Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.56 MB
2020-12-14 14:21:11
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
255
630
Rövid leírás | Teljes leírás (577.63 KB)

Kanizsa 2011. 021-025. szám június

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XXIII. évfolyam 21. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2011. június 2. Kanizsa Közel 200 millió forintos EU
támogatással valósult meg a
nagykanizsai Bolyai János Általános
Iskola rekonstrukciójának
I. üteme, melynek eredményeként
méltó, XXI. századi környezetben
és feltételekkel tanulhatnak
a diákok. A projekt támogatója
a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség, Közreműködő Szervezet
a VÁTI Magyar Regionális
Fejlesztési és Urbanisztikai
Nonprofit Kft.
Az ünnepélyes átadáson Cseresnyés
Péter polgármester köszöntőjében
kiemelte: Nagykanizsa megújulásának
újabb bizonyítéka ez a
beruházás a belváros szívében. A
kapuból láthatjuk, az Erzsébet tér
épül, és hamarosan azt is elmondhatjuk
majd, hogy méltó környezetben
hirdeti az oktatás fontosságát
ez a kívül-belül megszépült
épület. Az a nemzet, amelyik a jövőjére
gondol, az oktatást fejleszti.
Ezt a szemléletet tükrözi a pályázat
címe is: „Lehetőség kell a jelennek,
hogy legyen esély a jövőnek”.
Ez a szemlélet teheti naggyá Magyarországot
és Nagykanizsát is. A
Bolyai iskola felújítása, eszközeinek
fejlesztése esélyt teremt arra,
hogy korszerű, modern körülmények
között felkészülhessenek a fiatalok
az előttük álló feladatokra.
Ez a beruházás is azt üzeni, nem
kell felülni a pletykáknak, a városi
legendáknak. Az épülettel hosszú
távon is iskolaként, esélyt teremtő
oktatási intézményként számol az
önkormányzat.
A rekonstrukció I. ütemének
részleteit Kodela Eszter projektmenedzser
ismertette. Farkas Márta
megbízott igazgató beszédében
kiemelte: a felújított épületrész
igazi gyermeknapi ajándék. Munkatársaival
együtt azt remélik,
hogy az örömben még sokáig osztozhatnak
velük. Örömük azonban
akkor lehetne maradéktalan, ha a
munkálatok folytatódhatnának, és
megvalósulhatna az épületegyüttes
2006-os tervek szerinti teljes
körű bővítéses rekonstrukciója.
Az ünnepi pillanatokat a tanulók
kedves műsora színesítette. A köszöntők
elhangzását követően a felújított
Bolyai iskolát a nemzeti színű
szalag átvágásával Cseresnyés
Péter polgármester, Kalamár Márta
egykori igazgató és Farkas Márta
megbízott igazgató avatta fel.
A Nyugat-dunántúli Operatív
Program keretében 2007-ben írták
ki a Közoktatási infrastruktúra és
szolgáltatások fejlesztése című pályázati
konstrukciót, melynek célja
a közoktatási intézmények infrastrukturális
beruházásainak támogatása,
a közoktatási reformfolyamatoknak
és a XXI. század iskolája
zászlóshajó programnak megfelelően
a minőségi oktatás megteremtéséhez
szükséges feltételek biztosítása
volt. Nagykanizsa MJV Önkormányzata
a felhívásra 2007 októberében
nyújtotta be pályázatát „Lehetőség
kell a jelennek, hogy legyen
esély a jövőnek” – Infrastruktúra és
szolgáltatás fejlesztése a nagykanizsai
Bolyai János Általános Iskolában
címmel, melyet – a kétfordulós
pályázat mérföldköveinek teljesítése
után – a Bíráló Bizottság 2009
novemberében 191 065 644 Ft-os
Európai Uniós támogatásra érdemesnek
ítélt. Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzata a támogatási
forrást közel 85 millió forint
önerővel egészítette ki. A Támogatási
Szerződés ünnepélyes aláírására
2010. február 18-án került sor.
Eközben megindult a kiviteli tervek
közbeszereztetése, a pályázati
kiírás feltételeinek megfelelően elkészültek
a teljes körű felújítás kiviteli
tervei, majd szintén közbeszerzési eljárást
követően a tavalyi év augusztusában
megkezdődött a kivitelezés
folyamata. A most lezáruló I. ütemben
az épület pince- és földszintje
újult meg, alakult át a műemléki,
szakmai és környezeti szempontok
szem előtt tartásával. A pinceszinten
szabadidős termek, tornaszoba, klubhelyiség,
lány, fiú és mozgáskorlátozottak
számára használható vizesblokkok,
közlekedők kerültek kialakításra.
Aföldszinti részen a rekonstrukciót
követően jellemzően továbbra
is az oktatási helyiségeké maradt a
főszerep. Kialakításra került 8 infokommunikációs
technológiai eszközök
fogadására alkalmas, akadálymentesen
megközelíthető tanterem,
igazgatói és gazdasági iroda, tanári
szoba, vizesblokk, tágas közösségi
terek. Aberuházás során megújult az
épületgépészet és a villamos hálózat,
valamint gépi szellőztető rendszer
került beépítésre.
Az eszközbeszerzés célja volt,
hogy az intézményben a szakmai
munkát kiszolgáló, modern oktatásinevelési
környezet alakuljon ki: a
különböző korosztályok méreteinek
és az ergonómiai követelményeknek
megfelelő, mobilizálható, flexibilis,
biztonságos bútorzat (asztalok, székek,
tárolók), hátrányos helyzetű és
sajátos nevelési igényű tanulók felzárkóztatásához
kombinálható mozgásfejlesztő,
matematikai-logikai
fejlesztő eszközök, játékok. Hallássérült
tanulók fejlesztéséhez: hallási
differenciált fejlesztő játékok, eszközökön
kívül az “implanthoz” kapcsolódó
adó-vevő készülék.
Teljes körűen megújult az épület
utcai homlokzata, részlegesen pedig
az udvari homlokzat, valamint megtörtént
a bádogos szerkezetek cseréje.
Jelen beruházással a múlt és a
jelen kivételes ötvözéséből olyan
oktatási-nevelési környezet jött
létre, mely megfelel a XXI. századi
elvárásoknak és igényeknek.
Olyan intézmény, mely minden tekintetben
méltó arra, hogy a jövő
nemzedékei számára második otthonul
szolgáljon.A rekonstrukció
helyi vállalkozások közreműködésével
valósult meg.
Bolyai: Újabb befektetés a jövőbe
Kanizsa 2 – Krónika 2011. június 2.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Ziegler Anita. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági
ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit
Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
A Nagykanizsai Fúvószenekar
felvezetése, a zászlófelvonás (a
Történelmi Vitézi Rend Nagykanizsai
Hadnagysága és a Thúry
Baranta Közösség közreműködésével),
valamint a Himnusz elhangzását
követően Horváth
Jánosné, az Együtt Kiskanizsáért
Egyesület elnöke köszöntötte a
résztvevőket és városvezetőket.
Cseresnyés Péter polgármester
röviden ismertette a Hősök Napjának
múlt századbeli törvényi szintre
emelésének folyamatát, az
1917-es, a nyolc évvel későbbi,
valamint az 1989-es változások sarokpontjait.
Ahogy az ismertetőből
kiderült, a XX. század első évtizedeiben
egy megalázott, de büszke
ország eltökélte, hogy nem feledkezik
meg hőseiről, hogy aztán a
legfontosabb vezérelv kell hogy
megnyilvánuljon mindenkor, vagyis
„teremtsünk békét a sírok fölött”.
Az ünnepi beszédet ezúttal is
Erdős László nyugállományú honvéd
ezredes, a Nemzeti Társaskör
elnöke tartotta, kiemelve, hogy a
hősökre való emlékezés legyen
benne a lelkekben, s mindenhol
tiszteljék zászlónkat, Himnuszunkat,
melyben nagy szerepe kell legyen
a kemény magyar diplomáciának.
Dr. Páhy János plébános az
ökumenikus ima jegyében fogalmazta
meg, aki kötelességteljesítés
közben vesztette életét, hősi halált
halt, s rájuk emlékezni kötelességünk,
s a gondolatokat az ünnepélyes
koszorúzás tette zárásul igazán
magasztossá.
P.L.
Hőseinkre emlékezni kötelességünk
Kiskanizsán – negyedszer városi szinten – rendezték meg május
utolsó vasárnapjának emlékünnepét, a Hősök Napját. A templom
melletti Millenniumi emlékpark majd kétórás programjában a
hazáért elesett katonák, honvédek, hősök előtti tisztelgés az
emlékbeszédek, az ökumenikus ima után koszorúzással zárult a
meghívott szervezetek, közösségek részéről.
Forrás: www.kiskanizsa.hu
A Holocaust hatvanhetedik évfordulójára
emlékezett a nagykanizsai
Zsidó Hitközség a Fő úti székházban,
valamint kamara-kiállítás
nyílt Lőw Lipót egykori rabbi és
prédikátor születésének kétszázadik
évfordulója alkalmából.
Dr. Székely István, a Zsidó Hitközség
elnökének köszöntő szavai után
Verő Tamás rabbi szólt a kiállításról.
Lőw Lipót kétszáz éve született cseh
és lengyel szülők gyermekeként, később
hazánkban is folytatott keresztény
teológiai, nyelvészeti és esztétikai
tanulmányokat. Többek között arról
ismert, hogy prédikációit magyarul
tartotta. Verő Tamás szólt arról is,
hogy mi történt a zsidókkal a második
világháború alatt, és elmondta,
Nagykanizsáról az első, Auschwitzba
tartó marhavagonok 1944. április 28-
án indultak. Kiemelte, a hatvanhét
évvel ezelőtti rettenetet nem lehet elfelejteni,
pont ezért az emlékezés és
emlékeztetés a legfontosabb feladata
a jelennek. Biczó Tamás kántor közreműködésével
a megjelentek közösen
imádkoztak, majd elhelyezték az
emlékezés köveit a zsinagóga előtti
emlékműnél, később pedig az izraelita
zsidó temetőbe látogattak.
Z.A.
Főt hajtottak a Holocaust áldozatai előtt
Fotó: Ziegler Anita
A II. Sáncért Szabadhegyért
majálisra érkezőket az elsőhöz
hasonlóan eső fogadta a kultúrház
és orvosi rendelő udvarán
felállított sátraknál. A megnyitó
és a műsorok helyszínéül éppen
ezért a nagysátor helyett az épület
nagytermét választották a
házigazdák, a Szívbetegekért
Egyesület és a sánci fiatalok.
Néhány perc késéssel és némi viszontagság
után a rendezvényt Cseresnyés
Péter polgármester megnyitotta.
A hagyomány folytatását kívánva
megjegyezte, egy ilyen öszszejövetelen
való részvételükkel is
erősíthetik kötődésüket a településrészhez,
hiszen többet ér három egymással
váltott mondat, mint másfél
órás tévénézés, még akkor is, ha
okos emberek beszélnek benne.
Jerausek István, a körzet önkormányzati
képviselője örömmel jelentette
ki, hogy egy-két hónapon
belül elkezdődik a kerékpárút építése,
és elkészül a régóta forszírozott
gyalogátkelő felfestése is a buszmegállók
között. A költséges felújítás
helyett a régi omladozó kerítést
lebontják, a bejáratnál parkolót alakítanak
ki. Amunkák megszervezésében
részt vesz a képviselő is. Társadalmi
munkát ajánlott fel a Szívbetegek
Egyesülete és természetesen
várják a sánciakat is.
Míg a táncos-zenés műsorok
szórakoztatták a közönséget, a sátrak
alól ínycsiklandó illatokat sodort
a szél. A hét főzőcsapat közül
első helyezést ért el sokszínű, változatos
étkeivel a szabadhegyiek
csapata. 2. a szentgyörgyvári szívbetegek,
míg a 3. helyezést a sánci
fiatalok csapata nyerte el.
B.E.
II. Sáncért
Szabadhegyért
majális
Három élet változásának helyszíne
volt a Vasemberház Házasságkötő
terme. Egy horvát család,
egy mongol származású
hölgy és egy erdélyi férfi tett állampolgári
esküt Cseresnyés Péter
polgármester előtt.
Kunkic Slavo és Kornelija,
Balogh Gerelchimeg és Szabó
Sándor évek óta Nagykanizsán
él, a köztársasági elnök honosítását
követően most váltak hivatalosan
az ország és a város
polgárává. A jegyzőkönyv aláírása
után Magyarország Himnuszával
köszöntötték hazánk
új állampolgárait, akik emléklapot
és honosítási okiratot vettek
át a polgármestertől. Nagykanizsa
város vezetése és a
polgárai nevében Cseresnyés
Péter polgármester immár magyar
állampolgárként gratulált
nekik.
Kunkic Slavo és Kornelija
Nagykanizsán alapítottak családot,
a munkájuk ide köti őket. Horvát
állampolgárként álmodtak nálunk
egy új életet, három gyermekük
született, közülük ketten már magyar
állampolgárként. Nem csodát
várni, hanem dolgozni érkeztek
hozzánk. Már eddig is közénk tartoztak,
vállalkozóként és szülőként
voltak a város mindennapjainak
részesei. Mostantól azonban még
nagyobb a felelősségük, magyarként
kell biztonságos jövőt építeni
családjuknak. Cseresnyés Péter arra
kérte őket, esküjüket megtartva
legyenek a haza becsületes polgárai,
szolgálják és védjék mindazokat
az értékeket, amelyekért őseink
küzdöttek és életüket áldozták.
Járuljanak hozzá a horvát-magyar
barátság építéséhez, hisz jó követei
lehetnek mind a horvátoknak
Magyarországon, mind a magyaroknak
Horvátországban.
Balogh Gerelchimeg Mongóliában
született. Egy évtizede érkezett
Magyarországra munkát
vállalni. Varrónőként az Alföldön
dolgozott, majd megismerkedett
a férjével, aki Nagykanizsára
hozta. Kislánya már itt született,
magyar állampolgárként.
Városunk befogadta, munkát is
talált, közösségünk értékes tagjaként
az Idősek Otthonában
dolgozik.
Szabó Sándor magyar volt eddig
is szívében-lelkében, csak hivatalos
dokumentuma nem volt
róla. Hosszú évek óta él közöttünk,
ebben a befogadó, értékeire
büszke városban. Magyarként
jött hozzánk, hiszen az erdélyi
ember nem idegen hazánkban.
Egy családi tragédia után itt talált
új otthonra, ismerősökre, barátokra.
Bár Erdély hegyeivel a mi
dombjaink nem kelhetnek versenybe,
a polgármester bízik abban,
hogy magyar állampolgárként
Nagykanizsát a saját városának
tekinti.
B.E.
Kanizsa – Krónika 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
2011. június 2.
Mostantól magyarként nagykanizsaiak
Balogh Gerelchimeg és családja
Kunkic és Kornelija Slavo és gyermekük
Szabó Sándor Nagykanizsát saját városának tekinti
Fotók: Bakonyi Erzsébet
Josip Svenda (a Horvát Építőipari
Szövetség elnöke) és
Zdravko Hunjadi (a Muraköz
Megyei Építészek és Technikusok
Társasága elnöke, DGITM)
vezetésével 25 tagú mérnöki küldöttség
érkezett május 20-án
Nagykanizsára, a Miklósfai
Közművelődési és Városszépítő
Egyesület meghívására.
A magyar és horvát szakemberek
között közel tíz éves múltra visszanyúló
civil együttműködés, Karmazin
Józsefnek, Nagykanizsa Megyei
Jogú Város egykori főépítészének
kezdeményezésére jött létre. A
szakmai kapcsolatokat hosszú éveken
át a Nagykanizsa Város Környezetvédelméért
Alapítványon keresztül
ápolták, majd 2010. évtől a
Miklósfai Közművelődési és Városszépítő
Egyesület és annak általános
elnökhelyettese, Imre Béla vette át a
stafétát. A szakemberek együttműködése
során kölcsönös tapasztalatcserékre,
szakmai fórumokra és előadásokra
került sor a két szomszédos
országban. Az idei rendezvények
helyszíne Nagykanizsa és
Zalakaros volt. A horvát szakemberek
programja a Nagykanizsai Inkubátorház
és Innovációs Központban
(NIIK) kezdődött, ahol Kámán
László vezérigazgató előadását hallgatták
meg a Nagykanizsai Ipari
Park és Logisztikai Központról. Ezt
követően, Mihovics Zoltán a NIIK
vezetője angol nyelvű prezentációjában,
az Inkubátorház kialakítását
és működését mutatta be. Kiss László
a ZÁÉV Zrt. részéről cégcsoportjukról,
megyei és országos hírű referenciáiról
adott tájékoztatást. A küldöttség
tagjai ezt követően az Ipari
Parkban tettek látogatást, majd
programjuk a Halis István Városi
Könyvtárban folytatódott, ahol a városrekonstrukciós
terveket mutatták
be, a többségében Csáktornyáról érkezett
szakembereknek. Másnap
Zalakarosra látogattak el a vendégek,
ahol többek között a fürdőfejlesztéssel
ismerkedtek meg. Aközös
programok ebben az évben még egy
jubileumi rendezvénnyel bővülnek,
hiszen a horvát partnerszervezet
idén ünnepli megalakulásának 50.
évfordulóját, melyre a kanizsaiakat
is meghívták.
Horvát-Magyar
Szakmai
Találkozó
Kanizsa – 4 Városrész 2011. június 2.
A peremkerületek után a belvárosban
folytatjuk sorozatunkat.
Itt is arra vagyunk kíváncsiak,
milyen kérdésekkel, problémákkal
keresi fel a lakosság a
képviselőjét. Szőlősi Márta a kilences
számú egyéni választókörzet
önkormányzati képviselője.
Jelölőszervezete a FIDESZKDNP.
Körzete az Erzsébet tértől
és a Fő utcától délre található,
melyet a Kodály Zoltán Művelődési
Ház, a vasútvonal, valamint
a Tavasz utca zár le. Az előző ciklusban
a keleti városrészben volt
egyéni önkormányzati képviselő,
tavaly azt a feladatot kapta, hogy
a belvárosban élők problémáit
próbálja meg segíteni.
– Teljesen más jellegű gondokkal
keresnek meg az itt élők, mint
korábban a keleti városrészben.
Érdekes a feladatom amiatt is,
hogy most történik a belváros rekonstrukciója,
illetve hamarosan
elkezdődik a szennyvízberuházás
is, ami érint néhány utcát a választókörzetemben.
A legaktuálisabb
feladatokat éppen azok a problémák
adják, amelyek a rekonstrukcióval
kapcsolatban érintik az itt
élőket. Aki a városközpontban jár,
láthatja a munkálatokat az Erzsébet
téren. Az egész beruházás az
útlezárásokkal, parkolási nehézségekkel
együtt mindenkinek kényelmetlenséget
okoz most, de ha
elkészül, az eddigieknél otthonosabban,
jobban érezhetjük magunkat
a megújuló környezetben. Bármerre
utazunk az országban, tapasztalhatjuk,
Kanizsáról az a kép
alakult ki, hogy egy nagyon szép,
patinás város. Úgy gondolom, még
inkább azzá válik a belváros rekonstrukciójának
befejeződésével.
Sokan felvetik azt is, hogy kevés
szemétgyűjtő edény található a
belvárosban, és nincs nyilvános
WC a területen. Az éttermekbe,
szórakozóhelyekre pedig nem szívesen
engedik be csak emiatt az
embereket. Azt sem lehet szó nélkül
hagyni, hogy szinte az egész
várost elárasztja a kutyapiszok.
Ezzel kapcsolatban valószínű, már
a következő közgyűlésen változtatásra
kerül az állattartásra vonatkozó
rendeletünk, ugyanis a XXI.
században megengedhetetlen,
hogy bármerre lépünk füves területen,
mindenütt kutyapiszokkal
találkozhatunk.
– Sétáljunk tovább a belvárosból
például a kórház felé.
– Itt átgondolást igényel az,
hogy a Kórház kápolnát tulajdonképpen
csak az utca kórház felöli
oldaláról lehet megközelíteni. Miután
a Kisfaludy utcáról nincs felfestett
gyalogátkelőhely, gyakran
történik baleset a forgalmas kereszteződésben.
Két héttel ezelőtt
is mentőhelikopter vitt el onnan
egy balesetet szenvedett gyalogost.
Továbbá a körzetemben élők
is fontos, megoldásra váró feladatnak
tekintik, hogy újra életet leheljünk
a Sétakertbe. Hamarosan
nyilvánosságra hozzuk, mi módon
kérünk a felújításához ötleteket a
lakosságtól. Érdemes eltölteni a
szabadidejüket ott akár olvasással,
festegetéssel, vagy pingpongozással
az embereknek. Ehhez azonban
a közbiztonság megteremtése elsődleges
feladatot jelent azon túl,
hogy a szökőkutat rendbe kell hozni
és a játszótér, a focipálya is felújításra
szorul. A hét végén lesz
egy ilyen programunk „Együtt a
Sétakertért” címmel, amelyből hagyományt
szeretnénk teremteni.
– De van még mit tenni ezen
kívül is...
– Visszatérve a gyalogátkelőhelyekhez,
a közelmúltban öten hívták
fel a figyelmemet arra a balesetveszélyes
helyzetre, amit az
Alsótemplom felől jövő gyalogosok
idézhetnek elő azzal, hogy
egyenesen átmennek a forgalmas
Ady utcán. Sorozatban fordulnak
elő a balesetek, két hete vitt el innen
is a mentő egy nénit. Véleményem
szerint a gyalogátkelőhelyek
kijelölését igazítani kellene a lakosság
szokásaihoz. Meg kell jegyeznem
azt is, hogy tele van cigarettacsikkel,
szeméttel a város, és
nincs kihelyezve megfelelő menynyiségű
szemetes edény. A Zárda
utcai házak környékét és a játszóteret
kutyák vécéztetésére használják
a gazdáik. Nincs teljes megnyugvás
a Nagyváthy utca mögötti
garázssorok ügyében sem,
ugyanis nem egyértelmű, kié a terület.
Az ott lakók felépítették a
garázsaikat, aztán később kiderült,
önkormányzati földre építkeztek.
Néhány hónapja történt egy városi
szintű egyeztetés, ahol egyetértettek
abban, hogy a területért havi
2500 forint bérleti díjat fizetnek a
garázstulajdonosok. De igazából
nem tetszik nekik ez a megoldás,
amit meg is értek, hiszen amikor a
saját pénzükön felépítették a garázst,
kaptak rá építési engedélyt,
és a hivatalban sem tűnt fel senkinek
az, hogy önkormányzati tulajdonra
építkeznek. A körzetemben
is folyamatosan gondot okoz az
utak, járdák állapota. A Szent Imre
utcaiak aláírásgyűjtésbe is kezdtek
a járdafelújítás érdekében. A terv
szerepel a költségvetésben, ami
idén valószínű meg is valósul.
B.E.
Belvárosról, Sétakertről, hiányzó gyalogátkelőkről
SÉTAKERTI PIKNIK JÚNIUS 5-ÉN
Nem futamítja meg a szervezőket az esőt hozó égi háború!
Ugyan harmadszorra kellett új időpontra áthelyezni az „Együtt a
Sétakertért” rendezvény időpontját, de nem csak a várakozást,
hanem a rendezvény népszerűségét is egyre növeli az időjárás
sorozatos fricskája.
Ezúttal JÚNIUS 5-ÉN VASÁRNAP DÉLUTÁN 3 ÓRÁTÓL
várják a szervezők a közös délutáni piknikre
a városlakókat
A korábban tervezett program semmiben sem változik: lesz
futóverseny, kreatív csapatok plakátkészítő versenye, lelkes
sportkedvelők lábtenisz mérkőzései, zene, jókedv és jó társaság.
“A hangsúly igazán nem is azon van, hogy mi milyen programot
kínálunk – árulta el Horváth István, divízióvezető a rendezvény
plakátversenyének szervezője – hanem azon, hogy együtt
érezzük jól magunkat a Sétakertben. Miért is ne adhatnának a
ping-pong asztalok baráti társaságok izzasztó asztalitenisz csatáinak
helyet, vagy miért ne lehetne tollasozni a fák közti ligetben.
Jöjjenek el vasárnap délután és fogyasszák a desszertjeiket
a kockás pléden a zöldben, és ne felejtsék kicserélni a sütijüket
a szomszéd pléden gitározó fiatalokkal sem! Mi mindenkit
várunk és egyben kérjük, ha eljönnek, vegyenek át ajándékként
egy emléklapot az információs sátornál, ezzel kifejezve a kezdeményezés
melletti támogatásukat és osszák meg velünk javaslataikat
a több helyen is kihelyezett ötletládákon keresztül.”
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A közgyűlés 16 igen szavazattal
és egy tartózkodással megválasztotta
a Kiskanizsai Településrészi
Önkormányzat tagjait.
Az új testület tagja lett: Böjti
Istvánné, Horváth Jánosné, Kálcsics
László, Kovács János, Takács
Zoltán és Valusek László.
A közgyűlés – az SZMSZ értelmében
– a lakosság kezdeményezésére
hozta létre 2003-ban határozatlan
időre a településrészi önkormányzatot.
Tagjainak megbízatása
azonban az önkormányzati
választások napján lejárt, így
szükségessé vált új tagok választása.
A jelöltállításhoz legalább 50
választópolgár aláírására volt
szükség.
Az SZMSZ szerint a településrészi
önkormányzat tagja Tóth
Nándor önkormányzati képviselő
és Dénes Sándor alpolgármester.
A testület vezetőjének Tóth Nándort
választották meg.
B.E.
Kiskanizsát képviselik
Kanizsa – Krónika 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
2011. június 2.
hirdetés
„Egy nemzetnek a zseniálisan gondolkodó fiai biztosítják népük örök életét.”
Schless István
MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt, kedves családját és ismerőseit
a trianoni diktátum 91. évfordulója
alkalmából szervezett megemlékező ünnepségünkre
2011. június 5-én, vasárnap 14 órára
A NAGY-MAGYARORSZÁG EMLÉKMűHÖZ
Nagykanizsára, az Eötvös térre.
PROGRAM
􀁒 Tárogatózene - Baráth Béla és dr. Horváth László
􀁒 Bevonulás - vitézek - íjászok - barantások - székelyek - lovagok
és huszárok
􀁒 Himnusz - Jézus Szíve-templom Szent Imre Kórusa
Karnagy: Csizmadia Ferenc
􀁒 Szabó Lászlóné Ilonka néni: AZ ÉN HAZÁM
A verset elmondja: Ekman József versmondó
􀁒 Köszönti a megemlékezés résztvevőit: Cseresnyés Péter
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere
􀁒 Köszöntő: Rózsás János író, volt GULAG-rab,
Nagykanizsa Megyei Jogú Város díszpolgára
􀁒 Emlékbeszédet mond: Molnár V. József néplélek-kutató
a Magyar Örökség-díj tulajdonosa
􀁒 JÉZUS ÁGYÁN - Előadják: Németh Ferenc zenetanár
és hegedűs tanítványai, Rozgonyi és a Kiskanizsai Általános Iskolák,
valamint a Piarista Iskola diákjai
􀁒 Bartis Ferenc: ÉLETÁTVITEL
Tolmácsolja: Horváth István Radnóti Miklós-díjas versmondó
􀁒 NAGY SZABADTÉRI BÖRTÖN
A Nagy-Magyarország Emlékmű helyreállítása.
Rövid beszámoló és a feladatok ismertetése
􀁒 Tárogatózene - Baráth Béla
A régi magyar himnusz Boldogasszony Anyánk közös eléneklése
􀁒 MAGYAR MűVELTSÉG-DÍJ
Az egyetemes magyar kultúra értékeinek megtartása
és átörökítése érdekében kifejtett önzetlen emberi tettekért!
Díjak átadása
􀁒 Kegyeleti koszorúk elhelyezése
􀁒 Szózat - Szent Imre Kórus
Egy emberségesebb és igazságosabb magyar jövő reményében,
SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLőDőT!
A Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara éves küldöttgyűlésén
adta át Cseresnyés Péter
polgármester és Dr. Polay József
kamarai elnök a Nagykanizsa
város Minősített Vállalkozója
Tanúsítványokat kilenc vállalkozás
– Par-Kom ’94 KFC., Saubermacher-
Pannonia Hulladékgyűjtő
Kft., MetaPlus Kft., Kanizsa-
Kert Kft., ETITEAM Kft., Nagy
István, Villtek Kft., Griff Kft. és a
Kanizsa Bau Kft. – vezetőinek.
Dr. Polay József kiemelte: a tanúsítványok
átadása is jelzi, ez a cím
fontos a vállalkozóknak, és reméljük,
egyre inkább egy magasabb minőséget,
újabb és újabb munkákat jelent
számukra. A 2010-es év mind a
vállalkozók, mind a kamarák számára
nehéz volt. A gazdasági válság
még nem múlt el. Akamara értékelése
szerint ez a negatív hullám 2011-
ben is érezteti hatását, sőt, hosszabban
elhúzódó válságra és stagnálásra
is lehet számítani. Aszervezet ennek
ellensúlyozására egy összetett javaslatcsomagot
tett az önkormányzat
elé, melyek 2011-ben és 2012-ben
történő megvalósítására a polgármester
ígéretet tett. Hisznek benne,
hogy ezek a lépések segítik majd a
vállalkozókat, és előreviszik Nagykanizsa
fejlődését is. Elmondható,
összességében közepesen jó évet zárt
a kamara, és az önkormányzattal aláírt
együttműködés megteremtheti a
jövő sikereinek alapjait.
Cseresnyés Péter polgármester beszédében
hangsúlyozta: több mint
egy éve kezdtek el komolyan tanácskozni
arról, hogy hogyan lehetne a
város és a helyi kamara együttműködését
szorosabbá tenni. Megköszönte
a kamara vezetésének a munkát,
gratulált minden minősített vállalkozónak
és megígérte, az együttműködés
folytatódni fog. Minden lehetőséget
meg kell vizsgálni, hogy a város
miképp tud előrelépni a válságból.
„Nagykanizsát csak együtt tudjuk
fejlődő pályára irányítani, különkülön
nem megy. Egymásra vagyunk
utalva” – mondta végül Cseresnyés
Péter polgármester.
B.E.
Egymásra utalva
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa – A 6 mi ügyeink 2011. június 2.
A meghívóban szereplő zárt
ülés helyett, nyílt ülésen döntött
a közgyűlés az oktatási-nevelési
intézmények magasabb vezetői
kinevezéséről. A város három
oktatási-nevelési intézményében
jár le a magasabb vezetői megbízás
július 31-én.
A Bolyai János Általános Iskola
magasabb vezetői álláshelyének
betöltésére április 5-ei beadási határidőre
két pályázatot nyújtottak
be. Ezt követően a május 5-ei
rendkívüli közgyűlés döntött az
oktatási rendszer további működtetéséről,
mely érintette a Bolyai
iskolát is. A közgyűlés összevonta
az iskolát a Zrínyi Miklós iskolával,
így a Bolyai magasabb vezetői
álláshelyének betöltésére kiírt pályázat
további folyamata is okafogyottá
vált.
Az Általános Iskola és Óvoda
Kiskanizsa intézmény magasabb
vezetői álláshelyének betöltésére a
jelenlegi igazgató, Silló Zsolt és
Molnár István pályázott. A szavazás
során a testület Molnár Istvánt
bízta meg augusztus 1 napjától
2016. július 31-ig, öt tanévre a
kiskanizsai iskola vezetésével. Járandóságát
összesen havi 208.500
forintban állapította meg.
Az Általános Iskola és Óvoda
Nagykanizsa-Miklósfa magasabb
vezetői álláshelyének betöltésére
ketten nyújtottak be pályázatot,
Szmodics Józsefné, és Dr. Balogh
Imre. A közgyűlés Szmodics
Józsefnét bízta meg augusztus 1-
től 2016. július 31-ig, öt tanévre a
miklósfai iskola vezetői feladatainak
ellátásával. Havi járandóságát
263.100 forintban állapította
meg.
B.E.
Igazgatók kinevezéséről döntöttek
Az immár hagyományossá
vált közgyűlés utáni sajtótájékoztatóját
tartotta meg Cseresnyés
Péter polgármester, melynek
keretében a harminchét napirendi
pontból hármat emelt ki.
Elsőként a választókerületi pénzek
elosztására vonatkozó napirendi
pontról szólt. Kiemelte, azok
a fejlesztési célok, amelyeket meghatároztak
a képviselők és a keretükből
kívánnak megvalósítani,
hat-hét hónap alatt fognak realizálódni.
– Csak fejlesztési célokra engedjük
felhasználni ezt a pénzösszeget,
hiszen a város eddig is számos kulturális
szervezetet, alapítványt, intézményt
támogatott, ezért mindenképpen
olyan beruházásokra szeretnénk
felhasználni ezt a pénzt, amit közvetlenül
tudnak használni a kanizsai
polgárok. Ebből a keretből idén a református
közösség fog legnagyobb
százalékban részesülni. Ám jut pénz
a kiskanizsai plébániatemplom felújítására,
buszmegálló kialakításra,
járda javításra, a pihenőpark padjainak
felújítására, járdaszakasz megvilágítására
is. Hiszek benne, hogy
az összesen tizenhétmillió forintot
megfelelően fogjuk felhasználni, és
ténylegesen az itt élő polgárok javát
szolgálják a fejlesztések. A másik lényeges
pont az egyházközségek támogatása.
Sajnos a költségvetésben
nem túl nagy összeget tudtunk megállapítani,
összesen két és fél millió
forintról van szó, amelynek jelentős
hányadát a református közösség
kapja majd. A kiskanizsai plébániatemplom
idén ötszázezer forinthoz
jut a keretből. Természetesen a többi
gyülekezetet is támogatni fogjuk, így
az evangélikus közösséget, a Felsőés
az Alsó templomot is. Ami a múzeum
helyzetét illeti, a közgyűlésen
döntés született arról, hogy a megyei
közgyűlési hozzájárulást megadjuk,
tehát az eddigi 2,2 millió forintot kiegészítjük
1,8 millió forinttal, így
összességében éves hozzájárulásként
négy millió forintot tudunk adni
a megyei közgyűlésnek ahhoz, hogy
a nagykanizsai Thúry György Múzeum
működése zavartalan legyen. A
megyei közgyűlésnek sincs könnyű
dolga, hiszen a költségvetésük azt
sem engedhetné meg, hogy a múzeumi
gyűjteményeket külön működtessék.
Végül olyan döntés született,
amelynek segítségével a múzeum
nem minősül kiállítóhellyé, hanem
egy köztes állapotot sikerült elérni.
Szakembert biztosan nem kell elbocsátani,
fél évig pedig az eddigi nyitva
tartás szerint látogatható az intézmény.
Mindemellett a gyűjtemény
is egyben marad, helyben kezelhető,
illetve bővíthető. Utolsóként kiemelném,
hogy két általános iskolában is
új igazgatót választottunk, emellett
az uszoda ügyvezető igazgatói pozíciójára
kiírt pályázatot is értékeltük.
Utóbbi esetben patthelyzet alakult
ki, hiszen két kiváló szakember között
kellett választanunk, végül a testület
nem tudott dönteni. Az eddigi
igazgatót bíztuk meg egy évre, és új
pályázatot fogunk kiírni. – foglalta
össze a polgármester.
A sajtótájékoztatón kérdésként
elhangzott, a polgármester mennyire
tartja szerencsésnek, hogy a kanizsai
uszoda igazgatói posztját egy
évre tölti be Karácsony Károly.
Cseresnyés Péter szerint nem erről
az oldalról kellene megközelíteni a
kérdést, véleménye szerint Karácsony
Károly jól dolgozott az elmúlt
öt évben, és jelenleg is jó elképzelései
vannak azzal kapcsolatban,
hogy hogyan lehetne a fedett
uszodát korszerűbbé tenni. Ha van
elképzelése, akkor esélyt kell biztosítani
neki a következő pályázaton
is. Egyébként Karácsony Károly
nem egy, hanem hat évben kellett,
hogy gondolkodjon, és ha ezt a fajta
stratégiai gondolkodásmódját,
amit az elmúlt öt évben fölépített,
akkor újabb öt évre is tud tervezni.
A másik újságírói kérdés arra
vonatkozott, hogy a múzeummal
kapcsolatos problémát a városnak
kellene megoldania, hiszen az intézmény
fenntartása a város költségvetésébe
tartozik, amit a megyei
közgyűlés hozzáad, az a szakmai
munkát támogatja. A kérdés
arra vonatkozott, hogy ez a kettősség
a jövőben is megmarad-e. A
polgármester ezzel kapcsolatban
elmondta, a kanizsai múzeum
fenntartója a megyei önkormányzat.
Megközelítőleg harminc millió
forint az intézmény fenntartása
egy évben, ehhez tud hozzájárulni
Kanizsa négy millió forinttal. A
polgármester egyetért azzal, hogy
a múzeumok és a megyei gyűjtemények
helyzetén változtatni kellene,
de amíg nem ismeretes az új
törvényi szabályozás, addig nem
tudják megoldani a kanizsai múzeum
helyzetét sem. Megjegyezte,
nem jellegzetesen Zala megyei,
hanem országos problémáról van
szó.
Z.A.
Marad a múzeum és gyűjteménye
A cukorbetegek helyi egyesülete
a minap fennállásának tizenötödik
évfordulójára emlékezett.
Jaskó József, az egyesület elnöke
bevezetőjében kiemelte, az öszszejövetel
a múlt ünneplése mellett
jövő tervezése is, hiszen távlati
céljuk, hogy egy aktívabb csapat
jöjjön létre, mely magja lehet a közösségnek.
Ezt a folyamatot 1994-
ben Dr. Sebestyén Miklós főorvos
indította el, mint az egyesületet támogató
szakmai csoport vezetője.
1996 áprilisában be is jegyezték a
kis csapatot Nagykanizsai Cukorbetegek
Egyesülete néven, társadalmi
szervezetként. Az akkori vezetőséget
Poszavecz József elnök,
Gazda Zoltánné gazdasági vezető,
Dr. Varga Ferenc titkár, Harcz Lajos
és Jaskó József elnökhelyettesek
alkották, a pénzügyi ellenőrző
bizottság tagjai akkor Bagonyai
József, Bujtor Endre és Ornódi
Gáborné voltak.
Az egyesület már ekkor a beteg
oktatást, a felvilágosítást tartotta
elsődleges feladatának, de lehetőségeikhez
mérten próbáltak mást
is nyújtani. Manapság országos
rendezvényekre viszik érdeklődő
tagjaikat, az inzulinos cukorbeteg
társaik laborvizsgálatkor előnyt
élveznek, minden tagjuknak rendelkezésére
bocsátják a Diabetes
újságot, és időközben létrejött
egy információs vonal, mely folyamatosan
működik. Az elmúlt
tizenöt évben természetesen voltak
a vezetőségben változások. A
mostani „vezérkart” Jaskó József
elnök, Jászberényi Zsombor,
Korhánné S. Ildikó elnökhelyettes,
Dr. Vargovics Miklós titkár,
és Gazda Zoltánné gazdasági vezető
alkotják. A szervezet a kórház
területén működik, s szakmai
vezetését Dr. Késmárki Nóra főorvos
látja el.
A rendezvény zárásaként Jaskó
József megköszönte Dr. Sebestyén
Miklós főorvosnak és minden jelenlévő
sorstársuknak az eddigi
együttműködést.
K.H.
A Förhénci
hegyen
találkoztak
Kanizsa – Gyereknap 7
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
2011. június 2.
Mintegy gyereknapi ajándékként
játszóteret és szabadtéri
tantermet avatott fel Cseresnyés
Péter polgármester és dr. Károlyi
Attila önkormányzati képviselő a
Kőrösi Csoma Sándor Általános
Iskolában.
Megilletődött gyerekek sorfala
várta a Kőrösi iskola udvarában az
új játszótér és a pavilon felavatását,
amelynek létrejötte a szülői
összefogásnak is köszönhető. Az
önkormányzat másfél millió forinttal,
míg dr. Károlyi Attila képviselői
keretéből ötszázezer forinttal
támogatta a négy elemből álló,
európai uniós követelményeknek
is megfelelő játszótér megépítését.
Kókainé Hámorszki Éva igazgató
köszöntötte a gyerekeket, majd átadta
a szót a polgármesternek, aki
tréfásan megjegyezte, ő is volt
gyerek, s mindig nagy élményt jelentett
számára, amikor egy-egy
órát a szabadban tartottak meg. Az
átadó után a gyerekek máris birtokba
vehették a szebbnél szebb
játékokat, valamint gyereknapi
programokon tölthették el a délutánt.
Intézményünkben, a Családok
Átmeneti Otthonában május 28-
án került megrendezésre a Gyermeknap
„Nyitott ház” program
keretén belül. A rendezvény
egész napos volt, az esős időjárás
ellenére is sikerült megvalósítani
a tervezett programok nagy részét.
A kézműves foglalkozásokon
gyöngyfűzés, szélforgó, hűtő
mágnes készítés, só-gyurmázás,
színes képkészítés; „Ügyeskedő”
logikai fejtörő és arcfestés várta a
gyermekeket. Intézményünk
munkatársai készítettek tízóraira
szendvicseket, ebédre babgulyást,
uzsonnára kürtős kalács –
adományt kaptak a családok. A
foglalkozásokat követően Szerencsekereket
pörgethettek ki a
gyermekek, jutalmuk csoki, nyalóka,
nápolyi, cukorka volt. Óvodás
és iskolás korcsoportban hirdettünk
1. 2. 3. helyezettet. Óvodás
korcsoport 1. helyezett díja –
torta és nyomdakészlet + glitteres
gyurma; 2. helyezett díja – csokoládé
és színezhető falikép,
rajztábla; 3. helyezett díja – csokoládé
és homokozó készlet. Iskolás
korcsoport 1. helyezett díja
– torta és memóriafejlesztő társasjáték,
tolltartó; 2. helyezett –
csokoládé és kreatív homokvarázs;
3. helyezett – csokoládé és
tollas szett. – számolt be lapunknak
Szőlősi Márta, a Vöröskereszt
területi vezetője.
A Nagykanizsai Fényforrásgyár
önkéntesei – eleget téve az
Attila úti Óvoda felkérésének –
áttelepítették a bölcsődei udvarrész
játékait az óvodai udvarra.
A TMK szakemberei szétszerelték,
a kompakt gyáriak pedig
átszállították, majd az új helyén
összeállították, rögzítették és lefestették
a fa hintaállványt, a játékvonatot
és babaházat. A közel
30 fős önkéntes csapat – akikhez
több ovis gyermek apukája is
csatlakozott -, mindezeken túl felújította
az összes kinti játékot, a
padokat, a kishidat. Másnap a
gyermekek örömmel vették birtokba
az átrendezett, teljesen
megszépült udvart.
Idén a Péterfy Sándor Általános
Iskola előtt tombolhattak a
lurkók a Városi Gyermeknap
színes programjain.
A gyermeknapot dr. Molnár
József rendőr alezredes köszöntője
után a Hétszínvirág
óvoda apróságainak Pünkösdölő
című zenés játéka nyitotta
meg, majd a gyerekek odasereglettek
a lufi-hajtogató bohóchoz.
Május utolsó vasárnapja
további változatos programokkal
kecsegtetett, például
az arcfestők gyorsan átváltoztattak
bárkit, vagy tetszetős alkalmi
tetoválást varázsoltak a
vékony karocskákra. Aki kedvet
érzett hozzá, táncolhatott a
Kis Hét Rét Együttes zenéjére,
majd kipróbálhatta magát Mátyás
király középkori vásári játékaiban,
és természetesen
nagy népszerűségnek örvendett
a gyereksereg körében Rudi
bohóc is.
A kézműves programokon és
a rajzversenyen a gyerekek
szabadjára engedhették fantáziájukat,
aki pedig inkább mozogni
szeretett volna, megtehette
a Csiri-biri tornán, vagy
egész délután ugrálhatott a légvárban,
vagy legurulhatott az
óriáscsúszdán. A Péterfy előtti
parkban egy alkalmilag felállított
KRESZ-pályán ügyeskedhettek
a nagyobb gyerekek, valamint
a mentősök és a tűzoltók
autóit, felszereléseit is
megcsodálhatták.
Újabb avatásra került sor, a
keleti városrész zsúfolt lakótelepének
egyik zöld szigetén, a
Rózsa Óvodába járó gyerekek
örülhetnek az intézmény felújított
udvarának.
Miután a Halacska csoport négy
gyermekének bájos előadása mindenkit
levett a lábáról, Bogyay
Lászlóné szakmai vezető szólt a
vendégekhez. Elmondta, a Család
Éve megcsillantja a család értékeit,
és erről szólnak az idei Rózsa
Napok is. Most nem csak emiatt
ünnepel az óvoda, hanem mert egy
öt éve tartó munkafolyamat zárult
le, végre felújított udvart adhatnak
át a gyerekeknek. – 2006-ban már
kicseréltük az udvar salakos részét,
majd kidolgoztuk azt az öt
éves tervet, amelynek keretein belül
gyepszőnyeget raktunk le,
megigazítottuk a fák lombkoronáit,
növényeket ültettünk. Kialakítottunk
egy sziklakertet és egy kerti
tavacskát, és mindennek köszönhetően
színes, esztétikus játszóudvart
sikerült létrehoznunk. Játék
közben az ovisok számos madárfajt
figyelhetnek meg testközelből,
illetve segíthetnek a zöldségek és a
virágok ápolásában, így szinte észrevétlenül
veszik át a környezettudatos
szemléletet. Az öt év munkálatai
megközelítőleg tíz millió forintba
kerültek, de sokat köszönhetünk
a szülők áldozatos munkájának.
Vannak terveink a jövőre vonatkozólag
is, így szeretnénk a homokozók
szélét és a teraszt burkolattal
ellátni, kerti zuhanyozókat
létrehozni, valamint bővíteni a játékok
körét. – foglalta össze
Bogyay Lászlóné, majd Cseresnyés
Péter polgármester is köszöntötte
a szülőket, akiknek összefogása
nélkül nem valósulhatott volna
meg a felújítás. Az avatás műsorral
zárult, több bölcsis és ovis is
fellépett, valamint a Kanizsa Táncegyüttes
tagjainak szereplése is
színesítette a délelőttöt.
H.T. - N.B.Gy. - Z.A
Vidám gyermeknapok városszerte
Ajándék játszótér
a Kőrösinek
CSÁO gyereknap
GE-s önkéntesek az
Attila úti óvodában
Kacagás, tánc,
gyerekzsivaj
a Péterfy előtt
Zöld sziget lett
a Rózsa ovi udvara
„Amikor visszajöttem, az apámat
már eltemették, a viharban széjjelfoszlott
a fészek is. Ott kezdem, ahol
egy vesztett embernek s egy vesztes
nemzetnek kezdeni kell. Kicsiből,
alázatosan és hittel. Isten és föld között
indultam el, s ott megyek egyenesen
végig… Hadd lássa a világ,
hogy leverve is tud élni a magyar,
akkor is, ha szegény. Inkább egy szamarat
vesz kezdetben, ahogy a szegény
asszony is egy tojást vesz csak.
S ahogy a szegény asszony el szokta
ültetni a tojást, én is úgy fogom elültetni
a szamarat. Elültetem, s szorgos
munkával négy lovat fogok
kikőteni belőle!... Isten egy kicsi hógolyót
adott a kezembe, ami hitből
és akaratból volt, patyolat fehéren!
Én elindítottam ezt a hógolyót, s
most úgy látom, hogy görgeteg lesz
belőle!"
Nem kell félnünk a szótól. Maga
az író, Tamási Áron is példázatnak
nevezi Vitéz lélek című darabját.
Mintát ismer fel volt vetélytársa
útjában Kristóf is. – Megfogant. –
állapítja meg Péter szaváról Nikita
bácsi, látva, már az elébb csúfolkodó
gyerek is érti.
Katarzis. Tettre indító erkölcsi
erőt nyerhetünk, lám, nemcsak
ógörög drámákból. Szavakész, érzékletes
beszédű székelyeknek a
szerelem győzelméről is szóló játékából
szintúgy.
Minden a jó darab- és szereplőválasztáson
múlik? A rendező,
Kereszty Ágnes talán előre belelátja
a diákokba a megformálandó
figurát, mint a szobrász a kőtömbbe
művét? Az egyszerű színházlátogató
persze csak az eredményt
látja, a mögötte lévő munkát
csak sejtheti. Annyi szín, elevenség,
humor szikrázott a fiatalokban,
lehet, ők is magukra csodálkozhattak,
mire képesek? A
Piarista Diákszínpad előadása
után el se tudjuk képzelni a darabot
felnőtt színészekkel. Úgy látszik,
életkorukból is fakad a hatás.
Álljon itt a közreműködők
névsora: Horváth Márk, Rafael
Mózes, Pelikán Péter, Szabó Alíz,
Bognár Bence, Erdei Filoména,
Kovács Sándor József, Varga
Odett, Dernánecz Daniela, Bakonyi
Barbara, Nagy Viktória,
Rachler Áron, Benkovics Botond,
Sali Patrik.
A nemcsak Trianonra emlékező
Nemzeti Összetartozás Napja, június
4. előtt másfél héttel már ünnepi
műsorban részesültünk. Újrakezdésről
hallhattunk, nagy szavak
nélkül. Vitéz lélek: itt és
most.
P. J.
Dr. Drábik János közíró, a Szabad
Európa Rádió nyugalmazott
vezető szerkesztője volt a vendége
a Magyar Műveltség Kincsestára
Szabadegyetem legutóbbi, május
huszonhetedikén tartott rendezvényének.
Örvénylés – Globális térnyerés
és a hitelpénz monopóliuma
- A nemzetközi pénzrendszer és
a demokrácia összefüggései
címmel tartott előadást dr.
Drábik János. Könyveit Magyar
Tibornak köszönhetően a helyszínen
meg lehetett vásárolni,
valamint a szerző dedikálta is
köteteit. Drábik János személyes
varázsa és határozott egyénisége
lenyűgözte a hallgatóságot.
Mint előadásában is elhangzott,
a világban – így hazánkban
is - az elmúlt évtizedekben a tőkekoncentráció
nagy magánbirodalmakat
épített ki. Ezek a
rejtőzködő birodalmak tartják
kezükben nagyon sérülékeny demokráciánkat.
Ma a globalizmus
viharzónájában él az emberiség.
A kisszámú magánbirodalom
sarcolja a nemzetállamokat,
vagy érdekeinek megfelelően a
nemzetállamoknak nincs is beleszólási
lehetősége saját sorsuk
irányításába. Elképesztő hazugságokra
mutatott rá az előadó,
amikről egyáltalán nem szólnak
a hírek. Az előadás után felmerült
a kérdés, miféle manipulált
világban élünk mi valójában?
Egyáltalán gyermekeink boldogulása
érdekében lehetőségünk
van-e beleszólni a dolgok folyásába?
Mivel a jelenlegi pénzvilág
nagyobb részben fedezet
nélküli gyártott pénz, így a
pénzbuborékoknak, vagy a
csődnek közel sincs vége.
Drábik János a munka vagy érték
alapú világ teremtéséről beszélt,
ami valós megoldása lehetne
a nemzetállamoknak, valamint
az önálló pénz és cserekereskedelem
megszervezése.
Meggyőződése, hogy a politikai
„elit” példamutatása, a közös
sorsvállalás, az értékalapú – emberközpontú
erkölcsös társadalom
a jövő nemzetállamainak a
lehetősége és kimenekülési esélye.
Nincs más lehetőség! A
több ezer éves magyar örökség
kötelez bennünket arra, hogy ne
egymás kárára éljünk. Kulturális
örökségünk, nyelvünk és kreatív
gondolkodásunk valós nemzeti
felemelkedésünk esélye. Az előadás
végén több konkrét kérdésre
kapott választ a hallgatóság,
majd tartalmas és bensőséges
beszélgetéssé alakult át a szabadegyetem
baráti közönsége.
R.M.
Kassainé Szarjas Gertrúd műveiből
nyílt kiállítás a Hevesi
Sándor Általános Iskola galériájában,
a tárlat egyben a pedagógiai
tevékenység előtti szimbolikus
búcsú.
Érzékenyen megfestett selyemképek
fogadják a Hevesi iskolába
látogatókat, a képek az akvarell
technika benyomását keltik a színek
összefolyásával és a pasztelles
árnyalatokkal.
Kassainé Szarjas Gertrúd földrajz-
rajz szakon végzett még
1976-ban, majd 1978-ban elvégezte
a Képzőművészeti Egyetem
kétéves továbbképzését is. Képzőművészeti
ismereteit művészeti
szabadiskolákban, alkotótáborokban
fejlesztette, bővítette, és több
önálló kiállítása is volt. Képei
több magángyűjteményt is gazdagítanak,
valamint szerepelnek pécsi,
tokaji és budapesti kiállításokon
is.
A most nyílt tárlat alkotásai
mesteri módon, a kontúrozást
mellőzve lebegés érzetét keltő tájakat
és virágokat ábrázolnak,
meleg színvilággal, amelyek
mind az alkotó természetszeretetét
tükrözik.
Z.A.
Kanizsa – Szabad 8 vélemény 2011. június 2.
Fotó: Ziegler Anita
VOKSH Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
JELENTKEZZ
a nyári szünetben induló
személyautó, motor és segédmotor
tanfolyamainkra!
􀂊 ingyenes kresz oktatás
􀂊 igény szerint délelőtti
és délutáni előadás
􀂊 részletfizetés
􀂊 ingyenes tankönyvkölcsönzés
Érdeklődni
az induló tanfolyamainkról
személyesen, vagy a
0693/516-634, 0630/491-7051
telefonszámon Selyemképeken búcsúzik a tanítástól
Házépítésre
való idő
Ne egymás
kárára éljünk!
2006-tól vagyok az uszoda felügyelő-
bizottságának tagja, melyben
rajtam kívül még 2 fő Fidesz
delegált van.
Az uszoda jobb költségvetésének
érdekében a kezdetektől lemondtam
a 20.000 Ft-os havi tiszteletdíjamról,
ezzel is segítve a
gazdálkodást.
Ategnapi közgyűlési döntés „érdekes”,
mert nehéz rá magyarázatot
találni. (A 8 igen nagyobb része
nem a többséget alkotóktól érkezett
információim szerint.)
Az elmúlt években minden alkalommal
az elkészített beszámolókat
és költségvetési tervezeteket a
közgyűlés, kérdés nélkül, teljes
egyetértésben szavazta meg. Ez
így volt a tegnapi közgyűlésen a
kinevezés előtti napirendednél is,
ahol a 2010-es év működéséről
kellett véleményt mondani. A tv-t
figyelve a közgyűlés az elmúlt
évekhez hasonlóan jónak értékelte
a 2010-es év gazdálkodását és működési
tevékenységét, majd ezt követően
a kinevezésnél mégis valami
nem tetszett a közgyűlés többségének,
hiszen az 5 éves kinevezéshez
10 fő kell, ez pedig csak a
Fidesz többségével lehetséges.
(2010 tevékenység értékelése és
elfogadása 15 igen, kinevezés 8
igen szavazatot kapott.)
Az elmúlt 5 évben, aki rendszeresen
jár az uszodába, tapasztalhatta,
hogy a wellness részleg kiépítésre
került (jakuzzi, szaunák),
belső és külső büfék teljes mértékben
átépültek, megszépültek. A
medence gépészete felújításra került,
a nyári nyitva tartás során a
gyerekeknek kézműves sátor, és
ugráló vár lett kialakítva. A strandolók
érdekében szerződés lett
kötve a rendőrséggel, és kortárs
segítő fiatalok segítenek megvédeni
a pihenők értékeit.
Ez mind 5 év alatt, az ismert
visszafogott költségvetés mellett,
úgy, hogy minden nap a dolgozóknak
mosolyogva kell a vendéget fogadni,
kiszolgálni, hiszen ez szolgáltató
ipar vendéglátás akkor is, ha
ezt nem mindenki gondolja így.
A felügyelő bizottságban nem
tapasztaltam azt az elmúlt években,
hogy kifogás lenne Karácsony
Károly munkájával szemben,
és azt éreztem, hogy a 2 fő Fidesz
delegált is meg van elégedve
az ügyvezető munkájával. Megjegyzem
a teljesség érdekében,
hogy korrektnek érzem a munkát a
bizottságban, és ez köszönhető
Szőlösi Csaba felügyelő bizottsági
elnöknek is. Az eltelt 5 évben ő
sem emelt kifogást az ügyvezető
munkájával szemben, de véleményem
szerint sem lehetett, hiszen a
fejlesztések és átalakítások magukért
beszélnek.
Bízom benne, hogy a tegnapi
Fidesz többség által vezetett közgyűlési
döntés nem valami eltévelyedés
eredménye.
Kérdem, mint a felügyelő bizottság
tagja a városvezetéstől, mi
az oka annak, hogy akivel 5 évig
nem volt semmi baj mint vezető,
és szakmailag kiválóan végezte a
munkáját , az miért nem jó az elkövetkező
5 évre, és miért csak 1 évre
kap „bizalmat”?
Kívánom Karácsony Károly
ügyvezetőnek, hogy munkáját
ugyanúgy folytassa, ahogy eddig,
hiszen csak így van garancia arra,
hogy tovább fejlődjön a városi
uszodánk.
A városvezetésnek pedig csak
azt kívánom, hogy döntéseivel a
várost szolgálják.
Lelkó Tamás MSZP
delegált felügyelő-bizottsági tag
Ez az első olyan törvény az
ÁSZ-ról, melyet a parlamenti patkó
minden frakciója szimbolikus
jelentőségű törvénynek tart, és
nemcsak a szakmai közvéleményt,
hanem a magánembereket is foglalkoztatja
– mondta elöljáróban
Göndör István. Véleménye szerint
baj van az előkészítéssel, a tartalommal,
és a többi jogszabállyal
való harmonizációval is. Az előkészítés
során ugyanazt játszották el,
mint sok más törvénnyel, hogy
nem a kormány adta be, így kikerülték
az érdekegyeztetés minden
szintjét. Egyrészt azért hiteltelen a
kormány, mert miközben állandóan
nemzeti konzultációról beszél,
a jogalkotás során sorozatosan
megkerüli, hogy valaki véleményt
mondhasson, vagy javaslatot tehessen
a változásra. Kijátssza a lehetőséget,
más szabályok vonatkoznak
rá, mint a képviselőkre,
mert míg a kormánynak van érdekegyeztetési
kötelezettsége, a képviselőknek
nincs. Atartalmi kérdésekről,
ahogy a vezérszónoklatában
is hangsúlyozta az országgyűlési
képviselő, a gyakorlatban is
tetten érhető, hogy nem megfelelő
az alaptörvény szakmai előkészítettsége.
Miközben a közpénzek, a
közvagyon védelméről beszélnek,
belekerült a nemzeti vagyon kezelése
is az ÁSZ hatáskörébe. Aszervezetnek
nem ez a feladta. Ha így
alakul, egyfajta államrendőrség
lesz. Például eddig szerepelt a hatályos
törvényben, hogy a költségvetés
hitelfelvételeit az ÁSZ ellenjegyzi,
érdekes módon ez a paszszus
kimaradt. Megint tetten érhető,
hogy amikor önmagára kellene
szigorú szankciót hozni, azt véletlenül
elfelejti. A másik tartalmi
probléma, ami szintén a megalapozatlan
előkészítést mutatja, hogy a
saját maguk által korábban kidolgozott
és elfogadott törvényjavaslatokat
sem tartják be.
Göndör István e témában tartott
korábbi sajtótájékoztatójának
tudósítását internetes oldalunkon a
http://www.kanizsaujsag.hu/kereses/
index.php?m=200&ckid=7119
linken olvashatják.
Kanizsa – Szabad vélemény 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
2011. június 2.
Egy megbízás
margójára
Göndör kérdése:
Állami Számvevőszék
vagy államrendőrség?
Kanizsa 10 – Kamara 2011. június 2.
Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara
8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.
Telefon: 93/516-670, 93/516-671
Mobil: 0630/754-3616
E-mail: nakkik@nakkik.hu,
Honlap: www.nakkik.hu
Sajtótájékoztató az
Inkubátorházzal való
együttműködésről
A Nagykanizsai Inkubátorház
és Innovációs Központ, a
Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány és Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara
május 2-án közös sajtótájékoztatót
tartott a május 5-i
„Vállalkozói Információs Napról”.
Kamaránk és a Nagykanizsai
Vagyongazdálkodási és
Szolgáltató Zrt. 2010. október
22-én együttműködési megállapodást
írt alá. A megállapodás
egyik célja a közös tájékoztatók,
információs napok szervezése,
amelyeken kölcsönösen
részt veszünk. A sajtótájékoztatót
dr. Polay József, Mihovics
Zoltán és Kerekes Gábor tartotta
.
Kihelyezett Elnökségi ülés
Kamaránk május 4-én a Kanizsa
Trend Kft-nél tartotta kihelyezett
elnökségi ülését. Az elnökségi ülés
előtt a házigazda, Miklós Zsolt
ügyvezető igazgató röviden bemutatta
a gyár történetét, majd az elnökség
tagjai személyesen is betekinthettek
a munkafolyamatokba.
Dr. Polay József elnök beszámolt
az előző elnökségi ülés óta eltelt eseményekről,
elmondta, hogy kamaránk
a 2010. évben 5 pályázatot nyújtott
be, amelyek elbírálás alatt vannak.
Az elnökség megszavazta, és elfogadásra
javasolta a küldöttgyűlésnek
a 2010. évi gazdálkodást, a 2011.
évi költségvetés tervezetét, valamint
meghatározták a küldöttgyűlés időpontját
és napirendi pontjait.
„Jégkockába” költözött
a VÍZMű ügyfélszolgálati irodája
Május 4-én ünnepélyesen átadták
a Délzalai Víz- és Csatornamű
Zrt. új ügyfélszolgálati irodáját és
számítógép központját. Az ünnepségen
Kassai Zoltán elnök-vezérigazgató
bemutatta a legmodernebb
műszaki megoldásokkal
megépített, a víz egyik halmazállapotára,
a „jégkockára” hasonlító
irodaházat, és kiemelte azok neveit,
akik a beruházás megvalósításában
közreműködtek.
A rendezvényen Kamaránk elnökségi
tagjai is részt vettek.
A belső tér kialakítását kamaránk
tagja, dr. Füléné Csek Éva
belsőépítész tervezte, akinek eddigi
munkáit bemutató tárlatot
június 3-tól a Honvéd Kaszinóban
tekinthetik meg az érdeklődők.
Vállalkozói Információs Nap
Május 5-én Vállalkozói Információs
Napot tartottunk a Nagykanizsai
Inkubátorház és Innovációs
Központtal és a Zala Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal
közösen a Nagykanizsai
Inkubátorházban. A rendezvényen
kamaránk munkatársa, Óváriné
Lugosi Beáta tájékoztatta a résztvevőket
a Széchenyi Kártya Program
elemiről és az igénylés feltételeiről
Szakképzési Fórum
Május 17-én a VOSZ Zala Megyei
szervezete Szakképzési Fórumot
szervezett a Nagykanizsa
és Térsége TISZK Nonprofit Kftnél.
Domonkos László, a VOSZ
szakképzési koordinátora bevezetője
után dr. Balogh Imre kamaránk
szakképzési tanácsadója a
szakképzésben várható változásokról
és a tanulószerződések jelenlegi
szabályozásáról beszélt,
Faragó Zsolt a TISZK szakmai
vezetője a képzők és a munkaadók
együttműködésének fontosságáról
tartott előadást.
Krihó Zsuzsanna a Gázgép Kft.
gazdasági vezetője előadásában a
vállalat, mint gyakorlati képzőhely,
szakképzéssel szembeni elvárásait
ismertette.
SAP bemutató és konzultáció
Kamaránk május 18-án a
Mosaic Business System Kft-vel
közös konzultációs fórumot tartott
az SAP rendszerről. A SAP
Business One kifejezetten kkv-k
igényeire kifejlesztett integrált
vállalatirányítási és ügyviteli
rendszer. Segítségével a vállalatok
racionalizálhatják működésüket,
felgyorsíthatják a nyereséges
növekedést. A fórumon Kovács
Zsolt és Sárközi Tibor, a Mosaic
Kft. munkatársai előadást tartottak
a rendszer felépítéséről, előnyeiről,
valamint a résztvevők
gyakorlatban is megtekinthették a
rendszer működését.
Évértékelő Küldöttgyűlés
Kamaránk május 24-én tartotta
meg Küldöttgyűlését. Dr. Polay
József elnök az alábbiakban értékelte
a 2010-es évet:
A gazdasági válság még ma is
érezteti hatását, így a 2010-es év a
nagykanizsai vállalkozóknak és
kamaránknak is nagyon nehéz
volt. Ennek ellensúlyozására egy
összetett javaslatcsomagot készítettünk
az önkormányzatnak,
amelynek fokozatos megvalósítását
a polgármester úr támogatja.
Elnökségünk a takarékos, és a
vállalkozások érdekeit szem előtt
tartó döntéseket hozott, ennek
eredményeként a 2010. évet is
pozitívummal zártuk, gazdálkodásunk
kiegyensúlyozott volt. A
szolgáltatások színvonala fejlődött,
az érdekérvényesítésben pedig
nagyot léptünk előre, hiszen
az önkormányzattal aláírt együttműködések
és új formák kidolgozása
megteremtheti a jövő sikereinek
alapjait. Munkánkat az önkormányzattal
való folyamatos,
partneri együttműködés is segítette.
A területi kamarák közül
egyedüliként mondhatjuk el,
hogy taglétszámunk nemcsak
2009-ben, hanem 2010-ben is növekedett.
Szakmai rendezvényeinken,
konzultációs fórumainkon
ingyenes részvételi lehetőséget
biztosítottunk a vállalkozóknak,
amelyeken nem csak kamarai
tagjaink vettek részt. A Nagykanizsa
város Minősített vállalkozása
cím egyre népszerűbb, amelyet
2010. november 29-én tettünk
közzé az önkormányzattal
közösen. Célunk az, hogy a helyi
munkákat döntően helyi vállalkozások
nyerjék el, és a lista külső
befektetők számára ajánlásként
szolgáljon.
Összefoglalva azt mondhatjuk,
hogy a 4 éves stratégiai tervünkből
az időarányosat teljesítettük.
Amint a gazdasági helyzet javulását
látjuk, nagyobbat is léphetünk.
Mi feltétlenül dinamikusabban
szeretnénk haladni.
