Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.7 MB
2020-12-14 14:19:54
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
571
960
Rövid leírás | Teljes leírás (471.23 KB)

Kanizsa 2011. 013-016. szám április

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XXIII. évfolyam 13. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2011. április 7. Kanizsa VOKSH Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
Tanfolyam indul:
2011.04.11. 16 óra hétközi
2011.04.15. 16 óra
hétvégi előadásokkal személyautó,
motor, és segédmotor
kategóriákban
2011.04.12. 16 óra C, D, E
2011.04.13. 16 óra
gépkezelő (targonca, emelőgép
és földmunkagép)
Részletfizetés
Diák kedvezmény
Ingyenes tankönyvkölcsönzés
150 éves a Buda-Kanizsa vasútvonal
Április 1-én éppen százötven
éve, hogy kigördült az első személyszállító
vonat a mai Déli
Pályaudvar elődjének számító
Budai Indóházból. A másfélszázadik
évfordulónak emléket
állító rendezvénnyel –
amely a pályaudvar falai között
zajlott – a fővárosban kezdetét
vette az a nagyszabású
ünnepségsorozat, amellyel az
egykori Déli Vasút, Buda–Kanizsa
vasútvonal 150 éves megnyitásának
is emléket állít a
MÁV Csoport.
A nyár végéig a kanizsai vonal
több pontján kerül sor hasonló
programokra. Az események sorából
kiemelkedik június 25-e,
amikor „megy a gőzös Kanizsára”,
azaz gőzvontatású nosztalgiavonat
indul a Déliből Kanizsára,
majd este vissza. A nap házigazdája
Szarvas Ferenc elnök-vezérigazgató
lesz, aki több illusztris
vendéget is invitált az utazásra.
Siófokon és Nagykanizsán
egész napos programok várják a
közönséget, melyekbe a vonat
utasai is bekapcsolódhatnak
majd.
A nagy Thury György halálának
440. évfordulója alkalmából
megemlékezést szerveztek a
nagykanizsai és környékbeli
honvéd hagyományőrző egyesületek.
A Thúry György Baranta közösség,
a HUN Sandi Íjász Hagyományőrző
Sport Egyesület és
az NTE 1866, Egyesület Íjász
szakosztálya szombat reggel a
várkapunál, Thury György mellszobránál
gyülekezett. Az ünnepi
megemlékezést követően a
talpas és lovas vitézek portyára
indultak Orosztonyba, Thury
György halálának a helyszínére.
A belvároson keresztül a Petőfi
utcai víztorony irányába haladtak,
érintve azt a helyet, ahol a
híres bajvívó kapitányt eltemették.
A régi hetesen a kisrécsei elágazó
felé Nagybakónakra talpaltak,
ahol még csatlakoztak
hozzájuk hagyománytisztelők. A
portyával némi földi erőpróbát
gyakoroltak, mely az akkor élteknek
mindennapos igénybevétel
lehetett.
Thury György halálának évfordulója
A Vakok és Gyengénlátók Zala
Megyei Egyesülete Megyei fórumtalálkozót
szervezett a Honvéd
Kaszinóban.
A fórumon, mint partnerszervezet
részt vett a Mozgáskorlátozottak Nagykanizsai
Városi Egyesülete, a Mozgássérültek
Zala Megyei Egyesülete, a
SINOSZ Zala Megyei Szervezete és az
Értelmi Fogyatékossággal Élők Zala
Megyei Közhasznú Egyesülete.
Zala megye területén közel ötezer
főt meghaladó fogyatékos személy
él. A fogyatékkal élő embertársaink
hatékonyabb érdekképviselete céljából
2008. április 16-án alakult meg a
ZALAFESZT „Zalai Fogyatékos
Emberek Szervezeteinek Tanácsa”
elnevezésű társadalmi szervezet, Kovács
Béla elnök vezetésével. Ahoszszú
távú együttműködés célja a megye
területén élő fogyatékos emberek
szervezeti tevékenységének öszszehangolása.
Az esélyegyenlőség és
akadálymentesítés biztosításának
elősegítése, növekvő aktivitás kifejtése
annak érdekében, hogy a fogyatékos
ügy általános fejlődése eredményesen
megvalósuljon.
A Vakok és Gyengénlátók Zala
Megyei Egyesülete, mint főpályázó
szervezésében, a Nemzeti Civil
Alapprogram pályázati támogatásával
közös konzultációkra került
sor a szervezetek között. A mostani
Fogyatékos ügyi fórumtalálkozó
témája a fogyatékos személyek
társadalmi kirekesztettsége volt.
Aszakmai előadó Dr. Kaszás Gizella
beszélt a fogyatékos állapotról és annak
társadalmi elfogadottságáról az őskortól
napjainkig, a különböző történelmi korszakok
tükrében. Ahárom alkalomból
álló találkozó célja a tanács tevékenységének
megismertetése, a hosszú távú
szakmai együttműködés erősítése,
valamint az érdekképviselethez szükséges
feltételek javítása volt.
B.E.
Kanizsa 2 – Krónika 2011. április 7.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Ziegler Anita. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági
ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit
Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Megtartotta éves közgyűlését
a Kós Károly és Podmaniczkydíjjal
kitüntetett Nagykanizsai
Városvédő Egyesület.
A 2010-es év tevékenységéről
és gazdálkodásáról szóló beszámolójában
Cserti Tibor elnök kiemelte,
a céljaik eléréséhez szükséges
társadalmi és anyagi támogatás
szerény mértékben, de növekvő
tendenciát mutat, és örvendetes
az is, hogy gyarapodott az
egyesület taglétszáma.
Az elmúlt évben is kiemelt figyelmet
fordítottak a városrendezési
szempontból frekventált területek
rendezésére vonatkozó hoszszabbtávú
elképzelések szakmai
előkészítői munkájára, tervegyeztetéseire,
a szervezett lakossági fórumokon
való részvételre. Az
együttműködői és támogatói megkereséseknek
továbbra is örömmel
tettek eleget. Ez megnyilvánult a
városban működő civil, valamint
önkormányzati kezdeményezésekre
egyaránt. Évközben több támogató
nyilatkozatot adtak ki az önkormányzat
által készített helyi
közösségi fejlesztést, felújítást
érintő pályázati anyaghoz. E téren
jó együttműködést alakítottak ki a
polgármesteri hivatal pályázatíró
irodájával, valamint a városi főépítésszel.
Az elmúlt évben négy kiadvánnyal
gyarapították a városvédők
a Honismereti Füzetek számát.
Cserti Tibor hangsúlyozta, továbbra
is összefognak a hasonló
tevékenységet végző szervezetekkel,
és bármikor készen állnak a
város tanuló ifjúsága számára a
korábbi években hagyományossá
vált városismereti vetélkedősorozat
felújítására.
B.E.
Mozgalmas évet zártak a Városvédők
A fogyatékosokról az őskortól napjainkig
Tisztújító közgyűlést tartott a
Zala Megyei Lovas Szövetség. A
napirendi pontok sorában a küldöttek
megvitatták, mit kell tenni a
lovassport fellendítése érdekében.
Elhatározták, megalakítják a Zalai
Túralovas Egyesületet, melynek
szervezőmunkájában jelentős szerepet
vállal a szövetség is. Szeretnék a
fenékpusztai ménes területét visszaállítani.
Az ott kialakított pihenőhelyről
indulna a Keszthelyi Helikon
Kastélymúzeummal együttműködve
egy folyamatosan közlekedő postakocsi-
járat a régi Zala megye egész
területére, Lendva, Csáktornya érintésével.
Az első lovasprogram május
22-én a Nemzeti Vágta Zala Megyei
fordulójával kezdődik Gyenesdiáson.
A Rádiházi Pünkösdi Díjugrató
Verseny időpontja június 12., míg a
döntő szeptember 11-én, a Nemzetközi
Military pedig július 1-3-án
lesznek a Csónakázó-tónál. A fogathajtással
kapcsoltban változások várhatók,
szabadidős rendezvények
szervezésével szeretnék jobban bekapcsolni
a fogatosokat a megye
lovaséletébe.
A közgyűlésen díjazták és megköszönték
a legjobb zalai lovasok
munkáját is. Díjugratásban kezdő
lovas kategóriában Novinszky Petra
(Keszthely, Georgikon Lk), Ifjúsági
kategóriában Nagy Zsófia (Nagykanizsa
Lk) kapott kupát. Megyei felnőtt
kategóriában Hollé Lilla (Hévíz),
lovastusában Tamás Bianka
(Kanizsa Lovasklub) és Hollé Sára
(Utánpótlás gyermekválogatott, Hévíz)
kapott elismerést.
A küldöttek újraválasztották
Dobri Lajost elnöknek, Banka Évát
elnökhelyettesnek, Nagy Lajost titkárnak.
B.E.
Ismét Dobri Lajos a lovasok elnöke
􀂊 Szabadságot Budaházynak!
Tüntetést szerveztek a Nagykanizsaiak
a Nemzetért Hagyományőrző
Egyesület tagjai és szimpatizánsai
a Deák téren lévő Turul
szobornál Budaházy György szabadon
bocsátásáért. A demonstrálók
a hazaárulók bebörtönzését és
a hazafiak szabadon bocsátását
követelték. Emellett az 1848.
március 15-én, a forradalom kitörésének
napján megfogalmazott
12 pont tizenegyedik pontjára, annak
betartására hívták fel a figyelmet,
amelyben a politikai státusú
foglyok szabadon bocsátását követelték.
􀂊 Thúry Rambói és a Moncsicsi
őrs is jól szerepelt. Városunkból
két középiskola is jól szerepelt a
24 óra alatt a Föld körül Kaposvári
Ifjúsági Kupa megmérettetésein,
amelyet április elsején és másodikán
tartottak a somogyi megyeszékhelyen.
A Batthyány Lajos
Gimnázium BLG Vasemberek csapata
technikai okok miatt sajnos
visszalépett (videójuk azért felkerült
a KIK 24 honlapjának videógalériába),
így a Thúry és a Cserháti
szakközépiskola képviselte városunkat
a vetélkedőkön. Méghozzá
szép eredményekkel, hiszen a
Thúry Rambói a második lett, míg a
Moncsicsi őrs a harmadik. Hogy az
összesített eredményeket is lássuk,
a nyolc lelkes, vidám csapat, akik
végül nekivágtak a 24 órának, a következő
eredményeket érte el: 1.
Táncsics Serege 383 pont (Táncsics
Mihály Gimnázium-Kaposvár). 2.
Thúry Rambói 363 ponttal (Thúry
György Kereskedelmi, Vendéglátó
és Idegenforgalmi SZKINagykanizsa)
3. Moncsicsi őrs 348
pont (Cserháti Sándor Műszaki
SZKI és Kollégium-Nagykanizsa)
4. Majd Rájössz 335 pont (KEGyakorló
Ált. Isk. és Gimnázium-
Kaposvár) 5. Zűrhajósok 285 pont
(KE-Gyakorló Ált. Isk. és Gimnázium-
Kaposvár) 6. TITánok 282 pont
(TIT Alapítványi KözépIskola és
Szakiskola-Kaposvár)
􀂊 Akár zumbázhattak is. Mozdulj
Kőrösi! felszólítással és természetesen
az egészség jegyében
szervezett sportnapot a Kőrösi általános
iskola, amelyen új mozgási
lehetőségekkel – például a zumbával
– is megismerkedhettek a tanulók.
Ügyességüket és állóképességüket
is letesztelhették a kőrösis
diákok az iskola sportnapján, ahol
a hagyományos néptánc és vásári
célbadobás mellett zumba fitnesszel,
zenés tornával és íjászattal
is munkára foghatták izmaikat.
Akár nyolcszáz új munkahely is lehet
Kanizsa – 2011. április 7. A mi ügyeink 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
Közgyűlés utáni sajtótájékoztatót
tartott Cseresnyés Péter
polgármester, amelyen a legfontosabb,
közérdeklődésre számot
tartó döntéseket ismertette.
A polgármester elmondta, szeretné
rendszeressé tenni a közgyűlést
követő tájékoztatást, kiemelve
a legfontosabb ügyekben született
döntéseket. A közgyűlésen közel
ötven napirendi pontot, előterjesztést
tárgyaltak meg, ezek közül
emelt ki a polgármester a sajtótájékoztatón
hármat. Azárt ülésen személyi
döntésekről volt szó, így a
Város Napján átadandó kitüntetésekről
és a bírósági ülnökök megválasztásáról
tárgyalt a közgyűlés.
Anyílt ülés alkalmával döntés született
arról, hogy a közterületeken
tilos lesz a galambetetés, az állatok
ugyanis már eddig is sok kellemetlenséget
okoztak a városlakóknak,
irtásukról viszont nem lehet szó. A
másik fontos módosítás a belváros
területén lévő vendéglátóipari egységek
éjszakai nyitva tartására vonatkozott.
Az Eötvös tér egy részét
eddig kivették a belváros övezetéből,
a mostani közgyűlésen viszont
arról döntöttek, hogy a tér teljes
egészében a belvároshoz tartozzon.
Az ott lakók jogosan panaszkodnak
a hangosan dorbézoló, a
társas együttélés szabályait semmibe
vevő mulatozókra. Cseresnyés
Péter kiemelte, nem önkormányzati
rendelettel kell szabályozni
az emberek szórakozási lehetőségeit,
hanem a rendőrség és a
hatósági osztály feladata, hogy
kontrollálja a helyzetet. Az önkormányzat
sem a tisztességesen működő
vállalkozásoknak, sem a kulturáltan
szórakozni vágyóknak
nem szeretne gátat szabni, ezért
mindenképpen beszélgetéseket
kezdeményez a rendőrséggel és a
hatósági osztály munkatársával a
helyzet megoldása érdekében.
Vitát váltott ki a százhetven oldalas
gazdasági koncepció, amely
nem véletlenül lett ilyen nagy terjedelmű,
hiszen a város olyan
helyzetbe került gazdaságilag,
amely részletes helyzetelemzésre
szorul. A tervezet legfontosabb
eleme a munkahelyteremtés, a maximális
foglalkoztatás elérése, valamint
a pénzügyi helyzet javítása.
Ezeknek a céloknak a megvalósítása
öt-hat évre szól, és minden
olyan beruházást és fejlesztést,
amely munkahelyeket teremt, támogatni
fog az önkormányzat. A
belvárosi üzlethelyiségek bérleti
díjának csökkentése után már számos
komoly érdeklődő jelentkezett.
A polgármester hangsúlyozta,
ötven millió forint támogatást
szánnak munkahelyek létrehozására,
és a múlt év végétől ez év végéig
a tervek szerint hét-nyolcszáz új
munkahely fog létrejönni.
Aharmadik pont főleg az oktatásra
vonatkozó fejlesztési terv megtárgyalása
volt, hiszen ez az a terület,
amit a legfőképpen a munkaerőpiachoz
kell igazítani. A Jari Vilén finn
nagykövettel folytatott beszélgetés
is megerősítette azt, hogy a külföldi
cégek számára elengedhetetlen a
megfelelő szakképzés, ez egy fontos
szempont számukra, amikor újabb
beruházásokban gondolkodnak. Kanizsának
is fel kell mérnie, hogy
mennyire rugalmas a szakképző
rendszere, hiszen alapvető érdeke,
hogy képzett szakemberek kerüljenek
ki az intézményekből.
Z.A.
A2009 szeptemberében kezdett
és június 30-án befejeződő Zalai
Irka projekt részeként a Kanizsai
Kulturális Központ 2011 tavaszán
megszerezte a legmagasabb
szintű felnőttképzési jogosultságot,
az intézmény akkreditációt –
jelentette be a Medgyaszay Házban
tartott sajtótájékoztatón Farkas
Tibor igazgató.
A rendezvényen adta át az év
elején befejeződött képzések hallgatói
számára a tanúsítványokat
Farkas Tibor, Sárváryné Kiss Katalin
szakértő, valamint Nagy Csaba
projektmenedzser.
Az akkreditáció négy évre szól.
Az intézményi akkreditáció azt szavatolja,
hogy az intézményben folyó
felnőttképzési tevékenység megfelelő
minőségű, és a különféle törvényi
előírásoknak megfelel. Atanúsítvány
megléte pedig azt szavatolja, hogy a
felnőttképzés abban az intézményben
a szabályoknak megfelelő, ellenőrizhető,
átlátható körülmények között
zajlik. A KKK és a Zalakomári
Művelődési Ház közösen adta be a
pályázatot, melyen a két intézmény
mintegy 70,8 millió forintot nyert. A
KKK jogosulttá vált felnőttképzési
tanfolyamok szervezésére és indítására,
melyek ingyenesek a hátrányos
helyzetű csoportokba tartozóknak,
munkanélkülieknek, pályakezdő fiataloknak,
GYES-en lévőknek és roma
származásúaknak. 2010-ben
megtörtént az intézmény saját dolgozóinak
felkészítése. A projekt költségvetéséből
tizenkét mobil számítógépet,
hozzá projektort, fényképezőgépet,
nyomtatót vásároltak, mellyel
lehetővé vált, hogy a KKK bármelyik
intézményi egységében be tudnak
rendezni egy tizenkét fős oktatótermet.
Az elmúlt év nyarán sor került
hat saját képzési program akkreditálására.
Az intézmény jogosulttá
vált a nagyi segítő, rendezvényszervező-
kisegítő, beás nyelv alapok,
erőszakmentes kommunikáció,
munkavédelem és érintésvédelem,
valamint graffiti mentesítés nevű
akkreditált képzések szervezésére és
megtartására. Zala megyében jelenleg
harmincnyolc, Nagykanizsán
összesen kilenc akkreditált felnőttképzési
intézmény és vállalkozás
működik. (nyelviskolák, autósiskolák,
szakképző intézmények). A
keszthelyi Goldmark Művelődési
Központ és a zalaegerszegi Keresztury
ÁMK után a kanizsai intézmény
Zala megye harmadik olyan közművelődési
intézménye, mely megkapta
ezt a jogosultságot.
B.E.
Felnőttképzési hellyé vált a KKK
􀂊 Más tollával ékeskedni
􀂊 Még mindig a
csapatkápolna
􀂊 „Betty Memorial”
angol nyelvi verseny
􀂊 Fejezetek a Subscribe
életéből
􀂊 Összefogással a
kábellopás visszaszorítására
􀂊 Mennyit ér a betegek
érdeke?
􀂊 Életműdíjak kanizsai
tanároknak
􀂊 Időstársaik szolgálatára
álltak
􀂊 Apa és fia grafikái a
Kőrösiben
􀂊 Az élet értelmét kutatva
􀂊 Fonyódi művészek a
Voke-ban
􀂊 Bakonyi Bernadett
kiállítása
􀂊A PEN-es Buzsics
Kristóf lett az első
􀂊 Harmadikos
bankárok
􀂊 Nem ment
a kaposváriak ellen,
de győzelem
a győriekkel szemben
􀂊Vasárnap a nagy sakk
rangadó következik
􀂊 Hetedik hely
Tatabányáról
􀂊 Hevesis és kőrösis
kosaras-elsőség
Hogy naponta
képben legyen
Kanizsáról...
mert az interneten
többet lát.
www.kanizsaujsag.hu
Kattintson,
hogy még
többet tudjon
Kanizsáról!
Kanizsa – 4 Városrész 2011. április 7.
Sorozatunkban a végeken járunk.
Arra vagyunk kíváncsiak,
milyen kérdésekkel, problémákkal
keresik fel a város peremkerületein
élők önkormányzati képviselőiket.
Sajni József a 10. számú
egyéni választókerület második
ciklusban megválasztott képviselője.
SZDSZ támogatottsága
után most függetlenként jutott a
testületbe. Miklósfa, Ligetváros,
valamint az Erdész utcától a vasúti
sorompóig terjedő terület tartozik
hozzá.
– Miklósfán a legtöbb problémát
a saját erőből épült Mindenki Házának
a működése okozza. Az ősszel
fejeződött be a huszonnyolc millió
forintos felújítása, fejlesztése az önkormányzat
nyolcmillió forintos
hozzájárulásával. A többit a magánszemélyek
és vállalkozók tették
hozzá anyagban, munkában. Mindez
azonban nem fedte le a teljes kiadást,
a hiányzó hárommillió jelenleg
komoly akadálya a ház működésének.
Az intézmény csak úgy tud
tovább működni, ha az önkormányzat
biztosítja a működési kiadások
jelentős részét, mivel nincsenek
olyan bevételei, mellyel gazdálkodhatna.
A kért ötmillió helyett a közgyűlés
hárommillió forintot szavazott
meg, ami közel egymillió forinttal
kevesebb a tavalyinál, miközben
a házban funkcióbővülés történt.
Az intézmény biztosítja a pihenőhelyet
a polgárőröknek, a közhasznú
munkát végzőknek, bővült
könyvtárral, és még egy e-ponttal is.
Ennyit mindenképpen meg kell,
hogy kapjon a várostól a két és
félezer lakosú településrész. Újra
fogom kérni a kiegészítést a közgyűléstől.
Gyakoriak a betörések,
lopások, melyet megkönnyít az átjárást
biztosító két útvonal is a 61-es
útra, valamint a Szentgyörgyvárihegyi
zárt kerteken Miklósfa irányából
való szabad áthaladás. Atolvajokkal
szemben az egyik visszatartó
erő a térfigyelő kamerarendszer
kiépítése lehetne. Beszéltünk
már róla, ha másképpen nem megy,
létre kellene hozni a Miklósfa Közbiztonságáért
Alapítványt, és pályázati
segítséggel legalább négy ponton
ki kellene építeni a kamerákat.
Régóta megoldásra vár a belvíz és a
csapadékvíz elvezetése. Az árokrendszer
nagyobb esőzések alkalmával
képtelen elvezetni a vizet, kiönt
és eléri az udvarokat, lakásokat.
Belvíz esetén több hektár is víz alá
kerül. Hiányzik a megfelelő út
(Parkerdő utca) és több helyen a
megfelelő járda. AMiklósfa út keleti
oldalán a Bem József utcai elágazótól
a gyalogosoknak a forgalmas
úttesten kell végigmenni. Korábban
ez tervezett beruházás volt, de végül
elmaradt. A település más utcáiban,
különösen a Gárdonyi és a Szentgyörgyvári
utcában találhatók negyven
évvel ezelőtt épült széttöredezett
járdák. A választókörzethez tartozó
zártkerti murvás utak folyamatos
karbantartását várják el az ingatlanadót
fizető tulajdonosok.
– Beszéljünk az eredményekről is.
– Örömteli, hogy a Regionális
Operatív Program pályázatán
százmillió forintot nyert az önkormányzat
az óvoda teljes felújítására.
A jövő év márciusától induló
beruházás tartalmaz tornaszoba
építést, gépészeti felújítást, hőszigetelést.
Sajnos az iskola felújítására
nem lehetett pályázni, mivel
városi szinten 2001-2009 között
több, mint huszonöt százalékkal
csökkent az általános iskolás korúak
száma. A mi intézményünkben
ugyan nőtt a gyermeklétszám, de
az előbb említett ok miatt nem vált
jogosulttá. A másik jó hír, idén
mintegy harmincnégymillió forinttal
megújul a gyermek és a háziorvosi
rendelő, melynek az alsó
szintjére kerül a védőnői szolgálat.
– Most induljunk Ligetváros
felé...
– Ott a szociális bérlakás-építési
programmal egy időben halmozódtak
a problémák. Az idetelepültek
egy része nem tudja fizetni a bérleti
díjakat. Talán a legnagyobb hiányosság,
hogy nincs a területen egy
olyan közösségi tér és helyiség,
ahol a szabadidejük nagy részét
kulturáltan eltölthetnék a gyerekek
és a felnőttek egyaránt. Az esti
órákban áldatlan állapotok uralkodnak.
Elvileg van rá lehetőség, az
óvoda mögötti északi épületrészt, a
katasztrófavédelem használaton kívüli
raktárát át lehet alakítani ilyen
célra. Arégi építésű bérlakások külső
felújítása két éve civilek segítségével
elkezdődött, idén a vízmű bejáratától
északra lévő tömb lakásai
újulnak meg. A legnagyobb bajt a
területen továbbra is a közbiztonság
hiánya, a régi épületek közötti utak
állapota, és a szemételhelyezés
okozza. Többen foglalkoznak vasgyűjtéssel,
ami egyrészt zavarja a
szomszédokat, másrészt szemeteléssel
jár. Az egyedi kukás rendszert
a fizetési nehézségek miatt
nem lehetett bevezetni, ezért közös
konténert helyeztek ki, ami mellé
mindenféle hulladékot odaszórnak.
A kóbor kutyák szabadon járnakkelnek,
szaporodnak, veszélyeztetik
a lakosság biztonságát. Nagy
szükség lenne egy olyan gondnokra,
aki napközben állandóan felügyelné
a területet. Van rá ígéret,
hogy Ligetvárosban lenne a körzeti
megbízott állomáshelye. Az ő jelenléte
biztosan visszatartó erejű
lesz, de gondnok alkalmazását is
fontosnak tartanám, hiszen sok a
rongálás, szétszedték a játszóteret,
és nincs gazdája semminek sem.
– Milyen kérésekkel keresik fel a
MAORT-telepen élők?
– A védetté nyilvánított MAORTtelepen
a felújításokat csak nagyonnagy
költséggel lehet elvégezni az
országos építési szabályzat miatt.
Egy hetvenezer forintos ablak beépítése
nyolcvanezer forintos költséggel
jár. A polgármester úrnál már
kezdeményeztem, hogy jogszabálymódosításra
lenne szükség, mivel a
helyi építési hatóság nem tud ettől
eltekinteni. Ha például az ablaktokhoz
nem nyúl hozzá senki, csak az
ablakszárnyat akarja kicserélni, ehhez
is engedélyt kell kérni, és meg
kell terveztetni, ami negyven-ötvenezer
forintba kerül. A legutóbbi fogadóórámon
a vagyont és életet veszélyeztető
elöregedett platánfákra
hívták fel a figyelmünket, és kérték
az ágak visszavágását az ott élők.
Ennek megoldása jelenleg ügyintézés
alatt áll. Aterület nyugati oldalán
a kerítésépítéssel kapcsolatos kérdések
is megoldódtak. A rendelet módosítása
a héten került a közgyűlés
elé. A városközpont felé haladva a
Csengery úti udvarokban áldatlan
állapotok uralkodnak, folyamatosan
zavarják egymást a lakók. Dicsérendő
dolog azonban, hogy a Sétakert
megújítását, fásítását a civil szervezet
segíti. Örökös téma a kishíd viszszaállítása,
amit még a vasút-villamosítás
során kellett volna megtenni.
Hogy mikor lesz rá pénz, azt egyelőre
nem lehet megmondani.
B.E.
Miklósfáról, Ligetvárosról, Sétakertről
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Gőzerővel
A múlt pénteken megkezdődtek
a belváros rekonstrukciójának
Erzsébet teret érintő
munkálatai. Első lépésként az
építési terület körbekerítésére
került sor.
A tér és a nagy parkoló teljes
lezárására hétfőn került
sor. Az érintett útszakaszokon
közlekedőktől fokozott
figyelmet és türelmet kérnek
a kivitelezők, valamint a projekt
vezetői.
Kanizsa 2011. április 7. – Gazdaság 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
A március 31-én összeült soros
közgyűlés tizenegy igen, hat nem
tartózkodó szavazattal elfogadta
az önkormányzat 2011-2014. évi
időszakra vonatkozó gazdasági
programját. A vitában számosan
szót kértek, de érdemi javaslat
nem volt.
Az alábbiakban a gazdasági
program céljáról, a várható tendenciák
előrejelzéséről, a munkahelyteremtésről,
a befektetés-ösztönzésről
és az adópolitikáról emelünk
ki részleteket.
A gazdasági program meghatározza
az önkormányzat részére
mindazon célkitűzéseket, feladatokat,
amelyek a költségvetési lehetőségekkel
összhangban, a helyi társadalmi,
környezeti, gazdasági adottságok
átfogó figyelembevételével –
a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz
illeszkedve – az önkormányzat
által nyújtandó kötelező és
önként vállalt feladatok biztosítását,
fejlesztését szolgálják. A gazdasági
program elkészítésének célja, hogy
az önkormányzat a 2011-2014. ciklus
alatt egységes, előre meghatározott,
koncepcionális cél és értékrendszernek
rendelje alá a ciklus
időtartama alatt meghozatalra kerülő
döntéseit. A cél egy átfogó, az önkormányzati
feladatokon is túlmutató
program elkészítése, amely az önkormányzati
választási ciklus idejére
kijelöli az önkormányzati munka,
benne az éves költségvetések mozgásterét,
fő irányait. A gazdasági
programnak tartalmaznia kell az önkormányzat
fejlesztési elképzeléseit,
a helyi munkahelyteremtés feltételeinek
elősegítésére vonatkozó irányelveit,
a településfejlesztési politika,
az adópolitika célkitűzéseit, az
egyes közszolgáltatások biztosítására,
színvonalának javítására vonatkozó
megoldásokat, továbbá a befektetés-
támogatási politika, városüzemeltetési
politika célkitűzéseit. A
közgyűlésnek a gazdasági program
elfogadását követően az ágazati dokumentumok,
koncepciók, tervek
átdolgozását is tervbe kell vennie,
mert az önkormányzati feladatokat
ennek tükrében konkretizálni kell.
A gazdasági válság kirobbanása
óta az ingatlanpiacon folyamatosan
csökkent a lakásépítések, az
iroda és egyéb épületek építése, és
az ingatlanok forgalma is jelentősen
visszaesett. 2010-ben a magyar
gazdaság lassacskán, de kifelé
jött a válságból, ugyanakkor a
piaci szereplők magatartására a kivárás
volt jellemző. A gazdasági
növekedés mértéke a GKI becslése
szerint 1,2 százalék volt, miközben
a beruházások 4 százalék, a fogyasztás
1,8 százalék körüli mértékben
estek vissza. Avevőoldalon
mutatkozó kereslethiány Nagykanizsán
is gátat szabott a lakás és
egyéb ingatlanok jelentős számú
vásárlásának, az ingatlanpiac
gyors élénkülésének. A következő
tizenkét hónapra vonatkozó várakozások
– az építési telkek piaca
kivételével – Nyugat-Magyarországon
enyhén javuló helyzetet vetítenek
előre, a piac azonban még
nem mozdult ki a holtpontról. Érdemi
ingatlanpiaci fellendüléssel
csak a fizetőképes kereslet növekedése
és a hitelezés újbóli beindítása
esetén lehet számolni. A bankok
jelenleg korlátozottan folyósítanak
devizaalapú hiteleket, és jelentősen
szűkültek az ingatlanokra
felvehető jelzálog-hitelek is. A forint
alapú banki kölcsönök kamata
relatíve magas, ezért az ezek segítségével
történő ingatlanvásárlások
is jelentősen visszaestek. Megállapítható,
hogy jelentős fogyasztásra,
ezen belül is jelentős ingatlan-
beruházásra és ingatlan-fejlesztésre
a válságfolyamatok enyhülését
követően a 2011. év közepétől
számíthatunk. A gazdasági
fejlődés üteme 2011-ben várhatóan
2,7 százalékkal gyorsul. A
2011. évi gazdasági növekedés az
EU átlagánál kissé magasabb ütemű
lesz, a Széchenyi terv keretében
nyújtott támogatások következtében
a beruházási kedv, a
munkahelyek száma, egyenesen
arányosan pedig a fogyasztás is
emelkedni kezd. A forint árfolyama
éves átlagban valószínűleg
stagnál, az infláció négy százalék
alatt várható.
A pénzügyi és a gazdasági válság
velejárójaként a munkaerő-piac
válsága is egyre erőteljesebben
jelentkezett városunkban. A válság
hatására jelentősen növekedett a
regisztrált álláskeresők száma, illetve
megváltozott az összetételük
is. Az álláskeresők száma 2009-
ben egész évben magas értékekkel
jelentkezett. A 2010-es év a gazdaság
élénkülését, a foglalkoztatás
növekedését jelezte már a városban.
A pályakezdők beáramlására
jellemző június-júliusi időszakot
leszámítva szinte folyamatos csökkenés
volt tapasztalható. A regisztrált
álláskeresők számának növekedésében
a GE Nagykanizsai
gyárának létszámleépítési folyamata
is erőteljesen megmutatkozott.
A gyárból elbocsátott regisztrált
munkanélküliek száma ugyan
alacsony volt, a munkaerőpiacon
való megjelenésük azonban csökkentette
a bejelentkezett álláskeresők
elhelyezkedési lehetőségeit. A
pályakezdők, a fiatalok munkatapasztalatok
hiányában az elhelyezkedésben
nehéz helyzetben vannak.
Hasonlóan nehéz az idősebb,
az 50 év feletti korosztály helyzete.
A városban jellemzően magas
az alacsony iskolai végzettséggel
rendelkezők száma. Az elkövetkező
hónapokban a regisztrált álláskeresők
számának csökkenése
prognosztizálható. Érzékelhető hatásként
jelenik meg a közfoglalkoztatás,
illetve a Vas Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központ
Nagykanizsai Kirendeltség és
Szolgáltató Központja által nyújtott
foglalkoztatási támogatások
intenzív hatást gyakorolnak a foglalkoztatás
élénkítésére. A Nemzeti
Közfoglalkoztatás Program célja,
hogy az önkormányzat minél
több munkára képes és kész aktív
korú, szociálisan rászoruló ember
számára biztosítson munkalehetőséget.
Önkormányzatunknál 2011-
ben rövidebb időtartamú közfoglalkoztatás
keretében negyvennégy
fő kerül alkalmazásra.
A mintegy 495 millió forint beruházási
költséggel az Ipari Parkban
kialakított nagykanizsai Inkubátorház
és Innovációs Központtal
az önkormányzat a helyi és a városba
települni szándékozó kis- és
közepes vállalkozásokat segíti. Az
inkubátorház a jövőben szerepet
vállal az innovatív kezdeményezések
feltérképezésében, a terület
potenciális partnereinek felkutatásában
és együttműködések kialakításában.
Így e fejlesztési folyamatok
eredményeképpen bekapcsolódhat
a város az innovációba,
mely jelenleg az EU egyik legfontosabb
és kiemelten támogatott területe.
Városunk a dél-zalai és egyben
az észak-nyugat somogyi régió
körzetközpontja is. Kitűnő közlekedési
adottságokkal, fejlett infrastruktúrával,
ipari és kereskedelmi
kultúrával rendelkezik. A vonzáskörzetben
élő százhuszonötezer
fős lakónépesség megélhetését
a város fejlett ipara – az olajipar,
a fa- és bútor, az élelmiszer-,
az elektronikai-, és a gépipar –, valamint
a kereskedelme biztosítja.
A nemzetközi tendenciáknak megfelelően
az elmúlt időszakban az
ipar részesedése csökkent, a szolgáltatás
és a kereskedelem aránya
növekedett. A város foglalkoztatásában
meghatározó súlyt képviselnek
a főként külföldi érdekeltségű
multinacionális szervezetek, amelyek
termék-előállítását fejlett
munkakultúra és termelékenység
jellemzi. A helyi iparűzési adóbevétel
növekedése a gazdasági válság
hatására lelassult, és 2010-ben
szinte alig volt mérhető a növekedés.
A gazdasági teljesítményben
betöltött fontos szerepük miatt különös
figyelmet kell fordítani a helyi
kis- és középvállalkozások fejlesztésére
és versenyképességének
megőrzésére. Ez a szektor alkalmazza
a munkaerő jelentős hánya-
Az önkormányzat gazdasági programjáról
Helyzetelemzés
Foglalkoztatottság
Vállalkozás-fejlesztés
Befektetésösztönzés
Tisztelt Kanizsaiak!
A kanizsai demokraták második összejövetelére
szeretettel várunk mindenkit, aki értékrendjének felvállalása
mellett, demokratának vallja önmagát.
A rendezvény keretében Katona Tamás egyetemi tanár,
volt pénzügyminisztériumi államtitkár tart előadást
az ország költségvetési helyzetéről.
A rendezvény helye: Honvéd Kaszinó nagyterem
Időpontja: 2011. április 11. 18.00
A szervezők nevében: Böröcz Zoltán
dát, fontos forrása a jövedelemtermelésnek,
ezért alapvető fontosságú
a kis- és középvállalkozások
biztonságos működését elősegítő
gazdasági környezet megteremtése,
a vállalkozások tevékenységének
ösztönzése. Városunk stratégiai
célként fogalmazta meg a munkahelyteremtés
támogatását. Ennek
érdekében megalkotta a támogatásáról
szóló helyi rendeletét,
amelynek értelmében a pályázó
vállalkozás minden létrehozott új
munkahely után négyszázezer forint,
illetve ötszázezer forint viszsza
nem térítendő támogatást kap.
A helyi önkormányzatok forrásait
az éves költségvetési törvényekben
az államháztartás egyensúlyának
javításával összefüggő intézkedések
fokozatosan csökkentették.
Az önkormányzatok feladatai és
forrásai közötti összhang hiánya
minden évben újratermelődött.
Mind nagyobb mértékben kerül bevonásra
a kötelező feladatok finanszírozásába
a saját bevétel, amely a
helyi adókapacitások egyre nagyobb
mértékű kihasználását tette
szükségessé. Az elmúlt évek adópolitikai
célkitűzéseinek megvalósulása
– a mozgástér behatároltsága és a
központi adópolitikai döntések gyakori
módosulása miatti bizonytalanság
ellenére – jelentős szerepet játszott
a költségvetési egyensúly
megőrzésében, javításában. Városunkban
a vagyoni típusú helyi
adók közül az építményadó, a kommunális
jellegű adók közül az idegenforgalmi
adó, illetve a gazdasági
tevékenységhez kapcsolódó iparűzési
adó került bevezetésre. Ahelyi
adók bevételi szerkezetében a domináns
szerep az iparűzési adóé (80,7
%), az építményadó részaránya 9,5,
míg a gépjárműadó arányszáma 9,1
százalék. Önkormányzatunk a többi
önkormányzatot csaknem két évvel
megelőzve, 2007. január 1-től mentesítette
a mikro-vállalkozásokat az
iparűzési adó megfizetése alól. A
gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a
vállalkozások közel hatvan százaléka
nem fizetett iparűzési adót az elmúlt
években. Az építményadó
2011. évi mértéke az üzleti célú
építmények után 500 Ft/m2, a maximálisan
alkalmazható mérték 2011-
ben 1.581 forint lehetne. Az alkalmazott
adómérték nem éri el a maximális
érték harmadát sem.
K.H.
Kanizsa 6 – Gazdaság 2011. április 7.
Adópolitika,
hatósági árak
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi
Bizottsága a vállalkozások támogatásáról szóló többször
módosított 20/2005.(V.9.) számú önkormányzati rendelet
alapján 2011. évre vonatkozóan pályázatot hirdet
munkahelyteremtés támogatására.
1. A pályázat célja:
Új munkahelyek létrehozásának támogatása, ezáltal a
foglalkoztatás tartós növelése, a munkanélküliek számának
csökkentése.
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 5
millió forint.
3. A pályázók köre:
A pályázaton részt vehetnek:
- Azok a működő nagykanizsai székhelyű, telephelyű illetve
fióktelepű egyéni és társas vállalkozások, amelyek
vállalkozásaikat Nagykanizsa város közigazgatási területén
valósítják meg.
- A támogatásra azok a vállalkozások pályázhatnak,
amelyek új munkahelyeket hoznak létre a pályázati feltételekben
részletezettek szerint.
Működőnek minősül az a vállalkozás, amely rendelkezik
egy zárómérleggel, valamint a nagykanizsai székhely, telephely
illetve fióktelep létesítés és a pályázat benyújtása
között egy év eltelt.
A pályázaton nem vehet részt:
- költségvetési szerv, helyi önkormányzat,
- az a szervezet: amely csődeljárás, felszámolási eljárás
vagy végelszámolás alatt áll; amelyet a pályázat benyújtásának
hónapját megelőző két évben 500 Eft-ot elérő munkaügyi
bírság megfizetésére köteleztek; amelynél a pályázat
benyújtását megelőző egy év alatt a foglalkoztatottak
létszáma csökkent; akinek a pályázat benyújtásakor lejárt
esedékességű meg nem fizetett köztartozása van;
4. Pályázati feltételek:
Pályázni olyan munkahelyteremtéssel lehet, amely esetében
a pályázó:
- vállalja, hogy legalább egy új - napi 8 órás - munkahelyet
teremt;
- vállalja, hogy nagykanizsai székhelyén, telephelyén illetve
fióktelepén a támogatási igény benyújtása előtti éves
korrigált átlagos statisztikai állományi létszámához képest
a tervezett létszámfejlesztést a pályázat kedvező elbírálását
követő - a legfeljebb 50 főt foglalkoztató pályázó esetén -
kettő hónapon belül, - az 50 főnél többet foglalkoztató pályázó
esetén - 1 éven belül megvalósítja, és azt legalább
kettő évig folyamatosan fenntartja;
- vállalja, hogy a telephelyén a pályázat kiírója a pályázati
anyagban szereplő adatokat, illetve szerződéskötés esetén
a vállalások teljesítését helyszíni ellenőrzés keretében
ellenőrizze;
- vállalja, hogy külön nyilatkozatot készít pályázati
anyagában arról, hogy három éven belül volt-e egyéni vállalkozó
(telephelyének címe és tevékenysége), volt-e gazdasági
társaságnak tulajdonosa és mely társaságnak (társaság
neve, címe, cégjegyzék- és adószáma);
- vállalja, hogy - szerződéskötés esetén - a pályázat benyújtás
időpontjától a futamidőre vonatkozóan olyan külön
munkaügyi nyilvántartást vezet, amelyből a támogatási
rendszerben vállalt többletlétszám ellenőrizhető;
- vállalja, hogy a pályázati anyagában külön nyilatkozik
a vállalkozás által a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban
lévő pénzügyi évben kapott valamennyi csekély
összegű (de minimis) támogatásról;
Ahelyi munkahely-teremtési támogatást additív támogatásként
igénybe vehetik azok a vállalkozások is, akik a központi
támogatásra pályázatot nyújtanak be a Nemzetgazdasági
Minisztériumhoz, vagy a Vas Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja Nagykanizsai Kirendeltség és
Szolgáltató Központjához.
5. Pénzügyi feltételek:
- A pályázható támogatás (vissza nem térítendő) összege
a legfeljebb 50 főt foglalkoztató pályázó esetén a vállalkozás
által létrehozott minden egyes új teljes munkaidős
munkahely után 500.000 forint, azonban az egy vállalkozás
részére folyósított támogatás összege egy naptári éven belül
nem haladhatja meg az 5 millió forintot.
- Amennyiben a foglalkoztatottak létszáma meghaladja
az 50 főt a pályázónál és az új munkahelyek létesítésének
aránya a pályázat benyújtását megelőző 5 év közül a legmagasabb
foglalkoztatott létszámhoz viszonyítva meghaladja
az 25 %-ot, a vállalkozásnak nyújtható támogatás
összege minden egyes új teljes munkaidős munkahely után
400.000 forint, azonban az egy vállalkozás részére folyósított
támogatás összege egy naptári éven belül nem haladhatja
meg a 40 millió forintot.
- Az önkormányzat által nyújtott támogatás csekély
összegű (de minimális) állami támogatásnak minősül,
amelyre az uniós 1998/2006/EK bizottsági rendelet, valamint
a 85/2004.(IV.19.) számú kormányrendelet előírásai
az irányadóak.
- Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegű
támogatási jogcímen odaítélt támogatás összege - három
pénzügyi év vonatkozásában - nem haladhatja meg a 200
000, a közúti szállítási ágazat esetében a 100 000 eurónak
megfelelő forintösszeget.
- Minden egyes új csekély összegű (de minimális) támogatás
odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az
előző két pénzügyi év alatt odaítélt de minimális támogatás
teljes összegét kell figyelembe venni.
6. A támogatás kifizetése:
- a vállalt többletlétszám felvételét igazoló munkaszerződések
bemutatását követő 30 napon belül esedékes,
amennyiben a támogatott az igényelt támogatás mértékéig
bankgaranciát biztosít.
Az a vállalkozás, amely a támogatást a fentiek szerint
vette igénybe és a támogatás igénybevételét követő két
éven belül a vállalt létszámfejlesztést nem, vagy csökkentett
mértékben teljesítette, a támogatás teljes összegét,
részteljesítés esetén azzal arányosan a Ptk. 301.§. (1) bekezdése
szerinti kamattal együtt egy összegben köteles
visszafizetni.
- utólagosan, a 2 éves foglalkoztatási kötelezettség lejártát
követő 30 napon belül esedékes, amennyiben a támogatott
az igényelt támogatás mértékéig bankgaranciát nem
biztosít.
Az a vállalkozás, amely a támogatást a fentiek szerint
veszi igénybe, azonban a vállalt létszámfejlesztést nem,
vagy csökkentett mértékben teljesítette, a támogatási öszszeg
arányosan csökkentett részére jogosult.
7. A pályázat benyújtása és elbírálása
A pályázatot 1 példányban - a pályázati adatlap kitöltésével
és az abban meghatározott mellékletekkel - kell benyújtani
a Pénzügyi Bizottsághoz. Formai vagy tartalmi hiányosság
esetén a pályázó egy esetben hiánypótlással kiegészítheti
pályázatát. A pályázat elbírálását - max. 30 nap
határidőn belül - a Pénzügyi Bizottság végzi.
A pályázatok benyújtásának határideje folyamatos a
közzététel napjától számítva, a végső határidő 2011. november
30. A pályázati adatlap és a szükséges mellékletek
listája a Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztályán, az osztályvezetőnél
vehetők át.
8. Szerződéskötés
APénzügyi Bizottság pozitív döntése alapján, a pályázati
feltételeket és a pályázati adatlap adatait tartalmazó támogatási
szerződést a polgármester köti a pályázóval, a
döntést követő 30 napon belül. A szerződés a projekt adatain
túlmenően tartalmazza a pályázati feltételek szerinti ellenőrzési
és szankcionálási részleteket is.
Nagykanizsa MJV. Közgyűlésének
Pénzügyi Bizottsága
A pályázati adatlap, illetve a pályázathoz csatolandó
mellékletek megtalálhatók a www.nagykanizsa.hu honlapon
a Felhívások menüpont alatt is.
Pályázat munkahelyteremtés támogatására
Kanizsa – 2011. április 7. Városháza 7
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
A pályázat célja: Nagykanizsa megyei jogú város kulturális életének támogatása.
Pályázat tárgya: 􀂊 Nagykanizsán megrendezésre kerülő kulturális rendezvények
dologi költségeinek támogatása. 􀂊 A nagykanizsai művészeti csoportok,
együttesek, magyarországi és külföldi fesztiválon való részvételének dologi
költségei, valamint a cégbíróság által bejegyzett „kulturális profilú" civil
szervezetek működési költségeinek támogatása. 􀂊 Kulturális szolgáltatások és
kiadványok támogatása.
A pályázók köre: 􀂊 Természetes személy, nagykanizsai székhellyel bejegyzett
társadalmi szervezetek, kulturális vállalkozás, művelődési, oktatási és nevelési
intézmény. 􀂊 Megjegyzés: Jogi személyiséggel nem rendelkezők – az elmúlt
évekhez hasonlóan – csak jogi személyiséggel rendelkező ernyőszervezeten
(lebonyolító) keresztül pályázhatnak.
A támogatás formája: 􀂊 A sikeres pályázókkal az önkormányzat támogatási
szerződést, pénzeszköz-átadási megállapodást köt. A benyújtott részletes
költségvetéssel alátámasztott programhoz az önkormányzat vissza nem térítendő
támogatást nyújt. A finanszírozás módja: előfinanszírozás.
Pályázati feltételek: 􀂊 Egy pályázó meghatározott számú pályázatot adhat
be: intézmény, intézményegység "saját nevében" négyet, civil szervezet" saját
nevében" kettőt, természetes személy egyet. 􀂊 Pályázni 2012. március 31-ig
megrendezésre kerülő, fent meghatározott tárgyban lehet. 􀂊 30.000 Ft feletti támogatás
esetén a kötelező önrész a pályázott összeg minimum 30 %-a, amelylyel
a pályázónak a támogatott összeggel együtt kell elszámolnia. 􀂊 Reprezentációs
és kommunikációs költségre nem használható az alap. 􀂊 Pályázati cél és
határidő nem módosítható. 􀂊 A támogatás összege, más civil szervezettől rendelt
szolgáltatás ellentételezésének kiegyenlítésére nem használható fel.
A pályázat benyújtása:
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal (Erzsébet tér 7.) portáján, illetve a
város honlapjáról / www.nagykanizsa.hu / letölthető adatlapon egy példányban
a Művelődési és Sportosztályra kell benyújtani. A pályázathoz csatolni kell a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
szóló nyilatkozatot. A pályázat beérkezésének határideje: 2011. április
22. (péntek) 13.00 óra.
Kulturális Alap 2011.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője pályázatot hirdet a Polgármesteri
Hivatal Közterület Felügyeletére közterület felügyelő
munkakör betöltésére.
A részletes pályázati hirdetmény közzétéve a Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán (www.kozigallas.
gov.hu, vagy www.kszk.gov.hu), valamint a www.nagykanizsa.hu honlapon.
Közterületfelügyelőt keresnek
Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselő fogadóórát tart minden hónap
második szerdáján 17 órától a Kőrösi Cs. Sándor Általános Iskolában.
Képviselői fogadóóra
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata "Testvérvárosi Pályázat
2011" címmel pályázatot ír ki a testvérvárosaihoz fűződő kapcsolatok fejlesztése,
a lakosság és civil szervezetek, valamint intézmények ez irányú működésének
támogatása, a szervezetek biztonságos tervezésének elősegítése céljából.
A pályázók köre: Civil szervezetek, intézmények, öntevékeny csoportok.
A tervezett projektnek Nagykanizsa testvérvárosai és baráti városai – Akko,
Bihács, Csáktornya, Gleisdorf, Kazanlak, Kovászna, Magyarkanizsa, Ptuj,
Puchheim, Salo, Shijiazhuang, Togliatti – valamelyikében működő partnerszervezet
aktív együttműködésével 2011. július 1. és 2012. június 30. között kell
megvalósulnia. Apályázó saját forrásainak legfeljebb 50 %-os kiegészítése céljából
lehet pályázni költségvetéssel alátámasztott, részletesen kidolgozott projektre.
A pályázatok támogatásáról a polgármester legkésőbb 2011. június 30-ig
dönt. Az elnyert támogatást - legfeljebb 100 ezer Ft-ot - részletes elszámolással,
a pályázó nevére kiállított számlákkal igazolt kiadásokra, legfeljebb az önrész
mértékéig, utólagos finanszírozással biztosítja az alap. Egy pályázó több
célra is nyújthat be pályázatot.
A pályázat részletes feltételeit tartalmazó felhívás és pályázati adatlap letölthető
a www.nagykanizsa.hu honlapról, vagy nyomtatott formában, munkaidőben
személyesen is átvehető a Polgármesteri Hivatal portáján.
A pályázatok beérkezésének határideje 2011. május 10.
Testvérvárosi pályázat 2011.
Nagykanizsa megyei jogú város polgármestere „Civil Pályázat - 2011” címmel
pályázatot ír ki civil szervezetek 2011. évi támogatására.
A pályázaton részt vehetnek Nagykanizsa megyei jogú város közigazgatási
területén működő, cégbíróságon bejegyzett nagykanizsai székhelyű civil szervezetek.
A pályázaton nem indulhatnak pártok, egyházak, vallási felekezetek.
Apályázat célja a nagykanizsai civil szervezetek Nagykanizsáért végzett önkéntes,
közhasznú munkájának támogatása. A pályázati célra fordítható összeg
összesen egymillió Ft. A támogatás utófinanszírozás, amely a támogatási szerződésben
megjelölt célok elérése, a pályázati feltételek betartása, és az elszámolás
elfogadása esetén kerül folyósításra. A támogatás 2011. január 1. és
2011. december 31. között keletkezett fizetési kötelezettségek kiegyenlítésére
használható fel. A pályázatok beérkezésének határideje 2011. május 10.
A pályázat részletes feltételeit tartalmazó felhívás és adatlap elektronikus
úton letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról, vagy nyomtatott formában
személyesen átvehető munkaidőben a Polgármesteri Hivatal portáján az Erzsébet
tér 7. és Eötvös tér 16. szám alatt.
Civil Pályázat 2011.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet az önkormányzati
tulajdonú Kanizsa Uszoda Szolgáltató Egyszemélyes Kft. Nagykanizsa,
Csengery u. 49. ügyvezetői tisztségének betöltésére
Az ügyvezető fő feladatai: A nagykanizsai önkormányzat tulajdonában lévő
"B" fürdő kapacitású uszoda és strandfürdő (Nagykanizsa, Csengery u. 49.)
önálló üzemeltetése, a fürdővezetői feladatok ellátása, a Gt. valamint a Kft.
alapszabálya által az ügyvezetői tisztségre meghatározott feladatok ellátása.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, főiskolai
vagy egyetemi gépészmérnök, villamosmérnök, építőmérnök, épületgépész
üzemmérnök végzettség, legalább 5 év szakmai gyakorlat.
Apályázatban benyújtandó dokumentumok: a kft. vezetésére vonatkozó koncepció,
a pályázó szakmai önéletrajza, a feltételként előírt iskolai végzettséget igazoló okirat
közjegyző által hitelesített másolata, a feltételként előírt gyakorlat hivatalos igazolása,
3 hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolást tartalmaz
arra vonatkozóan is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll,
a pályázó nyilatkozatait az alábbiakra vonatkozóan, hogy részéről az ügyvezetői tisztség
betöltése a Gt. 23. §-a alapján nem kizárt, vele szemben a Gt. 25. §-a alapján összeférhetetlenségi
ok nem áll fenn, a 2007. évi CLII. törvény 3. és 5. §-ai szerinti vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettséget vállalja, a pályázati anyagát az elbírálásban részt vevők
megismerhetik, a pályázati anyaga nyilvánosságra hozható-e, a pályázati eljárás során
az előkészítő bizottsági üléseken, illetőleg a döntéshozó Közgyűlés ülésén a napirendnek
a nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e.
(A pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével
hiánypótlásnak nincs helye. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a bizottsági
meghallgatáson be kell nyújtani.)
Az ügyvezetőt a Közgyűlés határozott időre, 2011. június 1. naptól kezdődően
2016. május 31. napjáig tartó 5 évre választja meg azzal a feltétellel, hogy a
megbízási szerződés megkötésétől számított 6 hónapig a feleket kölcsönösen
megilleti az indokolás nélküli rendes felmondás joga, a felmondási idő a közlésétől
számított 4 hónap.
Az ügyvezetői tisztség ellátása a Ptk. alapján megbízási jogviszonyban, a díjazás
- a Kft. Javadalmazási Szabályzatában foglaltak figyelembevételével -
megállapodás alapján történik.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. április 30.
A pályázat benyújtásának helye: Cseresnyés Péter polgármesternek címezve,
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.
A pályázat elbírálásának módja és határideje:
Ahatáridőben benyújtott pályázatokat a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság
a pályázók meghallgatásával véleményezi és javaslatot tesz a díjazásra.
A pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést az Ügyrendi, Jogi és Közrendi
Bizottság is megtárgyalja. A pályázatról a Közgyűlés a bizottsági vélemények
ismeretében, a pályázók meghallgatásával, várhatóan a 2011. május havi soros
ülésén, legkésőbb 2011. május 31. napjáig dönt. A pályázat kiírója fenntartja a
jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban információt ad: Cseresnyés Péter polgármester
(Tel: 06-93-500-701)
Pályázat az uszoda ügyvezetői állására
Százhat résztvevővel idén is
megszervezte a 80-as években házi
versenyként indult, időközben
városi versennyé kiteljesedett
Arany János Szavalóversenyt a
Rozgonyi úti Általános iskola.
