FC. III. osztály: 1. Biztonság
2000, 2. 1. FC Chemotox, 3.
FC Fordulat. IV. osztály: 1. Higany
FC Junior, 2. NILFISK, 3.
Hélium FC. Seniorok: 1. Bianka
Pizzéria, 2. TIP-TOP, 3. Tintahal
HK.
Lassan
a végére érnek
Győzelem a szomszédvárban
Útban egy olaszországi turnéra,
legfrissebb CD-jének anyagát mutatta
be a Szőke Szabolcs – Váczi
Dániel duó a múlt héten, Nagykanizsán.
A Papírváros nevet viselő
album több szempontból is
unikális élmény ígéretét hordozta,
hiszen Szőke Szabolcs először mutatta
be a kanizsai publikumnak új
hangszerét, az array mbirát. Ez az
ősi afrikai pengetős hangszer, a
kalimba „nagyzenekari” változata.
Szőke Szabolcs a kamaraprodukciók
mestere egyaránt otthonosan
mozog a képzőművészetben, a
színházi és a zenei életben. Ez
utóbbi területen a Kolinda és a
Makám együttesekben formálódott
zenei világa, amely a dominánsan
az európai dallamokat ötvözte különböző
népek zenéivel. A következő
stációt, már főként az indiai
zenei hangzásokat és hangszereket
felvonultató Tin Tin Együttes jelentette
számára. A színházi életben
a Stúdió „K”-val, és később a
Hólyagcirkusz Társulattal, sajátos
performance-okkal -műfaji korlátokat
átlépve- gazdagította a hazai
színházi életet. Jelenleg az Ektar
Együttessel és Váczi Dániellel adnak
koncerteket. Váczi Dániel a
hazai kortárs jazz ígéretes tehetsége,
aki többéves zenekari működése
után, 2001-ben létrehozta saját
trióját Horváth Balázs bőgőssel és
Sárvári Kovács Zsolt dobossal. A
fiatal szaxofonos és a különleges
hangszereken játszó Szőke Szabolcs
egymásra találása nem véletlen,
hiszen zenei világuk és elképzeléseik
sok hasonlóságot mutatnak.
A zenei életünk úkeresői ők,
megannyi kortársukkal együtt.
Váczi Dániel szaxofonon és szopraninón,
míg Szőke Szabolcs
gadulkán, sarangin, aquafonon és
array mbirán játszott. Ez a koncert
egy különleges zenei élményt
nyújtott a Móricz Zsigmond Művelődési
Házba látogatóknak. A régi
és az új kompozíciókból felépített
műsorban sikerült elkerülni az európai
fülnek kissé szokatlan tradicionális
indiai zene „monotonságát”,
az öncélú improvizációt, s így
a népzenei elemek és a jazz jól ötvöződött
a koncert során. A lírai
számokban a gadulka és a szopraninó,
míg a dinamikusabb szerzeményeknél
a mbira és az altszaxofon
kettőse harmonizált jól egymással.
A meditatív zenei hatást mi sem
jellemezte jobban, mint az, hogy a
közönség a számok lezárása után jó
pár másodperccel ocsúdott fel.
Mindenképpen dicséretes a muzsikusok
játékában a témák és a hangszerek
iránti alázat, valamint az,
hogy a különböző népek zenéinek
szolgai másolása helyett új, s egyben
értékes produkciókat hoztak
létre. Zenéjük által szinte filmszerűen
sejlett fel Velence lagúnáinak
és sikátorainak gyönyörű-titokzatos
világa.
H.Gy.
Kanizsa 16 – Színes 2010. december 2.
Meditatív zene a Papírvárosból
Velencei impressziók a Móriczban
Afrikát idézte a Honvéd Kaszinó
tematikus rendezvénye,
amelyen fotókiállítással, úti élménybeszámolóval
és afrikai viseletekkel
mutatták be ennek az
egzotikus, ám korántsem idilli
földrésznek a világát.
Kúti Zsuzsanna biológia-földrajz
szakos tanár fényképei fogadták
a látogatókat a Honvéd
Kaszinóban, ahol Dénes Sándor
alpolgármester köszöntő gondolatai
után Böröcz Zsolt méltatta a
képeket. A fotók sokféle szemszögből
mutatják be Afrikát, nem
csak mint az európai ember számára
egzotikus földrészt, hanem
mint a szegénység melegágyát, a
súlyos problémák mellett viszont
Kúti Zsuzsanna képei az emberségről,
olykor a humorról is szólnak.
A fotók által betekintést
nyerhetünk az afrikaiak hétköznapjaiba,
így láthatunk jellegzetes
néger frizurák elkészítését kínáló
fodrászatot, általános iskolát,
vagy csúzlikkal játszó gyerekeket
is.
– Gyerekkori álmom valósult
meg azzal, hogy egy gyakornoki
munka révén eljuthattam Afrikába.
A több ezernyi felvételből nem
volt egyszerű kiválasztani azt az
ötvenet, amelyet most itt láthat az
érdeklődő, hiszen mindegyik közel
áll a szívemhez. A képekkel próbáltam
betekintést nyújtani a harmadik
világ életébe, és el kell
mondanom, nem várt közvetlenséggel,
segítőkészséggel fogadtak
az ottani emberek. Fényképeimmel
globálisan gondolkodom és láttatom
a jelenségeket. – mondta el a
megnyitón Kúti Zsuzsanna, aki a
Butterfly Conservation Society
természetvédelmi önkénteseként
vett részt a ghánai expedíción.
Eredetileg az afrikai lepkefauna
felmérése volt az ott tartózkodás
célja, de a ghánaiak hétköznapjainak
egy-egy pillanatát is sikerült
megörökíteni.
Az est alkalmával Kúti Zsuzsanna
előadást tartott a ghánai
élményekről, természetesen tradicionális
afrikai öltözetben, de
több ruhadarabot is megtekinthettek
az érdeklődők eredeti afrikai
bor kortyolgatása közben. Az igazán
kíváncsiak kipróbálhatták a
hagyományos afrikai táncot is a
hangszerek és a tánc bemutatóján.
Z.A.
Arany színekben fürdő Ghána
Ha nem is nagy, ám annál lelkesebb
(legalábbis a „taps-hangerő”
mérése erre engedett következtetni)
és egyben szakértő közönség
foglalt helyet Beznica Balázs
és Varga András produkcióján,
mely a biliárd és a trükkös
lökések show-jaként kapott hírverést
a napokban – egyben elsőként
megrendezve Nagykanizsán.
„Azt hiszem, az utolsó pillanatokban
jutott eszünkbe az a mutatvány-
mentő ötlet, mely szerint valami
kivetítő-szerű projektor is
kell a műsorhoz" – fordult a nézőkhöz
Balázs a majd két órás biliárd-
show szünetében, látván,
hogy a szempárok nagy hányada
inkább meredt a fal felé egy-egy
jobban sikerült trükközés vagy golyóval
történt ugratás során.
Ekkor persze már javában benne
voltunk az interaktívvá vált délutánban,
melynek során a (minden
bizonnyal) egyszerűbb gyakorlatoktól
jutottunk el a jóval bonyolultabb
műveletekig. Azért az jelzésértékű
volt, hogy olyan sokan
nem tolongtak akkor a biliárd-asztal
mellett, mikor a két fiatalember
a bemutatottak utánzására invitálta
a nagyérdeműt. Hiszen ők
sem tagadták, számtalan olyan
trükk volt, mely komoly fejtörést
okozott még számukra is.
Ráadásul az sem volt titok, hogy
a versenyasztal nyújtotta teret sokkalta
nehezebb volt bejátszani, mint
azt, melyet az egyik videó-megosztó
oldalon láthattunk. A lényeg
azonban, hogy tartalmas szórakozást
jelentett valamennyi megjelent
számára a majd két órás program,
ami helyenként kicsit még
„sztendápos” fellépéssé is átalakult.
Aztán meg afelől se legyen kétségünk,
hogy Balázs és András fog
még ilyen trükközést bemutatni.
Hosszú hetek munkája után jóleső érzésekkel
könyvelhették el a vastapsot,
majd a felvevőt is sikerült kikapcsolni.
Ami lehet, hogy komolyabb
és többedszeri próbálkozásra sikerült
néhány ugratós mutatvány prezentálásánál.
De azért az sem kizárt, hogy
egy délután valamelyik sportcsatornán
találkozzunk velük...
P.L.
Kivetítős
biliárdshow
XXII. évfolyam 43. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2010. december 9. Kanizsa
(93)
EGY KATTINTÁS
MEGÚJULT
WEBLAPUNKRA,
és naponta friss híreket,
tudósításokat,
riportokat olvashat.
Ingyenes
apróhirdetési lehetőség
(regisztrációhoz kötött),
képeslapküldés,
tematikus, dátumozott
galéria, napi időjárás,
napi vicc
kommentelési lehetőség,
fórum
www.kanizsaujsag.hu
Egy kis közösség ereje
összetartásában leledzik
A kiskanizsaiak egymás közti megbecsüléséről szóló
tudósításunkat lapunk 3. oldalán olvashatják.
Korán kelt december 6-án,
hétfőn reggel a rendőrség Mikulása
is.
A Zala megyei „Rendőrségi
Mikulás” program részeként jóval
nyolc óra előtt már a Rozgonyi
úti Általános Iskolánál
lévő kijelölt gyalogátkelőhelynél
figyelte, várta a gyerekeket.
Zsákjából jutott szaloncukor az
óvodába, iskolába és gimnáziumba
igyekvő kisfiúknak,
nagyfiúknak, valamint kislányoknak
és nagylányoknak egyaránt.
A közös szolgálat során az első
osztályosok rendhagyó osztályfőnöki
órán vettek részt a Rendőrségi
Mikulással és rendőr kísérőjével
a Zrínyi, a Bolyai, a Hevesi
úti, a Péterfy, valamint a
Kiskanizsai Általános Iskolában.
A déli órákban pedig meglátogatták
a Kanizsai Dorottya Kórház
Gyermekosztályán elhelyezett
beteg gyerekeket is.
B.E.
Kanizsa 2 – Krónika 2010. december 9.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Ziegler Anita. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin
Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztésért felelős: Huszár József, tel.:+3630/512-0855
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
Támogatáskezelő
Igazgatósága 85 millió 616.385
ezer forint összeggel támogatásra
érdemesnek ítélte az önkormányzat
„Tegyünk érte! – kooperációval
a halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekekért
Nagykanizsán című pályázatát.
A 2008 szeptemberében megjelent
pályázati felhívás alapvető
célja az volt, hogy a magyar közoktatásban
elősegítse az esélyegyenlőség
érvényesítését, és
megerősítse az iskolarendszer
esélyteremtő szerepét a halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók körében.
A program az Európai Unió
támogatásával az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Társadalmi
Megújulás Operatív Program keretében
az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg
2012. július 31-ig Nagykanizsa tíz
közoktatási intézményében.
A projektindító rendezvényen
Rodekné Hederics Erika, a Pályázati
Iroda vezetője adott tájékoztatást
a pályázat történetéről. Az oktatásban
betöltött jelentőségét
Szmodics Józsefné, a hivatal Művelődési
és Sport Osztályának a vezetője
mutatta be. Beszédében kiemelte:
– A program megvalósítása
az összefogás olyan szép példája
Nagykanizsán, amit nem sok hasonló
nagyságrendű város mondhat el
magáról. Az óvodától a középiskolába
való belépésig, szakma, vagy
érettségi megszerzéséig nagyon
hosszú utat kell bejárni, és ez csak
akkor sikerülhet, ha a pedagógusok,
a segítő intézmények mellett az
érintettek is partnerek lesznek.
A program hosszú-, közép- és
rövidtávú célját, a megvalósítás
során elvégzendő tevékenységeket
Bagarus Ágnes, a Péterfy Iskola
igazgatója, a projekt szakmai
vezetője ismertette. A hosszú távú
cél a HHH-s gyermekek esélyegyenlőségének
a biztosítása, a
minőségi óvodai, iskolai neveléshez
való hozzáférés, melynek
eredményeképpen erősödik a
munkaerőpiaci esélyük, társadalmi
beilleszkedésük, hasznosságuk.
B.E.
Tegyünk érte!
Kooperációval a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekért
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Szép Zalában születtem néven
rendezi meg évről évre a ZMKI a
megyegyűléssel és négy megyei
intézménnyel együtt a hagyományőrzők
gálaestjét, idén
Murakeresztúr volt a házigazda. A
többségében kistelepülésről érkezett
közösségek mellett Nagykanizsáról
a Vizeliné Walter Mónika
vezette Szentjánosbogarak Irodalmi
Színpaddal találkoztunk, mely
Kiskanizsai bábtáncoltató betlehemes
címmel mutatta be műsorát.
A Piarista Iskola 2. a osztályának
fiatal szülőiből verbuválódott
társulatban mély nyomot hagyott
az öreg pásztor böllenkedéséből
ez a mondat: – „Te vén csacsagullér!”
A fiatalasszonyok pedig szívesen
vették magukra a hagyományos
viseletet – s jól is állt nekik.
Egyikük úgy fogalmazott: máskor
is örömmel hordaná. A zsűri elnöke,
Kiss Gábor, a Deák Ferenc
Megyei Könyvtár igazgatója kiemelte
e bábtáncoltató betlehemes
különlegességét. – Európában
büszke franciákat, spanyolokat,
olaszokat találunk, büszkék arra,
amiben különböznek másoktól.
Igen, van, amit csak mi adhatunk
a világnak! – tette hozzá a színháztermet
zsúfolásig megtöltő jókedvű
hagyományőrzőknek, akik
Szabóné Robb Arankának, a rendezvénysorozat
lelkének nevét
hallva vastapssal köszönték meg
munkáját.
Megjelent Kis János: Az olimpiák
krónikája című könyve, melyet
Dr. Mező Ferenc iránti tisztelete
jeléül írt meg a több országos és
nemzetközi sport- és szellemi vetélkedő
győztese, tizenhárom
könyv, kiadvány szerzője, szerkesztője,
társszerkesztője és kiadója.
A könyv kilenc fejezetében
olvashatunk többek között a 125
éve született Dr. Mező Ferenc életéről,
műveiről, a nyári olimpiák
történetéről, a legeredményesebb
sportolókról, az olimpiák legjobb
versenyzőiről, az olimpikonokról
elnevezett több száz hazai és nemzetközi
stadionról, sportcsarnokról,
oktatási intézményről, a különböző
sportágak híres sportolóiról,
a legeredményesebb országokról
és az olimpiai fáklyákról.
Szép Zalában
születtem –
A vén csacsagullér
Kis János:
Az olimpiák krónikája
Razziázott a rendőrségi Mikulás
Évfordulós ünnepégre voltak
hivatalosak azok, akik a Móricz
Zsigmond Művelődési Házba
érkeztek, hiszen az Együtt
Kiskanizsáért Egyesület tíz
éves jubileumát ünnepelhették
a résztvevők. S nem csupán az
egyesületet köszöntötték, de az
egyesület is köszöntötte azon
kiskanizsai személyeket, akik a
városrészért, illetve annak javára
az utóbbi évtizedekben kiemelkedő
munkát végeztek.
– Egy olyan egyesület köszöntésén
lehetünk jelen, melynek munkája
a teljesség nélkül elévülhetetlen
volt a helyi Millenniumi
Emlékpark létrehozásában, a Hősök
Napja ismételt előtérbe helyezésében,
mely az évek során a városi
rendezvény rangjára emelkedhetett
– kezdte köszöntőjét
Dénes Sándor Nagykanizsa alpolgármestere.
– Nem feledkezhetünk
meg azonban a különböző irodalmi
műsorok szervezéséről, a
könyvkiadás területén elért eredményekről,
számos sikeres pályázat
elkészítéséről, valamint a
Thúry György Múzeumban prezentált
kiskanizsai életképek gyűjteményes
kiállításának összeállításáról
sem.
Ahogy elhangzott, gazdag múlt
örököse Kiskanizsa, s ennek jegyében
is gondolta úgy az egyesület,
hogy fennállása során először (de
bizonyos, hogy nem utoljára)
Kiskanizsa városrészért díszokleveleket
adományozott az arra érdemesre
vélteknek, ahogy Horváth
Jánosné egyesületi elnök fogalmazott
– a teljesség igénye nélkül.
Akik a díszokleveleket az alpolgármestertől
és Horváth
Jánosnétól átvehették: Bencze Lajos
(a Flórián téri kápolna rendben
tartásáért, egyben felújításáért),
Takács Zoltán (a Polgári Olvasókör
újjászervezésében való
részvételért, a helyi csatornahálózat
kialakításában játszott szerepéért,
valamint a kiskanizsai
templom kivilágításában tett szervező
munkájáért), Rodek György
(a Polgári Olvasókör újjászervezésében
való részvételért, szintén
a helyi csatornahálózat kialakításban
játszott szerepéért), Kálcsics
László (a Millenniumi Emlékpark
elkészültében, valamint a templom
kivilágításában játszott nélkülözhetetlen
szerepéért), Hohl
László (az őrtorony utcai kereszt
felújításáért, annak környezete
parkosításáért), Dr. Joós Lászlóné
(elkötelezett kiskanizsai orvosi
munkájáért, valamint karitatív
munka koordinálásában végzett
tevékenységért), Kunics Zsuzsa (a
kiskanizsai és a honismereti gyűjtőanyag
összeállításában végzett
tevékeny munkájáért), Dr. Molnár
Ágnes (a kiskanizsai életről végzett
évtizedes tudományos kutató
munkájáért), Tulman Gézáné (az
Együtt Kiskanizsáért Egyesület
működésében végzett nélkülözhetetlen
munkájáért), Horváth Ferenc
(a Kiskanizsai MSK, majd
Kiskanizsai Sáskák labdarúgólkubjában
1986 óta végzett
utánpótlás-edző; -nevelő munkájáért),
valamint Kápolnás Zoltán
(a Kiskanizsai Móricz SE egyesületének
1977-es újjászervezéséért,
valamint azóta is ott végzett elnöki
munkájáért).
Az ünnepélyes pillanatok után
pedig kiskanizsai előadók művészi
produkcióit hallhatta a közönség
a jubileumi rendezvény
zárásaként, majd sor került a művelődési
ház emeletén berendezett
„Hajszálgyökerek” című fotó-
kiállítás megnyitójára is. A
fényképek Kiskanizsa korabeli
életéből árulnak el pillanatokat,
megerősítve, egy kis közösség,
lakóhely ereje összetartásában
leledzik.
Polgár László
Kanizsa 2010. december 9. – Krónika 3
A NAGYKANIZSAI IPARI PARK INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSÉNEK EREDMÉNYEKÉNT ÚJ,
KIVÁLÓ ADOTTSÁGOKKAL RENDELKEZő INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE VÁLT LEHETőVÉ.
További információk, elérhetőségek:
Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt., 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.
Tel: + 36 93/311 241 􀂊 Fax: + 36 93/314 382 􀂊 E-mail: iki@intezmeny.nagykanizsa.hu
Jubileumot ültek a kiskanizsaiak
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Népi étkek kóstolójával zárta
ez évi utolsó összejövetelét a Rozgonyi
Polgári Egylet Fakanál
Klubja.
A szépszámú érdeklődőt Ecsediné
Czinki Tünde, az intézmény
munkatársa köszöntötte, majd
Miha Tamásné, a 2011-ben 175
éves civil szervezet elnöke tájékoztatta
a jelenlévőket a céljaikról,
programjaikról, amelyeket a hagyomány
és a nemzeti múlt iránti
büszkeség és tisztelet jellemez.
Udvardi Gézáné, a Fakanál Klub
vezetője a tőle megszokott közvetlen
stílusban számolt be az eddigi eseményekről.
Nagy érdeklődés övezte
Miklós Zoltánné nyugalmazott tanár
„Nagykanizsa és környéke népi táplálkozása
a 20. század derekán” című
könyvének bemutatását.
Az est befejező mozzanata volt
Kovács Ferencné négyféle rétesének,
Horváth Zoltánné kétféle kalácsának,
Nagy Istvánné háromféle
pogácsájának és Horváth Zsoltné
Székelyföldről hozott recept
alapján készített puliszkáinak és
hecsedli lekvárjának kóstolója és
elfogyasztása.
B.E.
Népi étkek
kóstolója
Kanizsa 4 – Krónika 2010. december 9.
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Cseresnyés Péter polgármester
a Hévízen megrendezett X.
Országos Víziközmű Szerelőverseny
első helyezett csapatát köszöntötte
a minap.
A Délzalai Víz- és Csatornamű
Zrt. dolgozói három év alatt jutottak
csúcsra. A győztes csapattal
(Rácz István, Szijártó Károly, Tóth
Zoltán, Fábics István, Kendli
Richárd, Ács László) készült riportunkat
2010. október 21.-ei 36.
lapszámunkban olvashatják Vízműves
első hely a tizediken címmel.
A Csurgói Kistérség lakosságának
érdekét szolgálná, hogy
továbbra is a kanizsai betegellátást
vehessék igénybe, csakhogy
a nagyatádi és kaposvári kórház
bírósághoz fordult az ügyben.
Még tavaly vetődött fel a Zala
megyéhez közeli somogyi települések
betegellátás-problémájának
ügye, hiszen például a csurgói lakosoknak
sokkal több időbe és pénzbe
kerül elutazni a nagyatádi vagy a
kaposvári kórházba, mint a kanizsaiba.
Utóbbi szeptember és október
hónapokra a Nemzeti Erőforrás
Minisztériumtól kapott többletforrást
az érintett tizenhét somogyi település
és Csurgó lakosság betegellátására,
2010 novemberétől azonban
új finanszírozási év kezdődött,
és olyan megoldást kellett találni,
amely maradéktalanul biztosítja a
betegek legjobb ellátáshoz való jogát.
Novemberben megszületett az
ÁNTSZ másodfokú határozata, miszerint
a járóbeteg ellátás biztosított
Nagykanizsán az érintett somogyi
betegek számára, a fekvőbeteg ellátásnál
viszont panasszal lehet élni,
mint ahogy ezt a lehetőséget a kaposvári
és a nagyatádi kórház ki is
használta. Ennek az az oka, hogy
utóbbi intézmények jelentős öszszegektől
esnek el, ha betegeik Zala
megyében veszik igénybe a szolgáltatásokat.
A somogyi betegeket
így most egy ideig tudja fogadni a
kanizsai kórház, de hosszú távon
nincs megoldva a probléma.
Z.A.
Érdekek vagy a betegek döntik el,
hogy hol gyógyuljanak?
Polgármesteri elismerés a Vízműveseknek
Már a karácsony meghittségét
idézték a hófehér angyalkák,
horgolt és gyöngyből fűzött csillagok
a Nagykanizsai Szociális
Foglalkoztató Nonprofit Kft.
kézműves kiállításának karácsonyfáján.
A Kiskarácsony,
Nagykarácsony című kiállítást a
Bolyai János Általános Iskola
negyedikeseinek bájos műsora
nyitotta meg.
Dr. Berlinger Henrikné, a Szociális
Foglalkoztató ügyvezetője
köszöntötte a vendégeket, és elmondta,
egy éve nyitották meg
első kézműves kiállításukat. A
rendezvény az adventi készülődés
jegyében született, amelynek
középpontjában a gyermekek állnak.
Pont ezért, az idei kiállításon
állat-és mesefigurás díszpárnákat,
gyerekeknek való táskákat,
valamint karácsonyfa-díszeket,
terítőket és számos ajándéktárgyat
tekinthetnek meg az érdeklődők.
Nincs két egyforma termék,
hiszen egytől-egyig kézzel
készítették őket. A kiállítás a Szociális
Foglalkoztató megváltozott
munkaképességű dolgozóinak
munkájának csak egy szeletét
mutatja be, a szélesebb termékskálát,
különféle lakástextíliákat,
női blúzokat meg is lehet vásárolni.
Z.A.
A Szociális Foglalkoztató karácsonya
Fotó: Ziegler Anita
A karácsonyvárás jegyében telnek
ezek a hetek a Kőrösi Iskolában.
A rendezvénysorozat gyertyagyújtással
kezdődött, majd kedden
az osztályok, a galéria, az egész iskola
ünnepi díszbe öltözött. Atanulók
ajándéktárgyak készítésével járultak
hozzá a karácsonyi vásárhoz.
December 6-án már a Télapó fogadta
az iskolába érkező diákokat
és szüleiket, aki később meglátogatta
a felső tagozatos osztályokat
is, miközben egy másik Télapó
hintón érkezett meg az alsó tagozatosok
ünnepi műsorára. December
15-én 18 órakor énekes-zenés műsort
adnak az iskola tanulói a
Medgyaszay Házban. 16-án zajlik
az óvodások karácsonyi ünnepélye,
ahol teapuncs és bejgli kóstolóra
várják őket. A negyedik gyertyát
20-án, hétfőn 10.45 órakor gyújtják
meg az adventi koszorún. Ünnepi
műsorukat pedig este 17 órakor
mutatják be a Felsőtemplomban.
Karácsonyváró a
Kőrösi Iskolában
Immár kilencedik alkalommal
látogatott el az Attila Óvoda Mikulás
csapata a Csecsemő és
Gyermekotthonba. A szülők által
összegyűjtött könyv- és játékadományok
mellett az óvoda Katica
és Maci csoportja verssel, énekkel
és mesével kedveskedett a Gyermekotthon
kis lakóinak, akik közül
egy kislány az Attila Óvoda
ovisa.
Ovisok ajándéka
a Gyermekotthonnak
A Bolyai János Általános Iskola
pénteken tartotta Mikulás műsorát
a Medgyaszay Házban. Hangulatos
műsorral kedveskedtek az
iskola kétszáz alsó tagozatosának,
valamint a Rozgonyi és a Hétszínvirág
Óvoda közel száz nagycsoportosának.
Bolyaisok Télapója
Péntek este a hideg szél és a
csúszós út ellenére megérkezett a
Mikulás Sáncba is. Akultúrházban
több mint hatvanan várták kíváncsian,
hogy mit is rejt idén mély
zsákja. Volt móka, kacagás és
ajándék. Jól érezte magát mindenki,
az apróságok, és az őket kísérő
szülők, nagyszülők is.
Sáncban
járt a Mikulás
Kanizsa 2010. december 9. – Krónika 5
A karácsonyvárás jegyében
telt el a Hadirokkantak, Hadiözvegyek
és Hadiárvák Nemzeti
Szövetsége Zala megyei Szervezetének
decemberi összejövetele.
Elöljáróban egyperces néma felállással
emlékeztek meg az idén elhunyt
négy társukról, majd olvasmányai
alapján Görcsi Frigyes elnök
apáik emlékét felidézve egy
1943-as doni karácsonyi ünnepség
történetét osztotta meg a hallgatósággal.
A karácsonyfaágat nyírfaággal
helyettesítették, körbeülték és
imádkoztak. Nem törődve a 40 fokos
hideggel, gondolatuk Magyarországon
járt a családjuk és barátaik
között. – Nekünk a Jó Isten megadta,
hogy jó meleg lakásban díszíthetjük
fel a karácsonyfánkat, és
még alá is tudunk rakni valamit –
jegyezte meg az elnök. Köszöntő
szavaiban Dénes Sándor alpolgármester
többek között a karácsonyi
ünnepkörhöz kapcsolódó gondolatokat
idézett fel: – Nagyon sok kérdést
tehetünk fel ilyenkor. Megadjuk-
e egész évben családunk tagjainak,
a környezetünkben élőknek a
szeretetet, a tiszteletet, vagy csak
ilyenkor, karácsony tájékán? Megoldjuk-
e a lélek- és emberölő konfliktusokat?
Nyújtunk-e segítséget a
rászorulóknak, meghallgatjuk-e a
panaszaikat, és van-e – ha más nem
–, néhány vigasztaló szavunk hozzájuk?
Adunk-e igaz, jó tanácsokat
a fiataljainknak, az ifjúságnak, akik
a jövőt jelentik. Millió kérdést tehetnék
föl, de mindezekre egyetlen
egy jó válasz van: egymásnak a
tisztelete, segítése és a SZERETET.
A hadirokkantak, hadiözvegyek
és hadiárvák legközelebb január
28-án találkoznak, amikor egyesületté
alakul át a szervezet.
B.E.
Évet zártak a kanizsai hadiárvák
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Nyolcadik alkalommal szervezte
meg a MikulÁsz Kupát a
Városi Diákönkormányzat Télapó
napján, a programokra a
város Mikulás- ruhába bújt általános-
és középiskolásait várták.
Alkalmi Mikulások sokasága
lepte el az Erzsébet teret, ahol különféle
vetélkedőkön bizonyíthatták
ügyességüket. A város tizenegy
iskolájának tanulói készíthettek
óriás hógolyót, dobálhattak
célba szaloncukorral, vagy csomagolhattak
ajándékot a Kupa feladataiként.
Az esemény a Diákönkormányzat
adventi készülődésének
nyitó rendezvénye, de az előkészületek
már múlt héten elkezdődtek.
