Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.31 MB
2020-12-14 14:19:13
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
458
949
Rövid leírás | Teljes leírás (590.21 KB)

Kanizsa 2011. 008-012. szám március

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XXIII. évfolyam 8. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2011. március 3. Kanizsa
Veled vagyok egész című írásunkat lapunk 2-3. oldalán olvashatják.
Hogyha megkérdezzük egy
óvodás kislánytól, mi szeretne
lenni, ha nagy lesz, azt válaszolja:
menyasszony.
Ha ugyanezt a kérdést feltesszük
egy kisfiúnak, ő természetesen azt
mondja, hogy tűzoltó. Beismerjük
magunknak vagy sem, már ekkor
látszik, az oltárhoz, vagy a házasságkötő
terembe vezető útra valami
módon a nőnek kell a férfit rávezetni.
De most gondolatban
ugorjuk át a párkeresés éveit, kopogjunk
be a rendezvénystúdióba,
és érdeklődjünk Zsámár
Józsefnétől a házasságkötési divatokról
és magáról a házasságkötés
áráról.
– Mi a leggyakoribb helyszín,
hol mondja ki legszívesebben az ifjú
pár a boldogító igent?
– Mindenhova elmegyünk, ahová
a pár szeretné. Voltunk a
Medgyaszay Házban, a Kiskastélyban
és a Plakát Házban. Az önkormányzat
biztosította a lehetőséget,
és a párok befizették a bérleti
díjat. Az étterem tudja biztosítani a
külön helységet. Ha egy pár a miklósfai
arborétumot választja, vagy
a Csónakázó-tót, annak sincs semmi
akadálya, csak az a fontos,
hogy a szertartás ünnepélyességét
tartsuk be. A külső helyszín drágább,
negyvenezer forinttól indul,
mert ki kell települni, a dekorációt,
a hangosítást ki kell szállítani.
Minden étterembe kimegyünk, ha
le tudjuk választani a vacsora helyszínétől
a polgári esküvő helyszínét,
mert ott már nem lehet arra
kérni a vendégeket, hogy tegyék le
a pogácsát. Általában ezért nem
számolnak fel különdíjat, de van
olyan étterem, igaz nem Nagykanizsán,
ahol ezért százhúszezer forintot
kell fizetni.
– Mennyibe kerül egy rendezvényes
esküvő, és mit foglal magában
az alapszolgáltatás?
– Nálunk 25 ezer forinttal indul
a rendezvényes esküvő, és az igényeknek
megfelelően a határ a
csillagos ég. Az alapszolgáltatásba
nem tartozik bele semmi. Bevonulnak,
kimondják az igent, gyűrűt
húznak, aláírnak és kivonulnak. Az
ünnepi hangulat érdekében ehhez
még három zeneszámot nyújtunk.
A törvény kimondja, minden 18
éven felüli állampolgárnak a polgári
szertartás jogi része ingyenes.
Ezt a törvényt változtatták meg januártól.
Ahogy érdeklődtünk más
városokban Pécstől Balatonfüredig,
nagyon érdekes az árskála.
Például Pécsett 15 ezer, Balatonfüreden
60 ezer forint plusz áfa, és ez
még nem tartalmazza a rendezvényszervező
munkáját. Nagykanizsán
most fogja eldönteni az önkormányzat,
hogy mennyit kér a
pároktól egy-egy esküvőért. Rendezvényes
szertartásnál van szülőés
feleségköszöntés, ünnepi beszéd,
gyertyagyújtás, pezsgős koccintás
és a terem dekorálása is bent
van az árban. A nyolc perces alapszolgáltatást
így huszonöt percessé
tesszük. Ha ezen felük kérnek még
valamit, például galambot vagy
lepkét, ezek már plusz kiadást jelentenek.
A házasságról, a boldog és a
boldogtalan házasságokról
könyveket lehetne írni. Írásunkban
a Házasság hete kapcsán
foglalkozunk a témával.
Jómagam szerencsés gyermek
voltam, mert szüleim, és nagyszüleim
komolyan vették a házassági
esküjüket. Mióta csak emlékszem,
mindig együtt láttam anyai nagyszüleimet
a közösen választott útjukon.
Hétköznap a mezőn, a szőlőhegyen,
a kertben, ünnepnapokon
a pihenésnél, a rokonság, a
vendégek fogadásánál, a misére
menetelnél. Harmincöt év után is
magam előtt látom nagyapám életének
utolsó napjait. Tüdőrákban
halt meg 74 éves korában. Csak a
cigarettára volt éhes, már semmit
sem evett. Egyetlen szót tudott kimondani,
a dohányt. S nagyanyám
– akitől annyiszor hallotta, hogy
ne dohányozz annyit Jancsi, mert
megárt –, szó nélkül, suta mozdulatokkal
meggyújtotta a cigarettát,
beleslukkolt, s a papi szájába dugta.
Megcigarettáztatta, ha lehet így
mondani. – Példájukat látva úgy
léptem be a nagy életbe, hogy a házasság
örök, s addig tart, amíg el
nem fogy előttünk a közös út, és
lassan elhervadunk egymás után…
Házasság hete
Soltész Miklós, a Nemzeti Erőforrás
Minisztérium szociális, család-
és ifjúságügyért felelős államtitkára
parlamenti sajtótájékoztatójával
vette kezdetét a február 11-
től 20-ig tartó rendezvénysorozat.
Az államtitkár többek között megemlítette,
hogy 2009-ben körülbelül
37 ezer házasságkötés történt, s
ez a szám közel tízezerrel kevesebb,
mint 2002-be. A házasságra,
mint a legtámogatottabb és legmegfelelőbbnek
tartott párkapcsolati
együttélési formára legalább
harminc helyszínen több mint
negyven rendezvény hívta fel a figyelmet.
A házasság hete kezdeményezés
Angliából indult. Magyarországon
a programot a Magyar Evangéliumi
Szövetség és a Magyarországi
Egyházak Ökumenikus Tanácsa
honosította meg 2008-ban. Azóta
minden évben egy hétig a házasság
fontosságára irányítják az emberek
figyelmét a szervezők. A házasság
hete olyan széles körű összefogásra
törekszik, mely gyakorlati példamutatással,
tudományos kutatások
eredményeivel, bibliai és erkölcsi
érvekkel támasztja alá a házasság
örökkévaló értékét. Nyíltan
beszél a házasság mindennapi valóságáról,
örömeiről és feszültségeiről.
Igyekszik bölcs és gyakorlati
tanácsokkal ellátni a házasokat
és házasulandókat, valamint a teljes
helyreállás reményét ébren tartani
azokban, akiknek a kapcsolata
válságban van, illetve valamilyen
ok miatt megszakadt. A mostani
házasság hete rendezvénysorozat
mottója: Veled vagyok egész.
Városunkban is kell beszélni a
házasságról, erre hívja fel a figyelmet
a házasulandók számának
csökkenése is. Míg 2005-ben 277
volt a házasságkötések száma
Nagykanizsán, ez a szám 2010-
ben 204-re csökkent.
A házasság kimeríthetetlen témaköréről
Hella Ferenc református
lelkipásztorral folytattuk tovább
a beszélgetést.
– Azért tartom csodálatos dolognak
a Házasság hetét, a Házasság
Világnapja rendezvényeit,
mert nagyon fontos beszélnünk
róla. Az a világ, amelyben
élünk, mind-mind arra vezethető
vissza, hogy egy liberális gondolkodásmód
alapján próbálták
az embereket meggyőzni arról,
hogy éljünk a mának, és a holnapra
egyáltalán nem kell gondolni.
Viszont azt látni kell,
hogy nem csak egy liberális
szemlélet létezik. Hiányzik az a
fix pont, egy értékrend az emberek
életéből, amihez lehet alkalmazkodni.
Az is baj, hogy picit
önzőnek neveltek bennünket az
elmúlt időszakban, mert ha nem
gondolunk a holnapra, egyszerűen
nem lesz holnapunk. Nem
mernek vállalni a fiatalok gyermekeket,
mert bizonytalan a jövő.
Megkérdezték a házasságban
élőket, s szinte mindegyikük vállalna
egy gyermekkel többet a
jelenleginél.
Kanizsa – Házasság 2 hete 2011. március 3.
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Ziegler Anita. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági
ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit
Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Veled vagyok egész
„mint amikor a tenger
vize két kavicsot
egymás mellé sodor”
Előbb-utóbb a gyermek kérdezni fog
Kanizsa – Házasság 2011. március 3. hete 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
– Milyen hatással van a média a
fiatalokra?
– Óriási! Szükség lenne a pozitív
példákra, mert a médián keresztül
olyan tanítások jönnek,
amiket észre sem vesz a szülő, de a
gyereke ott ül a tv előtt, és az lesz
az ideális, a követendő példa a számára,
amit ott lát. A filmeken,
vagy a ValóVilágon keresztül nem
azt tanulja, hogy figyeljünk oda
egymásra, ismerjük meg egymást
emberileg.
– Hogyan lépnek házasságra a
fiatalok, ismerik egyáltalán egymást?
– Gyakori probléma a házasságkötésnél,
hogy nem ismerik
kellőképpen egymást. Nincs önismeretük
sem, mert ez az első. Ha
ismernék magukat, látnák az elején,
hogy egymáshoz valók-e,
vagy nem. Vajon elgondolkodnak-
e azon, hogy összeillenek-e
érdeklődésben, műveltségben,
életcélban, mert már akkor megmutatkozik,
más az értékrendjük.
Illyés Gyula mondja a feleségének:
„Nélküled, mint az olló egy
fele. Van árvább ennél? Suta sorsom,
hogy vágjak vele. Mit kezdenék,
ha nem szeretnél.” És az ember,
férfiként egyedül, nőként
egyedül, olyan, mint az olló egy
ága. Magyarul, nem tud mit tenni.
Vagy a madár, amelyik repülne,
de hiányzik az egyik szárnya, tehát
nem teljes az élete. És még
idesorolhatnánk a cipzárt is. A jól
zárható cipzár a használható. Valahol
ilyen a házasság is, amelyben
mindenkinek megvan a feladata,
helye. De baj van a férfitársadalommal
is. Egy férfinak is
tudnia kell, hogy egy kapcsolatban
a férfias dolgokat őneki kell
elvégezni. Például amikor egy
magánháznál azt látom, hogy egy
nő nyírja a füvet, akkor ott valami
nincs rendben. A házasság egy
életre szóló komoly döntést jelent.
A jegyes-beszélgetések alkalmával
megkérdem a fiataloktól,
hogy mi a céljuk. Ha közösen
szeretnék leélni az életüket, akkor
alkalmazkodniuk kell egymáshoz,
és nagyon fontos, hogy fölülről
rajta legyen kapcsolatukon az Úristen
áldása.
– Mit tanácsolhat egy lelkipásztor
a házasulandóknak?
– Egy idős lelkipásztor megkérdezte
a jegyes-beszélgetésre
jelentkező fiatal pártól, hogy mit
szeretnének. Mire az ifjú pár egymás
kezét szorongatva azt válaszolta,
hogy szeretnénk boldogok
lenni. A lelkipásztor erre azt tanácsolta
nekik, hogy menjenek haza,
és akkor jöjjenek vissza, ha
egymást akarják boldoggá tenni.
A mai ember mindig csak kapni
akar, és adni nem. Holott ha megfordítom
a dolgokat, és azt mondom,
hogy szeretném boldoggá
tenni a mellém állt embert, vagy
aki mellé beálltam, akkor a házasságban
nagyon sok jót fogok
kapni. De hogyha csak én adok,
ebbe egy idő után az ember belefárad.
Vajon érzékelem-e, hogy a
másik ember úgy néz rám, mint
Isten teremtményére, mert ha
igen, akkor tisztelettel nézünk
egymásra. Elengedhetetlen, hogy
tiszteljük egymást, mert akkor
nem gázolunk bele a másik lelkivilágába,
nem tapossuk meg a lelkét.
– Van-e egymásra ideje egyáltalán
a fiataloknak, és mi lehet az
oka a válásoknak?
– A mai rohanásban, amiben
élünk – bármennyire modernizálódik
a világ –, még sincs elég
időnk egymásra. Míg régen, az
évtizedekkel ezelőtt összeházasodott
embernek volt ideje arra,
hogy együtt legyen a családjával.
Meséltek, énekeltek, nótáztak, beszéltek
a régi dolgokról, s mindezzel
nevelték a gyermeket, tanították
egymást. Most is kellene
időt szakítani erre. Azt hiszem, ez
lehet az egyik oka a sok-sok válásnak,
a sok-sok elértéktelenedetté
vált emberi életnek. Tökéletes
összeillés persze nincs, mindenképpen
csiszolódni kell egymáshoz.
Idézem egy teológiatanárom
példáját, aki azt mondta,
hogy a házasság olyan, mint amikor
a tenger vize két kavicsot egymás
mellé sodor. Az a jó, ha egymáshoz
simulva, dörzsölődve
egymáshoz formálódnak. Akkor
van gond, ha az egyik keményebb,
és sarkai vannak, a másik
meg puha, mert a sarkos, szúrós
belemar ez utóbbiba, és mély sebeket
ejt benne. Azért van némi
remény – összegezte Hella Ferenc
lelkipásztor, mert ha akár egy művész,
vagy közszereplő házasságáról
tudósít a média, az már pozitív
üzenet a mai fiatalok számára,
és sokak véleménye szerint
egy komoly kapcsolat csak házasságban
képzelhető el. És ez már
egy jó üzenet.
Bakonyi Erzsébet
– A pezsgő árát le lehet vonni,
ha nem kéri valaki?
– Igen, és le lehet vonni a virágét
is, ha nem négy, hanem két
szülő jelenik meg az esküvőn. A
feleségköszöntéshez az egy szál
fehér rózsát és a merített papírú
házasságlevelet tőlünk kapják
ajándékba.
– A gazdasági válság hogyan
befolyásolja az igényeket? Kérnek
verset és zenét a fiatalok?
– A vers és az ének ma már nagyon
ritka. A lehetőség biztosított
rá, minimális az összege, kétezer
forintért kérhetik, de ugyanúgy,
mint az élet más területén, a show
elemek irányába megy el minden,
mi pedig alkalmazkodunk. Van,
akinek az a fontos, hogy limuzinnal
érkezzen, amiért kifizet százezer
forintot, de itt egy alapszolgáltatásos
esküvőt kér. Megváltozott
az emberek igénye. Inkább
kiadják a pénzt az egymillió forintos
vacsorára, mint a szép
szertartása. Vagy kiadják hintóra
a pénzt, s a vers helyett barátaikkal
együtt betanulnak egy táncot,
s táncikálva jönnek be a koszorúslányokkal
együtt a házasságkötő
terembe. Úgymond, maguk
adnak egy műsort a vendégeiknek,
s utána következik a polgári
szertartás. A szintetizátoros zene
évek óta szóba sem jöhet, de egy
vonósnégyes játéka, hárfával
vagy hegedűvel előadott mű harminc-
negyven ezer forintba kerül.
Élőzenével, kórussal vagy
néptánccal jobbára azokon az esküvőkön
találkozunk, ha valamelyik
házasuló fél tagja a közösségnek.
Azt tapasztalom, mindenkinek
más a fontos. Van, akinek a
templomi szertartás, ide csak két
tanúval jön el, és ingyenes alapszolgáltatást
kér. Ilyenkor mindig
elmondjuk, ha valóban így tervezi,
ne hozzon ide tizenhat pár koszorúslányt
és kétszáz vendéget,
mert tovább tart a bevonulás,
mint maga a szertartás. Mindenkinek
más az igénye, nagyon
megváltoztak a 15 évvel ezelőtti
szokások.
– Melyik korosztály házasodik
szívesebben?
– Nem lehet így különbséget
tenni. Akik másodszor, vagy
többször kötnek házasságot, elegánsan
felöltözve érkeznek, hozzák
a gyűrűt, kimondják az igent
és elmennek egy szolid ebédre
vagy vacsorára. Egyébként nagyon
kevés a második esküvős
házaspár. Inkább együtt élnek. A
családi adózás miatt egyre gyakrabban
hallom a beszélgetésekből,
hogy a fiatalok nem létesítenek
élettársi viszonyt, mert így
nem kapják meg azokat az előnyöket,
amelyeket családosként
igen. A társadalom valamilyen
szinten próbálja rábírni őket a házasságkötés
fontosságára.
– A statisztikai adatok szerint a
házasságkötések hatvan százaléka
válással végződik. Mi lehet ennek
az oka ön szerint?
– Azt tapasztalom, a tolerancia
hiánya eredményezi a sok válást.
A fiatalok egyszerre mindent
akarnak. Nem a gyerek az első, és
hogy szeretjük egymást, hanem
legyen meg előbb a kocsi, a berendezett
lakás, aztán egy kicsit
élni akarnak, és majd utána jöhet
a gyerek. Ez régen nem így volt.
Összeházasodtunk, aztán jöttek a
gyerekek, a lakás, és szép lassan
meglett minden. Napjainkban
azonban sokkal nehezebb az élet,
nagyon nehéz a fiataloknak is. Ha
nincs szülői háttér, segítség, miből
fognak lakást venni? Tegnap
például megkérdezték tőlem,
hogy kötelező-e a karikagyűrű, s
kötelező-e menyasszonyi ruhában
lenni? Azt válaszoltam, hogy
nem. A törvény azt mondja ki, akkor
érvényes az önök házassága,
ha két tanú jelenlétében anyakönyvezető
előtt kimondják az
igent. S az, hogy van karikagyűrű,
vagy nincs, másodrendű kérdés.
Senkinek sem kötelező 80-
130 ezer forintért ruhát bérelni
vagy varratni. Régen nem mertek
hétköznapi ruhába idejönni az
emberek, mert természetesnek
tartották, hogy életük legfontosabb
eseménye az esküvő, és öltözékükkel
is megtisztelték egymást.
– Mivel magyarázható a házasságkötések
csökkenése?
– Nyilván a gazdasági válság
is befolyásolta, de már előtte a
felére csökkent a 10 évvel ezelőtti
összeházasulandók száma. Igazából
nehéz megfejteni, hogy mi
lehet a visszatartó erő, az anyagiak
is biztosan közrejátszanak.
Sok fiatal azt mondja, a papír
nem számít. Én azt látom, előbbutóbb
eljön az az idő, amikor
számítani fog! Előbb-utóbb eljutnak
oda, hogy a gyermek kérdezni
fog. Legkésőbb, amikor iskolába
kerül a gyermek, összeházasodnak.
Sok olyan párunk van,
amikor a saját gyermek viszi a
gyűrűt…
B.E.
Kanizsa – Emlékeztünk 4 2011. március 3.
A kanizsaiakkal együtt emlékezett
február 25-én egy amerikai
katona-diplomata. A holland
nagyszülőktől származó Evan G.
Roelofs ezredes, az Egyesült Államok
budapesti nagykövetségének
légügyi attaséja Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata
és a Nagykanizsai Polgári
Egyesület (NPE) szervezésében
a kommunizmus mintegy
100 millió áldozata előtt hajtott
fejet. Köztük ama 150 ezer amerikai
katona előtt, akik hatvan
éve életüket vagy épségüket adták,
hogy feltartóztassák Koreában
a kommunista terjeszkedést.
Amerika farmon született nemzedékének
fia, a kemény, ám mosolygós
katona, boldogan szólt három
felnőtt gyermekéről – Ha látszólag
önfeladással is jár a szülőknek, százszor
többet kaptam vissza általuk. –
AVárosházára érkező ezredest Cseresnyés
Péter polgármester fogadta,
a Város Bora mellé A legyőzött
győz, az elesett él című ’56-os zalai
fotókrónikát ajándékozta. – Aki nem
élt ebben az embertelen rendszerben,
el se tudja képzelni – az attasé
nagyon is tisztában van vele, beszédében
is visszatért rá. AFő utcán keresztül
sétáltak át a koszorúzás helyszínére.
Ahogy az országgyűlési
képviselő és a szembejövők köszöntötték
egymást, az ezredes érzékelte
– meg is említette – nagyon jó méretű
városban élünk. – Nálunk túl sokat
tartózkodnak Washingtonban a
Kongresszus tagjai, a választóik hiányolják
is őket odahaza. – Nálunk
meg azt teszik szóvá, ha nem látnak
minket a tévében! – osztotta meg tapasztalatát
a vendéggel a házigazda.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc
emlékművénél felharsantak
az ezredesnek is oly ismerős kürtjelek,
a gyász és a kegyelet hangjai.
Katonaság sajnos már nem állomásozik
az egykor híres katonavárosban,
fiatal emberek, lányok és fiúk
helyezték el a vendég, a város és sorra
a protokoll szerint a többi résztvevő
koszorúit. Ki-ki saját halottaira
gondolt. Az attasé megismerkedett a
helyszín szomorú indokoltságával: a
saját népét lövető hatalom itt oltott
ki három emberéletet. – Az a rendszer,
mely ilyet tesz, nem maradhat
fenn sokáig. – került szóba utóbb, a
mai Líbiára és a 2006-os Magyarországra
egyképpen utalva.
A megemlékezők ezután a Halis
István Városi Könyvtárba sétáltak.
Roelofs ezredes is megtekintette az
NPE középiskolás versenyének
alapjául szolgáló Nem haltak hiába:
Korea, 1950-53 című kamara kiállítást.
Mélyen egyetértett a tablók
egyikén a Harry Trumantől idézett
megállapítással: a két 20. századi
diktatúra erkölcsileg egyenértékű. –
Egyik felmenőm megjárta Buchenwaldot,
mindig felkavar, ha valaki
kisebbíteni szándékozik a nácizmus
bűneit. – mondta. A két szélsőség –
mutatta is kezével a kört – találkozik,
még ha látszólag ellentétesek is.
Érdeklődött a feladatlap iránt is – azóta
e-mailben megkapta – és együttérzéssel
szemlélte az észak-koreai
fogságból kiszabadult amerikai katona
meggyötört arcát az egykori
sajtófotón. A két Korea határán fekvő
Panmindzson, a tűzszüneti szerződés
helyszíne képét látva beszámolt
tapasztalatáról. A határon nem
farkasszemet néznek a dél- és északkoreai
katonák. A déliek északra
néznek, támadástól tartanak, joggal.
Az északiak is északra figyelnek: a
menekülni szándékozókat akadályozzák
meg tervükben. Egyetlen
hatalmas koncentrációs tábor a kommunista
Korea – szűrhettük le a következtetést.
Rövid sajtónyilatkozatot
adott, majd Kissinger könyvét –
melynek idevágó fejezete segített a
feladatlap megoldásában – méltatta:
ha valaki meg akarja érteni a hidegháború
korát, ezt kell elolvasnia.
A két nemzet himnuszával vette
kezdetét a megemlékezés. A Star
Spangled Bannert szólóban eléneklő
szép hangú lánynak az attasé
meg is köszönte utóbb. Nemzeti
imánkat pedig az egész terem megilletődve
énekelte. Kóré Péter, a
társrendező NPE elnöke bevezetőjében
egy korabeli tréfát elevenített
föl: – A világ egyhatodán már megvalósult
a szocializmus, de eljön
még az idő, amikor majd a világ
egyhetedén, sőt egynyolcadán is
megvalósul. – A háttér, egy teljesen
vörösbe borított Földet ábrázoló űrfelvétel
a kommunisták vágyálmát,
a többiek rémálmát juttatta eszünkbe
a szocializmus világméretű győzelméről.
Zokog ez a Föld – szól a
dal a minden nemzetet meggyötrő
ordas eszméről. Megemlékezéseinken
– vélte az elnök –, melyeken az
általánosságok helyett konkrétumokat
jelenítünk meg, sajnos több száz
évre adódik téma.
– Senki sem különálló sziget;
minden ember a kontinens egy része,
a szárazföld egy darabja; ha
egy göröngyöt mos el a tenger, Európa
lesz kevesebb, éppúgy, mintha
egy hegyfokot mosna el, vagy
barátaid házát, vagy a te birtokod;
minden halállal én leszek kevesebb,
mert egy vagyok az emberiséggel;
ezért hát sose kérdezd, kiért
szól a harang: érted szól. –
idézte köszöntője elején Cseresnyés
Péter a négyszáz évvel ezelőtti
angolt, John Donne-t. E sorok
teszik érthetővé a mi odafordulásunkat
a 60 éve Koreában a mi
szabadságunkért is megvívott küzdelemhez,
és a polgármester szerint
hozzásegít ahhoz is, hogy a
korabeli amerikai társadalom felelősségvállalását,
áldozatkészségét
megértsük. Ám itt Roelofs ezredeshez
fordult, kérte, beszédében
majd térjen ki erre. A szabadságot
nem adják ingyen. – magyarította
a koreai háború központi emlékművén
– és majd a középiskolások
oklevelén is – szereplő frappáns
angol mondatot: Freedom is not
free. Majd példákat idézett a magyar
történelemből azokra, akik ellenálltak.
Köztük a kommunizmus
egyik legelső hazai áldozatait: a
Kun Béla Tanácsköztársaságával
bátran szembeszálló ludovikásokat.
Ennek a két szabadságszerető
nemzetnek a kapcsolatára számtalan
példát találunk. – folytatta a polgármester
– Alexis de Tocqueville
könyve az amerikai demokráciáról
már 1843-ban megjelent magyarul.
Megyénk szülöttje, Asbóth Sándor a
magyar szabadságharc után az amerikai
szabadságért is harcolt az északi
hadseregben, s ma az arlingtoni
temetőben nyugszik. És amikor itt, a
kiállításon arról olvasunk: az amerikaiak
lélektani ereje hogyan ellensúlyozta
az ellenség fizikai túlerejét,
kinek ne jutna eszébe az előbb hallott
Berzsenyi vers? Nem sokaság,
hanem Lélek s szabad nép tesz csuda
dolgokat. – Ne azt kérdezd, hogy
mit tett érted a hazád, hanem azt,
hogy te mit tehetsz a hazádért –
Kennedy elnök szavai után pedig
Márai Sándor Füveskönyvét idézte:
– Te hallgass hazádra. Mindig, mindent
adjál oda hazádnak. A világnak
nincsen semmiféle értelme számod-
A kommunisták áldozataira emlékeztek
Olvasta-e
J.F.Kennedy Márait?
Fotók: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa – Emlékeztün2011. március 3. k 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGTÖBBET! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
ra hazád nélkül. Ne várj jót a hazától,
s ne sopánkodj, ha megbántanak
a haza nevében. Mindez érdektelen.
Egyáltalán, semmit ne várj hazádról.
Csak adjál azt, ami legjobb életedben.
Ez a legfelsőbb parancs. Bitang,
aki ezt a parancsot nem ismeri.
– Mindketten ugyanabból a forrásból,
a szabadság tiszta forrásából
merítettek, állapította meg.
A nemzeti szocialista és a kommunista
rémtettek egyformán elítélendőek,
nem alkalmazható kettős
mérce. – szögezte le Cseresnyés
Péter, majd a mindkét diktatúra
börtönét megjárt Mindszenty
bíboros idevágó ízes szólására emlékeztetett:
Eben gubát nem cserélünk.
– Harry Truman józansága
azért ébreszt bennünk különös tiszteletet,
mert személyes, húsbavágó
tapasztalatok nélkül, sokezer mérföld
távolságból is tisztábban látott,
mint sok európai. – állapította
meg. A félelem, az elhallgatás évtizedei
után különös jelentősége
van, hogy a fiatalokat megszólító
NPE a családokon belüli beszélgetés
megindulásához is hozzájárul.
– Ezen a mai emléknapon azonban
nem csak az áldozatokra, nem
csak a hősökre emlékezünk. Ünnepeljük
a Rendíthetetlen Reményt
is. Évtizedeken keresztül az a remény
éltetett milliókat: ha ők nem
is, de unokáik meg fogják érni,
hogy – Wass Albert szavával szólva
– elvásik a veres csillag. Egy ismerősöm
mesélte édesapjáról:
minden reggel azzal a várakozással
kapcsolta be a rádiót, hogy bemondják,
megbukott a rendszer. És
ebben a reményben, ebben a várakozásban,
emlékezzünk, különös
jelentősége volt a szabad világ
szolidaritásának. – fogalmazott
Cseresnyés Péter. – A kommunizmus
a fejekben tette a legnagyobb
kárt. Vannak olyanok, akik arra az
időszakra még most is nosztalgiával
gondolnak, akik napi
aktuálpolitikai céljaik miatt elhallgatják
a kommunisták, egyben annak
a korszaknak a bűneit. – folytatta.
– Ötszáz éve vártunk arra,
hogy „kompország” egyszer és
mindenkorra el nem szakítható
módon lehorgonyozzon a biztonságos
nyugati parton. Ez most megtörtént!
– jelentette ki Orbán Viktor
miniszterelnök hazánk NATO
csatlakozásakor. 1956 hősei és áldozatai
a saját vérükkel fizették
meg a NATO-belépőt. Elégtétel,
hogy ő lehetett ott, így azok, akiknek
a kezéhez ’56-osok vére tapad,
ennél a történelmi eseménynél távol
maradni kényszerültek.
Ahogyan elnyomatásunk idején
mi is részesültünk a szabad világ
szolidaritásában, úgy ma – ez erkölcsi
kötelességünk – nekünk kell
meghallanunk azoknak az országoknak
a segélykiáltását, amelyeket
– meglehet – nem ismerünk, de
ránk gondolnak a szabadság utáni
Rendíthetetlen Reménnyel. Erre
kötelez minket a kommunizmus
áldozatainak – köztük a koreai háború
hőseinek – ragyogó példája. –
fejezte be beszédét Nagykanizsa
polgármestere.
– Megtiszteltetés számomra,
hogy képviselhetem ezen a versenyen
az Egyesült Államok nagykövetét,
Eleni Kounalakis asszonyt. –
kezdte beszédét az attasé, majd
előre megírt beszédétől többször
eltérve Cseresnyés Péter kérdésére
válaszolt: – Hogyan és miért ajánlja
fel egy ember a saját életét egy
másik ország védelmében? Ha belegondolunk,
az a szabadság, amit
ma élvezhetünk, annak az eredménye,
hogy őseink is odaadták az
életüket érte. Akkor hát áldozhatunk-
e mi ennél kevesebbet embertársainkért?
Azt hiszem, egyetértünk,
hogy nem. Emellett a szabadságunkra
nincsen garancia, és azt
nem csak a határainkon belülről
éri fenyegetés. Lehet azon vitatkozni,
hogy mely konfliktus jelenthet
fenyegetést szabadságunkra,
de minden konfliktus fenyegetés
valakinek a szabadságára. Már ez
önmagában elég indok, hogy harcoljunk.
Nem mindig bombákkal és
lövedékkel, olykor tollal és a diplomácia
eszközeivel, de vagy így,
vagy úgy, mind harcolunk a szabadságért,
ami annyira drága nekünk.
Roelofs ezredes megköszönte az
NPE-nek, hogy megszervezte ezt
az eseményt, hiszen – idézte a spanyol-
amerikai filozófus, George
Santayana gondolatát - Akik nem
emlékeznek a múltjukra, arra ítéltetnek,
hogy megismételjék azt. A
mai verseny a Koreai Háborúra
koncentrált és a kommunizmusra,
mint általános témára. Ne feledjük,
hogy a Koreai Háborúnak
még nincs vége. A felek nem kötöttek
békét, csak tűzszünet van érvényben.
Néhány hónapja egy délkoreai
hajót elsüllyesztett egy feltehetően
észak-koreai torpedó, és
dél-koreai állampolgárok haltak
meg egy észak-koreai tüzérségi támadásban.
Észak-Korea a mai napig
a legjobb élő példa a kommunista
ideológia sikertelenségére.
Egy olyan ideológiáról van szó,
amely társadalmi, ökonómiai szétzilálódásához
vezet, és az egyéni
kezdeményezőkészség és a szabadság
végét jelenti.
Szólt arról, hogy hazánkban is
az idő múlásával a kor szörnyűségei
természetszerűleg elhalványodnak,
és egyfajta hamis romantikát
lehet tapasztalni a felszínen
ezzel kapcsolatban. Ezért is fontos
az aktív emlékezés. A politikai paletta
mindkét végén található szélsőségeket
el kell kerülnünk –
hangsúlyozta, majd visszautalva a
Cseresnyés Péter által idézett
Mindszenty bíborosra, kijelentette:
A mondás a kutyáról és gubáról
pedig számomra is világos. (A teremben
a tetszés moraja.)
Fölkapták fejüket a fiatalok,
amikor egyenesen hozzájuk fordult:
– Ti, diákokként vajon hogyan
készíthetitek fel magatokat a
mai világra, és lehetőség szerint
hogyan kerülhetitek el, hogy hasonló
atrocitások megtörténjenek
a jövőben? A legjobb tanács, amit
adhatok, a következő: Készítsétek
el a házi feladatot. Ezt úgy értem,
hogy végezzétek el a saját kutatásaitokat,
használjátok a saját gondolataitokat!
Ne fogadjátok el csak
úgy, amit az állam, vagy a média
mond nektek! Tegyétek meg, ami
tőletek telik, nap mint nap, minden
dologban, és azon igyekezzetek,
hogy legközelebb egy kicsit jobban
sikerüljön.
Összefoglalva, a tanácsom ez:
Adjátok a legjobbat magatokból, legyetek
őszinték magatokkal szemben,
informálódjatok a világban, legyenek
saját gondolataitok, tiszteljétek
a többi embert azok véleményével
együtt. Álljatok készen a vitára,
de ne néha az sem baj, ha változik
a véleményetek. Nem az határozza
meg, hogy mennyit értek,
hogy hány vitában kerekedtek felül,
hanem az, hogy mennyire vagytok
egy ügy elkötelezettjei. Tegyétek
oda valóban magatokat! – Azt illeti
az érdem, aki valóban ott van a küzdőtéren.
Kinek arcát por, izzadság
és vér csúfítja. Aki bátran küzd, aki
hibát vét, de újra és újra nekilendül,
mivel erőfeszítés és tévedés nincs
meg egymás nélkül. Aki feláll, és jótettre
törekszik. Aki ismeri az áradó
lelkesedést, a nagyszerű odaadást.
Aki mindenét feláldozza egy méltó
ügyért; aki, ha minden jól megy, láthatja
tettei diadalát, és végső esetben,
ha célba sosem ér, legalább
úgy vall kudarcot, hogy minden erejével
küzdött. – fejezte be beszédét
az Egyesült Államok légügyi attaséja,
hazája egykori elnökének,
Theodore Rooseveltnek szavait
idézve.
A győztesek jutalma
A középiskolás verseny eredményhirdetésével
zárult a megemlékezés,
amikoris Evan G. Roelofs
ezredes és Cseresnyés Péter országgyűlési
képviselő, polgármester
adta át a jutalmakat a negyedik
helyezett thúrys csapatnak (Aczél
Éva, Szabó Nikolett, Kálovics Tibor),
a harmadik helyezett mezősöknek
(Büki Noémi, Bódis Barbara,
Bogdán Lívia, Györkös Kitti,
Pozdorecz Bettina), a második helyezett
piaristáknak (Somogyi Zsófia,
Gácsi Dávid, Kohlheb Viktória,
Tóth Gábor, Horváth Mónika).
A győztes cserhátis fiúk (Végvári
Ferenc, Mészáros Attila, Görcsi
Szilárd, Ozvald Zoltán, Gerencsér
Péter) jutalma a könyvutalvány
mellé egy férfias kézszorítás volt,
az ezredes markában az attaséi iroda
érmével.
K.H.
Pontosan értem
Mindszenty
mondását
Kanizsa – A 6 mi ügyeink 2011. március 3.
Módosította a fizető parkolóhelyek
működtetéséről és igénybevételéről
szóló rendeletét a
közgyűlés. A testület fontosnak
tartotta a vállalkozók támogatását,
a módosítást követően egy
vállalkozás maximum 60 darab
kedvezményes bérlet vásárlására
lesz jogosult.
Az eddigi rendelet szerint
Nagykanizsa területén telephellyel
rendelkező vállalkozások minden
három fő foglalkoztatottjuk után
egy darab kedvezményes éves bérlet
vásárlására voltak jogosultak,
azaz egy vállalkozás összesen legfeljebb
30 kedvezményes bérletet
vásárolhatott.
A rendelet módosítására két vállalkozás
kérelme alapján került
sor. Indokként hivatkoztak a dolgozói
létszám emelkedésére, valamint
arra, hogy munkavállalóik a
munkavégzés ideje alatt kénytelenek
fizető parkoló szolgáltatást
igénybe venni. A rendelet módosításával
biztosítható, hogy a vállalkozások
alkalmazottai által használt
gépkocsik a fizető parkolóhelyek
igénybevételével parkoljanak.
Az önkormányzat a Kanizsai
Kulturális Központ kérelmének
megfelelően „a helyi önkormányzatok
könyvtári és közművelődési
érdekeltségnövelő pályázatának
elnyerésére” pályázatot
nyújt be.
Pályázati önrészként a közgyűlés
egymillió forint összegű támogatást
szavazott meg a város
2011. évi költségvetésének pályázati
keretéből. Sikeres pályázat
esetén a Medgyaszay Ház, a Magyar
Plakát Ház és Képzőművészetek
Háza, a Móricz Zsigmond
Művelődési Ház, valamint a
Nagyrác úti és a bagolai telephelyek
2,276 ezer forint összegű
eszközökkel gyarapodnak. Többek
között képkerettel, parti sátrakkal,
összecsukható székekkel,
mikrofonokkal, kábelekkel, színpadi
lámpákkal, postaládával és
sörpadokkal.
Fizető parkolók:
céges bérlettel
Sörpadokkal, parti
sátrakkal gyarapszik
Kanizsa kulturális
élete
Tíz igen, három nem és négy
tartózkodás mellett elfogadta a
közgyűlés a város 2011-es költségvetési
rendeletét, melyben a bevétel
főösszegét 22 milliárd 887 millió,
a kiadási főösszeget 26 milliárd
forintban állapította meg.
Három informális közgyűlést
tartottak és sok-sok egyeztetés
előzte meg a költségvetés tervezetének
összeállítását – hangsúlyozta
a vita kezdetén Cseresnyés Péter
polgármester. Sajnos azt kell mondani
– folytatta –, egy nagyon nehéz,
feszített és komoly hiányt regisztráló
költségvetés került a közgyűlés
elé. Ennek több oka van:
mind az ország, mind a város nehéz
helyzetben van, a források
nem, a feladatok viszont bővültek.
Ez az oka a jelentős hiánynak. Erre
az évre koncentrálódik a belvárosi
rekonstrukció első ütemének
befejezése, valamint a szennyvizes
beruházás, ami óriási terhet jelent
a városnak. Ennél fájóbb a 850
millió forintos működési hiány,
amit az 1,3 milliárd forintos szintről
kellett levinni 500 millió forint
lefaragásával. Sajnos a 850 millió
forintos hiány azt jelenti, ha ez így
marad, előfordulhat a következő
években, hogy a város működésképtelenné
válik. Ezt senki nem
akarja, ezért a következő hónapokban
nagyon komoly vizsgálatokat,
döntéseket és szerkezeti átalakításokat
kell meghozni a működési
hiány csökkentése érdekében.
A költségvetés vitájában dr. Fodor
Csaba képviselő (MSZP) vitára
alkalmatlannak, beszélgetésre
alkalmasnak tartotta az előterjesztést,
és azt javasolta, ma ne szavazzanak,
készüljön egy olyan anyag,
ami döntésre is alkalmas lesz, mert
ez a várost romba dönti. Javaslatát
a testület azonban nem szavazta
meg, folytatták a költségvetés vitáját.
Válaszában Cseresnyés Péter
megjegyezte, ha nem csak egy informális
közgyűlésen vett volna
részt a képviselő, akkor most nem
biztos, hogy minden mondata elhangzott
volna. A pletykákra nem
szívesen reagált, de mivel nyilvánosság
előtt hangzottak el, válaszolt
rájuk, és visszautasította
mind a kórház felújításával, mind
az intézmények összevonásával és
a életbiztosítással kapcsolatos
pletykákat, mert semmiféle valóságalapjuk
nincs. Szita László
könyvvizsgáló elfogadásra alkalmasnak
találta a rendelettervezetet
azzal a megjegyzéssel, hogy év
közben vizsgálják meg a működési
költség számait.
B.E.
Feszes gazdálkodási évnek nézünk elébe
Kiderült, ki látja el a Nagykanizsa
és még tizenkét környező
település csatornázási gondjait
megoldó, az Európai Unió által
támogatott nagyberuházás mérnöki
és műszaki ellenőri feladatait,
miután – eredményes közbeszerzési
eljárást követően –
aláírták a szerződést a mérnöki
feladatok és a műszaki ellenőrzés
elvégzésére az ERAG nevű
konzorciummal hétfőn.
Az EUROUT Mérnöki, Tanácsadó,
Szervező és Kereskedelmi Kft.
által vezetett konzorcium – amelynek
másik tagja az AGROINVEST Külkereskedő,
Fővállalkozó és Szolgáltató
Zrt. – végzi a csatornaépítési projekt
mellett a szennyvíztelep műszaki
ellenőrzését is, összesen 211.681.200
Ft nettó megbízási díjért.
Január végére dőlt el, hogy a várhatóan
2013 tavaszára elkészülő,
összesen több mint 11 milliárd forintba
kerülő környezetvédelmi beruházás
csatornahálózatának kivitelezője
az SZK Kanizsa Konzorcium
és az S-E Nagykanizsa Konzorcium
lesz; a csatornaépítés általuk vállalt
összege 6 814 999 990 forint. A
Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat
és szennyvíztisztító telep
fejlesztése” nevű projekt másik fontos
elemének, a szennyvíztisztítónak
a kivitelezésére előreláthatólag tavasszal
írják ki a közbeszerzést.
A Nagykanizsai Regionális
Szennyvíztársulás 2005. júniusában
alakult azzal a céllal, hogy Nagykanizsán
és a környező, még csatornázatlan
településeken megfelelő
szennyvízelvezetést és -tisztítást biztosítson.
Atársult önkormányzatok a
beruházást az Európai Unió Kohéziós
Alapja és a Magyar Állam társfinanszírozása
mellett hozzák tető alá
– az érintett ingatlanok tulajdonosainak
hozzájárulásával. Ehhez – a
projekt önerejének részbeni finanszírozására
– 2008. májusában megalakították
a Nagykanizsa és Térsége
Víziközmű Társulatot.
2008. májusában nyújtotta be a
Szennyvíztársulás a pályázati dokumentációt
a Környezet és Energia
Operatív Program második fordulójára,
2009. február 18-án a
Kormány döntött a projekt támogatásáról,
amit az Európai Bizottság
2010. júniusában hagyott jóvá. Az
EB megállapította, hogy a beruházás
illeszkedik a Környezet és
Energia Operatív Program „Egészséges,
tiszta települések” elnevezésű
prioritásához, ezért érdemes az
Unió Kohéziós Alapjának támogatására.
A beruházás tervezett összköltsége
nettó 11,1 milliárd forint.
Aprojekt a Nagykanizsa és térsége
szennyvíz-elvezetési agglomeráció
még ellátatlan területeit fedi le, amelyek
közé Nagykanizsa még csatornázatlan
területei, valamint a környező
települések, Bocska, Eszteregnye,
Fityeház, Fűzvölgy, Homokkomárom,
Hosszúvölgy, Magyarszerdahely,
Magyarszentmiklós, Rigyác,
Semjénháza, Szepetnek és Zalaszentbalázs
tartoznak.
A projekt keretében az eddig csatornázatlan
területeken kiépülnek a
helyi gyűjtőrendszerek, nyomóvezetékek
és a hozzájuk tartozó átemelők.
A beruházás keretein belül a
meglevő szennyvíztelepet technológiai
fejlesztéssel alkalmassá teszik a
nagyobb hatásfokú, tápanyag-eltávolítást
is megvalósító biológiai tisztításra.
Ezáltal a befogadó felszíni víz
– a Dencsár-árok – és közvetve a
Principális-csatorna vízminőségi állapota
javulni fog. Aberuházás révén
minimalizálható a szennyvíztisztítás
környezetterhelő hatása, megelőzhető
a környezetszennyezés.
A projekt keretében több mint
62 kilométernyi nyomóvezeték, 67
km gravitációs csatorna és mintegy
37 km bekötővezeték épül. Kialakítanak
15 darab regionális és
23 db házi beemelő aknát, 20 darab
helyi átemelőt, valamint felújítják
a város központi átemelőjét
is. A fejlesztés összesen több mint
3 000 új bekötést jelent.
K.H.
Tavasszal kezdődhet a csatornaépítés
Kanizsa – 2011. március 3. A mi ügyeink 7
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGHITELESEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
A Magyarország-Horvátország
IPA Határon Átnyúló
Együttműködési Program 2007-
2013 elnevezésű projektről, a pályázat
megvalósulásának részleteiről
hallhattak beszámolót a
sajtó képviselői a Zsigmondy
Vilmos és Széchenyi István
Szakképző Iskolában.
A sajtótájékoztatón Bene Csaba,
a Széchenyi középiskola igazgatója
és Zoran Pazman, a horvát Graditeljska
skola igazgatója örömüket
fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy
újabb projektben tevékenykedhetnek
közösen, 2004-ben ugyanis már
sor került egy sikeres együttműködés
lezárására. A jelenleg is folyó
programsorozat magába foglalja a
fenntartható környezetet és turizmust,
az együttműködő gazdaság és
közösségek közötti humánerőforrás-
fejlesztést, valamint a technikai
segítségnyújtást. A program finanszírozását
nyolcvanöt százalékban a
közösségi hozzájárulás biztosítja, a
fennmaradó forrást pedig a nemzeti
hozzájárulás jelenti. Az „Ahol a folyók
összekötnek” címet viselő projekt
céljai közé tartozik a határmenti
területek oktatási intézményei közötti
oktatási-képzési kapcsolatainak
erősítése, egymás kultúrájának
megismerése és az együttműködésben
rejlő potenciálok kiaknázása.
Elsősorban olyan tanulókat vonnak
be a programba, akik az építőiparban,
informatikai területen és a környezetvédelem
terén folytatnak tanulmányokat,
hiszen a jelenleg folyó
program célkitűzése az építészeti
értékek megőrzése, ennek jegyében
egy Csáktornya közelében lévő,
több mint százhúsz éves parasztházat
fognak felújítani. Az épület a rekonstruálást
követően tájházként
működne és vendéglátói funkciókat
fog ellátni. Ez a nagyszabású program
összesen húsz-huszonöt diákot
érint, és számos számítástechnikai
és speciális méréstechnikai eszközöket
igényelt, így magyar részről
összesen tizenkét számítógép, egy
fényképezőgép, projektor, valamint
lézeres távolságmérő szerepel közöttük.
A horvát fél részéről pedig
GPS helyzet-meghatározót hasznosítanak
a projekt megvalósításához.
Mint elhangzott, a tájékozódás segítésére
készül egy weblap a programról,
valamint folyamatban van
egy tankönyv jellegű kézikönyv
összeállítása három-három épületről.
Z.A.
Sikeres magyar-horvát együttműködés Magyar Vöröskereszt
Nagykanizsa Területi Szervezete
Tisztelt Antal Istvánné!
Tudomásunkra jutott, hogy Ön,
mint a Magyar Vöröskereszt
Nagykanizsa Területi Szervezet titkára
vásárlási szándékát jelezte a
Nagykanizsa, Kinizsi utca 58.
szám alatt található ingatlanra,
mely épületet női hajléktalan szálló
funkcióra szeretné kialakítatni.
Elismerve és értékelve a Magyar
Vöröskereszt és a területi szervezet
tevékenységét és törekvését, sajnos
mi, mint a környék lakói nem
tudunk egyetérteni és nem tudjuk
elfogadni a törekvésüket. A létesíteni
kívánt intézmény megítélésünk
szerint nem illeszthető a Kinizsi
utca családi házas környezetébe,
sem a folyamatosan szépülő,
gyermekes családoknak és óvodának
életteret adó Corvin lakótelep
képébe. Javasoljuk, hogy az adásvételi
szándékától fentiek ismeretében
álljon el, ezzel több száz felnőtt
és gyermek kérését elfogadva!
Felhívjuk a figyelmét, hogy célunk
elérésének érdekében – a környék
nyugalmának megőrzéséért – már
lépéseket tettünk. Megbízott jogi
képviselőnk tájékoztatott bennünket,
tisztában vagyunk a lehetőségeinkkel.
Mindent el fogunk követni
annak érdekében, hogy a működési
engedély kiadása meghiúsuljon
a létesíteni kívánt intézmény
elindításához!
A megyei szintű tájékoztatás
érdekében a jelen levelet és az
aláírásokat másolatban megküldjük
a Magyar Vöröskereszt Zala
Megyei Szervezete, Dr. Baracskai
Józsefné titkár részére is.
Nagykanizsa, Kinizsi utca
58. szám környezetének lakói
XXIII. évfolyam 7. szám február
24-i Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapban
megjelent „Sportkoncepció
Kikristályosodó határokkal”
című cikkükre szeretnék reagálni,
mint régi nagykanizsai sportbarát.
– Volt egyszer egy csapat, melyet
úgy hívtak a nagykanizsai Bányász,
illetve Olajbányász SE labdarúgó
csapata. Ennek a csapatnak voltam az
ifjúsági, „fakó” – majd az NB-es felnőtt
csapatának intézője (1966-1971)
között. Volt egy jó kis kollektívánk.
(folytatás a 8. oldalon)
Emlékeim a
Sportkoncepció
kapcsán
Tiltakoznak a lakók
Napi problémák megoldására
keresett választ a minap megrendezett
Társasházi nap. Az Inkubátorházban
mintegy 35 társasház
kezeléssel foglalkozó vállalkozás
és magánszemély jelent meg. Első
előadóként dr. Szabó Mária, a
Nagykanizsa Vagyongazdálkodási
Zrt. munkatársa a társasházi törvény
aktualitásairól adott tájékoztatást.
őt Berényi Miklós végrehajtó
követte, aki széleskörűen ismertette
a végrehajtás módjait és jogszabályi
hátterét. Az ÚJ Széchenyi
Tervben várható pályázatokról és
azok konstrukcióiról Mile Zoltán
tartott előadást. Igazán a vízszolgáltatás
és a vízkorlátozás kérdésköre
kapcsán merült fel sok kérdés,
melyekre Horváth Tiborné a
Dél-Zalai Vízmű Zrt. gazdasági
igazgatója adta meg a választ.
Élénk érdeklődés kísérte Deme
András gazdasági igazgató előadását,
aki a társasházak számvitele és
adózási kérdéseit taglalta prezentációjával.
Markotán Tibor közös
képviselő a Zala Megyei Kereskedelmi
és Iparkamarában működő
Társasházi Klubot mutatta be az
egybegyűlteknek. A Nagykanizsa
Vagyongazdálkodási Zrt. és a
Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs
központ közös rendezvényének
várhatóan folytatása következik,
hiszen még számtalan
kérdésre kell megtalálniuk a választ
a közös képviselőknekösszegezte
zárszavában az est házigazdája,
Kámán László vezérigazgató.
***
Egy találmány, egy ötlet, ami
jobbá teheti életünket, fontos dolog
és igazán büszkeséggel tölthet el
bennünket főleg, ha az magyar feltalálótól
származik. Számos ötletből
itthon lett termék, de példák
hosszú sorát tudnánk említeni, amikor
a hazai ötlet nyomán megvalósult
termékből más ország profitált.
Mi az innováció és vajon milyen
szerepet tölthet be a kreativitás és
az innováció folyamatában?
Többek között erre keresett és
adott választ a Nagykanizsai Inkubátorház
és Innovációs Központban
tartott Vállalkozói Innovációs Nap.
A rendezvényen megjelenteket Halász
Gyula marketingvezető köszöntötte.
őt dr. Birkner Zoltán a Pannon
Egyetem Nagykanizsai Kampuszának
igazgatója követte, aki megnyitójában
Joseph Schumpeter világhírű
közgazdász gondolatait ajánlotta
a hallgatóság figyelmébe. A két
blokkból álló előadást Kalcsú Zoltán
innovációs menedzser, a Pannon
Novum Nyugat-dunántúli Regionális
Innovációs Nonprofit Kft. munkatársa
tartotta. Kalcsú Zoltán előadásának
első részében az innováció
történetével, fogalmával, és alkalmazási
területeivel foglalkozott. A
második részben az iparjogvédelem,
a pályázatmenedzsment és az innovációs
pályázatok témakörei kerültek
kibontásra. Arendezvény zárása
után vállalkozók, konkrét fejlesztéseik
pályázati támogatásáról tartottak
eszmecserét a regionális szervezet
menedzserével.
K.H.
Élet az Inkubátorházban
(folytatás a 7. oldalról)
Az akkori ifiről – a „fakóról”
nyilatkozom felelősségem tudatában.
Kijelenthetem, hogy intézőségem
idején arra törekedtem,
hogy a fiatal labdarúgóim,
ne csak a labdával törődjenek.
Az életre is fel kellett készíteni
őket. Számomra, mint intéző
feladatot vállaltam értük. Első a
szakmai tanulmány – érettségi
– vagy technikum, ezen felül,
pedig a magasabb szintű képzés.
Az akkori sportbarátság révén
a „gyerekek”, amely iskolában
jártak az intézményi igazgató
úrnak engedélyezték a kérésemet.
Arról szólt kérésem,
hogy kéthetenként bemehettem
az aktuális intézményben, ahol
beletekinthettem az osztálynaplóba,
mely hűen tükrözte tanulmányaik
eredményeit. (Ezen lehetőségért
szeretettel gondolok
az akkori volt igazgató urakra,
a jó Isten áldja meg őket, ott
fent.) Nálam a mérce 3-as jegy
alatt a „gyerek” nem jöhetett
edzésre 1 hétig. Most ezt miért,
mert ezen felül büszke vagyok
rá, hogy olyan edzőkkel dolgozhattam
együtt, mind
Csöngei Pali bá. Az ifiknél,
Vajnovics Józsi bá. A „fakóknál”,
majd a felnőtt csapatnál
Bárkányi Tiborral. Csöngei Pali
bá. Mindig megjegyezte, miért
kell nekem foglalkoznom a
„gyerekek” tanulmányaival. Erre
én azt mondtam, hogy Pali
bátyám, Maga egy nagyszerű
MAORT-os NB-I-es szintű játékos
volt. Szereti a gyerekeket.
Ezért dolgozunk együtt a gyerekekért
és a labdarúgásért. Szereti
a zenét is, képes elhozni a
hegedűjét, ha vidéki meccsekre
megyünk. A hegedűjét képes
volt megszólaltatni buszban az
eredményes siker érdekében.
Nagyszerű embert ismertem
meg személyében, úgy ez vonatkozik
Vojnovics Józsi bá-ra
is, öröm volt velük együtt dolgozni.
Utólag mikor sportbaráti
útjaink elváltak Pali bá. Elismerte,
igen is szerettem ezeket
a gyerekeket. Egyért dolgoztunk,
hogy a gyerekeket felkészítjük
az életre. Majd, ha úgy
adódik, jó futballisták váljanak
belőlük. Ugyanúgy az életben
is találják meg a helyüket. Sok
évtized után elgondolkodva a
fentiekről. Igenis volt értelme
velük foglalkozni. Ha magasabb
szinten nem lettek kiugró
tehetségű labdarúgók – ez alól
kivétel Soós Pisti, a „Cuki”,
akiből NB I-es játékos lett. Sőt
még a nemzeti csapat mezét is
magára ölthette. Ezen felül
büszke vagyok az alant felsorolt
volt játékosaimra, hogy az
élet különböző területén becsületes
munkájukkal, viselkedésükkel
megállták a helyüket az
élet rögös útján. Szeretett ifjúsági
futballistáim névsora:
Keller Józsi, Magyar Józsi,
Szabó P. Berán L., Tóth L., Simon
Jóska, Keszei Feri, Magyar-
Sulyok „Pikki”, + Takács
„Lika”, Soós Pisti „Cuki”, Varga
„Lacika”, Sulyok Gyula,
Ulrich, Bodzai T., Hosnyászki,
Rózsa S., Zsoldos P., +
Turkolya L. A fentieket tiszta
szívből írtam a velem együtt
dolgozók emlékezetére. Ajánlom
az önkormányzatnak, azon
belül az illetékes sport megbízottaknak,
el kellene gondolkodni,
illetve tenni valamit
Nagykanizsa labdarúgásáért,
önzetlenül mondom, a többi kanizsai
sportág érdekében is.
Hersits József
Kanizsa – A 8 mi ügyeink 2011. március 3.
Dátum Gyógyszertár neve, címe, telefonszáma Ügyeleti idő
2011. március 4. KANIZSA PLAZA,EURÓPA TANÁCS U. 2. 93/510-073 19.00 - 08.00
2011. március 5. ARANYSZARVAS, ROZGONYI U. 1. 93/311-531 12.00 - 08.00
2011. március 6. BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 08.00 - 07.30
2011. március 7. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2011. március 8. KIRÁLY, KALMÁR U. 4. 93/536-620 17.30 - 07.30
2011. március 9. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2011. március 10. KANIZSA, Fő U. 5. 93/510-267 18.30 - 07.30
2011. március 11. SZENT GYÖRGY, KIRÁLY U. 53. 93/510-135 18.30 - 07.30
2011. március 12. KIRÁLY, KALMÁR U. 4. 93/536-620 12.30 - 08.00
2011. március 13. ZSÁLYA (TESCO),BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 08.00 - 08.00
2011. március 14. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 13.00 - 08.00
2011. március 15. FAGYÖNGY, SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 08.00 - 08.00
2011. március 16. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2011. március 17. KELETI, ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 18.00 - 08.00
2011. március 18. ARANY KÍGYÓ, (STOP-SHOP)DÓZSA GY. U. 123. 93/313-165 20.00 - 08.00
2011. március 19. BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 18.00 - 08.00
2011. március 20. GYOPÁR, ADY E. U. 2. 93/510-160 08.00 - 07.30
2011. március 21. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2011. március 22. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 17.30 - 07.30
2011. március 23. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2011. március 24. ARANYSZARVASROZGONYI U. 1. 93/311-531 18.00 - 07.00
2011. március 25. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/536-610 17.00 - 08.00
2011. március 26. KANIZSA, Fő U. 5. 93/510-267 12.30 - 08.00
2011. március 27. ZSÁLYA (TESCO), BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 08.00 - 08.00
2011. március 28. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2011. március 29. SZENT GYÖRGY, KIRÁLY U. 53. 93/510-135 18.30 - 07.30
2011. március 30. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2011. március 31. BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 18.00 - 07.30
Márciusi gyógyszertári ügyelet
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai
Kirendeltség és Szolgáltató Központ az alábbi szakmákban, illetve
munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
nemzetközi tehergépkocsi-vezető szakirányú megegyezés szerint
minőségbiztosítási manager felsőfokú megegyezés szerint
fémszerkezet lakatos szakirányú 100.000-165.000 Ft
védőgázas hegesztő szakirányú 120.000-165.000 Ft
pincér, pultos szakirányú 100.000 Ft
matematika-fizika szakos
informatikus szállodába felsőfokú 110.000 Ft
munkafelvevő középfokú 170.000 Ft
autószerelő szakirányú 190.000 Ft
varró szakirányú 100.000 Ft
mechanikai műszerész szakirányú 130.000 Ft
CNC gépkezelő szakirányú 130.000 Ft
ellenőrző műszerész szakirányú 120.000 Ft
raktáros szakirányú 110.000 Ft
autóbuszvezető középfokú 78.000 Ft
Bővebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központban
Nagykanizsa, Fő út 24. szám alatt adunk, vagy www.nyugatrmk.hu címen. Ügyfélfogadási
idő: hétfő - kedd - csütörtök: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 15.00 óra között, péntek: 8.00 - 12.00 óra.
Tájékoztatom Nagykanizsa város lakosságát, hogy Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában a
2011. évi munkaszüneti napok körüli munkarend az alábbiak szerint
alakul: 2011. március 14. (hétfő) pihenőnap, az ügyfélfogadás szünetel.
2011. március 18. (péntek) munkanap (hétfői munkarend), ügyfélfogadás:
8-16 óráig. 2011. március 19. (szombat) munkanap (pénteki
munkarend), ügyfélfogadás: 8-12 óráig.
Kanizsa 2011. március 3. – Városháza 9
NAGYKANIZSÁN A LEGTÖBBEN OLVASSÁK! – www.kanizsaujsag.hu 􀀩
A Magyar Köztársaság Alkotmányának rendelkezései szerint a törvény által meghatározott
ügyekben és módon nem hivatásos bírák (ülnökök) is részt vesznek az ítélkezésben.
A legutóbb, 2007-ben 4 évre megválasztott ülnökök megbízatása az idén lejár (az
új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével), emiatt szükséges az új választás megtartása.
A Köztársasági Elnök a bíróságok ülnökeinek megválasztását a 2011. március
7. és április 30. közé eső időtartamra tűzte ki. A helyi bíróság ülnökeit a bíróság székhelye
szerint illetékes települési, illetőleg települési kisebbségi önkormányzatok képviselő-
testületei választják meg. A megyei bíróság és a munkaügyi bíróság ülnökeit a
megyei, megyei jogú városi közgyűlés és a területi kisebbségi önkormányzatok képviselő-
testületei választják meg. Az ülnökök megbízatása 4 évre szól.
Ülnököt jelölni az alábbi bíróságokra lehet:
Bíróság megnevezése Megválasztható ülnökök száma
Nagykanizsai Városi Bíróság 12 fő ülnök + 8 fő pedagógus ülnök
Zala Megyei Bíróság 2 fő ülnök + 1 fő pedagógus ülnök
Zalaegerszegi Munkaügyi Bíróság 5 fő ülnök
Jelöltet állíthat: a bíróság illetékességi területén lakóhellyel és választójoggal rendelkező
magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok,
a bíróság illetékességi területén működő társadalmi szervezetek kivéve
a pártokat.
A fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróságok pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi
területén működő alapfokú és középfokú nevelési - oktatási intézmények
tantestületei jelölik.
A munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdekképviseleti
szervei jelölik.
Jelölt lehet: az a büntetlen előéletű, választójoggal rendelkező magyar állampolgár,
aki a 30. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem érte el.
Jelöléshez szükséges dokumentumok:
- A jelölő választópolgár, vagy jelölő szervezet által kitöltött és aláírt "Bírósági ülnökké
jelölés" elnevezésű nyomtatvány.
- A jelöltnek a jelölés elfogadásáról szóló írásbeli nyilatkozata.
Az elfogadó nyilatkozat többek között tartalmazza a jelölt arra irányuló nyilatkozatát,
hogy volt-e büntetve és van-e választójoga.
A jelöltnek a jelölés elfogadását követően haladéktalanul hatósági bizonyítvánnyal
(erkölcsi bizonyítvány) kell igazolnia büntetlen előéletét. Amennyiben ezen igazolási
kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.
A jelöléshez szükséges nyomtatvány, a jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozat, valamint
a bírósági ülnökök jogait és kötelezettségeit tartalmazó tájékoztató Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Titkárságán (Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7. I. em. 6.) munkaidőben átvehető, vagy megtekinthető és letölthető a
www.nagykanizsa.hu honlapról.
A jelölés benyújtásának helye, ideje: a jelölés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Titkárságán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 6.) 2011. március
16-ig személyesen, vagy postai úton zárt borítékban Cseresnyés Péter polgármesternek
címezve nyújtható be, utóbbi esetben kérjük a borítékra ráírni: "Bírósági ülnökválasztás".
A jelöléshez csatolni kell: a jelölt elfogadó nyilatkozatát, valamint, a jelölt
büntetlen előéletét igazoló hatósági bizonyítványt (erkölcsi bizonyítvány).
Bírósági ülnökök választása
A bíróságokra ülnöknek büntetlen előéletű, választójoggal rendelkező, a 30. életévét
betöltött, de 70. életévet el nem ért magyar állampolgár választható.
Az ülnököknek az ítélkezésben a hivatásos bírákkal azonos jogaik és kötelezettségeik
vannak.
Az ülnökök a megbízatásuk időtartama alatt nem lehetnek tagjai pártnak és politikai
tevékenységet sem folytathatnak (Alkotmány 50. § (3) bekezdés). Az országgyűlési
képviselői megbízatás, az önkormányzati képviselő-testületi tagság politikai tevékenységnek
tekintendő. Nem politikai tevékenység a munkavállalói - szakmai érdekvédelmi
- szervezetben való részvétel.
Az ülnököt az igazságszolgáltatásban való részvételével összefüggő cselekménye tekintetében
az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény 4. §-
ában meghatározott tartalommal mentelmi jog illeti meg.
A megválasztott ülnöknek bírói esküt kell tennie.
Az ülnököt a bíróság elnöke hívja be és osztja be az ítélkező tanácsba. E tisztsége
gyakorlásának idejére az ülnököt a Bjt. 128. § rendelkezései szerint átlagkereset, illetőleg
tiszteletdíj illeti meg, amelyet a bíróságok költségvetésükből térítenek meg.
Joga az ülnöknek, hogy a behívásáról legalább egy hónappal korábban értesüljön, illetve,
hogy kérésére, fontos okból a bíróság elnöke elhalaszthassa a működése megkezdésének
időpontját.
Az ítélkező tanácshoz beosztott ülnök joga, hogy a tárgyalandó ügyek tény- és joganyagát
megismerhesse, arról őt az ítélkező tanács elnöke tájékoztassa.
Az ítélet meghozatalát megelőző zárt tanácskozással kapcsolatos tanácskozási titok
megőrzése az ülnök számára is kötelező. Ez vonatkozik a szolgálati, illetve az államtitokra
is.
A bírósági ülnök alapvető kötelezettsége - csakúgy, mint a hivatásos bírónak -, hogy
a Magyar Köztársasághoz, annak Alkotmányához hű legyen, lelkiismeretesen járjon
el, és mindenkor tanúsítson a tisztségéhez méltó magatartást.
Az ülnökökre vonatkozó legfontosabb rendelkezéseket a bíróságok szervezetéről és
igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény és a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
szóló 1997. évi LXVII. törvény tartalmazza.
Bírósági ülnökök jogai és kötelezettségei
Dénes Sándor a 12. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője minden
hónap második csütörtökén 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal
Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.)
Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselő fogadóórát tart minden hónap második
szerdáján 17 órától a Kőrösi Cs. Sándor Általános Iskolában.
Kovács János a 4. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart
minden hónap 1. hétfőjén 18 órától a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban.
Szőlősi Márta a 9. sz. választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart
minden hónap I. hétfőjén 17 órától a Zrínyi Miklós Általános Iskolában. (Zrínyi M.
u. 38.): 30/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@hotmail.com
Dr. Etler Ottó önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2011. március 7-én 17 órától
a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
Tóth Nándor önkormányzati képviselő lakossági fórumot tart 2011. március 7-én
(hétfőn) 17 órától a Vasemberház Tükörtermében. Téma: Szennyvízberuházás Meghívott
vendégek: Bene Csaba, Bicsák Miklós önkormányzati képviselők,
Berkeszászi Csaba a Délzalai Vízmű ZRt üzemvezetője, Fitos István a Nagykanizsai
Regionális Szennyvíztársulás projektmenedzsere. A fórumra elsősorban az
Arany János utcától északra lévő terület lakosait várják.
Aznap Tóth Nándor önkormányzati képviselő fogadóórát tart 18.30 órától
Kiskanizsán a volt Nagyrác utcai iskola ebédlőjében.
Sajni József önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2011. március 7-én (hétfőn)
16 órától 17 óráig a ligetvárosi óvodában, aznap 17 órától 18 óráig Miklósfán a Mindenki
Házában, 2011. március 8-án (kedden) 17 órától 18 óráig a Vécsey Általános
Iskolában.
Képviselői fogadóórák, lakossági fórum
Ünnepi munkarend a Hivatalban
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Kanizsai Dorottya Kórház Mammográfiáján
a szervezett emlőszűrés a Nagykanizsa városban élő hölgyek szűrésével
folytatódik.
2011. 03.09., szerda Dr. Kiss Judit 130 fő
2011. 03.11., péntek Dr. Kiss Judit 55 fő
Dr. Beznicza Ernesztina 15 fő
2011. 03.16., szerda Dr. Beznicza Ernesztina 130 fő
2011. 03.18., péntek Dr. Beznicza Ernesztina 70 fő
2011. 03.23., szerda Dr. Beznicza Ernesztina 13 fő
Dr. Mihalecz Károly 117fő
2011. 03.25., péntek Dr. Mihalecz Károly 44 fő
Dr. Rácz Andrea 26 fő
2011. 03.30., szerda Dr. Rácz Andrea 130 fő
2011. 04.01., péntek Dr. Rácz Andrea 19 Fő
Aszűrővizsgálatra mindazon 45-65 év közötti asszonyokat várják, akik a szűrőállomástól
meghívó levelet kaptak. Kérjük Önöket, hogy a torlódások elkerülése érdekében
a meghívólevélben megjelölt időpontokat szíveskedjenek betartani. A szűrés
helye: Kanizsai Dorottya Kórház, Mammográfiás Labor (Nagykanizsa Szekeres J. u.
2-6.), tel: 0693/502-000/2728.
ÚJ Szűrési időpontok!: Szerda: 8.00 - 18.00-ig, Péntek: 8.00 - 15.00-ig.
