Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.5 MB
2020-12-14 14:23:54
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
423
860
Kanizsa 2011. 033-036. szám október

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XXIII. évfolyam 33. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2011. október 6. Kanizsa Garantálom a legalacsonyabb beruházási
költségek elérését a kivitelezők
megversenyeztetésével. Szigorú pályáztatás,
beruházás-lebonyolítás, építési
műszaki ellenőrzés. Épületenergetikai
tanúsítás. Felelős műszaki vezetés.
Balassa Béla építész vezető tervező
30/9019013, balassabela@chello.hu
Szeretne rengeteg pénzt
megtakarítani házépítése,
lakásfelújítása során?
Második alkalommal látogatott
városunkba őexcellenciája
Gauri Shankar Gupta, az Indiai
Köztársaság nagykövete. Ezúttal
a városunkkal közösen rendezett
India Napok keretében
megtekintette az Indiában letelepedett
Sass Brunner Erzsébet és
Brunner Erzsébet festményeiből
összeállított kiállítást a Kiskastélyban,
majd sajtótájékoztatót
tartott Cseresnyés Péter polgármesterrel
India és Nagykanizsa
kapcsolatairól.
Cseresnyés Péter elöljáróban kiemelte,
nagy öröm számára, hogy
a nagykövet úr kimondottan egy
nagykanizsai programra érkezett,
többek között azért, mert összeköt
bennünket valami közös, ami a
múltból gyökerezik, és a jelent átívelve
a jövőben is tartani fog. A
Brunner család adta az apropót arra,
hogy Nagykanizsa és India
egymásra találjon, pontosabb India
rátaláljon Nagykanizsára, hiszen
nagyon komoly megbecsülésnek
örvend a két festőművész Indiában.
Ezt az alkalmat kihasználva
kaptuk most azt a lehetőséget,
hogy India a nagykövet úron keresztül
képviselteti magát Nagykanizsán,
és hagyományteremtő
szándékkal India Napok keretében
bemutatkozik, aminek majd lesz
folytatása, és eljön az idő, amikor
Nagykanizsa tud bemutatkozni a
nagykövet úr segítségével Indiában.
Gauri Shankar Gupta azt hangsúlyozta,
hogy Nagykanizsa és India
közötti különleges jó kapcsolat
egyik legfőbb oka elsősorban
az, hogy a Brunnerek második otthona
India volt. Több száz festményt
hagytak maguk után, és ez
nagyon nagy érték India és Magyarország
számára is. Városunkkal
szeretné folytatni az együttműködést
a jövőben is, és megköszönte,
hogy Cseresnyés Péter
ilyen lelkesen, és odaadóan szervezte
meg a napot.
Cseresnyés Péter kiegészítésként
megjegyezte: a nagykövet úr
kezdeményezése és segítő szándéka
nélkül a két napos rendezvény
nem jött volna létre. Elárult egy
meglepetést is, Kőfalvi Csilla
munkájának eredményeképpen
nemsokára napvilágot lát egy album,
mely a Brunnerek életútját
mutatja be. Újságírói kérdésre
Gauri Shankar Gupta elmondta, a
kulturális kapcsolatokon túl a gazdaság,
a kereskedelem és az ipar
területén is lát lehetőséget az
(folytatás a második oldalon)
Egy kapcsolat kezdete: India Napok
(folytatás az címlapról)
...együttműködésre. Szeretne
Nagykanizsával továbbra is
együttműködni, egyébként Magyarországon
1,3 milliárd dolláros
befektetéssel szerepel India.
AMedgyaszay Házban este jóga
bemutatót és a Sivasakti Kalánanda
Táncszínház előadását tekinthették
meg a meghívott vendégek,
végül megkóstolhatták India
gasztronómiai különlegességeit.
Este ugyan a kultúráé volt a főszerep,
de a két fél szánt időt előadás
közben arra is, hogy a jelentősebb
vállalkozók bemutassák Nagykanizsa
lehetőségeit.
Az Indiai Napok programsorozatát
Cseresnyés Péter polgármester
nyitotta meg.
Tisztelt Excellenciás Úr!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Vendégeink!
Hidakat építünk.
Hidakat szomszédainkkal, munkatársainkkal,
ismerősökkel és ismeretlenekkel,
hiszen az embert,
sok más mellett, a kapcsolatai, és
azok minősége határozza meg.
Ezeket a személyes hidakat felépíteni
gyakran kemény feladat, de ha
stabilak a cölöpök, akkor sem idő,
sem távolság nem rombolhatja le
azokat.
De nemcsak emberek, hanem
városok és országok között is épülnek
hidak, amelyek mögött, mint
esetünkben is, mindig személyes
kapcsolatok állnak. A bizalom és a
nyitottság építőkockáiból készülnek
ezek a szerkezetek.
Ilyen híd épült az elmúlt hónapokban
Nagykanizsa és India között
is.
A barátság alapja két festőművész,
Sass Brunner Erzsébet és
Brunner Erzsébet tisztelete.
Nagykanizsa is büszkén óvja és
ápolja emléküket, magáénak tekinti
őket, akárcsak India, amelyet
új hazájuknak választottak.
Az ő élettörténetük bizonyítja,
hogy a különböző kultúrák békésen
megférnek egymás mellett,
sőt: erősítik, táplálják egymást.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Európa szívéből nézve India
egy hatalmas, távoli, olykor misztikus
ország, rohamléptekkel fejlődő
gazdasági hatalom, ugyanakkor
hagyományait erősen őrző állam.
De ha sikerül a történelemés
az útikönyvek leírásain, a híradók
és útifilmek képein túl látnunk,
akkor egy csodálatos világ
tárul elénk.
És itt nemcsak a természeti kincsekre
vagy az UNESCO által a
világörökség részének nyilvánított
megannyi helyszínre gondolok.
Hanem az emberekre. Például
nagykövet úrra és munkatársaira,
akik barátságuk, nyitottságuk jeléül
két napra ízelítőt hoztak Indiából
– Nagykanizsára.
Kedves Vendégeink!
A két ország történelmében – a
nagyon sok különbözőség mellett
– vannak azonosságok is. Mindkét
nép megküzdött a szabadságáért.
Indiában az 1857-es forradalom,
az úgynevezett szipojlázadás még
nem járt sikerrel, de 90 esztendővel
később, a Mahátma Gandhi vezette
mozgalom kivívta az ország
függetlenségét.
Az itthoni dátumokat jól ismerjük:
1848-49 és 1956 áldott emlékű
veresége után 1990-ben szakítottuk
le végleg az elnyomás béklyóját.
Erőszakmentesen, akárcsak
indiai barátaink.
Nos, tisztelt hölgyeim és uraim,
a szabadság szeretete és élménye
is összeköt bennünket. Olyan talaj
ez, amelyre stabil, erős hidat lehet
építeni.
Ez a két nap, remélem, meggyőzi
önöket is arról – amiben egy
ideje már biztos vagyok –, hogy
érdemes ezt a formálódó barátságot
ápolni, tovább mélyíteni, újabb
kapcsolódási pontokat, együttműködési
területeket keresni.
Köszönöm még egyszer nagykövet
úrnak, hogy két napra elhozta
hozzánk Indiát, önöknek pedig a
mai estéhez tartalmas kikapcsolódást,
jó szórakozást kívánok!
Gauri Shankar Gupta nagykövet
magyarul kezdte köszöntő szavait,
amit nagy tapssal viszonzott a közönség.
Köszönetet mondott a kétnapos
indiai rendezvény megszervezéséért.
Személyes megtiszteltetésnek
érezte, hogy itt lehet Nagykanizsán.
Beszédében felidézte a két fantasztikus
nagykanizsai művész, Sass
Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet
Indiában töltött éveit, kialakított
kapcsolatait a különböző közösségekkel.
Az elmondott történetek
alapján felvázolta, miért is van ilyen
közös kapocs India és Magyarország,
India és Nagykanizsa között.
Bízik benne, hogy indiai befektetők
is megjelennek a régióban, melynek
eredményeként létrejöhetnek közös
vállalkozások itt is.
Végül indiai szokás szerint a
nagykövet és a polgármester meggyújtott
egy lámpást, s ezzel kezdetét
vette az esti kulturális esemény,
amely jógabemutatóval kezdődött,
és aznap a Sivasakti Kalánanda
Táncszínház előadásával végződött.
Az India Napok második napján
filmvetítéssel várták az érdeklődőket
a Medgyaszay Házban,
ahol este Tóth Gabriella Kúcsipúdi
táncelőadásával zárultak az
események.
B.E.
Kanizsa – India 2 Napok 2011. október 6.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági
ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit
Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Fotó: Varga Mónika Fotó: Bakonyi Erzsébet Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa – Jazz 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. október 6.
Kanizsa – A 4 mi ügyeink 2011. október 6.
Az India Napok Nagykanizsán
című rendezvény miatt a megszokottnál
korábban, 13 óra helyett
délelőtt 11 órakor kezdte
meg munkáját a szeptember 29-
ére összehívott soros közgyűlés.
Közbeszerzési eljárással 800
millió forint működési hitelt venne
fel vagy kötvényt bocsátana ki
Nagykanizsa önkormányzata,
amely elkerülhetetlennek tartja a
külső forrás bevonását.
A város közgyűlésének ülésén
született döntés értelmében az önkormányzat
a 2011-es költségvetésben
szereplő, 747,6 millió forintra
csökkentett működési hiányának
fedezésére közbeszerzési
eljárást hirdet. A maximum 800
millió forint keretösszegű, négyéves
futamidejű hitelre vonatkozó
eljárással párhuzamosan ugyanerre
az összegre és futamidőre működési
kötvény kibocsátására is
ajánlatokat kérnek.
A témáról szóló előterjesztés
szerint elkerülhetetlenné vált a
működési hiány külső forrásból
történő finanszírozása, így azt hitelből
vagy kötvénykibocsátásból
fedeznék. A legutóbb módosított,
még 914,4 millió forintot meghaladó
működési hiányt 747,6 millióra
sikerült lefaragni, de Cseresnyés
Péter polgármester a közgyűlési
vitában azt is jelezte: év végére
várhatóan ez az összeg tovább is
csökkenthető.
A nyílt ülésre tervezett napirendi
pontok sorából Cseresnyés Péter
polgármester visszavonta a
megújuló energiaforrások felhasználása
érdekében közös tulajdonú
gazdasági társaság létrehozására
előterjesztett javaslatot, valamint
az intézményfenntartó társulásban
részt vevő önkormányzatok bejáró
tanulói után szerződött és fizetett
összegek rendezésére előterjesztett
javaslatot.
A városatyák módosították a
közgyűlés Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló önkormányzati
rendeletet, a 2011. évi költségvetésről
szóló rendeletet, valamint
12 igen, 1 nem, és 3 tartózkodással
elfogadták az önkormányzat 2011.
évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
szóló tájékoztatót. A
Pénzügyi Bizottság a tájékoztatóval
egyetértett, és a közgyűlésnek
elfogadásra javasolta. A bizottság
véleménye szerint az előterjesztés
részletesen mutatja be az I. félévi
teljesülést, mind a kiadások, mind
a bevételek területén, a kiadások
31,1 százalékra, a bevételek 32,7
százalékra, a tárgyi eszköz értékesítésből,
és az ingatlanhasznosításból
befolyó bevételek összesen
17,2 százalékra teljesültek. A II.
félévben a városüzemeltetés területén
kiemelt figyelmet kell fordítani
arra, hogy a feladatait el tudja
látni a város, s ezért takarékos gazdálkodásra
van szükség.
A városatyák meghallgatták a
könyvvizsgálói véleményt, és módosítással
szintén elfogadták az
önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
szóló 7/2011.(III.04.)
számú rendeletének 6.§-a alapján a
működési hiány finanszírozására
előterjesztett javaslatot.
Módosítással igen szavazatot
kapott többek között az adótanácsadó
feladatok ellátásáról, a
2012/2013-as tanév szervezéséről
szóló előterjesztés a középiskolákban.
A képviselők döntése értelmében
a Kanizsai Dorottya Kórház
részt vehet a Rehabilitációs szolgáltatások
fejlesztése című pályázaton,
az önkormányzat pedig az
„art” mozihálózatok digitális fejlesztésére
kiírt pályázaton. Döntöttek
a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató
Nonprofit Kft. ügyvezető
tisztségének betöltésére szóló
pályázat kiírásáról.
A pártok által használt önkormányzati
tulajdonú helyiségek piaci
bérleti díjának megállapítására
viszont december 31-éig visszatér
a testület egy olyan új megoldással,
ami a pártok számára is elfogadható.
Sajtótájékoztatón ismertette
Cseresnyés Péter polgármester a
szeptember 29-ei közgyűlés legfontosabb
döntéseit.
Nem született megállapodás a
pártok helyiségeinek bérleti díjáról,
december 31-ig elhalasztották
a döntést. Ezzel időt adva a
pártoknak, abban bízva, hogy találnak
olyan mindenkinek megfelelő
megoldást, melynek segítségével
törvényesen tudják megállapítani
a díjakat. A polgármester
elmondta, hogy négy párt bérel
városunkban irodát, melyek nem
földszintiek és nem a belvárosban
találhatóak, így ha kiköltöznének,
az önkormányzat bevételtől
esne el, és a helyiségek állapota
is romlana. Ezen okok miatt fontos,
hogy döntés szülessen, és a
pártok a megfelelő bérleti díj ellenében
a helységben maradhassanak.
Az ülésen döntést hoztak az indítható
középiskolai osztályok
számát illetően, mely beleillik a
működési hiány csökkentése érdekében
létrejött szerkezetátalakításba,
és hatékonyabb működést
eredményezhet az iskolákban. A
közgyűlés meghatározta az indítható
osztályok létszámát. Megemelték
az átlag osztálylétszámot
huszonhatról huszonnyolcra. Tehát,
abban az esetben, ha a csoportlétszámok
átlaga huszonnyolc
vagy több, engedélyezik a harmincegy
csoport kezdését, de ha
kevesebb az átlagnál, akkor harminc
vagy kevesebb osztály indulhat.
A mozi ügyében létrejött megállapodás
a nagykanizsai polgárok
érdekében született. Az üzemeltető
vállalkozás vezetője elmondta
az ülésen, hogy egy éven
belül meg fog szűnni a celluloid
szalag, és digitális adathordozón
kapják majd meg a filmeket,
melyhez speciális vetítő berendezés
szükséges. Ennek megvásárlásában
kéri a segítséget, ugyanis
a digitális technológia megteremtésére
kiírt pályázaton csak önkormányzatok
vehetnek részt, és
bizonyos önrész is szükséges az
elnyeréséhez. A cég, az önkormányzati
támogatás fejében továbbra
is vállalja, hogy a nagykanizsai
iskolák ingyen látogathatják
a mozit.
Továbbá, a polgármester tájékoztatást
adott az India Nap
kapcsán történt eseményekről.
Kiemelte, hogy sikeres volt a
nap kulturális és gazdasági
szempontból egyaránt, ugyanis
a nagykövet úr köszöntő beszédében
hangsúlyozta, Nagykanizsát
érdemesnek tartja arra,
hogy az indiai vállalkozók beruházási
célpontja legyen. Remélik,
a kulturális kapcsolatból
hamarosan gazdasági kapcsolat
lesz.
B.E - MTI - V.M.
Működési hitelt venne fel Nagykanizsa
A polgármester
a közgyűlésről
Az önkormányzati önrész
mellett európai uniós forrásból
valósult meg a Kanizsa Felsőoktatásért
Alapítvány használatában
lévő Zárda utcai kollégium
épületének energiahatékonysági
fokozása – tudtuk meg az intézmény
sajtótájékoztatóján.
Dr. Pintérné Grundmann
Frida, az alapítvány elnökhelyettese
ismertetőjében elmondta, a
mai kor követelményeinek megfelelően
a rendszer a napenergiát
hasznosítja, s az összesen 50 millió
forintos beruházás (melyből
20 milliós önrészt az önkormányzat
biztosított) mind funkció,
mind esztétika terén a lehető legjobbat
nyújtja. A megvalósult
programban a lényeges felújítások
mellett például az épület
alagsorában lévő társalgó „felfejlesztésére”
is sor kerülhetett, így
egy 80 fős előadótermet nyertek a
felsőoktatási intézménynek, mely
a továbbiak során a felnőttképzésnek
is helyet biztosíthat.
Az alapítvány elnökhelyettese
külön köszönte a hallgatók, kollégák
hozzáállását, hogy az eltelt 3-
4 hét során türelemmel viseltettek
a munkálatok alatt, de ahogy azt
hangsúlyozta, ezzel nincs megállás,
hiszen az elektromos energia
kiváltására további lehetőségeket
kívánnak kiaknázni, illetve a kollégiumi
szobákban a bútorzat és
nyílászárók kicserélésére is sort
kell kerítsenek.
Veitné Molnár Anikó kollégium-
igazgató hozzátette, a pályázatot
másfél éve nyújtották be, s
az önrészhez elnyert 30 millió a
lehető legmagasabb „fokozatot”
jelentette. A felújítási program
megvalósítása július 1-gyel indult
és szeptember hónap végével
zárult, melynek fő része a
melegvíz-szolgáltatás kiváltására
irányult, ezzel 60 százalékos
megtakarítást is nyerhetnek a 18
napkollektor üzembe helyezésével.
Emellett egy másik, közbeszerzéses
felújítás folyamata is megvalósult,
amely környezetvédelmi
és minden más szempontból a legmagasabb
kategóriás besorolást
kapott.
P.L.
Uniós pénzekből az
energiahatékonyság
fokozására
Kanizsa – Olvasóinktól 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. október 6.
Milyen gyógynövényeket szedhetünk
ősszel? – tettük fel a kérdést
Göncz Józsefné őstermelőnek, a
Szívbetegekért Egyesület rendezvényei
egyik támogatójának.
– A galagonya, a csipkebogyó
és a kökény a legismertebbek, és
a környéken is megtalálhatók. Ha
nincs tapasztalatunk a gyűjtésükben,
hasonlóan a gombaszedéshez,
célszerű szakvezetővel elindulni
egy gyógynövénytúrára, de
könyvekből is felismerhetjük a
növényeket. – hívta fel a figyelmünket
Göncz Józsefné. – A begyűjtést
mindig napos, száraz
időszakban végezzük, dél körüli
időpontban, mert ilyenkor magas
a növények hatóanyag tartalma.
Kosarakba, vászonzacskóba ajánlatos
szedni, semmiképpen sem
műanyag zacskóba, mert könynyen
befülled. A gyűjtés után papírládákba
rakjuk, egy rétegben
kiterítjük, és a napra tesszük,
időnként megforgatjuk, hogy
szellőzzön. Öt-hat nap alatt megszárad.
Már szedhetjük a májusban virágzó
galagonya piros bogyóját.
Főzhetünk belőle akár lekvárt is
almával vegyítve. Szívizom erősítésre,
szívritmus szabályozásra nagyon
jó a teája. Általános ér- és
vértisztító. Teakészítés előtt beáztatjuk,
mint a csipkebogyót, s egy
éjszakai áztatás után másnap lassú
tűzön öt percig főzzük.
A csipkebogyó a legmagasabb
C-vitamin tartalmú immunerősítő
gyógynövényünk. A napon
gyorsabban szárad, míg a lakásban
három hétig is eltarthat ez a
művelet. Téli fogyasztáshoz
szeptembertől szedhetjük, ilyenkor
a legmagasabb a C-vitamin
tartalma. Amint megcsípi a dér,
azt legtöbbször lekvárnak használják.
Nagyon jó vesetisztító,
magas a vas- és szeléntartalma,
továbbá gazdag nyomelemekben.
Jó ízű, zamatos, frissítő, immunerősítő
teának tartom. Lekvárt,
ivólevet, tinktúrát is lehet belőle
készíteni. A galagonyát is lehet
frissen enni. Ha kimegyünk az
erdőszélre, és öt-hat szemet megeszünk,
nagyon jót teszünk vele a
szívünknek.
A kökényt, miután megcsípte a
dér, a helyszínen is megehetjük,
és főzhetünk belőle lekvárt, mint
a feketeribiszkéből, vagy a fekete
áfonyából. Én azt javaslom,
már korábban szedjük le, amikor
szilvakék színe van. Magas vastartalma
a legfontosabb értéke.
Nagyon jó hatással van a lépre,
ezáltal szervezetünk erejét növeli.
Finom italt is főzhetünk belőle.
– Hallhatnánk a receptjét?
– Egy liter italhoz egy jó maréknyi,
tíz dkg frissen szedett kökény
kell. Felforraljuk a vizet,
beletesszük a kökényt a fűszerekkel
– fahéj, szegfűszeg, citromhéj,
esetleg vanília – együtt, és
addig főzzük, amíg mély bordó
színt kap. Leszűrjük, s ha kihűl,
mézet keverünk hozzá. Tápláló,
természetes vitaminforrást kapunk.
Nagyon jól regenerálja a
fogínyt, ezért fanyar íze ellenére
is érdemes rágcsálni. Zsírégető,
tavasszal gyűjtött virágja a fogyókúrás
teakeverékek egyik fő
alkotórésze.
– Hogyan tároljuk gyógynövényeinket?
– A szárítás után csomagolhatjuk
akár papírzacskóba, dunsztos
üvegbe, vagy papírral bélelt fémdobozba.
Cserépbe ültetve is termeszthető
például a citromfű, levendula,
borsmenta, tárkony, borsikafű,
snidling, menta.
B.E.
ősszel szedhető gyógynövényekről
Elég csak kilépni otthonunk ajtaján, máris számtalan gyógynövényre
lépnünk, anélkül, hogy tudnánk róla, vagy ismernénk jótékony
hatását. A gyógynövénygyűjtés hasznos elfoglaltság és kellemes
kirándulás is lehet egyben. Előtte azonban érdemes feltenni magunkban
a kérdést: mennyire ismerjük a gyógynövényeket, tisztában vagyunk-
e azzal, hogy melyik részét és mikor kell gyűjteni, milyen
gyorsan kell feldolgozni, szárítani. Ha nem ismerjük, a gyógynövénygyűjtés
veszélyt is rejthet magában, hiszen sok növénynek van
alteregója, vagy más hatást kifejtő rokona.
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Zenés, táncos szórakoztató műsor
csalogatta a járókelőket a
HSMK épülete előtti térre, a Szívbetegekért
Egyesület és az Egészségügyi
Alapellátási Intézmény
közös rendezvényére.
A Szív Világnapja alkalmából
kulturális programokkal színesített
szakmai napot Karádi Ferenc alpolgármester
nyitotta meg. A megjelenteket
Dr. Matoltsy András főorvos
és Hegedűs Györgyné, az
egyesület elnöke köszöntötte.
A Szív Világszövetségének kezdeményezésére
2000 óta a világon
mindenütt egyszerre, szeptember
utolsó vasárnapján rendezik meg a
Szív Világnapját. Ezen a napon
számos rendezvényen hívják fel a
figyelmet a szív- és érrendszeri
megbetegedések megelőzésének
szükségességére.
A Szívbetegek Egyesülete programjainak
középpontjában is a
mozgás és az aktív kikapcsolódás
egészségmegőrző szerepe állt. A
fellépő csoportok bemutatóikkal
mosolyt csaltak a közönség szemébe,
feledtetve a betegségükkel kapcsolatos
gondokat. Az intézményben
többek között lehetőség nyílt
ingyenes egészségi állapotfelmérésre,
szűrésekre és tanácsadásra,
az ételbemutatók pedig felhívták a
figyelmet az egészséges életmód és
táplálkozás fontosságára.
A XXIV. Nemzetközi Sporttörténeti
Konferenciát tartották
2011. szeptember 24-én Tusnádfürdőn.
A Közép-európai Sportakadémia
keretében 2005 óta ez
már a kilencedik rendezvény volt
Erdélyben.
Albert Tibor, Tusnádfürdő polgármesterének
megnyitója után
Kis János Az olimpiák története,
Hencsei Pál és Surányi Péter Akiket
a mozdony füstje megcsapott,
100 éves a BVSC, Csiki András
Tusnádfürdő sporttörténete, Mecsériné
Doktor Rozália Asport szerepe
egy modern magyar regényben,
Petendi Zsolt Teljesítményfokozás
a sporttörténetben. Új utak –
doppingvád nélkül? és Horváth
Vilmos Hol volt, hol nem volt
olimpia, 1906 Athén címmel tartottak
előadást.
Akonferencián a helyieken kívül
Csikszeredából, Gyergyószentmiklósról
és Sepsiszentgyörgyről is
voltak érdeklődők, Magyarországról
pedig tizenhatan vettek részt. A
szervezést Kis János, az Európai
Sport Hagyományőrző Egyesület
és a Dr. Mező Ferenc Olimpiai Baráti
Kör elnöke, valamint Csiki
András Hargita megyei sportigazgató
vállalta magára. A tervek szerint
a jövő évi konferencia színhelye
az erdélyi Tekerőpatak lesz.
A szakmai programon kívül a
résztvevők jártak a Fogarasi-havasokban,
megtekintették Temesvár,
Nagyszeben, Tusnádfürdő, Gyulafehérvár
nevezetességeit, Vajdahunyad
várát, a Balea tó, a Szent Anna
tó és a Mohos-tőzegláp környékét, a
kerci ciszterci apátság templomát,
valamint a Szabó Kati Sportcsarnokot
Sepsiszentgyörgyön.
Gyógyító kezek
A miklósfai Mindenki Háza
Egészség, fittség programjának
Riszt Orsolya volt a vendége Milánóból.
Előadásában azt tanította:
Ne várj másra! Használd az eszed
és érezd magad remekül! Valósítsd
meg magad, Te Magad!
Mindannyian szeretnénk jobban
érezni magunkat a bőrünkben.
(folytatás a 6. oldalon)
A Szív Világnapján
Sporttörténeti
konferencia
Tusnádfürdőn
Kanizsa – Olvasóinktól 6 2011. október 6.
(folytatás az 5. odalról)
Szeretnénk megszabadulni fájdalmainktól,
és jobban élni. Sokan ezért
kívülről várjuk a segítséget, azt akarjuk,
a többiek változzanak meg.
A Gyógyító kezek című bemutatkozó
előadásán többek között arról
hallhatott a közönség, miért
tartja legfontosabbnak, hogy a kellemetlen
érzéseinket észrevegyük,
és magunk is fel tudjuk oldani őket.
Szólt arról is, hogy az Érzelmi Felszabadítás
Technikája segítéségével
hogyan tudunk segíteni magunkon
és másokon.
A Rozgonyi Úti Általános Iskola
volt diákjainak segítségét várjuk
iskolatörténeti gyűjteményünk
gyarapításához.
Kérjük, aki rendelkezik az iskolára
vonatkozó, 1970-nél korábbi
fotókkal, iratokkal, tárgyi
emlékekkel, szíveskedjen másolás
céljából behozni azokat a titkárságra.
Csoportképeket illetően
különösen a következő években
készülteket várjuk: 1980 –
8.a, 1970 – 8.b, 1968 – 8. a-b.,
1966 – 8.b, 1965 – 8.b, 1962 –
8.a, 1957 – 8. a-b. és minden régebbit.
A begyűjtött anyagok egy
része a későbbiekben kiadvány
formájában is megjelenhet. Segítségüket
köszönjük! (tel.:
0693/311-543, 30/8237-602)
A nyugdíjas pedagógusok nevében
fordulunk az oktatási és
közművelődési intézmények vezetőihez.
Negyven éve működő
klubunk került veszélybe teremhiány
miatt. Foglalkozásainkat
eddig havi két alkalommal tartottuk,
hétfői napon 13-13.30
órában.
Ezúton kérjük, hogy számunkra
termet biztosítani szíveskedjenek!
Ajánlataikat a nkpsz@upcmail.hu
vagy pindurutalagala@vipmail.hu
címre várjuk.
Köszönettel: a Nyugdíjas
Pedagógus Klub vezetősége
Szülői igény hozta létre a
Gyermekvarázs Alapítványt,
amely működteti a Mikkamakka
Játéktárat. Tíz évvel ezelőtt voltak,
akik úgy érezték, gyermekük
képességei, készségei, nem
állnak olyan szinten, hogy iskolába
léphessen. Egyesek kislányuk,
kisfiuk tanulási problémái
miatt aggódtak. Mások csupán
egy helyet kerestek, ahol gyermekükkel
együtt játszhatnak
nyugodt körülmények között,
netalán barátokra lelhetnek. A
felmerült gondokat orvosolandó
10 pedagógus összefogott, és a
Petőfi utca 5. szám alatt kialakított
egy helyet, amely a rohanó,
zajos mindennapokban menedéket
nyújt szülőknek, gyermekeknek
egyaránt.
Profiljuk a korai prevenciós
munka, amely a problémák kialakulásának
megelőzését hivatott
szolgálni. Módszerük a szabad,
kötetlen szülő-gyermek együttjátszását
biztosító, a kisgyermekek
kreativitására építő integratív játéktevékenység.
Játékos formában
fejlesztik azokat a területeket,
ahol elmaradás mutatkozik.
Mindehhez természetes alapanyagból
készült esztétikus,
konstruktív, gondolkodásra késztető
játékokat adnak a gyermekek
kezébe. A sajátos játékeszközökkel
a kicsinyek maximálisan ki
tudják élni fantáziájukat, kreativitásukat.
Hogy ez valóban sikerüljön,
harmonikus, szeretetteljes
légkörre van szükség, egy helyre,
ahol a szülő és a gyermek megélheti
az együttjátszás pótolhatatlan,
felejthetetlen, nagyszerű élményét.
A Játéktár fennállásának 10. évfordulóját
az elmúlt évben ünnepelte.
Magas színvonalú szakmai
rendezvényeken a város nevelési
területen dolgozó szakemberein
kívül az ország egész területéről
fogadtak vendégeket. Ebből az alkalomból
tájékoztató könyvecske
kiadására került sor, amely elsősorban
szülőknek ad segítséget abban,
hogy gyermekük nevelésével
kapcsolatos kérdéseikkel kihez és
hova fordulhatnak Nagykanizsán.
A Mikkamakka a kezdetek óta
ugyanazokat a szolgáltatásokat
kínálja, mint ma: családi játéktár,
nevelési tanácsadás, ovisoknak
személyiségfejlesztő foglalkozás,
játékos iskolára felkészítő
foglalkozás, kézműves klubok,
játéktanácsadás, játékvásár,
„Babusgató „nyári tematikus tábor.
Mindehhez a munkához nyújt
példaértékűen maximális segítséget
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata, hisz a bérleményt
ők biztosítják kezdetektől
fogva a játéktár számára, segítve
így a nagykanizsai családokat.
Sajnos a város nehéz anyagi
helyzete indokolttá teszi, hogy a
jövőben megváltozott feltételekkel
tudja csak a „Mikkamakka” Játéktár
számára az eddigi helyet bérbe
adni.
Ahhoz, hogy a játéktár továbbra
is megfelelő feltételek mellett fogadhassa
a családokat, elengedhetetlenül
fontos lenne kisebb-nagyobb
felújítási munkálatok elvégzése
a játéktár területén, (nyílászárók
cseréje, akadálymentesítés,
stb.).
Ennek anyagi fedezete nem áll
az alapítvány rendelkezésére. AJátéktár
munkáját jól ismerő szülők,
támogatók összefogtak, hogy segítsenek
a probléma megoldásában
az ott dolgozó szakembereknek.
További támogatókat keresnek,
valamint jótékonysági estet
szerveznek 2011. október 22-én.
Remélhetően segítségükkel továbbra
is zavartalanul működhet
Nagykanizsán a Mikkamakka Játéktár!
Németh Klára képzőművész
akvarell és tűzzománc kiállítása
tekinthető meg a Palini Általános
Iskolában. A tárlatot Wilheim
Gábor nyitotta meg, a köszöntőt
Magyar Ferenc igazgató mondta.
A rendezvényen közreműködtek a
palini iskola tanulói is.
Rendhagyó rendezvénynek
lehettek „vendégei” az ott tanuló
diákok és tanárok a kiskanizsai
iskolában. Ludvig Dániel
nagykanizsai és Győrfi András
budapesti művészek helyben,
az intézmény aulájában készítették
el alkotásaikat, ezzel lehetővé
téve, hogy a gyermekek
betekintsenek a festészet rejtelmeibe.
Az elkészült képeket
születésük helyén, azaz a
kiskanizsai iskolában hagyták,
amelyek azóta a büszke tulajdonos
falát díszítik az arra járó diákok
és tanárok nem kis örömére.
Magyarországon meghirdetett
Családok Éve alkalmából
Erdélyből a kisbácsi színjátszó csoport előadja
Dr. Tornyai János könyve alapján színpadra alkalmazott
GYERE KICSIM, GYERE… című darabot,
mely megtekinthető 2011. október 8-án, szombaton 10 órai
kezdettel Nagykanizsán a Felső templomban.
Az előadásra a belépés díjtalan, adományt elfogadunk, melyet a
Kolozsváron épülő Szent Erzsébet Leányanya Otthon javára fordítjuk!
Rendező: Kovács Árpád kisbácsi plébános. Mindenkit szeretettel várunk!
Iskolatörténeti
relikviákat gyűjt a
Rozgonyi
Befogadó helyet
keresnek a nyugdíjas
pedagógusok
A Mikkamakka
Játéktár az
„állandóság szigete”
Képzőművész
kiállítása a Palini
Általános Iskolában
Alkotóműhely lett
a kiskanizsai iskola
aulája
Kanizsa – Postánkból 7
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. október 6.
A nagykanizsai kórházban tudományos
ülést rendeztek szeptember
29-én, ahol a stroke-ról és annak
rehabilitációjáról, a sürgősségi
betegellátásról és különböző belgyógyászati
témakörökről hallhattak
tájékoztatást az érdeklődők.
Az első előadást Járnecz Marianna
tartotta „Rehabilitálni annyi:
új lehetőséget adni az élhető életre”
A stroke-on átesett betegek rehabilitációja
címmel. A diplomás
ápolónő kiemelte, fontos, hogy
foglalkozzunk ezzel a témával, hiszen
Magyarországon az egyik vezető
megbetegedés a szélütés. Kihangsúlyozta
a rehabilitációs kezelés,
a pozitív hozzáállás és az
empátia fontosságát, melyek nélkül
a várt javulás elmaradhat.
A Sürgősségi triage-mit ír elő, a
szakma jelenleg ebből mit tudunk
teljesíteni? kérdéskörben Pusztainé
Nagy Szilvia egészségügyi
szakoktató tájékoztatta a hallgatóságot.
A betegek sürgősségi osztályozása
az első és legfontosabb a
sürgősségi betegellátásban. Elmondta,
hogy Nagykanizsán a
Sürgősségi Betegellátó Osztály
munkája sikeresnek mondható,
mivel a betegek hatvanegy százaléka
tizenöt percen belül, míg
nyolcvan százaléka fél órán belül
ellátásban részesül.
Ezután dr. Késmárki Nóra belgyógyász
ismertette a pajzsmirigygondozás
aktuális kérdéseit, majd
dr. Kisjós Balázs, dr. Mendly József
és dr. Matoltsy András belgyógyászok
bemutatták a metabolikus
szindrómás betegek vizsgálati
módszerét.
A 60 éves születésnapját ünneplő
könyvtár a kezdetek (1950-es
évek) után a Sugár út 3-ban töltött
időszak bemutatására készül
(1956-1988). A bemutató több eleme
látható már az épületben, köztük
az a két nagy méretű tükör is,
mely a Sugár úti épület dísze volt.
A tükrök a bejáratnál kerültek elhelyezésre
Tarnóczky Attila felújító
munkája után.
A városunk energia felhasználása
minden évben folyamatosan növekszik
és sajnos ezzel párhuzamosan az
energia árak is emelkednek. Javaslom
a nagykanizsai városvezetésnek,
hogy a Keszthely város önkormányzata
által létrehozott energia központot
hozzon létre városunkban is,
hogy a város által fenntartott intézmények
és a lakosság áltál becsatlakozott
társasházak a jelenlegi piaci
árnál 10, akár 20-30%-al is kedvezőbben
kapják az energiát.
Mit jelent ez az energiaközpont?
Azt napi szinten is látjuk és
érezzük, hogy az energiaárak folyamatosan
növekednek, és Magyarország
nem tekinthető jelentős
energiatermelőnek, ezért energiaigényét
kénytelen nagyobb részben
külső forrásból fedezni (kőolaj,
földgáz, elektromos energia).
Közintézményeink a felhasználási
kvóta alapján nem kerülnek a
nagyfogyasztói körbe, így nem
tudják a versenypiacról beszerezni
a földgáz- és elektromosáram-kontingensüket.
Így elmondhatjuk,
10-20 százalékkal magasabb áron
kénytelenek energiát vásárolni, ez
pedig jelentős árkülönbséget eredményez.
Nagykanizsának nagyon
sok intézménye van, több telephellyel,
s azok energiafelhasználása
és üzemeltetési módja eltérő.
Célszerű tehát, hogy a város a saját
tulajdonában és irányítása alatt lévő
intézmények energiaellátásának
koordinálására, külön elszámolási
rendszer alapján, meglévő szakemberei
segítségével működtessen
egy energiaközpontot.
Ez közvetlenül azt jelenti, hogy
nagyfogyasztóként jelentkezik
majd az energia központ (évi 500
ezer m3 gázfogyasztás a városi intézmények
fogyasztása) a földgázpiacon,
ami jelentős engedményeket
fog eredményezni.
Nagykanizsa város intézményei
és társaságai földgázfelhasználása
külön-külön nem jelentős, azonban
közös beszerzés esetén itt jelentkeznek
a mennyiségből adódó
előnyök. Szabadpiacról való beszerzés
esetén az árak versenyeztetésével
érhetők el jó/jobb kondíciók.
Vagyis a földgáz szabadpiaci beszerzése
esetén biztosított lehet:
kedvezőbb szerződéskötés lehetősége
a kereskedővel; folyamatos
szakmai kontroll;
Az elektromos energia esetében
ugyanez a helyzet, csak az elérhető
árkedvezmények mértéke változó.
Nem véletlen, hogy egyre több
városban látják be, érdemes centralizálni
az energia beszerzési lehetőségeket,
mert egy energiaközpont
egységes fellépéssel érheti el
a maximális kedvezményeket.
Ráadásul hosszú távon a számlázási
és felügyeleti rendszerek
elektronikus megjelenése szempontjából
is lényegesen leegyszerűsödnek
az intézményekre háruló
feladatok, mivel egy közös rendszert
használva az könnyebben figyelhető
és kezelhető lesz.
Természetesen ezen energiaközponthoz
való csatlakozás lehetőségét
meg kell adni a központi fűtéssel
rendelkező társasházaknak is,
mert ez által az összes fogyasztás
nagysága miatt, még kedvezőbb
kedvezményeket lehet elérni.
Más városok vezetése már felismerte,
hogy közintézményeinek
fenntartási költségei e módon is
csökkenthetők, ezért központosították
az energia ellátásukat, és beszerzésüket.
Javaslom, hogy Nagykanizsa
városvezetése is soron kívül alakítsa
ki az energia központot Keszthely
városéhoz hasonlóan, mert
ezzel jelentős 20-30 millió forintos
megtakarítást tud elérni éves szinten
az intézményeinek fenntartása
során, a becsatlakozó társasházak
pedig 10-30%-os energiaár csökkentést
tudnak majd a lakóknak
nyújtani.
Lelkó Tamás
MSZP városi alelnök
Az MSZP Városi elnöksége felszólítja
Karádi Ferenc alpolgármestert,
hogy tájékoztassa a város
lakosságát arról, hogy megválasztásakor
és az egy éves alpolgármesteri
munkája során tisztában
volt e cégei és önkormányzat közötti
összeférhetetlenségről, és ezt
a törvénytelen állapotot a törvényességi
határidőn belül megszűntette-
e?
A város lakossága jogosan várja
el, hogy a Fidesz vezetői magukkal
szemben is kritikusan és a törvényeket
betartva járjanak el.
Amennyiben törvénytelen állapotot
tartott fent az alpolgármester,
akkor felszólítjuk a lemondásra.
Megkérjük Cseresnyés Pétert
városunk polgármesterét és országgyűlési
képviselőjét, hogy
vonja meg a bizalmat Karádi Ferenc
alpolgármestertől, és kezdeményezze
visszahívását.
MSZP Nagykanizsai
Városi Elnöksége
***
Cseresnyés Péter polgármester a
szeptember 29-ei közgyűlésen elmondta,
már nem áll fenn összeférhetetlenség
az önkormányzat és
Karádi Ferenc alpolgármester tulajdonában
lévő cég között.
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt
Közgyűlés!
Mostanában a tényleges stratégiai
többséget alkotó frakcióhoz
tartozván nem kérdezek oly sokat,
mint az előző ciklusban. De most
kivételt teszek, mert belvárosi
képviselőként sűrűsödnek azok a
lakossági észrevételek, melyek a
belvárosi szórakozóhelyek rendjét,
zaját, fogyasztóvédelmét, ifjúsági
látogatottságát, hatósági szabályozását
célozzák. Így gyakori
kapcsolatban vagyok a Közigazgatási
Osztállyal, Közterület-Felügyelettel
és a Rendőrséggel. Különösen
a Múzeum téren, a
Mozikertben és az Eötvös téren
nagy a probléma (konkrét kocsmaneveket
is említhetnék…), és
különösen pénteken és szombaton
éjszaka zavarják a rendet, csendet,
nyugalmat – nem csak a fiatalok.
A probléma összetett, épp ezért
komplex hozzáállást igényel, s
nem is tudunk a világtrend ellenében
azonnal megoldást találni. De
legalább hathatósabban és hatásosabban
próbálkozzunk! Néhány
javaslat és kérés:
Fokozottabb hatósági, fogyasztóvédelmi,
zajvédelmi, rendőrségi
ellenőrzést kérünk!
Van ugyan ifjúságvédelmi őrjárat,
de ez önmagában csak demonstratív
megoldás. A jogszabályoknak,
helyi rendeleteknek
kellene következetesebben érvényt
szerezni!
18 éves kor alatt tényleg ne szolgáljanak
ki senkit szeszes itallal!
(folytatás a 8. oldalon)
A Kanizsai Dorottya
Kórház tudományos
üléséről
A születésnapját
ünneplő könyvtár
ereklyéi
A megoldás a lábunk
előtt hever…
Az MSZP városi
elnökségének
sajtónyilatkozata
Mi van az éjszakai
szórakozóhelyeken?
– Balogh László
interpellációja
Kanizsa 8 – Hirdetés 2011. október 6.
Progresszív lencse AKCIÓ – 30%!
2011. október 1 - október 31-ig
hirdetés
Tisztelettel meghívom Nagykanizsa város idős állampolgárait a 2011. október
11-15-e között megrendezésre kerülő „Idősekért Nagykanizsán” Ünnepi
hét rendezvényeire.
Cseresnyés Péter polgármester
„Idősekért Nagykanizsán” Ünnepi hét 2011. október 11-15.
Október 12. Szerda Honvéd Kaszinó (Nagykanizsa, Ady út 7.)
9.00 óra Idősügyi kerekasztal. Köszöntőt mond: Maronicsné dr. Borka Beáta
osztályvezető. Vitaindítót tart: Budavölgyi Kálmán elnök
Október 12. Szerda Hevesi Sándor Művelődési Központ
(Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.)
15.00 óra „Életünk képei”. Kiállítás az Idősügyi Klubok életéből.
A kiállítást megnyitja: Farkas Tibor igazgató
Október 13. Csütörtök Nagykanizsai Torna Egylet 1866
(Nagykanizsa, Ady út 78.)
8.45 óra Sportnap. Köszöntőt mond: Balogh László OKISB elnöke
2011. Október 14. Péntek Hevesi Sándor Művelődési Központ
(Nagykanizsa. Széchényi tér 5-9.)
15.00 óra Ünnepi Gála. Köszöntőt mond: Cseresnyés Péter Nagykanizsa MJV
polgármestere, országgyűlési képviselő. Közreműködnek: Zalagyöngye Táncegyüttes,
Baráth Yvett ének, Krishtop Pavel zongoraművész, Eraklin Táncklub.
Műsorvezető: Dr. Dömötör László
16.00 óra Fogadás. Pohárköszöntőt mond: Dr. med. Perjés Ottó Nagykanizsa
MJV díszpolgára.
17.00 Idősek bálja a Party Duó közreműködésével.
Nagykanizsa városrészeinek rendezvényei
Október 11. Kedd Nagykanizsa-Palin Általános Iskola. 15.00 óra Idősek napja.
Köszöntőt mond: Bicsák Miklós önkormányzati képviselő. Általános Iskola
és Óvoda ünnepi műsora. Ünnepi vacsora.
Október 12. Szerda Nagykanizsa-Miklósfa Mindenki Háza. 18.00 óra Idősek
napja. Köszöntőt mond: Sajni József önkormányzati képviselő. Köteles
Józsefné nyugdíjas klub elnöke. Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa
és a Miklósfai Asszonykórus ünnepi műsora. Ünnepi vacsora Major Lajos
harmonikás közreműködésével
Október 14. Péntek Nagykanizsa-Bajcsa Kultúrház. 17.00 óra Idősek napja.
Köszöntőt mond: Tóth Nándor önkormányzati képviselő. Bajcsai Rezeda Aszszonykórus
és Bertók György operaénekes ünnepi műsora. Ünnepi vacsora
Farkas Miklós harmonikás közreműködésével.
Október 14. Péntek Nagykanizsa-Fakos Kultúrház. 18.00 óra Idősek napja.
Köszöntőt mond: Cseresnyés Péter Nagykanizsa MJV polgármestere, országgyűlési
képviselő. Ünnepi műsor és vacsora.
Október 14. Péntek Nagykanizsa- Bagola Kultúrház. 16.00 óra Egészségügyi
szűrés. 17.30 óra Idősek napja. Köszöntőt mond: Cseresnyés Péter Nagykanizsa
MJV polgármestere, országgyűlési képviselő. Ünnepi műsor a Vigadó duó
közreműködésével. Ünnepi vacsora, tombolasorsolás
Október 15. Szombat Móricz Zsigmond Művelődési Ház (Nagykanizsa, Hajgató
út 1.) 17.00 óra Idősek napja. Köszöntőt mond: Tóth Nándor önkormányzati
képviselő. Bajcsai Rezeda Asszonykórus és Bertók György operaénekes
ünnepi műsora. Ünnepi vacsora Farkas Miklós harmonikás közreműködésével
A rendezvény szervezői: Egyesített Szociális Intézmény, Honvéd Kaszinó, Hevesi
Sándor Művelődési Központ, Idősügyi Tanács, Nagykanizsa városrészek
szervezői, Honvéd Szakszervezet, Nyugdíjas Klubok.
(folytatás a 8. oldalról)
23 óra után ne legyenek nyitva a
kocsmák!
Már javasoltam (tudom, bizonyos
személyiségi jogokat sértene,
de legalább próbáljuk meg, legfeljebb
az ombudsman visszadobja…):
22 óra után 14 éves kor alatti
gyermek, 24 óra után 14-18 év
közötti fiatal csak felnőttkorú felügyeletével
tartózkodhasson az éjszakában!
Közterületen ne lehessen italozni,
bizonyos helyeken dohányozni!
Van olyan önkormányzat, ahol
az éjszakai szórakozóhelyen akkor
is büntetnek, ha 18 év alatti fiatal
kábult állapotban tartózkodik ott;
hiába hivatkoznak arra, hogy felnőttkorú
vásárol csak szeszes
italt…!
Tehát tisztelettel kérem az illetékesektől
a bővebb, határozottabb,
szigorúbb odafigyelést! Megjegyzem
mindez nem elsősorban a pedagógusok,
az iskola felelőssége,
mint ahogy szokták mondani sokan…
Hanem sokkal inkább a családoké;
az iskolának alig van eszköze
a jelen szabályozás szerint.
Pl. egy iskolai fegyelmi tárgyalás
végén a legszigorúbb büntetés tanköteles,
tehát 18 év alatti diák esetén
az lehet, hogy átkerül az iskola
másik osztályába.) Így a családokhoz
kellene fordulni leginkább:
Kedves Szülők! Ne engedjék felelőtlenül
szórakozni gyermeküket a
péntek és a szombat éjszakában!
Egyáltalán: figyeljünk jobban
gyermekeinkre! És városunk rendjére…!
Október 8-án, szombaton 13
órakor veszi kezdetét a Palini
Sportpályán a lovaskocsik díszítésével
a rendezvény.
A felvonulás az ünnepélyes
megnyitó, a Kanizsa Táncegyüttes
és a Palini Általános Iskola néptánc
csoport fellépése után indul a
sportpályáról. A programok sorát a
szüreti bál zárja 20 órakor az általános
iskolában, ahol a Mura Band
szolgáltatja a zenét. A belépőjegy
elővételben kapható a Rózsa
Presszóban. A szervezők várják a
tombola és egyéb felajánlásokat.
V.M.
Palini szüreti felvonulás
Kanizsa – Krónika 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. október 6.
A Hétszínvirág Óvoda nevelőtestülete
szeretettel várta az érdeklődőket
a hagyományos
szakmai találkozóra a Medgyaszay
Házba, melynek témája
a Néphagyományok ápolása és
azon kívül – Játék, zene, tánc
volt.
Böjti Istvánné, a Központi Rózsa
Óvoda vezetője hangsúlyozta
köszöntőjében, a gyermekek életében
rendkívül nagy szerepe van
a hagyományoknak, hiszen ahol
nincsenek gyökerek, ott nincs
anyanyelv és identitás. Ezért is
büszke arra, hogy a Rózsa Óvoda
mind a kilenc intézményében beleszövik
a gyermekek életébe a
meséken, a verseken, a dalokon és
a manuális tevékenységeken keresztül
a néphagyományokat.
Majd felkérte Karádi Ferenc alpolgármestert
a rendezvény megnyitására,
aki megköszönte a pedagógusok
fáradhatatlan munkáját,
mellyel alapvető értékeket
közvetítenek.
A programok sorát Búvári Réka,
a Batthyány Lajos Gimnázium tanulójának
Népdalcsokor előadása
nyitotta. A népi hagyományok szerepéről
és fontosságáról dr.
Némethné Kovács Edit szólt, az
őszi szokásokhoz kapcsolódva
mutatta be az óvoda tevékenységét.
Elmondta, az óvoda feladata,
hogy átadják a hagyományokat,
megteremtsék az alapokat a legfogékonyabb
korban levő gyerekek
számára. Mivel napjainkban nem
működik megfelelően a tradíciók
ápolása, így a családokat is próbálják
bevonni azzal, hogy minden
évszakban tartanak egy családi napot.
Ezután népi gyermekjátékokat
mutattak be a Hétszínvirág Óvoda
nagycsoportosai Gáspárné Nagy
Katalin csoportvezető és dr.
Némethné Kovács Edit közreműködésével.
Az érdeklődők továbbá
meghallgathatták Szvorák Katalin
Liszt Ferenc-díjas és Kossuth-díjas
népdalénekes előadását, mely
után Miklós Zoltánné ismertette,
milyen volt a Nagykanizsa és környéke
népi táplálkozása a 20. század
derekán. Az ebéd után, és a
tánc előtt pedig Hintalan László
János beszélt a játékhagyományokról
Aranyalma. Játékhagyományok
címmel.