A szokatlan, télies mérkőzéseken
a Cserháti lett az első, a
Zrínyi tanulói léphettek a dobogó
második fokára, a Mező pedig a
harmadik helyezést érdemelte ki
teljesítményével.
A jövő héten karitatív programot
szervez a Városi Diákiroda a
Medgyaszay Házban, amelynek
keretein belül mézeskalácsot és
gyertyákat lehet vásárolni. Az öszszegyűlt
pénzt a város iskoláinak
azon tanulóinak adományozzák,
akik rossz anyagi körülmények
között élnek, és emiatt nem részesülhetnek
a karácsonyi ajándékozás
örömében. A jótékonysági vásáron
a Vöröskereszt két dolgozója
fogja segíteni a diákönkormányzatosok
munkáját.
Z.A.
MikulÁSZok
vetélkedtek
Hat éve gyűjtöttek először
adományokat Mikulásgyár elnevezéssel.
Idén a Kanizsa Plaza
Bevásárlóközpontba várják a felajánlásokat.
A december 9. és 19.
között megrendezett esemény
Európa második legnagyobb karitatív
akciója. Az adakozók térítésmentesen
adhatják fel csomagjaikat
a Postán, amire nagy
betűkkel rá kell írni: Mikulásgyár.
Tavaly ilyen módon kétszázezer
rászorulónak tudtak
örömet okozni az adományokkal.
Ajándékokat várnak
a Mikulásgyárba
Mesekönyvbe illő alkotások
hangolnak rá az adventi várakozásra
Mándoki Halász Zsóka
csepeli naiv festőművész ecsetje
által, amely ecset- a naiv jelző ellenére-
gazdag élettapasztalatról,
magabiztos szín-és formakezelésről
árulkodnak.
– A naiv festészet jegyében készült
művekre gyakran – és könynyelműen
– szokták azt mondani,
hogy akár egy gyerek is készíthette
őket, pedig nem arról van szó
ezeknél az alkotásoknál, hogy hiányos
a művész mesterségbeli tudása.
Sokkal inkább egy sajátos,
gyermeki látásmódot, egyéni valóságábrázolást
képviselnek, legtöbbször
a hagyományos paraszti
életformát bemutatva. A naiv festők
többsége öregkorukban kezd el
alkotni, így egy vévigdolgozott élet
minden tapasztalata tükröződik a
művekben – mondta el Angyal Mária
művészettörténész a kiállítás
megnyitóján. A tiszta, élénk színekkel
vászonra vitt jelenetek között
van, amelyik a karácsonyt idézi,
például a kis Jézus József és
Mária ölelésében, emellett egy
másfajta nézőpontból megközelítve
az ünnepet, találkozhatunk kisvárosi
jövést-menést, ajándékvásárlást
ábrázoló képekkel is. Atélies
jeleneteket aztán követik az évszakok
váltakozásai, méghozzá a
mezőgazdasági munkák megjelenítésével.
Gyakoriak a napraforgós
alkotások, így néhol katonás rendbe
állított növények sorát láthatjuk,
máskor a szántóföldön sétáló
macska léptei előtt széthajló sárgabarna
napraforgó-fejeket.
– Azért kapta a tárlat az Advent,
ünnepek, hétköznapok címet, mert a
képek egyrészt az ünnepi várakozást
idézik, másrészt pedig a tavasztól a
betakarítási munkálatokig számos
mozgalmas jelenetet láthatunk. Ezek
az események mind a karácsony utáni
új évre, a jövőre utalnak. – folytatta
a művészettörténész.
Mándoki Halász Zsóka már kétszázhúsz
csoportos és százhatvan
egyéni kiállításon szerepelt alkotásaival,
ezzel a kitartó és alázatos
munkával nyerte el 2000-ben az
Alkotók, Képzőművészek, Írók
Országos Szövetsége által adományozott
Nívó-díjat.
– Gyakran szerepeltem a Zalai
Nemzetközi Művésztelepen, innét a
zalai kötődés. Húsz éves koromig
éltem falun, az ekkor összesűrűsödött
és gyakran fel-felbukkanó emlékképeket,
családi eseményeket
jelenítem meg a vásznon. Amúgy
tizenhét éve festek, először 1996-
ban volt kiállításom. – foglalta
össze a festőművész.
Z.A.
Idilli képek Advent alkalmából
Tóthné Héra-Tokorcsy Ilona
festménykiállítása december
15-ig tekinthető meg a
Medgyaszay Ház előcsarnokában.
A Magyar Vöröskereszt Városi
Szervezetének munkatársa mindig
is szívesen rajzolt, festett.
„Vágyunk a szépre, a harmóniára
és a békére. Én ezt az alkotásban
találtam meg.” – vallja magáról
az alkotó. S hogy miért a természetből
meríti a témáit? – Mert
nincs az a fantázia, amely felülmúlná
a csodáit, s szinte kínálja
magát, hogy az ember energiát
merítsen belőle.
A természet ihletésében
Kanizsa – Szabad 6 vélemény 2010. december 9.
Tisztelt Igazgató Úr!
Olvastam, hogy az ön által vezetett
könyvtárban az alábbi esemény lesz:
http://www.kanizsaujsag.hu/archivu
m/2010-29.pdf. 2010. DECEMBER
3. PÉNTEK ESTE 6 ÓRAKOR
Nagykanizsán a Halis Könyvtárban
,,Az idő nem múlik – Mi a relativitás
– elmélet?” címmel dr. Murguly
György elméleti fizikus tart előadást:
Einstein speciális relativitáselméletének
cáfolata… Szeretném felhívni a
figyelmét, hogy az előadó tudományos
szempontból is erősen kifogásolható.
De nem ezért írok önnek,
egy tudományos elmélet tudományos
megközelítéssel bírálható! Murguly
György tanai azért veszélyesek, és ez
az, ami miatt tollat ragadtam, mert
olyan környezetbe van beágyazva,
amely emberi szempontból elfogadhatatlan.
Kérem olvassa el, hogy az a
kiadó, amely az előadással megegyező
könyvet kiadta, hogyan ír a könyvről
(amely olvasható és kölcsönözhető
az önök intézményében is!): „Albert
Einstein az ész és az értelem
szimbólumává vált az egész világon.
Ez a gondosan ápolt imázs
egyben a zsidó szellemiség felsőbbrendűségének
és csalhatatlanságának
kimondatlan etalonjaként
is szolgál. Murguly György tudományos
műve alapjaiban semmisíti
meg ezt az etalont, a világhírű E
= mc2-tel együtt.”
Még egy adalék. A kiadó, amely
megjelentette a könyvet a kétezres
évek elején, az ÚJ KÉKSZALAG
KÖNYVKIADÓ ezen a könyvön
kívül még négy könyvet adott ki.
Henry Ford: A nemzetközi zsidó
(egy vékonyabb és egy vastagabb
változatban); Cion bölcseinek
jegyzőkönyvei; A hatmilliós zsidó
mítosz nyomában.
Kérem gondolja át, hogy szabad-
e egy könyvtárban ilyen szellemiségű
előadást megtartani!?
Tisztelettel: Härtlein Károly
BME Fizikai Intézet
***
Tisztelt Härtlein Károly!
Köszönöm a tájékoztatását.
A programot egy önszerveződő
társaság szervezi, tőlünk a termet
bérlik... Sem ezzel, sem más előadásukkal
az intézmény nincs kapcsolatban,
csupán bérbeadók vagyunk.
Üdvözlettel:
Czupi Gyula igazgató
***
Emlékeztetőül. Czupi Gyula
könyvtárigazgató nem volt mindig
ilyen megengedő. 2004 tavaszán a
Nagykanizsai Polgári Egyesület
két rendezvényét is, amelyeken
egy történész és egy újságíró lett
volna a vendég, zokszó nélkül kiutasította
az intézményből. Ennyit
Czupi Gyula értékrendjéről.
Először is szeretném megköszönni
az észrevételét, hozzászólását,
ugyanis ez is bizonyítja, hogy
tényleg el(végig)olvasta a véleményemet.
Másodszor szeretném
megköszönni a válasz kulturált
hangnemét, azt, hogy nem lettem a
cikkében egy „mocskos kommunista”.
Véleményeket ütköztettünk,
vitáztunk, bárcsak így mennének
az országban máshol is a
dolgok. Szeretném kifejteni, hogy
rosszul értelmezte a mondanivalómat.
A „mert ez a csökönyös magyar
már csak ilyen, minél jobban
erőltetnek valamit, annál jobban
utálja, lásd 1956” mondatom éppen
arra vonatkozott, hogy 56’-
ban a magyaroknak elege lett valamiből,
egy diktatórikus rendszerből,
ami ellen valamit tenni akartak.
A magyar azt utálja meg nagyon
gyorsan, amit ráerőltetnek,
legyen az egy rendszer, vagy egy
már-már kötelezővé váló megemlékezés.
Szerintem, a magyarnak a
szabadság iránti ilyen nagy vágya
már a keleti sztyeppékről érkezőben
is megvolt, és (hál’ isten) azóta
sem csitult. Máskülönben köszönöm
az idézett művekre való figyelemfelhívását,
mihelyt alkalmam
lesz, meg fogom nézni őket.
Annyit azonban szeretnék a figyelmébe
ajánlani, hogy egy korszakot,
egy régmúlt eseményt nem
egy-egy író szemszögén át kell
megnézni, hanem bizony magunknak
kell keresgélni, kutatni kell,
ami pedig csak a levéltárakban lehetséges.
Tehát először a levéltár,
utána jöhetnek az olyan nagy történészek,
jogtörténészek munkái,
mint Balázs Béla, Beér János,
Csizmadia Andor, Berend György,
Bihari Mihály, Bónis György,
Degré Alajos, Asztalos László, Gazsi
József, Gárdos Miklós, Hollós
Ervin, Horváth Ibolya, Solt Pál,
Zanathy János, Zinner Tibor, Karsai
László, Molnár Judit, Kornis
Pál, Korom Mihály, Névai László,
Okváth Imre, Ormos Mária vagy
Ölvedi Ignác. Ezután aztán lehet
megnézni egyéb szerzők munkáit
is, de ott a veszély, mint ahogy Ön
is említette, a „kemény elfogultság”,
ami, valljuk be, nem mindig
hasznos. Az ‘56 utáni Kádár-rendszerről
más a felfogásunk, de hát
ez (ugye?) nem baj. Azért élünk
szabad (?) országban. Ha összehasonlítjuk
a mostani rendszerrel, hát
mit is mondjak. Kádár alatt legalább
a melós is számított. Az a
mostani, szerencsétlen, három műszakban
igát húzó, az országot és a
gazdaságot a hátán vivő, 50 évesen
tönkremenő melós, akit a „bitang
úri rend” lenéz, megvet. Fiatal suhancok,
vagy éppen a menő vállalkozó,
celeb vagy a „polgárok”, a
BMW-kből kinevetik, lesajnálják
az esti melóba igyekvő kanizsai
munkást például. Azt az éhbérért
dolgozó EMBERT, akinek még
alázattal meg is kell köszönnie azt
a 80 ezer forintot, mert „ha nem
tetszik, hát el lehet menni”. Ezeknek
az embereknek a gyerekei mit
látnak? Az apám, anyám tönkrement
a tisztességes munkában,
majd bolond leszek követni a példáját.
A fiatalok közt az általános
felfogás az, hogy a munkásember
pancser. Pedig a munkások az igazi
kemény legények, tisztelet járna
nekik, nem lenézés. Csinálja valaki
utánuk, és megtudja, miről beszélek.
Hát ez a melós Kádár alatt
legalább számított, lehetett lakáshoz,
kocsihoz jutni, volt kilátás
egy kis hétvégi telekre is, és a rántott
hús sem volt ritkaság ebédre.
Persze most jön a válasz, hogy ebbe
adósodott el az ország. Erre
meg jön az én feleletem, hogy miért,
az MDF, az MSZP vagy a FIDESZ
alatt nem adósodtunk el
még jobban, egészen nyakig? Nem
adtuk el az országot? Dehogynem,
a különbség csak az, hogy az elmúlt
20 évben egy szűk elit volt
az, a Hagyók, meg a Hunvaldok
(akik mellesleg tönkretettek egy
egész politikai eszmét, az egész
baloldalt, kapzsiságból, remélem,
vagy 20 évet kapnak érte), akik ennek
a gyümölcsét élvezték, de a
Kádár alatt meg legalább az egész
ország. Természetesen a Kádár
idejében a párttitkár jobban élvezte
azt a gyümölcsöt, mint a Nagy
Jóska a műhelyben. De azért a mi
Jóskánknak is jutott valami. Persze
a végeredmény ugyanaz. Nyakig
ülünk az adósságban. Most a Viktor
még a magánnyugdíjpéztárakban
spórolt pénzeket elkölti, aztán
tényleg nincs tovább. Azért ezt se
értem. Amikor a szocik ki akarták
vetni a luxusadót a motorcsónakokra
meg helikopterekre, a FIDESZ
meg volt őrülve, hogy a
szegény magyar utolsó vagyonkáját
is el akarják venni a vörösök.
Ja, utolsó vagyonkáját, mi? Helikopter,
Mercedes, Audi meg
BMW-k. De most, amikor tényleg
a szegények tényleg spórolt pénzét
veszik el, jó nagy a csönd. Persze,
mert a nemzetvezető azt mondta,
hogy majd 30 év múlva visszaadja.
Aha. Ok. Akkor mindjárt más.
Csak húzza ki addig, hogy majd
számon lehessen kérni rajta. Én a
népvezér szavaiban csak azóta kételkedem
egy picit, mióta azt ígérte,
hogy „két héten belül érezhető
lesz a közbiztonsági helyzet megváltozása”.
Hát tényleg érezhető,
szurkálások, gyilkosságok, géppisztolyos
fegyveres rablások, autós
üldözések, halott rendőrök.
Ugye nem így fog teljesülni a „30
év múlva majd visszaadom” ígérete,
ugye nem? Egyébként a Kádárnak
szóló memorandum tetszett.
Erre most megint mit is mondjak?
Nem is kell nagyon messze menni
kis városunktól, hogy vőtársnak
kiutalt közpénzes munkákról, pártvonalon
iskolaigazgatókká lett
képviselőkről és párthű gimnáziumi
igazgatóhelyettesekről halljunk.
Megérdemelték? Naná, majd
nem. Hogy a köztársasági elnök
unokaöccséről, vagy a Fideszes
képviselő 27 évesen minisztériumi
főosztályvezetővé lett lányáról
már ne is beszéljünk. Félreértés ne
essék, a szocik pont így működtek,
aki hatalmat kap, mind így működik,
ugyanis emberek vagyunk, az
ember meg ilyen, ha hatalmat kap,
szóval mind egy kutya (azaz majdnem
mind, mert persze mindkét –
minden – oldalon vannak rendes,
tisztességes, jóakaratú emberek is,
csak sajnos, nem ez a jellemző).
Ha ezeket az oldalakat vizsgálom,
akkor inkább tisztelek egy 1956
óta megállás nélkül dolgozó
könyvkötőt, aki a saját erejéből ért
el mindent, aki 70 évesen is fogékony
a kis ember problémáira, aki
megáll, kezet fog és végighallgat
egy egyszerű melóst is. Vagy egy
olyan autószerelőt, aki a saját erejéből,
kemény fizikai és szellemi
munkájából lett ügyvéddé, és a bíróságra
sietve ismételten csak meg
tud állni a falevelet szedegető közmunkás
mellett egy pár, érdeklődő,
jó szóra. Szóval inkább ilyen
embereket, mint az olyanokat, akik
kizárólag egy jó helyre történt házasodás
után vitték valamire, na de
akkor aztán nem is akármire, az
ilyenek egyébként nem állnak meg
a melós mellett, és mérlegelés nélkül
képesek elintézni egyik vagy
másik „láncos kutyájuk” javaslatá-
Mi folyik
a könyvtárban?
Válasz
H.P. Úrnak!
Kanizsa – Szabad 2010. december 9. vélemény 7
ra egy-egy másként gondolkodó
ember akár egész életét is, elvenni
a „renitensek” (mert jó, ha mindenki
tudomásul veszi, hogy az a
fa, amelyik nem hajlik, az megtörik,
de én meg azt mondom, hogy
amelyik túl könnyen hajlik, az már
törött is volt) munkáját, megélhetését.
Na, de vele egy sorba tartozik
a BMW-s szakközépiskolai
igazgató is, akinél száz okosabb és
jobb, egyszóval alkalmasabb (például,
szerintem, a gyerekkorom
testnevelés-földrajz tanára, a legendás
kézilabdaedző, aki könyvet
is írt erről a sportról, és aki nekem
mindig is a TANÁR-t fogja jelenteni,
vagy a szintén gyerekkori vízilabdaedzőm,
aki szintén elismert
a maga sportjában, vagy a felsőfokon
angol nyelvet beszélő és tanító
ismerősöm, barátom, akit az elsők
között küldtek el „szabad véleményei”
miatt egy kisváros régi
mozijának szomszédságában álló,
nagy múltú gimnáziumból, stb.)
lenne erre a posztra, csak hát ő éppen
egy bizonyos pártnak, bizonyos
katonája. Hogy is szólt az
idézete? „(...) a megyében nagyon
rossz a kommunisták közhangulata.
Az első titkár a megye legnagyobb
kitüntetését a saját sógorának
adományozta, akiről köztudott,
hogy nem a munkájáért kapta.
Minden vezető beosztásba a saját
barátait nevezi ki, vagy a barátnői
férjét.” Na tessék, pont erről
beszélek én is. Hát (bár háttal sosem
kezdünk mondatot), ahogy látom,
az elmúlt 20 év alatt nem sok
minden változott. Azaz egyvalami
igen. A melóssal most már nem törődik
senki. A Kádár óta. Ideírok
az Önnek szóló válaszom végére
én is egy találó, nagyon is elfogult
embertől származó idézetet, amely
tartalomnak, remélem, lesz még
aktualitása: „(...) nem elég, ha a
gyár élén munkásigazgató van, hanem
szükség van arra, hogy az államapparátus,
a hadsereg, a rendőrség,
a diplomácia, a bíróság, a
minisztériumok, a városi önkormányzatok
kulcspozícióiba mindenüvé
a munkások, parasztok, a
haladó értelmiség fiai kerüljenek.”
Rákosi Mátyás: Építjük a nép országát.
Szikra, Budapest 1949.
144. o.
Papp Attila
***
Felhívás az Olvasókhoz! A
szakma szabályai úgy diktálják,
hogy egy válaszlevél hossza nem
haladhatja meg a kiváltó írás terjedelmét.
Kérjük, ezt szem előtt tartani!
Egyik korábbi lapszámban valaki
reményét fejezte ki, hogy az
''56-os téma talán karácsonyig lecseng.
Legyen igaza! Majd márciusban
újra kezdjük!
Atréfát (?) félretéve, mindennek
megvan a maga helye. Most, ezekben
a napokban, vallásos felfogású
és pogány egyként várakozik.
Egyik a karácsonyi ünnepkör bűvöletében
él, a másik egyszerűen
csak várja a Jézuskát.
Mindez tisztelendő dolog, de
nekem – Uram bocsá''! – azért van
némi képzettársításom. A várakozásról
szólnék. Úgy általánosságban.
Meg némi karácsonyi aktualitással
is!
A rokkantak világnapján, amikor
rovom e sorokat, mint olyan,
várakozom. Mást nem nagyon tudok
tenni. A társadalom is várakozó
állásponton van és mintha nem
tudná eldönteni, hogy mit kell tennie.
Tudom, sok a gond, sok az állság.
Nekem mégis úgy tűnik, mintha
az emberek nagyon behunynák
a szemüket. Vagy zavarban vannak.
Rokkant. Mit is kell tenni, hogyan
kell közelíteni hozzá? Hogyan
tudnék én segíteni? És miért
éppen én!
Inkább fizetem a büntetést, és ki
van pipálva a dolog. Az a sok rokkant
pedig, aki belül s emberként
is éppen olyan, mint mások, csak
várakozik. Nagy számokról van
ám szó! Minden tízből kilenc munkanélküli!
Nekik milyen lesz a karácsonyuk?
(tudom, most mindenkinek
nagyon nehéz, és mégis! – ezek az
emberek akaratukon kívül kerülnek
ebbe a helyzetbe, mint sokan
mások, és alig tudnak rajta mozdítani,
pedig nagyon szeretnék, ha
mozdulna valami!).
Itt van a nyakunkon a tél, s én
várakozással tekintek előre. Lehet
még cifrább is a hóhelyzet. Tudom,
elcsépelt téma. Csak arra lennék
kíváncsi, hogy egy megyei jogú
város tud-e javítani a helyzeten.
Mert ha több hó lesz, „a helyzet fokozódik”.
A járdák havasak. Ez
nem teljesen magánügy. Idősek,
mozgáskorlátozottak félve botolognak
rajta. Van aztán még úttest
is. Hol latyakos, hol hóbordás!
Igen, az. Nem a szorosan vett belvárosban,
de belterületen! Ha le
van takarítva, még az sem egy
életbiztosítás!
Mindez szemlélet kérdése is.
Gyalogosként próbálok tájékozódni,
mielőtt a járdáról a viszonylagos
biztonságból lelépek az úttestre,
a teljes bizonytalanságba.
Gépkocsiból kitekintve sokkal bonyolultabb
a probléma. A legtöbb
gyalogos bízva a törvényben, tudomást
sem vesz rólam. Mit sem
hallott reflexekről, fékútról, s
egyéb csacskaságokról. Megállás,
körültekintés nélkül lelépni a gyalogátkelő
helyre, ez ma a módi.
Nagyon bátor emberek. A széllel
bélelt ifjúság ezt sokkal bátrabban
és öntudatosabban teszi. Az MP3
lejátszó a fülben, csuklya a fejen,
se hall, se lát, ész nélkül átszalad
az úton. Ha visszanevet rám, még
az is jobban esik. Ilyenkor tudom,
hogy csak viccelődik velem. Nem
mondom, jó kis vicc!
Engem már büntettek – abban az
idejét múlt rendszerben – gyalogos
elleni szabálytalanságért. Nem
volt nagy dolog. Ugyan vétlennek
éreztem magam, de az összeg –
részben állapotomat méltánylandó
– csekélyke volt. Mégsem esett
jól! De ami előttünk van! Arra
rossz rágondolni is. Az objektív felelősség
és az új tarifa próbálja pótolni
az odafigyelést és az emberséget.
Én csak attól félek, hogy nagyon
sok ártatlan ember meg fog
halni, mire a kényszer ki fogja taposni
a szabályok megtartását és
az egymás iránti tiszteletet.
Ma még letolnak az útról, ha
harminccal közlekedem. Otromba
tülökkel hörögnek rám (vajon ez a
fajta hangjelző berendezés engedélyezett-
e?). Ezekről a dolgokról
(műszaki felszereltség s állapot),
érdemes lesz külön is megemlékezni.
Addig csak várakozom a
szemléletváltásra! Bárki elvesztése
fájdalmas dolog, bármelyik oldalon
áll is. Ehhez képest az objektív
felelősség, meg az új tarifa
nem tűnnek jelentős dolgoknak.
Pedig nagyon fontos dolgok, ha
már magától nem megy!
Aztán, súlyosbító körülménynek
itt van még a közvilágítás problémája
is. Hiába tudja az eszem,
hogy általában szabványos (?), ha
úgy tűnik, nem mindig elegendő.
Esőben, hóban, fagyban végképp
nem. A gyalogátkelő helyek kiemelt
megvilágítása csak itt-ott
van megoldva. De milyen cifrán!
Erről már írt más ezeken a hasábokon.
Valójában nem is értem, hogy
miért van ez így. Azt olvastam valahol,
hogy a közvilágítás nem
olyan vészes költség egy város
költségvetésében (mivel a nagy része
éjszakai tarifával megy). Hogy
kéne jónéhány kiegészítő lámpa?
Bizony kéne! Sokkal olcsóbb,
mint az emberélet. A baleseti statisztika
meg csak romlik. A vezetők
mennek a sittre (felfüggesztve),
a gyalogosok meg a traumatológiára
(ez a jobbik eset!).
Vajon megoldható-e az ötletem,
van-e rá pénz? Szerintem főleg
döntés kérdése. A döntéshozóknak
bizony nagy a felelőssége. Én nem
tudok mást tenni, mint várakozni.
A döntés nem nálam van. Tudom,
elég sötét képet festettem. A kapcsoló-
(nyomó-) gomb azonban
nem nálam van!
Addig is közlekedjenek kérem
több figyelemmel! Afelelősség nem
hárítható át. A lelkiismeretet nem
pótolja ki semmiféle írott szabály.
Mit is kívánhatnék végül? Figyeljenek
kérem azokra is, akik
több törődést érdemelnének! Várakozást
jó szívvel a jóra, nyugodt,
szirénázásmentes ünneplést!
Ez lenne az igazi Karácsony!
Halasi P.
A mostani önkormányzat a korábbi
hat önkormányzati bizottság helyett
az új választási törvény értelmében
– 26 főről 18 főre olvadt közgyűlésben
– öt szakbizottságot választott.
– mondta sajtótájékoztatóján Marton
István képviselő. – Ezek: a Pénzügyi
Bizottság (7 fő), Ügyrendi, Jogi
és Közrendi Bizottság (7 fő),
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sport Bizottság (9 fő), Szociális és
Egészségügyi Bizottság ( 9 fő),
Városfejlesztési és Üzemeltetési
Bizottság (9 fő). Az öt bizottságban
összesen 41 hely van, melyből
– mivel a beltagok számának meg
kell haladnia a kültagok számát –
23 fő a közgyűlési tagok és 18 fő a
külső „szakértők" száma. A külső
bizottsági tagok, vagyis a szakértők
FIDESZ általi kiválasztása
szakmailag ismét hagyott némi kívánni
valót maga után. Mivel polgármester
és alpolgármester nem
lehet bizottsági tag is, ezért 7 főnek
dupláznia kell, vagy még kevesebb
bizottsággal, ill. kisebb létszámúakkal
kellene irányítani a
várost.
Abizottsági helyek elosztásának
két alapváltozata van:
Vagy az elért közgyűlési helyek,
vagy a leadott szavazatok arányában
történhet meg – normális esetben
– mint ahogy az elmúlt 20 évben
ez meg is történt.
(folytatás a 8. oldalon)
Advent
Cseresnyés
és a demokrácia
Kanizsa – Szabad 8 vélemény 2010. december 9.
(folytatás a 7. oldalról)
A törvényi változások következtében
most inkább az utóbbi lett
volna indokolt - mivel jobban differenciál
az előbbinél. Az önkormányzati
választáson indult 7 szervezetből
5 képviselői jutottak a
testületbe (11 fő FIDESZ-KDNP, 2
fő Kanizsáért Közéleti Egyesület,
2 fő MSZP-MSZDP, 1-1 fő a Jobbiktól
és a CÖNE-től, valamint 1
fő független egyéni induló).
A győztes FIDESZ-KDNP mögött
a választás második helyezettje
minden megközelítésben a
Kanizsáért Közéleti Egyesület
lett, hiszen polgármester jelöltje
is második, és a jelöltjeikre leadott
szavazatok száma is 2365
volt az MSZP-MSZDP 2038 szavazatával
szemben, – ami több
mint 16 %-nyi különbség. Ezen
vitathatatlan tények ellenére a
győztesek – akik abszolút többségük
révén bármit megszavazhatnak
– elképesztően méltánytalan,
mondjuk ki nyíltan diktatórikus
ajánlatot tettek. A harmadik helyezett
pártszövetségnek egy bizottsági
elnöki, kettő-kettő bel és
kültagi helyet biztosítottak, míg a
második helyezett Kanizsáért
Közéleti Egyesületnek csak kettő
bel és egy külsős helyet, holott a
hasznosult szavazatok alapján minimum
hat hely – közte legalább
egy elnöki járna. A győztes
FIDESZ-KDNP a rájuk leadott
5475 szavazat alapján járónak
legalább a kétszeresét szavazta
meg önmagának. Számomra – bár
velem, mint az egyesület elnökével
senki nem egyeztetett – egy
oktatási, majd később egy szociális
bizottsági helyet írtak be a listára,
amit, mivel egyik sem szakterületem,
nem fogadhattam el.
Sérelmesnek találom az eljárást,
azért is, mert a – 20 éves gyakorlatot
felrúgva – a pénzügyi bizottság
vezetését nem kapta meg az
ellenzék. Jómagam több ciklusban
vezettem a pénzügyi bizottságot,
illetve volt polgármesterként
van „némi rálátásom”, végzettségem
és gyakorlatom e munkához,
mégsem merte Cseresnyés úr nekem
felajánlani. Vajon miért? Így
állt elő az a helyzet, hogy húsz év
után először van olyan képviselő,
aki nem bizottsági tag, miközben
a tizenhatból nyolcan dupláznak.
Az tán említést sem érdemel,
hogy az igazgatósági és felügyelő
bizottsági helyek szétosztásánál
egyesületünk ajánlatot sem kapott.
