Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.62 MB
2020-12-14 14:24:47
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
457
917
Kanizsa 2011. 037-040. szám november

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XXIII. évfolyam 37. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2011. november 3. Kanizsa Garantálom a legalacsonyabb beruházási
költségek elérését a kivitelezők
megversenyeztetésével. Szigorú pályáztatás,
beruházás-lebonyolítás, építési
műszaki ellenőrzés. Épületenergetikai
tanúsítás. Felelős műszaki vezetés.
Balassa Béla építész vezető tervező
30/9019013, balassabela@chello.hu
Szeretne rengeteg pénzt
megtakarítani házépítése,
lakásfelújítása során?
Ön is szeretné
tudni, hogyan
újul meg
a belváros?
Sokáig úgy tűnhetett, hogy városunk
megújulása csak terveken,
papírokon és látványterveken
létezik, de immár több mint
egy éve valóban elkezdődött
Nagykanizsa belvárosának megújítása.
A városrehabilitációs
program első ütemében elindult
fejlesztések (Erzsébet tér megújítása,
Magyar u. – Petőfi u. összekötése,
Zrínyi M. u. – Teleki u.
összekötése, Huszti téri körforgalom)
a következő ütemben a Fő
utca, az Eötvös tér és a Deák tér
megújításával folytatódnának.
Lakossági fórumra várjuk
Önt, annak érdekében, hogy városunk
megújításának következő
ütemében a városban élők, az
érintett területeken lakók, dolgozók
személyesen elmondhassák
véleményüket és a kérdéseikre,
észrevételeikre választ kapjanak.
Ön is szeretné tudni és látni,
hogyan fejlődik Nagykanizsa,
hogyan újul meg a belváros
szerkezete és miért remélünk
ettől változást? Kíváncsi arra,
hogy mi fog történni a fejlesztés
második ütemében?
Ha igen, akkor JÖJJÖN EL
ÖN IS 2011. NOVEMBER
10-ÉN (CSÜTÖRTÖK) 17:30
ÓRAKOR KEZDőDő TÁ-
JÉKOZTATÓ RENDEZVÉ-
NYÜNKRE, melynek helyszíne
a Medgyaszay Ház (8800
Nagykanizsa Sugár út 5.)
A rendezvényen a városrehabilitációs
program második üteméről a tervezők,
valamint a fejlesztést koordináló szervezet
vezetője ad tájékoztatást! A fejlesztési
elképzelések tervei 17-órától megtekinthetőek
a rendezvény helyszínén.
TEKINTSE MEG ÖN IS a városrehabilitációs
program II. ütemének terveit, fejlesztési
elképzeléseit az Ady utca – Fő utca
sarkán lévő üzlet kirakatában, vagy a
http://fejlesztes.nagykanizsa.hu/ oldal hírek
menüpontjában.
Szeretteinkre
emlékeztünk
Kanizsa 2 – Gazdaság 2011. november 3.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági
ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit
Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Versenyelőnybe kerülhetnek
azok, akik időben felkészülnek a
hamarosan benyújtható energetikai
pályázatokra. Fontos lépés
ez, hiszen ezidáig több olyan pályázat
jelent már meg, amelynek
keretösszege gyorsan kimerült,
ezért a későn ébredők már hiába
nyújtották be pályázataikat.
Az Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási
Programjának keretében
magánszemélyek és társasházak
pályázhatnak energetikai felújításokra.
Erről tartott konzultációs
fórumot hétfőn délután a NAPIT, a
Nagykanizsai Pályázatírók és Tanácsadók
Szövetsége a Nagykanizsai
Inkubátorház és Innovációs
Központban.
Egy területre vagy kombinált
célok megvalósítására lehet pályázatokat
előkészíteni. Az 50
százalékig támogatható pályázatok
utófinanszírozásúak. Elbírálásuk
a beérkezés sorrendjében
szakaszosan történik. Mit kell
azonban tenni ahhoz, hogy nyertes
pozícióból indulhassanak a
magánszemélyek és a társasházak?
Varga Zoltán közgazdász a
pályázatok feltételrendszeréről,
míg Szécsényi Lajos energetikai
szakember a műszaki tartalom
fontosságáról beszélt. Energetikai
szakvélemények beszerzése
mellett, a jogi, a pénzügyi és a
határidős feltételeknek is meg
kell felelni a pályázóknak. Társasházak
esetében a közgyűlés
4/5-ös döntése is szükséges. A
tartalmas és hasznos információk
elhangzása után, mint ahogy ez
várható volt számtalan kérdés
merült fel a társasházakat képviselők
soraiból. Ezek közül számos
kérdésre kaptak választ a jelenlevők,
míg a kérdések egy köre
csak a konkrét körülmények
ismeretében válaszolható meg. A
NAPIT azonban kész segítséget
nyújtani a hozzáfordulóknakhangzott
el a fórumon.
H.Gy
Felkészülés időben
a pályázatokra
Piacorientált szakképzés címmel
rendeztek konferenciát a
Kanizsa TISZK-ben, azzal a céllal,
hogy elősegítsék a térség képzési
szerkezetének a gazdaság
igényeihez való igazodását. Az
előadók többek között szóltak a
duális képzésről, a szakképzési
aktualitásokról, a következő tanév
beiskolázási döntéséről, valamint
a kamara törekvéseiről.
A konferencia részvevőit dr.
Polay József köszöntötte, majd Dénes
Sándor alpolgármester nyitotta
meg a rendezvényt. Kiemelte, hogy
a magyar gazdaság egyik legnagyobb
problémája a nemzetközi viszonylatban
is alacsony foglalkoztatás.
A gazdasági rendszer erőforrásai
a munkavállalók, és az állam,
valamint a vállalkozók feladata a
versenyképességük fejlesztése. Továbbá
az élethosszig tartó tanulás
ma már elengedhetetlen, amiben
alapvető szerepe van a felnőttképzésnek.
Elvárás, hogy az oktatásban
résztvevők meg tudjanak felelni a
kihívásoknak, és olyan kompetenciákkal
rendelkezzenek, amelyek biztosítják
számukra a megújulás képességét,
és a szakmaváltoztatás lehetőségét,
ezért a szakképzést közelíteni
kell a munka világához.
Hangsúlyozta a pályaorientáció
fontosságát, hiszen a fiatalokat
olyan irányba kell vezetni, melyre a
gazdaságnak szüksége van.
Majd Szakony Szilárd, az
IPOSZ Zala Megyei Szövetsége
elnökének szavai után tartotta meg
előadását Szabó Bálint, a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara oktatási
igazgató-helyettese A duális
szakképzés bevezetése Magyarországon
címmel. Elmondta, hogy a
gyakorlati órák számát ötven százalékkal
növelik, a szakmai záróvizsgák
idejét hét napról kettő maximum
három napra csökkentik. A
szakmai tartalmakat szeretnék modernizálni,
új technikák, technológiák
bevezetését tervezik. A képzést
pedig a valós piaci helyzet
fogja a jövőben meghatározni.
A szakképzési aktualitásokról
Kajos László, az IPOSZ országos
szakképzési koordinátora szólt,
melyet Nagy Zsanett tájékoztatója
követett a Nyugat-Dunántúli
RFKB 2012/2013 tanévre szóló
beiskolázási döntésről. Regionális
Fejlesztési és Képzési Bizottság
egyik fő célja, hogy a kereslet és a
kínálat egyensúlyba kerüljön. A
kutatásaik során cégeket, vállalkozásokat
keresnek meg és informálódnak
arról, milyen szakemberre
lenne szükségük. Ezeket az eredményeket
a bizottság beépíti a
döntés előkészítésekor. A következő
tanév hiányszakmái: szerkezetlakatos,
ács, szerszámkészítő, gépi
forgácsoló, szakács, szociális gondozó,
hegesztő, kőműves, szabó és
villanyszerelő.
A konzultáció előtt dr. Balogh
Imre, NAKKIK szakképzési tanácsadójának
és Szakony Szilárdnak
az előadását hallgathatták
meg, előbbit A kamara törekvései
a térség szakképzésének javítására,
utóbbit pedig A kéményt nem a
tanterembe építjük címmel.
V.M.
Piacorientált szakképzésre készülnek
Fotó: Varga Mónika
A Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara a fenti címmel
szervezett munkavédelmi konferenciát
a Vasemberház Dísztermében.
Az eseményt Dr. Polay József,
az iparkamara elnöke nyitotta
meg. Beszédében kiemelte, azért
tartják fontosnak a témát, mert a
statisztikai adatok azt mutatják, a
balesetek nagy része nem a munkavégzés
közben történik, hanem a
karbantartási munkák helytelen kivitelezése
miatt.
Az előadásokat nemcsak kamarai
tagok látogathatták. A konferencián
szép számmal megjelentek
tanulók is.
A nap során a karbantartás munkavédelmi
célvizsgálata, tapasztalatok,
javaslatok témakörben a Zala
Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi
és Munkaügyi Szakigazgatási
Szerve munkatársai –
Dr. Babati Szabolcs igazgató,
Nagy Vid László igazgató-helyettes
és Dávidné Gergál Rozália
munkavédelmi felügyelő – tartottak
előadást. A karbantartás során
a leesés elleni védelemről Déri
Miklós munkabiztonsági szakértő,
a gépek karbantartásának munkavédelmi
előírásairól Billege Balázs
munkavédelmi szakmérnök osztotta
meg tapasztalatait a hallgatósággal.
B.E.
2011. – A karbantartás éve az EU-ban
Kanizsa – Krónika 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. november 3.
Ngo Duy Ngo, a Vietnámi Szocialista
Köztársaság, Syed Qasim
Raza, Pakisztán Iszlám Köztársaság
Magyarországi nagykövete,
Yuji Amamya Japán Magyarországi
Nagykövetségének magas
rangú diplomatája, valamint
Jakab Péter, a Külügyminisztérium
Ázsiai és Csendes Óceáni Főosztályának
főtanácsosa üzleti
találkozón vett részt városunkban.
A Medgyaszay Házban
megrendezett konferencián megismerkedtek
a városunk által kínált
befektetési lehetőségekkel,
és az itt működő jelentősebb vállalkozásokkal.
A konzultációt követő sajtótájékoztatón
Cseresnyés Péter polgármester
elmondta, a találkozót Ngo
Duy Ngo vietnámi nagykövet kezdeményezte,
ő jegyezte meg szeptemberi
látogatásakor, hogy nagyobb
körben is be lehetne mutatni
Nagykanizsa és a térségében
rejlő gazdasági lehetőségeket. Az
ázsiai vendégeket a logisztika mellett
az oktatás, és az ipari potenciál
érdekelte, ezen belül a gépipar
és a vízkezelés.
Ngo Duy Ngo megjegyezte, számos
új információt hallottak a délelőtt
során, mely még csak az
együttműködés kezdete, ám bízik
benne, a közeljövőben több hasonlóra
kerül sor, a mostaninál még
több ázsiai résztvevővel. Vietnám
számára az ipar, az oktatás, a logisztika,
a vízkezelés területe lehet
érdekes. Jelenleg is számtalan vietnámi
diák tanul magyar egyetemeken,
főleg Budapesten, de ebben
a régióban is találhatók olyan
szakterületek, mint például a logisztika
és az információs technológia,
amelyekből tanulhatnának.
Syed Qasim Raza pakisztáni
nagykövet elmondta, szerteágazó
prezentációkat hallott, és bizonyos
területen új dolgokat tanult. Az
energia- és az ivóvízellátás szempontjából
Pakisztán problémákkal
küszködik. Itt találkoztak olyan
cégek képviselőivel, akik ebben
segíteni tudnak nekik. Harmadik
fontos területként az oktatást
emelte ki. Jelezte, a közeljövőben
találkozik a pakisztáni kamarák
vezetőivel, és beszámol nekik a
Nagykanizsán látottakról, hallottakról.
Jó megoldásnak tartaná hazája
kamarai vezetőinek és az itteni
vezetők, szakemberek találkozóját.
A világon sehol sem könnyű
az élet, így Pakisztánban sem, de
ezeken a problémákon felülkerekedve
tovább kell lépni. Végül azzal
zárta a gondolatait, hogy szeretné,
ha az itteni szakemberek találkozhatnának
a pakisztániakkal.
Yuji Amamya japán főtanácsos
elöljáróban megemlítette: Japán
magyarországi beruházásainak
összértéke 800 millió euró. Huszonkétezer
munkahelyet teremtve
összesen 120 vállalat van jelen Magyarországon,
és a közeljövőben
újabb beruházásokat terveznek. Japánban
sem fényes az élet, mint
ahogy Európa többi részén sem.
Nagykanizsa nagyon jó logisztikai
környezettel rendelkezik, bízik
benne, hogy Horvátország uniós
csatlakozását követően a japán vállalkozások
logisztikai szempontból
Nagykanizsára is számítanak.
B.E.
Üzleti találkozó ázsiai nagykövetekkel
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Sajtótájékoztatón ismertette
Cseresnyés Péter polgármester
az október 27-i közgyűlés legfontosabbnak
ítélt négy témában
született döntéseit, azok hátterét
és várható következményeit.
Az első három kiemelt napirendi
pont hosszútávú stratégiai döntésnek
számít. Az épített környezet
értékeinek helyi védelméről
szóló új rendelet megalkotását elfogadta
a közgyűlés. A város főépítésze
összeállította a helyi védettség
alatt álló épületek listáját,
számba véve városunk értékeit. A
korábbi 301 tétel helyett, a mostani
anyagban közel 700 szerepel,
ebből 5 terület, 23 utcakép, 290
épület, 90 kereszt, 40 síremlék és
113 szobor. Ebből az anyagból albumokat,
kiadványokat állíthatnak
össze, melyek a városmarketinghez
is segítséget nyújthatnak.
A módszer egyrészt erősítheti a
városhoz való kötődést, másrészt
pedig jótékony hatással lehet az
értékek megőrzésében.
A második döntés a közös gazdasági
társaság létrehozásáról született.
Két nagykanizsai székhelyű
társasággal kötött szerződést a város,
amivel céljuk, a jelenlegi intézmény-
és energiarendszer állapotának
a felmérése és a város
energiastratégiájának a közös kidolgozása,
különös tekintettel a
megújuló energiaforrásokra. Továbbá
terveik közé tartozik egy
energiaracionalizálási program kivitelezése
és az energiaszolgáltatás
üzemeltetésének megszervezése.
A legnagyobb érdeklődésre számot
tartó javaslat az önkormányzati
intézményben működő konyhák
üzemeltetésének vállalkozásba
adása volt. Az első lépéseket
már megtették a végleges döntés
meghozatala előtt, abba az irányba
elindulva, hogy megtörténhessen a
vállalkozásba adás. Későbbi döntés
eredménye lesz a kiírás módja,
mivel két variációban gondolkodnak:
egybe adják ki, vagy külön területekre
bontva. Azt remélik,
hogy ezzel 100, 200 millió forint
közötti összeget spórolnak majd
évente. A kiírás és a szerződés tartalmazni
fogja a minőség megőrzésének
és a továbbfoglalkoztatásnak
a kötelezettségét. Feltétel lesz,
hogy a vállalkozóknak a nyersanyag
jelentős részét Nagykanizsán
kell beszerezniük. Az átalakítás
tervezett időpontja 2012. közepe
(nem tanévben).
A közlekedési létesítmények
fejlesztését azért javasolták, mert
egy halmazt szeretnének létrehozni
a felújítandó létesítményekből.
A halmazba tartozó járdákat, utakat
megterveztetik, majd mikor
biztosítják a terület kivitelezési
munkáira a pénzt, abban a pillanatban
neki tudnak állni a közbeszerzés
lefolytatásának.
V.M.
A közgyűlés fontosabb döntéseiről
Megtörtént Kórház utcai csomópont
és a Zrínyi utca új szakaszának
műszaki átadása.
A városrehabilitációs program első
ütemének egyik célja a Fő u. tehermentesítése,
a belváros forgalomcsillapítása.
Az átadott forgalmi csomópont
és az új útszakasz, a Zrínyi utca és a rá
csatlakozó utcák forgalma számára,
valamint a belvárost elkerülni kívánó
közlekedők számára biztosít egy lehetséges
útvonalat. Ahogyan arról korábban
tájékoztatást adtunk, ezeken az
útszakaszokon változott a forgalmi
rend is. A Zrínyi utca a Csengery utcától
egyirányú a HSMK irányába a
Batthyány utcáig. A Batthyány utca
és az újonnan épült Széchenyi téri
körforgalom között a forgalom kétirányú.
Az átadásra kerülő Zrínyi utcát
és a Teleki utcát összekötő új útszakaszon
szintén kétirányú lesz a
közlekedés. A Teleki u. – Kórház u.
körforgalom megépítésével a Bajza u.
a Katona J. u. felől közelíthető meg, illetve
az Eötvös tér déli útszakaszán Teleki
u. /Kaposvár/ irányba történő tovább
haladás megtiltásra került. Az új
körforgalom biztosítja – a korábbival
ellentétben – a Huszti tér felől érkezők
számára balra a Teleki u. irányába történő
haladást is. A beruházással a
Huszti tér felől a Platán sor irányába
közlekedők, illetve a Polgármesteri
Hivatal Eötvös tér 16. szám alatt található
épületét megközelíteni szándékozók
– a balra kanyarodás megtiltásra
miatt – a Teleki u. körforgalom
érintésével, a Huszti tér irányába
visszakanyarodva, majd jobbra
haladva érhetik el ezen úticéljukat.
Mehet a forgalom
Kanizsa 4 – Krónika 2011. november 3.
Csendes, szinte elzárt terület.
Fák szegélyezte, kikövezett
utakra, csak szűrve érkezik meg
az októberi vénasszonyok nyarára
emlékeztető napsugár fénye,
melege. Egy vidéki város
kórház „lakójaként” nagyszerű
kórházi vezetéssel, szinte családias
hangulattal ismerkedtem
meg. Értünk, betegekért dolgoznak
teljes odaadással, emberséggel.
A nagykanizsai Kanizsai
Dorottya kórházban tapasztaltam
mindezt.
Nagyon emberséges magatartást
tanúsítottak a különböző
osztályokon! Orvosok, ápoló
személyzet, szinte kivétel nélkül
mindenkivel, hogy nem
akartam hinni a látottaknak.
Nem úgy egyes pesti, „a
nagyváros frekventált” kórházai.
Sokban különböznek mindentől.
Nevek felsorolása nélkül,
(legalább 4-ben feküdtem
betegként) meg sem közelíti az
orvos a nővér és a beteg közötti
emberi kapcsolatot.
Prof. Dr. Bátorfi József főigazgató
vezeti a Kanizsai Dorottya
Kórházat. Kérdésemre a
következőt mondja: „higgye el,
másként nem is menne”. Itt
minden dolgozó tudja, hogy
egymásért ezen felül a betegekért
vagyunk. A több száz főt
foglalkoztató kórházban, minden
dolgozónak éreznie és tudnia
kell, hogy nem a beteg van
értünk. Szinte hihetetlen! Igenis
tudják! Szent meggyőződésem.
Úgy állnak a munkához, úgy viszonyulnak
a betegekhez, a kórház
adottságaihoz, hogy csak
nézek ki a fejemből. Ez valószínű,
hogy a különböző osztályok
vezetői és az őket összefogó Főigazgató
maradéktalan érdeme.
Ez az emberséges odaadó viselkedés,
szerintem fél sikere a
gyógyulásnak.
Majdnem két hét - amíg ott
tartózkodtam betegként - meggyőzött
arról, hogy kimagaslóan
beteg centrikus az egész kollektíva.
Csak nagybetűkkel:
KÖSZÖNET ÉRTE.
Both Ferenc
MÁVINFORM
sajtóügyeletes
Az emberség
nagymértékben
gyógyít Mintegy harminc előterjesztés
szerepelt a közgyűlési meghívóban,
melyből az intézményfenntartó
társulásban részt vevő önkormányzatok
bejáró tanulók
után szerződött és fizetett összegek
rendezéséről szóló, valamint
az Önkormányzati, állami, egyházi
nonprofit fenntartású bentlakásos
intézmények korszerűsítése,
és az Intézményi, informatikai
infrastruktúra fejlesztése a
közoktatásban című pályázatok
benyújtására előterjesztett javaslatot
Cseresnyés Péter polgármester
visszavonta. A gazdasági
társaságok támogatását pedig
zárt ülésen tárgyalták.
A közgyűlési döntés szerint az
épített környezet értékeinek helyi
védelméről szóló új rendelet alapján
a Kölcsey utca 11. szám alatti
ingatlan helyi védelem alá került.
A MAORT-lakótelepen felmerült
problémákat először a bizottságok
vitatják meg, utána kerül majd
önálló képviselői indítványként a
közgyűlés elé.
A közgyűlés jóváhagyta a Magyar
Vöröskereszt Zala Megyei
Szervezetével a hajléktalanokat és
a családok átmeneti otthonát fenntartó
intézményrendszer működtetésére
kötött ellátási szerződés módosítására,
a 2012. évi szolgáltatási
díj meghatározására, valamint a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra
vonatkozó ellátási szerződés
megkötésére előterjesztett javaslatot.
Tíz igen, egy nem és hat tartózkodó
szavazattal az önkormányzat
közös tulajdonú gazdasági társaságot
hoz létre a megújuló energiaforrások
felhasználása érdekében.
A városatyák tíz igen, öt nem és
két tartózkodással elfogadták az
önkormányzati intézményekben
működő konyhák üzemeltetésének
vállalkozásba adására előterjesztett
javaslatot. A vita során elhangzott,
hogy a költségek jelentős
mértékű csökkentésére mindenképpen
szükség van. A költségcsökkentés
intézményen belüli lehetőségei
kimerültek, ezért a szakmai
és a gazdaságossági szempontoknak
egyaránt megfelelve
felmerült a lehetősége annak, hogy
a konyhák további üzemeltetése
pályázat útján történő kiszervezéssel
is megoldható lenne. A következő
közgyűlés elé két változat készül
a témában, s akkor döntenek
majd véglegesen a képviselők.
Egyhangú szavazattal elfogadta
a testület a 2012/2013 tanévben indítható
szakmacsoportok és szakmák
meghatározására az RFKB
irányelvei alapján előterjesztett javaslatot,
a Suli Harmónia-2007
Gyermekeket Segítő Alapítvány és
a Térségi Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat és Tanulási Képességet
Vizsgáló Szakértő és Rehabilitációs
Bizottság közötti feladatellátási
megállapodás megkötésére,
valamint a közlekedési létesítmények
2012. évi fejlesztésére
előterjesztett javaslatot. Elfogadták
az önkormányzat által alapított,
illetve delegáltjai által képviselt
alapítványok működéséről
szóló beszámolót, a Nagykanizsai
Regionális Szennyvíztársulás
2011. évi munkájáról, a beruházás
állásáról, valamint a Nagykanizsa
Vagyongazdálkodási Zrt. Városfejlesztési
Divíziójának 2011. év
III. negyedévi működéséről szóló
tájékoztatót.
B.E.
Vállalkozásba adnák a konyhákat
Alakuló ülését tartotta a
Kiskanizsai Településrészi Önkormányzat
Tóth Nándor önkormányzati
képviselő elnökletével,
s rögtön az új időszak első összejövetelén
megállapították, hogy
a nyolc fős testület hétre olvadt
egy részönkormányzati képviselő
eskütételének és vagyonnyilatkozatának
határidőig meg nem
történte miatt.
Az ülésezés tulajdonképpeni
egyetlen fő pontja a “Javaslat az
önkormányzati intézményekben
működő konyhák üzemeltetésének
vállalkozásba adására” volt, mely
végett a helyi oktatási intézmény
vezetése is ott volt...
Dénes Sándor alpolgármester,
egyben a településrész másik önkormányzati
képviselője részletesen
ismertette a “városi konyhák”
üzemeltetésére szolgáló alternatívákat,
melyek tulajdonképpeni
célja az önkormányzat ezen kiadásainak
(is) a csökkentése. Az évi
több száz milliós tétel napi 7000
adag étel előállítását jelenti, mindenesetre
az önkormányzat a különböző
fékek beiktatásával is azt
akarja, hogy se a 140 fős alkalmazotti
rész, se az étkeztetésbe bevont
városi diákság, fiatalság, illetve
lakosság érdeke ne sérüljön,
s a “városi” étkeztetés minősége
megmaradjon.
Tulajdonképpen a jövőbeni
“konyha-átalakulás” végett érkezett
számos vélemény, javaslat,
észrevétel a helyi iskola és óvoda
vezetésének részéről arra, hogy a
kiskanizsai intézményi konyha
akár további peremkerületek étkeztetését
is képes lenni ellátni bizonyos
feltételek megteremtésével,
illetve tágabb vetületben (ha
már sor kerül rá) a májusi indítás
helyett mindenképp érdemes lenne
megvárni a jövő év szeptemberének
elejét.
A településrész képviselői végül
támogatásra érdemesnek tartották
az előterjesztést, majd zárt ülésen
véleményezték a Sarlós Boldogasszony
Közösségi Ház tulajdonjogának
átruházására tett javaslatot.
P.L.
Kiskanizsa: Hogy ne
jöjjön a fekete leves
Kanizsa – Hirdetés 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. november 3.
November 4-6.
CSALÁDI HÉTVÉGE
November 4. 9.30 óra - HSMK
SZÜNIDEI JÁTSZÓHÁZ
őszi díszek készítése. Közreműködnek
a Pipitér Óvoda kisgyermekei
November 5. 9 óra - Móricz
Zsigmond Művelődési Ház
INTERNETRE! - számítógépes
foglalkozás
November 5. 15 óra - HSMK
SZÍNJÁTSZÓ KÖR
Vezeti: Tóth Géza színművész
November 5. 15 óra - Móricz
Zsigmond Művelődési Ház
KÉZMűVES KLUB - Fafaragás
alapok
November 5. 17 óra - HSMK
Ünnepeljünk együtt!
"35 ÉV A KULTÚRA
SZOLGÁLATÁBAN"-Kiállítás
a Hevesi Sándor Művelődési
Központ archívumából
18 óra "SZERELMI
ÁLMOK"-Tokody Ilona ária- és
dalestje. Ajándék koncert a 35
éves Hevesi Sándor Művelődési
Központ közönségének. Műsoron:
Verdi, Liszt, Bartók és Kodály
művei. Közreműködik:
Muskát András operaénekes és
Szennai Kálmán - zongora. Díjtalan
belépőkártya igényelhető az
információs szolgálatnál
November 6. 8-15 óra - HSMK
NEMZETKÖZI NUMIZMATIKAI
ÉS FILATELIAI TALÁLKOZÓ
A Magyar Éremgyűjtők Egyesületének
Nagykanizsai Csoportja
szervezésében. Program: 10 óra
Állatok pénzeken, érmeken és bélyegeken
- kiállítás. Megnyitja:
Dr. Horáth László, hatósági állatorvos.
8-15 óra Ingyenes árbecslés
és szaktanácsadás. A rendezvény
védnöke: Cseresnyés Péter országgyűlési
képviselő, Nagykanizsa
Megyei Jogú Város polgármestere
November 6. 14 óra - HSMK
HAGYOMÁNYőRZő NÉPI
JÁTSZÓHÁZ (kukorica hegedű,
termésbábok, csuhéállatok
készítése). A Bajcsai Kulturális
Egyesület közreműködésével
November 6. 16.30 óra - HSMK
"AZ ARANYSZőRű BÁ-
RÁNY" - zenés mesejáték. A
Magyar Népmese Színház (Budapest)
előadása. Belépődíj: 300 Ft
November 5. 9 óra Móricz
Zsigmond Művelődési Ház
INTERNETRE! - számítógépes
foglalkozás
November 5. 15 óra Móricz
Zsigmond Művelődési Ház
Kézműves klub - Fafaragás alapok
Októberi
Esték
Bekk Mária, Kövér László
házelnök felesége november 7-
én, hétfőn 18 órakor lesz az
Októberi Esték vendége a
Piarista Iskola rendezvénytermében.
Vékonyított lencse AKCIÓ – 20%!
2011. november 1 - november 30-ig
November 10-én, csütörtökön
17 órától lesz az Ötvenhatos
Versünnep vendége az egykori
szabadságharcos, a Vajdahunyad
utcai fegyveres csoport tagja,
ma fideszes parlamenti képviselő.
A város majd mindegyik
középiskolájából érkeznek versmondók
immár harmadik rendezvényünkre,
melynek helyszíne
ezúttal a Medgyaszay Ház
emeleti terme. – tájékoztatott a
Nagykanizsai Polgári Egyesület.
Sehonnai bitang ember. – Petőfi
jelzői a Nemzeti dalból mindanynyiunk
számára ismerősek. Sok
hasonlóság van 1848 és 1956 között.
Ám Petőfi számára elképzelhetetlen
volt – s emiatt már soha
nem tudhatjuk meg, milyen szóval
illette volna – hogy magyar emberek
vegyenek részt a szabadságharc
leverésében, az azt követő
megtorlásban, az önkényuralom
működtetésében.
Gyilkos és áruló szent földben
nem nyughat. – szólt a dal. Avárosi
ünnepségen egy gimnazista rock
zenekar énekelte azokról, akik a
november 4-i orosz inváziót követően
kiszolgálták a megszállókat.
Egy nagy tekintélyű szocialista
képviselő kicenzúrázta volna a
dalt. Persze városvezetőink ezt
visszautasították.
Tanuljanak a költőktől pontosan
fogalmazni! – kötötte a versmondók
lelkére az Ötvenhatos versünnep
tavalyi vendége, Szigethy Gábor
irodalomtörténész. Ami esetünkben
annyit tesz: nekünk nem
szabad feledNI, a gyilkosokat néven
nevezNI!
Cenzúrázhatatlan
versek
Wittner
Mária lesz
a vendég
Kanizsa – Pályázatok 6 2011. november 3.
A Batthyány Lajos Gimnáziumban
befejeződött a Közép és
Kelet-Európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány
„Emlékpontok – Audiovizuális
emlékgyűjtés” elnevezésű
projektje „A Batthyány
Lajos Gimnázium történelmi
adatgyűjtése” címmel (TÁMOP
3.2.9).
Az intézmény 10 millió forintot
nyert arra a célra, hogy elkészítsen
68 életútriportot. Ugyanakkor a
cél nem csupán az emlékek rögzítése
volt, hanem olyan emléktár
létrehozása, amely beépülhet a
történelemtanítás tananyagába is,
sőt a bővebb nyilvánosság figyelmére
is érdemes.
A pályázat a diákoknak megfelelő
informatikai támogatást is
nyújtott, amelyben a legmodernebb
eszközök segítségével készíthették
el történelmi interjúikat.
Fontos volt a módszertani
fejlesztés is, az oktatási segédanyag
létrehozása, új típusú pedagógiai
eszköztár kialakítása és
az iskolatörténeti dokumentálás
különös tekintettel az öregdiákokra.
Az interjúkat 28 tanuló rögzítette
négy tanár segítségével,
ők Tulok József projektmenedzser,
Andl Melinda, Alexa Péter
és Simon József történelemtanárok
voltak. (A projektet segítették:
IMRO – DDKK Nonprofit
Kft., a Kanizsa Városi
Televízió, Balogh László és
Szabó Lászlóné.)
Az interjúkat a városi televízió
már vetíti. A hatvannyolc, legalább
25 perces riportot DVDformátumban
helyezték letétbe,
de kölcsönözhetőek is az iskola
Tüskés Tibor Iskolai Könyvtárából.
A riportalanyok megkapják saját
életműriportjaikat DVD-n mint
relikviát, s az ünnepélyes sajtótájékoztató
keretében ezúttal Balogh
László igazgató Szebenyi Máriának,
Dr. Ördög Ferencnek, Dr.
Márkus Ferencnek, Lehota Jánosnak,
Nagy Emilnek, valamint
Mayer Ferencnek adta át az elkészült
anyagot.
P.L.
Filmanyagok
(egyben)
az utókornak
A Nagykanizsai Műszaki
Szakképző Iskola és Kollégium
Cserháti Sándor Tagintézményében
sajtótájékoztató keretében
számoltak be a jövő év augusztusában
lezáruló az Új Magyarország
Fejlesztési Terv keretében,
európai uniós támogatásból
megvalósuló projektek alapján
kiírt TÁMOP Pedagógusképzések
(a pedagógiai kultúra
korszerűsítése, pedagógusok új
szerepben) pályázat eddigi eredményeiről,
tapasztalatairól.
A minőségibb oktatói, nevelői
tevékenységének fejlesztéséért kiírt
pályázaton elnyert 16 millió forint
támogatásnak köszönhetően
négy pedagógus részesülhetett
képzésekben, akiket a pályázati
előírásoknak megfelelően választottak
ki az iskolavezetés döntése,
az iskolai szervezetek és a tantestület
jóváhagyása után. A támogatás
fedez minden szükséges költséget,
azaz többek között a beiratkozás és
az oktatás teljes díját, a jegyzetek
árát, a tanulmányok folytatásához
szükséges előre meghatározott informatikai
eszközöket, a helyettesítő
tanárok költségét, az útiköltséget
és szállásdíjat. A képzések célja
az oktatás minőségének javítása,
a kompetencia alapú oktatás széleskörű
és eredményes megvalósulása,
valamint a pedagógusok szakmai
megújulása.
A projektmegvalósító tanárok,
Horváthné Simola Erika,
Némethné Gyöngy Gabriella,
Szántó Gábor és Kránicz Zsolt
ismertették, mit sikerült realizálniuk
a pályázat által nyújtott
lehetőségek közül. Két pedagógus
a főiskolai diplomáját
emelte új szintre, tehát a mesterszak
elvégzését célozták
meg, további két fő pedig pedagógus
szakvizsgát kívánt tenni.
Horváthné Simola Erika a család-
és gyerekvédelmi pedagógus
szakot végezte el. A képzés
során olyan tantárgyai voltak,
melyekre szüksége van ahhoz,
hogy a gyerekekkel és a családdal
megfelelőbben tudjon foglalkozni,
ugyanis 2002 óta
ifjúságvédelmisként dolgozik.
Némethné Gyöngy Gabriella a
Pécsi Tudományegyetemen tanult,
főiskolai magyar diplomáját egészítette
ki a magyar mesterszakkal.
Elsősorban módszertani ismeretekkel
foglalkoztak, szakmódszertani
és kooperatív technikákat ismertek
meg.
Szintén MSc képzésben vett
részt Szántó Gábor, ahol pedagógiai
értékelés és mérés szakon végzett.
Zömmel szakmódszertannal
ismerkedtek meg, az intézményi
értékeléssel, a tesztelmélettel és a
tesztkészítés gyakorlataival.
Kránicz Zsolt tanulmányait a jövő
félévben fejezi be, mesterképzésben
vesz részt, mely magas
szintű pedagógiai végzettséget fog
eredményezni. A pedagógiai tantárgyakon
kívül közlekedésgépészetet
is tanul, amely az iskola profiljába
illik.
V.M.
A pedagógusképzésre kiírt pályázat eddigi eredményeiről
Az IMRO-DDKK Környezetvédelmi
Közhasznú Nonprofit
Kft. közreműködésével
2011. nyarán egy környezetvédelmi
projekt terv kapott támogatást
Nagykanizsán. Az Új
Széchenyi Terv keretein belül a
KEOP-4.2/A/11 pályázati
konstrukción keresztül a nagykanizsai
Printec BB Kft. egy 8
millió forintos beruházást valósított
meg 50%-ban Európai
Unió-s forrásból az Európai
Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával. Erről
Bali József ügyvezető igazgató,
Bicsák Miklós társtulajdonos
és Juhász Imre pályázati felelős
tartott sajtótájékoztatót
2011. október 27-én a Printec
BB Kft. Magyar utcai telephelyén.
A nagykanizsai ipari parkban lévő
telephelyén a villamos energia
felhasználása csökkentéséhez kapcsolódó
„A Printec BB Kft. napelemes
rendszerének telepítése”
című projekt a támogatói okirat
aláírása után 2011. szeptember végén
indult, és a tegnapi napon
megtörtént a kiépített rendszer rákötése
a helyi áramszolgáltató
rendszerére.
A villamos energia igény kielégítésére
irányuló fejlesztés reális
energiafelhasználási és –megtakarítási
számításokra épült, melyet
Szécsényi Lajos épületgépész
mérnök, energetikai auditor végzett
el. A fejlesztéssel napelemeket,
állványzatot, helyi rendszerhez
illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz
szükséges elemek
(inverterek) lettek beszerezve és
üzembe állítva.
A fejlesztés eredményeként
létrejött egy 7,2 kWp beépített
csúcsteljesítményű, 54 négyzetméteres
napelemes villamos
energiatermelő rendszer, mely a
pályázó Printec BB Kft. cég telephelyének
csaknem teljes éves
fogyasztását lefedi. Az energia
„tárolása” az országos hálózatra
való csatlakozással, és egy szaldó
mérőóra alkalmazásával lett
megoldva. Ebben az esetben az
energia mennyiséget a rendszer
nettó módon kezeli, azaz a fogyasztónak
csak a megtermelt
energiához képest mért többletfogyasztást,
valamint a rendszerhasználati
díjakat kell megfizetnie.
A projekt megvalósításának
helyszíne a Printec BB Kft. 8800
Nagykanizsa, Magyar utca 193-
195. szám alatti telephelye volt,
hivatalos kezdési és záró időpontja
2011. szeptember 1. és
2011. november 30. A beruházással
az energia audit szerint
8280 kWh/év energia termelhető.
A fejlesztés várható eredménye
a megújuló energiahordozó
felhasználás növekedése 29,808
GJ/év mértékben, a 3 éves fenntartási
időszak végéig összesen
89,424 GJ-al, valamint a megújuló
energiahordozó felhasználás
növekedése (villamos energiatermelés)
8280 kWh/év mértékben,
a fenntartási időszak végéig
összesen 24840 kWh-al, ezzel
párhuzamosan az üveggáz
hatású gáz-kibocsátás csökkenése
7,7 tonna/év, a fenntartási
időszak végéig tehát 23,1 tonnával.
Napelemes rendszer a Printecnél
Pedagógiai kultúra, változó szerepek
Kanizsa – Kultúra 7
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. november 3.
Kotnyek István festőművész
minden kiállításán meglepi valamivel
a közönségét. Nem volt ez
másképp a november tizenkettedikéig
látható Magyar Plakát
Ház-beli Újratervezés című tárlatán
sem.
A falépcsőn felkapaszkodva az
egykori magtár padlásterébe teknővájó
cigányembert ábrázoló fekete-
fehér fotókkal találta szembe
magát a megnyitó ünnepségre érkező.
A jobbszélsőn, éppen a hátára
kötött teknővel, a szemlélőnek
háttal állva hagyja el az erdőszélt.
Ugyanezzel a jelenettel kel útra –
de most már festőecsettel megörökítve
és különböző mélységű melencékre
festve – a művész által
két és fél dimenziós képeknek nevezett
tájképsorozat, a valamikor
használt tárgyakat újratervezve,
újraalkotva.
S mielőtt a festett jeleket magukon
hordozó teknők felé léptünk
volna, a szemlélődés perceit az Igricek
Együttes zenéje szakította
meg. Két vendégzenészt, a Berlinben
élő és a születésnapjára hazalátogató
testvérét, Tiborcz Andrást
valamint feleségét, a szintén zenész
Nagy Isabelt hozta magával
Tiborcz Iván. Az Igricek hangzásvilágából
cigány népzenei alapokra
építkező szabad dzsesszt is hallhattak
tőlük.
„Az Újratervezés kiállítás alapötlete
nem mostanság született. –
mondta megnyitójában Dr. Buglya
Sándor, Balázs Béla-díjas filmrendező,
producer, akihez 35 éves ismeretség
fűzi Kotnyek Istvánt. Az
első festett teknők Samu Géza
szobrászművész emlékére készültek,
s szerepeltek 1997-ben egy zalaegerszegi
kiállításon. Különös
élmény végigsétálni a 26 faragott
teknő, a melencékbe rejtett 12 tájkép,
a 8 sütőlap és a 25 hordozható
táj erdejében.” Ez utóbbiak a
kiállító terem másik, keleti oldalán
láthatók. Faanyagainak grafikai
gazdagságát megcsodálhatták Budapesten,
a Nemzeti Színház
szomszédságában lévő Zikkurat
Galériában is. Ugyanitt állnak a
vászonra festett, különböző évszakok
színeiben ábrázolt, vízben
úszó, elsüllyedő, vagy éppen tűzben
elenyésző teknők.
Az alkotó részéről nem volt véletlen
a gyűjteményes anyag helyszínének
a kiválasztása sem. Ezt a
szándékát filmvetítéssel is jelezte az
elején. Az alkotói hármas (Kotnyek
István, Kalász József és Gerócs
László) által 2005 szeptemberében
készült film kockái, még a felújítás
előtt álló helyszínt mutatják. A kabátok
kézfogása, és a sarokban porosodó,
talán már korhadásnak indult,
feladatát teljesítő szék egyszercsak
elmozdul a helyéről és kilép
a fényre, mintegy előrevetítve,
hogy itt hamarosan új dolgok történnek.
Az egykori magtár Magyar
Plakát Házzá alakult át, ahol most
éppen kiselejtezett tárgyak műalkotássá
válásának lehetünk szemtanúi.
A megnyitó ünnepségen az alkotó
nem szólalt meg, nem adott
magyarázatot a dolgokhoz, az alkotásai
beszéltek velünk. Beszéltek
életigenlő személyiségéről,
nem nélkülözve a jellegzetes, fanyar,
kotnyekos humort sem.
B.E.
Melencékbe álmodott tájak,
jeleket hordozó teknők…
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A budapesti Ritmus Csapatok
Országos Bajnokságán huszonöt
egyesület százhatvan produkcióval
mérte össze tudását.
A Premier Táncklub növendékei
három koreográfiával neveztek.
Felnőtt kategóriában az
Apáca show-val (tagjai: Deli
Patrícia, Papócsi Petra, Radics
Vanda, Sipos Eszter, Szollár Alexandra,
Verkman Nóra, Vékási
Dorottya) a dobogó III. fokára
állhattak. A juniorok Hair című
produkciója (Bunczom Evelin,
Bunczom Fanni, Böjti Blanka,
Kománovics Kyra, Papócsi Petra,
Szollár Alexandra, Takács
Anna) szintén bronzérmes lett.
Felnőtt színpadi látványtánc kategóriában
a Celebration formáció
(Bunczom Evelin,
Kománovics Kyra, Deli Patrícia,
Glavák Katalin, Németh
Petra, Papócsi Petra, Radics
Vanda, Sipos Eszter, Szollár Alexandra,
Vékási Dorottya, Verkman
Nóra) még ennél is jobban
szerepelt, második lett. Mindhárom
koreográfiát Salamonné
Kuzma Renáta készítette, felkészítőjük
Németh Petra és Tornyos
Ervin.
K.H.
Háromkettő-
egy:
PREMIER!
ATüttő János Nótaklub „Kérdezem
a fellegeket” címmel 8. alkalommal
rendezi meg éves
nagykoncertjét november 12-én
16.30 órától a Hevesi Sándor
Művelődési Központ színháztermében.
A 11 éve alakult nótaklub
jó hangulatú, vidám, két és
fél – három órás koncertet ígér a
résztvevőknek.
A méltán híres 19 fős nótaklub
számos díjjal büszkélkedhet már,
köztük a veszprémi „Hungaricum”
Magyar Nóta Klubok Fesztiválján
áprilisban elnyert „Legjobb nemzetközi
magyar nóta klub” arany
minősítésével is. Tavaly ünnepelték
fennállásuknak tizedik évfordulóját,
mely alkalomból önálló
esttel és városi nótabállal kedveskedtek
a rajongóknak.
– Itthon fellépni, a fantasztikus
nagykanizsai közönség előtt, mindig
csodálatos érzés – ezzel a mondattal
kezdte Major Lajos
(képünkön), a Tüttő János Nótaklub
elnöke az önálló estjüket bemutató
sajtótájékoztatót. Elmondta,
nagykoncertjükön Szalai Antal,
Liszt Ferenc díjas prímás által vezetett
zenekar biztosítja a kíséretet,
továbbá két zenekari számot játszik
az első és a második rész kezdéseként,
vendégművészként pedig Madarász
Katalin lép fel. A szólisták
közül heten énekelnek az idén. Ezeken
kívül összeállítottak egy teljesen
új Tüttő blokkot is, új nótákkal.
A műsorban nem csak magyar nóták
kapnak helyet, hanem népdalok,
operettek, műdalok is.
V.M.
Ismét fergeteges koncert várható
Kanizsa 8 – Hirdetés 2011. november 3.
Szakmai nap és Öregdiák Találkozó
novemberben is
2011. november 11-én Szakmai Nap és Öregdiák Találkozó megszervezésével
is ünnepeljük az olajos és vegyész képzés indításának
60. évfordulóját. Erre az alkalomra megjelenik a Tablók albuma is.
A nap programja:
Adélelőtti rendezvények a diákok részére a Hunyadi u. 18-ban lesznek.
9 órától: Szakmai vetélkedő a fluidumbányász, a gázipari, a
megújulóenergia-gazdálkodási és a környezetvédő technikus tanulók
részvételével.
11 órától: Szakmai előadások a diákok és az érdeklődők részére.
Előadók iskolánk egykori diákjai: Dr. Szabó György, a MOL volt
vezérigazgatója, Dr. Gaál Zoltán, a Pannon Egyetem volt rektora. Az
előadások után lehetőség van kérdéseket feltenni, beszélgetni. Eredményhirdetés:
a délelőtti tanulmányi verseny helyezettjeinek díjazása.
12 óra 15 perc: Zsigmondy Vilmos és Winkler Lajos emlékkiállítás
megnyitója az aulában. Megnyitja a Zalaegerszegi Olajipari Múzeum
képviselője.
13 órakor: Az emléktábla megkoszorúzása a piarista iskola udvarán.
17 órától Öregdiákok Találkozója az emléktáblánál (a régi A épület
északi bejáratánál. Köszöntés, megemlékezés. A Zsigmondy Vilmos és
Winkler Lajos emlékkiállítás megtekintése a Hunyadi u. 18-ban, az
iskola aulájában. A Tablók albumának bemutatása, vásárlási lehetőség.
A tornacsarnokban EMLÉKEST pezsgős beköszöntővel, beszélgetéssel,
zenés meglepetés műsorral és svédasztalos vacsorával.
Belépő az Emlékestre 2500 Ft Csőgörné Kenese Máriánál
(elérhetőségek: Nagykanizsa, Sugár út 38/A, tel.: 06-30-572 4804; email:
kenesem@freemail.hu), illetve az iskola portáján (Hunyadi u.
18.) igényelhető.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDő: 2011. november 8.
A Szabadics Zrt. 14,8 millió forint Európai Uniós támogatást nyert
a "Telephelyfejlesztés" című pályázati kiíráson. A 37 millió forintos
összköltségvetést meghaladó beruházással nemcsak kapacitásnövekedést
értek el, hanem új munkahelyeket is teremtettek.
SAJTÓKÖZLEMÉNY
NYDOP-1.3.1/D-2009-0048 "Telephelyfejlesztés"
projekt keretében, Telephely bővítés és
korszerűsítés a Szabadics Zrt. zalakomári telephelyén
A Szabadics Zrt. beruházásában, Európai Uniós forrás bevonásával telephelyfejlesztés
valósult meg Zalakomárban. A cég dinamikus fejlődése megköveteli a
mélyépítési munkák kivitelezésében használt gépállomány folyamatos fejlesztését,
bővítését, ennek háttérbázisát biztosítja a zalakomári telephelyük.
A lakatos, valamint gépjárműszerelő műhely mai igényeknek nem megfelelő része
lebontásra került. Helyére egy 211 m2-es új gumiszerelő és magas nyomású mosó
műhely épült, mely szervesen kapcsolódik a régi épülethez. A csarnokméret megnövelése
elősegíti a funkcióbővítést, a korszerűsítés a fenntartási költségek
csökkentését; a gépek műszaki állapotának gyors és hatékony biztosítása, pedig
azok állásidejének csökkentését jelenti.
A beruházást 2011. márciusban kezdték meg és 2011. decemberben fejeződik be.
Ezzel a beruházással 134 munkahely megtartása és további 3 újat létrehozása
valósulhatott meg.
A felújított zalakomári telephely ünnepélyes átadására 2011. november 11-én,
10.00 órakor kerül sor, melyet Manninger Jenő, a Nyugat-dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács Elnöke, a Zala Megyei Közgyűlés Elnöke nyit meg.
A cégről és a fejlesztésekről bővebb információt a www.szabadics.hu oldalon
olvashatnak.
Szabadics Zrt.
8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.
Tel.: 93/541-927
Email: bodics.margareta@szabadics.hu
2011/november
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati
képviselője, OKISB-elnök a megszokottól eltérően fogadóóráját 2011.
november 2-a helyett 2011. november 9-én tartja 16 órától 17 óráig a
Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu.
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóóráját
a szokottól eltérően 2011. november 8-án (kedden) tartja 17 órától
19 óráig a Zsigmondy-Széchenyi Szakközépiskolában (Nagykanizsa, Hunyadi
u. 18.) 20/388-8259, bcsaba@nagykanizsa.hu
Cseresnyés Péter polgármester fogadóóráját 2011. november 2-a helyett
2011. november 9-én (szerdán) tartja, Karádi Ferenc alpolgármester fogadóóráját
2011. november 9-e helyett 2011. november 2-án (szerdán) tartja a
Polgármesteri Hivatal Eötvös téri épületében.
Dénes Sándor a 12. számú egyéni választókerület önkormányzati
képviselője minden hónap második csütörtökén 17 órától fogadóórát tart a
Polgármesteri Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt.
Flórián tér 30.)
Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselő fogadóórát tart minden
hónap második szerdáján 17 órától a Kőrösi Cs. Sándor Általános Iskolában.
Sajni József önkormányzati képviselő lakossági fórumot tart 2011.
november 16-án (szerdán) 18 órakor Miklósfán a Mindenki Házában. Téma:
Az elmúlt egy év összegzése, általános lakossági problémák értékelése.
Meghívottak: Dr. Molnár József rendőrkapitány, Kámán László, a Vagyongazdálkodási
ZRt. vezérigazgatója, Bakonyi Tamás, a Közterület Felügyelet
vezetője, Horváth Balázs, a Saubermacher-Pannonia Kft. ügyvezetője,
Gáspár András, a VIA Kanizsa ZRt. vezérigazgatója.
Szőlősi Márta a 9. számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden hónap 1. hétfőjén 17 órától a Zrínyi Miklós Általános
Iskolában. (Zrínyi M. u. 38.): 30/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@
hotmail.com.
Képviselői fogadóórák, lakossági fórum
Tájékoztatom Nagykanizsa város lakosságát, hogy Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában a 2011. évi munkaszüneti
napok körüli munkarend az alábbiak szerint alakul: 2011. november
4. (péntek) munkanap (hétfői munkarend), ügyfélfogadás: 8-16 óráig. 2011.
november 5. (szombat) munkanap (pénteki munkarend), ügyfélfogadás: 8-
12 óráig
Ünnepek körüli munkarend a Hivatalban
Meghívó
Nagykanizsa Megyei Jogú Város lehetőséget kíván biztosítani a városban
és a térségben működő vállalkozások számára, hogy fejlesztési elképzeléseiket
megismerve, egymást erősítve járuljanak hozzá a város és
a térség gazdasági potenciáljának növeléséhez. Ennek érdekében ezúton
szeretnénk meghívni Önt az ehhez kapcsolódó Tájékoztató Fórumra.
A fórum időpontja: 2011. november 09. (szerda) 16.00 óra
Helye: Vasember Ház, Díszterem
Témája: Tájékoztatás a Városfejlesztési stratégiáról,
jövőbeni fejlesztési irányokról
Tervezett program:
16.00 Köszöntő, Nagykanizsa MJV fejlesztési stratégiája, jövőbeni
fejlesztési irányai. Cseresnyés Péter, Nagykanizsa MJV polgármestere
16.30 Városrehabilitációs program II. ütem fejlesztési elképzeléseinek
bemutatása. Horváth István, Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és
Szolgáltató Zrt., Városfejlesztési Divízió, divízióvezető
17.00 Kérdések, válaszok - (Vállalkozói igények, fejlesztési elképzelések)
Kanizsa – Városháza 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. november 3.