Igaz, hogy a tervezésben kissé
zavaró körülmény a kamarai
rendszer várható átalakításáról
szállingózó hír, a városi kamarák
megszüntetése. Mi továbbra is
valljuk, és az országos számok is
bizonyítják, hogy a városi kamarák
hatékonyak, ezért töretlenül
dolgozunk tovább, mert amit
most el tudunk érni, az a vállalkozások
jövőbeni helyzetét könnyítheti
meg, hozhatja őket jobb hely-
Kanizsa – Kamara 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
2011. június 2.
zetbe és nekünk ez az elsőrendű
feladatunk.
A Küldöttgyűlés a Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara
2010. gazdálkodásáról szóló egyszerűsített
éves beszámolót
20.445 eFt mérleg főösszeggel,
1.159 eFt mérleg szerinti eredménnyel
elfogadta.
Újabb vállalkozások kapták
meg a Minősített vállalkozói
címet
ABíráló Bizottság legutóbb április
20-án ülésezett, amelyen további
11 vállalkozás kérelmét bírálták el.
Adöntés alapján 9 vállalkozás kapta
meg a tanúsítványt a Nagykanizsa
Város Minősített vállalkozója
címről. A vállalkozások képviselői
május 24-én a Kamara Küldöttgyűlésén
ünnepélyes keretek között vehették
át a tanúsítványt dr. Polay
József elnöktől és Cseresnyés Péter
polgármestertől. A tanúsítványt
kapták: ETITEAM Kft., Griff Kft.,
Kanizsa Bau Kft., Metaplus Kft.,
Nagy István, Par-Kom ''94 Kfc.,
Saubermacher-Pannonia Kft., Villtek
Kft., Kanizsa-Kert Kft.
Új Széchenyi Terv Kombinált
Mikrohitel Gazdasági Fórum
Május 25-én a KA-VOSZ Vállalkozásfejlesztési
Zrt, a VOSZ
Zala megyei szervezete és a
Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara közös gazdasági fórumot
tartott. A fórum témája
május 6-án meghirdetett Kombinált
Mikrohitel volt. A konstrukció
keretében már 10 százalék
önerő mellett fejlesztésre, bővítésre
1-8 millió forint, kedvező
kamatozású, maximum tíz éves
futamidejű beruházási mikrohitelt
lehet igényelni, amihez
ugyanazon eljárásrend során 1-4
millió forint vissza nem térítendő
támogatás is társítható. A rendezvény
házigazdái Martini Ferenc
a KA-VOSZ képviselője,
Doucha Ferenc a VOSZ Zala
Megyei elnöke és dr. Polay József
kamaránk elnöke voltak. A
rendezvény, amelyen Cseresnyés
Péter polgármester úr is elismeréssel
szólt az új, kisvállalkozókat
segítő támogatásról, kiváló
alkalmat biztosított a vállalkozók
számára, hogy szakértőktől,
első kézből értesüljenek a számukra
egyik leghasznosabb hitelkonstrukcióról.
Vizsgaelnökök
megmérettetése
Április 15-én elnöki minimumvizsgát
szerveztünk az Országos
Elnöki Névjegyzékben
szerepelő, elnöki delegálásban
érintett szakértőinknek. Országosan
összesen 1085 vizsgaelnök
vállalta a megmérettetést, melyet
989 fő sikeresen teljesített.
A Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamaránál sikeres vizsgát
tett: Békési József, Halászné Végh
Ilona, Hegedüs Miklós, Majoros
István, Pálfi Zsuzsanna, Szécsényi
Lajos Károly, Takácsné Szarka
Enikő, Dr. Turcsányi Katalin,
Wegroszta Zoltán. Az eredményes
vizsgázóknak gratulálunk.
Megkezdődtek az év végi
szakmai záróvizsgák
Május 16-án kezdődtek a
2010/2011. tanév iskolai rendszerű
év végi szakmai záróvizsgák.
Kamaránk területi illetékességéhez
tartozóan a 28 szakmai záróvizsgán
várhatóan 316 tanuló
vizsgáztatására kerül sor. Nagykanizsán
vizsgaelnöki feladatok
ellátására 18 vizsgaeseményre
történt felkérés az Országos Névjegyzék
alapján. További 10 vizsgára
a Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara szakképzési
szakértőit vizsgabizottsági tagi
feladatok ellátásával bízta meg.
Telephely-fejlesztési pályázat
Meglévő, működő telephelyek
modernizációjára és bővítésére,
nem megfelelő telephelyek cseréjére,
új telephelyek kialakítására
pályázhatnak mikro-, kis-, és középvállalkozások,
akik és/vagy
termelő szolgáltató tevékenységüket
fejlesztenék.
A támogatás mértéke: 20-50
százalék, összege: 5-150 millió Ft.
BEMUTATKOZNAK
KAMARÁNK TAGJAI
Cserti József, az ADDINOL
Hungária Kft. ügyvezetője
A nagykanizsai székhelyű
ADDINOL HUNGÁRIA Kft. a
nagy múltú ADDINOL Lube
Oil GmbH magyarországi importőre.
Német partnerünk különlegessége
a válogatott alapanyagok
modern technológiával
történő feldolgozásában rejlik.
Feladatunknak tartjuk,
hogy az Európában 70-éve a
minőség szinonimájaként jegyzett
kiváló ADDINOL olaj-termékeket
a hazai felhasználók
számára folyamatosan elérhetővé
tegyük. Tevékenységünk túlmutat
az egyszerű kereskedelmi
feladatokon, hisz a gép és járműgyártók
folyamatos fejlesztései,
az egyre korszerűbb ipari
technológiák megjelenése,
újabb és újabb kenőanyag teljesítményszinteket
generálnak. E
fejlődés megismerése, közvetítése,
kínálatunk aktualizálása, a
fenntartható fejlődés biztosítása
jelenti vállalkozásunk számára
a legfőbb kihívást. Szükséges
a naprakész kiszolgáláshoz
a jelentős volumenű és folyamatosan
frissülő raktárkészlet,
csakúgy, mint munkatársaink
szakmai felkészültségének
folyamatos fejlesztése. Termékfelhasználó
partnereink számára
bizonyosan ez jelenti a versenyelőnyt,
hisz a növekvő
üzembiztonság mellett, egyszerűen
forintosítható megtakarításuk
keletkezik. A folyamat
egyúttal visszaható is. Így a recesszió
időszakában 2010-ben,
az előző éves forgalmunk duplázódott,
igazolva az érték közvetítés
fontosságát. Szakmai és közéleti
aktivitásunkért Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Közgyűlése
2010-ben Városunk Környezetkultúrájáért
Kitüntetést, a
Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara pedig 2011-ben
"Nagykanizsa város Minősített
Vállalkozása" elismerést adományozta.
Az ADDINOL németországi
gyára élenjáró a korszerű,
legújabb igényeket kielégítő kenőanyagok
fejlesztésében, ugyanakkor
közel 1000 féle
ADDINOL termék szavatolja a
különböző felhasználói igények
magas szintű teljesítését. Különösen
figyelmet érdemelnek az
ADDINOL által fejlesztett és
szabadalmaztatott speciáltermékek,
amelyek az extrém terhelések
és felhasználási körülmények
között képesek kimagaslóan
teljesíteni. Hajtóművekhez,
hidraulikákhoz, kompresszorokhoz
és szinte minden kenési
helyre illetve alkalmazási körülményhez
versenyképes szortimenttel
rendelkezünk. A modern
mezőgazdasági gépparkok hibátlan
üzemeltetésére traktorolajaink
teljesítik a John Deere, New
Holland, Claas, Case, Caterpillar,
Manitou, Volvo, Komatsu stb.
specifikációs előírásait. A járműipar,
miként a gépkocsi tulajdonosok
is felhasználóink közé tartoznak.
Számos alkalmazásból a
motorolajainkat kiragadva, azok
rendelkeznek a legnevesebb járműgyártók
több, mint 140 közlekedési
gyártóműi ( BMW, Mercedes-
Benz, Ford, GM, Porsche,
Renault, VW, DAF, Scania, Volvo,
MAN, MTU, stb.) jóváhagyásaival,
mely egyedülálló gyártói
teljesítmény. Például a négyüteműekhez
kínálatunkban, több
mint 50 féle motorolaj található.
A legújabb fejlesztésű termékeink
mellett természetesen nagy
választékban jelen vannak az általános
igényeket kielégítő olajok
és zsírok is. Fontosnak tartjuk,
hogy partnereink megfelelő környezetben,
hozzáértő kiszolgálással,
azonnal és korrekt áron jussanak
hozzá a számukra előnyös
olajfélékhez. Örömmel említhetem,
hogy új telephelyünkön a
Garay úti OMV-kút és a Kanizsa
Autóudvar szomszédságában
egyre bővülő elégedett ügyfélkör
látogatja 2007-től jegyzett cégünket.
A megszerezhető előnyökről
győződjön meg Ön is személyesen
vagy következő elérhetőségeinken:
w w w . a d d i n o l . h u ,
posta@addinol.hu 93 / 315 039
+36 30 / 9576 735.
Kanizsa – 12 Városháza 2011. június 2.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír ki az épített
és természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló 52/2003. (X. 1.)
sz. önkormányzati rendelet szerinti támogatás elnyerésére. A támogatásra
rendelkezésre álló keretösszeg 2011. évben 5 millió Ft.
A támogatás célja a Nagykanizsa városképét meghatározó épített értékek
megmentése, azok felújítása, restaurálása. A támogatásra az épületek, építmények
tulajdonosai és használói pályázhatnak.
A részletes pályázati feltételeket Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének
az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló
52/2003. (X. 1.) számú rendelete tartalmazza, amelyet a Polgármesteri Hivatal
Főépítészi Csoportjánál (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 15. a.) lehet beszerezni
ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek). Megtalálható még a
www.nagykanizsa.hu honlapon is.
A pályázaton résztvevőknek a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény előírásainak megfelelően
nyilatkozatot kell tenniük, melyhez a szükséges nyomtatványok szintén a fenti
helyeken hozzáférhetők.
A pályázatokat 2011. augusztus 10-ig lehet beküldeni, vagy személyesen
benyújtani a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjához. Kizárólag zárt
borítékban beküldött vagy benyújtott pályázatok vesznek részt az elbírálásban.
A borítékra kérjük ráírni: Helyi értékvédelem támogatása 2011.
A kiíró a beérkező pályázatokat a 2011. szeptemberi soros Városfejlesztésiés
Üzemeltetési Bizottság ülésen bírálja el 2011. szeptember 30-ig.
Pályázat helyi értékek védelmére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata versenytárgyaláson értékesíti
az alábbi ingatlanokat:
1. Nagykanizsa Berzsenyi utca 5. magasföldszint 1. szám alatti, egyéb helyiség
megnevezésű iroda-jellegű ingatlan. Hrsz.: 1363/13/A/1. Mérete: 131 m2.
Ára: 6.600.000 Ft+áfa.
2. Nagykanizsa Magyar utca 76. lakóingatlan, saroktelek, a telek mérete 934
m2. Elsősorban építési szándékú vevő jelentkezését várjuk. Főbb beépíthetőségi
paraméterek: 50%-os beépíthetőség, 8 m magasságig. Ára: 9.100.000 Ft.
3. Ipari Parki telekértékesítés:
4378/32 hrsz. 3015 m2 10.250.000 Ft+áfa
649/130 hrsz. 2335 m2 9.300.000 Ft+áfa
649/67 hrsz. 889 m2 1.960.000 Ft+áfa
649/93 hrsz. 6389 m2 25.560.000 Ft+áfa
4378/29 hrsz. 1 ha 4833 m2 58.100.000 Ft+áfa
4. Nagykanizsa, Bartók B. u. 1. szám alatti 3071 hrsz-ú tízemeletes lakóépület,
mellette orvosi rendelő. Ár: 59.000.000 Ft+áfa.
A versenytárgyalások időpontja:
2011. június 14. 9.00 óra Berzsenyi u. 5.
2011. június 14. 9.30 óra Magyar u. 76.
2011. június 14. 10.00 óra Ipari Parki ingatlanok
2011. június 14. 10.30 óra Bartók B. u. 1.
Eredménytelen versenytárgyalás esetén minden ezt követő hétfői napon ugyanebben
az időben. A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és
Szolgáltató Zrt. Garay utca 21. szám alatt lévő I. emeleti tárgyaló. További részletekről:
a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Garay utca 21.
szám alatt lévő irodájában vagy telefonon (93/311-241) lehet érdeklődni. A versenytárgyalási
kiírás részletesen megtalálható a www.nkvg.hu honlapon.
Eladó önkormányzati ingatlanok
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden hónap első keddjén 17 órától 19 óráig a Zsigmondy-
Széchenyi Szakközépiskolában (Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.) 20/388-8259,
bcsaba@nagykanizsa.hu
Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Magyar u. 80-tól-164-ig (páros
oldal), Magyar utca (páratlan oldal) 83-tól-183-ig, Garay utca páros és páratlan
oldala, Kinizsi u. 100-as lakó-tömbház, Hársfa utca, Ifjúság utca, űrhajós utca
és Lámpagyári utca) önkormányzati képviselője fogadóóráját – a megszokottól
eltérően – 2011. június 8-án (szerdán) tartja 16 órától a Pálma Vendéglőben
(Magyar utca). Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár
lakossága számára tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.
Dénes Sándor a 12. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője
minden hónap második csütörtökén 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri
Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.)
Dr. Etler Ottó önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2011. június 6-án 17
órától a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselő fogadóórát tart minden hónap
második szerdáján 17 órától a Kőrösi Cs. Sándor Általános Iskolában.
Kovács János a 4. számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden hónap 1. hétfőjén 18 órától a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban.
Sajni József önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2011. június 7-én
(kedden) 16-17 óráig a Ligetvárosi Óvodában, 17-18 Vécsey Általános
Iskolában, szintén aznap 18-19-ig Miklósfán Mindenki Házában.
Szőlősi Márta a 9. számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden hónap I. hétfőjén 17 órától a Zrínyi Miklós Általános
Iskolában. (Zrínyi M. u. 38.): 30/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@
hotmail.com
Tóth Nándor önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2011. június 6-án
(hétfőn) 18 órától Bajcsán a Kultúrházban. Aznap 19 órától fogadóórát tart
Kiskanizsán a volt Nagyrác utcai iskola ebédlőjében. Meghívott vendég:
Gáspár András a VIA Kanizsa Városüzemeltetési ZRt vezérigazgatója.
Képviselői fogadóórák
"EGYÜTT A SÉTAKERTÉRT"
Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját, barátait, ismerőseit a
2011. június 5-én (vasárnap) 15 órától megrendezésre kerülő
"Együtt a sétakertért" című rendezvényre.
A rendezvény tervezett programja:
14.00 -14.45 Sportversenyek nevezése
15.00 Helen Doron Early English angol nyelviskola futóverseny
6 kategóriában
Kategóriák: 1. Óvodások -100 m, 2. 1-2. osztályos iskolás gyerekek - 200 m, 3. 3-4.
osztályos iskolás gyerekek - 300 m, 4. 5-6. osztályos iskolás gyerekek - 400 m, 5.
Óvodás, 1-2. osztályos + felnőtt vegyes váltó, (1 gyermek + 1 felnőtt) 100 m + 300
m, 6. 3-6. osztályos + felnőtt vegyes váltó, (1 gyermek + 1 felnőtt) 300 m + 300 m.
Díjak: 1., 2., és 3. helyezett: érem + HELEN DORON angol nyelviskola ajándéka.
4., 5., és 6. helyezett: oklevél + HELEN DORON angol nyelviskola ajándéka. Minden
lelkes résztvevőnek: HELEN DORON-os lufi, matrica, vagy órarend.
15.00 Gyermek-felnőtt lábtenisz mérkőzések
15.00-17.00 A Városfejlesztési Divízió által meghirdetett plakát
készítő verseny: "Ilyennek képzelem a sétakertet".
A plakátkészítő verseny nevezést nem igényel. A csapatok két kategóriában
mérkőzhetnek meg egymással: I. Kategória: 10-18 éves korúak csapatai, II.
Kategória: gyerekeket és felnőtteket együttesen magába foglaló vegyes csapatok.
A kategóriák első három helyezettjének díjazása - I. Kategória csapatainak
díjai: 1. helyezett: Osztály buli a Csó-tónál, szalonnasütés vagy főzőcskézés a
haverokkal. A nyertes csapat 1 napra (előre egyeztetett időpontban) díjmentesen
igénybe veheti a Csónakázó tónál lévő önkormányzati vendégházat. 2.
helyezett: 3 db 2 fő részére szóló belépő a KKK valamelyik idei évben
szervezett rendezvényére. 3. helyezett: 1 db Choco Bonita ajándékcsomag. II.
Kategória csapatainak díjai - 1. helyezett: 8 db uszoda és strand belépő, 2.
helyezett: 3 db 2 fő részére szóló belépő a KKK valamelyik idei évben
szervezett rendezvényére, 3. helyezett: 1 db Choco Bonita ajándékcsomag.
18.00 Futóverseny és rajzverseny eredményhirdetés
Egy lelkes kanizsai fiatal ötletét is szeretnénk megvalósítani: aki szeret sütni, hozzon
kóstolót a kedvenc sütijéből. Kínáljuk meg egymást! Ha van kedved, hozd a pléded és
a gitárod (vagy bármilyen más hangszered), vagy egyszerűen gyere el, és piknikezz!
Az eseményre minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Bánkutiné Dobri Noémi bizottsági tag
Szőlősi Márta önkormányzati képviselő
Új lehetőségek
a Széchenyi Kártya Programban
Mára a Széchenyi Kártya Konstrukció Programmá fejlődött, így
elérhető a három éves Forgóeszközhitel és a 10 éves futamidejű
Beruházási Hitel, rövidesen pedig az Önerő Kiegészítő, és a Támogatást
Megelőlegező Hitelek is. Akamara kollégái térítésmentes tanácsadással,
gyors, szakszerű ügyintézéssel várják: Hermán Szilvia:
0693/516-670; 0630/754-3616, Óváriné Lugosi Beáta: 0670/771-3043
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
2011. június 2.
Horoszkóp
Továbbra is arra törekszik, hogy egyensúlyt
teremtsen magánélete és a hivatása között. Első
lépésként figyeljen jobban az egészségére, s ha
úgy látja, menjen el orvoshoz. Ha minden rendben
lesz, jobban meg tudja szervezni az életét.
Ha azt akarja, hogy nyugodt legyen a nyaralása,
minél előbb intézze el hivatalos ügyeit.
Szívügyekben kizárólag az érzelmeire figyeljen.
Ha némi viharfelhő jelenik meg a
kapcsolatai egén, oszlassa el türelmesen.
Jó szellemi teljesítményekre lesz képes ezekben
a napokban. Szinte olvas mások gondolataiban,
s egy-kettőre meg is segíti oldani a problémáikat.
A kínos helyzeteket azonban kerülje
el, még akkor is, ha a családjában fordulnak elő.
Még szunnyad a párjában némi parázs, amit
nagyobb odafigyeléssel, szeretettel fel lehetne
még támasztani. Szabaduljon meg a negatív
érzéseitől és ne adjon fel mindent maga körül.
Inkább szerezzen örömet a kedvesének.
Ezekben a napokban a szokottnál több
energiát kell befektetnie a munkájába ahhoz,
hogy a céljait elérje. A siker azonban akkor
sem marad el, ha csak apró lépésekkel fog
hozzá. Ne hagyja magát elbizonytalanítani.
Ahéten jól halad előre a céljai megvalósításában,
csak arra ügyeljen, hogy ne tegyen elhamarkodott
lépéseket. Nyugtassa meg a párját,
attól, hogy élvezi a beszélgetést a másik nemmel,
még nem ad okot a féltékenykedésre.
Mindenben azt akarja bizonyítani, hogy
önnek van igaza, és nem a párjának. Ne
vigye túlzásba a vitatkozást, mert az is
előfordulhat, hogy ön lesz a vesztes, és
egyedül maradhat.
Előfordulhat, hogy valaki visszaél a környezetében
az öntől kapott információkkal,
és emiatt kellemetlen helyzetbe kerül. Zárja
le diplomatikusan az ügyet, és ne idegesítse
fel magát. Az idő úgy is önt igazolja.
Írja össze a költségvetését, s ha úgy érzi, nem
valami rózsás az anyagi helyzete, akkor oszsza
be jobban a pénzét egy ideig. Ahéten az
alaposság és a pontosság lesz jellemző önre,
ami kissé lassítani fogja a munkatempóját.
Beszédes hangulatban lesz ezen a héten.
Egy jóízű pletyizés is könnyen elterelheti
figyelmét a problémáiról.
Magánéletében új szerelmi kaland várja,
ami izgalmat, pezsgést hoz az életébe.
Kellemes hétre számíthat annak ellenére, hogy
a negatív hatások sem kerülik el. Ha fáradékonynak
érzi magát, töltsön több időt pihenéssel.
Egy vidám baráti összejövetel is alkalmas
lehet arra, hogy szellemileg feltöltődjön.
Nyugodtan támaszkodhat a barátaira, hiszen
segítik a tervei megvalósításában. Kellemes
csalódást és meglepetést is tartogat ez a hét.
Bár a pénzügyei elgondolkodtatóan alakulnak,
a nyaralást még nyugodtan betervezheti.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
SMS
szám:
06-30/
4-956-956
Az Ön
rádiója
FM 95,6
MHz
VEGYES
SZOLGÁLTATÁS
BÉRLET
Kanizsa – Sport/14 Apró 2011. június 2.
INGATLAN
Tud ennél jobbat? Részletek:
http://koltozz.be/nagykanizsa/csa
nyi-laszlo-utca-12-h1169 (7380K)
Nk-án a Munkás utcában
egyedi gázas, két szobás, jó állapotú,
alacsony közös költségű
lakás eladó. Irányár: 6,5
millió Ft. Érd.: 0630/587-9990
(7390K)
Budapest mellett Gödöllőn
szép környezetben, új építésű, 5
szobás, két fürdőszobás + garázs
ikerházfél saját kertrésszel, tulajdonostól
eladó. Irányár: 28 millió
Ft. Érd.: 0630/500-2432
(7397K)
Kiskanizsán központi részen
családi ház felújításra vagy bontásra,
veteménnyel eladó. Irányár: 2,8
millió Ft. Tel.: 0630/502-9641
(7401K)
Nk-án a Rákóczi utcában másfél
szobás gázfűtéses, felújításra
szoruló családi ház eladó. Irányár:
6,9 millió Ft. Tel.: 0670/2800-
576 (7402K)
Nk-án a Csónakázó tónál (Látóhegyen)
a Szőlőskerttől 5 percre,
panorámás, 577 m2-es telek villannyal,
vízzel, épülettel, alatta
pincével, szőlővel eladó. Érd.:
0693/325-840, 0630/227-3636
(7403K)
Nk-Bagolai sor 9. sz. alatt 135
m2-es családi ház 1100 m2-es telekkel
eladó. Kisebb értékű lakás beszámítható.
Irányár: 11,9 millió Ft.
Érd.: 0630/2753-748 (7404K)
Frizurát szeretnél? Szombatonként
szakképzett fodrász házhoz
megy Nagykanizsán és környékén.
Tel.: 0630/8744-111
(7405K)
Sírkő és lábazat tisztítás. Érd.:
0630/611-5797 (7408K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi
népi parasztbútorokat, használati
tárgyakat és teljes hagyatékot.
Érd.: 0620/555-3014
(7362K)
Készpénzért vásárolok Herendi,
Zsolnay porcelánt, képcsarnoki
és régebbi festményt, ezüst dobozt,
tálcát, stb. Érd.: Nk, 0630/332-
8422 (7406)
Jakuzzi kád olcsón eladó. Érd.:
0620/9591-157 (7409K)
Hirdessen a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapban
Lakossági apró 15 szóig egy alkalommal: 600 Ft
(Amennyiben hirdetését egyszerre több alkalomra adja fel, úgy a másodiktól 300 Ft.).
Vállalkozási apró 15 szóig egy alkalommal: 1200 Ft
(Amennyiben hirdetését egyszerre több alkalomra adja fel, úgy a másodiktól 600 Ft.)
Belvároshoz közeli, jó parkolási
lehetőséggel rendelkező,
4 irodahelyiségből, szociális
blokk egységekből álló 80 m2-
es, jó állapotú, riasztórendszerrel
felszerelt ingatlan bérbeadó,
igény esetén 2 db garázzsal.
Érdeklődni:
06-30-633-88-06
Kanizsa KK-DKG East (17.) –
Nagykállói KE (19.) 112-76 (29-
20, 27-20, 26-17, 30-19)
NB I B Nyugati csoport férfi
kosárlabda-mérkőzés, rájátszás a
17-24. helyért, 8. forduló.
Nagykanizsa, 50 néző. Vezette:
Horváth A., Németh S. Kanizsa
KK: Beck (8/6), Kovács D.
(20/15), Lovas P. (9/3), Zsámár K.
(5), Hoffmann B. (11/3). Csere:
Balogh L. (10), Murvai (14),
Stárics (15/9), Klír (7), Tóth O.
(11/3), Hartai (2). Edző: Farkas
László.
A Nagykálló (78-64) és a Tiszaújváros
(73-89) elleni idegenbeli
mérkőzések győzelme és veresége
után a nyírségiek elleni hazai
találkozójával zárta le 2010/11-es
szezonját a Kanizsa KK-DKG East
kosárlabda együttese. A hazaiak
biztosan győzték le riválisukat, ami
arra a kérdésre is választ ad, hogy...
– ... úgy gondolom, jogos volt
annak a felvetése, hogy nem a
bajnokság ezen részében a helyünk
– kezdte rövid évértékelőjét a tréner,
Farkas László.
– Mégis miként alakulhatott így
a szezon?
– Amikor annak idején megkeresett
az elnök úr, még olyan kerettel
bírt a csapat, melynek előzőleg a
bajnoki címet nem sikerült megszereznie,
vagyis nem volt éppen
gyengének mondható. Aztán amikor
elkezdtük a munkát, már megváltozott
a játékosok listája, de a legfőbb
problémát abban látom, hogy olyan
alapvető dolgokban nyújtottunk
gyengébb teljesítményt, mint a büntetők
értékesítése, vagy épp a taktikai
variációk be nem tartása.
– Melyek is voltak pontosan e
taktikai elképzelések lényegi pontjai?
– Védekezésből indítani gyors
játékot, s azt hadd jegyezzem meg,
az alapszakasz során látható volt,
hogy előbbivel túlzottan nagy
gond nem is volt, hiszen az egyik
legkevesebb pontot kapó együttes
volt a miénk.
– Milyen érzésekkel zárta le
magában az elmúlt évadot, illetve
a hogyan továbbal kapcsolatosan
mit lehet tudni?
– Úgy érzem, emelt fővel
fejezhettük be a szezont. A továbbiak?
Nos, az elnök úrral előzetesen
két évet beszéltünk meg, de gondolom,
sok függ a jövőbeni anyagi
kondícióktól, lehetőségektől is.
Nézze, nem titok, hogy van két
megkeresésem NB I A-csoportbeli
csapatoktól közös munkára, de
előbb minden lényegi kérdéskört
végig kell beszélnünk, addig elsietni
pedig semmit sem érdemes.
A Kanizsa KK-DKG East
megelőző öt szezonjának helyezései:
2009/2010: 5., 2008/2009: 4.,
2007/2008: 7., 2006/2007: 12.,
2005/2006: 17.
P.L.
A 17. helyen fejezték be szezonjukat
A Nagykanizsa és
Környéke Foglalkoztatási,
Szociális és
Közművelődési Nonprofit
Kft-nek az Új
Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program
támogatási rendszeréhez benyújtott „Nagykanizsai Kistérség Foglalkoztatási
Paktum” című, TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0001 jelű pályázatát a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító
Hatósága 2009. szeptember 11. napján 22.053.252 Ft összegű támogatásra
(90%) érdemesnek ítélte. Önerő (10%): 2.450.361 Ft. A projekt
2010. március 1. napjától 2011. augusztus 31. napjáig tart, 18 hónap időtartamban.
A projekt az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Tájékoztatjuk Partnereinket, leendő Partnereinket és minden kedves
érdeklődőt, hogy a Nagykanizsai Kistérség Foglalkoztatási Paktum
keretén belül elkészült térségi munkaerő-piaci helyzetelemzés, gazdasági
akcióterv, gazdasági stratégia, továbbá a munka- és fenntarthatósági
tervek mindenki számára elérhetőek honlapunkon (www.kanizsapaktum.
hu), a Dokumentumtár menüpont alatt. Továbbá felhívjuk szíves
figyelmüket, hogy a paktumhoz csatlakozni kívánó leendő Partnereink a
csatlakozási szándéknyilatkozatot szintén megtalálják honlapunkon.
A Nagykanizsai Polgári Sportlövész
Egylet az Ady úti lőterén
rendezte meg a 2011. évi Szlovén-
Magyar MK (kis kaliberű) Liga
versenysorozat 2. fordulóját. Az
első körnek Zalaegerszeg adott
otthont, a kanizsai után pedig három
szlovén helyszín következik,
majd a zárófordulót Gellénháza
csapata szervezi.
A verseny kispuskával, fekvő
testhelyzetből 50 méter távolságra
lőve zajlik a sportlövészet szabályainak
megfelelően, egyéni és
csapatversenyben.
Az első forduló után a másodikat
is a nagykanizsaiak nyerték
meg, a jobb kanizsai eredményeik:
férfi egyéniben első
lett Obermaier Nándor (PSLE
Nagykanizsa) 273 körrel. Csapatban
a PSLE Nagykanizsa zárt
az élen 799 körös összteljesítménnyel.
P.L.
Házigazdaként
kanizsai győzelem
Kanizsa – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
2011. június 2.
A kardozók évadzárójához közeledvén
sorra tudták le az NTE
1866 korosztályos vívói a versenyeiket,
melynek fókuszában a
Nagykanizsán megrendezett serdülő
országos bajnokság állt.
Flumbort Sára a gyermekkorúak
diákolimpiájának balatonalmádi
döntőjén egész éves teljesítményéhez
hűen lett aranyérmes.
Gödöllőn aztán az újonc korúak
(1997-ben és az utána születettek)
kard magyar bajnokságán is pástokra
léptek a kanizsai vívók, hogy
közülük Dobó István az aranyéremért
vívhasson, és második
lett. Lány kardban Flumbort Sára
ugyancsak az előkelő második helyet
szerezte meg. Csapatban a lányok
szerepeltek érmet érően, az
NTE 1866 (Flumbort Sára, Kungli
Borbála, Vernyel Sára, Erdélyi
Vanessza) szintén ezüstérmes lett.
S akkor a nagykanizsai serdülő
ob eseményéről. A fiú egyénivel
kezdtek, akiknél 45 vívó indult 12
egyesület – köztük természetesen
a házigazda NTE 1866 – képviseletében.
Az aranyérmet Bancsics
Máté, a Gödöllői EAC kardozója
szerezte meg.
A 2011. évi serdülő fiú egyéni
kard magyar bajnokság végeredménye:
1. Bancsics Máté (GEAC,
edző: Bokor Gergely), 2. Habony
Viktor (BVSC), 3. Kossuth Bálint
(UTE) és Kovács István (BSE).
A lányok mezőnyét a serdülő
kard magyar bajnokság nagykanizsai
küzdelmein harmincegyen alkották
kilenc klubból. Itt már az
NTE 1866 növendékei is jól szerepeltek,
hiszen a legjobb nyolcba
két versenyzőjük is befért –
Osvald Anna végül ezüstérmet
szerzett, míg Flumbort Sára nyolcadikként
zárt.
A 2011. évi serdülő lány egyéni
kard magyar bajnokság végeredménye:
1. Kelecsényi Mirabella
(BVSC, edző: Varga József), 2.
Osvald Anna (NTE 1866, edző:
Kiss György), 3. Drajkó Lili (Kárpáti)
és Schultz Anna (Szigetszentmiklós)...
8. Flumbort Sára (NTE
1866, edző: Piecs Adrienn).
– A lányoknál nem lehetett
okunk panaszra, hiszen ketten is
bekerültek a nyolcba, a fiúknál
már inkább volt hiányérzetünk,
bár az is igaz, a mezőnynél még fiatalabbak
a kanizsaiak – foglalta
össze az NTE vívóinak szakosztályvezetője,
Piecs Adrienn az első
nap történéseit.
Következhettek csapatküzdelmek,
a fiúknál nyolcadikként rangsorolták
a nagykanizsai egységet,
míg a lányoknál két együttes is indulhatott
a házigazdáktól, az első
számú harmadikként lett besorolva.
Az NTE a fiúk mezőnyében a
nyolcba kerülésért „kardozott” a
soproniakkal, s győzte le őket
45:11-re. A nyolc között következett
a (későbbi győztes) Gödöllő
(19:45), a tőlük elszenvedett vereség
után pedig az 5-8. helyért vívhattak.
Ott először a Szigetszentmiklós
győzött ellenük 45:37-re,
majd a 7. helyért a Nagykanizsai
TE 45:27-re verte a Bp. Kertvárost.
A2011. évi serdülő kard fiú csapatbajnokság
végeredménye: 1.
Gödöllői EAC, 2. UTE, 3. BSE...
7. NTE 1866.
A lányoknál a nyolc között az
NTE II elsőként kikapott a Kárpátitól
(39:45), az NTE I viszont
legyőzte a BSE-t hasonló arányban
(45:39). A következő körében
az NTE II javított a Sopron
ellen (45:9), viszont a városmajoriak
az ötödik helyért már kifogtak
ezen kanizsai egységen
(37:45), így hatodikként zártak.
Az NTE I a fináléba kerülésért a
Szigetszentmiklóssal mérkőzött
(32:45), s a bronzmeccsen sem
sikerült javítani, a Kárpáti is
jobbnak bizonyult a házigazdák
egyes számú együttesénél
(39:45).
A 2011. évi serdülő kard lány
csapatbajnokság végeredménye: 1.
BVSC, 2. Szigetszentmiklós, 3.
Kárpáti, 4. NTE 1866 I... 6. NTE
1866 II.
– A fiú csapat – fiatalabbként a
korcsoporttól – javított előzetes
besorolásán egy helyet, viszont a
lányok első csapatától egy érem
azért jól jött volna – hangzott a
gyorsértékelés Piecs Adrienn szakosztályvezetőtől.
– Annak azért
örülhetünk, hogy a szövetség részéről
remek szervezésűnek ítélték
a bajnokságot. Ezzel tulajdonképpen
a 2010/11-es versenyévadunk
véget is ért, s a nyári szünet hetei
után következhetnek az edzőtáborok.
Polgár László
Osvald Anna második a serdülőknél
Nagyatádi FC (5.) – Nagykanizsai
TE 1866-Horváth Méh (6.)
2-0 (0-0)
NB III Dráva csoport labdarúgó-
mérkőzés, 28. forduló. Nagyatád,
250 néző. Vezette: Kozári
(Kreskai, Simon Z.). G.: Keczeli
(47., 64.). NTE: Markek T. - Boros
Z. (Kotnyek I., 56.), Pozsgai,
Cserfő, Szép D. - Ujvári, Rácz Sz.,
Budai L. (Rubens, 78.), Kisharmadás
- Cs. Horváth G., Szőke Á.
Vezetőedző: Koller Zoltán.
Bizony, a sorozatok azért vannak,
hogy azok időnként megszakadjanak,
vagyis az NTE hét győztes
bajnoki meccs után szenvedett
vereséget a tabellaszomszéd, egyben
szomszédvár otthonában. A
szerdai ZTE II elleni kupamérkőzés
vett ki sokat a kanizsai labdarúgókból,
ráadásul a hazaiak is
roppant motiváltan futballoztak a
kék-pirosak ellen, s Keczeli Krisztián
duplájával szemben nem volt
kanizsai ellenszer.
Koller Zoltán: „A csapat fáradtan
játszott ezen a mérkőzésen,
nem tudtunk megfelelően koncentrálni
a kellő pillanatokban, ezért a
jól játszó hazaiak megérdemelten
nyertek.”
További kanizsai eredmények:
Megyei I. osztály: Lenti TE (6.)
– Miklósfa SE (13.) 1-3. Miklósfai
g.: Béli M. (2), Pongrácz.
Megyei II. osztály Déli csoport:
Kiskanizsai Sáskák (3.) – Páka SE
(14.) 6-1. Kiskanizsai g.: Tóth M.
(3), Rajnai, Kálcsics F., Visnovics I.
Znet-Mikronet Becsehely (9.) –
Nagykanizsa-Bagola VSE (6.) 1-0.
Megyei III. osztály Déli csoport:
Palini FC (4.) – Pogányszentpéter
SE (8.) 2-0. Palini g.: Zborai Gy.,
Berke B. Nyugati csoport: Bajcsa
SE (10.) – Nagyrécse SE (11.) 2-2.
Bajcsai g.: Hóbár G., Zelkó.
A női NB II Nyugati csoportjában
szereplő NTE 1866 együttese
a bajnokság 5. helyén fejezte be a
szereplését.
P.L.
Megszakadt a győztes sorozat
Kiskanizsai Sáskák SE (megyei
II. o.) – Zalaszentgróti VFC (megyei
I. o.) 3-2 (2-0). Magyar Kupa
selejtező mérkőzés az országos
táblára jutásért. Kiskanizsa, 50 néző.
Vezette: Vizi (Pető, Kupó). Kanizsai
g.: Kálcsics F. (2), Ganzer.
Kiskanizsa: Kovács Zs. - Csordás,
Kálovics Á., Szántó, Horváth
G. - Tóth M., Anger, Rajnai, Visnovics
I. (Ganzer) - Földesi (Németh
R.), Kálcsics F. (Simon Á.).
Edző: Ifjovics Ferenc. Akiskanizsai
Magyar Kupa találkozó már az augusztusi
következő körért ment, s a
megyei első osztály egyik éllovasa
ellen már a 12. percben vezetést
szerzett a Kiskanizsa, amit 10 perccel
később Kálcsics Ferenc meg is
duplázott. A szentgrótiak képtelenek
voltak újítani, s ugyan a második játékrészben
átvették a játék irányítását,
Ganzer Szilárd gólja révén már
3-0 is volt a vendéglátóknak. Innen
azonban az ellenfélnek is hatékonyabban
ment a támadás-szervezés,
hiszen a végére szorossá tették a
mérkőzés végeredményét. A másik
nagykanizsai érdekeltségű összecsapás
keretében az NTE 1866-
Horváth Méh gárdája a szintén NB
III-as Zalaegerszegi TE II-höz látogatott,
és a Zete nyert 3-1-re.
A Kanizsa Autó- és MotorSport
Egyesület az április közepén megrendezett
szlalomversenye után a
nagy érdeklődésre való tekintettel
június 4-én, szombaton a Kanizsa
Centrum parkolójában rendezi meg
a KAMSE Kanizsa Centrum Kupát.
Ezúttal a versenypálya jóval
"kompaktabb" lesz, így nagyobb élményben
részesülhetnek mind a nézők,
mind a versenyre nevezők, ráadásul
ezúttal a nagyobb autók is lendületes
versenyköröket futhatnak.
Nevezni még a helyszínen is lehet,
s ami biztos, hogy a környékbelieken
kívül Zalaegrszegről, és a somogyi
végekről is jó néhányan jelezték
már indulási szándékukat (s ettől
még az sem tántorítja el őket, hogy
aznap Marcaliban egy hasonló, igaz,
valamivel kisebb rendezvényt tartanak.).
A gépátvétel szombaton reggel
nyolc órától kezdődik, az első
versenyautó 11 órakor rajtolhat el, s
az autósok minden bizonnyal ismét
látványos versenyeket mutatnak be a
szinte bizonyosan nagy számú kilátogató
nézőseregnek.
A KAMSE Kanizsa
Centrum Kupáért
versenyeznek
Kupatovábbjutás
Kanizsa 16 – Színes 2011. június 2.
􀂊 Az én hobbim sorozat keretében
"FÁBÓL KÉSZÜLT REPÜLőK" -
Horváth Károly munkáinak bemutatása
Megtekinthető: június 30-ig
􀂊 A KőRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS
ISKOLA TANULÓINAK
KÉPZőMűVÉSZETI KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető: június 30-ig
􀂊􀂊 Június 11. 17 óra
"MURA FOLYÓ, AMI ÖSSZEKÖT
MINKET" - a csáktornyai, a lendvai, a
muraszombati és a kanizsai fotóklubok
kiállítása. Megtekinthető: július 10-ig
Információ:
􀂊 Június 20-24. 8-16.30 óra
􀂊 Június 27 - július 1. 8-16.30 óra
KULTÚR -KALAND
Tábor a HSMK-ban, 7-12 éveseknek!
Kézműves foglalkozások (gyöngyfűzés, bőrözés,
szalvétatechnika, papírhajtogatás stb.), túra
(Miklósfai Parkerdő, Csónakázó-tó, stb.), daltanulás,
néptánc, sportprogramok, vetélkedők,
múzeumi foglalkozások a Kanizsai Kulturális
Központ munkatársaival. Részvételi díj: 3 500
Ft/5 nap (étkezéssel). Jelentkezni lehet június
10-ig, a HSMK információs szolgálatánál
93/311-468
􀂊 Június 4. 10-12 óra
"BLG ÉN" - a Batthyány Lajos Gimnázium
diákjainak kulturális bemutatója
A belépés díjtalan
􀂊 Június 6. 14 óra
Lázár Ervin: SZEGÉNY DZSONI ÉS
ÁRNIKA - A Griff Bábszínház előadása.
Belépődíj: 500 Ft. Szervező: a Piarista
Gimnázium és Általános Iskola
􀂊 Június 3. 18 óra
"ZAJOS ÉVVÉGE" - I. Nagykanizsai
"Tanévzárock" Koncert. Fellépők:
18 óra Feszültség, 19 óra Ouch, 20 óra
Loud And Black. Helyszín rossz idő esetén:
Medgyaszay Ház. A belépés díjtalan
Június 10-12. V. IGRICFESZTIVÁL
a Magyar Plakát Ház udvarán
􀂊􀂊 Június 10. (péntek) 19 óra
FABULA RASA és Szirtes Edina Mókus;
A CSÍK ZENEKAR - FERENCZI
GYÖRGY ÉS A RACKAJAM; A KANIZSA
CSILLAGAI
􀂊􀂊 Június 11. (szombat) 18.30 óra
A KAZSINKA ZENEKAR; IGRICEK
EGYÜTTES; RENDHAGYÓ PRÍMÁSTALÁLKOZÓ;
FIRKIN ZENEKAR
􀂊􀂊 Június 12. (vasárnap) 14 óra
TIMI NÉNI BÁBSZÍNHÁZA; IGRICEK
EGYÜTTES; NYESő MARI;
DINNYÉS JÓZSEF; KALÁKA
EGYÜTTES
Kísérő programok: gyermekrajz kiállítás az Igricek
együttes dalainak illusztrációiból, kézműves
játszóházak, szombaton és vasárnap 14
órától.
Belépőjegyek: 1. nap: 3500 Ft; 2. nap: 2500 Ft;
3. nap: 1000 Ft, 3 napos bérlet: 5000 Ft.
14 éven aluliaknak a belépés diákigazolvány felmutatásával
ingyenes!
Kedvezmény: Kanizsa Kártyával a 2000 Ft feletti
belépőjegy és a bérlet 10% kedvezményben részesül.
Bővebb információ: www.igricfesztival.com
www.kanizsaikultura.hu
􀂊 Június 4. 19 óra
MÁJUSFA KITÁNCOLÁS ÉS BÁL
Helyszín: Bajcsai Művelődési Ház
Még áprilisban nyílt kiállítás
a Honvéd Kaszinó Fafaragó
Körének alkotásaiból „Remekel
a bizsók” címmel. A fafaragások
megtekintését követően
kíváncsiak voltunk arra,
vajon hogyan készülnek a kanalak,
sótartók, tükrösök és
cifra botok, vagy épp az egészen
modern csekk – és mobiltelefon-
tartók. A Stiller Gábor
népi iparművész vezette szakkör
tevékenységéről kérdeztük
az alkotókat, akik között
képzett fafaragó és a szabadidejét
töltő iskolás is tevékenykedik.
– Mikor és hogyan alakult
meg a szakkör?
– Korábban a Kodály Zoltán
Művelődési Házban tevékenykedett
a fafaragó szakkör, majd
2008-ban alakult újjá a Honvéd
Kaszinóban. Most már elmondhatjuk,
hogy sokan vagyunk, fiatalok
és idősek egyaránt. Szeptembertől
májusig tartjuk foglalkozásainkat
minden héten pénteken.
– Többnyire kik választják a
fafaragó tevékenységet?
– Azért alakultunk meg, hogy
legyen hol találkozniuk és tevékenykedniük
a fafaragás iránt érdeklődőknek.
Mivel a faragás
meglehetősen időigényes elfoglaltság,
ezért többnyire idősebbek
tevékenysége, de szerencsére
egyre több fiatal van tagjaink között.
Ez azért is nagyon fontos,
hogy a gyerekek ne csak a számítógép
előtt töltsék el a szabadidejüket,
hanem találjanak értelmes
és értékes elfoglaltságot is. A fafaragással
megismerkedhetnek a
hagyományokkal, régi tárgyi kultúránkkal.
Általában az idősebbek
tanítják, segítik a fiatalokat.
Minden tagunk sok jó ötlettel járul
hozzá a közös alkotáshoz, például
a csekk-vagy a távirányítótartó
kifaragása érdekes megoldás,
és ezekkel az elgondolásokkal
tulajdonképpen a modern világot
ötvözzük a hagyományokkal.
Az általunk készített tárgyak
ráadásul a háztartásokban is
használhatók.
– Milyen motívumok köszönnek
vissza ezeken a használati
tárgyakon?
– Alapvetően a hagyományos
zalai, somogyi motívumokat
használjuk fel, de az utóbbi időben
előszeretettel alkalmazzuk az
ősi magyar turáni ornamentikát is,
vagy honfoglalás kori sírból előkerült
eszközökön látható mintákat.
Más nemzetek díszítőmotívumai
is érdekesek, ezen a fakupán
például egy ciprusi minta látható
– mutat rá Stiller Gábor az
egyik alkotó faragására, ami akár
ceruzatartóként is használható. –
A tárgyak felületén ismétlődő
minták teszik széppé az egyszerű
használati eszközöket. Ez a felület
viszont olyannyira szépen mutatja
a fa erezetét, hogy nem volt
szívem kifaragni. – futtatja végig
az ujját a kupán a tárgy készítője.
Egy teljesen egyszerű fakeretet is
fel lehet dobni valamilyen körbefutó
ornamentikával, de az ötletek
száma majdhogynem végtelen.
Számos tárgyat készítünk, például
kanalakat, dobozokat, apró használati
tárgyakat, kulcstartókat,
vagy épp fülbevalókat. Sok esetben
szerszámainkat is mi készítjük,
vagy más tevékenységekhez
szükséges eszközöket, például
szövőkereteket, állványokat. Érdekes,
hogy egy-egy munka
mennyire magán hordozza készítőjének
egyediségét, sajátos stílusjegyeit.
Minden ember máshogy
látja ugyanazt a dolgot, és
mindig tudjuk, hogy melyik tárgyat
ki készített.
– Milyen módjai, technikái
vannak a faragásnak?
– Dolgozunk domború faragással
és karcolozással, ez utóbbi
úgy készül, hogy a fafelületen
késsel vágjuk meg a mintát, majd
valamilyen színnel kitöltjük azt.
Népszerű eljárás az úgynevezett
spanyolozás, ami onnét kapta a
nevét, hogy a kifaragott mintát
színes spanyolviasszal töltjük fel.
További megoldás az ékrovásos
technika, amely kitölti az egész
felületet, ilyen például ez a szépen
kifaragott rozetta. A fa élénkebb,
jellegzetes színét parafinnal
érhetjük el. Ahány megye,
annyi technika, a spanyolozás
például csak a Dunántúlra jellemző,
míg például Zalában szinte az
összes eljárással dolgoztak, illetve
dolgoznak mind a mai napig.
A különféle tárgyakat csapolással
és ragasztással illeszthetjük egymáshoz,
előbbi az ősibb, hagyományosabb
eljárás. Nem csak fát,
hanem csontot és szarut is szoktunk
faragni, ez főleg Jerausek
Gyula népi iparművész tagunk
kedvelt tevékenysége. Természetesen
a különféle fákkal – cseresznyével,
dióval, szilvával –
más-más módon dolgozhatunk,
de összességében a keményfával
lehet a legkönnyebben boldogulni.
– Áprilisban volt utoljára a
szakkörnek kiállítása. Milyen
időközönként mutatják meg
munkáikat a nyilvánosság előtt?
– Alegutóbbi kiállításunk a Költészet
Napjához kapcsolódott,
mint ahogy mindegyik szereplésünk
valamilyen eseményhez köthető,
illetve a városi rendezvényeken
is szívesen megmutatjuk bárkinek
a fafaragás fortélyait. Emellett
gyakran állítunk ki iskolákban,
például a Mező gimnáziumban.
Évi egy kiállítást azért mindig meg
szoktunk szervezni.
Ziegler Anita
Akár mobiltartót is megfaragnak
Zalai, somogyi motívumok, magyar turáni ornamentika
XXIII. évfolyam 22. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2011. június 9. Kanizsa
A trianoni békediktátum 91. évfordulóján
Egy emberségesebb és igazságosabb magyar jövő reményében…
Vasárnap délután 14 órakor
megszólalt a Felsőtemplom harangja,
s nagykanizsai, valamint
zalaegerszegi huszárok, vitézi
íjászok, barantások, székelyek
és lovagok bevonulásával vette
kezdetét a trianoni megemlékezés
a Nagy-Magyarország-emlékműnél.
Egy emberségesebb és
igazságosabb magyar jövő reményében
sokan jöttek a helyi
lakosok mellett az ország más
településeiről, határainkon túlról
az ünnepségre.
A megemlékezés résztvevőit elsőként
Cseresnyés Péter polgármester
köszöntötte: "És lészen
csillagfordulás megint / és miként
hirdeti a Biblia: / megméretik az
embernek fia / s ki mint vetett,
azonképpen arat. / Mert elfut a víz
és csak a kő marad, / de a kő marad.”
"Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tisztelt Emlékezők!
Wass Albert 1948-ban papírra
vetett profetikus szavait tavaly beteljesítettük.
Az Országgyűlés június
4-ét, a magyarság tragikus
dátumát a Nemzeti Összetartozás
Napjává nyilvánította, majd módosította
az állampolgárságról, honosításról
szóló szabályokat. Azért
tettük ezt, hogy azok, akik az
1920-as diktátum után – bár magyarnak
születtek –, mégis egy
másik állam polgáraivá váltak –
ismét magyarok lehessenek.
Nemcsak lelkükben, hanem a
hivatalos dokumentumok szerint
is. A Nemzeti Összetartozás Napja
azt jelképezi – mint azt a törvényben
is megfogalmaztuk –, hogy „a
több állam fennhatósága alá vetett
magyarság minden tagja és közössége
része az egységes magyar
nemzetnek, melynek államhatárok
feletti összetartozása valóság.”
Egy évvel ezelőtt tehát az Országgyűlés
olyan döntést hozott,
amelyre méltán lehetünk büszkék:
elfogadtuk a Nemzeti Összetartozás
melletti tanúságtételről szóló törvényt.
Közel egy évszázad – 90 év
– után e napnak végre nevet tudtunk
adni. Ezt a jogszabályt már régen
várták: várták apáink, nagyapáink,
mindazok, akik szenvedtek attól,
hogy a magyar állam mindeddig
nem mondta ki, hogy minden tragédia
és szétszakítottság ellenére a
magyarság minden tagja és közössége
része az egységes magyar
nemzetnek. Ezzel a törvénnyel már
nem csak a trianoni békediktátum
tragédiájára emlékezünk, hanem arra
a hatalmas erőfeszítésre, amelynek
köszönhetően a magyar nemzet
újra meg újra meg tudott erősödni
(folytatás a 2. oldalon)
(folytatás az első oldalról)
...és büszke nemzetként állni a
huszadik század viharait, a huszonegyedik
század kihívásait, hirdetve
az összetartozásunkat.
Nem álltunk meg a törvény elfogadásánál.
Annak szellemében elfogadtunk
egy országgyűlési határozatot
is, amely a Nemzeti Öszszetartozás
napját iskolai emléknappá
nyilvánítja, rendelkezik a
külhoni tanulmányi kirándulásokról
és a Magyarság Házának létrehozásáról.
A magyarság összetartozása
nem lehet csak egy törvényben
deklarált passzus, ezért olyan
programokkal kapcsoltuk össze a
jogszabályt, amelyek segítenek élő
és kérdések nélküli kapcsolatot kialakítani
a Magyarországon és a
külhonban élő magyarok között.
Ennek keretében június 4-én a
Várból 225 gyerek indult el megismerni
a külhoni magyarságot, ám
számuk az év végéig eléri a tízezres
nagyságrendet. ők azok, akik
magától értetődő tényként kezelik
a tényt : határon innen és azon túl
mi magyarok összetartozunk.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A trianoni döntés következtében
a 18 milliós nemzet kevesebb mint
fele maradt Magyarország határain
belül. Ausztria, Csehszlovákia, Románia,
a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság
területére a döntés után
több millió magyar testvérünk került.
A Nagy-Magyarország emlékmű
erre a visszataszító döntésre és
ezután mindannyiunkat összetartozásunkra
emlékeztet. Erősítsük
meg magunkban a szót: az emlékmű
a fájdalom mellett, és azon felülemelkedve,
az összetartozást
szimbolizálja.
Az 1920. június 4-én aláírt békediktátum
a magyarság számára a
XX. század legnagyobb tragédiája.
A nagyhatalmi gőg és hatalomvágy
mellett a kisebbrendűségi érzéstől
vezérelt mohóság egy befogadó,
belső békét hordozó, kimagasló
kulturális, tudományos,
technikai fejlettséget felmutató államot
tépett darabokra.
Közép-Európa államai természetesen
eltérő módon viszonyulnak
ehhez a gyalázatos döntéshez.
Egyesek önazonosságuk megteremtése
szempontjából meghatározó
eseménynek tekintik ezt a gyalázatot,
elfelejtve azt, mit kaptak a
történelem során közös államunkban.
Mi viszont, megint Wass Albertet
idézve, eképpen válaszolhatunk:
„És üzenem a volt barátaimnak,
/ kik megtagadják ma a nevemet:
/ ha fordul egyet újra a kerék,
/ én akkor is a barátjok leszek.”
Nos, Kedves Emlékezők, mára
fordult egyet a kerék.
A nemzeti emlékezés a Kárpátmedence
közös jövőjét segíti. Az
európai értékek és eszmék pedig
lehetővé teszik, hogy a határok
nélküli Európában a magyarság ismét
együvé tartozzon.
Ez a nemzet bebizonyította,
hogy nyelvéből és kultúrájából
építkezve és erőt merítve, e történelmi
tragédia után képes volt
megújulni. És ez a tapasztalat erősítheti
a hitet, hogy az előttünk álló
történelmi feladatokat is képesek
vagyunk megoldani.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A kettős állampolgárság megszavazása
óta, idén már két magyar
ember tett Nagykanizsán állampolgársági
esküt; mindketten
erdélyiek. Figyeltem az arcukat a
Himnusz hangjai közben, figyeltem
őket az eskütételnél. Elcsuklott
a hangjuk, kicsordult a könynyük.
ők régóta remélték s bíztak benne,
hogy „A víz szalad, a kő marad,
a kő marad.”
És örömmel mondom: jönnek a
többiek is. Júniusban újabb két erdélyi
magyar mondja ki városunkban,
hogy „Isten engem úgy segéljen!”
És tudom: ők ezt nagyon komolyan
gondolják.
Kedves Emlékezők!
Nemcsak Nagykanizsán, hanem
az ország számos városában tesznek
esküt ezekben a napokban a
Kárpát-medence magyarjai.
Így, pünkösdhöz közeledve – talán
nem túlzó a párhuzam – hozzájuk
szól a Csíksomlyói Máriaének:
„Vándorfecske hazatalál, /
édesanyja fészkére száll. / Hazajöttünk,
megáldott a / Csíksomlyói
Szűz Mária.”
Rózsás János író, volt GULAGrab,
a Nagy-Magyarország-emlékmű
szoborbizottságának tagja beszédében
kiemelte:
“Nagy idő telt el hazánk szétdarabolása,
fájdalmas megcsonkítása
után. Hadd emlékezzem
vissza arra a nemzedékre, amelyik
a szörnyű veszteségekkel járó
első világháború után kénytelen
volt szembenézni az ősi magyar
föld szétszaggatásával. Amikor
minden összeomlott és
megrablóink akadálytalanul benyomultak
a védtelen országrészeinkre,
egyre nyilvánvalóbbá
vált a hihetetlen szóbeszéd, hogy
a garázda megszállók birtokba
akarják venni hazánk értékes területeit,
magyar testvéreinket kisebbségbe
taszítva. Tiltakozásul,
mint a népharag megnyilvánulását,
dacosan énekelték elődeink:
„Szőke Tisza haragjában megáradt,
/ Szilaj habja átszakítja a
gátat. / Haragszik, mert azt végezték
felőle, / Hogy a magyar az
oláhnak, / Csehnek, rácnak adjon
jussot belőle. / Tisza vízét
magyar könnycsepp táplálja, /
Nem is volt, és nem is lesz más
gazdája. / Beszélhetnek Párizsban
mit akarnak, / De a Tisza
minden cseppje, / Mindörökre
csak megmarad magyarnak!”
Rémülten hallották a kósza hírt,
hogy a betolakodóknak mérhetetlenül
megnövekedett az étvágya.
Azt akarják a béketárgyalásoknál
hangadó francia Clemenceau-nál
elérni, hogy teljesen osszák fel
az utódállamok között a Kárpátmedencét.
Vízszintes vonallal
meghúzva, a Balatonon is felesben
osztozva, az északi rész a
cseheké, a déli rész pedig a szerbeké
legyen, egészen a Tisza vonaláig,
ameddig aztán előrenyomulnak
a románok, és úgymond
megszűnt a barbár, keletről szalajtott
magyarok uralma a „művelt
kisebbségük” felett. Vala-
Kanizsa – Összetartozás 2 napja 2011. június 9.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Ziegler Anita. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági
ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit
Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Kanizsa – Összetartozás napja 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. június 9.
hogy ez már a – különben tájékozatlan
és hiszékeny – nagyhatalmak
számára is sok volt: Hiszen
a határok átrajzolásával mintha –
igazságot téve – nemzetállamokat
akartak volna létrehozni! Mivel
eltüntethetetlenül, letagadhatatlanul
színmagyar volt az ország
középső része, nem lehetett
kihúzni alólunk az utolsó anyaföldet
is. Így is mérhetetlenül
igazságtalan és kegyetlen volt a
meghozott döntés. Nyiladozó
ésszel emlékszem rá, hogy a felnőttek
egyszerűen nem akarták
elhinni, hogy a mesterséges, önkényesen
meghúzott határvonalak
véglegesek maradjanak. Azt
tartották, hogy mindez csak átmeneti
következménye az elvesztett
háborúnak, a förtelmes
proletárdiktatúra terrorizmusa
miatt rosszhírűvé vált közállapotoknak.
Majd kitisztulnak az
agyak valahol Nyugaton, és mielőbb
igazságot szolgáltatnak a
térdre kényszerített magyaroknak.
Mennyire hittek a háborút,
forradalmat, gazdasági világválságot
túlélt akkori nemzedékek,
de a felnövekvő utódok is abban,
hogy a nemzetközi közvélemény
támogatásával visszaszerezzük
az igazságtalanul elrabolt országrészeket,
és a Kárpátok hegyvonulata
újra hazánk természetes
határa lesz. Nem élt bosszúvágy,
leszámolási szándék a békességre
vágyó nemzetünkben. Az isteni
örök igazságról szólt minden,
erre tanítottak minket tanáraink,
hitoktatóink, szüleink, és erről
szólt a dal: “Nem kell nekünk a
más folyója, / Nem kell nekünk a
mások bérce, / Csak magyar
hegy, magyar róna, / Ahogy az
Isten rég kimérte! / Nem kell nekünk
idegen égbolt, / Egy porszeme
sem a világnak. / Csak az
kell, ami a miénk volt, / Igazságot,
Igazságot Magyarországnak!”
Sok idő telt el az óta, az
Idő kerekét visszafordítani nem
lehet. A huszadik század katonai,
politikai és ideológiai háborúi
végzetes sebeket ejtettek minden
nemzet önérzetén, valamint valós
érdekeiknek érvényesítésében. A
pénz esze vesztett és mindenható
hatalma napjainkban számos helyen
izzó és kiolthatatlan tűzfészkeket
lobbantott lángra, válságokban
vajúdik a világ. Azonban
a mai gondjaink közepette is
emlékezni kell a mindeneknek
kezdetére, a trianoni békediktátum
égbekiáltó igazságtalanságaira.
A felnövekvő magyar nemzedékek
igenis legyenek tisztában
azokkal a végzetes tényekkel,
melyek közel egy évszázada a
magyarság sorsának, mondhatnám
sorozatos tragédiájának
meghatározói. Szólnunk kell azért
is, hogy végre a nyugati államok
vezetői is tudomást vegyenek
arról, hogy mit rontottak el
elődeik a nagyhatalmi gőgjükben!
Az Európai Unió közössége
kikerülhetetlenül kénytelen legyen
szembenézni – a saját jövője,
fennmaradása érdekében is –,
mitől borult fel majd egy évszázada
az egyensúly ezen a tájon!
Molnár V. József néplélek-kutató,
a Magyar Műveltség Kincsestára
Szabadegyetem rendszeres
előadója, a Kárpát-haza egyik
meghatározó szellemi vezetője,
drága zalai testvéreimnek szólította
a megjelenteket a Kárpáthaza
emlékműve előtt. A 91 esztendővel
ezelőtt történt iszonyat
– hogy bennünket 1920. június 4-
én délután 16.32 perckor Wersailles-
ben, a Nagy-Trianon kastélyban
keresztre feszítettek –
nem véletlen – jelentette ki meszszire
hallhatóan. Ennek előzményeit
vázolta fel beszédében a
néplélek-kutató.
Az egyetemes magyar kultúra
értékeinek megtartása és átörökítése
érdekében kifejtett önzetlen
emberi tettekért a Magyar Műveltség
Kincsestára Szabadegyetem
Szellemi Tanácsadó Testülete
2010. december 5-én Nagykanizsán,
Magyar Műveltség-díjat alapított.
A díjakat Balogh László
vállalkozó, Tóth Viktória, Kiss
László és Rajnai Miklós Bánffy
Miklós-díjas bölcsész, a szoborbizottság
szervezője adta át. Díjazottak:
néhai Vitéz Kovács János,
volt doni hős, volt GULAG-rab (a
díjat Gréger Imréné Kovács Ágnes
vette át), Molnár V. József néplélek-
kutató, volt 56-os hős, a Kárpát-
haza szellemi életében végzett
szellemi gyógyító és teremtő-átörökítő
munkásságáért, Rózsás János
író, volt GULAG-rab, a nehézsorsú
emberek és a sorstársak
érdekében önzetlenül végzett
munkásságáért, Baráth Béla zenetanár,
egy emberöltőn keresztül
végzett kiváló és tisztességes pedagógiai
munkásságáért, Csizmadia
Ferenc nyugalmazott zenetanár-
karnagy, egy emberöltőn keresztül
végzett kiváló és tisztességes
pedagógiai munkásságáért,
Rozgics Mária újságíró, aki hihetetlen
szorgalmával, becsületes
emberi kiállásával, a magyarság
érdekeit minden esetben szem
előtt tartva a tisztességes és becsületes
magyar nyilvánosság teremtéséért
nagyon sokat tett.
Végül koszorúzás következett.
Schmitt Pál köztársasági elnök
koszorúját Cseresnyés Péter polgármester,
országgyűlési képviselő
helyezte el az emlékmű talapzatán.
A Hevesi iskola diákjai, Baráth
Béla és dr. Horváth György, Horváth
István Radnóti-díjas versmondó,
a Felsőtemplom Szent Imre
kórusa, valamint Németh Ferenc
zenetanár és hegedűs tanítványai,
a Rozgonyi-, a Kiskanizsai-, a Bolyai
és a Piarista iskola diákjai
műsorukkal valamennyien hozzájárultak
az ünnepség emlékezetessé
tételéhez.
A Nagykanizsaiak a Nemzetért
Hagyományőrző Egyesület a
trianoni tragédia 91. évfordulójára
emlékezett a Nagy-Magyarország
szobornál.
A trianoni diktátum aláírását
1920. június 4-én 12 órára tervezték.
Szerte a történelmi Magyarország
területén megszólaltak
a harangok és szóltak órákon
keresztül. Akkor még nem tudták,
hogy a tényleges aláírás
16.30-kor történt. Ezért, miként
elődeik, 12 órától emlékeztek, s
fél órás váltásban, fekete zászlókkal
álltak díszőrséget. 16.30-
kor, amikor megszólaltak a város
harangjai, nemzeti imáink
eléneklésével zárták a gyásznapot.
A Trianoni Békediktátum aláírásának
91. évfordulója alkalmából
Iharos község önkormányzata
szombaton hívta hazaszerető
polgárait emlékezésre
a Római Katolikus templom
kertjébe.
Az I. Világháborús Emlékműnél
a harangszó, majd a Himnusz
elhangzása után Horváth
Győző polgármester köszöntötte
a megjelenteket. Emlékbeszédet
Rajnai Miklós Bánffy
Miklós-díjas bölcsész, a nagykanizsai
Nagy-Magyarországemlékmű
bizottságának elnöke
mondott.
A trianoni tragédiára
emlékezett a NANEM
Összetartozás napja
Iharosban is
Kanizsa – 4 Városrész 2011. június 9.
A peremkerületek után a belvárosban
folytatjuk sorozatunkat.
Itt is arra vagyunk kíváncsiak,
milyen kérdésekkel keresi fel
a lakosság a képviselőjét. Balogh
László a hármas számú egyéni
választókörzet önkormányzati
képviselője. Jelölőszervezete a
FIDESZ-KDNP.
– Sokféle, nem összeférhetetlen
helyzet, feladat van az életemben.
