Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
7.54 MB
2020-12-14 14:23:17
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
563
929
Kanizsa 2011. 028-032. szám szeptember

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XXIII. évfolyam 28. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2011. szeptember 1. Kanizsa Garantálom a legalacsonyabb beruházási
költségek elérését a kivitelezők
megversenyeztetésével. Szigorú pályáztatás,
beruházás-lebonyolítás, építési
műszaki ellenőrzés. Épületenergetikai
tanúsítás. Műszaki vezetés.
Balassa Béla építész vezető tervező
30/9019013, balassabela@chello.hu
Szeretne rengeteg pénzt
megtakarítani házépítése,
lakásfelújítása során?
Nemrégiben olasz befektetőkkel
tárgyalt Cseresnyés Péter
polgármester, a napokban pedig
a Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetségének közreműködésével
Kuti László sanghaji
magyar főkonzullal folytatott
megbeszélést a város gazdaságfejlesztési
lehetőségeiről.
A találkozón részt vett Lőrincze
Péter, a VOSZ elnöki tanácsadója,
nemzetközi igazgató, a Nagykanizsán
megrendezett szlovén-magyar
üzletember találkozó létrejöttének
egyik fő szervezője, Varga
Julianna nemzetközi és szakképzési
igazgató, valamint Doucha
Ferenc, a VOSZ megyei elnöke.
A tartalmas egy órában a főkonzul
sok konkrétumot tudott meg
Cseresnyés Péter polgármestertől
a logisztikailag rendkívül kedvező
helyen fekvő városunk helyzetéről,
humánerőforrásáról és lehetőségeiről.
Kuti László többek között
elmondta, az a megbízatása,
hogy Magyarország gazdasági érdekeit
képviselje Kína legfejlettebb
régiójában – melynek központja
a 23 millió lakosú Sanghaj
városa –, és még a Jangce folyó
deltájában található másik négy
tartományban. Abból a térségből
indul ki az Európába irányuló befektetések
jelentős hányada, és az
ott elhelyezkedő cégek szeretnének
leginkább együttműködni velünk.
Meggyőződése, Nagykanizsa
egy nagyon fontos együttműködő
partner lehet több ágazatban
is, hiszen rendelkezik mindazokkal
a kiváló adottságokkal, amelyek
a potenciális kínai befektetők
számára érdekesek, hasznosak lehetnek.
Cseresnyés Péter megjegyezte,
érdeklődés esetén támogatják
a kínai cégek letelepedését, a
munkahelyteremtést.
B.E.
Ajánljuk magunkat – Sanghajba
A tanévkezdés előtti utolsó csöndes
napok egyikén tartotta meg hagyományosan
a piarista nagycsalád
a rend alapítójának, Kalazanci
Szent Józsefnek ünnepét. Akápolna
Királyi Pál utcai környezete is éppen
ezidőtájt újult meg. Akoncelebrációs
misét vezette és a szentbeszédet
mondta az a bencés atya, aki a
Collegium Musicum Jaurinense, a
győri Czuczor Gergely Bencés
Gimnázium és Kollégium Ének- és
Zenekarának karnagya.
A piarista rend alapítója megérte,
hogy minden munkája elpusztult.
Ezért volt olvasmánya a Kalazanci misének
Jób története. Kelemen Áron
atya a tizenhetedik századi jezsuita
énekelt iskoladrámák, azaz oratóriumok
ismerőjeként fűzött gondolatot
hozzá. Giacomo Carissimi ugyanis –
akinek műveit évről évre nagy kedvvel
és tehetséggel adják elő a győri gimnazisták
– Jób történetét lényegre törően
tömörítve zenésítette meg. Ahosszantűrését
próbára tevő rossz híreket,
csúcspontjukként gyermekei halálhírét
maga a Kísértő közli az apával. Jóbot
fájdalmában Isten angyala erősít, hogy
ki tudja mondani: Az Úr adta, az Úr elvette,
legyen áldott az Úr neve…
Áron atya felhívta a figyelmet arra,
a rossz hír hozóját hogyan utasítja távozásra
az angyal: Vade, vade, Spiritus
malus, azaz: Távozz, távozz, Gonosz
lélek! Bizony, a jólértesültség
máza alatt minket is ezernyi negatív
információ bombáz. Ismerjük föl hát
mi is bennük a kísértést, amely Istennel
próbálna minket szembefordítani.
Amihez a kedves olvasó is hozzáteheti
a maga tapasztalatát. Azokat a
szánnivalókat, akik – már-már betegesen
– mindenben a rosszat keresik. A
médiából áradó tragédiákat – miközben
tudjuk, nem a világ lett rosszabb,
csak a hírközlés gyorsabb. Azokat az
ismerősöket, akik csak arról tudnak
beszélni, mit hogyan nem lehet. Akik
ugyancsak rászorulnak Muhammad
Ali mondására: Alehetetlen nem létezik.
És Giacomo Carissimi mondatára:
Vade, vade Spiritus malus!
P.J.
A keresztény
Jób ünnepén
Kanizsa 2 – Gazdaság 2011. szeptember 1.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző:
Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail:
kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint.
Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető:
László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
A DDC Cégcsoport betongyártó
leányvállalata, a TBG
Hungária-Beton Kft., a Zalaút
Beton Kft. nagykanizsai üzemének
megvásárlásával Nagykanizsa
vonzáskörzetére is kiterjesztette
tevékenységét.
A Nyugat-Dunántúlon korábban
Szombathelyen, Balatonbogláron
és Kaposváron rendelkezett üzemekkel
a társaság, amely az új telephelynek
köszönhetően ezt követően,
Zala és Somogy megye déli
részére is eljuttathatja termékeit.
Anagykanizsai üzem munkatársai
a TBG állományában folytatják
munkájukat, sőt a vállalat
szakértői továbbképzések és gyárlátogatások
keretében lehetőséget
kínálnak az új kollégáknak a vállalati
receptúrák és minőségi előírások
elsajátítására. A szabványoknak
és vállalati irányelveknek
megfelelő termékminőség biztosítását
a Beton Technológia Centrum
Kft. munkatársai felügyelik.
A TBG piaci terjeszkedésének
jelentőségét növeli, hogy az építőanyagok
iránti kereslet mintegy 40
százalékkal csökkent 2008 óta. A
DDC Cégcsoport ennek ellenére
folytatja befektetéseit és fejlesztéseit,
mert ezekkel és a vevők számára
biztosított magas színvonalú
szolgáltatásokkal kívánja versenyképességét
erősíteni a vállalat.
Nemecz Zsuzsa, a TBG
Hungária-Beton Kft. ügyvezetője
elmondta: „ez a beruházás is bővíti
a DDC Cégcsoport teljes betontechnológiai
vertikumot felölelő kínálatát,
amelynek részeként, a cement,
a transzportbeton és a kavics
értékesítése mellett, betontechnológiai
tanácsadást is nyújtunk.”
A DDC Cégcsoportról:
Anégy társaság által alkotott DDC
Cégcsoport összesen közel 700 alkalmazottat
foglalkoztat, éves árbevétele
2010-ben megközelítette az 50
milliárd forintot. A csoport tagjai a
Duna-Dráva Cement Kft., a TBG
Hungária-Beton Kft., a Dunai Kavicsüzemek
Kft, valamint a Beton
Technológia Centrum Kft. A Duna-
Dráva Cement Kft. Magyarország
piacvezető cementipari vállalata,
amely két cementgyárban folytat termelést,
Beremenden és Vácott.
Nagykanizsai
betonüzemmel bővíti
kapacitását a TBG
Hungária-Beton Kft.
Cseresnyés Péter polgármester
a közgyűlés után tartott sajtótájékoztatóján
a város jövője szempontjából
fontos napirendi pontokat
emelte ki. Ha egy városról
pozitív hírek jelennek meg, az
mindenképpen jó a településnek.
Ameghozott döntések Nagykanizsát
pozitív kontextusba helyezik
– hangsúlyozta.
Több pályázaton való részvételt
fogadott el a testület, melyek, ha
közvetlen anyagi előnyt nem is
hoznak, erkölcsi szempontból mindenképpen
előnyökkel járnak.
Először az „Ausztria-Magyarország
Határon Átnyúló Együttműködési
Programról” szóló előterjesztést
említette meg a polgármester,
mely nyitás jelent Horvátország és
Ausztria felé. Pontosan azokat a célokat
segíti elő, amelyeket a ciklus
kezdetén fogalmazott meg a városvezetés
azzal, hogy térségközponttá
szeretne válni, és térségi együttműködésre
törekszik. A pályázat konkrét
célja környezetvédelemmel kapcsolatos,
a környezettudatos magatartás
erősítését és népszerűsítését
tűzte ki, és elsősorban diákok tapasztalatszerzését
teszi lehetővé
Ausztriában. Egy olyan projekthez
csatlakozik ezzel a város, mely egy
tizenhat millió forintos keret felosztását
teszi lehetővé nagykanizsai diákok
és nevelők számára.
Amásik pályázat a Hálózat Európában:
helyi önkormányzatok találkozója
a millenniumi fejlesztési célok
megvalósítása érdekében című,
Európai Uniós projektben való részvételünket
jelenti. Az együttműködésben
több külföldi ország, Németország,
Ausztria és Oxford is részt
vesz. Költséget nem jelent, csak helyet
kell adni a konferencia megrendezéséhez,
ezáltal Nagykanizsát, és
városunkon keresztül Magyarországot
is bemutathatjuk a külvilágnak,
az idelátogató vendégeknek. Mindkét
pályázathoz a Kaán Károly Környezetvédelemi
Egyesület segítségével
sikerült csatlakozni.
A harmadik pályázat a Testvérvárosok
polgárainak találkozói című
pályázaton való részvételünkről
szól a jövő évi Város Napján. A
pályázat anyagi támogatásával valósulhatna
meg testvérvárosaink
bemutatkozása, és a testvérvárosi
együttműködés bemutatása.
A fentieken kívül egy olyan pályázat
kiírásáról is döntést hozott a
testület, melyben egy profi, nagy tapasztalattal
rendelkező, pályázatírásban
jártas cég jelentkezését várják.
Feladataikhoz tartozna többek
között a brüsszeli pályázatokon való
részvétel, a pályázatírás menedzselése,
közvetlen európai uniós
fejlesztési források feltérképezése
városfejlesztési célok megvalósításának
érdekében. Abrüsszeli „kaszszában”
az ilyen célokra elkülönített
76 milliárd eurónak mintegy fele fogyott
el, melyre koordinátorként
közvetlenül pályázhatna városunk
gazdaságélénkítő programokkal.
Aválasztókerületi képviselői keret
felosztásra került – folytatta más témával
a polgármester. – Sikerült
minden egyes képviselővel megegyezni
abban, hogy fejlesztési célokra,
közterületek, intézmények fejlesztésére
használják fel. A hozzájuk
eljutott információk alapján azonnal
tudnak reagálni a kérésekre, így egykét
hónap alatt kielégíthetik a saját
körzetükben felmerült igényeket.
Döntött a testület járda kiépítéséről
a Palini Iskolában. Az eredeti
másfél milliós költségnél kicsit
drágábban, három és fél millió forintért,
melyből a szülők felajánlása
révén vélhetően sikerül valamennyi
pénzt megspórolni.
A sportrendeletét is módosította a
közgyűlés, melyre bizonyos jogszabályi
értelmezés miatt volt szükség. Ha a
polgármesteri keretből például százkétszázezer
forintot kért egy sportegyesület
rendezvény, vagy jelentős esemény
finanszírozására, az eddigi gyakorlat
szerint, 1990 óta a polgármester
engedélyével egy-két napon belül megtörtént
az átutalás. Ez a lehetőség megszűnt
volna, és pályázat benyújtásával
juthattak volna hozzá a támogatáshoz.
Aközgyűlés döntése értelmében a régi
gyakorlat megmaradt, és aki gyorsan
ad, kétszer ad elv sem sérül meg. Tulajdonképpen
nem történt semmi változás,
a támogatáshoz továbbra is gyorsan
hozzájuthatnak az egyesületek.
B.E.
Nagykanizsa – arccal a pályázatok felé
Kanizsa – Krónika 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. szeptember 1.
Újabb állampolgári eskü helyszíne
volt a Vasemberház házasságkötő
terme. Ezúttal egy délvidéki
házaspár, Jovanovity Nóra
és Jovanovity Borisa tett esküt
Cseresnyés Péter polgármester
előtt. A hölgy 1976-ban, az úr
1978-ban született a vajdasági
Zentán, illetve Topolyán. Mindketten
egyetemet végeztek, több
nyelven beszélnek.
Három kiskorú gyermekük az
eskütételt követően szintén magyar
állampolgárokká váltak.
A jegyzőkönyv aláírását követően
Cseresnyés Péter polgármester
e szavakkal köszöntötte új állampolgárainkat:
– Örülök, hogy állampolgársági
esküjük után először én köszönthetem
így önöket: honfitársaim.
Egyszerű a kifejezés, mégis sokat
mondó, kivált magyar nyelven. Történelmünk,
a mi közös történelmünk
nemessé csiszolta ezt a szót. Összetartozást,
azonos sorsot, közös hazát
jelent. A trianoni határon átívelő kapcsolatot
magyar és magyar között.
Önök talán most éreznek némi
hálát és mondanának köszönetet,
hogy a magyar országgyűlés lehetővé
tette: a határon túli magyarok,
a korábbinál lényegesen egyszerűbben
és gyorsabban elnyerhessék
az állampolgárságot.
Ám köszönettel és hálával inkább
én, pontosabban mi tartozunk. Önök
már ahhoz a generációhoz tartoznak,
amelynek tagjai szabad akaratukból
döntenek állampolgárságukról.
Önök – dédszüleik generációjával
ellentétben – sosem éltek Magyarországon.
Mégis megmaradtak
magyarnak. Nagyszüleiknek, szüleiknek
köszönhetően megtanulták
nyelvünket, ismerik a hagyományokat,
a magyar történelmet, és most
magyar állampolgárok lettek. Némi
elégtételt szolgáltatva őseiknek,
azoknak az embereknek, akik magyarnak
születtek ugyan, de a történelem,
vagy fogalmazzunk világosabban:
a nagyhatalmi érdek közbeszólt,
és egyik napról a másikra egy
idegen állam polgárai lettek.
A trianoni szégyent Európa sosem
moshatja le magáról, de a 91
évvel ezelőtti gyalázat fájdalmát az
önök döntése némileg enyhíti. Magyarságukat
felvállalva magyarok,
magyar állampolgárok akartak lenni.
És ezért tényleg köszönettel tartozunk
önöknek. A nemzet ugyanis
így él tovább. Így egyesül, határoktól
függetlenül. Lélekben, szellemileg,
és mivel sokan letelepülnek választott
hazájukban: fizikailag is.
Amikor elolvastam életrajzukat,
bevallom: elégedettség töltött el.
Mindketten – legyőzve számos
akadályt – egyetemet végeztek,
több nyelvet beszélnek, és ahogyan
ma divatos megfogalmazni: befutottak.
Sőt, révbe értek, hiszen három
gyermekük született, a régi
Magyarország hagyományai szerint
nagycsaládot alapítottak.
Hatalmas felelősség ez, és egyben
példa is. Hiába háborog a világ,
hiába ömlik ránk a médiából a
gazdasági válság megannyi negatív
híre, hiába divatos ma inkább
karriert építeni, mint gyermeket
vállalni, önök dacolnak a korszellemmel.
Remélem, gyermekeiket is
megtanítják a magyar szóra, ahogyan
önöket is megtanították annak
idején szüleik, nagyszüleik, és
megismertetik őket Szent István országának
történelmével. Nekik is
tudniuk kell, honnan jövünk mi,
magyarok.
Örülök, hogy esküjüket itt,
Nagykanizsán tették le, a mi történelmi
városunkban fogadtak hűséget
új hazájuknak. Nagykanizsa
büszke arra, hogy nemzettársaink
közül sokan itt lesznek honfitársaink.
Itt, az egykori Kolon megye
szívében találkozik számos sors –
erdélyi sors, vajdasági sors: magyar
sors.
Nem ajándékot kaptak most, hanem
jogos jussukat kapták vissza.
Talán egy új korszak kezdődik életükben,
személyes történetükben.
Ma visszavonhatatlanul részesei
lettek közösségünknek. A mi sorsunk
az önök sorsa is, és mostantól
együtt formáljuk e haza sorsát.
Ehhez kívánok jó egészséget és
kérem Isten áldását mindannyiunkra
– határon innen és túl.
B.E.
Jogos jussukat kapták vissza
Ajelzőrendszer hatékony működése
az oktatási intézményekben
címmel szakmai napot szervezett
négy helyszínen, Zalaegerszegen,
Nagykanizsán, Keszthelyen és
Lentiben a Zala Megyei Kormányhivatal
Szociális és Gyámhivatala a
gyermek és ifjúságvédelemben
résztvevő pedagógusok, szakemberek,
illetve a jelzőrendszerben
résztvevők számára.
Arendezvény célja az oktatási intézményekben
megszaporodott iskolai
erőszak és a fiatalkorúak sérelmére
elkövetett szabálysértések,
bűncselekmények megelőzése, és a
törvényben szabályozott gyermekvédelmi
rendszerhez kapcsolódó feladataik
ellátásának megerősítése
volt. A nagykanizsai konferenciát dr.
Egyed Péter, a Szociális és Gyámhivatal
vezetője nyitotta meg a
Medgyaszay Házban. Beszédében
többek között kiemelte: évente koordinációs
értekezleten értékelik az
előző évben végzett munkát. Az idei
értekezletre június közepén került
sor, és az ott elhangzottak alapján
határozták el, hogy még a tanévkezdés
előtt találkoznak annak érdekében,
hogy az eddig megszerzett tudásukat,
tapasztalatukat felfrissítsék.
Cseresnyés Péter polgármester
köszöntőjében megerősítette, nagy
szükség van a jelenlévők tevékenységére,
hiszen nem múlik el
egyetlen nap sem anélkül, hogy ne
számolnának be ifjúságot ért erőszakról
a híradások. A statisztika
szerint minden tizedik diákot ért
már valamiféle atrocitás, az ifjúsággal
foglalkozó pedagógusoknak
pedig kettő-négy százalékát
agresszió a diákok részéről. A társadalomnak
össze kell fogni annak
érdekében, hogy ez a helyzet ne
fajuljon tovább. Közös a felelősségünk,
az önök, a társadalom és a
család felelőssége – hangsúlyozta
a polgármester. Az előadássorozatra
felkért szakemberek – Salamon
Györgyi, a Családsegítő Szolgálat
és Gyermekjóléti Központ módszertani
vezetője, Lesták Ferencné,
a Zala Megyei Kormányhivatal
Szociális és Gyámhivatalának
gyermek és ifjúsági koordinátora,
Martonné Garányi Györgyi, a hivatal
szakellátási referense, Csuka
Erika, a kormányhivatal Fiatalkorú
Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői
Osztályának pártfogó felügyelője,
és Bükiné Papp Zsuzsanna,
a Zala Megyei Rendőr Főkapitányság
rendőr századosa –, a
gyermekvédelem területén több
éves tapasztalattal rendelkeznek.
B.E.
Az iskolai erőszak ellen
Fotó: Bakonyi Erzsébet Fotó: Bakonyi Erzsébet
A vadászatnak biztonságos és
szakmai alapokon nyugvó tevékenységnek
kell lennie, a minisztérium
és a társadalom célja és
érdeke, hogy megfelelő szaktudás
nélkül senki ne kezdhessen
vadászni – jelentette ki Kardeván
Endre államtitkár szombaton a
Sohollári-völgyben tartott zalai
vadászati évadnyitón.
A Vidékfejlesztési Minisztérium
élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért
felelős államtitkára
elmondta: szükség volt olyan szabályozás
létrehozására, amely előírja
a vadászok számára a megfelelő
vadászati tudást, így a szakmai,
ökológiai szempontok, a vadászati
kultúra, etika, valamint a fegyverkezelési
szabályok ismeretét.
A vadászati tevékenység „folyamatos
támadásoknak van kitéve”,
ezért ha helyre akarjuk állítani a
vadászat társadalmi megítélését,
„akkor a vadászoknak saját portájukon
kell kezdeni a szigorítást”.
Ehhez mindenképpen az az első lépés,
hogy „csak az vadászhasson,
aki komolyan számot adott tudásáról”
– fogalmazott.
A vadászatnak mint évezredes
természetes tevékenységnek a társadalmi
elfogadtatása Magyarországon
– és egész Európában – az
utóbbi évtizedekben egyre nehezebb
feladat. Ennek is tulajdonítható,
hogy a húsz évvel ezelőtti adatokhoz
képest kétmillióval csökkent
Európában a vadászok száma.
Kardeván Endre beszélt arról is,
hogy az Országos Vadgazdálkodási
Adattár az elmúlt hetekben összesítette
a 2010-211-es vadászati év statisztikáit,
amely szerint “a helyzet
nem reménytelen, de a vadásztársadalom
eddiginél nagyobb összefogására
van szükség”. Beszédes adatként
jellemezte, hogy tavaly 78 ezer
mezei nyulat és 112 ezer, vagyis
csaknem másfélszer annyi vaddisznót
terítettek le Magyarországon.
A tavalyi viszontagságos időjárásnak
is betudhatók a gondok, de a
tárca vadgazdálkodási szakemberei
mindent megtesznek azért, hogy a
következő évben a korábbiakhoz
hasonló élőhely-fejlesztési támogatási
rendszert biztosítsanak. Ezenkívül
a nagyvadak gyarapodásának
megállítását remélik attól, hogy újból
megyei bontásban osztották ki a
nagyvadkilövési kvótákat.
Az államtitkár utalt rá, hogy a
vadgazdálkodást és vadászatot
érintően az elmúlt időszakban több
jogszabályváltozás is történt: a vadászvizsga
presztízsének helyreállítása
mellett a lőtt vad és a vadhús
kezelését szolgáló módosítások.
Ez utóbbi változás a vadhús helyi
értékesítésének támogatását, a hazai
fogyasztókhoz történő egyszerűbb
eljuttatását is szolgálja.
Mindezeken túlmenően a Nemzeti
Vidékfejlesztési Stratégia révén
is az élhetőbb magyar vidék
támogatása a cél, amelyben komoly
szerep juthat a vadgazdálkodásnak.
„Össze kell hangolni a falufejlesztést,
a vidéki kulturális
örökség megőrzését, a hagyományok
ápolását, az öko-, a horgász-
, a lovas-, a bor-, a gasztronómiai
és a vadászati turizmus fejlesztését,
a kistérségi gyógy- és egészségmegőrzést
szolgáló turisztikai
szolgáltatásokat” – fejtette ki.
Kardeván Endre a Zala megyei
Bak közelében lévő vadászháznál
kitért arra is, hogy a zalai erdők
főleg a gímszarvasokról híresek,
erről a vidékről számos világrekorder
gímszarvasagancs származik.
MTI
Tíz évvel ezelőtt, 2001. augusztus
20-án adták át a városi könyvtár
új épületét a Kálvin téren. Ebből az
alkalomból találkozóra hívta a felépítésében
tevékenyen közreműködő
tervezőket, kivitelezőket, a
munkálatokat felügyelő ad hoc bizottság
tagjait, valamint a polgármesteri
hivatal munkatársait a
könyvtár vezetése. Az azóta eltelt
időszak felidézését a Halis István
Városi Könyvtár körbejárásával
kezdték a vendégek, míg Czupi
Gyula igazgató beszámolt róla, miként
hasznosították az évek során
az intézményt.
Októberben még egy alkalommal
ünnepel a könyvtár, akkor lesz
ugyanis a szolgáltatás megnyitásának
10. évfordulója.
Kanizsa 4 – Krónika 2011. szeptember 1.
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Az államalapító Szent István
ünnepe alkalmából Fazekas
Sándor vidékfejlesztési miniszter
kitüntetéseket adott át. A
tárcavezető beszédében hangsúlyozta,
hogy bár a résztvevők
mindegyike egy külön világ, de
közös bennük a szakmájuk
iránti elkötelezettség és hűség.
Szent István örökségéről tanúskodik
az ország új alaptörvénye
a „Nemzeti hitvallás”,
amely rögzíti: „Vállaljuk, hogy
örökségünket, egyedülálló nyelvünket,
a magyar kultúrát, a
magyarországi nemzetiségek
nyelvét és kultúráját, a Kárpátmedence
természet adta és ember
alkotta értékeit ápoljuk és
megóvjuk.” – idézte Fazekas
Sándor a Vidékfejlesztési Minisztérium
augusztus 20-ai ünnepségén.
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik a magyar vidéket
éltetik, akik a Kárpát-medence
természeti szépségeit, környezeti
kincseit, szellemi és anyagi értékeit
védik. Magyarország ma is a
vidék kulturális és természeti
erőforrásaira támaszkodva újul
meg, egy olyan világban, ahol
sokáig úgy tűnt, hogy a silányság,
az értékvesztés lesz az úr –
tette hozzá.
A nemzeti ünnepen a miniszter
köszönetet mondott azoknak, akik
munkájukkal hozzájárultak ahhoz,
hogy a talmi és a valódi értékek
harcában az utóbbi kerekedjen
felül. Aköszöntő beszéd után Fazekas
Sándor állami és szakmai kitüntetéseket
adott át. Az érdemesek
között A Magyar Köztársasági
Ezüst Érdemkereszt kitüntetést vehetett
át Kovács Gyula, a
ZALAERDő Zrt. erdész-technikusa,
az őshonos magyar gyümölcsfajták
érdekében végzett értékmentő
és értékteremtő munkájáért.
FATÁJ-online
Kitüntetések az
erdész-szakma
iránti hűségért
Zalai vadászati évadnyitó Soholláron
Könyvtárszületésnap
Fotók: origo
Kanizsa – Krónika 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. szeptember 1.
A Pannon Novum Nyugat-dunántúli
Regionális Innovációs
Ügynökség, valamint a Nagykanizsai
Inkubátorház és Innovációs
Központ 2011. szeptember 16-
án rendezi meg az I. Nagykanizsai
Innovációs Napot.
A rendezvény célja: A FATE
projekt bemutatása és a hazai innováció
eredményeinek népszerűsítése.
A FATE mozaikszó (From
Army To Entrepreneurship) rövidítést
takarja, amely volt katonai
területek barnamezős hasznosítását
készíti elő. Nagykanizsán a
volt Kossuth laktanya épületének
hasznosítására készülő tervek ismertetésére,
nemzetközi példák
bemutatása mellett kerül sor.
Meghívottak köre: önkormányzati
döntéshozók, középiskolások,
felsőoktatásban tanulók, vállalkozók,
magánszemélyek
Programelemek: Előadások, kiállítás.
Elektromos eszközök, járművek
bemutatása, ügyességi versenyek.
Középpontban a FATE projekt,
az Inkubátorház és az innováció.
Felhívás: A rendezők ezúton is
felhívással fordulnak azon nagykanizsai
vállalkozásokhoz, akik az
innováció és a megújuló energiaforrások
témaköreiben előadást
tartanának az innovációs kiállításon
terméküket bemutatnák.
További információ kérhető:
Kalcsú Zoltán, Pannon Novum Kft.,
mobil: +36 30 9693 477., e-mail:
zoltan.kalcsu@pannonnovum.hu.
Cserti Csilla, Nagykanizsai Inkubátorház
és Innovációs Központ, mobil:
+36 30 5686 327, e-mail: cserti.
csilla@nagykanizsa.hu
I. Nagykanizsai Innovációs Nap
Aminap Horváth József és édesanyja
személyesen vették át azt a közel
100 kilogramm kupakot, amit együtt
érző emberek hoztak be az Inkubátorházba.
Segítségüket a magunk nevében
is megköszönjük. A gyűjtést tovább
folytatjuk, melyet elsősorban karitatív,
másodsorban környezetvédelmi
szempontból tartunk fontosnak. Időközben
egy alapítványt is létrehoztak
azért, hogy más módon is támogatást
tudjanak nyújtani a jelenleg a szombathelyi
főiskolás fiatalnak. Horváth József
családjának kérésére közöljük
azokat az elérhetőségeket, ahol a felajánlásokat
fogadni tudják: Horváth
József Gyógyulásáért Alapítvány.
Számlaszám: 74000229-10009127,
IBAN szám: HU09 7400 0229 1000
9127 0000 0000. 8771 Hahót Deák Ferenc
út 54. Telefon: 06-30-434-0048
http://www.inkubatornk.hu
Segítség nem csak kupakkal
Több médium is foglalkozott a motorbalesetet szenvedett Horváth
József hahóti fiatalember támogatásával. A Nagykanizsai Inkubátorház
és Innovációs Központ ez év februárjában csatlakozott
ahhoz az akcióhoz, amely PET palackok kupakjainak gyűjtésével
igyekszik támogatni az őssejtkezelésen alapuló műtét elvégzését.
A Nyugat-dunántúli Operatív
Program „Helyi környezetvédelmi
és infrastrukturális beruházások
fejlesztése” pályázat az
alapvetően helyi léptékben felmerülő
és megoldható környezeti
problémák kezelését célozta
meg – a kistelepülések szennyvízkezelési
lehetőségét és a veszélyeztetett
települések csapadékvíz-
elvezetési problémáinak
kezelését. A projekt Kisrécse település
szennyvízelvezetésének
és -kezelésének megoldására
nyert támogatást.
Kisrécse a Balaton és a Mura
vízgyűjtőjén található. A projekt,
a lehető legjobb műszaki megoldások
alkalmazásával valósította
meg 150 fő szennyvízelvezetését
és annak kezelését. Az úgynevezett
„Kendli major”-i részen továbbra
is az ingatlanonkénti
szennyvízgyűjtés és tengelyen
történő szennyvízelszállítás maradt
még a megoldás. A kiépített
gravitációs csatornahálózat hoszsza
2,0265 km és egy átemelőt
építettek ki, mely a keletkező
szennyvizek átemelésére maximálisan
alkalmas.
Aszennyvíztisztító telep 200 LE,
20 m3/nap kapacitású POLYDOX
rendszerű berendezés, mely a szerves
szennyeződéseket tartalmazó
szennyvizek biológiai tisztítására
szolgál. A tisztítási technológia
üzeme során keletkezett fölös
szennyvíziszap a nagykanizsai
szennyvíztelepre kerül beszállításra
ártalmatlanítás céljából. A csatornahálózat
kialakításával Kisrécse
területe 522 m3 települési folyékony
hulladékból származó szenynyezőanyag
mennyiségétől és káros
hatásaitól mentesül.
A projekt megvalósításával
Kisrécse község az Európai Unió
direktíváknak megfelelő hazai
hulladékgazdálkodási célkitűzéseket
elérte és hozzájárult a térség
környezeti állapotának javításához,
és a nem megfelelően
kezelt hulladékok környezeti hatásainak
csökkentéséhez. A
szennyvíztisztítási rendszer
megvalósítása a településen tervezett
fejlesztések megvalósítása
szempontjából is előnyös, melyek
gazdasági és turisztikai irányúak
is.
Elkészült Kisrécse
szennyvízelvezetési
és -kezelési projektje
Sajtótájékoztató keretében ismertették
a 8. Kanizsai Bor- és
Dödölle Fesztivál szervezői a
rendezvény hivatalos programját,
mely ezúttal is gazdag műsor-,
illetve gasztronómiai kavalkádot
takar.
Ahogy azt már múltheti számunkban
olvashatták, szeptember
2-án, pénteken, valamint másnap,
szombaton is változatos a paletta,
tudtuk meg Horváthné Gelencsér
Edittől, valamint Prikryl Józseftől,
a Kanizsa és Környéke Gasztronómiai
Egyesület elnökétől.
A fesztivál idén visszaköltözik
2004-es első, eredeti kiinduló helyére,
vagyis a Széchenyi térre, valamint
az Eötvös tér déli oldalára. Idén
az előzőektől eltérően lesz úgynevezett
„fröccsjárat” (a bor központi
szerepével), viszont elmarad a „dödöllekirályok”
választásának eseménye,
hiszen idén a csapatszellem a
nevezés alkalmával picit hiányzott –
hallhattuk a szervezőktől.
Az idei fesztivál-programok közé
egy teljesen új is került, hiszen a
KAMSE szervezésében indítják el
az I. Zalai Bor-Tour autós vetélkedőjét,
versenyét – mondta el az ötletgazda,
Kovács Zoltán, az egyesület
alelnöke. Szeptember 3-án a délelőtti
órákban rajtol a mezőny (egyelőre
még) titkos útitervvel, de az biztos,
hogy a megye különböző bortermő
vidékeit érintve tehetnek meg az indulók
több mint 200 kilométert (maximum
hét órás időtartam alatt). Külön
lesz egy csapatverseny (két autós
egységekben) a résztvevők számára,
s a győztesek díja két utcapad
lesz, melyet a versenyzők településeik
számára adhatnak majd át ünnepélyes
keretek között. Amezőny létszáma
még alakulóban, de a nevezések
számainak emelkedése végett 80
autóban korlátoznák…
Az elmondottakhoz Bánkutiné
Dobri Noémi, a KAMSE elnöke
azt fűzte hozzá, a bortúra remélhetőleg
egy meghonosodó kezdeményezés
első állomása, s idővel országos
méretűvé bővítenék.
P.L.
Autós bortúra és dödölle-fesztivál
A peremkerületek után a
keleti városrészben folytatjuk
sorozatunkat. Itt is arra vagyunk
kíváncsiak, milyen kérdésekkel,
problémákkal keresi fel a
lakosság az önkormányzati képviselőjét.
Bizzer András a hatos
számú egyéni választókörzet
képviselője. Jelölőszervezete a
FIDESZ-KDNP.
– A 2010-es választások óta egy
új, a 6. választókörzetet (Kazanlak
krt., Munkás utca, Rózsa utca 16-
tól felfelé) képviselhetem a közgyűlésben.
Ez azért nagy öröm
számomra, mert születésem óta a
Kazanlak krt. lakója vagyok, és a
kanizsai lokálpatriotizmusom mellett
elég erős keleti városrészi
identitással is rendelkezem. Így
külön megtiszteltetés számomra,
hogy azoknak a közterületeknek,
játszótereknek, intézményeknek –
iskola, óvoda, orvosi rendelő – az
ügyeivel, illetve fejlesztéseivel
foglalkozhatom, amelyek helyszíneit
gyerekkorom óta ismerem.
– Milyen kérésekkel fordult önhöz
a választások után a lakosság?
– Már a választási kampányban, a
kopogtatócédulák gyűjtése során rengeteg
kérést, illetve észrevételt kaptam
a terület gondjairól. Ezek egy részét
jómagam is ismertem egyébként.
Arra törekszem, ha nem is azonnal,
de a ciklus végére érezhető pozitív
változások történjenek körzetben, illetve
a keleti városrészben. Úgy gondolom,
már magunk mögött hagytuk
azt az időszakot, amikor a peremkerületek
fejlesztését a keleti városrész
elhanyagolása révén érte el a városvezetés.
Persze érthető, hogy fejlesztéseket
várnak az ott élők is, de azt is
meg kell érteniük, hogy mindez nem
mehet igazságtalan módon a keleti
városrész rovására.
– A város fejlődése érdekében
milyen központi feladatokhoz csatlakozik?
– Körzetem problémái és azok
megoldási tervei mellett véleményem
szerint egy önkormányzati
képviselő nem csak a saját körzetéért,
hanem globálisan az egész városért
tartozik felelősséggel. A legfontosabb
megoldandó probléma a
munkahelyteremtés. Ezért hoztuk
létre és fejlesztjük folyamatosan a
munkahelyteremtést segítő rendeletünket.
Ebben a munkában frakciótársaimmal
együtt én is részt veszek,
egy ötletem be is került a rendeletbe.
Legutóbb például úgy módosítottuk
a rendelkezésünket, hogy kedvezményes
ingatlanvásárlás révén juthat támogatáshoz
a beruházó, és a munkahelyeket
teremtő vállalkozás. Ez a
megoldás azért jó az önkormányzatnak,
mert a készpénzes támogatást
csak az egyre dráguló hitelfelvételekkel
tudná finanszírozni, ami hoszszútávon
sajnos nem tartható fenn.
De más rendeletek is kapcsolódnak
hozzám. Ilyen például a falfirka eltüntetést
segítő rendelet, az állattartás
szabályaira vonatkozó rendelet módosítása
(galambetetés tiltása) vagy
például az üzletek éjszakai nyitva
tartására vonatkozó rendelet. Ezeknek
én voltam az első beterjesztője
még az előző ciklusban, akkor azonban
nem mindegyik valósulhatott
meg, így számosat csak a mostani
ciklusban fogadtunk el.
– Körzete problémáival hol fogadja
a lakosságot?
– Képviselői fogadóóráimat a
Hevesi Iskolában tartom havi
rendszerességgel péntekenként, 17
órától. A legtöbb észrevétel, ami
egyébként a legkönnyebben orvosolható
is, a zöldterületek gondozásával
kapcsolatos. Az ilyen jellegű
feladatok elvégzése érdekében
folyamatosan tartom a kapcsolatot
a VIA Kanizsa munkatársaival.
A parkolók hiánya szintén
nagy gond a keleti városrészben. A
legtöbb vita a Munkás utca 5. és 7-
es számú házak körül alakult ki.
Az ügy kapcsán gyűjtött aláírásokat
egyébként átadtam a polgármester
úrnak is, jelezve a probléma
súlyát. Egyik legfontosabb célkitűzésem
egyébként a parkolási
nehézségek megszüntetése.
– Jó híreket is hallhatnánk?
– Akad az is, például a parkolókkal
kapcsolatban, hiszen
Gyalókai Zoltán képviselőtársammal
együttműködve elértük, hogy
még idén épülhetnek új parkolók a
Városkapu krt. 1-es számú épületének
déli oldalán. Ez a terület
szorosan kapcsolódik a Munkás
utcához, így talán az ott tapasztalható
parkolóhiányt is enyhíti valamelyest.
Szerencsére bőven akadnak
olyan kisebb igények is, amelyeket
már sikerült megoldani.
Ilyen például, hogy legyen a közlekedés
biztonságát növelő tükör a
Munkás utca – Városkapu krt. kereszteződésében,
vagy szabaduljon
fel néhány feleslegesen felfestett,
és kihasználatlanul helyet
foglaló mozgássérültek számára
fenntartott parkolóhely. Egy sokak
által kért és igényelt járdaszakasz
kiépítése is megtörténik még idén
a képviselői keretemből. Az új járdaszakaszt
a Hevesi Iskola, az
Óvoda és az ÁBC közötti zöld területen
építik ki, melynek vonalát
már rég kitaposta, és rendszeresen
használja a lakosság. őszintén bevallom,
jómagam is számtalanszor
rövidítettem le így az utamat. Végül,
de nem utolsó sorban szeretném
megemlíteni, ha minden igaz,
és nyer a pályázatunk, akkor központi
kormányzati pénzekből egy
új modern műfüves sportpálya
épülhet a Hevesi Sándor Általános
Iskolában a jelenlegi rossz állapotú
helyére. Terveink szerint nemcsak
az iskola tanulói, hanem állandó
gondnoki felügyelet mellett
bárki használhat majd esténként és
hétvégenként.
B.E.
Kanizsa – 6 Városrész 2011. szeptember 1.
Falfirkáktól a műfüves pályáig
Szeptemberi gyógyszertári ügyelet
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Többen levélben is lapunkhoz
fordultak a Szentgyörgyvári hegyet
érintő panaszaikkal. Volt,
aki a lopásokkal kapcsolatban
osztotta meg velünk gondjait,
más a hegyi utak minőségét tette
szóvá. A levélben felvetett gondolatokkal
Bóha Jánost, a miklósfai
polgárőrök vezetőjét kerestük
fel.
Az egyik levél így szól: „A
Szentgyörgyvári hegy sok bosszúságot,
szomorúságot okoz és okozott
családunknak. A második
hegyháton van pincénk, területünk.
Szerintem nemcsak a mi változó
cigány szomszédjaink, hanem
más betelepült cigányokkal is baj
van. Hozzánk már ötször betörtek,
mindenünket leszedtek, már a cseresznyéből
és egyebekből se tudunk
hazahozni. Egy éve folyamatosan
letörik a vízaknáról a lakatot
és lopják a vizet, mi meg fizetünk.
A fiam ki is akarja köttetni,
annyira elegünk van. Nem is tudunk
termelni semmit, csak kaszáljuk
a területet. A szomszéd
pincét vette meg jó pár éve egy állami
gondozásból kikerült cigány
fiatalember hitelbe a családjával.
De elfogyott a pénzük és már az
első télen kivágták a környéken a
diófákat és eladták, abból csináltak
pénzt. Biztosan nem emiatt, de
börtönbe került, és a családja is
elköltözött. Azóta egyik család
váltja a másikat, hol ez jön, hol az,
volt letenyei, somogyi lakója is a
háznak.”
– Mit lehetne tenni annak érdekében,
hogy ne forduljanak elő hasonló
esetek, és a tulajdonosok biztonságban
érezzék ingatlanjaikat?
– A levélben leírtak megfelelnek
a valóságnak. Mindent lopnak,
ami mozdítható – kezdte válaszát
Bóha János. – Akik szólni
mernek, azokat a pincéjük felgyújtásával
vagy veréssel fenyegetik
meg. Az egyesület éppen
ezért hívja és várja soraiba az új
tagok jelentkezését, hiszen önkéntes
munkájukkal a saját tulajdonaikat
is megvédik. Annyi
eredményt már elértünk, hogy
egy-két tyúklopáson kívül éjszaka
már nincs betörés. A tolvajok
tudják rólunk, hogy a polgárőrök
éjszaka rendszeresen járják az
első két Szentgyörgyvári hegyhátat,
valamint a Mórichelyi hegyet,
s ha netán látnak valamit,
felhívják a rendőrséget. Egy hónapja
éppen a „megfigyelőket”
ellenőriztünk, akik időnként személyautóval
megjelennek, és különböző
távolságban leállnak terepszemlét
tartani. Nagy baj,
hogy mi nem igazoltathatunk –
magyarázza az egyesületi elnök
–, mert ilyen esetben nem kellene
kihívni a rendőrséget. A rendszámot
hiába írjuk fel, mert nem biztos,
hogy a saját autójával érkezett
az illető.
– Ennek ellenére hogyan lehetne
mégis megvédeni a telkeket?
– Így lehetetlen. Csak abban
az esetben tudnám elképzelni, ha
életbe lépne valamilyen visszatartó
erő, büntetés, ami miatt
meggondolnák magukat. A törvényt
mindenkinek be kellene
tartani, és olyan jogot kellene
adni a rendőröknek, hogy „bevihessék”
az ilyen embereket. Hiába
állítunk meg valakit – mi,
vagy akár a rendőr –, amint éppen
viszi a lopott árut, vagy a fenyőgallyat,
és megkérdezzük tőle,
honnét hozta, azt válaszolja,
hogy a Pista bácsitól, nekünk pedig
el kell engednünk, mert nem
kell semmilyen papírt bemutatnia.
Nehézkes a bizonyítási eljárás.
Ha nem érik lopáson a tolvajt,
és az utcán fogja meg valaki,
mert felismeri a kezében a saját
tulajdonát, azt is nehéz rábizonyítani.
A bizonyítási eljárás
módjára is valami mást kellene
kitalálni. Emellett egy kicsivel
jobb együttműködésre lenne
szükségünk a rendőrséggel.
Hogyha a közterület-felügyelőket
hívjuk, ők rögtön jönnek.
Nincs jól kidolgozva az ellenőrzési
lehetőség sem. Aki bírósági
határozat alapján nem hagyhatja
el a lakását, nincs bevezetve
semmilyen iratába se.
– Az indulatokat tükrözi, hogy az
egyik pórul járt hegyi gazda véleménye
szerint be kellene vezetni a kora
középkori törvényeket…
– Ez nem jó megoldás! A Szentgyörgyvári
hegynek az is hátránya,
hogy a város közelsége miatt
az idegenek egy-kettőre idetalálnak,
és adott esetben akár három
útvonalon is elmenekülhetnek.
Egy-egy cigánycsalád ideköltözésekor
hétvégenként akár húszanharmincan
is összejönnek, de nem
azért, hogy megtudakolják, mi
van a rokonnal, hanem akciókat
szerveznek.
– Példánk esetében, mit tehet a
gazda, ha a vizet is ellopják tőle?
Adja el a telkét, a szülői örökségét,
amit szeretne megőrizni és majd az
unokáinak továbbadni?
– Eladni nem tudja, mert nincs
rá vevő és nincs annyi rendőr, sem
polgárőr, aki megvédhetné. A törvényt
úgy kellene rendbe tenni,
hogy fel lehessen jelenteni az illetőt,
és akit ott érek a helyszínen,
vigye el a rendőr. Ne üsse meg, ne
verje agyon, hanem tegye be a
fogdába és három nap múlva kérdezze
meg tőle – mint ahogy külföldön
is teszik –, hogy mit kerestél
ott. Nálunk nem különböztetik
meg a rabokat mással a rendes
embertől, mint azzal, hogy ott
bent más ruhában jár. A börtön az
legyen börtön.
A másik levélírónk így fogalmazta
meg a panaszát: „Nagyon
örültünk, hogy nekiálltak a
Szentgyörgyvári hegy felé vezető
út aszfaltozásának még akkor is,
ha a hepehupákon elharaptuk a
nyelvünket. De amilyen gyorsan
megjöttek az útjavítók, olyan
gyorsan el is tűntek. A vezetőjük
elfelejtette, hogy a kátyúk egyharmada
megmaradt, ami azóta
is tönkreteszi az autókat. A
TISZK építésének idején a munkagépek
megrongálták az ottani
utcarészt. Amikor a finiser megjelent,
megörültünk, hogy most
aztán végig megy legalább a
Potyli hídig, és asztal simaságú
lesz az út, de még az általuk
tönkre tett domboldalt is úgy
hagyták. A hegyi út egyenes folytatása
a város útjainak. Az illetékesek
szíveskedjenek törődni vele,
mert az adófizetők mindenért
fizetnek, így az utakért is”.
– Azt is meg kellene számolni,
hány hegyi gazda nem fizeti be az
adót a polgármesteri hivatalba,
mert az a pénz is nagyon kellene.
– fűzte hozzá a levélben leírtakhoz
Bóha János. – Tényleg rossz az út
minősége, de nem kell 60-70 kilométeres
sebességgel közlekedni
rajta, lehet hússzal is. Annyira
nem rossz, mintha földút lenne, tele
kátyúkkal és sárral. Majd csak
egyszer felújítják, ha lesz rá pénz.
El lehet menni rajta. Egy hegyi út
sosem volt olyan, mint egy sztráda.
B.E.
Kanizsa – Panaszkönyv 7
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. szeptember 1.
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A Szentgyörgyvári hegy gondjairól
Kanizsa 8 – Posta 2011. szeptember 1.
Nagy fába vágta a fejszéjét a
Kiskanizsai Polgári Olvasókör,
hiszen a novemberi Olvasóköri
Találkozó megszervezése hatalmas
kihívás számukra. Összefogásra
számítanak, arra, hogy
városunk is megmozdul a sikeres
program megrendezése érdekében.
A város alatt a lakosságot,
a lokálpatriotákat éppúgy
értik, mint az önkormányzatot.
Elkel a segítség, cserébe
messzi vidékekre vihetik el a
majdani vendégek Nagykanizsa
és Kiskanizsa jó hírét.
– A Szerbiában, Újvidéken megrendezett
„Vár a Duna – Kárpátmedencei
Olvasókörök Találkozója”
elnevezésű programon való
részvétel és tapasztalatszerzés után
kijelenthetjük, hogy nagyon sokat
kell tennünk azért, hogy a november
második hétvégéjén nálunk rendezendő
találkozóval kitegyünk
magunkért. Erre nemcsak a hagyományos
sáska büszkeség késztet
bennünket, hanem az a cél is, hogy
méltán jónevű egyesületünk ismét
letegye névjegyét az Olvasókörök
Szövetségében. Idén ünnepeltük a
Kiskanizsai Polgári Olvasókör
141. évfordulóját – már maga ez is
kötelez bennünket. Említhetném
még azt is, hogy amellett, hogy
kiskanizsai a szervezetünk, nagykanizsaiságunkhoz,
városi büszkeségünkhöz
az is hozzátartozik, hogy
éppen tíz esztendős a már Az év
könyvtára címet is elnyert Halis István
Városi Könyvtár. Olvasókörösként
ezzel és az olvasóvá neveléssel,
könyvtári programokkal bárhol
kiállhatunk. Könyvbarát klubunk
nagyon sikeres és értékes programokat
állít össze évről évre, előadásokat
szervezünk, kiscsoportjaink
rendezvényeit nagy számban látogatják
a sáskák és nagy örömünkre
a városban és a település
környékén lakók egyaránt.
Mint az Olvasókör titkára elmondta,
a szerbiai tanulmányút
arra serkenti a szervezőket, hogy
idejében tartalmas programokkal
várják a Szövetség ide látogató
tagjait. Már sorjáznak a terv részletei,
de az ötletek és a kísérőprogramok
mellett vagy inkább
azt is megelőzve a legfontosabb a
pénzügyi alapok megteremtése.
– Szállás kell, mégpedig megfizethető,
jó lenne ehhez támogatást kapnunk,
hiszen ez a szektor, amibe az
Olvasókörök is tartoznak, nem számíthat
nagy reklámozókra, kevés
köztünk a celeb. Mecénásokban viszont
bízunk. A szállás mellett közlekedni
is kell Kiskanizsáról, ha meg
akarunk mutatni valamit a városból,
a városban. Ahét végén meg kell vendégelni
is a hozzánk érkezőket, a szíves
látás – vendéglátás mindig mély
nyomot hagy a hazatérőkben, és valljuk
be, sokszor hosszútávú kapcsolatokat
is eredményez. Nagyon szeretnénk,
ha támogatná a találkozó megrendezését
Nagykanizsa közgyűlése
is, hiszen ez egy olyan nemzetközi
megmozdulás lesz, amelyben szakmai
találkozó, turisztikai attrakció,
kulturális bemutató egyesül. Eddigi
programjaink is nagy visszhangot kiváltó,
színes, tartalmas, értékmegőrző,
sok embert megmozgató rendezvények
voltak. Tudom, hogy most is
kiteszünk magunkért.
Az újvidéki találkozó szlogenje
az volt, hogy „Olvasásra szólít a
Duna”. Most a Sáskák hívják a
Principális – ahogy ott mondják, a
Kanáris túloldalára a könyvbarátokat.
Lehet, hogy egy vándorbot
is érkezik a messzi Szerbiából.
– A háromnapos rendezvénysorozaton,
melyet a magyarországi és a
határon túli tagszervezeteket tömörítő
Olvasókörök Szövetsége és a
Magyar SzóPont szervezett meg Újvidéken,
Tóth Bátori Erzsébet, az
ottani elnök ünnepélyesen átvette
Halász Magdolnától, a Sárospataki
Irodalmi Olvasókör elnökétől az
Olvasókörök Szövetségének vándorbotját.
Ez az együvé tartozást, az
erős kulturális kapcsolatokat jelképezi.
„A vándorbot, mely jövőre tőlünk
ismét Magyarországra kerül
vissza, talán határon túli közösségi
létünk jellegzetességeiből, kultúránkból
is magával visz majd valamit
az anyaországba.” – mondta
Tóth Bátori Erzsébet. A vándorbotot
most mi várjuk Kanizsára –
mondta a kiskanizsaiak titkára.
Mivel az újvidéki találkozót a
Duna tematikájára építették, így a
Duna menti együttműködéssel
foglalkozó Tartományi Képviselőház,
a parlament épülete volt az
előadások helyszíne.
– Deák György, a magyarországi
Olvasókörök Szövetségének
társelnöke kiemelte, egyik elsődleges
céljuk a határokon átívelő
szellemi hidak kiépítése, a békés
nemzetegyesítés megvalósítása.
Kalmár Ferenc András, a Magyar
Országgyűlés Külügyi Bizottságának
tagja pedig azt hangsúlyozta:
„A jelenlegi magyar vezetés meggyőződése
az, hogy a magyar
nemzet „három lábon” áll: az
anyaország, a Kárpát-medence és
az emigráció magyarjaiból”. Erdély
Lenke, a Vajdasági Magyar
Szövetség helyi szervezetének vezetője
azt emelte ki, hogy vissza
kell vezetni a magyar nyelven való
olvasáshoz azokat is, akik az
évek során esetleg eltávolodtak
anyanyelvüktől. Ennek megvalósításában
számítanak az Olvasókörök
Szövetségének támogatására.
Nálunk szerintem azt kell szem
előtt tartani, hogy ne távolodjanak
el még jobban az emberek az
olvasástól. Ugyanazok a problémák,
csak mások a hangsúlyok és
az okok.
A könyv népszerűsítése, a hagyományápolás,
az anyanyelv
erősítése, a helytörténeti értékek
megismerése, és az olvasókörökben
zajló tevékenység bemutatása
tartozott a találkozó legfontosabb
céljai közé. A Polgári Olvasókör
céljai is ezek, most azzal kiegészülve,
hogy a mindennapi feladatok
mellett ráerősítsenek
arra a bizonyos két
ünnepnapra is.
– Kiemelt fontosságú a mozgalom
számára az, hogy a határon
túli olvasókörök beszervezéséről,
programokba történő bevonásának
összetett és felelősségteljes
feladatáról, az ennek a tevékenységnek
az elvégzéséről szóló döntés
jelképesen éppen a Magyar Állandó
Értekezlet (a Máért) megtartása
után született meg. Az eddig
elmondottakon túl a feladat
nagyságrendje is kötelez bennünket.
Hát ehhez kell, az a bizonyos
nagyságrendű összefogás, emberi
és anyagi segítség, a város részéről
pedig a védnökség is. Ehhez
szeretnénk megnyerni polgármester
urat és a tisztelt képviselőtestületet
is. Az a fogadtatás, amiben
küldöttségünk részesült, az újvidéki
több, mint húszezer magyar szívéből
jött, a vállalkozók és intézmények,
szervezetek pedig minden
feltételt biztosítottak. A program
során Újvidék történetéről tartottak
ismertetőt, opera- és operettrészleteket
hallhattak, illetve karikatúra-
kiállítást láthattak, A kővé
vált könyvtár újraolvasása, és a
Széchenyi és az Al-Duna című előadást
hallgatták meg a találkozó
részvevői. Újvidéki magyar intézmények
szerepét vázolták fel, valamint
az egyházak nemzetfenntartó
erejéről szóltak a felkért előadók,
Csáky Piroska nyugalmazott egyetemi
tanár pedig, a Magyar Kultúra
Lovagja „A kultúra megtartó
ereje – közösségi élet a szórványban”
címmel tartott előadást. A
gálaműsoron bemutatkoztak az
anyaországi és vajdasági szervezetek.
Versekkel, népdalokkal, citeramuzsikával
szórakoztatták a közönséget
többek között a kiskanizsaiak
is. Zalai népdalokat adott
elő a Kiskanizsai Polgári Olvasókör
Árvácska Népdalkör.
A találkozó egy titeli kirándulással
ért véget. Az előzetes érdeklődés
nagy városunk iránt, nagy volt a sajtóvisszhang
is, a Magyar Szó napilap
mindkét tudósításában a
Kiskanizsai Polgári Olvasókör delegációját,
a sáska küldöttséget fotózták,
a szövetség tagsága nagy várakozással
tekint az őszi rendezvény
elé. És ami egy olvasónak, újságolvasónak
– és írónak – is kuriózum
lehet: az újvidéki vendéglátók
anekdoták elmondásával emlékeztek
a régi élőújságok hangulatára.
Kiskanizsai Polgári Olvasókör
Segítséget kér a kiskanizsai olvasókör
Kanizsa – Posta 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. szeptember 1.
SZEPTEMBER 2. PÉNTEK
HSMK előtti tér
14.00 A fesztivál ünnepélyes megnyitása
14.30 Magyar népmesék - a PeTimi
Színház előadása gyermekeknek
15.30 Csillag Citerazenekar
16.00 Vajda Mária 2010. bordalnoka
16.30 Népzenei tagozat
és a Lippentős Tánccsoport
17.00 Árvácska Dalkör
17.30 "Kettecskén" - Kollár Judith és
Bálint Csaba operett-musical műsora
18.00 A borverseny eredményhirdetése
18.30 Zalaapáti Harmónika Zenekar
19.15 SolymiConga Show
20.00 Balkán Fanatik koncert
21.30 Utcabál a Magton
Tánczenekarral
Kísérő programok (14 órától):
􀁡 Kézműves kirakodóvásár
􀁡 Borházak kínálata
􀁡 Dödölleház
􀁡 "Zalai betyárvilág ízei"
􀁡 Kerékrépás fagylaltkülönlegesség
􀁡 Városnéző kisbusz
􀁡 Lelki betérő
􀁡 Játszósátor a 1301. Cserkészcsapattal
􀁡 Pöttöm Kuckó -játszóház kicsiknek
􀁡 Egészségügyi szaktanácsadás
(vérnyomás, vércukor-, testzsírmérés) az
Egészségügyi Alapellátási Intézmény
közreműködésével (14-17 óráig)
􀁡 Véradás a Vöröskereszt szervezésében
a HSMK-ban (15-19 óráig)
􀁡 Kézműves játszóház és a Honvéd Kaszinó
Fafaragó Körének kézműves bemutatója (15-
19 óráig)
SZEPTEMBER 3. SZOMBAT
HSMK előtti tér
10.00 Szüreti felvonulás Cser György
kisbíró vezetésével (Fő út - HSMK)
11.00 A főzőverseny megnyitása
11.30 Oromhegyesi Citerazenekar
(Szerbia)
12.00 Zalaszentbalázsi Pávakör
12.30 Gyöngyvirág Nyugdíjas
Tánccsoport
13.00 Petesházi Népdalkör (Szlovénia)
13.30 Csáktornyaiak műsora (Horvátország)
14.00 Zákányi Morzsa Néptáncegyüttes
14.30 Dalvetélkedő a Kanizsa Bordalnoka
2011. címért
15.00 Nagykanizsai Fúvószenekar
16.00 Tüttő János Nótaklub
16.30 Bogdán Norbert ének - gitár
17.00 A főzőverseny eredményhirdetése
17.30 Szabó Leslie koncert (Megasztár 1.)
18.15 Kanizsai Gólyalábasok és a hévízi
Musica Atiqua
19.00 Az autós bortúra eredményhirdetése
19.30 Chili Salsa bemutató és tánc
20.30 MobilMánia koncert
22.00 Tűzijáték a Kaposballoon
támogatásával
22.10 Tűzzsonglőr bemutató
Kísérő programok (10 órától):
􀁡 Dödölle és tájjellegű étkek országos
főzőversenye (kóstolás bonokért)
􀁡 Kézműves kirakodóvásár
􀁡 Borházak kínálata
􀁡 Dödölleház
􀁡 "Zalai betyárvilág ízei"
􀁡 Kerékrépás fagylaltkülönlegesség
􀁡 Városnéző kisbusz
􀁡 A HSMK hímző és szövő műhelyének, valamint
a Honvéd Kaszinó Fafaragó Körének
kézműves bemutatója (12-18 óráig)
􀁡 Pöttöm Kuckó - játszóház kicsiknek (10-18
óráig)
􀁡 Vabababa Társulat - Timi néni Bábszínháza:
A félig nyúzott bakkecske - bábelőadás (11 és
16 órakor)
􀁡 A Vöröskereszt szervezésében a HSMKban:
véradás, vérnyomás, vércukor és testzsírmérés
(15-19 óráig)
􀁡 Baranta és Íjászbemutató - NTE 1866 Egyesület
Íjász Szakosztálya. Vezető: Vörös András
(11-16 óráig)
Kiállítások a HSMK-ban mindkét napon
(11-19 óráig):
􀁡 Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál relikviái
2004-2010
􀁡 "Hagyományaink nyomában" - Kerekes
Endréné népi iparművész kiállítása
􀁡 "50 év a Kanizsa Fotóklubban" - Zágon
László fotókiállítása
Társrendezvények:
􀁡 Zalai Bor-tour a Kanizsai Autó- és Motor-
Sport Egyesület szervezésében (szeptember 3.
Deák tér)
􀁡 Országos Bridzs Verseny (szeptember 2-3.
Hotel Centrál)
􀁡 Vargha Ildikó: "Nagykanizsa és környéke
népi táplálkozása a 20. század derekán" könyvének
dedikálása (szeptember 2-3, Tourinform
sátor)
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
VIII. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál
A szervezők és résztvevők nevében
kijelenthetjük, hogy a rendezvény
sikeres volt, mind a gyermekek,
mind a felnőttek körében.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani:
a lelkes szervező csapatnak,
akik az előkészületektől a lebonyolításig
részt vettek a munkában,
valamint a támogatóknak,
mert nélkülük a rendezvény nem
jött volna létre.
Igyekeztünk olyan programokat
összeállítani, hogy minden korosztály
megtalálja a számára kedvezőt.
Reggel a VII. Rózsa kupa
kispályás focival vette kezdetét a
falunapi program, amelyre évrőlévre
többen neveznek. Az idén 19
csapat, köztük 2 női versengett
egymással. A kupát a ,, Palini
Facérok" csapata nyerte el. A
program a főzőverseny előkészületeivel
folytatódott, amelyre 13
csapat nevezett, finomabbnál-finomabb
ételekkel. Az eredményhirdetés
után a Palingl Pékség csapata
vehette át az első díjat. A közös
ételek elkészítésében a helyi
nyugdíjas klub jeleskedett, nagyon
finom dödöllét is készítettek.
Délután Cseresznyés Péter Polgármester
Úr ünnepélyes megnyitója
és Dr. Bogár Gáspár Káplán
Úr áldása után a színpadon kulturális
programok következtek.
Többek között fellépett a magyarszerdahelyi
Kéknefelejcs Nótaklub,
majd a helyi Nyugdíjas Klub Népdalköre.
Közben a
gyerekeket kézműves
foglalkozás, ugráló vár várta.
Színesítette a programot veterán autó
kiállítás, traktor bemutató.
Látványos volt a Tűzoltóság élő
bemutatója is. A bátrabbak
pónikocsizhattak, íjászkodhattak,
akik erősnek érezték magukat
rönkdobó és bálagurító versenyre
nevezhettek.
19 óra után következett a Falunap
sztárvendége, Aradszky László,
aki sikeres fellépésével megdobogtatta
minden korosztály szívét.
A rendezvény hajnalig tartó
szabadtéri bállal zárult, a zenét
Jimmy szolgáltatta.
A szervezők nevében:
Kuti László,
a Palini Futball Klub SE elnöke
Köszönet a palini falunap segítőinek
Kanizsa – 10 Értékrend 2011. szeptember 1.
A Kanizsai Dorottya Kórház
történetében az idei Semmelweis
Napon adtak át első alkalommal
Semmelweis Emlékérmet. A
bronzból készült emlékérem Kő
Pál Kossuth-díjas szobrászművész
alkotása. A kórház a kitüntetés
első ízben történő átadásával
évről-évre ismétlődő hagyományt
kíván teremteni. Semmelweis
Emlékéremmel jutalmazza
kiváló eredményt felmutató dolgozóját,
vagy a kórház működését
jelentősen segítő személyeket,
szervezeteket. A plakettet elsőként
Dr. Vizsy László részlegvezető
főorvos vehette át. Személyéhez
és szakmai tevékenységéhez
kötődik Nagykanizsán az érsebészeti
ellátás megszervezése.
