Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
9.83 MB
2020-12-14 14:18:22
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
501
881
Kanizsa 2011. 004-007. szám február

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XXIII. évfolyam 4. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2011. február 3. Kanizsa
Megoldódnak Nagykanizsa és még
tizenkét település szennyvízgondjai
Egy tucat település és Nagykanizsa
csatornázási gondjai oldódnak
meg annak az Európai
Unió által támogatott környezetvédelmi
nagyberuházásnak a
jóvoltából, amelynek kivitelezői
szerződéseit pénteken írták alá
a Vasemberház Dísztermében.
Az összesen több mint 11 milliárd
forintba kerülő, „Nagykanizsa
agglomeráció csatornahálózat
és szennyvíztisztító telep fejlesztése”
nevű projekt csatornahálózatának
kivitelezését az
SZK Kanizsa Konzorcium és az
S-E Nagykanizsa Konzorcium
végzi el, összesen 6.814.999.990
forintért várhatóan 2013 tavaszára.
Tóth Nándor, a Nagykanizsai
Regionális Szennyvíztársulás
elnöke a rendezvényen ismertette
a környezetvédelmi fejlesztés
részleteit, és kifejezte
azt a reményét, hogy a kivitelezők
a vállalt határidőre és minőségben
végzik majd el a
munkát. A most aláírt kivitelezői
szerződések értelmében az
SZK Kanizsa Konzorcium – a
Szabadics Közmű- és Mélyépítő
Zrt. vezetésével, a Közgép
Zrt. részvételével – az Északnyugati,
valamint a Dél-nyugati
régió csatornahálózat bővítését
bonyolítja le, a tervek szerint
összesen 828 nap alatt
Bocska, Hosszúvölgy, Homokkomárom,
Fűzvölgy, Magyarszentmiklós,
Magyarszerdahely,
Zalaszentbalázs,
Szepetnek, Rigyác, Eszteregnye,
Fityeház, Semjénháza, valamint
Nagykanizsa-Bajcsa és
Nagykanizsa-Korpavár városrész
területén.
Az S-E Nagykanizsa Konzorcium
pedig – a SADE Magyarország
Mélyépítő Kft., valamint az
Euroasztfalt Kft. – a nagykanizsai
Szabadhegy, valamint a belváros
csatornahálózatának bővítését, rekonstrukcióját
végzi, melyre 843
nap áll rendelkezésre. Mindkét
szerződés keretében a konzorciumok
feladata a részletes kiviteli
tervek elkészítése is.
Kovács Tamás, a Szabadics Zrt.
vezérigazgatója az ünnepségen azt
hangsúlyozta, hogy a közel két és
fél évig tartó munka során a munkaterületen
egyszerre dolgozó 200-
250 ember között nagy arányban
lesznek helyi vállalkozások képviselői
is, amelyekre nagyban szeretnének
támaszkodni. Kele Sándor
Zsolt, az SE-konzorciumot képviselő
SADE nevében a lakosság türelmét
kérte a munkák okozta várható
átmeneti kellemetlenségek miatt.
Cseresnyés Péter országgyűlési
képviselő, Nagykanizsa polgármestere
az összefogás jelentőségét
hangsúlyozta, és örömét fejezte
ki afölött, hogy a projekt
2013-as befejezésére az itt lakók
életminősége tovább javulhat. A
Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás
2005. júniusában alakult
azzal a céllal, hogy Nagykanizsán
és a környező, még csatornázatlan
településeken megfelelő
szennyvízelvezetést és -tisztítást
biztosítson. A társult önkormányzatok
a beruházást az Európai
Unió Kohéziós Alapja és a Magyar
Állam társfinanszírozása
mellett hozzák tető alá – az érintett
ingatlanok tulajdonosainak
hozzájárulásával. Ehhez – a projekt
önerejének részbeni finanszírozására
– 2008. májusában megalakították
a Nagykanizsa és Térsége
Víziközmű Társulatot.
A Szennyvíztársulás 2008. májusában
nyújtotta be a pályázati
dokumentációt a Környezet és
Energia Operatív Program második
fordulójára, a Kormány 2009.
február 18-án döntött a projekt
támogatásáról, amit az Európai
Bizottság 2010. júniusában hagyott
jóvá. Az EB megállapította,
hogy a beruházás illeszkedik a
Környezet és Energia Operatív
Program „Egészséges, tiszta települések”
elnevezésű prioritásához,
ezért érdemes az Unió Kohéziós
Alapjának támogatására. A
beruházás tervezett összköltsége
nettó 11,1 milliárd forint.
A projekt a Nagykanizsa és térsége
szennyvíz-elvezetési agglomeráció
még ellátatlan területeit
fedi le, amelyek közé Nagykanizsa
még csatornázatlan területei,
(folytatás a 2. oldalon)
Kanizsa 2 – Krónika 2011. február 3.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Ziegler Anita. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági
ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit
Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
(folytatás a címlapról)
...valamint a környező települések,
Bocska, Eszteregnye,
Fityeház, Fűzvölgy, Homokkomárom,
Hosszúvölgy, Magyarszerdahely,
Magyarszentmiklós,
Rigyác, Semjénháza, Szepetnek
és Zalaszentbalázs tartoznak.
A projekt keretében az eddig
csatornázatlan területeken kiépülnek
a helyi gyűjtőrendszerek, nyomóvezetékek
és a hozzájuk tartozó
átemelők. A beruházás keretein
belül a meglevő szennyvíztelepet
technológiai fejlesztéssel alkalmassá
teszik a nagyobb hatásfokú,
tápanyag-eltávolítást is megvalósító
biológiai tisztításra. Ezáltal a
befogadó felszíni víz – a Dencsárárok
– és közvetve a Principáliscsatorna
vízminőségi állapota javulni
fog. Aberuházás révén minimalizálható
a szennyvíztisztítás
környezetterhelő hatása, megelőzhető
a környezetszennyezés. A
projekt keretében több mint 62 kilométernyi
nyomóvezeték, 67 km
gravitációs csatorna és mintegy 37
km bekötővezeték épül. Kialakítanak
15 darab regionális és 23 darab
házi beemelő aknát, 20 darab
helyi átemelőt, valamint felújítják
a város központi átemelőjét is. A
fejlesztés összesen több mint háromezer
új bekötést jelent. A projekt
keretében a nagykanizsai
szennyvíztisztító telep fejlesztésére
kiírt közbeszerzésben tavasszal
várható eredmény, ennél korábban,
előreláthatólag februárban írják
alá a tényleges munka megkezdéséhez
szükséges műszaki ellenőri
szerződést is.
A Szabadics Zrt. a beruházáshoz
kapcsolódva hárommillió forint
összegben két kreatív pályázatot
hirdet meg a fiatalság számára.
A Mindenséggel mérdd
magad címűt a nagykanizsai
egyetemisták, közép- és általános
iskolások, valamint óvodások
számára hirdetik meg. Ebben
a belváros rekonstrukciójára és
várható eredményére kíváncsiak.
A Kényelem és környezetvédelem
címűben azt szeretné tudni a cég,
hogy mit gondol a környező településen
élő ifjúság a szennyvízelvezetésről,
és hogyan változtatja
meg életüket a csatornázás.
A díjakat a Város Napján adják
át a különböző kategóriák győzteseinek.
Különdíjban részesül
az az oktatási intézmény, ahonnan
a legtöbb pályázatot nyújtják
be.
K.H.
– Egy újabb beruházás befejezésének
a vége előtt állunk.
Január 31-én ugyanis megkezdődött
a Bolyai Iskola 284 millió
forint összköltségű részleges
beruházásának műszaki átadása
– jelentette be Cseresnyés
Péter polgármester a hivatal
első emeleti tárgyalójában tartott
sajtótájékoztatóján, melyen
többek között részt vett a
fővállalkozó, a műszaki ellenőr,
a városfejlesztési osztály
képviselője és az iskola vezetése.
– Egy újabb városi ingatlan
újul meg – hangsúlyozta Cseresnyés
Péter. – Egy olyan patinás
épület, melynek, ha nem nézzük a
funkcióját, akkor is a város egyik
ékköve. Nem beszélve arról, ha
egy iskoláról, egy olyan intézményről
ejtünk szót, ahol a jövő
nemzedékét nevelik, nem mindegy,
milyen körülmények között
töltik el idejüket a gyerekek és a
pedagógusok.
A polgármester azt is elmondta,
a felújítás fővállalkozója egy
nagykanizsai székhelyű cég. A
szakipari munkák több, mint felét
szintén helyi vállalkozók végzik.
Csak a kimondottan speciális jellegű
munkákra kötöttek nem kanizsai
vállalkozókkal szerződést.
Október végéig a főtér is teljesen
megújul, az iskolaépület egésze a
Magyar utca torkolatáig egy nagyon
szép épületegyüttes részévé
tud válni. Végül Tárnok Ferenc, a
a hivatal szakosztályának vezetője
adott áttekintést.
Közel 200 millió forintos EU támogatással
valósul meg a Bolyai
Iskola rekonstrukciója, melynek
eredményeként XXI. századi környezetben
és feltételekkel tanulhatnak
a diákok. Aprojekt támogatója
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség,
közreműködő szervezet a
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési
és Urbanisztikai Nonprofit
Kft.
A műemléki és szakmai szempontok
betartásával jelenleg a
régi főépület pinceszinti és földszinti
része kerül felújításra,
belső átalakításra úgy, hogy
azok a mozgáskorlátozottak számára
is biztonságos közlekedést,
kényelmes használatot
nyújtanak. A mozgáskorlátozottak
a régi iskolaszárnyba tervezett
lifttel közlekedhetnek akadálymentesen.
Az átalakított pincehelyiségek
alapterülete:674,31 m2.
A déli szárnyon öltözőket, vizesblokkot,
WC-ét, zuhanyzót,
sportszertárat, kondicionáló termet,
tornaszobát, szabadidős termet,
a keleti szárnyon vizesblokkot,
szabadidős termet, klubszobát,
tárolót és karbantartó műhelyt
alakítanak ki.
Az épület pinceszintjén egységesen
olyan építési és állagmegóvási
munkákat kell elvégezni,
hogy a földszinti épületrészt az új
igényeknek megfelelően tudják a
szakemberek felújítani. Ezen kívül
elkészül a helyiségek fokozott
mesterséges szellőzése, erős- és
gyengeáramú rendszerek kialakítása.
Az átalakított földszinti helyiségek
alapterülete: 895,53 m2.
A déli szárnyon három tantermet,
két tanári szobát, igazgatói-
és helyettesi irodát, titkárságot,
gazdasági irodát, irattárat,
raktárt és portát, a keleti
szárnyon négy tantermet, nyelvi
termet, tanárit, vizesblokkot és
technikai helyiséget alakítanak
ki.
A földszinten lehetőség lesz nagyobb
közösségi terek kialakítására
is. Visszaállítják az épület főbejárati
funkcióját, akadálymentesen
lesz megközelíthető az udvar, valamint
a keleti és déli szárnyak
földszintje.
A rekonstrukciót érintő főbb
építési fázisok: új épületszerkezetek
építése, új padlóburkolat,
nyílászárók cseréje, újak beépítése,
vakolatok felújítása, javítása,
új „lélegző WTA vakolat” készítése,
teljes festés, mázolás. Az iskola
homlokzatának felújítása a
főépület Erzsébet téri, Vásár utcai
és udvari homlokzatrészét
érinti.
B.E.
Lehetőség kell a jelennek
EU-s támogatásból szépül
a Bolyai Iskola műemlék épülete
Fotó: Bakonyi Erzsébet
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!
www.kanizsaujsag.hu
􀀩
Évköszöntő vállalkozói fórumon,
a Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara, és az önkormányzat
közös rendezvényén
adták át az Év vállalkozója, vállalkozása,
továbbá a kiváló gyakorlati
képzőhely díjakat.
Az immár sokadik alkalommal,
január közepén megrendezett ünnepségen
elsőként Cseresnyés Péter
polgármester köszöntötte a kiemelkedő
teljesítményt elért vállalkozókat
és a vendégeket a
Medgyaszay Házban.
– Ragaszkodunk ehhez az ünnephez,
és szeretnénk továbbra is megrendezni.
– hangsúlyozta Cseresnyés
Péter. – Ragaszkodunk az
együttműködéshez. Az elmúlt napokban
arról beszélgettünk, hogyan
lehetne jobban bevonni az
önkormányzat életébe a vállalkozókat,
hogyan lehetne véleményüket
jobban hasznosítani, és hogyan
tudnánk közösen az általunk kedvelt
és szeretett Nagykanizsát fejlődő
pályára állítani. Nem riválist,
ellenérdekű felet látunk egymásban,
hanem szorosan együttműködőket.
Ezért örülök a kamara és az
önkormányzat között kialakult párbeszédnek.
Minél többen tudunk leülni
egymás mellé beszélgetni és
ünnepelni, annál hathatósabban
tudjuk demonstrálni, hogy közös az
érdekünk, és tudunk együtt dolgozni.
Cseresnyés Péter végül a város
nevében gratulált a vállalkozók közösségének
és a díjazottaknak.
Dr. Polay József, a városi kamara
elnöke az önkormányzattal közösen
első alkalommal megrendezetett
ünnepséget egy új folyamat
kezdetének jellemezte. Erre a folyamatra
szükség is lesz, hiszen
többek között szeretnének részt
venni a gazdaságfejlesztési célok
kitűzésében és megvalósításában.
A kamarához tartozó vállalkozók
szintén szeretik a várost, szeretnének
itt dolgozni és itt jól élni –
Nagykanizsán.
A Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara díjazottjai:
Az Év vállalkozója díjat Pál Rózsa
fodrászmester, az Év vállalkozása
díjat a Draskovics Kft., a Kanizsa
Pékség Sütőipari Zrt. és a
Siroma-Plast Kft. kapta.
Kiváló gyakorlati képzőhely díjban
Ágoston Tibor egyéni vállalkozó,
járműfényező mester, a
DKG-EAST Olaj és Gázipari Berendezéseket
Gyártó Zrt., valamint
a Gázkép Kft. részesült.
A közgyűlés döntése értelmében
Nagykanizsa önkormányzata az
Év vállalkozása emlékplakettet
adományozott kis- és középvállalkozás
kategóriában a MOVI 2000
Kft-nek, nagyvállalkozás kategóriában
a H-Kandalló Kft-nek.
Az ünnepséget a Nagykanizsai
Ifjúsági Vonószenekar, és a Harcsa
Veronika Qartet műsora tette teljessé.
B.E.
Kanizsa 2011. február 3. – Krónika 3
Vállalkozókat díjazott Nagykanizsa
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Az E.ON Energiaszolgáltató
Kft. ügyvezető-igazgatói Pál
Norbert, és Lehoczki Balázs az
alábbi tájékoztatást juttatták el
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalához.
A Magyar Energia Hivatal január
5-én függesztette fel az Emfesz
Kft. kereskedelmi engedélyét, a
határozat értelmében a társaság
kilencven napig nem folytathat
gázkereskedelmi tevékenységet.
Így az Emfesz Kft-vel a gas.hu
konstrukcióban kötött szerződések
automatikusan felbontásra kerültek.
Az ügyfelek ellátása azonban
továbbra is biztosított marad.
A Hivatal az Emfesz Kft. valamennyi
felhasználója ellátásának
érdekében más földgázkereskedőt,
illetve egyetemes szolgáltatói engedélyest
(ún. végső menedékest)
jelölt ki a kellő földgázforrással
rendelkező engedélyesek közül. A
Hivatal döntése értelmében 2011.
január 13-án 6 órakor kezdődő
gáznaptól 90 napra az E.ON veszi
át a szolgáltatási területén vételező,
egyetemes szolgáltatásra jogosult
Emfesz ügyfelek ellátását.
A magyar gázpiac régi, stabil
szereplőjeként továbbra is törekszünk
ügyfeleink magas színvonalú
ellátására, a lehető legalacsonyabb,
de hosszú távon is fenntartható
áron. Felelős földgázszolgáltatóként
fontosnak tartjuk, hogy szolgáltatási
területünk érintett fogyasztóit
gyors, stabil és gördülékeny
kiszolgálásban részesítsük. Az
E.ON újonnan átveendő ügyfelei
számára is többi ügyfelével megegyező
színvonalon és azonos áron
biztosítja a földgázszolgáltatást a
kijelölés időpontjától kezdődően.
2011. február 4-ig megtörténik
az érintett ügyfelek mérőórájának
leolvasása, a leolvasott óraállás képezi
az elszámolás alapját. Fontos,
hogy az érintettek segítsék a gázmérők
leolvasásában az elosztói
engedélyesek munkatársainak
munkáját, hiszen a pontos leolvasás
feltétele a korrekt elszámolásnak.
Adminisztratív teendőjük az
érintetteknek egyelőre nincs, a
szolgáltatást megszakítás nélkül a
megszokott módon vehetik igénybe.
A Magyar Energia Hivatal munkatársaival
jelenleg is zajlanak
egyeztetések a folyamatok pontosításáról,
amelynek ügyfeleket
érintő részleteiről folyamatosan tájékoztatást
adunk.
K.H.
Senki sem marad földgáz nélkül
Közel tíz millió forint támogatást
nyert tavaly szeptemberben
az önkormányzat az Egészségre
nevelő és szemléletformáló életmódprogramok
pályázaton belül
a Batthyány Lajos Gimnázium
és Egészségügyi Szakközépiskola
egészségre nevelő életmódprogramja
című projekttervvel.
Balogh László iskolaigazgató
elmondta, a támogatást a
TÁMOP 6.1.2.-es számú pályázat
segítségével nyerte el az intézmény,
így egy év alatt-egészen
pontosan 2011 szeptemberéigminden
hónapban sportprogramokat
tudnak szervezni az iskolában.
Juhász Imre projektmenedzser
avatott be minket a részletekbe,
így megtudtuk, összesen
ezernégyszázhat pályázatot nyújtottak
be, amelyből százhatvanhatot
tartottak támogatásra érdemesnek,
végül ötvennégy szerződés
született meg. A projekt azt a
célt szolgálja, hogy tudatosítsa az
egészséges életmódra törekvést,
amelyet leginkább az iskola keretei
között lehet megvalósítani. A
pályázat szakmai asszisztensei
Gaál Mercédesz és Tulok József
testnevelők, akik hangsúlyozták,
legalább havi két programot szeretnének
megvalósítani az egy év
alatt. Az eddigi eredményeket
mutatja a decemberben megrendezett
Mikulás Kupa, a teremfutás
és prevenciós előadással egybekötött
gyalogtúra, a jövőbeli
tervek között pedig szerepelnek
előadások a drog, alkohol, dohányzás
témakörökben, illetve a
huszonnégy órás foci, fitnesz nap
és kerékpártúra is. Mindemellett
elkészült az egészségsarok is,
ahol információkat kaphatnak a
tanulók az egészséges életmóddal
kapcsolatban, valamint a soron
következő eseményekről is,
de a BLG honlapjának életmód
részénél is naprakész információkkal
gazdagodhat az érdeklődő.
Z.A.
Pályázati
pénzből
egészségre
nevelnek
Az Érdekegyeztető Tanáccsal
1994-ben kötött együttműködési
megállapodás aktualizálásával
kezdte meg munkáját a január 27-
ére összehívott soros közgyűlés.
Ezután döntött a testület az önkormányzat
Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról.
A jövőben a képviselők közvetlenül
a polgármestertől, alpolgármesterektől,
a jegyzőtől és az
aljegyzőtől kaphatnak választ a
kérdéseikre.
A szavazást követően a polgármester
megszakította a közgyűlést,
s bejelentette, Fekete István Nagykanizsa
legidősebb polgára szerda
éjszaka 106. életévében elhunyt.
Az önkormányzat nevében együttérzését
fejezték ki a családjának.
Módosította a közgyűlés a vendéglátó
üzletek éjszakai nyitvatartási
rendjét szabályozó rendeletét.
Ennek értelmében a nyitvatartási
idő 23 óra és 5 óra közötti tilalma
feloldásra kerül a Zárda utca, Zrínyi
Miklós utca, Fő utca közötti szakaszon
az Erzsébet tér illetve Rozgonyi
utca 14-27. házszámig, valamint
a Hunyadi utca 7-14. házszámtól
a Zrínyi Miklós utca és az
általuk határolt területen belül fekvő
nem melegkonyhás vendéglátóhelyekre,
vagyis a belvárosban idegenforgalmi
szempontból fontos
üzletek éjszaka is nyitva tarthatnak.
Döntött a testület az önkormányzati
külkapcsolatok szabályozásának
módosításáról, és a
Közbeszerzési Szabályzat megalkotására
előterjesztett javaslatról.
A változtatás szerint a Bíráló Bizottság
határozatképes, ha öt fő –
amelyből legalább három állandó
tag – jelen van. Elvi döntést hoztak
a Városfejlesztési Stratégia továbbfejlesztésének
tényleges előkészítéséről,
valamint az önkormányzat
informatikai fejlesztési
koncepciójáról és végrehajtásának
ütemezéséről. A közgyűlés támogatta
„Az országos közutak átkelési
szakaszain a forgalom csillapítására,
a gyalogosok védelmének
növelésére, a járművek sebességének
csökkentésére alkalmas beavatkozások
társfinanszírozása”
című pályázat benyújtását a Bajcsy-
Zsilinszky utcában gyalogátkelőhely
létesítése céljából, legfeljebb
egymillió forint teljes projektköltséggel.
A közgyűlés egyetértett a rövid
és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
támogatására irányuló
pályázat benyújtásával a Vas Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi
Központja pályázati kiírására. A
2011. évi költségvetésben a pályázati
önrész 27 millió 708 ezer
forint. A rövid időtartamú közfoglalkoztatási
programban 821 fő
foglalkoztatását, a hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatási programra
44 fő foglalkoztatását tervezik.
Megszavazták az intézményfenntartó
társulásban érintett települések
(Belezna, Liszó, Nemespátró,
Hosszúvölgy, Homokkomárom,
Sormás és Surd) 2010.
évre vonatkozó pénzeszköz átadásról
szóló megállapodást. A települések
polgármestereinek kezdeményezésére
egyeztető tárgyalásra
került sor, ahol elmondták,
költségvetési problémáik vannak
és nem tudják kifizetni a negyedéves
pénzeszköz-átadási megállapodásokban
szereplő hozzájárulást.
A társulási megállapodásban
rögzítettek ellenére a kiszámított
összegnek csak a felét tudják teljesíteni.
A közgyűlés Cseresnyés Péter
javaslatára úgy döntött, a 2010-
es évre közvetett támogatásként
kapják meg a települési önkormányzatok
a fizetési kötelezettségük
50 százalékát, azaz tízmillió
355 ezer forintot. A testület támogatta
a Palini Általános Iskola és
Óvoda, valamint a Nyugat-Magyarországi
Egyetem Regionális
Szolgáltató és Kutató Központ közötti
együttműködési megállapodás
megkötését.
Atestület elvi támogatást adott a
zeneiskolának a II. Országos Elektroakusztikai-
Zenei Verseny megrendezéséhez.
A Thúry-laktanya területén lévő
legénységi épülettel kapcsolatos
feladatok ellátására, a legénységi
épület nyílászáróinak befalazására
maximum hétszázezer forintot biztosított
a közgyűlés a 2011. évi
költségvetés terhére.
B.E.
Kanizsa 4 – Krónika 2011. február 3.
Közgyűlés: Pörgős munka, gyors döntések
Egy február 25-ig megtekinthető
kiállítást nyitott meg Cseresnyés
Péter országgyűlési képviselő,
polgármester a városi könyvtárban.
Nem haltak hiába: Korea,
1950-53 címmel hirdetett vetélkedőt
a Nagykanizsai Polgári
Egyesület, melynek a kommunizmusaldozatai.
multiply.com oldalról
letölthető feladatlapját a tárlatot
tanulmányozva oldhatják
meg a város valamennyi középiskolájából
jelentkező diákok.
Apolgármester köszönetét fejezte
ki az egyesületnek, amiért bevonta
a fiatalokat az emlékezésbe.
Olykor még ma is felbukkan
írásban az a félreértés (?), mintha a
Koreai félsziget kettéosztottsága
az ezelőtt hatvan évvel lezajlott
háború következménye lenne. Pedig
a 38. szélességi foknál 1945-
ben, Potsdamban húzták meg a határt
az akkori szövetségesek. Ezt
az árat zsarolta ki magának Sztálin
a Japán elleni utolsó pillanatban
való hadba lépésért. Az elődje áprilisi
halálát követően elnökké előlépő
Harry Truman akkor engedett.
Bár nem voltak illúziói, hiszen
már szenátorként - amikor
1941-ben Hitler megtámadta a
Szovjetuniót – kimondta: a két
diktatúra erkölcsileg egyenértékű.
Béke mindenáron? Roosevelt elnök
ekkorra már kivezette a két
óceán védettségéhez szokott nemzetét
az izolacionizmusból: az
amerikaiak 68 százaléka választotta
a nácik győzelmének megakadályozását
a békével szemben. (Tizennyolc
hónappal előbb fordított
volt az arány.)
Mint Henry Kissinger Diplomácia
című könyvében – a kiállítás
létrejöttéhez a magyar kiadó, a
Panem engedélyével hatalmas segítséget
nyújtó műben – olvashatjuk,
a háború utáni európai kommunista
terjeszkedést az Egyesült
Államok mind katonai, mind gazdasági
eszközökkel eredményesen
tartóztatta fel. Ez utóbbinak, a
Marshall-segélynek a külügyminiszter
adta a nevét. Ellenfélként
határozta meg mindazokat, akik az
emberi nyomorúság állandósításából
politikailag vagy valamilyen
más formában hasznot húznak.
1950 júniusára már túl volt a
világ a berlini blokádon, Kelet-
Európában a kommunista hatalomátvételeken.
Beigazolódott
Truman bizalmatlansága: Sztálin
nem tartotta magát az adott szóhoz.
Észak-Korea diktátora, Kim
Ir Szen, a polgárháborúban győztes
Mao és Sztálin egyaránt azt
hitte, következmények nélkül
rúghat fel nemzetközi egyezményeket.
A tablókban színes térképeken
követhető, milyen gyorsan,
mekkora területet rohant le az
észak-koreai hadsereg délen. – A
müncheni eseményeket átélő
nemzedéknek azonban cselekednie
kellett. – szögezi le Kissinger,
utalva 1938-ra, amikor Csehszlovákia
náci lerohanását a nyugat
tétlenül elnézte. Truman az amerikai
néphez fordulva alapvető értékeik
megvédésére szólított.
Azokra, amelyeket 1941 januárjában
Roosevelt az általa Négy
szabadságnak nevezett programban
összegzett: szólásszabadság,
vallásszabadság, szabadság a nélkülözéstől
és szabadság a félelemtől.
És Amerika – ahogy utóbb a koreai
háború emlékművének felirata
hirdeti – meghallotta egy olyan országnak
a segélykiáltását, melyet
soha nem ismert. Elkötelezettségük
képessé tette őket, hogy elviseljék
csaknem 150 ezer honfitársuk
halálát vagy megrokkanását.
Ha bírálták Trumant a háború alatt,
csak azért tették, mert győzelmet
sürgettek. Obama elnök 2010 novemberében
arról beszélt, az 1953-
as fegyverszüneti szerződés valójában
győzelem. Kissinger szerint:
Kína fizikai és az amerikaiak lélektani
ereje közti kényszerű és kínos
egyensúly ellenére. A kiállítás
megrázó felvételeket is bemutat: a
visszavonulást mínusz 37 fokban a
Chosin (Changjin) víztározótól,
John Ploch, észak-koreai fogságból
kiszabadult amerikai katonát.
A mai Észak-Korea állapotait, az
onnan menekülők sorsát érzékeltető
tabló kifejezi: túl élő, túlságosan
élő a múlt. A távirati iroda két nappal
a kiállítás megnyitása előtt
adott hírt nyilvános kivégzésekről.
A kommunista diktatúrák százmillió
áldozata közé most két új
került.
K.H.
Elviselték - elkötelezettségből
Kanizsa – 2011. február 3. Eseménytár 5
Évértékelő és feladat-meghatározó
közgyűlést tartott a negyven
éves Fegyveres Erők és Testületek
Nyugállományúak Klubja.
A Honvéd Kaszinó Tükörtermében
megjelenteket elsőként Zóka Tibor köszöntötte.
„Közösségi életünk áttekintése
örömeinket és gondjainkat tükrözi. A
közös gondok megoldásában kifejezetten
a jó szándék, az egymás iránti szeretet
és megbecsülés volt jellemző. A
tagság a jogait jól ismeri, kötelességeit
igyekszik mindenkor teljesíteni.” A napirendi
pontok elfogadását követően
egyperces néma felállással emlékeztek
tavaly elhunyt négy társukra, Bálint Józsefre,
Horváth Lajosra, Harangozó
Lászlónéra és Dr. Kerék Imrére.
– A klubot 1970. december 14-
én, a Nagykanizsán élő nyugállományú
katonák, rendőrök, határőrök
egy kis csoportja, 16 fő hozta
létre. A kezdetekben katonák, rendőrök,
határőrök és családtagjaik
alkották a klubot – hangsúlyozta
elnöki beszámolójában Poprádi
Zoltán nyugállományú ezredes.
Az évek múlásával a tagság kibővült
mindazon személyekkel, akik
elfogadták az alapszabályt, és tevékenységükkel
hozzájárultak a kulturális-
nevelési célok kibontakoztatásához.
Mint a város legnagyobb nyugdíjas
közössége nem zárkóznak el a
Város Idősügyi Tanácsa által az idősek
érdekében szervezett munkától
sem, s mint katona-nyugdíjas közösség,
együttműködnek a város más
egyesületeivel. Kapcsolatuk a Magyar
Honvédséggel a Nyugat-Magyarországi
Hadkiegészítő Parancsnokság
segítségével valósul meg.
Részesei annak az ellátási körnek,
amelyet a Magyar Honvédség a
nyugállományú katonák, hozzátartozóik,
illetve özvegyeik számára
nyújt. Rendszeres kapcsolatot tartanak
a Zala Megyei Toborzó és Érdekvédelmi
Irodával elsősorban a tagok
szociális helyzetével kapcsolatos
gondok megoldásában és kegyeleti
kérdésekben. Az egyesület részt vállal
az ellátási körébe tartozó személyek
problémáinak felmérésében és
közvetítésében. Az elnökség odafigyel
a tagság gondjaira, szervezi a
beteglátogatást és évente mintegy
harminc-negyven személyt segítenek
a felgyógyulásban. A város rendezvényein
egyenruhában megjelenve
képviselik a Magyar Honvédséget,
ezzel igyekeznek hozzájárulni a
katonák és a civil lakosság közötti
kapcsolattartás elmélyítéséhez. Tevékenységük
színvonalának emelése
érdekében 2007-ben együttműködési
szerződést kötöttek a Zala megyei
honvédségi klubokkal. A Honvédségi
Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének
(HOKOSZ) tagszervezeteként,
a szövetség támogatásával és
segítségével képviselik a nagykanizsai
nyugállományú katonák és özvegyeik
érdekvédelmét.
A 2011-es év programjáról Poprádi
Zoltán elnök kiemelte a Dózsa-
találkozó megrendezését, kirándulásaik
közül a budapesti és a
Mátra környéki utakat, valamint a
kenyérgyári látogatást.
A közgyűlés többek között döntött
a kétezer forintos éves tagsági
díjról, és megerősítette tisztségében
Poprádi Zoltán elnököt.
B.E.
Nyugdíjas egyenruhások beszámolója
„Keresztyén hitünk és a világ”
kapcsolata elemzésére kerül sor
péntek esténként a Nagykanizsai
Református Egyházközség gyülekezeti
termében, az idei Kanizsai
Esték rendezvénysorozat
keretein belül. Steinbach József,
a Dunántúli Református Egyházkerület
püspöke nyitotta meg
előadásával a Kanizsai Estéket.
Előadását három részre tagolta.
Az első részben a keresztyén hitről
szólt, amelyet személyes hitvallásával
szemléltette. Kifejtette, hogy
Jézus Krisztusban Isten visszaadta
nekünk az élet teljességét, eredeti
teremtési szándékát állította helyre
azáltal, hogy Jézusban megnyitotta
az örök élet felé az utat. A Szentírás
erről szól: az Ószövetségben
ígéretként, az Újszövetségben beteljesedésként.
A keresztény hit attól
csodálatos, hogy egyetemes,
univerzális kultúrák, nemzetek feletti,
minden embert egyformán
érintő; bár azt minden ember a maga
kultúrájában, identitásában, a
maga felekezeti keretein belül élheti
meg. Majd a püspök a megváltás,
a szabadítás szükségességéről
és egyetemes problémáktól való
megszabadulásokról, a földi élet
ajándékáról beszélt.
Az előadás második részében
Steinbach József a keresztyén hit
világban való megjelenéséről, az
evangélium elterjedéséről szólt.
Történeti áttekintése során kitért
az első gyülekezetek, eklézsiák
létrejöttére, Konstantin császár keresztényüldözésére,
a Római Birodalomban
a kereszténység állami
vallássá válására. Kifejtette, hogy
európai viszonylatban a kereszténység
ekkor lett egyenlő a világgal.
A világ volt az egyház. Az áttekintés
lényeges állomásának tüntette
fel a francia felvilágosodás
korát, amikor a világ elkezdett kivonulni
az egyházból, vagyis megindult
az elvilágiasodás, ami sajnos
napjainkban tetőzik. E témakörének
súlyponti kérdéseként jelölte
meg az előadó az evangélium
világba való kiáradását, a világ
evangéliummal való áthatását,
amely az egyház feladata, felelősége.
A püspök úr végül az egyház
missziói küldetéséről beszélt. Egy
világdiagnózis felállításával
szemléltette, hogy a XXI. században
milyen környezetben kell az
evangéliumot hirdetni. A szekularizáció,
urbanizáció, globalizáció,
pragmatizmus, racionalizmus, liberalizmus
folyamatos jelenléte
mellett egy hatalmas értékválság
jelei tapasztalhatók. Minden relatívvá
vált. Nem tudunk a fix értékekhez,
evidenciákhoz igazodni.
Az egyház küldetése az volna,
hogy ebben az értékválságban
szenvedő korban a világ elé tárja
és élje az örökkévaló értékeket,
amelyek a tízparancsolatban fogalmazódnak
meg. Nem fogadhatjuk
el, hogy ma nincsenek olyan
örökkévaló evidens értékek, amelyek
minden ember számára, minden
társadalomban és kultúrában
zsinórmértéket jelentenek. Ennek,
valamint a folyamatos életmódváltásnak,
és az urbanizációs robbanásnak
következménye a posztmodern
ember lelkülete. A ránk
zúduló információk halmazából
nem vagy nehezen tudunk szelektálni.
A kommunikációs robbanásban
hatalmas értékválság, értelemvesztettség
van. Ennek leküzdése
csak az evangélium élet közelivé
tételével lehetséges, mert a
ma embere nem erről beszél. Akereszténység
nyomorúsága az,
hogy olyan kérdésekre ad választ,
amit fel sem tesznek. Ezért vonul
ki a világ az egyházból. Az élet
kérdéseit figyelembe véve kellene
az embereket az evangéliummal
megszólítani, mert ezt várják az
emberek, a fix kapaszkodókat keresik.
Mi hisszük, hogy életünk útján
fix kapaszkodó pontunk Jézus
Krisztus – jelentette ki előadása
zárszavaként Steinbach József
püspök úr.
Cz.Cs.
Kapaszkodó pontunk Jézus
A városi sportkoncepció 2010-
14-es időszakra történő előkészítése,
illetve kidolgozása folytatódik
természetesen úgy is, hogy a
város költségvetése még nem elfogadott,
hangsúlyozta Karádi
Ferenc alpolgármester.
A tények és az adatok financiális,
valamint az önkormányzati támogatás
terén megvannak, de a
kidolgozandó sportkoncepcióval
úgymond a rendszerét kívánják
megalkotni a különböző elgondolásoknak,
folytatta az elöljáró.
Mint kiemelte, a város költségvetése
várhatóan rendkívül takarékos gazdálkodást
igényel majd, ettől függetlenül
azonban a sportot érintő
munkaanyag megalkotása elengedhetetlen,
ami egyben a kanizsai sportéletnek
egyfajta vitaalapot is szolgáltat.
Ezt a dolgozatot kapják majd meg február
7-én a város sportéletében ténykedők,
s a város vezetése abban bízik,
hogy a sportban dolgozók élnek is a
lehetőséggel, hogy közösen tudják tovább
gondolni az elképzeléseket.
Az alpolgármester szerint ezúttal
nem a forintok és számok lesznek a
fontosak abban, amiről döntenek,
hanem az egyértelmű irányát kell
meghatározni annak, merre is induljon
tovább Nagykanizsa sportja.
P.L.
Sportkoncepció: bevonni az érintetteket
Kanizsa – Szabad 6 vélemény 2011. február 3.
“Szentgyörgyvaru
rea meneh... utu rea”
Nem akarok én régi nyelvemlékekben
elmélyülni! Csak jött magától,
tolult a nyelvemre. Amikor a
szavakkal játszom, általában jó
kedvemben vagyok. Most bizony
nem! Ehhez pedig elég gépkocsival
ráhajtani a szentgyörgyvári
hegyre menő útra és azon közlekedni.
Atél megtette a hatását, ez a
közlekedés inkább tűnik kitörés játéknak,
mint gondtalan úthasználatnak.
Nem is koptatnám én itt a
billentyűzetet, de azért van előzménye
mindennek.
A legkorábbi előzménye talán
az, hogy a fél gyermekkorom ezen
a vidéken „játszódott”. Elég közel
volt ez a gyönyörű vidék ahhoz,
hogy kiszaladjon a gyermekcsapat.
Aztán nagyon hosszú idő elteltével
magam is birtokos lettem ott, nagyon
szép környezetben. Egyszerűen
jó oda kimenni, odakint tartózkodni.
Azt gondolom, a véleményemet
sokan mások, nagykanizsai lakosok
is osztják, mert ez a környékbeli
zártkerti ingatlanrészek egyik
legnagyobbika. Ott gazdálkodunk,
sőt még adót is fizetünk ezért. És
itt a gond. Aki adót fizet a közös
kasszába, az valami csekélységet
el is vár, várhatna ennek ellenében!
Egy kis infrastruktúrát. Szörnyűt
mondok, járható utat! Én magam
nem csak adót fizetek, de az
egyik közmeghallgatáson interpelláltam
is egy járhatóbb útért! Választ
írásban, természetes módon
nem kaptam. Útjavítás? Az volt.
Suszter módra. A suszter azonban
nagyon trehány munkát végzett.
Sokára ért oda, spórolt is szépen.
Gondolom, volt oka. Ha túl jól sikerült
volna, az drága is lett volna,
meg az a vacak adófizető el is bízhatta
volna magát. Még arra sem
tellett, hogy folyamatossá legyen a
munka. Ha már egyszer odaértek.
Hol volt közben? Ki tudja. Egy
ilyen vacak, jelentéktelen útszakasznál
vannak fontosabb dolgok
is! Minden esetre a trehány munkának
meg lett a következménye.
A kérdéses útszakasz egyre inkább
kezd hasonlítani a volokalamszki
országútra. Az pedig úgy lett híres,
hogy a II. világháború során néhány
ármádia végiggrasszált rajta
– annak minden következményével.
Azt én már mondani sem merem,
pedig mondom ám, hogy az
egész koncepció elhibázott volt.
Járok sok felé, még a környékbeli
zártkerti ingatlanokat is szívesen
bejárom. Úgy látom, hogy általában
a bevezető utak lettek felújítva.
Nálunk még ez sem így történt.
A többi zártkerttel azonos időben
történt első útfelújítás (útépítés)
valójában áttevődött egy belső
mellékútra. Hogy miért? Azt én
megint csak nem tudom. Az útszakasz
viszont, ami a belterületet a
zártkerttel összeköti, és ezért a fő
útvonalnak minősíthető, ma nagyon
rossz állapotban van. Ez az
állapot nagyon-nagyon sok ember
érdekét sérti és én nem látom az
ügy végét. Még úgy sem, hogy a
megoldás szükséges és sürgető.
Félmegoldás meg nem megoldás.
Járható utat szeretnénk!
Halasi Pál
birtokos és adófizető
Amai magyar többpárti demokrácia
idestova 20 éves múltra tekint
vissza. Ez már felnőttkor a
javából. A választópolgárok már
18 éves korban szavazhatnak
olyan nagy horderejű kérdésekben,
hogy melyik párt milyen
programja mentén történjen az ország
építése mindannyiunk boldogulásának
az alakulása. A választók
többségének a szavazatát elnyerő
párt felelőssége programjának
végrehajtását garantáló kormány
és miniszterelnökének a jelölése,
az olyan társadalmi és politikai
atmoszféra elősegítése,
mely lehetővé teszi a társadalom
többségének közreműködését is
az eredményes végrehajtásban, a
társadalom felelőssége és ebből
eredően megnyilvánulása is a felnőttkorba
lépett és hozzáértőbb
lett. Kihatása azonban a kellő fogadókészség
hiányában nem ért
célt. A pártokról több megközelítésben
sokféle vélemény, értékítélet
hallatszik, különösen a kampányok
időszakában, ha botrányok
vagy egyéb visszásságok lengik
körül működésüket, ha kormányaik
a társadalmat széles körben
érintő döntéseket hoznak. Ebben
semmi különösebb nincs, ez így
van rendjén a demokráciában. A
pártokat érintő közvélekedés jellemzően
rájuk nézve sok kérdésben,
gyakran nem hízelgő. Ez a
pártokat nem is nagyon zavarja.
Pedig mi választók, szeretnénk,
mert érdekünkben áll, hogy a közvélekedés
mely róluk szól, nyíltan
vagy kódolva nekik szóló üzeneteket
tartalmaz, elérné a pártok ingerküszöbét
és súlyuknak megfelelően
felelős választ kapni. Meggyőződésem,
hogy a közvélekedésre
való korrekt válasz a pártok
érdeke is, sőt létérdeke, társadalmi
beágyazottságuk, elfogadottságuk
elemi feltétele. A pártok
azonban nem erre, hanem a közvéleménykutatások
eredményeire
a párt szimpátiák alakulására figyelnek,
mert a hatalmat akarják.
Ennek alárendelten és szükség
szerint improvizálják alkalmazott
politikájukat. Ez a politika, amely
önmeghatározásukban, deklaráltan
is felvállalt értékek, feladásával
elmozdul irányt vált az érdek
elvű rövid távon a gyors politikai
haszonszerzés irányába a hatalomért.
Az ellenzék szerepére egyikük
sem áhítozik ez természetesen
nem baj, hiszen minden párt
eredendően a hatalomra tör a demokráciában
is. A kérdés csak az,
hogy milyen áron és milyen hatalmi
politikai technikák és eszközrendszer
igénybevételével történik
mindez. A hagyományos demokráciák
és a 20 éves hazai tapasztalatok
alapján tudhatnák,
hogy a többpárti demokráciákban
mindig az történik, hogy az egyik
párt vagy csoportosulás a hatalmon
van, a másik pedig ellenzékben.
Mindkét szerepkörben lehet
és kell szolgálni az országot, a demokráciát,
a választók érdekeit a
pártok programjának mentén.
Mind a két szerepkör a választópolgárok
akaratán nyugszik, azt
illik, sőt kötelező tudomásul venni.
Négyévenként a választók
mondanak ítéletet elsősorban a
hatalmon lévők teljesítményéről.
A meghatározó pártok mindegyike
volt már hatalmon és ellenzékben
is. Megtapasztalhatták mindkét
szerepkör előnyeit és hátrányait
egyaránt. Ezért is tudják,
hogy a hatalom által járó hatalmi,
politikai befolyás lehetősége több
a saját programjának végrehajtásának
előnye nagyobb saját választói
érdekeinek megfelelni így
könnyebb, a megélhetési falat, nagyobb
ízesebb és boldogítóbb, ellenzékben
pedig csak az járhat,
ami jut, az pedig mindig kisebb és
keserűbb is. Talán ezért is akarják
jobban a hatalmat, mint az ellenzéki
szerepkört, ezért érte mindent,
ami csak lehetséges megtesznek.
Ebben az ádáz harcban a
hatalomért szinte homályba vész
az ország realitásának mérlegelése,
az erre épülő alternatívák kidolgozása,
az elkerülhetetlen és
Út karbantartás
Több figyelmet
a pártokra!
Kanizsa – Szabad 2011. február 3. vélemény 7
kényszerű a társadalomtól is áldozatokat
kívánó intézkedések kidolgozása,
minderről a társadalom
őszinte tájékoztatása. Jóval a
választásokat megelőzően nagy
biztonsággal tudott volt, hogy ki
lesz a hatalom következő birtokosa,
és ki kerül ellenzékbe. Ezért is
okozott nagy meglepetést a Fidesz
azzal, hogy a válság kezelésének
a folytatására, majd a válság
utáni teendők, a gazdaság
fenntartható pályára való állítására,
az ezzel szorosan összefüggő
feladatok kidolgozásával megalapozott
programja nem volt. Annak
ellenére sem, hogy a választásokat
megelőzően három éven át
folyamatosan kommunikálta, készen
áll idejének előtte is az ország
kormányzására. Viszont sokoldalúbb
pótcselekvésbe kezdett,
ezeknek a kálváriája jelenleg
is zajlik. Az MSZP 8 évig volt hatalmon,
a helyzetet jól ismerve,
minden ismeret birtokában sem
készült fel a konstruktív ellenzéki
szerepre, mert megfelelő alternatívákat
a hatalom cselekvéseivel
szemben nem tud felkínálni. Kézenfekvőnek
tűnik az a kérdés,
hogy milyen pártjaink vannak,
hogy sem a hatalomra sem pedig
az ellenzéki szerepre jól felkészülni
nem képesek, a társadalmat
őszintén és nyíltan tájékoztatni
arról, hogy mi vár rá, nem akarják.
Mind a két párt improvizál, a
történéseket követő alkalmazott
politikát folytat. A legutóbbi választási
kampányokban a nagy
nyilvánosság előtt érdemi vitára a
pártok között nem került sor. A
pártok legfőbb vezetőinek, a miniszterelnök
jelöltek az ágazatok
és szakterületek prominenseinek
vitájára. Pedig a választók nagy
érdeklődéssel várták a programok,
és a programrészek összevetését,
ütköztetését. Ez által a pártok
mindenek előtt a két meghatározó
párt megfosztotta az érdeklődő
választókat, a társadalmat attól,
hogy a választók, tudatosan
felelősen, érték választás mentén
dönthetnének a hatalomról. Nem
ismerhettük meg teljes körben a
pártoknak a realitásokon alapuló
szándékait, a mostani történések
logikájának, konkrétságának tervezett
lépéseit. Sőt, az utóbbi évtizedben,
hazánkban politikai
gyakorlattá vált, hogy a pártok a
realitásokat vagy nem ismerve,
vagy taktikai megfontolásból azokat
elfedve előlünk, szándékaikat
elhallgatták. Bármelyik okból is
történt mindez, ez számunkra elfogadhatatlan.
Ezért a választó
polgárok a tudatos és felelős választás
helyett érzelmi alapon, a
populista demagóg hívószavak által
félrevezetve értékválasztás lehetősége
nélkül kénytelenek voltak
a szavazatukat adni, ma már a
közvélekedés szerint is elpazarolni.
Ez volt az a helyzet, amiből a
kijózanodás elindult. A legutóbbi
választásokat megelőző kampányok,
a korábbi kormányok ellenzékének
mindent lehengerlő frazeológiája
a bal liberális kormányzás
tétovasága, kudarcai teremtették
meg azt a társadalmi,
politikai klímát, amelyben a választó
polgárok az egyik politikai
erőt – MSZP – akaratlanul szavazataikkal
túlzottan is büntették, a
másikat – FIDESZ – részben érdemtelenül
is jutalmazták. Ez az
út, amelyre, ezáltal is a pártok a
társadalmat terelték, veszélyes út,
nem sok jót ígér az egész társadalom
számára, a demokrácia kiteljesedése,
megszilárdulása, a gazdaság
fenntartható, töretlen fejlődése
szempontjából. Ennek a társadalmi-
politikai klímának és ennek
megfelelő hatalmi, politikai
technikák alkalmazása révén jutott
hatalomra 2006-ban az
MSZP, 2010-ben a FIDESZ. Az
elmúlt 20 év elegendő volt arra,
hogy a demokráciában a pártoknak
valódi meghatározó szerepe
van. Viszont a pártok ezzel a bizalmi
tőkével, melyet a társadalom
szinte felkínált a részükre, jó
gazda módjára élni vele nem voltak
képesek – és visszaélni? – erre
most még ne mondjunk verdiktet.
A pártok sem hatalmon, sem ellenzékben
nem törekedtek arra,
hogy megteremtsék azokat a viszonyokat,
politikai feltételeket, amelyek
között eredményesebben működhetne
a hatalom és ellenzéke a
politika és a társadalom szükségszerű
érintkezése. Ennek köszönhetően
is tovább tart a romboló társadalmi
megosztottság oldásának
még csak a csírái sem láthatók. A
pártok e téren mutatkozó magatartásának,
vélhetően a szubjektív, önző
pártérdekek mellett, a közelmúltban
gyökerező történeti okai
vannak, melyek az egypártrendszerből
átíveltek a többpárti demokráciába
és elég rendesen megkapaszkodtak
benne. A korábbi
rendszerben egy párt lehetett, ez a
párt az uralkodó MSZMP volt. Ezt
a pártot nem kellett, nem lehetett
programját, jellemzőit összevetni
más pártok programjaival, jellemzőivel.
Az alkalmazott politikai,
hatalmi technikák egyszerűbbek,
gyorsabbak, kevésbé fárasztóak
voltak. Nem kellett többekkel több
fordulóban egyeztetni konszenzust,
vagy kompromisszumokat keresni,
ha a látszat kedvéért mégis, az csak
formális lehetett és minden ment,
mint a karikacsapás. Nem nehéz
párhuzamot vonni, a hasonlóságot
felismerni a korábbi egypártrendszeri
és a mostani egyoldali parlamenti
többség döntéseket előkészítő
és döntéseket hozó politikai hatalmi
technikák között. Ez a politikai
és hatalmi gyakorlat, amely az
Orbán kormány mindennapjait, hónapjait
jellemzően tükrözi, nem a
hagyományos, kiforrott demokráciák
irányába mutató képeket vetíti
elénk. Nem is egy fiatal gyermek
betegségeivel éppen még viaskodó,
de már a jól bevált demokráciák
irányába mutató lépései bontakoznak
ki előttünk, hanem egy sajátos
Orbáni felfogású demokrácia képe
rajzolódik ki. Ez azért még nem a
demokrácia vége. Ami azonban
már most is látszik, az a tekintély
elvű – tekintély kell és nem többség
– ez is megvan – demokrácia,
mely elég rendesen felzaklatta a
hazai és külhoni közvélekedés
mértékadó köreit a hazai és nemzetközi,
szakmai érdekvédő szervezetek
és intézmények széles körét.
Mózes Pál
nyugalmazott tanácselnök
Hirdetés
VOKSH Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
Tanfolyam indul:
2011.02.07. 16 óra
ADR/alap és ismeretfelújító
2011.02.07. 16 óra
gépkezelő (targonca, emelőgép
és földmunkagép)
2011.02.08. 16 óra
személyautó, motor,
segédmotor kategóriákban
2011.02.10. 16 óra
C, D, E
Részletfizetés
Diák kedvezmény
Ingyenes tankönyvkölcsönzés
Kanizsa – Önkéntesek 8 2011. február 3.
Az Európai Bizottság még
2009 novemberében hozott határozatot
arról, hogy a 2011-es
év az önkéntességé legyen. A
statisztikai adatok alapján hazánkban
nem örvend nagy népszerűségnek
az önkéntes tevékenység,
városunkban, a korházban
működő Önkéntes Segítő
Szolgálat tapasztalatai viszont
nem egyeznek meg ezzel a
képpel.
A Kanizsai Dorottya Kórházban
még 2008-ban, egy tizenhárom fős
próbacsapattal indították el az önkéntes
segítői programot, ekkor
kezdődött el a tagok toborzása is.
Filákné Gábor Erzsébet önkéntes
koordinátor elmondta, nagy meglepetés
volt számára a lelkesedés
és a sok jelentkező, attól félt
ugyanis, hogy senkit nem fog érdekelni
a felhívás.
– Arra számít az ember, hogy
elsősorban nyugdíjasok vállalkoznak
erre a munkára, csakhogy
ez egyáltalán nem így van. Sokan
vannak, akik a felsőoktatásban
tanulnak, és a szakmai pályájukat
szeretnék megalapozni a kórházban
végzett munkával. Ahány
ember, annyiféle indíttatás bújik
meg az önkéntesség mögött, de
alapvetően a közösségi élet, a
valahová tartozás érzése és a hasonlóan
gondolkodó társakkal
eltöltött idő a legfőbb motiváció.
Vannak, akik saját élmény hatására
indulnak el ezen az úton,
például ők maguk vagy hozzátartozójuk
tartózkodott hosszabb
ideig kórházban. Ezek az
emberek esetleg már közvetlenül
megtapasztalták azt, hogy menynyire
jó érzés, amikor leülnek
hozzájuk beszélgetni, hiszen a
nővérek túlterheltek, sem idő,
sem pedig kapacitás nincs arra,
hogy az alapvető kórházi ellátáson
túl hosszabb időt eltöltsenek
egy-egy beteggel. Egyébként ők,
akik részesei voltak egy ilyen jellegű
„traumának”, ők maradnak
meg tartósan a segítő tevékenységnél.
Aztán persze vannak,
akik hirtelen fellángolásból látogatnak
el hozzánk vagy kiprórálnák
önmagukat, de nem igazán
gondolják át, hogy mennyi mindenből
tevődik össze az önként
végzendő munka.
– Milyen képességek, tulajdonságok
szükségesek ehhez a munkához?
Egyáltalán: mik azok a tevékenységek,
amelyeket az önkéntesek
is elvégezhetnek?
– Először is nyilván az empatikus
készség a legfontosabb, de a
kitartás és lelkesedés is elengedhetetlen.
Tagjaink között sokan
mélyen vallásosak, valószínűleg
ez is nagy szerepet játszik abban
a döntésükben, hogy segítsenek
másokon. A kórházi önkéntesség
meghatározása szerint ez a tevékenység
fizikai, lelki és spirituális
segítségnyújtás, ebbe beletartozik
az étkezéseknél való segédkezés,
mozgatás, sétáltatás,
ágyazás és a személyi higiénia
biztosítása, valamint a betegek
apróbb kívánságainak teljesítése,
felolvasás, és a lelki segítségnyújtás.
Mindegyik tevékenységre
jellemző, hogy csak addig végezheti
őket az önkéntes, amíg az
nem igényel speciális szakmai ismereteket.
A betegekkel való beszélgetésnél
például csak addig
mehet el, amíg nem bocsátkozik
mélylélektani fejtegetésekbe,
mert ez már szakember dolga.
Ezeket az információkat természetesen
elmondjuk a toborzásnál,
illetve az azt követő tréningen
is, valamint egy vizsgát is
kell tenniük önkénteseinknek,
ami egyfajta visszajelzést jelent
számunkra.
– A betegek hogyan viszonyulnak
az önkéntesekhez? Előfordult
már, hogy visszautasították a segítséget?
– Nem jellemző, de az első találkozásnál
nyilván van egy kis
mértékű bizalmatlanság, ami
szerintem természetes. Általában
azt nem szokták érteni, hogy miért
vállalják ingyen ezt a munkát…
Van, akit nem nagyon látogatnak,
ők és főleg az idős betegek
örülnek, ha tudnak valakivel
beszélgetni, és van, aki reagál a
mondandójukra. Mindebből látható,
hogy nem elsősorban fizikai,
sokkal inkább lelki szükségletek
kerülnek előtérbe. Esetmegbeszélőinken
derül ki, mennyi
pozitív, vidám történet lapul
az önkéntesek tarsolyában. Egyegy
ilyen megbeszélés után mindig
felvillanyozódom, és kicsit
talán meg is nyugszom, hogy
vannak azért még jóindulatú, önzetlen
emberek körülöttünk. –
mondta el Filákné Gábor Erzsébet.