Marton István
Gábris Jácint jobbikos képviselő
a következő közgyűlésen
önálló képviselői indítványként
kívánja tárgyaltatni javaslatát.
Elmondása szerint a jövő évi
központi költségvetés egy forinttal
sem kíván több pénzt adni az
önkormányzatoknak, mint az
egy évvel ezelőtti Bajnai-féle
koncepció. A már önmagában is
megdöbbentő tény mellett ez a
támogatás valójában reálértéken
csökkentést jelent, hiszen infláció
van. Az általam beterjesztésre
kerülő, jelen levélhez is csatolt
dokumentum (előterjesztési
jog) az önkormányzatok felterjesztési
jogának gyakorlásáról
szól. Ez a „petíciós” jog alapjog,
amely minden olyan közügy esetén,
amely működését meghatározza,
befolyásolja, lehetőséget
ad arra, hogy az önkormányzat
az érintett állami szerv vezetőjéhez
forduljon. Ezt kívánom tenni
én is. Most, hogy Nagykanizsa
költségvetési koncepcióját tárgyaljuk
majd, felmerülhet, hogy
az állami – 2011-es – költségvetés
milyen hatással lesz ránk.
Egy bizonyosnak tűnik: Nagyon
kedvezőtlenül fogja önkormányzatunkat
érinteni a büdzsé, így
itt az idő, hogy a nemzetgazdasági
miniszterhez forduljunk a
költségvetési törvényjavaslat
módosíttatása ügyében. (A petíció
szövege megtalálható a
h t t p : / / w w w . k a n i z s a u j -
sag.hu/index.php?m=200&ckid
=5688 linken.)
Petíciózna Gábris
VOKSH Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
Tanfolyam indul:
2010.12.13. 16 óra
C+D+E
2010.12.14. 16 óra
gépkezelő (targonca,
emelőgép, földmunkagép)
2010.12.21. 16 óra:
téliszünetes gyorsított
személyautó, motor,
segédmotor kategóriákban
Részletfizetés
Diák kedvezmény
Ingyenes
tankönyvkölcsönzés
Ne vásárolj – karácsony előtt?
„Nagy karácsonyi árzuhanás”,
„lepje meg szeretteit”, „a
legjobbat érdemli”, „egyet fizet
kettőt kap”- csak pár mondat a
nagy karácsonyi vásárlási lázban
egymást túllicitáló reklámszövegekből.
Vajon a csábító
ajánlatok fényében lehet-e bármiféle
érvényesülési esélye a
„Ne Vásárolj Semmit Napnak”?
Persze összetettebb a kép annál,
minthogy pusztán egy napig
tartó tudatos koplalásról, vagy
nélkülözést hirdető kezdeményezésről
beszéljünk. A „Ne Vásárolj
Semmit Nap” – amelyet minden
év novemberének utolsó péntekén
tartanak szerte a világban –
arra hívja fel a figyelmet, hogy
egyre inkább elhatalmasodik társadalmunkban
a túlfogyasztás és
a meggondolatlan költekezés. –
Sokan főleg az ünnepnapok előtt
rohamozzák meg pánikszerűen a
nagyobb bevásárlóközpontokat,
és olyan árucikkeket is megvásárolnak,
amelyekre valójában
nincs szükségük. Ez a zöld nap
valójában nem nélkülözésre szólít
fel, hanem arra buzdít, hogy
álljunk meg egy pillanatra és
gondolkodjunk el. Olyan ez,
mintha megállnánk gyorsan haladó
autónkkal az úton és kitekintenénk
az ablakon, hogy megcsodáljuk
a tájat. Utána ugyan folytatjuk
a száguldozást, mégis egy
szép látvánnyal lettünk gazdagabbak.
– fogalmazott Benedek
Miklós, a Kaán Károly Környezetvédelmi
Egyesület elnöke, biológia-
földrajz szakos tanár,
majd a kezdeményezés lényegét
emelte ki. – Apró praktikákkal tehetjük
átgondoltabbá mindennapjainkat,
például listával induljunk
el bevásárolni, alaposan
olvassuk el az egyes termékek
címkéit, vegyük szemügyre az
összetevőket vagy a csomagolóanyag
minőségét és ne induljunk
el bevásárlószatyor nélkül. Hozzátette,
nem kell fanatikus aktivistának
lenni ahhoz, hogy kicsit
odafigyeljünk a környezetünkre,
ajánlatos megtalálni az arany középutat.
– Általában a gyerekekre
tudunk nagyobb hatást gyakorolni.
Az iskolában előfordult például,
hogy a gyerek szólt rá a szülőre,
ha nem a megfelelő helyre tette
a szelektíven gyűjtött szemetet.
A felnőttek nehezebben veszik át
a zöld szemléletet, ami nem is
csoda, hiszen a vásárlásra buzdító
reklámok után szinte hatástalan
és ellentmondásos előállni
egy „Ne Vásárolj Semmit Nappal”.
Egy évben azonban több
zöld nap is van, és a sok kicsi
sokra megy – elv alapján érhetünk
el változásokat a gondolkodás
megváltoztatásában.
Horváth Nóra, az egyik városi
cipőüzlet boltvezető-helyettese
ugyan fontosnak tartja a tudatos
vásárlást, viszont nem hisz abban,
hogy egy vásárlásmentes nap
megváltja a világot. – Általában
textilszatyrot viszek magammal,
ha bevásárolni megyek, és törekszem
arra, hogy minőségi, magyar
élelmiszert vásároljak. Hiába
nagyon olcsóak a hipermarketekben
kapható termékek egy része,
mert tele vannak adalékanyagokkal,
az E-betűktől szinte már
nem is lehet látni a többi összetevőt.
Fontosnak tartom, hogy az
ésszerűség keretein belül történjen
a vásárlás, így nem fogom
megvenni a méregdrága bio-termékeket
sem. Ha nagyon muszáj
lenne, akkor természetesen kibírnék
egy napot vásárlás nélkül, de
nem foglalkozom ezzel a témával,
ugyanis nem hiszek benne, hogy
meg lehet fogni egy ilyen kezdeményezéssel
az embereket. Sokan
nem is tudnak erről a napról, vagy
egy fárasztó munkanap után nincs
idő és energia ilyesmivel foglalkozni.
Olyan ez, mint az Autómentes
Nap, aki dolgozik, és kocsival
jár, az nem fog több idő alatt nagyobb
utat megtenni, csak hogy ne
használja egy napig a járművet.
Ezek a dolgok mind szükségletek,
amelyekről nehéz lemondanunk a
munka és a napi hajtás miatt.
Z.A.
Tisztelt Utazóközönség!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a két év végi ünnep közötti
időszakban, 2010. december 27-31. között a helyközi autóbuszközlekedésben
országosan egységesen a tanszünetes munkanapnak
megfelelő közlekedési rend szerint mennek az autóbuszok.
A szakszervezeti mozgalom céljainak
megvalósítása érdekében
kifejtett példamutató érdekvédelmi
munkájának elismeréseként a
Magyar Szakszervezetek Országos
Szövetsége az Újvári Károly
emlékére alapított „TETT Érdekvédelemért”
díjat adományozott
Szalai Gézának, a MOL Bányász
Szakszervezet Nagykanizsai
Alapszervezete ügyvezető elnökének,
a Rotary Alapszervezet elnökének.
A díjat első alkalommal
adták át hat személynek Zalaegerszegen,
a MSZOSZ Nyugatdunántúli
Regionális Képviselete
tanácsülésén, Újvári Károly özvegye
jelenlétében.
– Mit kell tudnunk az Újvári
Károly emlékére alapított díjról?
– kérdeztük elsőként Szalai
Gézától.
– Újvári Károly haláláig ellátta az
MSZOSZ, a Vasas Szakszervezeti
Szövetség és az ÉFÉDOSZSZ Zala
megyei képviseletét, de meghatározó
szerepkört töltött be a Regionális
Munkaügyi Tanács elnökeként is.
Aktívan dolgozott az Osztrák – Magyar,
a Szlovén – Horvát – Magyar
Interregionális Szakszervezeti Tanácsok
munkájában is. Mindig közösségben
gondolkodott, mégis az
egyes ember ügyéért, érdekeiért
harcolt. Tevékenységét a másokat is
cselekvésre ösztönző hit, felkészültség
és elkötelezettség jellemezte.
Ezért a Nyugat-dunántúli Regionális
Képviselet 2009. decemberben
tartott Tanácsülésén egyhangúan
úgy határozott, hogy egész életen át
tartó munkájának elismeréseként
megalapítja Újvári Károly emlékére
a „TETT – Érdekvédelemért” Díjat.
A Tisztaság, Erkölcs, Tudás, Tehetség
szavak kezdőbetűit tartalmazó
díj a kimagasló érdekvédelmi, érdekképviseleti
tevékenység elismerésére
szolgál, és a Nyugat-dunántúli
Regionális Képviselethez tartozó
alapszervezetek bármelyikének javaslatára
adományozható.
– Ön személyesen is ismerte, s
mintegy két évtizeden át Újvári
Károly „harcos- és küzdőtársa”
volt. Milyen érzésekkel vette át éppen
Ön a tiszteletére alapított díjat?
– Két dolog miatt is nagyon nagy
örömmel vettem át ezt a küllemre is
nagyon szép elismerést. Egyrészt
azért, mert a kitüntetésben benne érzem
azon szakszervezetes kollégáim
elismerését, akikkel már hosszabb
ideje együtt dolgozom a munkavállaló
érdekek érvényesüléséért, s annál
nagyobb elismerés nincs, mint a
közvetlen munkatársak elismerése.
Másrészt, mert Újvári Karcsival
több, mint két évtizeden át együtt
küzdöttünk a mozgalmi munka legkülönbözőbb
területein. Együtt voltunk
a sikerekben, s a kudarcokban
is. A sok közös munka a mi viszonyunkat
igazi barátsággá alakította.
Ezért ezt a kitüntetést, díjat nagyon
büszkén fogom megmutatni a családomhoz
érkezőknek a nappali szobánk
vitrinjének legfőbb helyén.
– Hogyan kezdődött a kapcsolata
a szakszervezeti mozgalommal?
Milyen fontosabb megbízatásai
voltak az érdekvédelem területén?
– Már fiatal koromban is nyüzsgő
emberke lévén sokat foglalkoztam
az emberekkel, csoportjaikkal.
Viszonylag hamar a dunántúli olajipar
ifjúsági vezetője lettem. Majd
a „tervszerű beiskolázást” követően
tudatosan készültem a szakszervezeti
munkára a főiskolai tanulmányaim
során. AKőolaj- és Földgázbányászati
Vállalat 1984-ben a
megye legnagyobb vállalata volt,
amikor a cég munkavállalói megválasztottak
szakszervezeti vezetőjüknek,
s ettől kezdve a mai napig
függetlenített választott tisztségviselőként
dolgozom. Közben megértük
a rendszerváltást. Változott a
gazdasági szervezet és a mozgalomnak
is igazodnia kellett a változásokhoz.
Szétszakadt a nagyvállalati
struktúra, az anyacég is átalakult,
létszáma drasztikusan csökkent,
apró privatizált cégek jöttek
létre az olajiparban. Így aztán változtak
a funkciók is, amelyeket betöltöttem.
Alapszervezeti vezetőként
bekerültem különböző, magasabb
szintű vezető testületekbe.
Voltam OKGT Trösztbizottság tag,
Bányász Szakszervezeti Elnökségi
tag, MOL Bányász Szakszervezet
Elnökségi tag, egy cikluson át ennek
a szervezetnek alelnöke is.
Voltam Üzemi Tanács elnök, Központi
ÜT tag a MOL Rt-ben. Részt
veszek jelenleg is az MSZOSZ területi
szerveinek munkájában.
– Visszatekintve hosszú szakszervezeti
pályafutására, melyek
voltak azok az eredmények,
amelyekre ma is büszke és amire
nem?
– Nem véletlen az, hogy az
egész olajiparon belül a mi működési
területünkön, a Nyugat-Dunántúlon
a legnagyobb a szervezettsége
a szakszervezetnek. Ezért
folyamatosan, keményen dolgozni
kellett. Mi a privatizációt követően
sem hagytuk cserben – mint,
ahogy sokan tették – azokat a kollégáinkat,
akik kiszervezve kis társaságokban
folytatták pályafutásukat.
ők továbbra is a mi tagjaink, s
az ő érdekeinek képviselete, védelme
fontos feladatunk maradt. Erre
mindenképpen büszke vagyok.
Büszke vagyok arra is, hogy a
MOL Nyrt általunk kötött kollektív
szerződése olyan ellátási színvonalat
biztosít a munkavállalóknak,
amely országosan is kiemelkedő.
Mi értük el az országban először
1986 –ban, hogy elbocsájtás
esetén a munkavállalók kétévi fizetésüknek
megfelelő végkielégítésben
részesüljenek. Ez aztán kiterjedt
az egész olajiparra, amelynek
a megváltása során több millió
forintot tehettek a munkavállalók
zsebre. A mostani időszakban a
válság nehéz helyzetbe hozza a cégeket,
amelynek rendszerint a
munkavállalók isszák meg a levét.
Az elbocsátások megelőzésére
olyan állásidős megállapodásokat
kötöttünk például a Rotary Zrtben,
a Rigservice Zrt.-ben, amelylyel
eddig sikerült a létszámot tartani.
Sajnos manapság egyre több
helyen válik a munkánk legfőbb
elemévé a munkahelyek védelme.
Nem vagyok büszke arra, hogy
Nagykanizsa városában alig vannak
működő szakszervezetek.
Emiatt a városi munkahelyek nagy
többsége nincs kollektív szerződéssel
lefedve. Ezért az emberek
egyre kiszolgáltatottabbak. Ahol
nincs szakszervezet, ott nem lehet
kollektív szerződés sem. Az emberek
sajnos nem ismerik fel saját érdekeiket,
nem szervezkednek, de
nem sokan keresik a meglévő
szakszervezeteket sem.
– Említette, hogy területi munkát
is végez. Ez jelentheti a városban
végzett munkát?
– A konföderációk közül egyedül
az MSZOSZ, amelyhez mi is tartozunk,
végez területi munkát a városban.
Ingyenes jogpontot működtetünk,
amely a város munkavállalóinak,
a munkanélkülieknek nyújt
jogi segítséget. Évtizedek óta szervezzük,
koordináljuk a városi majálist
a munka ünnepén, amelyhez
anyagi támogatást is adunk. Van
egy kistérségi irodánk, ahol tájékozódni
lehet a külföldi munkavállalás
feltételeiről. A Városi Szakszervezeti
Kerekasztal kezdeményezésünkre
jött létre 2007–ben, amely
időközönként tájékozódik a város
foglalkoztatottsági, munkaügyi
helyzetéről. Az MSZOSZ kongresszusa
nemrégiben szorgalmazta
a területi munka fokozását. Szó van
egy városi alapszervezet létrehozásának
jogi lehetőségeiről is.
B.E.
Kanizsa 2010. december 9. – Elismerés 9
Értesítjük a város idős lakóit, hogy december 13-án, hétfőn 10 órától 12 óráig
a Családsegítő Központ irodájában (Zrínyi M. u. 51.) fogadóórát tartunk. Hívjuk
mindazokat, akik információkat kérnek, tanácsot, segítséget várnak.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa
Fogadóórát tart az Idősügyi Tanács
A Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt., mint az önkormányzati
ingatlanok kezelője vevő jelentkezését várja az alábbi ingatlanokra:
1. Nagykanizsa, Bartók B. u. 1. szám alatti 3071 hrsz-ú tízemeletes lakóépület,
mellette orvosi rendelő. Irányár: 59.000.000 Ft + áfa.
2. Nagykanizsa, Berzsenyi út 5. magasföldszint 1. szám alatti, egyéb helyiség
megnevezésű iroda-jellegű ingatlan (volt MSZMP pártiroda). Hrsz.:
1363/13/A/1. Mérete: 131 m2. Ára: 8.400.000 Ft.
3. Nagykanizsa, Magyar utca 76. saroktelek, a hátsó részén bontásra váró épületrésszel,
telek mérete 934 m2. Elsősorban építési szándékú vevő jelentkezését
várjuk. Főbb beépíthetőségi paraméterek: 50%-os beépíthetőség, 8 m magasságig.
Ára: 10.700.00 Ft.
4. Ipari Park területén: 4378/29. hrsz 1 ha 4833 m2 – 56.520.000 Ft + áfa,
4378/32. hrsz 3015 m2 – 11.460.000 Ft + áfa, 649/92. hrsz 4535 m2 – 18.140.000
Ft + áfa, 649/93 hrsz 6389 m2 – 25.560.000 Ft + áfa.
Komoly érdeklődő esetén a társaságunk támogató javaslata alapján az önkormányzat
közgyűlése, illetve bizottságai döntenek az értékesítés feltételeiről. További
részletekről a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Garay utca 21.
szám alatt lévő irodájában vagy telefonon (93/311-241) lehet érdeklődni.
Eladásra hirdetett ingatlanok
Érdekvédelmi munka elismeréseként
Kanizsa 10 – Színes 2010. december 9.
Tájékoztatom Nagykanizsa város lakosságát, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában a 2010.
évi munkaszüneti napok körüli munkarend az alábbiak szerint alakul: 2010. december 11. (szombat) munkanap - pénteki
munkarend ügyfélfogadás: 8.00-12.00 óráig. 2010. december 24. (péntek) pihenőnap - az ügyfélfogadás szünetel.
Dr. Tuboly Marianna jegyző
Munkarend-változás a hivatlban az ünnepek körül
Süteményre és kávéra invitálták
az érdeklődőket a Petró Galéria
új kiállítás-megnyitója alkalmából,
a reggeli mellett pedig
grafikákat, különleges ruhákat
és ékszereket lehetett megtekinteni.
Sokan voltak kíváncsiak az
extravagáns ruhakölteményekre,
Thomas Sabo és Oliver Weber
ékszerekre, valamint a bohócokat,
muzsikáló tündéreket ábrázoló
grafikákra. Dr. Kalmár Katalin
mutatta be Vadász Kati grafikusművészt,
aki a divattervező
kezével alkotta meg bohókás ruhákat
viselő figuráit, szomorú
szemű artistáit, huncut mosolyú
tündéreit. Az eredetileg közgazdász
végzettségű művész kezdetben
divatrajzokat készített –
munkájáért 1998-ban az Év Fiatal
Divattervezője díjat is elnyerte –
ezekből születtek meg később a
fantáziarajzok. Rákhely Zsófi
iparművész öltözéktervezést tanít,
a tárlaton olyan viseleteket
láthatott tőle a közönség, amelyeket
kifejezetten erre az alkalomra
készített. Munkáira jellemző,
hogy gyakran hulladéknak tűnő
anyagokból kreálja őket, mégis
teljesen újszerűek. A megnyitó
bőséges reggelivel folytatódott,
és a süteményt majszoló vendégeknek
igencsak oda kellett figyelniük
az étkezésre, ugyanis
egyikőjük ráharaphatott egy fülbevalóra,
amelynek természetesen
a párját is átvehette.
Z.A.
Ruhák, garfikák, és kincset rejtő
sütemények
Fotó: Ziegler Anita
Itt a gólyák időszaka, legalábbis
ami a város középiskoláinak
újdonsült tanulóit illeti. Az
újoncok idén sem ússzák meg az
avatást, a Dr. Mező Ferenc Gimnázium
gólyáinak például beöltözve
kellett felvonulniuk az
épületben és különféle feladatokat
teljesítve nyerhették el az
igazi „mezős diák” címet.
Bolondballagást idézett a mezős
gólyák felvonulása, márpedig
még sok hosszú évet kell végigtanulniuk,
hogy eljuthassanak odáig.
A „megpróbáltatások” már el
is kezdődtek, a kilencedikes lányoknak
csörgővel, előkével és
pom-pomos sapkában kellett felvonulniuk,
míg a fiúk nagymama-
szerkóban, otthonkában, kendővel
a fejükön és gumicsizmában
trappoltak végig a felsőbb
évfolyamosok árgus szemei előtt.
Minden elsős osztálynak zászlót
kellett készítenie, valamint szövegírói
képességüket is meg kellett
csillantaniuk saját induló
megírásával a Vuk rajzfilm dallamaira.
Tervezői és mérnöki ismereteik
bizonyítására előzőleg
minden kilencedikes osztály WCpapír
gurigákból és gyufásdobozokból
kreált makettet a Mező
épületéről.
Pénteken még műsorral és vetélkedővel
is prezentálhatják sokoldalúságukat
a gólyák, majd este a
Mező kollégiumának ebédlőjében
gólyabálon tombolhatják ki a hét
fáradalmait.
A Mező Gimnázium mellett természetesen
a többi középiskolában
is fölavatódtak az intézmény
elsőéves tanulói.
Z.A.
Elkezdődött a gólyaszezon Fotó: Ziegler Anita
Akvarellek, pasztellképek és
üvegmunkák sorakoznak a Dr.
Mező Ferenc Gimnázium galériájában,
amelyek mind Végh Borbála
Karolina budapesti képzőművész
keze munkáját dicsérik.
Nem véletlenül kapta a Létig érő
fa címet a tárlat, hiszen többnyire különböző
helyzetekben megjelenő fákat
ábrázolnak az alkotások. Egyikmásik
görcsösen görnyed a föld alá,
vagy baljóslóan hajladozik a viharos
éjszakában, de vannak, amelyek kecsesen,
szilárdan állnak a helyükön.
Az üvegvázák színárnyalataikat és
formájukat tekintve is jól illeszkednek
a képekhez, és a fiatal alkotó színes
képzeletvilágát tükrözik.
– A Létig érő fa cím sok mindent
elárul, a képeken is látható fa-motívum
szinte az összes világvallásban
megtalálható, de gyakori szereplője
a népmeséknek is. A festményeken
van, amelyik az égig felnyúlik, és
van, amelyik a tetején áll. A különféle
fák mind azt üzenik, hogy a jólét, a
hatalomimádat és a haszonelvűség
világában a művészet gyógyír, táplálék
a lélek számára. Egyidős tevékenység
az emberiséggel, így mondhatjuk
azt is, hogy szükséglet. Kiszínezhetjük
vele az unalmas hétköznapokat,
erőt meríthetünk a következő
naphoz. Végh Borbála Karolina művei
segítenek emlékezni a vágyainkra,
álmainkra. – mondta el nyitó
gondolatokként dr. Végh János.
A Zsolnay-dicsérettel is büszkélkedhető
művész a budapesti Képzőés
Iparművészeti Szakközépiskolában
végzett, és a mostani kiállításon
két-három év munkájából láthatunk
válogatást. A városban élő rokonai
szervezték meg a tárlatot. – Fás képeimet
gyűjtöttem össze a kiállításra.
A fővárosban élek, de a Börzsönyben
születtem, ahova gyakran visszavágyom,
és a fa-motívum gyakori használata
is erre vezethető vissza. Szerintem
a növények fontos szerepet
játszanak életünkben, egy unalmas
épületet is élővé tudnak varázsolni.
Mivel üvegműves szakon végeztem,
ezért az üvegek formázásának szeretete
magától értetődő. – foglalta öszsze
Végh Borbála Karolina.
Z.A.
Lelket
gyógyító
festmények
Kanizsa – Hegyen-v 2010. december 9. völgyön 11
Mikulás túra Dél-Zala legmagasabb
pontjára. Táv: 9 km
Csodálatosan szikrázó napsütésben
gyülekeztek a mindenre elszánt
Mikulás-tanoncok Bocska településen.
Az előző napi havazás miatt kevesebben
várták a Mikulást a kálvária
alatti játszótéren, mint ahogy azt
az előzetes jelentkezések mutatták. A
Mikulás némi késéssel érkezett a találkozóra,
mivel rénszarvasait és
szánkóját a Magyarszerdahelyi Régi
Csárda és Panzió parkolójában hagyta,
ahol a kedves vendéglősök némi
bársonyos pálinkával traktálták. A
bocskai találkozó után a Mikulás egy
csekély ajándékkal kedveskedett a
résztvevőknek, akik egy két karácsonyi
és Mikulás vers foszlánnyal köszönték
meg a szaloncukrokat.
Gyönyörű kék ég alatt indultunk
el. Felkapaszkodtunk a település
templomához. Sajnos, a párás
messzeség miatt nem sokat láttunk az
amúgy megkapó panorámából. A
templomtól nyugat felé kanyarodtunk,
áthaladtunk a vidáman csobogó
Kürtös-patak hídján és megkezdtük a
kapaszkodást Dél-Zala legmagasabb
pontjára, a 338 méter magas Várdombra.
A deszicsi településrész elhagyása
után elfogyott a lábunk alól a
hókotrók által járhatóvá tett út. Kint
találtuk magunkat az érintetlen természetben.
Ahogy egyre feljebb értünk,
úgy nőtt a friss hóréteg vastagsága.
Egy helyen leástunk az út burkolatáig
és ott 35 cm volt a hó vastagsága.
Libasorban haladtunk, elől a
Mikulás törte az utat a többiek próbáltak
a lábnyomában haladni. Gyakran
megálltunk, hogy kifújjuk magunkat,
miközben szomjasan szívtuk
magunkba a mesebeli havas erdő képét.
Egy útkanyarban őzikét riasztottunk
el az útról, miközben az utat
övező bokrokon és fákon cinkék zajongtak.
10 óra után értük el a Várdomb
tetőt, ahol a 70-es, 80-as években
lokátor állomás üzemelt. Ma már
csak a mérő autók beton silói láthatók
a területen, valamint a domb
tetejére épített lokátor állás mesterséges
halma. Katonai térképeken
a Várdomb tető magassága
343 méter, ami mutatja. hogy a lokátor
állás magassága 5 méter.
Sajnos a legmagasabb pontról
sincs kilátás a környékre, mivel a
környező erdők takarják a kilátást.
Jó lehetőség lenne ide egy magas
kilátót építeni, ami megfelelő turisztikai
vonzereje lehetne a környéknek.
Az uzsonna elfogyasztása
után megkezdtük az ereszkedést
a Várdombról a sárga kereszt turista
jelzés irányába. Rövid baktatás
után már lent is voltunk a jelzésen.
Ha jobbra fordulnánk, akkor néhány
km megtétele után az oltárci
vadászházhoz érhetnénk, de mi
balra fordultunk a csodálatos téli
erdőben és megindultunk a Szerdahelyi
szőlőhegy irányába. Sajnos
nehezen haladtunk, mivel a fakitermelés
miatt teljesen tönkrementek
az utak. A vastag hótakaró
alatt néha bokáig süllyedtünk a
sárba. A mély keréknyomokat folyamatosan
kerülgetni kellett, de
ennek ellenére hamarosan a Borsos
tanya kerítéssel védett körtéséhez
értünk. Gyönyörű öreg szelídgesztenye
fák között haladtunk a
még mindig szűz hóban. Egy kisebb
kaptató után megpillantottuk
az alattunk húzódó Principáliscsatorna
völgyét. A párás levegőben
a völgy túlsó oldalán felsejlett
az Újudvari TV torony 200 méter
magas sziluettje. ASzerdahelyi hegyi
kápolnánál fényképezkedtünk
egyet, és a mély horhosban vezető
úton leereszkedtünk a 74-es út
mellet álló Régi csárdához. A csárda
valóban régi, mivel a csárda
épülete az 1830-as években épült.
Érdekessége, hogy a Belga Királyság
építtette a Nagykanizsára vezető
posta úton. A postakocsik itt
tudtak lovakat váltani. A csárda
épületének az alsó szintje az eredeti
állapotban lett helyre állítva, míg
a tetőtérben és az északi új épületben
egy 30 férőhelyes panzió üzemel.
A hangulatosan berendezett
étteremben még magunkhoz szólítottunk
egy kis bársonyos pálinkát
és néhány kávét. Miután cipőinkről
és ruhánkról leolvasztottuk a
havat a duruzsoló kandalló előtt
búcsút vettünk egymástól és vendéglátóinktól.
Bátran kijelenthetjük, hogy az
idei túraszezon legszebb kirándulásán
vagyunk túl. A mesés havas
erdő, a szikrázóan fehér táj, a
gyönyörű kék ég, valamint a friss
hóban történt gyaloglás miatt fellépő
izomláz miatt még sokáig
emlékezni fogunk erre a szép napra.
Szívünk csücske Zala
Honismereti kirándulás sorozat
Kanizsa – Vigyázzunk 12 egymásra! 2010. december 9.
Valamennyi járművezető számára
fontos feladat a téli közúti
közlekedésre való felkészülés.
A téli időszakban megváltoznak
az időjárási, látási és útviszonyok,
melyek miatt fokozott baleseti veszélyhelyzetekkel
kell szembenézni
minden közlekedőnek.
Elengedhetetlen az akkumulátor,
a gumiabroncsok, a világítás
és a fékrendszer ellenőrzése. A téli
közlekedés kapcsán ezek mellett a
gépkocsival történő közlekedés
fontos kelléke lehet a jól működő
ablaktörlő, a jégkaparó, a jégoldó
spray, a megfelelő ablakmosó folyadék
és a páramentesítő.