Rendkívüli munkabírású, kiválóan
felkészült orvos, aki a perifériás
erek sebészetén elért eredményei
alapján országos elismertségre
tett szert.
– A megtiszteltetés nagyon jól
esett – jegyezte meg elöljáróban Dr.
Vizsy László főorvos. – Nyilván
nemcsak a szakmai ténykedésemnek
és a szigorúan vett orvoslásnak
szólt, hanem talán annak is, hogy az
ember huszonhét éve dolgozik
ugyanabban az intézményben, amit
azt hiszem, manapság egyre kevesebben
mondhatnak el magukról
Magyarországon. Konzervatív felfogású
vagyok, már a pályám elején
úgy terveztem, ha lehetőség
adódik rá, ott kezdem el a munkát,
ahol abba is fogom hagyni. Hála Istennek,
nem jött közbe semmi rendkívüli
esemény, ami miatt gyökeresen
változtatni kellett volna elgondolásomon.
Ahhoz, hogy gyakorlatilag
éjjel-nappal a hivatásomnak
élhettem, kellett egy család, egy
nyugodt családi háttér is. A feleségem
óvónő, két gyermekünk az ELTE-
re jár, egyik biológia szakra, a
másik a jogi pályát választotta.
Mindezek mellett nem a kötelező
szerénység mondatja velem, ha valami,
akkor a sebészet, az érsebészet,
és általában a manuális szakmák
– az általános sebészeti osztály,
a központi műtő, illetve az
aneszteziológiai szolgálat munkatársai
–, egy csapatmunkát igényelnek,
ahol ha úgy tetszik, a liftestől a
kórházigazgatóig mindenkire szükség
van. Az Általános Sebészeti
Osztály keretén belül működünk,
2002-től 2010-ig két szakorvossal.
Egy évvel ezelőtt egy kicsit roszszabb
helyzetbe kerültünk, mert
egyik kollégám egyéb okokból egy
másik kórházba ment dolgozni.
Hogy egyedül maradtam, az mégsem
így van egészen. Az elmúlt tizennyolc
évben sikerült olyan jó
szakmai-baráti kapcsolatot kialakítani
négy intézménnyel – a Zala
Megyei Kórházzal, a Budapesti Országos
Érsebészeti Intézettel, jelenlegi
nevén a Semmelweis Egyetem
Érsebészeti Klinikájával, a kaposvári
és a pécsi munkacsoporttal.
– Miért választotta élethivatásul
az orvosi pályát, ezen belül az érsebészetet?
– Zalalövőn laktam gyermekkoromban,
a nagybátyám ott volt
körzeti orvos, édesapám pedig biológia
szakos tanár az iskolában. Jó
eredményeket értem el a különböző
biológiai versenyeken, s valahogy
az ő példájuk révén vezetett
az út az orvosi pálya felé. Aztán,
hogy miért lettem érsebész, abban
jelentősen közrejátszott a zalaegerszegi
kórház központi műtőjében
eltöltött egy év még az egyetemi
tanulmányaim megkezdése
előtt. Műtőssegédként tizennyolc
évesen megtapasztalhattam, milyen
fantasztikus az érsebészet, s
emellett nagy hatással volt rám Dr.
Tarsoly László főorvos úr tevékenysége
is.
Dr. Vizsy László orvosi pályán
történő előremenetelét évszámok,
eredmények mutatják: 1978-ban
nyert felvételt a Pécsi Orvostudományi
Egyetem Általános Orvosi
Karára. 1984-ben szerezte meg az
orvosi diplomát, illetve a doktori
címet, majd munkába állt a Nagykanizsai
Kórház Általános Sebészeti
Osztályán, ahol megszakítás
nélkül jelenleg is dolgozik. 1988-
ban általános sebészetből, 1993-
ban érsebészetből tett szakvizsgát,
mely utóbbihoz a Zalaegerszegi
Megyei Kórházban, majd az Országos
Érsebészeti Intézetben töltött
két és fél évet. 2000-ben adjunktusi
kinevezést kapott, majd
megbízták az osztályon belül működő
Érsebészeti Részleg vezetésével.
Kezdettől fogva tagja a Magyar
Sebész Társaságnak, a Magyar
Angiológiai és Érsebészeti
Társaságnak. 2006-ban lett az
International Forum for Minisurgery
of Varicose Veins-nek a
tagja. Munkahelyén a Tudományos
Bizottság titkára és a Szakmai
Vezető Testület tagja. Számos
regionális, országos, illetve néhány
külföldi kongresszuson vett
részt, illetve előadást tartott. Több
tudományos közlemény szerzője,
néhánynak társszerzője. A 2001-
ben megjelent Atlas of
Cryosurgery című könyvben a
Cryophlebology című fejezetet ő
írta. Az Érbetegségek című folyóiratban
megjelent a-chronicus vénás
insuffitientia endoscopos műtétet
bemutató- dolgozatáért a folyóirat
szerkesztősége és a Magyar
Angiologiai és Érsebészeti Társaság
által alapított, „A legjobb publikációért”
járó díjat 2003-ban
Szegeden, az Angiologiai Napokon
vette át. Negyvenegy tudományos
fórumon vett részt előadóként,
társszerzőként, 2008-ban kinevezték
főorvosnak.
– Az érsebészeti tevékenységnek
igazából nem volt hagyománya
Nagykanizsán – tért vissza a
főorvos a kezdetekre. – A második
szakvizsgámat követően honosítottuk
meg az érsebészeti ellátást a
kórházban. Megszerveztük a járóbeteg-
ellátást és az általános sebészeti
osztály keretein belül az érbetegségben
szenvedők fekvőbeteg-,
illetve műtéti ellátását. Aműtéti eljárások
között bevezettünk olyanokat
is, amelyeket az országban
viszonylag kevés helyen végeznek.
Az érsebészet fejlődéséhez
Prof. Dr. Bátorfi József is hozzájárult
Kanizsára érkezésével, hiszen
budapesti kapcsolatai révén gyakorlati
segítséget kaptunk tizenöt
évvel ezelőtt az első nagyobb érműtéteknél.
– Beszélgetésünk során nem
hagyhattuk ki a kérdést: milyennek
mondható érrendszerünk állapota?
– Köztudott, hogy a szív- és érrendszeri
betegségek vezető helyen
szerepelnek a halálozási statisztikában,
és az is köztudott,
hogy az alsóvégtag amputációk
száma igazából nem csökken, hiába
fejlődik az érsebészet világszinten.
Nem tudjuk mi az oka annak,
ami miatt egy érszűkület konkrétan
kialakul, csak azok a tényezők
ismertek, amelyek a kialakulását
elősegíthetik. A fejlődés következő
foka igazából majd az lesz, ha a kiváltó
okot megtalálják. Egyelőre
még ott tartunk, hogy a hajlamosító
tényezőket ismerjük.
– Mi a következő terve, elgondolása?
– Az októberben megrendezésre
kerülő Budapesti Angiológiai Napok
című rendezvényre készülök
egy tudományos előadással.
Olvasóinknak elárulhatjuk: Dr.
Vizsy László főorvost még egy címmel
jutalmazták a kórház Semmelweis-
napi ünnepségén. A hivatalos
programot követően, a megjelentek
szavazata alapján a Mr. Kanizsai
Dorottya Kórház feliratú kék szalagot
érdemelte ki – és viselhette
ugyan udvarhölgyek társasága nélkül
–, néhány kollégájával együtt.
B.E.
Dr. Vizsy László főorvos kapta
az első Semmelweis Emlékérmet
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa – 2011. szeptember 1. Városháza 11
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden hónap első szerdáján 16 órától
17 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap első keddjén 17 órától 19 óráig a Zsigmondy-Széchenyi
Szakközépiskolában (Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.) 20/388-8259,
bcsaba@nagykanizsa.hu
Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Magyar u. 80-tól-164-ig (páros
oldal), Magyar utca (páratlan oldal) 83-tól-183-ig, Garay utca páros és páratlan
oldala, Kinizsi u. 100-as lakó-tömbház, Hársfa utca, Ifjúság utca, űrhajós utca
és Lámpagyári utca) önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap
I. szerdáján 16 órától a Pálma Vendéglőben (Magyar utca). Aznap 18 órától 20
óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a
palini új Általános Iskolában.
Bizzer András a 6. számú választókerület (Rózsa u. 14-től végig páros házszámok,
Rózsa u. 21-től végig páratlan házszámok, Kazanlak körút 1-től végig
páratlan házszámok, Kazanlak körút 2-12-ig páros házszámok, Munkás utca 1-
3-ig páratlan házszámok, Munkás utca 2-től végig páros házszámok, Munkás
5-től végig páratlan házszámok) önkormányzati képviselője fogadóórát tart
2011. szeptember 9-én (pénteken) 17 órakor a Hevesi Sándor Általános Iskolában.
Dénes Sándor a 12. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője
minden hónap második csütörtökén 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri
Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér
30.)
Dr. Etler Ottó önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2011. szeptember 5-
én 17 órától a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
Kovács János a 4. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap 1. hétfőjén 18 órától a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban.
Sajni József önkormányzati képviselő fogadóórát tart minden hónap 1. hétfőjén
16 órától 17 óráig a ligetvárosi óvodában, 17 órától 18 óráig a Vécsey Általános
Iskolában, 18 órától 19 óráig Miklósfán a Mindenki Házában.
sajni.jozsef@nagykanizsapmh.hu
Szőlősi Márta a 9. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap I. hétfőjén 17 órától a Zrínyi Miklós Általános Iskolában.
(Zrínyi M. u. 38.): 30/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@
hotmail.com.
Tóth Nándor önkormányzati képviselő fogadóórát tart szeptember 5-én hétfőn
17 órától Bajcsán a Kultúrházban, majd aznap 18 órától Kiskanizsán a volt
Nagyrác utcai iskola ebédlőjében.
Képviselői fogadóórák
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki Nagykanizsán
és kistérségében állandó lakhellyel rendelkezők, valamint a városból
elszármazottak részére a Kanizsai Antológia 12. számában való
megjelenésére.
Pályázat tárgya:
Irodalmi, művészeti, tudományos művek, valamint megjelenő versek, prózák,
grafikák.
Pályázati feltételek:
Egy pályázó több pályázatot is beadhat, maximum 6 db A/4-es oldal (70 leütés,
45 sor 12-es betűnagyság, palatino linotype betűtípussal) terjedelemben.
A kéziratokat kinyomtatva, valamint merevlemezen vagy CD-n kell benyújtani
az alábbi címre: Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály Halmos
Csaba koordinátor Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
A beérkezett pályaművek bírálatát szakmai bizottság végzi. Kéziratot nem
őrzünk meg, nem küldünk vissza, másodközlésre nem vállalkozunk.
A sikeres pályamunkák a Kanizsai Antológia 12-es számában - karácsonyi
ünnepek előtt - jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem, csak tiszteletpéldányokban
részesülnek.
Apályázat beadásának határideje: 2011. szeptember 30. (péntek) 13.00 óráig
Kanizsa Antológia 12.
hirdetés
A 8. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál rendezvényei miatt az alábbi
közlekedési változásra kell számítani:
Szeptember 1-én reggel 8 órától szeptember 4-én 12 óráig, lezárásra kerül a
HSMK melletti parkoló, szeptember 3-án 10 és 10,30 óra között a szüreti felvonulás
ideje alatt az autóbuszok közlekedése az alábbiak szerint változik: Balatoni,
Teleki út irányából:... Huszti tér körforgalom - Rozgonyi u (megállóval)
- Dél Zalai Áruház megálló... Király utca irányából:... Dél Zalai Áruház megálló
- Ady u. (1.sz .posta megálló) - Kisfaludy u. - Kórház úti megálló - Teleki,
Kórház úti körforgalom. A járatok nem érintik az Eötvös téri, Deák téri megállóhelyeket.
Előre is köszönjük az útazóközönség megértését.
Forgalomkorlátozás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlését 2011. szeptember 15-én
(csütörtök) 17 órára közmeghallgatás céljából összehívom.
Az ülés helye: Medgyaszay Ház (Nagykanizsa, Sugár u. 5.)
Cseresnyés Péter
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere
Közmeghallgatás
Múlt héten nyílt meg Ludvig
Dániel képzőművész kiállítása
Kendlimajorban. Az időzítés
akár szimbolikus is lehet, hiszen
Dániel éppen aznap lett 30 éves.
A fiatal művész mérföldkőhöz érkezett
azon az úton, melynek első jelentős
állomása az az önálló kiállítás,
amely 2004-ben nyílt meg a Trend Art
Galériában. Adebütáló ifjú akkor már
több éve, nemzetközi művésztelepeken
kezdte kialakítani önálló stílusát.
Ludvig Dániel művészetét a festőművész
édesapja által képviselt organikus
világkép jellemzi, de formavilága,
témaválasztása eltérő, egyéni.
Korai képei mindennapi félelmeinkkel,
szorongásainkkal, örömeinkkel,
vonzódásainkkal, vágyainkkal és kötődéseinkkel
szembesítenek. Alkotásainak
nincs címe, hiszen már az is
egyfajta orientációt sugallna, megkönnyítve
ezzel a szemlélő dolgát.
Az idő, a pillanat kivetített lenyomatai
ezek a képek, amelyekre jó ránézni.
Azt nem tudjuk, hogy mi a titkuk
és azt sem, hogy miként válnak ezek
az alkotások generációk számára közös
élménnyé Nagykanizsától Szingapurig,
Helsinkitől Zaragozáig. A
kiállítás 2004-től napjainkig keresztmetszetét
adja Ludvig Dániel művészi
útkeresésének.
Wilheim Gábor e gondolatok jegyében
nyitotta meg a kiállítást és
hogy igazán emlékezetessé tegye
azt, arra kérte az egybegyűlteket,
hogy mindenki egy-egy mondattal
ajándékozza meg a fiatal művészt.
Ez aztán kellemes perceket és vidámságot
csalt a kissé megilletődött
művész arcára. A köszöntések
után aztán mindenki elmerülhetett
abban az ősi szimbolikát idéző világban,
ahol állandó deja vu keríti
hatalmába. A tárgy és árnyéka, a
látható és a képzelt világ. A nonfiguratív
ábrázolásmód mellett, figurális
kompozíciókkal és csendéletekkel
is találkozhat a látogató.
Dániel új kifejezésmódját jelenítik
meg azok a térplasztikák, amelyek
képeinek világát emelik ki a síkból,
és helyezik át a térbe. Érdekes
kísérletek ezek, a pontok és ellenpontok
megjelenítésére, az organikus
világ újrafogalmazására, ahol
titkokat, üzeneteket rejtenek a kőbe
vésett ujjak és szemek.
H.Gy.
Kanizsa 12 – Színes 2011. szeptember 1.
A pillanat kivetített lenyomatai
Ha nem is túl elegáns, a szerző
azért annyit hadd jegyezzen meg akkori
személyes élményeiről, hogy a
legifjabbik Ferenc, Fecó az „arcok
könyvén” megjegyezte: „Holnap reggel
nyolc körül derül ki, sikerült-e elhódítanunk
a megye legjobb fagyizója
címet. Ha igen, küldök sms-t…”
Elég sokáig hallgatott a telefon…
Aztán egyszer csak felszállt a
füst (no, ezúttal nem a kiskanizsai
kertek alján…), hogy a megyei napilap
által meghirdetett „A megye
legjobb fagyizója” címet a Homokkomáromi
utca elején pompázó
Puncs Fagyizó zsebelte be.
Horváth Feri, vagy inkább hívjuk
így, „a” Mákos Feri napokkal
korábban, na meg napokkal később
is igencsak nyúzott állapotban volt:
– Biztos a fáradtságba belejátszott
az is, hogy az ember fejében
azért csak ott van, mi lesz az eredmény
egy ilyen megmérettetésen –
mondta egy nagy sóhaj kíséretében
Feri. – Viszont ez a rengeteg pozitív
visszajelzés, a felénk, egyben munkánk
iránt áradó szeretet engem is
megdöbbenéssel töltött el. Az első
hely arra is bizonyíték, hogy kedves
vendégeink szavaztak is a fagyizás
mellett, ami végett roppant hálásak
is lehetünk számukra. Mindez egyben
visszajelzés is arra vonatkozóan,
hogy amit tiszta szívből készít
családunk és munkatársaink, azt
értékelik az emberek, amikor betérnek
fagyizónkba.
Hát, igen, az a fagyizó, melyet
még tán a nagy hírű taljánföldiek is
elfogadnának bárhol, olasz alapokkal
is rendelkezik. Ez így igaz, lévén
1985-öt írtak, amikor a ma már
retro-hangulatnak beállított miliőben
megnyitotta szó szerint autóbejárati
kapuit a hely, az udvar közepén
egy csocsóasztallal – mely
mellett (a feliratozások alapján) az
ember Torinóban is érezhette magát,
hiszen a bábuk a Juventus és az
AS Roma színeiben pompáztak. A
labda ugyan sokszor kipattant a
kiskanizsai mini Vittorio Pozzo
Stadio Communaléból, de nem csupán
a pici gömb, hanem az idők folyamán
emberek tízezrei is koptatták
a fagyizó (akkor még) betonját…
Mely mára egykori vonalai mellett
a mai kor eleganciáját is magán
viseli. S várja legalább ugyanolyan
nagy szeretettel a továbbiakban
is a vendégeket, akik a fagylaltozás
örömei mellett akár egy
helyi kis futballmúzeum élményeivel
is gazdagodhatnak. Elnyert titulusa
alapján mostantól már a megye
legjobb fagyizójában…
P.L.
A torinói stadiontól a „nyerő” smsig
Mozgalmas hét volt a kiskanizsai Horváth-család életében az egyik
közelmúltbeli, hiszen amik életükben fontos szerepet játszanak, azok kapcsán
csak úgy sorjáztak a történések: lemondott például Prukner László
a Fradinál, megyei első osztályú lett ismét a Kiskanizsai Sáskák futballcsapata,
no meg egyik este bőszen ment a férfitagok közötti zrikálás, hogy
a Real vagy a Barcelona nyeri-e a spanyol Szuper Kupa-döntőt.
A Zalaegerszegi Megyei Baleset-
megelőzési Bizottság és a
Nagykanizsai Városi Balesetmegelőzési
Bizottság szervezésében
került megrendezésre városunkban
az a járőr-gépkocsivezetők
számára kiírt verseny,
melyen a résztvevők elméleti és
gyakorlati feladatok terén adtak
számot tudásukról.
Nagykanizsán a valamennyi
zalai rendőrkapitányság versenyzőjét
felölelő mezőnyben az elméleti
(KRESZ és szakmai ismeretek)
és gyakorlati (vezetési rutin)
részben is külön győztest hirdettek,
s a kettő összesítése alapján
került ki a legügyesebb induló.
A rutint Lenner Béla főtörzsőrmester
(Lenti) teljesítette a
legjobban, míg az elméleti oldalon
Németh Tibor főtörzsőrmester
(Nagykanizsa), Szekeres
Szabolcs törzszászlós (Nagykanizsa),
Csóbor Lajos főtörzsőrmester
(Lenti) sorrend alakult
ki. Végül aki ősszel az országos
döntőben Kaposváron képviselheti
a zalai színeket, az összesítések
alapján Németh Tibor lett.
P.L.
Irány a kaposvári
országos
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. szeptember 1.
Horoszkóp
Hogyha nem zárkózik el a lehetőségektől,
izgalmas kalandokban vehet részt
ezen a héten. Ha ön is úgy akarja, és lesz
hozzá bátorsága, új fejezet kezdődhet el
a magánéletében.
Hamarosan jelentős változások érhetik önt is
a környezetében. Ne siettesse az eseményeket,
csak hagyja, hogy a dolgok maguktól
megoldódjanak. Tegye túl magát a régmúlt
bajain, és építgesse inkább a jövőjét.
Törekedjen belső egyensúlyának megteremtésére,
és legyen elnézőbb a párjával szemben.
Az is elképzelhető, hogy túlzott elvárásai
vannak vele szemben. Néha engedje szabadjára
a vágyait, de legyen óvatos.
Lehetőleg kerülje el a vitákat, az összeütközést a
környezetében. Ne hagyja, hogy a párja sebet ejtsen
eddigi kiegyensúlyozott kapcsolatukon a sorozatos
titkolózásával. Türelmesen mondja el neki a
vágyait, és idézzék fel együtt a régi szép időket.
Szánjanak az eddigieknél sokkal több időt egymásra
a kedvesével. Asok munka ellenére szervezzék
meg úgy a napjaikat, hogy a hétvége
stresszmentesen teljen el. Ha egyeztetik egymással
elképzeléseiket, ez sikerülni fog.
Izgalmas dolgok várnak önre ezen a héten.
Párjának köszönhetően váratlan, örömteli
pillanatoknak is részese lehet. Akár egy
nyárvégi kellemes kirándulásba is bekapcsolódhatnak
barátaik társaságában.
Továbbra is keményen küzd céljai eléréséért. Jót
tett egészségének a hosszú nyári szabadság. Ez
a hónap még tovább növeli a vitalitását, vállalkozó
szellemét. A hétvégére tervezzen be egy
kis lazítást, recept cserét a dödölle fesztiválon.
A szerelem körül kalandoznak gondolatai
ezekben a napokban. Csak árthat a kapcsolatuknak,
ha féltékenykedésével folyamatosan
gyötri önmagát, és rosszkedvét óhatatlanul
átsugározza a környezetében élőkre.
Szinte tombol önben az energia, idegesíti a semmittevés.
Értékelje át a párkapcsolatát, mert kedvese
már a családalapításon gondolkodik, s ezt valószínű
ön észre sem vette eddig. Hétvégi kikapcsolódásként
látogassák meg a dödölle fesztivált.
A kitartásával sem ön, sem a családja nincs
megelégedve. Ha anyagi helyzete megengedi,
töltsön el egy hosszú hétvégét valamelyik
közeli gyógyfürdőben. Feladatait tegye
félre, most ne birkózzon megoldásukkal.
Ne vállaljon el túl sok feladatot a munkahelyén.
Az otthoni teendők elvégzésére is kell, hogy maradjon
energiája. Legyen bizalmasabb ismerőseivel,
és keresse szabadidejében a barátságukat.
Hívja el például őket a dödölle fesztiválra.
Párkapcsolatában váratlan élményekre számíthat a
héten. Bár ön kissé ellustult az utóbbi időben, a jó
hír felrázza egyhangú hétköznapjaikat. Ha új barátokra,
netán egy új dödöllereceptre szeretnének lelni,
keressék fel hétvégén a dödölle fesztivált.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
INGATLAN TÁRS
VEGYES
JÁRMű
Nk-án belvároshoz közeli 44 m2-es,
másfél szobás, földszinti, gázas, felújított
önkormányzati lakásomat elcserélném
belvárosi, egyszobás, gázas önkormányzatira.
Érd.: 0630/958-7390 (7420K)
Fiat Uno 1000 cm3, 1995-ös, másfél
év műszakival, kifogástalan állapotban
eladó. Érd.: 0693/320-019,
0620/358-5121 (7430K)
Fa nyílászárók, zsalugáterek:
www.ablakolcson.hu. Tel.: 0630/214-
4150 (7411K)
Televíziók, LCD monitorok, videók,
DVD-k és távirányítók javítása.
Balaskó István, Nagykanizsa, Ady E.
u. 11. Tel.: 0630/597-1530 (7426K)
Különóra Nagykanizsán! Főiskolásoknak,
egyetemistáknak vizsgára
felkészítés. Matematika, analízis,
valószínűségszámítás, statisztika,
közgazdasági tárgyak. Középiskolásoknak
dolgozatra, érettségire felkészítés.
Tel.: 0630/668-6307 (7427K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat,
használati tárgyakat és
teljes hagyatékot. Érd.: 0620/555-
3014 (7362K)
Megbízható 45 éves nő, kisgyermekgondozó-
nevelő végzettséggel,
festő és kreatív tapasztalattal gyermekfelügyeletet
vállal. Tel.:
0630/320-0044 (7428K)
59/158/61 elvált hölgy olyan társat
keres, akinek káros szenvedélye nincs.
Pontos címet és leveleket a Kanizsa
Hetilap Szerkesztőségébe, (vagy Pf.:
154) „Várlak” jeligére kérek. (7429K)
60/178/75 szőke, kék szemű, sportos,
elvált, káros szenvedélyektől mentes,
angolul és németül beszélő, négyszeres
profi karate világbajnok (jelenleg
edző) férfi keresi 40-50 év közötti,
arányos testalkatú, csinos, független
nagykanizsai hölgyet tartós kapcsolatra.
Leveleket „Szerelem” jeligére
(8801, Nagykanizsa 1 - postán maradó
címzéssel) kérem, vagy hívjon 18-20
óráig a 0693-311-214-es telefonszámon.
(7431K)
Kanizsa – Sport/14 Apró 2011. szeptember 1.
A Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Nagykanizsai
Kirendeltség és Szolgáltató Központ az alábbi állásokban kínál
munkalehetőséget:
habszabász középfokú megegyezés szerint
művezető csatornaépítésnél felsőfokú 150 000-200 000 Ft
pályakezdő villanyszerelő középfokú 94 000 Ft
mezőgazdasági telepvezető szakirányú megegyezés szerint
hús- és hentesáru eladó szakirányú 95 000-105 000Ft
bolti pénztáros szakirányú megegyezés szerint
mérlegképes könyvelő (Csurgó) szakirányú megegyezés szerint
CNC marós szakirányú megegyezés szerint
AWI hegesztő szakirányú megegyezés szerint
autószerelő szakirányú 120 000Ft
szerkezetlakatos - CO hegesztő szakirányú megegyezés szerint
asztalos szakirányú 140 000 Ft
resortfelelős
(kereskedelmi végzettség) szakirányú megegyezés szerint
kárpitos szakirányú megegyezés szerint
8800 Nagykanizsa, Fő út 24. 93/310-327/102
VOKSH Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
TANFOLYAM INDUL
2011.09.07-én 16 órakor
személyautó, motor
és segédmotor
2011.09.08-án 16 órakor
C, D, C+E
2011.09.12-én 16 órakor
gépkezelő/targonca, emelőgép,
földmunkagép kategóriákban
􀂊 Részletfizetés
􀂊 Diákkedvezmény
􀂊 Ingyenes
tankönyvkölcsönzés
Nagykanizsai TE 1866-Horváth
Méh – Szombathelyi Haladás II 1-1
(0-0)
NB III Bakony csoport labdarúgó-mérkőzés,
2. forduló. Nagykanizsa, 200 néző.
Vezette: Péter G. (Mogyorósi, Németh I.).
G.: Cs. Horváth G. (85.); Czafit (54.).
NTE 1866: Freischmid - Boros Z.,
Pozsgai, Cserfő L., Szép D. (Rákhely,
46.) - Ujvári, Nagy T., Rácz Sz., Budai
L. (Béli M., 71.) - Cs. Horváth G., Luiz
Fernando (Szőke Á., 60.). Vezetőedző:
Koller Zoltán.
Mind a pályán, mind a lelátón egykori
sokszoros válogatott érkezett a
Haladás II-vel, hiszen Molnár Balázs
szűrőként a zöld gyepen, míg Illés Béla
klubelöljáróként a széksorok között
erősítette a szombathelyiek szekcióját.
Mindezektől függetlenül a kanizsaiak
stílusos játékkal rukkoltak elő, s
igyekeztek az ellenfél térfelén tartani a
labdát. Különösen Nagy Tamás villogott,
aki távolról többször is ígéretesen
próbálkozott, de a "kis" Hali ellencsapásaira
azért vigyáznia kellett a hazaiak
hátsó alakzatának.
A második félidőben a vendégek
jóval célirányosabb futballal rukkoltak
elő, s ugyan Nagy T. előbb kihagyta a
kihagyhatatlant, az 54. percben Czafit
Richárd egyéni akciója után a vezetést
már a szombathelyiek szerezték meg
(0-1). Az NTE aztán sorra húzta meg a
jobb oldalt és rúghatta szögleteit, de
kísérleteik csak nem akartak gólszerzési
lehetőségekkel kecsegtetni. A
kezdeményezést a Haladásnak átadó
Nagykanizsa idővel Béli Milán révén
kétszer is próbára tette a látogatók védelmét.
Aztán mire ezt leírtuk, már érkezett
is a menetrendszerű "entée-s"
sarokrúgás a 85. percben és a berobbanó
Cs. Horváth Gábor az ötös vonaláról
a kapu jobb oldalába csúsztatott (1-
1). Az eredmény ezt követően már
nem változott, így a kanizsaiak második
döntetlenjüket szerezték a Bakony
csoportban.
Koller Zoltán: „A csoport egyik legjobb
csapata ellen nagyon jó mérkőzést
játszottunk. Több helyzetet dolgoztunk
ki, úgy érzem közelebb álltunk a győzelemhez,
ennek ellenére elégedett vagyok
csapatom teljesítményével.”
Nem túl sikeres hétvégén vannak túl
a kanizsai, megyei osztályokban szereplő
labdarúgó-együttesek, hiszen a
Bagola kivételével nem termett babér
számukra a legutóbbi játéknapon. A
Kiskanizsa hajtós mérkőzésen kapott
ki viszonylag simán ismét egy élcsapattól
míg a Palin – Újudvar találkozó
komoly közösségi oldalas szurkolást is
hozott a vasárnap folyamán…
Megyei I. osztály: Evo-Komplex
Egervári TE (8.) – Miklósfa SE (15.)
1-0. Kiskanizsai Sáskák (16.) – Let''s
do it Technoroll Teskánd (1.) 0-3.
Megyei II. osztály, Déli csoport: Felsőrajk
SE (12.) – Nagykanizsa-Bagola
VSE (4.) 1-4. Bagolai g.: Popovics L.
(2), Kovács K., Lovkó.
Megyei III. osztály, Déli csoport I.:
Palini FC (4.) – Újudvar SE (1.) 0-1.
Megyei III. osztály, Déli csoport II:
Molnári SE (7.) – Bajcsa SE (10.) 3-2.
Bajcsai g.: Lovretics (2).
Női NB II: Nagykanizsai TE 1866
(6.) – Ferencvárosi TC (5.) 1-2. Kanizsai
g.: Hozlár.
P.L.
Egy pont a hazai debütáláson
Az elmúlt hét végén a nagykanizsai
lőtéren került megrendezésre
a Nagykanizsai Polgári Sportlövész
Egylet és a Zala Megyei
Sportlövő Szövetség által szervezett
Kanizsa Kupa és egyben megyebajnokság.
Robbanófegyverekkel
– különböző pisztoly és
puskás számokban – neveztek
sportolók, s nem csupán megyénkből.
A verseny a szeptemberi országos
bajnokság előtti utolsó zalai
megmérettetés volt.
Eredmények, az egyes kategóriák
első helyezettjei. Sportpisztoly
20 lövés: őrfi Péter (PLE Szombathely)
194 kör. Központi gyújtású
pisztoly 20 lövés: Ruzsin Pál
(PLE Zalaegerszeg) 184. Szabadpisztoly
20 lövés: Bognár Tamás
(PLE Zalaegerszeg) 169. Nyílt
irányzékú kispuska 30 lövés – férfiak:
1. Obermaier Nándor (PSLE
Nagykanizsa) 267. Nők: Pölöskeiné
Hertelendi Erika (PSLE
Nagykanizsa) 229. Standard puska
30 lövés: 1. Harsányi Bálint
(PSLE Nagykanizsa) 284.
Sportlövő győztesek
Zalából és Vasból
LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS egy alkalommal, 15 szóig 600 Ft (folyamatos
megjelentetés esetén, másodiktól 300 Ft). VÁLLALKOZÓI APRÓHIRDETÉSegy
alkalommal, 15 szóig 1200 Ft (folyamatos megjelentetés esetén másodiktól 600 Ft).
Kanizsa – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. szeptember 1.
Az A.J.K.A. küzdősport-szövetség
edzőtáborát tartották Balatonfenyvesen,
ahová az ország valamennyi
pontjáról érkeztek karatetanítók
és a sportágat űzők. Köztük
a nagykanizsai Sensei Sáfár
Shotokan Karate Shotokan-Do SE
tanítói is, akik a majd 200 fős csoportnak
tarthattak foglalkozásokat.
Az edzőtábor egyben vizsgahelyszín
is volt azok számára, akik
arról adhattak számot, hogy a formagyakorlat
(kata) miként kapcsolódik
a küzdelem-ághoz (kumite).
Összesen nyolcan vizsgáztak fekete
övre (1 vagy 2 danra).
Az országos tábort 13. éve rendezik
meg, s az ajkai sportegyesület
hozta tető alá, az összejövetel
ideje alatt napi két edzéssel tökéletesíthették
karate-tudásukat a
résztvevők.
P.L.
Fenyvesi táborban voltak a karatésok
Régi-új szakvezető, Kovács
Nándor ül a kispadon a Kanizsa
KK-DKG East férfi kosárlabda
NB I B-s együttesénél az elkövetkezendő
szezonban, illetve régiúj
arc is játszik majd a pályán,
hiszen Bausz Kornél visszatért a
csapathoz.
Bausz 2002-től Földesi Attila
edzősködése idején már megfordult
az egyesületnél és 2004-ig kosarazott
Nagykanizsán a SMAFC-ból
érkezve. A KKK-DKG East akkor
nem/sem szerepelt rosszul, vagyis
érkezése akár jó ómennek is tekinthető
a jövőre nézve… Mellette az
érkezők B-betűs szekcióját erősíti a
bedobó Beák Gábor, valamint az
irányító Bus Milán (mindketten a
TF-Hegyvidék csapatából).
Amúlt hét végén a győri Fémker
Kupán szerepelt a Kanizsa KKDKG
East NB I B-s kosárlabdacsapata,
ahol három másik együttes
társaságában mérkőzött a tornán.
Kovács Nándor legénysége elsőként
az Elite Basket Törökbálinttal
játszott, s 84-79-re győzve
jutott a fináléba, melynek keretében
a házigazda Győrszol-SZESE
gárdájával meccselhetett.
A hazaiak elleni találkozó nagy
izgalmakat hozott, a rendes játékidő
pedig 80-80-as döntetlent. A
ráadás a vendéglátóknak sikerült
jobban és végül a 89-88-as végeredmény
az ő tornagyőzelmüket
jelentette.
A kupa legértékesebb játékosának
a KKK-ban egyelőre
még mindig próbázó amerikai
Marcus Nealt választották. A
26 esztendős játékos a macedón
ligából mintegy két hete
érkezett, s 196 centiméteres
magasságával bedobó posztján
lehetne leginkább hasznára
csapatának.
P.L.
Nagyszerű kanizsai sikerekkel
ért véget az ultrafutó 100 kilométeres
országos bajnokság, melyet
Zalaegerszegen rendeztek.
A mezőny este nyolc órakor
kezdte meg a körözést a számviteli
főiskola udvarán kialakított 8-as
alakú pályán, mely először szokatlannak
tűnhet, de a zalai megyeszékhelyen
hagyománynak számít
ebben az időpontban futni a „százast”.
A versenyt rendező Aszfaltszaggatók
egyesülete amúgy remek körülményeket
teremtett a futók számára,
akik rendületlenül rótták köreiket
a hosszú éjszakában.
A hölgyek mezőnyében a Kanizsa
Futóklub versenyzője Lubics
Szilvia 9 óra 3 perces eredménnyel
aranyérmet szerzett, míg Vajda
Anita (szintén Kanizsa Futóklub)
második lett, ideje 10:53 volt.
A férfiaknál a Bogár János
(8:24), Mózsik József (8:40), Lakatos
Roland (9:13) volt a dobogósok
sorrendje. A bajnokság betétszámaként,
éjfélkor rajtoló maratoni
verseny is kanizsai sikert hozott:
Kovács Balázs győzött, míg
Lubics György 3. lett.
A 100 kilométert 4 fős váltóban
is lehetett teljesíteni, Gadányi Bálint
zalaegerszegi futótársaival
csapatot alkotva 3. lett, míg a további
kanizsaiak közül Tóth Nikolett
és Sznopek József párban
teljesítette a távot.
P.L.
Nagy várakozással az idény előtt
Lubics országos
bajnok, Vajda második
Nyáron is zajlott az élet a kanizsai
asztaliteniszezőknél, így többek
között augusztus folyamán
rendezte a Bolyai-iskolában a
Tompa Ingatlanforgalmi Kft. –
Kanizsa Sörgyár SE és a Zala Megyei
Asztalitenisz Szövetség a
TIK-TAK Service Kupát, nemzetközi
felkészülési versenyt, mely
egyben Baranyai Lajos Emlékverseny
is volt.
Ezzel az eseménnyel emlékeztek
Baranyai Lajosra, aki hosszú
ideig a Zala Megyei Asztalitenisz
Szövetség elnöke, a Nagykanizsai
Városi Asztalitenisz Szövetség elnökhelyettese,
a nagykanizsai vasutas
asztalitenisz szakosztály vezetője,
intézője és edzője volt. Az
ő nevéhez fűződik Nagykanizsán a
női asztalitenisz megteremtése,
melyből később az első osztályú
bútorgyári csapat fejlődött ki. Baranyai
Lajos volt játékosai, tanítványai,
játékostársai és a gyermekei
is megtisztelték a versenyt. A
kanizsaiaktól Tánczos Dominika
és Szerdahelyi Péter volt igazán
elemében, hiszen több elsőséget is
gyűjtöttek a tornán.
Az őszbe fordulva sincs leállás,
hiszen a Kanizsa Sörgyár SE női
extraligás együttese már kezdi is
szereplését a bajnokságban. Az
előző idényben végül nyolcadik
helyen végzett csapat vasárnap 11
órától a Budaörsi SC asztaliteniszezőit
fogadja a Bolyai-iskolában.
P.L.
Emlékverseny után már
itt az Extraliga
􀂊 A sorsolása sem volt kedvező.
Egyed Zsanett, a szombathelyi ifjúsági/
kadet birkózó világbajnokságon
a szabadfogású 46 kg-ban gyorsan
szereplése végére ért a múlt pénteki
versenynapon, hiszen rögtön az
első mérkőzésén vereséget szenvedve
búcsúzott a további küzdelmektől.
AKanizsa Birkózó SE sportolója
a szerdai nap mérlegelése után
kapta kézhez a sorsolást, ami nem
volt kimondottan kedvező a számára,
hiszen elsőként rögtön az Ebezüstérmes
„jutott” számára ellenfélnek.
Nos, az ukrántól kikapott, de
mivel a volt szovjet tag-köztársaságbeli
vereséget szenvedett egy másik
hasonló „állású”, konkrétabban
moldáv birkózótól, Zsanett így nem
is tudott az ágán visszamérkőzni, s
kiesett a további versenyből.
􀂊 Dara Roland harmadikként
zárt kanizsai színekben. A nagykanizsai
negyedik állomás után a
gersekaráti Sárvíz-tavon rendezték a
hazai jet-ski bajnokság ötödik, utolsó
fordulóját, melyen a KAMSE is
képviseltette magát. Népes nemzetközi
mezőny várta a kategóriák rajtjait
a jet-skisek számára felettébb érdekes
sajátosságokkal rendelkező
helyszínen. A hullámveréssel végig
küzdeniük kellett a versenyzőknek,
természetesen a kanizsai Dara Rolandnak
(Sea-Doo Bombardier RXT
géppel) is, aki mind az F2 offshoreban
(30 perc + 1 körös táv), mind az
F2 zártpályáson negyedik helyezést
csípett el, s ezzel mindkét esetben
összesítésben a bajnokság harmadik
helyén végzett.
Kanizsa 16 – Színes 2011. szeptember 1.
A Szabadics Zrt. 14,8 millió forint uniós támogatást nyert a
„Telephelyfejlesztés" című pályázati kiíráson. A 37 millió forintos
összköltségvetést meghaladó beruházással nemcsak
kapacitásnövekedést érnek el, hanem új munkahelyeket is
teremtenek.
SAJTÓKÖZLEMÉNY
Telephely bővítés és korszerűsítés a
Szabadics Zrt. zalakomári telephelyén
2011/augusztus/31
A Szabadics Zrt. beruházásában uniós forrás bevonásával telephelyfejlesztés valósul
meg Zalakomárban. A cég dinamikus fejlődése megköveteli a mélyépítési
munkák kivitelezésében használt gépállomány folyamatos fejlesztését, bővítését,
ennek háttérbázisát biztosítja a zalakomári telephelyük. A jelenleg lakatos, valamint
gépjárműszerelő műhely mai igényeknek nem megfelelő része lebontásra kerül, és
helyére egy 211 m2-es új gumiszerelő és magasnyomású mosó műhely épül,
szervesen kapcsolódva a régi épülethez. A csarnokméret növekedése elősegíti a
funkcióbővítést, a korszerűsítés a fenntartási költségek csökkentését; a gépek
műszaki állapotának gyors, hatékony biztosítása pedig azok állásidejének
csökkentését jelenti. A beruházást várhatóan az ősszel befejezik. A beruházással
134 munkahelyet tudnak megtartani és további 3 újat létrehozni.
A cégről és a fejlesztésekről bővebb információt a www.szabadics.hu oldalon
olvashatnak.
Szabadics Zrt.
8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.
Tel.: 93/541-931
Email: konkoly.zita@szabadics.hu
XXIII. évfolyam 29. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2011. szeptember 8. Kanizsa Garantálom a legalacsonyabb beruházási
költségek elérését a kivitelezők
megversenyeztetésével. Szigorú pályáztatás,
beruházás-lebonyolítás, építési
műszaki ellenőrzés. Épületenergetikai
tanúsítás. Felelős műszaki vezetés.
Balassa Béla építész vezető tervező
30/9019013, balassabela@chello.hu
Szeretne rengeteg pénzt
megtakarítani házépítése,
lakásfelújítása során?
Az iskolák vezetői szintű öszszevonása
után lezajlottak az
idei tanévnyitó ünnepségek. Az
alábbiakban Bene Csabának, a
Nagykanizsai Műszaki Szakképző
Iskola és Kollégium főigazgatójának
beszédét olvashatják.
Tisztelt Szülők, Kedves Diákok,
Kollégák!
Szeretettel köszöntök minden
megjelentet a Nagykanizsai Műszaki
Szakképző Iskola és Kollégium
első, ezen belül a Zsigmondy
– Széchenyi tagintézmény
12. tanévnyitó ünnepélyén.
Különleges alkalom ez a mai,
hiszen diákok, szülők, a mai napon
szembesülnek közvetlenül azokkal
a változásokkal, amelyek 2011. augusztus
elsejétől léptek életbe iskolánkban,
és még három középiskolában,
valamint négy általános
iskolában, Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Közgyűlésének korábbi
döntése következtében.
Ennek megfelelően a Nagykanizsai
Műszaki Szakképző Iskola és
Kollégium kettő tagintézménynyel,
a Zsigmondy – Széchenyi,
valamint a Cserháti tagintézménynyel
fogja kiszolgálni a felsőfokú
oktatás, a város és környéke, a régió
iparának szakember igényét.
Nagy tisztelettel köszöntöm, és
szeretném bemutatni az iskolavezetés
tagjait:
A Zsigmondy – Széchenyi tagintézmény
vezetője Laukó Emőke
kolléganő, tagintézmény vezető
helyettes Hajas Zoltán kolléga,
gyakorlati oktatás vezető helyettesi
feladatokat lát el Patonai Katalin
kolléganő, Erdődi Tamás, és
Radics Tamás kollégák.
Az iskolánkban működő esti tagozat
vezetője, Suhai Zsolt kollégánk az önkormányzatnál
szolgálja tovább az oktatásügyet,
a tagozatvezetői feladatokkal
Szele Imre kollégámat bíztam meg.
(folytatás a 2. oldalon)
Tanévet
nyitottunk
(folytatás a címlapról)
A Nagykanizsai Műszaki Szakképző
Iskola és Kollégium Főigazgató
helyettese Anda Zoltán kollégám,
a gyakorlati oktatás vezetői feladatokat
Borbás Sándor kollégám, a
Cserháti tagintézmény tanára látja el.
A megbízásokhoz gratulálok,
munkájukhoz sok sikert kívánok.
Kedves Diákok!
A világban, országunkban, és itt
az iskolában zajló állandó változások
közepette szeretném felhívni a
figyelmeteket néhány általam fontosnak
tartott tényre, amelyek
nagyban befolyásolhatják már ebben
a tanévben közös munkánkat.
Csak a becsülettel elvégzett munkával
lehet érvényesülni az életben, a
társadalomban és itt az iskolában is.
ATi munkátok itt az iskolában a tanulás.
Itt, és most dől el, hogy életetek
során milyen minőségű életet
tudtok biztosítani saját magatoknak,
családotoknak, gyermekeiteknek.
Végezze hát mindenki saját
képességeihez mérten a legjobb
szinten a munkáját. Tanúsítsatok
szabálykövető magatartást, tartsátok
be a házirendben leírt, általatok
is elfogadott szabályokat.
Itt egy fontos törvényi változásra
kell felhívom a figyelmet. 2012.
január elsejétől Magyarországon is
tilos lesz minden közintézményben
a dohányzás. Ennek jegyében
2011. szeptember elsejétől a Nagykanizsai
Műszaki Szakképző Iskola
és Kollégium teljes területén tilos
lesz a dohányzás!
Nagy tisztelettel kérek minden
érintettet, hogy szíveskedjenek betartani
ezt a szabályt, hiszen egyik
legfontosabb értékünk, az egészségünk,
vigyázzunk hát rá!
Kedves Diákok!
A korábban felsorolt személyi
változások mellett nyugdíjba vonultak
Girgásné Kaszás Judit kolléganő,
Császár Béla, Cseke István,
és Kovács László kollégáink. Munkájukkal
hosszú éveken keresztül
öregbítették iskolánk, és az előd iskolák
hírnevét. Családjuk körében
eltöltött, boldog nyugdíjas éveket
kívánok nekik. Ugyancsak nem
kezdik el velünk a tanévet Dianiska
Zsuzsanna és Juhász Judit tanárnők,
valamint Michalovics László
kolléga. Új munkájukhoz, tevékenységükhöz
sok sikert kívánok!
Kedves Kollégák, Diákok!
Tom Lehrer idézetével kívánok
közös munkánkhoz sok sikert a
2011-2012. tanévben: „Az élet
olyan, mint egy csatorna. Hogy mit
lehet kihozni belőle, az attól függ,
hogy mi lett beleadva.”
Adjunk hát bele a tőlünk telhető
legtöbbet! Ehhez kívánok mindenkinek
bányász köszöntéssel „Jó
szerencsét!”
Tisztelt Szülők, Kedves Diákok,
Kollégák!
Szeretettel köszöntök minden megjelentet
a Nagykanizsai Műszaki
Szakképző Iskola és Kollégium első,
ezen belül a Cserháti tagintézmény
72. tanévnyitó ünnepélyén. Külön köszöntöm
az iskola kapuját először átlépő
9. évfolyam tanulóit, a kedves
szülőket. Különleges alkalom ez a
mai, hiszen diákok, szülők, a mai napon
szembesülnek közvetlenül azokkal
a változásokkal, amelyek 2011.
augusztus elsejétől léptek életbe ebben
az iskolánkban, és még három
középiskolában, valamint négy általános
iskolában, Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Közgyűlésének korábbi
döntése következtében. Ennek megfelelően
a Nagykanizsai Műszaki
Szakképző Iskola és Kollégium a
Cserháti, valamint a Zsigmondy –
Széchenyi tagintézménnyel fogja kiszolgálni
a felsőfokú oktatás, a város
és környéke, a régió iparának szakember
igényét. Közös és nagy a felelősségünk
a műszaki szakképzés területén.
Nagy az elvárás velünk szemben
a gazdaság, a szülők részéről.
Azon leszek, azon leszünk a tantestülettel
együtt, hogy minél magasabb
szinten feleljünk meg ennek
az elvárásnak.
A Cserháti tagintézményben jól
felkészült tantestület biztosítja a
magas színvonalú oktatást mind a
szakmai, mind a közismereti képzés
területén.
Rendelkezésre állnak a korszerű
oktatástechnikai eszközök, és azok
folyamatos fejlesztéséről sem
mondhatunk le. Kiemelt feladatomnak
tekintem, hogy a tagintézmény
épületeinek felújítására, fejlesztésére
a forrásokat előteremtsük,
és a 21. század követelményeinek
megfelelő környezetet biztosítsunk
az itt dolgozó pedagógusok,
szakoktatók, az itt tanuló diákok
részére.
A fent felsoroltakhoz már csak a
céljaikat pontosan ismerő, a sikerért
tenni akaró diákokra van szükség –
rátok, akik itt álltok velem szemben
– és akkor a siker nem maradhat el.
Tisztelt Szülők, Kedves Diákok!
Nagy tisztelettel köszöntöm, és
mutatom be a régi-új iskolavezetés
tagjait: A Cserháti tagintézmény
vezetésével Farkas Tünde kolléganőt,
a tagintézmény vezető helyettesi
feladatok ellátásával Marton
László kollégát, a gyakorlati oktatás
vezető helyettesi teendők ellátásával
Tukacs Attila kollégát bíztam
meg. ANagykanizsai Műszaki
Szakképző Iskola és Kollégium
Főigazgató helyettese Anda Zoltán
kollégám, a gyakorlati oktatás vezetői
feladatokat Borbás Sándor
látja el, a kollégium vezetője Hargitai
Tibor tanár úr. A megbízásokhoz
gratulálok, közös munkánkhoz
sok sikert kívánok.
Kedves Diákok!
Újszerű, idegen környezetben az
emberben, bennem is, bennetek is
akaratlanul megfogalmazódik a kérdés:
Mi dolgom van a világban?
Nem tudom, hányan vannak köztetek,
akik nemcsak költői kérdésként
kezelik ezt a problémát, hanem komolyan
keresik is rá a választ. Én elgondolkodtam
rajta az elmúlt napokban,
és azt a néhány gondolatot,
amire jutottam, szeretném most veletek
megosztani.
Hallottam nemrég egy nagyon
szellemes összefoglalást arról,
hogy mi is az, ami furcsává teszi a
mi világunkat, mi az, ami megnehezíti
a dolgunkat, amikor jól akarjuk
érezni magunkat a bőrünkben.
Korunk paradoxonja, hogy magasabbak
az épületeink, de kicsinyesebb
a természetünk, szélesebbek az
autópályáink, de szűkebb a látókörünk.
Többet költünk, mégis kevesebbünk
van, többet vásárolunk, de
azt kevésbé élvezzük. Nagyobbak a
házaink, de kisebb a családunk,
több a kényelmünk, de kevesebb az
időnk; több a szakértőnk, mégis
több a problémánk, több gyógyszerünk
van, de kevesebb az egészségünk.
Túl sokáig fennmaradunk, túl
Kanizsa – Tanévnyitó 2 2011. szeptember 8.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági
ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit
Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
A Nagykanizsai Műszaki Szakképző
Iskola és Kollégiumban
összesen 1824 diák kezdte meg,
illetve folytatta tanulmányait a
nyári szünet után. Ebből 1136 a
volt Zsigmondy, míg 688 a volt
Cserháti padjaiba ült be.
A valamikori Zsigmondyban a
279 kilencedikes közül 73-an
szakközépiskolába, 132-en szakiskolába
és 24-en szakmai előkészítőbe
járnak. 53-an lesznek
ácsok, festők, kárpitosok és hegesztők.
A 219 tizedikesből három
szakközepes osztályba járnak
összesen 82-en, rajtuk kívül van
120 szakiskolás, valamint 17 ács,
hegesztő, kárpitos. A tizenegyedikesek
259-en kezdtek. A 74 szakközepesen
felül itt 185 szakképzős
válik majd bútorasztalossá,
fodrásszá, női szabóvá, járműfényezővé,
és más keresett szakemberré.
A tizenkettedikben 219 fiatal
tanul, ide a 73 szakközépiskoláson
felül 146 szakképző iskolás
jár. A tizenharmadik osztály kicsit
más, itt ugyanis a 116 tanuló
érettségire vagy szakiskolára épülő
szakképző tanulmányokra oszlik,
ahol az előbbibe 46, az utóbbiba
70 tanuló jár. A tizennegyedikbe
csak érettségire épülő szakképző
tanulmányokat folytatnak,
összesen 44-en, ők környezetvédelmi
technikusok, megújuló
energiával foglalkozó valamint
mélyfúró szakemberek lesznek.
A kisebb létszámú volt Cserhátiban
143 kilencedikes kezdte
meg tanulmányait, 117-en szakközépiskolába,
26-an szakiskolába
nyertek felvételt. A tizedikeseknél
96 szakközépiskolásra 20
szakiskolás jutott. Tizenegyedik
és tizenkettedik évfolyamon a
szakközépiskolai képzésen 119-
en és 101-en vannak, ehhez társul
még 25 és az utóbbi esetben 26
szakiskolás is, így a tizenegyedikesek
134-en, a tizenkettedikesek
127-en lettek. A tizenharmadikban
jelen lévő 101 tanulónál más
a megoszlás. Az 51 technikus és
29 szakképzős mellett 22 NYEK
képzős is ide jár. A teljes létszámot
az 57 tizennegyedikes „cserhátis”
egészíti ki, ahol a 40 technikus
mellé 17 szakképzős is besorolódott.
Egy kis statisztika
Kanizsa – Krónika 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. szeptember 8.
fáradtan kelünk, túl keveset olvasunk,
túl sokat tévézünk. Megsokszoroztuk
a javainkat, de csökkentettük
az értékünket. Túl sokat beszélünk,
túl ritkán szeretünk, és túl
gyakran gyűlölünk. Eljutottunk a
Holdra és vissza, de nehezen megyünk
át az út túloldalára azért,
hogy egy ismerőssel találkozzunk.
Meghódítottuk a világűrt, de a belsőnket
nem. Nagyobb dolgokat csinálunk,
nem pedig jobb dolgokat.
Több tervet szövünk, de kevesebbet
teljesítünk. Megtanultunk rohanni,
de várni nem. Több számítógépet
gyártunk, hogy több információt tároljunk,
hogy több másolatot készítsünk,
mégis egyre kevesebbet és
kevesebbet kommunikálunk.
Kedves Diákok! Kedves Kollégák!
Mennyi mindennel folytathatnánk
még a sort. Csak azt érezzük,
hogy valami nincsen rendben,
nem találjuk helyünket a világban,
túl nehéz nyugodtan és boldogan
élni. Nem tudjuk miért.
Abban bízom, hogy az iskola –
mindaz, amit az iskolában tanulhattok
és megtanulhattatok – segít
majd, hogy könnyebben eligazodjatok
a világ dolgaiban.
De szembe jönnek majd veletek
életetek során olyan problémák is,
amelyek megoldásában nem a
szakma, nem az itt megszerzett tudás
lesz segítségetekre, és akkor
majd nektek kell meghozni azt a
döntést, hogy nagyobb vagy jobb
dolgokat csináltok, hogy vártok,
vagy rohantok az életben. Arról álmodunk,
hogy az iskola ebben is
irányt mutat, még ha ez nem is
könnyű.
Mindaz, amit itt emberségről,
szépségről, erkölcsről megtanultok,
a későbbiekben – még talán akaratotok
ellenére is – emberségesebbé,
szebbé, erkölcsösebbé tesz titeket.
Ha ez sikerül, akkor már egy kicsit
jobbá tettük a világot!
Az egyik legszebb gondolatot
ebből a hosszú ellentmondás-sorból
a végére hagytam. Hátha akkor
jobban megjegyzitek!
Az élet nem azzal mérhető, milyen
sokáig lélegzünk, hanem
azokkal a pillanatokkal, amelyektől
elakad a lélegzetünk.
Kívánom, hogy sok ilyen pillanatban,
sok élményszerű napban,
órában, percben legyen részetek –
egyelőre itt az iskola falai közt,
aztán pedig majd az úgynevezett
nagybetűs életben is.
Ehhez kívánok mindenkinek
bányász köszöntéssel „Jó szerencsét”
a 2011/2012. tanévben.
A 8. Kanizsai Bor- és Dödölle
Fesztivál szeptember 2-án vette
kezdetét Cseresnyés Péter polgármester
megnyitó beszédével,
melyet gasztronómiai és kulturális
programok színes kavalkádja
követett.
A polgármester beszédében elmondta,
érdemes figyelni a megújuló
Nagykanizsára, hisz minőségi
programokkal szolgál az érdeklődők
számára, melyekkel kivívta
az ország figyelmét is. Az évek során
a város a dödölle fővárosává
vált és a fesztiválról említést tett a
közszolgálati televízió valamint az
egyik kereskedelmi csatorna is. A
sikerek az építő munkának, a közösség
erejének, az újfajta kommunikációnak
és marketing munkának
köszönhetőek. Szeretnék elérni
a jövőben, hogy Nagykanizsa
márka legyen és a „minőség szinonimája”.
„Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Nagykanizsa a „dödölle fővárosa”.
És ezt nem csak én állítom,
hanem számos honlapon, fórumban
így emlegetnek bennünket,
többek között a nyolc évvel ezelőtt
megálmodott fesztiválnak is köszönhetően.
Ez az egyszerű zalai étel régen a
szegények eledele volt, hisz’ minden
hozzávalót megtermeltek a
kertben, így szinte korlátlan menynyiségben
készíthették – sokszor
kiváltva vele a húsételeket. De része
volt az ünnepi fogásoknak is,
pörköltek kísérőjeként vagy különlegesen
elkészítve önálló étekként.
Nem túlzás: ez a magyar konyha
egyik tájjelegű remeke, amelyet
mi, itt Zalában dödöllének nevezünk,
és büszkék vagyunk rá, hogy
a miénk.
Kedves Vendégeink!
Ma óriási verseny folyik a települések
között, nemcsak a pályázati
pénzek megszerzéséért, a fejlesztési
lehetőségekért, hanem a
hagyományok ápolása vagy éppen
megteremtése terén is. Mindenki
igyekszik lefoglalni valamit a magyar
gasztronómiából, felkutatni
olyan momentumot a múltból,
amely segít erősíteni az identitást,
összekovácsolni a közösséget.
Szerencsére Nagykanizsa történelme
olyan gazdag, hogy nekünk
nem kell nagyon kutatni jeles napokat,
nem kell ünnepeket kreálnunk;
őseink és a hagyományok
tisztelete szinte tálcán kínálja a lehetőségeket.
És mi élünk is ezekkel.
Ezen a két napon a jó bort, a finom
ételeket ünnepeljük, és persze
egy kicsit magunkat is. A közösséget,
a büszke várost, amely programjaival
mára levetkőzte az álmosság
sztereotípiáját.
Sőt, örömmel mondhatom,
programjainkkal kivívtuk az ország
figyelmét. Anagykanizsai dödölle
fesztivállal ezen a héten már
foglalkozott a közszolgálati televízió
és az egyik kereskedelmi csatorna
is. Kezd eredményt hozni az
újfajta kommunikációs és marketing
munka, és továbbra is azon
dolgozunk, hogy Nagykanizsa
önálló brand, márka legyen, amely
a minőség szinonimája.
Ebben segítenek azok a rendezvények,
amelyek messze viszik a
város hírét, és az az építő munka,
amely máris felkeltette több lehetséges
befektető figyelmét.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Bár messze még az év vége, de
a közelgő ősz talán okot ad egy
gyors számvetésre. Nagykanizsa
mára egy pezsgő, mindig mozgásban
lévő településsé vált, ahol –
történik valami. A Város Napja, a
sárkányhajó bajnokság, az országos
jet-ski verseny, a military, a
bor- és dödölle fesztivál mindmind
olyan rendezvények, amelyek
számot tartanak az itt élők érdeklődésére,
és elviszik Nagykanizsa
jó hírét.
Különösen fontosnak tartom,
hogy ezek közül jó néhányat civil
közösségek szerveznek, a város támogatásával,
aktív közreműködésével.
Így teremtünk közösen értéket,
így szolgáljuk a kanizsaiakat,
a hozzánk érkező vendégeket, és
így üzenünk országnak-világnak:
érdemes figyelni a megújuló, fejlődő
Nagykanizsára.
Kedves Fesztiválozók!
Pont ez a sokszínűség, a változatosság
a legnagyobb értéke a város
minőségi programkínálatának.
Gundel Károly fogalmazta meg
egyszer a kérdést: Mi a magyar
ételek ízletességének titka? És
rögtön válaszolt is rá: „Végy egy
konyhát, amelynek ükapja kaukázusi,
dédapja olasz, nagyapja török,
sógora osztrák, nagybátyja
francia. Keress ehhez egy népet,
amelynek jó ínye, fejlett ízlése, és
emellett érzéke, kedve van a főzéshez.”
Nos, egy gasztronómiai fesztiválon
talán helye van ennek az idézetnek,
de ha belegondolunk: Gundel
Károly sorai akár általános érvényűek
is lehetnek.
A sokszínűségről, a különféle
hagyományok egybegyúrásáról, és
önálló értékként való megjelenítéséről
tanúskodnak sorai. Pontosan
arról, ahogyan próbáljuk megteremteni
Nagykanizsa új arcát, és
ahogyan formálódnak, alakulnak
programjaink. Sokan kiveszik a
munkából a részüket, hozzáteszik
elképzeléseiket, és így, együtt, közösen
teremtünk értéket. Mert csak
így érdemes.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Remélem, e két nap során kegyes
lesz hozzánk az időjárás, és
így minél többen átadhatják magukat
az önfeledt szórakozásnak.
Dödölléből és borból biztosan
nem lesz hiány, és akkor járunk el
helyesen, ha megfogadjuk Márai
Sándor tanácsát: „A bor férfidolog,
csendesen kell beszélni róla. Leghelyesebb
egy pohár bor mellett.”
Jó szórakozást kívánok!”
(folytatás a 4. oldalon)
VIII. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál
Kanizsa 4 – Krónika 2011. szeptember 8.
Két napig ismét a „dödölle fővárosa”
volt Nagykanizsa. A
VIII. Kanizsai Bor- és Dödölle
Fesztivál az Erzsébet tér átalakítása
miatt idén visszaköltözött a
2004-es első, eredeti kiinduló helyére,
a Hevesi Sándor Művelődési
Központ környezetébe, vagyis
a Széchenyi-, és az Eötvös
térre.
A fesztivált péntek délután Cseresnyés
Péter polgármester nyitotta
meg ünnepélyesen, majd a kultúrbokréta
részeként többek között a
PeTimi Színház, a Csillag Citerazenekar,
Vajda Mária a tavalyi fesztivál
bordalnoka, a Lippentős Tánccsoport,
és az Árvácska Dalkör
szórakoztatta a népes közönséget.
A szüreti felvonulás Cser György
kisbíróval az élen szombat délelőtt
10 órakor indult el az Erzsébet térről.
A felvonulók sorában a Thury
Baranta Közösség, a Sziluett Mazsorettcsoport,
a Nagykanizsai Fúvószenekar,
az Oromhegyesi Citerazenekar,
a zalaszentbalázsi Pávakör,
a Gyöngyvirág Nyugdíjas Tánccsoport,
a Petesházi Népdalkör, a Csáktornyai
Hagyományőrzők, a vajdasági
Magyarkanizsáról érkezők, a
Zákányi Morzsa Néptáncegyüttes, a
Tüttő János Nótaklub, gólyalábasok,
és három lovasfogat vett részt nótázva,
táncolva, ostort pattogtatva. Afőzőverseny
Cseresnyés Péter polgármester
köszöntőjével, majd Prikryl
József, a Kanizsa és Környéke
Gasztronómiai Egyesület elnöke,
valamint Kocsis Tibor mesterszakács,
királyi főszakács megnyitó
szavaival vette kezdetét a Széchenyi
téren. Míg a sátraknál sütöttek-főztek
és fogyott a finomabbnál finomabb
étek, a borházaknál a bor, a
színpadhoz színes kulturális bemutatók
vonzották másnap is az árnyékba
húzódó közönséget.