Jelenleg körülbelül húsz fővel
működik az önkéntes program a
kórházban, de márciusban újabb
toborzást szervez a koordinátori
iroda. A személyek kiválasztásánál
sor kerül egy beszélgetésre,
amelyen kiderül, alkalmas-e az
adott személy a feladatok ellátására,
illetve hogy komolyan gondolja-
e döntését. A gerontológia,
a pszichiátria, a rehabilitációs
osztály, a neurológia és az ápolási
osztály várja a segítséget, és az
önkéntes dönti el, hogy hol szeretne
ténykedni. A vállalások
alapján heti két alkalommal, kéthárom
órát dolgoznak önkéntesek
ezeken az osztályokon, attól függően,
hogy kinek hogyan engedi
az ideje.
A neurológiai osztályon foglalatoskodó
Kappel József épp egy
beteget kísért el ottjártunkkor,
majd visszatérve elmondta, számos
más szociális területen tevékenykedett,
illetve tevékenykedik
jelenleg is.
– Hivatásos katonaként dolgoztam,
majd nyugdíjba vonultam és
úgy gondoltam, szeretném hasznosan
eltölteni az időmet. Már
harmadik éve vagyok itt, a neurológiai
osztályon, és el kell mondanom,
nem mindig könnyű, hiszen
az itt lévő betegek többsége
nem, vagy nagyon nehezen tud
csak kommunikálni. Emellett
azonban sok pluszt, egyfajta belső,
jóleső érzést ad ez a munka,
így könnyedén állok hozzá, kerülve
a feszültségeket, konfliktusokat.
Elsősorban segítőkésznek
kell lennie az embernek, és az se
árt, ha tisztában van vele, hogy
mi mindennel jár a betegekkel való
foglalkozás. Az önkéntes csoportban
egyedül én vagyok férfi,
pedig nem csak nőkre lenne szükség.
Rajtam kívül dolgozott itt
egy fiatalember is, de ő sajnos
hamar feladta. – mondta el Kappel
József.
Önkéntes társa Szabóné Sohár
Mária, sokáig munkanélküli
volt, de szerette volna azt érezni,
hogy szükség van a munkájára,
ezért jelentkezett a csoportba. –
A kórházi önkéntesség előtt más
karitatív tevékenységben is részt
vettem már, a neurológián pedig
másfél éve dolgozom. Úgy gondolom,
az is sokat számít, ha egy
pohár vizet tudok adni a betegnek,
mert a hálával és szeretettel
a többszörösét kapom vissza, és
ez az érzés az évek múlásával
egyre csak erősödött bennem.
Úgy vettem észre, hogy ennek
hatására a hétköznapi tevékenységeim
során is megértőbben tudok
viszonyulni embertársaimhoz.
Az sem mellékes, hogy olyan
közösség tagja lehetek, ahol számos,
hasonló értékrendet valló
emberrel lehetek együtt. Reggel
fél hétre jövünk, ilyenkor van
ugyanis a legtöbb munka, ekkor
tudunk a legtöbb segítséget nyújtani.
A nővérekkel együtt részt
veszünk a mosdatásnál, az étkezéseknél,
valamint beszélgetünk
a betegekkel. Nemrég történt,
hogy egy fiatal, pályakezdő nővérrel
dolgoztam, és tőlem kérdezgette,
jól fogja-e a beteget,
amikor a tisztálkodáshoz készülődtünk.
Rengeteg a történet ezzel
a munkával kapcsolatban.
Szomorkásan, de szívesen emlékszem
vissza például annak a betegnek
az esetére, aki olyan rossz
állapotban volt már, hogy nem
tudott beszélni, de amikor letörölgettem
az arcát, megeredtek a
könnyei. – mesélte el Szabóné
Sohár Mária.
Z.A.
Nem értik, miért jönnek ingyen
Fotó: Ziegler Anita
Kanizsa 2011. február 3. – Hirdetés 9
A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. TÁMOP-
2009-5.3.1-C-09/2 azonosítószámú „Első lépés” – alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé
tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására kiírásra benyújtott pályázata támogatást
nyert. Pályázati azonosító számunk: TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0041
A Nonprofit Kft. Szervezésében így 2011. február 01. napjától 2012. szeptember 30-ig kompetenciafejlesztéssel
egybekötött, szakmát adó képzési program indul a térségben, mely a hátrányos helyzetű
települések lakóit hivatott segíteni. A 20 hónapos projekt támogatását az ESZA Nonprofit Kft. biztosítja
100 %-ban.
A 76.002.000 forintos projekt célja a hátrányos helyzetben lévő településeken a munkanélküliség
csökkentése, az elsődleges munkaerő-piacra történő visszajutás elősegítése, a segélyekre berendezkedett
életmód felszámolása, a tudás, mint érték elfogadtatása, a mikrokörnyezet főszereplői közt a párbeszéd
elindítása. A programtól, mint megvalósítók azt reméljük, hogy a 84 fős célcsoport tagjai a képzés
végére „el tudják adni” magukat a munkaerő-piacon, képviselni és érvényesíteni tudják magukat és
érdekeiket.
Projektünk révén „házhoz visszük” a tudást, helyben történő szakképzéssel, vizsgalehetőséggel ezen
felül a foglalkoztatói igényeket szeretnénk kielégíteni. A településeken az elsődleges munkáltatók az
illetékes önkormányzatok és intézményeik. A polgármesterek, jegyzők és szociális ügyintézők körében
végzett interjúk eredményeképpen határoztuk meg azokat a szakmát adó képzéseket, melyekre adott
településen belül igény van, az adott szaktudás birtokában, pedig helyben munkalehetőség várható.
A fejlesztő programokat öt helyszínen valósítjuk meg: Surd fő helyszín, Hahót, Felsőrajk, Sormás,
Nagykanizsa. Az összesen 6 hónap időtartamú fejlesztési programot 20 hónap alatt 5 alkalommal
indítjuk el, összesen 84 fő részére. A kurzusok tematikájában többek között személy, társas és vezető
kompetenciák fejlesztése, konfliktuskezelés, hatékony önérvényesítés, tanulástechnika módszertana,
álláskeresési technikák elsajátítása szerepel. A készségfejlesztő modul után a résztvevők szakmát tanulnak,
vizsgát tesznek. Az új szakma melyet elsajátítanak a települési igényeknek megfelelően a
következők: Surd: motorfűrészkezelő, Sormás: motorfűrészkezelő, Felsőrajk: számítógépes adatrögzítő,
Nagykanizsa: számítógépes adatrögzítő, Hahót: targoncavezető, raktárkezelő.
A résztvevők havi 8 alkalommal látogatják a kurzusokat. A programok köztes időszakában
esetmenedzserek (szociális munkások) foglalkoznak személyesen és intenzíven a résztvevőkkel, akik
igény szerint pszichológus segítségét is igénybe vehetik. A képzés elvégzése után minden résztvevő
számára - akik munkajogi kérdésekben tájékozódni szeretnének – ingyenes munkajogi tanácsadást biztosítunk
helyi jogász segítségével. Az első foglalkozás 2011. áprilisában indul Surd községben.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Új szakma, új esély
Kanizsa 10 – Hirdetés 2011. február 3.
1. Nagykanizsa, Deák tér 13. szám alatti 15 m2 alapterületű üzlethelyiség. Az
induló bérleti díj: üzlet 15 m2, 2000 Ft/m2/hó+ÁFA = 2500 Ft/m2/hó. A licitlépcső:
100 Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2011. február 7-én 9
órától 9 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2011. február 9. 10 óra 30 perc.
2. Nagykanizsa, Sugár u. 53. szám alatti 171 m2 alapterületű üzlethelyiség. Az
induló bérleti díj: üzlet 108 m2, 800 Ft/m2/hó+ÁFA=1000 Ft/m2/hó. A licitlépcső 100
Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. Az induló bérleti díj: raktár 48 m2, 550
Ft/m2/hó+ÁFA=688 Ft/m2/hó. Alicitlépcső: 50 Ft/m2/hó+ÁFA=63 Ft/m2/hó. Az induló
bérleti díj: pince 15 m2, 300 Ft/m2/hó+ÁFA= 375 Ft/m2/hó. A licitlépcső 50
Ft/m2/hó+ÁFA= 63 Ft/m2/hó. Összesen: 171 m2. Abérlemény megtekinthető 2011. február
7-én 8 órától 8 óra 30 percig. Aversenytárgyalás ideje: 2011. február 9. 10 óra 40
perc.
3 Nagykanizsa, Csengery u. 4. fsz. 1. 87 m2 alapterületű üzlethelyiség (volt
OTP Garancia iroda). Az induló bérleti díj: üzlet 87 m2, 1050 Ft/m2/hó+ÁFA =
1313 Ft/m2/hó. A licitlépcső 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény
megtekinthető 2011. február 7-én 8 órától 8 óra 30 percig. A versenytárgyalás
ideje: 2011. február 9. 10 óra 50 perc.
4. Nagykanizsa, Csengery u. 5. fsz. 4. 80 m2 alapterületű üzlethelyiség (volt
utazási iroda). 108 m2 pince. Az induló bérleti díj: üzlet 80 m2, 1050
Ft/m2/hó+ÁFA= 1313 Ft/m2/hó. A licitlépcső 100 Ft/m2/hó+ÁFA= 125 Ft/m2/hó.
Az induló bérleti díj: pince 108 m2, 500 Ft/m2/hó+ÁFA = 625 Ft/m2/hó. A licitlépcső:
50 Ft/m2/hó+ÁFA= 63 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2011. február 7-
én 10 órától 10 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2011. február 9. 11 óra.
5. Nagykanizsa, Csengery u. 5. fsz. 3., 28 m2 alapterületű üzlethelyiség
(volt papírbolt nem utcafronti, lépcsőházi). Az induló bérleti díj: üzlet 28 m2,
700 Ft/m2/hó+ÁFA= 875 Ft/m2/hó. A licitlépcső: 50 Ft/m2/hó+ÁFA=63 Ft/m2/hó.
A bérlemény megtekinthető 2011. február 7-én 10 órától 10 óra 30 percig. A versenytárgyalás
ideje: 2011. február 9. 11 óra 10 perc.
6. Nagykanizsa, Csengery u. 6. fsz. 1., 93 m2 alapterületű üzlethelyiség
(volt Two Big Brothers). Az induló bérleti díj: üzlet 93 m2, 1050
Ft/m2/hó+ÁFA=1313 Ft/m2/hó. A licitlépcső 100 Ft/m2/hó+ÁFA =125 Ft/m2/hó.
A bérlemény megtekinthető 2011. február 7-én 8 órától 8 óra 30 percig. A versenytárgyalás
ideje: 2011. február 9. 11 óra 20 perc.
7. Nagykanizsa, Deák tér 13. - Kölcsey u. 2. 36 m2-es alapterületű üzlethelyiség
(volt mobiltelefon javítási üzlet). Az induló bérleti díj: üzlet 36 m2,
1050 Ft/m2/hó+ÁFA =1313 Ft/m2/hó.A licitlépcső: 100 Ft/m2/hó+ÁFA =125
Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2011. február 7-én 9 óra 30 perctől 10
óráig. A versenytárgyalás ideje: 2011. február 9. 11 óra 30 perc.
8. Nagykanizsa, Eötvös tér 27. fsz. 6., 237 m2-es alapterületű üzlethelyiség
(volt Pyrmont). Az induló bérleti díj: üzlet 237 m2, 900 Ft/m2/hó+ÁFA = 1125
Ft/m2/hó. A licitlépcső: 100 Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető
2011. február 7-én 8 órától 8 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje:
2011. február 9. 11 óra 40 perc.
9. Nagykanizsa, Erzsébet tér 1. fsz/7 141 m2-es alapterületű üzlethelyiség
(volt Leonardo). Az induló bérleti díj: üzlet 141 m2, 1800
Ft/m2/hó+ÁFA=2250 Ft/m2/hó. A licitlépcső: 100 Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó.
A bérlemény megtekinthető 2011. február 7-én 12 órától 12 óra 30 percig. A versenytárgyalás
ideje: 2011. február 9. 11 óra 50 perc.
10. Nagykanizsa Erzsébet tér 10. fsz/1. 76 m2-es alapterületű üzlethelyiség (volt
festékbolt). Az induló bérleti díj: üzlet 76 m2, 1050 Ft/m2/hó+ÁFA= 1313 Ft/m2/hó. A
licitlépcső 100 Ft/m2/hó+ÁFA= 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2011. február
7-én 12 órától 12 óra 30 percig. Aversenytárgyalás ideje: 2011. február 9. 12 óra.
11. Nagykanizsa, Erzsébet tér 16. fsz/2., 64 m2-es alapterületű irodahelyiség
(volt nyomda iroda helyiség). Az induló bérleti díj, iroda 64 m2, 1600
Ft/m2/hó+ÁFA= 2000 Ft/m2/hó. A licitlépcső 100 Ft/m2/hó+ÁFA= 125 Ft/m2/hó.
A bérlemény megtekinthető 2011. február 7-én 13 órától 13 óra 30 percig. A versenytárgyalás
ideje: 2011. február 9. 12 óra 10 perc.
12 Nagykanizsa, Erzsébet tér 18. fsz/2., 117 m2-es alapterületű üzlethelyiség
(volt cipőbolt). Az induló bérleti díj: üzlet 117 m2, 1800 Ft/m2/hó+ÁFA=
2250 Ft/m2/hó. A licitlépcső 100 Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. A bérlemény
megtekinthető 2011. február 7-én 13 órától 13 óra 30 percig. A versenytárgyalás
ideje: 2011. február 9. 12 óra 20 perc.
13. Nagykanizsa Erzsébet tér 20. szám alatti 170 m2 alapterületű emeleti
üzlet/iroda. Az induló bérleti díj: üzlet/iroda 170 m2, 1400 Ft/m2/hó+ÁFA= 1750
Ft/m2/hó. A licitlépcső 100 Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető
2011. február 7-én 13 óra 30 perctől 14 óráig. A versenytárgyalás ideje:
2011. február 9. 12 óra 30 perc.
14 Nagykanizsa Erzsébet tér 20. szám alatti 100 m2 alapterületű (60 m2 üzlet,
40 m2 raktár) (rövidáru bolt). Az induló bérleti díj: üzlet 60 m2, 1800
Ft/m2/hó+ÁFA= 2250 Ft/m2/hó. A licitlépcső 100 Ft/m2/hó+ÁFA= 125 Ft/m2/hó. Az
induló bérleti díj: raktár 40 m2, 700 Ft/m2/hó+ÁFA= 875 Ft/m2/hó. A licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+ÁFA= 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2011. február 7-én 13
óra 30 perctől 14 óráig. Aversenytárgyalás ideje: 2011. február 9. 12 óra 40 perc.
15. Nagykanizsa Fő u. 2. szám alatti 202 m2 alapterületű üzlethelyiség. Az
induló bérleti díj: üzlet 202 m2, 1800 Ft/m2/hó+ÁFA=2250 Ft/m2/hó. A licitlépcső
100 Ft/m2/hó+ÁFA= 125 Ft/m2/hó. Az induló bérleti díj: pince 116 m2, 400
Ft/m2/hó+ÁFA= 500 Ft/m2/hó. A licitlépcső 50 Ft/m2/hó+ÁFA= 63 Ft/m2/hó. A
bérlemény megtekinthető 2011. február 7-én 11 óra 30 perctől 12 óráig. A versenytárgyalás
ideje: 2011. február 9. 12 óra 50 perc.
16 Nagykanizsa, Fő út 8. fsz/3. szám alatti 114 m2-es alapterületű üzlethelyiség
(volt GE). Az induló bérleti díj: üzlet 114 m2, 1050 Ft/m2/hó+ÁFA= 1313
Ft/m2/hó. A licitlépcső 100 Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető
2011. február 7-én 10 óra 30 perctől 11 óráig. A versenytárgyalás ideje:
2011. február 9. 13 óra.
17 Nagykanizsa, Fő út 8. fsz/8. szám alatti 48 m2-es alapterületű üzlethelyiség
(volt Optika). Az induló bérleti díj: üzlet 48 m2, 1050 Ft/m2/hó+ÁFA=
1313 Ft/m2/hó. A licitlépcső 100 Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. A bérlemény
megtekinthető 2011. február 7-én 10 óra 30 perctől 11 óráig. A versenytárgyalás
ideje: 2011. február 9. 13 óra 10 perc.
18. Nagykanizsa, Király u. 47. 2. em., 18 m2-es alapterületű irodahelyiség
(volt ügyvédi iroda). Az induló bérleti díj: iroda 18 m2, 1100 Ft/m2/hó+ÁFA=
1375 Ft/m2/hó. A licitlépcső 100 Ft/m2/+ÁFA= 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető
2011. február 7-én 12 óra 30 perctől 13 óráig. A versenytárgyalás ideje:
2011. február 9. 13 óra 20 perc
19. Nagykanizsa, Király u. 47. 2. em. 6 m2-es alapterületű irodahelyiség
(volt ügyvédi iroda). Az induló bérleti díj: iroda 6 m2, 1100 Ft/m2/hó+ÁFA=
1375 Ft/m2/hó. A licitlépcső 100 Ft/m2/hó+ÁFA= 125 Ft/m2/hó. A bérlemény
megtekinthető 2011. február 7-én 12 óra 30 perctől 13 óráig. A versenytárgyalás
ideje: 2011. február 9. 13 óra 30 perc.
20. Nagykanizsa, Bartók u. 8. 129 m2-es alapterületű üzlethelyiség (volt
Kisposta). Az induló bérleti díj: üzlet 129 m2, 900 Ft/m2/hó+ÁFA= 1125
Ft/m2/hó. A licitlépcső 100 Ft/m2/hó+ÁFA= 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető
2011. február 7-én 8 órától 8 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje:
2011. február 9. 13 óra 40 perc.
21. Vásárcsarnok emeletén különböző alapterületű 20-42 m2 emeleti
üzletek. Az induló bérleti díj: üzlet 700 Ft/m2/hó+ÁFA= 875 Ft/m2/hó,
amely a villany és a víz kivételével a rezsiköltséget is tartalmazza. A licitlépcső
100 Ft/m2/hó+ÁFA= 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2011.
február 7-én 8 órától 8 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2011. február
9. 13 óra 50 perc.
22. Nagykanizsa Petőfi u. 5. szám alatti különböző alapterületű irodahelyiségek.
Az induló bérleti díj: iroda, 1050 Ft/m2/hó+ÁFA= 1313 Ft/m2/hó,
amely a rezsit is tartalmazza. A licitlépcső: 100 Ft/m2/hó+ÁFA= 125 Ft/m2/hó. A
bérlemény megtekinthető 2011. február 7-én 11 óra 30 perctől 12 óráig. A versenytárgyalás
ideje: 2011. február 9. 14 óra.
23. Nagykanizsa Rozgonyi u. 1. szám alatti 99 m2 (48 m2 iroda, 51 m2 galéria)
irodahelyiség. Az induló bérleti díj: iroda, 900Ft/m2/hó+ÁFA=1125
Ft/m2/hó, galéria: 450 Ft/m2/hó+ÁFA=563 Ft/m2/hó. A licitlépcső: iroda, 100
Ft/m2/hó+ÁFA= 125 Ft/m2/hó , galéria, 50 Ft/m2/hó+ÁFA= 63 Ft/m2/hó. A bérlemény
megtekinthető 2011. február 7-én 12 óra 30 perctől 13 óráig. A versenytárgyalás
ideje: 2011. február 9. 14 óra 10 perc.
24. Nagykanizsa Rozgonyi u. 1. szám alatti 33 m2 alapterületű (23 m2 iroda,
10 m2 galéria) irodahelyiség. Az induló bérleti díj: iroda, 900
Ft/m2/hó+ÁFA= 1125 Ft/m2/hó, galéria, 450 Ft/m2/hó+ÁFA= 563 Ft/m2/hó. A licitlépcső,
iroda: 100 Ft/m2/hó+ÁFA= 125 Ft/m2/hó, galéria: 50 Ft/m2/hó+ÁFA=
63 Ft/m2/hó. Abérlemény megtekinthető 2011. február 7-én 12 óra 30 perctől 13
óráig. A versenytárgyalás ideje: 2011. február 9. 14 óra 20 perc.
25. Nagykanizsa Deák tér 10. fsz. 4. szám alatti 144 m2 alapterületű
(volt KIWI szolárium) üzlethelyiség. Az induló bérleti díj: üzlet, 1500
Ft/m2/hó+ÁFA= 1875 Ft/m2/hó. A licitlépcső: üzlet, 100 Ft/m2/hó+ÁFA=
125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2011. február 7-én 8 óra 30 pertől
9 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2011. február 9. 14 óra 30 perc.
26. Nagykanizsa Fő u. 1. szám alatti 181 m2 alapterületű (101 m2 üzlet, 80
m2 raktár) (volt HG Outlet) üzlethelyiség. Az induló bérleti díj: üzlet: 1800
Ft/m2/hó+ÁFA= 2250 Ft/m2/hó. A licitlépcső 100 Ft/m2/hó+ÁFA= 125 Ft/m2/hó.
Az induló bérleti díj, raktár: 800 Ft/m2/hó+ÁFA= 1000 Ft/m2/hó. A licitlépcső
100 Ft/m2/hó+ÁFA= 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2011. február 7-
én 11 órától 11 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2011. február 9. 14 óra
40 perc.
A versenytárgyalások helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató
Zrt. Nagykanizsa Garay u. 21. Kis tárgyaló I. emelet. Érdeklődni:
311-241, 30/2273-192 telefonszámon.
Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Nagykanizsa Garay u. 21.
nyílt versenytárgyalást hirdet önkormányzati tulajdonú üzletek bérbeadására
Kanizsa 2011. február 3. – Városháza 11
A Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központban február 1-től
adó, gazdasági és pénzügyi tanácsadás segíti a mikro-kis- és középvállalkozásokat.
Kezdő vállalkozások alapvető információkat kapnak a vállalkozási forma
megválasztásához, a jogi, a pénzügyi, a finanszírozási és a támogatási
lehetőségekről. A működő vállalkozások adózási, hitelnyújtási, foglalkoztatási
információkhoz juthatnak. A keddenként 14 -18 óráig igénybe vehető szolgáltatás
a pályakezdő fiatalok, a tartósan munkanélküliek és az 50 év felettiek
foglalkoztatási kedvezményeiről is tájékoztatja az érdeklődöket. Időpontot
egyeztetni, a 06 93/310 368 vagy a 06 30/204 4007 telefonszámon lehet.
Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ, Nagykanizsa, Buda
Ernő u. 19. (az Ipari Parkban). Telefon: 06 93/510 137. Honlap:http//inkubatornk.
hu. Email:info@inkubatornk.hu
Új szolgáltatás az Inkubátorházban
Dénes Sándor a 12. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője
minden hónap második csütörtökén 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri
Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.)
Dr. Etler Ottó önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2011. február 7-én 17
órától a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselő fogadóórát tart minden hónap második
szerdáján 17 órától a Kőrösi Cs. Sándor Általános Iskolában.
Kovács János a 4. számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden hónap 1. hétfőjén 18 órától a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban.
Sajni József önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2011. február 7-én (hétfőn)
16 órától 17 óráig a ligetvárosi óvodában, aznap 17 órától 18 óráig a Vécsey
Általános Iskolában, 2011. február 8-án (kedden) 16 órától 17 óráig Miklósfán
a Mindenki Házában.
Szőlősi Márta a 9. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap I. hétfőjén 17 órától a Zrínyi Miklós Általános Iskolában. (Zrínyi
M. u. 38.): 30/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@hotmail.com
Tóth Nándor önkormányzati képviselő fogadóórát tart február 7-én (hétfőn)
18 órától Bajcsán a Kultúrházban.
Képviselői fogadóórák
Karádi Ferenc alpolgármester fogadónapját 2011. február 9-e (szerda) helyett
2011. február 8-án (kedden) tartja a Polgármesteri Hivatal Eötvös téri épületében.
Alpolgármesteri fogadónap
Tisztelt Címzett!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2011-2014. évi sportkoncepciójának
egyeztető megbeszélését 2011. február 7-én 16 órakor az Inkubátor ház I.
emeleti tárgyalójában kívánjuk megtartani.
Ezen a fórumon lehetsége lesz az egyesület vezetőinek a város sportéletének
szervezett és előre tervezhető átalakításában aktívan részt venni. A sport iránti
elkötelezettségükben bízva kérem, hogy megjelenésükkel és ötleteikkel segítsék
a koncepció megalkotását.
Karádi Ferenc
alpolgármester
Egyeztetés a sportkoncepcióról
Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a 2011/2012-es nevelési évre , tanévre vonatkozó
óvodai és iskolai beiratkozást Nagykanizsa Megyei Jogú Város óvodáiban
és valamennyi általános iskolájában 2011. március 8-9-én tartjuk. Mindkét
napon 8.00 - 17.00 h-ig várjuk a leendő óvodások és 1. osztályosok jelentkezését.
A jelentkezés helye a kötelező felvételt biztosító vagy a szülő által választott
óvoda illetve általános iskola. A felvételről a férőhelyek ismeretében az
intézmény vezetője dönt, melynek eredményéről a szülőket 8 napon belül írásban
értesíti.
Az óvodai beíratáson várjuk azoknak a gyermekeknek a szüleit, akik 5. életévüket
a 2011. évben töltik be és még nem járnak óvodába. A közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 24.§ (3) bekezdése szerint a gyermek abban az évben,
amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2011.
szeptember 1.) napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek is, akik 3. életévüket 2011. augusztus
31-ig betöltik, vagy akik a 2011/2012. nevelési év során lesznek 3 évesek.
A jelentkezéshez szükséges okmányok: a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
gyermekorvosi igazolás, lakcím igazolásra alkalmas személyi igazolvány
vagy lakcímkártya.
Általános iskolai felvételre kell jelentkeznie minden nagykanizsai gyermeknek,
aki 2011. május 31-ig betölti a hatodik életévét. A közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény 6. § (2) bekezdése alapján a 2004. június 1. és 2005. május
31. között született gyermekek a 2011/2012. tanév kezdetén tankötelessé
válnak.
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok: óvoda vagy a Térségi Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat és Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Rehabilitációs
Bizottság szakvéleményének eredeti példánya, vagy gyermekorvosi igazolás,
gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcím igazolásra alkalmas személyi
igazolvány vagy lakcímkártya.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Művelődési és Sportosztály
Óvodai és általános iskolai
jelentkezések a 2011/2012. tanévre
Tisztelt Nyugdíjas Pedagógusok!
Városunkban nemes hagyomány, hogy a pályán eltöltött évek, a kiemelkedő
munka elismeréseként ünnepi keretek között köszöntjük a Díszoklevélben részesülő
pedagógusokat.
Az őszre tervezett rendezvény előkészítéseként továbbítanunk kell a képző intézményekbe
az arany, -gyémánt, -vas, illetve rubindiplomára jogosult nyugdíjas
pedagógusok oklevélmásolatát, szakmai pályafutásukat bemutató életrajzát
(munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím, telefonszám, a korábbi Díszoklevél
másolata - ha van ilyen) valamint az aranydiploma-várományosoktól a munkakönyvük
másolatát is.
A díszoklevél kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványok a Polgármesteri
Hivatal Művelődési és Sportosztályán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II.
emelet 9.) átvehetők az alábbiak időszakokban: Hétfő-kedd: 8-16.30-ig, szerda:
8-17-ig, csütörtök: 8-16.30-ig, péntek: 8-13.30-ig.
Tisztelettel kérjük mindazokat a Nagykanizsán élő nyugdíjas pedagógusokat,
akik 50, 60, 65, 70 éve kapták meg oklevelüket, hogy 2011. február 20-ig juttassák
el a kért dokumentumokat a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztályára,
hogy időben továbbíthassuk a képző intézményekhez.
Nagykanizsa, 2011. január 10.
DÍSZDIPLOMÁHOZ SZÜKSÉGES IRATOK
(A kitöltendő nyomtatványok a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztályán-
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. – átvehetők. )
- KÉRVÉNY A DÍSZDIPLOMA KÉSZÍTÉSÉHEZ
- NYILATKOZAT AZ ADÓBEVALLÁSHOZ
- KITÖLTÖTT NYOMTATVÁNY A FELSőFOKÚ INTÉZMÉNY FELÉ
- MEGHATALMAZÁS
Kérjük, hozza magával a következő dokumentumokat:
- MUNKAKÖNYV VAGY HATÁROZAT AZ ÖREGSÉGI NYUGDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL
- ÖNÉLETRAJZ
- EREDETI OKLEVÉL, VAGY KORÁBBI DÍSZDIPLOMA MÁSOLATA
Pedagógus díszoklevelek
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a
Gazdálkodási Osztályon pénzügyi ügyintéző valamint pénzügyi-gazdálkodási
ügyintéző munkakörök betöltésére.
A részletes pályázati hirdetmények közzétéve a Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán (www.kozigallas.
gov.hu, vagy www.kszk.gov.hu), valamint a www.nagykanizsa.hu honlapon.
Állások a Hivatalban
Tájékoztatjuk a lakosságot és a társadalmi szervezeteket, hogy
városunk közgyűlése 2011-ben is adományoz kitüntető címeket és
díjakat. Önkormányzatunk ilyen módon is kifejezi a város megbecsülését
azok iránt, akik:
- a város fejlesztésében kiemelkedően munkálkodtak, tudományos,
művészeti munkásságuk során maradandót alkottak,
- tevékenységükkel a város gazdaságának, kultúrájának fejlődését, az
itt élők életkörülményeinek javítását szolgálták,
- kiemelkedő helyi közéleti tevékenységet végeztek, tevékenységükkel
Nagykanizsa város hazai és nemzetközi hírnevét öregbítették,
- kiemelkedően támogatták a kisebbségek kultúrájának fejlődését,
életkörülményeik javítását.
Mindezek elismerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
a következő kitüntetéseket alapította:
- "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntető cím
- "Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" kitüntető cím
- "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért" kitüntető cím
- "Nagykanizsa Oktatásáért" kitüntető cím
- "Nagykanizsa Kultúrájáért" kitüntető cím
- "Nagykanizsa Sportjáért" kitüntető cím
- "Nagykanizsa Környezetkultúrájáért" kitüntető cím
- "Paizs Ferenc Díj" közigazgatási kitüntető cím
- "Szekeres József Díj"
az egészségügyi és szociális terület kitüntető címe
- "Nagykanizsa Biztonságáért" kitüntető cím
- "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere" emlékplakett.
A kitüntetések adományozásának részletes feltételeit a többször módosított
18/1997.(IV.16.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza,
mely megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban, a Városi Könyvtárban
és az önkormányzat honlapján (www.nagykanizsa.hu).
A "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntető cím és
"Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" kitüntető cím adományozásával
elhunyt személy emléke is megtisztelhető.
A"Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntető címre a közgyűlés
tagjai, bizottságok, a városban működő társadalmi szervezetek, egyesületek,
szakmai szövetségek, érdekképviseleti szervek, egyházak tehetnek javaslatot.
A többi kitüntető címre a közgyűlés tagjai, bizottságai, a város intézményei,
társadalmi szervezetei, egyesületei, gazdasági- és egyéb társaságai,
a közcélokat szolgáló alapítványok, magánszemélyek, valamint a
Kisebbségi Önkormányzatok tehetnek javaslatot.
Kérem a javaslattételre jogosultakat, hogy kitüntetési javaslataikat a Polgármesteri
Hivatal Erzsébet téri és Eötvös téri portáján átvehető, valamint
az önkormányzat honlapjáról (www.nagykanizsa.hu/kituntetes.doc) letölthető
űrlapokon részletes indoklással legkésőbb 2011. február 15-éig nyújtsák
be Cseresnyés Péter polgármester úrnak címezve. (Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Kérjük, a javaslatokat és indokolásokat lehetőség szerint az eredeti
mellett elektronikus formában is küldjék meg a következő címre:
gerencser.tibor@nagykanizsa.hu
Nagykanizsa, 2011. január 31.
Cseresnyés Péter
Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere
JAVASLAT
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATAÁLTAL ALAPÍTOTT KITÜNTETÉS
ADOMÁNYOZÁSÁRA
A javasolt kitüntető cím:
.............................................................................................................
A kitüntetésre javasolt személy vagy szervezet
- neve: .................................................................................................
- címe: ..................................................................................................
személy esetén
- születésének helye, ideje: .................................................................
- foglalkozása: .....................................................................................
- munkahelye: ......................................................................................
- eddigi kitüntetései: ...........................................................................
A javaslattevő
- neve: .................................................................................................
- címe: .................................................................................................
- telefonszáma: ....................................................................................
- e-mail címe, ha van: ..........................................................................
Egy mondatos értékelés:
(Odaítélés esetén ez szerepelne az oklevélben.)
.............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
A javaslathoz ......... oldal indoklást csatolok. (Az űrlap részletes
indoklás nélkül nem érvényes!)
Nagykanizsa, 2011. ...........................................
.............................................................
javaslattevő aláírása
TÁJÉKOZTATÓ:
- Az űrlapot írógéppel, tintával vagy golyóstollal, nyomtatott betűkkel, jól olvashatóan szíveskedjen
kitölteni!
- A javaslathoz az űrlap hátoldalára vagy önálló lapra írott részletes indoklást kell mellékelni.
- A javaslatot eredeti aláírással postai úton vagy személyesen kell benyújtani a következő címre:
Cseresnyés Péter polgármester, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
- A javaslat beérkezésének határideje: 2011. február 15.
Kérjük, hogy lehetőség szerint a javaslatokat és indokolásokat az eredeti példány mellett elektronikus
formában is küldjék meg! (E-mail: gerencser.tibor@nagykanizsa.hu )
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított kitüntetések adományozása
Kanizsa – 12 Városháza 2011. február 3.
Kanizsa 2011. február 3. – Ez+Az 13
Horoszkóp
Szűk csapatában ön dolgozik a legszorgalmasabban,
mégis úgy érzi, hogy a többiek nem
követik a példáját. Ne ővelük foglalkozzon,
szánjon több időt a párjára, vagy ha még
szingli, fordítson több időt a párkeresésre.
Hozza magát formába egy kis tornával
reggelente. Ha lehangoltan ébred, nemcsak
a párjára lesz rossz hatással, hanem
a munkatársaira is. Keressen szórakoztató
hobbit, elfoglaltságot magának.
Napi teendővel egy-kettőre megbirkózik, és
a hétvégén máris gyűjthet plusz erőt. Ha változtatni
kíván a külsején, alkalmazzon természetes
módszereket még tavasz előtt. A
zöldségfogyasztást kombinálhatja tánccal is.
Szeszélyes viselkedésének senki sem örül a
munkahelyén. Ha gond nyomasztja a lelkét,
vagy ideges egy rossz hír miatt, beszélje
meg párjával, vagy a barátaival. Mindenkinek
jobb lesz, ha elszáll a mérge.
Kitartóan, és sokat dolgozik annak érdekében,
hogy elérje a céljait. A bolygóállások
szerint is eredményes napokra számíthat.
Aktivitásával, jó hangulatával "megfertőzi"
a munkahelyi környezetét is.
Energikusan végzi a feladatait, önkéntelenül
is derűt visz a környezetébe. Ahétvégi sütésfőzés
után csendesedjen el egy kis meditációval.
Gyertyafényben, halk zene mellett újult
erővel fogadhatja a következő kihívásokat.
Bár szereti, ha zajlik ön körül az élet, fordítson
több időt a magánéletére. Abolygók
állása szerint kellemes napokra számíthat,
és egy jó barátjának köszönhetően a hétvégén
szinte rózsaszínben látja a világot.
Magánéletében inkább a csendes hétköznapokra
vágyakozik, bár a szerelem mindig
az első helyen marad. Ha fáradtnak, kimerültnek
érzi magát, szedjen vitaminokat, és
mindjárt a régi formájában tündököl.
Felgyülemlett energiáját vezesse le például a
barátaival szervezett közös programokon, kirándulással
vagy hegyi bulival. Sportos öltözéke
vonzó, szinte ellenállhatatlan külsőt
kölcsönöz önnek a szürke, hideg télben is.
Fordítson több időt a kapcsolatai ápolására.
Hívja meg például egy kávéra, vagy sütire
azokat, akikkel régen találkozott. Egy ártatlan
pletyizéssel nem sért meg senkit, a jókedv, jó
hangulat pedig fertőz, és ez nem baj.
Pezsdítse fel életét, feledkezzen meg a borongós,
szürke napokról. Abolygóállások is segítik
ebben, sőt a munkahelyén is baráti kapcsolatok
bontakozhatnak ki. Nem kell mást tennie
önnek, csak sodródjon az eseményekkel.
Továbbra is szívesen meghallgatja munkatársai
gondjait, sőt segít a megoldásban is. Nem
hallgatja el a véleményét, és ezért tisztelik is
a környezetében. Kezdeményezzen családi
körben egy pihentető hosszú hétvégét.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Az utolsó
Jamboree
február 20.
vasárnap este
Az Ön
rádiója
FM 95,6
MHz
VEGYES
SZOLGÁLTATÁS
ÁLLÁS
􀂊 A Bolyai János Általános Iskola
tanulóinak rajzkiállítása
Megtekinthető: február 14-ig
􀂊 "Fénnyel írt pillanatok"
a Kanizsa Fotóklub kiállítása
Megtekinthető: február 17-ig
􀂊 Február 5. 10 óra
A Magyar Darts Liga Dél-dunántúli
„A” kategóriás darts versenye
A belépés díjtalan!
􀂊 Február 7. 17 óra
Tavaszi növényvédelem
Előadó: Varga József (Vargagazda)
􀂊 Február 7. 19 óra
Hevesi-bérlet – Sarkadi Imre: ELVESZETT
PARADICSOM - drámai
krimi. A Száguldó Orfeum (Budapest)
előadása. Belépődíj: 3000 Ft
􀂊 Február 8. 14.30 óra
"Az én hobbim" sorozat keretében
Farkas István játékkártya gyűjteményének
bemutatása. Megtekinthető: február 25-ig
􀂊 Február 8. 18 óra
VÁLOGATÁS - Bemutató a Kamera
''67 Amatőrfilm Stúdió filmjeiből
A belépés díjtalan
􀂊 Február 9. 19 óra
Rátkai bérlet – Omega: ÉGI VÁNDOR
- musical.Aveszprémi Pannon Várszínház
előadása. Belépődíj: 3 000 Ft
􀂊 Február 12. 15 óra
Farsangi játszóház. Álarc- és maszk-készítés
􀂊 Február 14. 14 óra
Farsang az iskolákban - kiállítás
ARozgonyi Úti Általános Iskola szervezésében.
Megtekinthető: február 21-ig
􀂊 BRUNNER ERZSÉBET 100 - Kiállítás
Brunner Erzsébet születésének
100. évfordulója alkalmából. Megtekinthető:
2011. február 28-ig
􀂊 SPORTTÖRTÉNETI PLAKÁTKIÁLLÍTÁS
- SPORTOLÓK EGYKOR
ÉS MA. Megtekinthető: február
28-ig
􀂊 KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELEM
GYEREKSZEMMEL - PLAKÁTGRAFIKAI
KIÁLLÍTÁS
􀂊 Február 7. 10 óra
FEL A NETRE! 25 órás számítógépes
tanfolyam idősebbeknek
Tanfolyam díja: 2 500 Ft
􀂊 Február 12. 15 óra
Móricz - Metál Légtechnika Amatőr
Asztalitenisz Kupa. Újházi György
Emlékverseny. Páros versenyek. Gyermek
- ifjúsági (16 éves korig) - nevezési
díj nincs. Felnőtt nevezési díj: 500
Ft/fő
􀂊 Február 13. 9 óra
Móricz - Metál Légtechnika Amatőr
Asztalitenisz Kupa. Újházi György Emlékverseny.
Egyéni versenyek. Gyermek
- ifjúsági ( 16 éves korig ) - nevezési
díj nincs. Felnőtt nevezési díj:
700 Ft/fő. Gyermek és ifjúsági kategóriában
igazolt versenyzők nem indulhatnak!
Kanizsa 14 – Apró 2011. február 3.
INGATLAN
Kiskanizsai kétszintes, kertes, saját
építésű, jó állapotban lévő családi
ház kedvező áron eladó. Kis lakást,
vagy budapesti ingatlant beszámítok.
Ár: 13,8 millió Ft. Érd.:
http://kanizsa.uw.hu, 0630/901-5222
(7275K)
Nk-hoz közel kétszobás, összkomfortos
családi ház 912 m2-es
beépíthető telekkel, különálló, lakható,
melléképülettel csendes,
szép környezetben eladó. Érd.:
0630/425-8152, 0630/427-3377
(7326K)
Nk-án a Csónakázó tónál
(Látóhegyen), a Szőlőskerttől 5
percre, panorámás, 577 m2-es telek
villannyal, vízzel, épülettel, alatta
pincével, szőlővel eladó. Érd.:
0693/325-840, 0630/227-3636
(7331K)
Karbantartó, kőműves és
egyéb munkára elhelyezkednék
Nagykanizsa és környéki önkormányzatoknál
alkalmazottként
2011.02.01-től. Tel.: 0620/254-
2679 (7327K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy
nélkül is igénybe vehető.) Szolgáltatások:
alakformáló-, talp-, egyéb
masszázs, fényterápia, méregtelenítés,
stb. Hívásra házhoz is megyek.
Érdeklődni és bejelentkezni:
a +3630/481-2323 telefonszámon
lehet. (6273K)
Samsung 82 cm-es LCD TV és
Energetics 300E ergométeres szobakerékpár
eladó. Érd.: 0630/227-
3636 (7329K)
Hirdessen a
Kanizsában
Lakossági apró
15 szóig egy alkalommal:
600 Ft
(Amennyiben hirdetését egyszerre
több alkalomra adja fel, úgy a
másodiktól 300 Ft.).
Vállalkozási apró
15 szóig egy alkalommal:
1200 Ft
(Amennyiben hirdetését egyszerre
több alkalomra adja fel, úgy a
másodiktól 600 Ft.)
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai
Kirendeltség és Szolgáltató Központ az alábbi szakmákban, illetve
munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
mérlegképes könyvelő
(Marcali) szakirányú megegyezés szerint
tehergépkocsi vezető
(nemzetk.) szakirányú megegyezés szerint
vezetői kapcsolattartó középfokú megegyezés szerint
asszisztens háziorvosi
rendelőbe szakirányú megegyezés szerint
fogászati asszisztens szakirányú megegyezés szerint
tanfolyam felügyelő szakirányú 100.000 Ft
szakács (Zalakaros) szakirányú 130.000 - 160.000 Ft
felszolgáló szakirányú 120.000 - 140.000 Ft
kárpitos szakirányú 110.000 Ft
varró szakirányú 100.000 Ft
üzletkötő középfokú 200.000 Ft
üzleti vezető felsőfokú 150.000 Ft
fiókadminisztrátor felsőfokú 150.000 - 170.000 Ft
masszőr szakirányú 94.000 Ft
hivatalsegéd (4 óra) középfokú 40.000 Ft
Bővebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról Nyugat-dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató
Központban Nagykanizsa, Fő út 24. szám alatt adunk, vagy www.nyugatrmk.
hu címen.
Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - csütörtök: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 15.00
óra között, péntek: 8.00 - 12.00 óra.
􀂍 Kistorkos hétvége
Januárban minden hétvégén a szombati és vasárnapi ebédnél
Leves + 5 féle főétel (Amennyi beléd fér!) + desszert + 2 dl forralt bor
vagy tea: 1600 Ft/fő. (10 éves kor alatt 1000 Ft/fő 12-15 óráig)
􀂍 Heti menü 700 Ft/adag
Nagykanizsa, Erzsébet tér 1.
Vasember-ház
􀂍 Tel.: 0693/314-555
􀂍 Nyitva tartás: 11-21 óráig
Február 7. HÉTFő. Tejfölös burgonyleves.
A: Bolognai spagetti, B: Temesvári
sertésborda galuskával.
Február 8. KEDD. Paradicsomleves. A: Rakott
káposzta, B: Krumplistészta, savanyúság.
Február 9. SZERDA. Karfiolleves. A:
Stefánia vagdalt rizzsel, savanyúság, B:
Zöldbabfőzelék feltéttel.
Február 3. CSÜTÖRTÖK. Májgaluska
leves. A: Rakott burgonya, B: Túrós csusza.
Február 4. PÉNTEK. Kertész leves. A:
Sült csirkecomb, burgonypüré, savanyúság,
B: Hagymás-gombás csirkemáj rizszsel.
ÁLLANDÓ MENÜK (700 FT)
Csontleves metélttel, rántott borda rizzsel,
savanyúság vagy sertéspörkölt galuskával,
savanyúság vagy Rántott sajt rizzsel, tartárral.
(csomagolás: 50 Ft/doboz)
Vagyonvédelmi
Országos
Kiképző
Központ
INTENZÍV, az EU összes
országában érvényes
biztonsági őr,
testőr és vagyonőr
tanfolyamot indít
február 12-én
Nagykanizsán, Letenyén
és Zalakaroson
Gyors elhelyezkedési
lehetőség!
+36-30-482-2332
Fnysz: 01022-2010
Fegyvervizsga 1 nap alatt!
Kanizsa 2011. február 3. – Sport 15
Gyorsan megtalálták az új
edzőt a Nagykanizsai Izzó SE női
NB I B-s kézilabda együttesénél
az egészségügyi okok miatt
távozó Bujáki Tibor helyett Gódor
Mihály személyében, aki a felnőtt
keret mellett az ifjúságiakat is
trenírozza majd a jövőben. Ami
egyelőre nem a legfényesebb, de a
klubvezetés ezúttal is úgy döntött,
hogy előre menekül, s egy
olyan szakembert hoz az NB I B
12. helyén telelő csapat mellé, aki
többek között az osztrák női válogatott
mellett is dolgozik.
Az 55 esztendős tréner hosszú
„kispados” pályafutása során nem
csupán Ausztriában, de az akkori
Német Szövetségi Köztársaságban
is dolgozott. Mi több, 1987-ben a
Bayer Leverkusennel bajnokságot
és kupát is nyert női vonalon, majd
került az osztrákokhoz, ahol a női
utánpótlás területén alkotott maradandót.
Mivel a szakember már jó ideje
Lenti mellett él, így egyáltalán
nem véletlen, hogy a helyi NB IIes
csapatnál is dolgozik, s így kerülhetett
képbe a kanizsaiaknál is.
Musits Ferenc elnök és Kereskai
Péter elnökségi tag gyakorlatilag
vasárnap délelőtti egyeztetésük
után egyeztek meg Gódorral a délután
folyamán.
Az sem titok, hogy Gódor Mihály
marad a lenti kézilabdázók
mellett is, de a továbbiakról már ő
nyilatkozott:
– Miután a Nagykanizsa edző nélkül
maradt, kerestek meg engem a
dél-zalai együttestől – kezdte az újdonsült
kanizsai szakvezető. – Gyorsan
kellett dönteni, de az adott volt,
hogy a lenti munkámat is szeretném
tovább vinni, így Kanizsán a keddi és
csütörtöki edzéseket viszem.
– Ki fog úgymond meccselni az
Izzóval?
– Ezt még át kell beszélnünk,
mindenesetre az osztrák válogatott
felé gyakorlatilag egyszerűbb
ennek megoldása, hiszen az
nemzetközi meccsnapok alapján
tudunk tájékozódni, hogy mikor
kell náluk jelen lennem. Azonban
úgy vélem, semmi probléma nem
fog adódni a további egyeztetések
folyamán, s mindenre találunk
megoldást.
Nos, innentől van annak külön
jelentősége, hogy Tóth László látná
el, fogalmazzunk így, a segédedzői
feladatokat Gódor Mihály
mellett. A cél mindenesetre roppant
egyszerű, az együttesnek bent
kellene maradnia az NB I B-ben –
minden problémás körülmények
ellenére...
Polgár László
Gódor Mihály az edző a női kéziseknél
Nyolc csapatos nemzetközi kézilabda
tornán vett részt a Nagykanizsai
Izzó SE NB II-es férfi
együttese, s a kanizsaiak igencsak
tartalékosan is a második helyet
szerezték meg Szentgotthárdon.
Ahogy írtuk, a kanizsaiak nem a
legerősebb keretükkel mérkőzhettek
a vasi városban, hiszen
Kiss Gergely mellett Tóth László
edző nem számíthatott Balogh
Zoltán, Felde István, valamint
Németh Róbert játékára sem.
A csapatok két négyes csoportban
kezdtek, s a kanizsaiak mérkőzései
(melyek kétszer 20 percig
tartottak) így alakultak:
Nagykanizsai Izzó – RK Arcont
Radgona (szlovén) 18-17. Amérkőzésen
Baranyai Norbert 11 gólt szerzett.
Szentgotthárd II – Nagykanizsai
Izzó 13-19. Az izzósoknál Bolla
Máté kapus nyújtott több esetben
bravúros teljesítményt.
Egerszeg KK – Nagykanizsai Izzó
10-17. A kanizsaiak ifjúsági játékosai
is kitettek magukért, s így a
dél-zalaiak bejutottak a fináléba.
A döntőben: Szentgotthárd I –
Nagykanizsai Izzó 21-19. A mérkőzés
vége kissé feszültre sikeredett,
de több kanizsai ifi kézis ezen a
meccsen is bizonyított, mint ahogy
Baranyai Norbert is, akit a torna
legjobb játékosának választottak.
Az Izzó további programja szerint
Csurgón még vendégeskednek
egy edzőmeccs erejéig, ahol a helyi
utánpótlás gárdával mérhetik
össze erejüket.
P.L.
Második hely Gotthárdról
A január 29-én délután kettő
órára lekötött labdarúgó felkészülési
mérkőzés elmaradt az
NTE-sporttelepen a „csoporttársak”,
vagyis a Nagykanizsai TE
1866, valamint a Nagyatád NB
III-as gárdái között.
– Olyan jeges volt a pálya, hogy nem
lehetett volna rajta játszani – mondta
Koller Zoltán, a kanizsaiak vezetőedzője.
– Abban bízunk, hogy a szerda délutáni,
Miklósfa elleni előkészületire
már változik a helyzet, hiszen a srácok
már ki vannak ehézve a futballmeccsre.
Ami nem is csoda, hiszen a felkészülés
kezdete óta eltelt hetekben
bizony a fizikális terhelésen
volt a hangsúly. S mivel ezúttal
nem volt meccs...
– ... a Csónakázó-tó környékén
volt futóedzés, ami sokat kivehetett
a fiúkból – így az edző. – Hétfőn ismét
tréning, de nem panaszkodhatom,
akik itt vannak, állják a sarat.
Amit akár szó szerint is vehetünk
télvíz idején, mindenesetre gyakorlatilag
a teljes keret együtt készül az
elkövetkezendő időszakra.
Mint később kiderült, a Nagyatád
elleni találkozóhoz hasonlóan
február 2-án a Miklósfa elleni felkészülési
meccs is elmaradt, a pálya
alkalmatlansága miatt. Így a
Nagykanizsai TE-nél különösképpen
bíznak abban, hogy a február 5-
ére tervezett mérkőzés az FC
Napred Tótszentmárton ellen délelőtt
11 órakor már megtartható
lesz az NTE pályán.
A város egy másik labdarúgó
csapatánál viszont klubházba költöztek.
Ugyanis hatodszor került
sor Kiskanizsán a Horváth János
Labdarúgó Utánpótlás Vándorserleg
átadására.
Az átadás előtt még Horváth Ferenc
és Magyar Antal edzők értékelték
a 2010/11-es szezon őszi
félévét, s egyértelműen kitűnt,
hogy több téren is szükséges a javulás
tavaszra. Lépjünk azonban
vissza a díjazás pillanataihoz. Az
alábbi fiatal futballisták kapták a
díjakat: a legnagyobbak korcsoportjában
a tartalékoknál a díjat
Cserfő Henrik kapta, a serdülőknél
Ganzer Szilárd gazdagodott egy
kupával, míg a legkisebbeknél
Varga Zsolt fogadhatta a gratulációkat.
P.L.
Fokozódó meccséhség
􀂊 Terembeli focinagyüzem
Tíz csapat nevezésével kezdődtek
el Nagykanizsán a Zsigmondycsarnokban
a városi teremlabdarúgó
bajnokság küzdelmei, melyek
alapszakaszbeli sorrendje után a
mezőny kettéválik, s az első öt a
felsőházban, míg az utolsó öt
együttes az alsóházban folytatja.
A tabellát jelenleg a Dunántúli
Postás SE Nagykanizsa vezeti (16
pont), második a Channel 2000
(15), míg harmadik – holtversenyben
a szerzett egységek alapján – a
Szokol-Budai Pack és az RMP
Földi (13-13). A mérkőzéssorozat
február 5-én folytatódik 9 órától,
akkor még a körmérkőzésekkel,
február 6-án viszont már „osztódik”
a mezőny, míg a teremküzdelmeket
záró versenynap február 13-
án lesz a Zsigmondy-csarnokban.
Az NTE-csarnokban a lakófoci
küzdelmei is folytatódtak, melyek
során már valamennyi nevezett focicsapat
is pályára léphetett. Atáblázatot
a harmadik játéknapot
követően (is) az Eötvös tér- Kórház
utca csapata vezeti a Munkás
utca 16., és a Városkapu krt. 6.
előtt. Akövetkező fordulót február
6-án rendezik 9 órai kezdettel az
NTE-csarnokban.
􀂊 Az edzőért is játszottak
Kanizsa KK DKG-East (8.) –
Győrszol SZESE (10.) 80-65 (19-
14, 20-18, 21-21, 20-12). NB I B
Nyugati csoport férfi kosárlabdamérkőzés,
14. forduló. Nagykanizsa,
100 néző. Vezette: Tóth K.,
Németh A. Kanizsa KK: Tóth O.
(11), Balogh L. (22/6), Stárics
(21), Murvai (6), Zsámár K. (4).
Csere: Kovács D. (1), Klír (12),
Lovas (1), Beck (2), Hartai. Edző:
Farkas László.
Nagy volt a fogadkozás a találkozó
előtt hazai oldalon, mely szerint
itt az idő megmutatni, mit is
tud a csapat, s ennek megfelelően
nem is maradhatott el a siker.
Amelynek külön jelentősége,
hogy sikerült lezárni egy rossz
szériát, s egy hármas idegenbeli
sorozat (legközelebb Sárvárra utazik
a Farkas-legénység) előtt érkezett.
Farkas László: „Ugyan több
hiányzónk is volt, de gratulálok a
srácoknak a lelkes játékért.”
􀂊 Nem ezért mentek
A női asztalitenisz Extraliga
küzdelmeinek legutóbbi fordulójában
a hatodik helyen álló Kanizsa
Sörgyár SE az utolsó, Eger
együtteséhez látogatott, és 5:5-ös
döntetlent ért el a hevesi megyeszékhelyen.
Nem jött össze tehát a
remélt győzelem.
Kanizsa – 16 Kitekintő 2011. február 3.
Nagy volt a választék – s főleg a
ricsaj – a Kodály Zoltán Művelődési
Házban hatodik alkalommal
megrendezett Díszmadár-Galamb-
és Baromfi kiállításon.
Elsősorban jól megtermett galambok
illegették magukat a ketrecek
végeláthatatlan sorában, de lehetett
látni kakasokat és dísztyúkokat is a
VOKE-ban hatodik alkalommal
megrendezett szakmai találkozón.