A versenyt Jeszenői Csaba, az
intézmény igazgatója nyitotta
meg, majd az iskola tanulói köszöntötték
ünnepi műsorral az
óvodás és általános iskolás versenyzőket,
felkészítő tanáraikat és
szüleiket. Első helyezést ért el:
Molnár Kitti, Rozgonyi iskola (1-
2. osztály); Leposa Dávid, Általános
Iskola Palin (3-4. osztály),
Tulezi Adrien, Marcali, Talentum
iskola (5-6. osztály); Horváth Patrícia,
Zalaszentbalázs, Petőfi iskola
(7-8. osztály), Tomasi Merylin,
Általános Iskola Kiskanizsa (5-6.
osztály). Az óvodások közül
Kosztrics Ákos (Rozgonyi), Erdélyi
Barnabás (Kiskanizsa) és Major
Viktória Maja (Szivárvány Fejlesztő
óvoda) versmondója érte el
a legnagyobb sikert. A megyei
szintű József Attila Szavalóverseny
is Nagykanizsán kerül
megrendezésre.
Kanizsa 8 – Hirdetés 2011. április 7.
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Hirdetés
Nagykanizsa, Király u. 31/H. (A Buszpályaudvarral szemben)
Tel.: 0630/936-3923
Nyitva tartás: H-P: 7.30-17 óra, Szo: 8-12 óra
Bolero italpor 8 gr 50 Ft 6250 Ft/kg
Orbit rágógumi 14 gr 100 Ft 7143 Ft/kg
Halls cukorka 25 gr 100 Ft 4000 Ft/kg
Teekanne tea 50 gr 395 Ft 7900 Ft/kg
Tej- és mogyorókrémes
csokitojás 200 gr 495 Ft 2475 Ft/kg
Nápolyi 500 gr 330 Ft 660 Ft/kg
Fémdobozos Ricore 200 gr 1200 Ft 6000 Ft/kg
Wiener Extra 1000 gr 1390 Ft 1390 Ft/kg
Tchibo Family 1000 gr 1390 Ft 1390 Ft/kg
Karaván 250 gr 470 Ft 1880 Ft/kg
Konyakmeggy 200 gr 495 Ft 2475 Ft/kg
Fehér csokoládé 100 gr 140 Ft 1400 Ft/kg
Dianás cukor 600 gr 700 Ft 1167 Ft/kg
MERCI desszert 250 gr 795 Ft 3180 Ft/kg
Medvecukor 100 gr 200 Ft 2000 Ft/kg
Rizses csokoládé 100 gr 250 Ft 2500 Ft/kg
Csokiparány 500 gr 400 Ft 800 Ft/kg
Barackmag 500 gr 400 Ft 800 Ft/kg
HÚSVÉTI AJÁNLATUNK
MEGÉRKEZTEK A HÚSVÉTI TERMÉKEK!
Nyuszicsomagok, csokinyulak, töltött- és üreges csokitojások
Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk!
Egységár Egységár
Szavaltak a kisiskolások
A IX. Országos Berczik Sára
Emlékversenyt 2011. március
tizenkilencedikén rendezték
meg Budapesten, a Marczibányi
Téri Művelődési Központban.
A HSMK művészeti csoportja, a
Tűzmadár Mozgásszín vett részt
a rangos eseményen, szép sikereket
elérve.
A tizenhat főből álló táncos
közösség művészeti vezetője Hikádi
Mária Anna (modern tánc),
akrobata edzője Trombitás Mónika,
drámapedagógusa Delyné Csere
Andrea.
Az ifjúsági korosztály versenyében
első helyezést értek el
Álarcosbál című karaktertáncukkal
és második helyen végeztek A
tánc mágiája című modern táncukkal.
A gyermek korosztályban harmadik
helyezést szereztek Gyermekkor
című modern tánc koreográfiájukkal.
A zsűri tagjai: Nagy
Grácia, Szilágyiné Katona Olga,
Szabó Erzsébet. A táncosok: Faller
Nóra, Neubauer Nóra, Varga Rebeka,
Rosta Melinda, Horváth
Bianka, Zsohár Zsófia Szonja,
Hajdu Virág, Varga Laura, Lorna
Emma Jones, Tamás Karolina,
Paizs Dominika, Lendvai Zsófia,
Sólyom Emese, Csepreghy Réka,
Szalai Boglárka, Varga Heléna.
Z.A.
Szárnyaltak a Tűzmadarak
II. „Gurulj velünk!” nap -
2011. április 9.
Kanizsa 2011. április 7. – Hirdetés 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló
23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet alapján zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási
engedély (a továbbiakban: engedély) birtokában tartható.
Zenés, táncos rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban
tartott, a vendégek szórakoztatását szolgáló zenés, táncos esemény.
Engedélyt azon rendezvényekre kell kérni, amelyeket tömegtartózkodásra szolgáló
építményben, tömegtartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó építményben (300 főnél
nagyobb befogadóképességű helyiség, épület), illetve szabadan tartanak és ez esetben
a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja.
Az engedély nem mentesíti az engedély jogosultját a tevékenység végzéséhez, illetve
a meghatározott termékek forgalmazásához szükséges további, külön jogszabályban
meghatározott feltételek teljesítése alól (pl.: működési engedély iránti kérelem, bejelentés
kereskedelmi tevékenység végzésére, stb.).
Az engedély iránti kérelem a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
szóló jogszabály szerinti működési engedély iránti kérelemmel, valamint bejelentéssel
együtt is benyújtható.
Az engedély iránti kérelmet a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetőjének,
szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezőjének kell benyújtani
az erre rendszeresített nyomtatványon, amelynek illetéke 2.200 Ft.
A kérelemhez csatolandó okiratok: Biztonsági terv; Tűzvédelmi szabályzat
(amennyiben ezt külön jogszabály kötelezővé teszi); Építészeti-műszaki dokumentáció
két példányban és tervezői nyilatkozat (az építésügyi hatóság szakhatósági közreműködéséhez
szükséges, a külön jogszabályban meghatározottak szerint); Építmény, terület
használatának jogcímét igazoló okirat (tulajdoni lap kivételével); A zenés, táncos rendezvény
gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról
szóló nyilatkozat.
A rendeletet nem kell alkalmazni:
a) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre;
b) a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre;
c) a törvényesen elismert egyházak és vallásfelekezetek által szervezett vallási szertartásokra,
rendezvényekre;
d) a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre és
e) a közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre.
Az engedélyt a zenés, táncos rendezvény helye szerinti települési önkormányzat (
Budapesten a kerületi önkormányzat ) jegyzője adja ki.
A rendezvénytartási engedély iránti kérelem eljárásában szakhatóságként részt
vesz: Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Nagykanizsai,
Letenyei, Zalakarosi Kistérségi Népegészségügyi Intézete, Hivatalunk
Építési Osztálya, mint elsőfokú építésügyi szakhatóság (kivéve, ha a rendeltetésre
vonatkozóan az engedély iránti kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül
használatbavételi vagy fennmaradási engedély került kiadásra); Nyugat-Dunántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (9700 Szombathely,
Vörösmarty utca 2.); Nagykanizsa MJV. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága,
Rendőrkapitányság Nagykanizsa - Közrendvédelmi Osztály (8800 Nagykanizsa, Király
utca 49.)
Az engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul
köteles bejelenteni a jegyzőnek.
A kérelemhez csatolandó biztonsági terv tartalmazza: a zenés, táncos rendezvény
helyszínének alaprajzát, befogadóképességét és az oda való belépés és eltávozás
rendjét; a zenés, táncos rendezvény helyszínének baleset, elemi csapás, tömeges
rendbontás esetére vonatkozó kiürítési, menekítési tervét; a biztonsági követelmények
érvényesítésében közreműködők tevékenységének leírását; a biztonsági személyzet
létszámát; az egészségügyi biztosítás feltételeinek meglétére vonatkozó
utalást; valamint szabadtéri rendezvények esetében az Országos Meteorológiai
Szolgálat előrejelzését.
Az üzemeltető, illetve a szervező kötelezettsége:
- Azenés, táncos rendezvény szervezője felel a biztonsági tervben meghatározott előírások
betartásáért.
- Azenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és
befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatnak, a biztonsági tervnek és a tűzriadó tervnek
a zenés, táncos rendezvény helyszínén a vendégek számára látható, hozzáférhető
helyen történő elhelyezéséért, valamint az elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján
való közzétételéért az üzemeltető és a szervező felel.
- A zenés, táncos rendezvény szervezője gondoskodik elsősegély nyújtására képzett
személyzet helyszíni jelenlétéről.
A szervezőre, illetve a biztonsági személyzetre vonatkozó szabályok:
- Zenés, táncos rendezvényt a helyiség üzemeltetője, vagy kulturális rendezvényszervezői,
vagy rendezvény és konferenciaszervezői képesítéssel rendelkező rendezvényszervező
szervezhet.
- A zenés, táncos rendezvény biztosítását a zenés, táncos rendezvény és a helyszín
jellegzetességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági
személyzet végzi.
- Ha a jóváhagyott biztonsági tervben a biztonsági személyzet létszáma a tíz főt eléri,
akkor a biztonsági személyzet legalább egy tagjának biztonságszervezői, legalább
három tagjának rendezvénybiztosító képzettséggel kell rendelkeznie.
- A rendezvény szervezője, illetve a biztonsági személyzet tagja a képzettségét igazoló
okiratot vagy annak másolatát a zenés, táncos rendezvény ideje alatt köteles magánál
tartani és hatósági ellenőrzés esetén felmutatni.
2011.június 16. után zenés, táncos rendezvény csak engedély birtokában tartható.
Zenés, táncos rendezvények engedélyezése
A Kanizsa Turizmusáért Egyesület
megújult erővel folytatja
idén is a munkát. Céljaink nem
változtak, szeretnénk minél több,
változatos, aktív kikapcsolódást
nyújtó programmal megörvendeztetni
a városunk lakóit és a
hozzánk érkező turistákat. Továbbá
tevékenységünkkel szeretnénk
aktív részesei lenni a város
turisztikai fellendítését célzó törekvéseknek.
– tájékoztatott a
Kanizsa Turizmusáért Egyesület
a minap.
Az idei év első rendezvénye, április
9-én, a technikai sportokhoz
kapcsolódik, „Gurulj velünk! címmel
második alkalommal szervezik
meg az autós kalandtúrát és
közlekedésbiztonsági napot. A tavalyi
hagyományokat folytatva
idén is számos programmal várják
a kicsiket és nagyokat a Kanizsa
Centrumba. A nap fő attrakciója az
autós kalandtúra lesz, mely során
egy kb. 100 km-es útvonalat kell a
jelentkezőknek teljesíteni egy itiner
segítségével. Az útvonal teljesítése
mellett turisztikai szempontból
érdekes helyszíneket is felkeresnek
az autósok, hogy ott játékos
feladatokat oldjanak meg.
Természetesen a helyszínen is
számos kísérőprogram várja az érdeklődőket.
A Kanizsai Autó és
Motorsport Egyesülettel együttműködve
ügyességi versenyre várják
a bátrakat a parkolóba. Újra
szeretnének a város autókereskedőinek
lehetőséget biztosítani,
hogy megismertessék kínálatunkat
a város lakóival. Az iskolákat is
megszólítják: 10 fős iskolás csoportoknak
szerveznek 3 feladatból
álló versenyt értékes fődíjért. A
versenyszámok mellett természetesen
számos más kísérőprogram
közül is válogathatnak, akik a nap
folyamán ellátogatnak a rendezvény
helyszínére: elektromos autós
pálya gyerekeknek, kerékpáros
akadálypálya, szimulátorok, kiállítók
és számos fellépő színesíti a
programot.
Kanizsa Turizmusáért Egyesület
Kanizsa – 10 Múltidéző 2011. április 7.
Idős emberek múltidézését
hallgatva megesik, hogy meghökkentő,
néha idillikus vallomásokat
hallunk történelmünk
véres napjairól. Az idő olykor
megszépíti a múltat, ám az is
igaz, a diktatúra által átírt történelem
átélőinek emlékezete
görcsbe rándul, ha a felszabadulás
szót hallja. A múltidézésre
riportalanyt találni az idő
előrehaladta miatt egyre nehezebb,
de van, aki még emlékszik
a kötelezően dalolt
strófára: „Április négyről szóljon
az ének”.
Páder Sándorné, Ági néni 91
éves, szellemileg friss, a mai napig
is jógázik. Nagykanizsai születésű,
1946-tól ismét itt él. Mikor a 40-es
évek elején, Budapesten kereste a
boldogulást még nem gondolta,
hogy életének talán legtragikusabb
éveinek néz elébe. Ági nénit a keleti
városrészben lévő otthonában
arról kérdezem, hogyan élte meg a
„felszabadulást”. Az idő valóban
megszépíti a múltat?
– Mint vöröskeresztes ápolónő
1941-től Budán, a Jurányi utcai
205-ös számú hadikórházban teljesítettem
szolgálatot. Vőlegényem
a Budapesti Rendőr-főkapitányságon,
a lopási osztályon volt előadó.
Budapest körül 1944. december
24-én zárult be a gyűrű. Vőlegényem
este üzent városmajori lakásunk
szomszédságából, ahol akkor
légóparancsnok volt, hogy az
oroszok már a János Kórháznál
vannak. Állandó készenlétben voltunk,
hátizsákba pakolva menekültünk
le a légópincébe. Később, a
rendőrfőkapitány felhívására, a főkapitányság
pincéjébe mentünk át
kalandos körülmények között a
pesti oldalra.
Embertelen körülmények voltak
akkor, földig bombázták fölöttünk
az épületet. Esténként a
Dunára néző egyetlen ablaknál
szívtunk friss levegőt. Onnan láttuk,
hogy a nyilasok a gettó felől
terelik a népet a Lánchíd alá. Zsidókat
és nem zsidókat egyaránt.
(Ezt egy túlélőtől tudom, akit a
pincénkben lévő rendőrökből
verbuválódott mentőcsapat tagjai
– életük kockáztatásával – sebesülten
húztak ki a Dunából). Utána
már csak a sorozatokat hallottuk.
Szörnyű volt. A bombázások
is állandósultak, bombatölcséreken,
holttesteken át menekültünk
vissza Budára. Búvóhelyek sorait
jártuk végig: lakásokat, pincéket.
Mindenhol vegyes összetételű
társaság volt: egyenruhások,
civilek egyaránt. Nem volt vizünk,
de ételünk sem. Összes
kincsem egy zseblámpa volt,
amíg a nyilasok ránk nem találtak,
és el nem vették. Aztán elvezettek
bennünket kihallgatásra a
pártszékházukba. Veréseket kaptunk,
és a pincében lövések is
dördültek. Utólag Máté György
Budapest szabad! című könyvéből
tudtam meg, hogy Kun András
páter „vendégszeretetét élveztük”.
őt később háborús bűnökért
kivégezték.
Később egy segítségünkre küldött
rendőr őrnagy és csapata szabadított
ki minket a nyilasok karmaiból.
Budán, a Vérmezőnél
egy iskolában kaptunk menedéket.
Ott akkor már házról házra
folytak a harcok. A lakosság a házakat
összekötő pincerendszeren
keresztül engedte át az oroszokat,
mert február elejére mindenkinek
elege volt már mindenből. Nekem
rengeteg sebesültet kellett
volna ellátnom, de kötszerem
nem volt. Vizünk is úgy, ha havat
olvasztottam. Élelmünk sem volt
néhány kilogramm kockacukron
kívül. Az tartott életben, meg a
hólé.
Aztán tovább menekültünk a
Logodi, majd a Mészáros utcába.
Mindenhol tömegnyomor és embertelen
körülmények voltak. Viszontagságos
körülmények között
menekültünk a Lánchíd budai
hídfőjénél lévő alagúthoz,
ami biztonságosnak ígérkezett.
Később kiderült, itt nem maradhatunk
a rengeteg sebesült miatt.
Ezt követően egy Hunyadi János
utcai pincében kaptunk menedéket,
ahol egy sebesült tisztet ápoltam.
Itt ért bennünket február 11-
e, amit manapság kitörés napjaként
emlegetnek. Hitler csodafegyvere
helyett megismerkedtünk
az orosz katyusák üvöltő
hangjával. Egy idő után már meg
tudtuk különböztetni a harci gépek
és a becsapódó lövedékek
hangját. Százával feküdtek a halottak
mindenhol: utcákon, tereken,
kapualjakba bedobálva.
Aztán a hónapokig tartó borzalmak
után megjöttek az oroszok.
Voltak köztük olyanok,
akik csokoládét, kenyeret osztogattak.
Voltak, akiknek igazolványokat,
dokumentumokat ígértek,
köztük a páromnak is. Én akkor
láttam őt utoljára. Legtöbben
a GULAG-on végezték. A párom,
mint később megtudtam, öt
évet húzott le Szibériában. Hazaérkezésekor
az állomáson az
ávósok várták, vitték további
kényszermunkára. Tehát én ott
maradtam a pincében, közben az
oroszok puskákat, órákat kerestek.
Nagy csereberék történtek,
hatalmas volt a káosz. Volt, aki
szült, volt, aki haldokolt. Este
kezdődött a komolyabb járőrözés.
Én, mint nő nem érdekeltem
őket, mert nagyon megviselt állapotban
voltam. A hajamat bepúdereztem,
így teljesen ősznek
tűntem és egy nagyon ronda
drótkeretes szemüveget tettem
fel, mert hallottunk már egyetmást.
A mellettem lévő asszony
már nem volt ilyen elővigyázatos.
Ott volt vele a gyermeke, és
mások szeme, illetve füle hallatára
történt meg az, amire a propaganda
figyelmeztetett. A részeg
katona nem volt tekintettel
semmire és senkire. Aztán reggel
lett. Jött a többi orosz, hogy
„davaj krumplit pucolni!”
– Már megbocsásson, de úgy
hallottam, a „krumplipucolás” az
oroszok olvasatában egészen mást
jelentett. Tévedek?
– Nem! Aki megtetszett nekik,
azt megerőszakolták. Ez így volt.
De akadtak tényleges krumplipucolók
is. Sőt, más munkákat is
kaptunk. Halottakat válogattunk,
állati tetemeket takarítottunk el.
Fagyos utat csákányoztunk, téglát
hordtunk. Téglahordás közben,
amikor lazult az őrség figyelme,
sikerült meglépnem. Aztán
sorba vettem ismerőseimet,
hogy hova mehetnék. Így kezdődött
botorkálásom a romok és
hullák között barátnőimet, rokonaimat
keresve. A fedélnélküliség
érzésével egy életen keresztül
visszatérő rémálmot szereztem
be.
Miután a megtalált ismerőseimnél,
rokonaimnál nem maradhattam,
elhatároztam, hogy Budapestet
otthagyva elindulok Somogyba
vőlegényem szüleihez. Ám az már
egy másik történet…
Czene Csaba
Április négyről szóljon az ének...
Öt napon keresztül peregtek a
vetítővásznon Sára Sándor Pergőtűz
című dokumentumfilmjének
kockái a Medgyaszay Házban.
Szombaton délután az V.
rész levetítése után az érdeklődők
találkozhattak, kérdéseket
intézhettek a neves filmrendezőhöz.
A monstre program közönségtalálkozójával
zárult az idei
Tavaszi Művészeti Fesztivál rendezvénysorozata.
Az 1980-as években készült dokumentumfilm
korabeli filmhíradókból
kölcsönvett tudósításait
és a II. világháború doni poklát
megjárt magyar katonák, illetve
azok hozzátartozóinak visszaemlékezéseit,
vallomásait keltette
életre. A filmsorozat időrendi sorrendben
játszódó eseményei az
1920-as évek háborúra való felkészülésétől
a médiumok hangulatkeltésén,
a mozgósításon, bevonuláson,
a trianoni döntés értelmében
elcsatolt területek visszafoglalásán
keresztül juttatta el a nézőt a
Don-kanyarig, a II. Magyar Hadsereg
vesztőhelyéig. A filmben
hallható tanúvallomások rávilágítottak
a több mint 200 000 áldozatot
követelő tragédia haditechnikai
és morális okaira.
Sára Sándor a film levetítését
követően felidézte az 1980-as
évek politikai hangulatát, azt a
politikai légkört, ami körülvette
őt a film forgatása közben. Megtudtuk,
hogy az eredetileg 25 részes
dokumentumfilmje a televízió
megbízásából készült, és akkoriban
Krónika címmel a későesti
órákban került vetítésre a Duna
Televízióban. Az általunk látott
moziváltozatot Pergőtűz címmel
már több mint félszáz országban
vetítették. A II. Magyar Hadsereg,
egyben a magyar nemzet
képekbe sűrített, sokkoló tragédiáját
bemutató film számos hazai
és nemzetközi fesztivál előkelő
díját nyerte el.
Cz.Cs.
Pergőtűz
A kanizsai kötődésű, Franciaországban
élő szerző, dr. Hortobágyi
Ferenc, Események a balkáni
hadszíntéren az első világháborúban
– Az elfelejtett zászlóalj
– Kutatási jegyzetek című
könyve a napokban került a városlakók
kezébe. A kötet a nagykanizsai
20/II. népfelkelő hadtápzászlóalj
I. világháborús történetét
dolgozza fel.
– Mindenki ellenezte a kutatási
jegyzetek feliratot – magyarázza a
szerző a beszélgetés során. Ez előkészítő,
hézagpótló munka, nem lehet
véglegesnek tekinteni. Az édesanyám
itt született Nagykanizsán –
folytatta a történetet dr. Hortobágyi
Ferenc. – Ha ezelőtt tíz évvel valaki
azt mondja nekem, hogy Kanizsán a
saját könyvemről fogok beszélni, azt
nagy gyanakvással szemléltem volna.
Látszólag semmi okom sem volt,
hogy foglalkozzak a témával. Képzettségem
szempontjából, mint repülőmérnök,
semmi sem ösztönzött
arra, hogy a 20/II-es hadtápzászlóalj
történetével foglalkozzam. Hogy
mégis így történt, annak az az oka,
hogy előkerült a családomban harminc
tábori postai levelezőlap az I.
világháborúból, amit nagyapám írt
a családnak. Fölkeltette az érdeklődésemet,
és úgy gondoltam magamban,
talán mégis jó lenne egy kicsit
jobban megérteni, miről szólnak a
levelezőlapok, és milyen körülmények
között íródtak. Ez a magyarázata
a könyv megszületésének.
Dr. Holló József Ferenc altábornagy,
a Honvédelmi Minisztérium
Hadtörténeti Intézet és Múzeum
főigazgatója többek között e szavakkal
ajánlja olvasásra a kötetet:
az angolszász történetírás napjainkban
alkalmazott módszerével,
vagyis a hétköznapok embere, Lányi
Pál népfelkelő százados és csapatteste
történetén keresztül igyekszik
bemutatni a világháború, illetve
a balkáni hadszíntér eseményeit
az unoka. A levéltári forrásokkal
bőségesen alátámasztott családi levelezés
megjelenítésével egy a
soknemzetiségi Monarchiát jellemző,
középosztálybeli família
regényével is megismerkedhetünk.
Munkája értékét, érdekességét az
1918 október-novemberében történtek
francia forrásokkal is támogatott
bemutatása, elemzése is
emeli. Munkája fontos forrás a
korszak kutatói és a korszak iránt
érdeklődők számára.
– Nagyapámról, Lányi Pálról
viszonylag kevés dolgot tudok. Kanizsai
polgár volt, épített itt egy
házat, amelyet 1945 után átalakítottak,
és a Kodály Zoltán Művelődési
Ház működik benne. Ide szóltak
a tábori postai lapok. 1872-
ben született Görgőn, Szepes Vármegyében.
Az országnak ezen a részén
ismert történelmi okokból sok
családban legalább három nyelven
értettek és általában beszéltek is.
Magyarul, németül és szlovákul. A
nagymama Csáktornyán született,
ő magyarul, németül és horvátul
tudott. Amikor megismerkedtek,
német volt a társalgás nyelve. Később
is használták a német nyelvet,
főleg azért, hogy én ne értsem, de
a levelezőlapok felét németül, felét
magyarul írta nagyapa. Mint gyerek,
megjegyeztem néhány szavát.
Ilyen volt a Durazzo. A képeslapokon
azonban Durazzoról szó
sem esett, pedig a környékéről jöttek
a lapok. Ez is ösztönző volt számomra,
és utánanéztem. Így indult
el a kutatás. A munkámat az is segítette,
hogy én ebben a két országban
éltem, ahol a lényeges
események lezajlottak. Az egyik
Magyarország, az Osztrák-Magyar
Monarchiának ez a része, a
másik pedig Franciaország. A balkáni,
az úgynevezett keleti hadsereg
vezetősége, parancsnoksága
francia volt. A magyar és a párizsi
hadtörténeti levéltárban lehetett
érdekes dolgokat találni, már amit
lehetett, mert ennek az alakulatnak
az irattára elveszett. Ami konkrétan
szerepel, azok véletlenül belekerültek
például a 20/III-as zászlóalj
anyagába. A történet 1914. július
26-án kezdődik és 1918. december
10-én a leszerelésével végződik.
„Lányi Pál népfelkelő katonatiszt
édesapja Lányi Mihály jogtanácsos,
a Szepesi Tudományos Társaság alapító
és bizottmányi tagja. 1895. július
1-vel hadnagyi ranggal a császári
és királyi 44. gyalogezred hivatásos
tiszti állományába sorolják. 1897 év
vége felé kérvényezi tartalékos tiszti
állományba kerülését. 1899-ben behívják
továbbképzésre a budapesti 4.
Hadtáposztályhoz. Ez a szakmai
képzés későbbi sorsára meghatározó
lesz. A Császári és Királyi Honvédelmi
Hadügymisztériumban őrzött
1906. évi minősítési lapon a következőket
olvashatjuk: a tartalékos
hadnagynak a hadseregből történő
önkéntes kilépését 1907. január 15-
ével jóváhagytuk. Anevezett népfelkelő
tiszti beosztásra alkalmas.
A 42. születésnapját 1914-ben
nem ünnepelheti nyugodt, békés
körülmények között. Azt megelőzően
hirdetik ki a diplomáciai viszony
megszakítását Szerbiával.
1914. július 25-én részleges mozgósítási
parancs jelenik meg. AZala
című újság július 25-i rendkívüli
kiadásának egész oldalas címe:
„Itt a háború!” és a mozgósítás.
Születésnapja utáni napon pedig
megtörténik a hadüzenet. Katonai
alakulata: a világháború kitörésekor
a Magyar Királyi Nagykanizsai
20. honvéd gyalogezred, II.
népfelkelő hadtápzászlóalj, I. század.
A népfelkelő jelző magyarázataként
emlékeznünk kell a hadsereg
személyi állományának fő
forrására. Az állomány gerincét a
hivatásos katonák adták. Ezt egészítették
ki a katonaidejüket letöltött,
vagy tartalékba helyezett katonaviseltek.
A tartalékos elnevezés
azonban korhatárhoz volt kötve.
Akik ezt a korhatárt meghaladták,
a népfelkelők kategóriájába
kerültek. A korhatár a 37. életév
volt. A birtokunkban lévő tábori
levelezőlapokon 1915 októberétől
kezdve a zászlóalj megnevezésből
előbb eltűnt a „hadtáp”, majd megjelenik
a „gyalog” jelző.
A zászlóaljat feloszlatják. Lányi
Pál a nagyváradi 4/IV. népfelkelő
gyalogzászlóaljba kerül beosztásra.
A kanizsaiak harcolhattak a Balkánon
is. Hogy kik úszták meg
ezeket az ütközeteket, arról mit
sem tudtak meg. A balkáni arcvonal
kitüntetett tisztjei között szerepel
Lányi Pál is.”
– A kezdeti szerény szándékunk
– olvasható a könyvben – mindössze
ezen emlékek jobb megértése
volt. Arra törekedtünk, hogy a személyes
forrásokat rendszerezve és
kiegészítve beleillesszük a balkáni
hadszíntér szakleírásokból megismerhető
történéseinek sorába. Valójában
ily módon a gyéren érkező
tábori postai lapok lakonikus sorai
új értelmet nyertek. Megvilágosodott
az események háttere, a környezet,
amelyben lejátszódtak. A
levéltárak hozzáférhetővé vált szigorúan
bizalmas anyaga pedig
egészen életközelbe hozta a tragikus
emberi színjátékot. Lányi Pál
személyes sorsa és családjának
szánt intim közleményei egy katonai
alakulat világháborús történetének
részeivé váltak. A balkáni
front eseményeinek szerves részeivé.
Igyekeztek a történeteket a rendelkezésre
álló források alapján a
lehető legteljesebb hitelességgel
felidézni.
Bakonyi Erzsébet
A Doni Kopjafánál rótták
le kegyeletüket az emlékezők
a második világháború
egyik legsúlyosabb magyar
katasztrófa áldozatainak
tiszteletére egy-egy szál virág
és mécsesek elhelyezésével
a Városi Köztemetőben.
A hadtörténetírók a legnagyobb
magyar katasztrófaként említik a
Don menti csatát, amelynél a Második
Magyar Hadsereg számtalan
katonája veszítette életét a harcok
következtében. A Kanizsai Kulturális
Központ, a Hadiárvák és Hadiözvegyek
Nagykanizsai Szervezete,
Keppel Julianna, valamint a
Thúry György Múzeum szervezte
a megemlékezést. ADoni Kopjafánál
Sára Sándor filmrendező is lerótta
kegyeletét, akinek filmjét, a
Pergőtűz ötödik részét tekinthették
meg a résztvevők, immár a
Medgyaszay Házban.
Z.A.
Kanizsa 2011. április 7. – Múltidéző 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
Események a balkáni hadszíntéren
Akik nem tértek haza a doni katasztrófából Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa 12 – Színes 2011. április 7.
Igazán szerencsésnek mondhatják
magukat a jazz kedvelői
Nagykanizsán. Az elmúlt két hét
bőven nyújtott lehetőséget a műfaj
iránt érdeklődőknek.
A sort a Kanizsa Big Band koncertje
nyitotta március 19-én a Magyar
Plakát Házban. A vendég ezúttal
Kollmann Gábor a Budapest
Jazz Orchestra szaxofonosa volt.
Az együttes műsorának gerincét a
tavalyi Országos Big Band találkozó
alkalmából játszott program
adta. Ebből egy Nat King Cole és
egy Dizzie Gillespie szerzemény
aratott nagy sikert. Az új számok
közül Sigmund Romberg legismertebb
jazz szerzeményét, a Softly-
t is műsorra tűzték.
A Tavaszi Művészeti Fesztivál
zenei programjainak részeként lépett
a HSMK színpadára az újjászervezett
Csáktornyai Big Band.
A big band repertoárja eléggé vegyes
volt, hiszen a Rocky filmzenéje,
Bobby McFerrin és Billy Joel
számai mellett, a jazz nagyjainak
szerzeményei is elhangoztak. Az
együttesvezető Mario Jagec saját
kompozícióit is bemutatták az est
folyamán. A hangulatos koncert
mindenképpen alkalmas volt a
jazz iránti érdeklődés felkeltésére
és a jazz-fanoknak is kellemes perceket
okoztak a Count Baise,
Miles Davis és Herbie Hancock
adaptációk. Az együttes erősségét
elsősorban a jó hangszerelésből
adódó zenekari hangzás adta, míg
a szólókon van még mit finomítani.
A múlt pénteken aztán tetőzött
a tavaszi „jazz-hullám”.
A Móricz Zsigmond Művelődési
Házban a Magyar Jazz Ünnepe
alkalmából két koncertet tartottak.
Szinte ugyanebben az időben a
HSMK-ban Amerikai-Magyar Zenei
Estet tartottak, míg a Móriczban
a „horvát-magyar jazzhíd” keretében
a Csáktornyai Dixieland
Band magas színvonalú műsorára
került sor. A tradicionális dixie-k
mellett, a híres ragtime muzsikus
Scott Joplin és a világhírű Duke
Ellington egy-egy slágere is felcsendült.
A vidám, jó hangulatú
számoknál természetesen a fúvósok
vitték a prímet. A zenekarvezető
Ladislav Varga klarinét, Marjan
Novak trombita és Cok Danijel
pozan szólói profi módon szólaltak
meg.
Ajazz-történeti múlt után a jelen
következett a budapesti East Side
Jazz Company előadásában. Az
együttes valamennyi tagja profi
jazz zenész és évek óta a hazai jazz
élvonalához tartozó formációkban
játszanak. Műsorukban, Csuhaj-
Barna Tibor (bőgő) szerzeményei
domináltak. A Bora, a Magyaros
és egy tradicionális cigány dal feldolgozása
mellett, reveláció erejével
hatott, Csuhaj-Barna és Lakatos
Ágnes (ének) duójának produkciója,
a hazánkban kevéssé ismert
Avishai Cohen adaptációja nyomán.
Elek István szaxofonos,
György Mihály gitáros, Jeszenszky
György dobos hozta a tőlük megszokott
igényes és pontos játékot.
Akit viszont ki kell emelni az East
Side Jazz Companyból, az Lukács
Miklós cimbalmos, aki évek óta
sokat tesz azért, hogy a nem kifejezetten
jazz hangszernek számító
cimbalom létjogosultságot nyerjen
a jazz zenében. Virtuóz játékát
nem először láthatta a kanizsai közönség,
de még mindig rácsodálkozhattunk.
A modern jazz mellett
a tradicionális zene, sőt a rock alapú
zenékben is állta a sarat.
Az Amerikai-Magyar Zenei Est
is méltán tarthatott számot az érdeklődésre,
hiszen az Orff Együttes,
és az őket követő Kanizsa Big
Band koncertje után színpadra léptek
az Egyesült Államokból érkezett
diákok. A Minnesota államban
található St. Anthony Village középiskolásai
egy jazz zenekarral és
egy kórussal lepték meg a kanizsai
közönséget. A koncert hallgatóságától
származott információk
szerint az amerikai diákok nagyon
ügyesek voltak, különösen a kórus
produkcióját emelték ki. A Dr. Mező
Ferenc Gimnázium és a város
vendégszeretetét élvező St. Anthony
Village High School kapcsolata
folytatódik és talán egyszer a méltán
híres baseball csapatuk is bemutatkozik
Nagykanizsán.
H.Gy.
Amerikai, horvát és magyar koncertek
Szent Kristóf pártfogását kérték
Miről lehet felismerni a vidám
motorost? Legyek vannak a fogai
között. – ezt a faviccet valószínűleg
sokan ismerik, és talán a
motorosok sem veszik zokon a
tréfát. A hétvégén megtartott motorszentelés
mindenesetre vidáman
telt, a H-Turul Motoros
Klub tagjain kívül még sokan
kérték az Úr áldását a biztonságos
közlekedésért. A rendezvény
már-már hagyományosnak
mondható, hiszen a tavasz beköszöntésével
kezdetét veszi a motoros
szezon is. Az áldás után
szentképpel felvértezve sokan útnak
is indultak egy-egy kisebb
túrához a száguldás szerelmesei
közül.
Z.A.
A H-Turul Motoros Klub által szervezett motorszentelésen bárkit
szívesen láttak, aki áldást szeretett volna kérni a balesetmentes közlekedés
érdekében. A Felsőtemplomban megtartott szentmisét követően
a Deák téren hintett szentelt vizet Fliszár Károly atya a kétkerekűekre
és tulajdonosaikra.
Fotó: Ziegler Anita
Újabb kezdeményezéssel
rukkolt elő a Kanizsa Térségi
Integrált Szakképző Központ
– ezúttal a város ifjú művészeit
megszólítva – az „Alkotó Ifjúság
Galéria és Kávéház”
Művészeti Pályázat meghirdetésével.
A Nagykanizsán tanuló diákokat
– általános- és középiskolásokat,
egyetemistákat – szólítja
meg a pályázat, amelyre a képzőés
iparművészet bármely ágában,
tetszőleges technikával készített
munkákat vár a Kanizsa TISZK.
Az alkotások folyamatosan, hónapról
hónapra lennének kiállítva
a Kanizsa TISZK Csemege,
Ajándék Tanboltban, az első pályázat
határideje pedig április huszadika.
– Úgy gondoljuk, a városban
sok tehetséges tanuló tevékenykedik,
akik most bemutatkozhatnának
és megtölthetnék műveikkel
a tanbolt üresen árválkodó
falait. A pályázati anyagok lehetnek
képzőművészeti alkotások,
fotók, vagy akár a népi kismesterségek
köréből kikerülő munkák
is. Hónapról hónapra legalább
tíz-tizenöt művet állítanánk
ki, amelyek folyamatosan
frissülnének, még nyáron sem
szünetelne a galéria. A művészeti
tevékenységet folytató egyetemistáknak
is remek alkalom ez a
bemutatkozásra, a kezdeményezéssel
ráadásul az egyetem is
tudna nyitni a város felé. Terveink
szerint a tanbolt kávézója
egyfajta kultúrhelyként színesítené
a város képét. A gyerekeknek
rövid pályarajzzal, elérhetőségekkel,
az iskola nevével és a mű
címével, az alkalmazott technikával,
méretével, valamint – ha
el szeretné adni az alkotást – árral
együtt kell leadniuk a Kanizsa
TISZK képzőhelyén, természetesen
kiállításra kész állapotban.
Az alkotások lehetnek hagyományosak
vagy újszerűek, kiállításukról
pedig szakemberekből
álló kuratórium dönt. – foglalta
össze Mérksz Andor ügyvezető
igazgató.
Z.A.
Ifjú
művészeket
vár a TISZK
Kanizsa 2011. április 7. – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
Horoszkóp
A kellemes idő felpezsdülést hoz az életében.
Nem tud megállni egy percre sem, állandóan
tenne valamit otthona körül. Ha úgy
érzi, tegyen-vegyen nyugodtan, de a környezetében
élőket ne kényszerítse erre.
Ha kreatív tevékenységbe akar fogni ezekben
a napokban, most itt az alkalom. Abolygóállások
szerint siker koronázza a próbálkozásait.
Törekedjen a lelki békére, és próbálja
meg a jókedvet is belopni az életébe.
Sok fontos eseményre számíthat a közeljövőben.
Az Uránusz hatást gyakorol a
mindennapjaira, melynek eredményeként
új lehetőségekkel ismerkedhet meg.
Anyagi gyarapodásra is számíthat.
Hamar megtérül mindaz az energia, amit
az elmúlt hetekben befektetett anyagi
ügyei rendezésébe. Amunkahelyén pozitív
kritikákra számíthat, melynek eredményeként
emberi kapcsolatai is bővülnek.
Minden megerőltetés nélkül hódolhat a hobbijának.
A családja nem gördít semmiféle
akadályt az elképzeléseivel szemben. ASzaturnusz
hatására azonban kételkedővé válik,
és egy kicsit megtorpan a kivitelezésben.
Nem hagyja semmiről sem lebeszélni magát
a családjában. Azt fontolgatja, néhány közeli
ismerősével megszünteti a kapcsolatát. AJupiter
bolygó hatására új barátokat keres, és
teljes odaadással végzi tovább a munkáját.
Jelentős változásokat szeretne elérni a magánéletében.
Hallgassa meg a barátai ötleteit,
de a döntésnél csak a saját igényeit vegye
figyelembe. Koncentráljon a kellemes
kihívásokra, és a kudarcokat felejtse el.
Az elmaradt feladatai arra kényszerítik,
hogy minél előbb fejezze be őket. Egy váratlan
szerelem azonban letéríti az útjáról, de
emiatt ne töprengjen. Foglalkozzon az érzelmi
életével és törekedjen a boldogságra.
Sok változásra számíthat az elkövetkező
időben. Tudásának köszönhetően jelentős
anyagi gyarapodást tudhat majd magáénak.
Nehézségekkel, anyagi akadályokkal
nem kell számolnia.
Ne feledkezzen meg szerencseszámáról, a
hármasról, ha lottózni indul. Ha netán döntést
kell hozni anyagiakat érintő ügyekben,
nyugodtan hagyatkozzon a hatodik érzékére.
Így elkerülheti a fölösleges kiadásokat.
Kellemes hatással lesznek a bolygók az emberi
kapcsolataira. Szívesen segít akár az ismeretlen
embereknek is, de figyeljen arra, hogy
ne használják ki. Szerencseszámát, az ötöst
gyakrabban vesse papírra, ha netán lottózik.
A harmóniára vágyakozik ezekben a hetekben,
és szeretne hosszú távon tartozni valakihez.
Változtasson stratégiát, és hallgasson a
belső hangjára. Ha nem veszíti el a realitásérzékét,
könnyebben megtalálja az igazit.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
SMS
szám:
06-30/
4-956-956
Az Ön
rádiója
FM 95,6
MHz
VEGYES
SZOLGÁLTATÁS
ÁLLÁS
BÉRLET
Kanizsa – Sport 14 / Apró 2011. április 7.
INGATLAN
Nk-án a Csónakázó tónál (Látóhegyen),
a Szőlőskerttől 5 percre, panorámás,
577 m2-es telek villannyal, vízzel,
épülettel, alatta pincével, szőlővel
eladó. Érd.: 0693/325-840, 0630/227-
3636 (7331K)
Belvárosi 140 (+30) m2-es, igényes
kivitelű családi lakóház extrákkal
29,98 millió Ft-ért eladó. Képes ismertetőt
e-mail-en küldök. Tel.:
+3630/901-9013 (7352K)
Nk-án téglaépítésű, földszintes,
kertrészes, tárolós, padlásteres, UPCs,
egyedi fűtéses, 49 m2-es társasházi
lakás eladó. Ára: 28.200 CHF, az
OTP napi forint középárfolyamán +
500.000 Ft. Érd.: +36-20-254-2679
(7360K)
Nk-án belvárosközeli, kétgenerációs
családi ház + plusz udvari lakás
szép telekkel eladó. Irányár: 15
millió Ft. Érd.: 0630/282-0867
(7365K)
Újförhéncen birtok téglaépülettel,
felszereléssel eladó. Villany van. Érd.:
0630/282-0867 (7366K)
Nk-án Katonaréten teljeskörűen
felújított 90 m2-es családi ház garázszsal
eladó. Tel.: 0630/377-8044
(7367K)
Surdon régi típusú, 90 m2-es családi
ház sürgősen eladó. Tel.: 0620/588-
8394 (7369K)
Belvárosi családi házban kétszobás
lakás elsősorban irodának, kaucióval
kiadó. Érd.: 0630/369-5352 (7370K)
20 m2-es üzlethelyiség kiadó Nagykanizsa,
Platán sor 5. Érd.: 0670/931-
1611 (7371K)
Nk-án külön bejáratú, bútorozott
szoba megbízható, egyedülálló hölgynek
kiadó. Tel.: 0670/518-7742
(7372K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy
nélkül is igénybe vehető.) Szolgáltatások:
alakformáló-, talp-, egyéb
masszázs, fényterápia, méregtelenítés,
stb. Hívásra házhoz is megyek.
Érdeklődni és bejelentkezni: a
+3630/481-2323 telefonszámon lehet.
(6273K)
Gyakorlattal rendelkező könyvelő
vállalja társas és egyéni vállalkozók
könyvelését és beszámolók
készítését. Tel.: 0630/348-9669
(7340K)
Televíziók, LCD monitorok, videók,
DVD-k és távirányítók javítása.
Balaskó István Nk., Ady Endre u. 11.
Tel.: 0630/597-1530 (7363K)
Gyermekmegőrzést, humán jellegű
tárgyakból tanórára, versenyre,
felvételire felkészítést vállalunk.
Érd.: 0670/366-2111 (7373K)
Munkalehetőség! Minimum középfokú
végzettségű agilis személyek
jelentkezését várjuk. Tel.: 0630/227-
3636 (7368K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat,
használati tárgyakat és
teljes hagyatékot. Érd.: 0620/555-
3014 (7362K)
Bőr sarokülő garnitúra fotellal, konyak
színben eladó. Irányár: 195.000
Ft. Tel.: 0630/499-1195 (7374K)
Kombinált hűtőszekrény, fagyasztó
szekrény, mosógép (keverőtárcsás)
olcsón eladó. Tel.: 0630/598-0470
(7375K)
Satupad (80x300 cm), valamint
gyári, fémvázas polcok olcsón eladók.
Érd.: 0620/9591-157 (7376K)
Hirdessen a Kanizsában
Lakossági apró
15 szóig egy alkalommal: 600 Ft
(Amennyiben hirdetését egyszerre több alkalomra adja fel,
úgy a másodiktól 300 Ft.).
Vállalkozási apró
15 szóig egy alkalommal: 1200 Ft
(Amennyiben hirdetését egyszerre több alkalomra adja fel,
úgy a másodiktól 600 Ft.)
Az akció május 31-ig tart.
Az Ippon Shotokan Egyesület
nagykanizsai karatékája, Feszt
Norbert (képünkön) a közelmúltban
sikeresen vizsgázott 2.
Dan fokozatra Büki Gyula sensei
előtt, így az European Shotokan
Karate Do-szövetség diplomájával
jöhetett haza a kétnapos
edzőtáborról, Zalaegerszegről.
A Nagykanizsa Shotokan Karate
SE – az ország legnagyobb
– Japán Karate Szövetség
(JKA) Dunántúli régiójának
versenyén vett részt Sárváron,
ahol 18 klub közel 200 versenyzője
indult.
Az induló egyesületek közül három
nem ennek a szövetségnek
tagja, ami azért érdekes, mert vannak
olyan szövetségek, melyek
nem engednek kívülálló klubokat
versenyezni.
A kanizsai Shotokan SE hat versenyzőt
nevezett, s közülük három
karatéka szerzett dobogós helyezést
a Sárvár Kupán:
Vincze Kármen 8-9 évesek leány
Kata (formagyakorlat) 2. hely
Vincze Kármen 8-9 évesek leány
Kumite (küzdelem) 3. hely
Hajdár Máté 12-13 évesek fiú
Kumite (küzdelem) 3. hely
Csizmadia Márk 12-13 évesek
fiú Kumite (küzdelem) 3. hely
Mivel ez jubileumi verseny volt
– tizedik alkalommal rendezték
meg a vasi kisvárosban –, ebből
az alkalomból a kőszegi ATARU
TAIKO japán dob-formáció nívós
előadása zárta az amúgy is magas
színvonalú sporteseményt.
Több fronton is mozgalmas
tehát a kanizsai karatékák élete.
P.L.
Komlói Bányász SK (12.) –Nagykanizsai
Teke SE (5.) 2:6 (2929:3023
fa-, 9:15 szettpontarány). NB II Dél-
Nyugat férfi teke csapatbajnoki-mérkőzés,
21. forduló. Komló. Pontszerzők:
dr Molnár József 565 fa,
Bukovics László 491 fa ,Tóth Tibor
478 fa és Bende Zsolt 511 fa; Pankász
István 531 fa és Matyó Márk 496 fa.
A kanizsai együttes a szentgotthárdiak
(6:2), valamint a TK
Resznek (8:0) elleni siker után a
sereghajtó otthonában is biztosan
győzedelmeskedett.
Az országos diákolimpián is indultak
kanizsai tekézők, akik az
FTC-tekepályán bizonyíthatták tudásukat.
Nos, Katona Terézia (Rozgonyi
Általános Iskola) mezőnyében
a második helyen végzett 475
fás teljesítménnyel, míg Hajdu Annabella
(Dr.Mező Gimnázium) negyedik
lett 463 fával. Aserdülőknél
Tollár Sára (Hevesi Általános Iskola;
232 fa) ötödik lett, míg Vigh Levente
(Palini Általános Iskola; 241)
hetedikként zárt.
Itt egerszegi vizsga, ott sárvári érmek Győztes szériában
Mint arról honlpunkon beszámoltunk,
a Neckermann
Nagykanizsa Ants baseball
együttese számára gyökeres
változásokat hoz az idei versenyévad,
hiszen idén kimarad
számukra a nemzetközi Interliga
és a Magyar Kupa küzdelem-
sorozata is.
– Erre nagyon egyszerű a magyarázat,
hiszen költségkímélés végett
kényszerültünk ezen lépések
megtételére – fogalmazott Fertig
István csapatvezető. – Tömören fogalmazva
kevés pénzünk van, s evégett
a versenyszezont le kellett úgymond
csupaszítnunk. Illetve igyekszünk
mind inkább a serdülő korcsoport
felé tekinteni, az utánpótlás
hátterét megteremteni, de a felnőtt
együttesről sem feledkezünk
meg.
– Már csak azért is...
– ... mert a saját nevelésű
Daróczi János után egy másik játékosunk,
Lóki Attila is a német
Bundesligába távozott. Ez amenynyire
sajnálatos csapatunk erőssége
végett, annyira örömteli is, hiszen
Németországba azért nem
mindennap igazolnak a magyar
bajnokságból.
– Amely mikor is kezdődik a
Hangyák számára?
– Az első játéknapunk április
23-án lesz, akkor az Óbuda Brick
Factory-hoz látogatunk.
P.L.
Szigetvári KSE – Nagykanizsai
Izzó SE 25-22 (11-9)
NB II Dél-nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkőzés, felsőházi rájátszás,
3. forduló. Szigetvár, 200
néző. Vezette: Gál J., Illés. Nagykanizsa:
Bolla - Füle Cs. 3, Kovács
B., Répási 3, Horváth Balázs, Kiss
G. 10/3, Németh R. 6. Csere: Felde,
Nagy B., Sziva, Horváth Bence,
Gilitsch. Edző: Tóth László.
Nem szokásunk különösképp a
mindenkori játékvezetéssel foglalkozni,
főleg úgy, hogy az idegenbeli
mérkőzésekről úgymond csak másodkézből
értesülhetünk, de ezúttal
több oldalról is megerősítést nyert,
hogy Szigetváron roppant nehéz
dolga volt az Izzó SE-nek, s nem
csupán a házigazdák játéka végett.
A vendégek gyakorlatilag eddig
soha nem látott kezdőcsapattal álltak
fel aktuális felsőházi találkozójukra,
melyen trénerük, Tóth László
idővel piros lapot kapott. Ügyének
fegyelmi tárgyalását csütörtökre
datálták a szövetségben, s ezzel
arra is megvan az „esély”, hogy a
soron következő ercsi bajnokin
nem ülhet le a kanizsai kispadra...
„Most egy olyan ponton vagyok,
hogy át kell gondolnom, így
van-e értelme tovább csinálni a
dolgokat – hangzottak még egy
nappal az összecsapás után is
rezignáltan Tóth László szavai. –
Ilyen játékvezetéssel lerombolni
szinte egy egész év munkáját, úgy
vélem, roppant elkeserítő. Bár azt
is hozzáteszem, már előtte is tartottam
ilyen szempontból a mérkőzéstől,
ami alapvetően a játékot
tekintve mondhatni könnyű is
volt...”
Akikre viszont a szakvezető szerint
nem lehetett panasz együtteséből,
elsősorban Kiss Gergely és
Németh Róbert voltak.
Nagykanizsai Izzó SE (13.) –
Győri Audi ETO KC II (2.) 32-
36 (15-16)
NB I B Nyugati csoport, előrehozott
mérkőzés a 23. fordulóból. Nagykanizsa,
70 néző. Vezette: Kóbor, Tasnádi.
Nagykanizsa: Buspataki - Nagy
R. 3, Gácser 2, László R. 4, Pintér K.
4, Mátyás 13/5, Gyánó 6. Csere: Ruppert,
Takács A. Edző: Gódor Mihály.
Tartani lehetett attól, hogy az
első számú kapus hiánya az egyik
élcsapat ellen megmutatkozik a
találkozón, nos, nem így történt...
P.L.
Kanizsa 2011. április 7. – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
Az Újpesti Torna Egylet rendezte
a vívók Reménység Körversenye
ötödik fordulóját. Rekordlétszám
indult a fővárosiaknál, hiszen
közel 300 versenyző állt pástra
gyermek, újonc és serdülő korosztályban.
A kanizsai utánpótlás
vívók ezúttal is jól szerepeltek, közülük
Dobó Istvánnak ismét sikerült
megszereznie korosztályában
az első helyet – sorozatban immár
negyedik aranyérmét szerezve.
A Nagykanizsai TE húsz fővel
nevezett, ők az alábbiak voltak:
Osvald Anna, Áfra Eszter, Karosi
Flóra, Dobó István, Erdős Péter,
Bagarus András, Flumbort Sára,
Erdélyi Vanessza, Kungli Borbála,
Vernyel Sára, Balogh Ádám,
Vernyel János, Bécsi Bálint, Abay
Nemes Ádám, Milassin Mór, Gáspár
Péter, Szamosi Richárd, Horváth
Márton, Farkas Márton és
U23-ban Somoskeőy Péter.
Akiemelkedő kanizsai eredmények:
Gyermek női kard (1998-ban
születettek): 3. hely Flumbort Sára,
5. hely Erdélyi Vanessza
(mindkettőjük edzője: Piecs Adrienn)
Újonc férfi kard (1997): 1. hely
Dobó István (edző: Piecs Adrienn)
Serdülő női kard (1996): 2. hely
Osvald Anna (edző: Kiss György)
Újoncnői kard (1996): 3. hely
Kungli Borbála, 7. Vernyel Sára
(mindkettőjük edzője: Piecs Adrienn)
A következő verseny, amire készülnek
a vívók, az utánpótlás Vidékbajnokság,
valamint a kadet- és
junior korúak diákolimpiája lesz
Veszprémben – ezen a hétvégén.
A Reménység Körversenyből
még egy állomás van vissza, illetve
a gála, továbbá következnek
még a sorban a 13-14-15 évesek
számára kiírt magyar bajnokságok.
P.L.
Az év első szabadfogású rangsorversenyét
a Diák I korcsoportosok
(12-13-évesek) számára Nagykanizsán
rendezték meg a Kanizsai
Birkózó Sportegyesület és a
Zsigmondy Winkler DSE szervezésében.
A verseny kvalifikációs
lehetőség is volt egyben a június
18-án, Újpesten lebonyolításra kerülő
diák korosztályos országos
bajnokságra. Huszonhat egyesület
122 birkózója mérlegelt, köztük
egy erdélyi csapat Zetelakáról és
az ausztriai Wolfurtból. Adél-zalaiak
közül öten kaptak lehetőséget,
hogy megmérettessék magukat
itthoni körülmények között.
A kínálkozó lehetőséggel legjobban
a 35-kg-os súlycsoportban
indult Egyed Balázs tudott élni, aki
négy ellenfelét legyőzve lett
aranyérmes. A 32-kg-os Németh
Márton bronzérmet szerzett és 50-
kg-ban is harmadik lett Béli Attila.
A legtechnikásabb versenyzőnek
járó serleget is otthon tartották a
nagykanizsaiak, amit végül Egyed
Balázs vehetett át.
A verseny vendége volt Komáromi
Tibor háromszoros világbajnok,
Gáspár Tamás Európa-bajnok,
valamint Kruj Iván is, aki kilenc
olimpián vett részt és a Nemzetkőzi
Birkózó Szövetség 2008-
ban a halhatatlan sportolók közé
választott.
A verseny erősségét mutatta, hogy
tizenhárom súlycsoport közül hétben
olyan versenyző lett az első, aki a tavalyi
évben országos bajnoki címet is
szerzett. Az érmes kanizsai birkózók
elért eredményeikkel kvalifikálták
magukat az országos seregszemlére.
Egy másik helyszínen, Soltvadkerten
a serdülő korcsoportnak
(14-15-évesek) már a második országos
rangsorversenyét rendezték
szabadfogásban, és a Kanizsai Birkózó
Sportegyesület versenyzője,
az 50-kg-os Krasznai Bence, négy
mérkőzést nyerve állhatott a dobogó
legtetejére.
P.L.