Az ablaktörlő gumikat már a tél
beállta előtt érdemes kicserélni, hiszen
az elhasználódott gumi nem
töröl megfelelően, csíkoz, maszatol
és ezzel jelentősen romlik az
üvegfelület átláthatósága.
Az akkumulátor esetében ellenőrizni
kell a pólusok, vezetékek állapotát,
és a töltöttségi szintet, ha pedig
huzamosabb ideig nem használják az
autót, érdemes az akkumulátort kiszerelni
és melegebb helyen tárolni.
A téli időszakban a látási viszonyok
gyakran rosszak, korán sötétedik,
hosszabb ideig kell használni
a gépjármű világítóberendezéseit
- ezért is nagyon fontos, hogy
a jogszabályi előírásoknak megfelelő
világító berendezéseket használjunk
és azok megfelelően működjenek.
A fényszórókat és a többi
lámpát ilyenkor gyakrabban kell
tisztítani. Ugyanakkor a rosszabb
látási viszonyok miatt nagyobb követési
távolságot tartva lassabban
kell vezetni, így kisebb a balesetek
bekövetkeztének kockázata, rossz
manőverezés esetén pedig a hibák
könnyebben korrigálhatóak.
A síkos utakon való fékezés teljes
összpontosítást kíván, ráadásul
a fékút télen általában hosszabb,
mint optimális időjárási viszonyok
közötti fékezésnél. Amennyiben a
kocsiban nincs blokkolásgátló
(ABS), úgy a kerekek gyorsan leblokkolnak,
a jármű kormányozhatatlanná
válhat és könnyen kicsúszhat.
Ilyenkor lábunkat vegyük
le a fékről, hozzuk egyenesbe
az autót, és csak akkor fékezzünk,
amikor az autó már újra a kívánt
irányban áll.
A blokkolásgátló rendszer feladata,
hogy erős fékezéskor a fékfolyadék
nyomását úgy ossza el,
hogy a kerekek ne blokkolhassanak
le. Síkos úton a rendszer gyakrabban
bekapcsol, mivel már viszonylag
enyhébb fékezéskor is elérjük
a gumiabroncsok tapadási
határát. Ha síkos úton erőteljes fékezésre
kényszerülünk, ne hagyjuk
abba a fékerő növelését, amikor a
szabályozási folyamat megindul.
Aki teheti, próbálja ki a téli tanpályás
vezetési gyakorlást, amely
nagyon sok új ismeretet nyújthat,
és a gépkocsivezető éles helyzetben
is tudni fogja, mit kell tennie,
ha a jármű megcsúszik, kifarol
vagy kicsúszik az útról.
A csúszós, jeges utakon való
biztonságos közlekedéshez téli gumikra
van szükség. Még akkor is
téli abroncsokkal induljunk útnak,
ha éppen nincs hó. A nyári gumi
már +7 fok alatt ridegebbé válik,
fagypont körüli hőmérsékleten
megmerevedik, nagyon kis tapadással
rendelkezik, így használata
veszélyes lehet. A téli gumit ezzel
szemben úgy fejlesztették ki, hogy
alacsony hőmérsékleten optimális
a tapadási értéke. Téli gumival rövidebb
a fékút is. A nyomás a téli
gumikban 0,2-0,3 barral legyen
magasabb, mint a nyári abroncsokban,
mert a túl alacsony nyomás
hátrányosan befolyásolja a profil
öntisztuló képességét.
Heves hóesés vagy fagyott hótakaró
esetén jó szolgálatot tehet a
hólánc, melyet érdemes a hajtott
tengelyen lévő kerékre rakni, így
kormányozható marad az autó. A
hólánc feltételét és levételét érdemes
még otthon kipróbálni, hogy a
gyakorlatlanság ne okozzon problémát
a hidegben. Ez nem jelenti azt,
hogy mindenkinek készenlétben
kell tartani a hóláncot a tél beköszöntével,
de azt tudni kell, amenynyiben
a „Hólánc használata kötelező”
táblát kihelyezik, az adott
úton – a „Hólánc használata kötelező
vége” tábláig – csak olyan járművek
közlekedhetnek, amelyek
legalább egy hajtott tengelyén a gumiabroncsok
hólánccal vannak felszerelve.
Amennyiben e korlátozó
jelzőtáblát közúti határátkelőhelyen
helyezték el, csak azok a járművek
léphetnek be a Magyar Köztársaság
területére, illetve léphetnek át a határon,
amelyeken készenlétben van
legalább egy hajtott tengely gumiabroncsainak
felszereléséhez szükséges
hólánc. Hóláncot csak havas,
jeges úton szabad használni.
Aki hosszabb téli autóútra indul,
a fentieken kívül érdemes figyelnie
az alábbiakra is:
Huzamosabb utazás esetén
szükség lehet takaróra, téli ruhadarabokra,
lapátra, az autó hóból való
kiszabadítása érdekében, rugalmas
vontatókötélre, elegendő
mennyiségű élelmiszerre és italra
is, valamint fagymentesítő zárolajozóra,
melyet tartsanak maguknál,
akár a kabátzsebben is.
Szélsőséges időjárási viszonyok
között nem biztonságos az utazás,
különösen, ha nagyobb távolságra
kell eljutni!
Előfordulhatnak olyan helyzetek
is, amikor nem érdemes kockáztatni,
és biztonságosabb, ha vonattal
indulunk útnak.
Ha feltétlenül szükséges útnak
indulni, mindig kísérő társsal tegye,
és csak abban az esetben, ha
meggyőződött róla, hogy úti célját
biztonsággal eléri, és a visszautazás
feltételei is biztosítottak.
Legyen felkészülve, hogy gépkocsija
bármikor elakadhat és esetleg
csak napok múlva fogják kiszabadítani.
Öltözetét úgy állítsa
össze, hogy szükség esetén gyalog
is képes legyen folytatni útját.
Amennyiben hosszabb időt (néhány
órát) kénytelen álló gépjárművében
tartózkodni, a motor járatásával
fűtheti az utasteret, de ne
felejtsen el legalább tíz-tizenöt
percenként szellőztetni. Az álló
jármű utasterébe ugyanis kipufogó
gázok szivároghatnak, amelyek
súlyos rosszullétet, esetleg halálos
balesetet okozhatnak.
Alkoholt soha ne fogyasszon a
hideg elleni védekezés céljából!
Kezdeti élénkítő hatása után csökkenti
a fizikai teljesítőképességet,
fáradságot, bágyadtságot okoz, illetve
csökkenti a helyzetfelismerőés
ítélőképességet, amely ilyen
helyzetben életveszélyes lehet.
Hosszabb utak előtt érdemes tájékozódni
az Útinformnál az út - és
időjárási viszonyokról.
Az országos médiákon kívül érdemes
figyelemmel kísérni a helyi
sajtó, rádió és televízió híradásait,
beszámolóit, hiszen ezeken keresztül
is fontos és hasznos információkat
szerezhetünk a közlekedéssel
és közlekedésbiztonsággal
kapcsolatban.
A közúti forgalomban résztvevők
fokozottan figyeljenek arra,
hogy mindig az időjárási-, látásiés
útviszonyoknak megfelelően
vezessék gépjárműveiket, próbáljanak
meg fokozatosan alkalmazkodni
a megváltozott látási és útviszonyokhoz,
tekintettel az esetleges
ködös, esős, havas időjárásra.
Ilyenkor a nedves, jeges, havas, illetve
száraz útszakaszok váltják
egymást, amelyek nemcsak a járműveket,
hanem azok vezetőit is
alaposan próbára teszik.
Felüljárókon és hidakon fokozottan
számolni kell az aszfalt jegesedésével,
így a sebességet ennek
megfelelően kell megválasztani.
Nagyobb követési távolság tartásával
megelőzhetőek az erre az időszakra
leginkább jellemző koccanások.
Lassabb, körültekintőbb, előrelátóbb
vezetéssel meg kell előzni a
gyalogos baleseteket, még ha azt a
gyalogos figyelmetlensége váltaná
is ki. Vigyázni kell az úttest mellett
haladó gyermekekre, illetve fokozott
figyelemmel kell lenni az iskolák,
buszmegállók környékén figyelmetlenül
az úttestre lépő gyerekekre is.
A gyalogosoknak pedig azt kell
tudomásul venni, hogy nem léphetnek
le olyan biztonsággal az úttestre,
mint nyáron, hiszen a gépjárművek
nehezebben, nagyobb
fékúttal tudnak csak megállni,
ezért a gyalogosoknak is nagyobb
körültekintéssel kell közlekedni.
Sajnos a közelmúltban kettő olyan
halálos kimenetelű közlekedési baleset
is történt, melynek áldozata gyalogos
személy volt. A balesetek bekövetkezésében
szerepe volt a nem
megfelelő időjárási, látási és útviszonyoknak
is. Az ősz folyamán is elhangzott
már, hogy a megváltozott
időjárási, látási és útviszonyok fokozott
figyelmet követelnek meg a járművezetőktől,
de kellő és fokozott
körültekintést a gyalogosoktól is.
A járművezetők a síkos, csúszós
utakon úgy válasszák meg járművük
sebességét, hogy adott esetben
meg tudjanak állni egy felbukkanó
akadály, jármű, vagy gyalogos láttán.
A gyalogosok pedig igyekezzenek
felmérni a közeledő járművek
mozgását. Elsőbbségük csak
akkor van, ha azt meg is adják! Ha
szükséges, mondjanak inkább le az
elsőbbségről, hiszen a gyalogoselütések
során ők azok, akik komolyan
megsérülhetnek.
A balesetek megelőzése érdekében
minden közlekedőtől türelmes
és körültekintő magatartást kérünk,
vigyázzunk egymásra!
Mindenkinek balesetmentes
közlekedést kíván
a Nagykanizsai Városi
Balesetmegelőzési Bizottság!
Már két halott – figyelmeztet a Balesetmegelőzési Bizottság
Kanizsa 2010. december 9. – Ez+Az 13
Horoszkóp
Ha előbbre akar jutni a ranglétrán, az lenne a
legfontosabb, hogy megtalálja a helyét a
munkahelyi közösségben. Megfontoltan, de
udvariasan, közelítsen a munkatársaihoz.
Párkapcsolatában is törekedjen a harmóniára.
Ha azt szeretné, hogy jó hangulat uralkodjon
otthon már az ünnepek előtt, lepje meg a kedvesét
olyan ajándékkal, amire nap, mint nap
szüksége lehet. Például egy csizma, vagy egy
cipő, nem is akármilyen ajándéknak számít.
Romantikus napokra számíthat. A bókokat
fogadja udvariasan, mert ha kiszámíthatatlanul
viselkedik, elriaszthatja legújabb barátait.
A felgyülemlett indulataitól lehetőleg relaxációs
technikákkal szabaduljon meg.
Jól alakulnak ezekben a napokban a kapcsolatai.
Éppen ezért nyugodtan kelhet,
nyugodtan fekhet. Végezze továbbra is
körültekintően a munkáját. A lelki
egyensúlyával sem lesz semmi baj.
Eredményesebben alakulhatnak üzleti ügyei,
ha folyamatosan tartja a kapcsolatot ismerőseivel.
Használja ki a lehetőségeket még akkor
is, ha netán bulizni hívják, és ne feledkezzen
meg az ígéretei teljesítéséről sem.
Kedvesével együtt szép napokra számíthat.
Bármibe vág bele, szerencsésen végződik
a dolog. Ha sok mindent fejben
kell tartania, célszerű lesz egy szép határidőnaplóval
meglepnie magát.
A karácsony közeledtével azon kapja
magát, hogy vonzódik a misztikumhoz.
Ha netán elhibáz valamit, ne másokat
okoljon, hanem lassúbb tempóban végezze
a dolgát.
Ne hátráljon meg a feladatok elől, de a
konfliktusokat lehetőleg kerülje el az ünnepek
előtt. A csillagok állása kedvez
önnek, csak döntse el, hogy mit akar a
partnerkapcsolatától.
Felpezsdülhet az élete, ha kihasználja a
lehetőségeit. A stílusára azonban figyeljen
oda, mert félreértheti a partnere, és ez
nem lesz jó senkinek sem. A csillagok
most pozitív tettekre ösztönzik.
Az ünnepek előtti sürgés-forgásban ne feledkezzen
meg arról, ha némi kudarc éri, a nevetés
sokkal jobb orvosság, mint a gyógyszer.
Ha végez a kellemetlennek tűnő feladataival,
töltse az időt békés semmittevéssel.
A teljesítőképességét megirigyelhetnék
még a fiatalabb ismerősei is. Minden munkát
gyorsan elvégez az otthona körül, szépérzékének
köszönhetően akár a lakását is
átrendezné még az ünnepek előtt.
Nézeteltéréseit minél előbb rendezze le a családjában.
Jobb hajlandóságot mutatni az együttműködésre,
mint haraggal hátat fordítani a másiknak.
Aközös, jó hangulatban végzett munka
előbb-utóbb meghozza a gyümölcsét.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
ÚJ
SMS szám:
06-30/
4-956-956
Az Ön
rádiója
FM 95,6
MHz
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
Kanizsa 14 – Apró 2010. december 9.
INGATLAN
Keresünk olyan vállalkozót, aki
belvárosi ingatlanunkat (Hunyadi
utca) a bontott anyagért cserébe lebontaná.
Érd.: +3630/448-6072
vagy +3630/227-3294 (7108K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi
parasztbútorokat, használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Érd.:
0620/555-3014 (7276K)
Régi tárgyakat vásárolok:
herendi, zsolnay porcelánokat,
festményt, vitrintárgyakat. Érd.:
0630/332-8422 (7316K)
Masszázs! Reumatikus, izületi
problémákra, vérkeringés harmonizálására,
stressz, feszültség
okozta izomcsomók, letapadások
oldására. Időpont egyeztetés és bejelentkezés:
0630/540-6664
(7288K)
Televíziók, LCD monitorok,
videók, DVD-k és távirányítók javítása.
Balaskó István, Nk., Ady
u. 11. Tel.: 0630/597-1530
(7313K)
Masszázs a nagykanizsai
Uszodában! (A szolgáltatás belépőjegy
nélkül is igénybe vehető.)
Szolgáltatások: alakformáló-
, talp-, egyéb masszázs, fényterápia,
méregtelenítés, stb. Hívásra
házhoz is megyek. Érdeklődni
és bejelentkezni: a +3630/481-
2323 telefonszámon lehet
(6273K)
Borítékolást, vagy egyéb
otthon végezhető munkát vállalok.
Számlaképes vagyok. Tel.:
0630/9932-534. (7317K)
Lakossági apróhirdetés
15 szóig egy alkalommal: 600 Ft
(Amennyiben hirdetését egyszerre több alkalomra adja fel, úgy
a másodiktól 300 Ft.).
Vállalkozási apróhirdetés
15 szóig egy alkalommal: 1200 Ft
(Amennyiben hirdetését egyszerre több alkalomra adja fel, úgy
a másodiktól 600 Ft.)
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai
Kirendeltség és Szolgáltató Központ az alábbi szakmákban, illetve
munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
villamosmérnök felsőfokú megegyezés szerint
gépészmérnök felsőfokú megegyezés szerint
REFA elemző szakirányú megegyezés szerint
géplakatos szakirányú megegyezés szerint
CNC-esztergályos szakirányú megegyezés szerint
kárpitos szakirányú 110 000 Ft
varró szakirányú megegyezés szerint
áruterítő sofőr középfokú megegyezés szerint
lakatos szakirányú megegyezés szerint
könyvkötő szakirányú megegyezés szerint
pénzügyi termék értékesítő közép-felsőfokú megegyezés szerint
CO, AWI hegesztő szakirányú megegyezés szerint
szerszámkészítő szakirányú megegyezés szerint
recepciós szakirányú 90 000 - 100.000 Ft
Bővebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról Nyugat-dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató
Központban Nagykanizsa, Fő út 24. szám alatt adunk, vagy
www.nyugatrmk.hu címen.
Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - csütörtök: 8.00 - 12.00 és 13.00
- 15.00 óra között, péntek: 8.00 - 12.00 óra.
MEGNYITOTTA
kapuit a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ,
mely kedvező bérleti díjjal és szolgáltatások széles körével várja a
házba betelepülni szándékozó vállalkozásokat.
Keressen meg minket és tájékozódjon a lehetőségekről!
Projekt neve: Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ
létrehozása
Projekt kódszáma: NYDOP-1.3.1-2f-2009-0005
A projekt az Európai Unió támogatásával, az
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával
valósul meg.
További információ: Mihovics Zoltán projektmenedzsernél
8800 Nagykanizsa, Garay u. 21. Telefon: 93-510-026 vagy 30-575-2943
www.inkubatornk.hu
Nagykanizsa, Erzsébet tér 1.
Vasember-ház
􀂍 Tel.: 0693/314-555
􀂍 Nyitva tartás: 11-21 óráig
􀂍 Megújult étlappal!
23 féle pizza decemberben 10% kedvezménnyel, ingyenes kiszállítással!
􀂍 Adventi torkos hétvégék
Karácsonyig minden hétvégén a szombati és vasárnapi ebédnél
5 féle főételből óriás adagot adunk, akár kombinálva is!
Ára: 1600 Ft/fő, amely tartalmazza a húslevest, a főételt,
a napi desszertet, valamint 2 dl forralt bort vagy teát.
(10 éves kor alatt 1000 Ft/fő 12-15 óráig)
􀂍 Napi menü 650 Ft/adag (2 adagtól ingyenes kiszállítás)
Jótékonysági játékgyűjtés
Használt, jó állapotú játékokat gyűjtünk, hogy azok a
gyermekek is örülhessenek karácsony napján, akik nehéz
körülmények között élnek.
Az adományokat 2010. december 19-én (vasárnap) 10
órától szeretnénk átadni a jelentkező gyermekeknek az
Erzsébet téren.
Kérjük mindazokat, akik segíteni tudnak, HOZZÁK
EL A FELAJÁNLÁSOKAT DECEMBER 17-IG
NAGYKANIZSA, KOSSUTH TÉR 6. SZÁM ALÁ AZ
ANGEL SZÉPSÉGSZALONBA (tel.: 0630/217-3922).
Támogatók: Ulián Katalin és Menyhárt Erika
Kanizsa 2010. december 9. – Sport 15
Az NTE-csarnokban rendezték a
Nagykanizsai TE 1866 egyesülete
által mindig december első hétvégéjén
tető alá hozott cselgáncs
nemzetközi Mikulás Kupát, s a legutóbbi
a tizenkettedik volt a sorban.
Az egész napos sporteseményre végül
208 dzsudoka nevezett, s négy
tatamin küzdöttek egymással a minél
előkelőbb helyezésekért. Az
NTE 34 nevezett cselgáncsozója
végül 28 érmet (12 arany, 11 ezüst,
5 bronz) szorgoskodott össze, amivel
a pontversenyt meg is nyerte
kanizsai klub (171). Kellett is a remek
szereplés, hiszen alig maradt
le tőlük a kaposvári egység (168),
míg harmadik a nagyatádi egyesület
lett 106 ponttal.
A kanizsai éremszerzők:
U10 Fiú-lány összevont Játékos
Vetélkedő: 24 kg: 3. Kovács
Olivér (2004-es születésű). 26
kg: 2. Nyakas Kristóf (Rozgonyi).
38 kg: 2. Várnagy Bálint
(Rozgonyi). U11 lány: 28 kg: 1.
Lukács Ditta (Bolyai). 32 kg: 2.
Lukács Ditta. Fiú: 30 kg: 1. Sólyomvári
Dávid (Rozgonyi), 2.
Vugrinecz Alex (Kiskanizsa).
U13 lány: 28 kg: 1. Lukács Ditta
(Bolyai). 32 kg: 2. Lukács Ditta
(Bolyai). Fiú: 30 kg: 1. Sólyomvári
Dávid (Rozgonyi), 2.
Vugrinecz Alex. 34 kg: 2. Huszár
Máté (Hevesi). 55 kg: 3.
Mezriczki Márk (Gelse). U15 fiú:
46 kg: 2. Prepok Szabolcs (Bolyai).
50 kg: 1. Huszár Martin
(Hevesi). U17 lány: 48 kg: 1.
Lukács Elizabett (Batthyány
Gimnázium). Fiú: 50 kg: 3. Huszár
Martin. 66 kg: 1. Csonka Richárd
(Bolyai). 81 kg: 1. Kardics
Konrád (Thúry SZKI). U20 lány:
48 kg: 3. Lukács Elizabett. 70 kg:
1. Mihovics Szabina. Fiú: 66 kg:
1. Kisjós Dávid. 70 kg: 2. Kisjós
Dávid. 73 kg: 1. Gaál András, 2.
Mester Marcell, 3. Kisjós Dávid.
81 kg: 2. Kardics Konrád.
A Nagykanizsai TE 1866 két
cselgáncsozója, Sólyomvári Dávid
és Huszár Martin különdíjban részesült.
P.L.
Nagy csata volt a csapatelsőségért
Nagykanizsai Izzó SE (3.) –
Ercsi SE (4.) 28-21 (14-9)
NB II Délnyugati csoport férfi
kézilabda-mérkőzés, 13. forduló.
Nagykanizsa, 100 néző. Vezette:
Rozina, Suszter.
Izzó SE: Dolezsár - Nagy B. 1,
Balogh Z. 6, Baranyai N. 2, Horváth
Balázs 2, Kiss G. 9/1, Füle 2. Csere:
Bolla (kapus), Felde, Németh R. 1,
Répási 4, Horváth Bence 1, Kovács
B., Sziva. Edző: Tóth László.
Az előző fordulóban a sereghajtó
Balatonboglári SC ellen idegenben
nyertek Tóth László tanítványai
34-22-re, s az borítékolható
volt, hogy a kanizsaiakkal a találkozó
előtt azonos pontszámmal álló
Ercsi ellen nehezebb dolga lesz
az Izzó SE-nek.
Az eredmény alapján (persze,
szigorúan csak a statisztikát tekintve…)
ez a találkozó sem volt sokkal
nehezebb, s a gólkülönbségnek
azért volt külön jelentősége, mert
így az egymás elleni összevetésben
is jobban áll a nagykanizsai csapat.
Sikerével zsinórban negyedik
győzelmét aratta a kanizsai gárda.
Edzői mérleg. Tóth László:
„Számunkra külön jelentőséggel
bírt, hogy minimum három góllal
nyerjünk. Ez sikerült, így maradéktalanul
elégedettek lehetünk.”
P.L.
Két remi mellett csupa győzelem
Tabáni Spartacus-Vízművek
(12.) – Aquaprofit Nagykanizsai
TSK (1.) 1:11.NB I sakk csapatbajnoki
mérkőzés, 4. forduló. Budapest.
Eredmények (elöl a hazaiak):
Könnyű János - Balogh Csaba 0:1,
Lóránd Norbert - Portisch Lajos
0:1, Jakab Attila - Jr. Héra Imre
0,5:0,5, Fehér Gyula - Márkus Róbert
0:1, Faragó Sándor - Gonda
László 0:1, Zentai Péter - dr. Flumbort
András 0,5:0,5, Bors Tamás -
Bérczes Dávid 0:1, Hegyesi Zoltán
- Medvegy Zoltán 0:1, Ágh Miklós
- Prohászka Péter 0:1, Metaxasz
Vaszilisz - Faragó Iván 0:1, Szepes
Tamás - Jr. Galyas Miklós 0:1, Tanács
Anna - Gara Tícia 0:1. A jegyzőkönyv-
vezetőknek kifejezetten
unalmas napjuk lehetett, hiszen az
eredmények nagyon egyhangúan
alakultak, emiatt azonban a kanizsai
egyesület háza táján aligha
búsulnak. Csupán a hármas és hatos
táblán született remi, a többi
partit nyerték az Aquaprofit NTSK
játékosai. Köztük Portisch Lajos
is, aki ebben az idényben először
ült asztalhoz a dél-zalaiaknál. A
kanizsaiak összességében 34 pontnál
tartanak, második az ASE Paks
31,5-tel, harmadik pedig a Z.
Csuti-Hydrocomp SK 26-tal.
A listavezető otthonában
B-Beton Bonyhádi KSE (1.) –
Kanizsa KK DKG-EAST (8.) 104-
87 (32-20, 28-21, 24-27, 20-19).
NB I B Nyugati csoport férfi kosárlabda-
mérkőzés, 10. forduló.
Bonyhád, 300 néző. Vezette: Vétek,
Gelencsér Gy. Az elmúlt szezonban
a Nyugati csoport alapszakaszát
megnyerő Bonyhád vendége
volt a Kanizsa KK legénysége.
A tolnaiak a 2010/2011-es idényben
is jó úton haladnak a fentebb
említett cím felé, s ehhez egy
újabb lépcsőfok volt számukra a
kanizsaiak elleni találkozó, melyet
az első két negyedben el is döntöttek.
Ha nem is beton-védekezéssel,
de jó támadójátékkal győzték
le Farkas László csapatát, ezzel
pedig a vendégek inkább már a
középmezőny alsó régiójának irányába
tendálnak…
Nagykanizsai Izzó SE (12.) –
Ferencvárosi TC II (6.) 30-31
(15-19)
NB I B Nyugati csoport női kézilabda-
mérkőzés, 12. forduló.
Nagykanizsa, 150 néző. Vezette:
Kóbor, Tasnádi. Izzó SE: Hrankai -
Csaba E., Gácser 5/3, Pintér K. 3,
László R. 2, Mátyás 10, Gyánó 4.
Csere: Gyurákovics (kapus), Ruppert
B. 1/1, Dabóczi A., Nagy R. 5,
Takács A. Edző: Bujáki Tibor.
Ha annyit írunk le az első félidőről,
hogy 9. perc 5-5, 14. perc 8-8,
akkor akár még a második győzelem
lehetősége is felsejlik… S
még innen is volt tovább, hiszen rá
egy minutumra Mátyás Auguszta
emberhátrányból lőtt gólja a vezetést
jelentette (10-9). No, innen viszont
megfordult a játék menete,
igaz, már ekkor is úgy tűnt, hogy a
jobb szélre igazolt Nagy Renáta a
továbbiakra igazi erősítést is jelenthet
a kanizsai együttes javára.
A kissé lehangoló első játékrész
vége után sikerült felpörögnie a
hazaiaknak, hiszen a 45. percben
„csak” 20-22-t mutatott az eredményjelző,
később aztán egy kihagyott
Mátyás-büntető "fosztotta
meg" az Izzót az egáltól (elismerve
azt is, hogy a játékos végül a
vendéglátók góltermésének majd
35 százalékát termelte), onnan pedig
a "Fradi-fiatalok" már lehozták
győztesen a mérkőzést. Nem jött
össze tehát az a győzelemért járó
két pont, amit a kézilabda honlap
még vasárnap is beírt a kanizsai
együttesnek…
Edzői mérleg. Bujáki Tibor:
„Tényleg, sajnálom…"
P.L.
Kaposvári Rákóczi FC II (3.)
– Nagykanizsai TE 1866 (13.) 1-
0 (0-0)
NB III Dráva csoport labdarúgómérkőzés
a 9. fordulóból. Kaposvár,
50 néző. Vezette: Nagy I. István
(Kreskai, Varga L.) G: Kovács O.
(43.). NTE: Benkő - Kotnyek, Kütsön
A., Pozsgai, Boros - Rácz Sz.,
Berta (Billege, 77.), Budai, Szőke
(Szalai D., 56.) - Horváth G., Ujvári.
Megbízott edző: Mutter Attila.
A pályaválasztói jogát feladva (mivel
Nagykanizsán játékra alkalmatlan
volt a pálya) a Nagykanizsai TE 1866
legénysége Kaposváron játszotta le az
idényzáró, hivatalosan a 9. forduló
egyik mérkőzésének számító összecsapását
a Kaposvári Rákóczi FC II ellen.
Koller Zoltán távolléte végett a
kispadról Mutter Attila vezényelte
a kék-piros legénységet, akik ellen
a hazai zöld-fehérek több NB I-es
kerettaggal vették fel a küzdelmet.
A kanizsaiak a téli „ősz-záróban
ugyan nem vallottak szégyent mezőnyjátékban,
valamint helyzetek
kidolgozásában sem, viszont a Rákóczi
II egy, az első félidő hajrájában
szerzett góllal végül a maga
javára fordította a találkozót.
Ezúttal volt tartásuk
Sorozatban a negyedik sikerrel
A tizenharmadik helyről várják a folytatást
Kanizsa 16 – Színes 2010. december 9.
􀂊 Minden szemüvegkeret
50% engedménnyel
􀂊 Műanyag szemüveglencse 6800 Ft/pár*.