A színpad közelében dedikálta
Vargha Ildikó: Nagykanizsa és környéke
népi táplálkozása a 20. század
derekán című könyvét, mely ugyan
a tavalyi dödölle fesztiválra jelent
meg, de idén is sokak érdeklődését
felkeltette. Akinek netán most adódott
ideje odafigyelni az egészségére,
azt is megtehette. AVöröskereszt
szervezésében vérnyomás-, vércukor-
és testzsír mérésre, valamint
véradásra is sorba állhattak.
A fesztivál győztes fehérbora címet
a Bezerics Borház Memento
2008. – ; győztes vörösbora címet
a Cezar winery Merlot Selection
2007. bora nyerte el.
A főzőverseny eredményei: Dödölle
kategória: 1. Nagyrécsei Nyugdíjas
lányok; 2. Nagyrécsei Pöttyös
Dödik; 3. Nótakedvelők Klubja.
Tájjellegű étel kategória: 1.
Csip-Csip Csókák; 2. Régimozi ördögei;
3. Fogadó a Szakállas
Asszonyhoz.
A Kanizsa Bordalnoka vetélkedő
győztese: 1. Horváth Zoltán; 2.
Bróz Józsefné; 3. Némethné Lakatos
Márta.
A régi gasztronómiai ételek és
ízek felelevenítése, kóstolása mellett
a hagyományos tűzijáték fényeiben
is gyönyörködhettek a rendezvény
záróakkordjaként a fesztiválozók.
Az idén 8. alkalommal megrendezett
Kanizsai Bor- és Dödölle
Fesztivál kulturális-szabadidő kínálatát
tekintve is sokszínű képet
mutatott. Az ide ellátogatók többek
között egy kiállítást is megnézhettek
a fesztivál relikviáiból a
HSMK-ban.
A kiállítás 2004-től 2010-ig
mutatja be az ehhez kapcsolódó
emléktárgyakat, ugyanis a gasztronómiai
és kulturális esemény
alapköveit 2004-ben rakták le.
Azóta a sikere töretlen és Nagykanizsa
legnagyobb kulturális
rendezvényévé nőtte ki magát.
Minden évben több ezer ember látogat
el városunkba, Magyarország
minden megyéjéből és a határon
túlról is, hogy élvezze a kulturális,
hagyományőrző programokat
és a tájjellegű ételeket.
A kiállítás ezt a hét fesztivált tekinti
át újságcikkek, programismertetők,
érmek, kötények és kerámiák
segítségével. Ez utóbbiak minden
évben más nagykanizsai vagy környéki
fazekas terve alapján készültek,
ezzel is támogatni kívánja a város
az iparművészeit.
A tárlaton végigsétálva elolvashatjuk
az újságokban, folyóiratokban
megjelent Kanizsai Bor- és
Dödölle Fesztiválról szóló cikkeket.
Megnézhetjük minden év
programjának ismertető plakátját
és füzetét, és így tájékozódhatunk,
hogy az adott évben milyen programokat
szerveztek, kik voltak a
fellépők és milyen kiállítások, kísérő
programok és társrendezvények
voltak. Fesztiválonként különböző
érmeket adtak át a főzőverseny
győzteseinek, amelyek
szintén megtekinthetők.
B.E. -V.M.
Kanizsai Bor- és
Dödölle Fesztivál relikviái
Fogyott a bor
és a finom étek
Kanizsa – Krónika 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. szeptember 8.
Egy héten belül újabb állampolgársági
eskü helyszíne volt a
Vasemberház házasságkötő terme.
Ezúttal hárman váltak magyar
állampolgárokká Cseresnyés
Péter polgármester előtt
tett esküjüket követően. A Kovásznáról
származó Olosz Vincét
és feleségét Olosz Elisabetát
kérelmükre a magyar köztársaság
elnöke visszahonosította. A
szintén Erdélyből származó
Pogár Róbert (aki az esküt követően
Polgárra anyakönyvezte
nevét) murakeresztúri plébánost
kérelmére szintén honosította
Schmitt Pál köztársasági elnök.
A jegyzőkönyvek aláírását követően
Cseresnyés Péter e szavakkal
köszöntötte új állampolgárainkat:
Talán nincs annál nehezebb feladat,
mint arról beszélni, amit a
szívünkben őrzünk. És nem azért,
mert nincsenek rá szavaink, hanem
azért, mert meghatottságról,
szeretetről szólni talán hamisnak
tűnik a mai korban. Márpedig ennek
van itt az ideje. A nagy szavaknak,
amelyek kifejezik azt az
örömöt, hogy önök a Magyar
Köztársaság állampolgárai lettek.
Esküjük után úgy köszönthettem
önöket: honfitársaim! Ez a szó
összetartozást, azonos sorsot, közös
hazát jelent. A trianoni határon
átívelő kapcsolatot. Más sorsok,
különböző életek, eltérő
gondolatok. De egy valami közös:
a magyarságunk. És ez nagyon
erős kötelék. Talán mindennél
erősebb. Önöknek az elmúlt
évtizedekben meg kellett küzdeniük
a magyarságukért. Volt idő,
amikor egyenesen titkolniuk kellett,
hogy magyarok, hiszen hátrányos
megkülönböztetés, atrocitás,
üldöztetés volt az osztályrésze
azoknak, akik a történelmi
Erdély területén kisebbségi létben
próbálták őrizni identitásukat,
hagyományaikat. Nem volt
joguk anyanyelvükön tanulni,
anyanyelvükön misézni, a csángó
vidéken élők pedig számkivetettként
éltek. És valljuk be, itthon
sem volt divatos a határon túli
magyarok sorsáért aggódni. A
diktatúra az anyaországban sem
tűrte a nemzeti érzéseket, gondolatokat.”
Az elmúlt 91 évben Deák Ferenc
sorai nyújtottak reményt:
„Amit erő és hatalom elvesz,
azt idő és kedvező szerencse ismét
visszahozhatják. De miről a
nemzet, félve a szenvedésektől,
önmaga lemondott, annak visszaszerzése
mindig nehéz, s mindig
kétséges.” Nos, a magyarlakta területek
kétharmadát erő és hatalom
vette el tőlünk. A nagyhatalmi
önkény fosztott meg milliókat
magyar állampolgárságuktól.
Nagyszüleink, dédszüleink generációja
élte meg nemzettragédiaként
a trianoni országdarabolást –
új határon innen és túl. De nagyszüleink,
dédszüleink generációja
nem adta fel. A kisebbségi létbe
taszítottak – vállalva megannyi
szenvedést – őrizték magyarságukat,
megtanították magyarul fiaikat,
unokáikat, és bíztak, mindig
bíztak a Deák által megjövendölt
időben és kedvező szerencsében,
amely most jött el. Most, hogy a
magyar országgyűlésnek volt bátorsága
kimondani: aki magyarként
élt eddig, lehessen hivatalosan
is magyar: magyar állampolgár.
És az adatok azt mutatják,
ebben az évben körülbelül 200
ezer ember dönt így, él ezzel a lehetőséggel.
Jó volt bízni Deák Ferenc bölcsességében,
megérte kivárni az
időt. Ma önök fogadtak hűséget
új hazájuknak, de ezzel együtt mi
is esküt tettünk. Az ország, az állam
nevében, hiszen nemcsak
önökre ró kötelezettséget állampolgárságuk,
hanem új hazájukra
is. Nekünk dolgunk, örömmel
vállalt feladatunk, hogy segítsük,
támogassuk azokat, akik lélekben
eddig is közénk tartoztak, és
most hivatalosan, visszavonhatatlanul
is vállalták magyarságukat.
A trianoni szégyent Európa sosem
moshatja le magáról, de a 91
évvel ezelőtti gyalázat fájdalmát
az önök döntése némileg enyhíti.
Magyarságukat felvállalva – magyarok,
magyar állampolgárok
akartak lenni. A nemzet ugyanis
így él tovább. Így egyesül, határoktól
függetlenül. Lélekben, szellemileg,
és mivel sokan letelepülnek
választott hazájukban: fizikailag
is.
„Az utakat sokáig nem érti meg
az ember. Csak lépdel az utakon,
és másra gondol. Néha széles az
egyik út, aszfaltos, néha rögös,
barázdás, meredek. Az utakat sokáig
csak alkalomnak tekintjük,
lehetőségnek, melynek segítségével
elmehetünk a hivatalba, kedvesünkhöz
vagy a rikkantó, tavaszi
erdőbe. Egy napon megtudjuk,
hogy az utaknak értelmük van: elvezetnek
valahová. Nemcsak mi
haladunk az utakon; az utak is haladnak
velünk. Az utaknak céljuk
van. Minden út összefut végül
egyetlen közös célban. S akkor
megállunk és csodálkozunk, tátott
szájjal bámészkodunk, csodáljuk
azt a rejtelmes rendet a sok út szövevényében,
csodáljuk a sugárutak,
országutak és ösvények sokaságát,
melyeken áthaladva végül
eljutottunk ugyanahhoz a célhoz.
Igen, az utaknak értelmük
van. De ezt csak utolsó pillanatban
értjük meg, közvetlenül a cél
előtt.”
Márai Sándor soraihoz talán
nem is kell magyarázat. Az utakat,
az ide vezető utak értelmét itt a
célnál megértettük.
Isten óvja Önöket új hazájukban!
B.E.
Lélekben eddig is közénk tartoztak
Fotók: Bakonyi Erzsébet
Elfogadta a közgyűlés Cseresznyés
Péter polgármester javaslatát
a „Testvértelepülések
polgárainak találkozói” című
pályázat benyújtására. Így
Nagykanizsa megrendezheti
2012. május 9. és május 12. között
az első Európa Napot.
Az Európai Bizottság hirdette
meg az „Európa a Polgárokért
Programot”, amely a testvérvárosi
találkozók megvalósítására vonatkozó
pályázatokat foglalja magába.
A program célja, hogy a részt
vevő testvérvárosok polgárai egymással
találkozva személyes kapcsolatot
tudjanak kiépíteni. Továbbá
a program révén lehetőség
nyílik a polgárok és a civil társadalom
szervezeteinek a támogatására,
európai integrációjuk elősegítésére,
a kulturális és a nyelvi
sokszínűség népszerűsítésére.
Ezen felül fontosnak tartják, hogy
az állampolgárok az Európai
Unió aktív részesének érezzék
magukat.
A pályázat benyújtásának különböző
feltételei voltak. A programban
legalább két ország településének
kell részt venni, amelyek
közül legalább az egyiknek
az EU tagállamnak kell lennie.
Továbbá a projekt megvalósítása
során legalább huszonöt meghívott
részvevőt kell bevonni, de
csak a résztvevők fele lehet választott
helyi önkormányzati képviselő
vagy önkormányzati tisztviselő.
Az elnyerhető támogatás, minimum
5.000 EUR és maximum
25.000 EUR, nem fedezi a projekt
teljes költségvetését, más finanszírozási
forma is szükséges a megvalósításhoz.
Nagykanizsa először
a Város Napja rendezvényeivel
összekötve tatja meg az Európa
Napot. A program rendezvényeinek
összeállításában a Kanizsai
Kulturális Központ is együttműködik.
Varga Mónika
Pályázati
pénzből
rendezhetjük
az első
Európa Napot
Több millió eurós beruházást
valósít meg Nagykanizsán a spanyol
tulajdonú faipari vállalkozás,
az Ureta Hungria Kft., az
üzemben 60-70 dolgozót foglalkoztatnak
majd – írta az MTI.
Többek között ilyen és ehhez
hasonló témákról is szó lesz a
Portfolio.hu következő konferenciáján,
ahol kkv tulajdonosok első
kézből kaphatnak információkat
a finanszírozási lehetőségekről.
Az anyacég, a Grupo Ureta
Maderas – családi vállalkozás –
2009-ben vásárolta meg a
Zalaerdő fafaldolgozó üzemét,
mondván, hogy a Zalaerdőtől jó
minőségű tölgyfát tudnak beszerezni,
és Nagykanizsán háromszor
olcsóbb a munkaerő, mint Spanyolországban
– mondta a napilapnak
Antonio Chicote, a magyarországi
leányvállalt ügyvezető
igazgatója.
A 6-7 millió eurósra tervezett
fejlesztés két évvel ezelőtt kezdődött
el. A gazdasági világválság
miatt azonban csökkent a kereslet,
nehezebb volt hitelt felvenni a
bankoktól. Ezért a fűrészüzem
megépítését elhalasztották, de legkésőbb
2012 elejére elkészül az
eredetileg tervezett összeg helyett
a 2 millió eurós beruházás - közölte
Antonio Chicote.
A fafeldolgozó üzemben jelenleg
15-en dolgoznak, de a beruházás
befejezése után 60-70 főt tudnak
majd foglalkoztatni. Az üzemben
a kitermelt fa rönkjeit méretre
vágják, osztályozzák, és az európai,
valamint az ázsiai piacon értékesítik.
portfolio.hu
Kanizsa – A 6 mi ügyeink 2011. szeptember 8.
Gőzerővel folyik a Buszmegálló
közelében a jelenlegi csatornarendszer
felújítása és bővítése, illetve az
egyesített gyűjtőrendszer kialakítása.
Amunkálatok az időjárástól függően
várhatóan szeptember végére,
de legkésőbb október közepére befejeződnek
– tudtuk meg Tóth Nándortól,
a Nagykanizsai Regionális
Szennyvíztársulás elnökétől.
Gőzerővel folyik
a csatornarendszer
felújítása
Elfogadta a közgyűlés Cseresnyés
Péter polgármester javaslatát,
amely a közlekedési létesítmények
2011. évi fejlesztési
programjának módosítására
irányult.
A beruházás tervének átdolgozására
azért volt szükség, mert jelentős
különbség mutatkozott a legkedvezőbb
ajánlat és a becsült költségek
között. Ez a 12 millió forintos
forráshiány a műszaki tartalom
véglegesítése vagy kényszerű megváltoztatása
miatt jelentkezhetett.
Annak érdekében, hogy minél
több helyen megvalósulhasson a
fejlesztés, elhagyták a hiánnyal
közel egyösszegű Szent Imre utca
járdafelújítását.
Ezek alapján a csökkentett
program szerinti költségvetés tartalmazza
a Bedő Albert utca járdafelújítását,
melynek a költsége 3
millió forint, továbbá az őrtorony
utca páros oldali járdájának javítását,
amely 4 millió forintba kerül.
A Balatoni út hiányzó járdaszakaszának
az építésére 2 millió forintot
szánnak, a Csokonai utca óvoda
és garázssor közötti járda javítása
szintén 2 millió forintot igényel.
ASzigeti utca és a Tőzike utca
csomópontjának a burkolat-felújítását
és vízrendezését 1 millió
forintra kalkulálták.
A felújítások összege összesen
25 millió forint lesz.
V.M.
Út-, járda
felújítás: a
kicsik szabad
utat kaptak
Aközgyűlés novemberben tárgyalta
a felújításra váró önkormányzati
tulajdonú ingatlanokról
szóló tájékoztatót, és arról
döntött, hogy a Kölcsey út 11.
szám alatti kiürített ingatlant
nem kívánja felújítani. Felkérte
a polgármestert, vizsgálja meg
az ingatlan bontás nélküli hasznosításának
lehetőségét, és a
hasznosítására vonatkozó javaslatát
terjessze a közgyűlés elé.
A lehetőségek vizsgálata során
megállapították, hogy jelenleg
nincs olyan kézzelfogható hasznosítási
mód, amely az ingatlan környezetében
vonzóvá tenné az építészetileg
és szerkezetileg erősen
elavult, komoly ráfordítást igénylő
épület bontás nélkül történő hasznosítását.
Az utcában lakók azt jelezték,
a közgyűlés eredeti szándékának
megfelelően az épületet
bontsák le, mivel homlokzata belelóg
az utca síkjába, megnehezítve
ezzel a gyalogos és autós közlekedést.
A téma jelenlegi állásáról Balogh
Lászlótól, a terület önkormányzati
képviselőjétől érdeklődtünk:
– A ház sorsával kapcsolatos előterjesztés
a június végi közgyűlésen
szerepelt utoljára. Komoly vita kerekedett
ki róla, hiszen az esztétikai
megfontolás mellett szubjektív érzelmeket
is kiváltott a képviselőkből.
A legtöbb szavazatot az a javaslat
kapta, mely szerint a helyi
védettségű épületek sorát egészítsük
ki vele, és tárgyalja ismét a közgyűlés.
Építészeti szempontból lehet,
hogy nem szép, de utcakép jellegében
különleges ez a kutyaszorítónak
nevezett Kölcsey utca. A 11-
es számú épület a XIX. század elejétől
így néz ki, és a szomszédos 9-
es számú házzal együtt mutatják a
régi, fűrészfogszerű elrendezést. Ha
ezt a bontás során megszüntetjük,
és az utcasíkot követi majd a leendő
új épület vonala, akkor valóban eltűnik
ez az önmagában mindenképpen
érdekes utcakép, aminek akár
unikális jellege is lehet idegenforgalmunk
szempontjából. Kompromisszumos
megoldást kellene találni,
én nem szeretném, ha teljesen lebontanák.
Legalább a falsík emlékeztessen
a régi struktúrára, még
akkor is, ha az utca vonalához illeszkedve
hátrébb kerülne.
B.E.
Marad, vagy eltűnik a fűrészfog
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Milliós beruházás, hetven munkahely
Kanizsa – A mi ügyeink 7
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. szeptember 8.
Az elmúlt hetekben Cseresnyés
Péter polgármester több
ígéretes megbeszélést, tárgyalást
folytatott lehetséges befektetőkkel,
beruházókkal, illetve külföldi
diplomatákkal, akik fantáziát,
lehetőséget látnak Nagykanizsában.
Mindezekkel kapcsolatban
több jó hírről is beszámolt sajtótájékoztatóján
a polgármester.
– Főként az elmúlt fél évben
sok olyan esemény történt, amelyek
bizakodásra és optimizmusra
adnak okot abban a munkában,
melynek célja Nagykanizsa újrapozícionálása
és fejlesztése –
hangsúlyozta Cseresnyés Péter. –
A munkát – melynek legfőbb iránya
a város fejlesztése és a munkahelyteremtés
–, az alapoktól
kezdtük, s ezért vállalom a kritikákat
is. Nagykanizsának arculatformáláson
kell átesnie, s erre – egy
pályázat kiírása révén – már vannak
olyan munkatársaink, mind a
kommunikáció, mind a városmarketing
területén, akik az imázs
alakításban, formálásban részt
vesznek. Több oldalról próbáljuk
megközelíteni ezt a célkitűzést.
Az egyik a diplomáciai terület,
ahol nagykövetekkel, más országok
politikai vezetőivel, testvérvárosok
polgármestereivel, valamint
a környező települések vezetőivel
találkoztunk és vettük fel a
kapcsolatot. A másik irányt a gazdasági
élet szereplői jelentik. Nekik
úgy kell bemutatni Nagykanizsát,
mint egy potenciális beruházási
célpontot, és a beruházások
számára vonzó helyet. Szándékaink
szerint ezt segíti majd a Nagykanizsát
és környékét nem ismerők
számára egy készülő új, összefoglaló
kiadvány.
A diplomácia vonalán haladva
Cseresnyés Péter elsőként India
nagykövetével való többszöri
megbeszélését, valamint Ngo Duy
Ngo vietnami nagykövet szombati
kanizsai látogatását említette,
majd rátért a közelmúltban itt járt
sanghaji magyar konzul, valamint
a finn nagykövet látogatására. Említést
tett a tavaly év végén ide látogató
két szlovén-magyar üzletember
találkozóról is, melyen hazánk
szlovéniai nagykövete mellett
a szlovén nagykövet is jelen
volt. Valamennyi összejövetel alkalmas
volt az érdemi tárgyalások
folytatására. Most már el lehet
mondani, várhatóan a konkrét
munkahelyteremtésben is megnyilvánuló
lehetőségek előtt állunk.
A polgármester augusztus huszadika
után olasz befektetőkkel is
tárgyalt, akik Nagykanizsát potenciális
beruházási helyként határozták
meg. Pozitív döntésük esetén
100-300 munkahelyről lehet majd
beszámolni. Ezen felül más külföldi
és hazai befektetőkkel való
megbeszélés után, akár közvetlen
ipari tevékenységgel összefüggő
állami beruházás, valamint ifjúságvédelemmel,
szociális területtel
foglalkozó beruházás várható.
Mind a kettő száz-száz főnek teremthet
munkalehetőséget.
Az elkövetkező időszak eseményei
Nagykanizsát ismét az érdeklődés
középpontjába állítják.
Mint arról már előzőleg beszámoltunk,
szeptember utolsó hetében
Indiai Napok helyszíne lesz
városunk. Az indiai művészet, indiai
étkek bemutatása mellett gazdasági
tanácskozást is szerveznek.
Ez az első olyan konkrét lépés,
amely a későbbiekben Nagykanizsán
beruházni szándékozó
indiai tőke megjelenését segítheti
elő. Ezen kívül terveznek még
egy konferenciát is ebben az évben,
amelyre több ország gazdasági
képviselőit várják.
A polgármester véleménye szerint,
ha az események ilyen mederben
folynak tovább, hamarosan
konkrét nevekkel és számokkal
újabb beszámolót tarthat, hiszen az
érdeklődés városunk iránt továbbra
is nagy német, osztrák, valamint
olasz részről. A kérdés már csak
az, hogy mikor válik a gazdasági
környezet olyanná, hogy az elképzelések
már nemcsak a tervezés
szintjén maradnak. Egy közülük,
már meg is valósult, hiszen mára
már köztudott, hogy egy komoly
spanyol vállalkozás kezdte el a fafeldolgozást
a Csengery úton.
B.E.
Diplomácia és gazdasági aktivitás
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A 61. Bányásznap alkalmából térzene
fogadta péntek délelőtt a járókelőket
az Olajbányász emlékműnél,
ahol a helyi olajipari cégek, a MOL
Bányász Szakszervezet és a Zsigmondy-
Széchenyi SZKI vezetői, képviselői
helyezték el a megemlékezés
koszorúit az emlékmű talapzatánál.
1919. szeptember 6-án csendőrsortűz
oltotta ki bányászok életét Tatabányán.
Ennek emlékére szeptember első
vasárnapja a bányászat, a bányászatban
dolgozók nagy áldozatokat
követelő munkájának ünnepnapja.
Megünneplésének módja az évek során
formálódott, több helyen színvonalas
kulturális műsor ad méltó keretet
az ünnepnek. Városunkban a
Rotary Rt. szombaton tartotta ünnepségét,
a regionális szintű MOL-os családi
bányásznapot pedig szeptember
10-én Zalaegerszegen, a gébárti csónakázó-
tónál rendezik.
61. Bányásznap
Augusztus 31-én a Fejtő Ferenc
Alapítvány és a Nagykanizsai
Zsidó Hitközség megemlékezést
tartott Nagykanizsán.
A szervezők és az emlékezők
először Fejtő Ferenc szülőházánál
találkoztak, ahol Havas Judit beszélt
az európai hírű író, történész,
publicista szellemiségét idézve.
József Attila Tél című verse mellé,
Fejtő Ferenc Érzelmes utazás című
könyvéből, a táblán is megtalálható
gondolatokkal invitálta a megjelenteket
arra a zenés-irodalmi műsorra,
melynek a Zsinagóga adott
helyet, s ahol dr. Székely István hitközségi
elnök köszöntötte az egybegyűlteket.
őt a Fejtő Ferenc
Alapítvány elnöke Kovács Loránt
követte, aki városunk európai hírű
szülöttével való találkozásait elevenítette
fel. Agárdi Péter irodalomtörténész
Fejtő Ferenc kapcsán
a közös munkákról beszélt, hiányolva
a mából Fejtő szellemiségét,
éleslátását, humorát.
A Havas Judit által összeállított
műsor igazi telitalálat volt, olyan
irodalmi és zenei csemegéket felvonultatva,
amely a legigényesebb
közönséget is elbűvölte volna. Vörösmarty,
Thomas Mann, József
Attila és Fejtő az irodalom területéről,
míg a zene világából Chopin,
Debussy, Liszt és Bartók műveiből
csendültek fel részletek. Havas Judit
mellett közreműködött még
Kis-Domonkos Judit zongorán,
Schmidt Judit csellón. A magas
színvonalú műsor méltó volt Fejtő
szellemiségéhez, s csak azt fájlalhatjuk,
hogy csekély érdeklődés
mellett zajlott le.
H.Gy.
Fejtő Ferencre emlékeztek
Kanizsa 8 – Posta 2011. szeptember 8.
KATEDRA 􀁈 DIALÓG
Elterjedt a hír városunkban, hogy megszűnik a belváros szívében
található Katedra Nyelviskola. Ezért felkerestük az iskola vezetőjét,
Móric Józsefet, hogy érdeklődjünk: valóban igaz-e a hír.
– Mindenkit szeretnék megnyugtatni, hogy NEM IGAZ A HÍR!
Mindössze annyi történt, hogy augusztus 31-gyel lejárt az öt éves szerződésünk
a budapesti Katedra Nyelviskola Hálózattal, és a lejáró szerződést
MI NEM HOSSZABÍTOTTUK MEG. Ezt már idén március
elején jeleztük a hálózatnak. Iskolánk 1993-as alapítása óta töretlenül
működik. 2006-ban alapító tagjai voltunk a Katedra Nyelviskola Hálózatnak.
Mivel a hálózat franchise rendszerben működött, nekünk is fel
kellett venni a Katedra iskola nevet. Mint említettem, a szerződésünk
lejárt, ezért visszavettük iskolánk alapításkori nevét a DIALÓG
NYELVISKOLÁ-t, és folyamatosan, korrekten, megbízhatóan működünk
tovább. Tehát csupán márkanév váltás történt.
– Megmarad minden eddig megszerzett joguk, a nyelvvizsgáztatás,
az akkreditációk?
– Természetesen. Angol és német nyelvből állami vizsgáztatási jogunk
2001-óta van. Ekkor még elképzelés szintjén sem létezett a hálózat.
Ugyancsak 2001-óta folyamatosan rendelkezünk különböző
akkreditációikkal, melyeket azóta rendszeresen, a törvényben előírt
időszakonként megújítunk.
– Köztudott, hogy a DIALÓG Nyelviskolában tett angol és német,
államilag és nemzetközileg is elismert nyelvvizsgákat itthon is
és külföldön is nagyra értékelik. Sokan tesznek Önöknél sikeres
nyelvvizsgát.
– Igen. A DIALÓG Nyelviskolában tett GOETHE (német) és TELC
(angol) nyelvvizsgáknak valóban nagyon magas az elismertségük és sikerességük.
Mindkét vizsga nemzetközileg is elismert illetve államilag is akkreditált.
Aki nálunk vizsgázik, egy lépésben nemzetközi és állami alap,- közép
vagy felsőfokú nyelvvizsga bizonyítványt szerez. Nagyon fontos a mai globalizált
világunkban, hogy a nyelvvizsgát ne csak hazánkban, hanem külföldön
is elfogadják. Az is igaz, hogy aki a DIALÓG-ban készül fel a vizsgákra,
valóban sikeresebb, mint aki máshol tanul. Ez azért van, mert iskolánk
minden egyes tanára maximálisan felkészült, jól ismeri a vizsgarendszert, annak
minden egyes elemét, buktatóit, valamint redszeresen továbbképzésen
kell résztvenniük magyarországi vizsgaközpontokban. Ez bizony nem modható
el nagyon sokakról, akik otthon vállalnak felkészítést vizsgákra.
– Miben különbözik a DIALÓG Nyelviskola a többi nyelviskolától?
– Elsősorban a minőségközpontú, modern oktatási szemlélet. Városunk
nyelviskolái közül csak iskolánk rendelkezik államilag elismert
angol és német nyelvi program – és intézményi akkreditációval
illetve vizsgáztatási joggal. A második fontos különbség, hogy iskolánk
minden dolgozójának rendszeresen szakmai továbbképzésen
kell résztvennie, ahol a módszertan, a vizsgakövetelmények legújabb,
legkorszerűbb ismereteit sajátítják el. A harmadik és nem kevésbé fontos
különbség, hogy mi csak olyat ígérünk és állítunk – ellentétben
más iskolával –, ami teljesíthető és valós. Mi nem ígérjük senkinek
sem, hogy kezdő szintről indulva 80 - 100 óra tanulás után középfokú
nyelvvizsgája lehet, vagy hogy a vizsgákon mindenki 100%-ban megfelel.
Aki vizsgázott már valamiből, az jól tudja, hogy ez lehetetlen. Nálunk
a legfontosabb szempont a magas szinvonalú szakmai munka mellett
a korrekt, pontos, részletes tájékoztatás. E tényezők összességének
eredménye, hogy a DIALÓG Nyelviskola évek óta városunk és a régió
piacvezető nyelviskolája.
– Mikor indulnak a legközelebbi tanfolyamok?
– Iskolánkban szeptember közepétől folyamatosan indulnak tanfolyamok
minden tudásszinten, CSOPORTOS VAGY EGYÉNI KÉPZÉS
formában ÓRIÁSI KEDVEZMÉNYEKKEL. Acsoportos képzés esetében
3 féle csoportlétszámban lehet nálunk tanulni, a nap bármely szakában
illetve csak hétvégén, szombatonként is. Érdeklődjenek iskolánkban
személyesen, telefonon vagy tekintsék meg tanfolyami kínálatunkat
a www.dialognk.hu honlapunkon.
DIALÓG Nyelviskola - Oktatás és vizsgáztatás helyben!
8800 Nagykanizsa, Kinizsi u. 2/a
Tel.: 93/326-413 ; 30/ 400-52-53
E-mail: dialog@dialognk.hu
Honlap: www.dialognk.hu
2011. augusztus 28-án került
megrendezésre a Napsugaras Nyárbúcsúztató
a Miklósfai Mindenki
Házában, melyen négy település találkozott
(Miklósfa-Liszó-Surd-
Nemespátró), s melynek célja a mai
ellenségeskedő világunkban hirdetni
az egység, az összetartozás erejét,
szépségét, győzelmét – emelték ki a
szervezők. A sikeren felbuzdulva
hagyományt kívánnak teremteni.
A program két helyszínen zajlott.
Míg a miklósfai sportpályán
a liszói, nemespátrói valamint a
helyiek által kiállított női-férfi
csapatok mérték össze erőiket,
addig a közösségi háznál kezdetét
vette a főzőverseny. Minden
település hozott anyagból készítette
a különleges étkeket. Mindeközben
a nagyszínpadon elkezdődött
a családi vetélkedő, mely
hatalmas sikert aratott a szereplők
és a gyülekező tömeg körében
is.
A sztárvendég, Csocsesz fellépésekor
már majdnem tele volt a
ház, de a legnagyobb érdeklődést
mégis a települések kulturális bemutatója
váltotta ki.
A kulturális programot megelőzte
a ház kistermében tartott
kiállítás megnyitó, mely a települések
természet- valamint
életképeit mutatta be. Az eseményt
Szmodics Józsefné, a
Miklósfai Általános Iskola újonnan
kinevezett igazgatója nyitott
meg. Az eseményt Fa Ede és Erdős
Attila költők személyesen
előadott versei tették még színvonalasabbá.
A gyerekek sem maradtak szórakozás
nélkül, mesefa, játszóház,
ugrálóvár, állatsimogató, arcfestés
várta őket egész nap. A tökéletes
befejezést az Édeskettes zenekar
báli hangulata és Major Lajos harmónikaszója
biztosította. Az est
tábortűzzel zárult, ahol a települések
apraja nagyja vidáman mulatott.
A rendezvény példaértékűnek
mondható, mert először fordul
elő, hogy négy település közös
összefogással a békesség és az
egység jegyében szervezett egész
napos sport- és kulturális programot.
A rendezvény sikerét bizonyítja,
hogy kb. 500-600 fő vett
részt.
Sportversenyek eredményei:
Öregfiúk futballmérkőzése: Nemespátró
csapata, „11-es” rugó
verseny: Gyepes Péter Miklósfa.
Női sodrófadobó verseny: Liszó
csapata. „7-es” dobóverseny:
Kapusiné Varga Ilona
Miklósfa. Ugrókötelezés:
Liszó csapata. Pintes
üveg fejen vitele: Liszó csapata.
Vízhordó verseny: Liszó csapata.
Családi vetélkedő: Liszó csapata.
Főzőverseny győztese:
Surd csapata. Az összesített
pontverseny alapján a 2011-es
VÁNDORKUPÁT Liszó nyerte
meg.
A rendezvényt felajánlásokkal
támogatták a körzet országgyűlési
képviselői, Cseresnyés Péter,
Göndör István és Zakó László.
(Ezúton is köszönik a szervezők
a Miklósfai Általános Iskola
tanulóinak és felkészítő tanárainak,
a Liszói Asszonykórusnak
valamint a Liszói Lányok és Fiúk
Tánccsoportjának, a Surdi
Gyöngyszemeknek, a Surdi Sangria
Tánccsoportnak és nem utolsó
sorban a Nemespátrói Tánccsoportnak
a színvonalas előadásokat.)
Dömötörffy Sándor
elnök
Napsugaras
nyárbúcsúztató
A mindenki háza
mindenkié
Kanizsa – Városháza 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. szeptember 8.
2012. évre ez év szeptember 30-ig igényelhető a nagycsaládosok részére
gázárkedvezmény.
A nagycsaládosok – akik három vagy több gyermek után részesülnek családi
pótlékban – kedvezményes áron vehetik igénybe a földgázt 2012. évre,
amennyiben erre irányuló kérelmüket 2011. szeptember 30-ig eljuttatják a bejelentett
lakóhely, illetve tartózkodási hely szerint illetékes Magyar Államkincstár
Megyei Igazgatóságához.
A kedvezmény az igénylőlap kitöltésével és a csatolt utolsó havi gázszámla
másolatával igényelhető. Társasházban élőknek nem kell számlát mellékelni. A
hiánypótlás elkerülése érdekében a kérelmet a nagycsaládos háztartásban élők
közül annak kell benyújtani, akinek a nevére a számla szól.
Az igénylőlapot a Kincstár postai úton megküldte az érintett családoknak,
valamint letölthető a Kincstár honlapjáról (www.allamkincstar.gov.hu), továbbá
beszerezhető a megyei igazgatóságoktól és a gázszolgáltatóktól is.
A kedvezménnyel összefüggő kérdések megválaszolására a Magyar Államkincstár
ügyfélszolgálatai, illetve a Call Center (06-1-452-2910), 06-30-344-
0045), 06-70-460-9005, 06-20-881-9535) munkatársai rendelkezésre állnak.
Magyar Államkincstár
Gázárkedvezmény nagycsaládosoknak
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Garzonházakról szóló
32/2001. (VI.27.) számú rendelete alapján, az alábbi bérlakások bérleti jogának
elnyerésére:
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. fsz. 1.
a.) A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
b.) Alakás településen belüli fekvése: városi terület. c.) Szálláshasználati
díj összege: 12.780 Ft. d.) A lakás állapota: helyreállított. e.) A szálláshasználati
szerződés időtartama: maximum 60 hónap. f.) A lakás megtekintésének
időpontja: 2011. szeptember 20. 14.00 - 15.00 óráig.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. fsz. 4.
a.) A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos,
b.) Alakás településen belüli fekvése: városi terület. c.) Szálláshasználati
díj összege: 12.780 Ft. d.) A lakás állapota: helyreállított. e.) A szálláshasználati
szerződés időtartama: maximum 60 hónap. f.) A lakás megtekintésének
időpontja: 2011. szeptember 20. 14.00 - 15.00 óráig.
3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. II. em. 10.
a.) A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
b.) Alakás településen belüli fekvése: városi terület. c.) Szálláshasználati
díj összege: 14.920 Ft. d.) A lakás állapota: helyreállított. e.) A szálláshasználati
szerződés időtartama: maximum 60 hónap. f.) A lakás megtekintésének
időpontja: 2011. szeptember 20. 14.00 - 15.00 óráig
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. I. em. 100.) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt
kaphatók!
Pályázatok benyújtásának határideje: 2011. szeptember 26.
Garzonházak bérleti jogának elnyerése
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a nyugdíjasok elhelyezésére
épült bérlakások bérletéről szóló 36/1997. (XI.44.) számú helyi rendelete alapján a
Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban megüresedett 2 db önkormányzati
bérlakás bérleti jogának elnyerésére.
Pályázatra kiírt lakások:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 23.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 9.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. szeptember 26.
Helye: Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em. 100.
A licitálás időpontja: 2011. október 4. (kedd) de. 9.00 óra
Helye: Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.
A bérlemények leírása:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 23.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 25 m2, szobaszáma:
1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: felújított, bérleti díja: bérlakást
leadó pályázó esetén 12.275 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség,
adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett
szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 9.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 24 m2, szobaszáma:
1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: felújított, bérleti díja: bérlakást
leadó pályázó esetén 11.784 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség,
adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett
szolgáltatásokért díjat köteles fizetni
A lakások megtekinthetők: 2011. szeptember 20. 13,00-15,00 óráig
A pályázaton való részvétel feltételei:
1./ Személyi feltételek
Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű nyugdíjas, nyugdíjas házaspár,
aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi
nyugdíjkorhatárt elérte/k/, önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képes,
a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget
tud/nak/ tenni, a pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történő licitálást
elfogadja.
2./ Egyéb feltételek
Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ a rendeletben
meghatározott összegű pénzadományt ajánl fel, legalább komfortos önkormányzati
tulajodonú lakással rendelkezik 5 éve, és ott lakik, illetve azt térítésmentesen a bérbeadó
rendelkezésére bocsátja, aki városrendezési célból kiürítendő, illetve életveszély
miatt lebontásra kerülő önkormányzati lakás bérlője, és a felajánlott lakást cserelakásként
elfogadja.
Pályázni a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Eötvös tér 16.) átvehető
PÁLYÁZATI LAP két példányban történő kitöltésével lehet, melyen fel kell
tüntetni: a pályázó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az
utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra kerülő önkormányzati
bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti díját,
csatolva a bérleti szerződés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás esetén annak pontos
címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos
adatát.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgálatán
(Nk, Eötvös tér 16.) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem
küldünk.
A licitálás szabályai: a licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidőben,
a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatalmazottja
is képviselheti.
A licitálás induló összege:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 23. 2.000.000 Ft
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 9. 2.000.000 Ft
A licitálás során a licitösszeg 50.000 Ft-onként emelkedik.
A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve önkormányzati
bérlakás leadása esetén a kijelölést követő 15 napon belül. Afeljánlott adományt
a kijelölést követő 6 hónapon belül kell az önkormányzat számlájára megfizetni.
Anyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhető, tartási szerződés nem köthető.
Kiadó nyugdíjasházi lakások
Tisztelt Honfitársaim!
Egyesületünk vezetősége és tagjai nevében tisztelettel kérünk minden, a magyar
nemzet jövőéért felelősséget érző embert, hogy az elkövetkező népszámláláson
vallja meg vallási hovatartozását pl. római katolikus, görög katolikus,
református, evangélikus, unitárius, ortodox stb. A Szent Korona nemzetei számára
mindig meghatározó volt a nemzeti mellett a vallási hovatartozás. Egyházaink
történelmünk során mindig kiálltak értünk, így ez a legkevesebb, amit jelenleg
viszonzásképpen meg kell tennünk.
Fülöp Zsolt Árpád elnök,
Nagykanizsaiak a Nemzetért Hagyományőrző Egyesület
Kanizsa – 10 Városháza 2011. szeptember 8.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki Nagykanizsán
és kistérségében állandó lakhellyel rendelkezők, valamint a városból elszármazottak
részére a Kanizsai Antológia 12. számában való megjelenésére.
Pályázat tárgya: irodalmi, művészeti, tudományos művek, valamint megjelenő
versek, prózák, grafikák.
Pályázati feltételek: egy pályázó több pályázatot is beadhat, maximum 6 db
A/4-es oldal (70 leütés, 45 sor 12-es betűnagyság, palatino linotype betűtípussal)
terjedelemben.
A kéziratokat kinyomtatva, valamint merevlemezen vagy CD-n kell benyújtani
az alábbi címre: Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály Halmos
Csaba koordinátor Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
A beérkezett pályaművek bírálatát szakmai bizottság végzi. Kéziratot nem
őrzünk meg, nem küldünk vissza, másodközlésre nem vállalkozunk.
A sikeres pályamunkák a Kanizsai Antológia 12-es számában - karácsonyi
ünnepek előtt - jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem, csak tiszteletpéldányokban
részesülnek.
Apályázat beadásának határideje: 2011. szeptember 30. (péntek) 13.00 óráig
Kanizsa Antológia 12.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 43/2008.(X.09.) számú
helyi rendelete alapján pótpályázatot ír ki a pécsi felsőoktatási intézményekben
tanuló nagykanizsai hallgatók számára biztosított 8 pécsi kollégiumi férőhely
elnyerésére.
Kollégiumi férőhely-pályázat a Pécsi Tudományegyetem kollégiumába.
A pályázat benyújtásának feltételei:
A rendelet 2.§ alapján - A Pécsi Tudományegyetem 8 kollégiumi férőhelyére
pályázhat az a hallgató, aki: a.) nagykanizsai állandó lakóhellyel rendelkezik,
b.) magyar állampolgárságú hallgató, c.) a Pécsi Tudományegyetem valamely
karán államilag elismert felsőoktatási képzés keretében, nappali tagozatán
folytatja tanulmányait, d.) az első diploma megszerzése érdekében főiskolai
vagy egyetemi szintű alapképzésben, illetve BSc/BA vagy MSc/MA képzésben
vesz részt, és e.) a képzésre felvételt nyert és halasztással nem élt, akinek
kollégiumi férőhely iránti kérelmét helyhiány miatt elutasították
A pályázat elnyerésének feltétele: a pályázó szociális körülményei (jövedelmi
viszonyok, testvérek száma, szülők vagyoni helyzete), valamint a rendelet
1. számú mellékletében szereplő az abban meghatározott igazolásokkal együtt.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. szeptember 15.
A benyújtott pályázatokat a szociális szakbizottság véleményezése ismeretében
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági
és Sportbizottsága bírálja el 2011. augusztus 30-ig, döntéséről levélben értesíti
a pályázókat.
A pályázathoz csatolni kell: a fenti rendelet 1. számú mellékletében szereplő
adatlapot, az abban meghatározott igazolásokkal együtt.
A pályázati adatlap beszerezhető: Nagykanizsa megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal portáján (Erzsébet tér 7.) illetve letölthető Nagykanizsa város
honlapjáról a http://www.nagykanizsa.hu e-ügyintézés, letölthető nyomtatványok,
Művelődési és Sportosztály oldalról
Bővebb felvilágosítás kérhető: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal Művelődési és Sportosztály, telefon: 93/500-780
Pótpályázat pécsi kollégiumi férőhelyekre
Tisztelt Építtetők!
Tájékoztatom Önöket, hogy nemrégiben megjelent az építésügyi hatóságot,
mint szakhatóságot a szakhatósági eljárásért megillető, továbbá az építési, a
bontási és a használatbavételi bejelentésre vonatkozó igazgatási szolgáltatási
díjról szóló 24/2011.(VII.21.) BM rendelet. Az új jogszabály értelmében 2011.
szeptember 5-től amennyiben az építésügyi hatóság szakhatóságként jár el,
vagy nála bejelentési eljárást kezdeményeznek, az eljáró hatóságot igazgatási
szolgáltatási díj illeti meg az alábbiak szerint:
a) a szakhatóságként való eljárásért
aa) az ab)-ac) alpontban meghatározott esetek kivételével 20 000 forint,
ab) a repülőtér területén lévő, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és
megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet szerinti, valamint a
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyben szakhatóságként való
eljárásért 50 000 forint,
ac) telekalakítási eljárásban szakhatóságként való eljárásért érintett telkenként
5 000 forint,
b) az építési és használatbavételi bejelentés esetében 10 000 forint,
c) a bontási bejelentés estében 5 000 forint.
Az igazgatási szolgáltatási díjakat a HU 32 14100134-92660036-07000007
számú számlára kell befizetni.
Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését az építtetőnek az engedélyező
hatóság számlájára utalással vagy készpénz-átutalási megbízással „igazgatási
szolgáltatási díj” jogcím megjelöléssel kell teljesítenie az alapeljárás illetékének
megfizetésével vagy a bejelentés benyújtásával egyidejűleg.
Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését az eljáró szerv felé igazolni kell.
Készpénz-átutalási megbízás Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Építéshatósági Osztályán (Nagykanizsa, Eötvös tér 16., 3. emelet
301. iroda) igényelhető.
Dr. Tuboly Marianna jegyző
Az építésügyi hatóság szakhatóság lett
hirdetés
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlését 2011. szeptember 15-én
(csütörtök) 17 órára közmeghallgatás céljából összehívom.
Az ülés helye: Medgyaszay Ház (Nagykanizsa, Sugár u. 5.)
Cseresnyés Péter, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere
Közmeghallgatás
BizzerAndrás a 6. számú választókerület (Rózsa u. 14-től végig páros házszámok, Rózsa
u. 21-től végig páratlan házszámok, Kazanlak körút 1-től végig páratlan házszámok, Kazanlak
körút 2-12-ig páros házszámok, Munkás utca 1-3-ig páratlan házszámok, Munkás utca 2-
től végig páros házszámok, Munkás 5-től végig páratlan házszámok) önkormányzati képviselője
fogadóórát tart 2011. szeptember 9-én (pénteken) 17 órakor a Hevesi Sándor Általános
Iskolában.
Dénes Sándor a 12. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője minden
hónap második csütörtökén 17.00 órától fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal
Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.)
Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselő fogadóórát tart minden hónap
második szerdáján 17 órától a Kőrösi Cs. Sándor Általános Iskolában.
Képviselői fogadóórák
Kanizsa 2011. szeptember 8. – Hirdetés 11
1. Mikor nyitotta meg kapuit a Nagykanizsai Inkubátorház és
Innovációs központ?
a) 2011. június 25.
b) 2010. június 25.
c) 2010. november 25.
2. Mi az Inkubátorház működésének fő célja?
a) vállalkozások piacra jutásának támogatása
b) diákok iskolán kívüli képzése
c) rendezvények szervezése
3. Hány vállalkozás működik jelenleg az Inkubátorházban?
a) 4
b) 8
c) 16
4. Az alábbiak közül melyik szolgáltatást nem biztosítja az
intézmény?
a) tárgyaló és előadóterem bérbeadása
b) honlap készítés
c) fénymásolás/szkennelés
5. Hány szinten várja a betelepülő vállalkozásokat az épület?
a) 1
b) 2
c) 4
6. Milyen jellegű tanácsadás nem elérhető az intézmény
díjmentes, emelt szintű szolgáltatásai között?
a) innovációs tanácsadás
b) adótanácsadás
c) életvezetési tanácsadás
7. Hányadik Nagykanizsai Innovációs Nap kerül megrendezésre
2011. szeptember 16-án?
a) I.
b) II.
c) III.
Egy kis segítségért látogassák meg honlapunkat:
www.inkubatornk.hu, vagy keressenek fel bennünket személyesen a
Buda Ernő u. 19. szám alatt az Ipari Parkban!
A helyes megfejtéseket szeptember 14-ig az info@inkubatornk.hu email
címre, vagy a 8800 Nagykanizsa, Buda Ernő u. 19. címre várjuk.
A megfejtők közül a 3 szerencsés nyertest 2011. szeptember 16-
án 16 órakor az I. Nagykanizsai Innovációs Napon sorsoljuk ki!
Nyeremények:
1. díj: 15 ezer Ft értékű kartonbútor vásárlási utalvány
2. díj: Napelemes telefontöltő
3. díj: Vízzel működő asztali óra
Inkubátorház
Kvíz
Meghívó - A Szív Világnapja
Rendezvény helye: Nagykanizsa, Hevesi Sándor Művelődési Ház
Rendezvény időpontja: 2011. szeptember 24. szombat 9.30 óra
Háziasszony: Hegedűs Györgyné A Szívbetegekért Egyesület Elnöke
Mérések: vérnyomás, vércukor, vérzsír, PSA (férfiaknak), diétás
tanácsadás
Fellépők: 10.00 Torna - Napfény Rákbetegek, 10.15 Viola Népdalkör
Liszó, 10.30 Liszói tánc együttes, 10.45 Gyöngyvirág táncosok, 11.00
Surdi Gyöngyszemek, 11.15 Csillag citera együttes és baráti köre
11.30 Sulyokné Nagy Erzsébet (operett), 11.35 Sevenup Mazsorett
csoport, 11.50 Hevesi akrobaták, 12.00 Tűzmadarak Pillangó tánckar
12.15 HSMK Premier Tánc, gyermek arcfestés
Elődások: 10.30 Kanizsa Dorottya Kórház Kardiológiai osztály
felkért előadója, 11.00 Dr. Kaszás Gizella klinikai és mentálhigiénés
szakpszichológus, pszichoterapeuta.
Egész napos bemutatók: BEMER terápia Dr. Kopeczy Ildikó természetgyógyász,
természetes táplálkozás, Horváthné Tóth Mária természetgyógyász,
Gönc Józsefné - gyógynövények, Gyenese Endréné természetes
táplálkozás, Zöldségek, gyümölcsök, egészséges táplálkozás, Táplálék
allergiabolt: bio- és reform élelmiszerek bemutatása, Vörösné Bálint Bernadett
- Oriflame, Mozgáskorlátozottak Nagykanizsa Városi szervezete.
Támogatók:
Nagykanizsa Hevesi Sándor Műveldési Ház, Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ, Kanizsa Dorottya Kórház Kardiológia és Belgyógyászat,
Egészségügyi Alapellátási Intézmény, MESZK Zala megyei
szervezete, BEMER terápia Domborai Krisztina, Gönc Józsefné vállalkozó,
Gyenese Endre és Endréné vállalkozó, Jelmeztár
Nagykanizsa - ruhák, Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap, Kanizsa TV,
Maraton, Helikon Rádió, Horváth Péter - Oriflame valamint minden
fellépő, akik megtisztelnek bennünket bemutatójukkal, valamint a
Szívbetegekért Egyesület tagjai.
Vékonyított lencse AKCIÓ – 20%!
2011. szeptember 1-től - szeptember 31-ig
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Kanizsa 12 – Színes 2011. szeptember 8.
HEVESI SÁNDOR MűVELőDÉSI
KÖZPONT
Kulturházak Éjjel-nappal
Szeptember 17. 10 órától
􀂊 VII. Napórás találkozó
A Magyar Csillagászati Egyesület
Napóra Szakcsoport tagjainak előadásai
􀂊 16 óra Analemma napóra készítése
játszóházi keretek között
Marton Géza vezetésével
􀂊 19 órától a HSMK előtt távcsöves
bemutató a Nagykanizsai Csillagászati
Egyesület tagjaival
􀂊 19.30 óra LAUX TRIÓ & FRIENDS
Laux József - dob, Vincze Pál - keybord
Román Péter - basszusgitár, Laux Tibor
- gitár, ének, Hajdú Nelly - ének
Belépődíj: 800 Ft, diákoknak 500 Ft
MEDGYASZAY HÁZ
􀂊 Szeptember 9.18 óra
ROCK EST a KA-ROCK Alapítvány
szervezésében. Közreműködnek: - Helgrind,
Mutator, Blasted Age, Taste My
Pan. Belépődíj: 1000 Ft
KÉPZőMűVÉSZETEK HÁZA
􀂊 A Himalájától az
örökkévalóságig-kiállítás Sass Brunner
Erzsébet és Brunner Erzsébet 1938-1950
között Indiában festett alkotásaiból
Megtekinthető szeptember 30-ig.
MAGYAR PLAKÁT HÁZ
􀂊 Magyar Plakát-Retro
Megtekinthető szeptember 20-ig
„A táncos lányokat ragyogó
napsütés fogadta, egész nap nehezítette
a felkészülést a forró égi áldás.
Bemelegítésként kemény
erőnléti edzést tartottak a trénerek,
s a résztvevők izgalmas sorversenyekben
mérhették össze erejüket,
tudásukat. Délután az alapokkal
foglalkoztak főként, majd
kerékpártúra és úszás következett.
A táborlakókat változatos programok
várták, volt úszás, strandolás,
biciklizés, sorverseny, grillparty,
és persze sok-sok tánc!
A Premieresek egyre jobb formát
mutattak, de még több munkára
lesz szükség. A tábor után kijelenthetjük,
bizakodóan nézhetünk
az őszi szezon elé. Első – országos
– versenyünk szeptember végén
várható.”
P.L.
Tanévnyitó edzőtábor a Premiernél
Németh Petra klubvezető alábbi beszámolója alapján mozgalmas
nyárbúcsúztató napjai voltak a táncosoknak: „A Premier Táncklub
növendékei a hagyományoknak megfelelően Gyékényesen töltötték az
utóbbi néhány napot, hogy felkészüljenek az őszi szezonra. Az együtt
töltött órák a csapatépítésről, egymás megismeréséről, a jó hangulatról
szóltak.”
A 8. Bor- és Dödölle Fesztivál
keretében sorra kerülő I. Zalai
Bor-Tour mezőnye már a szombat
reggeli órákban elrajtolt a
Deák térről, hogy a megyén belül
majd 250 kilométert teljesítve
térjenek vissza az egységek a
kanizsai kiinduló pontra.
Mint akkor megtudtuk, a nap
során nem csupán a volánnál volt
feladat a bortúra alatt, hiszen különböző
ügyességi próbákat is
teljesíteniük kellett a résztvevőknek.
A rajtnál 12 autó sorakozott
fel és indult el a számos borvidéket
felkereső menettel, s jó néhány
ellenőrző pont „érvényesítése”
után abszolválták a távot a
versenyzők.
Az esti órákban már bizonyossá
vált, Kovács Zoltánnak, a KAMSE
autós szakosztály ötletgazdájának
szavai beigazolódtak. ő előzetesen
úgy nyilatkozott, szeretnék, ha éjfél
környékén nem kellene már az indulókra
vadászni az I. Zalai Bor-Tour
közúti tájékozódási és ügyességi autósverseny
mezőnyéből, vagyis mindenki
sikeresen célba érkezne a durván
250 kilométer levezetése után.
Nos, a kívánság teljesült, hiszen a
résztvevők egytől egyig beérkeztek.
Az autósok között Nagykanizsától
Nemesvidig bezárólag voltak vállalkozó
kedvűek, akik nekivágtak a borvidékeknek,
s nem is hiábavalóan, de erről
majd beszéljenek az eredmények.
Úgynevezett egyéni versenyben a
Hirt Attila-Csete Edith páros bizonyult
a legjobbnak, megelőzve a Varga
Balázs-Böröndi Géza, valamint a
Jakab Dávid-Füredi Tímea duót.
Volt aztán egy csapatverseny
is, amikor az egész napos program
során véletlenszerűen sorsoltak
össze két gépjárműves
egységet, s a legjobb összteljesítmény
egy településnek akár két
köztéri padot is jelenthetett az elkövetkezendőkben
a díjazáskor.
Nos, ezeket a zalakarosiak érdemelték
ki köztük német indulóval
(Nagy Zsolt, Nagy Péter,
Frank Bernd, Andor Andrea) az a
bizonyos német kettős, s így
majd Zalakaros büszkélkedhet az
utcai bútordarabokkal.
P.L.
Elrajtolt az első Zalai Bor-Tour
A 21 éves Baticz Milán nyerte
a szeptember 2-3-án Budapesten
megrendezett Rubik-kocka bajnokságot.
A versenyen négy nemzet több
mint 100 képviselőjét utasította
maga mögé a fiatal bajnok, és ezzel
ismét gyarapíthatta aranyéremgyűjteményét.
Annak ellenére,
hogy tanulmányai miatt egyre kevesebb
ideje jut a gyakorlásra, nem
szeretne felhagyni a versenyzéssel.
A jövőbeli tervei között szerepel,
hogy megmérettetni magát a
szomszédos országokban megrendezendő
versenyeken is. Azonban
a nagy álma az, hogy kiutazhasson
az októberi thaiföldi bajnokságra
is, amely a finanszírozási problémák
miatt csak álom maradhat.
V.M.
Rubikmágus
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. szeptember 8.
Horoszkóp
Hogyha van érzéke a versíráshoz, fogjon
hozzá, és használja ki a lassan búcsúzó
nyár ihletet adó pillanatait. Akár komoly
irodalmi alkotás is születhet a papírlapokon,
ha kipihenten fog hozzá.
Eseménytelen napok várnak önre, ezért nyugodtan
hozzáfoghat az otthoni feladatokhoz,
bekapcsolódhat a családi tennivalókba. Elképzeléseit
támogatja a párja is, használja ki
ezt az alkalmat valamennyiük érdekében.
Tegye félre, és kerekedjen felül a hétköznapi
problémáin. Barátai tanácsait fogadja
némi kétkedéssel ezekben a napokban, és
gondolja át alaposan a döntését. Esténként
szánjon több időt a meditációra.
Ezek a napok alkalmasak a hivatalos ügyei intézéséhez.
Sikerrel elvégezheti mindazt, amit
eltervezett, ha nem hagyja, hogy más ügyek elvonják
a figyelmét. Bánjon óvatosan a szavakkal,
mert megjegyzéseit félreérthetik.
Lehetőleg ne keveredjen konfliktusba a kollégáival,
mert sértődéssel, haraggal járhat a
szóváltásuk. Ha netán nem tudja higgadtan
kezelni a helyzetet, keressen valamiféle kibúvót,
és hagyja el a társaságot.
Kellemes napokra számíthat, ha üzleti
ügyeiben sikerül még időben döntenie.
Megnyugodhat, partnerében mindenre számíthat,
legyen szó akár a hétköznapi terhek
viseléséről, vagy az érzelmekről.
Időnként azt veszi észre magán, legszívesebben
elmenekülne a valóság elől. Ha bizonytalan
a megérzéseiben, ne keseredjen
el, mert ez csak egy átmeneti állapot, amire
előbb-utóbb választ ad az élet.
Időnként úgy érzi, hogy belelát más gondolataiba,
de mielőtt elbízná magát, tudomásul
kell vennie, hogy nem így van. Csupán élénk
a fantáziája, és nem tudja visszafogni magát,
ha szórakoztató társaságba keveredik.
Némi szóváltásba, összecsapásba bonyolódhat
a magánéletében. Lehetőleg legyen úrrá az érzelmein,
előbb-utóbb úgy is kiderül, hogy önnek
volt igaza. Ennek ellenére hajlamos lesz
átengedni a kormányrudat vitapartnereinek.
Hajlamos lesz nagy reményeket fűzni egy távoli
kiránduláshoz, de a csillagok állása szerint
ez nem valósul meg mostanában. Tűzzön
ki közelebbi úti célokat, mert eltelhet egy
kis idő, míg az előbbi megvalósulhat.
Ne avatkozzon be ezekben a napokban mások életébe,
mert nem ér el vele semmit. Hagyja, hogy
mindenki maga döntsön az életéről. Ha peres
ügyekbe bonyolódna, gondolja át alaposan, mert
előfordulhat, többet veszít, mint amennyit nyer.
Jól alakulnak anyagi ügyei, éppen ezért ne hagyja,
hogy bizonytalan kimenetelű üzleti ügyekbe
vonják be. Érzelmi életében harmóniát ígérnek
a csillagok. Ha volt némi félreértés ön és a párja
között, most eloszlathatják a gondokat.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
TÁRS
VEGYES
VEGYES
JÁRMű
BÉRLET
INGATLAN
Elcserélném vagy eladnám Nagykanizsán
egészségügyi okok miatt
80%-ban felújított, jelenleg 100m2-es
családi házamat. Érd.: 0630/681-0581
(7432K)
Albérlet! Városközpontban első
emeleti, kétszobás, bútorozatlan, egyedi
fűtéses lakás hosszú távra kiadó. Két
hónap kaució szükséges. Tel.:
0693/312-798, 0630/319-7662
(7434K)
Fiat Uno 1000 cm3, 1995-ös, másfél
év műszakival, kifogástalan állapotban
eladó. Érd.: 0693/320-019, 0620/358-
5121 (7430K)
Nagyteljesítményű, hordozható,
vadonat új háztartási gőztisztító (Modell:
SC-238HO), ugyanitt alig hordott
42-es méretű bőr bakancs. Érd.:
0693/315-559 (este) (7435K)
Rövidszőrű, mini csivava nőstény
kiskutya két hónapos, oltással, féregtelenítve
eladó. Érd.: 0620/978-4045
(7436K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat,
használati tárgyakat és teljes
hagyatékot. Érd.: 0620/555-3014
(7362K)
Németországba kisbusszal.
Útvonal: Nürnberg - Frankfurt -
Darmstadt - München - Stuttgart.
Tel.: 0672/441-542, 0630/237-5007
(7437K)
Fa nyílászárók, zsalugáterek:
www.ablakolcson.hu. Tel.: 0630/214-
4150 (7411K)
Televíziók, LCD monitorok, videók,
DVD-k és távirányítók javítása.
Balaskó István, Nagykanizsa, Ady E.
u. 11. Tel.: 0630/597-1530 (7426K)
Különóra Nagykanizsán! Főiskolásoknak,
egyetemistáknak vizsgára
felkészítés. Matematika, analízis,
valószínűségszámítás, statisztika, közgazdasági
tárgyak. Középiskolásoknak
dolgozatra, érettségire felkészítés. Tel.:
0630/668-6307 (7427K)
Megbízható 45 éves nő, kisgyermekgondozó-
nevelő végzettséggel,
festő és kreatív tapasztalattal gyermekfelügyeletet
vállal. Tel.: 0630/320-
0044 (7428K)
60/178/75 szőke, kék szemű,
sportos, elvált, káros szenvedélyektől
mentes, angolul és németül beszélő,
négyszeres profi karate világbajnok
(jelenleg edző) férfi keresi
40-50 év közötti, arányos testalkatú,
csinos, független nagykanizsai hölgyet
tartós kapcsolatra. Leveleket
„Szerelem” jeligére (8801, Nagykanizsa
1 - postán maradó címzéssel)
kérem, vagy hívjon 18-20 óráig a
0693-311-214-es telefonszámon.
(7431K)
Kanizsa – Sport/14 Apró 2011. szeptember 8.
A Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Nagykanizsai
Kirendeltség és Szolgáltató Központ az alábbi állásokban kínál
munkalehetőséget:
habszabász középfokú megegyezés szerint
nyílászáró beépítő szakirányú 120 000 Ft
festő/hőszigetelési gyakorlat szakirányú megegyezés szerint
mezőgazdasági telepvezető szakirányú megegyezés szerint
hús- és hentesáru eladó szakirányú 95 000-105 000 Ft
bolti pénztáros szakirányú megegyezés szerint
szakács szakirányú 95 000-110 000 Ft
felszolgáló szakirányú 95 000-110 000 Ft
CO hegesztő szakirányú 100 000 Ft
kereskedelmi asszisztens felsőfokú megegyezés szerint
áruforgalmi munkatárs középfokú megegyezés szerint
asztalos szakirányú 140 000 Ft
resortfelelős (kereskedelmi végzettség) szakirányú megegyezés szerint
kárpitos szakirányú megegyezés szerint
8800 Nagykanizsa, Fő út 24. 93/310-327/102
LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS egy alkalommal, 15 szóig 600 Ft (folyamatos
megjelentetés esetén, másodiktól 300 Ft). VÁLLALKOZÓI APRÓHIRDETÉSegy
alkalommal, 15 szóig 1200 Ft (folyamatos megjelentetés esetén másodiktól 600 Ft).