V.M.
Néphagyományok az óvodákban
Fotó: Varga Mónika
Kilenc esztendő után találkozhattak
ismét a “Dózsás/Thurys”
Bajtársi Találkozó keretében az
egykori Dózsa-Thury Laktanyában
szolgált hivatásos katonák
és polgári alkalmazottak, hogy
emlékezzenek, miszerint “volt
egyszer egy katonaváros” –
Nagykanizsán...
„Uram, higgye el, ez a hely tábornokképző
volt” – fordult hozzánk
az egyik veterán, aki Budapestről,
míg társa például Szegedről
érkezett a HSMK-beli összejövetelre.
– „Mert tudja, mit mondott
Napóleon is, hogy minden közkatona
tarsolyában ott lapul a marsallbot...”
Gőcze István vezérőrnagy özvegye
Petőfi versének, A vén zászlótartónaknak
soraival is köszöntötte
a megjelenteket, s ahogy Tarr
Ernő, a szervező bizottság részéről
elmondta, a több mint négyszáz
meghívó elküldése után roppant
örömükre szolgált, hogy kétszázan
el is tudtak jönni e találkozójukra.
Arra a találkozóra, melyet a
dózsás-thurys alakulat egykori parancsnokai
és katonái majd tíz év
után tartottak meg ismét. Az alakulat,
mely idővel a gépkocsizó lövészektől
az MH 14. Thury György
Gépesített Lövészdandárrá válhatott,
s díszalegysége még vízen is
szolgálhatott például a díszszemlék
sora mellett.
Poprádi Zoltán nyugállományú
ezredes köszöntőjében elmondta,
az alakulat 1996-97-es megszűnése
után is feladatuk a hagyományok
ápolása, s a felvillantott életképek
is tanújelét adták annak,
egykor micsoda virágzó katonaélet
volt Nagykanizsán.
„Volt egyszer egy alakulat” – ért
véget a képes vetítés a színházteremben,
hogy aztán az ünnepi műsor
keretében az idén 62 esztendős
Honvéd Együttes férfi kara szórakoztassa
a megjelenteket, azt követően
pedig már a Honvéd Kaszinó
Tükörtermében a felhőtlen
nosztalgiázásnak jusson a főszerep...
P.L.
Életképek a tábornokképzőből
70 évvel ezelőtt, 1941. október
2-án avatta fel dr. Papp Simon, a
MAORT vezérigazgatója Bázakerettyén
a MAORT Munkásotthont,
a későbbi Déryné Kultúrházat.
Ebből az alkalomból nagyszabású
jubileumi programsorozatot szervezett
szeptember 30. és október 2.
között a Bázakerettye és Térsége Bányász
Művelődési Egyesület.
Szeptember 30-án, pénteken 18
órakor mutatták be a Gyarmat a
föld alatt című, MAORT perről
készült filmet a Déryné Művelődési
Házban.
A vendégeket szombat délelőtt
10 órakor Biri László, a MOL Bányász
Szakszervezet elnöke és
Iványi László, Bázakerettye polgármestere
köszöntötte. Majd helytörténeti
kiállítás megnyitójával folytatódott
a rendezvény. A kiállítást
Tóth János, a Magyar Olajipari
Múzeum igazgatója nyitotta meg.
A nap további részében festménykiállítás
nyílt, a művelődési
ház elmúlt 70 évéről pedig Bajzik
Zsolt helytörténész tartott előadást.
Délután 14 órakor Mulat a
fúrós címmel egyfelvonásos zenés
vígjátékot adtak elő a zalaegerszegi
Hevesi Sándor Színház művészei.
A 14.30 órakor sorra kerülő
emléktábla avatást követően különböző
művészeti csoportok mutatkoztak
be egészen este 21 óráig,
a bál kezdetéig.
B.E.
A MAORT
időkre
emlékeztek
Kanizsa – 10 Városháza 2011. október 6.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kizárólagos
tulajdonában lévő Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (Nagykanizsa, Sabján Gyula utca 3., továbbiakban: Kft.) ügyvezetői
tisztségének betöltésére.
A Társaság főbb tevékenysége:
Rehabilitációs foglalkoztatás, mint fő közhasznú tevékenység. Hátrányos helyzetű
társadalmi csoportok esélyegyenlőségének elősegítése. A munkaerőpiacon hátrányos
helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó
szolgáltatások. Ennek keretében a kft. engedélyezett tevékenysége különösen: textiláruk,
alsó-, felső-, és munkaruházat, egyéb kiegészítők gyártása, irodai papíráru, papír
és műanyag csomagolóeszköz, egyéb papír, műanyag és kartontermék gyártása,
könyvkiadás, kiadványok kiadása, nyomás, nyomdai előkészítés, könyvkötés, kapcsolódó
szolgáltatás, elektronikus és optikai eszköz, személyi és háztartási cikk javítás,
seprű és kefe gyártása, textil nagy és kiskereskedelem, ruházati, könyv, újság
és papírárú, csomagküldő és internetes, valamint egyéb új áru kiskereskedelem, közúti
áruszállítás, költöztetés, tárolás, raktározás, gépjármű kölcsönzés, adatfeldolgozás,
web-hosting szolgáltatás, egyéb kiadói tevékenység, takarítás, tisztítás, csomagolás,
fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás.
Az ügyvezető fő feladatai:
A kft. tevékenységének szervezése és irányítása, a gt. valamint a kft. alapító okirata
szerint az ügyvezetői tisztségre meghatározott feladatok ellátása, különösen: a
kft. hatályos jogszabályoknak, a belső szabályzatoknak megfelelő gazdaságos és hatékony
működtetése, a kft. képviselete harmadik személlyel szemben, illetve bíróság
és hatóság előtt, a kft. alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása, a
kft. pályázati projektjeinek gondozása.
A megbízás időtartama, formája, díjazás:
Az ügyvezetőt a közgyűlés határozott időre, 2011. december 31. naptól kezdődően
2016. december 31. napjáig tartó 5 évre választja meg azzal a feltétellel, hogy a
megbízási szerződés megkötésétől számított 6 hónapig a feleket kölcsönösen megilleti
az indokolás nélküli rendes felmondás joga, a felmondási idő a közlésétől számított
4 hónap. Az ügyvezetői tisztség ellátása a Ptk. alapján megbízási jogviszonyban
történik, a díjazást - a kft. Javadalmazási Szabályzatában foglaltak figyelembevételével
- a közgyűlés állapítja meg.
Pályázati feltételek:
Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, felsőfokú iskolai
végzettség. Előnyt jelent: gazdasági területen szerzett gyakorlat, vezetői gyakorlat,
pályázati projektben (különösen pályázatírásban) szerzett tapasztalat.
A pályázatban benyújtandó dokumentumok:
A pályázónak a kft. működtetésére vonatkozó szakmai elképzelései és vezetési
program, szakmai önéletrajz, a felsőfokú iskolai végzettséget igazoló okirat közjegyző
által hitelesített másolata, a pályázó által a pályázatban hivatkozott gyakorlat hivatalos
igazolása, 3 hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány,
amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt nem áll (amennyiben nem áll rendelkezésre, akkor annak kikéréséről
szóló igazolás), a pályázónak a díjazásra vonatkozó igénye, a pályázó írásbeli nyilatkozatait
arra vonatkozóan, hogy részéről az ügyvezetői tisztség betöltése a Gt. 23. §-
a alapján nem kizárt, vele szemben a Gt. 25. §-a és a közhasznú szervezetekről szóló
1997. évi CLVI. törvény alapján összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, a 2007. évi
CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja, a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
hozzájárul, a pályázati eljárás során az előkészítő bizottsági üléseken és a döntéshozó
Közgyűlés ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-
e.
(A pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlásnak
nincs helye! Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a bizottsági meghallgatáson
be kell nyújtani.)
A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt: Cseresnyés Péter polgármester
(Tel: 06-93-500-701; E-mail: cseresnyes.peter@nagykanizsa.hu). A kftvel
kapcsolatos információk megtalálhatók a www.nkszoci.hu honlapon.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. október 29.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve postai
úton (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.), vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban
ügyfélfogadási időben lehet benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: "Nagykanizsai
Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázata".
A pályázat elbírálásának módja és rendje:
A határidőben benyújtott pályázatokat a Szociális és Egészségügyi Bizottság - a
pályázók személyes meghallgatásával - véleményezi. A pályázat elbírálására vonatkozó
előterjesztést tárgyalja az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság. A döntést a
Közgyűlés a bizottsági vélemények ismeretében, a pályázók meghallgatásával, várhatóan
a 2011. november havi soros ülésén, legkésőbb 2011. november 30. napjáig
hozza meg. A döntésről a pályázók írásbeli értesítést kapnak.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
Álláspályázat - Szociális Foglalkoztató
Kanizsa – 2011. október 6. Városháza 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7.) pályázatot hirdet a Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye (8800 Nagykanizsa,
űrhajós u. 6.) intézményvezető (magasabb vezető) munkakörének teljes
munkaidőben, közalkalmazotti kinevezés szerinti munkakör mellett történő
betöltésére.
Az intézményvezető által ellátandó feladatok: A Nagykanizsa, űrhajós u. 6. szám
alatti 50 férőhelyes Fogyatékkal Élők Otthona, a 10 férőhelyes Fogyatékkal Élők Gondozóháza,
a 20 férőhelyes Fogyatékkal Élők Napközi Otthona, valamint a Támogató
Szolgálat színvonalas szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezése, irányítása,
ellenőrzése. A központi jogszabályok, valamint az önkormányzati rendeletek szerint a
feladatkörébe tartozó valamennyi önkormányzati feladat magas szintű végzésének
megszervezése, koordinálása, biztosítása.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett
státusz, büntetlen előélet, cselekvőképesség, a személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.
(I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének 6.4. pontja szerint az intézményvezetői
munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú szakirányú végzettség, a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.
(XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltak alapján legalább 5 év felsőfokú
végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem,
a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, szociális szakvizsga, illetve szakvizsgával
nem rendelkező pályázónak - amennyiben nem mentesül letételének kötelezettsége
alól - a nyilatkozata arról, hogy vállalja annak a kinevezést követő 2 éven belüli
megszerzését. A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázathoz csatolni kell:
A képesítést igazoló okirat(ok), illetve a szociális szakvizsgáról szóló oklevél
közjegyző által hitelesített másolatát, a pályázó részletes szakmai önéletrajzát és az
előírt szakmai gyakorlata meglétének hitelt érdemlő igazolását, az intézmény vezetésére,
fejlesztésére vonatkozó programot. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy: a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
hozzájárul, a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,
pályázata elbírálására nyilvános vagy zárt ülésen kerüljön sor, szociális szakvizsgával
nem rendelkező pályázó esetén – amennyiben nem mentesül letételének kötelezettsége
alól – vállalja annak a kinevezést követő 2 éven belüli megszerzését, az álláshely
elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének, nem
áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, büntetlen előéletű,
az álláshely elnyerése esetén büntetlen előéletét a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor
90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja.
Az álláshely betölthető: 2012. január 1-jétől.
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év, 2012. január 1-2016. december
31-ig. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan
idejű, a magasabb vezetői megbízás 5 évre szól, az intézménynél újonnan
létesített jogviszony esetén - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével - 3 hónap próbaidő
kikötésével.
Illetmény és juttatások: a Kjt. illetve a Kjt-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.
26.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően.
A pályázat benyújtásának határideje: A Kjt. 20/A. §-a alapján a Nemzeti Közigazgatási
Intézet internetes oldalán történő megjelenéstől számított 30 napos határidőt
figyelembe véve: 2011. október 15.
A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: A Kjt. és a 257/2000. (XII.
26.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően. A pályázatokat a pályázat előkészítője
által összehívott bizottság véleményezi, a bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő
pályázókat személyesen hallgatja meg, a kinevezésről Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Közgyűlése mint munkáltató dönt, amelynek eredményéről valamennyi pályázó
írásban értesítést kap.
A pályázat benyújtásának módja és helye: az írásos pályázatot 1 eredeti példányban
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.) az alábbi jeligével kell benyújtani: "Pályázat a Fogyatékkal Élők Integrált
Intézménye intézményvezetői munkakörére".
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát
követő első közgyűlési ülés.
A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető: Cseresnyés Péter Polgármester
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: (93) 500-708, illetve Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának osztályvezetője:
Maronicsné dr. Borka Beáta Nagykanizsa, Eötvös tér 16., tel: (93) 500-810. Az osztályvezető
biztosítja, hogy a pályázók az intézményt megismerhessék.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése fenntartja azt a jogot, hogy a pályázati
eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat kiírója hiánypótlásra nem biztosít
lehetőséget.
Álláspályázat - intézményvezető
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti az alábbi ingatlanait:
Hrsz./Megnevezése/Nettó kikiáltási ár/Időpont:
3051/27. / Munkás utca, 18,2 m2 alapterületű garázs / 608.000 Ft / 2011.10.13.,
2011.10.20., 2011.11.03., 2011.11.17. 10:00 óra
A versenytárgyalás helye: NK MJV Polgármesteri Hivatala II. em. VI. iroda
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. tel.: 93/500-724. Versenytárgyalási felhívás
és részletes tájékoztatás a fenti elérhetőségeken kérhető.
Versenytárgyalás - garázs
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti az alábbi ingatlanait:
Hrsz./Megnevezése/Nettó kikiáltási ár/Időpont
3817. /Csengery u. 111/B. – beépítetlen, ipari terület / 2.800.000 Ft /
2011.10.20., 2011.11.03., 2011.11.17. 11:00 óra
A versenytárgyalás helye: NK MJV Polgármesteri Hivatala II. em. VI. iroda
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. tel.: 93/500-724.
Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetőségeken
kérhető.
Versenytárgyalás - ipari terület
Dénes Sándor a 12. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője
minden hónap második csütörtökén 17.00 órától fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal
Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.)
Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselő fogadóórát tart minden hónap második
szerdáján 17 órától a Kőrösi Cs. Sándor Általános Iskolában.
Képviselői fogadóórák
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti az alábbi ingatlanait.
Hrsz. /Megnevezése / Nettó kikiáltási ár / Időpont:
30155/3. / Miklósfa, Iskola utca, építési telek / 4.080.000 Ft / 2011.10.13.,
2011.10.20., 2011.11.03., 2011.11.17. 09:00 óra. 30155/4. / Miklósfa, Iskola
utca, építési telek / 4.080.000 Ft / 2011.10.13., 2011.10.20., 2011.11.03.,
2011.11.17. 09:30 óra. 2243/1. és /2. / Ady u. 25. szám alatti ingatlan együttes
20.320.000 Ft / 2011.10.13., 2011.10.20., 2011.11.03., 2011.11.17. 10.30 óra
A versenytárgyalás helye: NK MJV Polgármesteri Hivatala II. em. VI. iroda
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. tel.: 93/500-724
Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetőségeken
kérhető.
Versenytárgyalás - építési telkek
Ungarndeutsch. Steh dazu!
Egyenrangú magyar állampolgárokként és európaiakként
vállaljuk és valljuk meg emelt fővel a népszámlálás
során is, hogy magyarországi németek vagyunk!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Német Kisebbségi Önkormányzata
Kanizsa 12 – Gazdaság 2011. október 6.
Ez év januárjában nyílt meg
Nagykanizsa belvárosában a Térségi
Integrált Szakképző Központ
(TISZK) Tanboltja. A társaság a
Thúry György Szakképző Iskolával
együttműködve, lehetőséget
biztosít a tanulóknak, hogy a gyakorlatban
sajátíthassák el a vevőeladó
kapcsolat szabályait, valamint
a bolt működését. Továbbá
megismerkednek a modern értékesítési
rendszerekkel, a pénztárgéppel,
mérlegekkel és a raktárkészlet
számítógépes nyilvántartásával
is. A diákok ismereteinek
bővítését kereskedelemben jártas
eladók segítik.
A tanbolt minél több hasznos tudást
szeretne tanulóinak átadni, így
Mérksz Andor a TSZK ügyvezető
igazgatója arra kéri a vevőket, véleményeikkel,
visszajelzéseikkel és
kritikáikkal segítsék a munkájukat,
hogy a diákok a vevő elvárásainak
megfelelően végezhessék tevékenységüket.
A továbbiakban pedig
a tanbolt megnyitásának körülményeiről
tájékoztatta lapunkat.
– Az intézmény megvalósításának
a gondolata már a megnyitás előtt,
közel egy évvel megfogalmazódott
bennünk. A célunk az volt, hogy a
Thúry György Szakképző Iskolának
olyan gyakorlati helyet biztosítsunk,
ahol a tanulók nem csupán elméletben,
hanem gyakorlatban is találkozhatnak
kereskedőkként valódi vevőkkel.
Ezzel szerettük volna segíteni
az iskolát, mivel nem állt rendelkezésükre
olyan gyakorlóhely, ahol
közvetlenül meg tudták volna tanítani
a gyerekeknek, szakképzett kollégák
bevonásával, a gyakorlati tudnivalókat.
Anyitott szakképzés megteremtésével
kimondottan az a szándékunk,
hogy a tanulók azokat a kereskedelmi
fogásokat tudják gyakorolni,
melyek a mindennapi munkavégzés
során szükségesek. Amultiknál,
persze nem minden esetben
igaz, nem mindig tudták elsajátítani
a szakmájukat, mivel kisegítő munkásként
segédkeztek az ott dolgozók
munkájában. Ezen tényezők szolgáltak
alapként az intézmény kialakításának
a gondolatánál. A folyamat
majdnem egy évig tartott, mivel az
önkormányzatnak hozzá kellett járulnia
az elképzeléseinkhez. Szerencsére
pozitívan viszonyultak az elgondolásunkhoz,
és biztosították
számunkra az Erzsébet téren ezt, az
akkor még üresen álló üzlethelyiséget,
ahol ki tudtuk alakítani a tanboltot.
Tehát, ez a tavalyi egy év a szervezéssel
és magának a beruházásnak
a kivitelezésével telt el. Mivel januártól
indultunk, így tanév közben
volt lehetőség arra, hogy bekerüljenek
hozzánk gyerekek, akkor még
nem volt beépítve az iskola órarendjébe
ez a gyakorlati foglalkozás. A
tanulókat élesben és jó kihasználtsággal
szeptember elseje óta tudjuk
fogadni.
– Mennyi tanulót foglalkoztatnak
jelenleg?
– Két állandó tanulónk van jelenleg,
akik szerződésben állnak velünk
a Kereskedelmi és Iparkamarán keresztül,
egy teljes értékű tanulói szerződést
írtunk alá velük – vette át a
szót Péter-Szabó Gergely boltvezető.
– Egyikük végzős, tehát az áprilisi
vizsgáiig, illetve a vizsgafelkészítés
végéig van nálunk. A másik tanuló
kezdő, ő két tanévet fog nálunk letölteni.
Mindketten kereskedelmi szakon
tanulnak a szakközépiskolában.
Az tizennyolc éves növendék nyolc
órában dolgozik, az egy évvel fiatalabb
pedig hét órában. Ezen kívül
minden napra, a kereskedelmi iskola
kérésére, beosztunk a kávézó, illetve
cukrászat részre olyan tanulókat,
akik még nem voltak valamilyen oknál
fogva gyakorlaton. ők itt napi
három tanórát töltenek el. A váltás
folyamatos minden nap, így egy héten
körülbelül tíz embert tudunk foglalkoztatni
még pluszban. Teljesen
kezdők is vannak, ők tizenegyedikesek
és még semmilyen gyakorlati helyük
nem volt. Nekik az alapokat, a
munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat,
valamint a gépek kezelését tanítjuk
meg, illetve megismerkednek
a teljes körű munkafolyamattal is, a
mosogatástól, a kiszolgáláson és a
sütemény prezentálásán át a csomagolásig.
– Melyek a legnépszerűbb termékek?
– Megpróbálunk a városban versenyképesek
lenni, persze nem a
nagy multikkal, hanem a kisboltokkal,
illetve a környékbeli kereskedelmi
egységekkel. Népszerű és vevőcsalogató
a liszt, a cukor, az olaj,
amelyeket megpróbálunk alacsony
áron tartani. Ezeken kívül keresett
még boltunkban a hentesáru, amivel
szintén abszolút versenyképesek vagyunk
árban és minőségben egyaránt.
Továbbá, a cukrásztermékeink
is rendkívül keresettek. Mi nem
csomagolt és messziről hozott termékeket,
hanem kézi erővel készült,
Nagykanizsa környéki termelők, őstermelők
áruit kínáljuk.
– Milyenek a visszajelzések?
– A vásárlók részéről pozitívak a
visszajelzések. Elégedettek, türelmesek
a diákokkal, akik általában viselnek
tanulókitűzőt. Nem egy olyan
eset volt, hogy kerestek egy-egy lányt,
aki korábban kiszolgálta őket. Illetve
a kisvárosi feeling is megfigyelhető,
sokan érdeklődnek, hogy az ő gyerekük,
ismerősük nálunk tanulnak-e. Ez
az elégedettség köszönhető annak,
hogy a gyerekek gyorsan tanulnak, tehát
ők már hatvan-hetven százalékban
önállóan el tudják végezni a munkájukat,
attól függetlenül, hogy még csak
második hete vannak nálunk.
A következőkben Tarnai Krisztina,
a TISZK tanbolt tanulója válaszolt
a kérdésre.
– Mi az eddigi tapasztalatod,
hogy érzed itt magad?
– A Thúry SZKI tizenegyedikes
diákja vagyok, két évet töltök
majd el a tanboltban. Igaz, csak
egy hete dolgozom itt, de eddig
nagyon sok gyakorlati tudnivalót
sikerült elsajátítanom. Szeretek itt
dolgozni. Nagyon tetszik nekem
ez a szakma, így a jövőben is hasonló
helyen szeretnék dolgozni.
V.M.
Versenyképes árak, udvarias kiszolgálás
Fotó: Varga Mónika
A Turizmus Világnapját rendezték
meg szeptember 27-én a
Deák téren, ahol nyilvános kerekasztal-
beszélgetést tartottak
a városunk kapcsán felmerülő
turisztikai kérdésekről, melyen a
lakosság véleményére is kíváncsiak
voltak.
Bali Vera irodavezető számolt be
arról, hogy a Turinform Iroda, csatlakozva
az országos akcióhoz, szeretné,
ha a nap a mosolyról, a kedvességről
szólna, hiszen ez a sikeres
vendégforgalom egyik alapja. A világnapot
az ENSZ Turisztikai Világszervezetének
1979-es döntése óta
ünneplik. A turizmus jelentősége vitathatatlan,
szinte kikerülni is nehéz
a világon. Hatalmas szerepe van a
munkahelyteremtésben a nagy munkaerő
igénye miatt. Szinte nincs
pontja a világnak, amit ne érintene a
turizmus. A hozadéka sem hanyagolható
el, hiszen rengeteg ágazattal
kapcsolódik össze, köztük a vendéglátással,
a gazdasággal és a szolgáltatás
különböző részeivel. Idén az
ENSZ úgy döntött, hogy a rendezvény
mottója a „Tourism-linking
cultures”, azaz „a turizmus, mely
kultúrákat köt össze” legyen. - Azt
hiszem ennél találóbbat nem lehetett
volna kitalálni, mivel a turizmus arra
irányul, hogy megismerjünk más
vidékeket, más embereket, hozzájárul
az elfogadtatáshoz, a másságnak,
a más kultúráknak, a más szokásoknak
a megismeréséhez – mondta az
irodavezető.
A beszélgetésen Dobri Noémi a
KAMSE elnöke, Karádi Ferenc
alpolgármester, dr. Birkner Zoltán
kampusz igazgató és Bali Vera vettek
részt, megszólítva ezzel az utcán
közlekedő embereket is. Kiemelték,
hogy nagy jelentősége
van a napnak, hiszen a turizmus
húzóágazatnak számít a világban.
Továbbá, városunkban számos érték
található, melyek adottságait ki
kell használni.
V.M.
Húzóágazat a turizmus
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. október 6.
Horoszkóp
Lehetőleg ne vesszen össze a partnerével,
mert elronthatja a hét végére tervezett
programját. Feledkezzen meg a
büszkeségéről, és tisztázzák minél előbb
a félreértéseket.
Szerencsére senki nem akar beleszólni a dolgaiba,
éppen ezért, ha úgy érzi, hogy a gyermekeit
meg akarja jutalmazni, akkor tegye
meg nyugodtan. Ne legyen könnyelmű, és
ne másokat, idegeneket segítsen.
Minden a rendelkezésére áll ahhoz, hogy a
hétvégén elmenjen egy kellemesnek ígérkező
fürdőhelyre. Üljön le a barátaival egy pohár
bor, vagy esetleg egy kávé mellé, és higgadtan
válasszák ki a legkedvezőbb helyet.
Nyugodjon meg, kell egy kis idő ahhoz, hogy
visszatérjen a régi optimizmusa. Nem várt
izgalmakra számíthat a hétvégén, de végül teljes
megelégedésére alakulnak a dolgai. A
magánéletében szerencsés napokra számíthat.
Ha úrrá tud lenni rossz szokásain, hibáin,
egy új fejezet kezdődhet el az életében.
Semmi probléma, gond nem zavarja meg
a hétvégéjét, használja ki a szépnek
ígérkező napokat.
Legszívesebben átaludná az egész hétvégét,
ha nem számítana rokonai látogatásra. Abolygómozgások
szerelmet ígérnek, és fokozódik
a luxus iránti vágyakozása is. Akövetkező hetet
felvillanyozva kezdheti munkahelyén.
Nyugalmas napokra számíthat. Ezt az időt
próbálja meg kikapcsolódással, tartalmasan
eltölteni a barátaival, mert utána új
koncepciók, projektek kivitelezésébe vonják
be, aminek nem tud ellenállni.
Pénzügyi téren nem árt, ha kissé óvatosabb
lesz, mert a családja anyagi ügyeibe be kell
kapcsolódnia. Ha el akarja kerülni a
nézeteltéréseket a párjával, a tévézés helyett
beszélgessenek többet egymással.
Lehengerli környezetét a kirobbanó energiájával.
Családcentrikus hete lesz, mégis
szakít időt legújabb társaságára. Abolygók
segítik szerelmi életét, csak a szívére hallgasson
és ne a józan eszére.
Bár gondosan megtervezte a nyaralását,
mégsem lett belőle semmi. Tanuljon a
hibákból, és pótolja be télen, amit elmulasztott.
Keressen olyan helyet, ahol minden
nap kapcsolatba kerülhet a természettel.
Szereti a meglepetéseket, örül neki, ha
elvarázsolják és döngicsél, mint egy
méhecske. Ne szakkönyveket vásároljon,
helyette lelkiismeret furdalás nélkül
költse pénzét a kedvesére.
Engedje el magát végre egy kicsit, és ne
foglalkozzon az ön körül zajló pletykákkal.
Ügyeljen arra, hogy pesszimista hangulata
ne rontsa el a hétvégéjét. Éppen ezért töltse
semmittevéssel a szabadidejét.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
VOKSH Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
TANFOLYAM INDUL
2011.10.12-én 16 órakor
C, D, E
2011.10.13-án 16 órakor
személyautó,
motor és segédmotor
2011.10.17-én 16 órakor
gépkezelő/targonca, emelőgép,
földmunkagép kategóriákban
2011.10.29-i GKI vizsgára
jelentkezéseket még elfogadunk.
􀂊 Részletfizetés
􀂊 Diákkedvezmény
􀂊 Ingyenes
tankönyvkölcsönzés
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
BÉRLET
INGATLAN
Elcserélném vagy eladnám
egészségügyi okok miatt, (80%-
ban felújított) jelenleg 100m2-es
családi házamat kisebb családi
házra Nagykanizsán. Érd.:
0630/681-0581 (7432K)
Bacónaki hegyen birtok eladó.
Víz, villany van. Tel.: 0630/916-
1600 (7448K)
Nk-án a Keleti városrészben
bútorozott szoba, konyha, fürdőszoba
használattal, egyedülálló
hölgynek, leinformálható személynek
kiadó. Kaució szükséges.
Tel.: 0670/881-7197
(7449K)
Nagyteljesítményű, hordozható,
vadonat új háztartási gőztisztító
(Modell: SC-238HO),
ugyanitt alig hordott 42-es méretű
bőr bakancs. Érd.: 0693/315-
559 (este) (7435K)
Készpénzfizetés! Vásárolok
herendi, zsolnay és egyéb porcelánokat,
festményeket, régi műszereket.
Érd.: Nagykanizsán,
0630/332-8422 (7446K)
Almaértékesítés termelőtől,
Nagykanizsa, Kisfaludy út 2/c.
alatt. Tel.: 0693/312-479 vagy
0620/570-7717 (7447K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi
népi parasztbútorokat, használati
tárgyakat és teljes hagyatékot.
Érd.: 0620/555-3014 (7362K)
Fa nyílászárók, zsalugáterek:
www.ablakolcson.hu. Tel.:
0630/214-4150 (7411K)
Megbízható 45 éves nő, kisgyermekgondozó-
nevelő végzettséggel,
festő és kreatív tapasztalattal
gyermekfelügyeletet
vállal. Tel.: 0630/320-0044
(7428K)
Idős emberek gondozását,
ápolását vállalom Nagykanizsán
és környékén. Tel.: 0670/881-
7197 (7450K)
Megnyitottunk! Zalakomári
Pékség Szakboltjába várjuk vásárlóinkat
elérhető árakon. Nagykanizsa,
Zrínyi út 20. Célpont üzletházzal
szemben.
Kanizsa – Sport/14 Apró 2011. október 6.
Meghívó a "Szomszédoló" Nemzetközi Dalostalálkozóra
A Kiskanizsai Polgári Olvasókör 2011. október 8-án kórustalálkozót tart. A rendezvényen
fellépnek nagykanizsai és határon túli énekesek, valamint A RENDEZő
ÁRVÁCSKA DALKÖR. Helye: Móricz Zsigmond Művelődési Ház, Nagykanizsa
Hajgató S.u.1. Ideje: 2011. október. (szombat) l6 óra.
A Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Nagykanizsai
Kirendeltség és Szolgáltató Központ az alábbi állásokban kínál
munkalehetőséget:
CNC forgácsoló szakirányú megegyezés szerint
beszerző (angol v. olasz nyelvism.) felsőfokú megegyezés szerint
CNC esztergályos szakirányú megegyezés szerint
varrómunkás szakirányú megegyezés szerint
kárpitos szakirányú 95.000 – 105.000 Ft
általános iskolai biológia tanár szakirányú megegyezés szerint
marós szakirányú megegyezés szerint
ács szakirányú megegyezés szerint
villamosmérnök felsőfokú megegyezés szerint
nemzetközi kamionvezető szakirányú megegyezés szerint
erősáramú villanyszerelő szakirányú megegyezés szerint
minősített hegesztő szakirányú megegyezés szerint
garázsmester szakirányú megegyezés szerint
autóvillamossági szerelő szakirányú megegyezés szerint
Bővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: 8800 Nagykanizsa, Fő út
24. 93/310-327/102. Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - csütörtök: 8.00 - 12.00
és 13.00 - 15.00 óra között, péntek: 8.00 - 12.00 óra
8800 Nagykanizsa, Fő út 24. 93/310-327/102
Szilvia, a Kanizsa Futóklub versenyzője
ezzel a teljesítményével
tette fel a koronát eddigi pályafutására,
dicsőséget szerezve ezzel
nemcsak önmagának, hanem a Kanizsai
Futóklubnak, Nagykanizsának,
valamint Magyarországnak
is.
A verseny során szinte mindvégig
vezető pozícióban volt, és dacolva
a nappali hőséggel, éjszakai
hideggel, széllel, tartani tudta az
előzetesen kalkulált tempóját, így
tavalyi idejét közel 6 és fél órával
megjavítva ért Leonidasz király
szobrához.
A versenyen a világ minden tájáról
induló, 285 futónak csak a fele
jutott el Spártába, Szilvia abszolútban,
a férfiakat is beleszámítva
a 14. lett, valamint minden idők 6.
legjobb női idejével ért célba (az 5.
időtől 1 másodperccel elmaradva).
Aférfiak versenyét az olasz Ivan
Cudin nyerte meg, aki tavalyi sikere
után ismételni tudott.
„A tervezett időmet jóval túl is teljesítettem,
hiszen 31 órán belülivel
kalkuláltam – vágott a közepébe már
a repülőtérről hazafelé tartván a
nagy siker kovácsa. – Tavaly 35-öt
mentem, most azonban remek állapotban
érkeztem a versenyre, mivel
előzőleg gyorsabb edzésekre álltam
át és az alacsony pulzusszám megtartásának
módszere is hatott. Mindezekkel
együtt ha biztosra nem is vehettem
még semmit, de a 31 óra a
dobogóhoz elégnek ígérkezett...
Ez így egyszerűen hangzik,
azonban ami a versenyen történt,
az már egy újabb történet...
„Mint már mondtam, volt egy
időkalkulációm, illetve az edzőm
is összeállított egy versenytervet,
s ezeket az alábbiak szerint tudtam
megvalósítani: az első szakaszon
a pulzusszám nem ment 140
fölé, s ebbe még némi gyaloglás is
beleférhetett, aztán a második 80
km-es szakaszon jött ki igazán a
tréningek színvonala, majd a harmadik
etapon már a magaslatok
ellenére is a futáson volt a
hangsúly, bár azért itt is volt gyaloglós
rész... Annyiban mindenképp
szerencsés voltam, hogy a
kezdettől vezető pozícióban voltam,
mi több, még növelni is tudtam
az előnyt."
Az érzések a nagy eredmény
után?
„Még most sem fogtam fel, s
biztosan kell még néhány nap ahhoz,
hogy tudatosuljon bennem,
milyen teljesítményt sikerült elérnem.
Miként tovább? Ugyanúgy
élem tovább mindennapi életem,
amiben az edzéseknek és a családnak
jut kiemelt hely. Meg különben
is vannak még legyőzendő távok,
melyeket kitűztem magam elé..."
Polgár László
Lubics Szilvia az ókori hősök kitartásával
Fantasztikus magyar siker született az idén 29. alkalommal megrendezett
görög Spartathlonon, melyet a világ egyik legnehezebb és legnagyobb
presztízsű ultrafutó versenyének tartanak. Az Athéntől Spártáig
tartó 246 kilométeres távot az idén a nagykanizsai Lubics Szilvia tette
meg a hölgyek közül a leggyorsabban: 29 óra 7 perc alatt.
Szombaton 14 órától az NTEpályán
mérkőzik egymással az NB
III Bakony-csoportjában a Nagykanizsai
TE 1866-Horváth Méh és
a Zalaegerszegi TE FC II együttese
a bajnokság 8. fordulójának keretében.
Nagykanizsa – Zalaegerszeg... E
párosításnak a futball világában
(is) különös presztízse volt, s bizonyára
lesz az elkövetkezendőkben
is. Ízlelgetve a párosítás hangzását
tulajdonképpen az első gondolat,
ami az élre kívánkozik, hogy 11
esztendő után kerül sor újból a két
város valamely együttese közötti
NB-s (bajnoki) tétmeccsre. Utoljára
2000. szeptember 20-án mérkőztek
Zalaegerszegen a felek, s a
Zalahús ZTE FC 2-2-re végzett a
Nagykanizsa FC-vel labdarúgásunk
élvonalában...
Az utolsó kanizsai összecsapás
annak az évnek júliusában volt, s
8000 ember előtt 0-0-s végeredmény
született. Persze, nem csupán
gólszegény döntetleneket hoztak a
dél-zalai összecsapások, hiszen (s
most vonatkoztassunk el attól,
hogy mely'' nagykanizsai klub volt
épp'' a főszereplő...) az 1957-es 2-2
után a harmadik vonalban - ami akkor
az NB II Nyugati csoportját takarta
– 1967. augusztusában a
Nagykanizsai Bányász 3-3-t játszott
a Zetével, ''68 áprilisában pedig
nyertek is 3-2-re a hazaiak.
Húsz év múltán aztán jöttek a
második vonalbeli „10 ezer nézős”
nagykanizsai meccsek: 1989-ben
Olajbányász – ZTE 3-0, 1991 nyarán
szintén 3-0, 1992 augusztusában
pedig 1-1... 1994 májusa a
csúcs: Olaj – ZTE 2-0, majd egy
évvel később Hegedűs László és
Preisinger Sándor találataival 1-1 -
már az NB I-ben...
Az 1999-es PNB-s kanizsai találkozó
egyes hírforrások szerint 12 ezres
nézősereget vonzott (0-0), majd
következett a fentebb már említett,
2000 nyarán sorra került mérkőzés.
A történeti hűség kedvéért jegyezzük
meg, hogy a ZTE a harmadik
vonalban 1968-ban mérkőzött
bajnokikon a Nagykanizsai
VTE-vel is, s mindkétszer 3-0-ra
nyertek az akkor még zöld-fehér
egerszegiek.
„A Nagykanizsa - Zalaegerszeg
párosításnak mindig is különleges
hangulata volt, s ugyan a játékosok
között soha nem volt ellentét,
a városok közötti presztízsharc
azért érződött valamennyi
alkalommal – felelte mosolyogva
a játékos-edzősködő Popovics
Lajos, aki az utolsó két összecsapást
végig is játszotta. – Természetesen,
így a várakozás mindenkire
átragadt, ami semmihez
sem fogható érzés. A legfantasztikusabb
hangulatot azonban a
''91-es Kanizsa – Zete derbi adta,
az a 3-0-s siker tényleg párját ritkító
volt tízezer ember előtt...”
A ZTE FC II legénységét jelenleg
az a Preisinger Sándor irányítja,
aki 1995-ben be is talált a
kanizsai mérkőzésen, s utóbb az
NB I gólkirályi címét is elhódította
21 találattal.
„Most ugyan valamivel másabb
a felállás, hiszen esetünkben a kettes
számú egységről van szó – fogalmazott
az egykori válogatott támadó.
– Mindenesetre fiatal csapatommal
próbálunk szembemenni a
papírformával. Hogy lesznek-e
visszajátszók nálunk a bajnoki szünet
végett? Nem hiszem, hogy több
labdarúgót kapnánk az első kerettől
ezúttal, hiszen ott is van tennivaló,
de úgy gondolom, nincs is
szükségünk többre, mivel amúgy is
bízunk a srácokban és ők is képesek
lesznek jó eredményt elérni
Nagykanizsán.”
***
A két város futballcsapatainak
második világháború utáni bajnoki
eredményei (mind nagykanizsai,
mind zalaegerszegi helyszínekkel):
NB II Nyugati csoport, 1957. 11.
10. (zárójelben a bajnokság végén
elért helyezésük): Nagykanizsai Bányász
- Zalaegerszegi TE 2-2, 1958.
04. 20.: ZTE (7.) - Nagykanizsai B.
(17.) 2-0. NB II Nyugati csoport (3.
vonal), 1967. 06. 25.: ZTE - Nagykanizsai
Bányász 2-1, 1967. 08. 14.:
Nagykanizsai Bányász (6.) - ZTE
(2.) 3-3, a szezon tavasz-őszi rendszerben
zajlott. NB II Nyugati csoport
(3. v.), 1968. 04. 07.: Nagykanizsai
Bányász - ZTE 3-2, 1968. 09.
29.: ZTE - Nagykanizsai Bányász
(10.) 6-0; 1968. 05. 26.: ZTE -
Nagykanizsai VTE 3-0, 1968. 10.
27.: Nagykanizsai VTE (15.) - ZTE
(1.) 0-3.
NB II Nyugati csoport (2. vonal),
1989. 08. 27.: Nagykanizsai
Olajbányász SE - ZTE 3-0,
1990. 03. 10.: ZTE (4.) - Nagykanizsai
Olajbányász (11.) 1-2.
NB II Nyugati csoport, 1990. 11.
24.: ZTE - Nagykanizsai Olajbányász
1-1, 1991. 06. 16.: Nagykanizsai
Olajbányász (5.) - ZTE
(2.) 3-0. NB II Nyugati csoport:
Nagykanizsai Olajbányász -
ZTE 1-1, 1993. 03. 13.: ZTE (6.)
- Nagykanizsai Olajbányász (9.)
0-1. NB II Nyugati csoport: ZTE
- Nagykanizsai Olajbányász 2-0,
1994. 05. 15.: Nagykanizsai
Olajbányász (1.) - ZTE (2.) 2-0.
NB I, 1994. 10. 15.: ZTE - Nagykanizsai
Olajbányász 3-0, 1995. 05.
13.: Nagykanizsai Olajbányász
(15.) - ZTE (8.) 1-1.
PNB, 1999. 08. 08.: Nagykanizsai
Olajbányász FC - Zalahús ZTE
FC 0-0, 2000. 02. 26.: Zalahús ZTE
FC (11.) - Nagykanizsa Linair FC
(14.) 0-0. PNB (kvalifikációs őszi
bajnoki rendszer), 2000. 07. 30.:
Nagykanizsa FC - ZTE FC 0-0,
2000. 09. 20.: Zalahús ZTE FC (6.)
- Nagykanizsa FC (8.) 2-2.
Polgár László
Kanizsa – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. október 6.
Kanizsán a nagy presztízsű párosítás
Nagykanizsai TE 1866
Alapítási éve: 1866/1968
(a különböző névváltoztatások,
jogutódlások, fúziók nyomán)
Színe: kék-piros
Stadionja: NTE-sporttelep (1.500 férőhellyel)
Zalaegerszegi TE FC (II)
Alapítási éve: 1920
Színe: kék-fehér
Stadionja: ZTE-Aréna (15.000
férőhellyel)
A klub 2002-ben az NB I bajnoka
volt, míg 2010-ben Magyar
Kupa döntő volt.
Fotók: Polgár László
1995 májusában így fogadták az egerszegieket...
... akik 1999 augusztusában is nagy számban érkeztek
Kanizsa 16 – Hirdetés 2011. október 6.
􀂊􀂊 Október 7-8.
Kanizsa Nemzetközi Jazzés
Világzenei Fesztivál
Október 7. (péntek)
ősze András galéria
18.00 A 32. "Életünk" Országos
Fotókiállítás. Megnyitja: Stamler Lajos
Közreműködik: Vámos Janka Quartet
Színházterem
19.00 Tárkány Művek
20.30 Magyar Jazz Quartet
22.00 Norbert Farkas Quartet
23.30 Maszkura és a Tücsökraj
00.30 Vámos Janka Quartet
Október 8. (szombat)
Színházterem
19.00 Gayer Mátyás Trió
20.30 East Gipsy Band
22.00 Tony Lakatos és Snétberger Ferenc
23.30 Tiborcz Iván és Barátai
Belépődíj: 3000 Ft / nap
Két napra szóló jegy: 5000 Ft
Információ, jegyrendelés:
06-93/311-468
hsmk.nk@kanizsaikultura.hu
Október 12-15.
IDőSEK HETE
Október 12. 9 óra - Honvéd Kaszinó
Nagykanizsa, Ady út 7.
IDőSÜGYI KEREKASZTAL
Köszöntőt mond:
Maronicsné dr. Borka Beáta osztályvezető
Vitaindítót tart: Budavölgyi Kálmán elnök
Október 12. 15 óra
Hevesi Sándor Művelődési Központ
Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.
"ÉLETÜNK KÉPEI" - Kiállítás az Idősügyi
Klubok
Megnyitja: Farkas Tibor,a Kanizsai Kulturális
Központ igazgatója
Október 13. 8.45 óra - Nagykanizsai
Torna Egylet 1866
Nagykanizsa, Ady út 78.
SPORTNAP
Köszöntőt mond: Balogh László,
az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági
és Sportbizottság elnöke
Október 14. - Hevesi Sándor
Művelődési Központ
Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.
15 óra ÜNNEPI GÁLA
Köszöntőt mond: Cseresnyés Péter
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
polgármestere, országgyűlési képviselő
Közreműködnek: Zalagyöngye
Táncegyüttes, Baráth Yvett - ének,
Krishtop Pavel zongoraművész Eraklin
Táncklub
Műsorvezető: Dr. Dömötör László
FOGADÁS
Pohárköszöntőt mond:
Dr. med. Perjés Ottó, Nagykanizsa Megyei
Jogú Város díszpolgára
17 óra IDőSEK BÁLJA
Közreműködik: a Party Duó
Október 9. 14 óra
ALFAPARF FODRÁSZBEMUTATÓ
ILCSI KOZMETIKAI BEMUTATÓ
Október 13 16 óra
"LURKÓKÉRT TISZTA SZÍVVEL"
jótékonysági műsor a Nagykanizsai
űrhajós Úti Gyermekvédelmi Központ
gyermekei javára
Belépődíj: 2.000 Ft
Támogatói jegy: 1.000 Ft
Információ: Feszt Norbert 70/3417-345
Fesztné Nagy Zita 30/5949-424
Október 15. 14 óra
BABABÖRZE (LURKÓEXPO)
Információ: Kővári Márta 30/3344-846
www.lurkoexpo.comoj.com
VIZUÁLIS
KÖRNYEZETSZENNYEZÉS
A Magyar Plakát Társaság
kiállítása
A Magyar Plakát Társaság tagjai
nagyjából egy generációhoz tartoznak,
s természetesen évtizedek óta
figyelemmel kísérik egymás
munkásságát. Mondhatni:
félszavakból értik egymást.
A plakátnak is ez a lényege.
Hogy első látásra érthető
legyen, felhívja magára a figyelmet,
érdeklődést keltsen és megállítsa az
embert az utcán.
Megtekinthető: október 29-ig
XV. EURÓPAI ERDőK HETE
A Zalaerdő Zrt. munkatársai
természetfotóinak kiállítása
a Magyar Plakát Ház
konferenciatermében
Megtekinthető: november 5-ig
Október 13. 18 óra
ÚJRATERVEZÉS
Kotnyek István festőművész
kiállítása
Megtekinthető: november 12-ig
Október 15. 18 óra
"VENDÉGSÉGBEN A KANIZSA BIG
BAND-NÉL"
Művészvendég: Berdisz Tamás (dob)
Október 14. 18 óra - Bajcsa
IDőSEK NAPJA
Október 15. 18 óra - Móricz Zsigmond
Művelődési Ház
IDőSEK NAPJA
XXIII. évfolyam 34. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2011. október 13. Kanizsa Garantálom a legalacsonyabb beruházási
költségek elérését a kivitelezők
megversenyeztetésével. Szigorú pályáztatás,
beruházás-lebonyolítás, építési
műszaki ellenőrzés. Épületenergetikai
tanúsítás. Felelős műszaki vezetés.
Balassa Béla építész vezető tervező
30/9019013, balassabela@chello.hu
Szeretne rengeteg pénzt
megtakarítani házépítése,
lakásfelújítása során?
– Nincs más célunk, mint 1848-
49 hőseinek: nemzeti önrendelkezésünk
újbóli megteremtése. Csak
most nem a politikai béklyótól
akarunk szabadulni, hanem a
gazdasági elnyomás alól. A haza
ügye ma nem kér emberáldozatot,
de megköveteli, hogy mindannyian
tisztességgel, tiszta lelkiismerettel
ezt az ügyet szolgáljuk. Tartozunk
ennyivel a ’48-49-es honvédő
harcok hőseinek, mártírjainak,
és tartozunk ennyivel a jövőnek,
az utánunk következő nemzedékeknek
is. – szögezte le az
október 6-i megemlékezésen
Cseresnyés Péter polgármester.
A szabadságharc valamennyi
hősi halottja – a csatákban elesettek
és a megtorlás áldozatai – előtt
tisztelegtek október 6-án a Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata
által rendezett ünnepségen.
– Nem merengenünk
kell a múlton. – a Hevesi Sándor
Általános Iskola tanulóinak műsora
egybecsengett polgármesterünk
gondolataival. – Emlékezzetek
rám, de ne sirassatok! – idézték az
Újépületben kivégzett Szacsvay
Imrének a városi meghívóra is
nyomtatott szavait. A vesztesnek
indult isaszegi csatát megfordító
Előré-nek Somogyváry Gyula által
írt valóságos hőskölteményét megrendítő
erővel szólaltatta meg egy
fiú: „– Az ezredes kigyúl, fordul,
kardot húz, széles karikát vág pengéjével
a feje körül, és egész forróvá
lett lelke zendül meg a szavában:
– Utánam! Előre! S dobok,
trombiták, emberek verik, harsogják,
ordítják: – Előre! Előre! Előre!
– Előré!-t zeng az erdő, az
egész világ, a ropogó targally a
bakancsok és paták alatt, – Előré!-
t csattognak a megforduló zászlók,
– Előré!-t zúgnak a rőt napfényben
álló fák, mögöttünk talán az égő
erdőfoltok, és előttünk az égő
Isaszeg füstből időnként kiemelkedő
temploma is; – Előré!-t bömbölnek
a balszárnyon megfordult
ágyúk, és – Előré!-t, Előré!-t,
Előré!-t üvöltenek az előretolt, áttüzesedett
ütegek ott, a hegyorron,
miközben minden lövés után úgy
ugranak föl a levegőbe, mint a dühükben
toporzékoló gyerekek. És
hallom, úgy hallom ezt a mindent
betöltő – Előré!-t, mintha valami
most ébredt óriás bömbölné, vagy
éppen ez a hat mérföldnyi Királyerdő
mozdult volna hirtelen életre,
óriás oroszlánná válva, és ez üvöltené
Isaszeg felé, Besnyő felé, a
Rákosmező és a Duna felé: – Előre!
Előre! Előre!” Aki áthallást érzett
napjaink történéseivel, nem tévedett.
Az ifjúság előadását a polgármester,
Cseresnyés Péter ünnepi
beszéde követte:
„A múltra való emlékezés nem
más, mint a jövő iránti elkötelezettség.”
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ezeket a szavakat II. János Pál
pápa, a szabadság pápája vetette
papírra. Most, amikor honvédő
harcunk mártírjainak emléke előtt
tisztelgünk, talán érdemes felidéznünk
ezt a gondolatot, hiszen nem
öncélúan kell emlékeznünk történelmünk
egyik legsötétebb reggelére,
és nem merengenünk kell a
múlton. A mai napon inkább azt
keressük, miként tartozunk össze
azokkal a derék hazafiakkal, akik
Aradon vagy Pesten áldozták életüket
a magyar szabadságért. Ha
valahol elhelyezzük a koszorúnkat,
az azt jelenti: fontos számunkra
az a hely, fontosak azok az emberek,
akikre emlékezünk. Koszorút
olyanoknak fontak a görögök
és a rómaiak, akikről úgy gondolták,
kiérdemelték az utókor csodálatát.
Valami olyasmit vittek véghez,
ami kiállja az idők próbáját.
Ezt fejezte ki a hervadhatatlan levelekből
álló babér. Nos, a magyar
(folytatás a 2. oldalon)
Egy város, egy ország
sem boldogul közös akarat nélkül
(folytatás a címlapról)
szabadság mártírjai – életükkel
és halálukkal! – örök példát állítottak
minden szabadságszerető embernek,
minden magyarnak.
Tisztelt Emlékezők!