Felmerülő kérdéseikkel forduljanak a Mammográfiás labor, vagy a Zala Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve szűrési koordinátorához,
dr. Horváthné Jakab Annához. Elérhetőség: Zalaegerszeg, Göcseji
u. 24. Telefonszám: 0692/549-185, e-mail: jakab.anna@zala.antsz.hu
A szervezett emlőszűrés időpontjai
Kanizsa – 10 Városháza 2011. március 3.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a nyugdíjasok elhelyezésére épült
bérlakások bérletéről szóló 36/1997. (XI.44.) számú helyi rendelete alapján a Nagykanizsa,
Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban megüresedett 2 db önkormányzati
bérlakás bérleti jogának elnyerésére.
Pályázatra kiírt lakások:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 15.,
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 2.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 21. Helye: Polgármesteri Hivatal
Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em. 100. A licitálás időpontja:
2011. március 28. (hétfő) de. 9.00 óra. Helye: Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály
Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.
A bérlemények leírása:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 15.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 31 m2, szobaszáma:
1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: felújított, bérleti díja: bérlakást
leadó pályázó esetén 15.221 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj +
rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett
szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 2.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 37 m2, szobaszáma:
1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: felújított, bérleti díja: bérlakást
leadó pályázó esetén 17.316 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj +
rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett
szolgáltatásokért díjat köteles fizetni. A lakások megtekinthetők: 2011. március
11. 13.00-15.00 óráig.
A pályázaton való részvétel feltételei:
1./ Személyi feltételek
Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű nyugdíjas, nyugdíjas házaspár,
aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi
nyugdíjkorhatár elérte/k/, önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képes,
a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/
tenni, a pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történő licitálást elfogadja.
2./ Egyéb feltételek
Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ aki a rendeletben
meghatározott összegű pénzadományt ajánl fel, legalább komfortos önkormányzati
tulajodonú lakással rendelkezik 5 éve, és ott lakik, illetve azt térítésmentesen a bérbeadó
rendelkezésére bocsátja, aki városrendezési célból kiürítendő, illetve életveszély
miatt lebontásra kerülő önkormányzati lakás bérlője, és a felajánlott lakást cserelakásként
elfogadja.
Pályázni a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Eötvös tér 16.) átvehető
PÁLYÁZATI LAP két példányban történő kitöltésével lehet, melyen fel kell
tüntetni: a pályázó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva
az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra kerülő önkormányzati
bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti díját,
csatolva a bérleti szerződés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás esetén annak
pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden
tulajdonos adatát.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgálatán
(Nk, Eötvös tér 16.) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem
küldünk.
A licitálás szabályai: a licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidőben,
a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatalmazottja
is képviselheti.
A licitálás induló összege: 1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 15. 2.100.000
Ft. 2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 2. 2.200.000 Ft. A licitálás során a licitösszeg
50.000 Ft-onként emelkedik.
A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve önkormányzati
bérlakás leadása esetén a kijelölést követő 15 napon belül. Afeljánlott adományt
a kijelölést követő 6 hónapon belül kell az önkormányzat számlájára megfizetni.
A nyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhető, tartási szerződés nem köthető.
Nagykanizsa, 2011. február 16.
Cseresnyés Péter polgármester
Pályázat Nyugdíjasházi lakásokra
Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a 2011/2012-es nevelési évre , tanévre vonatkozó
óvodai és iskolai beiratkozást Nagykanizsa Megyei Jogú Város óvodáiban
és valamennyi általános iskolájában 2011. március 8-9-én tartjuk. Mindkét
napon 8.00 - 17.00 h-ig várjuk a leendő óvodások és 1. osztályosok jelentkezését.
A jelentkezés helye a kötelező felvételt biztosító vagy a szülő által választott
óvoda illetve általános iskola. A felvételről a férőhelyek ismeretében az
intézmény vezetője dönt, melynek eredményéről a szülőket 8 napon belül írásban
értesíti.
Az óvodai beíratáson várjuk azoknak a gyermekeknek a szüleit, akik 5. életévüket
a 2011. évben töltik be és még nem járnak óvodába. A közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 24.§ (3) bekezdése szerint a gyermek abban az évben,
amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2011.
szeptember 1.) napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek is, akik 3. életévüket 2011. augusztus
31-ig betöltik, vagy akik a 2011/2012. nevelési év során lesznek 3 évesek.
A jelentkezéshez szükséges okmányok: a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
gyermekorvosi igazolás, lakcím igazolásra alkalmas személyi igazolvány
vagy lakcímkártya.
Általános iskolai felvételre kell jelentkeznie minden nagykanizsai gyermeknek,
aki 2011. május 31-ig betölti a hatodik életévét. A közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény 6. § (2) bekezdése alapján a 2004. június 1. és 2005. május
31. között született gyermekek a 2011/2012. tanév kezdetén tankötelessé
válnak.
A jelentkezéshez feltétlenül szükséges dokumentumok: Óvodai szakvélemény,
ATérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Tanulási Képességet Vizsgáló
Szakértői Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye, Gyermekorvosi igazolás,
Gyermek születési anyakönyvi kivonata, Személyigazolvány, Lakcímkártya
Óvodai és általános iskolai
jelentkezések a 2011/2012. tanévre
Lomtalanítás 2011
Tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát, hogy ez évben is megrendezésre
kerül a tavaszi lomtalanítási akció. Az idei évben is előzetes
egyeztetés szerint lomtalaníthatunk.
A lomtalanítási akció március 21-től április 16-ig tart.
A lomtalanítási szándékot és annak pontos helyét március 10-től
április 14-ig munkanapokon 13.00-16.00-ig a Saubermacher-Pannonia
Hulladékgyűjtő Kft. 93/537-380-as telefonszámán lehet bejelenteni.
A társasházak közös képviselői a lomtalanítást személyesen
jelenthetik be a hulladékszállítást végző cég Vár u. 5 sz.
alatt lévő szállítási irodájában.
A közösen leegyeztetett időpontra a szolgáltató a lim-lom mennyiségétől
és összetételétől függően az elszállításra konténert, a családi
házas övezetbe tömörítős hulladékszállító járművet biztosít. Családi
házas övezetben az idei évben is kizárólag a hétvégén, szombatonként
történő lomtalanításra van lehetőség.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a lom továbbra sem tartalmazhat
háztartási szemetet, építési törmeléket, kerti hulladékot és
faágat, autógumit, elektronikai hulladékot (pl: hűtőszekrény, televízió),
illetve veszélyes hulladékot (pl: festék, gyógyszer, vegyszer)!
A Vár u. 5 sz. alatti hulladékudvarban egész évben, továbbra is térítésmentesen
adhatók le a háztartásokból származó szelektíven gyűjtött
hulladékok és a lakossági veszélyes hulladékok.
A szabálytalan közterületi hulladékkihelyezést a Közterület-felügyelet
munkatársai ellenőrzik és szankcionálják!
Kérjük együttműködését környezetünk tisztaságának megóvásában!
Kanizsa 2011. március 3. – Városháza 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGHASZNOSABBAN! – www.kanizsaujsag.hu 􀀩
Pályázat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati
bérlakásokról szóló 42/2007. (IX.25.) számú helyi rendelete alapján, az alábbi
üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
SZOCIÁLIS ÉS NEM SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN, ÖNKORMÁNYZATI
BÉRLAKÁS BÉRLETI JOGÁVAL RENDELKEZő, ILLETVE
NEM RENDELKEZő PÁLYÁZÓK RÉSZÉRE:
1. Nagykanizsa, Bartók B. u. 6. V. em. 4.
Alakás alapterülete: 45 m2, szobaszám: 1+1 fél szoba, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Bérleti díj összege: 17.730
Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év, vagy a cserélt
lakás bérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének
időpontja: 2011. március 9. 10-11 óráig.
2. Nagykanizsa, Berzsenyi u. 14/B. V. em. 31.
Alakás alapterülete: 66 m2, szobaszám: 3 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A
lakás településen városi terület. Bérleti díj összege: 34.188 Ft. Alakás állapota: helyreállított.
Abérleti jogviszony időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerződésével
megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének időpontja: 2011. március 9.
13-14 óráig.
3. Nagykanizsa, Csányi u. 9. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 32 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: városi terület. Bérleti díj összege: 11.232 Ft. A
lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás
bérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének időpontja:
2011. március 8. 14.30-15.30 óráig.
4. Nagykanizsa, Csengery u. 19. fsz. 1. (mozgáskorlátozottak részére)
A lakás alapterülete: 57 m2, szobaszám: 1+2 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Bérleti díj összege:
29.526 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év,
vagy a cserélt lakás bérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének
időpontja: 2011. március 8. 9.30-10.30 óráig
5. Nagykanizsa, Erzsébet tér 11/C. II. em. 4.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege: 19.190 Ft.
A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év, vagy a cserélt
lakás bérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének
időpontja: 2011. március 9. 9-10 óráig.
6. Nagykanizsa, Kazanlak krt. 1/C. III. em. 3.
A lakás alapterülete: 70 m2, szobaszám: 2+2 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Bérleti díj összege:
31.920 Ft. Alakás állapota: felújított. Abérleti jogviszony időtartama: 5 év, vagy
a cserélt lakás bérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének
időpontja: 2011. március 9. 11-12 óráig.
7. Nagykanizsa, Platán sor 4. V. em. 32.
A lakás alapterülete: 45 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: városi terület. Bérleti díj összege: 17.730 Ft. A
lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év, vagy a cserélt
lakás bérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének időpontja:
2011. március 9. 13.30-14.30 óráig
SZOCIÁLIS ÉS NEM SZOCIÁLIS HELYZETALAPJÁN, ÖNKORMÁNYZATI
BÉRLAKÁS BÉRLETI JOGÁVALNEM RENDELKEZő PÁLYÁZÓK RÉ-
SZÉRE:
1. Nagykanizsa, Berzsenyi u. 14/B. VII. em. 45.
A lakás alapterülete: 41 m2, szobaszám: 1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
Alakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
21.238 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
A lakás megtekintésének időpontja: 2011. március 9. 14-15 óráig.
2. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/B/6.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Bérleti díj összege: 15.796
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének időpontja: 2011. március 8. 8.30-9.30 óráig.
3. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/D/3.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Bérleti díj összege: 15.796
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének időpontja: 2011. március 8. 8.30-9.30 óráig
4. Nagykanizsa, Csengery u. 117/15. fsz. 2.
A lakás alapterülete: 53 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos, A
lakás településen belüli fekvése: peremterület. Bérleti díj összege: 13.886 Ft. A
lakás állapota: felújított. Abérleti jogviszony időtartama: 5 év. Alakás megtekintésének
időpontja: 2011. március 8. 8.30-9.30 óráig.
5. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/G/8.
A lakás alapterülete: 48 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Bérleti díj összege: 17.232
Ft. Alakás állapota: felújított. Abérleti jogviszony időtartama: 5 év. Alakás megtekintésének
időpontja: 2011. március 8. 8.30-9.30 óráig.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege: 20.672 Ft.
A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének időpontja: 2011. március 8. 12.30-13.30.óráig.
7. Nagykanizsa, Erzsébet tér 1. I. em. 3.
A lakás alapterülete: 39 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
22.932 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének időpontja: 2011. március 8. 12.30-13.30 óráig.
8. Nagykanizsa, Fő u. 9. II/1/9.
A lakás alapterülete: 54 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege: 24.462 Ft.
A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének időpontja: 2011. március 8. 9.15-10.15 óráig.
9. Nagykanizsa, Rózsa u. 15. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 55 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Bérleti díj összege: 23.815
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének időpontja: 2011. március 9. 15-16 óráig.
NEM SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN, ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁS
BÉRLETI JOGÁVAL NEM RENDELKEZő PÁLYÁZÓK RÉSZÉ-
RE:
1. Nagykanizsa, Király u. 34. II. em. 3.
A lakás alapterülete: 113 m2, szobaszám: 3 szoba, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege: 61.472
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének időpontja: 2011. március 8. 13.30-14.30 óráig.
2. Nagykanizsa, Fő u. 8. II. lh. II. em. 5.
A lakás alapterülete: 80 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege: 40.400 Ft.
A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének időpontja: 2011. március 8. 10.30-11.30 óráig.
3. Nagykanizsa, Fő u. 8. I. lh. II. em. 14.
A lakás alapterülete: 72 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
39.168 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
A lakás megtekintésének időpontja: 2011. március 8. 11.30-12.30 óráig.
4. Nagykanizsa, Fő u. 21. I. em. 5.
A lakás alapterülete: 54 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
31.752 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
A lakás megtekintésének időpontja: 2011. március 8. 8-9 óráig.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Garzonházakról szóló
32/2001. (VI.27.) számú helyi rendelete alapján, az alábbi bérlakások bérleti
jogának elnyerésére:
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. II. em. 10.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege:
14.920 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerződés időtartama:
maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének időpontja: 2011. március
8. 9-10 óráig.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nagykanizsa, Eötvös
tér 16. I. em. 100.) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók!
Pályázatok benyújtásának határideje: 2011. március 21.
Nagykanizsa, 2011. február 16.
Cseresnyés Péter polgármester
Pályázat önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére
Kanizsa – pluszSport 12 2011. március 3.
A Kanizsa Darts Egyesület
(KDE) biliárd csapata 2009 végén
komoly fegyvertényt hajtott
végre az NB-I-be jutással, egy
esztendővel később pedig sikerült
a benntmaradást is kiharcolniuk.
A városban szervezett formában
2006. decembere óta működik a szakosztály,
akkor alakult meg a Kanizsa
Darts Egyesület biliárd részlege.
Az első csapatbajnoki szereplésre
2008-ban került sor, és az újonc
csapat 3. helyen végzett az NB II
„A” csoportjában. A siker végett
2009-ben az egyesület már három
biliárd csapatot indított, és az első
számú egység, a KDE-Kanizsa-
Közutas kiharcolta az NB I-ben
történő szereplést.
Tavaly a szezon elején egyértelmű
volt a cél: a legfelső osztályban
való tagság megőrzése, ami nem
volt egyszerű, hiszen a Budapesti
MODENA, a Szeged Memphis, a
DANDY Kecskemét, valamint a
Galaktyko Zalaegerszeg együtteseivel
kellett oda-vissza megmérkőzni
a bajnoki pontokért.
A kanizsai csapat legjobb pontszerzője
hét győzelmével Keidl
Márton lett, akinek tehetségére mások
is felfigyeltek, így 2011-ben
már a Miami Team NB-I-es bajnokcsapatában
játszik. Berkecz
András nyolc mérkőzéséből hat
győzelemmel a legjobb százalékos
teljesítményt nyújtotta, ezzel is alátámasztva,
hogy az Eb-9. hellyel
büszkélkedő rutinos játékos évről
évre a KDE legbiztosabb tagja.
A szegedi, valamint a zalaegerszegi
együttes ellen szerzett győzelmekkel
a biztos bennmaradást
jelentő 4. helyet szerezték meg a
csoportjukban a dél-zalaiak, ráadásul
az elitcsapatok ellen is szoros
eredményeket sikerült elérni.
A 2010. évi NB-I „Sárga csoportjának”
végeredménye: 1. Modena
Gold Crown, 2. Dandy Kecskemét,
3. Szeged Memphis, 4.
KDE-Közutas Kanizsa, 5. Galaktyko
Zalaegerszeg.
A csapatbajnokság mellett kupát
is szervezett a Magyar Biliárdszövetség.
A pécsi selejtezőcsoportban
második lett a KDE,
amivel bejutott az országos tizenkettes
döntőbe, ott pedig az
élcsapatokkal szemben is megállta
helyét a Bicskei Bertold,
Kiss Máté, Somogyi Jenő összetételű
együttes: csoportjában
negyedik lett a budapesti döntőn.
A legutóbbi biliárd Kanizsa Városi
Egyéni Bajnokság versenysorozatának
küzdelmei során mindegyik
játéknemben megmérkőzhettek
egymással a játékosok a
bajnoki címért.
A 8-as és 10-es játékot Bicskei
Bertold, a 9-es játékot Varga András,
a 14/1-es játékot Somogyi Jenő
nyerte.
A 2010. évi Kanizsa Városi Bajnokság
összesített végeredménye:
1. Somogyi Jenő 68 pont, 2. Mészáros
Kornél 55 pont, 3. Varga
András és Szukics Martin 46-46
pont.
A nyolc versenyből álló
KanizsaTour versenysorozat végeredménye:
1. Somogyi Jenő 75
ponttal 2. Zámbó Tamás 58 pont,
3. Beznica Balázs 51 pont.
A 2010. évi junior városi bajnokságon
Mészáros Kornél bizonyult
a legjobbnak.
A Kanizsa Darts Egyesület biliárd
szakosztálya fiataljait indította
a fővárosban rendezett országos
ifjúsági egyéni bajnokságon
is.
Junior kategóriában, a 8-as
játékban Császár Roland 6. helyezett
lett, míg diák kategóriaban
a 8-as játékban Szukics
Martin 9., Mészáros Kornél pedig
10. helyezett lett. Mészáros
Kornél emellett az NB-III-as
csapatbajnokságot tíz győzelemmel
zárta, amivel a legeredményesebb
kanizsai játékos
lett.
Időközben az is eldőlt, hogy a
egyesület Kanizsa Gold junior
csapata NB-II-es játékjogot kapott
a szövetségtől. Így a Császár
Roland, Mészáros Kornél,
Szukics Martin, Néber Ádám,
Bernát Emil, Varga Patrik, Szekér
Zsófia összetételű játékoskeret
előtt a nagy cél, hogy
fejlődésük mellett a bentmaradásért
is küzdhetnek a másodosztályban.
K.H.
Már a 2011-es bajnoki szezonra készülődvén így fest majd a Kanizsa Gold Közutas NB-I-es csapata (balról):
Berkecz András, Hangai Attila, Lengyák György, Somogyi Jenő, Mészáros Szabolcs, Bicskei Bertold, Vantara Pál.
Fókuszban a kanizsai biliárdosok
Somogyi Jenő két
sorozatban is
az élen zárt
A fiatalok is a
másodosztályban
Hirdetés
Kanizsa 2011. március 3. – Ez+Az 13
Horoszkóp
Ha lehet, próbálja meg szétválasztani
szerelmi életét a munkahelyétől. Ha nem
akar bonyodalmakat, és ellenszenvet kiváltani
a környezetében, csendesebben
intézze időnkénti fellángolását.
Ha vonzóbbá akarja tenni magát a párjánál,
beszéljen szebben még akkor is, ha nap-mint
nap anyagi nehézségek gyötrik. A szép szavak
gyógyítanak, a másikat lenéző, rosszindulatú
mondatokkal akár ölni is lehet.
Ha nem akarja, hogy csalódások érjék, nézzen
szembe bátran a valósággal. Egészsége érdekében
hagyjon időt magának a pihenésre, kikapcsolódásra.
Időnként nem árt, ha kritikusabban
szemléli barátai megnyilvánulásait.
Pénzügyi téren nem számíthat előrelépésre,
de egy hangulatos farsangi bál előhozhatja
önből a szenvedélyt. Bármilyen
vidámnak is érzi magát, meggondolatlanul
ne költsön újdonsült barátaira.
A párja iránt egyre inkább elfogy a türelme,
mert jelentős kiadásokkal járó hobbiját
nehezen tudja támogatni. Aveszekedés
helyett határozottan mondjon nemet, és
tartsa is a kimondott szavához magát.
Érzelmi életében harmonikus napokra számíthat.
Akedvese minden kívánságát teljesíti.
Ha nem is a csillagokat, a tavaszt mindenképpen
elhozná önnek, ha tehetné. Amíg nem
sikerül, érje be a tavaszt idéző virágokkal.
Együtt könnyebb, sokkal könnyebb. Jusson
eszébe e néhány szó, amikor nem
tudja teljesíteni a családja kívánságait. A
sok-sok borongós nap után majd csak kisüt
a Nap, s elhessenti a gondokat.
Szemlélje optimistábban az életét. Becsülje
meg mindazt, amit eddig elért,
mert a jövőben kevesebbel kell beérnie.
Megspórolt pénzét most ne költse el
meggondolatlanul.
Egyhangú napokra számíthat. Ennek ellenére
elvállal olyan feladatokat is, amelyekhez
nincs kedve. Avégén minden jóra fordul,
mert munkáját siker koronázza, és
anyagilag kifizetődő lesz a fáradozása.
Fordítson több figyelmet az immunrendszerére.
Sétáljon sokat a szabad levegőn, szedjen
vitaminokat, és hozza ki magából a maximumot.
Végezze el minél előbb az otthoni
teendőket, s utána jöhet a szórakozás.
Jó szervezőkészségét most hasznosíthatja
igazán a tavaszi kerti munkák megkezdése
előtt. Ha mozgásra van szüksége,
ültessen a telkén dísznövényeket, vagy
akár gyógynövényeket.
Ne ragaszkodjon makacsul az elképzeléseihez.
Ha átgondolja a terveit, rugalmasan változtathat
az eredeti elképzelésén és senki sem
fog megsértődni ezért. Érzelmi életére szenteljen
több időt, és legyen barátságosabb.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
SMS
szám:
06-30/
4-956-956
Az Ön
rádiója
FM 95,6
MHz
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGSZÍNESEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
VEGYES
SZOLGÁLTATÁS
INGATLAN BÉRLET
Kanizsa – Sport 14 / Apró 2011. március 3.
Nk-án a Csónakázó tónál (Látóhegyen),
a Szőlőskerttől 5 percre, panorámás,
577 m2-es telek villanynyal,
vízzel, épülettel, alatta pincével,
szőlővel eladó. Érd.: 0693/325-
840, 0630/227-3636 (7331K)
Budapesten - Ferencvárosban
parkra néző, erkélyes, kétszobás,
51 m2-es, egyedi fűtéses, első emeleti
lakás eladó. Nem panel. Diákoknak
is ideális. Ár: 13 millió Ft.
Tel.: 0630/217-3453 (7332K)
Kiskanizsán két és félszobás
(60m2) jó állapotú családi ház szép
telekkel, ipari árammal, garázzsal,
reális áron eladó. Irányár: 7 millió
Ft. Érd.: 0630/957-3903 (7338K)
Munkás úti garázssoron 18 m2-
es aknás, pincés garázs eladó vagy
kiadó. Tel.: 0630/587-8951
(7346K)
Homokkomáromi Naphegyen
zártkerti ingatlan szőlővel, gyümölcsössel,
épülettel, felszereléssel
eladó vagy haszonbérletbe kiadó.
Víz, villany van. Tel.:
0693/313-924, 0630/277-9718
(7347K)
Kétszobás bútorozott, központi
fűtéses lakás Nagykanizsán a Liszt
Ferenc úton kiadó. Kaució szükséges.
Érd.: 0630/685-5853 (7348K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy nélkül
is igénybe vehető.) Szolgáltatások:
alakformáló-, talp-, egyéb masszázs,
fényterápia, méregtelenítés, stb. Hívásra
házhoz is megyek. Érdeklődni és bejelentkezni:
a +3630/481-2323 telefonszámon
lehet. (6273K)
Televíziók, LCD monitorok, videók,
DVD-k és távirányítók javítása.
Balaskó István. Nk, Ady u.
11. Tel.: 0630/597-1530 (7334K)
Gyakorlattal rendelkező könyvelő
vállalja társas és egyéni vállalkozók
könyvelését és beszámolók készítését.
Tel.: 0630/348-9669 (7340K)
Idősek gondozását, otthonápolását
vállalom Nk-án és környékén.
Tel.: 0670/881-7197 (7349K)
Jó munkalehetőséget ajánlok, ha
érdekli, hívjon! Tel.: 0630/227-
3636 (7350K)
Meghibásodott távirányítóját
(TV, DVD, HIFI, stb.) megjavítom.
Tel.: 0620/510-2723 (7335K)
Kidobásra szánt TV-jét, monitorját,
mikróját, mosógépét, stb. elszállítom.
Tel.: 0620/510-2723
(7336K)
Energetics 300E ergométeres
szobakerékpár eladó. Érd.:
0630/227-3636 (7351K)
59/160/60 elvált hölgy olyan társat
keres hosszabb kapcsolatra,
akinek káros szenvedélye nincs.
Nem ismerkedek telefonon, pontos
címet kérek és levélben válaszolok.
Leveleket a szerkesztőségbe kérem.
Jelige: „őszinteség” (7341K)
Hat évtizedes zsák keresi a korban
hozzáillő, színes foltját. Érd.:
zsak60@freemail.hu (7342K)
Hirdessen a Kanizsában
Lakossági apró 15 szóig egy alkalommal: 600 Ft
(Amennyiben hirdetését egyszerre több alkalomra adja fel, úgy a másodiktól 300 Ft.).
Vállalkozási apró 15 szóig egy alkalommal: 1200 Ft
(Amennyiben hirdetését egyszerre több alkalomra adja fel, úgy a másodiktól 600 Ft.)
A közelmúltban a Baranya-megyei
Bóly városában rendezték meg
az I. Thunder Day Thai-box Gálát.
Az Elit Profi HSE kanizsai eredményei:
Low-kick serdülő 63 kg:
Farkas Martin pontozásos vereséget
szenvedett. Thai-box ifjúsági
73 kg: Farkas Márk I. hely, TKO
győzelem. K-1 ifjúsági 100 kg:
Pintér Marcell pontozásos vereség.
Thai-box felnőtt 63 kg:
Böröcz Tamás pontozásos vereség.
Thai-box felnőtt 100 kg: Fátyol
György I. hely. K-1 felnőtt 95 kg:
Sebestyén Szabolcs I. hely, KO
győzelem, külön jutalomban részesült
a legrövidebb idő alatt elért
KO-s győzelemért. MMA felnőtt
85 kg: Lődri Zoltán pontozásos
Nem ott a helyük.
Baranyában thai-box gáláztak
Kanizsa KK DKG-EAST (8.) –
Újbuda TC (9.) 88-60 (21-10, 23-
24, 22-13, 22-13). NB I B Nyugati
csoport férfi kosárlabda-mérkőzés,
18. forduló. Nagykanizsa, 100 néző.
Vezette: Tóth K., Szalai Zs. Kanizsa
KK DKG-EAST: Tóth O. (10/3),
Balogh (9/9), Stárics (18/3), Murvai
(4), Hoffmann (25/3). Cserék: Kovács
S. (3), Fonai (7/3), Zsámár K.
(8), Beck (2), Hartai (2), Lovas,
Klír. Edző: Farkas László.
Az előrhozott, ráadásul tabellaszomszéd
elleni mérkőzésen ismét
szebbik arcát mutatta a kanizsai
társaság, talán ezzel is bizonyítva,
hogy alapjában véve nem is a jelenleg
elfoglalt pozíciójában a helye.
Igaz, ahhoz nem kevés munka
is szükséges, hogy a jobb formát
tartósítani is lehessen...
BSE II (6.) – Kanizsai Vadmacskák
SE (3.) 60-70 (20-19, 14-
15, 12-16, 14-20). Amatőr NB I
Nyugati csoport női kosárlabdamérkőzés,
16. forduló. Budapest,
50 néző. Vezette: Szakáll, dr. Mocsai.
Kanizsa: Fekete (19/9), Fuisz
(17), Olasz A. (7), Jurkó (2), Jagarics
(7). Csere: Oros, Rajkai (2),
Kiss V. (16). Edző: Gábor Erzsébet.
Fordulás után vált igazán
egyértelművé a találkozó, Olasz
Adiána, Jagarics Anett és Kiss Virág
pontjaival 12-0 eredménnyel
rukkoltak elő a vendégek.
A záró tíz percben Fuisz Viktória
és Fekete Csilla pontjaival elléptek
tizenhárommal a kanizsaiak,
s a végjátékban ugyan akadtak
még gondok (hatra közelítette meg
a BSE a Vadmacskákat), de Kiss
Virág kosarai bebiztosították a
győzelmet.
Fuisz, Fekete, Jagarics jó teljesítménye
mellett ezúttal tehát
szükség volt a serdülőkorú Kiss
remek játékr is, hogy a KVSE tartsa
2011-es makulátlan (hat mérkőzés
óta futó) sorozatát.
P.L.
Kosaras győzelmek
􀂍 Kistorkos hétvégék
Minden hétvégén a szombati és vasárnapi ebédnél Leves + 5 féle főétel (Amennyi
beléd fér!) + desszert: 1600 Ft/fő. (10 éves kor alatt 1000 Ft/fő 12-15 óráig)
Március 10-én 15 órától TORKOS CSÜTÖRTÖK!
50% kedvezmény minden ételből!
􀂍 Heti menü 700 Ft/adag
Nagykanizsa, Erzsébet tér 1.
Vasember-ház
􀂍 Tel.: 0693/314-555
􀂍 Nyitva tartás: 11-21 óráig
Március 7. HÉTFő. Paradicsomleves. A:
Sertésborda Óvári módra, hasáb, B: Krumplifőzelék
feltéttel.
Március 8. KEDD. A: Gulyásleves, fánk.
Lecsós virsli tarhonyával.
Március 9. SZERDA. Daragaluska leves.
A: Rántott hal rizzsel, tartárral, B: Rántott
karfiol rizzsel, tartárral.
Március 10. CSÜTÖRTÖK. Gombakrém
leves. A: Sólet bab füstölt tarjával, főtt
tojással. B: Mákos guba.
Március 11. PÉNTEK. Zöldbableves.
Rakott káposzta.
ÁLLANDÓ MENÜK (700 FT)
Csontleves metélttel, rántott borda rizzsel, savanyúság
vagy sertéspörkölt galuskával, savanyúság
vagy Rántott sajt rizzsel, tartárral.
(csomagolás: 50 Ft/doboz)
TÁRS
Kanizsa 2011. március 3. – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGSPORTOSABBAN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
Hévíz FC (NB III Bakony-csoport)
– Nagykanizsai TE 1866-
Horváth Méh (NB III Dráva-csoport)
0-2 (0-0)
Labdarúgó felkészülési mérkőzés,
Zalaapáti. G.: Billege, Cserfő.
NTE: Markek T. - Kotnyek,
Cserfő, Pozsgai (Kütsön A., 46.),
Boros (Szép, 46.) - Ujvári (Szelei,
46.), Rácz Sz., Nagy T. (Berta,
46.), Rubens (Kisharmadás, 46.) -
Szőke, Cs. Horváth G. (Billege,
46.). Vezetőedző: Koller Zoltán.
Célegyenesébe fordult az NB III
tavaszi szezonjára történő hangolás,
s ennek keretében utolsó előkészületi
találkozóját vívta a Nagykanizsai
TE labdarúgó-csapata. A
Zalaapátiban játszott mérkőzésen
2007 ősze után lépett először pályára
ismét NTE-színekben Cserfő Lajos,
aki ezt egy fejes góllal is nyomatékosította
Billege András vezető
találata után. De hogy erre a fűzzük
fel a továbbiakat is, Kütsön
András hosszú sérülése után a felkészülés
folyamán először léphetett
pályára az NTE-nél, míg Szép Dávidnak
az NUFC-nél töltött korábbi
évek után ez volt az első mérkőzése
a felnőtteknél kanizsai (ezzel együtt
Nagykanizsai TE) színekben.
A kanizsaiak a hajrá hetében is
négyszer tréningeztek, majd március
6-án, vasárnap 14 óra 30 perctől
ismét tétmeccsen pattog a labda
Kanizsán, hiszen az kék-pirosak (a
múlt évi tavaszi idény után újból
az NTE-pályán) fogadják a Dombóvár
együttesét.
S ha már a rajt szóba került, érdemes
néhány szó erejéig végigfutni a
kanizsaiaktól távozók illetve hozzájuk
érkezők névsorán. Az NTE
1866 - Horváth Méh 2011-es tavaszi
szezonjára érkezők: Cserfő
Lajos (védő, Tótszentmárton), Szép
Dávid (középpályás, ZTE FC II.,
kölcsön), Fernando (brazil, támadó,
Monte Cristo Esporte Clube, Goiania),
Rubens (brazil, támadó, Monte
Cristo EC). Távozók: Orbán Imre
(védő), Szakmeiszter János (középpályás,
mindkettő Miklósfa SE,
kölcsön), Szalai Dániel (középpályás,
Zalakaros, kölcsön), Bagarus
Gábor (középpályás, ausztriai
munkavállalás).
P.L.
Szentendrei NKE (7.) – Nagykanizsai
Izzó SE (12.) 36-30 (16-
14)
NB I B Nyugati csoport női kézilabda-
mérkőzés, 16. forduló.
Szentendre, 150 néző. Vezette:
Porogi, Tóbiás.
Izzó SE: Hrankai - Nagy R. 3,
Ruppert B. 5/3, László R. 5, Pintér
K. 5, Mátyás 9/1, Gyánó 1. Csere:
Csaba (kapus), Papp Zs. 1, Gácser
K. 1/1, Dabóczi A., Anek D., Rozs.
Edző: Gódor Mihály.
A kanizsai együttes úgy kelhetett
útra, hogy már tudta, a közvetlen
előttük tanyázó Kozármisleny megverte
a Tolna KC-t, így a baranyaiak
és a dél-zalaiak közötti távolság a tabellán
három pontra nőtt. Nem szólt
aztán az sem az Izzó mellett, hogy a
találkozó előtt Takács Andrea belázasodott,
Gácser Klaudia is edzést
hagyott ki, de ő végül az együttessel
tarthatott, míg Hrankai Regina a Siófokkal
még a Békéscsaba ellen
meccselt előző nap idegenben.
A beszámolók szerint a kezdés,
hasonlóan a múlt heti VKLSE Győrrel
szembenihez, jól indult a Nagykanizsa
számára, hiszen az első negyedóra
végéig még vezettek is Mátyás
Augusztáék (9-11). A hazaiak
csak onnan tudták átvenni az irányítást,
viszont ellépniük sokáig nem sikerült
(40. p.: 20-19; 46. p.: 26-24).
Az utolsó negyedórányi játékban
azonban a vendégek már nem tudták
tartani a lépést a hazaiakkal, ami elég
is volt a Szentendrének a találkozó
győztes elkönyveléséhez.
DRB Bank-Siklós KC (1.) –
Nagykanizsai Izzó SE (2.) 36-27
(18-13)
NB II Dél-nyugati csoport férfi kézilabda-
mérkőzés, 17. forduló. Siklós,
200 néző. Vezette: Ács, Báder.
Izzó SE: Dolezsár - Nagy B. 1,
Felde 1, Baranyai 8/3, Horváth Balázs
3, Kiss G. 6, Németh R. 5.
Csere: Bolla (kapus), Répási 2.
Edző: Tóth László.
Bár a csoport első kettője mérkőzött
a baranyai végeken, azt kell
írni, hogy a Siklós más dimenziót
képvisel ebben a mezőnyben, s ezt
a kanizsaiak is megtapasztalhatták.
A dél-zalaiakat sérülések is
hátráltatták, hiszen Füle Csaba
egy hétközi edzőmeccsen szenvedett
részleges bokaszalag-szakadást,
Balogh Zoltán pedig
Achilles-ín problémákkal küszködött,
így eleve kevesebb variációs
lehetőséggel számolhatott Tóth
László edző.
A mérkőzés első negyedében
még vezetett az Izzó 7-5-re, de
azt követően a hazaiak egy 4-0-s
sorozattal vették át a vezetést,
amitől a vendégek meg is rogygyantak,
s mivel a siklósiak Kiss
Gergely játékára is külön készültek,
gyakorlatilag a találkozó el is
dőlt. A végeredményt a védekezés
javításával sem sikerült kozmetikázni,
illetve ezúttal, a szakvezető
szavaival élve, a kapusteljesítmény
is hagyott kívánnivalót
maga után.
A hét vége folyamán amúgy a
Kiskőrős is méretes zakóba szaladt
bele (Szigetváron 23-33), így nagyon
jók az esélyek az alapszakaszbeli
második hely megtartására
az izzósoknál.
Tóth László: „A rájátszás előtti
utolsó forduló következik szombaton,
otthon a mecseknádasdiak ellen,
s a győzelem remek lezárása
lenne ennek a sorozatnak, amit
persze a következő körben is folytatni
szeretnénk...”
P.L.
Sikerrel hangoltak az NB III-asok
Kellemetlen hétvégi vendégség
Befejeződött a 73. alkalommal
kiírt Városi Egyéni Sakk-bajnokság,
melynek legutóbbi küzdelemsorozatában
huszonegyen ültek
a sakktáblákhoz. Akilenc fordulós
bajnoki rendszerben bonyolított
versenyen idén nem indult
a tavalyi (egyben kilencszeres)
győztes Kercsmarics József,
de így is színvonalas partikat vívtak
a résztvevők.
A 73. Nagykanizsai Városi
Egyéni Sakk-bajnokság és
Bagonyai Attila Emlékverseny (9
forduló után): 1. Zsirai Péter (aki
először nyerte el a bajnoki címet)
8,5 pont, 2. Papp Nándor 7,5, 3.
Hajas Tamás 6.
Új győztest köszönthettek
A sportok ismeretéből
bizonyítottak
ADr. Mező Ferenc Szellemi Diákolimpia
V-VI. korcsoportjának
regionális döntőjén szép zalai siker
született, hiszen a nagykanizsai
Dr. Mező Ferenc Gimnázium
együttese a második helyen végzett.
A sportról szerzett lexikális
tudásról történt számadás magas
színvonalú vetélkedő keretében
zajlott, hiszen a tavalyi országos
döntő csapatai közül három iskola
is képviseltette magát a várpalotai
regionális fináléban. Regionális
Döntő - Várpalota. Végeredmény:
1. Esztergomi Szent Imre Általános
Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola
- 146 pont. 2. Nagykanizsai
Dr. Mező Ferenc Gimnázium
és Közgazdasági Szakközépiskola
(Csonka Laura, Sámson Bianka,
Simon Tamara, Tukszár Anett, felkészítő:
Kis János, testnevelő:
Kahotek Ferenc) 129, 3. Tata, Eötvös
József Gimnázium és Kollégium
- 103.
Gyakorlatilag a Dr. Mező Ferenc
szellemi diákolimpia megyei
döntője pedig akár kanizsai házi
fináléként is megnevezhető lett
volna a III-IV. korcsoportban.
A megyei döntő végeredménye:
1. Kiskanizsai Ált. Isk., Nagykanizsa
144 pont, 2. Rozgonyi Úti Ált.
Isk., Nagykanizsa 58, 3. Palini
Ált. Isk., Nagykanizsa 50, 4.
Kőrösi Cs. S. Ált. Isk., Nagykanizsa
22. Kiskanizsai Ált. Iskola
Nagykanizsa győztes csapata:
Becze Máté, Pápai Mátyás, Trencséni
Dalma, Végvári Máté. Felkészítő:
Seres Júlia.
Füredi aranyak Dobónak
és Flumbortnak
Balatonfüred adott otthont a vívó
Reménység Körverseny negyedik
állomásának, melynek keretében
közel 200 fős mezőny versenyzett
gyermek, újonc és serdülő
korosztályban, köztük a kanizsaiak
– akik kiemelkedően szerepeltek,
mert a hat számból kettőben
is aranyérmet nyertek.
Az NTE 1866 színeiben két
kiemelkedő eredmény született, a
gyermek korosztályos (1998-ban
születettek) női kardban első
helyezett lett Flumbort Sára, újonc
korcsoport (1997) férfi kardban
pedig Dobó István zárt elsőként.
A hosszú távú jó szereplést bizonyítja,
hogy a korosztályos
ranglistákon Dobó az első, Osvald
pedig a második helyen áll. Mindkét
vívó méltó folytatója lehet a
közelmúlt remek korosztályos
kanizsai sikereinek.
Kanizsa 16 – Hirdetés 2011. március 3.
􀂊 Zalai Vadász Alkotók
Egyesületének Kiállítása
Megtekinthető: március 10-ig
􀂊 Március 3. 19 óra
Zala Márk bérlet. SÍRPIKNIK
komédia. Az Orlai Produkciós Iroda
előadása. Belépődíj: 3000 Ft
􀂊 Március 5. 15 óra
Farsangi mulatság - Játszóház
Közreműködnek: a Kiskanizsa
Általános Iskola és Óvoda
nagycsoportosai. Vezeti: Pulainé
Cserti Ilona népi iparművész.
A belépés díjtalan
􀂊 Március 5. 19 óra
Filharmónia bérlet
Művész szimfonikus zenekar
Közreműködik: Karácsonyi Linda (Rosina);
Gál Judit (Berta); Honinger László
(Almaviva); Gál Csaba (Figaro); Szüle Tamás
(Bartolo); Bánky Mátyás (Basilio).
Vezényel: Gulyás Nagy György. Rendező:
Fehér András. Rossini: A sevillai borbély
- vígopera (jelmezes, szcenírozott
operaelőadás). Belépődíj: 2 500 Ft
􀂊 Március 7. 15 óra
“Állatok, mesék, természet”
gyermekrajzpályázat kiállítás.
Megnyitja: Szmodics Józsefné, a
Művelődési és Sportosztály vezetője
􀂊 Március 7. 17 óra
Tavaszi teendők a házikertben -
kertészeti előadás. A belépés díjtalan
􀂊 Március 8. 19 óra
Rátkai bérlet. Kosáry - Heidmann:
Ha nem szeretsz elmehetsz - zenés
komédia két részben a Pódium
Színház előadásában. Belépődíj: 3000 Ft
􀂊 Március 5. 19 óra
Erdélyiek Nagykanizsai Egyesületének
bálja. Információ: Horváthné Nagy
Mária (0620/5192097)
􀂊 Március 5-6. 9 óra
Gyermek agykontroll tanfolyam 7-10
éveseknek . Vezeti: Tihanyi Rita
A tanfolyam díja: 18000 Ft
Kedvezményekről információ:
e-mail: tihanyi.r@gmail.com
􀂊 Március 6. 15 óra - Kálvin téri
Református Templom
Találkozó a II. világháborút megjárt,
a háborúból hazatért emberekkel
􀂊 VARÁZSLATOS INDIA - Sass
Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet
kiállítása
􀂊 Március 8. 17 óra
REJTELMEK - Fajgerné Dudás Andrea
Júlia festőművész kiállítása. Megnyitja:
Dudás Barbara, művészettörténész.
Megtekinthető: március 25-ig
Március 8. 18 óra
HÚSHAGYÓKEDDI BÁL
ASzépkorúak Társasága szervezésében
Nagykanizsa, Király u. 31/H. (A Buszpályaudvarral szemben)
Tel.: 0630/936-3923
Nyitva tartás: H-P: 7.30-17 óra, Szo: 8-12 óra
Bolero italpor 8 gr 50 Ft 6250 Ft/kg
Orbit rágógumi 14 gr 100 Ft 7143 Ft/kg
Halls cukorka 25 gr 100 Ft 4000 Ft/kg
Teekanne tea 50 gr 395 Ft 7900 Ft/kg
Rumos csokoládé 100 gr 250 Ft 2500 Ft/kg
Mogyorókrémes desz. 200 gr 495 Ft 2475 Ft/kg
Tejkrémes desszert 200 gr 495 Ft 2475 Ft/kg
Nápolyi 500 gr 330 Ft 660 Ft/kg
Completta csökkentett
zsírtartalmú 200 gr 295 Ft 1475 Ft/kg
Teasütemény 400 gr 495 Ft 1238 Ft/kg
Ricoré 200 gr 1200 Ft 6000 Ft/kg
Tejkaramell 500 gr 495 Ft 990 Ft/kg
Tortabevonó 500 gr 595 Ft 1190 Ft/kg
Ételízesítő 1000 gr 595 Ft 595 Ft/kg
Piros Gimoku kávé
szemes 1000 gr 1390 Ft 1390 Ft/kg
Wiener Extra (őrölt) 1000 gr 1390 Ft 1390 Ft/kg
Tchibo Famili 1000 gr 1390 Ft 1390 Ft/kg
Eduscho 1000 gr 1390 Ft 1390 Ft/kg
Paloma 1000 gr 1390 Ft 1390 Ft/kg
Konyakmeggy 1000 gr 1990 Ft 1990 Ft/kg
MÁRCIUSI AJÁNLATUNK
NőNAPRA, születésnapra, névnapra táblacsokoládék, desszertek,
ajándékcsomagok nagy választékban kaphatók!
Ajánlatunk március hóban, illetve a készlet erejéig érvényes!
Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk!
Egységár Egységár
Nagykanizsa város minősített vállalkozója
A névjegyzékbe való felvételt kérelmezheti bármilyen tevékenységű, nagykanizsai
székhellyel vagy telephellyel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozás.
A kérelmet a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamarához (8800
Nagykanizsa, Ady u. 1.) kell benyújtani.
A minősített ajánlattevői felhívás és az adatlap a www.nagykanizsa.hu és a
www.nakkik.hu honlapokon érhető el. Várjuk az Ön vállalkozásának jelentkezését is! PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS!
AKanizsaTISZK pályázatot hirdet
a Nagykanizsa középiskoláiban tanuló
diákok részére valamely magyar
feltaláló Magyarországon
megvalósított találmányának, újításának
infokommunikációs technológiával
történő bemutatására.
Mire figyelj?
Pályázatod tartalmi helyességére, kreativitásra,
a megjelenítés esztétikájára és
minőségére.
Kik indulhatnak?
Egyénileg vagy maximum három fős
csapatba szerveződve adhattok be pályázatot.
Hogyan kell nevezned?
Apályamunkát multimédiás alkalmazással
kell elkészíteni, melynek terjedelme maximum
10 perc, CD-re vagy DVD-re kiírva.
Hova kell küldened?
Ajeligével ellátott pályázatodat postán,
vagy személyesen adhatod le:
KanizsaTISZK Nonprofit Kft. Nagykanizsa,
Erdész u. 30.
Beadás határideje:
2011. március 31. 12.00 óra
Mi lesz a díjazás?
Az első három helyezett értékes jutalomban
részesül, valamint lehetőséget
kap pályaművének nyilvános bemutatására.
Eredményhirdetés:
2011. április 07.
További információ:
Tel.: 93/ 510-251, e-mail:
titkarsag@kanizsatiszk.hu,
www.kanizsatiszk.hu
XXIII. évfolyam 9. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2011. március 10. Kanizsa
Ünnepi program az 5. oldalon
Együttműködési megállapodást
írt alá a Nyugat-magyarországi
Egyetem és a Palini Általános
Iskola és Óvoda a kanizsai
intézményben teljesíthető tanári
szakmai gyakorlat elvégzésének
biztosítása céljából.
Szombathelyről érkezett városunkba
a Nyugat-magyarországi
Egyetem Regionális Pedagógiai
Szolgáltató és Kutató Központ elnök-
rektorhelyettese, dr. Gadányi
Károly, és igazgatója, dr. Iker János.
Dr. Gadányi Károly kiemelte,
nagy öröm számára, hogy megköthetik
az együttműködési megállapodást
a palini intézménnyel, s
már csak azért is szívesen látogatott
városunkba, hiszen egykor a
Landler Jenő Gimnázium tanulója
volt. A vendégeket Cseresnyés Péter
polgármester és Dénes Sándor
alpolgármester, valamint Magyar
Ferenc, a Palini Általános Iskola
igazgatója köszöntötte. A palini iskola,
mint a Nyugat-magyarországi
Egyetem partnerintézménye, a
jövőben fogadni fogja az egyetem
tanár szakos hallgatóit szakmai
gyakorlatuk eltöltésére. A tanárképzésben
a szakmai gyakorlat
célja, hogy a végzős hallgatók számára
biztosítsa az általános tanári
és a konkrét szakterületi szakképzéshez
kapcsolódó gyakorlati ismeretek
és kompetenciák megszerzését.
A gyakorlat ideje nappali
tagozatos hallgatóknak egy tanulmányi
félév, levelezősöknél
egy hónap. Természetesen a kapcsolattartás
folyamatos lesz a két
intézmény között. Cseresnyés Péter
hangsúlyozta, mindkét intézmény
érdeke, hogy megfelelő képzettségű
és kvalitású pedagógusok
kerüljenek ki a felsőoktatásból, hiszen
a magas szintű tudás és műveltség
biztosítja a jövő nemzedékének
boldogulását is, egyúttal reményét
fejezte ki azzal kapcsolatban,
hogy egyre több hallgató tér
majd vissza városunkba a diploma
megszerzése után.
Szombathelyi egyetemisták Palinban
􀂊 Áldatlan állapot a volt
csapatkápolnában
􀂊 Hadiárvák és
Hadiözvegyek emlékeztek
􀂊 Szimbólumok és valóság
􀂊 Szigorúan titkos
állományú (SZT) tisztek
új listája a neten
... kanizsai szereplőkkel
􀂊 Önkéntesség a
kórházakban és szociális
intézményekben
􀂊 Kanizsa díszpolgárára
emlékeztünk
􀂊 Koszorúzással, ünnepi
közgyűléssel emlékeztek
elődjükre
􀂊 Tábla Halis István és
az Aréna színház emlékére
􀂊 Fotók mesélnek a
farsangi hagyományokról
􀂊 Állatok, mesék,
természet gyerekszemmel
􀂊 Több évtizedes
felvételek a Rozgonyi
Iskola falain
􀂊 Nagykanizsán új képzési
központot nyitott a Perfekt
􀂊 Most mutasd meg,
mennyit érsz!
􀂊XXXV. Felvidéki
Magyar Matematika Verseny
􀂊 Torna diákolimpia
országos elődöntőn jártak
􀂊 Ha lenne még 17 percük...
􀂊 Farsangoltak az
Idősek Otthonában
Az interneten többet lát....
www.kanizsaujsag.hu
Kattintson,
hogy még
többet
tudjon
Kanizsáról!
ANemzetközi Polgári Védelmi
Világnap megyei ünnepségét
Nagykanizsán tartotta a Zala
Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság.
Az ünnepségen többek között
megjelent Nagy Kálmán, a Zala
Megyei Közgyűlés alelnöke, Rigó
Csaba kormánymegbízott, a Zala
Megyei Kormányhivatal vezetője,
Wéber Antal tűzoltó ezredes, a Zala
Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgatója, Cseresnyés
Péter polgármester, országgyűlési
képviselő, Karóckai János polgári
védelmi ezredes, a ZMKI igazgatóhelyettese,
Kemény József nyugállományú
polgári védelmi ezredes,
a ZMPV Szövetség elnöke. Az eseményre
a határon túlról, horvátországi
és szlovéniai társszervezetektől
is érkeztek vendégek.
Az ünnepséget Cseresnyés Péter
polgármester nyitotta meg. Beszédében
kiemelte: az emberek életében
mindig fontos szerepet játszott
a biztonságérzet, a biztonságra való
törekvés, és nagy figyelmet fordítottak
arra, hogy a lehető legbiztonságosabban
éljük meg mindennapjainkat.
Az esetleges katasztrófák
megelőzésében tölt be jelentős
szerepet a katasztrófavédelem,
vagy ha már bekövetkezett a baj, a
katasztrófavédelem az a szervezet
amely a legelőször és a leghatékonyabban
tud segíteni a polgári lakosságnak.
A polgármester végül a
közeledő Nőnap alkalmából külön
köszöntötte a hölgyeket.
Karóczkai János ünnepi köszöntőjében
a múlt eredményeit és a jelen
feladatait foglalta össze:
– A polgári védelem célja a katasztrófák
és a különböző veszélyhelyzetek
során a humanitárius feladatok
teljesítése, illetve a lakosság
védelme. Az ENSZ 1972-ben
március 1-jét nyilvánította a Polgári
Védelem Nemzetközi Világnapjává.
Azóta évről évre világszerte
ezen a napon emlékezünk
meg arról a szervezetről, mely folyamatosan
részt vesz az ENSZ
katasztrófák elleni megelőző, védekező
és helyreállító tevékenységében.
Magyarországon a Polgári
Védelem Napját 1992 óta ünnepeljük.
Hetvenhat esztendővel ezelőtt
a légvédelemről szóló törvény kihirdetésével
megalakult a magyar
légoltalom, 1964-pedig a jogutódja,
a Magyar Polgári Védelem. A
magyar légoltalom, később a polgári
védelem, az elmúlt háromnegyed
évszázad alatt becsülettel tett
eleget alapvető feladatának, amelyet
részleteiben az 1936-os honvédelmi
miniszteri végrehajtási
utasítás határozott meg: „az élet és
vagyonbiztonság oltalmazása”.
A mai működés alapjául szolgáló
polgári védelmi törvény ebben a
szellemben, ám korunk követelményeinek
megfelelően fogalmazza
meg a tevékenység alapelvét: a
fegyveres összeütközés, a katasztrófa
és más vészhelyzet esetén a
lakosság életének megóvása, az
életben maradás feltételeinek biztosítása.
Most megváltoztak a körülmények,
megváltozott a polgári
védelem alapvető célkitűzése. Ma
már döntően nem a háborús konfliktus
következményeinek a felszámolására
kell készülni, hanem
az úgy nevezett békekatasztrófák
eseményeinek a kivédésére.
Az elmúlt évben két katasztrófahelyzetben,
a tavaszi árvizek, valamint
a Veszprém megye több települését
elöntő vörösiszap áradat
során kellett a polgári védelemben
tevékenykedőknek helytállniuk.
Az utóbbi esetben ráadásul úgy,
hogy annak kezelésére nem volt
kidolgozott protokoll. Nemcsak
nálunk, sehol a világon. De mint
minden esemény, ez is – éppen a
váratlansága miatt – rávilágított arra,
hogy a katasztrófavédelem másik
területéhez hasonlóan, a honvédelem
rendszerén belül a polgári
védelmet is folyamatosan fejleszteni,
korszerűsíteni kell. Csak
így válhat minden területen alkalmassá
az új kihívások kezelésére,
a lakosság életének, anyagi javainak
hatékonyabb védelmére.
Az előttünk álló időszak sem
lesz könnyű – hangsúlyozta az ezredes.
Az egyre szaporodó és szélsőséges
viharok, árvizek és csapadékviszonyok
próbára teszik a kialakított
rendszert, a tapasztalható
klímaváltozással járó hőhullámok,
fagyok cselekvésre késztetik a polgári
védelmet. A probléma összetettségét
jelzi az is, hogy egyformán
van jelen az aszály és az árvíz,
egyszer a kezelhetetlen mennyiségű
vízzel kell megküzdeni, máskor
pedig az olykor éveken át tartó szárazság
okoz megoldhatatlannak tűnő
problémát. Az eltelt időszak
példái is mutatják, hogy megkülönböztetett
figyelmet kell szentelni az
energiaszektor sebezhetőségére
(gáz- és áramszolgáltatás) vagy az
egészséges ivóvízhez jutásra.
Elodázhatatlan a polgári védelem
technikai fejlesztése, a polgári
védelmi kirendeltségek, a gépjárműpark,
a védőeszközök, monitoring
rendszerek megújítása, a megalakított
polgári védelmi szervezetek
technikai felszerelése, a speciális
mentőcsapatok technikai támogatása.
Fel kell újítani a lakosság
elavult légi- és katasztrófa riasztó
eszközeit a települések reális
veszélyeztetettségének megfelelően.
Felül kell vizsgálni a polgári
védelem hatósági és szakhatósági
jogköreit és azokat szükség szerint
hozzá kell igazítani a megváltozott
jogszabályi háttérhez. Fokozni kell
a lakosság önmentő képességének
tudatosságát. Nagy hangsúlyt kell
fektetni az ifjúság felkészítésére, a
biztonságtudatos nevelésre és az
állampolgárok önerős védekezése
szükségességének megértetésére.
A rendezvény elismerések átadásával
zárult. A Magyar Köztársaság
belügyminisztere – a munkakörében
végzett kiemelkedő munkája
elismeréseként Polgári Védelmi
Tanácsos címet adományozott
Molnár Csaba polgári védelmi alezredesnek,
a Zala Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Zalaegerszegi
kirendeltség vezetőjének.
Miniszteri Emléktárgy jutalomban
részesítette Tóthné Horváth
Erzsébet asszonyt, a megyei
igazgatóság Koordinációs és Személyzeti
Osztályának előadóját.
Az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság főigazgatója a szolgálatteljesítése
során tanúsított kiemelkedő
helytállásáért soron kívül
előléptette tűzoltó őrnaggyá
Szabó István tűzoltó századost, az
igazgatóság Tűzoltósági Felügyelőség
kiemelt főreferensét. Az elismeréseket
február 28-án, a központi
ünnepségen adták át.
A Zala Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgatója
munkakörében végzett kiemelkedő
tevékenysége elismeréseként
dicséretben és üdülési csekk jutalomban
részesítette Zabb Nándor
Károly polgári védelmi alezredest,
a Polgári Védelmi Felügyelőség
felügyelőjét, Prepok Attila polgári
védelmi alezredest, a Nagykanizsai
Polgári Védelmi Kirendeltség
kirendeltség-vezetőjét, Tóth István
Tibor pv. alezredest, a Lenti Kirendeltség
kirendeltség-vezetőjét,
Dukainé Simon Anikó asszonyt, a
Gazdasági Ellátási Osztály főelőadóját.
Március 1-jei hatállyal előléptette
polgári védelmi századossá
Németh György polgári védelmi
főhadnagyot, az Igazgatóhelyettesi
Szervezet ügyeletesét, tűzoltó főhadnaggyá
Sziráki Katalin tűzoltó
hadnagyot, a Tűzoltósági Felügyelőség
kiemelt főelőadóját. Az ünnepséget
a Nagykanizsai Ifjúsági
Vonószenekar műsora zárta.
B.E.
Kanizsa 2 – Ünnep 2011. március 10.
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Ziegler Anita. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági
ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit
Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Nemzetközi Polgári Védelmi Világnap
Kanizsa 2011. március 10. – Krónika 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
Nagykanizsa az országos adatokat
tekintve előkelő helyet foglal
el a bűncselekmények megelőzésében
és felderítésében – ez
derült ki a Nagykanizsai Rendőrkapitányság
2010. évi munkájának
értékelésekor, amelyen dr.
Molnár József rendőr-alezredes,
kapitányságvezető ismertette a
tavalyi adatokat.
– Úgy is fogalmazhatnék, hogy
Nagykanizsa a béke szigete –
mondta dr. Molnár József rendőralezredes
az évértékelő értekezlet
után tartott sajtótájékoztatón. Astatisztikai
adatok azt bizonyítják,
hogy jók az eredmények a súlyos
testi sértés, rablások, zsarolások
felderítésében. Tavaly összesen
négyezer-nyolcszáznegyvenöt
bűncselekményre derült fény, ebből
azonban kétezer-hetvenkilenc
állampolgár ellen elkövetett bűncselekmény
egy országos csalássorozat
leleplezésekor derült ki, így
ez az adat kissé csalóka. A rendőralezredes
rávilágított, hogy a 2009-
es évhez képest csökkent a személy
elleni és a közlekedési bűncselekmények
száma, viszont a vagyon
elleni bűncselekmények statisztikai
aránya tizenkét-tizenhárom
százalékkal nőtt. Ez utóbbi kategória
így az összes bűncselekmények
hatvanhét százalékát teszi ki. Kiemelte,
hogy a testi sértés, rablás és
kábítószer-használatra vonatkozó
adatot arányai jók, viszont növekedett
a lopások és betörések száma.
Az is kiderült, hogy utóbbiaknál
nem elsősorban helyiek az elkövetők,
hanem tipp alapján, segítőkkel
dolgoznak, a bűntény után pedig
gyorsan kereket oldanak, így ezek
felderítése meglehetősen nehéz.
Megoldást jelenthet a problémára
több térfigyelő kamera elhelyezése,
erre azonban jelenleg nincs elég
pénz. Ami a sértetteket illeti, nőtt a
fiatalkorúak száma, ez jórészt azzal
magyarázható, hogy egyre gyakrabban
hordanak maguknál drága
mobiltelefonokat, amelyekre azonban
nem vigyáznak eléggé. A másik
gyakori probléma a külföldi
munkavállalással való kecsegtetés,
amelynek sokan bedőlnek. Jó hír
viszont, hogy az elmúlt tíz év legeredményesebb
éve volt a tavalyi a
felderítéseket tekintve, mintegy
66,6 százalékos a nyomozások sikerességének
aránya. – A közlekedési
helyzetet megvizsgálva vegyes
képet kapunk, hiszen egyrészt csökkent
a balesetek száma, a haláleseteké
ugyanakkor nőtt, az áldozatok
pedig általában gyalogosok és kerékpárosok
voltak. Jellemző a
gyorshajtás miatt való bírság kiszabása.
A lakóterületen kívüli
gyorshajtási rekord a megengedett
kilencven kilométer per órás sebességnél
százkilencvennel való
hajtás, a lakóterületen belül pedig
a kilencvenes kilométer per órás
sebesség. Gondot okoz még az elsőbbség
megadásának hiánya,
balesetet pedig legtöbbször a személygépkocsik
valamint a kerékpározók
okoznak. Felhívnám a figyelmet
arra is, hogy egyre több az
ittas kerékpározók száma, így ők is
gyakori okozói és elszenvedői a
baleseteknek. – mondta el dr. Molnár
József, és vázolta az idei év
legfontosabb célkitűzéseit. – Elsősorban
a baleset-megelőzésre kell
nagy hangsúlyt fektetnünk, így
folytatódik a suli-zsaru, és elindítottuk
az ovi-zsaru programot, valamint
egyre több előadást, versenyt
szeretnénk tartani rendezvényeken,
falunapokon. A kerékpáros
akadálypálya például mindig
nagy népszerűségnek örvend, és
nem utolsósorban hasznos is. Fontosnak
tartjuk az uniós feladatoknak
való megfelelést, valamint a
jövőben még nagyobb hangsúlyt
fektetünk rendőr-állományunk oktatására.
Egyelőre nem növeljük a
rendőrök létszámát, ez a döntés
nem rajtunk múlik, hanem központilag
szabályozott. – foglalta össze
dr. Molnár József.
Z.A.
A kapitány szerint Kanizsa a béke szigete
Az Erzsébet tér megújításának
munkálataival folytatódik a
városrehabilitációs program.
A 2011. március 1-én történő
részmunkaterület átadást követően
a munkálatok a következő napokban
elkezdődnek a tér útburkolattal
körülhatárolt belső területén. A
megvalósítás tervezett határideje
2011. október 31. A munkák befejezése
után az Erzsébet tér egy
nyüzsgő találkozási pont lehet a lakók
életében.
Amegújítás során a terület két téreleme
a Rozgonyi u. és a Vásár u.
összekötő útnak a megszüntetésével
egybeolvad. A tér egy része parkként,
középső része rendezvénytérként
funkcionál. Atéren elhelyezésre
kerül egy „Testvérvárosok kútja” elnevezésű
ivókút, és egy „XVII. századi
kanizsai vár és a város makettje”
elnevezésű köztéri alkotás, továbbá
egy Erzsébet királyné szobor és
egy zenepavilon, illetve egy új szökőkút.
A tér felső harmada fásított,
inkább park, mint tér funkciójú terület
lesz, ahol a Törökkút másolatának
helyére a Kossuth téren található
Szentháromság-szobor kerül elhelyezésre.
A terület közepén található
parkoló megszüntetésre kerül,
helyette a téren körbe új parkolók
létesülnek. A fejlesztések eredményeként
a tér forgalmi terhelése
jelentősen csökken. Hangsúlyos
szempont lesz a közösségi funkció
erősítése mellett a város történelmiségéből
adódó hangulat megtartása,
visszaállítása.
Megújul az Erzsébet tér
Roadshow keretein belül mutatták
be a Vasemberházban a februárban
véglegesített Új Széchenyi
Terv révén elérhető pályázati lehetőségeket.
A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány szervezésében
Nagykanizsán és Keszthelyen is
bemutatták az Új Széchenyi Terven
belüli változásokat és a pályázati
feltételeket. Egyszerűbb intézményrendszer,
gyorsabb pénzhez
jutás és kevesebb adminisztráció
jellemzi az új pályázati rendszert.
Az érdeklődők többek között megismerhették
a Vállalkozásfejlesztési
és a Foglalkoztatási Programot,
valamint előadást hallgathattak
meg az Innováció Programról
is.
Utcanevet és a nevet jelölő utcatáblát
kap Miklósfán egy útszakasz.
A nagykerti dűlő mellett húzódó
belterületi ingatlanon lakást
építenének, s az utcanév hiánya
hátráltatja az ügyintézést. A helybeliek,
a Közművelődési és Városszépítő
Egyesület javaslatát,
valamint a hagyományokat figyelembe
véve a 02167 hrsz. út a közgyűlés
döntése értelmében a
Nagykerteki út elnevezést kapta.
A városrehabilitációs program
,,Huszti téri körforgalom kialakítása”
megnevezésű projektelemének
kivitelezéséhez kapcsolódóan
a Nagykanizsán áthaladó 17. keleti
hosszúsági kört jelképező alkotás
a mai napon elfoglalta végső
helyzetét.
A Jancsi György által tervezett
és a téren elhelyezett „17. Hoszszúsági
kör térplasztika” című alkotás
a Földet szimbolizálja, rajta
a hosszúsági és szélességi vonalakkal.
A műalkotáson jelölve
vannak azon városok, amelyeken
szintén áthalad ez a hosszúsági
kör.
A korrózióálló, ritka földrajzi
megjelölés a mai naptól ismét a
megfelelő tájolás szerint jelképezi
a városunkon keresztülmenő 17.
keleti hosszúsági kört.
Gyorsabb
ügyintézést ígér
az Új Széchenyi Terv
Nagykerteki út
Miklósfán
És mégis
mozog a Föld
Kanizsa – 4 Városrész 2011. március 10.
Sorozatunkban a végeken járunk.
Arra vagyunk kíváncsiak,
milyen kérdésekkel, problémákkal
keresik fel a város peremkerületein
élők az önkormányzati képviselőiket.
Bicsák Miklós az 1-es
számú egyéni választókörzet ötödik
ciklusban megválasztott önkormányzati
képviselője. (Jelölőszervezete
a Kanizsáért Közéleti
Egyesület). Újraválasztását, a lakosság
feléje irányuló bizalmát
ajándéknak érzi. Választókörzetét
a kétezer-nyolcszáz fős palini
és korpavári városrész zárja.
– Az összefogásnak van eredménye
– nyugtázza a képviselő –,
de ennek ellenére a mai gazdasági
nehézségek között nem megy
egyik napról a másikra a problémák
megoldása. Tudom, gyalogjárdák
kialakítása, az utak felületének
javítása a város más részén is
feladatot jelent, nemcsak itt. Külön
kiemelem, a csapadékvíz-elvezetés
eddig nagy gondot okozott. Az idei
költségvetést tanulmányozva jó érzéssel
tapasztaltam, a szennyvízcsatornázással
ez is megoldódik, és
nem lesz semmi akadálya annak,
hogy itt, a város peremén is belefogjanak
munkahelyteremtő vállalkozásba
az emberek. De beszélni
kell a közelmúlt eredményeiről is.
Nagy örömünkre megépült a Palint
elkerülő 74-es út, s a tiltó táblák kihelyezésével
a 7,5 tonnánál nehezebb
járművek forgalma már nem
zavarja az ottaniakat. Nagy szükség
lenne járda kiépítésére az iskolától
egészen a förhénci hegy bejáratáig,
valamint a Hársfa és Ifjúsági
utcákban. Egyébként nagyon
keskeny a járda az Alkotmány út 2.
szám és az iskola között. Évek óta
várjuk a Közösségi és Nyugdíjas
Ház megépítését. Nálunk még
nincs Rendőrségi Körzeti Megbízotti
iroda, amire szintén nagy az
igény, hiszen az új városrészben is
egyre több betörés történik napközben,
s talán a rendőri jelenlét viszszatartó
erő lehetne. Vannak elképzelések
a Polgárőrség, és van remény
a Palini és Korpavári Városrész-
szépítő Egyesület létrehozására
is. A Magyar utca kissé elöregedett
szakaszára gyalogos-átjárót
jelző zebrát kellene felfesteni. A
Garai utcában a parkok elszáradt
fái is pótlásra szorulnak. Indítványozni
fogom a közgyűlésen, ha
lehetőség nyílik rá, a város alkalmazza
a főkertészt nyugdíjasként
pár órában. A város javát szolgálná
a tevékenysége, hiszen csak szakember
segítségével lehet megmenteni
a zöldterületek fáit.
– Teljesültek a buszközlekedéssel
kapcsolatos kérések?
– Meg vagyok elégedve a Zala
Volánnal, igyekeztek a paliniak
kéréseit figyelembe venni, persze,
van akinek megfelel a járatok indulása,
van akinek nem. Mindig
türelemre kérem a lakosságot. Szeretnek
ebben a városrészben élni –
akár a GE északi részén, a Hársfa,
az Ifjúság vagy a Garai utcában
laknak –, otthon érzik magukat –
hangsúlyozta a képviselő.
– Új egyesület alakulásáról is
lehet hallani mostanában.
– Örömmel mondom, cégbírósági
bejegyzés alatt áll a palini és a
korpavári városrész Nyugdíjas
Klubjának egyesületté alakítása.
