Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.48 MB
2020-12-14 14:25:40
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
245
646
Rövid leírás | Teljes leírás (318.3 KB)

Kanizsa 2011. 041-043. szám december

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XXIII. évfolyam 41. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2011. december 1. Kanizsa Garantálom a legalacsonyabb beruházási
költségek elérését a kivitelezők
megversenyeztetésével. Szigorú pályáztatás,
beruházás-lebonyolítás, építési
műszaki ellenőrzés. Épületenergetikai
tanúsítás. Felelős műszaki vezetés.
Balassa Béla építész vezető tervező
30/9019013, balassabela@chello.hu
Szeretne rengeteg pénzt
megtakarítani házépítése,
lakásfelújítása során?
A NAGYKANIZSAI
HONVÉD KASZINÓÉRT
ALAPÍTVÁNY HÖLGYKLUBJA
2011. KARÁCSONYÁRA
ISMÉT
ADOMÁNY
GYűJTÉST
SZERVEZ
Az céljelleggel a szervezők az alábbiak
szerint kérik és fogadják: Zala
Megyei Önkormányzat Nagykanizsai
Gyermekotthonának gyermekruhát
és gyermekcipőt (6-18 éves
korig), játékokat, filmeket, CD-ket,
gyermekbizsukat, édességeket, mesekönyveket,
kötelező olvasmányokat,
udvari és beltéri mozgásos játékszereket.
Aszervezők szívesen fogadják a 14-
18 éves fiúk számára felajánlott ruhákat,
cipőket. Felnőtt holmit nem
gyűjtünk!
A gyűjtés helye és ideje: 2011.
december 5. (hétfőtől) - december
11. (vasárnapig) hétköznap
8-15 óráig, szombaton és vasárnap
8-12 óráig a Vásárcsarnok
emeletén (a déli oldalon a Zsuzsi
varroda mellett).
Köszönjük adományaikat!
Szervezők
Pezsgő gazdasági, társadalmi
és kulturális programsorozat
indításával, a közösségteremtés
és a város népszerűsítésének
szándékával indította el a város
önkormányzata pénteken a
„Nagykanizsa-tudat” erősítését
szolgáló Bethlen-évet.
A város közéletének, valamint
gazdasági és kulturális intézményeinek
képviselői előtt nyitotta meg a
néhai miniszterelnökről, később
Nagykanizsa országgyűlési képviselőjéről
elnevezett Bethlen-évet
Cseresnyés Péter polgármester (Fidesz-
KDNP). Szavai előtt Bethlen
István, a Páneurópai Unió elnöke
idézte fel az 1921 és 1931 között az
országot irányító felmenője gazdaságpolitikai
eredményeit.
Mint mondta, 1921-ben, a trianoni
döntés után hasonlóan nehéz
pénzügyi helyzetben volt Magyarország,
mint most az utóbbi években.
Az ország akkoriban „elveszítette
teljes nyersanyagkészletét”, a
legjobb mezőgazdasági területeit,
a Németország után legfejlettebbnek
számító vasútvonalai kétharmadát,
miközben vagy négyszázezer
menekült érkezett az elcsatolt
területekről.
Bethlen a reménytelennek tartott
gazdasági helyzet ellenére elbocsátásokkal,
adókivetéssel megkezdte az
ország talpra állítását, s 1924-re olyannyira
stabilizálta az államháztartást,
hogy a Nemzetek Szövetségétől
felvett kölcsön háromnegyedét beruházásokra
lehetett költeni. 1925-től
többlete volt a magyar költségvetésnek,
amit nagyarányú ipari, mezőgazdasági
és infrastrukturális fejlesztésekre
lehetett fordítani. Földosztást
indított, s alig néhány év elteltével
Európa egyik legprosperálóbb országává
tette Magyarországot.
Bethlen István előadásában úgy
vélekedett, hogy Magyarország
megfelelő lépésekkel ma is képes
lenne tíz év alatt az Európai Unió
élvonalába kerülni.
Cseresnyés Péter polgármester
az egykori miniszterelnököt méltatva
beszélt arról, hogy az ő sikerre
vezető lépései nyomán Nagykanizsát
is a fejlődés útjára kívánják
állítani. Ezt szolgálják a belváros
megújítását, a csatornahálózat rekonstrukcióját
célzó beruházások,
új bölcsőde építése, vagy a helyi
vállalkozásokkal való párbeszéd,
valamint a befektetők megnyerése.
Kifejtette, hogy a lemondása
után, 1935 és 1939 között Nagykanizsa
országgyűlési képviselőjeként
tevékenykedő Bethlen István
előtt tisztelegve igyekeznek a városnak
új arculatot adni, új gazdasági
és társadalmi jövőképet festeni,
egy “fejlődő, összetartó, gyarapodó
közösséget” létrehozni. “Tíz
év távlatában szeretnénk elérni a
teljes foglalkoztatást Nagykanizsán”,
hogy aki akar, az tudjon is
dolgozni.
A“Nagykanizsa-tudat” formálása,
erősítése érdekében olyan hagyományteremtő
programokat indítanak,
amelyek egyszerre lokálpatrióták,
de a világra való nyitottságot
is mutatják, és növelik idehaza,
de akár külföldön is a város
hírét. Felélesztik az egykori városi
bálok hagyományát, lakossági
konzultációkat kezdeményeznek,
konferenciákat és közéleti beszélgetéseket
szerveznek, amelyek a
helyiek kötődésének erősítését és a
befektetők megnyerését egyaránt
szolgálják – fejtette ki a polgármester.
A Medgyaszay Házban megrendezett
Bethlen-esten először
dr. gróf Bethlen István, a Páneurópai
Unió elnöke szólt a megjelentekhez.
Mint hangsúlyozta, nagy megtiszteltetésnek
érzi, hogy a nagykanizsaiakkal
lehet a 2012-es
Bethlen-év megnyitóján. Beszédében
rámutatott, hogy a 90 évvel
ezelőtti és a mai állapotok között
sajnos sok hasonlóság fedezhető
fel. Ám szerinte sok mindent lehet
a mai időkben abból a 10 és fél évből
tanulni, amikor a felmenője,
gróf Bethlen István volt 1921 és
1931 között az ország miniszterelnöke.
Megállapíthatjuk – mondta
–, 1921-ben sokkal katasztrofálisabb
volt a helyzet, mint ’45-ben,
pedig ekkor szinte porig bombázták
Magyarországot. Trianon után
külföldön és belföldön a nagy
többség egyaránt azt mondta, ez
az ország gazdaságilag életképtelen,
nem lehet talpra állítani. A
belső erők átcsoportosításával,
adókkal azonban Bethlen talpra
állította az országot. 1924 végére
a magyar államháztartás stabilizálódott
s a Nemzetek Szövetségétől
felvett kölcsön háromnegyedét beruházásokra
költötték. 1925-től
Kanizsa – Bethlen-é 2 év 2012. 2011. december 1.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági
ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit
Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Nagykanizsa az otthon, a lehetőség, a kihívás
Megkezdődött
a várost népszerűsítő
Bethlen-év
„Nagykanizsa ipara megszűnőben, kereskedelme, forgalma lecsökkent…
Egy kidolgozott programot kell felállítani, amely ezt a várost újból
kitörő kapujává teszi az országnak a Balkán és az Adria felé. Ismét
fel kell szerelni ezt a várost azokkal az intézményekkel, amelyekre szükség
van. Engedjék meg, hogy ebben a munkában felajánljam a közreműködésemet.
Engedjék meg, hogy kijelentsem, hogy a város polgárainak,
gazdasági ágainak, iparának, kereskedelmének, mezőgazdaságának rendelkezésére
álljak, de rendelkezésére álljak az egyes polgárnak is,
amennyiben jó, igaz ügyet kér tőlem, hogy boldogulását elősegíthessem.
Amikor ilyen értelemben teszek Önök előtt hitvallást, kérem az Önök
bizalmát és támogatását.”
Bethlen István választási programbeszéde (részlet)
Nagykanizsa, 1935. évi március hó 24-én
Az ország számára
is példakép lehet
Nagykanizsa
Kanizsa – Bethlen-év 2012. 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. december 1.
kezdve a magyar költségvetés
többlettel gazdálkodott, amit utak
építésére, a vasúti hálózat rendbehozatalára,
az ipar és a mezőgazdaság
nagyarányú fejlesztésére
fordítottak. Magyarországnak
mindig is Isten adta lehetősége
volt a mezőgazdaság, és 2011-ben
is egy kitörési pont lehet – jegyezte
meg. 1928-29-re a magyar
munkások elérték az európai életszínvonalat.
Reménytelennek tűnt
a kiindulás, de pár év alatt rendbe
lehetett hozni Magyarországot.
Tíz év alatt ismét az európai élvonalba
lehet állítani országunkat
ma is, ehhez azonban nagyon keményen
kell dolgozni, kemény intézkedéseket
kell tenni. Ha az ország
valóban csak készenléti hitelt
vesz fel, és továbbra is nagyon jó
gazdaságpolitikát folytat az ipar
és a mezőgazdaság bevonásával,
továbbá a külföldieknek földet
nem juttatunk, akkor legalább
olyan sanszunk lesz, mint annak
idején a bethleni korszaknak volt:
Magyarországot Európa legvirágzóbb
országai közé emelni.
„Nem elég lelkes hazafiságunk,
legjobb szándékunk és optimizmusunk,
hanem megfeszített, együttes
munkával kell dolgoznunk. És
ha jobban, sokkal jobban fogjuk
szeretni egymást a közös alkotó
munkában, úgy meg tudjuk menteni
ezt a szerencsétlen magyar
hazát.”
Tisztelt Gróf Úr! Tisztelt Hölgyeim
és Uraim! Kedves Vendégeink!
Ezeket a munkára és összefogásra
biztató mondatokat gróf
Bethlen István mondta 91 évvel
ezelőtt, 1920 szeptemberében. Az
idézetben megfogalmazott összefogás
gondolata is a szemünk előtt
lebegett, amikor tavaly ősszel elhatároztuk:
új utakat keresünk
Nagykanizsának. Olyan utakat,
amelyek a munkára, a közösség
összefogására alapozva a fejlődés,
a gyarapodás felé viszik városunkat.
Talán amikor kézhez vették a
mai programra szóló meghívót,
felvetődött önökben: miért is rendezzük
ezt a Bethlen-estet? Nos, a
válasz kézenfekvő. Az eddigi
munkánk folytatásaként 2012-ben,
a nagykanizsai Bethlen-évben,
szeretnénk visszavonhatatlanul
fejlődő pályára állítani városunkat.
Ez a mai program, képletesen, a
startvonal, ahol felsorakozunk –
mindazok, akiknek fontos Nagykanizsa,
akik szeretnék kivenni a
részüket a város építéséből, akik
szeretnének hozzájárulni közösségünk
sikereihez.
Nagykanizsa hitünk szerint a
jó, a helyes irányba tart
Bátran kijelenthetjük: Nagykanizsa
új utakon jár. Messze nincs
még a célnál, de elindult – hitünk
szerint a jó, a helyes irányba.
Ha körbenézünk, láthatjuk: városunk
épül. Fizikai, szellemi és
gazdasági értelemben egyaránt.
Megkezdődött a város megújítása,
átalakítása, a csatornázási program,
és számos olyan – ezekhez
képest – kisebb fejlesztés, amely
az itt élők életminőségét javítja. Új
bölcsődét építettünk például, aminek
eredményeként mindenki
igénybe veheti ezt a szolgáltatást,
aki szeretné, hiszen 15 százalékkal
növeltük a férőhelyek számát.
A kisgyermekes szülők kérése
volt ez, elsősorban azért, hogy az
édesanyák vissza tudjanak térni
dolgozni, hogy ők is hozzájárulhassanak
a családi költségvetés
stabilitásához.
Meggyőződésem: az olyan fejlesztések
a leghasznosabbak,
amelyek konkrét, kézzel fogható
társadalmi célt szolgálnak. A
bölcsődeépítés ilyen beruházás
volt.
Hozzáteszem, úgy sorolom fel
ezeket az eredményeket felmutató
példákat, hogy nem akarom kisajátítani
azokat. Ez mindannyiunk
összefogásának, munkájának eredménye
lesz, legyen az az előző önkormányzatok
egyike, kanizsai
vállalkozó, munkavállaló, aki a kivitelezésben
részt vesz, vagy az a
kanizsai polgár, aki nagy türelemmel
viseli el az építkezés okozta
kényelmetlenséget.
Stratégiánk fundamentuma
Mindannyian tudjuk: Nagykanizsa
1990 után nehéz helyzetbe került.
Nagyon sok, egykoron jól
működő, emberek százainak, ezreinek
munkát adó nagyvállalat ment
tönkre. Szerencsére azonban ezekből
– vagy ezek romjain - több új
vállalkozás nőtte ki magát például
a gépipar, a vízkezelés és a fafeldolgozás,
famegmunkálás területén,
amelyek közül ma több cég is
nemzetközi kapcsolatrendszerrel,
partneri körrel rendelkezik.
Az új utak egyike éppen ezekre
a vállalkozásokra alapoz. Nagykanizsa
ugyanis ezekben az ágazatokban
valódi nagyhatalom, és
meggyőződésünk, hogy amennyiben
ezeket a cégeket segítjük, akkor
felelősen gondolkodva hozzájárulunk
a munkahelyek megtartásához,
gyarapításához. Ha egy
mondatban akarnánk megfogalmazni,
azt mondhatnánk: ez stratégiánk
fundamentuma.
Felvetődött: mit tehetünk, milyen
utat járjunk be? A válasz egyszerű.
Azokat a tapasztalattal rendelkező
embereket kell megkeresni,
akik tanácsot, segítséget tudnak
adni, és az összefogás sarokkövei
lehetnek, ha akarják.
Első lépésként különböző kisebb
szakmai körökkel folytattam,
folytattunk beszélgetéseket,
majd a kamarák segítségével a
legnagyobb foglalkoztatók vezetőit
ültettük egy asztalhoz, információt
kérve tőlük terveikről, elképzeléseikről,
ahol én is információt
adtam a városfejlesztés új
útjairól. A találkozó során próbáltuk
megfogalmazni a közös pontokat,
azzal a nem titkolt szándékkal,
hogy együttműködjünk
Nagykanizsa érdekében. Örömmel
jelenthetem, hogy ezek a találkozók
rendszeresek lesznek,
akárcsak a kis- és közepes vállalkozások
vezetőivel folytatandó
konzultációk.
Valódi társadalmi párbeszéd
vette kezdetét, hiszen a siker
csak összefogással érhető el
Ennek további szép és előremutató
példája, hogy nemrégiben arról
döntött a közgyűlés: két nagykanizsai
székhelyű céggel közösen
a város gazdasági társaságot hoz
létre. Egyébként is nagy figyelmet
fordítunk arra, hogy kanizsai cégek
komoly szerepet kaphassanak
a helyi munkákban.
Az előbb említett közös cégnek
fontos feladata lesz, hogy kidolgozza
a város energiastratégiáját,
különös hangsúllyal a megújuló
energiák használatára.
Azöld beruházások terén egyébként
máris elindult egy folyamat:
megkezdődött egyik óvodánk
energiakorszerűsítése, amelynek
egyik kulcseleme, hogy napkollektorok
biztosítják majd a fűtést; a
Pannon Egyetem Nagykanizsai
Kampuszának kollégiumában pedig
– amelynek épülete szintén a
város tulajdonában van – már be is
fejeződött egy ilyen átalakítás.
(folytatás a 4. oldalon)
Összefogással
a sikeres Kanizsáért –
Cseresnyés Péter
polgármester
beszéde
Kanizsa – Bethlen-é 4 év 2012. 2011. december 1.
(folytatás a 3. oldalról)
Ez is új út – és új elem, új törekvés
az is, hogy igyekszünk
Nagykanizsának új arcot, arculatot
adni
Komoly erőket és forrást mozgósítunk
például a hatékony városmarketing
és kommunikáció
érdekében, hiszen jól tudjuk: aki
ezekre nem fordít kellő figyelmet,
az lemarad másokhoz képest.
Ennek részeként az egyik legfontosabb
cél a város imázsának
erősítése éppúgy, mint a befektetővonzás,
Nagykanizsa nemzetközi
diplomáciai-gazdasági kapcsolatainak
erősítése.
A sorozat tavaly ősszel két nemzetközi
üzletember-találkozóval:
egy magyar-szlovén és egy magyar-
horvát gazdasági konferenciával
kezdődött, idén pedig járt nálunk
a finn és az indiai nagykövet,
Magyarország sanghaji konzulja,
legutóbb pedig a vietnámi és a pakisztáni
nagykövet, valamint a japán
követség egyik magas rangú
diplomatája is.