„Amit Isten ad, kedves öregem,
el kell viselnünk, mint oly sok háborús
veszedelmet. Keményen és
félelem nélkül nézzünk szemébe a
kaszásnak, és próbált férfiként
álljuk ki mindazt, amit ránk mértek.”
Ezt írta Damjanich kedves
barátjának, a néhány cellával
odébb raboskodó gróf Leiningen-
Westerburg Károlynak. Majd maga
járt elöl jó példával. Rendíthetetlen
nyugalommal, szivarozva
ment az akasztófa alá. És nem
azért, mert nem félt, hanem azért,
mert tiszta volt a lelkiismerete.
Tudta, hogy az ügy, amelyért életét
áldozza, igaz ügy. És tudta azt
is, hogy megéri az áldozatot. És
ránk maradt egy másik megrendítő
levél is, amelyben Vécsey Károly
búcsúzott feleségétől: „Drága,
imádott, Linám! Szeretett,
erényes, legkedvesebb feleségem.
Látom, ez életem utolsó pillanata
– meg kell halnom, tehát még
egyszer Isten veled! Óvjon Isten,
vezessen minden lépésedben –
utolsó leheletem, Lina, hogy odaát
egy jobb életben bizonyosan újra
egyesülünk. – Isten veled, jó lélek,
és bocsáss meg mindazért a
fájdalomért, amit talán akaratlanul
is okoztam neked; csókollak,
csókolom kedves lányomat – lányodat
– Gizellát. Isten veled.” És
a többiek is, mind, bátran, a haláltól
nem félve búcsúztak szeretteiktől.
És az igaz ügyért, a magyar
szabadság eszményébe vetett hitért,
bátran, a haláltól nem félve
álltak hóhéraik elé. Sokan más
nemzetiségűként, de a magyar
szabadságért áldozták a legdrágábbat:
az életüket. Lőpor és golyó
általi halállal halt meg reggel
fél hatkor: Lázár Vilmos, gróf
Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő és
Schweidel József, valamint Pesten
Batthyány Lajos, az első felelős
magyar kormány miniszterelnöke.
Kötél általi halállal halt
meg reggel hat óra után: lovag
Poeltenberg Ernő, Török Ignác,
Lahner György, Kneziæ Károly,
Nagysándor József, gróf Leiningen-
Westerburg Károly, Aulich
Lajos, Damjanich János és gróf
Vécsey Károly, tábornok.
Kedves Kanizsaiak!
Fontos ez a gondolat, és fontos,
hogy 2011-ben is megerősítsük:
tiszta lelkiismeret kell és igaz
ügyek, amelyek szolgálatáért
ugyan ma nem kell életünket áldozni,
de mártírjaink áldott emléke
is arra kötelez, hogy ezeket az
ügyeket, az igaz ügyeket szolgáljuk.
És akkor, minden igaztalan támadás
ellenére, nyugodt lelkiismerettel
élhetjük mindennapjainkat.
Ilyen kötelezettségünk a magyar
nemzet talpra állítása, az ország
függetlenségének megteremtése.
Szerencsére ma nem fegyverrel
fenyegetik hazánkat, hanem csupán
pörölyös szavakkal. Pedig
nincs más célunk, mint 1848-49
hőseinek: nemzeti önrendelkezésünk
újbóli megteremtése. Csak
most nem a politikai béklyótól
akarunk szabadulni, hanem a gazdasági
elnyomás alól. A haza ügye
ma nem kér emberáldozatot, de
megköveteli, hogy mindannyian
tisztességgel, tiszta lelkiismerettel
ezt az ügyet szolgáljuk. Tartozunk
ennyivel a ’48-49-es honvédő harcok
hőseinek, mártírjainak, és tartozunk
ennyivel a jövőnek, az utánunk
következő nemzedékeknek
is. Erre a kötelezettségünkre figyelmeztetnek
II. János Pál pápa
már idézett szavai is.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Emlékeznünk kell a múltra, hiszen
életünkkel – akárcsak az aradiak
-, a jövőt kell szolgálnunk.
És amikor emlékezünk, fejet hajtunk,
nekünk is el kell köteleződnünk
közös jövőnk iránt. Azért,
hogy legyen értelme mártírjaink
áldozatának, és azért, hogy legyen
értelme a mi életünknek is. 1849
októberének áldott emlékű hősei
az életüket adták a közösség szolgálatáért.
Az aradi vértanúk, nemzetünk
halottai nem mindennapi
emberek voltak. Némelyikük
gróf, a legtöbben egyszerű polgárok.
Közös bennük, hogy életükkel
és halálukkal arra tanítanak
bennünket, hogy egyikünk sem
csak önmagában, és legfőképpen
nem önmagáért él. Mindezt Palágyi
Lajos gyönyörű sorai közvetítik
számunkra:
„S ők élni fognak, élni mindörökkön,/
Szent lesz, örökké szent
a sírgödör,/A míg az eszmény ki
nem hal a földön,/Míg magyar
szellem még magasba tör,/Az igét,
melyért életet áldozának,/Szívébe
írták az egész hazának,/Utódtól
fogja hű utód tanulni:/Hogyan kell
élni, s hogy lehet meghalni!”
Az idei napsugaras ősz talán
utolsó meleg délelőttjén a város, a
pártok, a rendvédelem és a civil
szervezetek tiszteletadását az oktatási
intézmények koszorúzása követte,
majd valamennyi résztvevő
szívéből szólt: – Hazádnak rendületlenül
légy híve, ó magyar…
„Tinéktek jutott az a szerencse,
éltetek feláldozásával megadni e
szép honnak ősi önállását, nemzetiségét,
szabadságát, örök fennlétét.
Ez legszebb, legszentebb
feladatotok. Előre, bajtársaim!
Mindig előre! Emlékezzetek róla,
ha új csatára keltek.” – Görgey
Artúr komáromi kiáltványa különösen
időszerűen szólt délután a
Székely kertben, ahová, a 2007-
ben a diákok által ültetett
nyergestetői emlékfenyveshez a
Munkás utcán és a Kazanlak körúton
a hagyományőrző huszárokat
követve érkeztek a résztvevők:
fiatalok és lélekben fiatalok.
A hevesisek megismételték délelőtti
műsorukat, majd Dénes
Sándor alpolgármester lépett a
mikrofonhoz: „Micsoda fényes
deputatio megy Isten őfelsége
elé, hogy a magyarok ügyében
reprezentáljon!”
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ezt mondta Poeltenberg tábornok
társainak, amikor a hóhér az
akasztófa alá szólította. 162 évvel
ezelőtt a magyar történelem egyik
legsötétebb reggele virradt fel.
Vesztes szabadságharcunk utolsó
mozzanataként ekkor végezték ki a
magyar honvédsereg kiváló vezetőit.
Az ő halálukkal megpecsételődni
látszott mindazon eszmék
sorsa, amelyek megvalósításáért a
Kárpát-medence oly’ sok nemzetének
annyi fia vérzett el a megelőző
másfél esztendőben.
Vajon kik voltak ezek a vezetők?
Mindannyian hivatásos katonák,
de egyikük sem világforradalmár.
Élték a maguk életét, gondoskodtak
a rájuk bízott legénységről.
Udvaroltak, nősültek, gyermeket
neveltek. Úgy éltek, mint bármelyikünk.
Aztán 1848 márciusának forgószele
kimozdította őket békés életükből.
Azok az eszmék, amelyek
megérintették a kor Európáját, a
Habsburg-monarchia népeit is elérték.
Szűnjenek meg a kiváltságok,
hogy mindenki annyira juthasson
előre életpályáján, amennyire tehetsége
és szorgalma előreviszi!
Szűnjék meg a cenzúra, hogy mindenki
elmondhassa, megírhassa
azt, amit gondol! Szűnjék meg a
jobbágyság, hogy senki ne uralkodhasson
polgártársai felett! Ezt
tartalmazta a magyar alkotmány,
amelyre esküt tettek, és amelyért
harcba indultak. Meglett férfiak és
ifjak, akik közül oly’ sokan vesztek
oda a csatamezőkön.
Kedves Fiatalok!
Ezek az emberek otthagyták
családjukat, vállalták a fegyveres
harcot, és naponta szembenéztek a
halállal. Odaadták a legértékesebbet,
amit ember csak adhat: odaadták
az életüket.
Szinte a semmiből teremtődött
meg a honvédő sereg, amelyben a
ti korosztályotok, az akkori fiatalok
is harcoltak. Akinek volt már
annyi fizikai ereje, fegyvert ragadott,
aki még nem bírta el, futárnak
állt, parancsot továbbított, vagy
dobot vert, trombitát fújt a csatamezőn.
Nem akartak ők történelmet írni,
nem akartak hősök lenni. Nem
gondoltak arra, hogy egyszer majd
hálával fog rájuk gondolni az utókor.
Csak volt egy céljuk, egy közös
céljuk, ami összetartotta, egységbe
kovácsolta őket.
Nos, Kedves Fiatalok! Ilyen közös
célok ma is vannak, ma is kellenek.
A család, az iskola – de továbbmegyek:
- egy város, egy ország
sem boldogul közös akarat
nélkül.
Akik előtt ma fejet hajtunk, nem
a csatamezőn estek el. A tábornokok
a vesztőhelyen adták oda életüket
a magyar szabadságért. Méghozzá
olyan halállal, amelyet egy
katona csak akkor érdemel, ha a
leggyalázatosabb bűnt követi el:
akkor, ha áruló lesz.
Ezek az emberek mégis vállalták
ezt. Vállalták rendületlen lélekkel
és emelt fővel. Vállalták akként,
amint a Bibliából Jézus szavaként
megtanulták: „Senkinek
sincs nagyobb szeretete annál,
mint aki életét adja barátaiért.”
Kanizsa – 2 Október 6. 2011. október 13.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági
ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit
Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Kanizsa – Krónika 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. október 13.
A város hírnevét a lakói körében
és országos, valamint nemzetközi
szinten is erősítő programokat
indít január 1-jétől Nagykanizsa,
ahol a város polgármestere
szombaton hirdette meg a
Bethlen-évet.
Cseresnyés Péter (Fidesz-KDNP)
sajtótájékoztatóján azt mondta: olyan
jelképet kerestek, amely a fejlődést is
szimbolizálja, ezért esett a választásuk
Bethlen István egykori miniszterelnökre,
aki kormányfői megbízatása
után, az 1930-as évek végén négy
éven át Nagykanizsa országgyűlési
képviselője is volt. Aszombati dátum
sem véletlen, 1874-ben október 8-án
született a politikus.
A polgármester úgy fogalmazott,
hogy az 1921 és 1931 közötti
miniszterelnököt „lehet kritizálni”,
de működése idején Magyarország
„példátlan gazdasági fejlődésen
ment keresztül”. A trianoni döntés
után nemcsak gazdaságilag állította
talpra az országot, hanem az oktatás
megújításával vagy a nyugdíj-
és betegbiztosítás bevezetésével
kulturális és szociális vonatkozásban
is jelentős fejlődés indult
el.
A Bethlen István nevével fémjelzett
év Nagykanizsán az arculatépítést
szolgálja, amelynek révén
megismerhetik az országban és a
világban, hogy „a hőn áhított befektetők
is könnyebben találják
meg Nagykanizsát”, ami által a
társadalmi és kulturális fejlődés is
lendületet kap – mondta a városvezető.
Az elképzelések szerint a városhoz
kötődést erősítő, közösségformáló,
de országos érdeklődésre is
számot tartó programok, rendezvények
indulnak januártól. Példaként
említette, hogy művészek, irodalmárok,
történészek részvételével
közéleti kávéházak és újszerű kiállítások
nyílnak, a fiataloknak vetélkedőket
szerveznek, a helybéliekkel
„aktív párbeszédre” törekszenek.
Önállóan is jelentős programként
szerepel a tervekben a most
felújítás alatt álló városközpont átadása,
ez a harmincas éveket idéző
„polgári lét szimbólumaként” is
szerepel. Az idei év végére összeálló
tervekben olyan rendezvények
szerepelnek majd, amelyek a gazdasági
lehetőségeket is bővítik.
Kérdésre válaszolva Cseresnyés
Péter elmondta: a város a feszített
költségvetéséből nem kíván külön
összeget fordítani a Bethlen-év
rendezvényeire, csupán az idén
vagy a korábbi években is városmarketingre,
rendezvényekre szánt
összeget – néhány tízmillió forintot
– használják fel erre a célra.
MTI
A várost népszerűsítő Bethlen-évet
hirdetett a nagykanizsai polgármester
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Erzsébet tér. Körvonalazódik a
jelenleg palánkkal körbekerített Erzsébet
tér déli oldalának új arculata.
Az elmúlt hetekben elhelyezésre
kerültek a történelmi belvárosi
hangulatot megidéző Schreder
Boulevard típusú villanyoszlopok.
Megépült a szökőkút, valamint a
zenepavilon alépítménye is. Jelenleg
a térkövezési munkálatok zajlanak.
Zrínyi utca – Teleki utca
összekötés. Befejező szakaszához
értek a Zrínyi u. – Teleki u. összekötési
munkálatai. Jelenleg az utómunkálatokat
végzi a kivitelező.
Az arra közlekedők és az ott lakók
2011. október hónapot követően
vehetik birtokba az új útszakaszt.
Magyar utca – Petőfi utca
összekötés. Az aszfaltozási munkálatok
a Kinizsi u. és a Hunyadi
u. között befejeződtek. A Királyi
Pál u. – Hunyadi u. és a Petőfi u.
összekötésénél a járdaépítés, valamint
a tereprendezési munkák zajlanak.
A Hunyadi u. – Petőfi u. közötti
szakaszon a Királyi P. u. meghosszabbításában
a tervezett új út
építési munkálatai is folynak.
A Magyar u. – Május 1. u. közötti
szakasz megújítása csak a
szennyvíz projekt kivitelezési
munkálatait követően fejeződhet
be. Ez a jelenlegi ütemterv alapján
2012. április végi munkakezdést,
és 2012. június 30-ai befejezést
eredményez ezen a szakaszon
a városrehabilitációs program
keretében. A Magyar utca –
Petőfi utca összekötés befejezési
határideje tehát 2011. szeptember
30-ról 2012. június 30-ra módosult.
Amíg az időjárás engedi, folytatódnak a munkálatok
Az idei Spartathlon női győztesét,
dr. Lubics Szilviát fogadta
Cseresnyés Péter polgármester.
Mint ahogy múlt heti számunkban
megírtuk, a kiváló futó az
Athéntől Spártáig tartó 245,3 kilométeres
Spartathlont 29 óra 7
perc 39 másodperc alatt teljesítette,
és ezzel nyert a nők között,
a magyarok közül elsőként.
Lubics a magyar férfi indulóknál
is gyorsabb volt. Dr. Lubics Szilvia
tavaly is célba ért a Spartathlonon,
akkori 35:32:12-es idejét most több
mint hat órával megjavította.
B.E.
Városunk
maratonistája
Kanizsa 4 – Anno 2011. október 13.
Ami az újságból
kimaradt...
...de az interneten
olvasható
􀂊 III. Palini Szüreti
felvonulás
􀂊 Körbetartozásról,
vezetéstudományról
􀂊 A Kreatív Klub
programjai az év második
felére
􀂊 Játszva tanulnak
􀂊 Együtt énekeltek
a szomszédok
􀂊 Budapest Spar Maraton –
Töretlen lendülettel
􀂊 Franciaországban jártak a
Batthyánysok
􀂊 Amerikai
jogász-professzor a PEN-en
􀂊 Nincsen sötét kor
􀂊 Pályázzunk, de okosan!
􀂊 Bánk bán a világdráma
színpadán
􀂊 Új szerkezetszerelő
csarnokot adtak át a DKGEAST
Zrt-nél
􀂊 Pályázat gyerekeknek,
hogy mindenki 140/90 alatt
éljen
􀂊 A XX. század történelmi
viharában – Jesch Aladár
􀂊A Kanizsai Dorottya
Kórház tudományos üléséről
􀂊 Népművészek munkáiból
nyílt kiállítás
􀂊 Vizuális környezetszennyezés
a Magyar Plakát Társaságtól
􀂊 Testvér nélkül egyedül
vagyunk
􀂊 Zalai dominancia volt a
jellemző a Gyermek
Országos Bajnokságon
Hogy naponta képben
legyen városáról...
mert az interneten
többet lát.
www.kanizsaujsag.hu
Kattintson,
hogy még
többet tudjon
Kanizsáról!
70 évvel ezelőtt, 1941 októberében
avatta fel dr. Papp Simon,
a MAORT vezérigazgatója
Bázakerettyén a MAORT Munkásotthont,
a későbbi Déryné
Kultúrházat. Ebből az alkalomból
szervezett jubileumi programsorozatot
a Bázakerettye és
Térsége Bányász Művelődési
Egyesület.
A rendezvény hangulatát Soós
Zoltán (olajos költő): A furuszár
forog című 1987-ben megjelent
kötete Zalai Szonettkoszorújának
gondolatai alapozták meg.
„Mi lesz, ha nem lesz olaj? / Mi
lesz, ha nem lesz? Mind mélyebbre
mar / a fúrófejek regimentje s egyre
/ drágább a JÁTÉK? Addig úr
marad / Folyékony Arany őkegyelmessége,
/ míg nem jön egy új,
forradalmin-olcsóbb / valami, egy
új energiaforrás, / mi letaszítja
trónjáról s örök / fedőt forraszt a
pénznyelő kutakra. / S akkor…nos,
akkor eme Új miatt / nyírják egymást
kerge nemzetek. / A föld kútjai
pedig úgy lapítanak, / mint egy
beroppant betonkripta. / Olajbányászok,
ti, modern nomádok…/ ”
A meghívott vendégeket, az
olajipari cégek vezetőit, képviselőit,
valamint a falu egykori és jelenlegi
lakóit Biri László, a MOL Bányász
Szakszervezet elnöke és
Iványi László, Bázakerettye polgármestere
köszöntötte a művelődési
ház udvarán felállított sátorban.
Ezt követően Bajzik Zsolt
helytörténész négy fejezetben foglalta
össze a 70 éves intézmény
történetét, mely a sorsfordító kritikus
pillanatokat mindig túlélte, és
működése egybeforrt Bázakerettye
fénykorával.
A Horváth Józsefné által vezetett
interaktív beszélgetést többek
között Udvardi Géza mérnök színesítette
a ’60-as évek elejét felidéző
történeteivel. Két kiállítást is
megtekinthettek a nosztalgiázók.
A helytörténeti kiállítást Tóth János,
a Magyar Olajipari Múzeum
igazgatója nyitotta meg, a Zala
Megyei Nemzetközi Festőtelepek
anyagából összeállítottat pedig
Szabó Tibor, az intézmény korábbi
vezetője.
A rendezvény csúcspontja a zalaegerszegi
Hevesi Sándor Színház
előadása volt délután. A Mulat
a fúrós című egyfelvonásos zenés
vígjátékot a közönséggel együtt
fejezték be a színészek. „Rendes a
dobos, a fúrószára forog / a fúrós
legény vígan éli a világát.” – hangzott
messzire a kellemes nyárvégi
délutánon a közismert fúrós nóta.
A közönség körében hajdan nagy
sikert aratott vígjáték érdekessége,
hogy bázakerettyeiek szerzeménye,
és ők is adták elő egykor a kultúrházban.
Írta: Farkas Sándor; Dalszöveg:
Lakos Sándor; Zene: Stepán
Rudolf. A darab cselekménye Bázakerettyén
történt, 1947-ben.
Két emléktáblát is avattak e napon.
Egyiket Gyurcsák János
(1914-1979) kultúrház igazgató
emlékére állítatta a Bázakerettye
és Térsége Bányász Művelődési
Egyesület és Bázakerettye Község
Önkormányzata. A másik táblát a
MAORT Munkásotthon, majd Déryné
Kultúrház fennállásának 70.
évfordulója alkalmából állíttatták
a magyar olaj-és gázipari vállalatok,
valamint a MOL Bányász
Szakszervezet.
A művészeti csoportok műsorában
Nagykanizsáról felléptek a
VOKE Kodály Zoltán Művelődési
Ház művészeti csoportjai is.
Gyarmat a föld alatt
A műsoros program előestjén
mutatták be a Gyarmat a föld alatt
című, MAORT perről készült filmet
a Déryné Művelődési Házban.
A filmről a vetítés utáni beszélgetést
levezető Tóth Jánost, a Magyar
Olajipari Múzeum igazgatóját
kérdeztük, előbb azonban idézzük
fel a történelmi hátteret a
wikipédia alapján.
A történelmi háttérről
A MAORT perrel a kormány
ürügyet próbált találni az Egyesült
Államok legnagyobb olajipari cégének
a Standard Oil Company of
New Jersey magyarországi leányvállalatának,
a MAORT-nak az államosításához,
melyhez jogalapja
nem volt, mert a részvények 96
százaléka amerikai kézben volt és
a koncessziós szerződést betartották,
a kitermelt kőolaj 15 százaléka
az állam tulajdonába került.
1948. augusztus 13-án az ÁVÓ
őrizetbe vette a már nyugdíjazott
Papp Simont, majd több vezetővel
együtt letartóztatták. A később
nyilvánosságra hozott vád alapja
„szabotázs” volt. Vádlói szerint
Papp Simon szándékosan rossz helyeken
végeztetett mélyfúrásokat,
a dokumentációkat meghamisította,
a termelést visszafogta, amivel
szándékosan kárt okozott a népgazdaságnak.
Az amerikai vezetőket,
akik a letartóztatás után beismerő
vallomást tettek, a határra kísérték
és kiutasították az országból.
Az amerikaiak Bécsben közjegyzők
előtt eskü alatt vallották,
hogy a beismerő vallomást kényszer
alatt tették, ezért azt semmisnek
tekintik. Az Egyesült Államok
kormánya hivatalos jegyzékben
tiltakozott a letartóztatások és a
per lefolytatása ellen. A pert a
„koncepciós” perek forgatókönyve
alapján folytatták le kikényszerített
vallomásokkal, amelyeket
hamis tanúskodásokkal támasztották
alá. Abudapesti népbíróság külön
tanácsa 1948-ban „a demokratikus
államrend megdöntésére irányuló
bűncselekmény” miatt Papp
Simont halálra, társait 4 és 15 év
közötti fegyházra ítélte. 1949-ben
Papp Simon büntetését a másodfo-
A MAORT időkre emlékeztek
A MAORT állami kezelésbe vételének bejelentése Lovásziban 1948-ban
Kanizsa – Pártok 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. október 13.
kú bíróság életfogytiglani fegyházbüntetésre
változtatta és még
1948-ban kizárták az MTA tagjai
közül, családját kitelepítették.
Papp Simont a börtönben is dolgoztatták
az olajipari terveken, sőt
a recski kényszermunkatábor vízellátásának
megvalósítását is vele
terveztették meg.
1955 júniusában a börtönből
szabadon engedték, és munkát vállalhatott.
Az OKGT a kutatási dokumentációk
rendezését bízta rá,
ahol 1962-ben bekövetkezett
nyugdíjazásáig dolgozott. Kárpótlására
és teljes rehabilitációjára
nem került sor. 1970-ben bekövetkezett
halála után 1989-ben állították
helyre akadémiai tagságát,
majd 20 évvel halála után (posztumusz)
Széchenyi-díj kitüntetésben
részesítették az első magyar ipari
jelentőségű kőolaj előfordulás feltárásáért,
mellyel hazánk kőolajtermelő
országgá vált.
– A filmet 1951-ben készítették –
jegyezte meg elöljáróban Tóth János.
– Aki nem ismeri az akkori
történelmi hátteret, azt mondhatja,
hű de jó filmet forgattak már 1951-
ben nagyszerű színészekkel a főszerepben,
azonban a történelmi,
politikai háttér ismeretében azt
mondhatom, a film egy nagyszerű
korrajz a II. világháborútól kezdődően
az 1940-es évek végéig, és
egészen jó propagandafilm néha
bugyuta részletekkel.
– Milyen célból készítették a filmet?
– A II. világháború befejezése
után katonai vezetés irányította a
MAORT-ot, egyrészt ezzel próbálták
igazolni, hogy törvényes cselekedet
volt és az ország érdekét szolgálta a
MAORT-per és a MAORT államosítása.
A valóság azonban más volt,
ugyanis 1941-ben, a világháború
alatt az állam kincstári kezelésbe
vette a MAORT-ot, de akkor azért,
hogy a németektől próbálja megóvni,
és ne kelljen teljesen kiszolgálni a
német hadigépezetet – annak ellenére,
hogy a szövetségesünk volt. A II.
világháború utáni állami kezelésbe
vétellel, illetve az államosítással pedig
az volt a cél, hogy könnyen megszerezzenek
egy külföldi tulajdont. A
magyar államnak jóvátételi kötelezettsége
volt elsősorban a Szovjetunió
felé, az rt. termelésének a kétharmad
része ment a Szovjetunióba
néhány éven keresztül, s az itthon
maradt rész nem egy esetben kevés
volt az ország energiaellátására.
– A filmben lejátszott részletek
megfeleltek a történelmi tényeknek?
– Sajnos nem. Mindezeket konkrét
adatokkal tudjuk igazolni, mert
a MAORT termelése 1943-ban érte
el a csúcspontját, akkor már jelentős
exportálás is történt érthető
módon elsősorban Németország
felé, de döntően piaci alapokon exportálták
az olajat. 1944-ben, a totális
háború idején már csökkent
az olajtermelés közel 100 ezer tonnával,
elsősorban azért, mert a
MAORT-nál tevékenykedő szakemberek,
élükön Papp Simonnal a
legfontosabbnak tartották a magyar
állami és nemzeti érdekek védelmét.
A magyar föld, a zalai föld
alatti szénhidrogénkincs megőrzését,
és azt, hogy ne legyen rablógazdálkodás,
jelentős mértékben
sikerült is megakadályozni. A rablógazdálkodás
igazából Bázakerettyén,
Lovásziban, aztán majd
Gellénházán, már a II. világháború
utáni időszakban folyt, amit az
olajmezők nem is nagyon tudtak
kiheverni.
– Nevezhető-e egyáltalán dokumentumfilmnek?
– Nem, mivel minden dokumentális
alapot nélkülöz. Egy kicsit
hasonlít Galgóczi Erzsébet
Vidravas című könyvéhez. Az is
egy korrajz, és ez is, de Galgóczi
Erzsébet a korrajz pozitív oldalát
domborította ki, a valóságot, itt
a film pedig a negatív oldalát,
azt, hogy egy hatalom, a hatalom
birtoklása érdekében mi mindenre
vetemedik, mi mindenre képes,
és hogyan szolgálják ki a külföldi
érdekeket. Pontosabban, ez
esetben 1945 után a szovjet érdekek
szolgálatában állt a magyar
állam nagy része. Mondok egy
példát: amikor szövetségesei voltunk
a II. világháborúban a németeknek,
nem hiszem, hogy komolyan
felmerült volna, hogy német
egyenruhát rendszeresítsenek
a magyar hadseregben, de
’45 után felmerült, hogy a szovjet
hadsereg egyenruháját kellene
rendszeresíteni a magyar hadseregben.
Ugyanez a szemlélet végigvonult
a magyar iparon keresztül
is. Szándékosan ellenezték
a nyugati szemléletet, a nyugati
technika átvételét, holott ha
már valaki jól kitalált valamit
előttünk, azt saját érdekünkben
érdemes lett volna átvenni. Nemcsak
a szovjet ipar állt a legmagasabb
színvonalon, hanem nyugaton
is voltak komoly tapasztalatok,
épp az olajtermelés területén.
Bakonyi Erzsébet
„Lássunk tisztábban III. –
avagy a hozzánemértés ára!”
címmel tartott sajtótájékoztatót
a Kanizsáért Közéleti Egyesület
részéről Marton István KKEelnök,
egyben önkormányzati
képviselő, valamint Polai József
KKE-tag.
Marton István elmondta:
„Amitől korábban tartottunk, bekövetkezett.
A legutóbbi közgyűlésen
Cseresnyés Péter – az általa
kézben tartott FIDESZ – frakcióval
– megszavaztatott 750 millió
forintnyi működési célú hitelfelvételt,
formáját tekintve négy
éves futamidejű kötvénykibocsátással.
Ekkora szégyenre eddig
még nem volt példa Nagykanizsa
történetében. Tette mindezt annak
ellenére, hogy polgármesterségem
utolsó három évében
egyetlen forint hitelt sem kellett
felvennünk működési célra, ráadásul
közintézményeink várható
államosítása miatt Nagykanizsa
városnak sokkal kevesebbet kell
majd költenie fenntartásra.
Akönyvvizsgálói vélemény szerint
is „… az önkormányzat a hitelfelvételi
korlátot ugyan nem lépi
túl, azonban végső felhasználást
finanszíroz és a működési költségvetés
szerkezeti átalakítása nélkül
a hitel a következő években, újból
jelentkezik.”
Mindezt tetézi, hogy továbbra
sem tett le újabb 3 milliárd forint
összegű fejlesztési célú kötvénykibocsátásról
sem. Figyelembe
véve, hogy az elmúlt egy évben
Nagykanizsa lényegében nem
jutott pályázati pénzhez – és a
polgármester hatékonyságát ismerve
az elkövetkező három évben
sem fog – józan ésszel szinte
megmagyarázhatatlan. Hogy
mindenki érezze, mekkora öszszegről
is van szó, ez a hárommilliárd
forint a polgármesterségem
idején előkészített, elnyert
és elindított 20 milliárd forintos
fejlesztések önrészével vetekszik.
Miközben – még egyszer
kihangsúlyozom – a jelen vezetés
alatt jelentősebb új fejlesztéssel
nem számolhatunk.
Hová tűnik el ez a 750 millió
forint? Ezt magyarázhatjuk egyrészt
a vezetés részéről a szakértő
pénzgazdálkodás teljes hiányával,
vagy azzal, hogy vannak akik
még ebben a válságos időszakban
sem látják be, hová vezet a felelőtlen
hitelfelvétel. De ennyire
nem lehetünk naivak… Egy biztos,
ez a pénz – pártszimpátiától
függetlenül – a nagykanizsai embereké.
És ha hagyják, hogy a
mostani városvezetés elherdálja,
akkor el is fogja herdálni. Mert
tényleg bármit megtehet büntetlenül…”
Sajtótájékoztatót tartott Göndör
István országgyűlési képviselő
őszi ülésszak, adó, költségvetés
és minden olyan kérdés,
amely Önöket az olvasókat érdekelheti
címmel.
Előrevetítette, hogy az őszi jogalkotásról,
és a figyelemelterelő
mozdulatok (Gyurcsány Ferenc
meghallgatása, képviselői jövedelmek)
fontosságáról kíván szólni,
de újságírói kérdésre, az előzetesen
felvázolt pontok közül a devizahitelesek
sorsát fejtette ki bővebben,
más megvilágításba helyezve
azt. Elmondta, az emberek
körében 2008-ban jelentkezett az
első probléma, mikor többen elvesztették
munkahelyüket, ezt követte
az árfolyam-ingadozás. Ezen
gondokra nem jelenthet megoldást
a végtörlesztés, mert csak szűk réteget
juttat előnyhöz. Ha pedig nő
a forinthitelt felvevők száma, akkor
lesz egy indokolatlanul nagy
kereslet a hitelpiacon, amely következményeként
megemelkednek
a kamatok. A kihelyezhető pénzt a
bankból elszívhatja ez a kis létszámú
devizahiteles, így nem marad a
kis- és középvállalkozások számára.
A bankszektorban ez nagyon
komoly kockázatot jelent.
A devizahitelesek helyzetét segítené
a kiszámítható gazdaságpolitika,
amely stabilizálná a forintárfolyamot.
Továbbá támogatják a
rögzített árfolyamot és az eszközkezelőt,
amelyet már elkezdtek a
saját kormányzásuk alatt. Az új
költségvetés szerint összesen három
milliárd forinttal, amely a
több mint százezer nehéz helyzetben
levő ember számára kevésnek
bizonyulhat.
Marton
harmadszor a
költségvetésről
Mi vár a
devizahitelesekre?
Kanizsa – 6 Városháza 2011. október 13.
hirdetés
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális
Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára a 2011/2012. tanév második és a
2012/2013. tanév első félévére vonatkozóan
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek,
akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot
és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan
képzésben vagy felsőfokú szakképzésben képzési keretidőn belül folytatják
tanulmányaikat. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást
követő tanulmányi félév (2011/2012. tanév második, illetve a 2012/2013.
tanév első féléve).
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2012. március.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya
a 2011/2012. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak.
Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel
meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
A pályázat kötelező mellékletei:
A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás.
Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó
jövedelméről, amely nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
150%-át, jelenleg 42.750 Ft-ot.
A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok:Jövedelem-igazolás
(APEH adónyilvántartási csoportjától jövedelem-igazolás; munkáltatói
keresetigazolás;), rendszeres nevelési segély-igazolás; munkanélküli segély
folyósításáról szóló határozat; elvált szülők esetén jogerős bírósági ítélet;
fél/árvaság esetén igazolás fél/árvaellátásról illetve halotti bizonyítvány másolata;
eltartott testvérek iskolalátogatási igazolása; családi pótlék összegéről
igazolás; hatósági igazolás az egy háztartásban élő személyekről.
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel
együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak
minősül.
Apályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat
Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon,
a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.
(Polgármesteri Hivatal Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.- Művelődési és
Sportosztály)
A pályázat benyújtási határideje: 2011. november 14.
Ateljes pályázati kiírás a www.nagykanizsa.hu honlapon a felhívásoknál.
Bursa Hungarica “A”
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti a tulajdonában levő alábbi gépkocsit. Gépjármű
Típusa: HONDA ACCORD 2.4 I
Műszaki adatok, állapot:
Évjárat: 2008.12.12. Sebességváltó fajtája: manuális (6 fokozatú). Műszaki
vizsga érvényessége: 2012.12.12. Hengerűrtartalom: 2354 cm3. Futott
km: 89.218 km (2011.10.03-i állapot). Teljesítmény: 148 kW, 201 LE. Kivitel:
5 ajtós. Szállítható személyek száma: 5 fő. Állapot: normál. Ajtók száma:
5. Jelleg: magyar okmányokkal. Klíma fajtája: digitális kétzónás. Üzemanyag:
benzines. Ön/Összsúly: 1.515/1.995 kg. Szín: fekete gyöngyház.
Csomagtartó: 467 liter.
Felszereltség: ABS, APS, ASR, automata klíma, automata sebességváltó,
automatikusan sötétedő belső tükör, állítható kormány, bőr belső, centrálzár,
dönthető utasülések, elektromos ablak (elöl-hátul), elektromos tükör, ESP
(menetstabilizátor), fedélzeti komputer, függönylégzsák, fűthető tükör, fűthető
ülés, immobiliser, ISOFIX rendszer, ködlámpa, könnyűfém felni, memóriás
vezetőülés, oldallégzsák, riasztó, sávtartó rendszer, szervokormány,
színezett üveg, tempomat, tolatóradar, utasoldali légzsák, ülésmagasság állítás,
vezetőoldali légzsák, xenon fényszóró.
Egyéb információ: Rendszeresen karbantartott, törzskönyv, vezetett
szervízkönyv. Az autó kifogástalan műszaki állapotban van, márkaszervízben
szervizelt.
A versenytárgyalás ideje: 2011. október 24.9 óra 30 perc. A versenytárgyalás
eredménytelensége esetén: 2011. október 28. 9 óra 30 perc. 2011. november
02. 9 óra 30 perc. 2011. november 07. 9 óra 30 perc. A versenytárgyalás
helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási
Irodája (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., 2. em. 6. iroda)
Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetőségen
kérhető. Kikiáltási ár: 5.100.000 HUF. A gépkocsi megtekinthető: Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7. szám alatti épületénél előre egyeztetett időpontban. Kapcsolattartó:
Cseresnyés Péter polgármester 93/500-702
Eladó Honda Accord 2.4 I
Liszt Ferenc és Nagykanizsa
Liszt Ferenc és Nagykanizsa címmel,
megjelent a Nagykanizsai Honismereti Füzetek sorozat
34. kötete.
A kiadvány, melynek szerzője Kocsis Katalin, a Városvédő
Egyesület és a Czupi Kiadó közös gondozásában látott napvilágot.
A művet október 18-án, kedden, 17 órakor mutatják
be a nagyközönség előtt a Halis István Városi
Könyvtárban.
2011. november 11-én Szakmai Nap és Öregdiák Találkozó az
olajos és vegyész képzés indításának 60. évfordulója alkalmából.
Elérhetőségek: Csőgörné Kenese Mária (Nagykanizsa, Sugár út 38/A, tel.: 06-
30-572 4804; e-mail: kenesem@freemail.hu), illetve az iskola portája (Hunyadi
u. 18.). Jelentkezési határidő: 2011. november 8.
Kanizsa – Városháza 7
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. október 13.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti az alábbi ingatlanait:
Hrsz./Megnevezése/Nettó kikiáltási ár/Időpont
3817. /Csengery u. 111/B. – beépítetlen, ipari terület / 2.800.000 Ft /
2011.10.20., 2011.11.03., 2011.11.17. 11:00 óra
A versenytárgyalás helye: NK MJV Polgármesteri Hivatala II. em. VI. iroda
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. tel.: 93/500-724.
Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetőségeken
kérhető.
Versenytárgyalás - ipari terület
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal
együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási
tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2011/2012. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe
még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2012/2013. tanévtől
kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak
részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2012-ben
először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a
2012/2013. tanévben ténylegesen megkezdik.
Az ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi
félév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2012/2013. tanév első féléve, keresztféléves
képzés esetén a 2012/2013. tanév második féléve.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya
a 2011/2012. tanév első félévében illetve keresztféléves képzés
esetén a 2011/2012. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak.
Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg
a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
A pályázat kötelező mellékletei:
1. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi
nettó jövedelméről.
2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi
nettó jövedelméről, amely nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
150%-át, jelenleg 42.750 Ft-ot.
2. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok: jövedelem
igazolás (APEH adó nyilvántartási csoportjától jövedelem-igazolás; munkáltatói
keresetigazolás;), rendszeres nevelési segély-igazolás; munkanélküli
segély folyósításáról szóló határozat; elvált szülők esetén jogerős bírósági
ítélet; fél/árvaság esetén igazolás fél/árvaellátásról illetve halotti bizonyítvány
másolata; eltartott testvérek iskolalátogatási igazolása; családi
pótlék összegéről igazolás; hatósági igazolás az egy háztartásban élő személyekről.
Apályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen
érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
Apályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat
Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon,
a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.
(Polgármesteri Hivatal Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. - Művelődési és
Sportosztály)
A pályázat benyújtási határideje: 2011. november 14.
A teljes pályázati kiírás a www.nagykanizsa.hu honlapon a felhívásoknál.
Bursa Hungarica “B”
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a nyugdíjasok elhelyezésére
épült bérlakások bérletéről szóló 36/1997. (XI.44.) számú helyi rendelete alapján a
Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban megüresedett 2 db önkormányzati
bérlakás bérleti jogának elnyerésére.
Pályázatra kiírt lakások:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 23.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 9.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. november 2.
Helye: Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em. 100.
A licitálás időpontja: 2011. november 15.. (kedd) de. 9.00 óra
Helye: Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.
A bérlemények leírása:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 23.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 25 m2, szobaszáma:
1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: felújított, bérleti díja: bérlakást
leadó pályázó esetén 12.275 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség,
adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett
szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 9.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 24 m2, szobaszáma:
1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: felújított, bérleti díja: bérlakást
leadó pályázó esetén 11.784 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség,
adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett
szolgáltatásokért díjat köteles fizetni
A lakások megtekinthetők: 2011.október 27. 13.00-15.00 óráig
A pályázaton való részvétel feltételei:
1./ Személyi feltételek
Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű nyugdíjas, nyugdíjas házaspár,
aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatárt
elérte/k/, önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képes, a lakással
kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tenni, a pályázó
a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történő licitálást elfogadja.
2./ Egyéb feltételek
Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ a rendeletben
meghatározott összegű pénzadományt ajánl fel, legalább komfortos önkormányzati
tulajodonú lakással rendelkezik 5 éve, és ott lakik, illetve azt térítésmentesen a bérbeadó
rendelkezésére bocsátja, aki városrendezési célból kiürítendő, illetve életveszély
miatt lebontásra kerülő önkormányzati lakás bérlője, és a felajánlott lakást cserelakásként
elfogadja.
Pályázni a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Eötvös tér 16.) átvehető
PÁLYÁZATI LAP két példányban történő kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni:
a pályázó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó
havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra kerülő önkormányzati
bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti díját, csatolva a bérleti
szerződés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi
számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgálatán
(Nk, Eötvös tér 16.) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem
küldünk.
A licitálás szabályai: a licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidőben,
a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatalmazottja
is képviselheti.
A licitálás induló összege:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 23. 2.000.000 Ft
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 9. 2.000.000 Ft
A licitálás során a licitösszeg 50.000 Ft-onként emelkedik.
A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve önkormányzati
bérlakás leadása esetén a kijelölést követő 15 napon belül. A feljánlott adományt a
kijelölést követő 6 hónapon belül kell az önkormányzat számlájára megfizetni.
Anyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhető, tartási szerződés nem köthető.
Kiadó nyugdíjasházi lakások
Kanizsa – 8 Városháza 2011. október 13.
Pályázati felhívás Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati
bérlakásokról szóló 42/2007.(IX.25.) rendelete alapján az alábbi üres önkormányzati
bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
SZOCIÁLIS ÉS KÖLTSÉG ALAPON
Önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkező (Csere) ill. nem rendelkező
pályázók részére:
1. Nagykanizsa, Berzsenyi u. 9/B. III. em. 10.
a.) A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. b.)
Alakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. c.) Bérleti díj összege: 19.190 Ft. d.)
Alakás állapota: helyreállított. e.) Abérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás
bérleti szerződésével megegyező időtartamú. f.) A lakás megtekintésének időpontja:
2011. október 17. 14.00 - 15.00 óráig.
2. Nagykanizsa, Városkapu krt. 11/D. IV. em. 2.
a.) Alakás alapterülete: 34 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
b.) A lakás településen belüli fekvése: városi terület. c.) Bérleti díj összege: 15.504 Ft.
d.) Alakás állapota: helyreállított. e.) Abérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt
lakás bérleti szerződésével megegyező időtartamú. f.) Alakás megtekintésének időpontja:
2011. október 19. 15.00 - 16.00. óráig.
3. Nagykanizsa, Csengery u. 14/A. II. em. 4.
a.) A lakás alapterülete: 37 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. b.)
Alakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. c.) Bérleti díj összege: 20.128 Ft. d.)
Alakás állapota: helyreállított. e.) Abérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás
bérleti szerződésével megegyező időtartamú. f.) A lakás megtekintésének időpontja:
2011. október 20. 14.00 - 15.00 óráig.
4. Nagykanizsa, Csengery u. 88. II. em. 37.
a.) A lakás alapterülete: 39 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. b.)
Alakás településen belüli fekvése: városi terület. c.) Bérleti díj összege: 16.185 Ft. d.) A
lakás állapota: helyreállított. e.) Abérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás
bérleti szerződésével megegyező időtartamú. f.) A lakás megtekintésének időpontja:
2011. október 19. 14.00 - 15.00 óráig.
5. Nagykanizsa, Csengery u. 117/3. fsz. 14.
a.) A lakás alapterülete: 29 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. b.)
A lakás településen belüli fekvése: peremterület. c.) Bérleti díj összege: 7.598 Ft. d.) A
lakás állapota: helyreállított. e.) Abérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás
bérleti szerződésével megegyező időtartamú. f.) A lakás megtekintésének időpontja:
2011. október 19. 14.00 - 15.00 óráig.
Önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkező nem rendelkező pályázók részére:
6. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/C/4.
a.) A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1 + 1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
b.) A lakás településen belüli fekvése: peremterület. c.) Bérleti díj összege:
15.796 Ft. d.) A lakás állapota: helyreállított. e.) A bérleti szerződés időtartama: 5 év. f.)
A lakás megtekintésének időpontja: 2011. október 19. 14 00 - 15.00 óráig.
7. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/C/6.
a.) A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1 + 1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
b.) A lakás településen belüli fekvése: peremterület. c.) Bérleti díj összege:
15.796 Ft. d.) A lakás állapota: helyreállított. e.) A bérleti szerződés időtartama: 5 év. f.)
A lakás megtekintésének időpontja: 2011. október 19. 14.00 -15.00 óráig.
8. Nagykanizsa, Teleki u. 3/B. X. em. 61.
a.) A lakás alapterülete: 43 m2, szobaszám: 1 + 1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
b.) A lakás településen belüli fekvése: városi terület. c.) Bérleti díj összege:
17.630 Ft. d.) A lakás állapota: helyreállított. e.) A bérleti szerződés időtartama: 5 év. f.)
A lakás megtekintésének időpontja: 2011. október 19. 14.00 - 15.00 óráig.
9. Nagykanizsa, Rózsa u. 13. IX. em. 58.
a.) Alakás alapterülete: 49 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
b.) A lakás településen belüli fekvése: városi terület. c.) Bérleti díj összege: 20.090 Ft.
d.) A lakás állapota: helyreállított. e.) A bérleti szerződés időtartama: 5 év. f.) A lakás
megtekintésének időpontja: 2011. október 17. 14.00 - 15.00 óráig.
10. Nagykanizsa, Nagyrác u. 2/A. fsz. 8.
a.) Alakás alapterülete: 62 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
b.) A lakás településen belüli fekvése: városi terület. c.) Bérleti díj összege: 29.016 Ft.
d.) A lakás állapota: helyreállított. e.) A bérleti szerződés időtartama: 5 év. f.) A lakás
megtekintésének időpontja: 2011. október 19. 08.00 - 09.00 óráig.
KÖLTSÉG ALAPON:
11. Nagykanizsa, Fő u. 8. 1/2/14.
a.) Alakás alapterülete: 72 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
b.) Alakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. c.) Bérleti díj összege: 42.336 Ft.
d.) A lakás állapota: helyreállított. e.) A bérleti szerződés időtartama: 5 év. f.) A lakás
megtekintésének időpontja: 2011. október 19. 14.00 - 15.00 óráig.
12. Nagykanizsa, Deák tér 2. I. em. 1.
a.) A lakás alapterülete: 79 m2, szobaszám: 3 szoba, komfortfokozata: komfortos. b.)
Alakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. c.) Bérleti díj összege: 39.895 Ft. d.)
A lakás állapota: helyreállított. e.) A bérleti szerződés időtartama: 5 év. f.) A lakás megtekintésének
időpontja: 2011. október 19. 15. 00.-16. 00. óráig.
Apályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nagykanizsa, Eötvös tér
16. I. em. 100.) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók!
Pályázatok benyújtásának határideje: 2011. november 2.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Garzonházakról szóló
32/2001. (VI.27.) rendelete alapján, - 35. életévüket be nem töltött fiatal házasok
illetve legalább egy évet meghaladó élettársi közösségben élők részére - az alábbi
bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. I. em. 6.
a.) Alakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
b.) A lakás településen belüli fekvése: városi terület. c.) Szálláshasználati díj összege:
14.920 Ft. d.) A lakás állapota: helyreállított. e.) A szálláshasználati szerződés időtartama:
maximum 60 hónap.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. II. em. 9.
a.) A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 + 1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
b.) A lakás településen belüli fekvése: városi terület. c.) Szálláshasználati díj
összege: 14.920 Ft. d.) A lakás állapota: helyreállított. e.) A szálláshasználati szerződés
időtartama: maximum 60 hónap.
3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. fsz. 1.
a.) Alakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
b.) A lakás településen belüli fekvése: városi terület. c.) Szálláshasználati díj összege:
12.780 Ft. d.) A lakás állapota: helyreállított. e.) A szálláshasználati szerződés időtartama:
maximum 60 hónap.
4. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. fsz. 3.
a.) Alakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
b.) A lakás településen belüli fekvése: városi terület. c.) Szálláshasználati díj összege:
13.490 Ft. d.) A lakás állapota: helyreállított. e.) A szálláshasználati szerződés időtartama:
maximum 60 hónap.
A lakások megtekintésének időpontja: 2011. október 17. 14.00 - 15.00 óráig
Apályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nagykanizsa, Eötvös tér
16. I. em. 100.) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók!
Pályázatok benyújtásának határideje: 2011. október 24.
Kiadó önkormányzati bérlakások
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti az alábbi ingatlanait.
Hrsz. /Megnevezése / Nettó kikiáltási ár / Időpont:
30155/3. / Miklósfa, Iskola utca, építési telek / 4.080.000 Ft / 2011.10.13.,
2011.10.20., 2011.11.03., 2011.11.17. 09:00 óra. 30155/4. / Miklósfa, Iskola
utca, építési telek / 4.080.000 Ft / 2011.10.13., 2011.10.20., 2011.11.03.,
2011.11.17. 09:30 óra. 2243/1. és /2. / Ady u. 25. szám alatti ingatlan együttes
20.320.000 Ft / 2011.10.13., 2011.10.20., 2011.11.03., 2011.11.17. 10.30 óra
A versenytárgyalás helye: NK MJV Polgármesteri Hivatala II. em. VI. iroda
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. tel.: 93/500-724
Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetőségeken
kérhető.
Versenytárgyalás - építési telkek
Dr. Csákai Iván önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2011. október 18-án
(kedden) 17 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában.
Képviselői fogadóórák
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti az alábbi ingatlanait:
Hrsz./Megnevezése/Nettó kikiáltási ár/Időpont:
3051/27. / Munkás utca, 18,2 m2 alapterületű garázs / 608.000 Ft / 2011.10.13.,
2011.10.20., 2011.11.03., 2011.11.17. 10:00 óra
A versenytárgyalás helye: NK MJV Polgármesteri Hivatala II. em. VI. iroda
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. tel.: 93/500-724. Versenytárgyalási felhívás
és részletes tájékoztatás a fenti elérhetőségeken kérhető.
Versenytárgyalás - garázs
Cukorbetegek klubfoglalkozása
A nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete otkóber 28-án pénteken
15,30-kor a Kanizsai Dorottya Kórház tanácstermében klubfoglalkozást
tart, amelyen Dr. Késmárki Nóra főorvos asszony A2-es
típusú diabetes vércukor csökkentő kezelésének irányelvei (nemzetközi
és hazai ajánlások alapján) témában tart előadást.
Kanizsa – Városháza 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. október 13.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7.) pályázatot hirdet a Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye (8800 Nagykanizsa,
űrhajós u. 6.) intézményvezető (magasabb vezető) munkakörének teljes
munkaidőben, közalkalmazotti kinevezés szerinti munkakör mellett történő
betöltésére.
Az intézményvezető által ellátandó feladatok: A Nagykanizsa, űrhajós u. 6. szám
alatti 50 férőhelyes Fogyatékkal Élők Otthona, a 10 férőhelyes Fogyatékkal Élők Gondozóháza,
a 20 férőhelyes Fogyatékkal Élők Napközi Otthona, valamint a Támogató
Szolgálat színvonalas szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezése, irányítása,
ellenőrzése. A központi jogszabályok, valamint az önkormányzati rendeletek szerint a
feladatkörébe tartozó valamennyi önkormányzati feladat magas szintű végzésének
megszervezése, koordinálása, biztosítása.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett
státusz, büntetlen előélet, cselekvőképesség, a személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.