A vívó Dobó István ismét nagyot dobott
Kanizsai rangsorolással
A német
bajnokságba
adtak játékost
Tűréshatáron túli játékvezetés, azon belüli női vereség
Kanizsa 16 – Színes 2011. április 7.
􀂊 Április 9. 20 óra
TAVASZKÖSZÖNTő VIRÁGBÁL.
Zene: Adria Band: Cziczeli Ferenc,
Cziczeli Száva, Imre Tibor
Belépődíj: 1 500 Ft. Vacsora: Csányi
Vendéglő (igény szerint 1700 Ft/fő)
􀂊 Április 15-17.
CSALÁDI HÉTVÉGE
􀂊 Április 15. 20 óra - HSMK
ROCKPÓDIUM
Fellép: a 15 éves Perforált Vakbélgyulladás
együttes. Vendég: az Ouch és az
Alarm együttes. Belépődíj: 500 Ft
􀂊 Április 16. 11 óra - HSMK
BőRÖNDMESE - mesemusical
gyermekeknek. A budapesti Gergely
Theáter előadása. Szereplők: Patai Anna
(Megasztár), Bodrogi Attila, Szűcs Réka,
Miskovics Róbert. Írta és rendezte:
Gergely Róbert. Belépődíj: gyermek 500
Ft, felnőtt 800 Ft
􀂊 Április 16 14 óra - HSMK
"LAKÓHELYÜNK, A FÖLD"
Játékos vetélkedő - városi sétával egybekötve
- a Föld Napja alkalmából családok
részére. Várjuk 3-5 fős családi
csapatok jelentkezését a 06-93/311-468-
as telefonszámon
􀂊 Április 16. - HSMK
MOZGÁS=EGÉSZSÉG
16 óra Gerinctorna (Vezeti: Plánder-Illés
Brigitta). 17 óra Fitness-aerobic (Vezeti:
Godzsa-Németh Diána)
􀂊 Április 16. 19 óra -
Medgyaszay Ház
"VÁLOGATOTT RÖGTÖNZÉSEIM!"
- Sándor György Kossuth-díjas
humoralista előadói estje. Belépődíj:
elővételben 1200 Ft, helyszínen 1500 Ft.
􀂊 Április 17. 10 óra - HSMK
HÚSVÉTVÁRÓ JÁTSZÓHÁZ
Közreműködik: Timi néni minibábszínháza,
ajándékkészítés
􀂊 Április 8. 20 óra
ALTER-CLUB
Fellépnek: 20 óra Kistehén Tánczenekar,
22 óra Heaven Street Seven. Koncert
után alterdizsi! Belépődíj: elővételben
1500 Ft, helyszínen: 2000 Ft
􀂊 Április 9. 19 óra
CSENDET KÉRÜNK! - NAGYKANIZSA
- Rock-koncert sorozat
Fellépők: Paediatrician - Zalaegerszeg;
Fanatic Attack - Budapest; Taste My Pain.
Belépődíj: 500 Ft, büfé a helyszínen
VARÁZSLATOS INDIA
Sass Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet
kiállítása. Megtekinthető: május 10-ig
TAVASZI SZIMFÓNIA
Z. Soós István kiállítása
Megtekinthető: szeptember 10-ig
INVOCATIO
Színházi plakátkiállítás
Megtekinthető: május 10-ig
RITMUSOK, FORMÁK,
GONDOLATOK
Z. Soós István algráfiai alkotásai
Megtekinthető: május 10-ig
Futball-mezek,
aláírt relikviák
és
j e l v é n y e k
garmadája.
Melyek szinte
mindegyikéhez
egy külön történet
tartozik.
Tóth
Béla a gyűjtemény
gazdája,
már majd
harminc esztendeje
kezdte hobbiját,
ami talán már több is annál.
S egy dolog a gyűjtemény,
egy másik pedig az egész rendszerezése.
– Kezdjük azzal, ami számomra
az egyik legfontosabb téma, vagyis
a lokálpatrióta jelvények sora –
kezdte a gyűjtő, miközben már az
első jelvénytartó párna landol is az
asztalon. – Itt van például a Nagykanizsai
Torna Egyleté, melynek
eredeti színe piros-fehér volt, de külön
érdekesség az 1934-es alapítású
Nagykanizsai Vasutas Torna
Egyesület kitűzője is, mely klubbal
a későbbiekben az NTE fuzionált.
Ahogy már említettük, a gyűjtemény
külön varázsa a rendszerezettsége.
Képzeletben akár Miskolctól
Sopronig is megfordulhatunk,
utóbbi város méltán büszke
az 1860-as (!) alapítású SMAFCára,
mely egyesület Selmecbányáról
tette át székhelyét annak idején
a Lővérek aljára – s nem is egy jelvény
árulkodik dicső múltjáról.
Nem csoda, hogy a beszélgetés
átsiklott sporttörténeti elemzésbe,
főképp úgy, hogy ismét „hazai pályán”
kutakodtunk:
– Az akkori második vonal nyertese,
vagyis a MAORT Munkás SE
azt az egyedi tényt mondhatja el
magáról, hogy kanizsai csapatként
először jutott fel a legmagasabb
labdarúgó osztályba az 1948/49-
es idény után – folytatta Tóth Béla.
– A becses darab tulajdonképpen a
MAORT vállalat logója volt, majd
utána következett a Bányász-Olajbányász
elnevezésű időszak az
„olajos” klubnál. Egy ilyen
anyagnál persze, már el kell mondani,
hogy nagyon sokat segítettek
összeszedésében az itteni sportolók,
edzők, akik
nem csupán a futball
területén
dolgoztak.
Adódik persze
a kérdés, például
az ’50-es, ’60-as
évek mütyürjei
között válogatva
(éppen
azt a bizonyos
„elszúrt” évszámos,
1864-es
MÁV NTE jelvényt
vizsgálgatva…), hogy
hol készültek?
– Az az ominózus „Vasút”-címer
ismereteim szerint Szabadkáról került
ki, hiszen a jugóknál is nagy hagyományai
voltak a kitűzők gyártásának.
Már egész kis széria esetén is
elkészítették őket, de minőségre például
a zágrábiak esetében sem lehet
panasz. Jelenleg pedig nagyon jó referenciái
vannak például egy
pozsonyi kapcsolatnak,
ahonnan – maradva
Kanizsánál –
a 2003-as alapítású
UFC
j e l v é n y e i
kerültek ki.
Ha valaki
igazán
belemerül,
már a kidolgozás
ismérvei
is felszínre
kerülnek, s igencsak
fontossá válik
az is, egyáltalán hol lehet
hozzájuk jutni. Főleg
egy adott szint után, amikor egyre
bővül az otthoni „kontingens”…
– Mindig is remek kidolgozásúak
voltak a csehek szép zománcozású
darabjai, de korábban a magyarok is
nagyon figyeltek a minőségre, viszont
a legszebbek talán a svédeké.
Továbbá külön jelentősége lehet annak
is például, hogy egy jelvény tűs,
„gomb-lyukas” vagy éppen kapcsose?
Mindezekhez a különböző börzéken
lehet(ett) hozzájutni csere formájában,
de mivel már mi gyűjtők is haladunk
a korral, a net hozzánk is betört.
Na, meg az a gondolkodásmód,
hogy egy-egy ritka darabon szépet
akar szakítani a tulajdonosa is. Számomra
e téren a legfontosabb, hogy
az emberi lépték megmaradjon…
Ha még csupán jelvényekről beszélhetnénk...
De sorra kerülnek elő
az igazi ereklyék, vagyis a futballmezek,
természetesen az azokat még
egyedibbé varázsoló sztár-aláírásokkal.
S maradva a magyar labdarúgásnál,
talán egy korabeli Újpest,
egészen pontosan egy Újpesti Dózsa
felső viszi a prímet. Méghozzá, többek
között a még patinásabb jelleget
adó hímzett címerrel a közepén,
amiből a jellegzetes D-betű sem hiányozhat.
(Gondoljunk csak bele, ha
akkor nincs a „dózsás-ötlet”, a lilák
szurkolhattak volna a budapesti Dinamónak
is a Megyeri úton, vagy
épp'' a Népstadionban...) A nagy
becsben tartott szöveten pedig ott díszelegnek
az aláírások Benétől
Göröcsig bezárólag. S ha már Bene
Ferenc, Béla azt is elárulja, hogy a
somogyi származású csatár a legnagyobb
kedvenc, s őriz egy olyan képet
is, melyen a támadó Franz Beckenbauerrel
szerepel egy BEK-mérkőzés
előtt – a felvételen pedig a
Császár köszöntő sorai Bélának,
egyenesen Salzburgból, a kétszeres
aranylabdás lakhelyéről...
Megtudtuk, van kiemelt terület a
gyűjtés terén, bár azt rögtön tegyük
hozzá, akár európai szinten
is egyedülálló
anyaggal találkozhatunk.
Hiszen hol
vannak ma
már olyan
k l u b o k
(épp a
b e l g a -
szekciónál
leragadva…),
melyek nevei
még a közelmúltban
is jól
csengtek: a RWD
Molenbeek, az RFC
Liege, vagy épp a KSVWaregem …
No, de vissza a bekezdés-indítóhoz:
ahogy Tóth Béla fogalmazott, leginkább
a magyar jelvények vannak
előtérben, azokra figyel elsősorban.
Külön rendbe szedve például a Dunántúl,
Tiszántúl vagy épp a főváros
szerint. Talán már kiderülhetett, a lila
szín az uralkodó, de azért csakcsak
odaböki az egyiknél:
– Látod ezt, milyen? Kérlek szépen,
ez egy „horthys” Fradi-címer.
Vagy nézd meg például ezt a
német nyelvterületről származót…
Mintha a zöldekéről mintázták volna,
pedig Pischelsdorf településének
csapatáról van szó…”
Polgár László
Ahol a lila- és zöld-fehér
egymással jól megfér
XXIII. évfolyam 14. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2011. április 14. Kanizsa A költészet, a zene, a tánc
együtthatását tapasztalhatták meg
a batthyányis diákok április 11-én
11 órakor a Költészet Napján. Az
intézmény udvarán több mint kilencszáz
torokból hangzott fel
Nagy László: Ki viszi át a szerelmet
című verse. Ehhez Nagy László
hangfelvétele teremtette meg az
áhítat csendjét, majd a teljes
csendből megépítették katedrálisukat
a gimnazisták.
Aprogram ötletgazdája, dr. Hámori
Zsoltné köszöntőjében kiemelte:
– Április 11-én született József Attila,
reménységnek és tulipánnak;
pár évvel korábban ugyanezen a napon
Márai Sándor. Egy költő és egy
prózaíró. XX. századi irodalmunk
két emblematikus alakja. Amikor
őket ünnepeljük, az alkotó embert
ünnepeljük. Magyarországon április
11-e 1964 óta a költészet ünnepe.
De mit kezdjünk a kultúrával, az irodalommal,
a költészettel, a verssel,
mi, itt a harmadik évezredben? A
válasz egyszerű: A vers az, amit
mondani kell. Kányádi Sándornak
igaza van, ezt a csudát, ezt a rímes
furcsa játékot azért kaptuk ajándékba,
hogy mondjuk. Mondjuk magunkban
mormolva, mint az imát,
mondjuk színpadon állva hangosan,
de az igazi csoda a közös versmondás
élménye. Ilyen ünneplésre hívtalak
benneteket ma. Építsünk szavakból
katedrálist, itt ezen az áprilisi
délelőttön. Zengjenek gyönyörű
hangzóink együtt mondva kilencszáz
torokból. Mostanság szinte divattá
vált ez a fajta közös versmondás, de
Zalában talán mi leszünk az elsők.
Saját élményemet megosztva, 2008
tavaszán részese lehettem annak a
varázslatnak, hogy az Esztergomi
Bazilika hatalmas épületének tövében
állva közel ezer középiskolás
mondta el Jordán Tamás közreműködésével
Babits Mihály Esti kérdését.
A hatás megfogalmazhatatlan
volt, csak átélni és érezni érdemes.
Segítsetek megépíteni szavakból azt
a katedrálist, ami az ünnep méltó
jelképe lehet. Nagy László versét választottam
– szólt a fiatalokhoz a
tanárnő –, azét a költőét, aki József
Attila költészetéből merített erőt, és
erőre most nekünk is szükségünk
lesz. Először József Attila sorai figyelmeztetnek
bennünket a világmindenség
nagyságára, az ember
parányiságára. Nagy László Himnusz
minden időben című versének
már ti is részesei lehettek.
Vers 900
torokból
Kanizsa 2 – Krónika 2011. április 14.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Ziegler Anita. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági
ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit
Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
A Költészet Napja rendezvénysorozat
április 8-án Vidám magyar
költészet címmel a Honvéd
Kaszinóban vette kezdetét. Kanizsai
vers- és énekmondók, valamint
barátaik adtak költészet napi
ajándékműsort a közönségnek.
A Költészet Napján, 11-én hétfőn
színes megmozdulásra került
sor a Batthyány Lajos Gimnáziumban.
Afocipályán több mint 900 diáktól
hangzott fel Nagy László: Ki
viszi át a szerelmet című verse.
Kedden délelőtt Versünnep címmel
a Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
felsős tagozatos és szakiskolás diákjai
találkoztak és szavaltak
együtt Riersch Zoltán és Fa Ede
költőkkel. A rendezvény nyitásaként
az intézmény valamennyi tanulója
megajándékozta a vendégeket
Riersch Zoltán, Madárdalban
című versének közös elszavalásával.
ARozgonyi Polgári Egylet és a
Takács László Irodalmi Kör 13-án
szerdán tartott közös megemlékezést
a Medgyaszay Házban a Költészet
Napja alkalmából.
A Halis István Városi Könyvtárban
április 15-én Miklya Luzsányi
Mónikával találkozhattak az érdeklődők,
aki a család értékeiről beszélt.
Ugyanezen a napon Menyhei
Réka: AGolgota virága című könyvét
mutatták be. A kötet Simon
Böske életéről szól, aki keszthelyiként
a két világháború közti időszakban
Európa Szépe címet nyert
el. Akönyvbemutatón telefonos beszélgetés
hangzott el a nagykanizsai
Laky Zsuzsával, Európa Szépével.
Vendég volt még Horváth
Zsuzsi, Laky Zsuzsa édesanyja,
Horváthné Polai Mária és Gőcze
Istvánné, a Hölgyklub tagja, aki a
női szépségről mondott verset, illetve
idézett a könyvből.
Programok a
Költészet Napja
alkalmából
„Adj esélyt a jövőnek!” címmel,
a Romák Világnapja alkalmából
tartottak Roma Oktatási
Konferenciát a Kanizsa Térségi
Integrált Szakképző Központban.
Az előadásokat Nagykanizsa
MJV Önkormányzata, a Nagykanizsa
MJV Cigány Kisebbségi Önkormányzat,
valamint a Zala Megyei
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
szervezte azzal a céllal,
hogy nagyobb figyelmet kapjon a
romák oktatásának, képzésének
fontossága. Mint ahogy Cseresnyés
Péter polgármester köszöntőjében
elmondta, kiművelt emberfők,
jó szakmunkások nélkül Magyarország
és Nagykanizsa nem
fog kilábalni a gazdasági válságból.
Vannak azonban olyan rétegei
a társadalomnak, amelyek eleve
hátránnyal indulnak – akár már az
óvodában is – ezek közül is a romák
társadalmának a legnehezebb
az előrejutás. Nélkülük pedig nem
fog sikerülni a gazdaság helyreállítása,
mert csak közösen érhetünk
el eredményeket ezen a téren. A
polgármester hozzátette, a konferenciával
egy lépéssel előrébb juthat
a cigányság ügye. Teleki László,
a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
elnöke vette át a szót,
ismertetve a romák öt jelmondatát:
az oktatást, a felzárkóztatást,
esélyegyenlőséget, az együttélést,
és a kiszámíthatóságot. Az oktatással
kapcsolatban kiemelte, még
mindig nincs roma értelmiség, és
főként ezért kell nagy energiákat
fektetni ennek a területnek a fejlesztésére.
Ehhez kéri a polgármester
segítségét is. Aköszöntőket
a Vörös Rózsák Cigány Hagyományőrző
Táncegyüttes fiataljainak
előadása követte, majd Heizer
Antalt, Magyarország szlovák
nagykövetét köszöntötte a közönség
a vendégek körében. Látogatásának
apropóját az adta, hogy már
európai szinten is foglalkozni kell
a roma kérdésekkel – a problémákra
a roma családok külföldről való
hazatelepítése hívta fel a figyelmet
leginkább. Kiemelte, hazánk előrébb
van például a mintaprogramok
szervezésében, mint a szomszédos
országok. Ami a roma stratégia
kidolgozásához elengedhetetlen,
az a stabil, hosszú távú finanszírozása
– többek között – az
oktatásnak is.
A délelőtt folyamán még Vajda
László, a Zala Megyei Közgyűlés
Kisebbségi és Nemzetiségi Bizottság
elnökének, valamint Bene
Csaba, a Zsigmondy-Széchenyi
szakközépiskola igazgatójának
előadását is meghallgathatta a közönség.
Z.A.
A romák felzárkóztatása a cél
Fotó: Ziegler Anita
Hat testvérváros tizennyolc
művésze élvezheti egy héten keresztül
a Kendlimajor Művészeti
Szabadiskola vendégszeretetét,
immár harmadszorra.
A Kisrécse mellet, 1999 óta
működő Ludvig Nemzetközi Művésztelep
2005-ben és 2008-ban
már szervezett hasonló testvérvárosi
rendezvényt, az idei pedig a
harmadik a sorban. A Tiborcz
Trió kellemes, jazzes dallamai
könnyed, bohém hangulatot varázsoltak
a megnyitóra, ahol
Ludvigné Tihanyi Klára köszöntötte
a művészeket. Elmondta, a
művésztelep ötlete a gleisdorfi
Gernot Schrampf alkotótól ered.
Az idei szimpózium rendhagyó,
hiszen ilyen sok, testvérvárosból
érkezett vendég még nem dolgozott
Kendlimajorban. A húsz művész
közül ketten kanizsaiak, valamint
érkeztek többek között
Magyarkanizsáról, Gleisdorfból,
Kazanlakból, Kovásznáról, Kolozsvárról
és Puchheimből is.
Hozzátette, minden alkotó hagy
majd egy-egy művet Kanizsán,
amelyek színesíteni fogják mind
a város, mind pedig a művésztelep
összképét. Mint Cseresnyés
Péter polgármester kiemelte,
bihácsi művészeket eddig még
nem üdvözölhettek a közösség
köreiben, így őket külön köszöntötte
a város első embere. Elmondta,
ha nem lenne Kendlimajor,
akkor a Távol-Keleten valószínűleg
nem ismernék Kanizsát,
de a művésztelep nyitottságának,
sokszínűségének köszönhetően
egyre nagyobb híre van városunknak,
hiszen az itt tevékenykedők
egyfajta arcot, arculatot is
megfestenek.
Ludvig Zoltán festőművész
ajándékcsomaggal köszöntötte a
vendégeket, és jó munkát kívánt az
április tizenhétig tartó tevékenykedéshez.
Z.A.
Újra testvérvárosiak Kendlimajorban
Kanizsa – 2011. április 14. A mi ügyeink 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
Elmondták, Magyarország nyugati
részében mindössze két ilyen
nagykapacitású, a digitális nyomtatás
teljes eszköztárát felvonultató
berendezés található, az egyik
itt, a másik Győrben. A nagykanizsai
előnyére kell azonban írni,
hogy ez a Xerox legújabb fejlesztése,
amely a digitális nyomdák piacán
plusz szolgáltatást is tartalmaz,
a lakkozás lehetőségét. Ezzel
a „kiegészítéssel” a régióban tehát
egyedülálló. Terveik szerint a
nagyberuházás mintegy három év
alatt térül meg, figyelembe véve,
hogy nem csak a helyi, hanem a
térségi piacot is le kívánják fedni.
Köszöntőjében Cseresnyés Péter
polgármester kiemelte, szívesen vesz
részt minden olyan eseményen,
amely előremutató, s a helyi vállalkozások
optimista hozzáállást tükrözi.
Hiszen minden beruházás munkát
biztosít, valamint megerősíti a városvezetést
és az itt élőket abban, hogy
városunkban érdemes befektetni. Az
önkormányzat mindig szem előtt tartotta
és tartja a kis- és közepes vállalkozások
támogatását, a munkahelyteremtést,
melyre ebben az évben 55
millió forintot terveztek.
Mérksz Andor, a TISZK képviseletében
az oktatás szemszögéből
szólt a jelenlévőkhöz, elmondta, a
legfontosabb, hogy a képzéseket
közelebb kell hozni azok felhasználóihoz,
s erre kiváló gyakorlati
hely lesz a most kapacitásait bővítő
vállalkozás.
H.T.
A Qualité 80 milliós dobása
Nemrégiben állt munkába városunk egyik digitális nyomdájának
legújabb fejlesztése, egy Xerox Colour 1000 típusú, professzionális,
digitális nyomdagép. A Qualité ügyvezetője, Toperczer Zsolt, a Xerox
képviselőjével, Hulényi Bencével karöltve mutatta be a közös, mintegy
400 ezer dolláros beruházást.
Tulajdonképpen már egy elkezdett
folyamat aktuális epizódjaként
került sor a Pannon
Egyetem Nagykanizsai Kampuszán
azon rendezvényre,
melynek keretében a horvátországi
Kapronca (Koprivnica)
város vezetését, egyben küldöttségét
ismertették meg a dél-zalai
város lehetőségeivel, pontosabban
Nagykanizsa városával való
szorosabb együttműködés kitörési
pontjaival.
A hivatalos program utáni tájékoztatón
Birkner Zoltán kampuszigazgatót
követően Drazen Pros,
Koprivnica város alpogármestere
ecsetelte, miért is lehet fontos a
horvát fél számára különösképp a
magyar kapcsolat. Külön kiemelte,
hogy az „alap-kapcsolatok” mentén
jöhet létre egy olyan együttműködés,
ami a jövőben egy kompaktabb
gazdasági és turisztikai közös
munkához vezethet.
A horvát település elöljárója
már csupán azért is lehet a magyar
kapcsolatok elkötelezett híve, hiszen
évekig hazánkban dolgozott,
s éppen ezért jó ismerője lehet a
két város együttműködési lehetőségeinek.
Ahogy azt kifejtette, miként
Horvátország számára Magyarország,
úgy ezen térségben
Koprivnica számára hasonlóképp
lehet fontos a Nagykanizsával
folytatott együttműködés a leendő
horvát EU-tagság küszöbén.
Ugyanakkor arra is rámutatott, városa
kellő gazdasági és infrastrukturális
potenciállal rendelkezik ahhoz,
hogy a magyar féllel való közös
munkát tartalommal tudja megtölteni,
ehhez azonban az is szükséges,
hogy a szó szoros értelmében a két
települést közelebb hozzák egymáshoz
a felek. Ahogy fogalmazott: „Jelenleg
a Nagykanizsa és Koprivnica
között 70 kilométer a távolság. Hogy
mi hiányzik ahhoz, hogy ez 30-40 kilométerre
redukálódjon? Nos, egy
híd a Dráván, illetve a mi oldalunkon
egy 2 kilométer hosszú útszakasz.”
Eddig a felek három hivatalos
találkozón vannak túl, s az eddig
vázolt tervek jó esélyt kínálnak arra,
hogy nem csupán intézményi,
de városi együttmükődési szinten
is tovább léphessenek.
P.L.
Közös igény
a szorosabb
együttműködés
A múlt héten ülést tartott a
Nagykanizsai Kistérségi Többcélú
Társulás, melynek alkalmával
többek között beszámolót
tartottak a 2010-es év munkájáról,
valamint döntöttek a „Hegyek-
völgyek” rendezvény megtartásáról
és a rendezvénysátor
igénylésekről is.
Mint az ülésen elhangzott, a
Nagykanizsai Kistérség Többcélú
Társulásának Felügyelő Bizottsága
a társulási megállapodás szerint
végezte tevékenységét a 2010. évben.
Összesen nyolcszor ült össze
a társulási tanács, ezekkel az alkalmakkor
a bizottság által tárgyalt
napirendek száma ötvenhét, a hozott
határozatok száma pedig hatvankettő
volt.
A 2010. év a társulás életében az
általános önkormányzati választások
következtében a bizottságok
összetételében is változást hozott,
az új tisztségviselők választása
2010. október 29-i ülésen megtörtént,
a feladatokat ennek megfelelően
folyamatosan a tanács működése
szerint látták el. A bizottság
tagjai munkájukért térítést nem
kapnak, azt a társulás eredményes
feladatellátásának elősegítése érdekében
végezték. Ami az elnökség
munkáját illeti, az éves ülések száma
kilenc, a tárgyalt napirendek
száma hatvankilenc, a hozott határozatok
száma pedig nyolcvan.
Mind a bizottságok, mind pedig az
elnökség éves munkájáról szóló
beszámolókat elfogadták az ülésen.
Napirendi pontként tárgyalták az
éves ellenőrzési jelentést a társulás
2010. évi belső ellenőrzési munkájáról.
Tavaly az NKTT belső ellenőrzési
csoportja huszonkilenc településen
látott el ellenőrzési feladatokat.
Mint hozzátették, még 2009-
ben indult el egy folyamat, amelynek
célja, hogy az önkormányzatok
pénzügyi és gazdálkodási feladatainak
személyi és informatikai
problémáin segítsenek. Ennek
eredményeként egy egységes integrált
gazdálkodási rendszert
használ 2010. január elsejétől a
kistérségbe tartozó önkormányzatok
kilencven százaléka. A rendszer
központi oktatása is sikeresen
megvalósult, amellyel jelentős
költségcsökkenést értek el. Tárgyalták
a „Hegyek-völgyek” napok
rendezvényére vonatkozó támogatás
kérését, amelyet a társulási tanács
február negyedikén tartott ülésén
egyszer már napirendre tűzött,
de akkor nem született döntés.
Hosszúvölgy, Fűzvölgy, Homokkomárom
és Magyarszentmiklós
polgármesterei közösen nyújtottak
be kérelmet a 2011. augusztusára
tervezett közös rendezvényük támogatása
céljából, összesen négyszázezer
forintot kérve a társulástól.
A településeknek össze kellett
állítaniuk a rendezvény költségvetését,
melynek ismeretében és átvizsgálását
követően a Társulás végül
elfogadta a kérelmet. Határozat
született a rendezvénysátor igényléseket
illetően is, amelyet megelőzött
a társulás munkaszervezete által bekért
önkormányzati sátorigénylések
átvizsgálása. Ennek alapján összeállították
a kistérség településeinek ez
évi igényét, így megállapítható,
hogy ugyanarra az időpontra nincs
többes igénylés. Az időpontokra tehát
rendelkezésre áll a sátor, az
újabb igényléseket az üzemeltetővel
kell előzetesen egyeztetni.
Z.A.
Négyszázezer „Hegyek-völgyek”-re
„Ifjúság, sólyommadár, tiéd a
világ és teérted van a világ”- ezt a
Nagy László idézetet választotta
mottóul az önkormányzattal
együttműködő Kanizsa Térségi
Integrált Szakképző Központ annak
a rendezvényének, amelyen
elsősorban Kanizsa lehetőségeit
mutatta be a város középiskolásainak
és az intézményvezetőknek.
A rendezvény megszervezésében
az önkormányzat és a Kanizsa
TISZK mellett a Gazdálkodási Tudományos
Társaságok Szövetsége
is közreműködött, meghívottakként
pedig a kamarákat, a munkaügyi
központ képviselőjét, valamint a
közép- és felsőfokú oktatási intézmények
vezetőit, tanulóit várták.
Mint Mérksz Andor, a Kanizsa
TISZK ügyvezető igazgatója nyitó
beszédében elmondta, az előadásokkal
az a cél, hogy meggyőzzék a
továbbtanulni szándékozó középiskolásokat
a tanulmányaik befejezése
utáni visszatérésre. Cseresnyés
Péter polgármester is köszöntötte a
hallgatóságot, és kiemelte, találó
idézetet választottak az előadásokhoz.
Mint mondta, a legfontosabb,
hogy a fiatalok megvalósítható célokat
tűzzenek ki maguk elé, amely
mellett ki is tartanak. Hinniük kell
magukban, emellett keményen meg
is kell dolgozniuk a célok eléréséért,
és Kanizsa egy olyan, lehetőségekkel
teli város, ahova érdemes
visszatérni a tanulmányok után.
Még ha ideiglenesen más városban
vagy külföldön gyarapítják is tudásukat,
akkor is Magyarországban,
és főleg Kanizsában gondolkodjanak
a jövőben. Ennek kapcsán Kanizsáról
induló, majd oda visszatérő,
sikereket elért oktatók és szakemberek
életútját és munkásságát
ismerhette meg a hallgatóság, így
például dr. Keller Krisztina, a Pannon
Egyetem egyetemi docense
mutatta be többek között az egyetemi
élet szépségeit Nagykanizsa,
ahová érdemes visszajönni címmel.
Dr. Etler Ottó okleveles vegyészmérnök
A szabadgyökök és az
antioxidánsok hatása a katicabogarak
fejlődésére című előadása után
Németh István gépészmérnök A választás
művészete már induláskor
témájú prezentációját hallgathatta
meg a közönség, mindhárom előadás
a rendezvény első részét képviselte.
Ezután a művészet dominált,
így Borsos Beatrix énektanár,
Tálosi Péterné zongoratanár, valamint
Pulai Viktória és növendékei
mutatkoztak be. A délelőtt utolsó
eseményét pedig már minden tanuló
izgatottan várta, hiszen a Magyarország
a soros EU elnöksége
alkalmából kiírt, magyar feltalálókkal
kapcsolatos pályázat eredményhirdetése
következett, az első három
helyezett a következők lettek:
1. Palini cukrászok, Balogh Zsófia,
Iványi Réka, Batthyány gimnázium
2. Elektrobuborék, Zalavári Csaba,
Cserháti szakközépiskola 3. Hologramok,
Nagy Diána és Tarnai Kata,
Batthyány gimnázium.
Z.A.
Kanizsa – A 4 mi ügyeink 2011. április 14.
Fotó: Ziegler Anita
Kanizsa: ahova érdemes visszatérni
A kanizsai demokraták összejövetelén
Katona Tamás egyetemi
tanár, volt pénzügyminisztériumi
államtitkár tartott előadást
az ország költségvetési
helyzetéről.
A Honvéd Kaszinó nagytermében
a szervezők nevében Böröcz
Zoltán köszöntött minden baloldalit,
jobboldalit, liberálist, konzervatívot
és mindazokat, akik megtisztelték
megjelenésükkel a rendezvényt.
Elöljáróban összefoglalta
mindazt, amiben egyetértettek
a januári találkozójukon: Magyarország
letér, vagy letérésben
van arról a közmegegyezésen alapuló
útról, amit a rendszerváltás
előtti kerekasztal-tárgyaláson
meghatároztak, majd az 1990-es
választások hitelesítettek. Egyetértettek
abban is, hogy Magyarországon
veszélybe került a demokratikus
berendezkedés, egy centralizált
irányú, tekintélyelvű autokrata
irányítású rendszer kiépítésének
a kísérlete folyik. Azt mondták,
a demokraták felelőssége abban
áll, hogy képesek-e megállítani
a polgári demokrácia lerombolását,
Orbán Viktor és csatlósai országlását.
Elsősorban az MSZP felelőssége,
hogy a demokratikus
erők összefogását kezdeményezze,
szervezze. Kérdése az volt, mi
történt a magyar gazdasággal, miért
nem felelt meg az új kormánynak
az az út, ami a Bajnai kormány
gazdasági prognózisában
szerepelt és az EU is alkalmasnak
találta arra, hogy Magyarország
számára gazdasági fellendülést
eredményezzen.
Előadásában Katona Tamás a
kormány elmúlt egy évét közgazdaságilag
így foglalta keretbe: a
fülkeforradalomtól az első Orbán
csomagig. Majd szólt a kormány
fő törekvéseiről, gyökeresen más
gazdaságpolitikájáról, a költségvetést
tehermentesítő intézkedésekről,
a kiadások és a személyi jövedelemadó
csökkentéséről, és annak
következményeiről, a foglalkoztatásról,
a Széll Kálmán Tervről,
amit igazi széllel bélelt tervnek
nevezett.
B.E.
A kanizsai demokraták Fotó: Bakonyi Erzsébet
2011 a környezetvédelem és a
szemléletformálás éve Nagykanizsán.
Az önkormányzat munkatársainak
kezdeményezéséhez
cégek, intézmények, civilek is
kapcsolódtak. Céljuk minél több
hulladéklerakó felszámolása a
város területén. A kezdeményezés
fontosságára Cseresnyés Péter
polgármester a helyszínen
hívta föl a városlakók figyelmét.
A„Szedj föl pár kilót!” akciósorozat
a hétvégén a Förhénci hegyen
folytatódott. A munkában a
város önkormányzatának munkatársai,
huszonhárom polgárőr, valamint
tizenöt diák vett részt. A
szemétgyűjtés sikerességét az is
bizonyítja – hangsúlyozta Böröcz
Tibor, a Förhénci Polgárőr Egyesület
elnöke –, hogy a három területen,
a zalaegerszegi úttól a
Förhénci hegyig vezető több mint
egy kilométeres szakaszon, valamint
a két hegyháton több mint
hatvan zsák szemetet szedtek öszsze.
B.E.
Szedj föl
pár kilót!
a Förhénci
hegyen
Kanizsa – 2011. április 14. A mi ügyeink 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
Négy igen, hat nem és hét tartózkodással
nem támogatta a
közgyűlés a Griff Szakközépiskola
és Szakiskola telephely bejegyzése
iránti kérelmét.
A Griff Felnőttképző Központ
Nonprofit Kft. azzal a kérelemmel
fordult a Rozgonyi Úti Általános
Iskola igazgatójához, hogy a Griff
Szakközépiskola és Szakiskola
számára az általános iskola tantermeit
esti és hétvégi képzések lebonyolítására
bérbe vehesse. Tartós,
hat tanévre szóló szerződést kívántak
kötni az intézménnyel annak
érdekében, hogy a Rozgonyi Iskolát
telephelyükként is bejelenthessék.
A Pénzügyi Bizottság nem javasolta
az előterjesztés elfogadását
– jegyezte meg az előterjesztés vitájában
Bene Csaba, a bizottság elnöke,
majd hozzátette: a Griffnek
van érvényben lévő, 2013-ig tartó
szerződése a Zsigmondy-Széchenyi
iskolával.
A cég ezt a szerződését sem tölti
ki olyan tartalommal jelen pillanatban,
mint ahogyan azt a megállapodás
szerint kitölthetné. Természetesen
olyan szerződése van, ami nem
kötelezi arra, hogy a Zsigmondyban
folytassa a képzéseket. Továbbá
nem kell minden évben öt éves szerződést
kötni azért, hogy egy szervezet
pályázni tudjon, és nincs is szó
arról, hogy a TISZK-nek vetélytársa
lenne, hiszen van más felnőttképző
szervezet is Kanizsán. Bene Csaba
arra is emlékeztetett, a város pontosan
azért kötött velük öt éves szerződést,
hogy biztosítsa az iskola
működésének a feltételét. Felhívta a
figyelmet arra is, hogy a felnőttképzés
feltételeinek a kialakításához
mire van szükség. Annak idején, a
szerződés megkötésekor is nagy viták
voltak a közgyűlésben. Az ügyvezető
akkor azt mondta, ha nem
szavazza meg a közgyűlés neki az
ötéves szerződést, akkor majd ő vásárol
ingatlant, és épít iskolát.
Az előterjesztés azt is tartalmazta,
hogy az élethosszig tartó tanulás jelentőségének
megnövekedése szükségessé
tette a hagyományos iskolarendszer
mellett minden tervszerű formális
és nem formális tanulási tevékenység
támogatását. A város önkormányzata
ezért kiemelt figyelmet fordított
a felnőttképzés feltételeinek, lehetőségeinek
biztosítására. Ezt szem
előtt tartva a 14/2008. (I.30.) számú
határozatával támogatta a Nagykanizsa
Térségi Integrált Szakképző Központ
létrehozását. Az intézmény ma
már az egyik legjobban működő szakképző
központ az országban, mely az
önkormányzat jelentős költségvetési
támogatásával végzi tevékenységét. A
szakképzésben, a középfokú és a felnőttoktatásban
felmerülő valamennyi
képzési igényt a Nagykanizsa TISZK
és a város középfokú oktatási intézményei
kiemelkedő szakmai háttérrel
képesek biztosítani.
B.E.
Az érvényben lévő szerződést sem
tölti meg tartalommal a Griff
Újdonságok,
energiahatékonyság, pályázatok
Társasházi
konferencia
az Inkubátorházban
Neves szakemberek részvételével,
országos szintű társasházi
konferenciára kerül sor
Nagykanizsán az Inkubátorházban
2011.04. 19. (kedd) 10 órai
kezdettel. Az országos roadshow-
t szervező Társasházak és
Társasházkezelők Országos
Egyesülete szeretettel várja a
társasházak kezelésével foglalkozó
közös képviselőket és vállalkozásokat.
Részvételi szándékot
a 06-30-3344-440 telefonszámon,
vagy a tht@tht.hu
e-mail címen lehet jelezni. További
információ www.tht.hu
illetve a 93/510-137 telefonszámon
kapható.
Tizenhárom igen szavazat és
három tartózkodás mellett a
közgyűlés jóváhagyta a Kanizsai
Dorottya Kórház kérelmét,
melyben a gyermek diabetológiai
szakrendelés szüneteltetésének
meghosszabbítását kérte.
Az ÁNTSZ Nyugat-Dunántúli
Regionális Intézete komplex ellenőrzést
folytatott 2009. márciusában a
Kanizsai Dorottya Kórházban, mely
érintette a Csecsemő- és Gyermekgyógyászati
Osztályt is. A szakfelügyeleti
ellenőrzés lényeges megállapításai
között szerepelt a gyermekdiabetológiai
szakrendelés személyi
minimumfeltételeinek a hiánya is.
Emiatt a kórház kezdeményezte a
szakrendelés átmeneti, egy éves időtartamú
szüneteltetését, melyet a
közgyűlés az októberi soros ülésén
jóváhagyott, majd ennek megfelelően
az ÁNTSZ is módosította a működési
engedélyt. Mivel gyermek
diabetológus szakorvos továbbra
sem dolgozik a kórházban, ismét
kérték a szakrendelés átmeneti, egy
éves időtartamú szüneteltetését.
B.E.
Átmenetileg
szünetel
a gyermek
diabetológiai
szakrendelés
A közgyűlés tizennégy igen, egy
nem, két tartózkodás mellett elfogadta
az épített és természeti környezet
értékeinek helyi védelméről
szóló önkormányzati rendelet módosítására
előterjesztett javaslatot.
Atestület a decemberi soros ülésén
már megtárgyalta a rendelet módosításáról
szóló előterjesztést, és ezzel
kapcsolatban megalkotta rendeletét.
A rendelet-módosításra lakossági indítvány
alapján került sor, mivel az
Olaj utcai lakosok egy része a telkük
hátsó, nyugati telekhatárán tömör kerítést
szeretne építeni vagyonvédelmi
megfontolásból. A közgyűlési vitában
is felmerült, hogy az érintett lakossággal
célszerű lenne egyeztetést folytatni,
és annak eredményeként szükség
esetén a témát újra a közgyűlés elé
kell tárni. A rendelet módosításának
értelmében a MAORT-telep telkeinek
olyan hátsó telekhatárán, amely
egyúttal építési övezeti határt is jelent,
a drótfonatos kerítésen kívül a terepszint
felett legfeljebb két és fél méter
magas tömör, falazott, és az ingatlanon
álló épület falával megegyező
színűre festett kerítés építhető. A rendelet
módosítása javítja az ott élő lakosok
biztonságérzetét és nyugalmát.
Az önkormányzatra semmilyen költségvetési
hatása nincs, és az érintett
lakosok számára sem jár kötelező erejű
anyagi következményekkel. Arendeletben
foglaltak környezetre gyakorolt
hatása minimális, de az érintett lakosok
nyugalmát védené a garázstelep
környékének zajhatásától.
B.E.
Épülhet a kerítés a MAORT-telepen
Ismét a közgyűlés napirendjére
került a vendéglátó üzletek éjszakai
nyitvatartási rendjéről
szóló rendeletének módosítása.
Aszigorítás hatására több vállalkozó
írásos kérelmet nyújtott be, melyben
sérelmezték, hogy az Eötvös tér
kikerült a belvárosi mentességi övezetből,
holott a városrekonstrukciós
program is így kezeli a teret.
A vállalkozók szerint a rendeleti
korlátozás ellehetetleníti a vállalkozásukat,
mert üzleteiket a hétvégi
napokon, pénteken és szombaton
csak este 23 óráig tarthatják nyitva.
Indokaikban az is szerepelt, hogy a
hétköznapi forgalom a jelenlegi
gazdasági nehézségek miatt nagyon
alacsony, a hétvégi hosszabb nyitva
tartással tudják csak a bevételeiket
növelni annak érdekében, hogy működőképesek
maradjanak, és ne
kelljen csökkenteni a dolgozóik létszámát.
Elsősorban a fiatalabb korosztály
látogatja hétvégén a vendéglátóhelyeket,
akiknek a szórakozásához
megfelelő körülményeket
tudnak biztosítani, és a lakosságtól
sem érkezett panasz a működésükkel
kapcsolatban. Akérelmezők ígéretet
tettek arra is, hogy fokozottabban
figyelnek vendégeik kulturált
viselkedésére, az üzletek környezetének
tisztaságára. A testület tagjai
tizenhat igen szavazattal elfogadták
a rendelet módosítását, mely szerint
a korlátozott nyitvatartási idő nem
terjed ki az Eötvös téri vendéglátó
üzletekre.
B.E.
Üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről
Kanizsa – Szabad 6 vélemény 2011. április 14.
Hirdetés
ATüttő János Nótaklub életében
mérföldkő volt az április 2-án
Veszprémben megrendezett Magyar
Nótaklubok Minősítő Fesztiválja.
Az elmúlt tizenegy évben
„csak” a közönségtől kaptunk
visszajelzést, biztatást, hogy jó
irányba haladunk, de most hét tagú
szakértő zsűri előtt kellett bizonyítani
jártasságunkat a magyar nóta
éneklés tudományában.
Utolsó fellépőként nagy volt az
izgalom bennünk, hogy a jobbnál
jobb kórusokat sikerül-e megelőzni.
Tudtuk, hogy jó néhány maximális
10 pont is kell a győzelemhez,
mely csak nagyon fegyelmezett
előadás mellett sikerülhet. A
Major Lajos kórusvezető által felkészített
17 fős együttes külön erre
az alkalomra összeállított műsorral
lépett fel, melyen kilenc percben
kellett bizonyítani felkészültségünket.
A verseny hangulatára jellemző
volt, hogy végig vastaps kísérte a
három kategóriában (egyéni, szóló,
kórus) fellépő szereplőket. Előadásunkkal
nem hoztunk szégyent
Kanizsára – amely a nóta városa -,
hiszen műsorunk után a hangos
taps mellett sorra emelkedtek a 10-
esek a magasba. A végeredmény
70 pont, egy szép serleg és egy első
helyezés. Az Arany minősítés
mellett még „A legjobb nemzetközi
magyar nóta klub” címet is kiérdemeltük
a tíz nótaklubot felvonultató
megmérettetésen.
A kórus sikerét még két szólistánk
(Vajda Mária és Horváth Zoltán)
is fényesítette, akik ezüst minősítést
szereztek. Szép sikerrel
szerepeltek még: Német Tibor,
Németné Lakatos Márta és Vejer
Béla, akik szintén szóló kategóriában
indultak.
Ez a nap a magyar nóta ünnepe
volt, amely visszahozott valamit e
sokak által méltatlanul elfelejtett
műfaj szépségéből.
Jakab Zoltán klubtag
Régen várt, nem mindennapi
vendégek érkeztek a nagykanizsai
Dr. Mező Ferenc Gimnázium és
Közgazdasági Szakközépiskolába.
Március 30. és április 2. között
egy 42 fős minnesotai középiskolás
diákcsoportot és 4 kísérőjüket
láttuk vendégül iskolánkban. A diákok
iskolájuk, a St. Anthony Village
Középiskola (Minnesota) jazz
band-jének és kórusának tagjai,
Helsinki és Salo után Budapestre
és Nagykanizsára is ellátogattak. A
vendégek március 30-án késő délután
érkeztek meg iskolánkhoz,
ahol a vendéglátó családok már
várták „ideiglenes gyermekeiket”.
Az első izgatott bemutatkozás után
a csoport tagjai kettesével csatlakoztak
a családokhoz, hogy eltöltsék
együtt első közös estéjüket.
Másnap reggel iskolánkban köszöntővel
és néptáncbemutatóval
fogadtuk a vendégeket, majd több
csoportban, mezős kísérők segítségével
betekintést nyerhettek iskolánk
hétköznapjaiba. Óralátogatásokon,
matematika és angol tanórákon
vehettek részt, majd kvízzel
készültünk számukra, hazánkkal
és anyanyelvünkkel kapcsolatos
kérdésekből álló feladatlapot
töltöttek ki. Nagyon jó volt nézni,
ahogy a csapatok aktívan, jókedvűen
igyekeztek közösen megoldani
a feladatokat. Hazánk nevezetességeiről,
magyar találmányokról
és feltalálóikról, magyar híres
emberekről, iskolánkról és városunkról
prezentációt készítettünk,
melyet nagy érdeklődéssel figyeltek,
majd ők is bemutatták nekünk
az iskolájukat egy általuk készített
videó segítségével. Nagy sikert
aratott a Rubik kocka bemutatása
is, amely „kirakásának” logikáját
először sokan nem értették, de kitartóan
próbálták ellesni a trükköket
iskolatársunktól, Petikétől, aki
a Rubik kocka „mestere” és így
pillanatok alatt „kirakta” a színeket,
és ezt nagy tapssal értékelte
„közönsége”.
Ezt követően a két iskola diákjai
közösen sportolhattak, illetve énekelhettek,
zenélhettek, majd részt
vettek iskolánkban Sass Brunner
Erzsébet és Brunner Erzsébet Varázslatos
India című tárlatának
megnyitóján. Kanizsa nevezetességeit
„élőben” is megmutattuk a
vendégeinknek, elkalauzoltuk őket
többek között a Plakátházba, a Városházához,
a Török kúthoz is és
kiállítást tekinthettek meg a Thúry
György Múzeumban. A városi túra
után a Zeneiskolába kísértük a csoportot,
ahol megismertették az intézményben
tanulható hangszereket,
képzéseket, és nagyon élvezték
a magyar diákok által előadott
rövid koncertet.
Este a Honvéd Kaszinó tükörtermében
„Miénk a színpad” címmel
a Mezős diákok előadásokkal, műsorokkal
szórakoztatták a vendégeket.
Pénteken kirándulást szerveztünk,
megmutattuk a Szigligeti várat
és Keszthelyen a Festetics Kastélyt.
Este a HSMK-ban fogadtuk
a vendégeket, ahol az Orff és a Kanizsa
Big Band együttesek műsorát
követően a nap fénypontja következett
– az amerikaiak léptek
színpadra, az általunk kíváncsian
várt koncertjükkel, mellyel elkápráztatták
a közönséget.
Az amerikai diákok látogatásának
célja az volt, hogy megismerkedjenek
a magyar kultúrával, a
nagykanizsai diákélettel, és hogy
lehetőséget kapjanak ők is a bemutatkozásra.
Nagyon kedvesek, közvetlenek,
érdeklődőek és barátságosak
voltak a vendégeink, ezért e
rövid idő alatt sok barátság kötődött
a két iskola diákjai között.
Hamar eltelt az idő, az elutazás
előtti búcsúzáskor több diák szemében
is könnycseppek csillogtak,
ahogy búcsúzásul még egyszer
megölelték egymást. Úgy gondolom,
hogy érdekes, tartalmas programokat
szerveztünk, és mind a
mezősöknek, mind az amerikai diákoknak
sok élményben volt részük.
Érdekes élmény volt, hogy
nyelvtudásunkat anyanyelvi beszélőkkel
gyakorolhattuk, és kiszakadva
a megszokott tantermi
környezetből „élővé” váltak a beszédhelyzetek.
Örülünk, hogy pozitív visszajelzéseket
kaptunk vendégeinktől a
programjainkról és reméljük, hogy
máskor is találkozhatunk még velük.
Kisházi Kitty,
11.E osztályos tanuló
2011.04.10. vasárnap éjszaka fél
11. Fárasztó hétvége után a 8 éves
kisfiam több órás sírás után, 39 fokos
lázzal végre elaszik. A 6 éves
kislányom is éppen lehunyta a szemét,
őt is elfárasztotta a testvére
betegsége. Persze „anya”, és „apa”
is megviselt már… Nagyon szeret-
Arany minősítés
a Tüttősöknek
Amerikai diákok
a Mezőben
Szolgálunk
és védünk!
jük a kicsiket, rossz érzés, ha beteg
valamelyik. Éppen sikerülne ágyba
kerülni, csengetnek. Kinézek az
ablakon. Rendőrök állnak a kapu
előtt. Két egyenruhás, és egy civil,
mint később kiderül nyomozó főhadnagy.
Kinyitom az ablakot, azt
kérik, menjek le, engedjem be
őket. Félálomba magamra kapok
valamit, és kimegyek, ajtót nyitok.
Viszonylag nyugodt ember vagyok,
mivel tudom, hogy a család
minden tagja itthon alszik, úgy
gondolom, nagy baj nem lehet, inkább
valami félreértés. Azt mondják,
a feleségemet keresik, engedjem
be őket. Mindannyian becsületes
állampolgárok vagyunk, ez
az információ felettébb megdöbbentett.
Közben a párom is lejön,
értetlenül állunk a közeg előtt.
Közlik, hogy a párom nevén lévő
XYZ… rendszámú gépjárművel,
és a hozzá kapcsolt utánfutóval ma
14 óra valahány perckor egy keszthelyi
kerítést szétbontottak, és elszállítottak
illetéktelenek. Kicsit
megkönnyebbülök, az autót több
hónapja eladtuk. Ezt közlöm a
nyomozóval, de ahelyett, hogy
kérnék az adásvételit, azt mondják,
átkutatják a házat. Mivel gyorsan
nyugalmat szeretnénk, természetesen
beleegyezünk. Azt közben
megkérdezem, hogy ezt miért éjszaka
csinálják, ha délután kettőkor
kapták a bejelentést. Azt
mondják most értek ide, és a forró
nyomos nyomozás nagyon fontos
az ügy szempontjából. Közben
szeretnénk elővenni az adásvételi
szerződést, de kiderül, hogy az
még valamelyik zsákban van a 20
közül. Néhány hete költöztünk egy
lényegesen kisebb lakásba, mint az
előző, még nem mindennek sikerült
helyet találni. Felajánlom,
hogy ettől függetlenül szívesen elkísérem
őket az illető házához, aki
megvette az autót, és másnapra
előkeressük a dokumentumot, és
bemutatjuk. Azt mondják ez nem
így működik, nekik ahhoz semmi
közük nincs, ők a feleségemet jöttek
ellenőrizni, és a házkutatást lefolytatni.
Értetlenül állok a helyzet
előtt. Azt mondják, ha eladtuk az
autót, ha nem, a feleségemnek
most be kell menni a rendőrségre,
és vallomást kell tennie. Próbálunk
megoldást találni, hogy a lázas, riadt
gyerekek mellől ne kelljen az
édesanyának éjszaka elmenni a
rendőrökkel. Tántoríthatatlanok.
Átvizsgálják a kertet, a garázsokat,
a házat. A WC-t is tüzetesen
megnézik, hogy nem rejtettük-e el
az ellopott kerítésmezőket. Már
azon is kezdek csodálkozni, hogy
nem motoznak meg bennünket.
Ekkor nem bírom tovább, felhívom
a jogvédelmi biztosítónkat.
Az ügyeletes jogi képviselő tájékoztat,
hogy természetesen a feleségemnek
vallomást kell tenni, de
egyezzünk meg egy időpontban
másnap, mert nincs jogi alapja,
hogy éjszaka a páromat a lázas
gyerek mellől előállítsák a rendőrségen.
Ezt közlöm a buzgó, ifjú
nyomozóúrral, aki azt mondja,
meg kell beszélnie a főnökével. Az
úr kimegy az udvarra, valakivel telefonon
beszél.
A főnök úr könyörületes volt,
nem viszik be a feleségemet a kapitányságra.
Közlöm az urakkal,
hogy kezd már felháborító lenni a
viselkedésük, mi szeretnénk segíteni
a munkájukat, de ne úgy kezeljenek
bennünket, mint egy bűnözőt.
Az ifjú nyomozó, és egyik
egyenruhás társa mosolyra húzza a
száját. Nem bírom tovább idegekkel,
megkérem, hogy „ne röhögjön
ki”! Közli, hogy ő nem nevetett…
Megírják a jegyzőkönyvet, megegyeznek
a feleségemmel, hogy
másnap 11 órakor bemegy a rendőrségre
vallomást tenni. Én még
mindig értetlenül állok a tény előtt,
hogy a feltételezhető elkövető nem
érdekli az urakat. Egyre türelmetlenebbül
próbálom az értésükre
adni, hogy a saját autómmal, a saját
költségemen, a saját időmet
nem sajnálva elkísérem őket, és
segítem a „forró nyomos” nyomozásukat.
Közlik, hogy ez nem így
működik, ennek nincs jogalapja.
Én nem értek hozzá, ne szóljak bele,
nekik azt adták ki, hogy a feleségemet
ellenőrizzék le. Ha a nejem
másnap 11 órakor vallomást
tesz, akkor majd folytatják a nyomozást.
Már kételkedek benne, hogy érthető
volt, amit a felzaklatott lelkiállapotomban
közöltem a rendőr
urakkal. Türelmetlenül, és erélyesen,
de abban a tudatban, hogy segíthetek
egy bűnöző elfogásában,
még egyszer elmondom, hogy
megmutatom, hol lakik az illető,
mert fejből nem tudom a nevét, és
a címét. Leállítanak, hogyha nem
hagyom abba, akkor bajom lesz.
Nekik semmi közük az illetőhöz,
aki megvette az autónkat. A „forró
nyomos” nyomozás ma éjszakára
véget ér…
Reggel nagyon hajt a kíváncsiság,
megnézem. Az autó az új tulaj
háza előtt, de már üres utánfutóval.
Hétfőn 11órakor már teljesen
udvarias módon hallgatják ki a páromat.
Bár már kezdik elhinni a mi
történetünket, sikerül beazonosítani
az illetőt, aki régi ismerősük, és
megtalálható a „családi albumban”,
azért a feleségemtől megkérdezik,
hogy ki vezette tegnap 14
óra x perckor az autót? Milyen autója
van most a feleségemnek? Milyen
autója van a férjének? Kié az
autó, ami a garázsunkban állt? A
feleségem megkérdezi, hogy azért
az illetőt remélhetőleg megkeresik?
Természetesen ez szerepel a
középtávú elképzeléseik között. A
párom, ha már ilyen vendégszeretetnek
örvend, megkérdezi, mit
kellene tennie, hogy az autót a vásárló
átírassa a nevére? Tegyen feljelentést?
Közlik vele, hogy azt
nem tehet, mert a rendőrségnek
ehhez semmi köze. Ellenben a
nyomozó úr tesz egy javaslatot arra,
hogy meg kellene keresnie az
illetőt, és rábeszélni, meggyőzni,
hogy mégis csak át kellene íratni
azt az autót a nevére. Most már a
feleségem is totálisan értetlenül áll
a praktikus tanács előtt. Újra rákérdez:
úgy gondolja, hogy az
önök által is nyilvántartott személyt,
neki kell megkeresni, és
meggyőzni? A nyomozóúr válasza
egyértelmű igen…
Ez ma a magyarországi bűnüldözés!