Matematika-fizika-számítástechnika
szakos középiskolai tanárból
mára a Batthyány Lajos Gimnázium
igazgatója lettem. De büszke
vagyok humánökológusi képesítésemre
és közoktatási vezető oklevelemre
is. Fontos számomra,
hogy a nagykanizsai református
gyülekezet presbitereként is teszem
a dolgomat. Egyházunk presbiteriánus
felépítése modellje az
önkormányzatiságnak is, így vállalkoztam
az önkormányzati képviselőségre,
immár 1998 óta. Az
iskola: oktatás + kultúra + sport és
különösen az ifjúság, így az
OKISB-elnökség szakmaiságomhoz
közel áll. "Civil" politikusnak
tartom magam, aki a sokszínűségben,
sokrétűségben fel tud oldódni.
Fizikatanárként a Pannon Tükör
kulturális folyóirat szerkesztőbizottságának
elnöke lehetek. A családom
a váram. Feleségem Harkány
Judit. Büszkeségünk Anna
lányunk, aki már dolgozó pszichológus,
és Júlia lányunk, aki első
éves joghallgató.
– Mi az elsődleges célja a körzetében?
– A város centrális helyén élek
és dolgozom, talán sokféle közéleti
tapasztalatomnak is köszönhetem,
hogy ismét, már harmadik
alkalommal lettem itt képviselő.
Azaz közvetítő vagyok a belvárosban:
a Fő út vonalában és a tőle
északra fekvő területen: a város
szívében, a belvárosi rekonstrukció
által leginkább érintett helyen.
Együttműködésemet ajánlottam
mindenkinek, különösen azoknak,
akik a keresztény, nemzeti és kanizsai
értékek mellett kívánnak
kiállni. Hiszek abban, hogy Kanizsa
értünk szépül. Tényleg nap,
mint nap járom, látom választókerületemet.
Nyilvános mobiltelefonszámom
és internetcímem révén
mindenki könnyen elérhet.
Elsődleges célom a kanizsai történelmi
városmag megvédése, értékeinek
továbbfejlesztése, a belváros
újra élettel való megtöltése. Jó
lenne, ha a belvárosi rekonstrukció
ütemesen, jó minőségben haladna!
Számomra az esztétikus
környezet az önkormányzatiságtól
függetlenül is cselekvési tér és
cél.
– További konkrét célok?
– Talán egyszer a belső tömbudvarok
rendbetétele is elkezdődik.
Megjegyzem, ezek Nagykanizsa
ékességei lehetnének. A városi
intézmények felújítását elmaradhatatlannak
tartom. De a
lakótelepi környezetre, a zöldterületekre
is oda kell figyelnünk,
van bőven ezekből is választókerületemben.
Mániám a közterületek
fokozottabb takarítása. Bevallom,
mobil és mobilos ember lévén
„forródrótos”, szinte állandó
kapcsolatban vagyok az önkormányzat
városüzemeltető, városfejlesztő
munkatársaival. Néha
unhatják is zaklatásomat, de önkormányzati
képviselőként legfőképp
ez a dolgom: állandó közvetítőként
ott lenni a város életének
jobbá tételében. Messziről jött
emberként (1969-ben költöztünk
át Kárpátaljáról) igazán rácsodálkozhatok
Kanizsa természeti és
épített értékeinek csodáira. Jobban
meg kellene becsülnünk a
Csónakázó-tavat, a Romlottvárat,
„Kanizsa várát”, az 56-os Emlékkertet!
Emlékműveink, szökőkútjaink,
körforgalmaink esztétikusabbá
tétele nem csak pénz kérdése.
Az odafigyelő tisztelet egymásra
és a környezetre, sajnos,
még fejlődést kíván a magyar társadalomban
és Kanizsán is. De
látok pozitív jeleket is … Így lesz
játszótér a Berzsenyi lakótelepen;
viszont még hiányzik út- és járdafelújítás
a Sugár utca elején, a
Rákóczi, a Május 1. és a Muraközi
utcákban. Viszont igaz az is,
hogy a 3-as számú választókerület
kapja a legtöbb ajándékot a
belvárosi rekonstrukcióban. És
még a csatornarekonstrukció is
érint bennünket: így a Rozgonyi
utcát is, ahol remélhető, hogy
lesz védett zebra a Rozgonyi Általános
Iskola előtt, s a Rozgonyi
utca - Sugár utca kereszteződés is
megújulhat, s talán a Magyar utca
elején is lesz változás az útburkolatban…
Csak türelmünk legyen
kivárni! Megjegyzem, a távolról
jövőnek Kanizsa így is egy virágos,
zöld, esztétikus város. Csak
mi, kanizsaiak szeressük még
jobban Nagykanizsát!
– Hogyan látja Kanizsa jövőképét
a kultúrában?
– Kanizsa kulturális centrum,
nem csak azért, mert itt van a Kanizsai
Kulturális Központ. Fakad
ez múltunkból, hagyományainkból,
sokszínűségünkből, abból,
hogy sok a tehetséges ember
Nagykanizsán. Iskolavárosi mivoltunk
is erősíti ezt. Sajnos az
is, hogy nem vagyunk iparváros,
sem katonaváros és egyre kevésbé
kereskedőváros. Úgy tűnik, a
jövőben Nagykanizsa egyre inkább
a szolgáltatások felé fog elmozdulni
városi regionális feladatként.
A kultúrának van olyan
része, mely lehet piaci, de lényegéből
fakadóan nem lehet a kultúrát
csak forinttal (sem euróval)
mérni. A kultúrát kultúremberekkel
kell mérni. Ha belőlük sok
van, akkor jól állunk egy kulturális
felemelkedésben, melyre
szükségünk van. El kellene hinnünk
és fogadnunk, hogy a kultúra
lehet hajtómotor. Nemcsak
szellemi, de gazdasági értéket is
teremthet a kultúra. Meg kell és
lehet győzni a technokrata köröket,
hogy a kultúra segítheti a
gazdasági növekedést is. Így, ha
egy város költségvetésében nagyobb
szerepet kapnak a kulturális
célok, az nem „habzsolás-dőzsölés”,
hanem kitörési pont. Hiszek
abban, hogy Kanizsán ilyen
szempontból jó úton járunk. Van
jó kulturális infrastruktúránk,
vannak kultúrembereink, s eddig
még költségvetési kondícióink is
jól szolgálták szép kulturális céljainkat.
Ha felemelkedő stratégia
mentén gondolkodunk, ez a jövőben
is így lesz. Jó lenne elmozdulni
a minőség irányába az igényesség
jegyében - tudva azt,
hogy a kultúra nem lehet az elité.
Szükség lesz a jövőben is a színvonalas
szórakoztató, látvány- és
nagyrendezvényekre. Talán itt
van hiány: kellene a jövőben
Nagykanizsán egy multifunkcionális
sportcsarnok, amely például
nagykoncertnek, tömegrendezvényeknek
is helyet adhatna. A
meglévő közösségi tereink jók
(de soha nem elegek…), csak
jobban kellene megtölteni és kitölteni
őket. A kultúrában is egyre
nagyobb szerepet játszik a digitalizálás.
De csak úgy szabad
modernizálni, hogy figyelünk
meglévő és megőrizhető kulturális
örökségünkre. A kultúrára
szüksége van az egyénnek, hogy
teljes életet élhessen, ugyanakkor
nagy szerepe van a munkahelyteremtésben
és a gazdasági növekedés
elősegítésében is (bármilyen
Belvárosi tömbudvarokról, kultúráról, „kanizsaikumokról”
Fotó: Bakonyi Erzsébet
furcsán hangzik sokak számára…).
Ma az európai uniós GDP
3,3 százalékát, a munkahelyeknek
pedig 3 százalékát a kulturális
és kreatív szektor termeli. A
jövőben várható (remélhető),
hogy Kanizsán is még inkább
ilyen irányban kell elindulni. Ezt
várja tőlünk a városlakosság, regionális
környezetünk, akár a
környékbeli fürdőhelyek. Régen
a vasúton voltunk nagyok, a jövőben
kulturális értelemben is
megállító helynek kell lennünk.
Ehhez kanizsai karakterisztikumokra
van szükségünk, ún.
„kanizsaikumokra”. Például kanizsai
kulturális jövőképemben
szemem előtt lebeg, amint: a
Csónakázó-tavon úszó sárkányhajón
egy lovon ül Erdősy Eugénia,
miközben dödöllét és répát
eszik és kiskanizsai lilahagymát
árul, s mindezt versmondók, zenészek,
igricek kórusa kíséri… –
szoktam mondani.
– És mi van a gazdasággal?
– Persze, programunk van, s a
"mindenséggel is mérhetjük
magunkat". De el kell ismernem
(nem gazdasági szakemberként)
ezen a téren jogos a
kanizsai emberek hiányérzete.
Bizony, kellene több száz hektár
szabad földterület, ami joggal
várhatna tőkebefektetőkre
(én hiszek a magyarban…).
Egyesek szerint kedvezőbb
iparűzési adóra, jobb infrastruktúrára,
munkára éhesebb
polgárságra is szükség lenne.
Bizony városmarketingben van
mit pótolnunk. Imázsunkban a
meglévő értékeink mellett jobban
kellene hangsúlyoznunk kifelé(!)
is az autópálya meglétét,
az utak kereszteződését, a határok
közelségét, a pannon dombok
lágy lankáit… Egyébként
mindkettőre szükségünk van:
kultúrára és gazdaságra is.
Hadd mondjak egy szemléletes
példát, hogy összefügghet a
kettő. Nagykanizsán 123 út
menti kereszt van: ez nagyon
sok. Mert Nagykanizsa utak,
pontosabban öt út kereszteződésében
fekvő város. Tehát kulturális
érték és kiváló infrastruktúra
lehet nem ellentmondó,
de egymást kiegészítő elem
még a városimázsban is. Elismerem,
én kultúrahívőként kevésbé
tudok küzdeni a munkahelyteremtésben.
De a kultúra
nem "habzsolás - dőzsölés", hanem
szükséges lételem jobb
életünkhöz.
Kanizsa – Ünnep 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. június 9.
Megszólalnak a harangok
mindkét napon. Jelzik: ünnep van.
Hívogatnak, mert ünnepszentelésre
vár életünk Ura. A templomokban
megszólal az orgona, felcsendül
az ének, imádságra kulcsolódnak
a kezek, hangzik Isten igéje.
Vár az Úr megterített asztala.
Krisztus kínálja testét és vérét, a
vele való teljes közösséget. Akinek
megadatik, ilyenkor csodát élhet
át. Nem olyant, melyen, mint kívülálló
döbben meg. A csodát önmagában,
személyére, életére nézve
tapasztalhatja meg.
Miközben hallunk a közel 2000
– évvel ezelőtti első pünkösd csodájáról,
magunk is részeseivé lehetünk
ismét. A templom csendjét
ugyan nem fogja felverni zúgó
szélvihar, s kettős tüzes lángnyelvek
sem jelennek meg fölöttünk.
Mégis tapasztalhatjuk azt, amit
egykor a jeruzsálemi forgatagban
Péter apostoli bizonyságtételére
figyelők: mintha szíven találna a
Jézus kereszthaláláról és feltámadásáról
szóló hír. Nem azért, mert
még soha nem hallottuk, hanem,
mert nem ért a szívünkig, hogy
valójában mindehhez közünk
van.
Bár hosszú évek, elmulasztott
ünnepszentelések után egyre többen
mondhatnánk majd el: eljött a
pünkösd napja, számomra is. Kérdések
törnek fel szívünk mélyéből:
mit tegyünk? S halljuk az
apostoli biztatást: „térjetek meg,
és keresztelkedjetek meg valamennyien
az Úr Jézus Krisztus nevében
bűneitek bocsánatára és
megkapjátok a Szentlélek ajándékát.”
(Ap. Csel 2, 38) Ma egészen
személyesen így érinthet a felszólítás:
te már részesültél a keresztség
szentségében, térj hát életed
Urához, Jézus Krisztushoz! Igen,
mert arra ébresztett rá a Szentlélek
ezen az ünnepen, hogy más lélek
lakozik már Benned! Szorongat a
félelem, az aggodalmaskodás lelke.
Úgy gondolod, se embered, se
Istened nincs, aki megértsen?
Egyedül maradtál, megfeledkeztek
rólad, rád nehezülnek rendezetlen
viszonyaid? Nyomaszt a
megélhetés, a betegség gondja?
Lehet, hogy egészen közeli a
gyász okozta seb a szíveden! Érzed,
zsákutcába futott az életed.
Sokáig úgy tűnt, hogy a magad
választotta út jelenti számodra
szabadságodat. Végül összekuszálódott
minden benned és körülötted.
Látod, hogy másként kellett
volna tenni? Úgy érzed, ebből már
nincs kiút? Valójában rádöbbensz,
elfogyott a hited, keresed a helyes
utat. Ne felejtsd: Isten megelőzött
szeretetével, amikor még nem is
tudtál róla! ő tekintett rád és így
szólt: „Ne félj, mert megváltottalak,
neveden szólítottalak téged,
enyém vagy!” (Ézs 43,1)
Milyen különös, Pétert és tanítványtársait
is kétségek, félelmek
között látjuk pünkösd előtt. Pedig
már több ízben megjelent számukra
a Feltámadott. Egyenként
és együtt is végtelen türelemmel
és tapintattal győzi meg őket,
hogy ő áll előttük, akit szenvedni
és meghalni láttak. Akit félelmükben
magára hagytak, vagy
megtagadtak. Mégis, engedelmeskednek
a feltámadott Jézus
Krisztus parancsának. Nem távoznak
el Jeruzsálemből, imádságos
közösségben várják a Pártfogó,
a megígért Szentlélek eljövetelét.
A tanítványsághoz, a tanúvá
váláshoz annak az ígéretnek a beteljesedésére
van szükségük, melyet
így kaptak a Mesterüktől:„
íme, én elküldöm nektek,
akit Atyám ígért, ti pedig maradjatok
a városban, amíg fel nem
ruháztattok mennyei erővel.” (Lk
24, 49)
Eljött a pünkösd napja, a
„mennyei erő” áradása kiűzte az
önmaguk féltését, a bátortalanságot.
Megtörtént a csoda. Az
egyszerű, de szívből jövő apostoli
bizonyságtétel nyomán háromezer
ember megkeresztelkedett.
Megszületett a keresztény
egyház, s a Krisztust követők ma
a földkerekség minden táján
együtt könyörögnek: jövel
Szentlélek Úristen, töltsd be szíveinket
bőven! Így „a Lélek gyümölcse:
szeretet, öröm, békesség,
türelem, szívesség, jóság,
hűség, szelídség, önmegtartóztatás”
(Gal 5, 22) - bennünk és közöttünk
is áldottá teheti az életet.
Örömmel vallhatjuk: Krisztusban
bűnbocsánatunk, örök életünk
van. Erről szól Túrmezei
Erzsébet „PÜNKÖSD UTÁN” –
című verse:
„Pünkösd előtt – sóvárgás titkos
mélye / Pünkösd előtt – ígéretek
zenéje / Pünkösd előtt – esedezés,
esengés / Pünkösd előtt – halk hajnali
derengés / Pünkösd előtt –
szent vágyak mozdulása / Pünkösd
előtt koldusszív tárulása / Csendesen
várni – várni, hinni, kérni! /
Aztán – boldog pünkösd utánba érni!
// S pünkösd után – szent égi
erőt - vetten / pünkösd után – Lélekkel
telítetten / pünkösd után –
bátor tanúvá lenni/ pünkösd után –
szolgálni, égni, tenni, / pünkösd
után – régit kárnak ítélni, / Krisztusnak
élni és másoknak élni, /
minden mennyei kincset elfogadni,
/ és pünkösd után – adni, adni,
adni!”
Deme Dávid
„…Eljött a pünkösd napja”
(Apostolok Cselekedetei 2, 1)
Kanizsa 6 – Krónika 2011. június 9.
150 éve adták át a Déli Vasút
Budapest-Nagykanizsa vasútvonalát.
Az évfordulóra készült
vándorkiállítás a budapesti Déli
pályaudvar és Székesfehérvár
után Nagykanizsán is megtekinthető
június 19-ig. A kiállítás része
annak a nagyszabású ünnepségsorozatnak,
amellyel az egykori
Déli Vasút és a Buda-Kanizsa
vasútvonal megnyitásának
állít emléket a MÁV Csoport.
A nagykanizsai vasútállomás
kultúr-várótermébe érkezőket elsőként
Dr. Sági Zoltán, vezérigazgató-
helyettesi tanácsadó köszöntötte.
A megnyitón Zaránd György,
a MÁV-GÉPÉSZET Zrt. vezérigazgatója,
Cseresnyés Péter polgármester,
Hackl Mónika, a MÁV
társasági kommunikációs osztályvezetője
és Dr. Krámli Mihály, a
Magyar Műszaki és Közlekedési
Múzeum főigazgatója mondott ünnepi
beszédet.
Zaránd György történeti áttekintését
követően elmondta: fontos
fejlesztés előtt áll Kanizsa területe.
Idén szeretnék elkezdeni a MÁV
Gépészet telephelyének korszerűsítését,
és bízik abban, jövőre az
alapkőletételre is sor kerül.
Cseresnyés Péter beszédében kiemelte:
a kanizsaiak érzik, hogy a
Vasút, mely jelentős kereskedelmi
csomóponttá tette a múlt században
Nagykanizsát, és meghatározó
munkakultúrát adott mindig a városnak
–, továbbra is számít Nagykanizsára.
Az évforduló is bizonyítja,
hogy Nagykanizsa vasutas
szempontból is nagyon fontos központja
volt az országnak. 1861 tavaszán
futott be az első vonat Budára
egy gabonaszállítmánnyal, és
innét kezdve datálhatjuk azt a fejlődést,
amely kereskedővárossá
tette Kanizsát. Reméli – jegyezte
meg –, városunk kereskedelmi
központ maradhat továbbra is, hiszen
folyamatos tárgyalások zajlanak
Horvátország EU-hoz történő
csatlakozásának időpontjáról. Ha
ez bekövetkezik, Nagykanizsa és a
nagykanizsai vasútállomás csomópont
szerepe is fel fog ezáltal értékelődni.
Ahogy hallottuk, a Vasút
számít ránk, a kanizsai polgárok
viszont számítanak a Vasútra, hiszen
jól működő vasút, MÁV nélkül
egy komoly gazdaság nem
képzelhető el.
A Vasút szolgálatáért, különösen
a nagykanizsai Vasútállomás
és a Budapest-Nagykanizsa vasútvonal
fejlődése érdekében végzett
kiemelkedő munkájáért az ünnepségen
négy személy – Soósné
Macsek Rozália anyag- és eszközgazdálkodó,
Körhöcz Mihály vontatási
reszortos, Osvárt Sándor reszortos
és Máthé István nagykanizsai
forgalmi csomópontvezető –
elnök-vezérigazgatói jutalomban
részesült. Elismerő oklevelet és
emlékplakettet kilencen – Balogh
István nyugdíjas MÁV műszaki
főfelügyelő, Bódis László jegyvizsgáló,
Kapusi Győző területi
műhelyvezető, Kobráné Sándor
Ilona vezénylőtiszt, Koros Flórián
mozdonyvezető, Lőrinc János
járműszerelő, Mercz Ferenc kocsivizsgáló,
Ódor Istvánné utánfizetési
pénztáros és Pulai László
mozdonyvezető – kaptak. Emléklapot
és emlékplakettet – Kámánné
Szép Terézia intézményvezető,
Gáspár István, a dombóvári Körzeti
Járműfenntartási Központ vezetője,
a Nagykanizsai Civil Kerekasztal
Vasútbarátok és Vasútmodellezők
köre és a Rail Cargo
Hungaria Zrt. képviselője vett át
Zaránd György vezérigazgatótól.
A Magyar Műszaki és Közlekedési
Múzeum vándorkiállítását dr.
Krámli Mihály, az intézmény főigazgatója
nyitotta meg. Beszédében
kiemelte, hogy a Déli Vasút
balatoni üdülőforgalmának korabeli
színes reklámplakátjai külön
érdekességként tekinthetők meg a
vándorkiállítás eredeti engedélyokmányai,
menetrendjei, mozdonyfotográfiái
mellett.
Az évforduló kapcsán a kanizsai
vonal több pontján kerül sor ünnepi
programokra a nyáron. Június
25-én például „megy a gőzös Kanizsára”,
hiszen gőzvontatású
nosztalgiavonat indul a Déliből –
Székesfehérvár és Siófok érintésével
– Nagykanizsára, majd este
vissza. Az ünnepséget a Nagykanizsai
Vonósok műsora és Ladola József
versmondása színesítette.
B.E.
Kanizsára ért a Déli Vasút
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Együttműködési megállapodás
jött létre Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzata
és a Zala Megyei Kereskedelmi
és Iparkamra között. A megállapodást
Cseresnyés Péter polgármester
és Mazzag Ferenc írta
alá a Vasemberház Dísztermében
rendezett ünnepségen, ahol
átadták a Szakma Kiváló Tanulója
Verseny díjait is.
Az együttműködés célja Zala
megye, különös tekintettel Nagykanizsa
és térsége gazdasági fejlesztésére
irányuló közös tevékenység
kereteinek a rögzítése, az
új szemléletű patrióta gazdaság kiépülésének
és fejlődésének segítése.
A ZMKIK vállalja az önkormányzat
illetékességi területén lévő
kamarai tagvállalkozások működési
feltételeinek javítását, az új
vállalkozások létesítésének elősegítése
érdekében szolgáltató irodát
működtet a városban.
Megnyitó beszédében Cseresnyés
Péter elmondta, a közös munka
évekkel ezelőtt elkezdődött a kamara
által összefogott vállalkozókkal
és a kamara vezetőivel. Ennek
eredményeként a város több olyan
előremutató intézkedést tud felmutatni,
amelyek a helyi vállalkozók
helyzetét könnyítik. Apéldák felsorolása
végén hozzátette: ebben az
évben közel 50 millió forintot ad az
önkormányzat közvetlenül munkahelyteremtő
támogatásként a vállalkozásoknak.
Az aláírással – melyet
több hónapos tárgyalás előzött meg
–, is kifejezik, a város és a kamara,
a város és a vállalkozók egymásra
vannak utalva.
Mazzag Ferenc köszöntőjében kiemelte,
szeretnék, ha a Széll Kálmán
Terv minél gyorsabban valóra válna,
mert a vállalkozásoknak nincs idejük
várni. Már korábban is említette,
Nagykanizsa fejlődésre van ítélve. A
város nem fog lemaradni, és az önkormányzat
vezetésében is kialakult
egy nyugodt környezet, ami megadja
az alapot a fejlődéshez. Az együttműködés
aláírásával is ezt a fejlődést
szeretnék elősegíteni.
Az aláírást követően a Szakma
Kiváló Tanulója versenyen döntős
helyezést elért Zala megyei diákoknak
és felkészítő tanáraiknak Cseresnyés
Péter és Mazzag Ferenc jutalmat
adott át. Olyan fiatalembereket
köszönthettek, akik tanulmányaikat
mesteri módon sajátították
el és kiváló vizsgát tettek. A Budapesten
4. alkalommal megrendezett
versenyt 31 szakmában hirdették
meg, melyre 4000 tanuló jelentkezett.
Zala megyéből 19 tanuló jutott
be az országos megmérettetésre.
B.E.
Megállapodás a megyei kamarával
A TISZK Szakképzési Akadémia
előadásait hallgathatták meg
a pedagógusok és a meghívott
vendégek a Vasemberházban.
Köszöntő gondolatai után
Mérksz Andor ügyvezető igazgató
át is adta a szót Cseh Györgyinek –
az egyik kanizsai kft. tanácsadójának
– aki „Ne csak érezze, tudja
is” címmel prezentálta a kompetencia
mérésének és fejlesztésének
módjait. Dr. Budaváriné Lakner
Zsuzsanna könyvtáros, nyelv-és
beszédfejlesztő, a Cserháti szakközépiskola
tanára pedig a „Szövegértés
vizsgálata szakiskolások
és szakközépiskolások körében
szakszövegek felhasználásával”
címmel adta át ismereteit a hallgatóságnak.
Z.A.
A szakképzés
fontosságáról
Kanizsa – Krónika 7
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. június 9.
Június 16-án, csütörtökön fél
6-ra egy-egy szál virággal hív az
''56-os emlékkertbe a Nagykanizsai
Polgári Egyesület. Arra a
megemlékezésre, melyen a mártír
miniszterelnök és a forradalmat
követő megtorlás valamennyi
áldozata előtt fejet hajtunk.
Idén pedig – az igazságérzet parancsának
engedve – nem általánosságban,
hanem név szerint szólunk
ötvenhat hóhérairól is. „Mert
a bűn az csak bűn marad” – áll a
Nagykanizsai Polgári Egyesület
meghívóján.
K.H.
„Neveket akarok hallani”
Az Arany János Kollégiumi
Program előrelépéseit, valamint
a jelentősebb tanulmányi versenyeredményeket
ismertették a
Zsigmondy-Széchenyi szakközépiskolában.
Volt, aki a képzőművészetekben
tűnt ki, de a közismereti
tantárgyakban is jól
szerepeltek az intézmény diákjai.
Mint Bene Csaba iskolaigazgató
elmondta, több tanulmányi versenyen
is jeleskedtek tanulóik, így a
biológia, a fizika és matematika,
de a német nyelv és a képzőművészet
területén is. Ismertették továbbá
az Arany János Kollégiumi
Programot, amelyben a kezdetekkor
huszonöt, jelenleg tizennyolc
halmozottan hátrányos helyzetű
tanuló vesz részt. Az egy év alatt
kirándulásokon, szakkörökön és
sítáborban is szerezhettek élményeket
azok a diákok, akik vállalták,
hogy beköltöznek a kollégiumba,
és a beszámoló szerint nevelésükben
és tanulmányaikban is
jelentős fejlődés volt tapasztalható.
Összesen tíz iskola szerepel a
programban, a Dunántúlon a Zsigmondy-
Széchenyi szakközépiskolán
kívül még a pécsi Gandhi gimnázium
és a szekszárdi I. Béla
gimnázium csatlakozott. Az ötéves
program a jövő tanévben is folytatódik,
és remélik, hogy minél több
zalai diák jelentkezik a kollégiumba
– Kanizsa esetében a Zsigmondy-
Széchenyi középiskola
kollégiumába.
Atanulmányi versenyek eredményei
a következőképpen alakultak:
Jónás Adrienn, az egyik bank
Fáy András alapítványának pályázatán,
képzőművészeti kategóriában
első helyezést ért el. Felkészítője
Földvári Zsuzsanna. A Duna
Ismerettár országos versenyen ötödik
helyezett lett Bokros Alexandra,
Lenk Anaii és Markotán Marietta,
ugyanezen verseny nemzetközi
döntőjén különdíjjal első helyezést
értek el. Felkészítők: Juhász
Judit, Dr. Antal Anikó, Szemmelveisz
Ildikó. A Goethe Intézet
által szervezett országos szakiskolai
német versenyen negyedik helyezést
ért el Dúzs Tamás és Bogdán
József. Felkészítők: Németh
Dóra és Berke Ulrike. Az OSZTV
(matematika-fizika) országos döntőn
kilencedik helyezett (területin
második hely) Kőszegi László, a
területi döntőn pedig tizenkilencedik
Horváth Gergő lett. Felkészítők:
Hajasné Harsányi Andrea,
Cseke István, Cseke Istvánné. A
Megyei Fizika Versenyen harmadik-
negyedik helyezett lett
Porgányi Gergő, felkészítője
Belák Péter. Az Implom József
Helyesírási Verseny megyei fordulóján
Simon Klaudia harmadik, Sebestyén
Nikolett pedig ötödik lett,
felkészítő tanáruk Partiné Pataki
Gabriella. A Megyei Biológia Versenyen
első Varga Patrícia, harmadik
Sebestyén Alexandra és
Hóbor Edina, a negyedik helyezést
pedig Laczó Gergő és Kecskés
Luca érte el. Felkészítő tanáraik
Fenyvesi János, Gubricza Balázs.
Végül a Kanizsa TISZK „I. Kreatív
Csibecsőr” városi pályázatán
Bogdán Teréz különdíjban részesült.
Z.A.
Szorgalmasak a Zsigmondy-Széchenyi középiskolában
MEGHÍVÓ
A Nagykanizsai Evangélikus Társegyházközség
Gyülekezeti Napjára
„AHOL AZ ÚR LELKE, OTT A SZABADSÁG” avagy:
„Lélek - jelen - lét!”
2011. június 13. Pünkösdhétfő
Nagykanizsai Evangélikus templom és Gyülekezeti Otthon
(Csengery út 37.)
9.30 Gyülekezés, énektanulás;
10.00 Úrvacsorai ünnepi istentisztelet: Dr. Szabó Lajos a Hittudományi Egyetem
rektora és Szabóné Mátrai Marianna a Hittudományi Egyetem Gyakorlati
Intézetének igazgatója;
11.30 Gryllus Dániel és Vilmos Kossuth díjas zenész, a Kaláka együttes tagjai
muzsikálnak a gyerekeknek a Gyülekezeti Otthonban.
12.00 - 14.00 Ebéd a helyszínen.
(Reménység szerint jó idő esetén a templomkertben, bográcsos.)
14.00 - 15.00 Dr. Blatniczky László budai gyermekorvos előadása:
"Hagyd az Úrra a te utadat - 35 év a gyermekek szolgálatában".
15.30 - 16.30 Gryllus koncert a templomban;
17.00 - 18.00 Aradi György Bp. Fasori lelkész előadása:
Indonéz úti beszámoló:
"Keresztyén misszió a világvallások sűrűjében" címmel.
18.00 Áhítat: Dr. Szabó Lajos és Szabóné Mátrai Marianna;
19.00 "MISKA" (Mi Isten követői vagyunk") koncert az ifjúságnak;
Kicsiknek kézműves foglalkozás.
Mindenkit szeretettel várunk!
Erős vár a mi Istenünk!
Elérhetőség: Deme Dávid, mobil: 06 20 8243128, email: david.deme@lutheran.hu
Vérüket adják a köztisztviselők
Kanizsa 8 – Krónika 2011. június 9.
Az önkéntesség jegyében városunkban
is megtartották az első
Köztisztviselői Véradó Napot,
melynek alkalmával a Polgármesteri
Hivatal dolgozói segítettek
az életek mentésében.
Mint Rigó Csaba kormánymegbízott
elmondta, a kezdeményezést
a Zala Megyei Kormányhivatal
szervezte, és abból indultak ki,
hogy 2011 az önkéntesség éve, így
sok más önkéntes akció mellett
most a véradás fontosságára hívják
fel a figyelmet. – Zala megyében
előzetesen kétezer hatszázan jelentkeztek,
Zalaegerszegen és Keszthelyen
pedig kétszáztizen jelentek
meg. Kanizsán is hasonlóan jó
eredményekre számítunk, eddig kilencvenöten
adtak vért. Az a cél,
hogy, aki teheti, a köztisztviselői
szférából is segítsen a véradással.
Az akció természetesen önkéntes,
mint ahogy az volt a szemétszedési
felhívás is, és lesz még június végén
egy országos parlagfű-mentesítési
esemény, ugyancsak az önkéntesség
jegyében. – foglalta össze
Rigó Csaba. Avéradás főleg nyáron
fontos, hiszen ekkor kevesebben
adnak vért és több a baleset, így
nem volt véletlen a nyár eleji időpont.
Egy-egy véradás alkalmával
négy és fél deciliter vért vesznek le
a jelentkezőtől, nők évente háromszor,
férfiak pedig ötször segíthetnek
ezzel a tevékenységgel. Városunkból
elsőként Cseresnyés Péter
polgármester jelentkezett a nemes
feladatra, és elárulta, most először
tartja karját a véradó tű elé. Elmondta,
hogy fontosnak tartja a
véradást, hiszen nagyobb műtéteknél
és a gyógyszerek gyártásnál is
nagy szerepet játszik, sok esetben
közvetlenül életet menthet a vér.
Z.A.
Fotó: Ziegler Anita
Két évfordulót is ünnepel
idén az Igricfesztivál, hiszen
ötödik éve rendezik meg a nyári
koncerteket, valamint huszonöt
éves a névadó Igricek
együttes. A három napos fesztiválon
számos folk és világzenei
együttes szolgáltatja majd a
talpalávalót a Magyar Plakát
Ház udvarán felállított színpadon.
Június tizedikén, tizenegyedikén
és tizenkettedikén rendezik
meg idén az Igricfesztivált,
amely az énekelt vers, a folk és
a világzene képviselőinek találkozója.
A rendezők minden évben
törekednek arra, hogy kanizsai
vagy a városhoz kötődő
együtteseket hívjanak meg a
rendezvényre. Idén olyan formációk
is fellépnek, akik nemrég
adtak ki új lemezt, így az első
napon a Fabula Rasa és Szirtes
Edina Mókus formációja lép fel,
majd őket követi a Csík zenekar,
késő este pedig a Kanizsa Csillagai
lép a pódiumra. A második
napon a helyi Kazsinka zenekar
műsorával indul a folkkavalkád,
majd az Igricek együttes
zenéjét lehet meghallgatni,
őket követi a Rendhagyó Prímástalálkozó
– akiknek új lemezét
beválogatta a brit Songlines
szaklap a legjobb újonnan megjelent
albumok közé –, és zárásként
a Firkin zenekar ír kocsmabuliján
rophatja a táncot a közönség.
Az utolsó napon gyermekprogramokra,
családi rendezvényekre
lehet ellátogatni,
valamint az énekelt versnek hódolva
Nyeső Mari koncertje,
Dinnyés József műsora, valamint
a Kaláka Együttes családi előadása
szórakoztatja a gyerekeket
és szüleiket. Emellett bábszínház-
előadás és kézműves foglalkozások
nyújtanak kikapcsolódási
lehetőséget a kicsiknek.
Mint Farkas Tibor, a HSMK
igazgatója elmondta, a három napos
fesztivál költségvetése megközelítőleg
négy és fél millió forint.
Z.A.
Folkos
ritmusok a
hétvégén
Második alkalommal rendezték
meg a Batthyány gimnázium
Öregdiák Találkozóját, amelyre
az egykori batthyánys, landleros,
irányis tanulókat várták
nosztalgiázásra, közös emlékek
megidézésére.
„Bennünk van a BLGén” szlogennel
szombaton már délelőtt elkezdődtek
a programok a HSMK színháztermében,
amelyeken a gimnázium jelenlegi
diákjai különféle kulturális
előadásokkal csillantották meg tehetségüket
a közönségnek. Rápirítva az
egyik ismert tehetségkutató műsorra,
volt Csillag hullik – produkció, de
többek között hastáncosok is szórakoztatták
a vendégeket. Délután a
Batthyány gimnázium aulájában terjengett
a virágcsokrok illata, ide várták
azt a nyolc osztályt, amelynek
öregdiákjai hosszú évek óta most találkoztak
újra. Balogh László igazgató
köszöntötte a vendégeket, és elmondta,
a mai diákok is ugyanolyan
tehetségesek, mint az öregdiákok, s
ez jelentheti a folytonosságot és az
erőt az intézmény életében. – Arra
vagyok talán a legbüszkébb, hogy ennek
az iskolának lelke van. Ez sok
mindenben kifejeződik, például abban,
hogy minden évben évkönyvet
állítunk össze, és több, az iskolánkhoz
kötődő könyv kiadását is támogattuk,
valamint terveink között szerepel az
Emlékfal létrehozása, Szemenyey-
Nagy Tibor képzőművészeti alkotása.
Az iskolát érzékelhető örömmel kell
megtölteni. Az öröm a diák számára
a siker élményként való megélése, s
így lehet az iskola maga is ünnep. S
tudjuk, az ünnepben az ember számára
teljes gazdagságában tárul fel az
élet szent dimenziója. Ezért is van
szükség az ilyen diákünnepekre is, és
ennek a rendezvénynek lesz folytatása
a jövőben is. – mondta el bevezető
gondolataiként Balogh László. Molnár
Lászlóval, a Batthyány Öregdiák
Egyesület elnökével együtt átnyújtották
a Pro Scola díjat Tóth Eszternek,
jelenlegi batthyánys diáknak az iskolai
közösségért végzett aktív tevékenységéért.
Az eső pedig hiába kopogott a
Batthyány ablakain, az öregdiákok
kellemesen töltötték a délutánt.
Különféle nosztalgiaórákon vehettek
részt, így Szebenyi Mária, dr.
Márkus Ferenc, prof. Dr. Kovács
László és Szalay István tanóráit
hallgathatták meg a résztvevők. A
viszontlátás izgalmait pedig egy
hamisítatlan menza-vacsorán pihenhették
ki a résztvevők.
Z.A.
Úgy volt, mint rég
Fotó: Ziegler Anita
Kanizsa – Krónika 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. június 9.
hirdetés
A Magyar Könyvkiadók és
Könyvterjesztők Egyesülése már
több évtizede, 1929 óta rendezi
meg az Ünnepi Könyvhetet,
mely mindenekelőtt a kortárs
magyar irodalom, a kortársírók
ünnepe és seregszemléje nemcsak
a fővárosban, hanem szerte
az országban. Akönyvhét eseményeihez
kapcsolódnak a 10. alkalommal
megrendezésre kerülő
Gyermekkönyvnapok.
Városunkban az Ünnepi Könyvhétnek
a Deák tér adott otthont, az
első könyvbemutatóval, Polgár
József Tomboló hormonok című
kötetével azonban már előző este
megismerkedhettek az érdeklődők
a Honvéd Kaszinó Tükörtermében.
A könyvből Ritecz Rita versmondó
olvasott fel részleteket, az
íróval Halmos Ildikó intézményvezető
beszélgetett.
A téren felállított könyvsátrakat
napközben iskolai csoportok látogatták,
akiknek a könyvtár munkatársai
felolvasási lehetőséget és játékokat
ajánlottak. A bekapcsolódók
könyvjutalomban részesültek, melyet
a Deák Könyvesház ajánlott fel.
Az újak mellett kedvezményes
könyvek böngészdéje is várta a látogatókat,
de beiratkozási és kölcsönzési
lehetőséggel a Mozgókönyvtár
is kinyitott a téren. Itt mutatták be
Nagy M. Katalin Meseország álommeséi
című meséskönyvét.
Délután Erdős Attila és Riersch
Zoltán is dedikálta köteteit, este
Iványi Miklós Életed gyümölcsei
című könyvét mutatták be a Honvéd
Kaszinóban.
Péntek délelőtt Vértes Judit A
négy gyöngyszem és még egy című
meséskönyvével ismerkedhettek
a könyvsátornál. A fővárosban
élő kanizsai származású szerző
harmadik könyvével mutatkozott
be most Nagykanizsán. A karácsonyra
elkészült meséskönyv bevezető
soraiban így vall magáról:
„Csúnya, lusta, rossz nagymama
vagyok. Úgy látszik, örökül én nem
sokat hagyok. Nem vezettem naplót
az öt „kis” unokámról, a hétköznapi
csodákról, az ünnepi pillanatokról,
a sok közösen megálmodott
meséről. Szeretném ezt –
így az ünnepek előtt – részben pótolni.
Küldöm a bohókás, képes füzetecskét
– a majdnem könyvet karácsonyi
ajándékként: Fruzsinak,
Bencének, Blankának, Lilikének és
Viktor-Atinak. Küldöm a verseket
és a meséket sok szeretettel az ovisoknak,
kicsiknek és nagyoknak.
Így lesz nyugodtabb a nagymamai
lelkiismeretem, és így lesz fényesebb
az én ünnepem is.”
A könyvhét nagykanizsai rendezvénysorozata
két könyvbemutatóval
zárult szombat délután.
Szabadi Tibor Első ainu – eszperantó
– magyar – angol szószedetés
kifejezés-gyűjtemény című kötetét
dr. Dobó László mutatta be a
Honvéd Kaszinóban. A műfordítóval
Halmos Ildikó intézményvezető
beszélgetett, a kötetből Kocsis Edit
versmondó olvasott fel részleteket.
Az idei könyvünnepen az eszperantó
műfordítótól a 9. nyelvészeti
tájékoztató füzetet vehette kezébe
az olvasó. A szerző célja nem az
ainu (ajnu) beszéd elsajátítása, hanem
egy távolkeleti nyelven való
tájékozódás. Az ainu nép Japán
második legnagyobb számú kisebbsége.
Valószínűsítik, kapcsolatban
állhattak a tungu, altáji népekkel
és Szibéria uráli lakosságával.
Az ainu bennszülött vadászó
nép volt Kr. u. 710-94 idején. Japánban
mára különböző előrelépések
történtek a nyelv felélénkítése,
a megőrzött kultúra folytatása és a
hagyományos táncszertartások területén.
D. Nagy Imre orvos-író A gyanakvó
ember. Bertha Bulcsu élete
című kötetével a Halis István Városi
Könyvtárban ismerkedhettek
meg az irodalomkedvelők. Nagy
Imre orvosi hivatása mellett a magyar
irodalom népszerűsítésével is
foglalkozik. Évek óta arra törekszik,
hogy a kiváló kortárs írókat,
többek között a nagykanizsai születésű
Bertha Bulcsút, a rangjuknak
megfelelő elismerés illesse. A
kétórás beszélgetésen – melyet
Kardos Ferenc igazgatóhelyettes
vezetett –, azt is elmondta, azért
adta ezt a címet az új könyvének,
mert Bertha Bulcsu egész életével
azt bizonyította, hogy fenntartásokkal
kell fogadnunk mindent. ő
született gyanakvó volt, mindig
egy kisember szemszögéből figyelte
a történéseket. Költőként kezdte
pályafutását, versei zalai újságokban
láttak napvilágot az 1955-56-
os években. Atárcaíró, az esszéista,
a publicista emlékét olyan kötetek
őrzik például, mint a Willendorfi
Vénusz, vagy az Írók, színészek,
börtönök. A könyv gazdagon mutatja
be Bertha Bulcsu életművét,
életútját, baráti körét, Gyurkovics
Tibort, Lázár Ervint, Szakonyi Károlyt,
Kiss Dénest és másokat.
B.E.
Ünnepi könyvhét Nagykanizsán
Digitális orgonával gazdagodott
a Nagykanizsai Szent József
plébániatemplom palini filiája.
Az új kincset liturgián kívül,
Martonné Németh Mária kántorkarnagy
jótékonysági koncertjén
hallgathatták meg az érdeklődők.
Ahangverseny bevételét az egyházközösség
az orgona árának törlesztésére
fordítja. A műsorban
megszólaltatott művek alkalmat
teremtettek arra, hogy a hallgatók
megismerhessék a sokféle hangszín
és árnyalat megvalósítására
képes orgonát.
A palini templom történetéről
Martonné Németh Mária elmondta,
1956-ban iskolateremből alakítottak
ki egy szerény kápolnát. A
mai új templom Baránka József
tervei szerint 1989-ben készült el,
akkor szentelte fel Dr. Szendi József
veszprémi püspök.
Horváth Lóránt plébános atya
2006-ban érkezett Nagykanizsára,
és három évvel később, az Alsóvárosi
templom felújítása után újabb ünnepségre
kerülhetett sor, immár Palinban.
Szentmise keretében e napon áldotta
meg Balás Béla kaposvári megyéspüspök
a húsz évvel ezelőtt épült
templomhoz kapcsolódó új közösségi
termet. A leromlott templomablakok
cseréje azonban halaszthatatlanná
vált. A hívek adományainak segítségével
tavaly decemberétől Kertészfi
Ágnes pécsi üvegművész munkája díszíti
a húsz ablakmezőt, bennük ókeresztény
szimbólumokkal. Így a
templom már olyanná vált, mint egy
kis ékszerdoboz.
B.E.
Palini
orgonaszó
Kanizsa – 10 Városháza 2011. június 9.
Az Egyesített Bölcsőde - Nagykanizsa a “Közalkalmazottak jogállásáról
szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 9 fő kisgyermeknevelő
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A munkavégzés helye:
Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Attila utca 7.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
0 - 3 éves korosztályú gyermekek nevelése - gondozása
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
"Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek: középiskola/gimnázium, Csecsemő- és kisgyermekgondozó
(OKJ), vagy ezen képesítések valamelyikével rendelkező: védőnő, pedagógus,
felsőfokú szociális alapvégzettségű személy, gyógypedagógiai aszszisztens
(OKJ) - kizárólag csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ) képesítéssel
rendelkező személy esetén, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, orvosi
alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: hasonló munkakörben eltöltött idő -
legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, hangszertudás, kézművestechnikai jártasság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány, végzettség(ek)et igazoló dokumentumok másolata,
fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, a pályázó nyilatkozatát arról,
hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 15.§-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele
szemben nem áll fenn.
Amunkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2011. szeptember
1. napjától tölthető be. Apályázat benyújtásának határideje: 2011. június
30. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Egyesített
Bölcsőde - Nagykanizsa címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Rózsa
utca 7/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 10-12/2011 , valamint a munkakör megnevezését: 9 fő kisgyermeknevelő.
Apályázat elbírálásának határideje: 2011. július 29.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://egyesitett-bolcsode.
mlap.hu honlapon szerezhet.
Állás - Bölcsődei gyermeknevelők
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a sportról szóló
74/2011.(V.31.) számú önkormányzati rendelet alapján 2011. évre vonatkozóan
pályázatot hirdet sportegyesületek támogatására.
1. A pályázat célja: Nagykanizsa város területén működő verseny- és élsport
2011. évi támogatása.
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 8 140 E Ft az alábbiak
szerint:
- "A" kategóriás, kiemelt sportág a labdarúgás, mint a legelterjedtebb, legnagyobb
tömeget megmozgató és a legszélesebb infrastruktúrával rendelkező tevékenység.
- "B" kategóriás sportág a női és férfi kosárlabda, a női és férfi kézilabda, valamint
az úszó és vízilabda szakágak.
- “C" besorolású sportág alatt szerepelnek az "A" és "B" kategóriába nem
tartozó sportágak.
3. A pályázók köre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén
működő, hivatalosan bejegyzett, az önkormányzattal együttműködést
igénylő és elfogadó, a testneveléssel és sporttal foglalkozó jogi személyek, gazdálkodó
szervezetek.
4. Támogatandó célok, egyúttal a pályázat elbírálásának szempontjai:
a.) "A" és "B" kategóriás besorolás esetén:
1. Magasabb osztályban való szereplés előnyben részesítése;
2. Az igazolt játékosokhoz képest az utánpótlás-nevelés magasabb
arányának előnyben részesítése;
3. Saját bevétel magasabb arányának figyelembevétele az egyesület
összköltségvetéséhez képest.
b.) "C" kategóriás besorolás esetén:
1. Ajobb eredményesség vagy a magas taglétszám előnyben részesítése;
2. Az igazolt játékosokhoz képest az utánpótlás-nevelés magasabb
arányának előnyben részesítése;
3. Saját bevétel aránya az összköltségvetéshez képest;
5. Pályázat benyújtásának határideje és helye:
Pályázni a pályáztató által kibocsátott adatlapon lehet, melyet 1 példányban,
teljes körűen kitöltve , mellékleteivel együtt személyesen legkésőbb 2011. június
15. napjáig kell eljuttatni a következő címre: Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Művelődési- és Sport Osztály 8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.
Formai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázó egy esetben hiánypótlással
kiegészítheti pályázatát.
6. A pályázathoz - a pályázat benyújtásával egyidejűleg - pályázati feltételként
csatolni kell:
- Bírósági, illetve cégbírósági bejegyzésének, és egyesületi alapszabályának
hitelesített másolatát.
- Az utolsó bankszámla kivonat hitelesített másolatát vagy a bankszámlaszerződés
másolatát,
- A pályázati cél részletes leírását
- A támogatási igény felhasználására vonatkozó részletes költségvetés tervezetét
(Megjelölve, hogy mely költségeket biztosítja saját forrásból, és melyekre
igényel önkormányzati támogatást);
- A 2007. évi CLXXXI. Törvény szerinti nyilatkozatokat
- Pályázó nyilatkozata köztartozás mentességről
- Pályázati adatlap
Legkésőbb a támogatási szerződés megkötésének időpontjáig mellékelni
kell:
- 30 napnál nem régebbi adóigazolás kötelezettségek teljesítéséről (a pályázónak
nincsen köztartozása, illetve Nagykanizsa Megyei Jogú Város felé tartozása).
- Pályázó nyilatkozata a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő
pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról
7. A pályázati útmutató és adatlap átvehető, elérhető:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Művelődési- és
Sport Osztály 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., illetve letölthető a
www.nagykanizsa.hu honlapról
Információ: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Művelődési-
és Sport Osztály (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel.: 93/500-780,
93/500-753)
8. A pályázatok elbírálása:
A pályázatokat a polgármester bírálja el az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sportbizottság véleményének figyelembevételével a pályázati kiírásban foglalt
benyújtási határidőt követően 15 napon belül.
Sportegyesületek támogatása 2011.
Volt olajosok és vegyisek figyelem!
Régi iskolánk főépületének falán emléktáblát avatunk az alapítás
60. évfordulója alkalmából, melyet a régi diákok nevében készíttetünk.
Az avatás időpontja: 2011.06.18. 11 óra. Helyszín: a régi iskolánk
udvara (a tornacsarnok felőli oldal)
Program: Ünnepség. 􀂊 Az emléktábla leleplezése. 􀂊 Állófogadás
a tornacsarnokban. 􀂊 Kiállítás a tornacsarnokban. 􀂊 Az alkalomra készült
évkönyv bemutatása (és vásárlási lehetőség). 􀂊 A készülő Tablók
albumának bemutatása.
Ha támogatni kívánod a rendezvényt, illetve szeretnél az állófogadáson
is részt venni, jelentkezz Csőgörné Kenese Máriánál a 93/311-627
vagy 30/572 4804 telefonon illetve kenesem@freemail.hu e-mail címen.
Hétfőn is lesz szemétszállítás
Tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát, hogy a Saubermacher-Pannonia
Hulladékgyűjtő Kft. 2011. június 13-án /Pünkösd/ a hulladékszállítási program
szerint végzi tevékenységét, azaz lesz szemétszállítás.
Kérjük a lakosságot, hogy az ünnepre való tekintettel reggel 7 óráig helyezzék
ki hulladékgyűjtő edényeiket, s szabálytalan parkolással az ürítést ne
akadályozzák.
Konténermosás
A helyi rendelet szerint városunkban a maradékszemét gyűjtésére használatos
1100 l-es konténerek tisztántartásáról a közszolgáltató kötelessége gondoskodni
évente öt alkalommal. Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Saubermacher-
Pannonia Hulladékgyűjtő Kft. munkatársai 2011. június 14-én, 15-én
és 16-án (kedden, szerdán és csütörtökön) zárt rendszerű, gépi konténermosást
végeznek az egész városban.
Via Kanizsa Nonprofit Zrt.
Kanizsa – Városháza 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. június 9.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír ki az épített
és természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló 52/2003. (X. 1.)
sz. önkormányzati rendelet szerinti támogatás elnyerésére. A támogatásra
rendelkezésre álló keretösszeg 2011. évben 5 millió Ft.
A támogatás célja a Nagykanizsa városképét meghatározó épített értékek
megmentése, azok felújítása, restaurálása. A támogatásra az épületek, építmények
tulajdonosai és használói pályázhatnak.
A részletes pályázati feltételeket Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyűlésének az épített és természeti környezet értékeinek helyi
védelméről szóló 52/2003. (X. 1.) számú rendelete tartalmazza, amelyet
a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjánál (Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. II. em. 15. a.) lehet beszerezni ügyfélfogadási napokon
(hétfő, szerda, péntek). Megtalálható még a www.nagykanizsa.hu honlapon
is.
A pályázaton résztvevőknek a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény előírásainak megfelelően
nyilatkozatot kell tenniük, melyhez a szükséges nyomtatványok szintén a fenti
helyeken hozzáférhetők.
A pályázatokat 2011. augusztus 10-ig lehet beküldeni, vagy személyesen
benyújtani a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjához. Kizárólag zárt
borítékban beküldött vagy benyújtott pályázatok vesznek részt az elbírálásban.
A borítékra kérjük ráírni: Helyi értékvédelem támogatása 2011.
A kiíró a beérkező pályázatokat a 2011. szeptemberi soros Városfejlesztésiés
Üzemeltetési Bizottság ülésen bírálja el 2011. szeptember 30-ig.
Pályázat helyi értékek védelmére
A Kanizsai Kulturális Központ (8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.,
Pf: 164.) nyilvános pályáztatás útján, bérleti formában üzemeltetésre kiadja
az alábbi helyiséget: Színházterem feletti büfé
Cím: Hevesi Sándor Művelődési Központ (8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér
5-9.). Kikiáltási ár: 16.000 Ft + ÁFA / hó, mely a rezsiköltséget is tartalmazza.
A pályázók részvételi feltételei: 30 napnál nem régebbi igazolás, hogy a pályázónak
nincs adó- és vámtartozása, vállalkozói igazolvánnyal vagy cégbírósági
bejegyzés kivonatával igazolni kell az üzemeltetés jogosultságát, a vállalkozó,
vagy a vállalkozás vezetőjének 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványa,
előző referenciák, rövid pályázat.
A pályázatok kiértesítés után versenytárgyaláson vesznek részt, ahol a licit
alapja a bérlemények havi bérleti díja.
Ajánlattételi határidő: 2011. június 20. 10 óra. Ajánlatok leadási helye: Hevesi
Sándor Művelődési Központ, gazdasági iroda (8800 Nagykanizsa, Széchenyi
tér 5-9.) A bérbe vehető helyiségek előzetes időpont egyeztetés után tekinthetők
meg. A bérleti időszak kezdete: 2011. július 01.
Abérleti szerződés megkötésének feltétele: 3 havi bérleti díj letétbe helyezése
a Kanizsai Kulturális Központ pénztárában.
A helyiségek berendezésének belsőépítészeti kivitelezési tervét a bérbeadóval
előzetesen egyeztetni kell.
A bérleti szerződést a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
hagyja jóvá.
További információ kérhető: Decs Szilvia gazdasági titkártól. Elérhetőségek:
Telefon: 93/311-468, 30/429-8668, e-mail: hsmkgt@upcmail.hu
Pályázat HSMK büfé bérletére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet a
2011. évi Szociális Alapból történő támogatás elnyerésére.
A pályázat célja: olyan közösségi programok, karitatív és érdekvédelmi tevékenységek,
természetbeni támogatások, szociális formák közvetlen támogatása,
melyek hozzájárulnak a hátrányos helyzetben lévők szociális élethelyzetének
minőségi javulásához. Atámogatás nem használható fel a felsorolt célokkal
összefüggő működési költségek (dologi kiadások, személyi juttatások) finanszírozására,
valamint olyan személyek támogatására, akiknek lakóhelye, illetve
tartózkodási helye nem Nagykanizsán található.
Pályázók köre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén
működő: költségvetési szervek, bírósági nyilvántartásba bejegyzett társadalmi
szervezetek, nonprofit gazdasági társaságok, alapítványok, melyek pályázatukkal
a fenti célok megvalósítását szolgálják.
A finanszírozás módja: előfinanszírozás.
A pályázaton nem indulhatnak: pártok, politikai tevékenységet folytatók,
természetes személyek és vállalkozások.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 30.
Benyújtás módja: a pályázati adatlapot zárt borítékban "Szociális Alap támogatása"
jeligével lehet benyújtani. Pályázati adatlap a Szociális Osztályon
kérhető, illetve kérésre a megadott e-mail címre elküldjük, valamint letölthető
a www.nagykanizsa.hu. weboldalról.
Benyújtás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Szociális Osztálya Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (I. em. 103. sz. iroda)
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, címét, székhelyét, a pályázó
nyilvántartásáról, illetve bírósági bejegyzéséről szóló okirat hiteles, 30 napnál
nem régebbi másolatát, az igényelt támogatás összegét, a kérelem tételes indokolását,
a megvalósítás módját, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXX. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve
érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozatot
A pályázat elbírálási javaslatának határideje a Szociális és Egészségügyi Bizottság
részéről: 2011. augusztus 31. Az elnyert támogatások kifizetésének határideje:
2011. október 15. Az elnyert támogatások felhasználásának határideje:
2011. december 31. Az odaítélt támogatások elszámolásának határideje:
2012. január 15.
Tájékoztatjuk, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének kikérését
követően a támogatás odaítéléséről a polgármester dönt. Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata a nyertes pályázókkal szerződést köt. A
szerződés aláírása a támogatás átutalásának feltétele. Apályázó szervezet az elnyert
összeget csak a támogatott tevékenységre fordíthatja.
Szociális Alap 2011.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti az alábbi ingatlanait:
Hrsz./Megnevezése/Nettó kikiáltási ár/Időpont
30155/3 Miklósfa, Iskola utca, építési telek / 4.080.000 Ft / 2011.06.16. 9 óra
30155/4 Miklósfa, Iskola utca, építési telek /4.080.000 Ft / 2011.06.16. 9.30 óra
3051/27 Munkás utca, 25 m2 garázs / 600.000 Ft / 2011.06.16. / 10 óra
A versenytárgyalás helye: NK MJV Polgármesteri Hivatala II. em. VI. iroda
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. tel.: 93/500-724
Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetőségeken kérhető.
Eladó önkormányzati ingatlanok 2.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata versenytárgyaláson értékesíti
az alábbi ingatlanokat:
1. Nagykanizsa Berzsenyi utca 5. magasföldszint 1. szám alatti, egyéb helyiség
megnevezésű iroda-jellegű ingatlan. Hrsz.: 1363/13/A/1. Mérete: 131 m2.
Ára: 6.600.000 Ft+áfa.
2. Nagykanizsa Magyar utca 76. lakóingatlan, saroktelek, a telek mérete 934
m2. Elsősorban építési szándékú vevő jelentkezését várjuk. Főbb beépíthetőségi
paraméterek: 50%-os beépíthetőség, 8 m magasságig. Ára: 9.100.000 Ft.
3. Ipari Parki telekértékesítés:
4378/32 hrsz. 3015 m2 10.250.000 Ft+áfa
649/130 hrsz. 2335 m2 9.300.000 Ft+áfa
649/67 hrsz. 889 m2 1.960.000 Ft+áfa
649/93 hrsz. 6389 m2 25.560.000 Ft+áfa
4378/29 hrsz. 1 ha 4833 m2 58.100.000 Ft+áfa
4. Nagykanizsa, Bartók B. u. 1. szám alatti 3071 hrsz-ú tízemeletes lakóépület,
mellette orvosi rendelő. Ár: 59.000.000 Ft+áfa.
A versenytárgyalások időpontja:
2011. június 14. 9.00 óra Berzsenyi u. 5.
2011. június 14. 9.30 óra Magyar u. 76.
2011. június 14. 10.00 óra Ipari Parki ingatlanok
2011. június 14. 10.30 óra Bartók B. u. 1.
Eredménytelen versenytárgyalás esetén minden ezt követő hétfői napon ugyanebben
az időben. A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és
Szolgáltató Zrt. Garay utca 21. szám alatt lévő I. emeleti tárgyaló. További részletekről:
a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Garay utca 21.
szám alatt lévő irodájában vagy telefonon (93/311-241) lehet érdeklődni. A versenytárgyalási
kiírás részletesen megtalálható a www.nkvg.hu honlapon.
Eladó önkormányzati ingatlanok
A névadó bevásárlóközpont
parkolójában kialakított pályán
először egy népesebb csoport sétálgatott
múlt szombaton a délelőtti
órákban. ők alkották az I.
KAMSE Kanizsa Centrum Kupa
autós szlalomversenyének sofőrmezőnyét
és akkor még pályabejáráson,
illetve két lábon ismerkedtek
a nyomvonallal. Dobri Noémi,
a Kanizsa Autó- és MotorSport
Egyesület elnöke pedig örömmel
újságolta, hogy a helyszínen is neveztek
a versenyre, s végül 31 versenyző
várhatta a rajtot. Ami után
az első két próbálkozás simán le is
ment az akadályok kerülgetésével.
Hanem utána vált érdekesebbé a
verseny menete...
„Gyerekek, itt ez nem lesz sima...”
- hangzott a KAMSE csapatbusza
mellett éppen akkor, amikor
a harmadik futamára elengedték
a versenyzőket, mivel Kaposvár
felől már intenzíven gyülekeztek
a viharfelhők...
Addig sem lehetett panasz a
résztvevők teljesítményére, csak
sajnos akkorra már kissé megfogyatkozott
a nézősereg, így kevesen
voltak tanúi például annak,
hogy az alsónemesapáti Kovács
Tibor totál széria huszonegy-nullahetesével
szinte végig keresztben
autózott, vagy ahogy mondani szokás,
kilinccsel előre vett minden
kanyart.
– Azért sem egyszerű ez már
ilyen szinten sem, mert mi olyan
pilóták vagyunk, akik ha mennek
egy versenyen, utána lehet, hogy
hónapokig semmi... – ezek már
Kappéter László, a KAMSE egyik
tagjának szavai voltak. – Ennek
pedig roppant egyszerű oka van,
hiszen minden forintot meg kell
becsülnünk azért, hogy autóinkat
ismét futamképes állapotba hozzuk.
S ez nem csupán ránk, de még
a ralibajnokság számos indulójára
ugyanígy igaz. De, hát ez egy ilyen
világ...
Azért tegyük hozzá, László is a
jó öreg Ladák egyikét nyüstöli, és
szintén felettébb látványosan
igyekszik azt kivitelezni. Körülbelül
itt tartottunk, amikor elérkezett
az égszakadás időszaka... Persze,
ez sem tántorította el attól az indulókat,
hogy a harmadik és negyedik
futamot is letudják a „kissé”
vizessé vált pályájukon.
Sőt, a szlalomosok ki nem hagyták
volna a vizes etapokat, így bőven
akadt látványosság, többek
között Laczkó Gábor részéről, aki
kellően agresszívan, ugyanakkor
roppantmód stílusosan terelgette
Ladáját a C kategóriásoknál... Ekkor
már nem maradtak el a padkafogások
sem, de este hat óra után
az eredményhirdetést követően
már valamennyi résztvevő jóleső
érzéssel összegezhette magában,
az áprilisi után ezúttal is jó kis futamok
részesei lehettek.
Az I. KAMSE Kanizsa Centrum
Kupa szlalomversenyének végeredménye:
A kategória (-900 ccm-ig): 1.
Bogár Ferenc (Trabant), 2. Tóth
Máté (Trabant), 3. Angler Máté
(Trabant). B kategória (901-1300
ccm): 1. Domján János (VW), 2.
Pávlicz Richárd (Suzuki), 3. Perkó
László (Nissan). C kategória (130-
1600 ccm): 1. Kappéter László
(Lada), 2. Hirt Attila (Suzuki), 3.
Dömötör Norbert (Suzuki). D kategória
(1601-2000 ccm): 1. Klinger
Tamás (Lada), 2. Németh Lajos
(Opel), 3. Mátyás László (Lada). E
kategória (2000 ccm felett): 1. Galamb
János Tamás (Fiat), 2. Cserti
Zsolt (Audi), 3. Horváth Szilveszter
(Audi). F (női) kategória: 1.
Reiner Erika (Suzuki), 2. Hadnagy
Gertrúd (Nissan), 3. Wlasics Ágnes
(VW). G (tolató) kategória: 1. Hirt
Attila (Suzuki), 2. Németh Lajos
(Opel), Nagy Sándor (Trabant). H
(épített) kategória: 1. Dobos Tibor
(Suzuki), 2. Horváth István (Opel),
3. Reiner Erika (Suzuki). Abszolút:
1. Dobos Tibor, 2. Klinger Tamás,
3. Domján János.
Polgár László
Kanizsa 12 – Színes 2011. június 9.
Június 11. 17 óra
"MURA FOLYÓ, AMI ÖSSZEKÖT
MINKET" - a csáktornyai, a lendvai, a
muraszombati és a kanizsai fotóklubok
kiállítása. Megtekinthető: július 10-ig
NYÁRESTI SZERENÁD
Mediterrán hangulat a HSMK előtti
kultúrteraszon. Városrehabilitációs Program
- "Miénk a Tér!" programsorozat
Június 16. 19.30 óra
FARKAS MIKLÓS - harmonika
Június 17. 19.30 óra
BOGDÁN NORBERT - gitár
Június 18.
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA:
„Az emlékezet hajlékai - Sass Brunner
Erzsébet és Brunner Erzsébet archív fotográfiáiból
válogatott fotókiállítás
Megtekinthető: augusztus 31-ig. "Ezerarcú
Japán" - Kiállítás Sass Brunner Erzsébet
és Brunner Erzsébet 1935-1937 között
Japánban festett alkotásaiból kiállítás
Június 10-12..
V. IGRICFESZTIVÁL
a Magyar Plakát Ház udvarán
Június 10. (péntek)
19.00 FABULA RASA és Szirtes Edina
Mókus Tessék lássék című koncertje
20.30 "A népzenétől a rock and roll forradalomig"
- A CSÍK ZENEKAR -
FERENCZI GYÖRGY ÉS A
RACKAJAM közös koncertje
23.00 A KANIZSA CSILLAGAI lemezbemutató
koncertje
Utána táncház és örömzene hajnalig
Június 11. (szombat)
18.30 A KAZSINKA ZENEKAR műsora
19.30 A 25 éves IGRICEK EGYÜTTES
műsora
21.00 RENDHAGYÓ PRÍMÁSTALÁLKOZÓ
22.30 A FIRKIN ZENEKAR ír kocsmabulija
Június 12. (vasárnap)
14.00 TIMI NÉNI BÁBSZÍNHÁZA
15.00 Az IGRICEK EGYÜTTES gyermekműsora
Közreműködnek kanizsai
gyermekek
16.30 NYESő MARI koncertje
17.30 Dallamos közérzetem - DINNYÉS
JÓZSEF daltulajdonos műsora
19.00 A KALÁKA EGYÜTTES családi
koncertje.
Kísérő programok:
gyermekrajz kiállítás az Igricek együttes
dalainak illusztrációiból, kézműves játszóházak,
szombaton és vasárnap 14
órától.
Belépőjegyek: 1. nap: 3500 Ft; 2. nap:
2500 Ft; 3. nap: 1000 Ft. 3 napos bérlet:
5000 Ft. 14 éven aluliaknak a belépés
diákigazolvány felmutatásával ingyenes!