Ezeken a találkozókon bemutattuk
Nagykanizsát: azt a logisztikai,
gazdasági és oktatási potenciált,
amely, a tapasztalatok szerint, felkelti
az érdeklődést, és reményeink
szerint gazdasági-üzleti kapcsolatokat
is generál majd városunk
számára. Egy másik vonalon
elindulva pedig már konkrét cégekkel
tárgyalunk, amelyek lehetséges
befektetési helyszínként tekintenek
Nagykanizsára.
Ezeknek a találkozóknak – nevezzünk
őket kissé túlzóan diplomáciai
tevékenységnek – a legfontosabb
célja a bemutatkozás. Be
kell mutatkoznunk a világnak,
mert nem ismernek bennünket. Mi
joggal mondjuk azt, hogy Kanizsa
kiemelkedő lehetőségekkel rendelkezik
az adottságai tekintetében.
Igen, mi tudjuk, de tudják-e
azok, akiket ide akarunk csalogatni.
Sajnos azt kell mondani, hogy
nem, vagy nem biztos. Ezért kell
sok programot csinálni, ezért kell
az alkalmat keresni a bemutatkozásra.
Igen, nekünk kell folyni a csapból
is, persze úgy, hogy ezeket a
bemutatkozásokat tartalommal
kell megtöltenünk.
Az eddig bemutatott utakból jól
látható, hogy aktív, kezdeményező,
dinamikus és nyitott várospolitikát
folytatunk, amelynek eredményei
– reményeink szerint - hamarosan
láthatóak lesznek.
Megpróbáljuk tehát Nagykanizsát
dinamizálni, fejlődő pályára
állítani
Mert van víziónk, jövőképünk.
Tudjuk, hogy hová akarunk eljutni.
Nem ködbe vesző, távoli, elérhetetlen
célokat fogalmazunk meg,
nem rózsaszín álmokat kergetünk,
hanem előre tekintve haladunk az
általunk kijelölt utakon.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tíz éves távlatban szeretnénk elérni
a teljes foglalkoztatást Nagykanizsán.
Ami azt jelenti: mindenki,
aki dolgozni akar, találhasson
magának megfelelő munkát. Ez a
legfontosabb cél, ez határozta meg
azokat a lépéseket, amelyeket az
elmúlt egy évben tettünk, és ez a
cél lebeg a szemünk előtt akkor is,
amikor a közeljövőt tervezzük.
Hiszek abban, hogy városunk,
Nagykanizsa sikerre van ítélve. De
ehhez figyelnünk kell gróf Bethlen
István intelmére, meg kell fogadnunk
a néhai miniszterelnök kilenc
évtizedes, de ma is aktuális intelmeit:
Nem elég a legjobb szándékunk
és optimizmusunk.
Megfeszített, együttes munkára
van szükség. Tehát: hitre,
szándékra, összefogásra. És nagyon
sok munkára
A teljes foglalkoztatás nemcsak
azt jelenti, hogy mindenki dolgozhat,
aki akar. Azt is magával hozza,
hogy fiataljaink, ha el is mennek
tanulni, tapasztalatot gyűjteni,
azért közülük sokan visszatérnek
szülővárosukba – ahol nemcsak
megszületni, felcseperedni, hanem
élni, alkotni, családot alapítani is
érdemes.
Olyan nyugodt, polgári miliő
alakulhat ki Nagykanizsán, ahol
becsülete és rangja van a munkának,
a családnak. Ahol a lokálpatriotizmus
nemcsak azt jelenti,
hogy büszkék vagyunk közös múltunkra,
hanem azt is, hogy együtt
teszünk a jelenünkért, a közösségünkért,
a városunkért.
Tehát nem csupán gazdasági,
hanem társadalmi jövőképünk is
van. Egy fejlődő, gyarapodó, öszszetartó
közösséget szeretnénk teremteni,
amelyben mindenkinek,
Nagykanizsa minden egyes polgárának
megvan a helye, szerepe,
feladata.
E gondolat megerősítésére hadd
hívjam segítségül ismét egykori
miniszterelnökünket, gróf Bethlen
Istvánt. A XX. század talán legjelentősebb
hazai politikusa 1934-
ben, három évvel azután, hogy lemondott
a kormányfői posztról, világos
irányt jelölt ki egyik beszédében:
„Én a gyógyítás orvosszereit
nem a liberális kapitalisztikus
elvek alapján keresem, hanem a
társadalmi és a gazdasági szolidaritás
alapján. Csak ezekkel tudunk
enyhíteni a gazdasági válságon.
Nem kérek sem valamilyen
nyakló nélküli nyugati demokratikus
fejlődésből, sem
semmiféle diktatúrából.”
Szavai mintha csak a mának
szólnának. Mintha a XXI. századi
Magyarországnak – és ezen belül
Nagykanizsának – üzenne, 1934-
ből.
Tisztelt Gróf Úr! Tisztelt Hölgyeim
és Uraim!
A történelmi párhuzamokra az
előző percekben Bethlen István úr
már rávilágított. Ugyanúgy recsegropog
a világ, mint a 20-as, 30-as
években. Ugyanazok Magyarország
problémái, mint a trianoni
tragédia után, mint a világválság
esztendőiben.
Kit hívhatnánk hát segítségül,
kit állíthatnánk magunk elé példaként,
elképzeléseink szimbólumaként
mást, mint annak a korszaknak
az egyik legkiemelkedőbb
alakját, aki nemcsak gazdasági,
hanem társadalmi, szociális és oktatási
programot is adott Magyarországnak.
Aki világos és határozott jövőképet
rajzolt a válságos években.
Aki képes volt kiemelni ezt a
nemzetet az apátiából, a csüggedésből,
a lemondásból.
Aki új távlatokat adott Magyarországnak
egy vészterhes korban.
Aki nemcsak Magyarország, hanem
szűkebb pátriánk, Nagykanizsa
patrónusa is volt élete egy szakaszában.
Az elrugaszkodáshoz, a jövő
építéséhez újra gróf Bethlen Istvánt
hívjuk segítségül. Azt az embert,
azt a nagy formátumú politikust,
aki egyszer már segített. Aki
programot, jövőt és jelent adott
Magyarországnak. És képviselőként,
1935 és ’39 között, Nagykanizsát
képviselte az országgyűlésben.
2012 Nagykanizsán Bethlenév
lesz.
2012 Nagykanizsán a közösség
éve lesz.
2012 Nagykanizsán az új kezdet:
az „összefogással a sikeres
Kanizsáért” elgondolás első lépése
lesz.
2012 Nagykanizsán a lelkes lokálpatriotizmus,
a legjobb szándék
és az optimizmus éve lesz, amikor
Kanizsa – Bethlen-év 2012. 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. december 1.
megfeszített, együttes munkával
kell dolgoznunk.
Nagykanizsáért. Nagykanizsa és
a kanizsai polgárok sikeréért.
Kedves Vendégeink!
Egy olyan pezsgő – kulturális,
társadalmi, gazdasági – programsorozatot
szeretnénk útjára bocsátani,
amely a figyelem középpontjába
állítja a várost, beszédtémává
teszi, amely megalapozza Nagykanizsa
felemelkedését. Kohéziót teremt,
erősíti az összetartozás érzését,
a Kanizsa-tudatot.
Egyszerre lokálpatrióta és a világ
felé nyitó, egész éven át tartó
sorozatot tervezünk, amellyel tisztelegni
szeretnénk gróf Bethlen
István egykori miniszterelnökünk
országépítő munkássága előtt, és
az ő példáját, Nagykanizsa egykori
országgyűlési képviselőjének
példáját szem előtt tartva szeretnénk
erőt meríteni az elrugaszkodáshoz.
Gróf Bethlen István az a személy,
az a kiemelkedő történelmi
alak, akinek gondolatisága, üzenete
a mai napig érvényes. Példájának
segítségével kijelölhetjük
Nagykanizsa új útjait, akit segítségül
hívva megtehetünk fontos lépéseket.
Gróf Bethlen István irányt
mutat számunkra
Miniszterelnökként tanúbizonyságot
tett arról, hogy kemény munkával,
konkrét tervekkel érdemes
küzdeni a célért. Megmutatta,
hogy egy nehéz, szinte kilátástalannak
tűnő helyzetből is van kiút.
Manapság, bármily meglepő is,
sok hasonló problémával nézünk
szembe, mint egykori miniszterelnökünknek
kellett. A következő
sorok (ahogy azt a meghívón is láthatták)
1935-ben íródtak, ám érvényességük
megkérdőjelezhetetlen:
„Nagykanizsa ipara megszűnőben,
kereskedelme, forgalma lecsökkent…
Egy kidolgozott programot
kell felállítani, amely ezt a
várost újból kitörő kapujává teszi
az országnak a Balkán és az Adria
felé. Ismét fel kell szerelni ezt a
várost azokkal az intézményekkel,
amelyekre szükség van. Engedjék
meg, hogy ebben a munkában felajánljam
a közreműködésemet.
Engedjék meg, hogy kijelentsem,
hogy a város polgárainak, gazdasági
ágainak, iparának, kereskedelmének,
mezőgazdaságának rendelkezésére
álljak, de rendelkezésére
álljak az egyes polgárnak is,
amennyiben jó, igaz ügyet kér tőlem,
hogy boldogulását elősegíthessem.
Amikor ilyen értelemben teszek
Önök előtt hitvallást, kérem az
Önök bizalmát és támogatását.”
Tisztelt Gróf Úr! Tisztelt Hölgyeim
és Uraim! Kedves Vendégeink!
A 2012-es Bethlen-év nem csupán
egy lesz a számos emlékév közül.
Nagykanizsa jövőre megmutatja:
hogyan lehet, és hogyan kell
tanulni a múltból, hogyan lehet a
jelen lehetőségeit megragadva a
jövőbe tekinteni.
Ennek érdekében nem pusztán
kulturális rendezvényekkel töltjük
majd meg a várost, hanem programot
adunk: a fejlődés, az előrelépés
programját.
A történelmi múlt tisztelete mellett
ugyanis éppoly fontos a jelen,
a város mindennapi élete és folyamatos
fejlődése. Igyekszünk tehát
javítani azt az infrastruktúrát,
amely településünket fejlett európai
várossá teszi. Folytatjuk, befejezzük
a belvárosi rehabilitációt,
átadjuk a megújult Erzsébet teret,
és megpróbálunk forrást szerezni a
második ütem megvalósításához.
Tesszük mindezt annak reményében,
hogy a történelmi városmagba
visszaköltözzön az élet, ami lehetőséget
teremt a vállalkozásoknak,
közösségi helyszínt biztosít
az itt élőknek, mindannyiunknak.
Nagykanizsa az idők során
mindig igyekezett megragadni a
kínálkozó lehetőségeket
Elhatározásaival folyton a jövőbe
tekintett, döntéseit mindig ebben
a szellemben hozta meg.
Éppen ezért folytatjuk a már
megkezdett folyamatot a gazdaság
fellendítése érdekében. Célunk továbbra
is a befektetők megnyerése,
a nemzetközi kapcsolatok elmélyítése,
Nagykanizsa értékeinek
hangsúlyozása a nagyvilág felé.
Célunk, hogy megmutassuk településünk
kiemelkedő lehetőségeit.
Ezen túlmenően a város folyamatos
fejlesztése és az innovációs
képesség növelése szintén kiemelten
fontos stratégiai feladat. Ebben
a munkában számítok mindazokra,
akiknek dolguk, feladatuk, küldetésük
van ezen a téren. Legyen az
vállalkozó, felsőoktatási vagy a
szakképzésben érdekelt intézmény,
és bárki, aki kanizsai polgárként
felelősen gondolkodik városunk
jövőjéről.
A 2012-es Bethlen-évben folytatjuk
a már megkezdett gazdasági
konzultációt. Hiszen csak a Nagykanizsán
működő nagy-, közepes
és kisvállalkozások vezetőivel
együttműködve, egyeztetve lehetünk
képesek előrelépni, fejlődni.
És nemzetközi kapcsolataink révén
továbbra is próbálunk segíteni
– akár a piacszerzésben is.
Tesszük ezt azért, mert tudjuk:
egy sikeres város elképzelhetetlen
sikeres vállalkozások
nélkül
Mindemellett egyik legfontosabb
célunk a Nagykanizsa-tudat
erősítése városunk polgáraiban.
Gróf Bethlen István közösségformáló
és -megtartó munkája jó példát
szolgáltat ehhez számunkra.
Ennek érdekében olyan közösségteremtő
rendezvények elindítását
tervezzük, amelyek a Bethlen-év
után hagyománnyá válhatnak.
Rendhagyó, jelentős programokkal
várjuk majd a város lakóit, valamint
a turistákat egyaránt. Célunk,
hogy Kanizsára figyeljenek a
helyiek, hogy Kanizsára figyeljen
az ország, sőt, akár a nemzetközi
közvélemény is!
2012 februárjában – amennyiben
önök, kanizsaiak ezt igénylik
– megrendezzük nagyszabású
Bethlen-bálunkat, és ezzel felélesztjük
a városi bál hagyományát.
2012 tavaszán pedig lakossági
konzultációs programot indítunk,
mert számomra, számunkra fontos
az itt élők véleménye. Együtt, közösen
kell megterveznünk Nagykanizsa
jövőjét, és a sikerért
együtt, közösen is kell dolgoznunk.
Mindezek mellett elindítjuk
közéleti-politikai beszélgetős estjeinket,
konferenciát rendezünk
gróf Bethlen István és kora címmel,
felfrissítjük a Város Napján
megrendezésre kerülő programokat,
megújítjuk már meglévő rendezvényeinket.
Tisztelt Gróf Úr! Tisztelt Hölgyeim
és Uraim! Kedves Vendégeink!
Bátran állíthatom, hogy Nagykanizsa
életében kivételes időszakot
jelent majd a Bethlen-év, az
előbb felsoroltak mellett még számos
olyan programmal és eseménnyel,
amelyekre eddig nem
volt példa városunkban. Bízom
benne, hogy az itt élők, és a hozzánk
ellátogatók utólag egyaránt
úgy tekintenek majd a 2012-es évre,
hogy az valóban az elrugaszkodás
éve volt Nagykanizsán!
Ezért kérem Önöket, hogy támogassanak
ebben a kezdeményezésben,
kérem Önöket, hogy követve
a bethleni gondolatot: fogjunk
össze, hogy városunk újra felkerülhessen
az őt megillető helyre!
Hiszen nem várhatunk mindig külső
segítséget, nem bízhatunk abban,
hogy majd valaki idejön – és
egy csapásra megoldja a problémáinkat.
Elsősorban magunkban kell bíznunk,
a magunk erejére kell támaszkodnunk.
Mindannyian tudjuk: közös céljainkért
közösen kell tennünk. Nekünk
Nagykanizsa nem pusztán
egy város, ahol élünk. Nekünk
Nagykanizsa az otthon, a lehetőség,
a kihívás. Nagykanizsa a megfeszített
munka, de Nagykanizsa a
nyugalom is.
Nagykanizsa a közös múltunk,
az itt élők jelene, mindannyiunk
jövője.
Tegyünk érte! Együtt!
Gróf Bethlen István és Cseresnyés
Péter polgármester beszéde
után pezsgős koccintásra várták a
résztvevőket az intézmény az előterébe,
ahol Lehota János esztéta
az 1920-as 30-as évek Nagykanizsáját
idézte fel.
Cseresnyés Péter pohárköszöntőjét
követően gróf Bethlen István
hangsúlyozta: sokszor járt ebben a
városban, nagyon közel áll a szívéhez,
és különösen nagy örömet jelent
számára, hogy a képviselő úr
személyében Bethlen István országgyűlési
képviselő egy kései
utódjának államférfiúi szintű programbeszédét
hallhatta, mely megfelel
a nagy előd vizionális, de a
víziót a napi politikába átültetni tudó
képességéhez. Meggyőződése,
mindazok segítségével, akik hozzá
tudnak járulni a program sikeréhez,
el fogják érni, hogy ebből a
vízióból valóság legyen, talán nem
is tíz év alatt, hanem hamarabb.
Nagykanizsa pedig a program közös
erővel történő megvalósításával
az ország számára példakép lehet.
Kanizsa – 6 Városháza 2011. december 1.
Díjemelésekről, költségvetési
koncepcióról és vezetői kinevezésről
is döntött csütörtökön a
közgyűlés. A javasolt napirendi
pontok tárgyalása előtt két meghívóban
szereplő előterjesztést –
a települési szilárd hulladék közszolgáltatói
tevékenységéről, a
2012. évi díjak megállapításáról,
valamint a Völgy Alapítvánnyal
kötendő ellátási szerződésről
előterjesztett javaslatot – visszavonta
Cseresnyés Péter polgármester.