Hajrá nagykanizsai nyomozó
urak! (Tisztelet a kivételnek,
szerencsére nem ismerem a teljes
állományt, és bízom benne, hogy
ez egy kivételes eset volt) Természetesen
panaszt fogok emelni az
illetékes eljáró rendőr urak ellen.
Kíváncsian várom a Nagykanizsai
Rendőrkapitány Úr megtisztelő
válaszát.
Így neveljük gyermekeinket a
rendőrség szeretetére, és tiszteletére?
Szolgálunk, és védünk? Valahogy
nem érzem a kis történethez
illőnek…
Szomorú tény, de ideológiailag
úgy tűnik sokkal időtállóbb a következő
„gyöngyszem”: „Gyűjtsd
a vasat és a fémet, ezzel is a békét
véded!”
Egy törvénytisztelő
állampolgár
Április 11. napján már másodszorra
jöttünk össze, mi, Kanizsai
Demokraták. A találkozó
helye ismét a Honvéd Kaszinó
volt, célunk még mindig az elmúlt
20 év demokratikus vívmányainak,
a demokráciának a
megvédése, és az emberek, elsősorban
a kanizsai emberek figyelmének
a felhívása a veszélyre,
ami a demokráciánkat
fenyegeti. Ismét vegyesen voltunk
jelen, mind az életkort,
mind pedig a politikai véleményt
vagy pártállást tekintve,
csak a téma volt más: most a
gazdaság helyzetét vettük górcső
alá meghívott vendégünkkel,
Katona Tamás egyetemi tanárral,
közgazdásszal. Az volt a
Tanár Úrhoz a kérésünk, hogy
vezessen be minket egy picit a
magyar gazdaság jelenlegi helyzetébe,
hogy állunk, hol állunk,
merre tartunk. Erről bővebben,
elsősorban helyhiány miatt nem
is fogok írni, hiszen azt, hogy
hol állunk, az átlagpolgár, az
egyszerű melós vagy munkanélküli
a saját bőrén érezheti. Még
csak annyit ide, hogy elv-társak,
mi állunk, csakhogy benne, a
jelszó a nyárra szerintem pedig
az lesz, hogy ne mozogj, mert
hullámzik, meg munkát, kenyeret,
vagy legalább az egyiket. Az
előadás előtt egyikünk gyors
összegzést tartott az első, januári
összejövetelünk óta eltelt történésekről.
Városi szinten sajnos
nem sok jó történt. A lámpagyárból
elküldtek 800 embert,
tanárok tiltakoznak és gyűjtenek
aláírásokat az iskolák összevonása
ellen (nyilván az összevonást
automatikusan fogja követni
a tanárok létszámának drasztikus
csökkentése, a szakképzés
és tanítás színvonalának esésével
egyetemben), én is aláírtam
a tiltakozó ívet, mást is erre buzdítok.
A városban egymást érik
az üres kirakatok, most már
bankból is kevesebb van, csak a
patikák tartanak még ki, ami
nem is csoda, az egyszerű magyar
melós és nyugdíjas általános
egészségi állapotára is tekintettel.
Viszont jó hír, hogy
most már annyian vagyunk a
munkanélküli hivatalban egyegy
reggel (utoljára 2 hete voltam
lejelentkezni, hogy még
mindig élek és tengődőm), hogy
lassan forradalmat (igazit) lehetne
velünk csinálni. Országos
szinten sem jobb a helyzet, mindenki
megkapta, hogy ha nem
vitte semmire, akkor annyit is
ér.
(folytatás a 8. oldalon)
Kanizsa – 2011. április 14. Városháza 7
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
A fülkeforradalomtól
az első Orbáncsomagig,
avagy,
Demokraták, ha
összejönnek II.
Kanizsa – 8 Városháza 2011. április 14.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi
Bizottsága a vállalkozások támogatásáról szóló többször
módosított 20/2005.(V.9.) számú önkormányzati rendelet
alapján 2011. évre vonatkozóan pályázatot hirdet
munkahelyteremtés támogatására.
1. A pályázat célja:
Új munkahelyek létrehozásának támogatása, ezáltal a
foglalkoztatás tartós növelése, a munkanélküliek számának
csökkentése.
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 5
millió forint.
3. A pályázók köre:
A pályázaton részt vehetnek:
- Azok a működő nagykanizsai székhelyű, telephelyű illetve
fióktelepű egyéni és társas vállalkozások, amelyek
vállalkozásaikat Nagykanizsa város közigazgatási területén
valósítják meg.
- A támogatásra azok a vállalkozások pályázhatnak,
amelyek új munkahelyeket hoznak létre a pályázati feltételekben
részletezettek szerint.
Működőnek minősül az a vállalkozás, amely rendelkezik
egy zárómérleggel, valamint a nagykanizsai székhely, telephely
illetve fióktelep létesítés és a pályázat benyújtása
között egy év eltelt.
A pályázaton nem vehet részt:
- költségvetési szerv, helyi önkormányzat,
- az a szervezet: amely csődeljárás, felszámolási eljárás
vagy végelszámolás alatt áll; amelyet a pályázat benyújtásának
hónapját megelőző két évben 500 Eft-ot elérő munkaügyi
bírság megfizetésére köteleztek; amelynél a pályázat
benyújtását megelőző egy év alatt a foglalkoztatottak
létszáma csökkent; akinek a pályázat benyújtásakor lejárt
esedékességű meg nem fizetett köztartozása van;
4. Pályázati feltételek:
Pályázni olyan munkahelyteremtéssel lehet, amely esetében
a pályázó:
- vállalja, hogy legalább egy új - napi 8 órás - munkahelyet
teremt;
- vállalja, hogy nagykanizsai székhelyén, telephelyén illetve
fióktelepén a támogatási igény benyújtása előtti éves
korrigált átlagos statisztikai állományi létszámához képest
a tervezett létszámfejlesztést a pályázat kedvező elbírálását
követő - a legfeljebb 50 főt foglalkoztató pályázó esetén -
kettő hónapon belül, - az 50 főnél többet foglalkoztató pályázó
esetén - 1 éven belül megvalósítja, és azt legalább
kettő évig folyamatosan fenntartja;
- vállalja, hogy a telephelyén a pályázat kiírója a pályázati
anyagban szereplő adatokat, illetve szerződéskötés esetén
a vállalások teljesítését helyszíni ellenőrzés keretében
ellenőrizze;
- vállalja, hogy külön nyilatkozatot készít pályázati
anyagában arról, hogy három éven belül volt-e egyéni vállalkozó
(telephelyének címe és tevékenysége), volt-e gazdasági
társaságnak tulajdonosa és mely társaságnak (társaság
neve, címe, cégjegyzék- és adószáma);
- vállalja, hogy - szerződéskötés esetén - a pályázat benyújtás
időpontjától a futamidőre vonatkozóan olyan külön
munkaügyi nyilvántartást vezet, amelyből a támogatási
rendszerben vállalt többletlétszám ellenőrizhető;
- vállalja, hogy a pályázati anyagában külön nyilatkozik
a vállalkozás által a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban
lévő pénzügyi évben kapott valamennyi csekély
összegű (de minimis) támogatásról;
Ahelyi munkahely-teremtési támogatást additív támogatásként
igénybe vehetik azok a vállalkozások is, akik a központi
támogatásra pályázatot nyújtanak be a Nemzetgazdasági
Minisztériumhoz, vagy a Vas Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja Nagykanizsai Kirendeltség és
Szolgáltató Központjához.
5. Pénzügyi feltételek:
- A pályázható támogatás (vissza nem térítendő) összege
a legfeljebb 50 főt foglalkoztató pályázó esetén a vállalkozás
által létrehozott minden egyes új teljes munkaidős
munkahely után 500.000 forint, azonban az egy vállalkozás
részére folyósított támogatás összege egy naptári éven belül
nem haladhatja meg az 5 millió forintot.
- Amennyiben a foglalkoztatottak létszáma meghaladja
az 50 főt a pályázónál és az új munkahelyek létesítésének
aránya a pályázat benyújtását megelőző 5 év közül a legmagasabb
foglalkoztatott létszámhoz viszonyítva meghaladja
az 25 %-ot, a vállalkozásnak nyújtható támogatás
összege minden egyes új teljes munkaidős munkahely után
400.000 forint, azonban az egy vállalkozás részére folyósított
támogatás összege egy naptári éven belül nem haladhatja
meg a 40 millió forintot.
- Az önkormányzat által nyújtott támogatás csekély
összegű (de minimális) állami támogatásnak minősül,
amelyre az uniós 1998/2006/EK bizottsági rendelet, valamint
a 85/2004.(IV.19.) számú kormányrendelet előírásai
az irányadóak.
- Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegű
támogatási jogcímen odaítélt támogatás összege - három
pénzügyi év vonatkozásában - nem haladhatja meg a 200
000, a közúti szállítási ágazat esetében a 100 000 eurónak
megfelelő forintösszeget.
- Minden egyes új csekély összegű (de minimális) támogatás
odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az
előző két pénzügyi év alatt odaítélt de minimális támogatás
teljes összegét kell figyelembe venni.
6. A támogatás kifizetése:
- a vállalt többletlétszám felvételét igazoló munkaszerződések
bemutatását követő 30 napon belül esedékes,
amennyiben a támogatott az igényelt támogatás mértékéig
bankgaranciát biztosít.
Az a vállalkozás, amely a támogatást a fentiek szerint
vette igénybe és a támogatás igénybevételét követő két
éven belül a vállalt létszámfejlesztést nem, vagy csökkentett
mértékben teljesítette, a támogatás teljes összegét,
részteljesítés esetén azzal arányosan a Ptk. 301.§. (1) bekezdése
szerinti kamattal együtt egy összegben köteles
visszafizetni.
- utólagosan, a 2 éves foglalkoztatási kötelezettség lejártát
követő 30 napon belül esedékes, amennyiben a támogatott
az igényelt támogatás mértékéig bankgaranciát nem
biztosít.
Az a vállalkozás, amely a támogatást a fentiek szerint
veszi igénybe, azonban a vállalt létszámfejlesztést nem,
vagy csökkentett mértékben teljesítette, a támogatási öszszeg
arányosan csökkentett részére jogosult.
7. A pályázat benyújtása és elbírálása
A pályázatot 1 példányban - a pályázati adatlap kitöltésével
és az abban meghatározott mellékletekkel - kell benyújtani
a Pénzügyi Bizottsághoz. Formai vagy tartalmi hiányosság
esetén a pályázó egy esetben hiánypótlással kiegészítheti
pályázatát. A pályázat elbírálását - max. 30 nap
határidőn belül - a Pénzügyi Bizottság végzi.
A pályázatok benyújtásának határideje folyamatos a
közzététel napjától számítva, a végső határidő 2011. november
30. A pályázati adatlap és a szükséges mellékletek
listája a Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztályán, az osztályvezetőnél
vehetők át.
8. Szerződéskötés
APénzügyi Bizottság pozitív döntése alapján, a pályázati
feltételeket és a pályázati adatlap adatait tartalmazó támogatási
szerződést a polgármester köti a pályázóval, a
döntést követő 30 napon belül. A szerződés a projekt adatain
túlmenően tartalmazza a pályázati feltételek szerinti ellenőrzési
és szankcionálási részleteket is.
Nagykanizsa MJV. Közgyűlésének
Pénzügyi Bizottsága
A pályázati adatlap, illetve a pályázathoz csatolandó
mellékletek megtalálhatók a www.nagykanizsa.hu honlapon
a Felhívások menüpont alatt is.
Pályázat munkahelyteremtés támogatására
(folytatás a 7. oldalról)
Máskülönben alkotmányellenes
lett a közalkalmazottak indoklás
nélküli elbocsátása,
mondjuk ezt a Fideszen kívül
mindenki tudta, úgyhogy a meglepetés
erejével csak rájuk hatott.
A gazdaság továbbra sem
akar beindulni, a beígért orbáni
csoda még mindig várat magára,
a benzin 380 forint, a kenyér
árát már megint emelték, na,
mondjuk a cukorét, lisztét, olajét
stb. is, persze csak azért,
hogy a benzinár ne érezze magát
egyedül. Egymást érik a tüntetések
és a demonstrációk (érdekes
az is, hogy mióta ezeket már nem
a Viktor szervezi, azóta nem is verik
szét fél Pestet a „demonstrálók”),
a közbiztonsági helyzet is
egyre fokozódik, úgyhogy nem tudom,
hogy az Orbán által megígért
általános jólét, meg a „mindenki
jól fog járni” mikorra jön el, de
legalább elindulhatna már végre.
Mert ugye el fog jönni, hiszen ez a
miniszterelnök soha nem hazudik,
ugye. Ugye? Az előadás után egyikünk
felvetette az ötletet, hogy
miért nem veszünk fel valamilyen
szervezeti formát, miért nem alakulunk
meg hivatalosan is? Erre
felbolydult a demokrata találkozó,
és nagyjából 10 perc alatt eldöntöttük,
hogy egyesületté fogunk alakulni.
Két tucat kéz is a levegőbe
lendült, jelentkezve alapító tagnak.
Nagyjából átbeszéltük, pontokba
szedtük az elérendő célokat, szabályokat.
Egyik demokrata jogász
barátunk vállalta, hogy a megfogalmazottak
alapján elkészíti a
szükséges hivatalos papírokat. Abban
állapodtunk meg, hogy a következő
összejövetelünkön hivatalosan
is egyesületté alakulunk, fő
célunk pedig egy lesz: összefogni a
demokrata erőket, a Demokratákat
az ellen a tekintélyelvű, diktatórikus,
demokráciaellenes kormányzati
politika ellen, ami most az országban
folyik. Bárki csatlakozhat
tehát, pártállás nálunk nem számít!
Kérek minden hasonlóan
gondolkodó embert, demokratát,
jöjjön el a következő összejövetelünkre,
legyen tagunk, pártoló tagunk,
vagy csak egyszerű hallgató,
résztvevő, vitatkozó, javaslattevő!
Tegyünk azért közösen,
hogy a 21. században, egy EU-s
országban ne egy, a múltból ittragadt
kiskirály, despota mondja
meg az emberek, a nép helyett,
hogy mi a jó nekünk, hogy merre
menjünk!
Papp Attila
Kanizsa 2011. április 14. – Városháza 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
A pályázat célja: Nagykanizsa megyei jogú város kulturális életének támogatása.
Pályázat tárgya: 􀂊 Nagykanizsán megrendezésre kerülő kulturális rendezvények
dologi költségeinek támogatása. 􀂊 A nagykanizsai művészeti csoportok,
együttesek, magyarországi és külföldi fesztiválon való részvételének dologi
költségei, valamint a cégbíróság által bejegyzett „kulturális profilú" civil
szervezetek működési költségeinek támogatása. 􀂊 Kulturális szolgáltatások és
kiadványok támogatása.
A pályázók köre: 􀂊 Természetes személy, nagykanizsai székhellyel bejegyzett
társadalmi szervezetek, kulturális vállalkozás, művelődési, oktatási és nevelési
intézmény. 􀂊 Megjegyzés: Jogi személyiséggel nem rendelkezők – az elmúlt
évekhez hasonlóan – csak jogi személyiséggel rendelkező ernyőszervezeten
(lebonyolító) keresztül pályázhatnak.
A támogatás formája: 􀂊 A sikeres pályázókkal az önkormányzat támogatási
szerződést, pénzeszköz-átadási megállapodást köt. A benyújtott részletes
költségvetéssel alátámasztott programhoz az önkormányzat vissza nem térítendő
támogatást nyújt. A finanszírozás módja: előfinanszírozás.
Pályázati feltételek: 􀂊 Egy pályázó meghatározott számú pályázatot adhat
be: intézmény, intézményegység "saját nevében" négyet, civil szervezet" saját
nevében" kettőt, természetes személy egyet. 􀂊 Pályázni 2012. március 31-ig
megrendezésre kerülő, fent meghatározott tárgyban lehet. 􀂊 30.000 Ft feletti támogatás
esetén a kötelező önrész a pályázott összeg minimum 30 %-a, amelylyel
a pályázónak a támogatott összeggel együtt kell elszámolnia. 􀂊 Reprezentációs
és kommunikációs költségre nem használható az alap. 􀂊 Pályázati cél és
határidő nem módosítható. 􀂊 A támogatás összege, más civil szervezettől rendelt
szolgáltatás ellentételezésének kiegyenlítésére nem használható fel.
A pályázat benyújtása:
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal (Erzsébet tér 7.) portáján, illetve a
város honlapjáról / www.nagykanizsa.hu / letölthető adatlapon egy példányban
a Művelődési és Sportosztályra kell benyújtani. A pályázathoz csatolni kell a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
szóló nyilatkozatot. A pályázat beérkezésének határideje: 2011. április
22. (péntek) 13.00 óra.
Kulturális Alap 2011.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata "Testvérvárosi Pályázat
2011" címmel pályázatot ír ki a testvérvárosaihoz fűződő kapcsolatok fejlesztése,
a lakosság és civil szervezetek, valamint intézmények ez irányú működésének
támogatása, a szervezetek biztonságos tervezésének elősegítése céljából.
A pályázók köre: civil szervezetek, intézmények, öntevékeny csoportok.
A tervezett projektnek Nagykanizsa testvérvárosai és baráti városai – Akko,
Bihács, Csáktornya, Gleisdorf, Kazanlak, Kovászna, Magyarkanizsa, Ptuj,
Puchheim, Salo, Shijiazhuang, Togliatti – valamelyikében működő partnerszervezet
aktív együttműködésével 2011. július 1. és 2012. június 30. között kell
megvalósulnia. Apályázó saját forrásainak legfeljebb 50 %-os kiegészítése céljából
lehet pályázni költségvetéssel alátámasztott, részletesen kidolgozott projektre.
A pályázatok támogatásáról a polgármester legkésőbb 2011. június 30-ig
dönt. Az elnyert támogatást - legfeljebb 100 ezer Ft-ot - részletes elszámolással,
a pályázó nevére kiállított számlákkal igazolt kiadásokra, legfeljebb az önrész
mértékéig, utólagos finanszírozással biztosítja az alap. Egy pályázó több
célra is nyújthat be pályázatot.
A pályázat részletes feltételeit tartalmazó felhívás és pályázati adatlap letölthető
a www.nagykanizsa.hu honlapról, vagy nyomtatott formában, munkaidőben
személyesen is átvehető a Polgármesteri Hivatal portáján.
A pályázatok beérkezésének határideje 2011. május 10.
Testvérvárosi pályázat 2011.
Nagykanizsa megyei jogú város polgármestere „Civil Pályázat - 2011” címmel
pályázatot ír ki civil szervezetek 2011. évi támogatására.
A pályázaton részt vehetnek Nagykanizsa megyei jogú város közigazgatási
területén működő, cégbíróságon bejegyzett nagykanizsai székhelyű civil szervezetek.
A pályázaton nem indulhatnak pártok, egyházak, vallási felekezetek.
Apályázat célja a nagykanizsai civil szervezetek Nagykanizsáért végzett önkéntes,
közhasznú munkájának támogatása. A pályázati célra fordítható összeg
összesen egymillió Ft. A támogatás utófinanszírozás, amely a támogatási szerződésben
megjelölt célok elérése, a pályázati feltételek betartása, és az elszámolás
elfogadása esetén kerül folyósításra. A támogatás 2011. január 1. és
2011. december 31. között keletkezett fizetési kötelezettségek kiegyenlítésére
használható fel. A pályázatok beérkezésének határideje 2011. május 10.
A pályázat részletes feltételeit tartalmazó felhívás és adatlap elektronikus
úton letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról, vagy nyomtatott formában
személyesen átvehető munkaidőben a Polgármesteri Hivatal portáján az Erzsébet
tér 7. és Eötvös tér 16. szám alatt.
Civil Pályázat 2011.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet az önkormányzati
tulajdonú Kanizsa Uszoda Szolgáltató Egyszemélyes Kft. Nagykanizsa,
Csengery u. 49. ügyvezetői tisztségének betöltésére
Az ügyvezető fő feladatai: A nagykanizsai önkormányzat tulajdonában lévő
"B" fürdő kapacitású uszoda és strandfürdő (Nagykanizsa, Csengery u. 49.)
önálló üzemeltetése, a fürdővezetői feladatok ellátása, a Gt. valamint a Kft.
alapszabálya által az ügyvezetői tisztségre meghatározott feladatok ellátása.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, főiskolai
vagy egyetemi gépészmérnök, villamosmérnök, építőmérnök, épületgépész
üzemmérnök végzettség, legalább 5 év szakmai gyakorlat.
Apályázatban benyújtandó dokumentumok: a kft. vezetésére vonatkozó koncepció,
a pályázó szakmai önéletrajza, a feltételként előírt iskolai végzettséget igazoló okirat
közjegyző által hitelesített másolata, a feltételként előírt gyakorlat hivatalos igazolása,
3 hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolást tartalmaz
arra vonatkozóan is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll,
a pályázó nyilatkozatait az alábbiakra vonatkozóan, hogy részéről az ügyvezetői tisztség
betöltése a Gt. 23. §-a alapján nem kizárt, vele szemben a Gt. 25. §-a alapján összeférhetetlenségi
ok nem áll fenn, a 2007. évi CLII. törvény 3. és 5. §-ai szerinti vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettséget vállalja, a pályázati anyagát az elbírálásban részt vevők
megismerhetik, a pályázati anyaga nyilvánosságra hozható-e, a pályázati eljárás során
az előkészítő bizottsági üléseken, illetőleg a döntéshozó Közgyűlés ülésén a napirendnek
a nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e.
(A pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével
hiánypótlásnak nincs helye. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a bizottsági
meghallgatáson be kell nyújtani.)
Az ügyvezetőt a Közgyűlés határozott időre, 2011. június 1. naptól kezdődően
2016. május 31. napjáig tartó 5 évre választja meg azzal a feltétellel, hogy a
megbízási szerződés megkötésétől számított 6 hónapig a feleket kölcsönösen
megilleti az indokolás nélküli rendes felmondás joga, a felmondási idő a közlésétől
számított 4 hónap.
Az ügyvezetői tisztség ellátása a Ptk. alapján megbízási jogviszonyban, a díjazás
- a Kft. Javadalmazási Szabályzatában foglaltak figyelembevételével -
megállapodás alapján történik.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. április 30.
A pályázat benyújtásának helye: Cseresnyés Péter polgármesternek címezve,
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.
A pályázat elbírálásának módja és határideje:
Ahatáridőben benyújtott pályázatokat a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság
a pályázók meghallgatásával véleményezi és javaslatot tesz a díjazásra.
A pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést az Ügyrendi, Jogi és Közrendi
Bizottság is megtárgyalja. A pályázatról a Közgyűlés a bizottsági vélemények
ismeretében, a pályázók meghallgatásával, várhatóan a 2011. május havi soros
ülésén, legkésőbb 2011. május 31. napjáig dönt. A pályázat kiírója fenntartja a
jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban információt ad: Cseresnyés Péter polgármester
(Tel: 06-93-500-701)
Pályázat az uszoda ügyvezetői állására
Fényre sötétedő lencse AKCIÓ – 25%!
2011. április 1. – május 31-ig
Kanizsa – Zenére 10 hangolva 2011. április 14.
A kaszinó emelete – a díszterem
és az előcsarnok egyaránt – kifejezetten
szűknek bizonyult annak a
sok embernek, akik mind az Ismerős
Arcok koncertjére várakoztak. Volt,
akinek míves lemezzel díszített tarsoly
lapult az oldalán, és türelmetlenül
meg-meghúzta a sörösüveget, és
volt, aki halkan, nyugodtan szívta a
cigarettáját. Késve érkeztem a helyszínre,
így megpróbáltam a lehető
leggyorsabban átpréselődni a rajongók
tömegén, de a díszteremben
próbáló banda előtt elzárta az utamat
egy robusztus fiatalember. Aztán
büszkén meglobogtattam a sajtóbelépőmet,
lassan tisztázódott a helyzet,
és egyszeriben szemben találtam
magam az Ismerős Arcokkal. Megnyugodtam.
Ahelyi Onogur zenekar
fellépése előtt-közben sikerült beszélgetnem
Galambos Nándorral és
Kovacsik Tamással.
– Az Ismerős Arcok immár tizenkét
éve létezik. Úgy tudom,
nem mindig működött a jelenlegi
arculatával. Hogyan indult a
zenekar és mikor történt változás
a zenéjében?
– Egy emlékezetes napon, 1999.
október 23-án alakultunk két zenekarból,
méghozzá a $texas és az
Udvari Bolondok fuzionált, s így
született meg az Ismerős Arcok. Én
2002-ben csatlakoztam (Kovacsik
Tamás dobos) az együtteshez, majd
2005-ben Leczó Szilveszter billentyűs
játékával egészült ki az ’Arcok
zenéje. 2011 januárja óta már hatan
vagyunk Tánczos István szaxofonossal,
és ez a végleges felállás.
Gyökeres változást okozott a zenekar
életében, amikor 2001-ben először
Erdélyben jártunk. Szövegírónkra-
énekesünkre Nyerges Attilára
olyan hatással volt az erdélyi
miliő és Wass Albert műveinek
szellemisége, hogy ennek az utazásnak
a hatására változott tartalmasabbá
a mondanivalónk, színesebbé
a zenénk.
– őszintén szólva inkább az
utóbbi négy-öt évben hallottam
az Ismerős Arcokról, előtte nem
nagyon. Minek köszönhető, hogy
manapság népszerűbb az együttes,
mint azelőtt?
– Valóban, míg például 2005-ben
tíz-húsz ember jött el egy-egy előadásra,
addig az utóbbi években
már teltházas koncerteket adunk. A
médiának nagy szerepe van abban,
hogy melyik zenekar válik ismertté,
és úgy alakult, hogy minket soha
nem támogattak eléggé. Most már
elmondhatjuk, hogy, ugyan lassan,
lépésről lépésre haladva, de egyre
többet szerepelünk a médiában is. A
teltházas koncertek a legékesebb bizonyítékai
annak, hogy van igény
arra, amit csinálunk. Rendszeresen
fellépünk a határon túli magyarlakta
Ismerős az üzenet: merjünk magyarnak lenni
– Bizonyára nem ismeretlen
a kanizsai metál-zene szerető
közönség előtt a Subscribe
név, de azért néhány gondolat
erejéig bemutatkoznátok kicsit?
– Amolyan gimis zenekarként,
barátokként alapítottuk meg az
együttest. Senki nem értett semmihez,
közülünk egyedül Bálint zenélt
egy másik zenekarban, mi pedig
az első próbán vettünk hangszert
a kezünkbe. Ráadásul Bálint
csak egy évre a megalakulásunk
után lépett be a Subscribe-ba, már
ekkor is voltak koncertjeink. Már
tizenkét éve zenélünk együtt,
ugyanazzal a felállással, de szerintem
pont az a mozgatórugója a zenekarnak,
hogy ugyanazok a tagok
alkotják, mint induláskor. Az első
lemezünk még 2004-ben látott
napvilágot, és ez hozta meg az áttörést,
aztán született egy lemez
2007-ben, amellyel megnyertük a
Fonogram-díjat. Hosszabb kihagyás
után most született meg a
Bookmarks, ezzel indul az országos
turné április közepén.
– Subscribe. Miért pont ezt a
nevet választottátok magatoknak?
– A névválasztás teljesen véletlenszerű
volt, ránéztünk egy szóra,
és tulajdonképpen az lett az együttes
neve…egy angol nyelvű magazinban
szerepelt a subscribe the
magazine, ami annyit jelent, hogy
fizess elő a magazinra. Megtetszett
a szó, így ennél maradtunk.
– Említettétek, hogy tizenkét
éve működik a zenekar ugyanazzal
a felállással, és ez főképp annak
köszönhető, hogy tulajdonképpen
egy baráti társaság
vagytok. Hogyan tartható fenn a
barátság ennyi év együtt zenélés
után is?
– Mivel barátok vagyunk, valószínűleg
amúgy is folyton együtt
lógnánk, a zenélés pedig egy ráadás.
A kettő így együtt nagyon jól
működik. Persze voltak mélypontok
az együttes életében, de eddig
mindig meg tudtuk oldani a konfliktusokat.
– Visszatérve a zenétekre, milyen
stílusok ötvöződnek a dalokban?
– Az alap progresszív rock,
úgynevezett fúziós muzsika, de
több stílust ötvözünk és kísérleteztünk,
ha az adott téma úgy
kívánja. A zenénkben fellelhető a
hardcore, egy kis jazz, néhol egy
kis funky, népzene, vagy épp
elektronikus zene, és az egészet
egy modern rockzenei mag tartja
össze. A „sima” rockzenénél azért
persze jóval keményebb zenét játszunk.
Fejezetek a Subscribe életéből
Újra városunkban koncertezett az Ismerős Arcok zenekar, idén a
Honvéd Kaszinó adott otthont a visszatérő vendégeknek, a Nagykanizsaiak
a Nemzetért Hagyományőrző Egyesület meghívására. Még
a fellépés előtt beszélgettünk Galambos Nándor basszusgitárossal és
Kovacsik Tamás dobossal a zenekar jelenéről, a nemzetről, mint fogalomról,
és természetesen a készülőben lévő új albumról.
Fotó: Ziegler Anita
Országos koncertkörútjára indult a Subscribe együttes, ami pedig
Zala megyét illeti, a fiúk láthatóak-hallhatóak lesznek Zalaegerszegen
és Keszthelyen is. Igaz, Nagykanizsát nem érinti a turné, de egy
interjú erejéig városunkba is ellátogatott az együttes két tagja, Csongor
Bálint énekes és Reich Tamás gitáros. Velük beszélgettünk többek
között a Bookmarks címet viselő legújabb albumukról, amely már a
MAHASZ Top 40 album- és válogatáslemez-listájának első helyét is
elérte.
Kanizsa – Zenére 2011. április 14. hangolva 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
területeken, de voltunk már a tengerentúlon
is, legutóbb pedig Svédországba,
Göteborgba hívott minket
egy ott élő magyar közösség.
– Visszatérve a médiaszereplésekhez,
mi lehet az oka a visszautasítottságnak?
– Általában mi kerestük fel a tévéket,
rádiókat, de szinte minden
esetben kitérő válaszokat kaptunk.
Biztosan nem állíthatjuk, de valószínűleg
politikai okok állhattak az
elutasítások mögött.
– Hallottam már a nemzeti
rock jelzőt az Ismerős Arcok
együttesre vonatkozólag is. Nem
szerencsés a skatulyázás, de ezzel
kapcsolatban mi a véleménye
az együttesnek, illetve pontosan
hogyan jellemezné a zenéjét?
– Az utóbbi időben meglehetősen
pejoratív, negatív előjelű lett a nemzeti
jelző, mert tudatosan összekapcsolták
szélsőjobboldali eszmékkel.
Ez az elnevezés az utóbbi időben terjedt
csak el, mert 2001 körül, amikor
az új, líraibb hangvételű dalainkat
kezdtük el játszani, akkor még se híre,
se hamva nem volt a mai értelemben
vett nemzeti rocknak. Akik pejoratívan
ráaggatják az Ismerős Arcokra
ezt a jelzőt, azok nem veszik a fáradságot
arra, hogy nyitott füllel
meghallgassák a dalainkat. Pedig ha
bármelyik album bármelyik dalát
meghallgatnák, egyszerűen nem találnának
egyetlen kirekesztésre vagy
szélsőséges gondolatra irányuló szöveget
sem. Amiről a dalaink szólnak,
az többnyire az emberek kisebb-nagyobb,
mondhatni mindennapi
gondjai, küzdelmei. A másik, általunk
közvetített gondolat talán úgy
fogalmazható meg, hogy merjünk
magyarnak lenni, őrizzük meg tradícióinkat,
helyes történelmünket.
Szóval, az Ismerős Arcok zenekar
alapvetően magyar rockzenét játszó
zenekar, amely saját szerzeményei
mellett népzenei és irodalmi műveket
is feldolgoz dalaiban.
– Nemzeti öntudat, hazaszeretet.
Hogyan lehet ezeket a szavakat
definiálni, pontosabban
megfogni? Mit jelentenek ezek a
szavak az együttes számára?
– A nemzeti öntudatunkat talán
úgy őrizhetjük meg a legjobban, ha
alaposan és a maga valóságában ismerjük
a múltunkat. Ehhez rendelkeznünk
kell a helyes nemzeti történelmi
tudattal. A hazaszeretet egyszerre
követel meg természetességet,
tudatosságot és alázatot. Sajnos
manapság egyre inkább kiveszőben
vannak olyan fogalmak, mint a tisztelet
és a hazaszeretet. A határainkon
élő magyaroknak még nehezebb
magyarnak lenni, épp ezért
hozzájuk is szólunk, és ehhez kapcsolódóan
egyfajta küldetéstudattal
zenélünk: gondolatokkal szeretnénk
összehozni az embereket. Ha Erdélybe,
vagy a Felvidékre megyünk
koncertezni – ezt amúgy évi több alkalommal
is megtesszük – mindenhol
nagy-nagy szeretettel fogadnak
bennünket, és ezzel erőt, lelkesedést
adnak nekünk. A kapcsolat amúgy
oda-vissza működik a zenekar és a
közönség között, nem különülünk
el, hanem egy-egy fellépést követően
szívesen beszélgetünk, osztjuk
meg gondolatainkat a közönséggel.
– Legutóbb 2010-ben jelent
meg a 2009 őszi országos turnéról
készült lemez. Mikorra várható
az új album? Vannak-e tervek
ezzel kapcsolatban?
– Az új lemez 2011 őszére várható,
már vannak kész dalaink, amelyek
közül kettőt-hármat a ma esti
koncerten is játszani fogunk. Annyit
elárulhatunk, hogy az új album egy
koncepciólemez lesz, minden egyes
dal egy bizonyos történet köré rendeződik,
illetve a dalok egymásra épülnek
majd. Zeneileg nem változtatunk,
a korábbi albumokhoz hasonlóan
eklektikus lesz az új lemez is.
Ziegler Anita
– Vannak olyan együttesek,
amelyek hatással vannak rátok
mind a mai napig?
– Persze. Az ismertebbek közül
a Tool, The Mars Volta, de a mai
magyar zenekarok is hatnak ránk,
például a Turbo, az Isten háta mögött,
az Óriás zenekar. Szerintem
most egy izgalmas időszak van a
magyar zenei életben, nagyon jó
bandák vannak, sokat tanulunk
egymástól, és biztos, hogy hatunk
is egymásra, mind zeneileg, mind
előadásmódban. Nem csak zenék
hatnak ránk, hanem könyvek, filmek,
a nagyvilág, és ezekből tevődik
össze az a zene, amelyet végül
létrehozunk.
– Tudom, hogy egy mondatban
nehéz összefoglalni, de miről
szólnak az új album dalai? Vannak
magyar számok, vagy csak
angolul énekeltek?
– Azért lett Bookmarks, vagyis
könyvjelzők a címe az új albumnak,
mert mindegyik zenekartagról
szól egy-egy szám, „fejezet”. Az
utóbbi évek megpróbáltatásai,
amelyek a zenekar tagjait érték,
lettek a központi témái a lemeznek.
Eddig nem voltak hasonló témájú
dalaink, de most a nők kerülnek
a középpontba, hiszen szinte
mindegyikőnk most van túl egyegy
komoly szakításon. Többségében
angol dalaink vannak, illetve
az új lemezen lesz egy magyar
nyelvű szám is.
– Miben tér el ez az új lemez
az előzőktől?
– Lényegében maga a stílus változatlan,
hiszen már kialakult egy
fix hangzás, amelynek megvan az
úgynevezett Subscribe-os íze. Azt
hiszem, érettebb lett a zenénk, és
ez a Bookmarks-on már kifejezetten
érezhető.
– Feldolgoztátok az Edda
Kölyköd voltam című számát.
Miért pont erre a dalra esett a
választás?
– Az MTV Icon nevű rendezvényére
kértek fel bennünket, hogy
készítsünk egy Edda feldolgozást,
és mi örömmel eleget is tettünk ennek
a kérésnek. Az Eddának is tetszett,
még a Petőfi Csarnokban
megtartott lemezbemutató koncertjükre
is elhívtak bennünket.
– A Bookmarks lemezbemutató
turnéjának melyek a zala megyei
állomásai? Mit lehet tudni a
Művészetek Palotájában rendezendő
koncertről?
– A múlt héten Keszthelyen, május
huszonegyedikén pedig Zalaegerszegen
léptünk illetve lépünk
fel, de a fővárosban is lesz lemezbemutató
koncertünk. Ami a Művészetek
Palotáját illeti, ez egy különleges
előadás lesz a részünkről. A
koncert címe Áthangolva, mivel
swinges, jazzes beütéssel fogjuk
előadni a számainkat, ráadásul amolyan
„csendben ülős” koncert lesz.
– Melyek voltak a Subscribe
életében a legnagyobb sikerek?
– Nos, még 2008-ban elnyertük a
Fonogram-díjat az év hazai modern
rock albuma kategóriában, ez volt
talán eddig a legnagyobb siker a zenekar
számára. Természetesen több
olyan esemény is van, amire szívesen
emlékezünk vissza, ilyen volt
például az első lemezbemutató koncertünk,
vagy amikor olyan együttesek
előzenekaraként játszhattunk,
mint a Deftones vagy a Meshuggah.
Természetesen az új lemezt is elég
nagy sikerként könyvelhetjük el, hiszen
alig pár hónapnyi folyamatos
munka eredményeként valósult
meg. A már említett, június tizenkilencedikei
Művészetek Palotájában
tartandó koncert pedig ugyancsak
sikeresnek ígérkezik, hiszen már
most elfogytak a jegyek.
Z.A.
􀂊 Teltházas volt
az ütőegyüttes koncertje
Hagyományos tavaszi koncertjét
tartotta az Orff ütőegyüttes a
Pannon Egyetem B épületének
színháztermében, a teltházas estét
több vendégszereplő előadása és
meglepetés is színesítette.
Az Orff-módszert alkalmazó
együttes koncertjének egyik fő
célja, hogy a számtalan próbát
végigdolgozott gyerekek sikerélményeket
szerezzenek a zenélés
különleges varázsa által, és persze
nem utolsó sorban hogy a közönség
lelkes tapsát is élvezhessék.
A klasszikus és modern darabokból
szemezgető orffosok előadását
számos vendég előadása
kísérte, így a Kanizsa Táncegyüttes,
Pulai Viktória által felkészített
Baráth Éva és Kanyó Bence,
valamint meglepetésként a Best
Of Orff szülői ütőegyüttes. A második
cd-jének kiadását tervező
Orff ütőegyüttes előadását legközelebb
a sárkányhajó versenyen
hallgathatja meg a zeneszerető
közönség.
􀂊 Arany minősítést és
különdíjat hoztak Sümegről
A sümegi Kisfaludy Művelődési
Központban rendezték meg a
III. Dunántúli Táncversenyt.
Nagykanizsát a Hevesi Sándor
Művelődési Központ művészeti
közössége, a Tűzmadár Mozgásszín
és a Hevesi Sándor Általános
Iskola modern tánc csoportja, a
Pillangó Tánckar képviselte.
A szakmai zsűri Stefán Gábor
elnökletével hatvannégy produkciót
értékelt showtánc, moderntánc,
táncszínház kategóriában,
gyermek, ifjúsági és felnőtt
korosztályban. A kanizsai csoportok
művészeti vezetője
Hikádi Mária Anna modern tánc
technikájú koreográfiákkal nevezett
gyermek kategóriában
(Pillangó Tánckar: „Csillagpor”,
„Showtime!”, Tűzmadár
Mozgásszín: „EGO”). Táncszínház
kategóriában a zsűri arany
minősítéssel jutalmazta a Tűzmadár
Mozgásszínt, EGO című
táncjátékáért. A látványos akrobatikus
elemeket Trombitás Mónika
tornaedző tanította be a
táncosoknak, a hiteles előadás
Delyné Csere Andrea drámapedagógus
munkáját dicséri. A
verseny zárásaként az összes
műsorszámot összevetve, a zsűri
különdíjakkal jutalmazta a
legkiemelkedőbb alkotásokat. A
legjobb koreográfia különdíját
az „EGO” című táncszínházi
produkció kapta.
Kanizsa 12 – Hasznos 2011. április 14.
A hosszúra nyúlt téli időszak
végeztével a természet gyorsan
felélénkül. Ez évben remélhetőleg
a tavaszi száraz időszak rövidsége
nem ad alkalmat jelentős erdő-
és avartüzek kialakulására.
Nemsokára kirándulók keresik
fel az erdőket, ezért időszerű a kijelölt
erdei tűzrakó helyek átvizsgálása,
ha szükséges rendbe rakása.
Ahiányzó eszközök, a tűzgyújtásra
vonatkozó figyelmeztető feliratok,
tűzoltó homok, stb. pótlása.
Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység
biztonságos végzéséhez
az alábbi általános előírásokat
kell betartani:
Erdőben csak kijelölt tűzrakó
helyen szabad tüzet gyújtani. Tüzet
csak szélcsendes időben szabad
gyújtani. A tűz meggyújtása előtt,
annak tovaterjedésének akadályozásához
megfelelő tűzoltóeszközt,
felszerelést (tűzoltó készüléket,
vízzel telt vödröt, homokot szórólapáttal,
stb…) készenlétbe kell helyezni.
A tűz meggyújtása után azt
őrizetlenül hagyni nem szabad, a
tevékenység végeztével a tüzet teljesen
el kell oltani.Ezek olyan jellegű
szabályok, melyeket minden
esetben be kell tartani.
Az erdőt ismerők, azzal napi kapcsolatban
lévők számára a fent említett
tűzvédelmi szabályok ismertek,
kézenfekvőek, az erdei kirándulók
kevésbé ismerik az előírásokat,
nem érzik a veszélyt. Rendkívül
nagy jelentőséget tulajdonítok ezért
a felvilágosító munkának, a figyelmeztető,
tájékoztató feliratok elhelyezésének.
A felvilágosító munka
terén parancsnokságunk is rendszeresen
közreműködik a sajtón keresztül,
a nagyközönség tájékoztatásával,
figyelemfelhívásával.
Előzzük meg az erdeinkben és
a természeti értékekben a tűz
pusztítását, a tűzvédelem közös
ügyünk! Ha tűzesetet észlel, kérjük
jelezni a 105-ös vagy a központi
112-es segélyhívó telefonszámon.
Bugnits-Tóth Eszter
tűzoltó hadnagy
Az erdők tűzvédelméről
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a sportról szóló
66/2011.(IV.13) számú önkormányzati rendelet alapján 2011. évre vonatkozóan
pályázatot hirdet sportegyesületek támogatására.
1. A pályázat célja: Nagykanizsa város területén működő verseny- és élsport
2011. évi támogatása
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 80 millió forint az alábbiak
szerint: Az egyes sportágak részesedési aránya a keretből 1/3-1/3-1/3-ad mértékű
az alábbi kategóriáknak megfelelően:
- "A" kategóriás, kiemelt sportág a labdarúgás, mint a legelterjedtebb, legnagyobb
tömeget megmozgató és a legszélesebb infrastruktúrával rendelkező
tevékenység.
- "B" kategóriás sportág a női és férfi kosárlabda, a női és férfi kézilabda, valamint
az úszó és vízilabda szakágak.
- "C" besorolású sportág alatt szerepelnek az "A" és "B" kategóriába nem
tartozó sportágak.
3. A pályázók köre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén
működő, hivatalosan bejegyzett, az önkormányzattal együttműködést igénylő
és elfogadó, a testneveléssel és sporttal foglalkozó jogi személyek, gazdálkodó
szervezetek.
4. Támogatandó célok, egyúttal a pályázat elbírálásának szempontjai:
a.) "A" és "B" kategóriás besorolás esetén:
1. Magasabb osztályban való szereplés előnyben részesítése;
2. Az igazolt játékosokhoz képest az utánpótlás-nevelés magasabb arányának
előnyben részesítése;
3. Saját bevétel magasabb arányának figyelembevétele az egyesület összköltségvetéséhez
képest.
b.) "C" kategóriás besorolás esetén:
1. A jobb eredményesség vagy a magas taglétszám előnyben részesítése;
2. Az igazolt játékosokhoz képest az utánpótlás-nevelés magasabb arányának
előnyben részesítése;
3. Saját bevétel aránya az összköltségvetéshez képest;
c.) Az éves támogatás összege a sportszervezet tárgyévet megelőző év költségvetésének
a nem önkormányzati forrásból biztosított bevétele mértékéig terjedhet.
5. Pályázat benyújtásának határideje és helye:
Pályázni a pályáztató által kibocsátott adatlapon lehet, melyet 1 példányban,
teljes körűen kitöltve , mellékleteivel együtt személyesen legkésőbb 2011. április
20. napjáig kell eljuttatni a következő címre: Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Művelődési- és Sport Osztály 8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. Formai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázó egy esetben
hiánypótlással kiegészítheti pályázatát.
6. A pályázathoz - a pályázat benyújtásával egyidejűleg - pályázati feltételként
csatolni kell:
- bírósági, illetve cégbírósági bejegyzésének, és egyesületi alapszabályának
hitelesített másolatát,
- az utolsó bankszámla kivonat hitelesített másolatát vagy a bankszámlaszerződés
másolatát,
- a pályázati cél részletes leírását,
- támogatási igény felhasználására vonatkozó részletes költségvetés tervezetét
(Megjelölve, hogy mely költségeket biztosítja saját forrásból, és melyekre
igényel önkormányzati támogatást);
- a 2007. évi CLXXXI. Törvény szerinti nyilatkozatokat,
- pályázó nyilatkozata köztartozás mentességről,
- pályázati adatlap.
Legkésőbb a támogatási szerződés megkötésének időpontjáig mellékelni kell:
- 30 napnál nem régebbi adóigazolás kötelezettségek teljesítéséről (a pályázónak
nincsen köztartozása, illetve Nagykanizsa Megyei Jogú Város felé tartozása).
- Pályázó nyilatkozata a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő
pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról
7. A pályázati útmutató és adatlap átvehető, elérhető: Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Művelődési- és Sport Osztály 8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7., illetve letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról
Információ: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Művelődési-
és Sport Osztály (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel.: 93/500-780,
93/500-753)
8. A pályázatok elbírálása:
A pályázatokat a polgármester bírálja el az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sportbizottság véleményének figyelembevételével a pályázati kiírásban foglalt
benyújtási határidőt követően 15 napon belül.
Cseresnyés Péter polgármester
Pályázat sportegyesületek támogatására
A Thúry György Múzeum
szeretettel meghívja Önt és kedves családját, barátait
2011. április 19-én, kedden 16.30 órára
a Műemléki Világnap alkalmából rendezett Építők és építtetők - Válogatás
a múzeum régi tervrajzaiból című kamara kiállítás megnyitójára
és Kunics Zsuzsa: Vendéglátóhelyek a kanizsai Fő téren a dualizmus
idején című előadására.
A vendégeket köszönti: Száraz Csilla múzeumigazgató
Helyszín: Fő út 5.
Karádi Ferenc alpolgármester fogadónapját 2011. április 20-án tartja a
Polgármesteri Hivatal Eötvös téri épületében.
Alpolgármesteri fogadónap
Kanizsa 2011. április 14. – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
Horoszkóp
Nem muszáj mindenki kívánalmainak
megfelelni. Fogadja könnyedén új
ismerősei közeledését, és akkor nem érik
mindjárt csalódások. A hét végére tervezzen
családi kirándulást.
Ha netán megbántja valaki ezekben a
napokban, ne sértődjön meg mindjárt. A
negatív gondolatok csak elterelik a
figyelmét, és többet hibázhat. Tervezzen
be kellemes időtöltést magának.
Induljon el nagyobb szorgalommal a hétnek.
Legyen szó akár otthoni munkáról,
kertészkedésről, vagy a hobbijáról. Ha
végképp nincs kedve semmihez sem, kikapcsolódásként
járjon többet társaságba.
Ügyei csak akkor haladnak előre, ha tesz
is értük valamit. Nem mindig az a legjobb
megoldás, ha belefeledkezik a munkájába.
Ne menjen el a szépnek tűnő lehetőségek
mellett, hanem élvezze az életet.
Ezekben a napokban fogja vissza a költekezést,
és csak az ünnepekre koncentráljon.
Magánéletében, ha rosszul alakulnak
a dolgok, szép ajándékokkal még
helyrehozhat mindent.
Halassza el a családjával kapcsolatos
döntéseit egy kis időre. A pénzügyei
miatt továbbra sem kell aggódnia, csak a
nyári szabadság lebonyolítása okoz majd
némi töprengést.
Váratlan fordulatokat tartogathatnak az
elkövetkező hetek. A csillagok azonban
egy szép találkozást ígérnek. A folytatásért
önnek nem kell tennie semmit
sem, csak sodródjon az eseményekkel.
Izgalmakkal fűszerezett napokra számíthat
szerelem terén, az egészségére viszont
nem árt, ha jobban odafigyel. Munkahelyén
némi konfliktusra is számíthat, de a
gondok hamar megoldódnak.
Kellemesen kezdődik a hete, nyüzsgő társasági
élet várja. A szerelem terén azonban
ne törekedjen mindig a tökéletességre, mert
hamar csalódnia kell. Egy azonban biztos, a
családja féltő szeretetére mindig számíthat.
Sikereket könyvelhet el magának az
elkövetkező napokban, ezeket azonban
csak kemény munkával érheti el. A csillagok
szerint új embereket ismerhet meg,
akik segítik szakmai előmenetelében.
Ha párkapcsolatban él, a csillagok arra
figyelmeztetik, hogy óvatosan játsszon a
tűzzel. A hirtelen jött érzelmi fellángolásokat
nem kell komolyan vennie. Atélen felszedett
plusz kilókat igyekezzen leadni.
Ha továbbra is ilyen energiával dolgozik,
szakmai elismerésre számíthat a munkahelyén.
Bár kemény munkát tervezett a nyárra
is, a pihenést ne hanyagolja el, mert
később szüksége lesz energiára, kitartásra.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
SMS
szám:
06-30/
4-956-956
Az Ön
rádiója
FM 95,6
MHz
BÉRLET
Kozármisleny SE (12.) – Nagykanizsai
Izzó SE (13.) 22-34 (10-
16). NB I B Nyugati csoport női
kézilabda-mérkőzés, 20. forduló.
Kozármisleny, 100 néző. Vezette:
Porogi, Tóbiás. Izzó SE : Hrankai
R. - Nagy R. 3, Ruppert B. 1, László
R. 6, Pintér K. 5, Mátyás A.
11/2, Gyánó 6. Csere: Dabóczi A.
2, Csaba E. Edző: Gódor Mihály.
Munkahelyi elfoglaltság miatt
nem tudott a csapattal tartani Papp
Zsanett és Takács Andrea, míg
Gácser Klaudia belázasodott.
Akedvezőtlen előzetes történések
után üdítő volt a folytatás, hiszen a
vendégek gyors góljaikkal 3-0-s vezetésre
tettek szert. Innentől aztán
gyakorlatilag egy percig sem volt
kétséges az Izzó SE idegenbeli győzelme.
Látványos, s ami még lényegesebb,
eredményes támadójátékot
produkáltak Mátyás Augusztáék, valamint
ezúttal a védekezés is dicsérhető
volt a látogatóknál. Győzelmével
a kanizsai csapat pontjai számát
hétre növelte, s egy egységnyire közelítette
meg baranyai, egyik közvetlen
riválisát a tabellán.
Gódor Mihály: „Már az előző
három találkozónk esetében sem
lehetett különösebb okom panaszra,
viszont most tényleg kitettek
magukért a lányok.”
P.L.
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
Kanizsa – Sport 14 / Apró 2011. április 14.
INGATLAN
Nk-án belvárosközeli, kétgenerációs
családi ház + plusz udvari
lakás szép telekkel eladó.
Irányár: 15 millió Ft. Érd.:
0630/282-0867 (7365K)
Újförhéncen birtok téglaépülettel,
felszereléssel eladó. Villany
van. Érd.: 0630/282-0867 (7366K)
Nk-án a belvárosban három és
fél szobás I. emeleti lakás eladó, az
udvarban gépkocsibeálló, garázs is
megoldható. Irányár: 12,4 millió
Ft. Érd.: 0630/368-9005 (7377K)
Belvárosi családi házban kétszobás
lakás elsősorban irodának,
kaucióval kiadó. Érd.: 0630/369-
5352 (7370K)
20 m2-es üzlethelyiség kiadó
Nagykanizsa, Platán sor 5. Érd.:
0670/931-1611 (7371K)
Nk-án külön bejáratú, bútorozott
szoba megbízható, egyedülálló
hölgynek kiadó. Tel.: 0670/518-
7742 (7372K)
Masszázs a nagykanizsai
Uszodában! (A szolgáltatás belépőjegy
nélkül is igénybe vehető.)
Szolgáltatások: alakformáló-,
talp-, egyéb masszázs, fényterápia,
méregtelenítés, stb. Hívásra
házhoz is megyek. Érdeklődni
és bejelentkezni: a
+3630/481-2323 telefonszámon
lehet. (6273K)
Televíziók, LCD monitorok, videók,
DVD-k és távirányítók javítása.
Balaskó István Nk., Ady Endre
u. 11. Tel.: 0630/597-1530
(7363K)
Gyermekmegőrzést, humán
jellegű tárgyakból tanórára, versenyre,
felvételire felkészítést
vállalunk. Érd.: 0670/366-2111
(7373K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi
parasztbútorokat, használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Érd.:
0620/555-3014 (7362K)
Bőr sarok ülőgarnitúra fotellal,
konyak színben eladó. Irányár:
195.000 Ft. Tel.: 0630/499-1195
(7374K)
Kombinált hűtőszekrény, fagyasztó
szekrény, mosógép (keverőtárcsás)
olcsón eladó. Tel.:
0630/598-0470 (7375K)
Hirdessen a Kanizsában
Lakossági apró
15 szóig egy alkalommal: 600 Ft
(Amennyiben hirdetését egyszerre több alkalomra adja fel,
úgy a másodiktól 300 Ft.).
Vállalkozási apró
15 szóig egy alkalommal: 1200 Ft
(Amennyiben hirdetését egyszerre több alkalomra adja fel,
úgy a másodiktól 600 Ft.)
Szőnyegtisztítás
HÁZTÓL HÁZIG
a szállítás INGYENES
(Nagykanizsa, Palin, Miklósfa, Kiskanizsa)
szőnyegtisztítás 550 Ft/m2
Szennyezett szőnyegét
elszállítjuk, tiszta szőnyegét
visszaszállítjuk!
Megrendelés és időpont egyeztetés:
0620/4696-526
Álláskeresők figyelem!
ÁLLÁSBÖRZE
2011. április 20-án szerdán 9-12 óráig
Helye: Hevesi Sándor Művelődési Központ
(Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.)
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központja
Nem bíztak semmit sem a véletlenre
a Kanizsa Autó- és Motor-
Sport Egyesületnél, hiszen az április
16-án megrendezésre kerülő
nagyszabású rendezvényük, a Kanizsai
Technikai Nap és I. Bánkuti
László Emlékkupa elnevezésű
szlalomverseny immár pontos menetrendjéről
tartottak tájékoztatót.
Aszervezőknek nem kis munkájuk
fekszik abban, hogy szombaton
nívós és látványos autós versennyel
rukkoljanak ki egész
Nagykanizsa előtt bemutatkozásként,
s reményeik szerint a nézőszám
is méltó lesz az egykori kanizsai
szlalomversenyekéhez.