Így hivatalosan még nagyobb lehetőség
nyílik a gyarapodó számú közösség
megtartására. Jelenleg 65 fő
a klub létszáma, bízom benne, hamarosan
elérik a százat. Baráti,
testvéri kapcsolatban vagyunk a
város számos nyugdíjas klubjával,
kölcsönösen tanulni szeretnénk
egymástól, s mindazt meg kívánjuk
valósítani a környezetünkben, amit
a többiek már elértek. A régi faluház
területén a helyiek összefogásával
és a város anyagi segítségével
egy olyan közösségi és nyugdíjasházat
építhetnénk, ahol minden
korosztály kulturált helyet találna
magának rendezvényei lebonyolítására,
mint ahogyan – egy kicsit
irigykedve tapasztaljuk –,
Kiskanizsán, Bajcsán, Bagolán
vagy Miklósfán teszik, ahol van
helye a rendezvényeknek. Na ez
hiányzik Palinból. Elő tudom szedni
a dokumentációmból – 18 éve
szóvá teszem –, de eddig egyik önkormányzat
költségvetésében sem
szerepelt. Az egyeztetés során a napokban
kértem a polgármestertől,
hogy legalább a tervezése szerepeljen
a költségvetésben. Feljegyezte,
bízom benne, hogy segíteni fog
ugyanúgy, ahogyan az iskolához
bevezető gyalogjárda építésénél,
mely a nyáron elkészül. Nem vagyok
elfogult, támogatom képviselőként
a közgyűlésben mindazokat
az elképzeléseket, amelyekre a város
működéséhez szükség van. A
költségvetést mindig megszavazom,
mert tudom, a városnak működnie
kell.
Beszélgetésünk végén Bicsák
Miklós büszkén szólt Palin két 100
éven felüli állampolgáráról, a 102
éves Leveli Pálról és a 101 éves
Adanics György. ők, és az új városrészbe
költőző, építkező fiatalok
adnak erőt a munkához. Erősítik
az emberben, hogy érdemes itt
dolgozni, mert az itt élők is tenni
akarnak lakókörnyezetükért.
B.E.
Az itt élők is tenni akarnak lakókörnyezetükért
Fotók: Bakonyi Erzsébet
A Miklósfai Kertbarát Kör
megtartotta hagyományos borversenyét.
Bár az elmúlt év nem
kedvezett a szőlőtermelőknek és
a borászok többsége panaszkodott
a borok minőségére, mégis a
várakozásokon felüli bormintát
neveztek be.
Hatvan gazda 128 bormintával
(ebből 92 fehérbor, 36 vörösbor)
készült a megmérettetésre. A rekord
nevezések hatására a kilenc
fős zsűri, Páli Lajos vezetésével
már a hivatalos kezdés előtt nekilátott
a bírálatnak. Sok vidéki nevező,
érdeklődő is részt vett az
eseményen, akiknek a tagság pogácsával,
borral és a helyi nőklub
révén babos répalevessel kedveskedett.
A borbírálat után, míg a zsűri eldöntötte,
kié legyen Miklósfa legjobb
fehér- és vörösbora, a frissen
alakult miklósfai asszonykórus először
mutatkozott be a közönségnek.
A dalokat viharos tetszésnyilvánítással
fogadta a közönség, bíztatást
adva a hölgyeknek a további
munkához.
Ezt követően bevonult a taláros
Da Bibere Zalai Borlovagrend dr.
Pálfi Dénes nagymesterük vezetésével,
hogy ünnepélyes külsőségek
között értékelje az eredményeket.
Megemlékeztünk a tavaly elhunyt
dr. Bakonyi Károly szőlő nemesítő
munkásságáról, hiszen Karcsi bácsi
közel állt hozzánk, sokszor vezette
Miklósfán a zsűri munkáját.
Páli Lajos a borok értékelésében
kiemelte, a hosszú évek alatt határozott
minőségjavulás tapasztalható.
A szakmai programokon hallottakat
tagságunk már a gyakorlatban
is sikeresen alkalmazza.
A kilencvenkét fehérborból: 18
arany, 29 ezüst, 32 bronz és 13 oklevél
minősítést kapott.
A harminchat vörösborból: 7
arany, 14 ezüst, 12 bronz és 3 oklevél
minősítést kapott.
A Miklósfa legjobb fehérbora
címet Németh Roland Tramini bora,
míg a legjobb vörösbor címet
Virovecz József Blauburger-
Zweigelt-Merlot cuvée bora érdemelte
ki.
A két legjobb értékes borászati
könyvet, a zsűri tagjai pedig a Répakönyv
példányait vehették át köszönetként.
A legeredményesebb versenyző
pedig Németh József tagtársunk
lett, aki a tavalyi Város Bora cím
elnyerése után idén mind a négy
nevezett borára aranyérmet kapott,
és a legjobb fehérbor cím is a családban
maradt.
Az est késő éjszakába nyúló nótázással
ért véget.
Imrei Ferenc
Miklósfa díjazott borai
Kanizsa – 2011. március 10. A mi ügyeink 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGTÖBBET! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
Tisztelt nagykanizsai lakosok! Kérem Önöket, hogy nemzeti ünnepünk tiszteletére lobogózzák fel házaikat!
Cseresnyés Péter polgármester
Módosítással elfogadta a Csónakázó-
tavi kilátó tulajdonviszonyainak
és felújításának rendezésére
előterjesztett javaslatot
a közgyűlés. A határozat felkéri
a kezelőt, hogy a balesetveszély
elkerülése érdekében kerítse
körbe a kilátótornyot.
Az önkormányzat a jelenlegi
pénzügyi helyzetére tekintettel
nem vállalja a Csónakázó-tavi
Parkerdő kilátótornyának önkormányzati
forrásból történő felújítását,
ezért felkérte a polgármestert,
hogy a kilátó felújításához
külső forrás, felajánlás bevonása
érdekében folytasson egyeztetéseket
civil szervezetekkel, gazdasági
társaságokkal és vállalkozásokkal.
Továbbá arra is utasítja a polgármestert,
hogy folytasson tárgyalásokat
a Zalaerdő Zrt.-vel, valamint
az Erdészeti Hatósággal arról,
hogy a kilátó a felújításig ne kerüljön
elbontásra.
Az előzményekről tudni kell, a
Zala Megyei Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatal Erdészeti
Igazgatósága 2010. május 19-én
hatósági szemlét tartott a kilátónál
a létesítmény fennmaradásának
ügyében. Az igazgatóság nyilatkozata
szerint az építmény erdészeti
létesítménynek minősül. Rendeltetésszerű
használatra alkalmatlanná
vált, megszüntetését az erdészeti
hatóságnak el kell rendelni, vagy a
működtetőnek gondoskodni kell a
felújításról, hogy ismét használatba
lehessen venni.
A Parkerdő a Magyar Állam tulajdonát
képezi, jelenleg a Zalerdő
Zrt. kezelésében lévő területen a
hetvenes évek elején, a Dunántúli
Kőolajipari Gépgyár egy fúrótorony
felállításával kilátót épített a
Csónakázó-tó keleti oldalán. A tulajdonviszonyok
tisztázása érdekében
a Magyar Országos Levéltárat
is megkeresték, de az akkori Városi
Tanács iratanyagában 1970-
1975 közötti időszakban nem találtak
adatot a kilátó építéséről. Az
1971. október 26-án keltezett közjóléti
fejlesztési terv alapján a Városi
Tanács elvégeztette a kilátó
beton alapozását és elkészítette a
Csónakázó-tó tanulmánytervét,
majd a tornyot saját költségén a
KFV felállította. A kilátót a
kilencvenes években felülvizsgálták,
majd azt követően a kisebb javításokat
el is végezték. A torony
nem szerepel az önkormányzati
vagyonnyilvántartásban, önkormányzati
tulajdonnak nem tekinthető,
ezért a működtetésében sincs
feladata.
A (VIA Kanizsa Kht.) jelenleg
VIA Kanizsa Zrt. 2008 februárjában
kelt levelében értesítette a
Polgármesteri Hivatalt a kilátó
életveszélyes állapotáról, egyben
az életveszély megszüntetése érdekében
a kilátó lezárásáról. A
Zalaerdő Zrt., mint vagyonkezelő
tájékoztatása szerint a területen lévő
kilátó nyilvántartásukban nem
szerepel, és kezelésre sem vette át,
ennek ellenére a balesetveszélyelhárítás
érdekében a torony látogatását
tiltó táblát helyezett el.
Amennyiben az építményt az önkormányzat
felújítaná, a Zalaerdő
Zrt., mint a parkerdő kezelője a
vagyonkezelői hozzájárulását
megadja. Az egyeztetést követően
a hivatal elkészíttette a torony állapotfelmérését,
valamint felújítási
javaslatát. A felújítási terv szerint
elvégzendő feladat a kilátó
acélszerkezetének festése, a hiányzó
faszerkezetek pótlása, alapés
fedőmázolása, valamint a torony
alatti 250 négyzetméteres területen
a térburkolat kialakítása,
illetve a kábelszakadás miatt nem
működő létesítmény megvilágítása.
A felsorolt munkák bekerülési
költsége ezévi árakon huszonöt
millió forint. A tervező alternatív
megoldásként egy másik variációt
is készített, mely szerint a faszerkezetek
kiváltását ipari járó- és
lépcsőfok-rácsok beépítésével oldaná
meg. Ezek horganyzott kivitelben
időtállóak és utógondozást
nem igénylő megoldások. Ez
utóbbi bekerülési költsége 28,5
millió forint. Nagykanizsa Megyei
Jogú Város közgyűlésének az épített
és természeti környezet értékeinek
helyi védelméről szóló rendelete
alapján a torony helyi védelem
alatt áll. A város jelenlegi
helyzetében nem tudja vállalni a
felújítási költséget, így annak érdekében,
hogy a kilátó a felújításig
ne kerüljön elbontásra, fel kell
venni a kapcsolatot a Zalaerdő
Zrt-vel, valamint az Erdészeti Hatósággal,
a felújítás külső fedezetének
biztosítása érdekében pedig
egyeztetéseket kell folytatnia lehetséges
támogatókkal.
B.E.
A kilátótorony jajkiáltása
Fotó: picasaweb.google.com/Esteban
Kanizsa – Szabad 6 vélemény 2011. március 10.
Országosan ismert személyek és
politikusok is szerepelnek azon az
internetes oldalon, ahová több száz
nevet tartalmazó lista került fel azokról,
akiket a rendszerváltás előtt a
Belügyminisztérium Személyzeti
Osztálya szigorúan titkos állományú
tisztként tartott nyilván. A lista Boér
Zoltán, Fráter Olivér és Ungváry
Krisztián levéltári kutatásai alapján
készült. (Eredeti cikk itt.) Alistán lakcím
szerint négy, a honlap keresője
alapján nyolc kanizsai is szerepel.
Köztük Szennai József Zoltán, akiről
annyit kell tudni, hogy 2002-2006
között közéleti szerepet is vállalt városunk
életében, ugyanis külső tagja
volt a kanizsai képviselőtestület Városfejlesztési
és Idegenforgalmi Bizottságának
a helyi szocialisták javaslata
alapján. (Cikkünk a kanizsaujsag.
hu-n a következő linken olvasható:
http://www.kanizsaujsag.hu/index.
php?m=200&ckid=6379)
Szigorúan titkos?
Megdöbbenve, bár nem meglepetten
olvastuk, hallottuk a helyi
média tegnapi beszámolóit a Belügyminisztérium
Személyzeti Osztálya
által szigorúan titkos állományú
tisztként nyilvántartott emberekről.
A D-209-es Medgyessy Péter
volt szocialista miniszterelnök
egykori kollégáiról van szó, akik,
bár fedőmunkahelyen, de hivatásos
szolgálati jogviszonyban, tehát
pénzért jelentettek.
Az alapos történészi kutatómunkával
összeállított dokumentum
nyolc nagykanizsai vagy a városhoz
köthető egykori SZT-tisztet
nevez meg. Közülük négyen még
ma is Kanizsán élnek, sőt, egyikük
a rendszerváltás után közéleti szerepet
is vállalt.
Meggyőződésünk, hogy a múlt
megismerése, feldolgozása és lezárása
nélkül nem lehet sikeres jövőt
építeni. Amit a rendszerváltás
eufóriájában elmulasztottunk, azt
pótolni kell, hiszen az állampárti
elnyomás sötét évtizedei mindmáig
sajgó sebként égetik a magyarság
lelkét. Nem bosszúért kiáltunk,
hanem a történelmi félmúlttal való
szembenézést szorgalmazzuk.
Most, hogy ismertté vált a névsor
(amely a szigoruantitkos.hu oldalon
megismerhető) – legalább a rólunk
s apáinkról jelentőkkel szembenézhetünk.
Kívánatosnak tartjuk, hogy az
esetleges további SZT-tisztek,
ügynökök névsora is nyilvánossá
váljon, hiszen többségük itt él közöttünk,
s jogunk van tudni, kik
azok, akik tevékenységükkel, jelentéseikkel
megnehezítették, ellehetetlenítették
sokak életét a diktatúra
évtizedeiben.
Napjainkban, amikor megkezdődött
egy új ország felépítése, elengedhetetlenül
fontos, hogy lezárjuk
a múltat, megnevezzük a
kommunista diktatúra kiszolgálóit,
működtetőit, haszonélvezőit, s közülük
elsősorban azokat, akik az
elmúlt húsz évben demokrata bőrbe
bújt, de mégis kommunista-szocialista
farkasok voltak.
Ez az ország, ez mindannyiunk
érdeke.
Fidesz - MPSZ
Nagykanizsai Elnöksége
Szovjetunió: 20 millió áldozat;
Kína: 65 millió; Vietnam: 1 millió;
Észak-Korea: 2 millió; Kambodzsa:
2 millió; Kelet-Európa: 1
millió; Latin-Amerika: 150 000;
Afrika: 1,7 millió; Afganisztán:
1,5 millió
Telefonált egy kedves, ám felháborodott
olvasónk, sokallva a múlt
számunkban is idézett adatot a
kommunisták mintegy százmillió
áldozatáról. A fenti statisztikát A
kommunizmus fekete könyve
francia szerzői, Courtois és munkatársai
állították össze, ám nem
olvasunk kevesebbet az egyesült
államokbeli Kommunizmus Áldozatainak
Emléke Alapítvány oldalán
http://www.victimsofcommunism.
org/ sem. Érdemes böngészni
az itt ajánlott virtuális múzeumban
is. George W. Bush elnök 2007. június
12-én a Capitolium közelében
avatta fel a Szabadság Istennőjének
bronzszobrát, melynek talapzatán
több mint százmillió áldozat
olvasható Az amerikai Rudolph J.
Rummel professzor kutatásait figyelembe
vevő táblázatban 149
469 610 az áldozatok becsült száma.
Az említett alapítvány oldala a
kommunizmus megítélése kapcsán
erkölcsi érzéketlenségről ír, s arról,
a csata folytatódik, mert a
kommunizmus kísértete még ma is
kísért a világon.
Kanizsa Lokálpatrióta
Hetilap
A múlt héten kétségbeestek a
Nagykanizsa, Kinizsi utca 58. szám
környezetének lakói a tudomásukra
jutott hír miatt: a Magyar Vöröskereszt
Nagykanizsa Területi Szervezete
kedvező pénzügyi feltételek
teljesülése esetén a Corvin lakótelep
és a Kinizsi utca családi házas környezetébe
kívánja telepíteni a hajléktalan
női szállót. Akörnyék lakói
felháborodtak, tiltakozásuk kifejezése
érdekében levelet írtak a helyi
és megyei szervezetnek, mely levelet
eljuttattak városunk polgármesteréhez
is. A levelet közel 150 ember
írta alá. Ezzel egy időben a lakók
felkeresték Bene Csaba urat, a
településrész önkormányzati képviselőjét,
aki a felmerült problémával
egyetértett, együttérzett a felháborodott
lakókkal. Tárgyalást készített
elő Antal Istvánnéval, a szervezet
területi titkárával, aki a képviselőből
és a lakókból álló több fős delegációnak
megígérte, hogy nem vásárolja
meg a kérdéses ingatlant,
nem fog 30 fő elhelyezésére alkalmas
hajléktalan női szállót a környéken
létrehozni.
Köszönetünket szeretnénk kifejezni
Bene Csaba úrnak, a városrész
önkormányzati képviselőjének, Antal
Istvánnénak a Magyar Vöröskereszt
Nagykanizsa Területi Szervezete
titkárának, a Kanizsa Újságnak
a nyilvánosság biztosításáért és a lakosságnak
az összefogásért.
Nagykanizsa, Kinizsi utca 58.
szám környezetének lakói
Nem lepődnék meg nagyon, ha
a pártokról szóló írásaimat olvasva
e lap hasábjain, néhányan, esetleg
annál is többen felkapnák a fejüket,
és valami olyasmire gondolnának
– a közvélekedést idézve
„ezekről” – róluk jót vagy semmit.
Ha én is a látószögükben lennék,
valószínűleg nekem is kijutna
egy rosszalló szemrebbenés, hogy
érdemes? Kedves olvasók, érdemes,
sőt kell, mert nekünk is érdekünkben
áll, róluk töprengeni és
véleményünket az érdeklődő közvélekedéssel
megosztani. Én legalábbis
így gondolom, mert közös
a felelősségünk is az országért,
sorsunk alakulásáért. Ma már
nemcsak arról van, lehet szó, hogy
érdemes-e eszmét cserélni arról,
hogy a pártok mit tesznek és azt,
hogyan teszik, és mit nem tesznek
és azt miért nem teszik, hanem arról
is, hogy miben és melyik pártnak
mekkora a felelőssége, hogy a
társadalom megosztottsága immár
tartós. Az osztottság okán késik,
sőt lehetetlen már, a társadalmi
összefogás az ország előtt álló halaszthatatlan
feladatok megoldásában.
A késlekedés felbecsülhetetlen
anyagi és morális veszteséggel
jár, rontja a mindenkori döntést
hozók politikai súlyát, hitelét. A riasztó
az, hogy a pártok táján a kivezető
út keresése nincs is napirenden.
Ezzel szemben a pártok jól
kiérlelt stratégiával rendelkeznek
ahhoz, hogy a megosztottságban
eddig elért pozíciókat megszilárdítsák.
Ennek a stratégiának a sarkalatos
pontja a törvényhozás
gyorsítása, egyszerűsítése, ennek
útjából minden lehetséges akadály
elhárítása, önző pártérdeknek alárendelten,
megfelelő hatalmi, politikai
technikák alkalmazásával elkerülni
a demokráciákban kötelező
és honos egyeztetéseket az ellenzéki
pártokkal a civil és érdekvédő
szervezetekkel. Ez a stratégia
csaknem zöld utat taposott ki magának
és megteremtette minden
feltételét annak, hogy a FIDESZ a
parlamenti választások után az önkormányzatokban
is túlnyerje magát.
Ennek törvényszerű következménye
lett, hogy a két meghatározó,
rendszerváltó párt – SZDSZMDF
– marginalizálódott, az
MSZP, pedig súlytalanná vált. Az
MSZP az új pártokkal – LMP,
JOBBIK – semmilyen kérdésben,
kölcsönösen közös nevezőt nem
találva nem képes a hatalommal
szemben, adekvát stratégiát felkínálni.
A FIDESZ előtt az út, a saját
útja teljes szélességben szabad lett.
Ez által a társadalom nagyobbik
fele eligazodást segítő útjelzők
nélkül maradt, megfontolásra kö-
Szigorúan titkos
tisztek listája
kanizsai szereplőkkel
Végtelen értékű
egyetlen emberélet is
Köszönet
Bene Csaba
képviselő úrnak!
Még egyszer
a pártokról
Kanizsa – Szabad 2011. március 10. vélemény 7
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGHITELESEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
vetendőt nem lát, és tanácstalan
mozdulatlanságban szenved. Az
ellenzéki pártok dermedt bénultsága,
a hatalmat jelentő pártok, térben
és időben is lehengerlő nyomulása
blokkolta, a civil társadalom
mozdulásait, gyengítette azok
erejét. Ezt támasztják alá az ellenzéki
pártok, az egyes szakszervezeti
konföderációk a civil szerveződések,
más és más időpontban
történő fellépései, melyek sem
összehangoltságot, sem erőt, határozottságot
felmutatni nem tudtak.
Ezeket a zilált társadalmi és politikai
körülményeket ismerte föl a
FIDESZ és lecsapott, gyorsan és
bátran cselekedett. Cselekedetei
jól átgondolt és előre megtervezett
lépéseket tükröztek. Saját hatalmi
pozícióit megerősítette, a hatalmat
ellenőrizni hivatott intézményeket
elkötelezett személyekkel feltöltötte,
más intézmények hatáskörét,
átszabta saját érdekeinek megfelelően.
Amédiatörvény elfogadása, a
nyugdíjpénztárak felszámolása, az
alkotmányozás döntően a FIDESZ
értékei mentén való folyása, a demokrácia
kereteit ostromló kormányzás
gyakorlata hatással volt a
hazai és külföldi közvélekedés radikalizálódására.
A reakció széleskörű
lett, intellektuális tekintélyt
parancsoló, erőteljes hangütése lehangoló.
A kormányfőnek az EP.
előtti bemutatkozása, az arra való
válasz összességében a kormányfő
szereplése részben új helyzetet teremtett.
A kormánypártok presztízs
veszteséget szenvedtek, annak
ellenére is, hogy nagy elánnal próbálták
védeni a védhetetlent. Vélhetően
ennek is köszönhetően láthatóvá
váltak a törésvonalak a FIDESZ
és a KDNP, a két párt frakciója
között, valamint a pártokon
belül. A törésvonalak mentén kibontakozó
vita rányomta a bélyegét
a két párt magatartására, egymáshoz
való viszonyára a kormány
eddigi cselekvéseire és további
lépéseire. Ennek egyértelmű
jelei, a kormánypártok hajlandósága
néhány eddigi cselekvéseinek
korrekciójára. Az alkotmányozás
szoros határidejének a tágítása az
un. Strukturális reformlépések bejelentésének
halogatása. Semmi
sem eldöntött még, improvizáció
egyre gyakoribb alkalmazása. Az
előző kormányok, gyors és határozott
döntéshozó működését bénító
szindróma képe rajzolódik ki előttünk.
Most a hatalom gyors cselekvő
képességét a két kormány világnézeti
és hitbéli vitái lassítják.
A vita és a döntések halogatása
okán a kormányzó pártok, nem
tudnak kellő figyelmet fordítani,
az ország jövője szempontjából
sorsdöntő és halaszthatatlan kérdések
megoldására. Ilyenek például a
fenntartható gazdasági növekedés,
a demográfiai válság, a szociális és
nyugellátás hosszú távú kezelése,
megoldása. Ezek ráadásul olyan
súlyú kérdések, amelyeket a társadalom
többségének megnyerése
nélkül sikerre vinni nem lehet. A
kormányzó pártok vitái, folyamatos
improvizációi a döntések halogatása,
kiegészülve a hazai és külföldi
reakciók hatásával a hatalom
bizonyos fokú, defenzív zavarával
szemben az ellenzéki pártok adekvát
ellenzéki stratégiát felkínálni
nem tudtak. Ezt igazán meg sem
próbálták, valószínűleg azért, mert
érzékelik, hogy a saját elkötelezett
szavazóikon kívül jelenlegi politikájuk,
mozgósító képességük révén
a civil társadalmat a még bizonytalan
szavazókat megszólítani
még nem tudják. Ezért próbálkozásaikban
bizonytalanok, az ebből
kivezető utat illetően tanácstalanok.
Most részben befelé fordulnak,
figyelmük azt hiszem időszerűen
és okkal identitásuk újraformálására
a belső egységbe kovácsolásuk
útjának és módozatainak
keresésére irányul. Talán ezt azzal
a meggyőződéssel és elszántsággal
teszik, hogy ez sorsdöntő a jelenük,
különösen a jövőjük szempontjából.
Illúziójuk ne legyenek,
mert a horizonton egy rendpárti,
szigorú, monolitikus demokrácia
képe rajzolódik ki. Ebben a társadalmi
és politikai klímában kell
megtalálniuk a kibontakozáshoz
vezető út módozatait. Ez valószínűleg
próbára teszi az ellenzéki
pártok képességeit, egymáshoz való
viszonyuk rendezésének korlátait
is. Az ellenzéki pártoknak nem
csak a saját pozíciójuk erősítésére,
érintkezési pontjainak meghatározására,
hanem a demokrácia-felfogás,
az iránta való elkötelezettség,
társadalmi szintű elmélyítésére is
szükség van. Ez fontos, ugyanakkor
érdekük is a demokrácia tartós
érvényesülésének fontos feltétele.
A ma Magyarországának nagy tanulsága,
hogy a társadalom nem
képes megvédeni önmagát a mindenkori
hatalommal szemben, ha
nem elég széleskörű a demokrácia
iránti elkötelezettsége, ha nem
elég mély a demokrácia tudata.
Reménykednünk kell abban, hogy
Európában – kiváltképp az EU tagjaként
– olyan társadalom, amely
akár időlegesen is eltűrné az intézményes,
korlátok nélküli, kizárólagos
hatalmat, nem fordulhat elő.
Olyan sem, amelyben talajt foghat,
az egysíkú uniformizált közvélekedés,
egyetlen párt vagy politikai
formáció önző érdekeinek a hatalom
eszközei révén való érvényre
jutatása. Az elmúlt 20 év nem volt
elegendő ahhoz, hogy a pártok által
felvállalt értékek mentén a társadalmi
beágyazottságuk tartóssá
váljon. Ennek legfőbb oka az lehet,
hogy a pártok politikai stratégiájukat,
nem a felvállalt értékek
társadalmi szintű érvényre jutására,
hanem a gyors politikai haszonszerzés,
a hatalom mielőbbi megszerzésére
építik. A pártoknak ezt
a sorsrontó stratégiáját a társadalom
csak nagyon lassan ismeri fel,
és nagy árat fizet érte.
Mózes Pál
Ne lázadj! – vetette oda ma egy
ismerősöm. Régen ismerem, jó barát.
Nem volt időm tisztázni, hogy
félt-e engem, vagy csak figyelmeztet.
Mások mondanak „másabbat”
is, de azért a többségnek tetszik
az amit leírok és ez újabb impulzusokat
ad az írásra.
Bár hatalmat soha, vagy csak
nehezen ismertem el magam felett,
azért mindig megtaláltam a modus
vivendit. Mert az ember él és élni
akar, és ha csak ennyi a vágya, hát
előbb-utóbb megtalálja a módot az
életre. Ez tíz millió ember sorsa
volt eddig is, és még jó sokáig csak
ez a csendes megalkuvás marad.
Reméljük a jobbakat!
De hiszen nem is erről akartam
írni!
A hetilap egyik számában olvastam
Roosevelt amerikai elnök
Négy szabadságnak nevezett
programjáról: szólásszabadság,
vallásszabadság, szabadság a nélkülözéstől
és szabadság a félelemtől.
Eddig még nem hallottam
róla (mennyi mindent nem tudunk!).
Ez most mégis összejött! Szabad
teret ad a gondolataimnak (közben
mindig drága emlékű Hofi Géza
jut eszembe – hogy megdolgozott
minden gondolatáért és mennyire
be tudták sározni – nekem ekkora
feladatom nincs, csak mondom a
magamét).
Szólásszabadság
Kipipálva. De ne örüljön olyan
nagyon senki sem! Ott van a polcomon
a könyv Hearst-ről, a sajtókirályról.
Mindent elért, ami elérhető.
Nem idézem tőle a leghíresebb
mondását, mert tipp adó nem
szeretnék lenni! Inkább óvnám a
feleket mindkét oldalon! Ne éljenek
soha vissza a sajtó eszközeivel!
Szólni is csak meggondoltan
szabad. Főleg a nagy nyilvánosság
előtt!
Vallásszabadság
A jó Isten tudja, hogy mióta, de
az állam meg a vallás réges-régen
szét vannak választva. Mégis
mindig össze kell egyeztetniük
közös dolgaikat! Megértem. A
vallásnak, a tényleges vallásos
hittől és meggyőződéstől jól elválaszthatóan
van több olyan társadalmi
szerepe is, ami nélkülözhetetlen.
És ott van még a Szent Korona
tan! Nagyon kíváncsi leszek én erre
az alkotmányozási folyamatra!
Kielégítő kiegyezést várok az
állam és egyház között! Identitásunk
nagyon is megkívánná, hogy
visszanyúljunk szépséges történelmünk
igazi értékeihez! Gyökértelen
népnek nincs hazája!
Szabadság a nélkülözéstől
Nem semmi! Ebben a kérdésben
aztán mindenki olyan szabad,
hogy az már szinte csoda! Tudom,
fokozatok azért vannak.
Legfelül „vegetálnak” azok,
akik – kedvenc hasonlatommal élve
– mindent vittek, mint a piros
ász. Szerencsések, de meggyőződésem,
hogy azért több is van a dologban,
mint a szerencse. Tőlük
soha senki nem fogja megkérdezni,
hogy ... (ide bárkit, bármit be
lehet helyettesíteni!), szóljon már
néhány szót a vagyon eredetéről.
Nem, ez alig elképzelhető. őket
védi az érdekközösség, jó ügyvédek
és a jogi szabályozás gyengesége,
ami mindig ad kiskaput, menekülő
sávot.
Van még a csendes többség. Jól
marokra fogható! Meg is van sarcolva
rendesen. Alig van mit szólni.
„Fejére szól, ki szót emel”.
Ezt a gondolatot egy becsületes
magyar ember, költő vetette papírra,
aki nem hajtott fejet semmiféle
hatalomnak.
Nagyon zsenánt a legvégéről
szólni. Akik már éppen csak vannak
Isten tenyerén. Tortájuk a margarinos
zsemle és már nem is álmodnak
semmiről sem.
(Folytatás a 8. oldalon)
Mondom
a magamét
Kanizsa – Szabad 8 vélemény 2011. március 10.
(Folytatás a 7. oldalról)
Nagyon-nagyon fájhat! (Osztályrészük
megkülönböztetés, kiközösítés
és a végletes, végleges leszakadás.
Szörnyűt mondok, részben ártatlanul
(kivételek mindig vannak!!!).
Mindjárt szóba hozom őket megint!
Szabadság a félelemtől
Témánál vagyunk! Elsőre csak
ez a dolog ihletett meg! Milliom
ága-boga van ennek a szabadságjognak.
Hogy ne raboljam a figyelmüket,
csak néhány aspektusára
térnék ki. A magam esze szerint
(hajjaj! – mondhatja bárki).
Nem először ihletett meg a gondolat.
Én már korábban is foglalkoztam
ezzel a témával. Internetes
fórumon említettem meg az alkotmányozás
ürügyén.
Hogy alkotmányba kellene foglalni:
senkinek ebben az országban
soha senkitől, semmitől ne kelljen
félnie!
Mit is mondjak, megállt a levegő
körülöttem. Hogy mit gondoltak
rólam a többiek, azt a kedves
olvasó fantáziájára bízom!
Én magam sem tudtam abban a
pillanatban, hogy az egyik legkiválóbb
amerikai elnök eszméivel
élek.
Megvallom töredelmesen, hogy
soha nem plagizáltam, ha valaki
gondolataihoz fordultam eszközként,
én azt mindig feltüntettem.
Így kívánja a tisztesség! (majdnem
elfelejtettem, fentebb Arany Jánostól
idéztem: A walesi bárdok c.
epikus költeményéből).
Végül megnyugodtam. Egyszerűen
kiderült számomra, hogy az
átlagembernek nem is olyan evidensek
egyes nagyon fontos jogok!
Amelyek egyébként nélkülözhetetlenek
a tisztességes léthez!
A nagyobb baj az, hogy ezek a
dolgok igazából olyan nagyon távol
vannak az átlag polgártól,
hogy nem is gondol rájuk!
Egészséges lélek (?)
védekezik!
Mert nem az ő fejét verik be
bézból ütővel, ha elmarad az
uzsorakamattal. Nem kell rabszolgaságot,
szolgaságot, kiszolgáltatottságot
megszenvednie!
Nem kell robotolnia semmi pénzért.
Nem verik bele, hogy csaljál,
lopjál, hiszen körülötted mindenki
ezt teszi (az okokba most
ne bonyolódjunk bele – külön történet!)
Nem verik át minden nap, jobbik
esetben ő ver át másokat.
Már megint sötét és komisz képet
festettem. Van más? Valahol
biztosan dolgozgatnak rajta, de
még sok víz lefolyik a Dunán, mire
keretbe foglaltan és szívet melengetően
előkerül.
Csak azt el ne felejtsék kérem,
hogy a rendszer változtatás hajnalán
világosan és érthetően közölték
Önökkel: a változásoknak lesznek
fájdalmas pillanatai, áldozatot
kell hozni és talán még áldozatok
is lesznek.
Már túl vagyunk mindenen?
Aligha. És fájni is fog még sokáig.
Csak győzzék jó szívvel!
Az is igaz, hogy nem egyformán
fáj! Mindenkinek a magáét!
Nézzenek kérem a tükörbe! Az a
legjobb módszer, a lelkiismeret
vizsgálatára. Aki nyílt tekintettel
bírja a dolgot, az velem jöhet.
Hosszú az út (lungo drom, vagy
hogy is mondják – javítson ki valaki,
ha butaságot írtam le).
Róluk külön is meg kelletett
emlékeznem! Arcpirító dolgokkal
vannak körülvéve. Segítő kéz helyett
teljes elutasítás a részük. Pedig
embertelen hátrányból indulnak
az életnek, ha egyáltalán képesek
rá és ha élet az az élet. Tudom,
sok szegény ember van ebben az
országban, de azok bőrszíne legalább
fehér. Az is igaz, hogy ők
sem jutnak sokkal elébb, mert
ugyanazok a gondok, bajok gyötrik
őket is. Csukjuk csak be a szemünket
és a rossz már itt sincs!
Gyermeteg dolog, nem méltó egy
nemzethez!
Drága jó King tiszteletes jut kapásból
az eszembe. Van egy álmom!
– mondta. De tett is. Szenvedett,
harcolt, életét áldozta egy
ügyért, ami aztán nagyon sok küzdelem
után megoldódott. A feketék
ügye.
Akikben éppen olyan színű vér
csorog, mint másokban és éppen
olyan jóravaló és tisztességes emberek,
mint a többség. Esélyt kaptak
és éltek vele! Az álom valósággá
vált!
Nálunk mi van? Végig sem merem
gondolni. Néha elég a TV-t
bekapcsolni egy parlamenti közvetítésre
ahhoz, hogy megpirosodjon
az arcom.
Nézzenek csak a tükörbe! Van
egy kis pír az arcukon? Mert ha
van, akkor Önök jó és tisztességes
emberek.
Most nincs több mondanivalóm.
Ez is több volt a kelleténél!
Halasi Pál
Még folynak az egyeztetések a
közoktatási törvény megváltoztatásával
kapcsolatban, de egy
biztos: 2013-ra magasabb elvárásoknak
kell megfelelniük a továbbtanulni
szándékozóknak.
Hoffmann Rózsa, a Nemzeti
Erőforrás Minisztérium oktatásért
felelős államtitkára még 2010-ben
nyújtott be javaslatot a közoktatási
törvény megváltoztatásával kapcsolatban.
Emellett, ha nem is
gyökeresen, de 2013-ra megváltozik
az érettségi rendszer, így a tervek
szerint aki főiskolára, egyetemre
menne, legalább egy tárgyból
emelt szintű vizsgán kell bizonyítania
tudását.
Ha megvalósulnak a tervek, akkor
nem lesz könnyű dolguk a
2013-ban érettségizőknek, hiszen öt
tantárgy helyett hatból kell sikeres
vizsgát tenniük. Így a magyar nyelv
és irodalom, a történelem, a matematika,
egy idegen nyelv, egy kötelezően
választható tárgy mellett egy
természettudományos tárgyból is le
kell vizsgázniuk. Mindemellett
2014-től az érettségi feltétele lenne
a ötven óra önként választott társadalmi
tevékenység teljesítése, melynek
keretein belül szociális intézményekben,
például idősek otthonában,
vagy gyerekotthonban tevékenykednének
a középiskolások.
A város két gimnáziumának
igazgatóját, Balogh Lászlót és
Szermek Zoltánt kérdeztük arról,
mi a véleményük az érettségit
érintő változtatások terveiről.
A Dr. Mező Ferenc Gimnázium
igazgatója egyetért azzal, hogy kötelezővé
kellene tenni az emelt
szintű érettségit a továbbtanulók
számára, csakhogy a változtatásokkal
kapcsolatban nem tudni
konkrétumokat, hiszen még az
sem bizonyos, hogy egy vagy kettő
tantárgyból kell magasabb szinten
bizonyítani a diákoknak.
– Már akkor kötelezővé kellett
volna tenni az emelt szintű érettségit,
amikor bevezették a kétszintű
érettségi rendszerét. Ha így lett
volna, akkor eleve kevesebb tanulót
vennének fel a felsőoktatási intézményekbe.
Persze a lemorzsolódás
következtében így is sokan távoznak
a főiskolákból, egyetemekből.
Véleményem szerint nagyon
magas a felsőoktatásban tanulók
száma, és nem biztos, hogy mindenkit
fel kellene venni, inkább
magasabbra kellene tenni a mércét
a felsőoktatásban. Ennek hiánya
abból adódik, hogy a felsőoktatás
normatív finanszírozása határozza
meg azt, hogy hány főt vehetnek
fel a főiskolák, egyetemek. – fogalmazott
Szermek Zoltán, de Balogh
László, a Batthyány gimnázium
igazgatója is egyetért a közoktatási
törvény, valamint az érettségi rendszer
megváltoztatásával.
– Támogatom a felsőoktatási és a
közoktatási törvény megváltoztatását,
ezzel kapcsolatosan a pedagógus
életpálya-modell törvényi koncepciójának
megjelenését, a NAT és
a kerettantervek megújulását. A minőségibb
nevelés-oktatás érdekében,
a jobb eredmények miatt néha
muszáj megújulni, különösen akkor,
ha az elmúlt időszak eredménytelenségei
ezt indokolják. Ráadásul a törvényi
szabályozás túlzottan bonyolulttá
vált. Így szükség van egy áttekinthetőbb,
stratégiaibb alaptörvényre,
mely nem érték-semleges: a
közoktatás véleményem szerint nem
szolgáltatás, hanem közszolgálat.
Természetesen ennek a változásnak
meg kell jelennie az egyik legfontosabb
kimeneti ponton: az érettségiben
is. A közoktatás jelen állapotában
tüneti kezeléssel már nem lehetne
javítani, ezért szükséges egy határozott,
igényes, minőségelvű, koncepciózus
változtatás. Mindez a felsőoktatás
színvonalának emelésére
is hat, ahol szintén voltak problémák.
A közoktatásnak és a felsőoktatásnak
nem egymásra kell mutogatni
(a felsőoktatás problémáit szereti
visszautalni a közoktatásra), hanem
ebben az együttes megújulásban
a jobb, eredményesebb jövő
megragadása a tét és a cél.
– Szükségesnek tartanák,
hogy egyes intézményekbe csak
alkalmassági vizsga sikeres teljesítésével
lehetne bekerülni? Például
tanári pályára egyes személyiségjegyek
miatt nem mindenki
alkalmas, mégis sok embert
felvesznek a tanárképző intézményekbe.
Érettségi 2013-ban:
tudás magasabb
színvonalon
– Vannak olyan szakok, ahova kifejezetten
kellene az alkalmassági
vizsga, illetve jelenleg is vannak
olyan területek, ahova szükséges,
ilyen például a színész pálya. Pedagógusnak
sem alkalmas mindenki,
aki tanár szakra jelentkezik. Mindenképp
kellene a felvételi előtt
egyfajta pszichológiai alkalmassági
vizsga, ehhez a pályához ugyanis
kell az emberekkel való bánásmód
ismerete, a humánum. A jogi pályára
készülőknek pedig nagyfokú verbális
képességekre van szükségük,
hiszen gyakorlatilag a beszéd, a szónoklás
tudományából élnek meg. A
sort természetesen lehetne folytatni.
– foglalta össze Szermek Zoltán, de
az egyes pályákkal kapcsolatos alkalmassági
vizsga szükségességével
Balogh László is egyetért:
– Tudomásul kell vennünk, hogy
bizonyos pályák, különösen a hivatásszerűen
járhatóak, eredményesen
és tisztességesen csak speciális kompetenciák
és személyiségjegyek birtokában
végezhetők. Ezért szükséges
(bár költséges is), hogy némely
felsőoktatási szakon legyen alkalmassági
vizsga, például a tanári, orvosi
pálya, és néhány speciális (lelki,
kommunikációs) érzéket és mozgásszervi
tulajdonságot megkívánó
pálya is ilyen. Elfogultan, a tanári
pálya esetén ezt különösen fontosnak
tartom, mert a jó pedagógussághoz
nem csak eredményes tanulmányi
előmenetel szükséges, hanem
olyan lelki többlet, amely akár egy
alkalmassági vizsgához is köthető.
Ez persze egy újabb nehezítése a tanári
pályára kerülésnek, s közben jelenleg
kevesen mennek tanárnak, de
hiszek abban, hogy a jelenlegi presztízsnövelő
intézkedések (például a
hat éves, osztatlan, két szakos tanárképzés)
mégiscsak jó irányba tolják
a jelenlegi ellehetetlenült helyzetet.
– Most még nem kötelező az
emelt szintű érettségi választása,
viszont a felvételiken többletpontok
járnak érte. Ezen a téren
mennyire tudatosak az intézményükben
tanuló diákok? Körülbelül
a tanulók hány százaléka
választja az emelt szintű érettségit
egy évfolyamban?
– A tavalyi adatokat tekintve elég
sokan választották az emelt szintű
érettségit, hiszen a diákoknak is érdekük,
hogy a magasabb tudásszintet
bizonyító vizsgával pluszpontokhoz
jussanak, így nagyobb az esélye a felvételnek.
2010-ben például hárman
választották a magyart, négyen a matematikát,
tizenöten a történelmet, tizenketten
az angolt, hogy csak néhány
adatot említsek. Idén ezek az
adatok a következőképpen alakultak:
magyar nyelv és irodalmat és a német
nyelvet hatan-hatan, a matematikát
hárman, a történelmet tizennégyen,
az angol nyelvet tízen, a biológiát
nyolcan, a fizikát és a földrajzot
egyen-egyen, a kémiát hárman, a
gazdasági ismereteket ketten, míg a
testnevelést egyen. Általánosságban
elmondható, hogy a történelmet választják
a legtöbben, de a nyelvek
iránt is egyre nagyobb az érdeklődés.
Az a tapasztalat, hogy még mindig
inkább humán szakokat választanak a
diákok a továbbtanulásnál, holott
nagy szüksége lenne az országnak a
megfelelő képzettségű műszaki végzettségű
szakemberekre a nemzetgazdaság
fellendülése érdekében. Ennek
ellenére mégis háttérbe szorulnak
a természettudományos tantárgyak. –
mondta el Szermek Zoltán.
– Az igényesség jegyében örülök,
hogy néhány szakon 2013-tól már kötelező
lesz az emelt szintű érettségi, s
2014-től akár még további előrelépés is
várható ezen a téren. De az is igaz,
hogy ebben az esetben csökkenteni
kell az emelt szintű érettségi követelményeit,
mert jelenleg jó pár tárgy esetén
ezek a követelmények túlzásosak.
Legalábbis a tömeges emelt szintű
érettségizéssel nem összeegyeztethetők.
Például a magyar nyelv és irodalom
tantárgyból az emelt szintű érettségit
csak kevesen választják, mert olyan
nehéz megfelelni neki. A diák praktikusan
tudatos, csak akkor választ magasabb
szintű megmérettetést, ha kötelező,
ha nagyon szükséges – ez teljesen
érthető. Bár a Batthyány Lajos Gimnáziumban
eddig is a végzős évfolyamok
tanulóinak közel fele tett le emelt szintű
érettségi vizsgát: ez országosan is
magasnak mondható arány. Ez a szám
már idén is növekszik: ötven százalék
fölé került, s várható, hogy tovább
emelkedik. Én nem féltem diákjainkat.
– válaszolt Balogh László.
– Az önkéntes munka bevezetésével
kapcsolatban mi a véleményük?
Eddig végeztek önkéntes
tevékenységet az intézményükbe
járó diákok?
– Természetesen mindenképpen
lenne haszna, hiszen szükséges, hogy
ilyen irányban is tapasztalatokat szerezzenek
a tanulók a felnőtté válás útján.
Az önkéntes munka által fejlődne
az empatikus készségük, és megtanulnák
például, hogy a fogyatékkal élő
embertársaikat nem kell megkülönböztetniük,
másként kezelniük, vagy a
közterületek rendben tartásával környezettudatosabbá
válnának. Ugyan
eddig intézményesen nem végeztek
diákjaink önkéntes munkát, viszont tanult
intézményünkben egy mozgássérült
tanuló, és nagyon sokat jelentett
számára, hogy osztálytársai elfogadták
őt. – válaszolt Szermek Zoltán, Balogh
László pedig a következőképpen
vélekedik a témával kapcsolatban:
– A közoktatási törvény legfrissebb
(2011. február 11.) változatában is benne
maradt az érettségi előtti kötelező
közösségi munka: a korábbi hatvan
órával ellentétben azonban már csak
ötvenet ír elő a tervezet. Az új szabály
először a 2014-ben érettségiző diákokat
érintené, bár a program próbaszakasza
már az idén elkezdődik. Az önkéntes
munkának sajnos nálunk még
nincs hagyománya, holott örök emberi
igény, hogy egy társadalom nem lehet
meg olyanok nélkül, akik készek a másikat
megsegíteni önérdek nélkül.
Hogy legyenek ilyen segítők, hogy a
szolidaritás-érzés erősebb legyen a magyar
társadalomban: ezt célozza ez az
elképzelés. Elismerem, van ellenkezés,
de én hiszek egy ilyen közösségfejlesztő
programban. Túl lehet lépni önzőségünkön:
„aki megajándékoz másokat,
önmagát ajándékozza meg”. Bevallom,
a rendszerváltozás óta szervezetten
nem végeztek önkéntes munkát diákjaink
(bár volt néhány jó példa), de
épp itt az ideje, hogy megváltozzunk:
jobbá legyünk!
Ziegler Anita
A kanizsai császárhuszárok – a
Dobri Lajos vezette hagyományőrzők
– fonyódi fiókalakulatáról értesültünk.
A városunkból odanősült
Domina Barnabást gyermekei óvónője
szólította meg: lenne-e kedve
huszárszakkört vezetni? Az igenlő
választ a szülőtársak is támogatták.
Tornaterem híján a helyi múzeum kínál
alkalmas teret. Sőt, a kisváros
cserkészeivel beszélgetve kiderült: a
kishuszárok – az alsós harmadik osztály
után – cserkészekként folytathatják.
Afoltvarró szakkör csapatzászlót
és egyenruhát készít a gyerekeknek, s
a kislányok bevonását szintén tervezik.
És hogy a hazaszeretetet mi minden
ébresztgeti majd a már olyannyira
várt szakköri foglalkozásokon? A
teljesség igénye nélkül: huszárnóták
tanulása, masírozás, pónilovaglás, vívás.
Ez utóbbi balesetmentességére is
van kész ötlet. Akinek a fejéről a papír
huszárcsákót a hosszú hurkaformájú
lufival leütik, kiesett a játékból.
Érdemes hát jó szorosan belenyomni
a kis buksikba azt a csákót! Nemzeti
ünnepünkön lesz a nyitány, s a fejleményekről
– ígéretet kaptunk rá – fotókkal
számolunk be olvasóinknak.
P.J.
Kanizsa 2011. március 10. – Érettségi 9
NAGYKANIZSÁN A LEGTÖBBEN OLVASSÁK! – www.kanizsaujsag.hu 􀀩
Lesz szemétszállítás
Tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát, hogy a Saubermacher-
Pannonia Hulladékgyűjtő Kft. 2011. március 14-én és 15-én a hulladékszállítási
program szerint végzi tevékenységét, azaz lesz szemétszállítás.
Kérjük a lakosságot, hogy az ünnepre való tekintettel reggel 7 óráig
helyezzék ki hulladékgyűjtő edényeiket, s szabálytalan parkolással az
ürítést ne akadályozzák.
Via Kanizsa Nonprofit Zrt.
Huszárutánpótlás
Kanizsa – 10 Városháza 2011. március 10.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a nyugdíjasok elhelyezésére épült
bérlakások bérletéről szóló 36/1997. (XI.44.) számú helyi rendelete alapján a Nagykanizsa,
Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban megüresedett 2 db önkormányzati
bérlakás bérleti jogának elnyerésére.
Pályázatra kiírt lakások:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 15.,
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 2.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 21. Helye: Polgármesteri Hivatal
Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em. 100. A licitálás időpontja:
2011. március 28. (hétfő) de. 9.00 óra. Helye: Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály
Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.
A bérlemények leírása:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 15.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 31 m2, szobaszáma:
1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: felújított, bérleti díja: bérlakást
leadó pályázó esetén 15.221 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj +
rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett
szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 2.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 37 m2, szobaszáma:
1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: felújított, bérleti díja: bérlakást
leadó pályázó esetén 17.316 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj +
rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett
szolgáltatásokért díjat köteles fizetni. A lakások megtekinthetők: 2011. március
11. 13.00-15.00 óráig.
A pályázaton való részvétel feltételei:
1./ Személyi feltételek
Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű nyugdíjas, nyugdíjas házaspár,
aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi
nyugdíjkorhatár elérte/k/, önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képes,
a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/
tenni, a pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történő licitálást elfogadja.
2./ Egyéb feltételek
Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ aki a rendeletben
meghatározott összegű pénzadományt ajánl fel, legalább komfortos önkormányzati
tulajodonú lakással rendelkezik 5 éve, és ott lakik, illetve azt térítésmentesen a bérbeadó
rendelkezésére bocsátja, aki városrendezési célból kiürítendő, illetve életveszély
miatt lebontásra kerülő önkormányzati lakás bérlője, és a felajánlott lakást cserelakásként
elfogadja.
Pályázni a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Eötvös tér 16.) átvehető
PÁLYÁZATI LAP két példányban történő kitöltésével lehet, melyen fel kell
tüntetni: a pályázó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva
az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra kerülő önkormányzati
bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti díját,
csatolva a bérleti szerződés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás esetén annak
pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden
tulajdonos adatát.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgálatán
(Nk, Eötvös tér 16.) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem
küldünk.
A licitálás szabályai: a licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidőben,
a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatalmazottja
is képviselheti.
A licitálás induló összege: 1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 15. 2.100.000
Ft. 2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 2. 2.200.000 Ft. A licitálás során a licitösszeg
50.000 Ft-onként emelkedik.
A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve önkormányzati
bérlakás leadása esetén a kijelölést követő 15 napon belül. Afeljánlott adományt
a kijelölést követő 6 hónapon belül kell az önkormányzat számlájára megfizetni.
A nyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhető, tartási szerződés nem köthető.
Nagykanizsa, 2011. február 16.
Cseresnyés Péter polgármester
Pályázat Nyugdíjasházi lakásokra
Tájékoztató Nagykanizsa Város 2010. évi környezeti állapotáról
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény
46.§ (1) bekezdés e) pontja, továbbá 51.§ (3) bekezdése előírja az önkormányzat
számára, hogy elemezze, értékelje a környezet állapotát illetékességi
területén, és arról szükség szerint, de legalább évente tájékoztassa a lakosságot.
A lakóhelyi környezet állapotáról az egyes környezeti elemekkel kapcsolatban
az alábbi megállapítások tehetők.
Légszennyezettség
Nagykanizsa levegőtisztasági szempontból továbbra sem tartozik az erősen
szennyezett levegőjű városok közé. Nagykanizsán három ponton történik a légszennyezettség
mérése ipari, belvárosi és zöldövezeti mérőhelyeken. A mért
adatokból megállapítható, hogy a belvárosban a közlekedési terhelésből származik
légszennyezés.
Hulladékgazdálkodás
Nagykanizsán és környékén a települési szilárd hulladékok rendszeres, szelektív
gyűjtése megoldott. Visszatérő problémaként jelentkezik az illegális hulladéklerakók
felszámolása, annak ellenére, hogy a rendszeres gyűjtésbe vont terület határait
2009-ben a zártkerti ingatlanokra is kiterjesztettük. A csatornázatlan területek
az EU támogatásával sorra kerülő projektnek köszönhetően a következő években
minimálisra szűkülnek.
Vízhigiéné
Az elvégzett részletes kémiai vizsgálati eredmények alapján a szolgáltatott
víz toxikus fémet, peszticidet, egyéb mikro-szennyeződést nem tartalmaz. Az
alacsony fertőtlenítőszer-szint miatt a klórozási melléktermékek mennyisége
sem jelentős. Arzén, nitrát, nitrit szennyezés nincs. A jód és a fluor tartalom a
kívánatos szint alatt van. Megállapítható, hogy településünkön az ivóvíz minősége
jó és stabil, bakteriológiai illetve kémiai komponensek tekintetében is.
Zöldterületek karbantartása
A város zöldterületeinek, különösen a belvárosban, rendszeres kaszálása
megoldott. A parlagfű elleni küzdelem folyamatos, amelyben szép sikerekről
számolhatunk be, azonban a folyamatos figyelemfelkeltés e témakörben továbbra
sem mellőzhető.
A város környezeti állapotáról
Tájékoztatom Nagykanizsa város lakosságát, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában a 2011. évi munkaszüneti
napok körüli munkarend az alábbiak szerint alakul: 2011. március 14. (hétfő)
pihenőnap, az ügyfélfogadás szünetel. 2011. március 18. (péntek) munkanap
(hétfői munkarend), ügyfélfogadás: 8-16 óráig. 2011. március 19. (szombat)
munkanap (pénteki munkarend), ügyfélfogadás: 8-12 óráig.
Ünnepi munkarend a Hivatalban
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet három
általános iskola magasabb vezetői álláshelyére.
Megpályázható intézmények magasabb vezetői álláshelye:
- Bolyai János Általános Iskola
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 9.),
- Általános Iskola és Óvoda Kiskanizsa
(8800 Nagykanizsa, Bajcsy Zs. u. 67.),
- Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa
(8800 Nagykanizsa, Iskola u. 10.)
A pályázatokat két példányban kérjük eljuttatni személyesen, vagy postai
úton 2011. április 5-ig Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 8800
Erzsébet tér 7. címre. A borítékra kérjük ráírni a megpályázott intézmény nevét
és az "igazgatói pályázat" jeligét.
A pályázathoz mellékelni kell: szakmai önéletrajz, vezetői program szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, végzettséget igazoló okirat
közjegyző által hitelesített másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában
közreműködők a pályázatba betekinthessenek, nyilatkozat arról, hogy összeférhetetlenségi
ok nem áll fenn, nyilatkozat, hogy megbízás esetén a vagyon nyilatkozattételi
kötelezettséget vállalja.
Részletes pályázati kiírás megtekinthető az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011.
február 18-i számában, valamint a kszk.gov.hu, és a nagykanizsa.hu honlapon.
Érdeklődni a 93/500-780 telefonszámon Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Művelődési és Sportosztály Szmodics Józsefné osztályvezetőnél.
Magasabb vezetői álláshelyek pályázata
Kanizsa 2011. március 10. – Városháza 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGHASZNOSABBAN! – www.kanizsaujsag.hu 􀀩
Pályázat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati
bérlakásokról szóló 42/2007. (IX.25.) számú helyi rendelete alapján, az
alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
SZOCIÁLIS ÉS NEM SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN, ÖNKORMÁNYZATI
BÉRLAKÁS BÉRLETI JOGÁVAL RENDELKEZő, ILLETVE
NEM RENDELKEZő PÁLYÁZÓK RÉSZÉRE:
1. Nagykanizsa, Bartók B. u. 6. V. em. 4.
A lakás alapterülete: 45 m2, szobaszám: 1+1 fél szoba, komfortfokozata:
komfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Bérleti díj öszszege:
17.730 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony időtartama:
5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerződésével megegyező időtartamú.
2. Nagykanizsa, Berzsenyi u. 14/B. V. em. 31.
Alakás alapterülete: 66 m2, szobaszám: 3 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen városi terület. Bérleti díj összege: 34.188 Ft. A
lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év, vagy a
cserélt lakás bérleti szerződésével megegyező időtartamú.
3. Nagykanizsa, Csányi u. 9. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 32 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Bérleti díj összege:
11.232 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év,
vagy a cserélt lakás bérleti szerződésével megegyező időtartamú.
4. Nagykanizsa, Csengery u. 19. fsz. 1. (mozgáskorlátozottak részére)
A lakás alapterülete: 57 m2, szobaszám: 1+2 fél szoba, komfortfokozata:
összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Bérleti díj
összege: 29.526 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama:
5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerződésével megegyező időtartamú.
A lakás megtekintésének időpontja: 2011. március 8. 9.30-10.30 óráig
5. Nagykanizsa, Erzsébet tér 11/C. II. em. 4.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
19.190 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama:
5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerződésével megegyező időtartamú.
6. Nagykanizsa, Kazanlak krt. 1/C. III. em. 3.
A lakás alapterülete: 70 m2, szobaszám: 2+2 fél szoba, komfortfokozata:
összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Bérleti díj
összege: 31.920 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony időtartama:
5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerződésével megegyező időtartamú.
7. Nagykanizsa, Platán sor 4. V. em. 32.
A lakás alapterülete: 45 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Bérleti díj összege:
17.730 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5
év, vagy a cserélt lakás bérleti szerződésével megegyező időtartamú.
SZOCIÁLIS ÉS NEM SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN, ÖNKORMÁNYZATI
BÉRLAKÁS BÉRLETI JOGÁVAL NEM RENDELKEZő
PÁLYÁZÓK RÉSZÉRE:
1. Nagykanizsa, Berzsenyi u. 14/B. VII. em. 45.
A lakás alapterülete: 41 m2, szobaszám: 1+1 fél szoba, komfortfokozata:
összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti
díj összege: 21.238 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony időtartama:
5 év.
2. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/B/6.
Alakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Bérleti díj összege:
15.796 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5
év.
3. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/D/3.
Alakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
Alakás településen belüli fekvése: peremterület. Bérleti díj összege: 15.796
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
4. Nagykanizsa, Csengery u. 117/15. fsz. 2.
A lakás alapterülete: 53 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos,
A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Bérleti díj összege:
13.886 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
5. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/G/8.
Alakás alapterülete: 48 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Bérleti díj összege:
17.232 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
6. Nagykanizsa, Erzsébet tér 1. I. em. 2.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
20.672 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5
év.
7. Nagykanizsa, Erzsébet tér 1. I. em. 3.
Alakás alapterülete: 39 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
Alakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
22.932 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony időtartama: 5
év.
8. Nagykanizsa, Fő u. 9. II/1/9.
A lakás alapterülete: 54 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
24.462 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5
év.
9. Nagykanizsa, Rózsa u. 15. fsz. 3.
Alakás alapterülete: 55 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Bérleti díj összege:
23.815 Ft. Alakás állapota: helyreállított. Abérleti jogviszony időtartama: 5 év.
NEM SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN, ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁS
BÉRLETI JOGÁVAL NEM RENDELKEZő PÁLYÁZÓK
RÉSZÉRE:
1. Nagykanizsa, Király u. 34. II. em. 3.
Alakás alapterülete: 113 m2, szobaszám: 3 szoba, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
61.472 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5
év.
2. Nagykanizsa, Fő u. 8. II. lh. II. em. 5.
A lakás alapterülete: 80 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
40.400 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5
év.
3. Nagykanizsa, Fő u. 8. I. lh. II. em. 14.
Alakás alapterülete: 72 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
Alakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
39.168 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama:
5 év. 4. Nagykanizsa, Fő u. 21. I. em. 5.
Alakás alapterülete: 54 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
Alakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
31.752 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama:
5 év.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Garzonházakról szóló
32/2001. (VI.27.) számú helyi rendelete alapján, az alábbi bérlakások
bérleti jogának elnyerésére:
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. II. em. 10.
Alakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati
díj összege: 14.920 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati
szerződés időtartama: maximum 60 hónap.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. I. em. 100.) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok
ugyanitt kaphatók!
Pályázatok benyújtásának határideje: 2011. március 21.
Nagykanizsa, 2011. február 16.
Cseresnyés Péter polgármester
Pályázat önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére
Március 10-től Nagykanizsa
mozi-története ismét mérföldkövéhez
érkezett, hiszen a Cinema
Nagykanizsa megnyitja új termét,
mely már a 3D-s filmek jegyében
fog működni az elkövetkezendőkben.
– Egy új terem nyílik a mozi területén
a plazaban, mely 176 férőhelyes
lesz – kezdte Maresch Dániel,
a Cinema Nagykanizsa ügyvezetője.
– A leglényegesebb
azonban az, hogy ebben az egységben
mind a hang, mind a képtovábbítás
digitális technológiával
történik. Tulajdonképpen a szórakoztatóipar
ezen része is abszolút
ezen irányba ment el, s másfél
éven belül erre az átállást mindenképpen
meg kell(ett) oldani. Tehát,
nagyon választási lehetőség
sem volt e kérdéskörben.
- A nézőközönség szempontjából
azonban minden bizonnyal nagyobb
érdeklődésre tarthat számot,
hogy ilyen formában Nagykanizsán
is elérhetővé válik a 3D-s
film-megtekintés...
– Igen, amivel olyat tudunk
nyújtani, mellyel ebben a városban
még nem találkozhattak. Magával
a digitális technológiára
való átállással már premier filmeket
is vetíthetünk minden akadály
nélkül a legújabb filmek premierhetében,
s úgy gondolom, ez
szintén nem kicsi előrelépés életünkben.
– Milyen lesz a kezdő kínálat?
– Az elkövetkezendőkben
gyakorlatilag minden animációs
film 3D-s lesz, így például március
10-én rögtön Sammy nagy
kalandjával kezdhetünk, de itt
lesz az Avatar 3D-s megtekintésére
is a lehetőség, amivel egy
régi adósságunkat is törleszthetjük
közönségünk felé 2010 legsikeresebb
filmje esetében.
Március közepétől aztán sorra
jöhet a már említett premierfilmezés.
– Milyen technikával történik a
3D-sé tétel egy vetítés alkalmával
a nézősorokban?
– Úgynevezett aktív szemüveget
kapnak nézőink, ami vetítés
közben működik és értelemszerűen
nem eldobható, így a film
végén visszakérjük vendégeinktől.
Mindenesetre roppant jó minőségű
világos képet ad majd
használóinak, ami a lehető legjobb
lesz a képminőség szempontjából.
– Az örök érzékeny téma, milyen
hatással bír ez a jegyárakra?
– Mint minden programunk
keretében, ebben az esetben is a
klubkártyánk az igazán üdvözítő,
hiszen azzal már 990 forintért
megtekinthetőek 3D-s filmjeink.
A felnőtt jegy amúgy az
ilyen alkalmakra 1290 forint,
míg a gyermeké 1140 forint
lesz. Az élmény azonban, hogy
egy elcsépelt reklám szlogennel
éljünk, már-már megfizethetetlen...
Kanizsa 12 – Hirdetés 2011. március 10.
Hirdetés
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai
Kirendeltség és Szolgáltató Központ az alábbi szakmákban, illetve
munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
tehergépkocsi-vezető szakirányú megegyezés szerint
minőségbiztosítási manager felsőfokú megegyezés szerint
fémszerkezet lakatos szakirányú 100.000-165.000 Ft
védőgázas hegesztő szakirányú 120.000-165.000 Ft
pincér, pultos szakirányú 100.000 Ft
matematika-fizika szakos
általános iskolai tanár szakirányú KJT. szerint
informatikus szállodába felsőfokú 110.000 Ft
munkafelvevő középfokú 170.000 Ft
autószerelő szakirányú 190.000 Ft
varró szakirányú 100.000 Ft
mechanikai műszerész szakirányú 130.000 Ft
CNC gépkezelő szakirányú 130.000 Ft
ellenőrző műszerész szakirányú 120.000 Ft
cukrász szakirányú 94.000 Ft
vendéglátó ipari eladó középfokú 94.000 Ft
Bővebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központban Nagykanizsa,
Fő út 24. szám alatt adunk, vagy www.nyugatrmk.hu címen. Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd
- csütörtök: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 15.00 óra között, péntek: 8.00 - 12.00 óra.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás
útján értékesíti az alábbi ingatlanait:
Hrsz. Helye Nettó kikiáltási ár
2243/1 Nagykanizsa, Ady u. 25. 28.850.000 Ft + ÁFA
2243/2 Nagykanizsa, Ady u. 25.
A pályázat beadásának határideje: 2011. március 24. (csütörtök) 10 óra
Helye: Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala II. em. VI. iroda
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.). Módja: személyesen vagy postai
úton.
Pályázat bontásának időpontja: 2011. március 24. (csütörtök) 10.15 óra.
Helye: Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala II. em. VI. iroda (8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Pályázati tárgyalás időpontja: 2011. március 24. (csütörtök) 10.30 óra.
Helye: Nagykanizsa, MJV Polgármesteri Hivatala II. em. VI. iroda (8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
A részletes pályázati kiírás megtalálható a www.nagykanizsa.hu honlap
Befektetőknek/Ingatlan értékesítés menüpont alatt, valamint NK
MJV Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján (8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7., II. em. 6. iroda, tel.: 93/500-724; 93/500-778)
kérhető.
Eladó önkormányzati ingatlanok
Beindul a 3D-s filmvetítés is Nagykanizsán
Kanizsa 2011. március 10. – Ez+Az 13
Horoszkóp
Sokat aggodalmaskodik a munkája miatt.
Ismerősei azt sugallják, munkahelyet kellene
változtatnia, vagy új szakmát szereznie. Irigyei,
ellenségei továbbra is lesznek, ezzel ne
törődjön, ne is vegye észre őket.
Semmi oka nem lesz panaszra a munkahelyén.
Főnökei elégedettek a teljesítményével,
csak a baráti körében használt társalgási
stílusán kell még változtatni. Éljen egészségesebben,
és szedjen vitaminokat.
A közelgő tavasz egy régóta vágyott
találkozás reményével kecsegteti. A
munkát, a teendőit most háttérbe szoríthatja.
Ezt nyugodtan megteheti, mert előbbutóbb
úgy is bepótol mindent.
Már türelmetlenül várja a tavaszt. Ne vitatkozzon
a párjával, hiszen már sok nehéz időszakot
átvészeltek. Hozzon egy kis áldozatot, és
először őt kérdezze meg arról, hogy mit
szeretne, aztán alkalmazkodjon hozzá.
Valakire szemet vetett a társaságában, de
nincs bátorsága megtenni hozzá az első
lépéseket. Talán a vitaminok is segíthetnek
önnek. A C-vitamintól például villámcsapásszerűen
megnőhet az ereje.
Sokaknak szimpatikus a barátságos stílusa,
ezért egyre többen fordulnak önhöz tanácsért,
segítségért. A következő napokban nem tud
nemet mondani senkinek sem, mert a tavasz
megújítja erejét, egészségét.
Aművészet az a biztos pont az életében, ami
megnyugtatja. Szinte nem múlik el úgy egy
nap, hogy ne venne könyvet a kezébe, vagy
ne hallgatna zenét. Nyugalma előbb-utóbb
jótékony hatással lesz az egészségére is.
Ne a barátai problémáin töprengjen folyton,
mert a rossz hangulat eluralkodik ön
felett is. Keressen vidámabb társaságot,
és menjen el túrázni. Környékünkön több
ilyen csoport között is válogathat.
Vegye észre az élet apróbb örömeit is, ne
mindjárt a Himaláját akarja meghódítani.
Pénzügyi helyzetére nem lehet panasza, a csillagok
anyagi gyarapodást ígérnek. Örömét ne
tartsa magában, ossza meg másokkal is.
Ne csak a régi barátaival foglalkozzon, keresse
új ismerősök barátságát is. űzze el a negatív
gondolatokat, és többet járjon ki a természetbe.
Szabad perceiben nézze át a ruhatárát, és ha
kell, cseréljen le néhány régi darabot.
Az elkövetkező napokban törekedjen a boldogságra,
s ha szerencséje van, ez szokásává
is válhat a párja legnagyobb örömére. Ne
hagyja magát letéríteni erről az útról még akkor
sem, ha irigyei nagyon akarják.
Ne keseredjen el, ha anyagi helyzete nem mondható
éppen rózsásnak. A bolygóállások szerint
hamarosan olyan munkalehetőséget kap, ami
megnöveli anyagi biztonságát. Azután már csak
az egészségére kell több figyelmet fordítani.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
SMS
szám:
06-30/
4-956-956
Az Ön
rádiója
FM 95,6
MHz
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGSZÍNESEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
VEGYES
SZOLGÁLTATÁS ÁLLÁS
TÁRS
BÉRLET
Nagykanizsai TE 1866-Horváth
Méh (13.) – Dombóvár FC-Rutin
(6.) 2-3 (1-1)
NB III Dráva-csoport labdarúgó-
mérkőzés, 16. forduló. Nagykanizsa,
200 néző. Vezette: Ursprung
(Sipos K., Simon Z.). G.: Luiz Fernando
(11., 54.); Szűcs M. (2., 63.),
Bán (70.)