Elsőként a közszolgáltatási díjak
emeléséről döntött a testület. A
2012. évi kéményseprő-ipari díj 6
százalékkal emelkedik. Elfogadták
a beszámolót a települési folyékony
hulladék közszolgáltató tevékenységről,
és megszavazták a közszolgáltató
költségkalkulációján alapuló
javaslatot is. A díjemelés mértéke
nettó 85 forint, azaz 3,8 százalékos
növekedés, amit a gazdasági életben
végbemenő változások, az energiaárak
emelkedése, az üzemeltetési
költségek növekedése, az adózási
szabályok változása, a várható infláció,
valamint a csatornázottság előrehaladtával
csökkenő igények
együttese indokolta.
A tömegközlekedési díjak átlagos
nettó 7,025 emelésével a helyi
tömegközlekedés díjai eképpen
alakulnak: a vonaljegy ára elővételben
240 forint, autóbuszon 300
forint, az általános havi bérletjegy
ára 5620 forint, az általános kombinált
bérletjegy 5980 forint, a tanuló
és nyugdíjas bérletjegy 2020
forint lesz január 1-től. A közlekedési
infrastruktúra korrekciójához
a Zala Volán tervezete 37 millió
forint állami és 51,6 millió forint
önkormányzati normatív támogatással
számol. A normatíván felüli
kompenzáció mértékét a közgyűlés
a Parlament által elfogadásra
kerülő helyi közösségi közlekedés
támogatásáról szóló jogszabály
megalkotását követően határozza
meg.
Az önkormányzat 2012. évi
költségvetési kompenzációjának
vitájában Cseresnyés Péter polgármester
kiemelte, elsődleges szempont,
hogy a város működőképes
maradjon. Nem tudni, hogyan alakulnak
a szabályozások, de a megkezdett
beruházásokat (belvárosi
rekonstrukció, csatornaprojekt) be
kell fejezni, valamint az újakkal
óvatosan kell bánni. A kórház pályázatáról
elmondta, megy a maga
útján, és időben meg fog valósulni.
A testület elbírálta a Nagykanizsai
Szociális Foglalkoztató Nonprofit
Kft. ügyvezetői állására beérkezett
pályázatokat. A pályázati feltételeknek
megfelelő négy jelentkező közül
2011. december 31-től 2016. december
31-ig Lérántné Mátés Valéria kapott
bizalmat a tisztség betöltésére.
Megbízási díját havi bruttó 300 ezer
forintban állapította meg a testület. A
másik, a Fogyatékkal Élők Integrált
Intézménye intézményvezetői álláshelyére
kiírt pályázat elbírálását december
közepéig elnapolták.
A testület hozzájárult Kercsmaricsné
Kövendi Ibolya, az Egészségügyi
Alapellátási Intézmény
magasabb vezetője közalkalmazotti
jogviszonyának közös megegyezéssel
történő megszüntetéséhez
december 29-ével. Cseresnyés
Péter polgármester megköszönte
az intézményvezetőnek az egészségügyi
alapellátás szervezése, fejlesztése
terén végzett színvonalas
munkáját, mellyel hozzájárult az
intézmény minőségi fejlődéséhez,
és megbízta azzal, hogy öregségi
nyugdíjellátása mellett, ügyintézőként
lássa el feladatát február 29-ig
terjedő határozott időre.
Az egészség témakör kapcsán a
közgyűlés más napirendi pontokat
is tárgyalt. Hozzájárult ahhoz,
hogy a méhnyakrák elleni védőoltás
2011. évben fel nem használt 6
darab oltóanyagát 2012-ben használhassák
fel a jogosult leánygyermekek
oltásánál, továbbá hozzájárult
ahhoz is, hogy a Kanizsai Dorottya
Kórházban a Fizioterápia II.
szakmai szervezeti egység új elnevezése
Gyógytorna legyen.
B.E.
A város működőképessége a cél
Október 27-én a közgyűlés támogatta
a közös gazdasági társaság létrehozásáról
szóló javaslatot, így a
város két nagykanizsai székhelyű
társasággal – az e.missio Fővállalkozó
és Szolgáltató Kft.-vel és az
AQUAPROFIT Műszaki, Tanácsadási
és Befektetési Zártkörűen Működő
Részvénytársasággal – kötött
szerződést, melynek aláírására november
25-én került sor.
Létrehozásával céljuk a jelenlegi intézmény-
és energiarendszer állapotának
a felmérése és a város energiastratégiájának
a közös kidolgozása, különös
tekintettel a megújuló energiaforrásokra.
Továbbá szeretnék az energiaracionalizálási
programot és az energiaszolgáltatás
üzemeltetését megszervezni.
A célok eléréséhez nélkülözhetetlen
a helyi ismeretekkel rendelkező
szakcégek és az önkormányzat összehangolt
együttműködése. Mindez azért
vált szükségessé, mert Nagykanizsa
fejlődéséhez elengedhetetlennek bizonyult
az energiahatékonyság fokozása
a rendelkezésre álló megújuló energiaforrások
hasznosításával.
V.M.
Megalakult a közös
gazdasági társaság
Lezárult a Biztonság a kicsiknek
– bölcsődei férőhelybővítés
Nagykanizsán című projekt,
melynek köszönhetően
negyven új bölcsődei férőhelyet
alakítottak ki városunkban. A
konferencián szakemberek
mutatták be a beruházást,
emellett előadások hangzottak
el a bölcsődei nevelésről, a családpolitikáról
és a gyermekjóléti
alapellátásról.
A beruházás részleteit Nagy
Lajosné, a projekt menedzsere
ismertette. Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzata
2009-ben benyújtott egy pályázatot
a bölcsőde fejlesztésére,
amelyet a kisgyerekes családok
részéről felmerülő igények indokoltak
a városban. A nyertes
pályázatnak köszönhetően hatvannégy
millió forint támogatást
vehettek igénybe, a teljes
költségvetés pedig hetvenegy
millió. A program megvalósítása
2010 novemberétől kezdődött és
idén decemberig tart. A felújításra
az Attila utcai intézményben,
a volt bölcsőde épületében
került sor. Játékokat szereztek
be, és a teljes működéshez szükséges
valamennyi eszközt, valamint
különféle kiadványokat készítettek.
– Az eredmény már látható,
ugyanis szeptember hónapban átadták
az Attila utcai óvoda szomszédságában
a Meseház Bölcsődét
– kezdte megnyitó beszédét
Dénes Sándor alpolgármester. Az
intézményt október 1-jével a kicsik
és a dolgozók birtokba vehették.
Hangsúlyozta, több szempontból
is jó döntést hoztak, amikor
pályáztak. Nagykanizsa bölcsőde
hálózata ennek a beruházásnak
köszönhetően háromszáztizennégy
férőhelyesre bővült,
így szinte teljes mértékben biztosítani
tudják a 0-3 éves korosztály
fogadását, melynek köszönhetően
a szülő vissza tud kerülni a munka
világába. Munkahelyeket is teremtettek,
hiszen Nagykanizsai
vállalkozók dolgozhattak a kivitelezésen.
V.M.
Bölcsődei férőhelybővítés
projektzáró rendezvénye
Fotó: Varga Mónika
Kanizsa – Krónika 7
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. december 1.
A hagyományoknak megfelelően
Cseresnyés Péter polgármester
sajtótájékoztató keretében
ismertette az előző napi közgyűlés
legfontosabb döntéseit, és
azok hátterét. Ezúttal a közszolgálati
díjakról, a költségvetési
koncepcióról és a közétkeztetés
vállalkozásba adásáról esett szó.
Az egyik döntés a közszolgálati
díjakat illetően született. Ezek esetében
az infláció körüli, vagy annál
kicsivel nagyobb emelkedésre
kell számítani a jövő évben. A folyékony
hulladék szállítása 3,8, a
kéményseprői díj 6, a tömegközlekedés
pedig 7 százalékkal többe
fog majd kerülni városunkban. A
közszolgálati díjakon belül egy sokakat
érintő témáról, a szilárd hulladékszállításról
nem határoztak,
mivel az illetékes osztály dolgozói
nem kaptak adatokat a szolgáltatótól,
így a tárgyalásokat nem folytatták
le, és a közgyűlés elé sem
tudták beterjeszteni. Amíg nem
tudnak megegyezni, addig a nagykanizsaiaknak
ugyanazokat a díjakat
kell fizetniük.
Az előző döntéssel ellentétben
nagy vitát váltott ki a képviselők
körében a költségvetési koncepció.
E szerint a következő évben növelnék
a bevételeket, a kiadásokat pedig
csökkentenék. Szeretnék elérni
a költségvetés egyensúlyba kerülését,
és a következő év jelentős működési
hiány nélkül való zárását
(ami az idei évet jellemezte). A hiány
ugyanis hosszútávon az önkormányzat
gazdálkodását tönkreteszi,
és kockáztatja a feladatok ellátásában.
Az elgondolásban fontos
elvként megfogalmazták, hogy
minden kötelezően vállalt feladatot
maradéktalanul és hiánytalanul
el kell látni a jövőben. Eltökélt
szándékuk, hogy a megkezdett beruházásokat
nem hagyják félbe, a
fejlesztéseket befejezik, és a gazdaság
ösztönzésére, a munkahelyteremtésre
és az arculatépítő munkákra
forrást biztosítanak. Emellett
a költségvetés fontos szempontja
a takarékosság lesz. Továbbá
elsőbbséget élvez a városi intézmények
működtetése, ezen belül
az oktatási, egészségügyi és
szociális létesítményeké.
Megszületett a döntés a közétkeztetés
vállalkozásba adásával kapcsolatban,
melyet szintén élénk szóváltás
előzött meg. A közgyűlés elfogadta
a javaslatot azzal a módosítással,
hogy a bölcsődei étkeztetés
kimarad ebből, mivel ez egy speciális
területnek számít, és helyben, nagyon
rugalmasan kell biztosítani. A
közbeszerzési folyamat a határozat
alapján el fog indulni. A vállalkozásba
adás hosszú távú célja a jelentős
költségcsökkentés, ugyanis az
önkormányzat közel 300 millió forintot
tesz be a gyermek közétkeztetésbe.
Remélik, 100-200 millió forint
közötti összeget tudnak majd
megtakarítani a minőség megőrzése
mellett. Eséllyel azok a vállalkozók
indulhatnak, akik referenciákkal
rendelkeznek – hangsúlyozta a polgármester.
V.M.
A legutóbbi közgyűlés döntéseiről
Idén immár nyolcadik alkalommal
indult el a K&H Gyógyvarázs
program, amelynek ezúttal
is fő eleme a gyermek-egészségügyi
intézmények számára
kiírt országos eszközbeszerzési
pályázat. A K&H Csoport a pályázat
révén összesen 25 millió
forint támogatást juttatott a hazai
orvoslás egyik legnehezebb
helyzetben lévő területére.
– Apénzintézet – a szakmai zsűri
szakértőinek bevonásával – idén
is megjelölt egy preferált egészségügyi
területet: 2011-ben a gyermekszemészet
és a gyermek fülorr-
gégészet kapott kiemelt figyelmet
a támogatások odaítélése során
– mondta Dr. Fröhlich Klára a
Kórház sajtóreferense.
– A 99 beérkezett, érvényes pályázat
közül 12 intézmény került
díjazásra, köztük a Kanizsai Dorottya
Kórház szemészeti osztálya,
1,4 millió forint értékben. A támogatás
révén egy korszerű binocularis
szemtükör kerül beszerzésre,
mely nemcsak a gyermekek, de a
felnőttek vizsgálatánál is eredményesen
használható. A készülék segítségével
könnyebben és gyorsabban
lehet elvégezni a szemfenék
vizsgálatát. A hordozható kivitel
lehetővé teszi a rendelőn kívüli
használatot is, így konzíliumok során
is alkalmazható. A fennmaradó
összegből a mindennapi szemészeti
alapvizsgálatok során nélkülözhetetlen
próbakeret és próba
lencsesor kerül megvásárlásra –
tájékoztatta lapunkat Dr. Czigány
Róbert a Szemészeti Osztály osztályvezető
főorvosa.
K.H.
A Kanizsai Dorottya Kórház
újabb pályázati sikere
Gróf Esterházy János életét
bemutató emlékkiállítás nyílt a
Képzőművészetek Házában,
ahol 42 képzőművészeti alkotás
mutatja be a magyarság érdekeit
a történelem viharaiban
mindhaláláig védő felvidéki politikus
életét. A december 5-ig
megtekinthető tárlat a szlovéniai
Lendváról érkezett Nagykanizsára,
s innen kerül majd át
Nagyatádra.
A Pozsonyi Magyar Galéria
gyűjteményéből szemezgető kiállítási
anyag annak az Esterházy
Jánosnak mutatja be életútját,
aki példának okáért nem szavazta
meg a Jozef Tiso-féle első
Szlovák Köztársaság parlamentjében
a zsidók 1942-es kitelepítéséről
szóló törvényt, valamint
a második világégés idején zsidók,
szlovákok, csehek, lengyelek
százainak életét mentette
meg.
A kiállítás megnyitóját Cseresnyés
Péter polgármester köszöntője
vezette fel, majd Martényi Árpád,
az Esterházy János Emlékbizottság
elnöke nyitotta meg, a mártír politikusról
pedig Csehi József, a Rákóczi
Szövetség Vas Megyei Szervezetének
elnöke emlékezett meg.
P.L.
Kiállítás Eszterházyról,
a mártír politikusról
AKanizsa Turizmusáért Egyesület
2012. évre meghirdetett programjainak
sorát egy újabb elemmel
kívánják bővíteni. Május-június
hónapban Ízek és hangok címmel
indítanak gasztronómiai-zenés
programsorozatot. A fenti időszakban,
péntek esténként a programhoz
kapcsolódó vendéglátóhelyeken
nagykanizsai zenekarok lépnek
fel, színvonalas műsorukkal szórakoztatva
a közönséget.
Programsorozatukkal szeretnék
élettel megtölteni a belvárost, népszerűsíteni
a helyi gasztronómiai
értékeket és fellépési lehetőséget
biztosítani a nagykanizsai zenekaroknak.
Afellépők és a vendéglátóhelyek
szervezése folyamatosan
zajlik, szeretnék, ha minden vendéglátóhely
megtalálná a hozzá
legjobban illő zenei stílust képviselő
csapatot. A Kanizsa Turizmusáért
Egyesület a koordinátori feladatok
mellett komoly marketingmunkával
is támogatja a programsorozatot.
– mondta el sajtótájékoztatóján
Magyar Ferenc elnök.
Ízek és hangok
rendezvénysorozat
Ünnepélyes keretek közt nyitották
meg a Székely drágakő –
Korond aragonit kincsei című
kiállítást a Piarista Iskola
könyvtárában. A tárlatot Boros
Antal nyugalmazott középiskolai
tanár mutatta be.
Korond Székelyföld egyik legismertebb
helye, nevét a mázas kerámiák
idézik fel nap mint nap.
Azonban a település határában levő
aragonit bánya helyben megmunkált
remekei kevésbé ismertek.
A székely drágakőnek is nevezett
márványszerű anyagot számos
használati- és dísztárgy elkészítésére
használják. Az aragonit bányászata
egy robbanás miatt lehetetlenné
vált, így a bánya területe
ma természetvédelmi térség. Az
egykori bánya feldolgozó műhelyében
most folynak az állandó kiállítás
előkészületi munkálatai. Az
iskolában kiállított anyag e gyűjtemény
részét képezi, most hagyta el
először Erdély földjét, hazatérte
után már csak ott lesz látható.
V.M.
Ismét sor került a Nagykanizsa
és Térsége TISZK Szakképzési
Akadémiájának előadására,
melyen ezúttal a nehezen kezelhető
gyermekekről esett szó.
– Egy éve, mikor először megrendeztük
a Szakképzési Akadémiát,
abból a gondolatból indultunk
ki, hogy biztos lesznek a pedagógusok
körében olyan problémák,
megoldandó kérdések, amelyek orvoslása
céljából hasznos olyan
előadókat meghívni, akik a saját
területükön újakat tudnak mondani
az adott kollégának – ezekkel a
szavakkal nyitotta meg Mérksz Andor,
a Nagykanizsa és Térsége
TISZK ügyvezető igazgatója a
rendezvényt. Elmondta, olyan témát
választottak erre az alkalomra,
amely függetlenül attól, hogy általános
iskoláról vagy középiskoláról
esik szó, mindenhol megtalálható.
A meghívott előadók, a nehezen
kezelhető diákokkal kapcsolatos
tapasztalataikat, tudásukat osztották
meg a hallgatósággal.
Az előadók Déri Tibor, a
Simonyi Károly Szakközépiskola
és Szakiskola igazgatója, Kajos
László, a Kontiki Szakképző Zrt.
vezetője és Gellén Melinda, a Térségi
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
és Tanulási Képességeket
Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs
Bizottságának a vezetője voltak.
V.M.
A Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Művészeti Iskolában
múlt pénteken Dr. Erdős
Lászlóné zongoratanárnő tehetséges
tanítványai voltak az est
főszereplői.
A műsor első részében a jelenlegi
növendékek, Kovács Marcell,
Kollonay Zoltán és Horváth László
Schumann, Schubert és Farkas
művekkel léptek fel, majd a külföldről
hazalátogató Erdős Ádám
énekét kísérte zongorán édesanyja,
Dr. Erdős Lászlóné. Az est
zárásaként két egykori tehetséges
tanítvány, Horváth Krisztina és Fu
Rui játéka kápráztatta el a közönséget.
A bensőséges hangulatú est
sikerességét mi sem bizonyítja
jobban, mint a megjelent nagy számú
érdeklődő.
T.T.
Megtartotta a Nagykanizsa és
Térsége TISZK a Hátrányos
helyzetű (roma) munkavállalók,
tanulók problémáinak kezelése a
szak/felnőttképzésben című
nemzetközi projektjének nyílt
napját. A találkozón ismertették
a részleteket, bemutatták a partnereket,
illetve szó esett a Zala
megyei szakképzés és népesség
helyzetéről, valamint a felnőttképzés
szerepéről a roma kisebbség
felzárkóztatásában.
– A TISZK egyik feladata olyan
eszközök és módszerek biztosítása
a hátrányos helyzetű tanulók számára,
amelyek segítségével az első
szakképesítésüket meg tudják szerezni.
E mellett odafigyelünk azokra
a felnőttekre is, akik a munkaerőpiacon
kívülre kerültek – kezdte
Mérksz Andor, a Nagykanizsa és
Térsége TISZK ügyvezető igazgatója.
Elmondta, ezeknek a feladatoknak
az ellátásához minden tevékenységüket
segítő eszközt megragadnak.
Ezek közé tartozik, hogy
próbálnak tapasztalatokat szerezni
más olyan intézményektől, amelyek
hasonló gondokkal és problémákkal
foglalkoznak. Most pedig
úgy gondolták egy kicsit távolabbra,
a határon kívülre nyitnak.
Majd Lábodi István mutatta be a
projektet, mely három partnerintézmény
közreműködésével, az
Európai Unió Egész életen át tartó
tanulási programjának Grundtvig
tanulási kapcsolatok pályázatán
nyert támogatással valósul meg. A
TISZK két tapasztalt társa a
Galánta és Vidéke Társulás (Szlovákia)
és az Eurocenter Amőba
Oktatási Központ (Románia). Partnerenként
16.000 euró áll rendelkezésre,
hogy a tanulmányokat elkészítsék,
a műhelymunkákat
megtartsák, majd közzétegyék. A
műhelymunka három találkozóból
áll, minden alkalommal más témával
foglalkoznak. A harmadik év
végén a fogadópartnerek adott tematikájához
kapcsolódó ajánlásából
készítenek egy végső anyagot,
melyet eljuttatnak a szlovák, román
és a magyar szakképző intézményekbe.
Céljuk, egy olyan módszer
összeállítása, amelyet az adott
szakintézmények be tudnak építeni
a képzési programjukba. Ezáltal
a célcsoport – a hátrányos helyzetű
roma munkavállalók és tanulók
– problémáit megfelelő módon
tudják orvosolni. Szeretnék angolra
is lefordítani, hogy a nemzetközi
hálózaton keresztül az európai
unió valamennyi tagállamába eljuttathassák.
V.M.
A Kőrösi Csoma Sándor –
Péterfy Sándor Általános Iskola
hetvenhárom hetedik évfolyamos
tanulója 2012 tavaszán a Határtalanul!
program keretében határon
túli magyarlakta területekre
utazhat, amit a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. 2.068.000 Ft-tal
támogat. A kőrösisek Erdélyt, a
péterfysek a Vajdaságot választották
úti céljuknak. – tájékoztatta
lapunkat Bíró Györgyné
szabadidő-szervező.
Agyerekek a kirándulások során
a magyar történelem és irodalom
jelentősebb helyszíneinek és a
néprajzi, földrajzi nevezetességeinek
a felkeresésén kívül betekinthetnek
a „külföldön” élő magyarság
mindennapjaiba, életkörülményeibe,
szokásaiba. Az utazás során
szerzett ismeretek, tapasztalatok,
élmények hozzájárulnak a tanulók
eddigi tudásának elmélyíté-
Kanizsa – Nem iskolás 8 fokon 2011. december 1.
Korond aragonit
kincsei a Piaristában
Segítség a
problémás
gyerekekhez
Tehetségeink
nyomában
Program a
hátrányos helyzetűek
problémáinak
kezelésére
A határon túlra
készülnek
Köszönet a jótékonysági bálunkat támogatóknak
Záhony Optika, Népművészeti bolt Scheiber Katalin, Bőrdíszmű Bazár
udvar, Szociális Foglalkoztató, Perger Imre képkeretező mester, Petró Galéria,
Gerő Cukrászda, Sissy Cukrászat, Kubu Kertészet, Tourinform Iroda,
Bemer, Szőlőskert Fogadó, Oriflame, Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap,
Kanizsa Tv.
A Szívbetegekért Egyesület
Kanizsa – Nem iskolás fokon 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. december 1.
séhez és bővítéséhez is. Mindkét
iskola tanulói, nevelői közös programokon
vesznek részt a külhoni
iskolásokkal, meglátogatják azok
oktatási intézményét s közös tanórákon
vesznek részt.
A gyerekek már lázasan készülődnek,
megindult a kovásznai és
az adai iskolákkal való levelezés a
közös programokról, és az anyaggyűjtés
azokról a helyszínekről,
amelyekre majd ellátogatnak.
Az utazás költségeinek csökkentésére
karácsonyi díszeket,
ajándéktárgyakat készítenek a tanulók,
nevelők, amit a karácsonyi
vásárban értékesítenek majd.
K.H.
A Kémia Nemzetközi Éve alkalmából
két napos rendezvényt
tartottak a Kőrösi – Péterfy Általános
Iskola Attila úti intézményegységében.
Az előadássorozatot
A kémia szerepe életünkben
(A táplálkozás kémiája) címmel
rendezték.
A két napos rendezvény első
napján az érdeklődők meghallgathatták
dr. Etler Ottó vegyészmérnöknek,
a Winkler Lajos környezetvédelmi
laboratórium vezetőjének
A víz és olaj, mint élelmiszer
alapanyag és termék címmel tartott
előadását. Ezt követően a Zala
Megyei Rendőr-főkapitányság
bűnügyi-technikai osztályának
munkatársa ismertette, milyen szerepet
játszik a kémia a nyomozók
munkája során. A diákok előadását
követően filmvetítésre került sor
Super Size Me címmel, amely
megkapta 2004-ben a Sundance
Filmfesztivál zsűrijének nagydíját.
A film a gyorséttermi ételek élettani
hatását mutatja be humorral fűszerezve.
Másnap Zolcsák Györgynének, a
Dr. Mező Ferenc – Thury György
Gimnázium és SZKI kémia-fizika
szakos tanárának előadása nyitotta
a sort, melyben elmondta, milyen
hatással van a gyermekkori táplálkozás
a felnőttkorra. Majd a növények
gyógyításban betöltött szerepével
ismerkedhettek meg a részvevők
dr. Tamásné dr. Pápai Ibolya
gyógyszerész tolmácsolásában.
Mindkét nap az ellátogatók
megtekinthették az Ehető képek
kiállítást, mely élelmiszerből készült
tájképeket mutatott be. Az iskola
tanárainak közreműködésével
pedig megismerkedhettek azzal,
hogyan készül házilag a tejföl, a
túró, a vaj és a flambírozott étel.
V.M.
A Nagykanizsai Kutatók Tudományos
Egyesülete megtartotta
novemberi ülését a Hevesi
Sándor Művelődési Központban.
Ezúttal dr. Kelemen Ottóné
„Pszichológia az irodalomban”
című előadását hallgathatták
meg az érdeklődők.
A tanárnő először a személyiség-
lélektan általános kérdéseiről
szólt, s arról is beszélt, hogy a kultúra
teszi az embert személyiséggé.
Ezt követően irodalmi példákon,
eseteken keresztül mutatta be
egyes szereplők viselkedését, cselekedeteit,
annak okait Freud,
Locke, Jung és mások elméletéhez
kapcsolódva. Dr. Kelemen Ottóné
előadása jól igazolta, hogy a művészet
tárgya mindig az emberi lélek,
a cselekvés.
H.I.
Művészetterápia
Megnyílt a ZMÖ Pszichiátriai
Betegek Otthona és Rehabilitációs
Intézetének Színek és formák
című kiállítása. A tárlat december
21-ig tekinthető meg a
Mező galériában.
A művészetterápia elsősorban
csoportos keretek között alkalmazott
eljárás, mely pszichés zavarokban
szenvedő betegeknél pozitív
hatással bír. Ezek a betegségek
együtt járnak az önkifejezés gátoltságával,
és a kapcsolatrendszerek
beszűkülésével, melyek művészi
élmény tapasztalásán keresztül
vagy cselekvő részvétellel oldhatók.
Továbbá lehetőség nyílik a páciensek
jobb megismerésére, diagnosztizálására
és emberi kapcsolataik
kitágítására.
A kiállítást Tánczos György festőművész
mutatta be az érdeklődőknek.
Elmondta, tanárként tapasztalta,
hogy rengeteg kihívás
adódik a generációk sajátosságaiból,
hiszen a diákok és a felnőttek
is saját szuverén lények. Különböző
módon viszonyulnak az anyaghoz,
a felülethez, a formához és a
feladatokhoz, ami a kiállított munkákban
is megmutatkozik. Avégső
cél elérése azonban minden esetben
azonos. A munkák java része
akvarell technikával készült,
amely lényegéből adódóan gyors
gondolkodást igényel. A tárlat a
papírra vetett belső érzéseket, a
pillanatnyi lelkiállapotokat adja
vissza. A festményeken kívül
plasztikák is láthatóak, melyek
még nem méretarányos művek, de
anatómiai pontosságot kereső
részleteket tartalmaznak. A rendezvényen
közreműködött a Kalamajka
Színkör.
V.M.
– Az iskola nem szórakozásra
való, hanem arra, hogy az életre
szolgáló muníciót megkapják a
diákok. Ehhez joguk van. Minden
– a szigor is – ezt a célt szolgálja.
Minden lehetőségük adott itt arra,
hogy csak a tanulással foglalkozzanak.
Hasonló ez ahhoz, ahogy
Jézus a pusztában készült föl működésére.
Minden zavaró tényezőt
kiiktatott. – Orvos Levente, somogysámsoni
plébános buzdította
imígy a Felsőtemplomot megtöltő
ifjúságot Kalazanci Szent
József atyai pártfogásának, a
patrociniumnak napján.
A kegyes iskolák alapítójának
ünnepe ugyanis – ahogyan lapunk
is megemlékezett róla – halála
napján, augusztus 25-én, még a
tanév előtt van. Ezért hagyományosan
Advent első vasárnapja
előtt iskolai közösségben is megüli
a piarista nagy család. Ezen a misén
részesült a kanizsai iskola elismerésében,
az Előd István díjban
Hermánné Körömi Edit matematika-
földrajz szakos tanárnő. A délelőttöt
gitár és hegedű muzsika
zárta, melyen Bach, Paganini és
más szerzők műveit élvezhették a
gyerekek. Este a rend szentjeit –
köztük a spanyol polgárháború
vértanú szerzeteseit – bemutató
vetített képes előadás, majd felemelő
gregorián énekkel kísért
gyertyagyújtás indította Advent első
vasárnapját, az új egyházi évet.
A hirdetésben elhangzott, december
3-án, szombaton 9-17 óra, 4-
én, vasárnap 10-13 óra között lesz
lehetőség vásárolni az iskola ebédlőjében
és a fölötte lévő tornateremben
a Piarista Jótékonysági
Adventi Vásáron.
P.J.
A Szakmák Színházának előadása
a médiaszerver meghibásodása
miatt elmaradt, azonban
a népes közönséget nem küldte
vissza az iskolapadba Jordán Tamás,
hanem rendhagyó irodalomórát
tartott.
ASzakmák Színháza előadás ötlete
Jordán Tamástól, a Weöres
Sándor Színház igazgatójától származik,
melynek célja a szakmák
népszerűsítése és a pályaválasztás
előtt álló diákok döntésének az
elősegítése. Azon foglalkozásokat
szeretnék vonzóbbá tenni, amelyek
a Regionális Fejlesztési és
Képzési Bizottság hiányszakmaként
jelölt meg. A színpadon a vászon
és a valós tér összekapcsolásának
egy érdekes megoldását is
alkalmazzák.
A színházigazgató ígéretet tett,
hogy legközelebb megtartják az
előadást, és nem lesz helyette
rendhagyó matematika.
V.M.
A Kőrösi Csoma Sándor –
Péterfy Sándor Általános Iskolában
megtekinthető Dani Zoltánné
Kovács Ágnes biológia és rajz szakos
tanár kiállítása december 16-ig.
A Benyomások a természetről című
tárlatot Babati Csaba, az iskola
vizuális nevelés tanára nyitotta meg.
Képeinek témája a természet, közel
állnak hozzá az állatok, a növények,
a tájak, melyek széles lehetőséget
biztosítanak és rendre meg is jelennek
műveiben. A kiállításon a tanítványok
is bemutatkozhattak. Az
ügyes grafikai illusztrációk üde
színfoltjai a tárlatnak.
Kovács Ágnes elsajátította a selyemfestészet
technikáját is, és
2000 januárjában a Honvéd Kaszinó
galériájában Selyemfestészet
című kiállításán sikerült bemutatkoznia
a nagyobb közönség előtt.
Majd 2002 novemberében A természet
című tárlat került bemutatásra
a HSMK-ban.
V.M.
Előadássorozat a
Kémia Nemzetközi
Éve kapcsán
Pszichológia
az irodalomban
A gyerekeknek joguk
van a tanuláshoz
Ami elromolhat,
az el is romlik
Megnyílt Dani
Zoltánné kiállítása
Kanizsa 10 – Kultúra 2011. december 1.
Az Olvasókörök Országos
Szövetsége Kiskanizsán, a Móricz
Zsigmond Művelődési Házban
tartotta éves, soron következő
találkozóját. A város nevében
Dénes Sándor alpolgármester, az
országos szövetség képviseletében
pedig Deák György társelnök
köszöntötte az egybegyűlteket.
A 141 éves Kiskanizsai
Polgári Olvasókör megalakulásáról
és annak hatásáról a városrész
gazdasági és társadalmi életére
címmel Horváth Jánosné, a
Könyvbarátok Klubjának vezetője
tartott előadást.
Ennek kapcsán az egykor oly
nagyhírű és felejthetetlen olvasókörről
kérdeztük az előadót.
– Hajgató Sándor kezdeményezésére
1870. március 13-án jelentős
számú polgár gyűlt össze
Kiskanizsa egyik házában. A helyi
tanító lelkes beszédében hangsúlyozta,
„…hogy a magyar nép és
az itt élő emberek műveltségéből
is olyan ismeretek hiányoznak,
amelyek nélkül hazánk csak hátul
foglalhat helyet az európai civilizált
országok sorában.” Kifejezte
azt a reményét, hogy Kiskanizsa
népe segíti őt abban a törekvésében,
hogy megalakítsa a helybeli
társasági élet és közművelődés kívánatos
fórumát: a Kiskanizsai
Polgári Olvasókört. Egy olyan
egyesület létrehozása volt a célja,
amely tekintéllyel bír, és erőt képvisel.
Elképzelése megvalósult.
Színvonalas, városi szintű egyesületté
nőtte ki magát, és a Polgári
Egylet valamint a Kaszinó mellett
a város egyik legfontosabb civil
szervezete lett az 1920-as években
emeletes székházat avató kiskanizsai
egyesület. Az épület ma is
ékessége a Templom térnek. Igen
fontos céljuk volt a kulturális felemelkedés,
a művelődés. Lapokat
járattak, könyveket vásároltak és
kölcsönöztek, s a helyben olvasásra
is lehetőség nyílt az emeletes
székház elkészülte után. Az „Olvasókörök
Vándorkönyvtára” keretében
szintén kaptak kölcsönzés céljából
könyveket. Az említett gyönyörű
épület azért épülhetett meg,
mert voltak olyan vállalkozó szellemű
kiskanizsaiak, akik a közügyet
annyira szívükön viselték,
hogy még a vagyonukat is kockáztatták,
ugyanis kezességet vállaltak
az építkezéskor felvett kölcsönösszegért.
Emléküket egy tablókép
őrzi.
– Mióta működik ismét az egyesület?