(6 dioptriáig, kemény és tükröződésmentes réteggel)
􀂊 Progresszív szemüveglencse csak 17 990 Ft/pár
(kemény és tükröződésmentes réteggel)
Ajándékba kapja:
􀂊 computeres szemvizsgálat 􀂊 HOYA szemüvegtörlő
* (Fúrt és damilos keretbe 13 200 Ft/pár)
􀂊 Bolero italpor 50 Ft
􀂊 Nápolyi 500 gr 330 Ft
􀂊 Teekanne tea
(több ízben) 395 Ft
􀂊 Nescafe 3in1
(10 db-os) 360 Ft
􀂊 Omnia kávé 250 gr 480 Ft
􀂊 Completta 200 gr 295 Ft
􀂊 Tchibo Family 250 gr 360 Ft
􀂊 Raffaello T15 595 Ft
􀂊 Rizses csokoládé
200 gr 395 Ft
􀂊 Paloma 250 gr 380 Ft
􀂊 Merci desszert 250 gr 795 Ft
􀂊 Fémdobozos Ricore
200 gr 1200 Ft
􀂊 Karaván 250 gr 395 Ft
􀂊 Toffifee 125 gr 370 Ft
􀂊 Sós kukorica
pehely 60 Ft
kókuszos
gesztenyés
marcipán ízű
zselés
almás-fahéjas
rumos
tejkaramell
vajkaramell
csokikrémes
tiramisu ízű
trüffel krém
banán
gumicukros
mogyorókrémes
kávékrémes
kókusz likőr
capuccino likőr
tojáslikőr
vadász ét
vadász tej
tejkrémes
banánkrémes
marcipánkrém
baileys-krémlikőr
erdei gyümölcs
konzum
diabetikus
alkoholmeggyes
eper-tejszínes
mogyorós
pisztáciakrémes
családi vegyes
Szaloncukrok az alábbi
ízekben kaphatók!
Halls cukorka 100 Ft/csomag
Orbit rágó 100 Ft/csomag
cherry likőr
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
GYGV Kanizsa Gép- és Csőszerelő Kft.
8800 Nagykanizsa Egerszegi u. 2/F
KANIZSA TEL: +36-93/313-283 Fax:+36-937314-589
KFT www.inoxgygv.comgygv@t-online.hu
Egyedit szeretne nemesacélból?
Korrózió- és saválló,
Rozsdamentes Innováció <=£> Gondozásmentes,
Környezetbarát.
www.inoxgygv.com Megoldás a GYGV-től!
Kan izsa
gygv@t-online.hu
„Egész Európa
te utánad jő."
Ha Újév,
akkor Petőfi!
A Nagykanizsai Polgári
Egyesületnek
A DEÁK TÉRI PETŐFI
SZOBORNÁL
2011. JANUÁR 1-JÉN
17 ÓRAKOR KEZDŐDŐ
születésnapi megemlékezésén
beszédet mond
Tóth Norbert
(Corvinus Egyetem)
A szervezők kérik,
valamennyien hozzunk
egy-egy gyertyát vagy mécsest!
H ».
2 Kanizsa - r 2010. december 16
Tanultak, Magyar-szlovén üzletember találkozó
hogy
védjenek
Polgári védelmi előadást tartottak
a környező települések polgármesterei
és jegyzői számára a megfelelő
informáltság érdekében.
Cseresnyés Péter polgármester
nyitotta meg a rendezvényt, és
hangsúlyozta, óriási szükség van a
polgári és katasztrófavédelmi felkészítésre,
hiszen sok új vezető
töltötte be tisztségét a 2010-es önkormányzati
választások után. Ennek
érdekében a Nagykanizsai
Rendőrkapitányság és a Tűzoltóság
is előadást tartott a polgármestereknek,
illetve a jegyzőknek.
- Törvényi előírás az oktatás,
felkészítés megtartása. A településeken
élők biztonságáért ugyanis a
polgármesterek felelnek, emiatt is
fontos, hogy tisztában legyenek kötelességeikkelfeladataikkal.
A mai
napon tájékozódhatnak, információkat
szerezhetnek és kérdéseket tehetnek
fel a polgári védelemmel
kapcsolatban. - fogalmazott Prepok
Attila alezredes, a Zala Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
kirendeltség-vezetője.
Karóczkai János polgári védelmi
ezredes előadásában
hangsúlyozta, Zala megyét
ugyan elkerülték eddig a nagyobb
természeti katasztrófák,
de az egyre szélsőségesebbé váló
időjárási viszonyok miatt
nagy szükség van a fokozottabb
odafigyelésre.
A felkészítésen nagy szerepet
kapott a Hivatásos Önkormányzati
Tűzoltóság előadása is, amelyen
Egri Gyula tűzoltó parancsnok ismertette
a tüzesetekkor szükséges
tennivalókat.
A Nemzetgazdasági Minisztérium
Külgazdaságért Felelős Államtitkársága,
valamint Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata
szervezésében került
sor a Medgyaszay Házban
széleskörű magyar-szlovén üzletemberi
fórumra. A rendezvény
Borút Pahor szlovén, valamint
Orbán Viktor magyar miniszterelnök
közelmúltbeli tárgyalásának
folyománya volt, hiszen
a két kormányfő egyaránt
sürgette a két állam gazdasági
kapcsolatainak még szorosabbra
fűzését.
Dr. Becsey Zsolt, a Nemzetgazdasági
Minisztérium külgazdaságért
felelős államtitkára először is
köszönetet mondott azért a dél-zalai
város vezetésének, hogy az eseményt
úgymond befogadta, s abbéli
reményének is hangot adott,
hogy Nagykanizsa a kapcsolatok
további generálásának akár motorja
is lehet a közeljövőben.
Ami rá is férne a településre, hiszen
ahogy Cseresnyés Péter,
Nagykanizsa polgármestere már a
hivatalos sajtótájékoztatón fogalmazott,
az előadások során előkerült
statisztikai adatok szerint a régióból
bizony éppen a dél-zalai városnak
hiányoznak szlovén (legfőképp
gazdasági) kapcsolatai. Éppen
ezért hatványozottan az a város
érdeke, hogy a Dráva-menti
Ptujjal meglévő testvérvárosi kapcsolatába
a protokolláris látogatásoknál
jóval komolyabb életet „leheljenek".
Aminek van is reális
esélye, hiszen Kanizsa városának
minden téren adott a háttere ahhoz,
hogy Szlovénia legrégebben alapított
városával mind gazdasági,
mind oktatási, tudományos téren
elmélyíthesse együttműködését -
hangzott a polgármesteri megállapítás.
Visszatérve Becsey Zsolt szavaihoz,
az államtitkár rámutatott,
Magyarország soros uniós elnöksége
már a küszöbön, a világgazdaság
mostanra már túllépett a
válságon, s ezekből kiindulva itt
a lehetőség arra, hogy a Szlovéniával
már eddig is szoros együttműködést
még jobban kiaknázzuk.
Már csupán azért is, hiszen a
magyar kereskedelem számára a
magyarországi infrastrukturális
feltételek megvalósulásával akár
már a szlovéniai Koper kikötője
(az európai tengeri kereskedelem
mind jelentősebb tényezőjévé váló
település) is viszonylag könnyen
elérhető. Ez a gondolat már Darja
Bavdaz Kuret, a Szlovén Köztársaság
budapesti nagykövet asszonyának
szavaiból világlott ki, aki
külön is kiemelte a szlovén és magyar
miniszterelnök közelmúltbeli
találkozóját, ami a további közös
munkának is alapját szolgálhatja.
A magas rangú hivatalos vendégek
közül dr. Szent-Iványi István,
Magyarország ljubljanai nagykövete
és a szlovén kormányzat, egyben
az ottani külügyminisztérium
részéről Vladimír Gasparic főigazgató
a két ország gazdasági
kapcsolatainak gyakorlatilag folyamatosnak
tekinthető bővüléséről
szólt, míg A les Mrkela, a regionális
politika szemszögéből már
az itteni régió Szlovénia felé történő
nyitottságát elemezte.
S a találkozó konkrét hozadéka
abban állt, hogy közel száz üzletember
vett részt a kanizsai fórumon,
hogy a határon átnyúló gazdasági
kapcsolatok jegyében akár
egymással kooperálhassanak is a
jövőben.
Szlovénia gazdasági kapcsolatainak
rangsorában Magyarország a
hatodik helyen áll, míg Magyarország
külkereskedelmi partnerségében
a szlovén fél a tizenkilencedik
helyet foglalja el, a szomszédság
(egyben a közös EU-s és NATOtagsággal)
azonban előmozdítója
kell, hogy legyen a még intenzívebb
együttműködésnek.
Polgár László
Z.A.
É DÉLZALAI
a v í z ikö^zmVÍZű- fcs^Sz Co SlAgTáOlRtNaA1tMá9Űs1b /6.R aTn.
Szeretetteljes
karácsonyt,
sikerekben
gazdag
Boldog Új Évet Kíván
minden kedves
Fogyasztójának a
Délzalai Víz- és
Csatornamű ZRt.
(93) 666-666
-KANIZSA LOKALPATRIOTA HETÍLAPFőszerkesztő:
Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Ziegler Anita. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági
ügyintéző: Tóth Tihamémé. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint TelVfax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit
Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
2010. december 16. Kanizsa -1Ulm n e:p H
„A világosság világít a sötétségben, de a sötétség nem fogta fel." (Jn 1,5)
Kedves Olvasóm!
Igazán megtisztelőnek érzem,
hogy az újság szerkesztői felkértek
e cikk megírására, és ami ennél is
megtisztelőbb számomra az az,
hogy veszed a fáradságot és elolvasod
ezt a néhány gondolatot.
A kereszténység legnagyobb
ünnepének a Húsvétot tartják, hiszen
Krisztus feltámadásával legyőzte
a halált. De tegyük hozzá,
hogy ehhez szükség volt a megtestesülésre
és a kereszthalálra is.
Karácsony és nagypéntek eseménye
nélkül nem lenne Húsvét ünnepe,
nem lenne teljes a megváltás
műve. Engedd meg, kedves
Olvasóm, hogy kiemeljek egy-két
gondolatot ennek az egyházi ünnepkörnek
a szimbólumvilágából.
Az első, amit szeretnék megosztani
veled az az, hogy éjszaka
volt. (Mégpedig a legsötétebb éjszaka,
hiszen ez az éjszaka a leghosszabb
az év során.) A megváltás
műve tehát titokban, az éj leple
alatt kezdődött, amikor a Gyermek
Jézus felsírt a betlehemi istálló
csöndjében, és sötétség támadt
akkor is, amikor beteljesedett
megváltásunk, s Krisztus a
kereszten kilehelte lelkét. A bűn
sötétségébe születik a Világ Világossága,
akinek születését jelzi a
betlehemi csillag, és Húsvét hajnala,
a feltámadás fénye ragyogja
át Nagypéntek sötétségét. Krisztus
a most előttünk álló karácsony
éjszakán ismét eljön közénk... a
Gyermek ezen az éjszakán újra
megszületik... az emberek szívében.
A második gondolatom az,
hogy: övéi nem fogadták be őt.
Augustus császár rendelete értelmében
József Betlehembe ment,
hogy összeírják feleségével, Máriával
együtt. S midőn szállást kerestek,
Betlehemben nem akadt
olyan, aki befogadta volna őket.
És ugyanezt az elutasítottságot,
meg nem értettséget kellett átélnie
Jézusnak, amikor ott állt Pilátus
palotájának tornácán és a nép
egy emberként üvöltötte: „Feszítsd
meg! Keresztre vele!"
Ugyanez a Jézus látogat meg bennünket
ezen a karácsonyon is. Vajon
te befogadod őt? Vajon te
megérted őt?
Egy anyai ölelés. Úgy gondolom,
hogy egy anya számára a
legnagyobb ajándék a gyermek.
Nincs annál szebb és nagyobb
öröm, mint amikor egy édesanya
karjába veheti gyermekét. így
örült Szűz Mária is a kis Jézus
születésekor, hiszen ő volt az, aki
elsőként tarthatta kezében, ölelhette
magához a világ megváltóját.
Aztán nagypéntek... két ember
levette testét a keresztről és
fájdalmas anyja karjaiba helyezte.
Leírhatatlan fájdalom járhatta át
Mária lelkét. Nem tudok annál
nagyobb fájdalmat elképzelni a
világon, mint amikor egy édesanya
elveszti egyetlen fiát. De hiszem,
hogy a Szüzanya ugyanekkor
örömet is érzett, mert bár Fia
élete kegyetlen véget ért, de ő
tudta, hogy ez nekünk, embereknek
életet hozott. Tudta, hogy ennek
így kellett történnie és magában
imádkozott.
Születéskor örül, a kereszt alatt
siratja - ebben a világi életben Mária
fogja először is és utoljára is Fia
testét a kezében; mintegy kapja az
Atyától és vissza is adja neki. Bennünket
is nap, mint nap, minden
szentmisében újra és újra megajándékoz
a mennyei Atya Fia testével,
karácsonykor különösképpen is!
Végezetül a negyedik gondolat,
amit szeretnék megosztani veled,
kedves Olvasóm, az angyalokról
szól. „Megállt előttük az Úr angyala."
(Lk 2,9) Az Úr angyala az
első karácsonykor a születést, az
első húsvétkor pedig a halálból való
feltámadást hirdeti. Az angyalok
mindig az isteni örömhírt hozzák:
a halott világba most Krisztust, a
sírban pedig az apostoloknak a halálon
való győzelmet. Wass Albert
így ír erről: Angyalok húznak a
világ fölött. Hírét hozzák, hogy
földre szállt a béke! Megszületett
az Igazság, a Jóság, akit úgy vártunk:
megszületett végre!"
A karácsony meghitt ünnepe és
az ünnepek csodálatos szimbólumvilága
segíthet mindnyájunkat abban,
hogy érzékenyen megnyíljunk
Isten világot átjáró és betöltő
szeretetének befogadására, és így
megszülessék a mi szívünkben is a
szeretet önmagunk és egymás: a
világ iránt.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok
Isten szeretetének megtapasztalásától
megáldott Karácsonyt!
Németh Gábor Tamás Sch.P.
Százötven éve született díszpolgárunk
báró Szurmay Sándor
Szurmay tábornok egyenesen a
budai íróasztala mellől rohanvást
jött seregével Magyarország felől,
már minden meg volt szervezve,
már szorult a gyűrű az orosz körül,
- csak, az Istenért, ezt a szegény
Limanowát tartsátok az utolsó emberig,
hogy itt keresztül ne törjön
az orosz. - És kitartottak. A haditudósító
Molnár Ferenc írása
1914 novemberéről sejteti, miért
lett ő az első világháború legnépszerűbb
tábornoka. Az orosz gőzhengert
megállító Szurmay Sándor
1860. december 19-én Temesváron
túl, Boksánbányán született.
Nagykanizsa 1918-ban díszpolgári
címet adományozott neki.
Mi kötötte mégis Kanizsához? -
Ahhoz a két évhez, melyet - mint írja
- a 20-ik honvéd gyalogezred derék,
fiatal, tetterős katonái élén szerencsém
volt eltölteni a legszebb békeemlékek
fűznek, hisz minden várakozásomat
fölülmúlta mindaz,
amit ebben az ezredben láttam és tapasztaltam.
Ideális tisztikar, pompás
önérzetes legénység, mindegyik
egy-egy férfi a szó legteljesebb értelmében!
És a harctereken: - Tudom,
mert figyeltem, a zalai ezredek
a háborúban csak dicsőséget szereztek
a magyar névnek. - nyilatkozta.
Az uzsoki győzőt magyar városok
sora választotta díszpolgárává.
Nagykanizsa joggal érezheti közelebb
magához. Amikor egykori
lakóhelye, Mátyásföld pár éve domborművet
és fasort avatott tiszteletére,
előkerült a feledés homályából
egy korabeli portré. A városligeti
Anonymus-szobor alkotója, Ligeti
Miklós a fronton mintázta meg
gyors kézzel a tábornokot, aki az
alábbi sorokat jegyezte a szobrász
emlékkönyvébe: - Ligeti, mikor
dolgozik, élénk szellemiségével még
a nagy gondokkal terhelt modellt is
minden ülésnél olyan dispozicióba
tudja hozni, hogy a modell lelkét is
lássa, és azt is tökéletesen bevihesse
alkotásaiba. Ezért csupa lélek minden
műve... A Hadtörténeti Múzeum
gyűjteményének e becses darabját
ma a keceli haditechnikai park
őrzi, fotóját pár napja küldték el
Nagykanizsára. Minket pedig az Erzsébet
téri 20-as honvédszobor emlékeztessen
arra, ami az egykori ezredparancsnok
és katonái tetteinek
rugója volt: Ez a kötelességem, és
ezt teljesíteni is fogom.
P.J.
J Kanizsa - Krónika 2010. december 16.
• Az álláskeresés fortélyai. Lehetőségek
a nehézségekben címmel
tartottak tájékoztatót álláskeresők,
illetve hátrányos helyzetűek
számára, hogy ezzel is megkönynyíthessék
az említett réteg(ek)hez
tartozók dolgát és felvilágosítást
adjanak a munka-keresés közben
felmerülő problémák megoldási lehetőségeiről.
Dr. Németh Gyöngyi
jogtanácsos a Munka törvénykönyvével
kapcsolatosan rámutatott,
nem mindent kell készpénznek venni,
amit a munkaadó elmond, s
mint minden, a jog területén ez is
egy szerteágazó témakör, ahol számos
szempontot kell figyelembe
venni és betartani a munkaadó és
munkavállaló részéről is a munkába
állás első pillanatától a munkaügyi
bírósághoz fordulásig bezárólag.
Pölöskeiné Hertelendi Erika az
emberi erőforrás területén ténykedő
tanácsadó az álláskeresés praktikus
és megfontolásra érdemes ismereteit
osztotta meg az érdeklődőkkel
az önéletrajz elkészítésétől
egészen a (leendő) munkaadóval
történő személyes találkozásig.
• Idősekről. Az észrevételek, vélemények
figyelembe vételével elkészült
az Idősügyi Tanács éves beszámolója.
Többek között ez is szerepelt
az IT decemberi ülésének napirendjén.
Az itt elfogadott anyagot vitatja
majd meg jövőre az önkormányzat
közgyűlése. Az egyebek
napirendi pont között szerepelt még
az a felmérés is, mely a működési
szabályzattal kapcsolatban készült
az Idősügyi Klubok és az Idősügyi
Tanács tagjainak körében. Továbbá
tájékoztató hangzott el a tanács és a
klubok elmúlt négy éves tevékenységét
dokumentáló könyvről, melyet
a Magyar Kultúra Napján mutatnak
be.
• Ádvent és Születésnap. A Takács
László Irodalmi Kör adventi
irodalmi estjén vendégként képviseltette
magát a 15 éves Pannon
Tükör Kulturális Folyóirat vezetése
is. Az irodalomkedvelő közönséget
Balogh László, az OKISB
elnöke, a Pannon Tükör társadalmi
szerkesztőbizottságának elnöke
köszöntötte. Az esten Dezső
Ferenc, az irodalmi kör tiszteletbeli
elnöke mondta el ádventi gondolatait,
majd Verses ádvent címmel
a kör alkotóinak versei hangzottak
el. A program zárásaként
Péntek Imrével, a Pannon Tükör
főszerkesztőjével, valamint Szemes
Péter szerkesztővel Kardos
Ferenc beszélgetett. A műsort Baki
Andrea és növendékeinek zenés
műsora színesítette.
Önkéntes Pont Nagykanizsán is
2011 az Önkéntesség Európai
Éve. Erre kívánta felhívni a figyelmet
a Nagykanizsai Önkéntes
Pont megnyitása kapcsán a
Zalai Falvakért Egyesület által
működtetett Zalaegerszegi Önkéntes
Központ.
Az intézmény munkatársai sajtótájékoztatón
ismertették a megyei
hálózat munkáját, illetve bemutatkozott
Gerencsér Péter önkéntes,
aki 2006-ban hét hónapot
töltött el egy thaiföldi árvaházban.
A zalaegerszegi központ 2006
óta működik (2010-tól Zala Megyei
Önkéntes Centrum néven).
Az elmúlt öt évben mintegy ötven
szervezet jelezte igényét önkéntesek
fogadására. A szervezetnél ez
idő alatt nyolcvannyolc vállalkozó
szellemű zalai regisztrálta magát,
de háromszáznál is több
azoknak a száma, akik bekapcsolódtak
valamilyen tevékenységbe.
2010 januárja óta a zalai önkéntesek
több mint háromezer munkaórában
segítették a megyei civil
és közérdekű intézmények munkáját,
valamint a közösségi célokat.
A fogadószervezetek száma
egyre bővül, különböző települési
szociális otthonok, városi és megyei
könyvtárak, illetve sok civil
szervezet is számol az általunk
nyújtott lehetőséggel. A zalai önkéntesek
életkora az országos tendenciának
megfelelően változatos,
sok a munkatapasztalatot és
élményeket kereső pályakezdő fiatal,
a kapcsolatokat és közösséget
kereső középkorú, valamint az
aktív, hasznos tevékenységet kereső
nyugdíjas is.
Egy néhány évvel ezelőtt készült
kutatás eredménye szerint
különféle önkéntes tevékenységek
végzésébe évente a lakosság
negyven százaléka, mintegy há-
Díjazott a Kendlimajor
Kihirdették az Európai Vállalkozási
Díj magyar nyerteseit. Öt
kategóriában tizenhét pályázat
kapott elismerést az Európai Vállalkozási
Díj nemzeti fordulóján
Budapesten. Az elismeréseket
Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági
Minisztérium gazdaságstratégiai
államtitkára adta át.
Elismerő oklevelet vehetett át Dr.
Czinki László Kisrécse-Kendlimajorból
a „Felelős és Felelősségteljes
Vállalkozás" díjkategóriában a
„Pannon-Toronypark Desztináció"
című projektjének elismeréseként.
Az oklevelet Czinki László az Európai
Bizottság által 2005 óta évente
kihirdetésre kerülő „Európai Vállalkozási
Díj" nemzeti fordulójában a
vidék fellendítése érdekében bemutatott
kezdeményezésével érdemelte
ki. A szervezkedés elsődleges célja
a helyi lehetőségek és esélyek gyümölcsöztetése
egy helyi összefogásra
alapozó, fenntartható térségi fejlődés
érdekében. Dr. Czinki szerint
a létfenntartáshoz szükséges termékek
helyi előállítása a ma még elhanyagolt
területeken tartozik a feladatok
élmezőnyébe, ezen kívül a
helyi energiaigény fedezése helyi
forrásokból, valamint a minőségi
falusi és ökoturizmus. Utóbbi alapozna
a helyi termékekre és a termék-
és energia-előállításból adódó
rom és fél millió fő kapcsolódik
be. Az emberek leggyakrabban
családjukon és baráti kapcsolatukon
kívül, magánszemélyek és intézmények
javára végeznek önkéntes
munkát. Ilyen jellegű munka
sokféle létezik. A motiváltságot
tekintve kétfélét különböztetünk
meg: az új típusú, elsősorban
tudás megszerzésére, a szabadidő
hasznos eltöltésére, az önismeret
fejlesztésére szolgáló tevékenység.
A régi típusokba azokat a tevékenységeket
soroljuk, amelyek
a hagyományos polgári értékekhez,
szolidaritáshoz, családi indíttatáshoz,
esetleg vallásos háttérhez
köthetők. Ez a munka végezhető
önállóan, szabadidős vagy
vállalati közösségben. Az
tevékenység magyarországi történetének
fontos mérföldköve a
2005. október 1-től hatályba lépett
Önkéntes Törvény. A jogviszony
megteremtésével kiszámíthatóbbá,
átláthatóbbá váltak az
önkéntesek foglalkoztatásának
szabályai. A törvény szabályozza
az önkéntes munka fogalmát, feltételeit,
a jogokat és a kötelességeket
mindkét fél részéről.
A sajtótájékoztató során adta át
Szeder-Kummer Mária, a Zalai
Falvakért Egyesület titkára a 9. önkéntes
pontot jelző táblát Budavölgyi
Kálmánnak, a Nagykanizsai
iroda vezetőjének. Megjegyezte
azt is, hogy a nagykanizsai önkéntesség
már egy régi, jól működő
modell történet.
B.E.
gondozott tájra is. Nem csak munkahelyek
és megélhetési lehetőségek
teremtődnének így, hanem jelentős
vásárlóerő is maradna a falvakban,
ezzel növelve ezek népességtartó
erejét is.
Dr. Czinki elképzeléseit egy széles
lakossági és intézményi összefogással
kívánja megvalósítani „laza"
gazdakörök és feldolgozóközpontok
létesítésének segítségével, amelyek
esetenkénti összefogásban követnék
helyi adottságaikhoz illeszkedő céljaikat.
Példaként szolgálna az a délzalai
turisztikai együttműködés,
amely a regionálfejlesztési szakember
kendlimajori „Nosztalgia Parasztudvar"-
a körül már néhány éve
eredményesen működik.
B.E.
2010 december 16 Kanizsa - K r a
Ha a kövek mesélni tudnának
Ha a kövek mesélni tudnának,
bizony örömteli és tragikus események
tanúi lehetnénk. Ennek hiányában
marad egy-két túlélő elbeszélése
és kevéske forrás a nagykanizsai
zsinagóga történetéről.
Persze született néhány könyv,
szakdolgozat és egypár tanulmány
az egyedülálló művészeti értéket
képviselő épületről, de az 1944.
óta bekövetkezett tragédia okozta
sebek nyomai a klasszicista stílusú
zsinagógán is egyre mélyebb nyomot
hagytak. Talán a csaknem egy
emberöltőnyi pusztulás ihlette Gábor
Annát, a most megjelent tanulmánykötet
szerzőjét, hogy kvintesszenciáját
adja a nagykanizsai
zsinagóga történetének. A kötet
bemutatójára nemrég került sor a
Halis István Városi Könyvtárban,
ahol Czupi Gyula, az intézmény
igazgatója beszélt a szerzővel. Dénes
Sándor Nagykanizsa város alpolgármestere
köszöntője után
Újabb örömteli hírrel szolgál a
Batthyány Lajos Gimnázium, hiszen
az intézmény a Köznevelés
folyóirat adatai alapján elnyerte
a kiváló minősítést, és ezzel bekerült
az ország legnevesebb középiskoláinak
tíz százalékába.
A Köznevelés folyóirat adatai
alapján a magyar középiskolák
eredményességi mutatói (középszintű
érettségi eredmények, nyelvvizsgaarány,
OKTV- pontok) szerint
a BLG vegyes középiskolák
kategóriájában a „kiváló" minősítést
szerezte meg mindegyik szempont
alapján, s ez azt jelenti, hogy
szerepel a legjobb tíz százalékban.
- Folyamatosan érkeznek a hírek a
legrangosabb középiskolai megmé-
A Zsigmondy- Széchenyi SZKI
által szervezett, már hagyományosnak
számító Winkler Lajos Kémiaversenyen
mérhették össze tudásukat
a zalai középiskolák tizenegy és
tizenkét évfolyamos diákjai.
A megmérettetésen számolási és
elméleti feladatokat kellett megoldaniuk
a tanulóknak, melynek eredményei
a következőképpen alakultak:
prezentációval kiegészített beszélgetés
alakult ki a szerző és a megjelentek
között. Az 1821-ben felavatott
zsinagógáról egyedülálló,
eddig nem publikált képanyagot
ismerhet meg az olvasó. A mellékletben
a templom berendezései viszonylagos
épségben, majd az
épület kifosztott állapota is bemutatásra
kerül. Még ma is homály
fedi az egykori orgona, a csillár és
a falikarok sorsát. Az egykori
kegytárgyak a budapesti Zsidó
Múzeumba kerültek. Mára jószerivel
csak a falak maradtak és a remény,
hogy egyszer lesz olyan tulajdonos,
aki komolyan gondolja
az épület felújítását. Persze az is
elképzelhető, hogy még évtizedekig
tart a kifogáskeresés, hiszen ki
ne tudna ezer érvet felsorakoztatni
arra, hogy most éppen miért nem
aktuális a zsinagóga felújítása. Ez
megy immár 66 éve! A korrekt tájékoztatáshoz
az azonban hozzárettetésről,
az Országos Középiskolai
Tanulmányi Versenyről. Ahogy
azt már korábban jeleztük, matematikából
négy diákunk jutott a második
fordulóba, s most már azt is tudjuk,
hogy történelemből hat (Nagy
Akos 12.B, Kiszelák Zsófia ll.F,
Muzslai Borbála 11 .A, Czupi Aron
12.A, Hegedűs Veronika ll.F,
Baráth Dóra 11 .A), földrajzból kettő
(Gábor Viktória 1 l.B,KissZsóka
11 .A), s informatikából szintén két
(Erdős Gergely 11 .A, Abonyi József
11 .D) batthyánys lehet ott a második
fordulóban. Az informatikából
továbbjutottak estében az is színesíti
a képet, hogy ők mindketten továbbjutók
matematikából is.
Az Erkel Ferenc születésének
kétszázadik évfordulója alkal-
A tizenegyedikesek közül az első
helyet Varga Bence, a megyeszékhelyi
Zrínyi Gimnázium nebulója
nyerte, második helyezett a szintén
zrínyis Fiiinger Zsófia lett, míg harmadikként
a kanizsai Batthyányban
tanuló Patus Eszter végzett.