NTE: Markek - Boros, Pozsgai,
Cserfő, Farkas J. - Ujvári, Nagy T.,
Rácz Sz., Kisharmadás (Szőke,
71.) - Cs. Horváth G., Luiz Fernando
(Billege, 80.). Vezetőedző:
Koller Zoltán.
Rosszabbul nem is indulhatott
volna a mérkőzés, mint a vendégek
azonnali vezetésével, melyet a kettes
számmal nagy „barátságban lévő”
brazil Luiz Fernando gyorsan
egalizált, s a második játékrészben a
vezetést is megszerezte csapatának.
Emlékezhetünk, a dél-amerikai labdarúgó
bemutatkozó felkészülési
mérkőzésén is kettőt vágott, s most
bajnokin is kétszer köszönt be.
Ezúttal azonban a két találat
egyetlen pontot sem ért, hiszen a
dombóváriaknál is volt egy duplázó
Szűcs Mihály személyében,
a mérkőzés hosszú hajrájába lépve
pedig a tolnaiak a maguk javára
fordították a találkozót.
Nem volt tehát sikeres a bemutatkozás
a tavaszi szezon kezdetén,
legközelebb az NTE március
12-én, Mohácson vívja soros bajnokiját.
Jegyezzük meg, Fernandónak
az lesz az első idegenbeli
bajnokija, s bizonyára ott is jól
jönne két gólja...
Koller Zoltán: – A korai kapott
gól után nem játszottunk rosszul.
Sajnos a mérkőzésen a védelem
okozott csalódást, ami végül
vereségünket eredményezte.
P.L.
A nagykanizsai Memphis Lions
Tánc és Sport Egyesület versenyzői
idén is részt vesznek a Moderntánc
Silver Kupa-sorozatán, s
legutóbb a szolnoki fordulóján indultak
a kanizsaiak. Az előzetes
információk alapján 1300 nevező
versenyzőt vártak a versenyre
(akik többsége különböző formációkban
lépett a tánctérre).
AMemphis Lions TSE az alábbi
helyzéseket érte el a különböző kategóriákban.
Gyermek Dance Szóló
- 5. hely: György Viktória, Serdülő
Dance Duó - 2. hely: Novák Eszter
és Tóth Zsófia, Felnőtt Dance Szóló
- 3. hely: Csizmadia Eszter, Felnőtt
Hip-Hop Szóló - 1. hely: Kummer
Melinda, Felnőtt Dance nagycsoport
- 1. hely: Kummer Melinda,
Csizmadia Eszter, György Viktória,
Novák Eszter, Tóth Zsófia.
P.L.
INGATLAN
14 Kanizsa – Sport / Apró 2011. március 10.
Budapesten - Ferencvárosban
parkra néző, erkélyes, kétszobás,
51 m2-es, egyedi fűtéses, első emeleti
lakás eladó. Nem panel. Diákoknak
is ideális. Ár: 13 millió Ft.
Tel.: 0630/217-3453 (7332K)
Kiskanizsán két és félszobás
(60m2) jó állapotú családi ház
szép telekkel, ipari árammal, garázzsal,
reális áron eladó. Irányár:
7 millió Ft. Érd.: 0630/957-3903
(7338K)
Liftes ház második emeletén,
kívül-belül felújított, központi fűtéses,
kis lakás eladó vagy Pécsire
cserélhető. Érd.: 0693/738-108,
0620/593-2426 (7343K)
Munkás úti garázssoron 18 m2-
es aknás, pincés garázs eladó vagy
kiadó. Tel.: 0630/587-8951
(7346K)
Homokkomáromi Naphegyen
zártkerti ingatlan szőlővel, gyümölcsössel,
épülettel, felszereléssel
eladó vagy haszonbérletbe kiadó.
Víz, villany van. Tel.:
0693/313-924, 0630/277-9718
(7347K)
Belvárosi 140 (+30) m2-es, igényes
kivitelű családi lakóház extrákkal
29,98 millió Ft-ért eladó.
Képes ismertetőt e-mail-en küldök.
Tel.: +3630/901-9013 (7352K)
Kétszobás bútorozott, központi
fűtéses lakás Nagykanizsán a Liszt
Ferenc úton kiadó. Kaució szükséges.
Érd.: 0630/685-5853 (7348K)
Kiadó Nk-án Ipari Parkban 180
m2 alapterületű cukrászüzem teljes
berendezéssel, 10 m2 sütőfelülettel,
más sütőipari tevékenységre is alkalmas.
Tel.: 0620/9246-294 (7353K)
Nk-án Ipari Parkban 180 m2
alapterületű közművesített üzleti
ingatlan kiadó. Tel.: 0620/9246-
294 (7354K)
Nk-án külön bejáratú bútorozott
szoba megbízható egyedülálló
hölgynek kiadó. Tel.: 0670/518-
7742 (7355K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy nélkül
is igénybe vehető.) Szolgáltatások:
alakformáló-, talp-, egyéb masszázs,
fényterápia, méregtelenítés, stb. Hívásra
házhoz is megyek. Érdeklődni
és bejelentkezni: a +3630/481-2323
telefonszámon lehet. (6273K)
Gyakorlattal rendelkező könyvelő
vállalja társas és egyéni vállalkozók
könyvelését és beszámolók készítését.
Tel.: 0630/348-9669 (7340K)
Idősek gondozását, otthonápolását
vállalom Nk-án és környékén.
Tel.: 0670/881-7197 (7349K)
Jó munkalehetőséget ajánlok, ha
érdekli, hívjon! Tel.: 0630/227-
3636 (7350K)
Megbízható nő takarítást vállal
akár heti rendszerességgel is. Tel.:
0693/325-867 (7356K)
Energetics 300E ergométeres szobakerékpár
eladó. Érd.: 0630/227-3636
50 éves diplomás férfi keresi
korban hozzáillő társát. Tel.:
0630/722-8375 (7357K)
Hirdessen a Kanizsában
Lakossági apró 15 szóig egy alkalommal: 600 Ft
(Amennyiben hirdetését egyszerre több alkalomra adja fel,
úgy a másodiktól 300 Ft.).
Vállalkozási apró 15 szóig egy alkalommal: 1200 Ft
(Amennyiben hirdetését egyszerre több alkalomra adja fel,
úgy a másodiktól 600 Ft.)
􀂍 Kistorkos hétvégék
Minden hétvégén a szombati és vasárnapi ebédnél Leves + 5 féle főétel + desszert:
1600 Ft/fő. (10 éves kor alatt 1000 Ft/fő 12-15 óráig)
Az étlapon szereplő ételek árából 15% kedvezményt adunk!
􀂍 Heti menü 700 Ft/adag (csomagolás 50 Ft/doboz)
Nagykanizsa, Erzsébet tér 1.
Vasember-ház
􀂍 Tel.: 0693/314-555
􀂍 Nyitva tartás: 11-21 óráig
Március 16. SZERDA. Palóc leves.
A: Rakott burgonya, B: Rántott csirkemáj
rizzsel, tartárral.
Március 17. CSÜTÖRTÖK. Fokhagymakrém
leves. A: Sajttal, sonkával
töltött borda rizzsel. B: Ízes-túrós palacsinta.
Március 18. PÉNTEK. Babgulyás.
Túrógombóc vagy tepertős pogácsa.
Március 19. SZOMBAT. Karfiol leves.
A: Csikós tokány tésztával, B:
Lencsefőzelék feltéttel.
ÁLLANDÓ MENÜK (700 FT)
Csontleves metélttel, rántott borda rizszsel,
savanyúság vagy sertéspörkölt galuskával,
savanyúság vagy Rántott sajt
rizzsel, tartárral.
Szolnokon táncoltak Két brazil gól, három
dombóvári pont
Az elmúlt hétvégén rendezték a
Városi uszodában a XV. Vízvilágnapi
Nemzetközi Vízilabda Tornát,
mely remek felkészülési lehetőséget
kínált többek között a
Heat Group Kanizsa VSE OB I Bs
együttese számára. Többek között,
hiszen nem csupán az előbb
említett legénység, de a Kanizsa
VSE II is készülhet – az OB II-es
bajnokság folytatására.
A megnyitót követően (pontosabban
már előtte is bonyolítottak
egy mérkőzést), az alábbi eredmények
születtek: gyermekkorosztály
Heat Group Kanizsa VSE – VK
Varazdin 1181 19-12; felnőtt Heat
Group Kanizsa VSE I – VK
Varazdin 1181 (horvát) 31-3.
Szombat délután érkezett az igazi
meccsdömping a kanizsai vízilabda
tornán, amiből egy valami
kiderült, a varasdiak azért (bárminemű
rosszindulat nélkül) nem a
Mladost vagy épp a Jug Dubrovnik
szintjét képviselik.
A kanizsaiak utánpótlása még
egyszer mérkőzött a horvátokkal, s
másodszorra 11-7-re nyertek. A
Kanizsa VSE II 21-7-re kapott ki
az OB I B-s Kaposvártól, az OB
II-es dél-zalaiak viszont 11-7-tel
voltak jobbak a Varazdin 118 VKnál.
Majd jött a szomszédvári OB I
B-sek csatája a Heat Group Kanizsa
VSE és a Kaposvár VK között,
ami nagy küzdelmet és 13-13-as
döntetlent hozott.
A Vízvilágnapi Torna vasárnap
délelőtt folytatódott – előbb a Kaposvár
– Varazdin VK meccsel,
majd a torna zárásaként következhetett
a Heat Group Kanizsa VSE I
– Kanizsa VSE II találkozó. Arra
kissé jobban készültek kanizsai
berkekben.
Az első nap küzdelmei során
az OB I B-s Heat Group Kanizsa
VSE és a Kaposvár 13-13-as
döntetlen játszott egymással,
így a gólkülönbségnek is lett jelentősége
a vasárnapi, még hátralévő
két összecsapáson. Nos,
előbb a somogyiak 31-7-re verték
a varasdiakat, míg a Kanizsa
VSE I – Kanizsa VSE II mérkőzés
17-7-es végeredményt hozott.
Ezzel végül a nagy Kanizsa szerezte
meg a győzelmet a Kaposvár,
a Kanizsa II, valamint a VK
Varazdin előtt.
A torna legjobb kapusa Kiss
Csaba (KVSE I) lett, a gólkirály
pedig Ulman István (KVSE I) 16
góllal, míg a torna legjobb játékosának
a kaposvári Bereczki Miklós
mondhatta magát.
P.L.
Gólkülönbséggel elsők
Kanizsa 2011. március 10. – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGSPORTOSABBAN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
Illusztris vendége volt a legutóbbi
sportnapnak a Palini Általános
Iskolában, hiszen ahogy az
előző ilyen alkalomra Katus Attila
aerobik világbajnok, úgy a
mostanira Boczkó Gábor párbajtőröző
érkezett, aki ez idő tájt a
párbajtőr világranglista mezőnyét
vezeti. Nem csoda hát, hogy
bemutatójakor előkerültek a
fényképezőgépek a diákok
részéről, hogy egy közös fotó
mindenképp készülhessen a többek
között egyéni világbajnoki
bronzérmes vívóval.
A fotózás és a Boczkó-aláírások
bezsebelése, no meg a vívás mellett
azért más sportágba is belekóstolhattak
a palini iskola nebulói,
hiszen kosárlabdában is versengtek
a résztvevők, illetve a hagyományőrzők
is bemutatót tartottak
repertoárjukból.
P.L.
A sláger az aláírás és a közös fotó volt
Palinban a zsűri szerepében:
a párbajtőröző Boczkó Gábor (kék ingben) oktatta a nebulókat
Osztálybeliek
nagy csatájával
Legalább kellett
számolgatni
Ceragem Kozármisleny SE (11.)
– Kanizsa KK DKG-EAST (8.) 70-
72 (20-16, 14-17, 20-17, 16-22)
NB I B Nyugati csoport férfi kosárlabda-
mérkőzés, 19. forduló.
Kozármisleny, 100 néző. Vezette:
Gelencsér Gy., Bálind.
Kanizsa KK DKG-EAST: Tóth O.
(19/6), Balogh L. (10), Stárics (13),
Murvai (6), Hoffmann (9/3). Csere:
Klír (8), Zsámár K., Beck (5), Kovács
D. (2). Edző: Farkas László.
Lepattanózásban jobb volt ellenfelénél
a kanizsai együttes, illetve
a közeli dobások hatékonyabb
értékesítésével nyertek
Tóth Olivérék. A alapszakasz első
körében a dél-zalaiak ugyanúgy
két ponttal verték (csak értelemszerűen
hazai pályán) a baranyaiakat,
akik ugyanúgy a tizenegyedik
helyen álltak, csak éppen a
Kanizsa KK volt a tabellán ötödik.
A következő erőpróba már
jóval nehezebb lesz, hiszen a listavezető
Veszprémhez látogatnak
Farkas László tanítványai.
P.L.
Idegenben is két ponttal mentek
Nagykanizsai Izzó SE (2.) –
Mecsekvidéke Takarék SE Mecseknádasd
(7.) 31-23 (17-9)
NB II Dél-nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkőzés, 18. forduló.
Nagykanizsa, 100 néző. Vezette:
Bódis, Markhard.
Izzó SE: Bolla - Felde 2, Baranyai
5, Horváth Balázs 1, Kiss G.
6, Nagy B. 2, Németh R. 9. Csere:
Dolezsár (kapus), Répási, Horváth
Bence 2, Kovács B. 2/1, Pesti,
Senger 2/1. Edző: Tóth László.
Kissé talán döcögősen indult
hazai szemszögből a találkozó, de
idővel az erőviszonyoknak megfelelően
alakult a mérkőzés menete.
Németh Róbert különösen a bal
szélen volt elemében, de Felde István
úgymond labda-csenésből is
eredményes volt kétszer. Így a félidő
vége felé hiába kapott külön
örzőt Kiss Gergely, a hazaiak már
messze jártak ellenfelüktől (16-8).
A második játékrész a sajnálatos
sérülések miatt maradt emlékezetes,
s mintha kissé a vendéglátók
is ritmust vesztettek volna, így a
mecseknádasdiak feljebb is zárkózhattak.
Ekkor jött Nagy Balázs
sajnálatos boka-sérülése az Izzónál,
amikor is Tóth László edző a
szakmai meglátásainak közlése
mellett egészségügyi munkában is
jeleskedhetett. Mindenesetre a kanizsaiak
összeszedték magukat, s
22-16 után már 25-16-ot is mutatott
az eredményjelző. A találkozó
onnantól eldőlt, s a Nagykanizsai
Izzó SE szép győzelemmel búcsúzott
az NB II alapszakaszától.
A második
helyre értek
A kézilabda szövetség versenybizottsága
tárgyalta a Nagykanizsai
Izzó SE klubja által benyújtott
óvást, melyet játékvezetői műhibára
alapozva adott be az egyesület
vezetése a VKL SE Győr elleni
vesztes női NB I B-s találkozón
történtekkel kapcsolatosan.
A bizottság több mint másfél
órás tárgyalás után elutasította az
óvást – az elnök Musits Ferenc tájékoztatása
szerint – a nem
bizonyító erejű képi anyag végett.
S hogy a negatív széria tovább
folytatódjon, arról a Pénzügyőr-
Spartacus csapata tett, hiszen a
kanizsai bajnoki 25-23-as megnyerésével
a dél-zalaiakat a tabella
utolsó előtti helyére száműzte.
A zöld asztalnál is
vereség
Kanizsa 16 – Hirdetés 2011. március 10.
Március 13. 17.00 óra
Tavaszi Művészeti Fesztivál
􀂊 "KÉP ÉS MÁS" - Magyar Márta
keramikus és Magyar Krisztina grafikus
kiállítása. A tárlatot a nézők figyelmébe
ajánlja: Stamler Lajos művész-
tanár és Haraszti László festőművész.
Megtekinthető: április 8-ig
􀂊 Március 13. 19 óra
Tavaszi Művészeti Fesztivál
Magyar Állami Népi Együttes
Verbunkos
Koreográfia: Juhász Zsolt, Szilágyi Zsolt,
Varga Zoltán. Zenekarvezetők: Radics
Ferenc, Pál István. Belépődíj: 2000 Ft
􀂊 Március 15. 10 óra
Emlékműsor az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc 163.
évfordulója alkalmából
Köszöntőt mond: Cseresnyés Péter
országgyűlési képviselő, polgármester
Szerepelnek: a Thúry György Kereskedelmi,
Vendéglátó és Idegenforgalmi
Szakképző Iskola diákjai. A műsort
szerkesztette és rendezte: Bali Judit
􀂊 Március 16. 19 óra
Tavaszi Művészeti Fesztivál
Loleh Bellon: A CSÜTÖRTÖKI
HÖLGYEK
A budapesti Magyar Színház vendégjátéka.
Szereplők: Moór Marianna,
Tordai Teri, Béres Ilona, őze Áron,
Végh Péter. Rendezte: Vándorfi László.
Belépődíj: 2500 Ft
􀂊 Március 17. 10 óra
KEREKÍTő - mondókás foglalkozás
0-3 éveseknek
􀂊 10.45 óra BÚGÓCSIGA - mondókás
foglalkozás félévestől 5 éves korig.
Vezeti: Törekyné Nagy Zsuzsanna zenepedagógus.
Belépődíj: 500 Ft/család
􀂊 Március 7. 14 óra
JÁNOS VITÉZ - zenés bábjáték
Azalaegerszegi Griff Bábszínház előadása
kisiskolásoknak. Belépődíj 500 Ft.
􀂊 Március 14.
Tavaszi Művészeti Fesztivál
FOLK-MARATON
16 óra Aprók Tánca. Vezeti Bolf Ágnes
17.30 óra Dunántúl Kincsei - az
Ungaresca táncegyüttes műsora. Belépőjegy:
elővételben 1000 Ft, helyszínen:
1500 Ft
19.30 óra Világ-Zene-Pódium
Góbé Zenekar
21.30 óra Cimbaliband
Belépődíj: elővételben 1000 Ft,
helyszínen 1500 Ft. A teljes napi
programra a belépődíj 2000 (elővétel)
és 2500 Ft (helyszín)
REJTELMEK - Fajgerné Dudás
Andrea Júlia festőművész kiállítása
Megtekinthető: március 25-ig
Március 16. 18 óra
Új lehetőségek
a gyógyításban
Előadó: Onhausz Péter
Bödőcs Tibor az ország egyik legnépszerűbb humoristája, a Zala
megyei Búcsúszentlászlón töltötte ingergazdag gyermekkorát,
majd a Dumaszínház és a Showder Klub hozta meg számára
az országos elismerést. Egyedi stílusában mutatja be a vidéki
lét mindennapjait, jellegzetes alakjait. Szövegeiben a közélet,
a történelem, a kultúra, és természetesen falujának történéseiből
sző sűrű hálót. Az élet különböző pillanatait is képes sajátos
szemszögből láttatni, mindenből viccet csinál. Ami a színpadon
elhangzik, hétköznapjai sűrített változata. Rajongótábora nem
véletlenül mozog széles skálán, humora mindenkihez szól!
Kétszer jutalmazták a Magyar Rádió Bonbon-díjával, 2010-
ben pedig ő kapta a hazai humoristák elismerésére alapított
legrangosabb díjat, a Karinthy-gyűrűt.
Bödőcs Tibor egyike azoknak, akik Fábry Sándor segítségével
megújították a magyar nevettetést.
Jegyelővétel a helyszínen. Jegyár: 2500 Ft
Tel.: 0693/311-468
VOKSH Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
Tanfolyam indul:
2011.03.11. 16 óra
személyautó, motor, és
segédmotor
2011.03.16. 16 óra
C, D, E
2011.03.18. 16 óra
gépkezelő (targonca,
emelőgép és földmunkagép)
kategóriákban
Részletfizetés
Diák kedvezmény
Ingyenes
tankönyvkölcsönzés
Tájékoztatjuk Olvasóinkat,
hogy lapunk következő
száma az ünnepi munkarend
miatt egy nappal
később, 2011. március 18-
án jelenik meg.
Ha tavasz, akkor művészeti
fesztivál, melynek alkalmával
március tizenharmadika és április
másodika között a zene, a színház,
a film és a képzőművészet
lesz a főszereplő Kanizsa életében
is, immár tizennegyedszer.
Mint ahogy a Kanizsai Kulturális
Központ munkatársai elmondták,
az idei programok között a
zenéé lesz a főszerep, de számos
egyéb művészeti ág is szerepel a
repertoárban. Nyitó rendezvényként
Magyar Krisztina grafikusművész
és Magyar Márta keramikusművész
kiállításának megnyitójára
látogathat el a művészetet
szerető közönség, és még aznap
este a Magyar Állami Népi Együttes
Verbunkos című műsora eleveníti
fel a magyar néptánc múltját.
Utóbbi rendezvénnyel a néptánc
magyar gyökereinek bemutatását
tűzték ki célul a szervezők,
ez a szándékuk több más rendezvényben
is megmutatkozik, például
a Folk-maratonnal vagy a sikereinek
csúcsán lévő, huszonhárom
éves Csík zenekar koncertjével.
A Színházi Világnapot előlegezi
meg a március tizenhatodikai
A csütörtöki hölgyek című színpadi
játék, melyben olyan „dámák”
játsszák a főszerepet, mint
Tordai Teri, Moór Marianna és
Béres Ilona. Ugyancsak Thália világába
viszi el a látogatót a színházi
plakátkiállítás, melyet Jordán
Tamás, a Weöres Sándor
Színház igazgatója fog megnyitni.
Az East Side Jazz Copmany és a
Csáktornyai Big Band képviselik
majd a jazzt, de aki inkább a magyar
könnyűzenét részesíti előnyben,
Koncz Zsuzsa koncertjén is
kikapcsolódhat. Sára Sándor Pergőtűz
című alkotásának ötödik része
képviseli a filmvilágot, és a
vetítést követően lehetőség lesz a
filmrendezővel való kötetlen beszélgetésre.
Természetesen a gyerekekre
is gondolnak a Tavaszi
Művészeti Fesztiválon, így a Kolompos
Együttes Furulyás Palkó
című zenés mesejátékán népzenével,
néptánccal és szokásokkal ismerkedhetnek
meg.
Zene minden mennyiségben
Fényre sötétedő lencse AKCIÓ – 30%!
2011. március 10. – március 31-ig
XXIII. évfolyam 10. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2011. március 18. Kanizsa
(93)
􀂊 Így parkoljunk áprilistól!
􀂊 Túlórákról döntöttek
􀂊 Nagykerteki út Miklósfán
􀂊 Közlekedésbiztonságból
jeles
􀂊 Bakonyi Bernadett
kiállítása
􀂊 Szakralitás a grafika
és a kerámia
kifejezőeszközeivel
Az interneten többet lát....
www.kanizsaujsag.hu
Kattintson,
hogy még
többet tudjon
Kanizsáról!
Kanizsa – Emlékeztünk 2 2011. március 18.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Ziegler Anita. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági
ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit
Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
AVíz Világnapja alkalmából évről-
évre rendezvénysorozatot
tartanak városunkban. A programok
fő szervezője a Nagykanizsa
Megyei Jogú Város, a Délzalai
Víz- és Csatornamű Zrt. és a
Kaán Károly Környezetvédelmi
Egyesület. Mellettük sportegyesületek
iskolák és civil szervezetek
is tartanak rendezvényeket.
Idén a szervezőkhöz csatlakozott
a Nagykanizsai Inkubátorház és
Innovációs Központ is.
MÁRCIUS 21-ÉN
HÉTFőN
10 ÓRAKOR
a város középiskolásainak
részvételével
VÍZ VILÁGNAPI
PROGRAMOT
tartunk
az INKUBÁTORHÁZBAN,
melyre szeretettel várjuk
az érdeklődőket.
A rendezvény
programja:
􀂊 Megnyitó. Beszédet mond:
Cseresnyés Péter polgármester
Benedek Miklós Kaán Károly
Környezetvédelmi Egyesület
elnökének előadása
􀂊 Szemmelweisz Ildikó
előadása
􀂊ADélzalai Víz- és Csatornamű
Zrt. képviselőjének előadása.
􀂊 A Hidrofilt Kft. - képviselőjének
előadása.
􀂊 Az Aquaprofit Zrt.- képviselőjének
előadása
􀂊 Levegőből vizet? Igen!
Musits Róbert előadása és bemutatója
􀂊 Sorsolás: Víz-kvíz
AVíz világnapja rendezvénysorozat
fővédnöke: Cseresnyés
Péter Nagykanizsa Megyei Jogú
Város polgármestere
További információ: Halász Gyula
marketingvezető +3630 4700 312
Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs
Központ Cím: 8800 Nagykanizsa,
Buda Ernő utca 19. Telefon/
Fax: +3693 510 137, e-mail:
info@inkubatornk.hu, honlap:
www.inkubatornk.hu
Meghívó
Víz Világnapja az
Inkubátorházban Március tizenötödike emlékezetes
dátum a magyar történelemben,
százhatvanhárom éve
ekkor tört ki a magyar forradalom
és a szabadságharc a függetlenné
válás kivívásáért. Az ünnep
tiszteletére már napokkal az esemény
előtt díszbe öltözött a város,
a kanizsaiak kokárdát tűztek
szívük fölé, és sokan ellátogattak
a város ünnepi műsorára.
Kis, kartonból készült nemzetiszín
zászlók hajladoztak a gyenge
márciusi szélben, a hurkapálcákra
erősített kokárdákat vidáman lengették
a szüleikkel érkezett gyerekek. A
Deák téren ünnepi térzenével ébresztgették
a kanizsaiakat a Kanizsai
Fúvószenekar zenészei, sokakat ki is
csaltak az erkélyekre vagy az utcára.
Az NTE 1866 Egyesület Íjász
Szakosztálya és a Thúry Baranta
Közösség tagjai szigorú sorfala
mentén vitték méltóságteljesen
nemzetiszín zászlónkat a Kanizsa
Lovasklub Hagyományőrző Huszárjai
és a Történelmi Vitézi Rend
Nagykanizsai Hadnagysága, hogy
aztán a Turul madár szobra felett
dacosan lobogjon és hirdesse március
tizenötödike emlékét, üzenetét.
A48-as gyalogezred emlékművénél
helyezhették el koszorúikat
az emlékezők, így városunk minden
pártja és több intézmény is
képviselte magát egy-egy díszes
csokorral.
„Félre kislelkűek, akik mostan
is még / Kételkedni tudtok a jövő
felett, / Kik nem hiszitek, hogy egy
erős istenség / őrzi gondosan a
magyar nemzetet!”
Petőfi Sándor ezen sorait már
Cseresnyés Péter polgármester
mondta el a HSMK színháztermében,
ahol ünnepi gondolatait osztotta
meg a kanizsaiakkal. Figyelmeztetett,
a múlt hatással van a jelenre,
és az események nem önmagukért,
mintegy véletlenek sorozataként
következnek egymás után, hanem
szorosan összefüggenek egymással.
„Nem ott, és nem akkor – de
győzött a magyar forradalom és
szabadságharc. És nem csak a ‘48-
49-es és az 1956-os. Gyakran
mondjuk, mi magyarok, hogy történelmünk
kudarcok sorozata.
Olyan gyakran, hogy talán el is
hisszük. Sokan pesszimistán olvassák
históriánk dátumait; diákokkal
számtalanszor magoltatjuk vesztes
csatáink és háborúink helyszíneit.
De a történelem nem csak események
és dátumok lajstroma. Sokkal
„Egynek minden nehéz;
soknak semmi sem lehetetlen.”
Március tizenötödikét megelőző
napon a nagykanizsai Izraelita
Hitközség is megemlékezett az
1848-49-es forradalom és szabadságharc
hőseire.
Lévai Ibolya, a hitközség képviseletében
elmondta, az 1848-49-es
szabadságharc az egész országot
megmozgatta, így a zsidókat is. Ekkor
még nem rendelkezett állampolgársággal
a magyar zsidóság, és
nem is lakhattak minden városban.
– A zsidók mindenütt a számarányukon
felül vettek részt a helyi
nemzetőrségben. Első pillanattól
kezdve összeforrtak a többi népességgel…
magyarok voltak és nem
külön nemzetbeliek. Nagyon kevés
zsidó tiszt volt, mert a zsidók nem
rendelkeztek katonai múlttal, hagyománnyal,
ennek ellenére a veszélybe
került haza hívására a zászlók
alá siettek. A nagykanizsai hitközség
is az ország szolgálatába
szegődött. Kamatmentes kölcsönöket
adtak, gabonát, lovakat ajánlottak
fel, ólmot a puskagolyóba és ruházatot.
Az 1848-as szabadságharc
idején a száznyolcvanezres honvédségből
húszezer zsidó. Ebből hetvenhat
hadnagy, huszonkilenc főhadnagy,
harminc százados, nyolc
őrnagy, ötvenhat katonaorvos. –
mondta el, majd két nagykanizsai
orvos, Rosenberger Zsigmond és
Reinitz József tevékenységét emelte
ki. Záró mozzanatként az emlékezés
köveit helyezték el a megjelentek
a Horsetzky-síron.
Haynau: „a zsidók érzelmeik és gonosz cselekedeteik által
olyannyira előmozdították a forradalmat, hogy az ő közreműködésük
nélkül sohasem nyerhetett volna ilyen jelentőséget”
Ma is él a magyar
Kanizsa – Emlékezzünk2011. március 18. ! 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu inkább egy összefüggő folyamat,
egy rendező elv. Megvan benne az
a lehetőség, hogy visszatekintve
évtizedeket, évszázadokat értékelhetünk.
Így bátran mondhatjuk:
szomorú emlékű forradalmaink és
más küzdelmeink – végül győzelmet
hoztak. És ezeknek a küzdelmeknek,
forradalmaknak eredményeként
– miközben népek tűntek el
a századok alatt – ma is él a magyar.
Tisztelt Ünneplő Nagykanizsaiak!
A‘48-ban követelt megújulás
szövegezett pontjai, a tizenkét pont
mindegyike teljesült. Van, ami
azonnal, és van, ami később. Ez a
győzelem – mert tekintsük annak –
megteremtette a polgári Magyarország
alapjait. 1848-49 hatása –
mondhatjuk – máig tart. Igaz, az
eltelt százhatvanhárom év nem volt
diadalmenet. Nagyhatalmi szándékok,
sötét diktatúrák próbálták
megtörni nemzetünket, de Petőfiék
szelleme élt és él a lelkek mélyén.
Ha szükség volt hőseink erejére,
valahonnan távolról, odaföntről,
mindig segítették kései utódaikat.
Legalább megtenni az első lépést.
A költő s forradalmár naplójában
ezt olvashatjuk: „Ez volt március
15-ke. Eredményei olyanok,
melyek e napot örökre nevezetessé
teszik a magyar történetben. Események
folytatásának ez közönséges
volna, kétségkívül, de tekintve
annak, ami volt, kezdetnek, nagyszerű,
dicső. Nehezebb a gyermeknek
az első lépést megtennie, mint
mérföldeket gyalogolni a meglett
embernek.”
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ma megint mérföldekre indulunk.
Azt a bizonyos első lépést –
ahogy 1848-ban, 1956-ban vagy
1989-ben – megtette nemzetünk.
Megtette 2010-ben is.
Nehéz volt, és tudjuk, a mérföldek
is nehezek lesznek. De figyeljünk
Petőfire, értsük meg, mit üzen
a mának. Olvassuk ki történelmünkből
– a jövőnket. „Nehezebb
a gyermeknek az első lépést megtennie,
mint mérföldeket gyalogolni
a meglett embernek.”
Százhatvanhárom évvel e sorok
születése és huszonegy esztendővel
a rendszerváltás után, ismét a
nemzet megmaradása a tét. Újra
országot kell építenünk, amely
sokszor gyötrelmes, keserves feladat.
Ismét meg kell fogalmaznunk,
kik vagyunk s hová tartunk.
Igen, az első lépést már megtettük
úgy, ahogy a márciusi ifjak mutatták.
Meg kellett fogalmazni mit
akarunk, ahogy Petőfiék megfogalmazták
saját mozgósító, összefogásra
bíztató elveiket.
Így született meg a Nemzeti dal.
Az a vers – egyszerű, de fontos,
alapvető elveket foglalva magában
–, amelyiket Petőfi először barátaival,
asztaltársaságával osztott
meg. Ekkor a költemény első sora
még úgy hangzott: „Rajta magyar,
hí a haza”. Az irodalmi legendárium
szerint erre egy joghallgató azt
mondta: először talpra kell állítani
a magyart, és csak azután jöhet a
„rajta”. Ismerős lehet a gondolat.
Igen, már akkor talpra kellett állni
a siker reményében, ma pedig még
egy struktúrát is talpra kell állítani
ahhoz, hogy ne visszafelé csúszszunk,
hanem előre haladjunk.
Tisztelt Emlékezők! Erősítsük
meg még egyszer a gondolatot.
Most megint talpra kell állítanunk,
talpra kell állítani Magyarországot.
Meg kell szabadulnunk a
nyolc év alatt 12 ezer milliárd forinttal
növekedett, 20 ezer milliárdra
rúgó államadósság csapdájából.
Mert itt az idő! Utána jöhet
a „rajta”! Felelősségünk nem kevés.
Tetteinket gyermekeink, az
utánunk jövők ítélik meg. Értük és
miattuk kell ma helytállnunk. De
tudnunk kell, figyelnek bennünket
a múltból is. Azok, akik a legdrágábbat
áldozták értünk.
Jókai Mór, a szabadságharc korának
ifjú írója és nemzetőre így
üzent nekünk: „A jövendő terhe
vállaidon fekszik; légy erős, légy
törhetetlen, hogy azt diadalmasan
elviselhesd. Mi egy szabad hazát
adunk nektek örökségbe s a túlvilágról
is eljövünk számon kérni,
hogy tartottátok fenn a magyarok
hazáját. Isten vezéreljen minden
pályátokon.”
Tisztelt Nagykanizsai Polgárok!
Amikor március 15-ére készülve
kitűzzük a kokárdát szívünk fölé,
abban a hitben tehetjük ezt, hogy
mi itt Nagykanizsán nem vagyunk
érdemtelenek e jelképre. Reformkori
eleink, a szabadságharc idején
tízezres lélekszámú Nagy- és
Kiskanizsa iparosai, kereskedői és
jobbágyai megtették, amit megkövetelt
a haza.
Városunkba március 19-én érkezett
a forradalom híre, másnap a
település elöljárói már feliratot intéztek
az Országgyűléshez, és megszületett
a kanizsaiak 12 pontja,
amit mintegy hatszázan írtak alá.
A szabadságharcban Kanizsa volt
a drávai védvonal szervezésének
központja, ahová bevonultak Jellasics
horvát seregei, és a császári
erők is. Itt volt a Dráva- és a Mura-
vonal legfontosabb kórháza.
Nagy- és Kiskanizsa akkori népe
példát mutatott. Hősiességből, hazaszeretetből,
taktikai érzékből. Ha
kellett, újoncokat állított ki, ha lehetett,
rajtaütött az idegen helyőrségen,
így az ellenállás fontos centruma
lett. Majd később, a kiegyezésig
is Deák Ferenc mondatait tartották
zsinórmértéknek az itt élők:
„Amit erő és hatalom elvesz, azt
idő és kedvező szerencse ismét viszszahozhatják.
De miről a nemzet,
félve a szenvedésektől, önmaga lemondott,
annak visszaszerzése
mindig nehéz, s mindig kétséges.”
Bár most egészen más a történelmi
helyzet, nem kell tartanunk
támadástól, megszállástól, de a
kanizsaiak helytállására ma is
szükség van. A mi 50 ezres közösségünk,
tudásunk, alkotóvágyunk
is kell ahhoz, hogy Magyarország
megújuljon.
(folytatás a 4. oldalon)
Fotók: Bakonyi Erzsébet / Ziegler Anita
Újra országot kell
építenünk
Nagy- és Kiskanizsa
népe példát mutatott
Kanizsa – Főt hajtottunk 4 2011. március 18.
(folytatás a 3. oldalról)
Sikeres Nagykanizsa nélkül nem
lehet sikeres Magyarország. Ebben a
munkában mindenkire szükség van.
Széchenyivel szólva: „Egynek minden
nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.”
Az út, persze, küzdelmes, hiszen,
mint annyiszor történelmünk
során, válságos helyzetből kell talpra
állnunk. Ám a kanizsaiak hite, tehetsége,
teremtő ereje – ebben biztos vagyok:
– meghozza gyümölcsét. Mert
nagy nemzedékünk felelőssége. Sikerünk
pedig az lehet, hogy visszaadjuk
az országnak az önrendelkezés szabadságát,
megszabadítjuk az országot
a nyomasztó terhektől. Sikerünk
az lehet, hogy a gyermekeink számára
egy olyan lelkében, államában,
működésében megújult Magyarországot
adunk át, amelynek nem kell
félnie a bizonytalanságtól, a kiszolgáltatottságtól.
Sikerünk az lehet,
hogy egy olyan Magyarországot teremtünk,
amely minden tekintetben
szabad.” – hallhatták Cseresnyés Péter
köszöntőjét, útravalóul pedig
Kossuth Lajos intelmét idézte:
„Soha le nem mondani, / Soha
el nem csüggedni, / Ha kell, mindig
újra kezdeni!”
A délelőtti megemlékezést a
Thúry György Szakközépiskola
Bali Judit által felkészített diákjai
zárták Psalmus Hungaricus 2148
című műsorukkal.
A délutáni program koszorúzással
folytatódott. Nemzeti történelmünk
kiemelkedő személyisége,
Kossuth Lajos-emlékművénél
Nagykanizsa Megyei
Jogú Város önkormányzata nevében
Cseresnyés Péter polgármester
helyezte el az emlékezés
virágait. Ezt követően a Rozgonyi
Úti Általános Iskola diákjai
adtak műsort.
A szobortól a Kanizsa Lovasklub
hagyományőrző huszárjaival
az élen a megjelentek a városi
temetőbe vonultak, ahol lerótták
kegyeletüket az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc kanizsai
honvédeinek emléke előtt. Az ünnepi
program sorában mutatták be
a 80 éves dr. Márkus Ferenc, városunk
díszpolgára Nyom nélkül elröppenni
nem hagyta című életműkötetét
a Halis István Városi
Könyvtárban.
A hagyományos ünnepi fáklyás
emlékező séta nemzeti imánk, a
Himnusz eléneklését követően este
18 órakor indult el a Sugár útról,
Deák Ferenc emléktáblájától.
Nemzeti lobogónk után a séta útvonala
a Rozgonyi utca, az Erzsébet
tér, az Aradi vértanúk emlékműve,
az Ady utca, végül a Deák
tér volt.
Svastits Károly honvéd főhadnagy,
a 47. honvéd zászlóaljban,
majd az 56. zászlóaljban harcolt a
szabadságharc idején. Részt vett az
ácsi, a gödöllői és a nagysallói csatában.
A szabadságharc után 1878-
tól a kanizsai járás főszolgabírója
lett. Nemes Bartos János honvédként
vett részt a szabadságharcban.
Belus József gyógyszerész, a 47.
honvéd zászlóalj őrmestereként
szolgált. A szabadságharc után,
1872-ben hat éven át Nagykanizsa
polgármestere volt. Bartos József
honvéd főhadnagy, a szerb felkelők
elleni délvidéki harcokban, majd a
tavaszi hadjáratban is részt vett. A
szolnoki ütközetben tanúsított vitézségéért
kitüntették. Darás Zsigmond
az 56. honvéd zászlóalj hadnagyaként
szolgált a komáromi
fegyverletételig. 1861-ben Nagykanizsa
város jegyzőjévé választották.
Szekeres József hadnagyként harcolt
a szabadságharc idején, az 56.
honvéd zászlóaljban, Perczel Mór
hadtesténél szolgált. Eperjesi Sándor
a 41. honvéd zászlóalj hadnagyaként
vett részt a szabadságharcban.
1865-től városi jegyző lett,
1870-ben pedig ő alapította meg a
Dél-Zalai Takarékpénztárat. Véber
Antal főhadnagyként szolgált a
szabadságharc idején. Páros Endre
Kossuth Lajos fiainak tanítója volt,
majd honvéd századosként harcolt
is a szabadságért. Személyesen ismerte
Petőfit, mint bajtársát emlegette
későbbi visszaemlékezéseiben.
A szabadságharc után Wlassics
Gyula, a későbbi kultuszminiszter
is a tanítványa volt.
Március 15-én mutatták be dr.
Márkus Ferenc, a Batthyány Lajos
Gimnázium nyugdíjas tanára,
Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Díszpolgára Nyom nélkül
elröppenni nem hagyta című
életműkötetét a Halis István Városi
Könyvtárban.
A 80 éves Márkus tanár urat Cseresnyés
Péter polgármester és Balogh
László, a Batthyány Lajos
Gimnázium igazgatója, az OKISB
elnöke köszöntötte. Akönyvbemutatót
Czupi Gyula, a Halis István Városi
Könyvtár igazgatója celebrálta.
Cseresnyés Péter polgármester
elöljáróban megjegyezte, Márkus
Ferenc őt is tanította, igaz, hogy
csak egy kurta évnyit, de az az év
épp elég volt ahhoz, hogy megismerjen
egy embert, egy tanáregyéniséget.
– Tudjuk azt – folytatta –,
hogy a kamaszgyerekek milyen kegyetlenek
az iskolában, és iskolán
kívül akkor, amikor csínytevésre
adják a fejüket, vagy éppen valakinek
oda akarnak „szúrni”, ha
máshonnét nem, a Legyek urából.
Ahogy visszaemlékszem az óráira,
szinte senki fejében meg nem fordult
az, hogy panaszkodjon, vagy
oda nem figyeléssel zavarja az
órát. És ezt nem szigorral, fenyegetéssel
érte el, hanem azzal a higgadtsággal,
óriási tudással, amit
át is tudott nekünk adni úgy, hogy
mi fegyelmeztük magunkat. Ha beleolvasunk
a kötetbe, sok olyan
gondolatot tudhatunk a magunkénak,
ami sokszor természetes számunkra
is, csak mi nem tudjuk így
megfogalmazni. Egy gondolkodó
nagysága akkor nyilvánul meg
igazán, amikor úgy érezzük, ezt mi
Főhajtás a kanizsai
hősök sírjánál
Nyom nélkül
elröppeni nem hagyta
Honvédsírok
a városi temetőben
Kanizsa – A 2011. március 18. mi ügyeink 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
is így gondoljuk, csak éppen így
megfogalmazni, előadni, mások
számára tovább adni nem tudjuk –
hangsúlyozta a polgármester. –
Már a könyv címe is sokatmondó.
Kölcsey Ferenc Kölcsey Kálmánhoz
írt művében hangzik el ez a kifejezés-
sorozat. „Az, ki életében
sokat érzett és gondolkodott; s érzeményeit
és gondolatait nyom
nélkül elröppenni nem hagyta, oly
kincset gyűjthetett magának, mely
az élet minden szakában, a szerencse
minden változásai közt gazdag
táplálékot nyújt lelkének.” Igen,
ezek a kincsek olvashatók ebben a
könyvben, amelyet tanár úr több
évtizedes munkája során gyűjtött
össze. Azt kell mondanunk, mint
gondolkodó ember, mint tanáregyéniség,
örülnünk kell, hogy itt
közöttünk élte mindennapjait, diákok
százait oktathatta, és tanár
utódainak példát mutatott a pályából,
a hivatásból.
Végül Cseresnyés Péter mindenkinek
ajánlotta a könyvet, aki
egy kicsit magánének akarja érezni
Kanizsa történetét, a magyar
költészetet, magáénak akarja a
„hitet”, s közben többet akar megtudni
a hitről és három alkotóeleméről.
Az kérte, forgassák a könyvet,
mert ez a mi életünk, a mi
éveink egy tanáregyéniség tollából,
gondolataival.
– A mai nap példája is azt mutatja
– mondta végezetül a polgármester
–, tanártársaidnak meg kell
mutatni azt is, hogy a nemzeti ünnep
alkalmából hogyan kell tisztelettel
emlékezni nemzetünk jeles
cselekedeteire. Nehogy olyan gondolatok
jussanak eszünkbe, mint
ma, amikor egy műsor keretében
nemzetünk kicsinységét próbálták
sugallni az ünneplőknek.
K.H.
A Dél-Zalai Víz- és Csatornamű
Zrt. szakmai javaslatának ismeretében
jóváhagyta a közgyűlés
az önkormányzati tulajdonú
víziközművek 2011. évi beruházási,
fejlesztési tervét.
Az önkormányzat tulajdonában
lévő víziközműveket érintő beruházások,
felújítások tervét minden
évben a közgyűlés határozza meg.
A folyamatos és biztonságos szolgáltatáshoz
szükséges fejlesztési
feladatok részben a víz- és csatornaszolgáltatás
díjában képződő
használati díjból, részben a gazdálkodó
szervezetek által fizetett közműfejlesztési
hozzájárulásból valósítható
meg.
A fejlesztési feladatok között
szerepel havária, előre nem jelezhető
felújítások, tűzcsapok cseréje,
és a Csengery út – Vasút – Erdész
utca közötti szakaszán a bontással
érintett forgalmi sáv záróaszfaltozása
3 méter szélességben, öszszesen
ötvenmillió négyszázezer
forint értékben.
A beruházási előirányzatok között
szereplő fejlesztési feladatok:
Fő út (Petőfi út – Huszti tér –
Hunyadi út) NA 150 vízvezeték
összekötés, melyre az utcák kereszteződése
közötti ingatlanok
vízellátás biztonságának növelése
céljából van szükség. A Szabadhegy,
Alsószabadhegyi utca
2009-ben megépült ivóvízvezetékének
bővítése a további csatlakozási
igények miatt; A Kiskanizsai
szennyvízátemelők erősáramú
és irányítástechnikai felújítása.
A városrészben 19 éve üzemelő,
összesen 6 darab szennyvízátemelő
elektromos szekrényei elhasználódtak,
felújításuk elkerülhetetlen.
A biztonságos működés
érdekében ki kell építeni a
szennyvízátemelők URH bejelzését.
A beruházási előirányzatokhoz
tartozik az Ipari Park szennyvízcsatorna
bővítése is. A további
csatlakozási igények miatt meg
kell oldani a 2010-ben épült Inkubátorház
szennyvízelvezetését
biztosító vezeték bővítését. A fejlesztéseket
csak a költségvetésben
biztosított előirányzat mértékéig
lehet végrehajtani.
A Vízmű Zrt. javaslata számol a
belvárosi rekonstrukcióhoz kapcsolódó
víziközmű beruházások
forrás-kiegészítésével is. Ebben az
évben is prioritásként kell kezelni
a belvárosi rekonstrukcióhoz kapcsolódó
célokat. Így az összes, tervezett
124 millió forint kiadási
előirányzat tartalmaz 50.400.000
forint felújítási kiadást,
28.600.000 forint beruházási kiadást,
valamint a belvárosi rekonstrukció
forrás-kiegészítését
45 millió forint értékben.
B.E.
A Vízmű idei fejlesztési tervei
A közgyűlés döntött a Palini
Általános Iskola és Óvoda megközelítésének
biztonságosabbá
tétele érdekében az iskolához vezető
gyalogjárda megtervezéséről
és engedélyeztetéséről.
Felkérte a polgármestert, hogy
tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Az intézmény vezetőjét pedig
arra kérte, hogy a tervek és a
kalkulált költségek ismeretében
dolgozza ki a megvalósítás forrásösszetételét
a Szülői Munkaközösség
(SZM) felajánlásának figyelembe
vételével.
A Palini Iskola megközelítésének
problémája az elmúlt év novemberében
került a közgyűlés
elé, mely szerint az intézmény környezete
jelenlegi állapotában nem
felel meg a közlekedésbiztonsági
elvárásoknak. A gyermekek többségét
a szülők autóval hozzák-viszik,
és a reggeli, valamint a délutáni
órákban a járművek komoly
veszélyt jelentenek a diákokra. A
tanulók testi épségének megóvása
érdekében olyan beavatkozások
szükségesek, amelyek biztosítják a
balesetmentes közlekedést.
A Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési
Osztálya helyszíni
egyeztetés keretében megvizsgálta
a lehetőségeket, és az alábbi észrevételeket
tette:
A jelenlegi állapot valóban kedvezőtlen,
balesetveszélyes, az iskolához
és az óvodához vezető utak
alkalmatlanok a gépjárművek és a
gyalogosok forgalmának együttes
lebonyolítására. Az Alkotmány
úton történő megállás – a még mindig
jelentős forgalom miatt – balesetveszélyes,
szakmailag nem támogatható.
Megfelelő számú parkoló
kialakítása – a helyszínen tapasztaltak
alapján – nagy valószínűséggel
csak idegen terület igénybevételével
oldható meg, és további
problémát jelent a várakozóhelyek
kiépítésének várhatóan magas
költsége is. Szakmai szempontból
a legcélravezetőbb megoldást az út
melletti járda kiépítése jelentené az
út északi oldalán. A SZM is felajánlotta
segítségét, az építés előzetesen
becsült, várható költsége
2.250.000 forint, az építéshez
szükséges tervdokumentáció készítésének
költsége pedig 200.000 forint.
A tervek és a forrásösszetétel
ismeretében a megvalósítás kérdése
ismételten a közgyűlés elé kerül.
B.E.
Járdát kapnak a palini iskolába járók
A Nagykanizsai Inkubátorház
és Innovációs Központ és a Pannon
Egyetem Nagykanizsai Kampuszának
együttműködése újabb
fejezetéhez érkezett. A Dr. Keller
Krisztina egyetemi tanár, a Pannon
Egyetem Nagykanizsán tanuló
hallgatóit hozta el egy kihelyezett
órára az Inkubátorházba.
A számviteli, banki és logisztikai
felsőfokú szakképzésben résztvevő
hallgatók, Mihovics Zoltán
projektmenedzser előadását hallgatták
meg az Inkubátorház létrehozásának
történetéről, a jelenlegi
működéséről, szolgáltatásairól és a
fejlesztés lehetőségeiről. Az előadás
után a hallgatók megtekintették
az Inkubátorházat. Amint azt,
dr. Keller Krisztinától megtudtuk a
sorozat folytatódik, hiszen hamarosan
a turizmus-vendéglátás szakosok,
majd a gépipari mérnökaszszisztensek
látogatnak el az Inkubátorházba.
K.H.
Vállalati gazdaságtan élesben
Kanizsa – Szabad 6 vélemény 2011. március 18.
Megalakulásának egy éves évfordulóját
ünnepelte a napokban
a Kanizsáért Közéleti Egyesület.
Bízik benne – hangsúlyozta elöljáróban
Marton István elnök az
idei költségvetéssel kapcsolatban
tartott sajtóbeszélgetésen –, hogy
a szervezetük erősebb lesz mint
korábban, és készülnek a következő
választásokra.
Mint ahogyan a közgyűlésben is
elmondta, nem lehet az intézményekből
ilyen mértékű forrásokat kivonni
még akkor sem, ha az egyeztetések
során önként vállalták az intézményvezetők.
Ez megközelítően
egymilliárd forint forráskivonást jelent
a bevételi oldalon, ami véleménye
szerint alultervezés. A szociális
kiadásokból megközelítően százötven
milliós, mintegy tizenöt százalékos
forráskivonást érzékel a költségvetésben,
ami drasztikusan érinti a
lakosságot ha nem is mindjárt az első
félévben, hanem az év vége felé.
Horváth István azt nehezményezte,
hogy központilag nagyon
keményen visszafogták a pénzeket
az iskolák, a kulturális- és szociális
intézmények költségvetéséből.
Ha az általános iskoláknál megvalósult
volna az a „bokrosítási” törekvés,
amit szorgalmaztak, éves
szintén hetven-nyolcvan millió forint
megtakarítást jelenthetne. Véleménye
szerint nem szabad elvenni
pénzt az iskoláktól, mert működésképtelenekké
válhatnak. A
sport területén is tízmillió forinttal
kevesebb pénzből gazdálkodhatnak
a csapatok, a kulturális intézmények
költségvetését pedig tizenkétmillió
forinttal csonkolták
meg. A KKE szerint a tisztességes
működéshez ezt a pénzt meg kellene
adni az intézményeknek.
Vass István egyesületi tag azt javasolta,
nem ellenségképet kellene
keresni egymásban, hanem partnerséget.
Már évekkel ezelőtt nagyon
sokszor elhangzott, hogy Kanizsa
lesz a megújuló energiák városa.
Úgy érzi, pillanatnyilag nincs
olyan fórum, ahol ennek érdekében
dolgoznának.
Végezetül Marton István megjegyezte:
Olyan megnyilvánulásokat
tapasztal, amelyek a város helyzetét
lényegesen rosszabbnak tüntetik fel,
mint amilyen a valóság. Amikor
2006 októberében átvette a polgármesterséget,
a három legeladósodottabb
megyei jogú város egyike volt
Kanizsa. Úgy értékeli, most
„dobogóközelben” vagyunk abból a
szempontból, hogy nincs adósságunk.
Azon kevesek egyike volt
Nagykanizsa, ahol sikerült megóvni
a várost attól, hogy kötvényt vegyen
fel. Ha hagyta volna magát belerángatni
akárcsak öt milliárd forint felvételére,
garantáltan elköltötték volna
a képviselőtestületi tagok, és akkor
hitelezés tekintetében kétszer
rosszabbul állunk. A költségvetésnél
egyébként lehetne itt-ott spórolni,
mert az integrált városfejlesztési
program tízmillió forintos felülvizsgálatát
ebben az esztendőben teljesen
feleslegesnek tartja. Abefejezés után
azonban meg lehetne nézni, hogyan
állunk, de ezt 2014 végére tenné. Határozottan
ellene van annak, hogy a
város helyzetét rosszabbnak tüntessék
fel, mint amilyen. A város helyzete
lényegesen jobb lehetne, ha
megtörténtek volna bizonyos értékesítések.
Meggyőződése, hogy a testület
végtelenül gyenge. A mostani
gazdasági helyzetet nézve egy sokkal
erősebb, hozzáértőbb közgyűlésnek
is komolyan föl lett adva a lecke.
Akiadásokat igyekeznek túltervezni,
a bevételeket alul. Nagyon félti a
kórházberuházást, mert közel négymilliárd
forint elnyeréséről van szó.
Továbbá reális veszélyét látja annak,
hogy az általános és középiskolákat,
valamint a kórházakat államosítják.
Miután Kormányablak nyílt egyre
több feladattal, mi marad az önkormányzatoknak?
Félő, hogy nem túl
sok.
Az 56-os Emlékkert közösségi
összefogással történő rehabilitációja
című nyertes projekt részleteiről
tartott sajtótájékoztatót
a Nagykanizsai Civil Kerekasztal
Egyesület.
A Nagykanizsai Civil Kerekasztal
Egyesület a Sétakertre elnyert
támogatás után az 56-os emlékkert
és a Kálvin tér közösségi megújítására
is sikeresen pályázott a
Ökotárs Alapítvány és a MOL által
közösen meghirdetett Zöldövezet
Program 2010. évi pályázatán.
Mint Lengyák István, a
kerekasztal soros elnöke elmondta,
a civil közösségek mindent megtesznek
azért, hogy segítsék a város
vezetését értékeink megóvásában,
megújításában. Jelen összefogásuk
is eredményes volt, hiszen a
pályázati adományi bizottság döntése
alapján 450 000 forint támogatásban
részesültek, mely az önrész
hozzáadásával közel 600 000
forintra emelkedik. Ebből a pénzből
már elkezdhető a terek megújítása,
melynek munkálataihoz
azonnal felajánlotta támogatását a
Batthyányi gimnázium, a Rozgonyi
iskola, a könyvtár és a református
egyház is.
Budavölgyi Kálmán, az NCK
ügyvezető elnöke elmondta, a jelenlegi
pályázati nyeremény arra
elég, hogy kicseréljék a
Medgyaszay Ház előtti padok ülődeszkáit,
hamutartókat helyezzenek
ki a dohányzók részére, valamint
két új, a belvárosi rehabilitáció
terveiben elfogadott padot is
vásárolhassanak. Az összeg hatvan
százaléka, mintegy 354 000 forint,
a pályázat kiírása szerint a növényzet
megújítására fordítódik.
Hella Ferenc lelkész örömét fejezte
ki, hogy a terület megújul.
Elmondta, hogy a nyolcvanadik
évéhez közelgő templom közössége
is kiveszi a részét a megújító
munkákból. A református parókia
kerítése elé smaragdzöld tujákat
ültetnek, s elkezdték már a gyűjtést
a templom elhasználódott nyílászáróinak
cseréjéhez, megújításához
is. Távlati terveikben szerepel
a téren egy emlékfal és Kálvin
János mellszobrának felállítása is.
Jeszenői Csaba, a Rozgonyi iskola
igazgatója természetesnek érzi,
hogy intézményük is csatlakozott
ehhez a szép munkához. Mint
mondta, a belváros egyik legszebb
terének megújulása kezdődött el,
melynek munkái során az iskolába
járó diákok közössége és lokálpatriotizmusa
is erősödni fog.
Lancsák Lajos nyugalmazott városi
főkertész és Kálovics Andrea, a
VIAKanizsa Zrt. mérnöke örömét fejezte
ki, hogy ilyen nagyszerűen tudják
segíteni a civil közösségek a hivatal
városépítő, városvédő munkáját.
Megígérték, hogy továbbra is minden
segítséget megadnak a további tervezési
és kivitelezési munkákhoz is.
A terek megújult részeinek ünnepélyes
átadását a munkában
résztvevő közösségek a 2011-es
városnapja ünnepségsorozatának
keretében tervezik.
Tisztelt Szerkesztőség!
A Petőfi szobornál megrendezett
1848-49-es megható megemlékezés
után közösen az ünneplőkkel
elvonultunk a művelődési házban
tartandó ünnepi emlékműsorra. A
megtelt színházterem előtt felcsendült
a magyar Himnusz, utána nagy
meglepetésünkre az uniós Himnusz,
ami egyáltalán nem illett az
ünnep hangulatához. Majd Cseresnyés
Péter ünnepi beszéde következett,
amely megható és tartalmában
az ünnephez méltó volt. Utána
következett egy olyan arculcsapása
a magyar népnek, amelyet én személy
szerint nem éltem át 74 évesen,
talán még a kommunizmus
alatt sem, mert akkor is tiszteletben
tartották a nemzetünk ünnepét. Ez
a műsor provokáció volt Magyarország
és a magyar nép ellen. Ha
jól értesültem, a Kereskedelmi iskola
diákjai Bali Judit rendezésével
és vezetésével készítették el ezt az
undorító tákolmányt, amely elképesztő,
hogy így szeretné elképzelni
a jövő Magyarországát. Szeretné,
és azon munkálkodik, hogy
Magyarország tűnjön el a térképről
is. (És még egy megjegyzés). Ezen
az ünnepen nem Kertész Imrét és
nem Jeruzsálemet ünnepeltük, hanem
a magyar népet és országunkat.
Szégyellem, hogy gyermekeinket
és unokáinkat ilyen tanárok
tanítják, velük az irodalmat és a
történelmet. Követeljük az ilyen tanárokat
küldjék oda ahova valók.
Csalódtam a műsor szervezőiben is
(a Himnuszt nem szoktuk ismételni).
Csak a jólneveltségünkön múlott,
hogy föl ne álljunk és botrányt
csináljunk.
Ez volt tehát 2011. március 15.,
nemzeti ünnepünk Nagykanizsán!
Horváth Lászlóné
Marton jobban tudja
Megújul az 56-os
Emlékkert
Arcul csapták az
ünneplőket
Kanizsa – Szabad 2011. március 18. vélemény 7
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Minden nemzeti ünnepen – az
idein érthető módon még inkább
– azt keressük, ami összeköt,
ami erőt ad a közös munkához.
Ezt szűrhettük le, akár polgármesterünk,
akár miniszterelnökünk
köszöntőjét hallgattuk.
Együtt bármit legyőzhetünk. Új alkotmányunk
bevezető szavaival:
Ígérjük, hogy megőrizzük az elmúlt
évszázad viharaiban részekre szakadt
nemzetünk szellemi és lelki egységét.
A zavaros gondolkodás rossz tettekben
végződik, így tehát szükség van
önmagunk megújítására is.
Épp ezért érthetetlen, amit a keddi
városi ünnepen a HSMK színpadáról
hallhattunk. Egy, a saját nemzeti
önazonosságával zavaros viszonyban
álló, megosztó író prózája
szólt, dramaturgiailag is furcsán,
hosszan, felvételről. Mi vezethette
az ünnepi műsor szerkesztőjét? Az
ítélőképesség hiánya vagy provokáció?
Tudjuk, az igazsággal kevert
hamisság ártalmasabb a tiszta hazugságnál.
Egy idős hölgy nem is
önmaga miatt bosszankodott. –
Bennem már nem tehet kárt. De
ezek a többre érdemes fiatalok! –
Sajnálta mind a három tehetséges
szereplőt, mind annak az iskolának
a diákjait, ahol ez az ünnepi műsor
volt a megemlékezés.
Az alapötlet remek volt. A jövőbe,
2148-ba került két mai lány. Ott
olyan fiút találtak, aki számára értelmezhetetlen
ez a szó: magyar. Ha
olyan „szellemi emlőkön” táplálkoznánk,
mint a fentebb leírt szerző
művei, biztosan ide is jutnánk. Ám
Magyarország – benne Kanizsa is –
már kinyilvánította, nem kér ebből.
(név és cím a Szerkesztőségben)
Ugyanez a tanárnő nem először
él vissza a nemzeti ünnepre érkezők
jóhiszeműségével. A nyolcvanas
években verseiért elhallgattatást
is vállaló Nagy Gáspár
versének címét viselte tavalyi
műsora. A HSMK-ban azonban
az ünneplőket meglepetés várta.
A műsor alapját a Javított kiadás
képezte, az Esterházy Mátyás állambiztonsági
múltja lelepleződése
után a fia által írott könyv.
Kanizsa Hetilap
Ha lehet így mondani, két „baki”
is megütötte fülemet a ’48-as
forradalomra és szabadságharcra
emlékező ünnepségek kapcsán.
Apedagógusok felelősségére Cseresnyés
Péter polgármester hívta fel
a figyelmet március 15-én este, dr.
Márkus Ferenc könyvbemutatóján.
Nem mindegy, hogy mit és hogyan
tanítanak meg a diákoknak. A délelőtti
ünnepségről az volt az üzenete,
hogy ne a kicsinységünket emeljük
ki (fel) nemzeti ünnepünkön.
Amásik szó, a fegyver a délutáni
megemlékezésen került elő. Mire
akart a műsor tanítani? Példát akart
mutatni az ifjúság számára, ha kell,
ők is ragadjanak fegyvert a szabadságért!
Nemcsak a magyar szabadságért,
hanem más népek szabadságáért
is! Mindez szépen hangzik, de
2011-ben ne ragadjunk fegyvert!
Szabadok vagyunk, bár az is igaz,
ha szétnézünk a világban, háborúkat
látunk! Forrong bennem a tiltakozás.
Csak fegyvert ne! Fegyverrel
ne! Inkább a szó fegyverével: jó
szóval, meggyőző szóval, békéltető
szóval tanítsunk. Felidézem magam
előtt a koszorúzásra érkező fiatalok,
felnőttek, a kokárdás apró nemzedék
arcát, valamint a műsorban szereplő
fehér blúzos kislányokat,
amint feltűzik a kisfiúk fehér ingjére
a kokárdát. Kellemes, napfényes
tavasz köszöntött ránk március 15-
én. Emlékeztünk…
Gábor Anna
Marton István kiszámolta:
több mint 16%-nyi különbség
van másodikként végző egyesülete
és a harmadik helyet besöprő
MSZP-MSZDP választási szövetség
között. Tisztesség - Szakértelem
– Elhivatottság: tűzték zászlajukra.
Annál érthetetlenebb, 2365 szavazójuk
iránt pedig tiszteletlenebb,
hogy az egyesület távol maradt
március 15. ünneplésétől. A közgyűlésbe
került valamennyi párt és
a másik civil egyesület is elhelyezte
koszorúját, sírcsokrát a 48. gyalogezred,
azaz a Petőfi szobor talapzatán.
Kivéve a Kanizsáért Közéleti
Egyesület önkormányzati képviselőit,
az általuk delegált bizottsági
tagot vagy csupán tagjait. Pár
napja még arról szólt a helyi média:
egy éve alakultak, határozott véleményük
van a város költségvetéséről,
és egyébként is: készülnek a
következő választásra. Nem inkább
először az előző választással kellene
elszámolni? No, nem pénzügyileg.
Semmi közünk ahhoz, a drága,
fényes papírra nyomott kampányújság
szponzorának mivel fizet a győzelemben
fél éve még olyan magabiztos
Marton István. A rájuk szavazó
polgárokat kellene megtisztelni
azzal, hogy ott láthassák kedvenceiket
- például – a nemzeti ünnepen
is. Mert, gondolom, egyetértünk:
1848 hősei odafönt nem sértődnek
meg, ha eggyel kevesebb
koszorú kerül emlékművükre. Az
ünneplésre nem nekik: nekünk van
szükségünk! Példát vehetünk, erőt
meríthetünk helytállásukból. Persze,
aki pökhendi, úgy gondolhatja,
neki erre már nincs szüksége…
Papp János
Március elején honlapunkon
foglalkoztunk az áldatlan állapotban
lévő csapatkápolnával.
(http://www.kanizsaujsag.hu/index.
php?m=200&ckid=6406) Az
olvasói levél szülte írás újabb olvasói
reagálást generált. Ezt adjuk
most közre. - a Szerk.
A kanizsaiak mekkora hányadának
telik számítógépre, internetre?
Vagyoni cenzus vagy információhoz
való jog? – merült föl bennem
a kérdés, amikor legutóbbi lapszámuk
címoldalán az ajánló az internetre
utalt. – Áldatlan állapot a volt
csapatkápolnában – aki erre lenne
kíváncsi, nem találja a minden városlakóhoz
kézbesített Kanizsában.
Mózes Pál tanácselnöknek Még
egyszer a pártokról címmel írott levelét
azonban – föltétlenül.
Még 2011-ben is fortélyos félelem
igazgat? Csak nem a csapatkápolna
mögött álló önkormányzati
képviselőktől félnek? Az alapítvány
kuratóriumi elnökétől? Vagy attól,
aki 2009-ben választókerületi fejlesztési
céltartalékából 200 000 forinttal
támogatta a Nagykanizsai Jézus
Szíve Egyházközségért Közhasznú
Alapítványt?
Mert a csapatkápolnát, az egyházi
ingatlant nem védi rács az ablakon
az illetéktelen behatolástól. Így
évről évre – mióta már? – költenie
kell az alapítványnak a takarításra.
Hasonlít ez egy másik felelőtlenségre.
Ami lehetővé tette a 2005. január
végi betörést. Akkor – mint a
Zalai Hírlap tudósított - egymillió
forintot és egyéb értékeket vitt el ismeretlen
tettes a plébániáról. Csak
ezután gondoskodott az egyházmegye
legnagyobb plébániája riasztó
berendezésről, megvédendő a hívek
bizalmából összeadott nem csekély
summát.
Veres András püspök úr néhány
hete körlevéllel fordult a pécsi egyházmegye
híveihez. A vagyonkezelőt
a sajtóban ért vádakról kijelenti:
nem mindegyik volt alaptalan. Ám
mindeme botrány közepette a
templomok tele vannak hívőkkel –
állapítja meg. Ennek oka az, hogy -
folytatja - egyházmegyénk hívei
nagykorúan élik meg hitüket. A hitben
ugyanis közvetlenül Istennel
állunk kapcsolatban. Ebben a kapcsolatban
egy másik ember (pap,
házastárs, szülő, barát) megerősíthet
vagy gyengíthet ugyan, de nem
tőle függ a személyes istenkapcsolatunk,
vagyis a hitünk. Hogyan is
mondta Mindszenty József? Minden
népnek annyi és olyan papja
van, amennyit és amilyent becsületes,
egyéni és családi élettel magának
szült, nevelt és kiimádkozott.
(név és cím a Szerkesztőségben)
Huszonegy év után, tavaly augusztusban
tért vissza L.K., egy negyvenéves
férfi Kanizsára. Itt katonáskodott,
MN 4730 Nagykanizsa, Gépesített Lövészdandár.
Hogy is felejthette volna el?
Azért kamerázott, hogy amerikai felesége,
JulKaaK – aki a YouTube videómegosztóra
azután feltöltötte – és fiuk
láthassa, honnan jött. 378 videó.
Rengeteg apró mozzanat városunk életéből
is. Az öreg katona a 2. napon elment
a Dózsa laktanya helyére. Ahajdani
bejáratnál, a csapatkápolnánál hasonló
szemetet kellett rögzítenie, mint
néhány hete olvasónknak. http://www-
.youtube.com/watch?v=mGbLcjjfMIw
&feature=channel_video_title
http://www.youtube.com/watch?v=Pa
WHMm3U3sI&feature=more_related
So Sad, So Lonely – Olyan szomorú,
olyan elhagyatott. Ezt a címet adta egyik
filmjének. Hát akkor milyen szomorú
lenne, ha tudná: egyházi tulajdonban
romlott le ennyire!
Az ítélőképesség
hiánya vagy
provokáció?
Már 56-ra is így
emlékeztünk
Kicsinység
és fegyver
Hiányoztak?
Lesz-e 100 éves
a csapatkápolna?