– 1990-ben, Vizeli Dezső, a Móricz
Zsigmond Művelődési Ház
akkori igazgatója azonnal létrehozta,
amint ez törvényesen lehetővé
vált. Ezért beszélhetünk folyamatosságról,
ugyanis az olvasókör
nem szűnt meg, csak betiltották.
Emléke mindvégig élt az emberek
emlékezetében, s a kiskanizsai
nép örömére a ház homlokzatára
visszakerült a Polgári Olvasókör
felirat.
– Milyen célokat fogalmazott
meg az újraszerveződött egyesület?
– Alkalmazkodva az adott kor
körülményeihez és lehetőségeihez,
az igazgató által létrehozott egyesületnek
hasonlóak voltak a céljai,
mint az 1870-ben létrehozottnak.
Nemcsak Kiskanizsán, hanem az
országban másutt is hasonló módon
újraszerveződtek a régi olvasókörök,
ahol megvolt a vágy az
újjáalakításra. Sőt, nemcsak létrejöttek,
hanem egy országos szövetséget
is létrehoztak, melynek tagja
lett a 2006-tól közhasznú egyesületként
működő kiskanizsai is. Elvállalták,
hogy 2011 őszén ők lesznek
a házigazdái az évenként megrendezett
találkozók egyikének.
– őriz-e valamilyen becses emléket
az egyesület, amely a múlt
emlékét idézi?
– A két világháború között felavatott
zászló másolatát, melynek
az eredetijét a zalaegerszegi Göcseji
Múzeum őrzi. Az Együtt
Kiskanizsáért Egyesület 2000-től
szervezte az olvasókör évfordulós
ünnepségeit egészen a közelmúltig,
amelyeken minden alkalommal
szerepelt a nemzeti lobogóval,
s esetenként a város zászlajával
együtt. Fiataljaink voltak a zászlótartók.
– Miért fontos a zászló jelenléte
a rendezvényeken?
– Kifejezi a tagok együvétartozását,
s az adott egyesület eszmeiségét
is hordozza. Azt az eszmeiséget,
ami kell, hogy áthassa az
egyesület működését.
B.E.
Olvasókörök Találkozója Kiskanizsán
„India végtelen útjai” címmel
nyílt kiállítás a múlt héten Nagykanizsán,
a Képzőművészetek
Házában. A Sass Brunner Erzsébet
és Brunner Erzsébet hagyatékából
rendezett kiállítás apropóján
egy exkluzív katalógust is
megjelentetett a Nagykanizsai
Kulturális Központ. Emellett két
koncertre is sor került.
A péntek délután kezdődő rendezvénynek
stílszerűen egy indiai
teaházi program adott keretet,
amely a Sitaram együttes koncertjével
vette kezdetét. A 2008-ban alakult
zenekar az európai és a klasszikus
indiai zenei hagyományok ötvözését
tűzte ki célul és ennek megfelelően
műsoruk is ezt tükrözte.
Akusztikus hangszereken előadott
programjukban Tóth Szabolcs
szitáron, Mótyán Tibor tabla-n és
Fülöp Szabolcs gitáron játszott. Eztán
következett volna a kiállításhoz
kötődő katalógus bemutatása, amelyet
Verebes István színész, rendező
ajánlott volna az érdeklődők figyelmébe,
de a kerekasztal beszélgetés
sokkal inkább a két kanizsai festőnő
életéről és mai világunk értékrendszeréről,
kultúrájáról szólt. Persze
ez sem volt haszontalan, sőt sok
olyan új információval gazdagodtunk
Bethlenfalvy Géza professzor
úr adomái révén, ami újabb adalékokkal
szolgált Brunner Erzsébet
életéről, művészetéről. Verebes István
a tőle megszokott szkeptikus
alapállásból, mindennapi gondjainkkal
szembeállítva, a médiából
ránk zúduló műsorok igénytelenségére
utalva próbált meg választ keresni
arra, hogy mi lehet ennek a
gyűjteménynek és általában az igényes
kultúrának a küldetése, esélye
manapság. A beszélgetést vezető
Kőfalvi Csillának, részben életkorának
és szemléletének köszönhetően
gyökeresen eltérő véleménye volt
abban, hogy tudunk-e tenni, lehet-e
tenni ezek ellenére. Így hát beszélgetésük
nem a hagyományos hurráhurrá
hangulatban zajlott, mellőzve
a sok helyen megszokott protokolláris
jelleget. Ezek után essen szó –
akár hiánypótlásként – a katalógusról
is. A katalógus egy-két apró hibától
eltekintve európai színvonalú
kiadvány, melyre minden kanizsai
büszke lehet. Megjelenésében míves,
tipográfiájában jeles, információ-
tartalmában hiánypótló az Elizabeth
Brunner néven jelzett katalógus,
melynek előszavát Gauri
Shankar Gupta az Indiai Köztársaság
nagykövete, köszöntőjét Cseresnyés
Péter Nagykanizsa város
polgármestere írta. A magyar és angol
nyelven íródott szakmai anyagot
Bethlenfalvy Géza, Kőfalvi Csilla
és Gellér Katalin jegyzi. Aszép festmények
reprodukciói mellett, a
Brunnerek életéből szemezgetett fotóritkaságok
teszik még értékesebbé
ezt a könyvet. A rendhagyó beszélgetést
követően a Relazioni Ektar
quartet adott koncertet. Amagyar és
olasz muzsikusokból álló formáció
műsorának első részében Francesco
Socal (basszusklarinét, klarinét) és
Stefano Ottogalli (gitár) klezmer
zenei motívumokra épülő kompozíciói
hangzottak el. A második
blokkban Váczi Dániel szaxofonokon,
Szőke Szabolcs gadulkán, sarrangin
és array mbira hangszeren
játszott. Több kontinens zenei hagyományai,
ritmikái társulva a kortárs
improvizatív zene világával különösen
érdekes és izgalmas produkciókban
öltöttek testet. A kamarazenei
program ráadásaként eljátszották
a Török tánc című szerzeményt.
A hátteret adó, Z. Soós István
monumentális alkotásán található
Berzsenyi idézet „Nem sokaság,
hanem lélek, s szabad nép tesz
csuda dolgokat” végig jelen volt
ezen az estén akár a Brunnerek életére
és képeire, akár a meditatív zenére
gondolunk.
H.Gy
Értékek és választások
Indiai teaház, kiállítás és koncertek
Kanizsa 2011. december 1. – Hirdetés 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti az alábbi ingatlanait:
Hrsz./Megnevezése/Nettó kikiáltási ár/Időpont
30155/3 / Miklósfa - építési telek az Iskola utcában /4.080.000 Ft / 2011. november
17. és 30., 2011. december 7., 14., 21. 9:00 óra.
30155/4 /Miklósfa - építési telek az Iskola utcában / 4.080.000 Ft / 2011. november
17. és 30., 2011. december 7., 14., 21. 9:30 óra.
4372 / Lazsnaki kastély / 49.000.000 Ft / 2011. november 17. és 30., 2011. december
7., 14., 21. 10:00 óra.
2243/1-2 / Ady Endre u. 25. ingatlanok / 20.320.000 Ft / 2011. november 17.
és 30., 2011. december 7., 14., 21. 10:30 óra.
3817 / Csengery u. 111/B. - ipari telek / 2.800.000 Ft / 2011. november 17. és
30., 2011. december 7., 14., 21. 11:00 óra.
A versenytárgyalás helye: NK MJV Polgármesteri Hivatala II. em. VI. iroda,
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. tel.: 93/500-724
Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetőségeken kérhető.
Versenytárgyalás - építési telkek
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart 2011. december 7-én 16 órától 17 óráig
a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóóráját
a szokottól eltérően 2011. november 8-án (kedden) tartja 17 órától 19
óráig a Zsigmondy-Széchenyi Szakközépiskolában (Nagykanizsa, Hunyadi u.
18.) 20/388-8259, bcsaba@nagykanizsa.hu
Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Magyar u. 80-tól-164-ig (páros
oldal), Magyar utca (páratlan oldal) 83-tól-183-ig, Garay utca páros és páratlan
oldala, Kinizsi u. 100-as lakó-tömbház, Hársfa utca, Ifjúság utca, űrhajós utca
és Lámpagyári utca) önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap
I. szerdáján 16 órától a Pálma Vendéglőben (Magyar utca). Aznap 18 órától 20
óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a
palini új Általános Iskolában.
Dr. Etler Ottó önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2011. december 5-
én 17 órától a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
Kovács János a 4. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap 1. hétfőjén 18 órától a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban.
Sajni József önkormányzati képviselő fogadóórát tart minden hónap I. hétfőjén
16 órától 17 óráig a ligetvárosi óvodában, 17 órától 18 óráig a Vécsey Általános
Iskolában, 18 órától 19 óráig Miklósfán a Mindenki Házában.
sajni.jozsef@nagykanizsapmh.hu
Szőlősi Márta a 9. sz. választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap 1. hétfőjén 17 órától a Zrínyi Miklós Általános Iskolában.
(Zrínyi M. u. 38.): 30/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu,
szmarta25@hotmail.com
Tóth Nándor önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2011. december 5-én
(héftőn) 17 órától Bajcsán a Kultúrházban, aznap 18 órától Kiskanizsán a volt
Nagyrác utcai iskola ebédlőjében.
Képviselői fogadóórák
Vékonyított lencse AKCIÓ – 20%!
2011. december 1 - december 31-ig
Sajnálattal kell, hogy megállapítsam,
a kilépésemmel kapcsolatos
nyilatkozatra nem sikerült egy
épkézláb mondatot sem összehozniuk,
pedig három fontos gondolatkört
is tartalmazott: a.) nemzeti
jobbraátot, b.) nyílt deklarációt az
MSZMP-vel, politikai felelősségre
vonást, c.) 1956-os világos beszédet,
az orosz támadásról, Nagy Imre,
Angyal István, Mecséri István
örökségének felvállalásáról.
Mindezt 2010 nyarán elmondtam
felszólalásomban az MSZP
Kongresszusán, amire megszégyenítő
és szemlesütött hallgatás
volt a válasz. Nem szólt senki.
Nem tapsolt senki, csak egy kósza
füttyöt lehetett hallani. Ezek
után döntöttem úgy, hogy kilépek.
Böröcz Elnök Úr szerint erkölcsileg
vállalhatatlan vagyok
az MSZP-nek. A válaszom az,
hogy nekem az MSZP vállalhatatlan
erkölcsileg.
A Magyarországi Szociáldemokrata
Párt, és a Magyar Demokrata
Fórum számomra nem
vállalhatatlan, és szerintem számukra
sem vagyok vállalhatatlan,
ez csak emlékeztetőként,
mert nem egy jelölő szervezet
volt, hanem három. Tehát az
MSZP, a Magyarországi Szociáldemokrata
Párt és a Magyar Demokrata
Fórum. A válasz joga
megilletett. A kérdést lezártam.
Nagykanizsa,
2011. november 28.
Dr. Károlyi Attila
Tisztelt MSZP Nagykanizsai Elnöksége
és Böröcz Zoltán Elnök Úr!
Hetedik alkalommal rendezték
meg, ezúttal Letenyén, a Szép Zalában
születtem… Hagyományőrző
közösségi pályázat gálaműsorát.
A program célja, hogy Zala
megye településein felelevenítsék,
összegyűjtsék a népi hagyományokat,
és ezzel elősegítsék
azok ápolását, őrzését. Az eseményen
ezúttal 18 egyesület lépett
színre öt kategóriában.
A közösségek, egyesületek olyan
népi életformához kötődő, abban
gyökerező írott, képi, tárgyi anyagokkal
vagy népszokások felelevenítésével
pályázhattak, amelyek a
település életében jelentős szerepet
játszanak. A tavasszal kiírt pályázatra
beadott írásos munkákat a bíráló
bizottság előzsűrizte, és 18 produkciót
választott ki. – Ezekre a csoportokra
mindenkor és mindenhol számítani
lehet. A megye bármely olyan
hagyományhoz kötődő rendezvényén
részt vállalnak, ahol a saját településük
hagyományainak ápolása
van a főszerepben – mondta Konczér
Katalin, a Zala Megyei Közművelődési
Intézmény igazgatója.
A fellépő egyesületek produkciói
közül 14 színpadi jelenetként, 4
pedig filmanyagként került a közönség
elé ünnep, népszokás; jelentős
helyiek-település története;
paraszti munkafolyamatok; sírkert
gondozása és történelmi-társadalmi
témakörökben.
Az est végén több kategóriában
jutalmazta a zsűri a számos kistelepülésről
érkező művészeti csoportokat.
A bíráló bizottság tagjai Kiss
Gábor, a Deák Ferenc Könyvtár
igazgatója, Káli Csaba, a megyei
levéltár igazgatója, dr. Kostyál
László, a Zala Megyei Múzeum
Igazgatóságának igazgatóhelyettese
és Tompagábor Kornél, a Hevesi
Sándor Színház rendezője voltak.
A Zala Megyei Közgyűlés, a
Deák Ferenc Megyei Könyvtár, a
Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága,
a Zala Megyei Levéltár, a
Hevesi Sándor Színház és a Zala
Megyei Közművelődési Intézmény
által meghirdetett pályázaton a
Letenyéért Közéleti Egyesület első
helyezést ért el történelmi-társadalmi
témakörben, mivel életszerűen
dolgozták fel azt, hogy egy halálos
fenyegetés hogyan válik társadalmi
eseménnyé. A legjobb női alakítás
díját Kovács Vilmosnénak, a lakhegyi
Hagyományőrző Egyesület
tagjának, a legjobb férfi alakításért
járó jutalmat pedig Pataki Istvánnak,
a letenyei egyesület szereplőjének
ítélték.
V.M.
Főszerepben a
hagyomány ápolása
Kanizsa 12 – Hirdetés 2011. december 1.
hirdetés
Ha péntek, akkor KÖNYVTÁR!
Haliskola Advent a Könyvtárban!
2011. november 18-tól december 9-ig minden adventi péntek
délután várja A KÖNYVTÁR az izgalmas könyveket olvasni szerető
fiatalokat, felnőtteket, családokat a Halis Olvasó Program
AZOLO olvasódélutánjaira.
Nagyszerű alkalom ez arra, hogy együtt jöjjön a könyvtárba apa családjával,
nagymama és unoka, fiatal baráti közösségével. Péntekenként
délután 2 és 6 óra között az olvasás óráiban egyszerre olvasunk,
internetezünk és játszunk, s közben az érdeklődő felnőtteknek bemutatjuk
új szolgáltatásainkat a Pontok Pontján (eMagyarország pont,
nagykar pont, nava pont, oszk pont). A programra előre is be lehet jelentkezni
a gyermekkönyvtárosoknál, de aki csak besétál péntek délután,
az is részt tud venni benne. Eligazítást ez esetben is a földszinten,
a gyermekkönyvtárosoktól lehet kérni.
Haliskola Workshop a könyvtárban! 2011. november 30-án workshopot
szervezünk oktatók, képzők számára, melyen bemutatjuk Haliskola
Workshopjaink eddigi tapasztalatait. A könyvtárlátogató pedagógusok
mellett várjuk azokat a pedagógusokat is, akik még nem ismerhették
meg az oktatást segítő szolgáltatásainkat.
A részletes programokról és minden további információról a
www.nagykar.hu eseménynaptárából, Kardos Ferenc könyvtárostól
kaphat tájékoztatást személyesen, telefonon (06306287268) vagy emailen
is a info@nagykar.hu-n. A programok a TÁMOP-3.2.4-08/1-
2009-0068 pályázati projekt keretében szerveződnek."
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. december 1.
Horoszkóp
Úgy tűnik, pénzügyei hamarosan rendeződni
fognak. Belátja a családja is, hogy érdemes
volt az elmúlt hetekben a késő esti órákig
dolgoznia. Egy különleges találkozás
lehetőségét is előrevetítik a csillagok.
Kellemes meglepetésre számíthat a hétvégén.
Bár nehezebben indulnak a dolgai, ebédig
lendületbe jön, és villámgyorsan eldönti,
kit mivel lep meg karácsonyra. A kellemes
foglalatossághoz hívjon egy partnert is.
Szép napokra számíthat a hétvégén. Akonfliktusok
elkerülik, még az időjárás-változás sem
okoz fejfájást. Érzelmi életére nem vet árnyékot
semmi sem. Otthon azonban számíthat arra,
hogy új feladatokkal lepi meg a kedvese.
Ha nem akarja kellemetlenül érezni magát,
minél előbb teljesítse a családjának karácsonyra
tett ígéreteit. Tervei megvalósításának
nem állja útját senki sem. A társasági
életet szorítsa háttérbe egy időre.
Egy jó befektetésnek köszönhetően gyökeresen
megváltozhat anyagi helyzete. Még az
ünnepek előtt felbukkanhat egy már-már elfelejtett
régi ismerőse. Ha végre boldog akar
lenni, ne szaladjon el a boldogság elől.