(Érvényes: megjelenéstől november 30-ig)
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata (8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7.) nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a tulajdonában levő
alábbi gépkocsit: NISSAN ALMERA 1.4 GX
Műszaki adatok, állapot:
Évjárat: 1998. Műszaki vizsga érvényessége: 2012.10.15. Futott km: 213.091
km (2011.10.12-i állapot). Kivitel: 5 ajtós. Állapot: korának megfelelő. Jelleg:
magyar okmányokkal. Üzemanyag: benzines. Sebességváltó fajtája: manuális (6
fokozatú). Hengerűrtartalom: 1392 cm3. Teljesítmény: 64kW, 87 LE. Szállítható
szem. száma: 5 fő. Ajtók száma: 4. Klíma fajtája: manuális. Szín: szürke. Önsúly:
1.120 kg. Összsúly: 1.545 kg. Csomagtartó: 440 liter.
Felszereltség: állítható kormány, szervókormány, centrálzár, elektromos tükör,
fűthető tükör, manuális (5 fokozatú) sebességváltó, elektromos ablak (első),
fényszóró magasság állítás, rádiós magnó, utasoldali légzsák, vezető oldali légzsák,
manuális klima, ABS.
Egyéb információ: rendszeresen karbantartott, törzskönyv, márkaszervízben
szervizelt. Az autó a korának megfelelő műszaki állapotban van, az első szélvédő
sérült, a karosszérián kisebb sérülések találhatók.
A versenytárgyalás ideje: 2011. november 7. 14 óra 00 perc. A versenytárgyalás
eredménytelensége esetén: 2011. november 10. 14 óra 00 perc. 2011. november
15. 14 óra 00 perc. 2011. november 18. 14 óra 00 perc. 2011. november
23. 14 óra 00 perc.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Vagyongazdálkodási Irodája 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., 2. emelet
6. iroda. Kikiáltási ár: 425.000 HUF
A gépkocsi megtekinthető: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. szám alatti épületénél előre egyeztetett
időpontban. Kapcsolattartó neve, elérhetősége: Cseresnyés. Péter polgármester
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., Tel.: 93/500-701
A versenytárgyaláson történő részvétel feltételei:
A versenytárgyaláson részt vehet minden természetes és jogi személy, aki a
hirdetményben megjelölt időben és helyen jelentkezett, és nyilatkozik arról,
hogy legalább a kikiáltási ár erejéig rendelkezik a vételárral.
Licitálni személyesen vagy meghatalmazás útján lehet, a meghatalmazást közokiratba,
vagy közjegyző által hitelesített teljes bizonyító erejű magánokiratba
kell foglalni.
Az ajánlattevő a versenytárgyaláson történő adategyeztetésnél köteles bemutatni
a versenytárgyalás vezetőjének: a) személyi igazolványát, illetve ha a jelentkező
gazdasági társaság, akkor 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási
címpéldányt (illetve a folyamatban lévő cégbejegyzési eljárás igazolását), b) a
versenytárgyalási előleg letétbe helyezésének igazolását, c) a fenti meghatalmazást.
Versenytárgyalás időpontjáig a bruttó kikiáltási ár 10 %-át, azaz 42.500,-Ftot
versenytárgyalási biztosítékként (bánatpénz) kell megfizetni Nagykanizsa
MJV Önkormányzata Magyarországi Volksbank Zrt.-nél vezetett 14100330-
92660049-01000003 számú számlájára. [A befizetés történhet átutalással, illetve
csekken, mely utóbbi a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 6. iroda) kérhető]
A versenytárgyalás menete:
A versenytárgyalást a versenytárgyalás kiírója vagy az általa megbízott személy
vezeti és jegyzőkönyvvezető útján gondoskodik a jegyzőkönyv vezetéséről.
A nyilvános versenytárgyaláson az önkormányzat versenytárgyalás lebonyolításával
megbízott képviselőin (versenytárgyalás vezetője, jegyzőkönyvvezető),
valamint vezetőin (polgármester, alpolgármester(ek), jegyző, aljegyző(k)) kívül
az ajánlattevők, illetve meghatalmazással rendelkező képviselők, a sajtó képviselői
és más érdeklődők is részt vehetnek. Az ajánlattevőknek kizárólag egy csoportban,
az érdeklődőktől elkülönítetten kell helyet foglalni. A versenytárgyalás
vezetője számba veszi az ajánlattevőket, ellátja őket a licitáláshoz szükséges tárcsával,
a versenytárgyalás megkezdésekor a licitálókkal közli a versenytárgyalásra
a kikiáltási árat, az ajánlati licitlépcsők mértékét. A jegyzőkönyv vezetésére
felkéri az önkormányzat alkalmazottját. A licitálás tárcsa felmutatásával történhet.
A licitösszeg 30.000 Ft-onként emelkedik. A versenytárgyalás vezetője
minden egyes újabb ajánlatnál a résztvevők sorszámai alapján szóban is rögzíti
azt, hogy ki tartja az újabb ajánlati összeget. A licit lebonyolítása során az ajánlati
összeget legalább a versenytárgyalási felhívásban meghatározott összeggel
lehet emelni. A licitálásban részt vevők tárcsa felmutatásával vagy kézfelemeléssel
licitálhatnak. A versenytárgyalás addig folytatódik, amíg a gépjárműre ajánlatot
tesznek. Ha nincs több ajánlat a gépjárműre, a felajánlott legmagasabb vételárat
ajánlóval köt Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata adásvételi
szerződést. Ha a versenytárgyalás (licit) során megtett ajánlatok összege megegyezik,
és új ajánlatot egyik ajánlattevő sem tesz, a tárgyalást levezető személy
a nyertes ajánlattevőt sorsolással állapítja meg.
Szerződés kötésére és a vételár megfizetésére vonatkozó szabályok:
Az eladott gépjárműre a vevőnek 30 napon belül adásvételi szerződést kell
kötni. Vevő köteles a versenytárgyalás során megajánlott vételárat az adásvételi
szerződés aláírásától számított 15 napon belül az Eladó Magyarországi
Volksbank Zrt-nél vezetett 14100330-92660049-01000003 számú számlájára
megfizetni. A vételárba a befizetett versenytárgyalási biztosíték (bánatpénz)
előlegként beszámít. Amennyiben Vevő a szerződésből eredő fizetési kötelezettségét
késedelmesen teljesíti, úgy Eladó 15 napig a mindenkori jegybanki
alapkamatnak megfelelő mértékű késedelmi kamat követelésre jogosult,
amennyiben Vevő késedelme a 15 napot meghaladja Eladó jogosult az adásvételi
szerződéstől egyoldalúan elállni. A versenytárgyaláson eladott gépjárműre
a versenytárgyalási vevő a vételár teljes összegű kifizetésével szerez tulajdonjogot
és a vételár Eladó számlájára történő jóváírásakor léphet annak birtokába.
Eladó a vételár megfizetésének elismeréséről külön nyilatkozatot állít ki. A
gépjármű kulcsainak, törzskönyvének, forgalmi engedélyének, továbbá az
egyéb okmányok átadására a birtokbaadással egyidejűleg kerül sor. A közúti
közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 33. § (1) bekezdésének
b). pontja alapján vevő köteles a tulajdonszerzését 15 napon belül az
illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak (okmányiroda) bejelenteni, és az
ezzel kapcsolatos eljárási költségeket viselni. Amennyiben a Vevő a bejelentési
kötelezettségének önhibájából nem tesz eleget, és a késedelmes teljesítéssel
egyidejűleg a mulasztást nem igazolja, a járművet az illetékes hatóság a külön
jogszabályban meghatározott időtartamra kivonja a forgalomból. Eladó a közúti
közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve
üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak
a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához
szükséges kötelező tartalmi elemekről szóló 304/2009. (XII.22.) Kormányrendelet
2. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a jármű tulajdonjogában
bekövetkezett változás bejelentésére vonatkozó kötelezettségét - a változástól
számított 5 munkanapon belül - az adásvételi szerződés benyújtásával teljesíti
a közlekedési igazgatási hatóság felé. Ha a nyertes vevő határidőben az adásvételi
szerződést nem köti meg, a befizetett versenytárgyalási biztosítékot (bánatpénz)
elveszti, egyben a versenytárgyalás kiírója a versenytárgyalás második
legjobb ajánlattevőjével köt szerződést. A versenytárgyalás kiírója jogosult
a szerződés megkötéséig ajánlatától elállni. Az eljárás kezdetéig a versenytárgyalás
kiírója változtatási jogát fenntartja.
Eladó Nissan Almera 1.4 GX
Kanizsa – 10 Városháza 2011. november 3.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata (8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7.) nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a tulajdonában levő
alábbi gépkocsit: FORD MONDEO 1.8I 16V AMBIENTE
Műszaki adatok, állapot:
Évjárat: 2002. Műszaki vizsga érvényessége: 2012.04.26. Futott km: 348.380
km (2011.10.12-i állapot). Kivitel: 5 ajtós. Állapot: korának megfelelő. Jelleg:
magyar okmányokkal. Üzemanyag: benzines. Sebességváltó fajtája:
manuális (6 fokozatú). Hengerűrtartalom: 1798 cm3. Teljesítmény: 81 kW, 110
LE. Szállítható szem. száma: 5 fő. Ajtók száma: 4. Klíma fajtája: manuális. Szín:
szürke. Önsúly: 1.299 kg. Összsúly: 1.865 kg. Csomagtartó: 500 liter.
Felszereltség: állítható kormány, szervókormány, centrálzár, gyári riasztó,
elektromos tükör, fűthető tükör, manuális (5 fokozatú) sebességváltó, elektromos
ablak (első), fényszóró magasság állítás, rádiós magnó, utasoldali légzsák, vezető
oldali légzsák, manuális klima, ABS, középső kartámasz
Egyéb információ: rendszeresen karbantartott, törzskönyv, márkaszervízben
szervizelt, vezetett szervízkönyv. Az autó a korának megfelelő műszaki állapotban
van, az első szélvédő sérült, a karosszérián kisebb sérülések találhatók.
A versenytárgyalás ideje: 2011. november 7. 13 óra 00 perc. A versenytárgyalás
eredménytelensége esetén: 2011. november 10. 13 óra 00 perc. 2011. november
15. 13 óra 00 perc. 2011. november 18. 13 óra 00 perc. 2011. november
23. 13 óra 00 perc. A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodája 8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7., 2. emelet 6. iroda. Kikiáltási ár: 699.000 HUF.
A gépkocsi megtekinthető: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. szám alatti épületénél előre egyeztetett
időpontban. Kapcsolattartó neve, elérhetősége: Cseresnyés Péter polgármester
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., Tel.: 93/500-701
A versenytárgyaláson történő részvétel feltételei:
A versenytárgyaláson részt vehet minden természetes és jogi személy, aki a
hirdetményben megjelölt időben és helyen jelentkezett, és nyilatkozik arról,
hogy legalább a kikiáltási ár erejéig rendelkezik a vételárral. Licitálni személyesen
vagy meghatalmazás útján lehet, a meghatalmazást közokiratba, vagy közjegyző
által hitelesített teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
Az ajánlattevő a versenytárgyaláson történő adategyeztetésnél köteles bemutatni
a versenytárgyalás vezetőjének: a) személyi igazolványát, illetve ha a jelentkező
gazdasági társaság, akkor 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt
(illetve a folyamatban lévő cégbejegyzési eljárás igazolását), b) a versenytárgyalási
előleg letétbe helyezésének igazolását, c) a fenti meghatalmazást.
A versenytárgyalás időpontjáig a bruttó kikiáltási ár 10 %-át, azaz 69.900 Ftot
versenytárgyalási biztosítékként (bánatpénz) kell megfizetni Nagykanizsa
MJV Önkormányzata Magyarországi Volksbank Zrt.-nél vezetett 14100330-
92660049-01000003 számú számlájára. [A befizetés történhet átutalással, illetve
csekken, mely utóbbi a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 6. iroda) kérhető]
A versenytárgyalás menete:
A versenytárgyalást a versenytárgyalás kiírója vagy az általa megbízott személy
vezeti és jegyzőkönyvvezető útján gondoskodik a jegyzőkönyv vezetéséről.
A nyilvános versenytárgyaláson az önkormányzat versenytárgyalás lebonyolításával
megbízott képviselőin (versenytárgyalás vezetője, jegyzőkönyvvezető),
valamint vezetőin (polgármester, alpolgármester(ek), jegyző, aljegyző(
k)) kívül az ajánlattevők, illetve meghatalmazással rendelkező képviselők,
a sajtó képviselői és más érdeklődők is részt vehetnek. Az ajánlattevőknek kizárólag
egy csoportban, az érdeklődőktől elkülönítetten kell helyet foglalni. A
versenytárgyalás vezetője számba veszi az ajánlattevőket, ellátja őket a licitáláshoz
szükséges tárcsával, a versenytárgyalás megkezdésekor a licitálókkal
közli a versenytárgyalásra a kikiáltási árat, az ajánlati licitlépcsők mértékét. A
jegyzőkönyv vezetésére felkéri az önkormányzat alkalmazottját. A licitálás tárcsa
felmutatásával történhet. A licitösszeg 30.000 Ft-onként emelkedik. A versenytárgyalás
vezetője minden egyes újabb ajánlatnál a résztvevők sorszámai
alapján szóban is rögzíti azt, hogy ki tartja az újabb ajánlati összeget. A licit lebonyolítása
során az ajánlati összeget legalább a versenytárgyalási felhívásban
meghatározott összeggel lehet emelni. A licitálásban részt vevők tárcsa felmutatásával
vagy kézfelemeléssel licitálhatnak. A versenytárgyalás addig folytatódik,
amíg a gépjárműre ajánlatot tesznek. Ha nincs több ajánlat a gépjárműre,
a felajánlott legmagasabb vételárat ajánlóval köt Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata adásvételi szerződést. Ha a versenytárgyalás (licit) során
megtett ajánlatok összege megegyezik, és új ajánlatot egyik ajánlattevő
sem tesz, a tárgyalást levezető személy a nyertes ajánlattevőt sorsolással állapítja
meg.
Szerződés kötésére és a vételár megfizetésére vonatkozó szabályok:
Az eladott gépjárműre a vevőnek 30 napon belül adásvételi szerződést
kell kötni. Vevő köteles a versenytárgyalás során megajánlott vételárat az
adásvételi szerződés aláírásától számított 15 napon belül az Eladó Magyarországi
Volksbank Zrt-nél vezetett 14100330-92660049-01000003 számú
számlájára megfizetni. A vételárba a befizetett versenytárgyalási biztosíték
(bánatpénz) előlegként beszámít. Amennyiben Vevő a szerződésből eredő fizetési
kötelezettségét késedelmesen teljesíti, úgy Eladó 15 napig a mindenkori
jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű késedelmi kamat követelésre
jogosult, amennyiben Vevő késedelme a 15 napot meghaladja Eladó jogosult
az adásvételi szerződéstől egyoldalúan elállni. A versenytárgyaláson
eladott gépjárműre a versenytárgyalási vevő a vételár teljes összegű kifizetésével
szerez tulajdonjogot és a vételár Eladó számlájára történő jóváírásakor
léphet annak birtokába. Eladó a vételár megfizetésének elismeréséről
külön nyilatkozatot állít ki. A gépjármű kulcsainak, törzskönyvének, forgalmi
engedélyének, továbbá ez egyéb okmányok átadására a birtokbaadással
egyidejűleg kerül sor. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi
LXXXIV. törvény 33. § (1) bekezdésének b). pontja alapján vevő köteles a
tulajdonszerzését 15 napon belül az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak
(okmányiroda) bejelenteni, és az ezzel kapcsolatos eljárási költségeket
viselni. Amennyiben a Vevő a bejelentési kötelezettségének önhibájából
nem tesz eleget, és a késedelmes teljesítéssel egyidejűleg a mulasztást nem
igazolja, a járművet az illetékes hatóság a külön jogszabályban meghatározott
időtartamra kivonja a forgalomból. Eladó a közúti közlekedési nyilvántartásba
bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének
változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési
igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi
elemekről szóló 304/2009. (XII.22.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően a jármű tulajdonjogában bekövetkezett
változás bejelentésére vonatkozó kötelezettségét - a változástól számított 5
munkanapon belül - az adásvételi szerződés benyújtásával teljesíti a közlekedési
igazgatási hatóság felé. Ha a nyertes vevő határidőben az adásvételi
szerződést nem köti meg, a befizetett versenytárgyalási biztosítékot (bánatpénz)
elveszti, egyben a versenytárgyalás kiírója a versenytárgyalás második
legjobb ajánlattevőjével köt szerződést.
A versenytárgyalás kiírója jogosult a szerződés megkötéséig ajánlatától elállni.
Az eljárás kezdetéig a versenytárgyalás kiírója változtatási jogát fenntartja.
Eladó Ford Mondeo 1.8I 16V AMBIENTE
hirdetés
Kanizsa – 2011. november 3. Városháza 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás
Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási
hallgatók számára a 2011/2012. tanév második és a 2012/2013. tanév első
félévére vonatkozóan
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik
a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot
és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben
vagy felsőfokú szakképzésben képzési keretidőn belül folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi
félév (2011/2012. tanév második, illetve a 2012/2013. tanév első féléve).
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2012. március.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya
a 2011/2012. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak.
Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati
kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
A pályázat kötelező mellékletei:
A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás.
Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó
jövedelméről, amely nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
150%-át, jelenleg 42.750 Ft-ot.
A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok: Jövedelem-igazolás
(APEH adónyilvántartási csoportjától jövedelem-igazolás; munkáltatói keresetigazolás;),
rendszeres nevelési segély-igazolás; munkanélküli segély folyósításáról
szóló határozat; elvált szülők esetén jogerős bírósági ítélet; fél/árvaság
esetén igazolás fél/árvaellátásról illetve halotti bizonyítvány másolata; eltartott
testvérek iskolalátogatási igazolása; családi pótlék összegéről igazolás; hatósági
igazolás az egy háztartásban élő személyekről.
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen
érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat
Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon,
a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. (Polgármesteri Hivatal
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.- Művelődési és Sportosztály)
A pályázat benyújtási határideje: 2011. november 14.
A teljes pályázati kiírás a www.nagykanizsa.hu honlapon a felhívásoknál.
Bursa Hungarica “A”
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás
Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat
kezdeni kívánó fiatalok számára
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2011/2012. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe
még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2012/2013. tanévtől kezdődően
felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot
és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan
képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
Apályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2012-ben először
nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a
2012/2013. tanévben ténylegesen megkezdik.
Az ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2012/2013. tanév első féléve, keresztféléves
képzés esetén a 2012/2013. tanév második féléve.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya
a 2011/2012. tanév első félévében illetve keresztféléves képzés esetén a
2011/2012. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amenynyiben
a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati
kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
A pályázat kötelező mellékletei: 1. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban
élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. 2. Igazolás a pályázó és a vele egy
háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről, amely nem haladhatja
meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-át, jelenleg 42.750 Ft-ot.
3. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok: jövedelem igazolás
(APEH adó nyilvántartási csoportjától jövedelem-igazolás; munkáltatói
keresetigazolás;), rendszeres nevelési segély-igazolás; munkanélküli segély
folyósításáról szóló határozat; elvált szülők esetén jogerős bírósági ítélet;
fél/árvaság esetén igazolás fél/árvaellátásról illetve halotti bizonyítvány másolata;
eltartott testvérek iskolalátogatási igazolása; családi pótlék összegéről
igazolás; hatósági igazolás az egy háztartásban élő személyekről.
Apályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes,
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat
Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon,
a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. (Polgármesteri Hivatal
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. - Művelődési és Sportosztály)
A pályázat benyújtási határideje: 2011. november 14.
A teljes pályázati kiírás a www.nagykanizsa.hu honlapon a felhívásoknál.
Bursa Hungarica “B”
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata versenytárgyaláson értékesíti
az alábbi ingatlant:
Nagykanizsa, Ipari Park: 4378/29 hrsz., 1 ha 4833 m2, 54.259.000 Ft + áfa
A versenytárgyalások időpontja: 2011. november 14. 10.00 óra
Eredménytelen versenytárgyalás esetén minden ezt követő hétfői munkanapon
ugyanebben az időben.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató
Zrt. Garay utca 21. szám alatt lévő I. emeleti tárgyaló.
További részletekről: a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.
Garay utca 21. szám alatt lévő irodájában vagy telefonon (93/311-241) lehet érdeklődni.
A versenytárgyalási kiírás részletesen megtalálható a www.nkvg.hu
honlapon.
Versenytárgyalás - Ipari parki terület
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti az alábbi ingatlanait.
Hrsz. /Megnevezése / Nettó kikiáltási ár / Időpont:
30155/3. / Miklósfa, Iskola utca, építési telek / 4.080.000 Ft / 2011.10.13.,
2011.10.20., 2011.11.03., 2011.11.17. 09:00 óra. 30155/4. / Miklósfa, Iskola
utca, építési telek / 4.080.000 Ft / 2011.10.13., 2011.10.20., 2011.11.03.,
2011.11.17. 09:30 óra. 2243/1. és /2. / Ady u. 25. szám alatti ingatlan együttes
20.320.000 Ft / 2011.10.13., 2011.10.20., 2011.11.03., 2011.11.17. 10.30 óra
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala II. em.
VI. iroda 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. tel.: 93/500-724
Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetőségeken
kérhető.
Versenytárgyalás - építési telkek
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti az alábbi ingatlanait:
Hrsz./Megnevezése/Nettó kikiáltási ár/Időpont
3817. /Csengery u. 111/B. – beépítetlen, ipari terület / 2.800.000 Ft / 2011.10.20.,
2011.11.03., 2011.11.17. 11:00 óra. Aversenytárgyalás helye: Nagykanizsa MJV Polgármesteri
Hivatala II. em. VI. iroda 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. tel.: 93/500-
724. Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetőségeken kérhető.
Versenytárgyalás - ipari terület
Kanizsa – 12 Kitekintő 2011. november 3.
Az interjú Homokkomáromban
készült, ahol nem történik
semmi, de mégis órákat tudnak
mesélni a falu eseményeiről. A
Nagykanizsától alig 15 kilométerre
levő településről kiderült,
nem „csak” kegytemplomáról ismert,
hanem számos más rendezvénnyel
is csalogatják az embereket.
A presszós Palásti Ferenc
pedig a boltos is egyben, továbbá
hippoterápiás lovasoktató
és balettáncos. Túlzás nélkül állíthatjuk,
a faluban semmi sem
mondható szokványosnak.
Homokkomárom polgármesterét,
Bodó Tamást kérdeztük a falu
demográfiájáról, rendezvényeiről
és a mindennapi életéről.
– A falu lélekszáma 237 fő.
Homokkomárom kis metszetét képezi
a munkanélküliségi rátának,
azonban pozitívum, hogy egyre
több fiatal család fedezi fel a települést.
Található itt egy nemzetközileg
is ismert Mária kegyhely,
ahol minden hónap 13-án engesztelő
zarándoklat zajlik több ezer
ember részvételével. Az úgynevezett
Ferences zarándokhelyek listáján
a nagyon előkelő harmadik
vagy negyedik helyet foglalja el.
Lakik itt egy katolikus közösség
is, amely nem feltétlenül apácákból
áll. Gondozzák a templomot és
környékét, illetve különböző liturgiákat,
lelkigyakorlatokat, ifjúsági
táborokat szerveznek, amelyre
szintén több száz fiatal érkezik az
ország több pontjáról. Homokkomárom
a szőlőhegyéről is híres,
amely Batthyány-birtok volt. Fantasztikus
adottságú több hegyhátból
álló terület fekszik itt, amely
Dunántúl legnagyobb zártkerti
szőlőtermő vidéke. Budapest, Sopron
vonzáskörzetéből sokan vásárolnak
itt kimondottan hétvégi
háznak pincéket, ahol szőlőtermesztés
is folyik. Szívesen töltik
itt a hétvégéket. Továbbá érkeznek
hozzánk Németországból, Olaszországból
és Hollandiából is.
– Augusztus elején tartottátok a
Csingahegyi napokat. Hogy jött
ennek a napnak az ötlete, és honnan
ered a név?
– A hegyhátak különleges nevekkel
vannak ellátva, és máig tanakodnak
az emberek, hogy ezek
az elnevezések miből erednek. Van
Alsó-, Felsőcsinga, Középhegy,
Aligvár. Felsőcsingán alakult egy
művészműhely, ahol minden évben
összegyűlnek egy nyári héten
a művészek, és együtt faragnak,
festenek, kovácsolnak. ők minden
évben hagynak itt egy szobrot,
mellyel bővül a templomúton felfelé
megálmodott szoborpark, szoborút,
amely a magyar hősök és
szentek egy-egy ikonjáról, nagyobb
alakjáról készült emlékművekből,
szobrokból áll. Most az
ötödiknél tartunk, bízunk benne,
hogy egyszer felérünk a templomig.
– Az október 1-jén megrendezett
Első Homoki Lovas Circus sem
mondható mindennapinak…
– Már évek óta beszélgettünk arról,
hogy össze kellene gyűjteni a
lótulajdonosokat, lovat szerető
embereket Homokkomáromban és
egy közös rendezvényt kellene
szervezni nekik. Azt is tudtuk,
hogy Zala megyében nagyon sok
lovas rendezvény van, de mi nem
akartunk egy sokadik lovas napot
összehozni, olyat szerettünk volna,
amit a sajátunknak mondhatunk.
Ezért csavartunk egyet a dolgokon,
amit a neve is tükröz: Homoki
lovas circus. Nem véletlenül írtuk
c-vel. Továbbá a plakáttal is tudatosítani
akartuk, nem akarjuk
agyonkomolykodni ezt a napot.
Bár a verseny az komolyra sikerült,
de a körítés maga inkább egy
vidám lovas, állatbarát napra emlékeztetett.
Mindenki jól érezte
magát. Averseny idején körülbelül
négyszáz fő lehetett a rendezvényen.
Amikor elterjedt a híre, mit
szeretnék, egyre-másra jöttek a
felajánlások, mindenki beleadta,
amit tudott, egy nyulat, egy malacot,
egy csikót, vagy hozta a
vájlingját és gyúrta a lángosnak
valót. Sokan máig nem hiszik el,
nem egy több százezer forintos
rendezvény volt, hanem valóban
egy majdnem batyus buli.
–Ha jól tudom, a díjak sem voltak
szokványosak.
– Kitaláltuk közösen, hogy a díj
maga is legyen méltó ahhoz az ötlethez,
melyet mi agyaltunk ki.
Nem aranykupát adtunk az első három
helyezettnek. Szereztünk három
patkót, melyeket kicsit kisuvickoltunk,
végül lefújtuk aranyra,
ezüstre és bronzra, egy bőrdíszműves
barátunk pedig beleégette három
fatáblába a győzteseknek járó
egy két soros méltatást. A gyertyaműhelyem
is felajánlott néhány
csecsebecsét. A többi versenyzőnek
pedig egy másik dekoros barátommal
együtt készített elismerő
emléklapot, és néhány üveg bort
ajándékoztunk. Mindenki győztesnek
érezhette magát. Mellékeltünk
hozzá egy direkt erre a napra készített
gyertyát, valamint palackoztunk
néhány üveg bort is.
– Mik a tervek a jövőre nézve,
számíthatunk hasonló rendezvényekre?
– A circus házibuli jellegét a jövőben
is szeretnénk megőrizni, sőt
szeretnénk, ha nem csak egyszer
lenne egy évben. Tavaszra is tervezünk
egy rendezvényt. Ebben is
lesz egy csavar, valami színes, jópofa
dolgot szeretnénk kitalálni.
A továbbiakban a már említetett
Palásti Ferenc vette át a szót, mivel
a polgármesternek sietnie kellett
a munkahelyére, ugyanis másodállásban
irányítja a falu életét.
– ATomi nagyon hálás mindenkinek
a segítségért. Nagyon kitett
magáért. A rendezvény ötlete a
Keménykalap és krumpliorr filmsorozat
kapcsán jött, amely egy
olyan helyen játszódik, ahol nem
történt semmi, ahogy itt sem. Úgy
gondolták, hogy szerveznek egy
circust, és kiírták c-vel, mert a
Bagaméri azt mondta nekik, hogy
azt úgy kell írni. Rengeteg ember
ment, ahogy ide is rengetegen jöttek.
Nem számítottunk rá, hogy
ennyien lesznek majd. Csak jöttek
és jöttek. Azért is lehetett olyan
szimpatikus a résztvevőknek a
rendezvényünk, mert lent volt
mindenki, nem volt pulpitus. Azt
érezhették, hogy ők is résztvevők.
A circuson versenyző lovasok,
kupecek, azért nem mennek más
versenyre, mert az azokon való
részvétel rengeteg pénzbe kerül
nekik, amelyet nem engedhetnek
meg maguknak. Itt nem volt szükség
rajtszámra, egészségügyi
könyvre, éppen ezért rengetegen
neveztek. Voltak lovasok: Kiskanizsáról,
Zalaszentbalázsról,
Bocskáról, Nagykanizsáról, Sormásról,
Eszteregnyéről, Magyarszerdahelyről,
Fűzvölgyről,
Hahótról, Palinból. Nem bértartott
lovakkal jöttek, hanem sajátokkal.
Nagyon ügyesen versenyeztek.
Varga Mónika
Homokkomárom, ahol semmi sem az, aminek látszik
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. november 3.
Horoszkóp
Nosztalgikus napokra számíthat. Ha párjával
nézeteltérése támad, a véleménye hangoztatása
előtt legyen őszinte saját magával.
Ha lehetősége adódik rá, bővítse a tudását,
mert később hasznát látja.
Sok munka vár még önre a tél beálltáig.
Üzleti tevékenységét próbálja meg némi
újítással, új tevékenységgel kiegészíteni.
Ha a költségek miatt az elején gondjai támadnak,
ne aggódjon, mert révbe jut.
Az elkövetkező hetekben rokonai hozzáállásától
is függ anyagi gyarapodása. Ha netán
ingatlant akar eladni, az most sikerrel
járhat. Fontos események történnek a családjában,
de a végső döntést bízza rájuk.
Nem kell aggódnia, az elkövetkező hónapokban
pénzügyi válság nem hozza nehéz
helyzetbe. A hullámvölgyek inkább érzelmi
életét érintik. Ideje lenne kapcsolatát
felélénkíteni egy zenés, táncos esten.
Új szakmai feladatok megnövelik, felerősítik
energiáját, életkedvét. A hétköznapi gondok
nem okoznak nehézséget, könnyedén túl lesz
rajtuk. A szerelem terén legyen kissé óvatosabb,
és határozza el magában, hogy mit akar.
Családi összejövetelek pezsdítik fel, és teszik
kellemessé az őszi hétvégéit. Szerelmi
téren a csillagok szerencsét jósolnak, és egy
romantikus utazást ígérnek. Pénzügyi
szempontból sem lesz oka aggodalomra.
Érzelmes napokra számíthat. A szép őszi napok
megújulást hozhatnak érzelmi életébe. Ha
a barátaival szórakozik, akkor biztosan nem
éri semmiféle csalódás. A bolygóállások romantikus
találkozást ígérnek a hétvégére.
Az őszi, ház körüli munkákat végezze el
saját maga, ne várjon másra. Ha nem akar
folyamatosan aggódni, a kifizetnivalókkal
ne késlekedjen. Otthonában törekedjen
harmonikus estékre, és kényelemre.
A pénzügyek terén stabil napokra számíthat.
Felesleges kiadással nem kell számolnia,
a fontos családi eseményeket megszervezik
ön helyett. Az ősz újjászületést hozhat
a szerelemben, változtasson bátran.
Az ősz még hozhat önnek kötelezettségeket,
ezért nem árt, ha jobban takarékoskodik. A
hétvégén válaszút elé érkezik, legyen bátor
és szókimondó. Ha levertnek érzi magát,
hallgasson gyakrabban zenét.
Az anyagiak konfliktus forrásai lehetnek
otthon és a munkahelyén. Éppen ezért
alaposan vizsgálja át a családi költségvetést.
Például a lakásfelújítást, vagy a bútorcserét
átteheti tavaszra is.
Hogyha szeret dolgozni, talál munkát, elfoglaltságot
magának. Ha úgy ítéli meg,
kemény időszakra számíthat anyagiak terén,
ne költekezzen feleslegesen, ne vásároljon
egy ideig divatos holmikat.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
INGATLAN
Készpénz nélkül Nagykanizsa, Platán
soron tehermentes, beköltözhető,
gázfűtéses, 42 m2-es, II. emeleti téglalakás
eladó. Tel.: 0630/972-5045 (7454K)
Miklósfán a Szentendrei úton 800
négyszögöl közművesített telken, 58
m2-es, bontásra ítélt ház eladó. Irányár:
3,6 millió Ft. Érd.: 0630/621-4117
(7455K)
Elcserélném vagy eladnám egészségügyi
okok miatt (80%-ban felújított)
jelenleg 100 m2-es családi házamat
kisebb családi házra Nagykanizsán.
Érd.: 0630/681-0581 (7432K)
Nagyteljesítményű, hordozható,
vadonat új háztartási gőztisztító (Modell:
SC-238HO), ugyanitt alig hordott
42-es méretű bőr bakancs. Érd.:
0693/315-559 (este) (7435K)
Almaértékesítés termelőtől, Nagykanizsa,
Kisfaludy út 2/c. alatt. Tel.:
0693/312-479 vagy 0620/570-7717
(7447K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat,
használati tárgyakat és teljes
hagyatékot. Érd.: 0620/555-3014
(7362K)
Fa nyílászárók, zsalugáterek:
www.ablakolcson.hu. Tel.: 0630/214-
4150 (7411K)
Kanizsa – Sport/14 Apró 2011. november 3.
Bővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: 8800 Nagykanizsa, Fő út
24. 93/310-327/102. Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - csütörtök: 8.00 - 12.00
és 13.00 - 15.00 óra között, péntek: 8.00 - 12.00 óra
8800 Nagykanizsa, Fő út 24. 93/310-327/102
November 3. Csütörtök
10:00-13:00 óra:
Kanizsai Dorottya Kórház
15:00-16:30 óra: Tótszentmárton,
Faluház (Felszabadulás u. 5.)
November 4. Péntek
10:00-12:30 óra: Hahót,
Művelődési Ház (Deák F. u. 5.)
14:00-16:30 óra: Zalaszentbalázs,
Kultúrház (Kossuth u. 92.)
Véradás
Nemzetközi úszógálán vett
részt a közelmúltban Miskolcon
a Délzalai Vízmű SE csapata, s a
verseny fő szervezője egy Amerikában
élő hölgy, bizonyos Julia
Galon volt, aki egyetemi tanulmányainak
egy részét Brüsszelben
töltötte.
A megmérettetésen évről-évre
egyre több ország klubcsapatai
képviseltetik magukat, s legutóbb
Svájcban, Neuchätelben rendezték
meg. Most Magyarországon 11 ország
képviseltette magát, s a négyszáz
indulóból 150 volt magyar, a
többiek külföldről érkeztek.
A DZVSE dobogós eredményei:
Abay Nemes Anna (1996): 50 m
gyorso 27,10 - I. hely; 100 m gyors
58,29 - I. hely; 200 m gyors 2:05,36
- I. hely; 200 m vegyes 2:20,39 - I.
hely; 100 m pillangó 1:05,47 - II.
hely; 200 m hát 2:15,27 - I. hely.
Utóbbiért a kanizsai versenyző különdíjban
részesült az elért időeredménye
végett, a abban a miskolci
uszodában korosztályában még nem
úsztak ilyen jó időt.
Molnár Flóra (1998): 50 m gyors
27,27 - I. hely; 100 m gyors 1:00,61
- II. hely; 200 m gyors 2:16,23 - III.
hely; 200 m mell 2:44,40 - I. hely;
100 m mell 1:15,74 - I. hely. Tóth
Benett (2001): 50 m gyors 34,59 -
III. hely; 100 m mell 1:36,24 - III.
hely. Zámodics Márk (1997): 100
m gyors 55,72 - II. hely, 200 m
gyors 1:59,67 - I. hely. Márk is különdíjban
részesült az elért időeredménye
miatt, hiszen ebben a
korosztályban még nem úsztak
ilyen jó időt.
Az ifjúsági EB után Abay
Nemes Anna tehát ott folytatja
eredményekben, ahol nyárelőn
abbahagyta, de a többiek is kitettek
magukért.
P.L.
Miskolcon két különdíjas kanizsai
Egyesített Szociális Intézmény Nagykanizsa Teleki út 19/B. felvételt hirdet
Házi segítségnyújtásba és Idősek klubjába 5 fő szociális gondozó részére.
Az állások középfokú, szakirányú végzettséggel tölthetők be.
Jelentkezni fényképes szakmai önéletrajz, és bizonyítvány másolatának az
ESZI 8800 Nagykanizsa, Teleki út 19/B. címre történő megküldésével lehet.
Telefonos elérhetőséget kérjük megadni.
Jelentkezési határidő: 2011. november 10-ig.
Álláspályázat - 5 fő szociális gondozó
Tájékoztatom a város lakosságát, hogy a 2011. évi népszámlálás 2011. október 1. és október
31. között lezajlott. Felhívom azon polgárok figyelmét, akik fenti időszakban valamely
okból mégsem kerültek összeírásra, hogy 2011. november 1. és november 8. között
pótösszeírást tartunk. A pótösszeírás során adatszolgáltatásra már csak a számlálóbiztos
közreműködésével van lehetőség. Kérem azokat a polgárokat, akik fenti időszakban nem
kerültek összeírásra, munkanapokon, munkaidőben keressék fel a Nagykanizsai Okmányirodát
az Eötvös tér 16. szám alatt. Tájékoztatást a 93/500-862 telefonszámon kérhetnek.
Munkaidő: November 2. 8 - 12, 13 - 17 óra. November 3. 8 - 12, 13-16.30. November
4. 8 - 12, 13 - 13.30. November 7. 8 - 12, 13 - 16.30. November 8. 8 - 12, 13 - 16.30.
Népszámlálás pótösszeírás
Aquaprofit Nagykanizsai TSK
(2.) – ASS-Makói SVSE (11.) 10:2.
NB I sakk csapatbajnoki mérkőzés,
2. forduló. Nagykanizsa.
Eredmények (elöl a hazaiak): Balogh
Cs. - Erdős V. 0,5:0,5, Portisch
- Mihók O., Pintér J. - Reiss 1:0, Héra
- Szalai 0,5:0,5, Gonda - Csonka
1:0, dr. Flumbort - Csirik 1:0, Bérczes
- Farkas 1:0, Medvegy - Nagy
D. 0,5:0,5, Faragó - Balázs T. 1:0,
Galyas - Restás 1:0, Gara T. - Erdős
B. 1:0, Kántor - Mihók L. 1:0.
Az ezúttal „légiós-mentesített”
kanizsai csapat már kora reggel asztalhoz
ült a makóiak ellen, s bajnoki
címvédőhöz méltó módon aratott
nagy arányú győzelmet ellenfele felett
az NTSK.
November 13-án a harmadik kör
keretében a kanizsai együttes a
Hungaropharma Decs vendége
lesz.
P.L.
Messze
Makótól...
November 10. 19 óra HSMK
KARTHAGO KONCERT
ValóságRock Turné – Egy igazi, élő legenda!
A Rock őrületes Elefántjai országos turnén!
Gidófalvy Attila - billentyűs hangszerek, Szigeti Ferenc - gitár, Takáts Tamás -
ének, szájharmonika, Kiss Zoltán Zéró - basszusgitár, Kocsándi Miklós - dob
Belépődíj: I. hely: 2 900 Ft, II. hely 2 500 Ft
Ajegyek elővételben megvásárolhatók a HSMK információs szolgálatánál 10-18 óra között
Kanizsa – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. november 3.
Nagykanizsai TE 1866-
Horváth Méh (4.) – Körmendi
FC (11.) 5-2 (4-0)
NB III Bakony csoport labdarúgó-
mérkőzés, 11. forduló. Nagykanizsa,
150 néző. Vezette: Szalai
L. (Hegedűs I., Lovasi). G.: Szőke
Á. (4.), Cs. Horváth G. (10. - 11-
esből), Nagy T. (19.), Kotnyek I.
(41.), Ujvári (55.); Takács Á. (83.),
Takács M. (86.)
NTE: Freischmid - Kotnyek I.,
Rákhely, Cserfő L., Szép D. -
Ujvári, Rácz Sz. (Budai L., 75.),
Nagy T., Béli M. (Rubens, 60.) -
Szőke Á., Cs. Horváth G. (Luiz
Fernando, 60.). Vezetőedző:
Koller Zoltán.
Jobban, sőt szebben nem is kezdődhetett
volna a találkozó, hiszen
a kanizsaiak a spanyol első ligát, a
Primera División-t varázsolták a
gyepre már a 4. percben egy remekül
megkomponált támadásukkal:
történt, hogy a Sevilla FC „vendég”
pirosában pompázó NTE
részéről Nagy Tamás a felezővonaltól
indított útjára egy keresztlabdát,
ami a körmendi 16-osnál a
jobb oldalon teljesen üresen találta
a meglóduló Ujvári Mátét, ő jobbal
egyből pontosan centerezett, s
a jobb kapufánál érkező Szőke
Ádám a hálóba továbbított (1-0).
Továbbra is támadásban maradt
a vendéglátók együttese, s a 10.
percben már Cs. Horváth Gábor
végezhetett el büntetőt az ellene elkövetett
szabálytalanság után,
majd jobbal a kapu bal oldalába helyezett
(2-0). A 18. percben a körmendiek
részéről Niksz Tamás lövése
ért semmit pontatlansága miatt,
rá egy minutumra viszont már
háromgólos volt a Nagykanizsa
előnye: Ujvári mélységből indította
a védők vonalából kilépő Nagy
Tamást, aki a meglepett kapus mellett
a bal sarokba gurított (3-0).
Továbbra is támadásban maradt
az NTE, amit a 41. percben már a
negyedik találatuk nyomatékosított:
Kotnyek István fejese talált
utat nyolc méterről a kapu jobb
sarkába (4-0).
Az a „spanyolos” mez mintha
tényleg külön erőt és kreativítást
adott volna a vendéglátóknak a
második félidőre is, hiszen ezúttal
Béli Milán balról vállalkozott egy
keresztindításra, ami el is jutott a
jobb oldalon robogó Kotnyekhez,
akinek visszatett labdáját Ujvári
helyezte a 16-os vonaláról a vendégek
kapujának jobb sarkába (5-
0).
A félidő további részében Rácz
Szabolcsék átadták a területet ellenfelüknek,
a Körmend azonban
nem nagyon tudott mit kezdeni azzal,
hogy letáborozhatott a Nagykanizsai
TE térfelén. Egészen a 83.
percig, amikor Takács Ádámnak
sikerült szépítenie egy kijátszott
szituáció után (5-1), majd nem
sokkal később Takács Márton révén
második találatukat is megszerezték
(5-2).
Győzelmével a Nagykanizsai
Torna Egylet 1866 labdarúgó
együttese már 21 ponttal áll a tabellán,
amivel le is táborozott
(akár tartósan is) az élmezőnyben.
Koller Zoltán: „Gratulálok
valamennyi játékosomnak a mai
mérkőzésen nyújtott teljesítményért.
Csapatom maximálisan végrehajtotta
a megbeszélt feladatokat,
mely nagy különbségű győzelemhez
vezetett.”
A további nagykanizsai labdarúgó
együttesek közül ezúttal a
Nagykanizsai TE 1866 női csapata
tett ki magáért az NB II-es pontvadászatban,
hiszen a tabellán második
Pécsvárad ellen ért el 0-0-s
döntetlent idegenben. A megyei
második ligában a Bagola a dobogóra
ugrott, míg a III. vonal Déli I
csoportjában második Palin FC
szabadnapos volt.
Megyei I. osztály: Zalaszentgróti
VFC (4.) – Miklósfa SE
(13.) 1-0. G.: Tóth D. EVO-Komplex
Egervári TE (10.) –
Kiskanizsai Sáskák SE (16.) 5-2.
G.: Csalló (2), Bencze P. (2), Papp
T.; Csordás M., Visnovics I.
Megyei II. osztály, Déli csoport:
Gelse Termál SE (15.) –
Nagykanizsa-Bagola VSE (3.) 1-
4. G.: Simon Z.; Harangozó, Kovács
K., Lovkó, Csöndör.
Megyei III. osztály, Déli csoport
II.: Petrivente SE (2.) – Bajcsa
SE (9.) 7-1. G.: Farkas P. (3), Böjti,
Novinics, Tóth Gy., Varga Z.;
Székelyhidi.
Női NB II: Pécsváradi SE (2.) –
Nagykanizsai TE 1866-Horváth
Méh (7.) 0-0.
P.L.
Használt az első félidei henger
Győrszol-Széchenyi Egyetem
(6.) – Kanizsa KK DKG-EAST
(2.) 69-80 (26-16, 13-22, 18-28,
12-14)
NB I B Nyugati csoport férfi
kosárlabda-mérkőzés, 6. forduló.
Győr, 100 néző. Vezette: Dr. Szakáll,
Válé, Józsa. Kanizsa KK
DKG-EAST: Bausz (13), Neal
(30/3), Beák (14/12), Hoffmann
(13/3), Zsámár K. (4). Csere: Bus,
Czigler (2), Tóth O., Balogh L.,
Murvai (4). Edző: Kovács Nándor.
Akissé álmosan kezdő, s főleg védekezésben
gyengélkedő vendégekkel
szemben gyorsan 11 pontos előnyre
tett szert a hazai gárda, mely szinte
minden támadását kosárral fejezte be.
A második negyedben, 30-16-
nál zónavédekezésre váltottak a
gépgyáriak, s ez jó húzásnak bizonyult.
Ezután Czigler László a
palánk alatt korlátlan úr volt,
Bausz Kornél és Marcus Neal kosaraival
pedig a félidő végére sikerült
felzárkózni.
Fordulás után már a látogatók
akarata érvényesült, s Hoffmann
Balázs is kivette részét a pontgyártásból
(27.p.: 50-57). A dél-zalai
csapat ekkor már igazi arcát mutatva
kosárlabdázott, s a játék minden
elemében ellenfele fölé nőtt.
Kovács Nándor: „Álmosan kezdtünk.
A második negyedben védekezést
váltottunk, és sikerült felzárkóznunk.
A fordulás után már a mi
akaratunk érvényesült, így nagyon
értékes győzelmet arattunk.”
P.L.
Álmos kezdés után
értékes győzelem
Az NB I-es bajnoki cím után húsz
évvel is ugyanúgy kisegít hátul ha
kell, s ha gyorsasága meg is kopott
kissé, elegáns játéka az idők folyamán
mit sem változott. Csepregi
András 50 évesen is a Miklósfa SE
megyei I. osztályú csapatának biztos
pontja, s egy születésnap (főképp
ha kerek) mindig ad egy kis alkalmat
arra, hogy az ember visszatekintsen
élete főbb állomásaira.
A másodosztályú Nagykanizsai
Olajbányászból került 1983-ban a Zalaegerszegi
TE NB I-es labdarúgócsapatához,
s ott hat esztendőn át volt biztos
pontja a kék-fehérek védelmének.
„1989-ben jött aztán egy szezon az
egreszegiekkel az NB II-ben, s onnan
vitt el az akkori Budapesti Honvéd ismét
az NB I-be – kezdte Csepregi
András. – Mezey György volt akkor a
kispestiek vezetőedzője, s nem lehetett
a játékomról rossz véleménnyel,
hiszen az 1990/91-es idényt végigjátszottam
a piros-fehéreknél, amikor
bajnoki címet is szereztünk.”
Innentől már irány a nemzetközi
porond, lévén a Bajnokcsapatok Európa-
kupája 1. fordulójában az ír
Dundalk FC-vel szemben mindkét
találkozón 90 percet játszott, de az az
idény már sajnos másról is szólt pályafutásában...
„Akkor szólt közbe a lábtörésem,
ami alapjaiban határozta meg az
őszt, tavasszal viszont már ismét ott
lehettem a kispestiek védelmében.”
Pedig ha az az sérülés nincs , talán
más a Kispest-Honvéd FC 1991
őszi, UC Sampdoria elleni BEKpárharca
is. A taljánokat itthon 2-1-
re verte az akkor már vörös-fekete
legénység, Genovában viszont 3-1
lett Gianluca Vialliéknak... (Később
a Roberto Mancini által is fémjelzett
Sampdoria egészen a BEKdöntőig
jutott, a KHFC pedig
bronzérmesként zárt a magyar bajnokságban.)
„1992-ben aztán elfogadtam a
BVSC ajánlatát, s a fővárosi vasutasoknál
is stabilan játszhattam,
viszont ezzel párhuzamosan akkor
fogtam egy üzleti vállalkozásba,
így kerültem vissza Kanizsára.
1993 óta gyakorlatilag Miklósfán
szerepelek, egy évet hagytam ki náluk,
amikor Ausztriában futballoztam.”
Nevével kapcsolatban többször is
felmerült a válogatottság kérdése, de
ezzel kapcsolatban ő mondja el, mi is
volt a helyzet valójában:
„Keret-összetartáson többször is
voltam, ami edzőtáborozásokat takart.
Ilyen volt például egy jugoszláviai,
ahová 1989-ben Bicskei Bertalan
szövetségi kapitánykodása alatt
utazhattam, de 1987-ben Verebes József
is számított rám hasonló alkalommal...
Maradjunk annyiban, nem
hivatalos mérkőzéseken léphettem
pályára.”
Egy biztos, Csepregi András 50
esztendősen, s több mint kétszáz NB
I-es találkozóval a háta mögött a
Miklósfa SE együttesét segíti – hol
másutt, mint a védelem tengelyében...
Polgár László
Ha nincs az a lábtörés...
Kanizsa 16 – Hirdetés 2011. november 3.
XXIII. évfolyam 38. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2011. november 10. Kanizsa Garantálom a legalacsonyabb beruházási
költségek elérését a kivitelezők
megversenyeztetésével. Szigorú pályáztatás,
beruházás-lebonyolítás, építési
műszaki ellenőrzés. Épületenergetikai
tanúsítás. Felelős műszaki vezetés.
Balassa Béla építész vezető tervező
30/9019013, balassabela@chello.hu
Szeretne rengeteg pénzt
megtakarítani házépítése,
lakásfelújítása során?
(Érvényes: megjelenéstől november 30-ig)
35 éves a Hevesi Sándor Művelődési Központ
Írásunk a lap 2. oldalán olvasható.
Fennállásának 35. évét ünnepelte
a Hevesi Sándor Művelődési
központ, mely alkalomból
kiállítást nyitottak a HSMK archívumából.
A tárlatot Zalavári
Gyula és Papp Ferenc nyitotta
meg, Dénes Sándor köszöntője
után. A rendezvényen Nagykanizsa
Város Vegyeskara zenélt
Hajdú Sándor vezényletével.
Az érdeklődők meghallgathatták
Tokody Ilona előadásában a „Szerelem
áriája” című ajándék koncertet.
Az ária- és dalesten közreműködött
Muskát András operaénekes és
Szennai Kálmán zongorán.
35 év nagy idő, kezdte beszédét
Dénes Sándor alpolgármester a Hevesi
Sándor Művelődési Központ 35.
születésnapján, majd így folytatta.
Egy 35 éves ember már kellő tapasztalattal,
ereje teljében éli mindennapjait,
gyermekei vannak, és
feladata az életben.