A tizenkettedikeseknél a
batthyánys Skoda Péter büszkélkedhet
első helyezéssel, másodikként
Lakatos Sándor végzett
tartozik, hogy az elmúlt években
teljesen megújult az ipartörténeti
jelentőségű tetőszerkezet és jelenleg
az épület aljzatszigetelése zajlik.
Apró lépésekkel talán ugyanúgy,
mint az ország több településén,
megújulhatna az épület. Az
1982-ben a Városi Tanács tulajdonába
került zsinagógáról hatástanulmány,
hasznosítási terv és
komplett engedélyes terv is született
a ZALATERV részéről, de a
Pécsiterv is résztvevője volt az
ígéretesnek tűnő felújítási tervnek,
melyet az Országos Műemlékvédelmi
Felügyelet is jóváhagyott.
Az ebben található, Dávid Ferenc
által jegyzett művészettörténeti leírás
képezi Dávid Anna kiadványának
gerincét. Az elegáns küllemű
kiadvány mindenesetre felkeltheti
a téma iránt érdeklődő kutatók
figyelmét.
H.Gy
mából Balatonfüreden megrendezett
zenei műveltségi versenyen
két csapatunk is indult, s
mindkettő nagyon szép sikert ért
el. A Nagy Diána, Trepess Beatrix,
Veszelyi Krisztina, 8.A osztályosokból
álló „Firkászok"
csapat a képzeletbeli dobogó
második fokára állhatott, míg a
9.A-sok alkotta „A zene rabjai"
elnevezésű csapat (Rajkó Petra,
Richter Zsóka, Stamler Lili) a
negyedik helyet szerezte meg.
Mindkét csapat felkészítő tanára
Bagarusné Szabó Katalin volt. -
tájékoztatta lapunkat Tislérné
Tóth Zsuzsanna, a BLG igazgatóhelyettese.
Z.A.
ugyancsak a Batthyányból, harmadik
helyre pedig Grósinger Olivér
zrínyis középiskolás került.
A legjobban szereplő szakközépiskola
kategóriájában is adtak át jutalmat,
amelyet a tizenegyedikes Illés
Gábor, a keszthelyi Nagyváthy
Szakközépiskola tanulója vehetett át.
Rajta kívül természetesen minden
dobogóra jutott versenyző könyvjutalmat
és oklevelet kapott, egy-egy
karácsonyi képeslap kíséretében.
Z.A.
• „Kreatív hétvégék Kendlimajorban".
December 11-én, szombaton
fejeződött be a három hétvégére
szervezett „Kreatív hétvégék Kendlimajorban"
című programsorozat,
melyen a Palini Általános Iskola negyedik-
és ötödik osztályos tanulói
vettek részt. A gyerekek a Ludvig
Nemzetközi Művésztelepek műtermében
dolgoztak neves képzőművészek
irányításával. Októberben Págyi
Zsóka keramikus vezetésével a korongozással
ismerkedtek, novemberben
Ludvig Zoltán festőművész alapozási
technikákat tanított, decemberben
pedig Németh Klára képzőművész
irányításával tűzzománc
„névtáblákat" készítettek. Az egész
napos alkotó munkát minden alkalommal
meglepetéssel zárták. Tiborcz
Iván jazz zenész tartott egy jó
hangulatú estet „Mi a jazz?" címmel,
Velencéről néztek meg egy filmet,
utolsó alkalommal pedig az Aranymetszés
Művészeti Iskola balett növendékei
adtak műsort, ahol a tehetséges
tanítványok mesterükkel, Pulai
Viktóriával léptek fel. A programsorozatot
Kalmár Lajosné, a palini iskola
pedagógusa és a Kendlimajor
Művészeti Szabadiskola szervezte.
• Művészettel az iszapkárosultakért.
A Zalai Prima Díjjal kitüntetett
Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés
Művészeti Iskola, a Civil
Kerekasztal Egyesület és a Nagykanizsai
Vöröskereszt jótékonysági
koncertet szervezett december 10-
én a vörösiszap károsultjaiért. A műsor
előtt nyílt meg az erre az alkalomra
meghirdetett Nyújtsd a kezed
című rajzpályázat anyagából összeállított
kiállítás a HSMK-ban.
• Karácsonyi készülődés a múzeumban.
Karácsonyi ajándékkészítő
foglalkozást tartott az általános iskolásoknak
a Thúry György Múzeum a
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti
Szolgálattal karöltve. Izgatottan
vették birtokba a gyerekek Mikulás
napján a múzeum folyosóján elhelyezett
asztalokat, ahol szebbnél szebb karácsonyi
ajándékokat, díszeket, képeslapokat,
festményeket vagy akár madáretetőt
készíthettek. Volt, aki már
egészen rutinosan, „lazán" vette kézbe
az ecsetet, vagy vágta az aranyszínű
kartont, mikulásos szalvétát Száraz
Csilla, az intézmény igazgatója elmondta,
hogy a múzeumban már hagyomány
a kézműves foglalkozások
szervezése, az utóbbi három évben pedig
a Családsegítővel együtt rendezik
meg a kreativitást igénylő programokat.
Nemcsak a város, de Palin és Miklósfa
általános iskolásait, többnyire alsó
tagozatos gyerekeket és óvodásokat
várnak a szerdáig tartó rendezvényre.
Országosan is kiváló a Batthyány
Kémikusok versenyeztek
D Kanizsa - Kultúra 2010. december 16
Suomi visszavár
Piroggal, glöggivel és nyári élmények
történeteivel teli puttonnyal
érkezett a képzeletbeli
Joulupukki, vagyis Télapó a Magyar-
Finn Egyesület Finn Kiskarácsony
elnevezésű rendezvényére.
Az összejövetelen a közösség
civil egyesületté válását is
ünnepelték, januárban pedig huszonöt
évesek lesznek a kanizsai
finn-barátok.
Vincze József, a baráti kör elnöke
köszöntötte a vendégeket az étellel-
itallal gazdagon megrakott asztalok
mellől, és elmondta, nagy jelentősége
van az egyesületté válásnak,
hiszen így már pályázatokra is
tudnak jelentkezni, valamint nagyobb
eséllyel építhetik finn kapcsolataikat.
Éliás Tamás alelnök
hozzátette, szívesen várnak új tagokat
rendezvényeikre, vagy akár
A nagykanizsai Borsos Beáta,
a Nyugat-Magyarországi Egyetem
Berzsenyi Dániel Vegyeskarának
szopránjaként történelmi
esemény részese volt.
Liszt Ferenc 1856-ban írta -
mint ő maga mondta, nem is
komponálta, hanem imádkozta -
Esztergomi miséjét, a Missa
solennist. A Szent Péter Bazilika
akkori karnagya elkészítette ennek
csupán orgonával és vonósokkal
kísért változatát, ezt nevezik
a Vatikáni változatnak.
Ám ez akkor mégsem került bemutatásra
Rómában. Sőt, a partitúra
is sokáig kéziratban maradt,
míg egy magyar zenészházaspár,
Ács József és Palatínus
Violetta ki nem adta Eschweilerben.
Két éve már felcsendült
Esztergomban és a pesti Belvárosi
Főplébániatemplomban, ám
egészen ez év november 15-ig
kellett várni, hogy sor kerüljön a
vatikáni ősbemutatóra. Liszt remekműve
célbaért!
- Hogyan került ebbe a csapatba?
- Ennek az eseménynek is az
eschweileri Liszt Társaság alapítói
voltak a szervezői, mondhatni motorjai.
Itthon pedig Virágh András
orgonaművész-karnagy, a Belvárosi
templomból az, aki kulcsfigurája
ennek a történetnek. S mivel ő
az ingyenes nyelvtanfolyamra.
Hétről hétre a finn kultúra iránti érdeklődés,
valamint a nyelvtanulás
hozza össze a tagokat, de természetesen
a mókázás sem marad el ezeken
a programokon. A kanizsai
evangélikus gyülekezet és az egyesület
tagjainak vetítéssel egybekötött
élménybeszámolója hozta közelebb
az itthon maradottakhoz ezt
a miénktől eltérő kultúrát, hiszen
augusztusban két hétre Finnországba
utaztak az egyesület tagjai.
- Eredetileg Kanizsa testvérvárosába,
Saloba készültünk, de jártunk
Helsinkiben, valamint Turku
városában is. Kirándulásaink során
a fővárosban láthattuk a finn
parlamentet, a Hősi Temetőt és a
nemzeti múzeumot, valamint
Halikko középkori templomát is.
Az ország déli részein a harminchét
fok sem volt ritka, ennek elletanít
Szombathelyen, adódott,
hogy a kétszázötven fős nagy kórusba
- Belvárosi Főplébániatemplom
Énekkara, az Országos
Széchényi Könyvtár Énekkara, a
Csongrádi Zenebarátok Kórusa,
valamint az eschweileri Franz
Liszt kamarakórus mellé - bevegye
a szombathelyieket. Jómagam
ott végeztem ének-zene tanár -
karvezetés szakon, de ha szükség
van rám, vissza-visszajárok.
- Bár korábbi előzmények is
voltak. Honnan a zene szeretete?
- Kodály mondta: a gyermek
zenei nevelése a születése előtt
kilenc hónappal kezdődik. Sokat
köszönhetek szüleimnek. Édesanyám
Szentendrei Zsuzsa néninél
tanult magánéneket, édesapám
hegedül és brácsázik, mindketten
sokáig énekeltek a Zenebarátok
Kórusában. Zeneóvodába
jártam, zongorázni Tálosi
Péterné, magánéneket Baráth
Yvette tanított. Itthon több kórusban
éneklek azóta is.
- Hogyan hangzott belülről a
Liszt mise?
- Valóban, belülről még nagyobb
élmény. Ráadásul a Szent
Péter Bazilikában nem álltunk föl
egészen szabályosan, a tenorok
között találtam magam. Egyébként
a kupola mérete miatt ott kicsit túl
visszhangos volt a hangzás. Ez
hétfő délelőtt volt, Veres püspök úr
nére nem hagytuk ki a hagyományos
szaunázást. A tagok közül
ugyan sokan tanulnak finnül, de
azért szükség volt tolmács segítségére
is a kommunikációhoz. Családoknál
szálltunk meg, akikkel 1991
óta tartjuk a kapcsolatot, egyik évben
ők jönnek hazánkba, másik évben
pedig mi élvezhetjük finn
nyelvrokonaink vendégszeretetét. -
mesélt Vincze József, majd az ottani
emberekkel kapcsolatos tapasztalatairól
is szót ejtett. - Sokat hallani
arról, hogy az északi népek
zárkózottak, de én épp az ellenkezőjét
tapasztaltam, valahányszor
ebben a gyönyörű országban voltam.
Már tizennégy alkalommal
vendégeskedtem Finnországban,
egy évig dolgoztam is itt, és mindenhol
nagyon kedvesen fogadtak,
ráadásul soha nem voltam egyedül,
mert ismerőseim folyamatosan
szervezték a programokat. A
finnek sokkal inkább számon tartják
a nyelvrokonságok, mint mi.
Külön érdekesség, hogy szinte
miséjén énekeltünk. Aznap este az
albanoi székesegyházban - mely
kisebb - jobb volt, nagyon nagyot
szólt a mű. Van különbség a szimfonikus
változat - az tömörebb
hangzású - és a vatikáni változat
között is. Itt jobban érvényesül az
emberi hang. Mindkettőnek megvan
tehát a maga előnye.
- Énekeltek másutt is?
- Természetesen, Itália levegőjétől
dalra fakad az ember. Közülünk
néhányan a szerdai pápai audiencián
is így köszöntötték az
mindenkinek van valamilyen hobbija,
legyen az kézimunka, üvegfestés
vagy táskagyártás elhasználódott
kazettákból. Ezen kívül még
abban is különböznek tőlünk, hogy
sokkal nyugodtabbak és nem
stresszelnek vagy panaszkodnak a
munkahelyük miatt.
Az est folyamán megrendezett
vetélkedőn még a nyelvtanfolyam
résztvevői között is fejtörést okozott,
hogy melyik finn cég gyárt
sört, vagy hogy mikor alakult meg
Helsinki, de aki a legtöbb helyes
választ adta a tizenkét kérdésre, az
értékes könyvutalvánnyal lehetett
gazdagabb. A glöggi, vagyis a hagyományos
fűszeres forralt bor és
a rizses pirog sem hiányozhatott a
hamisítatlan finn kiskarácsonyhoz.
Legközelebb január 21-én fotókiállítással
egybekötött születésnapozásra
várják az érdeklődőket, hiszen
huszonöt éve, 1986. januárjában
alakult meg a baráti kör.
Z.A.
egyházfőt. Hazafelé Assissiben
volt koncertünk, de több felé is
templomban vagy annak lépcsőjén
spontán hangversenyt adtunk.
Hálás közönség az olasz. A Belvárosi
kórussal együtt magyar
népdalcsokorral bolondítottuk el
őket.
-Akit érdekel ez a Liszt- mise,
hol ismerkedhet meg vele?
- Ennek a Vatikáni változatnak
nincs még lemez-fölvétele. Ám jövőre
a szerző születésének 200.
évfordulóját ünnepeljük. Jó lenne,
ha Kanizsán is felcsendülhetne...
P.J.
A Kiskanizsai Általános Iskolában ez évtől nemcsak adventi koszorú,
karácsonyfa, hanem nagy, teljes alakos Betlehem is fényesíti
a tanulók ünnepét. Az intézmény aulájában felállított Betlehemet
Rácz Katalin napközis nevelő készítette a diákok segítségével.
Liszt miséjével a Szent Péterben
2010. december 16. Kanizsa - Könyvajánló | |
Nagykanizsai Honismereti Füzetek
A Városvédő Egyesület kiadásában
megjelent Honismereti Füzetek
31., 32. kötetét mutatta be
az egyesület elnöksége a Halis István
Városi Könyvtárban tartott
sajtótájékoztatóján. Szeretnék,
ha közkincsé válna a két mű, hiszen
a kutatás és a tudomány egyegy
olyan szeletét tartalmazzák,
amellyel hivatalosan nem foglalkoznak
napjainkban.
Szép és gazdag, eredményes
évet zár a Városvédő Egyesület -
hangsúlyozta köszöntőjében Cserti
Tibor, az egyesület elnöke, majd
így folytatta: A kutatómunka két
újabb kiadványa - mely méltó
ajándék lehet a karácsonyfa alá is
- , hézagpótló szerepet tölt be. A
Kincses, harcos Kanizsa - A törökkorhoz
kötődő mondák Nagykanizsáról
és vidékéről című füzet
Kardos Ferenc kutatómunkájából
származik, míg A háztartás- és családszerkezet
változásai Kanizsán
(1743-1787) Rábavölgyi Attilától.
Az elnök megköszönte az önkormányzat,
az OKISB támogatását,
valamint Horvát György és
Horváth Ilona, valamint a Szociális
Foglalkoztató munkáját.
A Kincses, harcos Kanizsa című
füzetben Nagykanizsa és vidéke
középkori, törökkori történeti mondái
olvashatók. A mondák bizonyítják,
hogy a nagykanizsai és a
valamikori kanizsai várhoz tartozó
dél-zalai, nyugat-somogyi nép is
megfogalmazta, szöveges hagyománnyá
alakította, és hosszú ideig
folyamatosan tovább adta a maga
történeti emlékeit. Ez a kollektív
történelmi emlékezet aztán elért a
21. századig ma is fellelhető földrajzi
helynévként vagy a szóbeliségben
teijedő élő hagyományként.
Innen az irodalomba is átkerültek
mondák, amelyek hivatalos szövegként
élnek már tovább az időben.
Egy város, falu mondái, anekdotái,
népdalai fontos építőkövei
lehetnek a helyhez kötődő identitás
kialakításának, erősítésének.
A füzetben Nagykanizsa földrajzi
neveihez kapcsolódó mondákat, történeteket,
hiedelmeket olvashatunk.
Az egyszerű földrajzi nevek eredetére
vagy történetére fényt vető történetek
izgalmasabbá, érdekesebbé,
érzékletesebbé, „élővé" teszik e neveket
az itt lakók számára. A város
ma fellelhető történeti mondái nagyobb
számban először a török korhoz
kapcsolódóan születtek, majd
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
történései kapcsán keletkeztek.
Jogosan vethető fel a kérdés:
Miért nincs sok mondánk korábbról,
illetve bizonyos időszakokról,
mint például a római kori Kanizsa
területén élt emberekről vagy a
város honfoglalás kori történetével
kapcsolatosan? Ennek több oka is
lehet. Egy hely mondavilágának
mai ismerete szoros összefüggésben
áll az írásbeliség állapotával, az írott
források elérhetőségével. A város
levéltárának megsemmisülése miatt
nem maradhattak fenn olyan helyi
krónikás feljegyzések, amelyekben
olvashatóak lehetnének a korabeli
mondák, csak azok a történetek vészelték
túl e pusztulást, amelyek bekerültek
- ha átdolgozva is - a helytörténeti
irodalomba. A néprajzi
gyűjtés is csak a 19. század végén
indul meg, az akkori idősek emléke-
Ezer magyar haiku
A Napkút Kiadó gondozásában
jelent meg a közelmúltban a
magyar haiku költészet legjobb
ezer háromsorosát bemutató antológia,
az Ezer magyar haiku.
Mint ahogyan a gondola.hu című
honlapon olvashatjuk, a Liszói
Gyuricza József néven is publikáló
Fa Ede „W.W.W." című haikuja
igazi 21. századi telitalálat:
www.szuless.hu,www.nojfel.hu
- És / www.hazasodj.hu, www.sokasodj.
hu, / www.fogyassztermelj
s halj bele. HUUUUU ...!
A gyűjteményben kétszáznyolcvankét
magyar költő verseit olvashatjuk
határon innen és túli szerzők
tollából. Az antológia avatott
összeállítója, a tanulmány értékű
előszó írója, Vihar Judit huszonöt
témakörbe csoportosította a bő válogatásból
merített ezer haikut.
Helyet kaptak olyan halhatatlan
költőink remeklései is a kötetben,
akik még csak haikuszerű költeményeket
írtak, így Radnóti, Jékely,
Pilinszky, Petri György verseiben
is gyönyörködhet az olvasó.
A magyar haiku azonban az idők
során sajátosan magyar arculatot
vett föl. Bizonyos esetekben a formája
változott, máskor tartalmi jegyei
alakultak át, de olyan
haikukkal is találkozhatunk, melyek
mind formai, mind tartalmi
szempontból magyar jellegzetességekkel
rendelkeznek. Az antológia
elsőként vállalkozik arra, hogy a
nálunk nemrég meghonosodott és
népszerűvé vált költői műfaj, a
haiku magyar alkotásaiból gazdag
válogatást nyújtson. E japán eredetű
költemény először csak fordításokbanjelent
meg magyar nyelven.
A japán költészet utáni érdeklődés
az impresszionizmus elteij edésével
függött össze a XX. század elején,
hiszen a haiku pillanatnyi benyomást
próbál meg érzékeltetni, a világról
alkotott hangulatokat, érzéseket
önti szavakba, arra bíztatva
az olvasót, hogy tovább szője magában
ezeket az impressziókat. A
magyar költők is egyre többen alkották
és alkotják meg ilyen típusú
sűrített verseiket. Nemcsak a négy
évszakot megéneklő klasszikus
műforma bűvöletében írnak, hanem
a modern haikunak is vannak
követői, nem is kevesen.
B.E.
zete sem nyúlik korábbra e század
elejénél.
A háztartás- és családszerkezet változásai
Kanizsán (1743-1787) című
füzet megírására a korábbi népesedéstörténeti
kutatások kínálták azt a
lehetőséget, hogy a népesség-összeírások
adataiból Kanizsa háztartás- és
családszerkezeti viszonyait is feltérképezze
a szerző. A vizsgálat időintervallumát
azok a római katolikus
népességre vonatkozó lélekösszeírások
határozták meg, amelyekből a 18.
század társadalmi alapegységei jól
körvonalazhatóak. A nemzetközi és
hazai kutatási eredmények felhasználásával
ad a füzet képet a mezőváros
jellemzőiről attól a korszaktól, amikor
a Batthyány család birtokba vette
a kanizsai uradalmat. A mezőváros
történelmében jelentős ez az időszak,
ugyanis a végvári funkció megszűnésével
új kihívásoknak kellett megfelelni
- keresve a jövő lehetőségeit. A
18. század elején a kamarai adminisztráció
tevékenysége nehezítette
az etnikailag és vallásilag heterogén,
szerény lakosságszámú település lehetőségeit.
Az időszak a stabilitás feltételeit
hozta el, a gróf Batthyány család
földesurasága megteremtette az új
funkció, szerepkör betöltését. A város
központi, a környezetére is meghatározó
ereje, továbbá a természeti és
geostratégiai háttér együttesen járult
ahhoz, hogy a mezőgazdaságra támaszkodva
a kereskedelmi funkció
folyamatos megerősödése, megerősítése
bontakozzon ki. A Kanizsára érkező
18. századi utazók leírásai, valamint
a statisztikusok összegzései tájékoztatnak
a korabeli mezőváros szerkezetéről,
utcáiról, házairól, az ott
élők szokásairól, etnikai összetételéről.
Néhány épület, közintézmény kivételével
a település inkább falusias,
semmint kisvárosi vonásokat mutatott.
A „kiváltságolt város" fekvése
azonban rendkívül kedvező volt,
olyan hadi, posta- és kereskedelmi útvonalak
találkozási pontját jelentette,
ahol megteremtődhettek a feltételek
egy sokoldalú piacközpont kialakulásához.
Itt futottak össze ugyanis az
Eszéket és Pécset Pozsonnyal és
Béccsel, a Pestet Zágrábbal és Trieszttel
összekötő katonai, kereskedelmi
útvonalak. Kanizsáról könnyen elérhető
volt Alsólendva, Graz, Csáktornya,
Várasd, Zalaegerszeg, Keszthely
és Tapolca. A háztartás- és családszerkezet-
kutatás iránt a honi történettudomány
az 1950-60-as években
kezdett intenzívebben érdeklődni,
és az 1970-es évektől születtek
újabb eredmények.
B.E.
8 Kanizsa - r 2010. december 16
A tanító öröksége
Nagyszámú érdeklődő jelenlétében
mutatták be Vértes Judit:
A tanító öröksége című kétkötetes
könyvét a Halis István Városi
Könyvtárban. Az egykori néptanító
lánya, Veres Judit fáradhatatlan
kutató- és gyűjtőmunkájával
lehetővé tette, hogy a ko-
Egyszerűen élt, dolgozott, és tett
meg minden tőle telhetőt, amit pedagógushivatása
megkövetelt. 67
évesen, 1975-ben hunyt el.
A kanizsai évekről, a könyv
megírásának gondolatáról kérdeztük
a kanizsai kötődésű Veres Judit
nyugdíjas pedagógust.
- A 70-es években Nagykanizsán
élt a családom. Itt jártam általános-
és középiskolába. Édesapám
már tanítóképzős korában írt
egy több ezer oldalas naplót. A pedagógus
hivatását, hitvallását,
életfilozófiáját tükrözte a napló,
melyet együtt rövidítettünk le. O
inspirált arra, hogy ne csak a tanyai,
hanem a folytatást, a zalai
éveket is meg kell írni a letenyei
újrakezdéstől, amely már a II. világháború
időszakára esik. Megkerestem
a szereplőket, és lélekkel
teli segítőkészséggel találkoztam.
Nagyon sok dokumentumot, levelet,
irkákat, füzeteket, verseket
kaptam tőlük. A könyvek írása so-
Adományozás a karácsony jegyében rabeli naplójegyzetekből, levelekből
és visszaemlékezésekből a
ma élő nemzedék élethű képet
kapjon arról a letűnt világról.
Volt egyszer egy tanító. Országos
vándorútra indult: állást, munkát
keresett, hogy családot alapíthasson,
taníthassa, nevelhesse a
„nyakas kis nebulókat". Sorstalansága
négy évig tartott. Száz meg
száz állástalan friss diplomás sorsát
hordozta. Aztán végre célba ért,
helyettes, segédtanítói állást kapott
Szegvár-Zsigerháton a tanyavilágban.
Vértes Imre mindenes volt a
szó legnemesebb emberi és pedagógia
értelmében. Oktatott, nevelt,
népművelt és lelkeket gyógyított.
A betűvetés és a számtan mellett
sok-sok mindent megtanított a
gyerekeknek: a szülők, a szülőföld
szeretetét, egymás megbecsülését,
ami mind, mind ma is időszerű.
A történet az 1930-as években
játszódik, éppen a nagy gazdasági
világválság éveiben. Ezer és ezer
tanító várt elhelyezkedésre akkoriban
Magyarországon: friss diplomával,
nagyra törő álmokkal. A
válság, a pangás negatív hatása
majdnem miden társadalmi csoportot
érintett. Ezért talán nem érdektelen,
ha a napló a pedagógustörténet
mellett a vészterhes korszak
egy-egy szeletét is megidézi.
Vértes Imre nem volt médiasztár,
nem hallottunk róla a hírekben.
A Fidesz- KDNP, a Berzsenyi
és a Zrínyi Polgári Kör közös
összefogással szervezett ajándékosztást,
melynek alkalmával
ötven csomagot osztottak ki a rászorulók
között.
Sokan várakoztak az ajándékcsomagokra,
és egy szempillantás
alatt elfogytak az alap- élelmiszereket
rejtő szatyrok. Számos család
van ugyanis, akiknek még azokra a
hétköznapi dolgokra sem futja,
amelyek másoknak természetes.
Karádi Ferenc alpolgármester köszöntötte
a megjelenteket és arra
kérte őket, fogadják jó szívvel a
csomagokat, és karácsonykor gondoljanak
azokra, akik összegyűj-
Bölcsődegaléria címmel nyílt
kiállítás az Egyesített Bölcsőde
szervezésében a Halis István Városi
Könyvtárban, amelynek kis
„műalkotásai" a karácsonyi készülődés
jegyében születtek meg,
az apróságok és a gondozónők közös
munkájának gyümölcseként.
, Minden gyerek művész. A gond
csak az, hogyan maradjon művész
rán felkerestem mind a harminc települést,
ahol apám járt. Úgy érzem,
e nélkül nem lett volna hiteles
a munkám. Ha sikerül kiadni, a
harmadik könyv három tartóoszlopon
nyugodna. A hadifogság után
édesapám Kiskanizsára költözött,
és 1950-ben átkerült a híres nevezetes
Gépipari Technikumba, kiváló
tanárok mellé. A harmadik tartópillért
a Zrínyi Iskolában eltöltött
évei jelentenék, mert 1957-ben ott
kezdett mindent elölről, miután
megszűnt a technikum. Szeretném,
ha a várostörténetből, az iskolatörténetből
nem maradna ki ez a híres-
neves Gépipari Technikum.
- A könyvből is kitűnik, példaképének
tekintette az édesapját.
Milyen ember volt ő?
- Kemény a követelésben, és
hogy tréfásan mondjam, szelíd
erőszakkal segített is. A könyvben
nagyon sok sztori fűződik ahhoz,
hogy milyen módon korrepetált, és
az általa vezetett foglalkozásoknak
milyen színes volt a palettája. Ezt
persze én is megpróbáltam alkalmazni
és folytatni mindazt, amit
nem tudott megvalósítani. Én Zatötték,
majd eljuttatták hozzájuk
azokat.
- Első alkalommal szervez közösen
adományozást a Fidesz-
KDNP és a két polgári kör, de ünnepekkor
a jövőben is szeretnénk
folytatni a karitatív tevékenységet.
A Máltai Szeretetszolgálat és a
Karitász adta meg azoknak a többgyerekes
családoknak, egyedülállóknak
és nyugdíjasoknak az elérhetőségét,
akik szűkös anyagi körülményeik
miatt nélkülözni kénytelenek.
Meghívót küldtünk ki nekik,
így értesültek az eseményről.
Mindenkinek két csomagot - öszszesen
ötvenet - osztottunk ki, az
egyikben alapvető élelmiszerek
vannak, a másikban pedig gyüfelnőttkorában."
Ez a Picasso- idézet
jól példázza a gyerekek teremtő
képzeletének erejét, illetve a kiállítás
jelentőségét. A bemutatóval az volt a
cél, hogy ne csak a bölcsődék falai
között maradjanak az alkotások, hanem
a nagyközönség is megismerhesse
az intézményekben folyó tevékenységeket.
A munkák mind a karácsonyt
idézik, találkozhatunk kartonból
készült Mikulás- csizmával,
laegerszegen és Budapesten tanítottam
egy szakközépiskolában.
-Az örökséget ki viszi tovább?
- A családból a bátyám segített,
ő is írt egy naplót. Amerre jártam,
megtaláltam azokat a jó pedagógusokat,
tanítókat, akik hasonló
felfogásban tanítanak. Keresem a
társaságokat, barátságokat, a közös
munka lehetőségét. Legnagyobb
örömömre a rendhagyó órákon
- Nagykanizsán, Zalaegerszegen,
Csongrád megyében, Nógrádban
- minden különösebb tanári
instrukció nélkül eléggé odafigyeltek
a fiatalok, mert engem is érdekelt
az ő gyermekkoruk, s a kettő
így harmóniában volt.