Morello.HU Várpalotai BSK
(11.) – Nagykanizsai TE 1866-
Horváth Méh (7.) 1-3 (0-1)
NB III Bakony csoport labdarúgó
mérkőzés, 3. forduló. Várpalota,
200 néző. Vezette: Tóth R.
(Borbás, Márton P.). G.: Humli
(51.); Cs. Horváth G. (23., 50.),
Ujvári (86.). NTE 1866: Freischmid
- Rákhely M., Cserfő, Pozsgai,
Boros Z. (Szép D., 77.) -
Ujvári, Rácz Sz., Nagy T., Budai
L. (Béli M., 71.), Luiz Fernando
(Szőke Á., 62.) , Cs. Horváth G.
Vezetőedző: Koller Zoltán.
Egy ismerős ellenfélhez látogatott
a nagykanizsai labdarúgó
együttes, hiszen a várpalotaiak két
szezonnal korábban a Drávában
„vendégeskedtek”. (Szinte pontosan
két esztendeje is 3-1 lett az
NTE-nek, s a VBSK találatát akkor
is Humli Péter jegyezte...)
Mindenestere a dél-zalaiak két
döntetlenjük után megszerezték első
győzelmüket is a mostani
idényben, amivel jelen pillanatban
a legjobb zalai legénység a Bakonyban...
Koller Zoltán: „Szervezett hazai
csapat ellen megérdemeltük a győzelmet,
s ha jobban kihasználjuk a
helyzeteinket, nagyobb gólkülönbségű
győzelmet is arathattunk volna.
Gratulálok a srácoknak a mérkőzésen
nyújtott teljesítményükért.”
Továbbra sem megy viszont a
labdarúgó megyei első osztályban
szereplő nagykanizsai együtteseknek,
ellentétben azért az alsóbb ligákkal,
ahol Bagolától Palinon át
Bajcsáig volt ok az örömre. (Utóbbi
helyszínen villant azért kétszer
is a piros lap.) Ahölgyek az NB IIes
Ferencvárosi TC II elleni nyitány
után elősként Sopronba utaztak
idegenbe.
Megyei I. osztály:
Semjénháza SE (7.) –
Kiskanizsai Sáskák SE (16.) 3-2.
Kiskanizsai g.: Visnovics I.,
Földesi. Miklósfa SE (15.) – Lenti
TE (3.) 0-3.
Megyei II. osztály, Déli csoport:
Felsőrajk (13.) – Nagykanizsa-
Bagola VSE (4.) 1-4. Bagolai g.:
Popovics L. (2), Kovács K.,
Lovkó.
Megyei III. osztály, Déli csoport I.:
Sand SE (6.) – Palini FC (2.) 1-2.
Palini g.: Horváth Zs. (2).
Megyei III. osztály, Déli csoport II.:
Bajcsa SE (9.) – Murakeresztúr
SE (3.) 4-2. Bajcsai g.: Pókecz,
Cziráki, Dobri G. (2).
Női NB II: Soproni FAC (2.) –
Nagykanizsai TE 1866-Horváth
Méh (8.) 4-2. Kanizsai g.: Hozlár
(2).
P.L.
Zsebben az első győzelem
Még a nyár folyamán, a triatlon
Ironman szokásos somogyi helyszínein,
azon belül is a nagyatádi részen
idén is indult nagykanizsai színekben
versenyző triatlonos.
A3800 méter úszásból, 180 kilométer
kerékpározásból és 42 km
futásból álló össztávon Vránics
László képviselte a Tri-Co nagykanizsai
klubját, aki nem csupán az
indulók között sorakozott fel, de
emellett eredményesen is szerepelt.
Vránics a 35-39 esztendősök
senior korosztályában indult, s végül
az előkelő hatodik helyet szerezte
meg 10:16:28 órás idejével.
Ez volt a múlt, s ami a jövő,
hogy Lubics Szilvia, a Kanizsai
Futóklub tagja szeptember 30-án a
246 km-es görögországi Spartathlon
futóversenyen képviseli
hazánkat és városunkat.
P.L.
Vránics a Ironmanről
Lubics a Spartathlonra
Kanizsa – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. szeptember 8.
Tompa Ingatlanforgalmi Kft.-
Kanizsa Sörgyár SE – Budaörsi
SC 0:10. Extraliga női asztalitenisz-
mérkőzés. 1. forduló. Nagykanizsa.
A teljesen átalakult Kanizsa
Sörgyárnak esélye sem volt a találkozón.
A húzóember, Tápai Tímea
Szekszárdra távozott, Márkus Enikő
teljesítménye hagyott maga
után kívánnivalót, s nem is gondolkodtak
marasztalásában. Mindenesetre
a legfurcsább indok Ladányi
Dóráé, a fiatal (egyben korosztályos
válogatott kerettag) asztaliteniszező
jelen állás szerint úgy
gondolja, felhagy a ping-pongozással...
A budaörsiek ellen végül a következők
jutottak szóhoz: Németh
Ágnes visszatért a KSSE-hez, Bicsák
Bettina már rendelkezett extraligás
tapasztalatokkal, s ebben az
idényben még inkább előtérbe kerülhet,
míg Csáki Rita az igazán
újonnan érkezett játékos.
Eredmények: (elöl a hazaiak):
Németh Á., Csáki - Pergel, Reckó
0:3, Németh Á. - Szvitán 2:3, Bicsák
B. - Pergel 0:3, Csáki - Reckó
1:3, Németh Á. - Pergel 0:3, Csáki
- Szvitán 0:3, Bicsák - Reckó 0:3,
Csáki - Pergel 0:3, Németh -
Reckó 1:3, Bicsák - Szvitán 0:3.
P.L.
Az első hazai felettébb simán zárult
Lentiben rendezték a díjugratók
megyei bajnokságának utolsó
előtti fordulóját, melyen a
Kanizsa Lovasklub versenyzői is
indultak.
B2 nyitott kategóriában Tamás
Bianka a negyedik helyet szerezte
meg Clarion nevű lován, majd a
B1 – szintén – nyitott kategóriában
már a dobogóra is felállhatott,
hiszen harmadik lett mezőnyében.
Az ifjúságiaknál a korcsoportjában
utolsó versenyei előtt álló
Nagy Zsófia egyedül ment hibátlan
pályát Lentiben, ami értelemszerűen
az első helyezést jelentette
számára Tikkasztó Többsincs
nevű lovával.
A megyei bajnokság utolsó
megmérettetését szeptember 11-én
rendezik Nagykanizsán a Csónakázó-
tónál. Egyben nyugat-dunántúli
regionális verseny is lesz a kanizsai
viadal, ami a megyeieknek
felnőtt és ifjúsági korcsoportban a
bajnokavatót is jelenti.
A már leírt szeptember 11-én
(vasárnap) az esemény 11 órakor
kezdődik, de már a szombat is tartogat
lovas felmérőt, hiszen gyermek
korosztályos utánpótlás döntőt
rendeznek – ugyancsak – 11
órától olyan fiatalok számára a
Csó-tónál, akik úgynevezett rajtengedély
vizsgával még nem rendelkeznek.
Megyei döntő
a Csónakázó-tónál
Kanizsa KK DKG East – Kaposvári
KK 84-62 (16-18, 24-12,
21-18, 23-14)
Nagykanizsa, zárt kapus férfi
kosárlabda felkészülési mérkőzés.
Kanizsa KK: Bausz (8/3), Neal
(10), Beák (15/12), Zsámár K.
(14), Hoffmann (10). Csere: Murvai
(4), Bus (1), Tóth O. (2),
Stárics (7), Balogh L. (11/3), Lovas,
Hideg (2), Hartai. Edző: Kovács
Nándor.
A Kanizsa KK NB I B-s legénysége
nagy fölénnyel nyert az NB I
A-csoportos, légiósai nélkül felálló
Kaposvár ellen. (2009-ben
majdnem ugyanilyen eredmény
született a felkészülési időszakban,
akkor 82-66 lett a dél-zalaiaknak...)
Tulajdonképpen a második és
negyedik negyedben nyújtott teljesítményükkel
„zavartak be” igazán
a kanizsaiak, s ahogy azt megelőzően
a győri tornán, a szakmai stáb
ezen a találkozón is árgus szemekkel
figyelte Marcus Neal teljesítményét.
A Macedóniában is megfordult
amerikai kosaras produkciója elnyerte
a szakmai vezetés tetszését
és a klub meg is tette a játékos felé
ajánlatát, aki a döntést lapzártánkig
(egyben Kovács Nándorral
és az elnök Horváth Balázzsal történt
egyeztetés előtt) nem hozta
meg. Információink szerint az
egyesület center posztra még erősítene
a továbbiakban.
Tizenkilencedik alkalommal
rendezte meg a Kanizsa Diákkosárlabda
Klub Zalakaroson a Móra
Ferenc Általános Iskolában leány
utánpótlás csapatok részére nemzetközi
kosárlabda tornáját serdülő
és kadet korosztályban.
Serdülő korosztályban hat csapat
– Soproni Darazsak, Szekszárdi
KC, Kecskeméti KC. UNISZE
Győr, Csata DSE és Kanizsa DKK
– vett részt a tornán, végül az első
helyet a Csata DSE szerezte meg a
Soproni Darazsak előtt, bronzérmes
a Kanizsa DKK lett.
A kanizsai serdülők eredményei:
Kanizsa DKK - Csata DSE
39-54. Kanizsai pontok: Kiss V.
25, Kuzma 4, Kardos 4, Herman 4,
Székely 2. Kecskemét - Kanizsa
DKK 59-62. Kp.: Kiss V. 40, Herman
10, Kuzma 8, Kardos 4. Kanizsa
DKK - Szekszárd 66-64. Kp.:
Kiss V. 37, Herman 18, Kardos 5,
Katona 2, Karancz 2, Kuzma 2. A
KDKK különdíjasa Kiss Virág lett.
Kadet korosztályban a Csata
DSE, Pécs, Szekszárdi KC, Kecskeméti
KC, UNISZE Győr, a horvát
KK Zagreb valamint a Kanizsa
DKK nevezett, de versenyen kívül
a Nagykanizsa junior (II) is indult
A nagykanizsaiak eredményei:
KDKK - Csata DSE 46-54.
Kp.: Fekete 16/6, Jagarics 7, Rajkai
6, Olasz 6, Hegyi 5, Jurkó 4.
Pécs - Nagykanizsa II. 56-49. Kp.:
Kiss 32, Nagy 5, Bernáth 5, Bársony
2, Pál 2, Kovács 2, Simon 1.
Nagykanizsa II. - Kecskemét 57-
48. Kp.: Kiss V. 17, Nagy 12, Simon
11, Bernáth 10, Gutai 4, Pál
2, Herman 1. Kanizsa DKK - KK
Zagreb 88-46. Kp.: Fekete 28/3,
Jurkó 26, Jagarics 14, Hegyi 11/3,
Rajkai 7, Olasz 2. A helyosztókon
- az 5. helyért: KDKK - Nagykanizsa
II. 68-44. Kp.: Hegyi 20/12,
Fekete 15, Jurkó 14, Kovács K. 6,
Jagarics 6, Rajkai 5.illetve Kiss V.
32, Nagy D. 6, Pál 4, Simon 2.,
míg a döntőben: Csata DSE - Pécs
42-40. Kadet korosztályban az
All-Star csapat játékosai közé a
KDKK-ból Fekete Csilla került.
P.L.
Felkészülésin a kanizsai KKK volt a jobb
Az ökölvívó Plaza Kupa küzdelmei
először voltak kétnaposak
a kanizsai helyszínen, ahol ráadásul
egyben a tizediket rendezték
ezúttal a négy korcsoportban induló
bokszolók számára.
Arendező Kanizsa Box Klub öklözői
közül 43 kg-ban Dernarecz István
nyert, míg 48 kg-ban Gazda Péter
nem csupán győzött (ráadásul két
meccset nyert), de a torna legharcosabb
bokszolójának is megválasztották.
Még mindig serdülőben, Orsós
Márk 54 kg-ban szintén jól teljesített, a
junior +80 kg-os Kovács Istvánhoz hasonlóan.
Ifjúsági 85 kg-ban Kozma Tamás,
a felnőtt Nádori Tiborhoz (48 kg),
Korpics Istvánhoz (81 kg), és Orbán
Gáborhoz (91 kg) hasonlóan sikeresen
vette súlycsoportját, s a győztes párharcok
folytán a csapatversenyt is a
KBK nyerte a kaposváriak és a KSI
előtt a 17 klubot felvonultató kupán.
Csapatverseny
elsőség a tizediken
A Canissa Modellező SE egyesülete
számára országos bajnokság
rendezése, illetve további modellező
kategóriákban történt indulás
sem maradt ki a sorból.
Az F1 kategória, vagyis a sebességi
hajómodellek vetélkedésében
30 fő indult a nagykanizsai Csónakázó-
tavon rendezett ob-n, ahol
természetesen a vendéglátó egyesület
is képviseltette magát. Mi
több, remek eredményeknek is
örülhetett a kanizsai klub, hiszen
dr. Lekszikov Gábor az 1 kg alatti
elektromos meghajtásúak mezőnyében
országos bajnoki címet
szerzett. Lekszikov Zsolt a 3,5
ccm-es robbanómotorosok táborában
egy második helyet irányított
„össze” magának, míg a 15 ccmesek
között negyedik lett.
Egy helyszínnel arrébb, s időben
már közelebb is a CMSE Pécsen rajtoltatta
hajóit, ahol az M-osztályú
elektromos modellek kupasorozatának
egyik fordulóját bonyolították.
Ennek keretében dr. Lekszikov Gábornak
szintén nem lehetett oka panaszra,
mivel kategóriájában elsőként
zárt, Boti Ferenc pedig egy harmadik
helyezést könyvelhetett el magának.
Innen az irány a szlovákiai
Révkomárom felé vezetett, ahol a
CMSE versenyzői közül a mini-
ECO-hajóosztályban dr. Lekszikov
Gábor ezúttal is a dobogó
legfelső fokára állhatott.
P.L.
A Csó-tól Révkomáromig
Kanizsa 16 – Hirdetés 2011. szeptember 8.
XXIII. évfolyam 30. szám
2011. LOKÁLPATRIÓTA HETILAP szeptember 15. Kanizsa Garantálom a legalacsonyabb beruházási
költségek elérését a kivitelezők
megversenyeztetésével. Szigorú pályáztatás,
beruházás-lebonyolítás, építési
műszaki ellenőrzés. Épületenergetikai
tanúsítás. Felelős műszaki vezetés.
Balassa Béla építész vezető tervező
30/9019013, balassabela@chello.hu
Szeretne rengeteg pénzt
megtakarítani házépítése,
lakásfelújítása során?
􀂊􀂊 50 év a Kanizsai Fotóklubban -
Zágon László jubileumi kiállítása
Megtekinthető: szeptember 20-ig
Kulturházak
Éjjel-nappal
Szeptember 17-18.
􀂊􀂊 Szeptember 17.
VII. NAPÓRÁS TALÁLKOZÓ
Program:
10:00-10:05 Köszöntés - Marton Géza
10:05-10:25 A világ legnagyobb
napórája? - Keszthelyi Sándor
10:25-10:45 Athén a Szelek tornya -
Herczeg Tamás
10:45-11:05 A legrégebbi megtalált
napóra - Marton Géza
11:05-11:20 Szünet
11:20-11:40 A Kheopsz piramis
napórája - Göczey András
11:40-12:00 Az idő felfogás
a reneszánsz művészetben
- Székely Péter
12:00-12:20 Analemma napóra
Nagykanizsán - Vilmos Mihály
12:20-12:30 Szabó Lőrinc:
Mozart hallgatása közben
- Marton Kata, Marton Géza
14:30-16:00 Napóra séta
- Nagykanizsa napóráinak
megtekintése
16:00-17:00 Analemma napóra
készítésének bemutatása
19:00-22:00 Távcsöves bemutató -
HSMK előtti terület
Szervező: Napórás Egyesület és a
Kanizsai Kulturális Központ
􀂊􀂊 Szeptember 17. 19.30 óra
LAUX TRIÓ & FRIENDS:
Laux József - dobok
Vincze Pál - keybord
Román Péter - basszusgitár
Laux Tibor - gitár, ének
Hajdu Nelly - ének
Belépődíj: 800 Ft,
Diákoknak: 500 Ft
􀂊􀂊 Szeptember 20.
10 óra KEREKÍTő
mondókás foglalkozás 0-3 éveseknek
10.45 óra BÚGÓCSIGA
mondókás foglalkozás félévestől
5 éves korig
Vezeti: Törekyné Nagy Zsuzsanna
zenepedagógus. Belépődíj: 600
Ft/család
􀂊􀂊 Szeptember 24. 9.30 óra
A SZÍV VILÁGNAPJA
Egészségügyi mérések és előadások,
bemutató; és változatos kulturális
programok
Szervező: Szívbetegek Egyesülete
􀂊􀂊 Szeptember 24. 16-18 óra
"BÚJJ, BÚJJ ZÖLDÁG …"
néptánc és népzene kicsiknek
és nagyobbaknak
Hangszeres bemutató, néptánc,
kézművesség
Belépődíj: 300 Ft
Ünnepélyes keretek közt avatták
fel a Rozgonyi Úti Általános Iskolánál
azt a márvány emléktáblát
szeptember hetedikén a centenáriumi
év rendezvényeinek keretében,
amellyel az iskola átadásának 100.
évfordulójáról emlékeztek.
Az ünnepségen Jeszenői Csaba
igazgató köszöntője után két rozgonyis
diáklány olvasott fel egy
összeállítást, amely a korabeli sajtó
írásaiból, illetve száz évvel ezelőtti
dokumentumokból állt, és az épület
elkészülésének körülményeiről tájékoztatta
a hallgatóságot.
Ezt Dénes Sándor alpolgármester
beszéde követte, melyben kitért történelmi
és mai momentumokra is.
Megtudtuk, hogy az 1911-ben épült
Rozgonyi Úti Általános Iskola városunk
egyik legrégebbi oktatási intézménye,
melynek építésére az iskolák
zsúfoltsága és nem kielégítő minősége
miatt volt szükség. A jubiláló
nagy múltú intézmény mindig kiemelt
figyelmet szentelt a művészeti
nevelésnek, énekkara sokáig a város
legjobbja volt. Napjainkban a versek
megszerettetésére városi szavalóversenyt
rendeznek az intézmény falai
között, melynek mára már hagyománya
van. Legutóbb 2006-ban újították
fel az épületet, amelyre a város
900 millió forint címzett állami támogatást
nyert. Az építkezés közel
másfél évig tartott, végeredményeként
pedig az alapterület az eredeti
két és félszeresére nőtt, valamint új
tornateremmel és szaktantermekkel
bővült. A felújításnak köszönhetően
2008 szeptemberétől az ország egyik
legkorszerűbb általános iskolája lett.
Végül a márványtáblát, mellyel
Tarnóczky Attila Podmaniczkydíjas
nyugdíjas pedagógus kezdeményezése
nyomán már számos
épületet jelöltek meg, Dénes Sándor
és Jeszenői Csaba leplezték le.
A tábla nem csupán a jeles dátumra
emlékeztet bennünket, hanem
ezzel azok előtt is főt hajtunk, akik
az épület felépítésével elévülhetetlen
érdemeket szereztek.
V.M.
Rozgonyi iskola:
Az átadás 100. évfordulójára emlékeztek
Állami elemi népiskola – helyi jelentőségű épület
Alaktanya teniszpályája helyén a tervezést is végző zalaegerszegi Fuchs
és Gross cég emelte. A II. számú iskolakörzet központjaként 1911.
szeptember 7-én adták át. Aszecessziós épület lépcsőházi korlátja nabrezinai
márványból készült. Aberuházás részeként először itt épült a városban
elemi iskolai tornacsarnok. A kanizsai Király Sándor tervezte, a fővárosi
Takács és Darvas cég kivitelezte. 2007-ben bontották le.
Az emléktáblát állíttatta 2011. szeptember 7-én a Rozgonyi Úti
Általános Iskola nevelőtestülete
Kanizsa – Tanévnyitó 2 2011. szeptember 15.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági
ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit
Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Pénteken délután hivatalosan
is sor került a Pannon Egyetem
Nagykanizsa Kampuszán a tanév
megnyitójára, melyen legnagyobb
létszámban az első évfolyamosok
képviseltették magukat
a kanizsai felsőoktatási intézmény
B-épületében.
Dr. Birkner Zoltán kampuszigazgató
köszöntője után Cseresnyés
Péter polgármester szavai
következtek, aki Vörösmarty gondolataival
élve bíztatta „férfimunkára”
a most nekikezdőket, míg
Dr. Friedler Ferenc rektor ezúttal
is üdvözölte, hogy a PEN intézménye
mind jobban beágyazódik a
város életébe.
A hivatalos tanévnyitó ünnepség
után pedig az egyetem vezetése
és horvát partnerük részéről
Matija Posavec, Muraköz egyik fő
elöljárója üdvözölte, hogy posztgraduális
képzés keretében angol
nyelvű egyéves projektmenedzserképzés
indulhat a nagykanizsai
kampusz koordinálásával horvát
és magyar hallgatókkal.
Kérdésünkre Matija Posavec elmondta,
Horvátország csatlakozása
előtt még az EU-s „út” elején
jár, s ahhoz, hogy sokkalta hatékonyabban
történjen (majd) az uniós
pénzek lehívása, kellenek a szakemberek.
Egyelőre még olyan szakaszban
vannak e téren, amikor bőven
van mód, lehetőség a fejlődésre,
s ezért is kell ilyenfajta esélyt
megragadniuk, amikor egy partnerintézménnyel
közösen szakmailag
nagy tudású embereket tudnak
„rendszerbe állítani” úgy, hogy ez
még a határokon átnyúló kapcsolatokban
is kamatozhat.
Az alábbiakban Cseresnyés Péter
polgármester megnyitóbeszédét
olvashatják:
Tisztelt Rektor Úr! Tisztelt
Igazgató Úr! Kedves Elsőéves
Hallgatók! Hölgyeim és Uraim!
Közös úton járunk. Magam is
tudom, mit jelent a kihívások és nehézségek
közepette helyt állni egy
közösség sikeres jövője érdekében,
megküzdeni értékeink megőrzéséért,
és hinni abban, hogy befektetett
munkánk, kitartásunk és akaratunk
egyszer gyümölcsözővé válik. Egy
vidéki, egy évtizedes múltat maga
mögött tudó egyetemi kampuszon
tartott évnyitó ugyanezt az akaratot
és hitet mutatja fel. Hiszen mindazok,
akik itt vannak – bíznak a si-
Pannon Egyetem: Első évfolyamosok hivatalosan is
keres jövőben. Bíznak saját sikerükben,
a nagykanizsai kampusz sikerében
és Nagykanizsa sikerében.
Önök, első évesek is, részesei már
most és részesei lesznek a jövőben
annak a munkának, amelynek eredménye
egy sikeres egyetem és
egyetemi város itt Nagykanizsán.
Megtiszteltetés tehát és egyben
öröm itt állni most Önök előtt, mert
látom, tudom, hogy nem vagyok
egyedül ebben a hitben és munkában.
A Pannon Egyetem több mint
egy évtizede indította útjára a nagykanizsai
képzést, és az idő a döntéshozókat
igazolta. Minőségi tudásbázis,
egy dinamikusan fejlődő intézmény
formálódott az elmúlt évek
alatt, ami megállta a helyét, és
Nagykanizsa egyik fontos jelképe,
értéke lett. Az itt oktatók olyan stabil
alapot fektettek le, amely a hagyományos
emberi értékekből meríti
erejét, és amire igazi tartópilléreket
lehet emelni. Olyan pilléreket,
amelyek a felemelkedő vidéki Magyarország
sikerének zálogai. Én
is, mi is ezen értékek mellett köteleztük
el magunkat. Egy modern,
megújuló, fejlődő Nagykanizsáért
dolgozunk. Ezért is járunk közös
úton. Így keressük azokat a kitörési
pontokat, amelyek városunk és ezen
keresztül az Önök jövőbeni sikerének
zálogai is egyben.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Nagykanizsa jó úton jár! Közel
sem vagyunk a célnál, inkább az út
legelején, de az irány világos és egyértelmű.
Az elmúlt egy évben megmozdult
a város. Társadalmi, kulturális
és gazdasági értelemben is. Kanizsára
most már figyelnek, megnőtt
az érdeklődés iránta. Potenciális befektetők,
diplomaták, nagykövetek
ismerkednek az itteni lehetőségekkel,
és jó remény van arra, hogy a
következő időszakban több munkahelyteremtő
beruházás indul el városunkban.
Hiszen földrajzi fekvése
kiváló, infrastruktúrája jó, szakképzési
rendszere minőségi és rugalmas
– ráadásul egyetemi város, ami szintén
befektetővonzó tényező. APannon
Egyetem és a város céljai azonosak:
a logisztikára, a gépészeti
iparágra, az informatikára és a turizmusra
alapozva újrapozícionálni,
fejlődő pályára állítani Kanizsát.
Az egyik fontos kitörési pont mindehhez
a határon átnyúló kötelékek
erősítése, a horvát és szlovén gazdasági
és társadalmi kapcsolatok mozgásba
lendítése. És mi sem lehetne
szimbolikusabb e törekvésünk igazolásához
és megalapozásához, mint
hogy a nagykanizsai kampusz most
logisztikai mérnök mesterképzéssel
és egy horvát-magyar közös, angol
nyelvű projektmenedzser képzéssel
indítja az új tanévet.
Kedves Elsőéves Hallgatók!
Önök is új úton járnak. Elkezdik
életük talán legaktívabb és legszebb
időszakát, amit Nagykanizsán töltenek
el. De legyünk pontosabbak: remélem,
nem csak eltöltik itt az egyetemi
éveiket, hanem kihasználják mindazokat
a lehetőségeket, amelyeket a nagykanizsai
kampusz és a város kínál
Önöknek. Most – jelképesen – azokat
is kanizsai polgárrá fogadom, akik távolabbi
településekről érkeztek hozzánk
– tanulni, saját jövőjüket megalapozni.
Ám tudniuk kell: nemcsak saját
sorsuk kovácsai, hanem egy város, egy
térség boldogulása is az Önök vállán
nyugszik. Az Önök szaktudására térségünknek
is és az országnak is szüksége
van. Néhány mondattal ezelőtt
utaltam arra, hogy városunk milyen
vonzó adottságokkal rendelkezik. És
amikor a szakképzésről és az egyetemről
ejtettem szót, mint értékről, meg
kellett volna említenem, hogy egy beruházó
döntését befolyásoló tényező -
lassan már a legfontosabb - a jól képzett
szakembergárda megléte vagy hiánya.
Így a munkahelyteremtő beruházóknak,
vállalkozóknak akkor tudunk
segíteni, akkor leszünk képesek megfelelni
az elvárásaiknak, ha – sok
egyéb tényező mellett – megfelelő, jól
felkészült szakembereket tudunk kínálni
nekik. Vagyis Önöket. És ez is
közös munka, és egyben közös felelősség
is. Nagy lehetőség ez mindanynyiuk
számára, éljenek hát vele. Lássanak
túl a vizsgák okozta nehézségeken,
lássanak túl a diplomaszerzés
örömén – és lássák meg sikeres jövőjük
kezdetét az itt eltöltött időszakban.
Tanuljanak tanáraiktól, késztessék
őket a maximumra, hogy önöket is a
maximális teljesítmény elérésére
késztessék, és tanuljanak egymástól
is. Dolgozzanak, hogy majd azt
mondhassák magukról, Vörösmarty
Mihály szavaival:
„Köszönjük élet! áldomásidat,
Ez jó mulatság, férfimunka volt!”
Sok sikert kívánok! – Önöknek, a
Pannon Egyetemnek és városunknak
is.
A múlt héten eldőlt, hogy a
Pannon Egyetem Nagykanizsai
kampuszának angol nyelvű
“EU-projektmenedzser képzésén”
kik kezdhetik meg egy éves
tanulmányaikat – tudtuk meg
Birkner Zoltán intézmény-igazgatótól.
A projekt megvalósítása horvát
partner bevonásával történt, vagyis
délnyugati szomszédunknál, Csáktornyán
ugyancsak sor kerül az
ottani hallgatók felvételiztetésére.
Külön érdekessége a kialakult
helyzetnek, hogy a horvát féltől
77-en, míg Nagykanizsáról 23-an
jelentkeztek a programra.
Előzetesen az intézmény 10-10
itthoni, illetve horvátországi hallgatóval
számolt, de mivel az érdeklődés
nagy volt, a keretszámokat
sikerült 15-15 főre feltornászni.
A felvettek névsora holnap kerül
nyilvánosságra, akik Birkner
Zoltán szavaival élve, olyan angol
nyelvű diploma birtokába juthatnak,
mely az állandóan mozgásban
lévő piaci környezetre épít, s versenyképessége
az elkövetkezendőkben
is nagy lesz.
Mint megtudtuk, a képzésre a
legkülönbözőbb területek diplomásai
jelentkeztek, így a felvételi
elbeszélgetésre jelentkezők között
vannak tanárok, közgazdászok,
mérnökök, mi több, tolmács is.
P.L.
Felvételiznek az
„angolos” EU-s
projektmenedzsernek
készülők
Kanizsa – Krónika 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. szeptember 15.
Gépjárművek közlekedése mellett épül
a Teleki u. - Kórház u - Zrínyi u. körforgalom
Megváltozott
a gyalogos forgalom az építkezés alatt
Készül a Teleki úti „osonó sáv” Lezárásra kerül az Eötvös tér déli útszakasza
Most még kellemetlenséget okoz, de értünk szépül...
A Mura folyó hídjának két oldalán
rendezték meg szeptember
10-11-én az első Muramenti Hídi
Vásárt. Letenye és Prelog városok
közös kétnapos rendezvényén
kézművesek és helyi civil
szervezetek mutatkozhattak be,
valamint magyar és horvát oldalon
is állítottak egy-egy színpadot,
amely a kulturális programoknak
adott helyet.
A magyarországi helyszínen, a
Mura Center előtt köszöntötte Halmi
Béla Letenye polgármestere, Dragutin
Glavina Prelog polgármestere,
Petar Novacki, a Muraköz megyei
közgyűlés elnöke, Zoran Sikics kulturális
minisztériumi államtitkár és
Nyitrai Imre helyettes államtitkár a
résztvevőket, és ezzel megnyitották a
kultúrát népszerűsítő vásárt.
A prelogi polgármester beszédében
kiemelte a gazdasági együttműködés
fontosságát és a közösen
megnyert pályázat sikerességét,
melynek köszönhetően Letenye
város egy víztisztító berendezést
tudott kialakítani, társtelepülése
pedig fejlesztheti hiányos csatornahálózatát.
Zoran Sikics elmondta, hogy ez
a két nép között megvalósuló, határon
átnyúló együttműködés egy
interaktív folyamat alapja lehet,
amely pozitív hatást gyakorolhat
a társadalmi élet különböző területeire.
Továbbá említést tett egy
másik projektről is, amelyben a
környezet, a természet védelme
kap majd hangsúlyt.
Nyitrai Imre felszólalása után,
Letenye polgármestere invitálta
meg az egybegyűlteket egy közös
sétára a Mura-hídon, ahol egy
gondolat erejéig megemlékeztek
történelmi multúnkról, majd továbbhaladva
a horvát megnyitón
is részt vettek. A magyar-horvát
vásár idejére a Mura-híd egyik
felét lezárták a gyalogosok könynyebb
közlekedése céljából,
azonban a szokásos schengeni
egyezmény szerinti határátlépési
procedúrán mindenkinek át kellett
esnie.
Aszínpadokon horvát és magyar
fellépők váltották egymást.
A kiállítók sorát is érdemes volt
figyelmesen végigjárni, kuriózumnak
számító termékekkel találkozhattak
az ide ellátogatók.
Magyar részről huszonhét település
termelői, iparosai és művészei
vettek részt a határon átnyúló
eseményen.
V.M.
A híd, amely összeköt
Szombaton első alkalommal
rendezték meg a településrész
falunapját Bajcsán, ahol délután
számos program várta az
érdeklődőket a Bajcsai Kulturális
Egyesület, valamint a Kanizsai
Kulturális Központ szervezésében.
Kiss Józsefné, a kulturális
egyesület részéről elmondta,
mintegy 150-200 vendéggel volt
tele a helyi kultúrház, s a különböző
műsorok megalapozták a jó
hangulatot a továbbiakra is. Afellépők
között volt az idén alakult
Bajcsai Dance Csapat, valamint a
Rezedák-Bajcsai Dalkör, akik
először mutathatták be repertoárjukat,
de a helybéli fiatalok megmozgatása
is lényeges szempont
volt a rendezvény során.
A délutáni programok után bál
vette kezdetét, s a szervezők reményei
szerint az ilyen falunapi
kezdeményezésnek lesz még
folytatása a településrészen.
P.L.
Először szervezték meg a bajcsai falunapot
Kanizsa – 4 Városrész 2011. szeptember 15.
A peremkerületek után a keleti
városrészben folytatjuk sorozatunkat.
Itt is arra vagyunk kíváncsiak,
milyen kérdésekkel,
problémákkal keresi fel a lakosság
az önkormányzati képviselőjét.
Gyalókai Zoltán, a 7-es számú
egyéni választókerület harmadik
ciklusban megválasztott
önkormányzati képviselője. Jelölőszervezete
a FIDESZ-KDNP.
– Választókörzetemet a Péterfai
utca, a Városkapu krt., a Kazanlak
krt. 14-es számú ház és a Zemplén
Győző utca páratlan oldala az 5-ös
házszámtól alkotja, mintegy 3200
lakossal. Intézmény nem található
a városrészben, igazából az emberek
csak aludni, pihenni járnak haza.
Ennek megfelelően számtalan
parkolója és játszótere van. A lakosság
problémái is ebből adódnak,
hiszen a járművekkel parkolni
kell, a gyerekeknek pedig több játszótér
kell. Ahol már van, az meg
természetesen hangos – foglalta
össze mindjárt beszélgetésünk elején
a szinte mindennapos gondokat
a képviselő.
– Hogyan sikerült mindezekre
megoldást találni?
– A játszótereknél maradva, a
rendkívüli meleg miatt lakossági
kérésre a Rózsa út 5-ös számú ház
mögötti játszótér homokozója fölé
árnyékolót helyeztettünk. Az augusztus
első napjaiban elkészült
árnyékolót a lakosság hozzájárulásával,
valamint képviselői keretem
felhasználásával a VIA Kanizsa
Kht. készítette el. A képviselői keret
további részéből a Hevesi iskola
szolgálati lakásának felújításához
adtam pénzt. Mivel az intézmény
három választókörzet határán
helyezkedik el, a műfüves pálya
kialakításához is hozzájárultam
több képviselőtársammal
együtt. A körzetemben számos
zöldövezet is található, ezek különböző
szintjeit összekötő lépcsők
felújítására költöm jövőre a
pénzt. A játszóterekhez visszatérve,
a lakossági összefogáson túl, a
körzetben működő polgárőrség segítségét
is igénybe kell vennünk a
randalírozók megfékezéséhez, annak
ellenére, hogy autós rendőrjárőr
naponta járja az utcákat.
Szinte mindennapos problémát
okoznak a kukázók a keleti városrészben.
Tevékenységük megszüntetésére
eddig még nem találtunk
megoldást. Törvényi előírás hiányában
nem tudjuk megfékezni,
elkergetni őket. Atörvény szerint a
szemét tulajdonosa a ház, és a lakóknak
kell őrizni mindaddig,
amíg el nem szállítják. Azt azonban
ne várja el tőlünk senki, hogy
a társasházak lakói folyamatosan
figyeljék a szemetüket. Én is egy
38 lakásos társasházban élek. Ezek
szerint felváltva, mi is egész éjszaka
őrködjünk a kukásedény fölött?
Úgy érzem, nem a lakosságot kellene
felelősségre vonni a szeméttárolók
kidobált tartalma miatt, hanem
azokat kellene megbüntetni,
akik fertőzésveszélyt okozva belemásznak
és kiszórják ami benne
van. Tudom, nem egyszerű az ellenőrzés,
a közterület-felügyelettel
is beszéltem róla, azonban ők sem
javasoltak megfelelő megoldást,
de nem is az ő feladatuk.
– A megnövekedett forgalom miatt
néhány évvel ezelőtt nagy ellenérzést
váltott ki a lakosság körében
a Városkapu krt. folytatásaként, az
M7-est és a 61-es Kaposvári utat
összekötő új út. Beletörődött-e a
kialakult helyzetbe a lakosság?
– Nagy problémát okoz még
mindig választókörzetemben az
átmenő forgalom, ami remélhetőleg
hamarosan megszűnik a 61-es
út várost elkerülő szakaszának átadásával.
Mi annak idején türelmet
kértünk az ott élőktől, akik
lakossági fórumon is hangot adtak
tiltakozásuknak. Az ígéretek szerint
év végére átadja az elkerülő
utat az új kivitelező, s akkor lényegesen
lecsökken a nagy teherautók
forgalma a Hevesi úton is.
Nem szabad elfelejteni, annak
idején azért épült ez az összekötő
út, hogy a helyi lakosság a keleti
városrészből gyorsan kijusson a
város különböző pontjaira. Az itt
élőket egyébként a kenyeresautó,
az áruszállító járművek csörömpölése
zavarja legjobban a kora
reggeli órákban. Emiatt is kértem
rendőri ellenőrzést, illetve bevezettek
sebességkorlátozást, valamint
kitiltották a 3,5 tonnánál súlyosabb
járműveket az útról.
Szintén megoldásra váró problémát
jelent a Munkás utca keleti végénél
a Városkapu körúthoz történő
átjárás. A lakosság kérésére
zebra építését kezdeményeztem,
de mivel ez az út nem a városé, hanem
a megyei közlekedési hatósághoz
tartozik, ők nem látták
szükségesnek zebra felfestését.
Hogyha ez az út is a város tulajdonába
kerül, könnyebben meg lehet
valósítani, ha a forgalom miatt továbbra
is szükség lesz rá.
– Ne hagyjuk említés nélkül a
Városkapu 1-es számú ház déli oldalánál
a régóta várt parkoló
megépítését.
– A kivitelező már megkapta a
munkát, valószínű idén el is készül,
s ezzel a gyalogos közlekedés
is mindjárt biztonságosabbá válhat
az útkanyarban. Itt feltétlenül
szükség van védő, szalagkorláttal
kiegészített gyalogjárda kiépítésére.
Erre is tartalékoltam pénzt a
képviselői keretemből.
– A korábbi években sok boszszúságot
okoztak a parkokban futtatott
kutyák. Ebtartási rendeletünk
módosítása hozott-e kedvezőbb
változást ezen a téren?
– Rengeteg kutyával találkozhatunk
a városrészben. A környékbeli
zöldterületek most is
eléggé szennyezettek kutyaürülékkel.
A közterület-felügyelők
mobilabbak lettek, kismotorral
időnként körbejárják a területet.
Jelenlétük ugyan visszatartó erővel
hat, de ettől függetlenül kevés
olyan kutyasétáltatót látni, aki
zacskóval, kutyaürüléket összeszedő
eszközzel közlekedne, de
már látni ilyeneket is. A város
ebtartásról szóló rendelet kimondja,
társasházak esetében valamennyi,
az alsó és felső szomszéd
beleegyezése is szükséges
ahhoz, hogy kutyát tarthasson valaki
a lakásában. A Péterfai árok
mellett, a kiskertek környékén
célszerű lenne egy kutyafuttatót
kialakítani, de ez egyelőre anyagi
akadályokba ütközik. Megvalósítása
érdekében akár lakossági fórumot
is össze lehetne hívni. Természetesen,
aki nem szereti a kutyát,
annak egynek a látványa is
sok. A hangos, agresszív, nagytestű
kutyák futkározása a gyerekeket
mindenképpen zavarja, ezeket
nem szabad beengedni a játszóterekre,
hiszen nem nekik épültek.
Az utóbbi időben egyébként zavaró
kutyagondokkal nem kerestek
meg.
– Hol beszélgethet önnel a lakosság?
– Személyesen, telefonon többen
megkeresnek, mint a lakossági
fórumokon. Akinek tudok, természetesen
segítek, nyilván egyedi
problémákat nem lehet megoldani,
ami viszont egy kisebb, netán
nagyobb közösséget érint és
egyetértek vele, mindent megteszek
érte. Nem feltétlenül a közgyűlésben
hangoztatva, inkább
megkeresem a hivatalokban, intézményekben
az adott témával
foglalkozó szakembereket és személyesen
próbálok segíteni a
megoldásában.
B.E.
Kutyákról, játszóterekről, kukázókról
Nagykanizsa városa is képviseltette
magát a PromoSport által
rendezett, 23 megyei jogú város
futballcsapatát felvonultató
I. Megyei Jogú Városok Labdarúgó
Tornáján, melyet a Fáy utcai
sportkomplexumban rendeztek.
A focis találkozón a megyei jogú
városok önkormányzati képviselői,
valamint önkormányzati/intézményi
dolgozói vehettek részt,
s mint azt a fővárosi bonyolítók
szóvivőjétől, Jablonszki Évától
megtudtuk, a kanizsaiak végül a
harmadik helyen végeztek.
Nagykanizsát a Baracskai László,
Bene Csaba, Csik Tamás, Karádi
Ferenc, Kotnyek István, Kovács
Tibor, Rigó Tamás, Somogyi Ottó,
Sneff Ferenc alkotta keret képviselte.
P.L.
Fociban bronzig jutott a városvezetés
Kanizsa – Értékrend 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. szeptember 15.
Szülővárosa érdekében évtizedeken
át végzett áldozatos tevékenységéért
Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Díszpolgára kitüntető
címet adományozott a közgyűlés
a Németországban, Hammersteinben
élő Prof. Dr. Perjés Ottó
nyugalmazott sebész főorvosnak,
aki 1999 óta rendszeresen segíti a
nagykanizsai kórház betegellátó
tevékenységét orvostechnikai
eszközökkel, valamint volt iskoláját,
a Piarista Iskolát adományokkal
támogatja.
Díszpolgárunk, Prof. Dr. Perjés
Ottó augusztus 20-i beszédében
értékrendjéről és István király
tiszteletéről szólt. Az ünnepség
után kérdeztük őt a példamutatásról,
adománygyűjtésről, szülővárosához
való kötődéséről.
– Neveltetésemből adódóan soha
nem ízlett nekem az, amit csak
egyedül tudtam élvezni. – bocsátotta
előre Perjés Ottó. – Ez az érzés
valahogy már a gyermekkoromra
is rányomta a bélyegét. Aztán
előttem volt a háború utáni
nagy ínségben olyan személyek
példája – köztük sok kanizsaié is
–, akik még azt a keveset is meg
tudták osztani másokkal, amiből
nekik is nagyon szűkösen jutott.
Amikor lehetőségem nyílt rá, és
először készültem haza Magyarországra
14 esztendő után, elgondolkodtunk
a feleségemmel: vajon
miért nem érdemel meg ez a nép
egy kicsit jobb sorsot? S akkor határoztuk
el, hogy megteszünk mindent,
amit csak lehet. Először egy
gyűjtést indítottunk el még jóval a
„váltás” előtt, s a pénzt átadtuk a
magyar egyházi vezetőségnek.
Utána, amit meg tudtunk szerezni
– ruhát, bútort, élelmet –, igyekeztünk
eljuttatni Magyarországra.
Kezdettől fogva problémát jelentett
a szállítás, amit nekünk kellett
kifizetni. Később a Kanizsa Bútorgyár
jóvoltából – melynek irodája
a lebontott házunk helyén épült fel
–, sikerült megszervezni, hogy a
külföldre történő bútorszállításaik
során visszafelé elhozták Kanizsára,
Kecskemétre, Veszprémbe, Budapestre,
Kiskunhalasra, Pannonhalmára
és Győrbe a szállítmányt.
Persze ez számunkra is gyakran
okozott nehézséget, mert eleinte a
sofőrök nem szívesen segítettek,
azt mondták, ha megrakjuk a kocsit,
akkor elhozzák. Sokszor töltöttük
meg esőben a teherautókat
feleségemmel és két leánygyermekemmel
együtt. De örömömre
szolgált mindig, ha azokat a bútorokat,
amiket annak idején ideszállíttattunk,
itt Magyarországon viszontláthattam
és ülhettem rajtuk.
Úgy érzem, nagyon sokan tanultak
a mi példánkból. Ekkor még a
Máltai Szeretetszolgálat sem alakult
meg. Az első máltai szállítmányt
a Máltai Lovagrend juttatta
el Magyarországra a Wersailles-i
depóból. Tekintettel arra, hogy a
lovagrendnek is tagja vagyok, az ő
segítségükkel és az ottani német
Máltai Szeretetszolgálat segítségével
sok mindent ide tudtunk hozatni.
Habár meg kell mondanom,
Magyarországra a szállítás nehezebben
indult el, mint például Lengyelországba.
Természetesen az itteni
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
ezt a munkát azóta is aktívan
végzi, mi pedig megmaradtunk a
kisebb helyeknél, így került Kanizsa
az állandó listára.
– Hány évig élt Nagykanizsán?
– Igaz hogy itt születtem, de nagyon
keveset tartózkodtam a
városban. A családból én vagyok
az egyedüli, aki Nagykanizsán
született. A többiek Szentmiklósiak,
ahogy annak idején Miklósfát
nevezték. A település nevét dédapánk,
Dömölky László iskolaigazgató
változtatta meg Somogyszentmiklósra.
A községben sok
horvát élt, és emiatt korábban
Horvátszentmiklósnak nevezték.
Én 1942-ig éltem részben itt
Nagykanizsán, aztán édesapámmal
– aki az összes visszacsatolt
terület postáinak lett a megszervező
és vezető igazgatója –, elkerültünk
Csáktornyára, és 1945-ig
ott éltünk. Amikor visszaköltöztünk,
édesapám az I. világháborús
tapasztalatai alapján arra számított,
hogy Tito-ék visszaadják
azokat a dolgokat, amiket elvettek
tőlünk. Hiszen egy órán belül kellett
elhagynunk a várost. Amikor
visszament a hátrahagyott holmikért,
akkor a kísérőjével együtt lecsukták,
sőt ki akarták végezni.
Mivel többek között a horvát
nyelvet is bírta, megértette az
őrök egymás közti beszélgetését.
Rögtön az orosz városparancsnokhoz
fellebbezett, a tőle kapott
menlevélre hivatkozva. Szabadulásuk
után azonnal kitoloncolták
őket, így került vissza Magyarországra.
– Gyakran jár Magyarországra,
Nagykanizsára?
– Az első 14 évben nem jöhettem.
A vízumkényszer idején nem
adtak beutazó vízumot. A későbbiekben
egy nemzetközi kongreszszus
alkalmával volt lehetőségem
Budapestre utazni. A Tudományos
Akadémia azon előadásán nem kisebb
ember elnökölt, mint a későbbi
miniszterelnök, Antal József.
– Beszédében felhívta a figyelmet
István király személyiségére,
példaképként emelve akár a mai
vezetők számára.
– István király volt az a személy,
aki felülemelkedett a középkor társadalmán,
és kora tömérdek szokásán.
Össze tudta egyeztetni a hitet, a
világnézetet és a materializmust.
Ennek hiánya ma is nagy probléma,
mert sokan elfelejtik azt, hogy az
ember nem csak anyagból (matéria)
áll. És hogy ez mennyire így van,
előadásaimban azt a példát szoktam
említeni, hogy mi lenne, ha a szerelmet
mindenki csak kémiai vegyületek
hatásának tartaná. Ilyenkor
arra utalok, hogy mit élnek meg
a szerelmesek. Sajnos gondolkodásunk
egysíkú, mert minden egyebet
kikapcsol az életünkből. Erre ösztönöz
természetesen a pénz hatalma
is, amit feltétlenül szükségesnek
tartunk a karrierhez. Pedig az ember
karrierjének feltétele az a lelkitesti
egyensúly, amivel alkotni tud.
Ez minden polgárra jellemző kell,
hogy legyen. A családanyára, családapára,
de az iskolában tanuló diákra
is, mert ha nem tud koncentrálni,
az egész iskolai ideje elveszik.
Éppen Szent István volt az, aki ezt
felismerte, hiszen nemcsak Mátyás
királyról mondják, hanem őróla is,
hogy sokszor kiment a nép közé.
Olvasható róla, amikor egy alkalommal
kirabolták és megverték,
megtépkedték a szakállát, nem állt
bosszút, hanem azt mondta: örülök
annak, hogy én is megélhettem azt
a szenvedést, amit népünk átél. Ez
az a lelkület, ami megőrzött bennünket
Közép-Európában. Ezt a lelkiséget,
amiben benne van egy
ázsiai- és egy nyugati lelkiség is,
amit mi, mint egy híd, össze tudtunk
kötni, azt hiszem ez volt az
oka annak, amiért a keleti pátriárka
néhány évvel ezelőtt Szent Istvánt
nemcsak a nyugati, hanem a keleti
egyház szentjévé is felemelte bullájával.
Ezzel elismerte azt, hogy a
keletről jött nagy egyéniség a keletiek
számára is legalább olyan fontos
és tiszteletreméltó, mint amilyen
szerepet betölt a nyugati egyházban.
– Mikor jön legközelebb Nagykanizsára?
– Valószínű, hogy októberben
jövök újra Magyarországra. Természetesen,
ha csak tehetem, Kanizsára
is eljövök, hiszen a közelben
rokonaim élnek, és az embernek
nem szabad elfelejteni a gyökereit.
Mert ha elfelejti és elvágja,
akkor ugyanolyan életképtelen
lesz, mint az a fa, amelynek a gyökereit
kiirtják.
B.E.
Példamutatásról, adománygyűjtésről,
Nagykanizsához való kötődéséről
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Önkéntes projekteket támogat a
Magyar Ifjúsági Vöröskereszt.
A kiválasztott projektek között található
egyebek mellett a hencidai bázisiskola,
ahol iskolakert programot
indítanak. A rászoruló családok gyermekei
a program segítségével megtapasztalhatják,
hogy ők maguk is tehetnek
helyzetük javítása érdekében kertjeik
gondozásával. Önkéntesek ötletei
alapján valósul meg a miskolci láthatatlan
teaház, a salgótarjáni vöröskeresztes
filmklub, a nagykanizsai drogmegelőzési
szolgálat és a tököli fiatalkorúak
börtönében folyó csoportfoglalkozás-
sorozat. Emellett több egészségnap,
képzés és tábor is támogatást
nyert. A harminchat nyertes pályázó
összesen ötmillió forintból valósíthatja
meg elképzeléseit december 4-ig.
Maximum 200 ezer forintra pályázhattak
ifjúsági önkéntes csoportok,
bázisiskolák és bázisovik önkéntes
képviselői a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt
által meghirdetett Innovációs
Alap felhívására. Az elbírálásnál
kiemelten fontos volt, hogy milyen
mértékben innovatív a program és
mennyire vesznek részt az önkéntesek
a program megvalósításában.
– Bázisiskolák és ifjúsági vöröskereszt
szervezetek pályázhattak, s
ennek keretében nyertünk 120 ezer
forintos támogatást – fűzte hozzá
az MTI híréhez Dömötör Balázs, a
Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai
Területi Szervezetének ifjúsági
referense. – A program úgymond
partyőrség néven fut, illetve
kollégáim, munkatársaim ilyen címen
fogják járni az éjszakai szórakozóhelyeket.
Ennek keretében
többek között drogprevenció is szerepel,
s meggyőződésünk, hogy fiatalok
a fiatalokkal könnyebben
szót értenek majd. Az elnyert öszszegen
szórólapokat és az egységes
megjelenéshez szükséges kiegészítőket
tudunk elkészíttetni.
MTI-P.L.
Kanizsa – Egészségügy 6 2011. szeptember 15.
„Party-őrség”: drogprevenció Meghívó - A Szív Világnapja
Rendezvény helye: Nagykanizsa, Hevesi Sándor Művelődési Ház
Rendezvény időpontja: 2011. szeptember 24. szombat 9.30 óra
Háziasszony: Hegedűs Györgyné A Szívbetegekért Egyesület Elnöke
Mérések: vérnyomás, vércukor, vérzsír, PSA (férfiaknak), diétás
tanácsadás
Fellépők: 10.00 Torna - Napfény Rákbetegek, 10.15 Viola Népdalkör
Liszó, 10.30 Liszói tánc együttes, 10.45 Gyöngyvirág táncosok, 11.00
Surdi Gyöngyszemek, 11.15 Csillag citera együttes és baráti köre
11.30 Sulyokné Nagy Erzsébet (operett), 11.35 Sevenup Mazsorett
csoport, 11.50 Hevesi akrobaták, 12.00 Tűzmadarak Pillangó tánckar
12.15 HSMK Premier Tánc, gyermek arcfestés
Elődások: 10.30 Kanizsa Dorottya Kórház Kardiológiai osztály
felkért előadója, 11.00 Dr. Kaszás Gizella klinikai és mentálhigiénés
szakpszichológus, pszichoterapeuta.
Egész napos bemutatók: BEMER terápia Dr. Kopeczy Ildikó természetgyógyász,
természetes táplálkozás, Horváthné Tóth Mária természetgyógyász,
Gönc Józsefné - gyógynövények, Gyenese Endréné természetes
táplálkozás, Zöldségek, gyümölcsök, egészséges táplálkozás, Táplálék
allergiabolt: bio- és reform élelmiszerek bemutatása, Vörösné Bálint Bernadett
- Oriflame, Mozgáskorlátozottak Nagykanizsa Városi szervezete.
Támogatók:
Nagykanizsa Hevesi Sándor Művelődési Ház, Családsegítő és Gyermekjóléti Központ,
Kanizsa Dorottya Kórház Kardiológia és Belgyógyászat, Egészségügyi Alapellátási
Intézmény, MESZK Zala megyei szervezete, BEMER terápia Domborai Krisztina, Gönc
Józsefné vállalkozó, Gyenese Endre és Endréné vállalkozó, Jelmeztár Nagykanizsa - ruhák,
Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap, Kanizsa TV, Maraton, Helikon Rádió, Horváth Péter - Oriflame
valamint minden fellépő, akik megtisztelnek bennünket bemutatójukkal, valamint a
Szívbetegekért Egyesület tagjai.
A Kanizsai Dorottya Kórház
Zala megye 103 ezer lakosának
biztosít járó- és fekvőbeteg-ellátást.
Intézményünkben 15 betegellátó
osztály működik, 360 aktív
és 142 krónikus ágyon évente 20-
22 ezer fekvőbeteg, a csatlakozó
szakrendeléseken pedig közel 500
ezer járóbeteg ellátása történik.
A 2009-es költségvetési évben
kórházunk pénzügyi lehetőségei
rendkívül szűk keretek közé szorultak,
amit elsősorban a kedvezőtlen
gazdasági környezet, a világgazdasági
válság hatása, az ágazatot
sújtó különböző korlátozó intézkedések
és a finanszírozási rend
kedvezőtlen változásai okoztak.
Előzmények
Az OEP kasszából kivont források
nagy mértékben érintették a
mi kórházunkat is, hiszen 2009.
évben 372 millió forinttal (intézményünk
egy havi TB finanszírozási
összegével) biztosítottak kevesebb
támogatást, mint az előző
évben. Bevételkiesést okozott,
hogy a 2008. évi béremelés 2009.
évre áthúzódó hatását, szintre hozását
(100 millió Ft-ot) nem fedezték
központi keretből, így saját
forrásból kellett kigazdálkodni.
A menedzsment alapvető feladatának
tekintette a kórház likviditásának,
működőképességének
és munkahelymegtartó erejének
megőrzését, figyelemmel arra,
hogy a betegellátásban minőség
romlás ne következzen be.
A működés magas szakmai
színvonalának megtartása a jelentősen
visszafogott intézményi
gazdálkodással, a tulajdonosi valamint
hazai és uniós támogatási
források megszerzésével vált lehetségessé.
Évekről áthúzódó feladat
a humánerőforrás biztosítása,
az orvos és szakember hiányból
származó nehézségek megoldása.
Hiányszakmások
foglalkoztatása
Ehhez kínált óriási lehetőséget
a Társadalmi Megújulás Operatív
Program (TÁMOP) egyik intézkedése,
ami a humánerőforrás fejlesztését
támogatja.
Kórházunkban az üres álláshelyek
száma 2009. évben 26 fő
volt, aminek enyhítésére 5 fő hiányszakmában
dolgozót tudunk
alkalmazni TÁMOP forrásból.
A2009. október 30-i támogató levél
szerint 25.571.720 Ft vissza nem
térítendő támogatás kedvezményezettje
lett a Kanizsai Dorottya Kórház.
Aprojekt 28 hónapon keresztül
(2009. április 17. - 2011. augusztus
16.), önrész biztosítása nélkül nyújtott
fedezetet a foglalkoztatási költségek
biztosítására.
Intézményünkben a célcsoport
foglalkoztatására 21.927.400 Ft, a
projekt menedzsmenti költségeire, a
szakmai megvalósításhoz igénybe
vett szolgáltatásokra pedig 3.644.320
Ft költség lett előirányozva.
A projekt megvalósulása
A pályázat keretén belül kórházunkban
összesen 4 álláshelyen 5
személy került foglalkoztatásra:
- 2 orvos alkalmazásával, az engedélyezett
88 főnél jelentkezett
18 fős orvoshiány 16 főre csökkent:
a Sürgősségi Betegellátó
Osztályon 1 fő orvos 22 hónapon
keresztül (48 óra/hó), illetve
ugyanitt egy másik orvos 3,5 hónapos
időtartamban (80 óra/hó).
Pszichiátriai
Osztályon 1 fő
16,5 hónapon
keresztül (első
hónapokban 30 óra/hét, majd 40
óra/hét).
- Felsőfokú alkalmazottak tekintetében
1 főt 24 hónapig (40
óra/hét), foglalkoztatunk, így az
engedélyezett 6 főnél jelentkezett
1 fős hiány 0-ra csökkent
(Intézeti Gyógyszertár / gyógyszertár).
- Szakdolgozói szinten 1 fő, 24
hónapos (40 óra/hét) közalkalmazotti
jogviszonyban történt alkalmazással,
az engedélyezett 584
főnél jelentkezett 7 fős hiány 6 főre
csökkent (Sürgősségi Betegellátó
Osztály).
A projekttel elnyert támogatás
eredményeképpen közel 22 millió
Ft személyi juttatás és járulék kifizetése
vált lehetővé központi
forrásból, ami hozzásegítette intézményünket
költségvetési
egyensúlyának megtartásához.
Szlávecz Lászlóné
gazdasági igazgató
Enyhültek a kórház foglalkoztatási problémái
Megvalósult projekt
TÁMOP-6.2.4/A-08/1konv-2009-0074
Kanizsa – A mi ügyeink 7
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. szeptember 15.
Rossz szomszédság török átok,
különösen az, ha kocsmáros – tömöríthetjük
egy mondatba több
hozzánk forduló olvasónk panaszát.
Az egyik családiházas övezetben
élő levélíró például a
szomszédjukban lévő vendéglátó
egység működésével kapcsolatban
osztotta meg panaszát velünk.
Azt kérte tőlünk, ha tehetjük,
foglalkozzunk gondjával,
hiszen rajta kívül másokat is
érint ez a probléma. Nyomatékul
több szeszmérő intézmény nevét
is fölsorolta.
Mint írja, az ilyen kocsmakörnyéki
lakók úgy érzik, az italmérők
üzemeltetői bármit megtehetnek, s
ha valaki szólni mer, még ő lesz a
rossz. Az ő esetében egy éve nyílt a
szomszédjában egy vendéglátó egység.
Azóta, sajnos kora reggeltől a
késő éjszakába nyúlóan tűrniük kell
a hangoskodást, kiabálást, ordítozást.
Jó időben a nyitott ablakon,
rossz időben és este pedig a falon át.
Szerencsétlenségére falszomszédok.
Aközelség okán szellőztetni se
tudnak a beáradó büdös bagó- és
cefreszag miatt. Bosszúságát csak
tetézi, hogy az itt időt múlató vendégek
házuk kerítését használják biciklitárolónak.
S ha szólnak, nyomdafestéket
nem tűrő módon osztja ki
őket a tulajdonos.
A lakóknak kötelessége mindezt
eltűrni? Nincs joguk a saját házukban
a csendhez, a nyugalomhoz? –
teszi föl elkeseredetten a kérdést.
És valóban, mit tehet az ilyen helyzetbe
került levélírónk? Kérésével,
kérdésünkkel Partiné dr. Szmodics
Györgyihez, a Polgármesteri Hivatal
Közigazgatási Osztályának vezetőjéhez
fordultunk.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata élt a Kereskedelmi
törvényben biztosított jogával
– kezdte válaszát az osztályvezető
asszony. Alakók éjszakai nyugalmának
biztosítása érdekében a
vendéglátó üzletek éjszakai 23-05
óra közötti nyitva tartását megtiltotta
azon nem melegkonyhás vendéglátó
egységek esetében, melyek
olyan épületben helyezkednek el
mely lakóingatlant is magában foglal,
vagy az üzlet fala lakóépülettel
érintkezik, továbbá melynek a vendégek
számára nyitva álló bejáratától
számított 30 méter sugarú körzetében
lakóingatlan van vagy lakóingatlant
érint. A rendelkezések
betartását rendszeresen ellenőrizzük,
a szabályokat be nem tartókkal
szemben szabálysértési eljárást
kezdeményezünk. A Kereskedelmi
törvény alapján a hatóság amenynyiben
a kereskedő tevékenysége a
külön jogszabályban meghatározott
veszélyes mértékű zajjal jár,
korlátozza 22 óra és 6 óra között a
kereskedelmi tevékenységet, illetve
az üzlet éjszakai zárva tartását
rendeli el. Levélírónknak pedig azt
tanácsolja: amennyiben az üzletek
tevékenysége napközben is zavaró
a környezetére, az érintettek birtokvédelmi
eljárást kezdeményezhetnek
a Polgármesteri Hivatal
Közigazgatási osztályán.
B.E.
Kocsmazaj ellen is van orvosság
Kiemelt figyelemmel kísérem a
gyakorlati változásokat, amelyek
mostanában történnek városunkban.
Értem ez alatt a már rég beharangozott
úthálózat rekonstrukciót,
amit már egy ideje végeznek, kezdve
az Erzsébet téren, folytatva a
Zrínyi utca Teleki összekötéssel, az
Arany János – Hunyadi – Berzsenyi
utcák egybeépítésével.
Több esetben értetlenül szemlélődtem,
vajon miért választottak
illogikus, költségesebb megoldásokat,
de ebbe most ne mélyedjünk
bele, hiszen biztosan nálam
kvalifikáltabb szakemberek döntötték
ezt el, dúskálva a jobbnál
jobb lehetőségek között, ahol szerintem
nem igazán az ár dominált.