Nos, ha mindezt egy intézményre
vetítjük, ugyanez elmondható. Itt, a
35 éves falak között, már kellő tapasztalat
halmozódott fel, az épület
őrzi három és fél évtized kanizsai
kultúraformálóinak keze nyomát – de
ami még fontosabb: a szellemiségét.
Hogy a Hevesi Sándor Művelődési
Központ ereje teljében van-e?
Nos, erre a kérdésre egyszerűen válaszolhatunk,
csak meg kell nézni a
havi rendezvénytervét, a megannyi
színes, változatos programot, mindazt,
amivel a különböző korosztályokat
hívják, várják, megszólítják.
Hogy vannak-e gyermekei? Talán
furcsa a párhuzam, de erre is
igennel válaszolhatunk. Mindazok
ugyanis, akik különféle szakkörök,
foglalkozások, művészeti
programok során a HSMK-ba jártak
és járnak, egy kicsit az intézmény
gyermekeinek tekinthetők.
Hiszen itt nőttek fel, talán itt kapták
életük meghatározó élményeit,
és akárcsak a szülői ház: visszavárja
a már felnőtt egykori fiatalokat.
És végül: hogy van-e feladata?
Természetesen. Sőt, nemcsak feladata,
hanem küldetése is. Szelíden,
a kultúra finom eszközeivel
kell nevelnie, formálnia, tanítania,
és nem utolsó sorban szórakoztatnia.
A Hevesi Sándor Művelődési
Központ épületét 35 évvel ezelőtt,
1976. november 6-án adták át a
városnak.
Az Erdélyi Zoltán Ybl Miklósdíjas
építész és a Pécsi Tervező
Vállalat tervei alapján készült épületet
országosan is a kor egyik
legkorszerűbb közművelődési intézményének
tartották. Tágas előcsarnokkal,
modern színházteremmel
és kiszolgáló helyiségekkel
rendelkezett, és rendelkezik ma is.
Örömmel és várakozással vette
birtokba a lakosság a HSMK néven
emlegetett városi művelődési központot,
amely átadása óta számos kiváló
magyar és nemzetközi hírű művész,
együttes, színházi társulat, zenekar
műsorának adott már otthont.
Az eltelt három és fél évtized
során több tízezren megfordultak a
falai között. Kanizsaiak és a térségben
élők egyaránt.
Országos hírű alkotóműhelyei és
művészeti csoportjai itt készültek
és készülnek a különböző megmérettetésekre,
de a spontán betérők, a
csupán körülnézni szándékozók is
szívesen látogatják, hiszen itt szinte
naponta történik valami: olyan kulturális
esemény, ami érdeklődésre
tarthat számot. Munkatársai a kezdetektől
hivatásuknak vallják a magyar
és az egyetemes kultúra értékeinek
közvetítését.
AHevesi Sándor Művelődési Központot
2006-ban célzott állami támogatás
és önkormányzati hozzájárulás
révén felújították, korszerűsítették,
2008. január 1-je óta pedig a Kanizsai
Kulturális Központ legnagyobb intézményegységeként
működik.
A HSMK a város része.
E köznapi értelemben triviális kijelentésnek
van egy másik síkja, másik
értelme is. Nemcsak azért a város
része a HSMK, mert itt áll Nagykanizsa
szívében, hanem azért is –
és elsősorban ezért! –, mert szellemi
kisugárzása, közösségteremtő és –
formáló ereje van, amely nélkül szegényebb
lenne Nagykanizsa, szegényebb
lenne az egész térség.
Nos, Tisztelt Hölgyeim és Uraim,
ahogyan Kossuth Lajos mondta:
„A múlt a jövendőnek tükre”.
Ez esetben pedig bízhatunk abban,
hogy a Hevesi Sándor Művelődési
Központ fényes jövő, legalább
újabb sikeres 35 esztendő előtt áll.
Kanizsa – 2 Évforduló 2011. november 10.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági
ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit
Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
35 év nagy idő...
Lezárult az Egészségügyi
alapellátás fejlesztése Nagykanizsa-
Miklósfa városrészben
című projekt. A 32,4 millió
forint összköltségű beruházás
27,7 millió forint vissza
nem térítendő Európa Uniós
támogatással valósult meg,
melynek eredményeként méltó,
XXI. századi környezetben
és feltételekkel fogadhatják
az orvosok a miklósfai
rendelőben a betegeket. A felújított
létesítményt Bojtor
Róbert esperes-plébános áldását
követően a nemzeti színű
szalag átvágásával Cseresnyés
Péter polgármester, Karádi
Ferenc alpolgármester és
Sajni József önkormányzati
képviselő adta át a városrész
lakosságának.
Egy hosszú folyamat vége felé
járunk az orvosi rendelők
felújítása terén – hangsúlyozta
köszöntőjében Cseresnyés Péter
polgármester. – Az előző városvezetéseknek
köszönhetően
elkezdődött egy kötelező érvényű
folyamat, melyeket jogszabályok
írnak elő. Talán egy-két
rendelőnk vár még jelentősebb
átalakításra. Nagykanizsa peremkerületeinek
utolsó állomásán
vagyunk. Miklósfán egy
nagyon régi adósságunkat próbáltuk
meg törleszteni, melynek
során kialakult egy vegyes
gyermek-felnőtt és egy gyermekorvosi
rendelő. A védőnői
szolgálat saját irodahelyiséget
kapott.
Az épület belsőleg teljesen
átalakult. Megtörtént a fűtés és
melegvízellátás korszerűsítése,
megoldódott az akadálymentesítés,
ezáltal a mozgásukban
korlátozottak könnyen megközelíthetik
az intézményt. Tetőfelújítást
végeztek, és sor kerül
tereprendezési munkákra, valamint
orvosi és informatikai
eszközök megújítására és bútorbeszerzésre.
Avatóbeszédében
a polgármester utalt arra is,
hogy az épület homlokzatát
nem sikerült felújítani, ehhez
még anyagi forrást kell teremteni.
B.E.
Felavatták a miklósfai
háziorvosi rendelőt
November 17. Csütörtök
9:00-12:00
Dr Mező Ferenc
Gimnázium (tornaterem)
13:30 - 16:30
DKG-EAST Zrt.
Véradás
Kanizsa – Krónika 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. november 10.
Az új nemzeti köznevelési
rendszerről tartott előadást Dr.
Hoffmann Rózsa, a Nemzeti Erőforrás
Minisztérium oktatásért
felelős államtitkára a város pedagógusai
számára a HSMK
színháztermében.
Az előadását követő sajtótájékoztatóján
elmondta, miért tartja
fontosnak, hogy az országjáró sorozat
egyik állomásaként Zala megyét,
Nagykanizsát is meglátogatta.
Magyarország megújulásra szorul
– kezdte elöljáróban. – Nemrég,
tavaly áprilisban döntött az ország
lakosságnak többsége arról,
hogy meg kell újulnunk, mégpedig
olyan módon, hogy csak a munkára
épített világ az, ami eredményes
lehet, és ezt a munkára építkező
világot kell előkészíteni az iskolában
is. Ez a legfontosabb üzenete a
megújuló tanügynek. Egy olyan
minőségi megújulás, amely kedvez
a tehetségnek, felemeli a leszakadót
és a szorgalmas munkára
épít. Ezáltal az iskolarendszer vélhetőleg
eléri, vagy meghaladja azt
a magaslatot, ahol valaha volt,
ahova elődeink felemelték. Ehhez
az építkező munkához – az országjárás
során úgy érzékeltem – számtalan
szakmai szervezet csatlakozott,
mert jónak találták a célokat,
és jónak tartják az elgondolásokat
is. Ezt bizonyítja az Országos
Köznevelési és a Közoktatás-politikai
Tanács döntése. A pedagógustársadalom
megértése egyre
nyilvánvalóbbá válik, ezért jó
szándékkal bízhatunk abban, hogy
olyan köznevelési rendszert tudunk
törvénnyel előmozdítani és
kiépíteni, amely a társadalmi célokat
szolgálja. Tehát ez a legfontosabb
üzenet: minőségi megújulás,
és az ország felemelése.
Tanártársaihoz szólva az államtitkár
kiemelte: az 1016-ik tanévet
kezdtük meg azóta, hogy Szent
Márton hegyén, a mai Pannonhalmán
996-ban Géza fejedelem bencés
kolostort és iskolát alapított. A
magyar iskolarendszer több mint
ezer esztendős történelme alatt felbecsülhetetlen
értékeket halmozott
fel. Ám felfelé ívelő korszakai
mellett voltak büszkeségre csekély
okot adó hullámvölgyei is: a magyar
oktatás közelmúltját számtalan
pedagógus és gyermekkel foglalkozó
szakember igyekezete ellenére
sem sorolhatjuk a honi oktatás
fényes szakaszai közé.
AKormány egy évvel ezelőtt arra
vállalkozott, hogy megállítja és
megfordítja a magyar gazdaság
mélyrepülését, megállítja és megfordítja
a társadalmi leszakadást.
Kiszabadítja hazánkat a fojtogató
adósságcsapdából, és helyreállítja
a minket évszázadokon át megtartó
alapértékeket. A korábban meggyengített
államot megerősíti, és
polgárai szolgálatába állítja.
ANemzeti Erőforrás Minisztérium
Oktatásért Felelős Államtitkársága
az ország jövőjét építő iskolarendszer
megújítását kapta feladatául.
E munka fontos állomásához
érkezett a Nemzeti köznevelésről
szóló törvény koncepciójának
megalkotásával. A koncepcióban
foglaltak sikeres megvalósításához
összefogásra, kölcsönös bizalomra,
s nem tagadom, magas színvonalú,
kemény munkára van szükség.
Az elmúlt esztendőkben az iskolai
nevelés klasszikus tereit és lehetőségeit
fokozatosan háttérbe
szorították. Az újjászerveződő
köznevelési rendszerben minden
egyes gyermek személyiségének
fejlesztése lesz iskolák feladata.
Ezt az egyéni bánásmód pedagógiai
elvének érvényesítésével és az
iskoláskor előtti intézményes nevelés
kiszélesítésével kívánjuk
megvalósítani. Célunk, hogy a
gondjainkra bízott gyermekek testben
és lélekben egészséges felnőttekké
válva boldoguljanak hazánkban,
és senki se kallódjon el.
Ezt szolgálja majd a készülő új
törvény, amely már a címében
Nemzeti köznevelésről szóló törvény
is jelzi a legfontosabb változásokat.
B.E.
„Minőségi megújulás, és az ország
felemelése”
Testvérvárosunkban, a bulgáriai
Kazanlakban élő Dimita Vitanovelső alkalommal
szervezett nemzetközi művésztelepet
október 13-tól 23-ig, ahova tizenhat
alkotót hívott meg, köztük Ludvig
Zoltán festőművészt Nagykanizsáról.
Kazanlak város kulturális vezetői örömmel
üdvözölték a kezdeményezést, köztük
Galina Georgijeva Stonajova, a város
új polgármestere, és ígéretet tettek a folytatásra.
Dimitar Vitanov három alkalommal
vett részt Kendlimajorban a Ludvig
Nemzetközi Művésztelepen.
Várják az általános iskolák 4.
osztályosait és szüleiket a Batthyány
Lajos Gimnázium két rendezvényére.
Hagyományos nyílt napjukat november
19-én, szombaton 9 órakor
tartják, amikor is meghallgathatnak
egy tájékoztatót az iskoláról, illetve
lehetőség lesz a kötetlen beszélgetésre,
valamint az iskola végigjárására.
„Szélesre tárják az iskolakaput”,
s lehetővé teszik az érdeklődő diákoknak
és szülőknek, hogy bepillanthassanak
a tanórákba is. Várják
a kíváncsiakat november 21-én
8.15-kor a rendezvényterembe,
ahonnan elindulhatnak a különböző
osztálytermekbe, a tanórákra.
Idén is megrendezik a már hagyományossá
váló „Cserháti napok”
rendezvénysorozatát, melyet
november 9-11 között tartanak.
Az iskola célja, hogy diákjai
számára minél sokrétűbb ismereteket
nyújtsanak. Programjaikra
szeretettel várják a
városi és városkörnyéki általános
iskolák diákjait is.
Lapzártánkkal egyidőben, november
10-én 11.00 órakor Előadás
a nanotechnológiáról, előadó: Dr
Krállics György egyetemi docens
BME, Bay-Nano Kutatóintézet osztályvezetője.
13.30 óra Városi szavalóverseny.
November 11. 8.00-
11.00 óra Szakmai nap (üzemlátogatások
és szakmai előadások).
11.00 óra Cserháti ünnepség: Cserháti-
díj átadása. 12.00 óra Nyílt nap
a nyolcadikos diákok és szüleik számára.
Cserháti napok
idén is
Nyílt nap a
Batthyányban
Kanizsa – 4 Városrész 2011. november 10.
,,Az írástudók és farizeusok
Mózes székében ülnek. Ezért
mindazt, amit mondanak nektek,
tegyétek meg és tartsátok
meg – de a tetteiket ne kövessétek,
mert mondják ők, de nem
teszik. … Minden tettüket azért
teszik, hogy lássák őket az emberek.
Imaszíjaikat szélesre
szabják, bojtjaikat megnagyobbítják.
Szeretik a főhelyeket a
lakomákon, az első helyeket a
zsinagógákban, a köszöntéseket
a főtéren.”
Kiskanizsán a vasárnapi evangéliumhoz
fűzte szavait a Sümegről
érkezett Barsi Balázs OFM
házfőnök, aki megáldotta a Sarlós
Boldogasszony templomot és a
plébánia épületét felújításuk után.
– A mi templomunk ferences
múltja mellett a sümegi kegytemplomnak
a miénkkel egyező titulusa
is indokolta, hogy az egykori tartományfőnök
– aki az idén adott
hálát pappá szentelésének negyvenedik
évfordulójáért – végezte a
vasárnap délutáni szertartást. –
tudtuk meg Páhy János plébános
atyától, aki a két éve zajló felújítás
részleteibe is beavatott minket. –
Hármas anyagi pillérre támaszkodva
valósulhatott meg mindaz,
amit ma ünneplünk. A kiskanizsai
hívek anyagi áldozatvállalásban és
társadalmi munkában megnyilvánuló
cselekvő szeretete mellett a
kaposvári püspökség és a nagykanizsai
önkormányzat támogatása
tette lehetővé, hogy nem csak új
vakolatot és festést nyert a két
épület. A vizesedés okát is megszüntethettük.
Kellő magasságig
leverték kívül-belül a vakolatot, a
falat elfűrészelték és saválló lemez
belehelyezésével megtörténhetett
a végleges szigetelés. Most egy
kis pihenőt tartunk, hiszen minden
jószándékuk mellett sem szabad
visszaélni a hívek áldozatkészségével.
Bízom benne, előbb-utóbb
sor kerülhet a templombelsőre is.
P.J.
Nem végeztek
félmunkát
Forrás: Kanizsa TV
Sorozatunkban a kompenzációs
listáról mandátumhoz jutó
önkormányzati képviselőkkel
beszélgetünk. őket is arról kérdezzük,
milyen megoldásra váró
problémákkal fordulnak hozzájuk
a választóik. Dr. Etler Ottó
jelölőszervezete a Civil Összefogás
Nagykanizsáért Egyesület.
– A várossal 1973-tól van kapcsolatom,
akkor kezdtem a Vegyipari
Technikumot. Bejáróként tanultam
itt. Mindig büszke voltam
rá, hogy a falusiak önellátók, és
többet járnak templomba, mint
boltba. Nekem akkor ez jelentette
a szabadságot. Most viszont úgy
látom, nemcsak a városban, de
még falun is kiszolgáltatottak az
emberek a törvényeknek, segélyeknek,
munkáltatóknak nagykereskedőknek,
multiknak. Azt tapasztaltam
az elmúlt 40 évben és
most a fogadóórákon is, mintha
gyámolítani kellene az embereket.
Tizenöt évig az olajiparban dolgoztam,
és most már tizennegyedik
éve magánvállalkozásban környezetvédelmi
mérési szolgáltatással,
vizsgálati módszerkidolgozással,
analitikai műszerkereskedelemmel
foglalkozom. A Polgármesteri
Hivatalból még olajiparos
koromban kerestek meg azzal,
hogy vegyek részt a Környezetvédelmi
és Városfejlesztési Bizottság
munkájában. Akkor sem voltak
nagyon szakmabeliek a tagok,
igencsak elkelt a segítség – jegyezte
meg elöljáróban Dr. Etler Ottó.
– Társadalmi szerepvállalásai
közül hallhatnánk néhányat?
– Részt vettem Nagykanizsa környezetvédelmi
stratégiájának kidolgozásában,
a TISZK létrehozásában,
melynek előkészítésénél tartottak
igényt szakértői munkámra.
Tizenegy éve vagyok a Keresztény
Értelmiségi Szövetség nagykanizsai
elnöke, és a Jézus Szíve Egyházközség
világi elnöke. Ezekben a
feladatkörökben érzékenyen érintenek
az emberek mindennapi problémái,
hiszen legsűrűbben munkanélküliek
keresnek meg. Kapcsolataink
révén próbálunk olyan helyeket
találni, ahol nemcsak munkát,
hanem fizetést is ajánlanak, mert
előfordul, hogy egy-két hónap után
úgy küldik el őket, hogy nem kapnak
fizetést. Ez is a kiszolgáltatottság
része. Ugyanígy aggódva figyelem
a fiatalság helyzetét. Táborokat,
heti gyakorisággal programokat
szervezünk számukra, olyan közösséget
igyekszünk építeni az egyházközségben,
ami a keresztény erkölcsöt
népszerűsíti a körükben, s
ez nem ártana a társadalomnak
sem. Mint nagycsaládos egyesületi
tag, látom, mennyire fontos a család
szerepe, és próbálok ez ügyben
is dolgozni. Az egyházközséggel
most éppen családtámogatásra adtunk
be egy pályázatot.
– Fogadóóráira milyen kérésekkel
kopogtat be a lakosság?
– Minden hónap első hétfőjén tartok
fogadóórát a Kőrösi iskolában.
Az intézmény-összevonások előtt az
iskolák képviselői és a szülők is
megkérdezték, milyen garanciákat
tudunk mondani a munkahelyek
megmaradására. Katonaréten, Bagolán
és Sáncban a járdák állapotával
kapcsolatban érdeklődtek, kiemelten
foglalkoztatta őket a Mentőállomás
környékének rendbetétele.
Ugyanilyen gondot jelent a Katonarét
útjainak a kátyúzása, a közelében
lévő Teleki utcai járdaszakasz felújítása
a kerékpárút kiépítésével hamarosan
megoldódik. A Csónakázó-tóval
kapcsolatban, mint környezetvé-
Társadalmi szerepvállalásról,
közgyűlési határozatokról
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Olvasó és tervező, Kováts Tamás
közlekedési észrevételeiről.
Kováts Tamás az október 20-ai
lapszámban a laikus bátorságával
szólt a belvárosban egy éve elkezdődött
forgalmi rend változásairól,
s végezetül leírta, hogy olyan erősre
edzené tenyerét, hogy kézfogással
törné el az illető kezét, aki az ötletét
papírra vetette. Kedves…
Először azt hittem szóra sem
érdemes az okoskodás, de mostanra
kiderült, hogy elég sokan
egyetértenek vele, és mégsem
szólt senki a sok százmilliós beruházások
érdekében.
Mert legalább azt mindenkinek
tudnia illik, hogy a város számára az
útépítés, forgalomszervezés sohasem
egy illető egyéni akaratának a
megvalósulása, azt számos szerv,
például a beruházó, a közgyűlés, a
rendőrség, a tűzoltóság, az engedélyező
hatóság, stb. is véleményezi és
alakítja. Az egymás közelségében
megvalósuló létesítmények egymásra
épülnek még akkor is, ha történetesen
a Huszti téri körforgalmat, és
az Eötvös tér D-i útjának megszüntetését
budapesti tervezőiroda tervezte
Szálka Miklós vezetésével,
míg a Zrínyi - Teleki u. összekötését
Palotás Tibor, én terveztem.
Kováts Tamásnak pillanatnyilag
igaza van a Huszti téri körforgalom
gyalogos közlekedésével kapcsolatban,
s pont a leírt gyalogos magatartás
miatt lehet szükség a reggeli és a
délutáni gyalogos csúcsforgalmat
segítő közlekedési jelzőlámpa megtervezésére
és beépítésére legalább
a K-i oldali zebránál. Lehetett volna
talán előre is látni a jelenlegi helyzetet,
de annyira különleges a jelzőlámpás
körforgalom, hogy én még
nem is találkoztam vele… Néhány
hónap vizsgálódás célszerű, mert
meg kell várni, hogy az október 28-
án már teljes egészében működő új
forgalmi rend változásait hogyan
hasznosítják a belvárosi autósok. A
Huszti téri körforgalom a nap 95 %-
ában egyébként jól működik, de
csökkeni fog a forgalma az alábbiak
miatt: már nem kell a Huszti téri
körforgalmat igénybe venni a centrum
és a K-i városrész összekötéséhez!
AFelső templom előtt elhaladva
a Katona J. utcára fordulva, majd
az új kis körforgalom után a Zrínyi
utca új szakasza a HSMK mellet a
Kórház utcai körforgalomhoz vezet,
melynek egyik ága a Teleki u., s így
azonnal a K-i városrész irányába
autózhatunk személygépkocsival és
a Platán sor is könnyen megközelíthető.
Olvasó és tervező
Kováts Tamás közlekedési
észrevételeiről
Kanizsa – Városrész 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. november 10.
Igaz ugyan, hogy ezt a koncepciót
felborítaná a budapesti tervezők
ötlete, mely szerint ők úgy gondolják,
hogy a Fő út irányából a bank
melletti parkoló végét oszlopsorral
lezárva zsákutcává alakítanák, s így
a templom főbejárata előtt a közlekedés
megszűnne. Nem lenne lehetőség
a Szent Kristóf napi, az autók
megszentelését már gyakorlattá vált
szertartás megtartására sem, mert
ahhoz a most meglévő forgalmi
rend szükséges, és ez a legnagyobb
ünnepek alkalmával is kielégítő,
megszokott közlekedést biztosít a
K-i városrészből érkezők számára
is. A templomot nem szabad elszigetelni!
El kell érnünk a terv módosítását,
csak az említett oszlopsort
kell kiradírozni!
Igaza van Kováts Úrnak!
Fontos, hogy a tervező jól ismerje
a helyszínt. Nem kell, hogy
Budapesten, Zalaegerszegen,
Veszprémben vagy Pécsett tervezzék
Nagykanizsa közlekedési létesítményeit.
Kováts Úr azért hibázott, mert akkor
írta olvasói levelét, amikor a Zrínyi
u. új szakaszát még nem használhatták
az autósok, az csak október 28-
án nyílt meg a forgalomnak, s azóta
kóstolgatják az autósok, miként legcélszerűbb
közlekedni a belvárosban.
Itt kell elmondani: a Platán sorba
ma már csak a Kórház utcai
körforgalmon keresztül lehet eljutni:
vagy az Eötvös tér K-i oldalán
É-ra haladva, és utána jobbra
fordulva, vagy a Teleki útra befordulva,
és utána az első, vagy a második
utcánál balra fordulva.
A Platán sorból a kórház vagy a
temető felé az ABC-nél kell a Teleki
útra autózni, és az új körforgalomnál
már minden irányt könnyen lehet
választani. Ezért nem kellett meghagyni
a Platán sorból a balra fordulást,
mert az, az új forgalmi helyzetben
már igen nehéz feladat lett volna.
Két forgalmi sávot kellett volna
keresztezni folyamatos Eötvös téri
forgalom mellett, hiszen a két jelzőlámpás
kereszteződés megszűnt, és
az már nem biztosít forgalommentes
periódust.
A gyalogos közlekedési szokásoknak
is változniuk kell. El kell fogadni,
hogy a járműalkatrész boltnál
a jelzőlámpa és a gyalogátkelőhely
megszűnt, ott csak a lánckorláton
átbújva, átlépve, balesetveszélyes
manőverekkel lehet az autók
között bóklászni. Forgalomtechnikai
okokból nincs lehetőség új zebrát
létesíteni a meglévők közelsége
miatt. Most másképp lehet a centrumot,
a templomot megközelíteni!
A Huszti téri körforgalom zebrái
a Fő úttól É-ra lévő lakóterületet,
iskolákat és intézményeket szolgál
ki, a Kórház utcai körforgalom, pedig
a K-i városrészt
köti össze a templommal,
a centrummal, két
fő gyalogjárdán sétálva: A Zrínyi
u. új szakaszán, V alakú nagy
társasház D-i oldalán, és a sarokház
É-i oldala mellet elhaladva, ahol
barátságos üzletek, vendéglők hívogatják
a gyalogos polgárokat.
Az Eötvös tér valódi park lett.
A megszűnt közút helyén és
környezetében szökőkút, csobogók,
és a park zöldterületén is más
szépségek épülnek a budapestiek
terve szerint, - a beruházási költségek
biztosítása folyamatban van…
A fent írtakkal segíteni szerettem
volna, s talán kevesebben
szidják majd a tervezőket, illetékeseket
az autóbuszokon, a társaságokban!
Tisztelettel:
Palotás Tibor tervező mérnök
Nk. Kisfaludy u.10.
delmi szakember különösen felelősséget
érzek. Amilyen fórumon csak
lehet, mindenhol szóvá teszem, hogy
mekkora lehetőségeket rejt magában.
Amióta környezetvédelmi labort
működtetek, megbízás nélkül
évente három alkalommal ellenőrzöm
a tó vízét. Nyáron a rutin vizsgálatokon
kívül bakterologiai vizsgálattal
igazoltuk, hogy a víz strandolásra
alkalmas. Lóverseny alkalmával
a víz ammónia tartalmát ellenőrizve
nem tapasztaltunk szennyeződést.
Az eredményeket jeleztem a
polgármesterünknek. Interpelláltam
a közgyűlésben egy olyan munkacsoport
létrehozása érdekében, mely
a Csónakázó-tó fejlesztésével foglalkozna,
de sajnos azt a választ kaptam,
hogy a hatóságok és a Polgármesteri
Hivatal szakosztályai felügyelik
a tavat, és nem tartják szükségesnek
bizottság létrehozását. A
vizsgálatokat azóta is folytatom, és
azonnal jelezni fogom, ha bármilyen
katasztrofális változás mutatkozna.
– Mire költötte, költi a képviselői
keretét?
– Aképviselői keret az igényekhez
képest nem nagy összeg. Az egymillió
forintot viszonylag sokfelé apróztam
el. Két egyházi építkezést, a Református
templom ablakainak és a
Felső templom tetőszerkezetének a
rekonstrukcióját támogattam. Ugyancsak
támogattam a sánci temetőben
a járdaépítést, a KKK internetes
pontjainak a fejlesztését, illetve
kisebb összeggel a Batthyány gimnáziumban
egy emlékfal felállítását.
– Ötven évesen miért vállalt
képviselői jelölést?
– Korábban már több ciklusban
megkerestek, és szerettek volna
indítani, még Fidesz-oldalról is.
Hogy most mégis elfogadtam a jelölést,
erre első indokom az volt,
hogy siralmasnak láttam az előző
közgyűlésben az alpolgármester
és a polgármester közötti bíróságig
menő veszekedést. Azt gondoltam,
hogyha békebíró, vagy
békéltető kell, akkor én leszek az
a ballaszt, aki ezeket majd valahogyan
csitítani próbálja. A közgyűlésben
ott ülök a polgármester és a
volt polgármester között, tehát
próbálom az értelmetlen vitákból
származó haragos, indulatos megjegyzéseket
mérsékelni, aminek
nincs helye a közgyűlésben, nem
vezetnek sehova sem. Mint konzervatív
gondolkodású, keresztény
közösségekben vezető tisztséget
vállaló ember nem pártszínekben,
hanem mint civil fogadtam
el a Civil Összefogás Nagykanizsáért
Egyesület felkérését. Azt
tapasztaltam a választás előtt és
most is a heti összejöveteleink során,
hogy az egyesületet egyetlen
szándék, a munkahelyteremtés és
tisztességes városvezetés elve vezérli.
– Milyen tapasztalatokat szerzett
eddig?
– Az önkormányzati képviselősködés
az első két hónapban
számomra tanulást jelentett. Az
elején nem éreztem magamat ellenzéki
képviselőnek, de a polgármester
az első közgyűlésen kimondta,
hogy ezen az oldalon ül
az ellenzék, a másikon meg a Fidesz-
frakció. Egy kicsit meglepődtem,
hogy akkor én ellenzék vagyok.
Aváros érdekében konstruktív
közös munkára számítottam
minden kérdésben, már a döntéselőkészítés
szakaszában. Ezzel
szemben most korlátozottak a lehetőségeim.
Interpellálhatok és
kérdezhetek a közgyűlésen, illetve
a kész előterjesztésekkel kapcsolatban
kapok 2 percet véleménynyilvánításra.
Aztán szavazhatok,
de gyakorlatilag nem dönthetek.
Két közgyűlés között a jegyzőhöz
fordulhatok, a hivatali dolgozókhoz
nem. Ha egy állampolgár hozzám
fordul a problémáival, azt tudom
tenni, hogy megkérdem a
jegyzőtől, melyik az a kolléga a
Polgármesteri Hivatalban, aki az
ügyével foglalkozik, és ahhoz tudom
irányítani. Tehát nincs olyan,
hogy én bemegyek a hivatalba valakinek
ügyet intézni, mert ezt a
polgármesteri utasítás leszabályozta.
Arra számítottam, hogy a
Városfejlesztési Bizottságban kapok
feladatokat, mivel a környezetvédelem
mellett foglalkozom
az alternatív energiák és a biogáz
hasznosításával is. Sajnos hatalmi
szóval a Pénzügyi Bizottságba kerültem.
Mint vállalkozó, a pénzügyek
nem ismeretlenek számomra,
de azt hiszem, eredményesebb
munkát fejthettem volna ki az
előbbiben. Hogyha kezdeményezéseimmel
húsz százalékban sikerül
valamit elérni, az már eredménynek
könyvelhető el. De ezt
már megszoktam a kereskedelemben
is. Nem keserít el, ha a sok
kezdeményezésemből kevés valósul
meg. Az adott napirendi pontok
vitájában úgy érzem, nekem egy
kicsit az élő lelkiismeret hangjának
kell lenni. Fel kell hívni a figyelmet
esetleg a viszályságokra,
összeférhetetlenségre, a törvényességre.
Amikor felvetünk valamit –
annak ellenére, hogy az Ügyrendi
és Jogi Bizottság elnöke, dr. Károlyi
Attila mindig elmondja:
„meg kell nézni, mit engednek
meg a határozataink” –, nekem az
a véleményem, meg kell nézni a
határozatainkat. Ha valljuk, hogy
az „ember fia a szombatnak is
ura”, meg kell változtatnunk a határozatokat.
Nem hiszem azt, hogy
a tíz-húsz éve hozott határozataink
– amit a jogászok fejből tudnak –,
kőbe vésett törvénynek számítanak,
és ne lehetne rajtuk változtatni.
Ne a saját magunk által állított
gát akadályozzon meg bennünket,
hogy hasznosan cselekedjünk.
Ilyen például most a méhnyakrák
elleni védőoltás esete. A határozatunkban
az szerepel, hogy 14 éves
korú lányoknak adható ingyenesen.
Amikor elindult, nem ismerték
még a hatását, sokan nem vették
igénybe, s miután eltelt két év,
a 16-17 éves lányok meggondolták
magukat, és most beadatnák a védőoltást.
Vakcina van, lassan lejár
a szavatossága, de a határozatunk
megakadályozza, hogy a 14 évesnél
idősebb lányokat is támogassuk
a betegség elkerülése érdekében
B.E.
Kanizsa – Rólunk 6 írták 2011. november 10.
A Bethlen-emlékév hozhatja
meg a valódi elrugaszkodást
Nagykanizsán, a város vezetői a
fejlődést helyezték a középpontba.
Új utakon jár Nagykanizsa – jelentette
ki Cseresnyés Péter, a város
polgármestere. Mint mondta: a
belvárosi rehabilitációnak és a csatornázási
programnak köszönhetően
új utakat keres Kanizsa, s vezetői
próbálják fejlődő pályára állítani
a várost.
Új úton indították el a városvezetők
Nagykanizsa jövőjét. „Számos
elemről, részterületről beszélhetünk,
amelyek meggyőződésem
szerint külön-külön is figyelemre
méltók, együtt, közös hatásukban
pedig hozzájárulhatnak a város sikeréhez,
polgárainak gyarapodásához”
– foglalta össze a célokat
Cseresnyés Péter polgármester.
Nagykanizsa a magyarországi
iparvárosok tipikus útját járta be
1990 után. Igen sok, egykoron jól
működő, emberek százainak, ezreinek
munkát adó nagyvállalat
ment tönkre. Ezekből azonban
több új vállalkozás nőtte ki magát,
például a gépipar, a vízkezelés és a
fafeldolgozás, famegmunkálás területén,
amelyek közül számos ma
már nemzetközi kapcsolatrendszerrel,
partneri körrel rendelkezik.
„Nagykanizsa ezekben az ágazatokban
valódi nagyhatalom, és
meggyőződésünk, hogy ha ezeket a
cégeket segítjük, azzal hozzájárulunk
a munkahelyek megtartásához,
gyarapításához” – emelte ki
Cseresnyés Péter. Elmondta: első
lépésként a legnagyobb foglalkoztatók
vezetőit ültették egy asztalhoz,
információt kérve tőlük terveikről,
elképzeléseikről. „Próbáltuk
megfogalmazni a közös pontokat,
azzal a nem titkolt szándékkal,
hogy működjünk együtt a város érdekében.
Ezek a találkozók rendszeresek
lesznek, akárcsak a kis- és
közepes vállalkozások vezetőivel a
konzultációk. Valódi társadalmi
párbeszéd indult el, hiszen a siker
csak összefogással érhető el” –
mondta a városvezető.
Néhány nappal ezelőtt arról
döntött a közgyűlés, hogy két
nagykanizsai székhelyű céggel az
önkormányzat közös gazdasági
társaságot hoz létre, amelynek
egyik fontos feladata lesz, hogy kidolgozza
a város energiastratégiáját,
különös hangsúllyal a megújuló
energiaforrások használatára.
Nagykanizsa ugyanis arról is híres,
hogy ha a város bármely pontján
kicsit mélyebbre szúrnak le egy
botot, ott meleg víz tör elő, és ezt
eddig a település nem használta ki.
A zöld beruházások terén egyébként
máris megmozdult valami:
megkezdődött az egyik óvoda
energiakorszerűsítése, s ennek
kulcseleme, hogy napkollektorok
biztosítják majd a fűtést, a Pannon
Egyetem Nagykanizsai Kampuszának
kollégiumában pedig
már be is fejeződött egy ilyen átalakítás.
„Megpróbálunk Nagykanizsának
új arculatot adni. Komoly erőket
és forrást mozgósítunk például
a hatékony városmarketing és
kommunikáció érdekében, hiszen
aki a 21. században erre nem fordít
kellő figyelmet, az lemarad. A
marketing része a városimázs erősítése
éppúgy, mint a befektetővonzás
és Nagykanizsa nemzetközi
diplomáciai-gazdasági kapcsolatainak
bővítése. Tavaly, az év végén
két nemzetközi gazdasági találkozónak
– egy magyar-horvát és
egy magyar-szlovén programnak –
adott otthont városunk” – fogalmazott
Cseresnyés Péter. Hangsúlyozta:
ezeken a találkozókon bemutatják
a várost, azt a logisztikai,
gazdasági és oktatási potenciált,
amely a tapasztalatok szerint felkelti
az érdeklődést, és gazdaságiüzleti
kapcsolatokat generál.
Cseresnyés Péter ismertette:
2012 Bethlen-emlékév lesz a városban.
Olyan pezsgő – kulturális,
társadalmi, gazdasági – programsorozatot
szeretnének megvalósítani,
amely a figyelem középpontjába
állítja a várost, megalapozza
Kanizsa erősödését, helyben pedig
kohéziót teremt. Egyszerre lokálpatrióta
és a világ felé nyitó,
egész éven át tartó sorozat lesz ez,
hangsúlyozta a polgármester,
amellyel tisztelegni akarnak gróf
Bethlen István egykori miniszterelnök
országépítő munkássága
előtt, s az ő példáját szem előtt
tartva szeretnének erőt meríteni
az elrugaszkodáshoz. A település
büszke arra, hogy ennél szorosabb
kapcsolata is van Bethlen
Istvánnal: ő 1935 és 1939 között
Nagykanizsa országgyűlési képviselője
volt.
Forrás:
Magyar Hírlap
Lokálpatrióta nyitás az egész világra
November 12-én 10 órától rendezik
meg a XIII. Zemplén Győző
Fizikaversenyt, melynek idei témája
Zemplén Győző és a radioaktivitás:
elméleti, kísérletelemzési
és Zemplén életére vonatkozó
tudománytörténeti kérdésekkel. A
zsűri elnöke Dr. Radnai Gyula
kandidátus, az ELTE TTK docense
lesz. Ezt megelőzi 9.30 órától
egy ünnepélyes megnyitó, amelynek
keretében koszorút helyeznek
el Zemplén Győző szobránál,
majd Tarnóczky Attila és Kalmár
Zoltán emlékező beszédét hallgathatják
meg, végül megtekinthetik
a kamarakiállítást.
A nap hátralevő részében három
előadást hallgathatnak meg az érdeklődők.
Október utolsó hétvégéjén rendezték
meg a zalaegerszegi Ádám
Alapfokú Művészetoktatási Intézményben
a XII. Országos Lubik
Imre Zeneiskolai Trombitaversenyt,
melyen a kanizsai zeneiskolában
tanuló Horváth László első
helyezést ért el korcsoportjában. A
négy korcsoportban díjazott versenyre
hetven diák érkezett tanárával.
Az országos verseny célja,
hogy bemutassák a trombita
tanszak pedagógiai eredményeit,
és új tehetségeket fedezzenek
fel. A kétfordulós döntőt egy területi
válogató előzte meg Sümegen,
ahol városunk négy diákja
közül választották ki Horváth
Lászlót. A Batthyány Lajos
Gimnázium végzős tanulója
négy darabbal vett részt a megmérettetésen,
melyek közül
egyet a gálán is játszott. Tanára,
Tatár Csaba lapunk kérdésére
elmondta, az első helyezés azért
is kiemelkedő teljesítmény,
mert diákja hobbiként tekint a
trombitálásra, ugyanis orvosnak
készül.
Fizikaverseny
a BLG-ben
Országos első
helyezést ért el
a kanizsai diák
Kanizsa – Múltidéző 7
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. november 10.
– Nekem hazám Zala, és nagyon
tisztelem a piaristákat. –
indokolta Bekk Mária, hogy
szokásával ellentétben miért fogadta
el a meghívást az Októberi
Estékre. Kövér László házelnök
felesége hétfőn fiatalhozidősebbhez
egyaránt szólt, humorral
és szeretettel idézte fel
egy pákai lány és egy pápai fiú
közös húszegynéhány évét. –
Foglaljon helyet és meséljen,
mintha a konyhaasztalnál tenné
– kérte a vendéglátó Vereb
Zsolt atya, s valóban, nem tudtuk
eldönteni, az édesanyát
vagy éppen a hajdani történelemtanárt
hallgatjuk.
– A gulyáskommunizmus,
ahogyan minket, a legvidámabb
barakkot emlegettek, azt jelentette,
hogy nem éheztünk. De ennek
ára volt. Hitelből éltünk,
még ma is ennek isszuk a levét.
Amikor ’85-ben Gorbacsov átvette
Szovjetunióban a kormányzást,
üres kasszát talált. Nálunk
munkanélküliség hivatalosan
nem volt, gyáron belül annál inkább.
Kétféle útlevél létezett.
Egy piros a szocialista országokba.
Meg egy kék nyugatra, ahová
csak három évenként utazhattunk.
– Az egész keleti táborban
nagy megkönnyebbülést és reményt
keltett, hogy a krakkói érseket,
Karol Wojty³át választották
pápának. Amikor a gdyniai repülőtéren
misézett, két napos út
után mi is részt vettünk rajta. Feledhetetlen,
azóta se láttam annyi
embert. És a rendszer félt. Jöttekmentek
a karhatalom, az OMO
autói. Mint ahogyan idehaza is
minden március 15. és október
23. – egyik se volt munkaszüneti
nap – fokozott készültséggel járt.
Féltek, mert azt hitték, a forradalomnak
muszáj ilyen évfordulón
kitörnie.
– A hatalom békén hagyta a társadalmat,
ha nem feszegetett bizonyos
tabukat. Ha hallgatott. A
nyolcvanas években azonban az
egyetemeken már akadt egy-két
tanár, szakkollégium, ahol addig
nem ismert információkhoz juthattunk.
Ilyen volt a Bibó Istvánról,
a Nagy Imre kormány miniszteréről
elnevezett szakkollégium
is, melyből később a Fidesz
létrejött. Pártállamban éltünk,
ahol csak egy párt, az MSZMP és
annak ifjúsági szervezete, a KISZ
működhetett. Noha ennek a kizárólagosságnak
nem volt nyoma
az alkotmányban. 1988 márciusában
történt a Fidesz megalakulása,
melyen – hiába vettem részt
az előkészületekben – nem lehettem
ott. Három hetes volt legidősebb
fiúnk. Utóbb igazoltnak vették
„hiányzásomat”, így levelező
úton lettem alapító, a harminchetedik.
– Pár napig nem történt semmi.
Már azt hittük, fogatlan az
oroszlán, mikor egy rendőr csepeli
lakásunkra hozta az idézést.
Szombaton a Zalai Hírlapban (fiatalok
számára: akkor az
MSZMP megyei bizottságának
lapja) is megjelent, kiket részesítettek
rendőri figyelmeztetésben
törvényellenes szervezkedés miatt.
Ez azért a szüleimnek nem
volt könnyű.
– Azóta a Fidesz a családunk
részévé vált, vagy mi váltunk a
Fidesz részévé, nem is tudom,
hogyan fogalmazzam. Nekem a
békés, nyugodt családi élet biztosítása
lett a feladatom. Két fiúnk
után született egy kislányunk is,
amikor a vele töltött GYES lejárt,
beiratkoztam a Pázmány jogi
karára, már harmincegynéhány
évesen. Hamar rá kellett
jönnöm a koromra. Nagyon hoszszú
sorba kellett beleállnom az
indexem lebélyegeztetésére. –
Mi az, meghozták a banánt? –
kérdeztem, a szocializmus éveinek
hiánygazdaságára emlékezve.
Csoporttársaim nem ismerték,
hogy valaha volt olyan: sorbanállás
a nagy ritkán kapható
banánért.
– Két fiam jogásznak készül, lányom
még pályaválasztás előtt áll,
alighanem gyógytornász szeretne
lenni. Gyerekeimben működik az a
fék: nem teszek ilyet, Apa miatt.
Bár, azt hiszem, anélkül sem tennék.
Ember lesz belőlük. – állapította
meg örömmel az édesanya.
– Mi a kedvenc étele Kövér
Lászlónak? – kérdezték az előadás
után Bekk Máriától. Megtudtuk,
nincs ilyen, nem válogatós. ő maga
mindennap főz, ki is ürül a nagy
lábas. A másik kérdés a Páka és
Csömödér közti, szólásmondásban
is megmutatkozó ellentét okát feszegette.
Szóba került Páka kiváló
szülötte, a piarista Öveges professzor
is. A kedves együttlétet megköszönő
Zsolt atya a közeljövőben
Korondról Kanizsára érkező aragonit-
tárlatra is felhívta a hallgatóság
figyelmét.
P.J.
hirdetés
Humorral és szeretettel
VOKSH Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
TANFOLYAM INDUL
2011.11.14-én 16 órakor
személyautó, motor és segédmotor
2011.11.15-án 16 órakor
gépkezelő/targonca, emelőgép,
földmunkagép
2011.11.17-én 16 órakor
C, D, C+E, B+E kategóriákban
􀂊 Részletfizetés
􀂊 Diákkedvezmény
􀂊 Ingyenes
tankönyvkölcsönzés
Hetedik irodalmi estjét tartotta
Kamarás Klára a letenyei Városi
Könyvtárban. Az író, költő
bemutatta két új kötetét a Derült
égből… és az Utak és évek
címűt, utóbbi egyben az est címadója
is volt.
Lapunk szeptember 29-i számában
olvashattak már Kamarás
Kláráról, a nyugdíjas pedagógusról,
aki festészettel, versírással
egyaránt foglakozik. Prózát
Kaskötő István buzdítására kezdett
el írni, melynek eredménye a
rendezvényen bemutatott két kötet.
Az eseményen a város polgármestere,
Halmi Béla köszöntőjét
követően verseket és prózai részleteket
olvastak fel, majd a könyvek
dedikálásával zárták az estét.
A Derült égből… című könyvben
több történet található, míg az
Utak és évek két szemszögből, eltolt
idősíkkal egy magyar-szerb
család históriáját meséli el.
V.M.
Kanizsa 8 – Kultúra 2011. november 10.
ANagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának (8800 Nagykanizsa,
Bajza u. 2.) Társulási Tanácsa pályázatot hirdet a 100%-os tulajdonában
lévő Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és
Közművelődési Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatának ellátására.
Az ellátandó feladat: A Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft.
könyvvizsgálói feladatainak ellátása, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések
keretei között, az alábbi tartalommal:
- A Nonprofit Kft. tárgyévi üzleti tervének könyvvizsgálói véleményezése,
vizsgálata a Nonprofit Kft. működésére, valamint a könyvvizsgálatra
irányadó jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével;
- A Nonprofit Kft. tárgyévi gazdálkodása éves beszámolójának (mérlegének)
véleményezése, vizsgálata, a Nonprofit Kft. működésére, valamint
a könyvvizsgálatra irányadó jogszabályok rendelkezései figyelembevételével;
- A Nonprofit Kft. tárgyévi gazdálkodását rögzítő, éves zárszámadási
taggyűlési határozat tervezetének (mérlegének, pénzmaradvány kimutatásának,
költségvetési jelentésének, kiegészítő mellékletének) véleményezése,
vizsgálata a Nonprofit Kft. működésére, valamint a könyvvizsgálatra
irányadó jogszabályok rendelkezései figyelembevételével.
- A Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos véleményezési jogkörök
gyakorlása, a fentebb említett jogszabályok figyelembevételével.
A feladat ellátás tervezett időtartama: 2012. év január 01. napjától
2014. év december 31. napjáig terjedő határozott időtartam (3
üzleti év).
Pályázati feltételek:
- a pályázaton belföldi természetes és jogi személyek vehetnek részt,
akik szerepelnek a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett
könyvvizsgálói névjegyzékben,
- a pályázó legalább öt év könyvvizsgálói szakmai tapasztalattal rendelkezzen,
A pályázathoz csatolandó:
- a pályázó szakmai tevékenységének rövid bemutatása,
- ha a pályázó jogi személy, a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázattevőnek
a beadás idejéhez képest 30 napnál nem régebbi cégkivonatát,
természetes személy könyvvizsgálói kinevezését és adatait, természetes
személy esetén a vállalkozói igazolvány másolatát,
- legmagasabb iskolai végzettséget, képesítést igazoló dokumentumokat,
- szakmai referenciák felsorolása,
- nyilatkozat a magyar jogszabályok szerinti könyvvizsgálói jogosultságról,
Magyar Könyvvizsgálói Kamarai tagsági igazolásának fénymásolata;
- nyilatkozatát a szakmai felelősségbiztosítás meglétéről.
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy személyében összeférhetetlenségi
ok nem áll fenn,
- szerződés tervezet a könyvvizsgálói díjazás meghatározására, a fizetési
feltételekre vonatkozó ajánlat,
A pályázatot zárt borítékban a Nagykanizsai Kistérség Többcélú
Társulás Elnökéhez kell benyújtani, az alábbi címre: 8800 Nagykanizsa,
Bajza u. 2.
A benyújtási határidő: 2011. november 18.
A pályázat elbírálásáról a Társulási Tanács a benyújtási határidőt követő
tanácsülésen dönt. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné
nyilvánításának jogát fenntartja.
Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás kérhető:
Cseresnyés Péter elnöktől (tel.: 06/93-500-702)
Pályázati felhívás könyvvizsgálói feladatok ellátására
2010 őszén kezdte meg munkáját
Nagykanizsán a Sigmund
Romberg Emlékbizottság. Halász
Gyula, a Magyar Jazzkutatási
Társaság tagjának kezdeményezéséhez
csatlakozott Baráth Zoltán,
a Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Művészeti Iskola
igazgatója, Kocsis Katalin könyvtáros,
kutató, és Kőfalvi Csilla,
muzeológus. Az alapítók szándéka
elsőképpen Sigmund Romberg,
Nagykanizsán született világhírű
zeneszerző és producer
emlékének felkutatása és tevékenységének,
életművének népszerűsítése,
közkinccsé tétele volt.
Sigmund Romberg magyaramerikai
zeneszerző, producer,
szövegíró Rosenberg Zsigmond
néven 1887. július 29. napján született
Nagykanizsán. Romberg az
amerikai operett és musical műfajának
egyik korai úttörője volt.
Népszerűsége, valamint munkássága
révén a műfaj kimagasló
alakjaként tartja számon a zenetörténet.
Romberg a zenés műfaj térhódításának
és aranykorának
egyik meghatározó komponistája
volt a Broadway-n. Közel 2000
dalát, 78 musicaljét játszották és
játsszák ma is.
A Sigmund Romberg Emlékbizottság
a zeneszerző halálának
60. évfordulóján, 2011. november
9. napján kezdeményezi,
hogy a Balassi Intézet Nemzeti
Évfordulók Titkársága a 2012.
évben – mely esztendő Sigmund
Romberg születésének 125-ik évfordulója
– méltó módon emlékezzen
meg a „Nemzeti évfordulóink
2012” című kiadványban és
az országos programsorozatban
Rombergről. Romberg önálló fejezetet
írt a világ musicaltörténetének
könyvébe, 1920-as években
elért sikerei pedig feljogosítják
arra, hogy örökös tagja legyen
a Dalszerző Hírességek
Csarnokának (Songwriters’ Hall
of Fame). Romberg muzsikája a
zeneszerető közönség tudatában
halhatatlanná vált, és életművével
méltó arra, hogy szülőhazájában
végre elfoglalja az őt megillető
helyet.
Az emlékbizottság ennek okán
felhívással fordul a nagykanizsai
önkormányzathoz, a városi oktatási,
közművelődési és közgyűjteményi
intézményekhez, a város
polgáraihoz, civil egyesületeihez,
hogy csatlakozzanak programokkal
a 2012. évre tervezett rendezvényekhez!
A Romberg Emlékévben az emlékbizottság
konferencia, koncertek,
kiállítás, dalestek megrendezését
és zenei CD kiadását tervezi,
és örömmel üdvözölné, ha a
Romberg Emlékév Nagykanizsa
lakosságának hathatós közreműködésével,
közös programszervezéssel
valósulhatna meg.
Kelt Nagykanizsán, 2011. november
9. napján
Sigmund Romberg
Emlékbizottság
További információ: Halász
Gyula. Mobil: +36 30 4700 312.
Email: halaszgyula1@gmail.com
Kamarás Klára Sigmund Romberg emlékév
irodalmi estje
Kanizsa – Hirdetés 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. november 10.
November 10. 14 óra
Ifjúsági filharmónia
SAVARIA SZIMFONIKUS
ZENEKAR
Vezényel: Petró János. Közreműködik:
Oravecz György - zongora. Ünnepi hangverseny
Liszt Ferenc Születésének 200. évfordulója
alkalmából. Liszt: II. magyar rapszódia;
Magyar fantázia; Rákóczi induló
November 10. 19 óra
KARTHAGO KONCERT -
ValóságRock Turné. Egy igazi, élő legenda!