Csapatkápolna-sors
a youtube-on
Kanizsa 8 – Kultúra 2011. március 18.
􀂊 Március 17. 10 óra
KEREKÍTő - mondókás
foglalkozás 0-3 éveseknek
􀂊 10.45 óra BÚGÓCSIGA
mondókás foglalkozás félévestől
5 éves korig. Vezeti: Törekyné
Nagy Zsuzsanna
zenepedagógus.
Belépődíj: 500 Ft/család
􀂊 Március 20. 8-15 óra
ORSZÁGOS ÉREMCSERE
ÉS -BÖRZE
8-15 óra Ingyenes árbecslés
és szaktanácsadás.
10 óra A világörökség részei
hazánkban: Várak és egyházi
épületek pénzeken, érmeken és
bélyegeken - kiállítás. Megnyitja:
Karádi Ferenc alpolgármester.
Szervező: a Magyar
Éremgyűjtők Egyesülete Nagykanizsai
Csoportja
􀂊 Március 21. 19 óra
Tavaszi Művészeti Fesztivál
KONCZ ZSUZSA KONCERT
Belépődíj: 3 500 Ft
􀂊 Március 22. 14 óra
Felsős bérlet
Petőfi Sándor: JÁNOS VITÉZ
zenés, játékos népi tündérmese
A budapesti Theatrum Hungaricum
előadása. Színpadra alkalmazta
és rendezte: Rencz
Antal. Belépődíj: 700 Ft
􀂊 Március 22. 15 óra
A víz világnapja alkalmából
"A VÍZ ÉS ÉN" nemzetközi
gyermekrajzpályázat kiállítása.
Megnyitja: Benedek Miklós a
Kaán Károly Egyesület elnöke.
Megtekinthető április 5-ig
􀂊 Március 22. 19 óra
Tavaszi Művészeti Fesztivál
CSÁKTORNYAI BIG BAND
A belépés díjtalan
􀂊 Március 24. 14.30 óra
Ifjúsági filharmónia bérlet
SÖNDÖRGő EGYÜTTES
Szerb, horvát, bunyevác, bolgár
népzenei hangverseny. Művészeti
vezető: Eredics Áron.
Belépődíj: 300 Ft
VARÁZSLATOS INDIA
Sass Brunner Erzsébet
és Brunner
Erzsébet kiállítása
REJTELMEK - Fajgerné Dudás
Andrea Júlia festőművész
kiállítása. Megtekinthető: március
25-ig
Szeretném, ha közzétennék levelem,
illetve Önök is foglalkoznának
az általam leírt témával.
Borzasztó módon felháborít,
ami Nagykanizsán a parkolás körül
folyik. Mint belvárosi lakó
február elején szembesültem azzal
a ténnyel, hogy 3750 forintért
tudok vásárolni éves parkolási
matricát az utcánkba. Ehhez képest
bármelyik nagykanizsai telephellyel
rendelkező cég, egyéni
vállalkozás, stb., ugyanezért a
pénzért a teljes belvárosra érvényes
matricát kaphat. Már régebben
is előfordult, ha haza akartam
menni köröznöm kellett a városban,
hogy meg tudjak állni a házunk
közelében. Ezzel a lépéssel
a város vezetése – vagy a Via
Kanizsa – még inkább arra ösztönöz
minden autóst, hogy a város
közepén parkoljon. Pedig az európai
tendenciák inkább arra haladnak,
hogy akinek nem muszáj,
az ne hajtson be a belvárosba autóval.
Én azt megértem, hogy év elején
hirtelen nagy bevétel a városnak – Via
Kanizsának – több ezer parkoló matrica
értékesítése, ám hosszú távon biztos,
hogy nagyobb bevételtől esnek el.
Számoljunk csak: 1 óra parkolás 160
Ft, 3750 Ft-ért 23,5 órát parkolhatunk
a belvárosban átlagosan tehát havonta
kétszer egy órát. Viszont a boldog boldogtalannak
osztogatott éves matricával
biztos, hogy ennél sokkal többet
fognak a közvetlen belvárosban parkolni,
hiszen szinte ingyen van. Ráadásul
a Nagykanizsa Megyei jogú
város honlapján egészen más tarifák
találhatók a parkolásnál.
Tényleg jó lenne már, ha valaki
rendet rakna ebben a városban, gyönyörűek
a látványtervek, szépek az
elképzelések a belvárosról, akkor
próbáljuk meg élhetővé is tenni.
Üdvözlettel: Bilicz Márta
Örömmel olvastam a kihelyezett
plakátokon, hogy városunkat
ismét felkeresi egy utazó
cirkusz, amelynek helye, a Kanizsa
Centrum melletti füves terület.
Kezdeti örömöm hamar boszszúsággá
változott, mivel még emlékszem
a tavaly őszi cirkusz idejöttére
és elmenetelére
Az idegen, helyismerettel nem
rendelkező cirkusz területfoglalása
egy nagy káosz volt, melynek nyomait,
még ma is magán viseli a terület.
Rendőrségi felvezetés nélkül,
az akkori közlekedésben nem
kis zavart okozva, a Via Kanizsától,
a Közterület Felügyelettől,
vagy az Önkormányzattól,
semmilyen helyi irányítást,
helyi segítséget nem kapva,
keresztül-kasul gázolva mindenen,
tengelyig süllyedve és egymást
húzkodva, több-kevesebb
sikerrel jöttek és hasonló módon
távoztak.
Mint adófizető állampolgár kérem,
sőt követelem, hogy a fent
említett dolgok ne forduljanak
elő!
Az érintett szervek a cirkuszkonvojt
fogadják és előzetesen
bejárt és egyeztetett módon (a
helyismeretek birtokában) annak
területfoglalását segítsék elő
úgy, hogy a közlekedésben, a talajban
és füves területen minél
kevesebb fennakadást és kárt
okozzanak.
Remélem levelem olvassák
az érintett szervek illetékesei
és intézkednek a maguk részéről,
hogy minden jól menjen
és mindenki jól érezze
magát!
Tisztelettel: Németh Tibor
Tisztelt Kanizsa Hetilap Szerkesztőség!
Mi folyik a parkolás
körül?
Hogy ne legyen
cirkusz a cirkusz!
Gömörország mese és népdal
világa költözött a református
gyülekezeti terem, illetve templom
falai közé.
A Kanizsai Esték rendezvénysorozatát
Hella Ferenc lelkipásztor ez
alkalommal két kulturális programmal
gazdagította. A meghívott
vendégelőadó a Ghymes együttes
szólóénekeseként is ismert, Écsi
Gyöngyi, a felvidéki Hetény református
lelkipásztora akinek, mint
kiderült testhez áll a bábjátékos, az
énekes, a mesemondó szerep.
Kora délután a gyülekezeti termet
megszálló zsibongó gyermeksereg
aktív bevonásával ismerhettük
meg az élet és a halál
vizéről szóló mesejátékot. A
Gömörországban játszódó tréfás
darab királya, királyfiai, katonái
és tündére a kitűnően szórakozó
közönség tagjaiból verbuválódott.
A felnőtt közönség számára is
üzenetet hordozó előadásban,
pontosabban mesében a rossz elbukik,
a jó elnyeri méltó jutalmát.
Jelen esetben Tündér Ilona kezét.
Az esti, szívhez és lélekhez szóló
rendezvény, a műfajhoz illően,
már a templom falain belül került
megrendezésre. A műsor gerincét
az előadó által Felső-Gömörben és
Zoborvidéken gyűjtött, zömében a
XVI. századból származó históriás
énekek, apokrif népénekek, archaikus
népdal kincsek alkották. Ezek
a dalok bibliai üzenetük miatt viszontagságos
utat tettek meg a
táncházak és a templomok között,
míg végül az utóbbi helyszín aktuálisabbnak,
befogadóbbnak bizonyult.
Écsi Gyöngyi énekeit, gyűjtéséből
származó mókás történeteit
rendkívül szuggesztíven, ízes
palóc tájszólással adta elő. A közel
egyórás előadás során mindvégig
kitűnt az évezredes magyar lelkiség
meghatározó irányvonala.
Écsi Gyöngyi értékőrző szolgálatának
végén a Fényes nap immár
lenyugoda és a Ó, jöjj, ó, jöjj,
Üdvözítő című énekeit a közönség
bevonásával adta elő.
Cz.Cs.
Népmesejáték és népdalkincsek
A Magyar Állami Népi Együttes
Verbunkos című előadását tekinthették
meg az érdeklődők a
HSMK-ban a Tavaszi Művészeti
Fesztivál első napján.
Az 1951-ben alapított Magyar
Állami Népi Együttes a magyar
nyelvterület néptáncának és
népzenéjének mint nemzeti értéknek
a gyűjtését, életben tartását
tűzte ki célul, amellyel a magyar
népzene gyökereinek feltárásáig
jutnak el. Színpadi formában
jeleníti meg a hagyományokhoz
kötődő valamennyi
műfajt: a historikus zenét, az autentikus
népzenét és néptáncot,
a dramatikus játékot, a hagyományos
elemekből építkező világzenét
és látványszínházat,
valamint a táncházmozgalom
kortárs művészeti értékeit. A
Verbunkos című előadás a magyar
romantika korszakának
nemzeti megújulási mozgalmát
idézi fel a zene és tánc vonatkozásában.
A műsor ennek a folyamatnak,
a nemzeti tánc kialakulásának,
majd a szájhagyományban
való továbbélésének állított
emléket. Többek között régi magyar
ugrós és csalogatós táncok,
vagy az előkelő nemzeti szalonok
fennkölt hangulatát idéző
tánc és kisnemesi verbunk és
csárdás is szerepelt a műsor repertoárjában.
Z.A.
Kanizsa 2011. március 18. – Színes 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Hirdetés
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás
útján értékesíti az alábbi ingatlanait:
Hrsz. Helye Nettó kikiáltási ár
2243/1 Nagykanizsa, Ady u. 25. 28.850.000 Ft + ÁFA
2243/2 Nagykanizsa, Ady u. 25.
A pályázat beadásának határideje: 2011. március 24. (csütörtök) 10 óra
Helye: Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala II. em. VI. iroda
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.). Módja: személyesen vagy postai
úton.
Pályázat bontásának időpontja: 2011. március 24. (csütörtök) 10.15 óra.
Helye: Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala II. em. VI. iroda (8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Pályázati tárgyalás időpontja: 2011. március 24. (csütörtök) 10.30 óra.
Helye: Nagykanizsa, MJV Polgármesteri Hivatala II. em. VI. iroda (8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
A részletes pályázati kiírás megtalálható a www.nagykanizsa.hu honlap
Befektetőknek/Ingatlan értékesítés menüpont alatt, valamint NK MJV Polgármesteri
Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján (8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7., II. em. 6. iroda, tel.: 93/500-724; 93/500-778) kérhető.
Eladó önkormányzati ingatlanok
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet három
általános iskola magasabb vezetői álláshelyére.
Megpályázható intézmények magasabb vezetői álláshelye:
- Bolyai János Általános Iskola
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 9.),
- Általános Iskola és Óvoda Kiskanizsa
(8800 Nagykanizsa, Bajcsy Zs. u. 67.),
- Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa
(8800 Nagykanizsa, Iskola u. 10.)
A pályázatokat két példányban kérjük eljuttatni személyesen, vagy postai
úton 2011. április 5-ig Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 8800
Erzsébet tér 7. címre. A borítékra kérjük ráírni a megpályázott intézmény nevét
és az "igazgatói pályázat" jeligét.
A pályázathoz mellékelni kell: szakmai önéletrajz, vezetői program szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, végzettséget igazoló okirat
közjegyző által hitelesített másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában
közreműködők a pályázatba betekinthessenek, nyilatkozat arról, hogy összeférhetetlenségi
ok nem áll fenn, nyilatkozat, hogy megbízás esetén a vagyon nyilatkozattételi
kötelezettséget vállalja.
Részletes pályázati kiírás megtekinthető az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011.
február 18-i számában, valamint a kszk.gov.hu, és a nagykanizsa.hu honlapon.
Érdeklődni a 93/500-780 telefonszámon Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Művelődési és Sportosztály Szmodics Józsefné osztályvezetőnél.
Magasabb vezetői álláshelyek pályázata
A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete március 25-én, pénteken
15 óra 30-kor a Kanizsai Dorottya Kórház tanácstermében közgyűlést
tart.
A közgyűlés után, kb. 16 óra 30-kor kezdődő klubfoglalkozáson Dr.
Késmárki Nóra főorvos asszony tart előadást. Az alacsony vércukorszint
tünetei és kezelése címmel.
Pattogtak a csizmák...
Végre hazakerült a Rubik-kocka
kirakásának rekordja a kocka
szülőhazájába. Baticz Milán első
helyen végzett a Milánóban megrendezett
bajnokságon.
A március 5-6-án Milánóban
megtartott Rubik-kocka bajnokságon
Baticz Milán saját, eddig elért
eredményeit szerette volna megdönteni.
Már régóta a második helyet
foglalta el Erik Akkersdijk holland
bajnok mögött, de a mostani megmérettetéseken
végre sikerült a világ
legjobbjaként végeznie. Ehhez az
kellett, hogy a háromszor hármas
kocka kirakásának rekordját 7,58
másodpercre, a négyszer négyes
kockáét pedig 33,75 másodpercre javítsa.
Akövetkező cél a világbajnokságra
való kijutás, amit Thaiföldön,
Bankokban tartanak 2011 őszén.
Z.A.
Itthon a Rubik-kocka
kirakásának rekordja
Kanizsa 10 – Kamara 2011. március 18.
Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara
8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.
Telefon: 93/516-670, 93/516-671
Mobil: 0630/754-3616
E-mail: nakkik@nakkik.hu,
Honlap: www.nakkik.hu
Ülésezett az elnökség
Kamaránk elnöksége február
21-én tartotta soron következő elnökségi
ülését. Dr. Polay József
elnök beszámolt az előző elnökségi
ülés óta eltelt időszak eseményeiről,
tájékoztatást adott a minősített
vállalkozók listájáról, az
MKIK február 3-i elnökségi üléséről.
Az elnökség jóváhagyta az
Önkormányzat és a Kamara között
létrejött együttműködési
megállapodást. Varga Zsófia titkár
a kamara új szakképzési feladatairól
tartott tájékoztatót. Az
elnökségi ülésen vette át az
MKIK Elnöki Aranyérmét Kovács
Antal tiszteletbeli elnök és a
„Kamarai Munkáért” díjat Cserti
József alelnök.
Tonk Emil jótékonysági
előadása Nagykanizsán
A SkyQuestCom Magyarország
Kft. Kamaránk közreműködésével
március 1-jén jótékonysági
vállalkozásfejlesztési előadást
tartott a Hevesi Sándor Művelődési
Központban, ahol Karádi Ferenc
alpolgármester köszöntötte a
résztvevőket.
A rendezvényen
Tonk Emil
a Magyar
Marketing
Szövetség
ügyvezető
a l e l n ö k e
tartott előadást "Árak, ahogyan
eddig még nem gondolkodtunk
róla" címmel. Az előadás bevételével
a Nagykanizsa és Vonzáskörzete
Sérült Gyermekeiért Alapítványt
támogattuk.
Reálisan, tárgyilagosan az
aktuális vállalkozásfejlesztési
pályázatokról
Március 10-én a Nagykanizsai
Pályázatírók és Tanácsadók Szövetségével
(NAPIT) együttműködve,
személyes konzultációval
egybekötött szakmai fórumot
szerveztünk. A fórum témái a vállalkozásfejlesztési
és munkahelyteremtési,
épületenergetikai pályázatokhoz
kapcsolódó gyakorlati
tudnivalók voltak.
A konzultációt Musits Róbert,
Varga Zoltán és Grabant Péter
pályázatírók tartották, majd az
Unicredit Bank képviselői Baranyai
Tamás fiókigazgató és
Gelencsérné Hajdu Magdolna
ügyfélmenedzser adtak tájékoztatót
a pályázatokhoz kapcsolódó
hitellehetőségekről.
MKIK elnökségi ülés
A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara 2011. március 10-én
tartott elnökségi ülésének meghívott
vendége dr. Molnár Ágnes, a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
államtitkára volt. Az államtitkár
tájékoztatást adott az Új Széchenyi
Terv végleges változatának
prioritásairól, valamint a pályázati
rendszer változásairól. A vállalkozói
szféra számára első lépcsőben
28 kiírás érhető el. Új elem,
hogy a nyertes pályázók kiegészítő
jelleggel is juthatnak képzési
támogatáshoz (szakmai képzések,
idegen nyelvi tanfolyamok, informatikai
és egyéb képzések). Ösztönző,
hogy a képzések idejére a
résztvevők bérköltségei is elszámolhatók.
Az elnökség ezt a lehetőséget
a vállalkozói pályázatoknál
javasolja általánossá tenni. Az
ülésen dr. Polay József elnök képviselte
kamaránkat.
Nagykanizsa város minősített
vállalkozóinak jegyzéke
A bírálóbizottság február 21-én
ülésezett. Döntésük értelmében
további 11 vállalkozás nyerte el a
címet. A tanúsítványokat március
17-én az együttműködési megállapodás
ünnepélyes aláírása után
Cseresnyés Péter polgármester és
dr. Polay József elnök adta át.
A névjegyzék a város és a kamara
honlapján megtalálható. Továbbra
is várjuk a vállalkozások
jelentkezését. A felhívás és az
adatlap honlapunkról letölthető.
Konferencia az új
Közbeszerzési Törvényről
Március 23-án a Közbeszerzések
Tanácsa és az MKIK közös
szakmai szervezésében Közbeszerzési
Konferencia lesz Budapesten.
Kamaránk képviseletében
az ajánlatkérő és az ajánlattevő
oldalról 5 fő részvételére van lehetőség.
Tisztelettel várjuk az érdeklődők
jelentkezését.
Közbeszerzés
Adóigazolással juthatnak pénzükhöz
az alvállalkozók. Az idén
feloldották azt a moratóriumot,
miszerint nem kellett igazolniuk
az alvállalkozóknak köztartozás
mentességüket ahhoz, hogy megkapják
díjazásukat a közbeszerzési
eljárásokban. Januártól a 200
ezer forint feletti kifizetésekhez
adóigazolás szükséges, kivéve,
ha az alvállalkozó szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban.
SZAKKÉPZÉS
SZKTV országos döntőjébe
jutott tanulók
A Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara sikeresen szervezte
meg a Szakma Kiváló Tanulója
Verseny nagykanizsai elődöntőit
január-február hónapban.
78 tanuló vállalta a megmérettetést,
ahol főként elméleti tudásukról
adhattak számot a diákok.
Az elődöntők és a korábban lebonyolított
gyakorlati szintvizsgák
eredményei alapján városunkat
az országos döntőn április
18-20.-án a "Szakma Sztár Fesztiválon".
Az országos döntőbe
jutott tanulók:
- élelmiszer- és vegyi áru eladó
szakmában Bakonyi Ramóna
Thúry SZKI,
- a Zsigmondy-Széchenyi
SZKI-ból szerkezetlakatos szakmában
Kovacsics István, Gáspár
Gábor, Nagy Zoltán,
- vízvezeték- és vízkészülékszerelő
szakmában Boda Tibor,
Baranyai Tamás.
A Nagykanizsai kereskedelmi
és Iparkamara szervezésében az
országos döntő két napján két autóbusz
indul Budapestre a város
szakiskoláiból és általános iskoláiból,
így több mint 80 tanuló tekintheti
meg a látványos keretek
közt lebonyolításra kerülő gyakorlati
bemutatókat és a kísérő
rendezvényeiket.
Gyakorlati képzők
figyelmébe
Ta n u l ó -
szerződés keretében
a tanulóknak
fiz
e t e n d ő
pénzbeli juttatás
mértéke havonta a mindenkor
érvényes minimálbér min. 20
%-a, hiányszakmák esetében pedig
a minimálbér 40 %-a. 2011.
január 1-től 78.000 Ft-ra emelkedett
a minimálbér, így a tanulószerződés
alapján fizetendő pénzbeli
juttatás mértéke is ennek
megfelelően változik.
Felhívjuk a figyelmet arra,
hogy – a jogszabályi előírásoknak
megfelelően a sikeresen teljesített
félévet követően, így 2011. februártól
is – meg kell emelni a tanulók
pénzbeli juttatását a tanulmányi
eredmény és a szorgalom figyelembevételével.
Felhívás
A Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara pályázatot hirdet a
szakmájukban nagy gyakorlattal
és tapasztalattal rendelkező szakemberek
részére, szakmai záróvizsgák
vizsgabizottság névjegyzékébe
történő bekerülésre. A fel-
Kanizsa 2011. március 18. – Kamara 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
adatok ellátása időpont egyeztetés
alapján esetenkénti felkéréssel
történik.
A névjegyzékekbe felvételt
nyert szakemberek részére szakmai
anyagot biztosítunk a vizsgákra
való felkészüléshez. A vizsgabizottságban
végzett munkáért
a törvény által meghatározott díjazás
jár.
A pályázati adatlap honlapunkról
letölthető, vagy irodánkban átvehető.
Felmérés a vállalkozások
szakmunkások iránti
keresletéről
A Regionális Fejlesztési és
Képzési Bizottság döntéseinek
elősegítésére idén is fölmérik a
kamarák a szakmunkások iránti
keresletét és a végzett szakmunkások
elhelyezkedését
2011. március-május között
szakértők bevonásával egy országos
felmérés kezdődik el.
Kamarai munkatársaink a közeljövőben
keresni fogják a kiválasztott
cégeket, intézményeket,
hogy segítségünkre legyenek a
minél pontosabb munkaerőpiaci
igényekre támaszkodó szakképzési
tervek előkészítésében. Közreműködésüket
előre is köszönjük.
Vizsgabizottsági elnök
és tagok továbbképzése
125 gyakorlatigényes szakképesítés
esetében a területileg illetékes
kereskedelmi és iparkamarák
bízzák meg a vizsgabizottságok
elnökeit.
A kamara fontosnak tartja,
hogy a tanulmányokat lezáró
szakmai vizsgákon a gazdasági
életből érkező, gyakorló szakemberek
értékeljék a vizsgázók teljesítményét,
és a vizsgákon szerzett
tapasztalataikkal hozzájáruljanak
a képzések, tananyagok rendszerének
továbbfejlesztéséhez.
Kamaránk 2011. március 23-án
és április 6-án 14.00 órai kezdettel
szakmai továbbképzést szervez
a hatáskörébe tartozó szakképesítésekben
érdekelt vizsgabizottsági
elnököknek és tagoknak.
Alapfokú iparjogvédelmi
tanfolyam
A Szellemi
T u l a j d o n
Nemzeti Hivatala
közreműködésével
alapfokú iparjogvédelmi
tanfolyamot indítunk
Nagykanizsán. A képzés során a
résztvevők megismerkednek az
iparjogvédelmi oltalmi formák
(szabadalom, védjegy, használatiés
formatervezési-mintaoltalom)
alapvető nemzeti és nemzetközi
vonatkozásaival, valamint a vállalkozások
iparjogvédelmi feladataival.
Az oktatás írásbeli vizsgával
zárul és alapfokú iparjogvédelmi
képesítést tanúsító bizonyítvány
megszerzését teszi lehetővé. Atanfolyam
díja bruttó 30.000 Ft. Tisztelettel
várunk minden érdeklődőt!
BEMUTATKOZNAK
KAMARAI TAGJAINK
Draskovics Szilárd,
a Draskovics Kft.
ügyvezetője
A Draskovics név 1980 óta ismert
a nagykanizsai lakosság körében,
ugyanis azóta működik a
mindenki által ismert barkácsboltunk
a Csengery úton.
Tanulmányaim befejezése után
1991-ben csatlakoztam a családi
vállalkozáshoz, aktívan részt vettem
a barkácsbolt tevékenységében,
árubeszerzésben, a cég irányításában.
15 év alatt a kis családi
vállalkozás kinőtte a barkácsbolt
által kínált lehetőségeket,
ezért szükségessé vált a bővítés:
a Csengery úti üzletből átköltöztünk
a Szent Imre u. 9. szám
alá.
1990-ben megalakult a
Draskovics Gravo Stúdió, amely
először csak névtáblákat, később
műszaki adattáblákat készített.
2010-ben már a kézi vezérlésű
pontográf gépek helyett computer
vezérlésű legkorszerűbb gépekkel
kezdtünk dolgozni és pár éve a lézer
technikát is használjuk. Elmondhatom,
hogy a Dunántúlon a
szakma meghatározó szereplői
vagyunk. Kínálatunk munkavédelmi
táblákkal, épületek külsőbelső
feliratozásával, bélyegzőkészítéssel,
éremgyártással, serlegekkel,
ajándéktárgyakkal egészült
ki.
2001-ben megkezdte működését
a Draskovics Kft, mely 2003. augusztusában
új helyére költözött, a
Récsei út 7. szám alatti, közel 800
m2 alapterületű csarnokba.
Új társaságunk fő tevékenysége
az ingatlanfejlesztés, de jelentős
a kereskedelmi tevékenysége
is. Az alakuláskor egyrészt
az motivált minket, hogy a
barkácsáru kereskedelemben a
lakossági kiszolgáláson túl bővülhessen
az iparosok, nagyvevők
kiszolgálása, másrészt az
építőipari anyagok forgalmazását
biztosítani tudjuk, hogy az
ingatlanfejlesztésben lehessen
fejlődni.
A Draskovics Kft. alakulása
óta nagyon sokat fejlődött, mind
a kereskedelem, mind az ingatlanfejlesztés
területén. A barkácsáru
kereskedelemben, a lakosság
kiszolgálásán túl, jelentős
a szerepe az egyedi megrendeléseknek
iparosok, gyártó cégek
részéről, melyeknek az árut a kft
kiszállítja. Az építőanyagkereskedelem
fejlődését az ingatlanfejlesztési
tevékenység indukálta,
hiszen igyekezetünk az
ingatlanberuházások vevőinek
egyedi igényeit kielégíteni. A
Draskovics Kft. nevéhez több
családi és társasház építése fűződik,
mint például az Aranykapu
lakópark az Arany János utcában
vagy a Borókás Sorházak Palin
kertvárosában. Az országos barkácsszövetség
igazgatósági tagja
és 2008 óta a Nagykanizsai Kereskedelemi
és Iparkamara kézműipari
tagozatának elnöke vagyok.
A három vállalkozásunk a kiszolgáló
és üzemeltető személyzettel
együtt 90 munkavállalónak
nyújt megélhetést és teremt biztos
egzisztenciát.
Törekszünk arra, hogy partnereinknek
a legjobb minőséget,
a legmodernebb és legpraktikusabb
termékeket tudjuk kínálni.
Kedvezményes mestertanfolyam és vizsga
A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara kedvezményesen
indítja mestervizsgára felkészítő tanfolyamait.
A jelentkezők tanfolyami díjból, a kamara tagjai
a vizsgadíjból is kedvezményt kapnak.
Kamarai tagként most akár 55.000 forintot is megspólolhat,
és kedvezőbb áron tehet mestervizsgát!
Alkalmazott beiskolázása esetén a munkáltató a tanfolyam- és
vizsgadíjat elszámolhatja a szakképzési hozzájárulás terhére.
Részletfizetési lehetőséget biztosítunk.
Kedvezményes tanfolyam legalább 6 fő jelentkezése esetén indul.
Új lehetőségek a Széchenyi Kártya Programban
A Széchenyi Kártya a vállalkozások hitelességének jelképe lett. Mára a Széchenyi
Kártya Konstrukció Programmá fejlődött, így elérhető a három éves Forgóeszközhitel
és az akár 10 éves futamidejű Beruházási Hitel, rövidesen pedig a Önerő
Kiegészítő, és Támogatást Megelőlegező Hitelek is.
Akormány a hazai agrárgazdasági szereplők pénzügyi helyzetének javítása érdekében,
valamint a gazdasági válság és az elemi károk által leginkább sújtott őstermelők,
családi gazdaságok megsegítéséért kiterjesztette a Széchenyi Kártya Programot az agrárágazatban
működő kis- és középvállalkozásokra is.
Az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel a tervek szerint 2011. első félévében indul.
Kollégáink térítésmentes tanácsadással, gyors, szakszerű ügyintézéssel várják:
Hermán Szilvia: 0693/516-670; 0630/754-3616, Óváriné Lugosi Beáta: 0670/771-3043
Kanizsa 12 – Hirdetés 2011. március 18.
􀂍 Kistorkos hétvégék
Minden hétvégén a szombati és vasárnapi ebédnél Leves + 5 féle főétel + desszert:
1600 Ft/fő. (10 éves kor alatt 1000 Ft/fő 12-15 óráig)
Az étlapon szereplő ételek árából 15% kedvezményt adunk!
􀂍 Heti menü 700 Ft/adag (csomagolás 50 Ft/doboz)
Nagykanizsa, Erzsébet tér 1.
Vasember-ház
􀂍 Tel.: 0693/314-555
􀂍 Nyitva tartás: 11-21 óráig
Március 21. HÉTFő. Tárkonyos burgonyaleves.
A: Köményes sertéssült rizzsel. B: Tökfőzelék
feltéttel.
MÁRCIUS 22. KEDD. Lebbencsleves. A: Zöldséges
csirkemell csíkok pennével. B: Vese-velő
rizzsel.
MÁRCIUS 23. SZERDA. Frankfurti leves. A:
Sült csülök hagymás tört burgonya. B: Parajfőzelék
tükörtojással.
Március 24. CSÜTÖRTÖK. Lencseleves. A: Sült
csirkecomb rizzsel. Zöldbabfőzelék feltéttel.
Március 25. PÉNTEK. Paradicsomos káposzta
húsgombóccal. Stangli vagy máglyarakás.
ÁLLANDÓ MENÜK (700 FT)
Csontleves metélttel, rántott borda rizzsel, savanyúság
vagy sertéspörkölt galuskával, savanyúság vagy Rántott
sajt rizzsel, tartárral.
Az akció május 31-ig tart.
Kanizsa 2011. március 18. – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Horoszkóp
Borús hangulatának nem az időjárás az
oka, hanem a munkahelyén időnként
kirobbanó viták. Lehetőleg ne vegye a
lelkére ezeket az ügyeket, hanem tegyen
úgy, mintha nem történt volna semmi.
A családjának sem meri bevallani, hogy új
munkahelyet keres. Sokkal jobban tenné, ha
őket is bevonná a gondjaiba, hátha tudnának
segíteni. A hétvégét használja ki feltöltődésre,
mozogjon, sétáljon többet a természetben.
Siker és sikertelenség egyaránt jellemzi
elkövetkező napjait. Szeretné meggyorsítani
az idő múlását, de nem lehet. Meglátja,
hamarosan jóra fordulnak a dolgok, és minden
a régi kerékvágásban megy tovább.
Folyamatosan vágyakozik a boldogságra, érte
azonban nem tesz semmit. Ha meg akarja
találni az igazit, járjon többet társaságba, vagy
iratkozzon be egy klubba. Pénzügyi gondok
nem vetnek árnyékot mindennapjaira.
A családi gondok időnként beárnyékolják
a hétköznapjait, de ezen is segíthet,
méghozzá egyedül. Gondolkodjon el azon,
hogyan tegye meg az első lépéseket a
megoldás felé, a többi majd jön magától.
A spórolással nem kell törődnie ezekben a
hetekben. A jó idő, a tavasz új munkalehetőséggel
kecsegteti. Nem lesz más gondja,
csak a párjával kell törődnie. Ez pedig,
nem jelenthet mást, mint szórakozást.
Új híreket kaphat mostanában. Némelyiktől
feldobódik, némelyiktől elkeseredik. Próbálja
meg humorosan felfogni a történéseket,
hiszen minden csoda három napig tart, s
utána pedig új csodákra várhatunk.
Hogyha magányosnak érzi magát, ne utasítsa
vissza a barátai közeledését. Lehetőleg
ne adjon kölcsön pénzt még a rokonainak
sem, mert sokat kell várnia, míg visszaadják.
Ha ingerült, menjen például táncolni.
Ha úgy érzi, nem tud megfelelni a munkahelyi
kihívásoknak, ne álljon le, ne
vonuljon félre, hanem azon törje a fejét,
hogyan képezze tovább magát. A befektetés
anyagilag mindenképpen megéri.
Ha magányosnak érzi magát, ne kerülje a társasági
életet. Döntéseiben nyugodtan hagyatkozhat
továbbra is érzéseire. Anyagi gondjai
miatt ne törje a fejét, mert úgy sem tudja egyik
napról a másokra megoldani valamennyit.
Próbálja meg humorosan felfogni a mindennapok
történéseit. Határozza el, hogy
hetente legalább egy napon jókedvű lesz.
Így vonzani fogja, és nem taszítani a
környezetében élőket.
Párkapcsolata továbbra is harmonikusnak
mondható. Ezt a helyzetet ön is
tudja, lehet még fokozni. Lepje meg párját
az ünnepnapoktól függetlenül olyasmivel,
aminek nagyon tud örülni.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
SMS
szám:
06-30/
4-956-956
Az Ön
rádiója
FM 95,6
MHz
TÁRS
VEGYES
SZOLGÁLTATÁS ÁLLÁS
BÉRLET
Nagykanizsa Teke SE (6.) –
LAUF-B TK Zalaegerszeg (4.)
6:2 (3238:3008 faarány; 16,5:7,5
szettpont). NB II Dél-Nyugat férfi
teke csapatbajnoki-mérkőzés, 18.
forduló. Nagykanizsa. A pontszerzők:
dr. Molnár J. 582 fa, Tóth T.
525, Bánhegyi 548, Bende 553, illetve
Kemes 523, Csarankó 519. A
hazaiaknál dr. Molnár József,
Bende Zsolt és Bánhegyi János
egyéni teljesítménye kiemelkedő
volt az 582, 553 és 548 fás teljesítménnyel,
de a kanizsai csapat
összes tagja 500-on felül teljesített,
ami végül új pályacsúcsot is
jelentett. Az izgalmas mérkőzésen
volt, hogy 1-1 fán múlt a szettpont
– például Magyar Zoltán esetében.
Nagykanizsa Teke SE –
Szentlőrinc 4:2 (1546:1514 fa).
NB III teke csapatbajnoki-mérkőzés,
14. forduló. Nagykanizsa. A
kanizsai pontszerzők: Ekmann E.
403 fa, Léder 396.
14 Kanizsa – Sport / Apró 2011. március 18.
INGATLAN
Budapesten - Ferencvárosban
parkra néző, erkélyes, kétszobás,
51 m2-es, egyedi fűtéses, első emeleti
lakás eladó. Nem panel. Diákoknak
is ideális. Ár: 13 millió Ft.
Tel.: 0630/217-3453 (7332K)
Nk-án a Csónakázó tónál (Látóhegyen),
a Szőlőskerttől 5 percre, panorámás,
577 m2-es telek villanynyal,
vízzel, épülettel, alatta pincével,
szőlővel eladó. Érd.: 0693/325-
840, 0630/227-3636 (7331K)
Kiskanizsán két és félszobás
(60m2) jó állapotú családi ház
szép telekkel, ipari árammal, garázzsal,
reális áron eladó. Irányár:
7 millió Ft. Érd.: 0630/957-3903
(7338K)
Munkás úti garázssoron 18 m2-
es aknás, pincés garázs eladó vagy
kiadó. Tel.: 0630/587-8951
(7346K)
Homokkomáromi Naphegyen
zártkerti ingatlan szőlővel, gyümölcsössel,
épülettel, felszereléssel eladó
vagy haszonbérletbe kiadó. Víz,
villany van. Tel.: 0693/313-924,
0630/277-9718 (7347K)
Belvárosi 140 (+30) m2-es, igényes
kivitelű családi lakóház extrákkal
29,98 millió Ft-ért eladó.
Képes ismertetőt e-mail-en küldök.
Tel.: +3630/901-9013 (7352K)
Nagybagolai hegyen lakható
épület eladó. Víz, villany van. (A
Szőlőskert Fogadó felől megközelíthető.)
Tel.: 0620/3893-872 (7358K)
Kétszobás bútorozott, központi
fűtéses lakás Nagykanizsán a Liszt
Ferenc úton kiadó. Kaució szükséges.
Érd.: 0630/685-5853 (7348K)
Kiadó Nk-án Ipari Parkban 180
m2 alapterületű cukrászüzem teljes
berendezéssel, 10 m2 sütőfelülettel,
más sütőipari tevékenységre is alkalmas.
Tel.: 0620/9246-294 (7353K)
Nk-án Ipari Parkban 180 m2
alapterületű közművesített üzleti
ingatlan kiadó. Tel.: 0620/9246-
294 (7354K)
Nk-án külön bejáratú bútorozott szoba
megbízható egyedülálló hölgynek
kiadó. Tel.: 0670/518-7742 (7355K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy nélkül
is igénybe vehető.) Szolgáltatások:
alakformáló-, talp-, egyéb masszázs,
fényterápia, méregtelenítés, stb. Hívásra
házhoz is megyek. Érdeklődni
és bejelentkezni: a +3630/481-2323
telefonszámon lehet. (6273K)
Gyakorlattal rendelkező könyvelő
vállalja társas és egyéni vállalkozók
könyvelését és beszámolók készítését.
Tel.: 0630/348-9669 (7340K)
Idősek gondozását, otthonápolását
vállalom Nk-án és környékén.
Tel.: 0670/881-7197 (7349K)
Megbízható nő takarítást vállal
akár heti rendszerességgel is. Tel.:
0693/325-867 (7356K)
Jó munkalehetőséget ajánlok, ha
érdekli, hívjon! Tel.: 0630/227-
3636 (7350K)
Régebbi kerámia, porcelán
falitányérokat, vázákat, nippeket
készpénzért vásárolok.
Nagykanizsa, 0630/332-8422
(7359K)
50 éves diplomás férfi keresi
korban hozzáillő társát. Tel.:
0630/722-8375 (7357K)
Hirdessen a Kanizsában
Lakossági apró 15 szóig egy alkalommal: 600 Ft
(Amennyiben hirdetését egyszerre több alkalomra adja fel,
úgy a másodiktól 300 Ft.).
Vállalkozási apró 15 szóig egy alkalommal: 1200 Ft
(Amennyiben hirdetését egyszerre több alkalomra adja fel,
úgy a másodiktól 600 Ft.)
DUATLONVERSENY
A TRI-CO Triatlon Klub március 26-án rendezi meg hagyományos
NYUSZI DUATLON versenyét. A versenyen az óvodásoktól a
nyugdíjasokig mindenki elindulhat a korosztályának megfelelő
távokon. A verseny helyszíne a Sétakert (a strandfürdő hátsó
bejáratánál). Az első futam, az ovisok rajtja 10.00-kor kezdődik, a 7-8
évesek 10.20-kor, a 9-10 évesek 10.40-kor a 11-12 évesek 11órakor, a
13 év felettiek a szenior korcsoportig együtt 11.20-kor rajtolnak.
Nevezni a helyszínen lehet 9.20-tól a rajtokat megelőző 10 percig.
Minden korcsoport I-III. helyezettje oklevél díjazásban részesül, az
eredményhirdetés 12 órakor lesz. Kerékpárt és sisakot mindenki hozzon
magával (sisak korlátozott számban a helyszínen is kölcsönözhető).
Bővebb felvilágosítás a 30/417-6410, vagy a 93/311-627-es telefonszámokon
lehetséges.
Az asztalitenisz NB-s bajnokságok
legutóbbi fordulóiban a
Kanizsa Sörgyár SE különböző
csapatai nem ízlelhették meg a
siker ízét, ami a hajrába fordulva
bizony nem jött volna roszszul.
Tompa Ingatlanforgalmi
Kft.-Kanizsa Sörgyár SE III
(9.) – Szomódi SE (5.) 0:18.
NB I B Nyugat női asztalitenisz-
mérkőzés, 14. forduló.
Nagykanizsa.
Tartalékosan állt ki a kanizsai
harmadik csapat, de Tárnok Zsófival,
Tárnok Tímeával és Deák Noémival
(valamennyien betegek
voltak) sem lett volna sokkal több
esélye a rutinos vendégekkel
szemben.
Tompa Ingatlan-Kanizsa Sörgyár
SE I (8.) – Szombathelyi
AK II Sabaria (2.) 1:17. NB II
Nyugat férfi asztalitenisz-mérkőzés,
14. forduló. Nagykanizsa. A
kanizsai győztes: Horváth D.
A kezdőcsapatból csak Horváth
Dávid tudott a mérkőzésen
játszani, (Zborai Gyula Egerben
játszott a Hungarian Open
nemzetközi versenyen, Szita
Balázs és Kahotek Kristóf sérülés
miatt hiányzott.) és a diákolimpián
remeklő fiatalok,
Gyöngyösi Áron és Fodor Kristóf
kaptak lehetőséget, illetve a
negyedik beugró Varga Zsolt
volt. A várakozásnak megfelelően
csak Horváth Dávid tudott
mérkőzést nyerni.
Mosonmagyaróvári TE (8.) –
Tompa Ingatlan-Kanizsa Sörgyár
SE II (10.) 13:5
NB III Nyugat-Dunántúl férfi
asztalitenisz-mérkőzés, 16. forduló.
Mosonmagyaróvár. A kanizsai
győztesek: Tuboly 2, Tóth I. 1,
Tóth D. 1, Novotny 1.
Fontos mérkőzésen maradt alul
a kanizsai csapat. A hazaiak a győzelemmel
megelőzték a kanizsai
második csapatot.
Az elsőnél
vendégeskedtek
Hazai pályacsúcsot
dobtak
Veszprémi Egyetem (1.) – Kanizsa
KK-DKG EAST (8.) 92-77
(21-20, 16-11, 24-24, 31-22).
NB I B Nyugati csoport férfi
kosárlabda-mérkőzés, 20.
forduló. Veszprém, 250 néző.
Vezette: Tóth K., Magyari T.
dr.
A tavalyi szezonban bizony
ez a párosítás rangadó volt a javából,
idén azonban arra kellett
figyelni, hogy ne legyen kiadós
vereség a végén. Nos, az előjelek
ellenére a kanizsaiak nem
tartották magukat rosszul, hiszen
a találkozó döntő hányadában
5-6 ponttal mentek csupán
a hazaiak. Az utolsó negyedben
tudott még erősíteni a
Veszprém úgy, hogy azzal a látogatók
már nem tudtak mit
kezdeni.
Március 20-án a bajnoki tabellán
jelenleg második Bonyhád látogat
Nagykanizsra, a mérkőzést
17 órától rendezik.
Ping-pongos sikerek nélkül
Kanizsa 2011.március 18. – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Mohácsi TE (11.) – Nagykanizsai
TE 1866-Horváth Méh (12.)
1-5 (1-2)
NB III Dráva-csoport labdarúgómérkőzés,
17. forduló. Mohács,
200 néző. Vezette: Rácz Z. (Knap,
Mihálovics). G.: Laki (24.); Ujvári
(30., 56.), Cs. Horváth G. (11.),
Nagy T. (51.), Kisharmadás (60.)
NTE: Markek T. - Kotnyek,
Kütsön A., Pozsgai, Boros - Ujvári
(Szelei, 74.), Nagy T., Rácz Sz.,
Kisharmadás - Cs. Horváth G.,
Luiz Fernando (Szőke, 62.). Vezetőedző:
Koller Zoltán.
A találkozónak Cs. Horváth
Gábor gólja adta meg az alaphangot
(a támadó azért a felkészülés
alatt már belőtte magának a hálót...),
s ha az elmúlt héten azt írtuk,
hogy Luiz Fernando duplájára
is szükség lenne, azt most
Ujvári Máté átvállalta a dél-amerikai
helyett.
A másik brazil, Rubens játékengedélye
információink szerint még
nem érkezett meg, de a csapat ezt
is elbírta, s a második játékrészben
már egyértelműen a kanizsaiak javára
billent a mérleg.
Külön előrelépés, hogy Nagy
Tamás és Kisharmadás Gábor is
gólt vállalt, s ez bennük is oldhatja
a görcsöt.
Kiskanizsai Sáskák (4.) –
Letenye SE (11.) 3-2 (2-1)
Megyei II. osztály Déli csoport
labdarúgó-mérkőzés, 16. forduló.
Nagykanizsa, 150 néző. Vezette:
Kondákor (Kulcsár, Gróf). G.:
Kálcsics F. (1., 36.), Rajnai (90.);
Mikó (26.), Stropka (87.)
Kiskanizsa: Csáki L. - Csordás,
Gyulai Cs., Horváth G., Rajnai,
Kálovics Á., Farkas M. (Szántó,
70.), Anger, Tóth M., Kálcsics F.
Edző: Ifjovics Ferenc.
Végre elkezdődött hivatalosan is
a megyei labdarúgó porondon a tavaszi
szezon, s a másodosztály
egyik párosítása a Letenye együttesét
szólította Kiskanizsára. Szinte
azonnal bánhatták is, hiszen egy
szöglet után már az 1. percben
megszerezte a vezetést a Sáskák
csapata Kálcsics Ferenc révén (1-
0). Aztán még maradt ki egy-két
kecsegtető lehetőség a hazaiak részéről,
s erre válaszként érkezett is
a vendégek egyenlítése, amit Mikó
Tibor szerzett átlövésből, Csáki
László hathatós közreműködésével
(1-1). A veterán portás szerencséje,
hogy Kálcsics ismét villant (2-1),
de a második félidő erőlködése
csak annak utolsó pillanataira tört
meg. Akkor viszont alaposan, hiszen
Csáki védett egy büntetőt, de
a kipattanót Stropka Dávid értékesítette
(2-2), majd amikor már a
döntetlennel többen kezdtek megbarátkozni,
Rajnai Gábor tolt kettőt
a labdán, s 25 méterről jobbal a
jobb kapufa segítségével mutatós
gólt vágott a letenyeiek hálójába
(3-2).
A további kanizsai együttesek is
pályára léphettek már az elmúlt
hétvégén:
Megyei I. osztály: Kentaur
Andráshida SC (8.) – Miklósfa
SE (16.) 2-0 (1-0).
A miklósfaiaknál bemutatkozhatott
az NTE-től kölcsönszerződéssel
hozzájuk került Orbán Imre és Szakmeiszter
János, illetve a kapuban
Freischmid Roland, aki tavaly ilyenkor
kölcsönbe került az NTE-hez Baranyából,
majd az ősszel – szintén
kölcsön-kontraktussal – Pécsről a Pogány
NB III-as gárdájában játszott.
Megyei II. osztály, Déli csoport:
Borsfa SE (10.) –
Nagykanizsa-Bagola VSE (8.) 4-
2 (1-1).
A bagolaiak góljait Lovkó Balázs
és Kapus László szerezték.
P.L.
􀂊 Utánpótlás szakmai
koordinátorként
A közelmúltban a kanizsai UFC
vezetése úgy gondolta, hogy az
egyesületnél folyó labdarúgó
utánpótlás-képzést egy részletesen
kidolgozott szakmai koncepció
alapján folytatná, s a benyújtott
anyaga alapján Koller Zoltánt tartotta
alkalmasnak a koordinátori
szerep betöltésére. A helyzet érdekessége,
hogy a szakember egyben
az NTE 1866-Horváth Méh
NB III-as labdarúgó együttesének
a vezetőedzője, és párhuzamosan
látja el a két feladatot.
􀂊 A Köztársaság Kupa
győztesei
ANagykanizsai TE 1866 korosztályos
dzsúdósai a Diák B korcsoportú
(11éves) fiataloknak rendezett
mosonszolnoki Magyar Köztársaság
Kupa versenyen vettek részt, s Lukács
Ditta (30 kg) szereplése volt a
legértékesebb, mivel a tavalyi magyar
bajnokkal szemben tett szert súlycsoportjában
az első hétre, míg Sólyomvári
Dávid 32 kg-ban az ötödik helyen
zárt. A Diák A korcsoport (12
évesek) cselgáncsozói Budapesten
versenyeztek a Magyar Köztársaság
Kupáért, s a dél-zalaiak a Honvéd-
csarnokban egy aranyat zsebeltek
be, amihez még egy ötödik hely
társult. Huszár Máté 34 kg-ban két
győzelemmel a Magyar Köztársaság
Kupa bajnoki címét nyerte el.
􀂊 Sportági kitüntetéssel
A Kanizsai Birkózó Sportegyesület
versenyzői a serdülők mezőnyének
(14-15 éveseknek) rendezett szabadfogású
országos rangsorversenyen
is indultak, s 46 kg-os lányoknál
Egyed Zsanett állhatott a dobogó
legtetejére, míg a fiúk versenyében
az 50 kg-os Krasznai Bence négy
győztes egy vesztes mérkőzéssel a
harmadik helyen végzett. Mindkét
versenyző az elért eredménnyel kvalifikálta
magát a korosztályos országos
bajnokságra. A Nyugat-magyarországi
területi bajnokságon a
diák-korcsoportosok (12-13-
évesek) 32 kg-osainál Németh
Márton mindenkit legyőzve lett
aranyérmes, míg a 38 kg-os Egyed
Balázs és az 50 kg-os Béli Attila a
második helyen végzett. A serdülők
között az 50 kg-os Krasznai
Bence is ezüstérmet szerzett.
A birkózó Golden Grand Prixverseny
megnyitóján Dr. Hegedűs
Csaba a Magyar Birkózó Szövetség
Érdemrendjének ezüst fokozatát
adta át dr. Kalmár Bélának, a
korábbi kanizsai edzőnek és szakosztályvezetőnek,
a birkózásért
tett ötven éves szolgálatáért.
Kispesti AC (4.) – Nagykanizsai
Izzó SE (13.) 37-25 (16-12)
NB I B Nyugati csoport női kézilabda-
mérkőzés, 18. forduló. Budapest,
150 néző. Vezette: Hégli,
Kronavetter. Nagykanizsa: Hrankai
- Nagy R. 2, Ruppert, László 3, Pintér
K. 1, Mátyás 12/3, Gyánó 2. Csere:
Csaba (kapus), Gácser 4, Papp Zs.
1, Takács A., Kiss M. Edző: Gódor
Mihály.
Hogy egy elcsépelt „sportos”
szófordulattal éljünk, a mérkőzés
végeredménye nem tükrözte a találkozó
képét, legalábbis arról az
oldalról közelítve, hogy a beszámolók
alapján ekkora különbség
nem volt a két együttes között. Ettől
függetlenül a kispestiek egyvalamit
valóban eredményesen tettek:
szereztek 15 gólt leindításból...
P.L.
Szünet után léptek el tőlük
A mohácsiaknak volt vészes
Kanizsai Vadmacskák SE (2.)
– Zala Volán TE II (9.) 117-37
(35-15, 31-13, 23-4, 28-5). Amatőr
NB I női kosárlabda-mérkőzés, 17.
forduló. Nagykanizsa, 50 néző.
Vezette: Benedek, Csabai. Kanizsa:
Fekete (23), Fuisz (27/3),
Olasz A. (3), Jurkó (5), Jagarics
(14). Csere: Oros (14), Kiss V.
(24), Rajkai, Tóth Sz., Nagy (4),
Simon (1). Edző: Gábor Erzsébet.
A hazaiak erő- és gyorsasági fölénye
az egész találkozón dominált.
Egészpályás letámadásos védekezésüknek
az egerszegi csapat nem
találta ellenszerét, huszonnégy
megszerzett labdából gyors, könynyű
leindításos kosarakat tudtak elérni.
A második félidőre a vendégcsapat
elfáradt és magabiztosan,
nagy fölénnyel nyerte a Kanizsai
Vadmacskák a meccset, amivel az
alapszakasz lezárult számukra. A
kanizsaiak szériája mindenesetre
folytatódott: sorozatban hetedik
meccsüket nyerték.
Időközben az is eldőlt, hogy a
Kanizsai Vadmacskák SE együttese
a későbbi eredmények alakulása
nyomán csoportjában a második
helyen végzett, s így a "keletieknél"
harmadik Miskolci Sportiskola
ellen kezdheti vasárnap 16 órától
idegenben a felsőházi rájátszást.
Addig is az alapszakasz végi
állomásnál Gábor Erzsébet röviden
így értékelt:
„Tulajdonképpen a csapat minden
tagjánál tapaszatalható előrelépés
végett elértük, hogy ne csupán
egy vagy két személyes együttes legyünk.
Természetesen a továbbiakban
is minél több mérkőzést szeretnénk
nyerni, s ugyan itt már erősebb
a mezőny, az első ötben szeretnénk
végezni.”
P.L.
Irány a kosaras felsőházi rájátszás
Kanizsa 16 – Színes 2011. március 18.
A germán mitológia Fafnir nevű
sárkánya éjjel-nappal őrizte
termetes kincshalmát – melynek
egyes darabjai szinte már belenőttek
fertelmes gyík-szügyébe –
amíg meg nem szabadította őt
függőségétől a hős Siegfried. Mi
emberek azért talán nem ragaszkodunk
ennyire ékszereinkhez,
mindenesetre szinte mindenkit
magával ragadnak a szépen megmunkált,
csillogó ékszerek. A drága
smaragdokkal vagy rubinokkal
ékesített, brillkövekkel kirakott
gyűrűk, vagy a féldrágaköves,
tekintélyt parancsoló medálok,
de akár egy visszafogottabb
arany-vagy ezüstékszer is öltöztetheti
az embert, vagy épp kiemelheti
karakterét, személyiségét.
Hajmási Edit különleges szakmát
választott magának: az ötvösmesterséget.
A vele folytatott beszélgetésünkből
kiderül, mi ennek a mesébe
illő – ám csöppet sem könnyű – foglalkozásnak
a valódi szépsége, igazi
értéke.
– Az ötvösmesterség manapság
mennyire népszerű, elterjedt? Hogyan
indultál el ezen az úton?
– Mint minden szakmához, az ötvösséghez
is elhivatottság kell. A tanuló
csak következetes és kitartó
gyakorlással válhat olyan ötvössé,
akinek munkáját szeretik és megbecsülik
az emberek. Ugyanakkor nem
csak a felsőoktatás egyes ágainál, hanem
az ötvösségnél is túlképzés tapasztalható.
Az államin kívül számos
alapítványi iskola létezik, nekik pedig
az az érdekük, hogy minél több
tanulójuk legyen. Emiatt eléggé felhígult
a szakma, akinek megvan a
képesítése, sajnos nem jelenti azt,
hogy a megfelelő tudással rendelkezik.
Hogy számszerűsítsem ezt a fajta
túlképzést, míg hazánban évente
százötven ötvöst képeznek, addig
Ausztriában nyolcat. Elsősorban tehát
gyakorlat kell az ötvösséghez,
ennek megszerzése pedig hosszú
éveket igényel. Úgy gondolom, hogy
a nemesfémnek mindig lesz egyfajta
misztikuma, ezért kereslet is lesz rá.
Nálam a munka, a szakma szeretete
az, ami magával ragadott.1996
óta vagyok ezen a pályán, de még
mindig nem untam bele. Folyamatosan
vannak új terveim, de mivel
elsősorban a megélhetésre kell koncentrálni,
ezért az elképzeléseket
csak nehezen tudom megvalósítani.
Az érettségit követően egy volt osztálytársam
édesanyja – ismerve a
képességeimet – javasolta az optikus
vagy ötvös szakmát. Ahogy az
utóbbit kimondta, egyből felidéződött
bennem egy emlék, amikor általános
iskolásként egy ötvösökről
szóló dokumentumfilmet néztem, és
már akkor felkeltette az érdeklődésemet.
Érettségi után aztán elkezdtem
kitanulni a mesterséget, öt év
gyakorlat után pedig letettem a mestervizsgát.
Tudomásom szerint
egyedüli mesterként dolgozom a
városban, gyakran Zalaegerszegre
vagy Budapestre viszik az ékszereket
a kanizsai üzletek.
– Milyen ékszereket készítesz?
– Az ötvösség szerteágazó szakma,
hiszen ezen belül van arany-és
külön ezüstműves, vésnök, kőfoglaló
és lánckészítő. Én aranyműves
vagyok, így főleg gyűrűt, medált,
kitűzőt, fülbevalót készítek, illetve
a láncok között is vannak olyanok,
amelyeket a mi műhelyünkben is
meg lehet csinálni. Az arany egyik
különlegessége, hogy egy grammal
akár egy lovasszobrot is be lehetne
aranyozni, ezt egyébként
aranyfüstnek nevezzük.
– Milyen előállítási módszerek
léteznek az ékszerkészítésen belül?
– Alapvetően a félkész terméketrudacsot,
huzalt és lemezt, ami a későbbi
alkotás alapjául szolgál - tovább
hengereljük, fűrészeljük, forrasztjuk.
Ez az, ami igazán különlegessé
teszi a szakmát, hogy egy
fémdarabból tetszetős ékszert varázsolunk.
Érdekes, hogy egy alapötletet
hogyan tudunk kibontani, életre
hívni. Ha egy vevő elképzelését
valósítjuk meg egy hozott kép vagy
rajz alapján, sokszor leöntetjük a
jól sikerült mesterdarabot, legyen az
gyűrű, medál, vagy egy különleges
láncszem. Gyakran készítünk névfeliratokat,
minden egyes betűt előrajzolunk
és külön kifűrészelünk
– Követed az épp aktuális divatot,
trendeket, vagy vannak hagyományos,
örök darabok az ékszerek
között?
– Mindenképp a piac határozza
meg az igényeket, hiszen az új trendeknek
magasabb árkategóriája is
van. Az igazán különleges ékszerekre
kevésbé van kereslet, mint az
épp divatos, sorozatgyártásban előállított
darabokra. Alapvetően mindenkinek
az egyéni stílusához, személyiségéhez
kell alakítani az ékszert,
hiszen hiába tetszik például
egy extravagáns, feltűnő nyakék, ha
nem passzol a habitusomhoz.
– Gyakori, hogy olyan ékszert szeretne
a vevő, ami nem áll jól neki?
– Az üzletnek nyilván jobb lenne,
ha rábeszélném egy bizonyos
ékszerre a vevőt, de az őszinteségem
mindig győz, mert nem bírom
megállni, hogy ne mondjam el, ha
nem áll jól neki az adott ékszer.
Ilyenkor nem a mindenáron való
profitszerzés az elsődleges szempont,
hanem hogy a vevő elégedetten
távozzon és legközelebb is
visszajöjjön hozzánk.
– Milyen kívánságaik vannak a
vevőknek?
– Ez nagyon változó. Ajándékozáskor,
születés-és névnapkor vásárolnak
ékszert elsősorban, de van
úgy, hogy a saját, elhasználódott
kincseiket szeretnék becserélni egy
újra. Tervezünk egy saját prospektust,
amelyben az általunk készített
ékszerek szerepelnének. Én nagyon
szeretem az egyedi munkákat, jelenleg
is dolgozunk egy különleges
fazonú, fehérarany gyűrűn, amit
Tahiti gyönggyel és brillkövekkel
kell díszítenünk, ez például szakmailag
nagy kihívást jelent.
– Szerinted mennyire öltöztet
egy ékszer?
– Természetesen meghatározó,
hiszen kifejezi az ember ízlését, személyiségét.
Egy jól megválasztott
ékszer olyan, mint egy csinos ruhadarab,
és ha a kettő összhangban
van egymással, akkor stílust ad az
embernek. Én is állandóan válogatom
magamon a fülbevalókat, nyakékeket,
ezért nem is unom meg
őket, és a hangulatom is más lesz
egy-egy darabtól. Nem engedjük el
úgy a vevőket, hogy ne adnánk
„használati utasítást” a megvásárolt
termékekhez. Mindig tájékoztatjuk
őket, hogy melyik ékszer kényesebb
és melyik strapabíróbb, mert például
a Swarovski kristállyal készült
gyűrűben nem tanácsos kezet mosni
vagy aludni. Az ékszert is kímélni
kell, mint ahogy a ruháinkat, én azt
szoktam mondani, hogy nem hordani,
hanem viselni kell őket.
– A régebbi korok ékszerei szolgálhatnak
mintául?
– Sok olyan motívum van, amit fel
lehet használni, ezeket javasolni is
szoktuk. Van néhány század eleji ékszerem,
például egy ezüst kitűző,
amelyben gyémántok vannak és azsúrozott
díszítéssel készítették. A mestermunkám
egy szecessziós stílusban
készült, azsúrozott, vörösaranyból és
ezüstből készült medál, a régi stílusokat
ötvözi modern változatban. Ezt az
ékszert kövek nélkül kellett leadnom,
mert kőfoglalással egy-két apró hibát
el lehet tüntetni, amelyek csak kövek
nélkül látszódnak. A medál elkészítése
nagyon sok időt vett igénybe, már
csak ezért is kedves számomra ez az
ékszer. Sokan kérdezték már, hogy
mennyiért adnám el, de annyi munkám
van benne, hogy nem szívesen
adnám oda senkinek.
– Milyen díszei lehetnek a gyűrűnek,
medálnak?
– Abrillkő a legidőtállóbb, mivel
meglehetősen kemény. A cirkónia
olcsóbb, de a karikagyűrűbe inkább
brillkövet ajánlunk, mert nem kopik,
sokáig csillogó marad a fénye,
és így állandóan viselhetjük. Asmaragdnak,
rubinnak, zafírnak is nagy
a kopásállósága, de a kő tisztaságától
függ az ár. Az átlátszó és az átlátszatlan
drágakövek között is van
különbség. A másodlagos drágakövek
árban elérhetőbbek, mégis
széppé, színesebbé teszi az ékszert.
Mostanában ezek mégsem annyira
népszerűek, inkább a csillogó,
sokköves ékszerek, amelyek tényleg
mutatósak, de kényesebbek is.
Úgy gondolom, nem feltétlenül
megy ki a divatból egy-egy ékszer,
vannak örök darabok. Nem szabad
elfelejteni azt sem, hogy sok esetben
az egyszerűbb szebb.
Ziegler Anita
Nem hordani, viselni
Fotó: Ziegler Anita
XXIII. évfolyam 11. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2011. március 24. Kanizsa Az Európai Unió által támogatott
„Nagykanizsa Megyei Jogú
Város funkcióbővítő fejlesztése –
Belvárosi Akcióterületi terv” elnevezésű
(projektazonosító:
NYDOP-3.1.1/B-2009-0004)
Nagykanizsa belváros rehabilitációját
megvalósító projekt támogatási
szerződése 2009. december
16. napon került aláírásra.
Az I. ütemben megvalósuló
közel 2 milliárd forint bekerülési
költségű projektet, majd 900
millió forintos támogatással valósítja
meg az önkormányzat. Az
I. ütem kivitelezési munkálatait
a 2009. július 15. napon aláírt
vállalkozói szerződés alapján a
közbeszerzési eljárás keretében
nyertes NK-VR Konzorcium
(8749, Zalakaros, Jegenye sor
3.) valósítja meg.
Az I. ütemben az Erzsébet tér
rekonstrukciója, a Huszti György
téri körforgalom kialakítása, Magyar
és Petőfi utca összekötése
az Arany János és a Királyi Pál
utca meghosszabbításával, és a
Zrínyi u. – Teleki u. összekötése
épül meg. Az elmúlt év végén
megvalósult Huszti téri körforgalomban
található köztéri elemek
végigkísérik a rekonstrukció
valamennyi projektelemét is.
Így a térburkolatok, a közvilágítási
kandeláberek megjelennek
majd az Erzsébet téren is,
ahol a kivitelezési munkálatok
április hónapban megkezdődnek.
Itt első munkafázisban a meglévő
köztéri elemek elbontása, térburkolat
felszedése történik meg
a kivitelező által, mely elemeket
az önkormányzat további hasznosítás
céljából a VIA Kanizsa
Városüzemeltető Nonprofit Zrt.
telephelyén deponál.
Folyamatos munkavégzés történik
jelenleg is a Zrínyi u. – Teleki
u. összekötésében (képünkön) , valamint
az Arany J. u. – Petőfi u.
összekötésénél is, ahol jelenleg a
közmű kiváltások, illetve meglévő
közmű bekötések cseréje zajlik. A
kivitelezés ideje alatt folyamatos
félpályás útlezárásra lehet számítani
az erre közlekedőknek. Időszakosan
alternatív útvonal kijelölése
mellett esetenként teljes útlezárásra
is lehet számítani ezeken a
helyeken.
A Zrínyi u. - Teleki u. összekötése
várhatóan június 30-án fejeződik be.
Nyárra
elkészül
Tudományos doktori címet
kapott az ellenőrzési szolgálatvezető.
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetem Doktori Tanácsa
tudományos, PhD. doktori címet
adományozott Németh József
r. alezredesnek, a Zala Megyei
Rendőr-főkapitányság ellenőrzési
szolgálatvezetőjének,
aki sikeresen védte meg „A
Rendőrség feladatai az illegális
migráció és a nemzetközi terrorizmus
elleni fellépés terén, különös
tekintettel a Balkán biztonsági
helyzetére” című értekezését.
Németh József 2004. és 2007.
között folytatta tanulmányait a
ZMNE Doktori Iskolájában. A
pályázat útján elnyert hallgatói
jogviszony létrejöttének több
előzetes feltétele volt, egyebek
között a kiváló, vagy jó minősítésű
egyetemi végzettség, a
nyelvtudás, a korábbi kiemelkedő
szakmai életút és a tudományos
jellegű tanulmányok, illetve
publikációk megléte.
A Doktori Iskola elvégzését
követően kezdődhetett meg a fokozatszerzési
eljárás, melyhez
nagyban hozzájárult az a tudományos
tevékenység, melyet Németh
József r. alezredes az elmúlt
négy évben végzett. Ehhez kapcsolódóan
több alkalommal került
sor különböző rendészeti témájú
nemzetközi, tudományos
konferenciára, melyek öregbítették
a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság
hírnevét és megalapozták
a Magyar Rendészettudományi
Társaság Zala Megyei Csoportjának
létrejöttét. Az MRTT
által kapott bizalom jele, hogy az
új szervezeti elem tagozat jogállást
kapott. A tudományos fokozatszerzési
eljárás végén – melyet
lezáró vizsgakövetelményeknek
„Summa cum laude”
minősítéssel tett eleget a jelölt –
Németh József r. alezredes részére
a ZMNE főtitkára, a Szenátus
elnöke, dr. Lakatos László ny.
mk. vezérőrnagy 2011. március
9-én adta át a Szenátus ünnepi
ülésén a doktori címet.
K.H.
A 2010-es év tevékenységének
értékeléséről, valamint a 2011-re
vonatkozó célkitűzésekről hallhattak
beszámolót a Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltóságának
dolgozói és meghívott
vendégei. Egri Gyula tűzoltóparancsnok
elmondta, az elmúlt év
gazdasági szempontból a túlélésé
volt, de összességében minden
kötelezettségnek sikerült megfelelni.
„Nemzeti elkötelezettség, hivatásszeretet,
csapatszellem,
szakmai alázat” – mint az évértékelőn
elhangzott, ezek az értékek
bátran felvállalhatóak a
parancsnokság minden tagja
számára. Egri Gyula hangsúlyozta,
a tavalyi évben minden
kitűzött célt sikerült teljesíteni,
és még a harmincöt millió forintos
pénzelvonás mellet is hiány
nélkül teljesítették gazdasági
kötelezettségeiket. A 2009.
évhez viszonyítva a kivonulások
tizennyolc százalékkal kevesebbek
voltak, ami a viharkárok
elmaradásával magyarázható.
A tűzoltási tevékenységet tekintve
2010-ben két kiemelkedő
tűzeset volt, ezekkel együttvéve
tűzoltás céljából százharminckilenc
alkalommal vonultak ki tűzoltók.
A két legjelentősebb tűzoltás
közül az egyik 2010. január 4-5-
én a zalakarosi Hotel Spa Apartman
oltása volt, melynek során
az épületet sikerült megmenteni,
csak tetőszerkezetét kellett kicserélni.
Az esettel kapcsolatban
tűzeset felszámolás-eloltása
közben tanúsított kimagasló
szakmai helytállásáért 2010.
március 11-én a Magyar Köztársaság
Önkormányzati minisztere
Bátorságért Érdemjel kitüntető
címben és jutalomban részesítette
Kling József tűzoltó őrnagyot.
Emellett 2010. március
26-án Balatonmagyaródtól
északra a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park területén keletkezett
avar-és nádas tűz, majd a
30-án Surd és Nemespátró közötti
fenyőcsemetésbe átterjedt
lángok eloltása volt.
Műszaki mentéshez négyszázötvenhat
alkalommal vonultak
ki a tűzoltók, például több esetben
hívták őket közúti balesetnél
beszorult személyek kiszabadításához,
ár-és belvízvédelmi
beavatkozásokat végeztek
nagy számban, valamint a balatoni
viharkároknál is segítséget
nyújtottak. A 2010-es év rendkívül
csapadékos időjárása miatt
szeptemberben és októberben
közel harminc-negyven esetben
kérték a tűzoltók segítségét.
Mint ahogy az évértékelőn elhangzott,
tavaly százötvennégy
alkalommal kevesebbet vonult a
készenléti állomány, mint 2009-
ben. Ebből ötszázhetvenkettő
esetben került sor éles bevetésre,
százharminckilenc alkalommal
tűzesethez, négyszázötvenhat
esetben műszaki mentésekhez
vonultak. Egy gépjárműfecskendővel
és hat-hét fővel a
kanizsai tűzoltók is részt vettek
a vörösiszap katasztrófa felszámolásában
Kolontáron 2010 októbere
és novembere között.