Kedvezmény: Kanizsa Kártyával a 2000
Ft feletti belépőjegy és a bérlet 10%
kedvezményben részesül
Bővebb információ:
www.igricfesztival.com,
www.kanizsaikultura.hu
Június 15. 9 óra
NETEZZ TOVÁBB NAGYI!
klub. Téma: Biztonság
Eső után pörögtek igazán
az autók és az események
VOKSH Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
TANFOLYAM
INDUL
2011.06.16-án
8 órakor délelőtti
16 órakor délutáni
előadásokkal
személyautó,
motor és
segédmotor
kategóriákban
􀂊 Ingyenes kresz
oktatás!
􀂊 Részletfizetés!
􀂊 Ingyenes
tankönyvkölcsönzés!
Fotó: www.kanizsaamse.hu
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. június 9.
Horoszkóp
Zsúfolt hétre számíthat, váratlan vendégek
sora keresheti fel a hétvégén. Szenteljen több
időt a magánéletére, de ne keresse görcsösen
a boldogságot. Lehet, hogy csak körül kell
néznie a környezetében, s rálel az igazira.
Ha a múlt hete nyugodt volt és csendes, felkészülhet
rá, ez nem lesz így a következő napokban.
Éppen emiatt lehetőleg kerülje a felesleges
konfliktusokat, mert akkor is félreérthetik a
szándékát, ha a legjobbat akarja mindenkinek.
A csillagok állása nagy hatással lesz fizikai
energiájára. Úgy érzi, sokkal többet
tud dolgozni, több feladatot képes elvállalni.
Ha szebbé akarja tenni a környezetét,
ne habozzon, döntsön bátran.
Rengeteg lehetőséget tartogat ön számára ez
a hét. Azonban a nagyszerű élmények reményében
se kockáztassa feleslegesen a kapcsolatát.
Ha úgy érzi, a párja kissé elhanyagolja,
mondja el neki minél többször, hogy szereti.
Nézzen szembe a kissé agresszív tulajdonságaival,
és lehetőleg ne hozza kellemetlen
helyzetbe a barátait, munkatársait.
A költekező kedvét egy időre fogja
vissza, és spóroljon.
Sikereket könyvelhet el a munkahelyén,
és párjával is összhangban végzik el a teendőiket.
Értelem és józanság vezérli a
kapcsolatukat, jól kiegészítik egymást
továbbra is.
Kizárólag öntől függ, hogy milyen lesz a
nyári szabadsága. Ha elvárja, hogy felnézzen
önre a párja, akkor tegyen is valamit
érte. Tervezzenek be például egy
szép közös nyaralást.
Ne engedje, hogy mások döntsenek az ön
sorsáról. Szedje össze magát, és legyen határozottabb.
Érzelmi élete jól alakul, és hamarosan
vissza tudja nyerni a belső békéjét,
amit egy szakítás miatt elvesztett.
Különleges napokra számíthat érzelmi életében,
ha párkapcsolatában nem ejt zavart
elhamarkodott kijelentésével. Hallgasson a
megérzéseire, és akkor előbb-utóbb rájön,
hogy kiben bízat meg a környezetében.
Hozza formába magát, ha hosszabb kirándulást
tervez a családjával. Munka szempontjából
nehéz időszak előtt áll. Ha nem tud megbirkózni
a feladatokkal, állítson fel sorrendet,
és kezdje mindig a legegyszerűbbel.
Ha szüksége van valakire, akinek elmondhatná
a búját-baját, tegyen is érte. Ne bezárkózva,
tétlenül várjon a csodára, hanem menjen
emberek közé. Új ismeretségi körében egy új
kapcsolat lehetősége is benne lehet.
Jó esélye van egy titkos álma megvalósulásának.
Bár sokat aggódik a pénzügyei miatt,
valójában nem kell semmilyen akadálytól
sem tartania. Dolgozzon nyugodtan, és pihenjen
is, ne siettesse a dolgok alakulását.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
SMS
szám:
06-30/
4-956-956
Az Ön
rádiója
FM 95,6
MHz
TÁRS
VEGYES
SZOLGÁLTATÁS
Kanizsa – Sport/14 Apró 2011. június 9.
INGATLAN
Nk-án a Munkás utcában egyedi
gázas, két szobás, jó állapotú,
alacsony közös költségű lakás eladó.
Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.:
0630/587-9990 (7390K)
Kiskanizsán központi részen
családi ház felújításra vagy bontásra,
veteménnyel eladó. Irányár: 2,8
millió Ft. Tel.: 0630/502-9641
(7401K)
Nk-Bagolai sor 9. sz. alatt 135
m2-es családi ház 1100 m2-es telekkel
eladó. Kisebb értékű lakás beszámítható.
Irányár: 11,9 millió Ft.
Érd.: 0630/2753-748 (7404K)
Nk-án a Corvin lakótelepen
másfél szobás lakás eladó. Érd.:
0630/851-7255, 0693/315-861
(7410K)
Nk-án a belvároshoz közeli 44
m2-es, másfél szobás, földszinti,
gázas, felújított önkormányzati lakásomat
elcserélném belvárosi
egyszobás gázas önkormányzatira.
Érd.: 0630/958-7390 (7389K)
Frizurát szeretnél? Szombatonként
szakképzett fodrász házhoz
megy Nagykanizsán és környékén.
Tel.: 0630/8744-111 (7405K)
Sírkő és lábazat tisztítás. Érd.:
0630/611-5797 (7408K)
Fa nyílászárók, zsalugáterek:
www.ablakolcson.hu. Tel.:
0630/214-4150 (7411K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi
parasztbútorokat, használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Érd.:
0620/555-3014 (7362K)
Jakuzzi kád olcsón eladó. Érd.:
0620/9591-157 (7409K)
59/160/58 elvált hölgy olyan
társat keres, akinek nincs káros
szenvedélye. Pontos címeket és leveleket
a Szerkesztőségbe „Rózsa”
jeligére kérek (7394K)
Nk-i középkorú ápolt férfi komoly
kapcsolatra keres 40-58 év
közötti ápolt, karcsú, nemdohányzó,
házias, kedves hölgyet. Leveleket
a Szerkesztőségbe kérem, jelige:
“Igazi társ”. (7412K)
Hirdessen a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapban
Lakossági apró 15 szóig egy alkalommal: 600 Ft
(Amennyiben hirdetését egyszerre több alkalomra adja fel, úgy a másodiktól 300 Ft.).
Vállalkozási apró 15 szóig egy alkalommal: 1200 Ft
(Amennyiben hirdetését egyszerre több alkalomra adja fel, úgy a másodiktól 600 Ft.)
Belvároshoz közeli, jó parkolási
lehetőséggel rendelkező,
négy irodahelyiségből, szociális
blokk egységekből álló 80 m2-
es, jó állapotú, riasztórendszerrel
felszerelt ingatlan bérbeadó,
igény esetén 2 db garázzsal.
Érdeklődni: 06-30-633-88-06
A Nagykanizsa és
Környéke Foglalkoztatási,
Szociális és
Közművelődési Nonprofit
Kft-nek az Új
Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program
támogatási rendszeréhez benyújtott „Nagykanizsai Kistérség Foglalkoztatási
Paktum” című, TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0001 jelű pályázatát
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok
Irányító Hatósága 2009. szeptember 11. napján 22.053.252 Ft összegű
támogatásra (90%) érdemesnek ítélte. Önerő (10%): 2.450.361 Ft. A
projekt 2010. március 1. napjától 2011. augusztus 31. napjáig tart, 18
hónap időtartamban. A projekt az Európai Unió támogatásával és az
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Tájékoztatjuk Partnereinket, leendő Partnereinket és minden kedves
érdeklődőt, hogy a Nagykanizsai Kistérség Foglalkoztatási Paktum
projekt keretén belül július végéig egy térségi befektetői kiadvány
összeállítására kerül sor, mely angol és magyar nyelven lesz elérhető
az érdeklődők számára. Célunk, hogy a foglalkoztatás bővítéssel
járó befektetési lehetőségek szakszerűen kerüljenek feltérképezésre
és prezentálásra térségünkben. A befektetői kiadvány összeállításához
várjuk partnereinknek, a térség ingatlan tulajdonosainak, valamint
minden hozzászólónak a véleményét, javaslatát az alábbi e-mail
címre: dzmentor@t-online.hu. Együttműködésüket köszönjük!
Nagykanizsai TE 1866-
Horváth Méh (6.) – Szentlőrinc
SE (2.) 1-2 (0-1)
NB III Dráva csoport labdarúgómérkőzés,
29. forduló. Nagykanizsa,
200 néző. Vezette: Kiss II B.
(Pankász, Horváth II L.). G.: Rubens
(83.); Hergenrőder (23.), Lóth
(57.). NTE 1866: Markek T. - Boros
Z. (Farkas J., 80.), Pozsgai, Cserfő,
Szép D. - Ujvári (Billege, 80.), Rácz
Sz., Nagy T., Budai L. (Rubens, 71.)
- Cs. Horváth G., Szőke Á. Vezetőedző:
Koller Zoltán.
A kanizsaiak határozottabban
kezdték a találkozót, le is táboroztak
a csapatok a szentlőrinciek térfelén,
igaz, a vendégek kontráik
révén igazolták, nem véletlenül tanyáznak
a tabella második helyén.
Mégsem akcióból, hanem
rögzített játékszituációból, szabadrúgásból
szerzett vezetést a baranyai
együttes a 23. percben: Lóth
József ívelt előre egy szabadrúgást
a hazai térfél közepéről, Markek
Tamás a kapuból elkésve lépett ki,
s a remekül startoló és emelkedő
Hergenrőder Tamás 8 méterről fejelt
a háló közepébe (0-1).
A játékrész további menetében
is bebizonyosodott, a vendégek
labdabiztosak, jól passzolnak, s
ezért nem is talált fogást a
Szentlőrincen az NTE csapata.
A második félidőben másolták
az első negyvenöt percet, hiszen a
kanizsaiak mentek előre, mégis az
ellenfél mattolt, az 57. percben
Hergenrőder ment el a bal oldalon,
beadása után (az assziszt kölcsönt
visszaadva...) pedig Lóth vágta a
labdát mintegy 10 méterről kapuba
(0-2).
Rögtön a gól után egy remek kiugratást
követően Szép Dávid vágott
fölé egy forintos labdát, majd
Ujvári Máté is rontott kecsegtető
helyzetben. Ezzel azonban még
nem volt vége, hiszen Rubens révén
szépített a hazai gárda – a brazil
a 83. percben emelt egy beadást
a kapus fölött a hálóba (1-2). A
kék-pirosak rá is kapcsoltak, de
egy kis szerencse hiányzott ahhoz,
hogy az NTE egy pontot szerezzen
a találkozón.
Koller Zoltán: „A Dráva csoport
egyik legjobb csapata ellen mindent
megtettünk a győzelem érdekében.
Sajnos, helyzeteink kimaradtak,
és egy szabadrúgás után a
Szentlőrinc került előnybe. A második
félidőben megszerezték második
góljukat és annak ellenére,
hogy mozgósítottuk energiáinkat,
nem sikerült egyenlítenünk.”
További kanizsai futball eredmények:
A megyei labdarúgók harmadosztályának
Déli csoportjában az
elmúlt hétvégén zárultak a küzdelmek,
a Palini FC a negyedik
helyen fejezte be a pontvadászatot,
míg a Nyugati csoportban egy
hátralévő körtől függetlenül a
Bajcsa SE tizedik lett. A
Kiskanizsa a második ligában
nagy harcban van a Rédiccsel az
ezüstérmes pozícióért, míg az első
vonalban a Miklósfa SE már a
12. a tabellán.
Megyei I. osztály: Miklósfa SE
(12.) - Zalalövő TK (9.) 3-0. G.:
László R., Németh T., Béli M.
Megyei II. osztály, Déli csoport:
Zalakomár Egyetértés SE (5.) -
Kiskanizsai Sáskák (3.) 1-1.
Kiskanizsai g.: Németh R.
Nagykanizsa-Bagola VSE (6.) -
Söjtör DFSE (13.) 4-2. Bagolai g.:
Potyi (2), Kovács B., Kovács K.
Megyei III. osztály, Déli csoport,
utolsó forduló: Sand SE (5.) -
Palini FC (4.) 1-3. Palini g.: Bársony,
Takács D., Buda. Nyugati
csoport: Lovászi Bányász SK (4.) -
Bajcsa SE (10.) 2-0.
P.L.
Nem hiába második a Szentlőrinc...
Olajipari Természetbarát
Egyesület
Olajoskörút Papp Simon útján. Teljesítménytúra:
Bázakerettye. Időpontja:
2011. június 11. Nevezési
díj 500 Ft, gyermek: 300 Ft. Nevezés:
Bázakerettyei Művelődési Házban,
az induláskor. Indítás: 7-9 óra.
A túra: IVV túra része!
Kanizsa – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. június 9.
A biliárd magyar csapatbajnokság
küzdelmeibe bekapcsolódó
Kanizsa Darts Egyesület több
fronton is képviselteti magát a
különböző pontvadászatokban.
A tavaly az NB I-ben bent maradt
együttesük a negyedik fordulóban
az érdi csapat ellen mérkőzött.
NB I: KDE-Gold-Közutas –
Game World Érd 4:4
Az NB I-es kanizsai csapat az
Érd elleni találkozóra 5 fővel (Somogyi
Jenő, Mészáros Szabolcs,
Berkecz András, Vantara Pál, Hangai
Attila) állt ki.
A 4:4-es végeredmény a következőképpen
alakult ki: Vantara Pál két
meccsen bizonyult jobbnak ellenfelénél,
így ebben a szezonban már negyedik
csapatbajnoki győzelmét
szerezte meg, ezzel az érdiek elleni
találkozóig a csapat legeredményesebb
játékosa. Berkecz András egy
mérkőzést tudott le sikeresen és
ezidáig 3 győzelme van. A döntetlenhez
elengedhetetlen volt Mészáros
Szabolcs sikere is.
Az NB II-ben is zajlanak a küzdelmek,
és a kanizsai juniorok legsikeresebb
csapatbajnoki összecsapásukat
hazai környezetben játszották
a szegediekkel, akiket 6:2 arányban
vertek meg. A győzelmeket Mészáros
Kornél, Szukics Martin, Néber
Ádám és Varga Patrik szerezték.
Még egy osztállyal lejjebb, az
NB III-ban: Alex Pool School –
KDE Megapool 3:3.
A kanizsai Megapool csapata
Vass Tibor, Varga András, Beznica
Balázs felállásban utazott a fővárosba,
hogy az NB III-as csoportot
vezető Alex Pool School-lal mérje
össze tudását. Varga András két,
míg Beznica Balázs egy meccset
nyert, így az biztosan játszó kanizsai
csapat egy ponttal gazdagodott.
P.L.
Biliárdban egy győzelem, két döntetlen
A Hevesi focicsapata nyerte a
megyei III. korcsoportos diákolimpiát
A közelmúltban Letenyén rendezték
a III. korcsoportos labdarúgó
megyei diákolimpia döntőjét,
melyen a nagykanizsai Hevesi
Sándor Általános Iskola együttese
remekül szerepelt, hiszen megnyerte
a tornát.
Ahevesis csapat eredménylistája:
A-csoport: Általános Iskola,
Türje - Hevesi Általános Iskola,
Nagykanizsa 1-7, Andrássy Általános
Iskola, Letenye - Hevesi
0-4, Hevesi - Csány-Szendrey
Általános Iskola, Keszthely 5-0.
A csoport végeredménye: 1. Hevesi
Általános Iskola, Nagykanizsa
9 pont, 2. Andrássy Általános
Iskola, Letenye 5, 3. Csány-
Szendrey Általános Iskola,
Keszthely 2, 4. Általános Iskola,
Türje 1.
A B-csoportból a Landorhegyi
Általános Iskola, Zalaegerszeg
végzett az első helyen, így a döntőt
velük játszhatta a Hevesi
együttese. A fináléban: Hevesi -
Landorhegyi 3-0. Anyolc csapatos
megyei tornán győztes Hevesi
Sándor Általános Iskola győztes
legénysége: Berta Dominik, Eszter
Dániel, Hadi Barnabás, Iványi
Gábor, Kovács Dávid Attila, Kretz
Bálint, Lakatos Dávid, Mutter Attila,
Szabó Dániel, Székely Attila,
Szőke Dániel László, Takács Dávid.
Felkészítő: Ramocsa Krisztián.
Huszár Martin cselgáncs
Világ-kupa előtt
A Nagykanizsai TE 1866 dzsúdósai
legutóbb az ausztriai
Zeltwegben jártak az ottani meghívásos
nemzetközi versenyen. A
kétnapos rendezvény négy korosztályában
neveztek a kanizsai
sportolók. A jobb zalai eredmények:
U-13 (1999-2000): Sólyomvári
Dávid a 30 kg-os mezőnyben
második lett. Huszár Mátéval
együtt a 36 kg-ban tizenketten indultak,
első meccsét 15 másodperc
alatt nyerte meg, második találkozóját
viszont a döntőbe jutásért elveszítette.
A vigaszágon aztán
megnyerve párharcát a harmadik
helyet szerezte meg.
U-15 (1997-1998): Huszár
Martin 55 kg-ban hullámzó teljesítménnyel
ugyan, de két győztes,
és egy vesztes mérkőzéssel
bronzérmes lett. A fiatal és reményteljes
sportoló serdülő Világ-
kupa versenyre készül, melyet
június 18-án, Győrben rendeznek.
Az utolsó forduló mérkőzéseit
játszották a Nagykanizsai TE
1866-Horváth Méh utánpótláskorú
labdarúgó együttesei az
országos bajnokság második
vonalában. Az U17-es korosztály
gólfesztivált rendezve szerezte
meg mezőnyében a második
helyet, míg az U19-esek számára
a bajnokság végeztével a
középmezőny, vagyis az 5. hely
jutott.
Nagykanizsai TE 1866-
Horváth Méh (5.) – Kaposvölgye
LUE (2.) 1-3 (1-2)
U19 II. osztály labdarúgó-mérkőzés,
Nyugati csoport, 28. forduló.
Nagykanizsa. V.: Novák. Gólszerző:
Erdős D. (36.); Földi (8.), Kőrösi
G. (15.), Varga D. (85.). NTE 1866:
Horváth Zs. (Szekeres P., 79.)- Szabó
B., Fuisz L., Buni, Jakab B., Lukács
V., Tar (Mihalecz L., 57.), Nemes
M., Körösi A., Szente (Mismás, 71.),
Erdős D. Edző: Domján László.
Domján László: „Erősen megfiatalított
csapatom becsülettel
helytállt, de a rutinosabb vendégek
megérdemelten nyertek.”
Nagykanizsai TE 1866 Horváth
Méh (2.) – Kaposvölgye
LUE (8.) 10-1 (9-1) – félbeszakadt
az ellenfél pályán lévő csapatának
létszámhiánya végett.
U17 II. osztály labdarúgó-mérkőzés,
Nyugati csoport, 28. forduló.
Nagykanizsa. V.: Bíró L. G.: Zsiga
(3., 15.), Molnár R. (5., 28.),
Petánovics (7.), Sáfrán (18., 23.),
Kiss Á. (35.), Kovács P. (37.), Tóth
G. (50.); Czobor (19.). NTE 1866:
Szakmeiszter Á. - Zsiga, Kiss Á.,
Kocsis D., Péntek B. (Abonyi, 22.),
György, Molnár R., Petánovics
(Berki, 22.), Grabant (Tóth G., 11.),
Kovács P., Sáfrán (Szekeres P.,
46.). Edző: Mutter Attila.
Mutter Attila: „Erről a meccsről
sokat mondani nem lehet. Csapatom
a második helyen végzett – ez
azért remek eredmény.”
Megyei bajnok lett az UFC
nagykanizsai U13-as labdarúgó
csapata, mely az első játékrész
kapkodó játéka után magabiztos
győzelmet aratott keszthelyi,
bajnoki záró mérkőzésén (14-0).
P.L.
U17: Ezüst a második vonalból
Az ausztriai Götzisben rendezték
a 13. Austrian Ladies''
Open női szabadfogású birkózó
kadet és felnőtt "A" kategóriás
(a Nemzetkőzi Birkózó Szövetség
naptárában szereplő) nemzetkőözi
versenyt, melyen a magyar
válogatott versenyzői is indultak
Nagy Lajos vezetőedző és
a nagykanizsai Szatmári Zsolt
másodedző irányításával.
A csapatban azok a versenyzők
kaptak helyet, akik az augusztusi
korosztályos világversenyeken
képviselik majd országunkat – így a
46-kg-os kanizsai Egyed Zsanett is
ott volt az indulók között. Zsanett
az első mérkőzését a kanadai Trembley
Jopsee Christiával vívta, amit
szoros mérkőzésen elveszített,
majd könnyedén győzte le az osztrák
Victoria Schindlert. Következett
a svájci Michel Sabrina, aki ellen
Egyed Zsanett egyre jobb formát
mutatva 3:0; 2:0-val nyert, és
az olasz Valentina Faccióval az
ezüstért küzdhetett. A két ével idősebb
és a későbbi győztes kanadait
is megszorongató itáliai csak az első
percben tudott ellenállni a kanizsai
rohamainak, a Kanizsa Birkózó
Sportegyesület kiválósága végül
2:0; 5:0 arányban győzedelmeskedve
az értékes második helyet szerezte
meg.
A magyar csapat két arany, négy
ezüst és egy bronzérmet gyűjtött,
ezzel csapatban az olaszok mögött
a második helyen zárt 73 ponttal.
Ahétvégén Kaposváron rendezik a
serdülő lány országos bajnokságot,
illetve azt követően kezdődik a
hosszú felkészülés a lengyelországi
Európa-bajnokságra és a szombathelyi
világbajnokságra.
Időközben befejeződtek a diákolimpia
döntők a szabadfogású birkózóknál
és Orosházán 50-kg-ban
Béli Attila (Szepetneki Általános
Iskola), 32-kg-ban Németh Márton
(Nagykanizsa, Zrínyi Általános Iskola),
valamint 35-kg-ban Egyed
Balázs (Nagyanizsa, Piarista Iskola)
is ezüstérmet szerzett.
P.L.
Egyed Zsanett nemzetközi birkózó sikere
Kanizsa 16 – Hirdetés 2011. június 9.
Nagykanizsa, Király u. 31/H. (A Buszpályaudvarral szemben)
Tel.: 0630/936-3923 􀂊 Nyitva tartás: H-P: 7.30-17 óra, Szo: 8-12 óra
Bolero italpor 8 gr 50 Ft 250 Ft/kg
Orbit rágógumi 14 gr 100 Ft 7143 Ft/kg
Halls cukorka 25 gr 100 Ft 4000 Ft/kg
Teekanne tea 50 gr 395 Ft 7900 Ft/kg
Nápolyi 500 gr 330 Ft 660 Ft/kg
Fémdobozos Ricore 200 gr 1200 Ft 6000 Ft/kg
Wiener Extra 1000 gr 1390 Ft 1390 Ft/kg
Toffifee 125 gr 380 Ft 3040 Ft/kg
Konyakmeggy 200 gr 495 Ft 2475 Ft/kg
Fehér csokoládé 100 gr 140 Ft 1400 Ft/kg
Dianás cukor 600 gr 700 Ft 1167 Ft/kg
MERCI desszert 250 gr 795 Ft 3180 Ft/kg
Medvecukor 100 gr 200 Ft 2000 Ft/kg
Rizses csokoládé 100 gr 250 Ft 2500 Ft/kg
Csokiparány 500 gr 400 Ft 800 Ft/kg
Barackmag 500 gr 400 Ft 800 Ft/kg
Raffaello T15 150 gr 595 Ft 3967 Ft/kg
Sondey teasütemény 400 gr 250 Ft 1600 Ft/kg
Mogyorókrém 400 gr 295 Ft 738 Ft/kg
Likőrös desszert 250 gr 450 Ft 1800 Ft/kg
Mexicorn 70 gr 70 Ft 1000 Ft/kg
Doppel keksz 500 gr 330 Ft 660 Ft/kg
Paloma kávé 500 gr 795 Ft 1590 Ft/kg
Nescafe 3in1 175 gr 395 Ft 2257 Ft/kg
Kristálycukor 1 kg 290 Ft 290 Ft/kg
Liszt 1 kg 140 Ft 140 Ft/kg
“A” min. rizs 1 kg 270 Ft 270 Ft/kg
Napraforgó étolaj 1 l 400 Ft 400 Ft/l
JÚNIUSI AJÁNLATUNK
Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk!
Egységár
Fényre sötétedő lencse AKCIÓ – 25%!
2011. június 1. – június 30.
XXIII. évfolyam 23. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2011. június 16. Kanizsa Megkezdődtek a csőhálózat
lefektetésének munkálatai a
Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat
és szennyvíztisztító
telep fejlesztése elnevezésű projekten
belül Bajcsa városrészben.
A szitáló eső ugyan bekényszerítette
a vendégeket a bajcsai
Művelődési Házba, az ünnepélyes
perceket azonban még a barátságtalan
időjárás sem tudta elrontani,
hiszen végre kezdetét vette a már
régóta várt csatornázási projekt.
Tóth Nándor, a Nagykanizsai Regionális
Szennyvíztársulás elnöke
köszöntötte a meghívottakat, és
szólva a projekt történetéről, elmondta,
a társulás 2005 júniusában
alakult meg, azzal a céllal,
hogy Kanizsán és a környező, még
csatornázatlan településeken megfelelő
szennyvízelvezetést és -
tisztítást biztosítson. A társult önkormányzatok
a beruházást az Európai
Unió Kohéziós Alapja és a
Magyar Állam társfinanszírozása
mellett fogják megvalósítani.
A projekt önerejének részbeni
finanszírozására 2008 májusában
megalakították a Nagykanizsa és
Térsége Víziközmű Társulatot.
2010 júniusában az Európai Bizottság
is jóváhagyta a projekt tervét,
amelynek tervezett összköltsége
11,1 milliárd forint. A beruházással
végre megoldódnak
Nagykanizsa és még tizenhárom
település szennyvízgondjai, többek
között Bocskáé, Eszteregnyéé,
Fityeházáé, Fűzvölgyé,
Homokkomáromé, Magyarszentmiklósé,
Rigyácé, Szepetneké és
Zalaszentbalázsé. Cseresnyés Péter
polgármester ugyancsak üdvözölte
a jelenlévőket, és hangsúlyozta,
komoly környezetvédelmi
hatása is van a beruházásnak, hiszen
a meglevő szennyvíztelepet
technológiai fejlesztéssel alkalmassá
teszik a nagyobb hatásfokú,
tápanyag-eltávolítást is megvalósító
biológiai tisztításra. Így minimalizálható
a szennyvíztisztítás
környezetterhelő hatása, megelőzhető
a környezetszennyezés. A teljes
kivitelezés várhatóan 2012 végére
valósul meg, és a munkálatok
időszakára kívánt nagy türelmet a
települések lakóitól a polgármester.
A kivitelező cég alelnöke,
Szabadics Attila néhány technikai
adatot ismertetve elmondta, összesen
negyvenhárom kilométer ge-
Régi álom
válik valóra
rincvezeték és hatvan kilométer
nyomóvezeték épül.
A bevezető gondolatokat követően
az időjárás kegyességének
köszönhetően a vendégek kisétálhattak
a kiásott munkaárokhoz,
ahol Cseresnyés Péter, Tóth Nándor
és Szabadics Attila jelképesen
homokot emeltek a vezetékre.
Hosszú előkészítő munka után
ma látványos szakaszához érkezett
a Nagykanizsa és még tizenkét környező
település csatornázási gondjait
megoldó, az Európai Unió által
támogatott nagyberuházás. Ünnepélyes
keretek közt elindultak a
földmunkák, megkezdődött a csőhálózat
lefektetése, először Nagykanizsa
Bajcsa városrészében, amelyet
sorra követ a többi település.
Csütörtökön 11 órától munkagépek
zaja verte fel Nagykanizsa
Bajcsa városrészében, a Vöröshegyi
és Törökvári utca kereszteződésének
csendjét. Megkezdődött a
csőfektetés a kiásott munkaárokba,
így az ünnepélyes munkakezdés
vendégei tanúi lehettek, amint a 13
település szennyvízgondjait megoldó
projekt keretében épülő csatornahálózat
első méterei a helyükre
kerülnek.
Az érintett települések polgármestereinek
a tapsa egy intenzív
építkezési szakasz kezdetét jelezte,
amelynek a végére, várhatóan
2013 tavaszára készül el az összesen
több mint 11 milliárd forintba
kerülő környezetvédelmi beruházás.
Az Európai Unió Kohéziós
Alapjának támogatásával kiépülő
csatornahálózat kivitelezője az
SZK Kanizsa Konzorcium és az SE
Nagykanizsa Konzorcium a csatornaépítés
általuk vállalt összege
6 814 999 990 forint. A „Nagykanizsa
agglomeráció csatornahálózat
és szennyvíztisztító telep fejlesztése”
nevű projekt másik fontos
elemének, a városi szennyvíztisztítónak
a kivitelezésére kiírt
közbeszerzésnek jelenleg a bírálata
folyik.
A Nagykanizsai Regionális
Szennyvíztársulás 2005. júniusában
alakult azzal a céllal, hogy
Nagykanizsán és a környező, még
csatornázatlan településeken megfelelő
szennyvízelvezetést és -
tisztítást biztosítson. A társult önkormányzatok
a beruházást az Európai
Unió Kohéziós Alapja és a
Magyar Állam társfinanszírozása
mellett hozzák tető alá – az érintett
ingatlanok tulajdonosainak hozzájárulásával.
Ehhez – a projekt önerejének
részbeni finanszírozására
– 2008. májusában megalakították
a Nagykanizsa és Térsége
Víziközmű Társulatot.
2008. májusában nyújtotta be a
Szennyvíztársulás a pályázati dokumentációt
a Környezet és Energia
Operatív Program második fordulójára,
2009. február 18-án a
Kormány döntött a projekt támogatásáról,
amit az Európai Bizottság
2010. júniusában hagyott jóvá. Az
EB megállapította, hogy a beruházás
illeszkedik a Környezet és
Energia Operatív Program „Egészséges,
tiszta települések” elnevezésű
prioritásához, ezért érdemes az
Unió Kohéziós Alapjának támogatására.
A beruházás tervezett összköltsége
nettó 11,1 milliárd forint.
Aprojekt a Nagykanizsa és térsége
szennyvíz-elvezetési agglomeráció
még ellátatlan területeit fedi le, amelyek
közé Nagykanizsa még csatornázatlan
területei, valamint a környező
települések, Bocska, Eszteregnye,
Fityeház, Fűzvölgy, Homokkomárom,
Hosszúvölgy, Magyarszerdahely,
Magyarszentmiklós, Rigyác,
Semjénháza, Szepetnek és Zalaszentbalázs
tartoznak.
A projekt keretében az eddig
csatornázatlan területeken kiépülnek
a helyi gyűjtőrendszerek, nyomóvezetékek
és a hozzájuk tartozó
átemelők. Aberuházás keretein belül
a meglevő szennyvíztelepet
technológiai fejlesztéssel alkalmassá
teszik a nagyobb hatásfokú,
tápanyag-eltávolítást is megvalósító
biológiai tisztításra. Ezáltal a
befogadó felszíni víz – a Dencsárárok
– és közvetve a Principáliscsatorna
vízminőségi állapota javulni
fog. A beruházás révén minimalizálható
a szennyvíztisztítás
környezetterhelő hatása, megelőzhető
a környezetszennyezés.
A projekt keretében több mint
62 kilométernyi nyomóvezeték, 67
km gravitációs csatorna és mintegy
37 km bekötővezeték épül. Kialakítanak
15 darab regionális és
23 db házi beemelő aknát, 20 darab
helyi átemelőt, valamint felújítják
a város központi átemelőjét
is. A fejlesztés összesen több mint
3 000 új bekötést jelent.
Cs.A. - Z.A.
Kanizsa – A 2 mi ügyeink 2011. június 16.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Ziegler Anita. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági
ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit
Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Fotók: Ziegler Anita
Megkezdődött
a csőhálózat
lefektetése a
nagykanizsai
szennyvízprojektben
Kanizsa – A mi ügyeink 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. június 16.
A Magyar Víziközmű Szövetség
a Vezetékes Vízellátás Napja
alkalmából Országos Guinness
Rekordkísérletet szervezett, mely
az egyszerre, egy időben csapvizet
fogyasztó legtöbb ember csúcsát
célozta meg. A rekordkísérletben
többek között Balatonfüred,
Békéscsaba, Edelény, Győr,
Kecskemét, Keszthely, Sopron,
Siófok, Szeged mellett Nagykanizsa
városa is részt vett.
Az országos kezdeményezés
célja az volt, hogy a víziközmű
szolgáltató cégek meglévő, illetve
leendő fogyasztóinak, azaz a
felnövekvő generációnak felhívják
a figyelmét a víz, illetve a
környezettudatos magatartás fontosságára,
a vezetékes ivóvíz értékének
megbecsülésére, kiváló
minőségére, valamint az emberi
szervezetre gyakorolt jótékony
hatására.
A rekordkísérlet a 2010. évben
megkezdett Csapvíz kampány
folytatása, a vezetékes ivóvíz
népszerűsítésére pedig a legkedvezőbb
alkalom a Vezetékes Vízellátás
Napja. Ez a nap olyan hétköznapi
ünnep, amikor az emberiség
számára fontos dolgokra
irányul a figyelem, jelentősége
tehát éppen az, hogy világszerte
felhívja a figyelmet vízbázisaink
fokozott védelmére, az ivóvíz
fontosságára, különleges értékére.
A Kanizsa Centrum Bevásárlóközpont
előtt felállított sátraknál a
vízivást követően a rendezvény fővédnöke,
Cseresnyés Péter polgármester
megköszönte mindenkinek
a lelkesedését. Amikor megnyitjuk
a vízcsapot – folytatta –, nem is
tudjuk, hogy az ivóvíz milyen óriási
kincs. „Vannak olyan helyek
Afrikában, ahol napi 40 kilométert
mennek ivóvízért ekkora gyermekek
a szüleikkel, mint ti vagytok –
szólt a közönség felé –, hogy legyen
ivóvizük, majd két-három
nap múlva megint meg kell tenniük
ezt az utat. Tehát egy kincs van
a kezünkben, ezt a kincset meg
kell őrizni, a kincs megőrzése a ti
feladatotok is.” Néhány adatot is
elmondott a polgármester: Magyarországon
nagyon sok pénzt,
125 milliárd forintot fizetünk ki
évente vízdíjra, és körülbelül a felét
ásványvízre, ahelyett, hogy
megnyitnánk a csapot, és otthon
innánk a tiszta ivóvizet, mely ízre
és minőségre is nagyon jó Nagykanizsán.
Kassai Zoltán, a Délzalai Víz- és
Csatornamű Zrt. elnök-vezérigazgatója
megköszönte az iskolák pedagógusainak
a szervezőmunkáját,
és örömmel jelentette ki a Guinness
rekordkísérlet sikerült, és városunkban
949-en vettek részt benne.
Június 8-án 14 órakor Nagykanizsán
949 ember ivott egyszerre
egy pohár csapvizet Guinnessrekord
beállítása céljából. A miértekről
és az előzményekről kérdeztük
Kassai Zoltánt a Délzalai Vízés
Csatornamű ZRt. elnök-vezérigazgatóját.
– Kik kezdeményezték és mi volt
a rekordkísérlet célja?
– A Magyar Víziközmű Szövetség
a Vezetékes Vízellátás Napja
(június 12.) tiszteletére hirdette
meg az egyszerre legtöbb csapvizet
fogyasztó ember rekordját, világcsúcsát.
Ehhez a rekordkísérlethez
csatlakozott a Délzalai Víz- és
Csatornamű ZRt. és Nagykanizsa
város önkormányzata. Szerte az
országban, pontosan 14 órakor
egyszerre ittunk meg egy pohár
csapvizet. Tettük ezt azért, hogy
felhívjuk az emberek figyelmét az
ivóvíz fontosságára, illetve a környezettudatos
magatartás fontosságára.
A víz felbecsülhetetlen érték.
Célunk, hogy óvjuk, védjük a
környezetünket, s ezen belül a
Föld vízkészletét.
– Mennyire biztonságos a csapvíz
fogyasztása és milyen minőségű
a kanizsai csapvíz?
– A csapvíz fogyasztása biztonságos,
hiszen az egyik legszigorúbban
ellenőrzött élelmiszerünk. A csapvíz
minőségét a Vízmű rendszeresen –
az ÁNTSZ (Új nevén Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerv) pedig
szúrópróbaszerűen – szigorú szakmai
feltételek alapján, akkreditált laboratóriumokban
ellenőrzi. A csapvíz
nemcsak biztonságos, de egészséges
is, hiszen tartalmazza azokat
az ásványi anyagokat, amikre az emberi
szervezetnek szüksége van.
Nagykanizsán és a környező 22 településen
szolgáltatott murai ivóvíz
minősége felveszi a versenyt az országban
forgalmazott bármely ásványvíz
minőségével.
– Általában mi jut az eszébe az
embereknek a vízről?
– A vízről az embernek az jut az
eszébe, hogy a víz tiszta állapotban
színtelen, szagtalan folyadék.
Olvadáspontja 0 °C, forráspontja
100 °C. Fagyáspont alatti szilárd
halmazállapotát jégnek nevezzük,
forráspont fölött gázhalmazállapotát
pedig vízgőznek hívjuk. Molekulája:
H2O. (dihidrogén-monoxid).
Az emberi szervezetnek életkortól
függően minimum 65 %-át
víz alkotja. A víz jelen van a gazdaságban
a vízierőművek, a vízi
szállítás területén, a turizmusban, a
halászatban, a népi mondókákban,
a népdalokban, a versekben, az
irodalmi, képzőművészeti alkotásokban,
az életünk szinte minden
területén.
– Milyen Magyarország vízügyi
helyzete?
– Hidrológiai és vízgazdálkodási
szempontból hazánk a „legek”
országa. Magyarország édesvízkészlete
világviszonylatban is jelentős,
szerencsés helyzetben van,
hiszen Európa egyik legnagyobb
vízkészletével rendelkezik. Becslések
szerint édesvíz készletünk
200 millió ember ellátására alkalmas
- Európa teljes lakossága 470
millió. A vizek országa – így nevezték
az ókori rómaiak a Kárpátmedence
területét. A törökök is
nagyra értékelték a vízforrásokat –
gondoljunk a rengeteg fürdőre,
amit építettek. Magyarország
olyan vízkészlettel rendelkezik,
amely az idő előrehaladtával stratégiai
fontosságú országgá emelheti
hazánkat.
– Milyen események kötődtek
még a rekordkísérlet napjához?
– Még két, a vízhez kötődő jeles
esemény van június 8-án. Ekkor
van az Óceánok Világnapja, tehát
stílszerű, hogy azon a napon került
sor a rekordkísérletre, és ekkor van
Medárd napja is, ami szintén a vízzel,
az esővízzel kapcsolatos. Anépi
mondás szerint: Ha ezen a napon
esik, akkor negyven napig
esik egyfolytában. Aznap esett az
eső, viszont a nap is sütött, így a
meteorológusoknak bármely változat
esetén igazuk lesz.
B.E. - K.H.
Országos Guinness Rekordkísérlet csapvíz ivásban
A víz minden élet
alapja ezen a földön…
Fotók: Bakonyi Erzsébet
A prezentációk a Pedagógusnaphoz
is kapcsolódtak, valamint
a tehetséges tanulók nevében
jöttek létre, akiknek felfedezése
a tanár kötelessége, ugyanakkor
a talentum bizonyos
pszichológiai körülmények miatt
nem mindig vehető észre
egyértelműen. A konferencián
a Zalai Matematikai Tehetségekért
Alapítvány titkára, dr. Pintér
Ferenc üdvözölte a megjelenteket,
és elmondta, egy tehetségfejlesztő
és egy hálózatépítési
pályázat ismertetésére
is sor kerül a délután folyamán.
A Tehetséggondozási Hálózat
programja öt település, így Kanizsa,
Letenye, Zalakaros, Csurgó
és Keszthely kistérségének
iskoláinak tevékenységét fogja
össze.
Köszöntője után Lőrincz Ildikó
pszichológus tartott előadást a
tehetségről, annak felismeréséről
és jellemzőiről, majd a Batthyány
két tanulója, Tóth Viktória és
Nagy Máté tizenegy évfolyamos
tanulók Valahogy másképp címmel
mutattak be a megszokottól
eltérő matematikai feladatmegoldásokat.
A tehetségpontokról és hálózatukról
Rajnai Gábor, a Magyar
Tehetségsegítők Tanácsának
Tehetségpont-koordinátora
beszélt, majd a pedagógusok
megoszthatták egymással tapasztalataikat
és megbeszélhették
a további együttműködés lehetőségeit.
Z.A.
Kanizsa 4 – Krónika 2011. június 16.
Több szabadidős program közül
is válogathatnak nyáron a
kikapcsolódni vágyók. A színház-
látogatók idén három előadást
tekinthetnek meg, aki pedig
hétvégente inkább élőzenére
táncolna, ugyancsak megtalálja
a számítását.
Az 1997 óta működő Kanizsai
Nyári Színház idén három előadással
várja Thália szerelmeseit, így június
huszonkettedikén a Két úr szolgája
című komédia, július huszonötödikén
a Nejcserés támadás, majd
augusztus tizenötödikén Öt nő az
esőben című vígjátékokat tekinthetik
meg az érdeklődők. A kellemes
nyári melegben a Magyar Plakát
Ház udvarába, míg eső esetén a
HSMK színháztermébe várják az
érdeklődőket.
A Kultúr-kaland elnevezésű, két
hetes nyári táborban a hét és tizenkét
év közötti gyerekeket várják a
HSMK-ba. Kézműves foglalkozásokkal,
túrákkal, népzenével és néptánccal
tölthetik el idejüket a gyerekek,
a tábor árába pedig beletartozik
a napi háromszori étkezés.
Kiállításokban sincs hiány a nyáron,
így június tizenegyedikétől a
„Mura folyó, ami összeköt minket”
című, lendvai, csáktornyai, muraszombati
és kanizsai fotóklubok közös
bemutatkozására lehetett ellátogatni.
A június tizenkilencedikei
Múzeumok Éjszakája rendezvényeiről
sem marad le a HSMK, valamint
augusztusban a Magyar Fotográfia
Napja alkalmából nyílik tárlat
Zágon László műveiből. Ugyancsak
ebben a hónapban a Zala megyei
művésztelepek kiállítása nyílik,
valamint egy népi iparművészeti
tárlatra is várják a látogatókat.
A Nyáresti Szerenád hagyományosnak
számító programjaira látogathatnak
a mulatni vágyók, de
szép idő esetén lesz Szentivánéji
vigasság tűzugrással. A rockhétvégék
már ugyancsak megszokottá
váltak, minden nyári hónapban
blues, hard rock együttesek
koncertjeire látogathatnak ki az érdeklődők
a HSMK előtti térre.
Z.A.
Nyári
programok
a HSMK-ban
Öt település a tehetséggondozásról
Kanizsa és még négy település Tehetséggondozási Hálózat programjára
várta a matematika tanárokat és a diákokat a Batthyány
gimnázium. A szakmai konferencián a tehetséggondozás lehetőségeiről
hallhattak előadásokat a résztvevők.
Fotók: Ziegler Anita
A hagyományos városi tanévzáró
rendezvényen immár tizedik alkalommal
köszöntötték az országos
szakmai és tanulmányi versenyeken
kiemelkedő eredményt elért
tanulókat, felkészítő tanáraikat
és oktatóikat. A díjakat Cseresnyés
Péter polgármester, Dénes Sándor
alpolgármester és Balogh László,
az OKISB elnöke adta át 87 tanulónak
és 61 pedagógusnak, oktatónak.
Cseresnyés Péter polgármester
gratuláló szavaiban örömmel
jegyezte meg, a kanizsai diákok
ebben az évben is kitettek magukért.
Tanulókat és tanárokat köszöntöttek
Akönyvelőket és a gazdálkodó
szervezetek munkatársait várták
a Kanizsa TISZK legújabb
előadására, melynek fő témája a
szakképzési hozzájárulás 2011-
es felhasználási szabálya volt.
A szakmai konzultáción először
Mérksz Andor ügyvezető igazgató
mutatta be a Kanizsa TISZK működését,
majd átadta a szót Lászlóné
Szép Györgyinek, a Belső Ellenőrök
Magyarországi Közhasznú
Szervezete ellenőrzési szakértőjének.
Az igazságügyi adó-és
könyvszakértő előadása elsősorban
a Kanizsa TISZK-kel kapcsolatban
álló könyvelőirodák és
gazdálkodó szervezetek munkatársainak
szólt. Prezentációjában
az idei évre vonatkozó szakképzési
hozzájárulásra vonatkozó előírásokról
beszélt, különös tekintettel
a félévi előleg fizetésére.
Egy 2008-as rendelet értelmében
szakképzési hozzájárulást ugyanis
csak a Térségi Integrált Szakképző
Központok fogadhatnak.
Az előadást követően természetesen
lehetőség nyílt a konzultációra.
Z.A.
TISZK: a szakképzési hozzájárulásról
Fotók: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa – Gazdaság 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. június 16.
Új márkaszervizt alakít ki a
Volvo Hungária – a svéd Volvo
Truck Corporation magyarországi
leányvállalata – az
Appeninn Holding nagykanizsai
logisztikai területén – tájékoztatta
közleményében a Goodwill
Communications csütörtökön az
MTI-t.
Az Appeninn Holding Nyrt. három
éves bérleti szerződést írt alá a
Volvo Hungária Kft.-vel, ami további
3 évre szóló opcióval egészül
ki. A haszonjármű-ipari cég a
Vár úton, a volt Skoda kereskedés
helyén bérbe vett 400 négyzetméter
raktárt és 700 négyzetméter
nyitott területet a Volvo előírásai
szerint alakítja át.
Illés Dávid, a Volvo Hungária
Kft. ügyvezető igazgatójának tájékoztatása
szerint Magyarországon
jelenleg négy, száz százalékban saját
tulajdonú Volvo Truck Center
üzemel. Hozzátette, hogy a nagykanizsai
telephellyel hosszú távra
szóló együttműködést terveznek.
A barnamezős beruházásban kialakítandó
kétállásos márkaszerviz az
M7-es leágazásától mindössze 3
km-re található, így a térség fuvarosai
mellett az átmenő nemzetközi
forgalmat is ki tudja majd szolgálni.
Székely Gábor, az Appeninn
Holding igazgatótanácsának elnöke
közölte; az M7-esen, vagy a
Horvátországba és Szlovéniába
tartó autópályákon bonyolódó
gépjárműforgalom kiszolgálására
ideális nagykanizsai telephely beváltotta
a cég reményeit. A telepen
a Kanizsa-Gumi Kft. 800 négyzetméter
fedett irodaterületet bérel,
ahol rövidesen megkezdődik a Michelin
gumiabroncs műhely és a
motorkerékpár üzletének üzemeltetése
és nyílik egy kávézó is. Alogisztikai
ingatlan fennmaradó bérelhető
területeiről – beleértve az
eredetileg karosszéria előkészítő
és festőműhelyt és a 600 négyzetméteres
üzemcsarnokot is – még
tárgyalásokat folytatnak.
Az Appeninn a raktározási és
ipari ingatlanok területén tett első
lépésként tavaly novemberben alapította
meg az Appeninn Logisztikai
Zrt.-t. A társaság jól hasznosítható
és magas hozamtermelési képességgel
rendelkező célpontokba
fektet, így jelenleg a nagykanizsai
logisztika telep mellett egy szentesi,
több pesti és egy debreceni raktározási
és ipari ingatlan szerepel a
portfóliójában.
Cseresnyés Péter polgármester
az információ kapcsán így nyilatkozott:
– Hogy a várost meglepetésként
érte-e a hír, azt nem tudom.
Lehet, hogy igen, hiszen kissé hirtelennek
tűnt a bejelentés. Engem
nem ért meglepetésként, mert néhány
hónappal ezelőtt a Volvo képviselője
már járt nálam és bejelentette
beruházási szándékát. Több
fórumon is beszéltem Nagykanizsa
gazdasági helyzetéről, a munkahely-
teremtés aktuális állásáról, és
minden alkalommal hangsúlyoztam,
vannak olyan beruházások,
amelyek kisebb-nagyobb számban
munkahelyteremtést fognak jelenteni
városunkban. A Volvo esetében
ez tíz-tizenöt embernek jelent
új állást. Amikor erről beszéltem,
mindig név nélkül tettem, éppen
azért, mert bizalmas beszélgetésekről
volt szó. Örülök, hogy ezek
közül a tárgyalások közül a Volvóval
eredményre jutottunk, így a
Scania után egy újabb világcég települt
városunkba. Természetesen
mindenben segíteni fogok nekik.
Bármilyen problémájuk van, bizalommal
fordulhatnak a hivatal és
az önkormányzat dolgozóihoz, annak
érdekében, hogy gördülékenyen,
zökkenőmentesen tudják
végrehajtani a beruházást. Remélhetőleg
az ilyen nagynevű cégek
Nagykanizsára való települése további
cégek számára teszi vonzóvá
városunkat.
Az Appeninn Vagyonkezelő Holding
Nyrt.-t 2009 végén alapították,
azóta Magyarország egyik legdinamikusabban
növekvő befektetési
társasága. Internetes honlapján az
olvasható, hogy az általa birtokolt
cégeken keresztül több mint 14,5
milliárd forint értékű eszközt kezel.
Tevékenységei köre többek között a
B-kategóriás irodaházak, az ipari és
logisztikai ingatlanok, vagy a speciális
igényeket kielégítő haszongépjárművek
piaca.
Az Appeninn Nyrt. fő tulajdonosa
a svájci székhelyű Lehn Consulting
AG. Az Appeninn Holding
célja, hogy ingatlan portfóliójának
folyamatos szélesítésével klasszikus,
konzervatív üzletpolitikát
képviselő nemzetközi holdinggá
fejlődjön. A társaság részvényeit
jelenleg a Budapesti Értéktőzsde B
kategóriájában forgalmazzák, ám a
társaság célja, hogy még az idén az
A kategóriába kerüljön a papír.
MTI - K.H.
Volvo márkaszerviz nyílik városunkban
A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. § alapján pályázatot hirdet Egyesített Bölcsőde - Nagykanizsa 9 fő
kisgyermeknevelő munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A munkavégzés helye:
Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Attila utca 7. A munkakörbe tartozó, illetve
a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 0 - 3 éves korosztályú
gyermekek nevelése - gondozása. Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására
és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: középiskola/gimnázium, csecsemő- és kisgyermekgondozó
(OKJ), vagy ezen képesítések valamelyikével rendelkező: védőnő, pedagógus,
felsőfokú szociális alapvégzettségű személy, gyógypedagógiai asszisztens (OKJ)
- kizárólag csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ) képesítéssel rendelkező személy
esetén, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, orvosi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: hasonló munkakörben eltöltött idő - legalább
1-3 év szakmai tapasztalat, hangszertudás, kézművestechnikai jártasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány, végzettség(ek)et igazoló dokumentumok másolata,
fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél.
A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§-ának (8) bekezdésében meghatározott
kizáró ok vele szemben nem áll fenn.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2011.
szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 30.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Egyesített
Bölcsőde - Nagykanizsa címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa,
Rózsa utca 7/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 10-12/2011 , valamint a munkakör megnevezését: 9 fő
kisgyermeknevelő.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. július 29.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://egyesitett-bolcsode.
mlap.hu honlapon szerezhet.
Állás - Bölcsődei gyermeknevelők
A Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség
és Szolgáltató Központja az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben
kínál elhelyezkedési lehetőséget:
esztergályos szakirányú megegyezés szerint
forgácsoló szakirányú megegyezés szerint
asztalos szakirányú 140.000 Ft
értékesítő felsőfokú megegyezés szerint
minőségellenőr szakirányú megegyezés szerint
varró munkás szakirányú megegyezés szerint
kereskedelmi ügyintéző
(gépésztechnikus) középfok 115.000 - 140.000 Ft
CO, AWI hegesztő szakirányú megegyezés szerint
felszolgáló szakirányú 94.000 Ft
szakács szakirányú 94.000 Ft
CNC forgácsoló szakirányú 100.000 - 150.000 Ft
tehergépkocsi vezető, sofőr szakirányú megegyezés szerint
víz-, gáz-, központi
fűtésszerelő szakirányú 120.000 - 140.000 Ft
kárpitos szakirányú megegyezés szerint
Bővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: Vas Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központja,
8800 Nagykanizsa, Fő út 24. 93/310-327/102. Ügyfélfogadási idő: hétfő
- kedd - csütörtök: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 15.00 óra között, péntek: 8.00 - 12.00 óra
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
Kanizsa 6 – Krónika 2011. június 16.
VOKSH Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
TANFOLYAM
INDUL
2011.06.21-én 16 órakor
gépkezelő/targonca,
emelőgép és földmunkagép
2011.06.28-án
délelőtti
és délutáni előadásokkal
személyautó, motor
és segédmotor
kategóriákban
􀂊 ingyenes elméleti
oktatás
􀂊 részletfizetés
􀂊 ingyenes
tankönyvkölcsönzés
Nagykanizsán rendezték meg
a Látószög – Roma kulturális és
műveltségi verseny országos szóbeli
döntőjét. Aversenyt meghirdető
Demokratikus Roma Vezetők
Szövetsége az Oktatásért
Közalapítvány pályázatán nyert
lehetőséget a program megvalósítására.
A döntőt három levelezős forduló
előzte meg. A verseny októberben
kezdődött, melyre minden magyarországi
7.-8. és 9.-10. osztályos
tanuló jelentkezhetett háromfős
csapatot alkotva.
Nagy József György, a Demokratikus
Roma Vezetők Szövetségének
elnöke elmondta, olyan feladatokat
állítottak össze a versenyzők számára,
amelyekkel nemcsak mérhetik,
hanem tovább is fejleszthetik a
fiatalok valós tudását. A verseny
célja a roma kultúra és művészet
elemeinek feldolgozása mellett az
volt, hogy a diákok felismerjék a cigány
kultúra szerepét az egyetemes
művészetben és kultúrában.
A versenyre városunk mellett az
ország minden területéről, így például
Debrecenből, Kazincbarcikáról,
Bonyhádról, Csobánkáról,
Óhídról, Kerecsendről, Csapiból,
Celldömölkről is indultak csapatok.
A többségük végig helytállt a
versenyen, de bizony akadtak
olyanok is, akik a felénél feladták.
Nagy József György véleménye
szerint az országos döntőbe csak a
legjobbak jutottak be. A verseny
feladattípusai között szerepelt zenei
művek felismerése, szövegalkotás,
képzőművészeti és mozgókép
alkotások felismerése, bemutatása,
rendezése, elkészítése, és a
roma irodalom alkotásainak feldolgozása,
értelmezése. Arésztvevő
csapatok az oklevelek mellett
értékes tárgyjutalmakban részesültek.
Ezen kívül mindkét korcsoport
első helyezést elért csapata
egy hetet tölthet el a DRVSZ szokásos
nyári roma hagyományőrző
és művészeti táborában.
ALátószög – Roma kulturális és
műveltségi verseny végeredménye.
1. korcsoport, 7 - 8. osztály:
1. Terne Trajo (Bonyhád), 2.
Kerecsendi Csillagok (Kerecsend),
3. Roma - próba (Kazincbarcika).
2. korcsoport, 9 - 10. osztály: 1.
Terne Cherhaja (Bonyhád), 2.
Óhíd csapat (Óhíd - Keszthely), 3.
Shukár Lulugyá (Celldömölk).
B.E.
Romák vetélkedtek romaságukról
Az óvodapedagógusok és tanítók
Óvoda-iskola szakmai munkaközössége,
a TÁMOP 3.3.2.-08/2-
2008-003 „Tegyünk érte!” – kooperációval
a halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekekért Nagykanizsán
pályázat keretében Pécsre
és környékére látogatott azzal a
céllal, hogy a szakmai nap segítse
elő az együttműködést az óvoda –
iskola – szülők – szakszolgálatok
között a gyermekek sikeres iskolai
beilleszkedése érdekében.
A Budai Városkapu Óvoda,
Általános Iskola, Speciális Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény jó gyakorlatát a
„Kapocs” programot ismerték
meg, ahol tapasztalatot szereztek
a hatékony együttműködésről,
Orfűn a magyar népi kultúra értékeit
tekintették meg a résztvevők
– tájékoztatta lapunkat
Bogyay Lászlóné munkaközösség
vezető.
Szakmai munkaközösségi nap Orfűn
Az első magyar EU-elnökség
alkalmából, a Nemzeti Összefogás
Napján kétfordulós országos
középiskolai vetélkedőt szervezett
a TIT HABE Integráció és
biztonság címmel.
AMező Ferenc Gimnázium erre a
célra alakult csapata az EUkarióták,
egy 800 iskola bevonásával megtartott
első fordulós esszéírást követően
jutott be az országos döntőbe, ahol
végül szoros küzdelemben Oroszlány,
Kalocsa és Hódmezővásárhely
mögött a 4. helyen végzett. A 11/Asokból
álló team-et Tóth Eszter, Balatoni
Viktória, Kőnig Barbara Anna
és Murka Johanna alkotta. – számolt
be lapunknak Magyar Sándor, a diákok
felkészítő tanára. A vetélkedő
megszervezésében és lebonyolításában
közreműködött a HM Hadtörténeti
Intézet és Múzeum, a Magyar
Polgári Védelmi Szövetség, a
HM Zrínyi Média Kft., az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság,
és támogatja a Külügyminisztérium.
Mezős EUkarióták
A Honvéd Kaszinó Színjátszó
Köre Shakespeare: Szentivánéji
álom című művének bemutatásával
zárta az idei évadot. A Zrínyi,
a Batthyány, a Thúry, a
Cserháti, a Zsigmondy-Széchenyi
és a Kőrösi iskola tanulóinak
előadását szépszámú, százhetven
fős közönség tekintette
meg és jutalmazta vastapssal az
előadás végén.
Szentivánéji
álom
A Magyar Vöröskereszt a családi
életre nevelés jegyében minden
évben csecsemőgondozási
vetélkedőt rendez általános és
középiskolák számára. Az idei
Országos Csecsemőgondozási
Verseny döntőjének a budapesti
Kós Károly Kollégium adott otthont.
– tájékoztatta lapunkat
Dömötör Balázs, a Vöröskereszt
ifjúsági referense.
Városunkat általános iskolás
kategóriában a Rozgonyi, középiskolásban
a Mező Gimnázium diákjai
képviselték. A versenysorozaton
a csapatok a csecsemő- és
kisdedgondozás területén megszerzett
elméleti és gyakorlati tudásukról
adtak számot, ahol a mieink
negyedik és ötödik helyezést
értek el.
Csapatok: Dr. Mező Ferenc
Gimnázium és Közgazdasági
Szakközépiskola (Papp Nikoletta,
Németh Bianka, Németh Zsófia,
felkészítő: Virovecz Ildikó. Rozgonyi
Úti Általános Iskola (Horváth
Zsófi, Kiss Alexandra, Talabér
Boglárka, felkészítő: Ácsné
Schein Zsuzsanna)
K.H.
Babaápolásból
versenyeztek
Kanizsa – Hirdetés 7
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. június 16.
hirdetés
III. KANIZSAI
SÁRKÁNYHAJÓ
BAJNOKSÁG
Nagykanizsa, Csónakázó-tó
2011. június 17-19.
TERVEZETT PROGRAM
Június 17. Péntek
Iskolai csapatok versenye
Június 18. Szombat
9:00 Megnyitó, majd közös
bemelegítés
11:00 Salsa bemutató
11:45 Sport akrobatika bemutató
12:30 Zumba bemutató
13:00 Nádasdi Mónika műsora
14:00 Kangoo bemutató
14.30 GAS divatbemutató
15:15 SZKES
16:00 Kanizsa Big Band
17:00 Szandia Fitness Center
műsora
18:30 Szikla koncert
20:00 OldMix koncert
21:30 Vízikarnevál
21:45 Il Silentio
Június 19. Vasárnap
10:00 Intersport divatbemutató
11:00 Bábszínház- Zirano Színház
12:00 Tislér Zoltán bemutatója
13:00 Zumba bemutató
13:30 Sheba- hastánc bemutató
14:00 ORFF Ütőegyüttes műsora
15:00 Igricek együttes műsora
16:00 Salsa bemutató
17:00 Eredményhirdetés
A vasárnap délutáni programok
a döntők időpontjának ismeretében
változhatnak!
Kísérőprogramok: mászófal, lovaglás,
sport bemutatók, paint
ball, íjászat, autós akadálypálya,
mentő-tűzoltó-rendőrségi bemutatók,
kirakodóvásár, játszóházak,
óriáscsúszda.
Aszervezők a műsorváltoztatás jogát
fenntartják!
Kanizsa 8 – Baranta 2011. június 16.
Nemzeti ünnepeinkkor gyakran
láthatunk a nemzetiszín
zászlónkat őrző, feszesen álló, piros
ruhás barantásokat, vagy a
Dödölle fesztiválon karikás ostoraikat
büszkén csattogtató kis
legényeket. Mi is az a baranta?
Hagyományőrzés vagy harcművészet?
Talán mindkettő, és mégis
több, hiszen egyre inkább mellőzött
erényeket helyez előtérbe,
a gyermeki játék örömét fedezi
fel újra, és közösséget teremt.
Vörös Andrást, a Thúry Baranta
Közösség vezetőjét faggattuk a
csoport tevékenységéről, és magáról
a barantáról, amiről kiderült,
nem is olyan ősi, inkább a
hagyományok ápolásán, őrzésén
alapuló, több tevékenységet is
magába olvasztó harcművészet.
– Mikor és milyen célokkal
alakult meg a nagykanizsai
Thúry Baranta Közösség?
– Két éve alakultunk meg, az
NTE Íjász szakosztályán belül,
azokra az emberekre számítva,
akik az íjászatot nem csak mint
sportot művelik, hanem inkább
szellemi-lelki háttérrel gyakorolják.
Kanizsán még nem volt baranta
közösség, és szerettem volna, ha
az akkor hároméves fiamnak majd
lesz ilyen közössége. Abban a korban
vagyok, amikor nem várhatom
másoktól, hogy helyettem cselekedjenek,
de azt is látom, hogy
csak a megfelelő szövetségesekkel
együtt lehet sikeres egy kezdeményezés.
A várakozásaimnak megfelelően,
a fiam és a most három
éves kicsi lányom rendszeresen
járnak edzésre, és gyakorolják a
barantát. Ovisainkkal egyelőre népi
játékokat játszunk, nem a harcművészetre
helyezzük a hangsúlyt.
Szinte minden korosztály jelen van
a közösségünkben, ötven év feletti
tagunk is van, aki a gyerekeivel és
az unokáival látogatják az edzéseinket.
Közel harmincan vagyunk,
de a városi rendezvényekre eljönnek
a barantás feleségek, szülők is
hagyományos viseletben.
– Azon túl, hogy egyfajta harcművészet,
pontosan mi is az a
baranta? Milyen készségek, képességek
szükségesek ehhez a tevékenységhez?
Milyen eszközöket
használnak?
– Ahhoz, hogy valaki barantás
legyen, kell egyfajta mögöttes lelki
háttér, és persze nagy-nagy lelkesedés.
Mégis, különféle emberek
különböző módon közelítenek
hozzá. Van, akinek harcművészet,
másnak sport, és akad, aki lelki kapaszkodót,
értékátörökítést talál
benne a mindennapok értékvesztett
világában. Csak hogy egy példát
említsek, legutóbbi gyakorlásunkon
azt figyeltem, ahogy két
legény kést dobál egy táblába,
volt, aki íjászkodott, mások karikás
ostoroztak, és akadtak, akik
pedig botos küzdelmeket gyakoroltak,
vagy birkóztak. Elgondolkodtam
azon, ha mindezt tíz éves
koromban láttam volna, akkor biztos
majd'' megvesztem volna azért,
hogy részt vegyek mindebben. Azt
tapasztaltuk egyébként, hogy sok
fiatal azért folytat keleti harcművészetet,
mert nem találta meg,
vagy akkoriban még nem volt saját
lakókörnyezetében barantás csoport.
Mindamellett mi tiszteljük
ezeket az irányzatokat és nem titkoltan
szeretnénk tanulni tőlük. A
közelharci elemek közül sokat az
NTE Judo szakosztályában tapasztaltunk
meg. Foglalkozunk a történelemmel
és a kultúrával is. A
baranta a teljes magyar embert tekinti,
test-szellem-lélek harmóniájában.
Egy jó edzésnek közös elmélkedéssel
kell kezdődni azokról
a dolgokról, melyek tekintetében
korunk sok hiányosságot mutat
akár dédapáink idejéhez képest is.
A hagyományok megélését azzal
kellene kezdeni, hogy a saját felmenőink
sorsát megértsük, és a saját
földi időnkre a következtetéseket
levonjuk. Sok, magát hagyományőrző
ember nagy hangon hirdeti,
hogyan éltek a magyarok a tizedik
században, de azt nem tudja,
hogy a nagyapja mivel foglalkozott.
Éppen ezért sokkal inkább
hagyománytisztelőnek, mintsem
hagyományőrzőnek tartom a
barantát. A hagyomány nem fogoly,
hogy őrizzük és nem beteg,
hogy ápoljuk, sokkal inkább meg
kell élni azt. Egy időben azt csináltuk,
hogy minden alkalommal elmondott
egy-egy tagunk egy verset.
Máskor felolvasást szerveztünk
olyan művekből, mely a gondolatvilágunkra
jó hatással volt, és
ezt az élményt szerettük volna
megosztani a társainkkal. Ennek a
kezdeményezésnek a nyilvánvaló
értékközvetítésen túl a mögöttes
értelme az volt, hogy legyen bátorságunk,
és némi gyakorlási lehetőségünk
megnyilvánulni emberek
előtt. A határozott, magabiztos fellépés
egészséges önérvényesítéssel
nem iskolai tananyag. A gyerekeket
pedig az életre próbáljuk nevelni,
hogy legyen képes megvédeni
a véleményét, a saját igazát,
legyen elég bátor kiállni mások
elé, másrészt rendelkezzen megfelelő
szókinccsel, hogy kifejezhesse
magát. Volt úgy, hogy szituációskommunikációs
játékokat is játszottunk,
ezek a fejlődést szolgálták.
Abarantások az előttük élteket
tisztelik és az utánuk jövőkért dolgoznak.