Beszélgetésünk végén Veres Judit
örömmel mondta el, hogy körútja
során sokan megkapták az általa
alapított Tanító Öröksége-díjat.
Vagy a maga szerény módján,
vagy önkormányzati segítséggel
szereztek örömet azoknak a pedagógusoknak,
akik hasonló munkát
végeznek, mint az egykori néptanító.
B.E.
mölcs és szaloncukor, de a pulton
látható kis ajándékokat, plüssjátékokat
és mécsestartókat is el lehet
vinni. Tízen nem jöttek el, először
úgy terveztük, hogy elvisszük nekik
a meglepetéseket, de láthatja, hogy
folyamatosan jönnek az emberek,
ezért a csapat úgy döntött, a megjelentek
között osztja ki a megmaradt
csomagokat. Sajnos ha száz
szatyor van, az sem elég, annyira
sok a rászoruló. Pont az a célja az
osztásnak, hogy kicsit segítsük
őket, és meghittebbé tegyük a karácsonyukat.
- foglalta össze
Hóman Józsefné, a Zrínyi Polgári
Kör vezetője.
Z.A.
vidám hóemberekkel, fenyőfával,
karácsonyi témájú rajzokkal és festményekkel,
illetve különféle játékokkal.
A kézműves játékok régen is
fontos szerepet játszottak a gyermekek
nevelésénél, és motorikus (mozgásos)
képességeik fejlesztésénél.
Ezt a feladatot látják el manapság a
bölcsődék.
Vízkeresztig, vagyis január 6- ig a
kicsiktől a felnőttekig bárki megtekintheti
a kiállított tárgyakat.
Z.A.
Kis művészek kiállítása
2010. december 16. Kanosa - Szabad vélemény 9
Köszönet a támogató
hozzáállásért
A Dózsa 73-75. alatti lakópark
hatvan családja nevében szeretnénk
megköszönni Nagykanizsa
Megyei Jogú Város ügyünkben
nyújtott segítségét. Azt a pozitív
hozzáállást, azt a segítő támogatást,
mellyel velünk közösen keresték
a mindenki számára kielégítő
megoldást.
Külön is hálásak vagyunk Cseresnyés
Péter polgármester úrnak,
Bene Csaba képviselőnek, Dénes
Sándor alpolgármesternek,
Kámán Lászlónak, a városi Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató
Zrt. vezérigazgatójának, valamint
Kassai Zoltánnak, a Délzalai Vízés
Csatornamű vezérigazgatójának
a segítő szándékú együttműködésükért.
Tisztelettel:
Balogh Sándor, a Dózsa 73-75.
Lakópark gondnoka, megbízott
képviselője, valamint
az ott élő 60 család
Marton István
fröcskölődéséről
Talán nem meglepő módon
számos olvasói vélemény érkezett
Marton István múltheti sajtótájékoztatója
kapcsán. Számosan
kifogásolták a bukott polgármester
stílusát, de volt, aki
Marton István tudatos feledékenységére
hívta föl a figyelmet.
Ezekből idézünk.
A két hónap után először megszólaló
Marton István volt polgármesternek
az első és a legfontosabb
problémája az egyesületének
járó bizottsági posztok (bizottsági
elnöki és bizottsági tagok)
megreklamálása. - kezdi levelét
egy olvasónk, majd így folytatja:
Bizonyára elfelejtette, hogy
ő négy éve polgármesterként hogyan
bánt el, mint előterjesztő a
frakcióalakítás lehetőségét el nem
ért öt képviselővel (2 fő MSZDP, 2
fő SZDSZ, 1 fő Városvédők), akiknek
nem állt ki a jogaikért. Bizottsági
elnököt, igazgatósági, felügyelő
bizottsági tagot nem delegálhattak,
és a két fő külsős bizottsági
tagságra is azt mondta,
hogy annyi is sok nekik. Marton
István csak azt kapta vissza, amit
ő adott. Nála az üléspont határozza
meg az álláspontját.
Másik olvasónk a munkanélküliséggel
kapcsolta össze gondolatait.
Előre bocsátom, egyszerű
„városlakó" vagyok, nem értek a
politikai számolgatáshoz, mennyi
voks után mennyi bizottsági hely
osztható. Azt viszont szeretném
tudni, nem csak Marton Úrnak címezve,
mindnyájuknak, hogy akkor
is ilyen „ tülekedés " menne-e a
bizottsági helyekért, ha társadalmi
munkában, ingyen kellene ellátni
a feladatokat? Mondjuk hivatástudatból.
Csupán azért
„szúrja a szememet", mert ebben
a munkanélküli világban Önök
sem akarnak azon változtatni,
hogy „egy seggel" több lovat
megülve, több helyről kapják a fizetést.
Nem is kevésért! Csupán
összehasonlításképp, közmunkában
a diplomások maximális fizetése
bruttó 89 500 Ft (a szakmunkások
minimálbérével egyenlő).
Ez a plafon! De ezen is változtatni
fognak, ha - kötelezően - megszavazzák
a négy órás foglalkoztatást.
Mindenkinek ajánlom a kettes
osztót, hogy mennyi lesz! Továbbá
a feltett kérdésemre, hogy a
28 500 Ft szociális segély összege
miért nem emelkedik (2008-tól
ennyi), azt a választ kaptam: mert
sok köztünk a csaló! Vagyis sok
szegény sorsú el MER menni feketén
dolgozni (fehéret nem talál) e
szerény összeg mellett, hogy éhen
ne haljon, és ezeket nem tudják kiszűrni.
Kérdezem: melyik a nagyobb
csalás?
Több olvasónk föltette azt a
kérdést is, hogy egyáltalán mit
keres Marton István a képviselő
testületben. Hiszen a saját választókörzete
sem szavazott a tisztesség,
szakértelem, elhivatottság jegyében
durva kampányt folytató
Martonra. Eredménye szerint
(181 szavazat) még egy valódi
független jelölt is megelőzte, így
csak harmadik lett szűkebb pátriájában.
„Bújóhíd" helyett
felszíni lámpás
gyalogátkelőhelyet!
A déli városrész lakóinak közlekedését
már évek óta zavaija az
Erdész és Ady útak között lévő, a
múlt évszázad első felében létrehozott
vasúti aluljáró, amelyet évtizedeken
át „bújóhídnak" neveztek
a polgárok.
Az aluljáró sokáig jól szolgálta az
emberek igényeit, a MAV ugyanis
gondoskodott tisztán tartásáról és a
megfelelő világításról is. A bajok akkor
jöttek, amikor a vasútállomás
várótermében megjelentek a hajléktalanok,
a közeli lőteret pedig diszkónak
bérelték ki éveken át. A hajléktalanok
személyi szükségleteik
esetenkénti kielégítését (vizelet,
széklet) végzik, a fiatalok pedig a
belső világítótestek sorozatos hétvégi,
hajnali szétverését végezték el.
Mindezek mellett gyakran felbukkannak
nőket molesztáló egyének,
sőt késsel fenyegető tolvajok is.
A legújabb gond pedig az, hogy az
aluljáró födémje a sorozatos vagonterhelések
következtében repedezik,
s nagyobb esőzések, hóolvadások
idején a talapzatot egyre több víz borítja,
mely keveredik a széklettel, vizelettel,
eldobott szeméttel.
Az aluljárót egyébként a heti
kétszeri takarítás mellett talán soha
nem fertőtlenítették a MÁV illetékesei,
s így a „bújóhíd" erős bacilusgazda!
Mivel a felsorolt sok probléma
megoldása a MÁV és a városvezetés
számára szinte lehetetlen, célszerűnek
látszik a vasúti aluljáró -
a Csengery útihoz hasonló - fémrácsokkal
történő lezárása, s helyette
néhány méterre a felszínen
egy, a közeli vasúti irányítóépületből
vezényelt lámpás gyalogátkelőhely
kiépítése, még akkor is, ha
az ott közlekedő személy- és tehervonatok,
a tolatások nem tennék
lehetővé a folyamatos gyalogos
közlekedést (egy felüljáró építése
a sínek fölött húzódó villanyvasúti
hálózat miatt lehetetlen)! Ugyanakkor
az aluljáró lépcsőire levilágító
lámpatesteket a gyalogátkelőhöz
át lehetne helyezni!
Tudom, hogy a sínek között húzódó
lámpás gyalogátkelőhely kiépítésejelentős
költséggel járna, de
a takarítás kiiktatása, a polgárok
biztonsága és egészségvédelme,
egy esetleges balesetet okozó födémbeomlás
elkerülése megoldaná
a problémákat - a MÁV és városvezetés
közös költségvállalásával!
Remélem, hogy a két szerv mielőbb
helyszíni szemlét tart, s
intézkedik!
A déli városrész polgárai
nevében: Tihanyi István
Tisztelt Paizs Úr!
Az Önnek írt reagálásomat sajnos
hosszúsága miatt nem tudta
megjelentetni az újság, az erre vonatkozó
kérdésemre pedig nem válaszoltak
(Hofi jut eszembe: „Azt
mondták, hogy nem mondhatom el,
mert hosszú. Ja, messzire elér...").
így, mivel a Kanizsa Újság honlapján
viszont megjelent (köszönet
érte Dóró Úrnak), ideírom Önnek
a linket, ahol - amennyiben érdekli
- megtekintheti azt. Megjegyzésül
fűzöm hozzá, hogy, mivel a
freemail a cirill c (cs) betűt nem ismerte
fel, ezért a Jugoszláv Népfelszabadító
Hadsereg 51. Vajdasági
Hadosztály XII. Udarna brigádvezetőjének
a neve végén egy
kérdőjel található. A brigádvezető
neve magyarul ejtve helyesen
Nikola Kmezics.
http://www.kanizsaujsag.hu/ind
ex.php?m=200&ckid=5733
Tisztelettel: Papp Attila
Divatbemutató
karácsonyi
ajándékkal
A Zsigmondy-Széchenyi
SZKI nőiruha-készítő csoportja
ellátogatott a Teleki utcai Idősek
Otthonába. Karácsonyi dalok kíséretében
divatbemutatót tartottak
a szakoktatói segítséggel saját
maguk által készített estélyi
ruhákból, majd apró ajándékokkal
kedveskedtek a szociális intézmény
lakóinak.
10 Kanizsa - es 2010. december 16.
Meghívó
Ez az álmunk is megvalósulni látszik! A palini templom is ékszerdobozzá válik!
2010. december 19-én, advent 4. vasárnapján
a 11.45 órakor kezdődő szentmisében Milhoffer Miklós atya a veszprémi
szeminárium spirituálisa megáldja díszüveg ablakainkat.
Szeretettel látjuk Ont és kedves Családját erre a szép ünnepre.
Kertészfi Ágnes pécsi üvegművész 20 díszüveg ablakáról könyvecskét állítottunk
össze. Ezt nyújtjuk át nemcsak a kedves paliniaknak, hanem a város és
környéke minden jó szándékú emberének. Nem tudunk arról, akad-e még az
országban olyan templom, ahol ennyi gyönyörű szimbólum idézné fel
keresztény eleink életét, hitvilágát!
Nagyon köszönjük az adományozók önzetlen segítségét! A szentelést a közösségi
teremben szerény agapé követi majd.
PALINI R.K. EGYHÁZKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE
"REKORD" Regionális foglalkoztatási együttműködés
létrehozása és hálózati koordináció kialakítása
Nyugat-Dunántúlon - TÁMOP-1.4.4.-08/1-2009-0019
A "REKORD" projekt keretében regionális foglalkoztatási
együttműködési megállapodás került aláírásra 2010. november
4-én, Szombathelyen, a Megyeháza Dísztermében. Az ünnepségén
több mint 60 szervezet vett részt. A partnerség létrehozásával
és a partnerek között kialakuló hálózati koordinációval
megkezdődik a közös munka, a kitűzött stratégiai célok megvalósítása.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás
Operatív Program (TÁMOP) 1.4.4-08/1. jelű, „Helyi és határon
átnyúló foglalkoztatási megállapodások" című pályázati kiírás
keretében, 2009. szeptember 2-án született támogatói döntés
révén valósulhat meg a "REKORD" projekt, melynek tervezett
időtartama: 18 hónap. Célja a Nyugat-dunántúli Régió releváns
szereplői között létrehozott foglalkoztatáspolitikai együttműködés
keretében a régióban feltárt munkaerő-piaci problémák kezelése,
közös megoldások keresése, a partnerek gazdasági és humánerőforrás
fejlesztési elképzeléseinek, erőforrásainak összehangolása
és a foglalkoztatást elősegítő programok közös megvalósítása
a régióban élő emberek életszínvonalának és szociális
biztonságának javulása érdekében.
Projekt támogatási összege: 43 002 045 Ft.
Projekt összköltsége: 47 780 050 Ft.
A "REKORD" Regionális foglalkoztatási együttműködés létrehozása
és hálózati koordináció kialakítása Nyugat-Dunántúlon c.
projekt célja továbbá, hogy segítse azoknak a már működő vagy
most megalakuló települési, kistérségi partnerségek munkáját, amelyek
a foglalkoztatás mértékének helyi növekedéséért dolgoznak.
A konzorciumi partnerek a Nyugat-dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség (NYDRFÜ) mint konzorciumvezető, a
Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ (NYDRMK), a
Zalai Falvakért Egyesület (ZFE), a ZalA-KAR Térségi Innovációs
Társulás (Zalaszentgrót) és a BFH Európa Kft. (BFH).
A projekt keretében megszervezett események meghívói, jelentkezési
lapjai és a véleményezhető stratégiai dokumentumai elérthetők
a http://www.westpa.hu portálon és a http://www.westpa.hu/rtrtl
hálózati tervezői felületen, a rendezvények háttéranyagai,
előadásanyagai pedig a http://www.zalafalu.hu internet címen.
Bővebb információ Hohl-Szabó Edinától,
az NYDRFÜ rojektmenedzserétől kérhető.
Telefon: 93/314-431, e-mail: edina.szabo@westpa.hu
"A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg."
- W/í Aommá V: H, t^ ''h 638
NfV - -3-r .90. • Új jjofyanrszty
Közmeghallgatás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkormányzata közmeghallgatást
tart 2010. december 21-én (kedden) 18 órakor a Vasemberház Dísztermében.
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-2.)
Lanesák József elnök
Eladásra hirdetett ingatlanok
A Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt., mint az önkormányzati
ingatlanok kezelője vevő jelentkezését várja az alábbi ingatlanokra:
1. Nagykanizsa, Bartók B. u. 1. szám alatti 3071 hrsz-ú tízemeletes lakóépület,
mellette orvosi rendelő. Irányár: 59.000.000 Ft + áfa.
2. Nagykanizsa, Berzsenyi út 5. magasföldszint 1. szám alatti, egyéb helyiség
megnevezésű iroda-jellegű ingatlan (volt MSZMP pártiroda). Hrsz.:
1363/13/A/l. Mérete: 131 m2. Ára: 8.400.000 Ft.
3. Nagykanizsa, Magyar utca 76. saroktelek, a hátsó részén bontásra váró épületrésszel,
telek mérete 934 m2. Elsősorban építési szándékú vevő jelentkezését
váijuk. Főbb beépíthetőségi paraméterek: 50%-os beépíthetőség, 8 m magasságig.
Ára: 10.700.00 Ft.
4. Ipari Park területén: 4378/29. hrsz 1 ha 4833 nr - 56.520.000 Ft + áfa,
4378/32. hrsz 3015 m 2 - 11.460.000 Ft + áfa, 649/92. hrsz 4535 m2 - 18.140.000
Ft + áfa, 649/93 hrsz 6389 m2 - 25.560.000 Ft + áfa.
Komoly érdeklődő esetén a társaságunk támogató javaslata alapján az önkormányzat
közgyűlése, illetve bizottságai döntenek az értékesítés feltételeiről. További
részletekről a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Garay utca 21.
szám alatt lévő irodájában vagy telefonon (93/311-241) lehet érdeklődni.
Képviselői fogadóórák
Szolösi Márta a 9. számú választókerület önkormányzati képviselője lakossági
fórumot tart 2010. december 17-én 17 órakor a Hevesi Sándor Művelődési
Központ Zala Márk termében. Téma: Zrínyi úti kikötés Meghívottak: Cseresnyés
Péter polgármester, Horváth István a Városfejlesztési Divízió vezetője,
Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési Osztály, és a kivitelező
képviselője.
Új szolgáltatás a gördülékeny
ügyintézésért
Értesítjük kedves ügyfeleinket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalában a zökkenőmentesebb és hatékonyabb ügyfélkiszolgálás érdekében
az ügyfélfogadási rendszerünket tovább korszerűsítettük.
Ügyfeleinknek a Polgármesteri Hivatal Eötvös tér 16. szám alatti épületében
működő alábbi szervezeti egységeiben már nemcsak személyes és telefonos,
hanem - 2010. december l-jétől a városi honlapon keresztül - közvetlen internetes
időpontfoglalásra is van lehetőségük.
Ügyfélszolgálati és Okmányiroda, Szociális Osztály, Közigazgatási Osztály,
Gyámhivatal, Építéshatósági Osztály
Az elektronikus időpont-foglalás elérésének útja a következő:
www.nagykanizsa.hu / E-ügyintézés menü / Internetes időpontfoglalás pont
Az elérni kívánt (lovári nyelven is megadott) szervezeti egység és megfelelő
ügytípus kiválasztásával a még szabad időpontok közül a kívánt időpontra be lehet
jelentkezni. A rendszer automatikusan felajánl egy naptárt az ügyintézésre
kijelölhető napokkal és órákkal, majd a személyi adatok és elérhetőségek megadása
után rögzíthető a foglalás. Az időpont könnyebb megjegyzése érdekében
a foglalásról automatikus e-mailt küld a szoftver a felhasználóknak, illetve a
foglalás után megjelenő visszaigazoló ablak akár azonnal ki is nyomtatható.
Bízunk abban, hogy az új felhasználóbarát szolgáltatásunk elnyeri ügyfeleink
tetszését és egyre többen veszik igénybe az internetes bejelentkezési lehetőséget.
A fejlesztés az ÁROP-1 .A.2/B-2008-0021 kódszámú, Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése pályázati projekt részeként
valósult meg.
dr. Tuboly Marianna, jegyző
Cseresnyés Péter, polgármester
Nagykanizsa é s a Dunántúl információs weboldala
Hírek - Információk - é r d e k e s s é g e k - Szórakozás
egfontosabb cégek, szolgáltatások egy helyen!
•mx mo ''-''• ''•>
2010, december 16 Kanizsa - K a m a r a 11
Jövőformáló esztendő - a tagság
és a város vállalkozóinak szolgálatában
8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 1.
Tel./Fax.: 06-93/516-670
Tel.: 06-93/516-671
Mobil: 30/754-3616
E-mail: nakkik@nakkik.hu
Honlap: www.nakkik.hu
Kamaránk 2008-ban - négy évre
- megválasztott elnöksége tevékenységében
az idei esztendőre
az alábbi prioritásokat határozta
meg:
• határozott és markáns érdekérvényesítés,
• a kommunikáció hatékonyságának
fokozása,
•a taglétszám növelésével a
szervezet erősítése,.
A tagvállalkozások érdekeinek
megfogalmazása, képviselete és érvényre
juttatása kiemelt szerepet
kapott a kanizsai gazdasági önkormányzat
tevékenységében.
Az érdekérvényesítő munka elsősorban
az országos és helyi jogszabálytervezetek
véleményezésével,
a kamarai állásfoglalások nyilvánosságra
hozatalával, érdekegyeztető
fórumok szervezésével,
a szakhatóságok vállalkozásbarát
ellenőrzési gyakorlatának sürgetésével,
a vállalkozásokkal folytatott
párbeszéddel vált egyre hatékonyabbá.
Például a közigazgatás-fejlesztési
stratégia véleményezése kapcsán
Kálovics Ferenc alelnök - tagjaink
javaslatai alapján - az alábbiakat
fogalmazta meg:
Túl sok a vállalkozásokat ellenőrző
hatóság, tevékenységükben átfedések
vannak, nincs egységes szemlélet
a jogsértések szankcionálásában,
az ellenőrzések fő célja a bírságbevétel
növelése. Meg kell szüntetni
a hatóságok ebben való anyagi
érdekeltségét, az ellenőrzések elsősorban
a feketegazdaság visszaszorítására
irányuljanak.
A hatóságok ne kérhessenek a
vállalkozásoktól olyan adatokat,
információkat, melyek fellelhetők
valamely közigazgatási szerv adatbázisában,
szűnjenek meg a párhuzamos
adatszolgáltatásra irányuló
kötelezettségek.
A kamaráknál legyenek elérhetők
a vállalkozásokra vonatkozó
nyilvános adatok, információk,
ezek felhasználásával legyenek képesek
üzleti döntéseket megalapozó
információkat nyújtani.
Követhetetlen és sok esetben nem
egyértelmű a vállalkozások működését
befolyásoló jogi szabályozás (adójogszabályok,
közbeszerzés, stb.). A versenyképesség
egyik feltétele a kiszámítható,
stabil jogi környezet, ami jelenleg
hiányzik.
A város önkormányzati testülete
partnerünk a gazdaság centrikus
együttműködésben.
Ennek eredménye a közbeszerzési
gyakorlat felülvizsgálatának
elindítása, a Nagykanizsa város
minősített vállalkozója cím kiírása
és közös közzététele.
Az újonnan alakult testület bizottságaiban
a kamara delegáltja
részt vesz.
Az önkormányzat és a Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara
vezetői rendszeres konzultációkban
állapodtak meg, és együttműködésük
kereteit külön megállapodásban
rögzítik.
A szakképzés területén elért kamarai
sikerek önmagukért beszélnek,
hiszen a gyakorlati órák számának
jelentős emelését, a szakképzés
gyakorlatiasabbá tételét
már nagyon régóta sürgették a vállalkozók.
A következő évben ezek
az elvárások realitássá válnak a
Kormánnyal kötött megállapodás
értelmében.
Az RFKB szervezetében kamaránk
képviselői is részt vettek a beiskolázási
irányok és arányok meghatározásában
a kereslet vezérelt
hazai szakképzés ügyét szolgálva. A
Szakma Kiváló Tanulója Versenyeken
- ahogy arról korábban beszámoltunk
- a kanizsai intézmények
diákjai előkelő helyezéseket értek
el. A kamara pedig az idén is autóbusszal
biztosította iskolás csoportok
eljutását a Szakma Sztár Fesztiválra.
Örvendetes továbbá a tanulószerződések
számának lendületes,
folyamatos emelkedése, amely a
120 képzőhelyen meghaladta már a
400 főt.
A Nagykanizsai Kamara az
egész 2010-s évben kiemelt figyelmet
fordított a vállalkozókkal való
folyamatos kommunikálásra, kapcsolattartásra.
Elektronikus úton,
újságokon, rádión és televízión ke-
Tisztelt Kamarai Tagjaink, Partnereink!
Köszönjük egész éves figyelmüket, észrevételeiket, javaslataikat.
Azon leszünk, hogy a 2011. évben is az Önök üzleti érdekeit, és ezzel városunk javát szolgáljuk.
Horváth Balázs
resztül rengeteg információt és hírt
közvetített. A legfontosabb kérdésekben
pedig konzultációk egész
sorával segítette a vállalkozások
zökkenőmentes életét.
Belátva, hogy a versenyképességet
garantáló gazdasági környezet csak
összefogással és közös fellépéssel teremhető
meg, idén 30 új belépővel
bővült tagságunk. A nyár folyamán
csoportosan belépő 18 vállalkozás
képviselője az elnökségi üléseken
meghívottként vesz részt.
A Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara befolyásának erősítése,
illetve tudatos jövőképének építése
szervezetünk stratégiájának továbbra
is fontos részét képezik.
A hagyományőrzés és megújulás
jegyében zajló kamarai munka eredményeiből
és kudarcaiból levonható
tapasztalatok jelölik majd ki a jövőbeni
tevékenységek irányait.
A köztestületi kamara a gazdaság
megkerülhetetlen szereplőjévé
vált. Közjogi és érdekérvényesítési
feladatainknak, kitűzött céljainknak
akkor tudunk eredményesebben
megfelelni, ha olyan jól
működő európai gazdaságokéhoz,
mint például az ausztriai vagy a
németországi, hasonlóan alakul a
hazai gazdasági önkormányzat
szerepe.
Mindenesetre a kamara arculatát
a jövőben is a tagság formálja.
Nagy Jánosné Szili Győző
Kamaránk elnöksége és munkatársai nevében kívánunk Önöknek, munkatársaiknak, családtagjaiknak
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben gazdag Boldog Új Esztendőt!
Dr. Polay József
elnök
Cserti József
ált. alelnök
Mádé Károly
ált. alelnök
Miklós Zsolt
alelnök
Kálovics Ferenc
alelnök
Draskovics Szilárd
alelnök
Kassai Zoltán Krihó Zsuzsanna Petró Gyula
12 Kanizsa - Hirdetés 2010. december 16.
P R R - K C n 9H számítás- és irodatechnika
8800 Nagykanizsa, Magyar u. 4-6
tel: 93/536-733 20/442-4163
www.par-kom94.hu,par-kom94@chello.hu
Közelednek az ünnepek, a
lakosság körében érezhetően
megnövekedett a vásárlási
kedv. Sokan választanak
ajándékot a népszerű számítástechnika
területéről. Ebből
az alkalomból kerestük
meg Szabó Lászlót, a Magyar
út elején lévő PAR-KOM94 informatika
ügyvezetőjét.
- Hogy élik meg ezt az időszakot
a cégnél?
- Az év vége számunkra mindig
kettős ünnep, mert évforduló
is egyben. Hamarosan tizenhét
évesek leszünk, ez bizony lassan
nagykorúságnak számít,
ami ezen a piacon bizony nem
kis idő. Ezalatt számos trendet
megéltünk, mert ez egy rendkívül
gyorsan változó terület. Az elmúlt
két év mindenkinek nagyon
nehéz volt, számos cég tűnt el
szállítóink és sajnos vevőink közül
is. Tőlünk is nagy erőfeszítéseket
követelt a szint megtartása,
új vevők felkutatása, a tevépont
ezt hiányolják a multiknál,
ahol nincs kit megkérdezni,
nemhogy személyesen ismernék
a vevőiket. Még most sincs
túl az ország a gazdasági nehézségeken,
de talán egy kicsi
fellendülés érezhető, valószínűleg
az ünnepek miatt. Reméljük
ez nálunk is érződik majd.
- Most éppen mit keres a
lakosság?
- Ma, az eladott gépek legnagyobb
része notebook, esetleg
a kisebb méretű netbook. A
játékosok körében továbbra is
a hagyományos alkatrészekből
épített erős PC a keresett, köszönhetően
kedvezőbb árának,
bővíthetőségének, személyre
szabhatóságának.
Az árak tekintetében, hogy versenyképességünket
meg tudjuk
őrizni, alapító tagjai vagyunk a 2007
óta működő BestByte kereskedelmi
láncnak. Ennek lényege, hogy közös
árubeszerzéssel, reklámmal a
saját www.par-kom94.hu webáruházzal
felvegyük a multikkal a
kenységi kör kibővítése. Ezért is
igyekszünk mindent megtenni
partnereink jobb kiszolgálása érdekében.
Ebben nagyszerű partner
az üzletünket hét éve vezető
feleségem Marika, aki személyiségéből
adódóan kiválóan alkalmas
erre a feladatra. Igy tényleg
családias légkört tudunk teremteni
üzletünkben, hiszen sokan
Jelenlegi, karácsonyi akcióinkban
új termékkörként megjelent
a szórakoztató elektronika,
nagy hangsúlyt kaptak a 3D
LED TV-k is. Ezek ma már a
megfizethető kategóriába tartoznak,
s a jövő évvel esedékes
digitális átállás miatt, bizony
a régi készülékek cseréje
időszerű is.
Remélem mindenki megkapta
az egész városban terjesztett
BestByte újságunkat, ha
esetleg nem, Magyar úti üzletünkben
még elérhető. A már
géppel rendelkezők részére
web-áruházunk ad naprakész
egy önálló web-áruházat is hoztunk
létre, www.tonertanker.hu
néven. Sokan felismerték annak
jelentőségét, hogy ha megfelelő
technológiával és nem
utolsósorban jó minőségű anyagok
felhasználásával újítjuk fel
a kiürült tonereiket, gyakorlatilag
a gyári minőséget tudjuk
produkálni, akár az eredeti ár
harmadáért. Ez egy kisebb vállalkozásnál
bizony nagy tétel.
Gondoljunk csak a sokat nyomtató
orvosokra, ügyvédekre!
Szerencsére, -és ezt remélem
is- sok kisebb cég, s az előbb
említettek számára is ismerőversenyt.