Ugyanakkor pintyek, papagájok is –
szó szerint – színesítették a kínálatot,
az egyik sarokban például egy egész
kompániát meg lehetett vásárolni.
– Vannak kiállítóink Tolna, Bács-
Kiskun, Somogy és Vas megyéből
is, ezzel az alkalommal bemutathatják
a tenyésztők éves tenyésztésüket
és legszebb díszmadaraikat. A legjobbak
természetesen díjat is kapnak,
hiszen a galambokat zsűri minősíti.
Összesen negyven kiállító
hetven díszmadara, százhetven galambja
és mintegy negyven
díszbaromfia látható a ketrecekben.
A rendezvény természetesen nyitott,
már iskolás csoportok is meglátogattak
bennünket. Külön emlékezünk
Jerausek Lászlóra, aki a Galambtenyésztő
Egyesület titkára
volt, és tavaly hunyt el. Sokat köszönhettünk
neki, hiszen áldozatosan
végezte a munkáját, ezt a kiállítást
pedig az ő emlékére is rendeztük.
– foglalta össze Vincze Gyula,
az egyesület elnöke.
Ottjártunkkor kisvártatva egy
pinty szökött ki valahogyan a ketrecéből,
és nagy felfordulást okozott
társai között a szökési kísérletével.
Közben Róka Tibor galambtenyésztő
mutatja termetes, kiváló
minősítést nyert madarait, akik egy
kis unszolásra még pózolnak is a
fényképezőgépnek. – Vannak bizonyos
állandó fajtajellegek, amelyeket
a minősítésnél figyelembe kell
venni, például a tollazatot, a csőrt,
szemet, illetve az alakot. Amelyik
galambra a legjobban ráillenek a
megfelelő szempontok, azok lesznek
a fajtagyőztesek, és egy-egy ilyen
madárért akár hetvenezer forintot
is el lehet kérni. Fontos, hogy ezen
a kiállításon most díszmadarak
vannak, amelyek küllemi bírálatot
kapnak, postagalambot itt nem láthatunk,
ez utóbbit amúgy is a teljesítményéért
értékelik. – avatott be a
minősítés részleteibe Róka Tibor.
Z.A.
Ahol csak a külső számít
Újabb képeslap-gyűjteményt
tekinthetnek meg az érdeklődők a
Halis István Városi Könyvtárban.
Nemesi László hatalmas képeslap-
állománnyal rendelkezik, már
harminc éve az ország minden megyéjéből
gyűjti a képeket. Először
csak utazásai alkalmával vásárolt
egy-egy lapot, majd egyre inkább
hobbijává vált a gyűjtés. Zala megyének
erős a kötődése Somogyhoz,
hiszen a második világháború előtt
néhány falu – Bagola, Fakos – még
utóbbi megyéhez tartoztak. A kiállítás-
sorozat célja, hogy bemutassa
hazánk összes megyéjét, így negyedévenként
új tárlattal jelentkezik
a könyvtár, a mostani pedig február
huszonnyolcig tekinthető meg.
Z.A.
Somogy képeslapokon
Fotó: Ziegler Anita
A Magyarok a világ nyolcezresein
expedíció részleteiről tartott
előadást városunkban a
magyar „hópárduc”, Erőss
Zsolt és a mászásban részt vett
csapat néhány tagja. Az ormok
ostromlói először a Zsigmondy-
Széchenyi SZKI-ban, majd a
Batthyány Lajos Gimnáziumban
meséltek hegymászós élményeikről.
Erőss Zsolt, Szlankó Zoltán,
Horváth Tibor és Gál László nem
mindennapi szenvedélynek hódolnak:
nyolcezer méteres hegycsúcsokat
vesznek célpontba. Pontosabban
mondva, csak így lazán, a
„nyolcezreseket”, habár az előadásokból
kiderült, nem épp leányálom
egy-egy expedíció. Kanizsai
látogatásukkor elmesélték a tavaly
augusztusban átélt nepáli kalandjaikat,
amikor is a nyolcezer-kétszázegy
méteres Cho Oyu csúcsot szerették
volna megajándékozni a magyar
zászlóval. A „türkiz istennő”–
ahogy a tibetiek hívják a hegycsúcsot
– azonban ódzkodva fogadta
az ajándékot, lavinaveszéllyel és
könyörtelen hideggel válaszolt a
hegymászók ostromaira. A hegy
olyannyira makacs volt, hogy még
a serpák – a hegymászókat vezető,
segítő helyi lakosok – is visszafordultak
ötezer méter körül.
– Helyi vezetőinkkel már csak
azért is lassú volt az út, mert
gyakran megállnak imádkozni a
hegy isteneihez, kérvén, hogy ne
szítsanak hóvihart és kíméljenek
meg minket a lavináktól. Gyönyörű
látvány, ahogy a színesebbnél
színesebb imazászlók lebegéséből
előbukkan a Cho Oyu
méltóságteljes alakja, csakhogy
odáig hosszadalmas és nehéz az
út. Az ötezer-hétszáz méteres
alaptáborban még úgy tűnt, van
esély a sikerre, de a hétezer-egyszáz
méteres magasságban meg
kellett állnunk, mivel lavinaveszély
fenyegetett bennünket. –
mesélte Erőss Zsolt, aki tavaly
januárban súlyosan megsérült a
Magas-Tátrában, és a baleset következtében
jobb lábának alsó
részét csonkolni kellett. A hegymászó
azonban nem adta fel, az
Alpokban készült fel a tibeti „kirándulásra”.
– Kezdetben nehéz volt megszokni,
hogy az egyik lábam sokkal
könnyebb, mint a másik, de
aztán elkezdtem edzeni. Nem volt
sok időm a rehabilitációra, mivel
nyár végén már indult az expedíció.
Egy hétig tartott a hegymászás,
az akklimatizációs folyamat
miatt sokszor meg kellett állnunk,
ugyanis időt kell adni a szervezetnek,
hogy megszokja a magasabb
régiókban tapasztalható
légnyomás-különbséget. Az ottaniak
persze bírják, a gyerekek vidáman
futkostak, míg mi öt perc
séta után kifulladtunk. Az alacsonyabb
területeken komplett vendéglő
– hotel – pláza fogadott,
ami annyit jelent, hogy van egy
nagyobb sátor, ahol jaktrágyát
használnak fűtéshez, és mindenki
sütögetheti a saját ételét. Amúgy
a jak hasznos utitárs, teherhordásra
fogják be őket, legalábbis
szeretnék, csakhogy a makacs állat
nem mindig áll kötélnek. Ami
az időjárást illeti, éjjel akár mínusz
húsz fokra is lehűlt a levegő,
sátraink pedig nem adtak meleget,
csak arra voltak alkalmasak,
hogy felfogják a szelet. Hatezer
méter fölött már hatalmas hótömbök
figyelmeztetik a vakmerő
hegymászót. Sajnáltam, hogy
nem sikerült a csúcsra törnünk,
mert úgy éreztem, ezzel az expedícióval
vált volna teljessé a rehabilitációm,
de azért a hétezres
magassággal is meg voltam elégedve.
– foglalta össze Erőss
Zsolt.
Z.A.
A „türkiz istennő”
nem hagyta magát
XXIII. évfolyam 5. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2011. február 10. Kanizsa
Több középiskola, így a Dr.
Mező Ferenc Gimnázium és a
Batthyány Lajos Gimnázium is
megtartotta ünnepélyes szalagavató
bálját, a végzős diákok
most már büszkén viselhetik a
kék szalagot.
A Batthyány Lajos Gimnáziumban
idén is a tornateremben rendezték
meg a rangos eseményt,
amely a végzősök keringőjével
kezdődött, az ünnepi műsor után
pedig száznyolcvankilenc tanulónak
tűzték fel a szalagot. A Dr.
Mező Ferenc Gimnázium a Hevesi
Sándor Művelődési Központban
tartotta szalagavató műsorát. Természetesen
itt sem maradt el a keringő,
valamint a szalagok átadásának
ünnepélyes pillanata, amikor
is százhatvan utolsó éves tanuló
tűzhette fel a középiskolától való
búcsúzás szimbólumát.
Z.A.
Feltűzték a
szalagot
A jelenlegi városvezetés eltökélt
célja, hogy a előáll egy olyan sportkoncepcióval,
mely az elkövetkezendő
években neghatározza a sport kitörési
pontjait Nagykanizsán.
Ennek jegyében szervezték azt a
fórumot, melyre a dél-zalai város
sportéletében ténykedőket invitálták
a céllal, hogy javaslataikat is meghallgatva,
figyelembe véve alakítsák
az elképzeléseket. A heves vitáktól
sem mentes összejövetelen terítékre
került a város és sport, illetve a helyi
sajtó és a helyi sportvezetők viszonya
is. A tömény eszmecsere hozadéka
az lett, hogy az egyeztetéseknek
lesz folytatása a közeljövőben.
P.L.
Vita a
sportról
A köszönet napját ünnepelték a civilek
A Nagykanizsai Civil Kerekasztal
(NCK) Egyesület a Köszönet
Napja díjkiosztó ünnepségén
adta át az elismeréseket
mindazon személyeknek és közösségeknek,
akik önkéntesen és
önzetlenül dolgoznak a városért,
az itt élőkért.
A Halis István Városi Könyvtár
harmadik emeleti előadótermében
megrendezett ünnepségen Cseresnyés
Péter polgármester köszöntötte
a megjelenteket.
– Egy település a civilek segítsége,
összefogása nélkül nem tud előbbre
jutni – hangsúlyozta. – Abban a helyzetben
vagyunk 2010-11-től, hogy e
nélkül az összefogás nélkül sem az ország,
sem a települések nem fognak
előbbre jutni. Az összefogásnak nemcsak
a tevékeny cselekvésekben kell
megmutatkozni, hanem a megértés, a
tolerancia esetében is. Legfontosabb
közös feladatunk maga a munkahelyteremtés,
mert csak munkahelyek teremtésével,
a fejlődéssel tudjuk előteremteni
azokat a pénzeket, amelyek a
város előrejutásához szükségesek.
A továbbiakban a polgármester
kiemelte a civilek szerepét: – Azt
látnunk kell Nagykanizsán is, hogy
a civilek óriási terheket tudnak átvállalni
a város válláról bizonyos
területeken ingyen, vagy minimális
bérezésért. Büszkék lehetünk például
Tarnóczky Attilának arra a
kezdeményezésére, amellyel a házak
történetét ismertető táblákat
helyezett el a belváros régi épületein,
de ugyanígy a Vöröskereszt,
vagy a Máltai Szeretetszolgálat és
a Nagykanizsai Civil Kerekasztal
Egyesület munkájára is. A civil
összefogásnak Nagykanizsán van
tartalma – összegezte. Végezetül
azt kívánta, ez a tartalom maradjon
meg, és bővüljön a jövőben. Ha
többet teszünk közösen – civilek
és az önkormányzat –, sokkal jobb
eredményt tudunk elérni, mintha
külön-külön próbálkoznánk szeretett
városunk, Nagykanizsa fejlődéséért.
A polgármesteri köszöntőt követően
Társadalmi felelősségvállalás
címmel Göncz Csaba, a
DKG-East Zrt. vezérigazgató helyettese
mondott korreferátumot,
majd Budavölgyi Kálmán, az
NCK ügyvezető elnöke megemlékezett
az elmúlt esztendő legjelentősebb
civil megmozdulásairól.
A civilek szponzora: DKG-East
Zrt.; A civilek mecénása: Doucha
Ferenc; Az év civil önkéntese: a
Nagykanizsai Vöröskereszt Önkéntes
Szűrőpont Csoportja; Az év civil
fiatalja: Antal Gergely (19
éves), a Thúry György Kereskedelmi,
Vendéglátó és Idegenforgalmi
Szakképző Iskola tanulója.
Az év civil embere: Horváth Lóránt
plébános; Az év civil közössége:
a Tüttő János Nótaklub.
Munkája elismeréseként a
NCKE közgyűlése Tiszteletbeli
Örökös Elnök kitüntető címet adományozott
Balogh Istvánnak, a
kerekasztal eddigi elnökének.
B.E.
A 2010. esztendő
civil kitüntetettjei
Kanizsa 2 – Krónika 2011. február 10.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Ziegler Anita. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági
ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit
Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
AKanizsai Futóklub az év elején
ismét nekifutott a finn kezdeményezésű
“Yours truly” elnevezésű
kilométergyűjtő vállalkozásnak,
a történésekről pedig
Willmann Edit, a szervezők részéről
az alább olvasható gondolatokkal
számolt be a 10, 25, valamint
50 km-es távok befutója
után.
„ A reggeli órákban mind népesebb
lett a gyülekező csapat a már
lassan bázisnak tekinthető
kiskanizsai Szent Flórián téren.
Összesen 32 futó sorakozott fel a
képzeletbeli rajtvonalnál és vágott
neki a maga által meghatározott
penzumának. A verseny nem a
másodpercekről szólt, leginkább a
közös mozgás, a jókedv, a kitűzött
táv teljesítése, vagy túlszárnyalása
lehetett a cél. Nézzük, mennyivel
is gyarapodott finn futótársunk, az
ötletgazda Seppo Moilanen kilométereket
gyűjtő becsületkasszája?
Nem szégyenkezhet a csapat,
hiszen a 25 férfiból és 7 nőből álló
mezőny összesen 930 kilométert
teljesített. Ebből nyolcan futottak
50 kilométert, egy kitűnő
teljesítmény született 40 kilométeren.
Minden bizonnyal ilyennek
gondolta Moilanen, az a bizonyos
finn futó a Yours trulyt. Bizonyára
sokaknak jutott hasonló élmény a
világon (hiszen a mi kezdeményezésünk
is eme nagyszabású vállalkozás
része), s legközelebb még
népesebb futó csapattal vághatunk
neki a távoknak Kiskanizsa-Bajcsa-
Murakeresztúr útvonalon,
ugyanúgy egerszegi társainkkal.”
P.L.
Gyűjtötték a
kilométereket
A kommunizmus áldozatairól
emlékezik meg a Rozgonyi Polgári
Egylet és Kör Krónikás
Klubja.
Előadók a még élő tanúk: Rózsás
János író és id. Balogh László
nyugdíjas máv-mérnök, főtanácsos.
Helyszín: Medgyaszay Ház,
I. em. Időpont: 2011. február 17.
15.30 óra.
B.E.
Főhajtás
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú
Társulása 2010. évi munkájának
beszámolója után a társulási tagok
rátértek a májustól októberig
tartó rendezvények, falunapok alkalmával
felállított, húszszor tíz
méteres rendezvénysátornak az
üzemeltetésére vonatkozó ajánlatok
megtárgyalására. Horváth Zoltán,
Magyarszentmiklós polgármestere,
valamint a Muramenti Területfejlesztési
Társulás elnöke,
Tislér István ajánlata közül utóbbit
fogadta el a Társulási Tanács, így a
2011-es évre Tislér Istvánnal kötötték
meg az üzemeltetési megállapodást.
A Hegyek-völgyek napok
elnevezésű rendezvényt elvileg
minden polgármester támogatta,
mégsem született megállapodás a
támogatás megszavazására, így a
napirendi pont megtárgyalására a
Tanács a későbbiekben még viszszatér.
Döntés született huszonhét
notebook megvásárlására, melyek
segítségével a papíralapú előterjesztési
anyagokat elektronikus
formában tudnák kezelni a társulási
tagok, amellyel a társulás költségcsökkentését
segítenék elő.
Z.A.
Laptop a kistérség polgármestereinek
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása tartotta tanácsülését
az Inkubátorház és Innovációs Központban, melynek során
többek között döntöttek a több települést is érintő rendezvénysátor
üzemeltetésére vonatkozólag, valamint huszonhét notebook
megvásárlásáról.
A Nagykanizsa és Környéke
Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési
Nonprofit Kft. “Új
szakma, új esély” című megvalósítandó
projektjének nyitórendezvényére
került sor csütörtökön.
A munkerő-piacra kerüléshez
elengedhetetlen valamilyen szakma
megszerzése (a hátrányos helyzetűek
körében is), s a projekt keretében
ennek elősegítése, illetve a
célzott csoport bevonása folytán
az egyes önkormányzatokkal is lényeges
pont e téren is a jövőbeni
mind szorosabb együttműködés -
hallhattuk Horváthné Bagó Mónika
ügyvezetőtől.
Aprogram egyébiránt február 1-től
indult, s a pályázatban meghatározott
képzések pedig április 1-től kezdődnek.
Példának okáért Surdon, Sormáson,
Hahótón, Felsőrajkon, Nagykanizsán
indulnak képzési folyamatok
többek között motorfűrész-kezelői és
targonca-vezetői formában, s a program
maga 20 hónapot ölel majd fel.
Nagy szerep hárul előreláthatólag a
mentorokra, akik a toborzásban is segítenek,
s egy-egy képzési blokkban
200 órával számolnak. Emellett külön
hangsúlyt kap, hogy a bevont települések
lakosságából 84 főnek tudják
biztosítani a képzést.
A cél természetesen ebben a
programban is a munkanélküliség
csökkentése, illetve a munkaerőpiacra
történő reintegráció, hosszú
távon a segélyekre berendezkedett
életmód felszámolása, s a tudás,
mint érték (újbóli) elfogadtatása,
melyre a pályázat 76 millió forint
összegű támogatást nyert.
P.L.
Képzéssel és reintegrációval
a munkaerő-piacra
A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány és a Nagykanizsai Inkubátorház
és Innovációs Központ
közös szervezésében könyvelőknek
és könyvvizsgálóknak tartottak rendezvényt
a múlt héten, Nagykanizsán.
A vállalkozások számára nyújtott
szolgáltatásokról Kerekes Gábor irodavezető
tartott prezentációval összekapcsolt
előadást. Avállalkozásfejlesztéssel
foglalkozó szervezet szerteágazó
tevékenységei közül, a forintalapú
mikrohitelfelvétel lehetőségeiről Kókai
Miklós hitelmenedzser adott tájékoztatatást.
A partnerszervezetekkel való
együttműködésről és az Inkubátorház
működéséről, jövőbeni terveiről Mihovics
Zoltán számolt be.
Tanácsadás és mikrohitel-program
Immár második alkalommal
került sor a Nagykanizsai Rendőrkapitányság
borversenyére,
borbírálatára.
A verseny célja az volt, hogy az
aktív és nyugállományú rendőrök,
valamint a társszervek dolgozói
megmérethessék az általuk előállított
bor minőségét és szakmai tanácsot
kapjanak a bortermeléshez.
Tavaly a borbírálók inkább a segítőkészséget
helyezték előtérbe a komoly
kritika helyett, most azonban
már éles bírálatok is elhangoztak. A
borbírálatot Németh Csaba, Bolf Sándor
és Trúnkó Ferenc elismert borászok
és borbírálók végezték. A versenyre
benevezett huszonnyolc fehér
és két vörösbor közül négy arany, hét
ezüst és nyolc bronz fokozatot ért el.
K.H.
A nagy érdeklődésre való tekintettel,
valamint a gasztronómia
és turisztika jelenkori irányvonalainak
megismertetését figyelembe
véve a III. Országos
Fánkfesztivált két naposra tervezték
– jelentette be a február
18-19-én megrendezésre kerülő
fánkfesztivál programjairól tartott
sajtótájékoztatón Kámánné
Szép Terézia, a VOKE Kodály
Zoltán Művelődési Ház igazgatója.
A sajtótájékoztatón a kiemelt
partnerek között jelen volt Bali
Veronika, a Tourinform Iroda vezetője,
Márkné Ettlinger Zsuzsa,
a SZTÁV Felnőttképző Zrt. regionális
igazgatója és Szalay Csaba
idegenforgalmi szakmenedzser.
Valamennyien egyetértettek
abban, hogy rejtett kincseink
bemutatása, a turizmus, az idegenforgalom
fellendítése együttműködő
partnerek nélkül nem
megy.
Már az I. Országos Fánkfesztivál
nagy sikert aratott. Az ország
minden részéről érkeztek fellépők
és érdeklődők. Fánkot 29 csapat
készített. A helyi és a Dunántúlról
érkezett szakmai zsűri mellett a
Magyar Gasztronómiai Szövetség
is képviseltette magát a zsűriben.
Felállítottak egy Guiness rekordot,
az egy időben egy helyen készült
40 féle fánkból. A rendezvényt közel
háromezren látogatták meg. A
II. Országos Fesztiválon már 40
csapat készített 47 fánkkülönlegességet,
ezzel megdöntötték saját
Guiness rekordjukat. Idén szintén
szeretnék felülmúlni a tavalyi rekordot.
Már nagy lázban égnek a
versenyzők, eddig 30 csapat jelentkezett
helyben készített hagyományos
és különleges, valamint
hozott hagyományos és különleges
fánk kategóriában. Meghívott vendégek
érkeznek Horvátországból
és Csáktornyáról is.
Az első napon, február 18-án
pénteken 14.30 órakor Gasztronómiai
és Turisztikai Konferencia
kezdődik a Kodály Zoltán
Művelődési Házban. Ünnepi köszöntőt
mond: Ments András, a
Gasztronómiai Fesztiválok Szövetségének
elnöke és Üsztöke
Botond, a Hotel Karos Spa Superior
vezérigazgatója. A műsorban
közreműködik a kanizsai Horvát
Kórus és a Tambura zenekar. A
szakmai konferencia előadásainak
sorában az érdeklődők hallhatnak
farsangi népszokásokról a
gasztronómia szemszögéből, a
magyar termékek és a kistermelők
szerepéről a gasztronómiában.
Lesz fánkkóstolás és fánkkülönlegességek
készítése helyben,
cukrász mesterek közreműködésével.
Előadás hangzik el a
falusi turizmus adottságairól és
lehetőségeiről a Zala Völgyében,
továbbá a magyar gasztronómia
és vendéglátás helyzetéről és a
gasztronómiai fesztiválok turisztikai
jelentőségéről.
A második napon, szombat délelőtt
11 órakor maszkás farsangi
felvonulás indul az Erzsébet térről
a MÁV NTE 1866 Sportcsarnokig
néptáncosok, gólyalábasok, nótakörök,
lovas kocsik részvételével.
A felvonuláshoz csatlakozhatnak a
városlakók is. Az egész nap hangulatát
fánk és pálinka kínálással
szeretnék megalapozni a szervezők.
A fánkfesztivált 12.15 órakor
Cseresnyés Péter polgármester,
Molnár Géza, a TEMI elnöke és a
rendezvény háziasszonya, Kámánné
Szép Terézia, a művelődési ház
igazgatója nyitja meg a MÁV
Sportcsarnokban. 12.30-tól lemezbemutató
és számtalan táncegyüttes,
nótázó szórakoztatja a fánkfesztivál
résztvevőit és közönségét
a színpadon. Közben tombolát is
érdemes venni, mert sok értékes
ajándékkal térhetnek haza a szerencsések.
S még egy újdonságra
számíthatnak a kanizsai fesztiválozók.
Este 21 órától a Kodály Zoltán
Művelődési Házban álarcos
farsangi bál zárja az országos hírű
programot a GOLD buli zenekar
közreműködésével, melyet a főszervező
művelődési ház hosszú
távon nemzetközi rendezvénnyé
kívánja emelni. Egyébként mindkét
nap programjára a belépés díjtalan.
B.E.
Kanizsa 2011. február 10. – Krónika 3
Fotó: Bakonyi Erzsébet
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGGYORSABBAN!
www.kanizsaujsag.hu
􀀩
Konferencia és Országos
Farsangi Fánkfesztivál
Borverseny a Rendőrkapitányságon Tókerülő Túra
Tókerülő Túrán vehetnek
részt a kirándulni vágyók február
tizenharmadikán, vasárnap a
Mezős Természetjárók Klubja
szervezésében. A kirándulás az
Ismerd meg Kanizsa környékét
túrasorozat második állomása.
Indulás 13.00 órakor a Teleki
utcai Víztoronytól lesz, a várható
visszaérkezés pedig 16.00
órakor. Kiss László vezeti a csapatot,
a táv pedig körülbelül tíz
kilométeres lesz. Atervezett útvonal
a következő: Nagykanizsa
- Csótó - Alsóvárosi erdő -
Csótó - Nagykanizsa.
XII. Kanizsai Esték rendezvénysorozat
keretein belül Stoffán
György újságíró elemezte a
„Keresztény hitünk és a világ”
kapcsolatát.
Az elmúlt péntek esti előadást a
Nagykanizsai Református Egyházközösség
gyülekezeti termében
Hella Ferenc, a gyülekezet lelkipásztora
nyitotta meg. A hallgatóság
köszöntése után a lelkész ismertette
a meghívott előadó sokoldalú
írói munkásságát, majd átadta
a szót Stoffán Györgynek.
A közös imádság után az újságíró
kifejtette, a világ, amelyben
élünk minden megnyilvánulásával
ellentmond Krisztus világának.
Sokkal inkább az Antikrisztus világa
ez. A jelen világkép kialakulásának
megértéséhez XIX. századvégi
újságcikkekből, könyvekből
kommunista filozófusok gondolatait,
azok ateista világszemléletét
ismertette. A felolvasott korhű
dokumentumokból kitűnt, hogy
a szocialista világnézet kizárja a
kereszténységet, annak teljes megszüntetésére
tör. Hazánkban ez a
törekvés 1919-ben vált nyilvánvalóvá,
amit az 1945 utáni időszak
megerősített. Az előadó megemlékezett
az üldözött egyházi méltóságokról,
felidézte a kor erkölcsét,
benne azt a genezist, hogyan lettek
a nyilas verőlegények ávósokká.
Ezt követően az elmúlt 65 év szocialista
és liberális szemlélet egyházellenességéről
beszélt.
Stoffán György ezt követően a
krisztusi útról, a kereszténység feladatairól
beszélt. Kiemelte az ifjúság
nevelésének kérdését. Elöl kell
járnunk a személyes példamutatásban.
Elmondta, a krisztusi tanítás
terjesztésében apostoli feladataink
vannak, majd a Tízparancsolat betartásának
fontosságáról beszélt. A
témakörnél maradva hosszan taglalta
a szeretet, a megbocsátás fontosságát.
Felhívta a hallgatóság figyelmét
arra, hogy a krisztusi szeretet
jegyében azokat is szeretnünk
kell, akik rettenetesen utálnak, és
legszívesebben elüldöznének minket.
Persze harcolnunk kell azokkal
szemben, akik a kereszténység
ellen fellépnek, de csakis krisztusi
módon.
Az előadó a szeretet kérdéséhez
sorolta a szülők iránti tisztelet fontosságát.
Az egyszeri székely embert
állította példaként a hallgatóság
elé, aki azt vallotta: „Jól érzem
magam, mert van befektetésem és
az adósságomat is tudom törleszteni.
A befektetés a gyermekem, az
adósságom a szüleim.”
Az előadás érdekes színfoltja
volt a magyarság és a kereszténység
elválaszthatatlan kapcsolatának
elemzése. Szó esett arról is,
hogy napjainkban milyen törekvések
vannak e kapcsolat fellazítására,
felszámolására. Ebben a kérdéskörben
tetten érhető a pedagógusképzés
gyenge volta, az oktatandó
tudásanyag, az erkölcsre való
nevelés hiányossága. Éppen
ezért fontos minden keresztény
számára életvitelével, személyes
példamutatásával az evangélium
hirdetése, terjesztése. Kevés lenne
a pap? Tette fel a kérdést az előadó,
majd saját kérdésére válaszolva
kifejtette, hogy a jó pap kevés.
Az előadó hangot adott meggyőződésének:
Aki felszentelt papként
Krisztus törvénye ellen vét, annak
sohasem volt elhivatása! Ugyanis
a Krisztussal való személyes kapcsolatba
nem fér bele a neki nem
tetsző cselekedetek gyakorlása.
Még gondolati szinten sem. A felszínes
kereszténykedés nem
egyenlő a kereszténységgel!
Az önvizsgálat, a példamutatás
mindenki számára elengedhetetlen,
összegezte előadása lényegi
tartalmát Stoffán György.
Cz.Cs.
Kanizsa 4 – Krónika 2011. február 10.
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGTÖBBET!
www.kanizsaujsag.hu
􀀩
A „Napfény Rákbetegek és
Hozzátartozóik Nagykanizsai
Egyesülete kéri a lakosságot,
hogy adójuk 1 %-val továbbra is
támogassák egyesületük munkáját.
Segítségüket köszönik.
Adószámuk: 18967621-1-20
A látszatnak szóló
kereszténykedés
nem kereszténység Kulturális örökség gyerekszemmel
című kiállítás nyílt a
Magyar Plakát Házban, amelyet
egész februárban múzeumpedagógiai
előadások kísérnek majd.
A kiállítás a Kulturális Örökségvédelmi
Szakszolgálat által meghirdetett
Én, a régész című országos
gyerekrajz-pályázatra beérkezett, díjazott
alkotásokat mutatja be, összesen
nyolcvanöt munkát. Kreativitásból
nem volt hiány, a pályázó gyerekek
művei között láthatjuk honfoglaló
magyar lovas sziluettjét, vagy
megcsodálhatunk batikolt képet és
régészeti feltárást ábrázoló művet is.
Ilon Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum
Nemzeti Örökségvédelmi
Központ szombathelyi, regionális
központjának vezetője ajánlotta a
gyerekek és az érdeklődők figyelmébe
a tárlatot, amelyet múzeumpedagógiai
előadások is követni fognak.
Elsőként február negyedikén Tokai
Zita Az újkőkor és a rézkor – egy
rendhagyó történelemóra, illetve
Melis Eszter A bronzkori ember élete
című előadásokat hallgathatják
meg a gyerekek, majd február minden
péntekén újabb, régészettel kapcsolatos
ismeretekkel gazdagodhatnak
a résztvevők. Ami a további témaköröket
illeti, a római kori Pannónia,
a nyugat-európai honfoglalók, a
középkori Magyarország, illetve a
térinformatika mai régészeti lehetőségei
kerülnek majd a középpontba.
Z.A.
Kulturális örökségeink,
ahogy a gyerekek látják
Megnyílt a Halis István Városi
Könyvtár miklósfai fiókkönyvtára
a Mindenki Házában,
emellett újdonság, hogy az EMagyarország
Pont programon
belül lehetőség van az ingyenes
internet- használatra is.
Mint Dömötörffy Sándor, a Közművelődési
és Városszépítő Egyesület
elnöke tájékoztatott, mozgókönyvtár
formájában eddig is működött könyvtári
szolgáltatás a városrészben. Ez azt
jelentette, hogy a miklósfai olvasók leadhatták
könyv-igénylésüket, így
minden héten hozzájutottak az olvasnivalókhoz.
A fiókkönyvtárat amúgy
tavaly hozták létre, majd a Mindenki
Háza felújítását követően költözött az
épület egyik helyiségébe.
– Jelenleg is működik a mozgókönyvtár-
szolgáltatás, hiszen a fiókkönyvtár
könyvállománya nem
tud minden olvasói igényt kielégíteni.
Emellett sikeresen pályáztunk
az E-Magyarország Pont programjára,
aminek köszönhetően
délelőtt tizenegy és este hét között
ingyen internetezhetnek a miklósfaiak.
Tavaly sikerrel indítottunk
egy számítógép-tanfolyamot időseknek,
és úgy tervezzük, hogy
idén is szervezünk egy haladó képzést.
– mondta el Dömötörffy Sándor,
majd hozzátette, a Mindenki
Háza szolgáltatása az internetelérhetőséggel
kibővült, sőt, teljes
körű lett.
Z.A.
Ingyenes internet a
Mindenki Házában
A piaristába járni jó! – üzenik azok az iskolások, akik a Piar-Suli-
Muri alkalmaira várják jövendő cimboráikat. Február 12-én és 26-án
szombaton 09.30-tól játékos ismerkedésre és tájékoztatóra hívják a
nagycsoportosokat és szüleiket. Február 24-én, csütörtökön 9-11-ig
pedig a jövendő tanító nénik nyílt óráin vehetnek részt mindazok, akik
szívükön viselik csemetéik jövőjét.
Kanizsa 2011. február 10. – Értékrend 5
PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS!
A KanizsaTISZK pályázatot
hirdet a Nagykanizsa középiskoláiban
tanuló diákok részére
valamely magyar feltaláló
Magyarországon megvalósított
találmányának, újításának
infokommunikációs technológiával
történő bemutatására.
Mire figyelj?
Pályázatod tartalmi helyességére,
kreativitásra, a megjelenítés
esztétikájára és minőségére.
Kik indulhatnak?
Egyénileg vagy maximum
három fős csapatba szerveződve
adhattok be pályázatot.
Hogyan kell
nevezned?
Apályamunkát multimédiás alkalmazással
kell elkészíteni,
melynek terjedelme maximum
10 perc, CD-re vagy DVD-re kiírva.
Hova kell
küldened?
Ajeligével ellátott pályázatodat
postán, vagy személyesen adhatod
le: KanizsaTISZK Nonprofit
Kft. Nagykanizsa, Erdész u. 30.
Beadás határideje:
2011. március 31. 12.00 óra
Mi lesz a díjazás?
Az első három helyezett értékes
jutalomban részesül, valamint
lehetőséget kap pályaművének
nyilvános bemutatására.
Eredményhirdetés:
2011. április 07.
További információ:
Tel.: 93/ 510-251, e-mail:
titkarsag@kanizsatiszk.hu,
www.kanizsatiszk.hu
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGHITELESEBBEN!
www.kanizsaujsag.hu
􀀩
Nagy József György, a Demokratikus
Roma Vezetők Szövetségének
2002-es megalakulás óta
irányítja a szervezet munkáját.
Az Országos Cigány Önkormányzat
januári alakuló ülésén
a DRVSZ vezetőjeként elnökhelyettesi
megbízást kapott az
OCÖ-ben.
– Milyen aktuális, folyamatban
lévő programjai vannak jelenleg
a DRVSZ-nek? Milyen tevékenységekkel
képviseli a roma
lakosság érdekeit?
– A DRVSZ minden évben számos
pályázatot nyújt be, hogy a
megfogalmazott célokat teljesíteni
tudja. Ezek között szerencsére
igen sok nyertes pályázatunk van,
melyek lehetővé teszik, hogy sokoldalú,
színes és gazdag tevékenységgel
tudja támogatni szövetségünk
a hátrányos helyzetű illetve
roma/cigány embereket. Jelenleg
több gyermek és ifjúsági programunk
zajlik. Az Oktatásért Közalapítvány
támogatásából működtetjük
a társadalomismereti és tánc
tehetségműhelyünket, ahol 11-17
év közötti gyermekek, fiatalok dúsító,
gazdagító tehetséggondozását
végzik a kiváló szakemberek. Országos
levelező tanulmányi versenyt
is meghirdettünk szintén az
Oktatásért Közalapítvány jóvoltából,
itt már a 3. levelező fordulónál
tart a verseny. Szociális adminisztrációs
tevékenységet is biztosítunk
a rászorultaknak, akik a hét öt napján
délelőtt kereshetik fel munkatársainkat,
ha segítségre van szükségük
hivatalos ügyeik intézésében,
rendezésében. Folyamatban
van az energiatakarékos izzócsere
programunk, melynek során nagycsaládosokat
juttatunk korszerű izzókhoz.
Tervezés, szervezés alatt
van a hagyományos nyári táborozásunk
is, melynek forrását már sikerült
biztosítani egy sikeres pályázatból.
Befogadták egy TÁ-
MOP-os pályázatunkat is, melynek
előkészítő munkáit a közelmúltban
indítottuk el. Reménykedünk
egy határon átívelő programunk
pályázati sikerében is,
amit szlovén partnerekkel kívánunk
megvalósítani. Több beadott
pályázatunk mellett most kerül benyújtásra
egy foglalkoztatási programunk
is. Munka tehát van bőven,
és remélem, hosszú időn keresztül
marad is. Ez jelenti ugyanis
a DRVSZ számára a sikert.
– Ismét az Országos Cigány
Önkormányzat képviselője, illetve
alelnöke lett. Milyen terveket,
elképzeléseket kíván megvalósítani
munkája során?
– Mindig nagy hangsúlyt fektettem
a kitartó, elkötelezett munkára.
A szövetség keretén belül éppen
ezért szakmai műhelyeink dolgozzák
ki a foglalkoztatás, a képzés,
az oktatás és a lakhatási körülmények
kapcsán felmerülő problémák
megoldásának lehetséges alternatíváit.
Ezeket a szakmai programokat
szeretném megvalósítani,
előre vinni munkám során. Égetően
sürgős ugyanis, hogy hatékony
programokkal lépjünk fel ezeken a
területeken, a romák foglalkoztatási
szintjének növelése pedig elsődleges
feladat. Nem járható út
az, ha az embereket, legyen az roma
vagy nem roma, abban erősíti
meg a segélyezési rendszer, hogy
nem érdemes legálisan dolgozni,
mert a segély és a feketegazdaságban
végzett munka kifizetődőbb.
– Milyen szakmai bázisra támaszkodhat,
kikre számíthat
munkája során?
– A Demokratikus Roma Vezetők
Szövetsége nagyon szerencsés helyzetben
van, hiszen a gyakorlott roma
vezetők tapasztalata mellett a jól
képzett diplomás romák szaktudására
is számíthat. Van közöttünk
többek között tanár, nyelvész, szociológus,
közgazdász, kommunikációs
szakember is, jómagam pedig
művelődésszervező és felnőttoktatási
szakértő végzettséggel rendelkezek.
Ez a sokféle gyakorlati és elméleti
tudás ötvöződik a DRVSZ szakmaiságában,
mely biztos támaszt jelent
mindenkori munkánkban. Természetesen
ez mintaként is szolgálhat
a fiataloknak és idősebbeknek
egyaránt, hisz tanulni, folyamatosan
képezni magunkat ma már az elhelyezkedés
alapvető záloga.
– Említette, hogy a foglalkoztatást
és képzést tartja
hangsúlyos területnek. Hogyan
látja megvalósíthatónak a foglalkoztatottság
szintjének növelését?
– Rá kell találni azokra a területekre,
ahol a legrövidebb idő alatt
viszonylag nagy tömegben lehet
alacsony iskolázottságú vagy éppen
nem piacképes szaktudással
rendelkező emberek tömegeit elhelyezni.
Többek között a mezőgazdaság
és az építőipar tűnik
ilyen területnek. A mi környékünkön
még az erdőgazdálkodás vonható
be ebbe a körbe, és nem felejthetjük
el a szociális szolgáltatásokat
sem. Persze ezzel párhuzamosan
a felnőttképzést is meg kell
erősíteni, valódi ösztönzőkkel ellátni,
aminek következtében a valóban
motivált klienseket a munkaerő-
piacon hasznosítható szaktudáshoz
lehet hozzájuttatni. Felnőttoktatási
szakértőként is úgy
vélem, hogy a piaci igényekhez
igazodó, annak elvárásaira azonnal
reagálni tudó intézményekre, szervezetekre
van szükség, melyek
magas szakmai háttérrel és erős elkötelezettséggel
rendelkeznek a
hátrányos helyzetű rétegek oktatása,
képzése kapcsán. ADRVSZ ebben
is igyekszik élen járni, hiszen
több sikeres képzési, foglalkoztatási
program megvalósítása fűződik
nevéhez. Bízok abban, hogy ez
a későbbiek során is így marad.
K.H.
A roma lakosság érdekeiért
Kanizsa 6 – PR 2011. február 10.
MECHATRONIKAI MÉRNÖK-KÉPZÉS
ZALAEGERSZEGEN
A Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Karának
Gépészeti és Mechatronikai Intézete nappali tagozatú MECHATRONIKAI
MÉRNÖKI BSc. szintű képzést folytat Zalaegerszegen.
A zalaegerszegi képzés nappali tagozatú, kreditrendszerben működő,
3,5 év (7 félév) időtartamú.
Az elméleti képzések a volt laktanya helyén kiépült felsőoktatási
központban, az NYME FMK Műszaki Képzési és Kutatási Központjában,
míg a gyakorlati képzések iparvállalatoknál és a zalaegerszegi
műszaki szakközépiskolákban a magas műszaki színvonalra fejlesztett
laborokban folynak.
A NYME-FMK Zalaegerszegi Műszaki Képzési és Kutatási Központja
várja a jelentkező és érdeklődő diákokat!Acél olyan mérnökök
képzése, akik képesek a mechatronika nemzetközileg elfogadott definíciója
szerint a gépészet, az elektronika/elektrotechnika és az informatika tudományterületeinek
egymást segítő integrációja révén komplex termékeket
és gyártórendszereket tervezni és üzemeltetni. Tipikus mechatronikai
termék például a videokamera, vagy egy integrált gyártócella. A hallgatókat
a NYME és BME egyetemi oktatói mellett a BGF PSZK Zalaegerszegi
Intézetének tanárai, illetve gyakorló üzemi szakemberek tanítják.
A mechatronika nem egyszerűen csak egy új tudományterület, hanem
mérnöki szemléletmód. Ez egy kiemelten művelt szakterület mellett
feltételezi a másik kettő alkalmazási szintű ismeretét is. A kreditrendszerű
képzés a természettudományos és a műszaki alapozó ismeretek
oktatásával kezdődik. Kiemelten kezeljük a számítástechnika és
a műszaki ismeretek oktatását. A választható tantárgyak lehetővé teszik
speciális műszaki és gazdasági ismeretek elsajátítását
A képzés tanterve biztosít továbbá 4 féléves testnevelési lehetőséget
(kosárlabda, foci, úszás, kondi, lovaglás, íjászat, jégkorcsolya, tánc) és 5
féléves ingyenes nyelvoktatást. A gyakorlati képzés során - amely lényeges
része az oktatásnak - a hallgatók megismerkedhetnek a városban
vagy környékén működő igen korszerű iparvállalatokkal és vállalkozásokkal,
amelyek kölcsönös elégedettség esetén elhelyezkedési lehetőséget
is jelenthetnek számukra. Atérség ipari fejlődése garancia arra, hogy
egyre nő az igény a mechatronika területén jártas szakemberek iránt.
A szakon a továbbtanulás lehetősége adott a NYME, BME és más
egyetemek műszaki vagy informatikai mesterszakjain.
Fontos, hogy minden hallgató számára kollégiumi elhelyezést és ingyenes
internetes hozzáférési lehetőséget tudunk biztosítani. A támogató
megyei és városi önkormányzatok, valamint ipari partnerek segítségével
törekszünk ösztöndíjakkal csökkenteni az oktatás anyagi terheit.
A jelentkezés határideje: 2011. február 15.
További információk: 2011-es felvételi tájékoztató (NYMEFMK),
Hallgatói ügyintézés (Máté Ildikó): E-mail:
zalagepesz@mail.bme.hu, Tel.: 92/596-490, Fax: 92/596-489. Kustánné
Fitos Amália oktatásszervező (kustan.fitos@pszfz.bgf.hu, tel.: 92/509-
948), Honlap: www.felvi.hu, Dr. Németh Árpád egyetemi adjunktus,
képzési igazgató (arpinem@eik.bme.hu, tel.: 1/463-1386, 92/596-490)
Az egységes felvételi rendben maximum 480 pont érhető el a középiskolából
hozott eredmények és/vagy az érettségi vizsgák eredménye alapján. A
jelentkező számára előnyösebb módon számított pontszámhoz a többletpontokat
(max. 80) hozzáadják. Az adott intézménybe (karra, szakra, tagozatra)
jelentkezők felvételéről egységes rangsorolás alapján történik a döntés.
A felvételi összpontszám meghatározása a következőképpen történik: a
tanulmányi pontok (max. 200) és az érettségi pontok (max. 200) öszszegzésével,
vagy az érettségi pontok (max. 200) megkettőzésével. Akét
számítási mód közül automatikusan a jelentkező számára kedvezőbb
pontszámítást alkalmazzák.A tanulmányi pontokat (max. 200) az osztályzatokból
számítják: a magyar nyelv és irodalom átlaga, a történelem,
a matematika, egy választott tantárgy valamint egy választott idegen
nyelv utolsó - tanult - két év végi érdemjegyeiből (25-25) és ez a szám
kerül megkettőzésre (max. 100). Ehhez jön még az érettségi tárgyak százalékos
eredményének átlaga egész számra kerekítve (max. 100).
A január 18-23. között megrendezett
IMM Cologne and
Living Kitchen elnevezésű legnagyobb
európai bútorvásáron
sikerrel szerepelt a Kanizsa
Trend Kft. A városunkban működő
cég az egyedüli magyar
ülőgarnitúra-kiállító volt, s a
kölni vásáron szerzett tapasztalatokról
számolt be Miklós Zsolt,
ügyvezető igazgató.
A vártnál is nagyobb volt az érdeklődés
a bútorvásáron, ezt mi sem
bizonyítja jobban, mint hogy százhuszonnyolc
országból százharmincnyolc-
ezren látogattak el a közel
kétszázötven-ezer négyzetméternyi
kiállítótéren lévő standokhoz.
Tizenegy csarnokban negyvennyolc
ország ezerkétszáztizenhárom kiállítójának
termékeit lehetett megtekinteni,
köztük egyedüliként a Kanizsa
Trend Kft. képviselte hazánkat ülőgarnitúra-
kollekciójával. Miklós
Zsolt, ügyvezető igazgató elmondta,
idén nagy arányú felpezsdülés volt
tapasztalható, hiszen harminc százalékkal
többen látogatták meg a hat
napig tartó vásárt. A nagykanizsai
bútorgyártó cég negyven modellt állított
ki, amelyek közül hat teljesen
új fejlesztésű volt.
– A siker elsősorban pénzben
mérhető, ami azt jelenti, hogy az
idei vásáron százhuszonkét millió
forint értékben sikerült eladnunk
ötszáz ülőgarnitúrát a viszonteladóknak.
Nem mellékes, hogy ez az
összeg ötven százalékos növekedést
jelent a tavalyihoz képest.
Évek óta várjuk, hogy a németországi
piacra is betörhessünk, és az
idei bemutatkozás végre meghozta
a sikert. Ez több összetevőnek is
köszönhető, egyrészt a jobb exportstratégiánknak,
másrészt az új
termékek piacra dobásának.
Olyan újdonságokkal jelentkeztünk,
amelyekkel versenytársaink
nem rendelkeznek, így például bútoraink
egyedi formavilágával, ezzel
párhuzamosan pedig több
hasznos funkcióval. Emellett azt is
fontosnak tartom, hogy már nemcsak
külföldi, hanem magyar
designerekkel is dolgozunk. Termékfejlesztésre
évi kétszázötven
millió forintot fordítunk. Minden
modellünket formajogi oltalom alá
helyezzük, hiszen az utóbbi időben
egyre inkább elharapódzik a termékeink
jogosulatlan másolása,
mely ellen minden jogi eszközzel
határozottan fellépünk. Ami a formavilágot
illeti, kissé eltávolodtunk
az eddigi szögletes, kubikus
alakzatoktól, és egyre inkább az
úgynevezett organikus, lekerekített,
lágy formák jellemzik termékeinket.
A színválasztás is más
irányt vett, a hűvösebb fekete-fehér
dominanciát felváltották a divatosabb
barna színek, a beige és
az olívazöld, illetve az eddig is
közkedvelt szürke még megmaradt.
A kényelem mellett a vásárlók számára
fontos, hogy a garnitúra kiegészítő
funkciókkal is rendelkezzen,
ezért igyekszünk modelljeinkbe
vendégágyat és praktikus
tárolóelemeket beépíteni, s lassan
már kihagyhatatlan a hát- és fejtámla
állításának lehetősége is.
Egyik legfontosabb tapasztalatunk
talán az, hogy a válság következtében
egyértelművé vált: a vevők a
termékkel együtt biztonságot is
szeretnének vásárolni, amely a minőségben,
a szállítási pontosságban,
a megfelelő szolgáltatásban
van, és jó garanciális háttérrel valósulhat
csak meg. A vásáron való
szereplésünk további sikere, hogy
a németen kívül a francia piac is
megnyílt számunkra. – foglalta
össze Miklós Zsolt.
Z.A.
Kölni siker
A Magángyógyszerészek Országos
Szövetsége 1995. évben
alapított Gyógyszerészetért Életműdíját
2010-ben Dr. Varga Imre
nagykanizsai gyógyszerésznek
ítélte oda. Amagas szintű elismerést
Dr. Mikola Bálint, a MOSZ
elnöke adta át a Gyógyszerészek
XX. Országos Jubileumi Kongresszusa
ünnepi ülésén.
A szövetség a gyógyszerellátás
szervezése, a gyógyszerészeti tudományok
művelése során elért kimagasló
eredményeinek elismeréseként
ítélte Varga doktornak a díjat. Akitüntetett
gyógyszerészi tevékenysége,
szakmai életműve jelentős mértékben
hozzájárult a magyar gyógyszerészet
célkitűzéseinek megvalósításához és
nemzetközi elismeréséhez. Dr. Varga
Imre 1977-ben diplomázott a Szegedi
Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi
Karán, ugyanitt
védte meg doktori disszertációját. Pályafutása
során eredményesen foglalkozott
gyógyszerészeti tudományokkal,
a gyógyszertárban elvégezhető
diagnosztikai eljárások fejlesztésével,
a járó- és fekvőbeteg gyógyszerellátással,
szakmapolitikai kérdésekkel
egyaránt. Az ő vezetése mellett épült
fel először a GYOK rendezvényen
azóta több alkalommal bemutatott
„Jövő Gyógyszertára”. Kezdetektől
fogva segíti a gyógyszertárat alapító
és működtető kollégákat, önzetlenül
átadva minden információt, amelyet
saját patikája létesítése során megszerzett.
A MOSZ működésének
megkezdése után rendszeresen tájékoztatta
a magángyógyszerészeket
eleinte referensként, majd – jelenleg is
– megyei elnökként. Az Országos Elnökség
tagja, munkájának köszönhetően
aktív területi szervezet létesült
Zala megyében. Ajogelőd nélkül létesült
gyógyszertárak időszakában,
majd a teljes privatizáció után minden
érdeklődő gyógyszerész az általa
szervezett megyei rendezvényeken tájékozódhat
az aktuális szakmapolitikai
kérdésekről. Ugyancsak nagy
súlyt fektet a gyógyszertár-működtetés
és a gazdasági kérdések területét
illető naprakész információk megismertetésére.
A Magángyógyszerészek
Országos Szövetségének Zala megyei
elnöke. Ebben a minőségben azokat a
magángyógyszerészeket képviseli,
akik a gyógyszertárat saját tulajdonként
alapították, és vezetik.
– Az elmúlt években nagy konkurenciaharc
alakult ki a hálózatban
működő külső tőkével rendelkező patikák
és a magángyógyszerészek között.
Itt a fő szempont a betegek megnyerése
volt különböző akciókkal és
ajándékokkal – tért rá beszélgetésünk
elején egy aktuális információra Dr.
Varga Imre. – 2011. január 1-től az új
törvény értelmében korlátozták a különböző
kedvezmények adását abból
a célból, hogy szakmai tudásukkal
versenyezzenek a gyógyszertárak a
páciensekért. Figyeljen oda a páciensekre,
gondozza őket, adjon tanácsot,
és visszatérő problémáik megoldásában
segítse a beteget. Vércukorszintet,
koleszterinszintet, vérnyomást
mérünk, és életmódtanácsot adunk.
Jóval nagyobb esélye van a szívinfarktusra,
érelmeszesedésre annak a
betegnek, akinek rossz a vércukor- és
koleszterinszintje, valamint túlsúlyos.
Életmódtanácsokkal lényegesen lehet
ezen javítani. Megemlítek egy érdekes
adatot: a WHO néhány éve készített
egy felmérést arról, hogy az emberek
egészségügyi állapotáért milyen
tényezők felelősek. Világszinten
az egész egészségügy 17 százalékot
tud javítani az emberek állapotán. Az
örökletes tényező 21 százalékot, a
környezeti ártalmak szintén. Az életmód,
ami nagyrészt a betegtől függ,
42 százalékot tesz ki. Az, hogy az
ember miként táplálkozik, hogy mozog,
milyen a lelki egyensúlya, jóval
nagyobb súllyal esik latba, mint bármilyen
más tényező, s ezért a gyógyszerészek
nagyon sokat tudnának
tenni.
– Van minderre idejük?
– Nyilván, aki ilyen tanácsot szeretne
kérni és a gyógyszerészeti gondozást
venné igénybe, jobb, hogyha
egy nappal előtte bejelenti. Ebéd
előtt, vagy a délutáni időszakban
nincsenek sokan, és kényelmesen
tudunk foglalkozni a páciensekkel.
Ez a gyógyszertárak részéről szolgáltatás,
tehát ingyenes. Így szeretnénk
a betegek életmódján javítani
annak érdekében, hogy kevesebb
gyógyszert fogyasszanak, tovább
maradjanak egészségesek. A mai
gyógyszerek a nevükkel ellentétben
nem igazán gyógyítanak, hanem
nagyrészt csak állapotot javítanak.
– Itt van szerepe a természetgyógyász
gondolkodásmódjának!
– Abetegséget megelőzni kell, mert
amikor már kialakult, csak az állapoton
lehet kisebb-nagyobb mértékben
változtatni. Egy magas vérnyomást,
egy szívbetegséget nagyon nehéz
meggyógyítani, ezeket általában csak
karbantartani lehet a gyógyszerekkel.
– Ezekben a napokban sokan
felteszik magukban a kérdést:
oltassam-e be magamat influenza
elleni védőoltással, vagy ne!
Mint természetgyógyász, milyen
tanácsot adna?
– Avédőoltások évtizedek óta léteznek,
jó eredménnyel megelőzik az influenzás
betegséget, de azt tudni kell,
hogy az influenza vírusok rendkívül
változékonyak, és az az oltóanyag,
amit ősszel a patikákban a gyógyszerészek,
illetve az orvosok kezébe adnak,
azok tavasszal a Föld másik felén
még aktív vírusok kivonataiból készültek.
Elképzelhető, hogy fél év alatt
annyit változik a vírus szerkezete,
hogy ősszel már nem hatékony száz
százalékosan. Ezért is mondják általában
azt, hogy az influenza elleni védőoltás
jó esetben hetven százalékban
eredményes. Néha előfordulnak mellékhatásai
is, ezért én mindenkire rábízom,
saját maga döntse el, hogy igényel-
e vagy sem védőoltást. Súlyos
mellékhatás, halálos szövődmény
nem fordult elő ennek kapcsán.
– Mit tegyenek azok, akik nem
oltatják be magukat?
– Nagy a szerepe az egészséges
életmódnak. Tudjuk, a vírusok nehezebben
támadják meg az egészséges
embert, és azt, aki rendszeresen sétál
a friss levegőn, aki változatosan táplálkozik,
és olyan védővitaminokat
szed akár gyümölcs, vagy tabletta
formában, mint a C-vitamin. C vitaminból
ilyenkor télen több száz milligramm
szükséges naponta.
(folytatás a 8. oldalon)
Kanizsa 2011. február 10. – Értékrend 7
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Életműdíj a gyógyszerészetért végzett munkáért
Kanizsa – A 8 Család Éve 2011. február 10.
Huszadik születésnapját ünnepelte
novemberben a Nagycsaládosok
Nagykanizsai Egyesülete,
a 2011-es év pedig a Család
Éve a Katolikus Egyházon
belül. Emellett a soros EU-s elnökség
során márciusban a Család
Hetét fogják ünnepelni Európa-
szerte, így bőven volt miről
beszélgetnünk Horváth Tamással,
a kanizsai egyesület elnökével.
Nagycsalád. Kinek mit jelenthet
ez a szó? Felelősség, lemondás,
nyűg, netalán semmivel öszsze
nem hasonlítható szeretetáramlás.