Ez meghatározza a mindenapjaikat,
tartást ad nekik. Rendkívül
fontos a példamutató magatartás
és életmód. A baranta a magyarság
mellett elkötelezett tevékenység,
ugyanakkor egyetemleges
értékeket keresünk. Edzéseink,
gyakorlásaink különböznek a keleti
harcművészeti szokásoktól. Nem
annyira szigorúak, de legalább
annyira fárasztóak.
– Mennyire nevezhető ősinek a
baranta? Milyen gyökerei vannak?
– ősinek azért nem nevezném,
mert rengeteg dologról nem tudom
hitelt érdemlően állítani, hogy biztosan
így csinálták az eleink. Bár
akkor is két kezük és lábuk volt,
amit mi elpróbálunk, az működhetett
régen is. A baranta hagyományos.
Ezt úgy kell érteni, hogy az
adott kor harci mesterségeit kell
hozzátenni az előzőekéhez. Sokan
azt gondolják, hogy amikor barantáról
hallanak, ősi harcművészettel
van dolguk, és amikor kommandós
elemeket látnak a küzdelmek során,
akkor azt mondják: ezek csalnak.
Ez nem ősi. Pedig amit a gyerek
megtanult az apjától és a nagyapjától,
azt a tudást kutya kötelessége
kiegészíteni, a saját korából gyűjteni.
Attól magyar ez a harcművészet,
mert itt, a Kárpát-medencében fellelhető
harci kultúrát kutatja, és attól
hagyományos, mert a dédapákról,
apákról fiúra szállt tudásokat
keresi, és ki is egészíti azokat.
Amíg van Magyarországon és a
Kárpát-medencében magyar élet,
addig magyar harci testkultúra is
van, és addig akár a kommandós
elemeket is be lehet építeni a barantába.
Összefoglalva, mindazt a tudást
keresi egy barantás, ami egy
falusi vitéz dédapa a fiának elmesélt,
megtanított. Ez a falusi vitéz
dédapa jó harcos lehetett, ha vitéz
volt, és tapasztalt földművelő ember
lehetett, ha falusi, tehát értett a
fa metszéséhez, a tehén megfejéséhez,
az állattartáshoz, növénytermesztéshez,
vagy akár a pálinkafőzéshez,
de értett a gyógynövényekhez
is. Ez a dédapa tudott énekelni
és táncolni is, és ez az ami hiányzik
a mostani fiatalok életéből, az
együtt töltött idő, együtt táncolás,
éneklés. Amikor fiatal voltam, akkor
sajnálkozva tekintettem azokra,
akiknek néptáncot és zenét kellett
különórán tanulniuk. Most viszont
épp ellenkezőleg, inkább hiányérzetem
van, és sajnálom, hogy mennyi
bepótolnivalóm van ezen a téren.
Most már látom, a csárdás a
magyar alapműveltségnek a része
és az általános iskolákban kellene
tanítani. Ami a gyökereket illeti, a
két világháború között élt még három
Ludovika akadémiás katonatiszt,
akik a magyar harci kultúrát
kutatták, majd a Levente mozgalom
tett sokat azért, hogy ez megmaradjon.
Már több mint húsz éve, hogy
Vukics Ferenc kezdte el gyűjteni a
hagyományos magyar harcművészetre
vonatkozó adatokat, és
baranta néven sportággá, harcművészetté
alkotta a még fellelhető ismereteket.
A gyűjtés nem állt meg.
Mint minden tisztes harcművészetnél,
itt is fokozatok vannak, és magasabb
szinteken a gyűjtési munka
Baranta: tisztelgés az ősök tudása előtt
Fotó: Vörös Ildikó
Kanizsa – Baranta 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. június 16.
kötelezően elvárt. Már több mint
száz barantaközösség él a Kárpát
medencében, és öt országban vannak
edzések.
– Az említett tevékenységek
inkább a falusi kultúrához kötődnek,
a városi életformából
egyre inkább hiányoznak a közösségi
programok.
– Így van. Egy lakótelepen még
a szomszédok sem tartják egymással
a kapcsolatot, ezzel szemben
egy faluban sokkal közelebb vannak
egymáshoz az emberek. Ha
valaki elesik falun a járdán, akkor
fölsegítik. Városban ez nem jellemző,
mert azt gondolják a bajbajutottról,
hogy ivott, és inkább lenézik,
ahelyett, hogy segítenének
rajta. Egymásra vagyunk utalva,
egyedül életképtelenek vagyunk.
Az ember társas lény, és közösségben
kellene, hogy éljen és gondolkodjon.
A városban élők kiszolgáltatottak
a pénznek. Mindent pénzért
lehet megvásárolni, míg faluhelyen
a munkaerőnkért élelmet,
meleget, vizet kaphatunk, gondoskodhatunk
magunkról. A városi
ember a – megtakarított nem házkörüli
munkával töltött idején –
nézheti a tévét, ami megtanítja,
hogy milyen gyógyszert kell venni
és melyik bank által kell a finanszírozását
megoldani. Meg kell tanulnunk
újra közösségben gondolkozni
és elfelejteni, hogy az
"egyén-is-ég".
– A falusi embereket talán
nem éri annyi inger, mint egy
nagyváros lakóját.
– Én is városi ember vagyok, itt
lakom a belvárosban, és tudom,
hogy ha autóba ülök, rengeteg inger
ér. Ezzel szemben egy erdei séta során
letisztulnak az ember gondolatai,
kevésbé változik a táj, nincs annyi
információ, amit fel kell dolgoznia
az agynak. Ez utóbbit természetesebbnek,
emberhez közelibbnek és
méltóbbnak érzem, mint a mesterséges,
épített világot. A sok ezer éves
hagyományainkat a falvaink őrizték
meg nekünk, és most falvainkkal
azok is veszélyben vannak.
– Jellegzetes öltözékük honnan
ered?
– Egyik történelmi korhoz sem
köthető igazán, mint ahogy a
baranta sem elkötelezett egyetlen
korszakunk mellet sem. A viselet
egységes magyar harci öltözet,
amely majd'' az összes történelmi
kort megidézi. Nem mondjuk azt,
hogy mi csak a tizedik századi
harcművészethez, vagy csak
Thúry György korához ragaszkodunk.
Anevet azért vettük fel, mert
szorosan kötődik Nagykanizsához,
és amiatt is, mert abban a korban
még a fegyverek sokszínűsége volt
jellemző, lőttek íjjal, harcoltak
szablyával, kardokkal, ágyúval és
puskával. Nagy tisztelői vagyunk
Thúry Györgynek és a végvári vitézségnek.
– Milyen időközönként vannak
edzéseik?
– Heti egyszer találkozunk az
NTE csarnokban, ekkor két órát
edzünk. Vannak bemelegítő gyakorlatok,
de táncolunk és népdalokat is
énekelünk, amelyekkel egymásra
hangolódunk. Ezek is közösségi tevékenységek,
amelyeken keresztül
megsejthetjük, hogy milyenek lehettek
a magyar harcosok. Bizonyára
kiválóak voltak, hiszen még
mindig élünk, és magyarul beszélünk.
Fejlett harci kultúrával kellett
rendelkeznünk és össze kellett tartanunk,
mint ahogy most is fontosnak
tartjuk ezeket az értékeket.
– Gyakran látni a közösség
tagjait megemlékezéseken, városi
rendezvényeken. Még milyen
főbb események vannak a közösség
életében? Találkoznak-e más
barantás csoportokkal, szoktake
versenyezni, tapasztalatokat
cserélni?
– A csíksomlyói búcsúra minden
baranta közösségnek kell küldenie
tagjaiból. A búcsújárás arról szól,
hogy az ember a közösségéért
menjen, azt képviselje. Ami csapatunkból
négyen utaznak, és hozzájárulunk
a búcsújáróink költségeihez,
mint ahogy ez lehetett régen
is, amikor egy faluból csak kevesen
mehettek. Amikor a Thúry
György halálának négyszáznegyvenedik
évfordulóját szerveztük,
akkor ennek alkalmával harminc
kilométert gyalogoltunk viseletben
negyvenhét talpas, és tizenöt lovas
hagyománytisztelő magyar emberrel.
A várkaputól Orosztonyba
mentünk el, azon a napon, amikor
négyszáznegyven évvel korábban
Thúry Györgyöt ott tőrbe csalták és
legyőzték. A Város Napján Thúry
vitézi játékokat szerveztünk óvodásoknak,
általános iskolásoknak,
el is próbáltuk ezeket a játékokat,
és annak lehettünk tanúi, hogy felnőtt
emberek mennyire felszabadultan
tudnak játszani. Amikor karikás
ostorozok vagy íjászkodom,
olyan, mintha játszanék, és megfiatalodom
tőle. Fontos, hogy nem
másokkal, inkább saját magunkkal
versenyzünk, és örülünk a mások
sikerének, egymást emeljük.
Z.A.
Sikeresen befejezte
„A matematikai
tehetséggondozás
fejlesztése
Zala megyében” című pályázati
tevékenységét a Zalai
Matematikai Tehetségekért Alapítvány.
A projekt 2010. május
01-jén indult és 2011. április
30-án fejeződött be.
A projekt legfontosabb célkitűzése
volt, hogy lehetőséget és
teret nyújtson Zala megye matematikában
tehetséges diákjainak
tehetségük kibontakoztatására,
menedzselésére.
A projekt sikerességét jelzi,
hogy az Alapítvány által szervezett
Nemzetközi Kenguru Matematika
Versenyben 2011-ben
36545 fő volt a magyar részvevők
száma, akik 697 iskolából
neveztek a rangos versenyre. A
tanulmányi verseny nemzetközileg
egységes kiírásának megfelelő
lebonyolításban 1255 önkéntes
közreműködött.
Az Alapítvány tehetségfejlesztő
tevékenységének része volt a
nyári matematika tábor, továbbá a
2010/2011-es tanév szorgalmi
időszakában szervezett matematika
csúcsszakkörök, amelyek eredményeként
a projektbe bevont fiatalok
száma elérte a 312 főt.
Aközel 8 millió Ft európai uniós
támogatással megvalósult projektben
megfogalmazott célok teljesítése
mellett a megkezdett tevékenység
sikeres folytatásának biztosítéka,
hogy a projektben megvalósított,
a tehetséggondozás
módszertani kultúráját bővítő matematika
tanári továbbképzést elvégzett
pedagógusok megszerzett
tudásukat saját iskolájuk működő
gyakorlatába is beépítik.
Az Alapítvány küldetésének
tekinti tapasztalatainak átadásával
összekapcsolni és hálózatba
szervezni a tehetségfejlesztő tevékenységben
közreműködőket,
ehhez illeszkedett a megvalósított
pályázati tevékenység is – tájékoztatta
lapunkat dr. Pintér Ferenc,
a kuratórium titkára.
Matematikai
projekt sikeres
zárása
Kanizsa 10 – Vízmű 2011. június 16.
Kanizsa – Vízmű 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. június 16.
Kanizsa – 12 Városháza 2011. június 16.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Helyi Építési
Szabályzatának módosítása.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése döntött több nagykanizsai
tömb rendezés alá vonásáról, melyet a B & H Régió Bt. készített el.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény
9. § (6) bekezdésének megfelelően, "A véleményezési eljárás befejezése
után a településrendezési eszközöket az elfogadásuk előtt a beérkezett, de el
nem fogadott véleményekkel és azok indoklásával együtt a polgármesternek
legalább egy hónapra a helyben szokásos módon közzé kell tenni azzal, hogy
az érintettek a közzététel ideje alatt azokkal kapcsolatban észrevételt tehetnek"
- Ezért a módosított tervet 2011. július 15-ig kifüggesztjük a Polgármesteri Hivatal
előcsarnokában, ahol munkanapokon megtekinthető.
A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba
a városi főépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735) címzett
levélben jelezhetik.
Szabályozási terv és építési szabályzat
A Kanizsai Kulturális Központ (8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.,
Pf: 164.) nyilvános pályáztatás útján, bérleti formában üzemeltetésre kiadja
az alábbi helyiséget: Színházterem feletti büfé.
Cím: Hevesi Sándor Művelődési Központ (8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér
5-9.). Kikiáltási ár: 16.000 Ft + ÁFA / hó, mely a rezsiköltséget is tartalmazza.
A pályázók részvételi feltételei: 30 napnál nem régebbi igazolás, hogy a pályázónak
nincs adó- és vámtartozása, vállalkozói igazolvánnyal vagy cégbírósági
bejegyzés kivonatával igazolni kell az üzemeltetés jogosultságát, a vállalkozó,
vagy a vállalkozás vezetőjének 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványa,
előző referenciák, rövid pályázat.
A pályázatok kiértesítés után versenytárgyaláson vesznek részt, ahol a licit
alapja a bérlemények havi bérleti díja.
Ajánlattételi határidő: 2011. június 20. 10 óra. Ajánlatok leadási helye: Hevesi
Sándor Művelődési Központ, gazdasági iroda (8800 Nagykanizsa, Széchenyi
tér 5-9.) A bérbe vehető helyiségek előzetes időpont egyeztetés után tekinthetők
meg. A bérleti időszak kezdete: 2011. július 01.
Abérleti szerződés megkötésének feltétele: 3 havi bérleti díj letétbe helyezése
a Kanizsai Kulturális Központ pénztárában.
A helyiségek berendezésének belsőépítészeti kivitelezési tervét a bérbeadóval
előzetesen egyeztetni kell.
A bérleti szerződést a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
hagyja jóvá.
További információ kérhető: Decs Szilvia gazdasági titkártól. Elérhetőségek:
Telefon: 93/311-468, 30/429-8668, e-mail: hsmkgt@upcmail.hu
Pályázat HSMK büfé bérletére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet a
2011. évi Szociális Alapból történő támogatás elnyerésére.
A pályázat célja: olyan közösségi programok, karitatív és érdekvédelmi tevékenységek,
természetbeni támogatások, szociális formák közvetlen támogatása,
melyek hozzájárulnak a hátrányos helyzetben lévők szociális élethelyzetének
minőségi javulásához. Atámogatás nem használható fel a felsorolt célokkal
összefüggő működési költségek (dologi kiadások, személyi juttatások) finanszírozására,
valamint olyan személyek támogatására, akiknek lakóhelye, illetve
tartózkodási helye nem Nagykanizsán található.
Pályázók köre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén
működő költségvetési szervek, bírósági nyilvántartásba bejegyzett társadalmi
szervezetek, nonprofit gazdasági társaságok, alapítványok, melyek pályázatukkal
a fenti célok megvalósítását szolgálják.
A finanszírozás módja: előfinanszírozás.
A pályázaton nem indulhatnak: pártok, politikai tevékenységet folytatók,
természetes személyek és vállalkozások.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 30.
Benyújtás módja: a pályázati adatlapot zárt borítékban "Szociális Alap támogatása"
jeligével lehet benyújtani. Pályázati adatlap a Szociális Osztályon
kérhető, illetve kérésre a megadott e-mail címre elküldjük, valamint letölthető
a www.nagykanizsa.hu. weboldalról.
Benyújtás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Szociális Osztálya Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (I. em. 103. sz. iroda)
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, címét, székhelyét, a pályázó
nyilvántartásáról, illetve bírósági bejegyzéséről szóló okirat hiteles, 30 napnál
nem régebbi másolatát, az igényelt támogatás összegét, a kérelem tételes indoklását,
a megvalósítás módját, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXX. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve
érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozatot.
A pályázat elbírálási javaslatának határideje a Szociális és Egészségügyi Bizottság
részéről: 2011. augusztus 31. Az elnyert támogatások kifizetésének határideje:
2011. október 15. Az elnyert támogatások felhasználásának határideje:
2011. december 31. Az odaítélt támogatások elszámolásának határideje:
2012. január 15.
Tájékoztatjuk, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének kikérését
követően a támogatás odaítéléséről a polgármester dönt. Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata a nyertes pályázókkal szerződést köt. A
szerződés aláírása a támogatás átutalásának feltétele. Apályázó szervezet az elnyert
összeget csak a támogatott tevékenységre fordíthatja.
Szociális Alap 2011.
A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. § alapján pályázatot hirdet az Egyesített Bölcsőde Meseház Bölcsőde
(8800 Nagykanizsa, Attila u. 7.) bölcsődevezető munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A vezetői megbízás
időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól. A munkavégzés
helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Attila utca 7.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény működésével kapcsolatos vezetői feladatok ellátása az intézményvezetővel
együttműködve. A kisgyermeknevelők és egyéb beosztottak
irányítása. A szakszerű és törvényes működés belső feltételeinek megteremtése
az Egyesített Bölcsőde vezetőjének szabályozásával. Az előírt személyi és tárgyi
feltételek folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása. A gyermekek felvételével,
ellátásával kapcsolatos szakmai feladatok ellátása az egyesített intézmény
szakmai programjának megfelelően.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
"Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek:
- Főiskola, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I/2.
pontja szerinti felsőfokú szakirányú végzettség. Csecsemő- és kisgyermeknevelő
(BA), bölcsődei szakgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermekgondozó
(OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ) vagy csecsemő- és
gyermekgondozói (OKJ), kisgyermekgondozó, - nevelői (OKJ) végzettséggel
rendelkező: intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális alapvégzettség,
pedagógus,
- a bölcsődében - legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
- gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- büntetlen előélet,
- magyar állampolgárság,
- orvosi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: hangszertudás, kiváló kommunikációs
képesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképes szakmai önéletrajz,
végzettség(ek)et igazoló dokumentumok másolata, a bölcsőde vezetésére
vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,
a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§-ának (8) bekezdésében
meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2011.
szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 17.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak az Egyesített
Bölcsőde címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Rózsa utca 7/a).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
10-11/2011 , valamint a munkakör megnevezését: bölcsődevezető.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 17.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://egyesitettbolcsode.
mlap.hu honlapon szerezhet.
Állás - Bölcsődevezető
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. június 16.
Horoszkóp
A konfliktusokat az elkövetkező napokban
sem tudja elkerülni a családtagjaival. Amíg
nem találnak közös megoldást a problémáik
elrendezésére, ez így marad továbbra is. Energiáját
ne pazarolja érdemtelen kapcsolatokra.
Izgalmas események korbácsolják fel érzelmi
életét, melyek pozitív hatással
lesznek mindennapjaira. Új ismerősét ne
utasítsa vissza azonnal, bízzon az ösztöneiben
és hallgasson a megérzéseire.
Ahét közepén felerősödik a szabadság iránti vágya,
de a hétvégére lecsillapodnak az érzelmei,
és átadhatja magát az aktív pihenésnek. Váratlan
események arra ösztönzik, hogy változtassa meg
a véleményét némely ismerősével kapcsolatban.
Fogjon spórolásba, és a megmaradt pénzét
költse olyasmire, aminek a párja is örülne.
Ha úgy érzi, eluralkodott a megszokás kettejük
között, és unalmasan telnek a napjaik,
keressenek közösen új célokat.
Lehetőleg ne bonyolódjon bele olyan helyzetekbe,
ami nem önre tartozik, mert könnyen kiválthatja
vele mások haragját. Amunkahelyi problémákra
most ne fecsérelje el az idejét. Mozogjon, sétáljon,
hogy könnyebben túl legyen a nehézségeken.
Fáradhatatlanul, irigylésre méltó lelkesedéssel
végzi a munkáját. Ha netán lakásátrendezésen
vagy felújításon töri a fejét, nyugodtan
megteheti a nyári szabadsága alatt, csak a
szórakozásra is hagyjon időt.
Hol a magányra vágyik, hol a szórakozásra.
Csak az ismerősei társaságában leli örömét az
elkövetkező napokban. A sok beszélgetés alkalmával
végre rájön, hogy mit szeretne elérni,
és milyen lépéseket kell megtennie ezért.
A szerelem és a munka új távlatokat nyithat
meg ön és a párja előtt. Bár a magánélete
nem lesz felhőtlen, a jó hangulata továbbra
is megmarad, és könnyedén felülemelkedik
a mindennapi gondokon.
Kellemes meglepetésekben lehet része
ezen a héten. Anyagi helyzetében nem lesz
negatív változás, nyugodtan álmodozhat
tovább. Gondolkodjon el a partnerkapcsolatán,
s legyen kritikus önmagával is.
Tegye rendbe a saját életét, s utána próbálja
irányítani a másokét. A dolgok
előbb-utóbb úgyis jóra fordulnak. Szokjon
le a gyanakvásról, és fogadja el a
partnerét olyannak, amilyen.
Vegye kezébe a sorsa irányítását és vágjon
bele bátran abba, amit eltervezett. Ha közben
új munkalehetőséget kap, ne utasítsa vissza,
hanem építse be a terveibe. Kapcsolati problémáit,
ha szükséges, értékelje át.
Foglalkozzon többet a pénzügyeivel és alapozza
meg anyagilag a jövőjét. Egyedül is
elég erős ahhoz, hogy mindezt megtegye. A
pénzkeresés mellett a párkeresésre is fordítson
időt, járjon többet szórakozni.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
SMS
szám:
06-30/
4-956-956
Az Ön
rádiója
FM 95,6
MHz
TÁRS
VEGYES
SZOLGÁLTATÁS
Kanizsa – Sport/14 Apró 2011. június 16.
INGATLAN
Nk-án a Munkás utcában egyedi
gázas, két szobás, jó állapotú,
alacsony közös költségű lakás eladó.
Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.:
0630/587-9990 (7390K)
Nk-án a Corvin lakótelepen
másfél szobás lakás eladó. Érd.:
0630/851-7255, 0693/315-861
(7410K)
Nk-án a belvároshoz közeli 44
m2-es, másfél szobás, földszinti,
gázas, felújított önkormányzati lakásomat
elcserélném belvárosi
egyszobás gázas önkormányzatira.
Érd.: 0630/958-7390 (7389K)
Frizurát szeretnél? Szombatonként
szakképzett fodrász házhoz
megy Nagykanizsán és környékén.
Tel.: 0630/8744-111 (7405K)
Fa nyílászárók, zsalugáterek:
www.ablakolcson.hu. Tel.:
0630/214-4150 (7411K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi
parasztbútorokat, használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Érd.:
0620/555-3014 (7362K)
59/160/58 elvált hölgy olyan
társat keres, akinek nincs káros
szenvedélye. Pontos címeket és leveleket
a Szerkesztőségbe „Rózsa”
jeligére kérek (7394K)
Nk-i középkorú ápolt férfi komoly
kapcsolatra keres 40-58 év
közötti ápolt, karcsú, nemdohányzó,
házias, kedves hölgyet. Leveleket
a Szerkesztőségbe kérem, jelige:
“Igazi társ”. (7412K)
HIRDESSEN
a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapban
Lakossági apró 15 szóig egy alkalommal: 600 Ft
(Amennyiben hirdetését egyszerre több alkalomra adja fel, úgy a másodiktól 300 Ft.).
Vállalkozási apró 15 szóig egy alkalommal: 1200 Ft
(Amennyiben hirdetését egyszerre több alkalomra adja fel, úgy a másodiktól 600 Ft.)
A Nagykanizsa és
Környéke Foglalkoztatási,
Szociális és Közművelődési
Nonprofit
Kft-nek az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási
rendszeréhez benyújtott "Nagykanizsai Kistérség Foglalkoztatási Paktum"
című, TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0001 jelű pályázatát a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága 2009.
szeptember 11. napján 22.053.252,- Ft összegű támogatásra (90%) érdemesnek
ítélte. Önerő (10%): 2.450.361,- Ft. A projekt 2010. március 1.
napjától 2011. augusztus 31. napjáig tart, 18 hónap időtartamban. A projekt
az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával
valósul meg.
A BFH Európa Projektfejlesztő és Tanácsadó Kft. (mint szakmai partnerünk)
nevében örömmel tájékoztatjuk Partnereinket, leendő Partnereinket
és minden kedves érdeklődőt, hogy végleges formában megjelent a
REKORD-kisfilm, mely fontos információkat tartalmaz a partnerségről.
Akisfilm a http://www.youtube.com/watch?v=-h7AtziODsw címen érhető
el és a Nyugati Régió Kommunikációs Egyesület és az Alon Média Kft.
közreműködésével készült. Külföldi előadásokhoz pedig elérhető az angol
nyelvű változat is a http://www.youtube.com/watch?v=2xAAOFN9EhQ
címen.
A 14. fordulóból elhalasztott találkozóit
pótolta bajnoki zárásként
az UFC Nagykanizsa két, másodosztályban
szereplő együttese. A kisebbek
végül a bajnokság második
helyét szerezték meg, míg az U15-
ösök negyedik helyen fejezték be a
Dél-nyugati csoport küzdelmeit.
Paks Atomerőmű SE U12 (10.)
– UFC Nagykanizsa (2.) 0-8 (0-5)
U13 II. osztály Dél-nyugati csoport
labdarúgó-mérkőzés, halasztott
találkozó a 14. fordulóból.
Paks. Vezette: ifj. Rácz Z. G.: Takács
D. (7., 36.), Iványi G. (17.),
Losonczi M. (33.), Szőke D. (38.,
58., 67.), Kretz B. (65.). UFC
Nagykanizsa: 99 Székely (1 Vass
V., 36.) - 16 Kovács D. (3 Szabó
D., 36.), 4 Pál Milán, 5 Kretz (18
Sipos P., 67.), 17 Szabó Á. (13
Traub, 36.), 21 Losonczi (9 Szőke
D., 36.), 6 Harangozó, 15 Kovács
A., 2 Pápai M. (7 Horváth D., 40.),
10 Iványi G., 11 Takács D. (14 Dömötör,
44.). Edző: Németh Ferenc.
A záró fordulóban esélyt sem
adtak a kanizsaiak a vendéglátó
csapatnak. Az első perctől kezdve
a dél-zalaiak akarata érvényesült,
így a megérdemelt siker sem maradhatott
el.
Németh Ferenc: „Gratulálok a
keret összes játékosának az egész évben
mutatott hozzáállásáért, munkájáért
és játékáért. A 26 mérkőzésből
csak öt meccsen nem sikerült kiharcolni
a győzelmet, de bátran mondhatom,
hogy az osztályban a mi csapatunk
játszotta a leglátványosabb,
támadó felfogású futballt. Öröm volt
látni, hogy az edzéseken gyakorolt 4-
3-3-as játékrendszert elsajátították a
fiúk és a legtöbbször eredményesen
is alkalmazták.”
Paksi Atomerőmű SE U14
(11.) – UFC Nagykanizsa (4.) 0 -
17 (0-7)
U15 II. osztály Dél-nyugati csoport
labdarúgó-mérkőzés, halasztott
találkozó a 14. fordulóból.
Paks. Vezette: Horváth T. G.:
Senkó (10., 36., 38., 47., 51., 54.,
56., 76., 78.), Kaczeus (11., 16.),
Bogár (20.), Zsirai A. (40.), Bedi
(64., 74., 80.), Pál Martin (72.).
UFC Nagykanizsa: 1 Szőke R. (18
László Á., 41.) - 3 Csordás Sz., 15
Lőrinc (2 Végh B., 41.), 5 Takács
Cs., 4 Husz (13 Bagó, 41.), 14 Bogár,
8 Ágoston, 6 Zsirai A. (11 Pintér
B., 41.), 7 Bedi, 12 Kaczeus (9
Pál Martin, 41.), 10 Senkó. Edző:
Gyulai Csaba
Gyulai Csaba: „Sok góllal fejeztük
be a bajnokságot, mert ezen a
mérkőzésen csak egy csapat volt a
pályán. Sok sikert kívánok a most
kiöregedő, és távozó játékosoknak.”
P.L.
Gólzuhatag mellé U13-as ezüstérem
Heat Group Kanizsa VSE
(2./11.) – Neptun VSC (3./12.)
OB I B vízilabda-mérkőzés, Bcsoport
rájátszás a 10-17. helyért,
13. forduló. Nagykanizsa, 30 néző.
Vezette: Füzesi, Birri.
Kanizsa VSE: Kiss Cs. - Bedő
1, Csóka, Keresztes 4, Ulman 6,
Dene, Korbuly. Csere: Kaszper G.
1, Gulyás 2, Puskás, Szabó G.,
Fábry, Bagaméri. Játékos-edző:
Szabó Gábor.
Hazai medencében utolsó előtti
mérkőzését játszotta a 2010/11-es
idényben a Kanizsa VSE együttese,
mely a tabellán mögötte álló
Neptun VSC-t verte. A bajnokságban
a kanizsaiak utolsó találkozójára
a Hódmezővásárhely ellen
kerül sor hazai környezetben,
Szabó Gáborék azonban már attól
a meccstől függyetlenül a 11. helyen
végeztek az OB I B mezőnyében.
Biztossá vált a
tizenegyedik pozíció
Tájékoztatjuk az érintett Nagykanizsa-
Miklósfa városrész, valamint
Liszó község lakosságát,
hogy a 8800 Nagykanizsa Miklósfa
u. 10. szám alatti orvosi rendelőből
a Háziorvosi rendelések
és Védőnői tanácsadás felújítási
és átalakítási munkálat miatt átmeneti
időre 2011. július 20. napjától
átköltözik a 8800 Nagykanizsa
Csengery u. 35. szám alá.
11. számú Gyermek
Háziorvosi Szolgálat:
Rendelési ideje: H-K-SZ-Cs- P:
8.00-9.30. Tanácsadás: H-K:
13.00-14.30. Telefon: rendelési
időben: 93/311-445, rendelkezésre
állási időben: 30/278-3070
Védőnői Szolgálat: változatlan
időben változatlan telefonszámon.
18. számú Vegyes
Háziorvosi Szolgálat:
Változatlan rendelési időben.
Telefonszám: rendelési időben:
93/311-445 rendelkezésre állási
időben: 93/319-209, 30/929-8655
Megértő együttműködésüket
előre is köszönjük.
Felhívás
Kanizsa – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. június 16.
Paksi FC II (1.) – Nagykanizsai
TE 1866-Horváth Méh (7.)
4-2 (2-1)
NB III Dráva csoport labdarúgómérkőzés,
30. forduló. Paks, 200 néző.
Jv: Nagy I. István (Bawiec, Álmos
A.). G.: Haraszti (36.), Vári
(44.), Cziráki (51.), Nagy I. (88.);
Cs. Horváth G. (37.), Luiz Fernando
(75.). NTE 1866: Markek T. - Boros
Z., Cserfő, Pozsgai, Szép D. (Kotnyek,
46.) - Ujvári (Billege, 82.),
Nagy T., Budai L., Rubens (Luiz
Fernando, 69.) - Cs. Horváth G.,
Szőke Á. Vezetőedző: Koller Zoltán.
Gólgazdag mérkőzésen a csoport
bajnoka ellen nem játszott alárendelt
szerepet a kanizsai együttes.
A Duna-partiak centerpályája
mögötti műfű végett a kanizsai gárda
nem repesett az örömtől, mindenesetre
Cs. Horváth Gábor a hazaiak
vezető találata után rögtön
egyenlíteni tudott. 3-2-es paksi vezetésnél
az NTE nagy helyzetben
hibázott, s gyakorlatilag az ellentámadásból
a zöld-fehérek pedig
megszerezték negyedik találatukat.
Koller Zoltán: „A bajnok otthonában
egy nagyon jó, nyílt mérkőzést
játszottunk, melyet a hazaiak megérdemelten
nyertek meg, mert jobban
használták ki a helyzeteiket. Gratulálok
együttesemnek, mivel úgy szerezték
meg a hetedik helyet, hogy a
tavaszi szezont mindössze a tizenharmadik
helyről kezdhettük.”
„Mintha a Vasút-fiókcsapata
lenne a hazai bajnoki legénység” –
állapította meg Kisharmadás Gábor
mosolyogva, az NTE 1866 NB
III-as labdarúgó együttesének középpályása
a szepetneki bajnokavatón,
melynek keretében a
Szepetnek SE a Nagykanizsa-
Bagola VSE csapatát fogadta a
megyei bajnokság Déli csoportjának
29. fordulójában. (A kék-pirosak
futballistája izomhúzódás miatt
nem utazott el övéivel a harmadosztály
záró körének paksi
mérkőzésére...)
Szepetnek SE (1.) – Nagykanizsa-
Bagola VSE (5.) 1-2 (0-
2)
Megyei II. osztály Déli csoport
labdarúgó mérkőzés, 29. forduló.
Szepetnek, 200 néző. Vezette: Kepe
(Deutsch, Aczél). G.: Kalinics
(67.); Horváth A. (6.), Kovács B.
(20.)
A tiszta zöldben pályára lépő
vendégek gyorsan szereztek vezetést
Horváth András révén, majd
egy kapushiba után Kovács Balázs
növelte a bagolai előnyt a magát
túlzottan nem megerőltető hazaiak
ellen. Amásodik játékrészben azért
nagyobb lendületet vett a Szepetnek
SE, s Kalinics Gábor szépíteni
is tudott, de érezhető volt a hangulaton,
ezúttal mintha pontosan a
mérkőzés lett volna másodlagos a
házigazda játékosai számára...
Alefújás után aztán következhetett
(bár még egy forduló hátra
van) az ünnepélyes bajnokavató, s
a megyei labdarúgó igazgatóság
részéről Kondákor József adta át
az aranyérmeket, illetve a bajnokság
győztesének járó díszes kupát.
ASzepetnek egész éves teljesítményével
rászolgált az elsőségre, s
amikor a csapatkapitány Kalinics
Gábor után az egész csapat rázendített
a „Bajnokcsapat, bajnokcsapat”-
rigmusra, joggal dörrent a
vastaps is a pálya körül, s gyanítjuk
azt is, az este folyamán szomjas
ember aligha akadt a hangulatos
sportlétesítmény környékén...
Ezüstközelben
Kiskanizsai Sáskák SE (2.) –
Felsőrajk SE (8.) 8-2 (4-0)
Megyei II. osztály Déli csoport
labdarúgó-mérkőzés, 29. forduló.
Nagykanizsa-Kiskanizsa, 150 néző.
Vezette: Pető (Kiss N., Rózsás
R.). G.: Kálcsics F. (24., 26., 81.),
Rajnai (36.), Farkas M. (39.), Tóth
M. (55.), Anger (74.), Visnovics I.
(86.); Tóth Z. (65.), Bagó K. (69.).
Kiállítva: Horváth A. (70.).
Kiskanizsa: Borsos G. - Csordás
M., Gyulai Cs., Szántó, Kálovics
Á., Visnovics I., Rajnai (Németh
R., 46.), Anger, Farkas M. (Ganzer,
60.), Tóth M., Kálcsics F. Edző:
Ifjovics Ferenc.
A kiskanizsaiak már az első játékrészben
döntésre vitték a dolgot,
de a második félidőben azért
voltak izgalmak, hiszen 5-1-nél a
vendégek Horváth Attila kiállításánál,
Kovács László felettébb intenzív
reklamálása közben úgy
gondolták, levonulnak, majd mégis
visszatértek a pályára... Így már
majdnem teljes felállásban láthatták
az ellenük értékesített büntetőt.
A kiskanizsaiak számára azért is
volt fontos a győzelem, hiszen a
forduló előtt velük azonos pontszámmal
álló Rédics a Letenye ellen
kapott ki hazai pályán 4-1-re.
Polgár László
Egy mozgalmas szenon végén
Bagolai győzelem
a bajnok ellen
Az ifjúsági úszó országos bajnokságot
rendezték a múlt hétvégén
Egerben, ahol a Délzalai Vízmű SE
úszói is képviseltették magukat.
Igaz, volt köztük olyan versenyző,
Szabadics Adrienn személyében,
akit sérülés is hátráltatott, de mindenki
igyekezett legjobbját nyújtani
a nyári versenyévad kezdéseként.
A kanizsaiak közül Abay Nemes
Anna (1996) volt a legeredményesebb
a hevesi megyeszékhelyen,
hiszen két második és
egy harmadik helyezést gyűjtött
be a nagyszabású úszó seregszemlén.
A 200 m háton és 200 m
gyorson elért 2:18,28, illetve
2:05,57-es időeredménye az
ezüstérmek mellett megyei csúcsokat
is jelentettek a számára,
még a bronzot 100 m gyorson
szerezte 58,90-es eredménnyel.
A sportoló szereplésével kvalifikálta
magát (a válogatott tagjaként)
az ifjúsági Európa-bajnokságra,
melyet július 6-10. között
bonyolítanak Szerbia fővárosában,
Belgrádban.
Nagykanizsai részről még egy
megyei csúcs született, melyet Tihanyi
László úszott meg 50 m pillangón
27,13-mal.
A valamilyen fokig szintén „vizes”
sportág, a triatlon dél-zalai
űzői az egri eseményekkel párhuzamosan
Martfűre utaztak, ahol a
triatlonisták (korosztályos) magyar
bajnokságát rendezték. Az úgynevezett
B kategóriában első helyezést
ért el Trajer Márk és Molnár
Flóra, míg – szintén B kategóriában
– Németh Renáta mezőnyében
a harmadik helyen ért célba.
P.L.
Abay Nemes Anna: belgrádi meghívó
Egyéniben kanizsai sportlövő
győzelem
A szlovéniai Dobronak egyesülete
rendezte az MK Liga szlovén–
magyar kispuskás versenysorozat
3. fordulóját. Annak ellenére,
hogy az egyéni versenyszámban az
első és második helyet is kanizsai
versenyző szerezte meg, a csapatversenyt
mégis a zalaegerszegi csapat
nyerte – igaz, „kölcsönadott”
kanizsai sportlövő segítségével és
csak 3 körös különbséggel. A 14
versengő csapat között most három
zalai indult, köztük a Gellénházi
SZK-val is számolhattak a szervezők.
Csapatban első a PLE Zalaegerszeg
(796 kör), második a
PSLE Nagykanizsa (793), harmadik
az SD Rudar Presika (758)
lett. Jobb kanizsai egyéni eredmények:
1. Horváth Károly (PSLE
Nagykanizsa) 270 kör, 2. Obermaier
Nándor (PSLE Nagykanizsa)
268. A harmadik forduló után
az összetett versenyt a Nagykanizsa
PSLE csapata vezeti 2382 körrel
a PLE Zalaegerszeg előtt
(2327), harmadik helyen a Dobronak
csapata áll (2274). Egyéniben
Obermaier Nándor áll az élen
(811), Havasi Ferenc (804) és
Nagy György (798) előtt.
Városi biliárd bajnoki címtől
az országos bronzig
Befejeződtek a biliárd városi pontszerző
verseny küzdelmei, melynek
keretében 12 forduló alatt döntöttek
az indulók az egyes helyezésekről.
– Nagy örömünkre szolgált,
hogy elindíthattuk ezt a megmérettetést,
melyre az előzetesen vártnál
több biliárdos jelentkezett – mondta
Beznica Balázs a szervezők részéről.
– Külön meglepetése volt a
pontvadászatnak, hogy nem csak
klubtagok vettek részt rajta, hanem
Zalaegerszegről is indultak.
A verseny 12 héten át tartott és a
résztvevők valamennyi játéknemben
összemérhették tudásukat.
A három hónap elteltével az alábbi
összesített végeredmény született:
1. Somogyi Jenő 2330 pont, 5 győzelem,
2. Beznica Balázs 2200
pont, 3 győzelem, 3. Szukics Martin
1910 pont, 3 győzelem.
A közelmúltban korosztályos
országos egyéni biliárd bajnokságokat
is rendeztek a fővárosban,
ahol a nagykanizsaiak is az asztalokhoz
léptek. A verseny ebben
az évben is kétnapos volt, az első
napon a 8-as játéké volt a főszerep.
Ebben a mezőnyben a diák korcsoporton
belül 3. lett Mészáros Kornél
és Szukics Martin. Utóbbi a
kilencesben is bronzérmes lett.
Hat helyet javítottak
Kanizsa 16 – Kultúra 2011. június 16.
Június 17. 19.30 óra
NYÁRESTI SZERENÁD
Mediterrán hangulat a HSMK előtti
kultúrteraszon. Városrehabilitációs
Program - "Miénk a Tér!" programsorozat
BOGDÁN NORBERT - gitár
Június 20. 10 óra
BÚGÓCSIGA - mondókás foglalkozás
félévestől 5 éves korig
10.45 óra KEREKÍTő - mondókás foglalkozás
0-3 éveseknek. Vezeti: Törekyné
Nagy Zsuzsanna zenepedagógus
Belépődíj: 500 Ft/család
Június 23. 10 óra
A "KOMPOK A TÚLSÓ PARTRA -
Zalai közművelődési intézmények újszerű
együttműködése a hátrányos helyzetűek
oktatási esélyeinek növelése és munkaerőpiaci
reintegrációjának érdekében gyermekkortól
a felnőttkorig" című, TÁMOP
3.2.3/08/2-2009-0081. számú pályázati
program projektzáró rendezvénye.
A belépés díjtalan!
Június 21. 10 óra
A "ZALAI IRKA" című, TÁMOP
3.3.3/08/1-2009-0021. számú felnőttképzési
pályázati program projektzáró
rendezvénye. A belépés díjtalan!
Június 25. 10-18 óra
BABA - MAMA KÁVÉZÓ
ÉS BÖRZE
Jó állapotú babaruhák cseréje és vására,
őrzött babakocsi tárolást biztosítunk
Belépő felnőtteknek: 100 Ft, gyermekeknek
ingyenes. Asztalfoglalás (helypénz)
az árusításhoz 500 Ft.
TAVASZI SZIMFÓNIA - Z. Soós István
kiállítása. Megtekinthető: szeptember 10-ig
"AZ EMLÉKEZET HAJLÉKAI" -
Sass Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet
archív fotográfiáiból válogatott fotókiállítás.
Megtekinthető: augusztus 31-ig
"EZERARCÚ JAPÁN" - Kiállítás Sass
Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet 1935-
1937 között Japánban festett alkotásaiból kiállítás.
Megtekinthető: augusztus 31-ig
Június 22. 20.30 óra
Kanizsai Nyári Színház
Carlo Goldoni: KÉT ÚR SZOLGÁJA -
komédia. A Pannon Várszínház (Veszprém)
előadása. Rendező: Vándorfi László.
Belépődíj: 3 000 Ft
Június 24. 20 óra
SZENT IVÁN ÉJI VIGASSÁGOK
Varázslatos dalok, szerelmes melódiák,
misztikus helyszín… És TűZ TűZ TE
gyönyörű! Fellépnek: Nagykanizsai Fúvószenekar;
Gerendás Péter előadóművész;
Tiborcz Trió. Éjfélkor tűzugrás!
Étel, ital, büfé! A belépés díjtalan, minden
érdeklődőt szeretettel várunk!
NYÁRESTI SZERENÁD
Mediterrán hangulat a Magyar Plakát
Ház udvarán. Városrehabilitációs Program
- "Miénk a Tér!" programsorozat
Június 21. 19.30 óra
BELLÁK TIBOR - harmonika,
PÁVLICZ NORBERT - dob
Június 23. 19.30 óra
TÁTRAI LAJOS - gitár
Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkcióbővítő
fejlesztése - Belvárosi Akcióterületi
Terv NYDOP-3.1.1/B-2009-
0004
Alkotásokban és programokban
gazdag két hetet zárt a múlt
hét szombatján, a 19. Ludvig
Nemzetközi Művésztelep. Aszervezők
nevében Ludvigné Tihanyi
Klára foglalta össze az idei szimpózium
történéseit. A zömében
már ismert résztvevők mellett,
számos új alkotó is érkezett a
Kisrécséhez tartozó Kendlimajorba.
A magas színvonalat megtestesítő
alkotómunka méltó folytatása
az eddigi művésztelepeknek, ami
idén több újdonsággal is szolgált.
Az egyik, hogy a támogatójegyet
vásárlók között három értékes
festményt is kisorsoltak. Másik újdonság
az alkotók vetített képes
bemutatkozása volt. A művészek
ezúttal is nagyon aktívak voltak,
hiszen többen éjszakába nyúlóan
is dolgoztak.
Programokban sem volt hiány a
művésztelepen. A kísérőrendezvények
sorában, a világhírnévre
szert tett Cakó Ferenc homokanimációs
programja, a Kotnyek
István és Kalász József alkotópáros
filmjei és a Bugaszegi téglagalériában
tett látogatás vált igazán
emlékezetessé a művészek
számára. Az időjárásra sem lehetett
panasz, így aztán jó hangulatban
teltek a táborlakók napjaihangzott
el. Ezt a vidám hangulatot
adta vissza a Hajdú Sándor vezetésével
érkezett Happy Singers
énekegyüttes műsora, amely a
rendezvény hangulatát alapozta
meg. Ezt követően Kőfalvi Csilla
muzeológus a Magyar Plakát Ház
vezetője méltatta a Ludvig Nemzetközi
Művésztelep szerepét, a
művészet társadalomra és közösségformálásra
gyakorolt hatását.
Az alkotók részéről a Németországban
élő Mohamed Bahaiden
mondott köszöntőt.
A zárókiállítást három kontinens
tíz országából származó
művészek alkotásai tették igazán
különlegessé. Ez tükröződik a
verniszázsra gondosan összeállított
anyagban, amely csak keresztmetszetét
adja, annak a gazdag
termésnek, ami a két hét alatt
született. A festmények, kerámiák
és szobrok mind-mind arról
árulkodnak, hogy közösségi terekben
is meg lehet őrizni a művészek
sajátos, egyéni arculatát,
sőt inspirációt is meríthetnek, a
munka, a beszélgetések és a
programok során. Kétségtelen,
hogy számos érték teremtődött a
művésztelep alatt, amelyből ki-ki
ízlése szerint szemezgethetett.
Érték teremtődött a művészek
számára is, hiszen új barátságok,
új szakmai kapcsolatok születtek.
Ebből a szempontból szimbolikusnak
is tekinthető Ludvig
Dániel szobra, az a kis koffer,
amelyben jelképesen mindenki
hazavihette benyomásait, élményeit.
Az érték igazi fokmérője
pedig a hiány lehet. Az a hiány,
amit azután éreznek a szervezők
és a résztevők, amikor véget ér a
kéthetes együttlét. A közösségi
élet egy fejezete lezárult, hogy
jövőre, főnixmadárként újjászületve
ismét teret adjon az alkotóművészetnek.
H.Gy.
Három kontinens Kendlimajorban
Kultúrák, nyelvek, művészet
XXIII. évfolyam 24. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2011. június 23. Kanizsa
Nagy tömeg gyűlt össze szombaton
délelőtt a Piarista Iskola
udvarán a 60 éve alapított Vegyipari,
Ásványolajbányászati és
Geológiai Technikum emlékére
rendezett ünnepségen. Amostani
tulajdonos kétemeletes épületében
ugyanis 1951-től, fél évszázadon
át ipari szakembereket
képeztek, ez volt az egykori Olaj
és Vegyi. A világ minden tájáról
idesereglő volt tanárok, diákok
ennek apropóján érkeztek emléktáblát
avatni, s a múltra emlékezni.
A közönséget Csőgörné Kenese
Mária, az iskola egykori diákja, az
esemény fő szervezője köszöntötte,
majd a múlt krónikája következett.
Éppen hatvan éve, hogy első
tanulóit fogadta itt az Ásványolajbányászati,
Geológiai és Szervetlen
Vegyipari Technikum. Miután
a geológia szakot egy év elteltével
Budapestre helyezték át, az elnevezés
a táblán is megörökített
Vegyipari és Kőolajbányászati
Mélyfúróipari Technikumra változott.
1961-ben vette fel az intézmény
két kiváló magyar tudós,
Zsigmondy Vilmos és Winkler Lajos
nevét. Kisebb változtatások
után 2000-ben Zsigmondy Vilmos
és Széchenyi István Szakképző Iskola
lett, és ez így volt-lesz egészen
július végéig, amikoris az iskola
összevonások miatt újra átkeresztelkedik:
Nagykanizsai Műszaki
Szakképző Iskola és Kollégium
Zsigmondy Vilmos és Széchenyi
István tagintézménye lesz a neve.
A köszöntők sorában Bene Csaba,
az iskola igazgatója a jelenről
beszélve kiemelte, bár az új intézmény
nem azonos a régivel, a mai
napig őrzik a bányászhagyományokat.
Aegykori színvonalas képzéseket
tovább folytatják, sőt ezeket
újabb, a jelen kor igényeinek is
megfelelőkkel bővítették, s bővítik
tovább.
Patsch Katalin öregdiák versét,
Dr. Etler Ottó laborköpenyben és
védősisakban előadott vidám köszöntőjét,
majd Magyar Adrienn
tanárnő énekét követően a tábla kiötlője
és létrejöttének legfőbb támogatója,
dr. Takács László vette
át a szót. A külhonban élő volt diák
megjárta a hortobágyi munkatáborok
poklát, majd mikor azok felszámolását
követően szavaival élve
senkinek nem kellett, ez az iskola
volt az egyetlen, amelyik befogadta.
Köszönetét, háláját ezzel
az emlékező táblával kívánta leróni.
Az általa leleplezett márványmementót
Németh Gábor piarista
atya szentelte fel, majd dr. Takács
László és dr. Szabó György koszorúval
tisztelgett az egykori alma
máter előtt. A bányász himnusz
dallamai után az összejövetel alkalmi
kiállítással és állófogadással
zárult.
H.T.
„Van itt alant örök tavasz,
a bányásznak hű szíve az.”
Először csak a buszon szóltak
a hírek arról az amerikai lámparendelésről,
mely jó időre munkát
adhat városunk legnagyobb
foglalkoztatójánál jó néhány hagyományos
izzót gyártó dolgozónak.
Azután közkézre került
Phil Marshall, a GE ügyvezetőjének
levele, amelyben 600 emberrel
közölte a jó hírt, átmenetileg
megemelkedett a hagyományos
izzók iránti kereslet, ezért
2012 végére tolják el a magyarországi
átszervezés végrehajtását.
Az információval megkerestük
Cseresnyés Péter polgármestert,
aki így kezdte nyilatkozatát:
– A hír meg is lepett, meg nem
is. Sok ember, köztük én is, hónapok
óta dolgozik azon, hogy a GE
helyi üzeme minél kevesebb embert
bocsásson el. Ennek a komoly
erőfeszítésnek az eredménye ez a
bejelentés. A kialakult gazdasági
környezet lehetővé teszi azt, hogy
a leépítést ne abban az ütemben
valósítsa meg a cég menedzsmentje,
ahogy eredetileg akarta. Tulajdonképpen
egyelőre egy év haladékot
kaptunk, de reméljük, hogy
ezt több év követi. A haladék fontos,
hiszen így van további egy
évünk arra, hogy megfelelő lobbi
és tárgyalások segítségével munkahelyeket
teremtsünk. Ezen dolgozom,
mindannyian ezen dolgozunk.
– Van ehhez a munkához kormányzati
segítség?
– Igen. – folytatta a polgármester.
– Ugyan még írásba nem foglaltattak,
de természetesen városunkra
kormányzati szinten is figyelnek.
Egy ekkora várost érzékenyen
érintene egy ilyen mértékű
leépítés, ezért ehhez kell a kormány
részéről a támogatás. Napi
kapcsolatban vagyok olyan államtitkárokkal,
akik a foglalkoztatás
és a munkahelyteremtő beruházás
területén dolgoznak. Az együttműködés
gyümölcsözőnek mondható,
nem véletlen, hogy Nagykanizsára
az utóbbi időben több érdeklődő
beruházó jött. Van szakképzett
munkaerő, jó az infrastruktúra, és
van megfelelő munkahelyteremtő
támogatás is.
K.R. – K.H.
Plusz
egy év 600
dolgozónak
Június 16-án fiatalok és lélekben
fiatalok közös megemlékezésére
került sor az ’56-os emlékkertben.
A Nagykanizsai Polgári
Egyesület rendezésében a résztvevők
egy-egy szál virággal rótták
le tiszteletüket a kopjafánál.
Karádi Ferenc alpolgármester az
alábbi szavakkal vázolta múlt,
jelen és jövő kapcsolatát:
Tisztelt Megemlékezők, Tisztelt
Polgári Egyesületi Tagok,
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ma, ezen a gyásznapon, amikor
az 1956-os forradalmi események
kapcsán kivégzett hősök emléke
előtt kívánunk fejet hajtani, Nagy
Imre, Maléter Pál, Gimes Miklós
kivégzésének napján, emlékezzünk
a névtelen hősökre is és emlékezzünk
azokra is, akik a megtorlás során
vesztették életüket a pribékek
kezei között. Tisztelet a hősöknek,
tisztelet az áldozatoknak.
1956 ősze engem gyermekként
ért, akkor 9 éves voltam, de soha
nem tudom elfelejteni azokat a napokat,
amelyek során az ablakba
kitett néprádióból az a hosszantartó,
melankolikus gyászzene szólt.
Azt sem tudom felejteni, hogy esténként
a géppuskaropogást hallgattuk
a hegyekből. Mindez egy
baranyai, svábok lakta kisfaluban
történt. A felnőttek azt mondták,
hogy ott tartották magukat legtovább
a forradalmárok. Nem tudható,
hogy él-e közülük bárki is, de
azt igen, hogy történelmet írtak, és
most rájuk is emlékezünk.
Nagy Imre világos és tiszta, a függetlenség,
a demokrácia, az országépítés
és a hazafiság jegyében elmondott
rádióbeszédei, a „csapataink
harcban állnak” közleménye, örökké
az emlékezetünkbe véste, hogy van
kötelességünk, van tennivalónk a nap
minden órájában ezeknek az értékeknek
az érvényesítése során.
Nagy Imre 1989-es újratemetésének
és az akkori eseményeknek
a katarzisszerű hatása, az egész országot
lázba hozta. Elemi erővel
szabadult fel a gondolat, elemi
erővel szabadult fel az ember. Az
akkori lendület és akarat nélkül ma
nem állhatnánk itt hőseinkre emlékezve,
de a tennivalóinknak nincs
még vége. Befejezetlen a mű. Az
országrombolók nem fáradnak.
Nagy Imrének és mártírtársainak
tartozunk még annyival, hogy a
demokrácia megtartását, a hazafiság
eszméjének erősítését és az országépítés
nehéz feladatát legjobb
tudásunk szerint segítsük elő. Nem
feledjük az ''56-os jelszót: „Aki
magyar, velünk tart!”
Álmaik akkor nem valósulhattak
meg, de mi, a ma élők, újra
kaptunk egy történelmi esélyt Istentől,
hogy gyermekeink jövőjét
megóvjuk azoktól az eszméktől,
amelyek saját honfitársainkat
küldték a halálba. Ezt ne feledjük.
Emlékük örökké éljen, tisztelet
a hősöknek. – zárta beszédét az alpolgármester.
„Mit ér a kövekre kiontott vér?” –
Benke László fájdalmas verssorával
zárult az a műsor, melyben korabeli
jegyzőkönyvek idézték fel ’56 hóhérainak
szavait. „… nem szabad
megengednünk, hogy 1956 kapcsán
valamiféle lelkiismereti válság jelentkezzen
mindazoknál, akik fegyvert
fogtak novemberben” (Horn
Gyula) „sok az enyhe ítélet és viszonylag
kevés a fizikai megsemmisítések
száma” (Biszku Béla)
„gyorsan és kegyetlenül kell leszámolni
velük” (Uszta Gyula) „Uralkodó
osztállyal még így el nem bántak,
mint mi a munkásosztállyal.”
(Aczél György) „A karhatalom ellen
sok panasz fut be, szeretnénk az
ügyészségről is ilyen híreket hallani.”
(Münnich Ferenc) „Ha visszamenőleg
bírálni akarnám a karhatalom
tevékenységét, azt kellene
mondani, hogy nem alkalmaztak
megtorlást.” (Kádár János) De a forradalom
leverésére alakult Katonai
Bizottság elnöke, Apró Antal éppúgy
szóba került, mint a mosonmagyaróvári
sortüzet elrendelő Fekszi
László, vagy a „tiszakécskei hiéna”,
Gyurkó Lajos tábornok. A fiú fekszik,
nem mernek sóhajtani körül a
házak.
Elmegy mellette egy patkány és
azt mondja: „Gyalázat” – Sík Sándor
soraiból érthető megvetés szól
a saját népüket eláruló gyilkosok
iránt. Néven nevezésük – sem országosan,
sem Nagykanizsán –
még korántsem teljes. Pedig – ezzel
mind többen tisztában vannak
– nem az ordas eszme gyilkolt, hanem
annak zsoldjába szegődött
hús-vér emberek.
Nagy Imre és mártírtársaira emlékeztek
Murakeresztúron is. Itt
Cseresnyés Péter a térség országgyűlési
képviselője mondott ünnepi
beszédet.
„Kiáltanod kell nap-nap azokért,
Kiket megöltek, elnémítottak,
Így hiteles megbízóleveled
ők írták alá, a némák, a holtak.
Munkások vére üt rá pecsétet,
hallgató föld lett a szavuk súlya,
fölemelt fővel ők vezessenek,
szabadon, de sose szabadulva”
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tisztelt Emlékezők!
Kanizsa – Nagy Imre és mártírtársai 2 2011. június 23.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző:
Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail:
kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint.
Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető:
László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Fotó: Bakonyi Erzsébet
„…újra kaptunk egy történelmi esélyt”
Húsz éve, 1991. június 19-én
az utolsó szovjet katona is elhagyta
hazánkat. A megszállást
dicsőítő ruszki emlékmű utolsó
darabja, a beton talapzat is bedarálásra
került a nagykanizsai
Erzsébet téren. Már csak a
Vasemberház homlokzatán elhelyezett
tábla utal a gyűlölt szoborra.
A független Magyarországért,
a megszálló szovjet
hadsereg kivonásáért tüntető
elődeink 1956. október 25-én
ezen a téren döntötték le az
orosz katona szobrát. Eltiport
követelésük 35 év múlva teljesült.
– olvassuk rajta. Gondoljunk
hát tisztelettel ma is azokra
a bátor munkásemberekre, akik
börtönnel, idegenbe bujdosással
fizettek azért, mert drótkötéllel,
géppel lerántották az Ivánt. Elvásott
a veres csillag – sóhajthatunk
föl. De elbízhatjuk-e magunkat?
Ismeretes, kaméleonhoz
hasonló alkalmazkodó készséggel
vált nevet – hírlik: Demokrata
Párt lesz a legújabb –
az az alakulat, mely rendre rárontott
saját nemzetére. Orosz
szuronyok helyett is talált másik
támogatót. Kimentek a tankok,
bejöttek a bankok. (Kiss Dénes).
Ami a változékonyságukban állandó:
Hazudtunk éjjel, hazudtunk
nappal… Ám elmúlt nyolc
évük ellenére is van, aki újra
hajlamos bedőlni. Érdemes hát
felnézni azokra a – többnyire
gépgyári – munkásokra, akik
nem hittek a hazugságoknak.
P.J.
Elvásik a veres csillag?
Kanizsa – A mi ügyeink 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. június 23.
Ezeket a sorokat Tollas Tibor
vetette papírra nem sokkal a rendszerváltás
előtt. Szavai az új Magyar
Köztársaság egyik legfőbb
igazságát, a szabadságért harcolók
máig élő, máig érvényes örökségét
fogalmazták meg.
És ennek az örökségnek a hitelességét,
értékét az áldozat súlya
adja meg.
53 évvel ezelőtt, 1958. június
16-án, hajnali öt órakor, Nagy Imrét,
Maléter Pált és Gimes Miklóst
kivezették zárkáikból. Jelképei és
egyben áldozatai is lettek ők egy
gazságban fogant rendszer lételemének,
a bosszúállásnak és annak,
hogy a kommunisták még saját
embereinek sem kegyelmeztek, ha
a vélt igazságukat, amely valójában
bűnös cinkosság volt a tömegek
ellenében, valaki – tehát akár
közülük való is – elárulta.
Tucatnál alig több lépés után ott
álltak a három akasztófa előtt, ahol az
előző este ítéletet hirdető bíró – amit
a három áldozat elvtársainak nyomására
hozott szolgai módon – ismét
felolvasta a halált hozó sorokat.
Ne legyenek kétségeink: a halálos
ítélet nem előző nap és nem a
bíróságon született. A valódi gyilkosok,
akik cinkosai voltak a bírónak,
Nagy Imre és mártírtársainak
hóhérai egy pártirodában diktálták
korábban a magyar történelem
egyik leggyalázatosabb ítéletét.
A jegyzőkönyv szerint Nagy Imrét
végezték ki először: az orvosi jelentés
szerint a miniszterelnök szíve
5 óra 16 perckor „szűnt meg dobogni”.
Testét koporsóba tették, és a
börtön sétálóudvarán ásták el, jeltelenül.
A betemetett gödörre ócska
bútorokat, limlomot hánytak.
1961. február 24-én azonban titokban
kiásták a koporsókat, köréjük
kátránypapírt drótoztak, és átvitték
a szomszédos újköztemető
301-es parcellájába.
Ott hamis nevek alatt, jeltelen
sírokban ásták el ''56 három mártírjának
földi maradványait. Nagy
Imre titkos sírján a "Borbíró Piroska"
név volt olvasható.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
22 évvel ezelőtt, 1989-ben fordult
a világ kereke. A rendszerváltás
lázában égő országban, több
hónapos kutatás után, megtalálták
Nagy Imre és mártírtársai nyughelyét.
Exhumálták a holttesteket, és
június 16-án újratemették őket,
ugyanarra a helyre, ahol 1961. óta
nyugodtak. Csak ekkor lelt végső
nyugalmat Nagy Imre, Gimes
Miklós, Losonczy Géza, Maléter
Pál és Szilágyi József.
A hatodik koporsó az ismeretlen
mártírokat jelképezte, amelyre az
1956-os forradalmat szimbolizáló
lyukas magyar zászlót terítettek.
Az újratemetés legnagyobb vihart
kavaró beszédét egy fiatal politikus,
Orbán Viktor mondta el.
Úgy fogalmazott:
„Valójában akkor, 1956-ban vette
el tőlünk – mai fiataloktól – jövőnket
a Magyar Szocialista Munkáspárt.
Ezért a hatodik koporsóban
nem csupán egy legyilkolt fiatal,
hanem a mi elkövetkezendő
húsz vagy ki tudja hány évünk is
ott fekszik.”
Tisztelt Emlékezők!
Orbán Viktornak igaza volt. Az
elmúlt húsz év történelme akkori
szavait igazolta.
1956-ban és az azt követő megtorlás
éveiben elvették a magyarság
jövőjét. A gyilkosok, a hóhérok
pedig köztünk maradtak.
Velünk élve dolgoztak – ellenünk.
Albert Camus A magyarok vére
című írásában ezt írta a magyar
forradalomról:
„A legázolt és bilincsbe vert Magyarország
többet tett a szabadságért
és az igazságért, mint bármelyik másik
nép az elmúlt húsz esztendőben.
Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét
megértse a fülét betömő, szemét eltakaró
nyugati társadalom, sok magyar
vérnek kellett elhullania – s ez a vérfolyam
már alvad az emlékezetben...
Nyomorúságuk, láncaik és száműzöttségük
ellenére királyi örökséget
hagytak ránk, melyet ki kell érdemelnünk:
a szabadságot, amelyet ők
nem nyertek el, de egyetlen nap alatt
visszaadtak nekünk.”
Hölgyeim és Uraim!
AMagyar Országgyűlés idén elfogadta
Magyarország új alaptörvényét.
A Nemzeti Hitvallásban
kimondtuk:
„Tagadjuk a magyar nemzet és
polgárai ellen a nemzetiszocialista
és kommunista diktatúrák uralma
alatt elkövetett embertelen bűnök
elévülését.”
Nem hagyjuk, nem hagyhatjuk
megalvadni az áldozatok, hős mártírjaink
vérének emlékét. És méltónak
kell lennünk az ő királyi
örökségükre, a szabadságra. Azzal
is – megint csak Camus-t idézve –,
hogy soha, sehol nem áruljuk el
őket. És azzal is, hogy soha, sehol
nem igazoljuk a gyilkosokat.
K.H.
Együttműködési megállapodást
kötött Nagykanizsa és
Zalakaros önkormányzata. A keret-
megállapodást rögzítő okmányokat
a két város polgármestere,
Cseresnyés Péter és Novák Ferenc
írta alá önkormányzati képviselők
jelenlétében a Vasemberház
Dísztermében.
Zalakaros és Nagykanizsa kinyilvánította
együttműködési
szán dékát annak érdekében, hogy
egymást erősítve segítse elő a két
város közötti közvetlen kapcsolat
kialakítását, tiszteletben tartva a
sajátosságokból adódó előnyöket.
Az együttműködés főbb területeit
az egészségügy, a szociális- és
gyermekjóléti szolgáltatások, a
sport és a közművelődés területén
határozták meg.
Az aláírás előtt Cseresnyés Péter
polgármester hangsúlyozta:
mind a ketten megállapodtak abban,
hogy térségben kell gondolkodniuk,
és nem riválisai egymásnak.
Kiemelte, az együttműködés
egyik eleme a turisták idecsábítása,
melyhez az alapot Zalakaros,
mint fürdőváros adja. Ehhez csatlakozhat
városunk kulturális házigazdaként.
Olyan rendezvényeket
kell nyújtanunk, amivel idevonzzuk
a turistákat, vagy éppen helyi
intézmények segítségével az ottani
szabadtéri színpadon szerepelhetünk
különböző produkciókkal. Az
egészségügy területén a tárgyalások
már megkezdődtek, amelyhez
olyan orvosokat kell találni, akik a
gyógyfürdőre épülő orvoslás lehetőségét
a gyakorlatban is megteremthetik.
Novák Ferenc, Zalakaros polgármestere
az oktatást emelte ki.
Elmondta, jól ki tudták használni
azt a szellemi bázist, amellyel
Nagykanizsa és a Pannon Egyetem
rendelkezik. A jó kapcsolatot jelzi
az is, hogy a zalakarosiak lelkesen
készültek a hétvégi kanizsai Sárkányhajó
versenyre. A következő
héten pedig elkezdődnek az érdemi
tárgyalások arról, hogy a kanizsai
kórház hogyan tudna jobban
élni a Zalakaros nyújtotta lehetőségekkel.
A polgármester hangsúlyozta,
az együttműködés nem
csak PR akció.
B.E.
Aláírással erősítették meg
a két város kapcsolatát
Fényre sötétedő lencse AKCIÓ – 25%!
2011. június 1. – június 30.
„Lehajló jóság, átölelő szeretet…”
Kanizsa 4 – Krónika 2011. június 23.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
és a Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara megbeszélésre
hívta a város tizenöt legnagyobb
adófizető és legtöbb dolgozót foglalkoztató
vállalkozását a Vasemberház
Dísztermébe. A tanácskozás
eredményéről Cseresnyés Péter
polgármester és Dr. Polay József,
a kamara elnöke pénteken
tájékoztatta a sajtó munkatársait.