A Rock őrületes Elefántjai országos
turnén! Belépődíj: I. hely: 2 900 Ft, II. hely 2
500 Ft. Ajegyek elővételben megvásárolhatók
a HSMK információs szolgálatánál 10-18 óra
között
November 12. 16.30 óra
"KÉRDEZEM AFELLEGEKET" -
a Tüttő János Nótaklub előadása. Vendégművész:
Madarász Katalin. Zenei kíséret:
Szalai Antal (Liszt Ferenc díjas) prímás és
zenekara. Belépődíj: 2000 Ft. A jegyek
megvásárolhatók a HSMK információs
szolgálatánál
November 13. 19 óra
"SLÁGEREK MÁZSKÉPPEN" -
Mészáros Árpád Zsolt műsoros estje
Sztárvendég: Vastag Csaba. Belépődíj: 3000
Ft. Jegyek megvásárolhatók a HSMK jegypénztárában
és a Tourinform Irodában. Szervező:
az Új Therápiák a Sérült Gyermekekért
Közhasznú Alapítvány
November 14. 19 óra
Filharmónia bérlet
A NANJING-I TRADICIONÁLIS
ZENEKAR (KÍNA)
Közreműködnek: az együttes énekes és
táncos szólistái. A koncert programján hagyományos
kínai hangszerekre írott művek
szólalnak meg, melyek a több ezer éves kínai
zenekultúráról adnak ízelítőt. Belépődíj:
2500 Ft
November 16. 19 óra
BUDAPEST BÁR
Belépődíj: I. hely: 3400 Ft, II. hely: 2900
Ft
November 18. 17 óra
A20 ÉVES LETENYEI FAFARAGÓ
EGYESÜLET KIÁLLÍTÁSA
Megnyitja: Prokné Tirner Gyöngyi. Közreműködik:
a Mákvirág Citerazenekar.
Megtekinthető: december 5-ig
November 11. 10 óra
AMAGYAR TUDOMÁNYNAPJA
Szervezők: a Nagykanizsai TISZK, valamint
a Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara
November 12. 16-18 óra
TÁNCHÁZ ÉS MÁRTON NAPI
GALIBA KIÁLLÍTÁS
Táncházi oktató: Kócza Attila
Belépődíj: 300 Ft
November 17. 18 óra
ZENÉS ALAPÍTVÁNYI
KONCERT
Szervező: a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés
Művészeti Iskola (93) 313-321
"ALKONYI ELÉGIA"
Z. Soós István kiállítása
Megtekinthető: november 30-ig
VIZUÁLIS
KÖRNYEZETSZENNYEZÉS
A Magyar Plakát Társaság kiállítása.
Megtekinthető: november 30-ig
November 12-13.
OLVASÓKÖRÖK ORSZÁGOS
TALÁLKOZÓJA
Szó - Dal - Tánc - Sáskaország, a Princi
partján
Program:
November 12.
13.30 Városnéző program: Képzőművészetek
Háza, Plakátmúzeum, Thúry György
Múzeum, Halis István Városi Könyvtár,
Alsóvárosi templom
16.00 Kulturális Program: Szó - Dal -
Tánc a Móricz Zsigmond Művelődési
Házban
16.30 Párhuzamos programként kibővített
vezetőségi ülés
19.00 Vacsora - mulatság - köszöntők -
beszélgetés
November 13. (vasárnap):
9.00 Érkezés autóbusszal a kiskanizsai
Várkapuhoz - hagyományőrző csoportok
bemutatói: a Kiskanizsai Polgári Olvasókör
bemutatkozása. Az egyetemes
kultúrától a helyi hagyományokig - előadások,
korreferátumok, kommunikációs
és médiaszakemberek előadása, DVD bemutató,
hozzászólások, értékelés, zárszó
14.00 Kirándulás autóbusszal a Csónakázó-
tóhoz - Elbúcsúzás az Önkormányzati
Vendégházban
A Bicsák Nyomdaipari Kft. sikeresen pályázott az Új Széchenyi
Terv "Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése"
pályázaton. A projekt kapcsán elnyert vissza nem térítendő
támogatás összege 3 millió forint, amely segítségével 3 db új
másoló, nyomtató berendezés került beüzemelésre. A pályázat
összköltsége 7,6 millió forint volt.
SAJTÓKÖZLEMÉNY
Technológiai fejlesztés a Bicsák Kft.-nél
A Bicsák Nyomdaipari Kft. beruházásában, Európai Uniós forrás bevonásával,
gépparkját kibővítette.
A cég dinamikus fejlődése és az ügyfelek elvárásai megkövetelik a
gyorsnyomdai szolgáltatás kibővítését, a nagy formátumú másoló- és
nyomtatóberendezések alkalmazásával.
A 2011-ben gyártott Océ Plotwawe 300 LED Laser berendezéssel akár
A0-s méretig lehetőség van fekete-fehér nyomtatásra, valamint térképek,
tervrajzok, plakátok szkennelésére és digitális tárolására. Az Océ
CS2436 típusú géppel akár A0-s méretű színes, tintasugaras nyomtatásra
van lehetőség, mely különböző display-ek, portálok dekorációjában
juthat szerephez. A Bizhub 500-as fekete-fehér nyomtató és másolóberendezés
a A4-es és A3-as fénymásolási-nyomtatási tevékenységen kívül,
kibővített opciók segítségével gerinchajtó és irkafűző egységgel valamint
nagykapacitású papír elősegítve a termelékenységet, valamint új
piaci pozíciók elfoglalását a korábbiakhoz képest. Mivel a régióban hasonló
berendezések nem találhatóak ezért az új lehetőségek segítségével,
olyan megrendelések is teljesíthetők amik eddig nem voltak kivitelezhetőek,
ennek munkahely megtartó és teremtő szerepe kimagasló.
A beruházást 2011. augusztusában kezdték meg és 2011. októberében
fejeződik be.
Bicsák Nyomdaipari Kft.
Telephely: 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1.
Székhely: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 19.
E-mail: printec2001@t-online.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
2011.10.26.
A közelmúltban tartotta soros
közgyűlését a Kanizsáért Közéleti
Egyesület. Marton István elnök a
szép számban megjelent egyesületi
tagoknak átfogó képet vázolt
Nagykanizsa helyzetéről, a jelenlegi
vezetés kudarcos politikájának
várható következményeiről, és
az elkövetkező év, évek megszorításairól,
melyek Kanizsa lakosságát
különösen meg fogják viselni.
Az előttünk álló időszak egyik
leglényegesebb kérdése az önkormányzat
szempontjából mindenképpen,
a közintézményeink várható
államosítása lesz.
Nagy vesztes lehet itt a kórház,
melynek nem csupán az előző ciklusban
elnyert négymilliárdos fejlesztése,
de már léte is könnyedén
veszélybe kerülhet a városvezetés
sorozatos mulasztásai miatt. Marton
István és az egyesület tagsága
egyöntetűen fontosnak tartják,
hogy hiteles, szakértő alternatívát
nyújtsanak a jelenlegi garnitúrának,
és hogy ezt az alternatívát
minden nagykanizsai polgár megismerhesse.
Ezért a jövőben mozgósítani
kívánjuk a város lakosságát,
hogy az emberek végre saját
kezükbe vehessék sorsuk irányítását.
Az összejövetel végén sor került
két jelentős adomány kiosztására
is. Az egyesület tagjai adakozásból
járultak hozzá Csicsek Anna vasúttal
foglalkozó, és Miha Tamásné, a
nagykanizsai ‘56-os emlékeket feldolgozó
könyvének kiadásához.
Kanizsáért Közéleti
Egyesület vezetősége
A Kanizsáért Közéleti
Egyesület Közleménye
Kanizsa – 10 Városháza 2011. november 10.
1. Sugár u. 53.
108 m2, üzlet, 800 Ft/m2/hó+ÁFA=1000 Ft/m2/hó. Licitlépcső 100
Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. 48 m2 raktár 550 Ft/m2/hó+ÁFA=688
Ft/m2/hó. Licitlépcső 50 Ft/m2/hó+ÁFA=63 Ft/m2/hó. 15 m2 pince 300
Ft/m2/hó+ÁFA=375 Ft/m2/hó. Licitlépcső 50 Ft/m2/hó+ÁFA=63 Ft/m2/hó.
Összesen 171 m2. Abérlemény megtekinthető: 2011. november 14. 8 órától
8 óra 30 percig. Aversenytárgyalás ideje: 2011. november 15. 9 óra
2. Csengery u. 4.
87 m2, üzlet, 1050 Ft/m2/hó+ÁFA=1313 Ft/m2/hó. Licitlépcső 100
Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2011. november
14. 8 órától 9 óráig. Aversenytárgyalás ideje: 2011. november
15. 9 óra 10 perc. Megjegyzés: volt OTP Garancia iroda
3. Csengery u. 5.
13 m2, üzlet, 1200 Ft/m2/hó+ÁFA=1500 Ft/m2/hó. Licitlépcső 100
Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2011. november
14. 8 órától 9 óráig. Aversenytárgyalás ideje: 2011. november
15. 9 óra 30 perc. Megjegyzés: volt trafik
4. Csengery u. 6.
93 m2, üzlet, 1050 Ft/m2/hó+ÁFA=1313 Ft/m2/hó. Licitlépcső 100
Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2011. november
14. 8 órától 9 óráig. Aversenytárgyalás ideje: 2011. november
15. 9 óra 40 perc. Megjegyzés: volt Two Big Brothers
5. Bartók u. 8.
129 m2, üzlet, 900 Ft/m2/hó+ÁFA=1125 Ft/m2/hó. Licitlépcső 100
Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2011. november
14. 8 órától 9 óráig. Aversenytárgyalás ideje: 2011. november
15. 9 óra 40 perc. Megjegyzés: volt Kisposta
6. Deák tér 10.
44 m2, üzlet, 1500 Ft/m2/hó+ÁFA=1875 Ft/m2/hó. Licitlépcső 100
Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2011. november
14. 13 óra 30 perctől 14 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2011.
november 15. 9 óra 50 perc. Megjegyzés: volt KIWI
7. Deák tér 13. - Kölcsey u. 2.
36 m2, üzlet, 1050 Ft/m2/hó+ÁFA=1313 Ft/m2/hó. Licitlépcső 100
Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2011. november
14. 13 óra 30 perctől 14 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2011.
november 15. 10 óra. Megjegyzés: volt mobiltelefon javítási üzlet
8. Eötvös tér 27.
237 m2, üzlet, 900 Ft/m2/hó+ÁFA=1125 Ft/m2/hó. Licitlépcső 100
Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2011. november
14. 13 óra 30 perctől 14 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2011.
november 15. 10 óra 10 perc. Megjegyzés: volt ZÉTA diszkont
9. Erzsébet tér 10.
76 m2, üzlet 1050 Ft/m2/hó+ÁFA=1313 Ft/m2/hó. Licitlépcső 100
Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2011. november
14. 15 órától 15 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2011.
november 15. 10 óra 20 perc. Megjegyzés: volt festékbolt
10. Erzsébet tér 20.
60 m2, üzlet, 1800 Ft/m2/hó+ÁFA=2250 Ft/m2/hó. Licitlépcső 100
Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. 40 m2, raktár, 900 Ft/m2/hó +ÁFA=1125
Ft/m2/hó. Licitlépcső 50 Ft/m2/hó+ÁFA=63 Ft/m2/hó. Összesen 100
m2. A bérlemény megtekinthető: 2011. november 14. 14 óra 30 perctől
15 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2011. november 15. 10 óra 30
perc. Megjegyzés: volt rövidáru üzlet
11. Erzsébet tér 18.
117 m2, üzlet, 1800 Ft/m2/hó+ÁFA=2250 Ft/m2/hó. Licitlépcső 100
Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2011. november
14. 14 óra 30 perctől 15 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2011.
november 15. 10 óra 40 perc. Megjegyzés: volt cipőbolt
12. Fő út 2.
202 m2, üzlet, 1800 Ft/m2/hó+ÁFA=2250 Ft/m2/hó. Licitlépcső 100
Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2011. november
14. 14 órától 14 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2011.
november 15. 10 óra 50 perc. Megjegyzés: volt áruház
13. Fő út 8.
63 m2, üzlet, 1050 Ft/m2/hó+ÁFA=1313 Ft/m2/hó. Licitlépcső 100
Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2011. november
14. 14 óra 30 perctől 15 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2011.
november 15. 11 óra. Megjegyzés: volt ételbár
14. Fő út 23.
21 m2, üzlet, 1050 Ft/m2/hó+ÁFA=1313 Ft/m2/hó. Licitlépcső 100
Ft/m22/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2011. november
14. 14 óra 30 perctől 15 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2011.
november 15. 11 óra 10 perc. Megjegyzés: volt üzlet
15. Rozgonyi u. 1.
48 m2, iroda, 900 Ft/m2/hó+ÁFA=1125 Ft/m2/hó. Licitlépcső 100
Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. 51m2, galéria, 450 Ft/m2/hó+ÁFA= 563
Ft/m2/hó. Licitlépcső 50 Ft/m2/hó+ÁFA=63 Ft/m22/hó. Összesen 99m2.
A bérlemény megtekinthető: 2011. november 14. 14 órától 14 óra 30
percig. A versenytárgyalás ideje: 2011. november 15. 11 óra 20 perc
16. Rózsa u. 6.
31 m2, üzlet 1000 Ft/m2/hó+ÁFA=1250 Ft/m2/hó. Licitlépcső 100
Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2011. november
14. 14 órától 14 óra 30 percig. Aversenytárgyalás ideje: 2011.
november 15. 11 óra 30 perc. Megjegyzés: volt kutyakozmetika
17. Kalmár u. 6.
Vásárcsarnok emeletén különböző 20-42 m2 alapterületű üzletek
bérleti díja 1000 Ft/m2/hó+ÁFA=1250 Ft/m2/hó, amely a villany és
a víz kivételével a rezsiköltséget is tartalmazza. (Bérleti díj 300
Ft/m2/hó+ÁFA. Rezsiköltség mértéke 700 Ft/m2/hó+ÁFA). Licitlépcső
50 Ft/m2/hó+ÁFA=63 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető:
2011. november 14. 8 órától 9 óráig. A versenytárgyalás ideje:
2011. november 15. 11 óra 40 perc. Megjegyzés: volt Kutyakozmetika
A versenytárgyalások helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató Zrt. Nagykanizsa Garay u. 21. Kis tárgyaló I. emelet.
Érdeklődni: 311-241, 30/2273-192 telefonszámokon
A Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.
(Nagykanizsa, Garay u. 21.)
nyílt versenytárgyalást hirdet a Nagykanizsán lévő önkormányzati tulajdonú
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására
Kanizsa – 2011. november 10. Városháza 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata versenytárgyaláson értékesíti
az alábbi ingatlant:
Nagykanizsa, Ipari Park: 4378/29 hrsz., 1 ha 4833 m2, 54.259.000 Ft + áfa
A versenytárgyalások időpontja: 2011. november 14. 10.00 óra
Eredménytelen versenytárgyalás esetén minden ezt követő hétfői munkanapon
ugyanebben az időben. A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató Zrt. Garay utca 21. szám alatt lévő I. emeleti tárgyaló.
További részletekről: a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.
Garay utca 21. szám alatt lévő irodájában vagy telefonon (93/311-241) lehet érdeklődni.
A versenytárgyalási kiírás részletesen megtalálható a www.nkvg.hu
honlapon.
Versenytárgyalás - Ipari parki terület
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti az alábbi ingatlanait.
Hrsz. /Megnevezése / Nettó kikiáltási ár / Időpont:
30155/3. / Miklósfa, Iskola utca, építési telek / 4.080.000 Ft / 2011.10.13.,
2011.10.20., 2011.11.03., 2011.11.17. 09:00 óra. 30155/4. / Miklósfa, Iskola
utca, építési telek / 4.080.000 Ft / 2011.10.13., 2011.10.20., 2011.11.03.,
2011.11.17. 09:30 óra. 2243/1. és /2. / Ady u. 25. szám alatti ingatlan együttes
20.320.000 Ft / 2011.10.13., 2011.10.20., 2011.11.03., 2011.11.17. 10.30 óra
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala II. em.
VI. iroda 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. tel.: 93/500-724
Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetőségeken
kérhető.
Versenytárgyalás - építési telkek
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti az alábbi ingatlanait:
Hrsz./Megnevezése/Nettó kikiáltási ár/Időpont
3817. /Csengery u. 111/B. – beépítetlen, ipari terület / 2.800.000 Ft / 2011.10.20.,
2011.11.03., 2011.11.17. 11:00 óra. Aversenytárgyalás helye: Nagykanizsa MJV Polgármesteri
Hivatala II. em. VI. iroda 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. tel.: 93/500-
724. Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetőségeken kérhető.
Versenytárgyalás - ipari terület
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti a tulajdonában lévő alábbi gépkocsikat: NISSAN ALMERA
1.4 GX és Ford MONDEO 1.8I 16 V AMBIENTE. A részletes versenytárgyalási
felhívás megtekinthető a www.nagykanizsa.hu honlapon a Felhívások
menüpont alatt.
Eladó önkormányzati autók
Sajni József önkormányzati képviselő lakossági fórumot tart 2011.
november 16-án (szerdán) 18 órakor Miklósfán a Mindenki Házában.
Téma: Az elmúlt egy év összegzése, általános lakossági problémák értékelése.
Meghívottak: Dr. Molnár József rendőrkapitány, Kámán
László a Vagyongazdálkodási ZRt. vezérigazgatója, Bakonyi Tamás a
Közterület Felügyelet vezetője, Horváth Balázs a Saubermacher-Pannonia
Kft. ügyvezetője, Gáspár András a VIA Kanizsa ZRt. vezérigazgatója.
Tóth Nándor önkormányzati képviselő fogadóórát tart november 14-én
(héftőn) 17 órától Bajcsán a Kultúrházban, aznap 18 órától Kiskanizsán a volt
Nagyrác utcai iskola ebédlőjében.
Képviselői fogadóóra
2011. november 1. KIRÁLY KALMÁR U. 4., 93/536-620 08.00 - 08.00
2011. november 2. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151 22.00 - 06.00
2011. november 3. ARANY KÍGYÓ (STOP-SHOP) DÓZSA GY. U. 123., 93/313-165 19.00 - 08.00
2011. november 4. KANIZSA Fő U. 5., 93/510-267 18.30 - 07.30
2011. november 5. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1., 93/310-403 18.00 - 08.00
2011. november 6. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1., 93/311-531 08.00 - 07.00
2011. november 7. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151 22.00 - 06.00
2011. november 8. ZSÁLYA (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2., 93/516-280 20.00 - 08.00
2011. november 9. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151 22.00 - 06.00
2011. november 10. SALVIA RÓZSA U. 6., 93/536-610 17.00 - 08.00
2011. november 11. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8., 93/310-367 16.30 - 08.00
2011. november 12. KIRÁLY KALMÁR U. 4., 93/536-620 12.30 - 08.00
2011. november 13. ZSÁLYA (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2., 93/516-280 08.00 - 08.00
2011. november 14. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151 22.00 - 06.00
2011. november 15. KELETI ZEMPLÉN GY. U. 6., 93/310-402 18.00 - 08.00
2011. november 16. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151 22.00 - 06.00
2011. november 17. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1., 93/310-403 18.00 - 07.30
2011. november 18. SALVIA RÓZSA U. 6., 93/536-610 17.00 - 08.00
2011. november 19. SZENT GYÖRGY KIRÁLY U. 53., 93/510-135 12.30 - 08.00
2011. november 20. KANIZSA Fő U. 5., 93/510-267 08.00 - 07.30
2011. november 21. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151 22.00 - 06.00
2011. november 22. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1., 93/310-403 18.00 - 07.30
2011. november 23. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151 22.00 - 06.00
2011. november 24. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1., 93/311-531 18.00 - 07.00
2011. november 25. ARANY KÍGYÓ (STOP-SHOP) DÓZSA GY. U. 123., 93/313-165 19.00 - 08.00
2011. november 26. KIRÁLY KALMÁR U. 4., 93/536-620 12.30 - 08.00
2011. november 27. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1., 93/310-403 08.00 - 07.30
2011. november 28. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151 22.00 - 06.00
2011. november 29. KIRÁLY KALMÁR U. 4., 93/536-620 17.30 - 07.30
2011. november 30. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151 22.00 - 06.00
Novemberi gyógyszertári ügyelet
KanizsaTISZK Nonprofit Kft.
8800 Nagykanizsa, Erdész u. 30.
titkarsag@kanizsatiszk.hu
93/510-251, www.kanizsatiszk.hu
Nincs szakképesítése,
szakmájával nem tud
elhelyezkedni?
Tanuljon piacképes szakmát a
KanizsaTISZK-nél!
Novemberben induló
tanfolyamainkra még
korlátozott számban
jelentkezhet:
Érettségire épülő képzések:
- Mélyfúró technikus (500 óra)
- Gázipari technikus (500 óra)
- Gépésztechnikus (800 óra)
8. osztályra épülő képzések:
- ECDL (alapfokú számítógépkezelő
moduljai) (40 óra/modul)
- Targoncavezető (60 óra)
- Óvodai dajka (100 óra)
- Villanyszerelő (800 óra)
Felnőttképzésünkkel kapcsolatban
további információkért keressen
bennünket!
MEGHÍVÓ
Az Általános Iskola és Óvoda Kiskanizsa tisztelettel meghívja
mindazokat, akik ismerték és szerették Vértes Imre kiskanizsai tanítót
(1948-1950-s tanév), a gépipari technikum alapítóját egy kiállítással
egybekötött könyvbemutatóra, beszélgetésre, ajándékműsorra.
Vendégünk: Vértes Judit „A tanító öröksége III.” című memoár írója.
A szerző emléket állít édesapjának, az akkori nehéz körülmények között élő
szülőknek, tanártársaknak, diákoknak, a kiskanizsai és gépipari iskolának.
Időpont: 2011. november 20. (vasárnap) 15:00 óra
Helyszín: A kiskanizsai iskola aulája
Kanizsa – Közlekedési 12 tanácsok 2011. november 10.
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. november 10.
Horoszkóp
Bár elég hatékonyan dolgozik, mégsem
elégedettek otthon a teljesítményével. Ne
zárkózzon magába, hanem tegyen annak
érdekében valamit, hogy a családi élete
nyugalmas mederben haladjon tovább.
Kalandos hétvégére számíthat. Csak úgy
engedjen barátai váratlan csábításának,
ha azt is tudja, mikor kerül haza. Ne a
szerettei kiengesztelésével fáradozzon,
hanem előzze meg időben a bajt.
Tegyen valamit ön is a vágyaiért. A bolygóállások
szerint a hétvégén számtalan lehetősége
adódik arra, hogy társadalmi életet
éljen. Előtte végezze el pergő gyorsasággal
az otthoni teendőit.
A csillagok állása szerint változékonyan
alakul a hétvégéje. Otthon kellemes meglepetésre
számíthat, de a kritikus szavakat is
el kell viselnie. Kreativitását használja az
eddigieknél hatékonyabban.
A bolygóállások energikussá teszik a hétvégén.
Új ötleteinek megvalósításába vonja be
a közeli hozzátartozóit, de ne legyen önfejű.
Gyakorlati érzéke kiváló, tudja, mikor lesz
érdemes kockázatos feladatot vállalni.
Ha a szokásosnál merészebb lesz, a hétvége
eseményei teljes optimizmusra adhatnak
okot önnek. A bolygóállások szerint
álmait, elképzeléseit most sikeresen
valósíthatja meg a párja segítségével.
A csillagok állása szerint izgalmas találkozásra
számíthat. Egy régi kedvese szeretne
találkozni önnel. Ha elfogadja a
meghívást, azzal is járhat, hogy más perspektívából
látja majd a kapcsolatukat.
Időnként nem árt, ha kedvességével elbűvöli a
környezetében élőket is. Ha munkahely-változtatáson
gondolkodik, tegye meg minél előbb az
első lépéseket. Jó humorérzékének köszönhetően
nem sért meg senkit sem a véleményével.
Szeszélyes hétvégére számíthat. Nagy váltást
tervez a magánéletében, de úgy érzi, az
anyagiak megtántorítják a döntésében.
Lendületesen telnek a napjai, csak a szerencsés
pillanatokat kell kihasználnia.
Fontos szerepet kaphatnak ezekben a
napokban emberi kapcsolatai. A figyelmét
fordítsa a megszokottak helyett új dolgokra.
Kapjon kiemelt szerepet terveiben az
életmód és környezet változtatás.
A hétvége eseményei kissé felborzolhatják a
kedélyét. Szerencsére nem tud azonosulni a
környezetében élők problémáival, így lesz lehetősége
a csendes meditációra is. Dicsekvéseivel
ne szerezzen ellenségeket magának.
Kusza, izgalmas hétvégére számíthat. A
csillagok állása szerint kellemetlen meglepetésben
nem lesz része, de nem árt, hogyha
óvatosabb lesz az ismerőseivel. Az üres
ígéreteknek ne higgyen vakon.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
INGATLAN
Készpénz nélkül Nagykanizsa,
Platán soron tehermentes, beköltözhető,
gázfűtéses, 42 m2-es, II. emeleti
téglalakás eladó. Tel.: 0630/972-
5045 (7454K)
Miklósfán a Szentendrei úton 800
négyszögöl közművesített telken, 58 m2-
es, bontásra ítélt ház eladó. Irányár: 3,6
millió Ft. Érd.: 0630/621-4117 (7455K)
Elcserélném vagy eladnám egészségügyi
okok miatt (80%-ban felújított)
jelenleg 100 m2-es családi házamat
kisebb családi házra Nagykanizsán.
Érd.: 0630/681-0581 (7432K)
Nk-án a Csengery úton garázs
eladó. Tel.: 0693/320-019,
0630/6031-724 (7456K)
Nagyteljesítményű, hordozható,
vadonat új háztartási gőztisztító
(Modell: SC-238HO), ugyanitt alig
hordott 42-es méretű bőr bakancs.
Érd.: 0693/315-559 (este) (7435K)
Készpénzértvásárolok könyvet, festményt,
porcelánt, régi népi parasztbútorokat,
használati tárgyakat és teljes hagyatékot.
Érd.: 0620/555-3014 (7362K)
Fa nyílászárók, zsalugáterek:
www.ablakolcson.hu. Tel.:
0630/214-4150 (7411K)
Kanizsa – Sport/14 Apró 2011. november 10.
Bővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: 8800 Nagykanizsa, Fő út
24. 93/310-327/102. Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - csütörtök: 8.00 - 12.00
és 13.00 - 15.00 óra között, péntek: 8.00 - 12.00 óra
8800 Nagykanizsa, Fő út 24. 93/310-327/102
számviteli ügyintéző szakirányú megegyezés szerint
külkereskedelmi ügyintéző szakirányú megegyezés szerint
minőségellenőr szakirányú megegyezés szerint
informatikus felsőfokú megegyezés szerint
logisztikai asszisztens szakirányú megegyezés szerint
fuvarozási és szállítmányozási munkatárs szakirányú megegyezés szerint
ingatlan értékbecslő és közvetítő szakirányú megegyezés szerint
menetirányító - vezénylő munkatárs szakirányú megegyezés szerint
recepciós középfokú megegyezés szerint
esztergályos szakirányú megegyezés szerint
csőszerelő lakatos szakirányú megegyezés szerint
szerkezetlakatos szakirányú megegyezés szerint
villanyszerelő szakirányú megegyezés szerint
gázpalack vizsgáló szakirányú megegyezés szerint
IV. VÁROSI NYÍLT NAP
Nagykanizsa középiskoláinak bemutatkozása
Középiskolák és a Pannon Egyetem beiskolázási tájékoztatója
Időpont: 2011. november 16., nyitva: 9-13 óráig
Helyszín: Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola
Zsigmondy-Széchenyi tagintézmény Tornacsarnoka
Nagykanizsa, Hunyadi u. 18. (megközelíthető a Király Pál u. felöl)
VÁROSI SZÜLőI ÉRTEKEZLET
2012/2013-as tanév beiskolázási tájékoztatója
Nagykanizsa középiskoláinak igazgatói részéről
Időpont: 2010. november 17. 17 óra
Helyszín: HSMK Színházterme
Minden szülőt és érdeklődő diákot szeretettel várunk!
Kanizsa KK DKG-EAST (2.)
– Bp. Honvéd SE (6.) 91 - 71 (23-
18, 21-13, 26-19, 21-21)
NB I B Nyugati csoport férfi kosárlabda-
mérkőzés, 7. forduló.
Nagykanizsa, 200 néző. Vezette:
Tóth, Dombay. Kanizsa KK DKGEAST:
Bausz (2), Neal (29/6), Beák
(19/3), Hoffmann (10), Zsámár
K. (9). Csere: Bus (11/6), Czigler
(1), Balogh L. (4), Murvai, Tóth
O., Stárics (4/3), Lovas (2). Edző:
Kovács Nándor.
Mindkét részről pontatlan támadások
jellemezték az első
perceket, miközben szinte az
összes lepattanó Hoffmann Balázs
kezében landolt. A negyed
derekánál 7-7 állt az eredményjelzőn,
majd a lelkes hazai közönség
legnagyobb örömére
megrázta magát a Marcus Neal
vezette kanizsai csapat, s 16-7-
re ellépett.
Az amerikai játékos a továbbiakban
is magas fordulatszámon
pörgött, olyannyira, hogy a
pontgyártás közepette saját csapattársával
is összeszólalkozott,
s nem vette jó néven, amikor
edzője elcserélte. Teátrális jeleneteit
a kispadon is folytatta,
még jó, hogy ezalatt a pályán
lévők – a távolról is jól célzó
Bus Milánnal az élen – szorgalmasan
tették a dolgukat (20. p.:
44-31).
Fordulás után sem hagyott alább
a vendéglátók lendülete, s mivel
Beák Gábor és Zsámár Krisztián is
szorgalmasan gyűjtötte a pontokat
és lepattanókat, hamarosan húsz
pontosra duzzadt a különbség (19.
p.: 68-48).
A záró etapban a máskor kevesebbet
játszók is pályára kerültek,
s a ritmust hamar felvéve, a
már lehiggadt Neal statisztálása
mellett gondoskodtak arról, hogy
a tetemes előny a mérkőzés végére
is megmaradjon (40.p.: 91-
71).
Egy jó összetételű, kifejezetten
harcos fővárosi csapat ellen, a szép
számú közönség vastapsával kísérve
aratta zsinórban ötödik győzelmét
a KKK DKG-EAST, s ezzel
beérte az élen álló, hétvégén a TF
otthonában botló veszprémieket. A
folytatásban az eddig szintén csak
egyszer hibázó soproniakhoz látogatnak
a kanizsaiak, s ott bizony
sokkal keményebb küzdelem vár
rájuk.
Kovács Nándor: „Ismét sikerült
magabiztosan nyerni, s ezzel stabilizáltuk
helyünket az élmezőnyben.”
Hisztiző játékossal a soraikban
Ahogy Győrben, úgy legutóbb,
a Bp. Honvéd elleni találkozón is
megmutatta Marcus Neal a hisztisebb
oldalát a Kanizsa KK kosárlabda-
együttesében. Szokták
volt mondani, az egyéniségek
szinte mindig nehéz esetek, s ekkor
kell előkerülnie annak a bizonyos
edzői faktornak, amivel rendet
lehet rakni a játékos(ok) fejében.
Nem egyszerű feladat, gondoljunk
csak arra, hogy néhány évvel
ezelőtt a szerb kosárlabda válogatott
tagjai (egyben sztárjai)
estek egymásnak az öltözőben,
de a legjobb példa az egyetemes
sport területén arra, akinek sikerül(
t) is játékosai "sorba állítása",
José Mourinho. Jelenleg a
portugál zseni "CéRonaldót" és
brigádját a Real Madridnál próbálja
nyesegetni (mind nagyobb
sikerrel) a labdarúgás világában,
s ilyen helyzetekben mutatkozik
meg, a kispadnál ki menynyire
érti igazán a szakmáját.
Mert Neal szereplése a kanizsai
legénység szempontjából korántsem
közömbös. Bizonyíték erre
gyakorlatilag mérkőzésenkénti
30 pontja...
Polgár László
Most jön az valódi tréneri feladat
Televíziók, LCD monitorok,
videók, DVD-k és távirányítók
javítása. Balaskó István. Nagykanizsa,
Ady Endre u. 4., tel.:
0630/597-1530 (7457K)
Kanizsa – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. november 10.
Jakabfi Imre, a Kanizsa Sörgyár
SE (női) asztaliteniszezőinek
szakmai vezetője jól kalkulált,
hiszen a legutóbbi dupla
fordulóban már valóban olyan
ellenfelekkel néztek farkasszemet
a dél-zalai extraligások, akiket
le is győzhettek. S öt nyeretlen
mérkőzés után le is győzték
őket...
Tompa Ingatlanforgalmi Kft.-
Kanizsa Sörgyár SE (6.) – Statisztika
PSC I (7.) 7:3
Női Extraliga asztalitenisz-mérkőzés,
6. forduló. Nagykanizsa. A
kanizsai győztesek: Németh Ágnes
3, Charlotte Carey 2, Csáki
Rita, illetve a Csáki-Németh páros.
Vasárnap a KSSE első számú női
csapata már Eger felé vette az irányt,
s ahogy tavaly, úgy az idén is hálás
ellenfél volt az ÁFÉSZ SC...
Egri ÁFÉSZ SC I (9.) – Tompa
Ingatlan-Kanizsa Sörgyár SE
(6.) 4:6
Női Extraliga asztalitenisz-mérkőzés,
7. forduló. Eger. A kanizsai
győztesek: Ch. Carey 3, Csáki 1, Németh
Á. 1 és a Csáki-Németh páros.
A Heves megyei találkozóval lezárult
a bajnokság első szakasza, de
idén még lesz két előrehozott kör.
Jakabfi Imre a bajnoki szezon
felénél így értékelt: „Ez a helyezés
volt a célkitűzés. Az előzetes esélylatolgatás
során a Statisztika és az
Eger tűnt legyőzhetőnek. Egyébként
teljesen új csapatot kellett
építenünk, mivel Tápai Tímea váratlanul
Szekszárdra távozott, Ladányi
Dóra abbahagyta a játékot
(ami még váratlanabb volt), Márkus
Enikő játékára pedig nem tartottunk
igényt.”
Előbbi két játékos pedig akár
garanciát is jelenthetett volna a további
merészebb tervekhez is.
„Ezzel bizony kútba esett a Szuperligában
való indulásunk is, pedig
Tápai és Ladányi mellé egy új
igazolással már egy egész jó kis
csapatot lehetett volna összehozni,
amivel reális lett volna a nemzetközi
kupában való indulás is –
folytatta Jakabfi. – Az új keret kialakításának
célegyenesében
aztán jött a Wales-i Asztalitenisz
Szövetség ajánlata: három tehetséges
fiatalt ajánlottak a Kanizsa
Sörgyár SE-nek Charlotte Carey,
Angharad Philips és Megan Philips
személyében.”
P.L.
Hosszas előkészületek után,
többszöri egyeztetés után sikerült
összehozni azt a karate rendezvényt
szűkebb pátriánkban,
melyet Nagykanizsa Város Önkormányzata
és a zalakarosi
Mendan Hotel segítségével rendeztek
meg Kanizsán.
Bár az edzőtáborra előzetesen
több versenyzőt vártak, az 50 fős
karatéka létszám elegendő volt a
rendezvény sikeréhez.
Tulajdonképpen sporttörténeti
esemény zajlott Nagykanizsán,
hiszen korábban szakági japán
karate tanító még soha nem tartott
edzést a dél-zalai városban,
most viszont itt volt Norio
Kawasoe 8. danos mester, aki a
japán SKIF szövetség által
Ausztria és Magyarország kinevezett
főinstruktora. A mester
1995 óta eddig minden évben járt
Magyarországon, de az Ippon
Shotokan Egyesület ezúttal kapott
arra lehetőséget, hogy megszervezze
ezt az edzőtábort,
melyre az SKI-H (Shotokan Karate
International – Hungary)
szövetség számos klubjából érkeztek
résztvevők. A helyszín a
Zsigmondy Vilmos és Széchenyi
István Szakképző Iskola tornacsarnoka
volt, s a szervezők bíznak
abban, a jövőben is lesz mód
arra, hogy a japán mester nagykanizsai
eseményre látogathasson
– számolt be minderről Béres
János klubelnök.
P.L.
Országos shotokan karate edzőtábor
Dupla extraligás győzelemmel
A NB I B-s sakk csapatbajnokságban
is javában tartanak a küzdelmek,
s azon a színtéren a
Aquaprofit Nagykanizsai TSK II
együttese érdekelt a Charousek
csoporton belül. Az első fordulóban
a kanizsaiak idegenben szenvedtek
vereséget a Mátyásföldi
LTC II ellen 7,5:4,5 arányban,
majd legutóbb javítottak a Pénzügyőr
SE II-vel szemben hazai
környezetben egy 7:5-ös győzelemmel.
Mátyásföldi LTC II –
Aquaprofit-NTSK II 7,5:4,5
NB I B Charousek csoport
sakk csapatbajnokság, 1. forduló.
Budapest. Kanizsai győztesek:
Gergácz A., Havanecz B.
Aquaprofit-NTSK (9.) – Pénzügyőr
SE II (4.) 7:5
NB I B Charousek csoport sakk
csapatbajnokság, 2. forduló. Nagykanizsa.
Kanizsai győztesek: Bodó
N., Zsirai P., Papp N., Hajas T.
P.L.
Vereségre győzelem a sakk NB I B-ben
Lombard Pápa Termál FC II
(5.) – Nagykanizsai TE 1866-
Horváth Méh (4.) 2-1 (2-0)
NB III Bakony csoport labdarúgó-
mérkőzés, 12. forduló. Pápa,
200 néző. Vezette: Edelmayer
(Péntek Zs., Kajtár). G.: Horváth
T. (2.), Csepregi T. (6.); Cs. Horváth
G. (79.). Kiállítva: Pozsgai
(15.). NTE: Freischmid - Kotnyek
I., Rákhely M., Pozsgai, Boros Z.
- Ujvári, Rácz Sz., Nagy T., Béli
M. (Luiz Fernando, 78.) - Cs. Horváth
G., Szőke Á. (Budai L., 46.).
Vezetőedző: Koller Zoltán.
Koller Zoltán: „Nem lehetek elégedetlen
a vereség ellenére sem csapatom
teljesítményével, hiszen az első tíz
perc rövidzárlata után emberhátrányban
is ellenfelünk fölé tudtunk
kerekedni. Úgy érzem, legalább az
egy pontra rászolgáltunk volna.”
Kiskanizsai Sáskák SE (16.) –
Lenti TE (3.) 2-3 (1-0)
Zala megyei I. osztályú bajnoki labdarúgó
mérkőzés, 12. forduló.
Nagykanizsa-Kiskanizsa, 100 néző.
Vezette: Dávid J. (Kustán, Rózsás R.).
G.: Rajnai (23.), Szántó (69.); Pozsgai
N. (54. - 11-esből). Kiss K. (57.),
Hóbor G. (91.). Kiskanizsa: Kovács
Zs. - Csordás, Szántó, Gyulai Cs., Horváth
G., Kálovics Á., Farkas M., Rajnai,
Szelei (Ganzer, 70.), Visnovics I.,
Kálcsics F. Edző: Ifjovics Ferenc.
A vendégek ragadták rögtön magukhoz
az irányítást a mérkőzésen,
de a kiskanizsai ellencsapásoknak
is volt kellő ereje, amit jól bizonyított
Rajnai Gábor egyéni alakítás
utáni találata a 23. percben (1-0). A
30. percben Szelei László ijesztő
esése után állt a játék, a kiskanizsaiak
labdarúgója esett neki a pályát
övező reklámfalnak fejjel védekező
reakció nélkül, szerencsére
azonban a találkozó nem sokkal később
folytatódhatott.
Amásodik félidőben a lenti együttes
még inkább fokozta a tempót, s
Szántó Attila kezezése után Pozsgai
Norbert értékesítette a javukra megítélt
büntetőt (1-1), majd rá három
percre Kiss Krisztián gólja már a vezetést
jelentette az LTE számára (1-
2). A 70. percben a vendéglátóknak
mégis sikerült az egyenlítés, hiszen
szöglet után Szántó fejelt a hálóba
(2-2). Ezt követően nagy rohanás
kezdődött a győztes találatért, amit
végül a rendes játékidő letelte után
Hóbor Gergő szerzett meg egy távoli
szabadrúgásból (2-3).
Hajrábeli szépítés,
utolsó percbeli
vereség
Kanizsa – 16 Érdemesek 2011. november 10.
Lapunkban már több Bücs
Angéláról és az Orff Ütőegyüttesről
szóló írást olvashattak. Legutóbbi,
a két évvel ezelőtti 15
éves jubileumuk kapcsán született,
a mostani apropója pedig az
októberben elnyert Zalai Príma
Díj és közönségdíj.
A társulatot 1994-ben alapította
Bücs Angéla, mikor a névadó német
zeneszerző-zenetanár nevét
viselő Orff-módszert vizsgálta. A
módszer a beszédritmus, a mozgás
és hangszeres kíséret összhatásán
alapul, és hatása pozitív a személyiség,
a memória és a kreativitás
fejlődésére. Az együttes 38 fiatalból
áll, a tudatos utánpótlás-nevelésnek
köszönhetően. Koncertjeiken
megszólal a dob, a vibrafon, a
gitár, a xilofon és a marimbafon is.
Repertoárjukban sokféle műfaj
megtalálható a klasszikustól a modern
zenéig bezárólag. A továbbiakban
az elismerésekről kérdeztük
a zenekar vezetőjét.
– A jelölés önmagában is nagy
megtiszteltetés, ugyanolyan fontos,
mint a díjazás. Életem egyik
legboldogabb pillanata volt, mikor
megkaptuk a legprímább díjat. A
színpadra menet, úgy éreztem,
nem csak én lépkedek oda fel, hanem
a hátam mögött ott van az az
öt generáció, akik az Orff együttes
szárnyai alatt nőttek fel. Adíj átvételekor,
a könnyező szemeimen
keresztül láttam az örömteljes,
őszinte, ragyogó boldog gyermekszemeket,
és aki gyerekekkel foglalkozik
az tudja, ennél nincs
szebb. A közönségdíj elnyerésekor
pedig úgy éreztem, áradt felénk a
teremből a nézők szeretete. Igazán
ezért mentünk oda, nagyon szerettük
volna megnyerni, hiszen az ő
szeretetük a legfontosabb. A díjat
nem kaphattuk volna meg nélkülük,
ezért köszönetet szeretnék
mondani mindenkinek, aki ránk
szavazott, és szereti a zenénket.
Hálásak vagyunk, hogy ebben a
rohanó világban megálltak egy
percre. Ez a törődés nagy érték.
Ugyanakkor szeretnék köszönetet
mondani a zeneiskolának, kollegáimnak,
a szülőknek, az önkormányzatnak
és nem utolsó sorban
a VOSZ Zala Megyei Szervezetének
munkánk támogatásáért. Úgy
gondolom, a díjat sok-sok év szerepléseinek
köszönhetjük. A 17 év
alatt az együttes több ezer szereplést
tudhat maga mögött a legkisebb
zalai falu kultúrotthonától a
bajorországi vagy svájci színpadokig,
a Balaton parti fesztiváloktól
horvátországi tengerpartig, Szerbiáig,
Erdélyig.
– Az öröm mellett a díj felelősség
is…
– Bíztat, kötelez és szorgalmazza
azt, hogy ugyanolyan nívósan
szerepeljünk ezentúl is. Ez felelősségteljességet
követel. Egy díj
után még jobban a toppon kell lenni,
mert nem lehet másképpen. A
közönség nem tudja, melyik
együttessel vagyok a színpadon,
csak arról van tudomásuk, hogy
jön az Orff. Ha a 10 évesekkel lépek
fel, ugyanúgy kell teljesíteni,
mintha a 18 évesek szerepelnének.
Úgy hiszem, ez a legnehezebb, de
sok gyakorlással sikerül.
– A zenei sokszínűségen és a
hangszerállomány minőségén kívül
mi járulhat még hozzá a zenekar
sikeréhez?
– Az egyik titka a sikerünknek a
kontinuitás, a másik pedig az öszszetartás.
Szerencsés embernek érzem
magam, mert a zenével tudom
őket nevelni a szépre, a jóra, a szeretetre.
Ezt egy hatalmas ajándéknak
tartom. Édesanyámtól örököltem
a zene és a gyerekek szeretetét,
és a szakközépiskolában tudatosodott
bennem, hogy a pályaválasztásom
során erre az örökségre
fogok támaszkodni. Az együttes, a
kamarazene pedig azt jelenti, hogy
figyelni kell egymásra, ami az
életben nagyon fontos. Az évek során
olyan barátságok kötődtek,
amelyek egy életre szólnak. Ez
számomra nagy örömöt okoz.
Mind nagyon jó emberek lettek,
megbízhatóak, szeretnek dolgozni.
Kicsi kortól megszokták a felelősségteljességet,
azt hogy bízhatunk
bennük, és ez óriási nyeremény a
társadalomnak is.
– Hányadik generáció kezdett az
idei tanévtől és hány fővel működik
az együttes?
– Ebben az évben kezdtem az
ötödik generációval, ők 8 évesek.
Alegidősebbek 29 esztendősek, ők
már dolgoznak. Az együttes életében
a stafétaátadás nehéz dolog.
Vannak nagyon könnyű évek, amikor
az együttes felnő, de a nehezebb,
amikor elmegy, ekkor a kicsiknek
kell helytállniuk. Ez nagyon
bonyolult pedagógiai munka.
Az együttes most 38 főből áll, a
nagy eseményekre visszajönnek, a
már dolgozó tagok is. Két aktív
együttessel működünk jelenleg: a
kisebbek és a nagyobbak csoportjával,
a harmadik pedig akkor jön
létre, amikor összeadjuk a kettőt.
Mind a három különböző zenéket
jelent, és különböző fellépő helyeket.
A repertoár nagyon széles és
színes. A törzsi afrikai ritmusoktól
a japán taiko doboláson át, a barokk
zenétől a klasszikus zenéig, a
jazzig és a könnyűzenéig terjed. A
mi együttesünk egy üde színfolt
volt Nagykanizsa város kulturális
életében, mostanra pedig az egyik
legnépszerűbb csapatává nőtte ki
magát.
– Mik a terveik, az álmaik?
– Most készülődünk a 20 éves
jubileumi koncertre, és szeretnénk
kiadni a második albumunkat. Tizenhét
éve telve szorongással jöttem
ide Erdélyből. Az járt a fejemben,
hogy vajon meg tudok-e felelni,
vajon milyen lesz itt, akkor
álmomban sem gondoltam, hogy
ez megtörténhet. De az álom megvalósult.
Az együttes nagy vágya
az, hogy egy nemzetközi fesztiválra
benevezhessen. Eddig soha
nem volt elég pénz ehhez, mivel a
zenészek mellett a hangszerek
szállítását is biztosítani kell, de
most már közelebb kerültünk a vágyunkhoz.
Ez a kirándulás lenne a
legszebb ajándék a gyerekeknek,
ugyanis eddig minden évben
hangszereket vettünk. De akármerre
is járjunk a világban, a magyar
zenét ezután is mindig előtérbe
fogjuk helyezni, így öregbítve
városunk, megyénk, hazánk hírnevét.
Varga Mónika
Elnyerték a legprímábbnak járó díjat
és a közönség elismerését
XXIII. évfolyam 39. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2011. november 17. Kanizsa Garantálom a legalacsonyabb beruházási
költségek elérését a kivitelezők
megversenyeztetésével. Szigorú pályáztatás,
beruházás-lebonyolítás, építési
műszaki ellenőrzés. Épületenergetikai
tanúsítás. Felelős műszaki vezetés.
Balassa Béla építész vezető tervező
30/9019013, balassabela@chello.hu
Szeretne rengeteg pénzt
megtakarítani házépítése,
lakásfelújítása során?
A Magyar Víziközmű Szövetség
Zalakaroson rendezte meg
éves igazgatói értekezletét a 95
éves jubileumát ünneplő Délzalai
Víz- és Csatornamű Zrt.-vel
közösen.
A tanácskozáson több mint
százhetvenen jelentek meg. Anagy
érdeklődést az érdekes témákon
belül a Víziközmű szolgáltatásról
szóló törvénytervezettel kapcsolatos
előadás váltotta ki. Bíznak benne
– hangsúlyozta megnyitó beszédében
Kurdi Viktor, a MaVíz
elnöke, hogy a kétnapos konferenciát
követően a szakma képviselői
azt mondják, megérte eljönni
Zalakarosra, hiszen az előadások
támpontot adnak cégeik jövőjének
szervezéséhez, működtetéséhez,
fejlesztéséhez és stratégiájának
alakításához.
Cseresnyés Péter polgármester
köszöntő szavaiban többek között
kiemelte annak a fontosságát, hogy
a jó minőségű szolgáltatás magyar
kézben maradjon, és ahol nem így
van, magyar kézbe kerüljön.
Az önkormányzatok nevében
Novák Ferenc, Zalakaros polgármestere
szólt az ország különböző
területeiről érkezőkhöz: a víz tette
igazából ismertté Zalakarost –
hangsúlyozta. Reméli, a szakmai
tudáson túl a változások és a pénzügyi
lehetőségek még tovább növelik
majd a magasabb színvonalú
munka elvégzésének a lehetőségét.
A szakmai munka a 95 éves
Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.
bemutatkozásával vette kezdetét.
Kassai Zoltán elnök-vezérigazgató
egy videofilmen keresztül mutatta
be a szolgáltató cég történetét. A
zrt. Zala és Somogy megye százhárom
településén élő több mint
százharminc-ezer fogyasztónak
szolgáltat ivóvizet, továbbá negyvennyolc
település szennyvízelvezetését
és tisztítását biztosítja. A
vízmű induló felcsendülését követően
Kurdi Viktor elnök boldog
születésnapot, jó egészséget és sok
sikert kívánt a Délzalai Vízmű valamennyi
dolgozójának, majd Dr.
Csath Magdolna tanszékvezető
egyetemi tanár vette át a szót, azaz
a mikrofont, aki Magyarország jelenlegi
gazdasági helyzetéről és
kilátásairól beszélt a jövőre nézve.
A délután további részében a
víziközmű szolgáltatásról szóló
törvény tervezetéről Dr. Szabó
Iván ügyvéd, irodavezető, a vagyonátadás
kérdéseiről Szabó
Istvánné gazdasági vezérigazgató
helyettes, a MaVíz szintetizált véleményéről
a törvénytervezet kapcsán
Dr. Csák Gyula vezérigazgató,
a MaVíz elnökségének tagja
tartott előadást.
B.E.
Jövőt felvázoló igazgatói értekezlet
Ami az újságból
kimaradt..., de az
interneten olvasható
􀂊 Több munkáért kevesebb
bér?
􀂊 A belváros megújításáról
􀂊 Szcientológus voltam
􀂊 Szalai Annamária: több
száz bejelentés érkezett az
Internet Hotline oldalra
􀂊 ősi magyar nyomokon
Dél-Amerikában
􀂊 Nyílt nap a Mezőben
􀂊 Az emberlakta világ
legnagyobb bűne Trianon
􀂊 Nem múló szent összhang
–Tóth Menyhért a képíró
bölcs
􀂊 Elsősegélynyújtást
tanultak a zalai
kormányablakok
munkatársai
􀂊 Szabadidős programok a
CSÁO-ban
􀂊 A második helyre azért
bejöttek a veteránok
􀂊 Akadémikusok előadása a
BLG-ben
􀂊 Juniorokként valóban
jobban ment nekik
􀂊 Kézisek a régiós finálé
felé
􀂊 Huszár Máté tovább
gyarapította idei
kollekcióját
www.kanizsaujsag.hu
Kattintson,
hogy még
többet tudjon
Kanizsáról!