A versenyzők körében mindenesetre
nincs hiány érdeklődésben,
hiszen az előnevezéseket gyakorlatilag
már le kellett állítani, egyszerűen
annyian áll(t)nak sorba rajtszámért
hétfőig... S nem csupán a férfi
mezőny gyarapodott nagy számban,
hiszen hét hölgy is úgy gondolta eddig,
nekik is a volánnál a helyük.
A verseny látványos része a rajtoló
autók felvonulásával 9.30-tól
indul a Dél-Zalai Áruház parkolójától,
amely a Teleki utcán a 11.30-
as rajt után egészen 19 óráig tart.
P.L.
Szombaton Teleki utcai szlalom-őrület
Budapesten az Ormai László
Asztalitenisz Csarnokban rendezték
meg a jubileumi X. Országos
Asztalitenisz Diákolimpia döntőt.
Minden megyét négy versenyző
(2 leány, 2 fiú) képviselt. Alenti Móricz
iskola erejét jelzi, hogy tizedik
alkalommal szerepelt zsinórban, az
országos döntőben. Ebben az évben
is három sportolójuk harcolt a helyezésekért.
Aspeciális tantervű iskolák
részére kiírt országos döntő idén is
parázs csatákat, parádés labdameneteket
hozott. Horváth Rozália, aki
megerősített helyét a 2012-es londoni
asztalitenisz paraolimpiai csapat
keretében, bronzérmet szerzett.
Zalai eredmények:
Lányok: 3. Horváth Rozália,
Lenti, felkészítő tanár: Paksa Tibor,
5. Magyar Beáta Nagykanizsa,
felkészítő tanár: Barbarics
Galina. Fiúk: 9. Bogdán Zoltán
Lenti, felkészítő tanár: Paksa Tibor,
16. Horváth Roland, Lenti,
felkészítő tanár: Paksa Tibor
Bronzérem az
országos döntőben
Harmadik edző, harmadik győzelem
Tájékoztatjuk az utazóközönséget, hogy 2011. április 16-án 0.00-24.00 óráig
rendezvény miatt lezárásra kerül: Eötvös tér Déli illetve a Teleki utca – Eötvös
tér – Rózsa út közötti szakasza. Az útlezárás miatt a helyi és helyközi Volán
autóbusz járatok a Rózsa utca – Platán sor – Eötvös tér kerülő útvonalat veszik
igénybe. A Teleki út – Kórház bej. út elnevezésű megállóhely helyett a Platán
soron mindkét irányba ideiglenes megálló kerül kihelyezésre.
Forgalomkorlátozás szombaton a Teleki utcán
Bánki Vízisport Egyesület (6.)
– Heat Group-Kanizsa VSE 7-18
OB I B férfi vízilabda-mérkőzés,
B-csoport – alsóházi rájátszás
a 10-17. helyért, 4. forduló. Budapest.
Vezette: Csanádi, Veilandics.
Ilyen felvezetés, vagyis egy
nagy különbségű idegenbeli győzelem
után került sor a kanizsaiak
újabb bajnokijára, melyen az
ugyancsak csupa győzelmmel álló
MAFC-ot látták vendégül.
Heat Group-Kanizsa VSE (1.) –
MAFC (3.) 14-11
OB I B férfi vízilabda-mérkőzés,
B-csoport – alsóházi rájátszás a 10-
17. helyért, 5. forduló. Nagykanizsa.
Vezette: Horváth Cs., Rubos.
A kanizsaiak a műegyetemistákkal
vívott versenyfutásukban ezzel
a győztes meccsel nagy előnyre
tettek szert. A KVSE 18 ponttal
(vagyis az alapszakaszból hozott
két sikerrel együtt), százszázalékosan
áll a csoport élén.
Kanizsa KK DKG East – BOCI
Travel-Budafok-Csepel 98-69
NB I B férfi kosárlabda-mérkőzés,
rájátszás a 17-24. helyért, 1.
forduló. Nagykanizsa, 50 néző.
Vezette: Németh S., Dombai.
Az „összevont" kerületiek ellen
jól ment a játék a kanizsaiaknak, s
az első rájátszásbeli mérkőzésükön
többek ponterős teljesítményével
biztosan hozták is a találkozót.
P.L.
Kanizsa 2011. április 14. – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
Az akció május 31-ig tart.
􀂊 Szezonzárás hetedik hellyel
Tompa Ingatlanforgalmi Kft.
-Kanizsa Sörgyár SE (7.) – ASE
Orosháza (6.) 4:6. Női Extraliga
asztalitenisz-mérkőzés, 16. forduló.
Nagykanizsa. Kanizsai
győztesek: Tápai Tímea 2, Ladányi
Dóra 1 és a Tápai-
Ladányi páros. A mérkőzéssel
eldőlt, hogy a tabellán előzésre
biztosan nem került sor a kanizsaiak
részéről, hiszen négy
pont hátránnyal maradtak a hetedik
helyen – vagyis a táblázat
hátsó régiójában. Tápai Tímea
azonban ezúttal is kitett magáért,
még testvérét Tápai Évát is
legyőzte, az orosháziak viszont
elvitték Nagykanizsáról a két
pontot.
Tompa Ingatlan - Kanizsa Sörgyár
SE (7.) – UNIVERKecskeméti
TE (4.) 4:6. Női Extraliga
asztalitenisz-mérkőzés, 17.
forduló. Nagykanizsa. Kanizsai
győztesek: Tápai Tímea 2, Ladányi
Dóra 1 és a Tápai-Ladányi
páros. A dél-zalaiak dupla fordulójának
második találkozóján is
6:4 arányban kapott ki ellenfelétől
a hazai csapat. Ahogy Jakabfi
Imre csapatvezető fogalmazott,
kicsi szerencsével akár pontszerzéssel
fejezhették volna be a
2010/2011-es Extraligát. A bajnokság
nagy nyeresége volt
Tápai Tímea megszerzése, aki az
egész idény alatt igazi húzóember
volt, de sajnos az is kiderült,
hogy a kanizsaiaknak nem volt
harmadik embere...
􀂊 Biztos kanizsai siker a zalai
rangadón
Z. Csuti Hydrocomp (7.) –
Aquaprofit NTSK (1.) 3,5:8,5.
NB I sakk csapat-bajnokság, 8.
forduló. Zalaegerszeg. A bajnokesélyes
kanizsaiak érvényesítették
a papírformát, főleg a
hátsó táblákon nyújtott jó teljesítményüknek
köszönhetően fölényes
győzelmet arattak. Eredmények
(elöl az egerszegiek):
Gyimesi - Naidtsch 1-0, Sax -
Ivanisevics 0-1, Horváth Á. -
Héra döntetlen, Horváth J. -
Márkus döntetlen, Mészáros T. -
Gonda döntetlen, Csiszár Cs. -
Flumbort döntetlen, Horváth T.
- Bérczes 0:1, Horváth Gy. -
Pintér 0:1, Juhász - Prohászka
0-1, Csiszár Z. - Faragó döntetlen,
Dobos - Gara T 0:1, Porubszky
- Krutti 0:1. Az Aquaprofit
NTSK együttese a tabellán 69
pontnál jár, héttel megelőzve az
ASE Paks csapatát, harmadik a
Haladás 54 egységgel.
Nagykanizsai TE 1866-
Horváth Méh (12.) – Pogány-
PMFC (11.) 5-1 (1-0)
NB III Dráva csoport labdarúgómérkőzés,
21. forduló. Nagykanizsa,
150 néző. Vezette: Bana (Deák
T., Ballér). G.: Luiz Fernando
(37.), Ujvári (59., 66.), Szőke (81.,
88.); Nagy D. (85.). Nagykanizsa:
Markek T. - Boros Z., Pozsgai,
Cserfő, Szép D. - Ujvári (Kisharmadás,
75.), Nagy T., Rácz Sz.,
Rubens (Budai L., 58.) - Cs. Horváth
G., Luiz Fernando (Szőke,
53.). Vezetőedző: Koller Zoltán.
Jobban nem is kezdhetett volna
az NTE csapata, hiszen Ujvári
Máté már az első percben kapufát
bombázott, s utána is igyekezett a
kanizsai csapat a kezében tartani
az irányítást. Mivel a vendégek
egy támadóval próbáltak rohamozni,
így a középpályán fölényben
voltak, amit nem volt mindig egyszerű
átjátszaniuk a hazaiaknak.
Majd a 37.-ben megszerezte a vezetést
a Nagykanizsa csapata: Cs.
Horváth Gábor készítette elő Luiz
Fernandónak a helyzetet, aki középről,
8 méterről a kapus mellett
a hálóba gurított (1-0). A félidő
krónikájához tartozik még egy kapufa,
amit szintén a brazil támadó
követett el...
Cs. Horváth G. az 59. percben
ismét előkészítőként (egyben indítóként)
jeleskedett, a jobb oldalról
induló Ujvári Máté pedig a kapus
felett átemelve a kapuba helyezett
(2-0). S ha egy üzlet beindul,
hét perccel később Cs. Horváth
G. fejelt, amit az ellenfél kapusa,
Bánfai Béla még hárított,
Ujvári azonban az elé kerülő labdát
a kapuba továbbította (3-0).
Aztán pedig már olyannyira nem
volt megállás, hogy a csereként
pályára lépő Szőke Ádám is feliratkozott
egy szép bal sarkos lövéssel
a góllövők közé (4-0).
Nem sokkal később ugyan a vendégek
Nagy Dávid révén szépítettek
(4-1), de Szőke is eljutott a két
találatig, hiszen a pogányiak hálóőréről
kipattanó labdát ő is a kapuba
lőtte (5-1).
Koller Zoltán: „A csapat szinte
maximálisan végrehajtotta a megbeszélteket,
ilyen arányban is megérdemeltük
a győzelmet. Gratulálok
a játékosaimnak!”
P.L.
Góleső a verőfényes napsütésben
A Kanizsai Vadmacskák SE
kosárlabda NB I Amatőr ligában játszó
női csapata a rájátszás 5-8. helyéért
csütörtökön a Soproni
MAFC-NYME együttesével mérkőzött
és remek dobóteljesítményének
hála, nagyarányú győzelmet aratott.
SMAFC-NYME – Kanizsai Vadmacskák
SE 64-91 (12-29, 15-25, 8-
19, 29-18). Amatőr NB I női kosárlabda-
mérkőzés, rájátszás az 5-8. helyért,
1. mérkőzés. Sopron, 50 néző.
Kanizsa: Fekete (23/6), Fuisz
(24/3), Olasz A. (12), Jurkó (8),
Jagarics. Csere: Oros (9/3), Hegyi
(2), Kiss V. (13), Rajkai, Tóth Sz.,
Kovács K. Edző: Gábor Erzsébet.
A kanizsaiaknak sikerült a soproni
csapat vegyes védekezését
taktikus játékkal átjátszaniuk.
Az első negyedben megszerzett
tizenhét pontos vezetést a második
negyedben tovább növelték, amivel
gyakorlatilag már az első félidőben
eldőlt a mérkőzés.
Összefoglalva, a védekezés is
jól mükődött dél-zalai oldalon, a
megszerzett labdákból, leindításokból
pedig gyors, könnyű kosarakat
tudtak elérni a Vadmacskák
kosarasai.
P.L.
Vadmacskák a továbbjutás küszöbén
Az alsóházból jelentjük...
Kanizsa 16 – Színes 2011. április 14.
􀂊 Április 15-17.
CSALÁDI HÉTVÉGE
Április 15. 20 óra
ROCKPÓDIUM
Fellép: a 15 éves Perforált
Vakbélgyulladás együttes
Vendég: az Ouch és az Alarm
együttes. Belépődíj: 500 Ft
􀂊 Április 16. 11 óra
BőRÖNDMESE
mesemusical gyermekeknek. A budapesti
Gergely Theáter előadása. Szereplők:
Patai Anna (Megasztár), Bodrogi Attila,
Szűcs Réka, Miskovics Róbert. Írta és
rendezte: Gergely Róbert. Belépődíj:
gyermek 500 Ft, felnőtt 800 Ft
􀂊 Április 16. 14 óra - HSMK
"LAKÓHELYÜNK, A FÖLD"
Játékos vetélkedő - városi sétával egybekötve
- a Föld Napja alkalmából családok
részére. Várjuk 3-5 fős családi
csapatok jelentkezését a 06-93/311-468-
as telefonszámon
􀂊 Április 16.
MOZGÁS=EGÉSZSÉG
16 óra Gerinctorna (Vezeti: Plánder-
Illés Brigitta). 17 óra Fitness-aerobic
(Vezeti: Godzsa-Németh Diána)
􀂊 Április 16. 19 óra
Medgyaszay Ház
"VÁLOGATOTT
RÖGTÖNZÉSEIM!"
Sándor György Kossuth-díjas humoralista
előadói estje. Belépődíj: elővételben
1 200 Ft, helyszínen 1 500 Ft
􀂊 Április 17. 10 óra
HÚSVÉTVÁRÓ JÁTSZÓHÁZ
Közreműködik: Timi néni.
Minibábszínháza, ajándékkészítés
􀂊 Április 16. és 22.
AGYKONTROLLGYERMEKEKNEK
Megtanulhatod a földön már milliók által
használt, tudományosan megalapozott
Silva-módszert mindennapi gondjaid
megoldására. Oktató: Kelemen Gyula.
Jelentkezési határidő: április 12. Elérhetőség:
06-30/9299-752;
enekmondo@freemail.hu
􀂊 Április 16. 17 óra
SZÉP NYÁRI NAP - CSEPREGI
ÉVA KONCERT
Neoton és musical slágerek
Közreműködik: Vágó Bernadett, Szabó
Dávid. Belépődíj: 3 000 Ft
Szervező: a Napraforgó Bölcsőde
􀂊 Április 21. 10 óra
BÚGÓCSIGA - mondókás
foglalkozás félévestől 5 éves korig
10.45 óra KEREKÍTő
Mondókás foglalkozás 0-3 éveseknek.
Vezeti: Törekyné Nagy Zsuzsanna zenepedagógus.
Belépődíj: 500 Ft/család
􀂊 VARÁZSLATOS INDIA
Sass Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet
kiállítása. Megtekinthető: május 10-ig
􀂊 TAVASZI SZIMFÓNIA
Z. Soós István kiállítása
Megtekinthető: szeptember 10-ig
􀂊 INVOCATIO - Színházi plakátkiállítás.
Megtekinthető: május 10-ig
􀂊 RITMUSOK, FORMÁK, GONDOLATOK
- Z. Soós István algráfiai
alkotásai. Megtekinthető: május 10-ig
Nagykanizsa, Király u. 31/H. (A Buszpályaudvarral szemben)
Tel.: 0630/936-3923
Nyitva tartás: H-P: 7.30-17 óra, Szo: 8-12 óra
Bolero italpor 8 gr 50 Ft 6250 Ft/kg
Orbit rágógumi 14 gr 100 Ft 7143 Ft/kg
Halls cukorka 25 gr 100 Ft 4000 Ft/kg
Teekanne tea 50 gr 395 Ft 7900 Ft/kg
Tej- és mogyorókrémes
csokitojás 200 gr 495 Ft 2475 Ft/kg
Nápolyi 500 gr 330 Ft 660 Ft/kg
Fémdobozos Ricore 200 gr 1200 Ft 6000 Ft/kg
Wiener Extra 1000 gr 1390 Ft 1390 Ft/kg
Tchibo Family 1000 gr 1390 Ft 1390 Ft/kg
Karaván 250 gr 470 Ft 1880 Ft/kg
Konyakmeggy 200 gr 495 Ft 2475 Ft/kg
Fehér csokoládé 100 gr 140 Ft 1400 Ft/kg
Dianás cukor 600 gr 700 Ft 1167 Ft/kg
MERCI desszert 250 gr 795 Ft 3180 Ft/kg
Medvecukor 100 gr 200 Ft 2000 Ft/kg
Rizses csokoládé 100 gr 250 Ft 2500 Ft/kg
Csokiparány 500 gr 400 Ft 800 Ft/kg
Barackmag 500 gr 400 Ft 800 Ft/kg
Kristálycukor 1 kg 290 Ft 290 Ft/kg
Toffifee 125 gr 380 Ft 3040 Ft/kg
Raffaello T15 150 gr 595 Ft 3967 Ft/kg
HÚSVÉTI AJÁNLATUNK
MEGÉRKEZTEK A HÚSVÉTI TERMÉKEK!
Nyuszicsomagok, csokinyulak, töltött- és üreges csokitojások
Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk!
Egységár Egységár
A világ egyik legpatinásabb
autószalonjának történéseiről
láthatunk exkluzív film-felvételeket,
pillanatokat az Autócsodák
című majd egyórás ismeretterjesztő
filmben, melyet a kanizsai
moziban is vetítenek vasárnap
14.30-tól, mondhatni premierként
– és 3D-ben.
A Genfi Autószalonon Gráner
József járt 3D-s kamera-technikával
Nagykanizsáról, s a több száz, a
világ minden tájáról akkreditált sajtómunkás
közül bizonyos, hogy a
leglátványosabb anyagok egyikét
elkészítve érkezhetett haza – aztán
pedig láthatott neki stábjával a
munkálatoknak, melynek eredményeként
itt a legújabb alkotása. (A
filmről készült előzetes itt látható:
http://www.youtube.com/watch?v=
ODa_M0F3_sM)
„Mely stílszerűen elsőként hivatalosan
Kanizsán kerül a nagyközönség
elé – kezdte a már rutinos
filmkészítő, aki a 3D-s fényképezéstől
jutott el mostani specialitásáig.
– Illetve helyesbítenék, hiszen
Gyöngyös, valamint Eger talán néhány
nappal azért beelőzött...”
Kíváncsiak voltunk arra, vajon
nagyobb érdeklődő közönséget
vonzó központokban is van-e
esély arra, hogy a film vászonra
kerüljön...
„Természetesen, hiszen már
most bizonyos, hogy a legtöbb
nagyváros filmcentrumaiban vetítésre
kerülhet, a dél-zalai város
után következik Kecskemét, Szeged,
de a főváros sem maradhat ki
a sorból.”
Mint kiderült, Gráner Józsefnek
nem ez az első ilyenfajta alkotása,
illetve ami érdekesebb, hogy már
sorjáznak a megvalósítási szakaszban
is álló további ötletek.
„A debütálás a Csodálatos Univerzum
volt a 3D-s terepen tavaly
szeptemberben, s jelenleg hat-hét
film van a készítés stádiumában,
melyek közül lesz, ami az emberi
testről, de lesz olyan is, mely példának
okáért Magyarország tájairól,
kastélyairól, várairól fog szólni.
Ami érdekes, hogy az univerzumos
témánk több helyen amerikai
filmeket vert meg látogatottságban,
s ez is bizonyította, a nézőközönség
részéről van igény a nívós
dokumentumfilmekre is.”
Kérdés, mi dönti el, hogy a téma
érdemes lehet-e a feldolgozásra.
„Talán a megvalósíthatóság – röviden
ennyi a prózai érv. – Persze,
nem állítom, hogy abszolút ismeretlen
területre tévedtünk az Autócsodák
című film esetében, hiszen előtte
számtalan autókiállítást néztem
meg én is személyesen. Amúgy meg
az is jellemző a mai filmiparra,
hogy mostanság minden roppantmód
túl bonyolult technikával kerül
megvalósításra. Emellett más szempontból
közelítve, például kevés természetfilm
kerül be a mozikba, tehát
szinte nincs is dokumentumfilmirányzat
a mozikban. Magyarul, itt
van egy olyan holttér a palettán,
amit érdemes lehet betölteni.”
A 2011-es Genfi Autószalon
csodáiról készült filmes alkotás
tulajdonképpen mostantól indulhat
hódító útjára, s nem csupán az
internet, hanem a mozivásznak
világában is.
Polgár László
A genfi autócsodákról – Nagykanizsáról
XXIII. évfolyam 15. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2011. április 21. Egész napos program várta azKanizsa
érdeklődőket a Kanizsai Technikai
Nap és az I. Bánkuti László
Emlékkupa szombati rendezvényének
helyszínén, a Teleki utcán.
Atíz órakor kezdődött felvonulás
és pályabejárás után mindjárt Gokart
és Quad-Stunt bemutató kötötte
le a technikai napra érkezők figyelmét.
A Himnusz elhangzását
követően a rendezvényt Cseresnyés
Péter polgármester nyitotta meg.
Bánkutiné Dobri Noémi, a szervező
Kanizsa Autó- és MotorSport Egyesület
elnöke köszöntőjében a nyolcvanas
évek, és a mostani versenyzők
mellett bemutatta Nagykanizsa
I. autószerelő mesterét, a 84 éves
Sipos Józsefet, akit e naptól az
egyesület tiszteletbeli tagjává választottak.
Józsi bácsi később egy
kört is ment a saját maga által fejlesztett
motorjával. Az elnök ezután
bemutatta Bánkuti Lászlónét,
Csikosné Bánkuti Esztert és Bánkuti
Krisztiánt, az emlékverseny névadójának
legközelebbi hozzátartozóit
is. Emlékbeszédet dr. Károlyi
Attila, Bánkuti László volt navigátora
mondott. A pályát hivatalosan
Mester Zoltán nyitotta meg egy ahhoz
hasonló Trabanttal, mint amilyen
annak idején Bánkuti Lászlónak
volt. A Trabi versenyautóba
utasként beült Szabadics Józsika
gyógyulófélben lévő kisfiú, és végigautózott
néhány kört a pályán. A
nagy autók után a kis autók foglalták
el a versenypályát. A háromkörös
verseny első részét modellező
versenyzők bemutatója zárta.
Kicsik és nagyok együtt színezték
ki Nagykanizsa belvárosát a Városfejlesztési
Divízió által szervezett
„Színezd újra!” program keretében a
Kanizsai Technikai Nap és I. Bánkuti
László emlékkupa kísérő rendezvényeként.
Ugyanitt lehetőség nyílt –
a kivitelező Szabadics Közmű- és
Mélyépítő Zrt. támogatásával – hogy
a gyerekek közelebbről is megismerkedhessenek
egy markoló géppel.
Legkevesebb két-két és félezer
néző állta körül (nem beszélve az
„időszakos” érdeklődőkről..) a Teleki
utcán kialakított néhány száz
méteres versenypályát, melyen a
(folytatás a 12. odalon)
Padlógáz
Kiszínezték
a belvárost
Tövig nyomták a
gázpedált...
Péter apostol első leveléből
vett idézettel kezdte II. János Pál
pápa 1985 Virágvasárnapján a
világ ifjúságához intézett levelét,
melynek alábbi húsvéti, nemcsak
fiataloknak szóló sorait a
szentatya jövő vasárnapi boldoggá
avatása alkalmából közöljük.
Ez a szenvedélyes kérdés az
evangéliumi ifjú ajkán így hangzik:
mit kell tennem, hogy elnyerjem
az örök életet? Olyan nyelven
beszél az az ember, aki ilyen formában
teszi fel a kérdést, amelyen
a mai emberek még értenek? Nem
az a generáció vagyunk-e, amelynek
a látóhatárát teljesen a világ és
az előrejutás igénye tölti ki? Gondolkodásunk
elsősorban földi kategóriákban
folyik. Ha földünk határait
átlépjük, azért tesszük, hogy
más égitestekre való repülésre vállalkozzunk,
hogy jelzéseket adjunk,
vagy űrszondákat küldjünk
feléjük. Ez a modern civilizáció
tartalma. A tudomány a technikával
együtt összehasonlíthatatlan
módon felfokozta az ember lehetőségeit
az anyagvilágban, de ugyanakkor
gondolkodásmódja, képességei,
törekvései és szenvedélyei
is ennek uralma alá kerültek. De
ha Krisztus elé lépünk, ha ifjúságunk
problémáit rábízzuk, akkor
nyilván nem tehetjük föl másképp
ezt a kérdést, mint az evangéliumi
ifjú: Mit kell tennem, hogy az örök
életet elnyerjem? Életünk értelméről
és értékéről mást nem is kérdezhetnénk
Krisztustól. Minden
más kérdés elégtelen és lényegtelen.
Hisz Krisztus nemcsak a jó
mester, aki nekünk ezen a világon
az életutakat megmutatja.
ő annak a végérvényes rendeltetésnek
is tanúja, amelyet az ember
magában az Istenben talál meg. Az
ember halhatatlanságának tanúja.
Az örömhírt, amelyet hirdetett,
végleg megpecsételte keresztjével
és feltámadásával a húsvéti misztériumban.
A halálból feltámadt
Krisztus nem hal meg többé; a halálnak
nincs többé hatalma fölötte.
Föltámadásában Krisztus állandó
jele lett az ellentmondásnak
minden olyan programmal szemben,
amely képtelen az embert a
halál korlátain átsegíteni. Sőt
ezekkel a korlátokkal megfosztják
az embert életének értékétől és értelmétől.
Ezekkel a programokkal,
világnézetekkel, ideológiákkal
szemben Krisztus mindig újra
megismétli: Én vagyok a feltámadás
és az élet. Ha tehát – kedves
testvérem – Krisztussal beszélni
szeretnél, miközben elismered tanúságának
teljes igazságát, akkor
egyrészt szeretned kell a világot,
mert Isten úgy szerette a világot,
hogy egyszülött Fiát adta értünk,
de ugyanakkor le kell mondanod
arról a gazdag és elbűvölő valóságról,
melyet a világ eléd állít.
Szánd rá magad, hogy az örök élet
felől kérdezősködj: Mert elmúlik e
világ, és mindegyikünk alá van
vetve a mulandóságnak. Az ember
a látható világ keretébe úgy születik,
hogy már halála napjára tekint;
de ugyanakkor magában hordja -
mert létalapja, hogy önmagát túllépje
– mindazt, ami túlmutat ezen
a világon. Mindaz, amivel az ember
önmagában túllépi a világot –
bár továbbra is benne gyökerezik -
abban leli magyarázatát, hogy Isten
képére és hasonlatosságára vagyunk
teremtve, és ennek bélyegét
kezdettől fogva magunkban hordjuk.
És mindaz, amivel az ember a
világot túllépi, nemcsak igazolja
az örök életre vonatkozó kérdését,
hanem azt egyenesen elengedhetetlenné
teszi.
Ez a kérdés az emberekben kezdettől
fogva ott él, és nemcsak a
keresztények között, hanem másokban
is.
Himnuszunk kezdőszavaival
zárta II. János Pál pápa 1991-es,
első magyarországi látogatásán
repülőtéri beszédét. Húsz évvel
ezelőtti gondolatai közt több, ma
különösen is időszerűt olvashatunk:
Azért találkozom majd veletek,
szeretett testvéreim, hogy megerősítsem
Krisztusba vetett hiteteket
és tanúságtevő elkötelezettségeteket
a világban. Az elnyomás
évei alatt sokan közületek hitük,
emberi méltóságuk, polgáriés
vallás-szabadságuk miatt kockáztatták,
sőt esetenként fel is áldozták
életüket. Most a béke és
szabadság új korszaka kezdődött
el. Ennek a korszaknak olyan emberekre
van szüksége, akik önzetlenek
és nagylelkűek, akik készek
arra, hogy életüket elkötelezzék
Krisztus példája szerint,
aki feláldozta önmagát az egész
emberiségért.
Elődeitek gyakran ismételték a
hagyományossá vált mondást: Él
magyar, áll Buda még! Ezt a derűs
biztonságot első szent királyotok
hite oltotta belétek, aki egy fájdalmas
pillanatban így kiáltott fel: Ha
Isten velem, ki ellenem? Törhetetlen
népetek ezért tudta minden
nagy nemzeti csapás után újra
kezdeni az ország felépítését. Sőt,
elődeitek nemcsak azt állították
helyre, ami elpusztult. Nem menekültek
a múltba, hanem mindig
valami újat akartak építeni,
Kanizsa 2 – Húsvét 2011. április 21.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Ziegler Anita. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági
ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit
Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
„Legyetek mindig készen arra, hogy megfeleljetek mindenkinek,
aki csak kérdezi, mi az alapja a benneteket eltöltő reménynek”
Mit kell tennem, hogy
életemnek legyen
értéke, értelme?
Isten, áldd meg
a magyart!
Archív fotónkon II. János Pál kanizsai zarándokoknak nyújtja a kezét
Kanizsa 2011. április 21. – Húsvét 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
olyant, ami jobban megfelel az új
lehetőségeknek és követelményeknek.
Hogyne emlékeznénk a múltbeli
és az újabb üldözésekre! Az oszmán
seregek által megtámadott
Regnum Marianum, Mária országa
összeomlott: az egész lakosságot
megtizedelték, és egyik napról
a másikra nehézzé vált az Evangélium
tanítása szerint élni. Most pedig
az utolsó negyven évben egy
vasöklű szervezet ateista álkultúrát
és életformát kényszerített a
nemzetre. Ezekhez a külső erőkhöz,
amelyek fellázadtak az Aszszony
és Fia ellen, csatlakozott a
rosszra való hajlam, az Isten Országával
szembeni gyűlölködés
csírája. Ez szétroncsolja az emberi
lelket, és sajnos a hívőket is magával
ragadja a hitetlenség és a
bűn szakadékába. Így tehát az a
harc, amelyről a Jelenések könyve
beszél, leginkább az ember szívében
bontakozik ki: ezért van szükségünk
az egyre radikálisabb megtérésre.
A családi élet zarándokútja nem
nélkülözi a nehézségeket és kockázatokat.
Ti, házastársak ezt jól
tudjátok. De ha van hitetek, akkor
tudjátok azt is, hogy nem vagytok
egyedül. Isten mellettetek áll, így
nem hiányzik majd kegyelmének
segítsége, ha bizakodva kéritek
ezt tőle imában és a szentségek
gyakori vételében. Legyetek meggyőződve
róla: fontos ugyan,
hogy részt vegyetek a különböző
evilági teendőkben, de még sokkal
fontosabb, hogy lélekben növekedjék
kapcsolatotok Krisztussal
azáltal, hogy hallgattok az ő szavára
és megtartjátok törvényét. A
földi érdekek és a lélek vágyai
nem zárják ki egymást, de összhangba
és egységbe kell őket hozni
egymással.
Az idők jelei közé tartozik a
megosztott keresztények közötti
kapcsolatnak egy további ténye
is, ahol a Szentlélek irányítása különösen
sokatmondó. Ma jobban
tudatában vagyunk annak, hogy
az ökumenizmus fejlődése magában
foglalja a metanoiát, a megtérést.
Fontos tehát, hogy hasztalan siránkozás
nélkül a Lélekre hallgassunk
és kitartó következetességgel
nekirugaszkodjunk a jövőnek. Úgy
azonban, hogy a körülmények fényénél
meglássuk, hogyan lehet és
kell a jelen pillanatban Isten Országát
építeni. Megtörténhet, tisztelendő
Testvérek, hogy a keresztény
hagyományoknak a családokban
és a társadalom szélesebb rétegeiben
történő gyengülése láttán
így kiáltotok fel: Missziós területté
váltunk! Nos, én azt mondom nektek,
eljött a pillanat, hogy megváltoztassátok
az ilyen megállapítások
hangnemét és tartalmát, és fölemelő
programot adó célkitűzéssé
alakítsátok át: missziós egyház
akarunk lenni!
Ne várjátok azt, hogy mások
gondoskodjanak rólatok. Legyetek
vállalkozó szelleműek és nagylelkűek.
Házatok akkor lesz igazán a
tiétek, ha magatok építitek. Ha
holnap visszagondoltok mai fáradságos
törekvéseitekre, akkor még
nagyobb örömötöket találjátok
majd benne.
Juliusz Janusz érsek, apostoli
nuncius 2010. szeptemberi kanizsai
látogatásán, a Pompiliuszmise
után lapunknak még így
nyilatkozott: Ha egy boldoggá
avatás késik, az jó, mert mélyül az
iránta való tisztelet. Azonban bizonyára
ő is velünk örül, hogy
XVI. Benedek pápa május 1-jén
teljesíti milliók óhaját. Bizony, mi
is hozzájárultunk a tisztelet elmélyítéséhez.
Érdemes felidéznünk a
tavaly márciusi eseményt.
II. János Pál pápa tisztelői a város
minden részéből érkeztek a
boldoggáavatásáért bemutatott
misére. A meghívók nevében Cseresnyés
Péter országgyűlési képviselő
köszöntötte Veres András
szombathelyi püspököt: – Joggal
hívják őt a szabadság pápájának.
A mi nemzedékünknek nagy ajándék,
hogy a miénk lehetett. – méltatta
a szentatyát, majd Orbán Viktor
elemzését idézte: – Az egész
közép-európai átalakulás indító
mozzanata Czêstochowában történt
1979-ben, amikor a szentatya
először hazalátogatva Lengyelországba
szentmisét celebrált, ahol
összegyűlt egymillió ember. Ez
volt az a lelki élmény, amelyből
aztán egy évvel később kinőtt a
lengyel Szolidaritás, melyet a
nyolcvanas években katonai erővel
sem lehetett eltiporni. Ez bátorította
a többi közép-európai országot,
hogy valamifajta ellenállást
kezdjenek kifejteni az akkor
fennálló renddel szemben, aminek
a végén 1990-ben megtörténtek a
szabad választások a közép-európai
országokban. Ezért a Szentatya
személyes közreműködése állapítható
meg az egész közép-európai
rendszer átalakításában, a
kommunista rendszer összeomlásában.
– Emiatt majdnem az életével fizetett
1981. május 13-án az ellene
elkövetett merényletben. – állapította
meg a megyéspüspök. Veres
Andrásnak alkalma volt, hogy a
kápolnában közelről láthatta a pápát
miséje előtti imádságában,
melynek teljesen átadta magát. –
Ki lehetett tapintani Isten jelenlétét.
– fogalmazott. – Milliók hitét,
bátorságát, reményét adta vissza,
a tanítás mellett legalább annyira
fontosnak tartotta a személyes találkozásokat.
(ő volt a történelemben
az első pápa, aki hazánkba
látogatott, sőt: már 1988-ban misézett
magyar tömegeknek. Ha
Magyarországra nem engedték be,
akkor a burgenlandi Darázsfalván.)
– Életének három pillérét
adta a munka, az imádság és a
szenvedés. Azzal, hogy betegen is
vállalta a nyilvánosságot, a szenvedés
értékére figyelmeztetett. A
szentatya fiatalkoráról, hivatásának
kibontakozásáról szólva a
Szentlélek működését ismerhetjük
fel. – szögezte le Veres András. –
Nem is akart pap lenni, az irodalom,
a színház vonzotta. Amikor
Németország és a Szovjetunió
megszállta Lengyelországot, elvesztette
családját is, lelkivezetője
ébresztette rá, emberhalászként
tehet a legtöbbet a hazájáért. Ebből
az időből származik bátor ráhagyatkozást
kifejező jelmondata:
Totus tuus ego sum, Maria (Egészen
a Tiéd vagyok, Mária!) Emberfeletti
bátorság és kitartás jellemezte.
Egyfajta örömünnep volt temetése,
annyira biztos volt mindenki
abban, ő már célba, Istenhez ért. A
szertartás egy pontján a koporsó,
még egyszer, visszafordult a Szent
Péter Bazilika kapujából a téren állók
felé, akik ovációban törtek ki.
II. János Pál szokása volt minden
búcsúzáskor még egyszer visszainteni.
Halálával elkezdődött második
pápasága, mondták róla, kifejezve,
közbenjáróként segít továbbra
is minket.
Veres Andrást maga az egyházfő
szentelte püspökké. A szombathelyi
püspök rendszeresen kéri a
szentatya imáit, s tavaly márciusban
a kanizsaiakkal együtt még
csak remélte, hogy hamarosan boldogként
tisztelhetjük. Amikor
meghalt, a 2005 Húsvétja utáni
szombaton a Szent Péter téren
szárnyra kapott a kiáltás: Santo
subito, azaz avassák azonnal
szentté! Azóta ez megfertőzte az
egész világot, és most beteljesedik.
Május 1-jén, az idei Húsvétot
követő vasárnapon – melyet ő
rendelt az Isteni Irgalmasság
Ünnepének – XVI. Benedek pápa
ünnepélyesen boldoggá avatja
Karol Wojty³át. Az ünnep a
Szent Péter téren délelőtt 10 órakor
kezdődik, a közszolgálati televíziók
(m1, m2, Duna, Duna
Autonómia) élő adásban adnak
hírt róla. Atechnika segítségével,
mi kanizsaiak is vegyünk részt
rajta minél többen!
Jól imádkoztak
a kanizsaiak
Kanizsa 4 – Krónika 2011. április 21.
􀂊 Észrevétlen ragyogás 4,2
milliárdért – Kanizsai érintettel
􀂊 Tisztelt Főszerkesztő Úr!
(Böröcz Zoltán olvasói
levele+válasz)
􀂊 Együtt működünk -
pályázatot nyert a HEMO
􀂊 Thália világát idézve
􀂊 Hétköznapi eszközök
nem hétköznapi faragással
􀂊 Origamik 3D-ben
􀂊 A Zsigmondy sem maradt
el sikerekben
􀂊 „Vigyázz rám!
– a fiatalokat érintő
veszélyek napjainkban”
􀂊 A jövő értelmisége a
PEN-en
􀂊 Nagyobb merítési
lehetőséggel
􀂊 70 éve alakult az
OMBKE Dunántúli
Olajvidéki Osztálya
􀂊 Hello London!
􀂊 Majdnem tökéletes
forduló Kaposváron
􀂊 Negyedenként három
gólra hitelesítve
􀂊 Több szakmunkásra
van szükség
Hogy naponta képben
legyen Kanizsáról...
mert az interneten
többet lát.
www.kanizsaujsag.hu
Kattintson,
hogy még
többet tudjon
Kanizsáról!
Cseresnyés Péter polgármester,
a tervező és kivitelező cég,
valamint a Magyar Urbanisztikai
Társaság képviselője ünnepélyes
keretek között rakta le a
Városrehabilitációs Programban
megújuló Erzsébet tér alapkövét.
A város funkcióbővítő fejlesztésének
egyik központi eleme az Erzsébet
tér megújítása. Az év végére
megszépülő főtér kialakításánál
a hangsúlyos szempont a közösségi
funkció erősítése és a város történelmiségéből
adódó hangulat
visszaállítása volt. Ahelyszín bejárása
során Horváth István divízióvezető
bemutatta a tér terveit az újságíróknak
és az érdeklődőknek.
Abelvárosi fejlesztések első látványosabb
eredménye a város fontos
forgalmi csomópontjának, a
Huszti téri körforgalomnak a kialakítása
volt, melyet tavaly novemberben
adtak át. A belvárosi
forgalomcsillapítás további fontos
eleme az Arany János és Petőfi utca
összekötése, valamint a Zrínyi
utca kikötése a Teleki utcáig. Így
az Erzsébet tér egy forgalomcsillapított
környezetben szépülhet meg,
és válhat valódi központi térré. A
megújítás során a terület két téreleme,
a Rozgonyi és a Vásár utcákat
összekötő út megszüntetésével
egybeolvad. Egy része parkként,
középső része rendezvénytérként
funkcionál majd. Utóbbi területen
kerül elhelyezésre a zenepavilon,
az Erzsébet királyné szobor és egy
új szökőkút. A téren kap helyet a
„Testvérvárosok kútja” elnevezésű
ivókút, valamint a Kanizsa vár makettje.
Az Erzsébet téren 2007-ben
folyó földmunkák során megtalálták
a hajdani vár sarokbástyájának
cölöpmaradványát, melynek köszönhetően
sikerült pontosítani a
városfal és az azt kísérő sáncárok
keleti szakaszának nyomvonalát.
A téren a megtalált várfal, valamint
egy korabeli városmakett lesz
látható egy lefedett biztonsági
üvegfelületen keresztül. A Vásár
utcával szemben található majd a
testvérvárosok kútja. A tér felső
harmadában, a jelenlegi Török kút
helyén állítják fel a Kossuth téren
álló Szentháromság szobrot. A fejlesztéseknek
köszönhetően a tér
forgalmi terhelése jelentősen csökkenni
fog. A beruházás teljes költsége
828.884.212 forint.
A bejárást követően Cseresnyés
Péter polgármester elmondta: –
Bennünket kanizsaiakat azon túl,
hogy bizonyos kényelmetlenséget
okoz a forgalomkorlátozás, elsősorban
az érdekel, hogy mi lesz
majd az építkezés befejezése után. S
hogy miért most van az alapkőletétel,
amikor már tavaly ősszel nekiálltak
a munkának, és első eleme, a
Huszti tér átadása már megtörtént?
Azért, mert most vagyunk abban a
munkafázisban, amelyik a beruházás
legnagyobb részét jelenti öszszegszerűen,
munkában, és látvány
tekintetében is. Abban az esetben,
ha a tér átadásra kerül, elmondhatjuk,
hogy Nagykanizsa megújulása,
megszépülése elkezdődött. Már dolgozunk
azon, hogy komoly anyagi
nehézségek vállalása révén is tovább
folytatjuk ezt a beruházást,
melynek eredményeként az Eötvös
tértől egészen az Erzsébet térig
megújul a város. Mindannyiunk érdeke
hogy ez megtörténjen. Nem
csak azért, mert munkát adhat jó
néhány kanizsai vállalkozónak, és
komoly pénzösszeget tudunk beruházni
uniós segítséggel, amit önállóan
nem tehettünk volna meg. Az
építkezés legfőbb célja az, hogy
Nagykanizsa belvárosa újra élő
belváros legyen, és mint turisztikai
látványosságot, megcsodálhassák
az Erzsébet teret az idegenek is.
Természetesen nem csak látványként
szeretnénk használni, hanem
rendezvénytérré szeretnénk emelni,
melynek a zenepavilon lenne a fő
eleme, ahol a Nagykanizsán működő
tehetséges művészeti csoportok
felléphetnének.
A polgármester köszöntője után
Berkecz Balázs, a Magyar Urbanisztika
Társaság képviselője és
Szálka Miklós tervező szólt a beruházás
jelentőségéről. Végül a támogatási
szerződés, a tér tervezésért
kapott Európai-díj és az Erzsébet
tér térképének másolata került
a hengerbe, majd az alapkőbe.
B.E.
Értünk szépül
Ünnepélyes alapkőletétel az Erzsébet téren
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Az Európai Sport Hagyományőrző
Egyesület szervezésében
Horvátországban folytatódott
az „Együtt-egymásért”
nemzetközi projekt.
Csáktornyán és Varasdon szakmai
civil kerekasztal, majd kirándulás
és városlátogatás szerepelt a
programban. Zágrábban került sor
a Hrabri Zagreb-Hamburger SE
Nagykanizsa ülőröplabda mérkőzésre,
ahol nagy küzdelemben a
hazai csapat 4-1 (25-15, 25-19,
11-25, 30-28, 27-25) arányban
nyerte meg a mérkőzést. A baráti
fogadás után, a helyi játékosok
idegenvezetésével Zágráb nevezetességeit
nézték meg a küldöttség
tagjai. Az út eredményesnek
mondható, hiszen a két ország civil
egyesületei megállapodtak a
folytatásban. Az NCA Nemzetközi
Civil Kapcsolatok és Európai
Integráció Kollégiuma támogatásával
megvalósuló projekt záró
rendezvényére a vajdasági Magyarkanizsán
kerül sor.
K.H.
„Együtt-egymásért” Horvátországban
Kanizsa – 2011. április 21. A mi ügyeink 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
Nincs szerencséje a mostani városvezetésnek.
Elődeik több intézményt,
köztük négy általános iskolát,
a Hunyadit, a Petőfit, a Nagyrác
utcait, a Vécseyt zárták be véglegesen.
A mostani tiltakozók akkor
szavukat sem hallatták. Most,
hogy humánus módon csupán közös
igazgatás alá kívánja vonni oktatási
intézményeit a városvezetés,
mégis élénk az ellenállás. A nyilvánosságra
került tervezetből megtudható,
hogy az összevonások
csak vezetői szinteken érintenek
személyeket. Atanulók továbbra is
alma materükbe járhatnak.
Menjünk akkor sorba.
Dénes Sándor alpolgármester
és Szmodics Józsefné, a Hivatal
Művelődési és Sportosztályának
vezetője tartottak sajtótájékoztatót
a város iskola-összevonásaival
kapcsolatban.
Mint Dénes Sándor alpolgármester
elmondta, Nagykanizsa önkormányzata,
a város jelenleg kilenc
alapfokú intézménnyel és öt középiskolával
látja el a közoktatás fenntartásával
kapcsolatos feladatait. A
város vezetése természetesen továbbra
is stabil rendszerű, modern
közoktatási rendszert szeretne működtetni,
amely megfelelő felkészültséget
biztosít a tanulóknak a
továbbtanulásra vagy a megfelelő
szakképesítés megszerzésére.
– Március végén a közgyűlés elfogadta
Nagykanizsa Város közoktatás-
fejlesztési tervét, amelyben az
intézményhálózat racionalizálásával
kapcsolatosan az intézmények
már tájékozódhattak az iskola-öszszevonások
felől, így az egyes intézmények
vezetői szinten való összevonásának,
integrálásának okai ismertek.
A gyermeklétszám-csökkenés,
valamint a gazdasági-költségvetési
gondok erősítették meg bennünk
azt a döntést, hogy a város
egyes általános-és középiskoláinak
vezetését összevonjuk. Továbbra is
azt szeretnénk, hogy iskoláink azokat
a változatos képzési lehetőségeket
biztosítsák, amelyeket eddig. A
hatékonyabb feladatellátás érdekében
történne tehát a vezetői szintű
összevonás, integráció. Hangsúlyozom,
nem fogunk iskolákat bezárni,
az intézmények arculata, hagyományrendszere
továbbra is megmarad.
Egymással együttműködve az
eddigi oktatómunka minősége nem
csökkenhet, sőt még jobbá válhat. A
diákok érdekei természetesen nem
sérülhetnek, és a tanulók nem kerülnek
át egyik intézményből a másikba.
Az igazgatókkal már megtörtént
az egyeztetés, egy intézmény, a
Cserháti Sándor Szakképző Iskola
részéről tapasztaltunk ellenállást,
melynek okát nem értjük. A tanárok
a szülők és a diákok bevonásával
jövő hét kedden, délután fél ötkor a
Deák téren demonstrálásra készülnek
az iskola elsorvasztása miatt.
Az összevonásokról szóló előterjesztés
már elkészült, ezeket minden
érintett intézmény megkapja. A
konkrétumok a következők. A belvárosi
általános iskolák közül a Bolyai
János Általános Iskolát a Zrínyi
Miklós Általános Iskolával szeretnénk
vezetői szinten összevonni.
A két intézmény közül a Zrínyi Miklós
Általános Iskola lenne a székhely,
a Bolyai pedig a tagintézmény.
Az igazgatásra felkért vezető posztja
egy évre szól, amellyel Faller
Zoltán igazgató urat bíznánk meg.
A másik két általános iskola a
Kőrösi Csoma Sándor és a Péterfy
Sándor Általános Iskola lenne,
amelyek közül a tagintézmény a
Péterfy, a székhely intézmény a
Kőrösi iskola, az igazgatási feladatokat
pedig Kókainé Hámorszki
Éva látná el. A középiskoláknál a
hasonló profilú intézmények integrációját
szeretnénk megvalósítani,
így a két műszaki intézményt, a
Cserháti Sándor Műszaki Szakképző
Iskolát a Zsigmondy-Széchenyi
Szakképző Iskolával vonnánk egy
vezetés alá. Kétféle lehetőséget vázoltunk
fel az előterjesztésben. Az
„A” változat szerint a székhelyintézmény
a Zsigmondy, a tagintézmény
pedig a Cserháti szakközépiskola
lenne, az igazgatói posztra
Bene Csabát, tagintézményvezetőnek
pedig Farkas Tünde igazgatónőt
kértük fel. Minden esetben
igazgatóhelyettesek segítik a munkájukat.
A „B” változat szerint egy
főigazgatóval és egy főigazgató helyettessel
működnének az intézmények,
és mindkét iskola tagintézmény
lenne, Hunyadi utcai székhellyel.
A másik két iskola a Dr. Mező
Ferenc Gimnázium és a Thúry
György Kereskedelmi Szakközépiskola,
amelyeknél az „A” változatnál
a székhelyintézmény a Mező, a
tagintézmény a Thúry iskola lenne.
Egy évre Szermek Zoltán lenne az
igazgató, a tagintézmény-vezető pedig
Göncz Ferenc. A B változatnál
a főigazgató Szermek Zoltán, és
mindkét intézmény tagintézmény
lenne. – foglalta össze Dénes Sándor
alpolgármester.
A sajtótájékoztató a hozzáértők
előtt ugyan világossá tette a városvezetők
szándékát, azonban a háttérben
mozgolódó erőket újabb
szervezkedésre ösztönözte. Gábris
Jácint jobbikos önkormányzati
képviselő után megszólalt a Cserháti
Közalkalmazotti Tanácsa is.
A Cserháti Sándor Műszaki
Szakképző Iskola és Kollégium
Közalkalmazotti Tanácsa iskolánk
és a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi
István Szakképző Iskola tervezett
összevonása, valamint a városban
tervezett nagyarányú iskola
összevonások elleni tiltakozásul
2011. április 19-re 16.30 órai kezdettel
tiltakozó demonstrációt
szervez a nagykanizsai Deák térre.
A beszédek elhangzása mellett
kulturális programok is színesítik
az eseményt. A rendezvényre várjuk
a többi nagykanizsai iskola pedagógusait,
szülőket és mindazon
városi polgárokat, akik nem értenek
egyet a város oktatását, jövőjét
véleményünk szerint súlyosan veszélyeztető
intézkedések tervezetével.
Az eseményre ezúton meghívjuk
Nagykanizsa MJV képviselőtestületének
tagjait is. Ezért is legyünk
minél többen, álljunk ki értékeink
megőrzése mellett!
A demonstráció pártoktól független,
kizárólag Nagykanizsa oktatásügyéről
szól. Ezért megkérünk
mindenkit, aki rendezvényünkön
részt kíván venni, hogy
politikai pártokra, irányzatokra
utaló jelvényeket, transzparenseket,
zászlókat ne hozzanak magukkal.
Köszönjük mindenkinek, aki
támogatja céljainkat, hiszen városunk
és mindannyiunk jövőjéről
van szó, ezért kérjük, hogy ennek
tudatában mindenki méltósággal,
felelősségteljesen támogassa
ügyünket. Köszönjük.
A Cserháti Sándor Műszaki
Szakképző Iskola és Kollégium
Közalkalmazotti Tanácsa
Egy internetes portálon illetve
a Facebook-on fórumozók továbbra
is iskolabezárásokat vizionálnak.
Az önkormányzat nyilatkozatot
ad ki.
Felesleges, hangulatkeltő demonstrációra
készül a Cserháti
szakképző iskola közalkalmazotti
tanácsa. Olyan ellen tiltakoznak –
ami nincs. A tervezett ésszerűsítés
egyetlen nagykanizsai diákot sem
érint hátrányosan. Mindenki
ugyanoda járhat, ugyanazt tanulhatja,
mint eddig.
Avezetői szintű átszervezés nyolc
nagykanizsai oktatási intézményt
érint. Ezek közül mindössze a Cserháti
Sándor Műszaki Szakképző Iskola
és Kollégium tüntetésre buzdító
közalkalmazotti tanácsa nem érti, a
jelenlegi helyzetben a leghumánusabb
intézkedést készíti elő az önkormányzat.
Más városokkal ellentétben
Nagykanizsán nem lesz iskolabezárás,
pedagógus-elbocsátás, és az
ésszerűsítés csak az igazgatói szintet
érinti, a diákok ősztől is ugyanabba
az intézménybe járhatnak majd,
amelyben eddig is tanultak.
Így megmarad a város sokszínű
képzési kínálata, nem kerülnek veszélybe
egzisztenciák, és ami a
legfontosabb: a diákokat sem éri
semmifajta érdeksérelem. Szimpátiatüntetés
helyett azonban mégis
tiltakozásra készül, az utcára hív a
Cserháti szakképző iskola közalkalmazotti
tanácsa.
Olyan eszközhöz nyúlnak, ami
iskolabezárás esetén érthető lenne,
(folytatás a 6. oldalon)
Közös vezetésű, önálló
intézmények maradnak az iskolák,
Felhívás
demonstrációra!
Cserhátis tüntetés: igazgatói székek megtartásáért folyik a harc
Ki beszél itt
iskolabezárásról?
Ki mozgatja
a szálakat?
Kanizsa – A 6 mi ügyeink 2011. április 21.
hirdetés
(folytatás az 5. oldalról)
jelen helyzetben viszont csak
hangulatkeltésre, az indulatok felesleges
felkorbácsolására alkalmas.
Egyetlen iskolaként szánta rá
magát erre a lépésre a nyolc érintett
oktatási intézmény közül a Cserháti.
A többi tantestület és szülői közösség
megértette, elfogadta: ez a
leghumánusabb intézkedés, amelylyel
megelőzhető, elkerülhető egy
drasztikus lépés, és megőrizhető
Nagykanizsa oktatási rendszerének
stabilitása. Persze, ezekben az intézményekben
nem a rosszindulatú
politikai érdek, nem a zavarkeltés
szándéka mozgatja a szálakat.
Világosan látni kell, néhány
éven belül egy iskolányi gyermek
hiányzik majd Nagykanizsáról. Az
önkormányzat mégsem zár be
egyetlen intézményt sem, hanem
gyakorlatilag fájdalommentes észszerűsítéssel
próbálja biztosítani
az oktatási rendszer stabilitását.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata tovább folytatja
az egyeztetéseket az érintett
iskolák tantestületeivel, és elutasít
minden hangulatkeltő, esetleg a diákokat
felhasználó, öncélú akciót.
Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata
Az ésszerűsítés terve
Anyilatkozat mellé, hogy mindenki
megismerhesse a városvezetés
elképzelését, a hivatal nyilvánossá
tette az előterjesztés teljes
szövegét.
Néhány éven belül egy iskolányi
gyermek hiányzik majd Nagykanizsáról.
Az önkormányzat mégsem
hoz drasztikus intézkedést, a tervezett
ésszerűsítés, amely kizárólag
vezetői szintet érint, semmifajta
hátránnyal nem jár a diákokra nézve.
Ugyanabba az iskolába járhatnak
és ugyanazt tanulhatják, mint
eddig. Az érdeklődők tájékoztatására
Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata közzéteszi
a tervezett ésszerűsítésről szóló
előterjesztést.
Ez a www.kanizsaujsag.hu-n, a
http://www.kanizsaujsag.hu/up_i
mage/%C3%B6sszevon%C3%A
1s.pdf linken olvasható.
Közben, ahogy mondani szokták,
a helyzet tovább fokozódott.
Az internetes felszólalók már az
iskolák tanulóinak összetételét
is kritizálták. A zsigmondysok
ez ellen szólaltak fel.
Sajtóbeszélgetés keretein belül
fejtette ki a véleményét a Zsigmondy-
Széchenyi szakközépiskola
Közalkalmazotti Tanácsa a
Cserháti SZKI keddi tüntetésével
kapcsolatban.
Mint ahogy múlt héten Dénes
Sándor alpolgármester sajtótájékoztatóján
elhangzott, a Cserháti
iskola tüntetést szervez a Zsigmondy-
Széchenyi középiskolával
való, vezetői szintű egyesítés ellen.
A Zsigmondy-Széchenyi SZKI vezetősége
ezzel kapcsolatban fejezte
ki álláspontját, miszerint mindenkinek
joga van véleményének
megfogalmazására, ugyanakkor elfogadhatatlannak
tartja, hogy ez a
gyerekek felhasználásával történjen.