A találkozó okáról Cseresnyés
Péter kiemelte: a választási kampányban
és utána is folyamatosan
azt hirdette, városvezető csak a saját
kútfőjéből nem meríthet, ha a
közösség érdekében dolgozik. Ki
kell kérni minél szélesebb körben
az emberek véleményét. A polgármester
elhatározta egy olyan grémium
létrehozását is, mely az ő és
a városvezetés munkáját segíti. A
társadalmasítás második lépése
volt a mostani találkozó, mely a
Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara kezdeményezésére jött
létre. Pozitív visszajelzést kaptak a
vállalkozások vezetőitől, véleményük
szerint érdemes folytatni és
rendszeressé tenni a hasonló fórumokat,
hogy megismerjék egymást,
és a város fejlesztési elképzeléseit.
Tapasztalataikat, tudásukat
szívesen átadják a város jövője
érdekében. A cégek képviselői azt
is megemlítették, meglátásuk szerint
miért gyengült meg a város lakosságot
megtartó ereje, és miben
látják a kibontakozás lehetőségét.
Néhány probléma felvetésén túl
azt is megjegyezték, nehéz minőségi
szakembereket találni Nagykanizsán,
ezért fontos lenne a közép-
és felsőfokú szakképzés erősítése.
Dr. Polai József elmondta, mintegy
2-2,5 milliárd forintot szánnak
fejlesztésre a városunkban működő
legnagyobb vállalkozások, melyek
közül a találkozón közel húsz
cég képviseltette magát, köztük a
Rotary Fúrási Zrt., a General Electric,
a Délzalai Vízmű Zrt., a Kanizsa
Trend Kft., a Gázgép, az E-ON
és a Tesco vezetői is.
B.E.
Milliárdos befektésre készülnek
Fotók: Bakonyi Erzsébet
Második alkalommal hívta találkozóra,
baráti beszélgetésre
mindenkori dolgozóit az Egyesített
Bölcsőde vezetése. A Medgyaszay
Házban megrendezett
ünnepségen közel nyolcvan aktív
dolgozó és negyven nyugdíjas
vett részt.
A rendezvény alaphangulatát
Hella Ferenc református lelkész
adta meg egy Wass Albert novella
felolvasásával. A megjelenteket
Balogh László önkormányzati
képviselő, az OKISB elnöke köszöntötte.
Beszédében kiemelte:
„Valamennyiünk fontos feladata,
hogy erősítsük a magyar családokat,
és olyan mintákat, példákat
mutassunk fel, amelyek a házasság,
a gyermekvállalás, az egymás
iránti felelősség és szeretet eszményét
erősítik. Káros folyamatok
indultak el az elmúlt évtizedekben:
csökkent a születésszám, egyre
több a válás, mind nagyobb számban
esnek szét családok. Ezért felelős,
határozott társadalompolitikára,
családpolitikára van szükség.
Önkormányzatunk a nehéz
gazdasági helyzet ellenére is fontosnak
tartotta, hogy bővítse a
bölcsődei férőhelyek számát.” A
bölcsődei dolgozók munkáját
Böjte Csaba ferences szerzetes
egyik hasonlatával fejezte ki:
„…Lehajló jóság, átölelő szeretet…”
Ehhez kívánt a még aktív
dolgozóknak erőt, kitartást, a
nyugdíjasoknak pedig azt, hogy
élvezzék a pihenés éveit, hiszen
sokat tettek a társadalomért, gyermekeinkért.
Körmendi Viktória intézményvezető
a találkozó céljáról elmondta, a
nyugdíjba vonult bölcsődei dolgozók
nagyon szép életpályamodellt nyújtanak
a maiak és az ezután pályára lépők
számára. Az ő példájukat szeretnék
a fiatalok elé állítani, nem alábecsülve
azt az erkölcsi fundamentumot
sem, amit tőlük kaptak. Az ilyen
biztos alapokon nyugvó intézményt
már könnyű tovább fejleszteni.
B.E.
Fotók: Bakonyi Erzsébet
Sportos éjszaka
a múzeumban
Nagykanizsán is megrendezték
a Múzeumok Éjszakáját,
mely idén a Thúry György Múzeumban
a sportot és testmozgást
állította központjába.
A múzeum udvarán már a szombati
nap késő délutáni óráiban nagy
volt a sürgés-forgás, hiszen a
szimpla (egyben az éjszakába) nyúló
múzeumlátogatáson kívül különböző
sportágak képviselői is bemutatót
tartottak (főképp) az érdeklődők
fiatalabb korosztályai számára.
Közben pedig befutottak a sárkányhajó-
bajnokság helyszínéről, a
Csónakázó-tótól induló futók is, vagyis
a Kanizsa Futóklub tagjai, köztük
Balogh László, aki előtt pedig
még egy megnyitó és köszöntő beszéd
is állt a program szerint: „No,
addig azért átöltözöm, de úgy vélem,
igazán figyelemfelhívó volt,
hogy a Csó-tótól idáig fussunk, hiszen
ezzel is demonstrálhattuk, a
testmozgásnak, főleg a tömegsport
keretein belül fontos szerepe kell legyen
egészségünk megőrzésében” –
így a Batthyány-gimnázium igazgatója,
majd viccesen még hozzátette,
talán a kiállítás megnyitón sem lenne
formabontó így – kissé csapzottan
– mutatkozni, igazi sportemberhez
méltón... (Azért mindenkit megnyugtatandó,
a „Testedzés és életöröm”
című gyűjtemény nyitására
mindenki „fessbe vágta” magát...)
Addig is a legfiatalabbak felpróbálhattak
például amerikai futballfelszerelést,
vagy ugrálószőnyegen
vezethették le energiájukat, miközben
a „nagyszínpad” előtt már kemény
legények és lányok gyülekeztek
formaruhában: jöttek sorban bemutatózni
a teljesség igénye nélkül
a Shotokan Karate SE, a Kanizsa
Küzdősport SE, a Sensei Sáfár Shotokan
Karate Do SE sportolói, a
színpadra pedig az NTE 1866 ifjú
vívóit szólították – eredményeik talán
egyesekre még csábítóan is hathattak,
s foglalkozásaikra, edzéseikre
beiratkoznak...
AKanizsa Big Band esti koncertjére
ugyan talán már inkább a szülők
voltak kíváncsiak, de a gyermekek
alaposan kihajtották magukat: a
kincskeresés, a testmozgás alaposan
megdolgoztatta őket, tartalmas
napot, estét és jókedvet szerezve
mindannyiuk számára.
P.L.
A belvárosi rehabilitáció aktualitásairól
Kanizsa – Krónika 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. június 23.
A Kanizsai Dorottya Kórház
vezetősége a Csónakázó–tó önkormányzati
vendégházánál színes
programokkal várta a kórház
dolgozóit, azok hozzátartozóit,
valamint támogatóit Semmelweis
Ignác születésének évfordulója
alkalmából hagyományosan
megrendezett ünnepségére.
Szombaton délelőtt a fakanál
mesterei mérték össze tudásukat,
amit déltől labdarúgó torna követett.
Közben sor került rendőrautó
bemutatóra is. Az ünnepélyes
megnyitót követően elismerések
átadása következett.
Főorvosi kinevezések: Dr.
Koncz Zsolt (Traumatológiai Osztály),
Dr. Bicsák György (SBO),
Dr. Knausz József (Általános Sebészet),
Dr. Szalay Edit és Dr. Takács
Ibolya (Szemészeti Osztály).
Adjunktusi kinevezések: Dr.
Szalóczy Natália (Szemészeti Osztály),
Dr. Herczeg Zsuzsanna
(Pszichiátriai Osztály), Dr. Marada
Györgyi (Mikrobiológiai Laboratórium),
Dr. Kovács Kálmán
(ITO), Dr. Kisjós Balázs (Belgyógyászat/
Kardiológiai Részleg), Dr.
Bálint Tünde (Belgyógyászat-
/Endokrionológiai Részleg), Dr.
Sütő Erzsébet (Bőrgyógyászat),
Dr. Kolonics Gyula (Általános Sebészet),
Dr. Szabó Judit (Pathológiai
Osztály).
Főigazgatói dicséret: Hatanek
Zsigmondné ápoló (Traumatológiai
Osztály), Bohár Lajos anyagbeszerző
(Üzemeletetés), Papp
Péterné csoportvezető (Anyaggazdálkodási
Csoport), Vadász Zsuzsanna
szakácsnő (Élelmezési
Osztály), Tollasné Horváth Éva
ápoló (Neurológiai Osztály), Kovács
Józsefné ápoló (Szülészet-és
Nőgyógyászati Osztály), Murai
Viktória laboratóriumi analitikai
asszisztens (Mikrobiológiai Laboratórium),
Bordás Rajmund műtőssegéd
(Központi Műtő),
Cziczeli Ferencné hivatalsegéd
(Titkárság), Sziva Mónika asszisztens,
Lukácsné Tóth Szilvia egészségügyi
adminisztrátor (Urológiai
Osztály), Csöndörné Nagy Andrea
asszisztens (Belgyógyászat/Kardiológiai
Szakrendelés), Miksóné Bíró
Valéria ápoló (Belgyógyászat/
Endokrinológiai Részleg), Sólyom
Rózsa felnőtt szakápoló
(Bel/Gasztroenterológiai Részleg),
Kovács Ibolya asszisztens (Üzemorvosi
Szolgálat), Tizedesné Németh
Gyöngyi asszisztens (Fül-
Orr-Gégészet), Milávecz György
asztalos, Szollárné Vaska Rita telefonkezelő
(Üzemeltetés), Nyakas
Gáborné ápoló, Fejes Sándorné
konduktor (Rehabilitáció).
Kiváló kórházi dolgozó: Papócsiné
Tamása Csilla műtős szakasszisztens
(Központi Műtő),
Rodek Mártonné ápoló (Belgyógyászat/
Kardiológiai Részleg),
Vargáné Tóth Rita ápoló (Általános
Sebészet).
K.H.
Elismerések a Semmelweis napon
Amunka helyszínén, az Erzsébet
téren tartott sajtótájékoztatót
a belvárosi rekonstrukció aktualitásáról
Cseresnyés Péter
polgármester és Szabadics Attila,
a Szabadics Zrt. alelnöke.
Szabadics Attila tájékoztatójában
kiemelte: a két útépítési projekt a
befejezéshez közeli állapotot mutatja,
a látványosabb, aszfaltozási
munkák vannak hátra. AZrínyi és a
Teleki utca összekötésénél a Teleki
úti körforgalom negyed része elkészült,
az aszfaltréteg fogadására
vár. Az Arany János és a Petőfi utca
összekötésénél is folyamatosan zajlanak
a munkák. Az Erzsébet téren
szelektálták, ledarálták a bontott
építőanyagot, lefektették a közvilágítás
védőcsöveit, a csapadékvíz elvezetők
jelentős részét, valamint
megtörtént a szökőkút medencéjének
betonozása, a vízvezeték kiépítése.
Jelenleg a bontott anyagokat
szállítják el.
Cseresnyés Péter a határidők módosításáról
elmondta: a Zrínyi és a
Teleki utca összekötése június 30-
ról október 30-ára módosult. Az
Arany János és a Petőfi utca összekötése
pedig szeptember 30-ról október
30-ára változott. Ennek egyszerű
oka van. A két utca összekötésénél
a munkák nagy része elkészült,
a teljes műszaki átadásig még
néhány – nem feltétlenül az úttesthez
kapcsolódó – feladatot el kell
végezni. Az Erzsébet tér kivitelezési
munkáinak határideje 2011. október
30-ról 2012. június 30-ára módosul.
Mivel a tér jelentős részét
érinti a napokban elindult szennyvízberuházás,
indokolttá vált, hogy
a kétszeres bontási illetve helyreállítási
munkálatokat elkerüljük.
B.E.
A foglalkoztatás, az esélyegyenlőség
és a fejlesztéspolitika
volt a témája annak a konferenciának,
melyet az EXPAK AT.HU
„Osztrák-Magyar Szakértői Akadémia
2008-2013” program keretében
rendezett a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat.
A szakmai találkozó során a
résztvevők több fontos kérdésre is
választ kaphattak, így például arra,
milyen projektek léteznek a mélyszegénységben
élők gazdasági, társadalmi
integrációjára, vagy hogy
milyen szakmapolitikai koncepciók
készítésére van leginkább szükség
a foglalkoztatás bővítéséhez és
a versenyképesség növeléséhez.
A konferencia keretében az
EXPAK AT.HU „Osztrák-Magyar
Szakértői Akadémia” által indított
Pilot-projekt eddigi eredményeiről,
a nyugat-dunántúli régió foglalkoztatáspolitikai
helyzetéről és
a Nagykanizsán igénybe vehető
szakképzési és felnőttképzési lehetőségekről
is képet kaphattak a
vendégek.
A szakmai tanácskozáson több
szervezet is képviseltette magát.
Jelen volt az Osztrák Szövetségi
Munkaügyi, Szociális és Fogyasztóvédelmi
Minisztérium illetékese,
a Nyugat-dunántúli Régió foglalkoztatáspolitikában
érdekelt számos
szervezetének, vállalatának és
civil közösségének vezetője, valamint
a szervező Nagykanizsai
CKÖ vezetősége.
K.H.
Foglalkoztatásbővítés
A „Kanizsai Dorottya Kórház
sürgősségi ellátásának (SO2}
korszerűsítése” c. TIOP-2.2.2-
08/2-2009-0005 azonosítószámú
projekttel kapcsolatban a Marton
István polgármester vezette
önkormányzat múltév március
elején 157.801.492 Ft előleget
vett fel. A tegnapi soron kívüli
közgyűlésen ennek az összegnek
és kamatainak visszafizetési
módjáról döntött a közgyűlés.
A visszafizetési felszólítás indoklása
szerint Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzata a
projekthez kötődő kifizetési kérelmet
az előleg kifizetését követően
2010 novemberében nyújtotta be,
ám a közbeszerzési kötelezettségek
elhúzódása miatt a támogatás
10%-ának felhasználását nem tudta
teljesíteni. Tekintettel arra, hogy
a kifizetési kérelemben igényelt
támogatás nem érte el az előírt
összeget, a kifizetési igénylés elutasításra
került. Az elutasított tételek
egy következő kifizetési kérelemben
ismételten benyújthatóak
– tette hozzá Cseresnyés Péter
polgármester.
Az előlegnyújtáshoz kapcsolódó
kötelezettség nem teljesítése
miatt az ESZA Társadalmi Szolgáltató
Nonprofit Kft-től a múlt
héten fizetési felszólítás érkezett.
A testület ennek tudatában úgy
döntött, a projekt kapcsán folyósított
támogatási előleg kamattartozásokkal
növelt összegét visszafizeti.
A visszafizetési kötelezettség
157.801.492 Ft tőkekövetelés és
11.378.912 Ft kamattartozás öszszegét
foglalja magában.
Egyelőre
vissza a feladónak
Egy gyermekeket szolgáló fejlesztés
eredményeként három létesítményt
adtak át a gyerekeknek
a Miklósfai Általános Iskolában.
Afából készült Botond várat, a fedett
kerékpártárolót és az Ökoiskolai
program keretében létesült erdei tanösvényt
Sajni József iskolaigazgató,
Novák Csaba, Liszó község polgármestere
és Benedek Miklós, a Kaán
Károly Környezetvédelmi Egyesület
elnöke avatta fel.
Várat, erdei
tanösvényt avattak
Kanizsa 6 – Színes 2011. június 23.
Az iskolai csapatok futamaival
rajtolt el péntek délután a
Csónakázó-tó vizén a III. Kanizsai
Sárkányhajó-bajnokság.
Amint azt Tuboly Kinga, a Kanizsa
Turizmusáért Egyesület, –
egyben a szervezők részéről – elmondta,
amit addig az „égiektől
megrendeltek”, az bejött, vagyis
remek időjárási viszonyok között
feszülhettek neki a csapatok
a versenytávnak.
– Gördülékenyen zajlottak a
délután folyamán a versenyek, s
a nézőszámra sem lehetett panaszunk.
A középiskolákat hat, míg
az általános iskolákat két intézmény
képviselte. E számok terén
ugyan valamivel többet vártunk,
de úgy vélem, a hangulatra eddig
sem lehetett panasz, s ez
szombaton egészen biztosan
csak tovább fokozódik – mondta
a péntek esti órákban Tuboly
Kinga.
A szombati nappal kapcsolatban
a leglényegesebb, hogy már a délelőtti
órákban elkezdődtek a gazdag
és sokszínű programok, az evezős
csapatok vetélkedése pedig délelőtt
tíz órától rajtolt.
A pénteki, iskolák számára kiírt
versenynap eredményei. – 1. futam
– selejtező: 1. BLG Extreme,
2. Keri Junior, 3. BLG 11.A., 2. futam
– selejtező: 1. Mező GP, 2.
Noé Bárkája, 3. BLG Jackass, 4.
Eraklin Táncklub., 3. futam- reményfutam:
1. Keri Junior, 2. Noé
bárkája, 3. BLG Jackass, 4. Eraklin
Táncklub, 5. BLG 11.A., 4. futam-
általános iskola döntő: 1. hely
5-6. osztály: Kőrösis Sárkányok 1.
hely - 7-8. osztály: Zrínyis fenegyerekek,
5. futam - középiskola
döntő: 1. BLG Extreme, 2. Mező
GP, 3. Keri Junior.
Hódító Hódoktól a Krumplibogarakig
– megannyi sárkányhajós
csapat szállt vízre aztán a szombati
napon a Csónakázó-tóban, hogy
az előfutamokon jól hajrázva kerülhessenek
be a III. Kanizsai Sárkányhajó-
bajnokság vasárnapi elődöntőibe.
„Húzd, húzd!” – ez volt az igazi
jelszó, s nem csupán a vízi közlekedési
eszközökben, de számos esetben
a partról is így harsant a szurkolás.
Hogy aztán a drukkerek
mekkora hatással voltak az eredményekre,
talány, mindenesetre a több
ezer kizarándokoló kanizsai próbálta
jól érezni magát a kirándulóövezetben.
A nem kevés előfutam mindenesetre
arra engedett következtetni,
hogy vállalkozó kedvben nem volt
hiány, mint kiderült rengetegen
gondolták úgy, megmutatják evezőkkel
a kezükben is erejüket, tudásukat.
Ami tény – s már utaltunk is rá
–, a rendezvény nem kevés ember
kíváncsiságát keltette fel, s ugyan
a szombat délelőtt még kissé nehézkesen
indult, az szinte borítékolható
volt, hogy ha az időjárás
engedi, szintén sokan lesznek a tó
környékén, hiszen az elődöntőket
és a legjobbak futamait mindenképp
látni kell...
Vasárnap végül nem csupán
lent, de úgy festett, fent is a víz
lesz az úr a III. Kanizsai Sárkányhajó-
bajnokság harmadik versenynapján,
amikor már az elődöntőket
és finálékat bonyolították a Csónakázó-
tavon. A szervezőkre bizonyára
kicsit ráijesztett a szemerkélő
majd egyre határozottabban eső
vízpermet, de a résztvevő csapatokat
ez sem tántorította el attól,
hogy jó hangulatban bizonyítsák
kitartásukat a céges, baráti, amatőr
350-es és üldöző kategóriákban.
A parton ugyan valamennyire
hibádzott a megelőző napi forgatag,
ugyanakkor lapátoltak becsülettel
a csapatok, s késő délután
úgy zárulhatott a sárkányhajós
esemény, hogy minden résztvevő
teljes szívből kihajtotta magát
együttese színeiben.
Eredmények – Céges kategória:
1. Merkapt Kft., 2. PB Hungária, 3.
Kútfejek (DKG-East). Baráti kategória:
1. Balatonfüred, 2. Dr. Pabló
Barátai, 3. Sunshine. Amatőr 350
m: 1. Römi SKK (Csepel), 2.
GYVSE (Győr), 3. Tatai Hódy (Tata).
A 2000 m-es üldözéses futamban
a Kanizsai Sárkányok-Vizesblokk
SE az előkelő, negyedik helyet
szerezte meg kategóriájában.
P.L.
Egymással és az
időjárással is harcoltak
a sárkányok a Csó-tón
Kanizsa – Kultúr sa/orok 7
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. június 23.
Csáktornyai, lendvai és muraszombati
fotóklubokkal közösen
nyílt kiállítása a Kanizsai Fotóklubnak
a HSMK ősze András
Galériájában. A barátságon túl,
a fotósokat összekötő egyik kapocs
a Mura, a fényképek hangulata,
tematikája is a folyóhoz
kapcsolódik.
„A Mura folyó, ami összeköt
minket” – ezt a címet kapta az a
tárlat, amelyen két szlovén, egy
horvát és a helyi fotóklub alkotásait
lehet megtekinteni. A fotók témája
ugyan egy szálon fut, de a
részletek kiemelése, a látványok
megragadásának módja természetesen
rendkívül változatos: láthatjuk
idős ember portréját csakúgy,
mint a Murán álló malmot vagy
partjára kikötött csónakot. A folyó
elegáns, ám ridegséget árasztó téli
leplével, egyszerű nemességével
hívja fel magára a figyelmet.
– 2009 nyarán a csáktornyai fotóklub
vezetője, Davor Dolencic
felvette a kapcsolatot a Kanizsa
Fotóklubbal Vlasics Lajos Tótszentmárton
volt polgármestere
segítségével, abból az apropóból,
hogy négy fotóklub – Csáktornya,
Lendva, Muraszombat, Nagykanizsa
– közös fotózásokon, kölcsönös
vendéglátáson és kiállításon vegyen
részt. Telefonos egyeztetés és
személyes megbeszélés után, 2010
januárjában kirándulást tettünk
Csáktornyára és környékére a helyi
fotóklub meghívására. Kicsit
beleérve a tavaszba a lendvai és a
muraszombati fotóklub vendégei
voltunk. 2010 nyarán a Kanizsai
Fotóklubon volt a sor a vendéglátáson.
Természetesen ezeken a kirándulásokon
mind a négy fotóklub
részt vett. Ezen események lezárásaként
Prelogtól nem messze
egy közös, egész napos pikniken és
fotózáson vettünk részt szeptemberben.
A túrákon természetesen
fotók is készültek, amelyekből 2011
elején Csáktornyán kiállítás keretén
belül a képek be is lettek mutatva,
majd az anyag Muraszombatra
vándorolt. Ezekből a képekből
nyílt meg a tárlat június tizenegyedikén
Kanizsán, majd augusztusban
a lendvai fotóklub állítja ki a
képeket. Amióta ez a kapcsolat
tart, azóta már több kisebb fotótúrán
vettünk részt, hol a szomszédoknál,
hol nálunk. Az internet segítségével,
szinte napi kapcsolatban
vagyunk. – mesélt a részletekről
Molnár Tibor, a Kanizsa Fotóklub
vezetője. A különféle szemléleteket
tükröző fényképek tárlata
július tizedikéig látogatható.
A Budaörsi Városi Sportcsarnok
adott otthont a Moderntánc
Silver kupasorozat döntőjének.
Alányok – köztük a kanizsaiak –
összesen 13 kategóriában mérettették
meg magukat különböző
stílusokban: hip-hop, dance és
show kategóriákban.
A nagykanizsai Memphis Lions
Tánc és Sport Egyesület a beszámolók
alapján összesítésben a 6.
helyen végzett hatvannégy tánciskola
közül úgy, hogy a kupadöntőre
valamennyi számban nevezhetett
indulót. Versenyzői közül a dobogósok
végül öt aranyat, két
ezüstöt és négy bronzot szereztek.
A kanizsaiak eredményei:
Silver Gyermek D Hip-Hop
Solo (8 versenyzőből) 1. hely:
Fenyvesi Vivien. Silver Gyermek
D Hip-Hop Duó (3 páros versenyzőből)
1. hely: Fenyvesi Vivien és
György Viktória. Silver Gyermek
D Dance Solo 6. hely: György Viktória.
Silver Gyermek D Dance
Duó (3párosból) 2. hely: György
Viktória és Fenyvesi Vivien. Silver
Serdülő D Dance Duó 3. hely:
Novák Eszter és Tóth Zsófia. Silver
Felnőtt D Dance Solo: 3. Csizmadia
Eszter, 4. Czomba Alexa.
Silver Felnőtt D Dance Duó 3. helyezett:
Kummer Melinda és Csizmadia
Eszter. Silver Felnőtt C
Dance Solo 1. hely: Kummer
Melinda. Silver Felnőtt D Hip-
Hop Duó (3 párosból) 2. hely:
Kummer Melinda és Fenyvesi
Vivien. Silver Felnőtt D Hip-Hop
Solo 3. hely: Kummer Melinda.
Silver Felnőtt D Show Kiscsoport
1. hely: Fenyvesi Vivien, György
Viktória, Novák Eszter, Csizmadia
Eszter és Kummer Melinda. Silver
Felnőtt D Dance Nagycsoport 1.
hely: Fenyvesi Vivien, György Viktória,
Novák Eszter, Tóth Zsófia,
Kummer Melinda, Czomba Alexa,
Csizmadia Eszter.
A táncosokat Kummer Melinda
és Kummer József készítette fel.
Liszóban rendezték a Zalai
Művészeti Fesztivál modern
tánc bemutatóját. Huszonhét
produkció nevezett ifjúsági és
felnőtt korcsoportokba.
A nagykanizsai Hevesi Sándor
Művelődési Központ táncszínházi
közössége, a Tűzmadár Mozgásszín
kiválóan szerepelt, „EGO” című
táncjátékukkal a Zala Megye
Kiváló Modern Tánc Csoportja címet
érdemelték ki. A Zala Megye
Kiváló Modern Táncosa címet a
csapat ifjú tehetsége, Varga Laura
nyerte el több mint 200 résztvevő
közül. A művészeti vezetést Hikádi
Mariann és Trombitás Mónika
torna edző alkotta, a hiteles előadásmód
Delyné Csere Andrea
drámapedagógus munkájának eredménye.
Az együttes ruhafantáziáit
a nagykanizsai Jelmeztár vezetője,
Kovácsné Zakócs Erzsébet
tervezte.
Az idei tanév utolsó versenyéről
tért haza nemrég a Premier
Táncklub Budapestről, a Ritmus
csapatok Magyar Bajnokságáról.
A megmérettetésen 185 produkció
lépett a zsűri elé, három kategóriában,
három korcsoportban. A
premieres lányok három műsorszámmal
léptek színpadra. Junior
korcsoport showtánc csapat kategóriában
a Born to be wild című produkció
(Bunczom Evelin, Bunczom
Fanni, Pete Dorottya, Kománovics
Kyra, Farkas Kira) a dobogó 3. fokára
állhatott fel. Szintén „bronzérmes”
lett a felnőtt formáció (Farkas
Kira, Glavák Katalin, Bunczom
Evelin, Kolonics Karolina, Papócsi
Petra, Toplak Dóra, Verkman Nóra,
Németh Petra, Sipos Eszter, Radics
Vanda, Deli Patrícia, Szollár Alexandra)
Celebration című színpadi
látványtánc produkcióval, melyre
Salamonné Kuzma Renáta készítette
fel a lányokat. Felnőtt csapat
showtáncban 1. helyen végzett az
Apáca show című koreográfia
(Verkman Nóra, Vékási Dorottya,
Toplak Dóra, Szollár Alexandra,
Glavák Katalin, Radics Vanda,
Sipos Eszter) melyet szintén Salamonné
Kuzma Renáta koreografált.
Ez a produkció érdemelte ki a Magyar
Bajnoki címet is.
A Mura nemcsak
földrajzi kapocs
Sorozatzárás számos
moderntáncos
éremmel
Tarolt a Tűzmadár
Liszóban
Bajnok lett
az Apáca show
Nyáresti szerenád
Az elmúlt héten kezdődött,
de még korántsem ér véget a
Nyáresti Szerenád színes
program kavalkádja.
A nyár számos estéjét varázsolja
még emlékezetessé az
előttünk álló hetekben a KKK
zenés rendezvénysorozata. A
HSMK előtti téren indult előadásokat
a továbbiakban a Kiskastély
udvarán élvezheti a közönség,
minden este 19 óra 30
perces kezdettel.
Az estek fellépői: Június 28.
– Major, Lajos – harmonika, Június
29. – Tüttő János Nótaklub,
Június 30. – Turzó György – gitár,
Július 5. – Kettőcske Zenekar,
Július 6. – Városi Vegyeskar,
Július 7. – Németh Norbert
– harmonika, Augusztus 23. –
Vámos Janka Quartett, Augusztus
25. – Kazsinka Zenekar, Augusztus
30. – Kanizsa Csillagai
(táncházzal), Augusztus 31. –
Igricek (tanévnyitó buli).
A rendezvényre történő belépés
a továbbiakban is díjtalan, hiszen
a program helyi fellépőkkel,
a helyi lakosságért, a Nagykanizsai
Városrehabilitációs Program
(NYDOP-3. 1. 1/B-2009-0004)
támogatásával valósul meg.
Kanizsa – 8 Városháza 2011. június 23.
Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2011. július 1-jén (pénteken)
a köztisztviselők napja miatt Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala zárva tart; ezen a napon az ügyfélfogadás szünetel!
Az ügyfélfogadás szünetel
Ezúton tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy Balogh László, Bene Csaba,
Bicsák Miklós, Dénes Sándor, Dr. Károlyi Attila, Kovács János, Szőlősi
Márta önkormányzati képviselők fogadóórája július-augusztus hónapban elmarad.
Ezen időszakban Balogh László, a 3. sz. választókerület önkormányzati
képviselője a balogh.laszlo61@chello.hu email címen vagy a 30/204-0865-
ös telefonszámon, Bene Csaba, a 2. sz. választókerület önkormányzati képviselője
a bcsaba@nagykanizsa.hu email címen, vagy a 20/3888-259-es telefonszámon,
Dénes Sándor a denes.sandor@nagykanizsapmh.hu email címen, Dr.
Etler Ottó önkormányzati képviselő az oetler@cmlabor.hu email címen,
Szőlősi Márta önkormányzati képviselő az szmarta25@hotmail.com email címen
vagy a 30/8018185-ös telefonszámon áll rendelkezésükre.
Képviselői fogadóórák
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője pályázatot hirdet a Polgármesteri
Hivatal Művelődési és Sport Osztály osztályvezető munkakörének
betöltésére
Ellátandó főbb tevékenységi körök:
A Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sport Osztályának vezetése, az osztály
részére meghatározott szakmai feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok, hivatali
belső szabályzatok és testületi döntések szerint. Az önkormányzati fenntartású
oktatási, kulturális és közgyűjteményi intézmények vonatkozásában szakmai felügyelet
ellátásának irányítása, az intézményvezetőkkel kapcsolatos munkáltatói
döntések előkészítése. A fenntartói döntések végrehajtásának koordinációja.
A kinevezés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidőben, határozatlan
időre, hat hónap próbaidő kikötésével történik. A kinevezéshez a polgármester
egyetértése szükséges.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II.3.) Korm. rendelet 1.
számú mellékletének I/15. "Kulturális és közoktatási igazgatási feladatok" pontja
szerinti képesítési előírás, jogi vagy közigazgatási szakvizsga (vagy a szakvizsga
alól adott OKV elnökségi teljes körű mentesítés) megléte, ennek hiányában a kinevezéstől
számított egy éven belül közigazgatási szakvizsgát kell tenni.
Előnyt jelent: szakirányú egyetemi végzettség, pedagógus szakvizsga, illetve
közoktatás vezetői diploma, önkormányzati gyakorlat, vezetői gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat:
A pályázó szakmai életrajza, a pályázónak a munkakör betöltésével kapcsolatos
szakmai elképzelései, három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány
(vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig
az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte), a pályázatban feltételként (előnykén)
megjelölt iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát tanúsító okiratok
másolata, előnyként megjelölt gyakorlatok igazolása, a pályázó arra vonatkozó
nyilatkozatai, hogy a pályázati anyagát a pályáztató részéről a pályázati
eljárásban résztvevők megismerhetik, kinevezése esetén a 2007. évi CLII törvény
szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, kinevezése
esetén a Ktv. 9. § és 21. §-ai szerinti összeférhetetlenség vele szemben nem
áll fenn. (Hiánypótlásra az erkölcsi bizonyítvány kivételével nincs lehetőség!)
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a Ktv. vonatkozó szabályai,
a 47/2001.(X.10.) önk. rendelet, a polgármesteri hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata valamint Közszolgálati Szabályzata alapján kerül sor.
A pályázatokat Dr. Tuboly Marianna jegyzőnek címezve (Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
kell benyújtani. A pályázatok benyújtásának határideje: 2011. július 4. A
pályázat elbírálásának határideje: 2011. július 29.
A pályázat elbírálásának rendje: A kinevezést megelőzően a pályázó személyes
meghallgatására sor kerül. Apályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa.
A munkakör 2011. augusztus 1. naptól tölthető be.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a 93/500-706 és
93/500-708 telefonszámon. A pályázati hirdetmény közzétéve a Nemzeti Közigazgatási
Intézet Internetes oldalán (Elérhető: www.kozigallas.gov.hu,
www.kszk.gov.hu vagy www.nki.gov.hu Közszolgálati állásportál)
Álláspályázat - osztályvezető
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a nyugdíjasok elhelyezésére
épült bérlakások bérletéről szóló 36/1997. (XI.44.) számú helyi rendelete
alapján a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban
megüresedett 3 db önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére.
Pályázatra kiírt lakások:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 23.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 9.
3. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. I. em. 10.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. július 8.
Helye: Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16.
I. em. 100. A licitálás időpontja: 2011. július 15. de. 10.00 óra. Helye: Polgármesteri
Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.
A BÉRLEMÉNYEK LEÍRÁSA:
Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 23.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 25 m2, szobaszáma:
1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: helyreállított. Bérleti
díja: bérlakást leadó pályázó esetén 12.275 Ft + igénybevett szolgáltatásokért
fizetendő díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem
fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 9.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 24 m2, szobaszáma:
1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: helyreállított. Bérleti
díja: bérlakást leadó pályázó esetén 11.784 Ft + igénybevett szolgáltatásokért
fizetendő díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem
fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
3. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. I. em. 10.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 37 m2, szobaszáma:
1+ 1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: helyreállított.
Bérleti díja: bérlakást leadó pályázó esetén 18.167 Ft + igénybevett szolgáltatásokért
fizetendő díj + rezsiköltség , adományt felajánló pályázó bérleti díjat
nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
A lakások megtekinthetők: 2011. 06. 29. 11.00.-12.00 óráig
A pályázaton való részvétel feltételei:
1.) Személyi feltételek
Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű nyugdíjas, nyugdíjas házaspár,
aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az
öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/, önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására
képes, a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és
annak eleget tud/nak/ tenni, a pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson
történő licitálást elfogadja.
2.) Egyéb feltételek
Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ aki a rendeletben
meghatározott összegű pénzadományt ajánl fel, legalább komfortos önkormányzati
tulajodonú lakással rendelkezik 5 éve, és ott lakik, illetve azt térítésmentesen
a bérbeadó rendelkezésére bocsátja, aki városrendezési célból kiürítendő,
illetve életveszély miatt lebontásra kerülő önkormányzati lakás bérlője,
és a felajánlott lakást cserelakásként elfogadja.
Pályázni a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Eötvös tér 16.) átvehető
PÁLYÁZATI LAP két példányban történő kitöltésével lehet, melyen fel
kell tüntetni: a pályázó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét,
csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra
kerülő önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát,
havi bérleti díját, csatolva a bérleti szerződés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás
esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát,
helyiségeit, minden tulajdonos adatát.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgálatán
(Nk, Eötvös tér 16.) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést
nem küldünk.
A licitálás szabályai: a licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidőben,
a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással
meghatalmazottja is képviselheti.
A licitálás induló összege:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 23. 2.000.000 Ft
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 9. 2.000.000 Ft
3. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. I. em. 10. 2.200.000 Ft
A licitálás során a licitösszeg 50.000 Ft-onként emelkedik.
A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést a Nagykanizsa
Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve
önkormányzati bérlakás leadása esetén a kijelölést követő 15 napon belül. A
feljánlott adományt a kijelölést követő 6 hónapon belül kell az önkormányzat
számlájára megfizetni. A nyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhető,
tartási szerződés nem köthető.
Lakáspályázat - Nyugdíjasház
Kanizsa – Hirdetés 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. június 23.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Helyi Építési
Szabályzatának módosítása.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése döntött több nagykanizsai
tömb rendezés alá vonásáról, melyet a B & H Régió Bt. készített el.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény
9. § (6) bekezdésének megfelelően, "A véleményezési eljárás befejezése
után a településrendezési eszközöket az elfogadásuk előtt a beérkezett, de el
nem fogadott véleményekkel és azok indoklásával együtt a polgármesternek
legalább egy hónapra a helyben szokásos módon közzé kell tenni azzal, hogy
az érintettek a közzététel ideje alatt azokkal kapcsolatban észrevételt tehetnek"
- Ezért a módosított tervet 2011. július 15-ig kifüggesztjük a Polgármesteri Hivatal
előcsarnokában, ahol munkanapokon megtekinthető.
A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba
a városi főépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735) címzett
levélben jelezhetik.
Szabályozási terv és építési szabályzat
Egyesített Szociális Intézmény Nagykanizsa Teleki út 19/B. felvételt
hirdet az alábbi munkakörök betöltésére, határozatlan időre.
Házi segítségnyújtásba: 2 fő gondozó. Idősek Klubjába: 1 fő gondozó.
Idősek Otthonába: 1 fő ápoló.
Az állások középfokú, szakirányú végzettséggel tölthetők be.
Jelentkezni fényképes szakmai önéletrajz, és bizonyítvány másolatának az
Egyesített Szociális Intézmény 8800 Nagykanizsa, Teleki út 19/B. címre történő
megküldésével lehet. Telefonos elérhetőséget kérjük megadni. Jelentkezési
határidő: 2011. június 30.
Állás: gondozókat, ápolót keresnek
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet a
2011. évi Szociális Alapból történő támogatás elnyerésére.
A pályázat célja: olyan közösségi programok, karitatív és érdekvédelmi tevékenységek,
természetbeni támogatások, szociális formák közvetlen támogatása,
melyek hozzájárulnak a hátrányos helyzetben lévők szociális élethelyzetének
minőségi javulásához. Atámogatás nem használható fel a felsorolt célokkal
összefüggő működési költségek (dologi kiadások, személyi juttatások) finanszírozására,
valamint olyan személyek támogatására, akiknek lakóhelye, illetve
tartózkodási helye nem Nagykanizsán található.
Pályázók köre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén
működő költségvetési szervek, bírósági nyilvántartásba bejegyzett társadalmi
szervezetek, nonprofit gazdasági társaságok, alapítványok, melyek pályázatukkal
a fenti célok megvalósítását szolgálják.
A finanszírozás módja: előfinanszírozás.
A pályázaton nem indulhatnak: pártok, politikai tevékenységet folytatók,
természetes személyek és vállalkozások.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 30.
Benyújtás módja: a pályázati adatlapot zárt borítékban "Szociális Alap támogatása"
jeligével lehet benyújtani. Pályázati adatlap a Szociális Osztályon
kérhető, illetve kérésre a megadott e-mail címre elküldjük, valamint letölthető
a www.nagykanizsa.hu. weboldalról.
Benyújtás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Szociális Osztálya Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (I. em. 103. sz. iroda)
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, címét, székhelyét, a pályázó
nyilvántartásáról, illetve bírósági bejegyzéséről szóló okirat hiteles, 30 napnál
nem régebbi másolatát, az igényelt támogatás összegét, a kérelem tételes indoklását,
a megvalósítás módját, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXX. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve
érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozatot.
A pályázat elbírálási javaslatának határideje a Szociális és Egészségügyi Bizottság
részéről: 2011. augusztus 31. Az elnyert támogatások kifizetésének határideje:
2011. október 15. Az elnyert támogatások felhasználásának határideje:
2011. december 31. Az odaítélt támogatások elszámolásának határideje:
2012. január 15. Tájékoztatjuk, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének
kikérését követően a támogatás odaítéléséről a polgármester dönt.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a nyertes pályázókkal szerződést
köt. A szerződés aláírása a támogatás átutalásának feltétele. A pályázó
szervezet az elnyert összeget csak a támogatott tevékenységre fordíthatja.
Szociális Alap 2011.
hirdetés
Kanizsa 10 – Muzsika 2011. június 23.
2011-ben több jeles Bárdos vonatkozású
évfordulóról emlékezhetünk
meg. 25 évvel ezelőtt, 1986-
ban halt meg Bárdos Lajos zeneszerző,
a magyar kórusmozgalom
egyik kiemelkedő vezetője, a Zeneakadémia
egyedülállóan sokoldalú
tanára, karnagy. Testvére Deák
Bárdos György, aki szintén sok
művével gazdagította a kórusirodalmat,
és kiváló zenepedagógus
volt, húsz éve távozott el közülünk.
A 11 gyermeket felnevelő Bárdos
Lajos egyetlen hivatásos zenész fia
Daróci Bárdos Tamás zeneszerző,
karmester idén ünnepli nyolcvanadik
születésnapját. Az ő tiszteletükre
tartott ünnepi hangversenyt
a helyi Batthyány Lajos Gimnázium
Virág Benedek Ifjúsági
Vegyeskara Nagykanizsán 2011.
április 15-én az iskolához közeli
Felsőtemplomban, a Jézus Szíve
Plébániatemplomban.
A nagy múltú – eredetileg piarista
alapítású – gimnázium igazgatója
Balogh László kedves gondolatokkal
köszöntötte a szépszámú közönséget
és az este díszvendégét, az ünnepelt
Daróci Bárdos Tamást. Mint
mondta, az iskola „korona ékszere”
a Virág Benedek Ifjúsági Vegyeskar,
amely számos hazai és nemzetközi
szereplésen túl kórusvetélkedők
győztese és kiváló helyezettje. Sőt,
két évvel ezelőtt Zalai Príma Díjban
is részesült, ezzel is tovább növelve
a Batthyány Lajos Gimnázium elismert
hírnevét és vezető karnagyuk,
Cseke József érdemeit.
Daróci Bárdos Tamás és édesapja,
Bárdos Lajos szoros kapcsolatokat ápoltak
– ápolnak Kanizsával, ennek bizonyítékai
a városhoz kötődő tárgyú kórusművek
és a Virág Benedek Ifjúsági
Vegyeskarnak írt alkotások. Olyanok
mint Bárdos Lajos „Thúry György kapitány”
című kórusműve vagy Daróci Bárdos
Tamás „Zalai vígasság” és „Arany
dalok” című alkotásai. Az ünnepi estén
volt e két utóbbi mű ősbemutatója is.
A gondosan szerkesztett gazdag
program első felében egyházi művek
szerepeltek, a szünet után jórészt vidám
világi műveket hallhattunk. AVirág Benedek
Ifjúsági Vegyeskar énekeseinek
körét Cseke József karnagy másik kórusának,
az Újudvari Bárdos Lajos Kamarakórus
dalosai bővítették. Az iskolai
kórus tagjai mindent megtettek
azért, hogy megfeleljenek igazgatójuk
elismerő, büszke bemutató szavainak.
A hangverseny során az egyes
zenei tömbök között röviden megismerkedhettünk
a zeneszerzők
életével, munkásságával.
Az 1899-ben született Bárdos Lajos
eredetileg mérnöknek készült,
majd egy év után felvételt nyert a Zeneakadémiára.
Itt kezdetben Siklós
Albert, később Kodály Zoltán volt tanára.
Annak a híres tizenhárom fős
osztálynak az egyik tagja, amely
1925-ben vizsgakoncertjével felforgatta
a hazai zenei közvéleményt.
Gimnáziumi énektanári munkája
mellett elvállalta a városmajori templom
Cecília Kórusának vezetését,
amelyből nemzetközileg is elismert
együttest formált. 28 éves, amikor
Harmat Arthur meghívja a Zeneakadémia
egyházkarnagy-képző tanszakára.
Az idők folyamán számos tantárgyat
tanított, a legtöbbnek a tananyagát
is maga dolgozta ki. 1929-től
a Palestrina Kórussal főleg oratóriumokat
mutatott be. 1941-ben a Palestrina
és a Cecília Kórusok egyesítésével
megalapította a Budapesti Kórust.
1942 és 1962 között a Mátyás templom
ének- és zenekarának karnagya.
Életműve egyedülállóan gazdag.
1931-ben megalapította Kertész Gyulával
a Magyar Kórus Kiadóvállalatot,
amely húsz éves működése alatt
(amíg az állam be nem tiltotta) körülbelül
2000 zeneművet adott ki, és öt
folyóiratot szerkesztett. A cserkészmozgalomból
indítva elterjesztette a
városi ifjúság körében a népdaléneklést
(101 magyar népdal). 800-nál is
több művet írt, köztük népdalfeldolgozásokat,
motettákat, költők verseire
írt kórusműveket, miséket és hangszeres
műveket is. Zenetudósként tanulmányok,
szakkönyvek elismert szerzője.
Sokat kutatta Liszt, Bartók és
Kodály munkásságát.
Bárdos Lajos 1986-ban, 25 évvel
ezelőtt távozott az élők sorából.
A Lénárddarócról származó Bárdos
család másik zeneszerző, zenepedagógus
és karmester tagja Bárdos
Lajos öccse, György volt. Megkülönböztetésül
használta a Deák
Bárdos György nevet, ami a lénárddaróci
Bárdosok esetében teljesen
megszokott volt, hiszen a település
legtöbb családját Bárdosnak hívták.
Atanult ág tagjai előneveként szerepelt
a Deák megkülönböztetés.
A több hangszeren játszó, szépen
éneklő Bárdos György a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Főiskolán orgona
(Zalánffy Aladár), zeneszerzés (Siklós
Albert) és énektanári szakot végzett
(1923–29), majd a tanítói oklevelet is
megszerezte. Szerteágazó életútja során
volt énektanár minden iskolatípusban
(élete második felében a professzorságig
eljutva), templomi karnagy,
iskolai és egyéb kórusok vezetője,
orgonista, szólambetanító, zenei
szakíró, de mindenekelőtt zeneszerző.
Első hivatalos munkahelye a Verbőczy
Gimnázium volt, itt négy évig
tanított óraadóként, 130 tagú kórust
szervezett, mellyel a rendszeres rádiószereplésekig
eljutott. Közben,
1946-ban, egyik leghőbb vágya teljesülhetett:
négy éven át a Zeneakadémia
tanára lehetett. Persze, az 50-es
évek „átszervezései” miatt a „rovott
múltúakat” (egyházi tevékenység)
eltávolították. Ezután két év általános
iskola következett, majd meghívást
kapott az Erkel Ferenc Zeneművészeti
Szakiskola és Zenei Gimnáziumba.
Itt a középiskolai tárgyak
mellett a főiskolai rangú karvezető
szakon tanszakvezető, emellett szakfelügyelő
is lett. ő volt az azóta is
népszerű országos szolfézsversenyek
egyik szülőatyja. 1966–73-ig, majd
nyugdíjasként 1980-ig a közben
megalakult tanárképzőn sokkal nyugodtabb
éveket tölthetett el, közkedvelt,
megbecsült professzor volt.
Az írás végigkísérte szintén egész
pályafutásán, a rövid szakcikkektől a
hosszú tanulmányokig (közel kétszáz!).
1950 júniusáig volt a jezsuita
templom Jézus Szíve énekkara karnagya,
közben 1947-től 1952-ig folyamatosan,
1957-ig alkalomszerűen vezette
a Krisztina templom kórusát is.
Az este díszvendége – akinek két
műve is ősbemutatóként hangzott el –
az Erkel díjjal kitüntetett Daróci Bárdos
Tamás volt. Az 1931-ben született
zeneszerző, karnagy, zenetanár idén
ünnepli 80-adik születésnapját. A zenei
gimnáziumban érettségizett komponista
zenei tanulmányait cselló
hangszeren kezdte, tanára Zsámboki
Miklós és Friss Antal. A Zeneakadémián
a zeneszerzést Szervánszky Endre
növendékeként tanulta, 1958-ban
kitüntetéssel diplomázott. Ezután néhány
évig szolfézstanárként dolgozott,
tanári munkája mellett néptánc együttesek
számára írt feldolgozásokat,
táncjátékokat. Később 1970-ig a Duna
Művészegyüttes karmestereként és zenei
vezetőjeként tevékenykedett. 1971
és 1990 között a Magyar Állami Népi
Együttes zenekarvezető karmestere.
Az együttessel bejárta a világot Európa
országain át az Egyesült Államokig
és Japánig. Műveinek választéka igen
gazdag, a népzenei feldolgozásoktól a
táncdrámákon át misékből, motettákból,
oratóriumokból, filmzenékből
(köztük a Ludas Matyi, a Szaffi zenéje),
színházi zenékből (Koldus és királyfi,
Távolban egy fehér vitorla) áll.
1990-től napjainkig a Weiner Leo Zeneművészeti
Szakközépiskola Apáczai
Csere János díjas zeneelmélet, zeneirodalom
és népzene tanára. Amindig
víg kedélyű tanító-zeneszerző más
fórumokon angol nyelvű előadásaival
a külföldi hallgatósággal is megszeretteti
a magyar alkotók – Liszt, Kodály,
Bartók – zenei világát, műveit.
A program elején Bárdos Lajos
Missa Prima miséjének Kyrie és Gloria
tételét hallhattuk, ezt Deák Bárdos
György kevésbé ismert „O Mária” című
műve követte. A műsor első felében
hangzott el Deák Bárdos György
itthon és a világ számos pontján jól ismert
és kedvelt műve, az „Eli! Eli!”. A
húsvétra készülés hangulatában e mű
műsorra tűzése különösen időszerűnek
tűnt. Még a szünet előtt hangzott
Bárdos ünnep Nagykanizsán
Kanizsa – Muzsika 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. június 23.
el Daróci Bárdos Tamás mindig aktuális
mondanivalójú műve „A szeretet
himnusza”, melynek dallamvilága tökéletesen
illeszkedik az elhangzó gondolatok
örökérvényű üzenetéhez.
Aprogram második felében felváltva
következtek Bárdos Lajos és zeneszerző
fia művei. ASzéles a Duna és a
Dana-dana mindig felvillanyozzák a
hallgatókat. Így volt ez most is, az egyre
feloldódottabban éneklő kórustagok
híven valósították meg Cseke karnagy
úr zenei elképzeléseit.
Daróci Bárdos Tamás két ősbemutatóját
lelkes tapssal fogadta a nagyszámú
hallgatóság. Külön is értékelték,
hogy a közelmúltban történt kellemetlen
balesetéből gyógyuló zeneszerző
személyes jelenlétével is megtisztelte
az eseményt. A két bemutatott
műre vonatkozóan a szerző elmondta,
hogy a „Zalai vígasság”
megírásához a Zala-vidékhez kialakult
kötődése vezette. Évekkel korábban
egyszer felkérték, írjon zenét,
népdalfeldolgozásokat egy vonatkozó
televíziós program számára. Ennek
a felkérésnek kapcsán kezdte alaposabban
tanulmányozni a zalai népdalkincset.
Így került egyre közelebb
Zalához, és először egy zalaegerszegi
gimnázium kórusához, akik ihletett
módon közvetítették művét.
Időközben megismerte Cseke
József nagykanizsai munkásságát,
és egyre inkább értékelte az elhivatott
karnagy és kórusa avatott
előadásait. A rendszeresen tartott
keszthelyi Helikon Ünnepségeken
szereplő kórus és karnagya értékes
munkáját látva döntött úgy, hogy a
„Zalai vígasságot” nekik ajánlja.
Az „Arany dalokkal” kapcsolatban
az előadással elégedett szerzőtől megtudtuk,
hogy Arany János maga is némileg
képzett zenész volt, aki kedvelt
nép- és műdalait egy kötetben gyűjtötte
össze. Ez a gyűjteménye később Kodály
Zoltán számára is ismertté vált,
aki maga szorgalmazta a gyűjtemény
nyomtatott megjelentetését. Daróci
Bárdos Tamás – aki maga is őrzi e kiadvány
egy példányát – ezt tanulmányozva
válogatott és keresett szerinte
könnyen énekelhető, de kevésbé ismert
és ezért egyáltalán nem elcsépelt
dallamokat. A mű bemutatása után a
közönség hosszan éltette az alkotót. Az
énekeseken látszott, hogy számukra is
felejthetetlen élményt és kitüntetést jelent,
hogy a bemutatóra az ünnepelt
szerző jelenlétében kerülhetett sor.
Mint megtudtuk, a szerző még további
művet is tartogat a nagykanizsai kórus
számára. Reméljük, a következő Helikon
Ünnepségeken újabb Daróci Bárdos
mű bemutatójának örülhetünk.
Említést érdemel, hogy 2011. május
14-én a budai szent Margit Gimnáziumban
a Bárdos Lajos Társaság
szervezésében ismét szerepelt a Virág
Benedek Ifjúsági Vegyeskar
nagykanizsai műsoruk kissé rövidített
változatával. Az impozáns gimnáziumi
épület dísztermében telt ház
előtt tartott hangversenyen szintén a
három neves Bárdos zeneszerzőre
emlékeztek. Ez az este is Bárdos ünnep
volt, ez alkalommal Budapesten.
dr. Brückner Huba
ZeneSzó 2011. június
Pünkösdöt megelőző hétvégén
rendezte meg ünnepi fesztiválját,
huszonöt éves évfordulóját
az Igricek együttes a Kiskastély
udvarán.
A zenei találkozón számos ismert
művész és együttes lépett fel.
Szombat este ünnepi koncertet adtak
a felnőtt közönségnek, Pünkösd
délutánján a gyerekeknek és szülőiknek
szereztek örömet. Születésnapjukat
úgy ünnepelték, hogy ők
ajándékoztak meg bennünket, mint
ahogy a negyedszázadban oly sokszor
tették ezt. Születésnapi tortájukat
is szétosztották a gyerekeknek.
1986-ban alapította az együttest
Farkas Tibor. Abban a korszakban
születtek, amikor a közösségi
életet színvonalas amatőr
csoportok gazdagították, amikor
egy szál magában is kiállhatott
valaki gitárral a kezében, és közönségre
talált. Ilyen nagykanizsai
közegből indult el az alapító,
hogy a maga zenei és irodalmi
összhangját megteremtse. Társakat
is talált hozzá, hogy együttest
formáljanak. Horváth Gábor,
Cseke József, Balogh Tünde, Kaszás
Ottó személyében megalakult
az „Igric banda”, hogy „síppal,
dobbal, nádihegedűvel” felnőtteket
és gyerekeket egyaránt a
kultúra szintjén szórakoztassanak.
Nagykanizsa város művelődésének
gazdag palettája egy teljesen
új színnel gazdagodott általuk.
Zenéjük egyszerre volt folklór
és modern zene, egyszerre
szólt a népnek, nemzetnek és az
egyetemes embernek. A verseket
mindig az igényesen érthető és
felfogható költészet kincstárából
választották, a helyiek közül Lukács
Zoltán, Pék Pál, Szoliva János
verseit is azok közé sorolták, akiket
megzenésíthettek. Saját zenéjükkel
hamar belopták magukat a
kanizsai közönség szívébe és szeretetébe,
és ez a kapcsolat huszonöt
év elmúltával is tart.
Időközben néhányan kiváltak,
helyükbe újak jöttek. Farkas Tibor
mellett Kaszás Ottó maradt,
majd Kőfalvi Csaba, Szatmári
László újította meg az együttest.
Tiborc Iván belépésével pedig
még tovább gazdagodott a zenei
arculatuk. Tiszta, szép zenéjüket
hangulatos előadásban tálalják,
őszinte közvetlenséggel szólnak
közönségükhöz. Számos fellépés
áll mögöttük, számos városi rendezvény
részesei voltak műsorukkal.
Több CD-t is kiadtak.
Huszonöt év figyelmet érdemlő
évfordulós szám egy rohanó világban.
Meg is állhatunk egy
percre, hogy rájuk tekintsünk, mi
kanizsaiak. Egyszerűen és az emberség
tiszteletével kívánjunk nekik
boldog születésnapot. Éltessük
őket még sokáig örömünkre
és a maguk örömére.
Lehota János
Boldog születésnapot!
Fotó: www.igricek.hu
􀂊 Együttműködés a PEN és a
BLG között
Együttműködési megállapodást
kötött a Pannon Egyetem és a Batthyány
Lajos Gimnázium, mellyel
az Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó
Iskola és a PEN Műszaki
Informatikai Kara partneriskolájává
válik gimnázium. Az együttműködési
megállapodást június 17-én, a
kar diplomaátadó ünnepségén hitelesítették
Veszprémben. A két intézmény
ezzel kinyilvánította – különösen
a tehetséggondozás és a pályaválasztás
területén –, az oktatók
és a tanulók rendszeres kapcsolatot
tartanak egymással.
􀂊 Helyismereti klub diákoknak
A pályázat eredményeként létrejött
Kanizsa Helyismereti Klub egy
kiadvány összeállításával zárta utolsó
foglalkozását a Halis István Városi
Könyvtárban. Folyóiratok, helyi
könyvek és az internet használatával
a diákok harminc órás tanfolyamon
ismerkedtek meg városunk történetével.
Gyakorolták a szövegalkotást is,
melyet a maguk által összeállított újság
szerkesztésénél alkalmaztak is.
􀂊 Színházi bemutató a Zsinagógában
Különleges színházi bemutatóra
várta az érdeklődőket a Zsinagógába
a Nagykanizsai Zsidó Hitközség
és a Kanizsai Zsinagógáért Alapítvány.
Az áprilisban, kilenc fiatal által
létrehozott Teátron Színistúdió
tagjai a „Ketten beszélgetnek” című,
rövid jelenetekből álló darabot
mutatták be a kanizsai közönségnek.
Ahogy a helyszíneket, a karaktereket,
úgy az előadás szerzőit is a
sokszínűség jellemezte, hiszen a
szövegek szerzői között a világ- és
a magyar irodalom ismert klasszikusai
ugyanúgy megtalálhatók voltak,
mint az ismert és ismeretlen
viccek és legendák anonim szerzői.
􀂊 Nosztalgia parasztudvar
A kikapcsolódni vágyó felnőtteket
és gyerekeket várták a Kendlimajorban
lévő Czinki nosztalgia parasztudvarba.
Már maga a parasztudvar – állatbeállók,
ólak, pajták, lovaglótér,
vendégházak, borospince, parasztszoba,
pajtaszínház – is számos látnivalót
nyújtott az érdeklődőknek. A szemlélődés
után még sokféle érdekesség kötötte
le a vendégek figyelmét. Míg
pünkösdi népdalokat énekelt az Újudvari
Népdalkör, állatsimogatás, agyagozás,
ostorcsattogtatás, hinta, csúszda,
ping-pong és trambulin közül válogathattak
kedvükre. A hagyományteremtő
céllal létrehozott rendezvény
első állomása a Zalatáj Egyesület
„Dél-Zalai hagyományok rendezvénysorozat”
című projektnek.
Kanizsa – 12 Városháza 2011. június 23.
Pályázat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati
bérlakásokról szóló 42/2007. (IX.25.) számú helyi rendelete alapján, az alábbi
üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁS
BÉRLETI JOGÁVAL NEM RENDELKEZő PÁLYÁZÓK RÉSZÉRE:
1. Nagykanizsa, Csengery u. 88. I. em. 21.
Alakás alapterülete: 39 m2 , szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos.
lakás településen belüli fekvése: városi terület. Bérleti díj összege: 16.185 Ft. A
lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének
időpontja: 2011.06.28. 10.00-11.00 óráig.
2. Nagykanizsa, Bajcsy-Zs. u. 38/A. I. em. 1.
A lakás alapterülete: 63 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege: 31.815
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének időpontja: 2011.06.27. 09.00-10.00 óráig.
3. Nagykanizsa, Fő u. 21. I. em. 5.
A lakás alapterülete: 54 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
31.752 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
A lakás megtekintésének időpontja: 2011.06.27. 11.30-12.30 óráig.
4. Nagykanizsa, Fő u. 8. 1/2/22.
A lakás alapterülete: 50 m2, szobaszám: 1+1 fél szoba, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
27.200 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
A lakás megtekintésének időpontja: 2011.06.28. 11.15-12.15 óráig.
5. Nagykanizsa, Fő u. 9. 1/9.
A lakás alapterülete: 54 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege: 24.462
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének időpontja: 2011.06.28. 10.00-11.00 óráig.
6. Nagykanizsa, Csengery u. 117/9. fsz. 2.
A lakás alapterülete: 58 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Bérleti díj összege: 15.195 Ft.
A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének időpontja: 2011.06.28. 09.00-10.00 óráig.
KÖLTSÉG ALAPON ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁS BÉRLETI
JOGÁVAL NEM RENDELKEZő PÁLYÁZÓK RÉSZÉRE:
1. Nagykanizsa, Fő u. 8. 1/2/14.
A lakás alapterülete: 72 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
39.168 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
A lakás megtekintésének időpontja: 2011.06.28. 11.15-12.15 óráig.
2. Nagykanizsa, Fő u. 8. 2/2/5.
A lakás alapterülete: 80 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege: 40.400
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének időpontja: 2011.06.28. 12.15-13.15 óráig.
3. Nagykanizsa, Király u. 34. II. em. 3.
A lakás alapterülete: 113 m2, szobaszám: 3 szoba, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
61.472 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
A lakás megtekintésének időpontja: 2011.06.28. 13.30-14.30 óráig.
4. Nagykanizsa, Kórház u. 2/B.
A lakás alapterülete: 98 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege: 50.764
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének időpontja: 2011.06.27. 10.15-11.15 óráig.
5. Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 37. II. em. 3.
A lakás alapterülete: 103 m2, szobaszám: 3+1 fél szoba, komfortfokozata:
összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj
összege: 60.564 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama:
5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2011.06.27. 12.45-13.45 óráig.
6. Nagykanizsa, Deák tér 2. I. em. 1.
A lakás alapterülete: 79 m2, szobaszám: 3 szoba, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege: 39.895
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének időpontja: 2011.06.28. 09.00-10.00 óráig.
7. Nagykanizsa, Bajcsy-Zs. u. 38/A. I. em. 2.
Alakás alapterülete: 96 m2, szobaszám: 3 szoba, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege: 48.480
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének időpontja: 2011.06.27. 09.00-10.00 óráig.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének
a GARZONHÁZAKRÓL szóló 32/2001. (VI.27.)
számú helyi rendelete alapján, az alábbi bérlakások
bérleti jogának elnyerésére:
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj
összege: 13.490 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerződés
időtartama: maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének időpontja:
2011.06.27. 14.00-15.00 óráig.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. II. em. 11.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
Alakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj
összege: 14.920 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerződés
időtartama: maximum 60 hónap. Alakás megtekintésének időpontja: 2011.06.27.
14.00-15.00 óráig
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. I. em. 100.) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt
kaphatók!
Pályázatok benyújtásának határideje: 2011. július 8.
Pályázat önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére
A Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központja az
alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
esztergályos szakirányú megegyezés szerint
forgácsoló szakirányú megegyezés szerint
asztalos szakirányú 140.000 Ft
értékesítő felsőfokú megegyezés szerint
minőségellenőr szakirányú megegyezés szerint
varró munkás szakirányú megegyezés szerint
kereskedelmi ügyintéző (gépésztechnikus) középfok 115.000 - 140.000 Ft
CO, AWI hegesztő szakirányú megegyezés szerint
felszolgáló szakirányú 94.000 Ft
szakács szakirányú 94.000 Ft
CNC forgácsoló szakirányú 100.000 - 150.000 Ft
tehergépkocsi vezető, sofőr szakirányú megegyezés szerint
víz-, gáz-, központi fűtésszerelő szakirányú 120.000 - 140.000 Ft
kárpitos szakirányú megegyezés szerint
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS HIRDESSEN
a Kanizsa
Lokálpatrióta
Hetilapban
Lakossági apró
15 szóig egy alkalommal:
600 Ft
(Amennyiben hirdetését egyszerre több
alkalomra adja fel, úgy a másodiktól
300 Ft.).
Vállalkozási apró
15 szóig egy alkalommal:
1200 Ft
(Amennyiben hirdetését egyszerre több
alkalomra adja fel, úgy a másodiktól
600 Ft.)
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. június 23.
Horoszkóp
Ha folyamatosan ugyanazokkal a gondokkal
szembesül a hivatásában és a magánéletében,
akkor ne másokat hibáztasson,
hanem gondolkodjon el rajta, mi módon
tud ezen a helyzeten változtatni.
Sok a tennivalója, de ne veszítse el realitásérzékét.
Gondolja át érzelmi ügyeit, mert elképzelhető
az is, hogy nem állnak a valóság talaján
az elvárásai. Acsalódás elkerülése érdekében
beszéljék meg egymással a problémáikat.
Ezekben a napokban egyértelműen kiderül,
hogy le kell küzdenie néhány akadályt ahhoz,
hogy céljait megvalósítsa. Avégső döntése
anyagi ügyeit is érinti, ezért legyen megfontolt,
és ne siettesse az eseményeket.
Ne a múltba vájkáljon, hanem legyen őszinte
a partnerével. Tárja ki a szívét, és beszéljen
nyíltan érzelmeiről és elvárásairól. Amunkájában
elismerésre számíthat, s egy jó hír hatására
megváltozik a hangulata is.
Mozgalmas napokra számíthat. Egy régi ismerősének
megjelenése számtalan meglepetést
hoz az életébe. Sokat foglalkoztatja a
távoli jövője, és éppen emiatt kezdi átértékelni
a párjához fűződő kapcsolatát.
Romantikára vágyik, pedig a nyaralásig még várnia
kell néhány hetet. Apárjával addig is nyugodtan
végezze el a közös teendőket, ne kapkodjon.
Elképzelhető, hogy a rokonságából megjelenik
egy személy, és nem várt feladatokkal bízza meg.
Bízzon az ösztöneiben, és keressen új hobbit
a szabadidejének kitöltésére. Bár nem
jellemző önre a türelmetlenség, most mégis
úgy tűnhet, véleményének kinyilvánításával
gondolkodóba ejt másokat.
Fontos változásokra számíthat ezekben a napokban.
Üzleti tárgyalásait siker koronázza,
ha nem ront ajtóstól a házba, hanem átgondolja
a lehetőségeit. Legyen hűséges, és próbáljon
meg kitartani a párja mellett.