Erre akkor döbbentem rá, mikor
elolvastam az említett cikket,
amelyben Balogh László képviselő
úr nyilatkozott a Kölcsey utcai romos,
már üresen álló két épület sorsáról
döntő közgyűlésen elhangzottakról,
amely épületek erősen belógnak
az úttestre, lezárva az út felét.
Az már akkor is gáz volt szerintem,
mikor még csak lovaskocsik
jártak városunkban.
Idézem: „Komoly vita kerekedett
ki róla, hiszen az esztétikai
megfontolás mellett
szubjektív érzelmeket is kiváltott
a képviselőkből." Na, itt kaptam
fel a fejem. Nemrég közvetlenül,
a város első emberétől értesültem
egy fórumon, hogy a városnak
nincs pénze. Hogy lehet az, hogy
ezt a képviselők nem tudják? Hogyan
dönthet egy képviselő szubjektívan
ilyen kérdésben? ő azért
van ott, hogy a város érdekeit szolgálja,
nem pedig a saját, esetlegesen
pillanatnyi érzelmei alapján szavazzon.
Vagy talán arról a bizonyos
csalánverésről van szó? Felújítani,
esetlegesen átépíteni, odébb építtetni
két haszontalan épületet, hatalmas
és hiábavaló tett lenne, amit a
képviselő urak nem tudnak? Vagy
talán valami érdektelenség dominál?
Jó pár gyönyörű ház vár felújításra
pénz hiányában, kiemelt helyen
és akkor ez a legnagyobb
gondja egy közgyűlésnek? Volt
nyomdaépület a Kiskastély előtt,
hogy csak egyet említsek. Vagy pedig
ismét el van hallgatva elölünk
valami, amit tudnunk kéne a helyes
állásfoglaláshoz?
Hát, tényleg megáll az ész! Szubjektíven
dönteni ilyesmiről?
Kováts Tamás,
Nagykanizsa
Reagálás a „Marad, vagy eltűnik a fűrészfog”
című újságcikkre
Hétvégén zajlott a Dunántúli
Református Alphások találkozója
a Kőnig Hotel Étterem konferencia
termében, melyre a Dunántúli
Református Egyházkerület
alpha kurzusokon részt
vett vagy az iránt érdeklődő tagjait
várták a szervezők. A rendezvényen
Steinbach József püspök
mondott nyitó áhítatot,
majd Köntös László főjegyző
számolt be angliai élményeiről,
ahol részt vett egy alphás világtalálkozón
– tájékoztatta lapunkat
Hella Ferenc.
Az Alpha kurzusról érdemes néhány
szót szólni. Ez tulajdonképpen
egy gyakorlati útikalauz a keresztény
hit alapjainak megismeréséhez,
elsősorban azok számára,
akik vagy nemrég váltak keresztényekké
vagy eltávolodtak a keresztény
hittől. Az összejövetelek
általában heti rendszerességgel,
kiscsoportban zajlanak. Érdeme
abban rejlik, hogy egyszerűen, hatékonyan,
világosan, és kényszertől
mentesen mutatja be Jézus
Krisztus evangéliumát. Ez a fajta
tréning hatékony, a helyi közösségekre
épülő evangelizációra is felkészíti
és mozgósítja a laikus közösségi
tagokat.
Nagykanizsán az első ilyen kurzus
szeptember 20-án, kedden 18 órától
indul, amelyre előzetesen lehet jelentkezni
a Lelkészi Hivatalban.
Alphások találkoztak
Testvérvárosi összefogásnak köszönhetően
kapott Erkel Ferencszobrot
a székelyföldi Kovászna
városa. Kiss László, gyulai szobrászművész
alkotását Gyula város
önkormányzata adományozta a
székely testvérvárosnak, viszonozva
azt a székely kaput, amelyet a
háromszéki város tavaly ajándékozott
Erkel Ferenc szülővárosának.
Aszobor avatásán Kovászna három
magyarországi testvérvárosa,
Pápa, Csenger és Nagykanizsa is
képviseltette magát. Városunkból
Dr. Csákai Iván, Jerausek István és
Dr. Károlyi Attila vettek részt az
ünnepségen.
Kovászna önkormányzatának
román nemzetiségű képviselői korábban
ellenezték a szobor felállítását,
ezért az eseményen sem vettek
részt.
Erkel-szobrot kapott
Kovászna
Kanizsa – 8 Városháza 2011. szeptember 15.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Garzonházakról szóló
32/2001. (VI.27.) számú rendelete alapján, az alábbi bérlakások bérleti jogának
elnyerésére:
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. fsz. 1.
a.) A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
b.) Alakás településen belüli fekvése: városi terület. c.) Szálláshasználati
díj összege: 12.780 Ft. d.) A lakás állapota: helyreállított. e.) A szálláshasználati
szerződés időtartama: maximum 60 hónap. f.) A lakás megtekintésének
időpontja: 2011. szeptember 20. 14.00 - 15.00 óráig.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. fsz. 4.
a.) A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos,
b.) Alakás településen belüli fekvése: városi terület. c.) Szálláshasználati
díj összege: 12.780 Ft. d.) A lakás állapota: helyreállított. e.) A szálláshasználati
szerződés időtartama: maximum 60 hónap. f.) A lakás megtekintésének
időpontja: 2011. szeptember 20. 14.00 - 15.00 óráig.
3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. II. em. 10.
a.) A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
b.) Alakás településen belüli fekvése: városi terület. c.) Szálláshasználati
díj összege: 14.920 Ft. d.) A lakás állapota: helyreállított. e.) A szálláshasználati
szerződés időtartama: maximum 60 hónap. f.) A lakás megtekintésének
időpontja: 2011. szeptember 20. 14.00 - 15.00 óráig
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. I. em. 100.) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt
kaphatók!
Pályázatok benyújtásának határideje: 2011. szeptember 26.
Garzonházak bérleti jogának elnyerése
hirdetés
Tisztelt Építtetők!
Tájékoztatom Önöket, hogy nemrégiben megjelent az építésügyi hatóságot,
mint szakhatóságot a szakhatósági eljárásért megillető, továbbá az építési, a
bontási és a használatbavételi bejelentésre vonatkozó igazgatási szolgáltatási
díjról szóló 24/2011.(VII.21.) BM rendelet. Az új jogszabály értelmében 2011.
szeptember 5-től amennyiben az építésügyi hatóság szakhatóságként jár el,
vagy nála bejelentési eljárást kezdeményeznek, az eljáró hatóságot igazgatási
szolgáltatási díj illeti meg az alábbiak szerint:
a) a szakhatóságként való eljárásért
aa) az ab)-ac) alpontban meghatározott esetek kivételével 20 000 forint,
ab) a repülőtér területén lévő, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és
megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet szerinti, valamint a
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyben szakhatóságként való
eljárásért 50 000 forint,
ac) telekalakítási eljárásban szakhatóságként való eljárásért érintett telkenként
5 000 forint,
b) az építési és használatbavételi bejelentés esetében 10 000 forint,
c) a bontási bejelentés estében 5 000 forint.
Az igazgatási szolgáltatási díjakat a HU 32 14100134-92660036-07000007
számú számlára kell befizetni.
Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését az építtetőnek az engedélyező
hatóság számlájára utalással vagy készpénz-átutalási megbízással „igazgatási
szolgáltatási díj” jogcím megjelöléssel kell teljesítenie az alapeljárás illetékének
megfizetésével vagy a bejelentés benyújtásával egyidejűleg.
Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését az eljáró szerv felé igazolni kell.
Készpénz-átutalási megbízás Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Építéshatósági Osztályán (Nagykanizsa, Eötvös tér 16., 3. emelet
301. iroda) igényelhető.
Dr. Tuboly Marianna jegyző
Az építésügyi hatóság szakhatóság lett
A "Hazavárunk" ösztöndíjat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
a felsőoktatásban tanuló nagykanizsai fiatalok számára lakóhelyükhöz történő
kötődés céljából, az oktatási intézménybe történő eljutás költségeinek enyhítésére
alapította.
Ajó szándékú, szociális helyzettől függetlenül támogatást nyújtó pályázat az
önkormányzat szűkös anyagi körülményei között nem tartható fenn, ezért a
Közgyűlés az erre vonatkozó rendeleteket hatályon kívül helyezte, erre az ösztöndíjra
új pályázat már nem nyújtható be.
A "Hazavárunk" ösztöndíjra 2010 szeptemberében benyújtott pályázat
alapján támogatást nyert hallgatók a 2010/2011-es tanév második félévére
vonatkozó támogatást megkapják, ha aktív hallgatói jogviszony igazolásukat
vagy diplomamásolatukat szeptember 30-áig a Polgármesteri Hivatalba benyújtják.
A felsőoktatásban tanuló, rászoruló hallgatók támogatását továbbra is a
"Bursa Hungarica" ösztöndíj szolgálja, ez a támogatási forma a szociális helyzet
alapján támogat.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tájékoztató a „Hazavárunk” ösztöndíjról
2011. SZEPTEMBER 23. (pénteken)
14 órától 16 óráig
NYÍLT NAP keretében bemutatjuk a szülőknek, gyerekeknek,
érdeklődőknek a felújított Attila utcai bölcsődét, mely
2011. október elsejétől fogadja új lakóit.
Aprogram keretében lehetőség nyílik a korszerűen felújított épület megtekintésére.
A kicsiket megújult környezetben várja a Meseház Bölcsőde, ahol megismerkedhetnek
a modern csoportszobai berendezésekkel, kipróbálhatják az új udvari
játékokat. A szülők tájékoztatást kaphatnak a nevelőmunkáról, a most induló szolgáltatásokról,
megismerkedhetnek szakképzett kisgyermeknevelőinkkel.
Minden érdeklődőt szeretettel vár a Meseház Bölcsőde
Nyílt nap a Meseház Bölcsődében
Nagykanizsa Attila u. 7.
Kanizsa – Városháza 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. szeptember 15.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a nyugdíjasok elhelyezésére
épült bérlakások bérletéről szóló 36/1997. (XI.44.) számú helyi rendelete alapján a
Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban megüresedett 2 db önkormányzati
bérlakás bérleti jogának elnyerésére.
Pályázatra kiírt lakások:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 23.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 9.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. szeptember 26.
Helye: Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em. 100.
A licitálás időpontja: 2011. október 4. (kedd) de. 9.00 óra
Helye: Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.
A bérlemények leírása:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 23.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 25 m2, szobaszáma:
1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: felújított, bérleti díja: bérlakást
leadó pályázó esetén 12.275 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség,
adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett
szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 9.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 24 m2, szobaszáma:
1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: felújított, bérleti díja: bérlakást
leadó pályázó esetén 11.784 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség,
adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett
szolgáltatásokért díjat köteles fizetni
A lakások megtekinthetők: 2011. szeptember 20. 13,00-15,00 óráig
A pályázaton való részvétel feltételei:
1./ Személyi feltételek
Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű nyugdíjas, nyugdíjas házaspár,
aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatárt
elérte/k/, önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képes, a lakással
kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tenni, a pályázó
a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történő licitálást elfogadja.
2./ Egyéb feltételek
Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ a rendeletben
meghatározott összegű pénzadományt ajánl fel, legalább komfortos önkormányzati
tulajodonú lakással rendelkezik 5 éve, és ott lakik, illetve azt térítésmentesen a bérbeadó
rendelkezésére bocsátja, aki városrendezési célból kiürítendő, illetve életveszély
miatt lebontásra kerülő önkormányzati lakás bérlője, és a felajánlott lakást cserelakásként
elfogadja.
Pályázni a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Eötvös tér 16.) átvehető
PÁLYÁZATI LAP két példányban történő kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni:
a pályázó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó
havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra kerülő önkormányzati
bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti díját, csatolva a bérleti
szerződés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi
számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgálatán
(Nk, Eötvös tér 16.) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem
küldünk.
A licitálás szabályai: a licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidőben,
a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatalmazottja
is képviselheti.
A licitálás induló összege:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 23. 2.000.000 Ft
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 9. 2.000.000 Ft
A licitálás során a licitösszeg 50.000 Ft-onként emelkedik.
A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve önkormányzati
bérlakás leadása esetén a kijelölést követő 15 napon belül. A feljánlott adományt a
kijelölést követő 6 hónapon belül kell az önkormányzat számlájára megfizetni.
Anyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhető, tartási szerződés nem köthető.
Kiadó nyugdíjasházi lakások
Magyarország területén 2011. októberében a 2009. évi CXXXIX. törvény
szerint népszámlálást kell tartani. A népszámlálás célja, hogy pontos
képet adjon a legutóbbi, 2001. évi népszámlálás óta a népesség és a lakásállomány
összetételében bekövetkezett változásokról, a társadalmi és gazdasági
folyamatok legfontosabb adatairól és tendenciáiról. A népszámlálást
2011. október 1. és október 31. között kell végrehajtani. Azok esetében,
akik ebben az időszakban nem kerülnek összeírásra 2011. november
1. és november 8. között a pótösszeírást kell tartani. A pótösszeírás során
adatszolgáltatásra már csak a számlálóbiztos közreműködésével van lehetőség.
Nagykanizsa településen a népszámlálásban 192 számlálóbiztos és 39 felülvizsgáló
vesz részt. A számlálóbiztosokat névre szóló és egyedi azonosítóval
rendelkező igazolvánnyal látja el a Központi Statisztikai Hivatal. Ezen igazolvány
bármely személyazonosításra alkalmas okmánnyal együtt érvényes (vezetői
engedély, személyazonosító igazolvány, útlevél). A számlálóbiztosok személyét
az állampolgárok a Központi Statisztikai Hivatal által működtetett 06-
80-200-224 ingyenesen hívható zöld számon keresztül ellenőrizhetik le. Nagykanizsa
település tekintetében legkésőbb 2011. október 1-ig a
www.nagykanizsa.hu honlapon is közzétesszük a számlálóbiztosok névsorát és
igazolványának számát.
A számlálóbiztosok 2011. szeptember 27. és szeptember 30. között viszik ki
a lakcímekre a népszámlálási csomagokat. Lakásonként egy népszámlálási csomag
kerül kiosztásra. A csomagok kiosztásának megkönnyítése érdekében kérjük
a lakosságot, hogy családi házak tekintetében gondoskodjanak a házszámok
kihelyezéséről, míg társasházak vonatkozásában a postaládákon tüntessék
fel nevük mellett az emelet és ajtószámot. A csomag tartalma egy lakáskérdőív
– melyen szerepel az adott lakcímre vonatkozó azonosító szám, valamint az
internetes kitöltéshez a belépési kód – továbbá egy személyi kérdőív, és egy tájékoztató
az adatszolgáltatás lehetséges módjairól.
Adatot szolgáltatni három módon lehet: az interneten keresztül a www.enepszamlalas.
hu honlapra belépve a lakáskérdőíven található azonosító felhasználásával
október 1. és október 16. között; (amennyiben az adott címről legalább egy
kérdőívet interneten keresztül küldenek meg, úgy a címen élő valamennyi személy
esetében csak az internetes kitöltésre van lehetőség), a kérdőívek egyéni
kitöltésével szintén október 1. és október 16. között; a számlálóbiztos közreműködésével
személyes interjú formájában október 1. és október 31. között.
Akik október 16-ig az interneten nem teljesítik az adatszolgáltatást, illetve az
egyénileg kitöltött íveket október 16-ig nem adják át a számlálóbiztosnak, úgy
azokat a számlálóbiztos felkeresi a kérdőívek kitöltése, illetve az adatszolgáltatás
teljesítése céljából.
A számlálóbiztosok a lakcímre eljuttatott népszámlálási borítékokon feltüntetik
a nevüket, az azonosítószámukat, valamint a telefonszámukat. Aki a kérdőíveket
egyénileg kívánja kitölteni, a számlálóbiztosoktól tud további nyomtatványokat,
így különösen a személyi kérdőívet – melyből lakásonként csak 1
példányt tartalmaz a csomag, de minden ott lakóról ki kell tölteni – igényelni.
Továbbá az állampolgárok telefonon egyeztetni tudnak a számlálóbiztosukkal
arról, hogy az általuk kitöltött kérdőívet mikor és hol vegye át tőlük. Aki a kérdőívek
kitöltéséhez igénybe kívánja venni a számlálóbiztos közreműködését,
az szintén telefonon tud vele időpontot egyeztetni. Tömbházak esetében a
számlálóbiztosok egyébként tájékoztatók kihelyezésével értesítik a lakosságot,
hogy az adatfelvétel céljából várhatóan mikor keresik fel őket. Azok esetében,
akiket több alkalommal sem találnak otthon, személyre szóló értesítőt hagynak
hátra az adatszolgáltatás felvételének pontos időpontjáról.
Felhívjuk az állampolgárok figyelmét, hogy a népszámlálás során az adatszolgáltatás
kötelező, mivel azt törvény rendeli el. Aki az adatszolgáltatást
megtagadja, azzal szemben a település jegyzőjének szabálysértési eljárást kell
kezdeményeznie, melynek során a szabálysértés elkövetője 50.000 Ft-ig terjedő
pénzbírsággal sújtható. Az adatszolgáltatási kötelezettség a szabálysértési
eljárás lefolytatását követően is, annak teljesítéséig fennáll.
Felhívjuk az állampolgárok figyelmét, hogy amennyiben az adatszolgáltatással
kapcsolatban további kérdésük van, forduljanak számlálóbiztosukhoz, vagy
hívják a KSH által üzemeltetett és ingyenesen hívható zöld számokat: 06-80-
200-014 vagy 06-80-200-224, melyek munkanapokon 8-20 óráig, hétvégén
10-18 óra között hívhatók. A népszámlálással kapcsolatban informálódhatnak
a www.nepszamlalas.hu oldalon.
Anépszámlálás során felvett adatokat az adatvédelmi törvény szigorú szabályait
betartva, bizalmasan kezelik, és kizárólag statisztikai célra használják fel.
A 2011. évi népszámlálás sikeres végrehajtása érdekében segítő közreműködésüket
előre is megköszönöm.
Dr. Tuboly Marianna jegyző,
települési népszámlálási felelős
2011. évi népszámlálás
Álláskeresők figyelem!
Állásbörze
2011. szeptember 21-én (szerdán) 9-12 óráig
Helye: Hevesi Sándor Művelődési Központ (Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.)
Kanizsa 10 – Vízmű 2011. szeptember 15.
Kanizsa 2011. szeptember 15. – Vízmű 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Kanizsa 12 – Színes 2011. szeptember 15.
Sajtótájékoztató keretében
mutatta be Farkas Tibor a
2011/2012-es színházi évadot a
Hevesi Sándor Művelődési Központban.
A paletta izgalmasnak
ígérkezik, sokféle helyszínről érkeznek
színházak különböző előadásokkal.
A kínálatban megtalálható modern
és klasszikus színházi előadás
egyaránt. Változatlanul megmaradt
a három bérlettípus, a Hevesi,
a Bródy és a Rátkai. Ezeket a Kanizsa
Kártya tulajdonosai idén is
kedvezményesen vásárolhatják
meg, amire október közepéig van
lehetőség. Abérletek más-más előadásokat
ígérnek, két helyen találunk
átfedést. A kanizsai színház
október 20-án indul a Minden jót,
Elling! című színművel.
A programban szerepel három
kaposvári előadás, A nagymama, a
Portugál és az Anconai szerelmesek.
A nagymama finom humorban,
fordulatokban és érzelmekben
gazdag vígjáték, melynek egyik főszereplője
Koltai Róbert. A második
darab Egressy Zoltán tragikomédiája,
mely egy isten háta mögötti
faluban játszódik, ahová egy
nap érdekes idegen érkezik, aki
alaposan felkavarja a hétköznapok
állóvizét. A harmadik kaposvári
darab, az Anconai szerelmesek című,
zenés komédia, melyben rengeteg,
a hetvenes évekből származó,
olasz sláger hallható. Az utóbbi
két színdarab főszereplői közt láthatjuk
Nyári Oszkárt.
A felhozatalban természetesen
jelen van a zalaegerszegi színház
is két előadással. A Minden jót,
Elling! című darab, Besenczi Árpád,
Schnell Ádám és Kovács Olga
főszereplésével két barátról
szól, akik nemrég szabadultak egy
elmegyógyintézetből, és egy önálló
élet vitelére kaptak lehetőséget.
Amásik darab pedig a Mennyből a
hulla című bűnügyi komédia, mely
karácsony este játszódik, amikor
történik valami, ami megzavarja a
békét…
Továbbá színpadra viszik városunkban
az Aranycsapat, a
Karnyóné, A nagy négyes, a Cigányprímás
és a Francianégyes,
avagy négyen a kanapén című darabokat
is. Megtekinthetjük többek
között a Honfoglalás című új magyar
rockoperát is Pintér Tibor főszereplésével,
melyet színpadra
adaptáltak és a Molnár Ferenc vígjátékát,
A hattyút is.
Az idén is gondoltak a gyermekekre,
nekik egy négy előadást
magába foglaló bérletet kínálnak.
A gyermekszínházi előadások a
Kukamese, a Székely Betlehemes,
az Asszony! és a Karnevál – „Az
állatok farsangja”.
V.M.
Új színházi évad előtt a HSMK
Szakács Gábor, a HSMK népművelője
sajtótájékoztatóján elmondta,
a nyári koncerteknek
pozitív visszajelzései voltak, így
ebben a folytatásban reménykedve
az őszi-téli időszak sem
marad rendezvények híján.
Városunkban ad koncertet szeptember
17-én este fél 8-kor a
LauxTrio&Friends. A Kultúrházak
Éjjel-nappal országos rendezvénysorozatának
zenei részét szolgáltatja
majd a zenekar, mely akusztikus zenét
játszik. A vezetőjük Laux József,
aki a hatvanas évek elején megalapította
az Omegát, majd a hetvenes
évek kezdetén Presser Gáborral kiváltak
és megalakították az LGT-t.
Számos díj tulajdonosa, többek között
megkapta a New York-i MTV
különdíját és a Magyar Köztársasági
Érdemrend Lovagkeresztjét is, valamint
egymás után 5 éven keresztül a
világ legjobb dobosai közt tartják
számon egy svájci katalógusban.
További programok is szerepelnek
a tervek között, azonban ezek pontos
időpontja még nem ismert. Október
második hetében fellép Nagykanizsán
a családi hétvége keretében az
egyre népszerűbb pécsi 30Y zenekar.
November 10-én pedig a Karthago
szórakoztatja a közönséget a HSMK
színháztermében. Ezeken kívül még
november végére vagy decemberre
terveznek egy karácsonyi hangulatú
rock hétvégét, ahol népszerű nagykanizsai
és zalaegerszegi zenekarok
lépnek fel. Aszilveszteri bál sem marad
el a HSMK-ban, ahol majd a
Magton Tánczenekar szolgáltatja a
talpalávalót.
V.M.
ősszel is a húrok közé csapnak
Városunkban a Magyar Fotográfia
Napja alkalmából 50 év a
Kanizsa Fotóklubban címmel
Zágon László fotóművész kiállítása
látható a Hevesi Sándor
Művelődési Központban. A jeles
napon megnyílt tárlat címe
Zágon László 50 éves jubileumára,
a Kanizsa Fotóklubban eddig
eltöltött éveire utal.
Mint azt a kiállítást megnyitó szavaiban
Kovácsné Mikola Mária, az
intézményegység vezetője elmondta,
az alkotókedvvel teli, dolgos évek
számos örömöt és elismerést hoztak
a Kanizsa Fotóklub rangidős tagjának,
aki 1977-1994 között klubvezetőként
is részt vállalt a művészeti közösség
mind sikeresebb működésében.
Zágon László 1983 óta tagja a
Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok
Szövetségének, a MAFOSZnak,
amely szakmai szervezet ellenőrző
bizottságában is közel tíz éven
át tevékenykedett 1993-ig. Kitüntetéseit,
elismeréseit, díjait hosszan lehetne
sorolni. Néhány a legjelentősebbek
közül: 1986-ban kulturális
miniszteri kitüntetést, 2001-ben a
MAFOSZ „Aranydiplomás Fotóművész”
elismerését vehette át. 2003-
ban az AFIAP (Nemzetközi Fotóművész
Szövetség) „A Szövetség Művésze”
címmel, 2007-ben pedig „A
Szövetség Kiválósága” címmel tüntette
ki. 2002 óta tagja a Magyar Fotóművészek
Világszövetségének.
Az eltelt 50 év mérlege alkotói munkásságában:
18 egyéni, 14 kollektív kiállítás
a Kanizsa Fotóklub kebelén; 12 vetített
képes diabemutató; képei 41 ország
kiállításain szerepeltek, és 1050 fotóját
fogadták el a különböző hazai és nemzetközi
fotópályázatokon. Felvételeiért
246 különböző pályázati díjat kapott.
A közvetlen barátok, alkotótársak
tudják, végtelen precízsége,
megfontoltsága és előrelátása megmutatkozik
fő szenvedélye, a fotózás
során is, melyet jó értelemben
vett megszállottsággal művel. Minden
fotójának története van: egyrészt
magának az exponálásnak,
másrészt a megörökített személynek,
tárgynak, eseménynek. A fotókon
rögzített mozdulatok, arcok, tájak,
események és maga a természeti
is megannyi történetet takar.
A megnyitót követően Molnár
Tibor klubvezető és Horváth Zoltán
emlékplakettet, valamint egy
fényképezőgépet ábrázoló tortát
adott át a fotóklub nevében Zágon
Lászlónak.
B.E.
50 év a Kanizsa Fotóklubban
A Dr. Mező Ferenc Gimnázium
és Közgazdasági Szakközépiskola,
valamint a Kanizsa SE közös
szervezésében immár huszonegyedik
alkalommal rendezik
meg a KANIZSA teljesítménytúrákat,
melyek közül a
KANIZSA 30 a „Dél-Zala
bakancsosa” túramozgalom
egyik állomása. A rendezvény az
Észak –Dunántúli kupa része.
A túra időpontja: 2011.
szeptember 24. Rajt és cél helye:
Dr. Mező Ferenc Gimnázium
és Közgazdasági Szakközépiskola
Nagykanizsa, Platán
sor 3. Szállás: egyénileg
A távokat szintidőn belül teljesítők
közt a támogatók ajándékaiból
célba érkezéskor sorsolást
rendezünk. A nevezési
díjból TTT, MTSZ, MSTSZ tagoknak,
Magyar Turista kártyával
rendelkezőknek, minden távon
200 Ft kedvezményt
adunk. A legnagyobb létszámmal
résztvevő iskola 30.000 Ftot
nyer, melyet turisztikai célokra
fordíthat.
A túrákon mindenki saját felelősségére
indul és a rendezőktől
semmilyen címen kártérítést nem
igényelhet. Információ: Dr. Mező
Ferenc - Thúry György Gimnázium
és Szakképző Iskola (8800
Nagykanizsa, Platán sor 3.)
(93/310-282), www.mfg.hu, Dávidovics
Mária (30/491-86-31).
Várjuk jelentkezéseteket, jó
túrázást kívánunk!
a Szervezők
Kanizsa
Teljesítménytúra
2011.
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. szeptember 15.
Horoszkóp
Jó fizikumának megőrzéséhez továbbra
is sportolnia kell. Hogyha nem megy a
biciklizés, kocogjon, gyalogoljon, s menet
közben akár a pénzügyeit is átértékelheti.
Szerencsés napokra számíthat. Arról
azonban ne feledkezzen meg, hogy nagyobb
elismerést kell kivívnia a családjában.
Elképzelései jók, a megvalósításuk
sajnos egyedül nem megy.
Szárnyaló fantáziáját még a Hold is erősíti.
Otthon mindenki tudja önről, hogy egyszerre
több munkára is képes koncentrálni,
ennek ellenére kicsit fékezze le magát,
és hagyjon időt az élvezetekre is.
Fokozódik a karriervágya, ennek érdekében
még a családi teendőit is háttérbe szorítja.
Anyagi helyzetére sem lehet semmi
panasza, éppen ezért rá kell ébrednie, hogy
nemcsak a pénzről szól az élet.
Ha őszintén elmondja a véleményét, számíthat
rá, hogy néhányan neheztelni fognak
önre. A bonyodalmakat egy-kettőre
sikerül kiküszöbölnie, elég annyi, ha
kedvesen rámosolyog az érintettekre.
Aszüret, a színes őszi táj pompája különös
hatással lesz önre. Utazásra vágyakozik, a
leendő útitársak már jelezték részvételüket,
csupán az anyagiak hiányoznak. Gondolkodjanak
közösen a megoldáson.
Aderűlátás lesz jellemző önre ezekben a napokban.
Céljai elérése érdekében könnyedén legyőzi
környezetének ellenállását. Anyagi gondoktól
nem kell tartania, hisz nincs olyan válság, amiből
nem lehetne előbb-utóbb kijutni.
Ha a párkapcsolati dilemmáit szeretné végre
megoldani, legyen határozottabb. őrizze
meg a higgadtságát, és hamarosan rátalál
majd az igazi megoldásra. Ne dolgozzon
többet annál, mint amennyit ereje megenged.
Ne aggódjon a pénz miatt, hiszen nincs hitelválságban.
Gondot csupán az jelenthet ezekben a
napokban, hogy hová utazzon el a felvetődő
számtalan lehetőség közül. Ha még mindig vonzódik
a régi ismerőséhez, mondja el neki végre.
A telihold ugyan némi ingerültséget okozott
önnek, de a hétvégére talán sikerül lecsillapodnia.
Tartózkodjon sokat a természetben,
élvezze a késői nyár minden rezdülését,
és gyűjtsön be D vitamint.
Sikereket könyvelhet el magának ezekben a
napokban. Jó érzéssel tölti el az is, hogy fogynak
a kifizetetlen számlái. Ha döntést kell
hoznia egy fontos dologban, nyugodtan vágjon
bele, számíthat családja támogatására.
Üzleti elképzeléseit ezekben a napokban sikeresen
megvalósíthatja. Nemcsak a bankok,
hanem Jupiter, a szerencse bolygójának
segítségére is számíthat. Mozgalmas napjaiban
ne feledkezzen el a párjáról sem.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
A Csónakázó-tónál bonyolították
a megyei díjugrató bajnokság utolsó
fordulóját, amely így egyben bajnoki
döntője is volt lovasoknak. Hetven
fölül volt a nevezések száma, s
a rekkenő hőségben a jól kialakított
pályán álltak helyt lovasok és lovaik.
A kanizsai klub színeiben lovagló
Nagy Zsófia az ifjúságiaknál harmadik
lett végül, míg a kezdő lovak
kategóriájában győzött.
A nagykanizsai verseny kategóriáinak
győztesei: B/0 nyitott: 1.
Kaizinger Balázs (Balatonfenyves)
Szépöcsém nevű lován. B/1a stílusverseny,
kezdő lovasok: 1. Virág
László (Kéthely) Fakos Szlorina nl.
B/1c nyitott: 1. Lágler Viktória (Hévíz)
Argo nl. B/2 ifjúsági: 1. Kovács
Emese (Gyűrűs-Gidrán) Koheilan
Karsaly nl... 3. Nagy Zsófia (Kanizsa
LK) Tikkasztó Többsincs nl. (A
kanizsai versenyző verőhibája végett
csúszott a harmadik helyre.)
B/2 nyitott, egyszerű összevetéssel:
1. Andrics János (Rádiháza LK)
Passat nl. C/2: 1. Bujtor Roland
(Pro-Equus Bagod) Sámson nl.
A megyei végeredmények, kezdő
lovas: 1. Lágler Viktória (Hévíz)
Argo nl., 2. Murmann Sára (Kinizsi
SK-Gyenesdiás) Bella nl., 3. Kovács
Levente (Gyűrűs-Gidrán) Magenta
nl. Kezdő lovak: 1. Nagy Zsófia (Kanizsa
LK) Zelldone boy nl. Ifjúsági
lovasok: 1. Kovács Emese (Gyűrűs-
Gidrán) Kohelian Karsaly nl., 2. Fehér
Klaudia (Pro-Equus) Twist nl., 3.
Nagy Zsófia (Kanizsa LK) Tikkasztó
Többsincs nl. Felnőtt lovasok: 1.
Finta Géza (Kinizsi) Csabi nl., 2.
Szabó Tamás (Zala-völgye) Nagykövet
nl., 3. Balogh Alexandra (Kerkamenti
LE Lenti) Scarlett nl.
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
JÁRMű
BÉRLET
INGATLAN
Elcserélném vagy eladnám
egészségügyi okok miatt, (80%-ban
felújított) jelenleg 100m2-es családi
házamat kisebb családi házra Nagykanizsán.
Érd.: 0630/681-0581
(7432K)
Albérlet! Városközpontban első
emeleti, kétszobás, bútorozatlan,
egyedi fűtéses lakás hosszú távra kiadó.
Két hónap kaució szükséges.
Tel.: 0693/312-798, 0630/319-7662
(7434K)
Nk-án a Városkapu körúton I.
emeleti, 1+2 félszobás, bútorozatlan
lakás hosszú távra kiadó. Tel.: 0620-
985-3127 (7438K)
Fiat Uno 1000 cm3, 1995-ös, másfél
év műszakival, kifogástalan állapotban
eladó. Érd.: 0693/320-019,
0620/358-5121 (7430K)
Nagyteljesítményű, hordozható,
vadonat új háztartási gőztisztító
(Modell: SC-238HO), ugyanitt alig
hordott 42-es méretű bőr bakancs.
Érd.: 0693/315-559 (este) (7435K)
Oltvány borszőlő eladó. Tel.:
0620-572-1681 (7439K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat,
használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Érd.: 0620/555-
3014 (7362K)
Németországba kisbusszal. Útvonal:
Nürnberg - Frankfurt - Darmstadt -
München - Stuttgart. Tel.: 0672/441-
542, 0630/237-5007 (7437K)
Fa nyílászárók, zsalugáterek:
www.ablakolcson.hu. Tel.:
0630/214-4150 (7411K)
Különóra Nagykanizsán! Főiskolásoknak,
egyetemistáknak vizsgára
felkészítés. Matematika, analízis,
valószínűségszámítás, statisztika,
közgazdasági tárgyak. Középiskolásoknak
dolgozatra, érettségire felkészítés.
Tel.: 0630/668-6307
(7427K)
Megbízható 45 éves nő, kisgyermekgondozó-
nevelő végzettséggel,
festő és kreatív tapasztalattal gyermekfelügyeletet
vállal. Tel.:
0630/320-0044 (7428K)
Nyugdíjas kőműves mester vállalja
kemence, grillsütő építését és
egyéb kőműves munkát. Érd.: 0630-
425-4252 (7440K)
Takarítást vállalok délután és
hétvégén lépcsőházakban, irodákban,
üzlethelyiségekben. Tel.: 0630-
741-7229 (7441K)
Kidobásra szánt mikróját,
mosógépét, gáztűzhelyét elszállítom.
Tel.: 0620-510-2723 (7442K)
Kanizsa – Sport/14 Apró 2011. szeptember 15.
LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS egy alkalommal, 15 szóig 600 Ft (folyamatos
megjelentetés esetén, másodiktól 300 Ft). VÁLLALKOZÓI APRÓHIRDETÉSegy
alkalommal, 15 szóig 1200 Ft (folyamatos megjelentetés esetén másodiktól 600 Ft).
VOKSH Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
TANFOLYAM INDUL
2011.09.19-én 16 órakor
személyautó, motor
és segédmotor
2011.09.20-án 16 órakor
gépkezelő/targonca,
emelőgép, földmunkagép
kategóriákban
􀂊 Részletfizetés
􀂊 Diákkedvezmény
􀂊 Ingyenes
tankönyvkölcsönzés
EURÓ-
PAI
"Közlekedj okosabban, élj egészségesebben"
Helyszín: Nagykanizsa, Eötvös téri nagyparkoló
Időpont: 2011. szeptember 22.
Program:
8.00 Megnyitó: Cseresnyés Péter polgármester, Honvéd Kaszinó SZKES tánccsoport
bemutatója, Vasemberke Kupa indítása - 12 órás verseny. 8.30-11.00
KRESZ park. 9.00-16.00 Egészségstand (vérnyomásmérés, testsúlymérés, koleszterinszint
mérés, drogtáska bemutató, étkezési útmutató, vitalograph méréstüdőkapacitás)
- Helyszín rossz idő esetén: HSMK előcsarnoka. 9.00- Óvodások
kerékpáros menete - "Biztonságos utcákat és egészséges levegőt a gyerekeknek".
9.45 Óvodások zenés tornabemutatója. 10.00 Igricek Együttes előadása.
12.00 Streetball bajnokság. 13.00 Korosztályos városi utcai futóverseny.
14.00 Váltófutás korcsoportonként, majd azt követően eredményhirdetés. 15.00
Extrem Bike Kerékpáros Egyesület bemutatója. 15.00-17.00 Elsősegély bemutató.
16.00 Streetball bajnokság eredményhirdetése.
17.30 Kerékpáros felvonulás - kb. 10 km. Indulás: HSMK előtti tér. Útvonal:
Eötvös tér - Teleki utca körforgalom - Hevesi Sándor utca - Balatoni utca-Deák
tér - Fő út - Király út- Vár út - Kiskanizsa Bajcsy-Zsilinszky Endre utca -
Kiskanizsa Szent Flórián tér - Kiskanizsa Varasdi utca - Vár út - Kalmár út. Érkezés:
Erzsébet tér (Plakátház udvara).
20.00 Vasemberke Kupa eredményhirdetése
Lezárt területek: 7.00 - 21.00 óráig Eötvös téri nagyparkoló, 12.30 - 15.00 óra
Fő út /Csengery úti saroktól - Múzeum tér bejárat - Király út (Dél-Zalai Áruházig/
Kísérő programok: elektromos roller, elektromos golfautó bemutató, kerékpár
kereskedések bemutatója, riksa járat.
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
Európai Autómentes Nap
Megyei döntőztek
A cselgáncsozó Mihovics Szabina
megannyi Eb-válogató és nemzetközi
verseny után úgy kellett
döntsön, ezúttal kimarad sportpályafutásából
a belgiumi Lommel
városában szeptember 15-én kezdődő
korosztályos Európa-bajnokság.
Az NTE versenyzője elmondta,
úgy tudja, a 63 kg-os súlycsoportban
így senki sem indul a junior nőknél, viszont
az ő távolmaradásának oka roppant
prózai, a rendőrtisztire nyert felvételt,
s az első hetekben ott kell bizonyítania
– így pedig a felkészülést ezzel
kevésbé lehetett összeegyeztetni.
Ezen túl a kanizsai cselgáncsosok
számára megkezdődött az év
második felének versenyévada, a
siklósi Tenkes Kupán U13-as korosztályban
Lukács Ditta második,
az U15-ös Huszár Martin 60 kgban
harmadik helyet szerzett.
P.L.
Kimarad számára
az Európa-bajnokság
Lassan valamennyi látvány,
egyben csapatsportág keretein
belül elrajtolnak azok a bajnokságok,
melyekben érdekeltek
nagykanizsai együttesek is.
Mini (kézilabda és kosárlabda)
körképünkben szétnéztünk
a házuk táján, s annyit
rögtön leszögezhetünk, nem
egyszerű némely helyen a helyzet,
s a nehézségek csak fokozódhatnak.
Kezdjük a Nagykanizsai Izzó
SE női kézilabdázóinál, akik az
NB I B Nyugati csoportjának küzdelmeiből
kiestek, így idén az NB
II Dél-nyugati mezőnyében rajtolhat(
ná)nak, ha...
„Én inkább a bajnoki kezdéssel
kapcsolatos gondolatokat meghagynám
az elnök úrnak, de az
biztos, hogy az utánpótlás terén
kezdünk felépíteni egy rendszert...”
– fogalmazott sejtelmesen Gódor
Mihály edző.
Tárcsáztuk is Musits Ferencet,
aki szintén tanácstalannak tűnt: „Az
tény, hogy egyelőre a vasárnapi
mérkőzésünkre – melyet Tolnán játszanánk
– halasztást kértünk, hiszen
nem állt össze a keret, a második
fordulóban pedig amúgy is szabadnaposak
vagyunk. Gondjaink sokasodnak,
a csarnok bérleti díja a
duplájára emelkedett, az utaztatás
sem lesz olcsóbb, de folytathatnám
a sort, csak nem érdemes...”
Hírlik, játékosoknak is tartozik
(talán nem is kevéssel) az egyesület,
de pályázatok területén vannak reményteles
próbálkozásaik – csak
hát ugye az időfaktor itt is nagy úr...
No, de lépjünk tovább, azonban
maradjunk klubon és azon túl is
osztályon belül – jöjjenek a férfiak,
akik szombaton 17 órától fogadják
a Szigetvár gárdáját.
„Roppant mostoha körülmények
között dolgozhattunk az NTEcsarnokban,
így azért felkészülésünk
hagyott kívánnivalót maga
után – vágott bele az Izzó SE trénere,
Tóth László. – A csurgói vonalunk
mondhatni megszűnt, hiszen
Baranyai Norbert Keszthelyre
távozott és Németh Róbert, valamint
Balogh Zoltán sem a mi játékosunk
már. A kapus Tóth Ákos viszont
Balatonboglárról érkezett.
Csoportunk szinte NB I B-s színvonalú,
nagy bravúrnak számítana
az alsóházat elkerülnünk..."
Ehhez képest az amatőr női kosárlabda
nemzeti bajnokság Nyugati
csoportjában induló Kanizsai
Vadmacskák SE-nél majdhogynem
idilli a helyzet. Pontosabban
annyi változás történt, hogy a női
második vonalban tavaly ötödik
helyezést elért nagykanizsaiak az
NTE-csarnok helyett mérkőzéseiket
a Russayban rendezik.
„A PEAC ellen ezen a hétvégén
kezdtünk volna, de későbbi időpontban
játszunk – mondta Gábor
Erzsébet edző. – Mindenesetre saját
fiataljainkkal szeretnénk elöl
végezni a bajnokságban, vagyis
megcélozzuk az érmes helyezések
egyikét. A halasztással tulajdonképpen
a szezon számunkra október
2-án indul Szekszárdon, a helyi
kettes számú együttes ellen."
Az NB I B-s férfi kosárlabdázóknál
ismét nagy terveket szövögetnek,
számos friss igazolással
(az elmúlt héten az amerikai Marcus
Neal-lel is megegyeztek), no
és a régi-új szakvezetővel, Kovács
Nándorral. Nagyon úgy tűnik, a
szezonban ismét érdemes lesz a
Russay-csarnokba kijárni, mi több,
a „nyugatos” Kanizsa KK-DKG
East rögtön a komoly játékerőt
képviselő Bonyháddal mérkőzik
vasárnap. Az egyik új igazolású
kosárlabdázó kapcsán azonban
egy érdekes kötődés is felszínre
került.
„Édesanyám egykor a MÁV
NTE-ben kosarazott, apukám pedig
az Olajbányászban futballozott
– említette a köteléket a fehérvári
születésű bedobó, Beák Gábor. -
ők most Dombóváron élnek, én
pedig jó érzésekkel érkeztem a délzalai
városba, már csupán azért is,
hiszen jó együttesbe kerültem. Véleményem
szerint remekül összeállt
a csapat, s csoportunkban szeretnénk
az elsők lenni, majd az első
négybe mindenképp szeretnénk
odaérni.”
P.L.
Kanizsa – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. szeptember 15.
Előretörő kosarasok,
gondokkal szembesülő kézisek
Nagykanizsai TE 1866-
Horváth Méh (8.) – Aqvital-
Publo Csákvár TK (2.) 1-3 (1-2)
Winner Sport NB III Bakony
csoport labdarúgó-mérkőzés, 4.
forduló. Nagykanizsa, 250 néző.
Vezette: Bálintfi (Strobl, Németh
L.). G.: Ujvári (32.); Tornyai (25.),
Imrik (45.), Molnár Cs. (65.) NTE:
Freischmid - Rákhely M., Cserfő
L., Pozsgai, Boros Z. (Szép D.,
46.) - Ujvári, Rácz Sz., Nagy T.,
Budai L. (Béli, 58.) - Luiz Fernando
(Szőke Á., 46.), Cs. Horváth G.
Vezetőedző: Koller Zoltán.
Nem volt túlságosan udvarias
vendéglátó a hazai együttes, hiszen
„smirglis” futballja már az
első félidőben öt sárga lapot generált.
Acsákváriak inkább a játékra
koncentráltak, és a bajnoki tabellán
jelenleg második Fejér megyei
gárda biztosan vitte el a három
pontot Nagykanizsáról.
Koller Zoltán: „Annak ellenére,
hogy jó együttes volt az ellenfelünk,
saját magunkat okolhatjuk a
vereségért. A mai napon csapatszinten
nyújtottunk gyenge teljesítményt,
amely vereséghez vezetett.”
Alabdarúgó megyei I. osztályban
nagykanizsai rangadót rendeztek,
melyen simán győzött a Miklósfa.
Kiskanizsai Sáskák SE (16.) –
Miklósfa SE (14.) 0-4 (0-2)
Megyei I.osztály labdarúgó-mérkőzés,
4. forduló. Nagykanizsa-
Kiskanizsa, 200 néző. Vezette:
Molnár A. (Tánczos, Vörös D.). G.:
László R. (12., 80.), Orbán (20.),
Dukai (73.). Kiállítva: Szántó (45.).
Kiskanizsa: Borsos - Csordás, Gyulai
Cs. (Farkas M., 46.), Szántó,
Horváth G. - Kálovics Á., Visnovics
I., Rajnai (Németh R., 30.),
Simon (Ganzer Sz., 46.)- Kálcsics
F., Földesi (Cserfő H., 70.). Edző:
Ifjovics Ferenc. Miklósfa: Hovánszki
- Tóth T., Papp D., Csepregi,
Verebélyi, Orbán, Anger (Dukai,
70.), László R., Zrinszki (Dezső,
78.), Auer (Jakab Á., 55.), Pongrácz
L. (Gerencsér, 64.). Edző:
Kiss István.
A városi rangadó az helyezéstől
függetlenül (hiszen az osztály akkori
két sereghajtója játszott...) mégiscsak
városi derbi, ráadásul a miklósfaiak a
hírek szerint az edzőjükért is játszottak.
Mint az eredményből is kiderül,
sikeresen teljesítették küldetésüket...
Már az első játékrészben döntésre
vitték a dolgot, s ami ilyenkor számtalanszor
előfordult már a labdarúgás
történetében, ezzel egy kimondottan
unalmas második félidőnek lehettünk
szemtanúi. Atalálkozó után a mindig
barátságos miklósfai szakvezető szerényen
fogadta a gratulációkat, majd
belépett a vendégöltöző ajtaján, ami
lassan be is záródott...
A mérkőzés után egy órával kerestük
az egykori NB I-es labdarúgót,
Kiss Istvánt, hogy végül milyen
döntésre jutott a továbbiakkal
kapcsolatban, ő pedig mosolyogva
mondta: „Maradjunk annyiban,
alszom még rá egyet..."
A tréner alaposan átgondolva a
helyzetet aztán a következőt közölte:
„Maradok, de át kell beszélnünk
bizonyos dolgokat...”
Megyei II. osztály, Déli csoport:
Sportklub Gutorfölde (2.) –
Nagykanizsa-Bagola VSE (8.) 5-
1. Bagolai g.: Rácz K.
Megyei III. osztály, Déli csoport
II: Bajcsa SE (9.) – Murakeresztúr
SE (2.) 4-2. Bajcsai g.:
Pókecz, Cziráki, Dobri (2)
Női NB II: Nagykanizsai TE
1866-Horváth Méh (8.) – Metis-
Plantur 39 NFC (1.) 1-1. Kanizsai
g.: Balassa A.
P.L.
Edzőmentés a megyeiben
Kanizsa 16 – Hirdetés 2011. szeptember 15.
XXIII. évfolyam 31. szám
2011. LOKÁLPATRIÓTA HETILAP szeptember 22. Kanizsa Garantálom a legalacsonyabb beruházási
költségek elérését a kivitelezők
megversenyeztetésével. Szigorú pályáztatás,
beruházás-lebonyolítás, építési
műszaki ellenőrzés. Épületenergetikai
tanúsítás. Felelős műszaki vezetés.
Balassa Béla építész vezető tervező
30/9019013, balassabela@chello.hu
Szeretne rengeteg pénzt
megtakarítani házépítése,
lakásfelújítása során?
􀂊􀂊 Szeptember 24. 9.30 óra
A SZÍV VILÁGNAPJA
Egészségügyi mérések és előadások,
bemutató; és változatos kulturális
programok. Szervező: Szívbetegek
Egyesülete
􀂊􀂊 Október 7-8. Kanizsa Nemzetközi
Jazz- és Világzenei Fesztivál
Október 7. (péntek)
ősze András galéria
18.00 A 32. "Életünk" Országos
Fotókiállítás. Megnyitja: Stamler Lajos
Közreműködik: Vámos Janka Quartet
Színházterem
19.00 Tárkány Művek
20.30 Magyar Jazz Quartet
22.00 Norbert Farkas Quartet
23.30 Maszkura és a Tücsökraj
00.30 Vámos Janka Quartet
Október 8. (szombat)
Színházterem
19.00 Gayer Mátyás Trió
20.30 East Gipsy Band
22.00 Tony Lakatos és Snétberger Ferenc
23.30 Tiborcz Iván és Barátai
Belépődíj: 3 000 Ft / nap
Két napra szóló jegy: 5 000 Ft
Információ, jegyrendelés:
06-93/311-468
hsmk.nk@kanizsaikultura.hu
A Kanizsai Kulturális Központ
SZÍNHÁZI BÉRLETHIRDETÉSE
2011/2012
Bérletárak
(HEVESI, BRÓDY, RÁTKAI)
I. hely: 14 500 Ft, II. hely: 14 000 Ft.
A Kanizsa Kártyával rendelkezőknek
I. hely: 11 600 Ft, II. hely: 11 200 Ft.
A bérletek két részletben is fizethetők, a
második részletet december 10-ig kell
kiegyenlíteni.
A régi bérletek megújítása 2011. október
10., 11., 12., új bérletek vásárlása 2011.
október 13, 14, 17., naponta 9-17 óráig.
Vásárolja meg színházbérletét olcsóbban
Kanizsa Kártyával!
Kártyaigényét leadhatja a Tourinform
Irodában (Nagykanizsa, Csengery út 1-3.)
munkanapokon 8.30-16.30 óra között.
További információ:
www.kanizsaikultura.hu
http://tourinform.nagykanizsa.hu
Szeptember 24. 16-18 óra
"BÚJJ, BÚJJ ZÖLDÁG …"
néptánc és népzene kicsiknek
és nagyobbaknak
Hangszeres bemutató, néptánc,
kézművesség
Belépődíj: 300 Ft
A jövő panorámája
Ezt fogjuk látni a 61-es főút
elkerülő szakasza vasúti
felüljárójának elkészülte után.
A közmeghallgatás előtt soron
kívüli ülést is tartott a Medgyaszay
Házban a közgyűlés.
A nyílt ülésen először módosították
a nevelési-oktatási intézmények
alapító okiratát,
melyre a megváltozott adatok
miatt volt szükség. Ezt követően
elfogadták a Kanizsa Felsőoktatásáért
Alapítvány kérelmét, és
műfüves sportpálya kialakításának
indítását a Hevesi iskolában.
Megszavazták a városatyák
a Zaláért Egyesület, mint konzorciumi
vezető és a Magyar
Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete,
mint konzorciumi partner
részvételét A családi közösségi
kezdeményezések és programok
megerősítése című pályázaton.
Szintén egyhangú szavazattal
támogatták a Murakeresztúri
Római Katolikus-, a
Nagykanizsai Református-, valamint
a Jézus Szíve Egyházközség
részvételét A családi közösségi
kezdeményezések és
programok megerősítése című
pályázaton.
Aközmeghallgatás első felszólalója
Orsos Imre nem várt választ
sem szóban, sem írásban a felvetésére.
Vele ellentétben Ferincz Jenő
hiányolta, hogy egy korábban feltett
kérdésére még nem kapott választ.
Kritikával illette a város három
vezetőjét, és hiányolta az ellenzék
megnyilvánulását lapunkból.
Németh Tamás Petőfi utca 112.
szám alatti lakos a motocross verseny
járművei által okozott elviselhetetlen
por miatt kérte a közgyűlés
segítségét. Válaszában
Cseresnyés Péter polgármester elmondta,
ismerik az egykori honvédségi
épületben élők gondjait,
nem feledkeztek meg róluk. Megvizsgálják
azt is, kapott-e támogatást
a rendező egyesület a pálya
locsolórendszerének kialakításához.
Egyed Gyuláné Berzsenyi utca
14/A alatti lakos az útkikötéssel járó
forgalomnövekedés miatt azt
kérte, kompromisszumos megoldásként
vigyék beljebb az utat a
házuktól. A válaszból kiderült, az
út kialakításánál figyelembe kellett
venni a jogszabályi előírásokat,
és nem kell attól tartaniuk,
hogy az ablakuk alatt halad majd
el a forgalom.
Kiss László a Kodály Zoltán út
10/B számú Nyugdíjas Házból érkezett
a közmeghallgatásra, és 35
lakó ügyét képviselte. Azt kérte a
polgármestertől, hogy a Vagyonkezelő
Zrt. vezetőjével vizsgáltassa
meg, milyen állapotok uralkodnak
az intézményben.
Nagy László Kölcsey utcai lakos
a szomszédos vendéglátó egység
mellett randalírozó fiatalok viselkedésére
hívta fel a figyelmet,
akiktől péntek éjszakánként nem
lehet aludni, mert törnek-zúznak,
hangoskodnak.
Vincze József Maort-telepi lakos
376 polgártársa aláírását adta
át Cseresnyés Péter polgármesternek,
mert nem akarják,
hogy eddigi nyugodt életüket felváltsa
a félelem, a rettegés. Tudomásukra
jutott, hogy az Erdész
utcában, a laktanya területén javító-
nevelő intézetet terveznek
létrehozni fiatalok számára. A
polgármester válaszában megjegyezte,
még nem dőlt el, hogy
lesz-e és hol alakítják ki az említett
intézetet.
Balikó Gyula a Herman Ottó utcai
játszótér építése felől érdeklődött,
hozzátette azt is, hogy a lakók
több millió forintos munkája
veszik kárba, ha ősszel legalább a
terület befüvesítése nem történik
meg.
Lakatos József a Liszt Ferenc
utca gyér közvilágítását, valamint
a közterületi illemhelyek és ivókutak
hiányát tette szóvá. Felhívta a
figyelmet a Hevesi úton nagy sebességgel
haladó járművekre is,
véleménye szerint ott mindenki
úgy hajt, ahogy akar.
Kiss József megkérdezte, miért
nem öntözték nyáron a Kálvin téren
pályázati pénzből vásárolt fákat,
mert elszáradtak. Ezzel fél
millió forintot kidobtak az ablakon.
Hajszán Csabáné megkérdezte,
hogy az Alsószabadhegyi út valóban
Szabadhegyhez tartozik-e,
mert kérése ellenére se vizet, se
villanyt nem vezetnek a házukhoz.
B.E.
Szót kapott a lakosság
Kanizsa 2 – Krónika 2011. szeptember 22.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági
ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit
Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
A reformer, vallási vezető, hazafi
Lőw Lipót születésének
200., nagykanizsai működésének
170. évfordulója alkalmából
rendezett konferenciát a Nagykanizsai
Zsidó Hitközség és a
MAZSIHISZ.
A híres rabbi életútját méltató
rendezvény nyitányaként, a Lőw
család 100 évét bemutató filmvetítést
tartottak az MTV Szegedi Stúdiója
archívumának anyagából.
Ezt követően dr. Székely István helyi
hitközségi elnök és Feldmájer
Péter a MAZSIHISZ elnöke felavatták
Lőw Lipót emléktábláját,
amely Szemenyey-Nagy Tibor
szobrászművész alkotása. A szellemiségében
telitalálat, kivitelezésében
elegáns és puritán alkotás
avatóbeszédét Kozma György kántorjelölt
tartotta.
A konferenciát köszöntő beszédében
Cseresnyés Péter polgármester
Lőw Lipót nagykanizsai
munkásságát idézte fel, míg Feldmájer
Péter Lőw hídszerepéről és
a neológ irányzaton belüli újításairól
beszélt. Dr. Borsányi-Schmidt
Ferenc egyetemi docens előadását
– az előadó betegsége miatt –
Ábrahám Vera könyvtáros adta
elő. Az előadás kitért a híres rabbi
vallásmegújító szerepére,
amely elsősorban a szertartásrendben
hozott újításokat. Magyar
nyelven tartott istentisztelete
és az orgona hazai zsinagógákban
való meghonosítása egyértelműen
Lőwhöz köthető. A rabbi szolgálatát
1841-ben megkezdő vezető,
komoly vallási és pedagógiai tanulmányok
elvégzését követően
került városunkba. Rövid idő alatt
beilleszkedett a város társadalmi
életébe és tekintélyt szerzett magának.
Az iparostanonc-képzésben,
az alapfokú fiú és leányiskola
beindításában, a helyi ipar és
gazdaság kiterjesztésében elévülhetetlen
szerepe volt. A haza és
haladás elvét képviselve, jelentős
szerepet vállalt a hazai zsidóság
emancipációs törekvéseinek érvényesítésében.
Gábor Anna építész,
muzeológus, etnográfus a
nagykanizsai zsinagóga építésének
történet foglalta össze. Dr.
Makovitzky József – a híres nagykanizsai
cukrász Makoviczky
Gyula leszármazottja – az
UNESCO Akadémia tagja Lőw
Lipót 1848/1849-es forradalomban
betöltött szerepéről beszélt.
Lőw szegedi működéséről
Markovics Zsolt szegedi főrabbi
és Ábrahám Vera emlékezett meg.
Kozma György vallási és etikai
vonatkozásokat emelt ki az egyházmegújító
rabbi életútjából.
Ferge Zsuzsa szociológus a Lőw
családtól kapott szellemi munícióról
beszélt, ami életszemléletét
alapvetően befolyásolta. A konferencia
levezető elnöki tisztét betöltő
Dr. Ördög Ferenc a MTA
doktora zárszavában kiemelte a
színvonalas és érdekes előadásokat.
A rendezvény kísérő programjaként
a Thúry György Múzeum
munkatársai által rendezett
Kanizsán lett magyarrá
Kanizsa – Krónika 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. szeptember 22.
Lőw Lipót emlékkiállítást tekintették
meg a jelenlévők. (Lásd A
magyar zsidó papok mintaképe
című írásunkat.)
A konferencia résztvevőinek
Nagykanizsa polgármestere, Cseresnyés
Péter sikeres és eredményes
munkát kívánt:
„Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Hölgyeim és Uraim!
Amikor Lőw Lipótról Nagykanizsán
emlékezünk, személyisége,
tettei és a történelmi idő segítségünkre
siet, hogy cizellálás nélkül,
egyszerűnek tűnően jellemezhessük,
mutathassuk be őt az utókornak,
talán példát is állítva munkássága,
életútja bemutatásának segítségével.
Azt mondhatjuk: ő volt az első
igazi modern rabbi a magyar zsidóság
történetében. Így az egyetemes
magyar szellemiség jelentős
alakja is, abban a korban, amikor
zsidók és magyarok termékeny
szövetsége Magyarországot a
modernitás felé terelte.
Öt évig dolgozott Nagykanizsán,
és munkássága révén joggal
tartjuk őt városunk egyik jelentős
szellemi alakjának, városformáló
személyiségének. Iparos-képző
egyletet alapított, amelynek célja
az volt, hogy a zsidó fiatalok
olyan mesterségeket tanuljanak,
amelyek ritkák voltak, vagy még
meg sem honosodtak az országban.
A tanulókat céhmesterekhez
küldte, és kiképzésükért fizetett.
Ez volt a Dunántúl első iparostanonc
iskolája.
Lőw Lipótnak jelentős érdemei
voltak abban, hogy 1842-ben új
elemi fiú- és leányiskola épült Kanizsán,
amelyhez a telket Batthyány
Fülöp herceg biztosította, a főrabbi
pedig épített, s ha kellett,
építőanyagot hordott.
Sokat tett azért is, hogy a város
elinduljon az iparosodás útján. A
korabeli feljegyzések szerint több
tárgyalást is folytatott, például egy
bécsi gyárossal, hogy szövőgyár
létesüljön a városban.
Tisztelt Emlékezők!
A 200 éve született Lőw Lipót
kanizsai főrabbiként a haladást
szolgálta. Erre ösztönözte a helyi
zsidóságot és a település elöljáróit
is.
Ha itteni működésének csak
ezt a három elemét vizsgáljuk –
vagyis hogy új iskolát építtetett,
megteremtette a szakképzést és
ipart akart telepíteni –, bátran
kijelenthetjük: Lőw Lipót saját
korán túlmutatóan, a jövő Nagykanizsáját
építette. És e munka
során – micsoda analógia a mai
korral! – bőven akadtak olyanok,
akik inkább gátolták, viszszafogták,
visszahúzták. Úgy
látszik, gáncsoskodók, a megújulást
ellenzők már akkor is
voltak...
Lőw Lipót aztán öt év után Pápára,
majd Szegedre ment, s mindkét
város büszke múltjának meghatározó
alakja lett.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A főrabbi – saját bevallása szerint
– Kanizsán lett magyarrá.
Felismerve, hogy a hazai zsidóság
számára egyetlen eredményre
vezető, jól járható út a magyarosodás,
a magyarsággal való szoros
együttműködésen alapuló együttélés,
példát mutatva maga is megtanult
magyarul, és 1844-től már
magyarul prédikált a nagykanizsai
zsinagógában, a hitközség iskolájában
pedig bevezette a magyar
nyelvű oktatást, és a magyar nyelv
terjesztésére, művelésére buzdította
híveit.
Lőw Lipót magyarságát nemcsak
a magyar nyelvért folyatott
küzdelmében érhetjük tetten. A
morvaországi születésű tudós rabbi
részt vett az 1848-49-es honvédő
harcok küzdelmeiben: ő volt a
forradalmi honvédség első tábori
rabbija.
Annak bukása után a számonkérést
ő sem kerülhette el, a szabadságharc
leverése után felségsértéssel
és lázítással vádolták, be is börtönözték,
és csak báró Sina György
közbenjárására engedték szabadon
’49 decemberében.
Tisztelt Emlékezők!
Lőw Lipót egyszerre volt jelentős
magyar történelmi szereplő, a
zsidó tudományosság és művelődés
elindítója, és közösségeinek
pásztora. Olyan személyiség, aki
máig érvényes hatással formálta –
többek között – Nagykanizsa közéletét
is.
Emlékezni tehát őrá nem csak
tettei, hanem a jelenben való példamutatás
miatt is érdemes.
A konferenciának eredményes
munkát, résztvevőinek lelki és
szellemi felpezsdülést kívánok!
H.Gy. - K.H.
„A magyar zsidó papok mintaképe
volt Lőw Lipót, ki hazájának
és felekezetének, a közművelődésnek
és a vallástudománynak leghívebb
szolgálatában töltötte el
eredményekben gazdag életét.”–
jellemezte egyik méltatója.
1841 elején 4 ízben prédikált
Nagykanizsán, s február 22-én helyettes
rabbinak választották meg.