Kanizsa 2 – Krónika 2011. november 17.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági
ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit
Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Sűrű programja volt a múlt
csütörtökön városunkba látogató
Wittner Máriának. Az 1956-os
forradalom utáni megtorlásban
halálra, majd életfogytigra ítélt
szabadságharcos rendhagyó történelemórát
tartott a szakközépiskolásoknak
a Hunyadi utcában,
majd megkoszorúzta Ungor
Károly emlékkövét. A Batthyányban
meghallgatta felvételről a
Neveket akarok hallani című
dalt a Loud and Black zenekar
előadásában, a Medgyaszay
Házban pedig részt vett a Nagykanizsai
Polgári Egyesület
(NPE) Ötvenhatos Versünnepén.
– Ti is neveket akartok hallani? –
simogatta meg szavával a négy fiút:
Draskovics Márkot, Ács Gergőt,
Ács Marcellt és Pinterics Attilát.
Este pedig Kupó Márton, Pelikán
Péter, Makár Annamária, Cseszkó
Delinke, Árkus Péter, Karádi Dávid,
Süli Bianka Bernadett, Bogdán
Cintia, Horváth Márk Ferenc,
Radanics Mátyás, Németh Zalán,
Varga Kristóf, Kovács Klaudia,
Radics Adrián, Imrei Réka, Kopcsik
Dorina Friderika és Rodek Vivien
versmondását köszönte meg. Az
utóbbi lánynak – aki a Vigyázz a
hajamra, hóhér kezdetű Wittner
verset szavalta – külön elmondta a
vers születésének történetét.
– Minden hajnalban, amikor valamelyik
társunkat akasztani vitték,
hallottuk, ahogy búcsúkiáltásában
bemondja nevét. Ezt nem lehet
soha elfelejteni. Barátnőmet,
Katit mellőlem vitték el. Előtte arról
beszélgettünk, vajon kivégzés
előtt levágják-e a haját.
– A versek gondolatsűrítmények.
– mondta a középiskolások megrendítő
versmondása után, s bíztatta
őket, legyenek büszkék magyarságukra,
anyanyelvükre. A vendég sokat
szenvedett – tizenhárom évet ült
börtönben csak azért, mert hazája
iránti kötelességét teljesítette. Érezhetően
megérintette a szabadságharcost,
hogy ezeket a verseket ennyi fiatal
mondja. Többször szót ejtett arról,
mennyire aggódik értük, s hazánk
jövője immár az ő kezükben
van. A Kanizsán hallottak bizonyára
bizakodással tölthették el.
Kanizsai ötvenhatosokkal is beszélgetett
a Versünnep után, melyet
immár harmadik alkalommal rendez
az NPE. Mintegy őszi testvére ez a
februári kamarakiállításnak és vetélkedőnek,
melyre a kommunizmus
áldozatai emléknapja alkalmából kerül
sor. Mindkettőn 1990 után született
középiskolásoknak nyílik mód a
máig élő múlt valamelyes átélésére.
– Tóth Ilona ártatlanságának kimondása
azért szívügyem, mert hóhéraink
nem elégedtek meg elpusztításunkkal,
még a becsületünket, a forradalom
becsületét is sárba akarták tiporni.
A KGB forgatókönyve szerint
jártak el. Ezt a tisztalelkű orvosnőt
egy bestiális gyilkossággal vádolták
meg és ítélték halálra. Az egyetlen bizonyíték
beismerő vallomása lett volna,
de azt a talpa ütlegelésével és tudatmódosító
szerekkel érték el. Sokak
összefogásával sikerült elérni, hogy
végre az orvosegyetem bejáratánál
Tóth Ilona szobra fogadja a belépőt.
– 1970-ben szabadultam, de éreznem
kellett, hogy még utánam nyúlnak.
Nem válthattam levelet volt rabtársaimmal
anélkül, hogy el ne olvasta
volna azt a politikai rendőrség. Bárhol
akartam elhelyezkedni, erkölcsi bizonyítványt
kértek. Még a takarítónői álláshoz
is. Nyilván attól féltek, hogy
megfertőzöm a gyerekek gondolkodását.
Elégtétel nekem, hogy most iskolában
beszélhetek – mosolyodott el a
Zsigmondy tornatermében.
Hogyan nem fárad el, nem fárad
bele? – merülhet föl bennünk. Erre
egy történettel felel.
– Egy tévériporterrel végigjártuk
volna, 1956-ban honnan indultam el.
Kerestük, az előtte lévő házszám is
állt, az utána lévő is. Éppen, ahol laktam,
már nem állt, elvitte egy akna.
Ha ott maradok, lehet, elpusztultam
volna értelmetlenül. Úgy látszik, nekem
még van feladatom.
A ti jövőtökről van szó!
Fotók: Bakonyi Erzsébet
A fenti címmel tartott konferenciát
Nagykanizsa és Térsége
TISZK és a Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara azzal a
céllal, hogy megkönnyítsék a pályaválasztás
vagy változtatás
előtt álló diákok, tanáraik és
szüleik döntését.
Köszöntőjében Mérksz Andor,
a Nagykanizsa és Térsége
TISZK ügyvezető igazgatója bemutatta
két új szolgáltatásukat,
amelyeket az idei tanév elején
indíthattak el. Ennek egyik eleme
az álláskeresési szolgáltatás,
melyet a Zala Megyei Munkaügyi
Központ által kiírt pályázatnak
köszönhetően indíthattak el.
A másik pedig a pályaorientálás,
melynek célja, hogy megfelelő
információval lássák el azokat,
akik pályaválasztás vagy változtatás
előtt állnak.
A pályaválasztásban fontos
szerep jut a szülőknek, az általános
iskoláknak és a középiskoláknak,
hiszen magas azon nyolcadikosok
száma, akik nem tudják,
milyen szakmát válasszanaktette
hozzá az elhangzottakhoz
Dénes Sándor alpolgármester. A
kezdeményezés ezért rendkívül
fontos és aktuális is egyben, mivel
november végén tartják a középiskolák,
gimnáziumok a nyílt
napjaikat, ahova a hiteles tájékozódás
érdekében érdemes elmenniük
a választás előtt álló diákoknak
és szüleiknek. Elengedhetetlen,
hogy a mai kor embere több
lábon álljon, és élethosszig tanuljon.
Ebben segítséget nyújthatnak
a fórumok, a rendezvények
és a találkozók.
A fórum előadásokkal folytatódott,
álláskeresési tanácsadásról,
szakképzésről és munkaerőpiacról,
valamint pályaválasztási tanácsadásról.
V.M.
Konferencia az
álláskeresésről és
a pályaorientációról
Kanizsa – Krónika 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. november 17.
Fotó: Varga Mónika
Az országjárás keretében érkezett
Nagykanizsára Szócska
Miklós, az egészségügyért felelős
államtitkár. Beszámolt az átszervezésekről,
a Kanizsai Dorottya
Kórházban történt tárgyalásának
eredményeiről megjegyezve,
hogy kevés olyan kórház van,
mint a kanizsai, amely hiány nélkül
működteti az intézményt.
A kormányzat célja az országjárással
a tájékozódás, és a tájékoztatás
a jövőbeni lépésekről és elképzelésekről.
Szócska Miklós elmondta,
az újratervezési modellnek
megfelelően Csurgó kistérség
ellátási kötelezettségeit átsorolták
a nagykanizsai kórházhoz. A változtatás
oka az, hogy minél megfelelőbben
tudjanak a betegekről
gondoskodni, és ezzel párhuzamosan
a betegutak is lerövidüljenek.
Az ország egész területén elindultak
ehhez hasonló átszervezések.
Eddig már hat kórházzal megtörténtek
a szakmai egyeztetések. A
gyógyintézetekkel március végéig
kell megállapodniuk, amelyek április
végéig alá fogják írni a szerződéseket
az Egészségügyi Pénztárral.
Előreláthatóan, az intézmények
júliustól már az új munkamegosztásban
fognak dolgozni.
Városunkban az ápolási igazgatóval
is tárgyalt az államtitkár arról,
hogy hogyan tudják újjászervezni
az ápolóképzést. A várost illető
kérdéskört „a Nagykanizsán van
kórház és lesz is” bíztató mondattal
zárta.
A rákbetegeket érintő zalaegerszegi
gyógyszerhiánnyal kapcsolatban
elmondta, világméretű
problémáról van szó, ezért mindent
be kell vetniük, hogy hozzájussanak
a nemzetközi piacon a
termékhez. A tárca alternatív beszerzési
megoldásokon is gondolkodik,
és ha hosszútávon is fennáll
a hiány, akkor gondoskodniuk kell
a gyógyszer hazai gyártásáról.
V.M.
Szócska: Kanizsán van kórház és lesz is
A Kanizsai Dorottya Kórházba
a németországi Osnabrück
város Marien Hospital kórházából
Prof. Dr. Perjés Ottó – városunk
díszpolgára – szervező tevékenységének
köszönhetően
ötven kórházi ágy és matrac érkezett.
A németországi kórházban
funkcióváltás miatt átszervezés
történt, így egyes részlegein ágyak
szabadultak fel.
A kapott kórházi betegágyak kiváló
minőségűek: hidraulikus,
többirányban állítható technikával,
gördülő-fékezhető kerekekkel, infúziós
tartóval, ütközőkkel és acélrácsos
fekvőfelülettel ellátottak.
Az adományozott ágyak becsült
értéke 10 millió Ft, melyek több
osztályon teszik lehetővé az aktuálissá
vált elhasználódott, selejtezésre
váró ágyak cseréjét illetve a
betegkomfort növelésen túl, egységes
arculatot is biztosítanak a
kórtermekben. – tájékoztatta lapunkat
Szlávecz Lászlóné gazdasági
igazgató, aki egyben köszönetét
is kifejezte Perjés Professzor Úrnak
újabb szakmai segítséget nyújtó
közreműködéséért.
Tízmilliós adomány Németországból
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Negyedik alkalommal rendezték
meg a Magyar Tudomány
Napját a Medgyaszay Házban,
ahol előadásokat hallgathattak
az érdeklődők, olyan tudósoktól,
akik saját tudományuk területén
maradandót alkottak.
A tudomány napja november 3.,
ugyanis Gróf Széchenyi István
1825-ben ezen a napon kötötte le
birtokainak évi jövedelmét a Tudós
Társaság céljaira. Két évvel
később hozták meg a Magyar Tudományos
Akadémia megalapítását
kimondó törvényt, majd szervezését
öt év munkálatai után fejezték
be.
Nagykanizsa önkormányzatával,
a GTTSZ-szel és a Nagykanizsa és
Térsége TISZK-kel közös szervezésben
létrejött eseményen Mérksz
Andor, a TISZK ügyvezető igazgatója
kihangsúlyozta, céljuk ezzel a
nappal, hogy megpróbálják az emberek
közé behozni a tudománynak
azon eredményeit, amelyek fontos
szerepet töltenek be a mindennapi
életünkben, a gazdaságban, a munkahelyteremtésben.
Saját szakterületükön
kiemelkedőt és maradandót
alkotó személyeket hívtak a
rendezvényre.
Városunk polgármestere, Cseresnyés
Péter hozzátette, szeretné, ha
Nagykanizsa olyan hely lenne,
amely egyedi képzéseket ad a diákoknak.
Arésztvevő tanulók számára
pedig alkalmasak lehetnek az előadások,
hogy motiválják őket a célok
kitűzésében, hogy később nagyszerű
szakemberek lehessenek.
Továbbiakban a meghívott előadók
saját tudományuk eredményeiről
számoltak be. Az előadások
sorát Gayer Mátyás játéka szakította
meg, aki Liszt Ferenc Amoll
és A B Major etűdjéből adott
elő részletet. A 2011-es év zongoraverseny
győztese a grazi Zeneművészeti
Egyetem hallgatója.
V.M.
Rendezvény
a Magyar
Tudomány Napján
Kanizsa – MSZP-s 4 ügyek 2011. november 17.
MSZP Országos Elnöksége
Budapest
MSZP Nagykanizsai
szervezetének Elnöksége
Nagykanizsa
Kedves Barátaim!
A Magyar Szocialista Párt
egyik alapítójaként – úgy is, mint
az elmúlt egy év történéseinek
részvevője, kritikus elemzője –
bejelentem, hogy a pártból kilépek.
Jog és kötelesség volt az alapítás,
erkölcsi jog és kötelesség a
kilépés.
Kerényi, Géczi, Brúszel, Keserű,
Lovászi, Nagy L., Szántó,
Dúll, akik most hirtelen eszembe
jutottak, és akik garanciái voltak
egy nyugatos balközép szociáldemokrata
átalakulásnak, már ‘Isten
tudja merre vannak, a régiek közül
szerintem csak én maradtam,
az örök radikális- ez elég nagy
paradoxon, bíztam, és bíztam, de
elfogyott a türelem, és a levegő is
körülöttem.
Szegfű Gyula szavaival élve,
valahol utat tévesztettünk. Ebben
az útvesztésben számomra a
legtragikusabb nemzeti létünk és
mivoltunk másod- harmad-negyed
stb. rangúvá lefokozása, a
határon túli magyarok sorsának
elfelejtése, a kollaboráns kommunista
párt hazaáruló vezetőinek
elmaradt megbélyegzése,
Angyal István, Mecséri István,
Nagy Imre méltó örökének elmaradt
felvállalása, az egész
nemzetgazdaság-politika, úgy
ahogy van.
Már az 1998-es vereség analízise
is elmaradt, a 2006-os agyonveretésé
meg végképp, ez okozza
a teljes hitelveszést, nem az őszödi
beszéd, ami egy infantilizmus
következménye.
Elég volt, én más voltam, maradtam
és vagyok. Más vagyok,
ezért az útjaink elválnak, de nem
fogják keresztezni egymást, legalább
is enyém biztos nem.
Sok sikert!
Barátsággal,
Dr. Károlyi Attila
Nagykanizsa,
2011. november 12.
Károlyi
kilépett az
MSZP-ből
Sorozatunk folytatásában a
kompenzációs listáról mandátumhoz
jutó önkormányzati
képviselőkkel beszélgetünk.
őket is arról kérdezzük, milyen
megoldásra váró problémákkal
fordulnak hozzájuk a választóik.
Dr. Fodor Csaba jelölőszervezete
a Magyar Szocialista Párt Nagykanizsai
Szervezete.
„Ötödik ciklusban vagyok tagja
a közgyűlésnek. 1994-től voltam
bizottsági elnök, részt vettem több
testület munkájában, jelenleg a
Városfejlesztési Bizottságban dolgozom.
A közgyűlés működésére mindenképpen
rányomja bélyegét a
máshol is tapasztalható fideszes
magatartás. ők gyakran előre
eldöntenek mindent. Ha egy javaslat
az ellenzéki oldal bármelyik
szervezetétől származik,
többnyire nem bír átütő erővel,
persze ritka, üdítő kivételek mindig
vannak. 2006-2010 között is
masszív Fidesz többség volt a
városban fideszes polgármesterrel
és alpolgármesterrel –, és akkor
is minden döntést ugyanígy
hoztak meg, az ő döntéseik eredményeként
került a város a mostani
rossz gazdasági helyzetbe.
Marton István polgármesterrel
még ki tudtunk alakítani együttműködést,
aminek a város hasznát
látta, és ennek eredményeként
jelentős eu-s, és állami
anyagi forrásokat hoztunk le a
városba. Ezek kapcsán valósulhatott
meg a kiskanizsai Egészségház.
Sokat dolgoztunk Marton
Istvánnal azon is, hogy a Regionális
Fejlesztési Tanácstól
megkapjuk a szükséges támogatást.
Ennek eredménye a Bolyai
iskola felújítása, a belvárosi rekonstrukció
és a szennyvízcsatorna
beruházások. Akkor dőlt el
a 3 milliárd forintot meghaladó
kórház-pályázat is, melynek sikeréért
sokat dolgoztunk együtt
a kórház vezetésével. Most ott
tartunk, hogy nálunk még a közbeszerzési
eljárás elbírálása sem
történt meg, Egerszegen meg fo-
Kérdés nélkül
Dr. Fodor Csaba vall közgyűlési munkájáról
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kilépett a Magyar Szocialista
Pártból Károlyi Attila, a párt
MSZDP-vel és MDF-fel közös
nagykanizsai polgármesterjelöltje
a tavalyi önkormányzati
választásokon, aki a városi közgyűlésben
listán szerzett képviselői
helyet; a politikus “jobbközép
irányba” lép tovább. Anagykanizsai
közgyűlésben ezzel egyre
apadt a szocialista képviselők
száma.
Károlyi Attila hétfőn az MTI
értesülését megerősítve elmondta:
távozásának – amelyet a
szombati MSZP-kongresszus
időpontjához időzített, és nincs
köze a Demokratikus Koalíció
(DK) megalakulásához – három
fő érve volt. Mindig hiányolta az
MSZP nemzeti politikáját, a párt
nem tagadta meg az egykori
MSZMP „kollaboráns kommunista
vezetőit”, illetve a szocialisták
„nem vállalták nyíltan az Angyal
István-, Mecséri János-,
Nagy Imre- vonalat”.
A párt országos és nagykanizsai
elnökségének írt levelében az áll:
Már az 1998-as vereség analízise
is elmaradt, és mint fogalmazott,
„a 2006-os agyonveretésé meg
végképp”, ez okozza a teljes hitelvesztést,
nem az őszödi beszéd,
amely „infantilizmus következménye”.
A pártból távozó önkormányzati
képviselő azt mondta: nem adja
vissza a listán szerzett mandátumát,
„jobbközép irányba” továbblépve
folytatja a politizálást. Úgy
fogalmazott: “Nem tudom, hogy
mennyiben segített, vagy éppen
terhemre volt nekem az MSZP.”
Böröcz Zoltán, az MSZP nagykanizsai
szervezetének elnöke az
MTI megkeresésére azt mondta:
sem őt, sem párttársait nem érte
meglepetésként a képviselő kilépése.
Szerdán tartanak városi elnökségi
ülést, ahol megbeszélik az
MSZP álláspontját, majd ennek ismeretében
tárgyalnak a másik két
jelölőszervezettel a további lépésekről.
Károlyi Attila az önkormányzat
ügyrendi, jogi és közrendi bizottságának
elnöke, tagja volt az
MSZP városi elnökségének és
kongresszusi küldöttként is mandátuma
volt, bár szombaton már
nem vett részt a párt tanácskozásán.
Távozásával a nagykanizsai
közgyűlésben már csak egy
MSZP-s képviselő marad, Fodor
Csaba, akit éppen a hétvégén választottak
meg a párt új Zala megyei
elnökének, miután elődje,
Baracskai József a DK-ba távozott.
A 18 tagú nagykanizsai testületben
a Fidesz-KDNP-nek a polgármesterrel
együtt 11, a Kanizsáért
Közéleti Egyesületnek két képviselője
van, a most már egyedüli
szocialista városatya mellett egy
független képviselő egyéni választókerületi
nyertesként került be.
Kompenzációs listáról a Civil
Összefogással Nagykanizsáért
Egyesület és a Jobbik egy-egy
képviselője tagja még a megyei jogú
város közgyűlésének.
MTI
Böröcz nem lepődött meg Károlyin
Kanizsa – MSZP-s ügyek 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. november 17.
Fodor Csaba nagykanizsai önkormányzati
képviselőt, a párt
korábbi megyei alelnökét választotta
új megyei elnöknek az
MSZP Zalai Területi Szövetsége,
miután az eddigi elnök, Baracskai
József a Demokratikus Koalícióba
távozott - közölte a párt
hétfői zalaegerszegi sajtótájékoztatóján
a szocialisták megyei
ügyvezetője.
Góra Balázs úgy fogalmazott:
„egy pár barátunk elhagyta a szocialista
frakciót”, köztük az eddigi
megyei elnök is. Ezért megyei küldöttgyűlést
hívtak össze múlt péntekre,
amikor Major Gábor megyei
alelnök és Fodor Csaba közül titkos
szavazással, jelentős többséggel
választották meg a nagykanizsai
képviselőt, akinek a megbízatása
a jövő tavaszi soros tisztújító
kongresszusig tart.
Fodor Csaba a párton belüli eddigi
szerepéről elmondta: 1989 óta
tag, 1994-től foglal helyet a nagykanizsai
közgyűlés szocialista
frakciójában. Országos választmányi
tag is volt, amiről most, megyei
elnökké választása miatt lemondott.
Az MSZP-ből történt távozások
kapcsán arról beszélt: Zala megyében
eddig nagyjából húszan jelezték
kilépésüket – köztük két további
egykori megyei elnök, Varga
László és Balogh László –, de a
szám nem éri el a megyei tagság öt
százalékát. „Több baráttal csökkent
a létszáma a megyei pártszervezetnek,
de remélem, hogy ezzel
párhuzamosan sokkal több szövetségessel
gyarapodtunk” - fogalmazott.
Hozzátette: fájlalják, hogy olyanok
is távoztak, akiknek meghatározó
szerepe volt a megyei pártéletben,
de „ez az emberi és baráti
kapcsolatainkat nem befolyásolja”.
Reményei szerint a változás a
demokratikus baloldal erejét növeli
és egységet is tud produkálni a
2014-es választásokra.
Fodor Csaba kitért arra is, hogy
a szombati kongresszus jelentős
változásokat hozott a szocialista
párt életét meghatározó alapszabályban.
Aktuális politikai témák
közül beszélt arról, hogy a kormánynak
lépnie kellene a jelentős
üzemanyagárak csökkentése érdekében,
ezt ellenzékben éppen a Fidesz
szorgalmazta.
A munka törvényköve körüli vitákról
azt mondta: a munkavállalókat
kiszolgáltatott helyzetbe hozza,
és nem hiszi, hogy ez lehet az út az
egymillió munkahelyhez. Az önkormányzati
rendszert érintő tervezett
változások szerinte önkormányzatellenesek,
és veszélybe sodorhatják
a zalai kisfalvakat.
MTI
Új elnököt választott Zalában az MSZP
lyik az építkezés. Ez a több mint
egyéves késlekedés óhatatlanul
foglalkoztatja a város vonzáskörzetében
élő embereket, és természetesen
a kórház dolgozóit
is. Nem látjuk, hogy az elmúlt
másfél évben – amióta a Fideszkormány
van hatalmon –, melyek
azok a jelentős támogatások,
amelyeket a város kapott volna,
s eredményeként munkahelyek
teremtődhetnének. Az ígéretek
ellenére nem látszik, hogy megvalósult
volna valami. A városban
lakókat elsődlegesen a munkahelyek
foglalkoztatják, és az a
kérdés, hogy Nagykanizsa menynyire
segíti az itt élő és működő
vállalkozókat. Ebben a kérdéskörben,
a hangzatos kijelentéseken
túl érdemi előrejutás nem
történt. Annak érdekében, hogy
utánajárjak azoknak a mendemondáknak,
amelyek szerint Kanizsán
kívüliek kapnak lehetőséget,
kikértem azokat a szerződéseket,
amelyeket az önkormányzat
Cseresnyés Péter alpolgármester
ideje alatt kötött. Azért
vannak benne elég furcsa és
meglepő történetek. Engedélyt
kaptam rá, hogy ezeket részleteiben
áttekintsem, és az ott felmerült
kérdéseket a közgyűlésen fel
fogom tenni, mert jó pár magyarázatra
szorul. Jelentős számban
vannak benne budapesti és más
székhelyű vállalkozások, akik
kaptak megbízásokat.
A városvezetés dolga, hogy az
anyagi helyzetét stabilizálja, és
azokat a feladatokat, amelyeket
a ma még hatályos önkormányzati
törvény kötelezettségül ró,
teljesítse. Például a konyhák
ügyét nem fiskális szempontok
szerint kellene elbírálni. Vannak
más érdekek, lehetőségek, amelyeket
együttesen kellene mérlegelni,
és ezt követően lehetett
volna előterjesztést készíteni a
közgyűlés számára. Elmondtuk a
módosító javaslatainkat, ötleteinket,
de ebben a körben is süket
fülekre találtak ugyanúgy, mint
az egyesületekkel, sporttal,
sportfinanszírozással kapcsolatban,
vagy az iskolák összevonása
kapcsán.
Ha Kiskanizsát nézzük, ahol
jó pár évtizede élek, az embereket
elsősorban az utak állapota
foglalkoztatja, de igaz ez az
egész városra is. Az utak nagy
része olyan rossz állapotban
van, hogy nem elegendő a kátyúzgatásuk.
Több éve kérjük a
jelentős forgalmat lebonyolító
és közcélú közlekedés számára
fontos útvonalak, mint például a
Pivári utca, teljes felújítását.
Eddig nem járt eredménnyel, de
most annyit elértem, hogy legalább
a tervezés szintjén elviekben
bekerül a 2012-es költségvetésbe.
Sok problémát csak az
adott városrészben élők érzékelnek.
A várost csak úgy tudjuk
fejleszteni, és úgy tudunk eredményeket
elérni, ha a településünket
egészében szemléljük, és
tudomásul vesszük az adott körzetben
élő lakosság érdekét, és
ahhoz próbáljuk igazítani az
anyagi forrást, amelyek elviekben
rendelkezésre állnak, de
gyakorlatilag nem tudjuk, mert
a sarokszámokat még nem ismerjük.
Sokakat foglalkoztat a
jelenlegi önkormányzati fenntartású
intézmények, az általános
és középiskolák, valamint a
kórház sorsa. Maradnak-e önkormányzati,
vagy átkerülnek
állami kezelésbe?
Bízom benne, és szeretném elérni,
hogy a város közgyűlése
nem másolja le az országos pártpolitikai
magatartásokat, megoldásokat,
hanem maradunk egy
kicsit a város környékén. Egymást
meghallgatva, egymás véleményét
tiszteletben tartva valami
közös és jó eredmény születhetne.
Megtapasztaltuk, milyen helyzetbe
sodorta a várost 2006-tól a
Fidesz, amikor a saját polgármesterével
összerúgta a port.
Legfontosabb számomra, hogy
megőrizzük a város működőképességét,
mert az teremti meg a
lehetőségét annak, hogy meg tudjuk
valósítani a tervezett felújításokat,
karbantartásokat, beruházásokat.”
Lejegyezte:
Bakonyi Erzsébet
– Nem lett jobb az új kormánynyal.
– volt egy munkatársam véleménye
minap, ám érveimet hallva
hamar belátta, tévesen ítél. – Családban,
nagyobb közösségben –
egyformán működik a dolog. Az
adósságcsinálásnak ez a természete.
Amikor csináljuk az adósságot, úgy
érezzük, jobb. Telik mindenre. Valójában,
tudjuk, ekkor romlott a helyzetünk.
Amikor pedig felszámoljuk
eladósodottságunkat, szűkebbre kell
venni nadrágszíjunkat, rosszabbnak
érezzük helyzetünket. Pedig valójában
akkor javul. Ilyen egyszerű.
Múlt pénteken félpályás útlezárással
tiltakozott az a szakszervezet
is, melynek tagja vagyok. Úgymond
a kormányzati intézkedések miatt.
Ezzel átlépett az érdekvédelmi szerepből
a politikaiba. Ám így a szakszervezeti
tagok között, a munkavállalók
között is ellentétet szított. Talán
tiszteletben illenék tartani tagjai politikai
nézeteit, amely tavaly a választáson
is érvényre jutott. Hallom, többen
gondolkoznak az enyémhez hasonló
lépésen. Vajon a szakszervezeteknek
az ország érdekeivel szemben
kell fellépniük? Részérdekekért
– például a rendőrök 40 évesen történő
nyugdíjba menéséért?
Vajon miért nem lépett föl ilyen
határozottan munkáltatónkkal
szemben? Bértárgyalásokon, évek
óta, rendre, a menedzsment javaslatához
közelebb landol a megegyezés…
Legutóbb is, negyed évig
még régi bérünket kaptuk. Vagy az
új adótörvény iránti elégedetlenség
szítása volt a cél? Összefüggésben
áll mindez azzal, kitől kapják fizetésüket
szakszervezeti vezetőink?
Az időpont pedig már csak hab
a tortán. Kónya Péterék június 16-
ra, Nagy Imre és mártírtársai kivégzése
napjára hirdették meg
„bohócforradalmukat. A Liga nem
átallotta az orosz tankok beözönlése
napjára, november 4-re tenni
kormányellenes tüntetését. Persze,
akinek semmit se jelent ez a nap…
Kilépésemhez a végső lökést
egy általam is megválasztott szakszervezeti
tisztségviselő elvakult
indulata adta. Nem. Ilyen gyűlölethez
ne érezze háta mögött támogatásomat.
Ha jobb belátásra nem
tudom bírni, ezzel a kilépéssel legalább
saját lelkiismeretem tiszta
lesz. Én szóltam…
Papp János
Miért léptem
ki a
szakszervezetből?
Kanizsa 6 – Oktatás 2011. november 17.
November 18. 17 óra
A 20 ÉVES LETENYEI
FAFARAGÓ EGYESÜLET
KIÁLLÍTÁSA
Megnyitja: Prokné Tirner Gyöngyi
Közreműködik: a Mákvirág Citerazenekar.
Megtekinthető: december 5-ig
November 22. 18 óra
100 ÉVES A ROZGONYI ÚTI
ÁLTALÁNOS ISKOLA - ünnepi
műsor
November 27.
MISS ALPOK-ADRIA
NEMZETKÖZI
SZÉPSÉGVERSENY - Zala Megye
Döntője és Nagykanizsa Szépe Választás.
További információ: 06-30/360-2075
November 23. 14 óra
ÉLJEN KINOPPIO! - a Griff Bábszínház
előadásában. Szervező:
Piarista Általános Iskola és Gimnázium
November 26. 19 óra
ROCKZENEI KONCERTEK
Fellépnek: Taste My Pain, Demon-
Stration, Veil Of Sin, Winter
Belépődíj 500 Ft
"ALKONYI ELÉGIA" - Z. Soós
István kiállítása
Megtekinthető: november 30-ig
November 25. 17 óra
"INDIA VÉGTELEN ÚTJAI" -
kiállítás Sass Brunner Erzsébet és
Brunner Erszébet 1938-1950 között
Indiában festett alkotásaiból
Megtekinthető: 2012. február 11-ig
Kiállítás-megnyitó, könyvbemutató,
koncertek:
17 óra Tantal: Tóth Szabolcs - szitár,
Mótyán Tibor - tabla, Sinha Róber -
gitár
20 óra Relazioni Ektar: Rfancesco
Socal - basszusklarinét, klarinét, Stefano
Ottogalli - gitár, Szőke Szabolcs
- gadulka, sarangi, array mbira, aquaphone,
Váci Dániel - alt és szopranino
szaxofon
17-22 Teaház
VIZUÁLIS
KÖRNYEZETSZENNYEZÉS -
A Magyar Plakát Társaság kiállítása
Megtekinthető: november 30-ig
November 26. 19 óra
A SZERET NÉPZENEI
EGYÜTTES LEMEZBEMUTATÓ
KONCERTJE
"Lajthától a Szeretig" címmel
Utána: Táncház
Belépő: 1 200 Ft, Diák: 800 Ft
November 23.
Gyermekszínházi sorozat
MAZSOLA ÉS TÁDÉ
Írta: Bálint Ágnes
Bábszínpadra írta és rendezte:
Szívós Károly (Blattner Géza-díjas,
a Kolibri Színház színésze,
rendezője)
Bábokat tervezte: Bródy Vera
Zenéjét szerezte: Pivarnyik László
Belépő: 600 Ft
November 25. 19 óra
EKTAR RELAZIONI JAZZ
KONCERT
Stefano Ottogalli - gitár,
Francesco Socal - basszus klarinét,
klarinét, Váczi Dániel - alt és
sopranino saxofon,
Szőke Szabolcs - gadulka, array
mbira
Belépő: 1 000 Ft
Kiállítás-megnyitó után
kezdetét vette a „Cserháti napok”
rendezvénysorozat,
mely célja, hogy a diákok számára
minél sokrétűbb ismereteket
nyújtsanak, és bemutassák
a tanulók sokoldalúságát.
A B épület aulájában levő kiállítást
Tegledi Zsolt, volt cserhátis tanuló
képeiből állították össze Láthatatlan
létezés címmel. A dokumentarista
képsorozat olyan világba
enged betekintést, amely a közönség
számára láthatatlan. Bemutatja,
mi zajlik a függönyök mögött
a színházi előadás előtt, és miként
kezd forrni a levegő a nézők
megérkezésekor. A megnyitón dr.
Márton Alfréd és Vukics Veronika
beszéltek volt tanítványukról, akit
nyugodt, szemlélődő diákként jellemeztek.
A képek tükrözik a részletekben
való elmerülésének a képességét.
Farkas Tünde, az intézmény
vezetője elmondta, ez a pár nap
arról is szól, hogy a diákok megmutathassák,
mennyire sokoldalúak.
Az idegen nyelvi délutánon
(november 9.) kreativitásukról,
idegennyelv – tudásukról és más
kultúrákban való jártasságukról
adhattak számot. Továbbá volt
egy szavalóverseny (november
10.), ahol szintén egy másik oldalukról
mutatkozhattak be. Az
utolsó alkalom pedig a szakmai
napé volt.
V.M
Megtartották a Cserháti
napok rendezvénysorozatot
Fotó: Varga Mónika
Nagysikerű kiállítás megnyitó
részesei lehettek, akik 2011. november
9-én ellátogattak az Általános
Iskola és Óvoda Nagykanizsa-
Miklósfa intézmény galériájában
rendezett Dr. Simán
László és Födő Szilárd fotókiállítására.
A nagy létszámú közönséget
Szmodics Józsefné, az intézmény
igazgatója köszöntötte.
Üdvözölte Dr. Simán Lászlót
tizedik alkalommal történő kiállítása
kapcsán és további sikereket
kívánt a már nemzetközi
szinten is bemutatkozott fotósnak.
Elmondta, hogy Födő Szilárd
először mutatkozik be a
nagyközönség előtt és reméli ezzel
a lépéssel további bemutatkozási
lehetőségek nyílnak meg
a fiatalember előtt.
Az intézmény 4.. osztályos tanulója
Császár Péter zongora játékával,
Gerencsér Gergő és
Horváth Rebeka versmondásával,
a 2. osztályból Béres Péter,
Szalai Sára szavalatával, Bunics
Erika 8. osztályos tanuló pedig
furulya játékával kápráztatta el
a jelenlévőket. Az ajándék műsort
követően a Kanizsa Fotóklub
tagjainak tárlatát Zágon
László fotóművész , a Kanizsa
Fotóklub volt vezetője nyitotta
meg.
Megnyitójában kiemelte a két
tehetséges fotós szakmai munkáját,
természet szeretetét és örömét,
hogy az iskola lehetőséget teremtett
az állatokról készült művészi
fotók bemutatására, közel hozva a
gyermekekhez a természetet.
November 11-én, pénteken a
szülők és a tanulók számára a tanítást
követően került sor az ünnepélyes
megnyitóra, ahol minden tanuló
kiválasztotta a számára legkedvesebb
képet.
A tárlat 2011. december 8-ig tekinthető
meg iskolaidőben 8.00 –
17.00 óráig.
K.H.
Természetfotók a Miklósfai
Általános Iskolában
Forrás: kanizsafotoklub.hu
Kanizsa – Kitekintő 7
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. november 17.
Kopp Mária hévizi előadása alkalmával
a fiatalok deviáns viselkedéséről,
és annak orvoslási
lehetőségeiről tartott előadást.
Kihangsúlyozta, hogy fontos a
példamutató magatartás és a
flow állapot megtanítása már
gyermekkorban.
– A fiatalság devianciája menynyivel
másabb 20-30 évvel ezelőtthöz
képest, van-e valami különbség?
– Nagyon sok szempontból teljesen
más. Most demokratikus társadalomban
élünk, melynek rengeteg
előnye van, de ugyanakkor megjelent
az országunkba mindaz, amely
sajnos a nyugatban nagyon rossz. A
fogyasztói társadalomban ez a fajta
deviáns viselkedés még sokkal erősebben
van jelen. Afiatalok a legfogékonyabbak,
könnyen lehet jó
irányba vinni őket, de ugyanakkor
nagyon keményen befolyásolják
őket az internetes oldalak, ez a fajta
modern világ, a csoport és a csoporthoz
tartozás. Esetükben a legveszélyesebb,
ha nincsenek igazán
céljaik, ha unatkoznak és üresnek
érzik az életüket. Ezeknek az oldására
fordulnak a drogokhoz. Manapság
általános jelenséggé vált,
hogy leisszák magukat. Szerencsére
ezek átmeneti jellegűek, tehát a
legtöbben nem maradnak benne, de
nagyon nagy a veszélye annak is,
hogy ha elkezdik, akkor utána nem
tudnak kiszállni. Ezek olyan jelenségek,
amelyek egy felkészületlen
társadalmat értek, és a régi vallási
közösségeket teljesen szétrombolták.
A polgári és a vallási közösségek
nagyon erősek voltak itt a Balaton
felvidéken. Balatonudvariban
van egy présházunk, és a helyiek
mesélték, hogy 8-10 egyesület működött
a faluban, melyeket a kommunizmus
idején mind megszüntettek.
De az embereknek nagyon
nagy szüksége lenne közösségre, és
sajnos sokszor egy deviáns társaságban
találnak helyet.
– Ma a társadalomnak milyen
lehetősége van arra, hogy segítse
ezeket a fiatalokat? Hogyan kellene
segítenünk ezeknek a fiataloknak?
– A legfontosabb az lenne, hogy
kezdettől az úgynevezett flow állapotot
– amelyet Csíkszentmihályi
Mihály írt le – kellene megtanítani
nekik. Azt, hogy az ember örömet
találjon minden tevékenységében.
Ez tulajdonképpen a tanulásnak is
az alapja lenne. Minden jó pedagógusnak
ez a titka. A tanulást örömként
élik meg, és nem kényszerként
csinálják. Továbbá fontos,
hogy meglássák a szépségeket magunk
körül. Ezeket kellene mindenképpen
megtanítani nekik. A
másrészt pedig azt szeretném elérni,
hogy már óvodától kezdve tanítsák
a társkapcsolati készségeket.
Régen nem volt szükség erre,
mert minden családban volt nagymama,
nagynéni. Ma viszont a házasságoknak
körülbelül a fele válással
végződik, rengeteg szétesett
család van. Kevés a gyerek, a
nagycsaládok nem élnek együtt.
Sok rossz mintát hoznak a fiatalok
otthonról, és emiatt nagyon
nehezen tudnak párt találni. Ha
sikerül párt találniuk, akkor pedig
nem tudják azt, hogy egy párkapcsolat
építése legalább olyan
komoly munka, mint bármilyen
feladat, amit az életben végzünk
és erre nagyon komolyan oda
kell figyelni. Újra és újra ugyanazokba
a csapdákba esnek bele.
Az intézetben foglalkozunk családterápiával
és megdöbbent
bennünket, hogy pontosan
ugyanazokat a hibákat követik el
és válnak boldogtalanná. Így
mindenképpen kellene, és lehet
is tanítani ezeket a készségeket.
Hollandiában például az óvónőket
felkészítik arra, hogyan lehet
megtanítani a gyerekeket, hogy
ne agresszióval oldják meg a
problémáikat.
V.M.
A fiatalkori deviáns magatartás kezelése
Facsemetéket ültettek a keszthelyi
vasútállomás közelében a
Ranolder János Római Katolikus
Általános Iskola diákjai a
hétvégén.
Tavaly született az ötlet. Keszthely
Zöld Kincsei címmel egy kiadvány
készült el, mely Keszthely
régi fasorait és híres ligeteit mutatja
be. Szabó tanár úr az egyetemen
már régóta gyűjtötte a fotókat, az
ezzel kapcsolatos fellelhető kiadványokat.
Ez a térkép szeptemberben
elkészült, amit átadtunk az iskoláknak,
utána tettük közzé a felhívást,
hogy ne csak a régi ligetekre,
fasorokra gondoljunk, hanem a
jövőben is legyenek ilyen szép
zöld területek a városban. Az akciót
a környezetvédelmi egyesület
kezdeményezte, és a legtöbb oktatási
intézmény, alapítványok szülők
csatlakoztak a felhíváshoz
egy-egy területet választva magának.
A diákok nemcsak kezük
munkáját, hanem zsebpénzük egy
részét is felajánlották – tájékoztatta
a Helikon Rádiót Németh Ferenc
a civil szervezet tagja.
A szervező kiemelte továbbá, nagyon
fontos, hogy a gyerekek tudatába
épüljön be, hogy a környezet
szépsége mennyire fontos. A városi
kerttervező egyeztetve az önkormányzattal,
szakemberekkel feltérképezte,
hogy milyen fajtákkal,
mely területre milyen növényeket
ültessenek a továbbiakban.
Új fasorok, ligetek Keszthelyen
􀂊 Vonulós egység kerül a
városba. Az önkormányzati tűzoltóságok
január 1-től a magyar
államhoz kerülnek át, így
Letenye Város Hivatásos Önkormányzati
Tűzoltósága is. Előreláthatóan
a most Letenyén elintézhető
tűzoltó-hatósági ügyeket
a jövő év elejétől a Zala Megyei
Kormányhivatal valamelyik kirendeltségén
lehet lebonyolítani.
Továbbá, Nagykanizsáról egy öt
fős vonulós egység kerül át szerkocsival
együtt. A városba települő
vonulósok gépjárművének fűtött
garázst, a személyzetnek pedig
szociális és pihenőhelyiséget
kell kialakítani. A Körzeti Önkéntes
Tűzoltó Egyesületet a változás
nem érinti, sőt szakmai munkájuk
a vonulósok jelenlétének köszönhetően
tovább fejlődhet – adta hírül
a Letenye Média.
􀂊 Hagyományőrző rendezvény.
A Zalai Hagyományok Napja
alkalmából gálaestet tartanak a
letenyei könyvtárban „Szép Zalában
születtem…” címmel november
19-én 13 órától. Arendezvényt
Pintér László országgyűlési képviselő
nyitja meg, és Konczér Katalin,
a Zala Megyei Közművelődési
Intézmény igazgatója mondja a
köszöntőt.
A fellépők közt számos közösség
található, többek között a
Letenyéért Közéleti Egyesület, a
Kishottói Népdalkör, a Rozmaring
Asszonykórus, a Bokréta Hagyományőrző
Csoport és a Vadvirág
Népdalkör.
􀂊 15 millió forint vissza nem
térítendő támogatás. November
3-án döntött Pintér Sándor belügyminiszter
és Matolcsy György
nemzetgazdasági miniszter az önhibájukon
kívül hátrányos helyzetben
lévő önkormányzatok
2011. évi támogatásának második
üteméről. Ennek alapján 1216 önkormányzat
részesült több mint 7
milliárd forint vissza nem térítendő
támogatásban.
Zala megyébe összesen 236.
800.000 forint érkezett, melyen
belül Letenye Város Önkormányzatának
az első ütem során megkapott
18 millió forinton túl, további
15 milliót ítéltek meg. A Letenye
Média értesülései szerint, a város
a támogatás harmadik ütemére is
beadta pályázatát.
Letenyei
hírsorok
Kanizsa – Inkubátorház 8 2011. november 17.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti az alábbi ingatlanait:
Hrsz./Megnevezése/Nettó kikiáltási ár/Időpont
30155/3 / Miklósfa - építési telek az Iskola utcában /4.080.000 Ft / 2011. november
17. és 30., 2011. december 7., 14., 21. 9:00 óra.
30155/4 /Miklósfa - építési telek az Iskola utcában / 4.080.000 Ft / 2011. november
17. és 30., 2011. december 7., 14., 21. 9:30 óra.
4372 / Lazsnaki kastély / 49.000.000 Ft / 2011. november 17. és 30., 2011. december
7., 14., 21. 10:00 óra.
2243/1-2 / Ady Endre u. 25. ingatlanok / 20.320.000 Ft / 2011. november 17.
és 30., 2011. december 7., 14., 21. 10:30 óra.
3817 / Csengery u. 111/B. - ipari telek / 2.800.000 Ft / 2011. november 17. és
30., 2011. december 7., 14., 21. 11:00 óra.
A versenytárgyalás helye: NK MJV Polgármesteri Hivatala II. em. VI. iroda,
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. tel.: 93/500-724
Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetőségeken kérhető.
Versenytárgyalás - építési telkek
Az Egyesített Bölcsőde - Nagykanizsa a "Közalkalmazottak jogállásáról
szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján - pályázatot hirdet 1 fő
kisgyermeknevelő munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. Amunkavégzés helye:
Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Rózsa u.7/a. A munkakörbe tartozó, illetve
a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 0 - 3 éves korosztályú gyermekek
nevelése - gondozása. Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására
és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- Középiskola/gimnázium, Csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), vagy
ezen képesítések valamelyikével rendelkező: védőnő, pedagógus, felsőfokú
szociális alapvégzettségű személy, gyógypedagógiai asszisztens (OKJ) - kizárólag
csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ) képesítéssel rendelkező személy
esetén; a munkakör kizárólag már megszerzett szakképesítéssel tölthető
be!; magyar állampolgárság; büntetlen előélet; orvosi alkalmasság;
Apályázat elbírálásánál előnyt jelent: hasonló munkakörben eltöltött idő - Legalább
1-3 év szakmai tapasztalat, hangszertudás, kézműves technikai jártasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány, végzettség(ek)et igazoló dokumentumok másolata,
fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél; a pályázó nyilatkozatát arról,
hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 15.§-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele
szemben nem áll fenn.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázatok elbírálását követően
azonnal. A pályázat benyújtásának határideje: 2011. november 30. A pályázatok
benyújtásának módja: Postai úton az Egyesített Bölcsőde címére történő
megküldésével (Egyesített Bölcsőde - 8800 Nagykanizsa, Rózsa utca 7/a.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://egyesitett-bolcsode.
mlap.hu honlapon szerezhet.
Álláspályázat - kisgyermeknevelő
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti a tulajdonában lévő alábbi gépkocsikat: NISSAN ALMERA
1.4 GX és Ford MONDEO 1.8I 16 V AMBIENTE. A részletes versenytárgyalási
felhívás megtekinthető a www.nagykanizsa.hu honlapon a Felhívások
menüpont alatt.
Eladó önkormányzati autók
Felhívom valamennyi civil szervezet vezetőjének figyelmét, hogy a 2012-re - kizárólag
rendezvények megrendezésére - vonatkozó esetleges támogatási igényüket, annak
részletes költségvetésével együtt szíveskedjenek 2011. november 30-ig a Polgármesteri
Hivatal Polgármesteri Kabinet (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I/7) szervezetegységébe
eljuttatni. A beérkezett támogatási igényeket részletesen megvizsgáljuk,
majd a kéréseket az önkormányzat anyagi helyzetének függvényében bíráljuk el.
Köszönettel: Cseresnyés Péter polgármester
Felhívás civil szervezetek részére
A Dél-Alföldi Regionális Innovációs
Ügynökség és a Pannon
Novum Regionális Innovációs
Ügynökség szervezésében kétnapos
képzést tartottak a szellemi
tulajdon védelméről, a Nagykanizsai
Inkubátorház és Innovációs
Központban.
A múlt héten tartott képzésnek
a célja nem egyszerűen az elméleti
tudás gyarapítása, hanem a mindennapi
életben jól hasznosítható
ismeretek átadása volt. Gondoljunk
csak bele egy találmány szabadalmi
levédésébe, egy licenc
alkalmazásába, a védjegy használatába
vagy a szerzői jog érvényesítésébe.
Mindezek húsba vágó
kérdések. Ezért is tartották hasznosnak
a helyi vállalkozók az
alapismereteket adó előadásokat,
melyeket Onozó Ervin és Nagyová
Katarina technológiai menedzserek
tartottak. Az interaktív
előadások alkalmat nyújtottak a
vállalkozókat érintő konkrét
problémák kitárgyalására is. Különösen
a szerzői jog témaköre
váltott ki élénk érdeklődést. Itt elsősorban
a vagyoni és a személyi
jogok területe került górcső alá,
de a szavatosság és a termékfelelősséggel
kapcsolatban is több
kérdés merült fel. Szó esett a
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának
tevékenységéről, amely
naprakész információkkal látja el
a hozzáfordulókat. A tárgyalástechnika
minden vállalkozás számára
fontos terület, hiszen egy
üzletkötést alapvetően befolyásol
a tárgyaló felek felkészültsége,
szakmai tudása. Nem mellékes,
hogy fontos tárgyalások során
kötnek-e a felek titoktartási szerződést,
és ennek biztosítékait miként
foglalják bele a megállapodásokba-
hívták fel a figyelmet
az előadók. A képzés lezárásaként
aktuális esettanulmányok
kerültek ismertetésre.
K.H.
Két nap a szellemi
tulajdonvédelméről A Nagykanizsai Inkubátorház
és Innovációs Központ, valamint
a Pannon Novum Regionális Innovációs
Ügynökség újabb rendezvényt
szervez ma, a helyi gazdasági
élet élénkítése céljából. Az
üzleti inkubációval és klaszterfejlesztéssel
foglalkozó konferenciára
a gazdaságfejlesztésben érintett
szervezetek munkatársait, az
önkormányzati döntéshozókat, és
az érdeklődő vállalkozásokat várják
a szervezők.
A Nagykanizsai Inkubátorház és
Innovációs Központ vezetője Cserti
Csilla elmondta, a központ a gyakorlatban
gazdaságfejlesztéssel
foglakozik. Nem csupán irodabérletre
koncentrál, hanem emellett a
vállalkozások megerősödése érdekében
ingyenes tanácsadásokat is
ad, és tréningeket, rendezvényeket
szervez.
A konferenciára a gazdaságfejlesztésben
érdekelt szervezetek vezetőit,
döntéshozóit várják, akik
gyakorlati ismereteket és tapasztalatokat
szerezhetnek az inkubáció
és a klaszterfejlesztés eszközrendszeréről.
Ezen felül pedig érdeklődő
vállalkozásokra számítanak, akik
újabb együttműködési formákról
kaphatnak hasznos információkat.
A rendezvény a FATE projekt
részeként valósul meg, melyet a
konferencia nyitányaként mutatnak
be. Ezt követően pedig hazai
és nemzetközi példákat ismertető
szakmai előadásra kerül sor. A
konferencia kiemelt témaköre az
üzleti inkubáció elmúlt 20 évének
tapasztalata, valamint a Nagykanizsai
Inkubátorház fejlesztési tervének
bemutatása. A klaszterfejlesztésről
szóló előadást követően,
a konferencia zárásaként, panelbeszélgetésre
kerül sor a meghívott
előadók bevonásával. Ennek moderátora
dr. Birkner Zoltán a Pannon
egyetem Nagykanizsai Kampuszának
igazgatója lesz.
V.M.
Üzleti inkubáció
Kanizsa – Kamara 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. november 17.
Álláskeresés - Pályaorientáció
2011. november 9-én a Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara,
a Kanizsa TISZK és az IPOSZ Zala
Megyei Szervezete pályaorientációs
konferenciát tartott. Mérksz Andor
igazgató, Dénes Sándor alpolgármester
és dr. Polay József elnök
megnyitója után, a szakképzés és a
munkaerőpiac kapcsolatáról, valamint
az álláskeresési és a pályaválasztási
tanácsadásról tájékozódhattak
a résztvevők. Dr. Balogh Imre
kamaránk szakképzési tanácsadója
bemutatta a kamara pályaválasztási
törekvéseit és eredményeit. Akonferencia
az MPA-KA-NGM-
3/2011/ÉEM sz. pályázati támogatással
valósult meg. Atámogatást az
MPAterhére az NGM biztosítja.
Vállalkozói fórum
Nagykanizsa jövőjéért
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
lehetőséget biztosít a városban és a
térségben működő vállalkozások
számára, hogy fejlesztési elképzeléseiket
megismerve, egymást erősítve
járuljanak hozzá a város és a térség
gazdasági potenciáljának növeléséhez.
A november 9-i tájékoztató
fórumon a Vasemberházban Cseresnyés
Péter polgármester Nagykanizsa
fejlesztési stratégiájáról és a jövőbeni
fejlesztési irányokról beszélt,
majd Horváth István Városfejlesztési
divízióvezető a Városrehabilitációs
program II. ütemének fejlesztési
elképzeléseit mutatta be. A fórumon
dr. Polay József elnök képviselte
kamaránkat.