Afiatal párok közül talán
sokan megborzonganak arra a
gondolatra, hogy akár egy gyermeknél
is többet vállaljanak – elsősorban
pénzügyi problémákra
hivatkozva - és akkor az egyedülállókról
még nem is szóltunk. Pedig,
ha belegondolunk, minden
korban a család volt a társadalom
alapja, és ez manapság sincs másképp,
ennek ellenére mintha más
irányba tartanának a gazdasági és
társadalmi folyamatok, nem épp a
nagycsaládnak kedvező módon.
Vagy ez a feltevés csupán üres
közhely? Nem szerencsés az általánosítás,
ennek elkerülése végett
kérdeztük meg Horváth Tamást,
aki tárgyilagosan, adatokkal és
példákkal világított rá a családok
alakulására és a jövőbeli szerveződésekre.
– Meséljen a kezdetekről! Mióta
létezik a kanizsai egyesület
és milyen céllal jött létre?
– Célszerű visszakanyarodnunk
az országos egyesület létrejöttének
kezdeteihez, amely
1986-87-re tehető, amikor is a
diktatúra negyven éve után éledezni
kezdett a civil szféra. A
Nagycsaládosok Országos Egyesülete
volt az elsők egyike. Talán
furcsán hangzik, de a személyi
jövedelemadókkal kapcsolatos
törvény tervezete váltotta ki közvetlenül
az egyesület létrejöttét,
hiszen kedvezőtlenül érintette a
nagycsaládokat. Ugyanannyi fizetésből
kellett eltartaniuk három-
négy-öt, vagy több gyereket,
mint az egy-két gyerekes családoknak,
vagy éppen egyedülállóknak.
A család létszámával arányos
családi adózást szorgalmazták,
szorgalmazzák mind a mai
napig. Persze számos más családosokat,
nagycsaládosokat is
érintő probléma jelen volt a
nyolcvanas évek társadalmában,
így az évi kétszázezer abortusz, a
válások számának növekedése, az
anyaság, mint érték háttérbe szorulása
és szembeállítása a dolgozó
nő ideáljával, hogy csak néhányat
említsünk. Rátérve a kanizsai
egyesület történetére, az
egész nem sokkal az országos
egyesület alakulása után kezdődött.
Török Ivánék hallották,
hogy Budapesten elkezdődött valami,
és mint nagycsaládosok,
úgy gondolták, hogy itt is csatlakozni
kellene ehhez a kezdeményezéshez.
Összebeszéltek néhány
ismerős nagycsaláddal, és
1988-ban megalakult a Nagycsaládosok
Országos Egyesületének
Nagykanizsai Csoportja tíz-egynéhány
családdal. Ezek a családok
elsősorban az olajiparban
dolgozók és egyházi közösségek
tagjai közül kerültek ki. Iván bácsi
lett a vezető, de saját bevallása
szerint felesége volt az egésznek
a motorja. Igazi, egymást ismerő
és segítő, baráti közösség
volt ez akkoriban, melyre a mai
napig is nosztalgiával gondolnak
az alapítók. Rendszeres találkozások,
beszélgetések, együttgondolkodás
és egymás segítése hatotta
át a közösséget. A közös
programok, kirándulások, farsang,
karácsonyváró, csak erősítették
az összetartozás tudatát.
1990 novemberében jogi formát
is öltött ez a közösség, a Zala
Megyei Bíróság Nagycsaládosok
Nagykanizsai Egyesületeként jegyezte
be a civil szervezetek sorába.
Ekkor már Magyar József a
vezető, mivel Iván bácsiékat az
olajipar az Alföldre szólította.
– Ön hogyan került az egyesület
élére?
– Minden szerveződés, intézmény
életében előbb vagy utóbb
eljön a „válság” időszaka, így
szüksége van megújulásra, új impulzusokra,
motivációkra. Sokáig
működött az a modell, hogy „Jóska
bácsi (Magyar József), te csak
vállald a vezetői szerepet, mi majd
csináljuk”, aztán szép lassan elmaradoztak
az „öregek”. Többen
elköltöztek, mások máshol vállaltak
fontos szerepet, megint mások
megfáradtak. Csak Jóska bácsi
maradt és néhányan mellette. Már
évek óta kerestetett az a személy,
aki átveszi a stafétabotot, de valahogy
mindig maradt minden a régiben.
Aztán tavaly májusban, miután
megszületett harmadik gyermekünk,
elvállaltam az elnökséget
és a közgyűlés meg is választott.
Amúgy ez egy érdekes történet.
Mint sok más kanizsai fiatal, nem
látván sok lehetőséget, én is szerettem
volna elkerülni a városból.
Ipolytölgyesen dolgoztam egy
évig halmozottan sérült gyerekekkel,
majd Szegeden tanultam teológiát,
aztán Piliscsabán szociológiát
és kommunikációt, közben
megjártam Franciaországot is,
ahol több közösségi kezdeményezést
is első kézből ismerhettem
meg. Aztán megnősültem, Székesfehérvárra
költöztünk, ahol a szociális
tervezésben kezdtem dolgozni.
Mindig „izgága” ember
voltam, és szervezkedtem, ott mozogtam
a civil szféra környékén,
itt azonban tudatosult bennem,
hogy mennyire fontos a civil, közösségi
szféra egy társadalom életében.
Akkoriban úgy gondoltam,
hogy soha többet nem térek vissza
Kanizsára, de aztán mindig úgy
hozta a sors, hogy vissza-visszalátogattam
a szülővárosba, és ezek a
visszatérések mindig kapcsolatba
hoztak a nagycsaládos egyesülettel.
Sokat beszélgettünk a feleségemmel,
hogy merre is kellene
tartanunk, és a helyi egyesület
környékén találtuk meg azt a közösséget,
akikkel számíthatunk
egymásra. Egy kis küldetéstudattal
is érkeztünk haza, látván, hogy
a Magyarországon amúgy sem túl
erős civil szféra itt mennyire
„gyerekcipőben” jár. Nem gondoljuk,
hogy mi fogjuk megváltani a
világot, de talán hozzájárulhatunk
egy olyan város képéhez, ahová
örömmel és kihívásokkal telve
térnek vissza a fiatalok, és ahol érdemes
elgondolkodni a nagy család
vállalásán.
– Milyen elveket vallanak a
nagycsaládosok?
– Több, konkrétan meghatározható
alapértéket is vallunk. Első-
Nagycsaládosok, (folytatás a 7. oldalról)
Emellett vannak olyan gyógynövénykivonatok,
amelyekről tudjuk,
hogy felerősítik az immunrendszert.
Ilyen kivonatokat is lehet
kapni a patikákban. A családomban
is rendszeresen használjuk.
– Schüssler-só tanácsadóként
is fordulnak önhöz. Mit kell tudni
ezekről a sóvegyületekről?
– Több mint száz éve egy osztrák orvos,
Dr. Schüssler rájött arra, hogy tizenkét
olyan sóféleség van, ami befolyásolja
az emberi egészséget. Ezekből
a homeopátia elvei szerint tablettákat
készített, és kikísérletezte, hogy arcdiagnosztikával
beazonosítható, ki milyen
betegségre hajlamos. Van, akinek
száraz, vagy viaszosan csillog az arcbőre,
karikás a szeme, szarkalábak húzódnak
a szeme sarkában, és ez mind-mind
más sónak a hiányára mutat. Enyhébb,
régóta fennálló panaszokat jól helyre lehet
hozni pár hónap alatt, de komoly,
súlyos betegségekkel természetesen orvoshoz
kell fordulni. Az idős, vagy fiatalkori
elszíneződések, barna foltok
szintén javíthatóak. Az internet segítségével
egyre többen megismerik ezeket
a sókat, érdeklődnek, a jó választáshoz
azonban szükséges a szaktanács.
– A napokban új helyre költözött
a 13-as és 15-ös számú háziorvosi
rendelő a Bartók Béla út 1
szám alól. Amegújult, kényelmes
rendelő kialakításában nagy szerepet
vállalt fel ön, és a cégtársa.
– Mivel az épület életveszélyessé
vált, szükséges volt egyrészt a kiköltöztetése,
másrészt a felújításra,
mert nem felelt meg a szakmai követelményeknek.
A város Szociális
Osztályával együttműködve úgy oldottuk
meg a feladatot, hogy vele
szemben, a Bartók Béla út 6-ban lévő
tízemeletes épület földszintjét a
gyógyszertár költségén cégtársammal
felújítottuk. Így a betegek a
körzetünkben maradhattak, nem
kell nekik távolabbi helyre járni.
– Hallhatnánk a kezdetekről
is? Mióta él Nagykanizsán?
– Anagyszüleim is gyógyszerészek
voltak, egyik leányom is gyógyszerész
lesz. Ez családi kötődés nálunk. Acsalád
másik ágát orvosok alkotják. Példaképem
a nagyapám, aki egy életen
át szívvel-lélekkel szolgálta a betegeit.
Az Alföldön, Kisteleken volt gyógyszertára.
Sokat tartózkodtam náluk
nyaranta, már gyermekkoromban magamba
szívtam a gyógyszertár szagát.
Tizenhét éve élek Kanizsán. Az élet
úgy hozta, hogy itt tudtam gyógyszertárat
alapítani, és 1994-ben költöztünk
át Kaposvárról Nagykanizsára.
Bakonyi Erzsébet
egymást segítő közösség
Kanizsa – 2011. február 10. A Család Éve 9
ként az élet tiszteletét említeném.
Úgy gondoljuk, hogy az élet a fogantatás
pillanatában kezdődik és
a természetes halállal fejeződik
be. Egy évben alig kilencvenezer
születés van hazánkban, ehhez
viszonyítva az évi hatvanezer
abortusz rettentően sok, miközben
tavaly őszre már tíz millió alá
csökkent hazánk lakossága. A házasság
védelme, mint alapérték,
számunkra magától értetődő, másoknál
sajnos egyre kevésbé, legalábbis
erről tanúskodik az az
adat, amely szerint a válások aránya
közelíti az ötven százalékot.
Sokan nem gondolják át, hogy a
házasság bizony komoly elköteleződés,
döntés, és a rózsaszín
köd, a kezdeti lelkesedés önmagában
kevés annak tartós fennmaradásához.
Az első komolyabb
nehézség, konfliktus után nagyon
könnyen felbontják ezt a szövetséget,
és ez nem jó senkinek.
Fontosnak tartjuk az anyaság és
az apaság védelmét is. A nők
nagy arányú jelenléte a munkaerőpiacon
nem mai jelenség, viszont
középutat kellene találni az
egyoldalú önmegvalósítási vágy
és a családi biztonság megteremtése
között. Egy családban lényeges
a szerepek elkülönülése, az
apa szerepe ugyanolyan fontos,
mint az anyáé. Sajnos mindkét oldalról
tapasztalható az időhiány,
az édesanyák is sokat dolgoznak,
az édesapák pedig sok esetben
alig vesznek részt a család életében.
A jövő generációjáért érzett
felelősség, a nagycsaládosok értékeinek
felmutatása és érdekeinek
védelme ugyancsak sarkalatos
pontjai alapértékeinknek. De
mindezek megvalósításához egy
egymást ismerő és segítő, együttgondolkodó
közösségre van
szükség.
– Említette, hogy egyre kevesebben
vállalnak nagycsaládot,
vagy akár „csak” családot. Ön
szerint ez miért van így, és mit
lehetne tenni, hogy más irányokat
vegyen ez a folyamat?
– Sokan úgy gondolkodnak,
elhalasztják az első gyermek vállalását
addig, amíg megteremtik
egy kisgyerek fogadásához szükséges
egzisztenciát. Hamis ez a
kép, mindig lesz olyan, ami a leendő
szülők szerint nincs meg ehhez.
Ugyanakkor egy új jövevény
érkezése úgyis felborítja azt a rendet,
amit a pár már kialakított.
Minél idősebb az ember, annál
kevésbé tudja rugalmasan kezelni
az életet, annál kevésbé alkalmas
a változásra. Harminc év fölött
már egyre nehezebb gyereket vállalni,
és ennek biológiai okai is
vannak. A meddőségi központok
tele vannak harminc év feletti,
gyermektelen nőkkel. Több magyarországi
vizsgálat is igazolja,
hogy a gyermekvállalási kedv
megvan a fiatalokban, hiszen a
megkérdezett párok átlagosan
két-három gyereket (2,4) szeretnének,
ami elég lenne a természetes
reprodukcióhoz. Ehhez képest
pedig egyet vagy kettőt vállalnak
(1,41), így az évek folyamán páronként
egy vágyott gyermek nem
születik meg. Egyre több a testvérek
nélkül felnövő gyerek, aki általában
mindent megkap, szinte
kis császárként bánnak vele a szülők,
így nem tanulja meg a lemondást,
az áldozatvállalást, az alkalmazkodást,
egyáltalán megélni a
közösséget. És egyre több az az
idős ember, akinek nincs gyermeke,
unokája, nem számíthat senkire.
Nyilván vannak társadalmi és
gazdasági problémák ma Magyarországon,
ezért is lenne alapvető
fontosságú, hogy a fiatalok tudatosítsák,
az erős, egymást is segítő
közösségek szerveződésében
rejlik a jövő. Ha ez megvan, akkor
a társadalom tagjai jobban
megbíznak egymásban, ami pedig
az erős társadalom és gazdaság
alapja is.
– Csakhogy a bizalom nem
magától alakul ki. Hogyan találja
meg a helyét a gyermek egy
feszültségekkel teli társadalomban?
– Amikor egy új jövevény érkezik,
az feltétlen bizalommal csodálkozik
rá a külvilágra, elsősorban
az édesanyjára. Hogy ez fennmaradjon,
szüksége van a család
biztonságára, ahol megtapasztalja,
hogy bármit tesz, számíthat a családjára,
hogy a büntetés egy-egy
rosszaságért, a konfliktushelyzetek
nem járnak a szeretet elvesztésével,
mert az feltétel nélküli. Így van
lehetőség újrakezdeni. Pont az a
család egyik legfontosabb funkciója,
hogy a szocializáció mellett
megőrizze ezt a bizalmat. A nagycsaládos
egyesületnek, mint közösségnek
pedig az, hogy ezt a bizalmat
kiterjessze másokra, a nagyobb
közösség tagjaira is. A modern
nyugati társadalom, és ebből a
szempontból ide sorolódik a magyar
is, a maga önzésével sajnos
gyakran szétveri ezt a bizalmat,
melyet könnyebb lerombolni, mint
felépíteni. Ha a gyermek, a fiatal
egy egymást ismerő és segítő közösségbe
belenő, ha megvan ez a
bizalmi tőkéje, akkor a felnőttkori
kudarcok, konfliktusok kezelése is
könnyebb lesz számára. A bizalom
hiánya azért veszélyes, mert emiatt
szinte mindentől félünk: a munkahely
elvesztésétől, a mindennapi
megélhetéstől, konfrontációktól,
sőt egymástól is. Egyfajta alternatívát
jelentene az erős közösségek,
civil szerveződések megteremtése,
és itt elsősorban a kisebb, helyi,
személyes közösségekre gondolok.
– A Nagycsaládosok, mint közösség,
mindezt hogyan valósítja
meg mindenapjaiban? Milyen
közös tevékenységeket, programokat
szerveznek és mik a tervek
a jövőre vonatkozólag?
– Koránt sem tökéletesen. Sajnos
azt tapasztaljuk, hogy egyre
nagyobb energiát igényel a családok
megszólítása, motiválása,
megmozdítása. Mindenki úgy érzi,
hogy túl sok teher van a vállán, és
ezt már nem akarja vállalni, pedig
az is cél volna, hogy egy kicsit tehermentesítsük
is egymást. Vannak
hagyományos, belső közösségépítő
programjaink, például a
közös kirándulások, a farsangolás
vagy a karácsonyváró ünnepség,
illetve a nyári táborok. Mint egy
család élete, az egyesület élete is
érinti az élet minden területét.
Nem csak és nem elsősorban szociális
jellegű problémákkal foglalkozunk,
és nem szolgáltatunk, bár
szükség esetén nyilván segítünk
egymásnak. Mivel 2011 a Katolikus
Egyházban a Család Éve, örülnénk
neki, ha ez nem csak az egyház
belső ügye lenne, hiszen közös
a cél. Ezért szeretnénk helyben
együttműködni ebben a kezdeményezésben,
minél több programot,
valamint előadásokat is tervezünk
a családdal kapcsolatban. Szeretnénk
minél szélesebb perspektívát
megmutatni, a tudományos oldaltól
kezdve a társadalompolitikán át
az egészen gyakorlati kérdésekig.
Szeretnénk, ha a család, a nagycsalád
gondolata áthatná a várost, így
minden szinten, ahol döntéseket
hoznak, figyelembe vennék a családokat.
Hogy példát is említsek,
sokat segítene az ügyeit intéző
anyukáknak, ha a belvárosi üzletek,
parkolóhelyek, hivatalok is
családbarátok lennének. Ez nem
csak a családok, hanem a belvárosi
üzletek, ezen keresztül a város
érdeke is, hiszen ha a belvárosi vásárlás
túl nagy tortúrát jelent a családnak,
akkor inkább kimegy a
nagy bevásárlóközpontokba, ahol
többé-kevésbé megoldott a parkolás,
és gyerekvigyázás. És ezzel
egy kicsit meghal a belváros is.
Vagy vegyük a gyes kérdését.
Amíg az édesanya otthon van, a
háztartás vezetése és a gyerekekkel
való foglalkozás közben rengetek
új készséget fejleszt ki, ami
akár a későbbi munkahelyén is kamatoztatható.
Ezt nyugodtan be lehetne
írni az önéletrajzába is. Elindult
az egyesület körül egy ifjúsági
klub is, ahol csocsózni, pingpongozni,
társasozni, beszélgetni
lehet, és ez az együttlét lehetőséget
teremt arra, hogy a fiatalokban elmélyítsük
a család, a nagycsalád
gondolatát, annak értékeit.
– Hogyan működik a tagfelvétel?
– Várjuk magunk közé azokat a
családokat, akik a nagycsaládra értékként
tekintenek. A legfontosabb,
hogy az adott család az általunk
képviselt értékek miatt akarjon
hozzánk csatlakozni. Először
természetesen szeretnénk megismerkedni
leendő tagjainkkal, „randizgatni”,
mint egy jó házasság
előtt, hogy aztán nyugodt szívvel
tudjunk elköteleződni egymás
mellett. Így a felvétel nem automatikus.
Egy kicsit komolytalan lenne,
ha akárkikkel első szóra összeboronálnánk
magunkat. Persze ez
nem jelenti azt, hogy ne látnánk
magunk közt bárkit szívesen. Nyitottak
vagyunk, de a kölcsönös elköteleződéssel
érdemes várni egy
kicsit. Nem szeretnénk valamiféle
zárt szektává válni, fontos számunkra,
hogy legyen utánpótlásunk,
akik továbbviszik értékeinek.
Nem mindegy ugyanis, hogy
milyen lesz a jövő társadalma. Ez
jórészt azon is múlik, hogy hogyan
neveljük a gyermekeinket, milyen
világot, értékrendet, közösséget
hagyunk rájuk.
Z.A.
NAGYKANIZSÁN A LEGTÖBBEN OLVASSÁK!
www.kanizsaujsag.hu
􀀩
Nagykanizsa M.J.V. Közgyűlésének a 49/2010. (XII.20.) számú és a 4/2011.
(I.31.) számú rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartását szabályozza,
amelyre tekintettel a következőkről tájékoztatjuk a vendéglátó egységeket
üzemeltető ügyfeleinket. 2011. február 28-ig a már működő üzletek kötelesek
a nyitvatartási idejüket a 49/2010. (XII.20.) számú rendelet előírásaihoz igazítani,
azaz nem tarthatnak nyitva 23 óra és 05 óra között:
a.) azok a nem melegkonyhás vendéglátóhelyként üzemelő üzletek, melyek
olyan épületben helyezkednek el, ahol lakóingatlant is magában foglal, vagy az
üzlet fala lakóépület falával érintkezik;
b.) a Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási
tervéről szóló 44/2006. (X. 18.) számú rendelet alapján és kisvárosias
lakóterület (Lk), kertvárosias lakóterület (Lke), falusias lakóterület (Lf), különleges
- oktatási terület (K-okt) jelölésű övezetben elhelyezkedő azok a melegkonyhás
vendéglátó üzletek, melyekben a vendégek kiszolgálása nem az adott
egység zárt üzletterében történik, valamint a zárt térben történő fogyasztásra
legalább 12 m2 terület nem biztosított.
Továbbá 2011. március 31-ig a már működő üzletek kötelesek a nyitvatartási
idejüket a 4/2011. (I.31.) számú rendelet előírásaihoz igazítani, azaz nem tarthatnak
nyitva 23 óra és 05 óra között azok a nem melegkonyhás vendéglátóhelyként
üzemelő üzletek sem, melyeknek a vendégek számára nyitva álló bejáratától számított
30 méter sugarú körzetében lakóingatlan van vagy lakóingatlant érint.
A korlátozás nem terjed ki: a Zárda utca, a Zrínyi M. utca és a Fő utca közötti
szakasza- Erzsébet tér- Rozgonyi utca 14,27 házszámig- Hunyadi utca
7,14. házszámtól- Széchenyi tér- Zrínyi M. utca és az általuk határolt területen
belül fekvő nem melegkonyhás vendéglátó helyekre.
Nagykanizsa, 2011. február 8.
Közigazgatási Osztály
Kanizsa 10 – Hirdetés 2011. február 10.
Bizzer András a 4. számú választókerület (Rózsa u. 14-től végig páros házszámok,
Rózsa u. 21-től végig páratlan házszámok, Kazanlak körút 1-től végig
páratlan házszámok, Kazanlak körút 2-12/C-ig páros házszámok, Munkás utca
1-3/B-ig páratlan házszámok, Munkás utca 2-től végig páros házszámok, Munkás
5-től végig páratlan házszámok) önkormányzati képviselője fogadóórát tart
2011. február 25-én (pénteken) 17 órakor a Hevesi Sándor Általános Iskolában.
Képviselői fogadóórák
Belvárosi szórakozóhelyek nyitva tartása
Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a 2011/2012-es nevelési évre , tanévre vonatkozó
óvodai és iskolai beiratkozást Nagykanizsa Megyei Jogú Város óvodáiban
és valamennyi általános iskolájában 2011. március 8-9-én tartjuk.
Mindkét napon 8.00 - 17.00 h-ig várjuk a leendő óvodások és 1. osztályosok jelentkezését.
A jelentkezés helye a kötelező felvételt biztosító vagy a szülő által
választott óvoda illetve általános iskola. A felvételről a férőhelyek ismeretében
az intézmény vezetője dönt, melynek eredményéről a szülőket 8 napon belül
írásban értesíti.
Az óvodai beíratáson várjuk azoknak a gyermekeknek a szüleit, akik 5. életévüket
a 2011. évben töltik be és még nem járnak óvodába. A közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 24.§ (3) bekezdése szerint a gyermek abban az évben,
amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2011.
szeptember 1.) napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek is, akik 3. életévüket 2011. augusztus
31-ig betöltik, vagy akik a 2011/2012. nevelési év során lesznek 3 évesek.
A jelentkezéshez szükséges okmányok: a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
gyermekorvosi igazolás, lakcím igazolásra alkalmas személyi igazolvány
vagy lakcímkártya.
Általános iskolai felvételre kell jelentkeznie minden nagykanizsai gyermeknek,
aki 2011. május 31-ig betölti a hatodik életévét. A közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény 6. § (2) bekezdése alapján a 2004. június 1. és 2005. május
31. között született gyermekek a 2011/2012. tanév kezdetén tankötelessé
válnak.
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok: óvoda vagy a Térségi Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat és Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Rehabilitációs
Bizottság szakvéleményének eredeti példánya, vagy gyermekorvosi igazolás,
gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcím igazolásra alkalmas személyi
igazolvány vagy lakcímkártya.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Művelődési és Sportosztály
Óvodai és általános iskolai
jelentkezések a 2011/2012. tanévre
Tisztelt Nyugdíjas Pedagógusok!
Városunkban nemes hagyomány, hogy a pályán eltöltött évek, a kiemelkedő
munka elismeréseként ünnepi keretek között köszöntjük a Díszoklevélben részesülő
pedagógusokat. Az őszre tervezett rendezvény előkészítéseként továbbítanunk
kell a képző intézményekbe az arany, -gyémánt, -vas, illetve rubindiplomára
jogosult nyugdíjas pedagógusok oklevélmásolatát, szakmai pályafutásukat
bemutató életrajzát (munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím, telefonszám,
a korábbi Díszoklevél másolata - ha van ilyen) valamint az aranydiploma-várományosoktól
a munkakönyvük másolatát is.
A díszoklevél kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványok a Polgármesteri
Hivatal Művelődési és Sportosztályán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II.
emelet 9.) átvehetők az alábbi időszakokban: Hétfő-kedd: 8-16.30-ig, szerda:
8-17-ig, csütörtök: 8-16.30-ig, péntek: 8-13.30-ig.
Tisztelettel kérjük mindazokat a Nagykanizsán élő nyugdíjas pedagógusokat,
akik 50, 60, 65, 70 éve kapták meg oklevelüket, hogy 2011. február 20-ig juttassák
el a kért dokumentumokat a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztályára,
hogy időben továbbíthassuk a képző intézményekhez.
DÍSZDIPLOMÁHOZ SZÜKSÉGES IRATOK
(A kitöltendő nyomtatványok a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztályán-
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. – átvehetők. )
- KÉRVÉNY A DÍSZDIPLOMA KÉSZÍTÉSÉHEZ
- NYILATKOZAT AZ ADÓBEVALLÁSHOZ
- KITÖLTÖTT NYOMTATVÁNY A FELSőFOKÚ INTÉZMÉNY FELÉ
- MEGHATALMAZÁS
Kérjük, hozza magával a következő dokumentumokat:
- MUNKAKÖNYV VAGY HATÁROZAT AZ ÖREGSÉGI NYUGDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL
- ÖNÉLETRAJZ
- EREDETI OKLEVÉL, VAGY KORÁBBI DÍSZDIPLOMA MÁSOLATA
Pedagógus díszoklevelek
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a
Gazdálkodási Osztályon könyvelő munkakör betöltésére.
A részletes pályázati hirdetmények közzétéve a Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán (www.kozigallas.
gov.hu, vagy www.kszk.gov.hu), valamint a www.nagykanizsa.hu honlapon.
Könyvelőt keres a Hivatal
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség
és Szolgáltató Központ az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben
kínál elhelyezkedési lehetőséget:
mérlegképes könyvelő (Marcali) szakirányú megegyezés szerint
AWI hegesztő szakirányú 126.000 Ft
szerkezetlakatos szakirányú 126.000 Ft
asszisztens háziorvosi
rendelőbe szakirányú megegyezés szerint
fogászati asszisztens szakirányú megegyezés szerint
tanfolyam felügyelő szakirányú 100.000 Ft
szakács (Zalakaros) szakirányú 130.000 - 160.000 Ft
felszolgáló szakirányú 120.000 - 140.000 Ft
kárpitos szakirányú 110.000 Ft
varró szakirányú 100.000 Ft
üzletkötő középfokú 200.000 Ft
gyártástámogató mérnök
(Szombathely) felsőfokú 350.000 - 400.000 Ft
mérnök felsőfokú megegyezés szerint
targoncavezető szakirányú megegyezés szerint
(emelővillás vagy vezetőüléses, 7 t)
kertész szakirányú 78.000 Ft
Bővebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról Nyugat-dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató
Központban Nagykanizsa, Fő út 24. szám alatt adunk, vagy www.nyugatrmk.
hu címen. Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - csütörtök: 8.00 - 12.00 és 13.00
- 15.00 óra között, péntek: 8.00 - 12.00 óra.
Kanizsa 2011. február 10. – Városháza 11
Tájékoztatjuk a lakosságot és a társadalmi szervezeteket, hogy
városunk közgyűlése 2011-ben is adományoz kitüntető címeket és
díjakat. Önkormányzatunk ilyen módon is kifejezi a város megbecsülését
azok iránt, akik:
- a város fejlesztésében kiemelkedően munkálkodtak, tudományos,
művészeti munkásságuk során maradandót alkottak,
- tevékenységükkel a város gazdaságának, kultúrájának fejlődését, az
itt élők életkörülményeinek javítását szolgálták,
- kiemelkedő helyi közéleti tevékenységet végeztek, tevékenységükkel
Nagykanizsa város hazai és nemzetközi hírnevét öregbítették,
- kiemelkedően támogatták a kisebbségek kultúrájának fejlődését,
életkörülményeik javítását.
Mindezek elismerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
a következő kitüntetéseket alapította:
- "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntető cím
- "Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" kitüntető cím
- "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért" kitüntető cím
- "Nagykanizsa Oktatásáért" kitüntető cím
- "Nagykanizsa Kultúrájáért" kitüntető cím
- "Nagykanizsa Sportjáért" kitüntető cím
- "Nagykanizsa Környezetkultúrájáért" kitüntető cím
- "Paizs Ferenc Díj" közigazgatási kitüntető cím
- "Szekeres József Díj"
az egészségügyi és szociális terület kitüntető címe
- "Nagykanizsa Biztonságáért" kitüntető cím
- "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere" emlékplakett.
A kitüntetések adományozásának részletes feltételeit a többször módosított
18/1997.(IV.16.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza,
mely megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban, a Városi Könyvtárban
és az önkormányzat honlapján (www.nagykanizsa.hu).
A "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntető cím és
"Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" kitüntető cím adományozásával
elhunyt személy emléke is megtisztelhető.
A"Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntető címre a közgyűlés
tagjai, bizottságok, a városban működő társadalmi szervezetek, egyesületek,
szakmai szövetségek, érdekképviseleti szervek, egyházak tehetnek javaslatot.
A többi kitüntető címre a közgyűlés tagjai, bizottságai, a város intézményei,
társadalmi szervezetei, egyesületei, gazdasági- és egyéb társaságai,
a közcélokat szolgáló alapítványok, magánszemélyek, valamint a
Kisebbségi Önkormányzatok tehetnek javaslatot.
Kérem a javaslattételre jogosultakat, hogy kitüntetési javaslataikat a Polgármesteri
Hivatal Erzsébet téri és Eötvös téri portáján átvehető, valamint
az önkormányzat honlapjáról (www.nagykanizsa.hu/kituntetes.doc) letölthető
űrlapokon részletes indoklással legkésőbb 2011. február 15-éig nyújtsák
be Cseresnyés Péter polgármester úrnak címezve. (Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Kérjük, a javaslatokat és indokolásokat lehetőség szerint az eredeti
mellett elektronikus formában is küldjék meg a következő címre:
gerencser.tibor@nagykanizsa.hu
Nagykanizsa, 2011. január 31.
Cseresnyés Péter
Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere
JAVASLAT
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATAÁLTAL ALAPÍTOTT KITÜNTETÉS
ADOMÁNYOZÁSÁRA
A javasolt kitüntető cím:
.............................................................................................................
A kitüntetésre javasolt személy vagy szervezet
- neve: .................................................................................................
- címe: ..................................................................................................
személy esetén
- születésének helye, ideje: .................................................................
- foglalkozása: .....................................................................................
- munkahelye: ......................................................................................
- eddigi kitüntetései: ...........................................................................
A javaslattevő
- neve: .................................................................................................
- címe: .................................................................................................
- telefonszáma: ....................................................................................
- e-mail címe, ha van: ..........................................................................
Egy mondatos értékelés:
(Odaítélés esetén ez szerepelne az oklevélben.)
.............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
A javaslathoz ......... oldal indoklást csatolok. (Az űrlap részletes
indoklás nélkül nem érvényes!)
Nagykanizsa, 2011. ...........................................
.............................................................
javaslattevő aláírása
TÁJÉKOZTATÓ:
- Az űrlapot írógéppel, tintával vagy golyóstollal, nyomtatott betűkkel, jól olvashatóan szíveskedjen
kitölteni!
- A javaslathoz az űrlap hátoldalára vagy önálló lapra írott részletes indoklást kell mellékelni.
- A javaslatot eredeti aláírással postai úton vagy személyesen kell benyújtani a következő címre:
Cseresnyés Péter polgármester, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
- A javaslat beérkezésének határideje: 2011. február 15.
Kérjük, hogy lehetőség szerint a javaslatokat és indokolásokat az eredeti példány mellett elektronikus
formában is küldjék meg! (E-mail: gerencser.tibor@nagykanizsa.hu )
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított kitüntetések adományozása
2011 szeptemberében Nagykanizsán, a Pannon Egyetem keretein
belül okleveles közgazdász és okleveles mérnök képzés indul, melyet
most államilag támogatott formában ajánlanak a szíves figyelmébe.
A képzések mindössze négy félévesek és a hétköznap elfoglalt
emberek igényeihez igazodva kizárólag szombati napokon folynak.
Az okleveles mérnök (Logisztikai mérnöki) képzés előfeltétele
bármely üzemmérnöki, míg az okleveles (MBA) képzés bármilyen
főiskolai diploma megléte.
További információ és kérdések esetén az alábbi elérhetőségeken állnak
rendelkezésére:
dr. Horváth-Bodzai Dorottya (e-mail: bodzai.dorottya@uni-pen.hu,
mobil: +36 30/635-0819)
Lehota-Szolvik Edit (e-mail: szolvik.edit@uni-pen.hu,
mobil: +36 30 / 635-0817)
Jelentkezési határidő: 2011. február 15.
Államilag támogatott okleveles közgazdász és okleveles mérnök képzés a PEN-en
Kanizsa – 12 Városháza 2011. február 10.
􀁘 Azonnali beköltözés lehetősége
􀁘 900 Ft+ÁFA/m2 bérleti díj
􀁘 Alacsony üzemeltetési költség
􀁘 Ingyenes parkolás
􀁘 Irodák, műhelyek 13-105 m2-ig
􀁘 Adó- és pénzügyi tanácsadás
􀁘 Pályázati és marketing tanácsadás
􀁘 Üzleti szolgáltatások
􀁘 Konferenciákra, képzésekre ideális helyszín
􀁘 WIFI, tárhelybérlet kedvező feltételekkel
Tekintse meg,
és költözzön be, most!
Tíz érv a döntéshez:
PBN - Nagykanizsa
A Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület (PBN)
2006-ban alakult. Célunk, hogy valós, kézzelfogható
értékkel járuljunk hozzá a Nyugat-Dunántúl
gazdasági fejlődéséhez. A közelmúltban új irodát
nyitottunk Nagykanizsán az inkubátorházban.
Célunk, hogy immáron fizikailag is jelen legyünk
a régió mindhárom megyéjében. Minderre
legtökéletesebb helyszín az új inkubátorház,
Weblab Informatika Kft.
Vállalkozásunk webes alkalmazás- és egyedi
szoftverfejlesztéssel, tárhelyszolgáltatással,
honlapkészítéssel, szótárkészítéssel és piackutatással
foglalkozik. Az otthon végzett
munka számtalan hátránnyal járt. Amikor
hallottunk az Inkubátorházról, a kedvező bérleti
díjakról és a minimális rezsiköltségről,
valamint a szolgáltatásokról, azonnal tudtuk,
Az IMRO-DDKK Környezetvédelmi Kft.
2010-ben költözött a Nagykanizsai Inkubátorházba
és Innovációs Központba. Döntésünk mellett több
érv is szólt. Ezek közül az egyik a kedvező bérleti
díjak és a várhatóan alacsony rezsiköltségek. Számítunk
arra is, hogy az Inkubátorházba betelepülő
vállalkozások egy olyan szellemi tudásbázist fognak
létrehozni, melynek segítségével az itt tevékenykedő
szervezetek közösen számos innovációs
A Safety Professional Munka-Tűz-Környezetvédelmi
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
2005-ben alakult. Cégünk munka-, tűz és környezetvédelmi
tevékenységet végez vállalkozásoknak,
gazdasági társaságoknak, állami, önkormányzati
intézményeknek. Az Inkubátorházba az első cégek
között költöztünk. Egy kulturált, jó műszaki színvonalon
kialakított környezetbe tudtuk áthelyezni
az irodánkat. Fontos szempont volt a döntésünkhogy
megtaláltuk az ideális megoldást. Az első betelepülők egyikeként
kiválasztottuk a nekünk tetsző irodát, amelyet igényeink szerint berendeztünk.
Tetszik nekünk itt, ahogyan az üzleti inkubáció gondolatát
megvalósították.
Inkubátorház: ahol jó vállalkozni
A Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központot 2010. novemberében adták át. Az egykori laktanya épületének felújítására
közel 500 millió forintot költöttek. Az Inkubátorház kedvező piaci feltételeket biztosít az induló vagy a válsághelyzetbe jutott kis- és
középvállalkozások számára. Négy vállalkozás képviselőjét kérdeztük, milyen szempontok alapján döntöttek a beköltözés mellett?
nél, az ingyenes parkoló és a WIFI, melyek használatának költsége nem a céget
terheli. Összegezve megállapíthatjuk, hogy a Kft. tevékenységéhez egy ideális
és megfelelő helyen tudunk irodát bérelni.
projektet tudnak előkészíteni és megvalósítani. Döntésünket erősítette az is, hogy
az Inkubátorház több, a vállalkozásokat segítő szolgáltatást is kínál a jövőben.
amely önmagában is a város gazdasági potenciálját erősíti. Helyi partnereinkkel
támogatunk minden olyan kezdeményezést, amely Nagykanizsa fejlődését
szolgálja.
Homonnai Ferenc
Csiszár István
Kisiván Tibor
Musits Róbert
Kanizsa 2011. február 10. – Ez+Az 13
Horoszkóp
Mostanában nehezen tudja teljesíteni főnökei elvárásait.
Úgy érzi, igazságtalanok önhöz, hisz
mindent megtesz, ami erejéből telik. Nyugodt
körülmények között készítsen vázlatot egy napjáról,
s ha úgy érzi, fogja vissza a munkatempóját.
Anyagi téren legyen nagyvonalúbb a párjával.
Szűkmarkúságával csak elveszi a
kedvét az újításoktól, a lakás szépítésétől.
Ne vegye félvállról a mindennapok gondjait,
törekedjen az együttműködésre.
A bolygók hatására csapongó hangulatba kerülhet.
Ígéreteket tesz a családjának, de az időjárásra
hivatkozva nem teljesíti egyiket sem.
Utazzanak el egy közeli fürdőhelyre, lubickoljanak,
s majd a gondjaik is megoldódnak.
Romantikus estékre vágyakozik. Könnyebben
eléri ezt a célját, ha nem mutatja ki túlságosan
a partnere iránti ragaszkodását. Törődjön
többet az egészségével, és teremtsen
kellemes környezetet a találkozáshoz.
Jó az álmodozás, ha megtalálja a közös
hangnemet a kedvesével. Keressen alkalmat
arra, hogy még időben elmondja a párjának,
mi nyomja a szívét. Ne essen kétségbe, hanem
bátran lépjen a tettek mezejére.
Sok szép napra számíthat mostanában. Fogadja
nyitottan régi ismerősei közeledését, hiszen
kellemes híreket hozhatnak. Ha a családja
megoldhatatlannak tűnő feladatokra kéri
önt, oldja egy kis tornával a feszültségét.
Nagy nyüzsgésre számíthat a magánéletében.
Barátainak se szeri, se száma, valamennyien
az ön tanácsára kíváncsiak.
Arra azonban ügyeljen, hogy a saját dolgai
intézésére is legyen ereje és ideje.
Könnyed szórakozásra vágyakozik, de
mindig csak a munkánál, a feladatoknál
kötnek ki a párjával. Nevezzen be egy
sportversenyre vagy vetélkedőre, ezekből
bőven válogathat a városban.
Tartózkodjon a fölösleges vitáktól ezekben
a napokban. Ha gyengédségre, kényeztetésre
vágyakozik, keresse inkább a romantikus
helyeket. A munka helyett érzelmi
életére fektessen nagyobb hangsúlyt.
Változatos napokra számíthat. Szedjen
több vitamint, és keveredjen ki végre a náthás,
köhögős napokból. Ismerőseivel munka
után üljenek be valamelyik cukrászdába
egy jó hangulatú beszélgetésre.
Ne várjon a bolygók kedvező hatására. A
házimunkát így is, úgy is el kell kezdenie
valakinek. Legyen ön a kezdeményező
fél, s ha követőkre talál a családban, a sikert
már előre bezsebelheti.
Szerelmes hangulatban lesz ezekben a napokban.
Hátat fordít a napi unalmas feladatainak,
s csak a kalandozás, a szórakozás érdekli.
Ne érezzen emiatt lelkiismeret furdalást. A
munka megvárja, nem késik le semmiről.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Az utolsó
Jamboree
február 20.
vasárnap este
Az Ön
rádiója
FM 95,6
MHz
VEGYES
ÁLLÁS
SZOLGÁLTATÁS
Kanizsa 14 – Apró 2011. február 10.
INGATLAN
Nk-án a Csónakázó tónál (Látóhegyen),
a Szőlőskerttől 5 percre,
panorámás, 577 m2-es telek villannyal,
vízzel, épülettel, alatta
pincével, szőlővel eladó. Érd.:
0693/325-840, 0630/227-3636
(7331K)
Budapesten - Ferencvárosban
parkra néző, erkélyes, kétszobás,
55 m2-es, egyedi fűtéses, első emeleti
lakás eladó. Nem panel. Diákoknak
is ideális. Ár: 13 millió Ft.
Tel.: 0630/217-3453 (7332K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy
nélkül is igénybe vehető.) Szolgáltatások:
alakformáló-, talp-, egyéb
masszázs, fényterápia, méregtelenítés,
stb. Hívásra házhoz is megyek.
Érdeklődni és bejelentkezni:
a +3630/481-2323 telefonszámon
lehet. (6273K)
Televíziók, LCD monitorok, videók,
DVD-k és távirányítók javítása.
Balaskó István. Nk, Ady u.
11. Tel.: 0630/597-1530 (7334K)
Meghibásodott távirányítóját
(TV, DVD, HIFI, stb.) megjavítom.
Tel.: 0620/510-2723 (7335K)
Kidobásra szánt TV-jét, monitorját,
mikróját, mosógépét, stb.
elszállítom. Tel.: 0620/510-2723
(7336K)
Elveszítette munkahelyét? Ajánlok
egy lehetőséget! Tel.: 0693/314-
265, 0620/9591-157 (7337K)
Gyűjteményembe régi porcelán
falitálat, vázát, kerámia tárgyakat,
karórákat és jó állapotú női
vagy férfi kerékpárt vásárolok.
Tel.: 0630/332-8422 (7333K)
Hirdessen a
Kanizsában
Lakossági apró
15 szóig egy alkalommal:
600 Ft
(Amennyiben hirdetését egyszerre
több alkalomra adja fel, úgy a
másodiktól 300 Ft.).
Vállalkozási apró
15 szóig egy alkalommal:
1200 Ft
(Amennyiben hirdetését egyszerre
több alkalomra adja fel, úgy a
másodiktól 600 Ft.)
􀂍 Kistorkos hétvége
Minden hétvégén a szombati és vasárnapi ebédnél
Leves + 5 féle főétel (Amennyi beléd fér!) + desszert + 2 dl forralt bor
vagy tea: 1600 Ft/fő. (10 éves kor alatt 1000 Ft/fő 12-15 óráig)
􀂍 Heti menü 700 Ft/adag
Nagykanizsa, Erzsébet tér 1.
Vasember-ház
􀂍 Tel.: 0693/314-555
􀂍 Nyitva tartás: 11-21 óráig
Február 14. HÉTFő. Csurgatott tojásleves.
A: Sertésszelet Budapest módra rizszsel,
B: Cukorborsó főzelék feltéttel.
Február 15. KEDD. Zöldséges bableves. A:
Cigány pecsenye hasábburgonya, savanyúság,
B: Penne Carbonara.
Február 16. SZERDA. Daragaluska leves.
A: Pásztortarhonya, savanyúság, B:
Paraj főtt tojással.
Február 17. CSÜTÖRTÖK. Gyümölcsleves.
A: Bakonyi borda rizzsel, B: Darás
metélt.
Február 18. PÉNTEK. Töltött paprika.
Sós tángli vagy máglyarakás.
ÁLLANDÓ MENÜK (700 FT)
Csontleves metélttel, rántott borda rizzsel,
savanyúság vagy sertéspörkölt galuskával,
savanyúság vagy Rántott sajt rizzsel, tartárral.
(csomagolás: 50 Ft/doboz)
Vékonyított lencse AKCIÓ – 20%!
2011. február 10. - február 28.
Nyílt nap a Bolyaiban
A Bolyai Általános Iskola február 19-én (szombaton) 9 órától és
február 24-én (csütörtökön) 16.30-tól nyílt napokat, február 23-án
(szerdán) és 24-én (csütörtökön) 9-11-ig nyílt tanítási órákat szervez
a leendő első osztályos gyermekek és szüleik számára.
Nyílt nap a
Hevesiben
Február 19-én 9 órakor
nyílt délelőttöt tart a Hevesi
Sándor Általános Iskola,
ahová szeretettel várja a
leendő első osztályos
gyermekeket és szüleiket.
Bakos István. Nemzetünkről - Határon innen és túl.
Jégbontó hava Február 12. 18 óra őrtilos, Művelődési Ház
A Magyar Nemzetről - határok nélkül
Hirdetés
A Központi Védőnői Szolgálat és Anyatejgyűjtő Állomás elköltözött Attila u.
5.-ből a Petőfi u. 5. szám alá. (lánykollégium oldalán). A rendelési idő és az elérhetőségek
ugyanazok maradtak. A változás 02.07.-től hétfőtől érvényes.
Elköltözött a Központi Védőnői Szolgálat
Kanizsai Vadmacskák SE (4.) –
Autópark PVSK (3.) 69-62 (21-12,
17-16, 18-18, 13-16). Amatőr NB I
Nyugati csoport női kosárlabdamérkőzés,
14. forduló. Nagykanizsa,
50 néző. Vezette: Benedek,
Szalai. Kanizsa: Fekete Cs. (23/6),
Fuisz V. (14/3), Olasz A. (6), Jurkó
(14), Jagarics (4). Csere: Kiss V.
(4), Oros, Hegyi (4). Edző: Gábor
Erzsébet.
„Jagarics Anett, mindenki unja
már, a hetes mindig rólad indul
el...” – hangzott az első dörgedelem
a kanizsai edzőtől a harmadik
percben, ami tudatosíthatta
nem csupán a megszólítottal,
de az egész csapattal, hogy igencsak
lényeges mérkőzésről van
szó a hazai oldal szempontjából.
„Ez szép volt!” – ez már a hetedik
percben harsant egy védekezési
szisztéma eredményes alkalmazása
után, de sajnos, az első
negyed végére Fuisz Viktória
kétszer is rontott kedvező dobóhelyzetben.
A második tíz percben sikerült
tartania előnyét a hazaiaknak, többek
között egy pazar Fuisz-Jurkó
akció után szerzett kétpontossal.
Nagyszünet után Fekete Csilla
sikeres hármasa volt a kulcsmomentum
(51-39), hiszen azzal tíz
pont fölé nőtt a különbség a két
együttes között.
Az utolsó játékrészben aztán
mindha megijedtek volna a lehetőség
kapujában a vendéglátók, s a
meccs előtt tabella-második pécsiek
rohamléptekkel közelítettek
pontok terén Gábor Erzsébet tanítványaihoz.
Jött is az ukáz a trénertől:
„Ne kapjunk gólt”, de bizony
kaptak, így 56-52-nél jogos volt a
kanizsai időkérés. Hogy utána is
paprikás maradt a hangulat a nagykanizsai
kispadnál, arról a Jurkó
Noéminak címzett feddés tanúskodott:
„Nem érdekel a két pontod,
védekezzél is...” Mindez 61-57-nél
történt, aztán mintha megemberelte
volna magát a KVSE, a végső
pillanatokat szinte már teljes nyugalomban
hozta le az együttes. S
hétfő estére a kiképzés is véget ért
– a kispadról...
Gábor Erzsébet: „Nagyon akartuk
ezt a győzelmet, hiszen mindenképp
szerettünk volna a négy
közé kerülni. Így ugyanis függetlenül
a további mérkőzéseinktől,
nem kell izgulnunk emiatt, de nagyon
nehéz összecsapás volt...”
Összességében eddig a Vadmacskák
a naptári évet számolva
négy meccsükből négyet nyertek,
hiszen ezt megelőzően Győrből is
győztesen távoztak (81-41).
A férfiak NB I B-s bajnokságában
a Kanizsa KK DKG-East Sárvárra
látogatott, s a sereghajtó ellen
92-55-re nyert, a tabellán 9. a
kanizsai gárda.
Kitekintő
A közelmúltban a kanizsai Kovács
Nándor vette át a férfi NB I A
csoportos Salgótarján szakmai
munkáját, és a nógrádiakkal Debrecenben
végre megszerezte a gárda
első győzelmét (102-100).
P.L.
Kanizsa 2011. február 10. – Sport 15
A felsőházba készülnek
Végre elkezdhették, Szőkéé az első gól
Nagykanizsai TE 1866-Horváth
MÉH – FC Napred Tótszentmárton 5-
0 (3-0). Labdarúgó felkészülési-mérkőzés.
Nagykanizsa, NTE-pálya, 50 néző.
Vezette: Freischmid. G.: Szőke (5., 42.),
Cs. Horváth G. (38., 62.), Ujvári (60.)
NTE: Markek T. – Kisharmadás, Pozsgai,
Boros, Farkas J. – Szelei (Berta),
Nagy T., Rácz Sz., Szőke, Újvári, Cs.
Horváth G. Vezetőedző: Koller Zoltán.
Ahogy a nagykanizsai, úgy a
szentmártoni együttesnek is a kanizsai
találkozó volt az első felkészülési
meccse a bajnoki szezonra való
ráhangolódásként. Az NB III Dráva
csoportjának alsó házához tartozó (s
ismét névszponzorral bővülő) hazaiak
aztán gyorsan fogást találtak a
megyei bajnokság egyik erős középcsapatán,
hiszen Szőke Ádám már az
5. percben mattolta a Napred védelmét
(1-0). Aztán sokáig mezőnymunka
dominált, amiben nem játszottak
alárendelt szerepet a vendégek,
a 38. percben viszont egy teljesen
kijátszott szituáció után Cs. Horváth
Gábor passzolt a hálóba (2-0).
Ettől kissé megroggyant a roppant
fiatal átlagéletkorú Tótszentmárton,
hiszen Szőke két perccel később egy
kontrából ügyesen meglépve volt ismét
eredményes (3-0).
Szünet után ismét a vendéglátók
mutatták meg, hogy ki tudják játszani
a lestaktikát, Újvári Máté a
60. percben lőtt gólt (4-0), majd
egy okos, védőt is becsapó alápörgetés
után ismét Cs. Horváth szerzett
NTE-gólt a 62. percben (5-0),
amivel gyakorlatilag le is zajlott a
végig sportszerű találkozó.
A kanizsaiak lapzártánk után
sorra került Zalakaros elleni szerdai
edzőmeccsére információink
szerint külhoni próbajátékosok is
várhatóak voltak.
P.L.
Folytatódtak a Zsigmondy-csarnokban
a kanizsai városi teremlabdarúgó
bajnokság küzdelmei, melyek
során előbb kialakult a felső-, illetve
alsóházi ötösfogat, s azt követően kerültek
sorra a vasárnapi, további találkozók.
Gyakorlatilag ezzel új bajnokság
kezdődött, de még az alapszakasz
során is voltak jó mérkőzések, elég
csupán az RMP Földi – Dunántúli
Postás (3-2) találkozóra gondolni. Végül
a Channel 2000 nyerte a bajnokság
első felvonást, az RMP, a Szokol-
Budai Pack, a D. Postás, illetve a Fix
Bomba előtt.
Aszombati - alapszakaszi - mérkőzések
eredményei:
Szokol-Budai Pack - Magic Gold
1-2, Tintahal HK - Channel 2000 0-
3, RAP - Szokol 1-5, Fix Bomba -
Tintahal 3-0, RAP - Magic 0-5, Fix
- Szokol 0-3, Channel - Dunántúli
Postás SE 3-0, Tintahal - FC Balckburry
5-1, Curacao - RMP 1-5,
DPSE - Fix 3-2, Curacao - Magic 0-
1, RMP - DPSE 3-2, Blackburry -
Channel 2-6, RAP - Curacao 2-1,
Blackburry - RMP 2-7.
Az alapszakasz végeredménye: 1.
Channel 24 pont, 2. RMP22, 3. Szokol
19 (43-11), 4. DPSE 19 (30-15), 5. Fix
15, 6. Tintahal 10, 7. Magic 9, 8.
Blackburry 7, 9. RAP4, 10. Curacao 3.
A felsőház vasárnapi eredményei:
Channel - Fix 8-2, Channel -
RMP0-0, Szokol - Channel 1-4, Fix
- DPSE 2-2, DPSE - Szokol 3-2, Fix
- RMP 0-3, Szokol - RMP 1-1.
Érdekesség, hogy a DPSE egy
mérkőzéssel kevesebbel áll, míg az
RMP együttese gyakorlatilag átvette
a 2010-es kispályás bajnokság
győztesének, a Royalnak a
játékoskeretét, így korátsem véletlen,
hogy remek mutatókkal rendelkezik.
Adöntő játéknapra február
13-án, vasárnap kerül sor a Zsigmondy-
csarnokban, ahol már reggel
9 órától pattogni fog a labda.
P.L.
Teremfociban már a vasárnapra élesítenek
Idén is volt múltidéző
Az előző év sikeres „főpróbája”
után immáron második alkalommal
került megrendezésre az
„Öreg Vívók Versenye” a Rózsa
utcai vívóteremben. Aharminc évnél
idősebb vívók szép számban
(közel 30-an, közülük többen az
ország távoli részeiből) gyűltek
össze és mérték össze tudásukat. A
nagyon jó hangulatú – emellett
szebbnél-szebb találatokkal tűzdelt
– versenyt végül Pataki Zoltán
nyerte Kiss Anikó és Vukman
Kornélia előtt. Az eredményhirdetés
után batyus buli keretében kötetlen
beszélgetésre is sor került,
melynek során több évtizedes fotók
is megtekinthetők voltak.
A figyelemre méltó és egyre növekvő
létszám is bizonyítja, hogy
a vívók helyi nagy családja nem
csak eredményes, hanem olyan
összetartó közösség is, ahová jó és
érdemes tartozni.
Kanizsa Kupa került
Kiskanizsára
Akülönböző labdarúgó teremtornák
palettájának szűkülése végett
(is) hívták életre a Kanizsa Kupát,
mely a Zsigmondy-sportcsarnokban
jelentett egésznapos programot
a megyei másod-, illetve harmadosztályú
csapatok számára. A
nevezett kilenc együttes háromszor
hármas csoportokban kezdett, s a
25 perces játékidejű találkozókon
dőlt el, mely együttesek kerülhetnek
tovább a középdöntőbe. A végjáték
aztán már csupán négy legénységről
szólt igazán, s közülük
az elsőn helyezést a Kiskanizsai
Sáskák szerezte meg. Mögötte a
Palin FC lett a második, harmadikként
a Galambok zárt, míg negyedikek
a Bak labdarúgói lettek.
Folytatás már nagypályán, ahol
sorra következnek a Sáskák és a
Palin számára is a felkészülési
találkozók a tavaszi megyés
meccs-sorozatok jegyében.
Kanizsa 16 – Színes 2011. február 10.