(I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének 6.4. pontja szerint az intézményvezetői
munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú szakirányú végzettség, a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.
(XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltak alapján legalább 5 év felsőfokú
végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem,
a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, szociális szakvizsga, illetve szakvizsgával
nem rendelkező pályázónak - amennyiben nem mentesül letételének kötelezettsége
alól - a nyilatkozata arról, hogy vállalja annak a kinevezést követő 2 éven belüli
megszerzését. A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázathoz csatolni kell:
A képesítést igazoló okirat(ok), illetve a szociális szakvizsgáról szóló oklevél
közjegyző által hitelesített másolatát, a pályázó részletes szakmai önéletrajzát és az
előírt szakmai gyakorlata meglétének hitelt érdemlő igazolását, az intézmény vezetésére,
fejlesztésére vonatkozó programot. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy: a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
hozzájárul, a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,
pályázata elbírálására nyilvános vagy zárt ülésen kerüljön sor, szociális szakvizsgával
nem rendelkező pályázó esetén – amennyiben nem mentesül letételének kötelezettsége
alól – vállalja annak a kinevezést követő 2 éven belüli megszerzését, az álláshely
elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének, nem
áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, büntetlen előéletű,
az álláshely elnyerése esetén büntetlen előéletét a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor
90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja.
Az álláshely betölthető: 2012. január 1-jétől.
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év, 2012. január 1-2016. december
31-ig. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan
idejű, a magasabb vezetői megbízás 5 évre szól, az intézménynél újonnan
létesített jogviszony esetén - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével - 3 hónap próbaidő
kikötésével.
Illetmény és juttatások: a Kjt. illetve a Kjt-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.
26.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően.
A pályázat benyújtásának határideje: A Kjt. 20/A. §-a alapján a Nemzeti Közigazgatási
Intézet internetes oldalán történő megjelenéstől számított 30 napos határidőt
figyelembe véve: 2011. október 15.
A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: A Kjt. és a 257/2000. (XII.
26.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően. A pályázatokat a pályázat előkészítője
által összehívott bizottság véleményezi, a bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő
pályázókat személyesen hallgatja meg, a kinevezésről Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Közgyűlése mint munkáltató dönt, amelynek eredményéről valamennyi pályázó
írásban értesítést kap.
A pályázat benyújtásának módja és helye: az írásos pályázatot 1 eredeti példányban
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.) az alábbi jeligével kell benyújtani: "Pályázat a Fogyatékkal Élők Integrált
Intézménye intézményvezetői munkakörére".
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát
követő első közgyűlési ülés.
A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető: Cseresnyés Péter Polgármester
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: (93) 500-708, illetve Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának osztályvezetője:
Maronicsné dr. Borka Beáta Nagykanizsa, Eötvös tér 16., tel: (93) 500-810. Az osztályvezető
biztosítja, hogy a pályázók az intézményt megismerhessék.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése fenntartja azt a jogot, hogy a pályázati
eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat kiírója hiánypótlásra nem biztosít
lehetőséget.
Álláspályázat - intézményvezető
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kizárólagos
tulajdonában lévő Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (Nagykanizsa, Sabján Gyula utca 3., továbbiakban: Kft.) ügyvezetői
tisztségének betöltésére.
A Társaság főbb tevékenysége:
Rehabilitációs foglalkoztatás, mint fő közhasznú tevékenység. Hátrányos helyzetű
társadalmi csoportok esélyegyenlőségének elősegítése. A munkaerőpiacon hátrányos
helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó
szolgáltatások. Ennek keretében a kft. engedélyezett tevékenysége különösen: textiláruk,
alsó-, felső-, és munkaruházat, egyéb kiegészítők gyártása, irodai papíráru, papír
és műanyag csomagolóeszköz, egyéb papír, műanyag és kartontermék gyártása,
könyvkiadás, kiadványok kiadása, nyomás, nyomdai előkészítés, könyvkötés, kapcsolódó
szolgáltatás, elektronikus és optikai eszköz, személyi és háztartási cikk javítás,
seprű és kefe gyártása, textil nagy és kiskereskedelem, ruházati, könyv, újság
és papírárú, csomagküldő és internetes, valamint egyéb új áru kiskereskedelem, közúti
áruszállítás, költöztetés, tárolás, raktározás, gépjármű kölcsönzés, adatfeldolgozás,
web-hosting szolgáltatás, egyéb kiadói tevékenység, takarítás, tisztítás, csomagolás,
fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás.
Az ügyvezető fő feladatai:
A kft. tevékenységének szervezése és irányítása, a gt. valamint a kft. alapító okirata
szerint az ügyvezetői tisztségre meghatározott feladatok ellátása, különösen: a
kft. hatályos jogszabályoknak, a belső szabályzatoknak megfelelő gazdaságos és hatékony
működtetése, a kft. képviselete harmadik személlyel szemben, illetve bíróság
és hatóság előtt, a kft. alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása, a
kft. pályázati projektjeinek gondozása.
A megbízás időtartama, formája, díjazás:
Az ügyvezetőt a közgyűlés határozott időre, 2011. december 31. naptól kezdődően
2016. december 31. napjáig tartó 5 évre választja meg azzal a feltétellel, hogy a
megbízási szerződés megkötésétől számított 6 hónapig a feleket kölcsönösen megilleti
az indokolás nélküli rendes felmondás joga, a felmondási idő a közlésétől számított
4 hónap. Az ügyvezetői tisztség ellátása a Ptk. alapján megbízási jogviszonyban
történik, a díjazást - a kft. Javadalmazási Szabályzatában foglaltak figyelembevételével
- a közgyűlés állapítja meg.
Pályázati feltételek:
Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, felsőfokú iskolai
végzettség. Előnyt jelent: gazdasági területen szerzett gyakorlat, vezetői gyakorlat,
pályázati projektben (különösen pályázatírásban) szerzett tapasztalat.
A pályázatban benyújtandó dokumentumok:
A pályázónak a kft. működtetésére vonatkozó szakmai elképzelései és vezetési
program, szakmai önéletrajz, a felsőfokú iskolai végzettséget igazoló okirat közjegyző
által hitelesített másolata, a pályázó által a pályázatban hivatkozott gyakorlat hivatalos
igazolása, 3 hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány,
amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt nem áll (amennyiben nem áll rendelkezésre, akkor annak kikéréséről
szóló igazolás), a pályázónak a díjazásra vonatkozó igénye, a pályázó írásbeli nyilatkozatait
arra vonatkozóan, hogy részéről az ügyvezetői tisztség betöltése a Gt. 23. §-
a alapján nem kizárt, vele szemben a Gt. 25. §-a és a közhasznú szervezetekről szóló
1997. évi CLVI. törvény alapján összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, a 2007. évi
CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja, a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
hozzájárul, a pályázati eljárás során az előkészítő bizottsági üléseken és a döntéshozó
Közgyűlés ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-
e.
(A pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlásnak
nincs helye! Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a bizottsági meghallgatáson
be kell nyújtani.)
A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt: Cseresnyés Péter polgármester
(Tel: 06-93-500-701; E-mail: cseresnyes.peter@nagykanizsa.hu). A kftvel
kapcsolatos információk megtalálhatók a www.nkszoci.hu honlapon.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. október 29.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve postai
úton (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.), vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban
ügyfélfogadási időben lehet benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: "Nagykanizsai
Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázata".
A pályázat elbírálásának módja és rendje:
A határidőben benyújtott pályázatokat a Szociális és Egészségügyi Bizottság - a
pályázók személyes meghallgatásával - véleményezi. A pályázat elbírálására vonatkozó
előterjesztést tárgyalja az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság. A döntést a
Közgyűlés a bizottsági vélemények ismeretében, a pályázók meghallgatásával, várhatóan
a 2011. november havi soros ülésén, legkésőbb 2011. november 30. napjáig
hozza meg. A döntésről a pályázók írásbeli értesítést kapnak.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
Álláspályázat - Szociális Foglalkoztató
Nem könnyű manapság a rendezvényszervezők
sorsa. Vért
kell izzadniuk, hogy előteremtsék
a forrásokat, aztán meg azon
kell aggódniuk, hogy legyen közönség.
És aztán mi a hála?
Jönnek ilyen magamfajta alakok
és fintorognak. Miről is van szó?
Hát arról, hogy évek óta zajlik a
több mint 38 éve zajló nagykanizsai
jazzfesztivál-sorozat presztízsének
felélése. Pedig hát sok-sok
ember dolgozott azon évtizedeken
keresztül, hogy Nagykanizsa a
nemzetközi jazz-életben jegyzett
legyen. Nem kell messze mennünk
ahhoz, hogy meglássuk a folyamatot.
Elég ehhez megtekinteni az
1997-től 2011-ig megrendezett
jazzfesztiválokat bemutató plakátkiállítást.
Jól mutatja a nívót a
meghívott zenekarok köre és a plakátok
színvonala. Három éve a
jazz mellé belépett a világzene,
úgy is mint az Igricfesztivál „meghosszabbított
keze”. Nem baj, ha
valaki nem fér be az Igricfesztiválra,
majd meghívjuk a jazzfesztiválra.
Ahhoz azonban, hogy a két
műfaj jól megférjen egymással
mindkét műfaj beható ismeretére
van szükség. Nem véletlen, hogy
az egész világon a két műfaj térben
és időben elkülönül egymástól
még egy fesztivál keretein belül is.
Könnyű mellényúlni különösen
akkor ha egy ilyen „Big Mac” koncepció
születik. Két „világzene”
közé benyomunk két jazzkoncertet.
Lehet szeretni a babgulyást és
a túrós palacsintát külön-külön, de
egy tányérban? Ezek után nézzük
is meg mi történt.
A hagyományosnak tekinthető
Életünk fotókiállítással vette kezdetét
a Kanizsa Nemzetközi Jazz
és Világzenei fesztivál. A rangos
kiállítást Stamler Lajos nyitotta
meg. Idén is büszkén konstatálhattuk,
hogy a kanizsai fotósok ott
vannak az ország élvonalában. A
megnyitónak kellemes keretet
adott a kanizsai Vámos Janka
Quartetjének műsora, akikkel az
első nap zárókoncertjén is találkozhatott
a közönség. Cseresnyés
Péter polgármester köszöntője
után kezdődő fesztivált, a tehetséges
muzsikusokból álló Tárkány
Művek kezdte.
Afféle lakodalmas „jazz” stílusú
műsorukban elég nehéz volt felfedezni
az avantgard jazz elemeit,
amit a műfaji kavalkádot jelző ismertetőjük
ígért. Akik viszont vérbeli
jazzt játszottak, azok a műfaj
hazai kiválóságait reprezentáló
Magyar Jazz Quartet tagjai voltak.
Ennek az együttesnek a tagjai évtizedek
óta – különböző formációkban
ugyan-de rendszeres fellépői a
kanizsai fesztiváloknak. Műsoruk
ezúttal sem okozott csalódást. Igényes
jól felépített műsorukban saját
szerzemények hangzottak el.
Egyik büszkeségünk a cserfői
jazz-műhelyből indult Farkas Norbert
bőgős, aki saját zenekarával érkezett
Kanizsára. Rob Bargad zongorista
és Michael Erian alkotta a
„tanári vonalat”, míg Oleg Markov
dobos és Farkas Norbi a Graz-i
Művészeti Akadémia Jazz tanszakának
hallgatóit képviselte. Mainstream
stílusú műsorukban jazz
standardokat és saját kompozíciókat
is hallhattunk. Finom kis jazz
koncert volt.
Aztán csapó. Teljesen más műfajt
hozott az estébe a Maszkura és
a tücsökraj. Hűen a beharangozóhoz,
igazi bulizenekar adott koncertet.
A kérdés csak az volt, hogy
mi köze ennek a jazzhez és a világzenéhez?
Míg a Tárkány Művek
zenéje határeset volt, a Maszkura
teljesen kilógott a sorból. A nap
mérlege öt koncert. Jóindulattal
hármat a jazzhez, kettőt pedig az
egyéb kategóriába sorolhatunk.
Néha a kevesebb is több tartja a
mondás. A szombati programhoz
viszont teljes szívből gratulálhatunk.
Az előző napról hiányzó kanizsai
és vidéki közönség is befutott
mutatva ezzel, hogy nem kell a
világzenét bekeverni, hanem igényes
jazz produkciókkal kell megtölteni
a két napot úgy, hogy mindkét
napra legyen egy húzó zenekar,
akiket év közben nem sűrűn lehet
látni. Az sem lenne szentségtörés,
ha egy amerikai vagy nyugat-európai
jazz zenekart hallhatnánk.
Lásd előző évtizedek programjai.
A második nap első zenekara
példát mutathat a fiatal muzsikus
Kanizsa 10 – Dzsessz 2011. október 13.
Két nap, két világ
Nem ellened, érted szólók jazzfesztivál
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata különdíját nyerte a
csíkszeredai Incze Domonkos Pálinkafőzde
című alkotása.
MAFOSZ díjban részesült:
Makrai Márton (Nagykanizsa)
Rendszeretet című munkája,
Első díjat: a budapesti Molnár
Ferenc Fedezékben címet viselő
alkotása nyerte,
Második díjat: dr. Simán László
(Söjtör) Mementó című munkájáért
kapta,
Gőbölös Fotó díjat: a dabasi
Péli László Billy Cobham című
fotójáért vehette át.
Zsűri tagjai voltak: Győri Lajos,
a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoport
Országos Szövetségének
elnöke, Zóka Gyula zalaegerszegi
fotográfus és Stamler
Lajos nagykanizsai képzőművész.
Életünk fotópályázat
Tiborcz Brothers
Kőszegi Imre
Farkas Norbert
Tony Lakatos
generációknak. A Gayer Mátyás-
Farkas Norbert-Oleg Markov trió
megmutatta, hogy milyen alázattal
és szerénységgel kell a zenéhez viszonyulni
annak ellenére, hogy a
zenekar tagjai pályafutásuk során
elismerést elismerésre halmoztak.
Színvonalas akusztikus hangzású
műsoruk jó példáját adta, hogy a
jazz a nagyközönség számára is
szerethető és hallgatható műfaj.
A hazai roma jazz méltó reprezentánsa
a Balázs József (zongora)
vezette East Gipsy Band. Igazi
zenei csemege az, amit Nagykanizsára
hoztak. Az együttes
tagjai Bolla Gábor (szaxofon) és
Lakatos Pecek Krisztián (bőgő),
akik a fiatal jazz-generáció legfényesebb
csillagai. Virtuóz játékukat
hallgatva bátran állíthatjuk, ez
nem túlzás. Úgy tűnik egyre nagyobb
teret követel a magyar
jazzben a cimbalom. Különleges,
unikális hangzást adott Oláh Vilmos
(cimbalom) és Sárközi Lajos
(hegedű) játéka. Az énekes Balogh
Guszti hangja ugyan kevésbé
cizelláltan, de kristálytisztán,
leginkább az ibériai romák világát
idézi. A zenekar motorja Balázs
Elemér dobos, aki elképesztő
tempókat produkálva hozta az estét.
Kamara zenei produkciót bevinni
a nagyterembe? Ehhez aztán
kell bátorság, mondhatnánk,
de nem két olyan világhírű zenész,
mint Lakatos Antal szaxofonos
és Snétberger Ferenc gitárművész
esetében. Snétberger Ferencről
csak szuperlatívuszokban
beszélhetünk. Méltó folytatója a
nagy gitáros elődök által megteremtett
zeneiségnek, elég ha csak
Bacsik Elek, Szabó Gábor vagy
Zoller Attila nevét említjük. Snétberger
évek óta következetes utat
képviselő akusztikus játékával elbűvölve
hallgatóit. Varázslatos
kompozíciói és improvizációi Lakatos
Antal érzelemgazdag szoprán
és tenorszaxofon játékával
párosultak. A két napos program
legsikeresebb koncertjét adták.
Szép íve volt ennek a napnak,
ami Tiborcz Iván bensőséges hangulatú
köszöntésével és koncertjével
zárult. Nincs is annál szebb
dolog, mint amikor az ünnepelt
családja, barátai körében ünnepel.
Így aztán az egykori tanítványok,
Iván testvérei és jelenlegi triójának
tagjai nem csak az 50. születésnapját
tartót, de a közönséget is
megajándékozták egy hangulatos
„kis éji jazz zenével”.
H.Gy.
Kanizsa 2011. október 13. – Kultúra 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
A Városvédő Egyesület kiadásában
megjelent a Honismereti
Füzetek 33. kötete. A Horváth
Ilona által szerkesztett Ecsettel,
bronzzal, lélekkel című könyv
Bálits Kálmán életét és alkotói
munkásságát fogja össze visszaemlékezéseken
keresztül.
A kiadvány Nagykanizsa önkormányzata,
a DKG-EAST Zrt., valamint
az egyesület anyagi támogatásával
készült a Nagykanizsai
Szociális Foglalkoztató Nonprofit
Kft. nyomdájában. A könyvet a
Honvéd Kaszinóban mutatták be.
Megvásárolható a Tourinform Irodában,
a Halis István Városi
Könyvtárban, a Thúry György
Múzeumban és a Deák téri Könyvesházban.
– tudtuk meg Cserti Tibortól,
a VVE elnökétől.
Bálits Kálmán 1935. április 26-
án született Diszel községben.
Édesapja Bálits Ferenc körjegyző,
édesanyja Simon Mária tanítónő
volt. Két bátyja után látta meg a
napvilágot. Szüleivel 1941-ben
költözött Nagykanizsára. Elemi és
középiskoláit itt végezte el, 1954-
ben tett technikusi érettségit a 20-
as számú Kohó és Gépipari Technikumban.
1961-ben megnősült,
felesége Rácz Anna látszerész
volt.
Nagykanizsára 1963-ban költözött
vissza, a Dunántúli Kőolajipari
Gépgyárban helyezkedett el,
ahol nyugdíjazásáig (1991) dolgozott
vas- és fémesztergályosként,
műszaki ellenőrként és függetlenített
csoportvezetőként.
Képzőművészeti alaptanulmányokat
Gyöngyösön, Szolnokon és
Kőszegen folytatott. 1954-ben jelentkezett
a Képzőművészeti Főiskolára,
de oda – nem a tehetség hiánya
miatt – nem vették fel. Képességét
igazából Nagykanizsára
való visszajövetele után kezdte kibontakoztatni.
Ebben nagy segítségére
volt a gépgyár akkori igazgatója,
Kállai Sándor, aki a vállalat
kultúrházának (Erkel Ferenc Olajipari
Művelődési Ház) pincéjében
biztosított számára helyet. Ott tervezte
a két mozaikot is.
Nyugdíjazása előtt kezdte meg a
dunántúli olajipar történetét ábrázoló,
mintegy öt méter hosszú
bronzalkotást. Ebből három darab
készült el, ezek a gyár irodaházának
tanácstermében láthatók. A
munkát azonban befejezni korai
halála miatt nem tudta. Bálits Kálmán
1992. július 2-án, 57 évesen
hunyt el.
„1969-ben a vállalat igazgatója
megállított a gyár udvarán és rámutatott
a IV. üzem homlokzatára,
mondván: – Nem bántja a szemét
az a csupasz falfelület? – Valahogy
így kezdődött.” – Ezeket a gondolatokat
mondta Bálits Kálmán egy
visszaemlékezésében, amikor a
Történelmi tabló keletkezéséről
beszélt.
Elsősorban akvarelleket festett,
de olajképei és grafikái is jelentősek.
A zalai és balatoni tájakon kívül
megörökítette Parádot,
Mátrafüredet, Leányfalut, szívéhez
közel állt az erdő, a parasztház,
a pince. Bensőséges,
érzelemgazdag kapcsolatot tartott
az őt körülvevő világgal. Minden
festménye a tájban, a természetben,
a szabadban készült. Soha
nem végzett félmunkát, mindig a
teljességre törekedett.
Első önálló kiállításától (1976)
hosszú út vezetett el munkássága
kiteljesedéséig. Életkörülményei
nem tették lehetővé a hivatásszerű
képzőművészeti tevékenységet,
így a munka mellett szívós emberi
akarat és a tudásvágy töltötte ki
életét. Egyéniségéből fakadóan
szinte mindent kipróbált a képzőművészet
területén, így a festményeken
kívül készített domborműveket,
mozaikképeket és szobrokat
is.
B.E.
Ecsettel, bronzzal, lélekkel
Kutasi Miklós festőművész
Krisztus – képek, Jézus Krisztus
az emberiség történelmében című
vándorkiállítása látható szombattól
az Adventista Kápolnában.
A négy nagyméretű, egyenként
közel 2 x 3 méteres festmény a Biblia
legfontosabb jeleneteit mutatja
be a teremtéstől az újjáteremtésig.
Megnyitóbeszédében Dr. ősz-
Farkas Ernő, az Adventista
Egyház Dunamelléki Egyházterületének
elnöke kiemelte: különös
találkozást jelent ez a tárlat
azért is, mert egy protestáns közösség,
egy újprotestáns közösség
hagyományvilágából hiányzik
a képi megjelenés kultúrája.
Amit a négy művön látunk, a
Biblia mintegy 66 könyvét öleli
át.
A rendezvényen közreműködött
Budai Tünde előadóművész, Sipos
Endre művészeti író, festőművész,
valamint Farkas Tibor.
Akiállítás – melynek védnöke Cseresnyés
Péter polgármester és Farkas
Tibor, a KKK igazgatója – elősegítheti
az adventista gyülekezet bekapcsolódását
a város kulturális életébe. Az
alkotások bibliai hátteréről Kis István
lelkész szombatonként 17 órától előadást
tart a kápolnában. Október 15-
én Krisztus – a történelem Ura; 22-én
Krisztus – a Megváltó, 29-én Krisztus
– az Első és Utolsó címmel. Abelépés
díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel
várnak.
B.E.
Krisztusképek az adventista kápolnában
Kanizsa 12 – Színes 2011. október 13.
A Kanizsa Autó- és Motor-
Sport Egyesület október 15-én
tartja a KAMSE Sztráda Évadzáró
Szlalom-Party elnevezésű
rendezvényét, a Kanizsa Centrum
parkolójában és környékén.
Bánkutiné Dobri Noémi, a
KAMSE elnöke elmondta, június
elején már tartottak ezen a helyszínen
egy szlalomversenyt, de ez a rendezvény
nem ismétlése az előzőnek, mivel
a pálya nem csak a parkolóban,
hanem abból kilépve a közúton is
folytatódik. A körforgalom felét –
megegyezve az Állami Közútkezelővel
– sikerült erre az időpontra lezáratni,
így az is a versenypálya része,
majd a garázssorok mögött egy igazán
gyors szakaszt rajzolntunk fel,
némi lassítással. Averseny három körös
lesz, a pálya hossza két kilométer,
amit a tapasztaltabb versenyzők 2.30
perc körül fognak teljesíteni.
Apályarajzot a KAMSE honlapjára,
a szlalomverseny.hu-ra és a facebookra
is feltették, a nevezések szinte azonnal
elkezdődtek. Előnevezését közel negyven
fő adta már le, nem kevés köztük a
vidéki versenyző. Aversenyt nyolc kategóriában
hirdették meg. Most is lesz
quad és épített kategória. A szünetekben
quad-stant bemutatóval szórakoztatja
a nézőket az egyesület oszlopos
tagja, Pezi. Vezetési tudásukat is kipróbálhatják
az érvényes jogosítvánnyal
rendelkező érdeklődők. A helyszínen
lehetőség lesz autóbérlésre is.
Már kezd hagyománnyá válni,
hogy a KAMSE rendezvények
nem valósulhatnak meg karitatív
cselekedet nélkül. (Legutóbb a Jet-
Ski Bajnokságon a Máltai Szeretetszolgálat
családi napközijének tudtak
segíteni több mint ötvenezer
forinttal.) A rendezvényen több helyen
is gyűjtenek, például az
ugrálóvár és az egyesület új ötlete,
a szlalomtaxi jelképes összeggel
fog működni.
A gyerekeket rajzversennyel, pedálos
gokartokkal és ugrálóvárral
várják. Aki fényűzésre vágyik, annak
lesz lehetősége limuzinnal kocsikázni
a városban. A 2011-es évet
ezzel az élménydús, látványos rendezvénnyel
a KAMSE lezárja. Elnöke
reméli, teljesíteni tudták, amit januárban
a megalakulásunkkor megígértek:
színt hozni a városba a technikai
sportrendezvényekkel, fellendíteni
ezt a szunnyadó sportot. Továbbá
hozzátette, jövő évi rendezvény terveik
már körvonalazódnak. A legközelebbi
program az áprilisra tervezett
Teleki utcai Bánkuti Kupa.
V.M.
KAMSE Sztráda Évadzáró Szlalom-Party
A K&H Bank gyógyvarázs
gyermek-egészségügyi programja
keretében összegyűjtött játékokat
és könyveket adták át a
Kanizsai Dorottya Kórház Csecsemő-
és Gyerekosztályán nemrégiben,
hogy a beteg gyermekek
számára gyorsabban telhessen a
kórházban eltöltött idő.
Dr. Nád Márta, a gyermekosztály
osztályvezető főorvosa köszönetet
mondott a bank dolgozóinak a gondoskodásért
és a törődésért. Elmondta,
hogy a bank programja sokkal nagyobb
értékű támogatást is az egészségügyi
ellátás rendelkezésére bocsát,
a gyermekgyógyászati- és mentési
eszközökre kiírt pályázattal.
Azért is fontosak ezek az adományok,
mert a kórház nagy ellátási területtel
bír Dél-Zalában. Az intézet
gyerekosztálya elsőként alakult meg
Zala megyében 1949-ben. Astatisztikát
nézve, jelenleg harminc ágyon
működik, és ehhez csatlakozik még
az újszülött osztály évente hatszáz
körüli újszülöttel. Az osztály tudja
biztosítani a gyerekek számára azt az
életteret, amire betegként is szükségük
van, azon kívül képesek fogadni
a szülőket is, lehetőséget adva, hogy
gyerekeik mellett legyenek.
A bank részéről Kovácsné Tóth
Éva nagykanizsai fiókvezető, Sándor
Ildikó, az LWp kommunikációs képviselője
és Wolf János befektetési tanácsadók
voltak jelen. Wolf János
mutatta be a bank programját, melyet
2011-ben országszerte ötven bankfiókban
szerveztek, harmincöt intézmény
gyermekosztálya részére. Zala
megyében két ponton, Nagykanizsán
és Keszthelyen lehetett leadni a már
nem használt játékokat, könyveket.
Megtudtuk, hogy a K&H Csoport és
K&H Egészséges Nemzetért Alapítvány
ez évben nyolcadik alkalommal
indította el gyógyvarázs gyermekegészségügyi
programját. Az akcióval
az orvosok és az ápolók munkáját
szeretnék segíteni. Remélik, hogy elviselhetőbbé
teszik a kis betegek számára
a kórházban töltött időt.
V.M.
Kis betegek nagy öröme
Az Országos Könyvtári Napokhoz
csatlakozó letenyei könyvtárban
A feliratos falvédők című néprajzi
kiállítás nyílt, melyet október
20-ig lehet megtekinteni. A tárlatot
Török Károly és Török Károlyné
gyűjteményéből rendezték, melyet
Konczér Katalin, a Zala Megyei
Közművelődési Intézmény igazgatója
nyitott meg. A feliratos falvédők
eredete a polgári otthonok
nagy műgonddal hímzett falikárpitjáig
nyúlik vissza, melyeket a fal
védelmére használtak. A falvédő
eredeti szerepét csakhamar egy másik
váltotta fel: a konyha díszévé
lett. A falvédő az 1960-as évekig
nagy népszerűségnek örvendett.
V.M.
Falvédők Letenyén
Október 15. 15 óra
II. TÁNCMűVÉSZETI FÓRUM
15.00 Kortárs Művészetek. Előadó: Dr.
Petravichné Matyaczkó Olga, a MMIKL
táncművészeti szakreferense.
17.00 Kortárs zene-, ének-, vers- és táncbemutató.
18.30 Fórum Nagy Gráciával. Támogatók:
Jelmeztár, Anubisz-Med Bt. A belépés díjtalan
Október 15. 16 óra
KÉZMűVES JÁTSZÓHÁZ
Termésbábok készítése. Vezeti: Pulai Lászlóné
népi iparművész
Október 17. 10 óra Mazsola bérlet, 14 óra Tapsi
bérlet. Október 18. 10 óra Táltos bérlet, 14 óra
Manó bérlet. Október 19. 10 óra Vackor bérlet,
14 óra Hápi bérlet. Gyermekszínházi bérlet.
Hendry Mária-Radványi Balázs: KUKAMESE
- zenés mesejáték. Fogi Színháza (Budapest).
Rendező: Fogarassy András. Belépődíj: 600 Ft
Október 17. 19 óra
DUMA SZÍNHÁZ
Fellépők: Aranyosi Péter és Badár Sándor. Belépődíj:
2 800 Ft
Október 18. 10.30 óra
KEREKÍTő - mondókás foglalkozás 0-3 éveseknek.
11.10 óra BÚGÓCSIGA - mondókás
foglalkozás félévestől 5 éves korig. Vezeti:
Törekyné Nagy Zsuzsanna zenepedagógus. Belépődíj:
600 Ft/család
Október 18. 13 óra
"AZ ERDő ÉS AZ EMBER" - rajzpályázat
kiállítása a 15. Európai erdők hete alkalmából.
Megtekinthető: november 3-ig
Október 19. 15 óra
"Idősen is egészségesen" sorozat keretében.
TESTI ÉS LELKI HARMÓNIA
Előadó: Onhausz Péter pécsi természetgyógyász.
A belépés díjtalan
Október 20. 19 óra
Színház - Hevesi bérlet. Axel Hellstenius:
MINDEN JÓT, ELLING! - színmű. Főszereplők:
Schnell Ádám, Besenczi Árpád
Hevesi Sándor Színház, Zalaegerszeg
Belépődíj: 3 000 Ft
Október 13 16 óra
"LURKÓKÉRT TISZTA SZÍVVEL" - jótékonysági
műsor a Nagykanizsai űrhajós Úti
Gyermekvédelmi Központ gyermekei javára.
Belépődíj: 2.000 Ft. Támogatói jegy: 1.000 Ft.
Információ: Feszt Norbert 70/3417-345, Fesztné
Nagy Zita 30/5949-424
Október 15. 14 óra
BABABÖRZE (LURKÓEXPO)
Információ: Kővári Márta 30/3344-846
www.lurkoexpo.comoj.com
Október 23. 10 óra
ÜNNEPI MűSOR AZ 1956-OS FORRADALOM
ÉS SZABADSÁGHARC 55. ÉVFORDULÓJAALKALMÁBÓL
Szerepelnek: a Batthyány Lajos Gimnázium diákjai.
A műsort szerkesztette és rendezte: Németh
Ferenc tanár
Október 13. 18 óra
ÚJRATERVEZÉS - Kotnyek István festőművész
kiállítása. Megtekinthető: november 12-ig
Október 15. 18 óra
"VENDÉGSÉGBEN AKANIZSABIG BANDNÉL".
Művészvendég: Berdisz Tamás (dob)
Október 14. 18 óra - Bajcsa
IDőSEK NAPJA
Október 15. 18 óra - Móricz Zsigmond Művelődési
Ház IDőSEK NAPJA
Október 19. 10 és 14 óra
GYERMEKSZÍNHÁZI SOROZAT
PINOCCHIO - zenés mesejáték
A szegedi Miniszínház előadása
Belépődíj: 600 Ft
Október 19. 18 óra
EGÉSZSÉGÜGYI ELőADÁS
Energia - XXI. sz. betegségek alapja
Előadó: Onhausz Péter természetgyógyász
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. október 13.
Horoszkóp
Lehetőleg ne vesszen össze a partnerével,
mert elronthatja a hét végére tervezett
programját. Feledkezzen meg a
büszkeségéről, és tisztázzák minél előbb
a félreértéseket.
Hétvégére összegyűlnek a tennivalói. A
lényegtelen feladatokat tegye félre, ne
tétovázzon, hanem fogjon hozzá. Keressen
rá alkalmas időt, és beszélje meg a
párjával is a terveit.
A szabadidejében sem tud pihenni. Baljós
sejtelmek foglalkoztatják egy ismerősével
kapcsolatban, de a végén kiderül, kár volt
felizgatnia magát. Egy új recept
kipróbálásával sikert ér el a családjában.
Töretlen tettvágya a hétvégén sem hagyja
nyugodni otthon. Arra buzdítja a családját,
hogy csatlakozzanak önhöz, és vegyék
át a munkatempóját. Fogadja meg a párja
tanácsát, és a hétvégén lazítsanak.
Nem tud nyugodtan megülni a helyén,
folyamatosan tettvágy sarkallja. Legyen
kezdeményezőbb, és ötleteit mutassa meg
másoknak. A bolygók segítik abban is,
hogy rendet tegyen szerelmi élete körül.
Ahétvégén az élet napos oldalán sütkérezhet.
A magánéletében szinte diadalt arat újszerű
kezdeményezésével. Apárja helyett most hallgasson
inkább a szívére, és fejtse meg a rejtélyes
kívánságot, amivel a családja meglepi.
A hétvégén nem lesz kedve a határidős
munkák elvégzéséhez. Ha lemond a betervezett
utazásról, és időben hozzáfog, hatalmas
teher esik le a válláról. Nyugtassa meg
a párját, egyik nap sem ér időben haza.
Bármilyen feladat elé állítja az élet, egy
pillanat alatt képes lesz megoldani még a
legnehezebbet is. Céljai valóra válnak,
csak bízzon a szerencsében. Partnere
féltékenykedését ne vegye komolyan.
Szerencsés napokra számíthat. Bár a határidős
munkák eléggé lekötik, a szórakozásra
mindig tud időt szakítani. Hagyja, hogy
menjenek a dolgok maguktól, és a szerelemben
ne keressen mindenre magyarázatot.
Egy jó hír szebbé teszi a hétvégéjét, ha
ön is úgy akarja. Ha tevékenyen tölti el a
napokat, nem érez fizikai fáradtságot
sem. Egészsége érdekében használja ki a
napsütéses szép idő minden percét.
Nézze reálisabban a valóságot, és ne
foglakozzon a pletykákkal. Ha lehet,
tanúsítson nagyobb megértést bajbajutott
barátai iránt. Használja ki a hétvégét egy
kis romantikázásra.
Már unja az egyhangúságot, a monoton
munkával kezdődő hétköznapokat. Éppen
ezért kezdje el minél előbb a változtatást.
A hagyományos családi programokba
illesszen egy kis szórakozást is.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
VEGYES
BÉRLET
INGATLAN
Elcserélném vagy eladnám
egészségügyi okok miatt, (80%-
ban felújított) jelenleg 100m2-es
családi házamat kisebb családi
házra Nagykanizsán. Érd.:
0630/681-0581 (7432K)
Bacónaki hegyen birtok eladó.
Víz, villany van. Tel.: 0630/916-
1600 (7448K)
Nk-án a Keleti városrészben
bútorozott szoba, konyha, fürdőszoba
használattal, egyedülálló
hölgynek, leinformálható személynek
kiadó. Kaució szükséges.
Tel.: 0670/881-7197
(7449K)
Nagyteljesítményű, hordozható,
vadonat új háztartási gőztisztító
(Modell: SC-238HO), ugyanitt
alig hordott 42-es méretű bőr bakancs.
Érd.: 0693/315-559 (este)
(7435K)
Almaértékesítés termelőtől,
Nagykanizsa, Kisfaludy út 2/c.
alatt. Tel.: 0693/312-479 vagy
0620/570-7717 (7447K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi
parasztbútorokat, használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Érd.:
0620/555-3014 (7362K)
Fa nyílászárók, zsalugáterek:
www.ablakolcson.hu. Tel.:
0630/214-4150 (7411K)
Idős emberek gondozását, ápolását
vállalom Nagykanizsán és
környékén. Tel.: 0670/881-7197
(7450K)
Megnyitottunk! Zalakomári
Pékség Szakboltjába várjuk vásárlóinkat
elérhető árakon. Nagykanizsa,
Zrínyi út 20. Célpont üzletházzal
szemben.
Idősek gondozását, ápolását
vállalom Nagykanizsán és
környékén heti több alkalommal,
megegyezés szerint. (Gyakorlattal
rendelkezem.) Tel.: 0630/340-
5477 (7451K)
Kanizsa – Sport/14 Apró 2011. október 13.
Az UEFA Grassroots Charta
Magyar Nemzeti Programjának
részeként kerül megrendezésre
egy kispályás labdarúgó bajnoki
sorozat a 60 éven felüli labdarúgók
részére – „Ezt egy életen át
kell játszani” elnevezéssel, tájékoztatta
elsőként lapunkat Helyes
Klára. Ennek azonban
nagykanizsai vetülete is van, hiszen
a Nagykanizsai TE 1866
labdarúgó szakosztályának operatív
ügyeit is intéző hölgy egyben
a dunántúli régió koordinátori
feladatát is viszi.
– Mit jelent tulajdonképpen ez a
koordinátori funkció?
– A térségre vetítve a végleges
versenynaptár elkészítése, a fordulók
lebonyolítása, a fordulók utáni
szakmai értékelés dokumentálása,
illetve fotós anyag bemutatása a
Magyar Labdarúgó-szövetség részére
– kezdte Helyes Klára.
– Miképp'' épül fel ennek a kezdeményezésnek
a bajnoki rendszere?
– A Grassroots-programon belül
„Ezt egy életen át kell játszani”
címszó alatt indul be a veterán kispályás
bajnokság, mely aztán a dunántúli
területet is felöleli idővel
és természetesen lesz tavaszi folytatása
is.
– Értelemszerűen ebben nagykanizsai
együttes is szerepel majd?
– Igen, mi több, a bajnokság rajtol
is már októberben és a kanizsai
veterán focisták a zalaegerszegiekkel,
valamint a kaposváriakkal
mérkőznek éppen nálunk, az NTEsportcsarnokban,
a forduló október
16-án kerül megrendezésre.
– Kik alkotják majd a nagykanizsai
csapatot?
– A teljesség igénye nélkül – hiszen
a keret még természetesen bővül
– ők készülnek a mérkőzésekre:
úgymond a felkészítő edző id.
Vlaszák Géza lesz, a további csapattagok
pedig, Buti László, Dr. Füle Lajos,
Harcz Lajos, Józsi Mihály, Karádi
Ferenc, Kelemen Sándor, Keszei
Ferenc, Ladányi István, Megyimórecz
József (kapus), Pávlicz Ferenc,
Rodek György, Simon József,
Söjtör László, Steindl József, Szabadi
Pál, és Szántó Lajos (kapus).
– Mit lehet tudni a kanizsai bajnoki
forduló körítéséről?
– Ami biztosnak tűnik, az
MLSZ részéről itt lesz őze Tibor
Grassroots-menedzser, aki egyben
az UEFA kapcsolattartója,
valamint Dr. Barát Gábor, az
Országos Veterán Labdarúgó
Sportegyesület elnöke is. No, és
abban bízunk, hogy mind több
érdeklődő követi nyomon a mérkőzéseket,
melyek nyomán a
nosztalgiázás sem maradhat ki a
sorból.
A veteránok bajnoki fordulója
vasárnap 11 órakor kezdődik az
NTE-csarnokban. Ahogy a napokban
kiderült, arra is van esély,
hogy akár két kanizsai együttest
is ki tudnak állítani a szervezők,
annyian éreznek kedvet egy kellemes
mozgáshoz az egykori labdarúgók
közül. A rendezvény célja
ugyanis egyértelmű, mindenki
futballozhasson egy jót abban a
néhány órában a sztorizgatások
mellett, közben. Ahogy megtudtuk,
több önzetlen támogatója is
akadt a rendezvénynek, vagyis
nem lehet akadálya annak, hogy
az „öregek” megmutassák, tudásuk
semmit sem kopott az évek
folyamán.
P.L.
„Ezt egy életen át kell játszani...”
SZOLGÁLTATÁS
Meghívó
2011. október 22-én 14 órakor
Orsos Imre: Az én himnuszom
című verseskötetének bemutatójára
a Halis István Városi Könyvtárba.
LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS egy alkalommal, 15 szóig 600 Ft (folyamatos
megjelentetés esetén, a másodiktól 300 Ft). VÁLLALKOZÓI
APRÓHIRDETÉS egy alkalommal, 15 szóig 1200 Ft (folyamatos megjelentetés
esetén a másodiktól 600 Ft).
Bővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: 8800 Nagykanizsa, Fő út
24. 93/310-327/102. Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - csütörtök: 8.00 - 12.00
és 13.00 - 15.00 óra között, péntek: 8.00 - 12.00 óra
8800 Nagykanizsa, Fő út 24. 93/310-327/102
Októberi esték
A Piarista Iskola rendezvénysorozatának,
az
Októberi Estéknek idei
első vendége LÉVAI
ANIKÓ lesz, aki október
17-én, hétfőn 18 órától a
rendezvényteremben
tart előadást az Önkéntesség
Éve alkalmából.
Z. Csuti Hydrocomp SK –
Aquaprofit NTSK 4,5:7,5. NB Ies
sakk csapatbajnoki mérkőzés,
1. forduló. Zalaegerszeg.
A papírforma a jóval erősebb játékosállománnyal
rendelkező kanizsai
együttes fölényes győzelmét ígérte.
Az egerszegiek viszont nagyszerűen
küzdöttek, szoros mérkőzést játszottak
a bajnoki címvédővel, s ha a hátsó
táblákon jobban teljesítenek, még kisebb
különbséggel zárulhatott volna a
zalai rangadó. Ahárom pontos győzelemmel,
ahogy a futballistáknál, úgy a
sakkozóknál is nagykanizsai győzelemmel
végződött a megyei csúcs.
Eredmények. (elöl az egerszegiek):
Gyimesi - Balogh Cs. döntetlen,
Sax - Márkus döntetlen, Horváth
J. - Ribli döntetlen, Horváth Á. -
Pintér döntetlen, Mészáros T. - Héra
0:1, Horváth T. - Gonda döntetlen,
Csiszár Cs. - dr. Flumbort 1:0, Mádl
I. - Bérczes döntetlen, Horváth Gy. -
Medvegy 0:1, Juhász - Galyas 0:1,
Dobos - Gara T. 0:1, Csiszár Z. -
Kántor döntetlen.
A kanizsaiak a bajnokság második
fordulójában a a Makói SVSE
együttesét látják vendégül, a találkozót
október 30-án rendezik.
Győzelem a sakk
megyei rangadón
Kanizsa – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. október 13.
Az elmúlt hétvégi labdarúgó
esemény azért hagyott némi nyomott
a nagykanizsaiak életében,
hiszen szombaton a szóbeszéd
tárgya imitt-amott az NTE –
Zete kettő mérkőzés volt a délelőtti
órákban.
Sms-ek szóltak arról, hogy a
banda néhány tagja lenéz az NB
III-as találkozóra, de krimó-pultnál
is zajlott a latolgatás olyan
mélységben, hogy még a pultos is
kedvet kapott a déli zárás utáni
kettes meccskezdéshez.
Amelyre igencsak nehezen gyülekezett
a nép, hiszen a középkezdés
előtt húsz perccel embert alig
lehetett látni a spottelepen belül.
Aztán mintegy varázsütésre megérkeztek
a megyei futball elöljárói,
a megszokott arcok, egyben szurkolók,
illetve a kerítéslyukakat
megtalálók. Lettek is vagy négyszázan
a mind karizmatikusabb játékot
produkáló kanizsaiak, illetve
a labdarúgó hátországát felvonultató
egerszegiek összecsapásán.
Mint minden szomszédvári,
egyben megyei rangadón, a dél-zalai
találkozón is a küzdelem dominált,
igazi meccs-fílinget csak
Rácz Szabolcs találata hozott a hajrához
közeledve. Dörrent is az ülőhelyi
rész a hamisítatlan s bárhol a
világban oly'' jellegzetes
Góóóóól!!!! harsanásával, no meg
látványkeltő fáklyabegyújtással.
Preisinger Sándor, a vendégek
trénere is vitte a színt a körítésbe,
hogy a lelátón azon nyomban megtalálja
a hazai oldal vehemensebb
része. Szerencsére a megyeszékhelyiek
azonos neműekhez vonzódását
taglaló rigmus még idejében
abbamaradt, bár a pályán egy pillanatra
mindha az indulatok vették
volna át a főszerepet.
Ellenben még néhány ilyen öszszecsapás,
s talán alapból összejön
annyi szurkoló egy NTEmérkőzésre,
mint a legutóbbi
szombaton. Abban a Bakony-csoportban,
melybe kissé félve engedték
a kanizsaiakat, a ahol eddig
mindössze egy vereséget jegyez
Koller Zoltán együttese.
A sporttelep mindenesetre gyorsan
kiürült, s az állomás környéke
gyorsan felszívta a hazafelé induló
drukkereket. A reméltnél ugyan
kevesebben voltak, de a győzelem
íze sok mindent, így talán ezt is feledteti...
Nagykanizsai TE 1866-
Horváth Méh (5.)– Zalaegerszegi
TE FC II (14.) 1-0 (0-0)
NB III Bakony csoport labdarúgó-
mérkőzés, 8. forduló. Nagykanizsa,
400 néző. Vezette: Tuczai
(Marácz, Horváth Z.). G.: Rácz Sz.
(77.).
NTE 1866: Freischmid – Boros
Z., Rákhely M., Cserfő L., Szép D.
(Kotnyek I., 90.) – Ujvári, Rácz
Sz., Nagy T., Béli M. (Rubens,
89.) – Cs. Horváth G., Szőke Á.
(Budai L., 80.). Vezetőedző:
Koller Zoltán.
P.L.
Egy hangrobbanás margójára
Aférfi kosárlabda NB I B Nyugati
csoportjában a Kanizsa KKDKG
East legénysége a TFBudapest,
valamint az Újbuda
TC együttesével mérkőzött, míg a
Kanizsai Vadmacskák a hölgyek
második vonalában szezonynyitó
gyanánt Szekszárdra utazott, aztán
a szombathelyiek következtek
a sorban – győzelmekkel abszolválva
az akadályokat.
Kanizsa KK DKG-EAST –
TF-Budapest 101-53 (19-7, 27-
18, 30-19, 25-9)
NB I B Nyugati-csoport férfi
koáslabda-mérkőzés, 3. forduló.
Nagykanizsa, 150 néző. Vezette:
Török, Németh A. Kanizsa KK
DKG-EAST: Bausz, Neal (23/3),
Beák (12/6), Hoffmann (8),
Zsámár K. (2). Csere: Bus (12/3),
Balogh L. (17/9), Murvai (14/6),
Czigler (2), Tóth O. (7/3), Stárics
(4), Lovas. Edző: Kovács Nándor.
Parádésan játékkal nyertek a kanizsaiak
Beák Gábor és Bus Milán
múlt szezonbeli együttese ellen.
Majd következett egy másik fővárosi
alakulat...
Újbuda TC (9.) – Kanizsa KK
DKG-EAST (3.) 55-63 (12-14,
16-14, 15-12, 12-23)
NB I B Nyugati csoport férfi kosárlabda-
mérkőzés, 4. forduló. Budapest,
50 néző. Vezette: Gaál,
Józsa. Kanizsa KK: Bausz (6), Balogh
L. (3), Beák (33/15), Zsámár
K. (3), Hoffmann (16). Csere: Bus
(2), Tóth O., Cziegler, Stárics.
Edző: Kovács Nándor.
A egyik sérült húzóember, Marcus
Neal nélkül sem volt gondja a
dél-zalai legénységnek, és szezonbeli
harmadik győzelmét jegyezte
Kovács Nándor együttese.
A hölgyeknél sem volt semmi
változatosság az eredménysorban.
Atomerőmű KSC Szekszárd
II – Kanizsai Vadmacskák SE
51-79 (6-22, 18-19, 12-16, 15-22)
Amatőr NB Nyugati csoport női
kosárlabda-mérkőzés, találkozó a
3. fordulóból. Szekszárd, 50 néző.
Kanizsa: Fekete (17), Fuisz V. (16),
Hegyi (7/3), Jurkó (4), Jagarics (6).
Csere: Olasz A. (2), Kiss V. (18),
Oros (6), Rajkai (2), Nagy D. (1).
Edző: Gábor Erzsébet.
Végig koncentrált játékkal
kezdte meg szezonját a Vadmacskák
csapata. Ezúttal is Fekete Csilla,
Fuisz Viktória, valamint Kiss
Virág hozta ponterősségét a tolnai
végeken, s következhetett a vasiak
elleni hazai debütálás.
Kanizsai Vadmacskák SE –
Szombathelyi Egyetem SE 69-51
(15-16, 22-17, 17-10, 15-8)
Amatőr NB Nyugati csoport női
kosárlabda-mérkőzés, találkozó a
4. fordulóból. Nagykanizsa, 50 néző.
Kanizsai Vadmacskák: Fekete
(7), Fuisz V. (29/9), Olasz A. (2),
Kiss V. (17), Jagarics (4). Csere:
Hegyi (2), Oros (5/3), Darida (2),
Jurkó (1), Rajkai, Simon, Bernáth.
Edző: Gábor Erzsébet.
Jól kezdték a hazaiak a mérkőzést,
a 4. percben négy ponttal vezettek,
de védekezési hibáikat eredményesen
dobó vendégcsapat kihasználta
és ellépett hattal. A negyed
végére sikerült a különbséget
csökkenteni Oros Laura sikeres hárompontos
dobásával. Hogy nem
volt egyszerű a mérkőzés, arra jó
példa, hogy a Szombathely ismét
összekapta magát, de a nagyszünet
után a játék valamennyi elemében
feljavultak a vendéglátók. Védekezésük
agresszívabb lett, támadásaikat
pontosabban fejezték be. Fuisz
és Kiss kosaraival fokozatosan elhúztak
és végül 18 pontos győzelmet
arattak – így két találkozójuk
után két sikerrel állnak a tabellán.
P.L.
Ha kosárlabda, győzelmek sora
A Kanizsa Autó- és MotorSport
Egyesület október 15-én tartja a
KAMSE Sztráda Évadzáró
Szlalom-Party elnevezésű rendezvényét,
a Kanizsa Centrum parkolójában
és környékén.
A pályarajzot a KAMSE honlapjára,
a szlalomverseny.hu-ra és
a facebookra is feltették. A 2011-
es évet ezzel az élménydús, látványos
rendezvénnyel zárja le a
KAMSE.
KAMSE Sztráda
Évadzáró
Szlalom-Party
A szlovákiai Trencsénben rendezték
meg az V. Ladislav
Mlynek Szabadfogású Birkózó
Emlékversenyt. A versenyen négy
ország (Szlovákia, Lengyelország,
Csehország, Magyarország)
20 csapatának 167 sportolója mérlegelt,
köztük hét kanizsai birkózó
is.