Építőipari cégek figyelmébe
Szeretnénk
felhívni az
építőipari kivitelezők
figyelmét
arra,
hogy a regisztráció ill. a változás
bejelentés elmulasztása esetén
megrendelésektől, hitelektől, közbeszerzésektől
eshetnek el.
A regisztrációs dokumentumot
az Építőipari Felügyelet helyszíni
vizsgálata során ellenőrizi.
Az építőipari kivitelezőkről működő
Közhiteles Nyilvántartás és a
regisztrációval kapcsolatos tudnivalók
elérhetőek a www.nakkik.hu
kamarai honlapunkon az "Építőipari
regisztráció" cím alatt.
A változás bejelentése vállalkozó
feladata. Az adatok karbantartása,
frissítése díjmentes.
Ha a regisztrációnál vagy az
adatmódosításnál segítségre van
szüksége, gyors ügyintézéssel
várjuk irodánkban.
Spanyol tanulmányúton a
Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara elnöksége
Kamaránk elnöksége a küldöttgyűlésen
jóváhagyott tervek alapján,
októberben madridi tanulmányúton
vett részt. A tanulmányútnak
több célja volt, figyelemmel
az országos kamarai törekvésekre
és a Nagykanizsa környéki
kis és középvállalkozások
külföldi piacra jutásának segítésére
és helyzetük javítására, továbbá
bemutatni a várost a környékét
spanyol honban.
Az út során tanulmányozásra
került a spanyol duális szakképzés,
egész napos konzultáció keretében
előadás és konzultáció zajlott
a PIPE programról, előadás
hangzott el Nagykanizsa bemutatkozik
címmel, két nemzetközi kiállítás
megtekintésére került sor /
bútor és számítástechnikai/.
A szakmai programokat az
MKIK és a Spanyol Kamara nemzetközi
igazgatói segítették.
A spanyol Nemzeti Szakképzési
Program egyik legfontosabb eleme
a szakképzés és a munka világa közötti
kapcsolat szorosabbá tétele
munkatapasztalatok szerzésével, tanulmányi
szerződések kötésével, és
a szakképzési programok hatékonyságának
növelésével. A kamara bevételei
közül a beszedett tagdíj egyharmadát
a kamarának is szakképzésre
kötelező fordítani. A tevékenység
során együtt kell működni
az államnak, az oktatási intézményeknek,
valamint az egyéb oktatási
szervezetek -helyi, magán, vállalatiáltal
szervezett folyamatos képzéseknek
a kamarával. Külön kiemelt
figyelmet kell szentelni a kamarának
a gyakorlati képzésekre. Felhívták
figyelmünket, hogy nagyon fontos,
hogy pontosan felmérésre kerüljenek
a valós vállalati igények, hogy
az oktatásban a gyakorlati képzések
minősége meghatározó legyen, és
hogy teret kell adni a diákok személyes
képességei fejlesztésének. A
nálunk most bevezetésre kerülő duális
képzéshez sok hasznos információt
kaptunk.
Nagy várakozással tekintettünk a
PIPE program ismertetése elé. A
spanyolok már 4-5 évvel ezelőtt
úgy gondolták, ha bejön egy válság,
akkor a belső piac csökken és a kis
és középvállalkozóik mozgástere
beszűkül. Kitörés a külföldi piac felé
nyílik, de erre a világon sehol
nem elég felkészült ez a kör, ezért
segíteni kell nekik. Ennek érdekében
találták ki és fogadtatták el
Brüsszellel a PIPE programot.
Jacobo Pérez Soba a PIPE program
menedzsere és kidolgozója tartott
számunkra nagy érdeklődésre
számot tartó előadást. Egy bejáratott,
az EU által elfogadott kész rendszert
ismerhettünk meg. A program első
lépcsőjébe -a felmérésbe- a vállalkozásoknak
nem kellett berakni egy fillért
sem. Ez egy ingyenes cégfelmérés,
mely akkor is segítség volt a vállalkozásoknak,
ha nem akartak a
programban később részt venni, hiszen
ha figyeltek a megállapításokra,
akkor, a hatékonyságukat 20-30%-
kal javította. Akik mentek tovább 10-
20% saját erőt raktak be, melynek az
eredményei bőven megtérültek. Akimutatások
alapján, 4-5 év távlatában
megállapítható, hogy a programban
részt vettek stabilan 30%-os növekedést
értek el, miközben a létszámuk
12-15%-kal nőtt. Aprogram részt vevői
még a válság közepette is növekedtek
és hatékonyabbá váltak, sőt
létszámot növeltek.
Az előadást követően sok kérdés
hangzott el, és Soba úr őszintén és
türelmesen válaszolt és ígérte az angol
nyelvű anyagot megküldi kamaránknak.
A nap izgalmas témája végig
kísért bennünket és még a hazafelé
tartó buszon is ekörül forgott a
beszélgetés. Arra jutottunk, a spanyol
példa alapján egy kísérleti programot
dolgozunk ki Nagykanizsára
és környékére, és ennek megvalósításában
is részt vállalunk. Polgármester
úr az ötletet jónak tartotta, és
kérte dolgozza ki a kamara a megcélzott
programot és ennek megvalósítása
érdekében támogatást ígért.
Atanulmányút során elnökünk Dr.
Polay József előadást tartott Nagykanizsa
bemutatkozik címmel. A vendéglátók
kérték, hogy az előadást angol
nyelven küldjük át és jelezték,
hogy az idegenforgalom iránt fogékonyak,
de más körben is terjeszti a spanyol
kamara anyagunkat. Elnökünk
az előadás végén Nagykanizsát bemutató
könyvet adott ajándékba.
A két kiállítás szintén maradandó
élmény volt, de igazából a
PIPE program vitt mindent.
Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara
8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.
Telefon: 93/516-670, 93/516-671
Mobil: 0630/754-3616
E-mail: nakkik@nakkik.hu,
Honlap: www.nakkik.hu
Kanizsa 10 – Portré 2011. november 17.
Dr. Németh László főorvos vezeti
szeptember1-től a Kanizsai
Dorottya Kórház neurológiai
osztályát. A Zalaegerszegről érkezett
új főorvossal terveiről, a
kanizsai kórházban eddig szerzett
tapasztalatairól és tudományos
munkájáról beszélgettünk.
– Zalaegerszegi születésű vagyok,
ott nőttem fel, és egészen
mostanáig ott is dolgoztam. ’87-
ben végeztem a Pécsi Orvostudományi
Egyetemen summa cum
laude minősítéssel, és azonnal
visszakerültem Zalaegerszegre, a
neurológiára. ’91-ben szereztem
neurológiai szakvizsgát, ezt követően
stroke betegség specialistája
minősítést, illetve neuroszonológiai-
jártasság bizonyítványt. A hazai
neuroszonológia alapítói közé
tartozom. A neuroszonológia az
ideggyógyászati ultrahanggal foglalkozó
altudomány. Tudományos
munkámat is ezzel kapcsolatban
végeztem. 2001-ben féléves tanulmányi
úton Japánban jártam, Hirosima
mellett egy olyan intézetben,
ahol kiemelten foglalkoztak a
stroke-betegek idegsebészeti ellátásával.
– Milyen tapasztalatokkal
érkezett haza?
– Ott sok szempontból más
szemlélet uralkodik, mert a strokebetegeket
idegsebészeten kezelték,
előszeretettel alkalmaztak műtéti
megoldásokat a különböző nyaki
nagyér-betegségek kezelésére, és
az agyon belüli erek ellátására.
Technikai feltételeik sokkal jobbak
voltak, jellemzően, a megszokott
japán precizitással végeztek mindent.
Ugyanakkor meglepő módon
a neuroszonológiában való jártasságuk
elmaradt az európaiak szaktudásától.
– Mi lehetett ennek az oka?
– Az, hogy előbb volt pénzük,
mint szakemberük. Megvették a
legjobb gépeket, és olyan szakembereket
kerestek, akik elmagyarázták
nekik a használatát. Mi annak
idején hosszú-hosszú órákat eltöltve
magunktól megtanultuk. Érfestéses
vizsgálatokkal, saját magunkat
leellenőrizve több év alatt jutottunk
el oda, hogy gyengébb gépekkel
is legalább 96-98 százalékos
pontosságot értünk el.
– Hazaérve hol folytatta tovább
a tevékenységét?
– Zalaegerszegen, de évek óta
úgy éreztem, a mindennapi rutinon
kívül jó lenne valami újat nyújtani,
más típusú feladatban részt venni.
Mivel nagyon kötődök Zala megyéhez,
az egész családom itt él,
csak a környéken tudtam elképzelni
a további ténykedésemet. Sebestyén
főorvosnő nyugdíjba menetelét
követően került képbe számomra
Nagykanizsa. A főigazgató
úrral több alkalommal beszéltem,
nagyon szimpatikusan állt hozzá a
a kérdéshez, és ez volt az a pillanat,
amikor úgy döntöttem, bármennyire
is kötődöm Zalaegerszeghez,
változtatnom érdemes, és
érdemes ezt a kihívást vállalnom.
Nagy kedvvel és nagy várakozással
jöttem Kanizsára, nem volt ismeretlen
számomra az itteni a társaság.
Konferenciákról nagyon jól
ismertem őket, és ők is ismertek
engem, remélem, nem csalódunk
egymásban. Más intézetből érkeztem,
más munkastílust szoktam
meg, nyilván az erények megőrzése
mellett igyekszem kamatoztatni
a máshol megszerzett ismereteket,
illetve elképzeléseimet a gyógyítómegelőző
munkában.
– Mit kell érteni ez alatt?
– Szeretnék a képalkotó vizsgálatok
felvételeinek értékelésére,
újabb vizsgálati metodikák bevezetésére
nagy hangsúlyt fektetni.
Szeretném, ha a potenciálisan
idegsebészeti beavatkozást igénylő
vizsgálatok teljes körűen itt
helyben, vagy helyből történhetnének
meg. Ehhez azonban nagyobb
keretszámú MR vizsgálati lehetőségre
van szükség akár ambuláns,
akár osztályos keretek között, ami
most Zalaegerszeggel vagy Kaposvárral
való együttműködéssel
biztosítható csak. Az előbb említett
vizsgálati eredmények birtokában
szeretném elérni, hogy Pécsre
valóban a műtéti esetek kerüljenek,
természetesen lesznek kivételek.
Ugyancsak nagyon fontosnak
tartom, hogy az operálandó nyaki
érszűkületek kivizsgálása maximálisan
teljes legyen. Tehát a véleményezett,
és teljes mértékben
műtétre előkészített betegek kerüljenek
a regionalitás elve alapján a
zalaegerszegi érsebészeti osztályra.
A neurológia betegek gondozásával
kapcsolatban fontosnak tartom
a szakambulanciai rendszer
felállítását, ami átvenné a teher
egy részét az ideggyógyászati
szakrendeléstől. Specialista tartsa
kézben elsősorban a parkinsonkóros,
a súlyos stroke-on átesett,
nyaki érszűkületben, epilepsziában,
és szklerózis multiplex betegségben
szenvedők gondozását, és
egyre magasabb szintű ellátást lehessen
biztosítani számukra.
– Mindezekhez mi szükséges?
– Nem ágyszám bővítésre, hanem
ambuláns óraszámemelésre
gondolok. Néhány plusz órára, illetve
a meglévők átszervezésére.
Továbbá az egy szabad állás minél
előbbi betöltésére is szükség lenne.
Fel kellett újítani az osztály
számítógépes rendszerét is, mert
az általunk elképzelt képalkotó diagnosztika
értékelésére, a képek
megjelenítésére a számítógépeink
nem alkalmasak. Ez az igény már
majd teljesen megvalósult.
– Milyen irányú elképzelései
vannak még?
– Az itteni berendezkedés után
mindenképpen fel szeretném venni,
és elmélyíteni a kapcsolatot a
környékbeli háziorvosokkal, a
mentőkkel Az akut, bénult betegek,
akiknél az egyetlen életmentő
és életminőséget javító, biztosan
hatásos terápiás beavatkozást, a
thrombolysist el lehet végezni,
nem kerülnek be kellő időben az
osztályra. Mind a mentőszolgáltatás
színvonalát, mind a háziorvosi
szolgáltatás gyorsaságát fejleszteni
kell annak érdekében, hogy a
beteg késlekedés nélkül azonnal
hívja a központi ügyeletet, a mentőt,
vagy adott esetben a háziorvost,
mert három órán belül lehet
csak a beavatkozást eredményesen
elvégezni. Ez az egyik sarkköve
lenne a munkánknak. Nagykanizsán
ilyen beavatkozásra már néhány
éve lehetőség van, de a beavatkozások
számának további bővítésére
van szükség.
– Kihasználva az alkalmat,
egészségünk megőrzése érdekében
mit tanácsol azoknak az embereknek,
akik még nem betegek?
– Különbséget kell tenni a primer
és a szekunder megelőzés között.
A primer megelőzésnél arra
kell törekedni, hogy egyáltalán ne
lépjen fel a betegség. Ennek érdekében
az ember nem tud mást tenni,
mint rendben tartja a vérnyomását,
a cukor- és koleszterinjét,
egészséges életmódot folytat, és
esetleg 45-50 éves kora fölött kétévente
egy komplex szűrővizsgálaton
vesz részt. A fokozott rizikócsoportba
tartozókat kell esetleg
gyógyszerrel kezelni. A másodlagos
megelőzés még fontosabb,
mert aki egyszer már ilyen népbetegséget
kapott, legyen az szív,
vagy agyi infarktus, alsóvégtagi
perifériás érbetegség, hatványozottan
növekszik az esélye annak,
hogy egy hasonló újabb érkatasztrófa
szenvedő alanya legyen. Ezt
elsősorban vérrögképződést gátló
gyógyszerek, bizonyos esetekben
az anticoagulánsok, másodsorban
vérnyomáscsökkentők, koleszterinszint
csökkentő gyógyszerek
szedésével lehet megelőzni. Érdekes
módon azt figyeltem meg,
hogy a környéken élő betegek
ezeknek kevesebb jelentőséget tulajdonítanak,
úgy gondolják, infúziókúrákkal
a betegségek megelőzhetők.
Pedig nem így van,
ezekkel az infúziós kúrákkal nem
egy jövendő betegség előzhető
meg, hanem ha valakinek már van
baja, ezekkel valóban van lehetőség
az agyi keringés valamelyes
javítására.
Nagyon fontosnak tartom még
megjegyezni, hogy a kórházban
meglepően készséges munkatársakra
találtam. Mind az osztály
személyzete, a kollégák, és más
osztályok velem kapcsolatba került
orvosai, főorvosai, vagy akár a
kórház adminisztratív és technikai
személyzete nagyon pozitív benyomást
tett rám. A további
együttműködésünkre nézve megnyugtató,
hogy egy ilyen barátságos
csapatban dolgozhatok, ami
megkönnyítette a beilleszkedésemet.
B.E.
Készséges munkatársakra találtam Kanizsán
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A jelzőrendszeres szolgáltatás
számos pozitívummal rendelkezik,
melyek bizonyítják létjogosultságát.
Erről kérdeztük Jordán
– Szabó Tímeát, a Vöröskereszt
szakmai vezetőjét.
– A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
tulajdonképpen a saját
otthonukban élő, egészségi
állapotuk és szociális helyzetük
miatt rászorult, a segélyhívó készülék
megfelelő használatára
képes időskorú, vagy fogyatékos
személyek, illetve pszichiátriai
betegek részére nyújtott ellátás.
Célja az önálló életvitel fenntartása,
a felmerülő krízishelyzetek
elhárítása. Folyamatos, 24 órás
készenléti rendszerben működik.
Igényelhető önállóan is, vagy a
házi segítségnyújtás kiegészítő
szolgáltatásaként, mivel a gondozónők
8-16 óráig dolgoznak.
Feladata, az igénybevevő biztonságérzetének
erősítése, és a
szükséges segítségnyújtás minél
gyorsabb biztosítása a súlyosabb
helyzetek megelőzése érdekében.
A jelzőrendszer két részből
áll. Egyrészt egy víz- és ütésálló
karórából, másrészt pedig egy
akkumulátorról működő fali
egységből, amit oda helyeznek
el, ahol az ellátott a legtöbbet
tartózkodik. A készülék hordozható,
így akkor is riasztás küldhető
róla, ha az ellátott nem tartózkodik
otthon – mondta elöljáróban
a Vöröskereszt szakmai
vezetője.
– Mióta lehet jelzőrendszereket
igényelni?
– A jelzőrendszeres szolgáltatás
2010. január 1-től indult az Új
Magyarország Fejlesztési Terv
Nyugat-dunántúli program rendszerében
elnyert támogatásból,
melynek köszönhetően 800 jelzőkészülék
beszerzése vált lehetővé.
Egy korábbi pályázat révén már
rendelkeztünk 40 készülékkel, de
ezek elavultabbnak számítottak.
A fogadtatásuk viszont kedvező
volt a lakosság körében. Az elnyert
támogatásnak köszönhetően
Nagykanizsa, Zalakaros,
Zalaszentgrót kistérségben helyezhetünk
el jelzőkészülékeket.
A készülékekből összesen 517-et
szereltek be eddig a kistérségben
és városunkban.
– Kik és hogyan igényelhetik a
jelzőrendszert?
– Aszakmai központban a Sugár
utca 28. szám alatt lehet igényelni
személyesen, vagy a hozzátartozó
megbízásával, illetve telefonszámunkon.
Ha telefonon felhív minket,
akkor kiküldünk egy gondozót,
aki kiviszi a szükséges nyomtatványokat
és segít a kitöltésben.
Az igényléshez orvosi javaslat
szükséges, aminek a beszerzésében
szintén tudunk segíteni.
– Mennyi riasztás kapnak a kistérségből
és Nagykanizsáról havonta,
és mik a leggyakoribb problémák?
– Havonta átlagban 23-25 riasztásunk
van, melyek legfőbb
oka, hogy az időjárási frontok
megviselik az idős embereket.
Két esetet szeretnék kiemelni, mikor
a készülék életmentőnek bizonyult.
Az egyik esetben egy 80 év
feletti hölgy szenvedett súlyos sérüléseket.
Leállt a pészmékere,
szerencsétlenül esett, a fejét beütötte,
erősen vérzett, de még időben
riasztott és neki tulajdonképpen
az életét mentette meg ez a
készülék. A másik riasztás szintén
a közelmúltban történt. Egy 78
éves férfi ellátottunk, papucsban
indult le a pincébe. A lépcsőn leesett
és súlyos kéztörést szenvedett.
A szolgáltatás létjogosultságát
igazolja az is, hogy a hozzátartozók
egy-egy ilyen súlyosabb
eset után megkeresnek minket telefonon,
és megköszönik a segítséget.
A rendszer előnye, hogy az
idős emberek vészhelyzetben sokszor
képtelenek a telefonálásra,
viszont a csuklón hordható jelzőkészüléken
levő gombnak a megnyomása
nem okoz nekik nehézséget.
Azonban, nem csak roszszullét
esetén kérhető segítség.
Bocskán történt, hogy egy idős
hölgy betörést észlelt és megnyomta
a jelzőkészüléket. A diszpécser
visszajelzett, amikor a betörő
meghallotta a hangot, meghiúsult
a betörés.
– Hova fut be a riasztás?
– A riasztás a zalaegerszegi
diszpécserközpontba érkezik.
Innen értesítik az ügyeletes gondozót,
akinek 30 percen belül ki
kell érkeznie a helyszínre. A segélyhívás
okául szolgáló problémamegoldás
érdekében azonnali
intézkedést tesz, szükség esetén
további egészségügyi vagy szociális
ellátást kezdeményez.
– Mennyibe kerül a szolgáltatás?
– A szolgáltatás térítési díja az
egyén jövedelmétől függ, de maximum
1240 forint havonta. A
rendszer előnye, hogy az idősek
nagyfokú biztonsággal gondozhatók
az otthonukban, nem kerülnek
be a költségigényesebb
szociális és egészségügyi ellátásba.
A megszokott környezetben
történő gondozás mentális
szempontból is előnyösebb számukra.
Egy önkormányzati pályázatnak
köszönhetően a Vöröskeresztnek
lehetősége nyílik a jelzős
idősek összehozására, mivel
ők eddig egymással nem találkoztak.
Az eseményre december
1-jén kerül sor Nagykanizsán, a
Zrínyi út 35-ben, ahol vendégül
látják az érdeklődőket, valamint
egészségügyi előadásokat is hallgathatnak.
V.M.
Kanizsa – Értünk 2011. november 17. vannak 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Ünnepi rendezvényt tartott a
Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ a Szociális Munka
Napja alkalmából, ahol köszöntötték
a kiemelkedő munkát végző
munkatársakat.
Tizennégy éve ünneplik ezt a
napot november 12-én a Szociális
Munkások Nemzetközi Szervezete
jóvoltából, ugyanis ekkor
hirdették meg a Szociális Akció
Nemzetközi Napját. A fő témája
a kirekesztés elleni harc. Az akciónap
tartalma miatt született
meg a javaslat, hogy ezentúl
minden évben ez legyen a szociális
munkát végzőké. Az évek során
országos mozgalommá nőtte
ki magát, a megyék és városok
minden évben elismerik a legjobbak
munkáját.
A város polgárainak nevében
Cseresnyés Péter köszönetet mondott
a szociális területen dolgozók
áldozatos munkájáért. Maronicsné
dr. Borka Beáta, a szociális osztály
vezetője elmondta, nehéz éven
vannak túl, hiszen rengeteg változás,
jogszabály módosítás történt.
De ezen nehézségek ellenére segíteniük
kellet ott, ahol tudtak, hiszen
az emberek utolsó mentsvárként
fordulnak hozzájuk.
A rendezvényen közreműködtek
a Farkas Ferenc Zene és Aranymetszés
Művészeti Iskola diákjai
és tanárai. Az idén is köszöntötték
a kiemelkedő munkát végzőket.
Főtanácsosi címmel jutalmazták
Mileder Katalint. Igazgatói dicséretben
részesült Kissné Soós Renáta,
Gerő Sándor, Horváth Szilvia,
Kondákor András és Varga Judit.
V.M.
Az áldozatos munka elismerése
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról
Fotó: Varga Mónika
Kanizsa 12 – Hirdetés 2011. november 17.
Vékonyított lencse AKCIÓ – 20%!
2011. november 1 - november 30-ig
MEGHÍVÓ
Szeretettel várjuk az általános iskolák 4. osztályosait
és kedves szüleiket a Batthyány Lajos Gimnázium
két rendezvényére.
Hagyományos nyílt napunkat 2011. november 19-én, szombaton 9
órakor tartjuk, amikor is meghallgathatnak egy tájékoztatót
iskolánkról, illetve lehetőség lesz a kötetlen beszélgetésre, valamint az
iskola végigjárására.
Immár hagyományosan „Szélesre tárjuk az iskolakaput”, s lehetővé
tesszük az érdeklődő diákoknak és szülőknek, hogy bepillanthassanak
a tanórákba is. Várjuk a kíváncsiakat 2011. november 21-én 8.15-kor
rendezvénytermünkbe, ahonnan elindulhatnak a különböző osztálytermekbe,
a különböző tanórákra (2., 3. és 4. órára).
Ha péntek, akkor KÖNYVTÁR!
Haliskola Advent a Könyvtárban!
2011. november 18-tól december 9-ig minden adventi péntek
délután várja A KÖNYVTÁR az izgalmas könyveket olvasni szerető
fiatalokat, felnőtteket, családokat a Halis Olvasó Program
AZOLO olvasódélutánjaira.
Nagyszerű alkalom ez arra, hogy együtt jöjjön a könyvtárba apa családjával,
nagymama és unoka, fiatal baráti közösségével. Péntekenként
délután 2 és 6 óra között az olvasás óráiban egyszerre olvasunk,
internetezünk és játszunk, s közben az érdeklődő felnőtteknek bemutatjuk
új szolgáltatásainkat a Pontok Pontján (eMagyarország pont,
nagykar pont, nava pont, oszk pont). A programra előre is be lehet jelentkezni
a gyermekkönyvtárosoknál, de aki csak besétál péntek délután,
az is részt tud venni benne. Eligazítást ez esetben is a földszinten,
a gyermekkönyvtárosoktól lehet kérni.
Haliskola Workshop a könyvtárban! 2011. november 30-án workshopot
szervezünk oktatók, képzők számára, melyen bemutatjuk Haliskola
Workshopjaink eddigi tapasztalatait. A könyvtárlátogató pedagógusok
mellett várjuk azokat a pedagógusokat is, akik még nem ismerhették
meg az oktatást segítő szolgáltatásainkat.
A részletes programokról és minden további információról a
www.nagykar.hu eseménynaptárából, Kardos Ferenc könyvtárostól
kaphat tájékoztatást személyesen, telefonon (06306287268) vagy emailen
is a info@nagykar.hu-n. A programok a TÁMOP-3.2.4-08/1-
2009-0068 pályázati projekt keretében szerveződnek."
hirdetés
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. november 17.
Horoszkóp
Kellemes hétvégére lesz kilátása. Egy
olyan társaságba hívják meg, ahol igazán
jól érzi majd magát, és a kapott információk
alapján kedvezőbb színben látja
anyagi lehetőségeit is.
Makacsul ragaszkodik a régi szokásaihoz,
és nem tud igazán ellazulni, álmodozni.
Próbáljon meg pozitív hozzáállással alkalmazkodni
a környezetéhez, így mindjárt
könnyebb lesz elviselni a nehézségeket.
Szép napokra számíthat a hétvégén. Lehetőleg
ne vállalja túl magát, mert bármi
megtörténhet a környezetében. A csillagok
is sikeres eseményeket jeleznek, ne
álljon ellent semminek.
Nyugodt, eseménytelen napokra számíthat.
Zavartalanul átgondolhatja anyagi
lehetőségeit, de ne vállaljon kockázatos
lépéseket. Most ne az érzelmeire hallgasson,
hanem gondolkodjon logikusan.
Felszabadultnak érezheti magát a hétvégén.
Családi segítséggel a nyomasztó
anyagi problémája megoldódni látszik.
Vonja le a tanulságokat, és kikapcsolódásként
például rendezze át a lakását.
Minden adott lesz ahhoz a hétvégén,
hogy kimozduljon otthonról. A környezete
elismeri a munkáját, a nyugodt,
csendes hétköznapjait azonban egy váratlan
találkozás felbolygatja.
Az anyagiakon túl a szerelemben is szerencsés
lehet, ha tud alkalmazkodni a partneréhez.
Taktikázással, ügyeskedéssel ezen a téren
nem jut semmire sem. A csillagok is a
szerelmük megerősítését sugallják.
Eredményes napokra számíthat. A családjától
érkező hírek is jókedvre derítik.
Üzleti ügyeivel kapcsolatban, mielőtt elhamarkodott
döntést hozna, kérjen véleményt
tapasztaltabb ismerőseitől.
Újult erővel fog hétvégén a munkához,
és a szeretteihez is türelmesebb lesz. Egy
kellemes találkozásra is számíthat, mely
kihatással lesz érzelmi életére. Ha ideje
engedi, tanuljon meg például jógázni.
Ha nem akar túlzottan elkényelmesedni, a hétvégén
mozduljon ki. Egy kis természetjárás
hatására minden erőfeszítés nélkül megoldhatja
otthoni feladatait. Üzleti életére is fordítson
figyelmet, legyen bátorsága vállalkozni.
Ha mindenképpen szeretne változást elérni az
életében, akkor kezdhetné a sort akár munkahely-
változtatással. A vitás kérdéseket minél
előbb beszélje meg otthon a párjával. Humorral,
és ne haraggal kezeljék a feszültséget.
Hamarosan komoly döntést kell meghoznia.
Ha egy új kapcsolat kialakítására
nyílik lehetősége, s emiatt kerül válaszút
elé, ne habozzon. Abolygóállások is kedvezően
támogatják szerelmi életét.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
JÁRMű
INGATLAN
Készpénz nélkül Nagykanizsa, Platán
soron tehermentes, beköltözhető,
gázfűtéses, 42 m2-es, II. emeleti téglalakás
eladó. Tel.: 0630/972-5045
(7454K)
Miklósfán a Szentendrei úton 800
négyszögöl közművesített telken, 58
m2-es, bontásra ítélt ház eladó. Irányár:
3,6 millió Ft. Érd.: 0630/621-4117
(7455K)
Elcserélném vagy eladnám egészségügyi
okok miatt (80%-ban felújított)
jelenleg 100 m2-es családi házamat
kisebb családi házra Nagykanizsán.
Érd.: 0630/681-0581 (7432K)
Nk-án a Csengery úton garázs eladó.
Tel.: 0693/320-019, 0630/6031-
724 (7456K)
Eladó Nagykanizsa központjában a
Múzeum téren egy csendes, parkra néző,
kétszobás, fürdőszobás, nagy konyhás
(56m2), I. emeleti lakás bútorok
nélkül. Irányár: 7 millió Ft. Érd.:
0630/377-7011, 0630/315-1866
(7458K)
Négyütemű, 1990-es Trabant,
75000 futott km-rel, 2012 augusztusig
érvényes műszakival eladó. Irányár:
110.000 Ft. Tel.: 0630/502-9641
(7464K)
Eladó Lada Niva benzin-gázüzemű,
1994-es évjáratú, lejárt műszakival.
Irányár: 350.000 Ft. Tel.: 0630/293-
8561 (7465K)
Nagyteljesítményű, hordozható,
vadonat új háztartási gőztisztító (Modell:
SC-238HO), ugyanitt alig hordott
42-es méretű bőr bakancs. Érd.:
0693/315-559 (este) (7435K)
Jakuzzi, normál méretű kád olcsón
eladó. Érd.: 0620/9591-157 (7459K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat,
használati tárgyakat és teljes
hagyatékot. Érd.: 0620/555-3014
(7362K)
Fa nyílászárók, zsalugáterek:
www.ablakolcson.hu. Tel.: 0630/214-
4150 (7411K)
Erdős László és Szemenyey Ferenc
festmények eladók. Érd.: este a
0693/317-120-as telefonszámon.
(7460K)
Bronz és réz szobrokat, tálakat
vásárolnék. Érd.: Nagykanizsa, telefon:
0630/332-8422 (7461K)
Frizurát szeretnél? Szakképzett
fordrász házhoz megy Nagykanizsán
és környékén. Tel.: 0630/8744-111
(7462K)
Kidobásra szánt TV-jét, mikróját,
mosógépét, gáztűzhelyét, stb. elszállítom.
Tel.: 0620/510-2723 (7463K)
Kanizsa – Sport/14 Apró 2011. november 17.
Bővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: 8800 Nagykanizsa, Fő út
24. 93/310-327/102. Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - csütörtök: 8.00 - 12.00
és 13.00 - 15.00 óra között, péntek: 8.00 - 12.00 óra
8800 Nagykanizsa, Fő út 24. 93/310-327/102
Televíziók, LCD monitorok,
videók, DVD-k és távirányítók
javítása. Balaskó István. Nagykanizsa,
Ady Endre u. 11., tel.:
0630/597-1530 (7457K)
November 24.
Cserháti SZKI 09:00 – 13:00
November 25. Vöröskereszt,
(Nk. Sugár u. 28.) 10:00 – 13:00
November 25. Galambok,
Általános Iskola 14:30 – 16:30
Véradás
Klubfoglalkozás
A Nagykanizsai Cukorbetegek
Egyesülete 25-én
pénteken a Kanizsai Dorottya
Kórház tanácstermében
klubfoglalkozást
tart, amelyen Dr. Késmárki
Nóra főorvos asszony „A cukorbetegek
gondozása, cukorbetegség
a cukorbeteg
szemével” témákban tart
előadást 15 óra 30-kor.
Nyitó áron, 1400 Ft helyett
400 Ft/fél óra áron várom minden
kedves régi és új vendégemet
a kellemes Orgona Szépségszalonban
gyógyító, frissítő,
stresszoldó, relaxációs maszszázsra.
Cím: Magyar út 54-56.
Tel: 30/401-3454. (A nyitási akció
november végéig tart.)
A kanizsai sakksport mérföldkőhöz
érkezett múlt vasárnap,
amikor is az Aquaprofit-
Nagykanizsai TSK NB I-es bajnoki
címvédő együttese a szezon
harmadik fordulójában a Decs
ellen mérkőzött.
A négyszeres aranyérmes
ugyanis sorozatban negyvenedik(!)
bajnoki győzelmére készült,
s ez sportágtól függetlenül a hazai
sportéletben igencsak figyelemre
méltó teljesítmény.
A sorozat még a 2007/2008-as
idényben, annak is 8. fordulójában
(2008. március 16.) kezdődött,
amikor a Nagykanizsa hazai környezetben
a Statisztika-MLTC-t
múlta felül 7,5:4,5-es eredménynyel.
A további mérföldkövek:
A 10. győzelem: 2008/2009-es
bajnoki idény, 6. forduló, 2009. január
25.: ASE Pak – Aquaprofit
NTSK 4,5:7,5
A 20. győzelem: 2009/2010-es
bajnoki idény, 5. forduló, 2010. január
31.: Honvéd Auróra SE –
Aquaprofit NTSK 2,5:9,5
A 30. győzelem: 2010/2011-es
bajnoki idény, 4. forduló, 2010.
december 5.: Tabáni Spartacus-
Vízművek – Aquaprofit NTSK
1:11
Ugyan kissé nehezen, de az
Aquaprofit Nagykanizsai TSK NB
I-es címvédő sakkcsapata megcselekedte
a Tolna megyei helyszínen
a „jósoltakat”, vagyis sorozatban
negyvenedik győztes bajnokiját
játszotta le a kanizsai együttes.
Ahogy ilyenkor nagyon sok esetben
történni szokott, egyáltalán
nem volt egyszerű abszolválni
akár a rekordvadászok számára is
jelentőséggel bíró találkozót...
Hungaropharma Decs –
Aquaprofit NTSK 5,5:6,5
NB I-es sakk csapatbajnoki
mérkőzés, 3. forduló, 2011. november
13. Decs.
„Februárban is ilyen meccset
játszottunk a decsiekkel – fogalmazott
Papp Nándor, az Aquaprofit
NTSK sakkcsapatának vezetője.
(A Fekete Ló Sakk Klubban rendezett
partikat összesítésben akkor is
ilyen arányban húzták be a kanizsaiak.)
– Tudtam, hogy ezúttal
szintén nehéz lesz, és bizony csak
az utolsó pillanatban sikerült megnyernünk
ezt a mérkőzést.”
Hogy mérföldkőhöz érkezett a
csapat, ennek nem kellene nagy jelentőséget
tulajdonítani (illetve a
fejekben nem ennek kellene motoszkálni...),
mégis...
„... azért ez is benne van ilyenkor
a levegőben – folytatta az
együttes „szóvivője”. – Meg persze
az is hozzátartozik a tényekhez,
hogy míg a paksiak ellen öt asztalnál
is tartalék játékossal álltak ki,
velünk szemben azért igencsak kitettek
magukért a tolnaiak. Így három
sakkozónk is kikapott, de azért
ezzel is sikerült megnyernünk ezt a
bajnokit.”
A sorozatbani 41. győzelmüket
a kanizsaiak a Honvéd ASE ellen
jegyezhetik, november 27-én.
P.L.
Sorozatban a negyvenedik győzelemmel...
Nemrég fejeződtek be a városi
kispályás labdarúgó-bajnokság
küzdelmei, melynek keretében a
jól megszokott formában, négy
osztályban pattogott tavasztól a
labda a Mindenki Sportpályáján.
A városi (téli) terembajnokság
szinte folyamatos győztese, a Channel
2000 ezúttal már nyerte az I.
osztály küzdelmeit is az RMP Földi
és a Szokol-Budaipack előtt. Az első
kettő között mindössze két pont
volt a különbség a végén...
A második vonalban az Olajbányász
SE legénysége előzte meg
az azonos pontszámmal (!) záró
Delfin FC-t, valamint a Szemere-
PEN együttesét.
Aharmadik ligásoknál a NILFISK
zárt az élen (egy pont előnnyel), második
a H FC Junior, míg harmadik a
Biztonság 2000 gárdája lett.
A IV. osztály mezőnyében a Futball
Fanatik FC majdhogynem idei
rekorddal állt elő, hiszen négy pontot
vert a második A-Team FC-re, a
képzeletbeli dobogó harmadik fokára
pedig a Festékservice állhatott.
Kispályán
is a legjobbak
MEGHÍVÓ
Az Általános Iskola és Óvoda
Kiskanizsa tisztelettel meghívja Önt
egy kiállítással egybekötött könyvbemutatóra,
beszélgetésre, ajándékműsorra.
Időpont: 2011. november
20. (vasárnap) 15:00 óra. Helyszín:
A kiskanizsai iskola aulája
Kanizsa – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. november 17.
Nagykanizsai Torna Egylet
1866-Horváth Méh (4.) – Mosonmagyaróvári
Torna Egylet 1904
(8.) 4-1 (2-0)
NB III Bakony csoport labdarúgó
mérkőzés, 13. forduló. Nagykanizsa,
120 néző. Vezette: Tóth R.
(Marácz, Horváth Z.). G.: Cs. Horváth
G. (17., 85.), Szőke Á. (35.),
Nagy T. (48. - 11-es); Németh B.
(73. - 11-es). KIállítva: Herczeg
(50.)
NTE: Freischmid - Boros, Rákhely
M., Cserfő L., Szép D. -
Ujvári, Rácz Sz., Nagy T. (Budai
L., 74.), Béli M. (Rubens, 87.) -
Szőke Á. (Luiz Fernando, 72.), Cs.
Horváth G. Vezetőedző: Koller
Zoltán.
Közte 38. Mármint az évszámok
csatáját az NTE 1866 - MTE 1904
NB III-as labdarúgó mérkőzésen
rögtön a kanizsaiak nyertek.
Ugyan a mérkőzésen ekkora gólkülönbséggel
nem lehetett számolni,
mindenesetre a hazai együttes
folytatta két hete abbamaradt
„Euro-gól” sorozatát, hiszen Szőke
Ádám-Rácz Szabolcs-Cs. Horváth
Gábor összjáték után a jobb oldalról
induló akció során utóbbi remekbe
szabott találattal szerzett
vezetést a 17. percben (1-0).
Kellett is ez a találat, hiszen
még három perccel korábban (bizonyítva,
az óváriak nem tettek le
a pontszerzésről) az ellenféltől
lesgyanús akciót követően Leskó
Imre veszélyeztetett, amit
Frerischmid Roland hatástalanított.
Kombinatív szellemű játékát aztán
folytathatta az NTE, a vezető
gólja után is igyekezett megbontani
a Mosonmagyaróvár védelmét.
S a 35. percben az Eurosport tévécsatorna
''90-es évekbeli angol
kommentátora (ahogy akkor például
néhány váci gól után...) ezúttal
is kiálthatta volna: „what a
wonderful goal!”, lévén egy bal oldali
támadás után jutott el Szőke
Ádámhoz a labda, aki egyből a
jobbösszekötő helyéről 17 méterről
tényleg csodás találatot jegyzett
(2-0).
A 41. percben aztán újra a kanizsai
kapus nyerte a Freischmid-
Leskó csatát, a második félidő pedig
rögtön hazai góllal indult:
Nagy Tamást buktatták a 16-oson
belül, a büntetőt pedig a sértett értékesítette
– a labdát a kapu bal oldalába
küldve (3-0). A vendégek
gondjait csak tetézte, hogy Herczeg
Károlyt az 50. percben második
sárga lappal a játékvezető kiállította,
Ujvári Mátéék pedig kedvükre
szövögethették támadásaiakat.
Egészen a mérkőzés hosszú hajrájáig,
hiszen a 73. percben a vendégek
belőttek Németh Balázs révén
egy 11-est, s onnantól nagyot
fordult a játék képe, hiszen a kisalföldiek
nekiveselkedtek hátrányuk
további csökkentésének, míg a kanizsaiak
képtelenek voltak a megszokott
fordulatszámukon pörögni.
Győzelmük ugyan nem forgott
veszélyben, de az ember-, valamint
kétgólos előnyük ekkor mintha
őket zavarta volna jobban...
Még szerencse, hogy Budai Lajos
bal oldali beadása után Cs.
Horváth G. bólintott egy negyedik
Kanizsa-gólt a végén, ezzel fölényessé
téve a vendéglátók sikerét
(4-1).
Koller Zoltán: „Megérdemelt
győzelmet arattunk a jó erőkből
álló Mosonmagyaróvár ellen. A
pályánk talaja nem igazán kedvezett
a játékunknak, ennek ellenére
góljaink küzül az első és a második
kifejezetten szép támadásból született.”
Ritkán adódik olyan hétvége,
mint a legutóbbi, hogy a megyei
osztályokban szereplő nagykanizsai
labdarúgó együtteseknek nem
csupán pontok nem jutottak, de rúgott
gól is csak egy. A női NB IIben
pedig lezárult az őszi fordulók
sorozata.
Megyei I. osztály: Szepetnek
SE (14.) – Kiskanizsai Sáskák
SE (16.) 1-0. G.: Grabant J. Gránit
Gyógyfürdő SE Zalakaros
(6.) - Miklósfa SE (12.) 3-0. G.:
Pécsi A., Majtán, Szalai D.
Megyei II. osztály, Déli csoport:
Borsfa SE (12.) – Nagykanizsa-
Bagola VSE (4.) 1-0. G.: Varga E.
Megyei III. osztály, Déli csoport
I.: Palin FC (2.) – Bázakerettye
SE (4.) 1-2. Palini g.: Berke B.;
Andróczi (2).
A női NB II-ben a Nagykanizsai
TE 1866-Horváth Méh együttese a
hetedik helyen zárta az őszi idényt.
P.L.
A kombinatív játék jutalma
Soproni MAFC (4) – Kanizsa
KK DKG-EAST (2) 52 - 72 (14-
20, 17-18, 6-18, 15-16)
NB I B Nyugati csoport férfi kosárlabda-
mérkőzés, 8. forduló. Sopron,
50 néző. Vezette: Sabáli, Török,
Surányi. Kanizsa KK DKG-EAST:
Bausz (9), Neal (23/9), Beák (9/3),
Hoffmann (14), Czigler. Csere: Balogh
L. (2), Zsámár K. (8/3), Bus
(4), Murvai, Tóth O., Stárics, Lovas
(3/3). Edző: Kovács Nándor.
A csoport rangadóján már a kezdetektől
mindkét csapat főleg a védekezésben
jeleskedett, így várható
volt, hogy nem hoz kosáresőt a
találkozó. A hazaiak nem tudták
gyors játékukat produkálni, a vendégek
viszont türelmesen szőtték
támadásaikat, így a 7. percben már
nyolc ponttal vezettek (9-17).
A második negyedben kiegyenlített
küzdelem folyt, s bár egy-két
figyelmetlenségnek köszönhetően
a soproniak átvették a vezetést
(16.p.: 24-22), a továbbiakban
mégiscsak Bausz Kornélék akarata
érvényesült.
Fordulás után a hazaiak alig-alig
tudtak kosarat dobni, míg a Kanizsa
KK látványos akciókkal duzzasztotta
19 pontosra előnyét (37-56).
A befejező tíz percben sem lankadt
a vendégek figyelme, s ennek
köszönhetően biztosan tartották tetemes
előnyüket a mérkőzés végéig.
Kovács Nándor: „Riválisunk
otthonában végig jól védekeztünk,
s fegyelmezett játékunknak köszönhetjük
ezt a nagyszerű győzelmet.”
A Kanizsai Vadmacskák SE női
NB I Amatőr ligás csapata továbbra
is veretlenül áll a Nyugati csoport
tabellájának élén.
Kanizsai Vadmacskák SE (1.)
– Tatabányai KC (8.) 77-61 (25-
18, 20-9, 18-18, 14-16)
NB I Amatőr Nyugati csoport női
korárlabda-mérkőzés, találkozó a 7.
fordulóból. Nagykanizsa, 100 néző.
Kanizsa: Fekete (16/6), Fuisz V.
(17), Olasz A., Jurkó (10), Jagarics
(7). Csere: Hegyi (7/3), Kiss V.
(18) Oros (2), Rajkai, Nagy D.,
Bernáth. Edző: Gábor Erzsébet.
Jól kezdte a találkozót a hazai
együttes, mivel Fekete Csilla és Fuisz
Viktória sikeres hárompontos dobásaival
nyitottak. Anegyed közepén már
nyolc pontos volt az előnyük a rutinos
vendégcsapattal szemben és a
folytatásban is pontosan, valamint
koncentráltan jászottak.
Fekete és Fuisz további pontjaival,
illetve Kiss Virág remeklésével a második
negyed közepén 19 pontos különbség
volt a két fél között.
A nagyszünet után visszaesett a
vendéglátók teljesítménye, Kiss
azonban elemében volt, amivel a
Vadmacskák tudta is tartani előnyét
a későbbiekben is.
Gábor Erzsébet: „Az első húsz
perc eredményes kosárlabdája elegendő
volt a győzelemhez, s ezzel
veretlenként továbbra is listavezetők
vagyunk csoportunkban.”
P.L.
Tart a női makulátlan mérleg
HSC Hőgyész (7.) – Nagykanizsai
Izzó SE (10.) 24-26 (13-12)
NB II Dél-nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkőzés, 8. forduló.
Tamási, 150 néző. Vezette:
Blaskó, Dobovai.
Izzó SE: Tóth Á. - Füle Cs. 8,
Horváth Balázs 1, Répási 2, Tompek
3, Kiss G. 1, Senger 8. Csere: Felde
3, Németh D., Gilitsch, Vadász M.,
Sziva T. Edző: Tóth László.
Nem mindennapi történések találkozóját
nyerte meg a kanizsai
együttes Tamásiban, hiszen az első
félidő derekán sorra kapta a piros
lapokat és kiállításokat Tóth László
csapata.
Köztük az edző sem úszta meg a
szórást, azonban ha ehhez azt is hozzátesszük,
hogy a halmazott emberhátrány
egyszerre zúdult a vendégekre,
még érdekesebb az események
menete. Volt olyan pillanat, amikor
az Izzó SE-ből Horváth Balázs személyében
egy mezőnyjátékos(!), valamint
a kapus volt a pályán. Ehhez
képest a félidei, hazai szűk vezetés
semmiségnek tűnt, mi több, a második
játékrészben a nagy lelkesedéssel,
akarással küzdő nagykanizsaiak
a maguk javára is fordították a találkozót,
értékes két pontot szerezve.
Tóth László: „35 éve vagyok a
kézilabda-sportban, de ilyet, mint
ami Tamásiban körülöttünk zajlott,
még nem tapasztaltam. Vélhetően
magam is eltiltásra számíthatok,
de a győzelemért csak gratulálni
tudok játékosaimnak.”
P.L.
Két játékossal is
megoldották...
Kanizsa 16 – Hirdetés 2011. november 17.
(Érvényes: megjelenéstől november 30-ig)
XXIII. évfolyam 40. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2011. november 24. Kanizsa Garantálom a legalacsonyabb beruházási
költségek elérését a kivitelezők
megversenyeztetésével. Szigorú pályáztatás,
beruházás-lebonyolítás, építési
műszaki ellenőrzés. Épületenergetikai
tanúsítás. Felelős műszaki vezetés.
Balassa Béla építész vezető tervező
30/9019013, balassabela@chello.hu
Szeretne rengeteg pénzt
megtakarítani házépítése,
lakásfelújítása során?
Van már kivitelezője a szennyvíztisztító
telep fejlesztésének is
Nagykanizsán: a csatornázási
projekthez tartozó feladatokat
közbeszerzési eljárás keretében
az ESZ 2011 Nagykanizsa nevű
kéttagú konzorcium nyerte el. A
várost és 12 környező települést
érintő csatornafejlesztés csak a
kanizsai szennyvíztisztító korszerűsítésével
lehet teljes, mivel
ez fogadja majd az összegyűjtött
szennyvizeket. A szerződés pénteki
ünnepélyes aláírását követően
a konzorciumban szövetkezett
Euroaszfalt Kft. és
Szabadics Zrt. nekikezdhet a közel
három milliárd forint nettó
költségű munkának.
Fontos állomásához érkezett
az EU Kohéziós Alapjának támogatásával
megvalósuló Nagykanizsa
agglomeráció csatornahálózat
és szennyvíztisztító telep
fejlesztése elnevezésű projekt. A
nagykanizsai szennyvíztisztító
telep fejlesztésének kivitelezésére
kiírt tender eredményhirdetése
megtörtént. A szerződést Tóth
Nándor, a Nagykanizsai Regionális
Szennyvíztársulás elnöke,
Tóth István János, az Euroaszfalt
Kft. környezetvédelmi igazgatója,
Kirchner István operatív
igazgató, valamint Kovács Tamás
Gyula, a Szabadics Zrt. vezérigazgatója
írta alá ünnepélyesen
a Vasemberház dísztermében.
A „Nagykanizsa agglomeráció
csatornahálózat és szennyvíztisztító
telep fejlesztése” elnevezésű
projekthez tartozó szennyvíztisztító-
fejlesztés kivitelezőinek
a közel hárommilliárd –
egészen pontosan nettó
2.892.000.000 – forint vállalkozói
díjért cserébe 791 nap alatt
kell elvégeznie a szennyvíztisztító
telep korszerűsítését, hogy
az biztonságosan kiszolgálhassa
az addigra elkészülő csatornahálózatot.
Ez az időszak magában
foglalja a 365 nap időtartamú
próbaüzemet is. Mindkét cég jól
ismeri már a terepet: magában a
most zajló csatornaépítésben is
szerephez jutott – ugyancsak
közbeszerzés nyerteseként –
mind az Euroaszfalt Kft., mind a
Szabadics Közmű- és Mélyépítő
Zrt.
A szerződést a Nagykanizsai
Regionális Szennyvíztársulás nevében
Tóth Nándor elnök írta alá
a kivitelezőkkel. A csatornafejlesztés
történetére visszatekintve
kiemelte az összefogás jelentőségét,
amelynek eredményeként javulhat
a városban és az érintett
településeken lakók életminősége.
A csatornaépítéssel kényszerűen
együtt járó útfelbontások
okozta kényelmetlenségekért a
lakosság türelmét kérte. Karádi
Ferenc, Nagykanizsa alpolgármestere
megköszönte a projekt
tető alá hozásában részt vevők
eddigi munkáját, és reményét fejezte
ki, hogy a nyertes kivitelezői
konzorcium határidőre, jó minőségben
és a rendelkezésre álló
költségkereteken belül végzi el a
szennyvíztisztító rekonstrukcióját,
amellyel a a csatornaprogram
kiteljesedhet.
A most aláírt szerződés tárgya,
hogy a meglevő szennyvíztelepet
technológiai fejlesztéssel alkalmassá
tegyék a nagyobb hatásfokú,
tápanyag-eltávolítást is megvalósító
biológiai tisztításra. A fejlesztés
révén kiépítenek egy ún.
iszapvonalat, aminek az eredményeként
a települések szennyvize
(folytatás a 2. oldalon)
Kezdheti a munkát a szennyvíztisztító
korszerűsítésének kivitelezője
(folytatás a címlapról)
sokkal kisebb mértékben terheli
majd a környezetet – tisztább víz
jut majd a befogadó Dencsár-árokba,
és közvetve a Principális csatorna
vízminőségi állapota is javulni
fog.
Maga a csatornázási projekt a
Nagykanizsa és térsége szennyvízelvezetési
agglomeráció még ellátatlan
területeit fedi le, amelyek közé
Nagykanizsa csatornázatlan területei
(Korpavár, Bajcsa, Szabadhegy) valamint
a környező települések, Bocska,
Eszteregnye, Fityeház, Fűzvölgy,
Homokkomárom, Hosszúvölgy,
Magyarszerdahely, Magyarszentmiklós,
Rigyác, Semjénháza, Szepetnek
és Zalaszentbalázs tartoznak. A
projekt keretében – az elkerülhetetlen
útfelbontásoktól és forgalomkorlátozásoktól
kísérve – 2013 tavaszáig kiépülnek
az eddig csatornázatlan területeken
a helyi gyűjtőrendszerek,
nyomóvezetékek és a hozzájuk tartozó
átemelők. A munkák az Európai
Unió Kohéziós Alapjának támogatásával
valósulnak meg.