􀂊 Február 12. 15 óra
Farsangi játszóház
􀂊 Február 15. 10 óra
Búgócsiga - mondókás foglalkozás
félévestől 5 éves korig
􀂊 10.45 óra
Kerekító - mondókás foglalkozás 0-3
éveseknek. Belépődíj: 500 Ft/család
􀂊 Február 15. 14 óra
A Palini Általános Iskola és Óvoda
gyermekeinek képzőművészeti
kiállítása. Megtekinthető: március 4-ig
􀂊 Február 15. 19 óra
Bródy-bérlet. Szigligeti Ede:
LILIOMFI - eredeti cselvígjáték
dalokkal és táncokkal. A Hevesi
Sándor Színház (Zalaegerszeg)
előadása. Belépődíj: 3000 Ft
􀂊 Február 16. 14.30 óra
Klímabarát - klímavédelem
gyermekszemmel - Kiállítás Zala,
Somogy és Tolna megye diákjainak
alkotásaiból. Megtekinthető: március 5-ig
􀂊 Február 16. 16 óra
Humánökológiai szabadegyetem
Filmvetítés és beszélgetés. Előadó:
Benedek Miklós tanár, a Kaán Károly
Környezetvédelmi Egyesület elnöke
A belépés díjtalan.
A rendezvénysorozat támogatója: Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata Oktatási,
Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsága
􀂊 Február 16. 19 óra
Duma színház. Fellépők: Kovács
András Péter, Szomszédnéni
Produkciós Iroda. Belépődíj: 2 800 Ft
􀂊 Február 17. 19 óra
Zala Márk bérlet. Csókol anyád!
- komédia. Az Orlai Produkciós Iroda
előadása. Belépődíj: 3 000 Ft
􀂊 Február 19. 10-19 óra
“Igen” Kanizsai Esküvő Kiállítás -
minden ami esküvő... Abelépés díjtalan
􀂊 Február 14. 14 óra
Farsang az iskolában - kiállítás a
Rozgonyi Úti Általános Iskola
szervezésében. Megtekinthető: február 21-ig
􀂊 Február 18.
Világ-zene-pódium. Fellépnek:
20 óra Kanizsa Csillagai Roma
Együttes. Horváth Zoltán - gitár,ének;
Horváth Zoltánné - ének; Havasi Attila
- kanna, szájbőgő; Horváth Sándor
- tambura, ének; Horváth Lola - ének,
tánc; Horváth Zolika (Zotya) - cajon,
ének, tánc ; Szatmári László - bőgő,
hegedű
21.30 óra A Köztársaság bandája
Czupi Veronika - ének; Szabó Máté -
hegedű; Lipics Gergő - hegedű, brácsa;
Nier Tamás - brácsa, bőgő; Kiss
Alfréd - cimbalom; Bergics András -
bőgő, koboz, duda
Belépődíj: 800 Ft. Diák, nyugdíjas: 500 Ft
􀂊 Február 12. 15 óra
Móricz - Metál Légtechnika
Amatőr Asztalitenisz Kupa.
Újházi György emlékverseny.
Páros versenyek
􀂊 Február 13. 9 óra
Móricz - Metál Légtechnika Amatőr
Asztalitenisz Kupa. Újházi György
emlékverseny. Egyéni versenyek
Pannóniákat, Csepeleket, a
négykerekűek között pedig Volgákat
és egy hatalmas Cadillacet
is meg lehet tekinteni a harmadik
Veterán Autó és Motor
Kiállításon.
Egy-egy motor és autó talán
még szebb is most, mint újkorában,
hiszen a több évtizedes járművek
restaurálás után kerültek
ki a nagyérdemű fürkésző tekintete
elé. A húsz autó és negyven
motor Keszthelyről, Zalaegerszegről
érkezett, de a legtöbb jármű
tulajdonosa nagykanizsai
volt. Cseresnyés Péter polgármester
nyitotta meg a rendezvényt,
és nosztalgiázva tekintett
végig a szebbnél szebb járgányokon.
– Már harmadik alkalommal
mutathatják meg a városban a tulajdonosok
értékes gyűjteményüket.
A mostani kiállításon a magyar
motor-gyártmányokra helyeztük
a hangsúlyt, így összesen
nyolc hazai sorozatot állítottunk
ki. Közöttük is elsősorban a Csepel
motorkerékpárok 1931-től 1953-ig
gyártott modelljei láthatóak nagy
számban, de jó pár Pannónia is
megtekinthető. Ezek a járművek,
azon túl, hogy esztétikusak, természetesen
használható állapotban
vannak. A mai és a régi járművekkel
a múltat és a jelent szerettük
volna egymás mellé állítani, valamint
képet adni arról, hova fejlődött
a motorgyártás.– mondta el
Vörös János, a kiállítás fő szervezője.
Ami a Csepeleket illeti, hozzátette,
régen a kerékpárokat alakították
át motorrá, ezért is hasonlítanak
annyira ezek a modellek a
biciklihez.
Horváth Tamás nagykanizsai
gyűjtő, összesen három autóval és
kilenc motorral szerepel a kiállításon,
de öt veterán autóval és huszonhárom
kétkerekűvel büszkélkedhet
összesen. – Azt hiszem,
gyerekkoromban kezdődött a gyűjtési
szenvedély. Először Pannóniám
volt, egyébként sokan kezdték
„motoros életútjukat” ezzel a járgánnyal.
Évente egy motort vásárolok,
de az új szerzeménnyel mindig
sok a munka, hiszen nem felújítani,
hanem restaurálni kell őket,
és a kettő között már csak árban is
nagy a különbség. – foglalta össze.
Az autók szekciójában talán már
csak a méretei miatt is az 1970-es
Cadillac Fleetwood vonzotta leginkább
a tekinteteket, de a citromsárga,
lehajtható fedelű Skoda
Felicia is sokak érdeklődését felkeltette.
A Volgák szerepeltek a
legnagyobb számban, ezek közül a
fekete, 1967-es évjáratú modell
volt a legnépszerűbb, de ’78-as évjáratú
Ford, ’64-es Mercedes, és
több VW Bogár is gazdagította a
kiállítást.
Z.A.
Randiztak a veteránok
Fotó: Ziegler Anita
Victor Vasarely művészi stílusát
idézi a Dr. Mező Ferenc Gimnázium
legújabb, Sajátos látásmód
című tárlata. A kiállított
grafikák mind Timár Zoltán keze
munkáját dicsérik, aki a geometria
és a pontosan meghatározható
síkok szigorú rendjével hozza
létre munkáit.
A gimnázium legújabb kiállításának
műveire nem mondta egyetlen
bámészkodó kamasz sem, hogy „na,
ilyet én is tudok csinálni”. Atárlatot
Timár Zoltán volt tanára, Mikóné
Farkas Ildikó nyitotta meg, és hangsúlyozta,
a grafikák létrehozásánál
nagy szerepe van a pontos szerkesztésnek
és a megfelelő arányok alkalmazásának.
A képek láttán ezen
egyáltalán nem lepődik meg a
szemlélő, hiszen apró, fekete-fehér
négyzetek szövevényes hálóját, és a
belőlük kibontakozó alakzatokat
csak tudatos tervezéssel lehet létrehozni.
A kigondolt formákat tussal
és filccel papírra rajzolja fel az alkotó,
ha pedig textilt is felhasznál a
művekhez, akkor a keményebb farostlemez
lesz az alap.
Timár Zoltán nem titkolja, hogy
nagy hatással volt rá Victor Vasarely
munkássága, hiszen az op-art, vagyis
az optikai festészet megteremtője
is a térrel való játékkal, a térbeliség
illúziókeltésével vált emblematikus
alakjává a képzőművészetnek.
– Gyerekkorom óta szeretek
rajzolni, és ez a tevékenység végigkövette
az életemet, de az utóbbi
hat-hét évben dolgozom aktívan a
munkáimon. Sokan kérdezik, hogyan
van türelmem megrajzolni ezeket
a formákat, de számomra a rajzolás
egy meditatív, relaxáló tevékenység.
Többféle módon készítem
grafikáimat, előfordul, hogy pár vonalat
fejlesztek tovább, vagy már
eleve adott egy frappáns cím, és ahhoz
készítem a képet. A műveimre
jellemző formavilágot bizonyára a
bútorművességen belül alkalmazott
intarzia, díszítés adta, az eredeti
szakmám ugyanis asztalos. – árulta
el Timár Zoltán, aki egyébként már
több kiállításon, így Lentiben,
Letenyén és Kanizsán is szerepelt
alkotásaival.
Z.A.
Vasarely után szabadon
Fotó: Ziegler Anita
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Kan izsa
Átadták a Kreatív-díjakat
A Kreatív Klub műsorral kísért
díjátadó ünnepségén adták át a
klub által alapított díjakat a Honvéd
Kaszinó Tükörtermében.
„Elet ünnepnapok nélkül, hoszszú
út vendégfogadók nélkül".
Démokritosz bölcs mondásával köszöntötte
a közönséget Cseke Zoltán,
a Kreatív Klub elnöke, majd
így folytatta: „Örömmel mondhatom,
hogy ma van okunk ünnepelni,
okunk van e napot ünnepnapjaink
sorába emelni. Ünneppé teszi e napot,
hogy léteznek köztünk olyan kiválóságok,
akik ebben a zűrzavaros,
globalizálódó, értékvesztett, cinikus
világban önzetlenül a közösségért is
tevékenykedő, értékmentő és értékteremtő
igazi polgárok." Mert hogy
is definiálja Virt László a polgárt? -
„Vagyonosodni napok, sőt órák
alatt is lehet, a polgári élethez azonban
erények is szükségesek. A polgár
nemcsak az érdekeivel, hanem
az általános értékekkel is tisztában
van. A polgár birtokol egy kultúrát,
amely hosszú távra kiszámíthatóvá
és élvezhetővé teszi az életet - nemcsak
a sajátját, de másét is! - vagyis
a polgár nem bunkó."
- Mi - folytatta az elnök - , a
napjaink gyorsan változó világában,
a gyors reagálású, a helyzetet
átlátó, az újszerű helyzetekben
még nem ismert összefüggéseket
megtaláló, a járatlan úton is járni
tudó, a megoldást célratörően
megvalósító embert, a műveket
létrehozó Kreatív Embert ünnepeljük.
- S hogy mi is az a mű, annak
magyarázatához Hamvas Béla
gondolatait hívta segítségül Cseke
Zoltán. - ,Az embernek önmagából
művet kell alkotnia, hogy az
örökké éljen. De a műnek nyitva
kell állnia, hogy aki be akar lépni,
befogadja. A mű lehet ház, lehet
festmény, lehet ország. Akhilleusz
nem írt verset, mégsem mondhatja
senki, hogy nem alkotott művet;
tetteivel a heroikus élet művét alkotta.
A mi kiválasztottjaink a szó
nemes értelmében polgárok. Ma
olyan embereket ünneplünk, akik
nem a görög tragédiák eleve elrendelt
végzetes világában, a kitörés
reménytelenségében élnek, hanem
akik tudják, hogy ők a teremtett
világban a szabadság princípiumának
hordozói és szenvedői.
Tudják, hogy ők a teremtett független
teremtő individumok. " A
Kreatív Klub a díjak létrehozásával
szűkebb hazánk, Nagykanizsa
érdekében kifejtett kimagasló teljesítményeket
produkáló személyeket,
a teremtő félisteneket -
mondhatom ezt, hiszen Isten a saját
hasonlóságára teremtette az
embert emeli Nagykanizsa város
közössége példái sorába. Városunk
adományoz díszpolgári és
városért címeket, de ezzel leginkább
egy életművet, egy élet erkölcsiségét
ismeri el. A Kreatív Klub
a Római Klub mintájára, a város
teremtő erőinek összefogására,
1995-ben jött létre pártpolitikától
mentesen, a város érdekében. Ennek
ellenére érték a csoportot támadások,
az utolsó öt év munkájára
pedig az érdekérvényesítés reménytelensége
nyomta rá a bélyegét.
Az oklevelet és a kisplasztikái
érméket a korábbi évek díjazottjai
adták át.
Az Év Kreatív Embere Díjat
Draskovics Szilárd, Az Év Kreatív
Menedzsere Díjat Budavölgyi Kálmán,
az Év Kreatív Közössége Díjat
a Kanizsa Lovasklub Sportegyesület
kapta. Ez utóbbi díjat Dobri
Lajos, az egyesület elnöke vette át.
B.E.
VOKSH Kft.
J a p ^ ^ * Nagykanizsa,
V V ^ i ? Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
Tanfolyam indul:
2011.02.21.16 óra
C, D, C+E
2011.02.22. 16 óra
személyautó, motor, és
segédmotor kategóriákban
2011.02.28.16 óra
árufuvarozó és
személyszállító GKI
Részletfizetés
^rV-afüggetlen
. ÍGOSTOIV TIBOR
v K R R O S S Z É R I R S Z E R V I Z ."
KAROSSZÉRIA
UVEGSZCEERNVITZR UM
Szolgáltatásaink:
Diák kedvezmény
Ingyenes
tankönyvkölcsönzés
2 Kanizsa - Krónika 2011. február 17
Egyetemi Megszűnik a bizniszegyházak támogatósa?
Város
titulus
Kanizsának
A 7-es úton Nagykanizsa várostáblájánál
(Letenye irányából)
stílszerűen egy hosszú fejlődési
út tíz és fél éves szakasza
után került sor az Egyetemi
Város táblaavatóra, mely a
Pannon Egyetem Nagykanizsai
kampuszának, illetve a
város életében is mérföldkő lehet.
Legalábbis erre engedtek következtetni
Nagy Kálmán, a Zala Megyei
Közgyűlés alelnöke, Dr.
Rédey Akos, a Pannon Egyetem
rektora, valamint Cseresnyés Péter,
Nagykanizsa polgármesterének
szavai.
Birkner Zoltán kampuszigazgató
köszöntője után Nagy Kálmán
hangsúlyozta, Nagykanizsa
példát mutatott, s reményei szerint
hamarosan a megye többi városában
is sort keríthetnek hasonló
protokolláris eseményekre, mely
egy olyan hosszú tudásközpontú
együttműködést koronázhatott
meg, ami e század keretei között
már elengedhetetlen.
Dr. Rédey Ákos külön üdvözölte,
hogy a város annak idején befogadta
egyetemük egyik képzési
helyét, amelynek fejlődése mára
odáig jutott, hogy nemsokára egy
külön kart is üdvözölhetnek akár a
városban.
Aminek még inkább abban lehet
jelentősége, s ezt már Cseresnyés
Péter polgármester fejtette
ki, hogy Nagykanizsának
legyen megtartó ereje, a fiatal,
magukat képezni szándékozók,
tanulni vágyók akár szülővárosukban
is megtalálják a lehetőségét
annak, hogy diplomát szerezhessenek.
A pénteki nap további ünnepélyes
mozzanataira már a kampusz
B épületének nagyelőadójában került
sor, ahol a diplomaátadó keretein
belül - először - doktori avatás
is szerepelt a programban -
Nagykanizsa Egyetemi Várossá
avatását követően.
P.L.
Szászfalvi László államtitkár
előadásával folytatódott a Kanizsai
Esték rendezvénysorozat. Az
Orbán-kormány közigazgatási és
igazságügyi minisztériumának
államtitkára testhezálló témát
fejtett ki a péntek esti rendezvényen
Hella Ferenc református
lelkipásztor, a sorozat házigazdájának
kérésére. Az államtitkár az
egyházügyi, nemzetiségi és civil
kapcsolatok irányításáért, felügyeletéért
felel, így kézenfekvő
volt, hogy megismerteti a hallgatósággal,
mit tehet a kormány
annak érdekében, hogy a kereszténység
nagyobb hangsúlyt kapjon
nemzetünk életében.
Van-e még reménysége a magyar
népnek, nemzetnek a XXI.
század elején? Reménykedünk-e,
ha végiggondoljuk a XX. század
minden borzalmát, szétesettségét,
az elmúlt húsz év totoj ázását, az
elmúlt nyolc év katasztrofális
romlását?" tette fel kérdését a
hallgatóság felé az előadó, ezt követően
a Kárpát-medencében élő
magyarság reményvesztettségéről,
kiszolgáltatottságáról, majd
ezen érzések legyőzéséről - mint
feladatról - beszélt. Rövid ismertetőt
tartott arról, hogy milyen
gazdasági és morális válságban
Nagykanizsára is megérkezett
és időzött majd egy hetet az a kamion,
mely a Paksi Atomerőmű
működésével kapcsolatos ismereteket
közölt magának az energia
fontosságának hangsúlyozásával.
Az atomerőmű által nemrégiben
útjára indított karaván interaktív
tájékoztatóval is az érdeklődők
rendelkezésére állt, s számos
szemszögből mutatta be az energiajövőbeni
különös fontosságát.
A kamion első nagy körútja során
a hazai nukleáris létesítmények
környezetébe, valamint a hulladéktároló-
helyek kutatásában
lévő országot hagyott maga után a
nyolc évig regnáló kormány. Vázolta
a kormány jelenlegi munkáját,
törekvéseit, amelynek - reményei
szerint - pozitív hatásait belátható
időn belül érezhetjük. Az
elmúlt időszak eredményes döntései
közé sorolta többek között: a
nemzeti összetartozásról, a kettős
állampolgárságról szóló törvényeket,
az új adórendszert és a
költségvetés elfogadását. Kiemelte
az IMF-el való tárgyalás megszakításának,
a bankadó, válságadó
kivetésének fontosságát,
amely intézkedések szerinte elindították
a társadalmi igazságosság
folyamatát.
Az államtitkár ezután a nemzeti
együttműködés rendszerén belül
a magyar kormány egyházpolitikájáról,
az állam és az egyház
helyzetéről, azok viszonyáról beszélt.
Kifejtette, hogy a morális
válság leküzdése érdekében egy
új, minőségi, minősített együttműködés
kialakítása lenne kívánatos.
Le kell vetkőzni a XIX.
századi liberalizmus dogmáit.
Megváltozott a világ, az egyházakra
stratégiai szövetségesként
kell tekinteni. Az egyházpolitikai
paradigmaváltás másik fókusza
arra irányul, hogy a kormány nem
csupán azért támogatja az egyháérintett
településkörbe látogatott)
el. Feladata, a személyes
találkozás lehetőségét kihasználva,
a lakosság tájékoztatása, valamint
a tájékoztatáson túl lehetőségteremtés
a lakosság körében
felmerült kérdések megválaszolására,
interaktív párbeszéd megvalósítására.
A kamionos tájékoztatás
célja, hogy az atomerőmű bővítésével
kapcsolatos információkat
az érintett célközönség közvetlen
lakókörnyezetébe vigye,
bemutassa az atomerőmű biztonságos
működését, valamint a magyar
gazdaságra és környezetvédelemre
gyakorolt jótékony hatásait.
zakat, mert közoktatási, egészségügyi,
karitatív, szociális feladatokat
látnak el, és ilyen intézményeket
üzemeltetnek, hanem azért,
mert léteznek. Létezésükkel közösséget
építenek, tartanak fenn
és erősítenek. A hitéletteremtés,
ápolás felbecsülhetetlen érték a
nemzet életében, ezért a kormánynak
megbecsüléssel kell az
egyházak felé fordulnia, és támogatnia
kell őket. Súlyponti kérdés
az állammal szemben megrendült
bizalom helyreállítása, a megfelelő
párbeszéd kialakítása. Hasonló
jelentőségű a jogszabályok pénzügyi
finanszírozása tekintetében
való akadálymentesítése. Az egyházak
tervezésében hosszú távú
kiszámíthatóságot, stabilitást lenne
kívánatos létrehozni.
Szászfalvi László az egyházak
költségvetésének, támogatásának
vonzatai témájában adott tájékoztatója
közben hangsúlyozta,
hogy a kormány a jövőben az
egyházak támogatási köréből kiszűri
a destruktív bizniszegyházakat,
és a szcientológiai egyházat
akkor is, ha a vallásszabadságra
hivatkozva hasonló támadás
éri, miként a médiatörvény
esetében.
Czene Csaba
A kamion első lépésként a Nyugat-
Mecseki Társadalmi Információs
Társulás (NyMTIT), a Társadalmi
Ellenőrző és Tájékoztató Társulás
(TETT), a Társadalmi Ellenőrző
és Információs Társulás (TEIT), ezt
követően a Paks 30 km-es körzetén
belüli, végül az Információs Tájékoztató
Társulás (ITT) településeit
látogat(t)ja meg. A kamion 2009.
október 3.-án indult tájékoztató körútjára,
mely 2010. május közepéig
tart. Ez idő alatt összesen 94 településre
jut el, s Nagykanizsára Keszthelyről
érkezett, onnan Lentibe pedig
február 8-a után indult el.
P H
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Ziegler Anita. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági
ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit
Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
Az „atomkamion" látogatott Kanizsára
fl 2011. február 17. Kanizsa - Krónika
Radiológus Nap a tájékoztatás jegyében
Mint ahogy az ország több egészségügyi intézményében, így a Kanizsai
Dorottya Kórházban is megtartották az Első Európai Radiológus
Napot, melynek alkalmával előadásokkal, valamint a legmodernebb
műszerek bemutatásával ismertették meg a jelen lévőkkel a
radiológia fejlődéstörténetét.
Dr. Brünner Szilveszter orvosigazgató
köszöntő gondolataiként
hangsúlyozta, először tartanak a
kanizsai kórházban radiológus napot,
amely azt a célt hivatott betölteni,
hogy a lakosság is megismerhesse
a képalkotó diagnosztikát.
Immár száztizenhat éve, 1895-ben
találta fel Wilhelm Conrad Röntgen
az akkor még x-sugárnak nevezett
röntgen-sugarat, tudományos
munkásságáért pedig 1901-
ben megkapta a Nobel-díjat. így
kezdődött a képalkotó diagnosztika
története - derült ki dr. Mendly
József, a Központi Radiológiai
Osztály főorvosának előadásából.
- Jelenleg közel hatszáz négyzetméteren
hat orvos dolgozik a
radiológiai osztályon, ahol különféle
szűrővizsgálatokat végzünk.
'' Két éve szereztük be azt az új komputer-
tomográfot (CT), amely egy
másodperc alatt hatvannégy szeletes
képet ad az adott testrészről, a
3D technológiának köszönhetően
gyakorlatilag bármilyen irányból.
Emellett korszerű MR berendezéssel
is rendelkezünk. - emelte ki dr.
Mendly József. A szűrővizsgálatok,
ezeken belül is az emlőrák
szűrésére szolgáló eljárások életet
mentő fontosságára irányította rá a
figyelmet dr. Nóvák Enikő, a
mammográfiás részleg főorvosa.
Elszomorító adatokkal világított
rá arra a tényre, mennyire kevés
nő használja ki a mammográfiás
vizsgálatokat. - Sokan a fájdalomtól
félve nem jönnek el a szűrésre,
de a tapasztalatok szerint inkább
azért tartanak tőle sokan, mert
nem tudják, mi vár rájuk. Pedig a
vizsgálat előtt mindenkit felkészítünk,
tájékoztatunk, és kiemeljük,
hogy az eljárás nem tart sokáig.
Elkeserítő, hogy az érintett korosztálynak
csak negyvenkét százaléka
jelenik meg a vizsgálaton, pedig
a statisztikák szerint minden
hetedig nő érintett, és a betegek
közül minden harmadik páciens
meghal. Pedig az ellenőrző vizsgálattal
ez megelőzhető lenne, hiszen
a szűrőberendezés már az
egészen kis méretű rákos daganatot
is képes kimutatni. - foglalta
össze dr. Nóvák Enikő.
Z.A.
Magyar találmányok diákszemmel
A KanizsaTISZK pályázatot
hirdet hazánk uniós elnöksége alkalmából
a Nagykanizsa középiskoláiban
tanuló diákok részére,
valamely magyar feltaláló Magyarországon
megvalósított találmányának,
újításának infokommunikációs
technológiával
történő bemutatására. A kiírásra
kerülő pályázattal kapcsolatban
tartott sajtótájékoztatót Mérksz
Andor, a Nagykanizsa és Térsége
TISZK Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatója és Janzsó Antal a Cserháti
SZKI egykori igazgatója.
Mérksz Andor többek között elmondta:
egy új kezdeményezéssel
mutatkozik be a TISZK a kanizsai
diákokhoz szólva próbálnak egy fontos
területen segítem az iskoláknak. A
pályázattal az alkotó, kutatómunka
kapcsán el szeretnék érni, hogy a középiskolás
korosztályban erősödjön
az identitástudat, a cselekvő hazaszeretet,
valamint szolgálja az aktív állampolgárrá
nevelés ügyét. A piacképes
szakmai ismeretek megszerzése
mellett fontosnak tartják a tanítványok
személyiségjegyeinek formálását,
s ezt a célt szolgálná a pályázat,
melyet minden évben más-más témakörben
írnak ki. Kötődhet a téma a
kultúrához, sporthoz, művészethez,
tudományokhoz, s minden olyan területhez,
ami a mai világban érdekli a
jól képzett szakembereket. A diákoknak
lehetőségük nyílik kreatív gondolataik,
szárnyaló fantáziájuk kibontakoztatására.
Forrásként felhasználható
például az internet, a monográfiák,
a lexikonok. A pályázat Janzsó
Antal ötlete nyomán valósul meg.
Janzsó Antal megjegyezte: fontosnak
tartja, hogy a legfogékonyabb,
14-20 éves korosztálynak,
küldetése szellemében a TISZK a lehető
legtöbbet adjon. - Szintén nagyon
fontos, hogy a cselekvő állampolgárrá
nevelés gondolatát tartsuk
mindannyian szem előtt, amikor a
tanítványokkal beszélgetünk, dolgozunk,
tanulunk - folytatta. - Egyidejűleg
kell megerősíteni az ifjúságban
azt a gondolatot, hogy magyar állampolgár,
és európai állampolgár.
Az identitástudatot, a magyarsághoz
való tartozás gondolatát éppen a magyarság
szellemi teljesítményével is
lehet céltudatosan erősíteni. Az,
hogy ma Magyarország fél évig az
Európai Unió elnöki feladatait ellátja,
jó apropó a pályázat kiírására,
mellyel lehetőséget adunk a fiataloknak
arra, hogy ötleteiket, korábbi
gondolataikat valamilyen multimédiás
infokommunikációs technikával
megjelenítsék.
A jeligével ellátott pályázatokat
március 31-én 12 óráig kell eljuttatni
a KanizsaTISZK Központi Képzőhelyére
(Nagykanizsa, Erdész utca 30.)
személyesen, vagy postai úton (utóbbi
esetben a feladás dátumát veszik
figyelembe). Pályázatot egyének és
csoportok, maximum 3 fó nyújthat
be. A pályamunkát multimédiás (prezentáció,
animáció, film, stb.) alkalmazással
kell CD-re vagy DVÜ-re
kiírva elkészítem. Teijedelme maximum
10 perc. Az elbírálás 15 szempontjai
a tartalmi helyesség, a kreativitás,
valamint a megjelenítés esztétikája,
minősége. Bíznak benne, jó fogadtatásra
talál az ifjúság körében.
Remélik, sok osztályfőnök, szaktanár
segít a gondolatok formába öntésében,
és sok pályázat érkezik.
Az I. helyezett harmincezer, a II.
huszonötezer, a III. helyezett húszezer
forint értékű tárgyjutalomban
részesül. Szponzori segítséggel további
díjakat is terveznek átadni.
Az első három lehetőséget kap pályamunkájának
nyilvános bemutatására
2011. április 7-én az intézmény
„Ifjúság, sólyommadár..."
elnevezésű városi rendezvényén,
illetve a nagykanizsai médiában.
B.E.
Az Új Széchenyi Tervről
Konferenciát rendeztek az Új Széchenyi Terv mikro-, kisés
középvállalkozások részére szóló pályázati lehetőségekről
az ICT Európa Holding Zrt. szervezésében. A megjelenteket
Mazzag Ferenc, a Zala Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke, a szervező részéről Lovász György vezérigazgató,
valamint a MAG Zrt. képviselője tartott előadást.
A nagykanizsai csak az első állomása
volt egy év eleji konferenciasorozatnak,
mely konkrét lehetőségeket
tárt fel a célcsoportnak,
többek között az eszközbeszerzés,
informatika, munkahelyteremtés,
telepfejlesztés és képzés témakörökben.
A rendezvény workshopjellege
révén az előadások után lehetőség
nyílt a meghívott szakemberekkel
folytatott kötetlen beszélgetésre.
K.H.
n Kanizsa - Városrész
Kiskanizsa - Bőséggel van tennivaló
Sorozatunkban a végeken járunk.
Arra vagyunk kíváncsiak,
milyen kérdésekkel, problémákkal
keresik fel a város peremkerületein
élők az önkormányzati
képviselőiket. Dénes Sándor a
kiskanizsai 12. választókörzet
képviselője. A városrész nagyobbik
területén élők érdekeit képviseli
Nagykanizsa önkormányzatában.
Emellet főállásban a
Batthyány Lajos Gimnázium tanára.
Alpolgármesteri feladatait
társadalmi megbízatásként vég-
- A kampány kezdetekor végigjártam
Kiskanizsát, sokakkal beszéltem
a gondokról, a megoldásra
váró feladatokról. Kiskanizsai
vagyok, itt születtem, itt élek. Ismerem
a kiskanizsaiak gondolkodásmódját,
észjárását, szorgalmát,
a városrész problémáit. Most csak
néhány feladatot sorolnék fel a
sok közül: fontosnak tartom az
utak, járdák, játszóterek rendbetételét.
Az elmúlt év végén néhány
útszakasz, járda felújítása megtörtént,
de természetesen még van
bőven tennivaló. Szeretném, ha az
elkövetkezendő négy évben
előbbre jutnánk ezen a területen.
A meglévő terek, játszóterek,
rendbehozása, szépítése szintén
feladatot jelent. Az elmúlt hónapok
csapadékos időjárása során
szembesültünk egy újabb halaszthatatlan
teendővel. Elkerülhetetlen
a csapadékvíz-elvezető árkok
tisztítása, valamint a Mántai patak
és a Principális csatorna mederkotrása.
Felkeresnek például
olyan kéréssel is a körzetben lakók,
hogy kiégett a villanyoszlopon
a lámpa. Szóltak ugyan az Eonnak,
de nem történt megoldás.
Ilyenkor a képviselő felemeli a telefont
és próbál segíteni. Némelyik
kérdés megoldása több időt
igényel. Ilyen például a régi óvoda
ügye, amelyből már régen átköltöztek
a kisgyerekek az iskola
épületébe. Az óvodát bezárták, s
azóta is úgy áll. Történtek ugyan
kezdeményezések az elmúlt időszakban,
hogy a Kolping átvenné,
s a rendbe hozatala után idősek
otthonát alakítanának ki az épületben,
de ez nem valósult meg.
Az óvodával kapcsolatban egyébként
megoszlanak a vélemények.
Van, aki azt mondja, először találjunk
funkciót neki - s igaza is van
s utána próbáljuk meg felújítani.
Ez az épület a Vasemberházzal
egyidős. Mások azt mondják, le
kell bontani. Felújítására jelen
pillanatban a város nem tud pénzt
költeni. Több száz millió forint
kellene ahhoz, hogy olyanná váljon,
amilyet mi szeretnénk. Ehhez
elengedhetetlen a pályázati forrás.
Nem lesz kis feladat előbbre lépni
a sorsát illetően. Régóta húzódó
probléma a ravatalozó bővítése,
felújítása, melynek kész tervei
vannak. Aki járt már Kiskanizsán
temetésen, tapasztalhatta, hogy
méltatlan körülmények között történik
a búcsúzás a szeretteinktől.
Kiskanizsa úgy gondolom megérdemelné,
hogy bővüljön és megújuljon
a ravatalozó. Bízom benne,
hogy sikerül megoldanunk ebben
az egy-két évben, a temető útjának
kijavításával együtt. Folyamatban
van a templomunk rekonstrukciója
is, mely az önkormányzat,
az itt lakók segítő támogatásával
szépül mindannyiunk
örömére. Azt szoktam mondani,
még szebb, élhetőbb lenne
Kiskanizsa, ha egy kicsit mindenki
jobban odafigyelne a saját környezetére.
A lakóháza előtti néhány
négyzetméteres területre, az
udvarára, a közterületekre. Össze
kell fogni, meg kell egymást szólítani,
és akkor talán előbbre lépünk.
Amikor elvállaltam ezt a
feladatot, Kiskanizsa és Nagyka-
2011, február 17.
nizsa képviseletét, egyfajta szolgálatot
vállaltam. Nem kis feladat,
mert az emberek fejében általában
az van, hogy van egy képviselőnk,
aki majd mindent megold,
csak felvesszük a telefont,
vagy felkeressük és megoldódnak
gondjaink. Sajnos nem egészen
így működik, ahogyan a városlakók
gondolják.
- Hol tart most a Bajosai utcai
Tájház ügye?
- A Tájház maga egy kis lakóházat
jelent, mögötte ólak találhatók. Az
udvart egy istálló és pajta zárta le a
kert előtt, aminek egy része ledőlt, s
emiatt a város lebontatta. Az akkori
városvezetés megvásárolta és úgy
gondolta, a házat felújítják, mellette
pedig kialakítanak egy utat a Ráckertbe.
Előrelépés ez ügyben nem
történt, az épület állaga egyre csak
romlik. Rendbe kellene tenni, be kellene
rendezni, és működtetni is kellene.
Jó lenne, ha tudnánk a felújítására
pályázaton pénzt nyerni. A helyi
kulturális örökség megóvása mellett,
a hagyományok ápolása alapvetően
fontos feladat. A régi tárgyi eszközök,
a népi építészet és népviselet így
maradhatna meg az utókornak.
- Van akkor bőséggel feladat a
12. választókörzetben!
- Igen. Kisebb-nagyobb egyaránt.
Azon leszek, hogy minél
többet sikerüljön megoldanunk
együtt a kiskanizsaiakkal. Mint
képviselő, minden hónap második
csütörtökén tartok fogadóórát
Kiskanizsán, és mint alpolgármester,
minden hónap negyedik szerdáján
a hivatalban.
B.E.
Kedves Olvasók!
Ismételten Szabadhegy nálam a
téma, hiszen ott élek, élünk és
mindenkinek a szűkebb hazája, az
otthona a legfontosabb. Nekem
ez! Mint még bizonyára emlékeznek,
legutóbb az idevezető gyalogos
és biciklis sétány volt terítéken
az elhanyagolt állapota miatt.
Tulajdonképpen most is. Azóta
történtek változások, változtatások,
de ez csak részben segített a
problémánkon.
A pataktól nyugatra, a híd mellett
árok készült, ami a vízátfolyást
valószínűleg megszünteti.
(Azért feltételes, mert azóta nem
volt lehetősége kipróbálnia magát.)
Az gyalogút keleti végén,
ahol véget ér az Alsó-szabadhegyi
út szilárd burkolata, de még
nem kezdődik a sétány,( úgy 15
méter) szintén épült egy hasonló
méretű árok, ami bizony már
nem tölti be feladatát. Hogy miért?
Csupán azért, mert nincs
semmi olyan tereptárgy, ami beterelné
abba a csapadékvizet.
Ami lezúdul a dombról és a Pásztor
útról, egy zápor esetén, vagy
csak lecsurdogál egy csendes eső
alkalmával, az két felé tud csak
haladni. Le a sétányon, cipelve
magával a hordalékot, és északi
irányban, dágványt készítve abból
a bizonyos 15 méterből, ahová
ugyan minden évben hordanak
valakik zúzalékot, ami szintén
minden tavaszra besüpped a talajba.
Hát kérem! Ezeknek a műveleteknek
a javát nyugodtan nevezhetjük
hiábavaló munkáknak,
hisz nem érik el céljukat. Bizony
pár kérdés felmerült bennem. Vajon
miért nem jut, vagy jutott
eszébe a tervezőnek ill. a kivitelezőnek,
hogy a gyalogút kezdetéhez
kereszt irányba egy vízátereszt
építsen be, ami itt nálunk
szinte minden lejtős garázsbejárat
előtt van? Bevezetve abba az
ominózus árokba a csapadékot.
Vajon miért nem ér össze a gyalogút
és az Alsó-szabadhegyi út
szilárd burkolata? (15 méter.) A
tél alaposan elintézte ennek is a
burkolatát, helyenként el is tüntetve
azt. Igen, hát az sem időtállónak
készült anno. Talán tavasszal,
ha jut rá a szűkös anyagiakból,
a kijavításakor azt a 15
métert is beburkolják. Talán.
Most egy üzenet! Üzenem
azoknak a látogatóknak, kirándulóknak,
romantikázóknak
vagy csak sétálgatóknak, akik
azért veszik az irányt Szabadhegy
felé ezen a sétányon, mert
szeretik a jó levegőt, a csendes
nyugalmat, az erdősávban, a ligetben
szeretik hallgatni a madarak
énekét, vagy a kis patak csobogását.
Ne hagyjátok itt a névjegyeteket!
Ertem ezalatt a használt
papír zsebkendőket, a cigis
és gyufásdobozokat, az italos
műanyag és fém dobozokat, stb.
Nem kell magasabb szemétdíjat
fizetned lakásod után, ha hazaviszed
és ott dobod el. Vagy talán
gáz visszafelé üresen cipelni?!
Lassan nem lesz ok, amiért erre
veszed az irányt, mert szemétdombra
csak egy baromfi jár el
szívesen!
Kováts Tamás
2011. február 17. SE. - Sportkoncepció
Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város
készülő Sportkoncepciójának előkészítő egyeztetéséhez
A koncepció tervezett felépítése:
Bevezető
Az alkalmazandó alapelvek és feladatok megfogalmazása
A város önkormányzatának szerepe a döntéshozatalban
A nagykanizsai sportszervezetek csoportosítása és a működésükhöz
használt létesítmények jelenlegi struktúrájának felmérése
A sportszakmai feladatok meghatározása és a célok eléréséhez alkalmazott
eszközök rendszerének felépítése
Támogatási rendszer alapelveinek kidolgozása, a város mindenkori
pénzügyi lehetőségeinek figyelembevételével
Alapadatok a 2010-es évben alkalmazott támogatási rendszerhez
A hivatal nyilvántartása szerint 66 egyesület működéséről van információja
a Művelődési és Sport Osztálynak Nagykanizsa városán belül.
A létesítmények, pályák és sportcsarnokok a használatukat és a tulajdonlásukat
tekintve, vegyes képet mutatnak. Vannak, amelyek a város
tulajdonában vannak és az üzemeltetésük is városi tulajdonú gazdasági
társaságon keresztül történik. Van olyan is, amelyik jelenleg bérbe adott
és úgy üzemeltetett és van olyan is, amelyiknek sem a tulajdonosa, sem
a használója nem a város, de a közművek számláit mégis kiegyenlíti a
gazdálkodási osztály.
A sporttámogatások folyósítása több csatornán keresztül, a költségvetésben
különböző feladatokat meghatározva történt az elmúlt évben.
Direkt működési támogatásként az egyesületek, a diák sportszervezetek,
a kiemelt rendezvények és az egyéni sportolók részére 140 millió
forintot folyósított a város az elmúlt évben.
Közvetett támogatásként a közműszámlák kifizetésével, az infrastruktúra
biztosításával az uszodában, a Mindenki Sportpályáján, az
NTE 1866 pályán és csarnokban, valamint az Olajbányász pályán és a
vívócsarnokban közel 100 millió forintos költséget vállalt át a város.
A múlt évben további 200 millió forintos terhet jelentett a költségvetés
számára az Olajbányász pálya megvásárlása és a már igénybe vett
sport célú fejlesztések hiteleinek törlesztő részlete. Az adatok elemzése
során arra a megállapításra juthatunk, hogy sem a hatékonyságra, sem a
takarékosságra, sem a célszerű, átlátható működésre nem ad lehetőséget
az eddig alkalmazott gyakorlat.
Javaslatok a változtatásra
1. A város költségvetésében meghatározott direkt működési támogatás,
amely az Oktatási Kulturális Ifjúsági és Sport Bizottság javaslatára
kerül felhasználásra, csak egyesületeket támogathat, szakosztályokat
külön nem.
2. Kiemelt sportolói támogatást a város nem nyújthat senkinek név
szerint, hiszen egy-egy sportoló teljesítményében a társak, az edzők és
minden ott tevékenykedő munkája jelentőséggel bír, az adott személy
tehetségén és szorgalmán kívül. Csak egyesületen keresztül, nevesítés
nélkül tevékenységek és sportágak finanszírozhatók.
3. A város számára kiemeltnek tekinthető rendezvények költségeinek
részbeni fedezetére, egy pályázható forrást biztosító keretet kell meghatározni.
Ezen a lehetőségen keresztül azokat a célokat lehet támogatni, amelyekre
a pályázó a tárgyévet megelőző év december 31-ig benyújtotta igényét.
4. Az Oktatási Kulturális Ifjúsági és Sport Bizottság által működésre
megítélt támogatások elosztásánál figyelembe kell venni a sportágak
közötti, a koncepcióban meghatározott sorrendet, amelynek elvei több
szempont szerint is meghatározhatók.
AJ Lehet egy jelentősen támogatott sportág, amelyre egy hosszú távú
fejlesztési elképzelést fogalmaznak meg a szakemberek. Ebben az
esetben a többi, más tevékenységet folytató egyesületek önfenntartó
szerepe növekszik.
B/ Lehet olyan elképzelés is, amely több sportágat kezel kiemelten,
de ebben az esetben a meglévő infrastruktúrát és annak működtetését
nem lehet figyelmen kívül hagyni.
5. A diáksportra meghatározott keret odaítélésénél konkrét elvárásokat
célszerű meghatározni, amelyek az év közbeni versenyeztetés rendszerét
megteremtik az iskolák között.
6. A város költségvetésének helyzete és a kiszámítható működés megköveteli
minden felelősen gondolkodótól, hogy legalább egy évre előre
tervezze meg az egyesület bevételeinek és költségeinek alakulását, és
ezeknek az adatoknak a birtokában döntsön a versenyeztetésről.
7. Év közben nem adható további támogatás a város költségvetésének
terhére a sportegyesületek részére. Az őszi-tavaszi bajnokságok résztvevői
a következő évtől számíthatnak az osztálykülönbségek miatti támogatási
tételek változására.
8. A nem önkormányzati tulajdonú, üzemeltetésű, vagy használatú létesítmények
esetében a közműszámlák költségeinek viseléséről megbeszélést
kell folytatni az érintettekkel.
A fejlesztési elképzeléseknek minden esetben megvalósíthatóaknak
és a város lehetőségeihez alkalmazkodóknak kell lenniük. Egy sportcsarnok
építése a teremsportok számára, egy műfüves nagy pálya kialakítása
világítással, egy fedett teniszcsarnok felépítése, majd az atléták
számára egy modern futópálya kialakítása mind még előttünk álló feladatnak
számít, amelyeket a készülő koncepció is megerősíthet.
* * *
Az Inkubátorházba február 7-én délután megtartott egyeztető megbeszélésen
a fenti tájékoztatót, illetve vita indító anyagot kapta kézhez a
megjelent nagy létszámú nagykanizsai sportvezető és érdeklődő. Az a
cél, hogy egy közös gondolkodás mentén kialakított, a városvezetés és
Nagykanizsa sportéletének résztvevői számára is elfogadható koncepció
mentén szerveződjön a város sportélete a következő években, az első találkozás
után is megvalósíthatónak látszik. Erezhető volt, hogy pontosan
tudják az egyesületek képviselői, hogy hosszú távon fenntartható, kiszámitható
támogatási rendszert csak úgy lehet működtetni, hogy a város
teherbíró képességét nem haladhatják meg a vállalt kötelezettségek.
A hozzászólók majd mindegyike megértette azokat a szempontokat,
amelyeket Cseresnyés Péter polgármester és Karádi Ferenc alpolgármester
megfogalmazott a tájékoztatójában. Mindketten világossá szerették
volna tenni, hogy a döntéshozók számára fontos a megjelentek véleménye,
egyetlen tételt sem kívánnak úgy meghatározni a készülő
anyagban, hogy arról ne tárgyalásos, megegyezéses alapon történjen a
végleges javaslat megfogalmazása. Erezni lehetett, hogy javító, segítő
szándékú ötletekkel próbál mindenki a koncepció megalkotásában szerepet
vállalni, még akkor is, ha egymással teljesen ellentétes álláspontok
is elhangzottak.
A szakemberek véleménye szerint az utánpótlás nevelésnek és az iskolai
sportnak különös jelentőséget kell kapnia az elkövetkező időszakban.
Szó volt a nagy, városi sportrendezvények támogatásának módjáról
és olyan ötletek is elhangzottak, amelyek a létesítmény fejlesztések szükségességét
hangsúlyozták.
A legnagyobb vitát kiváltó javaslat, talán az egy kiemelten támogatott
és a több kiemelten támogatott sportág megfogalmazások közötti szemléletkülönbségben
mutatkozott meg.
Február 15-én újabb lehetőséget kívántak adni a városi sportvezetőknek
a koncepció előkészítői a véleményformálásra. Körlevél formájában
egy helyzetértékelésre kérték meg őket, amelyre az internet segítségével
tudnak válaszolni. Ebbe az anyagban pontozásos módszerrel
tudják a saját egyesületük tevékenységét elhelyezni a város sporttérképén.
A végleges szöveg elfogadása a közgyűlés hatásköre, de minden törekvése
arra irányul az előkészítőknek, hogy a lehető legszélesebb kör
tudja javaslatait megfogalmazni, már most az előkészítés fázisában a
sportkoncepcióról.
6 Kanizsa - r a 2011 február 17
Kanizsa
JGDEQ3 r Ó Ö Ö Ö o < í v
PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS!
A KanizsaTISZK pályázatot
hirdet a Nagykanizsa középiskoláiban
tanuló diákok részére
valamely magyar feltaláló
Magyarországon megvalósított
találmányának, újításának
infokommunikációs technológiával
történő bemutatására.
Mire figyelj?
Pályázatod tartalmi helyességére,
kreativitásra, a megjelenítés
esztétikájára és minőségére.
Kik indulhatnak?
Egyénileg vagy maximum
három fős csapatba szerveződve
adhattok be pályázatot.
Hogyan kell
nevezned?
A pályamunkát multimédiás alkalmazással
kell elkészíteni,
melynek terjedelme maximum
10 perc, CD-re vagy DVD-re kiírva.
Hova kell
küldened?
Ajeligével ellátott pályázatodat
postán, vagy személyesen adhatod
le: KanizsaTISZK Nonprofit
Kft. Nagykanizsa, Erdész u. 30.
Beadás határideje:
2011. március 31. 12.00 óra
Mi lesz a díjazás?
Az első három helyezett értékes
jutalomban részesül, valamint
lehetőséget kap pályaművének
nyilvános bemutatására.
Eredményhirdetés:
2011. április 07.
További információ:
Tel.: 93/510-251, e-mail:
titkarsag@kanizsatiszk.hu,
www.kanizsatiszk.hu
Felújítják a Zárda utcai kollégiumot
Egyetlen napirendi pont szerepelt
a keddre összehívott soron
kívüli közgyűlés meghívójában.
A Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány
számára 2009-ben nyújtott
húszmillió forintos támogatás
elszámolásának határidejét
kellett módosítania a testületnek.
Az alapítvány a fejlesztési célú
támogatást a kezelésében lévő
Zárda utca 20. szám alatti Kollégium
épületének korszerűsítésére, a
KEOP - „Épületenergetikai fejlesztések
megújuló energiaforrás
hasznosítással" - pályázati önrészként
használja fel. A Felsőoktatásért
Alapítvány a támogatás felhasználásának
határidejét 2011.
december 3l-re, az elszámolás határidejét
2012. január 3l-re kérte
módosítani azzal az indokkal,
hogy az Új Magyarország Fejlesztési
Terv Környezet és Energia
Operatív Program támogatási
rendszeréhez benyújtott „Nagykanizsa,
Zárda utcai kollégium épület
energiahatékonyság fokozása"
című pályázatukat az Energia Központ
Nonprofit Kft. harmincmillió
forint összegű támogatásra érdemesnek
ítélte. A támogatás folyósításának
előfeltétele azonban a
Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány
és a Környezet és Energia
Operatív Program Irányító Hatósága
képviseletében eljáró EK Kft. -
Energia Központ Nonprofit Kft.,
mint közreműködő szervezet közötti
támogatási szerződés megkötése.
Az alapítvány az előfeltételek
határidőre történő teljesítésének
elmulasztása esetén elesik a támogatástól.
A kollégium felújítását -
hőszigetelését, napkollektorok elhelyezését,
kazáncserét - , a tervek
szerint az őszi tanévkezdésig befejezik.
A támogatási szerződés módosításának
elfogadása után a városatyák
még nem álltak fel az asztaltól,
munkaértekezlettel, a 2011. évi
költségvetés megvitatásával folytatódott
a közgyűlés.
B.E.
Illúziók nélkül, felelősséggel
A kommunizmus áldozataira
emlékezik a Nagykanizsai Polgári
Egyesület emléknapjukon, február
25-én, pénteken 17 órakor a
könyvtárban.
Idén kiemelten ama a mintegy 150
ezer amerikai katonára, akik életüket
vagy épségüket adták, hogy feltartóztassák
Koreában a kommunista terjeszkedést.
Az e napig a könyvtárban megtekinthető
Nem haltak hiába: Korea,
1950-53 kamara kiállításhoz középiskolás
vetélkedő kapcsolódott, melynek
eredményhirdetésére a megemlékezés
keretében kerül sor. A díjakat átadja
Evan G. Roelqfs ezredes, az Egyesült
Államok budapesti nagykövetségének
légügyi attaséja. Köszöntőt mond:
Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő,
városunk polgármestere.
Innen nem lehet tovább passzolni
- a kártyából vett kifejezéssel: The
Buck Stops Here feliratú, a Fehér
Ház ovális irodájának íróasztalára
helyezett kis táblával emlékeztette
magát Harry Truman elnök arra, övé
a végső döntések felelőssége. És ez
a józan, lelkiismeretes ember nem is
riadt vissza a feladattól. A róla elnevezett
Truman-doktrína fogalmazta
meg a két létforma, a demokrácia és
a diktatúra, a szabad világ és az önkényuralom
lényegükből fakadó ellentétét.
A kommunista agresszió
feltartóztatása - mint 1950-53 között
Koreában - komoly áldozatokat
követelt az amerikai társadalomtól.
- Csak saját eredményeiben és jövőjében
száz százalékig biztos társadalom
tudta összpontosítani lelkesedését
és erőforrásait erre a mérhetetlenül
nehéz szerepre. Hiszen bizonytalan,
akkor még be nem látható időtartamra
szállt szembe a szovjet elnyomással
egy olyan óriási térség-
Hagyományaikhoz híven
Február 10-én a felsőtemplomban
szentmise keretein belül emlékeztek
meg az 1945. február 11-ei,
a budai várból való kitörés napjáról
a Nagykanizsaiak a Nemzetért
Hagyományőrző Egyesület tagjai.
Másnap este a templom mögött a
Doni hősök emlékművénél gyertyagyújtással
folytatódott a megemlékezés,
tudtuk meg Ladányi Istvánnétól,
az egyesület szóvivőjétől. Az egyesület
fennállása óta hagyományosan
minden évben megemlékeznek - az
óvatos becslések szerint is - minimálisan
negyvenezer hős várvédő áldozatról,
mondta Ladányiné, akiket a
várat bekerítő, vérgőzös szovjet horda
mészárolt le. A rendszerváltás után
húsz évvel már széles körben illik
tudnunk, hogy az áldozatok között
nagy számban voltak civilek, egyházi
személyek: papok, szerzetesek,
apácák is. ,JVem értjük, mi ez a nagy
hallgatás még mindig, bár örvendetes,
hogy Budán, a II. kerület fideszes
polgármestere tartott egy megemlékezést.
A polgármesterhez hasonlóan
ben, mely a legkülönbözőbb kultúrákat
foglalja magában Ázsiában, a
Közel-Keleten és Európában. - méltatja
a feltartóztatás politikájának
hátországát Henry Kissinger Diplomácia
című művében. Mint ismeretes,
a magyar jogtulajdonos, a
Panem kiadó szíves hozzájárulásával
vehette igénybe a Nagykanizsai
Polgári Egyesület a koreai háborúról
készült kiállításához és középiskolás
vetélkedőjéhez ezt az izgalmas és élvezetes,
bizony nem soványka
könyvet. Az egyesület immár 10. alkalommal
emlékezik a kommunizmus
áldozataira - negyedszerre a
középiskolások, a ''90 után születettek
bevonásával. Valamennyi alkalommal
a Fidesz országgyűlési képviselőjének,
Cseresnyés Péternek
hathatós támogatásával.
K.H.
Boros Péter, egykori miniszterelnök is
fejet hajtott az áldozatok emléke
előtf'' - tette hozzá a szóvivő. Kifogásolta,
hogy városunkban a mai napig
sincs emlékműve a második világháború
áldozatainak. ,A városi temetőben
van ugyan egy holokauszt emlékmű,
amely a fasizmus áldozatainak
állít emléket, de ott mégsem emlékezhetünk
egy másik világrontó eszme
keresztény áldozataira." Mint rögzítette,
a kitörők szellemiségét, hősiességét
tisztelnünk kell, mert azt vallották:
Jnkább legyünk hősök egy pillanatig,
mint rabszolgák egy életen átF''
Cz.Cs
2011. február 17. Kanizsa - Hirdetés J
Egyiptomi fáraók és
Harry Potter a kártyákon
Az én hobbim című sorozat
keretein belül mutatta be Farkas
István jelentős mennyiségű játékkártya-
gyűjteményének egy
részét a HSMK földszinti előcsarnokában.
Elsőként a Bolyai
Iskola negyedikesei sereglettek a
vitrinekhez , de február huszonötig
bárki megcsodálhatja a változatos
tematikájú kártyákat.
A homo ludens minden korban
megtalálta a módját, hogy szórakozzon,
játékos kedvét kielégítse. Ennek
jegyében már 2004 óta lehetőség
van a gyűjtőknek és a különleges
hobbit művelőknek arra, hogy
kiállítás keretében mutassák be tevékenységüket.
Farkas István - a Magyar
Eremgyűjtők Egyesületének
nagykanizsai titkára - több gyűjtési
szenvedélynek is hódol, közöttük
pedig fontos szerepet tölt be a játékkártya-
gyűjtés. - Az egész egy siófoki
családi nyaraláskor kezdődött,
immár tizenhat éve. Ugyan ismerek
jó néhány kártyajátékot, de én magam
nem játszom, inkább mint műalkotások
érdekelnek a színes kártyalapok,
hiszen sokféleségükkel,
változatos figuralitásukkal már-már
művészi értéket képviselnek. Össze-
"Bekukkantó"
Kedves Szülők!
Tisztelettel meghívjuk Önöket, a
Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda
Székhely Intézményébe (Nagykanizsa
Rózsa u. 7.)
2010. február 26-án (szombaton)
10 órakor tartandó nyílt napra,
ahol megismerkedhetnek az óvodával,
nevelési programunkkal, a leendő
kiscsoportos óvodapedagógusokkal
és dajkákkal.
Családi napközi indul Nagykanizsán
a Waldorf-pedagógia szellemében,
óvó nénivel.
Szeretettel várjuk a bölcsődés- és
óvodáskorú gyerekeket!
Érdeklődni telefonon: 30/284-1160
A Piaristába járni jó!
sen öt csoportja létezik a kártyáknak,
így a magyar, francia, a tarokk,
a vető és az úgynevezett ismeretterjesztő
kártya képvisel külön kategóriát.
Utóbbin szerepelhetnek állatok,
hangszerek, autómárkák, szóval elég
színes a kínálat, emiatt is az egyik
kedvenc kártyafajtám. - avatott be
Farkas István a kártyagyűjtés titkaiba.
Megtudtuk azt is, hogy lényeges
különbség van a tarokk és a tarot
kártya között, hiszen előbbi egy játékfajta,
utóbbi pedig a vető vagy
sorskártyák egyike. A grafikusok és
művészek majdhogynem versengenek
a tarot-lapok kifestésének privilégiumáért,
ami nem kis munka, hiszen
hetvenkét műalkotást kell létrehozniuk
egy csomaghoz. Többek
között láthatunk fáraó-sort, ázsiai
sorskártyát, reneszánsz paklit az
ezernyolcszázas évekből, a francia
kártyák között pedig egy sorozatot
az iraki körözött bűnözők arcképeivel
ékítve, amelyet az amerikai katonáknak
készítettek. Ennél már csak
az a kör alakú magyar kártya érdekesebb,
amelynek hátlapja egy jellegzetes
hazai „gyógyital" reklámfelületeként
szolgál.