Úgy vélik, mindemellett erősen
hangulatkeltő célzat is húzódik
a demonstrálás mögött. Másfelől
azt is nehezményezi a Zsigmondy-
Széchenyi, hogy úgy állítják be intézményüket,
mintha az csak hátrányos
helyzetű tanulók iskolája lenne,
mintha szégyen lenne az intézmény
tanulójának lenni. Ezek a vélemények
meglehetősen sértik az
iskolát, a sajtóbeszélgetéssel pedig
az volt a céljuk, hogy nyomatékosítsák:
a Zsigmondy-Széchenyi is
van olyan szintű intézmény, mint
bármely más középiskola a városban.
Egyik iskola sem jobb, mint a
másik, az intézmények csupán feladatkörükben
különböznek egymástól.
Hozzátették: mindenkinek
az az érdeke, hogy ne híresztelések,
hanem szakmai kérdések döntsék
el az összevonás kérdését, a
Cserháti iskolában pedig nem ellenséget
látnak.
Sajtónyilatkozat
A hangsúlyozottan politikamentes
demonstráció mellett
kiáll a Jobbik.
Avárosvezetés végső elkeseredésében
az „oszd meg és uralkodj” elvet
követi, össze kívánják ugrasztani
az érintett iskolákat. Nagyon elítélendő
és ellenszenves módszert
választottak! Ha ekkora ellenállás
látszik valamely oktatási intézmény
részéről, a többieknek pedig állításuk
szerint ennyire megfelel minden,
akkor miért ne tarthatná meg az
ellenérdekelt iskola a teljes önállóságát?
Miért akarnak ennyire kényszeredetten
és mindenáron összevonni?
Ne kényszerítsenek erőszakkal
olyat az iskolákra, amit nem
akarnak, főleg akkor, ha kimutatható
haszna nincs is.
Lehet, hogy a városvezető többség
sorozatosan megfeledkezik arról,
hogy előző hetekben mit nyilatkozott,
de a város nem. Több esetben
nem mondtak igazat, és elhallgattak
fontos információkat az iskola-
összevonásokkal és Nagykanizsa
oktatási jövőjével kapcsolatban.
Szomorúak vagyunk, hogy ideáig
süllyedtek. Az igazság úgyis igazolja
mindazokat, akik a mai napon a
város jövőjéért, a saját iskolájukért
küzdenek a Deák Ferenc téren!
Aki olvasni tud, az a közgyűlési
előterjesztésben és a közoktatási
fejlesztési tervben jól láthatta mindazon
problémás gondolatokat, amelyeket
a diákok, a szülők, a tanárok
és a városban élők szóvá tettek.
Városvezetőink nagyon rossz útra
tévedtek! Felszólítjuk őket, hogy
hagyják abba az értelmetlen károkozást,
a választópolgáraik semmibe
vételét, az arcukba hazudozást, a ferdítést
és politikai hatalmi pozíciójuk
kiépítését! Helyette ideje lenne végre
érdemben nekilátni a városért tenni!
AFidesz Nagykanizsán sem méltó
a „demokrata” szó használatára!
A „despota” szó jobban illik rájuk.
A demagóg, elcsépelt és előre
gyártott szónoklat-paneleiket pedig
egymás között használják!
Köszönjük!
Jobbik Nagykanizsai
Alapszervezete
Közlemény
A mérsékelt hangnemre, az
egymást tiszteletére figyelmeztető
zsigmondys felhívásra válaszul
a cserhátisok közleményt
adnak ki.
Mi, a Cserháti Sándor Műszaki
Szakképző Iskola és Kollégium tanárai
megdöbbenéssel hallgatjuk a
híreket, a sajtótájékoztatókat és
A minősítéssel
van a baj
nem hiszünk a fülünknek. Olyan
mondatokat adnak a szánkba,
olyan kijelentéseket tulajdonítanak
nekünk, amelyeket mi soha nem
mondtunk ki. Természetesen nagyra
becsüljük a Zsigmondy-
Széchenyi tanárainak munkáját,
akadnak ott barátaink és elismeréssel
adózunk erőfeszítéseiknek.
Hisszük, hogy esetükben a hozzá
adott pedagógiai érték szerepe óriási,
és ez tőlük komoly áldozatot követel.
Mi az iskolánk szuverenitásáért
küzdünk, azért, hogy a Cserháti
önálló maradhasson, hogy tovább
vihesse értékeit, hagyományait.
Sajnos a médiában elhangzó nyilatkozatokban
Nagykanizsa oktatásának
jövőjéért tett erőfeszítéseinket,
demonstrációnkat, többen hangulatkeltésnek
aposztrofálják. Valójában
az a helyzet, hogy most éppen
ellenünk keltenek hangulatot.
Teszik ezt úgy, hogy megpróbálják
az egyes intézmények tantestületeit
egymásnak ugrasztani. Szomorú,
hogy egy az oktatásban dolgozók
érdekeit képviselni hivatott szervezet
is felült ennek a provokációnak.
Kedves Zsigmondy-Széchenyi-ben
tanító kollégák: Mi nem ellenetek,
hanem értetek is küzdünk.
A Cserháti közösségét nem mások
iránti negatív érzelem vezeti,
hanem az iskolánk, diákjaink, a
város oktatásának jövője iránt érzett
felelősség, értékeink védelme,
hagyományaink tisztelete.
Számunkra úgy tűnik, mindez
mesterségesen, kívülről gerjesztett.
Visszautasítunk minden olyan
vádat, hogy mi bárkit manipulálnánk!
A lényeg, amiről a minket lejáratni
szándékozók nem beszélnek, a
következő: a tervezett intézkedések
teljesen megszüntetik az intézmények
önállóságát, egyedi arculatát,
károsak a minőségi oktatásra
nézve, ellehetetlenítik a hatékony
munkavállalói érdekvédelmet.
A legfontosabb pedig az, hogy
az oktatással kapcsolatosan felvetett
problémák közül egy olyan
sincs, amit a jelenlegi önálló intézményi
struktúrával ne lehetne kezelni.
Éppen ezért az intézmények
összevonása véleményünk szerint
felesleges és káros. Mindezek mögött
biztosan nem szakmai érvek,
hanem sejthetően politikai érdekek
állnak. Erre szeretnénk felhívni
mindenki figyelmét.
Kérünk mindenkit, hogy saját
szemükkel, fülükkel bizonyosodjanak
meg az igazságról, jöjjenek
el a Deák térre ma délutén 16.30-
ra, és hallgassák meg érveinket.
A Cserháti Sándor Műszaki
Szakképző Iskola és Kollégium
dolgozói nevében:
az intézmény
Közalkalmazotti Tanácsa
A Zsigmondy-Széchenyi szakközépiskolával
való egyesítés
ellen tüntettek a Cserháti Sándor
Műszaki Szakképző Iskola
tanárai, diákjai és a szülők.
A késő délutáni időpontban sokan
meg-megálltak az eleinte
még diákokból és tanárokból álló
gyülekezet előtt, így rövid időn
belül több száz főssé duzzadt a
tömeg. Sokan voltak kíváncsiak
arra, vajon milyen célból tartják a
magasba rendíthetetlenül a Nem,
nem soha! és a Nem adjuk fel!
Cseri transzparenseket a tizenéves
fiatalok. Hamarosan ez is kiderült,
hiszen az alkalmilag felállított
pódiumon Horváth Zsolt, a
Cserháti Közalkalmazotti Tanácsának
elnöke elmondta, egy célért,
a Cserháti szakközépiskola
és a Zsigmondy-Széchenyi középiskola
vezetői szintű összevonása
ellen gyűltek össze a tanárok
és diákjaik. Rövid köszöntőjét a
tanulók break-bemutatója szakította
meg, majd Dóber Valéria, a
Cserháti egyik tanára szólt a mikrofonba.
– Intézményünket önálló
OM kóddal, a 037645 számmal
jelölik az iskolák országos nyilvántartásában.
A Cserháti egy
önálló, hetven éves iskola, eddigi
teljesítményei és eredményei bizonyítják,
hogy méltó az ország
legjobb százötvenhét iskolája közötti
helyre. Felteszem a kérdést:
a városnak nincs szüksége a minőségi
oktatásra? Egy egyetemmel
büszkélkedő város elképzelhető
magas színvonalú középszintű
oktatás nélkül? Miért kell az
önkormányzatnak ezt az elsietett
döntést meghoznia? Miért kevés
az iskolánkban tanuló hétszázhúsz
diák? Kérjük a képviselő
testületet, hogy szakmai szempontok
átvizsgálásával és ne politikai
megfontolásból hozzák meg
a végső döntést! – fogalmazott
Dóber Valéria. Horváth Zsolt
még felolvasta a tantestület nyilatkozatát
is, amelyben kijelentik,
a tanárok kiállnak az intézmény
önállósága, pedagógiai és szakmai
értékei mellett. – Hisszük,
hogy Kanizsa a magas szintű
szakképzés nélkül nem életképes.
Egy mamutiskola létrehozásával
pont ezek az értékek vesznének el,
ezért követeljük a város elöljáróitól,
hogy hagyjanak meg minket
önálló iskolának. – mondta el. A
demonstrálás alkalmával még
több diák is felszólalt, záró mozzanatként
pedig David dalait hallgathatta
meg az egybegyűlt tömeg.
Dr. Etler Ottó a Szántó Miklós
vezette Civel Összefogás Nagykanizsáért
Egyesület önkormányzati
képviselője is jelen volt a demonstráción.
A februári közgyűlésen
a szó szerinti jegyzőkönyv szerint
ezt mondta: „2800 fölött van
az önkormányzati alkalmazottak
száma. Amit a polgármester úr
szépen fogalmazott, hogy majd
strukturális átalakulás, majd szerkezeti
változás, az magyarul azt jelenti,
hogy ezt a létszámot 2800-
ról bőven le kell nyomni 2000 alá.
Ezt sajnos ki kell tudni mondani,
egy 45000-es város nem tart el
2800 alkalmazottat.”
Ez ellen nem tűntetett senki.
Ha a célok azonosak, vajon miért
kellett utcai performance-t
szervezni? A Cserháti-tüntetést politikai
érdek, a zavarkeltés szándéka
motiválta.
"Hisszük és valljuk, hogy a városnak
magas szintű szakközépiskolai
képzésre van szüksége: a középfokú
végzettségű érettségizett
és technikus szakemberek nélkül
Nagykanizsának nincs jövője. A
város fejlődését, gazdasági megújulását
nélkülük elképzelhetetlennek
tarjuk. Csak így követhetjük
akár Kecskemét és Győr példáját
(Mercedes és Audi), hiszen ezen
városokban meghatározó szempont
volt az ottani kiemelkedő közép-
és felsőfokú műszaki képzés
jelenléte a munkahelyteremtésben.
Végzett diákjaink és technikusaink
a városban és annak vonzáskörzetében
helyezkednek el, valamint
jelentős bázisát képezik városunk
és a régió felsőfokú képzéseinek.
Jelentős azon diákjainknak a
száma is, akik a felsőoktatásban
diplomát szerezve visszatérnek
szülővárosukba."
Ez az idézet a Cserháti Sándor
Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium
tantestületének múlt héten
közzétett nyilatkozatából származik,
amellyel előkészítették a mai
utcai demonstrációt. Ez az idézet
pontosan tükrözi Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzatának
szándékát, így érthetetlen,
hogy miért vagy mi ellen hívták
utcára ma a Cserháti szakképző iskola
dolgozói az embereket.
A vezetői szintű ésszerűsítés a
diákok szempontjából semmifajta
érdeksérelemmel nem jár: ugyanabban
az épületben és ugyanazt tanulhatják,
mint eddig. Vagyis az
iskolák értékei, hagyományai, pedagógusai,
oktatói is megmaradnak.
A demográfiai folyamatok szükségessé
teszik, hogy a város átalakítsa
oktatási rendszerét. Öt éven
belül ugyanis egy iskolányi diák
hiányzik majd Nagykanizsáról.
Míg 1982-ben 6786 általános iskolás
tanult a városban, addig a mostani
tanévben már csak 3256. A
középiskolákban 2007-ben 5300
tanuló volt, most pedig 5004.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata mégsem hoz
drasztikus intézkedést. Így okkal
feltételezhető, hogy a demonstrációt
jól behatárolható politikai érdek
mozgatta.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata megőrzi a város
oktatásának stabilitását, minőségét;
az intézkedés ezt a célt szolgálja.
Ha a ma demonstrálók valódi(!)
célja is ez, vagyis az oktatás -
benne a szakképzés - minőségének
megőrzése, fejlesztése, akkor ezért
iskolán belül is sokat tehetnének.
Ehhez nincs szükség felesleges,
hangulatkeltő demonstrációk szervezésére.
Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata
Kanizsa – A 2011. április 21. mi ügyeink 7
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
Miért vagy mi ellen
demonstráltak?
Tüntetés
piros lufikkal
Dr. Etler utcára tenne
tanárokat is
Kanizsa – 8 Városháza 2011. április 14.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet az önkormányzati
tulajdonú Kanizsa Uszoda Szolgáltató Egyszemélyes Kft. Nagykanizsa,
Csengery u. 49. ügyvezetői tisztségének betöltésére
Az ügyvezető fő feladatai: A nagykanizsai önkormányzat tulajdonában lévő
"B" fürdő kapacitású uszoda és strandfürdő (Nagykanizsa, Csengery u. 49.)
önálló üzemeltetése, a fürdővezetői feladatok ellátása, a Gt. valamint a Kft.
alapszabálya által az ügyvezetői tisztségre meghatározott feladatok ellátása.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, főiskolai
vagy egyetemi gépészmérnök, villamosmérnök, építőmérnök, épületgépész
üzemmérnök végzettség, legalább 5 év szakmai gyakorlat.
Apályázatban benyújtandó dokumentumok: a kft. vezetésére vonatkozó koncepció,
a pályázó szakmai önéletrajza, a feltételként előírt iskolai végzettséget igazoló okirat
közjegyző által hitelesített másolata, a feltételként előírt gyakorlat hivatalos igazolása,
3 hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolást tartalmaz
arra vonatkozóan is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll,
a pályázó nyilatkozatait az alábbiakra vonatkozóan, hogy részéről az ügyvezetői tisztség
betöltése a Gt. 23. §-a alapján nem kizárt, vele szemben a Gt. 25. §-a alapján összeférhetetlenségi
ok nem áll fenn, a 2007. évi CLII. törvény 3. és 5. §-ai szerinti vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettséget vállalja, a pályázati anyagát az elbírálásban részt vevők
megismerhetik, a pályázati anyaga nyilvánosságra hozható-e, a pályázati eljárás során
az előkészítő bizottsági üléseken, illetőleg a döntéshozó Közgyűlés ülésén a napirendnek
a nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e.
(A pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével
hiánypótlásnak nincs helye. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a bizottsági
meghallgatáson be kell nyújtani.)
Az ügyvezetőt a Közgyűlés határozott időre, 2011. június 1. naptól kezdődően
2016. május 31. napjáig tartó 5 évre választja meg azzal a feltétellel, hogy a
megbízási szerződés megkötésétől számított 6 hónapig a feleket kölcsönösen
megilleti az indokolás nélküli rendes felmondás joga, a felmondási idő a közlésétől
számított 4 hónap.
Az ügyvezetői tisztség ellátása a Ptk. alapján megbízási jogviszonyban, a díjazás
- a Kft. Javadalmazási Szabályzatában foglaltak figyelembevételével -
megállapodás alapján történik.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. április 30.
A pályázat benyújtásának helye: Cseresnyés Péter polgármesternek címezve,
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.
A pályázat elbírálásának módja és határideje:
Ahatáridőben benyújtott pályázatokat a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság
a pályázók meghallgatásával véleményezi és javaslatot tesz a díjazásra.
A pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést az Ügyrendi, Jogi és Közrendi
Bizottság is megtárgyalja. A pályázatról a Közgyűlés a bizottsági vélemények
ismeretében, a pályázók meghallgatásával, várhatóan a 2011. május havi soros
ülésén, legkésőbb 2011. május 31. napjáig dönt. A pályázat kiírója fenntartja a
jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban információt ad: Cseresnyés Péter polgármester
(Tel: 06-93-500-701)
Pályázat az uszoda ügyvezetői állására
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Helyi Építési
Szabályzatának módosítása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 281/2009. (VI. 15.) számú
határozatával döntött a Nagykanizsa, 7. sz. főút - Kemping utca - őrtorony u.
folytatása - Principális-csatorna általhatárolt tömb rendezés alá vonásáról,
melyet a B & H Régió Bt. készített el.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII
törvény 9. § (6) bekezdésének megfelelően, "A véleményezési eljárás befejezése
után a településrendezési eszközöket az elfogadásuk előtt a beérkezett,
de el nem fogadott véleményekkel és azok indoklásával együtt a polgármesternek
legalább egy hónapra a helyben szokásos módon közzé kell tenni
azzal, hogy az érintettek a közzététel ideje alatt azokkal kapcsolatban
észrevételt tehetnek" - Ezért a módosított tervet 2011. május 18-ig
kifüggesztjük a Polgármesteri Hivatal előcsarnokában, ahol munkanapokon
megtekinthető.
A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba
a városi főépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735)
címzett levélben jelezhetik.
Cseresnyés Péter polgármester
Szabályozási Terv és Helyi Építési
Szabályzat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás
útján értékesíti az alábbi ingatlanait:
Hrsz. Helye Nettó kikiáltási ár
1. 30155/3 Nagykanizsa, Iskola utca, 2410 m2 építési telek 4.080.000 Ft + ÁFA
2. 30155/4 Nagykanizsa, Iskola utca, 2410 m2 építési telek 4.080.000 Ft + ÁFA
Apályázat beadásának határideje: 2011. május 5. (csütörtök) (1.) 10 óra, (2.) 11
óra. Helye: NK MJV Polgármesteri Hivatala I. em. VII. iroda (8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) Módja: személyesen vagy postai úton.
Pályázat bontásának időpontja: 2011. május 5. (csütörtök) (1.) 10.15 óra, (2.)
11.15 óra. Helye: NK MJV Polgármesteri Hivatala I. emeleti tárgyaló (8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.). Pályázati tárgyalás időpontja: 2011. május 5.
(csütörtök) (1.) 10.30 óra, (2.) 11.30 óra. Helye: NK MJV Polgármesteri
Hivatala I. emeleti tárgyaló (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
A részletes pályázati kiírás megtalálható a www.nagykanizsa.hu honlap Befektetőknek/
Ingatlan értékesítés menüpont alatt, valamint NK MJV Polgármesteri
Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., II.
em. 6. iroda, tel.: 93/500-724; 93/500-778) kérhető.
Eladó önkormányzati ingatlanok
Bizzer András a 6. sz. választókerület (Rózsa u. 14-től végig páros házszámok,
Rózsa u. 21-től végig páratlan házszámok, Kazanlak körút 1-től végig páratlan
házszámok, Kazanlak körút 2-12-ig páros házszámok, Munkás utca 1-3-ig páratlan
házszámok, Munkás utca 2-től végig páros házszámok, Munkás 5-től végig páratlan
házszámok) önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2011. április 29-én
(pénteken) 17 órakor a Hevesi Sándor Általános Iskolában.
Képviselői fogadóóra
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata "Testvérvárosi Pályázat
2011" címmel pályázatot ír ki a testvérvárosaihoz fűződő kapcsolatok fejlesztése,
a lakosság és civil szervezetek, valamint intézmények ez irányú működésének
támogatása, a szervezetek biztonságos tervezésének elősegítése céljából.
A pályázók köre: civil szervezetek, intézmények, öntevékeny csoportok.
A tervezett projektnek Nagykanizsa testvérvárosai és baráti városai – Akko,
Bihács, Csáktornya, Gleisdorf, Kazanlak, Kovászna, Magyarkanizsa, Ptuj,
Puchheim, Salo, Shijiazhuang, Togliatti – valamelyikében működő partnerszervezet
aktív együttműködésével 2011. július 1. és 2012. június 30. között kell
megvalósulnia. Apályázó saját forrásainak legfeljebb 50 %-os kiegészítése céljából
lehet pályázni költségvetéssel alátámasztott, részletesen kidolgozott projektre.
A pályázatok támogatásáról a polgármester legkésőbb 2011. június 30-ig
dönt. Az elnyert támogatást - legfeljebb 100 ezer Ft-ot - részletes elszámolással,
a pályázó nevére kiállított számlákkal igazolt kiadásokra, legfeljebb az önrész
mértékéig, utólagos finanszírozással biztosítja az alap. Egy pályázó több
célra is nyújthat be pályázatot.
A pályázat részletes feltételeit tartalmazó felhívás és pályázati adatlap letölthető
a www.nagykanizsa.hu honlapról, vagy nyomtatott formában, munkaidőben
személyesen is átvehető a Polgármesteri Hivatal portáján.
A pályázatok beérkezésének határideje 2011. május 10.
Testvérvárosi pályázat 2011.
Az akció május 31-ig tart.
Kanizsa 2011. április 21. – Hirdetés 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
1. Nagykanizsa, Sugár u. 53. szám alatti 171 m2 alapterületű
üzlethelyiség
Az induló bérleti díj üzlet 108 m2, 800 Ft/m2/hó+ÁFA = 1000 Ft/m2/hó. A licitlépcső
100 Ft/m2/hó+ÁFA = 125 Ft/m2/hó. Az induló bérleti díj raktár 48
m2, 550 Ft/m2/hó+ÁFA = 688 Ft/m2/hó. A licitlépcső 50 Ft/m2/hó+ÁFA=63
Ft/m2/hó.
Az induló bérleti díj pince 15 m2, 300 Ft/m2/hó+ÁFA = 375 Ft/m2/hó. A licitlépcső
50 Ft/m2/hó+ÁFA = 63 Ft/m2/hó. Összesen 171 m2. A bérlemény
megtekinthető 2011.04.26. 13 órától - 13 óra 30 percig. A versenytárgyalás
ideje: 2011. 04.27. 9 óra.
2. Nagykanizsa, Csengery u. 4. fsz. 1. 87 m2 alapterületű
üzlethelyiség (volt OTP Garancia iroda)
Az induló bérleti díj üzlet 87 m2, 1050 Ft/m2/hó+ÁFA = 1313 Ft/m2/hó. A licitlépcső
100 Ft/m2/hó+ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető
2011.04.26. 8 óra 30 perctől - 9 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2011.04.27.
9 óra 10 perc.
3. Nagykanizsa, Csengery u. 5. fsz. 4. 80 m2 alapterületű
üzlethelyiség (volt utazási iroda) + 108 m2 pince
Az induló bérleti díj üzlet 80 m2, 1050 Ft/m2/hó+ÁFA= 1313 Ft/m2/hó. A licitlépcső
100 Ft/m2/hó+ÁFA = 125 Ft/m2/hó. Az induló bérleti díj pince 108
m2, 500 Ft/m2/hó+ÁFA = 625 Ft/m2/hó. A licitlépcső 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 63
Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2011.04.26. 8 óra 30 perctől - 9 óráig.
A versenytárgyalás ideje: 2011.04.27. 9 óra 20 perc.
4. Nagykanizsa, Csengery u. 5. fsz. 3. 28 m2 alapterületű
üzlethelyiség (volt papírbolt nem utcafronti, lépcsőházi)
Az induló bérleti díj üzlet 28 m2, 700 Ft/m2/hó+ÁFA = 875 Ft/m2/hó. A licitlépcső
50 Ft/m2/hó+ÁFA = 63 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető
2011.04.26. 8 óra 30 perctől - 9 óráig. Aversenytárgyalás ideje: 2011. 04.27.
9 óa 30 perc.
5. Nagykanizsa, Csengery u. 6. fsz. 1. 93 m2 alapterületű üzlethelyiség
(volt Two Big Brothers)
Az induló bérleti díj üzlet 93 m2, 1050 Ft/m2/hó+ÁFA = 1313 Ft/m2/hó.
Alicitlépcső: 100 Ft/m2/hó+ÁFA= 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető
2011.04.26. 8 órától - 8 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje:
2011.04.27. 9 óra 40 perc.
6. Nagykanizsa, Csengery u. 5. fsz. 13 m2 alapterületű üzlethelyiség (volt
trafik)
Az induló bérleti díj üzlet 13 m2, 1200 Ft/m2/hó+ÁFA = 1500 Ft/m2/hó. A licitlépcső
100 Ft/m2/hó+ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető:
2011.04. 26. 8 óra 30 perctől - 9 óráig. Aversenytárgyalás ideje: 2011.04.27.
9 óra 50 perc.
7. Nagykanizsa, Deák tér 13. - Kölcsey u. 2. 36 m2-es alapterületű
üzlethelyiség (volt mobiltelefon javítási üzlet)
Az induló bérleti díj üzlet 36 m2, 1050 Ft/m2/hó+ÁFA = 1313 Ft/m2/hó. A licitlépcső
100 Ft/m2/hó+ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető
2011.04.26. 9 órától - 9 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2011.04.27.
10 óra.
8. Nagykanizsa Erzsébet tér 10. fsz/1. 76 m-es alapterületű
üzlethelyiség (volt festékbolt)
Az induló bérleti díj üzlet 76 m2, 1050 Ft/m2/hó+ÁFA = 1313 Ft/m2/hó. A licitlépcső
100 Ft/m2/hó+ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető
2011.04.26. 9 órától - 9 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2011.04.27.
10 óra 10 perc.
9. Nagykanizsa, Erzsébet tér 18. fsz/2. 117 m2-es alapterületű
üzlethelyiség (volt cipőbolt)
Az induló bérleti díj üzlet 117 m2, 1800 Ft/m2/hó+ÁFA = 2250 Ft/m2/hó. A
licitlépcső 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető
2011.04.26. 9 óra 30 perctől - 10 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2011.04.
27. 10 óra 20 perc.
10. Nagykanizsa. Erzsébet tér 20. fsz.130 m2 alapterületű üzlet /iroda
(volt Erste Bank )
Az induló bérleti díj üzlet/iroda 130 m2 1800 Ft/m2/hó+ÁFA = 2250
Ft/m2/hó. A licitlépcső 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény
megtekinthető 2011.04.26. 9 óra 30 perctől - 10 óráig. A versenytárgyalás
ideje: 2011.04.27. 10 óra 30 perc.
11. Nagykanizsa, Fő út 8. fsz/8. szám alatti 48 m2-es alapterületű
üzlethelyiség (volt Optika)
Az induló bérleti díj üzlet 48 m2, 1050 Ft/m2/hó+ÁFA = 1313 Ft/m2/hó. A licitlépcső
100 Ft/m2/hó+ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető
2011.04.26.10 órától - 10 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2011.04.
27. 10 óra 40 perc.
12. Nagykanizsa, Bartók u. 8. 129 m2-es alapterületű üzlethelyiség
(volt Kisposta)
Az induló bérleti díj üzlet 129 m2, 900 Ft/m2/hó+ÁFA = 1125 Ft/m2/hó. A licitlépcső
100 Ft/m2/hó+ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető
2011.04.26. 11 órától - 12 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2011.04.27. 10
óra 50 perc.
13. Vásárcsarnok emeletén különböző alapterületű 20-42 m2 emeleti
üzletek
Az induló bérleti díj üzlet 1000 Ft/m2/hó+ÁFA= 1250 Ft/m2/hó, amely a villany
és a víz kivételével a rezsiköltséget is tartalmazza. A rezsiköltség mértéke
700 Ft/m2/hó+ÁFA, a bérleti díj 300 Ft/m2/hó+ÁFA, tehát összesen
1000 Ft/m2/hó+ÁFA. A licitlépcső 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 63 Ft/m2/hó. A bérlemény
megtekinthető 2011.04.26. 7 óra 30 perctől 8 óra 30 percig. A versenytárgyalás
ideje: 2011.04.27. 11 óra.
14. Nagykanizsa Petőfi u. 5. (Leánykollégium) I. és II. emeleti
(2x562 m2 = 1124 m2) alapterületű helyiségek
Az induló bérleti díj iroda 400 Ft/m2/hó+ÁFA = 500 Ft/m2/hó. A bérleti díjon
kívül a rezsiköltséget is meg kell fizetni, melynek mértéke 700
Ft/m2/hó+ÁFA = 875 Ft/m2/hó. A licitlépcső 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 63
Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2011.04.26. 12 órától - 13 óráig. A
versenytárgyalás ideje: 2011.04.27. 11 óra 10 perc.
15. Nagykanizsa Rozgonyi u. 1. szám alatti 99 m2 (48 m2 iroda, 51 m2
galéria)
Irodahelyiség. Az induló bérleti díj iroda 900 Ft/m2/hó+ÁFA = 1125
Ft/m2/hó. Galéria 450 Ft/m2/hó+ÁFA= 563 Ft/m2/hó. Alicitlépcső iroda 100
Ft/m2/hó+ÁFA = 125 Ft/m2/hó, galéria 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 63 Ft/m2/hó. A
bérlemény megtekinthető 2011.04.26. 10 órától - 10 óra 30 percig. A versenytárgyalás
ideje: 2011.04.27. 11 óra 20 perc.
16. Nagykanizsa Rozgonyi u. 1. szám alatti 33 m2 alapterületű (23 m2
iroda, 10 m2 galéria) irodahelyiség
Az induló bérleti díj iroda 900 Ft/m2/hó+ÁFA = 1125 Ft/m2/hó. Galéria 450
Ft/m2/hó+ÁFA = 563 Ft/m2/hó. A licitlépcső iroda 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 125
Ft/m2/hó. Galéria 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 63 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető
2011.04.26. 10 órától - 10 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje:
2011.04.27. 11 óra 30 perc
17. Nagykanizsa Deák tér 10. fsz. 4. szám alatti 44 m2 alapterületű (volt
KIWI Szolárium egy része) üzlethelyiség
Az induló bérleti díj üzlet 1500 Ft/m2/hó+ÁFA = 1875 Ft/m2/hó. A licitlépcső
üzlet 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető
2011. 04. 26. 9 óra 30 perctől - 10 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2011.04.
27. 11 óra 40 perc.
A versenytárgyalások helye: Nagykanizsa
Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.
Nagykanizsa Garay u. 21. Kis tárgyaló I. emelet
Érdeklődni:
0693/311-241, 0630/2273-192 telefonszámon
Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Nagykanizsa Garay u. 21.
nyílt versenytárgyalást hirdet önkormányzati tulajdonú üzletek bérbeadására
Kanizsa 10 – Vízmű 2011. április 21.
Kanizsa 2011. április 21. – Vízmű 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
Kanizsa – Szlalom-ő 12 őrület 2011. április 21.
Fotók: Bakonyi Erzsébet, további képek: http://www.kanizsaujsag.hu/index.php?m=1006&which_id=533
(folytatás a címlapról)
Kanizsa Autó- és MotorSport
Egyesület szervezésében bonyolították
a Kanizsai Technikai Nap,
egyben I. Bánkuti László Emlékkupa
autós szlalomversenyét.
A benzingőzös, illetve főleg gumifüstös
egész napos programban
11.30-kor kezdődött az első (kézi)
visszaszámlálás az induló versenygép(
ek) szélvédője előtt, hogy aztán
az „igaziból” ralipáros baranyai
Popovics László – Leutsch István
vágjon elsőként neki a több fordítóval
is tűzdelt pályának...
A versenyzők, akik létszáma
több tucatnyira rúgott, háromszor
vághattak neki a szlalompályának,
s a legjobbak egy percen belüli
időkkel is büszkélkedhettek. Akik
pedig időnként kiestek a ritmusból,
és tudták, hogy adott helyzetben
nincs esélyük versenyképes időre,
nos ők adtak a látványosságnak, s
majdhogynem driftelésbe csapóan
igyekeztek autózni – a közönségnek...
Végeredmények
„A“ kategória (900 ccm-ig): I.
Ludascher Lóránd (Trabant) 53,95
mp, II. Bogár Ferenc (Trabant)
63,50 mp, III. Tóth Máté (Trabant)
64,84 mp. „B“ kategória (901 ccm-
1300 ccm): I. Kovács Tamás (Fiat
Proto) 60,03 mp, II. Pávlicz Richárd
(Suzuki) 64,10 mp, III.
Domján János (Volkswagen) 64,91
mp. „C“ kategória (1301 ccm-1600
ccm): I. Ludascher Ákos (Honda)
64,04 mp, II. Laczkó Gábor (Lada)
68,67 mp, III. Dömötör Norbert
(Suzuki) 69,04 mp. „D“ kategória
(1601 ccm-2000 ccm): I. Popovics
László (Peugeot) 60,79 mp, II.
Horváth István (Opel) 63,50 mp,
III. Németh Lajos (Opel) 67,33
mp. „E“ kategória (2000 ccm felett):
I. Galamb János Tamás (Fiat)
79,38 mp, II. Velner Sándor
(Subaru) 79,75 mp, III. Szabó
Krisztián (BMW) 106,64 mp. „F“
kategória (Női): I. Vörös Alexandra
(Kia) 84,34 mp, II. Kappéter Beáta
(Mini) 87,45 mp, III. Hadnagy
Gertúd (Nissan) 99,90 mp. „G“ kategória
(Quad): I. Málnási Ferenc
(TGB) 70,16 mp, II. Szabó Balázs
(Honda) 71,88 mp, III. Balázs Arnold
(Polaris) 84,67 mp. Összetett
abszolút legjobb idő: I. Ludascher
Lóránd (Trabant) 53,95 mp, II. Kovács
Tamás (Fiat Proto) 60,03 mp,
III. Popovics László (Peugeot)
64,84 mp. Abszolút legjobb futam
idő (Vándorkupa): Ludascher Lóránd
(Trabant) 53,85 mp.
B.E. - P.L.
Kanizsa 2011. április 21. – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
Horoszkóp
Minden úgy alakul a húsvéti ünnepek alatt,
ahogyan ön szeretné, mégsem lesz
elégedett. Nem árt elgondolkodnia azon,
hogy mi lehet ennek az oka. Az is elképzelhető,
hogy túl sokat vár el a szeretteitől.
Nem kell mostanában féltenie az állását, mert
olyasmit tud, amit mások nem. Párkapcsolatát
azonban feszültségek nehezítik meg.
Mielőtt végleges szakításra kerülne a sor,
nézzen önmagába, és változzon meg.
A húsvéti ünnepekig jelentős változásokra
számíthat a magánéletében. Ne gondoljon
a negatívumokra, hiszen azoknak nem lesz
semmilyen valóságalapja. A szerelem
felpezsdülést hoz magánéletében.
Az ünnepekre szedje össze magát, és
béküljön meg azokkal a rokonaival, akikre
valamilyen okból már régóta neheztel.
Előbb-utóbb be fogja látni, hogy az élet
nehéz helyzeteiben csak rájuk számíthat.
Igyekezzen közös témát, közös célt találni
a párjával, mert a kapcsolatuk hamarosan
unalmassá válhat. Költekezését egy kicsit
fogja vissza, mert a régóta tervezett külföldi
nyaralását nem tudja megvalósítani.
Egyre többet foglalkozik szabadidejében
az ezotériával. Előfordulhat, ha a környezetében
nem találnak megfelelő magyarázatot
a váratlan történésekre, azt gondolják
önről, hogy varázslásra is képes.
Boldognak, kiegyensúlyozottnak érezheti
magát ezekben a napokban. Ha beleveti
magát a munkájába, abban is jelentős
eredményeket érhet el. A későbbi hónapokban
sem kell spórolnia.
Sokféle adottságai közül most az üzletemberi
énje kerül előtérbe. Ahúsvéti ünnepek
alatt lehetőleg ne forgácsolja szét az
energiáit, mert később mindebből hátránya
származhat, s anyagilag rosszabbul jár.
Kedvére való feladatokkal halmozzák el, amelyeket
élvezettel valósít meg. Jó esélye van arra
is, hogy főnökei felfigyelnek teljesítményére,
és magasabb beosztásba kerül. A húsvéti
ajándékvásárlásról ne feledkezzen meg.
Az igaz, hogy a barátai a saját problémáikkal
vannak elfoglalva, de ha segítségre szorul, mégiscsak
őrájuk számíthat. Erősítse az immunrendszerét
sok mozgással, sétával, de ne feledkezzen
meg arról, hogy alvásra is szüksége van .
Lehetőleg tartsa távol magát a munkahelyi
vitáktól az elkövetkező hetekben. A
felgyülemlő feszültségét ne csak az esti
eszegetéssel oldja fel, hanem sétával,
kerti munkával.
Elképzeléseinek megvalósítása kemény ellenállásba
ütközhet a családjában. Ne adja fel egykönnyen
a harcot, várja ki a viták végét türelmesen,
s akkor lépjen. Meglátja, ön nevet a végén,
és a nyereséget is ön zsebelheti be.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Ismét kosár és foci
élőben a Kanizsa
Rádióban!
KKK - Tiszaújváros
péntek 18 óra
NTE - Siófok
szombat 16 óra
SMS szám:
06-30/
4-956-956
Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
VEGYES
SZOLGÁLTATÁS
JÁRMű
ÁLLÁS
Kanizsa – Sport 14 / Apró 2011. április 21.
INGATLAN
Nk-án belvárosközeli, kétgenerációs
családi ház + plusz udvari
lakás szép telekkel eladó. Irányár:
15 millió Ft. Érd.: 0630/282-0867
(7365K)
Újförhéncen birtok téglaépülettel,
felszereléssel eladó. Villany
van. Érd.: 0630/282-0867
(7366K)
Nk-án a belvárosban három és
fél szobás I. emeleti lakás eladó,
az udvarban gépkocsibeálló, garázs
is megoldható. Irányár: 12,4
millió Ft. Érd.: 0630/368-9005
(7377K)
Lada-Samara 1300-as jó állapotban,
érvényes okmányokkal
eladó. Tel.: 0630/448-5777
(7379K)
Masszázs a nagykanizsai
Uszodában! (A szolgáltatás belépőjegy
nélkül is igénybe vehető.)
Szolgáltatások: alakformáló-,
talp-, egyéb masszázs, fényterápia,
méregtelenítés, stb. Hívásra
házhoz is megyek. Érdeklődni és
bejelentkezni: a +3630/481-2323
telefonszámon lehet. (6273K)
Gyermekmegőrzést, humán
jellegű tárgyakból tanórára, versenyre,
felvételire felkészítést
vállalunk. Érd.: 0670/366-2111
(7373K)
Kertészeti segédmunkára (nyírás,
ápolás géppel, ültetés, földmunkák,
stb.) keresek két megbízható
munkaerőt Nagykanizsáról
és Letenyéről. Önállóan dolgozni
tudás, jogosítvány előny.
Tel.: 0630/9932-534 (16 óra után)
(7378K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi
parasztbútorokat, használati
tárgyakat és teljes hagyatékot.
Érd.: 0620/555-3014 (7362K)
Bőr sarok ülőgarnitúra fotellal,
konyak színben eladó. Irányár:
195.000 Ft. Tel.: 0630/499-1195
(7374K)
Hirdessen a Kanizsában
Lakossági apró
15 szóig egy alkalommal: 600 Ft
(Amennyiben hirdetését egyszerre több alkalomra adja fel,
úgy a másodiktól 300 Ft.).
Vállalkozási apró
15 szóig egy alkalommal: 1200 Ft
(Amennyiben hirdetését egyszerre több alkalomra adja fel,
úgy a másodiktól 600 Ft.)
Az első mérkőzésen megszerzett
27 pontos előnye birtokában a Kanizsai
Vadmacskák második vonalbeli
női kosárlabda-együttese a visszavágón
pontatlan volt a játék több elemében
és hétpontos vereséggel zárta
hazai mérkőzését. A továbbkerülés
viszont így sem forgott veszélyben.
Kanizsai Vadmacskák SE –
SMAFC-NYME 62-69 (13-18,
19-14, 11-19, 19-18)
Amatőr női NB I kosárlabdamérkőzés
az 5-8.helyért, visszavágó.
Nagykanizsa, 50 néző. Kanizsa:
Fekete (20/12), Fuisz (22/6),
Olasz A. (2), Jurkó (1), Jagarics.
Csere: Oros (6/6), Hegyi, Rajkai
(4), Kiss V. (7), Tóth Sz. Edző: Gábor
Erzsébet. Továbbjutott: Kanizsai
Vadmacskák (153-133)
A találkozó elején a vendégek
szerezték az első pontokat, de a
negyed közepén már a kanizsaiaknál
volt az előny. Ezután viszont
támadásaik pontatlanná váltak, dobóhelyzeteiket
nem tudták értékesíteni,
így már a vendégeknél volt
a vezetés. Kiss Virág negyed végén
szerzett pontjaival öt pontra
azért felzárkóztak a hazaiak.
A folytatásban idővel feljavultak
a vendéglátók, támadójátékuk
pontosabb lett és Fekete Csilla, valamint
Fuisz Viktória pontjaival a
negyed végére ki is egyenlítettek.
Fordulás után egy ideig nem
tudtak ellépni egymástól a csapatok,
később azonban a vendégek
elhúztak hét ponttal.
A záró tíz percet is a soproni
csapat kezdte jobban, de a végjátékban
Fekete hozta magát és zsinórban
szerzett 11 pontjával hét
pontosra apadt a vendégelőny.
A tavaly szinte „titokban megszerzett”
18. hely után idén az 5.
helyért mehet a Vadmacskák csapata,
melyért a Kecskeméti KCval
mérkőzhet.
Időközben a Vasas SC Pasaréti
Sportcentrumában rendezték meg
az országos serdülő leány kosárlabda
bajnokság elődöntőjét, ahol
a tét döntőbe kerülés volt.
A Kanizsa DKK csapata a Miskolci
Sportiskola, Kecskeméti
Sportiskola és a Vasas-Csata B
együtteseivel került egy csoportba
és mindhárom mérkőzését magabiztosan
megnyerve csoportelsőként
jutott be az országos serdülő
bajnokság legjobb nyolc csapata
közé.
A kanizsai klub elődöntőbeli
eredményei mellett válogatott
kerettagokkal is büszkélkedhet.
Az U18-as női válogatott az augusztusban
Miskolcon megrendezésre
kerülő Európa-bajnokságra
készülődvén edzőtáborozott Fuisz
Viktóriával a soraiban.
Az U14-es lány válogatott keret
szintén a fővárosban volt
Bernáth Rékával, Kiss Virággal
és Nagy Dórával – a KDKK játékosaival.
Az U12-es válogatott kerethez
pedig Herman Aliz, Kardos Réka,
és Tóth Alexandra csatlakozott,
edzőjükkel, Gábor Erzsébettel.
P.L.
Akár ötödikek is lehetnek
Hatodszor rendezték meg a Sáfár
Kupa karate versenyét, melyen
17 egyesület karatékái vettek részt,
összesen száz barna és fekete öves
sportoló készülhetett a Cserháticsarnokban,
köztük a magyarok
mellett németek és románok.
A verseny főbírája Sáfár László
9. danos karatemester, a kanizsai
Sensei Sáfár Shotokan Egyesület
elnöke volt. Végül a házigazdáknál
maradt a Sáfár Kupa, melyet
Mészáros Martin kapott négy
arany-, illetve egy bronzérmével.
Kanizsai aranyérmesek: 12-13
éves fiú - kata: I. hely Mészáros
Martin. 12-13 éves leány - kata: I.
hely Kucskó Zsófia. 12-13 éves fiú
- kumite: I. hely Mészáros Martin.
10-13 éves csapat - kata: I. hely
Mészáros Martin-Néber Ádám-
Oláh Tamás. 14-16 éves rotációs
csapat - kumite: I. hely Mészáros
Martin-Néber Ádám-Oláh Tamás.
P.L.
Mészáros Martiné
a karate Sáfár Kupa
A Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Nagykanizsai
Kirendeltség és Szolgáltató Központja az alábbi szakmákban,
illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
CO, AWI hegesztő szakirányú 110 000 Ft
varrógépműszerész szakirányú megegyezés szerint
könyvelő szakirányú 150-160 000 Ft
ápoló, gondozó szakirányú KJT. szerint
esztergályos, marós szakirányú megegyezés szerint
belföldi tehergépkocsi
vezető (C+E) szakirányú 150 000 Ft
megváltozott
munkaképességű asztalos szakirányú megegyezés szerint
felszolgáló szakirányú megegyezés szerint
varró szakirányú 100 000 Ft
kárpitos szakirányú 100 000 Ft
CNC forgácsoló szakirányú 170 000 Ft
autófényező szakirányú 130 000 Ft
autószerelő szakirányú megegyezés szerint
festő szakirányú 100-120 000 Ft
Bővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: Vas Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató
Központja, 8800 Nagykanizsa, Fő út 24. 93/310-327/102
Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - csütörtök: 8.00 - 12.00 és 13.00
- 15.00 óra között, péntek: 8.00 - 12.00 óra
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
Kanizsa 2011. április 21. – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
Komlói Bányász SK (15.) –
Nagykanizsai TE 1866-Horváth
Méh (10.) 0-3 (0-1)
NB III Dráva csoport labdarúgó-
mérkőzés, 22. forduló. Komló,
150 néző. Vezette: Hegyi A. (Babos,
Nagy A.). G.: Cs. Horváth G.
(11.), Nagy T. (51.), Budai L.
(84.). NTE: Markek T. - Kotnyek,
Pozsgai, Cserfő, Szép D. - Kisharmadás,
Nagy T. (Billege, 88.),
Rácz Sz., Rubens (Budai L., 46.) -
Luiz Fernando, Cs. Horváth G. Vezetőedző:
Koller Zoltán.
Az utóbbi két forduló akár gólkülönbség
javító beavatkozásnak
is tekinthető az NTE szempontjából,
hiszen 8-1-gyel tudták le a két
utolsó ellenfelüket. Cs. Horváth
Gábor korai találata megadta a találkozó
alaphangját, majd Nagy
Tamás gólja már megnyugtató
előnyt jelentett, míg a csereként
beállt Budai Lajos pedig már a tekintélyt
parancsoló különbségről
gondoskodott. A középpályás az
NB III 2007/08-as idénye után volt
ismét eredményes a harmadik vonalban.
További kanizsai labdarúgó
eredmények:
Megyei I. osztály: Z. Becsali
Tungsram SE (13.) – Miklósfa
SE (16.) 2-1. Miklósfai g.: László
Roland. Megyei II. osztály, Déli
csoport: Kiskanizsai Sáskák (2.) –
Söjtör DFSE (12.) 3-1. Kiskanizsai
g.: Földesi (2), Tóth M. Felsőrajk
SE (7.) – Nagykanizsa-
Bagola VSE (8.) 3-4. bagolai g.:
Csöndör (2), Popovics, Kovács K.
Megyei III. osztály, Déli csoport:
Palini FC (4.) – Baktüttősi SE
(3.) 1-2. Palini g.: Császár. Nyugati
csoport: Bajcsa SE (10.) – Lenti
TSZ SE (3.) 0-2.
Női NB II Nyugati csoport:
NTE 1866 (4.) – Szegedi AK (1.)
0-3.
P.L.
Három NTE-pont három góllal Komlóról
Nagykanizsai Izzó SE – DRBSiklós
KC 21-25 (12-10)
NB II Dél-nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkőzés, felsőházi rájátszás,
5. forduló. Nagykanizsa, 70
néző. Vezette: Horváth J., Jancsó.
Izó SE: Dolezsár - Füle Cs. 4, Balogh
Z. 2, Baranyai N. 4/2, Horváth
Balázs 1, Kiss G. 5, Németh R 3.
Csere: Bolla (kapus), Felde, Horváth
Bence, Kovács B 1, Senger,
Nagy B. 1. Edző: Tóth László.
Az első játékrész a bajnokság totál
győztesének kikiáltott Siklós
KC ellen a lehető legjobban sikerült,
hiszen a hazaiak a vezetést
magukhoz ragadva irányították a
találkozót. Hogy ebben mennyi része
volt annak, hogy edzőjük Tóth
László a születésnapját ünnepelte,
nem tudjuk, de a felettébb emlékezetes
alkalomhoz minden adva volt
– ehhez mindössze a baranyaiakat
kellett legyőzni. Az első játékrész
záró kulcsmomentuma talán abban
mutatkozott, hogy 13-9 helyett 12-
10-et mutatott az eredményjelző.
Amásodik harminc percben heroikus
küzdelem alakult ki a játéktéren,
a vendégek előbb egyenlítettek, majd
három góllal is elléptek, aztán jött a
sárga lap – a hazaiak edzőjének... Baranyai
Norberték azonban nem adták
fel, fel is jöttek egy gólra, viszont az
egyenlítés helyett a rossz döntések
sora volt az úr hazai oldalon. Ekkor
sajnos szakadt a cérna Kiss Gergelynél,
aki piros lappal a kizárás sorsára
jutott, és ezt követően még egy „apró”
ámokfutást is rendezett, jelentjük
a flakont is oly'' pontosan bombázta,
ahogy góljait az idény során a hálóba.
(Azért nem szívesen lettünk volna
egyetlen tárgy sem az útjában, amikor
ilyen őserő megindul felindulásában...)
De vissza a találkozó menetéhez,
hiszen a siklósiak bátran állhattak
rá a megfontolt játékra, mivel idővel
már csak arra kellett ügyelniük,
hogy három gólos előnyüket legalább
megtartsák.
Az Izzót ettől függetlenül dicséret
illeti, hiszen lehetőségeihez
mérten összeszedett együttes benyomását
keltette, s előlegezzük
meg számukra a bizalmat, amikor
azt írjuk, lehetnek még kellemetlen
pillanataik a még Kanizsára látogató
ellenlábasoknak...
Tóth László: „Az a nagy problémánk,
hogy sokáig tart a bajnokság,
s az alapszakasz során talán
túl is teljesítettük az elvártakat.
Egyszerűen kevesen vagyunk ahhoz,
hogy a rájátszásban kiugró sikereket
érjünk el. Ennek ellenére
mondom, hogy a dobogón szeretnénk
végezni, s a hátralévő mérkőzéseken
ennek tudatában játszani.”
Nagykanizsai Izzó SE (12.)
–Tolna KC (14.) 58-17 (30-7)
NB I B Nyugati csoport női kézilabda-
mérkőzés, 21. forduló.
Nagykanizsa, 100 néző. Vezette:
Felhő, Öcsi. Nagykanizsai Izzó
SE: Hrankai - Nagy R. 9, Pintér K.
5, Ruppert 4, Mátyás 13/1, László
R. 11, Gyánó 7. Csere: Gácser 1,
Takács A. 1, Papp Zs. 5, Anek D.
1, Rozs 1. Edző: Gódor Mihály.
A kanizsai csapat mintha valamilyen
csúcsot vett volna célba,
eltökélte, hogy gólrekordot dönt,
hiszen már a 10. percben 12-1 volt
az eredmény. Talán még (az ellenfelet
le nem becsülve...) edzőmeccsnek
is gyenge volt a találkozó.
Bár, a sportemberi hozzáállás
alapja, hogy az ilyen ellenlábast
sem szabad lekezelni, vagyis a
nem sokkal későbbi 15-2 is reményeink
szerint a jó szándékú gondolkodás
hozadéka volt.
A második játékrészben is tartották
sokáig a hazaiak a perc-per-gól
ritmust, a koncentráció és a lendület
tehát nem lankadt. Az idő előrehaladtával
aztán leeresztettek a vendéglátók...
Persze ennek a kijelentésnek
kellő komolyságot tulajdonítani
nem ildomos, s inkább közelítsünk
onnan, hogy a percek múlásával
az összes kanizsai mezőnyjátékos
a góllövők közé iratkozhatott.
Az első ötbe azonban a végére
nem sikerült beférnie az Izzó csapatának...
Mármint azok közé,
akik legalább hatvanat dobtak a
tolnaiaknak.
Gódor Mihály: „Ami örömteli,
hogy a lányok egyre gyorsabb játékra
képesek, s örülök, hogy komolyan
vették a találkozót.”
A lányoknál az országos serdülő
bajnokság rájátszásában az Izzó
előbb a Szekszárd csapatát győzte
le 25-11-re, majd a Tolna lett az
áldozat 33-5-ös végeredménnyel
Rezsek Győző edző debütálásakor.
P.L.
A dobogóért és a bennmaradásért
A lányok
előrébb ugrottak
􀂊 Útban a negyedik felé
Aquaprofit-NTSK (1.) – Mátyásföldi
LTC (8.) 9:3. NB I sakk
csapatbajnoki mérkőzés, 9. forduló.
Nagykanizsa. Lassan kijelenthető,
ezt a bajnokságot a kanizsaiak
már csupán elbukni tudják, hiszen
öles léptekkel haladnak történetük
negyedik bajnoki elsősége
felé. A csapatban hosszú idő után
ismét asztalhoz ült a szlovén Luka
Lenic, illetve a 12 táblánál vereség
nem került a statisztikákba ezúttal.
A táblázaton az Aquaprofit-NTSK
vezet 78 ponttal, őket követi az
ASE Paks 69,5-tel, míg harmadik a
szombathelyi HVSE 60-nal. Eredmények
(elöl a hazaiak): Lenic L. -
Izsák Gy. 0,5:0,5, Portisch L. -
Ilincic Z. 1:0, jr. Héra I. - Fogarasi
0,5:0,5, Márkus R. - Danner G.
1:0, Gonda L. - Aczél G. 0,5:0,5,
dr. Flumbort A. - jr. Károlyi T.
0,5:0.5, Bérczes D. - Zsinka L. 1:0,
Medvegy Z. - dr. Medvegy N. 1:0,
Prohászka P. - Szieberth Á.
0,5:0,5, Faragó I. - dr. Füsthy Zs.
1:0, jr. Galyas - Horváth D.
0,5:0,5, Gara T. - Izsó D. 1:0.
􀂊A negyedik helyen fejezték be
A Komlón aratott 6:2-es siker
után a Nagykanizsai Teke SE -
Bázakerettye SE volt a kanizsaiak
utolsó teke-mérkőzése az NB II
2010-2011-es szezonjában. A
vendéglátók nagyszerűen küzdöttek
és sikerült is megszerezniük a
pontvadászatban előzetesen kalkulált
negyedik helyet. A találkozón
remek egyéni teljesítmények
születtek, ami a biztos győzelemhez
szükségeltetett.
Nagykanizsai Teke SE (4.) – Bázakerettye
SE (11.) 7:1 (3192 :2989 fa;
18,5: 5,5 szettpont). NB II Dél-nyugati
csoport férfi teke-mérkőzés, 22. forduló.
Nagykanizsa. Kanizsai pontszerzők:
dr. Molnár József 546 fa,
Bánhegyi János 539, Bukovics László
545, Magyar Zoltán 520, Bende
Zsolt 545. Kezdésként a Bázakerettyéből
Fülöp Csabának 552 fával
nem sikerült pontot csinálni dr. Molnár
Józseffel szemben, mert ő 2,5
szettpontot szerzett, míg a kerettyei
csak 1,5-öt. Szelényi Gézának sem
ment jobban 520 fával, vele szemben
Bukovics László 3 szettpontot ért el
– és 25 fával többet produkált. Avendégek
utolsó játékosára pedig egyetlen
szettpontot sem sikerült elérnie
Bende Zsolttal szemben, aki négy
szettpontot szerzett, valamint még
hozott ellenlábasával szemben 48 fát
is. A kanizsaiak 532-es átlagot gurítottak,
tehát rendkívül jól játszottak,
így méltó befejező mérkőzése volt ez
a kanizsaiak szezonjának.
A fiúk az első
háromba készülnek
Kanizsa 16 – Színes 2011. április 21.
􀂊 Április 21. 10 óra
BÚGÓCSIGA - mondókás foglalkozás
félévestől 5 éves korig.
10.45 óra KEREKÍTő - mondókás
foglalkozás 0-3 éveseknek. Vezeti:
Törekyné Nagy Zsuzsanna zenepedagógus.
Belépődíj: 500 Ft/család
􀂊 Április 21. 10 óra
HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ
Közreműködnek: a kiskanizsai óvodások.