A projekt számokban:
A projekt keretén belül Bocska,
Eszteregnye, Fityeház, Fűzvölgy,
Homokkomárom, Hosszúvölgy,
Magyarszentmiklós, Magyarszerdahely,
Rigyác, Semjénháza,
Szepetnek, Zalaszentbalázs településeken
és Nagykanizsán a fejlesztés
következtében megépül 23
darab házi beemelő akna, 20 darab
helyi átemelő, 15 darab regionális
átemelő, mintegy 37 km bekötővezeték,
több mint 62 km nyomóvezeték,
67 km gravitációs csatorna.
A fejlesztés 2 946 új bekötést jelent,
a beruházás tervezett összköltsége
a szennyvíztisztító korszerűsítésével
együtt 11,1 milliárd forint.
Kanizsa – A 2 mi ügyeink 2011. november 24.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági
ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit
Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
A téliesre fordult idő ellenére
szinte napról napra más képet mutat
a 61-es főút Sánc-szabadhegyi
elkerülő szakaszának építése. A
beruházás készültsége 50 százalékos,
a pályán jelenleg is folyik az
alapréteg aszfaltozása. Avasúti híd
töltése 70 százalékban elkészült.
Kialakították emellett a kezdőcsomópont
körforgalmának fölművét
és megkezdték a kapcsolódó vízépítési
feladatok kivitelezését. A
hideg időszak beköszöntéig a vállalkozó
elvégzi a munkaterületen
szükséges téliesítési munkálatokat
annak érdekében, hogy az időjárás
ne tehessen kárt az eddig elkészült
fejlesztésben. Jelenleg is tart a
humuszolás és a növénytelepítés,
véglegesen kiépítik a kezdőszelvény
körforgalmi csomópontját, és
a töltésépítés befejezését követően
átvezetik az utat a vasúti műtárgyon.
Az ütemterv alapján a forgalomba
helyezés 2012 nyár végén
történhet meg – kaptuk a tájékoztatást
Loppert Dánieltől, a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
kommunikációs vezetőjétől.
B.E.
A téliesítési munkálatokon dolgoznak
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Már-már reflexszerűen ugrik
be a sokat hangoztatott mondás
miszerint felkészültünk a télre.
Sokak tapasztalata szerint ezt
mindig sikerül igazolni. Nagy
feladat hárul ilyenkor a közútkezelőkre
és az önkormányzatokra
egyaránt, hiszen a lakosság tőlük
várja a biztonságos közlekedés
feltételeinek megteremtését, a
hóeltakarítást és a síkosságmentesítést.
A lista azonban így
nem teljes, hiszen az alapelv szerint
a terület, a járda és az út
mindenkori tulajdonosának a
kötelessége a balesetmentes feltételek
megteremtése, legyen
szólva társasházakról, intézményekről
vagy magánszemélyekről.
Nagykanizsa közigazgatási területén
az önkormányzati kezelésben
lévő utak és járdák takarítása
és síkosságmentesítése a
VIA Kanizsa Zrt. feladatkörébe
tartozik. Ez a cég szervezi meg
és koordinálja a téli munkálatokat.
Vállalkozások, cégek és magánszemélyek
pedig saját maguk
gondoskodnak erről. Az utóbbi
évtizedben szerte a világon előtérbe
került a környezetvédelmi
elvárásoknak megfelelő
síkosságmentesítő szerek használata.
Ennek nagyon egyszerű
és praktikus oka van, hiszen a
leggyakrabban használt konyhasó
(nátrium-klorid) használata
évente is milliárdos nagyságrendű
károkat okoz. Bizonyos köztéri
burkolatokra egyenesen tiltott
a konyhasó használata. Gondoljunk
csak itt a hidak, felüljárók
vasbetonszerkezetében elindított
korrózióra, a kátyúk felszaporodására,
a gépjárművek alvázának
korrodálására vagy az utcai
lábbelik károsodására és ekkor
még nem is szóltunk az élővilágra
gyakorolt negatív folyamatokról.
A növények pusztulása,
a felszín alatti vizek szennyeződése,
a termőtalajban okozott
károkról nem is beszélve. Nem
véletlen, hogy Magyarországon
is jogszabályok rögzítik a
síkosságmentesítésre használt
szerek felhasználási területeit és
módjait. A csúszás- és jégmentesítésre
használt anyagok közül
Vántsa Előd egy a Nagykanizsai
Inkubátorházban működő vállalkozás
részéről a Zöldsóra esküszik.
Amint azt tőle megtudtuk,
az édesvízi mészkőgranulátum és
a kálcium-klorid keveréke megfelelő
érdesítést biztosít és kielégíti
a környezetvédelmi elvárásokat.
A konyhasóval ellentétben a
Zöldsó -30 Celsius foknál is hatékony,
mivel feloldódása közben
intenzíven hőt termel. Nem mellékes
az, hogy kevesebb is elég
belőle, mint a konyhasóból, így a
környezetet is kevésbé terheli.
K.H.
A zöldsó, oly jó
VOKSH Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
TANFOLYAM INDUL
2011.11.28-án 16 órakor
személyautó, motor és segédmotor
2011.11.29-én 16 órakor
gépkezelő/targonca, emelőgép,
földmunkagép alap- és típusvizsga
2011.12.10-én
GKI vizsgára jelentkezéseket
még elfogadunk.
􀂊 Részletfizetés
􀂊 Diákkedvezmény
􀂊 Ingyenes
tankönyvkölcsönzés
Kanizsa – A mi ügyeink 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. november 24.
„Partnerséggel Nagykanizsáért”
– címmel konferenciát szervezett
a város önkormányzata, a
DKG-EAST Zrt., a Szövetség a
Kiválóságért Közhasznú Egyesület,
valamint a Grundfos Magyarország
Kft.
A rendezvényen a szervezők saját
példáikon keresztül mutatták
be, hogyan képes a Kiválóság kultúra
pozitív hatást gyakorolni egy
vállalkozás működésének sikerességére,
illetve ebből mi adható át a
környezetnek a társadalmi felelősségvállalás
jegyében. A konferencia
keretében indították útjára a hazai
viszonylatban eddig egyedülálló
programot, mely a „Kiválósággal
Nagykanizsáért” címet kapta.
A Kiválóság fogalma a köztudatban
alapvetően egy termék
megfelelősségéhez, vagy egy szervezet
eredményes működéséhez
kötődik. Legkevésbé gondolunk
úgy rá, mint egy olyan szemléletre,
amely erősíteni tudja egy közösségen
belül az együttműködést, a
partnerséget akár egy város életét,
működését tekintve is. Ezt a szellemiséget
erősítette meg a Nagykanizsán
megrendezett konferencia,
melyen K. Nagy József, a
DKG vezérigazgatója, Göncz Csaba
általános vezérigazgató-helyettes,
Kovács Orsolya minőségbiztosítási
felelős, Szabó Kálmán, a
közhasznú egyesület ügyvezető
igazgatója, valamint Nyeste Zsolt,
a Grundfos Kft. képviselője tartott
előadást. Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzatát Karádi
Ferenc alpolgármester képviselte.
A Szövetség a Kiválóságért
Közhasznú Egyesület 2006-os
megalakulása óta folyamatosan arra
törekszik, hogy képes legyen az
EFQM (European Foundation for
Quality Management) által kidolgozott
és Európa szerte több tízezer
cég által sikeresen alkalmazott
szervezeti kiválóság kultúrát,
mint menedzsment eszközt, Magyarországon
is meghonosítani, alkalmazását
hatékonyan támogatni.
A kiválóság szemlélet beépülése
a szervezeti kultúrába egyértelmű
pozitív hatást képes gyakorolni
mind a szervezetre, mind annak
működési környezetére. Az idei
évtől egy olyan új kezdeményezést
indítanak el, mely természetesen
nem szakít a korábbi céljaikkal, de
mégis markáns, új megközelítésről
van benne szó. A hazai és nemzetközi
szinten eddig még nem alkalmazott
kezdeményezés vezérgondolata:
„Kiválósággal a helyi közösség
fejlődéséért”.
Az egy éves program célja,
hogy a csatlakozó szervezetekkel
megismertesse a kiválóság kultúra,
a menedzsment szemlélet jellemzőit,
és biztosítsa számukra az átvilágítás
lehetőségét. A program
második fázisában elvárás a résztvevőktől,
hogy a problémás területeken
fejlesztési projekteket valósítsanak
meg. Az elindítani kívánt
városi program esetében speciális
elvárás, hogy a résztvevő szervezetek
a városban működő más
szervezetek bevonásával, azokkal
partnerségben valósítsák meg egyegy
projektjüket. A programfolyamat
támogatásaként havi rendszerességgel
tapasztalatcsere rendezvényeket
szerveznek, ahol bemutatkozási
lehetőséget biztosítanak,
megismerhetik egymás jó gyakorlatait,
és megoldásokat kereshetnek
közös problémáikra is. Reményeik
szerint legalább 10-15 olyan
fejlesztési projekt valósul meg,
amelyek közvetlenül, vagy közvetve
pozitív hatást gyakorolnak a város
életére, lakosaira, és környezetükre.
A résztvevők különböző típusú
elismeréseket kaphatnak: A vállalkozások,
intézmények az „Elkötelezettség
a Kiválóságért”, az oktatási
intézmények „A Kiválóságra
törekvő oktatási intézmény” elismerő
oklevelet, míg a civil szervezetek
a Civil Kiválóság Védjegy
(arany, ezüst, bronz fokozatát). A
programban résztvevő szervezetek
a megszerzett elismerési formáktól
függetlenül megkapják a „Kiválósággal
Nagykanizsáért” című elismerő
oklevelet is. Az eredményről
2012 év végén városi konferencia
keretében számolnak be a résztvevők
az érdeklődőknek. Jelentkezési
határidő: december 15.
B.E.
Kiválósággal Nagykanizsáért
Fotó: Bakonyi Erzsébet Konferenciával ünnepeltek az Inkubátorházban
Múlt héten gazdaságfejlesztési
konferenciát rendeztek a Nagykanizsai
Inkubátorház és Innovációs
Központban.
Amint az Halász Gyula marketingvezető
bevezetőjében elhangzott,
az egy éve átadott intézményben
eddig harminc vállalkozásokat
segítő rendezvényre került sor. A
mostani konferencia is ezek sorába
illeszkedik és rendhagyó módon
az Inkubátorház születésnapjának
megünneplését is erre a napra
időzítették. A 2500 négyzetméteres,
négyszintes épületet 3 fő- és
egy félállású munkatárssal működtetik
a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató Zrt. keretein
belül – hangzott el. Halász
Gyula megköszönte a stratégiai
partnernek számító szervezetek,
így a nagykanizsai önkormányzat,
a Pannon Novum Regionális Innovációs
Ügynökség, a Zala Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány,
a kamarák és a Pannon Egyetem
Nagykanizsai Kampuszának a közös
munkát. Kijutott a köszönetből
Kámán László vezérigazgatónak,
Mihovics Zoltán projektmenedzser-
szaktanácsadónak és a média
képviselőinek is. Akonferencia
megrendezésén túl az intézmény
vezetőinek szándéka az volt, hogy
azokkal ünnepeljenek akikre kölcsönösen
számíthatnak.
A rendezvényt Cseresnyés Péter
Nagykanizsa város polgármestere
nyitotta meg aki leszögezte, hogy
nagy szükség van az ilyen jellegű
konferenciákra, mert ezek is hozzájárulhatnak
ahhoz, hogy a kiváló
adottságokkal rendelkező városunkat
még több befektető megismerje.
Szükség van az Inkubátorház melletti
épület hasznosítására, melyet
kedvező pénzügyi és pályázati feltételek
megléte esetén műhelyekké
alakítana át az önkormányzat. Az
előadások sorát Kalcsú Zoltán a
Pannon Novum innovációs menedzsere
kezdte, aki több téma mellett
a FATE projekt létrejöttéről, a régiónk
klasztereiről és inkubátorházairól
tartott prezentációt. Vetített-képes
előadásában pedig nemzetközi
példákon keresztül mutatta be a
volt katonai ingatlanok hasznosítási
módjait. Aztán egyes olasz, spanyol
és horvát inkubátorházak és innovációs
központok működését ismertette.
Annus István, a Vállalkozói Inkubátorok
Szövetségének társelnöke a
hazai inkubátorházak 20 esztendejének
történetét idézte fel. Úgy is, mint
a székesfehérvári inkubátorház vezetője
pozitív és negatív tapasztalatait
is megosztotta a hallgatósággal.
Cserti Csilla, a Nagykanizsai Inkubátorház
és Innovációs Központ vezetője
az inkubátorház történetét,
fejlesztési elképzeléseit mutatta be,
kiemelve a Pannon Egyetem Nagykanizsai
Kampuszával egyre bővülő
együttműködést, és a nemzetközi
kapcsolatok kiterjesztését. Somkuti
Mátyás a Magyar Gazdaságfejlesztési
Központ (MAG Zrt.) klaszterfejlesztési
irodavezetője a
klaszterek működésének hasznosságáról,
az így elnyerhető forrásokról
és a klaszterek akkreditációs tanúsítványainak
fontosságáról beszélt. Az
akkreditációs folyamat témája folytatódott
a dr. Birkner Zoltán (Pannon
Egyetem Nagykanizsai Kampuszának
igazgatója) vezette panelbeszélgetésen
is, ahol a rendezvény előadói
fejtették ki gondolataikat az inkubátorházak
működéséről és jövőjéről.
Kanizsa 4 – Krónika 2011. november 24.
Apincerendszerben kifúrt csaknem
ötméteres alagúton keresztül
rabolt ki három férfi egy ékszerboltot
Nagykanizsa belvárosában.
Arablókat a járőr és a mellette gyakorló
szolgálatot teljesítő próbajárőrök
fogták el vasárnap éjszaka – mondta el
Szukics Ferenc bűnügyi igazgató. A
járőrök éjszaka figyeltek fel a parkoló
felé haladó, földes ruházatot viselő, táskákat
és szerszámokat cipelő férfiakra.
A három férfi – miután észrevette a
rendőröket – három irányba szaladt. A
helyszínen két elkövetőt sikerült elfogni;
csomagjaikból ékszerek és betörésre
utaló szerszámok kerültek elő.
Farsang Boglárka, a nagykanizsai
rendőrkapitányság bűnügyifelderítő
osztályvezetője elmondta;
a bűnügyi szolgálat a sáros cipőnyomok
alapján jutott el egy zárt ajtóhoz,
amely egy használaton kívüli
pincehelyiséghez vezetett. A korábban
ruhaüzletként működő pincehelységben
másfél teherautónyi
kő- és földtörmelék között gyöngysorokat,
üres ékszerdobozokat találtak.
A lejárattal szemben, a téglafalon
ember nagyságú lyuk tátongott,
a mögötte kiásott alagúton pedig eljutottak
az ékszerbolt páncéltermének
hátsó ajtajához.
A kitermelt föld mennyisége
alapján valószínűleg pénteken nekiláttak
az alagút ásásának. Csatlakozót
vittek a vájathoz, a világításhoz,
a vasrács, a betonfal kifúrásához
elektromos vezetéket építettek ki.
Arendőrség arról is beszámolt, hogy
az ékszerboltban riasztórendszer működött,
a páncélterem megfelelt az
előírásoknak. A riasztó az ajtó felőli
irányt védte, mert senki nem számított
arra, hogy a betonfalon keresztül
hatolnak be az ékszerboltba. A betörők
csak a trezorrészig hatoltak be,
valamennyi ékszer innen származott.
A trezorból a becslések szerint
50 millió forintot meghaladó
értékben ékszereket, valamint 5
millió forint készpénzt raboltak el.
A helyszínen elfogott két 30-40
év körüli nagykanizsai férfit őrizetbe
vették, harmadik társukat nagy
erőkkel keresi a rendőrség. Abüntetett
előéletű férfiak már külföldön is
elkövettek vagyon elleni bűncselekményeket,
az egyik elkövető „családjában
ez fiúról fiúra öröklődött”
– fűzte hozzá Farsang Boglárka.
MTI
Alagúton keresztül
raboltak ki egy
ékszerüzletet
Az Izrael Államának alapítására
emlékeztető transzparenset
letépték, és horogkeresztet
fújtak a Hit Gyülekezete
nagykanizsai székházának, a
volt Olajipari Művelődési Háznak
a falára. A Hit Gyülekezet
feljelentést tett a rendőrségen
ismeretlen tettes ellen. – tájékoztatta
lapunkat Varga Zoltán.
Az Ady utcai épület homlokzatára
vörös festékkel fújták a méteres
nagyságú horogkeresztet, a
környezetébe pedig értelmezhetetlen
firkálmányokat. Az ugyanitt
hónapok óta látható, Izrael állam
alapítására emlékeztető transzparens
nagyobbik részét is leszaggatták.
Salamon Róbert, a Zala Megyei
Rendőr-főkapitányság szóvivője
elmondta, péntek reggel érkezett
bejelentés a nagykanizsai
rendőrkapitányságra. A rendőrség
nagy erőkkel keresi az elkövetőt,
aki ellen „önkényuralmi jelképek
használata vétség gyanúja miatt
indítottak büntetőeljárást" – fogalmazott
a szóvivő.
Horogkereszt a Hit Gyülekezete székházán
A médiahatósággal együttműködve
országos katasztrófavédelmi
gyakorlatot tartott a katasztrófavédelem.
A májusi országos kommunikációs
próbához hasonlóan a hétfőn
közzétett üzenet is csupán próbája
volt egy lehetséges, valós veszély
esetén kiadandó közleménynek. A
médiumok a félreértések elkerülése
érdekében fiktív helyszíneket
közöltek, és a Csillagok háborúja
című film bolygóit nevezték meg.
Nagykanizsa honvédelmi körzetben
215 fő polgári védelmi szervezetbe
beosztott személyt mozgósítottak.
Riasztották Nagykanizsa Helyi
Védelmi Bizottság Katasztrófaelhárítási
munkacsoportját, minden
település riasztó-tájékoztató alegységét,
valamint a DKG-EAST Zrt.
műszaki-mentő kézi alegységeit,
akiknek megalakítási helyén a Principális
csatorna közelsége miatt árvízvédelmi
védekezési munkákból
tartott felkészítést Prepok Attila polgári
védelmi alezredes, kirendeltségvezető.
A riasztási gyakorlat országosan
a hajnali órákban kezdődött
el. A hivatásos szervezetek riasztását
követően mozgósították a
Katasztrófa-elhárítási munkacsoportot,
melynek megalakítási helye
a Nagykanizsai Polgári Védelmi Kirendeltség
Ady utcai bázisa volt.
B.E.
Országos katasztrófavédelmi gyakorlat
A Nagykanizsai Regionális
Szennyvíztársulás közleménye alapján,
Nagykanizsán a következő utcákban
történik munkavégzés: Szabadhegy
(Alsó-Szabadhegyi út), Arany J.
u. (Magyar utca és a Május 1. u. közötti
szakasz), Erzsébet tér ÉK-i oldala,
Ifjúság u., Hársfa u. Egyéb munkavégzések:
Szennyvíz nyomóvezeték
építése az Erdész utca felől kiépített út
és a Bakónaki patak keresztezéstől a
Sörgyár utcai befogadó csatorna között.
Gravitációs főgyűjtő épül a
Péterfai árok nyomvonalán a 61. számú
és a 7. számú főút között. Az érintett
utcákban az alábbi ideiglenes forgalomkorlátozásokkal
kell számolni:
Arany J. u. - Május 1. út csomópont
lezárva, így a Május 1. út és az Arany
J. u. zsákutcák. Magyar utca az Arany
J. u-i körforgalom felől az Erzsébet tér
felé lezárva, behajtani tilos. Az Alsó-
Szabadhegyi út zsákutca, felső vége a
Pásztor utca felől megközelíthető. Erzsébet
tér NY-i részén a parkolás tilos,
egyirányú út É-i irányba. Erzsébet tér
a Centrál Hotel előtt zsákutca a Fő utca
felől. Erzsébet tér Rozgonyi utca és
a Vásár utca között lezárva. Hársfa utcában
a forgalom korlátozott. Ifjúság
utcában a forgalom korlátozott. Vásár
utca az Erzsébet tér Kalmár utca között
megnyitásra került.
Átmenetileg változó forgalmi rend
Kanizsa – Kultúra 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. november 24.
Az Általános Iskola és Óvoda
Kiskanizsa intézményében november
20-án került sor Vértes Judit
könyvbemutatójára, amelyre sok régi
tanítvány, érdeklődő ellátogatott.
Örömmel hallgatták Vértes Judit
szívhez szóló szavait, visszaemlékezését
az 50-es évek iskolájáról, a tanítók,
diákok nehéz körülményeiről.
Ezt követően Dénes Sándor alpolgármester
átadta a Vértes Judit által alapított
a „Tanító öröksége” posztumusz
díjat néhai Vargha Béla igazgatónak,
amelyet lánya, Vargha Ildikó
vett át. Amai tanítványok kis műsorral
kedveskedtek, a látogatók pedig
tanulmányozhatták a régi anyakönyveket
és az iskolatörténeti kiállítást.
A találkozó kötetlen beszélgetéssel
zárult. – tájékoztatta lapunkat Molnár
István, az Általános Iskola és
Óvoda Kiskanizsa igazgatója.
Könyvbemutató a
Kiskanizsai Iskolában
Divattörténeti kiállítás a Thúry múzeumban
A Thúry György Múzeumban
nyitották meg az időszaki divattörténeti
kiállítást Színes selymek,
fodrok, csipkék címmel.
A tárlat az 1860-1930-ig terjedő
időszak ruháit, kiegészítőit és divatlapjait
mutatja be. A november
elején rangos elismerésben részesült
kanizsai múzeum színvonalas
kiállításának megnyitóján a vendégeket
Száraz Csilla múzeumigazgató
és Kaján Imre megyei múzeumigazgató
köszöntötte.
Megyeri Anna, történész-muzeológus
megnyitó beszédében ismertette
a megidézett korszakot.
Elmondta, ekkor a magyar és a
nyugat – európai divat szinkronban
volt. Az előkelő embereknek
Párizs és Bécs adta a mintát. A viseletek
között mindig megjelent a
jellegzetes magyaros stílus is,
mely a régi hímzésekből, a reneszánsz
motívumokból és a népművészetből
is merített. A történelmi
események, mint például az első
világháború anyaghiánya kényszerítő
erővel hatottak a divatra,
valamint a női egyenjogúságot követelő
lányok, asszonyok mozgalmai,
és néhány merész tervező is
befolyásolta a modellváltást. Az
idő folyamán lassan eltűnt a fűző,
egyszerűsödtek a vonalak, vékonyodtak
a rétegek. Az öltözködésben
nagy szerepe volt a kalapoknak,
ékszereknek, táskáknak. A
19. század első felétől a divatlapok
segítették az öltözködést, melyek
a kor kedvelt laptípusának
számítottak. Az eredeti ruhadarabok
mindegyike sérülékeny és
drága anyagból készült, amelyeket
divatja múltán többnyire újra
szabtak, átalakítottak, így kész
csoda, hogy fennmaradtak és
megcsodálhatóak.
V.M.
Fotó: Varga Mónika
Balassa István, Hajdú Dávid,
Huller Zsolt, Iván Milán, Peti Szabolcs,
Rádi Csaba és Rádi Péter diákalkotók
intarzia kiállítása látható
december végéig a Nagykanizsa és
Térsége TISZK Nonprofit Kft. által
működtetett Alkotó Ifjúság Galéria
és Kávéházban. Az ünnepélyes
megnyitón közreműködött Magyar
Éva, a Dr. Mező Ferenc gimnázium,
és Magyar Cintia, a Batthyány Lajos
gimnázium végzős tanulója.
A programsorozat szervezését és
működtetését ez év tavaszán vállalta fel
a szakképző központ – hangsúlyozta
kiállítás-megnyitó beszédében Mérksz
Andor ügyvezető igazgató. – Felmerül
a kérdés – folytatta –, mi köze van egy
ilyenfajta tevékenységhez annak a
szervezetnek, akinek elsődleges dolga
a szakképzés és a tanulók felkészítése a
munkaerő-piaci igényekre. A nevelés
mellett egyéniséggé kell formálni őket,
s ehhez minden eszközt igyekeznek
megteremteni. Ajövőben a középiskolásokon
kívül általános iskolás tanulóknak
is szeretnének lehetőséget adni a
bemutatkozásra.
Akiállított intarziaképeket a Nagykanizsai
Műszaki Szakképző Iskola és
Kollégium Zsigmondy – Széchenyi
Tagintézményének 11. és 12. osztályos
asztalos szakmunkás tanulói készítették
szakköri órákon. Alkotásaik
precizitásról, kreativitásról, térlátásról
és kitartásról tanúskodnak, mellyel
környezetük számára is örömet és
szép látnivalót teremtettek.
A mesterségbeli
tudás első lépései
Fa Ede (alias Liszói Gyuricza
József, illetve Vargovics József)
Krúdy-díszokleveles író, költő
Lávapatakok című kötetét mutatták
be a Halis István Városi
Könyvtárban.
A kötet fő témája a szerelem, de
az írás valójában az emberi psziché
működésének filozofikus, ironikus
ábrázolása akar lenni. A poéma,
a verses formájú elbeszélő
költemény stílusa a metaforával
folytatott kísérletezés jegyében
alakult ki. Bárki „belebújhat” a
versszövegbe, és magára öltheti,
ahogyan a két versmondó, Kovácsné
Solymos Gabriella és Péter Árpád
is lubickolt benne a kötetbemutatón.
Az írás szereplői és a történések
nem azonosíthatók senkivel
és semmivel, annak ellenére,
hogy a szerző saját élményeit
használta fel a könyv megírásához.
Azért is adott magának ezúttal is
más, Liszói Gyuricza József nevet,
hogy elidegenedjen a saját életsorsától.
A kötet első és második fejezete
két vágy-megvalósulás és csalódás
körét írja le „regényszerűen”,
míg az utolsó fejezet a történések
kommentárját pótolja.
Idill helyett című verse így szól:
1. vízparton alszol/ álmod őrizem
egész valómmal vallom szüntelen:/
mindenem lettél!/ tudja ezt a tó a
konzumtáj s a nyüzsgő nyárutó/ 2.
hallják a vízben táncoló tükörfák:/
muzsikálni kezd álom és valóság/
aludj/ váljon képpé a rejtély fénye
árnya:/ álmoddal álmodok én/ s
már hangzó csönd a lárma/.
Kányádi Sándor Kossuth-díjas
erdélyi költő kedvenc szólása szerint,
amit egy iskolás gyermektől
hallott: a vers az, amit mondani
kell. Fa Ede versei különösen így
ünnepváró időben úgy szólnak
hozzánk, mint egy zsoltár szavai.
Vagy amint leül hangszeréhez az
orgonista, s éneke lávapatakként
rásimul a hol drámaian, hol derűvel,
őszi hangulatban, vagy éppen
a tenger morajával feltörő hangokra.
Térjünk vissza időnként a 170
oldalas Lávapatakok verseire,
emeljük le könyvespolcunkról a
köteteit.
A rendezvényt a Napfény Rákbetegek
és Hozzátartozóik Egyesülete
és a Takács László Irodalmi
Kör szervezte. Köszöntőt Karosi
Lászlóné egyesületi elnök mondott.
Közreműködött Kovácsné
Solymos Gabriella és Péter Árpád.
B.E.
Fa Ede: Lávapatakok
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa – 6 Városrész 2011. november 24.
Sorozatunkban a kompenzációs
listáról mandátumhoz jutó
önkormányzati képviselőkkel
beszélgetünk. őket is arról kérdezzük,
milyen megoldásra váró
problémákkal fordulnak hozzájuk
a választóik. Gábris Jácint
jelölőszervezete a Jobbik Magyarországért
Mozgalom.
– Valamivel több, mint egy év
telt el azóta, hogy jelöltek és elindultam
a választásokon. Az elmúlt
időszakkal kapcsolatosan vegyesek
az érzelmeim: néha keserű volt
a mélyére látni bizonyos folyamatoknak,
néha viszont kellemes csalódás
ért. Azt továbbra is büszkén
könyvelem el, hogy mindvégig sikerült
megőriznem emberi tartásomat,
hitvallásomat – kezdte elöljáróban
képviselői munkájáról Gábris
Jácint. – Politizálási stratégiámat
tekintve talán én vagyok az
egyetlen, aki kilóg a sorból. Az
idők folyamán többek arra kapacitáltak,
hogy jobboldaliként a jelenlegi
többséggel tartsak. Mások
szerint viszont „ellenzékiként” a
feladatom inkább az, hogy mindenben
ellent mondjak a hatalmon
lévőknek. Én a fentiek közül egyik
utat sem követem. Nem pártreferenciák
alapján döntök. Számomra
az a fontos, hogy az adott előterjesztés
a város érdekét szolgálja-e,
vagy sem. Ezek alapján hozom
meg a döntéseimet. A Jobbik részéről
nem érkeztek központi utasítások,
sosem mondták meg, hogy
mit kell gondolnom bizonyos
ügyekről, és azt se, hogy miként
szavazzak. Ám rendszeresen vannak
ülések, ahol a tagok és a szimpatizánsok
közzé tehetik az adott
témával kapcsolatos meglátásaikat.
Az ott hallottak figyelembevételével
építem fel a saját állásfoglalásomat.
Nem vagyok párttag, kapcsolatom
a párttal a feltétlen bizalomra
épül. Már csak éppen emiatt sem
érhet az a vád, hogy pártutasításokat
követnék, vagy bárkinek is a
meghosszabbított szócsöve lennék.
Több mint két éve csatlakoztam
hozzájuk. Választásom azért
esett rájuk, mert agilis, tettre kész
és értelmes emberekből álló, és
ami számomra az egyik legfontosabb:
tisztakezű társaság. Külön
örömmel tölt el, hogy egyre többen
keresnek fel minket és csatlakoznak
hozzánk, ez az erősödés és
az együttgondolkodás jele.
Gyakran járom a várost és a peremkerületeket,
folyamatosan
gyűjtöm a megoldásra váró problémákat.
Ezen kívül számos felkérés
és megkeresés érkezik hozzám a
város különböző területein élőktől,
melyeknek igyekszem eleget tenni.
Szívesen segítek, amiben csak
tudok. A képviselőséget egyfajta
szolgálatként, kiemelt közfeladatként
fogom fel.
– Hogyan tudja összeegyeztetni
a tanári munkáját és a képviselőséget?
– Érdekes kihívást jelent a képviselői
munka ellátása, valamint
a tanári pályán történő megfelelés.
A tanórákról kizárom a politikát.
Nem könnyű feladat, hiszen
a diákokat is rengeteg, a mindennapi
politikával kapcsolatos kérdés
foglalkoztatja. ők is nézik a
tv-t, olvassák az internetes hírportálokat,
és otthonról is különböző
hatások érik őket. Ilyenkor
diplomatikusan hárítok és folytatom
a tanítást. A kollégákkal sem
szoktam politikai kérdéseket
megvitatni. Néha ugyan megesik,
hogy eszmét cserélünk. Tiszteletben
tartom mások nézetét, ellenben
ismerek olyanokat, akik
igyekeznek téríteni. Szeretem a
hivatásomat, szerencsére többször
is alkalmam nyílt a kiteljesedésre.
Az Országos Oktatási Kabinet,
valamint a Magyar Szakképzési
Társaság tagjaként évek
óta foglalkoztat a közoktatás és a
szakképzés helyzete. Sajnos úgy
tapasztalom, hogy jelentős okom
van az aggódásra. Pedagógiai hitvallásaim
közé tartózik az is,
hogy egy tanár ne csak az iskolában
legyen tanár, hanem a magánéletben
is a szerint éljen. Műszaki
(szakmai) igazgatóhelyettesként
eléggé felelősségteljes és
összetett volt a feladatköröm. A
mai napig úgy gondolom, hogy
jól döntöttem, mikor lemondtam
az igazgatóhelyettesi beosztásomról.
Sikerekkel teli éveket
hagytam a hátam mögött, úgymond
a csúcson sikerült abbahagynom.
A kezdetektől fogva
könnyű volt a helyzetem, hiszen
az elődöm precíz szakember volt,
ahogyan a körülvevő szakmás
kollégák is. Lemondásomnak igazából
két fő oka volt: első, a képviselősséggel
nem tartottam öszszeegyeztethetőnek
az akkori beosztásomat;
második, túl nagy teher
lett volna a két feladatkör számomra.
A városban nem egy
helyről hallottam vissza azt, hogy
a hatalom parancsára váltottak le,
de ez butaság. A jelenlegi iskolavezetéssel
is jó a kapcsolatom, és
változatlanul foglalkozom az iskola
sorsával.
– Fogadóóráira milyen kérésekkel
kopogtat be a lakosság, és képviselőként
milyen ügyekkel foglalkozott
eddig?
– A megadott időpontokon és
helyszíneken túl számos elérhetőségemet
közzétettem, ahova érkeznek
is folyamatosan különféle
megkeresések. Nem lazsáltam.
Ahogy mondani szoktam: „küzdök,
mint az oroszlán”. Ugyan
nem számoltam össze, de nem sok
olyan közgyűlés volt, melyen ne
lett volna előterjesztésem vagy interpellációm
és kérdésem. Számos
ügyet sikerült a hivatal közvetlen
bevonásával megoldanom.
Az első ülésen (októberben) sikerült
egy mára már köztémává
vált ügyet feszegetnem, mely szerint
hiányolom az alpolgármesteri
szék várományosainak szakmai
önéletrajzát, továbbá egy szakmai
koncepció legalább vázlatos szintű
bemutatását. Kielégítő választ azóta
sem kaptam. És ezzel nem vagyok
egyedül…
Segítettem a Cserháti Iskolán is,
mivel egy egész induló osztállyal
kevesebbet engedélyeztek a kilencedik
évfolyamon számukra a
2011/2012-es tanévre, ami jelentősen
rontotta volna az iskola nívóját,
a városban eddig betöltött szerepét.
Igaz, hogy elsősorban szakmai
érvek mentén védtem a mundér
becsületét, viszont azt sem tagadhatom,
hogy kissé haza is beszéltem,
hiszen ebben a kiváló műszaki
szakképző intézményben tanítok
már lassan nyolc éve. Örömmel
konstatáltam, hogy a sürgősséggel
előterjesztett indítványomat
a teljes képviselőtestület támogatta.
Közleményben fogalmaztam
meg álláspontomat a Trák kiállítással,
a Thúry Iskolában történt
bizonyítvány és napló üggyel, a
Regionális Képzési és Fejlesztési
Bizottság döntéseivel, a TISZK
működésével kapcsolatosan. Kusza
és összetett ügyek ezek.
Novemberben interpelláltam a
palini buszmegálló ügyében. Magam
is a lakótelepen éltem több
évtizeden át, így kellően át tudtam
érezni az autóbuszra várakozó emberek
helyzetét. A szélsőséges időjárás
igencsak kellemetlen tud lenni
ott. Az út másik oldalán viszont
egyáltalán nincs beálló! Az ügyre
nemrég újfent felhívtam az érintett
osztály figyelmét, akik tájékoztattak,
hogy már közel a megvalósítás.
Az egyik közgyűlésen szóvá
tettem azt is, hogy talán nem a
buszmegállók napelemekkel történő
felszerelésére kellett volna költeni,
hanem építeni olyan helyekre
beállót, ahol nincs.
Azon polgármesteri utasítás ellen
is felemeltem a szavamat (interpelláltam),
amelyik röviden és
tömören arról szól, hogy egy megválasztott
önkormányzati képviselő
közvetlenül nem kérhet információt
a hivatal dolgozóitól, hanem
előzetes megkeresés folyamán
a jegyző vagy a polgármester
közreműködésével. Úgy gondolom,
hogy a jogaink ilyenformán
történő megcsorbítása elfogadhatatlan.
Decemberben szót emeltem az
évek óta már körvonalazódó GE-s
elbocsátások ügyében. Arra kértem
a városvezetést, hogy ossza
meg a lakossággal azon stratégiáját,
hogy miként szándékozik elejét
venni a várható tragédiának,
vagyis milyen lépések megtételén
gondolkodik a probléma kezelése
végett.
Mindig is kiemelt helyen kezeltem
a munkahelyteremtés ügyét, a
feltételeinek megteremtését. Talán
nem is zajlott le olyan közgyűlés,
ahol ne tettem volna utalásokat erre.
Programomban kezdetektől
fogva prioritást élvez ez a kérdés,
Képviselői munkáról, a fogadóórák tapasztalatairól
Kanizsa – Városrész 7
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. november 24.
hiszen egy város csak akkor lehet
stabil, ha lakosai egzisztenciális
biztonságban élnek.
Ahelyi előadók és árusok érdeksérelmére
is felhívtam a figyelmet,
különös tekintettel a városi rendezvényekre.
A későbbiekben ezt kiterjesztettem
a helyi vállalkozókra,
iparosokra. Annak a híve vagyok,
hogy a lehetőségekhez mérten minél
kevesebb külső céget bízzanak
meg a különféle munkálatokkal,
támogassuk inkább a kanizsaiakat.
Már csak azért is, mert ide fizetik
az iparűzési adót, és remélhetőleg
ittenieket foglalkoztatnak.
Decemberben, januárban és legvégül
februárban az egyik legfontosabb
ügyben, a városi költségvetéssel
kapcsolatosan nyújtottam be
indítványt. Sajnálatomra a fideszes
képviselők azt a későbbiekben leszavazták.
Durvának tartom, hogy
a 7 milliárd forint összhiányt –
akárhogyan csűrjük-csavarjuk –,
megemelték 13 milliárd forintra.
Ráadásul olyan sorokat is beterveztek,
melyekkel egyáltalán nem
értettem egyet. Azt látom, hogy az
egyik oldalon megy a kíméletlen
spórolás, a másikon pedig a pazarlás.
Ez elfogadhatatlan.
Az egésznek az volt a tetőpontja,
amikor az amúgy is siralmas
költségvetés után napirendre került
a képviselők parkolási díjának
mérséklése. Dühösen kérdeztem rá
erre a pofátlanságra, igazából nem
akartam elhinni, hogy ezt komolyan
gondolta az előterjesztő. Az
iskolák összevonásának témáját is
bedobtam. Annak ellenére, hogy
konkrét információim voltak az
ügyről, még engem akartak meghazudtolni.
A későbbiekben aztán
szépen kiderült minden, azaz hogy
mindvégig nekem volt igazam. Ettől
viszont még sajnos nem érzem
jól magamat, mert bekövetkezett
az, amitől féltem. Sajnos sikerült
megvalósítaniuk.
A március és május ennek jegyében
telt. Elkövettem mindent
azért, hogy szakmailag meggyőzzem
a fideszes képviselőket és a
városvezetést. Sajnos, ebben a
harcban nem sokat ért az ész és a
szív hangja. A szakmai érveket
mintha meg sem hallották volna,
csak mentek előre makacsul.
Nyolc iskola sorsát alakították át
kényszerrel, a közoktatási törvény
újragombolása előtt. Ezt a mai napig
nem tudom elfogadni és megemészteni.
A fideszes képviselők
meghozták a döntést, így már csak
abban bízhatok, hogy megpróbálnak
ennek ellenére a legjobban eljárni,
az iskolákat nem rombolni,
hanem építeni, felvirágoztatni.
Kénytelen vagyok átmenni bírálóból
drukkerbe.
– Milyen ügyekben kért intézkedést?
– A teljesség igénye és különösebb
magyarázat nélkül az alábbiakban:
gyalogátkelőhelyek környékén
a közvilágítás felülvizsgálata,
így például a palini városrészben
az Alkotmány úton végig,
továbbá a Hevesi út mentén, ahol
a fák lombkoronái jelentenek
problémát; a Fő út – Erzsébet téri
csomópontban az átkelőhelynél
lévő kátyúk javítása; a Vásárcsarnoki
árusítók (piacosok, kistermelők,
őstermelők stb.) terheinek
csökkentése, a kanizsai és környékbeli
termények árusításának
fokozása a nagyobb üzletláncokban
és hipermarketekben. A Magyar
utcai Lukoil benzinkútnál lévő
keresztirányú útsüllyedés megszüntetése;
a Zrínyi úttól a vasútállomásig
terjedő állami útszakasz
teljes aszfaltszőnyegezéses
felújítása. Sűrűbb sebességellenőrzés
az Alkotmány úton, a palini
városrészben (gyermekes családok
hívták fel a figyelmemet az
ott száguldozó autókra).
Kiskanizsán a Pivári utca közelében
található csatorna kotrása
(még decemberben!). Kiskanizsán
az autóbusz átjárás beszüntetését
a Pivári utcában (a lakosok
nyugalmára és az út épségére való
tekintettel kértem, hogy az
érintett autóbusz parkoljon és
közlekedjen máshol). Vendéglátó
üzletek éjszakai nyitvatartási
rendjéről szóló 49/2010.(XII.20.)
számú rendelet felülvizsgálata; a
mozgássérültek részére fenntartott
várakozóhelyek parkolási
rendjével kapcsolatos szabályok
betartatása; a 7-es főközlekedési
út – Magyar utca csatlakozásánál
a burkolat helyreállítása; Kiskorú
gyermekek kísérőinek díjtalan
utazása a menetrendszerű autóbusz
járatokon; az Erdész utca
folytatásában található gyalogos
aluljáróval kapcsolatos problémák
megoldása, és közlekedésbiztonsággal
kapcsolatos kérdések.
Számos rendezvényen, műszaki
átadáson, fejlesztési megbeszélésen,
pályázati ismertetőn vettem
részt az elmúlt időszakban. Több
nagyobb és kisebb céggel folytattam
tárgyalásokat, áttekintve a városunk
által nyújtott lehetőségeket.
Sajnos, ők is kivárnak, egyelőre
nincs betelepedési szándék. Érdemi
lépéseket amúgy sem tudok
tenni ez ügyben, mivel nem jobbikos
a városvezetés.
Jó néhány szociális kérdésben
sikerült eljárnom, és a rászorultakon
segítenem. Neveket, eseteket
nem említek, ez nem lehet dicsekvési
alap. Nagyon sajnálatos, hogy
az elmúlt időszakban megnövekedtek
ezek az esetek. Segíteni pedig
nem populizmusból kell, hanem
humánumból. Hosszú még a
lista, most ezek idéződtek fel az
emlékezetemben.
– Mire költötte a képviselői keretét?
– A teljesség igénye nélkül, ebből
a kevéske kis összegből felajánlottam
a Nagykanizsai Rendőrkapitányságnak,
a Gyógyító
Eszköztárunk Fejlesztése Alapítványnak,
az Élettér Állat- és Természetvédelmi
Egyesületnek, a
városi középiskolai kollégiumnak,
a Cserháti Iskolának és a sportegyesületnek,
a VOKÉ-nek, a Kanizsa
Felsőoktatásért Alapítványnak
stb.
– Hogyan tovább?
– Ahogy Cromwell mondaná:
„Bízz Istenben és tartsd szárazon a
puskaport!” Küzdök és hiszek. Bízom
benne, hogy nemsokára eljön
az az idő, mikor olyan testület tagjaként
dolgozhatok, ahol nem lesz
oly mértékben megkötve a kezem
mint most, és érdemben is többet
tudok majd tenni ezért a városért.
B.E.
A 20 ÉVES LETENYEI FAFARAGÓ
EGYESÜLET KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető: december 5-ig
November 28. 15 óra
NAGY GÁSPÁR VERSMONDÓ
VERSENY
Jelentkezési határidő: november 20.
November 30. 19 óra
Színház - Bródy-bérlet
Egressy Zoltán: PORTUGÁL
tragikomédia
A Csiky Gergely Színház (Kaposvár)
előadása. Belépődíj: 3 000 Ft
December 2. 16 óra
"FOLTOS KARÁCSONY" - a Kanizsa
Folt kiállítása
Megtekinthető: december 22-ig
December 3. 16 és 19 óra
MIKULÁS KONCERT
A Nagykanizsai Fúvószenekar
Mikulás koncertje
Belépődíj: 16 órás előadásra: diák
500 Ft, felnőtt 1 000 Ft, 19 órás előadásra:
1 200 Ft
Ajegyek megvásárolhatók a Farkas Ferenc
Zene- és Aranymetszés Művészeti
Iskolában és a Hevesi Sándor Művelődési
Központ információs szolgálatánál
December 3. 17 óra -
Sánc Művelődési Ház
"HULLA PELYHES FEHÉR HÓ"
- Mikulás est.
Varázslat, zene, ajándék! Minden kicsi-
és nagyobb gyereket szeretettel
várunk!
December 4. 19 óra
Színház - Rátkai bérlet
Kálmán Imre:
CIGÁNYPRÍMÁS - operett
A Turay Ida Színház (Budapest)
előadása
Belépődíj: 3 000 Ft
November 26. 19 óra
ROCKZENEI KONCERTEK
Fellépnek: Taste My Pain, Demon-
Stration, Veil Of Sin, Winter
Belépődíj 500 Ft
November 25. 17 óra
"INDIA VÉGTELEN ÚTJAI"
kiállítás Sass Brunner Erzsébet és
Brunner Erszébet 1938-1950 között
Indiában festett alkotásaiból
Megtekinthető: 2012. február 11-ig
Kiállítás-megnyitó, könyvbemutató,
koncertek:
17 óra Tantal: Tóth Szabolcs - szitár,
Mótyán Tibor - tabla, Sinha Róber -
gitár
20 óra Relazioni Ektar: Rfancesco
Socal - basszusklarinét, klarinét; Stefano
Ottogalli - gitár; Szőke Szabolcs
- gadulka, sarangi, array mbira, aquaphone;
Váci Dániel - alt és szopranino
szaxofon
17-22 Teaház
November 26. 19 óra
A SZERET NÉPZENEI
EGYÜTTES
LEMEZBEMUTATÓ
KONCERTJE
"Lajthától a Szeretig" címmel
Utána: Táncház
Belépő: 1 200 Ft, Diák: 800 Ft
November 25. 19 óra
EKTAR RELAZIONI JAZZ
KONCERT
Belépő: 1 000 Ft
Kanizsa 8 – Hasznos 2011. november 24.
„Új szakma, új esély”
A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális
és Közművelődési Nonprofit Kft. TÁMOP-5.3.1-C-09/2
azonosítószámú, „Első lépés” – alacsony foglalkoztatási
eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt
elősegítő programjai támogatására kiírásra benyújtott
pályázata támogatást nyert. Pályázati azonosítószámunk:
TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0041. A 2011.02.01-
2010.09.30-ig tartó 20 hónapos projekt támogatását
100%-ban az ESZA Nonprofit Kft. biztosítja. A támogatás
összege 76.002.000 Ft.
A Nonprofit Kft. a kompetenciafejlesztéssel egybekötött, 6
hónap időtartamú szakmát adó képzési programok közül a
Surdon indult (a projekt fő helyszíne) motorfűrész kezelő
képzést befejezte. 17 fő szerezte meg OKJ-s bizonyítványát.
2011.07.07-én Nagykanizsán megkezdődött 20 fő
részvételével az a helyben megvalósuló képzési program,
melynek keretében „számítógépes adatrögzítő” OKJ-s bizonyítványt
szerezhetnek a munkanélküliséggel küzdő
hallgatók. A képzési tematikában személy, társas és vezető
kompetenciák fejlesztése, álláskeresési technikák megismerése,
digitális írástudás alapozó, gépírás, adatrögzítés és
az ügyvitel technikai berendezések használata, ügyiratkezelés
feladatrendszere szerepel. A 330 órás blokk végére,
azaz decemberben a résztvevők egy lépéssel közelebb kerülnek
az elsődleges munkaerő-piachoz. Az esetmenedzserek
(szociális munkások) folyamatosan foglalkoznak személyesen
és intenzíven az ügyfelekkel, a legfrissebb álláskeresési
tanácsokkal és ajánlatokkal látva el őket. A résztvevők
igény szerint pszichológus, munkajogász segítségét
is igénybe vehetik.
A projekt az Európai Unió
támogatásával,
az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával
valósul meg.
Hiába drága és kényelmetlen
megoldás, naponta 1 millió
„sárga csekket” adnak postára
Magyarországon. Csak Zala
megyében körülbelül 213.000
sárgacsekkes ügyfele van az
egyik legnagyobb közmű-szolgáltatónak.
􀂊 Magyarországon ma jellemzően
négyféle módszer ismert a
lakossági szolgáltatások kifizetésére:
átutalás, csoportos beszedési
megbízás, közvetlen készpénzfizetés
és a postai készpénz átutalási
megbízás, közimert nevén a
„sárga csekkes” fizetés. Mindegyik
megoldásnak vannak hátrányai,
adott esetben költségei.
􀂊 Kevésbé ismert, hogy a „sárga
csekk” útján történő fizetés, azaz
készpénz átutalási megbízás jár
a lehetőségek közül a legnagyobb
anyagi ráfordítással. A Magyar
Posta pénzforgalmi szolgáltatásainak
díjai szerint a készpénz átutalási
megbízás díja az átutalt öszszeg
3.6 ezreléke, plusz átutalásonként
átlagosan nyolcvan forint.
Eszerint egy tízezer forintos, sárga
csekkes befizetés költsége 116 forint,
harmincezernél pedig már
188 forint. (Fogyaszto.hu)
􀂊 Naponta 1 millió sárga csekket
adnak postára Magyarországon.
Ez csak 2008-ban 282,2 millió
darabot jelentett. A befizetett
összeg több mint 3 ezer milliárd
forint, ami nagyságrendileg az
ország éves költségvetésének negyedét
teszi ki. Az egy csekken
befizetett átlagos összeg 10 880
forint. Ha a 2008-ban befizetett
csekkeket egymás mellé helyeznénk,
akkor ez a sárga csík 59
ezer kilométer hosszúságú lenne,
vagyis másfélszer érné körbe a
földet. (Blikk)
􀂊 Bár rendkívül kényelmetlen
a postai sorbanállás, Magyarországon
a mai napig több millió
ember választja a sárgacsekkes –
azaz készpénz átutalási – befizetési
módszert. Nemcsak ez a
gond vele, hanem a hozzá tartozó
különböző költségek is. Egy
nemrég megjelent tanulmány
szerint évente akár 70-85 milliárd
forintot is meg lehetne spórolni
az ország számára, ha a postai
sorbanállás helyett más – például
elektronikus megbízási –
megoldást választanának az emberek,
illetve a papír alapú tranzakciókat
választó vállalatok és
közintézetek. (MNB)
􀂊 Az egyik legnagyobb magyarországi
közüzemi szolgáltató
ügyfeleinek több mint 70%-a sárga
csekken fizet, azaz a cégcsoport
közel két és félmillió áram,
illetve félmillió földgázfogyasztója
közül több mint 2 millió ügyfél
választja a sorbanállást. Ez
csak Zala megyében körülbelül
213.000 sárgacsekken keresztül
fizető felhasználót jelent. (E.ON)
􀂊 A 2009-ben hazánkban lezajló
összes fizetési tranzakción belül
(3726 millió darab, 421 716
milliárd értékben) a sárga csekkes
megoldás 271 millió darabot
jelentett összesen közel 3 ezer
milliárd forint értékben. (MNB)
􀂊Ajelenlegi jogszabály szerint
a szolgáltató vállalatok állják a
sárgacsekk költségeit. Számukra
a legnagyobb költségtétel a készpénz-
átutalási megbízások postai
és banki díja, ez kis híján 30 milliárd
forint. A csekkek előállítása
2009-ben 1,17 milliárd forintba
került (MNB).