Z.A.
Ezt üzenik ezzel a képpel is
azok az iskolások, akik a Piar-
Suli-Murira várják jövendő
cimboráikat.
Múlt szombaton - többek között
- az elsősök mutattak be
bábjátékot az óvodából kinövő
nemzedéknek. Február 24-én,
csütörtökön 9-11-ig a jövendő
tanító nénik nyílt óráin vehetnek
részt mindazok, akik szívükön
viselik csemetéik jövőjét. Február
26-án szombaton 9.30-tól pedig
játékos ismerkedésre és tájékoztatóra,
a Piar-Suli-Murira
hívják a nagycsoportosokat és
szüleiket. Lesznek népi gyermekjátékok,
mese, rajz és manótorna.
A rendezvény helyszíne a Sugár
út 11-13.
K.H.
rf ft Lukács és Fia Kft.
Tetőfedés, lapostető szigetelés, ács- és bádogosmunkák, tetőanyag forgalmazás á fr 8800 Nagykanizsa, Bajcsy-Zs. U. 36/a
Tel./Fax: 93/319 648, 20/9319 648
E-mail: lukacsesfia@chello.hu
VILLÁS
v i z s z i a e i e l é s e k
COLOR színes szigetelő lemez
(bontás nélküli palafelújitáshoz)
VILLÁS bitumenes zsindelyek:
téglány és hódfarkú formában.
Bitumenes szigetelő lemezek széles választékban lapostetőhöz.
CREAIONÍ^
A T E T Ő C S E R É P " I
Industrie
BRAMACtető
helyett mondd: BRAMAC
ruu<i< i
KLŐBER
Tetőfedés, lapostető szigetelés,
ács- és bádogos munkák vállalása
több évtizedes gyarkolattal.
Áraink tartalmazzák az áfá-t
és a készlet erejéig érvényesek!
8 Kanizsa - a 2011 február 17
Nagykanizsa város minősített vállalkozója
A névjegyzékbe való felvételt kérelmezheti bármilyen tevékenységű,
nagykanizsai székhellyel vagy telephellyel rendelkező mikro-, kis- és
középvállalkozás. A kérelmet a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamarához
(8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.) kell benyújtani.
A minősített ajánlattevői felhívás és az adatlap a www.nagykanizsa.hu
és a www.nakkik.hu honlapokon érhető el. Várjuk az Ön vállalkozásának
jelentkezését is!
NAGYKANIZSAI
KERESKEDELMI ÉS
IPARKAMARA
8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 1.
Tel./Fax.: 06-93/516-670
Tel.: 06-93/516-671
Mobil: 30/754-3616
E-mail: nakkik@nakkik.hu
Honlap: www.nakkik.hu
Új lendületet adó
elismerések, kitüntetések
a Kamarában
Január 18-án megalakulásának
helyszínén, a Vasember Házban
10. évfordulóját ünnepelte a Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara.
A jubileumi ünnepi küldöttgyűlés
80 résztvevőjét elismerő
szavakkal köszöntötte Cseresnyés
Péter Nagykanizsa Megyei Jogú
Város polgármestere és dr. Parragh
László az MKIK elnöke.
A Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara „Kamarai Munkáért"
díját és elismerő oklevelet vehetett
át Anek Judit, Cserti József,
Kalmár István, Kálovics Ferenc,
Kiss László, Kurucz István, Nagy
Jánosné, Wilheim Gábor és dr.
Polay József.
Az ünnep alkalmából dr.
Polay József elnök megköszönte
az első elnökség tagjainak áldozatos,
honorárium nélküli kamarai
tevékenységét, akik a város
kamaráját támogatva példát mutattak
tisztességből, elkötelezettségből.
» m
/
Szili Győző alapító elnökségi tag
átveszi az elismerést
Az ünnepségen vette át nyolc
vállalkozó a „Nagykanizsa város
minősített vállalkozója" tanúsítványt:
Gázgép Kft., H-Csapó Bt.,
Kanizsa Ablak Kft., Kanizsa Trend
Kft., KM Light Kft., RMP Bt., Termoszeriz
Kft., Vion-Mix Bt.
Január 25-én az önkormányzattal
közös Évköszöntő vállalkozói
fórumon a Medgyaszay Házban
Cseresnyés Péter polgármester és
Dr. Polay József, a kamara elnöke
köszöntötte a vállalkozókat.
A város illetve a kamara által
alapított „Év vállalkozója" az „Év
vállalkozása" és a „Kiváló Gyakorlati
Képzőhely" díjakat a városi
tv munkatársai által készített
rövidfilmek bejátszásával, színvonalas
zenei műsor keretében
vették át a kitűntettek.
Az „Év Vállalkozója" díjat Pál
Rózsa fodrászmester, az „Év Vállalkozása"
díjat a Draskovics Kft.,
a Siroma-Plast Kft. és a Kanizsa
Pékség Sütőipari Zrt., a „Kiváló
Gyakorlati Képzőhely" díjat pedig
Ágoston Tibor egyéni vállalkozó,
a DKG-EAST Olaj és Gázipari
Berendezéseket Gyártó Zrt,
valamint a Gázgép Kft. kapta.
Január 26-án Győrben a Regionális
Gazdasági Évnyitón
kamaránkat kilenc tagunk képviselte.
A házigazda, Mihalicz Antal, a
Győr-Moson-Sopron megyei kamara
elnöke elmondta, hogy a regionális
kamarai szövetség már
hét éve komoly sikereket ért el a
régió gazdaságfejlesztésében.
A Nyugat-dunántúli Régióban
működő cégek gazdasági nagyságrendjébe
enged bepillantást az
Apeh, és a kamarák által összeállított
TOP 100 kiadvány, amely
átvehető irodánkban.
Az ünnepségen K.Nagy József,
a DKG-EAST Olaj- és Gázipari
Berendezéseket Gyártó Zrt. vezérigazgatója
vette át Dr. Polay
József elnöktől a méltán kiérdemelt
2010. évi Nyugat-Dunántúli
Regionális Minőségi Díjat.
SZAKKÉPZÉS - fejlesztések,
változások
A gazdasági kamarák 2011-től
új szerepet kaptak a szakképzésben.
A fejlesztések a duális képzés
elterjesztését, a magyar
szakképzés gyakorlatorientáltságának
fokozását célozzák. Az érdeklődők
a változásokról honlapunkon
hasznos információkat
találnak.
• Szakmájuk sztárjai lehetnek
A Szakma Kiváló Tanulója Verseny
fő üzenete a fizikai szakmák
társadalmi presztízsének a visszaállítása,
illetve a szakmunkáséletpálya
vonzerejének a növelése.
Az országos verseny elődöntőit
január 10. és február 2. között
szervezte a Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara. Az elődöntőre
85 tanuló nevezett 19
szakmában. Az országos döntőbe
szakmánként a tíz legjobb elődöntős
kerül.
A döntő, a Szakma Sztár Fesztivál
keretében idén is áprilisban
lesz Budapesten a Hungexpo területén,
amelyre Kamaránk két autóbusz
indításával 80 általános- és
középiskolás diák és kísérőik utazásáról
gondoskodik. A támogatást
az MPA terhére a Nemzetgazdasági
Minisztérium biztosítja.
Ha vállalkozásának lehetősége
van a verseny díjazásának támogatására,
szándékát kérjük, szíveskedjen
jelezni kamaránknál.
* A tanulók egyre
komolyabban veszik
a SZINTVIZSGÁT
A szintvizsga olyan köztes
vizsga, amely még a szakmai záróvizsgát
megelőzően információt
ad a szakképzésben részt vevő
tanulók időarányos felkészültségéről,
gyakorlati ismereteik szintjéről,
kreativitásukról. Lehetőséget
biztosít oktató és tanuló részére
a hiányzó ismeretek pótlására.
Növelheti a szakmunkástanulók
szakmunkásvizsgára való felkészítésének
hatékonyságát, eredményességét.
Szintvizsga nélkül a
tanuló sem a Szakma Kiváló Tanulója
versenyen, sem pedig az
OKJ-s szakmai záróvizsgán nem
vehet részt.
Idén a változó képzési idők miatt
január 14-től május végéig 14
szakmában több mint 290 fő
szintvizsgáját szervezi meg a Kamaránk
az érintett szakképző iskolák
közreműködésével.
A szintvizsgán a tanulóknak a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
által gondozott, központi feladatbankból
választott gyakorlati feladatot
kell elkészíteniük. A szintvizsgák
színvonala a szakmunkásvizsgák
színvonalához mérhető. A
kamara ez évi tapasztalata, a tanulók
felkészítése és felkészültsége jónak
mondható, sok esetben meglátszott,
hogy a gyakorlati oktatóknak, képzőhelyeknek
presztízskérdés tanulójának
szakmai felkészültsége.
A támogatást az MPA terhére a
Nemzetgazdasági Minisztérium
biztosítja.
2011. február 17. -Kamara ||
• Országos Vizsgaelnöki
Névjegyzék
Január 1-től 125 gyakorlatigényes
szakképesítés esetében a területileg
illetékes kereskedelmi és
iparkamarák bízzák meg a vizsgabizottságok
elnökeit.
A kamara fontosnak tartja,
hogy a tanulmányokat lezáró
szakmai vizsgákon a gazdasági
életből érkező, gyakorló szakemberek
értékeljék a vizsgázók teljesítményét,
és a vizsgákon szerzett
tapasztalataikkal hozzájáruljanak
a képzések, tananyagok rendszerének
továbbfejlesztéséhez.
A pályázati felhívás honlapunkról
letölthető.
• Továbbképzés - szakmai
záróvizsgák vizsgabizottsági
elnökeinek és tagjainak
Kamaránk 2011. március 23-án
és április 6-án 14.00 órai kezdettel
szakmai továbbképzést szervez
a hatáskörébe tartozó szakképesítésekben
érdekelt vizsgabizottsági
elnököknek és tagoknak.
• Szakképzési hozzájárulás
elszámolása
Határideje: február 25.
Kamaránk a bevallás, elszámolás
hibátlan elkészítéséhez konkrét,
gyakorlatias segítséget kíván
nyújtani.
Február 9-én konzultációs fórumot
tartunk, de személyes konzultációra
továbbra is várjuk a
gyakorlati képzéssel foglalkozó
vállalkozások megkeresését.
Megbízható iparosok-cégek
az építőiparban
A kamara közhiteles on-line
nyilvántartását bárki használhatja:
ha ellenőrizni szeretné vállalkozása
eredményes regisztrációját,
ha szeretne meggyőződni leendő
kivitelezője nyilvántartásba
vételéről, vagy ha egyszerűen,
mint magánszemély építőipari
kivitelezőt keres környezetében.
Felhívjuk a vállalkozók figyelmét,
az adatfrissítés fontosságára.
Az adatfrissítés módjáról a
www.nakkik.hu oldal jobb hasábjában,
az Építőipari regisztráció
cím alatt tájékozódhat. Regisztráció,
módosítás során felmerült
kérdések esetén állunk szíves rendelkezésükre.
Iparjogvédelmi Pont
a Kamarában
Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala
A kamara iparjogvédelmi
szolgáltatásának célja, hogy a
szellemi tulajdon védelmének
érdekében a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatalának hátterével
segítséget nyújtson az ötletgazdák,
a feltalálók, a kis- és középvállalkozások
részére az oltalmi
formákban való eligazodásban,
azok kiválasztásában, az iparjogvédelmi
adatbázisok használatában./!
tanácsadás TÉRÍ-
TÉSMENTES!
Alapfokú iparjogvédelmi
tanfolyam indul
Széchenyi Kártya Program
Ön már bizonyára hallott, vagy olvasott a Széchenyi
Kártya Program különféle elemeiről.
A Széchenyi Kártya továbbra is működik.
[> A Széchenyi Forgóeszköz Hitel 1-25 millió forint közötti összegben
igényelhető, maximum három éves időtartamra.
> A Széchenyi Beruházási Hitel igénybe vehető felső összeghatára 50
millió forint. Hosszú távú - 10 éves futamidejű - forrás.
Kamaránk foglalkozik fenti hitelkérelmek befogadásával és a bankokhoz
történő közvetítésével.
Ha Önnek most vagy a jövőben hitelre lenne szüksége
vállalkozása fellendítéséhez, érdemes tájékozódnia
az új hitellehetőségekről
Kollégáink térítésmentes
tanácsadással, gyors,
szakszerű ügyintézéssel
várják:
Hermán Szilvia: 93-516670;
06-30-7543616
Ováriné Lugosi Beáta:
06-70-7713043
A Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala közreműködésével
2 napos alapfokú iparjogvédelmi
tanfolyamot indít
Nagykanizsán.
A képzés során a résztvevők
megismerkednek az iparjogvédelmi
oltalmi formák (szabadalom,
védjegy, használati- és formatervezési-
mintaoltalom) alapvető
nemzeti és nemzetközi vonatkozásaival,
valamint a vállalkozások
iparjogvédelmi feladataival és az
innováció-menedzsment fontosságával.
Az oktatás írásbeli vizsgával
zárul és alapfokú iparjogvédelmi
képesítést tanúsító bizonyítvány
megszerzését teszi lehetővé. A
tanfolyam díja bruttó 30.000 Ft.
Tisztelettel várunk minden érdeklődőt!
Neten a Cégem
Egy magyarországi
mikroés
kisvállalkozások
k ö r é b e n
v é g z e t t
felmérés
megdöbbentő eredményeinek
hatására a Budapest Bank, a
Google Magyarország, és a
HonlapABC úgy döntött, hogy
nagyszabású, vállalkozásokat
segítő programot indít. A Neten
a Cégem kezdeményezés minden
hazai vállalkozáshoz el
szeretné juttatni az online jelenlét
fontosságáról szóló információkat
és az ingyenesen
kipróbálható eszközöket. A
szervezők azt várják, hogy még
idén 25 000 vállalkozás nyit a
digitális jelenlét felé, hoz létre
honlapot. A program további
részleteiről a www.netenacegem.
hu honlapon tájékozódhat,
a programhoz való
csatlakozásra is itt nyílik lehetőség.
Arak, ahogyan eddig nem gondolkodtunk róla
Tonk Emil jótékonysági előadása Nagykanizsán
A SkyqQuestCom Hungary szervezésében Kamaránk közreműködésével március l-jén 14.30 órától jótékonysági
vállalkozásfejlesztési rendezvény keretében Tonk Emil és Gleisz Gábor tart előadást a Hevesi
Sándor Művelődési Központban.
Belépődíjak: I. 1.000 Ft, II. 5.000 Ft VIP jegy, mellyel lehetőség nyílik az előadás utáni beszélgetésen való részvételre
Tonk Emillel. Az előadás bevételével a Nagykanizsa és Vonzáskörzete Sérült Gyermekeiért Alapítványt
támogatjuk!
Jegyek rendelhetők: Telefon: +36-30/8677-13l-es, e-mail: sqcdelnyugat@gmail.com, Web: www.skyquestcom.
hu/nagykanizsa_eloadas
10 Kanizsa - Városháza 2011, február 17
Nagykanizsa értünk szépül
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A BELVÁROS MEGÚJÍTÁSÁRÓL
Sokáig úgy tűnhetett, hogy városunk megújulása csak terveken, papírokon és csodás
látványképeken létezik, de immár több mint fél éve valóban elkezdődött Nagykanizsa
belvárosának megújítása! A Huszti tér megépült és már saját magunk is tapasztalhattuk
a fejlesztés első lépcsőjét A kivitelezés természetesen tovább folytatódik 201 l-ben
is, hogy év végére eléljük az I. ütemben kitűzött fejlesztési célokat. Ön is szeretné tudni
és látni, hogyan fejlődik Nagykanizsa; hogyan újul meg a belváros szerkezete és miért
remélünk ettől változást? Esetleg kíváncsi arra, hogy mikor és mi fog történni a
fejlesztés II. ütemében? Ha igen, akkor JÖJJÖN EL ÖN IS a 2011. február 17-én
(csütörtökön), 1700 órakor kezdődő tájékoztató rendezvényünkre a
Medgyaszay - Ház nagytermébe (8800 Nagykanizsa, Sugár u. 5.)
A rendezvényen a projektről tájékoztatást ad a fejlesztés projektmenedzsere, a tervezők
valamint a kivitelező! Ha kérdése van, ha a véleményét meg akaija osztani, vagy ha
egyszerűen részese szeretne lenni Ön is a fejlődésnek Nagykanizsán, akkor szeretettel
váijuk rendezvényünkre! Hiszen, Ön is tudja, Nagykanizsa éltünk szépül...
Pedagógus díszoklevelek
Tisztelt Nyugdíjas Pedagógusok!
Városunkban nemes hagyomány, hogy a pályán eltöltött évek, a kiemelkedő
munka elismeréseként ünnepi keretek között köszöntjük a Díszoklevélben részesülő
pedagógusokat. Az őszre tervezett rendezvény előkészítéseként továbbítanunk
kell a képző intézményekbe az arany, -gyémánt, -vas, illetve rubindiplomárajogosult
nyugdíjas pedagógusok oklevélmásolatát, szakmai pályafutásukat
bemutató életrajzát (munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím, telefonszám, a korábbi
Díszoklevél másolata - ha van ilyen) valamint az aranydiploma-várományosoktól
a munkakönyvük másolatát is. A díszoklevél kérelem benyújtásához
szükséges nyomtatványok a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztályán
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 9.) átvehetők az alábbi időszakokban:
Hétfó-kedd: 8-16.30-ig, szerda: 8-17-ig, csütörtök: 8-I6.30-ig, péntek: 8-
13.30-ig. Tisztelettel kérjük mindazokat a Nagykanizsán élő nyugdíjas pedagógusokat,
akik 50, 60, 65, 70 éve kapták meg oklevelüket, hogy 2011. február 20-
ig juttassák el a kért dokumentumokat a Polgármesteri Hivatal Művelődési és
Sportosztályára, hogy időben továbbíthassuk a képző intézményekhez.
DÍSZDIPLOMÁHOZ SZÜKSÉGES IRATOK
(A kitöltendő nyomtatványok a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztályán-
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. - átvehetők.)
- KÉRVÉNY A DÍSZDIPLOMA KÉSZÍTÉSÉHEZ
- NYILATKOZAT AZ ADÓBEVALLÁSHOZ
- KITÖLTÖTT NYOMTATVÁNY A FELSŐFOKÚ INTÉZMÉNY FELÉ
- MEGHATALMAZÁS
Kérjük, hozza magával a következő dokumentumokat:
- MUNKAKÖNYV VAGY HATÁROZAT AZ ÖREGSÉGI NYUGDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL
- ÖNÉLETRAJZ
- EREDETI OKLEVÉL, VAGY KORÁBBI DÍSZDIPLOMA MÁSOLATA
Bölcsődei beiralás
Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy az Egyesített Bölcsőde a 2011/2012.
nevelési évre vonatkozó beiratkozást 2011. március 7-8-án 8-17 óra között tart
az intézmény Rózsa u. 7/a. szám alatti székhelyén, amelyen az Attila u. 7. szám
alatt kialakításra kerülő 40 férőhelyes tagintézménybe is fogad jelentkezéseket.
A jelentkezési lapok letölthetők a bölcsőde honlapjáról:
http://egyesitett-bolcsode.mlap.hu
Továbbá 2011. március 5-én, szombat délelőtt 9-12 óráig "Bölcsődenyitogató"
keretében az intézmény az érdeklődők részére lehetőséget biztosít az egyes tagbölcsődék
(Belvárosi Bölcsőde - Nagykanizsa, Kisfaludy u. 19., Napraforgó
Bölcsőde - Nagykanizsa, Csokonai u. 5., Rózsa Bölcsőde - Nagykanizsa, Rózsa
u. 7/a.) megtekintésére.
Óvodai és általános iskolai
jelentkezések a 2011/2012. tanévre
Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a 2011/2012-es nevelési évre , tanévre vonatkozó
óvodai és iskolai beiratkozást Nagykanizsa Megyei Jogú Város óvodáiban
és valamennyi általános iskolájában 2011. március 8-9-én tartjuk.
Mindkét napon 8.00 -17.00 h-ig várjuk a leendő óvodások és 1. osztályosok jelentkezését.
A jelentkezés helye a kötelező felvételt biztosító vagy a szülő által
választott óvoda illetve általános iskola. A felvételről a férőhelyek ismeretében
az intézmény vezetője dönt, melynek eredményéről a szülőket 8 napon belül
írásban értesíti.
Az óvodai beíratáson várjuk azoknak a gyermekeknek a szüleit, akik 5. életévüket
a 2011. évben töltik be és még nem járnak óvodába. A közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 24.§ (3) bekezdése szerint a gyermek abban az évben,
amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2011.
szeptember 1.) napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek is, akik 3. életévüket 2011. augusztus
3l-ig betöltik, vagy akik a 2011/2012. nevelési év során lesznek 3 évesek.
A jelentkezéshez szükséges okmányok: a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
gyermekorvosi igazolás, lakcím igazolásra alkalmas személyi igazolvány
vagy lakcímkártya.
Általános iskolai felvételre kell jelentkeznie minden nagykanizsai gyermeknek,
aki 2011. május 31-ig betölti a hatodik életévét. A közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény 6. § (2) bekezdése alapján a 2004. június 1. és 2005. május
31. között született gyermekek a 2011/2012. tanév kezdetén tankötelessé
válnak.
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok: óvoda vagy a Térségi Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat és Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Rehabilitációs
Bizottság szakvéleményének eredeti példánya, vagy gyermekorvosi igazolás,
gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcím igazolásra alkalmas személyi
igazolvány vagy lakcímkártya.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Művelődési és Sportosztály
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és
Szolgáltató Központ az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési
lehetőséget:
mérlegképes könyvelő (Marcali) szakirányú megegyezés szerint
AWI hegesztő szakirányú 126.000 Ft
szerkezetlakatos szakirányú 126.000 Ft
kereskedelmi üzletkötő középfokú megegyezés szerint
értékesítő középfokú megegyezés szerint
tanfolyam felügyelő szakirányú 100.000 Ft
junior HR tanácsadó felsőfokú 100.000 - 120.000 Ft
munkafelvelő középfokú 170.000 Ft
autószerelő szakirányú 190.000 Ft
varró szakirányú 100.000 Ft
üzletkötő középfokú 200.000 Ft
gyártástámogató mérnök (Szombathely) felsőfokú 350.000 - 400.000 Ft
mérnök felsőfokú megegyezés szerint
targoncavezető szakirányú megegyezés szerint
(emelővillás vagy vezetőüléses, 7 t)
kertész szakirányú 78.000 Ft
Bővebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról Nyugat-dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központban Nagykanizsa,
Fő út 24. szám alatt adunk, vagy www.nyugatrmk.hu címen. Ügyfélfogadási idő: hétfő -
kedd - csütörtök: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 15.00 óra között, péntek: 8.00 - 12.00 óra.
Könyvelőt keres a Hivatal
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a Gazdálkodási
Osztályon könyvelő munkakör betöltésére. A részletes pályázati hirdetmények közzétéve
a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán
(www.kozigallas.gov.hu, vagy www.kszk.gov.hu), valamint a www.nagykanizsa.hu honlapon.
Képviselői fogadóórák
Bizzer András a 6. számú választókerület (Rózsa u. 14-től végig páros házszámok, Rózsa u. 21 -
tői végig páratlan házszámok, Kazanlak körút 1-től végig páratlan házszámok, Kazanlak körút
2-12/C-ig páros házszámok, Munkás utca 1-3/B-ig páratlan házszámok, Munkás utca 2-től végig
páros házszámok, Munkás 5-től végig páratlan házszámok) önkormányzati képviselője fogadóórát
tart 2011. február 25-én (pénteken) 17 órakor a Hevesi Sándor Általános Iskolában.
Alpolgármesteri fogadónap
Dénes Sándor alpolgármester fogadónapot tart minden hónap 4. szerdáján 15 órától
17 óráig a Polgármesteri Hivatal Erzsébet téri épületében. (1/11. sz. iroda).
2011. február 17 Kanizsa - i
Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Nagykanizsa Garay u. 21
nyílt versenytárgyalást hirdet önkormányzati tulajdonú üzletek bérbeadására
1. Nagykanizsa, Sugár u. 53. szám alatti 171 m2 alapterületű üzlethelyiség.
Az induló bérleti díj: üzlet 108 m2, 800 Ft/m2/hó+ÁFA=1000 Ft/m2/hó. A licitlépcső
100 Ft/m2/hó+ÁFA= 125 Ft/m2/hó. Az induló bérleti díj: raktár 48 m2, 550
Ft/m2/hó+ÁFA=688 Ft/m2/hó. A licitlépcső: 50 Ftfm2/hó+ÁFA=63 Ft/m2/hó. Az induló
bérleti díj: pince 15 m2, 300 Ft/m2/hó+ÁFA= 375 Ft/m2/hó. A licitlépcső 50
Ft/m2/hó+AFA= 63 Ft/m2/hó. Összesen: 171 m2. A bérlemény megtekinthető 2011.
február 23-án 8 órától 8 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2011. február 25.
10 óra 00 perc.
2. Nagykanizsa, Csengery u. 4. fsz. 1. 87 m2 alapterületű üzlethelyiség
(volt OTP Garancia iroda). Az induló bérleti díj: üzlet 87 m2, 1050
Ft/m2/hó+ÁFA = 1313 Ft/m2/hó. A licitlépcső 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 125 Ft/m2/hó.
A bérlemény megtekinthető 2011. február 23-án 8 órától 8 óra 30 percig. A versenytárgyalás
ideje: 2011. február 25. 10 óra 00 perc.
3. Nagykanizsa, Csengery u. 5. fsz. 4. 80 m2 alapterületű üzlethelyiség (volt
utazási iroda). 108 m2 pince. Az induló bérleti díj: üzlet 80 m2, 1050
Ft/m2/hó+ÁFA= 1313 Ft/m2/hó. A licitlépcső 100 Ft/m2/hó+ÁFA= 125 Ft/m2/hó.
Az induló bérleti díj: pince 108 m2, 500 Ft/m2/hó+ÁFA = 625 Ft/m2/hó. A licitlépcső:
50 Ft/m2/hó+ÁFA= 63 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2011. február 23-
án 10 óra 15 perctől 10 óra 45 percig. A versenytárgyalás ideje: 2011. február 25.
10.20 óra.
4. Nagykanizsa, Csengery u. 5. fsz. 3., 28 m2 alapterületű üzlethelyiség
(volt papírbolt nem utcafronti, lépcsőházi). Az induló bérleti díj: üzlet 28 m2,
700 Ft/m2/hó+ÁFA= 875 Ft/m2/hó. A licitlépcső: 50 Ft/m2/hó+ÁFA=63 Ft/m2/hó.
A bérlemény megtekinthető 2011. február 23-én 10 óra 15 perctől 10 óra 45 percig.
A versenytárgyalás ideje: 2011. február 25. 10.30 óra.
5. Nagykanizsa, Csengery u. 6. fsz. 1., 93 m2 alapterületű üzlethelyiség
(volt Two Big Brothers). Az induló bérleti díj: üzlet 93 m2,
1050 Ft/m2/hó+ÁFA= 1313 Ft/m2/hó. A licitlépcső 100 Ft/m7hó+ÁFA
= 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2011. február 23-án 8 órától
10 óra 40 percig. A versenytárgyalás ideje: 2011. február 25. 10.40
óra.
6. Nagykanizsa, Deák tér 13. - Kölcsey u. 2. 36 m2-es alapterületű üzlethelyiség
(volt mobiltelefon javítási üzlet). Az induló bérleti díj: üzlet 36 m2,
1050 Ft/m2/hó+ÁFA =1313 Ft/m2/hó.A licitlépcső: 100 Ft/m2/hó+ÁFA =125
Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2011. február 23-án 8 órától 8.30 óráig. A
versenytárgyalás ideje: 2011. február 25. 10 óra 50 perc.
7. Nagykanizsa, Erzsébet tér 1. fsz/7. 141 m2-es alapterületű üzlethelyiség
(volt Leonardo). Az induló bérleti díj: üzlet 141 m2, 1800 Ft/m2/hó+ÁFA=2250
Ft/m2/hó. A licitlépcső: 100 Ft/m2/hó+AFA=125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető
2011. február 23-én 9.30 órától 10 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2011.
február 25. 11 óra.
8. Nagykanizsa Erzsébet tér 10. fez/1.76 m2-es alapterületű üzlethelyiség (volt festékbolt).
Az induló bérleti díj: üzlet 76 m2, 1050 Ft/m2/hó+ÁFA= 1313 Ft/m2/hó. A licitlépcső
100 Ft/m2/hó+ÁFA= 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2011. február 23-
án Mórától 14 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2011. február 25.1 óra 10 perc óra.
9. Nagykanizsa, Erzsébet tér 16. fsz/2., 64 m2-es alapterületű irodahelyiség
(volt nyomda iroda helyiség). Az induló bérleti díj, iroda 64 m2, 1600
Ft/m2/hó+ÁFA= 2000 Ft/m2/hó. A licitlépcső 100 Ft/m2/hó+ÁFA= 125 Ft/m2/hó.
A bérlemény megtekinthető 2011. február 23-án 13 óra 30 perctől 14 óráig. A
versenytárgyalás ideje: 2011. február 25. 11 óra 20 perc.
10. Nagykanizsa, Erzsébet tér 18. fsz/2., 117 m2-es alapterületű üzlethelyiség
(volt cipőbolt). Az induló bérleti díj: üzlet 117 m2, 1800 Ft/m2/hó+ÁFA=
2250 Ft/m2/hó. A licitlépcső 100 Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. A bérlemény
megtekinthető 2011. február 23-án 13 óra 30 perctől 14 óráig. A versenytárgyalás
ideje: 2011. február 25. 11 óra 30 perc.
11. Nagykanizsa Fő u. 2. szám alatti 202 m2 alapterületű üzlethelyiség.
Az induló bérleti díj: üzlet 202 m2, 1800 Ft/m2/hó+ÁFA=2250
Ft/m2/hó. A licitlépcső 100 Ft/m2/hó+ÁFA= 125 Ft/m2/hó. Az induló bérleti
díj: pince 116 m2, 400 Ft/m2/hó+ÁFA= 500 Ft/m2/hó. A licitlépcső 50
Ft/m2/hó+ÁFA= 63 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2011. február 23-
án 9 órától 9 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2011. február 25. 11
óra 40 perc.
12. Nagykanizsa, Fő út 8. fsz/8. szám alatti 48 m2-es alapterületű üzlethelyiség
(volt Optika). Az induló bérleti díj: üzlet 48 m2, 1050 Ft/m2/hó+ÁFA=
1313 Ft/m2/hó. A licitlépcső 100 Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. A bérlemény
megtekinthető 2011. február 23-án 8 óra 30 perctől 9 óráig. A versenytárgyalás
ideje: 2011. február 25. 11 óra 50 perc.
13. Nagykanizsa, Bartók u. 8. 129 m2-es alapterületű üzlethelyiség (volt
Kisposta). Az induló bérleti díj: üzlet 129 m 900 Ft/m2/hó+ÁFA= 1125
Ft/m2/hó. A licitlépcső 100 Ft/m2/hó+ÁFA= 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető
2011. február 23-án 8 órától 8 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje:
2011. február 25. 12 óra 00 perc.
14. Vásárcsarnok emeletén különböző alapterületű 20-42 m2 emeleti
üzletek. Az induló bérleti díj: üzlet 1000 Ft/m2/hó+ÁFA= 1250 Ft/m2/hó,
amely a villany és a víz kivételével a rezsiköltséget is tartalmazza. A licitlépcső
100 Ft/m2/hó+ÁFA= 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2011.
február 23-án 8 órától 8 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2011. február
25. 12 óra 10 perc.
15. Nagykanizsa Petőfi u. 5. szám alatti különböző alapterületű irodahelyiségek.
Az induló bérleti díj: iroda, 1050 Ft/m2/hó+ÁFA= 1313 Ft/m2/hó,
amely a rezsit is tartalmazza. A licitlépcső: 100 Ft/m2/hó+ÁFA= 125 Ft/m2/hó. A
bérlemény megtekinthető 2011. február 23-án 11 óra 30 perctől 12 óráig. A versenytárgyalás
ideje: 2011. február 25. 12.20 óra.
16. Nagykanizsa Rozgonyi u. 1. szám alatti 99 m2 (48 m'' iroda, 51 m2
galéria) irodahelyiség. Az induló bérleti díj: iroda, 900
Ft/m2/hó+ÁFA=l 125 Ft/m2/hó, galéria: 450 Ft/m2/hó+ÁFA=563 Ft/m2/hó.
A licitlépcső: iroda, 100 Ft/m2/hó+ÁFA= 125 Ft/m2/hó , galéria, 50
Ft/m2/hó+ÁFA= 63 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2011. február 23-
én 13 órától 13 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2011. február 25.
12 óra 30 perc.
17. Nagykanizsa Rozgonyi u. 1. szám alatti 33 m2 alapterületű (23 m2 iroda,
10 m2 galéria) irodahelyiség. Az induló bérleti díj: iroda, 900
Ft/m2/hó+ÁFA= 1125 Ft/m2/hó, galéria, 450 Ft/m2/hó+ÁFA= 563 Ft/m2/hó. A licitlépcső,
iroda: 100 Ft/m2/hó+ÁFA= 125 Ft/m2/hó, galéria: 50 Ft/m2/hó+ÁFA=
63 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2011. február 23-án 13 órától 13 óra 30
percig. A versenytárgyalás ideje: 2011. február 25. 12 óra 40 perc.
A versenytárgyalások helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató
Zrt. Nagykanizsa Garay u. 21. Kis tárgyaló I. emelet. Érdeklődni:
311-241,30/2273-192 telefonszámon.
Guru A webhaszon.hu gondozásában
Szabó László
Ne csak az influenza vírusok ellen védekezzünk!
Gondolja, hogy az adatai biztonságban vannak?
Lelassult a számítógépe, idegenektől kap leveleket?
Azt hiszem elkapta ön is! Tanácsért, segítségért
keresse fel szaküzletünket vagy WEB-oldalunkat!
Par-kom94 Informatika Nagykanizsa, Magyar u. 4-6.
tel.: +36 20 442-4163 www.par-kom94.hu
Németh Zoltán
Regisztrált, független pénzügyi tanácsadó.
Vállalkozóként minimálbér után fizet járulékot?
Elgondolkozott azon, hogy miből fog élni nyugdíjas
korában? Félrerak? Jó döntés, főleg ha
költségként el is számolhatja vállalkozásában...
Rynoline Kft. www.penzugyl-megoldas.hu/1
Nagykanizsa, Kinizsi út 2. Tel.: 06 30 773-9314
Sztrehovszki Zsolt
Egy autó javítási költségei is nagyon változók. Vannak
kifejezetten horror áron, és vannak elviselhető költséggel
javítható márkák is. Érdekes, hogy ez nem feltétlenül
van összhangban az autó árával. Itt se elégedjen
meg a feltételezésekkel, járjon utána a dolognak!
Sztreha autóalkatrész www.sztrehaauto.hu
Nagykanizsa Zrínyi út 21. Tel.: 06 93 788-782
Horváth Zsolt
A tanár az egyéniségfejlesztő órán megkérdi a gyerekeket,
egyéniségek vagytok? Az osztály kánonban
felel, igen! Majd megszólal egy hang hátulról - én nem!
Igazából ő az egyéniség, aki kilóg a sorból. Az ön weboldala
kilóg a sorból? Felfigyelnek önre a vevők?
Weboldal készítés Online Vállalkozás fejlesztés
www.webhaszon.hu Tel.: 06 30 854-9598
12 Kanizsa - Látásmód 2011. február 17
Kisfilm: látvány-töredékek egésze
Válogatás címmel tartott vetítést
a HSMK-ban működő Kamera
''67 Filmstúdió, amely az
elmúlt negyvennégy év munkájáról
adott reprezentatív képet.
A másfél órás filmnézés után lehetőség
volt az eszmecserére, a
látottak elemzésére és a nosztalgiázásra
is.
A Kamera ''67 akkor jött létre városunkban,
amikor az amatőrfilmezés
újból elterjedőben volt Magyarországon,
és elmondható, hogy hazánkban
manapság is nagy népszerűségnek
örvend a rövidfilmek
gyártása. Persze a számos alkotást
figyelembe véve egyáltalán nem
mellékes, hogy milyen minőségűek
ezek a filmek, és itt nem elsősorban
a technikai megoldásokra gondolunk.
A művészi igényeket is kielégítő
kisfilm az apróbb amatőr ballépéseket
még megtűri, inkább a film
által megragadott gondolatiság a
fontos. A fotóval kapcsolatosan is
gyakran hallható, hogy a látásmód
élvez prioritást a méregdrága technikával
szemben, a fényképtől pedig
már csak egy jól nekirugaszkodott
ugrás visz el a mozgóképhez
(éveket tekintve persze nagyobb ez
az ugrás, a Lumiére-fivéreknek köszönhetően
1894-ben vetítették az
első filmet, míg a fotózás születése
körülbelül 1839-re tehető).
A Ludvig Nemzetközi Művésztelep
Kendlimajor 1999-
2011 című kiállítása nyílt meg a
Hevesi Sándor Általános Iskola
Galériájában. Reprezentatív a
tárlat, hiszen az alkotótábor tizenkét
évének sokszínű munkásságáról
ad átfogó képet.
Kotnyek István Orommadarak
című kisfilmje - amely megnyerte
a balatonszemesi I. Bujtor István
Filmfesztivált - nem cselekményközpontú,
inkább a látványokra fókuszál,
emellett az aláfestő zene is
hozzájárul a különleges atmoszféra-
teremtéshez. Az évszakok váltakozása
- amely más művében is
hangsúlyosan szerepel - követi végig
a madarak életét egy régi, feltehetőleg
elhagyott ház oromzatán,
ami erőteljes háromszög- vagy átlós
kompozíciót követve, piramisokra
asszociáló lépcsőzetes, magasba
törő formákat hoz létre. Az
alkotó - és a készítésben közreműködő
társak - humorérzéke csillan
meg a film végén szereplőkként
felsorakoztatott madarak megnevezésével.
A Három bagatell című
alkotás kissé visszarepít a múltba,
vagyis a hetvenes évekbe, három
epizód szabdalja fel a nagyjából
egy vonalon mozgó eseményeket.
Illetve itt sem a szó szoros értelmében
vett eseményekről van szó,
inkább élet-töredékekről, így a földet
szántó ember két lovával archaikus
hatást kelt a nézőben, míg
a lovak futása inkább gyönyörködtet.
Utolsóként az időjárással való
harc, mint „hószag" jelenik meg
előttünk. Az Elhagyott árnyék képsorai
egy absztrakt, szürreális világba
viszi el a befogadót, megdol-
A Kendlimajorban működő művész-
tábor egy művész - Ludvig
Zoltán - és egy vállalkozó - Páli
László - közös „fellángolásának"
eredményeképpen született meg.
Immár tizenkét éve a világ számos
részéről - így a teljesség igénye
nélkül Bulgáriából, Finnországgoztatva
az agytekervényeket. Főszereplője
a táj, két csuklyás alak
nyomasztó és állandó jelenléte, valamint
egy elhagyott ház, amelyre
jeleket vés a természet és az évszakok
váltakozása. Ennél az alkotásnál
már egyértelműen a nézőre
van bízva, hogyan bogozza ki a jelentés-
szálakat. Stamler Lajos Ösvény
című filmje már finomabb,
könnyebben létrehozható képzettársításokat
kínál fel a nézőnek,
így a lepelbe burkolózott alakok
vonaglása-tánca és a sziklás-napfényes
vidék együttes szerepeltetése
keleties hatást kelt. Utolsóként
pedig A szabad-kőműves című
film habókos alakja megnevetteti a
közönséget, levezetve ezzel azt a
feszültséget, amelyeket az addigi,
talányos filmek keltettek.
-Az utóbbi pár évben már nincs
lehetőségünk a rendszeres összejövetelekre,
hiszen Gerócs László, a
filmek vágója jelenleg Budapesten
dolgozik, én pedig Balatonbogláron,
egyedül Kotnyek István
rendező és operatőr él Nagykanizsán.
Amíg lehetett, összejártunk,
volt egy-egy film, amit több évig
készítettünk. Ilyen például az Elhagyott
árnyék, vagy hússzor visszamentünk
a helyszínekre, de látszik
is, hogy különböző évszakokban
látogattuk meg ugyanazokat a helyeket.
A film tulajdonképpen egy
ból, Malajziából, Libanonból, Kuvaitból
és az USA-ból - érkeznek
festők, szobrászok a kis zalai településre,
hogy közös munkával,
egymás szemléletét elfogadva és
művészetét gazdagítva töltsenek
el két hetet. Ahogy Lehota M. János
esztéta, a kiállítás megnyitója
mondta, igazi glokális művészeti
színtérré változott a kendlimajori
birtok. Globális, ugyanakkor mégis
lokális, hiszen hazai terepen
működik, és egyfajta világfaluként
vonzza magához a különféle
nemzetek művészeit. - Azért is
rendhagyó Ludvig Zoltán és Páli
László művésztelepe, mert utoljára
talán a reneszánsz korában alkottak
olyan közösséget a művészek,
melynek műhelyeibe beengedték
az embereket, hogy bepillantást
nyerhessenek az alkotási
folyamatba. Napjainkban a Ludvig
Művésztelep mutatja ezt a fajta
nyitottságot. Tudatja velünk,
hogy a művész-lét önmagában egy
lehetőségekkel teli állapot, hiszen
„tájleltár", azt mutatja be, ahogy
teljesen leamortizálódik egy elhagyott
épület. Ennél az alkotásnál
számos technikai megoldást alkalmaztunk,
példáid vannak olyan képek,
amelyekből elvettünk árnyékokat,
másoknál elmostuk a mozgást.
- mondta el Kalász József, a
Kamera ''67 egyik tagja. A körülbelül
húsz perces kisfilmek befogadása
nem egyszerű, épp ezért
kérdeztük, tulajdonképpen kiknek
készülnek az alkotások és milyen
céllal. - Elsősorban barátainknak,
és azok barátainak...soha nem úgy
tekintettünk a filmezésre, mint
pénzbevételi forrásra, inkább mint
hobbira. Filmjeink nem forgatókönyv
szerint készülnek, hanem látunk
valamit a környezetünkben,
ami megragadja a figyelmünket, és
ezeket a látvány-töredékeket rakjuk
össze. Manapság népszerűek a
kisfilmek, de a vidéki csoportoknak
kevés a megnyilvánulási lehetőségük.
Az a baj, hogy a jó filmesek
gyakran szerződnek tévécsatornákhoz,
ami megöli a kreativitást.
- foglalta össze. S hogy mi jelzi
azt, hogy van igény a Kamera ''67
által is művelt kísérleti filmezésre?
- Szám szerint huszonegy a nemzetközi
sikereink száma, Medíawave-
eken, különböző filmszemléken
is rendszeresen jelen vagyunk.
Legutóbb Szentesen, az Országos
Függetlenfilm Fesztiválon szerepeltünk
sikerrel.
Z.A.
például a festők újra és újra a fabula
rasa, a tiszta lappal kezdés
érzését élik meg a fehér vászon
előtt. Ekkor még minden lehetséges,
nem tudni, mi fog kipattanni
az alkotó elméjéből. - hangzottak
Lehota M. János fejtegetései,
majd hozzátette, általában úgy
gondolunk a művészekre, mint
magányos alakokra, a Ludvig
Művésztelep azonban beenged
bárkit a művészet világába. Az alkotók
különben sem csak maguknak,
hanem elsősorban embertársaiknak
hozzák létre műveiket, saját,
valamint a jövő közösségeinek
problémáit feszegetve.
Festményeket, a térbe kilépő
alakzatokat, kisplasztikákat tekinthetnek
meg az érdeklődők a Hevesi
Iskola Galériájában egészen február
huszonnyolcig, a két hetes tábort
idén nyáron pedig május huszonkilenctől
június tizenkettedikéig
rendezik meg a szervezők.
Z.A.
Kendlimajor tizenkét éve
2011. február 17 Kanizsa -
Onoma Kanizsa Pláza 8800
Nagykanizsa Európa Tanács út 2.
Ingyenes parkolás! Tel: 06-30-597-6406
Internet: www.clnemanagykanloa.com
E-mail: cinemanagykanizsaiPgmail.com tjTick
m i o o m v [
DIGITAL
febr. 17-23 18.00
UTÓDOMRA ÜTÖK
szinkr., amerikai filmvígjáték
Fsz.: Ben Stiller, Róbert De Niro
| febr. 17-23 20.00
| SZERELEM ÉS MÁS DROGOK
szinkr., amerikai filmvígjáték
febr. 19-20 16.00
!GRU
szinkr., amerikai animációs film
febr. 19-én 15.30
SÜSÜ, A SÁRKÁNY
magyar bábfilm
A vetítés mindenki számára ingyenesl
ss 9 5 . 6 mhz K e l Cl I
Az utolsó
Jamboree
most
vasárnap lesz
Az Ön
rádiója
Horoszkóp
^ f III.21.-IV.19. Kos
Könnyed hangulatban lesz ezekben a napokban.
Türelmesen játszik esténként a gyermekével,
sőt még a házimunkához is nagyobb
kedvvel fog. Valószínű, ennek nincs más oka,
mint az, hogy érzi a tavasz közeledtét.
^IV.20.-V.20. Bika
Nehezen boldogul üzleti ügyeive!. Munkáját
ugyan elismerik, de nem honorálják. Sokat
dolgozik, de ennek sem ön, sem a családja
nem élvezi a hasznát. Döntse el mi a
fontosabb: a pénz, vagy a családi együttlét.
V.21.-VI.21. Ikrek
Ügyeljen arra, hogy lehetőleg ne kerüljön
kiszolgáltatott helyzetbe. A sok munka
mellett a saját igényeit is vegye figyelembe.
Nézze el a párja hibáit, és ön se
törekedjen mindig a tökéletességre.
VI.22.-VII.22. Rák
Ha úgy érzi, a következő napokban kimeríti
a sok teendője, az elért siker kárpótolja a fáradozását.
Kikapcsolódásként tervezzen be
kirándulást, vagy kapcsolódjon be valamelyik
városi túrázó csoport programjába.
4I.VII.23.-VIII.22. Oroszlán
Mostanában a teendőkről szól az élete.
Mindenki csak elvár öntől valamit. Mielőtt
megfutamodna és világgá szaladna
otthonról, alakítson ki helyes arányokat a
munka és a szórakozás között.
VIII.23.-IX.22. Szűz
Gondoljon a nyárra, időben tervezze meg,
hova szeretne elutazni a kedvesével. A tavaszról
se feledkezzen meg. Találják ki, hogy
milyen dolgok nyújtanak mindkettejük számára
szórakozást, és éljenek a szerint
^"IX.23.-X.22. Mérleg
Már csak egy hónapot kell vámi, és végre megérkezik
a tavasz. Ajánlatos átvizsgálni a ruhatárát,
s ha még nincs, vásároljon élénkebb színű
öltözéket A bolygóállások hatására bőbeszédűvé
válik, de ez csak növeli a népszerűségét
V X.23.-XI.22. Skorpió
Egy régi ismerősének felbukkanása jókedvet
varázsol a hétköznapjaiba. Igyekezzen megtartani
a barátságát, mert ez mindkettejük számára
előnyökkel jár. Tegye félre a gondokat,
és tervezzenek például egy közös vacsorát
i M XI.23.-XII.21. Nyilas
Érzéki hangulatban lesz ezekben a napokban.
A csillagok hatására kezdeményezőkészsége
a tetőfokon áll, szinte
nem lesz, aki ellentmondana a kívánságainak.
í j b XU.22.-I.20. Bak
Éppen ideje, hogy változtasson még a tavasz
beköszönte előtt a visszafogott külsején. Addig
is szedjen több vitamint, hogy nagyobb lendülettel
tudja elvégezni a munkáját A szórakozásra,
kikapcsolódásra céltudatosabban ügyeljen
% 1.21.—11.19. Vízöntő
Továbbra is kitartóan és megfontoltan végzi
el a feladatait. Nagy hajtóerőt jelent
mindebben a nyugodt családi háttér is. Üzleti
ügyeit is siker koronázza, csupán az
egészségére kell jobban odafigyelnie.
11.20.—111.20. Halak
Álmodozó hangulatba kerülhet ezekben a napokban.
Üzleti ügyeire kevesebb figyelmet
fordít a megszokottnál. Csatlakozzon szombaton
az Erzsébet térről induló farsangi felvonulók
közé, s a jó hangulat önt is elragadja.
14 Kanizsa-Sport/Apró 2011. február 17.
Brazil szamba Nem köszöntött be a kézis-tavasz
az NTE-pályán?
A múlt héten két győztes edzőmérkőzésen
is pályára léptek az
NTE színeiben brazil labdarúgók.
A dél-amerikai futballisták további
sorsáról Keszei Ferenc szakosztályvezetőtől
érdeklődtünk,
aki a következőket mondta:
—A múlt héten három fiatal brazil
labdarúgó érkezett, akik közül kettő
mindkét mérkőzésünkön szóhoz jutott.
Teljesítményükkel fel is keltették
klubunk érdeklődését, s velük meg is
kezdődtek a további egyeztetések leigazolásuk
érdekében.
Időközben annyi konkretizálódott,
hogy a brazilok egyike, Fernando
papíijai már készen is állnak
leigazolására, de Robeisnek is jó
esélyei vannak arra, hogy a kanizsai
együttesnél mutatkozzon.
Mindenesetre már mindkettőjük
részt vesz a heti edzésmunkában,
és további lehetőséget is kapnak a
bizonyításra.
P.L.
A női kézilabda NB I B-s bajnokság
14. fordulója keretében
(tavaszi szezon-kezdésként) a
Nagykanizsai Izzó SE (12.) a fővárosi
Szent István-Építők (10.)
vendége volt. Az alig két hete
Gádor Mihály által vezetett női
együttes végül 11-7-es félidő
után 24-19-re kapott ki.
A szakmai beszámolók szerint
a kanizsai együttes nem kevés
helyzetet puskázott el, de a teljes
képhez hozzátartozik, hogy
Hrankai Regina a kapuban is
számtalan alkalommal hárított
ziccereket. A dél-zalai klub góllövői
Ruppert Barbara (5), Gácser
Klaudia, Mátyás Auguszta (mindketten
4-4), Nagy Renáta (3), valamint
Gyánó Kinga, Pintér Karolina
és Takács Andrea (mindhárman
l-l találat) voltak. Mátyás
Auguszta az egész találkozón
külön őrzőt kapott, ami a góljai
mennyiségén érződött is.
Gódor Mihály: Emivel nem
voltam elégedett, az a védekezésünk,
emellett nagyon sok kétperces
kiállítást is kaptunk. A védekezési
technikánkon mindenképp
javítanunk kell, de a támadóhatékonyság
sem megfelelő."
Az Izzós hölgyek első idei itthoni
bajnokiján február 20-án, vasárnap
a VKL-Győr ellen lesz 17 órától
a Zsigmondy csarnokban.
Szigetvári KSE (5.) - Nagykanizsai
Izzó SE (3.) 28-26 (13-11)
NB II Dél-Nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkőzés, 15. forduló.
Szigetvár, 150 néző. Vezette: Mazzag,
Papp T. Izzó SE: Dolezsár -
Nagy B., Balogh Z. 3, Baranyai 10,
Horváth Balázs 3, Kiss G. 6, Füle.
Csere: Bolla (kapus), Németh R. 3,
Felde, Horváth Bence, Senger,
Sziva, Répási. Edző: Tóth László.
Idény eleji formájával gyakorlatilag
végig ellenfelét „követte"
a kanizsai együttes, melynél úgy
tűnik, megoldható küldetés, hogy
Kiss Gergely a külhoni munkavégzés
ellenére a a hétvégi mecscsekre
hazajöjjön. A dél-zalaiakhoz
az Izzó-nevelés Senger Dániel
is visszatért, s ugyan vereség
részese lehetett többek között ő
is, viszont a két együttes egymás
elleni eredménye még így is a
Nagykanizsának kedvez. Ha a
két megadott büntetőjüket értékesítik
a vendégek, talán a pontszerzés
is benne lett volna a pakliban.
Tóth László: ,Jtengeteg ziccert,
szám szerint tíz-tizenötöt hagytunk
kihasználatlanul, s így gyakorlatilag
törvényszerű volt a vereségünk.
"
Február 19-én az NB II Délnyugati
csoportjának egyik rangadójára
kerül sor 17 órai kezdettel a
Zsigmondyban, melynek keretében
az Izzó a második helyezett
Kiskőröst fogadja.
P.L.
Nk-án a Csónakázó tónál (Látóhegyen),
a Szőlőskerttől 5 percre,
panorámás, 577 m2-es telek villannyal,
vízzel, épülettel, alatta
pincével, szőlővel eladó. Érd.:
0693/325-840, 0630/227-3636
(7331K)
Budapesten - Ferencvárosban
parkra néző, erkélyes, kétszobás,
51 m2-es, egyedi fűtéses, első emeleti
lakás eladó. Nem panel. Diákoknak
is ideális. Ár: 13 millió Ft.
Tel.: 0630/217-3453 (7332K)
Kiskanizsán két és félszobás
(60m2) jó állapotú családi ház szép
telekkel, ipari árammal, garázzsal,
reális áron eladó. Irányár: 7 millió
Ft. Érd.: 0630/957-3903 (7338K)
Újudvaron két és félszobás,
110 m2-es, egyedi gázfűtéses, jó állapotú
családi ház eladó. Irányár:
9,5 millió Ft. Érd.: 0670/210-9004
(7339K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy
nélkül is igénybe vehető.) Szolgáltatások:
alakformáló-, talp-, egyéb
masszázs, fényterápia, méregtelenítés,
stb. Hívásra házhoz is megyek.
Érdeklődni és bejelentkezni:
a +3630/481-2323 telefonszámon
lehet. (6273K)
Televíziók, LCD monitorok, videók,
DVD-k és távirányítók javítása.
Balaskó István. Nk, Ady u.
11. Tel.: 0630/597-1530 (7334K)
A Nagykanizsai Cukorbetegek
Egyesülete február 25-én
pénteken 15 óra 30 perckor a
Kanizsai Dorottya Kórház tanácstermében
klubfoglalkozást
tart, amelyen Dr. Késmárki Nóra
főorvos asszony a Homeotherápia
és a diabetes címmel tart előadást.
Meghibásodott távirányítóját
(TV, DVD, HIFI, stb.) megjavítom.
Tel.: 0620/510-2723 (7335K)
Kidobásra szánt TV-jét, monitorját,
mikróját, mosógépét, stb. elszállítom.
Tel.: 0620/510-2723
(7336K)
Gyakorlattal rendelkező könyvelő
vállalja társas és egyéni vállalkozók
könyvelését és beszámolók
készítését. Tel.: 0630/348-
9669 (7340K)
H H H H HWI ^—^ H>Ui S fB| I I S| ]I
Gyűjteményembe régi porcelán
falitálat, vázát, kerámia tárgyakat,
karórákat és jó állapotú női
vagy férfi kerékpárt vásárolok.
Tel.: 0630/332-8422 (7333K)
59/160/60 elvált hölgy olyan
társat keres hosszabb kapcsolatra,
akinek káros szenvedélye
nincs. Nem ismerkedek telefonon,
pontos címet kérek és levélben
válaszolok. Leveleket a
szerkesztőségbe kérem. Jelige:
„Őszinteség" (7341K)
Hat évtizedes zsák keresi a korban
hozzáillő, színes foltját. Érd.:
zsak60@freemail.hu (7342K)
étterem
Restaurant s*
í&mbev
Nagykanizsa, Erzsébet tér 1.