1841. szeptember 10-én avatták
fel. Munkája elismeréseként 1842-
ben „tekintettel arra, hogy minden
hivatásszerű kötelességét buzgón
teljesítve… fáradhatatlanul munkálkodik”
főrabbi címmel tisztelték
meg.
Öt esztendeig működött a gyülekezetben.
A haladásra, hazafiságra
lelkesítette a nagykanizsai elöljáróságot.
Hamar felismerte, hogy a
hazai zsidóság számára elengedhetetlen
a magyarosodás. Napi két
órában vasszorgalommal tanulta a
magyar nyelvet. Szónoklataival,
írásaival a magyar zsidóság emancipációjáért
harcolt. Hivatalba lépésekor
a hitközség iskolájában
bevezette a magyar nyelv oktatását.
Meghonosította a magyar
nyelvű igehirdetést, már 1844-től
magyar nyelven prédikált a nagykanizsai
zsinagógában.
Szinte szállóigévé váltak prédikációjának
buzdító szavai:
„Bátran tehát, barátim! Honosítsa
a zsinagóga a magyart, s reméljük,
hogy a magyar honosítandja
a zsinagógát!”
1845-ben egy Nagykanizsán
(1845. április 19-én) elhangzott
magyar zsinagógai beszédet bocsátott
közre nyomtatásban, melyben
a magyar nyelv terjesztését kötötte
hívei lelkére:
„Igenis barátim, nemcsak az
anyagi haszon, hanem még inkább
az értelmiség annyira kívánatos kifejlődése
buzdít honi nyelvünk
ápolására, mívelésére. Mert az elmék
és az eszmék súrlódásai, a kedélyek
gerjedelmei, a szívek óhajtásai
és reményei – a nemzet szárnyalása
s lelkesedése a magyarságban
gyökeredzik, a magyarságban
tükröződik. A magyar élet legszentebb
kinyilatkozása rejtve marad
előttünk, míg a magyar hang
varázsába nem vagyunk beavatva.
Ellenben a magyar míveltség birtokában
s a magyar szellemi élet
malasztiban részesülvén, a felől is
tudunk vigasztalódni, hogy még
mostoha gyermekeknek tekint minket
édes anyánk, drága hazánk!....
A tiszta szó, az élő, a hatályteljes, a
magyar szó – e szó zengjen mindenütt!
Hol erényt ébreszteni, gonoszságot
dorgálni, szidalmazásra
felelni, rágalmazást megcáfolni
kell, – ott emeld fel magyar szódat!
Bátran szólj, szólj csüggedetlenül!
Szólj a magyarhoz az ő nyelvén, ha
gyengén is, megért és szavad visszhangzik
rokonszenves kebelében!”
Löw Lipót működése idején,
1845. október 22-én Nagykanizsán
szólalt meg először Magyarországon
zsinagógában orgona. A zsinagóga
első emeleti karzata 1844-
ben készült el, az orgona elhelyezésekor
vált szükségessé megépítése.
Az orgonaépítés költségeit
Strasser Lázár nagykanizsai kereskedő
vállalta. Készítője Focht Ferenc,
pécsi orgonaépítő volt.
Löw Lipót mozgalmat indított
Nagykanizsán egy új elemi fiú- és
leányiskolai épület emelésére. Batthyány
Fülöp herceg a Zrínyi és
Csengery utca sarkán ingyen telket
adományozott a hitközségnek, az
épülethez falitéglát, cserépzsindelyt,
és saját fogataival fuvaroztatta
az anyagot az építkezéshez.
Az elemi iskola régi helyéről, a Fő
út 6. szám alatti hitközségi ház udvari
épületéből 1842 őszén költözhetett
az új épületbe. Az iskolát ekkor
195 fiú és 73 leány látogatta.
„A mily kevéssé bátorítottak
bennünket a körülmények ennek az
épületnek emelésére, mégis itt áll
az épület csendes, szabad helyen, 8
tágas, barátságos tanteremmel,
minden emberbarátnak lélekemelő
látványul.” – mondta Lőw Lipót
avató beszédében.
(http://www.zmmi.hu/thury/?q=
200%20%C3%A9ve%20sz%C3%
BCletett%20L%C3%B6w%20Lip
%C3%B3t)
A magyar zsidó papok mintaképe
Kanizsa – A 4 mi ügyeink 2011. szeptember 22.
Szeptember 16-án egész napos
innovációs rendezvényt tartottak
a Nagykanizsai Inkubátorház
és Innovációs Központban.
A megjelenteket a rendezők nevében
Cserti Csilla, az intézmény
vezetője köszöntötte. őt Cseresnyés
Péter Nagykanizsa Megyei
Jogú Város polgármestere követte,
majd dr. Birkner Zoltán a
Pannon Egyetem Nagykanizsai
Kampuszának igazgatója szólt
az innovációról.
Magyar Dániel, a Pannon
Novum Regionális Innovációs
Ügynökség (RIÜ) vezetőjének
köszöntője után két szekcióban
kezdődött meg a program. A
Szakértői részben a FATE projektek
nemzetközi és hazai példáival
ismerkedhettek meg Kalcsú Zoltán
(RIÜ) innovációs menedzser
előadásában. Másodikként Kerekes
Gábor, a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány nagykanizsai
irodavezetője a kombinált
mikrohitel konstrukcióról
adott tájékoztatást. Mihovics Zoltán
szakértő a kanizsai Inkubátorház
létrejöttének történetéről tartott
rövid ismertetőt. Előadása jól
illeszkedett a FATE projektben
megfogalmazott célokhoz. Ezután
Varga László tervező ismertette
az Inkubátorház északi oldalán található,
volt laktanyaépület hasznosítására
készült terveket. A tervek
közül előzetesen azt támogatták
a legtöbben, hogy az épület elbontása
után egy ipari termelésre
és raktározásra alkalmas csarnokot
kellene építeni. A végső szót
azonban a tulajdonos önkormányzatnak
kell kimondani, akinek a
hasznosítás, a működtetés és a finanszírozás
kérdéseit is tisztázni
kell.
A másik szekcióban a Pannon
Egyetem hallgatói és a Zsigmondy-
s diákok hallgattak érdekes
előadásokat. A sort dr. Skrop Adrienn
a Pannon Egyetem adjunktusa
nyitotta, aki a világhálón elérhető
keresőrendszerek használatáról
beszélt. Baloghné Békési Beáta az
Inkubátorházban működő Matek
Oázis Kft. tevékenységét mutatta
be. A roppant szórakoztató, interaktív
előadás végén a diákok tapssal
jutalmazták az előadót. Hát
igen, így is lehet a sokak által mumusnak
tartott tantárgyról beszélni.
A világ egyik leginnovatívabb
fejlesztéséről, a Solo-Duo hibridautóról
tartott videoképes előadást
az őriszentpéteri Antro Nonprofit
Kft. fejlesztőmérnöke Hivessy Géza,
aki a fejlesztés folyamatát mutatta
be.
Az I. Nagykanizsai Innovációs
Nap kiemelt programja volt az a
kiállítás, ahol a hazai és a nemzetközi
innováció termékeivel ismerkedhettek
meg az érdeklődők. Az
épületben a 3D-s szkenner működéséről
Faragó Zsolt, a TISZK tanára
tartott bemutatót. Mellette a
gyermekbarát és egészséges élelmiszer
termékcsalád halételeiből
kóstolhattak a látogatók. A magyar
fejlesztésű halvirsli, halsonka
és halpárizsi egyedi és különleges
ízeiről bárki meggyőződhetett.
Nemzetközi innovációs megmérettetésen
lett díjazott a Kartonbútor
Art Design cég bútorkollekciója
és a Barna Tamás nevével fémjelzett
Mágnesfal. Termékbemutatójuk
mindenképpen jól jelzi a hazai
innováció sokszínűségét.
Gráner Józsefet nem szükséges a
nagykanizsaiaknak bemutatni, hiszen
3D-s filmjei és diái már eddig
is sok ember tetszését vívták
ki. Az inkubátorházban bemutatott
diasorozata a kiállítás egyik leglátogatottabb
eleme volt. Az Inkubátorház
kiállítói közül a Foran
Kkt. forgalomtechnikai eszközeinek
legújabb fejlesztéseivel rukkolt
ki. A Pannon Novum és a
Pannon Egyetem információs
anyagaival jelentkezett a kiállításon.
Egész nap működött a levegőből
vizet előállító automata berendezés,
amit először a Víz világnapján
láthatott a közönség. A Hervis
elektromos kerékpárjával jelent
meg a kiállításon, de az épület parkolójában
ki is lehetett próbálni
ezeket az eszközöket, csakúgy,
mint a Gauswhell-t és a nagy népszerűségnek
örvendő Segway-t.
Szinte megállás nélkül használták
ezeket az újszerű alternatív közlekedési
eszközöket. A Toyota legújabb
hibridautói közül egyet
tesztvezetésre is el lehetett vinni és
a délutáni előadások is ezzel a témával
indultak.
Tóth Tamás gépészmérnök – az
ASC Vent Kft. részéről – a megújuló
energiák használatáról tartott
szakszerű előadása után, Nádasi
Tamás vezérigazgató az Aquaprofit
Zrt. tevékenységét mutatta be.
Előadása kitért cégük innovációs
tevékenységére és jövőbeli terveire.
Ezt követően a Mágnesfal és a
Kartonbútor kifejlesztéséről hangzott
el ismertető. Az előadások dr.
Bertók Botond logisztikai rendszereket
bemutató prezentációjával
folytatódott. A Pannon Egyetem
oktatója büszkén említette, hogy a
logisztikai képzésnek Nagykanizsa
ad helyet.
Az I. Nagykanizsai Innovációs
Napot a forgalomtechnikai eszközöket
forgalmazó Foran Kkt-t, s annak
profilját bemutató Vántsa Előd
zárta, majd kisorsolták az inkubátorházról
szóló kvíz nyerteseit.
Egy nap a kézzelfogható innovációról
Az eljárás első fordulójában három
jelentkező pályázatát fogadták
el, amelyek tartalmilag és formailag
megfeleltek az elvárásoknak.
Mindhárom jelentkező székhelye
Budapesten található. A jelentkezőket,
az Euro Publicity
Kft., a Publimont Reklám és Hirdetésszervező
Kft. és a MAHIR
Cityposter Kft., felkérték az ajánlattételre.
A pályázat ezután a második
fordulóba léphet.
Első forduló:
Reklámgazdát keresünk
A kis példányszámban megjelent
könyv a Délzalai Víz- és
Csatornamű ZRt.-t és a tulajdonosokat
mutatja be, tisztelegve
ezzel az alapító önkormányzatok
és a fogyasztók előtt.
Az évforduló apropóján kiadott
kötet bemutatja a Részvénytársaság
történetét, a dolgozók munkáját
és a településeket. Megtekintheti
az olvasó a korabeli képeslapokat
és életképeket, melyek a
kezdetektől napjainkig mutatják
be a vízmű fejlődését. Továbbá tájékozódhat
arról, hol találhatóak a
működési területek és átnézheti a
tulajdonos önkormányzatok listáját
is. Az 1916-ban létesített, nagykanizsai
székhelyű társaság célja,
hogy megfelelve az elvárásoknak
egészséges és friss ivóvizet szolgáltassanak
a fogyasztóknak, valamint
a keletkezett szennyvizet elvezessék,
ezzel minimalizálva a
szennyvízkibocsátás környezetterhelő
hatását.
V.M.
Könyvben
a 95 éves
vízmű
Kanizsa – A mi ügyeink 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. szeptember 22.
Bemutatkozott az új hivatal
Nagykanizsán. A centralizált
rendszer létrejöttével, a feladatok
egy kézbe kerülnek, ezzel könynyebbé
válhat a városunkban
élők munkája. Erről és a kormányhivatal
felépítéséről, céljáról
beszélt Rigó Csaba kormánymegbízott
és Dr. Sifter Rózsa főigazgató
a Vasemberház Dísztermében
megrendezett vállalkozói fórummal
egybekötött konzultáción,
ahol a vendégeket Cseresnyés
Péter polgármester köszöntötte.
Aközigazgatásban elsőként indult
el a változás, a végcélja pedig az,
hogy olcsóbb és hatékonyabb legyen
az ügyek intézése, az állampolgároknak
kevesebbet kelljen utazni
és idegeskedni, megkönnyítse az eligazodást
a hatósági ügyekben. A
program teljes kiépítése 2013 őszéig
fog tartani. A fő értékek, amelyeket
szem előtt tartanak az ésszerűség, a
hatékonyság, a pontosság, az átlátható
közigazgatás, amely egyértelmű,
precíz és barátságos. A kormányablakok
(Integrált Ügyfélszolgálati
Irodák) eddigi munkájáról jó
véleménnyel vannak a választópolgárok.
Ahatékonyságot a számok tanúsítják,
melyek a jövőbeni sikerességet
is előfeltételezik, ugyanis több
mint tizenegyezer ügyfél vette eddig
igénybe a rendszer szolgáltatásait a
januári nyitás óta, több mint tizenkétezer-
ötszáz ügyük volt, amiből
huszonhat volt sikertelen. Ezen sikertelenségek
oka a technikai problémáknak
tudható be.
A folyamat 2010. augusztus végén
indult, a kormány megyei és
fővárosi közigazgatási helyeket állított
fel. Az országban huszonkilenc
kormányablak nyílt, ebből
Zala megyében kettő található, egy
Zalaegerszegen és egy Nagykanizsán.
Továbbá elkezdődött a megyei
önkormányzatok intézmény
fenntartási feladatainak az átvétele,
mely január elsejétől lép majd
életbe. 2013 januárjában állítják
fel a járási hivatalokat. 2012. június
30-ra eldől az is, hogy hol lesznek
a járáshatárok, melyik település
hova tartozik, ez le fogja fedni
az egész megyét. A kormányablak
munkája pedig 2013. december
31-re ki kell, hogy bővüljön.
A kormányhivatal önálló költségvetési
szerv, nem azonos a kormányablakkal.
Utóbbi az ügyfélszolgálat
előbbi pedig a szervezet.
Kormányhivatalból húsz jött létre
(a fővárosi + a tizenkilenc megyei).
A kormányhivatal feladata a
kormányzati célok maximális képviselete.
Feladatkörükbe tartozik
még a koordináció minden területi
államigazgatási szerv felett. Kötelessége
az önkormányzatokkal való
együttműködés. Véleményezési
joguk is van a létszámot és a költségvetést
illetően. A felépítését tekintve,
háromszintű vezetés van. A
kormánymegbízott feladata, a kormányzati
célokat képviselni és
megvalósítani. A vezetés körül a
százötven fős törzshivatal található,
melynek főosztályai a volt közigazgatási
hivatalok főosztályai.
Varga Mónika
Zala Megyei Kormányhivatal
Célok, tervek, eredmények
Fotók: Bakonyi Erzsébet
Ahogyan arról májusban már
tájékoztattuk Önöket, ötven fa
kerül elültetésre a belváros-rehabilitáció
során, az Erzsébet tér
kertészeti munkálatainak keretében.
A Városfejlesztési Divízió tavasszal
várta mindazok jelentkezését,
akik egy fa ültetésével részt kívánnak
venni Nagykanizsa belvárosának
megszépítésében, hogy
valami maradandót alkossanak a
jövő nemzedékek számára. A
programban részt vevők számára
egy helyszínrajzon jelölik meg az
általuk elültetett fát, és a rajz birtokában
büszkék lehetnek majd arra,
hogy ők is részt vettek Nagykanizsa
megszépítésében, megújításában.
2011. júniusában nyilvánvalóvá
vált, hogy az Erzsébet téri
munkák befejezése későbbre,
2012. június 30-ra várható. A határidő
módosítás oka az a logikus
és ésszerű lépés volt, hogy a beruházással
bevárják a szintén jelentős
támogatással megvalósuló
csatornázási projektet. A két építési
munkát úgy hangolják össze,
hogy ne kelljen kétszer ugyanazon
a szakaszon munkát végezni,
például felbontani az útburkolatot
és a járdákat.
A meglévő ötven lelkes jelentkezőnek
így jövő évben nyílik lehetősége
a faültetésre az Erzsébet
tér megújítási munkáinak előrehaladásával
összhangban.
Hírlevél
Városrehabilitáció
Ültess fát a jövőnek! A befejezési
határidők kitolódása miatt csak a jövő
évben lesz a faültetés az Erzsébet téren
A Helikon Rádió munkatársának
nyilatkozott Teleki László a
helyi cigány kisebbségi önkormányzat
elnöke a napokban indult
középfokú képzésük kapcsán:
Közel hatszáz fő szerzett érettségi
bizonyítványt a felnőtt középiskolai
rendszerben az elmúlt tíz
év alatt. Tehát, ha lebontjuk, minden
évben mintegy hatvan fő sikeresen
vizsgázott. De miért is indította
el a cigány kisebbségi önkormányzat
és miért kezdeményezte
ezt az oktatási formát? Elsősorban
azért, mert nagyon fontosnak tartottuk,
hogy azok a felnőttek, akik
valamilyen oknál fogva abbahagyták
tanulmányaikat, akár a nyolcadik
osztályt, akár a már elkezdett
középiskolai tanulmányokat követően,
azoknak a kudarcait kezelni
tudjuk. Ezért úgy gondoltuk, hogy
egy oktatási intézményen kívüli
létesítményt hozunk létre, amely
ezeket a kudarcokat fel tudja számolni.
A másik probléma, amit orvosolnunk
kell, egyre több roma
és nem roma közösségi tere megszűnt
az elmúlt időszakban, és
fontosnak tartottuk azt, hogy romáknak
és nem romáknak egyaránt
próbáljunk egy olyan színhelyet
találni, ahol közös dolgokról
is beszélgethetnek az iskola után
vagy szünetekben is, és akár barátságokat
is köthetnek. Tehát két
fontos célunk volt. Az egyik mindenképpen
az, hogy tudáshoz juttassuk
az arra vágyókat, a másik
pedig az, hogy a roma és a nem roma
együttélést valamilyen szinten
segítsük. Ezekből a tézisekből következett,
hogy közel hatszázan
fejezték be az elmúlt tíz évben itt,
a Nagykanizsai Cigány Kisebbségi
Önkormányzatban ezt az oktatási
formát. A tanévnyitón Cseresnyés
Péter polgármester úr is jelen
volt, akinek megköszöntük, hogy
a térkövet, amit felszedtek az Erzsébet
térről, azt a cigány önkormányzatnak
adta, és hozzájárult
ennek a térkőnek a lerakásához is.
Ezek olyan fontos lépések, amelyek
nem igényelnek nagy befektetést
és több társadalmi munka
van bennük, mint forrás, mindenképpen
meghozzák a várva-várt
sikerüket. Az elmúlt egy-két évben
hozzánk járó diákok is azt
mondták, nagy változás történt,
sokkal szebb lett a környezet.
Kilencven
elsős a Bogdánban
Kanizsa – Olvasóinktól 6 2011. szeptember 22.
Igen Tisztelt Polgármester Úr!
Reagálás a „Marad vagy eltűnik
a fűrészfog” című újság cikkre tulajdonosi
szemmel.
Sajnálattal olvastam a 2011.
szeptember 8-án megjelent Kanizsa
Lokálpatrióta Hetilap Marad
vagy eltűnik a fűrészfog című cikkét
és elgondolkodtam azon, vajon
ki és miért akar engem földönfutóvá
tenni, mert nincs a lakása előtt
egy szabad parkoló, és azt éppen
az én otthonom helyére képzelte
el. Mivelhogy a Kölcsey út 9.
szám alatti lakóépület, magánház,
mely az én szülői házam. Itt születtem
és immár tizenhat éve tulajdonosként
birtoklom és életvitelszerűen
lakom benne idős édesanyámmal
együtt. Vagy tán a tisztelt
utcában lakó polgártársaim gólyalábon
és kamionnal közlekednek,
hogy zavarja őket az immár
száz évnél is idősebb lakóházam
esővíz elvezető csatorna magassága,
lekarcolja az autóik tetőszerkezetét,
hogy azt akarják lebontani?
Vagy éppen szédülnek, mert a szűk
utcában nem tartják be a lakóövezetre
vonatkozó közlekedési szabályokat?
Nem értem a miértet. A
Kölcsey utcának egyébként semmiféle
átmenő forgalma nincs,
egyirányú utcaként működik, és ha
megkérdezik „Hé paraszt, melyik
út megyen Budára?”, senki nem
fog erre jönni, mert hiszen erre ott
van a Fő út. Így az utcában szinte
forgalom sincs.
Szeretném felhívni a figyelmet
arra, hogy 2008-ban a nagykanizsai
építéshatóság felszólításának
eleget téve ingatlanomat nem kis
költséggel tataroztam, hogy az elvárásoknak
megfelelő, környezetbe
illő állapotú legyen. Itt kívánom
megjegyezni, hogy már majd
negyven éve nem tudta a város vezetése
eldönteni végre, hogy mi legyen
az utca sorsa! Már negyven
éve várom a bizonytalant, mert
sajnos eddig még mindig csak városi
legenda volt az ingatlan jövőbeni
sorsa, mindenki mindent
mondott. De a tulajdonosokat sem
hivatalosan, sem más módon senki
sem tájékoztatta. Én, mint az ingatlan
egyik tulajdonosa, úgy gondolom,
hogy itt az ideje a párbeszédnek.
Nem lenne rossz, ha a
tisztelt Képviselő Testület csak
azután hozna meg bármilyen döntést,
miután az összes érintettel az
ide vonatkozó elképzelését megvitatta,
és mindenki megelégedésére
megtárgyalta.
Nagykanizsa,
2011. szeptember 19.
Tisztelettel: Kurverger Zoltán
Öregfiú labdarúgó válogatottak
mérkőzésén: Nagykanizsa-Magyarország
1-1.
Az akkoriban csak NB III-ra és
megyei bajnokságra „kárhoztatott”,
egykor szebb napokat megélt kanizsai
labdarúgó társadalom 40 évvel
ezelőtt, 1971. szeptemberének
egyik szerda délutánján emlékezetes
ajándékot kapott. A fénykorát
élő Nagykanizsai Sörgyár sportszerető
igazgatójának, Gömöry Jánosnak
jóvoltából nem mindennapos
labdarúgó csemegére került sor az
Olajbányász stadionban.
Az eseményre a rendezvény
szervezője Tihanyi István, a gyár
egykori osztályvezetője, a helyi
Kinizsi SK titkára, sportújságíró
így emlékezett:
– Remek időben közel nyolcezer
néző töltötte meg a lelátókat! Kettős
mérkőzésre került sor. Először
Zalaegerszeg-Nagykanizsa női válogatottjai
mérték össze tudásukat,
amelyen a megyeszékhelyiek 2-0
arányban győztek. Ezután a szenzációs,
háromszor harminc perces
mérkőzésen Nagykanizsa és Magyarország
öregfiú válogatottjai
csaptak össze, s óriási meglepetésre
a nemzetközi és hazai vonalon
addig sorozatos győzelmeket elért
magyar elit ellen a jól felkészült
városiak 1-1 arányú döntetlent
harcoltak ki! A kanizsai Hegedűs,
Soós, Oparnicza játékvezetői hármas
működött közre. A gólokat
Mózsi illetve Fenyvesi dr. lőtte. A
magyar együttes Grosits – Buzánszky,
Mátrai, Várhidi – Kárpáti,
Zakariás – Budai II., Szusza,
Machos, Berendi, Fenyvesi dr.
összeállításban kezdett, de pályára
lépett még Gellér, Szojka, Raduly
is. A kanizsaiak sok cserével 32 játékost
vonultattak fel. A kapuban
Kovács Gy., Németh I., Bazsó, a
mezőnyben többek között
Markotán, Tóth, Csertán, Lervencz,
Kerkai, Both, Mihalecz,
Endrei, Kudecz, Andris, Szentes,
Mózsi, Horváth L., Fekete,
Vojnovics szerepelt – mondta.
A találkozó után a két csapat játékosai,
egyes hozzátartozói és a
meghívott városi és üzemi vezetők
a sörgyári kultúrház nagytermében
250 terítékes vacsorán vettek részt.
A válogatottakat a kanizsai gyárak,
hivatalok által felajánlott ajándéktárgyakkal
a vendégeket pedig
egy-egy karton minőségi sörrel
lepték meg.
Anagyszerűen sikerült sportrendezvény
elérte egyik célját: a közel
százezer forint nettó jegyár bevételből
rendezte be az N. Kinizsi
SK a négysávos tekepálya és az
asztalitenisz terem mellett létesült
klubhelyiséget magyaros bútorokkal,
söntéssel, presszógéppel.
Dalra fakadtak
A Nagykanizsai Tungsram
Nyugdíjas Klub volt a házigazdája
a Klubok V. Kulturális Találkozójának,
melyet a GE Sportcentrumában
tartottak.
A színvonalas dalostalálkozón
nyolc dalos csoport és három szólista
lépett fel. Aszínpadi szereplések
után baráti beszélgetéssel,
énekléssel folytatódott a program.
A rendezvényt a GE vezetése, a
Polgármesteri Hivatal, valamint a
Nagykanizsai Fényforrásgyár Demokratikus
Szakszervezete finanszírozta.
N.B.Gy.
Gyújtottál mécsest, testvérem?
Vagy ittál egy pohár vizet a szombati
imaséta egyik állomásán, mert
úgy érezted, kezd kiszáradni belőled
az Élő Ige? Vagy tudtál hálát adni
azokért a nagyszerű dolgokért, amit
Isten tett az életedben, és le merted
írni ezt egy csomagolópapírra, hogy
aztán közösen felolvassuk?
Avagy nem voltál ott szombaton
a Kőnig Hotelben a Dunántúli Református
Alpha Találkozón, de
hallottál már az Alpha Kurzusról,
és érdekel, mi történik ezeken az
alkalmakon?
Ennek a találkozónak csak nyertesei
voltak. Nyertese maga az
Alpha, mert zöld utat kapott a dunántúli
egyházkerületben, és nem
kisebb támogatókra lelt, mint
Steinbach József püspök úr, Köntös
László főjegyző, és Nagy Csaba
esperes úr, akik nemcsak résztvevői,
hanem aktív szereplői is
voltak ennek a napnak. Nyertesei
voltak a megjelent lelkészek, mert
talán bátorságot és lendületet kaptak
arra nézve, hogy igenis lehet,
és kell hasonló kurzust szervezni,
mert az igény megvan rá. És nem
utolsó sorban nyertesei voltunk
mi, Alphát végzett gyülekezeti tagok
is, mert együtt lehettünk, egymás
bizonyságait meghallgathattuk,
és erőt meríthettünk az imasétán
a 23. Zsoltár igeverseiből.
Steinbach József szerint ma az
egyház legnagyobb feladata a misszió,
vagyis az emberek elérése Isten
számára. Ahhoz, hogy ezt az
egyház sikerrel művelje, ki kell
lépjen a templomok falai közül, és
erre nagyszerű lehetőség az Alpha.
Ez a program kötetlenül, kényszerektől
mentesen tárja fel a Biblia
alapkérdéseit, miközben egyik legfőbb
erénye az emberek közötti
kapcsolatok kiépítése vagy éppen
erősítése.
Köntös László főjegyző a Londoni
Alpha Konferencián a Magyar
Református Egyház küldötteként
vett részt, erről számolt be.
Nicky Gumbel, az Alpha Kurzus
elindítójának nézőpontja ugyanaz:
elérni, megszólítani a még kapukon
kívül lévőket, s ennek titka lehet
a közösség teremtő ereje.
Erről tett bizonyságot az ebéd
előtti programok utolsó részeként
Rátkay János, az Alpha Magyarország
igazgatója és Végh Péter, a
Gazdagréti Református Gyülekezet
Alpha megbízottja is, akik
megosztották tapasztalataikat, élményeiket.
Csapatjáték során tártuk fel a
nap folyamán, mitől is működik
egy ilyen közösség; mivel bizalomra
épül, ezért úgy tudunk segíteni
egymásnak, ha megnyílunk
egymás előtt, gyengeségeink, félelmeink
is napvilágra jönnek, és
így kovácsolódnak ezek erénnyé.
Ha ismerjük a másik problémáját,
akkor tudunk vigaszt nyújtani,
megoldást keresni, imádkozni a
másikért. Az Alphákon éppen ezért
létrejöttek már igaz barátságok, sőt
nem egy esetben szerelmek is, de
általánosságban elmondható, hogy
ha minden esetben nem is barátság,
de mindenképpen egy másfaj-
Igen Tisztelt Kölcsey
utcai lakók!
40 éve történt…
Fotó: Soproni Tibor
I. Dunántúli
Református
Alpha találkozó
Kanizsa – Olvasóinktól 7
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. szeptember 22.
hirdetés
ta, értékes kötődés alakul ki a közösségen
belül.
A délutáni imaséta hat állomása
a 23. Zsoltár hat versén alapult. Az
egyes állomásokon lelkészi segítséggel
megvizsgálhattuk saját lelkünket,
és volt, ahol tükröt állítottak
Istennel való viszonyunknak
is. Kiváló alkalom volt ez a lecsendesedésre,
és arra, hogy meghallhassuk
Isten hangját.
A nap házigazdája, Fodor Judit
barcsi lelkipásztor és Hella Ferenc
nagykanizsai lelkipásztor volt. A
nagykanizsai Alpha alkalmak vezetői
mindent megtettek a Dunántúli
Református Alpha találkozó sikeréért.
Tomasics Gabriella
Szeptember 22 – okt. 2. között
iskolánkból, a Dr. Mező Ferenc
- Thúry György Gimnázium és
Szakképző Iskolából jómagam
és tizenegy diáktársam három
kísérővel látogatást tesz St.
Anthony Village-ben, Minnesotában.
A látogatás során lehetőségünk
lesz nemzetközi
kapcsolatokat, barátságokat kötni,
megismerni egy másik kultúrát
és tapasztalatainkat is megoszthatjuk
velük.
Az iskoláink közti kapcsolat
kezdete két és fél évre nyúlik
vissza, amikor – akkori nevén –
a Dr. Mező Ferenc Gimnázium
és Közgazdasági Szakközépiskola
négy diákjának és egy kísérőtanárnak
lehetősége nyílt,
hogy elutazzon Salo-ba (Finnország),
testvérvárosunkba, öt
másik ország diákjaival együtt:
Észtországból, Oroszországból,
Németországból, Dániából és az
Egyesült Államokból egyaránt
érkeztek tanulók. A minnesotai
kísérőtanár (történetesen a St.
Anthony Village Középiskola
igazgatója) salo-i ottléte során
felvetette egy, az iskolájukban
megrendezendő nemzetközi diáktalálkozó
lehetőségét – és
mindenki üdvözölte az ötletet!
Egy évvel a salo-i találkozó
után, 2010 tavaszán a St. Anthony
Village Középiskola (SAVHS)
vezetősége körutat tett Európában,
hogy elvégezzék az előkészületeket
a diáktalálkozóra.
Nagykanizsára is eljöttek, és ekkor
felvetődött annak lehetősége,
hogy zenészdiákjaik ellátogatnának
hozzánk, aminek mi nagyon
örültünk. Az amerikai diákok – a
SAVHS Jazz Band-je és Kórusa –
2011 tavaszán érkeztek Európába,
és két hetet töltöttek Finnországban
és Magyarországon
együttesen. Ittlétük során bepillantást
nyerhettünk egymás kulturális
és zenei hátterébe, valamint
tengerentúli barátságokat
köthettünk, melyek még ma is
tartanak. Most pedig nekünk magyaroknak,
németeknek és oroszoknak
van lehetőségünk kiutazni
Minneapolisba (St. Anthony
Village-be), hogy részt vegyünk
az első Nemzetközi Diáktalálkozón.
Projektmunkával készülünk,
amelyben bemutatjuk országunk
és régiónk történelmét és kultúráját,
valamint iskolarendszerünket.
Nagy örömünkre szolgált,
hogy múlt héten vendégül láthattuk
a Minnesotából hazatelepült
Sata L. Laci bácsit, aki nagyon
sok hasznos információval látott
el bennünket azzal kapcsolatban,
mire számítsunk odakinn. Megtudtuk
többek között, milyen kérdésekre
számíthatunk Amsterdamban
a reptéri tisztviselőtől,
aki majd utazásunk céljáról és
egyéb részletekről faggatja az
utasokat. Felvilágosított arról is,
hogy hogyan tudunk könnyebben
tájékozódni a nagyvárosban – és
hogy az égtájak meghatározása
milyen fontos ahhoz, hogy eligazodjunk.
Ötleteket kaptunk arra
is, hogyan tudunk olcsóbban és
praktikusan telefonkapcsolatot
fenntartani itthon izguló családtagjainkkal.
Nagy izgalommal várjuk az utazást,
és élményeinket szeretnénk
megosztani minden érdeklődővel
blogunkon, amely megtalálható a
mezousatour.blogspot.com internetcímen.
Molnár Marcell
12.B osztályos tanuló
A Zalai Matematikai Tehetségekért
Alapítvány által szervezett
Kenguru matematikaverseny
legjobbjaival Németországban
táboroztam augusztus
végén egy hétig. Magyarországot
hat diák és két felnőtt kísérő
képviselte az ország különböző
vidékeiről.
Repülővel utaztunk, ami számomra
nagy élmény volt, mert
még nem utaztam repülőn. Berlinben
szállt le a gép, innen vonattal
jutottunk el a fővárostól
mintegy 60 km-re levő táborba.
Ez egy üdülőfalu, amely egy tó
partján helyezkedik el különböző
sportpályákkal. A szállásunk
is és a vendéglátás is nagyon jó
volt. A matematikafoglalkozások
szünetében is kaptunk frissítőt,
rágcsálnivalót és gyümölcsöt.
Megérkezésünk napján ismerkedési
estet rendeztek, ahol találkoztunk
más nemzetek hasonló sikereket
elérő diákjaival: csehekkel,
hollandokkal, lengyelekkel, németekkel,
osztrákokkal, svájciakkal
és szlovákokkal. A közös nyelv,
amelyen a matematika-előadások
is zajlottak, az angol volt. Elosztottak
bennünket úgy, hogy minden
csoportban képviseltették magukat
az egyes országok, ezzel is
elősegítve az ismerkedést. Délelőttönként
a matematika rejtelmeiben
mélyedtünk el.
Délutánonként kirándulások,
sportprogramok voltak. Egy alkalommal
megnéztük Európa egyik
legnagyobb hajóemelő szerkezetét
Niederfinow-ban. Egy másik
alkalommal ellátogattunk Templinbe.
Voltunk egész napos kiránduláson
Berlinben, ahol a főváros
nevezetességeivel ismerkedtünk
meg. Többféle sportversenyt
is szerveztek nekünk. A magyar
csapat fociban és asztaliteniszben
is legyőzhetetlennek bizonyult.
Mindkettőben megszereztük
az első helyet, pingpongban
a harmadik helyezett is magyar
páros lett! Persze nemcsak a
sportban voltunk ügyesek, a nemzetek
közötti matematikaversenyt
is megnyertük!
Az utolsó estén táborzáró volt,
elbúcsúztunk újonnan megismert
barátainktól. Másnap reggel elindultunk
hazafelé, sok élménnyel
gazdagodva. A repülőtéren már
vártak rám, jó volt újra látni az itthoniakat.
Abonyi József
Batthyány Lajos Gimnázium
12. D osztályos tanuló
Tizenkét magyar diák
utazik Minnesotába
Kengurusok
Németországban
Kanizsa – 8 Városháza 2011. szeptember 22.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7.) pályázatot hirdet a Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye (8800 Nagykanizsa,
űrhajós u. 6.) intézményvezető (magasabb vezető) munkakörének teljes
munkaidőben, közalkalmazotti kinevezés szerinti munkakör mellett történő
betöltésére.
Az intézményvezető által ellátandó feladatok: A Nagykanizsa, űrhajós u. 6. szám
alatti 50 férőhelyes Fogyatékkal Élők Otthona, a 10 férőhelyes Fogyatékkal Élők Gondozóháza,
a 20 férőhelyes Fogyatékkal Élők Napközi Otthona, valamint a Támogató
Szolgálat színvonalas szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezése, irányítása,
ellenőrzése. A központi jogszabályok, valamint az önkormányzati rendeletek szerint a
feladatkörébe tartozó valamennyi önkormányzati feladat magas szintű végzésének
megszervezése, koordinálása, biztosítása.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett
státusz, büntetlen előélet, cselekvőképesség, a személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.
(I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének 6.4. pontja szerint az intézményvezetői
munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú szakirányú végzettség, a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.
(XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltak alapján legalább 5 év felsőfokú
végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem,
a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, szociális szakvizsga, illetve szakvizsgával
nem rendelkező pályázónak - amennyiben nem mentesül letételének kötelezettsége
alól - a nyilatkozata arról, hogy vállalja annak a kinevezést követő 2 éven belüli
megszerzését. A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázathoz csatolni kell:
A képesítést igazoló okirat(ok), illetve a szociális szakvizsgáról szóló oklevél
közjegyző által hitelesített másolatát, a pályázó részletes szakmai önéletrajzát és az
előírt szakmai gyakorlata meglétének hitelt érdemlő igazolását, az intézmény vezetésére,
fejlesztésére vonatkozó programot. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy: a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
hozzájárul, a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,
pályázata elbírálására nyilvános vagy zárt ülésen kerüljön sor, szociális szakvizsgával
nem rendelkező pályázó esetén - amennyiben nem mentesül letételének kötelezettsége
alól - vállalja annak a kinevezést követő 2 éven belüli megszerzését, az álláshely
elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének, nem
áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, büntetlen előéletű,
az álláshely elnyerése esetén büntetlen előéletét a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor
90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja.
Az álláshely betölthető: 2012. január 1-jétől.
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év, 2012. január 1-2016. december
31-ig. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan
idejű, a magasabb vezetői megbízás 5 évre szól, az intézménynél újonnan
létesített jogviszony esetén - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével - 3 hónap próbaidő
kikötésével.
Illetmény és juttatások: a Kjt. illetve a Kjt-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.
26.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően.
A pályázat benyújtásának határideje: A Kjt. 20/A. §-a alapján a Nemzeti Közigazgatási
Intézet internetes oldalán történő megjelenéstől számított 30 napos határidőt
figyelembe véve: 2011. október 15.
A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: A Kjt. és a 257/2000. (XII.
26.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően. A pályázatokat a pályázat előkészítője
által összehívott bizottság véleményezi, a bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő
pályázókat személyesen hallgatja meg, a kinevezésről Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Közgyűlése mint munkáltató dönt, amelynek eredményéről valamennyi pályázó
írásban értesítést kap.
A pályázat benyújtásának módja és helye: az írásos pályázatot 1 eredeti példányban
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.) az alábbi jeligével kell benyújtani: "Pályázat a Fogyatékkal Élők Integrált
Intézménye intézményvezetői munkakörére".
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát
követő első közgyűlési ülés.
A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető: Cseresnyés Péter Polgármester
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: (93) 500-708, illetve Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának osztályvezetője:
Maronicsné dr. Borka Beáta Nagykanizsa, Eötvös tér 16., tel: (93) 500-810. Az osztályvezető
biztosítja, hogy a pályázók az intézményt megismerhessék.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése fenntartja azt a jogot, hogy a pályázati
eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat kiírója hiánypótlásra nem biztosít
lehetőséget.
Álláspályázat - intézményvezető
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Társaságunk veszélyeshulladék-
gyűjtési akciót szervez az alábbi időpontokban és
helyszíneken:
1. szeptember 30. 13.30- 13.40 Kisfakos, buszmegálló
2. szeptember 30. 13.50- 14.00 Bagola, buszforduló
3. szeptember 30. 14.15- 14.40 Sánc, posta előtti buszmegálló
4. szeptember 30. 14.55- 15.20 Katonarét, Táncsics tér
5. szeptember 30. 15.30- 16.10 Hevesi u. ABC
6. szeptember 30. 16.20- 16.50 Zemplén u. ABC mögött
7. szeptember 30. 17.00- 17.30 Rózsa u. kispiac
8. szeptember 30. 17.40- 18.10 Kazinczy u.
9. szeptember 30. 18.25- 18.40 Alsótemplom előtti parkoló
10. október 1. 8.00- 8.40 Palin, Szálfa u.
11. október 1. 8.50- 9.20 Napraforgó tér
12. október 1. 9.35- 10.00 Petőfi u. - Honvéd u. sarok
13. október 1. 11.30- 12.20 Kiskanizsa, Templom tér
14. október 1. 12.35- 12.45 Bajcsa, Polgármesteri Hivatal
15. október 1. 13.00- 13.20 Nagyrác utcai (volt) Iskola
16. október 1. 13.40- 14.10 HSMK parkoló
17. október 1. 14.20- 14.50 Miklósfa, ABC
18. október 1. 15.00- 15.30 Olaj ABC
Via Kanizsa Nonprofit Zrt.
A Közterület-felügyelethez érkező
felháborodott lakossági bejelentések
megszaporodása miatt tájékoztatni
szeretnénk a város lakosságát
a város közigazgatási területére
vonatkozó növényi hulladékégetéssel
összefüggő szabályokról,
és az égetéssel kapcsolatban
felmerült kérdésekről.
Az elmúl pár hét tapasztalatai
alapján sajnos nem minden városlakónak
egyértelmű, hogy a médiákban
megjelent országos tűzgyújtási
tilalom és annak feloldása nem vonatkozik
a növényi hulladékégetésre
vonatkozó önkormányzati rendeletre
A rendkívül gyors felmelegedés,
a kánikulai meleg és a csapadékmentes
időjárás miatt fokozott tűzveszély
alakult ki, ezért az erdőkre,
valamint az erdőterületek határától
számított kétszáz méteren belüli területre
általános tűzgyújtási tilalmat
rendelt el a Vidékfejlesztési
Minisztérium. Atilalom idején tilos
volt a tűzgyújtás a kijelölt tűzrakó
helyeken is, valamint a közút és
vasút menti fásításokban. Az országos
tűzgyújtási tilalom feloldását
követően, a tilalom megszűntére hivatkozva
több városlakó elkezdte
égetni az ingatlanán keletkezett növényi
hulladékot. Az önkormányzati
rendeletben meghatározottak
alapján azonban ezt csak október
elsejét követően, a hét első és második
munkanapján tehetik meg 8
órától 18 óráig az emberi tartózkodásra
szolgáló épülettől legalább 25
méter távolságra.
Ez a szabály vonatkozik, de csak
október és március hónapokban a
város központjában a – Király utca
mindkét oldala – Kalmár utca mindkét
oldala – Magyar utca páros oldala
26. házszámtól délre eső ingatlanok
- Garai utca páros oldala – Petőfi
utca mindkét oldala – Huszti tér
– Eötvös tér – Kórház utca – Kossuth
tér – Liget utca – Tripammer
utca – Erdész utca mindkét oldala –
Ady E. utca páros oldala 80. számtól
(3746 hrsz) északra és páratlan
oldala 83. számtól (3630 hrsz.)
északra – Nagyváthy utca és Zárda
utca mindkét oldala – Zrínyi Miklós
utca mindkét oldala által határolt területre
is.
Nagykanizsa külterületén (volt
zártkerti ingatlanok) avart, kerti és
növényi hulladékot a tilalmi időszak
kivételével bármely munkanapon és
munkaszüneti napon lehet égetni. A
rendelet értelmében a város közigazgatási
területére kiterjedő tilalmi
időszak, az ünnepnapok és vasárnapok,
valamint a május 1-től szeptember
30-ig tartó időtartam.
A Közterület-felügyelet az elkövetkező
időszakban fokozott figyelmet
fordít a szabályok betartására.
Felhívjuk az ingatlantulajdonosok
figyelmét, hogy a növényi hulladék
ártalmatlanítása megoldható
azok komposztálásával, valamint
azokban a városrészekben, ahol
megvalósult a növényi hulladék
rendszeres begyűjtése, a növényi
hulladékgyűjtő konténerek igénybevételével.
Növényi hulladékégetés
Ha égetünk, tartsuk be a szabályokat
Kanizsa – Hirdetés 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. szeptember 22.
A Kanizsai Kulturális Központ (8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.,
Pf: 164.) nyilvános pályáztatás útján, bérleti formában üzemeltetésre kiadja
az alábbi helyiséget: Színházterem feletti büfé
Cím: Hevesi Sándor Művelődési Központ (8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér
5-9.). Kikiáltási ár: 25.000 Ft + ÁFA / hó, mely a rezsiköltséget is tartalmazza.
A pályázók részvételi feltételei: 30 napnál nem régebbi igazolás, hogy a pályázónak
nincs adó- és vámtartozása, vállalkozói igazolvánnyal vagy cégbírósági
bejegyzés kivonatával igazolni kell az üzemeltetés jogosultságát. A vállalkozó,
vagy a vállalkozás vezetőjének 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványa,
előző referenciák, rövid pályázat.
A pályázatok kiértesítés után versenytárgyaláson vesznek részt, ahol a licit
alapja a bérlemények havi bérleti díja.
Ajánlattételi határidő: 2011. szeptember 28. 10 óra
Ajánlatok leadási helye: Hevesi Sándor Művelődési Központ, gazdasági iroda
(8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.)
Abérbe vehető helyiségek előzetes időpont egyeztetés után tekinthetők meg.
A bérleti időszak kezdete: 2011. október 3.
Abérleti szerződés megkötésének feltétele: 3 havi bérleti díj letétbe helyezése
a Kanizsai Kulturális Központ pénztárában.
A helyiségek berendezésének belsőépítészeti kivitelezési tervét a bérbeadóval
előzetesen egyeztetni kell.
A bérleti szerződést a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
hagyja jóvá.
További információ kérhető: Decs Szilvia gazdasági titkártól
Elérhetőségek:
Telefon: 93/311-468, 30/429-8668, e-mail: hsmkgt@upcmail.hu
Pályázat - színházterem feletti büfé
Meghívó - A Szív Világnapja
Rendezvény helye: Nagykanizsa, Hevesi Sándor Művelődési Ház
Rendezvény időpontja: 2011. szeptember 24. szombat 9.30 óra
Háziasszony: Hegedűs Györgyné A Szívbetegekért Egyesület Elnöke
Mérések: vérnyomás, vércukor, vérzsír, PSA (férfiaknak), diétás
tanácsadás
Fellépők: 10.00 Torna - Napfény Rákbetegek, 10.15 Viola Népdalkör
Liszó, 10.30 Liszói tánc együttes, 10.45 Gyöngyvirág táncosok, 11.00
Surdi Gyöngyszemek, 11.15 Csillag citera együttes és baráti köre
11.30 Sulyokné Nagy Erzsébet (operett), 11.35 Sevenup Mazsorett
csoport, 11.50 Hevesi akrobaták, 12.00 Tűzmadarak Pillangó tánckar
12.15 HSMK Premier Tánc, gyermek arcfestés
Elődások: 10.30 Kanizsa Dorottya Kórház Kardiológiai osztály
felkért előadója, 11.00 Dr. Kaszás Gizella klinikai és mentálhigiénés
szakpszichológus, pszichoterapeuta.
Egész napos bemutatók: BEMER terápia Dr. Kopeczy Ildikó természetgyógyász,
természetes táplálkozás, Horváthné Tóth Mária természetgyógyász,
Gönc Józsefné - gyógynövények, Gyenese Endréné természetes
táplálkozás, Zöldségek, gyümölcsök, egészséges táplálkozás, Táplálék
allergiabolt: bio- és reform élelmiszerek bemutatása, Vörösné Bálint Bernadett
- Oriflame, Mozgáskorlátozottak Nagykanizsa Városi szervezete.
Támogatók:
Nagykanizsa Hevesi Sándor Művelődési Ház, Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ, Kanizsa Dorottya Kórház Kardiológia és Belgyógyászat,
Egészségügyi Alapellátási Intézmény, MESZK Zala megyei
szervezete, BEMER terápia Domborai Krisztina, Gönc Józsefné vállalkozó,
Gyenese Endre és Endréné vállalkozó, Jelmeztár Nagykanizsa - ruhák,
Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap, Kanizsa TV, Maraton, Helikon Rádió,
Horváth Péter - Oriflame valamint minden fellépő, akik megtisztelnek bennünket
bemutatójukkal, valamint a Szívbetegekért Egyesület tagjai.
„ÉLETÜNK KÉPEKBEN”
Az "IDőSEKÉRT NAGYKANIZSÁN ÜNNEPI HÉT" keretében
nyugdíjas "Életünk képekben" címmel kiállítást tervezünk. A kiállításon
idősügyi szervezetek és magánszemélyek anyagára számítunk.
A következőket várjuk: 1. Az idősek tevékenységét bemutató elismeréseket,
kitüntetéseket. (oklevelek, kupák, érmek, emléklapok. (Kérjük megjelölni a
mellékelt listán kik, miért és hol kapták az elismerést.). 2. Jelmezek, fellépőruhák
(Kik, hol viselték, 1-1 db-ot tudunk csak bemutatni). 3. Fényképes
tablók (Fényképeket csak feldolgozott formában tudjuk elfogadni.)
A kiállításra szánt anyagot, lista kíséretében a Hevesi Sándor Művelődési
Központ információs szolgálatánál kérjük leadni legkésőbb október 10-én, 10
óráig. (Telefon: 93/311-468 vagy 30/205-74-64 Gelencsér Edit)
A megnyitóra október 12-én, 15 órakor kerül sor a HSMK-ban.
Szervezőbizottság
FELHÍVÁS
Az „Idősekért Nagykanizsán Ünnepi Hét" keretén belül kerül megrendezésre
az Idősek Sportnapja. A sportnapon lő, teke, ügyességi, asztalitenisz,
sakk, kosárra-dobás verseny keretén belül mérhetik össze sporttudásukat
a nyugdíjas résztvevők.
A versenyek helye és ideje:
2011. Október 5-én 9.00 óra (Olajbányász tekecsarnok) női tekeverseny, október
6-án 9.00 óra (Olajbányász tekecsarnok) férfi tekeverseny, október 13-án
9.00 óra (Városi lőtér) lövészet, október 13-án 9.00 óra (NTE Sportcsarnok)
ügyességi, sakk, asztalitenisz, kosárlabda versenyek.
A sportnap programja:
Október 5-én és 6-án 08.30-ig beérkezés a tekecsarnokba. 8.30 - 8.50-ig szabályok
ismertetése, 9.00 - 13.30-ig verseny, 13.30 eredményhirdetés (érmek átadása).
Október 13-án 8.30-ig beérkezés a sportcsarnokba. 8.30 - 08.40-ig szabályok
ismertetése, 8.45. ünnepélyes megnyitó, 9.00 - 13.20-ig versenyek, 13.20
- 13.40-ig sportbemutató, 13.40 eredményhirdetés (érmek átadása).
A versenyre jelentkezhetnek Nagykanizsa város és környéke időskorú női és
férfi lakossága köréből azok, akik a versenyek feltételrendszereit vállalják, és
nyugdíjas igazolvánnyal rendelkeznek. Nevezni lehet a nyugdíjas klubok vezetőinél
és a versenyek napján, a helyszíneken. Várunk minden időskorút, nyugdíjast,
aki szeret sportolni, és természetesen azokat is, akik csak nézni szeretnék
a rendezvényt.
Szervezőbizottság
Kanizsa – 10 Értékrend 2011. szeptember 22.
Életműve elismeréseként Bedő
Albert Emlékéremben részesítette
az Országos Erdészeti
Egyesület dr. Baráth László erdőmérnököt.
A Zalaerdő Zrt. nyugalmazott
osztályvezető-főmérnöke
az egyesület júniusban, Zalaegerszegen
megtartott 142.
vándorgyűlésén hatszáz résztvevő
jelenlétében vette át az emlékérmet
a velejáró aranygyűrűvelés
jelvénnyel.
A több mint fél évszázada alapított
kitüntetést az évenkénti vándorgyűlések
alkalmával az ország erdészszakemberei
közül hárman
kapják meg. Az 1839-1918 között
élt erdélyi születésű dr. Bedő Albert
erdőmérnök, akadémikus a legnagyobb
magyar erdészpolitikus volt.
A 19. század második felében az
Országos Erdészeti Egyesület
egyik alapítójaként, majd titkáraként
élharcosa volt a magyar nyelvű
erdészeti irodalom és kultúra
megteremtésének. Országos
főerdőmesterként és földmívelésügyi
államtitkárként meghatározó
szerepet játszott az 1879. évi első,
európai szintű erdőtörvényünk
megalkotásában. Városunkban utcanév
és emléktábla is őrzi emlékét.
– Dr. Baráth László emberöltőnyi
időt meghaladó szakmai munkája
mellett, elsősorban széles körű hagyományőrző
szakirodalmi munkásságával,
könyveivel, publikációival
és közönségkapcsolatokat építő jelentős
kiállítás-rendezői tevékenységével
vált ismertté és elismertté
szakmájában. A kitüntetettel könyveiről,
munkájáról, szakmaszeretetéről
beszélgettünk otthonában.
– Váratlanul ért a magas elismerés.
Még ma sem éltem bele magamat
abba a megtisztelő helyzetbe,
hogy ezután azon kevesek közé tartozom,
akik e patinás kitüntetést
megkapták. – jegyezte meg elöljáróban.
– Most a csendesült örömben,
szinte törvényszerű, hogy az
ember visszatekint a kezdetekre és
az elmúlt évtizedekre, a zalai erdőkhöz
immár félévszázados kötődésre.
A képzeletbeli mérlegkészítés
kezdőpontjában ott áll egy rövidnadrágos
kisdiák, akinek döntő
élménye volt az akkor még Zala
megyéhez tartozó szülővárosának,
Tapolcának és környékének varázslatos
természeti arculata és hangulata,
a Szent György-hegynek a Badacsonynak,
s nem utolsó sorban a
történelmi romantikát árasztó Szigligeti
várnak a látványa, melyeket
nyugat felé haladva vadregényesen
egészített ki az uzsai erdészet halastavait
övező bükk- és tölgyerdők
számára titokzatos világa. A természet
és a történelem szeretete egyaránt
erős volt bennem, s a pályaválasztásba
gimnáziumi történelemtanárom
nagy megrökönyödésére inkább
az anyai tanácsra hallgattam.
ő tanítócsalád sarjaként erdők ölelte
kis zalai faluban, erdészbátyja és
erdőmérnökök közelségében nőtt
fel, s erősen kapacitált az erdőmérnöki
pályára. Így kerültem 1958
őszén, egyéb származásom ellenére
is, első nekifutással a soproni Erdőmérnöki
Főiskolára. Mérnöki oklevelemet
1963-ban már az Erdészeti
és Faipari Egyetemen szereztem
meg. Még az év augusztusában kerültem
a nagykanizsai székhelyű
Dél-zalai Állami Erdőgazdaság
Nagykanizsai Északi Erdészetéhez,
ahol fél év gyakornoki idő után, erdőművelési
műszaki vezetői beosztást
kaptam. Hét évet töltöttem az
erdészetnél, rengeteg szép erdősítési
és erdőnevelési feladat aktív részeseként.
Különösen a bükkösök
természetes úton történő felújítására
volt nagy figyelmet érdemlő, izgalmas
szakmai tevékenységünk.
Ma ezek az erdők már negyven-ötven
éves férfikorban vannak.
– Milyen változásokat hoztak
életében a ’70-es évek?
– 1970. január 1-je fordulópontot
jelentett a pályámon. Az újonnan
alakult megyei nagyvállalat, a
Zalai Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság
központjába helyeztek –
ahogy mondták, vállalati érdekből
– egy új osztályhoz, ahol falfeldolgozási
előadóként, majd három év
múltán osztályvezető-helyettesként
dolgoztam tizenkét éven át.
Itt szakmánk új ismereteivel lettem
gazdagabb, s számomra is megadatott
a lehetőség, hogy részt vehettem
az országos hírű, nagy múltú
Lenti Fafeldolgozó Üzem nagyszabású
korszerűsítésében.
– Egy szép feladat, az Erdő és
ember Zalában című kiállítás erdészeti
rendezői feladatai is az ön
nevéhez fűződnek.
– A napi sokrétű munka mellett,
a ’80-as évek elején egy nem várt,
izgalmas szakmai ismeretterjesztő
kihívás részese lettem, s ez alapjaiban
határozta meg az elkövetkező
három évtizedben – beleértve
nyugdíjas éveimet is – pályám további
alakulását. Nevezetesen arról
volt szó, hogy a Thúry György Múzeum
akkori igazgatója, dr. Kerecsényi
Edit, a tudós néprajzkutató,
régi álmát kívánta megvalósítani
egy állandó kiállítás keretében,
amelynek tervezett témájául a zalai
erdők, s a velük együtt élő emberek
kapcsolata szolgált. Dr. Várhelyi
József igazgatóm örömmel fogadta
a tervet, hiszen megnyílt számunkra
egy olyan komoly lehetőség,
hogy az erdészszakma szépségeit, s
egyben nehézségeit bemutassuk a
széles közvéleménynek, s ugyanakkor
eloszlassunk – esetenként
sajnos még ma is meglévő – erdőgazdálkodásunkat
és az erdészeket
sértő, rosszindulatú, sommás, meggondolatlan
véleményeket. Igazgatóm
egyben felkért, hogy vállaljam
el a kiállítás erdészeti rendezői feladatait,
melyet örömmel teljesítettem
dr. Kerecsényi Edit mellett, aki
természetesen a néprajzi rendezést
irányította, s egyben az egész kiállítást
összefogta. A kiállítás 1983-
1998 között a hazai és külföldi látogatók
egyöntetű elismerésének
örvendett. Számomra a legnagyobb
örömöt a kisóvodások – ma már
családanyák, családapák – csodálkozó
bámulata jelentette, akik itt
kerültek először kapcsolatba az erdőn-
mezőn vadon élő zalai állatvilág
valósághű látványával. Közben
szakmai beosztásomban is változás
történt, a vállalatom igazgatási osztályának
élére neveztek ki, ahol
1986-tól mint osztályvezető-főmérnök
dolgoztam 2000 őszéig,
nyugállományba vonulásomig. A
felelősségteljes, szerteágazó szakmai
munkám mellett, 1986-ban az
Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki
Karán egyetemi doktori
(dr.univ.) fokozatot szereztem.
– Mikor kezdett el foglalkozni
könyvírással?
– Az említett állandó kiállítás
kapcsán kiélhettem a történelem
iránti vonzalmamat is, egyre többet
foglalkoztam a XX. század
első felének zalai erdészkiválóságaival,
így Kaán Károllyal,
Lámfalussy Sándorral, Barlai Ervinnel,
vitéz Páll Miklóssal,
Barthos Gyulával, azok példamutató,
erdészeti munkásságával.
1992-ben kezdeményezésemre
emléktáblát helyeztünk el
a Batthyány Lajos Gimnázium
falán Kaán Károly, a nagykanizsai
születésű, nagy magyar erdészpolitikus
születésének 125.
évfordulója alkalmából. Megtisztelő
volt, hogy az emléktáblát én
szövegezhettem, s hat év múlva,
1998-ban hasonlóképpen segédkezhettem
a Múzeum téri szobrának
avatásánál is.
– Izgalmas feladatokat kapott
nyugdíjas éveiben is. Melyek a legfontosabbak
ezek közül?
– A 2000-es évtized is nem várt,
izgalmas megbízásos munkákkal
teli időszakot hozott. – 2000 őszén
Feiszt Ottó, a Zalaerdő akkori vezérigazgatója
felkért egy nagyszabású
munka, a zalai Millenniumi
Vadászati Almanach felelős szerkesztői
feladatainak ellátására. A
szerkesztőtársakkal és a szerzőkkel
az ország megyéi közül az egyik
legszínvonalasabb, 420 oldalas, impozáns
könyvvel rukkoltunk ki, sikeres
képet adva a XX. század végi,
zalai vadállományról, vadgazdálkodásról
és vadászokról. Igyekeztünk
ezúton is elfogadtatni a társadalommal
a vadászni szükséges
gondolatot. 2002-ben újabb nagy
feladat köszöntött rám: a Lentiben
épülő erdei kisvasúti állomás három
termében, háromszáz négyzetméteren,
Göcsej kincsei, az erdő és
a fa címmel állandó kiállítást tervezett
nyitni a Zalaerdő. Természetesen
vállaltam a kiállítás-forgatókönyvírást
és a rendezést, amely
2005-ben nyílott meg. A kiállítás
erdészet-vadászat-fűrészipar- és
vasúttörténeti témát dolgozott fel
évszázadnyi visszatekintésben, alapozva
az Esterházy Hercegi Hitbizomány
példaértékű zalai erdőgazdálkodására,
az utódokra is ható
szakmai eszmeiségére.
2008-ban újabb könyvemet adta
Ami a Bedő Albert-emlékérem mögött van
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa – 2011. szeptember 22. Értékrend 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Fotók: Bakonyi Erzsébet
Még zöldellnek a Látó- és a
Bagolai hegyvonulat lankái, virágok
színesítik a kerteket. Már átléptük
szeptember első felét. Fütytyent
egyet a Pest felé tartó vonat,
s átrobog alattunk a síneken.
Valamikor régen, úgy fél évezrede,
a török-időkben is fontos út vezetett
errefelé. Lovak trappoltak el
a Bakónaki patak mellett, s a most
épülő Csónakázó tavi csomóponthoz
közel, Botszentgyörgy váránál
álltak meg, s ott váltottak útirányt.
Észak felé fordulunk a vonat
után. A töltésen tegnap még 25
köbméter friss földdel a platójukon
piros-fehér-sárga-zöld hatalmas
teherautók bukkantak fel a
porfelhőből.
Lentről egy lánctalpas dózer kapaszkodott
fel a meredek partfalon.
Ha a vezetőjét most látná Botond,
a kisfia, biztosan aggódna
apjáért.
B.E.
Az épülő 61-es főút elkerülő szakasza képekben
ki a Zalaerdő Zrt., amely Erdészeti,
vadászati emlékek és létesítmények
a Zalaerdőnél címmel jelent
meg. Gazdag, zalai szakmatörténeti
múltunk emlékeinek látványos
képi és szöveges bemutatásával
nemcsak becses hagyományaink
megőrzése iránti kötelességünket
teljesítettük, hanem a szülőföldhöz
való feltétel nélküli ragaszkodásunkat
is szimbolizáltuk,
kifejeztük.
2009-ben javaslatomat elfogadva,
a Zalaerdő Zrt. Lentiben, egykori
munkahelyén emléktáblát helyezett
el a Zalából indult neves erdőmérnök,
Barlai Ervin tiszteletére,
aki 1945 után a magyar erdészetet
újjászervezte. Ez alkalomból
munkásságát külön előadásban
is méltattam.
Legutolsó könyvem ebben az
évben a zalaegerszegi vándorgyűlés
alkalmából jelent meg Erdészéletutak
címmel, amely közel háromszáz
olyan erdőmérnök életútját
mutatja be, akik 1945-2010 között,
életük valamely szakaszában
a zalai államerdészetben vagy az
erdészeti szakigazgatásban dolgoztak,
illetve ma dolgoznak. Az
országban egyedülálló, megyei
szintű szakmai életrajzi gyűjtemény
igen szép sikert aratott, amit
nagyon sok meleghangú köszönőlevél
is igazol.
Könyveim mellett, szívügyemnek
tekintem szakmánk egyik legszínvonalasabb
üzemi újságját, a
Zalaerdő fejlécű lapunkat is, melynek
már négy évtizede alapító
szerkesztő bizottsági tagja vagyok,
e téren egyedül képviselve a folyamatosságot.