􀂊 A sárgacsekk-használat kiugróan
magas aránya nemcsak annak
kényelmetlensége és költségei
miatt feltűnő, hanem azért is,
mert évről-évre egyre több olyan
új, a befizetést megkönnyítő
megoldás jelenik meg, amellyel
gyorsan, biztonságosan intézhető
el egy-egy utalás. Ilyen pl. a csoportos
beszedést előzetesen jóváhagyó
SMS-szolgáltatás, vagy a
maximált rendszeres elektronikus
átutalási megbízás.
További információ,
sajtókapcsolat: Bieniek Ildikó
Mobilszám: 06-30-999-3227
Email: bienieki@nxs.hu
Sárga csekk: drága
és kényelmetlen, mégis
ragaszkodunk hozzá
Számok és tények a „sárga csekkes”
fizetés hátrányairól
Kanizsa – Postánkból 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. november 24.
Közlemény
Az MSZP Nagykanizsai Szervezet
Elnöksége Tudomásul vette
Dr. Károlyi Attila azon döntését,
hogy kilépett a szocialista
pártból.
Kijelentése, miszerint nem adja
vissza a listán megszerzett önkormányzati
képviselő mandátumát,
jogilag nem kérdőjelezhető meg, a
magyar jogrendszer ugyanis – sajnálatos
módon – még a jelölőszervezet
számára sem teszi lehetővé a
választott közjogi funkcióból történő
visszahívást.
Mindig hangsúlyoztuk és Károlyi
Attila barátunk is sokszor elmondta,
hogy erkölcstelennek,
morálisan vállalhatatlannak ítéli
meg ezt a magatartást.
Mi, nem kérjük tőle a képviselői
mandátumáról történő lemondást,
de sajnálattal vesszük tudomásul,
hogy immár ő is az erkölcsileg és
morálisan vállalhatatlan magatartást
tanúsító közszereplők egyre
szélesedő táborába tartozik.
Böröcz Zoltán,
az MSZP városi elnöke
Az alkotmányban rögzítenék
az MSZMP történelmi felelősségét,
és azt, hogy az MSZP, ennek
a gonosz pártnak a jogutódja.
A Fideszes bejelentés, miszerint
az alkotmányban rögzítenék
az MSZMP történelmi felelősségét,
és azt, hogy az MSZP, ennek
a gonosz pártnak a jogutódja,
nem is tudom miért pont ekkor,
és pont az IMF visszacsalogatásakor
történt.
Ennyi erővel, és a kétharmados
többség áldásával még az is belekerülne
a törvénybe, hogy az
MSZP osztozik minden felelősségben,
ami az MSZMP-t terheli.
S ha már itt tartunk, azt is „törvénybe
iktatná” a Fidesz, hogy
az MSZMP és jogelődei, valamint
a kiszolgálásukra létrehozott
politikai szervezetek “bűnöző
szervezetek” voltak, amelyek
vezetői el nem évülő felelősséggel
tartoznak “az elnyomó rendszer
fenntartásáért, irányításáért,
a jogsértésekért és a nemzet elárulásáért”.
Ez ám a pótcselekvés, és a figyelemelterelés
magasiskolája!
Nehogy az aktuális gazdasági
problémákkal foglalkozzon a közvélemény,
és ne zavarja az embereket
a Munka Törvénykönyvének
tervezett módosítása, és ne tűnődjenek
azon, hogy az adótörvények
következményeként mennyivel
lesz kevesebb jövőre a fizetési borítékban,
ha egyáltalán megmarad
az állásuk.
Nem! Helyette kommunistázzunk
inkább! Vegyük elő a lerágott
csontokat, üldözzük a balosokat
és kései utódaikat is! Írmagjuk
se maradjon, ha maradt, hát bűnhődjön!
És most mit tesz a polgári kormány?
Rosszul mennek a dolgok,
a forint gyenge, a gazdaság
még mindig halad a mély felé,
hát előránt egy „jóízű” kommunistázást
abban a reményben,
hogy lefoglalja a közvéleményt,
míg egy kis lélegzethez jut a
„matoltsyzmus”.
Kérdezem a következő törvény
mi lesz? Az MSZP nem indulhat a
választásokon, nem állíthat jelölteket,
a bejegyzett pártok sorából is
töröltetik?
Az MSZMP volt tagok nem
lesznek választhatók, esetleg nyilvános,
Wittner Mária vezette és
koordinálta megalázásoknak kell
kitenni őket?
És hadd kérdezzem, amennyiben
az MSZMP-t bűnöző szervezetnek
titulálja a Fidesz, akkor a
tagjai bűnözők voltak? Van erre bizonyíték,
vagy lesz?
Bár ez utóbbi okfejtés esetén bele
sem merek gondolni, hogy a Fidesz
parlamenti frakció egy része
is..., de nem kell Budapestig rohanni,
mert a helyi Fidesz frakcióban
is találunk egykori MSZMP
volt tagokat. Akkor most ők is... ?
Vagy nem?
A jelenlegi Fidesz vezetőknek
a családjában nem voltak
MSZMP párttagok, esetleg valamilyen
pártfunkció betöltői?
Vagy ha voltak már idejében sikerült
megsemmisíteni a bizonyítékokat,
így nekik már nincs
félnivalójuk? Csak mindenki
másnak?
Lelkó Tamás
az MSZP városi alelnök
Wittner Mária egyik meghívójaként,
az Ötvenhatos Versünnep
szervezőjeként kívánok hozzászólni
Lelkó Tamás írásához.
Nürnbergben egyszer s mindenkorra
elítélte a világ a nácizmust.
Ám ugyanez a kommunizmussal
még nem történt meg. Európában
egyre többen sürgetik, tarthatatlan
a kettős mérce.
Hazánkban mindkét szélsőség
idegen tankok védelmében került
kormányra. Idegen megszállók kiszolgálóiként
törtek a magyarra.
Miért kommunistázás, ha megfogadjuk
Nagy Gáspár 1983-as intelmét?
nekünk nem szabad feledNI a
gyilkosokat néven nevezNI!
Ugyanő 1996-ban: Nálunk - két
vállrándítás között - történelmileg
úgy alakult hogy a hóhérok a vérbírák
a sortűz-vezénylők a szadista
államvédelmisek a legfőbb ügynökök
és a megzsarolt kis besúgók
sem tudnak (képtelenek) megbocsátani
áldozataiknak.
Szemtanúja voltam Wittner Mária
könnyeinek, aki az Ötvenhatos
Versünnepen a fiatalok szavai közben
halottaira emlékezett.
Miért lenne különb az, aki érzéketlen
az ő fájdalma iránt, mint
Zuschlag János vagy Novák Előd,
akik a náci népirtás áldozatain viccelődtek?
Most pedig olvassunk el néhány
ötvenhatos verset. Mai szemmel.
Azokról a szocialistákról, akik hazánkat
eladósították, Fekete Jánostól
kezdve: Megölték a gyerekeinket
(Azaz: megölték gyermekeink
jövőjét) Ezt a vért nem mossa le
Évezredek ítélőszéke (E bűnöző
szervezetek vezetői el nem évülő
felelősséggel tartoznak az elnyomó
rendszer fenntartásáért, irányításáért,
az elkövetett jogsértésekért
és a nemzet elárulásáért - írja egy
törvényjavaslat)
Anyu, tüntetni megyek! – Kende
Klára (Claire Kenneth) verséből.
Verje meg az Isten, veretlen ne
hagyja, lobogó hitünket ki lábbal
tiporta s az idegen fegyvert ölésünkre
hozta! (Egy ország halálos
veszedelme az adósságcsapda. Különb-
e a muszkavezető annál, aki a
forint ellen spekulál?)
Amagyarokhoz – Kónya Lajostól.
Ugyanő így ír naplójában: Ez a kis
nép -- a világ hetek óta róla beszél --
megint húszszoros túlerővel vívja
élet-halálharcát. Mint történelme során
nem egyszer, a sír szélén áll ma
is, pontosabban a "jobb kor" és a
"nagyszerű halál" dilemmája előtt.
Köszönöm Lelkó Tamásnak,
hogy továbbgondolásra késztetett,
hogy folyamatában lássam 1956 és
napjaink történéseit. Köszönöm,
hogy ráébresztett, mennyire időszerűek
ezek az ötvenhatos írások.
Papp János,
NPE elnökhelyettes
Schiffer András, a Lehet Más
a Politika parlamenti frakcióvezetője
és az LMP Zala Megyei
Szervezetének választmányi tagjai
a hétvégén utcai politikai fogadóórát
és lakossági fórumot
tartottak Zala megye több településén.
A VOKE Kodály Zoltán Művelődési
Házban rendezett lakossági
fórumon a frakcióvezető bemutatta
a párt „zöld fordulat” programját,
azokat az elképzeléseket, amelyeket
az ország problémáinak
megoldására kínálnak. A Deák téri
aláírásgyűjtés is ugyanezt a célt
szolgálta. A parlamentben a képviselők
által folyamatosan nyilvánosságra
hozott programjaikat a
lakosság aláírásával is nyomatékosítani
kívánták.
Az elmúlt hetekben a Helikon
Rádió naponta többször ismételt
műsorából tudtam meg, hogy a
hajdani nagykanizsai Zsigmondy-
Winkler Műszaki Középiskola
idén ünnepli alapításának hatvanadik
évfordulóját. Megtiszteltetés
az ott végzett sok olajipari, vegyipari
szakember számára és a valaha
ott dolgozó pedagógusok, műszaki
szakemberek, kisegítő alkalmazottak
számára, hogy a 2000-
ben megszüntetett, átszervezett iskola
utódjaként működő jelenlegi
intézmény főigazgatója megemlékezett
erről a jeles eseményről. A
megye jelentős részén elérhető Helikon
Rádió jóvoltából a konkrétan
nem érintett emberek tízezrei is értesültek
e nem kerek, de jelentős
évfordulóról. Dicséretes dolog a
múlt ápolása, a méltatás, megemlékezés.
DE!
A jelenleg már három tagintézménnyel
működő Műszaki Szakképző
Iskola főigazgatója – egykori
zsigmondy-s testnevelő tanár,-
feltehetően kellő iskolatörténeti
(folytatás a 10. oldalon)
Pótcselekvés
Fidesz módra
Utcai fogadóóra
és lakossági fórum
Egy elfelejtett
évforduló
Megölték a
gyerekeinket
Kanizsa – 10 Városháza 2011. november 24.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti az alábbi ingatlanait:
Hrsz./Megnevezése/Nettó kikiáltási ár/Időpont
30155/3 / Miklósfa - építési telek az Iskola utcában /4.080.000 Ft / 2011. november
17. és 30., 2011. december 7., 14., 21. 9:00 óra.
30155/4 /Miklósfa - építési telek az Iskola utcában / 4.080.000 Ft / 2011. november
17. és 30., 2011. december 7., 14., 21. 9:30 óra.
4372 / Lazsnaki kastély / 49.000.000 Ft / 2011. november 17. és 30., 2011. december
7., 14., 21. 10:00 óra.
2243/1-2 / Ady Endre u. 25. ingatlanok / 20.320.000 Ft / 2011. november 17.
és 30., 2011. december 7., 14., 21. 10:30 óra.
3817 / Csengery u. 111/B. - ipari telek / 2.800.000 Ft / 2011. november 17. és
30., 2011. december 7., 14., 21. 11:00 óra.
A versenytárgyalás helye: NK MJV Polgármesteri Hivatala II. em. VI. iroda,
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. tel.: 93/500-724
Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetőségeken kérhető.
Versenytárgyalás - építési telkek
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti a tulajdonában lévő alábbi gépkocsikat: NISSAN
ALMERA 1.4 GX és Ford MONDEO 1.8I 16 V AMBIENTE. A részletes
versenytárgyalási felhívás megtekinthető a www.nagykanizsa.hu honlapon
a Felhívások menüpont alatt.
Eladó önkormányzati autók
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a 11. sz. Gyermek Háziorvosi Szolgálat,
Védőnői Szolgálat és a 18. sz. Felnőtt Háziorvosi Szolgálat 2011. november
21. naptól az eredeti helyén: 8800 Nagykanizsa, Miklósfai u. 10. szám alatt
rendel változatlan időben.
Tisztelettel: Kercsmaricsné Kövendi Ibolya intézményvezető
Változatlan helyen és időben
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a sportról szóló
74/2011.(VI.01.) számú önkormányzati rendelet alapján 2011. évre vonatkozóan
pályázatot hirdet sportegyesületek támogatására. A pályázat célja: Nagykanizsa
város területén működő sportegyesületek, sportszervezetek sportrendezvényeinek
2011. évi támogatása. A részletes pályázati kiírás megtekinthető a
www.nagykanizsa.hu honlapon/Felhívások menüpont alatt.
Sportegyesület támogatása
Felhívom valamennyi civil szervezet vezetőjének figyelmét, hogy a 2012-re - kizárólag
rendezvények megrendezésére - vonatkozó esetleges támogatási igényüket, annak
részletes költségvetésével együtt szíveskedjenek 2011. november 30-ig a Polgármesteri
Hivatal Polgármesteri Kabinet (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I/7) szervezetegységébe
eljuttatni. A beérkezett támogatási igényeket részletesen megvizsgáljuk,
majd a kéréseket az önkormányzat anyagi helyzetének függvényében bíráljuk el.
Köszönettel: Cseresnyés Péter polgármester
Felhívás civil szervezetek részére
A Magyar Vöröskereszt Családok
Átmeneti Otthona
(Nagykanizsa, Teleki u. 19/D.)
november-december hónapokban
több rendezvényt és szabadidős
programot szervez lakói
számára – tájékoztatta lapunkat
Turi Renáta intézményvezető.
Jelenleg a dán Vöröskereszt támogatásával
zajlik a Remény
program az intézményben, amely
lehetőséget nyújt arra, hogy az ott
élő, nehéz helyzetben lévő családok
– felnőttek és gyermekek –
számára színes szabadidős programokat
szervezzenek.
2011 novemberében a kicsik
számára zenés bábjáték megtekintésére
nyílik lehetőség, november
hónapban ezen kívül a serdülő
korosztály számára mozilátogatást
szerveznek.
2011. november 26-án (szombaton)
az adventi készülődés jegyében
kézműves foglalkozásra
kerül sor, ahol adventi koszorúkat,
asztali díszeket és adventi naptárat
készíthetnek a lakók a gondozó és
önkéntesek segítségével.
2011 decemberében is több
program lesz a palettán, mely a
nagykanizsai Szociális Alap támogatásával
Mikulásváró rendezvénnyel
indul (2011. december 5.).
Ezen kívül kézműves foglalkozás
is lesz, ahol karácsonyi díszeket
készíthetnek a lakók.
A Remény program keretében
kerül sor a Nyitott ház rendezvényre
decemberben (tervezett
időpontja 2011. december 22.).
Célja a helyi közösség felé nyitás,
a peremhelyzetbe került emberek
számára a külső kapcsolatok
építésének a támogatása, a
helyi közösség felé reális információk
közvetítése erről az ellátásról,
az itt élő családokról. A
rendezvény egy az Összefogás a
Nevelőcsaládokért Közhasznú
Egyesülettel közösen szervezett
karácsonyi műsor lesz, ahol az
intézmény dolgozói, gyermekek
és az Egyesület munkatársai közösen
adnak elő vidám karácsonyi
műsort az otthonban lakó
családok és a nevelőszülői családok
számára. Itt kerül sor a meghirdetett
rajzverseny eredményhirdetésére
és a gyermekek megajándékozására,
a meghívottak
megvendégelésére.
K.H.
Szabadidős programok
a CSÁO-ban
(folytatás a 9. oldalról)
ismeret hiányából és nem elfogultságból,
megfeledkezett
egy másik évfordulóról. Jelesül
arról, hogy a vezetése alatt álló
másik tagintézmény, a Széchenyi
Szakmunkásképző és Szakközépiskola
idén 125 éves!
1886-ban nyitották meg az egykori
ipari iskolát Nagykanizsán.
A volt ipari iskola, majd szakmunkásképző
intézet, végül a
Széchenyi István nevét viselő
szakmunkásképző és szakközépiskola
sok ezer tanulója,
egykori tanárai, oktatói, technikai
dolgozói, akik közül számosan
már nem élnek, joggal várnák
el, hogy róluk is megemlékezzen
az utódiskolájuk. Hiszen
ők is egyik egyenrangú tagintézménye
a jelenlegi mamut-iskolának.
Az iskolák összevonásakor
ígéretek hangzottak el,
hogy mindegyik volt önálló iskola
megtarthatja sajátosságait,
őrizni fogja hagyományait,
múltját.
Ez az iskola sok ezer kiváló
szakmunkást nevelt a városnak
és az országnak. Nem volt célja
az elitképzés, az értelmiségi életre
készítés, „csak” tisztességes
munkára, becsületes életre,
helytállásra nevelt. Ennek ellenére
több mérnök, pedagógus,
vezető beosztást ellátó szakember,
nagyvállalkozó volt egykor a
tanulója.
Évtizedeken át a város legnagyobb
iskolája volt 1000-1300 fős
tanulólétszámmal, százfős tantestülettel,
jelentős műszaki és technikai
személyzettel.
Nehéz körülmények között,
sokszor kétműszakos beosztással
folyt a nevelő-oktató munka.
A tanműhelyekben, üzemszerű
szervezettségben kiváló szakemberek
adták át szakmájuk
mesterfogásait. Országos versenyek
tucatjait nyerték tanulóik,
a 406-os IPARI márkanévnek
számított országos szinten is.
Több pedagógusa részesült magas
állami kitüntetésben, megszüntetése
évében pedig az iskola
elnyerte a Magyar Köztársaság
Oktatási Minisztere Elismerő
Oklevelét.
Engedjék meg, hogy a hivatalos
megemlékezést és ünneplést pótolni
nem akarván, az ipari iskola
egykori tanulójaként így tisztelegjek
a 125 éves egykori iskolám, a
még élő és elhunyt tanáraim, oktatóim
emléke és sok ezer volt iskolatársam
előtt, bízva abban, hogy a
szakmunkásképzés újra elnyeri
méltó rangját.
Egyúttal eredményes munkát,
– sok sikert kívánok az utód intézmény
minden diákjának, pedagógusának,
dolgozójának,
függetlenül attól, hogy melyik
tagiskola kollektívájába tartoznak.
Egy volt ipari iskolás
Kanizsa 2011. november 24. – Hirdetés 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Kanizsa 12 – Hirdetés 2011. november 24.
hirdetés
Ha péntek, akkor KÖNYVTÁR!
Haliskola Advent a Könyvtárban!
2011. november 18-tól december 9-ig minden adventi péntek
délután várja A KÖNYVTÁR az izgalmas könyveket olvasni szerető
fiatalokat, felnőtteket, családokat a Halis Olvasó Program
AZOLO olvasódélutánjaira.
Nagyszerű alkalom ez arra, hogy együtt jöjjön a könyvtárba apa családjával,
nagymama és unoka, fiatal baráti közösségével. Péntekenként
délután 2 és 6 óra között az olvasás óráiban egyszerre olvasunk,
internetezünk és játszunk, s közben az érdeklődő felnőtteknek bemutatjuk
új szolgáltatásainkat a Pontok Pontján (eMagyarország pont,
nagykar pont, nava pont, oszk pont). A programra előre is be lehet jelentkezni
a gyermekkönyvtárosoknál, de aki csak besétál péntek délután,
az is részt tud venni benne. Eligazítást ez esetben is a földszinten,
a gyermekkönyvtárosoktól lehet kérni.
Haliskola Workshop a könyvtárban! 2011. november 30-án workshopot
szervezünk oktatók, képzők számára, melyen bemutatjuk Haliskola
Workshopjaink eddigi tapasztalatait. A könyvtárlátogató pedagógusok
mellett várjuk azokat a pedagógusokat is, akik még nem ismerhették
meg az oktatást segítő szolgáltatásainkat.
A részletes programokról és minden további információról a
www.nagykar.hu eseménynaptárából, Kardos Ferenc könyvtárostól
kaphat tájékoztatást személyesen, telefonon (06306287268) vagy emailen
is a info@nagykar.hu-n. A programok a TÁMOP-3.2.4-08/1-
2009-0068 pályázati projekt keretében szerveződnek."
Ön tudta, hogy a legelső nyakcsigolya
– az ATLAS – a legtöbb embernél
tartósan el van mozdulva?
Ez a körülmény egész sor testi és
szellemi zavart okozhat.
Mintegy 17 éve egy svájci bioenergetikus,
dr. Rene-Claudius Sümperli
dolgozta ki és szabadalmaztatta módszerét,
amelyet már a világ több mint
30 országában közel 400 Atlasprof
specialista végez. A fej-,nyak-,gerinc-,
és csípő egyensúlyát meghatározó első
nyaki csigolyának (Atlas) korrigálását
szolgáló egyszerű és biztonságos vibrációs
gépi masszázst szabadalmaztatta
és személyesen oktatja.
Az eredmény tartós, mert az Atlas az
anatómiailag korrekt helyére kerül. A
technika egyedülálló, természetes, nem
orvostudományi módszer, nem gyakorol
hatást a csigolyatestre, nem
manuálterápia és nem csontkovácsolás.
Amódszer neve AtlasPROfilax. A gépi
vibrációs masszázs speciális pontokon
fellazítja a nyaki izmokat és szalagokat
melynek következtében az Atlas viszszatér
normál helyzetébe. Magyarországon
7 Atlasprof specialista van aki
alkalmazza a metódust, a Nyugat-Dunántúlon
egyedül dr. Varga Imre, aki
idén januárban járt Zágrábban, ahol
Jasna Tomljenovics Atlasprof specialista
korrigálta az Atlasát és maga is
megtapasztalta annak tartós, jótékony
hatását. Több régóta fennálló panasza
csökkent vagy szünt meg az elmúlt hónapokban.
Mindez a szervezet öngyógyító,
regeneráló mechanizmusának
köszönhetően indult be.
Dr. Varga Imre
ingyenes ismertető
előadást tart
Nagykanizsán, a
Hevesi Sándor Művelődési
Központban
2011.11.29. (kedd)
17 órakor
Az Atlas nem csak a fej hordozója
(Érvényes: megjelenéstől november 30-ig)
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. november 24.
Horoszkóp
Eredményes napokra számíthat, éppen
ezért már azon törheti a fejét, hogy mit
vegyen a szeretteinek karácsonyra. Ha
szép, és egyben hasznos ajándéktárgyra
lel, ne habozzon, vásároljon időben.
Pozitív fordulatra számíthat üzleti ügyeiben,
és érzelmi életét is kellemesen érinti egy
régóta várt találkozás. Egy véletlennek köszönhetően
rá kell ébrednie arra, hogy nem
lesz hosszantartó a boldogsága.
Lendületes, ám mégis nyugodt hétvégére számíthat.
Ugyan némi feszültséget jeleznek a csillagok,
de türelemmel úrrá lesz a helyzeten. Karácsonyra
ne tervezzen előre semmit, mert
spontán ötleteikkel úgyis meglepik a szerettei.
Némi fejtörést okozhatnak a váratlanul jelentkező
kiadások, de egy-kettőre megoldja
valamennyit. Az otthoni teendőkkel ne
zavarja folyamatosan a családját, hiszen jó
időbeosztással egyedül is elbír velük.
Fordítson sokkal több időt az egészségére,
mint eddig. Ha munkahelyet szeretne
változtatni, gondolkodás nélkül ragadja
meg a lehetőségeket. Gondolkodjon el a
lehetőségein, és keresse fel barátait.
A csillagok a hétvégére némi ingerültséget
jeleznek, s emiatt nem lesz túlságosan közlékeny
a családi összejövetelen. Mivel jó
vendéglátó hírében áll, egy kis dicséret hatására
feloldóik, és visszatér a jó hangulata.
Ahétvégén nézeteltérések adódhatnak a partneri
kapcsolatában. Mielőtt sértődéssé fajulna
a párbeszéd, idézzék fel újra a közös céljaikat,
értékeljék át eredményeiket. Ne várjon csodára,
vegye át a dolgok irányítását.
Acsillagok állása szerint dinamikusan telik el
a hétvégéje. Ne csak gondolatban legyen többet
a családjával, hanem a valóságban is. Még
időben dolgozzon ki stratégiát az ünnepi programokról,
valamint az ajándékozásról.
A szürke, borongós nappalok felboríthatják
időérzékét. Nappal legszívesebben
csak aludna, éjjel pedig útra kelne valahová.
Aktivizálja magát minél több vitaminnal,
és szedje rendbe a dolgait.
Bizonyára tudja, hogy milyen gyógyító hatása
van a nevetésnek. Ha egyedül nem megy,
gyakorolja baráti társaságban, előbb-utóbb
meg lesz az eredménye. Régi szokásait tegye
félre, és vezessen be otthon új szokásokat.
Próbára teszi mind lelki és fizikai erejét a
hétvége. Pesszimizmusra azonban nem
lesz semmi oka, mert a társa segítségére
mindig számíthat. Lehetőleg hasznos
ajándékokat vásároljon karácsonyra.
Szabad perceiben gondolja át a karácsonyi ajándékozást,
és ötleteit türelmesen jegyezze fel, mielőtt
elfelejtené őket. Avitákat lehetőleg kerülje
el a munkahelyén. Ha mégsem sikerül, jó diplomáciai
érzékkel közelítsen a vitatkozókhoz.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
VEGYES
JÁRMű
SZOLGÁLTATÁS
INGATLAN
Készpénz nélkül Nagykanizsa,
Platán soron tehermentes, beköltözhető,
gázfűtéses, 42 m2-es, II.
emeleti téglalakás eladó. Tel.:
0630/972-5045 (7454K)
Miklósfán a Szentendrei úton
800 négyszögöl közművesített telken,
58 m2-es, bontásra ítélt ház eladó.
Irányár: 3,6 millió Ft. Érd.:
0630/621-4117 (7455K)
Elcserélném vagy eladnám
egészségügyi okok miatt (80%-
ban felújított) jelenleg 100 m2-es
családi házamat kisebb családi
házra Nagykanizsán. Érd.:
0630/681-0581 (7432K)
Eladó Nagykanizsa központjában
a Múzeum téren egy csendes,
parkra néző, kétszobás, fürdőszobás,
nagy konyhás (56m2), I. emeleti
lakás bútorok nélkül. Irányár:
7 millió Ft. Érd.: 0630/377-7011,
0630/315-1866 (7458K)
Nk-án a Garay utca 2. szám
alatt garázs (aknás, pincés, 18m2)
eladó. Tel.: 0693/315-709,
0670/287-5622 (7466K)
Négyütemű, 1990-es Trabant,
75000 futott km-rel, 2012 augusztusig
érvényes műszakival eladó.
Irányár: 110.000 Ft. Tel.:
0630/502-9641 (7464K)
Eladó Lada Niva benzin-gázüzemű,
1994-es évjáratú, lejárt
műszakival. Irányár: 350.000 Ft.
Tel.: 0630/293-8561 (7465K)
Nagyteljesítményű, hordozható,
vadonat új háztartási gőztisztító
(Modell: SC-238HO), ugyanitt
alig hordott 42-es méretű bőr bakancs.
Érd.: 0693/315-559 (este)
(7435K)
Jakuzzi, normál méretű kád olcsón
eladó. Érd.: 0620/9591-157
(7459K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi
parasztbútorokat, használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Érd.:
0620/555-3014 (7362K)
Fa nyílászárók, zsalugáterek:
www.ablakolcson.hu. Tel.:
0630/214-4150 (7411K)
Erdős László és Szemenyey Ferenc
festmények eladók. Érd.: este
a 0693/317-120-as telefonszámon.
(7460K)
Bronz és réz szobrokat, tálakat
vásárolnék. Érd.: Nagykanizsa, telefon:
0630/332-8422 (7461K)
Frizurát szeretnél? Szakképzett
fordrász házhoz megy Nagykanizsán
és környékén. Tel.:
0630/8744-111 (7462K)
Kidobásra szánt TV-jét,
mikróját, mosógépét, gáztűzhelyét,
stb. elszállítom. Tel.: 0620/510-
2723 (7463K)
Kanizsa – Sport/14 Apró 2011. november 24.
Bővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: 8800 Nagykanizsa, Fő út
24. 93/310-327/102. Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - csütörtök: 8.00 - 12.00
és 13.00 - 15.00 óra között, péntek: 8.00 - 12.00 óra
8800 Nagykanizsa, Fő út 24. 93/310-327/102
Televíziók, LCD monitorok,
videók, DVD-k és távirányítók
javítása. Balaskó István.
Nagykanizsa, Ady Endre
u. 11., tel.: 0630/597-1530
(7457K)
December 02. 10:00 – 13:30
Zalakomár
December 02. 14:30 – 16:30
Zalaszabar
Véradás
Nyitó áron, 1400 Ft helyett
400 Ft/fél óra áron várom minden
kedves régi és új vendégemet
a kellemes Orgona Szépségszalonban
gyógyító, frissítő,
stresszoldó, relaxációs
masszázsra. Cím: Magyar út
54-56. Tel: 30/401-3454. (A
nyitási akció november végéig
tart.)
A Nagykanizsai Torna Egylet
1866 nyolc dzsúdós fiatalja utazott
a zágrábi nemzetközi judo
versenyre, melyen hazánkat a kanizsaiakon
kívül a nagyatádi klub
képviselte. A legminőségibb produkciót
a Huszár-testvérek nyújtották,
a nemzetközi nívós mezőnyükben
különösen szépen csillognak
a megszerzett aranyak...
A kanizsai legjobb egyéni eredmények.
U-11. 42 kg: Várnagy
Bálint két győzelem, egy vereség
mérlegével a 15 indulóból végül a
3. helyen végzett. U-13. 30 kg:
Szabó Mátyás 3 cselgáncsos közül
– a legkisebb mért súllyal – két
ippon értékű leszorításos győzelemmel
szerezte meg az első helyet.
32 kg: Lukács Ditta szintén
mini-mezőnyben két győztes
ipponos dobással fölényes és
gyors sikert aratott ellenfelei felett.
34 kg: Sólyomvári Dávid a 12
főt felvonultató mezőnyben erőnyerőként
kezdett. Első meccsét
elveszítette, a vigaszágon viszont
három sikeres meccsel eljutott a 3.
helyig. 38 kg: Huszár Máté roppant
népes súlycsoportjában öt
győztes mérkőzésével lett első helyezett.
U-15. 44 kg: Lukács Zoé
1-1 győzelemel és vereséggel lett a
második. 60 kg: Huszár Martin
(16 judoka között) az első helyért
mehetett. Ebből egy mérkőzésére
nem tudott kiállni ellenfele sérülése
miatt, három összecsapása
azonban bal válldobással nyert –
így többek között a döntőben is,
ahol házigazdák reménységét magabiztos
és tudatos dzsúdózással
győzte le. Martin számára ez a siker
volt egyben a legszebb is szinte
az egész szezon során, hiszen
ezen év második felétől a kanizsai
sportoló magasabb súlycsoportban
versenyzett, így nem volt módja riválisának
visszavágni az előző ellene
– bírói ítélet alapján – elveszített
mérkőzésért.
Mester Józsefné edző: „Összességében
elégedettek lehetünk a
zágrábi versenyen látott teljesítményünkkel,
főleg azoknál a fiataloknál,
akiknek ez évben akár a súlyuk,
akár a kezdő mivoltuk miatt
eddig nem sikerült érmes helyezést
elérni.”
P.L.
Zágrábban cselgáncsoztak
Az NTE 1866 vívói közül a kadet
korcsoportos versenyzőik (16-17
évesek) a budapesti junior (18-21
évesek) válogatón szerepeltek.
Osvald Anna, Varga Frida, Áfra Eszter
és Persics Anna közül Osvald jutott
a nyolcas döntőbe, ahol végül az
értékes 6. helyet szerezte meg.
Sárváron már a Gerevich-
Kovács-Kárpáti Reménység Kard
versenysorozat első állomását rendezték,
ahol majd kéttucatnyi kanizsai
reménység indult. A dél-zalaiak
legjobb eredményei az alábbiak
voltak:
Újonc női kard: 2. Flumbort Sára,
3. Erdélyi Vanessza. Serdülő
női kard: 3. Kungli Borbála. Serdülő
férfi kard: 3. Dobó István.
A Gerevich-Kovács-Kárpáti Reménység
Kard Körverseny második
fordulójára a Nagykanizsai TE
1866 vívó szakosztálya rendezésében
kerül sor a dél-zalai városban.
A sportesemény 2011. november
26-27-én lesz az NTE-csarnokban.
Szombaton 10, míg vasárnap 9
órától lépnek pástra az utánpótláskorú
vívók.
P.L.
Kanizsai forduló következik
A közelmúltban lezárultak a baseball
NB I küzdelmei, s a Neckermann
Kanizsa Ants együttesének
végül az utolsó helyosztó mérkőzését
nem kellett lejátszania az
Óbuda Brick Factory-val – annak
tétnélkülisége végett.
A kanizsaiak ezzel az ötödik helyen
végeztek, viszont az NB II-es
bajnok elleni rájátszásra sem volt
szükséges készülődniük, hiszen a
szövetség a jövő szezontól ismét
hat csapatosra bővítené a legfelső
osztály létszámát.
S még egy kis adalék a fentiekhez,
a kanizsaiak jövőre az
Interligában (néhány év után ismét)
kénytelenek lesznek indulni,
s ez vélhetően egy másik legénységgel
kooperálva történhet. Viszont
mindezt NB I-esként tehetik...
Marad az NB I-es tagság
Kanizsa – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. november 24.
Nagykanizsai Izzó SE (7.) –
Georgikon DSE (11.) 27-20 (11-
12)
NB II Dél-nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkőzés, 9. forduló.
Nagykanizsa, 150 néző. Vezette:
Kálmán F., Nagy A.
Nagykanizsa: Tóth Á. - Füle Cs.
3, Horváth Balázs 3, Répási 4,
Tompek 3, Kiss G. 8/2, Senger 5.
Csere: Dolezsár (kapus), Felde,
Horváth Bence 1, Németh D., Gilitsch,
Vadász. Edző: Tóth László.
Megyei rangadó keretében fogadták
a kanizsai kézilabdázók a
keszthelyieket, akik az első játékrészben
meg is lepték vendéglátóikat.
A második félidőben feltűnően
feljavult az Izzó SE védekezése,
emellett az előző fordulóban történtek
miatt három meccses felfüggesztett
eltiltást kapó Kiss Gergely
vezérletével mondhatni simán
fordították a maguk javára a találkozót.
A fordulópont a második 30
perc közepén érkezett el, amikor is
18-17-es állás után produkáltak a
hazaiak egy 6-0-s szériát, s így a
három meccses „valós” eltiltását
töltő Tóth László edző tanítványai
újabb fontos két pontot zsebeltek
be.
Nagykanizsai Izzó SE (10.) –
Rinyamenti KC (1.) 12-36 (8-17)
NB II Dél-nyugati csoport női
kézilabda-mérkőzés, 9. forduló.
Nagykanizsa, 20 néző. Vezette:
Liptai, Teimel.
Nagykanizsa: Dudora - Heman
A., Szmodics V. 2, Godinek N. 4,
Tivolt, Gáspár E 5/2, Lakatos B. 1.
Csere: Majoros V., Kanizsai H.
Megbízott edző: Mátyás Auguszta.
A szakvezető Gódor Mihály
osztrák női válogatott melletti
munkája végett ezúttal is Mátyás
Auguszta ült a hazaiak kispadján.
Egyfajta lelki hadviselésnek is felfoghattuk
volna, hogy az atádiak
egykori gólkirálya meccsel ex-csapata
ellen az oldalvonal mellett, erről
azonban szó sem volt ezúttal...
„Nyomor a köbön” - vezette fel
Musits Ferenc, az Izzó SE elnöke
inkább általánosságban a találkozót,
hiszen ahogy fogalmazott, a
vendégek részéről nem utazott el
több játékos a nagykanizsai helyszínre,
így gyakorlatilag junior
meccs kerekedett a felnőtt találkozóból.
Melyen a nagyatádi listavezető
ellen a 14. percig jól tartotta magát
az Izzó (4-7), azt követően viszont
kijött a nagyobb rutin és tudáskülönbség.
A vendéglátók ugyanakkor
beállították e szezonbeli gólcsúcsukat
Gáspár Edit révén, aki
az 57. percben szerezte a tizenkettedik
izzós találatot...
Mátyás Auguszta: „Amíg bírták
erővel, jól küzdöttek a lányok.
Több mérkőzésre lenne szükségük
korosztályukban, ugyanakkor az
is igaz, hogy sokat számított
egyik legjobbunk, Görcsi Kitti hiánya.”
P.L.
A kanizsaiaké a kézi megyei rangadó
Répcelaki SE (10.) – Nagykanizsai
TE 1866-Horváth Méh
(4.) 1-0 (0-0)
NB III Bakony csoport labdarúgó-
mérkőzés, 14. forduló. Répcelak,
200 néző. Vezette: Hofbauer
(Makkosné, Péntek). G.: Molnár
M. (90.)
NTE 1866: Freischmid - Boros
Z., Rákhely, Cserfő L., Szép D. -
Ujvári, Rácz Sz., Nagy T., Budai
L. (Rubens, 75.) - Cs. Horváth G.,
Szőke Á. (Luiz Fernando, 86.). Vezetőedző:
Koller Zoltán.
Ennél pechesebben talán csak
akkor alakulhat egy találkozó, ha a
mindenről döntő találat öngól...
Egy védelmi hiba mindenesetre
így is szükségeltetett Molnár Milán
eredményességéhez.
Koller Zoltán: „Répcelaki teljesítményünkkel
nem érdemeltünk
volna győzelmet, viszont a játék
képe alapján az egy pontra rászolgáltunk
volna. Sajnos, rutintalanságunk
miatt az utolsó percben
kaptunk gólt, mellyel el is veszítettük
a mérkőzést.”
Az őszi szezon zárásához közelednek
a megyei bajnokság egyes
osztályainak küzdelmei (van, amelyik
már véget is ért), és a
Kiskanizsai Sáskák kivételével a
csapatok nem is szalasztották el a
pontok megszerzésének lehetőségét.
Megyei I. osztály: FEMAT
Csesztreg SE (4.) – Kiskanizsai
Sáskák (16.) 3-0. Miklósfa SE
(12.) - Z. Becsali-Tungsram LSE
(15.) 2-1. Miklósfai g.: László R.
(2).
Megyei II. osztály, Déli csoport:
Nagykanizsa-Bagola VSE (4.) –
Rédics KSE (6.) 2-0. Bagolai g.:
Lovkó (2).
Megyei III. osztály, Déli I.:
Baktüttősi SE (6.) – Palin FC (2.)
0-2. Palini g.: Horváth Zs., Zborai.
P.L.
A 90. percben kapituláltak
Tompa Ingatlanforgalmi Kft.-
Kanizsa Sörgyár SE II (2.) – Mohácsi
TE (3.) 11:7
NB I B Nyugati csoport női asztalitenisz-
mérkőzés, 7. forduló.
Nagykanizsa.
A kanizsai győztesek: Bicsák
Bettina 3, Boldizsár Gabriella 3,
Újházi Csilla 2, Mógor Evelin 2,
és a Boldizsár-Újházi páros
Megszerezte sorozatban hatodik
győzelmét a kanizsai második csapat,
így pontveszteség nélkül áll az
NB I B Nyugati csoportjában. A
vendég Mohács az egyik legerősebb
csapat a csoportban, ezért a
lehető legerősebb összeállításában
játszott a hazai együttes. A feladat
viszonylag egyszerűnek tűnt: a két
hátsó játékosukat mindenkinek
meg kellett verni a hazaiak közül
és valakinek le kell győzni a két első
játékost. A Boldizsár-Újházi páros
simán nyert, a Mógor-Bicsák
páros pedig nagyon közel volt a
meglepetéshez. Az egyéni mérkőzések
az esélyeknek megfelelően
zajlottak, de akkor meg inkább
döntetlenre állt a találkozó.
Az utolsó körben Bicsák Bettina
remek játékkal legyőzte Izsákot,
majd Boldizsár simán Rippet. Újházi
és Mógor hozta a végén a kötelezőt
Szenner Zsófia és Viktória
ellen. A végén biztos hazai győzelem
kerekedett a rangadóból. A
kanizsai csapat egyik erénye, hogy
egységes, nem lóg ki senki a csapatból.
A dél-zalaiaknál ezúttal
Bicsák és Boldizsár voltak az
együttes húzóemberei.
Vasárnap a szintén veretlen és
pontveszteség nélkül álló Komló
otthonába látogatnak, az elsőséghez
idegenben is győzniük kellene.
P.L.
Hétvégén jön a Komló elleni nagy rangadó
Kanizsa KK DKG-EAST – BBeton
Bonyhádi KSE 79 - 75
(21-17, 20-25, 18-18, 20-15)
Hepp Kupa férfi kosárlabdamérkőzés,
találkozó a nyolc közé
jutásért. Nagykanizsa, 150 néző.
Vezette: Horváth A., Németh A.
Kanizsa KK DKG-EAST:
Bausz (6), Neal (21/12), Beák
(21/3), Hoffmann (15), Zsámár K.
(6). Csere: Bus (5/3), Czigler (2),
Balogh (3/3), Stárics. Edző: Kovács
Nándor.
A vendégek kezdték jobban a
játékot (5.p.: 8-14), de ezután
Marcus Neal beindította a rakétákat,
s gyors egymásutánban három
triplát süllyesztett el a bonyhádiak
gyűrűjében (6.p.: 17-14). Mivel a
második negyedben a tolnai csapat
játékosai céloztak pontosabban,
minimális előnyükkel zárult az első
félidő (20.p: 41-42).
A térfélcserét követően is a vendégek
kapták el jobban a fonalat
(26.p.: 48-53), ám ezt nem hagyta
annyiban a Bausz Kornél-Hoffmann
Balázs-Beák Gábor trió, s egy 10-
0-s szériával ismét a gépgyáriak jártak
előrébb (29.p.: 58-53).
A záró etap felénél úgy tűnt,
hogy a távolról remekül célzó látogatóké
lesz a meccs (35.p.: 66-
69), ám ezután a Beák-Neal duó
lépett elő főszereplővé, s egy
újabb 10-0-s produkcióval (38.p.:
76-69) biztosította be a győzelmet.
A KKK DKG-EAST küzdelmes
mérkőzésen győzte le B-csoport
beli riválisát, s jutott be a Hepp
Kupa legjobb nyolc csapata közé.
Kovács Nándor: „Ismét egy
erős ellenfelet győztünk le. Bár játékunk
ezúttal nagyon hullámzó
volt, a végén jól küzdöttünk, így sikerült
továbbjutnunk."
P.L.
Nyolc között a Hepp
Kupában
Kanizsa – Mesteremberek 16 2011. november 24.
Immáron harminckét éve készít
Simon Péter, ortopéd cipész
mester lábbeliket. Neki, és persze
cipőinek köszönhetően ügyfelei
elfelejthetik a botot, a bicegést
és bizonyos mértékig a fájdalmat.
Az ortopéd cipészet gyógyászati
segédeszközgyártásnak minősül,
és tanúsítvány megszerzése szükséges
ennek a végzéséhez, melyet
ötévente meg kell újítani. Az utolsó
nekifutása tavaly volt, 65 évesen.
Ragaszkodik ehhez a szakmához,
szereti, és sugárzik róla, elégedett
jelenlegi helyzetével.
– Mióta foglalkozik ortopéd cipők
készítésével?
– Sok helyen kipróbáltam magam,
míg idáig eljutottam. 1959-től
62-ig voltam ipari tanuló egy
letenyei cipészmesternél. Közvetlen
utána Zalaegerszegre mentem, onnét
a bevonulást és a leszerelést követően
kerültem vissza Nagykanizsára,
ahol a Szolgáltató Szövetkezet
cipőszalonjában tevékenykedtem
részlegvezetőként nyolc alkalmazottal.
Ez akkoriban nagy dolognak
számított, mivel még Zalaegerszegen
sem volt cipőszalon. A mestervizsgámat
1970-ben szereztem
meg Pécsett. A cipőszalon után a
bútorgyárba mentem dolgozni, ahol
a dupláját kerestem előző fizetésemnek.
Abútorgyárat nem a lényegesen
több fizetésem miatt választottam,
hanem azért, mert nem támogatta
a szövetkezet, hogy beiratkozzam
a cipőipari technikumba
Pestre, mondván nekik mesterre van
szükségük nem technikusra. Mikor
megtudtam, nem engedélyezik nagyon
mérges lettem, két éjszakát
nem aludtam, és elhatároztam elmegyek
a bútorgyárba betanított munkásnak.
Kezdetben raktárosként
dolgoztam, majd később a szövetszabászaton.
Ott beiratkoztam közgazdaságiba
esti tagozatra, de január
1-től bevezették a két műszakot,
így nem tudtam tovább járni estire.
Mehettem volna a szakmunkások
középiskolájába, de az csak érettségit
adott volna a három év után.
Majd átkerültem az Egyesült Izzóba.
Az egy ideális hely volt számomra.
Befejezhettem a közgazdaságit,
megszereztem az anyaggazdálkodói
és a raktárgazdálkodói
szakképesítést, elkezdtem a mérlegképes
könyvelőit, a főkönyvelőit.
Azonban egy év után ráeszméltek,
nem írattak velem alá szerződést,
mely értelmében öt évig az Izzóban
kellett volna maradnom. Akkor elkezdett
bennem valami motoszkálni.
Arra gondoltam, mi lesz a mestervizsgámmal,
hiszen nekem valamikor
vágyam volt, hogy kiírhassam:
mester. Ha nincs ez a szerződés,
lehet, onnan megyek nyugdíjba.
Felmondtam az Izzóban ’79 novemberében,
azóta vagyok főállású
kisiparos. Ezt követően végeztem
Pesten ortopédiát, mely egy évig
tartott. Időközönként fel kellett
mennem tanfolyam jelleggel. Elvarázsolt.
Csodálatos, hogy a beteg lábú
embereken tudok segíteni.
– A felmenői is cipőkészítéssel
foglalkoztak?
– Sajnos nem dinasztia jellegű.
Hárman vagyunk testvérek anyukám
egyedül nevelt bennünket. Egy
éves voltam, amikor apukám meghalt.
A két bátyám már valamelyest
révbe ért. Az idősebbik elment vájárnak,
mert ott sok pénzt lehetett
keresni. ő már tudott fizetni a fiatalabb
bátyám után, így lehetett Pesten
vasesztergályos. Mikor kikerültem a
nyolcadik osztályból elvittem egy
rossz cipőt Letenyére egy cipészmesterhez
kerékpárral, aki észrevette,
hogy a lábbelit már valaki varrta,
és megkérdezte: „Fiam ki bántotta
ezt a cipőt?” Mondtam neki, én követtem
el ezt a merényletet. Beszédbe
elegyedtünk. Elmondtam neki,
hogy most kerültem ki az iskolából.
Erre felajánlotta, mehetek hozzá tanulónak.
Mindennap kapok ebédet.
A döntő akkor ez az utolsó mondat
volt. Az ortopédiát pedig azért választottam,
mivel a mesterem dongalábbal
született, és megtapasztaltam,
milyen hátrányt jelent a beteg
láb. Ezért kell a jó lábbeli. A legnagyobb
elismerés emlékszem az volt,
amikor Pesten végeztem az ortopédián.
Hazafele menet bevittem neki
egy pár cipőt, és ő be se fűzve abban
kísért ki bennünket a kocsiig. Ennél
nagyobb dicséretet nem is kaphattam
volna. Sajnos sok a beteg láb,
még a gyerekek körében is. Ennek a
lábbelinek (képünkön) az esetében
például két centivel rövidebb az
egyik láb, mint a másik, de a gyógycipőnek
köszönhetően nem fog bicegni.
A legnagyobb lábrövidülés,
mellyel találkoztam 16 centiméteres
volt. A csoda abban rejlik, azért éri
meg ezzel foglalkozni, mert az eredményt
azonnal látom, ahogy felpróbálják
a készterméket. Egyszer egy
ügyfelem megfeledkezett a kampósbotjáról.
Felvette itt a cipőt, elment
és nem tudom hányadik üzletben valahogy
beugrott neki, nálam hagyta
a botját, és akkor jött vissza érte.
Ami sajnálatos tény, hogy már kisgyermekkortól
is előfordulnak lábbetegségek,
de zömmel az idősebb
korosztály keres fel. Most már elég
sokat kell nekik is téríteni. Minden
évben lenne lehetőség egy új cipő
igénylésére, de betegeknek egyre
jobban a zsebükbe kell nyúlniuk, így
olyan cipőt kell csinálnom, amelyek
több évig kitartanak.
– Mennyi időt vesz igénybe egy
pár cipőnek az elkészítése?
– Egy pár gyógycipő elkészítésének
óriási időigénye van, a láb
betegségétől függően. Első lépésként
lerajzolom a lábat, majd készítek
egy szabásmintát. Ezután
kiszabom az anyagot, majd ebből
tűzéssel elkészítem a felsőrészt, ha
ez elkészült, akkor mérem fel a
kaptafát. Ha ezt rosszul alakítom
ki, akkor hiába állítom elő a többi
részt. Akészítés, akár a szobrászat,
a lábnak megfelelően kell kialakítani
a kaptafát, attól függően, hogy
mennyire bütykös, krumplis, vagy
milyen mértékű a lábrövidülés.
Több dimenzióban kell gondolkodni.
A végterméket nem helyezhetem
ki a vitrinbe, mondván ez
egy szép cipő, ebben tudni kell járni.
Ez a kihívás benne. Az elkészítés
12-16 óráig tart. A méretvételtől
a cipőkiadásig mindent egyedül
végzek. A lényeg az, hogy viszonylag
könnyű cipőket kell
gyártani.
– Milyen elismeréseket kapott
eddig?
– Jártunk kiállításokra Zalaegerszegre,
Lentibe és Letenyére. Rövid
ideig a Kézművesek Ipartestületének
az elnöke voltam, kiállításokat
is rendeztünk. Egy alkalommal
Zalaegerszegen a bíráló bizottság
döntése alapján a kiállított
termékeimért kézműves oklevelet
kaptam. Nagyon boldog voltam.
Az évek folyamán jutalmaztak az
ipar kiváló mestere kitüntető oklevéllel.
A legutolsó elismerést múlt
évben kaptam, amikor a Magyar
Kézművességért Díj arany fokozatával
tűntettek ki. Ezek az erkölcsi
elismerések sok mindenért kárpótolnak.
– A fiatalok mennyire nyitottak
ezen szakma felé?
– Amikor én végeztem Pesten,
akkor érettségi és mestervizsga
szükségeltetett ahhoz, hogy jelentkezhessek
az ortopédiai képzésre.
Most egyik sem kell. Egy ideig
vizsgáztattam Keszthelyen ipari
tanulókat, de abbahagytam, mert a
következő évben, az előző évfolyamból
szinte senkit nem találtam.
Nem maradnak meg a fiatalok
ebben a szakmában. A mestervizsga-
bizottság elnöki teendőihez
is van megbízólevelem, de nincs
kit vizsgáztatni. Emiatt nagyon
szomorú vagyok.
– Mennyiben térnek el a gyógycipők
az átlagos hétköznapi cipőktől?
– Sokan azért tartanak a gyógycipők
készíttetésétől, mert úgy
gondolják, hogy az nem divatos.
Ez esetemben egyáltalán nem így
van. Rendszeresen járok cipőipari
kiállításokra, és a legújabb divatlapokat
hozom el onnét. Ez is
kihívást jelent számomra, hogy
igényes cipőt kapjanak. Egy
nyugdíjasnak az idő már nem
számít, és én szívesen áldozok rá
bármennyi időt, hogy divatos cipőben
járhassanak. Ennyi idő elteltével
úgy érzem jó döntés volt
visszatérni a mesterséghez. Így
tapasztalhattam meg a legjobb érzést,
beteglábú embereken segíteni.
Köszönet a családomnak, mivel
támogatásuk nélkül mindezt
nem érhettem volna el – zárta beszélgetésünket.
V.M.
Gyógycipők szobrásza
Fotó: Varga Mónika