Vasember-ház
• Tel.: 0693/314-555
• Nyitva tartás: 11-21 óráig
• Kistorkos hétvége
Minden hétvégén a szombati és vasárnapi ebédnél
Leves + 5 féle főétel (Amennyi beléd fér!) + desszert + 2 dl forralt bor
vagy tea: 1600 Ft/fö. (10 éves kor alatt 1000 Ft/fő 12-15 óráig)
• Heti menü 700 Ft/adag
Február 21. HÉTFŐ. Tejfeles zöldbableves.
A: Rakott kelkáposzta, B: Zúzapörkölt
galuskával, savanyúság.
Február 22. KEDD. Zellerkrém leves. A:
Debreceni tokány tarhonyával, B: Sóskafőzelék
főtt tojással.
Február 23. SZERDA. Frankfurti leves.
A: Töltött csirkecomb rizzsel, savanyúság,
B: Vegyes palacsinta.
Február 24. CSÜTÖRTÖK. Cukorborsó
leves. A: Bacsa szelet rizzsel, savanyúság,
B: Aranygaluska.
Február 25. PÉNTEK. Fokhagymakrém
leves. A: Rakott csirkemáj rizzsel, savanyúság,
B: Harcsapaprikás galuskával.
ÁLLANDÓ MENÜK (700 FT)
Csontleves metélttel, rántott borda rizzsel, savanyúság
vagy sertéspörkölt galuskával, savanyúság
vagy Rántott sajt rizzsel, tártánál,
(csomagolás: 50 Ft/doboz) www.dekorkucko.hu • +3630 459-4461
a m
Dili - hobby - party bolt
2011. február 19-én lefoglalt
esküvői dekorációk készítésére és
székhuzatok bérlésére
Hosszabbított nyitvatartás: 10 -19 óra
Kanizsa Pláza Nagykanizsa, Európa Tanács
2011. február 17. Kanizsa - r
Aranyhalmozók: Abay és Zámodics
Az elmúlt esztendőhöz képest
ugyan jóval kevesebben jöttek,
de 170 nevezéssel idén is megrendezték
az úszók Kanizsa Kupáját
- már huszonharmadikat a
sorban.
A versenyre a Dunántúlról jelezték
részvételüket csapatok, a házigazda
Délzalai Vízmű SE mellett
szám szerint kilencen: EuropTec
ZUK, Lenti, Marcali, Szombathely,
Nagyatád, Kaposvári Sportiskola,
Kaposvári Adóiján SE, Csurgó valamint
Dombovár képviseltette magát
a nagy hagyományú versenyen.
A csillagszóró versenyszáma
{Zámodics Márk és Metzger Dániel
győzelme) után kerültek sorra a
komoly futamok, melyekben a
legeredményesebb a Délzalai Vízmű
SE-ből Abay Nemes Anna
(1996) volt öt aranyéremmel (100
m gyors, mell, hát, pillangó, vegyes),
őt követte Zámodics Márk
(1997) négy elsőséggel (100 m
gyors, hát, pillangó, vegyes) és
egy ezüsttel (100 m mell). Trajer
Márk (1995) győzelme (100 m
gyors) mellé négy második helyet
gyűjtött (100 m mell, hát, pillangó,
vegyes), Tihanyi László
(1994) mérlege egy arany (100 m
pillangó), egy ezüst (100 m gyors)
és két bronz (100 m hát, vegyes),
míg Acs Gergő (1995) egy aranyat
(100 m mell) és két bronzot (100
m gyors, pillangó) szerzett. Metzger
Dániel (1997) ezúttal első
hely nélkül maradt (100 m gyors -
2. hely; 100 m hát - 3. hely), de a
legfiatalabbaknál is számos második
és harmadik hely talált gazdára:
Tóth Benett (2001; 2 ezüst - 50
m gyors, mell), Kiss Eszter (2003;
ezüst - 50 m pillangó), Nagy Anna
(2003; 3 bronz - 50 m gyors, mell,
pillangó), valamint Zsirai Dorka
(2001; bronz - 50 m gyors) állhatott
a dobogóra.
Váltókban a 2002-2003-asok
korcsoportjában a kanizsai lányok
{Szörcsök Enikő, Kálovics Noémi,
Nagy Anna, Kiss Eszter) a 4x50 m
gyorson elsők, az 1996-2001-eseknél
a lány 4x50 m gyorsban a délzalaiak
(Abay Nemes Anna, Kunics
Réka, Hederics Hanna, Zsirai
Dorka) másodikak lettek, míg ennek
a korcsoport-bontásnak a
nagykanizsai fiú 4x50 m gyors
váltója (Trajer Márk, Zámodics
Márk, Soós Bence, Tóth Benett)
ezüstöt szerzett.
P.L.
Teremben nincs jobb a Channel 2000-nél
Múlt vasárnap véget ért a kanizsai
Zsigmondy-csarnokban a
városi teremlabdarúgó bajnokság
küzdelem-sorozata, melyre
az idei évben sem volt a nevezésnél
nagy tolongás. Ettől függetlenül
a tíz résztvevő csapat mindent
beleadott, s így jutottak el a
felsőházi ötös külön helyosztó
bajnokságáig.
A torna során az RMP-Földi és
a Dunántúli Postás talán kicsit
már unta is egymás társaságát, hiszen
a vasárnap folyamán bő egy
óra alatt kétszer is összecsaphattak.
De haladjunk sorjában. Az első
elődöntőben a Channel 2000
mérkőzött a Szokol-Budai Packkal
egy roppant hajtós találkozón.
Ezen a mérkőzésen kissé paprikás
is volt a hangulat, hiszen a Szokol
l-l-et jelentő nagy góljánál az
egyik játékvezető szabálytalanságotjelzett
a Channel-nél, majd inkább
mégis megadta társával
együtt a találatot. De hogy a továbbiakban
ne legyen kérdéses a
meccs kimenetele, arról egy szó
szerint viharos Channel-támadás
gondoskodott (lévén a jegyzőkönyv-
vezető asztalán az előtte
elrohanó játékosok minden papírlapot
felforgattak), s 3-1 után már
nem volt kérdéses a mérkőzés kimenetele
(3-2).
A másik elődöntőben a Dunátúli
Postás ugyan vezetett 1-0-ra az
RMP Földi ellen, de a zöldeknek
még a nem sokkal korábbi 2-2 sem
jött össze, hiszen a piros mezesek
5-2-re fordítottak, s így ők kerültek
a Channel mellé a fináléba.
Mely előtt még lejátszották a
bronz-meccset, s a Dunántúli Postás
SE 2-0-ra nyert a Szokol ellen.
A döntő sem hozott gyenge találkozót,
hiába, az első hely megszerzésének
lehetősége mellett a presztízs
azért mindig jelen van az ilyen összecsapások
hangulatában. Nos, az
RMP-Földi szerzett vezetést a min-
Magyar Zoltán Kanizsán
Illusztris vendége volt a nagykanizsai
Hevesi Sándor Altalános Iskolának,
hiszen Dr. Magyar Zoltán, a 125
esztendős Magyar Torna Szövetség
(MATSZ) újonnan megválasztott elnöke
látogatta meg az intézményt,
azon belül is annak sportegyesületét,
a Zalaerdő-Hevesi DSE-t.
Lólengésben Montreal (1976) és
Moszka (1980) olimpiai bajnoka
határozottan kijelentette, a szövetség
élén első feladatai közé tartozik,
hogy a vidéki bázisokat felkeresse,
s így jutott el a számos helyszín
közül másodikként Nagykanident
eldöntő utolsó felvonásban, de a
Channel szinte azonnal egyenlített, s
később a győzelmet is ők csikarták ki
a maguk javára (2-1). A végső pillanatokban
szinte hat mezőnyjátékos játszott
négy ellen, de a lényegen ez sem
változtatott: a Channel 2000 tavaly
megvédte címét, idén pedig ugyanezt
tette, vagyis az utóbbi esztendőkben
nem lehet náluk jobb együttest találni
teremben Nagykanizsán.
Kitekintő
A tornán az RMP-Földi színeiben
játszott a nagykanizsai Burucz Barna,
aki a közelmúltban, mint bajai labdarúgó
a törökországi Antalia városában
járt az NB ff-es válogatottal. Mi több,
két meccsen, az azeri U21-es illetve a
román első osztályú Pandurii ellen a
pályán töltötte a teljes mérkőzésidőt,
míg az orosz Zenit II egy félidőt játszhatott.
P.L.
A kapcsolatfelvétel már csupán
azért sem a véletlen műve, hiszen a
Zalaerdő-Hevesi DSE eddig is ismert
volt akrobatikus tornászairól, jó
egy esztendeje azonban a legkisebb
korosztállyal nyitottak a jóval ismertebb
szertorna szakág felé is, s az
újoncok korcsoportjában már rendelkeznek
is jegyzett eredményekkel.
RL.
• Osvald Anna ötödik a kadet
női kard ob-n. Az elmúlt hétvégén
rendezték a vívók kadet korosztályának
(15-17 évesek) magyar
bajnokságát, melyen a Nagykanizsai
TE 1866 hét lány és három
fiú kardozója indult. A női
kard csoportküzdelmei során a kiemelt
Osvald Anna mellett Vernyel
Sára és Afra Eszter került fel a 32-
es táblára. A 16-ba jutás a két
utóbbi kanizsainak már nem sikerült,
Osvald viszont a nyolcas döntőbe
is bejutott. A döntő első aszszóját
elveszítette újpesti színekben
induló ellenfele ellen, így
Osvald végül az 5. helyen végzett,
amely serdülő korosztályosként figyelemreméltó
eredmény részéről.
Férfi kardban Farkas Miklós és
Dobó István (ő újonc korosztályos)
jutott túl a csoportküzdelmeken,
aztán Farkas az első asszóját
nyerte, Dobó viszont kikapott.
Farkas azt követően a nyolcba jutásért
vereséget szenvedett, ezzel a
9. helyen végzett.
• Mérleg az év elejéről: ötből
öt a női kosarasoknál. Kanizsai
Vadmacskák SE (4.) - Tatabányai
KC (1.) 75-67 (18-15, 18-
15, 18-20, 21-17). Amatőr NB I
Nyugati csoport női kosárlabdamérkőzés,
15. forduló. Nagykanizsa,
100 néző. Vezette: Németh
S., Benedek Z. Kanizsa: Fekete
(8/3), Fuisz (24), Olasz (11/3),
Jurkó (4), Jagarics (5). Csere:
Hegyi (11/9), Oros (2), Kiss V.
(10), Tóth Sz. Edző: Gábor Er- ;
zsébet. Pontatlanul kezdte a kanizsai
csapat a listavezető elleni
mérkőzést, amit a szűk kerettel
érkező, de rutinos vendégek ki is
használtak. Hegyi Vivien hárompontos
dobása mégis előnyt jelentett
a Vadmacskák együttesének
a játékrész végén. A második
negyedben Kiss Virág és
Fuisz Viktória pontjaival elléptek
kilenc egységgel, de a magassági
és erőfölényben lévő tatabányaiak
felzárkóztak. Fordulás
után Hegyi két sikeres hármasával,
valamint büntetőivel
már tíz pont felett járt a különbség,
de a negyed végén ismételten
feljött a Tatabánya. Sőt, a 35.
percben ki is egyenlítettek a
vendégek, de a végjátékban -
megszerzett labdákból - Olasz
Adiána és Fuisz kosaraival 8-0-s
etapot produkáltak a vendéglátók,
így egy küzdelmes, változatos
mérkőzésen a végjátékban
nyújtott koncentrált játékkkal
nyert a KVSE a tabella első ellen.
16 Kanizsa - z 2011 február 17
f HEVESI SÁNDOR
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
• Február 17.19 éra
Zala Márk bérlet Csókol anyád! - komédia.
Az Orlai Produkciós Iroda előadása
• Február 19. 10-19 óra
"Igen" Kanizsai Esküvő Kiállítás -
Minden ami esküvő...
A belépés ingyenes!
• Február 21.17.30 óra
Zalai Vadász Alkotók Egyesületének
kiállítása. Megtekinthető: március 10-ig
• Február 21.18 óra
X-FAKTOR. Fellépők: Vastag
Csaba, Király L. Norbert, Janicsák
Veca. Belépődíj: 3600 Ft
• Február 22-24.
Gyermekszínházi bérlet. Benedek
Elek: Világszép nádszál-kisasszony -
táncos mesejáték. A budapesti Nektár
Színház előadása. Belépődíj: 650 Ft
• Február 25. 19 óra
„Együtt a kanizsai ifjúsági
művészetért" A fogadás avagy egy
csók és más minden - zenés játék
A Harmónia Társulat előadásában
Belépődíj: felnőtt 1000 Ft; diák 700 Ft
| < j MEDGYASZAY HÁZ
• Február 18.
VILÁG-ZENE-PÓDIUM
Fellépnek:
20 óra Kanizsa Csillagai Roma Együttes.
Horváth Zoltán - gitár,ének; Horváth
Zoltánné - ének; Havasi Attila - kanna,
szájbőgő; Horváth Sándor - tambura,
ének; Horváth Lola - ének,
tánc; Horváth Zolika (Zotya) - cajon,
ének, tánc ; Szatmári László - bőgő,
hegedű
21.30 óra A Köztársaság bandája
Czupi Veronika - ének; Szabó Máté -
hegedű; Lipics Gergő - hegedű, brácsa;
Nier Tamás - brácsa, bőgő; Kiss
Alfréd - cimbalom; Bergics András -
bőgő, koboz, duda
Belépődíj: 800 Ft Diák, nyugdíjas: 500 Ft
• Február 19.19 óra
Művészek és művészet kedvelők
bálja. Információ: Farkas Ferenc
Zene- és Aranymetszés Művészeti
Iskola (06-93/313-321)
1 KÉPZŐMŰVÉSZETEK
HÁZA
^ MAGYAR PLAKÁT HÁZ
• Brunner Erzsébet 100. Kiállítás
Brunner Erzsébet születésének 100.
évfordulója alkalmából
• Sporttörténeti Plakátkiállítás -
Sportolók egykor és ma
• Kulturális örökségvédelem gyerekszemmel
- Plakátgrafikai kiállítás
fi MÓRICZ ZSIGMOND
MŰVELŐDÉSI HÁZ IB
• Február 19.18 óra
Farsangi bál. A Polgári Olvasókör
szervezésében. Belépődíj: tagoknak
2500 Ft, vendégeknek 3500 Ft
• Február 26. 19 óra
Farsangi táncház
Zene: Bojtár Népzenei Együttes
Belépődíj: 1000 Ft, jelmezben csak 500 Ft!
• Február 26.19 óra
Nagyrác farsangi bál
Belépődíj: 2 000 Ft
Újratöltve a Pokolgép
Nagyszabású turnéján belül
két zalai városban, Zalaegerszegen,
és ami a lényeg, Nagykanizsán
is koncertezett Újratöltve című
albumával az immár huszonnyolc
éves Pokolgép zenekar. A
banda új énekesével, Tóth Attilával
lépett fel, a vele folytatott beszélgetésünkből
kiderült, gyorsan
beilleszkedett, és könnyedén
megtalálta helyét a zenekarban.
ítélet helyett, Mindhalálig rock and
roll, Újra megszületnék, Gép-induló,
A jel, A háború gyermeke - szinte az
összes klasszikus Pokolgép-szám felcsendült
a VOKE Kodály Zoltán
Művelődési Ház Nagytermében.
Előzenekarként a Crossholder nevű,
klasszikus heavy/power metál banda
izzította be a színpadot, így amire a
Pokolgép legénysége a pódiumra lépett,
már kellőképpen be volt indulva
a közönség. Eleinte kissé érezhető
volt a bátortalanság a rajongók részéről,
ami talán az együttes új énekesével
kapcsolatos kíváncsiságnak tudható
be, az első szám végére azonban
már megkezdődött a mozgolódás. A
legjellegzetesebb számok elhangzása
után teljesen helyreállt a bizalom, a
''Gép-rajongók kétszer követelték
vissza a pódiumra az együttest.
Kukovecz Gábor gitáros, az egyetlen,
jelenleg is a bandában zenélő, tősgyökeres
Pokolgép-tag ezek után
meghatódottan nyugtázta: ezért érdemes
csinálni ezt a zenét.
Miután a ''90 óta énekesi pozíciót
betöltő Rudán Joe és a Pokolgép útjai
(békésen) szétváltak, az addigi
karcosabb-bluesosabb megszólalást
tavaly május óta Tóth Attila hangja
váltotta fel. Ata nem kezdő a metalszakmában,
hiszen korábban énekelt
a Griff, a Mindfields Factory és
a Dirty Dancing zenekarokban is, a
sokak számára ismerős Társulat által
előadott István a király című musicalben
pedig Torda szerepét játszotta.
A kanizsai koncert apropóján
készült inteijúnkból kiderül, a pokolgépesek
mindenütt hamar elfogadják
az új énekest, akinek hangja
- ha már választani kell - inkább
Kalapács Józsiéra emlékeztet.
- Úgy tudom, Kanizsa egy turnésorozat
első állomása. Még hol fogtok
fellépni ezen a turnén belül? Kanizsára
hogyan esett a választás?
- Februárban játszunk még Zalaegerszegen,
Kiskunfélegyházán,
Szolnokon, márciusra eddig pécsi és
székesfehérvári koncertek vannak lekötve,
áprilisban ismét lesz egy budapesti
bulink. A honlapunkon folyamatosan
feltüntetjük az új koncerthelyszíneket,
dátumokat, érdemes figyelni.
Nagykanizsán szeret játszani a zenekar,
minden évben visszatérünk.
- Van már olyan új albuma -
új dalokkal - az együttesnek,
amelyen már Te énekelsz? Ha
nincs, akkor mikorra tervezitek?
Fel tudnád vázolni, hogy
miről fognak szólni az új szerzemények?
Amúgy Te írod a dalok
szövegét?
- Egy koncertlemez van, melyet
a pécsi Rockmaratonon vettünk
fel, azon már szerepel egy új dal is.
Készülünk új albummal, kemény,
húzós lemezt tervezünk, a megszokott
Kukovecz riffek mellett új,
modern elemek is helyet kapnak
rajta. Megújult, a mai metál „követelményeknek"
megfelelő, de
mégis ízig-vérig jellegzetes Pokolgép
album lesz. A dalok közös
munka eredményeként születnek.
- Tavaly május óta vagy ennek
a már-már patinás együttesnek
az énekese. Mesélnél arról, hogyan
kerültél a csapatba? Személyesen
ismerted előtte a tagokat?
Hogy sikerült „beilleszkedni"
a zenekarba? Mit tapasztaltál
eddig, milyen a közönség fogadtatása,
mik a visszajelzések?
- Senkit sem ismertem személyesen,
Pinyő (Pintér Csaba basszusgitáros)
hívott fel telefonon, hogy lenne-
e kedvem elmenni egy meghallgatásra.
Természetesen azonnal igent
mondtam, hiszen Pokolgépen nőttem
fel és örömmel énekelem ezeket
a dalokat. Én úgy érzem, megtaláltam
a helyem a zenekarban, remélem
a többieknek is ez a véleménye. Eleinte
láttam a várakozó tekinteteket a
közönség soraiban, ami többnyire az
első dal feléig tartott, majd velem
együtt énekeltek, tomboltak a koncert
végéig. Most már úgy érzem, ismernek
és elfogadnak, jók a visszajelzések,
amik hozzám eljutnak.
- Sikerült összeegyeztetni a
zenekarral a saját elképzeléseidet,
ötleteidet?
- Igen, én leginkább énekdallamokkal
tudok hozzájárulni a
zenénkhez.
- Melyik a kedvenc Pokolgépszámod?
- Újra megszületnék, Adj új erőt
és a Túlsó part.
- Személy szerint Te milyen
zenéket kedvelsz?
- Kemény metál zene kedvelő
vagyok, de hallgatok klasszikusokat
is és még sok minden mást, természetesen
rock vonalon, a hangszeres
zenéket kedvelem.
- A Pokolgép mellett még milyen
tevékenységeket folytatsz?
Énekelsz más bandában is?
- Színházban játszom, a Madáchban
a Jézus Krisztus Szupersztárban
Jézus szerepét, a kecskeméti
Katona József Színházban a
Nyomorultakban Javért felügyelőt
alakítom.
- Közismert, hogy szerepeltél
az István a király című musicalben.
Folytatod a színpadi szerepléseidet?
- Természetesen, a színház az
egyik felem, a metál zene a másik.
- Amikor megalakult a zenekar,
még nagyon extrémnek, ördöginek
számított. Manapság
mintha egyre kevésbé lenne népszerű
a metál műfaj. Igaz, a Pokolgép
már szinte legenda, de
mindenkinek szüksége van a változásra,
megújulásra. Szerinted
is így van ez?
- Igen, én is így gondolom, a zenekar
törekszik a megújulásra. Reméljük
az új albumot hallgatva a
közönség is érzi majd ezt, hangzásban,
mondanivalóban egyaránt.
Ziegler Anita
XXIII. évfolyam 7. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2011. február 24. Kanizsa
Szombat délelőtt éppen 11
órára rámosolygott a napsugár
az Erzsébet térre, ahonnan útra
kelt a maszkás farsangi felvonulás
népes hada lovas kocsikon,
gólyalábon, gyalogosan, fúvószenekar
kíséretében a III. Országos
Farsangi Fánkfesztivál
helyszínére.
Úgy látszik, Kámánné Szép Terézia
– a főszervező VOKE Kodály
Zoltán Művelődési Ház igazgatónőjének
– kérését nem csak a
szponzorok, hanem az égiek is
meghallgatták. Kereplők, pattogó
ostorok és a kisbíró hangjára az
Ady utcai ablakukhoz szaladtak a
lakók, s onnan integettek az NTE
Sportcsarnokba igyekvő népes
menetnek. A végállomáson a
maszkák – akikről kiderült, a művelődéséi
ház Mamik csoportja
mosolygott az álarcok mögött –,
forralt borral kínálták a tömeget.
Az egész napos szórakozás után
még egy késő esti erőpróba is várta
a fánkra éhes közönséget, az álarcos
farsangi bál. S hogy mi történhetett
ott? A kisbíró jóslata szerint
szamárral is táncol ott a kecske,
majom húzza a nótát, s vasvillával
esznek szamócát…
A lufikkal díszített sportcsarnokban
szebbnél-szebb fánk-költemények
hívták fel magukra a figyelmet.
A fánkhattyúk mellett
több helyen fánkot termett a fa,
így a nagyrécsei Nótás perecesek
asztalán is. A Letenyéért Közéleti
Egyesület ezüstdíszítéssel fokozta
a tíz féle fánkjuk látványát. A
VOKE Vasutas Tyúkanyói már nagyon
várják a tavaszt, télűző boszorkányt
hoztak magukkal. Az
eszteregnyei őszirózsa Klub
2009-ben és 2010-ben is első helyezést
ért el a fánkfesztiválon.
(Folytatás a 2. oldalon)
Fánkot
termő fától
a hattyúig
Lágyabb formavilág, még habosabb,
nagyszoknyás csodák,
diszkrét bolerók vagy épp a
pántnélküli megoldás jellemzik
leginkább az idei menyasszonyi
ruha divatot, és a teltebb
hölgyek is bújhatnak a hercegnő-
fazonú ruhákba a visszafogottabb
szabásmintáknak és a
divatos fűzőknek köszönhetően.
A csillogó ékszerek idén
kissé háttérbe szorulnak, inkább
a finomabb anyagok dominálnak
a hófehér vagy krémszínű
ruháknál, a férfiak pedig
elegáns Bocskai-öltönyben vezethetik
az oltár elé kedvesüket.
Ez a néhány stílusjellemző
csak egy része a Kanizsai Esküvő
Kiállításon bemutatott
számos ruhadarab sokaságának,
amelyeket a divatbemutatón
csodálhattak meg a házasulandó
párok és az érdeklődők.
Persze nem csak menyasszonyi
ruhákról szólt a rendezvény,
hanem szinte mindenről, amely
egy igazán divatos esküvő elengedhetetlen
kelléke. A Zsigmondy-
Széchenyi SZKI fodrász
és női szabó tanulóinak saját
tervezésű és készítésű menyecske
és estélyi ruhakollekciói
például egyéni színfoltjai
voltak a bemutatónak. A vőfély-
találkozó egyik résztvevője,
Schiffer Tibor pikáns verseivel
és erélyes kurjantgatásaival
pár percre egy igazi lagzi
hangulatát varázsolta a közönség
elé, különös tekintettel a
nászéjszaka varázsának hangsúlyozására,
bár nem épp válogatott
szavakkal megfogalmazva.
Az utóbbi pár évben egyre
népszerűbb lézer-show is fokozta
a hangulatot, füstfelhők
kíséretében különböző esküvői
szimbólumok rajzolódtak ki a
sötétségben. Mindemellett kiderült,
aki igazán extravagánssá
szeretné tenni a nagy napot,
limuzin-kölcsönzéssel ezt mindenképp
elérheti. Az igazán komoly
házasulási szándékokat
fontolgatók számos esküvői és
kozmetikai szalon, fehérneműüzlet,
és utazási iroda standját
látogathatták meg, kérhettek
tanácsot anyakönyvvezetőtől,
illetve jogi-, egyházi és családtervezési
témákban.
Z.A.
(Folytatás a címlapról)
Rummal ízesített lekváros fánkjaik
között bemutatták a győztesnek
kijáró két kupát is. A Vasút a
Gyermekekért Alapítvány tagjai
vonattal érkeztek. A fánkárusításból
befolyt összeget az óvodára és
a gyerekekre költik. Az Erdélyi
menyecskék asztalán jól megfért
egymás mellett a fánk, és a székely
kapu előtt táncoló fiatal pár.
A III. Országos Fánkfesztivál
ünnepélyes megnyitóján Kámánné
Szép Terézia időutazásra hívta a
megjelenteket. Mint mondta,
2006-ban intézményükben rendezték
meg első alkalommal a városi
fánkfesztivált, amely iránt egyre
nagyobb az érdeklődés, és bízik
benne, pár éven belül nemzetközivé
növi ki magát az esemény. Cseresnyés
Péter polgármester jó szórakozást,
jó versenyzést kívánt
mindenkinek, s felhívta a látogatók
figyelmét, a fánk bizony hízlal.
Palásti Béla, a TEMI Egyesületének
elnökségi-, valamint a VOKE
választmányi tagja köszöntőjében
kiemelte: népszokásaink megőrzése,
emlékezetben tartása kötelességünk.
Az országban működő hatvan
hasonló intézmény közül a
nagykanizsai az egyetlen, amely
fánkfesztivállal, és a köré szervezett
kulturális eseményekkel, szakmai
programokkal ünnepli, őrzi,
tovább örökíti ezt a nemes néphagyományt.
Nagy érdeklődés kísérte a
fánkfesztivált, melyen ismét rekord
született. A 26 fánkcsapat
versenyében az 51 fajta fánkkal
megdöntötték az egy helyszínen
egyidejűleg bemutatott legtöbb
fajta fánk magyarországi rekordját,
amit Sebestyén István, a magyarországi
Guiness-rekordok
regisztrátora jelentett be hivatalosan.
Ízelítőül megemlítünk néhányat:
pálinkás, toffis, bismarck,
amerikai, gombás, kapros-túrós,
répás, aszalt szilvás, sós fokhagymás
tejfölös, erdélyi túrós,
mogyorós, eperjoghurtos, rumosdiós,
margaréta, túrós póréhagymás,
aszalt vegyes gyümölcsös,
kecskesajtos, áfonyás, citromos,
mandulás, krumplis és kókuszos
fánk.
Díjak. Hagyományos fánk kategóriában
I. helyezett a SZTÁV
Felnőtt Képző, II. a Mamik
(VOKE), III. Tapolca (VOKE).
Különleges kategóriában: I. Kőnig
Cukrászüzem, II. Vasutas Tyúkanyók,
III. Bogi Fánk Klub.
Különdíjak. Különleges kategória
+ Legfiatalabb csapat: a Thúry
SZKI, Legtöbb féle fánk: Nagydíjas
lányok, Nagyrécse, Helyben
készített: Csip-Csup csapat, Legszebb
stand: Letenyéért Közéleti
Egyesület. Alegtöbb darab fánkkal
különdíjat kapott a Kanizsa Pékség.
B.E.
Kanizsa 2 – Krónika 2011. február 24.
Fotók: Bakonyi Erzsébet
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Ziegler Anita. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági
ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit
Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Diszkrét vagy extravagáns – minden ami esküvő
Atavalyi sikereken felbuzdulva az idei év legpompásabb menyaszszonyi
ruhakölteményeit és elegáns öltönyeit mutatták be az „Igen!”
Kanizsai Esküvő Kiállításon a HSMK-ban. A divatbemutatókat számos
kísérő program, így látványos lézer-show, hastánc és musical
előadás is színesítette.
Fánkfesztivál: „s mi jó falat, szem-szájnak ingere”
Fotó: Ziegler Anita
Kanizsa 2011. február 24. – Belváros 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
Sokáig úgy tűnhetett, hogy városunk
megújulása csak terveken,
papírokon és csodás látványképeken
létezik, de immár
több, mint fél éve valóban elkezdődött
Nagykanizsa belvárosának
megújítása. A Huszti tér
megépült, és így már magunk is
tapasztalhattuk a fejlesztés első
lépcsőjét. A kivitelezés természetesen
idén tovább folytatódik, és
év végére befejeződnek a
beruházás első szakaszában kitűzött
fejlesztések.
A belváros szerkezetének
megújításáról, az azt követő változásokról
tartott lakossági fórumot
a Medgyaszay Házban Horváth
István, a Városfejlesztési
Divízió vezetője és a tervezők. A
fórumon többek között elhangzott,
mit remélnek az első ütemben
befejeződő változásoktól és
mi fog történni a fejlesztés
második ütemében. Plakátokon
bemutatták, milyen volt a munkálatok
megkezdése előtt és milyen
ma a Huszti tér, a Zrínyi és
az Arany János utca. Az érdeklődők
megtekinthették a VIII. Európai
település- és területi Tervezési
Különdíj plakettjét, valamint
egy kuriózumot, a kandeláberre
helyezhető Kanizsa elnevezésű
háromágú zászlótartó
fényképét.
Cseresnyés Péter polgármester
a köszöntőjében megjegyezte,
több fórumon vett részt, és azt tapasztalta,
keveset tudnak a kanizsaiak
a belváros rekonstrukciójáról
annak ellenére, hogy nagyon
sok híradás, hirdetés jelent meg
róla.
– Tudjuk, nem mindenki örül a
belváros ily módon történő megvalósulásának.
Vannak félelmek
az utca-kikötésekkel kapcsolatban
is, hisz sokaknak megbolygatja a
nyugalmát az új utcák kialakítása.
Összességében, ha elkészül a beruházás,
jó lesz a városnak és az
itt élőknek. Ha a belváros megszépül,
és olyan hangulatot mutat
majd, ahogy a tervezők megálmodták,
nagyobb eséllyel számíthatunk
rá, hogy felkeresik városunkat
a turisták.
A tervezők ismertették a háromszög
alakú terek láncolatát,
amit a Fő utca fűz össze. Először
a közlekedési viszonyokat kellett
átrendezni. Az Eötvös téren
rendezvényteret és EU-s normáknak
megfelelő játszóteret
alakítanak ki. A város történetéről
a Deák tér hordozza a legtöbb
elemet. Ide helyezik el a Török
kutat.
A tervezés során két elemet
emeltek ki. Aváros geográfiai jellegéből
adódóan: a vízfolyást, ami
mindegyik ponton megjelenik, és a
város hagyományait, például a téglát,
a téglaburkolatot, melyet a terek
összekötésénél használtak fel. Anagyon
szép térsorozat láncolatra
méltán lehet majd büszke a város
lakossága. A munkák befejezését
követően a belső- és az átmenő forgalom
kisebb és csillapítottabb lesz.
A rekonstrukció első üteméhez
tartozik a novemberben elkészült
Huszti téri körforgalom. Az
Arany János – Petőfi utca összekötése
szeptember végére, a Zrínyi
és a Teleki utca összekötése
július végére készül el. Az Erzsébet
tér pedig október végére szépül
meg.
Horváth István kiegészítésként
elmondta: a második ütemre ismét
beadják a pályázatot. Ebben szerepel
a Fő utca korszerűsítése, a Deák
tér és az Eötvös tér megújítása.
A divízió jelenleg a pályázat előkészítésén
dolgozik, és még várják
a lakosság beépíthető javaslatait.
A két órát meghaladó fórumon a
lakosság kíváncsi volt a közlekedésre,
az utcák egyirányúsítására
és a parkolási lehetőségekre, valamint
érdeklődtek az aszfaltozást
igénylő Magyar utca és a 19-es udvar
felújításáról is.
B.E.
Nagykanizsa értünk szépül
Az ügyeiket intézők a belváros rekonstrukciójának befejezése után a tér
névadója, Erzsébet királyné szobra előtt juthanak be a hivatalba
A megszépülő belváros egyikeként szökőkutat kap az Eötvös tér
A Felső Templommal szemben a Deák térre kerül a Török-kút
A Bolyai iskola elé, az Erzsébet tér északi sarkára kerül
az új kompozícióban felállított Szentháromság-szobor
Forrás: http://www.youtube.com/watch?v=eWv4GtGigAk
Kanizsa – Sportfórum 4 2011. február 24.
A nagykanizsai sportkoncepció
megvitatásának második fordulójára
került sor a város vezetése,
valamint a város sportéletében
ténykedők részvételével.
Az újabb találkozónak már volt
némi érdemi hozadéka, hiszen
egy, a sportágak képviselői által
visszaküldött felmérés-csomagból
már az önkormányzat is tudott
meríteni, derült ki Karádi
Ferenc alpolgármester szavaiból,
aki azt is hangsúlyozta, hogy az
elv ezúttal is roppant logikus:
tiszta és világos képet szeretnének
Nagykanizsa sportjáról úgy,
hogy közben mindenkinek tisztában
kell lennie a település pénzügyi
teherbíró képességével is.
A fórumi rész gyakorlatilag ezután
kezdődött, a kiemelt sportágak
nevesítése (melyben kiemelkedő
szerep jut-e az olimpiai
sportágaknak), illetve az utánpótlás-
nevelés, a tömeg- és diáksport
mibenléte került főképp a figyelem
központjába. Máthé István, a
Nagykanizsai TE 1866 egyesületének
elnöke többek között kifogásolta
azon támogatási rendszer jogosultságát,
mely klubokhoz és
nem szakosztályokhoz igazodik,
hiszen az NTE több sportágban is
érdekelt szakosztályi szinten.
Kiss György, akit vívóedzőként
ismerhetünk, állt elő olyan javaslattal,
hogy a város mindenkori
költségvetésének megadott százalékát
fordítsák az elkövetkezendő
időszakban sportra, illetve – szemléletesen
érzékeltetve – külön kellene
választani a sport működésére,
és feltételeinek fenntartására
szánt pénzösszegeket. A diáksport
esetében a pályázatok és sportorvoslás
helyzete sem lehet jelentéktelen,
továbbá erősíteni kell a
sportdiplomáciai vonalat, és a különböző
beruházási projektek kivitelezőit
a sportfinanszírozásba bevonni
szükséges.
Balogh László OKISB elnök a
konkrétumok terepére lépve a következő
koncepciót vázolta: lehet
kiemelt a labdarúgás, a második
csoportba kerülhetne a kézilabda,
kosárlabda, vízilabda és az úszás, a
harmadikba vehetnék a küzdősportokat,
a Kanizsán jelenleg
nagy tradíciókkal bíró sportágakat
(sakk, baseball, ülőröplabda, lábtoll-
labda), de nem szabad figyelmen
kívül hagyni az atlétikát, ultrafutást,
kajak-kenut, sárkányhajózást,
asztaliteniszt, tekét sem.
Bene Csaba, a Pénzügyi Bizottság
elnöke, s mint (egykori) testnevelő
tanár az emberi szegmensre
mutatott rá a diáksport terén, vagyis
ahogy szükség van sportolni
vágyó fiatalok bevonására, úgy hasonlóan
fontos a testnevelő és
edzők megbecsülése, illetve motiváltságának
megőrzése, s ez nem
csupán pénzkérdés.
No, és ha már az atlétika szóba
került, a Nagykanizsai Atlétika
Klub elnöke, Parti Tibor nagyon
kategorikus volt, amikor úgy fogalmazott,
reméli hogy a sport nem
egyenlő a futballal (hiszen annak
idején véleménye szerint épp a labdarúgás
miatt feneklett meg az
Olajbányász egyesülete), s vajon
kik használják most a meglévő atlétika-
pályákat. Természetesen, meglátása
szerint szükség van futballra,
de annak szintje igencsak véleményes,
a diáksportnak pedig azon
gyermeksereget kell felölelnie,
melynek tagjai sportegyesületen
belül nem sportolnak. Egyes válfajok
kiemeltségében szerepe kell,
hogy legyen az úgynevezett alap-,
valamint olimpiai sportágaknak.
Keszei Ferenc, az NTE labdarúgó
szakosztályának vezetője szerint
azt a téves képzetet – amit
egykor Gyurcsány Ferenc, akkori
sportminiszter is megfogalmazott
–, nevezetesen hogy a tömegsportból
nő majd ki az élsport, azonnal
el kell felejteni, mi több, komolyan
venni sem szabad. Ezzel olyan
kérdésig is elérkezett az összejövetel,
hogy egyáltalán mire is van
szüksége Kanizsának: tömeg-,
vagy élsportra?
Musits Ferenc, az Izzó SE elnöke
idő-faktor szempontjából is közelített
a sportkoncepció témájához,
vagyis klubjánál egyszerűen
el kell dönteni, hogy érdemes-e a
női és férfi szekciót is favorizálni,
tehát mikor kap érdemi (pénzügyi)
válaszokat többek között e felvetésre.
Külön hangsúlyozta, hogy az
utánpótlás az élsporttól is von el
pénzt, s egyiket sem szabad felhasználni
a másik ellenében.
Kápolnás Zoltán, a Kiskanizsai
Sáskák elnöke leszögezte, Nagykanizsa
lehetősége és eredményei
messze vannak mind az országos,
mind a nemzetközi szinttől, mert
amik vannak, nagy részben nem
mérvadóak, egyszerűen nem jegyzett
sportágban születnek. A bevont
szponzori pénzek az önkormányzati
összegnek mindössze 30%-át teszik
ki, vagyis ezen adat is mélyen
elgondolkodtató, viszont a város
egyetlen sportágnak sem engedheti
el a kezét – ez is tény. Ugyanakkor
a támogatások esetében ne a bajnoki
besorolás legyen a mérvadó, hiszen
van olyan sportág, ahol mindössze
egy bajnokságbeli szint, osztály
létezik, innentől kezdve megkérdőjeleződhet
a komolysága az
adott kérdésnek. A kiszámíthatóság
pedig abban is leledzik véleménye
szerint, hogy a kettős finanszírozást
ki kellene szorítani a fennálló rendszerből,
valamint adott önkormányzati
támogatás után ne legyenek
olyan alkalmak, melyek során az
egyes sportágak, egyesületek irányítói
kilincselnek a képviselőknél,
vagy adott grémiumnál és meg is
kapják a plusz támogatást.
A korántsem teljes téma-összegzés
alapján egy valami nyomban
kiderülhetett, roppant-mód szerteágazó
szegmense a város életének
„sport-helyzete”, így nem véletlen,
hogy lesznek még egyeztetések
sportkoncepció kapcsán.
P.L.
Sportkoncepció – Kikristályosodó határokkal
Hirdetés
Kanizsa 2011. február 24. – Magazin 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGTÖBBET! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
2009 nyarán személyes megkeresést
kaptam – mint a Cserháti
Sándor Műszaki Szakképző Iskola
és Kollégium akkori igazgatóhelyettese
– azzal kapcsolatosan,
hogy nincs-e kedvem beadni az
együttműködési pályázatunkat
egy nemzetközi projektre, melynek
keretén belül – a Comenius
program égisze alatt, EU támogatásával
– hét ország (Bulgária, Litvánia,
Magyarország, Németország,
Románia, Spanyolország és
Svédország) vehetne részt az internacionális
tapasztalat-cserén
alapuló programban. Nem kellett
sokat gondolkodnom a válaszon,
örömmel jeleztem részvételi szándékunkat.
Hosszas levelezéseket
és egyeztetéseket követően –
melyben Tóth Rita volt segítségemre
– a projekt szakmai koordinációjára
felkértem Markó Eszter
tanárnőt, aki régóta jártas a nemzetközi
projektek megvalósítása
terén, számos sikeres projekt kidolgozásában
és lebonyolításában
vett részt.
A projekt címe: The Different
and The Same (Azonos és különböző),
a célja pedig az, hogy a
résztvevő diákok és pedagógusok
minél többet megtudjanak egymás
kultúrájáról, történelméről, hagyományairól,
illetve bemutassák saját
országukat (képek, filmek, bemutatók,
kiállítások segítségével), felfedezzék
a különbözőséget és a hasonlóságot
a kultúrák között. Magyarországot
iskolánk képviseli.
A megvalósításra 20 ezer euró
támogatást nyertünk.
Az első találkozóra 2010 novemberében
került sor. Itt lefektették
a projekt indulásához szükséges
alapokat, és meghatározták az
előttünk álló két év feladatait.
A második találkozón az iskola
három tanulójával (Ozvald Zoltán,
Végvári Ferenc – 12. C és Ivanics
Bálint – 12. D), valamint az iskola
műszaki igazgatóhelyettesével,
Tukacs Attilával vettem részt. Az
eltöltött 5 nap nyarat hozott számunkra
a télbe, nem csak átvitt értelemben.
Reggel 4-5 órakor keltünk
és 6.30-kor volt az indulás
Budapestre. A ferihegyi repülőtérről
először Madridba, majd onnan
átszállással Alicante-ba utaztunk.
Alicantétól 50 percnyi buszút után
érkeztünk meg célállomásunkra,
Murcia 400 ezer lakosú városába.
Érkezésünkkor és ott tartózkodásunk
alatt a hőmérséklet 20 C° és
28 C° között volt, felhőtlen volt az
égbolt. Számos ültetvényen éppen
akkor szüretelték a narancsot és
citromot, és virágoztak a mandulafák.
A táj alapvetően kopár, egyegy
citrusligettel vagy pálmafacsoporttal
tarkítva. A kint eltöltött
5 nap során betekintést nyerhettünk
a spanyol kultúrába, megismerhettük
a népviseletet és néptáncot,
a történelmi múltat, jellegzetes
napi szokásaikat, hagyományaikat,
gasztronómiai fogásaikat.
Oktatási intézményük több épületegyüttesből
áll. Az iskola aprótéglából
épült, magas és erős fémkerítés
veszi körül. A becsengetést
követően a kapuk bezáródnak, és
csak kóddal lehet onnantól be vagy
kijutni a területről. 7.30-kor kezdődik
az oktatás, és 14 órakor ér
véget. Az ablakokon rácsok találhatóak,
ezzel akadályozva meg
azt, hogy a tanulókat baleset érje,
vagy eszükbe jusson az ablakon át
közlekedni. A spanyol diákok fegyelmezésével
szemmel láthatóan
akadnak gondok, hiszen a tanóra
alatt egészen annak befejezéséig
ki-be jártak a tanulók, és elég nagy
zaj hallatszott mindenfelől. Félreértések
elkerülése végett, a város
egyik patinás középiskolájáról van
szó, tehát nem elszigetelt esetről
számolok be. A városban is a jellegzetes
növényzet része a pálmafa
és narancsfa, melyek terméseihez
egyébként nem nyúlnak az ott
lakók. Gyermekeinket egyesével
külön spanyol családoknál szállásolták
el, ahol spanyol diáktársaikkal
töltöttek el érdekesebbnél érdekesebb
napokat, számos izgalmas
programmal tarkítva. Ott jártunkkor
sztrájk tanúi lehettünk, kivonult
a teljes közalkalmazotti
szféra, mert az elvonások és megszorítások
ellen tüntettek. Elmondásuk
szerint, ha valamelyik dolgozói
csoportnak akár 1 euróval is
csökkentik a bérét, vagy más sérelem
éri őket, akkor egységesen
lépnek fel a védelmükben és érvényesítik
az érdekeiket. Láthatóan
ez náluk kiválóan működik, magyarként
irigykedtünk rájuk.
A kint eltöltött idő két szempontból
volt feledhetetlen és hasznos:
egyrészt a kirándulások és
kulturális programok gazdagítottak,
élményhez juttattak bennünket,
másrészt a szakmai tanácskozások
alkalmával sok hasznosítható
tapasztalatot szerezhettünk. A
cartagena-i látogatás különösen
maradandóra sikerült. A történelem
tapintható volt, az ókori építménymaradványok
(föníciai-pun,
és római romok), a hadikikötő, a
múlt tiszteletéről árulkodnak.
Gyümölcsözőnek bizonyult a diákok
számára is a tantermi környezetben
és spanyol családoknál eltöltött
idő. Beszámolóik alapján
nagyon jól érezték magukat. Használhatták
és fejleszthették idegen
nyelv- és szakmai tudásukat. A pedagógusoknak
a közös megbeszélések
jelentették a hét legaktívabb
részét. Többnyire hasonló profilú,
műszaki középiskolákban oktató
kollégák gondjaival, örömeivel ismerkedhettünk
meg. Kicserélhettük
ismereteinket az Európai Unióval
kapcsolatban. Érdekes volt
megtudni, hogyan látnak minket a
különböző országok állampolgárai.
Jellemzésük szerint a magyarok
nyitottak, barátságosak, jó kedélyűek,
képzettek, és meglepően
sokoldalú világtörténelmi ismeretekkel
rendelkeznek.
Jelenleg közös honlapon dolgozunk
külföldi kollégáinkkal, melynek
célja a kölcsönös szakmai tapasztalatcsere.
Ennek kivitelezésében
oroszlánrészt vállaltak a magyarok.
A következő találkozóra
Svédországban kerül sor április folyamán.
Fontosnak tartom, hogy
hazánk éljen a lehetőséggel és minél
több hasonló programban vegyen
részt. Iskolánk ennek megfelelően
számos hasonló projektben
vett részt és a jövőben is ezt kívánja
tenni.
Gábris Jácint
Spanyolországban jártunk
„Olajban festett meg engem is,
talán kissé túlszigorú, nálam szokatlan
arckifejezéssel, melyet ő elválaszthatatlannak
tartott az orosz
harctéren lévő magyar generálistól.”
– figurázta ki a frontot megjárt
művészt a legnépszerűbb első
világháborús tábornok, Szurmay
Sándor. Az alább következők felvillantják
rokonszenves egyéniségét,
melyben erő és derű békében
megfért egymással.
A magyar katona a Kárpátokban
című könyve lapjain arról ír városunk
díszpolgára, micsoda kincs az
az erőforrás, melyet egy-két ember
Isten áldotta, természetes humora
képviselt. Ezek a legnagyobb válság
idejében, midőn a fáradtság
vagy csüggedés jelei mutatkoztak,
egy-egy mókával, gesztussal vagy
odadobott szóval egy pillanat alatt
felvillanyozták a csapatot. Az ilyen
emberekre vigyázott is a parancsnok,
mint a szemefényére. – írta.
Elbeszéli azt is, mennyi veszteségünk
volt az első időkben abból,
hogy az ellenség messziről felismerhette
tisztjeinket, rájuk összpontosítva
össztüzét. Hamarosan
segítettek ezen, így télen, amikor
köpenyben voltak, ha idegen csapattestbeliek
találkoztak, komikus
jelenetek fordultak elő. 1914/15 tele,
az Ung völgye. A deres bajuszú,
ősz hajú tűzérezredes, hogy lábait
felmelegítse, leszállt a lóról, és az
egyik ágyú mozdonykocsijára ült.
A szembelovagló hetyke magyar
küldönchuszár öreg népfölkelőnek
nézte a legénységi ruhában levő ezredest
és rászólt: – Na, öreg, te is
otthon maradhattál volna!
Mit tehetett a jó humorú ezredes
mást: nevetett és elmondta másoknak
is az esetet.
A 20-as honvédek békebeli ezredparancsnokának,
az uzsoki
győzőnek, Szurmay Sándornak
decemberben születése 150. évfordulójára
emlékeztünk. Február 24-
én pedig arra, hogy 1919-ben ekkor
internálta Károlyi Mihály
„népköztársasága”. 1945. február
26-án, életének 85. évében eltávozott.
Sírja a Fiumei úti temetőben
a 48/56-szigeten található.
P.J.
Kanizsa
díszpolgárára
emlékeztünk
Kanizsa 6 – Kultúra 2011. február 24.
Mint ahogy a Kanizsa Újság
honlapján már olvashatták, készül
a Batthyány Lajos Gimnázium
nagyszabású emlékműve,
amely az iskola évszázados dokumentumait,
dolgozóinak, pedagógusainak
és diákjainak névsorát
fogja megjeleníteni. A szobor
a gimnázium Sugár út felőli
szárnyának lépcsőfeljárójában
lesz elhelyezve, és nyolc darab,
felül nyitható, tengelye körül
forgó hengerből áll.
A művet a ’92-ben városunkba
visszatelepült Szemenyey-Nagy
Tibor szobrászművész készítette,
aki ugyan tősgyökeres kanizsai,
de nem élt mindig itthon, hiszen
hosszú éveket töltött többek között
Dél-Amerikában, Nyugat-
Európában és a Karib-szigeteken
is. A gimnázium új emlékművének
apropóján beszélgettünk a
szobrászművésszel érdekes életútjáról,
a kultúráról alkotott elképzeléseiről
és saját művészetéről.
– Meglehetősen érdekesen alakult
az életútja, hiszen élt Nyugat-
Európa több országában, Dél-Amerikában
és a Karib-szigeteken is.
– Lehetőségeimhez mérten
megpróbáltam olyan helyeket keresni,
ahol békén hagynak, később
pedig olyat, ahol jó idő van és kevés
ember, ahol közel lehetek a
természethez. Közép-és Dél-Amerikában
nem elsősorban az ősi indián
kultúrák érdekeltek, hanem
azért éltem ott, mert egyedül akartam
lenni. Ott még vannak érintetlen
területek, ahova az ember viszszavonulhat.
Sokáig persze nem
lehet csinálni ezt a fajta életformát,
esetleg pár hónapig, talán egy
évig. Például ahol az utolsó alkalommal
éltem, ott minimálisak a
túlélési lehetőségek, az ottani étlap
sem túlzottan bizalomgerjesztő,
bogyók, férgek, lárvák és némi
gyümölcs, néha hal. Ez az életforma
az európai ember számára addig
működik, amíg kitisztul a lelkéből
az a sok szomorúság és gyűlölet,
amit a modern civilizációtól
kap.
– Megismerve Nyugat-Európát,
miért döntött úgy, miután visszajött,
hogy Magyarországon marad?
– Megismertem a feleségemet.
Én itt érzem otthon magam, mert
nem vagyok idegen és senki sem
néz turistának. Tulajdonképpen
ennyire egyszerű.
– Ön eredetileg szobrász, de
sok mással is foglalkozik, a bútor-
készítéstől kezdve a tervezőgrafikáig
több képző-és iparművészeti
műfajban is alkot. Hogyan
lehet összeegyeztetni ezt a sokszínűséget?
– Alapvetően a szobrászati
problémák érdekelnek, de minden
más is, ami szép és értékes.
Dolgoztam üveggel, de néha bútorokat
is tervezek, illetve tipográfiai
feladatok is foglalkoztatnak.
A szobrászat a fő tevékenységem,
de minden érdekel,
ami körülvesz, az eszközök, tárgyak,
látványok, megpróbálom
ezekben is meglátni a szépet, lehetnek
azok akár egyszerű használati
tárgyak is. A művészettel
a látásmódot kell gazdagítani,
az alkotáskor minden alkalommal
mindent teljesen az elején
kell kezdeni, és az elemi részekből
kell építkezni. Szobrászként
is a legegyszerűbb formákkal
kezdtem el foglalkozni, és
azt próbáltam megérteni, hogyan
kapcsolódnak egymáshoz
a legkisebb részecskék, vagy a
csillagok az éghez, miként
érintkeznek egymással bizonyos
felületek. Ha végignézzük a
kultúra történetét, akkor láthatjuk,
hogy a művészek egészen
az ősidők óta annak az indítéknak
az okát keresik, amiért feltör
az emberben az alkotási
vágy. Aki komolyan foglalkozik
művészettel, előbb-utóbb rájön
arra, hogy a művészet alapvetően
egy szakrális tevékenység,
de ezalatt nem azt értem, hogy
bármiféle valláshoz vagy egyházhoz
kell kötni az alkotást.
Persze vannak olyan korok,
amikor művészet és vallás szorosan
egymás mellett élt, például
a gótikában és a barokkban,
vagy a középkori iszlám művészetben.
Mégsem ez a lényeg,
hanem az, hogy magának az alkotásnak
köze van a teremtéshez,
van egyfajta szakralitása,
ami minden művészet lényege.
Az ősi kultúrákban is az igazságot,
az alapokat keresték, és ebből
a kutatásból alakult ki a művészet.
őseink megpróbáltak
nyomokat, útjelzőket hagyni az
utánuk következő nemzedékeknek,
és ez annak az ősi igénynek
köszönhető, hogy vágyakozunk
a megfoghatatlan emberfeletti
után. Ebből kiindulva a művészet
nem más, mint lelket lehelni
az anyagba.
– Hogyan tudná egységesen
bemutatni, jellemezni szobrászati
alkotásait? Mi az a vezérmotívum,
amely mentén rendeződnek
a művek az alkotási folyamat során?
– Plasztikai alkotásaim megjelenésükben
viszonylag egyszerűnek
tűnő formák, a felületük
általában érzékeny, finom.
Külső alakjuk mindig attól függ,
hogy milyen téri problémát hivatottak
megoldani. A szobor
struktúrája annak a függvénye,
hogy milyen a külső forma mögötti
belső szerkezet. Az, hogy a
mozgás, vagy az egyes kapcsolódások
hogyan épülnek fel térben,
nem azon múlik, hogy
mennyire lesz tetszetős az alkotás.
Szobraim egyszerű, racionális,
logikusan felépített, úgymond
természettudományos dolgok,
alapjában véve naturalisták.
A mikro- és a makrokozmosz
viszonyításával modellezni,
rekonstruálni, az építő elemeket,
formákat és mozgásukat
próbálom emberléptékűvé,
megfoghatóvá, láthatóvá tenni.
Így az alkotás mellet sokat foglalkozom
fizikával, csillagászattal
és biológiával is. Ezt természetesnek
tartom, hiszen a művészek
minden korban az akkori
tudás legmagasabb szintjét érintették
és használták fel műveik
létrehozásánál. Nem másolták le
szolgai módon a látottat, vagy
az embert, hanem életet leheltek
az anyagba. Szerintem ez a
szobrászat lényege: az anyagból
egyfajta energiahordozót csinálni.
Jóleső érzés ránézni például
egy ötszáz vagy kétezer évvel
ezelőtti szoborra, ami valahogy
megérint minket, aktiválja tudatunkat
és gondolatokat ébreszt
bennünk, érzéseket szabadít fel.
Ez a bizonyítéka annak, hogy
vannak abszolút értékek, időtlenek,
és ez csak úgy működik, ha
az alkotás mögött ott van a hit, a
szeretet és legfőképpen az alázat.
Az utóbbi főleg fontos, mert
hiába van valakinek kritikai látásmódja,
nagy tudása, mert
tisztelet és alázat nélkül ez nem
megy, különben felületes lesz a
munka. Az általam készített tárgyak
összekötik az ismert, látható
világot a hittel, az ismeretlennel,
iránymutatást adnak és elgondolkodtatnak.