Felgyorsulnak az események ön körül.
Erősnek érzi magát, képes lesz nagy dolgok
megvalósítására is. Magánéletében
váratlan, ám kellemes fordulatra számíthat
még a karácsonyi ünnepek előtt.
A hétvége kiváló alkalom lesz arra, hogy
új hobbi, időtöltés keresésével foglalatoskodjon.
Mielőtt azonban meghozná a
végső döntést, kérje ki a barátai véleményét
is.
Kissé bizonytalannak érzi magát a szerelem
terén, de ideje lenne dönteni az ünnepek előtt.
Erőltesse meg magát, s ha úgy érzi, határozottan
mondja ki az igent. Az esetleges „nem”
válasszal se várakoztassa sokáig a partnerét.
Kicsit feszültnek érzi magát ezekben a napokban,
bár a csillagok állása szerint év végéig
sok pénz üti a markát. Egyelőre ne
hagyja, hogy barátai befolyásolják a véleményükkel,
hanem menjen a saját feje után.
Nemcsak az időjárásra, hanem az ön körül
zajló eseményekre is érzékenyen reagál. Ha
meg tudja őrizni a nyugalmát, sikeresen átvészel
mindent nehézséget. Szabadidejében
foglalkozzon többet a régi hobbijával.
Romantikára vágyakozik mostanában. Merész
ötleteit lehetőleg ossza meg a kedvesével
is. Használja ki a kreatív energiáját, és
mutassa meg párjának, hogy mire képes,
de figyeljen jobban oda az egészségére is.
A munkahelyi problémái hamarosan megoldódnak,
és új állásajánlatot kap. Emiatt ne keseregjen
tovább. Anyagi gondok nem nehezítik
tovább az életét. Figyeljen jobban oda az
egészségére, és töltsön több időt a kedvesével.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
SZOLGÁLTATÁS
JÁRMű
INGATLAN
Belvárosban (Hunyadi úton)
700 négyzetméteres, részben letakarított
építési terület eladó.
Ugyanitt bontott építési anyag ingyen
elvihető! Érd.: 0630/448-
6072
Eladó Nagykanizsa központjában
a Múzeum téren egy csendes,
parkra néző, kétszobás, fürdőszobás,
nagy konyhás (56m2),
I. emeleti lakás bútorok nélkül.
Irányár: 7 millió Ft. Érd.:
0630/377-7011, 0630/315-1866
(7458K)
Nk-án a Garay utca 2. szám
alatt garázs (aknás, pincés, 18m2)
eladó. Tel.: 0693/315-709,
0670/287-5622 (7466K)
Készpénz nélkül Nagykanizsa
Zemplén Győző utcában, tehermentesen,
beköltözhető, 41 m2-es,
felújított panellakás eladó. Tel.:
0630/972-5045 (7467K)
Készpénz nélkül Nagykanizsa
Platán soron tehermentes, beköltözhető,
frissen felújított gázfűtéses,
42 m2-es téglalakás eladó.
Tel.: 0630/972-5045 (7468K)
Eladó Lada Niva benzin-gázüzemű,
1994-es évjáratú, lejárt
műszakival. Irányár: 350.000 Ft.
Tel.: 0630/293-8561 (7465K)
Nagyteljesítményű, hordozható,
vadonat új háztartási gőztisztító
(Modell: SC-238HO), ugyanitt alig
hordott 42-es méretű bőr bakancs.
Érd.: 0693/315-559 (este) (7435K)
Jakuzzi normál méretű kád olcsón
eladó. Érd.: 0620/9591-157
(7469K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi
parasztbútorokat, használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Érd.:
0620/555-3014 (7362K)
Fa nyílászárók, zsalugáterek:
www.ablakolcson.hu. Tel.:
0630/214-4150 (7411K)
Frizurát szeretnél? Szakképzett
fordrász házhoz megy Nagykanizsán
és környékén. Tel.:
0630/8744-111 (7462K)
Kidobásra szánt TV-jét,
mikróját, mosógépét, gáztűzhelyét,
stb. elszállítom. Tel.: 0620/510-
2723 (7463K)
Kanizsa – Sport/14 Apró 2011. december 1.
Bővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: 8800 Nagykanizsa, Fő út
24. 93/310-327/102. Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - csütörtök: 8.00 - 12.00
és 13.00 - 15.00 óra között, péntek: 8.00 - 12.00 óra
8800 Nagykanizsa, Fő út 24. 93/310-327/102
Televíziók, LCD monitorok,
videók, DVD-k és távirányítók
javítása. Balaskó István.
Nagykanizsa, Ady Endre
u. 11., tel.: 0630/597-1530
(7457K)
Nagykanizsai Véradóhét
a Kanizsa Centrum-ban
December 12-15-ig minden
nap 12:00-tól 18:00-ig
Véradás
Szeretettel várom régi és
új kedves vendégeimet a kellemes
Orgona Szépségszalonba,
gyógyító, frissítő, stresszoldó
masszázsra. Cím: Nagykanizsa,
Magyar út 54-56.
Tel: 30/401-3454.
Okleves gyógymasszőr
értékesítési asszisztens szakirányú megegyezés szerint
asszisztens (munkaügyi, pénzügyi, projekt)szakirányú megegyezés szerint
követelés kezelő-behajtó felsőfokú megegyezés szerint
recepciós középfokú megegyezés szerint
logisztikai asszisztens szakirányú megegyezés szerint
szakács szakirányú megegyezés szerint
felszolgáló szakirányú megegyezés szerint
kozmetikus szakirányú megegyezés szerinszerkezetlakatos
szakirányú megegyezés szerint
marós, esztergályos szakirányú megegyezés szerint
hagyományos esztergagépre
gépkezelő szakirányú megegyezés szerint
CO hegesztő szakirányú megegyezés szerint
reggeliztető szobaasszony alapfokú megegyezés szerint
elektronikus vagyonvédelmi
rendszerszerelő szakirányú megegyezés szerint
Szolnok adott otthont az idei
felnőtt vidékbajnokságnak, melyen
négy fegyvernemben az
NTE-s vívók is rajthoz álltak. A
tavalyi eredmények után nagy
várakozás előzte meg szereplésüket,
hiszen akkor férfi tőr egyéniben
házidöntőt vívott Szmodics
Zoltán és Pataki Zoltán, mely
előbbi győzelmével zárult. Az
ilyen felállású végső párosításhoz
idén is közel jártak...
Az első napi csoportküzdelmek
során valamennyi kanizsai versenyző
magabiztos vívást mutatott
be a 32 fős mezőnyben. A kezdő
fordulóban elért eredmények alapján
Somoskeőy Pétert a 2., Szmodicsot
a 4., Patakit a 7., míg Bartha
Tamást a 19. helyen emelték ki. Innentől
direkt kieséses táblán vívtak,
melynek első körét Bartha kivételével
sikeresen abszolválták. A
második fordulóban Somoskeőy
fordulatos, olykor indulatoktól
sem mentes csatában a lehető legkisebb
különbséggel – 1 tussal –
kapott ki kecskeméti ellenfelétől.
(Beszámolók alapján döntő szituációkban
– a nagykanizsai 13:12-es
vezetésénél – az addig is sokat bizonytalankodó
bíró kétszer is a kárára
tévedett.) Több asszót már
nem is vezethetett, viszont Zoltánnap
volt a csarnokban, hiszen a két
dél-zalai sikerrel vette ezt az akadályt
is.
A 3. fordulóban az előzőleg
Somoskeőyt búcsúztató versenyzőn
vett revansot Pataki, míg Szmodics
ismét könnyedén győzve jutott a
legjobb 4 közé. Érett a tavalyi finálé
ismétlődésének lehetősége, azonban
Pataki 15:11-re kikapott az elődöntőben,
ráadásul Szmodics szénája
sem állt túl jól, hiszen ellenfele
már 8:2-re is vezetett ellene. Innen
felállva sikerült 15:12-re fordítania
és a döntőbe kerülnie, ahol aztán
elegáns vívással (15:2) sikerült
felülmúlnia szegedi vetélytársát –
bizonyítva ezzel, hogy vidéken
még mindig ő a legjobb.
A bajnokság második napján a
férfi kard egyéni (39 induló) és csapat,
valamint a férfi tőrcsapat küzdelmeket
bonyolították. Csalódást
keltett Jeszek Balázs korai búcsúja,
azonban legalább ekkora pozitív
meglepetést okozott – az ebben a
fegyvernemben csak „kiránduló” –
Somoskeőy, valamint Kancsár Bálint,
akik az elődöntőig jutottak. Az
utána rendezett csapatversenyen is
bronzérmet szereztek, miután a későbbi
győztes gödöllőiek az elődöntőben
megállították őket.
Az utolsó versenyszám a férfi tőr
csapat volt, melyen az esélyes kanizsai
legénység próbálta meg visszahódítani
tavaly elveszített címét. Sikerrel... A
mindent eldöntő összecsapás során –
az „idegenlégiósokkal” megerősített –
Budakalászt múlták felül óriási küzdelemben
45:44-re. Kiderült, hogy a felnőttek
között még mindig lehet építkezni
az egykor Kisgyura István edző
által lerakott alapokra.
P.L.
Otthonosan vívtak a Tisza partján
VEGYES
Aquaprofit NTSK (3.) – Honvéd
ASE (9.) 9:3
NB I-es sakk csapatbajnoki-mérkőzés,
4. forduló. Nagykanizsa.
Egyéni eredmények (elöl a hazaiak):
Jefimenko - Czebe 1:0, Balogh
Cs. - Hoang Than Trang 1:0, Márkus -
Petrán 1:0, Lupulescu - Popovics 1:0,
Pintér dr. - Liptai 1:0, Héra - Horváth
Z. 1:0 (az ellenfél nem volt jelen),
Gonda - Fehér 0,5:0,5, dr. Flumbort -
dr. Szabó 1:0, Medvegy - Rigó 0,5:0,5,
Galyas - Pivisi 0,5:0,5, Gara T. - Koczka
0,5:0,5, Kántor - Murin 0-1.
A kanizsaiak ugyan biztosan
hozták a találkozót, ugyanakkor a
bajnoki táblázaton már igencsak
meglépett tőlük a szombathelyi
Haladás, mely 38, 5 pontot gyűjtve
5,5-tel előzik meg az NTSK-t.
Másodikként ékelődik közéjük az
ASE Paks együttese 34-gyel.
A bajnokság egyébként majd a
jövő esztendőben folytatódik, amikor
is az 5. forduló keretében a
Nagykanizsa éppen az ASE Paks
csapatához látogat január 29-én.
Két hónap után
rangadó következik
Kanizsa – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. december 1.
Kanizsa KK DKG-EAST (1.) –
Treff 07 SE (11.) 98 - 76 (32-12,
19-16, 24-23, 23-25) NB I B Nyugati
csoport férfi kosárlabda-mérkőzés,
9. forduló. Nagykanizsa, 200
néző. Vezette: Horváth A., Bálind.
Kanizsa KK DKG-EAST:
Bausz (7/3), Tóth O. (8), Neal
(27/9), Hoffmann B. (9/3), Czigler
(2). Csere: Bus (15/9), Beák
(15/3), Balogh L., Zsámár K. (5),
Stárics (7), Lovas (3/3), Murvai.
Edző: Kovács Nándor.
Jól kezdett újonc ellenfelével
szemben a kanizsai csapat, közelről
és távolról is szinte tetszés szerint
szerzett kosarakat (5.p.: 17-6).
Egyedül Marcus Neal 21 pontot
termelt az első negyedben, így
nem csoda, hogy a 10. percben
már húsz pontos hazai előnyt mutatott
az eredményjelző (32-12).
Amásodik etapban a máskor kevesebbet
játszók is pályára kerültek,
s ugyan visszaesett a hazaiak
támadójátéka, némileg így is nőtt a
két együttes közötti pontkülönbség
(20.p.: 51-28).
Atérfélcserét követően kiegyenlített
játék folyt a pályán, főleg
azért, mert a vendégek is magukra
találtak, támadójátékuk feljavult
(30.p.: 75-51).
A befejező játékrészben tovább
folytatódott az adok-kapok, bár
időnként már a közönségnek is
igyekeztek játszani a gépgyáriak:
Bus Milán és Stárics Kornél látványos
megmozdulásai ragadtatták
tapsra a nézőket.
Idei utolsó hazai bajnokin közepes
játékkal is magabiztosan nyert
a KKK DKG-EAST, mely ezzel a
győzelemmel immár egyedül vezeti
a Nyugati csoport tabelláját.
Kovács Nándor: „Korán jelentős
előnyre tettünk szert, ezzel érvényesítettük
a papírformát.”
Averetlen Kanizsai Vadmacskák
SE hazai pályán fogadta a mérkőzés
előtt a tabella 3. helyén álló
SMAFC-NYME Sopron csapatát.
Változatos, fordulatokban gazdag,
igazi rangadónak beillő mérkőzésen
a negyedik negyedben
feljavult teljesítményükkel, a végjátékban
harcolták ki a győzelmet
a kanizsaiak.
Kanizsai Vadmacskák SE (1.)
– SMAFC NYME Sopron (4.)
73-72 (19-16, 14-16, 8-21, 32-19)
Amatőr NB I női kosárlabdamérkőzés,
9. forduló. Nagykanizsa,
100 néző.
Kanizsa: Fekete (15/6), Fuisz V.
(27/9), Olasz A. (2), Jurkó (8),
Jagarics (2). Csere: Hegyi (14/9),
Oros (3), Kiss V. (2), Simon.
Edző: Gábor Erzsébet.
Fuisz Viktória és Jurkó Noémi
pontjaival jól kezdték a mérkőzést
a hazaiak, majd a negyed közepén
tudtak felzárkózni a vendégek. A
második tíz percet is a Vadmacskák
csapata kezdte jobban, de a
soproniak védekezést váltottak és
a vezetést is átvették. Hála azonban
Fuisz és Fekete Csilla pontos
dobásainak, az előny a vendéglátók
oldalán maradt a szünet előtt.
A harmadik felvonásban pontatlanul
támadtak a kanizsaiak, távoli
és középtávoli próbálkozásaik
rendre célt tévesztettek és a Sopron
e periódusban egy 17-0-s eredményt
is produkált.
A záró negyedben viszont már
igazi arcát mutatta a KVSE, mivel
igencsak feljavultak, dobásaik
pontossá váltak. Fokozatosan dolgozták
le hátrányunkat Hegyi
Vivienék, a betaláló hárompontosok
sokat lendítettek Gábor Erzsébet
együttesén.
Három perccel a vége előtt, azonos
pontállásnál Fuisz betörései
utáni sikeres büntetőkkel már négy
pont volt a nagykanizsai előny, így
a vendégek utolsó másodpercben
dobott hármasa már nem tudta
megfordítani a találkozó állását.
P.L.
Nyugaton nagy Kanizsa
Nagykanizsai TE 1866-Horváth
Méh – Csornai SE 0-4 (0-1)
NB III Bakony csoport labdarúgó
mérkőzés, 15. forduló. Nagykanizsa,
100 néző. Vezette: Szvorda Melinda
(Hittaller, Szabó IV. Z.). G.:
Molnár G. (39.), Nyerges L. (68.),
Horváth A. (76.), Dorogi (90.)
Nagykanizsai TE: Freischmid -
Boros Z., Rákhely M. (Kotnyek I.,
80.), Pozsgai, Szép D. - Ujvári,
Rácz Sz., Nagy T. (Budai L., 72.),
Béli M. - Szőke Á., Cs. Horváth G.
Vezetőedző: Koller Zoltán.
Acsornaiak szerelése alapján akár
azt is hihettük (volna), hogy a Sahtar
Doneck narancs-fekete szerelésű legénysége
látogatott Kanizsára. De
nem csupán az ukrán bajnok braziljait,
hanem az NTE dél-amerikai játékosait
sem láthattuk a pályán, lévén
Rubens és Luiz Fernando egyszerűen
megléptek a klubtól...
Így a braziltalanított, a forduló
előtt negyedik helyiek mérkőzhettek
mondhatni felsőházi rangadó
keretében a tabellán harmadik
Csornával, s a kezdeti percek kisalföldi
rohamai után a kanizsaiak
igyekeztek magukhoz ragadni a
kezdeményezést.
Atalálkozón inkább a küzdőszellem,
mint a szép játék dominált,
ezért is hatott üdítően, amikor a 23.
percben Boros Zoltántól induló akció
végén Szőke Ádám lőtt mintegy
20 méterről a bal kapufa tövére. Jó
tíz perccel később már a jobb oldali
védő próbálkozott 22 méterről, de
ő is célt tévesztett.
Nem úgy a csornaiak labdarúgója,
Molnár Gábor, aki övéinek
megszerezte a vezetést a 39. percben
(0-1).