A legkisebbeknél a gyerek
korcsoportban (2003-04-es születésűek)
a 22 kg-os Ladányi
Benedek bronzérmet szerzett,
míg a 25 kg-os Zaka Zénó István
négy mérkőzést nyerve, kettőt
elveszítve a negyedik helyen
végzett.
A gyerek I. korcsoportban
(2000-02) versenyző 56 kg-os
Nemes Benjamin, két győztes
és két vesztes mérkőzéssel
szerezte meg a bronzérmet. A
diák I. korcsoport (1998-99)
40 kg-os mezőnyében kanizsai
döntőt rendeztek, hiszen három-
három győztes mérkőzéssel
Lőrincz Norbert és Egyed
Balázs is a fináléba jutott, az
aranyérmet végül Egyed Balázs
nyakába akasztották.
Ugyanebben a mezőnyben
Ceglédi Bertalan két győztes
és egy vesztes mérkőzéssel a
negyedik helyen zárt. A 60 kgos
Béli Attila (képünkön a dobogó
legtetején) is remek formát
mutatva, négy győztes
mérkőzéssel a dobogó legtetejére
állhatott.
Az éremtáblázat alapján a Kanizsa
Birkózó SE a negyedik helyen
végzett, a cseh Vítkovice, a szlovák
Trencsén és az Orosházi Spartacus
mögött.
KBSE:
az éremtáblázat
negyedik helyén
Kanizsa 16 – Hirdetés 2011. október 13.
Zombori Katalin várja vásárlóit
a Kanizsa Plázában, kreatív
ötletekkel, mosolygós kiszolgálással
és folyamatosan bővülő kínálattal.
A sokoldalú vállalkozó
hat éve nyitotta meg első kereskedését,
és árukészlete azóta is
folyamatosan bővül.
– Mikor nyitotta meg az első
boltját?
– Az első üzletemet hat éve nyitottam
meg a Magyar utcán. Akkoriban
még nagyon kis árukészlettel rendelkeztem
egy pici boltban, mely többnyire
party és dekorációs termékekből
állt. Bővítenem kellett a kínálatot,
az igényeknek megfelelően, így mindig,
mikor kerestek valamit, azt beszereztem.
Ahely szűke miatt költöztem
át a Plázába tavaly áprilisban. Itt
is figyelemmel kísérem az elvárásokat
és ahhoz igazítom a választékot,
mely jelenleg ajándéktárgyakból, vicces,
bulis, tréfás termékekből, party-,
dekor- és hobbi kellékekből áll.
– Mi az aktuális ajánlata?
– Megérkezett az ősz, elkezdődött
a báli szezon, hamarosan itt a Halloween.
Utóbbi már nálunk is elterjedt
ünnep, mely alkalomra kaphatók
mindenféle kellékek: kalapok, fejdíszek,
maszkok, vámpír fogak, boszi
orrok és körmök, pókos és csontvázas
harisnyák, pókhálók pókokkal,
lufik minden formában, méretben,
színben, töklámpások, és még sok
egyéb érdekes kiegészítők. Csinosíthatjuk
az otthonunkat boltok kirakatait,
iskolák-, óvodák tantermeit, rendezvények
helyszíneit a nálunk kapható
dekorációs elemekkel, a szezonnak
megfelelően. Minden alkalomra
kínálunk egy kicsit komolyabb, viccesebb,
tréfás dekorációs elemeket,
és még dilisebb party termékeket, kiegészítve
saját alkotásokkal. Teremdekorációk
készítése is a fő tevékenységeink
közé sorolható, melyet
meg lehet rendelni különböző alkalmakra,
szilveszterre, születésnapra,
esküvőre. Továbbá működik a
webáruházam is, ahol megvásárolhatóak
a Dekor Kuckó termékei. Alap,
amely a www.dekorkucko.hu címen
érhető el non-stop működik. Akciókkal
is szoktam kedveskedni kedves
vásárlóinknak. Mostantól szerdánként
tréfa napot tartunk. Ezen a napon,
minden tréfás termékünket húsz
százalékkal olcsóbban adjuk. Ez az
akció visszavonásig érvényes.
V.M.
Dekor Kuckó: kreatív ötletek, széles termékkínálat
Énekeljünk együtt az I. Bajcsai Dalos Találkozón
Hívunk és várunk benneteket 2011. október 15-én (szombaton),
14 órától a bajcsai kultúrházban.
Fellépők: Bróz Józsefné (Rozika néni), Csillag Citera Együttes és Baráti Köre, Fityeházi
Hagyományőrző Népdalkör, Gyékényesi Nótakör, Hajgató Rita, Honvéd Kaszinó Hölgyklubja,
Keppel Julianna, Molnári Asszonykórus, Petripske Ruzice Kulturális és Hagyományőrző
Egyesület, Rezedák Bajcsai Dalkör, Rozmaring Asszonykórus, Újudvari Népdalkör.
Belépődíj nincs! Minden érdeklődőt szívesen látunk és várunk!
Bajcsai Kulturális Egyesület
XXIII. évfolyam 35. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2011. október 20. Kanizsa Garantálom a legalacsonyabb beruházási
költségek elérését a kivitelezők
megversenyeztetésével. Szigorú pályáztatás,
beruházás-lebonyolítás, építési
műszaki ellenőrzés. Épületenergetikai
tanúsítás. Felelős műszaki vezetés.
Balassa Béla építész vezető tervező
30/9019013, balassabela@chello.hu
Szeretne rengeteg pénzt
megtakarítani házépítése,
lakásfelújítása során?
Díszdiplomákat adott át, valamint
köszöntötte a nyugdíjba
vonuló és pályakezdő pedagógusokat
Cseresnyés Péter polgármester
a Medgyaszay Házban.
Idén tizenkilencen kaptak díszdiplomát,
tizenheten vonultak
nyugdíjba, és két pályakezdő fiatal
dolgozik szeptembertől
Nagykanizsán.
A Polgármesteri Hivatal Művelődési
és Sportosztálya által szervezett
ünnepségen e szavakkal
szólt a pedagógusokhoz Cseresnyés
Péter: „Keress olyan mestert,
akinek szelleme világos, tudása
nagy és szíve jó!” – Ezt a gondolatot
Al-Ghazali, a neves arab filozófus
hagyta ránk. És ez a mondat
röviden összefoglalja mindazon
tulajdonságokat, amelyek a tanárt
tanárrá, a pedagógust pedagógussá
teszik. Ebből a sommás mondatból
is látszik, hogy milyen nehéz
mesterség, komoly feladat, egész
életre szóló hivatás az Önöké.
Nagy dologra, egyesek szerint a
legnagyobbra vállalkoznak, amikor
fiataljainkat tudásra, szívbéli
jóságra tanítják, és a mindennapokban
példaként állnak előttük.
Akár életre szóló példaként,
mintaként szolgálnak a legnagyobb
tanáregyéniségek, akiknek
hatása végigkíséri a felnövekvő fiatalokat
életpályájukon. És itt
nemcsak az átadott tudásra gondolok
– sőt: elsősorban nem arra. Hanem
az egyéniségre, az emberre,
aki amellett, hogy tanít - nevel is.
És nem feltétlenül szavakkal, hanem
tettekkel, személyes példával.
Kazinczy Ferenc ezt úgy fogalmazta
meg: az a tanító, aki a gyermekeket
úgy tudja tanítani, hogy
elfelejtik, hogy iskolában vannak,
és azt vélik, hogy anyjuk ölében
hevernek; az a tanító, aki tanítványainak
a fejét és a szívét míveli,
aki őket nyájasan tanítja és javítja.
Szerencsére Nagykanizsán nem
voltunk, és nem vagyunk híján az
ilyen egyéniségeknek.
Ennél a gondolatnál álljunk meg
egy pillanatra. Tegnap egy nagykanizsai
pedagógus, egy Kazinczy
által lefestett tanáregyéniség kapott
rangos kitüntetést a Magyar
Tudományos Akadémia székházában.
Varga Gábor tanár úr a kémia
oktatásban elért eredményeiért vehette
át a Richter Gedeon Alapítvány
által a legjobbaknak odaítélt
díjat. A méltatásból is kiderült: ez
a díj nemcsak a katedrán, a tanórán
nyújtott teljesítményéért illeti őt,
hanem azért a hatásért, amely legjobb
tanítványait elkíséri életpályájukon.
Azok a fiatalok, akiket
versenyekre készített fel, akikkel
megszerettette ezt a tudományt,
ma orvosként, vegyészként, környezetvédelmi
szakemberként dolgoznak,
egyikőjük pedig az Egyesült
Államokban futott be karriert
kutató vegyészként.
Nos, Varga tanár úr, és a hozzá
hasonló kiváló pedagógusok példaként
és mintaként szolgálhatnak
– nemcsak diákjaik, hanem azon
kollégák számára is, akik most
kezdtek tanítani.
(folytatás a 2. oldalon)
„Keress olyan mestert, akinek szelleme
világos, tudása nagy és szíve jó!”
Nagykanizsán is bemutatkozott
a Nemzeti Külgazdasági Hivatal
(HITA).
A Nagykanizsai Inkubátorház
és Innovációs Központban tartott
megbeszélésnek két célja volt.
Egyrészt a személyes kapcsolatfelvétel,
másrészt a HITA kidolgozás
alatt álló, külkapcsolati stratégiájának
ismertetése. A Nemzeti
Külgazdasági Hivatalt Hess Sára
régióvezető és Antal András tanácsadó
képviselte a tárgyaláson.
Városunk részéről Kámán László
a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója,
Fenyves Jenő műszaki referens,
Cserti Csilla a Nagykanizsai
Inkubátorház vezetője és Bognár
Erika nemzetközi referens vett
részt. A Sormási Ipari Park és Logisztikai
Központ részéről Szányi
Gábor jelent meg.
A készülő stratégiával kapcsolatban
elhangzott, hogy Nagykanizsa
a korábbi befektetői megkereséseik
és a német fejlődési irány
mellett, a növekvő jelentőségű
észak-olasz partnerséget tartja
erősítendőnek. A HITA bemutatkozási
lehetőséget kínál arra, hogy
városunk célpiacainak megfelelően,
különféle rendezvényeken vehessen
részt, ahol a befektetési lehetőségekről
adhatunk tájékoztatást.
Konkrétumként felmerült,
hogy a HITA a város bemutatására
szervezzen egy rendezvényt az
olasz nagykövetségen. A HITA regionális
vezetői elmondták, tervezik,
hogy külkapcsolati stratégiájukba
szerepeltetik Nagykanizsát,
mint lehetséges befektetési- és üzleti
környezetet, valamint ki is
ajánlják városunkat. A tárgyalások
folytatására a Polgármesteri Hivatalban
került sor, ahol Cseresnyés
Péter polgármesterrel egyeztettek
a város elképzeléseiről.
Kanizsa
része lesz
a külkapcsolati
stratégiának
(folytatás a címlapról)
Nincsenek sokan, idén két pályakezdő
pedagógust köszönthetünk,
akiknek sok sikert, hasonlóan
eredményes pályafutást
kívánok. És útravalóul hadd
idézzem Benjamin Franklint,
aki úgy fogalmazott: „Tanítsd
az embereket mindig úgy, mintha
nem is tanítanád, és az új
dolgokat úgy tárd eléjük, mintha
mindig tudták, csak elfelejtették
volna.”
Mai ünnepünkön 19 díszdiplomát
adunk át azoknak, akik
hosszú-hosszú évtizedekkel ezelőtt
vették át oklevelüket, és a
nehézségek ellenére is megmaradtak
a pályán. Ma már nyugdíjasként
élik mindennapjaikat, de
ez a mai ceremónia azt is jelzi:
pedagógusok maradtak, katedra
nélkül is.
Köszönetet kell mondanom
Önöknek, és azoknak is, akik
idén vonulnak vagy vonultak
nyugdíjba. Megilleti a köszönet
és az elismerés Önöket, akik generációkat
oktattak és neveltek
itt Nagykanizsán. Olyan alapokat
raktak le, amelyekre építhet ez a
város, hiszen mindazok, akik
munkájukkal, tehetségükkel,
szorgalmukkal hozzájárulnak
Nagykanizsa fejlődéséhez, mindennapi
működéséhez, önöktől
kapták ismereteiket, és talán az
önök hatására választottak szakmát,
hivatást.
Egy áldozatos életút méltatásához
néhány mondat kevés. De
Széchenyi István gondolata talán
pontosan tükrözi mindazt,
amiért önök az elmúlt évtizedekben
dolgoztak: „A tudományos
emberfő mennyisége a nemzet
igazi hatalma. Nem termékeny
lapály, hegyek, ásványok, éghajlat
teszik a közerőt, hanem az
ész, mely azokat józanon használni
tudja. Igazibb súly és erő
az agyvelőnél nincs. Ennek több
vagy kevesebb léte a nemzetnek
több vagy kevesebb szerencséje.”
A pályakezdő pedagógus esküszövegét
Bagarus Ágnes, a Művelődési
és Sportosztály vezetője olvasta
fel, a pedagógus szolgálati
emlékérmeket Dénes Sándor alpolgármester
adta át a nyugdíjba
vonulóknak. A díszdiplomákat
Cseresnyés Péter polgármester adta
át, a Pedagógus Szakszervezet
nevében Rábavölgyi Attila városi
titkár köszöntötte az ünnepelteket.
B.E.
Kanizsa – Évek 2 a katedrán 2011. október 20.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági
ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit
Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Tizenharmadik alkalommal
adták át a „Magyar Kémia Oktatásáért-
díjat” október 11-én
annak a négy kémiatanárnak,
akik kiemelkedő szakmai munkásságukkal
hozzájárultak a
jövő nemzedékének felkarolásához,
az utánpótlás-neveléséhez.
A Richter Gedeon Alapítvány a
Magyar Kémia Oktatásért kuratóriuma
évek óta jutalmazza azokat
az általános és középiskolai tanárokat,
akik odaadó munkájukkal
segítik a magas szintű szakképzést,
felkarolják és tudásukkal támogatják
a tehetséges diákokat.
Az ünnepélyes ceremóniára idén is
a Magyar Tudományos Akadémián
került sor, ahol a rangos elismerés
mellett 250 ezer forintos díjat
vehettek át a kitüntetett kémiatanárok.
A 2011. évi díjazottak Horváth
Lucia, a soproni Roth Gyula
Gyakorló Szakközépiskola és
Kollégium oktatója, a budapesti
Dancsó Éva, Eötvös József Gimnázium
tanára, városunk pedagógusa
Varga Gábor (Zrínyi Miklós
és Bolyai János Általános Iskola)
és Drozdík Attila, Pannonhalmi
Bencés Gimnázium oktatója
voltak.
Az alapítvány 1999-ben a
Richter Gedeon gyógyszercég
kezdeményezésével jött létre azzal
a szándékkal, hogy a vezető
hazai gyógyszergyártó vállalat a
magyarországi kémiaoktatásban
és az azzal kapcsolatos ismeretterjesztésben
közvetlenül vállalhasson
támogató szerepet. Az
alapítvány feladatai közé tartozik
többek között a kémia oktatásában
kiemelkedő eredményeket
elérő tanárok elismerése és
díjazása. Az alapítvány „A Magyar
Kémia Oktatásért-díjjal”
közép- és általános iskolai kémiatanárok
kiemelkedő munkáját
jutalmazza. Az alapítvány
céljainak megvalósítása érdekében
három tagból álló kuratórium
működik. A kuratórium a díjazottak
kiválasztásához szükséges
adatokat pályázati formában
szerzi be. A Richter Gedeon
Nyrt. társadalmi felelősségvállalása
jegyében kötelességének érzi,
hogy lehetőségeihez mérten
támogassa a közösségi célokat:
tevékenységéhez kapcsolódóan
az oktatást és az egészségügyet
támogatja.
A hazai gyógyszergyártó stratégiájában
meghatározó a kutatás-
fejlesztési tevékenység,
amelyhez elengedhetetlen a jövő
szakembereinek képzése, az
utánpótlás-nevelés támogatása.
A Társaság pályázatokon és alapítványokon
keresztül évente
több millió forinttal segíti a fiatal
vegyészmérnökök és gyógyszerészhallgatók
továbbképzését,
valamint az oktatásban kimagasló
szerepet betöltő tanárokat.
A vegyész szakemberek
képzésének támogatása mellett
jelen van a műszaki, az orvosi,
valamint a közgazdaságtudományi
egyetemek támogatói között
is.
A díj birtokosa, Varga Gábor
kémia iránti elkötelezettsége
már az általános iskolában kialakult,
ezért tanulmányait a Pécsi
Vegyipari Technikumban,
majd a vegyésztechnikusi oklevél
megszerezése után a Pécsi
Tanárképző Főiskola matematika-
kémia szakán folytatta, ahol
1978-ban kapta meg tanári diplomáját.
Pedagógus pályáját egy
kis falusi iskolában kezdte,
1982-től a nagykanizsai Bolyai
János Általános Iskolában tanít
matematikát és kémiát. Több
mint 10 éven keresztül volt vezetője
a Nagykanizsa város és
környéke kémiatanári munkaközösségének.
Már tanári pályája kezdetétől
fogva igyekszik felhívni tanítványai
figyelmét a kémia szépségeire
és külön is foglalkozik az érdeklődő,
jó képességű tanulókkal. Diákjai
kezdetben csak a megyei versenyeken
értek el kimagasló eredményeket,
1995-óta viszont minden
évben sikerül bekerülniük az
országos döntőkbe. Eddig huszonegy
tanítványa harmincnyolc alkalommal
vett részt országos megmérettetéseken.
A Hevesy- és
Curie-versenyeken több alkalommal
végeztek az első három hely
egyikén. A szép versenyeredményeket
elérő diákok kémia iránti
elkötelezettsége nagyobb részt további
tanulmányaik során is megmarad,
közülük többen is vegyészek,
orvosok, környezetvédők
lesznek. A tanár úr egyik tanítványa,
aki korábban a Hevesyversenyen
első helyezést ért el,
több külföldi ösztöndíj elnyerése
után jelenleg kutató vegyészként
az USA-ban dolgozik.
Varga Gábor a tehetséggondozást
a kémia mellett matematikából
is fontosnak tartja. Tanítványai
több országos versenyen – többek
közt a Kenguru és a Varga Tamás
Matematika Versenyen – vesznek
részt, és érnek el szép eredményeket.
2003 óta Varga Gábor vezeti a
Curie kémia verseny nagykanizsai
központját, és szervezi a területi
versenyt. Tehetséggondozó munkájáért
1998-ban a Soros Alapítvány
elismerésében részesült,
2008-ban a Magyar Természettudományi
Társulat Hevesy György
plakettjét, 2010-ben a Curie Alapítvány
„Tehetséges Gyermekekért”
díját kapta meg.
R.K. - V.M.
Varga Gábor a Magyar
Kémia Oktatásért
Gálaműsorral zárult az „Idősekért
Nagykanizsán” Ünnepi
Hét 2011. évi rendezvénysorozata
a HSMK-ban.
Az Egyesült Nemzetek szervezte
1991-ben rendezte meg először
az idősek világnapját, azóta minden
év október 1-jén megemlékezünk
a Föld 600 millió idős lakosáról.
Október hónap évek óta
Nagykanizsán is az idősekről szól,
ebben az időszakban a város önkormányzata,
és idősellátó intézményrendszere
műsoros rendezvényekkel
köszönti az időskorúakat.
A megjelenteket Cseresnyés Péter
polgármester köszöntötte a
HSMK színpadán, majd átadta a
díjakat. Az ünnepi hét hagyományaihoz
hűen ebben az évben a 86
éves Sárdi Lászlóné, Eta néni és a
80 éves Németh József képviselte
városunk idős lakosságát. Mindketten
jó egészségnek örvendenek,
és aktív idős életet élnek.
Az ünnepi hét városi programsorozata
kedden vette kezdetét a
palini városrész rendezvényével.
Szerdán, a Honvéd Kaszinóban az
Idősügyi Kerekasztal ülésezett,
amelyen a szakma képviselői, önkormányzati
intézmények, civil
szervezetek küldöttei vitatták meg
az időseket érintő fontos kérdéseket.
Ugyancsak szerdán nyílt kiállítás
„Életünk képei” címmel a
HSMK-ban, mely az idősügyi klubok
életét mutatta be. A csütörtöki
sportnapon különböző versenyszámokban
tették próbára ügyességüket
a résztvevők.
Az Európai Unió Tanácsának határozata
alapján az unió tagállamai a
2011. évet az önkéntesség eszméjének
szentelik. Az európai intézmények
ezzel szeretnék felhívni a figyelmet
erre az Európa-szerte milliókat
megmozgató tevékenységre.
Az európai év lehetőséget teremt arra,
hogy a tagállamok összegyűjtsék
és bemutassák eddigi jó gyakorlataikat
az önkéntesség terén, másrészt,
minél szélesebb körben, minél több
társadalmi réteget megszólítva tudatosítsák
az emberekben az önkéntes
tevékenységek és az aktív állampolgárság
pozitív következményeit.
Az Önkéntesség Európai Éve alkalmából
köszöntötték a legtöbb
önkéntes munkát végző idősügyi
klubot is a gálaműsoron.
A legtöbb önkéntes munkáért járó
díjat a Napfény Rákbetegek
Klubja kapta.
Az idei évben rendezték meg először
az Idősügyi Klubok, Életünk
Képei címmel, saját magukról, mindennapjaikról
és ünnepi eseményeikről
szóló bemutatkozó kiállítását.
A kiállításon képek, érmek, oklevelek,
kupák, fellépőruhák mesélnek
az egyes klubok életének emlékezetes
eseményeiről. Aközönség szavazata
alapján a Napfény Rákbetegek
Klubja, a Honvéd Kaszinó Hölgyklubja
és a MOL-Bányász Nyugdíjas
Klubja kapott elismerést.
Acsütörtöki sportnap jelentős számú
érdeklődőt és a szervezők nagy
örömére sok versenyezni kívánó
időskorút vonzott. Aversenyszámokra
16 klub 210 versenyzője nevezett.
Egyéni versenyszámok győztesei:
Női teke verseny: 1. helyezett, Dr.
Lukácsa Erzsébet (Nyugdíjas Köztisztviselők
Klubja). Férfi teke: 1.
Szekunda Jenő (Határőr Nyugdíjas
Klub). Női asztalitenisz verseny: I.
Tóth Edit (Tungsram Nyugdíjas
Klub) Férfi asztalitenisz: I. Tucsek
József (MOL-Bányász Nyugdíjas
Klub). Kosárlabda dobás: I. Herman
Józsefné (Tungsram Nyugdíjas
Klub). Sakk verseny: I. Kuhár László
(Tungsram Nyugdíjas Klub). Lövészet:
I. Nagy Dezső (Honvédszakszervezet
Nagykanizsai Csoportja).
Csapatversenyek eredménye:
Ügyességi versenyek kategória díjazottjai:
I. Napfény Rákbetegek
Egyesületének 2. számú csoportja.
Lövészet: I. Honvédszakszervezet
Nyugdíjas Csoport. Az összesített
pontverseny eredménye: I. MOL –
Bányász Nyugdíjas Klub 111 ponttal,
így ők őrzik újabb egy évig a
vándorkupát. II. Vasutas Nyugdíjas
Klub 54 ponttal, III. Tungsram
Nyugdíjas Klub 48 ponttal.
Ahagyományok szerint a rendezők
minden évben köszöntik a versenyek
legidősebb női és férfi versenyzőjét. A
2011-es év legidősebb női versenyzője
Sárdi Lászlóné (MOL – Bányász
Nyugdíjas Klub), legidősebb férfi
versenyzője Pálfi Gyula, a (Belvárosi
Nyugdíjas Klub) tagja volt.
A szervezők a korábbi évekhez
hasonlóan az egyes városrészek lakosságának
külön rendezvényekkel
is kedveskedtek. Kedden a palini,
szerdán a miklósfai városrészben
várták ünnepi műsorral és vacsorával
az időseket. Pénteken a bagolai,
fakosi és bajcsai városrészben,
szombat délelőtt pedig Kiskanizsán
vehettek részt a városrészi rendezvényeken
az idősek.
Az ünnepi műsorban közreműködött
a Zalagyöngye Táncegyüttes,
majd szerelmes dalösszeállítás
következett A szerelem szárnyon
jár címmel, Baráth Yvette előadásában.
Zongorán kísérte Krishtop
Pavel zongoraművész. Végül az
Eraklin Táncklub műsorát láthatták
az ünnepeltek.
A gálát követően a program a
színházterem előcsarnokában fogadással
folytatódott, ahol Dénes Sándor
alpolgármester mondott pohárköszöntőt,
majd bálozni indultak az
idősek a Party Duó zenéjére. A rendezvény
házigazdája Halmos Ildikó
és Horváthné Polai Mária volt. A
műsort Dr. Dömötör László vezette.
B.E.
Kanizsa – Életet az éveknek 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. október 20.
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Az „Idősekért Nagykanizsán”
Ünnepi Hét keretében ismertették
az önkéntesség éve kapcsán
készített felmérést.
A beszélgetés házigazdái Büki
Pálné, az Idősügyi Kerekasztal
ügyvezetője és Meszes Renáta
voltak. A köszöntőt Maronicsné
dr. Borka Beáta osztályvezető
mondta, majd Budavölgyi Kálmán,
a Civil Kerekasztal elnöke
megtartotta előadását az Idősek és
az önkéntesség Nagykanizsán
címmel.
Elmondta, a Kerekasztal valamennyi
szervezetének részvételével
készült egy felmérés. A kérdőívet
Budavölgyi Kálmán állította
össze, és Büki Pálné adta közre.
Az összegzést a Honvéd Kaszinó
Hölgyklubjának tagjai végezték,
az értékelést pedig Meszes Renáta,
az Idősügyi Kerekasztal ügyvezetője
készítette.
A Civil Kerekasztal elnöke ismertette
az Európai Bizottság által
elindított programot. A 2001-es év
az önkéntesség nemzetközi éve
volt, az európai intézmények pedig
a nemzetközi év tízedik évfordulóján
ismét szeretnék felhívni a
figyelmet erre az Európa szerte
milliókat megmozgató tevékenységre.
Az európai év hazánk számára
lehetőséget teremt, hogy
összegyűjtsük és bemutassuk eddigi
gyakorlatainkat. Ennek kapcsán,
az Idősügyi Kerekasztal tagjai
fontosnak találták, hogy kérdőíveken
felmérjék az időskorúak
segítő tevékenységét, valamint
igényüket.
Az elnök végül a közvéleménykutatás
eredményeit ismertette,
melyből kiderült, a kitöltők nagy része
tájékozott az önkéntesség évével
kapcsolatban, és az azzal kapcsolatos
jogszabályi háttérrel is. A
válaszadók többsége úgy gondolja,
nők végeznek inkább önkéntes
munkát, és azok többsége felnőtt
vagy nyugdíjas. Nagy arányban vélekednek
úgy, hogy az embereknek
nincs elegendő információjuk a magyarországi
segítő munkavállalás
feltételeivel kapcsolatban. Arra a
kérdésre, hogy milyen társadalmi
munkára lenne szükség, a kitöltők
nagy része a szociális gondozást és
segítést adta válaszul.
Továbbá az önkéntesség éve
kapcsán készített felmérés gazdagította
a segítő tevékenységek tárát,
és ötleteket adtak arra, hogyan
lehetne azt népszerűsíteni, megbecsülését
növelni.
V.M.
Felmérés az önkéntességről
Idősekért Nagykanizsán
Kanizsa – 4 Városrész 2011. október 20.
"Nekünk most fogant, teremni kezdő
gondolat kell, mely már virágzón felnő;
s termő erők, teremtő ideálok
a gyümölcsöző önfeláldozások,
a megváltást hozó megfeszülések,
- győztes próféták kellenek a népnek!"
Váci Mihály: Szeressetek!
Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata
nevében
tisztelettel meghívom Önt
2011. október 23-án,
az 1956-os forradalom 55.
és a Magyar Köztársaság
kikiáltásának 22. évfordulója
alkalmából szervezett
ünnepi rendezvényekre.
Cseresnyés Péter
polgármester
Programok
Deák tér
8.30 A Nagykanizsai
Fúvószenekar ünnepi térzenéje
Vezényel: Tatár Csaba karnagy
8.45 Ünnepélyes
zászlófelvonás
Közreműködnek: a Kanizsa Lovas
Klub Hagyományőrző Huszárjai
és a Történelmi Vitézi Rend
Nagykanizsai Hadnagysága vitézei
''56-os Emlékkert
9.00 Koszorúzás az 1956-os
forradalom és szabadságharc
hőseinek tiszteletére
Medgyaszay Ház
10.00 Emlékműsor az 1956-os
forradalom és szabadságharc
55. évfordulója alkalmából
Emlékbeszédet mond: Cseresnyés Péter
polgármester.
Szerepelnek: a Batthyány Lajos
Gimnázium diákjai.
Az előadást rendezte:
Németh Ferenc tanár
Kossuth tér
18.00 Fáklyás emlékező séta
Útvonal: Kórház-kápolna; ''56-os
Emlékkert, Deák tér
Kérjük, hogy koszorúzási szándékukat
2011. október 21-én 12 óráig szíveskedjenek
jelezni az 500-779-es illetve a
310-465-ös telefonszámon.
Az a szervezet, amely nem jelenti be előre
koszorúzási szándékát, a koszorúzási
ünnepség végén kap lehetőséget a kegyelet
virágainak elhelyezésére.
A peremkerületek után a városban
folytatjuk sorozatunkat.
Ezúttal a kompenzációs listáról
mandátumhoz jutó önkormányzati
képviselőkkel beszélgetünk.
őket is arról kérdezzük, milyen
kérdésekkel, problémákkal fordulnak
hozzájuk a választóik.
Dr. Károlyi Attila az önkormányzat
második ciklusban megválasztott
képviselője. Jelölőszervezete
az MSZP-MSZDP.
– Különös tekintettel arra, hogy
Nagykanizsa város lélekszáma és
területe talán egy budapesti kerülethez
hasonlítható, ahol mindenki
ismer mindenkit, én úgy gondolom,
Nagykanizsa város területén
is ez a fő szabály érvényesül. Akisvárosokra
jellemzően, egymás napi
kapcsolata határozza meg az itt élő
ember, és az önkormányzati képviselő
életét. Mindezt azért mondtam
el, mert az egyéni választókerületben
megválasztott képviselő sem
lehet közömbös akkor, amikor éppen
nem az ő „felségterületén” történik
valami közösséget érintő intézkednivaló,
és fordítva is igaz a
dolog – hangsúlyozta elöljáróban
Dr. Károlyi Attila. – A város valamennyi
egyéni választókerületére
megválasztott képviselőnek természetesen
valamennyi, a város életét
érintő gonddal, bajjal, örömmel
foglalkoznia kell. Nem olyan nagy
a város közigazgatási területe, és
sajnos nem olyan magas az itt élők
száma sem – bár többen élnénk ebben
az általunk hőn szeretett városban,
mert sajnos a lakosság lélekszáma
itt is erőteljesen csökken –,
hogy az meghaladná egy önkormányzati
képviselő erejét, és ne
tudna foglalkozni mindennel, ami
itt történik.
– Melyik választókörzetre fordít
több hangsúlyt?
– Vannak olyan területek, amelyeket
kiemelten kezelek, mint
például a keleti városrészt, ahol
nagy örömömre az előző ciklusban
egyéni választókerület képviselőjének
választottak meg. Bizonyára
az itteni ismertségemnek is köszönhető,
hogy képviselő lehettem,
és a jövőben is számíthatnak
tevékeny hozzájárulásomra a közösség
gondjainak megoldásában,
elsősorban a keleti városrészben, a
Platán soron és a Hevesi úton élők
ugyanúgy, mint az Attila, vagy a
Kodály Zoltán utca lakói. Természetesen
állandó jelleggel vizsgálom
azokat a problémákat is, amelyek
más területeket érintenek.
– Milyen célra, célokra használta
fel a képviselői keretét?
– Az előbb elmondott szemléletet
tükrözi képviselői keretem felosztása
is, melynek nagy részét a
Református templom felújításához
használtam fel, emlékezvén református
apai nagyapámra Károlyi
Istvánra is. A templomot Vécsey
Barna, a nagy tiszteletű és nagyon
komoly városépítő múlttal rendelkező
Vécsey Zsigmond polgármester
fia tervezte. Úgy építészeti
megoldásában, mint külső megjelenésében
egy kis ékköve a Kálvin
térnek. Akeretből ezen kívül futotta
még a Kőrösi iskolában történt
beruházásokra is. Különösen szívügyünknek
tekintjük Jerausek István
képviselőtársammal együtt a
Szabadhegyen található két kőkereszt
felújítását. Ebben az évben a
második is megszépül. Megáldásáról
természetesen a lakóközösséget
és a város közönségét is értesíteni
fogjuk. Szívügyemnek tekintem
a város történetének ápolását
is. Aközeljövőben jelenik meg - az
Inkey Breviárium, és a Nagykanizsa
város elöljárói című könyveket
követően – a Nagykanizsa város
országgyűlési képviselői című
könyvem. Hosszas gyűjtőmunka
után fényképekkel illusztrálva sikerült
valamennyi egyéni választókerületben
megválasztott országgyűlési
képviselő életrajzi
adatait összegyűjteni. Úgy érzem,
a magam részéről leteszek egy
újabb jelentős kiadványt a város
asztalára, s ezzel is hozzájárulok a
fiatal generáció városhoz fűződő,
és elmélyült városlakói identitásának
kialakításához.
– A városkép, a városközpont jelentős
átalakulásának lehetünk
szemtanúi nap, mint nap. Mi módon
kíséri figyelemmel a változásokat?
– Olyan nagy munkákba vágtuk
a fejszénket, mint a városközpont
rekonstrukció és a szennyvíz beruházás.
A város Ügyrendi Jogi és
Közrendi Bizottságának elnökeként
is, társaimmal a bizottsági
döntéseinkkel igyekszünk oda hatni,
hogy a rekonstrukció, felújítás
minél zavartalanabbul történjen
meg. Soros üléseinken kívül bizony
egy-egy hónapban még
négy-öt bizottsági ülést is tartunk
pusztán azért, hogy gördülékenyen
menjen a munkálatok jogi előkészítése.
Ugyanígy, a Közbeszerzési
Bizottsági tagságom is ezt a célt
szolgálja.
– Mit tart a legfontosabbnak a
város távlati terveiben?
– Azt a sokszor elcsépelt szót,
ami mögött keservesen jajdulnak
fel a nagykanizsai polgárok. A
munkahelyek létrehozását a városon
belül. Véleményem szerint, ha
kisebb lépésekkel is, ez az elképzelés
megvalósulóban van, és nem
kizárt az sem, hogy a jövőben több
olyan középszintű beruházás is
meg fog valósulni, amelyek ezt a
célt szolgálják. Ugyanolyan fontosnak
tartom egy járda felújítását,
egy autóbuszváró megépítését,
vagy áthelyezését, mint például
Alsószabadhegy lakóinak azt az
igényét, hogy – több mint tíz év
után, a szennyvízberuházás befejeztével
– kapjanak egy bitumennel
fedett utat. Nagykanizsa városnak
hála istennek nagyon kevés,
földdel, kővel, és zúzalékkal fedett
útja van. Tudom, ez a 300 méteres
szakasz ugyan nagyobb lélegzetű
beruházást jelent, de bízom benne,
hogy a következő költségvetésünkben
sikerül megvalósítani, ehhez
pályázati utat is keresünk.
– Mikor tart képviselői fogadóórát?
– Természetesen a hozzám forduló
állampolgároknak ugyanúgy
tartok képviselői fogadóórát, mint
tettem korábban. Tehát a Kőrösi
Iskolában minden hónap második
szerdáján 17 órától várom a választópolgárokat.
Fogadóóráimon
azt tapasztalom, a személyem iránt
megvalósult bizalom töretlen.
B.E.
Templomfelújításról, Alsószabadhegyi útról
Kanizsa – Krónika 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. október 20.
Öten tettek állampolgársági
esküt Cseresnyés Péter polgármester
előtt a Vasemberház Házasságkötő
Termében. Egy viszszahonosított
német állampolgár,
valamint két délvidéki és két erdélyi
magyar, akik egyszerűsített
eljárásban szerezték meg a magyar
állampolgárságot. A jegyzőkönyvek
aláírását követően Cseresnyés
Péter polgármester köszöntötte
új állampolgárainkat.
Kedves Honfitársaim!
Esküjük után így köszönthetem
Önöket: honfitársaim! Ez a szó
összetartozást, azonos sorsot, közös
hazát jelent. A trianoni határokon
átívelő kapcsolatot.
Más sorsok, különböző életek,
eltérő gondolatok. De egy valami
közös bennünk: a magyarságunk.
És ez nagyon erős kötelék. Talán
mindennél erősebb.
Öt ember, öt különböző életút.
Némi pátosszal azt is mondhatnám:
most, itt, Nagykanizsán, felsejlik
a magyar történelem.
Bebők Endre a mai esküvel duplán
is hazatért. Hiszen Nagykanizsán
született, magyarként. Itt tanult,
majd a valamikori NDK-ba
ment dolgozni, családot alapítani.
Amikor ’70-ben hazatért, az akkori
diktatúra emberei lefogták, besorozták,
majd 10 éves külföldi kiutazási
tilalommal sújtották. Nem
volt más választása, mint a kivándorlás.
Amost visszaszerzett magyar
állampolgárságot viszont később, az
NDK megszűnése után veszítette el,
amikor választania kellett: papíron
német vagy magyar lesz. Hivatalosan
az előbbit választotta, lelkében
viszont magyar maradt, és most,
amikor lehetősége nyílt rá, ezt esküjével
is megerősítette. Kedves Endre,
Isten hozta itthon!
A Gondviselés úgy rendelte,
hogy ma két erdélyi fiatalember is
hitet tett magyarsága mellett. Orbán
János már öt éve itt él Magyarországon,
és büszkeség számomra,
hogy Nagykanizsát választotta otthonául.
Kórházunkban dolgozik,
és itt alapított családot is: kislánya,
Petra, egy évvel ezelőtt, tavaly
szeptemberben született.
Jakab Tibor messzebbről, Kolozsvárról
érkezett ma Kanizsára,
abba a városba, ahol rokonai, barátai
élnek. Családjával, a nehézségek
ellenére is, őrzi magyarságát,
ápolja a magyar hagyományokat,
és büszke reformátusként a világszerte
ismert Farkas utcai egyházközösség
tagja.
A két hölgy pedig szintén egykoron
elcsatolt területről, a Délvidékről
származik. Gerics Anikó
Zentán született, Péterrévén élt
1998-ig, amikor is Nagykanizsára
jött, férjhez ment, 2004-ben pedig
kislánya született. ő is városunk
polgára tehát, akit eddig is magyarnak
tekintettünk, és mostantól
már hivatalos papírja is van összetartozásunkról,
közös sorsunkról.
Zivanov Dajana is megőrizte
ősei lelkületét, magyarságát, amit
most esküjével erősített meg, még
szorosabbra fűzve azt a köteléket,
amelyet a történelem viharai sem
tudtak elvágni.
Tisztelt Honfitársaim!
Önöknek és családjuknak az elmúlt
évtizedekben meg kellett
küzdeniük a magyarságukért. Volt
idő, amikor egyenesen titkolniuk
kellett, hogy magyarok, hiszen
hátrányos megkülönböztetés, atrocitás,
üldöztetés volt az osztályrésze
azoknak, akik a történelmi Erdély
vagy a Délvidék területén kisebbségi
létben próbálták őrizni
identitásukat, hagyományaikat.
Számukra – és számunkra is! -
az elmúlt 91 évben Deák Ferenc
sorai nyújtottak reményt:
„Amit erő és hatalom elvesz, azt
idő és kedvező szerencse ismét
visszahozhatják. De miről a nemzet,
félve a szenvedésektől, önmaga
lemondott, annak visszaszerzése
mindig nehéz, s mindig kétséges.”
Nos, a magyarlakta területek kétharmadát
erő és hatalom vette el tőlünk.
A nagyhatalmi önkény fosztott
meg milliókat magyar állampolgárságuktól.
Nagyszüleink, dédszüleink
generációja élte meg nemzettragédiaként
a trianoni országdarabolást
– új határon innen és túl.
De nagyszüleink, dédszüleink
generációja nem adta fel. A kisebbségi
létbe taszítottak – vállalva
megannyi szenvedést – őrizték
magyarságukat, megtanították magyarul
fiaikat, unokáikat.
És bíztak, mindig bíztak a Deák
által megjövendölt időben és kedvező
szerencsében.
Amely most jött el. Most, hogy a
magyar országgyűlésnek volt bátorsága
kimondani: aki magyarként
élt eddig, lehessen hivatalosan is
magyar: magyar állampolgár. És az
adatok azt mutatják, ebben az évben
körülbelül 200 ezer ember dönt
így, él ezzel a lehetőséggel.
Jó volt bízni Deák Ferenc bölcsességében,
megérte kivárni az
időt.
Kedves Honfitársaim!
„Az utakat sokáig nem érti meg
az ember. Csak lépdel az utakon,
és másra gondol. Néha széles az
egyik út, aszfaltos, néha rögös, barázdás,
meredek.
Az utakat sokáig csak alkalomnak
tekintjük, lehetőségnek,
melynek segítségével elmehetünk
a hivatalba vagy kedvesünkhöz,
vagy a rikkantó, tavaszi erdőbe.
Egy napon megtudjuk, hogy az
utaknak értelmük van: elvezetnek
valahová. Nemcsak mi haladunk
az utakon; az utak is haladnak velünk.
Az utaknak céljuk van.
Minden út összefut végül egyetlen
közös célban. S akkor megállunk
és csodálkozunk, tátott szájjal
bámészkodunk, csodáljuk azt
a rejtelmes rendet a sok út szövevényében,
csodáljuk a sugárutak,
országutak és ösvények sokaságát,
melyeken áthaladva végül eljutottunk
ugyanahhoz a célhoz.
Igen, az utaknak értelmük van.
De ezt csak utolsó pillanatban
értjük meg, közvetlenül a cél
előtt.”
Márai Sándor soraihoz talán
nem is kell magyarázat. Az utakat,
az ide vezető utak értelmét itt a
célnál megértettük.
Isten óvja Önöket új hazájukban!
Öten tettek állampolgársági esküt
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A Nagykanizsai Cukorbetegek
Egyesülete ezúton köszöni meg a
személyi jövedelemadóból 2010.
évben egyesületünkhöz beérkezett
79.721 Ft-ot, amit teljes egészében
az alapszabályban meghatározott
célokra fordítottunk. Egyesületünk a
támogatást a jövőre nézve is tisztelettel
kéri, s ezúton megköszöni.
Nagykanizsai Cukorbetegek
Egyesülete
Az Olajipari Természetbarát
Egyesület köszönetét fejezi ki
mindazon sporttársaknak, támogató
barátoknak, akik személyi jövedelemadójuk
1 %-át egyesületünk részére
felajánlották. A befolyt összeget
működési célra használtuk fel.
Kérjük továbbra is segítsék munkánkat.
Olajipari Természetbarát
Egyesület Nagykanizsa
Kanizsa 6 – Gazdaság 2011. október 20.
Több mint 600 millió forintos
beruházással, az önkormányzatok
és a tömegközlekedési társaságok,
állami vállalatok részvételével
teljesen modernizálják a
közösségi közlekedés rendszerét
Nagykanizsa és Keszthely között
– közölte a Nyugat-dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács elnöke
hétfőn, Zalakaroson tartott
sajtótájékoztatón.
Manninger Jenő elmondta: összesen
611 millió forintból – ebből 581
millió forint európai uniós támogatás
– elsősorban az autóbusz-közlekedés
rendszerét fejlesztik, de a vasúti és a
kerékpáros közlekedéssel összekapcsolva.
A több mint 29 ezer embert
érintő változások révén pályaudvarokat,
megállókat újítanak fel, dinamikus
utastájékoztatási rendszereket
építenek ki 19 településen.
A téma kapcsán kiadott sajtóközlemény
szerint a beruházás a
Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása,
a Zala Volán Zrt., a MÁVStart
Zrt., a MÁV Zrt. és a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. konzorciumaként
valósul meg.
A zalakarosi kistérség 19 településén
46 autóbuszöblöt és 33 váróhelyet
építenek át, felújítják a zalakarosi
buszpályaudvart, ahol megteremtik a
kapcsolatot a kerékpáros közlekedéssel,
de lehetővé válik az utasigényekhez
igazodó autóbusz-rendelés
is. Zalakaros és Nagykanizsa autóbusz-
pályaudvarán szintén dinamikus
utastájékozatási rendszert építenek
ki, a Zala Volán érintett településeken
közlekedő 133 járatára pedig
GPS eszközöket telepítenek.
Manninger Jenő mindezek kapcsán
úgy fogalmazott, hogy a valóban
európai színvonalú korszerűsítés
nemcsak hatékonyabb, de az
utasok igényeihez jobban alkalmazkodó
közlekedést tesz lehetővé,
ami egyben versenyképesebbé
is teszi a közösségi közlekedést.
Az esztétikai fejlesztés sem elhanyagolható,
miután a ma már korszerűtlen,
a városképet romboló
buszpályaudvarok látványa és környező
zöldfelületei is megújulnak.
Breznovits István, a Nyugat-dunántúli
Regionális Fejlesztési
Ügynökség ügyvezető igazgatója
azt mondta: az állami szervek
együttműködésével óriási feladat a
fejlesztés megvalósítása, ami a jövő
év tavaszára el is készül. A korszerűsítés
révén nagy mértékben
javul a kistelepüléseken élők mobilitása.
Novák Ferenc, Zalakaros polgármestere
és a kistérségi társulás
elnöke azt hangsúlyozta, hogy nagyon
régi terv a város tömegközlekedési
csomópontjának esztétikai
és funkcionális korszerűsítése, de
tervezik, hogy a buszmegállóknál
a régi közműveket is újakkal váltják
ki. Fontos változásnak ítélte,
hogy több helyen zöldsávokat alakítanak
ki, fákat, cserjéket ültetnek
és padokat telepítenek a kistérség
érintett településein.
MTI
Nagykanizsától Keszthelyig
modernizálják a közösségi közlekedést
A Vackor Óvoda fűtéskorszerűsítéséről,
energiaracionalizálásáról
tartott sajtótájékoztatót
Cseresnyés Péter polgármester.
A munkálatokat előreláthatólag
az év végéig befejezik, így a gyerekek
visszaköltözhetnek a korszerűsített
épületbe.
Elmondta, a korszerűsítés elkezdése
azért csúszott, mert az
egyik pályázó megtámadta a
közbeszerzést, és ezért jogorvoslattal
kellett élniük. Azonban
a várost ennek kapcsán kár nem
érte, büntetést nem kellett fizetnie,
és az eredeti feltételeknek
megfelelően kezdhették el a
munkálatokat.
Kihangsúlyozta, hogy a beruházás
minta lehet, és talán egy
hosszabb folyamatnak az első állomása.
Az óvodában ugyanis
olyan korszerűsítést hajtanak
végre, amely kimondottan az
energiatakarékosságra és a megújuló
energia hasznosítására irányul.
A polgármester a költségeket
és a körülményeket is ismertette.
A munkálatokhoz összesen 31
millió forint szükséges, melyből a
támogatás 19 millió forint. A legfőbb
célja a fűtési rendszer energiatakarékosságának
a biztosítása,
ezen kívül a hagyományos
energiahordozóknak a kiváltása,
mely célból egy 16 négyzetméteres
napkollektort szerelnek fel,
biztosítva ezzel a melegvíz-ellátást.
Továbbá beszereltek egy talajszondás
hőszivattyút és egy
kondenzációs kazánt, amely hatékonyabb
a hagyományos kazánoknál.
Ezeken kívül a hőszigetelés
és a nyílászárók cseréje segíti
az energiatakarékosságot. Végeredményként
pedig jelentős
költségtakarékosság várható, illetve
csökken a károsanyag -kibocsátás.
A beruházás szerződés
szerinti befejezési időpontja február
12.
V.M.
A Vackor
Óvoda
fűtésének
megújításáról
A nemzetiszínű szalagot Manninger
Jenő, a Nyugat-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács és a
Zala Megyei Közgyűlés elnöke,
Cseresnyés Péter polgármester és
K. Nagy József, a zrt. vezérigazgatója
vágták át. A projekt az Európai
Unió és a Magyar Állam
társfinanszírozásával valósult
meg.
A 476 millió forintos összköltségvetésből
darupálya lefedés és
csarnoképítés történt. Az új beruházás
jelentősen átszabja, javítja a
vállalat piaci lehetőségeit, a nagy
tömegű olaj- és vegyipari nyomástartó
készülékek piacán is.
A projekt célja a technológiai
fejlesztés, a piaci lehetőségek bővítése,
valamint a tényleges gyártóterület
növelése. Fő cél a nagy
átmérőjű, vagy magasabb és nagyobb
emelőképességet igénylő
termékek gyártástechnológiai képességének
kialakítása.
A projekt keretében első lépésként
2010-ben egy 870 négyzetméteres
csarnokot építettek a
meglévő 32 tonnás kapacitású darupálya
fölé, a következő szakaszban
épült meg a most átadott
létesítmény. A kéthajós épületben
hajónként egy-egy darab 10 tonnás
és egy-egy darab 60,5 tonnás,
9 méter emelési magasságú híddaruval
a jelenleginél nagyobb
méretű és súlyú tolózárak, gömbcsapok
és nyomástartó edények
gyártását kezdik meg. Az új gyártócsarnok
kapacitása lehetővé teszi
akár 120 tonnás, 6 méter átmérőjű
berendezések gyártását, mozgatását.
Az 1000-1400 milliméter átmérőjű
és 80-125 bar nyomású szerelvények
a nagy olaj- és gáz távvezetékekhez
készülhetnek, így akár
Szibériába vagy a tervezett Nabucco
és Déli Áramlat rendszereihez.
B.E.
Új csarnokot adtak át a DKG-EAST-nél
Egy 2700 négyzetméter nettó gyártóterületű és 500 négyzetméter
kiszolgáló területű új szerkezetszerelő csarnokot adtak át ünnepélyes
keretek között a DKG-EAST Zrt-nél.
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A több mint kétórás színi előadást
feszült figyelemmel kísérte
végig a Felsőtemplomot jó félig
megtöltő közönség. Nagy többségük
számára ismert volt már a
háború előtt íródott Tornyai-regény,
a Gyere, kicsim, gyere.
Mondhatni, biztosra jöttek, amikor
a Kolozsvárral szinte egybeépült
község, Kisbács plébániai
színjátszói kedvéért nem sajnálták
szombat délelőttjüket. Az ötévestől
(az Évikét alakító Asztalos
Anett) hetvenévesig (a plébánost
játszó Túrós János) terjedő csapat
tudott hozzáadni a regényhez
többletet. Mint egy ötgyermekes
édesanya fogalmazott: őt az egyszerűség
ragadta meg.
„Akiket az Isten bölcsessége
anyaságra alkotott, ne fukarkodjatok
e dicső ajándékkal, mert az istenszolgálat.