Tojásfestés. Vezeti: Pulainé
Cserti Ilona népi iparművész
􀂊 Április 27. 15 óra
"ÚTKERESÉS" - Godinek Sarolta
festő kiállítása. Megnyitja: Ludvigné
Tihanyi Klára, a Kendlimajori
Művészeti Szabadiskola vezetője.
Megtekinthető: május 10-ig
􀂊 Április 27. 19 óra
Filharmónia bérlet
SAVARIA SZIMFONIKUS
ZENEKAR
Vezényel: Jankó Zsolt. Közreműködik:
Alexander Baty - trombita
(Franciaország), a Budapesti Nemzetközi
Trombitaverseny I. díjasa
Debussy: Egy faun délutánja
Henri Tomasi: Trombitaverseny
Debussy: Tavasz - szimfonikus költemény.
Ravel: Daphnis és Chloé - 1.
szvit La Valse. Belépődíj: 2 500 Ft
􀂊 Április 28. 19 óra
DUMA SZÍNHÁZ
Fellép: Hadházi László és Beliczai
Balázs. Belépődíj: 2 800 Ft
􀂊 Április 29. 19 óra
A Tánc Világnapja alkalmából
A Presidance Company bemutatja:
HUNGARYTHM - A MAGYAR
VILÁGSIKER - két részes
monumentális táncprodukció
Belépődíj: 3 900 Ft
􀂊 Április 27. 14 óra
Kisbán (Bánffy) Miklós tanmeséje:
AZ OSTOBA LI. A Griff Bábszínház
előadása. Szervezők: a Piarista
Általános Iskola és Gimnázium és
a Kanizsai Kulturális Központ
Belépődíj: 500 Ft
VARÁZSLATOS INDIA - Sass
Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet
kiállítása. Megtekinthető:
május 10-ig
TAVASZI SZIMFÓNIA- Z. Soós
István kiállítása
INVOCATIO - Színházi plakátkiállítás
Április 27, 18 óra
"EGÉSZSÉGÜNK TITKAI - Amit
még soha nem mondtak el önnek!" -
Előadó: Dr. Lenkei Gábor, aki szembeszállt
a gyógyszermaffiával.
A belépés díjtalan
Hosszú idő óta, legszínvonalasabb
koncertjét adta szombaton
a Kanizsa Big Band a Magyar
Plakát Házban.
A Vendégségben a Kanizsa Big
Bandnél sorozat vendégelőadója
ezúttal Márkus Tibor zongorista, a
Magyar Jazz Szövetség elnöke, a
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
jazz tanszakának tanára volt.
Már a műsor összeállítása is sikert
ígért, hiszen a régi jazz örökzöldek
mellett mai jazzkompozicíók is
szerepeltek a repertoárban. Kezdésnek
mindjárt a big band zene
egyik nagy alakjának Sammy Nesticonak
egy szerzeménye alapozta
meg a jó hangulatot. Folytatásként
Billy Strayhorn Take The A Train,
majd Billy Austin egy szerzeménye
hangzott el.
Aztán egy újabb telitalálat
Dizzie Gillespie A Night in
Tunisia, melyben Márkus Tibor
mellett Cseke Dániel és Varga Dániel
szaxofonosok is remekeltek.
Kellemes meglepetés volt tapasztalni
azt, hogy a zenekar énekesnőjének,
Vámos Jankának érettebb
hangja lett. Talán a budapesti jazz
klubokban történő fellépések, a
sok gyakorlás teszi a manírtól
mentes tiszta és pontos előadást. A
koncert egyik különlegessége volt
Márkus Tibor Blues Suite című
szerzeménye, ami a Plakát Házban
debütált. Maga a fúvós szekció is
nagyon együtt volt különösen a
tutti részeknél. Az est utolsó harmadában
Pat Metheny és egy cseppet
sem könnyű Charles Mingus
szerzeményének tapsolhatott a közönség.
A számok hangszerelése is
jól sikerült, köszönhetően Vámos
Béla zenekarvezetőnek és Márkus
Tibornak. A színvonalas koncertről,
ha akarnék sem tudnék rosszat
mondani, mert üde, friss, fiatalos,
jó hangulatú volt.
H.Gy.
Vastaps a Kanizsa Big Bandnek
Sejtelmek címmel Dr. Vízúr János
fotóművész alkotásaiból
láthattak kiállítást a Hevesi Sándor
Általános Iskola galériájában.
„Olyanok ezek a fényképek, mintha
festmények lennének!" – hangzott el
sok kisdiáktól Dr. Vízúr János fotóművész
kiállításán. És valóban, a képek
nem tárgyilagos másolatai a környezetünkben
előforduló tárgyaknak,
jelenségeknek, hanem – a tárlat címéhez
híven – sejtelmei csak a mindennapi
látványoknak. Az immár harminc
éve fényképezéssel foglalkozó
Vízúr János eredeti foglalkozását tekintve
pszichiáter, de nem csak orvosi
módszerekkel, hanem a művészet
kifejezőeszközeinek segítségével is
belelát az emberi lélek rejtelmeibe.
ő maga is azt vallja, hogy a tudomány
területein tevékenykedőket is
ugyanazok a kérdések foglalkoztatják,
mint a művészeket, de egzakt
magyarázatokat egyikük sem tud
adni az élet értelmének kérdéseire.
– Amikor a közeli képeket készítettem,
egészen kis mélységélességet választottam,
így olyan látványok születtek,
amelyek mibenlétét nem lehet pontosan
megfejteni. Az örvényszerű kép
például egy épp szirmait bontogató rózsa
belseje, de a női ágyék képzetét keltő
formák megfejtése is egészen egyszerű,
hiszen kerti virágok egymáshoz
hajlása. A hétköznapi természeti formák
így átlényegülnek, egészen új jelentést
kapnak, és ezekkel a képekkel
mondom el, hogy miként látom a körülöttem
lévő világot. Azt szoktam mondani
a művészetről, hogy csak akkor
van értelme, ha az alkotások megtekintése
után a néző kap valamilyen többletet.
Ha ez nincs meg, akkor nem beszélünk
művészetről.
– Ha jól értem, akkor a fotóin a természeti
formákat kapcsolja össze az
emberi lélek rejtelmeivel. Ekkor azonban
már elég nagy szerepet kaphat az
alkotási folyamatban a spiritualitás.
– Igen, ez a legjobb szó: a spiritualitás.
Ezt szerettem volna előtérbe
helyezni az alkotásaimmal.
Egyébként nem véletlenül volt az
előző kiállításom címe Lélekképek.
– Fekete-fehér fotókat nem szokott
készíteni?
– Mindig színes képeket készítek.
Az álmaim egy része is színes,
lehet, hogy ezért…
Dr. Vízúr János amúgy már számos
rangos elismerést kapott, például
nyert első díjat Az Év Természetfotósa
pályázaton, vagy egy kanadai megmérettetésen
is nagy sikereket ért el.
Z.A.
Az élet értelmét kutatva
Foto: Ziegler Anita
XXIII. évfolyam 16. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2011. április 28. Kanizsa
VOKSH Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
Tanfolyam indul:
2011.05.02. 16 óra hétközi
05.06. 16 óra
hétvégi előadásokkal személyautó,
motor, és segédmotor
kategóriákban
05.03. 16 óra
gépkezelő (targonca, emelőgép
és földmunkagép)
05.05. 16 óra C, D, C+E
Részletfizetés
Diák kedvezmény
Ingyenes tankönyvkölcsönzés
A Nagykanizsai
Kistérség Többcélú
Társulása
ajánlatokat vár
hordozható
számítástechnikai
eszközök szállítására,
nem közbeszerzési
eljárás keretében.
Az ajánlatkérés
dokumentációja
személyesen átvehető
2011. május 3-ig a
Nagykanizsai Kistérség
Többcélú Társulásának
Munkaszervezeténél,
Nagykanizsa,
Bajza u. 2-1. címen.
(Tel.: 06-93-326-323)
Felhívás
ajánlattételre
Úgynevezett egyszerűsített eljárás
keretében kérvényezte és
kapta meg a magyar állampolgárságot
Bűcs Lajos szamoskrassói
lakos a Vasemberház Házasságkötő
termében a minap.
Bűcs Lajos nyolcvanöt éves
nyugdíjas tanárember, 1926. augusztus
14-én született a romániai
Szamosdobon, s jelenleg a Szamos
melletti Szamoskrassó község lakosa.
Eredetileg tanító végzettséget
szerzett, de hosszú időn át, mintegy
harminchét évig tevékenykedett
egy magyar nyelvű iskolában matematikatanárként,
tizenhárom évig
igazgató is volt. Diákjai közül sokan
tanultak tovább, végeztek
egyetemet. Fia Kanizsán él, lánya
pedig Németországban, így unokája
is ott tanul jelenleg. Most épp
húsvétolni jött fiához és menyéhez,
de gyakran és szívesen látogat Kanizsára.
Megjegyezte, voltak olyan
idők, amikor lakhelyén nem szabadott
megszólalni magyarul. Szamoskrassót
most már nem hagyná
el végleg, hiszen régóta él ott. Mint
mondta, a visszahonosítással régi
vágya vált valóra, Cseresnyés Péter
polgármester előtt tett esküje, valamint
a Himnusz közben nem is tudta
visszatartani könnyeit.
Z.A.
Régi vágya vált valóra
Bűcs Lajos magyar állampolgár lett
Cseresnyés Péter is hivatalos
volt a Teleki utcai Idősek Otthona
és Gondozóháza lakógyűlésére,
ahol a polgármester a városrekonstrukció
részleteit mutatta
be az otthon lakóinak és dolgozóinak.
Nagy érdeklődés követte a
rekonstrukciós munkálatokról,
fejlesztési elképzelésekről szóló
tájékoztatást. Cseresnyés
Péter hangsúlyozta, a város kiemelt
figyelmet fordít időskorú
polgáraira, a szociális intézményekben
élőkre pedig kiváltképp.
Ezt bizonyítják a gyűlésen
ismertetett, 2011-es évre
megállapított intézményi térítési
díjak is, amely szerint az
önkormányzat jelentős összeggel
járul hozzá a működés biztosításához.
A tájékoztatást követően
Péter Józsefné lakó az
Érdekképviseleti Fórum elnöke
számolt be éves munkájukról,
majd sor került az új tagok
megválasztására is. – tájékoztatta
lapunkat Koller Jutka, az
Egyesített Szociális Intézmény
igazgatója.
K.H.
Időseknél járt a polgármester
Hamarosan nagyarányú oktatási
infrastruktúra-fejlesztés indul
annak a százhetvenhét millió
forintot biztosító pályázatnak a
segítségével, amelyet nemrég
nyert az önkormányzat. Cseresnyés
Péter polgármester számolt
be a fejlesztések részleteiről.
Mint a polgármester elmondta, a
pályázat során százhetvenhét millió
forintot is meghaladó támogatást
nyert a város, amelyet Kanizsa
tizenöt oktatási intézményének informatikai
fejlesztésére fognak
fordítani. Az úgynevezett digitális
írástudatlanság ugyanis még mindig
jelen van a társadalomban, s
most ennek felszámolása érdekében
tesznek egy jelentős lépést. A
fejlesztéseknek köszönhetően háromszáznegyvennyolc
számítógéppel
és kilencvenkilenc – interaktív
táblákat és projektorokat
tartalmazó – tantermi csomaggal,
valamint digitális esélyegyenlőségi
csomagokkal gazdagodnak a
város iskolái. Három csomag az
elektronikus alapú mérést és a csoportmunkát
teszi lehetővé, a wificsomagok
a tantermek internetelérését
biztosítják, a sajátos nevelési
igényű tanulók fejlődését pedig
speciális számítástechnikai
eszközök fogják segíteni. Cseresnyés
Péter elmondta, pár hónapon
belül elindul a beruházás, majd
előreláthatólag a következő tanév
elejére már meglesznek az eszközök.
Z.A.
Kanizsa 2 – Krónika 2011. április 28.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Ziegler Anita. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági
ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit
Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Informatikai eszközök az iskoláknak
Április 19-én zsúfolásig megtelt
a kanizsai Inkubátorház
parkolója, ahol egy országos
szintű programot tartottak.
Az érkezőket egy megújuló
energia felhasználásokat bemutató
mobil kiállítás fogadta, Nagykanizsára
érkezett ugyanis a Társasházi
Háztartás szaklap, valamint a
Társasházak és Társasházkezelők
Országos Egyesülete által szervezett
roadshow. Ennek keretében
konferenciát tartottak, amelynek
fókuszában a társasházak törvényes
és energia-hatékony működtetése
állt. A nyitóelőadást Kámán
László, a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató ZRt. vezérigazgatója
tartotta, aki a kanizsai
társasházi helyzetről és a panel-
program tapasztalatairól osztotta
meg gondolatait.
Az OTP előadója a társasházak
energia megtakarításához nyújtandó
hitelkonstrukciót mutatta be,
míg az Allianz képviselője a kézzelfogható
megtakarításokról tartott
előadást. Izgalmas prezentációval
rukkolt elő a Caparol Hungária
márkaképviselője, aki a rendszerszintű
hőszigetelés módjait és
anyagait tárta a hallgatóság elé.
Ezután kellemes kötelességének
tett eleget Meichl Mátyás a Társasházi
Háztartás lap főszerkesztője,
aki Energia Hatékonysági díjat
adott át Kiss Sándornak, a Városkapu
krt. 3. számú ház közös képviselőjének.
A szünetben hosszas konzultáció
következett a megjelent cégek munkatársaival,
akik immár társasházakra
szabott konkrét kérdésekre is válaszoltak.
Az MT Méréstechnika Kft.
az általa forgalmazott és rendszerbeállított
mérőműszerekről és annak
előnyeiről tájékoztatott. Régóta folyamatos
az érdeklődés a lakóközösségek
részéről a pályázati lehetőségek
és források iránt. Ezekre kínált
megoldásokat és adott tippeket a PS
Tender Kft. előadója. Különösen Zala
megyében lehet érdekes a hőszivattyús
rendszerek kiépítése és elterjesztése,
hiszen erre a térség termál
kincse is kiváló lehetőséget nyújt –
summázta mondandóját Nyilas Melinda
HGD Kft. marketing menedzsere.
Dr. Bék Ágnes a Társasházak
és Társasházkezelők Országos Egyesületének
elnöke a társasházi törvény
változásairól és az SZMSZ módosításairól
tájékoztatta a közös képviseletet
ellátó személyeket és vállalkozásokat.
Ahogyan az várható volt,
ezután jöttek azok a jogi kérdések,
amelyek konkrét problémák megoldásának
lehetőségeit firtatták. A
hasznos ismeretekkel szolgáló konferencia
végén a közös képviselők
átvehették azt a több száz oldalas,
gyakorlatias szemléletű kiadványt,
amely a mindennapokban segíti a
társasházkezelők munkáját.
K.H.
Kanizsai közös képviselőt díjaztak
Energia-megtakarítás a konferencia fókuszában
Ismét „fölszedtek pár kilót”,
ezúttal a Föld Napja alkalmából,
április huszonegyedikén a 7-
es úton, a szabadhegyi körforgalom
utáni területet, majd következő
nap a Csónakázó-tó környékét
szabadították meg a szeméttől
a vállalkozók és a civilek.
A 7-es úton, a szabadhegyi
körforgalom után is jelentős
mennyiségű, illegálisan lerakott
hulladékot gyűjtöttek össze a civilek,
cégek és vállalkozások az
önkormányzat és a Magyar Közút
Kht. által szervezett akció során.
A hulladékgyűjtés a Csónakázó-
tó környékénél folytatódott,
ahol a Kortárs Alapítvány munkatársai
és kajakosok segítettek a
tó keleti partjának megtisztításában.
A diákok és sportolók összesen
tizenhat zsáknyi szemetet
gyűjtöttek össze, a délután folyamán
pedig még környezetvédelmi
előadást is meghallgattak,
többek között a környezetszenynyezés
büntetőjogi következményeiről.
„Levezetésként” a szervezők
szabadtéri főzéssel és
karaoke-val kedveskedtek az
egész délelőtt dolgozó fiataloknak.
Föld napi
hulladékgyűjtés,
több helyszínen
Egész napos programokat
szervezett a Rozgonyi Úti Általános
Iskola a Föld Napja alkalmából,
melynek egyik fő rendezvénye
a kerékpáros felvonulás
volt.
A rozgonyis diákok osztályonként
ötfős csapatokba tömörülve
pattantak fel bicajukra kísérő nevelőikkel
együtt, majd az iskolától
a nagybuszmegállón át, a Zrínyi
utat és a HSMK-t is útba ejtve,
majd több bevásárlóközpontot
megkerülve kerekeztek vissza a
Magyar utcán keresztül az alma
materhez. Délután rajzversenyen
és különböző vetélkedőkön is
részt vehettek a nebulók, valamint
a versmondáson minden
osztálynak saját, a Föld Napja alkalmából
írt verssel kellett előrukkolnia.
Bicikliztek
a rozgonyisok
a Föld Napján
Kanizsa 2011. április 28. – Krónika 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
Közösen tartott sajtótájékoztatót
a Zala Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara és a Kanizsa
TISZK, amelynek apropója a
korszerű szakképzésre irányuló
fejlesztések kereteinek meghatározása
volt, emellett a felek aláírtak
egy, a korszerűsítéseket
elősegítő együttműködési megállapodást
is.
Akamara és az iskolák képviselőit
köszöntve, Mérksz Andor, a Kanizsa
TISZK ügyvezető igazgatója elmondta,
az együttműködés már
2008-tól, vagyis megalakulásuktól
elkezdődött a kamarával, a gyakorlati
képzés pedig kiegészült a felnőttképzéssel
is. Mazzag Ferenc, a
ZMKIK elnöke ismertette az együttműködés
eredményeit és a jövőbeli
terveket, amelyek között szerepel
negyvennyolc szakma elindítása,
amelyek közül tizenhárom esetében
érettségit lehet tenni. A harmincöt
szakma között szerepel például a bádogos,
bútorasztalos, pincér, szakács
és géplakatos, míg utóbbi tizenhárom
szakmához többek között a látszerész,
fényképész, épületgépész és
mélyépítő technikus tartozik. Ezeket
a szakmákat szeptembertől már választhatják
a diákok, de a TISZK pályaorientációs
modellel is rendelkezik,
melynek segítségével a nyolcadikos
diákok és szüleik megismerkedhetnének
az adott szakmákkal. A
cél az, hogy visszahozzák a hagyományos
három éves szakképzést, így
már tizenhét évesen munkába állhatnának
a tanulók. A szakképzés fejlesztésével
természetesen az is fontos
feladat, hogy megfelelő szakembereket
képezzenek a munkaerőpiac
számára, hiszen egyre kevesebb a
szakmunkás az építő-illetve a gépiparban
is. Atervek szerint a gyakorlati
képzés tanműhelyekben történő
megvalósítását követően a tizedik és
tizenegyedik évfolyamosok már vállalkozásoknál,
„élesben” tanulnák a
szakmákat. Mazzag Ferenc hozzátette,
mindenképpen ki kell használni a
TISZK korszerű felszereltségét, a
város vállalkozóinak oktatásban betöltött
szerepét pedig német illetve
svájci mintára növelni kell.
Z.A.
Több szakmunkásra van szükség
Immár második alkalommal
tartották meg a Bölcsődék Napját,
melynek során előadásokat
hallgathattak meg a bölcsődei
dolgozók, valamint kiosztották
„Az év bölcsődei dolgozója” címet
is.
A húsvét hangulatához igazodva,
egy kisfiú és egy kislány ruhába öltöztetett
nyuszi üldögélt a könyvtár
konferenciaterme előtt. Cseresnyés
Péter polgármester köszöntötte a
bölcsődei dolgozókat, és kiemelte,
minden rendezvény, amely gyermekekkel
kapcsolatos, ünnep számunkra.
A Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia a Család Évének nyilvánította
a 2011-es évet, és ez azért is
fontos, mert a huszonegyedik században
– nem csak hazánkban, hanem
a nyugati országokban is – válságba
került a család intézménye.
Pedig a gyermek csak harmonikus
családban fejlődhet egészségesen,
amely értékeket közvetít és példát
mutat számára a világban való eligazodáshoz.
A polgármester rámutatott,
fontos médium a tévé, de van,
amikor ki kell kapcsolni, mert gyakran
nem azt az értékrendet közvetíti,
amelyet a Család Éve alapján kellene.
Elmondta, a város önkormányzata
mindent meg fog tenni annak érdekében,
hogy támogassa a bölcsődéket
és óvodákat, ezzel kapcsolatban
jelenleg is folyik egy fejlesztés,
amelynek köszönhetően negyven
gyermek kaphat bölcsődei ellátást.
Maronicsné dr. Borka Beáta, a
szociális osztály vezetője köszönte
meg az önkormányzat segítségét,
amelynek jóvoltából az anyák minél
előbb vissza tudnak térni a munkahelyükre.
Körmendi Viktória, az
Egyesített Bölcsőde intézményvezetője
pedig bemutatta a konferencia
díszvendégét, dr. Teleki Bélát, a
Nyugat-Magyarországi Egyetem tanárát,
akinek gondolatai és életútja
sokak számára lehet példamutató.
Előadásában azt elemezte, vajon milyen
okai lehetnek a családot érintő
kríziseknek, válságnak. A téma
ugyan komoly volt, de elmés és humoros
előadásmódjának köszönhetően
jó párszor a nevetés moraja zúgott
végig a termen. Elmondta, nem
ért egyet a Maslow-piramissal,
amely a szeretetnek, az önmegvalósításnak
csak egy apró szeletkét
hagy, míg a biológiai szükségletekevés,
ivás és szexuális igények kielégítése
– kapják a legnagyobb
részt. Végeredményben azt a következtetést
vonta le, hogy aki boldog
életet szeretne, azt csak ép családban
kaphatja meg, az ember önmegvalósítása
is csak a családon keresztül
képzelhető el. A nap folyamán még
Hella Ferenc református lelkész tartott
előadást Hogyan élhetek átlagon
felüli életet címmel.
Ünnepélyes záróakkordként
Cseresnyés Péter átnyújtotta az Az
év bölcsődei dolgozója címet Németh
Lászlónénak, a Rózsa Bölcsőde
kisgyermeknevelőjének.
Z.A.
Az év bölcsődei dolgozója Németh
Lászlóné, a Rózsa bölcsi nevelője
Fotó: Ziegler Anita
A tavaszi szünet előtti utolsó
tanítási nap az egészséges életmód
jegyében telt el a Hevesi
Sándor Általános Iskolában.
A könyvek a táskákban maradtak,
a füzetek lapozgatása helyett
zene, tánc, testedzés várta az iskola
minden tanulóját. Egészséges
élelmiszerekkel ismerkedhettek
meg, különböző szűrésen vehettek
részt, az elhangzott előadásokkal
kapcsolatban tesztlapokat töltöttek
ki. A konyhai személyzet és tanárok
együttműködésének köszönhetően
számtalan vitamindús ételt
is megkóstoltak.
Tavaszi állásbörze
Több mint ezer érdeklődő jelent
meg a Vas Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központ
Nagykanizsai Kirendeltség
és Szolgáltató Központja hagyományos
tavaszi állásbörzéjén a
HSMK-ban.
Az állásbörzén harmincnégy
munkáltató mintegy hétszáztíz állásajánlattal
várta az érdeklődőket.
A nagykanizsai kirendeltség területén
a március 20-ai adatok szerint
5808 az álláskeresők száma,
ami több mint öt százalékos csökkenést
jelent az egy évvel ezelőttihez
viszonyítva.
A GE Hungary KFT Nagykanizsai
Fényforrásgyár és a Zalaegerszegi
Alkatrészgyár 51 fős
önkéntes csapata száz fát, valamint
száz cserjét ültetett el a
múlt héten a Magyarszerdahelyi
Rehabilitációs Intézet parkjában
a „Magyarszerdahelyi kastélypark
rehabilitálása, pihenőhely
kialakítása program” keretében.
A nagyrészt vezetőkből álló önkéntes
csapat tagjai részt vettek a
sportpályaépítés előkészületi
munkáiban is. AGE-s gyárak önkéntesei
már negyedik alkalommal
segítettek az intézet igazgatójának
kérésére, s tervezik, hogy további
munkálatokban is számíthatnak
a segítségükre. A faültetési
akciót közös vacsorával zárták.
Egészségnap
a Hevesi iskolában
A GE önkéntesek
Magyarszerdahelyen
segítettek
Kanizsa – 4 Városrész 2011. április 28.
A város peremkerületét körbejáró
sorozatunkat Kiskanizsán
kezdtük, és itt is fejezzük
be. Arra voltunk kíváncsiak,
milyen kérdésekkel, problémákkal
keresik fel önkormányzati
képviselőiket az ott élők.
Tóth Nándor a 11. számú egyéni
választókerület második ciklusban
megválasztott képviselője.
(Jelölőszervezete a FIDESZKDNP).
Képviselői munkája mellet ellátja
a Nagykanizsai Regionális
Szennyvíztársulás elnöki teendőit
is. A szennyvízberuházás tizenhárom
településen valósul meg:
Nagykanizsán Korpavár, Bajcsa
és Szabadhegy területét érinti,
valamint a belváros néhány utcáját,
ezen kívül tizenkét környező
falut. Beszélgetésünk során
Tóth Nándor többnyire a problémákat
említette meg, mondván, a
pozitívumokról az ember keveset
beszél.
– Bajcsán, Kiskanizsa déli részén,
valamint a belváros Király
utcától a Kalmár utcáig húzódó
területén élők érdekeit képviseli
a város önkormányzatában. Induljunk
el Bajcsáról. Milyen kérésekkel
fordul önhöz az ottani
lakosság?
– Bajcsa, egy részben önálló
életet élő rendezett, szép falu.
Öröm ott élni, jó az autóbuszközlekedése,
központi helyen található
a játszótere. Azokhoz a
városkörnyéki településekhez tartozik,
ahol még nincs csatornahálózat.
Minden bizonnyal idén elkezdődik,
és két éven belül befejeződik
ennek kiépítése. Ez számomra
külön örömet jelent olyan
szempontból, hogy én vagyok a
szennyvízprojekt felelőse, és
mint önkormányzati képviselő, a
hozzám tartozó választókörzet
egy részét is érinti. Ebben a ciklusban
a bajcsaiak elsősorban ezt
kapják, út és járdafelújítással kiegészítve.
Továbbá szeretném
visszaállíttatni a helyére a rendszerváltás
idején a talapzatáról
valakik által elmozdított hősi emlékművet,
és pótolni a tetején állt
turulmadarat. Jelentős kulturális
élet zajlik a településen, számos
rendezvényt tart a kultúrotthon. A
közelmúltban alakult meg a Bajcsai
Kulturális Egyesület, mindig
hallat magáról a Nyugdíjas Klub,
és tavaly újra lendületbe jött a
Sportkör, a futballcsapat. A
Kiskanizsához tartozó tagóvodában
tizenöt kisgyermekkel foglalkoznak.
Az orvosi rendelő akadálymentesítése
még előttünk áll,
és a hegyi utak állapota is mindig
szóba kerül.
– Menjünk tovább Kiskanizsára.
– Itt visszatérő kellemetlenséget
jelent a tűzgyújtás, az égetés.
Kezdeményezni fogom a közgyűlésben
a rendelet módosítását,
a tűzgyújtási napok számának
csökkentését egy napra. Sokan
figyelmen kívül hagyják a
rendeletet, és a nap bármelyik
szakában képesek tüzet gyújtani,
műanyagflakonokat, fóliadarabokat
égetni. Néha úgy belepi
Kiskanizsát a füst, mintha egy
indiánfalu lenne. El lehet képzelni
egy napsütéses szombat délutánt,
amikor száradnak a ruhák
az udvaron, vagy éppen vendégeket
fogad valaki, és a közelből
füstöt, bűzt hoz a szél. Fontos
feladat lenne a ravatalozó és a temetői
utak felújítása. Kiskanizsát
egységes egésznek kell tekinteni,
tulajdonképpen olyan a település,
mint egy nagy falu. Képviselőtársammal,
Dénes Sándor alpolgármester
úrral kiválóan
együtt tudunk működni a
kiskanizsaiak érdekében. Mind a
ketten arra törekszünk, hogy a
ravatalozó még ebben a ciklusban
megépüljön, mert a temető
útjaihoz hasonlóan, szinte használhatatlan
állapotban van.
Előbb-utóbb a városrész központjával,
a Templom és a Szent
Flórián térrel is kezdeni kell valamit,
mivel eddig csak kisebb
eredményeket tudtunk itt felmutatni.
A csapadékvíz elvezetése
elodázhatatlan feladat, és a parkolóhelyeket
is bővíteni kellene.
A korábbi önkormányzati ciklusra
visszatekintve mindenképpen
eredménynek tartom, hogy hoszszas
vajúdás után részben pályázati
pénzből, részben önkormányzati
erőből megépült az
Egészségcentrum. Gyakorlatilag
három korszerű rendelő áll a rendelkezésünkre,
az ott élők és az
ott dolgozók örömére. Jelenleg a
védőnői szolgálat, a szolgálati lakások,
a gyógyszertár külső
homlokzata rontja még a képet,
nyilván előbb-utóbb ezeket is
rendbe kell hozni. Az egymillió
forintos képviselői keretemből
egy fedett buszmegállót szeretnék
építtetni a Bornemissza utcai
végállomásra. El kell mondani
azt is, szépen újul a Sarlósboldogasszony
Plébániatemplom. Felújításához
szűkös költségvetéséből
közel ötmillió forinttal járult
hozzá tavaly a város, és jelentős
támogatást nyújtottak a hívek,
valamint a Kaposvári Püspökség.
Természetesen szükség van még
anyagiakra, mert a plébániához
tartozik a Főrhénci kápolna, s arra
is kellene költeni.
– Induljunk el a városba.
Hogyha megépül a régóta várt
kerékpárút, akkor tehetjük ezt
biciklivel is.
– A tervei elkészültek, a képviselők
egyetértenek a megépítésében,
csak anyagi forrás hiányzik
még hozzá. Mindig azt vallottam,
a városi képviselőnek könnyebb a
dolga, mint a külvárosinak, mert a
városban, kis túlzással mondva akkor
is történik valami, ha a képviselő
nem tesz semmit. Utak, járdák
folyamatosan épülnek, a régi épületek
új külső megjelenést kapnak.
Az én körzetemet is érinti a belvárosi
rekonstrukció, az Erzsébet tér
és a Bolyai iskola felújítása, de a
Király utcában is történnek majd
változások. Az autóbuszállomás
környékén folyamatos dilemmát
jelent a közrend és a közbiztonság
helyzete. A rendőrkapitánnyal és
az illetékesekkel többször tárgyaltam
róla, hogy az éjszakai órákat
leszámítva szinte a nap minden
szakában zavarják az utazókat bizonyos
személyek a viselkedésükkel.
A biztonsági őr jelenléte sem
akadályozza őket, emellett – részben
az én kérésemre is –, olyan kamerarendszer
rögzíti az eseményeket,
amit a rendőrségen is látnak.
Ezen kívül eléggé szemetes a
buszmegálló környéke. Bár felvetésemre
azt a választ kaptam, ez a
kép jellemző más pályaudvarok
környékére is, úgy gondolom, ezt a
választ nem kell nekünk elfogadni,
közös értékeinkre vigyázni kell. A
Király utca 31-es számú ház lakói
többször megkerestek amiatt, hogy
az épülettömb nyitott udvarába a
fiatalok bejárnak dohányozni, szemetelni,
hangoskodni. Felhívtam
az iskolák figyelmét, ha elindul az
ifjúságvédelmi őrjárat, térjenek be
oda is. Sokan kérik segítségemet a
kivágott fák tönkjeinek az eltávolításához.
Ezen a téren is történt előrelépés
például a Báthory utcában.
A szennyvízberuházás ezt a körzetet,
a Király utca egy részét, és a
Lékai Gyula utcát is érinti. Nagyobb
esőzések alkalmával a
szennyvíz elönti az itteni utakat,
járdákat, kerteket, valamint a Vár
úton lévő teniszpályákat. A csatornarendszer
kiépülésével megszűnnek
majd ezek a problémák is. Érdekes
ez a körzet, mozgalmas élet
zajlik nap, mint nap a plaza, a vásárcsarnok
és az autóbuszállomás
közelében. Nagyvásárok, bolhapiac
idején adódnak kisebb-nagyobb
panaszok, de ezekkel együtt kell
élni. Személy szerint magam is
szeretném, de a képviselők többsége
is, hogyha meg tudnánk szüntetni
a dohányzást a közterületeken,
mert ebből is adódik a szemetelés.
Sokan a cigarettacsikket a
kihelyezett gyűjtők helyett a földre
dobják.
– Hol lehet önt elérni?
– Három helyen tartok
fogadóórát. Bajcsán, Kiskanizsán
és a belvárosban, de ez nem jelent
gondot számomra. A munkahelyemen
hétfőtől vasárnapig bármikor
megkereshetnek ügyes bajos dolgaikkal
a választópolgárok. Meg is
találnak, még azok is, akiknek nem
én vagyok a képviselője.
Összvárosi képviselőnek tartom
magamat, hisz nem elegendő, ha
egy képviselő csak a saját körzetére
koncentrál. A választóim időnként
megjegyzik, hogy mit foglalkozom
a város dolgaival. A város
ügyei ugyanolyan fontosak, mint
Kiskanizsáé, emellett állást kell
foglalni a város egészét érintő témákban
is. Például a belváros, a
kórház mindegyikünké…
Bakonyi Erzsébet
Kapocs Kiskanizsa és a belváros között
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Az egynyári virágoké lesz május
első három pénteke a Hevesi
ABC előtt. A Polgári Kanizsáért
Alapítvány idén is, immár ötödik
alkalommal a Keleti városrész
társasházai előtt a környezetük
szépítését vállaló lakók segítségére
siet.
– Május 6-án, pénteken 15 és 18
óra között jelentkezhetnek palántáért
mindazok, akik vállalják elültetésük
után a gondozásukat is. A következő
péntek délután így minden feliratkozó
biztosan hozzájut egynyárijához,
melyet az alapítvány lefényképez.
Így egy hétre rá hagyományosan
fotókiállítás és kertészeti vetélkedő
várja a kertbarátokat a Hevesi
ABC-nél. – értesültünk a Polgári Kanizsáért
Alapítványtól. – Az elmúlt
hetekben villámgyorsan váltották a
hosszú tél szürkeségébe beleunt szemünk
előtt a koratavaszi virágok, a
hagymás és gumós évelők színpompája,
a szebbnél szebb virágzó cserjék
és díszfák. Mindezek azonban
időhöz kötötten, igencsak végesen
nyílnak. Elvirágzásuk után ezért valamennyiünk
belső igényét elégíti ki,
hogy az egynyári virágok hónapokon
át vidámítanak. Ám ezek az egynyári
növények mediterrán illetve
trópusi vidékeken honosak, tehát
fagyérzékenyek, kiültetésük a májusi
„fagyosszentek” elvonulása után
ajánlott. Ha túl korán ültetjük ki,
még ha esetleg nem is fagynak meg,
de semmiképpen nem ideális hőmérséklet
számukra a hajnali 3-4 °C! Az
eredmény: növényeink gyökerei
megfáznak, palántáink legyengülnek,
betegségekre, rovarkárra lehet
számítani. Innen tehát a Polgári Kanizsáért
Alapítvány palántaosztásának
hagyományos időpontja.
K.H.
Kanizsa 2011. április 28. – Krónika 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
Fotó: archív
ANagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit
Kft-nek az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív
Program támogatási rendszeréhez benyújtott "Nagykanizsai Kistérség Foglalkoztatási
Paktum" című, TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0001 jelű pályázatát a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága 2009.
szeptember 11. napján 22.053.252 Ft összegű támogatásra (90%) érdemesnek ítélte.
Önerő (10%): 2.450.361 Ft. Aprojekt 2010. március 1. napjától 2011. augusztus
31. napjáig tart, 18 hónap időtartamban. A projekt az Európai Unió támogatásával
és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Április 20. napján került megrendezésre a hagyományos tavaszi állásbörze a Vas
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató
Központ szervezésében. Amunkaügyi központ munkáját segítette az előkészületekben
és a lebonyolításban is a Nagykanizsai Kistérség Foglalkoztatási Paktuma,
valamint a Mobil Régió elnevezésű horvát-magyar projekthez tartozó csáktornyai
és varazsdi munkaügyi szervezet. Az állásbörzén összesen 32 munkáltató
kínált 102 munkakörbe 709 állásajánlatot.
Tavaszi állásbörze
2009 ősze óta folyt az a munka,
melynek eredményeként –
számos dunántúli várost követően
– elkészült Nagykanizsa belvárosának
madártávlati képe,
Somogyi Győző festő- és grafikusművész
alkotása. Aképet először
az anyagi támogatóknak és
a média képviselőinek mutatta
be Czupi Gyula könyvtárigazgató,
amelyből mindenki kapott
egyet-egyet összetekerve.
Sokan támogatták a Halis István
Városi Könyvtár Könyvtárpártoló
Alapítványának törekvését, a madártávlati
kép elkészítését, mellyel
a könyvtár 60 éves születésnapja
alkalmából, május 1-jén ajándékozza
meg a várost. Az elképzelés
megvalósítása egymillió forintba
került. Közadakozásból a magánemberektől
összesen százharmincezer
forint adomány gyűlt össze a
könyvtár rendezvényein. Az adakozók
közt volt Dr. Ördög Ferenc
és Tarnóczky Attila (ők voltak a
kampány „arcai” is). A megvalósulást
támogatta Nagykanizsa önkormányzata,
városunk Oktatási
Kulturális Ifjúsági és Sport Bizottsága,
a DKG-EAST Zrt., a Nagykanizsai
Városvédő Egyesület, a
Kanizsa Plaza, a Tourinform Iroda,
a Sponzor Tours és a KKK Senior
Kosárlabda Csapat.
B.E.
Egymilliót kóstál a belváros
madártávlati képe
Feliratkozás
a palántaosztás előtt
ABolyai János Általános Iskola
alkalmazotti közössége is tiltakozik
az önkormányzat által tervezett
iskola összevonások ellen.
Az összevonás a Bolyai János
Általános Iskolát, a város egyik
szakmailag elismert, hatékonyan
működő intézményét tagintézményként
ellehetetleníti. – állítják
a dolgozók és kérik városunk választott,
felelősségteljes vezetőit,
fontolják meg a 191.065.644 forintos
EU-s forrásból és 80 m Ft
saját forrásból felújított épület
nem szolgálja-e inkább gyermekeink
korszerű nevelését, oktatását,
mint az iskolaépület bármilyen
más célra történő felhasználását.
Tiltakozik a
Bolyai is
A Műemléki Világnap alkalmából
Építők és építtetők címmel
régi tervrajzaiból rendezett kamara
kiállítást a Thúry György
Múzeum.
Száraz Csilla múzeumigazgató
köszöntő szavai után a kiállítást
Tarnóczky Attila pedagógus, helytörténész
ajánlotta a vendégek figyelmébe.
Kunics Zsuzsa történész,
muzeológus szintén épületek
történetéről szólt a Vendéglátóhelyek
a kanizsai Fő téren a dualizmus
idején című előadásában.
Napjainkban sokat hallhatunk, olvashatunk
az Erzsébet tér rekonstrukciójáról.
Egyelőre markológépek
dübörögnek a helyszínen, év
végére azonban befejeződnek a
munkálatok. Felújításával a város
régi történelmi hangulatát kívánja
felidézni a városvezetés.
Az utazók pihenését és a lovak
ellátását szolgáló első uradalmi
vendégfogadók a 18. században a
városba vezető forgalmas utak
mentén, és a városközpontban létesültek.
A 19. század közepén a
nyugati irányból érkező utasok a
jelentős forgalmú kiskanizsai vendégfogadóban
és a Király utca elején
a Bárány fogadóban szállhattak
meg. Somogy felől érkezve a Soproni
(a mai Teleki) utcában az
Ökör, s a városközpont felé kicsit
beljebb, a Sas fogadóban kaptak
szobát. Ezek szerényebb, négy-hat
szobával rendelkező vendéglők
voltak, udvarukon kutak, a lovak
és kocsik számára istállók, fészerek,
magtárak álltak. A város két
legjelentősebb vendégfogadója a
városközpontban a hercegi várral
szomszédos Korona Szálló, és a
Főtér sarkán álló uradalmi kvártélyház,
a későbbi Zöldfa Szálloda
volt. A Korona Szálló emeletén a
19. század közepén tizenkettő,
majd tizenhat elegánsan berendezett
szoba, a földszinten kávéház,
étterem, kerthelyiség szolgálta az
utazók és a helyi vendégek kényelmét.
Ugyanebben az időben, átalakítása
után harminchét szobájával
a Zöldfa Szálloda már a város és a
régió legnagyobb szállodája volt.
Az 1870-es évekre a vendéglátóipar
a legjövedelmezőbb iparágnak
számított a városban.
Előadásában Kunics Zsuzsa –
ezek közül – a Főtéren létrejött és
virágzó, átalakuló, egymást követő,
sokszor egymással versengő
vendéglátóhelyekről, szállodákról,
kávéházakról beszélt.
A Főtér kialakulásakor (a török
kiűzése utáni időszakban, a 18. század
elején) még a központi fekvése
és a tágassága volt a döntő. AFő úttal
együtt „Piartzi utcaként”, később
„Piartz” néven tüntették fel,
mely jól tükrözi a tér funkcióját.
Aheti piacoknak és országos vásároknak
helyt adó nagyobb térség
körül magasodtak a városképet
meghatározó első hivatali épületek,
itt jött létre az új városmag. Az
uradalmi épületek közül kettő is itt
kapott helyet a 18. század közepén:
a csaknem teljes déli oldalt elfoglaló
„Ser Ház és Boltok” néven
szereplő épület, későbbi nevén a
Vasemberház, az észak-nyugati oldalon
pedig az uradalmi kvártélyház,
a későbbi Zöldfa Szálló.
A nagyobb kiterjedésű középületek
mellett a 19. század elejétől sorra
épültek a városi polgárok, kereskedők
lakásainak és egyben üzleteinek,
vendéglőknek, szállóknak, kávéházaknak
helyt adó épületek. A19. század
második felében a tér már nem
egyszerűen egy „térség”, nem csak a
város legforgalmasabb piactere, hanem
a város gazdasági és hivatali
életének központi helye, valóban „fő
tere”. Az itt álló hivatalokban (adó-,
illetékhivatal, törvényszék, posta,
távírda) s a közvetlen szomszédságban
álló Városházán intézhették a
városlakók hivatalos ügyeiket. Aheti
piacok, a vásárok és a téren körben
elhelyezkedő üzletek nemcsak a városlakóknak,
a környékbelieknek, a
vásárlátogatóknak, hanem a viszonteladóknak
is minden igényt kielégítő
bevásárlási lehetőséget nyújtottak. A
vásárokra idesereglett több ezer embernek,
és az utazók szállását, ellátását
a téren sorra nyíló szállodák, vendéglők,
kávéházak biztosították. Az
említett uradalmi épületek is többékevésbé
a vendéglátást szolgálták: a
szerződésekben „Piarczi nagy épület”-
nek, később Vasemberháznak
nevezett terjedelmes épületben már
az 1830-as években negyvenkét
emeleti szobát adott bérbe az uradalom.
A földszinten a „Nagy Serház”
mellett tizenhét bolt és két műhely
működött, továbbá a két városi kávéházból
is az egyiket itt üzemeltette
Vakkant János az 1840-es évekig.
Ugyancsak a bérleti szerződések szerint
volt az épületben a 19. század
közepén egy „vendégfogadó” is, valószínűleg
egy kocsma. Amásik uradalmi
épület, a „dombi-korcsma” helyén
már eleve vendégfogadónak
épült Kvártélyház állt.
Nem tudni, pontosan mikor kapta
a Zöldfa nevet, de egy 1837
márciusi összeírásban az uradalom
által haszonbérbe adott létesítmények
között már „Zöldfa avagy
Dombi fogadó” néven említik. A
szállóban harminchét szoba, három
terem várta a vendégeket. Valószínűleg
az 1830-as években
végzett jelentős épületbővítéskor
készült el híres emeleti nagyterme.
Az udvarban nagyméretű istálló,
kocsiszín, fészer, magtár állt.
Az emeleti dísztermet a szálló
bérlője, Reindl Károly1843-ban úgy
hirdette, mint amely az előkelő s kényelmes
beosztása, s pompás díszítése
folytán az ország legszebb termeihez
sorozható. A század közepén
a szállót már a város és a régió
legnagyobb szállodájaként ismerték.
Nagytermében híres bálokat,
koncerteket, színielőadásokat tartottak,
udvara a vándorszínészek, cirkuszosok
játékhelyéül szolgált. Az
1860-as évek híres megyebáljainak,
és a január 7-ei „hetes báloknak” is
a Zöldfa adott helyet, de itt tartották
„táncvigalmaikat” a neves kanizsai
egyesületek is. Országos és nemzetközi
hírű művészek mellett az 1860-
as években a Kanizsai Dalárda is
rendszeresen „Dalestélyeket” adott
négyszáz fős közönség előtt.
Kanizsai látogatásai alkalmával
mindig itt, „megszokott helyén”
szállt meg Deák Ferenc is politikustársaival.
A szálló nagytermében
rendezték a követválasztási értekezleteket
(1869), itt mondta el
beszédét például Jókai Mór is
Horn Ede mellett.
A nagyhírű Zöldfa Szálló végül
1871-ben bezárt, de sorsa azonnal
nem dőlt el. Csak öt évvel később
hirdették meg eladásra bútorait,
csillárjait, hintóit, kocsijait.
Az eddig megjelent helytörténeti
munkák szerint a törvényszék
már 1880-tól itt működött. Ezzel
szemben az épület még éveken keresztül
honvédlaktanyaként szolgált,
sőt 1884-ben a szálló újbóli
megnyitásának terve is felmerült.
Az átépítés után végül 1887 tavaszán
költözött az új „Igazságügyi
palotába” a törvényszék.
B.E.
Vendégfogadók és korcsmák Kanizsa főterén
Kanizsa 6 – Kultúra 2011. április 28.
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A Kreatív Klub legutóbbi
zártkörű foglalkozását „Átrendező
világgazdaság és városunk”
címmel tartotta a Halis István
Városi Könyvtárban.
A rendezvényre Cseresnyés Péter
polgármester is elfogadta a
meghívást, előadásában Nagykanizsa
stratégiáját vázolta fel. A klub,
mint ahogyan Cseke Zoltán elnök
fogalmazott, együttgondolkodásra
készül a várossal. Az Identitás Szabadegyetem
továbbfejlesztéséről
és újraindításáról, Európai Identitás
Konferencia és Fesztivál megvalósításáról
tárgyalnak a közeljövőben
a polgármesterrel.
B.E.
Átrendező világgazdaság
és Kanizsa stratégiája
Kanizsa – 2011. április 28. Városháza 7
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
hirdetés
MEGHÍVÓ
A Százak Tanácsa 2011 április 29-én (pénteken) 15.30-kor
NAGYKANIZSÁN a Halis István Városi Könyvtárban (Kálvin tér 4.)
mutatkozik be.
A SZÁZAK TANÁCSA
első tizenöt évéről és jelenlegi feladatairól
dr. Szijártó István ügyvivő elnök
Nemzeti erőforrásainkról:
Az egészségügy
prof. dr. Naszlady Attila kardiológus, egyetemi tanár, az MTA doktora
és Hornyák László közgazdász, az Orvostechnikai Szövetség elnöke
A kultúra kérdései
Albert Gábor József Attila-díjas Író, a Magyar Művészeti Akadémia tagja
Könyvbemutató
Rózsás János író, volt GULAG-rab a Százak Tanácsa tagja
Fogságom naplója és egyéb irodalmi munkáim sorsa " Habent sua fata libelli…
". A kötet a Szent György Könyvek sorozatában jelent meg - Szerkesztő:
Szíjártó István - Kiadó: Balaton Akadémia. Házigazda: Rajnai Miklós Bánffy
Miklós-díjas bölcsész - Magyar Műveltség Kincsestára Szabadegyetem szervezője
"Egy nemzetnek a zseniálisan gondolkodó fiai biztosítják népük örök életét."
Az előadás ingyenesen látogatható!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata értékesítésre illetve
haszonbérbe adásra kínálja az alábbi Förhénci hegyen levő zártkerti ingatlanait:
Hrsz: Megjelölés Nagyság Hányad
11840 szőlő, szántó 5471 1/1
11885/14 szántó, erdő 3069 1/1
11890/2 szántó, erdő 3711 1/1
11909 szőlő, gyep 2416 1/1
11941 szőlő, gazdasági épület 6968 1/1
11943 gyep, gazdasági épület 3168 1/1
12065/2 kert, gyümölcsös, gyep 4515 1/1
12071 gyep 55 1/1
12072 gyep 61 1/1
12101 gyep 29 1/1
12103 gyep 125 1/1
12104 gyep 67 1/1
12105 gyep 53 1/1
12163 gyümölcsös 93 1/1
12228/2 gyümölcsös 76 1/1
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján (Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. II. emelet, 6. ajtó és a 93/500-724 telefonszámon lehet.
Eladó és bérbeadó Förhénci ingatlanok
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata értékesítésre illetve
haszonbérbe adásra kínálja az alábbi Szentgyörgyvári hegyen levő zártkerti
ingatlanait:
Hrsz. Megjelölés Nagyság Hányad
31915 gyep 2981 1/1
31918 gyep 160 1/1
31922 kert 320 1/1
31924 gyep 379 1/1
31928 gyep 1875 1/1
31933 gyep 2225 1/1
31935 gyep 257 1/1
31945/1 gyep 264 1/1
32727 szántó 2247 1/1
32746 kert 384 1/1
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján (Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. II. emelet, 6. ajtó és a 93/500-724 telefonszámon lehet.
Eladó és bérbeadó ingatlanok
a Szentgyörgyvári hegyen
Kié lesz a város bora?
2011. május 7-én 14 órai kezdettel kerül sor a Medgyaszay Házban, a Régimozi
Étteremben (Sugár u. 5.) a nagykanizsai BORVERSENYRE.
A verseny kiírója és rendezője: Nagykanizsai Hegyközség.
Nevezési feltételek: Aversenyre azok a bortermelők nevezhetnek, akik a Nagykanizsai
Hegyközség területén termelt, származási bizonyítvánnyal igazolt szőlőből készített
borral rendelkeznek. Nevezni a hegyközségi irodán lehet.
Nevezni május 4-ig, kitöltött nevezési lappal és a nevezési díj befizetésével lehet. Aminták
( fajtánként 4 db 0,75 literes palack) begyűjtését 2011. május 5.-én és 6-án (előzetes
egyeztetés után) a hegybíró személyesen végzi. Nevezési díj: egy minta esetén 4.000 Ft,
további minták 500 Ft, amely tartalmazza az egységes üvegek és dugók árát. (A nevezési
díjat a Nagykanizsai Hegyközség 14100134-65062249-02000008 számú, a Volksbank
Rt. Nagykanizsai Fiókjánál vezetett számlája javára kérjük befizetni, átutalással,
illetve postai úton a számlaszámra való hivatkozással, vagy személyesen a bankfiókban,
Nagykanizsa, Király u. 36.) A bírálat nyílt értékeléssel történik!
ANagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területéről származó borminták a hagyományoknak
megfelelően a város fehérbora és a város vörösbora címért is vetélkednek.
Versenyigazgató: Förhénci Horváth Gyula a Nagykanizsai Hegyközség elnöke.
A zsűri elnöke: Zilai Zoltán borász, a Magyar Szőlő- és Borkultúra Nonprofit
Kft. ügyvezető igazgatója, a Magyar Borakadémia főtitkára, nemzetközi borbíráló.
A borverseny fődíjai: „A VÁROS FEHÉRBORA” és „VÁROS VÖRÖSBORA”
cím elnyerése.
A rendezvény főtámogatója: Nagykanizsa Megyei Jogú Város.
A borversenyt ünnepi vacsorával és borkóstolóval zárjuk.
Kanizsa – 8 Városháza 2011. április 28.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Helyi Építési
Szabályzatának módosítása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 281/2009. (VI. 15.) számú
határozatával döntött a Nagykanizsa, 7. sz. főút - Kemping utca - őrtorony u.
folytatása - Principális-csatorna általhatárolt tömb rendezés alá vonásáról,
melyet a B & H Régió Bt. készített el.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII
törvény 9. § (6) bekezdésének megfelelően, "A véleményezési eljárás befejezése
után a településrendezési eszközöket az elfogadásuk előtt a beérkezett,
de el nem fogadott véleményekkel és azok indoklásával együtt a polgármesternek
legalább egy hónapra a helyben szokásos módon közzé kell tenni
azzal, hogy az érintettek a közzététel ideje alatt azokkal kapcsolatban
észrevételt tehetnek" - Ezért a módosított tervet 2011. május 18-ig
kifüggesztjük a Polgármesteri Hivatal előcsarnokában, ahol munkanapokon
megtekinthető.
A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba
a városi főépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735)
címzett levélben jelezhetik.
Szabályozási Terv és Helyi Építési
Szabályzat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás
útján értékesíti az alábbi ingatlanait:
Hrsz. Helye Nettó kikiáltási ár
1. 30155/3 Nagykanizsa, Iskola utca, 2410 m2 építési telek 4.080.000 Ft + ÁFA
2. 30155/4 Nagykanizsa, Iskola utca, 2410 m2 építési telek 4.080.000 Ft + ÁFA
Apályázat beadásának határideje: 2011. május 5. (csütörtök) (1.) 10 óra, (2.) 11
óra. Helye: NK MJV Polgármesteri Hivatala I. em. VII. iroda (8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.) Módja: személyesen vagy postai úton.
Pályázat bontásának időpontja: 2011. május 5. (csütörtök) (1.) 10.15 óra,
(2.) 11.15 óra. Helye: NK MJV Polgármesteri Hivatala I. emeleti tárgyaló
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.). Pályázati tárgyalás időpontja:
2011. május 5. (csütörtök) (1.) 10.30 óra, (2.) 11.30 óra. Helye: NK MJV
Polgármesteri Hivatala I. emeleti tárgyaló (8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7.)
A részletes pályázati kiírás megtalálható a www.nagykanizsa.hu honlap Befektetőknek/
Ingatlan értékesítés menüpont alatt, valamint NK MJV Polgármesteri
Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., II.
em. 6. iroda, tel.: 93/500-724; 93/500-778) kérhető.
Eladó önkormányzati ingatlanok
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden hónap első szerdáján 16 órától 17 óráig
a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap első keddjén 17 órától 19 óráig a Zsigmondy-Széchenyi Szakközépiskolában
(Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.) 20/388-8259, bcsaba@nagykanizsa.hu
Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Magyar u. 80-tól-164-ig (páros oldal),
Magyar utca (páratlan oldal) 83-tól-183-ig, Garay utca páros és páratlan oldala,
Kinizsi u. 100-as lakó-tömbház, Hársfa utca, Ifjúság utca, űrhajós utca és Lámpagyári
utca) önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap I. szerdáján
16,00 órától a Pálma Vendéglőben (Magyar utca). Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák
Miklós Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a palini új Általános
Iskolában.
BizzerAndrás a 6. számú választókerület (Rózsa u. 14-től végig páros házszámok,
Rózsa u. 21-től végig páratlan házszámok, Kazanlak körút 1-től végig páratlan
házszámok, Kazanlak körút 2-12-ig páros házszámok, Munkás utca 1-3-ig páratlan
házszámok, Munkás utca 2-től végig páros házszámok, Munkás 5-től végig páratlan
házszámok) önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2011. április 29-én
(pénteken) 17 órakor a Hevesi Sándor Általános Iskolában.