Szünet után azonnal a vendégek
veszélyeztettek Dorogi Attila révén,
de akkor Freischmid Roland
még hárított, a 62. percben pedig
Cs. Horváth Gábor 23 méteres
szabadrúgása vágodott ki a csornai
kapusról, Lőre Pálról.
Azonben nem csupán a hátsó
alakzatuk szerzett kellő önbizalmat,
hiszen egy védelmi megingást kihasználva
Dorogi középre adását
követően Nyerges László gurított az
üres kapuba 7 méterről (0-2).
Ami ezt követően történt, az
más inkább a Csorna örömjátéka
volt, hiszen a 74. percben ismét
Molnár próbált túljárni Freischmid
eszén két minutummal később viszont
már nem volt ellenszere a
vendéglátóknak: Horváth Attila
kissé balról vágott egy szabadrúgást
a léc alá 19 méterről (0-3).
Talán már mindenki a hármas
sípszót várta a hátralévő szűk negyedórában,
Dorogi viszont gondoskodott
róla, hogy az igazi alakítás
a végére maradjon, hiszen
sorra hintába ültetve a hazai védőket
helyezett nagy szóló után a hálóba
(0-4).
Koller Zoltán: „A mérkőzésen az
ellenfél minden megingásunkat kihasználta,
ezáltal teljesen megérdemelt
győzelmet szerzett. Bár a szezon
utolsó összecsapása rosszul alakult
számunkra, az őszi teljesítményünkkel
elégedettek lehetünk.”
A megyei labdarúgó bajnokságokban
is zárultak a küzdelmek, s
a megyei II. osztályban szereplő
Bagola szerzett csak győzelmet a
félszezon végén.
Megyei I. osztály: Kiskanizsai
Sáskák SE (16.) – Gellénháza-
Farkas Pálinka (9.) 1-2.
Kiskanizsai g.: Visnovics I.
Zalalövői TK (1.) – Miklósfa SE
4-1. Miklósfai g.: Verebélyi.
Megyei II. osztály, Déli csoport:
Znet-Mikronet Becsehely (7.) –
Nagykanizsa-Bagola VSE (4.) 1-
2. Bagolai g.: Harangozó B., Kovács
K.
Az őszi küzdelmek zárultával
kijelenthető, hogy az NB III-as
NTE az előzetes várakozások felett
szerepelt. Miklósfán hektikus
az együttes játéka, a Kiskanizsának
tán korai volt a megye egy,
míg a Bagola VSE osztályában
időnként a középcsapatoknál stabilabb
teljesítményre képes.
P.L.
Nagykanizsai Izzó SE (6.) –
Bakonyerdő-Elmax VSE Pápa
(9.) 32-27 (13-12)
NB II Dél-nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkőzés, 10. forduló.
Nagykanizsa, Zsigmondycsarnok,
70 néző. Vezette: Rozina,
Suszter.
Nagykanizsai Izzó SE: Tóth Á. -
Füle Cs. 8, Horváth Balázs 2,
Répási 3, Tompek, Kiss G. 12/2,
Senger 6. Csere: Felde, Pesti, Vadász
M. 1, Gilitsch, Németh D.
Edző: Tóth László.
A kanizsai férfi kézilabda együttes
már négy forduló óta nem szenvedett
vereséget, mi több, már sorozatban
harmadik győzelmét aratta.
Tóth László: „A magunk számára
tettük nagyon nehézzé a mérkőzést,
főképp úgy, hogy az első félidő
15. percéig nagyon sok rontott
ziccerünk volt. A második játékrészben
már azt játszották a fiúk,
amivel biztosan hozni tudták a találkozót.”
P.L.
Brazilok, gólok, pontok nélkül az őszi idényzárón
Harmadik
sikerük
sorozatban
Kanizsa 16 – Miss... 2011. december 1.
A HSMK színházterme adott otthont
vasárnap délután a Miss Alpok
Adria Nemzetközi Szépségverseny
zalai döntőjének, melynek keretében
12 induló mérhette össze szépségét.
A verseny volt egyben hivatott
választ adni arra a kérdésre is,
vajon ki lesz Nagykanizsa város
szépe. Zimány Linda elnöklése mellett
a zsűri döntése alapján az Alpok
Adria Verseny zalai győztese a
nagykanizsai Lugosi Alexandra lett,
míg másodikként, egyben Nagykanizsa
Szépeként Tikos Kitty zárt.
Aharmadik helyen a zalaegerszegi
Seibert Evelin végzett, a közönségdíjat
pedig a szintén kanizsai Csiszár
Noémi érdemelte ki. Lugosi Alexandra
sikerével egyenes ágon került az
Alpok Adria Szépségverseny országos
döntőjébe, míg Tikos Kittynek és
Seibert Evelinnek sincs oka a kesergésre,
hiszen a rangos verseny középdöntőjében
vívhatják ki a jogot a fináléban
való részvételre.
További képek honlapunk galériájában:
www.kanizsaujsag.hu
A Miss Alpok Adria Szépségverseny
Zala Megyei győztese,
Lugosi Alexandra a vasárnapi
történések után hétfőn reggel
már újult erővel készült – pécsi
egyetemi vizsgájára…
– Milyen zárthelyire is készülsz?
– Sok pihenésre nem volt időm,
hiszen kedden már szervezetpszichológiából
lesz számadásom… – vágta
rá azonnal a „megyés” szépség.
– Nehéz lesz?
– Igen, de azért megoldható…
– Mégis, hogyan jött a lehetősége
annak, hogy indulj az Alpok-
Adria megmérettetésen?
– Tulajdonképpen anyukám és
barátom javaslatára neveztem be a
versenyre, ők látták a rendezvény
internetes felhívását, s végül így jelentkeztem.
A nagykanizsai középdöntő
20 lányából aztán tizenketten
kerülhettünk tovább a fináléba.
– Már érintettük egyetemi szakod,
azért kérdezném ily'' módon,
milyen fokú extrovertáltság úgymond
az, ha valaki egy ilyen megméretésen
vesz részt, s miképp gondolkodsz
róla a jövőt tekintve?
Mindezt annak fényében kérdem,
mert helyi divatbemutatókon azért
például már felfedezhettünk, nem is
egyszer…
– Nos, annyit mindenképp el
kell mondanom, számomra mindez
hobbi, s ilyen szinten szeretnék
is tekinteni rá a továbbiakban.
Nagy álmom volt ugyanis, hogy
tanulmányaimat pszichológia szakon
folytathassam, tehát azzal szeretnék
komolyan foglalkozni az elkövetkezendőkben.
– Hogyan alakul megyei győztesként
a további sorsod „alpokadriásként”?
– Az országos döntő januárban
lesz Miskolcon, addig azonban
még a megyei dobogósoknak lesz
egy középdöntője is.
– Beszélgettetek már a továbbiakról
a helyezett lányokkal?
– A harmadik Seibert Evelinnel
és a közönségdíjas Csiszár Noémivel
napi szinten korábban is, és velük
azért már a fináléban történtekről
is váltottunk szót. Emellett roppantmód
örültem ugyanis annak,
hogy a sok indulóval személyesen
is megismerkedhettem, mert nekem
ez is nagy örömet okozott.
Polgár László
Lugosi Alexandra a Miss Alpok Adria
Szépségverseny Zala Megyei Szépe,
Nagykanizsa legszebbje Tikos Kitty
Szépségdöntő után - zárthelyi előtt
December 2. 16 óra
FOLTOS KARÁCSONY
a Kanizsa Folt kiállítása
Megtekinthető: december 22-ig
December 3. 16 és 19 óra
MIKULÁS KONCERT
A Nagykanizsai Fúvószenekar Mikulás
koncertje. Belépődíj: 16 órás
előadásra: diák 500 Ft, felnőtt 1000
Ft, 19 órás előadásra: 1200 Ft
December 3. 17 óra
Sánc Művelődési Ház
HULLA PELYHES FEHÉR
HÓ - Mikulás est
December 4. 19 óra
Színház - Rátkai bérlet
Kálmán Imre: CIGÁNYPRÍMÁS
- operett. A Turay Ida Színház (Budapest)
előadása. Belépődíj: 3000 Ft
December 5. 19 óra
Színház - Bródy bérlet
Fenyő Miklós - Tasnádi István:
ARANYCSAPAT - musical
A Pannon Várszínház (Veszprém)
előadása. Belépődíj: 3000 Ft
December 6.
10 óra Táltos bérlet
14 óra Manó bérlet
December 7.
10 óra Vackor bérlet
14 óra Hápi bérlet
December 8.
10 óra Mazsola bérlet
14 óra Tapsi bérlet
Gyermekszínházi bérlet
SZÉKELY BETLEHEMES
élőzenés hagyományjáték erdélyi
gyűjtés alapján. A Forrás Színház
(Győr) előadása. Belépődíj: 600 Ft
HOMMAGE Á ESTERHÁZY -
Kárpát-medencei képzőművészek
emlékeznek a mártírra. A Pozsonyi
Magyar Galéria Hommage Á
Esterházy János festmény-, szobor-
és grafikai gyűjteményének
kiállítása
Megtekinthető: december 8-ig
INDIA VÉGTELEN ÚTJAI - Kiállítás
Sass Brunner Erzsébet és
Brunner Erzsébet 1938-1950 között
Indiában festett alkotásaiból
Megtekinthető: 2012. február 11-ig
December 7. 9 óra
NETEZZ TOVÁBB NAGYI! -
KLUB
Téma CD és DVD írás
December 8. 10 és 14 óra
Gyermekszínházi sorozat
ZENÉS MESEKÖNYV
Közreműködik a Bergengóc
Zenegóc Társulat, Budapest
A műsort még bábozás is színesíti!
Belépődíj: 600 Ft
Fotó: Bakonyi Erzsébet
XXIII. évfolyam 42. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2011. december 8. 2012. január 1-től már használt Kanizsa
lakás adás-vételénél is KÖTELEZő
AZ ENERGETIKAI
TANÚSÍTVÁNY!
Kiváncsi rá, hogy energiapazarló rendszerét
hogyan lehet jelentősen hatékonnyá tenni?
Balassa Béla
építész, épületenergetikai tanúsító
30/9019013, balassabela@chello.hu
Mennyit fogyaszt
az Ön háza, lakása?
2011. december 5-én este
megérkezett a várva várt Mikulás
a Magyar Vöröskereszt
nagykanizsai Családok Átmeneti
Otthonába – számolt be lapunknak
Turi Renáta intézményvezető.
Az otthonban 18 gyermek várta
nagy izgalommal a fehérszakállút,
kicsik és nagyok dallal és verssel
fogadták őt, aki minden gyermeknek
édességgel teli csomagot hozott.
Az vidám, jó hangulatú öszszejövetelen
a nehéz helyzetben
lévő lakókat szendvicsekkel és
üdítőkkel vendégelte meg az átmeneti
otthon. A gyermekek megajándékozásáról
a nagykanizsai
önkormányzat által működtetett
Szociális Alap és a dán Vöröskereszt
támogatásával zajló pályázati
program segítségével gondoskodtak.
– Ezeknek az eseményeknek,
programoknak nagyon fontos szerepük
van abban, hogy a nehéz,
sokszor fájdalmas és problémákkal
nehezített hétköznapokba egy kis
vidámságot, a közös együttlét örömét
vigyék bele. A rendezvényen
részt vett nagyon kedves adományozónk,
Némethné Dr. Ignácz
Andrea is, a Király Gyógyszertár
vezetője, aki értékes cipőadománnyal
támogatta lakóinkat. Támogatását
ezúton is nagyon köszönjük
– mondta az intézményvezető.
Mikulásvárás őszinte, gyermeki
izgalommal a CSÁO-ban
Idén novemberben ünnepelte
tíz éves fennállását a hagyományosan
Nagykanizsán megrendezésre
kerülő Földtudományi
Ankét. Nem véletlenül itt, hiszen
a szervezésben résztvevő szakmai
társulatok működése is a városhoz,
illetve a régióhoz kötődik.
A Magyarhoni Földtani Társulat
Dél-Dunántúli Területi Szervezete
és a Magyar Geofizikusok Egyesülete
Zala Megyei Csoportja által
fémjelzett geo-szakemberek találkozója
méltán vívta ki magának az
elmúlt tíz esztendőben az országos
hírnevet. Mi sem bizonyítja ezt
jobban, mint az előadások számossága,
és sokszínűsége. A földtudomány
legkülönbözőbb területeit
érintő szakmai-tudományos előadásokat
mintegy 100 fős, jórészt
szakmai érdeklődésű közönség
hallgatta végig. Avendégeket Horváth
Zsolt, a Földtani Társulat Dél-
Dunántúli elnöke, és Császár János,
a Geofizikus Egyesület Zala
Megyei Csoportjának elnöke köszöntötte,
majd a megnyitó beszéd
Haas Jánostól, a Földtani Társulat
országos elnökétől hangzott el.
Szavaival méltatta a helyi kezdeményezésű,
de már országosan is
elismert őszi rendezvényt. Az idei
év szervezési különlegességének
nevezte, és elismerését fejezte ki
azért a kezdeményezésért, hogy a
gyerekek is bepillantást nyerhettek
a földtudomány rejtelmeibe, érdekességeibe.
A nyílt napra több
nagykanizsai iskola osztálya is ellátogatott.
A kisiskolások képes
tablókon ismerkedhettek a zalai
kőolajipar történetével, kipróbálhatták
a kőolaj fúrás és termelés
fontosabb eszközeinek mozgó makettjeit,
találkozhattak a kőolaj
legkülönbözőbb fajtáival. Szakmai
vezetés mellett mikroszkópon keresztül
élvezhették az egysejtű őslények
világát, és a mélyfúrásokból
előkerült tengeri eredetű ősmaradványok
széles skáláját. A szakmai
nap színvonalát emelte a Magyar
Állami Földtani Intézet által
szervezett földtudományi vonatkozású
könyvvásár is. A 14 szóbeli
előadást, és a 12 poszter előadást
baráti állófogadás zárta.
A szakmai találkozón Tóth János,
a Magyar Olajipari Múzeum
igazgatója a 125 évvel ezelőtt született
Papp Simon, a magyar kőolajipar
máig ható legnagyobb
egyénisége, hazánkban és külföldön
egyaránt ismert olajgeológus,
cégvezető életútját idézte fel. Előadásából
a Zala megyét és Nagykanizsát
érintő részleteket emeljük
ki: 1920-ban az igazságtalan trianoni
békediktátum után érdemeinek
elismerése mellett és a bányatanácsos
főgeológus cím megtartásával
megvált az állami szolgálattól,
és mint több kortársa, külföldön
vállalt munkát. 1920-1932-ig
az Anglo Persian Oil Company
londoni cég leányvállalatainál dolgozott
főgeológusi, tanácsadó geológusi
és senior geológusi munkakörben.
Szénhidrogéneket kutatott
Albániában, Kis-Ázsiában, Új-
Guineában, Kanadában, az Egyesült
Államokban és Németországban.
Negyvenhét éves, világot járt,
tapasztalt és megbecsült olajgeológus
volt, amikor végleg hazaért.
Bizonyára érezte, hogy tudását
most már idehaza kell kamatoztatnia.
A dunántúli eredményes kutatások,
különösen Mihályi környékén,
majd pedig Zalában óriási
változásokat indítottak el. A néhol
még alig túlhaladott feudális-kapitalista
viszonyokat egyik napról a
másikra felváltotta a tőkés termelés,
szabadabb légkör, viszonylagos
jólét. Az első fúrás – a mihályi
széndioxid felfedezése – után
1937. november 26. az igazi siker
dátuma, mert Bázakerettye mellett
a B-2-es kút termelésbe-állításával
megkezdődött Zalában, a Trianon
utáni Magyarországon a nagyipari
kőolajtermelés.
Papp Simon a háború alatt is a
magyar érdekeket képviselte. A
nyilas korszakban visszavonult.
Ellenezte a németek kitelepítési
szándékát. A világháború után
azonnal Nagykanizsára utazott és
megszervezte a termelés beindítását.
A zalai olaj ekkor létfontosságú
volt az ország újjáépítéséhez.
Az olajozott gépezet, a jól összeszokott
mérnök és munkáskollektívák
áldozatos munkája hamarosan
meghozta az első eredményeket.
Sajnos a MAORT működését
hátrányosan befolyásolta több állami
– politikai és adminisztratív –
intézkedés.
1948-ig Papp Simon volt a
MAORT legfőbb hazai iránytója.
Jó érzékkel kitűnő szakembergárdát
gyűjtött maga köré. Átadta
korszerű külföldi tapasztalatait, és
folytonos tanulásra ösztönözte az
alkalmazottakat. Mint olajiparunk
meghatározó egyénisége, az angol
és amerikai típusú munkastílust
képviselte és próbálta elterjeszteni
a MAORT-nál is. E szemlélet a
mai megítélés szerint is haladóbb
volt, mint ami a kor hazai társadalmi
berendezkedéséből adódott.