…Anyaságotok szent
templomának egyetlen tégláját se
dobjátok ki a lelketekből, mert
nem tudhatjátok, melyik a szent
oltár téglája. Anyák! Édesanyák!
Ne hagyjátok testvér nélkül gyermeketeket!”
– a haldokló édesanya
(Szabó Erika jelenítette meg) betegágyán
kérte plébánosát, a szószékről
hirdesse azt, amire ő már
későn jött rá. A mérleg két serpenyőjében
ez állt: kislányának testvér,
akivel játszhat, akire elárvulva
támaszkodhat – vagy a munka
megspórolása, az anyaráncoktól
való megkímélés. Az asszony ez
utóbbit választotta, döntésének következményeit
kislánya viseli.
A Fejér megyei Perkáta – Kisbács
testvérközsége – és Székesfehérvár
között hogyan került bele
kétnapos magyarországi fellépéseik
közé Kanizsa? – kérdeztük Kovács
Árpád plébános atyát, aki bemutatta
a szervezőket. A közel
nyolcvanéves Jánosi Károly, a
DKG egykori gépész tervezője és
felesége, Jolán negyven éve jár Erdélybe.
Az 1957-es születésű, a
Székelyudvarhely melletti Oroszhegyről
származó Kovács Árpádhoz
fűződő ismeretségükről beszélnek.
- Márton Áron szülőfalujában,
Csíkszentdomokoson ismertük
meg Árpád atyát. Akkor ott volt ő
kispap. Aztán bárhová került, mindenütt
templomot épített. Hihetetlen
munkabírása van. Igazi falusi
pap, amikor a püspökségen dolgozott,
azt nem szerette, az irodai
munka, mondta. A legnehezebb
helyekre kérte magát. Volt, hogy
amikor nála jártunk, azzal fogadott,
ne haragudjatok, csak csalánlevessel
tudlak megkínálni benneteket.
Valaki a következőkben foglalta
össze az erdélyiség titkát: 1. a sok
megpróbáltatás az embereknek
testvériesebb magatartást kölcsönzött,
közvetlenebbek és összetartóbbak
lettek; 2. a vallási elkülönülések
egyházukhoz ragaszkodó,
saját vallási értékeiket ismerő és
féltőn óvó keresztényeket alakítottak
ki; 3. Trianon után a liberalizmus
követői az egyházakkal szemben
visszafogottabbak lettek; 4. a
„magunkra maradottság” az erdélyi
emberben még inkább Istenbe
kapaszkodottságot, vallásos lelkületet
eredményezett.
Ezen a szombaton sokan megérezhették,
találó ez az összefoglaló.
P.J.
Kanizsa – Krónika 7
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. október 20.
Tisztelt Olvasók!
Bizonyára önök is észlelik a
hatalmas változásokat városunkban,
a feltúrt, avagy már átépített
utakat, vagy ha másban
nem is, hát a megváltozott forgalmi
rendben. Már elég sok új
út elkészült és a forgalom is
megindult rajta. Beszéljünk csak
egy kicsit az Eötvös tér keleti
környékéről.
A Rozgonyi út keleti végénél
elkészült egy komoly beruházás, a
körforgalom és a hozzá csatlakozó
torkolatok felújítása, valamint a
Kórház utca és a Teleki út torkolati
körforgalom. Ez így még rendben
is lenne, de a forgalmat is teljesen
átalakították, ami bizony
nem sikerült valami fényesen. A
Fő útról Kaposvár felé csak körülményesen,
a Rozgonyi út végén
levő körforgalom felé, azt megkerülve,
majd a Kórház úti körforgalmat
is megkerülve lehet elmenni.
A Platán sorra szintén nem lehet
bekanyarodni balra. Azt viszont
nem értem, hogy onnan
visszafelé, tehát a Platán sorról kifelé
miért nem lehet balra kanyarodni?
Vajon kit zavart ez a lehetőség?
Ott sosem volt dugó.
Bezzeg most van! És nem csak
ott. A gyalogos sem örül igazán,
mivel keletről nyugatnak és viszont,
csak a két körforgalom zebráin
tud átkelni, hiszen közbenső
megoldás már nincs. Tehát például
a Platán sori járókelő vagy elmegy
jobbra, a Business Centerig,
vagy balra, először át a Teleki
úton, majd a körforgalom zebráját
használja. Az Arany János - Királyi
Pál - Berzsenyi utakat összekötő,
új elkerülő is majd még jobban
leterheli a körforgalmat.
A tervezők nem számoltak a
közlekedőkkel, pedig állítólag ez
mind az ő érdekükben, nekik készült.
Igen, legalább is így volt tálalva.
Hiszen nem elég, hogy
szép, praktikusnak is kellene,
hogy legyen. Kellet volna! Látszik,
hogy aki kiötlötte, soha nem
jár arra járművel, főleg munkaidő
kezdete és vége körül. Nem jól
kalkulált, elszámította a válság
mértékét. Biztosan csak 1/3 ennyi
járművel számolt. Ez biz’ nem
jött be.
Reggel, mikor a diákok
igyekeznek a
sulik felé, van, hogy 10
percet is dekkol az autós, míg
áthaladhat. A Fő út forgalmát is
negatívan befolyásolja. Négy
zebra egy csomópontban, jó közel
egymáshoz. Az autós rémálma,
mivel már fejvesztés terhe
mellett kötelező megállni. Persze
a kedves gyalogos ezt ki is
használja. Egyesével sétál át.
Persze sok ilyen egyes van.
Szorozva négy átkelővel 20 méteren
belül.
A lényeg, hogy ez az átalakítás
gyökeresen átalakította, lelassította
a járműforgalmát városunknak.
Vagy talán ez volt a cél? Vajon
miért és kinek az érdekében? Szóval
akár hogy is vesszük, örülnék,
ha valaki megismertetne azzal az
illetővel, akinek ezt mind köszönhetjük.
Gratulálnék neki és jól
megszorongatnám a kezét egy kis
tenyérerősítő edzés után, hogy
egy darabig ne tudja egykönynyen
több ilyen átgondolatlan ötletét
papírra vetni.
Kováts Tamás
Nagykanizsa,
Alsószabadhegyi út 130.
Olvasó az Eötvös
tér forgalmi rendjéről
Testvér nélkül egyedül vagyunk
Ami az újságból
kimaradt..., de az
interneten olvasható
􀂊 Szabadfogású ifjúsági
bajnok Egyed Zsanett
􀂊 Bűvös-kocka
világbajnokság: kanizsai
sikerek is születtek
􀂊 „Szerencse fel! Szerencse
le!” – Jesch Aladár
􀂊 A Nagykanizsai
Rendőrkapitányság ajánlása
az őszi időszak közlekedési
veszélyeinek elkerülésére
􀂊 Szlovén, horvát, osztrák
és zalai képzőművészek
tárlata nyílik Keszthelyen
􀂊 Jó hírek a Kanizsa
Turizmusáért Egyesület
háza tájáról
􀂊 Somogyban járt az
irodalmi kör
􀂊 Regionális Ökoiskola
Konferencia a Zöld Táborban
􀂊 Ismét tudományos nap
a PEN-en
􀂊 A roma kisebbség
integrációja kulturális
veszteségek nélkül
􀂊 Együttműködés a
rendőrség és a kisebbségek
között
􀂊 Garázs galéria képei a
Zsigmondyban
􀂊 Barangoló batthyánysok
Brüsszelben
􀂊 Hello America! – a
mezősök Amerikában
􀂊 Franciaországban jártak a
Batthyány Lajos
Gimnázium tanulói
Hogy naponta képben
legyen városáról...
mert az interneten
többet lát.
www.kanizsaujsag.hu
Kattintson,
hogy még
többet tudjon
Kanizsáról!
Kanizsa 8 – Krónika 2011. október 20.
Bizzer András a VI. sz. választókerület (Rózsa u. 14-től végig páros
házszámok, Rózsa u. 21-től végig páratlan házszámok, Kazanlak körút 1-től
végig páratlan házszámok, Kazanlak körút 2-12/C-ig páros házszámok,
Munkás utca 1-3/B-ig páratlan házszámok, Munkás utca 2-től végig páros
házszámok, Munkás 5-től végig páratlan házszámok) önkormányzati
képviselője fogadóórát tart 2011. október 28-án (pénteken) 17 órakor a Hevesi
Sándor Általános Iskolában.
Képviselői fogadóórák
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a Nagykanizsai
Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésére
(székhelye: 8800 Nagykanizsa, Sabján Gy. u. 3.)
A Kft. Nagykanizsa Megyei Jogú Város egyszemélyes gazdasági társasága.
Fő tevékenysége a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek, elsősorban a
megváltozott munkaképességűek képzésének és foglalkoztatásának elősegítése
az alapító okiratban meghatározott tevékenységek folytatásával (információ:
www.nkszoci.hu), pályázati projektekben való részvétel.
Az megbízása 2011. december 31. naptól kezdődően 5 évre szól, a tisztség
ellátása megbízási jogviszonyban történik.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen
előélet, felsőfokú iskolai végzettség.
Előnyt jelent: gazdasági területen szerzett gyakorlat, vezetői gyakorlat, pályázati
projektekben (különösen pályázatírásban) szerzett gyakorlat.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. október 29.
A részletes pályázati hirdetmény a www.nagykanizsa.hu honlapon tekinthető
meg.
A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt:
Cseresnyés Péter polgármester
(Tel: 06-93-500-701; E-mail: cseresnyes.peter@nagykanizsa.hu)
Pályázat ügyvezetői állásra
Négy, eddig egymástól távol
lévő szervezet ügyfélszolgálatát
költöztette egy helyre a Zala Megyei
Kormányhivatal Nagykanizsán,
az átcsoportosítás több
millió forintos energiamegtakarítást
is jelent.
Rigó Csaba Zala megyei kormánymegbízott
a pénteki avatón
elmondta: a megyei nyugdíjbiztosítási
igazgatóság épületébe telepítették
át a egészségbiztosítási
pénztár, valamint az igazságügyi
szolgálat munkatársait és ügyfélszolgálatát,
de itt fogadja mozgáskorlátozott
ügyfeleit a népegészségügyi
szervezet is. Mindössze
300 ezer forint beruházás elég volt
ahhoz, hogy az állampolgárok kényelmesebb
ügyintézését lehetővé
tegyék az összeköltöztetéssel.
A kormánymegbízott kifejtette:
az eddig a szakigazgatási
szervek által igénybe vett alapterületet
is nagyjából a harmadával
csökkentették, s várhatóan
ugyanekkora mértékben mérséklődik
az irodák energiaigénye is.
Számításaik szerint évente mintegy
7,5 millió forint energiaköltséget
takaríthatnak meg az átszervezés
révén.
Cseresnyés Péter polgármester
mindehhez hozzáfűzte, hogy a
Nagykanizsán és annak vonzáskörzetében
élő 120-130 ezer lakos
számára korszerűbb, könnyebben
megközelíthető és sokkal inkább
ügyfélbarát kiszolgálást tudnak
megvalósítani a Sugár utcai épületben.
MTI
Összeköltöztek
a kormányhivatal irodái
Tizenöt éves múltra tekint vissza
a cserediák-kapcsolat a hirsoni
Joliot-Curie- és a Batthyány Lajos
Gimnázium között. A kanizsaiak
múlt heti franciaországi
látogatását ezen a héten a francia
diákok viszonozták, akiket
sűrű programjuk során Cseresnyés
Péter polgármester is fogadott
a hivatalban.
A polgármester egy héten belül
a második, távoli vidékről érkező
fiatalokból álló csoportot köszöntötte
ezúttal. A múltat felidézve kiemelte:
ahhoz, hogy minél többen
megismerjék városunkat, minél
többen kedvet kapjanak idejönni,
megnézni bennünket, ahhoz nemcsak
magyar, hanem olyan nagykövetek
is kellenek, akik külföldiként
érkeznek hozzánk, és jó hírét
viszik városunknak. S erre talán
legalkalmasabbak a fiatalok, akik
a találkozók alkalmával barátságot,
ismeretséget kötnek egymással.
Végül a diákoknak azt kívánta,
a kialakult jó kapcsolat maradjon
meg a későbbiekben is közöttük,
hiszen eljön az az idő, amikor
önállóan döntik el, a világ mely részére
látogatnak. Nagykanizsa és
térsége is a célpontjuk lehet, s közben
nemcsak városunkkal ismerkedhetnek
meg, hanem Közép-Európa
egyik legszebb vidékével, a
Balatonnal is.
Balogh László, a BLG igazgatója
a város és az iskola nevében
egy-egy batthyánys pólóval ajándékozta
meg a vendégeket, míg
Cseresnyés Péter tanáraiknak kedveskedett
apró emléktárgyakkal.
Hirson 11 ezer lakosú francia város
a belga határ mellett, Aisne megyében,
a főként mezőgazdasággal foglalkozó
Thiérache-ban. A ’90-es
években kulturális és oktatási kapcsolatokat
épített ki Nagykanizsával. Hirson
átélte az európai történelem több
fontos eseményét. Sokat szenvedett a
16. században a spanyolokkal vívott
háborúban, majd a harmincéves háborúban.
Pestisjárvány sújtotta a 14.
században, a spanyolok a 17. században
csaknem teljesen lerombolták.
1750-ben megépítették az Arras-ba és
Charleville-be vezető utat, majd a
múlt század közepén a Laon-ba vezető
vasútvonalat. A vasúti közlekedés
hatására 1930-ig a lakosság száma
megduplázódott. Később a gazdasági
nehézségek miatt visszafejlődött a város.
Ma Hirson iparában az autófelszerelések
gyártása jelentős. Az évente
megrendezett Pünkösdi ünnepségeiken
több kanizsai művészeti csoport
vendégszerepelt.
B.E.
Hirsoni diákokat fogadott
a polgármester
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa – Városháza 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. október 20.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti az alábbi ingatlanait.
Hrsz. /Megnevezése / Nettó kikiáltási ár / Időpont:
30155/3. / Miklósfa, Iskola utca, építési telek / 4.080.000 Ft / 2011.10.13.,
2011.10.20., 2011.11.03., 2011.11.17. 09:00 óra. 30155/4. / Miklósfa, Iskola
utca, építési telek / 4.080.000 Ft / 2011.10.13., 2011.10.20., 2011.11.03.,
2011.11.17. 09:30 óra. 2243/1. és /2. / Ady u. 25. szám alatti ingatlan együttes
20.320.000 Ft / 2011.10.13., 2011.10.20., 2011.11.03., 2011.11.17. 10.30 óra
A versenytárgyalás helye: NK MJV Polgármesteri Hivatala II. em. VI. iroda
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. tel.: 93/500-724
Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetőségeken
kérhető.
Versenytárgyalás - építési telkek
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális
Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára a 2011/2012. tanév második és a
2012/2013. tanév első félévére vonatkozóan
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a
képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot
és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben
vagy felsőfokú szakképzésben képzési keretidőn belül folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi
félév (2011/2012. tanév második, illetve a 2012/2013. tanév első féléve).
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2012. március.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya
a 2011/2012. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak.
Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a
pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
A pályázat kötelező mellékletei:
A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás.
Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó
jövedelméről, amely nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
150%-át, jelenleg 42.750 Ft-ot.
A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok: Jövedelem-igazolás
(APEH adónyilvántartási csoportjától jövedelem-igazolás; munkáltatói
keresetigazolás;), rendszeres nevelési segély-igazolás; munkanélküli segély
folyósításáról szóló határozat; elvált szülők esetén jogerős bírósági ítélet;
fél/árvaság esetén igazolás fél/árvaellátásról illetve halotti bizonyítvány
másolata; eltartott testvérek iskolalátogatási igazolása; családi pótlék összegéről
igazolás; hatósági igazolás az egy háztartásban élő személyekről.
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel
együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak
minősül.
Apályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat
Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon,
a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.
(Polgármesteri Hivatal Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.- Művelődési és
Sportosztály)
A pályázat benyújtási határideje: 2011. november 14.
Ateljes pályázati kiírás a www.nagykanizsa.hu honlapon a felhívásoknál.
Bursa Hungarica “A”
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti az alábbi ingatlanait:
Hrsz./Megnevezése/Nettó kikiáltási ár/Időpont
3817. /Csengery u. 111/B. – beépítetlen, ipari terület / 2.800.000 Ft /
2011.10.20., 2011.11.03., 2011.11.17. 11:00 óra
A versenytárgyalás helye: NK MJV Polgármesteri Hivatala II. em. VI. iroda
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. tel.: 93/500-724.
Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetőségeken
kérhető.
Versenytárgyalás - ipari terület
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti a tulajdonában levő alábbi gépkocsit. Gépjármű
Típusa: HONDA ACCORD 2.4 I
Műszaki adatok, állapot:
Évjárat: 2008.12.12. Sebességváltó fajtája: manuális (6 fokozatú). Műszaki
vizsga érvényessége: 2012.12.12. Hengerűrtartalom: 2354 cm3. Futott
km: 89.218 km (2011.10.03-i állapot). Teljesítmény: 148 kW, 201 LE. Kivitel:
5 ajtós. Szállítható személyek száma: 5 fő. Állapot: normál. Ajtók száma:
5. Jelleg: magyar okmányokkal. Klíma fajtája: digitális kétzónás. Üzemanyag:
benzines. Ön/Összsúly: 1.515/1.995 kg. Szín: fekete gyöngyház.
Csomagtartó: 467 liter.
Felszereltség: ABS, APS, ASR, automata klíma, automata sebességváltó,
automatikusan sötétedő belső tükör, állítható kormány, bőr belső, centrálzár,
dönthető utasülések, elektromos ablak (elöl-hátul), elektromos tükör, ESP
(menetstabilizátor), fedélzeti komputer, függönylégzsák, fűthető tükör, fűthető
ülés, immobiliser, ISOFIX rendszer, ködlámpa, könnyűfém felni, memóriás
vezetőülés, oldallégzsák, riasztó, sávtartó rendszer, szervokormány,
színezett üveg, tempomat, tolatóradar, utasoldali légzsák, ülésmagasság állítás,
vezetőoldali légzsák, xenon fényszóró.
Egyéb információ: Rendszeresen karbantartott, törzskönyv, vezetett
szervízkönyv. Az autó kifogástalan műszaki állapotban van, márkaszervízben
szervizelt.
A versenytárgyalás ideje: 2011. október 24. 9 óra 30 perc. A versenytárgyalás
eredménytelensége esetén: 2011. október 28. 9 óra 30 perc. 2011. november
02. 9 óra 30 perc. 2011. november 07. 9 óra 30 perc. A versenytárgyalás
helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási
Irodája (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., 2. em. 6. iroda)
Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetőségen
kérhető. Kikiáltási ár: 5.100.000 HUF. A gépkocsi megtekinthető: Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7. szám alatti épületénél előre egyeztetett időpontban. Kapcsolattartó:
Cseresnyés Péter polgármester 93/500-702
Eladó Honda Accord 2.4 I
Ön tudta, hogy a legelső nyakcsigolya
– az ATLAS – a legtöbb embernél
tartósan el van mozdulva?
Ez a körülmény egész sor testi és
szellemi zavart okozhat.
Mintegy 17 éve egy svájci bioenergetikus,
dr. Rene-Claudius Sümperli
dolgozta ki és szabadalmaztatta módszerét,
amelyet már a világ több mint
30 országában közel 400 Atlasprof
specialista végez. A fej-,nyak-,gerinc-,
és csípő egyensúlyát meghatározó első
nyaki csigolyának (Atlas) korrigálását
szolgáló egyszerű és biztonságos vibrációs
gépi masszázst szabadalmaztatta
és személyesen oktatja.
Az eredmény tartós, mert az Atlas az
anatómiailag korrekt helyére kerül. A
technika egyedülálló, természetes, nem
orvostudományi módszer, nem gyakorol
hatást a csigolyatestre, nem
manuálterápia és nem csontkovácsolás.
Amódszer neve AtlasPROfilax. A gépi
vibrációs masszázs speciális pontokon
fellazítja a nyaki izmokat és szalagokat
melynek következtében az Atlas viszszatér
normál helyzetébe. Magyarországon
7 Atlasprof specialista van aki
alkalmazza a metódust, a Nyugat-Dunántúlon
egyedül dr. Varga Imre, aki
idén januárban járt Zágrábban, ahol
Jasna Tomljenovics Atlasprof specialista
korrigálta az Atlasát és maga is
megtapasztalta annak tartós, jótékony
hatását. Több régóta fennálló panasza
csökkent vagy szünt meg az elmúlt hónapokban.
Mindez a szervezet öngyógyító,
regeneráló mechanizmusának
köszönhetően indult be.
Dr. Varga Imre
ingyenes ismertető
előadást tart
Nagykanizsán, a
Hevesi Sándor Művelődési
Központban
2011.10. 21. (péntek)
18 órakor
Az Atlas nem csak a fej hordozója
Kanizsa – 10 Városháza 2011. október 20.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a nyugdíjasok elhelyezésére
épült bérlakások bérletéről szóló 36/1997. (XI.44.) számú helyi rendelete alapján a
Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban megüresedett 2 db önkormányzati
bérlakás bérleti jogának elnyerésére.
Pályázatra kiírt lakások:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 23.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 9.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. november 2.
Helye: Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em. 100.
A licitálás időpontja: 2011. november 15.. (kedd) de. 9.00 óra
Helye: Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.
A bérlemények leírása:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 23.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 25 m2, szobaszáma:
1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: felújított, bérleti díja: bérlakást
leadó pályázó esetén 12.275 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség,
adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett
szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 9.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 24 m2, szobaszáma:
1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: felújított, bérleti díja: bérlakást
leadó pályázó esetén 11.784 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség,
adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett
szolgáltatásokért díjat köteles fizetni
A lakások megtekinthetők: 2011.október 27. 13.00-15.00 óráig
A pályázaton való részvétel feltételei:
1./ Személyi feltételek
Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű nyugdíjas, nyugdíjas házaspár,
aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatárt
elérte/k/, önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képes, a lakással
kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tenni, a pályázó
a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történő licitálást elfogadja.
2./ Egyéb feltételek
Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ a rendeletben
meghatározott összegű pénzadományt ajánl fel, legalább komfortos önkormányzati
tulajodonú lakással rendelkezik 5 éve, és ott lakik, illetve azt térítésmentesen a bérbeadó
rendelkezésére bocsátja, aki városrendezési célból kiürítendő, illetve életveszély
miatt lebontásra kerülő önkormányzati lakás bérlője, és a felajánlott lakást cserelakásként
elfogadja.
Pályázni a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Eötvös tér 16.) átvehető
PÁLYÁZATI LAP két példányban történő kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni:
a pályázó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó
havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra kerülő önkormányzati
bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti díját, csatolva a bérleti
szerződés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi
számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgálatán
(Nk, Eötvös tér 16.) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem
küldünk.
A licitálás szabályai: a licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidőben,
a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatalmazottja
is képviselheti.
A licitálás induló összege:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 23. 2.000.000 Ft
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 9. 2.000.000 Ft
A licitálás során a licitösszeg 50.000 Ft-onként emelkedik.
A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve önkormányzati
bérlakás leadása esetén a kijelölést követő 15 napon belül. A feljánlott adományt a
kijelölést követő 6 hónapon belül kell az önkormányzat számlájára megfizetni.
Anyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhető, tartási szerződés nem köthető.
Kiadó nyugdíjasházi lakások
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal
együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási
tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2011/2012. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe
még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2012/2013. tanévtől
kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak
részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2012-ben
először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a
2012/2013. tanévben ténylegesen megkezdik.
Az ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi
félév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2012/2013. tanév első féléve, keresztféléves
képzés esetén a 2012/2013. tanév második féléve.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya
a 2011/2012. tanév első félévében illetve keresztféléves képzés
esetén a 2011/2012. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak.
Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg
a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
A pályázat kötelező mellékletei:
1. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi
nettó jövedelméről.
2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi
nettó jövedelméről, amely nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
150%-át, jelenleg 42.750 Ft-ot.
2. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok: jövedelem
igazolás (APEH adó nyilvántartási csoportjától jövedelem-igazolás; munkáltatói
keresetigazolás;), rendszeres nevelési segély-igazolás; munkanélküli
segély folyósításáról szóló határozat; elvált szülők esetén jogerős bírósági
ítélet; fél/árvaság esetén igazolás fél/árvaellátásról illetve halotti bizonyítvány
másolata; eltartott testvérek iskolalátogatási igazolása; családi
pótlék összegéről igazolás; hatósági igazolás az egy háztartásban élő személyekről.
Apályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen
érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
Apályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat
Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon,
a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.
(Polgármesteri Hivatal Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. - Művelődési és
Sportosztály)
A pályázat benyújtási határideje: 2011. november 14.
A teljes pályázati kiírás a www.nagykanizsa.hu honlapon a felhívásoknál.
Bursa Hungarica “B”
Tájékoztatjuk a közlekedőket, hogy a Mindenszentek és Halottak
Napja időszakában megnövekvő temetőlátogatói forgalom miatt a Tripammer
utcában, valamint a MAORT telep utcáiban a korábbi évek
gyakorlatának megfelelően egyirányúsításokat és megállási tilalmakat
rendelünk el. A forgalmi rend változás október 28-án (péntek) 9.00
órától november 2-án (szerda) reggelig lesz érvényben.
Kérjük, hogy a Tripammer utcai temetőt lehetőség szerint gyalogosan
közelítsék meg, illetve gépkocsijukat a temetőtől távolabbi
utcákban helyezzék el.
Október 29-től november 2-ig a központi temető 7.00 - 22.00 óráig
tart nyitva. Mozgáskorlátozottakat és idős korúakat szállító gépkocsik
a temetőben 7.00 - 12.00 óráig közlekedhetnek. A Temetőgondnokságon
október 29-én és október 30-án 9.00 - 16.00 óráig, október 31-én
és november 1-én 9.00 - 18.00 óráig tartó ügyeleti időben a sírhely
megváltások ügyében munkatársaink rendelkezésre állnak.
Mindenszenteki forgalmi rend változás Mindenszenteki temető nyitva tartás
Temető nyitva tartás: Október 29-től (szombattól) november 2-ig
(szerdáig) 7.00 - 22.00. Ügyelet a Temetőgondokságon: Október 29-
én (szombaton) és október 30-án (vasárnap) 9.00 - 16.00, Október 31-
én (hétfőn) és november 1-én (kedden) 9.00 - 18.00
Gépkocsi behajtás (mozgáskorlátozottakat és idős korúakat szállító
gépkocsikkal): Október 29-től (szombattól) november 1-ig (keddig)
7.00- 12.00
Temetőgondnokság
Kanizsa – 2011. október 20. Városháza 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Pályázati felhívás Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati
bérlakásokról szóló 42/2007.(IX.25.) rendelete alapján az alábbi üres önkormányzati
bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
SZOCIÁLIS ÉS KÖLTSÉG ALAPON
Önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkező (Csere) ill. nem rendelkező
pályázók részére:
1. Nagykanizsa, Berzsenyi u. 9/B. III. em. 10.
a.) A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. b.)
Alakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. c.) Bérleti díj összege: 19.190 Ft. d.)
Alakás állapota: helyreállított. e.) Abérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás
bérleti szerződésével megegyező időtartamú. f.) A lakás megtekintésének időpontja:
2011. október 17. 14.00 - 15.00 óráig.
2. Nagykanizsa, Városkapu krt. 11/D. IV. em. 2.
a.) Alakás alapterülete: 34 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
b.) A lakás településen belüli fekvése: városi terület. c.) Bérleti díj összege: 15.504 Ft.
d.) Alakás állapota: helyreállított. e.) Abérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt
lakás bérleti szerződésével megegyező időtartamú. f.) Alakás megtekintésének időpontja:
2011. október 19. 15.00 - 16.00. óráig.
3. Nagykanizsa, Csengery u. 14/A. II. em. 4.
a.) A lakás alapterülete: 37 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. b.)
Alakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. c.) Bérleti díj összege: 20.128 Ft. d.)
Alakás állapota: helyreállított. e.) Abérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás
bérleti szerződésével megegyező időtartamú. f.) A lakás megtekintésének időpontja:
2011. október 20. 14.00 - 15.00 óráig.
4. Nagykanizsa, Csengery u. 88. II. em. 37.
a.) A lakás alapterülete: 39 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. b.)
Alakás településen belüli fekvése: városi terület. c.) Bérleti díj összege: 16.185 Ft. d.) A
lakás állapota: helyreállított. e.) Abérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás
bérleti szerződésével megegyező időtartamú. f.) A lakás megtekintésének időpontja:
2011. október 19. 14.00 - 15.00 óráig.
5. Nagykanizsa, Csengery u. 117/3. fsz. 14.
a.) A lakás alapterülete: 29 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. b.)
A lakás településen belüli fekvése: peremterület. c.) Bérleti díj összege: 7.598 Ft. d.) A
lakás állapota: helyreállított. e.) Abérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás
bérleti szerződésével megegyező időtartamú. f.) A lakás megtekintésének időpontja:
2011. október 19. 14.00 - 15.00 óráig.
Önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkező nem rendelkező pályázók részére:
6. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/C/4.
a.) A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1 + 1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
b.) A lakás településen belüli fekvése: peremterület. c.) Bérleti díj összege:
15.796 Ft. d.) A lakás állapota: helyreállított. e.) A bérleti szerződés időtartama: 5 év. f.)
A lakás megtekintésének időpontja: 2011. október 19. 14 00 - 15.00 óráig.
7. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/C/6.
a.) A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1 + 1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
b.) A lakás településen belüli fekvése: peremterület. c.) Bérleti díj összege:
15.796 Ft. d.) A lakás állapota: helyreállított. e.) A bérleti szerződés időtartama: 5 év. f.)
A lakás megtekintésének időpontja: 2011. október 19. 14.00 -15.00 óráig.
8. Nagykanizsa, Teleki u. 3/B. X. em. 61.
a.) A lakás alapterülete: 43 m2, szobaszám: 1 + 1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
b.) A lakás településen belüli fekvése: városi terület. c.) Bérleti díj összege:
17.630 Ft. d.) A lakás állapota: helyreállított. e.) A bérleti szerződés időtartama: 5 év. f.)
A lakás megtekintésének időpontja: 2011. október 19. 14.00 - 15.00 óráig.
9. Nagykanizsa, Rózsa u. 13. IX. em. 58.
a.) Alakás alapterülete: 49 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
b.) A lakás településen belüli fekvése: városi terület. c.) Bérleti díj összege: 20.090 Ft.
d.) A lakás állapota: helyreállított. e.) A bérleti szerződés időtartama: 5 év. f.) A lakás
megtekintésének időpontja: 2011. október 17. 14.00 - 15.00 óráig.
10. Nagykanizsa, Nagyrác u. 2/A. fsz. 8.
a.) Alakás alapterülete: 62 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
b.) A lakás településen belüli fekvése: városi terület. c.) Bérleti díj összege: 29.016 Ft.
d.) A lakás állapota: helyreállított. e.) A bérleti szerződés időtartama: 5 év. f.) A lakás
megtekintésének időpontja: 2011. október 19. 08.00 - 09.00 óráig.
KÖLTSÉG ALAPON:
11. Nagykanizsa, Fő u. 8. 1/2/14.
a.) Alakás alapterülete: 72 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
b.) Alakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. c.) Bérleti díj összege: 42.336 Ft.
d.) A lakás állapota: helyreállított. e.) A bérleti szerződés időtartama: 5 év. f.) A lakás
megtekintésének időpontja: 2011. október 19. 14.00 - 15.00 óráig.
12. Nagykanizsa, Deák tér 2. I. em. 1.
a.) A lakás alapterülete: 79 m2, szobaszám: 3 szoba, komfortfokozata: komfortos. b.)
Alakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. c.) Bérleti díj összege: 39.895 Ft. d.)
A lakás állapota: helyreállított. e.) A bérleti szerződés időtartama: 5 év. f.) A lakás megtekintésének
időpontja: 2011. október 19. 15. 00.-16. 00. óráig.
Apályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nagykanizsa, Eötvös tér
16. I. em. 100.) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók!
Pályázatok benyújtásának határideje: 2011. november 2.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Garzonházakról szóló
32/2001. (VI.27.) rendelete alapján, - 35. életévüket be nem töltött fiatal házasok
illetve legalább egy évet meghaladó élettársi közösségben élők részére - az alábbi
bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. I. em. 6.
a.) Alakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
b.) A lakás településen belüli fekvése: városi terület. c.) Szálláshasználati díj összege:
14.920 Ft. d.) A lakás állapota: helyreállított. e.) A szálláshasználati szerződés időtartama:
maximum 60 hónap.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. II. em. 9.
a.) A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 + 1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
b.) A lakás településen belüli fekvése: városi terület. c.) Szálláshasználati díj
összege: 14.920 Ft. d.) A lakás állapota: helyreállított. e.) A szálláshasználati szerződés
időtartama: maximum 60 hónap.
3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. fsz. 1.
a.) Alakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
b.) A lakás településen belüli fekvése: városi terület. c.) Szálláshasználati díj összege:
12.780 Ft. d.) A lakás állapota: helyreállított. e.) A szálláshasználati szerződés időtartama:
maximum 60 hónap.
4. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. fsz. 3.
a.) Alakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
b.) A lakás településen belüli fekvése: városi terület. c.) Szálláshasználati díj összege:
13.490 Ft. d.) A lakás állapota: helyreállított. e.) A szálláshasználati szerződés időtartama:
maximum 60 hónap.
A lakások megtekintésének időpontja: 2011. október 17. 14.00 - 15.00 óráig
Apályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nagykanizsa, Eötvös tér
16. I. em. 100.) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók!
Pályázatok benyújtásának határideje: 2011. október 24.
Kiadó önkormányzati bérlakások
hirdetés
Kanizsa 12 – Színes 2011. október 20.
Október 20. 19 óra
Színház - Hevesi bérlet. Axel Hellstenius:
MINDEN JÓT, ELLING! - színmű
Hevesi Sándor Színház, Zalaegerszeg
Belépődíj: 3 000 Ft
Október 24. 19 óra
"HOLLYWOODI DUETTEK" - Szinetár
Dóra és Bereczki Zoltán előadása
Belépődíj: 3 000 Ft
Október 25. 19 óra
Színház - Bródy bérlet
Alfonso Paso: MENNYBőLA HULLA -
bűnügyi komédia
Hevesi Sándor Színház, Zalaegerszeg
Belépődíj: 3 000 Ft
Október 26. 19 óra
Színház - Rátkai bérlet
Alfonso Paso: MENNYBőLA HULLA -
bűnügyi komédia
Hevesi Sándor Színház, Zalaegerszeg
Belépődíj: 3 000 Ft
Október 29. 19 óra
A KIRÁLYNő - királydráma
A Harmónia Társulat előadása
Rendezte: Kurta Lilla
Belépődíj: diák 800 Ft, felnőtt 1 000 Ft
Október 23. 10 óra
ÜNNEPI MűSOR AZ 1956-OS
FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC
55. ÉVFORDULÓJAALKALMÁBÓL
Szerepelnek: a Batthyány Lajos Gimnázium
diákjai. A műsort szerkesztette és rendezte:
Németh Ferenc tanár
Október 24-25.
SZÉKELY NAPOK A MEDGYASZAY
HÁZBAN
Október 24. 17 óra
Kiállítás megnyitó
Október 25. 18 óra
Székely ízek - műsoros est vacsorával
Románia, Erdély, Székelyföld,
Székelyudvarhely bemutatkozása.
Közreműködik: Sorbán Enikő népdalénekes,
Sarkadi Zoltán Gábor színművész, Kristóf Béla
hegedűművész, Gereben Néptáncegyüttes,
Kusztura Sándor festőművész és énekes
A Kanizsai Kulturális Központ, a Régi Mozi
Étterem és a székelyudvarhelyi Romantika
Étterem és Panzió közös rendezvénye!
Belépőjegy: 1 400 Ft, Vacsorajegy: 1 400 Ft
Jegyek válthatók a Medgyaszay Házban és a
HSMK pénztárában!
TAVASZI SZIMFÓNIA
Z. Soós István kiállítása
Megtekinthető: október 31-ig
VARÁZSLATOS INDIA - kiállítás Sass
Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet 1938-
1950 között festett alkotásaiból
Megtekinthető: október 31-ig
VIZUÁLIS KÖRNYEZETSZENNYEZÉS -
A Magyar Plakát Társaság kiállítása
Megtekinthető: október 29-ig
XV. EURÓPAI ERDőK HETE - A Zalaerdő
Zrt. munkatársai természetfotóinak kiállítása
Megtekinthető: november 5-ig
ÚJRATERVEZÉS - Kotnyek István
festőművész kiállítása
Megtekinthető: november 12-ig
Október 26. 9 óra
"NETEZZ TOVÁBB NAGYI" KLUB
Október 29. 18 óra
"DUNÁNTÚL KINCSEI" népzenei sorozat
Fellép: Kinizsi Táncegyüttes (Tapolca)
Utána táncház
Belépődíj: 1 000 Ft
A VOKE Kodály Zoltán Művelődési
Ház és az Örmény Önkormányzat
közös szervezésében
megrendezésre kerül az Örmény
Kulturális Hét, amely október
20-án veszi kezdetétét, és
28-án zárul a VOKE-ban.
A rendezvénnyel, mellyel a különböző
kultúrák felé kívánnak
nyitni, a város hagyományteremtő
rendezvénysorozatához szeretnének
csatlakozni, mondta Kámánné
Szép Terézia. Szalay Csaba idegenforgalmi
menedzser hozzátette,
a kulturális hét gondolata Ashot
Bagdasarjan örmény szobrászművész
kisplasztikái kiállításának az
ötletével kezdődött, azonban szerették
volna, ha a térség lakói a hagyományaikkal
is megismerkednének,
ugyanis számtalan dologgal
hozzájárultak az emberiség kultúrájához.
A kopt keresztények mellett
az örmény kereszténység is a
legrégebbi keresztény népek közé
tartozik. Rengeteg műemlék tükrözi
ezt, mely a szobrászművész kisplasztikáiban
is megmutatkozik.
Akopjan Nikogosz, az Örmény
Kultúráért Alapítvány Kuratóriumi
Elnökének gondolatait a VOKE
intézményvezetője tolmácsolta.
Írásában megköszönte a nagykanizsai
felkérést, és kiemelte a hagyományok
bemutatásának a fontosságát.
A kulturális héten, melyet október
20-án 17 órakor nyitnak meg,
megtekinthetik az érdeklődők a
magyarul tökéletesen beszélő
Ashot Bagdasarjan kiállítását, a
Balogh Ádám fotóművész Örményország
13 fővárosa című tárlatát,
valamint Kanakeravani Művészeti
Iskola gyermekrajzait és
festményeit. Továbbá meghallgathatják
Ritecz Rita mesemondó tolmácsolásában
Hovhannes
Erznkaci Ének a szerzetes és a
Molla lányának szerelméről című
balladáját, valamint az Ész és szív
című örmény népmesét. Amegnyitón
közreműködik Gurgen
Ovsepyan operaénekes. A rendezvényre
ellátogatók számára lehetőség
nyílik örmény, illetve magyar
ételek és italok kóstolására, melyet
népművészeti ruhákban szolgálnak
fel. Október 25-én filmet vetítenek
Örményországról, melynek
segítségével megismerhetik a
résztvevők az országot és a kultúrát.
V.M.
Újabb kultúrát ismerhetünk meg
Vámos Béla Farkas Ferenc Zeneés
Aranymetszés Művészeti Iskola
tanára, 2005-ben többségében zeneiskolásokból
alakította meg a zenekarát.
Rövid időn belül országos és
nemzetközi hírű muzsikusok Nagykanizsára
csábításával elindult a
Vendégségben a Kanizsa Big Bandnél
sorozat, amely október 15-én éppen
15-ik koncertjéhez érkezett.
A koncertsorozat vendége ezúttal
Berdisz Tamás, a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem Jazz Tanszakának
tanára volt. A kiváló dobos azon
pedagógusok egyike, aki nem csak
tanítja, de tudja és csinálja is a jazzt.
AMagyar Plakát Házban tartott koncerten
hűen a hagyományokhoz egykét
új kompozícióval is meglepték a
közönséget. Amár-már kötelező Big
Band repertoár mellett két jazz-ikon,
Buddy Rich és Louie Bellson dobosok
egy-egy szerzeményét is előadták.
Elsősorban ezekben a számokban
mutatta meg virtuóz technikáját
Berdisz Tamás, megidézve a nagy
elődök szellemét. A koncert szólistái
közül a középgenerációhoz tartozó
Hír Mihály billentyűs nyújtotta a legkiegyensúlyozottabb
teljesítményt.
Afiatalok közül Varga Dániel altszaxofonos
az első szám befújása után
megállíthatatlan volt. Cseke Dániel
tenorszaxofonos és Dominkó Péter
trombitás is kitűnőre vizsgázott ezen
az estén. Vámos Janka énekes produkciója
a Big Band-ben él igazán,
és még mindig meggyőzőbb itt, mint
a kis zenekari formációkban. Vámos
Béla zenekarvezető is kitett magáért
ezen az estén. Én nem tudom mi történt
az utóbbi időben, de a számok
hangszerelése és interpretálása látványosan
javult. Atutti részek és a szólók
is rendben voltak. Jól szólt Sigmund
Romberg világhírű száma a
Softly, As In AMorning Sunrise is. A
fiatalokat ezen az estén a mély vízbe
dobta Vámos Béla, de mint konstatáltuk
megtanultak úszni.
H.Gy
Fiatalok a mély vízben
(Érvényes: megjelenéstől november 30-ig)
Progresszív lencse AKCIÓ – 30%!
2011. október 1 - október 31-ig
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. október 20.
Horoszkóp
Egyértelműen mondja ki a véleményét, mert
könnyen félreértheti a párja. Ha nem akarja elrontani
a hétvégéjét, érdemes lesz egy kicsit visszafognia
magát. Mosolyogjon többet otthon, mert
fagyos tekintetével elriasztja magától a szeretteit.
A sokféle kötelezettsége ingerültté teszi.
Durvasággal azonban nem tudja behozni a
lemaradást. Éppen ezért csoportosítsa át a
tennivalóit, és közben keressen alkalmat a lazításra
is. Kipihenten könnyebb dolgozni.
Minden egyes nap újabb örömöt, meglepetést
hozhat. Ahűvösre forduló esték otthoni melegében
lehet igazán rádöbbenni, hogy az eseménytelen,
szürke hétköznapok sem unalmasak.
Valami mindig történik ilyenkor is.
Pergő ritmusban telik el a hétvégéje. Alkotómunkájában
újdonságokat próbál ki,
amivel látványos sikereket ér el. Teljesítményét
elismerik a főnökei is, és a párkapcsolata
nyugalmát sem zavarja meg senki.
Megint sokféle dologba vágja bele a fejszéjét,
azt azonban nem veszi észre, hogy
valami nincs rendben a magánéletében.
Vegyen vissza a tempójából, és foglalkozzon
olyasmivel, ami boldogságot okoz.
Ha már megunta az otthon eltöltött vasárnapokat,
menjen el párjával vendéglőbe, ahol
nem csak kettesben lehetnek, hanem új élményeket
is szerezhetnek. A váratlan helyzetekből
úgyis könnyedén kivágja magát.
Ha megfogadja barátai tanácsát, egy
olyan különleges képességét fedezheti
fel, ami anyagi sikereket is hozhat. Jó
szervezőkészségének köszönhetően szerencsés
napokra számíthat a hétvégén.
Ha netán nem lesz kedve semmihez sem
a hétvégén, törődjön bele, és ne adjon
semmiféle feladatot a családjának. Ha
mégis felpezsdülésre vágyna, tervezzen
be egy pezsgőfürdőzést.
Úgy tűnik, sóvárog valaki után. Ha utol is
szeretné érni, legyen kedvesebb a környezetében
élőkkel, és akkor ők is segítik majd
a céljai elérésében. Visszatérő, nyugtalanító
álmait minél előbb felejtse el.
Ha bizonytalan valamiben, ne döntsön elhamarkodottan,
kérjen inkább útmutatást
az égiektől, de ne feledkezzen meg arról,
hogy önnek is tennie kell érte valamit. A
hétvégét töltse el szórakozással.
Foglalkozzon többet az egészségével. Ha
időnként a kedvese elismerő szavaira vágyik,
tegyen rá célzást, és megkapja. Ha nem
akarja, hogy pesszimista hangulatát az otthoniak
is átvegyék, hallgasson például zenét.
Ha ön is úgy akarja, a munkájának köszönhetően
a hétvégén kellemes találkozásban
lehet része. A csillagállások szerelmi téren
boldogságot jeleznek, ami most különösen
jót tesz a párkapcsolatának.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
BÉRLET
INGATLAN
Elcserélném vagy eladnám
egészségügyi okok miatt, (80%-ban
felújított) jelenleg 100m2-es családi
házamat kisebb családi házra Nagykanizsán.
Érd.: 0630/681-0581
(7432K)
Bacónaki hegyen birtok eladó.
Víz, villany van. Tel.: 0630/916-
1600 (7448K)
Nk-án a Keleti városrészben
bútorozott szoba, konyha, fürdőszoba
használattal, egyedülálló
hölgynek, leinformálható személynek
kiadó. Kaució szükséges. Tel.:
0670/881-7197 (7449K)
Nagyteljesítményű, hordozható,
vadonat új háztartási gőztisztító
(Modell: SC-238HO), ugyanitt
alig hordott 42-es méretű bőr bakancs.
Érd.: 0693/315-559 (este)
(7435K)
Almaértékesítés termelőtől,
Nagykanizsa, Kisfaludy út 2/c.
alatt. Tel.: 0693/312-479 vagy
0620/570-7717 (7447K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat,
használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Érd.:
0620/555-3014 (7362K)
Fa nyílászárók, zsalugáterek:
www.ablakolcson.hu. Tel.:
0630/214-4150 (7411K)
Idős emberek gondozását, ápolását
vállalom Nagykanizsán és környékén.
Tel.: 0670/881-7197
(7450K)
Megnyitottunk! Zalakomári
Pékség Szakboltjába várjuk vásárlóinkat
elérhető árakon. Nagykanizsa,
Zrínyi út 20. Célpont üzletházzal
szemben.
Idősek gondozását, ápolását vállalom
Nagykanizsán és környékén
heti több alkalommal, megegyezés
szerint. (Gyakorlattal rendelkezem.)
Tel.: 0630/340-5477 (7451K)
Nagykanizsa gyűjtő vásárolna
porcelánt, festményt, könyvet,
egyéb régi tárgyakat. Tel.:
0630/332-8422 (7452K)
Kanizsa – Sport/14 Apró 2011. október 20.
Bővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: 8800 Nagykanizsa, Fő út
24. 93/310-327/102. Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - csütörtök: 8.00 - 12.00
és 13.00 - 15.00 óra között, péntek: 8.00 - 12.00 óra
8800 Nagykanizsa, Fő út 24. 93/310-327/102
Október 25. Kedd
14:00-16:30 óra: Hevesi Óvoda,
Nagykanizsa, Rózsa u. 17.
Október 27. Csütörtök
09:00-12:00 óra: Magyar
Vöröskereszt, Nagykanizsa Sugár u. 28.
13:30-15:30 óra: Semjénháza,
orvosi rendelő
erősáramú villamosmérnök felsőfokú megegyezés szerint
óvónő angol nyelvtudással szakirányú megegyezés szerint
ápoló, gondozó szakirányú Kjt. szerint
értékesítési asszisztens szakirányú megegyezés szerint
garanciális javító-kárpitos szakirányú megegyezés szerint
karosszérialakatos szakirányú 100.000-140.000 Ft
CNC forgácsoló szakirányú megegyezés szerint
marós szakirányú megegyezés szerint
tehergépkocsi-vezető (C kategória)szakirány megegyezés szerint
nemzetközi kamionvezeztő szakirányú megegyezés szerint
gyártósori összeszerelő alapfokú megegyezés szerint
pénzügyi tanácsadó (vállalkozói jogviszony)felsőfokú megegyezés szerint
villanyszerelő szakirányú megegyezés szerint
autóvillamossági szerelő szakirányú megegyezés szerint
Véradás
AKanizsa Autó- és MotorSport
Egyesület egyfajta szezonzáróként
tartotta meg a Sztráda
Évadzáró Szlalomversenyét a Kanizsa
Centrum parkolójában, s az
utolsó rajtoló 19 órakor ért célba
az ez évi harmadik ilyen jellegű
nagykanizsai megméretésen.
Ugyan a szervezők reggel 9 órakor
szerették volna kezdeni a versenyt,
de a parkolóban – ami a pálya
része volt – hagyott “civil” autók
miatt egy órát csúsztak a kezdéssel.
Viszont a bevásárlás óráiban így a
nézőszámra sem lehetett panaszuk,
ráadásul a csúszással gyakorlatilag
az indulóknak kedveztek, akik roppantmód
élvezték a sötétedés
közbeni pályateljesítéseket...
A klub 60 előnevezőnél már a
múlt hét szerdáján lezárta a jelentkezést,
és ugyan hárman műszaki
okok miatt visszaléptek az versenytől,
de azonnal újabb három
autós lépett megüresedett helyükre.
Mondhatjuk, sikk lett a kanizsai
szlalomra jelentkezni, ráadásul a
nem helybéliek is mind jobban érzik
a dél-zalai „fílinget”...
A „teljesség igényével” szlalomosok
érkeztek a megye, sőt az ország
számos településéről, így Veszprémből,
Zalalövőről, Csurgóról, Galambokról,
Budakesziről, Rönökről, Zalaegerszegről,
Szigetvárról, Alsónemesapátiból,
Marcaliból, Körmendről,
Szombathelyről, Kerkateskándról, Iharosból,
Lentiből, Tótszentmártonból,
Balatonmáriáról valamint Pécsről is.
S csettinthettek olyan produkcióknak
a kíváncsiskodók (ezúttal viszont
a teljesség igénye nélkül),
mint amilyen a 26-os rajtszámú Németh
Lajosé, vagy a 36-ossal induló
Dobos Tiboré volt a nap folyamán.
Mindenesetre estére nyilvánvalóvá
vált, a kialakított pálya az öszvérjárműveknek
feküdt igazán, hiszen
a kiskarosszériájú autókba épített
motorkerékpár egységek nagyon éltek
az adott körülmények között és
bizony félelmetes időket autóztak
velük a sofőrök... Kétségünk nincs
afelől, a rendezvényre igaz lehet:
jövőre, veletek, ugyanitt, s talán ismételten
nem is egyszer...
A KAMSE-Sztráda Évadzáró
Szlalomversenyének eredményei:
„A” kategória 0-900 ccm: 1.
Gombos Róbert (Szombathely), 2.
Zelles Sándor (Szombathely-Nárai),
3. Nagy László (Balatonmária). „B”
kat. 901-1300 ccm: 1. Domján János
(Nagykanizsa), 2. Pávlicz Rihárd
(Nagykanizsa), 3. Varga Péter (Budakeszi).
„C” kat. 1301-1600 ccm: 1.
Lendvai Gábor (Szombathely), 2.