Nagykanizsa után a Zalakarosi
Kistérségbe vonultak legtöbbet,
a munka megkönnyítése érdekében
Zalakaros használatra átengedte
a tűzőrség laktanyáját.
Ami a pénzügyeket illeti, a parancsnokság
2010. évben négyszázkilenc
millió hétszáztizennyolcezer
forint állami támogatást
kapott a központi költségvetésből.
Kedvezően alakult a teljes személyi
állomány átlagéletkora,
amely harminchárom év volt.
Egri Gyula beszélt a 2011-es év
célkitűzéseiről is, így kihangsúlyozta,
hogy ez az év a változásoké
lesz. Mivel állami felügyelet alá
kerülnek a tűzoltóságok, ezért sok
változás várható, és az ezekhez
kapcsolódó feladatok levezénylése
a legfőbb probléma. Másrészt szeretnék
méltó módon megünnepelni
a nagykanizsai tűzoltóság száznegyven
éves fennállását, amelyet
2011. augusztus és szeptember között
terveznek.
A beszámolót követően Cseresnyés
Péter polgármester a város
nevében is megköszönte a
tűzoltóság munkáját, és áldozatvállalást
kért a jövőre vonatkozólag.
Wéber Antal, a Zala Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgatója, tűzoltó ezredes
és Halmi Béla, Letenye polgármestere
is háláját fejezte ki a
tűzoltók áldozatos tevékenységéért.
Z.A.
Kanizsa 2 – Krónika 2011. március 24.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Ziegler Anita. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági
ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit
Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Fotó: Ziegler Anita
Évet értékeltek a kanizsai lánglovagok
Doktori címet kapott Sikerült megfelelni kötelezettségeiknek
Németh József
rendőr
alezredes
Immár negyedik alkalommal rendezte
meg a Kanizsa Térségi Integrált
Szakképző Központ a Szakképzési
Akadémiát, melynek keretein
belül a szakképzés jövőjéről, a közoktatás
és a szakképzés viszonyáról
hallhattak előadást a jelen lévők.
Elsőként Borosán Beátától, a Nemzeti
Erőforrás Fejlesztési Minisztérium
osztályvezetőjétől hallhattak előadást
az általános- és középiskolák, a
kereskedelmi és iparkamara, valamint
gazdálkodó szervezetek képviselői,
ezt követően pedig dr. Szenes György,
a Magyar Szakképzési Társaság elnöke
ismertette a közoktatást és a szakképzést
érintő változásokat. Mint elhangzott,
a közoktatás és a szakképzés
változása fontos, de nem célszerű
elhamarkodott döntéseket hozni. Az
oktatás megreformálásához mindenekelőtt
törvényi változások bevezetése
szükséges. Az előadásokon többek
között elhangzott, hogy az általános
iskolákból kikerülő tanulóknak
kompetenciamérésen kellene részt
venniük, ha szakképzésben szeretnének
továbbtanulni, hiszen még egy viszonylag
egyszerű szakmához is
szükség van alapokra.
Mint a nagy számban elhangzott
kérdések bizonyítják, továbbra is
szükség van a szakképzést érintő
szakmai konferenciákra, így a
TISZK legközelebb májusra tervez
hasonló előadássorozatot.
Z.A.
Kanizsa 2011. március 24. – Krónika 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
Ünnepélyesen aláírta a Nagykanizsa
Megyei Jogú Város és a
Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara közötti együttműködési
megállapodást Cseresnyés
Péter polgármester és Dr. Polay
József, a kamara elnöke. Az aláírást
követően a Vasemberház
Dísztermében tizennégy vállalkozásnak
adták át a „Nagykanizsa
Város Minősített Vállalkozója”
tanúsítványokat.
Az együttműködést aláírók
megállapodtak abban, hogy a törvényekben
és más jogszabályokban
előírt feladataiknak eleget téve
együttműködnek a város gazdasági
fejlődésének erősítésében, a
gazdaságfejlesztést szolgáló beruházás-
ösztönző és foglalkoztatásbővítő
programok megvalósításában,
új vállalkozások létrejöttének
elősegítésében, a működő vállalkozások
érdekérvényesítésének
összehangolásában, valamint a
szolgáltatások színvonalának állandó
emelésében.
A bíráló bizottság februári döntése
értelmében további vállalkozások
kerültek a város minősített
vállalkozóinak jegyzékébe. A bekerülés
legfontosabb szempontja
az volt, hogy a vállalkozás nagykanizsai
székhellyel vagy telephellyel
rendelkezzen, és nem lehet
lejárt határidejű adótartozása sem
az APEH, sem a helyi önkormányzat
felé. A névjegyzékbe való felvételt
bármilyen tevékenységű
mikro-, kis- és középvállalkozás
kérelmezhette.
Gondolataiban Cseresnyés Péter
polgármester a visszafogottságot
említette elsőként, hisz – mint
mondta – nem könnyű időszakot
élünk át, és nem könnyű időszak áll
előttünk. Azért is ünnepélyes ez a
pillanat, mert egy hosszú út jelentős
állomásához érkeztünk, és a jó pár
hónapja elkezdett párbeszédet folytatnunk
kell. Jogos volt a nagykanizsai
vállalkozók részéről felmerült
igény, hogy hatékonyabban vehessenek
részt a város területén belül jelentkező
munkákban. Ezzel a problémával
keresték meg először a kamara
vezetőit, s az egyeztetések után
jutottak el a megállapodás elhatározásáig,
amit a közgyűlés elfogadott.
A másik ünnepélyes alkalom az
– folytatta a polgármester –, hogy
a minősített nagykanizsai vállalkozóknak
újabb tanúsítványokat adhatnak
át, mellyel egy újabb lépést
tettek előre. De nemcsak szimbólumokban,
jelképekben gondolkodva
tettek ezért az elmúlt időszakban.
Ugyanis, hacsak nem egy
meghívásos pályázatról van szó,
nemcsak a kötelezően előírt három
vállalkozót hívják meg, hanem
akiket csak lehet. Több hónapja
hat-hét-nyolc pályázó vesz részt
egyszerűsített közbeszerzési eljárás
esetében, éppen azért, hogy minél
nagyobb legyen a verseny, és
minél többen érezzék azt, hogy az
ő munkájukra is számítanak.
Dr. Polay József megjegyezte, az
együttműködési készség a kamara
részéről 2009-ben fogalmazódott
meg, amit eljuttattak az önkormányzatnak
egy Összefogás Nagykanizsa
gazdasági érdekében című
anyag formájában. Sajnos az elmúlt
időszakban a képviselőtestület nem
tette lehetővé az abban leírtak érvényre
jutását. Úgy érzi, Cseresnyés
Péter polgármesterben végre partnert
találtak, hiszen elejétől fogva
támogatta ezt a fajta elképzelést,
mert ahhoz, hogy a város fejlődjön,
a vállalkozóinak is fejlődnie kell, és
igazából a vállalkozók tudják a várost
kihúzni a nehéz helyzetből.
A “Nagykanizsa Város Minősített
Vállalkozása” tanúsítványt
kapták: Addinol Kft., Ács és Társa
Bt., Baumeister Kft., Baumeister-
Inveszt Kft., BWT Hungária
Kft., C Mobil Labor Kft.,
DeFonTec Kft., Forklift ‘97 Kft.,
SOLED Kft., ÉP-Kanizsa Kft.,
HB-ÉP Kanizsa Kft., Kanizsa Pékség
Sütőipari ZRt., Konzultax
Kft., Röntgen Kanizsa Kft.
B.E.
Nagykanizsa minősített vállalkozói
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Középiskolás Közlekedésbiztonsági
Kupát rendezett a Nagykanizsai
Rendőrkapitányság,
melynek alkalmával kerékpáros,
segédmotoros-kerékpáros és
személygépkocsi vezető kategóriában
bizonyíthatták rátermettségüket
a tizenévesek.
A Nagykanizsai Városi Balesetmegelőzési
Bizottság rendezésében
az idei évben is megtartották a
„Középiskolás Közlekedésbiztonsági
Kupa” városi vetélkedőjét. A
város középfokú intézményeinek
diákjai nevezhettek, intézményenként
három fő fiú és három fő leány,
kerékpáros, segédmotoroskerékpáros,
személygépkocsi-vezető
kategóriában. A verseny felmenő
rendszerű, tehát a városi
megmérettetésről továbbjutott
versenyzők a Zalaegerszegen
megrendezésre kerülő megyei versenyen
mérhetik össze tudásukat
az elméleti és gyakorlati téren is
legképzettebb zalai diákokkal. A
„Középiskolás Közlekedésbiztonsági
Kupa” országos döntőjére
Veszprém megyében, Zánkán kerül
sor. A verseny célja – mint általában
– elsősorban az volt, hogy
a diákok a közlekedéssel kapcsolatos
ismereteiket bővíthessék, célozva
ezzel a balesetek megelőzését
is. Az elméleti vetélkedő során
három területen kellett számot adni
a diákoknak tudásukról. A
KRESZ teszt mellett, drog-prevenciós
teszt és elsősegély nyújtási
ismereteket felmérő kérdéssor is
nehezítette a tanulók dolgát.
A verseny végeztével az is kiderült,
hogy ki az a hat fő, akik a megyei
és talán az országos versenyen
is képviselik majd városunkat.
– tájékoztatta lapunkat Lovkó
Balázs rendőrfőhadnagy, balesetmegelőzési
főelőadó. A helyezettek
a következők:
Személygépkocsi vezetők között első
helyezett Melles Barnabás, Thúry
szakközépiskola, második Horváth
Dániel, Batthyány gimnázium. A segédmotoros-
kerékpárosoknál első
Rodek Bálint, Cserháti szakközépiskola,
második helyezett Kulik Károly,
Zsigmondy – Széchenyi szakközépiskola.
Kerékpáros kategóriában első Bíró
Gábor, Batthyány gimnázium, második
helyezett Révész Ferenc, Cserháti
szakközépiskola.
Z.A.
Közlekedésbiztonságból
jeles
Szükség van a szakképzés változására
Kanizsa – A 4 mi ügyeink 2011. március 24.
Sorozatunkban a végeken járunk.
Arra vagyunk kíváncsiak,
milyen kérdésekkel, problémákkal
keresik fel a város peremkerületein
élők az önkormányzati
képviselőiket. Jerausek István a
nyolcas számú egyéni választókörzet
képviselője. Jelölőszervezete
a FIDESZ-KDNP volt. Szabadhegy,
Sánc, Kisfakos, Nagyfakos
és Bagola zárja választókörzetét.
Beszélgetésünket is ebben
a sorrendben kezdjük.
– Hamarosan elkezdődik Szabadhegyen
a régóta várt szennyvízcsatorna-
építése, melyhez természetesen
az ott élők is hozzájárultak
kétszázezer forintos önrészszel.
A területet már átadták a kivitelezőnek.
Még ebben az évben
megtörténik az ivóvízvezeték bővítése
is. Sürgetővé vált a Kukor
család által felállított feszület felújítása
a Szabadhegyi utca elején,
mielőtt a talapzatában kárt tenne a
közelében kialakított csapadékvízelvezető
árok. Megbeszéltük Dr.
Károlyi Attila (MSZP-MSZDP)
önkormányzati képviselővel, hogy
közösen felújíttatjuk a képviselői
keretünkből.
– Mikor indulhatunk ki a városból
kerékpárúton a Csónakázó-tóra?
– Az idei évi költségvetésben
szerepel, és előkészítés alatt áll a
Hevesi úttól induló kerékpárút
Sáncon át a Csónakázó-tóra. A
sánci lakossági fórumokon és a
képviselői fogadóóráimon többször
kérték gyalogátjáró felfestését
a buszmegállónál. A 61-es elkerülő
út átadását követően visszatérünk
majd a kérdésre, mert az is elképzelhető,
hogy a forgalomcsökkenés
miatt már nem lesz rá szükség.
Szintén régi kérése a sánciaknak
a temető bejáratától a ravatalozóig
vezető út kiépítése. A képviselői
keretemet szeretném ehhez is
felhasználni, ha sikerül megnyernem
Dr. Etler Ottó (CÖNE) képviselőtársam
támogatását, aki szintén
ebben a körzetben indult a választásokon.
És még egy jó hírt el
kell mondanom. A Szívbetegek
Egyesülete már készül a második
Sáncért – Szabadhegyért majálisra.
Szeretném, ha a sikeres megrendezés
érdekében a város is adna
hozzá támogatást.
– Kisfakoson tavaly felújították
a Sandi utca járdáját. Mi a következő
megoldásra váró feladat a településrészen?
– Továbbra is sürgeti a lakosság
a Damjanich utca felújítását.
Ugyanitt megoldódott a csatornázást
követő talajtömörítés, van
kultúrház, orvosi rendelő a városrészben,
a régi iskola épületének
sorsa azonban folyamatosan foglalkoztatja
az ottaniakat. Itt is be
tudok számolni egy jó hírről. Első
alkalommal részesül a Kisfakosi
Városszépítő Egyesület a város
költségvetéséből nyolcszázezer forintos
támogatásban. Ez előrelépést
jelent mindenképpen, hisz lehetőség
lesz rá, hogy programok
szervezésével életet leheljenek a
kultúrházba. Nagyfakoson is elkészült
a buszváró terve, megvan
már az építési engedélye is. A település
előtt, a régi helyén fog majd
állni. Bagolán a pénzügyi lehetőségeivel
jól sáfárkodó Városszépítő
Egyesület minden évben meghívja
a lakosságot a hagyományos
rendezvényeire.
Beszélgetésünk végén Jerausek
István nem hagyta szó nélkül azt
sem, hogy lenne mit felújítani Katonaréten
az őrház és a Sánci utcában
is.
B.E.
Szabadhegy, Sánc, Kisfakos,
Nagyfakos és Bagola
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A Cserháti Sándor Műszaki
Szakképző Iskola és Kollégium
12. C osztálya a Felvidéken ünnepelte
március 15-ét.
ARákóczi Szövetség minden évben
pályázatot ír ki magyar középiskoláknak,
hogy elősegítse a határon
túli területeken való közös ünneplést.
Iskolánk már másodszor
nyert a pályázaton, így ez volt a
második osztály, amely lehetőséget
kapott az utazásra. Dunaszerdahelyen
egy középiskola kollégiumában
laktunk, és az első napot a városban
töltöttük. Részt vettünk a
városi ünnepségen, megkoszorúztuk
a 48-as emlékművet. A diákoknak
felemelő érzés volt megtapasztalni,
hogy milyen sokan ünnepeltek
együtt a városban, mit jelent a
határon túli magyaroknak ez az ünnep,
a magyarság vállalása. Ahazaszeretetre
való nevelésnek ez a legjobb
módja. Másnap megmutatták
nekünk az iskolát, beszélhettünk diákokkal,
tanárokkal, megismerhettük
az ő problémáikat, majd elutaztunk
Pozsonyba. Tettünk egy nagy
sétát a történelmi városközpontban,
megnéztük a szépen felújított várat,
a koronázó templomot, az
Óvárosházát, a Mihály-kaput. Délután
élményekkel gazdagodva indultunk
haza a kirándulásról.
Farkas Tünde
Március 15. Dunaszerdahelyen
􀂊 141 éves a Kiskanizsai Polgári
Olvasókör. Mint hagyományosan,
idén is tematikus rendezvénnyel
emlékezett megalapításának
141. évfordulójára a Kiskanizsai
Polgári Olvasókör a Móricz
Zsigmond Művelődési Házban. A
mostani ünnepségen a néhai Vizeli
Dezső, a volt igazgató, népzenész,
népművelő és munkássága került a
középpontba. Díszvendégként
meghívták a családja tagjait. A
megjelenteket Salamon Sándorné,
az Olvasókör elnöke köszöntötte.
Beszédében Dénes Sándor alpolgármester
az Olvasókör jelentőségét
emelte ki. A szervezők felidézték
azokat az éveket, amíg Vizeli
Dezső 1960-tól évtizedeken át
dolgozott a hagyományok ápolásáért.
Az ünnepségen adták át a
Kiskanizsai Polgári Olvasókör által
alapított elismeréseket azoknak,
akik sokat tettek, tesznek a
sáska hagyományok megőrzéséért.
􀂊 Ismét megrendezte hagyományos
borversenyét a a Cserháti
Sándor Műszaki Szakképző
Iskola és Kollégium. Az öt tagú
szakértő zsűri és az 55 résztvevő
(az iskola dolgozói és meghívott
vendégek) 38 fajta bort
kóstolhatott meg (31 fehér és 7
vörös). A zsűri értékelése
szerint 7 arany, 11 ezüst és 18
bronz minősítést osztottak ki.
Arany fokozattal értékelték Somogyi
András négy, Baksa Ferenc,
Czinki Ferenc és a Skanecz
testvérek 1-1 borát. A közönség
tetszését Tóth Miklós Irsai Olivér
bora nyerte el. Az est jó hangulatban
telt, alkalom volt a tapasztalatok
cseréjére, kötetlen beszélgetésekre
is.
􀂊 Állatok, mesék, természet
gyerekszemmel. Mintegy háromszáz
rajz érkezett be az Állatok,
mesék, természet című gyerekrajz-
pályázatra, amelynek egy része
megtekinthető a HSMK Ifjúsági
Galériájában. Kanizsa és
környékének iskoláiból, óvodáiból
várták a sokféle, szabadon választott
technikával készített alkotásokat.
A feladat adott volt, hiszen
kedvenc állataikat, mesefiguráikat
és a természethez való
viszonyukat örökíthették meg az
alsó tagozatos kisdiákok és ovisok.
A három kismalac, Nils Holgerson
és lúdjai, kutyák, halak,
bagoly és egy komplett baromfiudvar
is szerepel a kiállított művek
sorában, amelyeket március
huszonhatig tekinthetnek meg az
érdeklődők.
Kissé rendhagyó témát választott
ezúttal a Magyar Éremgyűjtők
Egyesületének Nagykanizsai
Csoportja a múlt vasárnap megtartott
kiállításukra a Hevesi
Sándor Művelődési Központban.
Már a cím is sok mindenről
árulkodott, hiszen a Világörökség
részei hazánkban, várak és egyházi
épületek pénzeken, érmeken,
bélyegeken szerepelt meghatározóként,
vagyis némileg eltért az
eddig bevett, elsősorban vagy épp
kizárólag történeti síkon mozgó
gyűjteményektől.
Persze, ezúttal ez is volt a cél,
mindenesetre az érdeklődésre nem
lehetett panasz, hiszen mintegy
300 érdeklődő előtt nyitotta meg
Karádi Ferenc alpolgármester a
gyűjtők seregszemléjét. Akik közül
aztán sokan élhettek igazi
szenvedélyüknek is a Nemzetközi
Numizmatikai és Filatéliai Találkozón,
hiszen éremcsere és érembörze
is szerepelt a programban.
P.L.
Elfogadta a közgyűlés a személyes
gondoskodást nyújtó szociális
és gyermekjóléti intézmények
2010. évi törvényességi és
szakmai fenntartói ellenőrzéséről
szóló beszámolót.
Az önkormányzat a szociális
szolgáltatások körében Egyesített
Szociális Intézményt, Fogyatékkal
Élők Integrált Intézményét és Családsegítő
Központot, a gyermekjóléti
ellátások körében Gyermekjóléti
Központot és Egyesített Bölcsőde
Intézményt tart fenn. A közgyűlés
évente ellenőrzési tervet
határoz meg az intézmények működésének
törvényessége és szakmai
munkája eredményességének
ellenőrzésére. Ha az ellenőrzés során
jogszabálysértést állapít meg,
intézkedik annak megszüntetéséről.
Többek között vizsgálták az
általános működési és személyi
feltételeket, a létszámnormát, a képesítési
előírásokat, az általános
tárgyi és szakmai feltételeket, a
nyilvántartási kötelezettséget, a
szakmai és gazdálkodási mutatókat
és az ellátottakra vonatkozó
adatokat.
B.E.
Három oktatási-nevelési intézmény,
a Miklósfai Általános Iskola
és Óvoda, a Zrínyi Miklós
Általános Iskola és a Szivárvány
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény túlóra biztosítását
kérte a közgyűléstől.
A testület nem támogatta az Általános
Iskola és Óvoda Nagykanizsa-
Miklósfa intézményébe a más
településről bejáró tanulók felügyeletének
ellátásához kért heti
tíz túlóra biztosítását.
A településrész általános iskolája
is nagy számban lát el más településről
bejáró tanulót. A feladatellátást
és finanszírozást a Belezna,
Liszó és Nemespátró, valamint
Nagykanizsa önkormányzata közötti
Intézményfenntartói Társulási
Megállapodás biztosítja. A három
település gyermekei számára nem
áll rendelkezésre iskolabusz, így
menetrend szerinti autóbusz járattal
közlekednek a lakóhelyük és Miklósfa
között. Az iskola jelezte, hogy
a bejáró felső tagozatos tanulók délutáni
felügyelete az utolsó tanítási
óra és az autóbusz indulása közötti
két tanórás időszakban nem megoldott.
Aszülők írásban benyújtott kérése
miatt az intézmény nem engedheti
el a gyermekeket a tanórák végén,
az időszak rövidsége miatt
azonban tanulószobai foglalkozás
sem szervezhető számukra. A felügyelet,
a foglalkozás heti tíz túlórát
jelent, ennek engedélyezését kérte
harminchét tanítási hétre az iskola.
A közgyűlés nem támogatta a
987 ezer forint túlóra biztosítását.
Felkérték az intézmény vezetőjét,
hogy a tanulók felügyeletét a pedagógusok
heti 40 órás munkaidejéből
oldják meg.
A Zrínyi Miklós Általános Iskola
jelezte, hogy a számára engedélyezett
túlórakeret nem elegendő a feladatellátás
zavartalan biztosításához.
Ebben a tanévben újabb egy csoport
került be a művészeti oktatásba, ami
óraszám növekedést jelentett.
A közgyűlés az intézmény számára
a feladatellátás biztonsága érdekében
jóváhagyta a harminchét
tanítási hétre a kért heti 4,4 túlóra
kifizetését. Az ehhez szükséges
434 ezer forint járulék vonzattal ellátott
összeget a 2011. évi költségvetés
általános tartalék terhére biztosította,
tartalékkeret hiányában
forrásul a működési hitelt ugyanezen
összeggel megemelte.
Aközgyűlés a Szivárvány EGYMI
számára az utazó gyógypedagógiai
ellátás zavartalan működése érdekében
az idei év harminchét tanítási hetére
jóváhagyta a heti 9 túlórát. Az
ehhez szükséges 888.111 forint járulék
vonzattal ellátott összeget a 2011.
évi költségvetés általános tartalék terhére
biztosította, tartalékkeret hiányában
forrásul a működési hitelt ugyanezen
összeggel megemelte.
Nagykanizsa sajátos nevelési igényű
tanulóinak ellátását, a szakvéleményeknek
megfelelő fejlesztési és
rehabilitációs szakmai tevékenységet
a Szivárvány Egységes Gyógypedagógia
Módszertani Intézmény biztosítja.
A feladatot részben utazó pedagógusi
szolgáltatással látja el. Az utazó
pedagógusi szakszolgálat számára
megadott órakeret azonban már nem
elegendő a feladatok elvégzésére. A
Zsigmondy-Széchenyi SZKI, valamint
a Bolyai Általános Iskola tanulói
között megnövekedett a sajátos
nevelési igényű tanulók száma. A
közoktatási törvény idevonatkozó paragrafusai
alapján ellátásuk az előbbi
intézményben két új csoport, az utóbbiban
egy új csoport kialakításával
oldható meg. A három új csoport rehabilitációjának
megszervezéséhez,
szakszerű ellátásához szükséges a heti
kilenc óra túlóra biztosítása.
B.E.
Kanizsa – A 2011. március 24. mi ügyeink 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
A közgyűlés 2010. november
25-i soros ülésén döntött az önkormányzati
tulajdonú gazdasági
társaságok felügyelő bizottságaiba
delegált tagok személyéről,
a tiszteletdíjakról azonban nem
hozott döntést. Akorábbi testület
2007-ben olyan határozatot hozott,
hogy az önkormányzati
képviselő tagok tiszteletdíj nélkül
látják el a feladatukat.
Tekintettel az egyenlő elbánás
elvére és a diszkrimináció tilalmát
is szem előtt tartva, a korábbi közgyűlési
döntéssel ellentétben Dr.
Károlyi Attila önkormányzati képviselő
azt javasolta, hogy a jövőre
nézve az önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságok önkormányzati
képviselő felügyelő bizottsági
tagjai ugyanolyan összegű tiszteletdíjban
részesüljenek, mint a nem
képviselő jogállású tagok. A tiszteletdíjak
megállapításánál, a köztulajdonban
álló gazdasági társaságok
takarékosabb működéséről
szóló 2009-évi törvényben foglalt
korlátozást – miszerint egy természetes
személy legfeljebb egy köztulajdonban
álló gazdasági társaságnál
betöltött felügyelő bizottsági
tagság után részesülhet javadalmazásban
–, figyelembe kell venni.
Alegutóbbi közgyűlés a 2007-ben
hozott határozatot akként módosította,
hogy az önkormányzati tulajdonban
lévő gazdasági társaságok önkormányzati
képviselő és nem képviselő
jogállású felügyelő bizottsági
tagjai 2011. március 1-jétől megegyező
mértékű díjazásban részesüljenek.
B.E.
Tiszteletdíj az FB tagoknak
Túlórákról döntöttek
Intézményi ellenőrzések
Érmek,
bélyegek
Kiskanizsán, az általános iskolában
és óvodában egészségnapot
szerveztek, melynek keretében
még inkább előtérbe került az
egészség tényének fontossága.
Egyebek mellett a gyermekek
az étkezések alkalmával is a legegészségesebb
táplálékokat kapták,
illetve különböző programokkal
is igyekeztek felhívni a
figyelmet arra a pedagógusok és
szervezők, hogy már a legfiatalabbak
korában is nagyon fontos
szerepe van az egészséges életmódnak.
Természetesen a sportprogramok
sem hiányozhattak a
választékból, s a különböző megmérettetések
eredményhirdetésére
is sor került a szombat délelőtt
folyamán.
P.L.
Egészségről
a kiskanizsai
iskolában
Projektzáró sajtótájékoztatóra
került sor a Nagykanizsai Inkubátorház
és Innovációs Központban.
Hosszú évek előkészítő munkájának
eredményeként 2009. október
1-jén elindult az a projekt,
amely a NYDOP-1.3.1-2f-2009-
0005 pályázat sikeres elnyerése
után lehetővé tette, hogy a kanizsai
ipari parkban található egyik
laktanyaépületből a helyi gazdaságfejlesztés
új központja alakuljon
ki. A közel 500 millió forint
összköltségű beruházás 73,55%-
os vissza nem térítendő támogatásban
részesült. A tavaly november
25-én átadott Nagykanizsai
Inkubátorház és Innovációs Központ
létrehozásával nőtt a térség
versenyképessége és javult a helyi
ipari park és logisztikai központ
területeinek hasznosítási lehetősége.
A helyi mikro-, kis- és közepes
vállalkozások számára kialakított
központban kedvező feltételek
mellett erősödhetnek meg a vállalkozások.
Az intézmény kihasználtsága
jelenleg 32%-os, de a fokozódó
érdeklődés hatására elérhető
közelségbe került az egy éves
szintre betervezett 50%-os telítettség.
Az Inkubátorház vezetése több
helyi, megyei és regionális gazdaságfejlesztő
szervezettel vette fel a
kapcsolatot, és ígéretesnek bizonyul
a Pannon Egyetem Nagykanizsai
Kampuszával történő együttműködésük
is. Az Inkubátorház kiemelt
feladatának tekinti, hogy olyan
helyben elérhető szolgáltatásokkal
segítse a vállalkozásokat, melyek
révén még sikeresebbé válhatnak.
Az adó, a jogi, a pénzügyi és innovációs
tanácsadásai mellett széleskörű
irodai szolgáltatásokat is nyújt
az intézmény – foglalta össze a sajtótájékoztató
első részét Cseresnyés
Péter polgármester, aki reményét
fejezte ki, hogy a gazdasági válság
elmúltával Magyarország, s benne
Nagykanizsa is sikeressé válhat.
A sajtótájékoztató második részében
Mihovics Zoltán projektmenedzser
szólt az Inkubátorház
jövőbeni terveiről, melyben hangsúlyos
szerepet szánnának az informatikai,
a logisztikai és a megújuló
energiával foglalkozó cégek
klaszterokká szerveződésének
elősegítésére. Mihovics Zoltán
ezt követően vázolta az ipari park
és az Inkubátorház fejlesztésére
vonatkozó elképzeléseket, melyben
kiemelt cél az autóbusz-közlekedés
biztosítása az ipari parkba.
K.H.
Kanizsa 6 – Gazdaság 2011. március 24.
Projektzáró az Inkubátorházban
Mi sem természetesebb annál,
hogyha szomjasak vagyunk
megnyitjuk a csapot és iható vízzel
oltjuk szomjunkat. Vajon így
van-e ez mindenhol?
A föld népességének és a vízfelhasználás
növekedése, a környezetszennyezés
fokozódása, milyen
mértékben befolyásolhatják életünket?
Többek között ezekre a
kérdésekre próbáltak választ adni
a meghívott előadók, a Víz világnapja
alkalmából tartott rendezvényen
az Inkubátorházban.
A hat előadásból álló rendezvényt
Karádi Ferenc Nagykanizsa
Megyei Jogú Város alpolgármestere
nyitotta meg. A szervezők nevében,
Kassai Zoltán a Délzalai Vízés
Csatornamű Zrt. vezérigazgatója
köszöntötte a Zsigmondy Vilmos-
Széchenyi István Szakképző és a
Batthyány Lajos Gimnáziumból
érkezett diákokat. Benedek Miklós
a Kaán Károly Környezetvédelmi
Egyesület elnöke előadásában rövid
helyzetképet adott a „víz világáról”
életünkben betöltött szerepéről.
Hasonló megközelítésből, de
az egyén és a társadalom felelősségvállalását
hangsúlyozó prezentáció
hangzott el dr. Antal Anikó
zsigmondys tanártól. Ezt követően
Kendli Richárd a Délzalai Víz- és
Csatornamű szolgáltatási igazgatója
mutatta be cége tevékenységét.
A tények és tévhitek című blokkban
pedig a vízfelhasználáshoz
kapcsolódó kérdéskörökre adott
válaszokat. Lakner Gábor a Hidrofilt
Kft. kereskedelmi igazgatója
elsősorban az ipari vízfelhasználás
mértékéről annak társadalmi összefüggéseiről,
a föld népességére
gyakorolt hatásairól beszélt. Előadása
végén kapacitálta a pályaválasztás
előtt álló fiatalokat a mérnöki
szakok elvégzésére, hiszen
nagy lehetőségeket lát ezeken a területeken
a jól képzett szakemberek
foglalkoztatására. A Balatonfüredről
érkezett Füle László, az
Aquaprofit Zrt. földtani szakértője
elsősorban hidrogeológiai szemszögből
közelítette meg a víz kinyerésének,
a vízbázisok biztonságba
helyezésének, és a vízbázisok
monitoringjának témaköreit.
Az őt követő Musits Róbert pedig
egy amerikai terméket mutatott be,
amely a levegő páratartalmát kivonva
állít elő lúgos kémhatású vizet.
Az előadó a háztartásokban
használt berendezésről elmondta,
hogy átlag 5-6 liter vizet képes előállítani
egy nap alatt. Aberendezés
által „gyártott” vízzel koccinthattak
is a diákok. A rendezvény zárásaként
sor került a Víz-kvíz tesztlapok
nyerteseinek kisorsolására. A
nyolc nyereményből öt kanizsai és
három kaposvári diák részesült.
K.H.
Előadássorozat a Víz világnapján
Új helyszínen, a Kanizsa
Centrumban mutatkoztak be
városunk bútorgyártó cégei a tizenötödik
Kanizsai Bútornapokon,
amelyet az 1995 óta létező
Nagykanizsai Faipari Szakosztály
szervezett meg.
Aharmincegy vállalkozást tömörítő
Nagykanizsai Faipari Szakosztály
olyan szervezet alapköveit rakta
le tizenöt évvel ezelőtt, ahol a
szakmai tudás az egyik legnagyobb
érték. Mint Cseresnyés Péter polgármester
– a kiállítás és vásár megnyitója
– elmondta, a Kanizsán virágzó
bútorgyártás azért büszkélkedhet
sikerekkel, mert a versenytársak
összefognak és képesek az
együttműködésre. Az idei börze is
ennek a sikeres együttműködésnek
az eredménye, ahol számos, rangos
versenyeken is elismeréseket nyert
bútorok tekinthetőek meg. A polgármester
kiemelte, épp a minap írták
alá a Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamarával azt a megállapodást,
mely lehetővé teszi az önkormányzat
és a vállalkozások sikeres
együttműködését. A vásárral
egybekötött kiállításon nem csak
bútorokat, hanem számos lakberendezési
tárgyat és dekorterméket is
prezentálnak a gyártók. Érdekesség,
hogy a csábító, szebbnél szebb párnákkal
kiállított ágyakat és heverőket
pont az alvás világnapján mutatták
be.
Z.A.
Bútornapok
tizenötödször
VOKSH Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
Tanfolyam indul:
2011.03.25. 16 óra
hétvégi
2011.03.28. 16 óra
hétközi előadásokkal személyautó,
motor, és segédmotor
2011.03.29. 16 óra
C, D, C+E
2011.03.30. 16 óra
gépkezelő (targonca, emelőgép
és földmunkagép)
kategóriákban
Részletfizetés
Diák kedvezmény
Ingyenes tankönyvkölcsönzés
Március 15-én mutatták be dr.
Márkus Ferenc, Nyom nélkül elröppenni
nem hagyta című életműkötetét
a Halis István Városi
Könyvtárban.
A könyv borítóján többek között
az alábbi ajánló szavak olvashatók:
a 80 éves szerző, Márkus Ferenc elmúlt
fél évszázadunkat átölelő időszakában
írott, elmondott gondolatai
olvashatók a kötetben. Olyan
szövegek, melyek sub specie aeternitatis,
az örökkévalóság szemszögéből
– másképpen fordítva a latin
kifejezést: az örökkévalóság nézőpontjából
– közelítik meg történeti,
irodalmi és közéleti tárgyú témáikat.
Ez a kötet talán legfontosabb
jellemzője. Az örökkévalóság
„szemszögét” pedig egy 21. századi
katolikus ember gondolkodásmódja
adja. A tárgyaltak tehát mindig
szélesebb vonatkoztatási rendszerben
kerülnek taglalásra.
Olvasás közben úgy érezzük,
mintha egy olyan ékkövet – ez az
általa oly nagyra becsült élet valamilyen
vonatkozása – forgatna a
kezében a szerző, mely minden oldalról
csillogóan szép, de a benne
való gyönyörködés egyetlen pillanatában
sem feledhető el, hogy
mégis egyetlen egység, mely az
egésznek szépségét bármely oldalról
tekintve képes megmutatni.
A könyvbemutató végén köszönő
szavait e mondattal zárta Márkus
Ferenc: bármennyire úgy érzékeljük,
hogy az adott körülmények,
történelmi viszonyok között
annyira mélyen vagyunk, hogy annál
mélyebben már nem kerülhetünk,
Isten nézőpontjából nézve
nincs mélység, ahonnan nem lehetne
a legmagasabb pontra eljutni
ma, tegnap, és természetesen holnap
is.
Balog László köszöntő szavait honlapunkon
a http://www.kanizsaujsag.
hu/index.php?m=200&ckid=651
7 linken olvashatják.
B.E.
Kanizsa – 2011. március 24. Ez történt 7
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
A Zalai Matematikai Tehetségekért
Alapítvány tartott sajtótájékoztatót
pályázat-nyerés apropóján
a Pannon Egyetem
Nagykanizsai Kampuszán.
Dr. Pintér Ferenc, az alapítvány
titkára kifejtette, annál, hogy nyilvánosságot
kapnak elért eredményeik,
munkájuk, gyakorlatilag
nincs fontosabb, hiszen ezzel lehet
elérni, hogy minél több tehetségnek
utat engedjenek a továbbiakban.
Mint elmondta, Zalában sok
még a tennivaló, hogy abszolút
mértékben képesek legyenek hatékonyan
lefedni a térséget tehetségfelfedezés,
valamint -gondozás
címén, de az egyes programok keretében
mind érdemlegesebb eredményeket
tudnak felmutatni.
A legfontosabb a munka ezen
fázisban a további hálózatépítés, s
erre a Nagykanizsa-Letenye-
Csurgó-Zalakaros-Keszthely ötszögben
többek között az ilyen pályázatokkal
is jó esély kínálkozhat.
Az úgynevezett tehetségpontoknak,
tehetségsegítő tanácsoknak kiemelt
szerep jut abban, hogy többek
között a matematikában tehetséges
gyermekek felszínre kerüljenek, s
azon tehetségükkel a továbbiakban
is kellő hatékonysággal sáfárkodni
tudjanak maguk és oktatóik.
Dr. Pintérné Grundmann Frida a
pályázat tényszerű adatairól közölte,
hogy a pályázat minimum három,
maximum ötmillió forintra szólt, de
a roppant nagyszámú anyagok benyújtása
végett ezeket a határokat
megváltoztatva kétmillió forintban
maximalizálták az elnyerhető összeget.
A zalaiak nyertes pályázata végül
1,8 millió forintot kapott, ami
egyértelmű siker az alapítvány számára,
s a program 2011. februárjával
kezdődött. Ahogy a szakmai munkaközösség-
vezető a projekt bemutatása
során fogalmazott, az érdemi
munka az adott tárgyra fogékony tanulóknál
már pszichológiai téren is
roppant fontos, hiszen a tehetség
gondozásában ez a faktor is nélkülözhetetlenné
vált.
Az ismertető további részében
Holczinger Melinda, Szalai Gabriella
és Lőrincz Ildikó műhelyvezetők
az Idegen nyelvi-, a Matematikai-
tehetség tanácsadói műhelyek
működését ismertették.
P.L.
Majd’ kétmillió a matematika tehetségekért
„Az, ki életében sokat érzett...”
A közgyűlés egyetértett Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata
és az „Élettér” Állat-
és Természetvédő Egyesület
közötti közhasznú megállapodás
aláírásával.
Az egyesület az önkormányzattal
fennálló mintegy tizenöt éves kapcsolat
alapján kérte az Együttműködési
Megállapodás megkötését,
mivel ennek alapján részesülhetnének
közhasznú munkaerő hozzájuk
irányításában, illetve a pályázatok
elbírálásánál is pozitív hatása lenne.
Az „Élettér” Állat- és Természetvédő
Egyesület 1995. szeptemberében
alakult meg azzal a
céllal, hogy az önkormányzattól
bérbe kapott területen állatmenhelyet
alakítson ki és működtessen,
ahol a gazdátlan kutyák helyzetét
megnyugtatóan megoldhatja. Fő
feladatuk az állatok mindennapi
kiszolgálása, rendszeres állatorvosi
felügyelet biztosítása, kötelező
és védőoltásokkal való ellátása, féregtelenítése,
ivartalanítása. 2004-
ben az egyesület és az önkormányzat
között bérleti szerződés jött létre,
melyben az egyesület vállalta,
hogy a bérelt ingatlanon, saját
költségén állatmenhelyet hoz létre
és üzemeltet. 2005-ben a telephely
kialakítására az önkormányzat hárommillió
forintot biztosított,
emellett évente támogatta az egyesületet.
Mivel az „Élettér” a város
területén olyan közfeladatot lát el,
melyről a helyi önkormányzatoknak
kell gondoskodnia, indokolt
volt a közhasznú megállapodás keretében
történő támogatása.
B.E.
Közhasznúsági Szerződést kötött
a város az „Élettér” Egyesülettel
A bonyhádi Petőfi Sándor
Evangélikus Gimnázium látta
vendégül az immár huszadik
alkalommal megrendezésre
kerülő Nemzetközi Magyar
Matematikaverseny résztvevőit,
több mint 300 diákot és tanárt.
Nem csak Magyarországról,
de a határon túli régiókból – Erdélyből,
Felvidékről, Vajdaságból
és Kárpátaljáról – is ott voltak
a legtehetségesebb középiskolás
matematikusok. Zala megyét
ezen a színvonalas seregszemlén
a nagykanizsai Batthyány
Lajos Gimnázium öt tanulója
képviselte.
Az iskola tanárai közül ketten
voltunk jelen: Dr. Pintér Ferenc a
népes magyarországi küldöttség
régióvezetőjeként, jómagam pedig
a kanizsai csapat kísérőjeként.
A színvonalas verseny mellett
sokszínű szabadidős programok
keretében születhettek
újabb, remélhetőleg életre szóló
barátságok. Városnézéstől az
UniCum Laude Énekegyüttes
koncertjéig, egész napos paksi,
pécsi, kalocsai kirándulástól az
izgalmas sportversenyekig,
Laczkovich Miklós professzor úr
érdekes előadásától a fergeteges
táncházig, a műveltségi vetélkedőtől
a polgármesteri fogadásig
terjedt a kínálat. Az irigylésre
méltó körülmények között működő
gimnázium – saját kollégium,
fedett atlétikai csarnok, rekortán
futópálya rúd- és magasugródombbal,
hatalmas arborétum
szépségű udvar, … – remek házigazdának
bizonyult. Versenyzőink
megállták helyüket a rendkívül
erős mezőnyben. Erdős Gergely
(11. A) és Szilágyi Dezső
(10.D) dicséretben részesült, a
csapat legszebb eredményét pedig
a 11.D osztályos Abonyi József
érte el, aki 2. díjjal térhetett
haza. Azt hiszem, szebben nem is
ünnepelhettük volna nemzetünk
jeles napját, mint együtt barátainkkal,
határok nélkül. Alig várjuk
a jövő tavaszt, hogy újra találkozhassunk.
Erdős Gábor
Batthyánys
sikerek
Bonyhádról
Kanizsa – Szabad 8 vélemény 2011. március 24.
Hirdetés
„Sajtóközlemény
Az MSZP Nagykanizsai Szervezete
tiltakozik Cseresnyés Péter
múlt heti tűzoltóságnál tett nyilatkozata
ellen. Cseresnyés Péter az
általa elmondottak miatt a tűzoltóság
szakmai állományülését politikai
rendezvénnyé változtatta, ami
a tűzoltók által végzett magas színvonalú
munkának a sárba tiprása.
Cseresnyés Péter az elmúlt
nyolc év kormányzását tette felelőssé
a tűzoltóság fejlesztéseinek
elmaradásáért, mert polgármesterként
tájékozatlanul vett részt az állományülésen.
A nagykanizsai tűzoltóság honlapján
is olvasható, hogy az elmúlt
évek alatt a kormány által kiírt pályázati
lehetőségeinek köszönhetően
a géppark megújulása meg
történt, ami által magas színvonalon
tudnak ellátni minden mentést,
beavatkozást.
A nagykanizsai tűzoltóság fejlesztése
az elmúlt években meghaladta
az 500 millió forintot, amiből
kitűnik, hogy az MSZP kormánynak
fontos volt a helyi tűzoltóság
fejlesztése.
Cseresnyés Péter az állományülésen
miért nem beszélt arról,
hogy az elmúlt években kihasznált
e alpolgármesterként minden pályázati
és fejlesztési lehetőséget?
Cseresnyés Péter az állományülésen
miért nem beszélt arról,
hogy igaz e, hogy az állománynak
alá kell írni olyan papírt, amin
hozzájárulnak a saját, és családtagjaik
telefonlehallgatásához nemzetvédelmi
okokból?
Méltatlan a demokráciában,
hogy akik nap mint nap életet és
értéket mentenek, csak akkor tehessék
ezt, ha saját és családtagjaik
telefonlehallgatásukhoz hozzájárulnak.
Az MSZP nagykanizsai szervezete
megköszöni a tűzoltók eddig
végzett magas színvonalú szakmai
munkáját, és kíván munkájukhoz
sok sikert és kitartást.
MSZP
Nagykanizsai Szervezete"
***
Lelkó Tamás e-mail-jét betűhíven
közöljük a későbbi bonyodalmak
elkerülése végett. Márcsak
azért is, mert az eseményen lapunk
tudósítója mellett részt vett a Kanizsa
Rádió, a Kanizsa Televízió és a
Zalai Hírlap munkatársa is, s ennek
tükrében kijelenthetjük, hogy
ilyen állítások nem hangzottak el.
– a Szerk.
Elérte a Szanyi-effektus Nagykanizsát
is. Az MSZP városi szervezete
nevében kiadott közlemény
minden valóságalapot nélkülöző,
hazug, rágalmazó eszmefuttatás.
Ezúttal is kitaláltak valamit, és az
általuk kitaláltakat próbálják eladni.
Semmi más céljuk nincs, mint
hogy hazugsággal, nemtelen támadással
leplezzék az elmúlt nyolc év
politikai és gazdasági bűneit.
Cseresnyés Péter polgármester
az állománygyűlésen a város nevében
megköszönte és elismerte a
nagykanizsai tűzoltók munkáját,
bátor helytállását. Hozzá hasonlóan
kifejezte nagyrabecsülését
Wéber Antal, a Zala Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgatója
és Halmi Béla, Letenye polgármestere
is.
Az MSZP Nagykanizsai Szervezete
nevében kiadott közlemény
hazugságokra épít, ezzel próbálja
elterelni a figyelmet a Magyar
Szocialista Párt elmúlt nyolc éves
tevékenységéről. Arról, hogy romba
döntötték és az államcsőd szélére
sodorták az országot, arról,
hogy két és félszeresére növelték
az államadósságot. Ezzel próbálják
feledtetni, hogy egykori prominenseik
közül lassan többen vannak
börtönben, előzetesben vagy
vád alatt, mint szabadlábon.
Szemmel látható, hogy az
MSZP politikája kizárólag a rombolásra,
az arcátlan hazugságokra
korlátozódik, ezzel próbálják akadályozni
az ország- és városépítő
munkát. Mások besározásával, rágalmazásával
akarnak politikai tőkét
kovácsolni, mert nincs valódi,
érdemi mondanivalójuk a társadalom
számára.
Fidesz-MPSZ Nagykanizsai
Szervezete nevében: Nagykanizsai
Szervezet Elnöksége
Múlt hét csütörtökön tartotta évértékelő
állománygyűlését Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltósága,
amelyen Cseresnyés Péter polgármester
úr többek között megköszönte
a tűzoltók áldozatos munkáját.
Az MSZP Nagykanizsai
Szervezete szerint Cseresnyés Péter
az elmúlt nyolc év kormányzását
tette felelőssé a tűzoltóság fejlesztésének
elmaradásáért, mert
polgármesterként tájékozatlanul
vett részt az állománygyűlésen.
Több résztvevővel egyetemben
Egri Gyula tűzoltóparancsnok
máshogy emlékszik az elhangzottakra,
alább olvashatják az üggyel
kapcsolatos véleményét:
– Évértékelő értekezletünkön
senki részéről nem emlékszem
semmilyen politikai felhangra,
vádaskodásra. Cseresnyés Péter
polgármester úr többször is megköszönte
éves munkánkat és helytállásunkat.
Az esettel kapcsolatban
tulajdonképpen nem is tudok
mást elmondani, ugyanis nincs is
ügy. A történteket jelentettem a
megyei igazgató úrnak is, aki
szintén nem emlékezett a fent hivatkozott
kijelentésre. Ezért nem
tudunk mást mondani, csak azt,
hogy semmilyen politikai felhang
nem kísérte az évértékelőt. Nagykanizsa
MJV Tűzoltósága a városé,
amelytől eddig is sok segítséget
kapott parancsnokságunk.
Ezúton is szeretném megköszönni
mind a városnak, mind pedig Cseresnyés
Péter polgármester úrnak
azt, hogy a 2010-ben harmincöt
millió forinttal visszafogott költségvetésünk
mellett is eredményes
évet zárhattunk. A városunknak
köszönhetően az idén is kapunk
mintegy kilencven millió forint értékű
vízszállító gépjárművet,
amelyhez a kötelező húsz százalékos
önrész első felét már be is kellett
fizetni. Mindennek az áldozatvállalásnak
köszönhetően az elmúlt
években nagyon sokat fejlődött
Nagykanizsa MJV HÖT technikai
eszközállománya. – foglalta
össze Egri Gyula tűzoltó alezredes,
tűzoltóparancsnok.
Nem igazán szerettem volna
megírni ezt a gondolatfolyamot,…
talán helyére tesz a fejekben
némi zavart, mely egyesek
szerint botrányos, mások szerint
országos színvonalú műsorom
nyomán keletkezett.
Kis magyar irodalom
óra (avagy, ha
hallgattál volna…)
Tiltakozik
az MSZP
Lyukra futottak
a szocialisták
A tűzoltó parancsnok
szerint nincs ügy
Írásom hossza miatt válaszomat a
lap internetes portálján olvashatják
teljes terjedelemben, most álljon itt
a legnagyobb felháborodást kiváltó
vers magyarázata és záró soraim.
… Felcsendült Kodály Psalmus
Hungaricusa, majd az ugyancsak e
– MAGYAR ZSOLTÁR! – címet
viselő Dsida Jenő vers bő részlete.
Nézzük, miről szól ez a vers:
A szatmárnémeti születésű és
tragikusan fiatalon, Kolozsváron
elhunyt költőnek a trianoni trauma
feldolgozhatatlanságáról írott verse
az ókori, Babilonba hurcolt, hazátlanná
tett zsidóság sorsával állítja
párhuzamba a Trianonnal elszakított
országrészekben élő magyarságét;
ezt a párhuzamot egyértelműsíti
a 137. zsoltárt idéző záradék.
A "Babilon folyóvizeinél" raboskodó
zsidók esküje ez, amely
szerint sem fogvatartóik nyomása,
sem a mezopotámiai város örömeinek
csábítása hatására nem feledkeznek
el hazájukról.
„Ha elfelejtkezem rólad, Jeruzsálem
felejtkezzék el rólam az én
jobb kezem! Nyelvem ragadjon az
ínyemhez, ha meg nem emlékezem
rólad; ha nem Jeruzsálemet tekintem
az én vígasságom fejének!" -
hangzik a Babilonba hurcolt zsidóság
fogadalma, amelynek sorsában
Dsida a Trianon utáni magyarság
sorsának előképét fedezte föl. (Éppen
ezért tiltották megjelenését a
''80 évek végéig.)
Mérges kígyó legyen eledelünk, /
ha téged elfeledünk, / ó, Jeruzsálem!
/ Nyelvünkön izzó vasszeget /
verjenek át, / mikor nem téged emleget,
/ ó, Jeruzsálem! / Rothadjon
el lábunk-kezünk, / mikoron hozzád
hűtlenek leszünk, / ó, Jeruzsálem,
Jeruzsálem!!
Akeresztények számára Jeruzsálem
Jézus városa, ahol az evangéliumi
történetek szerint kínhalált
szenvedett, feltámadt, s ahová
majd az ítélet napján visszatér. Itt
szolgálták fel neki az utolsó vacsorát,
s pünkösdkor itt jött létre maga
a keresztény egyház. Nincs is a keresztényeknek
fontosabb zarándokhelye.
A keresztények középkori
térképein Jeruzsálem a világ
közepe. A várost felkereső vallásos
keresztények elzarándokolnak Jézus
keresztre feszítésének helyéhez,
s a sírhoz, amelyből feltámadt.
Ugyanezen oka volt annak is, hogy
a keresztes háborúk során Jeruzsálem
megszerzéséért folytak a legvéresebb
harcok. A Vatikán szeretné,
ha az ENSZ nemzetközivé nyilvánítaná
Jeruzsálemet. II. András
óta a mindenkori magyar király
egyben Jeruzsálem királya is.
Ám ha valaki nem ennyire jártas
a Bibliában, vagy a saját keresztény
vallásában, annak is létezik
egy tágabb magyarázat:
Jeruzsálem, mint a 3 világvallás
legfőbb központja, bölcsője és találkozóhelye
a hitet szimbolizálja,
s a költő a magyarsága vállalását
emeli a világvallásokkal egy rangba
e szimbólummal. Tekintve,
hogy Dsida Jenőnek semmi köze a
zsidósághoz, más értelmezés nem
létezik. („Szegény tehetséges, ám
félrevezetett diákjaim” ezzel tisztában
voltak.) De a műsor nem így
fejeződött be, hanem imígyen:
Epévé változzék a víz, mit lenyelek,
/ ha téged elfelejtelek! / Nyelvemen
izzó vasszeget / üssenek át,
/ mikor nem téged emleget! /
Húnyjon ki két szemem világa, /
mikor nem rád tekint, / népem, te
szent, te kárhozott, te drága!
…Provokáció? Legcsekélyebb
szándékkal sem! Bár így utólag rémülettel
tölt el, hogy ezt Önök ekként
értelmezik. S ha így van, tényleg
nagyon nagy a baj. Az ünnepség
a Szózattal zárult. Kedves Horváth
Lászlóné! Nem provokáltunk és
csaptunk arcul senkit. Emlékeztünk,
elgondolkodtattunk és igyekeztünk
lelkesíteni is a veszélyek
felmutatása mellett. Tettem azt,
amit ma egy pedagógusnak szerintem
tenni kell. Felmutattunk értékeket,
amelyekből mindenki kiválaszthatta
azt, amivel azonosulni
tud. Gondolom, hogy Ön is talált az
előadás során ilyen elemet. Arra viszont
egészen biztosan másképpen
emlékezünk, hogy a kommunizmus
alatt mennyire tartották tiszteletben
nemzeti ünnepünket. Kérem, higygye
el, én tényleg jót akartam. Most
meg várhatom, hogy ki és hova fog
majd küldeni…
Bár nem hiszem, hogy a jövőben
alkalmam lesz gyakorolni a
(folytatás a 10. oldalon)
Kanizsa – Szabad 2011. március 24. vélemény 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
(folytatás a 9. oldalról)
...megtanult "művészi" vezérlőelvet,
de tudom a leckét: "A
krumplileves az legyen krumplileves!"
UI: Mivel nem állt módomban
nyilvánosan megköszönni, itt
szeretnék köszönetet mondani a
Budapesti Műszaki Egyetem
Virtuális Valóság Laboratóriumának,
s nemzetközileg elismert
vezetőjének Dr. Takács Barnabásnak
a páratlan, színházban
még sose használt látványvilág
megteremtésében nyújtott segítségéért.
Bali Judit
(Bali Judit válasza teljes terjedelemben
a http://www.kanizsaujsag.
hu/index.php?m=200&ckid=6
520 linken olvasható.)
Válasz Bali Judit gondolatfolyamára.
– Inkább az öntudat, az kell,
utána a többi már menni fog magától.
– fogalmazott egy huszonéves
lány az egyszerűsített honosítás
jelentőségéről a nemzeti ünnepen,
Kolozsváron. Egy mondatba
sűrítette a lényeget. Tanulhatunk
tőle mi, kanizsaiak is.
Papp János
A hosszú hétvége utáni első
„munkanapot” nagy izgalommal
várták a fonyódi ovisok. Március
16-án délelőtt megérkeztek hozzájuk
a Nagykanizsai Császár-huszárok.
Ez a hír önmagában nem
számítana nagy eseménynek, mivel
tavaly már jártak az intézményben,
azonban idén rendhagyó
módon, a négy huszárból kettő
nyeregben érkezett két szép,
derék lovával.
Szántó Andrea, az intézmény
vezetője rövid köszöntőjében
megemlítette, hogy a tavalyi huszár
látogatás olyan nagy hatással
volt a kicsikre és nagyokra, hogy
ezen felbuzdulva lelkes szülőknek
és pedagógusoknak köszönhetően
megalakult a Fonyódi Ifjúságért
Egyesület és ezen belül a Császárhuszár
Hagyományőrző Gyerekcsapat.
Az óvodások kedves műsorral
készültek a négy szép daliának,
majd Domina Barnabás vezetésével
letették a „huszár esküt”,
melyben megfogadták, hogy az
óvó néniknek és szüleiknek szót
fogadnak, óvják és védik a kisebbeket,
gyengébbeket és a természetet
ápolják, valamint fegyelmezettségükkel
példát mutatnak
gyerektársaik előtt. Ezután a huszárok
ruházata, fegyvere és szokásai
kerültek bemutatásra, majd
a nagy esemény fénypontjaként a
lovak megcsodálása és almával,
répával való kényeztetése következett.
A sok lelkes kis óvodás
pici kezeiből jól fogadták a paripák
a finomságokat, ezzel nagy
örömet szerezve az aprónépnek.
Az örömteli ünnepség után lelkesen
vonultak a gyerekek ebédelni,
majd aludni, de vélhetőleg a
nagy izgalom és öröm után az
óvó néniknek sok huszárokról
szóló mesét kellett felolvasniuk,
hogy végre álomba szenderüljenek
a frissen avatott huszár palánták.
Ez a különleges március 15-kei
megemlékezés nem jöhetett volna
létre több lelkes szülő és támogató
háttérmunkája nélkül, így ezúton
is szeretnénk köszönetet mondani
többek között Keöves családnak,
Bíró Líviának, Lengyel Tímeának,
Dobri Lajosnak.
Reméljük a jövőben is megmarad
a gyerekek és szüleik lelkesedése,
hagyományok iránti érdeklődése
és hogy a későbbiekben is beszámolhatunk
majd a kis huszárok
örömteli nagy napjairól.
Domina Kata
Dr. Papp Lajos szívsebész professzor
előadásával zárult pénteken
délután az idei Kanizsai Esték
rendezvénysorozat.
A zsúfolásig megtelt templomban
a neves szívsebész elsőként
a teremtésről szóló gondolatait
osztotta meg a hallgatósággal.
Beszélt a teremtés céljáról, annak
tökéletességéről. Kifejtette,
hogy a Teremtőnek minden emberrel
célja van, a kegyelmi
ajándékként kapott talentumaival
mindenkinek jól kell sáfárkodnia.
Szó esett az isteni elrendeltetésről
és a szabad akaratról:
Isten akaratából születtünk a
Kárpát-medencébe, s lettünk
magyarok. Véleménye szerint
sajnálatos, hogy Isten kegyelmi
ajándékaival, belénk fektetett bizalmával
nem mindig tudunk élni.
Alkotótársnak lettünk teremtve,
de mi sok mindent elrontottunk.
A professzor saját hivatásán
keresztül szemléltette a magyarul
Kanizsa – Szabad 10 vélemény 2011. március 24.
Minek a sok szó?
Megjöttek a kanizsai
huszárok…
A tízparancsolat nem
mentesít senkit
beszélő ember kiváltságos helyzetét,
a magyar nyelven való tanulás,
gondolkodás előnyeit. Példaként
említette azokat a Nobeldíjas
tudósokat, akik kreativitásukat
a magyar nyelven való gondolkodásnak
tulajdonítják. Így, a
magyar nyelv ismeretének segítségével
tették meg korszakalkotó
felfedezéseiket. Nyelvünk páratlanul
gazdag kifejezésmódját
Gyimóthy Gábor Nyelvlecke című,
vidám hangvételű versének
felolvasásával szemléltette. Elmondta,
hogy az orvostudományban
az anatómiai ismeretekhez
hasonló fontossággal bír a lélek
panaszainak gyógyításában a magyar
nyelv nyújtotta kifejezőkészség.
„Nem véletlenül születtünk a
Kárpát-medencébe, de valamit
nagyon elfelejtettünk. Elfelejtettünk
vigyázni a gyökereinkre, az
identitásunkra. A legnagyobb
lombkoronájú fa is elpusztul, ha
elveszti gyökerét. Trianonban a
lombkorona 2/3 része elveszett,
ezzel együtt megsérült a gyökérzet
is” — jelentette ki a profeszszor,
majd a napjainkig tartó
gyökérzetkárosító hatásokról beszélt.
Papp Lajos ezt követően a tízparancsolat
törvényeiről, azok betartásának
fontosságáról beszélt. Kifejtette,
hogy a parancsolat pontjai
nem kivételeznek senkivel. Nem
mentesítik az orvost az ölés, a politikust
a hazugság vádja alól.
Az előadó a következő pontban
a népességfogyás okai köré
csoportosított gondolatait osztotta
meg a hallgatósággal. Elmondta,
hogy termőföld, vízkészlet
tekintetében a Kárpátmedencében
az egészséges élet
körülményei maximálisan biztosítottak.
Itt található a legvastagabb
humuszrétegű termőföld,
amelyben minden természetes
emberi táplálék megterem. Mi
mégis erősen kétes tápértékű,
antibiotikumokkal, növekedési
hormonokkal telített élelmet fogyasztunk
a multinacionális áruházláncok
„áldásos tevékenységének”
köszönhetően. Hazánk
termőföldje alatt rejlik Európa
legnagyobb édesvíz készlete.
Mégis a világon nálunk legdrágább
az édesvíz!
A helyes táplálkozás ismertetése
közben a professzor kiemelte a
margarin és az étolaj káros étrendi
hatásait. A margarint szívinfarktusok
kialakulásáért, az étolajat pedig
rákkeltő hatásáért helyezte tiltó
listára.
Az előadás egy genetikai régészetkutatásokon
nyugvó eredmény
ismertetésével folytatódott.
A kutatás eredménye tudományos
alapra helyezte a magyar
génállomány legalább
nyolc évezredes Kárpát-medencei
jelenlétét. Megtudhattuk,
hogy a Boszniában feltárt piramisokban
a székely-magyar rovásírás
betűkészletének számos
eleme utal ennél sokkal régebbi
jelenlétünkre. „Nem jöttünk mi
sehonnan, itt vagyunk a Kárpátmedencében
35-40 000 éve!” -
összegezte az elhangzottakat
Papp Lajos.
Mi a baj, ha ilyen jók a környezeti
adottságaink, ha ilyen jó
a génállományunk? – tette fel a
kérdést az előadó, majd saját kérdésére
válaszolva elmondta:
„Megtagadtuk őseink szellemét!
Ezért beteg ma társadalmunk.
ősi társadalmunk a szeretetre
épült. Később a Szent Koronatanra.
Vissza kell szereznünk a
tartásunkat úgy, hogy közben az
élet szentségét szem előtt tartva a
krisztusi szeretetvallást gyakoroljuk.”
A szeretetvallás gyakorlása
mellett keresztény, keresztyén
magyarként természetesen köteles
vagyok megvédeni a családomat,
a hazámat! Ez az élet parancsa!
Papp Lajos előadását egy ősi
magyar áldással zárta. Végül az
Úrtól tanult ökumenikus imával
zárult az idei Kanizsai Esték rendezvénysorozat.
Czene Csaba
A zseblopásokat jellemzően az
utcán, tömegközlekedési eszközökön,
piacokon, bevásárló központokban,
illetve olyan közösségi
helyeken követik el, ahol sokan
megfordulnak. Az alábbi tanácsokkal
szeretnénk segíteni abban,
hogy ne legyenek zseblopás
áldozatai!
Pénzfelvételkor
• Csak annyi pénzt hordjanak
maguknál, amennyi feltétlenül
szükséges!
• Fokozottan figyeljenek, ha nagyobb
összeget vesznek fel bankban,
vagy valamely automatánál,
hiszen az elkövetők sok esetben kifigyelik,
kitől lophatnak. Amennyiben
jelentősebb mennyiségű készpénzt
vesznek fel, lehetőleg kérjenek
meg egy megbízható ismerőst,
hogy kísérje el Önöket!
• Soha ne tartsák a bankkártya
mellett a PIN kódot! Ha ellopják a
bankkártyát, tiltassák azt le a
számlavezető banknál, különben a
tolvaj hozzájuthat a pénzhez!
• A közterületen elkövetett rablások
megelőzése érdekében sötétedés
után lehetőleg kerülje a néptelen,
elhagyatott helyeket!
Orvosnál, kórházban
• Amíg az orvosnál, vagy a rendelőintézetben
a vizsgálatra várnak,
kabátjukat, táskájukat ne
hagyják őrizetlenül, lehetőleg a
közelükben tegyék le!
• Amíg bemennek vizsgálatra,
ne hagyják értékeiket, holmijaikat
őrizetlenül a várótermekben!
• Kórházba csak a legszükségesebb
dolgokat vigyék magukkal!
Az ékszereiket, órájukat hagyják
otthon! Nagyobb mennyiségű
készpénzre nincs szükség egészségügyi
intézményben!
• Mobiltelefonját senki se tartsa
az ágya melletti asztalon, illetve fiókban,
mert könnyen ott felejtheti,
illetve akkor is észrevétlenül eltulajdoníthatják,
amikor alszik!
• Az értékeket mindig zárják el
szekrényben, akkor is, ha csak
egyetlen percre hagyják el a kórtermet!
Piacon, buszon
• A zsúfolt helyek, bevásárlóközpontok,
piacok, tömegközlekedési
eszközök, állomások és megállók
a zsebtolvajok számára ideális
elkövetési terepet jelentenek!
Ezeken a helyszíneken különösen
figyeljenek értékeikre!
• Közlekedési eszközre történő
fel- és leszálláskor ügyeljenek táskáikra!
• Csomagjaikat lehetőleg ne bízzák
ismeretlenekre!
• A vállra akasztható táskát mindig
tartsák a testük előtt, vagy szorosan
a hónuk alatt, így észrevétlenül
senki sem nyúlhat bele!
• A kabát zsebében, kosár tetején,
a táska külső zsebében soha ne
tartsanak értékeket, mert azt könynyen
ellophatják anélkül, hogy
észrevennék!
• Amennyiben a lakcímet tartalmazó
iratok mellett a lakáskulcsot
is ellopják, sürgősen cseréltessenek
zárat otthonukban!
Zala Megyei
Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztálya
Kanizsa – Szabad 2011. március 24. vélemény 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
Az akció május 31-ig tart.
MEGSZűNIK AZ ERZSÉBET-TÉRI PARKOLÓ!
Megkezdődnek a városrekonstrukciós program kivitelezési
munkálatai az Erzsébet téren, így 2011. április 4-től véglegesen
megszüntetésre kerül a terület közepén található nagy parkoló.
Az Erzsébet térre, illetve környékére igyekvő gépjármű tulajdonosoknak
javasoljuk a tértől gyalogosan 2-3 percre található volt
piactér, valamint az alsó templom előtti parkolók igénybe vételét.
Rendőrségi
jótanácsok a
zseblopás
megelőzésére
Kanizsa – 12 Városháza 2011. március 24.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet három
általános iskola magasabb vezetői álláshelyére.
Megpályázható intézmények magasabb vezetői álláshelye:
- Bolyai János Általános Iskola
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 9.),
- Általános Iskola és Óvoda Kiskanizsa
(8800 Nagykanizsa, Bajcsy Zs. u. 67.),
- Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa
(8800 Nagykanizsa, Iskola u. 10.)
A pályázatokat két példányban kérjük eljuttatni személyesen, vagy postai
úton 2011. április 5-ig Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 8800
Erzsébet tér 7. címre. A borítékra kérjük ráírni a megpályázott intézmény nevét
és az "igazgatói pályázat" jeligét.
A pályázathoz mellékelni kell: szakmai önéletrajz, vezetői program szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, végzettséget igazoló okirat
közjegyző által hitelesített másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában
közreműködők a pályázatba betekinthessenek, nyilatkozat arról, hogy összeférhetetlenségi
ok nem áll fenn, nyilatkozat, hogy megbízás esetén a vagyon nyilatkozattételi
kötelezettséget vállalja.
Részletes pályázati kiírás megtekinthető az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011.
február 18-i számában, valamint a kszk.gov.hu, és a nagykanizsa.hu honlapon.
Érdeklődni a 93/500-780 telefonszámon Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Művelődési és Sportosztály Szmodics Józsefné osztályvezetőnél.
Magasabb vezetői álláshelyek pályázata
Az Egyesített Szociális Intézmény Nagykanizsa, Teleki u. 19/B. felvételt hirdet
az alábbi munkakörök betöltésére:
Idősek Klubjába: 1 fő szociális gondozó határozatlan időre, 1 fő takarító
határozatlan időre, 4 órás munkaidőben.
Házi segítségnyújtásba: 1 fő szociális gondozó határozatlan időre, 1 fő
szociális gondozó határozott időre.
A gondozói állások középfokú, szakirányú végzettséggel tölthetők be.
Jelentkezni fényképes szakmai önéletrajz és bizonyítvány másolatának az
Egyesített Szociális Intézmény Nagykanizsa, Teleki út 19/B. címre történő
megküldésével lehet. Jelentkezési határidő: 2011. március 31.
ESZI álláspályázatok
FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Kanizsai Dorottya Kórház Mammográfiáján
a szervezett emlőszűrés a Nagykanizsa városban élő hölgyek szűrésével
folytatódik.
A szűrővizsgálatra mindazon 45-65 év közötti asszonyokat várják, akik az
adott időszakra a szűrőállomástól meghívó levelet kaptak.