Egy régi kedveséhez szeretne közelebb kerülni,
de nem tudja eldönteni, hogyan tegye
meg az első lépéseket. Ne mondjon le erről
a vágyáról, csak induljon el. A hozzá vezető
úton a csillagok majd segíteni fogják.
Elképzelései megvalósításáról ne mondjon
le akkor sem, ha a legközelebbi hozzátartozója
megpróbálja lebeszélni. Lehetőleg ne
tegye próbára ezekben a napokban a párját,
mert lehet, hogy nem sikerül a próba.
Ne rúgja fel a családja nyárra betervezett
programját. Ha mindenáron spórolni akar
valamire, azt tegye meg másként. Elképzeléseinek
megvalósításába később is belefoghat
kipihenten, és teljes erőbedobással.
Úgy érzi, itt az ideje a nyaralásnak, mert
egyre több energiáját emészti fel a munkahelyén
való alkalmazkodás. Bár az időpontok
egyeztetése sem megy simán, a türelem
végül rózsát terem, s jöhet a pihenés.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
SMS
szám:
06-30/
4-956-956
Az Ön
rádiója
FM 95,6
MHz
TÁRS
VEGYES
SZOLGÁLTATÁS
Kanizsa – Sport/14 Apró 2011. június 23.
INGATLAN A Nagykanizsa és
Környéke Foglalkoztatási,
Szociális és
Közművelődési Nonprofit
Kft-nek az Új
Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program
támogatási rendszeréhez benyújtott "Nagykanizsai Kistérség
Foglalkoztatási Paktum" című, TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0001 jelű
pályázatát a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok
Irányító Hatósága 2009. szeptember 11. napján 22.053.252,-
Ft összegű támogatásra (90%) érdemesnek ítélte. Önerő (10%):
2.450.361,- Ft. A projekt 2010. március 1. napjától 2011. augusztus
31. napjáig tart, 18 hónap időtartamban. Aprojekt az Európai Unió támogatásával
és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul
meg.
Tájékoztatjuk Partnereinket, leendő Partnereinket és minden kedves
érdeklődőt, hogy a Nagykanizsai Kistérség Foglalkoztatási Paktum
megnevezésű, TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0001 azonosító számú
projekt 2010. március 1. - 2011. május 31. napjáig tartó időszakra vonatkozó
szakmai beszámolója megtalálható honlapunkon, a
www.kanizsapaktum.hu címen (Dokumentumtár menüpontban).
Tájékoztatjuk az érintett Nagykanizsa-
Miklósfa városrész, valamint
Liszó község lakosságát, hogy a
8800 Nagykanizsa Miklósfa u. 10.
szám alatti orvosi rendelőből a Háziorvosi
rendelések és Védőnői tanácsadás
felújítási és átalakítási
munkálat miatt átmeneti időre
2011. június 20. napjától átköltözik
a 8800 Nagykanizsa Csengery u.
35. szám alá.
11. számú Gyermek Háziorvosi
Szolgálat - Rendelési ideje: H-K-SZCs-
P: 8.00-9.30. Tanácsadás: H-K:
13.00-14.30. Telefon: rendelési időben:
93/311-445, rendelkezésre állási
időben: 30/278-3070.
Védőnői Szolgálat: változatlan időben
változatlan telefonszámon.
18. számú Vegyes Háziorvosi
Szolgálat: Változatlan rendelési
időben. Telefonszám: rendelési időben:
93/311-445 rendelkezésre állási
időben: 93/319-209, 30/929-8655
Megértő együttműködésüket előre
is köszönjük.
Felhívás
Nagykanizsa és Térsége Mentőalapítvány
8800 Nagykanizsa, Kodály Zoltán u. 5.
Közhasznúsági jelentés 2010. évről
(adatok eFt-ban)
2009. év 2010. év
Összes Közhasznú tevékenység bevétele: 100 1503
Közhasznú tevékenység ráfordításai: 52 766
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye: 48 737
Jánossomorja Rascals (1.) –
Neckermann Kanizsa Ants (5.)
21:1 és 7:3
NB I baseball-bajnokság, 3-4.
forduló. Jánossomorja. A baseball
bajnokságban a Győr-Moson-Sopron
megyeiek az utóbbi esztendőkben
olyannyira megerősödtek,
hogy bizony egy Somorja-Kanizsa
párosítás már közel sem országos
kettes a párharcukban, sőt...
Ezúttal is alaposan állva hagyták
a kanizsaiakat a hazaiak, s a
konszolidáltabb eredmény a dupla
forduló második találkozóján született.
A dél-zalaiak számára – az
Óbuda és a Jánossomorja – után a
bajnokság a hivatalos program
szerint június közepén folytatódott,
az Érd Aeros gárdájához látogatnak
Darabos Gáborék.
Érd Aeros (3.) – Neckermann
Kanizsa Ants (5.) 18:4, 8:7
NB I baseball-bajnokság, 5-6.
fordulója, Érd. Atavalyi, gyakorlatilag
semmiről sem döntő osztályzó
után éles a fordulat, hiszen ezúttal
az újonc érdiek meglepően
nagy különbséggel nyerték az első
találkozót. A kanizsaiak a második
meccsükön tudtak valamennyit javítani
az összképen, mindenestre
az NB I alapszakasza a lehető legrosszabbul
sikerült a „hangyák"
együttese számára... Június 25-én
a nagykanizsaiak Szentendrére látogatnak
soros bajnokijuk keretében.
***
Asoftball pontvadászat folytatásában
a Röntgen Kanizsa Ants hölgyei
elsőként a Notebooksopron
Squirrels csapata ellen mérkőztek
volna, de azok elmaradtak. A következő
párosításban aztán Érdre
utaztak a dél-zalaiak, ahol: Érd
Wild Cats (5.) – Röntgen Kanizsa
Ants (3.) 8:4; 5:14
Softball bajnoki páros mérkőzés,
7-8. forduló. Érd. A vendégek,
a csapatvezető Gyimes Magdolna
szerint, az első találkozót kissé
könnyedén vették, s csupán a másodikban
tudatosították ellenfelükkel,
hogy valójában melyik a jobb
csapat...
Egészen mások voltak viszont
az erőviszonyok Szentendrén:
Szentendre Sleepwalkers (2.) –
Röntgen Kanizsa Ants (3.) 14:1,
11:3
Softball bajnoki páros mérkőzés,
9-10. forduló, Szentendre. S
hogy softballos idegenbeli mérkőzésekből
ne legyen hiány, arról
egy soproni túra gondoskodott
volna a legutóbbi hétvégén,
azonban a pálya felázottsága miatt
az játékra alkalmatlan volt vasárnap.
P.L.
A szentendrei mérkőzések előtt
Egyed Zsanett, a Kanizsai Birkózó
Sportegyesület reménysége
esélyeshez méltón nyerte a kaposvári
serdülő országos-bajnokságon
a 46 kg küzdelmeit.
A kanizsai klub szabadfogású
versenyzője elől többen is „kereket
oldottak”, vagyis súlycsoportot
váltottak, így csupán két meccset
kellett letudnia az aranyéremért.
Ugyan a két mérkőzés viszonylag
egyszerűen lement, azért a kép teljessége
folytán tegyük hozzá, hogy
az ellenfelek az ifjúsági olimpiai
keret tagjai voltak. Zsanettnak más
okoz nehézséget, hiszen szerzett
egy fülsérülést, s annak rendbejövetele
után kezdi majd a készülést a
nyári világversenyekre.
A fiúknál Egyed Balázs a szabadfogású
serdülő 38 kg-ban,
Krasznai Bence pedig 50 kg-ban
szerzett bronzérmet.
A világversenyek előtt
zsebben a serdülő
bajnoki cím is
Nk-án a Munkás utcában egyedi
gázas, két szobás, jó állapotú,
alacsony közös költségű lakás eladó.
Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.:
0630/587-9990 (7390K)
Nk-án a Corvin lakótelepen
másfél szobás lakás eladó. Érd.:
0630/851-7255, 0693/315-861
(7410K)
Nk-án az Ady út elején egy szobás
+ amerikai konyhás, felújított,
azonnal költözhető lakás alacsony
közös költséggel eladó. 0630/4141-
089 (7413K)
Frizurát szeretnél? Szombatonként
szakképzett fodrász házhoz
megy Nagykanizsán és környékén.
Tel.: 0630/8744-111 (7405K)
Fa nyílászárók, zsalugáterek:
www.ablakolcson.hu. Tel.:
0630/214-4150 (7411K)
A nyári szünetben úszásoktatás. Jelentkezés
öt éves kortól. Tel.: 0693/312-
798, 0630/319-7662 (7414K)
Fűnyírást, kaszálást vállalok.
Érd.: 0620/510-2723 (7415K)
Kidobásra szánt mikróját, mosógépét,
gáztűzhelyét elszállítom.
Tel.: 0620/510-2723 (7416K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi
parasztbútorokat, használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Érd.:
0620/555-3014 (7362K)
Gáztűzhely, gázkazán, gázbojler,
gázkonvektor üzemképesen,
olcsón eladók. Tel.: 0630/216-
4685, 0693/787-006 (7417K)
Nk-i, rendezett, 61/167/78 független,
technikus keresi inteligens,
lehetőleg jogosítvánnyal rendelkező
társát komoly kapcsolatra. Érd.:
0630/216-4685, 0693/787-006
(7418K)
Kanizsa – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. június 23.
Évadzáró összejövetelét tartotta
a Nagykanizsai TE 1866-
Horváth MÉH NB III-as labdarúgó-
csapata, mely a Dráva csoport
hetedik helyén végzett. Az
egyesület vezetése és szakmai
stábja külön-külön értékelte a
2010/2011-es versenyévadot, s
több konkrét információ is elhangzott.
Ezek közül az egyik, melyről
honlapunkon elsőként számoltunk
be, hogy Keszei Ferenc közös
megegyezéssel távozik június 30-
ával a szakosztályvezetői posztról,
illetve az utánpótlás szakágvezető
Vlaszák Géza hónap végén lejáró
kontraktusát sem újítják meg.
Utóbbi azért is sokatmondó, hiszen
a háttérben bizonyos struktúraváltásról
folynak tárgyalások, s
nem elképzelhetetlen, hogy az
utánpótlásszekció „átneveződik” –
de versenyeztetésben az NTE-hez
tartozik.
Máthé István klubelnök leszögezte,
lesz NB III-as csapat a jövőben
is, tehát a legfontosabb, hogy a
városban a felnőtt futball harmadik
vonala képviseltetve lesz a városban.
(Azt már csak mi tennénk hozzá,
hogy sajnos nagyon kevés olyan
örömteli pillanatot találni a szezonon
belül, mint a nagyatádi, amikor
számos kanizsai kísérte el a csapatot
idegenbe, jelezve, ha van eredmény
– márpedig akkor a hetes
győzelmi széria után állt a csapat –,
van érdeklődés is az együttes
iránt...)
Örömteli, hogy az a bizonyos
hét győzelmes tavaszi széria sokat
lendített a kék-pirosak szekerén,
hiszen azzal biztosították a kitűzött
célt, vagyis az 1-8. hely valamelyikét.
Ahogy Koller Zoltán vezetőedző
fogalmazott, az utolsó
három meccs eredményét így ellenúlyozni
tudták, hiszen ha nincs
ez a jó széria, akár még bajok is lehettek
volna. Ezzel azonban már
nem érdemes foglalkozni, maradjon
meg az emlékezetben inkább
az a bizonyos adatsor, hogy a tavaszi
15 fordulóban kilencszer győztesen
hagyta el a pályát az NTE.
A két brazil, Rubens és Luiz
Fernando, valamint Cserfő Lajos
és Szép Dávid téli érkezése a szakmai
stáb szerint nagyon jót tett a
csapat stabilitásának, s a vezetőedző
reményét fejezte ki, hogy a
gárdának ebben a szezonban kialakult
gerince meg-, illetve együtt
marad.
Egyelőre azonban a pszichés
feltöltődésé, a pihenésé a főszerep
a játékosoknál, hiszen néhány hét,
és máris kezdődhet a felkészülés a
2011/12-es idényre.
Lezárultak a Zala megyei labdarúgó
bajnokságok 2010/11-es küzdelmei,
és a kanizsai együttesek
közül a Miklósfa SE remek tavaszt
produkálva maradt bent az első
osztályban. A Kiskanizsai Sáskák
csapatának gyakorlatilag egy percig
nem kellett izgulnia Molnáriban
a II. osztály Déli csoportjának
második helye végett, valamint a
Bagola VSE is győzelemmel (egyben
hármas sikersorozattal) zárta
le a pontvadászatot.
Megyei I. osztály: Miklósfa SE
(12.) – Egervári TE (4.) 1-2.
Miklósfai g.: Csepregi A.
A bajnokság zárása után Kiss
István, a miklósfaiak edzője így
értékelt: „Nagyon mélyről kapaszkodtunk
vissza az őszi nagy
lemaradásunk után, ami részben
a téli erősítéseknek, másrészről
játékosaim győzelmek utáni hitének
volt köszönhető. Egyszerűen a
vereségek után önbizalomhiánynyal
küszködtünk, a tavasszal aztán
a sikerek után átszakadt egy
gát, s akkor már az étvágy is megnőtt
az eredmények terén. Összekovácsolódott
az együttes, amihez
társult a jó kapusteljesítmény, illetve
mezőnyben mindig voltak
olyan játékosok, akik húzóemberré
váltak és a holtpontokon átlendítették
a gárdát. Ahogy tavaly
még a második vonalban, úgy
idén is a tavasz sikerült sokkal
jobbra.”
Megyei II. osztály, Déli csoport:
Nagykanizsa-Bagola VSE (5.) –
Sportklub Gutorfölde (4.) 3-0.
Bagolai g.: Windich (öngól),
Kapus, Kalamázs. Molnári SE
(15.) – Kiskanizsai Sáskák SE (2.)
1-11. Kiskanizsai g.: Kálcsics F.
(4), Farkas M. (3), Tóth M. (2),
Visnovics I., Rajnai.
Megyei III. osztály, Nyugati
csoport: Lovászi Bányász SK
(4.) - Bajcsa SE (10.) 2-0.
P.L.
A futballtavasz nagy pillanataival
Horváth Balázs, a Kanizsa KKDKG
East NB I B-s kosárlabda
egyesület első emberének szavaival
élve, figyelnünk érdemes a
pozitívumokra is, vagyis az elmúlt
idény évadzáróján ilyen
megközelítésben is igyekeztek tálalni
a csapat körül történteket.
Eszerint ami örömteli, hogy a kosárlabdázásba
bevont fiúk száma nem
csökkent, s az utánpótlás együttesek
az országos bajnokságok középmezőnyébe
kvalifikálták magukat, illetve
oda futottak be az egyes korosztályokat
tekintve. A felnőtt csapat ugyan
csak a 17. helyet szerezte meg az NB
I B-ben, de az igazi csapatsportágakat,
ezen belül is a látványsportokat tekintve
az elmúlt évek összesítésében
még mindig a legveretesebb eredménysort
tudják felmutatni, s bár nem
egyszerű a talpon maradás, de a jövőben
sem szándékoznak letenni arról,
hogy ismét a mezőny első felében tanyázzanak
tartósan. Hogy ennek mi
lehet az ára – lényegretörően fogalmazva?
Nos, 30 millió forintos költségvetés
alatt nem számolhatnak,
ennyit legalább elő kell teremteni ahhoz,
hogy éremesélyes gárdát tudhassanak
Nagykanizsán a sportág kedvelői,
szurkolói. Azok a szurkolók, akiket
újra vissza kell csalogatni a csarnokba,
s ezt csak eredményes játékkal
lehetséges véghezvinni.
Tény, a fentebb említett jelzős szerkezetnek
a 2010/11-es versenyévadban
nem mindig sikerült megfelelni, s
ugyan nagy volt a játékosmozgás,
azért ez mindenre nem lehet magyarázat,
s ezt bizonyára a szakmai munkáért
felelős edző is belátja. Igaz, Farkas
László nem volt jelen az összejövetelen,
de részletes szakmai értékelésre is
sor került, melyből kiderült, voltak
olyan tavaly jött játékosok, akik nem
váltották be a hozzájuk fűzött reményeket.
Morfondírozhatnánk, talán
egy új szakvezetővel (hogy ne a régiúj
megfogalmazással éljünk) még arra
is lenne esély, hogy egy hasonló
erősségű kerettel ismét a felsőház izgalmairól
beszélhessenek kanizsai
kosárlabda-berkekben...
P.L.
􀂊 Csapatban lettek elsők
A jubileumi, tizedik alkalommal
megrendezett Országos Sporttörténeti
Vetélkedő magas színvonalú,
nagy küzdelemben dőlt el hazánk
legnagyobb lexikális sportismereteivel
rendelkező gyűjtői között a fővárosban.
A 2012-es londoni olimpia
jegyében megrendezendő vetélkedők
előtt a remek zalai szereplés
több mint bíztató a jövőre tekintve.
Több esetben is trükkös kérdésekre
kellett választ adniuk a résztvevőknek,
mint például melyik olimpiai
versenyét követően nem állt dobogón
Michael Phelps vagy hány
olimpiai érmet nyert együttesen
Nastia Ljukin és édesapja? Előbbire
a válasz a következő: 2000-ben 200
m pillangón lett 5., míg utóbbira
csak a legfelkészültebbek tudták,
hogy 9 (5+4) medált, vagyis nem
volt könnyű a győzelem.
Egyéniben Nagy Barnabás (Eger)
lett az országos bajnok, második Kis
János (Nagykanizsa), míg harmadik
Moczó Zoltán (Szolnok) lett. Csapatban
az országos bajnoki címet Zala
megye (Kis János, „átigazoltként"
Nagy Barnabás, Mátrai Károly) szerezte
meg, Jász-Nagykun-Szolnok
megye és Budapest előtt.
􀂊 Huszár-testvérek: ötödik
és hetedik hely a Vk-n
Győrben a legutóbbi hétvégén
rendezték a IV. Serdülő Judo Világkupát,
melyen tíz ország majd 300
judokája vett részt, köztük a Nagykanizsai
TE 1866 versenyzői is. A
15 év alatti dzsúdósoknak rendezett
nagyszabású viadalon Huszár Máté
a 36 kg-osok mezőnyében indult, s
mint a fiatalabb korosztály képviselője,
ért el 5. helyezést. Testvére,
Huszár Martin 55 kg-ban indult,
ahová 30 sportoló társával együtt
nevezett, s a küzdekmek során végül
a 7. pozícióig jutott.
􀂊 Vízilabdás örömjáték a végére
Heat Group Kanizsa VSE (11.)
– Hódmezővásárhelyi VSC (13.)
12-4 (2-0, 1-1, 4-1, 5-2). OB I B
férfi vízilabda-mérkőzés, B csoport,
rájátszás a 10-17. helyért, 14.
forduló. Nagykanizsa, 30 néző.
Vezette: Marnitz, Horváth M. Kanizsa
VSE: Kiss Cs. - Bedő, Dene
2, Ulman 1, Csóka, Keresztes,
Fábry 3. Csere: Bajnogel (kapus),
Gulyás 2, Bagaméri 2, Rajna 2,
Korbuly, Borszéki. Edző: Szabó
Gábor. Ennél jobb végszóval aligha
fejeződhetett volna be a bajnoki
idény. Igazi örömjáték lett a találkozó
végére, s a vásárhelyiek
elleni győztes meccsel lezárult a
2010/11-es idény a Kanizsa VSE
együttese számára.
A pozitívumokba kapaszkodva
Kanizsa 16 – Hirdetés 2011. június 23.
Június 25. 10-18 óra
BABA - MAMA KÁVÉZÓ
ÉS BÖRZE
Jó állapotú babaruhák cseréje és
vására, őrzött babakocsi tárolást
biztosítunk.
Belépő felnőtteknek: 100 Ft,
gyermekeknek ingyenes
Asztalfoglalás (helypénz)
az árusításhoz 500 Ft.
Június 25. 16 óra
ZHAFÍRA HASTÁNC GÁLA
Belépődíj: gyermek 600 Ft,
felnőtt 1 000 Ft
További információ:
Nagy Kata 0630/363-8096,
E-mail:
zhafira.studio@gmail.com
TAVASZI SZIMFÓNIA
Z. Soós István kiállítása
Megtekinthető: szeptember 10-ig
Június 24. 20 óra
SZENT IVÁN ÉJI
VIGASSÁGOK
Varázslatos dalok, szerelmes melódiák,
misztikus helyszín…
És TűZ TűZ TE gyönyörű!
Fellépnek: Nagykanizsai Fúvószenekar
Gerendás Péter előadóművész,
Tiborcz Trió
Éjfélkor tűzugrás! Étel, ital, büfé!
A belépés díjtalan, minden
érdeklődőt szeretettel várunk!
NYÁRESTI SZERENÁD
Mediterrán hangulat
a Magyar Plakát Ház udvarán
Városrehabilitációs Program
"Miénk a Tér!" programsorozat
Június 28. 19.30 óra
MAJOR LAJOS - harmonika
Június 29. 19.30 óra
TÜTTő JÁNOS NÓTAKLUB
Június 30. 19.30 óra
TURZÓ GYÖRGY - gitár
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
funkcióbővítő fejlesztése
- Belvárosi Akcióterületi Terv
NYDOP-3.1.1/B-2009-0004
Júliusi előzetes
Július 2-3.
KISKANIZSAI BÚCSÚ
ÉS HAGYOMÁNYOK NAPJA
Tájékoztató a Civil Pályázat 2011. évi támogatásairól
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Civil Pályázat” keretében támogatja a kanizsai civil szervezetek tevékenységét.
A pályázat a nagykanizsai civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését
támogatja. A pályázati felhívásra ez évben 23 pályázat érkezett be, 19 szervezet pályázati programja kap támogatást
az önkormányzattól. Alapítvány támogatására csak a közgyűlés megerősítő határozatát követően kerülhet sor. A következő
pályázókkal, összesen 1 000 000 Ft támogatási összegről készít támogatási szerződést a Polgármesteri Hivatal:
PÁLYÁZÓ NEVE PÁLYÁZAT CÍME Támogatás eFt
A Szívbetegekért Egyesület Közösség összetartása városunkban 40
Alapítvány az Idősek Ellátásáért Önkéntességgel a betegekért 50
Aranyfény Civil Egyesület Aranyfény adományközpont működtetése 40
Kanizsa Természetbarát Sportegyesület A Mezős természetjárók klubjának turisztikai
és hagyományőrző programja 40
Kiskanizsai Polgári Olvasókör Árvácska Dalkör működése 30
Közművelődési és Városszépítő Egyesület Miklósfa Mozduljunk együtt 20
Kultúrával Kanizsáért Közhasznú Egyesület Kultúrával Kanizsáért Közhasznú Egyesület működése 40
Látásfogyatékosok Nagykanizsai Kistérségi Egyesülete Vakok a világhálóra 50
Magyar Máltai Szeretetszolgálat E. Nagykanizsai Csoportja Gyermekétkeztetés a nyári szünidőben 120
Nagykanizsai Amatőrcsillagász Egyesület „Vidd haza az univerzumot” 40
Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület A Nagykanizsai Civil Kerekasztal,
mint térségi civil ernyőszervezet működtetése 100
Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány Honvéd Kaszinó Városi Diákszínpada működése,
előadásai és tájolása 40
NAPFÉNY Rákbetegek és Hozzátartozóik
Nagykanizsai Egyesülete „Egészséges életmód a civilek életében” 40
Nyugdíjas Köztisztviselők Nagykanizsai Klubja Nyugdíjas Köztisztviselők Nagykanizsai Klubja
működési támogatása 40
Olajipari Természetbarát Egyesület Olajipari Természetbarát Egyesület 40
Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület Nótaest a Nóta Városában 80
Vakok és Gyengénlátók Zala Megyei Egyesülete Irodatechnikai eszközök beszerzése 50
Zala Megyei Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete Fogyasztóvédelmi képzés és kiadvány készítése 40
Zemplén Ifjúsági és Sport Innovációs Egyesület A Halis István Városi Könyvtárban működő
Nagykanizsai Civil Iroda működtetése 100
Az elnyert összegek átutalására a pályázati kiírásnak megfelelően a támogatási szerződés megkötése, a pályázati célok
megvalósítása és a beszámoló elfogadása után kerül sor.
Tájékoztató a Testvérvárosi Pályázat 2011. évi támogatásairól
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a Testvérvárosi Pályázat keretében támogatja a nagykanizsai szervezetek
testvérvárosi partnerekkel ápolt kapcsolatait. Csak társfinanszírozással, a pályázó saját forrásainak legfeljebb 50 %-os
kiegészítése céljából lehetett pályázni részletes költségvetéssel alátámasztott, részletesen kidolgozott projektre. A pályázati
felhívásra ez évben 11 pályázat érkezett be, az önkormányzat az alábbi 5 pályázati programot támogatja:
PÁLYÁZÓ NEVE PÁLYÁZAT CÍME TÁMOGATÁS Ft
Kanizsai Klasszikusok Közhasznú Egyesület Mesterkurzus Togliattiban - Vizeli Máté részvétele 60 000
Kanizsai Klasszikusok Közhasznú Egyesület Mesterkurzus Togliattiban - Kapor Andrej részvétele 67 200
Kanizsai Futó és Szabadidősport Klub "Nagykanizsaiak futnak Magyarkanizsán" 20 000
Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület - gesztor Nemzetközi óvodapedagógiai konferencia Nagykanizsán 13 600
Nagykanizsai Evangélikus Közhasznú Alapítvány A Finnországi Salo Evangélikus Testvérgyülekezet
25 fős csoportjának látogatása a Nagykanizsai
Evangélikus Társegyházközségben 27 200
Az elnyert összegek átutalására a pályázati kiírásnak megfelelően a támogatási szerződés megkötése, a pályázati célok
megvalósítása és a beszámoló elfogadása után kerül sor. Az alapítványok támogatása csak a közgyűlés megerősítő döntését
követően lehetséges.
VOKSH Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
TANFOLYAM INDUL
2011.06.28-án
délelőtti és délutáni előadásokkal
személyautó, motor
és segédmotor
2011.07.04-én 16 órakor
C, D, E kategóriákban
􀂊􀂊 ingyenes elméleti oktatás
􀂊􀂊 részletfizetés
􀂊􀂊 ingyenes tankönyvkölcsönzés
XXIII. évfolyam 25. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2011. június 30. Kanizsa ...és jött
a gőzös
Mintegy ezer fős nézősereg előtt
múlt szombaton fél kettő után
begördült Nagykanizsa vasútállomására
az a nosztalgiavonat,
mely a Déli Vasút Buda-Kanizsa
(Budapest-Nagykanizsa) vonalának
150 éves évfordulója alkalmából
látogatta végig az útba eső
állomásokat többek között a Balaton
déli partján.
Bécs Floridsdorf kerületének (lokomotív)
gyárában 1917-ben készült
DV 109-es mozdony gyakorlatilag
kívülről ismerte a fővárosból Nagykanizsára
vezető „utat”, hiszen tavaly
ugyanez az erőgép húzta a Kanizsa-
Pragerhof vonalon a horvátországi
Kotoriba felé a nosztalgia szerelvényt
– az az irány 2010-ben ünnepelte
másfélszáz éves fennállását. A
pöfékelve és éles füttyel érkező gőzös
befutása után a kocsikból leszállók
között köszönthette Karádi Ferenc
alpolgármester a MÁV Zrt. részéről
Szarvas Ferenc elnök-vezérigazgatót,
Kovács Imre Rail Cargo
Hungária Zrt. vezérigazgatót, de az
egykor a Déli Vasút vonalaihoz tartozó
terüleletek érintettsége okán a horvát
(Mario Musa személyszállítási
üzletág igazgatósági-tag) és olasz
vasúttársaság (Alberto Mazzola nemzetközi
menedzser) is képviseltette
magát a kanizsai ünnepi programon.
– Tulajdonképpen az a szénnel fűtött
gőzös érkezett Nagykanizsára,
mely a múlt esztendőben is járt átutazóban
a kanizsai állomáson a
horvátországi Kotoriba felé tartván
– foglalta össze röviden az ismerős
gép történetét a Budapestről érkezett
Kovács László, a nosztalgiavonatozók
széles táborának tagja, aki korabeli
vasutas egyenruhában szolgált
széleskörű információkkal. – Ez persze
nem véletlen, hiszen ebből a típusból
van három nagyon jól működő
darab, melyek máig minden követelményeknek
megfelelnek az ilyen
utak alkalmával, bár a másik kettő
szlovén és osztrák tulajdonban van.
A délután további részében a köszöntők,
az emléktábla avatás után
az érdeklődők fűtőház-látogatáson
is részt vehettek, miközben a megérkezett
gőzös az állomáson egy nagy
kanyart leírva, vizet véve és salakot
lerakva a szerelvény Budapest felé
álló felére tolatott – igazi látványosságként
szolgálva nem csupán az
idősebb, hanem a legifjabb korosztály
képviselői számára is.
P.L.
Újabb állampolgári eskütétel
helyszíne volt a nagykanizsai házasságkötő
terem. Ezúttal a marosvásárhelyi
születésű Gudlin
Etelka lett állampolgárrá Cseresnyés
Péter polgármester előtt
férje, anyósa és sógornője jelenlétében.
A jegyzőkönyv aláírása és a magyar
himnusz elhangzását követően
Cseresnyés Péter többek között
e szavakkal köszöntötte az erdélyi
születésű hölgyet, aki 2008 óta él
városunkban: „Isten hozta közöttünk,
most már hivatalosan is. Ezt
az állampolgárságot annak idején
erőszakkal vették el a nagyszüleitől,
attól a generációtól, amelynek
tagjai magyarnak születtek, majd
román állampolgárok lettek, de
szívükben mindig magyarok maradtak,
s Magyarországot tekintették
igazi hazájuknak. Ez az eskü
több egyszerű formalitásnál, ez a
papír több egy hivatalos dokumentumnál.
A köztársasági elnök döntése
azt jelzi, a magyar állam, a
nemzet közössége is elkötelezte
magát ön mellett. Felelősségvállalásunk,
sorsunk, mostantól közös.
Ön már eddig is sokat tett ezért a
közösségért, mindenekelőtt azzal,
hogy megmaradt magyarnak. Élete,
tanulmányainak számos helyszíne
is erről tanúskodik. A nagy
múltú Bolyai Farkas Elméleti Líceum
után a Sapiencia Erdélyi
Magyar Tudományegyetem, majd
a kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem
következett. Tudását, tapasztalatait
évek óta Nagykanizsán kamatoztatja,
hiszen házasságkötése
révén ide hozta a szíve. Jelenleg a
Nagykanizsai Kistérség Többcélú
Társulása Munkaszervezetének keretében
működő Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója,
vagyis a társadalom és
Nagykanizsa számára rendkívül
értékes, felelősségteljes munkát
végez, amelyért köszönet és megbecsülés
illeti.”
A polgármester végül azt kívánta,
találja meg itt számítását, boldogságát,
és legyen elégedett,
büszke, nagykanizsai polgár.
B.E.
Kanizsa 2 – Krónika 2011. június 30.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző:
Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail:
kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint.
Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető:
László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Idén kétnapos lesz a kiskanizsai
búcsú – tudtuk meg a leglényegesebb
információt Tóth István
intézményegység vezetőtől a
Hagyományok Napja alkalmából
a Puncs Fagyizóban tartott
sajtótájékoztatón.
A rendezvény július 2-3-át öleli
fel, a helyszín pedig a már bevált
rész, vagyis a Templom tér a Bajcsy-
Zsilinszky és Homokkomáromi
utcák találkozásánál. Ebben az
évben a nagyszínpad elhelyezése
változik, hiszen a tér keleti részén
állítják fel, viszont a közlekedési
rend módosul, ami az autóbusz útvonalát
is érinti péntek éjféltől
hétfő reggelig.
A programok szombat 15 órától
kezdődnek a H-Turul Motoros
Klub tagjainak rendőri biztosítás
melletti felvonulásával, de nem
csupán ők lesznek a motoros szekció
képviselői, hiszen 19 órától
kaszkadőrök is számot adnak tudásukról
a Rétság Riders Team részéről.
A különböző zenei és táncos
bemutatók mellett, után pedig
utcabál várja a mulatni vágyókat.
Vasárnap szintén a délutáni órák
kínálják a bemutató-programokat,
este pedig az Everdance Táncszínház,
majd Tabányi Mihály és zenekara
szórakoztatja közönségét
A sajtótájékoztató keretében
Godinek Ibolyától azt is megtudtuk,
hogy a Móricz Zsigmond Művelődési
Ház nyári programjai során
– jó idő esetén – az udvari részén
július 21-én kerül megrendezésre
a Te légy az álmom című zenés
műsor Tihanyi Tóth Csabával
és Bognár Ritával, míg augusztus
11-én operett és magyar nótaest
lesz műsoron.
P.L.
Hagyományok
Napja
Kiskanizsán
„Isten hozta közöttünk”
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A projekt 2010. november 1-
2012. július 31. között zajlik Nagykanizsa
Megyei Jogú Város közoktatási
intézményeiben, az Európai
Szociális Alap 100%-os támogatásával,
85 616 000 Ft-ból.
Aprojekt célja az óvoda – iskola,
az általános- és középiskolai átmenet
megsegítése a sajátos nevelési
igény és a halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek számára oly
módon, hogy egyéni képességeik
fejlesztése által több esélyt kapjanak
a munka világában való elhelyezkedésre.
ANagykanizsa és Térsége TISZK
létrejötte, valamint tevékenységének
bővülése a gyakorlati pályaorientációs
tevékenységekkel további lehetőségeket
teremt a projektben. Szükségesnek
látjuk a szoros együttműködés
kialakítását az eredményesebb
megvalósítás érdekében. Az általuk
nyújtott szolgáltatások igénybe
vételével erősíteni kívánjuk a pályaorientációs
programunk gyakorlati
részét.
Az együttműködés keretében
2011 június 20. és június 24. között
pályaorientációs hét eseményei zajlottak.
A pályaorientációs tréningen túl, kirándulás,
strandolás is színesíti a hetet,
melynek záró estjén mindenki elmesélheti
élményeit és válaszolhat a következő
kérdésre:„ Miért lennék mester?”
TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0003
„Tegyünk érte!”
„Kooperációval a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekért Nagykanizsán”
Kanizsa – Krónika 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. június 30.
Egyszerű állam: az adminisztrációs
terhek csökkentése a valósághoz
igazodó szabályozásért és
a versenyképes magyar vállalkozásokért
címmel fórumra hívta
az érdeklődőket Cseresnyés Péter
polgármester.
A Vasemberház dísztermében
rendezett konferenciát Cseresnyés
Péter polgármester nyitotta meg.
Köszöntőt mondott Mazzag Ferenc,
a Zala Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara elnöke, Doucha Ferenc,
a VOSZ Zala Megyei elnöke,
valamint Dr. Polay József, a Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara
elnöke. A konzultáció céljáról,
témaköreiről, eddigi eredményeiről
Gerendás János, a Nemzetgazdasági
Minisztérium Gazdaságpolitikai
Főosztályának főosztályvezető-
helyettese adott tájékoztatót.
A felvetett problémákról,
javaslatokról Cseresnyés Péter,
Gerendás János és Dr. Polay József
tájékoztatta a sajtó képviselőit.
Gerendás János többek között
elmondta: a nagykanizsai konferencia
az „Egyszerű Állam” országos
konzultáció része, mely során
a társadalmi partnerek bevonásával,
a vállalkozások mindennapi
tapasztalatai alapján az őket érintő
adminisztratív terhekről és azok
felszámolásának lehetőségeiről
gyűjtünk javaslatokat. Magyarországon
egy vállalkozás háromszor
annyi időt, energiát és pénzt fordít
bürokratikus ügyintézésre, mint
Európa más országaiban, ezért a
kormányzat három részből álló adminisztrációcsökkentő
programot
dolgozott ki.
Az első javaslatot április 20-án
jelentették be, ennek hatására 105
milliárd forinttal csökkennek jövő
évtől a vállalkozásokat sújtó terhek.
A program jelenleg a második
szakaszhoz érkezett el, mellyel
400 milliárdos adminisztrációcsökkentést
tűztek ki célul. Ebben
a szakaszban a Nemzeti Foglalkoztatási
Hivatal Egyszerű Állam
címmel országos konzultáció-sorozatot
indított el. Mint ahogy a
mostani konzultáció is jól bizonyítja,
rendkívül fontos, hogy az
előbbre lépés érdekében a vállalkozók
jelzései eljussanak a legfelsőbb
döntéshozókig. Az első lépés
eredményeit július végéig jogszabályokban
megjelenítik, a második
lépéshez még várják a javaslatokat,
melyeket a tárca augusztus végére
terjeszt a kormány elé. A harmadik
szakaszban pedig olyan
jogszabályokat hoznak, amelyek
korlátozzák az adminisztrációs terhek
újratermelődését. Új fejezet
nyílhat a vállalkozások életében,
hiszen közvetlenül hozzájuk fordultunk
a kérdésekkel, s ezáltal
joggal várhatják el tőlünk a későbbiekben,
hogy ezek a kérések értő
fülekre találjanak, melynek eredményei
megjelenjenek mindennapi
életükben is.
Cseresnyés Péter polgármester
örömmel nyugtázta, hogy a konzultáció
elérkezett Nagykanizsára,
és a megyei jogú város 100-120
ezres lélekszámú vonzáskörzetéhez
tartozó vállalkozók eljuttathatják
véleményüket a gazdasági minisztériumhoz.
A kormányzat felismerte,
hogy a magyar vállalkozások
helyzetének könnyítése nélkül
a jelenlegi gazdasági válságból
nem lehet előrelépés, s e cél elérésének
egyik jelentős eszköze az országos
konzultációsorozat a társadalommal.
Dr. Polay József a polgármester
gondolatait folytatva kiemelte, új
gondolkodásmódra van szükség a
törvényhozásban és a napi gyakorlati
alkalmazásában is. A nagykanizsai
vállalkozók számára is nagyon
fontos, hogy amikor bemennek
az önkormányzathoz, érezzék
azt, hogy segítik és támogatják
őket, és nem kell úgy dönteniük,
hogy elmennek másik városba,
vagy a feketegazdaságba. Mivel a
vállalkozók többsége nem érti a jogi
nyelvet, kezdeményezni fogják,
hogy a Kamara bevonásával készüljön
olyan közérthető nyelven
megfogalmazott útmutató, ami jogi
segítség nélkül is eligazítást ad a
kisebb vállalkozásoknak.
Gerendás János újságírói kérdésre
elmondta, több vállalkozó részéről
felmerült a feketefoglalkoztatás
problematikája, amit mind könyvvizsgálati
és versenyhátrány szempontjából
megvizsgáltak. Ez
megint csak egy olyan cél, amelyben
közösen kell előrehaladni és
egy irányban. Konkrét javaslat
hangzott el a földhivatali eljárások
felülvizsgálatáról, egyszerűsítéséről,
illetve az EU-s pályázatok egyszerűsítéséről,
továbbá beszéltek az
első csomagban szereplő könyvvizsgálati
értékhatár megemelésének
a problémáiról. Elindították a
www.egyszeruallam.hu honlapot
is, amelyen keresztül bárki eljuttathatja
javaslatát véleményét elektronikusan
is a tárcához.
B.E.
Országos konzultáció-sorozat a
bürokrácia csökkentésére
Fotó: Bakonyi Erzsébet
􀂊 Elbírálásra kerültek a
sportegyesületi pályázatok
Tizenhat egyesület adott be kérelmet
közel 18 millió forint öszszegben
a sportegyesületek támogatására
kiírt pályázatra. A nyilvánosságra
került előterjesztés szerint
mindegyik megfelelt a kiírás
feltételeinek. A döntés értelmében,
a lehetőségek figyelembe vételével
mintegy hat és fél millió forint
került kiosztásra, s több mint másfél
millió a tartalékalapba.
Az alábbi egyesületek részesülnek
polgármesteri javaslat szerinti támogatásban:
Az ANTS Baseball Club
több mint 2340000 Ft, a Kanizsa Sörgyár
SE 1300000 Ft, a Nagykanizsa
Izzó SE 1000000 Ft, a Kanizsa Futó
és Szabadidő Sport Klub 600000 Ft, a
Miklósfa SE 680000 Ft, a Palini Futball
Klub Sportegyesület 550000 Ft.
A megítélt összeg az egyesületekkel
kötött támogatási szerződésekben
rögzített feltételekkel használható fel.
􀂊 Fesztiváli hangulatban a
roma kultúráról
A Demokratikus Roma Vezetők
Szövetsége Összművészeti találkozót
szervezett hétvégén a Kiskastélyban.
A roma kultúrát bemutató
rendezvényen nívós roma zenészek,
együttesek mutatkoztak be a
közönségnek. Nagy József György,
a DRVSZ elnöke köszöntőjében kiemelte:
a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával megvalósult program
célja az volt, hogy megfelelő
figyelmet kapjon a roma kultúra, és
hagyomány. A DRVSZ minden évben
rendez hasonló programot, így
jöhetett létre az elmúlt években
már hagyományőrző jelleggel
megvalósított I.-II.- és III. Országos
Roma Fesztivál is. A rendezvényre
a roma kultúra kiemelkedő
képviselőit hívták meg. Szinte
fesztiválhangulatot teremtve fellépett
a győri Romungro Gipsy
Band, a pécsi Roma Csillagok, a
Kanizsa Csillagai, Eliseba, a Nagykanizsai
Vörös Rózsák Hagyományőrző
Néptáncegyüttes és a
Fehér Kígyó Együttes.
Nagy József György azt is elmondta,
a nyáron sem pihennek,
hiszen július első hetében megkezdődnek
a táboroztatások. Az Oktatásért
Közalapítvány támogatásával
2 x 20 fő hátrányos, illetve halmozottan
hátrányos helyzetű roma
fiatal számára sikerül majd biztosítani
egy-egy hetes táborozást
Kistolmácson és Balatonberényben,
valamint az Országos Roma
Önkormányzat által még 20 fiatalt
tudnak elhelyezni a fonyódi gyermektáborban.
A peremkerületek után a belvárosban
folytatjuk sorozatunkat.
Itt is arra vagyunk kíváncsiak,
milyen kérdésekkel, problémákkal
keresi fel a lakosság az
önkormányzati képviselőjét.
Bene Csaba a kettes számú egyéni
választókörzet képviselője. Jelölő
szervezete a FIDESZKDNP.
Körzete a Balatoni és a
Petőfi utcával bővült ki az októberi
választásokat követően.
Beszélgetésünket egy olvasónk
panaszával kezdjük, aki a szerkesztőségünkhöz
címzett levelében
többek között ezt írta: „Az Árpád
utcai lakók panaszkodnak. A
jelzőtáblákat figyelmen kívül
hagyva felelőtlen gépjárművezetők
80-100 kilométeres sebességgel
rohangálnak, miközben esős időben
a nyugdíjasokat lefröcskölik a
drága pénzért felújított házaikkal
együtt.” Levélírónk véleménye
szerint, az Árpád és a Rákóczi utca
sarkán egy fekvőrendőr – amit tíz
éve ígérnek – megoldhatná a problémát.
– Az előző választási ciklusban
egy választókerületi bejárás során a
VIA szakembereivel megvizsgáltuk
már a fekvőrendőr telepítésének a
lehetőségét – kezdte válaszát Bene
Csaba. – Ezt könnyű kimondani, de
amikor arra kerül a sor, hogy kinek
a háza előtt fékez majd az autó, és
gázt adva megy tovább, abban a pillanatban
beindulnak a tiltakozások,
és senki sem akar a saját háza elé
fekvőrendőrt. Ezen kívül, útkereszteződés
elé nem lehet fekvőrendőrt
elhelyezni. A problémát ily módon
nem tudtuk megoldani. Ha netán
személyesen megkeresnek, újra
meg fogjuk vizsgálni, s ha a szakemberek
találnak rá olyan megoldást,
ami megfelel az előírásoknak,
és a lakosság sem tiltakozik ellene,
akkor meg lehet valósítani, mert
nem pénz kérdése. Nagyon jó, hogy
felújították az utcát, ezáltal jó minőségűvé
vált, ami azonban nagyobb
sebességre csábítja az autósokat.
Véleményem szerint egy-egy
mérésre odatelepülhetne a rendőrség,
bár tudom, nincs elég kapacitásuk.
Ennek ellenére láttam rá példát,
hogy olyan városrészen is mérnek
sebességet – például a szabadhegyi
lakó-pihenő övezetben –,
ahol nem biztos, hogy kellene.
„A kerékpáros közlekedés sajnos
sok helyen a járdán történik. Főleg
az egyirányú utcákban elférne egy
egyméteres kerékpárút, ha már sok
autós ezekben az utcákban parkol.
Szívják csak a belvárosiak a benzingőzt
és a gázolajbűzt. Máshol
rájöttek erre!” – folytatja a panaszos
levélíró.
– Ez így van – nyugtázta a képviselő
–, de nem csak Nagykanizsán,
hanem az ország minden
pontján, sőt külföldön is, ahol
helyhiány miatt nem tudtak kialakítani
kerékpárutat az autóút mellett.
Természetesen az lenne ideális,
ha külön lehetne választani
mindhármat, ennek a költségeit
azonban nem lehet felvállalni. Ha
nincs kijelölt kerékpárút, akkor a
biciklisnek az autóúton kell közlekedni.
– A kitérő után folytassuk eredeti
kérdésünkkel. Bővültek-e a képviselői
feladatai a választások
után?
– Más jellegű feladatokkal nem
bővült ki. Az előző választási ciklushoz
hasonlóan több tennivalóban
most is együttműködünk Bicsák
Miklóssal. Akár az M7-es
zajcsökkentő fala ügyében, vagy –
amiben egyelőre nem értünk el
eredményt –, az autópálya várost
érintő szakaszának díjmentessé tételét
is kezdeményeztük. Annál is
inkább, mert előbb-utóbb azért
csak elkészül a 61-es út elkerülő
szakasza, és ahhoz, hogy valóban
kivezethessük a forgalmat a városból,
el kell érnünk az autópálya két
lejárója közötti mintegy két kilométeres
szakaszának díjmentességét.
A minisztériumban egyelőre
elutasították a kérésünket, de ezt a
választ természetesen nem fogadjuk
el. Megvalósításának technikai
akadálya nincs, csupán akarat kérdése,
s ehhez az akaratot meg kell
szereznünk.
– Ez nemcsak a választókörzetét
érinti, hanem városi szintű teendő.
Ha városi nagyságrendben nézzük
a zajló beruházásokat, valamennyi
érinti a körzetét.
– A hosszú előkészítési időszak
után most indult három projekt leköti
minden energiánkat. A belvárosi
rekonstrukció első üteme, a
szennyvízberuházás, és úgy látom,
a kórház-rekonstrukció is meg fog
valósulni. Erre anyagilag is fel kellett
készülni, azért képeztünk alapot
a vízdíjakba, hogy a szennyvízberuházáshoz
az önerőt megteremtsük.
Mindhárom beruházás
olyan változásokat jelent majd a
város számára, amire minden kanizsai
büszke lehet. Remélem a belvárosi
rekonstrukcióval és a hozzákapcsolódó
intézkedésekkel,
például ha szükséges, az üzlethelyiségek
bérleti díjának újbóli
csökkentésével együtt élővé tehetjük
a belvárost. Meg kell fordítani
azt a folyamatot, amit a multik
megjelenése sajnos mindenhol
előidézett, kiürült a belváros. Fontos,
hogy ne csak egy kávéra lehessen
leülni, hanem vásárolni is
tudjanak az emberek.
– Milyen gondokkal keresik fel
fogadóóráin a választói?
– Folyamatosan vezetem jegyzetfüzetemben
az ott elhangzottakat.
Most éppen a Balatoni utcának
a Kisberki utca irányába történő
megnyitásával kapcsolatban kerestek
meg. A Petőfi utcai lakók kérésére
pedig lakossági fórumot tartottunk.
Az utca városból kivezető
partos, baloldalán élők a felújításra
váró családi házaik biztonságos
megközelítéséhez kértek segítséget.
A szakembereknek sikerült is
egy jó megoldást találni, mert egy
belső új út kialakítása rengeteg
pénzt igényelt volna. Vagy például
rádióamatőrök is megkerestek bennünket.
A fenntartási költségek miatt
a Petői utcai fiúkollégium egyik
felének kiürítését tervezi a város,
de az ott működő szervezetek elhelyezését
még meg kell oldani.
Szintén közösen szerveztünk lakossági
fórumot az 1-es és a 2-es
körzetben a szennyvízcsatorna beruházás
kapcsán, ami az Ifjúság utca
lakóit érinti elsősorban, mivel
ők régebben, saját kivitelezésben
alakítottak ki a kertekben csatornát,
és most mindenkinek rá kell
kötni az újra. Pénzzel nem tudunk
segíteni, a költségeket mindenkinek
ki kell fizetni, de abban igen,
hogy esetleg egy vállalkozót szervezünk
oda, aki a 60-70 bekötést
egyszerűbben megoldja, mintha a
tulajdonosok egyesével készítetnék
el. Legutóbb a szórakozóhelyek
nyitva tartása kapcsán kerestek
meg a választópolgárok, akik örültek
a szabályozás bevezetésének,
és az önkormányzattól a szabályok
betartásának hatékonyabb ellenőrzését
javasolták. Sok-sok kérés érkezik
hozzám a lakosságtól. Gyakran
csak azt tudom válaszolni,
hogy személyesen kell utánajárni,
vagy bejelenteni az adott cégnél a
gondját.
B.E.
Kanizsa – 4 Városrész 2011. június 30.
Autópálya használatról, lakossági fórumokról
Fotók: Bakonyi Erzsébet
10+1 tipp a nyári betörések elkerülésére
1. Ne verjük nagydobra, hogy nyaralni megyünk!
2. Tartsunk rendet a portánkon, hogy ne tűnjön az ingatlan lakatlannak!
3. Az udvaron széthagyott holmik bevonzhatják a betörőt!
4. Helyezzünk el mozgásérzékelőket a kertben!
5. Szerezzünk be riasztót, vagy távfelügyeletre bekötött riasztórendszert!
6. Lássuk el mechanikai védelemmel és mindig zárjuk a nyílászárókat!
7. Az emeleti ablakoknál is ügyeljünk a fákra, teraszokra, ahonnan
bárki bemászhat!
8. Ne hagyjuk a kulcsot a lábtörlő alatt, akkor sem, ha a strandra megyünk!
9. Használjunk időzített kapcsolós fényforrást, hogy úgy tűnjön,
otthon vagyunk!
10. Kérjük a szomszédok segítségét (postaláda- ürítés,
szemétszállítás, odafigyelés)!
+1. Amennyiben mégis megtörténik a baj, haladéktalanul értesítsük
a rendőrséget!
Telefon: 107
A KanizsaTISZK Nonprofit
Kft. meghívására látogatott el
Nagykanizsára a kovásznai Kőrösi
Csoma Sándor Iskolaközpont
11 fős 7-8. osztályos tanulókból
álló csoportja és két pedagógusa.
Egy hetet töltöttek el városunkban,
amelynek elsődleges
célja volt a pályaorientáció, az,
hogy a diákok megismerkedjenek
különböző szakmákkal,
képzési lehetőségekkel.
A vakációra való tekintettel a
szakmai feladatok mellett szabadidős
programok is megvalósultak.
A meghívottak megismerkedtek
Nagykanizsa városával, majd a
strandon tölthettek el egy kellemes
délutánt. Kirándultak Keszthelyre,
ellátogattak a Festetics
kastélyba, megtekintették a Vadászati-
és Modellvasút Kiállítást, a
Hintómúzeumot, végül balatoni
fürdőzés tette felejthetetlenné ittlétüket.
Az erdélyi fiatalok különösen
örültek annak, hogy lehetőségük
nyílik Budapesten megnézni az
Országházat és a Csodák Palotáját.
A „Pályaorientációs találkozó” tábortűzzel
zárul.
Kanizsa – Krónika 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. június 30.
Befejeződött a Kanizsai Kulturális
Központ és a Zalakomári Művelődési
Ház Zalai Irka című pályázati
programja. E projektnek köszönhetően
a két intézmény képessé vált arra, hogy a helyi szükségletekre
reagáló felnőttképzési szolgáltatásokat nyújtson, képzéseket szervezzen
és lebonyolítson.
A projekt címe: „Zalai Irka” a Kanizsai Kulturális Központ és a
Zalakomári Kulturális Központ közös projektje a felnőttképzési
infrastruktúra kialakítására és fejlesztésére. Azonosítója: TÁMOP
3.2.3-08/1-2009-0021. Fő kedvezményezett: Kanizsai Kulturális Központ
(8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.). Konzorciumi partner:
Zalakomári Művelődési Ház (8751 Zalakomár, Petőfi u. 8.). Amegvalósítás
időszaka: 2009. szeptember 1. - 2011. június 30.
Megítélt támogatási összeg: 70.794.943 Ft az alábbi bontásban:
􀁺 60.569.100 Ft a Kanizsai Kulturális Központ számára
􀁺 10.225.843 Ft a Zalakomári Művelődési Ház számára.
A megítélt támogatás a projekt költségvetésének 100 százaléka.
A projekt fontosabb eredményei
􀁺 2 közművelődési intézmény kapott intézményi akkreditációt
􀁺 8 képzési programot akkreditáltunk
􀁺13 felnőttképzést indítottunk
􀁺 a képzésekre 178 résztvevő iratkozott be
􀁺 a hallgatók 95 százaléka fejezte be sikerrel a képzést
􀁺 10 közművelődési szakember tanulta meg a felnőttképzés szabályait
􀁺 10 közművelődési dolgozó ügyfélszolgálati, hatan ECDL
képzésben részesültek
􀁺 Nagykanizsán létrehoztunk egy 12 férőhelyes mobil oktatótermet
laptoppal, projektorral
􀁺 Zalakomárban 4 munkaállomással és projektorral bővítettük az
oktatásra alkalmas helyiséget
Kovásznai fiatalok
városunkban
A Nagykanizsai Rendőrkapitányság
immár hetedik alkalommal
nyitja meg Zalakaroson szezonális
jelleggel a Bűnmegelőzési
Irodát.
Az iroda munkáját hasonlóan a
korábbi évekhez a Nagykanizsai
Rendőrkapitányság és Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Egészségügyi Alapellátás
Intézményével közösen
szervezett Kortárssegítő Képző
Táborában résztvevő diákok, valamint
az idegenforgalmi szezonra
való tekintettel diákmunka keretében
foglalkoztatott tolmácsok segítik.
Az irodavezetői tevékenységet
továbbra is a rendőrök látják
el.
Zalakaros idegenforgalmilag
legjelentősebb területe a nagykanizsai
rendőrkapitányságnak. Az
elmúlt évek nyári időszakában a
település központi területén gyakoriak
voltak a tulajdon elleni
bűncselekmények. Ezért csökkenteni
szeretnék a betöréses, besurranásos,
strandlopások és a gépjárművekkel
kapcsolatos bűncselekmények
számát. Ezzel pozitívan
befolyásolnák a lakosság és
az ott pihenni vágyók biztonságérzetét.
Tudatosítani próbálják az
ott élőkben és turistákban egyaránt,
hogy értékeik védelméért
saját maguk felelnek. A bűnmegelőzési
tevékenységgel nemcsak a
kortársak figyelmét hívhatják fel
a feladat fontosságára, hanem példát
mutathatnak tevékenységükkel
társaiknak is.
Először 2004 nyarán Zalakaros
belvárosában, a gyógyfürdő közelében
sikerült létrehozni egy Bűnmegelőzési
Irodát, melynek létrehozásában
segítséget nyújtott a kapitányságnak
a Nagykanizsai Kistérség
Többcélú Társulása. Az ő
támogatásuk mellé pályáztak a
megvalósításához szükséges pénzösszegre
a BM Országos Bűnmegelőzési
központhoz.
Az iroda működtetésében a
Nagykanizsai Rendőrkapitányság
Bűnmegelőzési csoportja, Zalakaros
város rendőrőrse, főiskolás
rendőrhallgatók és nagykanizsai
középiskolákban tanuló kortárs
segítő diákok vettek részt. A
kortárs segítők képzésére ezév június
utolsó hetében került sor Zala
megyében, a Kistolmácson rendezett
bűnmegelőzési táborban. Atanulók
feliratozott formaruhában
járják a meghatározott utcákat, illetve
strandot. A veszélyeztetett
területeken három nyelvű szórólapokat
helyeznek el a nyaralóépületek
postaládájában. Megfigyelik
a gépjárműbűnözéssel érintett
közterületeket. Jelzik a gyanús
személyek és járművek felbukkanását.
Információt, útbaigazítást
adnak a hozzájuk forduló turistáknak.
Munkájukat kerékpárokkal
próbálják hatékonyabbá tenni. Eddigi
próbálkozásaik eredményesnek
bizonyultak. A városban élő, s
oda látogatók egyaránt örültek
kezdeményezésüknek. A Bűnmegelőzési
Irodát szeretnék minden
nyáron működtetni, sőt tevékenységi
körét az egész üdülőövezetre
kiterjeszteni kerékpáros figyelőszolgálat
ellátásával. A működtetéséhez
szükséges pénzügyi alapot,
Zalakaros város önkormányzatával
együtt pályázati úton szeretnék
elnyerni.
A Gyógyfürdő téri ünnepélyes
megnyitón jelen volt Novák Ferenc,
Zalakaros polgármestere, dr.
Molnár József Nagykanizsa rendőrkapitánya
és Bükiné Papp Zsuzsanna,
a Zala Megyei Rendőrfőkapitányság
Bűnmegelőzési
Osztályának vezetője.
M.G.
Bűnmegelőzési iroda nyílt Karosban
A város költségvetésében tizenhét
millió forint szerepel választókerületi
képviselői keret címén. Mint ismeretes,
a képviselők a rájuk eső 1-1 millió
fölött szabadon dönthetnek. Idén csak
fejlesztési célú támogatásokat vállaltak
be. Az eddigi ígéretek 12 és félmillió
forintra rúgnak. Négyen, Dr. Etler
Ottó, Dr. Fodor Csaba, Gábris Jácint és
Marton István még nem döntöttek arról,
hogy milyen célt támogatnak keretükből.
Ezt július 31-ig tehetik meg.
Viszont számos képviselőnek már
tudjuk támogatási célját.
Balogh László képviselő a Nagykanizsai
Református Templom felújítására
és a Batthyány Lajos „Emlékfal”
létrehozására egyaránt félmillió forintot
szán. Bene Csaba a Sikátor utcai
járda felújítását szeretné, az út mindkét
oldalán a Nyírfa utca és a Garay utca
közötti részre. Erre ajánlja egész keretét.
Bicsák Miklós a Nagykanizsa-
Palin Alkotmány út 176. előtti új buszmegálló
kialakítását támogatja, míg
Bizzer András ebből az összegből a
Hevesi Általános Iskola - Hevesi
Óvoda - Hevesi ABC közti zöldterületen
alakíttatna ki gyalogjárdát. Dr.
Csákai Iván a Kisberki utca 1-3. közötti
lépcsők felújítását szorgalmazza.
Dénes Sándor a kiskanizsai Sarlós
Boldogasszony Plébánia és Plébániahivatal
felújítására 600 ezer forintot, a
Nagykanizsai Református Templom
felújítására 300 ezer forintot, a Batthyány
Lajos Gimnázium „Emlékfal”
létrehozására 100 ezer forintot ad. Dr.
Károlyi Attila a Nagykanizsai Református
Templom felújításához 440
ezerrel, az Alsó-szabadhegyi kőkereszt
felújításához 75 ezerrel, a Kőrösi
Általános Iskola ugrógödör felújításához
és térburkolási munkálataihoz 360
ezerrel, a Batthyány Lajos Gimnázium
„Emlékfal” létrehozásához 100
ezerrel, míg a VOKE Kodály Zoltán
Művelődési ház eszközvásárlásához
25 ezer rel járul hozzá. Kovács János
a Mező Ferenc tér pingpongasztalok
körüli térkövezését, a Platán sor 9/C.
pihenőpark padjainak felújítását, valamint
a Balatoni út - Attila utcai járda
közvilágítását oldaná meg. Szőlősi
Márta a Zrínyi Miklós Általános Iskola
felújítási kiadásaira szánja egy millióját,
míg Tóth Nándor ugyanezt az
összeget a Bornemissza utcai autóbusz
végállomáson buszváró létesítésére
költi. Gyalókai Zoltán a Hevesi
Sándor Általános Iskola szolgálati lakásának
felújítására adna félmilliót.
Jerausek István az Alsó-szabadhegyi
kőkereszt felújítására 75 ezret, míg a
Sánci temető belső útjának megépítésére
925 ezret ajánl. Sajni József igényei
a következők: üdvözlő és térképtáblák
helyreállítása Miklósfa városrészben
105 ezerért, virágosítás
ugyanitt 130 ezerért, Közművelődési
és Városszépítő Egyesület részére a
Mindenki Háza Színpadának fejlesztése
245 ezer forintért, hangtechnika
kiépítése a Miklósfai köztemetőben
215 ezerért, illetve további negyedmillió
a Miklósfa Se sportpálya fejlesztéséhez.
Aképviselő a VIAKanizsa Zrt.
számára vásárolna egy lombfúvót 105
ezer forint értékben.
M.G.
Kanizsa 6 – Színes 2011. június 30.
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2011. július 01. (péntek) az egészségügyben
dolgozóknak munkaszüneti nap. Az egészségügyi alapellátásban, felnőtt
háziorvos, gyermek háziorvos, fogorvosi szolgálatok ezen a napon ügyeleti ellátást
biztosítanak. Az ügyeletek a megszokott helyen illetve a megszokott időben
állnak a tisztelt lakosság rendelkezésére.
Munkaszüneti nap az egészségügyben
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet a
2011. évi Egészségvédelmi Alapból történő támogatás elnyerésére.
A pályázat célja:
Olyan közösségi programok eszköz és anyag igényének támogatása, melyek
csatlakoznak a Népegészségügyi Program minél hatékonyabb és eredményesebb
megvalósításához a lakosság egészségének megőrzése, állapotának
javítása érdekében. Atámogatás nem használható fel a felsorolt célokkal összefüggő
működési költségek (dologi kiadások, személyi juttatások) finanszírozására,
valamint olyan személyek támogatására, akiknek lakóhelye, illetve
tartózkodási helye nem Nagykanizsán található.
Pályázók köre:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő: költségvetési
szervek, bírósági nyilvántartásba bejegyzett társadalmi szervezetek,
nonprofit gazdasági társaságok, alapítványok, melyek pályázatukkal a fenti
célok megvalósítását szolgálják.
A pályázaton nem indulhatnak: pártok, politikai tevékenységet folytatók,
természetes személyek és vállalkozások.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. július 15.
Benyújtás módja: A pályázati adatlapot zárt borítékban „Egészségvédelmi
Alap támogatása” jeligével lehet benyújtani. Pályázati adatlap az Egészségügyi
Alapellátási Intézménynél kérhető, illetve kérésére a megadott e-mail címre
elküldjük, valamint letölthető a www.nagykanizsa.hu weboldalról.
Benyújtás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Egészségügyi Alapellátási Intézménye (8800 Nagykanizsa Eötvös tér 16. III.
emelet 313-314. sz. iroda.)
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, címét, székhelyét, telefonszámát,
a pályázó nyilvántartásáról, illetve bírósági bejegyzéséről szóló okirat
hiteles 30 napnál nem régebbi másolatát, az igényelt támogatás összegét, a
kérelem tételes indoklását, a megvalósítás módját, a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény szerinti összeférhetetlenség,
illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozatot.
Apályázat elbírálásának határideje polgármester részéről: 2011. augusztus 31.
Tájékoztatjuk, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének
kikérését követően a támogatás odaítéléséről a polgármester dönt.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a nyertes pályázókkal
szerződést köt. A szerződés aláírása a támogatás átutalásának feltétele.
A pályázó szervezet az elnyert összeget csak a támogatott tevékenységre
fordíthatja.
Egészségvédelmi Alap 2011. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 43/2008.(X.09.) számú
helyi rendelete alapján pályázatot ír ki a pécsi felsőoktatási intézményekben
tanuló nagykanizsai hallgatók számára biztosított 9 pécsi kollégiumi
férőhely elnyerésére.
Kollégiumi férőhely-pályázat a Pécsi Tudományegyetem kollégiumába.
A pályázat benyújtásának feltételei:
A rendelet 2.§ alapján - A Pécsi Tudományegyetem 9 kollégiumi férőhelyére
pályázhat az a hallgató, aki: a.) nagykanizsai állandó lakóhellyel rendelkezik,
b.) magyar állampolgárságú hallgató, c.) a Pécsi Tudományegyetem valamely
karán államilag elismert felsőoktatási képzés keretében, nappali tagozatán
folytatja tanulmányait, d.) az első diploma megszerzése érdekében főiskolai
vagy egyetemi szintű alapképzésben, illetve BSc/BA vagy MSc/MA képzésben
vesz részt, és e.) a képzésre felvételt nyert és halasztással nem élt, akinek
kollégiumi férőhely iránti kérelmét helyhiány miatt elutasították
A pályázat elnyerésének feltétele:
A pályázó szociális körülményei (jövedelmi viszonyok, testvérek száma,
szülők vagyoni helyzete), valamint a rendelet 1. számú mellékletében szereplő
az abban meghatározott igazolásokkal együtt.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 10.
A benyújtott pályázatokat a szociális szakbizottság véleményezése ismeretében
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsága
bírálja el 2011. augusztus 30-ig, döntéséről levélben értesíti a pályázókat.
Apályázathoz csatolni kell: a fenti rendelet 1. számú mellékletében szereplő
adatlapot, az abban meghatározott igazolásokkal együtt.
A pályázati adatlap beszerezhető: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal portáján (Erzsébet tér 7.) illetve letölthető Nagykanizsa város
honlapjáról a http://www.nagykanizsa.hu e-ügyintézés, letölthető nyomtatványok,
Művelődési és Sportosztály oldalról
Bővebb felvilágosítás kérhető: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal Művelődési és Sportosztály. Telefon: 93/500-780
Pályázat pécsi kollégiumi férőhelyekre
Közcélokat támogatnak a képviselők
2011. június 28-tól a HSMK előtti nagyparkoló gépjárművel kizárólag a Fő
utca felől közelíthető meg. A parkoló elhagyása a Felsővárosi templom északi
oldalán lehetséges. A forgalmi rend változás oka, hogy a Városrehabilitációs
program kivitelezési munkáinak keretében folytatódik a szegély és útpálya
építés a HSMK mellett a Zrínyi utcai körforgalom irányába.