Maroséli Róbert (Kaposvár), 3. Kappéter
László (Nagykanizsa). „D” kat.
1601-2000 ccm: 1. Tulézi Antal (Tótszentmárton),
2. Klinger Tamás
(Nagykanizsa), 3. Németh Lajos
(Nagykanizsa).„E” kat. 2000 ccm felett:
1. Popovics László (Pécs), 2.
Galamb János (Alsónemesapáti), 3.
Hirt Attila (Nagykanizsa). „F” kat.
női: 1. Solymosi Bernadett (Nagykanizsa),
2. Hadnagy Gertrúd (Nagykanizsa),
3. Wlasics Ágnes (Nagykanizsa).
„G” kat. quad: 1. Szabó Pezi
Balázs (Nagykanizsa), 2. Németh
Gábor (Nagykanizsa), 3. Angler Máté
(Galambok). „ÉP” kat. épített: 1.
Dobos Tibor (Veszprém), 2. Horváth
István (Kerkateskánd), 3. Reiner Erika
(Veszprém). „ABS” kat. abszolút:
1. Dobos Tibor (Veszprém), 2.
Szabó Pezi Balázs (Nagykanizsa),
3. Horváth István (Kerkateskánd)
P.L.
Az esti szlalomozás varázsával
LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS
egy alkalommal, 15 szóig 600 Ft
(folyamatos megjelentetés esetén, a másodiktól 300 Ft).
VÁLLALKOZÓI APRÓHIRDETÉS
egy alkalommal, 15 szóig 1200 Ft
(folyamatos megjelentetés esetén a másodiktól 600 Ft).
Kanizsa – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. október 20.
Mihovics Szabina (Nagykanizsai
TE 1866) nem talált legyőzőre
a cselgáncsozók U23-as országos
bajnokságán, melyet idén
Cegléden rendeztek, de a sportolóval
kapcsolatosan egy másik
fajsúlyos kérdésben is roppant
kedvező eredmény született.
Mint ismeretes, a junior korú
judokának szeptemberben nem
sikerült a saját korcsoportjában
magyar bajnoki címet szereznie,
ezért is indult a legutóbbi, magasabb
korosztály országos seregszemléjén.
Súlycsoportjának,
a 63 kg-nak versenyét megnyerve,
végül csak azért is magyar
bajnok lett, még ha nem is saját
korosztályában.
S akkor a válogatottságról... Mivel
ősztől Szabina a fővárosban főiskolás,
a november elején rendezendő
junior világbajnokság előtt
a KSI SE edzőivel dolgozik, így
arra is lehetősége van, hogy a válogatott
keretedzéseken készülhessen.
Mi több, ezekben a napokban
is nemzetközi mezőnyben versenyzett
Tatán, a világbajnoki felkészülés
táborában.
A világesemény nevezési és
részvételi díját a nagykanizsai
szakosztály nem tudja finanszírozni,
de a cselgáncsozónak
mégis lehetősége nyílik kiutaznia
a dél-afrikai világbajnokságra,
mivel Nagykanizsa városa a támogatásáról
biztosította a kiváló
sportolót.
P.L.
Az NTE kiválósága útban Dél-Afrika felé
Fotó: www.facebook.com
Kanizsa KK DKG-EAST (2.)
– Velanira-FKSZC Sárvár (12.)
77-54 (15-16, 23-9, 23-8, 16-21)
NB I B Nyugati csoport férfi kosárlabda-
mérkőzés, 5. forduló.
Nagykanizsa, 150 néző. Vezette:
Horváth, Bálind.
Kanizsa KK DKG-EAST: Bus
(13), Tóth O., Beák (13/3), Murvai
(8/3), Czigler. Csere: Bausz (7),
Zsámár K. (13), Balogh L. (9/3),
Hoffmann (4), Stárics (4), Lovas
(6), Hideg. Edző: Kovács Nándor.
A megszokottól jelentősen eltérő
kezdő ötössel kezdte a játékot a
sérült Marcus Nealt továbbra is
nélkülöző kanizsai csapat, mely az
ötödik percben így is 10-6-ra vezetett
az egykoron szebb napokat
megélt ellenfelével szemben. Anegyed
hátralévő részében magára
talált a vendégcsapat, s egy utolsó
másodperces triplával a vezetést is
átvette (15-16).
A második negyedben nagyobb
sebességre váltott a hazai gárda, s
különösen a 16. perctől alkalmazott
egészpályás letámadás vezetett
eredményre. A zavarba jött látogatók
ellen kedvére szerezte találatait
a KKK, s így a félidőben 38-25-ös
állással térhetett pihenőre.
A fordulást követően sem hagyott
alább a dél-zalaiak lendülete,
így a 24. percben már kétszer anynyi
pontot jegyezhettek, mint a
sárváriak (50-25).
Az utolsó, 61-33-as állásról induló
etap hozta a legtöbb kosarat,
amihez persze az is kellett, hogy a
vendégek kihasználják a gépgyáriak
gyengébb védekezését. Hazai
oldalról ekkor már főként azok a
játékosok voltak a pályán, akik korábban
kevesebbet szerepeltek, így
kozmetikázatta az eredményt a
Sárvár (77-55).
Egy házzal arrébb a Kanizsai
Vadmacskák SE NB I női amatőr ligában
szereplő csapata Zalaegerszegen
játszotta soros bajnokiját a
Zala Volán TE II együttese ellen. A
kanizsaiak magassági, fizikai és
technikai főlénye a találkozó folyamán
végig érvényesült. Remek támadó
és védőjátékukkal nagy különbségű
győzelmet arattak (144-
34), mely másodosztályú szinten
akár még rekordgyanús is lehet...
Zala Volán TE II (10.) – Kanizsai
Vadmacskák SE (1.) 34-144
(11-31, 8-32, 3-42, 12-39)
Női Amatőr NB I Nyugati csoport
kosárlabda-mérkőzés, találkozó
az 5. fordulóból. Zalaegerszeg,
50 néző.
Kanizsa: Fekete Cs. (22/12), Fuisz
V. (37/15), Rajkai (2), Olasz A. (12),
Jagarics (8). Csere: Jurkó (21), Kiss
V. (20), Oros (9/3), Hegyi (5),
Bernáth (2), Simon (6). Edző: Gábor
Erzsébet.
Akanizsaiak egészpályás letámadó
védekezésének ellenszerét a zalaegerszegiek
nem találták a meccs
folyamán. A vendégeknek 45 szerzett
labdája volt a mérkőzés során,
melyekből gyors, könnyű kosarakat
tudtak elérni. Ajáték minden elemében
magasan a vendéglátók fölé
nőtt a Vadmacskák együttese.
A hölgyek sorsolásánál külön
érdekesség, hogy ezt követően jön
számukra a második forduló öszszecsapása
hazai pályán a Tata ellen
vasárnap 16 órától.
P.L.
Jó a tabellákra pillantani
Az elnyűhetetlen kanizsai:
Murvai Dániel
Az európai programon keresztül
a Magyar Labdarúgó-szövetség
által koordinált, „Ezt egy életen át
kell játszani” szlogennel életre hívott
60 éven felüliek számára kiírt
labdarúgó bajnokság regionális,
első fordulóját bonyolították
Nagykanizsán az NTE-csarnokban
a Zalaegerszeg, a Kaposvár,
valamint a házigazda Nagykanizsa
részvételével.
A résztvevő csapatok a
következő játékosokkal álltak fel:
Zalaegerszeg: Farkas Attila,
Komáromy Béla, Pungor Tamás,
Ambrus Zoltán, Miklós István,
Rózsás Attila, Rácz László, Fábián
Miklós, Lábodi Róbert, Erős Tibor,
Bita József.
Kaposvár: Szarka László, Barta
Lajos, Duschák István, Petrók Viktor,
Pandurics István, Kis Pál János,
Jurmann Béla, Szabó László.
Nagykanizsa: Megyimórecz József,
Fodor József, Doszpoth Vilmos,
Rodek György, Karádi Ferenc,
Harcz Lajos, Szép Károly,
Juhász Imre, Steindl József, Marczi
Vilmos, Böröcz Tibor, Ladányi
István, Magyar József, Simon József,
Kiss István, Vlaszák Géza.
A 2x15 perces mérkőzések
eredményei az alábbiak voltak:
Nagykanizsa - Zalaegerszeg 0-3
(A megyeszékhelyiek kombinatív
játéka érvényesült, különösen az
első játékrészben.)
Zalaegerszeg - Kaposvár 6-2 (A
kaposváriak 1-0 utáni egyenlítését
követően talán nagyobb ellenállásra
számítottak a zöld-fehérek részéről.)
Kaposvár - Nagykanizsa 1-2 (A
házigazdák ezúttal jól sáfárkodtak
helyzeteikkel, s végül győzelmet
arattak.)
A bajnokság következő fordulóját
Zalaegerszegen a Városi Sportcsarnokban
rendezik november 5-
én 10 órai kezdettel.
P.L.
A játék, amit
nem lehet
megunni
Kanizsa 16 – Hirdetés 2011. október 20.
A Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt. 20 millió forint Európai
Uniós támogatást nyert a "Technológiai fejlesztés" című pályázati
kiíráson. A 57,4 millió forintos összköltségvetést meghaladó
beruházással a cég 3 db új merevvázas Komatsu, turbó dízeles,
kotró-rakodógéppel egészíti ki zalakomári gépparkját.
SAJTÓKÖZLEMÉNY
GOP-2.1.1-11/A-2011 "Technológiai fejlesztés"
projekt keretében, Komatsu WB97S-5E0 típusú
kotró-rakodógépek beszerzése
2011/október/18.
A Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt. beruházásában, Európai Uniós forrás bevonásával,
gépparkját kibővítette és felújította. A cég dinamikus fejlődése és az ügyfelek
elvárásai megkövetelik a mélyépítési munkák kivitelezésében alkalmazott
gépállomány folyamatos fejlesztését, bővítését a mai kor igényeinek megfelelően.
A 2011-ben gyártott új gépek, közvetlen befecskendezéssel, hidrosztatikus, 4 kerékkormányzással,
külön működtethető, többtárcsás biztonsági fékekkel, 8.000 kg mellső-
és hátsótengely terhelhetőséggel, elektronikus irány- és sebességváltóval, a vonatkozó
ISO előírásoknak megfelelő zárt kabinnal, homlokrakodó kanállal, árokásó
szerelékkel, mélyásó kanállal, raklapvillával, teherstabilizáló rendszerrel, valamint
KOMTRAX™ műholdas nyomkövető és állapotfigyelő rendszerrel vannak felszerelve.
A beruházást 2011. augusztusban kezdték meg és 2011. decemberben fejeződik
be.
A cégről és a fejlesztésekről bővebb információt a www.szabadics.hu oldalon olvashatnak.
Szabadics Zrt.
8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.
Tel.: 93/541-927
Email: bodics.margareta@szabadics.hu
Az Irodaplusz Kft. a Nyugat-dunántúli Operatív Program
keretén belül "Telephelyfejlesztés" címén 15.684.869
forint uniós támogatást nyert. Közel 31.5 millió forintos
beruházással korszerű telephely kialakítására került sor.
SAJTÓKÖZLEMÉNY
Telephelyfejlesztés az Irodaplusz Kft.
beruházásában
Az Irodaplusz Kft. beruházásával és uniós forrás bevonásával egy
400m2-es épület, gépkocsi parkoló valamint új munkahelyek létrehozása
valósult meg. A társaság folyamatos fejlődése, az ügyfelek még jobb
kiszolgálása és a dolgozók munkakörülményeinek javítása céljából vált
szükségessé az új telephely létrehozása. A támogatással modern irodák,
ügyfélfogadó, szervizhelységek, raktár, vizesblokkok és étkező
kialakítása vált lehetővé. A mai kor követelményeinek megfelelően energiatakarékos
fűtési és porelszívó rendszer működik az épületben. A
beruházással korszerű informatikai hálózat is kiépült mely egy új
ügyfélkezelő rendszer elindítását biztosítja, amivel a szerviztevékenység
és partnerkezelés is felgyorsulhat.
A cégről és szolgáltatásairól bővebb felvilágosítást a hamarosan induló
www.irodaplusz.hu oldalon kaphatnak.
IRODAPLUSZ KFT.
8800 Nagykanizsa, Lendva u. 1.
(Ipari Park)
Tel.: (93) 310-090
Fax: (93) 516-485
XXIII. évfolyam 36. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2011. október 27. Kanizsa Garantálom a legalacsonyabb beruházási
költségek elérését a kivitelezők
megversenyeztetésével. Szigorú pályáztatás,
beruházás-lebonyolítás, építési
műszaki ellenőrzés. Épületenergetikai
tanúsítás. Felelős műszaki vezetés.
Balassa Béla építész vezető tervező
30/9019013, balassabela@chello.hu
Szeretne rengeteg pénzt
megtakarítani házépítése,
lakásfelújítása során?
Az 1956-os forradalom 55. és a
Magyar Köztársaság kikiáltásának
22. évfordulója alkalmából
szervezett városi ünnepség a
Nagykanizsai Fúvószenekar ünnepi
térzenéjével kezdődött vasárnap
reggel a Deák téren.
Az ünnepélyes zászlófelvonáson
a Kanizsa Lovasklub Hagyományőrző
Huszárjai és a Történelmi
Vitézi Rend Nagykanizsai Hadnagysága
vitézei, valamint a
barantások működtek közre.
Ezt követően az ünneplő polgárok
az ’56-os Emlékkertbe vonultak,
ahol az önkormányzat, a politikai
pártok és civil szervezetek képviselői
koszorút helyeztek el az 1956-os
hősök emlékművénél, amelyet a forradalom
és szabadságharc 50. évfordulója
tiszteletére Taubert László
szobrászművész alkotott.
Az ünnepség részeként a nagykanizsai
áldozatokra emlékezve
virágokat helyeztek el annál a kopjafánál,
amelyet 1989. október 23-
ára, a forradalom első szabad ünneplésére
állítottak. A koszorúzási
ünnepség Orbán Nándor, a kanizsai
nemzetőrség egykori parancsnoka
emléktáblájánál tett tiszteletadással
fejeződött be.
A Medgyaszay Házban, az ünnepi
emlékműsor helyszínén Cseresnyés
Péter polgármester mondott
emlékbeszédet. A délelőtti program
a Batthyány Lajos Gimnázium tanulóinak
fiatalos lendülettel előadott
műsorával zárult, melyet Jászai
Mari (1850-1926), a magyar színjátszás
kiemelkedő egyéniségének
gondolatai kereteztek. „A hazaszeretet
egy nemzetben az, mi a testben
az egészség. Attól naggyá nő,
anélkül elsorvad.”
Az előadás rendezője, Németh
Ferenc tanár egy fiatalos,
lendületes műsort állított össze
kollégáival, elsősorban a kanizsai
áldozatokra, azokra a diákhősökre
gondolva, akik védtelenül
áldozatokká váltak az októberi
forradalomban. Természetesen
elhangzott a három halálos
áldozat neve is. Az ’56-os
események hadtörténeti részére
koncentráltak, a szovjet csapatmozgásokra,
a túlerő nagyságára.
A gimnázium diákszínjátszóitól
elhangzottak líraian
emelkedett Nagy Gáspár versrészletek,
és egy akkori 16 éves
kanizsai középiskolás diáklány
verseivel tették még élőbbé a
műsort, melyben az intézmény
Loud and Black rockzenekara
is közreműködött.
(folytatás a 2. oldalon)
„A hazaszeretet egy nemzetben az,
mi a testben az egészség”
(folytatás a címlapról)
Cseresnyés Péter polgármester
így kezdte emlékbeszédét:
„Ne féljünk élőnek tekinteni a
múltat. Ami romlandó belőle, lemállik
úgyis róla. Ami pedig örök,
annak nincs kora és nincs halála.
Aki erős, azt a múlt tovább izmosítja,
és a jövőbe átemeli. A gyenge
akaratú tobzódik a jelenben, a
múltat elkótyavetyéli, a jövőt kifosztja”.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Jókai Anna gondolata letisztult,
kristálytiszta üzenet. És egyben figyelmeztetés,
hogy ne féljünk élőnek
tekinteni 1956-ot, az akkori
szabadságharcosok szellemét. Hiszen
az a néhány nap alapozta
meg, készítette elő a magyar rendszerváltozást,
az a néhány büszke
nap a magyar történelmi örökség
kitörölhetetlen része. Ezért 1956
őszének eseményei igazodási pontot
jelentenek – 2011-ben is.
Tisztelt Emlékezők!
Az Egyesült Államokban
gyakran tartanak, különösen az
év végéhez közeledve, különféle
szavazásokat. Megválasztják
például a szakmák legjobbjait,
az év legfontosabb eseményeit,
véleményt mondanak a kiemelkedő
teljesítményekről. Ezen
szavazások közül az egyik legrégebbi
és talán a legrangosabb a
Time magaziné, amelyik minden
évben megválasztja az év emberét.
Nos, 1956-ban az év embere
a magyar szabadságharcos volt.
Az a szabadságharcos, aki –
mint azt az újságok a tengerentúlon
megírták – lényegesen kevesebbet
keresett, mint a Nyugaton
élő, szintén szabadságszerető,
ám demokráciában élő kortársai.
Szakadt volt a kabátja, lyukas a
cipője. És sokkal többet veszíthetett
bárkinél. Elveszthette egzisztenciáját,
családját, sőt, az
életét. A magyar szabadságharcos
azonban mindent egy lapra
tett fel, és követte a szíve parancsát.
Ezzel pedig világtörténelmet
írt: halálos sebet ejtett a
szovjet rendszeren, amely ezt soha
többé nem tudta kiheverni. A
magyar szabadságharcosra illenek
Appolinaire sorai: „Van
olyan ember, mint a domb / Magasra
tör a többiek közt / És már
a messze jövőt látja / Még tisztábban,
mint a jelent / Sőt élesebben,
mint a múltat.” A magyar
szabadságharcos, az Év embere,
tudta, hogy helyesen cselekszik.
Félresöpörte a megfontolást,
az esélylatolgatást, legyőzte
a félelmet. Nem törődött
mással, csak a szabadsággal, és
egyik pillanatról a másikra kezébe
vette a sorsát. És kézbe vette
a fegyverét is. Igazának tudatában
harcolt, halált megvető bátorsággal.
A magyar szabadságharcos
olyan volt abban a helyzetben,
mint a domb. Meszszebbre
láttatott, mint a többiek.
Mert megmutatta a kelet-európai
rendszerek hamisságát, amelyek
diktatúrák voltak valójában, és
egyben emberek, sőt, nemzetek
börtönei.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
1956-ban egy nemzet felemelte
a fejét. Ki akart törni ebből a szellemi
és fizikai lágerből. Igaz, egészen
más körülmények között és
egészen más célokért, de nekünk
is fel kell emelni a fejünket. Ötvenöt
év múltán harcot kell indítanunk
a reménytelenség, az apátia,
a felejtés és a beletörődés ellen.
Nekünk is a saját kezünkbe
kell venni a sorsunkat. Az ‘56-
osok bátorságával kell sokadszor,
újra új országot építenünk. Olyat,
amelyre évtizedek múltán mi is
büszkén tekinthetünk, akárcsak a
még köztünk élő ‘56-osok az általuk
álmodott, szabad és független
Magyarországra.
Kedves Emlékezők!
Mi magyarok sokszor kesergünk,
felrójuk magunknak, hogy széthúzó
nemzet vagyunk. Nos, üssük fel
bátran a történelemkönyveket. Üssük
fel 1956-nál! Üssük fel, és értsük
meg, tanuljunk belőle! Okuljunk
abból, hogy amikor például az
Írószövetség egy gyűjtőládát helyezett
ki az utcára, nem kellettek lakatok,
pántok, és nem kellettek biztonsági
őrök sem. A pénzt nem lopták
el, sőt, rövid idő alatt megtelt a
láda bankókkal és érmékkel. Mert
akkor nem az egyén érdeke, hanem
a közösség, a nemzet felemelkedése
tartotta össze az embereket. Most
is szükség lenne a közös érdek és
felelősség tudatosulására. Mert akkor
és ott a magyar szabadságharcosok
elindultak egymás felé, egymásra
találtak. Nem lettek azonosak
a politikai nézeteik, nem lett
azonos a vagyoni helyzetük vagy a
világról való gondolataik. De
együtt érezték meg a szabadság élményét,
és ez örökre összekötötte
őket. Zárjuk jó mélyen a szívünkbe,
hogy 1956-ban egy közös hitbe, a
szabadság eszményébe vetett bizalom
állította egymás mellé az embereket.
Az igazságra figyeltek és a
szabadságra, amelyet ott és akkor
nem nyerhettek el – de egy életre
legyőzték a kommunizmus zsarnokságát.
Ez az igazság, az ‘56-
osok igazsága erősebbnek bizonyult
a társadalom többségében a
fegyverek erejénél. „ A hazafiság
szelleme, valamint az egyének gondolati
és lelkiismereti szabadság
utáni vágya, a saját élet alakításához
való jog olyan erők, amelyek
belülről rágják, és végül letörik a
szolgaság bilincsét.” Ezt John
Foster Dulles amerikai külügyminiszter
mondta Dallasban 1956. október
27-én. És igaza lett. Amagyar
szabadságharcost, az Év emberét
igazolta a történelem!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Emlékezzünk az 1956. október
23-i tüntetés egyik jelszavára:
„Aki magyar, velünk tart!” Emlékezzünk,
és használjuk bátran ma
is, hiszen, ahogyan Jókai Anna is
megfogalmazta: nem kell félnünk
élőnek tekinteni a múltat. Különösen
most, amikor újra összefogásra,
közös akaratra van szükség. Ma
ugyan nem a kommunizmus kíméletlen
zsarnoksága az ellenfél, ha-
Kanizsa 2 – ‘56 2011. október 27.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági
ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit
Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Fotók: Bakonyi Erzsébet
nem az egész világot sújtó válság,
amely béklyóként húz vissza erős
és gyenge nemzeteket egyaránt, de
hinnünk kell abban, hogy van kiút,
létezik magyar út, amelyre csak
összefogva, az összegfogásban
megerősödve léphetünk. Nekünk
ez a történelmi felelősségünk, ez a
küldetésünk, és ez a feladatunk.
Mert, tisztelt hölgyeim és uraim,
1956 és a magyar forradalom végül
mégis győzött. Győzött, hiszen
belőle fakadt a rendszerváltozás
óhajtása. Győzött, hiszen ma kevés
olyan ember van, aki ne tekintené
örökségének szabadságharcunkat.
Győzött, hiszen követeléseinek
döntő része mára valóra
vált. És győzött, hiszen most ünnepeljük
hőseit, szívünkben hordozzuk
eszményeit, és mert velünk él
– erőt ad és példát mutat. Hitet,
hogy mi is győzhetünk a ma kihívásai
felett!
Az ünnepi rendezvény fáklyás
emlékező sétával ért véget az esti
órákban.
Az Iparitanuló Iskola második
osztályos tanulójára, az 1956-os
forradalom áldozatára emlékeztek
pénteken a Nagykanizsai Műszaki
Szakképző Iskola és Kollégium
Zsigmondy-Széchenyi tagintézményében.
Ungor Károly 1956. október
16-án az MDP székháza, az ÁVH
épülete előtti tüntetésen, az ÁVH
gyilkos sortűzében halálos lövést
kapott. A tiszteletére 2008-ban
állított emléktáblánál ünnepi műsor
kíséretében a Magyar Politikai
Foglyok és az Országos ’56-
os Szövetség nagykanizsai szervezetének
képviselői, az intézmény
vezetősége, valamint szülőfaluja,
Szentpéterúr küldötteként
Bedő Sándor helyezett el
koszorút.
Szentmise keretében Kiskanizsán
is megemlékeztek az
1956-os forradalom történéseiről,
melynek során a Millenniumi
Emlékparkban helyeztek el koszorút
az egyházközség nevében.
Így akik a városi hivatalos eseményekre
nem jutottak el, ők is
megemlékezhettek az 55 évvel
ezelőtt történtekről. Az ünnepség
keretében a Himnusz eléneklése
előtt Dr. Páhy János plébános
felolvasta a magyarok számára
XVI. Benedek pápa által küldött,
Sodano pápai legátus által az ötvenéves
évfordulóra 2006-ban átadott
üzenetét.
A Bolyai János Általános Iskola
immár hagyományosan a Hevesi
Sándor Művelődési Házban rendezte
meg október 23-ai ünnepi
műsorát.
Az iskola 1991-ben hirdette
meg első alkalommal a Bolyai
matematikaversenyt általános iskolások
számára, melynek díjazottjai
az október 23-ai ünnepi
műsor keretében vehették át a
jutalmakat. A versenybe az óvodások
is bekapcsolódtak
„Suliváró” játék címmel, melynek
eredményét is itt hirdették
ki. „Az Iskoláért” kitüntető címet
idén Pintér Szilvia és Porpáczy
Éva pedagógusok kapták.
Az iskola ezúttal gratulált Varga
Gábor matematika-kémia szakos
tanárnak, aki a Magyar Tudományos
Akadémián vett át a kémia
oktatásáért kitüntetést a közelmúltban.
B.E. -P.L.
Kanizsa – Évforduló 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. október 27.
Ungor Károlyra
emlékeztek
Kiskanizsán
is koszorúztak
Emlékműsor
és elismerés
Húsz éve kötött testvérvárosi
szerződést Nagykanizsa és
Zalakaros a bajorországi Puchheimmel.
Erre emlékezve nagyszabású
programsorozatot tartottak
a Münchenhez közeli kisvárosban.
A két dél-zalai településről
népes küldöttség utazott
erre az alkalomra, amelyen kanizsai
és karosi kulturális csoportok
is felléptek. Az ünnepi
gálán kapta meg az Európazászlót
az Európa Tanácstól
Puchheim városa.
Cseresnyés Péter, városunk polgármestere
beszédében a történelmi
múltat, s a jövő lehetőségét
hangsúlyozva, így fogalmazott:
„Mint azt Önök is tudják, bennünket
magyarokat és bajorokat öszszeköt
a történelem. Több mint ezer
éve kezdődött és a mai napig tart
az a kölcsönös szimpátia... Bajor
Gizella – II. Henrik német-római
császár húga – volt Szent István királyunk
felesége, és így Magyarország
első keresztény királynéja, aki
nagy szerepet vállalt a kereszténység
magyarországi terjesztésében.
Az a miseruha például, ami az ő
vezetésével készült – és benne van
az ő keze munkája is –, később a
magyar királyok koronázási palástja
lett. Meg kell említenünk
még egy jeles asszonyt, a Münchenben
született Erzsébet osztrák
császárnét és magyar királynét,
Ferenc József feleségét. Sisi máig
az egyik legnépszerűbb történelmi
személy Magyarországon. Persze
említhetnénk a művészeket, a szellemi
élet nagyjait is. Lechner
Ödön, valamint két tanítványa,
Popp Ferenc és Nyilas Ferenc keze
nyomát őrzik például München
egyes negyedeiben eredetileg lakóháznak
készült, most már több mint
100 éves épületek, amelyek népművészeti
ihletésű virágos díszítéseikkel
a magyar szecesszió bajor átvételét
tanúsítják. Persze, megránthatnánk
a vállunkat, mit ér mindez
nekünk, hiszen ez régen volt, most
pedig 2011-et írunk. De nem teszszük,
mert a múlt, a hagyományok,
a történelmi személyiségek tisztelete
akarva-akaratlanul is összeköt
bennünket... Ilyen történelmi előzmények
tükrében ünnepeljük városaink
20 éves kapcsolatát. Hogy mi
ez történelmi távlatban? Nos, abban
nem sok, de gondoljunk csak
bele: azok a gyerekek, akik két évtizede,
a kapcsolatfelvétel kezdetén
ismerkedtek meg egymással, most
már felnőttek, családjuk van, és talán
itt is ülnek közöttünk olyanok,
akik szép emlékeket őriznek abból
az időszakból.”
Beszédében kiemelte, fontos,
hogy a fiatalok lássák, tapasztalják,
hogy más nyelvet beszélő, kissé
más kulturális identitással rendelkező
emberek jól megértik egymást,
hiszen akkor azok, akik Nagykanizsa
és Puchheim kapcsolatát éltetik,
erősítik, szervezik, nem dolgoztak,
nem dolgoznak hiába.
„Hiszem azt, hogy nemcsak közös
múltunk van, hanem közös jövőnk
is, hiszen mindannyian öszszetartozunk.
Talán ezt is jelképezi
a mai ünnep, amikor két évtizedes
barátságunk, együttműködésünk
mellett azt is ünnepeljük, hogy
Puchheim megkapja az Európazászlót,
amely az összetartozás
szép szimbóluma.” – zárta gondolatait
Cseresnyés Péter.
K.H.
Húsz éve együtt Puchheimmel
Magyar-bajor barátság
Kanizsa 4 – Karitász 2011. október 27.
– A férjem nem engedte, hogy
Afganisztánba menjek, amikor
segélyszervezetünknek ott akadt
feladata. Ha az emberrablók elrabolnák
a jószolgálati nagykövetet,
a másik, Kovács Kokó István
biztosan kiverekedné magát,
menjen ő. – mesélte Lévai Anikó
hétfőn, a Piarista Iskola rendezvénysorozatának,
az Októberi
Estéknek első előadásán. Bár az
Ökumenikus Segélyszervezet tevékenységének
nagy részét idehaza
végzi, beszámolóját sok határon
túli történettel színesítette.
– A délszláv háborúban a szerbiai
Szandzsák lakóit a sok haláleset
miatt elérte az apátia – emlékezett
előadásában Lévai Anikó. –Volt,
aki az internet kapcsolatot gondolta
megoldásnak, magam emlékeztem
arra, az itteniek korábban híresek
voltak birkanyájaikról. A Segélyszervezet
vett nekik birkanyájat,
ami olyan jól bevált, hogy legközelebbi
ottlétünkkor már az
internet segítségével értékesítették
a gyapjút. Így mindkét ötlet megvalósult.
Általában azon vagyunk,
hogy ne csak a tragédia előtti állapotokat
biztosítsuk, hanem valami
fejlesztést is megvalósítsunk. Máshol,
például egy jó gombatermő
vidéken a szárítást, a csomagolást
„tettük sínre”, hogy többet kapjanak
érte a világpiacon. Ez az egyik
alapelvünk: ne halat, hanem hálót
adjunk a rászorulóknak.
Tíz pontban foglalta össze a
segélyszervezet, mi az, ami tevékenységünket
vezeti: elsődleges
a humanitárius kötelezettség –
hangsúlyozta Lévai Anikó. – A
segítségnyújtás természetesen
mindenféle megkülönböztetés
nélkül történik. A segítség prioritását
kizárólag a szükségletek
alapján határozzuk meg. A segély
nem használható fel sem
politikai, sem vallási célok támogatására.
Törekvésünk, hogy
a segélyezés ne váljon kormányok
politikájának eszközévé.
Tiszteletben tartjuk a helyi szokásokat
és kultúrát. Arra törekszünk,
hogy a válságkezelést a
helyi adottságok figyelembevételével
valósítsuk meg. Igyekszünk
olyan módszereket találni,
amelyek segítségével a programok
végrehajtásába magukat a
kedvezményezetteket is be lehet
vonni. A segélyezés lehetőségek
szerint az alapvető szükségleteket
elégíti ki, ezen túlmenően
pedig igyekszik támogatást
nyújtani az esetleges jövőbeni
katasztrófákra történő felkészülésben
is. Számadással tartozunk
egyrészt a segélyezettek, másrészt
az adományozók felé. Információs
és reklámtevékenységünk
során a katasztrófa áldozatait
nem sajnálat tárgyának, hanem
emberi méltósággal rendelkező
társainknak tekintjük.
Amikor a Nyikó áradása
Udvarhelyszéken rengeteg települést
lerombolt, megismerkedtünk a
siménfalvi gyerekekkel. Mindenáron
büszkélkedni akartak tudásukkal.
Ezek az apróságok a közismert
mondókát, a Gólya, gólya, gilicét
mondták. Nemcsak a magyar,
nemcsak a cigány, de még a román
srácok is úgy mondták: Török gyerek
megvágta, magyar gyerek gyógyítja…
Egy segélyszervezet felépítése
egy vállalathoz, egy hadsereghez
hasonló. Aki segíteni akar, de
nincs lehetősége ilyen szigorú hierarchiában
dolgozni, az is megtalálhatja
lakóhelyén, a szomszédok
közt, hol a szükség. Az ilyen munka
olyan, mint a szeizmográf: mi
magunk előbb érzékeljük sokszor,
hol a baj, mint a hivatalok. Az önkéntesség
olyan kocsi, amelynek
hosszú rúdja van: mindenki odafér
– fejezte be mosolyogva Lévai
Anikó.
A nagy érdeklődésre való tekintettel
a rendezvényterem helyett a
Pirotti Szent Pompiliusz templomban
került sor az előadásra. Utána
sokan dedikáltatták Lévai Anikóval
A konyhaablakból című szakácskönyvét.
Bár sietett haza gyermekeihez,
egy rövid interjú erejéig
készséggel válaszolt a Kanizsa Lokálpatrióta
Hetilap kérdéseire.
– Kérem, beszéljen gyermekkoráról,
szüleiről.
– Szüleim nagyon szerették a
munkát, s az alkotás örömeként
fogták föl. Édesapám nagy, erős
ember volt, akitől nagyon sokat lehetett
tanulni és nagyon szerette a
gyerekeit. Közösen dolgoztunk és
együtt csináltunk mindent a családi
gazdaságban, így sokat is tanultunk
tőle. Sosem emlékszem, hogy
„csak úgy” leültünk és beszélgettünk
volna, hanem mindig csináltunk
valamit együtt és közben beszélgettünk.
S közben nemcsak
arról esett szó, amit csináltunk éppen,
hanem mindenről. Az életről,
a terveinkről, hogy mit tanultunk
az iskolában. Az egész élet arról
szólt, hogy erősek vagyunk és
egészségesek és képesek vagyunk
a magunk erejéből boldogulni. Azt
csinálta, amit szeretett. Még a szocializmus
időszakában sem ment
be a téeszbe, hanem otthon gazdálkodott.
Nem volt főnöke, ő osztotta
be az idejét. Ha sokat vállalt, akkor
sokat dolgozott. De szabad
ember volt.
– Nagy szeretettel beszél édesapjáról.
Nagyszerű ember lehetett.
De vajon egyedi az ő esete?
– Ha beszélgetek magam korabeli
emberrel, azt tapasztalom,
hogy nagyon különböző díszletek
között, de nagyon hasonlóan zajlottak
az életek. Nevelték a gyerekeket,
végezték a munkákat.
Mindegy, hogy valaki zöldséget
árult a piacon vagy orvosprofeszszor
volt. Kinek mit hozott az élet.
Mély hittel éltek és dolgozták végig
az életüket. Hittek a családban,
a munkájukban, hittek a tisztességben.
És hittek a látszatok ellenére
is.
– És csak múlt időben lehet erről
beszélni?
– Egyáltalán nem. Nagyon szép
jelei vannak ennek ma is fiatal családoknál.
És a mezőgazdaságnak
is óriási jövője van, különösen a
mi országunkban.
– Konkrétan milyen munkát is
végeztek odahaza?
– Apámék tartottak lovakat is,
tehenet, disznót. Mindenféle állatunk
volt. Ennek a munkának, ennek
a paraszti világnak volt és van
ma is egy élettempója. Fölkelünk
és addig nem reggelizünk, amíg a
jószágok nem ettek. Olyan nyilvánvaló
volt, hogy menni kell,
mert éhesek a jószágok. Menni
kell, mert tehenet kell fejni. Menni
kell, mert oda kell érni a tejcsarnokba.
Menni kell, mert aratni
kell. Szóval, ez olyan nyilvánvaló
volt.
– Összebeszéltek a férjével?
– Miben?
– Ön most arról beszélt, nyilvánvaló,
magától értetődő volt
mindaz, amit tenni kell. Orbán Viktor
januárban az Új Széchenyi terv
bemutatásakor kemény szavakkal
illette az előző kormány alatti pályázati
rendszert. „Átgondolatlan,
korrupt, áttekinthetetlen, követhetetlen,
az embereket megalázó, a
pályázókat kiszolgáltatottságra
ítélő és a kormányzati és a pályázati
emberek számára pedig hatalmi
pozíciót biztosító rendszer volt.
– mondta. – Ez disznóól. Szerencse
a szerencsétlenségben tekintettel
arra, hogy megfelelő körülmények
között nőhettem föl: néhány disznóólat
már volt módom személyesen
is, saját kezemmel kitakarítani,
ezért biztosak lehetnek abban,
ahogy itt a jelek mutatják, hogy ezzel
a disznóóllal is, ezzel a hodálylyal
is el fogunk majd bánni.”
– Ezt nem is hallottam.
– Úgy látszik a tapasztalataik,
amit természetesnek tartanak, az
egyezik.
– Hát ő a férjem! – tört ki Lévai
Anikóból a nevetés. – Ellenséggel
nem köt az ember házasságot.
Csak van néhány közös nevező!
De komolyra fordítva a szót: azt
ugye tudja, nem csak a férjem feladata
az ország rendbe tétele, hanem
az Öné is, mindannyiunké…
P.J.
Lévai Anikó az önkéntességről, s arról, ami nyilvánvaló
Magyar gyerek gyógyítja
A sejtelmes cím sokak érdeklődését
felkeltette Kocsis Katalin,
Liszt Ferenc és Nagykanizsa című
kötete iránt, melyet a minap
mutattak be a Halis István Városi
Könyvtárban. A kiadvány a
Honismereti Füzetek 34. köteteként
látott napvilágot a Városvédő
Egyesület és a Czupi Kiadó
közös gondozásában.
A nyugdíjas könyvtáros a Liszt
Ferenc emlékév, a zeneszerző, zongoraművész
születésének 200. évfordulója
alkalmából lepte meg a
városunk zenei múltja iránt érdeklődőket.
(Liszt Ferenc, a magyar
zenetörténet egyik legnagyobb
egyénisége 1811. október 22-én
született az ausztriai Doborjánban,
és 1866-ban halt meg Bayreuthban.)
Elöljáróban olvasóink kíváncsiságát
csillapítva eláruljuk, Liszt
megfordult ugyan Kanizsán, de
csak átutazóban. Fizikai valójában
volt a nagykanizsai vasútállomáson.
Lehetséges, hogy már zongoravirtuóz
korában, a vasút előtti világban
is járt erre. 1860 után azonban,
amikor a kiépülő Déli Vasút
révén Nagykanizsa is bekerült a
vasúti közlekedés vérkeringésébe,
s megteremtődött összeköttetése a
főváros, illetve az Adria felé, Liszt
minden bizonnyal többször is érintette
városunkat Budapest és Róma
közti gyakori útjain.
A könyv írása közben Kocsis
Katalin megpróbálta követni, hogy
Liszt Ferenc milyen nyomokat hagyott,
hagyhatott Nagykanizsán,
egy olyan városban, amelyhez személyes
köze nem volt. Ám éppen
ezért mégis tanulságos lehet e kérdés
vizsgálata. Fokozottan tanulságos
lehet a város, Nagykanizsa
szempontjából, ha szellemi-kulturális-
zenei életét Liszt Ferenccel,
mint reflektorral világítjuk át az
1860-as évektől megközelítőleg a
II. világháború végéig.
Liszt Ferenc volt az első, nemzetközi
szinten „jegyzett” magyar
zeneszerző. Életművének legfontosabb
jellemzője, hogy benne tökéletes
egységet alkot, és egymást
erősíti zeneszerzői, zongoraművészi
és pedagógiai tevékenysége.
Mint csodagyerek zongorista indult,
hogy aztán minden idők legnagyobb
hangszeres művésze legyen.
Közhelyként hangozhat, de
valóban forradalmasította a zongorajátszás
művészetét, technikáját.
Harmincas évei végéig, mint utazó
virtuóz keresztül-kasul bejárta Európát,
ám egyre inkább a zeneszerzésnek
szeretett volna élni. 1848-
ban gyökeresen változtatott életformáján,
amikor Weimarban telepedett
le, mint a nagyherceg udvari
muzsikusa. Az 1850-es évtized
szakadatlan komponálással telt
számára, ekkor alkotta meg úttörő
szimfonikus költeményeit, komponálta,
illetve öntötte végleges formába
nagy zongora-ciklusait. Maradt
energiája arra is, hogy tehetséges
fiatal zongoristákat gyűjtsön
maga köré, akiket aztán ingyen tanított,
hatalmas utánpótlást nevelve
ki így. Leszámítva egészen ifjú korát,
amikor a megélhetéshez pénzt
kellett keresnie, mindenkit ingyen
oktatott, sőt a rászoruló növendékeit
anyagilag is támogatta. A legjobbakat
segítette elindulásukban,
ajánlólevelekkel látta el őket, mozgósította
érdekükben szerteágazó
kapcsolatait. Mindez a jövőre nézve
is meghozta gyümölcsét. Liszt
növendékei közül a legjobbak maguk
is kiváló zongoristákat neveltek
ki, s a láncolat máig folytatódik.
Legszebb példa erre egyik legutolsó
növendéke, Thomán István,
aki aztán később – többek között –
Dohnányi Ernő és Bartók Béla, valamint
a nagykanizsai Pásztor Irma
tanára lett. E hármas tevékenysége
eredményeként Liszt a romantika
korszakának legjelentősebb újítójává
és emblematikus alakjává vált.
A füzet első fejezete arról szól,
hogy Liszt Ferenc átutazik Nagy-
Kanizsán.
Nagykanizsa nem büszkélkedhet
Liszt Ferenc látogatásával, netalántán
koncertjével annak ellenére,
hogy különösen az 1860-as
évektől igazán élénk zenei élete
volt; ugyanakkor több közvetett
kapcsolódási pont is kimutatható
városunk és a zeneszerző között.
Eddig egyetlen eset dokumentálható
pontosan, amikor valóban
átutazott Nagykanizsán: ez 1865.
augusztus 8-án, kedden történt.
Két nap múlva Kanizsa hírlapjában
a következő tudósítás jelent
meg: „Világhírű zeneművészünk
Liszt Ferencz f. hó 8-án vonult át a
vaspályán, hihetőleg Füredre vagy
Pestre”.
A lap következő számában pedig
ezt olvashatták a kanizsaiak:
„Liszt Ferencz hírneves művész
hazánkfia csakugyan Kanizsán vonult
keresztül a vaspályán. Érkezése,
ha csak kevéssel is az előtt tudatott
volna, városunk műkedvelői
bizonyosan lehetőleges fényes fogadtatásban
részesítették volna
őt”. Az újságban említett „városunk
műkedvelői” az 1863-ban
megalakult Kanizsai Dalárda nevű
férfikar, a város első felnőtt énekkara
volt. Az ötvennegyedik évében
járó Liszt ekkor is Rómából
utazott Magyarországra. Fontos
időszak állt mögötte: nem sokkal
korábban szentelték abbévá; ekkoriban
fejezte be az egyházi zene
megújítása jegyében született
Missa Choralis című művét és dolgozott
Krisztus oratóriumán.
Hogy Liszt tudatában volt-e,
hogy egy Nagy-Kanizsa nevű
helységen utazik át, és a név jelentett-
e számára valamit, nem tudható.
Levelezésében, írásaiban eddig
nem talált Kocsis Katalin írást arról,
hogy említette volna városunkat.
Így ez a tény csupán érdekesség
és legfeljebb a korabeli utazási
lehetőségeket illusztrálhatjuk vele.
B.E.
Kanizsa – Kultúra 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. október 27.
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Liszt Ferenc és Nagykanizsa
ősszel folytatta-folytatja
munkáját a Nagykanizsai Kutatók
Tudományos Egyesülete
(NKTE), amely több mint tíz éve
alakult a Pécsi Akadémiai Bizottság
helyi tagjaiból.
Az első előadást dr. Dobó László
tartotta „Szepetneki éveim”
címmel. Dobó tanár úr a helyi iskolában
tanított, amelynek eseményeiről,
kollégáiról beszélt, a falu
akkori kulturális életét elevenítette
fel. Az ott töltött mintegy tíz esztendő
élményeiről és a település
történetéről is szólt.
Októberben Lehota János ismertette
újabb kutatásait a Bánk
bánról. Ezúttal az áldozati lét került
a középpontba, amely
Gertrudis alakjával kapcsolatos, és
kulcsfontosságú a megítélése. Az
előadó megint bebizonyította,
hogy Katona József drámája izgalmas,
érdekes, összetett, a világ bonyolultságát
tárja elénk. Értelmezése,
„megfejtése” szinte befejezhetetlen,
ismételt olvasásakor
mindig újabb és újabb, megválaszolatlan
kérdések kerülnek elő.
Az NKTE-ülések minden hónap
második hétfőjén 17 óra 45 perckor
kezdődnek a Hevesi Sándor
Művelődési Központban. Az előadásokra
minden érdeklődőt szeretettel
várnak.
H.I.
NKTE: Szepetneki
évek, Bánk bán
Felavatták a Bolyai Galériát és
egyben megnyitották az első kiállítást
a Bolyai János Általános Iskola
régi bejáratának aulájában.
„Az ősz ecsetje” című kiállításon
az iskola 4. évfolyamos diákjainak
munkáit tekinthetik meg az érdeklődők
egy hónapig. A galériában
havonta más-más osztály rajzait
állítják ki, és az intézmény nem
zárkózik el attól sem, hogy külsősök
rajzait mutassa be.
V.M.
Megnyílt
a Bolyai Galéria
Kanizsa – A 6 mi ügyeink 2011. október 27.
Ami az újságból
kimaradt..., de az
interneten olvasható
􀂊 Fegyházbüntetésre ítélték
a nagykanizsai asszonyt,
aki 38 késszúrással megölte
a férjét
􀂊 Zimány Linda újra hazai
terepen
􀂊 Melencékbe álmodott
tájak, jeleket hordozó
teknők...
􀂊 Ismét fergeteges
hangulatú koncert várható
􀂊 Három-kettő-egy: Premier
􀂊 Felkészülés időben
a pályázatokra
􀂊 Batthyánys tanulók
remekeltek a
természettudományi
versenyen
􀂊 A Bolyai Matematikaverseny
eredményei
􀂊 Piacorientált szakképzést
szeretnének
􀂊 Biztonságosan közlekedni
egy életúton
􀂊 2011. – A karbantartás
éve az EU-ban
􀂊 Egyesülési jogról, civil
szervezetek működéséről,
Köszönet Napjáról
􀂊 Biztonságosan közlekedni
egy életúton
􀂊 Játék a számokkal
nyugdíj-témában
www.kanizsaujsag.hu
Kattintson,
hogy még
többet tudjon
Kanizsáról!
A fotón az Erzsébet téren beépítésre
kerülő kőagyag csatorna (kerámia)
elemek láthatók. Mint az
Tóth Nándor, a Nagykanizsai Regionális
Szennyvíztársulás elnöke elmondta,
reményeik szerint az időjárás
a továbbiakban is kegyeibe fogadja
a projektet, s így év végére a
szennyvíz-csatorna rekonstrukció
munkálatai a főtéren befejeződnek.
Ezáltal felgyorsulnak a belvárosi
projekt keretében folyó beruházások,
s nem lesz akadálya az Erzsébet
tér 2012 júniusi átadásának.
K.H.
Ha jó az idő, tartják a határidőt
A Helikon Rádió munkatársának
nyilatkozott Manninger Jenő,
a Nyugat-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács és a Zala
Megyei Közgyűlés elnöke a Zala
Megyei Kórház új tömbjének
építéséről. A 4,8 milliárdos beruházás
célja a hatékonyabb betegellátás
és a költségmegtakarítás.
A járóbeteg-ellátásban tíz, a fekvőbetegeknél
öt százalék költségmegtakarítást
remélnek, az energiafelhasználást
pedig tíz százalékkal
kívánják csökkenteni.
– Ez egy 5 milliárdos beruházás,
amelyből 3 milliárd forintba kerül az
építés, és több mint egy milliárd a
műszerbeszerzés költsége. A térségben
kiváló szakemberek vannak és
eddig is híres volt a szívsebészet és a
kardiológia. A zalaegerszegi kórház
vezető szerepét továbbra is megőrizheti
ebben a nagy térségben, amelyben
most már Zala, Vas, Veszprém
és Győr-Moson-Sopron megyét egy
egészségügyi térségként fogják kezelni.
Ez azt jelenti, hogy bizonyos
nagy erőforrások, pénzt igénylő ellátások
csak egy-egy kórházban lesznek
fejlesztve, ebből a szempontból
a kardiológiának és a szívsebészetnek
továbbra is Zalaegerszeg marad
a vezető ereje. A Zala Megyei Kórházban
új műtők épülnek, új műszerek
kerülnek beszerzésre és továbbra
is kitűnő ellátásban részesülhetnek
az emberek.
– Mikor kezdődhetnek a munkálatok,
és mikorra készül el az új
gyógyászati tömb?
– A közbeszerzések folyamatban
vannak. Az építkezést a jövő év elején
kezdik el, és nagy valószínűséggel
2013 májusa környékén fejezik
be. A beruházásnál természetesen a
hatékonyságot is figyelembe kell
venni, tehát ezzel a befektetéssel olcsóbb
lesz a működtetés. A kórházon
belül tömbösítés lesz, a külső
telepről pedig az ellátottak bekerülnek
a központba egy helyre, de a
legfontosabb a szolgáltatás színvonalának
az emelése.
– Említette, hogy a beruházás 5
milliárd forintba kerül, amely
nagyrészt uniós pénzből valósul
meg. A Zala Megyei Önkormányzat
mennyit tesz hozzá?
– A Zala Megyei Önkormányzat
10 százalékot tesz hozzá, ez több
mint 470 millió forint. Ezért bocsátottunk
ki annak idején kötvényt,
hogy ha uniós pályázatok lesznek,
akkor a megye tudjon rajta indulni.
Nagyon sok ilyen kórház van, ahol
az uniós program végbe ment és ebből
a szempontból fontos, hogy a
térség is bekapcsolódhasson. A nagyobb
megyei kórházakra vonatkozik
a nagyobb összeg, mi kisebb
összeggel fejlesztünk. A nagykanizsai
kórház 3 milliárd forintos öszszeggel
fejleszt, a kisebb kórházak,
mint például a keszthelyi, inkább a
rehabilitációs pályázaton vehettek
részt, a városi kórház 220 millió forintot
vehetett igénybe.
Három milliárddal fejleszt a kórház
Lapunkban korábban azt jeleztük,
október végére elkészül a
Balatoni utat a Csónakázó-tóval
összekötő kerékpárút. Azonban
úgy tűnik a kerékpárosoknak,
gyalogosoknak és a Kaposvári út
érintett szakaszán élőknek március
elejéig még várniuk kell az
új útra.
Jerausek Istvántól, a terület önkormányzati
képviselőjétől megtudtuk,
a kivitelezés közben olyan
nem várt problémák jelentkeztek,
amelyek hátráltatják a munkálatok
befejezését. Például a kerékpártárolók
kialakítása mellett villogó
lámpákat kell elhelyezni a gyalogátkelőhelyeknél,
a Rózsa úti kereszteződésben
nem maradhat el a
vízvezeték kiváltása, valamint a
sánci szakaszon az E-ON-nak még
kábeleznie kell.
