Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.25 MB
2020-12-14 14:20:33
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
235
635
Rövid leírás | Teljes leírás (437.1 KB)

Kanizsa 2011. 017-020. szám május

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XXIII. évfolyam 17. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2011. május 5. Kanizsa
Idén is összegyűltek a viccesebbnél
viccesebb hacukákba öltözött
végzősök, akik a Csík zenekar
népszerű, Most múlik
pontosan című dalának eléneklése
után egy-egy ajándékcsomagot
kaptak Cseresnyés Pétertől.
A polgármester el is búcsúztatta
az érettségi előtt állókat, és figyelmeztetett,
hogy a mókázás, a
bolondballagás után kemény munka
vár rájuk. Ehhez kívánt kitartást
és a továbbtanulni szándékozókat
megszólítva elmondta, a város
várja őket vissza tanulmányaik
befejezése után. Ezt az üzenetet
közvetíti a „Nagykanizsa visszavár”
feliratú érme is, amelyet útravalóul
kaptak az osztályok. A komoly
szavak után természetesen
folytatódott a bolondozás, az alkalmilag
felállított színpadon a
fellépési vágytól fűtött végzősök
bemutathatták produkcióikat.
Két középiskola kivételével
szombaton mondtak búcsút alma
materüknek a város végzős
diákjai. Az igazi izgalmak majd
csak ezután következnek: május
másodikától már a magyar
érettségin kell számot adniuk tudásukról
a végzősöknek.
A piarista gimnazisták már pénteken
elballagtak, a Cserháti és a
Thúry középiskolák pedig május
hetedikén búcsúztatják el az utolsó
éveseket. Előbbi intézményből
százhatan, a Thúryból pedig százhetvenöten
fognak elballagni.
A város többi középiskolája
szombaton tartotta a végzősök
ballagási ünnepségét. A városi
fenntartású középiskolákban öszszesen
nyolcszáznégy végzős
mondott búcsút az alma maternek,
a Batthyányból száznyolcvanheten,
a Mezőből százötvenkilencen,
a Zsigmondyból százhetvenheten
indultak el a nagybetűs élet
felé.
A ballagókra május másodikán
már az első megmérettetés várt,
hiszen ekkor kellett megírniuk a
magyar írásbelit.
Ezen a
héten már
élesben
megy
Elballagott a vén diák
Kanizsa 2 – Krónika 2011. május 5.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Ziegler Anita. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági
ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit
Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Ötven fát ültetünk el a belváros-
rehabilitáció során, az
Erzsébet tér kertészeti munkálatainak
keretében. A Városfejlesztési
Divízió várja
mindazok jelentkezését, akik
egy fa ültetésével részt kívánnak
venni Nagykanizsa belvárosának
megszépítésében,
hogy valami maradandót alkossanak
a jövő nemzedék
számára.
Az Erzsébet tér kivitelezési
munkálatai során, az elkészített
térépítészeti terv alapján, megújul
a tér növényzete. Új örökzöld,
cserje, sövény, fa ültetésével, a
gyepfelület felfrissítésével varázsolják
újjá az Erzsébet tér zöld
felületeit a kivitelezők.
A téren a meglévő fák közül kivágják
azokat, amelyek akadályozták,
akadályoznák a ...