Nem vagyok hűtlen
országos folyóiratunkhoz, az Erdészeti
Lapokhoz sem, amelyben
szintén évtizedek óta publikálok.
Beszélgetésünket Széchenyi István
gondolatával fejezte be dr.
Baráth László: „Az ember csak
annyit ér, amennyit használ!” –
dolgoznunk csak ennek szem előtt
tartásával szabad és érdemes – fűzte
hozzá.
B.E.
Kanizsa 12 – Színes 2011. szeptember 22.
Aházaspár már tizenöt éve zenél
együtt. Kezdetben a lakodalmas
műfajában tevékenykedtek,
majd kisfiúk születése után jött
az ötlet, gyermekeknek szeretnének
zenélni. Ezután folyamatosan
bővül a repertoárjuk saját
gyerekslágerekkel, melyekből
szeptember végén jelenik meg az
első lemezük Jöjj-jöjj Napsugár
címmel. Ennek kapcsán nyilatkozott
Macsek Anita lapunknak.
– Hogyan kerültetek kapcsolatba
a zenével és hogyan alakult
meg a Napsugár Együttes?
– Gyermekkorom óta zenélek,
lévén egy ilyen miliőbe születtem.
Apukám billentyűs volt, anyukám
pedig nagyon szépen énekelt, de ő
nem szeretett színpadra állni. Apukám
tanított szinte minden nap,
miután végzett a munkájával. Tulajdonképpen
innen indult, ekkor
döntöttem el, ezzel szeretnék foglalkozni.
A férjem később kezdte,
ő a nagyszülei segítségével tanult
meg hangszeren játszani. Kapott
egy zongorát és a testvérével
együtt zenélgettek, majd ezután
harmonikázni kezdett, de végül
visszatért a billentyűhöz az elektronikus
világ iránti érdeklődése
miatt. Ez volt a kiindulópont
mindkettőnk számára. Kezdetben
hárman jártunk fellépni és így alkottunk
egy együttest, apukám,
Zsolt és én. Ebben az időszakban
báli és lakodalmas nótákat játszottunk.
1997 óta vagyunk a férjemmel
ketten az együttesben, a kezdetek
kezdetén maradva továbbra
is a lakodalmas stílusnál, azonban
kisfiunk megszületésével más dalok
kerültek a középpontba. Ennek
apropóján arra gondoltunk, hogy
milyen jó lenne egy műsort összeállítani
gyermekek számára. Meg
is valósítottuk ezt az ötletünket
2010-ben, azonban ekkor még
közismert dalokat énekeltünk a
fellépéseinken, mellyel nagy sikert
arattunk a gyermekek körében.
Repertoárunkban szerepelt a Vuk,
a Micimackó, a Hupikék törpikék,
a Kicsi gesztenye és még számos
más ismert gyerekdal, sláger.
– Mikor kezdtetek el saját számokat
írni? Hogyan születnek a
dalok?
– Később merült fel bennünk,
hogy milyen jó lenne egy olyan
szám, mely kicsit rólunk, a Napsugár
Együttesről szól. Halász Juditnak
van egy napsugaras dala, de
mi szerettünk volna egy sajátot,
amely egy kicsit mozgalmasabb.
Ennek a törekvésnek az eredményeként
született meg a Jöjj-jöjj
Napsugár című szerzemény. Ezután
pedig volt egy meghatározó
fellépés az életünkben, mely után
rengeteg nótát írtam. Marcaliban
zenéltünk decemberben, ahol nagyon
sok hátrányos helyzetben levő
gyerekkel találkoztunk. Szívszorító
volt. Ekkor született egy
másik dal, az őszinte mosoly című,
amely ezen apropó kapcsán
kicsit ki is lóg a többi közül. Más a
hangulata, megszólít mindenkit,
segíteni kell a beteg és nehéz sorsú
gyerekeken. Utána pedig csak úgy
jöttek, özönlöttek a dalok, és öszszejött
egy lemezre való, ezért úgy
gondoltuk, hogy ki kellene adni
ezeket. A lemezen levők mindegyike
már teljesen saját szerzemény.
A dalszövegeket és a zenéket
én írom, Zsolt pedig eljátszsza
ezeket szintetizátoron.
– Ezeket a dalokat tartalmazza
majd az első nagylemezetek?
– Igen, a címe Jöjj-jöjj Napsugár
lesz, szeptember végére várható.
Ezen dalok mindegyikét mi írtuk, a
stílusuk rendkívül sokszínű. Fellelhető
rajta rock&roll, szalsza, diszkózene,
country, latin, pop, dance
és lassú zenék egyaránt. Mindenki
találhat kedvére valót.
– Milyen közönség a gyermek?
– A gyermekek sokkal fogékonyabbak,
jobban vevők egy műsorra,
mint a felnőttek. A gyerkőcök
már a harmadik mondat után
énekelnek velünk együtt. Lehet
velük körjátékokat játszatni, vonatozni,
táncolni. Ebben a tekintetben
sokkal agilisabbak.
– Hogy épül fel egy műsorotok?
– A rendezvényeken táncoltatom,
énekeltetem a csemetéket, főként
akkor, ha közismert dalt játszunk.
Remélem nemsokára a mi
számainkat is zengeni fogják. Írtunk
egy vonatos dalt, amelynek a
címe Csengős vonat. Ez egy ütemes,
aranyos szerzemény. A csengős
vonatról szól, ami elindul,
majd megáll a hegy tetején, és onnan
legurul. A zene ennek az ütemét
követi és ez alapján lehet irányítani
őket, mit csináljanak az
adott szövegrésznek megfelelően.
Továbbá a megjelenésünk sem
mindennapi. Királylánynak szoktam
öltözni a fellépések idejére.
Komplett fellépő ruhám van,
amely kicsit különlegesebb, mint a
férjemé. Erre azért van szükség,
mert én foglalkozok a gyerekekkel,
legtöbbször én megyek közéjük.
Alkalmanként koronát is viselek.
Adunk a megjelenésünkre, ezzel
is igyekszünk minél jobb hangulatot
teremteni.
– Mik a jövőbeni terveitek?
– A második albumra tervezzük
az egészségnevelő programot,
amellyel a gyerekek testi-lelki fejlődését
szeretnénk elősegíti a dalainkon
keresztül. Ezek többek között
az étkezésről fognak szólni,
fogmosásról, a bacilusokról, a szelektív
hulladékgyűjtésről, az
egészséges táplálkozásról. Az említett
dolgok, mind olyan kérdések,
amelyekről beszélni kell. Lényeges,
hogy már pici korban kezdjük
el a helyes életmódra való nevelést,
tudatosítsuk bennük, hogy
táplálkozzanak egészségesen, ne
szemeteljenek és mossák meg a
kezüket. Mindenki tudja, hogy hogyan
kellene cselekednie egy adott
szituációban, de mégsem teszik
meg, ezért a dalainkkal próbáljuk
tudatosítani. Ez is egy interaktív
műsor lesz, bevonjuk a gyerekeket,
beszélhetnek a gondolataikról
és az érzéseikről. Szó lesz még barátságról
és a félelmekről is, mert
utóbbit jobb kimondani, és erre nevelni
kell a gyerekeket. Az egészségnevelésről
szóló dalokat is mi
írjuk, mi alakítjuk aszerint, hogy
mit szeretnénk a gyerekeknek átadni,
milyen irányba induljanak el.
Nem utolsó sorban pedig szeretnénk,
ha megismernének bennünket
Nagykanizsán és környékén.
Október végére tervezünk egy
koncertet itt a városban, de ennek
pontos időpontja és helyszíne még
nincs. Ezen kívül az iskolákban és
óvodákban találkozhatnak velünk
a gyerekek.
Varga Mónika
Táncoló, tapsoló, mosolygó gyerekek
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. szeptember 22.
Horoszkóp
Az elmúlt hetek csalódásai után most sok
mindent másképp lát a környezetében, mint
eddig. Jó híreket kap, és anyagi ügyek miatt
sem kell aggódnia. Apárkapcsolatát erősítse
meg türelmes, hosszú beszélgetéssel.
Maradjon ezekben a napokban a realitás talaján,
és élénk igazságérzete miatt ne keveredjen
konfliktushelyzetbe a környezetével.
Új szerelmét ne tekintse üstökösnek,
mert eltűnik, s ön ismét egyedül marad.
Egy kalandos hétvége eltérítheti figyelmét a
feladatairól. Írja össze, és még időben tudja le
minél előbb a tennivalókat, hiszen megérdemli
a szórakozást. Ne hagyja kizökkenteni
magát, vegye át a társaság pergő ritmusát.
Jónak ígérkezik a hétvégéje, s ha nem kapkod,
és erejét sem forgácsolja szét, akkor teljesen
kipihenheti magát. Fejezze be a munkahelye
miatti bosszankodást, és lássa be végre,
hogy nincs semmi értelme a veszekedésnek.
Mostanában nem érzi igazán otthonosan
magát. Lehet, hogy titokban lakáscserén
gondolkodik? Legújabb ötletét beszélje meg
minél előbb a környezetében élőkkel, és közösen
törjék a fejüket a megvalósításon.
Nyugodt, problémamentes időszakra számíthat.
Amunkáját egy-kettőre, rutinból elvégzi.
A megmaradt temérdek szabadidejét lehetőleg
töltse társaságban. Abolygók hatására felélénkíti
a környezetében élők hangulatát.
Vendégekre számíthat a hétvégén. Bár átmeneti
anyagi gondok egy kicsit megnehezítik a
vendéglátást, könnyen veszi a felmerülő akadályokat.
Elfoglaltsága mellett törekedjen arra
is, hogy megadja párjának a biztonságot.
Csak kitartással és küzdések árán éri el a kitűzött
célját. A bolygóállások szerencsére
feltöltik számos energiával, így többféle
problémát meg tud oldani. Párja segítségével
rátalálnak a helyes, közös útjukra is.
Munkáját elismerik otthon és a munkahelyén
is, de időnként engedjen szabad utat
vad indulatainak is. Afeszültségét, ha lehet,
ne evéssel kompenzálja, inkább bonyolódjon
bele egy kellemes párnacsatába.
A bolygóállások hatására időnként maga
sem tudja eldönteni, hogy álom-e vagy
valóság, amiben él. Ha nehezen mennek
a dolgai, motiválja a környezetében élőket
az együttműködésre.
Ezekben a napokban senki sem tudja kihozni
a sodrából. Ha netán úgy érzi, felfrissülésre
van szüksége a hivatásában, merítsen energiát
másokból. Keresse azok társaságát, akik más
szemüvegen keresztül nézik a világot.
Egyforma nyugodt napokra számíthat,
amikor ugyan nem történik semmi, mégis
jól érzi magát. Egy váratlan telefonhívás
azonban megtöri a csendet, és
szárnyra kelnek a gondolatai.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
BÉRLET
Megyei rangadó előtt
INGATLAN
Téglagyári úton aknás garázs
eladó. Tel.: 0630/916-1600
(7443K)
Albérlet! Városközpontban
első emeleti, kétszobás, bútorozatlan,
egyedi fűtéses lakás
hosszú távra kiadó. Két hónap
kaució szükséges. Tel.:
0693/312-798, 0630/319-7662
(7434K)
Nagyteljesítményű, hordozható,
vadonat új háztartási gőztisztító
(Modell: SC-238HO), ugyanitt alig
hordott 42-es méretű bőr bakancs.
Érd.: 0693/315-559 (este) (7435K)
Oltvány borszőlő eladó. Tel.:
0620/572-1681 (7444K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat,
használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Érd.:
0620/555-3014 (7362K)
Fa nyílászárók, zsalugáterek:
www.ablakolcson.hu. Tel.:
0630/214-4150 (7411K)
Különóra Nagykanizsán! Főiskolásoknak,
egyetemistáknak vizsgára
felkészítés. Matematika, analízis,
valószínűségszámítás, statisztika,
közgazdasági tárgyak. Középiskolásoknak
dolgozatra, érettségire
felkészítés. Tel.: 0630/668-6307
(7427K)
Megbízható 45 éves nő, kisgyermekgondozó-
nevelő végzettséggel,
festő és kreatív tapasztalattal gyermekfelügyeletet
vállal. Tel.:
0630/320-0044 (7428K)
Nyugdíjas kőműves mester vállalja
kemence, grillsütő építését és
egyéb kőműves munkát. Érd.:
0630-425-4252 (7440K)
Takarítást vállalok délután és
hétvégén lépcsőházakban, irodákban,
üzlethelyiségekben. Tel.:
0630-741-7229 (7441K)
Kidobásra szánt mikróját, mosógépét,
gáztűzhelyét elszállítom.
Tel.: 0620-510-2723 (7442K)
Gyermekmegőrzés, babysitter
szolgálat bevezető áron. „Nagyi
kertje” nyílt nap minden hónap első
napján délelőtt. Várlak kis barátoddal!
www.nagyikertje.5mp.eu, tel:
0620/913-4444 (7445K)
Kanizsa – Sport/14 Apró 2011. szeptember 22.
A Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Nagykanizsai
Kirendeltség és Szolgáltató Központ az alábbi állásokban kínál
munkalehetőséget:
CNC forgácsoló szakirányú megegyezés szerint
nyílászáró beépítő szakirányú 120 000 Ft
szaniter eladó szakirányú megegyezés szerint
festék eladó szakirányú megegyezés szerint
hús- és hentesáru eladó szakirányú 95 000-105 000 Ft
általános iskolai biológia tanár szakirányú megegyezés szerint
bolti eladó pékségbe szakirányú megegyezés szerint
autószerelő szakirányú megegyezés szerint
recepciós (angol, német nyelvism.) felsőfokú 130 000 Ft
vízkezelő, vízgépész szakirányú 95 000 Ft
erősáramú villanyszerelő szakirányú megegyezés szerint
minősített hegesztő szakirányú megegyezés szerint
garázsmester szakirányú megegyezés szerint
kárpitos szakirányú megegyezés szerint
Bővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról:
Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség
és Szolgáltató Központja, 8800 Nagykanizsa, Fő út 24. 93/310-327/102
Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - csütörtök: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 15.00 óra
között, péntek: 8.00 - 12.00 óra
8800 Nagykanizsa, Fő út 24. 93/310-327/102
LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS
egy alkalommal, 15 szóig 600 Ft
(folyamatos megjelentetés esetén, másodiktól 300 Ft).
VÁLLALKOZÓI APRÓHIRDETÉSegy alkalommal,
15 szóig 1200 Ft (folyamatos megjelentetés esetén másodiktól 600 Ft).
Klubfoglalkozás
A Nagykanizsai Cukorbetegek
Egyesülete szeptember
30-án, pénteken 15 óra
30 perckor a Kanizsai Dorottya
Kórház tanácstermében
klubfoglalkozást
tart, amelyen Dr. Késmárki
Nóra főorvos asszony tart
előadást a Vércukor önellenőrzés
gyakorlati szempontjai
és a 2. típusú cukorbetegek
vércukor önellenőrzése
témákban.
Badacsonytomaji SE (15.) –
Nagykanizsai TE 1866-Horváth
Méh (6.) 1-3 (0-1)
Winner Sport NB III Bakony
csoport labdarúgó-mérkőzés, 5.
forduló. Badacsonytomaj, 150 néző.
Vezette: Szvorda Melinda
(Boda, dr. Szabó P.). G.: Tóth G.
(70.); Nagy T. (45.), Cs. Horváth
G. (75.), Szőke Á. (92.). NTE
1866: Freischmid R. - Boros Z.,
Rákhely M., Pozsgai, Szép D. -
Ujvári, Rácz Sz., Nagy T. (Budai L.,
80.), Béli (Rubens, 75..) - Luiz Fernando
(Szőke Á., 65.), Cs. Horváth
G. Vezetőedző: Koller Zoltán.
Koller Zoltán: „Megérdemelt
győzelmet arattunk a lelkesen játszó
Badacsonytomaj otthonában.
A mutatott játékkal elégedett voltam,
igazából az egyetlen negatívum
a helyzetkihasználásunk volt.
Ugyanakkor a 3 pontért jöttünk,
amiért gratulálok csapatomnak.”
A 6. forduló keretében sorra kerülő
Nagykanizsai TE 1866-
Horváth Méh – Hévíz FC bajnokira
a kanizsai klub tájékoztatása
szerint szeptember 23-án (pénteken),
16.00 órakor kerül megrendezésre
az NTE-pályán.
A megyei bajnokságokban már
árnyaltabb a kép, s a Bagola mérkőzésén
két kiállítás is tarkította a
találkozó menetét.
Megyei I. osztály: Zalaszentgróti
VFC (4.) – Kiskanizsai Sáskák
(16.) 3-0. Miklósfa SE (15.) –
Femat Csesztreg SE 2-3. Miklósfai
g.: Orbán, Zrinszki. Megyei II.
o., Déli csoport: Nagykanizsa-
Bagola VSE (5.) – Reák-Gép Baki
SE (9.) 5-2. Bagolai g.: Kovács
B. (2), Harangozó, Potyi, Kapus.
Megyei III. o., Déli I.: Palini FC
(2.) – Hahót SE (5.) 2-0. Palini g.:
Berkei, Csetei. Déli II.: Belezna SE
(8.) - Bajcsa SE (10.) 3-0.
A hétvégén rendezték az ország
egyik legrangosabb sakk
utánpótlásversenyét, a XXIII.
Batthyány-Kanizsa Nemzetközi
Korosztályos Sakk Kupát, egyben
II. Bagonyai Attila Emlékversenyt
a Batthyány-gimnáziumban.
A klubok Csáktornyától
Zágrábig, illetve a hazai sakk
utánpótlás-nevelő központok indították
játékosaikat hat korosztályban,
külön a lányok, fiúk
mezőnyében.
XXIII. Batthyány-Kanizsa Kupa,
II. Bagonyai Attila Emlékverseny
Nemzetközi Sakkverseny, Nagykanizsa.
A korosztályos kategóriák
győztesei (és kanizsai dobogósai):
8 évesig, fiúk: 1. Bakos Balázs,
lányok: 1. Gombocz Zsófia. 10
évesig: 1. Havasi Gergő, lányok:
1. Érseki Tamara... 3. Balogh
Eszter (Nagykanizsa). 12 évesig,
fiúk: 1. Marosi Levente, lányok:
1. Anna Adzic. 14 évesig, fiúk:
Petar Bosnjak, lányok: 1. Werner
Anna... 3. Németh Anna (Nagykanizsa).
16 évesig, fiúk: Bodó
Bence, lányok: 1. Varga Zsuzsanna,
2. Kuzma Kata (mindkettő
Nagykanizsa). 18 évesig: 1.
Straubinger Dániel, lányok: 1.
Havanecz Bianka, 2. Huszár Nóra,
3. Csonka Anna (mindhárom
Nagykanizsa).
A csapatversenyt a horvát SSK
Konaki Novo Virje (Koprivnica
körzet, Horvátország) együttese
nyerte.
P.L.
Utánpótlás sakk
nagyüzem a Batthyányban
Kanizsa – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. szeptember 22.
Volt már rá példa, hogy nagykanizsai
sportoló más klub színeiben
ért el szép eredményt a közelmúltban,
s adhattunk is róla hírt. Nos,
ezúttal a lovassporton belül a Kaposvári
Lovasakadémia SC színeiben
nyerte meg a Dél-Dunántúli
Díjlovagló Regionális Bajnokság
E-, és A-kategóriáját az ágazat
Segesden rendezett döntőjében
Horváth Klaudia.
Az E-kategóriában a kanizsai lovas
Galatea VOB nevű lován a szombati
és a vasárnapi versenynapon is
első helyet ment, s az összetettben is
a legjobb lett. Az A-kategóriában sem
tudunk sokkal változatosabb eredménysoráról
beszámolni, vagyis abban
is nyerni tudott mindkét nap,
csak ebben Klaudia Akitos Athos nevű
lován lovagolt a legjobbként.
A Hat Megye Két Régió Ifjúsági
Díjlovagló Bajnokságát (Fejértől
Zaláig) hetente rendezték Balatonvilágoson,
melyen szintén indult
Horváth Klaudia. Az A-kategóriás
versenyen - szintén a kaposváriak
színeiben - Akitos Athos
nevű lován első helyezést ért el.
P.L.
Kanizsa KK DKG-EAST –
Bonyhádi KSE 97 - 85 (19-18,
16-13, 29-19, 34-35)
NB I B Nyugati csoport férfi kosárlabda-
mérkőzés, 1. forduló.
Nagykanizsa, 150 néző. Vezette:
Németh Cs., Horváth A., Németh S.
Kanizsa KK DKG-EAST: Bausz
(15), Neal (26/6), Beák (17/9),
Hoffmann (12), Zsámár K. (6).
Csere: Tóth O., Murvai (3), Bus
(11/3), Balogh L. (7/3), Stárics,
Lovas. Edző: Kovács Nándor.
A bajnoki rajton a régi-új edzővel,
Kovács Nándorral, s alaposan
átalakított csapattal lépett pályára
a KKK DKG-EAST, s
nyomban a Nyugati csoport bajnoka,
a Bonyhád ellen kellett bizonyítaniuk
Zsámár Krisztiánéknak.
Az amerikai Marcus Neal és Beák
Gábor találataira 12 vendég
pont érkezett válaszként, így a 6.
percben már 6 ponttal (6-12) vezetett
az esélyesebbnek tartott látogató.
Az időkérés rendet rakott kanizsai
oldalon, s az első etap végén
már hazai előnyt mutatott az eredményjelző
(19-18).
A második negyed meddő
KKK-támadásokkal és rendre büntetővel
végződő bonyhádi akciókkal
telt, s mivel a tolnai csapat játékosai
mind a hatot értékesítették,
ismét átvették a vezetést (18.p.:
25-28). A Bausz-Neal-Beák triónak
köszönhetően újra a vendéglátóknál
volt az előny (19.p.: 31-29),
s a tolnaiak hiába egyenlítettek, a
slusszpoént Beák utolsó másodperces
triplája jelentette (20.p.: 34-
31).
Apihenőről egy egészen más arcát
mutató hazai gárda tért vissza:
a dél-zalaiak magasabb fokozatra
tudtak kapcsolni, valamint a cserék
is bizonyították rátermettségüket.
Különösen a fiatal Bus Milán
volt elemében, akinek hármasát
Neal és Balogh László is lemásolta
(28.p.: 56-45). Az utolsó két
percben már 13 pontosra nőtt az
előnyük (30.p.: 63-50) a záró felvonás
előtt.
A negyedik negyedben is a hazaiak
kezében volt az irányítás
(34. p.: 70-55), aztán a mérkőzés
hátralévő része már nem a kosárlabdáról,
sokkal inkább a faultokról
szólt, a bonyhádiak szabálytalanságokkal
tördelték a játékot.
Ezzel sem lehetett a kanizsaiakat
kizökkenteni ritmusukból és megérdemelt
győzelmet arattak lelkes
közönségük előtt az idénynyitón.
Edzői mérleg:
Kovács Nándor: „Örülök, hogy
sikerrel kezdtük a szezont az elmúlt
év legjobb nyugati csapata ellen.
Végig nagy akarással játszottunk,
ennek köszönhetjük a biztos győzelmünket.”
P.L.
Nyugaton a helyzet nem változatlan
Díjlovaglásból jeles
Itt a sakk idénykezdet, vagyis a
hétvégén ismét indul a csapatbajnokság,
s a bajnoki címvédő
Aquaprofit-NTSK rögtön zalai
rangadóval indít, hiszen szeptember
25-én, vasárnap a zalaegerszegi
Csuti lesz az ellenfél. Eldőlt,
hogy a nagykanizsaiaknál folytatja
sportpályafutását Ribli Zoltán
sakkolimpiai bajnok, akinek már
volt korábbi versenyidőszaka a
nagykanizsai klubnál.
Először azonban a pénzügyi oldalról.
Németh Zoltán, az egyesület
elnöke és Nádasi Tamás, az
Aquaprofit Zrt elnöke a 2011/12-
es szezonra írta alá a főszponzori
szerződést, mely információk szerint
40 százalékkal haladja meg a
múlt évi keretet, s ezúttal már
nyolcszámjegyű a végösszege.
Amint azt már a bevezetőben írtuk,
Ribli Zoltán visszatért a csapathoz,
illetve az egyesület Kántor Gergely
személyében az egyik legtehetségesebb
utánpótláskorú sakkozót
igazolta le, aki a 12-es táblán kaphat
majd lehetőséget az évad során. A
keret gyakorlatilag változatlan maradt,
igaz, a két görög nagymesterük,
Halkiasz és Kotronias amúgy is "pihentetve
van", s Prohászka Péter az,
aki távozott a Haladáshoz.
Eldőlt ugyanakkor az, hogy a kanizsai
együttes nem indul az Európa
Kupán, melyet idén Szlovéniában
rendeznek. Az anyagi forrásokat
másképp csoportosítják az egyesületnél,
ezért döntött úgy a vezetőség,
hogy nem neveznek a tornára.
Az a vezetőség, mely nagy átalakuláson
ment keresztül: dr.
Flumbort András helyett a csapatvezetést
egy hármas grémium veszi
át: Papp Nándor mint csapatvezető
lát el tisztséget, Pintér József
valamint Ribli Zoltán pedig
csapatkapitányokként is segítik az
NTSK szakmai munkáját. Kercsmarics
József technikai vezetőként
az első és második csapat
mellett is dolgozik a jövőben,
Zámbó Tamás viszont marad az
NB I B-sek csapatkapitánya.
P.L.
Nyolc
számjegyű
főszponzori
támogatás
Hatodik alkalommal rendezték
meg Nagykanizsán a Szent Flórián
térről rajtolva a Kanizsai Futófesztivált,
melyre eddigi megrendezése során
talán a legtöbben neveztek. Az indulók
létszáma elérte a kétszázat, s ezúttal
a leghosszabb, vagyis az 50 kmes
távra is nagy számban neveztek.
Természetesen nem csupán a
városból és a megyéből, de az
ország számos pontjáról érkeztek a
futók, így ezért sem véletlen, hogy
a rendezvény már országos szinten
is komoly rangot vívott ki magának.
A 10, 21, valamint 50 kilométeres
távok bajcsai, fityeházi, illetve
murakeresztúri fordulókkal voltak
letudhatóak, s a leghosszabb
etapon Steib Zoltán (Szigetszentmiklós)
győzött a kanizsai Vránics
László előtt. A hölgyeknél a Zalaegerszegi
Aszfaltszaggatók színeiben
Sifterné Doszpoth Andrea lett
a legjobb, míg a 25-25 km-es párban
teljesített szakaszt a Kanizsai
Futóklub párosa, Lubics Szilvia-
Vajda Anita teljesítette a leggyorsabban.
P.L.
50 km-en indulók garmadájával
Kanizsa 16 – Hirdetés 2011. szeptember 22.
A több mint 20 éve működő
Eraklin Táncklub idén októberben
immár második alkalommal
rendezi meg Nagykanizsán két
táncversenyét: „II. Eraklin Kupa”
néven klubközi, pontszerző
versenyt, illetve Kanizsa Kupa
néven meghívásos tíztánc ranglista-
versenyt.
A II. Eraklin Kupán a versenyző
párosok standard és latin táncokkal
állnak majd parkettre hobbi, D
és C kategóriában, gyerek, junior,
ifjúsági és felnőtt korcsoportban.
A verseny október 1-jén 10 órától,
a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi
István Szakképző Iskola Tornacsarnokában
(Nagykanizsa Hunyadi
u. 18.) kerül megrendezésre.
Jegyek a helyszínen vásárolhatók
1 500 Ft-os áron.
A Kanizsa Kupa meghívásos
tíztáncverseny a tavalyi nagy sikerre
való tekintettel 2011. október
2-án ismét megrendezésre kerül.
A verseny az idei évre nemzetközivé
nő, hiszen a hazai ranglista
vezető helyein szereplő táncosok
mellett külföldi versenyző párosok
is megmérettetnek standard és latin
táncokban: előreláthatólag
meglátogatják a versenyt Ausztria,
Horvátország és Szlovénia legjobb
párosai is.
Az Eraklin Táncklubtól már
jól megszokott, nagyszabású,
színvonalas rendezvény 2011.
október 2-án, 18 órakor kezdődik
a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi
István Szakképző Iskola Tornacsarnokában
(Nagykanizsa
Hunyadi u. 18.). A csillogóan
szép ruhák és a tökéletesen kivitelezett
lépések garantáltan lenyűgözik
majd a tánckedvelő közönséget.
Jegyek csak elővételben vásárolhatók
a nagykanizsai Tourinform
irodában és a HSMK pénztárában
2 500 Ft-os áron.
A Kanizsa Kupa története 41
évvel ezelőttre nyúlik vissza...
1969 őszén alakította meg a
Művelődési Központ a Nagykanizsai
Versenytánc Klubot, vezetői
Tarczi Zoltán és Latabár Katalin
voltak. Atáncosok és tanáraik több
versenyen szerepeltek jó eredménnyel
és maguk is szerveztek
versenyeket. Első nagyobb versenyük
a Nagykanizsa Kupáért I. Országos
"A" kategóriás Táncverseny
volt, 1969-ben.
1970 és 1973 között a Kanizsa
Kupa versenyeket minden évben
sonderklasse szinten rendezték
meg, nemzetközi részvétellel. Az
öt év alatt a tanárok és táncosaik
sikert sikerre halmoztak a különböző
versenyeken.
1974-ben az akkori politikai viszonyok
miatt a tanár házaspár
Budapestre költözött, így a Nagykanizsai
Versenytánc Klub vezető
nélkül maradt és szép lassan felbomlott.
Így tűnt el egy műfaj
hosszú időre Nagykanizsa város
táncos életéből.
Kupákért táncolnak
Vékonyított lencse AKCIÓ – 20%!
2011. szeptember 1-től - szeptember 31-ig
XXIII. évfolyam 32. szám
2011. LOKÁLPATRIÓTA HETILAP szeptember 29. Kanizsa Garantálom a legalacsonyabb beruházási
költségek elérését a kivitelezők
megversenyeztetésével. Szigorú pályáztatás,
beruházás-lebonyolítás, építési
műszaki ellenőrzés. Épületenergetikai
tanúsítás. Felelős műszaki vezetés.
Balassa Béla építész vezető tervező
30/9019013, balassabela@chello.hu
Szeretne rengeteg pénzt
megtakarítani házépítése,
lakásfelújítása során?
A tűzoltóság megalapításának
140. évfordulója tiszteletére ünnepséget
szervezett Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltósága.
A díszgyűlésen megjelent Dr.
Bakondi György tűzoltó altábornagy,
a Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
főigazgatója, Rigó Csaba
kormánymegbízott, a Zala Megyei
Kormányhivatal vezetője, Manninger
Jenő országgyűlési képviselő,
a Zala Megyei közgyűlés elnöke,
Wéber Antal tűzoltó ezredes, a
Zala Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgatója, valamint
testvérvárosunk, a csáktornyai tűzoltóság
képviseletében David
Kovacic. Ünnepi beszédet mondott
Cseresnyés Péter polgármester, Dr.
Bakondi György, Manninger Jenő
és Egri Gyula.
Cseresnyés Péter beszédében
felidézte a kezdeteket:
Tisztelt Főigazgató Úr! Parancsnok
Úr! Kedves Ünnepeltek,
Nagykanizsai Tűzoltók! Tisztelt
Hölgyeim és Uraim!
1871. nevezetes esztendő.
Ha kicsit felfrissítjük a memóriánkat
– vagy kinyitjuk a történelemkönyveket
–, rögtön sorjáznak
az események és hajdan élt
emberek. Ebben az évben ért véget
például a francia-porosz háború,
ekkor jelentek meg az első
magyar gyártású bélyegek, 1871-
ben született Ligeti Miklós szobrászművész
és Heltai Jenő költő,
író.
És ami szívünknek a legkedvesebb:
ebben az évben, 1871-ben
alakult meg a Nagykanizsai Önkéntes
Tűzoltó Egylet, vagyis városunk
szervezett tűzvédelme 140
éves múltra tekint vissza.
Próbáljunk, legalább gondolatban,
visszarepülni az időben.
Két évtizeddel járunk a levert
magyar honvédő küzdelmek
után, és még eleven seb a magyar
nép lelkében az azt követő
(folytatás a 2. oldalon)
140 éve szolgálnak és segítenek a tűzben, bajban
(folytatás a címlapról)
... elnyomó diktatúra. A kiegyezés
utáni polgári fejlődés időszaka
ez, amely a magyar társadalom
egyik aranykora. Ebben a miliőben
döntött úgy 207 nagykanizsai polgár,
hogy az országban az elsők között,
megalakítja az önkéntes tűzoltó
egyletet.
Ezen a napon, a mai ünnepen, tisztelegnünk
kell emlékük előtt. És fejet
kell hajtanunk az utódok, az elmúlt
140 év nagykanizsai tűzoltói előtt is,
akik, esküjükhöz híven, akár életük
kockáztatásával is védték – és őrzik,
óvják a mai napig városunk, valamint
az itt élők életét és vagyonát.
Köszönjük az elődöknek, és köszönjük
a ma tűzoltóinak.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A szervezett magyar tűzvédelem
kezdete nem volt könnyű. A hatalmon
lévők ugyanis nem pártolták
az önkéntes egyesületek megalakulását,
hiszen ezek tagjai hadra fogható,
bátor és fegyelmezett férfiak
voltak. Ez az elutasító hozzáállás
szerencsére 1867. után oldódott, és
általánossá vált az a nézet, hogy a
tűzvédelem szervezett tűzoltóság
nélkül nem képzelhető el.
Persze, a 19. század utolsó harmadában
nem a tűzvédelem volt a
magyar társadalom elsőrendű fontosságú
ügye, így jobbára helyi
szervezést, egy-egy település polgárainak
áldozatvállalását követelte.
Nagykanizsa ebben is – mint
oly'' sok mindenben a történelem
során – az élen járt.
Az elmúlt 140 év nagyon sok
változást, szervezeti átalakulást
hozott a tűzoltóság történetében.
Voltak jobb és rosszabb időszakok.
De abban nincs változás, hogy
a kanizsai tűzoltók a város megbecsült
és elismert polgárai, akik
példaadó hivatástudattal mindig
Nagykanizsáért, a környező településekért
és az itt élőkért dolgoztak.
Bárhogy is fordult a politika az
elmúlt 140 évben, a tűzoltókra ez a
közösség mindig számíthatott.
Kedves Kanizsai Tűzoltók!
Önök városunk és térségünk
csendes hősei. Tudjuk – és ez biztonságot
ad nekünk –, hogy a bajban
mindig számíthatunk Önökre:
munkájukra, segítségükre, szakértelmükre,
és ha kell, áldozatvállalásukra.
Kevés olyan intézmény, szervezet
van Magyarországon, amely
iránt akkora lenne a bizalom, mint
amivel a magyar társadalom a tűzoltóság
és a tűzoltók felé fordul.
Ez az ünnep jó apropó arra, hogy
egy kicsit a – ma divatos kifejezéssel
– kirakatba kerüljenek. Hogy a
fényből Önöknek is jusson.
Persze tudom, ha most, ezekben a
felemelő percekben megcsörren a
telefon, mert valahol tűz keletkezett,
baleset történt, késlekedés nélkül elindulnak,
hiszen Önöknek ez az ünnep
– mint ahogyan az év minden
napja – munkával, szolgálattal telik.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A város köszönetét hoztam.
Nagykanizsáét, amely a hivatásos
tűzoltóságát értéknek tekinti, és
olyan szervezetnek, amelyet
erőnkhöz mérten támogatni kell.
Önkormányzatunk mindig is segítette
a kanizsai tűzoltó parancsnokságot,
hogy technikai eszközeit, járműparkját
időről időre fejleszteni tudja.
Ezt a célt, ezt a feladatot a közgyűlés
mindenkori tagjai maradéktalanul és
egyhangúlag támogatták.
A jövő változást hozhat tűzoltóságunk
életében is. Egy azonban állandó
marad: Nagykanizsa tisztelete és megbecsülése
a kanizsai tűzoltók iránt.
Remélem, újabb eredményes
140 esztendő következik.
Ehhez kívánok jó munkát, szakmai
sikereket és családi harmóniát
a parancsnokság valamennyi munkatársának.
Egri Gyula tűzoltóparancsnok
visszatekintő szavaiban többek között
kiemelte: Valbach Mór mellett a
tűzoltó egylet másik nagy személyisége
Knortzer György, aki 1891-től
1927-ig főparancsnoki beosztást töltött
be az egyletnél. Korának egyik
legismertebb és legmegbecsültebb
kanizsai polgáraként döntő befolyása
volt a városi tűzoltóság fejlődésére.
Tűzoltó vizsgarendszert és tankönyveket
is írt, amelyeket sokáig
használtak eredményesen elődeink.
A jelenlegi laktanyát 1952-ben vették
birtokba elődeink – folytatta a
későbbi évekre térve a parancsnok.
A tágas és funkcionálisan jól megépített
épület napjainkban is kielégíti
szükségleteinket, sőt a megye
egyik legjobb ilyen jellegű objektuma.
A készenléti szolgálatot 24/24
órás rendszerben látták el elődeink,
ami a mai fülnek szinte hihetetlennek
tűnik, hiszen 360 órás munkahónapokat,
72-96 órás munkaheteket
jelentett. Az igazi megváltást az
1976-os év hozta meg, hiszen ekkor
tért át a készenléti szolgálatosok
munkarendje 24/48 órás váltásos
rendbe, létszámunk ennek megfelelően
60 főre nőtt.
Tűzoltóságunk napjainkban a tűzoltási
– műszaki mentési, illetve katasztrófavédelmi
feladatokon túl tűzvédelmi
szakhatósági- és hatósági jogkörben
is funkcionál. Alapfeladatán túl,
mint rendvédelmi szerv városunk
egyik nagyon fontos és meghatározó
intézménye. Működési, illetve illetékességi
körzete jelentősen túlnyúlik településünk,
kistérségünk határain.
Régen várt jelentős esemény
minden magyar hivatásos tűzoltó
életében az, hogy az elmúlt években
elmaradt túlórapénz kifizetésre
került, amit mindnyájunk nevében
szeretnék megköszönni a Magyar
Köztársaság kormányának, és
elöljárónknak, főigazgató úrnak.
2004. október 23-án székhely városunk
önkormányzata csapatzászlót
adományozott tűzoltóságunknak –
hangsúlyozta a parancsnok –, majd
így folytatta: ez számunkra kiemelkedő
fontossággal bíró esemény volt,
ami bizonyítja városunk és tűzoltóságunk
aktív és kölcsönösen gyümölcsöző
eredményes kapcsolatát. A
csapatzászló legszebb történelmi hagyományainkat
eleveníti fel, kifejezi
a bátorságot, a hősiességet, az önfeláldozást
és a hűséget. Ennek fényében
restauráltattuk idén a Magyar
Nemzeti Múzeummal az 1882-es
csapatzászlónkat, amely tűzvédelmi
kiállításunk legféltettebb kincse. Itt
szeretném megemlíteni, hogy évfordulónk
alkalmából elkészíttettük a
parancsnokság tablóját is, ahol az
alapítók által bevezetett szokás szerint
székhely városunk polgármestere
is jelen van. Köszönöm Cseresnyés
Péter polgármester úrnak, hogy
folytatja elődeink hagyományát és
közösséget vállal velünk.
Beszéde végén Egri Gyula megerősítette
a tűzoltó esküjük legfontosabb
fejezetét: „Esküszöm, hogy
szolgálati kötelezettségeimet, ha
kell, életem kockáztatásával is teljesítem.",
majd Knortzer György
egykori tűzoltó főparancsnok
1897-es közgyűlési köszöntésével
zárta gondolatait: „azt kívánom,
hogy éljen Nagykanizsa város közössége,
éljenek az igazi tűzoltók”.
Az adományozói zászlószalagok
elhelyezését követően a történelmi
egyházak képviselői – Fliszár Ká -
roly római katolikus főesperes, plébános,
Deme Dávid evangélikus lelkész
és Hella Ferenc református lelkipásztor
– megszentelték az újonnan
rendszerbe állított vízszállító
tűzoltógépjárművet.
Az ünnepségen tárgyjutalmat
kapott Domaföldi Tibor, Tóth Ferenc,
Niczinger Ernő, Szép Szabolcs,
Andrasek Zoltán, Györkös
Imre, Szörcsök Szilárd, Kling József,
Horváth István, Jobbágy
László, Horváth Péter, Kránicz
Antal és Czompó Balázs.
A 140 éves évforduló alkalmából
a tűzoltóság hagyományainak
megfelelően Egri Gyula tűzoltó
ezredes tabló emléktárgyat adott át
Cseresnyés Péter polgármesternek.
A megemlékezés hivatalos részének
befejeztével közös ebéd és
laktanyabejárás következett.
(További képek a
http://www.kanizsaujsag.hu/index.
php?m=1006&which_id=1040)
B.E.
Kanizsa – Lánglovagok 2 ünnepe 2011. szeptember 29.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági
ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit
Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa – Avató 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. szeptember 29.
Ünnepélyes keretek közt adták
át az Attila úti Meseház Bölcsődét
szeptember 23-án, melyet október
3-án vehetnek birtokba a gyerekek.
Az átadás előtt sajtótájékoztató keretében
ismertették a projektet.
A sajtótájékoztatót Cseresnyés Péter
polgármester, Szűcs Viktória a
Bölcsődei Dolgozók Demokratikus
Szakszervezetének elnöke és Fülöp
Attila Szociális, Család- és Ifjúságügyekért
Felelős Államtitkári Kabinetfőnök
tartották. A régi bölcsőde
megújításáról lakossági igény miatt
döntött a közgyűlés, ismertette a polgármester
a körülményeket. Aprojekt
összköltsége hetvenkét millió forint
volt, melyből hatvannégy millió forintot
a pályázatnak köszönhetnek.
Az intézmény megnyitásával, negyven
fővel nő a városi bölcsődei férőhelyszám,
és tizenhárom felnőtt számára
teremt új munkahelyet. Szűcs
Viktória hozzátette, országos szinten
szükség van a 0-3 éves gyerekek elhelyezésére,
ugyanis a korosztály tíz
százaléka jut csak be az intézménybe
a férőhelyek hiánya miatt. Akabinetfőnök
elmondta, kiemelt célja a kormánynak,
hogy fejlessze a gyermekjóléti
alapellátást nyújtó intézményeket,
melyre az Új Széchenyi Terv keretében
lehetőség nyílhat.
Az ünnepélyes avató-átadó ünnepélyen
Körmendi Viktória intézményvezető
köszöntötte az egybegyűlteket,
városunk polgármesterét,
a kabinetfőnököt, Szűcs Viktóriát,
Deme Dávid evangélikus lelkészt,
Hella Ferenc református lelkipásztort
és Sifter Gergely katolikus
káplánt. A megnyitást szimbolizáló
szalagot a polgármester és a
kabinetfőnök vágták át.
Cseresnyés Péter a következőket
mondta a megnyitón:
Tisztelt Kabinetfőnök Úr! Tisztelt
Igazgató Asszony! Kedves
Vendégeink!
„Nevelni annyi, mint emberré
tenni.” Makarenkó sommás megállapításával
nem lehet vitatkozni,
maximum kiegészíthetjük a gondolatot,
és annyit tehetünk hozzá:
ehhez tárgyi feltételek is kellenek.
Hölgyeim és Uraim!
Egy bölcsődét adunk ma át, de több
ez, mint egy épület, sokkal több, mint
téglák rendezett sora. AMeseház Bölcsőde
egy nagyon fontos szolgáltatás,
előny és lehetőség azoknak az édesanyáknak,
akiknek kedve és lehetősége
van arra, hogy visszamenjenek dolgozni.
Azoknak, akik az örök dilemma
két eleméből – munka vagy család –
mindkettőt, együtt választották. Számukra
segítség tehát ez a beruházás.
Kedves Ünneplők!
Egy város minőségét, színvonalát
talán leginkább a szolgáltatásai jellemzik.
Az, hogy milyen az egészségügye,
az oktatása, hogyan gondoskodik
idős, beteg polgárairól. És
– elsőként az egyenlők között –,
hogy milyen lehetőséget kínál a gyerekeknek,
a fiatal családoknak, akik,
mivel itt vállaltak gyermeket, hosszú
távra terveznek az adott településen.
Amai napon ne legyünk álszerények,
és mondjuk ki bátran: Nagykanizsa
ezzel a bölcsődei beruházással,
amely körülbelül 15 százalékkal
növeli a férőhelyek számát,
jelentősen előrelépett.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Nagykanizsa nemcsak tereiben
és utcáiban újul meg, hanem a
szemlélet is változik. Minden
erőnkkel azon dolgozunk, hogy itt,
városunkban is, munka alapú társadalmat
építsünk
Ehhez, persze, munkahelyek kellenek,
de tárgyalásaink, a befektetői
érdeklődés arra utal: ezen a téren
máris van, és a jövőben még inkább
lesz érzékelhető előrelépés.
Azt szeretném, ha Nagykanizsán,
hosszú távon, mindenki dolgozhatna,
aki dolgozni akar.
És ezt az önkormányzatnak nemcsak
a már említett szemléletváltással,
imázsformálással, befektetővonzó
klímával és aktív városmarketinggel
kell segítenie, hanem az intézményrendszer
folyamatos fejlesztésével,
hogy míg a szülők a család
megélhetéséért, gyarapodásáért dolgoznak,
addig a lehető legjobb helyen
tudhassák gyermekeiket.
És itt nemcsak bölcsődéről kell
beszélnünk, hanem az oktatásiképzési
rendszer teljes vertikumáról,
a kulturális és közösségi szolgáltatásokról
is.
Ezekben a nehéz időkben is vállalnunk
kell a családok, a felnövekvő
generációk támogatását, a
lehetőségek bővítését.
Kedves Vendégeink!
Ez az az új szemlélet, amely
hosszú távon is megtartó várossá
teheti Nagykanizsát.
Ideális lakóhellyé, amely munkát
és kedvező feltételeket kínál a
családoknak ahhoz, hogy itt maradjanak,
letelepedjenek, és így
közös erővel építhessük tovább városunkat,
amely ezekben a hónapokban
fizikailag is megújul.
Az egymással párhuzamosan futó
beruházásokkal – még ha a mindennapi
munka során vannak is
nehézségek, kellemetlenségek –
egy új Kanizsát építünk.
Átalakul, megszépül a belváros,
hamarosan elmondhatjuk magunkról,
hogy gyakorlatilag nem lesz csatornázatlan
terület a településünkön, nemrégiben
adtuk át a teljesen felújított
Bolyai-iskolát, óvodai, bölcsődei beruházások
futnak Kanizsán – szóval a
város mozgásban van, változik, fejlődik.
Mert ez az egy út van. Az a küldetésünk,
az a feladatunk, hogy néha
akár erőn felüli áldozatokat is vállalva
segítsük Nagykanizsát, az itt élőket.
Azért kell dolgoznunk, hogy ez a város
megerősödjön, fejlődjön – hiszen
felelősséggel tartozunk a jövőnek.
Meggyőződésem, hogy jó úton
járunk. Az út legelején tartunk
ugyan, de az irány jó és helyes.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
AMeseház Bölcsőde – hadd fogalmazzak
továbbra is plasztikusan – egy
újabb grádics ezen az úton. A szülői
igény nyomán teremtettük meg, hoztuk
létre ezt az intézményt, abban a reményben,
hogy ezzel valóban segítünk
a fiatal családoknak. A jövőben
így már 314 kisgyermekről tudunk
gondoskodni a város bölcsődéiben.
A 72 milliós beruházással –
amelyből 64 millió forintot uniós pályázaton
nyertünk – 13 új munkahelyet
is létrehoz Nagykanizsa. Apró
lépés, tudom – de apró lépésekkel
akár megkerülhetjük a földet!
A már többször említett új szemléletet
az is jellemzi, hogy ebben a
munkában – kivitelezőként, beszállítóként
– három helyi, kanizsai vállalkozás
kapott lehetőséget.
Nos, tehát: van okunk örülni, van
okunk ünnepelni. De holnap már új nap
következik, új feladatokkal, új kihívásokkal.
Nem dőlhetünk hátra, hiszen,
mint mondtam: az út legelején járunk.
De az irány jó, az irány helyes, ezt bizonyítja
az is, hogy ma együtt örülhetünk
új intézményünknek. Az itt dolgozóktól
azt kérem, óvják, vigyázzák felelősséggel
és szeretettel a rájuk bízott csöpp
életeket, a jövő kanizsai polgárait, akiknek
építjük Nagykanizsát.
És végül még egy gondolatot engedjenek
meg nekem. Jelképes és
szimbolikus, hogy az új bölcsődénket
a Család évében avatjuk fel és
adjuk át. Hitem szerint a családokat
kell megerősítenünk, támogatnunk
és segítenünk, hogy ez az ország és
ez a város újra erős legyen.
A Meseház Bölcsőde megnyitása
egy apró, de fontos lépés.
Azt kérem – és azt kívánom –
haladjunk együtt ezen az úton! Hiszen
az összefogás ereje minden
nehézséget és akadályt legyőz.
V.M.
Megnyílt a Meseház Bölcsőde
Nagykanizsa bajcsai városrészében első alkalommal került megrendezésre
az őszi Foglalkoztatási Nap, melynek során egész napos
program keretében 25 fiatal ismerkedhetett meg, illetve mélyedhetett
el például a töklámpás készítésben. Ez azonban csak egy
kiragadott példa volt a levélképek ragasztása vagy a papír-ragasztás,
-festés, -vágás kavalkádjából, mi több, a gyerekek az őszi termésekből
készíthető játékok bemutatására is kísérletet tettek. Így
nem is egy Makk Marci készülhetett el, de gesztenye-figurák is
sorra kerültek ki a gyerkőcök kezei közül. Az első ilyen jellegű öszszejövetel
tető alá hozásában a Bajcsai Kulturális Egyesület és
Mikocsics Viktória vállalt tevékeny részt.
A peremkerületek után a belvárosban
folytatjuk sorozatunkat.
Itt is arra vagyunk kíváncsiak,
milyen kérdésekkel,
problémákkal keresi fel a lakosság
az önkormányzati képviselőjét.
Kovács János a négyes számú
egyéni választókörzet képviselője.
Jelölőszervezete a FIDESZKDNP.
Körzete a Dr. Mező Ferenc
Gimnáziumtól keleti irányban, a
Hevesi útig terül el. Délről a Teleki,
északról a Liszt Ferenc utca határolja.
– A néhány tízemeletes mellett
döntően négyemeletes házakból
álló – Platán sor, Attila-,
Bartók Béla és Kodály Zoltán
utca – lakótelepek alkotják. Háromezer-
háromszáz fő a választásra
jogosult állampolgárok
száma – mutatja be elöljáróban
választókörzetét Kovács János.
– Gyakorlatilag Kanizsa legrégebbi
utcái közé tartozik a Platán
sor és az Attila utca, s ez
meg is határozza a szükséges
fejlesztéseket. Folyamatosan
történnek felújítások a városrészben,
s elmondhatjuk azt is,
kanizsai viszonylatban eléggé
rendezett ez a terület.
– Milyen feladatok szerepelnek
a terveikben?
– A területen három intézmény,
a Vackor, az Attila és a Rózsa
Óvoda fogadja a kisgyermekeket.
Az Attila óvoda bölcsődével egészült
ki, az új épületrészt a napokban
adták át. Bővítése során
számtalan technikai probléma
merült fel, bejárati ajtókat kellett
áthelyezni, járdákat kellett kialakítani.
Zajlik a Vackor Óvoda fűtésrekonstrukciója
is. Átadása
egyelőre csúszik, emiatt a MÁV
Óvoda helyiségeit bérli egy időre
a város. A tervek szerint az óvodások
novemberben már egy korszerű
fűtéssel ellátott, szépen felújított
óvodába jöhetnek vissza. A
város lakossága előtt ismert, a
nyáron megtörtént a Dr. Mező Ferenc
Gimnázium és a Thúry SZKI
öszszevonása vezetői szinten. S
még egy jó hír, ősszel, a hideg,
esős időszak beállta előtt felújítják
a Csokonai utcai óvoda garázssor
felőli oldalán a rossz minőségű
járdát.
– Fogadóóráin milyen problémákkal
keresi fel a lakosság?
– Havi rendszerességgel, minden
hónap első hétfőjén tartok fogadóórát
a gimnáziumban. Általában
ketten-hárman keresnek fel
egy-egy alkalommal, de az is előfordul,
hogy senki sem jön el. Ha
éppen úgy adódik, megállítanak
az utcán, s ott mondják el a problémáikat,
vagy ismerőseik révén
üzennek. Ilyen eset volt például a
Balatoni úttól az Attila útra felvezető
járda állapota, melynek egy
részét azóta már felújították. A
garázssor végén lévő járdaszakasz
kivilágítása is hamarosan
megoldódik, hiszen a terveztetése
elkészült, s amint lesz hozzá
pénz, meg lehet hosszabbítani az
Attila út végén elhelyezett világítótestek
sorát. A nyáron helyreállították
a Rózsa úttól induló járdaszakasz
összekötő, letöredezett
lépcsőit. A lakók jelezték, hogy a
Hevesi úton lévő bazársoron nyílt
pékséget esős időben csak bokáig
érő víztócsán keresztül lehet
megközelíteni. Észrevételük nyomán
rendezték a területet.
Elmondhatjuk, több beruházás
is történt a környéken. Friss aszfaltréteget
kaptak a Bartók Béla
utcai parkolóhelyek. Ugyan átadták
az orvosi rendelőt, de egyelőre
nem sikerült mellé elegendő
számú parkolóhelyet kialakítani.
Egyébként az egész keleti városrészben
gondot jelent a parkolás,
hiszen az amúgy is kevés zöldterületből
nehéz szívvel veszünk el
helyet. Egyelőre sajnos meg kell
elégedni itt az öt-hat parkolóval,
de bízom benne, sikerül majd
olyan egyezségre jutni, hogy a
zöldterület lehető legkisebb rombolásával
legalább 15-20 autó
számára legyen elegendő parkolóhely.
– Hol szórakozhatnak a fiatalok
és az idősebbek?
– Szórakozóhely gyakorlatilag
nincs a területemen. A kispiacon
van egy kocsma, amit
gyakran randalírozva hagynak el
a fiatalok, összetörik a pihenőpadokat,
felgyújtják a szeméttárolókat.
Sajnos ez másutt is előfordul
a városban. Kezdeményeztem,
hogy a polgárőrség
gyakrabban járjon erre. A területen
nagyon sok a nyugdíjas, idős
ember, akik nehezebben látják el
magukat. A lakótelepi lakások
átka, hogy egy nagycsalád nem
fér el bennük.
– Mire költötte, költi a képviselői
keretét?
– Az egy milliós keretből kerül
megtervezésre az előbb említett
világítás. A fennmaradó összeg
pedig a Dr. Mező Ferenc téren a
park berendezéseinek javítására,
valamint a területen megrongálódott
pihenőpadok felújítására
használjuk fel.
B.E.
Kanizsa – A 4 mi ügyeink 2011. szeptember 29.
Világításról, óvodákról, parkolókról
A képviselő utalt arra is, hogy az
udvart nem is olyan régen közel egy
millió forintért parkosították, és az
akkor született megállapodás szerint
a két intézmény közösen tartja karban,
és gondoskodik a fűnyírásról.
A nyáron azonban, ahogyan a járókelők
is tapasztalhatták, a terület
egyik fele le volt kaszálva, míg a
másikban fél méteres gaz díszelgett.
Egyébként a közgyűlést követően,
az önkormányzati képviselő kérésére
a VIA Kanizsa Zrt. szeptember 6-án
lekaszáltatta a füvet, de a közfoglalkoztatási
programban a társaság számára
biztosított közterület-gondozói
létszámmal a továbbiakban nem tudta
vállalni a gondozását.
Az alapellátási intézmény vezetőjétől
az a válasz érkezett Cseresnyés
Péter polgármesterhez a
képviselő felvetésére, hogy a
Szívbetegek Egyesülete sajnos
nem vállalja a kaszálást, melyről
utólag értesült az intézmény. A
kettős funkciójú épület udvarának
rendszeres kaszálásáról végül az
üzemeltető Egészségügyi Alapellátási
Intézmény és a HSMK
megállapodott abban, hogy Ferenc
Tibort, a művelődési ház által
foglalkoztatott gondnokot kéri
fel a terület gondozására, mivel ő
a közelben lakik, így figyelni is
tudja, mikor szükséges a kaszálás.
Az alapellátási intézmény megbízási
szerződést köt alkalmanként
a munka elvégzésére, és a benzinköltséget
számla ellenében kiegyenlíti.
B.E.
Megoldódott a kaszálás gondja
Az augusztusi soros közgyűlésen Jerausek István önkormányzati
képviselő a kérdések, interpellációk napirendi pont sorában
megkérdezte Cseresnyés Péter polgármestertől, van-e lehetőség arra,
hogy a VIA Kanizsa Zrt. nyírja le a füvet a sánci kultúrház és
orvosi rendelő udvarán ugyanúgy, mint a kerítésen kívüli közterületen.
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa – A mi ügyeink 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. szeptember 29.
… a közlekedés az Eötvös
téren és környékén, a Kórház
utca és a Teleki út csomópontjában?
Palotás Tibor
mérnök ismertette lapunkkal
az általa tervezett, most megvalósuló
változásokat.
A táblák csak felületesen tájékoztatnak,
mert nem figyelmeztetnek
arra, hogy az Eötvös tér
déli oldalán, a Trianoni emlékmű
mellett, a korábban Kaposvár felé
vezető utca már hetek óta zsákutca,
itt véglegesen megszűnt, illetve
megszűnik az autós forgalom.
Jelenleg még szükség van rá
a lakótömb ideiglenes megközelítése
céljából, s átmenetileg a
megállás sincs megtiltva. A közeljövőben
azonban a volt utca
díszburkolatot kap, csobogókat
építenek, s végül sétáló utcává
válik.
A centrumból Kaposvár felé a
Huszti téri körforgalmat elhagyva,
az újonnan épített körforgalomból
kihaladva fordulhatunk a Teleki
útra, a Keleti városrész irányába.
A Bajza utca már nem ágazik
le a Kórház utcáról, azt a Katona
József utcából lehet megközelíteni.
Zsákutcává változott, kétirányú
forgalommal, ahol a gépkocsik
megfordulása is biztosított.
Az utcában lévő pizzéria is
csak így, a Katona József utca
felől közelíthető meg. A Bajza
utcából gyalogjárda épült a Szekeres
József utcáig, a megtartott
lépcső kihagyásával babakocsival
is fel lehet sétálni az enyhe
emelkedőn, a Kórház utcával
párhuzamosan, az utca forgalmától
zöldsávval elválasztva. A
Kórház utca meghagyott kis darabját
négyállásos parkolónak
terveztem, ami akár a pizzériához
igyekvők parkolását is
segítheti a gyalogjárda és a lépcső
használatával.
A Zrínyi utca folytatásában a
Széchenyi téren, a Katona József
utca kezdeténél mini körforgalom
épült járható középszigettel, a nagyobb
gépjárművek mozgását is
biztosítva, kivéve a HSMK irányába.
A Zrínyi utca a Batthyány
utcából a Kórház utcáig kétirányú,
de a Csengery és a Batthyány
utca között egyirányú lesz,
mint az Ady utca és a Csengery
utca között keleti irányba haladva.
Az utcában a párhuzamos parkolás
az Északi oldalon megmarad.
Fontos változás lesz, hogy a
Huszti tér felől nem lehet majd
balra fordulni a Platán sorra, megszűnik
a balra forduló sáv, azt a
most épült körforgalomból érkezők
használják a Huszti tér irányába.
A Platán sorról csak jobbra, kis
ívben lehet már néhány nap múlva
kanyarodni, és a Huszti téri körforgalomban
visszafordulva lehet a
Kórház utcát elérni. A Platán sorból
a Kórház utca és a Zrínyi utca
felé jobb lesz úgy közlekedni,
hogy a Mező Ferenc Gimnáziumnál
balra fordulunk a Teleki utca
irányába, és onnan jobbra az új
körforgalom már minden irányt
biztosít.
A Teleki utcáról direkt jobbra
forduló út épült, amely az Eötvös
téren önálló forgalmi sávként párhuzamosan
halad a Platán sor és a
Fő út irányába a Kórház utcai körforgalomból
kilépő sáv mellett.
Ezt a viccesen „osonó” sávnak keresztelt
utat akkor lehet biztonságosan
megnyitni, ha a Huszti tér
felől a Platán sor irányába megszűnik
a balra forduló sáv.
Végezetül pedig kérem azokat,
akik az épségüket kockáztatva a
Földhivatalnál az elbontott közlekedési
lámpa gyalogátjárója helyén
vergődnek át az úttesten, ők
is a tömbház csúcsával szemben,
a régi „zebra” helyén kialakított
gyalogátkelő helyet szíveskedjenek
használni. Csak annyit kell
tenni, hogy nem a régi módon,
hanem a tömbház melletti gyalogjárdán,
vagy a Zrínyi utcai gyalogjárdán
kell a városközpont,
vagy a Keleti városrész irányába
közlekedni. „Zebrát” ugyanis
nem lehet túl közel kijelölni egymáshoz,
mert akkor az autós közlekedés
ellehetetlenül, és a türelmetlenség,
a dugó okozhat balesetet.
A 380 millió forint értékű építkezés
befejezési határideje 2011.
október 31., addig a még hátralévő
munkákat el kell végezni. – mondta
végezetül Palotás Tibor.
K.H.
Tudjuk,
hogy megváltozott?
Kórházunk pályázik a Regionális
Fejlesztési Operatív program keretében
meghirdetett „Rehabilitációs
szolgáltatások fejlesztése a Nyugatdunántúli
Régióban” című támogatásra.
Az elnyerhető uniós támogatás
összege 200 millió Ft – közölte lapunkkal
Dr. Fröhlich Klára, a Kanizsai
Dorottya Kórház sajtóreferense.
Régiónkban összesen 1,7 milliárd
forint kerül elosztásra. Azok az
egészségügyi intézmények –
kórházak, szakrendelők, szanatóriumok
– pályázhatnak, akik valamelyik
szakterületen (reumatológia,
pszichiátria, kardiológia,
gasztroenterológia, stb.) folytatnak
rehabilitációs tevékenységet és ennek
korszerűsítése aktuálissá vált.
A pályázat elsősorban a járóbetegés
nappali ellátás fejlesztését célozza.
Az elnyert összeg építésre, felújításra
és gép-műszer beszerzésre
fordítható.
A nagykanizsai kórház Pszichiátriai
Osztálya a pályázati feltételeknek
mindenben megfelel. A NEFMI
(Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
felmérése alapján sikeres pályázat
esetén kórházunk 200 millió forintot
nyerhet, és így a Nyugat-dunántúli
Régióban a harmadik legmagasabb
támogatáshoz juthat.
Szeptember 21-én a tizenkét pályázó
egészségügyi intézmény vezetői
Győrben konzorciumi
együttműködési megállapodást
kötöttek a pályázat benyújtására.
A dokumentumokat kórházunk
képviseletében a főigazgató, prof.
Dr. Bátorfi József írta alá.
A pályázati önrész 22,2 millió
forint, amelynek vállalásáról a
fenntartó önkormányzat lapunk
megjelenésének napján dönt.
Pályázik a kórház
Pszichiátriai Osztálya
„…az utolsó óra csendes és mély fontolgatásai közben kérlek,
hogy emlékezzetek rám, de ne sirassatok."