Szűrés időpontja:
2011.04.01. péntek
Dr. Rácz Andrea 200090095 17 fő
Dr. Kiss Judit 200090094 17 fő
Dr. Beznicza Ernesztina 200090107 14 fő
2011.04.06. szerda
Dr. Horváth Ágnes 200090096 130 fő
2011.04.08. péntek
Dr. Horváth Ágnes 200090096 70 fő
2011.04.13. szerda
Dr. Horváth Ágnes 200090096 125 fő
2011.04.15. péntek Dr. Gedeon István 200090112 70 fő
2011.04.20. szerda Dr. Gedeon István 200090112 130 fő
2011.04.22. péntek
Dr. Gedeon István 200090112 25 fő
Dr. Kovács Beáta 200090098 45 fő
2011.04.27. szerda
Dr. Kovács Beáta 200090098 112 fő
Dr. Getachew Kaleb 200090099 18 fő
2011.04.29. péntek Dr. Getachew Kaleb 200090099 70 fő
2011.05.04. szerda Dr. Getachew Kaleb 200090099 69 fő
Dr. Mihalecz Károly 200090100 52 fő
Kérjük Önöket, hogy a torlódások elkerülése érdekében a meghívólevélben
megjelölt időpontokat szíveskedjenek betartani. A szűrés helye: Kanizsai Dorottya
Kórház, Mammográfiás Labor (Nagykanizsa Szekeres J. u. 2-6. Tel: 93/
502-000/2728)
Szűrési időpontok ÚJ!!!:
Szerda: 8.00 - 18.00-ig
Péntek: 8.00 - 15.00-ig
Felmerülő kérdéseikkel forduljanak a Mammográfiás labor, vagy a Zala Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve szűrési koordinátorához,
dr. Horváthné Jakab Annához.
Elérhetőség: Zalaegerszeg, Göcseji u. 24. Telefonszám: 92/549-185
E-mail: jakab.anna@zala.antsz.hu
Mammográfiai szűrések
Fogadónap változás! Dénes Sándor alpolgármester fogadónapját 2011.
március 23-a (szerda) helyett 2011. március 30-án (szerdán) tartja 15,00-17,00
óráig a Polgármesteri Hivatal Erzsébet téri épületében. (I/11. sz. iroda).
Megértésüket köszönjük!
Bizzer András a 6. sz. választókerület (Rózsa u. 14-től végig páros házszámok,
Rózsa u. 21-től végig páratlan házszámok, Kazanlak körút 1-től végig páratlan
házszámok, Kazanlak körút 2-12-ig páros házszámok, Munkás utca 1-3-ig páratlan
házszámok, Munkás utca 2-től végig páros házszámok, Munkás 5-től végig
páratlan házszámok) önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2011. április 1-jén
(pénteken) 17 órakor a Hevesi Sándor Általános Iskolában.
Képviselői fogadóóra
Nemzeti közkincseink
Előadássorozat nemzetben gondokodóknak
Kikelet hava - Sára Sándor Pergőtűz című
ötrészes dokumentumfilm sorozatának vetítése a II. Világháborúról.
Helyszín: Régi mozi (Medgyaszay Ház)
Március 28. 18 óra 1. rész, március 29. 18 óra 2. rész,
március 30. 18 óra 3. rész, március 31. 18 óra
Szelek hava - Április 2. 15 órától
Megemlékezés a Városi Köztemetőben a Doni Kopjafánál.
Kérjük, hozzon mindenki egy szál virágot, vagy mécsest.
Utána az ötödik rész megtekintése Sára Sándorral
Helyszín: Régi mozi (Medgyaszay Ház). Időpont: 16 óra
Kanizsa 2011. március 24. – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
Horoszkóp
Ne akarja a párját a saját elképzelései szerint formálni,
mert úgysem sikerül. Ha kicsit elgondolkodik,
rájön, hogy nem egy elemmel működő
robotot választott magának, hanem egy érző lélekkel
megáldott önálló személyiséget.
Acsillagok állása szerint továbbra sem kell
fogyókúráznia, és léböjt kúrákon sem kell
törnie a fejét. Hivatalos ügyeit ne kapkodja
el, hanem tegye későbbi időpontra. Anyagi
hátrányok nem fogják érni.
Mielőtt belefogna elképzelései megvalósításába,
vizsgálja át kritikusabban a terveit, mert
nem biztos, hogy olyan haszonnal járnak, mint
ahogyan elképzelte. Legyen őszintébb a párjához,
ne tartson titokban előtte semmit.
Ha állást szeretne változtatni, most éppen
itt az ideje. Ha nem hátrál meg, és arra koncentrál,
hogy sikerülni fog, a számításai bejönnek.
Ügyeljen jobban az egészségére, és
szokjon le a dohányzásról.
Élénkebb fantáziával több dicséretet érhet el a
párjánál, mint egész napos otthoni fizikai munkával.
Jó hangulatát nem rontja el sem anyagi kiadás,
sem megfázás. Nyugodtan habzsolhatja az
élvezeteket, és az édes, habos süteményeket.
Jó hírre és ajándékra számíthat a hétvégén.
Nem terheli senki sem újabb feladatokkal,
így élénk fantáziával tervezheti
meg a programjait. Álmainak a pénztárcáján
kívül semmi sem szab határt.
Ha eddig még nem tette meg, ismerkedjen
meg az agykontrollal, és mindjárt sikeresebben
irányíthatja a környezetében élőket. Akár
eredményesebben is pályázhat egy jobban jövedelmező,
új munkahely elnyerésére.
Az elkövetkező napokban senki sem terheli újabb
feladatok elvégzésével, nyugodtan élhet a hobbijának.
Étkezésében ne törekedjen gyökeres változtatásokra.
A nassolás különösen élvezetes például
egy izgalmas film vetítése közben a moziban.
Ha előrelátó és figyelmes, könnyedén megelőzhet
egy családi veszekedést. Teendői
mellett szánjon időt az egészségére. Aforró
citromos tea nem mindig elegendő, látogassa
meg időnként a háziorvosát is.
A tavaszi napsütés hatására az is megfordul
a fejében, hogy új életet kezd a kedvesével.
Megszokottá vált mindennapjaiknak jót tenne
egy utazás, ahol nem terhelné újabb feladatokkal
kettejük nyugalmát senki.
Munkáját szinte hobbinak, kellemes kikapcsolódásnak
tekinti. Bár a tervei folyamatosan
változnak, ne siettesse a változást. Sportolás
közben kerülje a megerőltető mozdulatokat, a
házimunkába azonban mindent beleadhat.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
SMS
szám:
06-30/
4-956-956
Az Ön
rádiója
FM 95,6
MHz
Abolygók állása kedvező változást hoz érzelmi
életében. Új élményekben gazdagodva telnek
a napjai. őrizze meg továbbra is a lelki
békéjét, mert így könnyebben átvészeli a
váratlanul jelentkező családi konfliktusokat.
TÁRS
VEGYES
SZOLGÁLTATÁS
Szombaton bizonyos szempontból
roppant érdekes mérkőzésre
kerül sor Nagykanizsán,
hiszen az NTE 1866-Horváth
Méh labdarúgó csapata a Balatonlelle
SE gárdáját fogadja az
NTE-pályán az NB III Dráva
csoportjának 19. fordulóbeli párosításán.
Hogy miért is a kihegyezett figyelem?
Nos, ha felidézzük az 18.
kör történéseit, akkor (többek között)
a jegyzőkönyvekben ezt olvashatjuk:
NTE – Bonyhád 1-0, a
hazai kispadon Koller Zoltán vezetőedző;
míg Balatonlelle – Mohács
2-1, a hazai kispadon Keszei Ferenc
vezetőedző...
– Szóval, Kanizsán úgymond
beosztott a főnöke ellen meccselhet
15 órától az ominózus találkozón?
– ... nézze, hogy szombatig mi
történik, azt nem tudhatom, mindenesetre
kissé kapar most a torkom
– felelte mosolyogva Keszei
Ferenc, a kanizsaiak szakosztályvezetője
arra a felvetésre, hogy
miként alakul a programja azon a
bizonyos napon. – Az biztos, hogy
ott leszek a találkozón...
– Tehát nem szabadságolja magát...
– Mivel meg sem tehetném, de úgy
gondolom, elvileg a Lelle kispadja
körül lesz érdemes keresni engem...
Ugyan szakosztályvezetői kinevezésekor
a szakember óvott mindenkit
attól, hogy majdan e párosításra
fókuszáljon, azért a számos
NB I-es klub kispadján megfordult
tréner egy félmondatával csak-csak
elszólta magát:
– Valamilyen értelemben igen,
pikáns találkozó lesz...
Hazai oldalon érthetően a
Bonyhád elleni siker jelentette
még a témát, ráadásul utóbbi két
meccsén az NTE hat pontot gyűjtött.
– Ezer százalék, hogy a Bonyhád
és a Mohácsi TE elleni győzelem
növelte a srácok önbizalmát -
érzékeltette a kék-pirosak soraiban
uralkodó hangulatot Koller Zoltán
vezetőedző. – Bár ezzel úgy vélem,
korábban sem volt probléma,
a játékosok bíztak magukban, s azt
is tudták, hogy jó felkészülésen
vannak túl.
– Van valamilyen különös töltete
a Keszei Ferenc vezette Balatonlelle
elleni mérkőzésnek?
– Részemről semmiféle, bár, az
igaz, hogy számunkra ez is fontos
összecsapás lesz. Hogy aztán az
említett tény futballistáim körében
jelent-e valami plusz motivációt,
annak akár pozitív haszna is lehet
az NTE-re nézve...
A találkozóról megkérdeztük –
nem fogják kitalálni, kit – Keszei
Ferencet, a kanizsaiak szakosztályvezetőjét
is, aki jó előjelekkel
tekint az összecsapás elé...
– Meggyőződésem, hogy a
Nagykanizsai TE masszív legénység,
s erre a jelzőre keretének erőssége
is feljogosítja. Ha ehhez hozzáteszem,
hogy a mezőny biztosan
egyik legtöbbet tréningező együttese,
akkor még inkább tartom ezt. S
abban is nagyon bízunk, hogy végre
a brazil Rubens játékengedélye is
megérkezik, vele tovább erősödhetünk.
Hogy megtudjuk, mi a helyzet a
Balatonlellénél, nem kellett meszsze
mennünk.
– Nálunk sokat kivett a játékosokból
a mély talajon vívott találkozók,
illetve több sérültünk és eltiltottunk
is van, összességében
nem a legjobbak az előjelek – így a
lelleiek vezetőedzője, Keszei Ferenc.
– Ha nem lenne a sok kihagyott
edzés, igazán jó formában
várhatnák játékosaim a szombatot,
bár az is tény, hogy kapusunknak,
Posza Zsoltnak használt a mohácsiak
elleni második félidő.
Rendhagyó módon ezúttal elmaradt
az a felvezetéshez szokásos,
esélyeket latolgató kérdés, pedig a
válasz bizonyára egyértelmű lenne
Keszei Ferenctől: „Nyerünk”.
Polgár László
Kanizsa – Sport/14 Apró 2011. március 24.
BÉRLET
INGATLAN
Budapesten - Ferencvárosban
parkra néző, erkélyes, kétszobás, 51
m2-es, egyedi fűtéses, első emeleti
lakás eladó. Nem panel. Diákoknak
is ideális. Ár: 13 millió Ft. Tel.:
0630/217-3453 (7332K)
Liftes ház második emeletén, kívül-
belül felújított, központi fűtéses,
kis lakás eladó vagy Pécsire cserélhető.
Érd.: 0693/738-108, 0620/593-
2426 (7343K)
Nk-án a Csónakázó tónál (Látóhegyen),
a Szőlőskerttől 5 percre,
panorámás, 577 m2-es telek villanynyal,
vízzel, épülettel, alatta pincével,
szőlővel eladó. Érd.: 0693/325-
840, 0630/227-3636 (7331K)
Belvárosi 140 (+30) m2-es, igényes
kivitelű családi lakóház extrákkal
29,98 millió Ft-ért eladó. Képes
ismertetőt e-mail-en küldök. Tel.:
+3630/901-9013 (7352K)
Nagybagolai hegyen lakható épület
eladó. Víz, villany van. (A Szőlőskert
Fogadó felől megközelíthető.)
Tel.: 0620/3893-872 (7358K)
Nk-án téglaépítésű, földszintes,
kertrészes, tárolós, padlásteres,
UPC-s, egyedi fűtéses, 49 m2-es társasházi
lakás eladó. Ára: 28.200
CHF, az OTP napi forint középárfolyamán
+ 500.000 Ft. Érd.: +36-20-
254-2679 (7360K)
Kétszobás bútorozott, központi
fűtéses lakás Nagykanizsán a Liszt
Ferenc úton kiadó. Kaució szükséges.
Érd.: 0630/685-5853 (7348K)
Kiadó Nk-án Ipari Parkban 180
m2 alapterületű cukrászüzem teljes
berendezéssel, 10 m2 sütőfelülettel,
más sütőipari tevékenységre is alkalmas.
Tel.: 0620/9246-294 (7353K)
Nk-án Ipari Parkban 180 m2 alapterületű
közművesített üzleti ingatlan
kiadó. Tel.: 0620/9246-294
(7354K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy nélkül
is igénybe vehető.) Szolgáltatások:
alakformáló-, talp-, egyéb
masszázs, fényterápia, méregtelenítés,
stb. Hívásra házhoz is megyek.
Érdeklődni és bejelentkezni: a
+3630/481-2323 telefonszámon lehet.
(6273K)
Kidobásra szánt TV-jét, monitorját,
mikróját, mosógépét, stb. elszállítom.
Tel.: 0620/510-2723 (7361K)
Gyakorlattal rendelkező könyvelő
vállalja társas és egyéni vállalkozók
könyvelését és beszámolók készítését.
Tel.: 0630/348-9669
(7340K)
Idősek gondozását, otthonápolását
vállalom Nk-án és környékén.
Tel.: 0670/881-7197 (7349K)
Megbízható nő takarítást vállal
akár heti rendszerességgel is. Tel.:
0693/325-867 (7356K)
Televíziók, LCD monitorok, videók,
DVD-k és távirányítók javítása.
Balaskó István Nk., Ady Endre u. 11.
Tel.: 0630/597-1530 (7363K)
Készpénzért vásárolok könyvet, festményt,
porcelánt, régi népi parasztbútorokat,
használati tárgyakat és teljes hagyatékot.
Érd.: 0620/555-3014 (7362K)
Régebbi kerámia, porcelán falitányérokat,
vázákat, nippeket készpénzért
vásárolok. Nagykanizsa,
0630/332-8422 (7359K)
Energetics 300E ergométeres szobakerékpár
eladó. Érd.: 0630/227-3636 (7364K)
50 éves diplomás férfi keresi korban
hozzáillő társát. Tel.: 0630/722-
8375 (7357K)
Hirdessen a Kanizsában
Lakossági apró 15 szóig egy alkalommal: 600 Ft
(Amennyiben hirdetését egyszerre több alkalomra adja fel,
úgy a másodiktól 300 Ft.).
Vállalkozási apró 15 szóig egy alkalommal: 1200 Ft
(Amennyiben hirdetését egyszerre több alkalomra adja fel,
úgy a másodiktól 600 Ft.)
􀂍 Kistorkos hétvégék
Minden hétvégén a szombati és vasárnapi ebédnél Leves + 5 féle főétel + desszert:
1600 Ft/fő. (10 éves kor alatt 1000 Ft/fő 12-15 óráig)
Az étlapon szereplő ételek árából 15% kedvezményt adunk!
􀂍 Heti menü 700 Ft/adag (csomagolás 50 Ft/doboz)
Nagykanizsa, Erzsébet tér 1.
Vasember-ház
􀂍 Tel.: 0693/314-555
􀂍 Nyitva tartás: 11-21 óráig
Március 28. HÉTFő. Zöldborsó leves. A: Bolognai
spagetti. B: Kelkáposzta főzelék feltéttel.
MÁRCIUS 29. KEDD. Májgaluska leves. A:
Borsostokány tarhonyával. B: Túrós tészta.
MÁRCIUS 30. SZERDA. Sertésragu leves.
A: Harcsapaprikás pennével. B: Szilvás gombóc.
Március 31. CSÜTÖRTÖK. Sárgaborsókrém
leves. A: Töltött csirkecomb rizzsel. B: Káposztás
kocka.
Április 1. PÉNTEK. Gyümölcsleves.
Hagymás-gombás-májas sertésszelet rizzsel.
ÁLLANDÓ MENÜK (700 FT)
Csontleves metélttel, rántott borda rizzsel, savanyúság
vagy sertéspörkölt galuskával, savanyúság
vagy Rántott sajt rizzsel, tartárral.
Keszei Ferenc: az érem mindkét oldalán
Kanizsa 2011. március 24. – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
Kiskőrös KSK – Nagykanizsai
Izzó SE 27-27 (13-14)
NB II Dél-Nyugat férfi kézilabda-
mérkőzés, felsőházi rájátszás,
1. forduló. Kiskőrös, 200 néző. Vezette:
Kopornyik, Kovács P. Izzó
SE: Dolezsár - Füle Cs. 8, Balogh
Z. 1, Baranyai 4, Horváth Balázs
3, Kiss G. 8, Németh R. 3. Csere:
Répási, Kovács B., Senger, Gilitsch.
Edző: Tóth László.
Felváltva vezettek a csapatok a
találkozó első félidejében, majd a
játékrész végén a vendégeknek sikerült
14-11-es előnyre szert tenniük.
A második harminc percben az
Izzó SE-nél volt egy időszak, amikor
3-4 ziccer is kimaradt, majd a
vége előtt 17 másodperccel a kanizsaiak
jöhettek egy időkérés után
már 27-27-es állásnál, de a támadásukat
nem sikerült góllal befejezniük,
így maradt az egy pont a
rájátszás első körében.
Nagykanizsai Izzó SE (13.) –
PTE-PEAC (1.) 32-36 (17-19)
NB I B Nyugati csoport női kézilabda-
mérkőzés, 19. forduló.
Nagykanizsa, 100 néző. Vezette:
Hargitai II. G., Palkovits. Izzó SE:
Hrankai - Nagy R. 1, Gácser 4,
Pintér K. 2, László 2, Mátyás 16/7,
Gyánó 6. Csere: Dabóczi, Papp Zs.
1, Takács A. Edző: Gódor Mihály.
A mérkőzés előtt még második
PTE-Pécsi Egyetemi Atlétikai
Club látogatott Kanizsára, s a kezdő
percekben a hazaiak két büntető
kiharcolásával (melyeket Mátyás
Auguszta be is lőtt...) tartották
a lépést a baranyaiakkal (3-4). Jól
jött aztán Hrankai Regina első védése
is, de az egyenlítés mégsem
sikerült. Kissé határozottabb lett
ugyan a védekezés, de a mozgékonyabb
pécsiekhez nem lehetett közelebb
kerülni (6-9). A hetesek kiharcolása
és értékesítése mindenesetre
jól ment (Mátyás ezúttal a
jobb alsót választotta; 8-11), s ez
mintha az önbizalmat is meghozta
volna (13-14), de az egyenlítés ekkor
sem jött össze (13-16). A vendéglátók
aztán ismét nekigyűrköztek,
de Hrankairól szerencsétlenül
került kapujába a labda,
viszont a félidei állás egyáltalán
nem volt katasztrófális az Izzó
szempontjából.
A második félidő aztán jobban
nem is indulhatott volna, Mátyás
góljaira Gyánó Kinga és Pintér
Karolina is rátett még egy lapáttal
és máris hazai oldalon volt az
előny (23-22). A vezetés nem is
egyszer volt a hazaiaknál, de ismét
fáradni kezdett a csapat,
Gódor Mihály pedig bátrabb cserére
nem szánta el magát. Hat
perccel a vége előtt a pécsiek
mentek néggyel is, de a kanizsaiak
még egy utolsó elszánt rohamra
indultak. Közelebb kerülni
ugyan még sikerült, de a végső
pillanatokban két gól különbségről
négyre ugrott az előny – nem
az Izzó javára...
Gódor Mihály: „Úgy gondolom,
ez ellen a Pécs ellen alapjában véve
jól játszottunk. Igaz, külön kérésem
volt, hogy ne legyen leindításos
gólja az ellenfélnek, hát lett...”
Polgár László
Nagykanizsai TE 1866-
Horváth Méh (11.) – Bonyhád
VLC (7.) 1-0 (1-0)
NB III Dráva csoport labdarúgómérkőzés,
18. forduló. Nagykanizsa,
100 néző. Vezette: Kasza (Gellén,
Horváth Z.). G.: Máté (11. - öngól).
NTE: Markek T. - Boros Z.,
Pozsgai, Cserfő, Szép D. - Ujvári
(Szőke, 63.), Nagy T., Rácz Sz.,
Kisharmadás (Kütsön A., 83.) - Luiz
Fernando (Billege, 80.), Cs. Horváth
G. Vezetőedző: Koller Zoltán.
Kimondottan mostoha időjárási
viszonyok között kezdődött a találkozó,
ami az érdeklődésen is érződött,
ráadásul a bonyhádiak kezdetben
mintha jobban alkalmazkodtak
volna a kedvezőtlen körülményekhez.
Erről tanúskodott egy ígéretes
szabadrúgásuk, illetve újabb próbálkozásuk,
melyet Markek Tamásnak
kellett kipiszkálnia a felső sarok elől.
A 13. percben aztán megszerezete
a vezetést az NTE együttese, az ellenfél
kapusáról perdült ki a labda,
ami a jobb oldalra került, onnan
Nagy Tamás egyből visszaadta, amibe
a vendégek részéről Máté Norbert
olyan szerencsétlenül ért bele, hogy
az a bonyhádi kapuba került (1-0).
Aztán ismét a bonyhádiak veszélyeztettek,
ami után Markeknak
kellett nagyot nyújtózkodnia, hogy
szögletre menthessen a 30. percben.
Luiz Fernando a 43. percben nem
brazilos megoldást választott, hiszen
a jobbösszekötő helyén kilépve a kapu
előtt keresztbe vágta a labdát. Ezt
követően még kiejtett egy szabadrúgást
a vendégek portása, de az eredmény
az első félidőben már nem
változott.
A második játékrészben inkább
dominált a küzdelem, amit egy meg
nem adott hazai találat fűszerezett.
A vendégek próbálkoztak, s ugyan
ezt a hazaiak kontrákból nem tudták
kihasználni, de maradt az NTEgyőzelem,
amivel újabb három
pontot kasszíroztak.
P.L.
Kanizsa KK DKG East (8.) –
B-Beton Bonyhádi KSE (2.) 72-
74 (11-22, 18-24, 20-16, 23-12)
NB I B Nyugati csoport férfi kosárlabda-
mérkőzés, 21. forduló.
Nagykanizsa, 100 néző. Vezette:
Németh Cs., Horváth A. Kanizsa:
Beck (2), Balogh L. (9/6), Kovács
D. (10/6), Murvai (17/3), Hoffmann
(22). Csere: Tóth O. (6),
Stárics (4), Zsámár K. (2), Klír (-),
Hartai (-). Edző: Farkas László.
Jók: Murvai, Hoffmann.
Ha azt vesszük alapul, hogy volt
a találkozón 13-33-as állás is, akkor
dicséret illeti a vendéglátó
együttest, hiszen onnan sikerült
talpra állni a csoport egyik
élcsapata ellen úgy, hogy a végén
még egalizálni is volt esélyük. Sajnos,
akkor egy hazai probálkozás
kimaradt, így a tolnaiak igencsak
verejtékes győzelmet arattak
Nagykanizsán.
Farkas László: „A végére mintha
már megtaláltuk volna a hatékony
pályán lévő ötös-fogatot, s
nagy küzdelemre késztettük ellenlábasunkat.”
A kanizsaiak utolsó alapszakaszbeli
találkozójukat a harmadik
SMAFC-NYME ellen vívják vasárnap
18 órától a Russaycsarnokban.
P.L.
􀂊 Elsöprő második negyeddel.
Heat Group-Kanizsa VSE – Csabai
Csirkefogók VK 15-4 (2-1, 7-
0, 3-1, 3-2). OB I B férfi vízilabda-
mérkőzés, rájátszás B-csoport,
2. forduló. Nagykanizsa, 30 néző.
Vezette: Horváth J., Bujka. Kanizsa:
Kiss Cs. - Dene 2, Puskás 1,
Csóka, Korbuly, Kaszper G. 4,
Ulman 2. Csere: Bajnogel (kapus),
Gulyás 2, Bagaméri 1, Fábry.
Edző: Szabó Gábor. Mint végül
kiderült, a szövetség a még tavaly
ősszel elmaradt Nagykanizsa-
Kecskemét alapszakaszbeli mérkőzést
5-0-val igazolta kecskemétieknek,
s egyebek mellett ezért is
maradt a kanizsaiak számára a rájátszás
B-csoportja. Az elkövetkezendőkben
ebből kifolyólag talán
még az ilyen különbségű győzelmekhez
is hozzá kell szokni.
Ahogy mondani szokás, a második
negyed góltermése még gombócból
is sok lett volna, s a Kanizsa
VSE elsöprő fölénnyel szerezte
meg első győzelmét első rájátszásbeli
találkozóján.
􀂊 Egyed Zsanett – jó úton a válogatottság
felé. Négy ország közel
140 birkózója vett részt a pestszentimrei
Sportkastélyban a nemzetközi
felnőtt és korosztályos női birkózó
idősebb Növényi Norbert-emlékversenyen.
Amagyarok mellett osztrák,
szerb és szlovák lányok, hölgyek
léptek szőnyegre, és lelkes birkózással,
jó hangulatot teremtve zajlottak
a mérkőzések. A XIII. id. Növényi
Norbert-emlékverseny mára kinőtte
az edzőtermeket, kisebb csarnokokat,
és a kezdeti 36 fős mezőny is a
négyszeresére duzzadt, így a Sportkastélyban
méltó helyet talált magának
a rendezvény. AKanizsai Birkózó
Sportegyesület versenyzője
Egyed Zsanett ezúttal is kitett magért.
Serdülőként az ifjúságiak mezőnyében
a 46 kg-osok között mindenkit
nagy fölénnyel maga mögé
utasítva nyerte meg a versenyt, mely
egyben válogató volt az idei Ifjúsági
Európa- és világbajnokságra.
􀂊 Somoskeőy még továbbjutott.
A Nagykanizsai TE 1866 két
vívója, Farkas Miklós és Somoskeőy
Péter Budapesten, a 18-
21 éves korosztály számára megrendezett
junior férfi kard országos
bajnokságon vett részt. A csoportküzdelmek
során, Farkas egy
győzelmet szerzett, amivel kiesett,
Somoskeőy viszont négy győzelemmel
továbbjutott a 32-be. A főtáblán
a BVSC-s Kuntól vereséget
szenvedett 15-10-re, így Somoskeőy
a 17., Farkas pedig a 42.
helyen végzett.
Hazai pályán is elindult a pontgyűjtés
Döntetlen idegenben, vereség itthon
Csaknem fordítottak
Kanizsa 16 – Kultúra 2011. március 24.
􀂊 „A víz és én” nemzetközi gyermekrajzpályázat
kiállítása
Megtekinthető április 4-ig
􀂊 "Kép és más" - Magyar Márta keramikus
és Magyar Krisztina grafikus kiállítása.
Megtekinthető: április 15-ig
􀂊 Március 24. 14.30 óra
Ifjúsági filharmónia bérlet
Söndörgő együttes - Szerb, horvát, bunyevác,
bolgár népzenei hangverseny
Művészeti vezető: Eredics Áron. Belépődíj:
300 Ft
􀂊􀂊 Március 25. 20 óra
Tavaszi Művészeti Fesztivál
Csík Zenekar
Közreműködik: a Nagykanizsai Szimfonikus
Kamarazenekar. Belépődíj: elővételben
2500 Ft, helyszínen 3000 Ft
􀂊􀂊 Március 26. 19 óra
Bödőcs Tibor előadása.
Belépődíj: 2500 Ft
􀂊 Március 30. 9.30 és 14.30 óra
Tavaszi Művészeti Fesztivál
Furulyás Palkó - zenés mesejáték, a Kolompos
Együttes előadása. Tagok: Barna
György, Nagy Zoltán, Szantai Levente, Tímár
Sándor, Végh Gábor. Belépődíj: 500 Ft
􀂊􀂊 Április 2. 19 óra
Premier Táncklub Gálaműsora
Vendégfellépők: Pro-Art Táncstúdió;
Chili Salsa. Belépődíj: 500 Ft
􀂊 Március 28-31. 18 óra
Sára Sándor: Pergőtűz című dokumentumsorozatának
vetítése: 1. rész: március
28. 18 óra, 2. rész: március 29. 18
óra, 3. rész: március 30. 18 óra, 4. rész:
március 31. 18 óra
􀂊􀂊 Április 2.
Megemlékezés - Sára Sándor: Pergőtűz
című dokumentumfilmjének vetítése.
15 óra Megemlékezés a város köztemetőben
a Don-kanyarban elesettek kopjafájánál.
16 óra Sára Sándor Pergőtűz c.
dokumentumsorozata 5. részének vetítése.
Vendégünk a film készítője is. Avetítés
után beszélgetés.
􀂊􀂊 Március 25. 15 óra
Tavaszi Művészeti Fesztivál
Tavaszi szimfónia - Z. Soós István kiállítása
Megnyitja: Bereczky Loránd, a Magyar
Nemzeti Galéria nyugalmazott igazgatója.
Megtekinthető: szeptember 10-ig
􀂊 Rejtelmek - Fajgerné Dudás Andrea
Júlia festőművész kiállítása
Megtekinthető: március 25-ig
􀂊 Március 31. 17 óra
Tavaszi Művészeti Fesztivál
Invocatio - Színházi plakátkiállítás
Megnyitja: Jordán Tamás, a Weöres
Sándor Színház igazgatója.
Megtekinthető: május 10-ig
Április 1. 19 óra
A Magyar Jazz Ünnepe - East Side
Jazz Company . Lakatos Ági - ének, Elek
István - szaxofon, Lukács Miklós - cimbalom,
György Mihály - gitár, Csuhaj-Barna
Tibor - bőgő, Jeszenszky György - dob. A
rendezvény támogatója: a Magyar Jazz
Szövetség. Belépődíj: 1 000 Ft
A régészek legmagasabb rangú
kitüntetését, Rómer Flóris
emlékérmet vehetett át Dr. Horváth
László, a Thúry György
Múzeum nyugalmazott igazgatója.
Aneves régész most már tanulmányainak
megírásával tölti
ideje nagy részét, amelyek között
egy könyv is szerepel a Dunántúl
késő bronzkoráról.
Rómer Flóris nagyváradi nagyprépost-
kanonok, régész, művészettörténész,
festőművész, a MTA
tagja volt a tizenkilencedik században.
Számos tevékenysége
mellett mégis inkább úgy illik ismerni
hazánkban, mint a régészet
atyját. A Magyar Régészeti és Művészettörténeti
Társulat minden
évben a Rómer Flórisról elnevezett
emlékéremmel jutalmazza az
ország kiemelkedő tevékenységet
folytató vagy egykor régészként
dolgozó szakembereit. Dr. Horváth
László az egyetlen zalai régész,
aki megkapta a rangos elismerést,
hiszen egy életművet épített
Dél-Zala régészeti lelőhelyeinek
– többek között a Kis-Balaton
és az M7-es autópálya Zala megyei
szakasza – felkutatására.
– Idén március hetedikén vehettem
át a Rómer Flóris emlékérmet,
amelyet a tudományos munkásságért,
életműért ítél oda minden évben
a Magyar Régészeti és Művészettörténeti
Társulat. A régészek
számára ez a legmagasabb fokú kitüntetés,
tulajdonképpen egy élet
munkásságáért jár. Amúgy maga a
társulat is rendkívül patinás, régészek,
művészettörténészek, iparművészek
hozták létre még 1878-ban.
A második világháború után összesen
mintegy hatvan régész kapta
meg ezt a díjat, olyan professzorok,
és a szakma kiemelkedő személyiségei,
mint László Gyula régész-történész,
Alföldi András régészprofesszor
és ókortörténész illetve
Bóna István régészprofesszor, a
Magyar Tudományos Akadémia
tagja. Többek között ők a magyar
régészet legmagasabb szintű képviselői.
Jelenleg úgy működik a díjak
kiosztása, hogy a társulat harminc
fős választmánya javasolja a díjra
érdemes szakembereket, akiket aztán
a közgyűlésen szavaznak meg.
Én a keltákkal, illetve a késő bronzkortól
egészen a római kor végéig
terjedő időszakkal foglalkoztam
munkásságom során. A Rómer
Flóris emlékérem a harmadik kitüntetés,
amelyet munkásságom elismeréséért
vehettem át, korábban már
megkaptam a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal által adományozott
régészeti örökségért Schönvisner
István-díját, valamint a Magyar
Népköztársasági Arany Érdemkeresztet
is. Jelenleg is folyamatosan
dolgozom, így összesen hat tanulmányon
munkálkodom. Ezek közül
van egy nagyobb hangvételű munkám,
amelyben a Délnyugat-Dunántúl
késő bronzkoráról szóló monográfiákat
dolgozom fel, és könyv
formájában szeretném kiadni. – foglalta
össze Dr. Horváth László.
Ziegler Anita
Rómer Flóris emlékérem:
egy élet munkájáért
Magyar Krisztina grafikusművész
és Magyar Márta keramikusiparművész
alkotásaiból nyílt kiállítás
a Tavaszi Művészeti fesztivál
nyitóprogramjaiként. A testvérpáros
grafikái és kerámiaképei
nyugalmat és letisztultságot
közvetítenek, harmonikusan kiegészítik
egymást.
Végre beköszöntött a tavasz, és vele
együtt elkezdődtek a Tavaszi Művészeti
Fesztivál programjai is. Mint
Cseresnyés Péter polgármester elmondta,
az 1998-ban életre hívott
kulturális rendezvényekhez városunk
is csatlakozott, s célja, hogy a „hamburger-
kultúrával” szemben igazi értékeket
mutasson fel. Haraszti László
festőművész méltatta Magyar Krisztina
rajzait, sokszorosító grafikai alkotásait,
amelyek többnyire a síkban
ábrázolandó tér problematikájával
foglalkoznak. A Kereszt-utak című
grafikai sorozatával – amelyhez a
művésznő tanulmányt is írt – azt fejtegeti,
hogy a kereszt vízszintes és
függőleges szárain kívül van még
egy harmadik dimenzió is, ami fizikailag
megfoghatatlan, és képileg is
csak kísérleteket tehetünk ábrázolására.
Kedves meseillusztrációi, állatokat
és növényeket életre keltő színes
grafikái viszont egy kevésbé szigorú
világba viszik el a nézőt, megtekintésükkor
kicsit talán újra gyermeknek
érezzük magunkat. Magyar
Márta elsősorban a középkori ikonfestészet
mintájára, raku technikával
kiégetett domborműves, pecsételt felületű
kerámiaképeket készít. Stamler
Lajos művész-tanár – mint volt tanítványról
is – beszélt kerámiáiról, amelyekben
meg-megcsillan az isteni kegyelemből
kapott tehetség. Utóbbi
nagyfokú intellektuális erőből,
ugyanakkor érzékenységből tevődik
össze. A keramikus mesterségről azt
gondolnánk, hogy férfiak által művelt
mesterség, holott valójában már
a középkori fazekasok is nők voltak.
A kerámia lényege a föld, ami már
önmagában is női princípium, s csodája,
hogy a sárból valami egészen
újat, értékeset teremt az emberi kéz, a
titok pedig a tűz, amely összeforrasztja
az anyagot. Mint Stamler Lajos
mondta, a kiállított munkák ékszer-finomságúak,
és különösen a Kálváriasorozat
ragadja meg a szemlélő fürkésző
tekintetét.
Z.A.
Szakralitás grafikában és kerámiában
Fotó: Ziegler Anita
XXIII. évfolyam 12. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2011. március 31. Kanizsa 2011 a környezetvédelem és a
szemléletformálás éve Nagykanizsán.
Az önkormányzat kezdeményezésére
és koordinálásával,
cégek, intézmények, civilek közreműködésével,
minél több hulladéklerakót
akarunk felszámolni
a város területén. Ezzel
párhuzamosan szemléletformáló
akció is indul, amelyben a
környezettudatos magatartás
fontosságára szeretné az önkormányzat
felhívni a nagykanizsaiak
figyelmét.
Az első helyszín a kiskanizsai
lőtér bejárata melletti terület,
amely részben önkormányzati,
részben állami tulajdonban van. Itt
közel 30 ember vesz részt az illegális
lerakó felszámolásában. A
VIA Kanizsa Zrt. és a HM Kaszó
Zrt. közmunkásokkal és a tisztításhoz
szükséges eszközökkel segíti
a kezdeményezést, a Rajna Ép-
Ker Kft. munkagépet és személyzetet
biztosít, a Saubermacher-
Pannónia Kft. pedig egy 15 köbméteres
konténert ad. A takarításban
részt vesznek az önkormányzat
és a közterület-felügyelet munkatársai
is.
A jövő hét végén, április 9-én
szombaton, a förhénci hegy déli lábánál,
a Förhénci Polgárőrség szolgálati
helyiségénél található utat takarítják
a közreműködők. Apolgárőrség
mintegy 20 ember részvételét
jelezte, és szívesen várják a további
csatlakozókat, támogatókat
is. Jelentkezni a Förhénci Polgárőrségnél,
az önkormányzat városfejlesztési
osztályán (93/500-724) és a
közterület-felügyeletnél (93/500-
820 vagy 30/29-83-446) lehet.
Ebben a hónapban további akciónapok
is lesznek. Április 21-én,
csütörtökön, a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. országos akciójához
csatlakozik Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzata. Ekkor
az országos közutak és a hozzájuk
csatlakozó önkormányzati
utak környezetét mentesítik a hulladékoktól
a résztvevők. A pontos
helyszíneket később jelölik ki.
A hónap végén pedig a város közép-
és általános iskoláit szeretnék
bevonni a „Szedj föl pár kilót!” akcióba.
A nagyobbak saját intézményük
környezetének megszépítésében
segíthetnek, a kisebbek szemléletformáló
előadást hallgathatnak a
környezetvédelem és a felelős magatartás
fontosságáról.
Szedj föl
pár kilót!
Kanizsa 2 – Krónika 2011. március 31.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Ziegler Anita. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági
ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit
Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Környezetvédelmi akciót kezdeményez
Nagykanizsa önkormányzata
vállalkozókkal és civil
szervezetekkel összefogva az illegális
hulladéklerakók felszámolása
és a lakosság szemléletformálása
érdekében.
Itt a tavasz, és ezzel együtt egyre
több szeméttárolónak használt
terület bukkan elő városunkban. A
nagy mennyiségű szeméttel nem
csak az a baj, hogy nem nyújt szép
látványt, hanem környezetkárosító
is. A gondok enyhítése érdekében
közösségi összefogással, rendszeresen
szüntetnének meg egy-egy
illegális hulladéklerakó helyet.
Cseresnyés Péter polgármester köszöntötte
a tenni akaró vállalkozókat
és civileket az első megbeszélésen,
és hangsúlyozta, az egyik
legfontosabb cél a példamutatás a
lakosság felé. Hozzátette, Nagykanizsa
gyönyörű természeti adottságokkal
rendelkezik, környezetünkre
pedig vigyázni kell, hogy még
sokáig megőrizhessük és turisztikailag
kihasználhassuk ezt a kincset.
A szemétlerakó területek
megtisztítása nem egyszeri alkalom
lenne, hanem folyamatos
munkát igényel, és bárki – akár a
lakosság – segítségét szívesen fogadják.
Aprogramhoz kampányt is
szerveznek, amelynek keretein belül
figyelemfelkeltő plakátokat is
elhelyeznének a város több pontján.
Ami a konkrétumokat illeti, a
város és a honvédség részéről is
külön-külön nyolc-tíz fő tudna
részt venni a szemét összeszedésében.
A találkozón lehetőség nyílt
az észrevételek, ötletek megtárgyalására
is, így a rendőrség részéről
rukkoltak elő azzal a tervvel,
hogy szervezzenek az iskolák részéről
szemétszedést a Föld Napjára,
április 22-ére, így a diákok
környezethez való hozzáállását is
pozitívan tudnák befolyásolni. A
Nagykanizsai Civil Kerekasztal
Egyesület részéről nehezményezték,
hogy az időpont a tavaszi szünetre
esik, így nem valószínű,
hogy meg tudnák mozgatni a tanulókat.
Hangsúlyozták, hogy
amúgy a diákok szemléletformálása
különösen fontos, és a város
több iskolája már eddig is folyamatosan
szervezett szemétszedő
akciókat, a pedagógusoknak pedig
hatalmas felelősségük és feladatuk
van a környezettudatosság kialakításában.
Mint elhangzott, az lenne
a legoptimálisabb, ha a gyerek
szólna rá a szülőre, hogy szedje föl
a szemetet, vagy dobja szelektív
hulladékgyűjtőbe.
Szükség lenne a város szeméttérképére
is, hogy fel tudják mérni
a lehetséges szemétlerakó helyek
számát, helyét. A közterületfelügyelet
részéről elhangzott, a
városnak van ilyen térképe, de elavult,
hiszen ezek a helyek
mobilisak, állandóan változnak.
Másfelől pedig hiába a jó szándék,
nem tudnák összeszedni a
város minden pontján a szemetet,
hiszen amelyik terület magántulajdonban
van, oda eleve nem lehet
bejutni, így elsődlegesen az
állami és önkormányzati tulajdonú
területeket tudják megtisztítani.
A résztvevők megállapodtak abban,
hogy elsőként a kiskanizsai
lőtér bejáratánál lévő, több köbméternyi
szemetet fogják eltávolítani.
Erre lapzártánnkor, március 30-án
kilenckor került sor. Címlapfotónk
ott készült.
Z.A.
Szedj föl néhány kilót!
Fotó: Ziegler Anita
A múlt héten tartotta közgyűlését
a Nagykanizsai Cukorbetegek
Egyesülete.
Jaskó József elnök beszámolójában
értékelte az előző év munkáját és vázolta
az ezévi teendőket. Mint elhangzott,
sikeresnek minősítette a klub létszámbővítési
törekvéseit. Abetegoktatás iránt
érdeklődők száma is gyarapodott, ami
legfőképp Dr. Késmárki Nóra főorvosnak
köszönhető. Apozitívumok között
hangzott el, hogy több sikeres pályázat
is segítette az egyesület gazdasági helyzetét,
amiért köszönet illeti Vargovics
Miklóst. Az értékelés szerint jónak
mondható az egyesület sajtóval való
kapcsolata, mind a Zalai Hírlap, mind a
Kanizsa Hetilap tekintetében. Ennek
eredényeként egyre több, a cukorbetegséggel
foglalkozó írás jelenik meg.
Ajövőt tekintve kiemelt feladat a
új vezetőség választása. Több jelenlegi
tag nem tud a jövőben közreműködni
a munkában, betegség,
túl magas életkor, esetleg családi
okok miatt. Itt is látszik, hogy szükség
lenne egy fiatal gárdára, amelyben
elsősorban az egyesület tagságának
segítségére számítanak.
A közgyűlés végeztével Dr.
Késmárki Nóra főorvos az alacsony
vércukorérték tüneteiről és
kezeléséről tartott előadást.
K.H.
Jól dolgoztak a Cukorbetegek Egyesületénél
Lapunk megjelenésekor fogadta
a Dr. Mező Ferenc Gimnázium
egy rangos minnesotai
középiskola negyvenkét diákját
és négy tanárát. Az amerikai
partneriskola vezetőjét még egy
2009-ben, Saloban megtartott
testvérvárosi találkozón hívta
meg a gimnázium Kanizsára.
Szermek Zoltán igazgató és
Gerőné Fenyvesi Rita pedagógus
elmondták, a mezősök egy nemzetközi
projektmunka során találkoztak
először a St. Anthony Village
Középiskola tanulóival egy külföldi
rendezvényen, ahol hét különböző
ország diákjai vettek részt. Ennek
folyományaként tavaly áprilisban
a kanizsai gimnázium vendégül
látta az említett amerikai középiskola
igazgatóját és szuperintendánsát,
akik felkérték az iskolát,
fogadja zenész diákjait. Idén szeptemberben
a Mező néhány tanulója
részt fog venni egy újabb nemzetközi
projektmunkában, melynek
helyszíne a St. Anthony Village
Középiskola lesz, Minnesotában.
A találkozóval az a legfontosabb
cél, hogy az amerikai diákok megismerkedjenek
a magyar kultúrával és
a nagykanizsai diákélettel. A vendégeket
családoknál szállásolják el,
ahol három éjszakát töltenek majd,
napközben pedig sűrű programmal
várja őket a Mező. Bár a programok
még változhatnak, a tervek szerint a
külföldi vendégek betekintést nyerhetnek
néhány tanóra menetébe, kölcsönösen
bemutatkozhatnak egy-egy
rövid előadás keretében, kvíz vetélkedőn
és egyéb szórakoztató tevékenységekben
vehetnek részt. A repertoárban
szerepelnek csapatépítő
sportjátékok, magyar filmnézés angol
felirattal, lesz daltanulás, együtt
zenélés, beszélgetés, délután pedig
városnézés. Ittlétük idején megtekintik
a Honvéd Kaszinóban évente
megrendezésre kerülő Miénk a színpad
című műsort, ahol mezős diákok
lépnek fel.
Pénteken Szigligetre és Keszthelyre
látogatnak a mezősökkel, és
várhatóan a nap fénypontja lesz az
amerikai vendégek közös koncertje
a Kanizsa Big Banddal és az Orff
Ütőegyüttessel 19 órai kezdettel a
HSMK-ban, ahová a város minden
zeneszerető diákját és felnőtt érdeklődőt
is várnak.
Z.A.
Amerikai diákok
a Mezőben
Jari Vilén finn nagykövet látogatott
városunkba, akit Cseresnyés
Péter polgármester fogadott,
és többek között a finn vállalatok
lehetséges kanizsai beruházásairól
tárgyaltak.
Mosolyogva mesélte a magyar-
finn együttműködéssel
kapcsolatos sajtótájékoztatón
Jari Vilén finn nagykövet, hogy
ő is történelemtanárként kezdte
pályafutását-akárcsak Cseresnyés
Péter polgármester. – Lehetséges,
hogy egyszer még polgármester
úr is nagykövetként
folytatja tevékenységét. –
mondta Jari Vilén, amire már a
polgármester is nevetéssel válaszolt.
Komolyra fordítva a szót,
Cseresnyés Péter hangsúlyozta,
erre a találkozóra már régóta
várt Kanizsa. A látogatás nem
önmagáért jött létre, hanem komoly
érdemi együttműködés lehetőségét
hordozza magában, a
sajtótájékoztatót megelőzően
már egy hosszas megbeszélésre
került sor. Ennek célja az volt,
hogy a nagykövet megismerje
Nagykanizsát, valamint azt a
potenciált, amelyet a város
nyújtani tud, mind kulturálisszellemi,
mind pedig gazdasági
szempontból. Cseresnyés Péter
külön kiemelte és megköszönte
a Nagykanizsai Magyar-Finn
Egyesület segítő tevékenységét,
hiszen ők voltak a találkozó
kezdeményezői.
– Vincze József, az egyesület elnöke
már többször is felvetette a
találkozás gondolatát, most végre
megvalósulhatott. A későbbiekben
több olyan magyar települést is fel
fogok keresni, amelyek élénk testvérvárosi
kapcsolatot ápolnak finn
városokkal. A polgármester úrral
folytatott tárgyalások központi témája
a különböző vállalkozások
aktuális kérdései voltak. Finnországban
ugyanis élénken érdeklődnek
a magyarországi befektetések
iránt, jelenleg a finn cégek több,
mint egymilliárd eurónyi befektetéssel
vannak jelen, és körülbelül
húszezer finn munkavállaló dolgozik
Magyarországon. Azok a cégek,
amelyek az utóbbi húsz évben
idetelepültek, kevés kivétellel még
ma is itt vannak. A régi gyökerekre
visszanyúló hagyományos finnmagyar
barátság nagyban segíti
az együttműködést, ennek jegyében
ugyanis a finn cégek könynyen,
gyorsan beilleszkednek a magyar
társadalomba. A polgármester és
az alpolgármester tájékoztatást
adott arról, hogy milyen lehetőségeket
tartogat Kanizsa a külföldi
befektetők számára. A gépipar például
egy potenciális terület, de
nagy lehetőségeket látunk a sörgyártásban
is. Hazámban számos,
családi vállalkozásként működő
sörfőzde létezik, akik a terjeszkedésen
gondolkoznak, így Nagykanizsa
is szóba jöhet. – mondta el
Jari Vilén, valamint kiemelte azt
is, a finn vállalatok nem az alacsony
adózási szint vagy az olcsó
munkaerő miatt jönnek ide, sokkal
inkább a kedvező piaci lehetőségek,
a képzett munkaerő, a konszenzusra
való készség és a közigazgatás
gördülékenysége tartozik
a központi tényezők közé. A
nagykövet azzal kapcsolatban is
örömét fejezte ki, hogy Kanizsa
rugalmasan viszonyul az oktatási,
szakképzési kérdésekhez, ez az a
terület, ami egyre inkább előtérbe
kerül, amikor a finn cégek magyar
befektetési lehetőségekben gondolkodnak.
Hogy teljes képet kapjon a városról,
Jari Vilén még ellátogatott az
Ipari Parkba és a Pannon Egyetem
Nagykanizsai Kampuszára is. Az
eseménydús nap fáradalmainak kipihenéséről
pedig a Nagykanizsai
Magyar-Finn Egyesület és az evangélikus
gyülekezet gondoskodott,
finom borokkal, dödöllével és rétessel
kínálták a magas rangú vendéget.
Z.A.
Kanizsa – 2011. március 31. Kitekintő 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
Fotó: Ziegler Anita
A házigazdák bemutatták az Inkubátorházat
és ismertették a jövőbeni
fejlesztési elképzeléseket. Ezt
követően a konferenciateremben
folytatták a tárgyalást az ipari park
befektetési lehetőségeiről. Azöld és
barna mezős beruházások témaköreinek
megbeszélése után szó esett
a munkaerőgazdálkodás kérdéseiről,
kiváltképpen a szakmunkások
és a mérnöki állomány helyzetéről.
A tárgyaló delegáció tagja volt
Kator György tiszteletbeli konzul
(Pécs), és Vincze József a Nagykanizsai
Magyar-Finn Baráti társaság elnöke,
akinek a kezdeményezésére
jött létre a nagyköveti látogatás.
Amint az a tárgyaláson elhangzott
Nagykanizsa szeretné kihasználni
kedvező földrajzi fekvéséből adódó
lehetőségeket. Az M7-es autpópálya,
a vasúti csomópont, a sármelléki
nemzetközi repülőtér, valamint az
adriai tengeri kikötőkhöz kapcsolódó
közlekedési korridor kiegészülve a
felsőfokú képzés meglétével, Nagykanizsa
humán erőforrásával vonzó
lehet a finn befektetők számára.
K.H.
Nagyköveti látogatás az Inkubátorházban
Jari Vilén úr a Finn Köztársaság budapesti nagykövete, kanizsai
programjának részeként felkereste a Nagykanizsai Ipari Park és Logisztikai
Központot. A Cseresnyés Péter polgármester vezetésével érkezett
vendégeket Kámán László a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási
és Szolgáltatói Zrt. vezérigazgatója és Mihovics Zoltán a Nagykanizsai
Inkubátorház és Innovációs Központ vezetője köszöntötte.
Bővülhetnek a finn kapcsolatok
Befektetési lehetőségekről tárgyaltak
Tervetuloa minun suomalainen veljekset
Befejeződött a 2010. március
1. és 2011. február 28. között, a
Kanizsa Térségi Integrált Szakképző
Központ által életre hívott
és megvalósított nagyszabású
természetvédelmi projekt, a Csibecsőr.
A diákok mellett bárkinek ismerősen
csenghet a Csibecsőr – Akciókkal
a tudatos fogyasztókért szlogen,
hiszen közel egy éven át találkozhattunk
a helyi médiában, illetve
a buszokon elhelyezett hirdetéseken
azzal a kövér csibével,
amely a projekt jelképévé vált. Maga
az elnevezés is szimbolikus, a
csibe utal a fiatalságra, a csőr a beszédre,
a szavakat összerakva pedig
azt az üzenetet kapjuk, hogy a
fiatalság szólal meg a tudatos fogyasztás
és természetvédelem
ügyében. Az EU-s projekt (KEOP-
6.1.0./B/09-2009-0031) keretein
belül szervezett programokat
ugyanis általános- és középiskolás
tanulóknak szervezték, de természetesen
az egész lakosság figyelmét
szerették volna felhívni a Föld
erőforrásainak kimerülésére, amelyeknek
mérséklése érdekében tudatos
fogyasztással és környezetkíméléssel
nagyon is sokat tehetünk.
A projektzáró rendezvényen
Mérksz Andor, a Kanizsa TISZK
ügyvezető igazgatója elmondta, a
fenntartható fejlődés alapelvei,
szemléletmódja még ma sem váltak
általánosan elfogadottá. Ennek
egyik oka az emberek szemléletében
és a fenntarthatóságra vonatkozó
ismereteik hiányában keresendő.
Maga a fogyasztás tanult magatartás,
a tudatos fogyasztás pedig új
kompetenciák kialakítását igényli,
így a Csibecsőr program elsődleges
célja Nagykanizsa és kistérségének
tájékoztatása és az ismeretközvetítés
volt. A projekt természetesen
számszerűsíthető adatokkal is szolgál,
így összesen harminc rendezvényt
szerveztek, amelyeken tizennégyezer
százkilencvennyolc személy
vett részt aktívan, a számítások
alapján pedig minden kanizsai
és környéki lakos legalább kilencszer-
tízszer találkozott a Csibecsőr
üzenetével. Horváth Henrietta Szilvia
projektvezető ismertette az egy
év eseményeit, és elmondta, hogy
három nagyobb városi rendezvényen,
az Igric- és a Dödölle Fesztiválon,
valamint a Miklósfai Mindenki
Háza avató ünnepségén is
szerepelt a tudatos fogyasztásra tanító
csapat. Emellett az általános- és
középiskolások folyamatosan részt
vehettek különböző, aktív közreműködést
igénylő eseményeken, az
ezekről készült fotók bemutatását a
záró rendezvényen is jelen lévő iskolások
kuncogása kísérte, akik felismerték
magukat a programokon.
Nemegyszer kreativitást is igényeltek
a feladatok, de nem kellett félteni
a város tanulóit, például a petpalackokból
és ragasztóból kreált
pillekő-bútorok polip vagy virág
alakúra sikerültek, és a belváros
egyik épületének ereszéről lógó, világító
„jégcsapok” is környezetünk
megóvására hívták fel a figyelmet.
A szemléletformáló információkon
és a sok vidám pillanaton kívül
díjakkal – például digitális
fényképezőgéppel és túrafelszereléssel
– is gazdagodhattak a legszorgalmasabb
diákok, hiszen két
pályázatot is hirdetett a Csibecsőr.
Az eredmények a következőképpen
alakultak.
Kirándulás Kanizsa környékén
power point-pályázat: első helyezett
Horváth Katalin (Dr. Mező gimnázium),
második helyezett: Hörcsök
Renáta (Thúry szakközépiskola),
harmadik helyezett: Horváth Dániel
(Bolyai iskola). Díjazottak még ebben
a témában: Hárs Lilla (Bolyai),
Patus Péter (Bolyai).
Porladó Múlt témájában hirdetett
pályázat: első helyezett: Zsoldos
Ákos (Cserháti szakközépiskola),
második helyezett: Barsi Alexandra
(Thúry).
Mérksz Andor és Horváth Henrietta
Szilvia még hagyományos, csibe
alakú süteményekkel is megkínálták
a vendégeket, és hangsúlyozták,
a Csibecsőr nem némul el teljesen,
a nagy sikerre való tekintettel
tervezik a program folytatását.
Z.A.
Kanizsa 4 – Oktatás 2011. március 31.
Fotó: Ziegler Anita
Most ugyan pihen, de nem némul el a Csibecsőr
A Nagykanizsa Központi Rózsa
Óvoda Attila tagóvodája, valamint
a város önkormányzata
11. alkalommal szervezett Nemzetközi
Óvodapedagógiai Konferenciát.
A téma ezúttal az óvodai
játék környezetkultúrája volt.
A Medgyaszay Házba érkezőket
Szmodics Józsefné, a Művelődési
és Sportosztály vezetője köszöntötte,
a rendezvényt Cseresnyés
Péter polgármester nyitotta meg,
majd Kovács Jánosné, az Attila
tagóvoda vezetője vázolta fel a
tizenegy év történetét.
A rendezvény részleteiről Böjti
Istvánné, a Nagykanizsa Központi
Rózsa Óvoda intézményvezetője
többek között elmondta: – A játékkal
kapcsolatban az óvónők sokféle
tudást, tapasztalatot megszereztek a
gyakorlat során, de ezeket fel kell
újítani, mert megváltozott a világ,
megváltozott a környezetünk. Más
családból, miliőből kerülnek be
hozzánk a kisgyermekek, akik más
játékfajtákat játszanak és más élményekre
reagálnak. Ugyanakkor a
tudomány és a pedagógiai, a pszichológiai
kutatások is átértékelik a
játékot. A gyerek legalapvetőbb
szabadon választott tevékenysége a
játék. Személyiségfejlődése a játékon
keresztül történik, és nagyon
fontos, hogy ebben mi óvónők milyen
szerepet játszunk. Például a
spontaneitást ne nyomjuk agyon a
túlszervezéssel, agyontervezéssel,
és a játéknak biztosítsunk megfelelő
helyet, időt, teret. Ezekről szólnak
az előadások. Köztudott, hogy a
magyar óvodapedagógia nagyon
elismert és híres. Egymás között is
szeretnénk megmutatni, hogy mit
tudunk, de az országhatáron túl élő
magyar és nem magyar pedagógusok
számára is fontos ez a szakmai
nap. Nagyon sokat tanulhatunk
egymástól a szakmán belül.
Dr. Pálfi Sándor, a Debreceni Egyetem
docense óvóbácsiként kezdte az
előadását. Németh Zoltánné az Attila
Óvoda fejlesztőpedagógusa a játékokról
és játékfelfogásokról beszélt.
– Fontosnak tartom, hogy az Attila
óvodából minden évben egy-egy
kolléga felvállaljon egy prezentációval
egybekötött előadást, és ne
csak a csoportban, a gyerekek között
mutassa meg, hogy mit tud, hanem
a szakma előtt is – foglalta öszsze
az intézményvezető.
A szünet után a puchheimi előadó
a gyermek személyiségfejlesztéséről
osztotta meg gondolatait a
megváltozott élet- és környezeti
körülmények figyelembevételével.
A játék személyiségfejlesztő hatásáról
a kovásznai 2-es számú óvoda
óvónői tartottak előadást. A játék
olyan vonatkozásaival ismertették
meg a hallgatókat, amelyek
külön veszik a személyiség faktorait.
Igyekeztek gyakorlatiasan
megközelíteni a témát, és bemutatni,
hogyan próbálják ezt a játékmagatartást
kialakítani a gyerekeknél,
valamint segíteni őket abban,
hogy ténylegesen hozzájáruljon
a személyiségük fejlődéséhez.
Hoztak egy rövid filmösszeállítást
is a munkájukból.
– Nagyon sokat tanultunk itt,
sok érdekes gondolatot hallottunk
már a tanár úrtól is. Délután óvodalátogatásra
megyünk, reméljük
ott is nagyon sok szép és új dolgot
fogunk tapasztalni – jegyezte meg
a kovásznai Ördög Edit.
B.E.
Nemzetközi Óvodapedagógiai Konferencia
Kanizsa – Szabad 2011. március 31. vélemény 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
Eljött a kitörés ideje
Húsz év után végre fejlődő pályára kell állítani Nagykanizsát, s megannyi,
zömében gazdasági veszteség után, meg kell találni azokat a pontokat
(adottságokat, képességeket), amelyek ismét méltó helyre pozícionálják
a várost. Méltó helyre a régióban, az országban, Európában.
Alapvetésként kijelenthető (még ha köznyelvi értelemben furcsán is
hangzik): a város is egy termék, amelyet muszáj menedzselni. Meg kell
mutatnunk, s el kell hitetnünk a világgal, hogy Nagykanizsa a XXI. században
is versenyképes. Hogy nemcsak múltja van – hanem jövője is.
A városmarketing komplex folyamat, amely nélkülözhetetlen a korszerű
településirányítás eszköztárából. S bizony ezt profi szakemberekre
kell bízni, akik megfelelő módon tudják támogatni, segíteni a település
irányítóinak munkáját. Ezért fogadta el nemrégiben a város
közgyűlése, hogy erre – többek között a gazdasági haszonnal is kecsegtető
imázsjavításra és -építésre – pénzt áldoz a város, és pályázaton
keresi a legalkalmasabb céget, szakembert.
Ahazai és a nemzetközi tőke csábításáért ugyanis hatalmas versenyt
folytatnak a települések. Egy jó helyen és jó időben elhelyezett információ
százmilliós, milliárdos beruházásokat befolyásolhat. A tréfás
szlogen „véresen” komoly: lemarad, aki kimarad.
Hisz'' egy terméket – így egy várost – nem elég „kitalálni”, azt bizony
csomagolni s kínálni kell. Nagykanizsa esetében kevés az – amiben
az aktuális városirányítók húsz éven át reménykedtek –, hogy valaki
ránéz a térképre, s megállapítja, milyen jó helyen fekszik. Meg
kell mutatni, hogy rugalmas oktatási, képzési rendszere révén alkalmazkodni
tud a piac igényeihez, világossá kell tenni, hogy a gépipari
szakmákban kvalifikált, tapasztalt munkaerővel rendelkezik, meg kell
jeleníteni, hogy az önkormányzat vállalkozás- és befektetőbarát politikát
folytat, s döntéseivel a konszenzust keresi. Vagyis azokat a tényezőket,
amelyeket Jari Vilén finn nagykövet is kiemelt, amikor hazája
cégei és Nagykanizsa között próbált kapcsolatot építeni a minap.
A gazdasági imázsépítés mellett szükség van a közéleti arculat javítására
is. Nagykanizsáról, az elmúlt évek zajos vitái nyomán, bizony kedvezőtlen
kép alakulhatott ki a hazai közvéleményben. Annak hírét, hogy megváltozott
a helyi politikai klíma, és a személyeskedő csaták helyett a közgyűlés a munkára,
a feladatokra koncentrál, el kell vinni város- és megyehatáron túlra.
Ezt viszont csak színvonalas, profi kommunikációs és marketing
munkával lehet elérni, s ez az a terület, amelyre a város jövője, fejlődése
érdekében nem szabad sajnálni a pénzt. Olyan szakembereket
kell találni, akik – kapcsolataik révén is – hatékonyan segíthetik, hogy
megfelelő, hiteles információk jelenjenek meg Nagykanizsáról, s ezek
ne csak a sajtóhoz, hanem a döntéshozókhoz, például befektetni, beruházni
akaró vállalkozások vezetőihez is eljussanak.
A városmarketing a XXI. század békés fegyvere. Aki „jól forgatja”,
sikerre, előrelépésre, gyarapodásra számíthat. Aki nem használja, annak
maximum a remény marad.
Arcot Nagykanizsának!
Fényre sötétedő lencse AKCIÓ – 25%!
2011. április 1. – május 31-ig
Szeretnék reagálni a 2011. március
18-án megjelent számukban
Horváth Lászlóné által írt Arcul
csapták az ünneplőket című cikkre.
Az előadást én is láttam, mint a
Kereskedelmi iskola tanára még
március 11-én az iskolai ünnepségen.
Szerintem ugyanazt láttuk
mégis teljesen más véleményen
vagyok. Bár Én nem rendelkezem
74 év tapaszatlattal, de láttam már
iskolai ünnepséget és nekem nagyon
tetszett, számomra hátborzongató
volt. A rendező nem ilyen
jövőt szeretne, hanem pont az ellenkezőjét,
csak azt látja és Én is,
hogy a világ és Magyarország pont
abba az irányba halad.
De nem az a baj, hogy mások
nem ezt látták benne, mert mért
kellene azt látniuk, mint amit a
rendező látott, hiszen mindannyian
tudjuk, hogy egy verset annyiféle
módon lehet értelmezni és elemezni
ahányan vagyunk, és a költők,
írók megítélése korszakonként
változik.
A baj az, hogy a cikk túllép a
véleménynyílvánítás határán, szerintem
becsületsértő. Sajnálom,
hogy a főszerkesztő úr, aki jegyzi
az újságot enged ilyen hangvételű
és tartalmú cikket leközölni, egy
olyan szerzőtől, aki nyílvánvalóan
irodalmi ismeretek hiányától szenved.
A történethez az is hozzátartozik,
hogy szerintem nagyon nehéz
egy iskolai ünnepséget megszervezni
évről évre, mindig újat mutatni
egy olyan közönségnek,
amely a mai kereskedelmi csatornák
és ellenőrizetlen internetezés
világában nő fel, esetünkben jó része
szakiskolás, nehezen kezelhető
és eleve írtózik az iskolai
ünnepségetktől. Akkor ott március
11-én az előadás alatt néma csend
volt, senki sem zavarta az előadást
és ez sajnos nagy szó. Úgy látszik
ők megértettékm az előadás mondandóját.
Ez egy nagyon fontos
visszajelzés egy iskola esetén.
Visszautasítom azt is, hogy a
szerző messzemenő következtetést
von le az iskolában tanító tanárokról
(irodalom, történelem) és szégyelli,
hogy ilyen tanárok tanítják
a gyerekeit és unokét. Honnét veszi
a bátorságot, hogy bárkit is minősítsen?
Az iskolában tanító tanárként
kikérem ezt magamak,
még akkor is, ha nem az említett
szakos vagyok. A högy csak örülhetne,
hogy gyerekeit és unokáit
ilyen felkészült és emberséges kollégák
tanítják!
Tisztelt főszerkesztő úr legyen
olyan kedves és informálódjon az
újságban megjelent cikkek tartalmáról,
és ne engedjen ilyen negatív
hangvételű, másokat nyílvánvalóan
bántó cikkeket megjeleni,
még akkor sem, ha az „szabad vélemény”.
Tisztelettel: Horogh Roland,
Thúry György SZKI, biológiaföldrajz
szakos tanár
(betűhív közlés)
Sokakkal együtt én is részt vettem
a városi ünnepen és azok közé
tartozom, akiket mélyen felháborított
a Bali Judit tanárnő által rendezett
műsor. Talán megtartottam
volna magamnak a dohogásomat,
ha a tanárnő nem válaszol elég terjedelmesen
és meghökkentő módon
Dsida verselemzésével a kritikákra.
Előre bocsátom, a tanárnőnek
nem kellett az én fejemben
sem nagy, sem „némi” zavart helyretenni,
mert az én – és az akkori
„sokak” – tisztánlátásáról még
olyan tanár egyéniségek gondoskodtak,
mint Dr. Ördögh Ferencné,
Harkány László és Dr. Márkus
Ferenc. A tanárnő arra hivatkozik,
hogy Dsida Jenő Psalmus Hungaricus,
azaz Magyar Zsoltár! című
verse váltotta ki a legnagyobb felháborodást.
Óriási tévedés! Az
egész műsor úgy, ahogy elhangzott,
volt a felháborodás oka. Kérdezem:
hogy lehet, egy március
15-ei műsort Esterházyra felfűzni?
Dsida, Kányádi csak a töltelék
volt. Hogy lehet egy Himnusz kiválasztásánál
épp azt a feldolgozást
megtalálni, ahol nemzeti
imánkat meghamisítva, refrénnel
éneklik? Hogy lehet a magyargyűlölő
Esterházyt – hiszen tudjuk,
mit ajánl a „csokorba kötött, fás
szárú magyarokkal” cselekedni –,
a magyarságát nyíltan megtagadó
Kertészt és Kornist – aki azt állította
„jobban gyűlölünk titeket,
mint ti minket” – egy nép forradalmának
és szabadságharcának tiszteletére
rendezett városi ünnepségen
példaképül állítani? A forradalom
költőjének Nemzeti Dalára azt
mondani, hogy unalmas? Kányádi
„fekete piros” verse és Dsida csak
a teljesen kifordított és félreértelmezett
szépségtapasz volt.
(folytatás a 6. oldalon)
Tisztelt
Dóró János!
Március 15-éről
higgadtan
(folytatás az 5. oldalról)
Bali Juditnak jogában áll azt vélelmezni,
hogy fent említett írók
még 2148-ban is az irodalmi kánon
fő meghatározói lesznek. Bali Juditnak
szíve-joga, hogy ugyanezt
az előadást egy kreatív klubban,
egy pinceszínházban, akár iskolai,
de nem nyilvános műsorban,
underground előadás keretében bemutatni,
és mintegy beavató színházban
magyarázattal ellátni.
Ahogy a Nemzeti Színház direktorának
is jogában állt – egyfajta általam
rosszul értelmezett művészi
szabadság jegyében – Iluskából
„prostit” csinálni a János vitézben,
és ezt a volt színházában, a Bárkában
előadni. Egyvalamihez nem
volt joga: ezt az átdolgozást a
Nemzetiben bemutatni. Bali Juditnak
szintén egyvalamihez nem volt
joga: ezt a műsort a város ünnepére
hozni. Az meg csak hab a tortán,
hogy válaszában a tanárnő csúsztat
– hogy finom legyek – vagy inkább
„nem bontotta ki az igazság minden
részletét”: a műsor nem az általa
idézettel fejeződött be, hanem
aképpen, hogy a két fiatal szereplő
kiállt a függöny elé ezzel a Dsida
idézettel: „Ó Jeruzsálem, ó Jeruzsálem!”