Jerausek István elmondta azt is,
a napokban elkezdődik a sánci temető
ravatalozójához vezető út kiépítése,
melyhez a saját képviselői
keretét is felajánlotta.
Készül a kerékpárút, megszépül a sánci temető
Győri iparosok látogatása
2011. szeptember 30-án a Győr-
Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara Ipari tagozatának
elnöksége szakmai látogatást tett kamaránknál
és tagvállalatainknál.
A szakmai tanulmányút célja,
hogy a társkamarák megismerjék
egymás sikeresen alkalmazott programjait,
eljárásait és a tapasztalatokat
összegezve, a hatékonyabb működés
javítására fordítsák.
A delegációt két ipari tagozati
tagvállalkozásunk vezetői személyesen
fogadták. A Kanizsa Trend
gyárlátogatásán Miklós Zsolt ügyvezető
igazgató kalauzolta a vendégeket,
a Gázgép Kft. tevékenységét
pedig Wilhelm Huber úr
mutatta be.
Körbetartozás
tudáskombináló szervezet
Kamaránk 2011. október 4-én
vállalkozói fórumot tartott a körbetartozás
felszámolásának egyik
lehetséges módjáról. Németh Szabolcs,
a Billbarter Hungaria Zrt.
értékesítési igazgatója bemutatta
a HONEM rendszert, amelyben
az érintett vállalkozások kifizetetlen
kintlévőségeikhez úgy juthatnak,
hogy annak összegét egy
vagy több tartozásuk teljesítésére
fordítják. Ezt követően dr. Domsitz
Mátyás az Aquaria Iroda szervezetkutatója
tartott előadást arról,
hogyan alakul át a munka világa
és a vezetés a tudás-intenzív
szervezetekben.
Az OKJ rendszer korszerűsítése
A Nemzetgazdasági Minisztérium
megbízta a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamarát, hogy tegyen
javaslatot az OKJ rendszerének
korszerűsítésére, a gazdaság, a felhasználói
szféra igényeinek figyelembevételével.
A javaslat kidolgozására
2011. október 21-én országos
workshopot tartottak Budapesten.
A tanácskozás plenáris ülésén
dr. Czomba Sándor, az NGM
foglalkoztáspolitikáért felelős államtitkára
tartott előadást a kormány
szakképzés-fejlesztési koncepciójáról,
majd a szakmacsoportok
szekcióüléseken tettek javaslatot
az OKJ rendszer átalakítására.
Kamaránk képviseletében 5 tanulóképzéssel
foglalkozó vállalkozás
vett részt a munkaértekezleten.
"2011.-A karbantartás éve
az EU-ban"
2011. október 20-án "2011.-A
karbantartás éve az EU-ban" címmel
munkavédelmi konferenciát
tartottunk. A rendezvény az Országos
Munkavédelmi és Munkaügyi
Főfelügyelőség munkavédelmi
jellegű bírságok felhasználása
során nyújtott támogatásból valósult
meg. Pályázati azonosító:
OMMF-II-10-P-0133. Rendezvényünk
célja az volt, hogy népszerűsítsük
és felhívjuk a figyelmet
az Európai Munkahelyi Biztonsági
és Egészségvédelmi Ügynökség
2010-2011. évi európai kampányára,
amely a biztonságos karbantartás
feltételeinek teljesüléséről
szól. Annál is inkább, mivel a
munkabalesetek többsége karbantartás
közben történik.
A karbantartás munkavédelmi
célvizsgálatairól, tapasztalatokról,
javaslatokról a Zala Megyei Kormányhivatal
Munkavédelmi és
Munkaügyi Szakigazgatási Szerve
igazgatója dr. Babati Szabolcs,
igazgató-helyettese Nagy Vid
László, munkavédelmi felügyelője
Dávidné Gergál Rozália tájékoztatták
a résztvevőket. A leesés
elleni védelem a karbantartás során
címmel Déri Miklós, munkabiztonsági
szakértő, a gépek biztonságos
karbantartásnak munkavédelmi
előírásairól és a biztonságos
gépkarbantartás gyakorlati
megoldásáról Billege Balázs,
munkavédelmi szakmérnök tartott
előadást.
„Piacorientált szakképzés”
Az IPOSZ Zala Megyei Szövetségével
közösen 2011. október
21-én "Piacorientált szakképzés"
címmel szakképzési
konferenciát tartottunk. A programot
Nagykanizsa MJV alpolgármestere,
Dénes Sándor, kamaránk
elnöke, dr. Polay József
és az IPOSZ Zala Megyei Szövetségének
elnöke, Szakony Szilárd
nyitotta meg. A duális képzés
bevezetéséről Szabó Bálint, a
MKIK szakképzési tanácsadója,
iparos szemmel a szakképzés aktualitásairól
Kajos László, az
IPOSZ országos képzési koordinátora
tartott előadást. A Nyugat-
Dunántúli Regionális Fejlesztési
és Képzési Bizottság
2012/13 tanévre szóló beiskolázási
döntéséről Nagy Zsanett, az
RFKB regionális szakképzési
koordinátora tájékoztatta az érdeklődőket.
Az RFKB döntéseinek
hatását a TISZK iskoláinak
beiskolázására Janzsó Antal, a
Kanizsa TISZK menedzsere ismertette,
a kamara törekvéseit a
térség szakképzésének javítására
dr. Balogh Imre mutatta be. Az
IPOSZ Zala Megyei képviseletében
Szakony Szilárd tartott előadást
“A kéményt nem a tanteremben
építjük" címmel.
Zárszavában dr. Polay József
elnök elmondta, hogy az elhangzott
előadások, hozzászólások,
javaslatok rámutattak a
szakképzés aktuális feladatainak
prioritásaira. Az együttműködés
fontosságát hangsúlyozva
köszönte meg a vállalkozások,
intézmények, érdekképviseletek:
IPOSZ, VOSZ, KISOSZ,
STRATOSZ, MSZOSZ és az
Agrárkamara résztvevőinek aktivitását.
A konferencia a MPA-KANGM-
3/2011/ÉEM sz. pályázati
támogatással valósult meg. A támogatást
az MPA terhére a NGM
biztosítja.
Kézművesek figyelmébe
A Magyar Kézművességért
Alapítvány 18. alkalommal idén
is meghirdeti a Betlehemi jászol
című kiállításon való részvételre
szóló nyílt pályázatát, amire hazai
és határon túli magyar kézművesek,
tárgyalkotó népművészek
és kézműves iparművészek,
hivatásos és műkedvelő alkotók,
egyéni jelentkezők és közösségek
egyaránt jelentkezhetnek. A
felhívás honlapunkon megtalálható.
A jelentkezés határideje: 2011.
november 11.
Kézműves mestereknek nemzetközi
megjelenési lehetőséget
kínál a Nemzetközi Kézműipari
Vásár Münchenben 2012. március
14-20. Részletes információ:
www.ihm.de
Kanizsa – Kamara 7
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. október 27.
Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara
8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.
Telefon: 93/516-670, 93/516-671
Mobil: 0630/754-3616
E-mail: nakkik@nakkik.hu,
Honlap: www.nakkik.hu
Kanizsa – 8 Városháza 2011. október 27.
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati
képviselője, OKISB-elnök fogadóórát tart minden hónap első szerdáján 16
órától 17 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca
23.): 30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóóráját a szokottól eltérően 2011. november 8-án (kedden) tartja 17 órától
19 óráig a Zsigmondy-Széchenyi Szakközépiskolában (Nagykanizsa, Hunyadi
u. 18.) 20/388-8259, bcsaba@nagykanizsa.hu
Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Magyar u. 80-tól-164-ig (páros
oldal), Magyar utca (páratlan oldal) 83-tól-183-ig, Garay utca páros és páratlan
oldala, Kinizsi u. 100-as lakó-tömbház, Hársfa utca, Ifjúság utca, űrhajós utca
és Lámpagyári utca) önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap
I. szerdáján 16 órától a Pálma Vendéglőben (Magyar utca). Aznap 18 órától 20
óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a
palini új Általános Iskolában.
Cseresnyés Péter polgármester fogadóóráját 2011. november 2-a helyett
2011. november 9-én (szerdán) tartja, Karádi Ferenc alpolgármester
fogadóóráját 2011. november 9-e helyett 2011. november 2-án (szerdán) tartja
a Polgármesteri Hivatal Eötvös téri épületében.
Lakossági fórum
Sajni József önkormányzati képviselő lakossági fórumot tart 2011. november
2-án (szerdán) 18 órakor a Vécsey Iskolában, 2011. november 16-án
(szerdán) 18 órakor Miklósfán a Mindenki Házában. Téma: Az elmúlt egy év
összegzése, általános lakossági problémák értékelése. Meghívottak: Dr. Molnár
József rendőrkapitány, Kámán László, a Vagyongazdálkodási ZRt. vezérigazgatója,
Bakonyi Tamás, a Közterület Felügyelet vezetője, Horváth Balázs, a
Saubermacher-Pannonia Kft. ügyvezetője, Gáspár András, a VIA Kanizsa Zrt.
vezérigazgatója.
Képviselői fogadóórák,
lakossági fórum
Tájékoztatom Nagykanizsa város lakosságát, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában a 2011. évi munkaszüneti
napok körüli munkarend az alábbiak szerint alakul: 2011. október 31. (hétfő)
pihenőnap, az ügyfélfogadás szünetel. 2011. november 4. (péntek) munkanap
(hétfői munkarend), ügyfélfogadás: 8-16 óráig. 2011. november 5. (szombat)
munkanap (pénteki munkarend), ügyfélfogadás: 8-12 óráig.
A hivatal nyitvatartása az ünnepek alatt
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata versenytárgyaláson értékesíti
az alábbi ingatlant:
Nagykanizsa, Ipari Park: 4378/29 hrsz., 1 ha 4833 m2, 54.259.000 Ft + áfa
A versenytárgyalások időpontja: 2011. november 14. 10.00 óra
Eredménytelen versenytárgyalás esetén minden ezt követő hétfői munkanapon
ugyanebben az időben.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató
Zrt. Garay utca 21. szám alatt lévő I. emeleti tárgyaló.
További részletekről: a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.
Garay utca 21. szám alatt lévő irodájában vagy telefonon (93/311-241) lehet érdeklődni.
A versenytárgyalási kiírás részletesen megtalálható a www.nkvg.hu
honlapon.
Versenytárgyalás - Ipari parki terület
hirdetés
Mindenszenteki temető nyitva tartás
Temető nyitva tartás: Október 29-től (szombattól) november 2-ig (szerdáig) 7.00
- 22.00. Ügyelet a Temetőgondnokságon: Október 29-én (szombaton) és október
30-án (vasárnap) 9.00 - 16.00, október 31-én (hétfőn) és november 1-én (kedden)
9.00 - 18.00. Gépkocsi behajtás (mozgáskorlátozottakat és idős korúakat szállító
gépkocsikkal): Október 29-től (szombattól) november 1-ig (keddig) 7.00- 12.00
Temetőgondnokság
(Érvényes: megjelenéstől november 30-ig)
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti a tulajdonában levő az alábbi gépkocsit.
Gépjármű Típusa: HONDA ACCORD 2.4 I. Műszaki adatok, állapot:
Évjárat: 2008.12.12. Műszaki vizsga érvényessége: 2012.12.12. Futott km:
89.218 km (2011.10.03-i állapot). Kivitel: 5 ajtós. Állapot: normál. Jelleg: magyar
okmányokkal. Üzemanyag: benzines. Szín: fekete gyöngyház. Sebességváltó
fajtája: manuális (6 fokozatú). Hengerűrtartalom: 2354 cm3. Teljesítmény: 148
kW, 201 LE. Szállítható szem. száma: 5 fő. Ajtók száma: 5. Klíma fajtája: digitális
kétzónás. Ön/Összsúly: 1.515/1.995 kg. Csomagtartó: 467 liter. Felszereltség:
ABS, APS, ASR, automata klíma, automata sebességváltó, automatikusan sötétedő
belső tükör, állítható kormány, bőr belső, centrálzár, dönthető utasülések, elektromos
ablak (elöl-hátul), elektromos tükör, ESP (menetstabilizátor), fedélzeti
komputer, függönylégzsák, fűthető tükör, fűthető ülés, immobiliser, ISOFIX rendszer,
ködlámpa, könnyűfém felni, memóriás vezetőülés, oldallégzsák, riasztó, sávtartó
rendszer, szervokormány, színezett üveg, tempomat, tolatóradar, utasoldali
légzsák, ülésmagasság állítás, vezetőoldali légzsák, xenon fényszóró. Egyéb információ:
Rendszeresen karbantartott, törzskönyv, vezetett szervízkönyv. Az autó kifogástalan
műszaki állapotban van, márkaszervízben szervizelt.
A versenytárgyalás ideje: 2011. október 24. 9 óra 30 perc. A versenytárgyalás
eredménytelensége esetén: 2011. október 28. 9 óra 30 perc, 2011. november
02. 9 óra 30 perc, 2011. november 07. 9 óra 30 perc. A versenytárgyalás
helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási
Irodája (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., 2. em. 6. iroda). Versenytárgyalási
felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetőségen kérhető. Kikiáltási
ár: 5.100.000 HUF.
A gépkocsi megtekinthető: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. szám alatti épületénél előre egyeztetett
időpontban. Kapcsolattartó: Cseresnyés Péter polgármester 93/500-702
Eladó Honda Accord 2.4 I.
Kanizsa – Városháza 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. október 27.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás
Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási
hallgatók számára a 2011/2012. tanév második és a 2012/2013.
tanév első félévére vonatkozóan
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a
képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot
és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben
vagy felsőfokú szakképzésben képzési keretidőn belül folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi
félév (2011/2012. tanév második, illetve a 2012/2013. tanév első féléve).
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2012. március.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya
a 2011/2012. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak.
Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a
pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
A pályázat kötelező mellékletei:
A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás.
Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó
jövedelméről, amely nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
150%-át, jelenleg 42.750 Ft-ot.
A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok: Jövedelem-igazolás
(APEH adónyilvántartási csoportjától jövedelem-igazolás; munkáltatói
keresetigazolás;), rendszeres nevelési segély-igazolás; munkanélküli segély
folyósításáról szóló határozat; elvált szülők esetén jogerős bírósági ítélet;
fél/árvaság esetén igazolás fél/árvaellátásról illetve halotti bizonyítvány
másolata; eltartott testvérek iskolalátogatási igazolása; családi pótlék összegéről
igazolás; hatósági igazolás az egy háztartásban élő személyekről.
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel
együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak
minősül.
Apályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat
Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon,
a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. (Polgármesteri
Hivatal Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.- Művelődési és Sportosztály)
A pályázat benyújtási határideje: 2011. november 14.
Ateljes pályázati kiírás a www.nagykanizsa.hu honlapon a felhívásoknál.
Bursa Hungarica “A”
Tájékoztatjuk a közlekedőket, hogy a Mindenszentek és Halottak
Napja időszakában megnövekvő temetőlátogatói forgalom miatt a Tripammer
utcában, valamint a MAORT telep utcáiban a korábbi évek
gyakorlatának megfelelően egyirányúsításokat és megállási tilalmakat
rendelünk el. A forgalmi rend változás október 28-án (péntek) 9.00
órától november 2-án (szerda) reggelig lesz érvényben.
Kérjük, hogy a Tripammer utcai temetőt lehetőség szerint gyalogosan
közelítsék meg, illetve gépkocsijukat a temetőtől távolabbi
utcákban helyezzék el.
Október 29-től november 2-ig a központi temető 7.00 - 22.00 óráig
tart nyitva. Mozgáskorlátozottakat és idős korúakat szállító gépkocsik
a temetőben 7.00 - 12.00 óráig közlekedhetnek. A Temetőgondnokságon
október 29-én és október 30-án 9.00 - 16.00 óráig, október 31-én
és november 1-én 9.00 - 18.00 óráig tartó ügyeleti időben a sírhely
megváltások ügyében munkatársaink rendelkezésre állnak.
Mindenszenteki forgalmi rend változás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás
Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási
tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2011/2012. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe
még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2012/2013. tanévtől
kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak
részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2012-ben
először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a
2012/2013. tanévben ténylegesen megkezdik.
Az ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi
félév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2012/2013. tanév első féléve, keresztféléves
képzés esetén a 2012/2013. tanév második féléve.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya
a 2011/2012. tanév első félévében illetve keresztféléves képzés
esetén a 2011/2012. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak.
Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg
a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
A pályázat kötelező mellékletei:
1. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi
nettó jövedelméről.
2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi
nettó jövedelméről, amely nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
150%-át, jelenleg 42.750 Ft-ot.
2. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok: jövedelem
igazolás (APEH adó nyilvántartási csoportjától jövedelem-igazolás; munkáltatói
keresetigazolás;), rendszeres nevelési segély-igazolás; munkanélküli
segély folyósításáról szóló határozat; elvált szülők esetén jogerős bírósági
ítélet; fél/árvaság esetén igazolás fél/árvaellátásról illetve halotti bizonyítvány
másolata; eltartott testvérek iskolalátogatási igazolása; családi
pótlék összegéről igazolás; hatósági igazolás az egy háztartásban élő személyekről.
Apályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen
érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
Apályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat
Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon,
a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.
(Polgármesteri Hivatal Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. - Művelődési és
Sportosztály)
A pályázat benyújtási határideje: 2011. november 14.
A teljes pályázati kiírás a www.nagykanizsa.hu honlapon a felhívásoknál.
Bursa Hungarica “B”
Kanizsa 10 – Vízmű 2011. október 27.
Kanizsa 2011. október 27. – Vízmű 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Kanizsa 12 – Hasznos 2011. október 27.
Október 29. 19 óra
A KIRÁLYNő - királydráma. A Harmónia
Társulat előadása. Szereplők: Farkas Dóra,
Hajmási Dóra, Horváth Roland, Fási Barnabás,
Kurta Lilla, Szabó Aliz, Babati Nikolett,
Csákvári Tímea, Varga Patrik, Nikolics Zsanna,
Antal Alexandra. Rendezte: Kurta Lilla.
Belépődíj: diák 800 Ft, felnőtt 1 000 Ft
November 4-6.
CSALÁDI HÉTVÉGE
November 4. 9.30 óra - HSMK
SZÜNIDEI JÁTSZÓHÁZ - Közreműködnek
a Pipitér Óvoda kisgyermekei. őszi díszek
készítése
November 5. 9 óra - Móricz Zsigmond
Művelődési Ház INTERNETRE! - számítógépes
foglalkozás
November 5. 15 óra - HSMK
SZÍNJÁTSZÓ KÖR
Vezeti: Tóth Géza színművész
November 5. 15 óra - Móricz Zsigmond
Művelődési Ház
KÉZMűVES KLUB - Fafaragás alapok
November 5. 17 óra - HSMK
Ünnepeljünk együtt!
35 ÉVAKULTÚRASZOLGÁLATÁBAN
- Kiállítás a Hevesi Sándor Művelődési
Központ archívumából
18 óra SZERELMI ÁLMOK - Tokody Ilona
ária- és dalestje. Ajándék koncert a 35 éves
Hevesi Sándor Művelődési Központ közönségének.
Műsoron: Verdi, Liszt, Bartók és Kodály
művei. Közreműködik: Muskát András
operaénekes és Szennai Kálmán (zongora)
November 6. 8-15 óra - HSMK
NEMZETKÖZI NUMIZMATIKAI
ÉS FILATELIAI TALÁLKOZÓ
A Magyar Éremgyűjtők Egyesületének
Nagykanizsai Csoportja szervezésében
Program:
10 óra Állatok pénzeken, érmeken és bélyegeken
- kiállítás. Megnyitja: Dr. Horáth
László, hatósági állatorvos
Kiállításunkat az állatvédelemnek ajánljuk
8-15 óra Ingyenes árbecslés és szaktanácsadás.
A rendezvény védnöke: Cseresnyés
Péter országgyűlési képviselő, Nagykanizsa
Megyei Jogú Város polgármestere
November 6. 14 óra - HSMK
HAGYOMÁNYőRZő NÉPI JÁTSZÓ-
HÁZ - kukorica hegedű, termésbábok, csuhéállatok
készítése. A Bajcsai Kulturális
Egyesület közreműködésével
November 6. 16.30 óra - HSMK
"AZ ARANYSZőRű BÁRÁNY" - zenés
mesejáték. A Magyar Népmese Színház
(Budapest) előadása. Belépődíj: 300 Ft
November 4. 19 óra
LOUD BLACK KONCERT
A belépés díjtalan
November 7. 17 óra
"EMK AZ ISKOLÁBAN" - Rambala Éva
előadása pedagógusoknak és szülőknek az
erőszakmentes kommunikációról
"ALKONYI ELÉGIA"- Z. Soós István kiállítása.
XV. EURÓPAI ERDőK HETE - A Zalaerdő
Zrt. munkatársai természetfotóinak kiállítása.
ÚJRATERVEZÉS - Kotnyek István festőművész
kiállítása
VIZUÁLIS KÖRNYEZETSZENNYEZÉS
- A Magyar Plakát Társaság kiállítása
Október 29. 18 óra
"DUNÁNTÚL KINCSEI" - Kinizsi Táncegyüttes,
utána táncház. Belépődíj: 1 000 Ft
Október 1-től változtattak a
gyógyszerek térítési díjain, 535
gyógyszernek csökkentették az
árát, és 1689 készítménynek megemelték.
Ezekről a változásokról
és az alternatívákról kérdeztük
Dr. Varga Imrét, a Salvia Gyógyszertár
vezetőjét.
– Elöljáróban el kell mondanom,
hogy a támogatott gyógyszerek árát
nem a gyógyszertárban határozzák
meg, mint ahogy azt már sokan kérdezték,
hanem központilag történik
és így országosan egységes. A nem
támogatott gyógyszerek és egyéb
termékek ára a patikákban kerül kialakításra.
Az októberi változtatások
célja, a kormányzat szándéka
szerint az, hogy az egészségpénztári
kiadások csökkenjenek, és gazdaságosabb
terápiát alkalmazzanak az
orvosok. Ennek megfelelően 535
gyógyszer kevesebbe kerül és 1689
készítmény pedig többe. További
több száz szernek is csökkent az
ára, de mivel a magas támogatás
miatt eddig is csak 300 forintos doboz
díjat fizettek érte, ez nem érzékelhető
a patikába betérő beteg számára.
A térítési díjak növelése
azoknál a gyógyszereknél történt,
amelyek az orvosi vagy egészségpénztári
megítélés szerint nem a
leggazdaságosabb megoldás az
adott betegségre, és a gyártója nem
járult hozzá az árcsökkentéshez. A
csökkentés pedig arra ösztönzi az
embereket, hogy a gazdaságosabb
terápiát válasszák, amivel ők is, és
az egészségügyi kormányzat is
megtakarít. A választást segítik az
orvosok és a gyógyszerészek számára
központilag kialakított számítógépes
programok.
– Aki már megszokott egy számára
hatásos és mellékhatásoktól
mentes készítményt, a továbbiakban
is meg fogja kapni?
– Természetesen, de az eredeti
gyártmányokért és a drágább árfekvésű
szerekért több térítési díjat
kell fizetniük. Ha megnézzük a készítmények
árait, akkor jól látható,
hogy a változtatások célja az úgynevezett
generikus készítmények
előtérbe helyezése az originális
szerekkel szemben.
– Milyen változások érintik a
közgyógyellátottakat?
– Továbbra is sok, mintegy 4500
gyógyszer írható fel számukra, bár
néhány szer lekerült a listáról.
Minden hatóanyagból lehet közgyógy
terhére gyógyszert rendelni,
de csak a legolcsóbbat. Továbbá,
újra bevezetésre került a közgyógylista.
– Végül milyen tanácsot adna a
beteg embereknek?
– A Magyarországon elérhető
gyógyszerválaszték meghaladja a
10 ezret, így továbbra is minden
beteg megfelelő és gazdaságos terápiában
részesíthető, de ez nagyobb
odafigyelést és több munkát
jelent az orvos és a gyógyszerész
számára.
A gyógyszerár-változásról
Fotó: Varga Mónika
Közeleg Mindenszentek és
Halottak Napja, amikor a temetőkben
felkeressük elhunyt szeretteink
nyughelyét. Sírjaikat a
kegyelet koszorúival, virágaival
díszítjük, meggyújtjuk az emlékezés
gyertyáit. Sajnos, a temetőket
nem mindenki azért látogatja,
hogy szerettei sírjára koszorút
tegyen.
Szomorúan tapasztaltuk, hogy
ebben az időszakban közvetlenül
a temetők környékén gyakrabban
fordul elő gépkocsifeltörés,
kerékpárlopás, a sírokról
virág, koszorú, kegytárgy
eltulajdonítása, valamint a lakástulajdonos
távollétét kihasználó
betörés, besurranás. A Zala
Megyei Rendőr-főkapitányság
és helyi szervei a szolgálat szervezése
során az idén is megkülönböztetett
figyelmet fordítanak
a kegyelet napjaira. Az áldozattá
válás megelőzése érdekében
kérjük az Önök fokozott
odafigyelését is annak érdekében,
hogy a megemlékezést ne
árnyékolhassa be semmilyen
jogsértés!
• Mielőtt felkeresik szeretteik
sírját, győződjenek meg arról,
hogy járművüket biztosan lezárták-
e!
• Amíg kegyeletüket leróják, ne
hagyják értékeiket (táska, mobiltelefon,
GPS-készülék, pénztárca,
bankkártya, kulcsok, kabátok,
stb.) autójukban! Még üres táskát
se hagyjanak az utastérben! Az elkövetőkre
jellemző, hogy a legkisebb
értékek miatt is képesek betörni
az ablakot, vagy feltörni a
zárat. A megszerzett kulcsok, iratok,
valamint az azokban lévő információk
újabb visszaélésre
(cím alapján lakásbetörés) csábíthatnak.
Az autó nem értékmegőrző!
• Soha ne hagyják őrizetlenül
táskájukat, miközben a sírt rendezik,
még ha csak épp vízért, vagy
a hulladékkonténerhez mennek
is!
• Okmányaikat, értékeiket mindig
kabátjuk, vagy táskájuk belső
zsebeiben (ahol érzik is azokat),
lehetőleg több helyre elosztva
tartsák!
• Fokozottan figyeljenek értékeikre,
ha tömegközlekedési járművel
utaznak, vagy ha tömegben
tartózkodnak!
• Kérjük, amennyiben temetői
lopást, viráglopást, autófeltörést,
vagy egyéb jogsértést tapasztalnak,
kísérjék figyelemmel a gyanús
személyek, gépkocsik mozgását
és jelezzék a Rendőrségnek
(éjjel-nappal díjmentesen hívható
telefonszám: 107)!
Bűnmegelőzési tanácsok a közelgő ünnepek idejére
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. október 27.
Horoszkóp
Egy kis otthoni számtanórával meglepő
pénzügyi ötleteket találnak ki családjával.
Vegye számításba a külföldön dolgozó
ismerőseinek véleményét is a biztos
anyagi siker érdekében.
Anyagi helyzetében kedvező változást hozhat
egy külföldi esemény, és tervei megvalósításának
nem lesz semmiféle akadálya. Érzelmi
életére fektessen több hangsúlyt, ne a
karrierje legyen az elsődleges szempont.
Bármibe fog a hétvégén, mindent eredményesen
fejez be. A siker még több önbizalmat,
újabb lendületet ad ötletei megvalósításához.
Abolygók hatására rögtönzésre is képes
lesz, melyek anyagi hatása sem marad el.
Hogyha el akarja kerülni az érzelmi válságot,
családi problémáit beszéljék meg közösen
minél előbb. Tegyenek egy kiadós gyalogtúrát
a közeli erdőben, és gondolatban
fussák át a terveiket, elképzeléseiket.
A gazdasági válság ellenére úgy tűnik, a
befektetései megtérülnek. Érdemes lesz
kockáztatni, és több időt, energiát fektetni
a munkájába. Mostantól több időt
szentelhet a pihenésre is.
Jelentős, pozitív változásra számíthat
karrierjében. Kitartó munkálkodását még
a csillagok is segítik. Ha késztetést érez a
költekezésre, tegye meg nyugodtan, mert
nem akadályozza meg senki sem.
Pozitív változásokra számíthat a hivatásában.
Sikerrel fejez be egy anyagi gyarapodással
járó munkát. Vidám hangulata
mindenkire jó hatással lesz a környezetében.
Ha problémák adódnak a munkahelyén,
ne vegyen görcsösen mindent a szívére.
Tegye a dolgát türelemmel, mert hamarosan
eljön az az idő, amikor az ön elképzeléseit
is figyelembe veszik.
Örömteli napokra számíthat. Olyan események
történnek a környezetében, amelyek
elégedettséggel töltik majd el. Járjon többet
társaságba, mert a csillagok váratlan találkozást
ígérnek a szerelem terén.
Lazán kezdődik a hétvégéje, de a tennivalói
hamarosan a kedvét szegik. A kozmikus
energiák hatására visszatér az életkedve,
és elmúlik a nyugtalansága.
Hagyja, hogy érzelmei irányítsák.
Sikerei kapcsán felfigyelnek személyiségére
a környezetében. Vonzó tulajdonságaival
önkéntelenül is háttérbe szorítja vetélytársait.
Lehetőleg koncentráljon a napi
feladataira, és ne siessen el semmit.
Szorosabbá válhat a párkapcsolata, ha
minél előbb közös célt találnak maguknak.
Váratlan történésekre is számíthat,
ezek szerencsére nem okoznak nyugtalanságot
a magánéletében.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Túraajánlat
2011. 11.06. vasárnap
Liszói hegy
Indulás: 10.10 óra Autóbusz
állomás. Érkezés: 17.10 óra
Autóbusz állomás. Gyalogtúra:
Liszói-hegy - Mórichelyi hegy -
Miklósfa
Táv: 13 km
Részvételi díj: VOLÁN tarifa
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
Nagyteljesítményű, hordozható,
vadonat új háztartási gőztisztító
(Modell: SC-238HO), ugyanitt
alig hordott 42-es méretű bőr bakancs.
Érd.: 0693/315-559 (este)
(7435K)
Almaértékesítés termelőtől,
Nagykanizsa, Kisfaludy út 2/c.
alatt. Tel.: 0693/312-479 vagy
0620/570-7717 (7447K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi
parasztbútorokat, használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Érd.:
0620/555-3014 (7362K)
Fa nyílászárók, zsalugáterek:
www.ablakolcson.hu. Tel.:
0630/214-4150 (7411K)
Idősek gondozását, ápolását
vállalom Nagykanizsán és
környékén heti több alkalommal,
megegyezés szerint. (Gyakorlattal
rendelkezem.) Tel.: 0630/340-
5477 (7451K)
Nagykanizsa gyűjtő vásárolna
porcelánt, festményt, könyvet,
egyéb régi tárgyakat. Tel.:
0630/332-8422 (7452K)
Kidobásra szánt TV-jét,
mikróját, mosógépét, gáztűzhelyét,
stb. elszállítom. Tel.:
0620/510-2723 (7453K)
Kanizsa – Sport/14 Apró 2011. október 27.
November 3. Csütörtök
10:00-13:00 óra:
Kanizsai Dorottya Kórház
15:00-16:30 óra: Tótszentmárton,
Faluház (Felszabadulás u. 5.)
November 4. Péntek
10:00-12:30 óra: Hahót,
Művelődési Ház (Deák F. u. 5.)
14:00-16:30 óra: Zalaszentbalázs,
Kultúrház (Kossuth u. 92.)
Véradás
Sajnos, beigazolódtak az előzetes
feltételezések Mihovics Szabinának,
a Nagykanizsai TE 1866 cselgáncsozójának
sérülésével kapcsolatban,
vagyis a magyar bajnok judokának
hosszabb ideig le kell mondania a
tatamira lépésről. Történt mindez a
dél-afrikai junior világbajnokság
rajtja előtt bő két héttel a tatai, vbre
felkészítő edzőtáborban...
– A pénteki MR-vizsgálat bizony
kimutatta, hogy térdemben
az elülső keresztszalag teljesen elszakadt,
és a hátsó is komolyabban
sérült – „diagnosztizált” a cselgáncsozó.
– S hogy ne legyen mindez
elég, egy kisebb törés is bekövetkezett
a térdizület körül, a műtét
pedig elkerülhetetlen.
Hogy miként történt a sérülés, néhány
szóban arról is értesülhettünk.
– Az edzőtáborban oldalról térdeltek
bele a térdembe, s ez történt
olyan szerencsétlenül, aminek a
súlyos sérülés lett a következménye.
Nagyon úgy tűnik, hogy 6 hónapig
a versenyzéről le kell mondjak,
de utána azért remélem, lesznek
még szép eredményeim.
***
A sors ezúttal emberére akadt
Szokták mondani, a mindent elrendező
hol elvesz, hol visszaad, s a
nagy egészet tekintve valahol kiegyenlíti
egymást a két faktor. Most
azonban nagyon elvetette a sulykot
azzal a sors, hogy egy kiváló, a
cselgáncs fortélyait nagykanizsai
színekben elsajátító versenyzőtől
egy világbajnoki részvétel esélyeit
vette el. Ezúttal... Ugyanis van számára
egy rossz hírünk: Szabina
nem hiába edződött a küzdősportok
világában, a friss főiskolás szavai
ritka pozitív gondolkodásról árulkodnak,
és ne lepődjünk meg azon,
ha jövő ilyenkor már ismét sikereiről
írhatunk. S a cselgáncsos majdani
sikeres gáncsvetése elől bizony
a sors sem menekülhet...
Polgár László
Térdszalag-szakadás – több hónapos kihagyás
A Nagykanizsai Torna Egylet
1866 utánpótláskorú dzsúdósai
két helyszínen is indultak rangos
versenyeken. Baján a 2011.
évi serdülő B-korcsoportos (
1998-ban születettek) magyar
bajnokságot rendezték, míg
Zágrábban a Zagreb Open küzdelmein
indultak a kanizsai
klub judokái.
Baján az NTE-t Huszár Máté
képviselte, aki Diák A korcsoportos
(1999) lévén még szeptemberben
szerzett magyar bajnoki harmadik
helyezést. Máté a 36 kgosok
mezőnyében nyolc másik
társával indult, s három ipponos
(leszorításos) győzelmével megszerezte
a bajnoki címet.
Zágrábba is utazott a Zagreb
Open-re jó néhány kanizsai, s a
horvát fővárosban hét ország fiataljai
versengtek. Az NTE cselgáncsozói
közül a Lukács-lányok
hoztak helyezéseket a roppant
erős mezőnyt felvonultató megméretésről.
Lukács Ditta az U 13-as korosztály
32 kg-os mezőnyében 4
ellenfelével szemben körmérkőzéses
rendszerben 4 ipponos mérkőzést
hozott, megnyerve így a
versenyt.
Lukács Zoé az U 15-ösök 44
kg-jában bronzérmet szerzett.
Mester Józsefné edző: „Máté
teljesítményéhez gratulálunk,
végig egyenletes teljesítményt
nyújtott, viszont a horvátoknál
várakozáson alul szerepeltek a fiúk,
de még a lányoknál is – Ditta
kivételével – sok-sok hiba, elszalasztott
lehetőség adódott. Ugyan
kimondott tétje nem volt a zágrábi
versenynek, de ott többet vártunk
tanítványainktól."
P.L.
Huszár Máté korcsoportos magyar bajnok
LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS
egy alkalommal, 15 szóig 600 Ft
(folyamatos megjelentetés esetén, a másodiktól 300 Ft).
VÁLLALKOZÓI APRÓHIRDETÉS
egy alkalommal, 15 szóig 1200 Ft
(folyamatos megjelentetés esetén a másodiktól 600 Ft).
Ön is szeretné tudni,
hogyan újul meg a belváros?
Sokáig úgy tűnhetett, hogy városunk megújulása csak terveken,
papírokon és látványterveken létezik, de immár több mint egy éve
valóban elkezdődött Nagykanizsa belvárosának megújítása. A városrehabilitációs
program első ütemében elindult fejlesztések (Erzsébet
tér megújítása, Magyar u. – Petőfi u. összekötése, Zrínyi M. u. – Teleki
u. összekötése, Huszti téri körforgalom) a következő ütemben a Fő
utca, az Eötvös tér és a Deák tér megújításával folytatódnának.
Lakossági fórumra várjuk Önt, annak érdekében, hogy városunk
megújításának következő ütemében a városban élők, az érintett
területeken lakók, dolgozók személyesen elmondhassák
véleményüket és a kérdéseikre, észrevételeikre választ kapjanak.
Ön is szeretné tudni és látni, hogyan fejlődik Nagykanizsa,
hogyan újul meg a belváros szerkezete és miért remélünk ettől változást?
Kíváncsi arra, hogy mi fog történni a fejlesztés második
ütemében?
Ha igen, akkor JÖJJÖN EL ÖN IS 2011. NOVEMBER 10-ÉN
(CSÜTÖRTÖK) 17:30 ÓRAKOR KEZDőDő TÁJÉKOZTATÓ
RENDEZVÉNYÜNKRE, melynek helyszíne a Medgyaszay Ház
(8800 Nagykanizsa Sugár út 5.)
A rendezvényen a városrehabilitációs program második üteméről a
tervezők, valamint a fejlesztést koordináló szervezet vezetője ad
tájékoztatást! A fejlesztési elképzelések tervei 17-órától
megtekinthetőek a rendezvény helyszínén.
TEKINTSE MEG ÖN IS a városrehabilitációs program II.
ütemének terveit, fejlesztési elképzeléseit az Ady utca – Fő utca
sarkán lévő üzlet kirakatában, vagy a http://fejlesztes.nagykanizsa.hu/
oldal hírek menüpontjában.
Oláh Tamás győri bronzérme
Kanizsa – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. október 27.
Sárvár FC (11.) – Nagykanizsai
TE 1866-Horváth Méh (5.)
0-1 (0-1)
NB III Bakony csoport labdarúgó
mérkőzés, 10. forduló. Sárvár,
150 néző. V.: Ábrahám (Németh
L., Horváth J.). G.: Béli M. (9.).
NTE: Freischmid - Boros, Rákhely,
Cserfő L., Szép D. - Ujvári,
Rácz Sz., Nagy T., Béli M. (Rubens,
88.) - Cs. Horváth G., Szőke
Á. (Luiz Fernando, 77.).Vezetőedző:
Koller Zoltán.
A kanizsaiak a vezetés gyors
megszerzése után védekezésben
mozgósítottak nagy erőket a három
pont megszerzéséért, ami végül
sikerült is. Ezzel Koller Zoltán
játékospályafutásának egykori
helyszínén trénerként győzelemmel
tette le névjegyét.
Koller Zoltán: „Megérdemelt
győzelmet arattunk a lendületesebb
és szervezetten futballozó hazai
csapat ellen.”
Kiskanizsai Sáskák SE (16.) –
Műszer Automatika FC Napred
Tótszentmárton (12.) 2-1 (1-0)
Zala megyei I. osztályú labdarúgó
bajnokság, 10. forduló.
Nagykanizsa-Kiskanizsa, 200 néző.
Vezette: Vizi (Stárics, Deák). G.:
Gyulai Cs. (15.), Kálcsics F. (50.);
Kőrösi M. (63.). Kiskanizsa: Kovács
Zs. - Kálovics Á., Szántó, Horváth
G., Csordás, Gyulai Cs., Farkas
M. (Visnovics I., 65.), Rajnai
(Cserfő H., 78.), Németh R. (Ganzer,
82.), Kálcsics F. (Simon Á., 62.),
Szelei. Edző: Ifjovics Ferenc.
Két, a megyei I. osztály alsóházához
tartozó együttes csapott öszsze
Kiskanizsán, s gyakorlatilag a
kezdő pillanatoktól mezőnyfölényt
harcolt ki a roppant fiatal átlagéletkorral
bíró vendégcsapat. A 14.
percben aztán mégis a hazaiak szereztek
vezetést, Szelei László kiugratása
után Gyulai Csaba helyezett
a hálóba (1-0). A szentmártoniak
majdhogynem teljesen letáboroztak
a Sáskák térfelén, de a
vendéglátók védelmét feltörniük
nem sikerült.
Fordulás után pedig ismét beköszönt
a Kiskanizsa, akkor is Szelei
teremtett helyzetet, a labdát pedig
Kálcsics Ferenc továbbította a hálóba
(2-0). Onnantól aztán a háló majd
feltörte a hazaiak hátát, s Kőrösi
Miklós 63. percben szerzett szépító
gólja (2-1) után még ráadásul rengeteg
idő is volt hátra. ANapred azonban
hiába próbálkozott, a
Kiskanizsa végül megszerezte második
győzelmét a bajnokságban.
További kanizsai érdekeltségű
megyei eredmények:
Megyei I. osztály: Miklósfa SE
(13.) – Szepetnek SE (14.) 1-0.
Miklósfai g.: Orbán.
Megyei II. osztály, Déli csoport:
Nagykanizsa-Bagola VSE (5.) –
Primagép Zalaszentmihály (7.)
4-2. Bagolai g.: Kalamász, Lovkó,
Kovács K., Kapus.
Megyei III. osztály, Déli I.: Palin
FC (3.) – Sand SE (5.) 2-0.
Palini g.: Kiss M., Mózes. Déli II.:
Bajcsa SE (9.) – Zalavári SK (3.)
1-6. Bajcsai g.: Székelyhidi.
Női NB II: Nagykanizsai TE
1866-Horváth Méh (8.) – Gizella
Veszprém SE (7.) 2-1. Kanizsai
g.: Szekeres K., Hozlár.
P.L.
Egyed Zsanett (képünkön edzőjével,
Szatmári Zsolttal), a Kanizsa
Birkózó SE sportolója legutóbb Kalocsán
indult az ifjúsági magyar bajnokságon,
ahol a lányok ob-ját
együtt rendezték a fiúkéval.
Alányoknál kevés induló volt ezúttal,
de a világversenyeken szerepeltek
közül mindenki szőnyegre lépett az
országos bajnokságon. Egyed Zsanettnak
46 kg-os súlycsoportjában két
győztes meccsre volt szüksége a bajnoki
címhez, de ahogy esetében, úgy
más súlycsoportokban is meglepetések
nélkül zajlott le a verseny.
Amúgy december 3-5. között a
női ifjúsági válogatott keret
(amelynél másodedző a nagykanizsai
Szatmári Zsolt) Lengyelországba
utazik egy nemzetközi tornára,
s a válogatott tagja Egyed
Zsanett is.
P.L.
A hazai A.J.K.A. Shotokan
Karate-Do Szövetség a WUKF Világszövetség
támogatásával rendezhette
meg a II. korcsoportos
Európa-bajnokságot Győrben.
A Sensei Sáfár Shotokan
Karate-Do Sportegyesület kiváló
karatékája, Oláh Tamás (képünkön
balról) a 13-14 éves korcsoport
küzdelem (kumite) versenyszámában
nyolcvan induló közül bronzérmet
szerzett, illetve a zalakomári
egyesület tagja, Losonczi Lilla a 9-
10 évesek korosztályában szintén
küzdelemben ugyancsak a harmadik
helyet tudhatta magáénak.
Kiküzdötte a győzelmet az NTE Szabadfogású
ifjúsági bajnok
Egyed Zsanett
A Nagykanizsai TE 1866 vívói
Budapesten a kadet kard válogatón
versenyeztek. A 16-17 éves korúak
versenyén tíz kanizsai indult: Farkas
Miklós, Dobó István, Bagarus
András, Erdős Péter, Osvald Anna,
Varga Frida, Áfra Eszter, Vernyel
Sára, Kungli Borbála és Persics
Anna.
A fiúknál a csoportküzdelmek
után Farkas, Dobó és Bagarus került
fel a 32-es táblára. A 16-ba jutásért
Farkas és Dobó nyert. A 8-as
döntőbe már csak Farkas Miklós
jutott be. Farkas a döntőben első
asszóját elvesztette a BVSC-s Tóth
ellen, s ezzel a 8. helyen végzett.
(A versenyző összesítésben az ötödik
helyen áll.)
A lányoknál a csoportküzdelmek
után Osvald, Vernyel és Varga
került fel a 32-es táblára. A 16-
ba jutás egyedül Osvaldnak sikerült,
de a nyolcba már ő sem jutott
be.
Az NTE 1866 utánpótlás vívói a
továbbiakban a Gerevich-Kovács-
Kárpáti Reménység Kard Körversenyre
készülnek, melynek második
állomása Nagykanizsán lesz –
2011. november 26-27-én.
P.L.
Farkas Miklós az első nyolcban
A Kanizsai Vadmacskák NB
Amatőr ligás kosárlabda együttese
az újonc Tatai SE csapatát fogadta.
Kanizsai Vadmacskák SE (1.) –
Tatai SE (8.) 111- 49 (28-9, 23-12,
34-18, 26-10). Amatőr NB Nyugati
csoport női kosárlabda-mérkőzés,
találkozó a 2. fordulóból. Nagykanizsa,
100 néző. Kanizsa: Fekete
Cs. (16), Fuisz V. (37), Olasz A.
(6), Jurkó (14), Jagarics (10). Csere:
Hegyi (9/3), Oros (4/3), Kiss V.
(15), Rajkai, Nagy D., Kovács K.
Edző: Gábor Erzsébet.
A mérkőzén folyamán végig érvényesült
a hazaiak nagyobb fizikai,
egyben erőfölénye valamint
technikai képzettsége.
Az újonc is behódolt
Kanizsa – 16 Kitekintő 2011. október 27.
Hagyományőrző programokat
követően megnyitották az elmúlt
hónapokban önkéntes munkával
kialakított Fáma Házat Letenyén,
melyben megtalálható
Keszei Sándorné, a Népművészet
Mestere hagyatékának egy része,
a helyi népi ételeket bemutató
konyha és népi mezőgazdasági
eszközök kiállítása. A létesítmény
közösségi programoknak ad
majd helyet, és szemlélteti, hogyan
éltek, mit viseltek a múltban
a letenyeiek.
Az esős, hideg nap ellenére rengeteg
ember érkezett a ház megnyitójára,
ahol helyi népi ételekkel
kedveskedtek a vendégeknek. A
tradíciók bemutatására szánt épület
ötlete, már 2005-ben megfogalmazódott,
de realizálására csak a
nyertes pályázat, és a Bagladi
Ferencné által felajánlott Ságvári
út 21. szám alatt levő ingatlan birtokában
nyílt lehetősége az egyesületnek.
A projektet a Letenyéért
Közéleti Egyesület vezetője
Ráczné Lánczok Zsuzsanna ismertette.
Az egyesület a Leader pályázatnak
köszönhetően 3,6 millió forintot
kapott az épület kialakítására,
melyben megtekinthető a helyi
népi ételeket bemutató konyha, valamint
egy szoba a 60-as évekbeli
berendezéssel és minden olyan
kellékkel, amely a legtöbb letenyei
családnál fellelhető volt. Továbbá
megtalálható a legnagyobb büszkeségükként
emlegetett Keszei
Sándorné emlékszobája. A főépületen
kívül felújították a pajtát, és
kemencét építettek, az iparosok
emlékére kialakítottak egy iparosműhelyt.
A nemzetiszín szalagot a ház tulajdonosa
és Pintér László országgyűlési
képviselő vágták át. A képviselő
elmondta, nagy jelentőséggel
bír az, amit a civil szervezet létrehozott,
ugyanis tevékenységükkel
tisztelegnek a paraszti ősök előtt, és
a gyerekeknek is lehetőséget biztosítanak,
hogy megismerhessék a
múltat, a gyökereket, mely nagyon
fontos, ugyanis addig él egy nemzet,
amíg van hagyománya.
V.M.
Megnyitották a letenyei Fáma Házat
A Balaton-felvidéki Nemzeti
Park Igazgatósága bemutatta a
Burgenlandi és nyugat-dunántúli
természetvédelmi területek
hálózata című projekt eddigi
eredményeit, valamint az Összeköt
a természet – Nyugat-Pannónia
nemzeti parkjai és natúrparkjai
című fotóalbumát a Városi
Könyvtárban, Letenyén.
Dr. Kopek Annamária, turisztikai
és oktatási osztályvezető mutatta be
a 2007-2013-ig tartó projektet,
mely lehetőséget biztosít arra, hogy
fejlesztéseket vigyenek véghez. A
program célja, hogy a nyugat-dunántúli
és a burgenlandi védett területek
sokszínűségét, értékeit és turisztikai
kínálatát megjelenítsék, tudósítsák.
Összekapcsolja a Pannon
tájat, feltárja azokat a lehetőségeket,
amelyek még rejlenek benne.
Elmondta, a program már megvalósított
tevékenységei közé tartozik
a fotóalbum, amely a projekt
által érintett nyugat-dunántúli és
Burgenland régió 16 különböző
védett területét mutatja be, színes
fotók segítségével, ezen kívül térképvázlat,
grafika, féloldalnyi
szöveges összefoglaló ismerteti az
adott tájegységet német és magyar
nyelven. A program keretében
több helyen hoztak létre tanösvényeket,
bemutató helyeket és látogató
központokat.
Afolyamatban levő tevékenységek
közé tartozik a Mura-mentén
vízitúra fogadóbázis kialakítása a
jövő évben. Tervezik a térség természeti
értékeit népszerűsítő
promóciós anyagok létrehozását, a
második akkreditált természetvédelmi
képzés megvalósítását, a
nemzeti szakmai találkozó megszervezését
és további ismeretterjesztő
előadások tartását.
V.M.
A
természet
védelmében
Ide tartozunk
2011. október 1-én, 10 év után ismét
elkezdődött a népszámlálás,
amely által pontos kép alakulhat ki az
ország oktatási, foglalkoztatási, és
szociális helyzetéről, valamint nemzetiségi
összetételéről.
A Szolidaritás Egyesület, a Nyílt
Társadalom Intézet, valamint számos
hozzájuk csatlakozó aktivista a népszámlálás
nyomán útjára indította az
„Ide tartozunk” kampányt. Ez a kampány
a nemzetiségi válaszadások fontosságára
hívja fel a figyelmet.
Nagy József György, a roma kampány
Zala megyei koordinátora sajtóközleményében
kihangsúlyozta, hogy
mindent megtesznek azért, hogy minél
több cigány ember vállalja nemzetiségi
hovatartozását.
„A kampány során fórumokat szerveztünk
az emberek tájékoztatására, és roma
számlálóbiztosokat is állítottunk. Ez
azonban nem ment gördülékenyen, mivel
a jegyzők különböző okokra hivatkozva
több településen is elutasították a roma
számlálóbiztos jelöléseket. Ezen túl a
kampány negatív tapasztalataként azzal
szembesültünk, hogy a számlálóbiztosok
nem megfelelően tették fel a nemzetiségi
hovatartozásra irányuló kérdéseket.”
Nagy József György elmondta,
hogy mindennek ellenére bíznak abban,
hogy a roma kampány és ezáltal a
népszámlálás is eredményes lesz, és
idén sikerül majd reális képet kapni a
hazai romák számáról.