Dr. Etler Ottó önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2011. május 2-án 17
órától a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
Kovács János a 4. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap első hétfőjén 18 órától a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban.
Sajni József önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2011. május 2-án (hétfőn)
16 órától 17 óráig a ligetvárosi óvodában, aznap 17 órától 18 óráig a Vécsey
Általános Iskolában, szintén aznap 18 órától 19 óráig Miklósfán a Mindenki
Házában.
Szőlősi Márta a 9. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap I. hétfőjén 17 órától a Zrínyi Miklós Általános Iskolában. (Zrínyi
M. u. 38.): 30/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@hotmail.com
Tóth Nándor önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2011. május 2-án (hétfőn)
17 órától Bajcsán a Kultúrházban, aznap 18 órától Kiskanizsán a volt Nagyrác
utcai iskola ebédlőjében.
Képviselői fogadóóra
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata "Testvérvárosi Pályázat
2011" címmel pályázatot ír ki a testvérvárosaihoz fűződő kapcsolatok
fejlesztése, a lakosság és civil szervezetek, valamint intézmények ez irányú
működésének támogatása, a szervezetek biztonságos tervezésének elősegítése
céljából.
A pályázók köre: civil szervezetek, intézmények, öntevékeny csoportok.
A tervezett projektnek Nagykanizsa testvérvárosai és baráti városai – Akko,
Bihács, Csáktornya, Gleisdorf, Kazanlak, Kovászna, Magyarkanizsa, Ptuj,
Puchheim, Salo, Shijiazhuang, Togliatti – valamelyikében működő partnerszervezet
aktív együttműködésével 2011. július 1. és 2012. június 30. között kell
megvalósulnia. Apályázó saját forrásainak legfeljebb 50 %-os kiegészítése céljából
lehet pályázni költségvetéssel alátámasztott, részletesen kidolgozott projektre.
A pályázatok támogatásáról a polgármester legkésőbb 2011. június
30-ig dönt. Az elnyert támogatást - legfeljebb 100 ezer Ft-ot -
részletes elszámolással, a pályázó nevére kiállított számlákkal igazolt
kiadásokra, legfeljebb az önrész mértékéig, utólagos finanszírozással
biztosítja az alap. Egy pályázó több célra is nyújthat be pályázatot.
A pályázat részletes feltételeit tartalmazó felhívás és pályázati adatlap
letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról, vagy nyomtatott formában,
munkaidőben személyesen is átvehető a Polgármesteri Hivatal
portáján.
A pályázatok beérkezésének határideje 2011. május 10.
Testvérvárosi pályázat 2011.
Épül a szökőkút!
A városrehabilitációs beruházás során az Erzsébet téren jelenleg
a tereprendezés mellett a szökőkút kivitelezési munkálatai zajlanak. A
téren egy dísz és egy íves szökőkút létesül. A díszmedence a régi helyén, az
íves medence attól 6 méterre vele koncentrikusan helyezkedik majd el. A díszmedence
három változó és látványos vízképnek ad majd helyet a közepéből 8
méter magasságba is felszökhet a víz. A külső íves medence a térszint alatt helyezkedik
majd el és 7db habosító fúvókával lesz ellátva.
Tovább folynak a Zrínyi u.- Teleki u összekötésének és az Arany J u. - Petőfi
u. összekötésének kivitelezési munkálatai is. Az építkezéseken időszakosan
útlezárásokra számíthatnak.
Nagykanizsa megyei jogú város polgármestere „Civil Pályázat - 2011”
címmel pályázatot ír ki civil szervezetek 2011. évi támogatására.
A pályázaton részt vehetnek Nagykanizsa megyei jogú város közigazgatási
területén működő, cégbíróságon bejegyzett nagykanizsai székhelyű civil
szervezetek. A pályázaton nem indulhatnak pártok, egyházak, vallási felekezetek.
A pályázat célja a nagykanizsai civil szervezetek Nagykanizsáért végzett
önkéntes, közhasznú munkájának támogatása. A pályázati célra fordítható
összeg összesen egymillió Ft. A támogatás utófinanszírozás, amely a támogatási
szerződésben megjelölt célok elérése, a pályázati feltételek betartása,
és az elszámolás elfogadása esetén kerül folyósításra. A támogatás 2011. január
1. és 2011. december 31. között keletkezett fizetési kötelezettségek kiegyenlítésére
használható fel. A pályázatok beérkezésének határideje 2011.
május 10.
A pályázat részletes feltételeit tartalmazó felhívás és adatlap elektronikus
úton letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról, vagy nyomtatott formában
személyesen átvehető munkaidőben a Polgármesteri Hivatal portáján az Erzsébet
tér 7. és Eötvös tér 16. szám alatt.
Civil Pályázat 2011.
Kanizsa – 2011. április 28. Városháza 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a sportról szóló
66/2011.(IV.13) számú önkormányzati rendelet alapján 2011. évre vonatkozóan
pályázatot hirdet sportegyesületek támogatására.
1. A pályázat célja: Nagykanizsa város területén működő Sportegyesületek,
sportszervezetek A.), sportrendezvényeinek, valamint B.), létesítmény
fenntartási célú 2011. évi támogatása.
2. A pályázók köre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén
működő, hivatalosan bejegyzett, az önkormányzattal együttműködést igénylő
és elfogadó, a testneveléssel és sporttal foglalkozó jogi személyek, gazdálkodó
szervezetek.
3. Támogatandó célok, egyúttal a pályázat elbírálásának szempontjai:
A.) Sportrendezvény támogatás
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 4 millió forint.
A pályázat benyújtásának határideje 2011. május 2.
1. Minél magasabb színvonalú rendezvény szervezése.
2. Az utánpótlás korosztály részvételének minél magasabb aránya.
3. A rendezvény költségvetésének 50%-os megléte.
4. A rendezvényen résztvevő lakosság minél nagyobb aránya.
5. A rendezvény néző látogatottságának minél nagyobb aránya.
6. Minél magasabb reklám érték a város szempontjából.
7. Az önkormányzat felé az általános elszámolási kötelezettségének
eleget tett.
B.) A létesítmény fenntartási célú támogatás
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 7.5 millió forint.
Esedékessége 2011. július 1-től.
A pályázat benyújtásának határideje 2011. május 31.
1. A támogatandó létesítményre biztosítással rendelkezik.
2. Az egyesületnek nincs köztartozása
3. A fejlesztéshez, vagy felújításhoz 50%-os önerővel rendelkezik.
4. Az egyesület a közüzemi szolgáltatókkal szerződésben áll,
és számlafizető.
4. Pályázat benyújtásának határideje és helye:
Pályázni a pályáztató által kibocsátott adatlapon lehet, melyet 1 példányban,
teljes körűen kitöltve , mellékleteivel együtt személyesen legkésőbb 2011. május
2. napjáig, valamint a B kiírás esetében 2011.május 31. kell eljuttatni a következő
címre:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Művelődési- és Sport
Osztály 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
Formai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázó egy esetben hiánypótlással
kiegészítheti pályázatát.
5. A pályázathoz - a pályázat benyújtásával egyidejűleg - pályázati feltételként
csatolni kell:
- Bírósági, illetve cégbírósági bejegyzésének 2011.évi kivonata, és egyesületi
alapszabályának hitelesített másolatát.
- Az utolsó bankszámla kivonat hitelesített másolatát vagy a bankszámla-szerződés
másolatát,
- A pályázati cél részletes leírását
- A támogatási igény felhasználására vonatkozó részletes költségvetés tervezetét
(Megjelölve, hogy mely költségeket biztosítja saját forrásból, és melyekre
igényel önkormányzati támogatást);
- A 2007. évi CLXXXI. Törvény szerinti nyilatkozatokat
- Pályázó nyilatkozata köztartozás mentességről
- A közüzemi szolgáltató igazolása. (szerződés, számlafizetés)
Legkésőbb a támogatási szerződés megkötésének időpontjáig mellékelni
kell:
- 30 napnál nem régebbi adóigazolás kötelezettségek teljesítéséről (a pályázónak
nincsen köztartozása, illetve Nagykanizsa Megyei Jogú Város felé tartozása).
- Pályázó nyilatkozata a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő
pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról
6. A pályázati útmutató és adatlap átvehető, elérhető: Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Művelődési- és Sport Osztály 8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7., illetve letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról
Információ: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Művelődési-
és Sport Osztály (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel.: 93/500-780,
93/500-753)
7. A pályázatok elbírálása:
A pályázatokat a polgármester bírálja el az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sportbizottság véleményének figyelembevételével a pályázati kiírásban foglalt
benyújtási határidőt követően 15 napon belül.
Nagykanizsa, 2011.04.22.
Cseresnyés Péter polgármester
Pályázat sportegyesületek támogatására 2.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata értékesítésre illetve haszonbérbe
adásra kínálja az alábbi Cserfő hegyen levő zártkerti ingatlanait:
Hrsz. Megjelölés Nagyság Hányad
10370 gyep és egyéb építmény 73 1/1
10490/1 szántó, gyümölcsös és út 2974 1/1
10533 gyep 1079 1/1
10539 kert, szőlő, erdő 1770 1/1
10551 gyümölcsös 604 1/1
10552 gyümölcsös 170 1/1
10596 gyep 182 1/1
10621/2 gyep 50 1/1
10624/1 gyep 3198 1/1
10625 gyep 24 1/1
10636/3 gyep 4393 1/1
10637/2 gyep 3199 1/1
10645/2 gyep 4606 1/1
10664 szántó 2575 1/1
10795 szőlő, gazdasági épület 8014 7/10
10799/2 gyümölcsös, erdő 5017 1/1
10800 gyep 3314 1/1
10801/1 szőlő, gyümölcsös 1654 1/1
10803 gyep, erdő 6121 1/1
10806/1 szántó, erdő 7025 1/1
10806/3 szántó 2988 1/1
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján (Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. II. emelet, 6. ajtó és a 93/500-724 telefonszámon lehet.
Eladó és bérbeadó Cserfői ingatlanok
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata értékesítésre illetve
haszonbérbe adásra kínálja az alábbi Mórichelyi hegyen levő zártkerti ingatlanait:
Hrsz. Megjelölés Nagyság Hányad
30818 szántó, gyep 4242 1/1
30825 szőlő, gyep 4400 2/8
30831 gyep 1114 1/1
30839 gyep 1577 1/1
30849 gyep 4091 1/1
30853 gyep 3330 1/1
30922 szőlő 858 1/1
30927 kert 631 1/1
30947 gyümölcsös, rét, kert 2697 1/1
31021 szőlő, szántó, gyep 7616 1/2
31072 gyep 828 1/1
31074 gyep 1008 1/1
31077 gyep 389 1/1
31082 gyep 523 1/1
31083 gyep 1306 1/1
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján (Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. II. emelet, 6. ajtó és a 93/500-724 telefonszámon lehet.
Eladó és bérbeadó Mórichelyi ingatlanok
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata értékesítésre illetve
haszonbérbe adásra kínálja az alábbi Kis- és Nagybagolai hegyen levő
zártkerti ingatlanait:
Hrsz. Megjelölés Nagyság Hányad
20800/3 szőlő, gyümölcsös, szántó 5840 3392/5840
20884 gyep 1905 1/1
21712 szántó 5394 1/1
21781/1 szántó, erdő, út 5986 1/1
21785 erdő és út 24353 1/1
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján (Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. II. emelet, 6. ajtó és a 93/500-724 telefonszámon lehet.
Eladó és bérbeadó ingatlanok a
Kis- és Nagybagolai hegyen
Kanizsa 10 – Kamara 2011. április 28.
Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara
8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.
Telefon: 93/516-670, 93/516-671
Mobil: 0630/754-3616
E-mail: nakkik@nakkik.hu,
Honlap: www.nakkik.hu
Együttműködés a NAV-val
Április 14-én Győrben a régió
adó-vámhatóságainak vezetői és a
kereskedelmi és iparkamarák képviselői
írásba foglalták együttműködési
szándékukat. Varga Lászlóné
a NAV Nyugat-dunántúli Regionális
Adó Főigazgatósága főigazgatója
tájékoztatott arról, hogy
a felek között már több sikeres
együttműködés van, amit újra és
újra frissíteni érdemes. A hatóságnak
és a vállalkozásoknak is hasznos
az együttműködés, elsősorban
a pontos, és friss információk átadása
lehet hasznukra. A megállapodást
kamaránk képviseletében
Cserti József alelnök írta alá.
Régiós tagozati ülés
A Nyugat-dunántúli Kereskedelmi
és Iparkamarák Szövetsége
április 14-én Győrben ipari tagozati
ülést tartott, amelynek keretében
a résztvevők az AUDI gyárba
is ellátogattak. Bemutatták a Demonstrációs
és Oktató Műhelyt,
valamint a Széchenyi Egyetem
futó projektjeit is. Kamaránkat
Cserti József általános alelnök,
Draskovics Szilárd kézműipari tagozati
elnök és Miklós Zsolt ipari
tagozati elnök képviselte.
Nincs mese, nekik is
60 százalék az "elégséges"
Április 15-én elnöki minimumvizsgát
szerveztünk azoknak, akik
az Országos Elnöki Névjegyzékben
szerepelnek, és a kamarának
átadott 125 szakképesítésben
érintettek az elnöki delegálásban.
A feladatok a gyakorlatban előforduló
vizsgaszituációk, elnöki
teendők jogszabályi hátterének ismeretére,
az egyes helyzetekben
alkalmazandó rendelkezések helyes
megválasztásának felmérésére
irányultak. A sikeres vizsgát
tett elnökök, szakértők tanúsítványt
kapnak.
Sikerek IV. SZKTV döntőjén
A jó szakma felér egy diplomával
- Kétkezi szakmával is csinálhatsz
karriert
Április 18-án megkezdődtek a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
és a területi kamarák által
megrendezett Szakma Kiváló
Tanulója Verseny döntői Budapesten.
Kamaránk 80 általánosés
középiskolások és kísérőik
utazásáról gondoskodott. A versenyek
célkitűzése kiemelten a
fizikai szakmák társadalmi
presztízsének és vonzerejének
növelése, a szakmunkás pályamodell
bemutatása és népszerűsítése
volt.
Az országos döntőbe szakmánként
a tíz legjobb elődöntős került.
Büszkék lehetünk a Zsigmondy
és Thúry SZKI diákjaira,
hiszen több megye továbbjutóinál
nagyobb számban kerültek be az
országos döntőbe, és helyezéseik
alapján mind a hatan mentesülnek
a szakmunkásvizsga alól.
Élelmiszer- és vegyi áru-eladó
kategóriában 7. Bakonyi Ramóna,
(tanárai: Csontos Zsuzsanna,
Majorné Jakabfi Éva). A szerkezetlakatosok
között 1. lett Kovacsics
István, (tanárai: Lukács
Emil és Somogyi Attila), 6. Gáspár
Gábor (tanárai: Lukács Emil,
Somogyi Attila, Nyirádi Zsolt), 6.
Nagy Zoltán (tanárai: Lukács
Emil, Somogyi Attila, Nyirádi
Zsolt). Vízvezeték- és vízkészülék-
szerelő szektorban 4. Baranyai
Tamás (tanárai: Nováczki
Gyula, Gerencsér Attila), 6. Boda
Tibor (tanárai:Nováczki Gyula,
Gerencsér Attila).
Gratulálunk a versenyzőknek,
felkészítő tanáraiknak.
Új Széchenyi Terv
Információs Pont működik
a Kamarában
Kamaránk
csatlakozott az
Új Széchenyi Terv Információs
Pont hálózatához, amelynek célja
a vállalkozói szektor számára minél
szélesebb körű, és elérhető tájékoztatás
biztosítása. Csikné
Molnár Tünde és Bagonyai Szilvia
munkatársaink naprakész információkkal
várják az érdeklődő
vállalkozások megkeresését.
Növekszik a Minősített
vállalkozók köre
ABíráló Bizottság legutóbb április
20-án ülésezett. Eddigi döntései
alapján az alábbi vállalkozások
kapták meg a Tanúsítványt a
Nagykanizsa város Minősített
vállalkozója címről:
Addinol Hungaria Kft., ASC
Vent Kft., Ács és Társa Bt.,
Baumeister Kft., Baumeister-
Inveszt Kft., BWT Hungária Kft. ,
C Mobil Labor Kft., DeFonTec
Kft., ETITEAM Kft., Ép-Kanizsa
Kft., Forklift ''97 Kft., Gázgép
Kft., Griff Kft., HB-Ép Kanizsa
Kft., H-Csapó Bt., Kanizsa Ablak
Kft., Kanizsa Bau Kft., Kanizsa-
Kert Kft., Kanizsa Trend Kft., Kanizsa
Pékség ZRt., KM Light Kft.
Konzultax Kft., MetPlus Kft.,
Nagy István, Par-Kom ''94 Kfc.,
RMP Bt., Röntgen Kanizsa Kft.,
Saubermacher-Pannonia Kft.,
SOLED Kft., Termoszervíz Kft.,
Vion-Mix Bt., Villtek Kft.
Osztrák munkaerő-piaci
nyitás - május 1.
Április 21-én fórumot tartottunk,
amelyet Dr. Polay József elnök
nyitott meg. Dr. Domján Éva,
Ausztriában bejegyzett ügyvéd a
május 1-től érvényes új munkaerőpiaci,
munkajogi szabályozásokról,
a kollektív szerződésről, a bérezésről,
ill. az adó-és járulékfizetési kötelezettségekről
tartott előadást.
Egyéni munkavállalók május
elseje után előzetes engedély és
Nagykanizsa város minősített vállalkozója cím
A névjegyzékbe való felvételt kérelmezheti bármilyen tevékenységű,
nagykanizsai székhellyel vagy telephellyel rendelkező mikro-,
kis- és középvállalkozás. A kérelmet a Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamarához (8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.) kell benyújtani.
A minősített ajánlattevői felhívás és az adatlap a:
www.nagykanizsa.hu és a www.nakkik.hu honlapokon érhető el.
Várjuk az Ön vállalkozásának jelentkezését is!
Kanizsa 2011. április 28. – Kamara 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
bejelentési kötelezettség nélkül
vállalhatnak munkát osztrák vállalkozásnál.
Mindemellett a munkáltatónak
be kell tartania a vonatkozó
ágazati bérezési szabályokat,
és be kell jelentenie a
munkavállalót az osztrák társadalombiztosításnál.
Az osztrák bérezési és foglalkoztatási
szabályok betartását
várhatóan a jövőben szigorúbban
ellenőrzik és büntetik megszegőit.
Egyszerűbb lesz más
EU-országban munkát
vállalni
A más EU-tagállamban történő
munkavállalás megkönnyítése érdekében
egységes európai szakmai
kártya bevezetésére tett javaslatot
az Európai Bizottság. A
felülvizsgálatot indokolja, hogy
4600 olyan szakma létezik,
amelyre a tagállamokban különböző
szabályozás vonatkozik.
Várható ugyanakkor, hogy a szakmai
kártyára vonatkozó javaslat
feléleszti a nyugat-európai tagállamokban
az olcsó kelet-európai
munkavállalók megjelenésével
szembeni félelmeket.
Konjunktúra felvétel
2011 tavasz
Válságból - válságba? Tettük
fel a kérdést tavaly ősszel, az
akkori felmérés adatainak ismeretében.
A 2009 tavaszi
mélypont után egy érzékelhető
javulás jelent meg, ami tavaly
ősszel megtört. Vajon csak a
korábbi "szokás" jött vissza,
vagy egy újabb válság következik?
Erre szeretnénk választ
kapni az áprilisi felmérés során.
Az idén is on-line módon, a
honlapunkon elérhető kérdőív
kitöltésével lehetnek segítségünkre.
A kérdőív kitöltése 5
percet vesz igénybe, május 2-ig
várjuk válaszaikat.
ITDH helyett a HITA
segíti a kkv-kat
Már működik az új üzletfejlesztési
és befektetés-ösztönzési
intézmény, a Nemzeti Külgazdasági
Hivatal (angol nevének rövidítéséből:
HITA). Elsődleges feladata
a hazai kis- és középvállalati
kör exportpiacokra jutása,
valamint a külföldi működő tőke-
bevonás ösztönzése. Az egyik
legfontosabb céljuk: belátható
időn belül 20 százalék fölé növelni
a jelenleg 18 százalék körüliről
a hazai kis- és középvállalati
kör exportrészesedését.
Idén 173 programot szerveznek
közel negyven országban, húsz
ágazatban. Ezeken összesen mintegy
háromezer hazai cég tud részt
venni.
Kötelező építőipari
regisztráció - megéri
A 191/2009. számú Kormányrendelet
szerint az építőipari kivitelezési
tevékenységet folytató
egyéni és társas vállalkozások regisztrációra
kötelezettek. A kamara
munkatársai nap, mint nap tapasztalják,
hogy sok vállalkozás
ezt a jogszabályi kötelezettséget
nem ismeri, és egy szerződéskötés
kapcsán vagy egy ellenőrzésnél
derül ki, hogy nem szerepelnek a
építőipari kivitelezői nyilvántartásban.
Ennek hiányában megrendelésektől,
közbeszerzésektől eshet
el a vállalkozás ill. bírsággal is
járhat. Az építőipari kivitelezőkről
működő Közhiteles Nyilvántartás
és a regisztrációval kapcsolatos
tudnivalók elérhetőek a
www.nakkik.hu kamarai honlapunkon
az "Építőipari regisztráció"
cím alatt. Ha a regisztrációnál
vagy az adatmódosításnál segítségre
van szüksége, gyors ügyintézéssel
várjuk irodánkban.
Cégkivonat igényelhető
Aktuális céginformációt kérhet
saját vállalkozásáról, lekérdezheti
üzletfelei adatait. Felhasználható
hitelügyintézéshez,
pályázatokhoz, okmányirodai,
önkormányzati, rendőrségi ügyintézésekhez.
A cégkivonat cégjegyzékszám
vagy adószám alapján
bárki számára és bármely
cégről lekérhető. Fontos tudni viszont,
hogy nem közhiteles. A
cégkivonat lehívásnak díja bruttó
3900 forint, helyben megvárható,
megvásárolható.
Programelőzetes
2011. május
18-án tájékoztató
előadást tartunk a
SAP Business
One rendszerről.
A SAP Business
One kifejezetten
kis-és középvállalkozások igényeire
kifejlesztett integrált vállalatirányítási
és ügyviteli rendszer,
segítségével a vállalatok racionalizálhatják
működésüket, felgyorsíthatják
a nyereséges növekedést.
Az érdeklődők minden kérdésükre
választ kaphatnak a kötetlen
konzultáció keretében.
A rendezvényen való részvétel
díjtalan.
BEMUTATKOZNAK
KAMARAI TAGJAINK
Pál Rózsa
fodrászmester
1975-ben végeztem
a 407. sz.
Munkácsy Mihály
Ipari Szakmunkásképző
Intézetben
fodrászként,
majd az Általános Szolgáltató
Szövetkezet alkalmazottjaként
kezdtem el dolgozni Nagykanizsán.
1981-től Varga Andrásné
egyéni vállalkozóhoz kerültem,
majd 1982-ben kiváltottam egyéni
vállalkozói igazolványomat.
1995-ben tettem fodrász mestervizsgát
Zalaegerszegen. 2001 óta
vagyok tagja a Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamarának, a mestertanfolyamok
megszervezésében
és lebonyolításában aktívan részt veszek.
Rendszeresen foglalkozom
fodrász tanulók gyakorlati szakképzésével,
vizsgáztatásával. Szerepelek
a szakmai vizsgáztatási névjegyzékben,
a szintvizsgákon bizottsági
elnöki pozíciót, a fodrász szakmunkás-
és mestervizsgákon bizottsági
tagi pozíciót töltök be. 2002-ben Budapesten
elvégeztem egy zsűri képző
tanfolyamot, ennek köszönhetően
a fodrász- és kozmetikus versenyeken
zsűritagként veszek részt. A
Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara
által működtetett Fodrász
Klub és a Gyakorlati Képzők Klubjának
tagja vagyok. 2010-ben elnyertem
az "Év vállalkozója"díjat.
Versenyképességem megtartása
érdekében folyamatosan részt veszek
fodrászbemutatókon, szakmai
továbbképzéseken. Minden évben a
cég business fórumain (Görögországban,
Franciaországban, szeptemberben
Gran Canarián) fejlesztem
tudásomat. Fontosnak tartom,
hogy vendégeimnek mindig színvonalas,
az aktuális trendeknek megfelelő
szolgáltatást tudjak nyújtani.
Üzletem Nagykanizsán a Hunyadi
út 5-ben található. Minőségi L''oreal
Professionelle anyagokkal dolgozom,
mint a cég szerződéses partnere,
immár 20 éve, valamint Raccon
technológiával hajhosszabbítást is
végzek. Szalonomban a vendégek
igénybe vehetnek még manikűr-pedikűr,
műköröm építés (4 féle technikával),
valamint kozmetikai szolgáltatást
is. Avendégek 100%-os kiszolgálása
érdekében, a világhírű cég termékeinek
széles palettáját biztosítom
az itt szépülni vágyó hölgyeknek,
uraknak, és gyermekeknek egyaránt.
Samponok, balzsamok, elő,- és utókezelők,
festékek, hajformázók, hajlakkok,
és még minden egyéb, ami a
gyönyörű, egészséges hajhoz elengedhetetlen.
Fedezze fel a jövő hajfestékét
az INOA-t, "Optimális kényelem
a fejbőrnek, védelem a hajszálnak".
Kozmetikánkban Fito Fruit
kezelést ajánlunk a fiatal és Rosa
Graf kezelést az érett bőrnek. Minden
kedves régi és új vendégemet ingyenes
szakmai tanácsadással segítem,
mert tudják: "Mindenki más,
mindenki egyéniség - L''oreal!" Várom
Önöket szalonomban!
Új lehetőségek
a Széchenyi Kártya Programban
Mára a Széchenyi Kártya Konstrukció Programmá fejlődött, így elérhető
a három éves Forgóeszközhitel és a 10 éves futamidejű Beruházási
Hitel, rövidesen pedig az Önerő Kiegészítő, és a Támogatást
Megelőlegező Hitelek is. Kollégáink térítésmentes tanácsadással,
gyors, szakszerű ügyintézéssel várják: Hermán Szilvia: 0693/516-
670; 0630/754-3616, Óváriné Lugosi Beáta: 0670/771-3043
Kanizsa 12 – Hasznos 2011. április 28.
Az április 14-i lapban megjelent
„Az érvényben lévő szerződést
sem tölti meg tartalommal a
Griff” cikk több félreértésre is
okot adó információt tartalmazott.
Szeretnénk megköszönni a
bennünket támogató, vagy tartózkodással
szavazó képviselőknek,
hogy a benyújtott kérelmünket
nem utasították el. A 17 szavazatból
mindössze 6-an, a képviselők
35 %-a szavazott arra, hogy a város
ne kössön újabb, 6 évre szóló
bérleti szerződést a Griff Szakközépiskolával.
A Griff Szakközépiskola
Nagykanizsai Tagintézményében
419 fő vesz részt szakmai képzésekben.
A további tagintézményeinkben
– Győrben, Szombathelyen,
Veszprémben, Baján és Pécsett
– a 2010/2011-es tanévben
összesen 1635 tanuló kezdte meg
tanulmányait.
A piaci igényekhez való alkalmazkodás
miatt a képzéseink kínálata
évente változik. Ezért kell minden
évben új működési engedélyt
kérnünk. A működési engedélyt
módosító kérelmünk elbírálásához
minden alkalommal igazolni kell a
hosszú távú, legalább 5 tanévre
szóló érvényes szerződést. A tanulói
létszám folyamatos növekedése
tette indokolttá, hogy a saját tulajdonú
székhelyünket, és meglévő
telephelyeinket bővítsük. Az iskolarendszeren
kívüli felnőttképzés
keretében jó kapcsolatot alakítottunk
ki a Rozgonyi Úti Általános
Iskolával, ami a Nagykanizsai Tagintézmény
székhelyéhez, a Kölcsey
utcához közel található, éppen
ezért esett választásunk erre az iskolára.
A közgyűlés döntését, miszerint
nem támogatják kérelmünket,
elfogadtuk, a működésünk
így is biztosított. Atelephely
bővítési igényünket más módon
oldjuk meg. A városban működő
vállalkozások vezetői közül többen
kerestek meg bennünket,
hogy sok hasznosítatlan ingatlan
van Nagykanizsán, felajánlották
az együttműködés lehetőségét,
amennyiben a tanulói létszámnövekedés
ezt indokolttá teszi.
VAN IGÉNY A GRIFF KÉPZÉSEIRE!
Az akció május 31-ig tart.
Kanizsa 2011. április 28. – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
Horoszkóp
A gondjait, teendőit tegye félre, és tervezzen
be magának egy szuperromantikus
hétvégét. Ha már nem szingli, akkor
se tegyen le erről a programról. Lepje
meg kreatív ötletekkel a párját.
Egy véletlen találkozás pezsdülést hozhat
a magánéletében. Hogyha még független,
Ámor nyila könnyedén eltalálhatja. Lazuljon
el, és fogadja örömmel a változást. Érzelmeiről
beszéljen őszintén a párjával.
Jó természete miatt sokan kedvelik a környezetében.
Tudják, kérés nélkül is segít
másokon, s emiatt bármikor szívesen látják
ismerősei. Étkezési szokásain nem kell
változtatnia, mert jó az egészsége.
Rosszkedve hamar elmúlik, mert izgalmas
estéket ígérnek a csillagok. Ha meghittségre,
több odafigyelésre vágyakozik, vegyen ki
néhány nap szabadságot. Kényeztesse a kedvesét,
és élvezze a nyugodt pillanatokat.
Hullámzó napokra számíthat érzelmi életében.
Akár minden ok nélkül is megsérthet
másokat. Kerülje a konfliktushelyzeteket,
és lehetőleg az élet szép pillanatait
vegye észre.
A bolygóállások szerint anyagi gondjai
hamarosan megoldódnak, és nyugodt, kiegyensúlyozott
napokra számíthat. A fogyókúra
helyett más izgalmas események
kötik le a figyelmét.
Legyen kicsit erőszakosabb üzleti partnereivel.
Ne hagyja magát háttérbe szorítani,
hogyha a céljai eléréséről van szó. Ha azt tapasztalja,
csökken a munkabírása, szervezzen
egy jó bulit, és utána aludja ki magát.
Rugalmasan végzi a munkáját annak ellenére,
hogy a munkahelyén szokatlan feladattal
bízzák meg. Kapcsolatát nem fenyegeti
veszély, a kedvesét továbbra sem kell
pórázon tartania, mert ragaszkodik önhöz.
Ha nem akarja, hogy üressé váljon az élete,
és minden feladatot megoldjon ön helyett a
párja, akkor kapcsolódjon be a teendők elvégzésébe.
Kikapcsolódásként pedig tervezzenek
be egy hosszú hétvégét.
Lehetőleg találja meg az egyensúlyt a munkája
és a magánélete között. Sok közös
programmal erősítse meg párkapcsolatát.
Vigyázzon jobban az egészségére, és szabaduljon
meg a káros szenvedélyeitől.
A szürke hétköznapok után nem árt némi
színt vinni a magánéletébe. Ne csak az
interneten keresztül ápolja a kapcsolatait.
A változatosság kedvéért fordítson időt a
személyes találkozásokra is.
Akarrier, a munkahelyi sikerek nem kárpótolják
mindenért. Ötleteit alighogy megvalósítja,
máris a tenni vágyás kényszere hajtja
tovább. Lazítson. Elért eredményei azt
mutatják, megengedheti ezt magának.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Ismét kosár és foci
élőben a Kanizsa
Rádióban!
KKK - Tiszaújváros
péntek 18 óra
NTE - Siófok
szombat 16 óra
SMS szám:
06-30/
4-956-956
Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
VEGYES
SZOLGÁLTATÁS
Lubics Szilvia, a Kanizsa Futóklub
ultramaratonistája az
olaszországi Seregno 100 kilométeres
futóversenyén sikeresen
futotta meg a nemzetközi A-szintet.
Magyar versenyzőnő ilyet az
elmúlt két évben nem teljesített,
s tavaly is mindössze tizenkét
hölgy volt erre képes.
A kanizsai futó már a múlt évi
görög Spartathlon után elhatározta,
hogy a nemzetközi A-szint lehet
a következő cél, s a hosszú felkészülés
után a seregno-i 100-ason
végül negyedikként ért célba, de
az igazi kihívás nem a konkrét helyezésekben,
hanem az időeredményben
volt, mert a távot 8:30
óra alatt kellett teljesítenie. Ez sikerült,
hiszen végül 8:27:25-tel ért
célba. Hogy ez valóra válhasson,
abban szerepe volt segítőjének,
Vajda Anitának is, aki kerékpáros
kísérőként tudott vele kommunikálni.
A mezőny 14 települést érintett,
de például a monzai Formula 1-es
pálya mellett is elhaladtak a vállalkozókedvű
ultramaratonisták.
Ahogy Lubics Szilvia fogalmazott,
a legfontosabb számára az volt,
hogy végig hitt a kitűzött célja elérésében.
P.L.
Kanizsa – Sport/14 Apró 2011. április 28.
INGATLAN
Nk-án belvárosközeli, kétgenerációs
családi ház + plusz udvari
lakás szép telekkel eladó. Irányár:
15 millió Ft. Érd.: 0630/282-0867
(7365K)
Újförhéncen birtok téglaépülettel,
felszereléssel eladó. Villany
van. Érd.: 0630/282-0867 (7366K)
Nk-án a belvárosban három és
fél szobás I. emeleti lakás eladó,
az udvarban gépkocsibeálló, garázs
is megoldható. Irányár: 12,4
millió Ft. Érd.: 0630/368-9005
(7377K)
Tud ennél jobbat? Részletek:
http://koltozz.be/nagykanizsa/csan
yi-laszlo-utca-12-h1169 (7380K)
Vonyarcvashegyen nyaraló eladó
vagy kiadó! Érdeklődni: 06/30-971-
5120 (7382K)
Miklósfán a Szentendrei úton 800
négyszögöl közművesített telken 58
m2-es bontásra ítélt ház eladó.
Irányár: 5,2 millió Ft. Érd.:
0630/621-4117 (7383K)
Masszázs a nagykanizsai
Uszodában! (A szolgáltatás belépőjegy
nélkül is igénybe vehető.)
Szolgáltatások: alakformáló-,
talp-, egyéb masszázs, fényterápia,
méregtelenítés, stb. Hívásra
házhoz is megyek. Érdeklődni és
bejelentkezni: a +3630/481-2323
telefonszámon lehet. (6273K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi
parasztbútorokat, használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Érd.:
0620/555-3014 (7362K)
Bőr sarok ülőgarnitúra fotellal,
konyak színben eladó. Irányár:
195.000 Ft. Tel.: 0630/499-1195
(7374K)
Idős hölgy segítséget kér mindennapi
tevékenységeihez. Ajánlatokat
„Segítség” jeligére kérem a
0693/312-305-ös szerkesztőségi
telefonszámra.(7381K)
Hirdessen a Kanizsában
Lakossági apró 15 szóig egy alkalommal: 600 Ft
(Amennyiben hirdetését egyszerre több alkalomra adja fel,
úgy a másodiktól 300 Ft.).
Vállalkozási apró 15 szóig egy alkalommal: 1200 Ft
(Amennyiben hirdetését egyszerre több alkalomra adja fel,
úgy a másodiktól 600 Ft.)
Fényre sötétedő lencse AKCIÓ – 25%!
2011. április 1. – május 31-ig
ANagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete
április 29-én, pénteken 15 óra 30-kor
a Kanizsai Dorottya Kórház tanácstermében
klubfoglalkozást tart,
amelyen Dr. Késmárki Nóra főorvos asszony
Új kezelési irányelvek a 2. típusú diabetesben
címmel tart előadást.
Megvan a nemzetközi A-szint is
A Nagykanizsai Izzó SE kézilabdázóinak
női vonalán kísérletet
tesznek arra, hogy a sportág
dél-zalai alapjait kiszélesítsék, s
nagyobb merítési lehetőséget
próbáljanak kínálni az idősebb
korosztályok irányítói számára.
Ezért is tűnik reménykeltő
próbálkozásnak, hogy a serdülő
korcsoport alatti lányok számára
is lehetőséget biztosítsanak arra,
hogy edzésbe állhassanak. A 8-
12 évesekkel Rezsek Győző edző
foglalkozik kedd-csütörtök ritmusban
és mindennek azért van
hangsúlyos jelentősége, mivel
iskolai szinten a női utánpótlás
kézilabda helyzete nem olyan,
mint példának okáért a fiúké –
tudtuk meg Musits Ferenc klubelnöktől.
A országos serdülő bajnokság
keretén belül a leány csapat számára
még két forduló van hátra,
utaznak a még időpont nélküli
meccsükre, Tolnára, illetve játszanak
még a Marcali együttese ellen.
P.L.
Rezsek Győző segítségével
Siklóson rendezték a cselgáncs
junior országos bajnokság küzdelmeit,
melyen az NTE 1866 kiválósága,
Mihovics Szabina is indulhatott
- címvédőként. Szabina 70
kg-ban lépett tatamira, a súlycsoport
hatfős mezőnyében, ahol
erőnyerőként került a könnyebb
ágra. Tavalyi junior illetve felnőtt
magyar bajnokként ez a megmérettetés
gyakorlatilag kötelzőnek
tűnt számára, de sajnos a történések
másként alakultak.
A beszámolók szerint rögtön az
első meccsén egy vitatható helyzet
bírói megítélése folytán leléptették,
s ezzel kizárták a versenyből.
Ez a döntés már csupán azért is
érintheti érzékenyen további pályáját,
hiszen eredmény híján eleshet
a nemzetközi válogató versenyek
költségeinek finanszírozásától.
P.L.
Elúszott a junior
bajnokság
Gödöllő adott otthont a Reménység
Körverseny VI. és egyben
utolsó állomásának. Aközel 200 fős
mezőnyben gyermek, újonc és serdülő
korosztályban (utánpótlás)
versenyeztek a kanizsaiak, ahonnan
érmekkel tértek haza.
A kiemelkedő kanizsai eredmények.
Gyermek női kard (1998-ban
születettek): 1. hely Flumbort Sára,
7. hely Erdélyi Vanessza (edzőjük:
Piecs Adrienn, Sára a hat állomásból
hármat fölényesen nyert). Újonc
férfi kard (1997): 3. hely Dobó István
(edző: Piecs Adrienn, István a
négy állomásból négyet nyert. Serdülő
női kard (1996): 5. hely Osvald
Anna (edző: Kiss György), 7. hely
Áfra Eszter (edző: Piecs Adrienn).
Serdülő férfi kard (1996): 5. hely
Dobó István (edző: Piecs Adrienn).
Újonc női kard (1996): 3. hely
Kungli Borbála, 5. hely Vernyel Sára
(edzőjük: Piecs Adrienn).
A korosztályos ranglistákon az
első nyolcban nyolc nagykanizsai vívó
szerepel. Budapesten, a Nemzeti
Sportcsarnok vívótermében megrendezett
Reménység Kard 2011 évi
gálára lapzártánkkor került sor. Mindenesetre
Dobó István az összesített
ranglista élén zárt, míg Flumbort
Sára második lett mezőnyében.
P.L.
Kanizsa 2011. április 28. – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
Nagykanizsai TE 1866-
Horváth Méh (9.) – BFC Siófok
II (11.) 3-0 (2-0)
NB III Dráva csoport labdarúgó-
mérkőzés, 23. forduló. Nagykanizsa,
150 néző. Vezette: Jakab
(Albert G., Sárosdi). G.: Luiz Fernando
(31., 41.), Ujvári (81.).
NTE: Benkő - Boros Z., Pozsgai,
Cserfő, Szép D. - Ujvári, Nagy T.,
Rácz Sz., Budai L. (Rubens, 68.) -
Cs. Horváth G., Luiz Fernando
(Kisharmadás, 58.). Vezetőedző:
Koller Zoltán.
Az első félidőben jóval több és
ami lényegesebb, ígéretesebb lehetőséget
dolgozott ki a visszajátszóktól
– az NB I-es együttesüktől
levezényelt futballistáktól - mentes
siófokiaknál a kanizsai csapat.
Már épp a futball örök megboszszulási
törvényét rebesgethették
néhányan, amikor a 31. percben
Cs. Horváth Gábor gólpassza után
Luiz Fernando emelt 10 méterről a
hálóba (1-0). Aztán a brazil húsvéti
ajándék gyanánt a félidő végén
is kedveskedett egy találattal
Ujvári Máté középre adása után, s
így már tekintélyesnek volt mondható
az előny a 41. percben a „holland-
féle” szerelésben pompázó
vendégekkel szemben (2-0).
A „narancsos forradalom” a
második félidőben sem következett
be, vagyis a Balaton-partiak
nem voltak képesek a fordításra.
A kanizsaiak kezükben
tartották a mérkőzést, bár a somogyiak
is veszélyeztettek
(nem is egyszer...), így nem véletlenül
hangzott: „Kanizsa, ébresztő...”
Lehet, tán ez hatott,
mert a 81. percben Ujvári a leshatárról
indulva szépen helyezett
a hálóba (3-0). Az NTE sikerével
meg is előzte a Siófok
II-t a tabellán...
Edzői mérleg – Koller Zoltán:
„Az első félidei jó játékunkkal
megszereztük a két gólos előnyt. A
második félidőben már nem tudtunk
jó teljesítményt nyújtani, mivel
a csapatból sérülések és betegségek
miatt több játékos is jelezte,
hogy nem tud teljes értékű produkciót
nyújtani. Ennek ellenére uraltuk
a mérkőzést és egy szemfüles
góllal bebiztosítottuk győzelmünket.”
Polgár László
Győzelmével beelőzött az NTE
Nagykanizsai Izzó SE – Kiskőrös
KSK 22-24 (10-17)
NB II Dél-nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkőzés, felsőházi rájátszás,
6. forduló. Nagykanizsa,
100 néző. Vezette: Csányi, Zörgő.
Nagykanizsa: Dolezsár - Füle Cs.
3, Kovács B., Baranyai N. 2, Horváth
Balázs 3, Kiss G. 6, Németh
R. 6. Csere: Felde 2, Horváth Bence,
Nagy B., Senger. Edző: Tóth
László.
Mondhatni rémálomszerű első
félidőt hagyott maga mögött a kanizsai
együttes, hiszen volt olyan
állás, amikor nyolc góllal is ellépett
az ellenfél.
Ilyen előzmények után sok jóra
nem lehetett számítani a második
játékrészben dél-zalai oldalon,
igaz, a 43. percben sikerült visszajönni
mínusz háromra, de aztán ismét
a kiskőrösiek kapcsoltak rá –
és lett ismét öt gól előny a javukra.
Jól védekezett az ellenfél, a hazaiakban
pedig nem volt benn a kellő
lendület és koncentráció. Aztán
egyszercsak ismét háromra apadt a
különbség, de azt a lélektani határt
csak nem tudták átlépni a vendéglátók
(20-23). Közben pedig vészesen
fogyott az idő, rohantak a
másodpercek, meg persze kapkodtak
is Baranyai Norberték... Ami a
hazai oldalon kimaradt, azt az alföldiek
bedobták, s ezzel, ha nem
is izgalommentesen, de nyerték a
mérkőzést.
Edzői mérleg – Tóth László:
„Az első félidő ismeretében is azt
mondom, hogy le a kalappal a srácok
előtt. Amit a második játékrészben
tettek, az az alapszakaszbeli
teljesítményt idézte. Azonban
azt is hadd tegyem hozzá, hogy ez
már régóta nem csak a kézilabdáról
szól. Jó néhány játékosomnak –
tetszik, nem tetszik –, fontosabb
kell legyen a megélhetés, mint az,
hogy el tud-e jönni adott mérkőzésére.
Ezt így sokáig nem lehet csinálni
- főképp támogatás híján...”
P.L.
A végén rohant az idő
Flumbort Sára újra aranyérmet nyert 􀂊 Majd negyven ponttal...
Kanizsa KK-DKG East (17.) -
Tiszaújvárosi Tisza Tv-Phoenix
KK (19.) 97-58 (32-14, 26-9, 21-
16, 18-19). NB I B férfi kosárlabda-
mérkőzés, rájátszás a 17-24.
helyért, 3. forduló. Nagykanizsa,
50 néző. Vezette: Horváth A., Szalai
Zs. Kanizsa: Tóth O. (8/3),
Beck (12/3), Balogh L. (9/9),
Murvai (5), Hoffmann (18). Csere:
Zsámár K. (8), Kovács D. (13/9),
Lovas (4), Bíró (2), Stárics (14),
Klír (2), Hartai (2). Edző: Farkas
László. Jók: Hoffmann, Kovács
D., Stárics. Majd'' negyven pont
különbség a hazaiak javára – a tabellán
két hellyel mögöttük tanyázó
együttessel szemben...
􀂊 Rövidpályás vidék-bajnokok
Hódmezővásárhelyen versenyeztek
a Délzalai Vízmű SE
úszói, akik 25 méteres medencében,
azaz rövidpályán indultak a
vidék-bajnokságon. A kanizsaiaknak13
megyecsúcsot sikerült megjavítaniuk:
Abay Nemes Anna
(1996) 50 m, 100 m, 200 m gyorson,
50 m, 100 m háton, 400 m vegyesen,
Molnár Flóra (1998) 100 m
mellen javította meg legjobbját és a
13 évesek csúcsát, Zámodics Márk
(1997) 50 m, 100 m, 200 m, 400 m
gyorson, 200 m, 400 m vegyesen
úszott remek időket. A dél-zalaiak
fiú csapata (Metzger Dániel,
Novák Ferenc, Gayer Márton,
Zámodics Márk.) is nagyon jól szerepelt,
hiszen kétszer is felállhatott
a dobogó legfelső fokára, azaz kétszeres
vidék-bajnokok: 4x100 m,
illetve 4x200 m gyors váltóban.
Egyéni dobogós helyezések:
Zámodics Márk: 50 m, 100 m, 200
m, 400 m gyors I. hely; 400 m vegyes
II. hely; 50 m pillangó, 200 m
vegyes III. hely, Abay Nemes Anna:
100 m hát, 400 m gyors II. hely;
100 m, 200 m gyors, 400 m vegyes
III. hely, Molnár Flóra: 100 m mell
III. hely, Varga Dominika (1999):
50 m mell III. hely.
􀂊 Érvényesült a papírforma
Neckermann Kanizsa Ants –
Óbuda Brick Factory 4:16, 1:8. NB
I baseball-bajnokság, alapszakasz,
1-2. forduló. Nagykanizsa, 30
néző.
Eredetileg a sorsolás óbudai
kettős mérkőzésről szólt, végül
azonban (a fővárosiak pálya-problémái
miatt) a kanizsaiak otthonukban
debütálhattak a kissé lefojtott
szezonjukban.
Az előző szezon ezüstérmese,
tehát a "téglagyáriak", mindkét
találkozón érvényesítették a papírformát.
Kanizsa 16 – Színes 2011. április 28.
Jártunkban-keltünkben talán
nem mindig vesszük észre a város
patinás épületfalain található
emléktáblákat, azok mégis
csendben, kitartóan emlékeztetnek
egy-egy kanizsai születésű
művész vagy gondolkodó életútjára.
Ádám Krisztián, szintén
kanizsai születésű, ám a fővárosban
élő és dolgozó ötvösművész –
a Csengery úton található Fejtő
Ferenc, valamint a Sugár úti Sigmund
Romberg emléktábla készítője
– március tizenötödikén
állami kitüntetést, a Ferenczy
Noémi-díjat vehette át. A korábban
már Kozma Lajos Iparművészeti
Ösztöndíjban is részesült
(2007-2009) alkotót a rangos elismerés
kapcsán faggattuk művészi
tevékenységéről, valamint
Kanizsához fűződő viszonyáról.
– Március tizenötödikén, a
nemzeti ünnep alkalmából osztották
ki többek között a
Ferenczy Noémi-díjat, állami kitüntetést,
amelyet Ön is átvehetett.
Mit lehet tudni erről a díjról?
Pontosan kik kapják, hogyan
történik a díjazottak kiválasztása,
illetve hogyan lehet kiérdemelni
ezt a jelentős elismerést?
– A Ferenczy Noémi-díj kiemelkedő
iparművészeti, ipari tervezőművészeti
tevékenység elismerésére
adományozható állami kitüntetés.
A 19/2002. (VIII. 12.)
NKÖM rendelet szerint a kultúráért
felelős miniszter a díjakat a
szakmai kuratóriumok javaslata
alapján adományozza. A szakmai
kuratóriumokat évente a miniszter
kéri fel, minden évben tizenkét főt
díjaznak.
– Nagykanizsán Ön készítette
a Fejtő Ferenc és a Sigmund
Romberg emléktáblákat. Milyen
kanizsai kötődése van? Hogyan
történt a felkérés?
– Itt pontosítanom kell, legalábbis
a Fejtő-tábla kapcsán, hiszen azt
kollégámmal és volt mesteremmel,
Péter Vladimirral közösen készítettük.
A Sigmund Romberg emléktábla
már saját munka volt. Mindkét
mű esetében a felkérést Halász
Gyulának köszönhetjük, aki szívén
viseli Nagykanizsa kulturális életének
alakulását. Kötődésem Nagykanizsához
egészen egyszerű és
1976-tól van, hiszen ebben az évben
itt születtem. A gyermekéveimet
Letenyén töltöttem, de tizennégy
éves koromig sok időt töltöttem
Nagykanizsán, mivel anyai
nagyszüleim ott éltek, majd Pécsre,
aztán Budapestre mentem tanulni.
Előbb a Pécsi Művészeti Szakközépiskola
ötvös szakán tanultam,
majd többszöri próbálkozás után,
1997-ben felvételt nyertem a Magyar
Iparművészeti Egyetemre
(most Moholy-Nagy Művészeti
Egyetem).
- És mióta tanít az Egyetemen?
– A MOME-n a diploma megszerzése,
2oo3 óta dolgozom, mint
művésztanár. Feladatom főként a
fémműves műterem vezetése, a
hallgatókkal való szakmai konzultáció
és munkájukban való segítségnyújtás.
Emellett természetesen
számos egyetemi feladat is adódik
olykor, kiállítások, workshopok
szervezése és koordinálása. Mindezen
feladatok mellett folyamatosan
dolgozom saját alkotások létrehozásán.
– Bemutatná az olvasóknak
szakmai munkásságát? Ezzel
kapcsolatban érdekelne, hogy
van-e egy olyan állandó kiállítótér,
ahol megtekinthetőek az alkotásai?
– Professzionális tervezői munkát
2oo4-től végzek. Ekkor kezdtem
külsős megkeresésekre, megrendelésekre
dolgozni és természetesen
mellette párhuzamosan
folytattam az önálló alkotói munkák
létrehozását. Megrendelőim
közé tartozik a Corvinus Egyetem,
Erik van Egeraat Architect Budapest,
a Diákhitel Központ Zrt, az
Ericcson Magyarország Kft, a
Magyar Evangélikus Egyház, valamint
a Magyar Franchise Szövetség.
A diploma megszerzése
után, 2oo4-ben részt vettem a
Sterling Ékszergaléria megalapításában
Lipóczki Ákossal és Orlai
Balázzsal közösen. 2oo5-ben mutattam
be első ékszerkollekciómat
a Tárgyak és Ékszerek kiállítás alkalmával
az említett alkotókkal.
Azóta is a galéria állandó kiállítója
vagyok, alkotásaim itt láthatóak,
valamint az Iparművészeti
Múzeum és Spengler Katalin
gyűjteményében is megtalálhatóak.
– Milyen munkákon dolgozik
mostanában? Jellemezné műveinek
sajátosságait? Milyen ötvösművek
készítésére specializálódott?
– Jelenleg több egyedi megrendelést
teljesítek. Jegygyűrűket,
mandzsetta gombokat, céges
ajándéktárgyakat készítek, valamint
készülök egy októberi önálló
kiállításra is. Igyekszem mindenevő
és korszerű, azaz XXI.
századi lenni, munkáim során a
legkülönfélébb alapanyagokat és
technológiákat használom. Szeretek
kutatni, új utakat, lehetőségeket
keresni, hiszen manapság
már nemcsak nemesfémből készülhetnek
ékszerek. Összességében
azt mondhatom, hogy elsősorban
kis példányszámú, kísérleti
és egyedi ékszerek tervezésével
és készítésével foglalkozom,
emellett érmék, díjak, emléktáblák
és cégérek alkotója is
vagyok.
Ziegler Anita
Ferenczy Noémi-díjas lett az emléktáblák
és míves ékszerek készítője
Foto: Ádám Krisztián
􀂊􀂊 Április 29. 19 óra
A Tánc Világnapja alkalmából
A Presidance Company bemutatja:
HUNGARYTHM - AMAGYAR VILÁGSIKER
– két részes monumentális
táncprodukció. Belépődíj: 3 900 Ft.
􀂊􀂊 "ÚTKERESÉS" - Godinek Sarolta
festő és Drienyovszki János
szobrászművész "ORGANIKUS
UNIVERZUM" kiállítása
Megtekinthető: május 10-ig
􀂊􀂊 Május 3. 14 óra
"VIRÁGOK ÉS ÁLLATOK BÉ-
LYEGEKEN" - Kovács Béla gyűjteményének
bemutatása
Megtekinthető: május 20-ig
Május 4-5.
HEVESI SÁNDOR EMLÉKNAPOK
Május 4. 14 óra
HEVESI SÁNDORRA EMLÉKEZÜNK
Közreműködnek: a Hevesi Sándor Általános
Iskola tanulói. Emlékező beszédet
mond: Dr. Dobó László tanár, színháztörténész.
A Hevesi Sándor Általános Iskola
Képzőművészeti Szakkörének kiállítása.
Megnyitja: Halmos Csaba kulturális
referens. Megtekinthető: május 20-ig
14.30 óra
A HEVESI SÁNDOR VERS- ÉS
PRÓZAÍRÓ PÁLYÁZAT EREDMÉNYHIRDETÉSE
15 óra
KOSZORÚZÁS HEVESI SÁNDOR
FEJSZOBRÁNÁL ÉS Fő
ÚTI EMLÉKTÁBLÁJÁNÁL
􀂊􀂊 Május 5. 14 óra
Petőfi Sándor: A HELYSÉG KALAPÁCSA
- hősköltemény egy
részben. A Hevesi Sándor Színház
(Zalaegerszeg) előadása. Előadja:
Besenczi Árpád. Belépődíj: 300 Ft
􀂊􀂊 Május 5. 10 óra
KEREKÍTő - mondókás foglalkozás
0-3 éveseknek korig
10.45 óra BÚGÓCSIGA - mondókás
foglalkozás félévestől 5 éves korig. Vezeti:
Törekyné Nagy Zsuzsanna zenepedagógus.
Belépődíj: 500 Ft/család
􀂊􀂊 Május 7. 19 óra
A NAGYKANIZSAI FÚVÓSZENEKAR
BEMUTATKOZÓ KONCERTJE
Belépődíj: 800 Ft. A jegyek megvásárolhatók
a HSMK információs szolgálatánál
és a Farkas Ferenc Zene-és Aranymetszés
Művészeti Iskolában
􀂊􀂊 Május 2.
AZ ATTILA ÓVODÁSOK
A FÖLDÉRT
kiállítás Időegyeztetés alapján filmvetítés
és interaktív játékos programok óvodások
számára a környezetvédelemmel
kapcsolatban. Megtekinthető: május 2-
13-ig, 9-12 óra. A belépés díjtalan
􀂊􀂊 Május 4. 16 óra
REMÉNYEINK A GYERMEKEINK.
Együtt Kiskanizsáért és a
Kiskanizsai Általános Iskola közös
rendezvénye