Ehhez hozzátéve személyes
hozzáállásunkat, szakértelmünket,
szervizszolgáltatásainkat,
úgy érzem megfelelő ellensúlya
vagyunk az áruházláncoknak.
Erre a hosszú évek óta visszatérő
törzsvevőink a bizonyíték. Sokan,
most cserélik le a nálunk hat-hét
éve vásárolt Sulinetes, első számítógépüket.
információkat az aktuális akciókról,
és a készletekről.
A cégek, vállalkozások a maradék
éves keretüket költik már
csak el, nem annyira jellemző a
karácsonyi forgalom rájuk. Természetesen
nagyon örülünk
mindenkinek, aki bizalmával
megtisztel bennünket, s reméljük
hosszú távon megelégedett
partnereinknek tekinthetjük őket.
- Említette a tevékenységi
kör kibővítését. Mit jelent ez
a gyakorlatban?
- Több dolgot is. Szervizünket
folyamatosan fejlesztjük, a hagyományos
PC-k, nyomtatók,
monitorok mellett nagyon sok
notebook márkafüggetlen javítását
végezzük. Az egyszerűbb,
speciális körülményeket nem
igénylő javításokat helyben, míg
bonyolultabb esetben a központi
úgynevezett „Notebook klinika"
végzi el a javítást. Preferált márkánk
a Canon, főként az irodai
másológépek területén. Itt széleskörű
kereskedelmi, üzemeltetési
és szerviztevékenységet is
végzünk cégek részére.
Másik fontos terület a kellékanyagok
forgalmazása, kiürült
lézernyomtató kazetták felújítása
- töltése. Ez egy folyamatosan
fejlődő ágazatunk, amire
sen cseng nevünk, hiszen sokukat
vevőink közt tisztelhetjük, s
nagyon reméljük, hogy ez a kör
csak tovább bővül.
- Mivel lepik meg vevőiket
karácsonyra?
- Decemberre a BestByte
karácsonyi akciót hirdetett.
Lényege, hogy minden, a decemberi
újságban meghirdetett
termék vásárlásakor, a
www.bestbyte.hu oldalon regisztrálva,
sorsoláson vesz
részt minden vásárló értékhatártól
függetlenül. Itt értékes
nyeremények kerülnek kisorsolásra
(például notebook), valamint
minden promóciós termék
a vásárlásakor vevőnk ajándék
tollat kap. Ha a vásárlás értéke
meghaladja a negyvenezer
forintot, egy környezetbarát
BestByte vászontáskát adunk.
Remélem a sorsoláson minél
több vevőnk nyer értékes ajándékot.
Ön se maradjon le a
nyereményekről! Továbbra is
várjuk tisztelt vásárlóinkat üzletünkben!
Mindenkinek békés,
boldog karácsonyi ünnepeket,
és boldog újévet kívánunk!
Végezetül ne feledjék régi
szlogenünket, „Mi szombaton
is nyitva vagyunk, és nálunk
kártyával is fizethet!"
2010 december 16 anizsa - 13
Cinoma— -
Nagykanizsa Európa Tanács út 2. / U Liff/f
Ingyenes parkolás! Tel: 06-30-597-6406 '' V ^ fin 1 POt-9* f
E-mail: cinemanagykanizsa@igmail.com DIGITAL
Kanizsa Pláza 8800 ^
dec. 16-2216.00,18.00, 20.00 MEGAAGY
dec. 16-22 17.30 SOCIAL NETWORK - A KÖZÖSSÉGI HÁLÓ
dec. 16-2219.45 MÁR MEGINT TE
dec. 18-1915.30 NANNY MCPHEE ÉS A NAGY BUMM
dec. 23 és dec. 25-2914.30,17.15, dec. 24-én csak délelőtt 11.00
HARRY POTTER ÉS A HALÁL EREKLYÉI
dec. 23 és dec. 25-29 17.30,19.30 SZÁGULDÓ BOMBA
dec. 23 és dec. 25-29 20.00 KÖNNYŰ NŐCSKE
dec. 24 10.30,12.00,13.30 BOGYÓ ÉS BABÓCA
dec. 30-jan. 5.14.45 GRU
dec. 30 - jan. 5.16.30 ZIMMER FERI i
dec. 30 és jan. 1-51-8 ''W.1B5É TÉHEHRHHÍIEBSMM fTilBÁIR SASÁG dec. 30 és jan. 1-5.15.00,17.30, dec. 31-én c
NARNIA KRÓNIKÁI 3.-A HAJNALVÁNL
. 30 és jan. 1-5 20.15
m
mit
P ^ÉKani;
I95.6MHZ I
Boldog
Karácsonyt
kíván az
5 éves
Kanizsa
Rádió
UJ F
.f J •
SMS szám:
0 6 - 3 0 / 4 - 9 5 ? - " ^ 56
Horoszkóp
III.21.-IV.19. Kos
„A karácsony akkor szép, hogyha fehér
hóba lép. Nem is sárba, latyakba,
ropog a hó alatta." - Legyen határozottabb
és kitartóbb, teremtsen a jövőben
nagyobb biztonságot a családja számára.
^•lV.20.-V.20. Bika
„Béke szálljon minden házra, Kis családra,
nagy családra! Karácsonyfa fenyőága,
Hintsél békét a világra." - Ha élvezni akarja
az ünnepek meghitt pillanatait, vegyen részt
családtagjaival együtt az előkészületekben.
$ $ V.21.-VI.21. Ikrek
„Csendes éj, drága szent éj. Mindenek álma
mély. Nincs fiinn más csak a drága szent pár,
Várja gyermeke alszik-e már." - Az ünnepek
előtt bizonyára többet kell dolgoznia, de ne panaszkodjon,
mert örömet szerez vele másoknak
0T" VI.22.-VII.22. Rák
„Havas határon ezüst karácsony. Reszket
a holdfény fenyőfa ágon." - Hangolódjon
rá a karácsonyra. Hallgasson karácsonyi dalokat,
kapcsolja be a karácsonyi fényfilzért,
és főzzön, mosogasson türelmesen.
fllvil.23.-vill.22. Oroszlán
,,_ Deres szánon didereg, fázik a Karácsony.
Zendiil a jég a tavon, amin által jönnek, decemberi
hópihén fénylik már az ünnep." -
Ha fontosnak tartja a pálkapcsolatát, szerve2zen
egy szabad estét páijával az ünnepek alatt
VIII.23.-IX.22. Szűz
„Ó szép fenyő, ő jó fenyő, oly kedves minden
ágad! Kis fácskád áldott ünnepén,
hány boldog álmot láttam én..." - Tegye
félre a munkát és a feladatokat. Ne törődjön
semmi mással, csak a páija kívánságaival.
^•IX.23.-X.22. Mérleg
„Szálljatok le, szálljatok le karácsonyi angyalok.
Zörgessetek máma este minden piciny
ablakot!" - A csillagok kapkodóvá teszik,
de egy kellemes találkozás hatására lehiggad,
és türelmesen váija az ünnepnapot.
V X.23.-XI.22. Skorpió
„Halvány kis gyertyaláng, Hol van a kék
madár? Mindenki várja őt, Miért nem
jön már? " - Hogyha vágyakozik a boldogságra,
tegyen is érte valamit. A csüggedés
helyett mutassa meg vonzó, előnyös oldalát
XI.23.-XII.21. Nyilas
„Ki mondja meg nekem, Hogy éljek, s
mit tegyek, Hogy karácsony ünnepén
Boldog legyek?" - Ha magányos, mindjárt
felpezsdül az élet ön körül, ha egy
megértő partnerre talál.
i M XII.22.-I.20. Bak
„Zenebona, babona, Huzavona vesszen!
Visszavonás, levonás Minket ne epeszszen."
- Legyen az ünnepek előtt a szokásosnál
követelőzőbb. Kérésének úgyis
csak a csillagok állnak ellen, más nem.
^ 1.21.—11.19. Vízöntő
„Pulyka melle, malac körme liba lába,
csőre" - Mit kívánjak mindnyájunknak
az új esztendőre? Teljes erőbedobással és
lelkesedéssel végezhető jó munkát! S a
munka után jöhet egy kis flört.
0 II.20.-III.20. Halak
„Teljék be a kívánságunk, mint vízzel a teknő,
mint negyvennyolc kecske lába százkilencvenkettő."
- Ha eddig még nem találta
meg igazi oldalbordáját, a csillagok azt igáik,
hamarosan megtörténik a nagy találkozás.
14 Kanizsa-r 2010. december 16
INGATLAN
Keresünk olyan vállalkozót, aki
belvárosi ingatlanunkat (Hunyadi
utca) a bontott anyagért cserébe lebontaná.
Érd.: +3630/448-6072
vagy +3630/227-3294 (7108K)
Kiskanizsai kétszintes, kertes,
saját építésű, jó állapotban lévő családi
ház kedvező áron eladó. Kis lakást,
vagy budapesti ingatlant beszámítok.
Ár: 13,8 millió Ft. Érd.:
http:// kanizsa.uw.hu, 0630/901-
5222 (7275K)
Homokkomáromi hegyen panorámás
telek lugas szőlővel, gyümölcsössel,
háromszintes, 30 m2-es
alapterületű pince+lakótér+tetőtér
épülettel, teljes felszereléssel eladó.
Vezetékes víz, villany van. Tel.:
0693/313-924, 0630/277-9718
(7318K)
BÉRLET
Belvárosban egyedi fűtéses, kétszobás
lakás (kert, udvar) 30.000 Ft
+ rezsi áron kiadó. Érd.: 0630/905-
1532 (7319K)
Nk-án bútorozott szoba, fürdőkonyha
használattal hölgy részére
kiadó 15.000 Ft + rezsi áron. Érd.:
0693/318-357 (7320K)
VEGYES
Készpénzért vásárolok könyvet, festményt,
porcelánt, régi népi parasztbúto-
Jótékonysági
• r A r i rr • A r
jatekgyujtes
Használt, jó állapotú játékokat
gyűjtünk, hogy azok
a gyermekek is örülhessenek
karácsony napján, akik
nehéz körülmények között
élnek.
Az adományokat 2010.
december 19-én (vasárnap)
10 órától szeretnénk
átadni a jelentkező gyermekeknek
az Erzsébet téren.
Kérjük mindazokat, akik
segíteni tudnak, hozzák
el a felajánlásokat december
17-ig Nagykanizsa,
Kossuth tér 6. szám
alá az Angel Szépségszalonba
(tel.: 0630/217-
3922).
Támogatók:
Ulián Katalin
és Menyhárt Erika
rokat, használati tárgyakat és teljes hagyatékot.
Érd.: 0620/555-3014 (7276K)
Régi tárgyakat vásárolok: herendi,
zsolnay porcelánokat, festményt,
vitrintárgyakat. Érd.: 0630/332-
8422 (7316K)
Szentgyörgyvári hegyen helyszíni
kivágással 1,5-2 méteres lucfenyők
karácsonyfának olcsón eladók.
Tel.: 0630/538-5878 (7321K)
SZOLGALTATAS
Masszázs! Reumatikus, izületi
problémákra, vérkeringés harmonizálására,
stressz, feszültség okozta
izomcsomók, letapadások oldására.
Időpont egyeztetés és bejelentkezés:
0630/540-6664 (7288K)
Televíziók, LCD monitorok, videók,
DVD-k és távirányítók javítása.
Balaskó István, Nk., Ady u. 11.
Tel.: 0630/597-1530 (7313K)
% AttimiTtMR
MUMKIÍíMV''
6 és 12V-os 2-225Ah teljesítményig,
átlagos és különlegesen magas
indítóáramú, minden gépjárműhöz.
200 hazai és nyugati típus:
hagyományos savas, zárt savas,
zárt folyadékmentes (zselés).
AKKUMULÁTOR
Szakbolt és Szerviz
Rozsgai János
8800 Nagykanizsa. Teleki út 16.
Telefon: 93/312-346
Nyitva: H-P: 8-17; Szo.: 8-12 óráig
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy nélkül
is igénybe vehető.) Szolgáltatások:
alakformáló-, talp-, egyéb masszázs,
fényterápia, méregtelenítés, stb. Hívásra
házhoz is megyek. Érdeklődni
és bejelentkezni: a +3630/481-2323
telefonszámon lehet. (6273K)
Lakossági apróhirdetés
15 szóig egy alkalommal: 600 Ft
(Amennyiben hirdetését egyszerre több alkalomra adja fel, úgy a másodiktól 300 Ft.).
Vállalkozási apróhirdetés
15 szóig egy alkalommal: 1200 Ft
(Amennyiben hirdetését egyszerre több alkalomra adja fel, úgy a másodiktól 600 Ft.)
ALLAS - ALLAS - ALLAS
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai
Kirendeltség és Szolgáltató Központ az alábbi szakmákban, illetve
munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
villamosmérnök
gépészmérnök
REFA elemző
géplakatos
CNC-esztergályos
kárpitos
varró
halottaskocsi vezető
lakatos
könyvkötő
pénzügyi termék értékesítő
CO, AWI hegesztő
szerszámkészítő
recepciós
felsőfokú
felsőfokú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
középfokú
szakirányú
szakirányú
közép-felsőfokú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
110.000 Ft
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
90.000 - 100.000 Ft
Bővebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról Nyugat-dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató
Központban Nagykanizsa, Fő út 24. szám alatt adunk, vagy
www.n3a1gatrmk.hu címen.
Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - csütörtök: 8.00 - 12.00 és 13.00
- 15.00 óra között, péntek: 8.00 - 12.00 óra.
- t r -
Vagyongazdálkodási H''^^''H Szolgáltató Zrt.
A NAGYKANIZSAI IPARI PARK INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSÉNEK EREDMÉNYEKÉNT ÚJ,
KIVÁLÓ ADOTTSÁGOKKAL RENDELKEZŐ INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE VÁLT LEHETŐVÉ.
További információk, elérhetőségek:
Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt., 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.
Tel: + 36 93/311 241 • Fax: + 36 93/314 382 • E-mail: iki@intezmeny.nagykanizsa.hu
A nagykanizsai Ipari Park infrastruktúra fejlesztése
NYDOP-1.3.1 /A-09-2009-0001
A pujekt 02 Euripi Unió támogatásával, az Ewápoí fojioncfc f^tstKi Alap tó5fw*a>Bródad wfcd meg
ÚMfTmfcwd 06 40 638 638
nfo9nlu.0ov.hu • www.f4u.hu új tfyxi,Ifef
2010 december 16 Kanizsa - r 15
Ökölvívó-show az NTE-csarnokban,
Korpics István ezüstérmes
Szépszámú közönség, megközelítőleg
ezres nagyságrendű
nézősereg volt kíváncsi Nagykanizsán,
az NTE-csarnokban
megrendezésre került 87. felnőtt
férfi országos bajnokság
utolsó, az aranyérmek sorsáról
döntő versenynapjára. Ezúttal
értelemszerűen - a rendezvény
rangjából fakadóan - nem csupán
a hazai színeket a 75 kg-os
fináléban képviselő Korpics Istvánért
zarándokoltak el a kanizsai
sportcsarnokba a lelátókon
helyet foglalók, lévén a sportág
hazai krémje képviseltette magát
a tíz súlycsoport végső helyezéseiről
döntő összecsapásokon.
A 49 kg-os döntővel kezdődött
a program, elsőként hajdúsámsoni
Ungvári Krisztián, valamint a
kecskeméti Lakatos István mérkőzött.
Ütős kis meccs kerekedett találkozójukból,
s a második negyedben
4:3-ra vezetett Ungvári,
ezt az állást fordította meg a végére
Lakatos, a kecskeméti 11:5-re
nyert.
52 kg-ban a piros sarokban
Kalucza Norbert (DVSC), míg a
kékben Dobrádi Zsolt (Érd) várhatta
a finálét. Az érdi öklöző kezdett
jobban a pontok alapján (4:1), majd
náluk is fordítás lett a vége: a debreceni
versenyző győzött (13:10).
Az 56 kg-osok aranyról
határozó találkozóján Nagy Krisztián
(Szolnok) és Lakatos Krisztián
léphetett a kötelek közé. Nagy
végig kezében tartva az irányítást
lett 2010-ben magyar bajnok súlycsoportjában
(13:6).
A 60 kg fináléja Rácz Sándor
(Szombathely), valamint Varga
Miklós (Hajdúsámson) között zajlott,
a második három perc után
Varga vezetett 3:l-re, s előnyét
még növelni is tudta (5:1).
64 kg-ban Káté Gyula (Kispest)
és Varjú György (Kecskemét) lendületes
első menetet bokszolt, a
másodikban Káté ráerősített, s Varjú
edzője röptette is a törülközőt...
A 69 kg döntőjében ismét egy
nagyágyú, az Európa-bajnok Bácskái
Balázs (Vasas) lendült bele
Klasz Árpád (Kispest) ellen. Már
az első menetben rászámolást harcolt
ki háromszor is Klaszra. Nem
is maradt el jutalma: a mérkőzés
idő előtt véget ért.
A hazai oldalról intenzív taps -
vagyis Korpics István következett
a ringben, 75 kg-ban. Az ellenfél a
félelmetes ütőerejű Harcsa Zoltán
(Kispest) volt. Az ifjúsági olimpián
idén bronzérmes Harcsa ellen a
hazaiak bokszolója igazi darálásba
kezdett, de Harcsa többet talált
(2:0). A másodikban is Harcsa volt
pontosabb (4:0), s a kispestiek
nagy tehetsége megszerezte első
bajnoki címét - a Kanizsa Box
Klubnak pedig ismét ezüstérem jutott
Korpics István által (5:2)
81 kg-ban a barátságos „testvérharc"
volt soron Szellő Imre
(Kecskemét) és Bárányi Richárd
(Kecskemét) között, döntő fölénynyel
az előbbi javára...
Darmos József (Vasas) és Deél
Szabolcs (Debrecen) már a 91 kgban
csaphatott össze utolsóelőtti
párosként a finálé napján. Mindkét
öklöző sokat dolgozott, a Vasas
sportolója azonban szép lassan felőrölte
a debrecenit (13:4).
A +91 kg-ban Bouquet Bence
(Vasas) és Bogdán Zsolt (Újpest)
összecsapása harcos döntőt ígért.
Bouquet kezdésként rögtön többször
talált, már az első menetben
kétszer is számoltak Bogdánra. Jóval
képzettebb ökölvívást mutatott
be a Vasas bokszolója, így nem is
volt meglepő, hogy az újpestit sérülés
miatt leléptették.
87. felnőtt férfi ökölvívó országos
bajnokság, Nagykanizsa.
Döntő és végeredmények
49 kg - döntő: Lakatos István
(Kecskemét) - Ungvári Krisztián
(Hajdúsámson) 11:5. Országos
bajnok: Lakatos István (Kecskemét).
2. Ungvári Krisztián
(Hajdúsámson). 3. Kanalas Róbert
(Pécs) és Nádori Tibor
(Nagykanizsa).
52 kg - döntő: Kalucza Norbert
(Debrecen) - Dobrádi Zsolt (Érd)
13:10. Országos bajnok: Kalucza
Norbert (Debrecen). 2. Dobrádi
Zsolt (Érd). 3. Tudós Gábor
(Veszprém) és Ungvári Sándor
(Hajdúsámson).
56 kg - döntő: Nagy Krisztián
(Szolnok) - Lakatos Krisztián
(Pécs) 13:6. Országos bajnok:
Nagy Krisztián (Szolnok). 2. Lakatos
Krisztián (Pécs). 3. Máté
Ádám (Gyula) és Pál Ádám (Győri
Gladiátor).
60 kg - döntő: Varga Miklós
(Hajdúsámson) - Rácz Sándor
(Szombathely) 5:1. Országos bajnok:
Varga Miklós (Hajdúsámson).
2. Rácz Sándor (Szombathely).
3. Ráth Miklós (Vasas) és
Török János (Debrecen).
64 kg - döntő: Káté Gyula
(Kispest) - Varjú György (Kecskemét)
- Káté döntő fölénnyel a 2.
menetben. Országos bajnok: 1.
Káté Gyula (Kispest). 2. Varjú
György (Kecskemét). 3. Bene Gergő
(Szolnok) és Görbics Gábor
(Hranek BSE).
69 kg - döntő: Bácskái Balázs
(Vasas) - Klasz Árpád (Kispest) -
Bácskái döntő fölénnyel az első
menetben. Országos bajnok: Bácskái
Balázs (Vasas). 2. Klasz Árpád
(Kispest). 3. Nagy Bence (Hódmezővásárhely)
és Peer Dávid (KSI).
75 kg - döntő: Harcsa Zoltán
(Kispest) - Korpics István (Nagykanizsa)
5:2. Országos bajnok:
Harcsa Zoltán (Kispest). 2. Korpics
István (Nagykanizsa). 3.
Oravecz Pál (Józsefváros) és Szabó
László (Parthus SE Budapest).
81 kg - döntő: Szellő Imre
(Kecskemét) - Bárányi Richárd
(Kecskemét) - Szellő döntő fölénnyel
az 2. menetben. Országos
bajnok: Szellő Imre (Kecskemét).
2. Bárányi Richárd (Kecskemét).
3. Hosszú Ferenc (Nyíregyháza) és
Oroszi Bertold (Gyöngyös).
91 kg - döntő: Darmos József
(Vasas) - Deél Szabolcs (Debrecen)
13:4. Országos bajnok: Darmos
József (Vasas). 2. Deél Szabolcs
(Debrecen). 3. Amin Kadri
(Józsefváros) és Kálmán Attila
(Tápiómente).
+91 kg - döntő: Bouquet Bence
(Vasas) - Bogdán Zsolt (Újpest) -
Bogdán sérülés miatt leléptetve.
Országos bajnok: Bouquet Bence
(Vasas). 2. Bogdán Zsolt. 3. Szabó
Tamás (Sopron) és Zsigmond József
(MIK).
Csapatban első lett a Kecskeméti
SC, második az Unió Sport Kispest,
míg harmadik a Hajdúsámson,
a legjobb ökölvívást Bácskái
Balázs (Vasas) mutatta be a torna
során.
Polgár László
Rangos csehországi sportakrobata
helyezések. A prágai
Nemzetközi Akrobatikus Tornaversenyen
vettek részt a kanizsai
Zalaerdő-Hevesi DSE sportakrobatái,
akik a kilenc nemzetet képviselő
kétszáz fos mezőnynek voltak
tagjai. A serdülő II. korcsoportban
a Kovács Akos-Vizlendvai
Máté fiú páros mezőnyében a második
helyen végzett, ami a teljes
összetettben a hetedik helyet jelentette,
míg a Neubauer Nóra-
Hajdu Zsófia kettős saját korcsoportjának
negyedikje lett, ami az
összetettben a nyolcadik pozíciót
jelentette számukra.
Nagy fegyvertény a Fáy utcában.
Vasas-ASI (5.) - Nagykanizsai
Izzó SE (12.) 34-35 (14-14).
NB I B Nyugati csoport női kézilabda-
mérkőzés, 13. forduló. Budapest,
Fáy utca, 150 néző. Vezette:
Porogi, Tóbiás. Nagykanizsa:
Hrankai - Nagy R. 5, Gácser K.
8/2, Pintér K. 2, Mátyás A. 11,
Ruppert B., Gyánó 2. Csere: Csaba
E. 2, Takács A. 2, László R. 3.
Edző: Bujáki Tibor. Végig szoros
volt az első félidő, majd a második
játékrész első tíz percében a
vendégek háromgólos előnyre
tettek szert és azt meg is tartották
a találkozó vége előtt két percig.
Utána ugyan lehetett egy kicsit
izgulni, de most a kanizsaiak
örülhettek kiélezett szituáció után
- végre. Bejöttek az átlövések, s
Nagy Renáta második izzós bajnokiján
is remekül lépett be - mi
több, ami talán még ennél is fontosabb,
eredményesen - a játékba...
Kellett a második húsz perc.
Újbuda TC (9.) - Kanizsa KK
DKG-EAST (8.) 68-84 (20-20,
25-15, 11-30,12-19). NB I B
Nyugati csoport férfi kosárlabdamérkőzés
a 7. fordulóból. Budapest,
50 néző. Vezette: Válé,
Bogárdi. Kanizsa KK DKGEAST:
Tóth O. (3), Babócsai
(22/12), Beck (10/3), Bíró (9),
Hoffmann (8). Cserék: Balogh
(2), Kovács S. (19/3), Kovács D.
(-), Zsámár (2), Murvai (-),
Stárics (9). Edző: Farkas László.
Úgy tűnik, hatott a zsinórban elszenvedett
három vereség utáni
„összeülés", hiszen ismét nyert a
Kanizsa KK legénysége. Örökérvényű
törvény, hogy idegenben
nyerni mindig nagy tett, még ha
nem is a közvetlen elitbe tartozó
gárda otthonából távoztak győztesen
Tóth Olivérék, s a nagyszünet
utáni teljesítmény rá is fért
már a csapatra.
16 Kanizsa - Hirdetés 2010. december 16
A GYERMEK MOSOLY JOTEKONYSAGI CSOPORT
adománygyűjtést szervez
folyamatosan 14 éves korig gyermekeknek.
Várunk: tartós élelmiszert, gyermekruhát, cipőt, ágyneműt, játékot,
mesekönyvet, stb...
Jelentkezni lehet a 067-30-270-8592
Áldott, békés karácsonyt kívánunk mindenkinek!
• SZŐNYEGTISZTÍTÁS
SZŐNYEGTISZTÍTÁS HÁZTÓL-HÁZIG
Szennyezett szőnyegét elszállítjuk,
tiszta szőnyegét visszaállítjuk!
Szőnyeg 550 Ft/m2, Szőnyegpadló helyben tisztítva: 50 m2-ig
400 Ft/m2, 51-100 m2-ig, 350 Ft/m2, 101 m2 felett 300 Ft/m2
• TAKARÍTÁS
LÉPCSŐHÁZ TAKARÍTÁS: 700 Ft-tól/lakás.
IRODA-, LAKÁSTAKARÍTÁS
• SZÓRÓLAP TERJESZTÉS
MEGRENDELÉS ÉS IDŐPONT EGYEZTETÉS:
06-20-4696-526, 06-20-2680-729
MEGNYITOTTA
kapuit a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ,
mely kedvező bérleti díjjal és szolgáltatások széles körével várja a
házba betelepülni szándékozó vállalkozásokat.
Keressen meg minket és tájékozódjon a lehetőségekről!
További információ: Mihovics Zoltán projektmenedzsernél
8800 Nagykanizsa, Garay u. 21. Telefon: 93-510-026 vagy 30-575-2943
www.inkubatornk.hu
Projekt neve: Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ
létrehozása
Projekt kódszáma: NYDC)P-1.3.1-2f-2009-0005
A projekt az Európai Unió támogatásával, az
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával
valósul meg.
Inkubátorház és Innovációs
NAGYnKAN IZSA Központ
Étterem
RReessttaauurraanntt
.a^embcr
Nagykanizsa, Erzsébet tér 1.
Vasember-ház
• Tel.: 0693/314-555
• Nyitva tartás: 11-21 óráig
• Megújult étlappal!
23 féle pizza decemberben 10% kedvezménnyel, ingyenes kiszállítással!
• Adventi torkos hétvégék
Karácsonyig minden hétvégén a szombati és vasárnapi ebédnél
5 féle főételből óriás adagot adunk, akár kombinálva is!
Ára: 1600 Ft/fő, amely tartalmazza a húslevest, a főételt,
a napi desszertet, valamint 2 dl forralt bort vagy teát.
(10 éves kor alatt 1000 Ft/fő 12-15 óráig)
• Napi menü 650 Ft/adag (2 adagtól ingyenes kiszállítás)
Kedvező ár, minőségi munka
1 L E V E LI
Leveli Attila
OPTIKA látszerész mester
l — < 8800 Nagykanizsa Deák tér 6,
i / / (93)312-011,(30)3852576
Hétfő-Péntek 8-12 és 13-17 óra, Szombat 9-12 óra
Vékonyított lencse AKCIÓ - 20%!
2010. november 1. - december 31-ig
d ú
ó Ö
Lukács és Fia Kft. Tetőfedés, lapostető szigetelés, ács- és bádogosmunkák, tetőanyag forgalmazás
8800 Nagykanizsa, Bajcsy-Zs. U. 36/a
Tel./Fax: 93/319 648, 20/9319 648
E-mail: lukacsesfia@chello.hu
VILLÁS
y '' 15 z.ig. e i.e.i 6 s éI5
COLOR színes szigetelő lemez
(bontás nélküli palafelújításhoz)
VILLÁS bitumenes zsindelyek:
téglány és hódfarkú formában.
Bitumenes szigetelő lemezek széles választékban lapostetőhöz.
CREAION^; Industrie
A T E T Ő C S E R É P I
fl=1=FAW^»a KLŐBER
tető helyett mondd: BRAMAC
fUlKKI
Tetőfedés, lapostető szigetelés,
ács- és bádogos munkák vállalása
több évtizedes gyarkolattal.
Áraink tartalmazzák az áfá-t
és a készlet erejéig érvényesek!