A művészet: örök értékek és teremtés
Fotó: Bakonyi Erzsébet
– Nagy általánosságban körülbelül
a tizenkilencedik századig
az esztétikummal párosuló szellemi
töltet, az ideakövetés volt a fő
szempont a művészeti alkotások
létrehozásánál. A huszadik század
utolsó hányadában ezek az
igények mintha szertefoszlottak
volna. Hogy csak néhány példát
említsek, az állati bőrökből és
húsból összetákolt emberi portrék,
vagy kitömött állatokból készült
használati tárgyak – például
csocsóasztal – műalkotásként való
prezentálása például nehezen
talál befogadói csatornára. Ön,
mint művész, milyen magyarázatot
tudna adni ezekre a jelenségekre?
– A mai művészeti produktumok
magyarázása meglehetősen
összetett, számos társadalmi-politikai,
de akár gazdasági problémákat
is felvet. Talán minden onnét
ered, hogy a nyugati civilizáció
egy demokratikus, ugyanakkor
manipulációra épülő rendszer.
A demokrácia, mint társadalmi
berendezkedés valójában
nem létezik, az ókorban is csak a
rabszolgatartó társadalmak része
volt. Most is csak olyan formában
tud működni, hogy ebben a
hatalmas, globális világban vannak
kiváltságos országos, nemzetek,
akik a gazdasági, pénzügyi,
katonai hatalmat birtokolják, és
az ott élőknek egyfajta jólétet,
egzisztenciális biztonságot hagynak.
Tulajdonképpen a hatalmi
vágy teszi tönkre a békés egymás
mellett élést. Ami a kultúrát illeti,
azok a jóléti társadalmak,
amelyek kitalálják a játékszabályokat
– leegyszerűsítve például
hogy mennyibe kerülnek az
egyes árucikkek – meglehetősen
egyszerű, primitív játékokat játszanak.
Ehhez a hatalmasoknak
és alattvalóiknak szükségük van
valamiféle önigazolásra, és ezt
hívják kultúrának. A hatalmi
struktúrák által kialakított kultúra,
ezen belül is a művészet alapja
a dezinformáció, a hazugság,
szemfényvesztés, a csalás, ámítás
és a tömegmanipuláció. Az a
cél, hogy olyan termékeket állítsanak
a tömegek elé, amivel nem
tudnak mit kezdeni. Akár negatív,
káros dolgokat is úgy tüntetnek
fel, mintha értékek lennének,
és ezzel teljes bizonytalanságban
tartják az embereket, akiknek ezáltal
nem lesz orientációjuk, viszonyítási
alapjuk és biztonságérzetük.
Ugyanez az alapja a gazdaságnak
is. Az emberek többsége
éppen annyi pénzt keres, hogy
ne haljon éhen, ugyanakkor
adósság-csapdába kell, hogy jusson.
Éppen ez a cél: az embereket
rabszolga-sorsban, állandó
függő-viszonyban és bizonytalanságban
tartani. Az a cél, hogy
minden állandóan változzon, így
az árak, az értékek, az iskolarendszerek,
a művészet ma ilyen
legyen, holnap amolyan. A művészetben
is az a „jó”, ami bomlaszt,
holott a művészet, a kultúra
és az oktatás lenne az alapja a
társadalomnak. Ha rendelkeznének
az emberek kultúrtudattal,
általános műveltséggel, akkor
lenne egy értékrendjük, és ebből
következőleg önérzetük is. Akkor
nem lehetne őket olyan könynyen
manipulálni, irányítani,
meg minden vacakot megvetetni
velük. Így viszont ki vannak
szolgáltatva, örülnek, ha egyik
napról a másikra meg tudnak élni.
A másik félrevezetés, hogy az
élet egy nagy versengés, de ez
nem így van. A versennyel az a
baj, hogy csak egy ember győzhet,
mindenki más veszít. Mire jó
ez? Az élet nem verseny. Akinek
van családja, gyerekei, nagyszülei,
az tudja, hogy az élet nem erről
szól. Lényegében ezeknek a
negatív tendenciáknak köszönhető,
hogy értelmezhetetlenek a kiállítótermeket
megtöltő bizarr
dolgok. Ezekkel is azt közvetítik
az emberek felé, hogy mindent
szabad, minden csak nézőpont
kérdése, az értékek egyik napról
a másikra változhatnak, de a valóságban
ez nem így van. Vannak
abszolút értékek, ezt akár a természetben
is láthatjuk: ha nyáron
süt a nap, akkor meleg van, ha
megérintjük a jeget, akkor hideget
érzünk, tehát vannak igazságok,
ezekkel kapcsolatban nem
lehet mellébeszélni.Meg kell
próbálnunk – még ha kis léptékben
is- szép, értékes dolgokat
létrehozni, és ez nem csak a művészetre,
hanem az élet minden
területére igaz, akár egy péksütemény
elkészítésére is…
– Ön szerint mi a megoldás, hogyan
lehetne közelebb hozni az
emberekhez a művészetet, a kultúrát?
– Nyugat-Európában már óvodás
korban viszik a gyerekeket
színházba, komolyzenei koncertre,
az általános iskolásokat pedig
múzeumba, galériákba, kortárs
kiállításokra. Így kialakul bennük
az érdeklődés, kapnak eszközöket
arra, hogy képezni, gazdagítani
tudják magukat, személyiségüket.
A modern múzeumok tőlünk
nyugatabbra napközben tele vannak
gyerekekkel, Ausztriában
például minden kiállítás ingyenes
a tizennyolc éven aluliaknak. A
gyerekek előbb-utóbb megtanulják,
hogyan válasszák külön a
művelődést a szórakozástól, hiszen
az előbbi összpontosítást,
koncentrációt, erőfeszítést igénylő
tevékenység, az utóbbi pedig
arra való, hogy kifújjuk magunkat.
Mind a kettőnek megvan a
maga létjogosultsága, de nem
szabad összekeverni őket. Összefoglalva
az eddigieket, szerintem
az óvodában és az általános iskolában
kell elkezdeni a kultúrára
és az örök értékekre való nevelést.
– A városrekonstrukció munkálataiban
az Ön tervei is szerepelnek.
Milyen elképzelései vannak a
város szebbé tételével kapcsolatban?
– Még 2009-ben nyertem egy
pályázatot, melynek kapcsán a
nagykanizsai vár és város tizenhetedik
századi modelljét készítem
jelenleg. Kanizsa egy falakkal körülvett
erődítmény volt, ennek aktualitása
pedig az, hogy amikor
legutóbb feltúrták az Erzsébet-teret,
akkor megtalálták a városfal
cölöp-maradványait. Az volt az
elképzelésem, hogy rekonstruálni
kellene a volt városfal alapjait a
cölöpmaradványokkal az egész
tér szélességében, majd ezt egy
járható üvegfelülettel befedni. A
tér két oldalán nappal egy-egy
lépcsőlejárattal ez az alsó szint
bejárható lett volna, éjszakai
megvilágításban pedig egy impozáns
látvány. Ez sok pénzbe került
volna és a pályázat csak egy
kis domborműre lett kiírva, ezért
az alap-ötletet továbbgondoltam
és arra jutottam, hogy a Rozgonyi
utcával párhuzamosan egy kis területet
tárunk fel újra, majd három-
négy méter mélyen a múzeum
régészei rekonstruálják a volt
városfal alapjainak cölöpmaradványait.
Ezt a kis területet egy három-
négy méter mély, kétszer egy
méteres aknával határolni, melyet
a járószinten egy átlátszó,
biztonsági üveglap zár. Az aknában,
az üveg alatt lenne a saválló
acélból készült vár-és város makettje
és ez alatt lenne látható a
rekonstruált városfal maradvány
egy része, mindez éjszaka kivilágítva.
Z.A.
Kanizsa 2011. február 24. – Kultúra 7
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGHITELESEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
Kanizsa – 8 Városháza 2011. február 24.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a nyugdíjasok elhelyezésére épült
bérlakások bérletéről szóló 36/1997. (XI.44.) számú helyi rendelete alapján a Nagykanizsa,
Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban megüresedett 2 db önkormányzati
bérlakás bérleti jogának elnyerésére.
Pályázatra kiírt lakások:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 15.,
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 2.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 21. Helye: Polgármesteri Hivatal
Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em. 100. A licitálás időpontja:
2011. március 28. (hétfő) de. 9.00 óra. Helye: Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály
Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.
A bérlemények leírása:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 15.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 31 m2, szobaszáma:
1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: felújított, bérleti díja: bérlakást
leadó pályázó esetén 15.221 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj +
rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett
szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 2.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 37 m2, szobaszáma:
1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: felújított, bérleti díja: bérlakást
leadó pályázó esetén 17.316 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj +
rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett
szolgáltatásokért díjat köteles fizetni. A lakások megtekinthetők: 2011. március
11. 13.00-15.00 óráig.
A pályázaton való részvétel feltételei:
1./ Személyi feltételek
Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű nyugdíjas, nyugdíjas házaspár,
aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi
nyugdíjkorhatár elérte/k/, önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képes,
a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/
tenni, a pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történő licitálást elfogadja.
2./ Egyéb feltételek
Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ aki a rendeletben
meghatározott összegű pénzadományt ajánl fel, legalább komfortos önkormányzati
tulajodonú lakással rendelkezik 5 éve, és ott lakik, illetve azt térítésmentesen a bérbeadó
rendelkezésére bocsátja, aki városrendezési célból kiürítendő, illetve életveszély
miatt lebontásra kerülő önkormányzati lakás bérlője, és a felajánlott lakást cserelakásként
elfogadja.
Pályázni a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Eötvös tér 16.) átvehető
PÁLYÁZATI LAP két példányban történő kitöltésével lehet, melyen fel kell
tüntetni: a pályázó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva
az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra kerülő önkormányzati
bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti díját,
csatolva a bérleti szerződés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás esetén annak
pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden
tulajdonos adatát.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgálatán
(Nk, Eötvös tér 16.) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem
küldünk.
A licitálás szabályai: a licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidőben,
a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatalmazottja
is képviselheti.
A licitálás induló összege: 1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 15. 2.100.000
Ft. 2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 2. 2.200.000 Ft. A licitálás során a licitösszeg
50.000 Ft-onként emelkedik.
A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve önkormányzati
bérlakás leadása esetén a kijelölést követő 15 napon belül. Afeljánlott adományt
a kijelölést követő 6 hónapon belül kell az önkormányzat számlájára megfizetni.
A nyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhető, tartási szerződés nem köthető.
Nagykanizsa, 2011. február 16.
Cseresnyés Péter polgármester
Pályázat Nyugdíjasházi lakásokra
Hirdetmény a bírósági ülnökök választásáról
A Magyar Köztársaság Alkotmányának rendelkezései szerint a törvény által meghatározott
ügyekben és módon nem hivatásos bírák (ülnökök) is részt vesznek az ítélkezésben.
A legutóbb, 2007-ben 4 évre megválasztott ülnökök megbízatása az idén
lejár (az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével), emiatt szükséges az új választás
megtartása. A Köztársasági Elnök a bíróságok ülnökeinek megválasztását a
2011. március 7. és április 30. közé eső időtartamra tűzte ki. A helyi bíróság ülnökeit
a bíróság székhelye szerint illetékes települési, illetőleg települési kisebbségi önkormányzatok
képviselő-testületei választják meg. Amegyei bíróság és a munkaügyi
bíróság ülnökeit a megyei, megyei jogú városi közgyűlés és a területi kisebbségi önkormányzatok
képviselő-testületei választják meg. Az ülnökök megbízatása 4 évre
szól.
Ülnököt jelölni az alábbi bíróságokra lehet:
Bíróság megnevezése Megválasztható ülnökök száma
Nagykanizsai Városi Bíróság 12 fő ülnök + 8 fő pedagógus ülnök
Zala Megyei Bíróság 2 fő ülnök + 1 fő pedagógus ülnök
Zalaegerszegi Munkaügyi Bíróság 5 fő ülnök
Jelöltet állíthat: a bíróság illetékességi területén lakóhellyel és választójoggal rendelkező
magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok,
a bíróság illetékességi területén működő társadalmi szervezetek kivéve
a pártokat.
A fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróságok pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi
területén működő alapfokú és középfokú nevelési - oktatási intézmények
tantestületei jelölik.
A munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdekképviseleti
szervei jelölik.
Jelölt lehet: az a büntetlen előéletű, választójoggal rendelkező magyar állampolgár,
aki a 30. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem érte el.
Jelöléshez szükséges dokumentumok:
- A jelölő választópolgár, vagy jelölő szervezet által kitöltött és aláírt "Bírósági ülnökké
jelölés" elnevezésű nyomtatvány.
- A jelöltnek a jelölés elfogadásáról szóló írásbeli nyilatkozata.
Az elfogadó nyilatkozat többek között tartalmazza a jelölt arra irányuló nyilatkozatát,
hogy volt-e büntetve és van-e választójoga.
A jelöltnek a jelölés elfogadását követően haladéktalanul hatósági bizonyítvánnyal
(erkölcsi bizonyítvány) kell igazolnia büntetlen előéletét. Amennyiben ezen igazolási
kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.
A jelöléshez szükséges nyomtatvány, a jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozat, valamint
a bírósági ülnökök jogait és kötelezettségeit tartalmazó tájékoztató Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Titkárságán (Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7. I. em. 6.) munkaidőben átvehető, vagy megtekinthető és letölthető a
www.nagykanizsa.hu honlapról.
A jelölés benyújtásának helye, ideje: a jelölés Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Titkárságán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 6.) 2011.
március 16-ig személyesen, vagy postai úton zárt borítékban Cseresnyés Péter polgármesternek
címezve nyújtható be, utóbbi esetben kérjük a borítékra ráírni: "Bírósági
ülnökválasztás". A jelöléshez csatolni kell: a jelölt elfogadó nyilatkozatát, valamint,
a jelölt büntetlen előéletét igazoló hatósági bizonyítványt (erkölcsi bizonyítvány).
Bírósági ülnökök választása
Pályázati roadshow - Új Széchenyi Terv
A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara meghívja önt
2011. március 2-án 10 órakor kezdődő
tájékoztató összejövetelére, melynek helyszíne
Nagykanizsa, Zrínyi u. 21.
(Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Nagykanizsa Szolgáltató Iroda)
A rendezvény a februárban véglegesítésre került Új Széchenyi Terv
keretében elérhető pályázati lehetőségeket mutatja be. A felszólalók
tájékoztatói után konzultációra is lehetőség van.
A rendezvényen való részvétel díjmentes, de regisztráció köteles.
Jelentkezési lap kérhető: a nagykanizsa@zmva.hu e-mail címen.
Jelentkezni 2011. február 28-ig lehet.
Kanizsa 2011. február 24. – Városháza 9
NAGYKANIZSÁN A LEGTÖBBEN OLVASSÁK! – www.kanizsaujsag.hu 􀀩
Pályázat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati
bérlakásokról szóló 42/2007. (IX.25.) számú helyi rendelete alapján, az alábbi
üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
SZOCIÁLIS ÉS NEM SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN, ÖNKORMÁNYZATI
BÉRLAKÁS BÉRLETI JOGÁVAL RENDELKEZő, ILLETVE
NEM RENDELKEZő PÁLYÁZÓK RÉSZÉRE:
1. Nagykanizsa, Bartók B. u. 6. V. em. 4.
Alakás alapterülete: 45 m2, szobaszám: 1+1 fél szoba, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Bérleti díj összege: 17.730
Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év, vagy a cserélt
lakás bérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének
időpontja: 2011. március 9. 10-11 óráig.
2. Nagykanizsa, Berzsenyi u. 14/B. V. em. 31.
Alakás alapterülete: 66 m2, szobaszám: 3 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A
lakás településen városi terület. Bérleti díj összege: 34.188 Ft. Alakás állapota: helyreállított.
Abérleti jogviszony időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerződésével
megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének időpontja: 2011. március 9.
13-14 óráig.
3. Nagykanizsa, Csányi u. 9. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 32 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: városi terület. Bérleti díj összege: 11.232 Ft. A
lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás
bérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének időpontja:
2011. március 8. 14.30-15.30 óráig.
4. Nagykanizsa, Csengery u. 19. fsz. 1. (mozgáskorlátozottak részére)
A lakás alapterülete: 57 m2, szobaszám: 1+2 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Bérleti díj összege:
29.526 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év,
vagy a cserélt lakás bérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének
időpontja: 2011. március 8. 9.30-10.30 óráig
5. Nagykanizsa, Erzsébet tér 11/C. II. em. 4.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege: 19.190 Ft.
A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év, vagy a cserélt
lakás bérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének
időpontja: 2011. március 9. 9-10 óráig.
6. Nagykanizsa, Kazanlak krt. 1/C. III. em. 3.
A lakás alapterülete: 70 m2, szobaszám: 2+2 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Bérleti díj összege:
31.920 Ft. Alakás állapota: felújított. Abérleti jogviszony időtartama: 5 év, vagy
a cserélt lakás bérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének
időpontja: 2011. március 9. 11-12 óráig.
7. Nagykanizsa, Platán sor 4. V. em. 32.
A lakás alapterülete: 45 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: városi terület. Bérleti díj összege: 17.730 Ft. A
lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év, vagy a cserélt
lakás bérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének időpontja:
2011. március 9. 13.30-14.30 óráig
SZOCIÁLIS ÉS NEM SZOCIÁLIS HELYZETALAPJÁN, ÖNKORMÁNYZATI
BÉRLAKÁS BÉRLETI JOGÁVALNEM RENDELKEZő PÁLYÁZÓK RÉ-
SZÉRE:
1. Nagykanizsa, Berzsenyi u. 14/B. VII. em. 45.
A lakás alapterülete: 41 m2, szobaszám: 1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
Alakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
21.238 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
A lakás megtekintésének időpontja: 2011. március 9. 14-15 óráig.
2. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/B/6.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Bérleti díj összege: 15.796
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének időpontja: 2011. március 8. 8.30-9.30 óráig.
3. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/D/3.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Bérleti díj összege: 15.796
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének időpontja: 2011. március 8. 8.30-9.30 óráig
4. Nagykanizsa, Csengery u. 117/15. fsz. 2.
A lakás alapterülete: 53 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos, A
lakás településen belüli fekvése: peremterület. Bérleti díj összege: 13.886 Ft. A
lakás állapota: felújított. Abérleti jogviszony időtartama: 5 év. Alakás megtekintésének
időpontja: 2011. március 8. 8.30-9.30 óráig.
5. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/G/8.
A lakás alapterülete: 48 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Bérleti díj összege: 17.232
Ft. Alakás állapota: felújított. Abérleti jogviszony időtartama: 5 év. Alakás megtekintésének
időpontja: 2011. március 8. 8.30-9.30 óráig.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege: 20.672 Ft.
A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének időpontja: 2011. március 8. 12.30-13.30.óráig.
7. Nagykanizsa, Erzsébet tér 1. I. em. 3.
A lakás alapterülete: 39 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
22.932 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének időpontja: 2011. március 8. 12.30-13.30 óráig.
8. Nagykanizsa, Fő u. 9. II/1/9.
A lakás alapterülete: 54 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege: 24.462 Ft.
A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének időpontja: 2011. március 8. 9.15-10.15 óráig.
9. Nagykanizsa, Rózsa u. 15. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 55 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Bérleti díj összege: 23.815
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének időpontja: 2011. március 9. 15-16 óráig.
NEM SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN, ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁS
BÉRLETI JOGÁVAL NEM RENDELKEZő PÁLYÁZÓK RÉSZÉ-
RE:
1. Nagykanizsa, Király u. 34. II. em. 3.
A lakás alapterülete: 113 m2, szobaszám: 3 szoba, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege: 61.472
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének időpontja: 2011. március 8. 13.30-14.30 óráig.
2. Nagykanizsa, Fő u. 8. II. lh. II. em. 5.
A lakás alapterülete: 80 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege: 40.400 Ft.
A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének időpontja: 2011. március 8. 10.30-11.30 óráig.
3. Nagykanizsa, Fő u. 8. I. lh. II. em. 14.
A lakás alapterülete: 72 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
39.168 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
A lakás megtekintésének időpontja: 2011. március 8. 11.30-12.30 óráig.
4. Nagykanizsa, Fő u. 21. I. em. 5.
A lakás alapterülete: 54 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
31.752 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
A lakás megtekintésének időpontja: 2011. március 8. 8-9 óráig.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Garzonházakról szóló
32/2001. (VI.27.) számú helyi rendelete alapján, az alábbi bérlakások bérleti
jogának elnyerésére:
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. II. em. 10.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege:
14.920 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerződés időtartama:
maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének időpontja: 2011. március
8. 9-10 óráig.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nagykanizsa, Eötvös
tér 16. I. em. 100.) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók!
Pályázatok benyújtásának határideje: 2011. március 21.
Nagykanizsa, 2011. február 16.
Cseresnyés Péter polgármester
Pályázat önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére
Kanizsa – 10 Városháza 2011. február 24.
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden hónap első szerdáján 16 órától 17 óráig a
Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865,
balogh.laszlo61@chello.hu
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart
minden hónap első keddjén 17 órától 19 óráig a Zsigmondy-Széchenyi Szakközépiskolában
(Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.) 20/388-8259, bcsaba@nagykanizsa.hu
Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Magyar u. 80-tól-164-ig (páros oldal),
Magyar utca (páratlan oldal) 83-tól-183-ig, Garay utca páros és páratlan oldala, Kinizsi
u. 100-as lakó-tömbház, Hársfa utca, Ifjúság utca, űrhajós utca és Lámpagyári
utca) önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap I. szerdáján 16,00
órától a Pálma Vendéglőben (Magyar utca). Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós
Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.
Cseresnyés Péter polgármester fogadónapját 2011. március 2-a helyett március
9-én, Karádi Ferenc alpolgármester március 9-e helyett március 2-án tartja a
Polgármesteri Hivatal Eötvös téri épületében 8,30-12,00 óráig.
Bizzer András a 6. számú választókerület (Rózsa u. 14-től végig páros házszámok,
Rózsa u. 21-től végig páratlan házszámok, Kazanlak körút 1-től végig páratlan házszámok,
Kazanlak körút 2-12/C-ig páros házszámok, Munkás utca 1-3/B-ig páratlan
házszámok, Munkás utca 2-től végig páros házszámok, Munkás 5-től végig páratlan
házszámok) önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2011. február 25-én (pénteken)
17 órakor a Hevesi Sándor Általános Iskolában.
Képviselői, városvezetői fogadóórák
Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a 2011/2012-es nevelési évre , tanévre vonatkozó
óvodai és iskolai beiratkozást Nagykanizsa Megyei Jogú Város óvodáiban
és valamennyi általános iskolájában 2011. március 8-9-én tartjuk.
Mindkét napon 8.00 - 17.00 h-ig várjuk a leendő óvodások és 1. osztályosok jelentkezését.
A jelentkezés helye a kötelező felvételt biztosító vagy a szülő által
választott óvoda illetve általános iskola. A felvételről a férőhelyek ismeretében
az intézmény vezetője dönt, melynek eredményéről a szülőket 8 napon belül
írásban értesíti.
Az óvodai beíratáson várjuk azoknak a gyermekeknek a szüleit, akik 5. életévüket
a 2011. évben töltik be és még nem járnak óvodába. A közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 24.§ (3) bekezdése szerint a gyermek abban az évben,
amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2011.
szeptember 1.) napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek is, akik 3. életévüket 2011. augusztus
31-ig betöltik, vagy akik a 2011/2012. nevelési év során lesznek 3 évesek.
A jelentkezéshez szükséges okmányok: a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
gyermekorvosi igazolás, lakcím igazolásra alkalmas személyi igazolvány
vagy lakcímkártya.
Általános iskolai felvételre kell jelentkeznie minden nagykanizsai gyermeknek,
aki 2011. május 31-ig betölti a hatodik életévét. A közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény 6. § (2) bekezdése alapján a 2004. június 1. és 2005. május
31. között született gyermekek a 2011/2012. tanév kezdetén tankötelessé
válnak.
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok: óvoda vagy a Térségi Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat és Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Rehabilitációs
Bizottság szakvéleményének eredeti példánya, vagy gyermekorvosi igazolás,
gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcím igazolásra alkalmas személyi
igazolvány vagy lakcímkártya.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Művelődési és Sportosztály
Óvodai és általános iskolai
jelentkezések a 2011/2012. tanévre
Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy az Egyesített Bölcsőde a 2011/2012.
nevelési évre vonatkozó beiratkozást 2011. március 7-8-án 8-17 óra között tart
az intézmény Rózsa u. 7/a. szám alatti székhelyén, amelyen az Attila u. 7. szám
alatt kialakításra kerülő 40 férőhelyes tagintézménybe is fogad jelentkezéseket.
A jelentkezési lapok letölthetők a bölcsőde honlapjáról:
http://egyesitett-bolcsode.mlap.hu
Továbbá 2011. március 5-én, szombat délelőtt 9-12 óráig "Bölcsődenyitogató"
keretében az intézmény az érdeklődők részére lehetőséget biztosít az egyes tagbölcsődék
(Belvárosi Bölcsőde - Nagykanizsa, Kisfaludy u. 19., Napraforgó
Bölcsőde - Nagykanizsa, Csokonai u. 5., Rózsa Bölcsőde - Nagykanizsa, Rózsa
u. 7/a.) megtekintésére.
Bölcsődei beiratás
Gyakorold az angol nyelvet!
Vegyél részt a Betty
Memorial Versenyen,
melyet a Batthyány Lajos Gimnázium és a Betty Memorial
Alapítvány immár 15. alkalommal rendez meg középiskolás tanulók számára.
A versenyt két kategóriában rendezzük:
􀁚 nyelvvizsgával rendelkezők,
􀁚 nyelvvizsgával nem rendelkezők.
A versenyre minden nagykanizsai középiskolás jelentkezhet
a számára megfelelő csoportba. Kategóriánként az első hat helyezett
tárgyjutalmat, a győztesek pedig egy-egy londoni jutalom utat nyernek.
A verseny háromfordulós.
Első forduló: 2011. március 3. (csütörtök) 14.30 – írásbeli.
Második forduló: 2011. március 17. (csütörtök) 14.30 – írásbeli a legjobb
30-30 versenyző részvételével.
Döntő: 2011. április 1. (péntek) 12.30 – szóbeli a legjobb 6-6 versenyző
részvételével, utána eredményhirdetés.
A verseny helyszíne a Batthyány Lajos Gimnázium.
Jelentkezz iskolai angoltanárodnál!
Jelentkezési határidő: 2011. március 1. (kedd)
"Bekukkantó"
Kedves Szülők!
Tisztelettel meghívjuk Önöket, a Nagykanizsa
Központi Rózsa Óvoda Székhely
Intézményébe (Nagykanizsa Rózsa
u. 7.) 2011. február 26-án (szombaton)
10 órakor tartandó nyílt napra,
ahol megismerkedhetnek az óvodával,
nevelési programunkkal, a leendő
kiscsoportos óvodapedagógusokkal
és dajkákkal.
Vékonyított lencse AKCIÓ – 20%!
2011. február 10. - február 28.
Kanizsa 2011. február 24. – Vízmű 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGHASZNOSABBAN! – www.kanizsaujsag.hu 􀀩
Kanizsa 12 – Vízmű 2011. február 24.
Kanizsa 2011. február 24. – Ez+Az 13
Horoszkóp
Céltudatosabban tervezze meg a napjait.
Megfontoltan döntsön mindazokban a
kérdésekben, amelyek a családot anyagilag
hátrányosan érinthetik. Érzelmi életére
is szenteljen több időt.
Egyhangúvá válhat a párkapcsolata, ha
nem visz némi színt, kedvességet és kellemes
meglepetést az otthon töltött napokba.
A közös kikapcsolódás, a közös
programok javíthatnak a helyzeten.
Új lehetőségeket rejteget a jövő. Elképzelései,
döntései mellett álljon ki , és ne hagyja
lebeszélni magát semmiről a kényelmesebb
megoldás miatt. Abarátai együttműködésére
is számíthat ezekben a napokban.
Ha nem akarja, hogy kedvese megzsarolja valamivel,
működjön együtt vele, akár lakás-átalakításról,
vagy új konyhai eszköz vásárlásáról
van szó. Ne az anyagiak miatt töprengjen, hanem
örüljön annak, hogy közeledik a tavasz.
Ha ismét sok feladatot vállal el, csak elaprózza
az energiáit, és nem jut ideje odafigyelni
az egészségére. Tervezzen be kisebb célokat,
és elégedjen meg a kisebb eredményekkel. A
szórakozásról se feledkezzen meg.
Jó szervezőkészségének köszönhetően továbbra
is megoldja a család minden gondját.
A köszönet sem marad el, betervezhetnek
a nyáron egy szép közös kirándulást,
csak az úti célt kell önnek meghatároznia.
Sokat foglalkoztatja egy régi kedvesének a
sorsa. Ha netán bánkódik az elszalasztott lehetőség
miatt, ismét próbálkozhat. A bátraké
a szerencse még a szerelemben is. Ne habozzon,
hanem lépjen a tettek mezejére.
Ha nem tud mit kezdeni a szabadidejével,
töprengjen el, mivel tudja meglepni a környezetét.
Nem csak a húsz éveseké a világ,
az unatkozás helyett hasznosítsa magát akkor
is, ha elmúlt már negyven.
Úgy tűnik, érzelmei fogják irányítani egészen
márciusig a napjait. Lehetőleg ne akarjon uralkodni
a párja felett, a közös beszélgetést kezdje
mindig azzal, hogy ő mit szeretne. Ha elmondja
a kívánságát, cselekedjen annak megfelelően.
Ne kergessen hamis illúziókat, mérje fel
a valóságot, és cselekedjen annak megfelelően.
Farsang idején menjen bálba és
szórakozzon. Mindig olyan munkával
kezdje a napot, amihez kedve van.
Figyeljen jobban az immunrendszerére, és
nézzen szembe a valósággal. Ápolja testét-
lelkét egyaránt. Alázadozás helyett fogadja
el annak a személynek a támogatását,
aki önhöz a legközelebb áll.
Ha a rövid távú feladatait nem tudja sikerrel
megoldani, a változatosság kedvéért
tervezzen hosszú távra. Vegye ezt az
egészet játéknak, az ész érveket el lehet
felejteni egyelőre.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
SMS
szám:
06-30/
4-956-956
Az Ön
rádiója
FM 95,6
MHz
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGSZÍNESEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
TÁRS
VEGYES
SZOLGÁLTATÁS
INGATLAN
Kanizsa – Sport 14 / Apró 2011. február 24.
Nk-án a Csónakázó tónál (Látóhegyen),
a Szőlőskerttől 5 percre,
panorámás, 577 m2-es telek villanynyal,
vízzel, épülettel, alatta pincével,
szőlővel eladó. Érd.: 0693/325-
840, 0630/227-3636 (7331K)
Budapesten - Ferencvárosban
parkra néző, erkélyes, kétszobás,
51 m2-es, egyedi fűtéses, első emeleti
lakás eladó. Nem panel. Diákoknak
is ideális. Ár: 13 millió Ft.
Tel.: 0630/217-3453 (7332K)
Kiskanizsán két és félszobás
(60m2) jó állapotú családi ház szép
telekkel, ipari árammal, garázzsal,
reális áron eladó. Irányár: 7 millió
Ft. Érd.: 0630/957-3903 (7338K)
Liftes ház második emeletén,
kívül-belül felújított, központi fűtéses,
kis lakás eladó vagy Pécsire
cserélhető. Érd.: 0693/738-108,
0620/593-2426 (7343K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy nélkül
is igénybe vehető.) Szolgáltatások:
alakformáló-, talp-, egyéb maszszázs,
fényterápia, méregtelenítés,
stb. Hívásra házhoz is megyek. Érdeklődni
és bejelentkezni: a
+3630/481-2323 telefonszámon lehet.
(6273K)
Televíziók, LCD monitorok, videók,
DVD-k és távirányítók javítása.
Balaskó István. Nk, Ady u.
11. Tel.: 0630/597-1530 (7334K)
Meghibásodott távirányítóját
(TV, DVD, HIFI, stb.) megjavítom.
Tel.: 0620/510-2723 (7335K)
Kidobásra szánt TV-jét, monitorját,
mikróját, mosógépét, stb. elszállítom.
Tel.: 0620/510-2723
(7336K)
Gyakorlattal rendelkező könyvelő
vállalja társas és egyéni vállalkozók
könyvelését és beszámolók
készítését. Tel.: 0630/348-
9669 (7340K)
Vagyonőr jelentős, sokoldalú,
gyakorlattal elhelyezkedne Nagykanizsán
vagy környékén. Tel.:
0620/254-2679 (7344K)
Gyűjteményembe régi porcelán
falitálat, vázát, kerámia tárgyakat,
karórákat és jó állapotú női
vagy férfi kerékpárt vásárolok.
Tel.: 0630/332-8422 (7333K)
Eladó 1 db 200 literes Zanussi
fagyasztó láda és 1 db bordó-drapp
színű kinyitható kanapé 12-12 ezer
forintért. Érd.: 0620/254-2679
(7345K)
59/160/60 elvált hölgy olyan
társat keres hosszabb kapcsolatra,
akinek káros szenvedélye
nincs. Nem ismerkedek telefonon,
pontos címet kérek és levélben
válaszolok. Leveleket a
szerkesztőségbe kérem. Jelige:
„őszinteség” (7341K)
Hat évtizedes zsák keresi a korban
hozzáillő, színes foltját. Érd.:
zsak60@freemail.hu (7342K)
Hirdessen a Kanizsában
Lakossági apró 15 szóig egy alkalommal: 600 Ft
(Amennyiben hirdetését egyszerre több alkalomra adja fel, úgy a másodiktól 300 Ft.).
Vállalkozási apró 15 szóig egy alkalommal: 1200 Ft
(Amennyiben hirdetését egyszerre több alkalomra adja fel, úgy a másodiktól 600 Ft.)
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai
Kirendeltség és Szolgáltató Központ az alábbi szakmákban, illetve
munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
nemzetközi tehergépkocsi-vezető szakirányú megegyezés szerint
pékáruszállító sofőr (6 órás) szakirányú 70.000 Ft
szerkezetlakatos szakirányú 126.000 Ft
villanyszerelő szakirányú megegyezés szerint
értékesítő autószalonba középfokú megegyezés szerint
matematika-fizika szakos
általános iskolai tanár szakirányú KJT. szerint
junior HR tanácsadó felsőfokú 100.000 - 120.000 Ft
munkafelvevő középfokú 170.000 Ft
autószerelő szakirányú 190.000 Ft
varró szakirányú 100.000 Ft
CO hegesztő szakirányú megegyezés szerint
CNC gépkezelő szakirányú megegyezés szerint
ellenőrző műszerész szakirányú megegyezés szerint
termékfejlesztő szakirányú megegyezés szerint
műszaki vezető szakirányú megegyezés szerint
Bővebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központban
Nagykanizsa, Fő út 24. szám alatt adunk, vagy www.nyugatrmk.hu címen. Ügyfélfogadási
idő: hétfő - kedd - csütörtök: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 15.00 óra között, péntek: 8.00 -
12.00 óra.
Nagykanizsai Izzó SE (12.) –
VKL SE Győr (8.) 31-32 (14-15)
NB I B Nyugati csoport női kézilabda-
mérkőzés, 15. forduló.
Nagykanizsa, 150 néző. Vezette:
Arnold, Temesi. Nagykanizsa:
Hrankai - Nagy R. 6, Gácser 2,
Pintér K. 4, László 4, Mátyás 10,
Gyánó 1. Csere: Ruppert 2, Takács
A. 2, Papp Zs. Edzó: Gódor Mihály.
Határozottan és összeszedett
játékkal kezdett a Izzó SE, bár
előbbi jelző a nagy igyekezetben
Mátyás Augusztánál például
a gólok szórása mellett két
perces büntetésben is csúcsosodott
(5-2). Hrankai Regina még
hetest is hárított, de a győriek
vészes „közeledésbe” kezdtek,
és 7-7-nél már egymás mellett
álltak a csapatok. Innentől
mondhatni őrült versenyfutás
kezdődött, de inkább a vendégek
vezettek.
Mindkét oldalon rengeteg hiba
tarkította a produkciókat, majd 21-
20-nál ismét kanizsai előnyt mutatott
az eredményjelző. Nem lehetett
azonban felhőtlen az öröm, hiszen
érzékelhető volt a kanizsai
csapaton a görcsösség, ami bizony
imitt-amott már a fizikális fáradsággal
is párosult. Mátyást igyekeztek
a kisalföldiek külön örzővel
teljesen kikapcsolni, ezért sem
volt véletlen, hogy első gólját a
második félidőben csupán a 17.
percében szerezte, ráadásul már az
előny ismét a vendégeknél volt
(23-24).
Aztán nagy hajrát nyitottak a
csapatok, sajnos Nagy Renáta nagy
helyzetben rontott, majd ennél is fájóbb
volt Gácser Klaudia ziccer-hibázása
a vége előtt néhány másodperccel
31-31-nél. S mintha csak
egy megírt színdarab legdrámaibb
végét vitték volna pályára a küzdő
felek – no meg a játékvezetői kettős
–, következhetett egy végső szabaddobás
a győriek javára az ellentámadásuk
után... És ők 12 méterről
a tornyosuló sorfal ellenére (vagy
éppen az mellett) – a jobb alsóba
dobták a labdát (31-32).
Gódor Mihály: „Egy, a végjátékban
történt kiállítás következményei
miatt mindenképp megóvjuk
a mérkőzést! Egyértelmű játékvezetői
műhiba történt azokban a
pillanatokban...”
Mindehhez annyit, hogy a találkozó
komisszárja annyit jelzett a
mérkőzés után azonnal, hogy lehet
alapja az óvásnak...
Kereskai Péter, a női szekció
vezetője elmondta, hogy levélben
fordultak óvási kérelmükkel az országos
versenybizottság felé,
melyhez a bizonyító erejű felvételt
is mellékelték a találkozóról.
Musits Ferenc, a klub elnöke ehhez
annyit fűzött hozzá, hogy információi
szerint a versenybizottság
vizsgálja az óvás szabályszerűségét,
és a kézhezvételtől számított
8 napon belül dönthetnek.
P.L.
Észvesztő végjátékkal Somogyban futballoztak
A Nagykanizsai UFC ifjú labdarúgói
közül az 1998-ban és a 2000-
ben született korosztály együttesei
Nagyatádon szerepeltek teremtornán,
s mind az idősebbek, mind a
fiatalabbak végül az első helyet
szerezték meg. Előbbieknél a gólkirály
Pápai Mátyás (UFC; 5 gól)
lett, míg utóbbiaknál szintén kanizsai
volt a legeredményesebb, Páros
Tamás (UFC; 6 gól) személyében.
Az 1999-es korosztály Siófokon
vendégeskedett, ahol harmadik
helyezést ért el az UFC legénysége,
s közöttük volt a torna legjobb kapusa,
Koncz Balázs (UFC).
Ismét leszakadóban
Az elmúlt hetekben a Kanizsa
KK DKG-East férfi kosárlabda
együttese kétszer is idegenben
szerepelt, előbb a Törökbálint,
majd a Pápa vendégeként. A koreográfia
már-már a szokásos volt
vendégjátékuk alkalmával, hiszen
ha nem is nagy különbséggel, de
előbbi helyszínen 86-80-ra, míg a
Veszprém megyei városban 83-
76-ra kaptak ki a tabellán
kilencedik kanizsaiak.
Kanizsa 2011. február 24. – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGSPORTOSABBAN! – www.kanizsaujsag.hu 􀀩
A kadet (16-17-éves) és junior
(18-20-éves) női birkózó válogatott
az alapozó edzések után megkezdte
verseny felkészülését is a
korcsoportos Európa- és világbajnokságra.
Az első „A” kategóriás (a nemzetközi
birkózó szövetség versenynaptárában
szereplő) megmérettetésre
az ausztriai Wolfurt városába
utaztak Nagy Lajos szövetségi
tréner és a válogatott mellett
segédedzői feladatokat ellátó
nagykanizsai Szatmári Zsolt vezette
14 fős csapat, akik között helyet
és lehetőséget kapott a még
csak 15 éves nagykanizsai Egyed
Zsanett is.
A versenyre közel 20 ország
versenyzői mérlegeltek, így az alapozást
követően egy megfelelő
erősségű versenyen vehettek részt
a lányok. A kanizsai versenyző a
46-kg-osok között tussal verte
meg az osztrák Viktoria Schindlert,
majd 2-0; 2-0-ra győzte le a
lengyel Julia Chruciel-t és bejutott
a fináléba, ahol a finn kadet-válogatott
versenyzője Katerina Varteva
várt rá. Zsanett az első menetben
még vezetett, de végül az idősebb
és rutinosabb ellenfele, ha
minimális különbséggel is, de legyőzte
a Kanizsai Birkózó Sportegyesület
reménységét.
Nagy Lajos vezetőedző így vélekedett
az ausztriai erőpróba után:
„Minden idők legjobb női csapata
bizonyíthat a szombathelyi kadet világbajnokságon.
Az eddigi eredmények
alapján joggal remélhetjük,
hogy ennek a csapatnak tagja lehet
akár a kanizsai Egyed Zsanett is.”
P.L.
Egyed Zsanett: Irány Szombathely?
Nagykanizsai Izzó SE (2.) –
Kiskőrös KSK (3.) 29-23 (14-11).
NB II Dél-nyugati csoport férfi kézilabda-
mérkőzés, 16. forduló.
Nagykanizsa, 120 néző. Vezette:
Kóbor, Tasnádi. Izzó SE: Bolla -
Baranyai 5/1, Nagy B. 1, Felde 1,
Kiss G. 11, Horváth Balázs 4, Füle
Cs. 5. Csere: Dolezsár (kapus),
Kovács B., Répási 2. Edző: Tóth
László.
A második játékrészben a kanizsaiak
még meg is ijedhettek,
egyenlő állásnál azonban helyén
volt a szívük, és biztosan nyerték a
rangadót.
– Minimum két góllal kellett
nyerniük a fiúknak, hogy a második
helyre ugorjunk a tabellán, s
ezt jóval túl is teljesítették a srácok.
– kezdte a tréner, Tóth László.
– A győzelem ellenére nem igazán
voltam elégedett a védekezéssel,
ami némely helyzetekben bizony
nem működött olajozottan. De
hogy a győzelem ténye mellett más
örömteli dolog is akadt a találkozón,
arra jó példa, hogy Répási
Szilveszter bizonyította, játékban
kezd felnőni, s a nagyok között is
bátran lehet rá számítani.
– A második félidőre igencsak
elhalkult a kispadon...
– Ennek összetett okai vannak,
de nem győzöm hangsúlyozni, sajnos
be kell látni, a terem, ahol játszunk,
alkalmatlan NB II-es mérkőzések
játszására. Csoda, hogy
még nem történt baleset, s hihetetlen
energiája megy el a játékosoknak
arra, hogy mozgásban korrigáljanak
például egy lövőcseles
indulásnál. Úgy tűnik, az ilyen körülményekkel
való szembesülések
engem is hatványozottan megviselnek.
– Ehhez képest mondhatni sima
lett a vége.
– Pedig nem is volt ezúttal balkezes
játékosunk, jobbkezessel
igyekeztünk betölteni az űrt, ezért
nagyon úgy kalkuláltunk, hogy korántsem
lesz egyszerű mérkőzés.
– Mi volt az oka a félidei kapuscserének?
– Bolla alapvetően a kezdeti
megingásokat jól dolgozta fel, utána
nagy dolgokat alakított, fejben
azonban még nem egészmeccses
játékos. A helyére beállt rutinosabb
Dolezsár Roland ugyan hagyott
ki edzéseket, de aztán ő is sokat
tudot tenni a csapat győzelméért.
P.L.
A második helyre ugrottak
Hungaropharma Decs (6.) –
Aquaprofit NTSK (1.) 5,5:6,5. NB
I sakk csapatbajnoki mérkőzés, 6.
forduló. Decs.
Eredmények (elöl a hazaiak):
Sedlak - Balogh Cs. 0:1, Papp Gy. -
Héra 1:0, Roganovic - Márkus
0,5:0,5, Tóth E. - Gonda 1:0, Plachetka
- dr. Flumbort 0:1, Nagy
Hegyesi - Bérczes 0,5:0,5, Pataki -
Pintér J. 0,5:0,5, Veszprémi - Medvegy
0:1, Papp T. - Prohászka 0,5:0,5,
Feltigani - Faragó 0:1, Taskovits -
Galyas 0,5:0,5, Tóth S.-Gara T. 1:0.
Többször is bebizonyosodott
már, hogy a Decs együttese tud kellemetlen
pillanatokat szerezni, s ez
most is, a kanizsaiak győzelme ellenére
is igaznak bizonyult. A vendégek
tán kissé lebecsülték ellenlábasukat,
így szűk arányú lett a győzelem.
A táblázaton így valamivel
csökkent is az előnye a dél-zalaiaknak,
de az ötpontos – biztosnak tekinthető
– „látótávolság” azért
megmaradt. Az állás: 1. Aquaprofit
NTSK 50,5, 2. ASE Paks 45,5, 3. Z.
Csuti Hydrocomp 40,5.
Tompa Ingatlanforgalmi Kft.-
Kanizsa Sörgyár SE (6.) – BSE (4.)
4:6. Női asztalitenisz Extraliga-mérkőzés,
12. forduló. Nagykanizsa.
Már új szelek fújnak a honi női
asztalitenisz életben is, hiszen a tavalyi
bajnok BSE igencsak keresi
tavalyi önmagát. Ettől függetlenül
a budaiak elleni mérkőzés mindig
több egy szimpla találkozónál, s
főleg úgy, ha a vendéglátók még
közel is álltak legalább egy bajnoki
pont megszerzéséhez.
Tápai Tímea ezúttal is vezéregyéniség
volt mérkőzései alakulása
alapján, hiszen hármat is nyert, a
negyediket pedig Márkus Enikő jegyezte.
Tápai ezúttal is legyőzte a
horvát válogatott Vaida Kornéliát,
de nem csupán ezzel szereztek kellemetlen
perceket a kanizsaiak a
budapesti együttesnek.
P.L.
A top-bajnokságokból jelentjük...
Kissé
könnyeden vették
Közel a döntetlenhez
a bajnok ellen
Döntetlen az utolsó előtti
felkészülésin
A Nagyatád elleni 2-1-es vereséggel
végződő előkészületi találkozó
után utolsó előtti felkészülési
mérkőzését játszotta a Nagykanizsai
TE 1866-Horváth Méh NB
III-as labdarúgó együttese a szintén
harmadosztályú Kaposvár II
ellen idegenben. A műfüves pályán
sorra került meccs első félidejében
a somogyiak szereztek
vezetést, s ezt egyenlítette ki a második
játékrészében Cs. Horváth
Gábor, amivel ki is alakult az 1-1-
es végeredmény. A kanizsaiak az
előzetes tervek szerint a tavaszi
szezonkezdet előtt még egy
összecsapást játszanak – jövő
szombaton, a szintén NB III-as
Hévíz ellen, Zalaapátiban.
Az eddigi legjobb kanizsai
szerepléssel
Nyolcadik helyen végzett a 19
megyei és a budapesti győztes részvételével
megrendezett diákolimpiai
békéscsabai döntőn a nagykanizsai
Zsigmondy-Széchenyi Szakképző
Iskola teremlabdarúgó együttese
az V-VI. korcsoportosok mezőnyében.
A kanizsaiak a Szegeddel
kezdtek és 2-0-s vezetés után kaptak
ki 3-2-re. Ezek után minden mecscsüket
nyerniük kellett a továbbjutásért.
Akövetkező ellenfelük a Dunaújváros
csapata volt, melyet 1-0-ra
vertek, aztán a Pápa következett 2-
1-es sikerrel, majd a Győr 3-1-re
maradt alul velük szemben. Menetelésüket,
sajnos a következő nap már
nem tudták folytatni a dél-zalaiak,
lévén az előző napi fáradságot, illetve
a sérüléseket is nehéz volt kipihenni.
Elsőként a Szombathely csapatával
játszottak és 2-1-re alulmaradtak
a legjobb négy közé jutásért
vívott találkozón. A következő
meccsükön büntetőkkel kaptak ki
Tatabánya ellen. A 7. helyért egy
góllal vesztettek a Vác csapata ellen,
de ezen a találkozón már azok a játékosok
kaptak lehetőséget, akik addig
kevesebbet játszottak. Ezzel
együtt a legénység a város eddigi
legjobb eredményét érte el teremlabdarúgásban
az V–VI. korcsoportban.
A Zsigmondy-Széchenyi Szakképző
Iskola Békéscsabán a nyolcadik
helyen végzett teremlabdarúgó
együttese: Szakmeiszter Ádám, Szekeres
Péter – kapusok, Horváth
Ramón, Béli Milán, Szakmeiszter
János, Árok Roland, Orbán Imre,
Navracsics Máté, Molnár Roland,
Dukai Roland, Verebélyi Norbert,
Godina Viktor és Antalics Levente –
mezőnyjátékosok. Csapatvezető:
Váradi Gábor.
Kanizsa 16 – Színes 2011. február 24.
􀂊 A Palini Általános Iskola és Óvoda
gyermekeinek képzőművészeti
kiállítása. Megtekinthető: március 4-ig
􀂊 KLÍMABARÁT - klímavédelem
gyermekszemmel. Kiállítás Zala,
Somogy és Tolna megye diákjainak
alkotásaiból. Megtekinthető: március 5-ig
􀂊 Zalai Vadász Alkotók
Egyesületének Kiállítása
Megtekinthető: március 10-ig
􀂊 Február 25. 19 óra
"Együtt a kanizsai ifjúsági
művészetért". A fogadás, avagy egy
csók és más minden - zenés játék. A
Harmónia Társulat előadásában Írta
és rendezte: Kurta Lilla. Belépődíj:
felnőtt 1000 Ft; diák 700 Ft
􀂊 Március 1. 14.30 óra
Jótékonysági vállalkozásfejlesztési
előadás. Előadó: Tonk Emil.
Az előadás bevételével a Nagykanizsa
és Vonzáskörzete Sérült Gyermekeiért
Alapítványt támogatjuk. Belépődíj:
I. 1 000 Ft, II. 5 000 Ft (VIP jegy,
mellyel lehetőség nyílik az előadás utáni
beszélgetésen való részvételre Tonk
Emillel. Jegyrendelés: 06-30/8677-13,
E-mail: sqcdelnyugat@gmail.com
􀂊 Március 2. 15 óra
Az "Én hobbim" sorozat keretében
Szalai Ernőné kártyanaptár,
szalvéta, képeslap gyűjteményének
bemutatása. Közreműködik: a Bolyai
János Általános Iskola 4.a tanulói:
Csepreghy Réka - vers, Hujber Panna
- népdalcsokor
􀂊 Március 3. 19 óra
Zala Márk bérlet. SÍRPIKNIK -
komédia. Az Orlai Produkciós Iroda
előadása. Belépődíj: 3000 Ft
BRUNNER ERZSÉBET 100
Kiállítás Brunner Erzsébet
születésének 100. évfordulója
alkalmából. Megtekinthető: 2011.
február 28-ig
􀂊 Sporttörténei plakátkiállítás
Sportolók egykor és ma
Megtekinthető: február 28-ig
􀂊 Kulturális örökségvédelem gyerekszemmel
- plakátgrafikai
kiállítás
􀂊 Február 26. 19 óra
Farsangi táncház
Zene: Bojtár Népzenei Együttes
Belépődíj: 1 000 Ft, jelmezben csak
500 Ft
􀂊 Február 26. 19 óra
Nagyrác farsangi bál
Belépődíj: 2000 Ft
􀂊 Március 1. 10 és 14 óra
RUTKAI BORI és a HÉBE -
HÓBA BANDA: VACKA DALOK
Rutkai Bori - ének, Bujdosó János -
gitár, Darvas Kristóf - zongora,
Szerető Dániel - basszusgitár, Dudás
Zsombor - dob.
Belépődíj: 500 Ft
Vidám farsangi mulatsággal
kötötte össze a Pártolótagok
Napját a Honvéd Kaszinó
Hölgyklubja. A programok között
szerepelt jelmezes felvonulás,
táncverseny és daltanulás,
így a jókedv szinte már az első
perctől garantált volt.
A Pártolótagok Napját második
alkalommal rendezte meg a
Hölgyklub, megköszönve az
együttműködést és a farsang apropóján
egy kis mulatsággal, finom
falatokkal és italokkal kedveskedve
nekik. A harminc taggal büszkélkedő
Hölgyklub számos programmal
szórakoztatta a közel száz
fős vendégsereget, így a táncos
kedvűek versenghettek a legjobb
páros címért, de a pálinka-kupicákért
is derekasan meg kellett küzdeni
a székekkel starthoz állóknak.
Az egyik versenyszám feladataként
ugyanis ülő-alkalmatosságokkal
kellett elbicegni a
csábító pálinkás asztalhoz. Büki
Pálné, a Hölgyklub vezetője elmondta,
előzetesen összegyűjtötték
a tagok kívánságait a programokat
illetően, és ennek alapján
szerveződött az eseménydús délután.
Az ötletes versenyszámoknál
már csak a jelmezes felvonulás
volt mókásabb, a maskarások
között szerepelt orvos, udvarhölgy,
macska, méhész, az est főszereplője
és egyben királynője
pedig egy bájos utcalány, aki incselkedésével
minden tekintetet
magára vonzott. A jelen lévők közül
természetesen nem hiányozhatott
Major Lajos a Tüttő János
Nótaklubtól, aki dalolni tanította
az amúgy is jókedvű nagyérdeműt,
amellyel kezdetét vette az
estig tartó táncos mulatság.
Z.A.
Táncra hívta pártolóit a Hölgyklub
Fotó: Ziegler Anita
Tizennégy fős felfedező csapatokat
keresnek április elsején déltől
következő nap délig tartó expedícióra,
ami tulajdonképpen egy vetélkedő,
és lényege, hogy a résztvevők
adott feladatok megoldásával
képzeletben bejárják az egész világot.
Avetélkedőn lesznek szellemi,
fizikai állóképességi feladatok is,
de szükségeltetik még kreativitás,
kitartás és persze sok kávé. Február
huszonötig még lehet jelentkezni
a programra, amelyen a részvétel
ingyenes, a csapatoknak csak az
utazás költségeit kell állniuk.
Z.A.
Kanizsaiak 24 óra alatt a Föld körül
A Fiatalok Kaposvárért Szövetség és a Kaposvári Egyetem közösen
hirdette meg a Kaposvári Ifjúsági Kupa – határok nélkül „24 óra
alatt a Föld körül” nevű programot, amelyre városunkból Batthyány,
a Thúry és a Cserháti középiskola diákjai neveztek.
A Palini Általános Iskola és
Óvoda gyermekeinek képzőművészeti
kiállítása nyílt a HSMK
színházi előcsarnokában.
Helytálló a képzőművészeti
jelző, hiszen a Kendlimajorban
működő művésztelepen
szakemberektől tanulhatták az
iskolások a festészet, az agyagozás
és a tűzzománc fogásait.
A munkák az iskola rajzóráin,
szakkörein, valamint a
Kendlimajorban szervezett
őszi Kreatív Hétvégék alkalmával
készültek, ahol a diákok
szabadjára engedhették fantáziájukat,
ugyanakkor hasznos
tanácsokat is kaphattak az őket
terelgető művészektől. A Palini
Iskolában fontosnak tartják,
hogy a gyerekek már óvodás
korban találkozzanak a művészettel,
ennek jegyében a legkisebbek
is ellátogattak a művésztelepre.
Z.A.
Művészetről vallanak a palini gyerekek
Fotó: Ziegler Anita