Nos tanárnő, ez volt a tökéletes
provokáció: egy március
15-ei ünnepséget így befejezni!
Semmi másért, mert ennek a versnek
annyi köze van ehhez az ünnephez,
mint ama bizonyos Makó
lovagnak Jeruzsálemhez. Ugyanígy
semmi keresnivalója nem volt
ebben a műsorban Esterházy ezen
művének, mert ezzel az erővel a
Termelési regényből is felolvastathatott
volna. Summa summárum:
nem hiszem, hogy a jelenlévő
többség fejében lett volna az a
bizonyos „némi zavar”, amit a tanárnő
feltételezett. őszintén remélem,
hogy a jövő évi ünnepség
méltóképpen lesz megtartva, akár
konzervatív, akár modern feldolgozásban,
de semmiképp sem így.
Tisztelettel: Tamás Lászlóné,
akinek a fejében időben tett rendet
Dr. Ördögh Ferencné, Harkány
László és Dr. Márkus Ferenc.
Örök hála és tisztelet érte.
„Merjünk kicsik lenni?”
Úgy kezdődött, hogy Karácsonyra
kaptam egy telefont. Még
sudokuzhatok is vele. Újságban
sokszor láttam ezt a játékot. Lényege
az 1-től 9-ig terjedő számok
elhelyezése egy négyzetrácson
úgy, hogy sem oszlopaiban, sem
soraiban nem ismétlődhet ugyanaz
a számjegy. Eddig nem foglalkoztam
vele, ám, hogy telefonom kínálta
kezdők számára az 1-től 6-ig
történő játékot is, belevágtam. Ha
száz feladványt megoldottam, választhattam,
továbblépek-e a haladóra,
vagy visszatérek a kezdőre.
Egy alkalommal lehetetlenné vált
a kezdőre történő visszatérés.
Mintha csak azt mondta volna telefonom:
Képes vagy rá! Meg tudsz
birkózni vele! S lám, valóban
megoldható a haladó is! Miért volt
hát bennem kishitűség, önbizalomhiány?
Csak nem túl sok effélét
hallottam a március 15-i műsorban,
mint ez az Esterházy-sor?
„lavórnyi ez az ország, még a lábgombáink
is közösek.”
„Jeles értelmiségünk, amely a
kétharmad miatt úgy rohan percenként
a Berliner Zeitunghoz,
mint egykor Illés Béla Moszkvába,
egyet méltóztatik elfelejteni:
ebben a kétharmadban ők maguk
is vastagon benne vannak,
amennyiben köztörvényes bűnözők
szennyesét mosogatták, s ezzel
cinkosokká lettek….El kell
fojtani magunkban minden közéleti
szerepvállalás keltette ellenszenvet.
Nem mindig könnyű.
Én például Nádas és Esterházy
könyveit mind nehezebb szívvel
veszem a kezembe….De ne feledjük:
az üldözés úgy kellett
mindig a liberálisoknak, mint
Laurence Olivier-nek a napi
üveg viszki. Alapállapot. Ha épp
nem volt, csináltak maguknak.”
– Fábry Sándorral készült interjút
olvasok a Heti Válaszban.
Csak nem a kanizsai március 15-
éről beszél?
– Olyan világot élünk, ahol
millió ember keres, értékeket keres,
keresi a hitét, keresi önmagát.
A legveszélyesebb az a lelkiszellemi
szétesettség, amiben
élünk. Ahhoz, hogy ezt az országot
emelkedő pályára tudjuk állítani,
olyan kulturális teljesítményeknek,
műhelyeknek kell létrejönniük,
amelyek segítenek ezt a
világot az egyes embernek megérteni.
A múltat föl kell tárni, lehetőséget
kell biztosítani, hogy az
emberek szép és átélhető példákkal
találkozzanak a színpadon.
Rádöbbennek értékekre, ettől többé
válnak. Közösséggé válnak
hosszú távon, sok-sok ilyen kulturális
élmény megszerzésével. Ezáltal
egy erős és összetartó nemzet
tud kialakulni. Amely öntudatosan
felemeli a fejét és belenéz a
világ szemébe. Természetes, hogy
vannak ellenerők, amelyek ezt
nem akarják, mert a zavarosban
akarnak halászni. De ha egy fölemelt
fejű nemzet néz szembe a
világ kihívásaival, akkor kiderül,
nem is vagyunk olyan kis nemzet.
– Koltay Gábor rendezőt hallgatom
vasárnap este a Kontrasztban.
És ami nem kicsi?
Horogh Roland tanár úr hozzászólásában
méltatta az ünnepi
műsort, megemlítve, milyen nehézségeket
kellett leküzdeni:
„nagyon nehéz egy iskolai ünnepséget
megszervezni évről évre,
mindig újat mutatni egy olyan
közönségnek, amely a mai kereskedelmi
csatornák és ellenőrizetlen
internetezés világában nő fel,
esetünkben jó része szakiskolás,
nehezen kezelhető és eleve irtózik
az iskolai ünnepségektől. Akkor
ott március 11-én az előadás alatt
néma csend volt, senki sem zavarta
az előadást és ez sajnos nagy
szó.” Ennek a néma csendnek a
kiváltását a számítógépes világra
emlékeztető látványvilág biztosította.
Ennek megteremtőjéhez
szólt Bali Judit: „itt szeretnék köszönetet
mondani a Budapesti
Műszaki Egyetem Virtuális Valóság
Laboratóriumának, s nemzetközileg
elismert vezetőjének Dr.
Takács Barnabásnak a páratlan,
színházban még sose használt látványvilág
megteremtésében nyújtott
segítségéért.” Kérdésünk ezzel
kapcsolatban mindössze az:
mekkora összegről állította ki a
számlát az említett egyetemi intézet?
Papp János
Bár minden adó pártfüggetlen
(vagy nem?), Magyarország egyik
„legnagyobb” kábelszolgáltatója
(UPC) március 16-ával egyoldalúan
úgy döntött, hogy kiveszi az alapcsomagból
(legolcsóbb csomag) az
ECHO csatornát, arra hivatkozva,
hogy az EU kívánsága, hogy a digitális
(bla-bla-bla) szolgáltatás érdekében
tette ezt meg, holott 2014-ig haladékot
kapott Magyarország a digitális
átállásra. Most jön a furcsaság. Március
17-től, ugyanebben a csomagban
az ATVcsatorna pikk-pakk HD minőségben
sugároz. Most a kérdések:
– Miért is döntött így a szolgáltató,
hogy előfizetők megkérdezése
nélkül teszi ezt meg?
– Kinek az érdekét szolgálja a
döntés?
– Miért is kell 1400 Ft-tal többet
fizetni, ha valaki szeretné nézni az
ECHO tv-t, mert más csatornával
nem igazán bővül a nagyobb csatorna
csomag.
– Addig, csak gondolkodom és
várom a válaszokat.
Imre Gábor
Március 19-én egy 50 fős társaság
buszra szállt, hogy elutazzon
Veszprémbe és megtekintse az ország
két legjobb férficsapatának
mérkőzését.
A Veszprémi Aréna már kívülről
is lenyűgöző volt. Előtte áll a tragikus
körülmények között elhunyt
Marian Cozma emlékszobra, amely
előtt tiszteletünket tettük. Mikor beléptünk
az arénába, óriási hangzavar
fogadott bennünket, hiszen a
nézők már javában hallatták hangjukat.
Mi a G2-es szektorból figyelhettük
a csapatok bemelegítését.
Amérkőzés előtt egy számunkra
fontos esemény történt. A közvetítő
tájékozatta a közönséget, hogy
Nagykanizsáról a Hevesi Sándor
Általános Iskola tanulói is ellátogattak
a mérkőzésre és jó szurkolást
kívántak. Az egész stadion
ránk szegezte tekintetét. Mi ennek
nagyon örültünk és a magunkkal
hozott eszközökkel:
transzparens Nagykanizsa- Hevesi
felirattal, duda, kürt, nyomatékot
is adtunk ennek.
A csapatok bemutatása után
végre elkezdődött a meccs.
Az első gólt a Pick Szeged szerezte,
de a folytatásban már nem
lehetett a Veszprémnek ellenállni.
Ahangulat fergeteges volt. AB közép
szurkolói rigmusait átvéve
drukkoltuk végig a mérkőzést. A
2x30 perc nagyon gyorsan elszállt,
de a végeredmény, a sok gól örömmel
töltött el mindenkit. 40:23
arányban nyert a hazai csapat.
A mérkőzés végén a játékosok
megköszönték a szurkolást, odajöttek
a szektor elé és integettek
nekünk, miközben a közvetítő ismételten
kiemelte iskolánk tanulóit.
Kanizsa – Szabad 6 vélemény 2011. március 31.
Egy fergeteges
kézilabdameccs
élménybeszámolója
Hol vagy Echo?
Március 15-e: amiről
eddig alig esett szó
De a java még csak ezután következett.
A stadion kiürült, mi pedig lementünk
a küzdőtérre, ahol a játékosok
autogramot adtak nekünk,
és fényképet is készíthettünk velük.
Ezután megrohamoztuk a
szurkolói boltot.
Nagyon boldogok voltunk, hogy
részt vehettünk ezen az eseményen.
Köszönjük a Szülői Munkaközösség
támogatását és Pintér Attila
tanár úr szervező munkáját. Ezt az
élményt nem fogjuk egyhamar elfelejteni.
Baksa Nikol 6. b
Az utolsó írásomba apró szerkesztési
hiba csúszott. Kiemelésre
került egy gondolatom, valahogy
így: Egészséges lélek (?)
védekezik. Ez így nem teljesen
helyes, mert a folyamatos szövegben
megelőzte a következő
mondat: A nagyobb baj az, hogy
ezek a dolgok igazából olyan távol
vannak az átlag polgártól,
hogy nem is gondol rájuk. Magyarán
szólva arra gondoltam,
hogy az egészséges lelkületű (?)
többség védekezésképpen próbál
nem gondolni visszás dolgokra,
negligálja, tagadja azokat.
Én viszont egészséges lelkülettel
felvállalom az életünket.
Okkal. Éppen azért, mert a többség,
bár érzi és átéli ugyanazokat
a dolgokat, de nem tud, nem akar
beszélni róluk. Együtt gondolkodni
amúgy is csak az tud a másikkal,
aki egyszerre résztvevő
is, de kívülálló is. Én, amint korábban
már leírtam, résztvevő
voltam s vagyok. Különleges történelmi
pillanatokat élünk át (bár
a történelem soha nem unalmas!).
Másrészt kívülálló is szívesen
lennék! Ez meg úgy van,
hogy az árral úszni nagyon jó dolog!
Térdig érő rohanó vízben
megállni már bajos. Az árral
szemben úszni pedig szinte képtelenség.
Ilyenkor az egyetlen
észszerű lehetőség valami biztos
pontot találni és megpróbálni így
felülkerekedni az áradó víz felett.
Ezt próbálom én mostanában.
Kívülállóként, egy darab uszadékfában
megkapaszkodva csendes
rémülettel figyelem a rohanó vízáradatot
(életünk zajos mindennapjait).
Nem tisztességtelen a
szándékom, már eleget dobált az
ár, egy idő után nyugodtabb
vizekre vágyik az ember! De nem
arra, hogy csukott szemmel, befogott
füllel és néma szájjal gubbasszon
magában valami nyugalmas
sarokban. Van más indítékom
is!
Most már azt is megkérdezte tőlem
valaki, hogy miért nem írok
még többet? (ez kérem nem csak
rajtam múlik!). Ezek szerint az
embereket mégis csak megérinti
valami. Én csak azt remélem, hogy
segíthetek! Annyi a teher ma a lelkeken
(a magamén is), hogy azt
igenis ki kell beszélni. Megígérhetem
azt is, hogy csak akkor szólok,
ha érdemes, ha van miről. És nem
akarok feleslegesen sarat dobálni,
vagy feldícsérni valamit. Van elég
baj így is.
Szeretnék mindig a valóságnál
maradni! A margarinos zsemlét
majszoló embertársam ott él a közelemben,
akik pedig kicsivel távolabb
esnek tőlem, azokkal gondolatban
vagyok együtt. Ma, itt
és most, nagyon nagy szükség
van az együtt gondolkodásra!
Egy nemzet életét kell újra felépíteni!
Szomorúan látom, hogy ezt
a tényt az érdekek folytonosan felülírják.
Ez ma nagyon nagy luxus.
A szociális eszme nem idegen
tőlem. Talán mindennél fontosabb
lenne.
Sokszor elmondtam már, le csak
most írom, hogy éppen ezen a ponton
vannak a legnagyobb gondok.
Csak arra gondolok, hogy a társadalom
legalsó rétege, amelyik
semmiféle érdekérvényesítő képességgel
nem bír, képtelen magát
megvédeni.
Képzeljék csak el (azt, ami a
valóság!), hogy például a szociális
keret egy része el sem jut soha
a címzettekhez. Elveszik (elveszik
– ez egy többértelmű
szó!). A világ leggazdagabb állama
is, ha gondban van, legelőször
a szociális kiadásokat nyírbálja
meg! Igen, ez így van.
Nincs senki, aki ez ellen fel tudna
szólalni.
Az észszerű megszorításoknak
természetesen van értelme, de csak
egy határig. A gazdaság rendbetételéhez
már biztosabb kéz szükséges!
A pénz hatalmának letörése
pedig igazán hősies feladat. Szinte
lehetetlen, de néha azt is meg kell
kísérteni!
Elsősorban persze munkára és
kenyérre lenne szükség! Aki teheti,
elsősorban ezért tegyen!
Nem csak nálunk vannak gondok.
Nem felmentést akarok adni,
de bátran nézzenek körül! A tágabb
környezetünkben is és még
azon túl is nagyon nagy a nyugtalanság.
Az emberek nem azért
nyugtalankodnak, mert olyan az
életük, amilyent megálmodtak
maguknak! Aki mást gondol, az
nem tisztességes ember! Gondolkodjunk
hát együtt, amíg nem késő!
(Ha van ötletük, itt a címem:
halasi.pal@chello.hu – szívesen
veszek minden építő gondolatot –
higgyék el, mindezt teljesen önzetlenül
teszem, Önökért, egy
szebb, élhető életért! – kérem, arra
azért gondoljanak mindig,
hogy a levelezésem nem titkosított!
– furcsa érzés, de meg lehet
szokni!).
Halasi Pál
Kanizsa – Szabad 2011. március 31. vélemény 7
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
Nagykanizsa gyógyszertári ügyelete áprilisban
Dátum Gyógyszertár neve, címe, telefonszáma Ügyeleti idő
2011. április 1. ARANY KÍGYÓ (STOP-SHOP), DÓZSA GY. U. 123., 93/313-165 20.00 - 08.00
2011. április 2. GYOPÁR, ADY E. U. 12., 93/510-160 12.30 - 08.00
2011. április 3. SZENT GYÖRGY, KIRÁLY U. 53., 93/510-135 08.00 - 07.30
2011. április 4. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151 22.00 - 06.00
2011. április 5. ARANYSZARVAS, ROZGONYI U. 1., 93/311-531 18.00 - 07.00
2011. április 6. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151 22.00 - 06.00
2011. április 7. ZSÁLYA (TESCO), BOSZORKÁNY U. 2., 93/516-280 20.00 - 08.00
2011. április 8. BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1., 93/310-403 18.00 - 07.30
2011. április 9. KANIZSA, Fő U. 5., 93/510-267 13.00 - 08.00
2011. április 10. ZSÁLYA (TESCO), BOSZORKÁNY U. 2., 93/516-280 08.00 - 08.00
2011. április 11. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151 22.00 - 06.00
2011. április 12. KIRÁLY, KALMÁR U. 4., 93/536-620 17.30 - 07.30
2011. április 13. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151 22.00 - 06.00
2011. április 14. KELETI, ZEMPLÉN GY. U. 6., 93/310-402 18.00 - 08.00
2011. április 15. FAGYÖNGY, SZEKERES J. U. 2-8., 93/310-367 16.30 - 08.00
2011. április 16. KIRÁLY, KALMÁR U. 4., 93/536-620 12.30 - 08.00
2011. április 17. BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1., 93/310-403 08.00 - 07.30
2011. április 18. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151 22.00 - 06.00
2011. április 19. ARANYSZARVAS, ROZGONYI U. 1., 93/311-531 18.00 - 07.00
2011. április 20. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151 22.00 - 06.00
2011. április 21. SZENT GYÖRGY, KIRÁLY U. 53., 93/510-135 18.30 - 07.30
2011. április 22. KANIZSA PLAZA, EURÓPA TANÁCS U. 2., 93/510-073 19.00 - 08.00
2011. április 23. ZSÁLYA (TESCO), BOSZORKÁNY U. 2., 93/516-280 20.00 - 08.00
2011. április 24. ARANYSZARVAS, ROZGONYI U. 1., 93/311-531 08.00 - 08.00
2011. április 25. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151 08.00 - 06.00
2011. április 26. KIRÁLY, KALMÁR U. 4., 93/536-620 17.30 - 07.30
2011. április 27. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151 22.00 - 06.00
2011. április 28. GYOPÁR, ADY E. U. 12., 93/510-160 18.00 - 07.30
2011. április 29. SALVIA, RÓZSA U. 6., 93/536-610 17.00 - 08.00
2011. április 30. KIRÁLY, KALMÁR U. 4.,93/536-620 12.30 - 08.00
Kedves Olvasó!
Kanizsa 8 – Hirdetés 2011. március 31.
Hirdetés
Március eleje óta akkreditált felnőttképzési intézményként is működik
a Kanizsai Kulturális Központ. Mennyit ér, mit jelent az intézmény
életében ez a jogosultság? – kérdezzük Farkas Tibort, a
kulturális központ igazgatóját.
– Egy intézmény akkreditációja azt jelenti, hogy valamilyen ott zajló
munkának a minőségét egy külső szervezet, egy hatóság megfelelő minőségűnek
találja, és ezt hivatalosan igazolja. Ez történt meg most velünk
is. Óriási eredmény most ez a számunkra.
– Hogyan zajlik az akkreditáció?
– Az eljárásnak két része volt. Az első feltétel, hogy egy bizonyos
képzési múlttal már rendelkezni kell. Mi ezt tavaly decemberre tudtuk
teljesíteni, ekkor végeztek az első felnőttképzős hallgatóink. 2010 októberében
indítottuk az első képzéseinket, s karácsony előtt adtuk át az első
tanúsítványokat a sikeres vizsgázóknak. Mostanra már csaknem 80
végzett hallgatónk van.
A második szakaszban aztán benyújtottuk a kérelmet a szükséges iratokkal,
ezt átnézték, majd következett egy helyszíni szemle. A szemlézők
az utolsó betűig mindent megvizsgáltak, ami az intézményben a felnőttképzéssel
kapcsolatos lehet. Nem volt olyan papír, amibe a szakértő
bele ne kukkantott volna. Mindent rendben találtak.
– Mi kell az akkreditációhoz?
– Az akkreditáció a minőségbiztosításhoz hasonlít. A tanúsítvány
megléte azt szavatolja, hogy a felnőttképzés abban az intézményben
a szabályoknak megfelelő, ellenőrizhető, átlátható körülmények között
zajlik. Egyszerűen fogalmazva: hogy mindennek megvan a maga
helye.
Mondok egy példát: ha indítani akarunk egy új képzést, akkor
előre leírt rendszere van annak, hogy hogyan fogjuk azt meghirdetni,
hogyan fogjuk nyilvántartani a hallgatókat, ők milyen szerződést
kötnek, milyen tananyagot hány órában tanulnak, hogyan
fognak vizsgázni, milyen tanúsítványt kapnak a képzés befejeztével.
– Milyen előnyökkel jár az akkreditáció?
– Számomra erkölcsi előnye a legfontosabb: mostantól ezen a területen
is komolyan kell, hogy vegyenek bennünket. Eddig a felnőttképzés
a kulturális központban afféle próbálkozásnak is tűnhetett. Jó, van egy
pályázatunk, annak keretében csinálnunk valamit, aminek ki tudja, lesze
haszna, ha a pályázat véget ér. Most már fel tudunk mutatni valamit,
ami maradandó, s ami külső, hivatalos elismerését jelzi az itt végzett
munkának.
Persze az akkreditációnak számos gyakorlati haszna is van. Ezek közül
a legfontosabb, hogy nélkülözhetetlen ez a jogosultság a képzésekkel
kapcsolatos pályázatoknál. Általában ez az első kikötés: pályázati
pénzből csak olyan képzés finanszírozható, melyet akkreditált képző intézmény
kínál.
– Még nagyon friss a tanúsítvány, szinte meg sem száradt rajta a
festék. Érezhető már az akkreditációnak valami hatása az intézmény
működésében?
– Ez nem a papírtól függ. Ahhoz,hogy az akkreditációs kérelem benyújtására
felkészüljünk, nagyon sok mindent át kellett gondolnunk.
Létre kellett hoznunk a saját minőségi politikánkat, minőségcéljainkat,
szabályozni olyan folyamatokat, melyek korábban csak úgy terv
nélkül, maguktól működtek, ahogy az előttünk járók a szokásaikat kialakították.
Ennek az útnak persze még csak az elején járunk. A KKK
nagyon nagy intézmény, a napi működésnek ilyen mélyreható szabályozásához
nem néhány hétre van szükség. De azt hiszem, jó úton járunk.
Zala megyében jelenleg 38, Nagykanizsán összesen 9 akkreditált
felnőttképzési intézmény és vállalkozás működik -
nyelviskolák, autósiskolák, szakképző intézmények. A keszthelyi
Goldmark Művelődési Központ és a zalaegerszegi
Keresztury ÁMK után a kanizsai intézmény Zala megye harmadik
olyan közművelődési intézménye, mely megkapta ezt a
jogosultságot.
A Kanizsai Kulturális Központ 2009 őszén kezdte el a Zalai Irka
című, a Zalakomári Művelődési Házzal közös programját, melyet a
TÁMOP 3.2.3-08/1 jelű európai uniós pályázat támogat több mint 70
millió forinttal. A projekt keretében megvalósul mindkét intézmény
felnőttképzési intézményi akkreditációja, létrejön 6 saját képzési
program és 183 ember végzi el a két intézmény különféle tanfolyamait.
A TÁMOP-3.2.3.-08/1-2009-0021 "ZALAI IRKA" projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával
valósul meg. AL-2388, Ny.sz.:00994-2009
Akkreditált felnőttképzési intézmény lett a Kanizsai Kulturális Központ
Elismerik a minőséget
Kanizsa – 2011. március 31. Városháza 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden hónap első szerdáján 16 órától
17 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap első keddjén 17 órától 19 óráig a Zsigmondy-Széchenyi
Szakközépiskolában (Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.) 20/388-8259,
bcsaba@nagykanizsa.hu
Bene Csaba, Bicsák Miklós és Tóth Nándor önkormányzati képviselők lakossági
fórumot tartanak 2011. április 4-én (hétfőn) 18 órától a Vasemberház
Tükörtermében. Téma: Szennyvízberuházás Meghívott vendégek: Beregszászi
Csaba a Délzalai Vízmű ZRt üzemvezetője, Fitos István a Nagykanizsai Regionális
Szennyvíztársulás projektmenedzsere. A fórumra elsősorban az Arany
János utcától északra lévő terület lakosait várják. Az érintettek külön meghívót
is kaptak.
Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Magyar u. 80-tól-164-ig (páros
oldal), Magyar utca (páratlan oldal) 83-tól-183-ig, Garay utca páros és páratlan
oldala, Kinizsi u. 100-as lakó-tömbház, Hársfa utca, Ifjúság utca, űrhajós utca
és Lámpagyári utca) önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap
1. szerdáján 16 órától a Pálma Vendéglőben (Magyar utca). Aznap 18 órától 20
óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a
palini új Általános Iskolában.
Bizzer András a 6. számú választókerület (Rózsa u. 14-től végig páros házszámok,
Rózsa u. 21-től végig páratlan házszámok, Kazanlak körút 1-től végig
páratlan házszámok, Kazanlak körút 2-12-ig páros házszámok, Munkás utca 1-
3-ig páratlan házszámok, Munkás utca 2-től végig páros házszámok, Munkás
5-től végig páratlan házszámok) önkormányzati képviselője fogadóórát tart
2011. április 1-jén (pénteken) 17 órakor a Hevesi Sándor Általános Iskolában.
Dr. Etler Ottó önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2011. április 4-én
17 órától a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
Kovács János a 4. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap első hétfőjén 18 órától a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban.
Sajni József önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2011. április 4-én
(hétfőn) 16 órától 17 óráig a ligetvárosi óvodában, aznap 17 órától 18 óráig a
Vécsey Általános Iskolában, 2011. április 5-én (kedden) 17 órától 18 óráig
Miklósfán a Mindenki Házában.
Szőlősi Márta a 9. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap első hétfőjén 17 órától a Zrínyi Miklós Általános Iskolában.
(Zrínyi M. u. 38.): 30/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@
hotmail.com
Képviselői fogadóórák, fórumok
A pályázat célja: Nagykanizsa megyei jogú város kulturális életének támogatása.
Pályázat tárgya: 􀂊 Nagykanizsán megrendezésre kerülő kulturális rendezvények
dologi költségeinek támogatása. 􀂊 A nagykanizsai művészeti csoportok,
együttesek, magyarországi és külföldi fesztiválon való részvételének dologi költségei,
valamint a cégbíróság által bejegyzett „kulturális profilú" civil szervezetek
működési költségeinek támogatása. 􀂊 Kulturális szolgáltatások és kiadványok
támogatása.
A pályázók köre: 􀂊 Természetes személy, nagykanizsai székhellyel bejegyzett
társadalmi szervezetek, kulturális vállalkozás, művelődési, oktatási és nevelési
intézmény. 􀂊 Megjegyzés: Jogi személyiséggel nem rendelkezők – az elmúlt
évekhez hasonlóan – csak jogi személyiséggel rendelkező ernyőszervezeten
(lebonyolító) keresztül pályázhatnak.
A támogatás formája: 􀂊 A sikeres pályázókkal az önkormányzat támogatási
szerződést, pénzeszköz-átadási megállapodást köt. A benyújtott részletes
költségvetéssel alátámasztott programhoz az önkormányzat vissza nem térítendő
támogatást nyújt. A finanszírozás módja: előfinanszírozás
Pályázati feltételek: 􀂊 Egy pályázó meghatározott számú pályázatot adhat
be: intézmény, intézményegység "saját nevében" négyet, civil szervezet" saját
nevében" kettőt, természetes személy egyet. 􀂊 Pályázni 2012. 03. 31-ig megrendezésre
kerülő, fent meghatározott tárgyban lehet. 􀂊 30.000 Ft feletti támogatás
esetén a kötelező önrész a pályázott összeg minimum 30 %- a, amellyel
a pályázónak a támogatott összeggel együtt kell elszámolnia. 􀂊 Reprezentációs
és kommunikációs költségre nem használható az alap. 􀂊 Pályázati cél és határidő
nem módosítható. 􀂊 A támogatás összege, más civil szervezettől rendelt
szolgáltatás ellentételezésének kiegyenlítésére nem használható fel.
A pályázat benyújtása:
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal (Erzsébet tér 7.) portáján, illetve a
város honlapjáról / www.nagykanizsa.hu / letölthető adatlapon egy példányban
a Művelődési és Sportosztályra kell benyújtani. A pályázathoz csatolni kell a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
szóló nyilatkozatot. A pályázat beérkezésének határideje: 2011. 04. 22.
(péntek) 13.00 óra.
Kulturális Alap 2011.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője pályázatot hirdet a Polgármesteri
Hivatal Közterület Felügyeletére közterület felügyelő
munkakör betöltésére.
A részletes pályázati hirdetmény közzétéve a Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán (www.kozigallas.
gov.hu, vagy www.kszk.gov.hu), valamint a www.nagykanizsa.hu honlapon.
Közterületfelügyelőt keresnek
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata "Testvérvárosi Pályázat
2011" címmel pályázatot ír ki a testvérvárosaihoz fűződő kapcsolatok fejlesztése,
a lakosság és civil szervezetek, valamint intézmények ez irányú működésének
támogatása, a szervezetek biztonságos tervezésének elősegítése céljából.
A pályázók köre: Civil szervezetek, intézmények, öntevékeny csoportok.
A tervezett projektnek Nagykanizsa testvérvárosai és baráti városai – Akkó,
Bihács, Csáktornya, Gleisdorf, Kazanlak, Kovászna, Magyarkanizsa, Ptuj,
Puchheim, Salo, Shijiazhuang, Togliatti – valamelyikében működő partnerszervezet
aktív együttműködésével 2011. július 1. és 2012. június 30. között kell
megvalósulnia.
Apályázó saját forrásainak legfeljebb 50 %-os kiegészítése céljából lehet pályázni
költségvetéssel alátámasztott, részletesen kidolgozott projektre.
A pályázatok támogatásáról a polgármester legkésőbb 2011. június 30-ig
dönt. Az elnyert támogatást - legfeljebb 100 ezer Ft-ot - részletes elszámolással,
a pályázó nevére kiállított számlákkal igazolt kiadásokra, legfeljebb az önrész
mértékéig, utólagos finanszírozással biztosítja az alap. Egy pályázó több
célra is nyújthat be pályázatot.
A pályázat részletes feltételeit tartalmazó felhívás és pályázati adatlap letölthető
a www.nagykanizsa.hu honlapról, vagy nyomtatott formában, munkaidőben
személyesen is átvehető a Polgármesteri Hivatal portáján.
A pályázatok beérkezésének határideje 2011. május 10.
Testvérvárosi pályázat 2011.
Nagykanizsa megyei jogú város polgármestere „Civil Pályázat - 2011” címmel
pályázatot ír ki civil szervezetek 2011. évi támogatására.
A pályázaton részt vehetnek Nagykanizsa megyei jogú város közigazgatási
területén működő, cégbíróságon bejegyzett nagykanizsai székhelyű civil szervezetek.
A pályázaton nem indulhatnak pártok, egyházak, vallási felekezetek.
Apályázat célja a nagykanizsai civil szervezetek Nagykanizsáért végzett önkéntes,
közhasznú munkájának támogatása. A pályázati célra fordítható összeg
összesen egymillió Ft. A támogatás utófinanszírozás, amely a támogatási szerződésben
megjelölt célok elérése, a pályázati feltételek betartása, és az elszámolás
elfogadása esetén kerül folyósításra. A támogatás 2011. január 1. és
2011. december 31. között keletkezett fizetési kötelezettségek kiegyenlítésére
használható fel. A pályázatok beérkezésének határideje 2011. május 10.
A pályázat részletes feltételeit tartalmazó felhívás és adatlap elektronikus
úton letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról, vagy nyomtatott formában
személyesen átvehető munkaidőben a Polgármesteri Hivatal portáján az Erzsébet
tér 7. és Eötvös tér 16. szám alatt.
Civil Pályázat 2011.
MEGSZűNIK
AZ ERZSÉBET-TÉRI PARKOLÓ!
Megkezdődnek a városrekonstrukciós program kivitelezési
munkálatai az Erzsébet téren, így 2011. április 4-től véglegesen
megszüntetésre kerül a terület közepén található nagy parkoló.
Az Erzsébet térre, illetve környékére igyekvő gépjármű tulajdonosoknak
javasoljuk a tértől gyalogosan 2-3 percre található volt
piactér, valamint az alsó templom előtti parkolók igénybe vételét.
Kanizsa 10 – Vízmű 2011. március 31.
Kanizsa 2011. március 31. – Vízmű 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
Kanizsa 12 – Hasznos 2011. március 31.
Az Internet hasznos és nagyon jó
dolog:
- Megszokott és biztonságos
környezetünkbe behozhatjuk a világot.
- Eljuthatunk olyan helyekre is,
ahová a valóságban soha.
- Olyan mennyiségű és minőségű
információhoz juthatunk, amelyek
eddig elérhetetlenek voltak
számunkra.
Árnyoldalai:
- Az amúgy is felgyorsult világunkat
tovább gyorsítja.
- A híreket feldolgozás nélkül
szívjuk magunkba.
- Egy időben párhuzamosan
több ismerősünkkel is beszélgethetünk,
melynek következtében
viszont nincs időnk önmagunkra.
- Egyre korábbi életkorban engedjük
a számítógép elé ülni a
gyerekeket.
Oda kell figyelni a gyermekünkre,
ha:
- egyre több időt tölt a gép előtt;
- a régen szeretett tevékenységeit,
hobbijait elkezdi elhanyagolni;
- kommunikációja beszűkül, lelkiállapota
gyakran labilissá válik;
- előtérbe kerül a virtuális világ
az igazi helyett, baráti kapcsolatai
visszaszorulnak;
- iskolai teljesítménye egyre
gyengébb lesz;
- romlik a realitásérzéke, elsődleges
sikerforrássá válik a számítógépes
játékok során elért eredmény;
- ha a szülők tiltani igyekeznek a
számítógépezést és netezést, veszekedéssel,
dührohamokkal, rongálásokkal
reagál.
A túlzásba vitt netezés, a függőség
hatásai, következményei a fiataloknál:
- Elképzelni sem tudja az életét
számítógép nélkül;
- lehangolttá, szorongóvá válik;
- gyakran fáradt és álmos;
- romlik az időérzéke;
- megfeledkezik a biológiai
szükségleteiről (evés, ivás, ürítési
funkciók, pihenés);
- beszűkül a tevékenysége;
- nem érzi, hogy amit csinál, az
probléma, az veszélyes;
- elmagányosodik, befelé forduló
lesz;
- önértékelési zavarokkal, önbizalomhiánnyal
küszködik.
Javaslatok:
- Hatékony segítségre van szükség;
- Fel kell ismertetni cselekedete
káros hatását;
- Csökkenteni kell az internetezésre
fordított időt;
- nem tiltás, erőszak alkalmazása
(szülő-gyerek bizalmi viszony!);
- gyermekkel való kapcsolat újragondolása
és újraépítése;
- meg kell erősíteni a társas kapcsolataiban,
sikereiben;
- sok reális, pozitív megerősítés
alkalmazása;
- segíteni kell visszailleszteni a
mindennapi életbe;
- sokat kell beszélgetni, mindig
és mindenről (kezdeményezés a
szülő részéről!);
- alternatív programok kidolgozása
(baráti kör, és/vagy család).
Meg kell teremteni az Internetezés
és az egyéb tevékenységek
egyensúlyát:
- Felül kell vizsgálni saját internetezési
szokásainkat is.
- Nem szabad tiltani, hanem közösen
kell betartható szabályokat
hozni a családi internethasználatra.
- Keresni kell a számítógépnek egy
jól látható, nyílt helyet (közösségi tér
– pl. nappali,) és ne ott legyen, ahol
nehéz ellenőrizni (gyerekszoba).
- Bíztatni és támogatni kell a
gyermeket a kortársakkal való
együttes tevékenységek kialakításában,
és végrehajtásában.
- Segíteni kell a gyermek interneten
kívüli szocializációját.
- Segíteni kell az internetes önkontroll,
felelősség kialakításában.
- Javasolni kell a gyermeknek is
vonzó alternatívákat más időtöltésre.
Jó tudni, mik az Internet használatával
elkövetett leggyakoribb
bűncselekmények:
Csalás, személyes adatokkal való
visszaélés, szerzői és szomszédos
jogok megsértése, zaklatás, rágalmazás,
pedofil bűncselekmények.
Tanácsok szülőknek:
- Az emberi lélek egészséges
fejlődéséhez szükség van a személyes
emberi kommunikációra, az
interakcióra. A komputer mellett
töltött órák pontosan ezt gátolják,
ettől zárják el az embert. Tavasz
van, jön a jó idő, a gyerekek menjenek
inkább ki az udvarra, sportoljanak,
mozogjanak, játszanak
együtt a társaikkal! A személyes
kapcsolat sokkal izgalmasabb,
mint a kibertér!
- Tartsák és tartassák be a biztonságos
internetezés szabályait.
Számtalan olyan program van,
amely védelmet biztosít és biztonságos
böngészést tesz lehetővé. Beszéljék
meg gyermekükkel, hogy ne
adják meg személyes adataikat ismeretleneknek
a neten. Ne közöljenek
olyan információkat, amely a
nagy nyilvánosságra nem tartozik
(pl.: két hétre elutazunk a tengerpartra
nyaralni), mivel rossz szándékú
emberek is olvashatják. A személyes
adatokra, jelszavakra, PIN
kódokra vadászó adathalászok is
előszeretettel használják a közösségi
oldalakat! Ne töltsenek fel magukról
vagy ismerőseikről, barátaikról
olyan képeket az Internetre,
amelyeket egyébként sem mutogatnának.
Beszélgessenek a gyerekkel
a világhálón látottakról, beszéltekről
és hallottakról. Vegyenek részt a
gyerek virtuális életében is!
- Mindezt akkor tudják megvalósítani,
ha kialakult a kölcsönös
bizalom. Ehhez nap mint nap szakítsanak
időt gyermekükre, bizalmas
beszélgetésre, közös időtöltésre
attól függetlenül, hogy gyermekük
a legkisebbek közé tartozik,
vagy lázadó tizenéves.
Zala Megyei
Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztálya
A tavaszi időszak beköszöntével
az időjárási viszonyok kedvező változásával
közútjainkon mind gyakrabban
jelennek meg a segédmotoroskerékpárral,
illetve a nagyteljesítményű
motorkerékpárral közlekedők.
Sok éves tapasztalat, hogy ezzel
egyidejűleg, az év ezen szakaszában
növekszik azoknak a közlekedési
baleseteknek a száma, melyben valamelyik
résztvevő motorkerékpáros.
Sajnálatosan azt kell mondani,
hogy ezek a balesetek többnyire sérüléses
kimenetellel végződnek, hiszen
a motorkerékpár vezetőket az
egyéni védőfelszerelésükön kívül
nem óvja más. A tavalyi évben a sérüléses
balesetek csaknem 8 %-át segédmotoros
kerékpárral közlekedő
személy okozta és nem egészen 6 %-
ban motorkerékpárral közlekedő személy
volt az okozó. Abalesetek okai
között meg kell említeni az út, időjárási
és látási viszonyoknak nem
megfelelő sebesség megválasztását,
a relatív sebességtúllépést, illetve az
abszolút sebességtúllépést is, de történt
olyan baleset is, amely a járművezető
ittassága miatt következett be.
Hogy ezek a balesetek mind kevesebb
számban forduljanak elő szükséges
lenne, hogy a motorkerékpárral,
segédmotoros kerékpárral közlekedők
betartsák azokat az alapvető
szabályokat, melyek egy motorkerékpárost
kell, hogy jellemeznek,
ami miatt a motoros társadalom tagjának
érezheti magát, és ami miatt ez
a társadalom be is fogadja.
- Fontos, hogy amikor a motoros
tavasszal előveszi a járművét, azt
mindig átvizsgálja. Ellenőrizze,
hogy műszaki szempontból megfelel-
e minden előírásnak, azzal
minden körülmény között biztonságosan
tud közlekedni.
A járművek kivilágításával kapcsolatosan
felhívnám a figyelmet arra,
hogy a forgalomban résztvevő
motorkerékpárt (és a tompított fényszóróval
felszerelt) segédmotoros kerékpárt
– tompított fényszóróval nappal
és jó látási viszonyok között is ki
kell világítani akár lakott területen
belül, akár azon kívül közlekednek.
- Mint a többi közlekedőnek, a
motorosnak is szükséges a közlekedési
szabályok betartására törekedni,
példát mutatva a kezdő motorkerékpárosok
részére.
- A motorosnak tisztában kell lenni
azzal, hogy a közlekedése során
adódó váratlan eseményekre sokkal
nehezebben tud reagálni, mint például
egy gépkocsivezető. Ha nagy sebességgel
közlekedik, akkor a közlekedés
többi résztvevője nem biztos,
hogy elsőbbséget tud neki biztosítani,
és akár ő, akár más volt a szabálysértő,
nagy valószínűség szerint a
motorkerékpáros fog megsérülni.
- Nagyon fontos odafigyelni a többi
közlekedőre is, a motoros járművének
sebességét, teljesítményét ne lakott területeken
belül tesztelje, hiszen ezzel
másokat zavarhat, nem beszélve arról
hogy egy adódó baleseti veszélyhelyzetet
is nehezebben tud elkerülni.
- Úgyszintén nagyon fontos,
hogy a motoros figyelmet fordítson
saját, és utasa biztonságára, ezért
közlekedése során mindig viselje a
bukósisakot, a megfelelő biztonságot
nyújtó ruházatot és felszerelést,
továbbá folyamatosan fejlessze motorozással
kapcsolatos tudását is.
Ez mind a segédmotoros kerékpárt
vezetők esetében, de különösen a
nagy teljesítményű motorkerékpárokat
vezetők esetében fontos lenne - a
nagy teljesítményt, erőt tudni kell kezelni,
ellenkező esetben a baleset bekövetkezésnek
kockázata emelkedik.
Aki betartja ezeket a szabályokat,
az nagy valószínűséggel baleset
nélkül térhet haza járművével
nap mint nap.
Természetesen hatóságunk is kiemelt
figyelmet fordít a motorkerékpárral,
segédmotoros kerékpárral
közlekedők ellenőrzésére.
Mindenkinek balesetmentes
motorozást kívánunk!
Lovkó Balázs r.fhdgy.
Balesetmegelőzési főelőadó
Az Internet veszélyei
A motorkerékpáros
közlekedésről
Kanizsa 2011. március 31. – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
Horoszkóp
Nagyobb önfegyelemre lenne szükség a
magánéletében. Legjobb lenne, ha kibékülne
önmagával és a környezetében
élőkkel is. Építsen fel önmagának egy
stratégiát, és tartsa is be.
Akellemes bolygóhatásoknak köszönhetően
nem lesz semmire sem panasza a közeljövőben.
Egy nagy tervet dédelget magában,
de a hiányzó anyagiak miatt nem tud
hozzáfogni. Keressen támogatót.
A bolygók erős hatást gyakorolnak önre, de
könnyen átvészeli az akadályokat. Szerencsére
a kellemetlen napokat nem drámaként fogja
fel, hanem tanul belőlük, és lelkesedéssel
teszi tovább a dolgát, mint korábban.
Sok változással számolhat ezekben a napokban.
Bár egyszerű, nyugodt életre vágyik, egy
új szomszéd, vagy új főnök eleinte megzavarja
mindenapjait. Az új helyzet szerencsére felvértezi
energiával az akadályok ellen.
Egészséges táplálkozásának köszönhetően
szellemileg szárnyalni fog tavasszal. A
nagy terveit egyelőre csak dédelgesse, s ha
úgy érzi, fizikailag is a tettek mezejére léphet,
akkor dobja be minden erejét.
Ha jelentős változásokat szeretne átélni
mindennapjaiban, akkor először is vegyen
ki legalább egy hét szabadságot. Koncentráljon
a kellemes kihívásokra, és az új környezetében
fellelhető szépségekre.
Ne hagyja magát lebeszélni semmiről sem.
Kerülje a negatívan gondolkodók társaságát,
hiszen ha nekiáll, félgőzzel is meg tudja
oldani a tennivalóit. Ha szellemileg elfárad,
hallgasson kedvére való zenét.
Sokat nosztalgiázik a múlt történésein. Próbáljon
meg inkább a mának élni, és használja
ki jobban az emberi kapcsolatait. Ha
netán csalódások érik, tekintse ezt átmeneti
állapotnak, és haladjon tovább.
Kifinomult kommunikációjának köszönhetően
elrendeződnek a magánéleti gondjai.
Pozitív szakmai elismerésre is számíthat a
közeljövőben, ami nemcsak az önbizalmát
növeli, hanem anyagiakban is gyarapodik.
Sok fontos esemény részese lehet az elkövetkező
napokban. Ha maga mögött tudhatja
a tavaszi nagytakarítást, fellélegezhet,
és több időt szentelhet a hobbijának. Ahétvégére
tervezzen kirándulást, túrázást.
Pozitív gondolkodásának köszönhetően
elképzeléseit még a húsvéti ünnepekig
megvalósíthatja. Ha kell, a barátai is segíthetnek
ebben. Lelki békével ajándékozzák
meg a tavaszi csillagok.
Koncentráljon az ön körül történő változásokra,
és akkor nem marad le semmiről
sem. Ígéreteit lehetőleg tartsa be, és akkor
nem okoz csalódást a szeretteinek.
Figyeljen oda immunrendszerére is.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
SMS
szám:
06-30/
4-956-956
Az Ön
rádiója
FM 95,6
MHz
SZOLGÁLTATÁS
BÉRLET
Kanizsa – Sport 14 / Apró 2011. március 31.
VEGYES
y INGATLAN
Budapesten - Ferencvárosban
parkra néző, erkélyes, kétszobás,
51 m2-es, egyedi fűtéses, első
emeleti lakás eladó. Nem panel.
Diákoknak is ideális. Ár: 13 millió
Ft. Tel.: 0630/217-3453 (7332K)
Nk-án a Csónakázó tónál (Látóhegyen),
a Szőlőskerttől 5 percre, panorámás,
577 m2-es telek villannyal,
vízzel, épülettel, alatta pincével, szőlővel
eladó. Érd.: 0693/325-840,
0630/227-3636 (7331K)
Belvárosi 140 (+30) m2-es, igényes
kivitelű családi lakóház extrákkal
29,98 millió Ft-ért eladó. Képes
ismertetőt e-mail-en küldök.
Tel.: +3630/901-9013 (7352K)
Nk-án téglaépítésű, földszintes,
kertrészes, tárolós, padlásteres,
UPC-s, egyedi fűtéses, 49 m2-
es társasházi lakás eladó. Ára:
28.200 CHF, az OTP napi forint
középárfolyamán + 500.000 Ft.
Érd.: +36-20-254-2679 (7360K)
Nk-án belvárosközeli, kétgenerációs
családi ház + plusz udvari
lakás szép telekkel eladó.
Irányár: 15 millió Ft. Érd.:
0630/282-0867 (7365K)
Újförhéncen birtok téglaépülettel,
felszereléssel eladó. Villany
van. Érd.: 0630/282-0867 (7366K)
Nk-án Katonaréten teljeskörűen
felújított 90 m2-es családi
ház garázzsal eladó. Tel.:
0630/377-8044 (7367K)
Kétszobás bútorozott, központi
fűtéses lakás Nagykanizsán a Liszt
Ferenc úton kiadó. Kaució szükséges.
Érd.: 0630/685-5853 (7348K)
Masszázs a nagykanizsai
Uszodában! (A szolgáltatás belépőjegy
nélkül is igénybe vehető.)
Szolgáltatások: alakformáló-,
talp-, egyéb masszázs, fényterápia,
méregtelenítés, stb. Hívásra
házhoz is megyek. Érdeklődni és
bejelentkezni: a +3630/481-2323
telefonszámon lehet. (6273K)
Kidobásra szánt TV-jét, monitorját,
mikróját, mosógépét, stb.
elszállítom. Tel.: 0620/510-2723
(7361K)
Gyakorlattal rendelkező
könyvelő vállalja társas és egyéni
vállalkozók könyvelését és beszámolók
készítését. Tel.:
0630/348-9669 (7340K)
Televíziók, LCD monitorok,
videók, DVD-k és távirányítók
javítása. Balaskó István Nk., Ady
Endre u. 11. Tel.: 0630/597-1530
(7363K)
Munkalehetőség! Minimum
középfokú végzettségű agilis személyek
jelentkezését várjuk. Tel.:
0630/227-3636 (7368K)
Készpénzért vásárolok
könyvet, festményt, porcelánt,
régi népi parasztbútorokat,
használati tárgyakat és teljes
hagyatékot. Érd.: 0620/555-
3014 (7362K)
Energetics 300E ergométeres szobakerékpár
eladó. Érd.: 0630/227-3636
(7364K)
Hirdessen a Kanizsában
Lakossági apró
15 szóig egy alkalommal: 600 Ft
(Amennyiben hirdetését egyszerre több alkalomra adja fel,
úgy a másodiktól 300 Ft.).
Vállalkozási apró
15 szóig egy alkalommal: 1200 Ft
(Amennyiben hirdetését egyszerre több alkalomra adja fel,
úgy a másodiktól 600 Ft.)
Az akció május 31-ig tart.
Miskolci Sportiskola – Kanizsai
Vadmacskák SE 82-48. (17-
15, 18-11, 23-10, 24-12)
NB I Amatőr női kosárlabda
bajnokság rájátszás az 1-8. helyért,
1. mérkőzés.
Kanizsai Vadmacskák SE –
Miskolci Sportiskola 54-58 (9-
13, 11-17, 16-11, 18-17)
Amatőr NB I női kosárlabdamérkőzés,
rájátszás az 1-8. helyért,
2. mérkőzés, visszavágó.
Nagykanizsa, 50 néző.
Kanizsa: Fekete Cs. (12/9),
Fuisz (19), Olasz A. (5), Jurkó (2),
Jagarics (4). Csere: Oros (2), Tóth
Sz. (3), Rajkai, Kiss V. (7), Simon,
Nagy D. Edző: Gábor Erzsébet.
Az igazsághoz az is hozzátartozik,
hogy ez a párharc már
Miskolcon eldőlt a jóval rutinosabb
borsodiak javára, s a Kanizsai
Vadmacskák együttese várhatja,
mely ellenféllel mérkőzhet
tovább – immár az 5-8. helyért.
Kanizsa KK DKG-East (9.) –
SMAFC-NYME (4.) 91 - 97 (21-
28, 26-20, 19-28, 25-21)
NB I B Nyugati csoport férfi
kosárlabda-mérkőzés, 22. forduló.
Nagykanizsa, 100 néző. Vezette: Dr.
Magyari, Dombay. Kanizsa KK
DKG-EAST: Tóth O. (13), Balogh
L. (16/3), Kovács D., (9/3), Murvai
(3), Klír (4). Csere: Hoffmann (15),
Stárics (5), Zsámár K. (17), Beck
(3), Bíró (6). Edző: Farkas László.
Bizonyára nem kósza gondolat,
hogy már mindenki várta a végét a
2010/11-es idény alapszakaszának.
Huszonkét forduló után a
táblázaton a kilencedik helyen
végzett a Kanizsa KK-DKG East.
A csapat az utolsó fordulók során
az Újbuda gárdájával viaskodott a
nyolcadik helyért, nos a kanizsaiak
9-13, míg a fővárosiak 10-12-
es győzelem-vereség mutatóval
zártak. Folytatás a 17-24. helyért.
P.L.
Sikertelen kosaras hétvége
Miskolcon az Egyetemváros
sportcsarnokában küzdöttek meg
hét kategóriában és hét súlycsoportban
az ország legvállalkozóbb kedvű
birkózó veteránjai a magyar bajnoki
címekért. A versenyre rekordszámú
versenyző érkezett, összesen
127 mérlegeltek (2001-ben Marcaliban
50 alatt volt ez a létszám). A
kanizsai birkózókat három versenyző
képviselte, az "A" kategóriában
(35-40 évesek) a 76-kg-os Dr. Kalmár
István, a "B" kategóriában (41-
45-évesek) a 69-kg-os Fata József,
míg az "F" kategóriában (61-65-
évesek) a 69-kg-os Ladányi István.
A veteránok közül kötöttfogásban
Ladányi aranyat, Fata ezüstöt,
Dr. Kalmár bronzérmet szerzett,
míg a szabadfogásúaknál Fata
szintén bezsebelt egy értékes második
helyezést.
P.L.
Heat Group-Kanizsa VSE (3.)
– Egri Vízmű SE (7.) 17-9 (3-1,
4-2, 4-3, 6-3)
OB I B férfi vízilabda-mérkőzés,
rájátszás B-csoport (10-17.
helyért), 3. forduló. Nagykanizsa,
30 néző. Vezette: Dodog, Rubos.
Kanizsa VSE: Kiss Cs. - Dene 2,
Puskás 2, Csóka 3, Korbuly 3,
Kaszper G. 2, Fábry 1. Csere: Gulyás
2, Bagaméri 1, Ulman 2.
Edző: Szabó Gábor.
A kapus kivételével a kanizsai
klub összes vízbe szállt játékosa legalább
egyszer eredményes volt. Atabellán
a dél-zalai egyesület is százszázalékos
(a Neptun és a MAFC
mellett), ami négy győzelmet takar.
P.L.
Ezúttal sem fukarkodtak
Gyarapított éremkollekció
Kanizsa 2011. március 31. – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
Nagykanizsai TE 1866-
Horváth Méh (11.) – Balatonlelle
SE (4.) 0-1 (0-0)
NB III Dráva csoport labadrúgómérkőzés,
19. forduló. Nagykanizsa,
250 néző. Vezette: Ziekelbach
(Bawiec, Manner). G.: Galgóczi
(66.). Kiállítva: Cs. Horváth G.
(23.); Gere (85.). NTE: Markek T. -
Boros Z., Pozsgai, Cserfő, Szép D.
- Ujvári, Nagy T., Rácz Sz., Kisharmadás
(Budai, 80.) - Cs. Horváth
G., Luiz Fernando (Szőke, 60.). Vezetőedző:
Koller Zoltán.
Keszei Ferenc, a vendégek
szakvezetője nem tévesztett öltözőt
kanizsai szakosztályvezetőként,
mi több, mint jó vendéglátó,
arról is intézkedett, hogy a balatonlelleieket
megfelelő öltözői
tisztaság fogadja az NTE sporttelepen.
Majd bemutatta Koller Zoltánt,
a hazaiak vezetőedzőjét a
lelleiek stábjának (köztük a polgármester,
egyben tréner Kenéz
Istvánnak), akik részéről nem is
késett a reakció: „Ahogy látom,
Kanizsán nagyon elegáns a tréneri
szekció.”
Mi tagadás, Koller Zoltán megadta
a módját, igaz arra is ügyelt,
hogy a szakmának jusson a főszerep,
hiszen játékosait háromnegyed
órával a mérkőzés kezdete
előtt kivezényelte a melegítéshez,
melyen már Popovics Lajosnak,
segítőjének is jutott szerep...
Aztán a Balaton-mellékiek is
hozzáfogtak, miközben már a lelátón
is gyülekezett a közönség.
Soraikban rögtön a latolgatásé
volt a főszerep: „Olvastátok az újságban?
Vajon az eredményt is
tudják már a csapatok?” – hangzott
a költői kérdés, de a figyelmesebbje
már a „Hol vagy, Feri?”
kiáltással operált. Mert, bizony
a kanizsai szakember nem
volt ott a lellei kispadon, helyette
elfoglalta helyét a kanizsai szakosztályvezetőnek
bejáratott helyen
– a klubház első emeletének
egyik ablakában...
S láthatta, hogy a 13. percben
egy remek kanizsai akció után
Nagy Tamás tornáztatta meg Posza
Zsoltot, aki nagyot nyújtózva mentett
a jobb felső sarok elől.
Tény és való, a kanizsaiak kissé
rúgdosódósabbra vették a figurát, s
feszültek voltak – aminek meg is
lett a sajnálatos következménye,
mert egy hazai szöglet után a lellei
kapu előtt tumultuózus jelenetek
játszódtak le, s percekig tartott,
míg megnyugodtak a kedélyek. Az
eredmény: Cs. Horváth Gábor korábban
begyűjtött sárgája után a
kiállítás sorsára jutott, illetve a
vendégek kispadjánál is megtalálták
a nézőtérről az edzőt – Kenéz
Istvánt...
„Nem látszik az emberelőnyünk”
– harsant idővel a lellei szurkolói
oldal, s valóban, emberhátrányban
a dél-zalaiak összeszedettebb játékot
produkáltak. Ettől függetlenül a
Balatonlelle még veszélyeztetett,
de Galgóczi Károly 19 méteres lövése
nem talált utat a hálóig.
Az első félidő lefújása után abból
a bizonyos főnöki szobából
Keszei Ferenc sietősre vette lépteit
a vendégek öltözője felé...
A második játékrészre szemmel
láthatóan lehiggadt csapatok érkeztek
a pályára, az első lehetőségecske
Luiz Fernando centerezése
után adódhatott volna, majd a vendégek
részéről Graszl Norbert hanyatt
vetődve próbálkozott, de
Markek Tamás még elcsípte a labdát.
A 66. percben már nem sikerült
ilyen hatékonyan a hárítás, hiszen
egy előreívelésnél Boros Zoltán
körülményeskedett, s a labdára
lecsapó Galgóczi az ötös bal oldali
sarkáról a kapuba helyezett
(0-1). A kanizsai elhárítás ezután
is bizonytalankodott, hiszen
Markeknak kétszer is résen kellett
lennie, majd Nagy Tamás bonyolódott
bele cseleibe a balatonlellei
büntetőterületen, és oda is
lett a lehetőség.
Hangzott is a pörölés Keszei Ferenc
telefonjában, hát még akkor,
amikor a vendégek sem úszták
meg kiállítás nélkül a találkozót.
Az iram és színvonal a mérkőzés
végére sokat esett, s a próbálkozásokban
már nem volt benne az
újabb gól lehetősége, így a pikánsnak
beharangozott összecsapáson
nyert a Balatonlelle. Keszei Ferenc
pedig letette a telefont, majd foteljába
huppanva ismét lejátszotta
magában a találkozót, hozzátéve:
„Ezt a mérkőzést a kanizsai kiállítás
döntötte el...”
P.L.
Telefonos segítség - lellei győzelem
Remekül szerepelt Bicsák Bettina
a Hungarian Openen, a Magyar
Nemzetközi Mozgássérült
Asztalitenisz Bajnokságon Egerben.
Egyéniben negyedik, csapatban
első lett.
Az első napon az egyéni versenyszámot,
a másodikon a csapatokét
bonyolították le. Egyéniben
Bicsák Bettina a csoportjából másodikként
jutott a főtáblára. A döntőbe
jutásért egy ausztrál lánytól
kapott ki, majd következett a
bronzmeccs, ahol nagy csatában
maradt alul olasz ellenfelével
szemben (2:3).
Csapatban a megszokott párja –
Arlóy Zsófia – helyett Bruna
Alexandre-vel, egy brazil lánnyal
került egy csapatba. (Ebben a rendszerben
a csapatot két fő jelentette.)
A csoportból veretlenül jutottak
tovább. A főtáblán egy norvég/belga
kettőst 3:2-re, majd az ausztrálokat
szintén 3:2-re verték, végül a
döntőben az olasz/szlovén csapatot
3:1-re győzték le. Az aranyérem
óriási eredmény, hisz remek
mezőny gyűlt össze és ez volt Bicsák
Bettina első érme nemzetközi
Pro-Tour versenyen.
A másik nagykanizsai játékos,
Zborai Gyula egyéniben és csapatban
is a negyedik helyet szerezte
meg.
P.L.
Bicsák Bettina csapatban lett első
A Top-bajnokságokból jelentjük...
NB I sakk-csapatbajnoki
mérkőzés, 7. forduló. Nagykanizsa.
Aquaprofit-Nagykanizsai
TSK (1.) – Kazincbarcika VSC
(10.) 10:2. A kanizsaiak ismét
roppant nagyarányú győzelmet
arattak aktuális riválisuk fölött.
Ezzel a dél-zalai klub pontjainak
számát 60,5-re növelte a tabellán,
s mint listavezető a forduló után 8
ponttal előzi meg az ASE Paks
együttesét. Női Extraliga asztalitenisz-
mérkőzés, 15. forduló. Szekszárd.
Szekszárd AC (8.) – Tompa
Ingatlanforgalmi Kft.-Kanizsa
Sörgyár SE (7.) 8:2. Az utóbbi három
körben sikerélményből (korábban
Budaörs-KSSE 8:2, Tápai
2; KSSE-Postás SE 2:8, Tápai 2)
nem sok jutott a kanizsai női extraligás
együttesnek, ráadásul most
az egyik mögöttük álló csapattól
szenvedtek igencsak nagy különbségű
vereséget. A vendégek Tápai
Tímea (2) révén tudtak csak kozmetikázni
az eredményen.
Még az este is püfölték egymást.
A kanizsai plaza épületében
került sor kilencedik alkalommal
az ökölvívó Plaza Kupa küzdelmeire,
melyre a házigazda Kanizsa
Box Klub is a szokottnál nagyobb
létszámmal állt ki. Előzetesen
50 párral számoltak a szervezők,
s Korpics Miklós, a kanizsaiak
edzője ottjártunkkor is komolyan
számolgatva közölte, negyven
fölötti párharc mindenképpen
sorra került a sporteseményen. A
szombat kora délután kezdődött
mérkőzés-sorozat keretében Soprontól
Pécsig léptek a ringbe az
öklözők, serdülő korosztálytól
egészen a felnőttekig. A kanizsaiak
mindenesetre nem panaszkodhattak,
hiszen soraikból nyert a
serdülő Dernárecz István (41,5
kg), Gazda Péter (44,5 kg) és Orsós
Márk (50 kg), az ifjúsági Kozma
Tamás (81 kg), valamint a felnőtt
Nádori Tibor (48 kg) és Korpics
István (75 kg). A csapatversenyt
is a Kanizsa Box Klub nyerte
a kaposváriak és a zuglóiak
előtt. Orbán Gábor igazoltan volt
távol, hiszen a +91 kg-os bokszoló
Tatára az ifjúsági válogatott keretéhez
utazott, melynek tagjai
ezen a héten Montenegróba „hivatalosak”
egy edzőtáborba, ahol a
helyi nemzeti együttessel is megmérkőznek
a magyarok. Orbán válogatott
kerettagsága már csupán
azért sem véletlen, hiszen súlycsoportjában
megnyerte az Énekes
István-emlékversenyt és a nagyberki
Szalacska Kupán is a legjobbnak
bizonyult mezőnyében.
Sajtótájékoztató keretében ismertették
a Kanizsa Autó- és
MotorSport Egyesület vezetői
ezévi terveiket, ezen belül is az
árprilis 16-án megrendezésre kerülő
Kanizsai Technikai Nap, egyben
I. Bánkuti László Emlékkupa programját,
valamint, hogy az egyesület
jet-ski szakosztállyal is bővült.
Az említett szakág vezetője Dara
Roland lett, aki előreláthatólag öt
országos és öt Alpok-Adria versenyen
rajtolhat. Az egyesület taglétszáma
a januári indulás óta 18 főről
28 főre emelkedett, s ez évben már
több nívósnak ígérkező rendezvénnyel
kívánják magukra felhívni
a figyelmet – számolt be mindezekről
Bánkutiné Dobri Noémi elnök.
Köztük példának okáért a Kanizsai
Technikai Nap és I. Bánkuti
László Emlékkupa szlalom-versenye,
melyet április 16-án rendeznek
a Teleki utcán. Arendezvény elődjéről
stílszerűen Bánkuti Krisztián alelnök
beszélt, aki fia az emlékkupa
névadójának. Szavaiból kiderült, az
egykor nagysikerű esemény 1980-
88 között került megrendezésre a
városban, s ezt a hagyományt szeretnék
folytatni a klub részéről.
Kovács Zoltán alelnök ismertette, a
délelőtti órákban kezdődő versenyt
látványos felvonulás előzi meg a belvárosban,
s különböző show-elemekkel
is tarkítják, illetve kísérő programokkal
teszik még többek előtt vonzóvá
a szlalom-versenyt.
Amelyre eddig már harmincan
neveztek, tudtuk meg Parti Máté autós
szakosztály-vezetőtől. A tervek
ennek duplájáról szólnak, s erre jó
esély is kínálkozik a még hátralévő
időben. Az indulók egyébként öt
(hengerűrtartalom szerinti) kategóriában
rajtolhatnak majd, s előzetesen
számolhatnak női kategóriával is, illetve
külön érdekessége lehet a versenynek
a VIP-kategória tagjainak
(szponzoroknak, önkormányzati
képviselőknek) a versengése.
Néhány gondolattal korábban
már volt szó a nevezésekről, nos,
ami már biztosnak tűnik, lesznek
vállalkozó kedvű (igaz, rutinnak
híján nem lévő...) autósok Csurgóról,
Pécsről, de a szervezők gyakorlatilag
abban is biztosak, hogy
nem mulasztják el a nívós rendezvényen
való részvételt Kaposvárról
és Szombathelyről sem.
Az ötletgazdák természetesen
mindenre gondoltak, így az említett
városrész tömegközlekedése is
megoldott, pontosabban áthidalt
lesz, illetve külön ügyelnek a biztonsági
feltételekre is.
Az alakulás évében tehát rögtön
egy nagy volumenű tömegsport
esemény házigazdája lehet a Kanizsa
Autó- és MotorSport Egyesület,
amivel nincs vége kezdeményezéseik
sorának. Az ősz folyamán
– szeptemberben – egy
bortúrával rukkolnának ki, mely a
közeli (értelemszerűen szőlőtermő)
helyeket derítené fel a vállalkozó
kedvű autósokkal, motorosokkal.
Még abban a hónapban,
egészen pontosan szeptember 22-
én, az autómentes nap alkalmából
pedig a hibrid-, illetve elektromos
hajtású járgányok főszereplésével
rendeznének versengést. Visszatérve
azonban áprilisra, Parti Máté
így fogalmazta meg összegzésként
a technikai nappal kapcsolatos
várakozásait: „Látványos, élménydús,
igényes versenyre van kilátás”.
P.L.
Kanizsa 16 – Színes 2011. március 31.
􀂊 Április 1. 19 óra
AMERIKAI-MAGYAR ZENEI EST
KÖZÉPISKOLÁSOKNAK
Közreműködnek: A St. Anthony Village High
School Jazz Band and Choir (Minnesota,
USA); a Kanizsa Big Band és, az Orff Ütőegyüttes.
A belépés díjtalan
􀂊 Április 2. 19 óra
A PREMIER TÁNCKLUB
GÁLAMűSORA
Vendégfellépők: Pro-Art Táncstúdió; Chili
Salsa. Belépődíj: 500 Ft
Április 4. 17 óra
ABLAKLÁDÁK, FÜGGőKOSARAK,
CSEREPEK, DÉZSÁK KIVÁLASZTÁ-
SA, BEÜLTETÉSE ÉS GONDOZÁSA
előadás.
􀂊 Április 5. 14 óra
Az én hobbim. ORIGAMI NÖVÉ-
NYEK ÉS ÁLLATOK - kiállítás
Megtekinthető: április 23-ig
􀂊 Április 5. 17 óra
ARANYMETSZÉS NAPOK
A Képzőművészet Napja
A10 ÉVES KÉPZőMűVÉSZETI TAGOZAT
RETROSPEKTÍV KIÁLLÍTÁSA.
Megtekinthető: április 19-ig
􀂊 Április 5. 19 óra
Zala Márk bérlet. Peter Pavlac:
DOLCSAJA VITA - Brezsnyev lányának
története. Az Orlai Produkciós Iroda előadása.
Belépődíj: 3 000 Ft
Április 8. 18 óra - HSMK
A HONVÉD KASZINÓ SZKES TÁNCCSOPORTJÁNAK
GÁLA MűSORA
Belépődíj: 1 000 Ft, gyermekeknek (10 éves korig)
500 Ft. A jegyek megvásárolhatók a Honvéd
Kaszinóban, vagy előadás előtt a helyszínen
􀂊 Április 1. 14-19 óra
ÁPRILISI BOLONDSÁGOK
DIÁKOKNAK
Programok: arcfestés, vetélkedő, koncertek.
Helyszín: a könyvtár, a Medgyaszay Ház és a
P(izza) K(ert) Bermudaháromszöge
􀂊 Április 2.
MEGEMLÉKEZÉS - SÁRA SÁNDOR:
PERGőTűZ C. DOKUMENTUMFILMJÉNEK
VETÍTÉSE
15 óra Megemlékezés a város köztemetőben a
Don-kanyarban elesettek kopjafájánál. 16 óra
Sára Sándor Pergőtűz c. dokumentumsorozata
5. részének vetítése, melyen vendégünk a film
készítője is. (Helyszín: Medgyaszay Ház)
􀂊 Április 8. 20 óra
ALTER-CLUB
Az alternatív zenekarok klubja! Fellépnek: 20
óra Kistehén Tánczenekar. 22 óra Heaven
Street Seven. Koncert után alterdizsi! Belépődíj:
elővételben 1 500 Ft, helyszínen: 2 000 Ft
􀂊􀂊 VARÁZSLATOS INDIA - Sass Brunner
Erzsébet és Brunner Erzsébet kiállítása.
􀂊􀂊 TAVASZI SZIMFÓNIA - Z. Soós
István kiállítása.
􀂊INVOCATIO- Színházi plakátkiállítás.
􀂊RITMUSOK, FORMÁK, GONDOLATOK- Z. Soós
István algráfiai alkotásai. Megtekinthető: május 10-ig
Április 1. 19 óra
A Magyar Jazz Ünnepe
18 óra DIXIELAND BAND. CAKOVEC.
19.30 óra EAST SIDE JAZZ COMPANY. A
rendezvény támogatója: a MAGYAR JAZZ
SZÖVETSÉG. Belépődíj 1 000 Ft
Szlalomverseny a város szívében
http://www.kanizsaamse.hu/