Forgalmi rend változás
a HSMK előtti parkolónál
Kanizsa – Városháza 7
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. június 30.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet a
2011. évi Szociális Alapból történő támogatás elnyerésére.
A pályázat célja: olyan közösségi programok, karitatív és érdekvédelmi tevékenységek,
természetbeni támogatások, szociális formák közvetlen támogatása,
melyek hozzájárulnak a hátrányos helyzetben lévők szociális élethelyzetének
minőségi javulásához. Atámogatás nem használható fel a felsorolt célokkal
összefüggő működési költségek (dologi kiadások, személyi juttatások) finanszírozására,
valamint olyan személyek támogatására, akiknek lakóhelye, illetve
tartózkodási helye nem Nagykanizsán található.
Pályázók köre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén
működő költségvetési szervek, bírósági nyilvántartásba bejegyzett társadalmi
szervezetek, nonprofit gazdasági társaságok, alapítványok, melyek pályázatukkal
a fenti célok megvalósítását szolgálják.
A finanszírozás módja: előfinanszírozás.
A pályázaton nem indulhatnak: pártok, politikai tevékenységet folytatók,
természetes személyek és vállalkozások.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 30.
Benyújtás módja: a pályázati adatlapot zárt borítékban "Szociális Alap támogatása"
jeligével lehet benyújtani. Pályázati adatlap a Szociális Osztályon
kérhető, illetve kérésre a megadott e-mail címre elküldjük, valamint letölthető
a www.nagykanizsa.hu. weboldalról.
Benyújtás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Szociális Osztálya Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (I. em. 103. sz. iroda)
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, címét, székhelyét, a pályázó
nyilvántartásáról, illetve bírósági bejegyzéséről szóló okirat hiteles, 30 napnál
nem régebbi másolatát, az igényelt támogatás összegét, a kérelem tételes indoklását,
a megvalósítás módját, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXX. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve
érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozatot.
A pályázat elbírálási javaslatának határideje a Szociális és Egészségügyi Bizottság
részéről: 2011. augusztus 31. Az elnyert támogatások kifizetésének határideje:
2011. október 15. Az elnyert támogatások felhasználásának határideje:
2011. december 31. Az odaítélt támogatások elszámolásának határideje:
2012. január 15. Tájékoztatjuk, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének
kikérését követően a támogatás odaítéléséről a polgármester dönt.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a nyertes pályázókkal szerződést
köt. A szerződés aláírása a támogatás átutalásának feltétele. A pályázó
szervezet az elnyert összeget csak a támogatott tevékenységre fordíthatja.
Szociális Alap 2011.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Helyi Építési
Szabályzatának módosítása.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése döntött több nagykanizsai
tömb rendezés alá vonásáról, melyet a B & H Régió Bt. készített el.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény
9. § (6) bekezdésének megfelelően, "A véleményezési eljárás befejezése
után a településrendezési eszközöket az elfogadásuk előtt a beérkezett, de el
nem fogadott véleményekkel és azok indoklásával együtt a polgármesternek
legalább egy hónapra a helyben szokásos módon közzé kell tenni azzal, hogy
az érintettek a közzététel ideje alatt azokkal kapcsolatban észrevételt tehetnek"
- Ezért a módosított tervet 2011. július 15-ig kifüggesztjük a Polgármesteri Hivatal
előcsarnokában, ahol munkanapokon megtekinthető.
A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba
a városi főépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735) címzett
levélben jelezhetik.
Szabályozási terv és építési szabályzat
Tájékoztatjuk az érintett Nagykanizsa-
Miklósfa városrész, valamint
Liszó község lakosságát, hogy a
8800 Nagykanizsa Miklósfa u. 10.
szám alatti orvosi rendelőből a Háziorvosi
rendelések és Védőnői tanácsadás
felújítási és átalakítási
munkálat miatt átmeneti időre
2011. június 20. napjától átköltözött
a 8800 Nagykanizsa Csengery u.
35. szám alá.
11. számú Gyermek Háziorvosi
Szolgálat
Rendelési ideje: H-K-SZ-Cs- P:
8.00-9.30. Tanácsadás: H-K: 13.00-
14.30.
Telefon: rendelési időben:
93/311-445, rendelkezésre állási
időben: 30/278-3070.
Védőnői Szolgálat: változatlan
időben változatlan telefonszámon.
18. számú Vegyes Háziorvosi
Szolgálat:
Változatlan rendelési időben.
Telefonszám: rendelési időben:
93/311-445 rendelkezésre állási
időben: 93/319-209, 30/929-8655
Megértő együttműködésüket előre
is köszönjük.
Felhívás
A Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség
és Szolgáltató Központja az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben
kínál elhelyezkedési lehetőséget:
esztergályos szakirányú megegyezés szerint
forgácsoló szakirányú megegyezés szerint
asztalos szakirányú 140.000 Ft
autófényező szakirányú 95.000 Ft
recepciós szakirányú megegyezés szerint
beszerző szakirányú megegyezés szerint
húsbolti eladó szakirányú megegyezés szerint
minősített CO hegesztő szakirányú 150.000 Ft
mérlegképes könyvelő szakirányú megegyezés szerint
ügyintéző (pénzügy-számvitel) felsőfokú megegyezés szerint
villanyszerelő szakirányú megegyezés szerint
asztalos szakirányú megegyezés szerint
varró szakirányú 95.000 Ft
kárpitos szakirányú megegyezés szerint
Érd.: 8800 Nagykanizsa, Fő út 24. Tel.: 0693-310-327/102
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
Gyógyszertári ügyelet Nagykanizsán – június
Kanizsa – 8 Városháza 2011. június 30.
Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2011. július 1-jén (pénteken)
a köztisztviselők napja miatt Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala zárva tart; ezen a napon az ügyfélfogadás szünetel!
Az ügyfélfogadás szünetel
Ezúton tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy Balogh László, Bene Csaba, Bicsák
Miklós, Dénes Sándor, Dr. Károlyi Attila, Kovács János, Szőlősi Márta önkormányzati
képviselők fogadóórája július-augusztus hónapban elmarad. Ezen időszakban
Balogh László, a 3. sz. választókerület önkormányzati képviselője a balogh.laszlo61@
chello.hu email címen vagy a 30/204-0865-ös telefonszámon, Bene Csaba, a 2.
sz. választókerület önkormányzati képviselője a bcsaba@nagykanizsa.hu email címen,
vagy a 20/3888-259-es telefonszámon, Dénes Sándor a denes.sandor@nagykanizsapmh.
hu email címen, Dr. Etler Ottó önkormányzati képviselő az oetler@cmlabor.hu
email címen, Szőlősi Márta önkormányzati képviselő az szmarta25@hotmnail.com
email címen vagy a 30/8018185-ös telefonszámon áll rendelkezésükre.
Tóth Nándor önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2011. július 4-én (hétfőn)
18 órától a Vasemberház Tükörtermében.
Képviselői fogadóórák
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője pályázatot hirdet a Polgármesteri
Hivatal Művelődési és Sport Osztály osztályvezető munkakörének
betöltésére
Ellátandó főbb tevékenységi körök:
A Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sport Osztályának vezetése, az osztály
részére meghatározott szakmai feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok, hivatali
belső szabályzatok és testületi döntések szerint. Az önkormányzati fenntartású
oktatási, kulturális és közgyűjteményi intézmények vonatkozásában szakmai felügyelet
ellátásának irányítása, az intézményvezetőkkel kapcsolatos munkáltatói
döntések előkészítése. A fenntartói döntések végrehajtásának koordinációja.
A kinevezés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidőben, határozatlan
időre, hat hónap próbaidő kikötésével történik. A kinevezéshez a polgármester
egyetértése szükséges.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II.3.) Korm. rendelet 1.
számú mellékletének I/15. "Kulturális és közoktatási igazgatási feladatok" pontja
szerinti képesítési előírás, jogi vagy közigazgatási szakvizsga (vagy a szakvizsga
alól adott OKV elnökségi teljes körű mentesítés) megléte, ennek hiányában a kinevezéstől
számított egy éven belül közigazgatási szakvizsgát kell tenni.
Előnyt jelent: szakirányú egyetemi végzettség, pedagógus szakvizsga, illetve
közoktatás vezetői diploma, önkormányzati gyakorlat, vezetői gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat:
A pályázó szakmai életrajza, a pályázónak a munkakör betöltésével kapcsolatos
szakmai elképzelései, három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány
(vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig
az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte), a pályázatban feltételként (előnykén)
megjelölt iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát tanúsító okiratok
másolata, előnyként megjelölt gyakorlatok igazolása, a pályázó arra vonatkozó
nyilatkozatai, hogy a pályázati anyagát a pályáztató részéről a pályázati
eljárásban résztvevők megismerhetik, kinevezése esetén a 2007. évi CLII törvény
szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, kinevezése
esetén a Ktv. 9. § és 21. §-ai szerinti összeférhetetlenség vele szemben nem
áll fenn. (Hiánypótlásra az erkölcsi bizonyítvány kivételével nincs lehetőség!)
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a Ktv. vonatkozó szabályai,
a 47/2001.(X.10.) önk. rendelet, a polgármesteri hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata valamint Közszolgálati Szabályzata alapján kerül sor.
A pályázatokat Dr. Tuboly Marianna jegyzőnek címezve (Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
kell benyújtani. A pályázatok benyújtásának határideje: 2011. július 4. A
pályázat elbírálásának határideje: 2011. július 29.
A pályázat elbírálásának rendje: A kinevezést megelőzően a pályázó személyes
meghallgatására sor kerül. Apályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa.
A munkakör 2011. augusztus 1. naptól tölthető be.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a 93/500-706 és
93/500-708 telefonszámon. A pályázati hirdetmény közzétéve a Nemzeti Közigazgatási
Intézet Internetes oldalán (Elérhető: www.kozigallas.gov.hu,
www.kszk.gov.hu vagy www.nki.gov.hu Közszolgálati állásportál)
Álláspályázat - osztályvezető
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a nyugdíjasok elhelyezésére
épült bérlakások bérletéről szóló 36/1997. (XI.44.) számú helyi rendelete
alapján a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban
megüresedett 3 db önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére.
Pályázatra kiírt lakások:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 23.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 9.
3. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. I. em. 10.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. július 8.
Helye: Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16.
I. em. 100. A licitálás időpontja: 2011. július 15. de. 10.00 óra. Helye: Polgármesteri
Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.
A BÉRLEMÉNYEK LEÍRÁSA:
Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 23.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 25 m2, szobaszáma:
1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: helyreállított. Bérleti
díja: bérlakást leadó pályázó esetén 12.275 Ft + igénybevett szolgáltatásokért
fizetendő díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem
fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 9.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 24 m2, szobaszáma:
1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: helyreállított. Bérleti
díja: bérlakást leadó pályázó esetén 11.784 Ft + igénybevett szolgáltatásokért
fizetendő díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem
fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
3. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. I. em. 10.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 37 m2, szobaszáma:
1+ 1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: helyreállított.
Bérleti díja: bérlakást leadó pályázó esetén 18.167 Ft + igénybevett szolgáltatásokért
fizetendő díj + rezsiköltség , adományt felajánló pályázó bérleti díjat
nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
A lakások megtekinthetők: 2011. 06. 29. 11.00.-12.00 óráig
A pályázaton való részvétel feltételei:
1.) Személyi feltételek
Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű nyugdíjas, nyugdíjas házaspár,
aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az
öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/, önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására
képes, a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és
annak eleget tud/nak/ tenni, a pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson
történő licitálást elfogadja.
2.) Egyéb feltételek
Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ aki a rendeletben
meghatározott összegű pénzadományt ajánl fel, legalább komfortos önkormányzati
tulajodonú lakással rendelkezik 5 éve, és ott lakik, illetve azt térítésmentesen
a bérbeadó rendelkezésére bocsátja, aki városrendezési célból kiürítendő,
illetve életveszély miatt lebontásra kerülő önkormányzati lakás bérlője,
és a felajánlott lakást cserelakásként elfogadja.
Pályázni a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Eötvös tér 16.) átvehető
PÁLYÁZATI LAP két példányban történő kitöltésével lehet, melyen fel
kell tüntetni: a pályázó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét,
csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra
kerülő önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát,
havi bérleti díját, csatolva a bérleti szerződés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás
esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát,
helyiségeit, minden tulajdonos adatát.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgálatán
(Nk, Eötvös tér 16.) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést
nem küldünk.
A licitálás szabályai: a licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidőben,
a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással
meghatalmazottja is képviselheti.
A licitálás induló összege:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 23. 2.000.000 Ft
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 9. 2.000.000 Ft
3. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. I. em. 10. 2.200.000 Ft
A licitálás során a licitösszeg 50.000 Ft-onként emelkedik.
A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést a Nagykanizsa
Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve
önkormányzati bérlakás leadása esetén a kijelölést követő 15 napon belül. A
feljánlott adományt a kijelölést követő 6 hónapon belül kell az önkormányzat
számlájára megfizetni. A nyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhető,
tartási szerződés nem köthető.
Lakáspályázat - Nyugdíjasház
Kanizsa – Városháza 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. június 30.
Pályázat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati
bérlakásokról szóló 42/2007. (IX.25.) számú helyi rendelete alapján, az alábbi
üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁS
BÉRLETI JOGÁVAL NEM RENDELKEZő PÁLYÁZÓK RÉSZÉRE:
1. Nagykanizsa, Csengery u. 88. I. em. 21.
Alakás alapterülete: 39 m2 , szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos.
lakás településen belüli fekvése: városi terület. Bérleti díj összege: 16.185 Ft. A
lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének
időpontja: 2011.06.28. 10.00-11.00 óráig.
2. Nagykanizsa, Bajcsy-Zs. u. 38/A. I. em. 1.
A lakás alapterülete: 63 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege: 31.815
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének időpontja: 2011.06.27. 09.00-10.00 óráig.
3. Nagykanizsa, Fő u. 21. I. em. 5.
A lakás alapterülete: 54 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
31.752 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
A lakás megtekintésének időpontja: 2011.06.27. 11.30-12.30 óráig.
4. Nagykanizsa, Fő u. 8. 1/2/22.
A lakás alapterülete: 50 m2, szobaszám: 1+1 fél szoba, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
27.200 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
A lakás megtekintésének időpontja: 2011.06.28. 11.15-12.15 óráig.
5. Nagykanizsa, Fő u. 9. 1/9.
A lakás alapterülete: 54 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege: 24.462
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének időpontja: 2011.06.28. 10.00-11.00 óráig.
6. Nagykanizsa, Csengery u. 117/9. fsz. 2.
A lakás alapterülete: 58 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Bérleti díj összege: 15.195 Ft.
A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének időpontja: 2011.06.28. 09.00-10.00 óráig.
KÖLTSÉG ALAPON ÖNKORMÁNYZATI
BÉRLAKÁS BÉRLETI JOGÁVAL
NEM RENDELKEZő PÁLYÁZÓK RÉSZÉRE:
1. Nagykanizsa, Fő u. 8. 1/2/14.
A lakás alapterülete: 72 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
39.168 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
A lakás megtekintésének időpontja: 2011.06.28. 11.15-12.15 óráig.
2. Nagykanizsa, Fő u. 8. 2/2/5.
A lakás alapterülete: 80 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege: 40.400
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének időpontja: 2011.06.28. 12.15-13.15 óráig.
3. Nagykanizsa, Király u. 34. II. em. 3.
A lakás alapterülete: 113 m2, szobaszám: 3 szoba, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
61.472 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
A lakás megtekintésének időpontja: 2011.06.28. 13.30-14.30 óráig.
4. Nagykanizsa, Kórház u. 2/B.
A lakás alapterülete: 98 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege: 50.764
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének időpontja: 2011.06.27. 10.15-11.15 óráig.
5. Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 37. II. em. 3.
A lakás alapterülete: 103 m2, szobaszám: 3+1 fél szoba, komfortfokozata:
összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj
összege: 60.564 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama:
5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2011.06.27. 12.45-13.45 óráig.
6. Nagykanizsa, Deák tér 2. I. em. 1.
A lakás alapterülete: 79 m2, szobaszám: 3 szoba, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege: 39.895
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének időpontja: 2011.06.28. 09.00-10.00 óráig.
7. Nagykanizsa, Bajcsy-Zs. u. 38/A. I. em. 2.
Alakás alapterülete: 96 m2, szobaszám: 3 szoba, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege: 48.480
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének időpontja: 2011.06.27. 09.00-10.00 óráig.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének
a GARZONHÁZAKRÓL szóló 32/2001. (VI.27.)
számú helyi rendelete alapján, az alábbi bérlakások
bérleti jogának elnyerésére:
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj
összege: 13.490 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerződés
időtartama: maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének időpontja:
2011.06.27. 14.00-15.00 óráig.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. II. em. 11.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
Alakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj
összege: 14.920 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerződés
időtartama: maximum 60 hónap. Alakás megtekintésének időpontja: 2011.06.27.
14.00-15.00 óráig
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. I. em. 100.) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt
kaphatók!
Pályázatok benyújtásának határideje:
2011. július 8.
Pályázat önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére
hirdetés
Kanizsa 10 – Kamara 2011. június 30.
Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara
8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.
Telefon: 93/516-670, 93/516-671
Mobil: 0630/754-3616
E-mail: nakkik@nakkik.hu,
Honlap: www.nakkik.hu
Kisvállalkozói és
közteherviselési kollégiumi ülés
2011. május 27-én ülésezett az
MKIK Kisvállalkozói és közteherviselési
kollégiuma. Az ülésen
Dr. Bogár László közgazdász,
egyetemi tanár tartott előadást
„Válság és Nemzetstratégia Magyarország”
vonatkozásában.
Majd dr. Kupcsok Lajos főtitkár
konzultációval egybekötött előadásában
a Középtávú Szakképzési
Rendszer és a Gazdaság igényeinek
összefüggéséről beszélt. A
Kamara és a Munkaadók közötti
szoros együttműködés szükségességét
hangsúlyozva a képzési igények
közös tervezéséről, a Kamara
szerepének növeléséről beszélt.
Az ülésen Höfle Béláné, a kollégium
tagja képviselte kamaránkat.
MKIK Küldöttgyűlés
A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara 2011. május 31-én
tartotta a 26. Küldöttgyűlését. A
küldöttgyűlés elfogadta az MKIK
2010. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról,
az ellenőrző és etikai
bizottság munkájáról szóló
beszámolókat, valamint a 2011.
évi költségvetést. Döntöttek az
MKIK mellett működő választott
bíróság új bírói névjegyzékéről,
és egy perces néma felállással
emlékeztek az elhunyt Mádl Ferenc
korábbi köztársasági elnökre,
aki több évtizeden keresztül
választott bíró is volt. A küldöttgyűlésen
átadták az országos kamarai
kitüntetéseket és a Kamarai
Mercure Díjakat. Kamaránkat dr.
Polay József , Nádasi Tamás és
Kurucz István képviselte.
Szakképzési Akadémia
2011. június 2-án a Vasemberház
Dísztermében tartott rendezvényen
Cseh Györgyi a Qualitas
Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
ügyvezetője előadásában elmondta,
hogy a kutatási módszerüket
holland pszichológusok által kifejlesztett
program átvételére alapozzák.
A vizsgálati módszert vezető
kiválasztásnál, szervezet fejlesztésnél
továbbá pályaorientációnál,
pályaválasztásnál egyaránt
hatékonyan lehet használni. Lakner
Zsuzsanna a Cserháti SZKI
nyelv-és beszédfejlesztője előadásában
elmondta, hogy a szövegértés
képességének fejlesztésére
kiemelt figyelmet kell fordítani
minden iskolatípusban a tanulmányi
idő befejezéséig.
MKIK Magyar-Kínai
Tagozatának szakmai
konferenciája
Az MKIK Magyar-Kínai Tagozata
2011. június 8-án „Vállalkozás
és szellemi tulajdonjog védelem
Kínában” címmel rendezett
szakmai konferenciát. David
Lavorel, az idén megnyílt, pekingi
EU KKV Központ igazgatója
előadásában a kínai piacralépéssel
kapcsolatos legfontosabb követelményekre
hívta fel a figyelmet.
Philippe Girard-Foley, a Kínai
Szellemi Tulajdonjog KKV
Helpdesk meghívott szakértője a
szellemi tulajdonjog védelmének
fontosságáról, valamint az intézményük
által az európai vállalkozások
számára nyújtott szolgáltatásokról
adott felvilágosítást. A
konferencián lehetőséget biztosítottak
kétoldalú konzultációra is a
pekingi uniós szervezetek képviselőivel,
akik cégre szabott tanácsot
nyújtottak Kínával kapcsolatban.
Kamaránkat Nádasi Tamás
képviselte a konferencián.
MKIK Külgazdasági értekezlet
A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara június 9-én tartotta
Külgazdasági értekezletét Budapesten.
Az értekezlet témái voltak
a 2011. évi külgazdasági események,
tájékoztató az MKIK várható
idei programjairól, valamint tájékoztató
a területi kamarák és vegyes
kamarák fontosabb eseményeiről.
David Lavorel, az idén
megnyílt, pekingi EU KKV Központ
igazgatója előadásában a kínai
piacralépéssel kapcsolatos
legfontosabb követelményekre
hívta fel a figyelmet, illetve a kínai
üzleti környezetről nyújtott
szektor-specifikus áttekintést. Az
értekezleten Kiss László képviselte
Kamaránkat.
Önkormányzati - Kamarai -
Nagyvállalati Kerekasztal
2011. június 16-án Nagykanizsa
MJV Önkormányzata és a Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara
szakmai konzultációt tartott
a Vasemberház Dísztermében a
város és gazdasága jövőjének érdekében.
A konzultációra azon cégek
vezetői kaptak meghívást,
akik a legtöbb adót fizetik, és
amelyek a legtöbb alkalmazottat
foglalkoztatják. Cseresnyés Péter
polgármester úr tájékoztatója
után, dr. Polay József elnök a város
gazdasági helyzetéről tartott
előadást. A megjelentek lehetőséget
kaptak a vállalkozásuk bemutatására,
megfogalmazhatták kérdéseiket,
elvárásaikat a város felé.
A Kanizsai Kamarai
Nonprofit Kft. 2010.
évi gazdálkodása
A KA-VOSZ Vállalkozásfejlesztési
Zrt. május 6-án megkezdte az Új
Széchenyi Terv (ÚSZT) Kombinált
Mikrohitel termékének forgalmazását.
A mikrovállalkozások a Kombinált Mikrohitel
konstrukció keretében már 10 százalék önerő mellett
új gépek és eszközök beszerzésére, valamint ingatlan
vásárlására és felújítására, vagy akár infrastruktúra,
illetve információs technológiai fejlesztéshez
kapcsolódó szoftver, illetve hardver beszerzésekre
felhasználható finanszírozási lehetőséget igényelhetnek.
Ennek keretében egyszerűsített pályázati
eljárással, egyablakos rendszerben tehetnek szert
legalább 1, de legfeljebb 4 millió forint vissza nem
térítendő, és 1-től 8 millió forintig terjedő viszszatérítendő
támogatásra, azaz hitelre.
A támogatott hitelt 120 hónapos futamidőre, maximum
9 százalékos kamattal csak a vissza nem térítendő
támogatással együttesen lehet igénybe venni.
A kezdő vállalkozások ingatlanfedezet mellett, a
már működők akár a beruházás tárgyának fedezetként
történő bevonása mellett igényelhetnek Kombinált
Mikrohitelt. A Konstrukció igénylésére azon
maximum 9 főt foglalkoztató vállalkozások jogosultak,
melyek éves nettó árbevétele az utolsó lezárt üzleti
évben (kezdő vállalkozások esetén a megkezdett
üzleti évre vonatkozó üzleti tervük szerint) nem haladhatja
meg a 200 millió forintot.
Egyedülálló lehetőség a mikrovállalkozásoknak
Kanizsa – Kamara 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. június 30.
Kamaránk Küldöttgyűlése
2011. május 24-én elfogadta a
Kanizsai Kamarai Nonprofit Kft.
2010. gazdálkodásáról szóló egyszerűsített
éves beszámolót 513
eFt mérleg főösszeggel, 11 eFt
mérleg szerinti eredménnyel.
Ülésezett az elnökség
Kamaránk elnöksége 2011. június
20-án tartotta soron következő
elnökségi ülését. Dr. Polay József
elnök beszámolt az elmúlt
időszak legfontosabb eseményeiről.
Az Ellenőrző Bizottság javaslatára
az elnökség határozott a
tagdíjtartozások rendezéséről. A
továbbiakban aktuális kamarai
kérdésekről tárgyaltak.
"Egyszerű Állam"
Konferencia
2011. június 23-án a Foglalkoztatási
Hivatal, az „Egyszerű
Állam” Konzultációs Program
keretében konferenciát tartott a
Vasemberház Dísztermében. A
rendezvényen részt vett Gerendás
János, a Nemzetgazdasági
Minisztérium Gazdaságpolitikai
főosztályának vezetője. A rendezvényen
köszöntőt mondott
Cseresnyés Péter polgármester
és dr. Polay József, kamaránk elnöke.
A rendezvény célja az volt,
hogy a társadalmi partnerek bevonásával,
a vállalkozások mindennapi
tapasztalatai alapján, a
vállalkozásokat érintő adminisztratív
terhekről és azok felszámolásának
lehetőségeiről
gyűjtsenek javaslatokat. A konzultáció
alapozza meg a vállalkozások
költségeinek 400 milliárd
forint mértékű csökkentéséhez
vezető cselekvési terv elkészítését.
Jogi segítség ausztriai
munkavállaláshoz
Az MSZOSZ Nyugat-Dunántúli
Regionális Képviselete és az
Osztrák Szakszervezeti Szövetség
jogi tanácsadást tart a Nyugat -
Magyarország területén dolgozó
magyar és osztrák munkavállalók,
továbbá a Burgenland területén
dolgozó magyar munkavállalók
számára. Kizárólag munkavállalóknak
nyújtanak segítséget munka-,
szociális-, adójogi, valamint
munkavállalással kapcsolatos
kérdésekben. Nyugat- Magyarországon,
Szombathelyen, Győrben,
Zalaegerszegen, Nagykanizsán,
Sopronban és Sárváron;
Ausztriában pedig Eisenstadtban,
Oberwartban, Oberpullendorfban,
Neusiedlerben és Güssingben
van ingyenes tanácsadás.
A tanácsadás időpontjai megtalálhatók
a www.igr.hu vagy
www.igr.at honlapon, vagy érdeklődni
lehet a 94/340-656 telefonszámon.
Nemdohányzók védelméről
Az Országgyűlés elfogadta a
nemdohányzók védelméről szóló
törvény módosítását, amely 2012-
től a legtöbb zárt helyen megtiltja
a dohányzást, amely 2012. január
1-jén lép hatályba. A törvény a
legtöbb zárt közforgalmú helyen
tiltja a dohányzást, és a szabad levegőn
sem mindig engedi meg.
Nem szabad majd rágyújtani
kocsmákban, szórakozóhelyeken,
munkahelyeken, közintézményekben,
vonatokon, buszmegállókban,
a gyalogosok által használt
aluljárókban, a játszótereken
és azok 5 méteres körzetében, valamint
iskolákban, kórházakban,
gyermekjóléti intézményekben az
udvaron sem lehet dohányozni. A
kocsmákból, éttermekből vagy az
irodából ki kell menni, és bejárattól
számított 5 méteres távolságon
kívül lehet csak dohányozni.
A turizmus érdekében megengedi
a dohányzást a hotelek szivarszobáiban
és nem tiltja azt a
kerthelyiségekben, szabadtéri
szórakozóhelyeken.
BEMUTATKOZNAK
KAMARAI TAGJAINK
Szabó László,
a PAR-KOM 94 Kfc. ügyvezetője
Cégünk 17 éve 1994-ben alakult,
így jövőre már hivatalosan is
nagykorúak leszünk! Kezdetben
csak céges környezetben dolgoztunk,
később megnyitottuk Nagykanizsa
belvárosában első számítástechnikai
üzletünket. Ezt hamar
kinőttük, ezért költöztünk
mai helyünkre, a Magyar u. 4-6.
alá, ahol szervizt is létesítettünk.
Tagjai vagyunk, az országos
BestByte üzlethálózatnak, amelylyel
a nagy multicégekkel kívánjuk
felvenni a versenyt. Valós
szaktudással, saját szervizzel, s a
közös beszerzéseknek köszönhetően,
versenyképes árakkal is rendelkezünk.
Mindig igyekeztünk
üzletünkben egyfajta családias
légkört teremteni, amiben oroszlánrészt
vállal személyiségének
köszönhetően feleségem, Marika.
Hogy jó úton járunk, régi visszatérő
vásárlóink rá a bizonyíték. A
számítástechnikai termékek mellett,
színes és fekete - fehér másológépek,
nagyformátumú-nyomtatók,
irodai multifunkciós berendezések,
fotóeszközök széles palettáját
forgalmazzuk, szervízeljük.
Preferált márkánk a Canon.
Berendezéseinket bérleti
konstrukcióban is kínáljuk, teljeskörű
szervizszolgáltatással
együtt. Számos cég rendszergazdai
tevékenységét is ellátjuk, de
eseti megbízásokat is vállalunk. A
2007-es évben elindítottuk tonertöltési
szolgáltatásunkat, s mára
számos típust már gyártunk is,
amit önálló WEB-áruházunkban
is elérhetnek ügyfeleink. Ezt
2010-ben országos körűvé fejlesztettük,
csomagküldéssel, ingyenes
visszáruval csökkentve a
vevői költségeket. Termékeink
teljes mértékben csereszabatosak
a gyárival, mind nyomtatási minőségben,
kapacitásban és nem
utolsó sorban a 24 hónapos garanciában.
Egyben térnek csak el
nagymértékben, jelentősen olcsóbbak!
Tekintettel a jelen gazdasági
helyzetre, így akár 60% -
os megtakarítást tudnak partnereink
elérni. Számos oktatási, egészségügyi
és közintézmény részére
szállítunk a cégek és magánszemélyek
mellett, saját „TonerTanker”
márkaneves termékeinkből.
Mindig is fontosnak tartottuk a
tisztességes üzleti magatartás betartását,
ezért is nagyra értékeljük,
hogy első informatikai vállalkozásként
megkaphattuk a "Nagykanizsa
város minősített vállalkozása"
megtisztelő címet. Ha lehet,
ezután még jobban odafigyelünk
a megfelelő üzleti morál megtartására,
hiszen a cím kötelez! Elérhetőségeink:
93/536-733,
www.par-kom94.hu
Új lehetőségek
a Széchenyi Kártya Programban
A Széchenyi Kártya a vállalkozások
hitelességének jelképe lett.
Mára a Széchenyi Kártya Konstrukció
Programmá fejlődött, így
elérhető a három éves Forgóeszközhitel
és az akár 10 éves futamidejű
Beruházási Hitel, rövidesen
pedig a Önerő Kiegészítő, és Támogatást
Megelőlegező Hitelek is.
A kormány a hazai agrárgazdasági szereplők pénzügyi helyzetének
javítása érdekében, valamint a gazdasági válság és az elemi
károk által leginkább sújtott őstermelők, családi gazdaságok megsegítéséért
kiterjesztette a Széchenyi Kártya Programot az agrárágazatban
működő kis- és középvállalkozásokra is.
Az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel a tervek szerint
2011. második félévében indul.
Kollégáink térítésmentes tanácsadással, gyors, szakszerű ügyintézéssel
várják: Hermán Szilvia: 93/516-670; 30/754-3616, Óváriné
Lugosi Beáta: 70/771-3043
Kanizsa 12 – Hasznos 2011. június 30.
Közeledik a nyári szünidő, kirándulások,
nyaralások, vízi túrák
időszaka. Ezzel kapcsolatban
hívjuk fel néhány hasznos
tudnivalóra a figyelmet.
Fürdőzés szabályai
Rövidesen beköszönt a meleg,
nyárias idő, s erre tekintettel egyre
többen keresik majd fel a szabad
vizeket kikapcsolódás, sportolás
céljából. Sajnos az időjárási előrejelzéseket,
valamint az aktuális
időjárási viszonyokat sokan nem
veszik figyelembe.
A nyár nagy veszélyforrását a
szabadvizek, strandok rejtik magukban.
A fürdés tilalmát, vagy az
egyéb veszélyes fürdésre alkalmatlan
helyeket FÜRÖDNI TILOS!
táblával jelzik. Különösen veszélyesek
a szabad vizek közül a bányatavak,
az állandóan változó vízmélység-
és hőfokkülönbség miatt.
A folyóvizekben (folyók, állandó
és időszakos vízfolyások, holtágak)
és állóvizekben (mesterséges
és természetes tavak), továbbá
vízi létesítmények (csatornák) vízében
(a továbbiakban együtt: szabad
vizek) fürödni azokon a helyeken
szabad, amelyek nem esnek
tiltó rendelkezés alá, illetve kijelölt
fürdőhelyek.
Fürdésnek minősül az olyan
úszóeszköz (játékcsónak, vízibicikli,
banánhajó, felfújható eszközök,
stb.) vízen történő használata
is, amely nem tekinthető csónaknak
vagy vízi sporteszköznek, továbbá
amelynek nem kell rendelkeznie
a hajózási hatóság által kiadott
hajóokmánnyal, vagy a vízi
sporteszközökre előírt típusjóváhagyással.
Nem minősül fürdésnek
a gépi berendezéssel, vagy más
módon meghajtott vízi sporteszköz
használata. Fürdőzők közelében
úszóeszközöket használni
csak úgy szabad, hogy azok a fürdőzőket
ne veszélyeztessék.
A kikapcsolódás reményében a
strandokat és kijelölt fürdőhelyeket
vegyék igénybe fürdőzés céljára,
mert a biztonságos fürdőzési
övezetet, és annak végét – mély
víz – mindig a fürdést engedélyező
tábla, zászló, vagy bója jelzi,
emellett életmentésre kiképzett
felügyelő vigyáz a fürdőzőkre. A
fürdésre lehetőséget biztosító helyek
biztonságosabbak az ismeretlen
folyómedreknél és bányatavaknál.
Tilos fürdeni: hajóútban; hajóutat
és hajózási akadályt jelző bóják,
nagyhajók, úszó munkagépek
és fürdés célját nem szolgáló úszóművek
100 méteres körzetében;
vízlépcsők és vízi munkák 300
méteres, hidak, vízkivételi művek,
egyéb vízi műtárgyak, komp- és
révátkelőhelyek 100 méteres körzetében;
kikötők, veszteglő- és rakodóhelyek,
kijelölt zárt vízisí és
vízirobogó (jet ski), valamint
egyéb motoros vízi sporteszköz
közlekedésére szolgáló pályák, hajóállomások
területén; egészségre
ártalmas vizekben; a kijelölt fürdőhelyek
kivételével a határvizekben
és a városok belterületén lévő szabad
vizekben; vízi jármű kísérete
nélkül a Balaton Somogy megyéhez
tartozó területén a parttól 1000
méternél, Veszprém és Zala megyéhez
tartozó területén a parttól
500 méternél nagyobb távolságra,
valamint a Tisza-tó területén a
parttól 500 méternél nagyobb távolságra;
éjszaka és korlátozott látási
viszonyok között, kivéve ha a
vízfelület megvilágított, ilyenkor
is legfeljebb a mély víz határáig;
ahol azt tiltó tábla jelzi.
Gyermek- és ifjúsági csoportok
esetén a csoport vezetőjének a fürdőzők
létszámának megfelelő számú,
úszni tudó és vízi mentésben
jártas felnőtt személyekből figyelő
és mentő őrséget kell állítania.
Állatot a fürdőhely területére bevinni
– őrkutyás biztonsági szolgálat
és vakvezető kutya kivételével – tilos!
A fürdőhely területén a fürdési
szezonban horgászni nem szabad.
A fürdési tilalmat 60x30 cm méretű,
fehér alapú, kék hullámzó vízen
fekete felsőtestet ábrázoló és
átlósan három cm széles piros
csíkkal áthúzott táblával kell jelölni.
A táblán kék mezőben fehér
színű nyíllal és a távolság (méter,
kilométer) feltüntetésével kell jelölni
a tiltott terület hosszát és irányát.
A tiltó táblákat a tiltási határon
is el kell helyezni.
Néhány fontos
fürdőzési intelem
Felhevült testtel és alkoholos állapotban,
illetve egy kiadós táplálkozás
után közvetlenül vízbe menni
végzetes lehet. Senki se ugorjon
fejest ismeretlen medrű vízbe!
Számba kell venni, hogy a mélyebb
vizek esetén azok nehezebben
melegszenek fel, így a bennük
való tartózkodás során nagyobb
esély van arra, hogy izomgörcsök
jönnek létre. A keringési és szívelégtelenségben
szenvedők kerüljék
mind a túl hideg, mind a túl
meleg vizet. Hat éven aluli, továbbá
úszni nem tudó 12 éven aluli
gyermek csak felnőtt közvetlen
felügyelete mellett fürödhet a szabad
vizekben.
Vízi eszközök
használatának veszélyei
A szabadidő aktív eltöltésének,
a pihenésnek egyik eszköze a csónakázás
és az egyéb vízi járművek,
sporteszközök igénybe vétele. Sokan
indulnak útra a vízen nappal,
vagy éppen éjszaka kedvenc időtöltésüknek,
a horgászatnak hódolva.
Az extrém sportok kedvelői is
gyakran szelik a vizet jet-ski, vagy
motorcsónak segítségével. Kellő
óvatosság szükséges az ismeretlen
vizeken, hiszen a víz alatti, nem
látható tárgyak, faágak és egyéb
akadályok könnyen sérülést, a folyókon,
különösen a Dunán a gyakori
örvények meglepetést okozhatnak,
ami igen súlyos következménnyel
járhat, gyakran a vízi jármű
felborulásához, fürdőzés esetén
tragédiához vezethet.
Fontos, hogy a vízen tartózkodásnál
(fürdőzés és vízi járművel
történő közlekedés során) tartsák
be a szabályokat! A vízi sporteszközök,
valamint egyéb úszó eszközök,
csónak használatánál el kell
kerülni a kijelölt fürdőző helyeket.
A fürdőzőket zavarni tilos! A vízi
járművek, eszközök bérbe vétele
előtt a bérlőnek nyilatkoznia kell,
hogy tud-e úszni. Azok, akik nem
tudnak úszni, vegyék fel a mentőmellényt.
A bérbe vett vízi eszközön
mentőmellény, vagy mentőpatkó
elhelyezése kötelező, valamint
a parttól csak 50-100 méteren
belül használható. A vízi járműről
vízbe ugrani tilos!
Vízi járművek (csónak)
felszerelései
MENTőMELLÉNY, EVEZő, KÖ-
TÉL, JELZőLÁMPA, HORGONY,
TűZOLTÓ KÉSZÜLÉK, VÍZMERő
ESZKÖZ (EGYLITERES).
Viharjelzés
Kötelező a fürdőzőknek, a vízi
eszközöket használóknak és a csónakban
horgászóknak a viharjelzés
folyamatos figyelemmel kísérése.
Az I. fokú viharjelzés (figyelmeztetés
az elővigyázatosság betartására)
– percenként negyvenötször
felvillanó sárga fényjelzés – esetén
a parttól 500 méternél nagyobb távolságra
tilos fürödni! A II. fokú
viharjelzés (figyelmeztetés a fenyegető
veszélyre) – percenként
kilencvenszer felvillanó sárga
fényjelzés – esetén fürödni tilos!
A száraz intelmek és a soknak
tűnő korlátozás a biztonságot szolgálja,
míg a hirtelen cselekedet tragédiába
is torkollhat!
Fontos intelmek gyalogosoknak,
kerékpárosoknak
Lakott területen kívüli út úttestén,
leállósávján, útpadkáján tartózkodó
gyalogosnak, személynek
(ide nem értve a gyalogosok zárt
csoportban történő közlekedését)
éjszaka és korlátozott látási viszonyok
esetén fényvisszaverő mellényt
(ruházatot) kell viselnie.
A kerékpárt éjszaka és korlátozott
látási viszonyok között a külön
jogszabályban meghatározott
lámpákkal kell kivilágítani és a kerékpárt
hajtó személynek – lakott
területen kívül – fényvisszaverő
mellényt (ruházatot) kell viselnie.
Akerékpár kötelező felszerelései:
biztonságos kormány és első hátsó
fékberendezés, kormányra szerelt
csengő/hangjelző berendezés, az első
kerékre szerelt (sárga színű) küllő
prizma, előre fehér vagy kadmium
sárga, hátra csak piros fényt kibocsátó
eszköz (lámpa), előre fehér,
hátra csak piros színű fényvisszaverő
eszköz, mely nem lehet háromszög
alakú, lakott területen kívül 50
km/óra haladásnál, kerékpáros fejvédő
használata kötelező.
Gyermek biztonságos
szállítása a járműben
Amennyiben a személy, illetve
teherszállításra alkalmas járművek
üléseihez biztonsági övet szereltek
fel, az ülésen utazó személynek a
biztonsági öv becsatolásával kell
magát rögzíteni. A gépkocsiban
utazó 150 cm-nél alacsonyabb
gyermeket a testsúlyához igazodó
kialakítású gyermekbiztonsági
rendszerben kell rögzíteni. A 3 évnél
fiatalabb gyermek csak gyermekbiztonsági
rendszerben rögzítve
szállítható. A gépkocsi első üléséhez
a gyermekbiztonsági rendszer
csak akkor szerelhető be - a
jármű szokásos haladási irányával
ellentétes irányban - ha az üléshez
légzsákot nem szereltek fel vagy a
légzsák működésbe lépését előzetesen
megakadályozták.
Zala Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztálya
Közlekedési, fürdőzési tanácsok a nyári szünidőre
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. június 30.
Horoszkóp
Kellemes napokra számíthat. Lehetőleg
tegye félre a munkáit, és lazuljon el végre.
Olyan fordulatok történnek a környezetében,
amelyek megváltoztatják bizonyos
személyekről alkotott véleményét.
Ne a hibáira, hanem céljai elérésére koncentráljon.
Maradjon a realitások talaján,
hogy ne kelljen másoktól segítséget kérni.
A párjában mindig a boldogságot, és
ne csak a hibáit keresse.
Ha az érzelmeit érintő kérdések kerülnek
szóba, ne hamarkodja el a választ. Hozzon
ön is áldozatot a boldogságáért, mutassa
ki a szeretetét, és ne csak a párjától
várjon el mindent.
Kerekedjen felül a nehézségeken, mielőtt
még nagyobb kárt okozna az egészségében.
őszinteséggel mindig többet elérhet
a családjában, mintha csak a felét mondaná
el az igazságnak.
Döntse el végre, hogy csak futó kalandot
keres, vagy hosszú távú boldogságot. Ne
üljön a babérjain, hanem keresse a megfelelő
alkalmat, szórakozást az ideális
társ megtalálásához.
Prózai módon viszonyul a napokban az érzelmekhez.
Figyelmét, gondolkodását egyelőre
racionálisabb feladatok kötik le. A bolygók
jelzése szerint valaki feltűnik a régi ismerősei
közül, és megváltoztatja mindennapjait.
Bízzon jobban az álmaiban, és ne adja fel
a reményt még akkor sem, ha a lehetőségei
korlátozottak. A munkája háttérbe
szorul ezekben a napokban, és a magánéleti
teendői kerülnek előtérbe.
Lehetőleg a nagyobb lélegzetű terveire koncentráljon,
és ne szórja el a pénzét apróságokra.
Ajövője miatt ne aggódjon, vállalkozásának
kezdeti sikertelensége miatt nem
kell mindjárt túldramatizálnia mindent.
Hamarosan a pénztárcáján is érzi a munkája,
kitartása eredményét. A fantáziája továbbra
is kiválóan működik, különösen
akkor, hogyha hódításról esik szó. Élvezze
az életet, és ne kételkedjen folyton.
Megoldódni látszik egy régóta húzódó ügye,
csak bátran és kitartóan járjon a végére. Anyári
szabadságán a pihenés mellett szenteljen
több időt régi szenvedélyének. Acsaládtagjait
érintő döntésekben hallgasson az érzelmeire.
Sikerre számíthat a munkahelyén és a szakmai
tanulmányai terén is. Ne legyen kishitű,
hiszen az utóbbi időben nagyon sokat dolgozott,
aminek most érik be a gyümölcse. Keressen
alkalmat az önfeledt szórakozásra is.
Ha a dolgai nem úgy alakulnak, ahogyan
tervezte, ne adja fel az elképzeléseit, hanem
keressen új utat a céljai eléréséhez. Útközben
ne feledkezzen meg a szeretteiről sem,
ragaszkodásukat viszonozza ön is.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
SMS
szám:
06-30/
4-956-956
Az Ön
rádiója
FM 95,6
MHz
TÁRS
VEGYES
SZOLGÁLTATÁS
Nk-án az Ady út elején egy szobás
+ amerikai konyhás, felújított,
azonnal költözhető lakás alacsony
közös költséggel eladó. 0630/4141-
089 (7413K)
Nk-án belvároshoz közeli 44
m2-es, másfél szobás, földszinti,
gázas, felújított önkormányzati
lakásomat elcserélném belvárosi,
egyszobás, gázas önkormányzatira.
Érd.: 0630/958-7390
(7420K)
Nk-án a belvároshoz közeli 44
m2-es, másfél szobás, földszinti,
gázas, felújított önkormányzati lakásomat
elcserélném belvárosi,
egyszobás, gázas önkormányzati.
Érd.: 0630/958-7390 (7421K)
Miklósfán a Szentendrei úton
800 négyszögöl közművesített telken
58 m2-es bontásra ítélt ház eladó.
Irányár: 5,2 millió Ft. Érd.:
0630/621-4117 (7422K)
Frizurát szeretnél? Szombatonként
szakképzett fodrász házhoz
megy Nagykanizsán és környékén.
Tel.: 0630/8744-111 (7405K)
Fa nyílászárók, zsalugáterek:
www.ablakolcson.hu. Tel.:
0630/214-4150 (7411K)
A nyári szünetben úszásoktatás. Jelentkezés
öt éves kortól. Tel.: 0693/312-
798, 0630/319-7662 (7414K)
Fűnyírást, kaszálást vállalok.
Érd.: 0620/510-2723 (7415K)
Kidobásra szánt mikróját, mosógépét,
gáztűzhelyét elszállítom.
Tel.: 0620/510-2723 (7416K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi
parasztbútorokat, használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Érd.:
0620/555-3014 (7362K)
Nk-án vásárolnék márkás porcelánokat,
képcsarnoki és régebbi
festményeket, régi műszereket.
Érd.: 0630/332-8422 (7423K)
Kandalló Luculus 9 kw-os olcsón
eladó. Tel.: 0620/2059-222
(7424K)
Nk-i, rendezett, 61/167/78 független,
technikus keresi inteligens,
lehetőleg jogosítvánnyal rendelkező
társát komoly kapcsolatra. Érd.:
0630/216-4685, 0693/787-006
(7418K)
Instruktori edzőtáborban
Kanizsa – Sport/14 Apró 2011. június 30.
INGATLAN
A Nagykanizsa és
Környéke Foglalkoztatási,
Szociális és Közművelődési
Nonprofit
Kft-nek az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási
rendszeréhez benyújtott „Nagykanizsai Kistérség Foglalkoztatási
Paktum” című, TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0001 jelű pályázatát a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága
2009. szeptember 11. napján 22.053.252 Ft összegű támogatásra
(90%) érdemesnek ítélte. Önerő (10%): 2.450.361 Ft. A projekt 2010.
március 1. napjától 2011. augusztus 31. napjáig tart, 18 hónap időtartamban.
A projekt az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Tájékoztatjuk Partnereinket, hogy 2011. június 27. napján megrendezésre
került a Nagykanizsai Kistérség Foglalkoztatási Paktum projekt keretén
belül az Irányító Csoport által kiválasztott (2011.04.06.) 5 térségi projekt
szakmai megbeszélése. Aprojektötletek között szerepel a térségre vonatkozóan
képzés, pályaorientáció, családsegítés, munkahelyi egészségfejlesztés
és vállalatfejlesztés is. Aprojektek kiválasztását megelőzte egy térségi helyzetfeltárás.
Szakmai partnerünk, a BFH Európa Kft. irányításával, különböző
szakemberek bevonásával 5 munkacsoport dolgozott, melynek célja az
volt, hogy az érintett szakterületek képviselői és a leendő projektgazdák
szakértelmükkel hozzájáruljanak a hatékony munkához, továbbá az érintett
szereplők már a tervezés szakaszától komplex módon egyeztessék szándékaikat.
Ezt követően kerül sor a stratégiában meghatározott célokhoz kapcsolódóan
a projekttervek komplex kidolgozására.
VOKSH Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
TANFOLYAM
INDUL
2011.07.14-án
délelőtti és délutáni előadásokkal
személyautó, motor
és segédmotor
2011.07.04-én 16 órakor
C, D, E kategóriákban
􀂊 ingyenes kresz tanfolyam
􀂊 részletfizetés
􀂊 ingyenes tankönyvkölcsönzés
A 2011.07.16-ai GKI vizsgára
jelentkezéseket még elfogadjuk!
Tizenegyedik alkalommal adott
Zalaszentgrót otthont a napokban
az A.J.K.A. International nemzetközi
shotokan karate instruktori
edzőtábornak. A továbbképzésen
közel 80 karate tanító vett részt hazánk
mellett Németországból, Új-
Zélandról és az Egyesült Államokból.
Nagykanizsát a Sensei Sáfár
Shotokan Karate-Do SE-ből öt tanító
kepviselte. Az edzéseket Sáfár
László 9. Danos és Edmond
Otis 8. Danos mesterek vezették és
a fő téma a kata-k (formagyakorlatok)
egységesítése volt a zalai napok
során.
A XV. Nagykanizsai Military
(Lovastusa) Versenyt rendezik
július 1-3. között a Csónakázótónál.
Tíz országból 116 nevezés
érkezett és a magyar versenyzők
mellett bolgár, cseh, olasz, osztrák,
román, spanyol, svájci, szlovák
és török lovasok jelezték
részvételi szándékukat.
A szervezők szerint minden
készen áll arra, hogy az év legnagyobb
hazai military versenye
izgalmas kikapcsolódást kínáljon
a lovassportért rajongók számára
július első hétvégéjén,
péntektől vasárnapig. Dobri Lajos,
a Zala Megyei Lovas Szövetség
elnöke egyebek mellett
elmondta, a távlati cél az, hogy
az ifjúsági korcsoportos Európabajnokságnak
a város otthont
adhasson. Végh Csaba, a Kanizsa
Lovasklub első embere magáról
a versenyről elmondta,
hogy nyolc nemzeti, két-két
nemzetközi, s egy ifjúsági kategóriában
lesznek indulók, utóbbi
esetében bajnokavató is lesz a
rangos esemény.
Mind a három napon már a délelőtti
órákban kezdődnek a versenyek,
vagyis a díjlovaglás, tereplovaglás,
valamint a díjugratás küzdelmei.
A kanizsai egyesület nagykanizsai
sportolóinak is szurkolhatnak
a kilátogatók, hiszen Tamás
Bianka (Clarion nevű lován) a
kezdő ló mezőnyében, illetve
Nagy Zsófia (Tikkasztó Többsincs
nevű lován) nemzetközi minősítés
elérése végett pattan majd nyeregbe.
Utóbbi lovasnál a tét akár a
portugáliai korosztályos Európabajnokságon
való részvétel is lehet.
P.L.
Péntektől military
Kanizsa – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. június 30.
„Juháááász!” – szólt hangosan
a jobb szélen a kis Messi-feliratos,
s a 64-szeres válogatott védő,
Roland nem is tehetett mást
(miközben a fél Bányász-pálya
jót derült a bátor kilátófickón),
passzolt is laposan az üresen robogó
UFC-s lurkónak – ilyen
éles meccsen nem is tehetett volna
mást a belga RSC Anderlecht
futballistája.
Ekkor már túl voltunk az UFC
Nagykanizsa U13-as labdarúgó
együttesének ezüstérmekről szóló
díjátadóján, melyre két válogatott
labdarúgó is érkezett egy baráti látogatás
keretében: reggel negyed
tízkor Juhász Roland és a nyártól
szintén légiósnak állt Czvitkovics
Péter szállt ki a fehér terepjáróból,
hogy élménybeszámolójuk, a gratulációk
bezsebelése után egy közös
focit is belevegyenek programjukba
a kicsikkel.
Mely feszített volt, hiszen Juhász
még aznap injekciós kezelésre
kellett, hogy jelentkezzen, illetve
mentek válogatottbeli társával
még egy dabasi, a kanizsaihoz hasonló
eseményre is.
Azért a Bányász pályán a nagy
meccsek előtt, alatt és után folyamatosan
aláírás-osztások, fényképezkedések
„elszenvedői” voltak a
belgiumi idegenlégiósok, akik közül
Czvitkovics csak most ismerkedik
még az új életformájával:
– Voltam már kint a KV Kortrijknál,
hogy lássam, milyenek a
körülmények, most pedig még kaptam
egy hetet, hogy itthon mindent
elrendezhessek a továbbiakkal
kapcsolatban – így a középpályás.
– Megmondom őszintén, nem a kifejezés
rossz értelmében, de kicsit
már elegem volt a debreceni játékos
korszakomból, s ebbe az is belejátszott,
hogy már évek óta szívesen
mentem volna külföldre. A célom
mindenesetre az, hogy fél év
után ne azzal kelljen hazakullognom,
hogy az edző nem számított
rám, inkább szeretnék továbblépni
onnan is egy még jobb csapatba.
Juhász Roland ellenben már rutinos
labdarúgó a belga élvonalban,
s ezzel kapcsolatban túlzottan
sok újdonságot nem is lehet tőle
megtudni, hacsak nem arról érdeklődünk,
milyen is egy-egy meccs a
legnagyobb riválisok otthonában:
– No, igen, a Standard Liegehez
menni mindig rázós, hiszen a
vallonok stadionja roppant hangulatos,
s szurkolóikat sem kell külön
noszogatni akkor, ha az Anderlecht
érkezik. Az FC Bruges otthonában
is remek a hangulat, igaz, mióta én
a brüsszelieknél vagyok, szinte
nem nyertek semmit, ugyanakkor
Tőzsér Daniék Genkje már keményebb
dió, velük megszenvedtünk
többször is. Nem véletlen, hogy
idén ők lettek a bajnokok, ettől
függetlenül azt mondom, a legjobbak,
mi, a lilák vagyunk...
Utóbbit már mosolyogva tette
hozzá, azt azonban már a lehető
legkomolyabban elemezte, mi is a
véleménye barátja, Dzsudzsák Balázs
Oroszországba szerződéséről:
– Nem érdemes az orosz ligán
mosolyogni, hiszen az utóbbi években
amekkora pénzeket ölnek ott a
futballba, azzal szinte lehetetlen
versenyezni. El kell fogadni, hogy
ezzel párhuzamosan az ottani bajnokság
is egyre nívósabb, s
amennyiben azok az erősítési tervek,
melyekkel kalkulálnak, megvalósulnak
a Mahacskalánál, biztos,
hogy rövid időn belül az európai
kupákban láthatjuk majd a dagesztáni
klubot Balázzsal együtt.
A Kaukázusban bizonyára annak
örülnek a legjobban, hogy csapatuk
euró tízmilliók fejében erősödik,
itt Kanizsán ellenben akkor
voltak a legboldogabbak a gyerkőcök,
amikor Juhászék az öltözőből
kikukucskálva a csukáikat is odaadták
a sorban várakozóknak.
Kell-e ennél nagyobb öröm a kis
focistáknak? Gyanítjuk, aligha...
Polgár László
És akkor passzolt az Anderlecht sztárja ...
(Arany)érem átadójával együtt
meghirdetett bankettjére készülődött
az Aquaprofit-Nagykanizsai
Tungsram Sakk Klub NB I-ben
bajnok sakkcsapata. Mint ismert,
az együttes méltán a sportág hazai
etalonja, hiszen idén (is) pontcsúccsal
– 97,5-tel – lettek bajnokok
a legfelső osztályban, történetük
során immár negyedszer.
Illetve, ahogy a város nevében
gratuláló polgármester, Cseresnyés
Péter fogalmazott – eggyel többször,
de az asztalnál ülők köszönve
a megelőlegezett bizalmat, mosolyogva
pontosítottak. Viszont az
ötödik bajnoki elsőséget nagyon
akarhatják a kanizsaiak, hiszen a
néhány perccel később szintén szólásra
emelkedő Nádasi Tamás, a
névszponzor részéről ugyancsak az
ötödik megnyert szezonról beszélt
a negyedikkel a tarsolyban.
A hangulat tehát adott volt, s az
összejövetel keretében természetesen
jutott idő az értékelésre is többek
mellett dr. Flumbort András
csapatvezető részéről. Balogh Csabától
Prohászka Péteren át Faragó
Ivánig bezárólag számos remek
teljesítmény szükségeltetett a győzelemhez,
melynek sportértékét
külön növeli, hogy a tervek szerint
már szinte biztos a részvétel az idei
„sakk BEK” küzdelmein, melyet
ebben az esztendőben Szlovéniában
rendeznek.
S akkor néhány szót az eddig
kevesebb figyelmet kapott második
számú csapat szerepléséről.
Nos, az Aquaprofit-NTSK II
együttese a második vonalban az
előkelő negyedik helyen végzett
egy igencsak hektikus idény után.
Előzetesen a bentmaradásban gondolkodtak
a szakmázók, s ennek
kezdetben „meg is feleltek” a sakkozók,
aztán olyan lendületet vettek,
mellyel a végén még a bajnoki
dobogó második fokára is volt
esélyük. A várakozásokat tehát felülmúlta
a kettes számú egység,
melyből külön is kiemelendő Orsó
Miklós teljesítménye, aki 11 partijából
nyolcat nyert és hármat hozott
remire. E szekciónál azonban
tisztában vannak azzal, hogy az új
bajnokság sem lesz könnyű, s inkább
az óvatos tervezgetés hívei.
P.L.
Az ötödikre
figyelnek
Szeghalom adott otthont a magyar
autocross országos bajnokság
legutóbbi futamainak a Szisz Ferenc
Emlékverseny keretében, mely esemény
egyben a Közép-Európai Zónaverseny
soros állomása is volt a
magyarok mellett cseh, osztrák és
szlovák résztvevőkkel.
Az 1600 ccm-es kategóriában a
Kanizsa Autocross SE versenyzője
Radák Attila szép sikert ért el, hiszen
az előfutamok utáni hétkörös
fináléban egy szlovák és egy osztrák
versenyző mögött a harmadik
helyen ért célba a Suzuki Hayabusával,
ami a magyar bajnokit tekintve
az első pozíciót jelentette. A nemzetközi
összevetésben Radák 15,
míg az ob viszonylatában 20 pontot
gyűjtött.
A motorosok enduro-szakágának
I. osztályú bajnoki futamait (egyben
az Alpok-Adria versenysorozat
soros versenyeit) rendezték a Nógrád
megyei Béren, ahol a 70-75
motorost felvonultató mezőnyben
ott volt ifj. Vaska Kálmán is a Kanizsa
Motocross SE színeiben.
A kanizsai versenyző mind az 5.,
mind a 6. forduló futamán a harmadik
helyet szerezte meg, így összetettben
is a dobogó harmadik fokára állhatott.
Abajnoki táblázaton Vaska ezzel
a negyedik, s ehhez a pillanatnyi
álláshoz már korábban szükség volt a
pécsi és kaposvári előkelő helyezésekre.
A kétütemű KTM 125 ccmes
motorral versenyző nagykanizsai
az E1-es kategóriában állt rajthoz az
eddigi három helyszínen.
P.L.
A dobogóig hajtottak
Kanizsa 16 – Hirdetés 2011. június 30.
Július 5. 10 óra
KEREKÍTő mondókás
foglalkozás 0-3 éveseknek
10.45 óra BÚGÓCSIGA -
mondókás foglalkozás félévestől 5 éves
korig. Vezeti: Törekyné Nagy Zsuzsanna
zenepedagógus. Belépődíj: 500 Ft/család
Július 8. 18.45 óra
KANIZSAI ROCK HÉTVÉGE
Fellépnek: Feszültség együttes, Old Mix
Kartell együttes, Kocsmazaj zenekar
A belépés díjtalan
Július 8. 19 óra
ÉLő ZENE A GESZTENYEFA
ÁRNYÉKÁBAN - Francia, magyar
sanzonok és kuplék. Előadók: Sári Gábor
- ének, Bellák Tibor - harmonika,
Merzsán Péter - gitár, Pávlicz Patrik -
dob. Közreműködik: a Magic Ritmo
Tánccsoport. A belépés díjtalan
NYÁRESTI SZERENÁD
Mediterrán hangulat a Magyar Plakát
Ház udvarán Városrehabilitációs Program
- "Miénk a Tér!" programsorozat
Július 5. 19.30 óra
KETTőCSKE ZENEKAR
Július 6. 19.30 óra
VÁROSI VEGYESKAR
Július 7. 19.30 óra
NÉMETH NORBERT harmonika
Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkcióbővítő
fejlesztése - Belvárosi Akcióterületi Terv
NYDOP-3.1.1/B-2009-0004
Július 2-3.
HAGYOMÁNYOK NAPJA -
KISKANIZSAI BÚCSÚ
Templom tér
Július 2. szombat
15.00 Motoros felvonulás a H-TURUL
Motoros Klub közreműködésével. Minden
motorost szeretettel várunk a felvonulásra!
Gyülekezés 14.30-tól a Kiskanizsai
Templom mellett az iskola előtti
parkolóban. 16.00 MR''8 Zenekar.
17.30 Premier Táncklub. 18.00 Tűzmadár
Mozgásszín. 19.00 A Rétság Riders
Team motoros bemutatója. 20-02 Utcabál
a Mura Band zenekarral.
Július 3. vasárnap
14-16 A Kanizsa Rádió kívánságműsora
a búcsúból. 15.00 Lovaskocsis felvonulás.
15.45 Térzene a Nagykanizsai Fúvósegyüttes
közreműködésével. 16.00
Gyertyánosi népdalkör. 16.20 Árvácska
dalkör. 16.40 Horváth György bordalnok.
17.00 A Vabababa gyermekműsora.
17.30 Zalagyöngye Táncegyüttes.
18.00 Bojtár Népzenei Együttes. 18.30
Tüttő János Nóta Klub. 19.30
EVERDANCE TÁNCSZÍNHÁZ
20.30 Tabányi Mihály és zenekara
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Információ:
Móricz Zsigmond Művelődési Ház
Nagykanizsa, Hajgató S. u. 1.
Tel: 06/93-319-202, 06/30-530-0-253
Nagykanizsán a rossz idő miatt
a Medgyaszay-házban indult
az idei Szent Iván éji vigasságok
programja.
A napfordulókhoz kötődő ünnepek
évezredek óta jelen vannak
különböző népek kultúrájában.
A nyári napforduló június
21-ére esik. Ekkor leghosszabb
a nappal és legrövidebb az éjszaka.
Hazánkban régóta június
24-én Szent Iván napján tartanak
rendezvényeket, ellentétben
a Dél-angliai Stonhenge-el, ahol
az élményvadászok évről-évre
június 21-én a „druidák” rituális
szertartása mellett várják a napfelkeltét
az ősi romok között. E
jeles naphoz kapcsolódó fogalmak
a világosság, a megújulás.
A néphiedelemben a hajnali
gyógynövénygyűjtés és a pillangófogás
mellett számos más elemet
is tartalmaz. A mágikus
praktikák, a tűz és gyertya jóslások
a Szent Iván éji álmok értelmezése
hosszú ideje foglalkoztatja
az embereket. Egy este,
egy éjszaka, amikor szinte minden
megtörténhet, áll az írásokban.
Városunkban a zsúfolásig megtelt
Medgyaszay-házban először a
Tatár Csaba vezette Nagykanizsai
Fúvószenekar lépett fel Szent Iván
napján. Programjukon közismert
indulók, slágerek és filmzenék
szerepeltek. Remek hangulatú műsoruk
során még a közönséget is
megénekeltették a nagykanizsai
rezesbanda tagjai. Tatár Csaba egy
valamihez biztosan nagyon ért,
mégpedig ahhoz, hogy hogyan kell
elvarázsolni a közönséget. Ezt a
vastapsok és a többszöri ráadásszámok
is jól tükrözték.
Az est második fellépője Gerendás
Péter előadóművész volt,
aki elmondta, hogy mindig különleges
érzés keríti hatalmába, amikor
Nagykanizsán lép fel, hiszen
nagyszülei kanizsaiak voltak.
Nagypapája az a Szerb Ernő volt,
akinek a Fő úton, majd a Csengery
utcában volt könyv- és hangzenemű
kereskedése. Gerendás
Péter minden koncertje egyedi és
különleges, annak ellenére, hogy
legtöbb számát kívülről fújja a
közönség. Így volt ez a mostani
koncerten is, ahol egy-egy szerzeménye
egészen más előadásmódban
szólalt meg. Az elmaradhatatlan
számok közül az Átölel a
múlt, a Szép Júlia, a Két hónap a
nagy folyón, és a Bartók Országában
is nagy tetszést aratott. Ráadás
számok között elhangzott
egy-két világsláger is például a
New York, New York, a Take Me
Home. Zárásként pedig a fájdalmasan
szép és végtelenül szomorú
Száz éves pályaudvar című
szerzemény.
A program ezután a Kiskastély
udvarán folytatódott, ahol a Tiborcz
Trió jazz muzsikával szórakoztatta
a közönséget. A bátrabbak tűzugráson
is részt vehettek, ha kívánságuk
nem teljesül a jövőben, az
okokat ne a hagyományokban, hanem
a naptárban keressék, hiszen a
tényleges napforduló pár nappal
korábban volt és hát vágyak és fogadalmak
erre érvényesek. Szakrális
körtáncok, jóslások, sámánprodukciók
ugyan nem voltak, de jó
koncertek annál inkább. Ezen éjjelen,
az örömtüzek napján a világosság
csatát nyert a sötétség felett!
H.Gy.
Szent Iván éj örömzenével
Fotó: Goór Gábor