Szacsvay Imre, Újépület, 1849. október 24.
Meghívó
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tisztelettel
meghívom Önt és kedves családját
2011. október 6-án
az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc hősi halottainak tiszteletére
rendezendő megemlékezésekre.
Cseresnyés Péter polgármester
Ünnepi program
Aradi udvar
9.45 Térzene
10.00 Himnusz
A Hevesi Sándor Általános Iskola diákjainak ünnepi műsora
Ünnepi beszédet mond: Cseresnyés Péter polgármester
Koszorúzás
Szózat
Székely kert
14.00 Hagyományőrző huszárok nyomában indul
a Hevesi Sándor Általános Iskola és a keleti városrész menete a
Polgári Kanizsáért Alapítvány szervezésében a Székely kertbe.
A nyergestetői szabadságharcosok emlékfenyvesénél ünnepi beszédet
mond: Dénes Sándor alpolgármester
Kérjük, hogy koszorúzási szándékukat előzetesen jelezzék a Hevesi
Sándor Művelődési Központ elérhetőségein: 93/310-465, 93/311-468
Kanizsa – Olvasóinktól 6 2011. szeptember 29.
össze főzőtudományukat a munkahelyi
közösségekből verbuválódott
csapatok.
Szenzációs fellépők színesítették
a nap programját: ASzan-Dia fergeteges
fittness bemutatót, a Zalaerdő
DSE tornászai pedig lélegzetelállító
akrobata bemutatót tartottak a közönség
nagy örömére. A TRX nyilvános
edzést tartó „erős” fiatalemberek
sok csodálót vonzottak. Adélutáni
sztárvendég: Márió pedig igazi
bulihangulatot teremtett.
N.B.Gy.
Kibővített vezetőségi ülést tartott
a Kiskanizsai Polgári Olvasókör
elnöksége. Az elmúlt időszakról
szóló beszámoló után az őszi
programokról esett szó.
A tervek középpontjában szerepel
az Olvasókörök Országos Szövetségének
találkozója, amelyet Kiskanizsán
rendeznek meg november
12-13-án. Az ülésen részt vett Dénes
Sándor alpolgármester, valamint
Tóth Nándor a két kiskanizsai körzet
önkormányzati képviselői.
Mivel az Olvasókör ebben az
esztendőben kevés pályázati támogatásból
és saját bevételből gazdálkodik,
összefogásra van szükség a
kiemelt rendezvények lebonyolításához.
A közös gondolkodás, a tervek
egyeztetése során kibontakozott,
milyen körből milyen hozzájárulásokra
számíthatnak a kiskanizsaiak,
valamint milyen vállalkozói
és saját erőt kell megmozgatniuk az
őszi szövetségi és egyéb kulturális,
valamint egészségügyi programok
sikerességéért.
Az alpolgármester és a képviselő
is támogatásáról biztosította az elnökség
tagjait, ígéretük szerint kiveszik
részüket az előkészületekből,
más támogatók esetében is kiállnak
a szervező aktivistákat segítve.
A Batthyány Lajos Gimnázium
csapata a Liszt Ferenc Műveltségi
Vetélkedő 3. fordulójában országos
összesítésben a 9. helyet szerezte
meg. Ezzel ugyan nem jutottak el a
végső 4. fordulóba, de így is dicséretes
a teljesítményük. A Csapat
tagjai: Nagy Diána, Trepess Beatrix,
Veszelyi Krisztina, Tarnai Kata
és Nagy Krisztina (mind BLG- 9.A
osztály). Felkészítő tanáruk:
Bagarusné Szabó Katalin.
BLG
A Vasemberke Kupa I. helyezettje
idén az Általános Iskola és Óvoda
Kiskanizsa lett. A csapat tagjai:
Magdics Maja, Erdélyi Vanessza,
Tomasi Merylin, Trencséni Dalma,
Kálovics Katalin, Bali Marcell,
Novák Ferenc, Gerócs Zsolt, Pápai
Mátyás, Békefi Patrik.
Mutasd a kanapéd!
Az előző üzleti év értékelése
után, bemutatta új modellkollekcióját
a Kanizsa Trend Kft. Elmondták,
a két hónapja lezárt üzleti
évben hat százalékkal növelték
bevételüket, melyet a hatékonyság
növekedésével és a korszerűsítéssel
értek el. A belső folyamatok
és a szabászat teljes gépesítésének
további pozitív következménye
a hulladék csökkenése,
így a környezetet is kevésbé
terhelik. Ugyan, az alapanyagok
ára és a szállítás költsége is emelkedett,
azonban ezt nem szeretnék
a fogyasztókra hárítani.
A mintateremben tizenhét új
modellt és több szériában is sikeres
termékeket, némi típus-kiegészítéssel,
állítottak ki. A modellek
minden vásárlói igényt kielégítenek,
hiszen a design formák
mellett klasszikusakat is fejlesztettek.
A bevonóanyagok választéka
is bővült, a szövetkollekciónál
tíz új mintából lehet
választani. A lila és árnyalatai az
idén is divatosak lesznek. Továbbá
a termékek megkapták a TÜV
SÜD és a KERMI emblémáját is,
mellyel garantálják a statikailag
és dinamikailag bevizsgált minőséget.
Olvasókörök
találkozójára
készülnek
Országos Liszt
Ferenc Műveltségi
Vetélkedő
A kiskanizsai
vasemberek győztek
A Magyar Hypertonia Társaság
az „Éljen 140/90 alatt!” program
során idén ősszel elindítja az elsősorban
fiatal korosztályhoz szóló
kampányát. A kezdeményezés célja,
hogy az iskolákon és a közösségi
médián keresztül hívja fel a figyelmet
a magas vérnyomás megelőzésére.
A Társaság az idei évben az otthoni
vérnyomásmérés fontosságát
hangsúlyozza a betegség kiszűrésében,
továbbá felhívja a figyelmet arra,
hogy a magas vérnyomás eredményes
kezelése csakis a beteg, az
orvos, az asszisztens, a gyógyszerész
és a hozzátartozók együttműködésével
valósulhat meg.
Éppen ezért hirdeti meg pályázatát
„Hypertonia éve 2011” címmel
az ország összes általános- és középiskolája
között, hogy kiderüljön,
melyik intézmény diákjai tudják
a legnagyobb figyelmet fordítani
az egészségre, azon belül a magasvérnyomás-
betegség megelőzésére.
A feladat, hogy a diákok mérjék
meg a legtöbb szülő, nagyszülő,
családtag, ismerős vérnyomását és
a mért értékeket rögzítve és beküldve
vegyenek részt a pályázaton.
Minden megmért vérnyomás egy
pontot ér. További külön pontot ér,
ha az illető, akinél magas vérnyomást
észleltek, el is megy orvoshoz
és a vérnyomásív megfelelő rubrikájában
az orvos pecsétje is szerepel.
A három legtöbb pontot begyűjtő
iskola lesz a díjazott, az első
helyezett 300.000, a második
150.000, a harmadik 50.000 forint
értékű sportszervásárlási utalványt
nyer. Az iskolai pályázat részletei
megtalálhatók a www.hypertension.
hu weboldalon, a helyes mérés
elvégzéséhez pedig segítséget nyújt
a http://www.facebook.com/hypertoniaeve
oldalon.
Magyar Hypertonia Társaság
Jótékonysági vásár
A kiskanizsai Sarlós Boldogaszszony
Katolikus Karitász ismét jótékonysági
akciót szervez. A vásárhoz
sok ruha, cipő összegyűlt,
de a segítség abban rejlik, hogy
azokat meg is vásárolja a lakosság,
hogy a pénzt az aktivisták jó helyre
tudják eljuttatni.
A csoport évente többször
szervez jótékonysági vásárt, mindig
a rászorulók megsegítésére
fordítják e bevételt – mondta dr.
Joós Lászlóné, a szervezet vezetője.
Ajótékonysági vásárlással október
6-7-én 9 órától délután öt óráig
segíthetnek, akik e célból ellátogatnak
a kiskanizsai templom melletti
Közösségi Házba, ahol cipő,
ruha mellett könyvet és háztartási
eszközt is lehet venni 100-200 forintos
áron. A befolyt összeget a
szociálisan rászoruló gyermekek
iskolai, óvodai támogatására fordítja
a Karitász, s személyesen
gondoskodnak arról, hogy a valóban
segítségre szorulókhoz jusson
el az támogatásukra szánt összeg.
Katolikus Karitász
Közel ezer GE-s munkatárs és
családtagjaik részvételével Sportés
Egészségnapot tartott a GE
Nagykanizsai Fényforrásgyár a
gyár Sportcentrumában.
Az üzemek összemérhették erejüket
fociban, lábteniszben, pingpongban,
de lehetett teniszezni,
strandröplabdázni, sakkozni, csocsózni,
ugrálóvárazni, óriáscsúszdázni,
rodeóbikát kipróbálni, íjazni,
jógázni és Fatimával zumbát tanulni.
Sor került a menedzsmentszakszervezet
labdarugó rangadóra
is, melyet ezúttal a menedzsment
nyert.
Az Egészségsátorban pedig különféle
szűrőprogramokkal várták a
GE-s munkatársakat és családtagjaikat.
Nagy volt az érdeklődés
fejbőr és arcbőr diagnosztikai szűrésre,
valamint a vérnyomás és
BMI mérésre. Kipróbálhatták a
masszázságyat, kóstolhattak egészséges
falatkákat, a gyerekeket pedig
a HR-esek játszóházzal várták.
Herman Miklós igazgató és Kupó
Csaba NFDSZ elnök ünnepélyesen
felavatta az önkéntes munkával épített
új EU-s játszóteret, valamint a
szintén újonnan kialakított grillkertet.
A grillsütők és bográcsozó helyek
debütáltak is ezen a napon,
hiszen főzőversenyen mérhették
Pályázat
gyerekeknek, hogy
mindenki 140/90
alatt éljen
Sport- és egészségnap
a GE-ben
Tízedik alkalommal rendezte
meg városunk az autómentes napot
szeptember 22-én, csatlakozva ezzel
az Európai Autómentes Naphoz.
A központi helyszín az Eötvös
téri nagyparkoló volt, ahol az eseményt
Cseresnyés Péter polgármester
nyitotta meg. Beszédében
elmondta, ez a nap két okból is
fontos. Egyrészt a környezet védelme
miatt, másrészt pedig azért,
hogy mi is egészségesebben éljünk,
sportoljunk többet.
Ezt a Honvéd Kaszinó SZKES
tánccsoport bemutatója követte. A
diákönkormányzat vezetőjének beszéde
és a versenyző iskolák bemutatkozója
után kezdetét vette a tizenkét
órás Vasemberke Kupa.
Eközben a KRESZ parkban rendőrök
segítségével próbára tehették
tudásukat a bicikliző gyerekek. A
nap folyamán számos közlekedési
eszközt is kipróbálhattak az ide ellátogatók
úgy, mint elektromos
golfautót és rollert, riksa járatot. Az
elmúlt évekből ismert streetball
bajnokság és korosztályos városi
futóverseny sem maradt el az idén.
Továbbá bemutatták azt is, lehet városunkban
biciklivel közlekedni,
melynek prezentálására megrendeztek
egy körülbelül tíz kilométeres
kerékpáros felvonulást. A
HSMK előcsarnokában felállítottak
egy egészségstandot, ahol vérnyomást,
testsúlyt és koleszterinszintet
mértek, valamint étkezési útmutatást
is nyújtottak a nap folyamán.
Ezen a napon rendezték meg a
Vasemberke Kupát is. Az alábbi
eredmények születtek: 1. hely Általános
Iskola és Óvoda
Kiskanizsa csapata. 2. hely Battyány
Lajos Gimnázium és Egészségügyi
Szakközépiskola csapata.
3. hely Kőrösi Csoma Sándor-
Péterfy Sándor Általános Iskola
Kőrösi Tagintézmény Csapata.
A Mobilitási Hét keretében rendezték
meg városunkban a gyalogos,
az autós és a kerékpáros vetélkedőt
szeptember 21-én. Az összehasonlítási
versenyből, ahogy számos
más városban is, a kerékpáros
került ki győztesen.
A megmérettetés 13.30 perckor
indult az Attila úti óvodától, ahonnan
a négy belvárosi állomás érintését
követően jutottak el a versenyzők
a Polgármesteri Hivatal épületéhez,
ugyanazt az útvonaltat bejárva, más
közlekedési eszközt használva. Ahivatal
épületében Cseresnyés Péter
polgármester és Benedek Miklós, a
Kaán Károly Környezetvédelmi
Egyesület elnöke adták át az okleveleket.
Az abszolút győztes a biciklivel
közlekedő Ladola József lett (a
képen középen), akit tíz perc különbséggel
a gyalogos Király Erika
követett, ő a tömegközlekedést is
igénybe vehette. Majd végül az autós
Varga Ferenc érkezett meg.
A program a Pannon Energia
Stratégia keretében valósult meg.
Fontos volt, hogy a három résztvevő
ne szegje meg a közlekedési
szabályokat, ezt a verseny megfigyelői
ellenőrizték.
A nagykanizsai versennyel párhuzamosan
Burgenlandban és a
Nyugat-dunántúli régió nagyvárosaiban,
Győrött és Szombathelyen
is elindultak a versenyzők. A projekt
célja az volt, hogy népszerűsítsék
a kerékpáros- és tömegközlekedést.
V.M
Kanizsa – Krónika 7
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. szeptember 29.
Fotó: Varga Mónika
Fotó: Török Tibor
hirdetés
A sport és egészség szellemében, autó nélkül
Gyalogos, autós
és kerékpáros verseny
Kanizsa 8 – Hirdetés 2011. szeptember 29.
A TRI-CO Triatlon Klub
2011. október 2-án rendezi
meg hagyományos őSZI
DUATLON versenyét, és ezt
követően kerül megrendezésre
a Magyar Triatlon Szövetség
versenynaptárában szerepelő
2. KANIZSA KUPA Rövidtávú
duatlonverseny (10 km futás
- 38 km kerékpározás - 5
km futás).
Az őszi duatlonversenyen az
óvodásoktól a nyugdíjasokig
mindenki elindulhat a korosztályának
megfelelő távokon, a
Rövidtávú versenyen viszont
csak 18 éven felüliek indulhatnak.
A verseny a megszokottól
eltérően most a TUNGSRAM
sporttelepen és az Ipari Park útjain
kerül megrendezésre
(Vámház út). Az első futam 6
éves korig 11.00 órakor kezdődik,
a 7-8 évesek 10.10-kor, a 9-
10 évesek 10.20-kor, a 11-12
évesek 11.33-kor, a 13 év felettiek
a szenior korcsoportig
együtt 11.50-kor rajtolnak. A
Rövidtávú verseny 12.45-kor
rajtol. Nevezni az őszi duatlonra
a helyszínen lehet 10.00-tól
10.50-ig minden korcsoport részére,
a Rövidtávú versenyre a
Szövetség honlapján szereplő
módon, de a helyszínen is csak
11.50-ig. Változás a korábbi
évekhez képest, hogy az őszi
duatlon minden korcsoportjának
11.00 óráig be kell depóznia,
a rövid távon versenyzők
részére a depó 12.15-től 12.35-
ig lesz nyitva. A korcsoportok IIII
helyezettjei érem díjazásban
részesülnek. eredményhirdetés
16.15 órakor lesz. Sisakot mindenki
hozzon magával (korlátozott
számban a helyszínen is
kölcsönözhető).
Bővebb felvilágosítás a
30/417-6410, vagy a 93/311-
627-es telefonokon lehetséges.
2. Kanizsa Kupa Duatlon verseny
és őszi duatlon
Konténermosás!
A helyi rendelet szerint városunkban a maradékszemét gyűjtésére
használatos 1100 l-es konténerek tisztántartásáról a közszolgáltató
kötelessége gondoskodni évente öt alkalommal.
Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Saubermacher-Pannonia
Hulladékgyűjtő Kft. munkatársai 2011. október 4-én, 5-én és 6-án
(kedden, szerdán és csütörtökön) zárt rendszerű, gépi konténermosást
végeznek az egész városban.
Kérjük a házmesterek, illetve lakók segítségét abban, hogy a fent
említett napokon biztosítsák a hozzáférhetőséget a hulladékgyűjtő
edényekhez.
Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.
Európai Uniós forrásból megvalósult a Kanizsa Felsőoktatásáért
Alapítvány, 8800 Nagykanizsa, Zárda utca 20., „Nagykanizsa,
Zárda utcai kollégium épület energiahatékonyság fokozása” című
KEOP-5.3.0/B-2009 jelű pályázat.
SAJTÓKÖZLEMÉNY
2011/szeptember/28
A beruházáshoz a pályázó Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány 29 922 698 Ft
támogatást kapott.
A projekt keretében megtörtént a kazánok cseréje, melyek karbantartására és javítására
éves szinten nettó 944.000 Ft-ot költött az üzemeltető, így feltétlenül szükségessé
vált a cseréjük. Ezzel egyidejűleg célszerű volt a homlokzat felújítását is megoldani,
így a tervezett új kondenzációs kazánok alacsonyabb előremenő hőmérséklet mellett
jobb hatásfokkal működnek. Az épület funkciójából adódóan a melegvíz felhasználás
is jelentős (az éves kihasználtsága 90%-os a nyári turista forgalom miatt), célszerű
volt a melegvíz ellátást napkollektoros rendszer kialakításával megoldani. Ezzel a
technológiával a melegvíz készítésre fordítandó gázenergia 60%-át sikerült kiváltani,
és az épület A+ energetikai osztályú lett.
A projekt műszaki tartalma a következő volt:
Az épület melegvíz ellátása a tetőre helyezett 18 db, egyenként 2m2 nettó felületű napkollektorral
és gázfűtéses bivalens tárolóval került megoldásra 60-40%-os megoszlással.
A fűtés átalakításánál alacsony hőmérsékletű radiátoros fűtés került kialakításra. A helyiségek
önálló szabályozást kaptak, vandál biztos termosztáttal. A dinamikus strangszabályzók
és a fűtési rendszer frekvenciaváltós szivattyúja biztosítja az optimális energiafelhasználást,
ami jelentős, 8 %-os villamos energia megtakarítást is eredményez.
Az építészeti átalakítások során megvalósult a lapostetők, a homlokzat és a lábazat
hőszigetelése a 7/2006. TNM rendelet előírásainak megfelelően, valamint a korábban
ki nem cserélt nyílászárók cseréje U=0,95 W/m2K-re.
A gázellátást a jelenlegi gázmérő (G-40) cseréjével G-25-re oldották meg, amellyel
éves szinten több, mint százezer forintot takarítanak meg.
A beruházás 2011.július 7-től - 2011. szeptember 15-ig valósult meg.
Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány
Cím: 8800 Nagykanizsa Zrínyi u. 33.
e-mail: veitne.molnar.aniko@uni-pen.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
A PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA
A BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN című,
TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0411-es azonosító számú,
2010. augusztus 01. és 2011. szeptember 30. között megvalósult
pályázati projekt keretében iskolánk három tanára folytathatott mesterképzés
keretében tanulmányokat. Az elnyert 8 821 769 Ft összegű
támogatással olyan képesítés megszerzésére nyílt lehetőségük,
amely hozzájárulhat szakmai feladataik, ezen keresztül az iskola pedagógia
tevékenységének magasabb színvonalon történő ellátásához.
Kanizsa – Városháza 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. szeptember 29.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7.) pályázatot hirdet a Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye (8800 Nagykanizsa,
űrhajós u. 6.) intézményvezető (magasabb vezető) munkakörének teljes
munkaidőben, közalkalmazotti kinevezés szerinti munkakör mellett történő
betöltésére.
Az intézményvezető által ellátandó feladatok: A Nagykanizsa, űrhajós u. 6. szám
alatti 50 férőhelyes Fogyatékkal Élők Otthona, a 10 férőhelyes Fogyatékkal Élők Gondozóháza,
a 20 férőhelyes Fogyatékkal Élők Napközi Otthona, valamint a Támogató
Szolgálat színvonalas szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezése, irányítása,
ellenőrzése. A központi jogszabályok, valamint az önkormányzati rendeletek szerint a
feladatkörébe tartozó valamennyi önkormányzati feladat magas szintű végzésének
megszervezése, koordinálása, biztosítása.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett
státusz, büntetlen előélet, cselekvőképesség, a személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.
(I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének 6.4. pontja szerint az intézményvezetői
munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú szakirányú végzettség, a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.
(XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltak alapján legalább 5 év felsőfokú
végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem,
a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, szociális szakvizsga, illetve szakvizsgával
nem rendelkező pályázónak - amennyiben nem mentesül letételének kötelezettsége
alól - a nyilatkozata arról, hogy vállalja annak a kinevezést követő 2 éven belüli
megszerzését. A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázathoz csatolni kell:
A képesítést igazoló okirat(ok), illetve a szociális szakvizsgáról szóló oklevél
közjegyző által hitelesített másolatát, a pályázó részletes szakmai önéletrajzát és az
előírt szakmai gyakorlata meglétének hitelt érdemlő igazolását, az intézmény vezetésére,
fejlesztésére vonatkozó programot. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy: a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
hozzájárul, a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,
pályázata elbírálására nyilvános vagy zárt ülésen kerüljön sor, szociális szakvizsgával
nem rendelkező pályázó esetén - amennyiben nem mentesül letételének kötelezettsége
alól - vállalja annak a kinevezést követő 2 éven belüli megszerzését, az álláshely
elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének, nem
áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, büntetlen előéletű,
az álláshely elnyerése esetén büntetlen előéletét a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor
90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja.
Az álláshely betölthető: 2012. január 1-jétől.
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év, 2012. január 1-2016. december
31-ig. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan
idejű, a magasabb vezetői megbízás 5 évre szól, az intézménynél újonnan
létesített jogviszony esetén - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével - 3 hónap próbaidő
kikötésével.
Illetmény és juttatások: a Kjt. illetve a Kjt-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.
26.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően.
A pályázat benyújtásának határideje: A Kjt. 20/A. §-a alapján a Nemzeti Közigazgatási
Intézet internetes oldalán történő megjelenéstől számított 30 napos határidőt
figyelembe véve: 2011. október 15.
A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: A Kjt. és a 257/2000. (XII.
26.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően. A pályázatokat a pályázat előkészítője
által összehívott bizottság véleményezi, a bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő
pályázókat személyesen hallgatja meg, a kinevezésről Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Közgyűlése mint munkáltató dönt, amelynek eredményéről valamennyi pályázó
írásban értesítést kap.
A pályázat benyújtásának módja és helye: az írásos pályázatot 1 eredeti példányban
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.) az alábbi jeligével kell benyújtani: "Pályázat a Fogyatékkal Élők Integrált
Intézménye intézményvezetői munkakörére".
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát
követő első közgyűlési ülés.
A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető: Cseresnyés Péter Polgármester
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: (93) 500-708, illetve Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának osztályvezetője:
Maronicsné dr. Borka Beáta Nagykanizsa, Eötvös tér 16., tel: (93) 500-810. Az osztályvezető
biztosítja, hogy a pályázók az intézményt megismerhessék.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése fenntartja azt a jogot, hogy a pályázati
eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat kiírója hiánypótlásra nem biztosít
lehetőséget.
Álláspályázat - intézményvezető
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti az alábbi ingatlanait:
Hrsz./Megnevezése/Nettó kikiáltási ár/Időpont:
3051/27. / Munkás utca, 18,2 m2 alapterületű garázs / 608.000 Ft / 2011.10.13.,
2011.10.20., 2011.11.03., 2011.11.17. 10:00 óra
A versenytárgyalás helye: NK MJV Polgármesteri Hivatala II. em. VI. iroda
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. tel.: 93/500-724. Versenytárgyalási felhívás
és részletes tájékoztatás a fenti elérhetőségeken kérhető.
Versenytárgyalás - garázs
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti az alábbi ingatlanait.
Hrsz. /Megnevezése / Nettó kikiáltási ár / Időpont:
30155/3. / Miklósfa, Iskola utca, építési telek / 4.080.000 Ft / 2011.10.13.,
2011.10.20., 2011.11.03., 2011.11.17. 09:00 óra. 30155/4. / Miklósfa, Iskola
utca, építési telek / 4.080.000 Ft / 2011.10.13., 2011.10.20., 2011.11.03.,
2011.11.17. 09:30 óra. 2243/1. és /2. / Ady u. 25. szám alatti ingatlan együttes
20.320.000 Ft / 2011.10.13., 2011.10.20., 2011.11.03., 2011.11.17. 10.30 óra
A versenytárgyalás helye: NK MJV Polgármesteri Hivatala II. em. VI. iroda
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. tel.: 93/500-724
Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetőségeken
kérhető.
Versenytárgyalás - építési telkek
A "Hazavárunk" ösztöndíjat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a
felsőoktatásban tanuló nagykanizsai fiatalok számára lakóhelyükhöz történő kötődés
céljából, az oktatási intézménybe történő eljutás költségeinek enyhítésére alapította.
Ajó szándékú, szociális helyzettől függetlenül támogatást nyújtó pályázat az
önkormányzat szűkös anyagi körülményei között nem tartható fenn, ezért a
Közgyűlés az erre vonatkozó rendeleteket hatályon kívül helyezte, erre az ösztöndíjra
új pályázat már nem nyújtható be.
A "Hazavárunk" ösztöndíjra 2010 szeptemberében benyújtott pályázat alapján
támogatást nyert hallgatók a 2010/2011-es tanév második félévére vonatkozó
támogatást megkapják, ha aktív hallgatói jogviszony igazolásukat vagy diplomamásolatukat
szeptember 30-áig a Polgármesteri Hivatalba benyújtják.
A felsőoktatásban tanuló, rászoruló hallgatók támogatását továbbra is a
"Bursa Hungarica" ösztöndíj szolgálja, ez a támogatási forma a szociális helyzet
alapján támogat.
Hazavárunk ösztöndíj pályázat
B a -
l o g h
László a
nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képviselője, OKISB-elnök fogadóórát
tart minden hónap első szerdáján 16 órától 17 óráig a Batthyány Lajos
Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/204-0865, balogh.laszlo61@
chello.hu
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap első keddjén 17 órától 19 óráig a Zsigmondy-Széchenyi Szakközépiskolában
(Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.) 20/388-8259, bcsaba@nagykanizsa.hu
Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Magyar u. 80-tól-164-ig (páros oldal),
Magyar utca (páratlan oldal) 83-tól-183-ig, Garay utca páros és páratlan oldala,
Kinizsi u. 100-as lakó-tömbház, Hársfa utca, Ifjúság utca, űrhajós utca és Lámpagyári
utca) önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap 1. szerdáján
16 órától a Pálma Vendéglőben (Magyar utca). Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós
Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.
Dr. Etler Ottó önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2011. október 3-án 17
órától a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
Kovács János a 4. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap 1. hétfőjén 18 órától a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban.
Sajni József önkormányzati képviselő fogadóórát tart minden hónap 1. hétfőjén
16 órától 17 óráig a ligetvárosi óvodában, 17 órától 18 óráig a Vécsey Általános Iskolában,
18 órától 19 óráig Miklósfán a Mindenki Házában.
sajni.jozsef@nagykanizsapmh.hu
Szőlősi Márta a 9. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap 1. hétfőjén 17,00 órától a Zrínyi Miklós Általános Iskolában. (Zrínyi
M. u. 38.): 30/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@hotmail.com
Tóth Nándor önkormányzati képviselő fogadóórát tart október 3-án hétfőn 17
órától a Bolyai János Általános Iskolában.
Képviselői fogadóórák
Kanizsa 10 – Kamara 2011. szeptember 29.
Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara
8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.
Telefon: 93/516-670, 93/516-671
Mobil: 0630/754-3616
E-mail: nakkik@nakkik.hu,
Honlap: www.nakkik.hu
Köszöntő a Parlamentben
Az idei országos szakmunkástanuló
versenyek győzteseit, felkészítő
tanáraikat köszöntötték
2011. július 1-jén a Parlamentben.
Az ünnepségen a helyezetteknek
és felkészítő tanáraiknak emléklapot
adott át Kövér László, az Országgyűlés
elnöke, Parragh László,
az MKIK elnöke és Odrobina
László, az NGM főosztályvezetője.
Az ünnepségen Varga Zsófia
titkár és dr. Balogh Imre szakképzési
tanácsadó képviselte kamaránkat.
A képen Kovacsics István, az
első helyezett szerkezetlakatos, a
Zsigmondy-Széchenyi SZKI tanulója
veszi át a jutalmat.
Vállalkozások bevonása
a városfejlesztésbe
A Városfejlesztési Divízió
Városrehabilitációs Workshopot
tartott 2011. szeptember 2-án a
Pannon Egyetem Nagykanizsai
Kampuszán. A rendezvény célja a
városfejlesztési projektekkel kapcsolatos
tapasztalatcsere lehetőségének
megteremtése volt. Horváth
István divízióvezető, dr.
Birkner Zoltán kampusz igazgató
és Cseresnyés Péter polgármester
köszöntője után Bajnai László a
Városfejlesztési Zrt. vezérigazgatója
tartott előadást a vállalkozások
városfejlesztésbe való bevonásának
lehetőségéről. Végül a
megjelentek tájékoztatást kaptak
a városrehabilitáció jelenlegi állapotáról
és a közeljövőben várható
fejlesztésekről. Kamaránkat dr.
Polay József elnök képviselte.
Fodrászklub
A nyári szünet után, a megszokott
időpontban, szeptember első
hétfőjén tartotta foglalkozását
Kamaránk fodrász klubja. A hölgyek
a nyári divatfrizurák gyakorlásával
a szombathelyi, őszi fodrászversenyre
készülnek. Takács
Tibor mesterfodrász szakértelmével
és lelkesedésével folyamatosan
fenntartja a klubtagok érdeklődését.
Vállalkozói fórum
A Zala Megyei Kormányhivatal
kormánymegbízottja, Rigó
Csaba vállalkozói fórummal egybekötött
konzultációt tartott 2011.
szeptember 14-én a Vasemberházban.
A fórum résztvevőit tájékoztatta
arról, hogy a kormányhivatal
milyen szolgáltatásokkal
tudja segíteni a vállalkozások működését.
A Kormányhivatal bemutatkozása
után a vállalkozók
elmondhatták észrevételeiket és
kérdéseket tehettek fel. A programon
dr. Polay József elnök és 11
kamarai tagvállalkozásunk vett
részt.
I. Nagykanizsai
Innovációs Nap
A Pannon Novum Innovációs
Ügynökség, az Inkubátorház és
Innovációs Központ Kamaránk
közreműködésével 2011. szeptember
16-án rendezte meg az első
Innovációs Napot. A rendezvény
célja a FATE projekt bemutatása
és a hazai innováció eredményeinek
és a 2011. évi Gábor
Dénes-díj felhívásának népszerűsítése
volt.
Elnökségi ülés
Kamaránk elnöksége 2011.
szeptember 19-én tartotta soron
következő elnökségi ülését. Dr.
Polay József elnök beszámolt az
elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről,
tájékoztatást adott az
elmaradt tagdíjtartozások rendezéséről,
majd a továbbiakban aktuális
kamarai kérdésekről tárgyaltak.
A feketegazdaság elleni fellépés
aktuális feladatai Magyarországon
2011. szeptember 22-én a Zala
Megyei Rendőr-főkapitányság, a
Magyar Rendészettudományi
Társaság Zala Megyei Csoportja,
valamint a Rendőrség Tudományos
Tanácsa nemzetközi, tudományos
konferenciát tartott Hévízen.
A konferencia célja a rendőrség
hatékonyságának növelése a
feketegazdaság ellen Magyarországon.
Dr. Polay József elnök "A
fekete gazdaság, hatásai, előfordulási
területei és következményei
a mindennapok gyakorlatában"
címmel tartott előadást a
rendezvényen.
A 2011/2012.
tanév aktualitásai
A tanév elején a szakképzési
feladatok különösen megnövekedtek.
Egy hónap alatt 360 új tanulószerződést
kell megkötnünk.
Ugyanakkor a gyakorlati képzésbe
újonnan belépő képzőhelyeknél
- jelenleg 30 vállalkozásnál -
bevezető ellenőrzést végzünk. A
képen a kamarában írják alá a tanulók
és a képzőhely képviselője
a tanulószerződéseket.
Nem elég a szakmát tudni - A
szerszámhoz és a diákokhoz is érteni
kell!
Az RFKB döntött
2011. szeptember 23-án Győrben
tartotta munkaértekezletét a
Regionális Fejlesztési és Képzési
Bizottság.
A résztvevők - a képen dr. Balogh
Imre kamaránk szakképzési
tanácsadója - döntöttek a 2012.
tanév szakmai beiskolázási irányairól,
arányairól, valamint a régiókban
kiemelten támogatott
szakmákról.
Kamaránk a tanulók képzésével foglalkozó vállalkozók,
gyakorlati oktatók részére PEDAGÓGIAI ALAPISMERETEK
megszerzését biztosító tanfolyamot tart.
Időpontjai: október 7-8. és október 14-15.
Helye: Nagykanizsa, Ady u. 7.
A25 órás tanfolyamon szakképzési jogi ismeretekkel, módszertannal, kommunikációs
és metakommunikációs ismeretekkel, valamint a pszichológiai ismeretekkel
foglalkoznak a résztvevők. Akurzuson ismertetik a gyakorlati oktatást
támogató minőségbiztosítási módszereket is.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Kanizsa 2011. szeptember 29. – Kamara 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Kedves Hölgyem/Uram!
Meghívó
A Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara meghívásából
tájékoztatást ad
Körbetartozások
megoldása
HONEM rendszerrel
címmel
Németh Szabolcs,
a Billbarter Hungaria Zrt.
értékesítési igazgatója
2011. október 4-én (kedden)
14 órai kezdettel
Helyszín: Vasemberház Dísz terme
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 1.
Körbetartozás - Vezetéstudomány
Az programokon a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A jelentkezési lap letölthető a www.nakik.hu honlapról.
Kedves Hölgyem/Uram!
Meghívó
A Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara meghívásából
tájékoztatást ad
Hogyan alakul át a munka világa
és a vezetés a tudás-intenzív
szervezetekben?
címmel
Dr. Domschitz Mályás PhD
szervezetkutató,
az AQUARIA Kutatás Fejlesztési Iroda ügyvezetője
2011. október 4-én (kedden)
15 órai kezdettel
Helyszín: Vasember Ház Dísz terme
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 1.
Hatékonyság, Kommunikáció
Emberközpontúság, Kapcsolati tőke
Meghívó
A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara 2011. október 20-án 10 órakor
„2011. – A karbantartás éve az EU-ban”
címmel munkavédelmi konferenciát szervez.
Helyszín: Vasemberház Dísz terme (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 1.)
Rendezvényünk célja, hogy népszerűsítsük és felhívjuk a figyelmet az Európai Munkahelyi Biztonsági és
Egészségvédelmi Ügynökség 2010-2011. évi európai kampányára, amely a biztonságos karbantartás feltételeinek
teljesüléséről szól.
Az előadásokat a Zala Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelőségének munkatársai tartják.
A konferencia az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség támogatásával valósul meg.
A versrészlet Kamarás Klára
verseskötetében olvasható. A
nyugdíjas pedagógus, festő, író
és költő, azóta ír verseket, mióta
megtanulta a betűvetést, de kiadó
híján, a fiók alján lapultak
ezek a költemények. A számítógép
segítségével tárult ki előtte a
világ, ez tette lehetővé számára a
megjelenést. Számos elismerés
tulajdonosa, köztük az Irodalmi
Rádió Legjobb szerzőnek járó
díjának is, melyet 2010-ben
nyert el.
– Mikor kezdett el verseket írni?
– A versírás valószínűleg adottság
nálam. A családban nagyon
sok érzékeny művészember volt.
Hárman is foglalkoztak festészettel,
a nagyapám pedig verseket írt,
melyek megjelentek a Pécsi Napló
gyerekrovatában. Gyerekként láttam
egy könyvnyi saját összeállítású
anyagát, de sajnos nem tudom
mi lett vele. Jómagam egész gyerekkorom
óta irkálok, azonban
ahogy azt már írtam is különböző
beszámolókban, nem gondoltam,
hogy bármikor is publikálhatom
ezeket az írásokat. Elvégeztem
rajz, matematika és fizika szakon a
tanárképző főiskolát Pécsett, ahol
laktunk, helyben viszonylag könynyen
ment. Budapesten nem próbálkoztam
a művészeti főiskolán,
mert édesanyám azt mondta, ő
nem tud csomagot küldeni nekem.
Az iskola elvégzése után a minisztérium
kinevezett Letenyére pedagógusnak,
ekkor költöztünk ide és
végül itt ragadtunk. Közben, a főiskolai
időszak alatt is folyamatosan
írtam. A férjem egyszer bement
a nyomdába megkérdezni,
mibe kerülne megjelentetni a költeményeimet,
de olyan magas öszszeget
mondtak neki, hogy nem
tudtuk volna megfizetni. Ezt csak
utólag, évtizedekkel később mesélte
el nekem.
– Mi volt önnek az áttörés?
– A számítógép jelentette nekem
az áttörést több mint egy évtizede,
ennek köszönhetem, hogy megjelenhettek
az írásaim. A fiam hozta
nekem az első gépet, hogy tudjuk
tartani a kapcsolatot, mivel ő Amerikába
költözött. Egyáltalán nem
értettem a kezeléséhez, éppen csak
annyit tudtam, hogy hogyan kell
elküldeni egy levelet, semmi többet.
Nem ért rá nekem minden nap
írni, ezért beregisztrált engem egy
levelezőlistára, ahol recepteket
küldtünk egymásnak. Akkoriban
tanultam meg használni a levelezőprogramot,
és találkoztam első
internetes barátaimmal is. Közben
találtam egy irodalmi lapot, ahova
elküldtem egy költeményemet.
Később közölték velem, a beküldött
versem felkerült az internetre,
amit én nem tudtam megnézni, de
ez nekem akkora csodának tűnt,
hogy meg szerettem volna osztani
minden ismerősömmel. Kikerestem
mindenkit, akivel üzenetet
váltottam és elküldtem nekik a lap
elérhetőségét. Ekkor írtam
Kaskötő Istvánnak is Kanadába,
akitől előzőleg a káposztaleves receptjét
kaptam. Azt gondoltam róla,
hogy szakácsként dolgozik, de
kiderült, dramaturg szakon végzett
Békéscsabán és 1956-ban került
ki. A versem megtetszett neki, és
felajánlotta, készít nekem egy
weblapot. Ennek hatására abbahagyta
a saját recepteket tartalmazó
honlapjának a gondozását és
létrehozott egy irodalmi oldalt, a
Kalákát, ahol jelenleg is én vagyok
a versrovat szerkesztője, ő pedig a
prózáé. A lapot 2002 óta készítjük
együtt, most már a rovatok bővülésével
több szerkesztője is van.
Nyugdíjasként, hetven éves koromba
kerültem bele az egész
amatőr irodalomba.
– Hogy talált végül kiadót?
– A kiadóhoz egy pécsi magazinban
megjelent novellámnak köszönhetően
kerültem. A pohár című
írásomat küldtem el az irodalmi
folyóiratnak, mely elnyerte a
tetszésüket, és megjelentették. Ezután
folyamatosan minden lapszámban
olvasható volt az írásom.
A lap kezdetben kéthetente, majd
havonta jelent meg, később pedig
végleg megszűnt, azóta már csak a
weblapjuk működik. De időközben
barátság alakult ki köztem és
az újság kiadója között, aki két éve
eljött hozzánk, szeretett volna
megismerni. Ekkor, a legnagyobb
meglepetésemre felajánlotta, kiadja
a verseimet.
– A versesköteteiben a korai
írásai is megtalálhatóak?
– A Mint fák a szélben című
verseskötetemben található költeményeknek
a nagy részét már hatvan,
hetven éves korom után írtam.
A fiatalkori verseim közül
kettő olvasható benne. A korai
költeményeimet nem akartam beletenni.
Tibor, a férjem nagyon
szeretné, hogy ha még idő lenne,
azokat is sorba rendezném, és kiadatnám,
mint kezdő verseimet.
Azonban nagyon sok versről lenne
szó, hisz már tizenöt éves koromra
egy jó füzetnyi írásom gyűlt
össze. Első elemiben karácsonykor
írtam az első kétsorost, ez
olyan volt, mint a képeskönyvekben
a képaláírás. Rajzoltam egy
nénit a kezében egy porolóval, ez
alá írtam két sort: „Ez itten a Cica
néne, /Porolót tart a kezébe.” Később
mindig arról írtam, ami éppen
foglalkoztatott, az olvasmányélményeimről,
a vallásról, a kamaszkori
lázadásról.
– Mik a további tervei? Úgy
tudom, jelenleg egy regényen
dolgozik.
– Jelenleg a nyomdában van egy
könyvem, de ez a könyv annyira
peches, nem tudom mi lesz vele.
Már készen állt a nyomtatásra,
amikor kiderült, a cég megszűnik.
Keresnünk kellett egy másik
nyomdát. Szerencsére találtunk
egyet, most várom, hogy mikor
készül el. Továbbá, írom a regényemet,
mely a tízedik könyvem,
de ez már csak egy egész könnyű
kis olvasmány lesz, egy szerelmi
történet. Könnyedebb, most már
nagyobb dologba nem fogok bele.
Általában a könyvek végét egy kicsit
összekapkodom, attól félek,
már nem tudom befejezni a korom
miatt, hetvenkilenc leszek decemberben.
Ezeken kívül, ahogy már
említettem, a Kalákánál vagyok a
versrovat szerkesztője.
Varga Mónika
Kanizsa – 12 Értékrend 2011. szeptember 29.
„Állj félre Sors”
„Állj félre Sors.. Idő... Halál...,/ mert annyi minden várna még!
Csak munka volt az életem,/ s belém szakadt a szó, a kép. […]”
Október 6-án ötödik alkalommal
emlékezik együtt a Hevesi
Sándor Általános Iskolával a Polgári
Kanizsáért Alapítvány. Az
Aradi udvarban délelőtt tartott
városi ünnepség folytatódik délután
a Keleti városrészben.
A Székely kertben az 1849. augusztusi
nyergestetői helytállás
emlékére létesített fenyvest 2007-
ben hangüzenetben köszöntötte
Kányádi Sándor. Az ő verse szerint:
szabadságharcosok vére/ lüktet
lenn a gyökerekben.
Kossuth Lajos híres meghatározása:
Arad pedig a magyar Golgota. S
nem csak az táplálja reményünket,
hogy tudjuk, Nagypéntekre mindig
Húsvét következik. Azaz feltámadás.
De így tekintettek sorsukra az
önvédelmi harc vértanúi is. Egyikük
(Noszlopy Gáspár) szerint: Engem
felakaszthatnak, de a szabadságot
nem! Annak fája a mi vérünkből fog
felnőni! Másikuk (Szacsvay Imre)
lelkére kötötte testvéreinek: emlékezzetek
rám, de ne sirassatok! Ám
Arad és a pesti Újépület mártírjai
mellett a csatákban elesettek sem
gondoltak másképp. Gyulai Pál tömören
adja vissza ismert versében:
Hadnagy uram, hadnagy uram! /Mi
bajod van, édes fiam?/ Piros vér foly
a mentére./ Ne bánd, csak az orrom
vére./ Hadnagy uram, hadnagy
uram! El ne essék itt az útban./ Bele
botlám egy nagy kőbe; Szegezz szuronyt
s csak előre!/ Megy a honvéd,
áll a hadnagy, Mély sebében összeroskad./
Hadnagy uram, hadnagy
uram!/ Csak előre, édes fiam!
A győzelemhez szükséges Előre!
parancsot hallják tehát több
mint százhatvan év távolából is
mindazok, akik ma a független
Magyarországért feladatukat teljesíteni
akarják.
Csak előre!
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. szeptember 29.
Horoszkóp
Gyakrabban hallgasson a partnere intelmeire,
hiszen ő jót akar önnek. Időnként
ajándékozza meg valamivel, akár egy ékszerrel,
vagy egy hosszúhétvégével valamelyik
fürdőhelyen.
Úgy tűnik, nemcsak a saját, hanem a rokonságának
a gondjait is önnek kell megoldani.
He netán nem jár sikerrel, ne legyen
lelkiismeret furdalása, hiszen mindent
megtesz a cél érdekében.
Jóleső érzéssel tölti el, amikor esténként a párja
a munkája iránt érdeklődik. Ahétvégi találkozóra
vegye fel extravagáns öltözékét, és érezze
jól magát. Éljen nyugodtan a hobbijának,
és ne foglalkozzon azzal, amit nem szeret.
Egy kis kedvességgel megszépíthetné a
környezetében élők napjait. Ha úgy érzi,
nem képes rá, csak próbálkozzon nyugodtan,
mert előbb-utóbb sikerül. Az anyagiakat
illetően jó hírekre számíthat.
Ha alkalmatlannak érzi magát a társasági
életre, akkor vonuljon vissza egy rövid
időre, nézzen tévét, és nyugodjon meg.
Panaszra nem lehet oka, hiszen dolgai
úgy alakulnak, ahogyan eltervezte.
Jó híreket kap a hétvégén, melynek családjával
együtt nagyon fog örülni. Ha valami mégis
felbosszantaná, meneküljön nyugodtan a
szerelembe. Használja ki a csillagok állását,
de vakmerően ne vágjon bele mindenbe.
A hétvégén nem kényszeríti semmi sem
az aktív cselekvésre, nyugodtan pihenhet.
Időnként nem ártana elgondolkodnia
azon, hogy mi a fontosabb az ön számára:
a karrier, vagy a boldogság.
Borongós hangulatba kerülhet a hétvégén, de
ne keseredjen el, mert lesz, aki megszánja, és
felvidítja. A családja kényeztetését már megszokta,
és természetesnek veszi a kedvességüket.
Időnként viszonozza ön is a fáradozásukat.
Használja ki a kellemes, napsütéses időt a
hétvégén, és ne tétovázzon, ha meghívják
egy hangulatosnak ígérkező kirándulásra.
Jókedvben nem lesz hiány, kapcsolódjon a
társai hullámhosszára, és lazítson.
Higgadtan végezze otthon a dolgát, ne
hagyja, hogy bárki eltérítse a terveitől.
Hogyha kirándulni megy a hétvégén, öltözködjön
az évszaknak megfelelően, a
lenge holmikat tegye el a jövő nyárra.
Legyen kezdeményezőbb, akár munkáról,
akár szerelemről esik szó. A munkájában
keresse meg azt, amiért tud lelkesedni.
Ha unottan, kedvetlenül dolgozik,
az meglátszik a teljesítményében is.
Aszép őszi napokat használja ki szemlélődésre,
pihenésre. Ne bocsátkozzon semmiféle
alkuba, ha munkavégzésről esik szó.
Üzleti tárgyalásain legyen éber, és lehetőleg
ne engedjen az elképzeléseiből.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Akaposvári színekben versenyző
nagykanizsai Horváth Klaudia
a legutóbbi hétvégén Fóton indulhatott
az díjlovagló utánpótlás országos
bajnokságon.
Nos, a lovassporttal öt éve foglalkozó
versenyző az utánpótláskorúak
mezőnyében ismét remekül
lovagolt, hiszen a háromnapos
viadal egyéni számában 78 százalékos
teljesítménnyel kiérdemelte
az országos bajnoki címet. Az Akitos
Athos nevű lovával induló Klaudia
csapatversenyben sem adta
alább, hiszen a Nyugat-Magyarország
együttesének tagjaként szintén
bajnoki címnek örülhetett.
Horváth Klaudia elhozott még
egy előkelő címet, nevezetesen a
régiók legjobb utánpótláskorú lovasai
között Nyugat-Magyarország A
kategóriás bajnoka titulust.
A lovas esemény rangját jól érzékelteti,
hogy a fóti esemény
egyes kategóriáinak házigazda
névsora Tarlós István Budapest főpolgármesterétől
Janza Frigyes
vezérőrnagyon át Tarsoly Csabáig,
a Quaestor Csoport elnök-vezérigazgatójáig
tartott.
Klaudia lovassportos pályafutásában
azonban nincs megállás, hiszen
hétvégén a kaposvári military
verseny lesz számára az újabb állomás,
hogy utána már az országban
tartózkodó fehérorosz lovas
válogatott egyik edzője vezényeljen
számára edzést. A kiskanizsai
illetőségű sportoló amúgy arra a
kérdésre, szíve szerint a lovassport
szóbanforgó két ága közül melyiket
választaná, a militaryra voksolt,
mondván, a lovastusa a tereplovaglással
számára sokkal izgalmasabb
(Meg persze abban is van
díjlovaglás...)
P.L.
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
INGATLAN
Téglagyári úton aknás garázs
eladó. Tel.: 0630/916-1600
(7443K)
Elcserélném vagy eladnám
egészségügyi okok miatt, (80%-
ban felújított) jelenleg 100m2-es
családi házamat kisebb családi
házra Nagykanizsán. Érd.:
0630/681-0581 (7432K)
Nagyteljesítményű, hordozható,
vadonat új háztartási gőztisztító
(Modell: SC-238HO), ugyanitt alig
hordott 42-es méretű bőr bakancs.
Érd.: 0693/315-559 (este) (7435K)
Készpénzfizetés! Vásárolok herendi,
zsolnay és egyéb porcelánokat,
festményeket, régi műszereket.
Érd.: Nagykanizsán,
0630/332-8422 (7446K)
Almaértékesítés termelőtől,
Nagykanizsa, Kisfaludy út 2/c.
alatt. Tel.: 0693/312-479 vagy
0620/570-7717 (7447K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi
parasztbútorokat, használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Érd.:
0620/555-3014 (7362K)
Fa nyílászárók, zsalugáterek:
www.ablakolcson.hu. Tel.:
0630/214-4150 (7411K)
Különóra Nagykanizsán! Főiskolásoknak,
egyetemistáknak vizsgára
felkészítés. Matematika, analízis,
valószínűségszámítás, statisztika,
közgazdasági tárgyak. Középiskolásoknak
dolgozatra, érettségire felkészítés.
Tel.: 0630/668-6307
(7427K)
Megbízható 45 éves nő, kisgyermekgondozó-
nevelő végzettséggel,
festő és kreatív tapasztalattal
gyermekfelügyeletet vállal.
Tel.: 0630/320-0044 (7428K)
Nyugdíjas kőműves mester vállalja
kemence, grillsütő építését és
egyéb kőműves munkát. Érd.:
0630-425-4252 (7440K)
Kidobásra szánt mikróját, mosógépét,
gáztűzhelyét elszállítom.
Tel.: 0620-510-2723 (7442K)
Gyermekmegőrzés, babysitter
szolgálat bevezető áron. „Nagyi
kertje” nyílt nap minden hónap
első napján délelőtt. Várlak
kis barátoddal! www.nagyikertje.
5mp.eu, tel: 0620/913-4444
(7445K)
Kanizsa – Sport/14 Apró 2011. szeptember 29.
LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS egy alkalommal, 15 szóig 600 Ft (folyamatos
megjelentetés esetén, a másodiktól 300 Ft).
VÁLLALKOZÓI APRÓHIRDETÉS egy alkalommal, 15 szóig 1200 Ft
(folyamatos megjelentetés esetén a másodiktól 600 Ft).
A Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Nagykanizsai
Kirendeltség és Szolgáltató Központ az alábbi állásokban kínál
munkalehetőséget:
CNC forgácsoló szakirányú megegyezés szerint
beszerző (angol v. olasz nyelvism.) felsőfokú megegyezés szerint
mezőgazdasági gépszerelő szakirányú megegyezés szerint
varrómunkás szakirányú megegyezés szerint
kárpitos szakirányú 95.000 – 105.000 Ft
általános iskolai biológia tanár szakirányú megegyezés szerint
állatgondozó szakirányú megegyezés szerint
ács szakirányú megegyezés szerint
villamosmérnök felsőfokú megegyezés szerint
nemzetközi kamionvezető szakirányú megegyezés szerint
erősáramú villanyszerelő szakirányú megegyezés szerint
minősített hegesztő szakirányú megegyezés szerint
garázsmester szakirányú megegyezés szerint
autóvillamossági szerelő szakirányú megegyezés szerint
Bővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: 8800 Nagykanizsa, Fő út
24. 93/310-327/102. Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - csütörtök: 8.00 - 12.00
és 13.00 - 15.00 óra között, péntek: 8.00 - 12.00 óra
8800 Nagykanizsa, Fő út 24. 93/310-327/102
Utánpótlás országos bajnoki címig
Klaudiának Tarsoly Csaba, Quaestor-vezér adta át a díjat
A hazai baseball bajnokság úgymond
köztes mérkőzéseivel, egyfajta
helyosztókkal folytatódott a
Neckermann Kanizsa Ants együttese
számára a bajnoki pontvadászat.
Ennek keretében a "Hangyák" elsőként
az Óbuda Brick Factory
gárdájával mérkőzött, s szenvedtek
5:0-s vereséget. A dél-zalaiak következő
találkozója az Érd Aeros ellen
került sorra, szintén Nagykanizsán
és a vendégek győztek 8:0-ra.
A nagykanizsaiak e párosítások
visszavágóit még letudják, s
ahogy edzőjük, Darabos Gábor fogalmazott
nagy valószínűség szerint
már ők készülhetnek az NB II
bajnoka elleni osztályozóra.
Ellenben jóval kedvezőbb hír,
hogy a német Bundesligába kikerült
két kanizsai játékos, Daróczi
János és Lóki Attila is Németországban
baseballozza végig az
idényt, s nagy az esélye annak,
hogy mindketten a következő szezonban
is a Neuenburg Atomics
együttesében játszanak. Daróczinak
a harmadik, míg Lókinak az
első évada az idei a németeknél.
P.L.
Lélekben már az
osztályozón?
Kanizsa – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. szeptember 29.
A Román Karate Szövetség
szeptember 17-18-án rendezte
meg a román II. Európa Kupa küzdelmeit
Kolozsváron. A magyar
A.J.K.A Szövetség válogatott keretének
volt tagja a nagykanizsai
Sensei Sáfár Shotokan Karate-Do
SE tagja Oláh Tamás, aki a 13-14
éves korcsoport kumite (küzdelem)
versenyszámában végül
bronzérmet szerzett.
Ebben a számban Tamás mellett
még huszonnégyen indultak, s a
kanizsaiak karatékája bizonyította,
hogy jó versenyzőtípus, így a nemzetközi
mezőnyben joggal szerezte
meg a harmadik helyezést, ami
egyesülete számára is elismerés.
P.L.
Kolozsvári küzdelem,
harmadik helyezés
Veszprémi ESC (1.) – Kanizsa
KK DKG-EAST (4.) 79-78 (23-
14, 18-28, 18-15, 20-21). NB I B
Nyugati csoport férfi kosárlabdamérkőzés,
2. forduló. Veszprém,
200 néző. Vezette: Jakab, Válé,
Kisteleki. Kanizsa KK DKGEAST:
Bausz (9/3), Neal (31), Beák
(19/12), Hoffmann (7), Zsámár
K. (4). Csere: Tóth (1), Murvai (2),
Bus (4), Balogh L. (1), Stárics.
Edző: Kovács Nándor.
A nyugati csoport tavalyi második
helyezettjéhez látogatott a második
fordulóban a KKK, így már
eleve nehéz mérkőzésre lehetett
számítani. Az ötödik percig fej-fej
mellett haladtak a csapatok (7-8),
de ezután a vendégek támadójátéka
lassúvá és pontatlanná vált, míg a
hazaiak taktikusan szőtték akcióikat,
s fokozatosan elhúztak (23-14).
A második negyedben megváltozott
a játék képe, mind védekezésben,
mind támadásban feljavultak
Bausz Kornélék, s elkezdték ledolgozni
a hátrányukat. Marcus
Neal kosaraival előbb kiegyenlített,
majd a vezetést is átvette félidőre
a kanizsai gárda (20.p.: 41-
42).
Fordulást követően már egyik
csapat sem tudott nagyobb előnyre
szert tenni, nagy küzdelem folyt a
pályán, s míg a hazaiak lassítani,
addig a látogatók gyorsítani próbálták
a játékot, és mindkét fél
több-kevesebb sikerrel valósította
meg elképzelését (30.p.: 59-57).
A záró tíz percben tovább folytatódott
az adok-kapok (34.p.: 67-
62), majd Beák Gábor pontos tripláival
a 37. percben ismét a gépgyáriaknál
volt az előny (73-74).
Az izgalmas végjátékban a büntetőit
hibátlanul dobó veszprémiek
egypontos előnyt harcoltak ki, s
mivel az addig jól játszó Beák
mindkét időn túli büntetőjét elhibázta,
a kanizsai fordítás elmaradt.
Edzői mérleg – Kovács Nándor:
„Végig kiélezett mérkőzés volt. A
végjátékban voltak lehetőségeink,
de azokat nem tudtuk kihasználni.”
Vasárnap 17 órától a Kanizsa
KK a TF-Hegyvidék gárdáját fogadja
a Cserháti-csarnokban, s a
kanizsaiak egyik játékosának, Bus
Milánnak külön pikantériával is
szolgálhat a találkozó.
– Igen, az előző két szezonomat a
„hegyvidékieknél” töltöttem – kezdte
a 22. életévében járó kosárlabdázó.
– Nyíregyházi születésű vagyok,
ott is kezdtem a kosárlabdát, s pályafutásom
első eligazolása alkalmával
onnan kerültem a TFHegyvidék
együtteséhez. A náluk töltött
két évben szereztem számos fővárosi
barátot az akkori csapattársaim
közül is, így most valóban érdekes
találkozó elé tekinthetek. Ugyanakkor
profi játékosként tudomásul
kell venni, amit magamban is tudatosítottam,
hogy jelen helyzetben a
Kanizsa KK sikeréért küzdök, s ez a
csapat úgy érzem, nagy dolgokra lehet
képes az elkövetkezendőkben, az
első háromba odaérhetünk.
Milán esetében a a budaiak elleni
találkozónak hatványozott különlegessége,
hogy tanulmányait a
Semmelweis Egyetem Testnevelési
és Sporttudományi Karán folytatja,
egyszerűbben fogalmazva, a
„TF-en” tanul...
P.L.
Két időntúli elhibázása után...
A Magyar Sportlövők Szövetsége
Budapesten, a Mexikói úti
lőtéren rendezte meg a 2011. évi
Nemzeti Versenyszámok Országos
Bajnokságát, melyen a
Nagykanizsai Polgári Sportlövész
Egylet sportolói két országos
bajnoki címet is szereztek.
Az első nap versenyei közül a
nyílt irányzékú kispuskában, másnap
a standard puskás férfi és női
egyéni, illetve csapatszámokban
remekeltek a kanizsaiak. Az 50 m
nyílt irányzékú kispuska 30 lövéses
fekvő számában a férfiaknál
országos bajnok lett Horváth Szilárd
(Nk. PSLE) 280 körrel (képünkön
a dobogó legtetején).
(További kanizsai helyezések:
kilencedik lett Horváth Károly
269, tizennegyedik Szobolics János
263, tizenhatodik Varga Ottó
262, tizenkilencedik pedig Obermaier
Nándor 260.) A hölgyek 50
m nyílt irányzékú kispuska 30 lövéses
fekvő kategóriájában országos
bajnoki harmadikként zárt
Pölöskeiné Hertelendi Erika (Nk.
PSLE, 262 kör), a további kanizsai
helyezettek: ötödik Papp Józsefné
256, hetedik Papp Bernadett 237.
A nyílt irányzékú női csapat
versenyben a Pölöskeiné, Pappné,
Papp Bernadett alkotta hármas
755 körrel nyert országos bajnoki
címet. Ugyanebben a versenyszámban
a férfiak Horváth Károly,
Szobolics János, Obermaier Nándor
összeállítású csapata 792 körrel
a harmadik helyen végzett.
Az 50 m standardpuska 30 lövéses
fekvő női csapat versenyszámban
a Domaföldi Andrea,
Papp Bernadett, Papp Józsefné
alkotta dél-zalai egység 828 körrel
a második helyen végzett,
őket csak a Zámoly LK együttese
előzte meg.
A versenyszezon végéhez közeledve,
amint azt eredményeik
mutatják, a kanizsai sportlövők
mindinkább kitörnek regionális
szintjükről.
P.L.
Nagykanizsa sportlövő bajnokai
Nagykanizsai TE 1866-
Horváth Méh (5.) –Hévíz FC (6.)
3-0 (1-0). Winner Sport NB III Bakony
csoport labdarúgó-mérkőzés, 6.
forduló. Nagykanizsa, 150 néző. Vezette:
Sándor Z. (Szabó II Z., Papp
Sz.). G.: Nagy T. (17., 60.), Ujvári
(73.). NTE 1866: Freischmid - Boros
Z. (Kotnyek I., 78.), Rákhely M.,
Cserfő L., Szép D. - Ujvári, Rácz Sz.,
Nagy T., Béli M. (Budai L., 70.) - Luiz
Fernando (Szőke Á., 46.), Cs. Horváth
G. Vezetőedző: Koller Zoltán.
Ugyan nem volt igazán jó mérkőzés
a kanizsai megyei rangadó, viszont
a vendéglátóknak a győzelmet
nem kell megmagyarázniuk. Az első
félidőben Nagy Tamás remek, 20 méteres
lökettel szerzett vezetést, s ugyan
azt követően próbáltak újítani a hévíziek,
a dél-zalaiak a második félidőben
biztossá tudták tenni sikerüket.
NTE-siker az első
megyei rangadón
Kanizsa – Salakos 16 kitekintő 2011. szeptember 29.
A salakmotor világbajnokság
horvátországi nagydíját a Nagykanizsához
közeli Gorican és
Donji Kraljevec települések között
épített pályán a svéd
Andreas Jonsson nyerte, viszont
a világbajnoki címet 1997 után
másodszor az amerikai Greg
Hancock szerezte meg, mivel előnye
behozhatatlanná vált a továbbiakban.
A futam érdekessége volt, hogy
Hancock tavaly augusztusban
szimplán csak megnyerte az első
horvát GP-versenyt, most pedig ott
lett vb-első. Jonsson pedig úgy
győzött ezúttal Horvátországban,
hogy a futamok során kétszer is
esett. Másodikként a brit Chris
Harris, harmadikként pedig a szintén
svéd Fredrik Lindgren zárt.
Jonsson a döntő futam után így
nyilatkozott: „Azt hiszem, két esés
után igazán nagyszerű dolog megnyerni
egy nagydíjat, ezért különösen
örülök neki, hogy ez most számomra
sikerült. Gregnek pedig
csak gratulálni tudok világbajnoki
címéhez, hiszen a mezőny egészét
tekintve nem mindennapi tettet vitt
véghez.”
A41. életévében járó amerikai pilóta
már csupán azért is fogadhatta
jóleső érzéssel versenyzőtársa gratulációját,
hiszen családjával együtt
Svédországban él már jó ideje.
Amint azt Mihaela Markusictól,
a rendezvény sajtósától a verseny
másnapján megtudtuk, a jövő
évi Horvát Grand Prix ideje
még pontosan nem ismert, viszont
a salakmotorosok 2013-as
elitmezőnyébe soroló sorozat
döntőjének is a határközeli pálya
adhat otthont 2012. szeptember
29-én...
Polgár László
(Gorican-Donji Kraljevec)
Szomszédban avattak világbajnokot