Életének szomorú és igazságtalan
éveit élte 1948-1955-ig, amikor
is koholt vádak alapján halálra
ítélték, majd életfogytiglani börtönre
változtatták büntetését. A
rendszerváltozás szele – igaz utólag
–, meghozta számára a megérdemelt
kárpótlást. Az MTA rehabilitációja
után posztumusz Széchenyi-
díjat kapott 1990. március 15-
én, amit a Magyar Olajipari Múzeum
őriz Zalaegerszegen.
Papp Simon igaz embersége,
nagy szaktudása, korrektsége, céltudatossága,
kitartása és hazaszeretete
folytán példaképe lehet a
mai műszaki értelmiségnek, a fiataloknak.
B.E.
Kanizsa 2 – Tudomány 2011. december 8.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági
ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit
Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Jubiláló Földtudományi Ankét
November 29-én Budapesten az
MTA székházának dísztermében
adta át a Magyar Tudományos
Akadémia Elnöksége és Doktori
Tanácsa a 2011. évben szerzett
MTA doktora okleveleket. Ezt a
kitüntető címet kapta meg és ez által
a „Professzor Doktor” megszólításra
jogosult Ördög Ferenc tanár
úr. Az idén 84 fő kapott ilyen címet
a 11 tudományterületen, köztük
három volt nyelvész. Az MTA
doktori okleveleket Pálinkás József
az MTA elnöke, Palkovits
Miklós a Doktori Tanács elnöke és
Németh Tamás az MTA főtitkára
adta át. Büszkék vagyunk Prof. Dr.
Ördög Ferencre, iskolánk, a Batthyány
Lajos Gimnázium nyugalmazott
tanárára, aki 38 évig volt
Kollégánk, s ma is aktív kapcsolatunk
van vele. Tanár Úr 1960-ban
Szegeden szerezte a „kisdoktori”
címet, s tudományos pályája betetőzése
ez a kitüntető cím. Nyelvészeti
munkássága országosan példaértékű,
és mindezt Nagykanizsán
művelte.
További hír, hogy Rácz István fizikus
(KFKI), aki szintén kollégánk
volt (1983-1989), ugyanezen alkalommal
lett az MTA doktora – áll a
Batthyány Gimnázium portálunkhoz
eljuttatott közleményében.
Kanizsa Hetilap
Ördög Ferenc az MTA doktora
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa – Krónika 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. december 8.
Lezárult a nagykanizsai Piarista
Általános Iskola, Gimnázium,
Diákotthon és Boldog Donáti
Celesztina Óvoda tavaly júniusban
indult „Tehetség.hu” című
pályázata, mely a diákok tehetséggondozását
és a tehetséggondozó
pedagógusok képzését
foglalja magában.
A sajtótájékoztatóval egybekötött
projektzáró rendezvényen
Dornbach Borbála, az intézmény
igazgatóhelyettese mondott köszöntőt.
A projekt tartalmát
Ámonné Csizmadia Hedvig projektmenedzser
ismertette, míg a
rendezvényeit Baumann Éva Edina,
a tehetségpont vezetője mutatta
be. Az elképzelések megvalósításához
közel 6 és fél millió forint
támogatás állt rendelkezésükre. A
Latin tanműhely, illetve a Pannónia
projekt elnevezésű programsorozatok
kínálatában műhelyfoglalkozások,
versenyek, kirándulások,
előadások szerepeltek.
Az akkreditált tehetségpontként
működő intézmény pedagógusainak
közel 40 százaléka szerzett
tanúsítványt tehetséggondozással
kapcsolatos szakmai továbbképzésen.
Az Oktatási és Kulturális
Minisztérium által 2009-ben kiírt
EU-s pályázaton elnyert anyagi
támogatás egy részét, mintegy
300 ezer forintot különböző eszközök,
könyvek, képességfejlesztő
játékok, hangszerek vásárlására
fordították. Az elkezdett munkát
folytatni kell, ugyanis öt évig
fenntartási kötelezettsége van az
intézménynek.
B.E.
Középpontban a tehetséggondozás
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A Kanizsai Múzeumért Alapítvány
kuratóriumának elnöke,
dr. Polay József ismertette
a jövő év terveit, melyekkel
erősíteni szeretnék a
nagykanizsaiak identitását, és
érdekesebbé tenni az érdeklődők
számára a várost és a múzeumot.
A kuratóriumi gyűlést követő
tájékoztatón dr. Polay József elmondta,
támogatják a múzeum
vezetésének javaslatára az
1931-ben épült, Szent Mártonról
elnevezett kórházkápolna ablakainak
restaurálását. Szent Erzsébet
helyreállított képét már
tavaly átadták, most a Szent
Lujzát ábrázolót szeretnék felújítani.
Összesen tíz darab ablakszem
maradt meg, ebből három
tábla állítható össze. Az ablakok
1945-ben, a temető bombázásakor
rongálódtak meg, az
ötvenes években otthagyták félig
kirobbant állapotban, majd a
város az 1956-os forradalom
alatt szerezte vissza. Azóta a
sekrestyében álltak.
Ezen kívül egy könyv elkészítését
tervezik, amely olvasmányos
formában foglalkozik Nagykanizsa
történetével, a híres emberekkel.
A kötet bemutatása, és
az iskolákba való kiküldése őszszel
lenne. Ezt követően novemberben
vetélkedőt szerveznének a
város történetéből a diákok részére.
A könyvön kívül más városunk
történelméhez kapcsolódó
tárgy elkészítése is tervben van,
amelyekről februárban döntenek
majd.
Reményeik szerint a jövő évben
elkezdhetik a virtuális vár számítógépes
program megvalósítását
is, amely egy olyan érdekes nóvum
lehet a múzeum életében,
amely mindenki számára bemutatja
a várat.
Fejetlen fehér mén patkója című
történetre építve 2012 márciusára
szeretnének kivitelezni egy
falat a múzeumudvarban, amelyre
mindenki kiszögezheti a helyben
vásárolt patkóját. Mindenki,
aki szerencsére, gazdagságra vágyik,
vagy szeretne visszatérni a
városba. Ugyanis a nagykanizsai
történet szerint 1690-ben, amikor
a várat visszafoglalták, az utolsó
török basa elásta az általa összeharácsolt
kincseket, levágta fehér
ménjének a fejét és a vért ráfolyatta
az elföldelt kincsekre a következő
felkiáltással: „Visszajövök
még Kanizsára”. Tette mindezt
azért, hogy rajta kívül senki
ne találhassa meg az értékeket. A
babonás lakók éjjelente hallani
vélték a fehér ló vágtájának
hangját. Patkókat is találtak azon
a területen. Ezen legenda képezi
a jövő év közepére tervezett esemény
alapját.
Továbbá közzé tettek egy felhívást
is. Szeretnének egy régi
kanizsai történetgyűjtő versenyt
rendezni, amelynek segítségével
egy csokorba gyűjtenék a városi
anekdotákat. A múzeumhoz eljuttatottak
közül a zsűri kiválasztja
a legjobbakat, amelyekről
lehet szavazni. A verseny végén a
a három legkiemelkedőbbet díjazzák.
Az összegyűlt történeteket
könyv formájában megjelentetnék,
ezért kérik, hogy azokat a
múzeumhoz juttassák el, akár
személyesen, e-mailben
(tgym@zmmi.hu) vagy annak
facebook oldalán keresztül 2012
májusáig.
V.M.
Patkók fala a Thúry múzeumban
Több mint háromszáz éves legendát elevenítenek föl
Megjelent az Első zalai
gyümölcsészkönyv című kötet,
melyet Darázsi Zsolt, a mű egyik
szerzője film- és diavetítéssel
egybekötött bemutatón ajánlott
az érdeklődőknek a letenyei
könyvtárban.
AGöcseji Természetvédelmi Alapítvány
már évek óta foglalkozik
különböző természetvédelmi, környezetvédelmi
tevékenységekkel,
ifjúságneveléssel, és olyan hagyományos
termesztési módszerekkel,
amelyeket véleményük szerint nem
kellene elfelejteni. Szeretnék, ha a
monokulturális, vegyszer alkalmazásával
kezelt gyümölcstermesztést
felváltaná a hagyományos gyümölcsészet
és gazdálkodás, melynek
megvalósításához nyújtanak segítséget
a pályázati program termékeként
megjelent kötettel.
Az Első zalai gyümölcsészkönyv
című kötetben az alapokat szerették
volna lerakni, a program során tapasztaltakból,
felmerült témákból.
Ezekből a legfontosabbak lettek a
mű részei, így került be az első fejezetbe
Lantos Tamás, az Ormánsági
Alapítvány vezetője részéről egy indító,
mely az elméleti hátteret alapozza
meg. A következő részt Kovács
Gyula, pórszombati erdész írta,
aki a hagyományos gyümölcsfákat
kezdte újra oltani és szaporítani. Az
aszalással kapcsolatos ismereteket
Dóka László, zalaszentgróti mezőgazdasági
szakember vetette papírra,
aki évtizedek óta foglakozik ezzel. A
madarak hasznáról és azok telepítéséről
Darázs Zsolttól, a Göcseji Természetvédelmi
Alapítvány kuratóriumi
elnökétől olvashatunk egy részt.
A hagyományos zöldségfélék termesztéséről
pedig két fiatal egykori
biológiai kutató, Bacsó Renáta és Juhász
Andás írt.
V.M.
A
hagyományos
gazdálkodás
népszerűsítése
Kanizsa 4 – Közélet 2011. december 8.
A tavaly október óta tartó önkormányzati
ciklustól alpolgármesternek
olyan személy is megválasztható,
aki nem tagja a képviselő-
testületnek. Az ilyen, kívülről
hozott alpolgármester teljes
körűen részt vesz a városvezetésben,
ugyanakkor szavazati
joggal nem rendelkezik a testületi
üléseken. A képviselőket és
munkájukat bemutató sorozatunkat
Karádi Ferenc társadalmi
megbízású alpolgármesterrel
folytatjuk. őt is arról kérdeztük,
miként élte meg az elmúlt évet.
– Úgy gondolom, hogy a négy
éves képviselői múltam után, az alpolgármesteri
pozíció betöltése is egy
elkötelezett, a város minden lakója
érdekében tenni akaró magatartást
követel meg tőlem. Olyat, ami előre
viheti a megoldandó ügyeinket. Ha
egyszerűen akarom megfogalmazni a
teendőket, akkor talán az lehet a fő
szempont, hogy segítsem Cseresnyés
Péter polgármester úr és a képviselők
munkáját a döntések előkészítése,
majd a végrehajtása során.
– Új pozíció, új feladatok, könynyű
volt a beilleszkedés?
– Szerencsére kiváló munkatársak
között kell a mindennapok
ügyeit intézni, olyanok között,
akik az új módi, a „konfliktusok
nélküli, egymást segítő” szemléletet
azonnal alkalmazva végzik a
munkájukat. Bátran állíthatom,
hogy ez mindenki számára egy hatalmas
megkönnyebbülést jelent
az elmúlt időszakhoz képest. Polgármester
úr jól kezeli azokat a napi
tennivalókat, amelyek mentén
Dénes Sándor alpolgármester úr és
én, megkapjuk az éppen aktuális
feladatainkat.
– Ezzel vitatkozni sem érdemes.
A testületi ülések gördülékenységét
magunk is látjuk a tévéközvetítéseket
követve.
– Meggyőződésem, hogy 2010
októberétől Nagykanizsa olyan
helyzetben van, hogy a képviselőtestülete
gyors és hatékony döntéseket
tud hozni minden olyan esetben,
amikor a gazdaság szereplői
számára, vagy az itt lakók érdekében
kell határozatot hozniuk. Jó
példa erre az a közelmúltban benyújtott
kérelem, amely egy munkahelyteremtő
beruházás érdekében
került azonnal megtárgyalásra
és elfogadásra a közgyűlésen. Nem
volt ez mindig így, de most, amikor
a város területén tíz jelenleg is futó,
vagy előkészítés alatt álló, jelentős
pályázati forrást is megmozgató
fejlesztés zajlik, csak ez a
módszer lehet eredményes. Mintegy
5.8 milliárd forint összköltséggel
számolva, 1.1 milliárd forint
önerő biztosítása lesz szükséges a
megvalósításhoz, és akkor még
nem számoltunk a szennyvízhálózat
rekonstrukciójának több mint
egy milliárdos saját erő igényével.
– Hatalmas számok, de most úgy
tűnik megváltoztak a gazdasági
körülmények.
– Számtalan olyan részterülete
van a feladatoknak, amelyek megoldását
egy átfogó koncepció mentén
lehet megvalósítani, de azt tudomásul
kell vennünk, hogy a bennünket
körülvevő gazdasági környezettől
nem függetleníthetjük magunkat,
tehát a realitások mentén kell az igényeinket
is megfogalmazni. Ezt
tesszük akkor, amikor a költségvetési
koncepcióban számba vesszük
az előttünk álló évre vonatkozó lehetőségeket,
a várható bevételek
mértékét és korlátait és a kiadások
összetételét, valamint azok hatását a
működtetés biztonságára.
– Sokfélék vagyunk, vannak,
akik csak a hibát látják.
– A két legnagyobb beruházás, a
csatornaprojekt és a belváros rekonstrukciója
jelentősen befolyásolja
a közlekedők mindennapi életét,
de vélhetően a legjobb szándékkal
igyekeztek az építők összehangolni
a tevékenységüket annak érdekében,
hogy a következő év közepén egy
megszépült és igényes környezetet
vehessenek birtokba a nagykanizsaiak.
Azt remélem, hogy a végeredmény
kárpótol bennünket a kivitelezés
során esetleg átélt zavaró pillanatokért.
Ez a fejlesztés valóban
megfelel annak az elvárásnak, amit a
polgármester úr a Bethlen-év kapcsán
felvázolt. Az összefogáson alapuló
közös célokat szolgáló fejlesztések
lehetnek városunk számára a
fejlődés irányát meghatározó törekvések.
Karádi Ferenc
Választókörzet után nagypályán
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti az alábbi ingatlanait:
Hrsz./Megnevezése/Nettó kikiáltási ár/Időpont
30155/3 / Miklósfa - építési telek az Iskola utcában /4.080.000 Ft / 2011. november
17. és 30., 2011. december 7., 14., 21. 9:00 óra.
30155/4 /Miklósfa - építési telek az Iskola utcában / 4.080.000 Ft / 2011. november
17. és 30., 2011. december 7., 14., 21. 9:30 óra.
4372 / Lazsnaki kastély / 49.000.000 Ft / 2011. november 17. és 30., 2011. december
7., 14., 21. 10:00 óra.
2243/1-2 / Ady Endre u. 25. ingatlanok / 20.320.000 Ft / 2011. november 17.
és 30., 2011. december 7., 14., 21. 10:30 óra.
3817 / Csengery u. 111/B. - ipari telek / 2.800.000 Ft / 2011. november 17. és
30., 2011. december 7., 14., 21. 11:00 óra.
A versenytárgyalás helye: NK MJV Polgármesteri Hivatala II. em. VI. iroda,
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. tel.: 93/500-724
Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetőségeken kérhető.
Versenytárgyalás - építési telkek
Vonalban az idősek – Életmentő
távfelügyelet címmel rendezte
meg programját a Vöröskereszt,
ezzel megköszönve a városban
élő ellátottaknak a szolgáltatásuk
iránti bizalmat. A meghívottak
előadásokat hallgathattak, illetve
ingyenes vérnyomás-, testzsír-,
és koleszterinszint mérésben
részesülhettek.
A Segítség gombnyomásra elnevezésű
szolgáltatást a nagykanizsai
idősek közül több mint 180-
an veszik igénybe. Havonta átlagban
23-25 riasztás fut be a központba,
melyek legfőbb oka a magas
vérnyomás, a keringési zavarok,
de balesetek és pszichés esetek
kapcsán is hívják a gondozónőket.
A megjelenteket Szőlősi Márta
területi vezető köszöntötte, elmondta
nagy öröm számára, hogy
első alkalommal annyian gyűltek
össze, hogy kinőtték a termet.
Azért bír nagy jelentőséggel a találkozó,
mert szeretnék, ha közelebbi
kapcsolat alakulna ki a gondozók
és a gondozottak között,
hogy problémáikkal bizalommal
forduljanak hozzájuk. A rendezvényen
a meghívottak tanácsot kérhettek
bármilyen felmerülő kérdésükkel
kapcsolatban.
Ez után előadásokat hallgathattak.
Praktikus tanácsokat kaphattak
a jelzőkészülék használatával
kapcsolatban Molnár Zsolt ügyvezető
igazgatótól, majd Ernyey
Zoltánné egészségügyi szaktanár
tartott előadást az időskori egészségi
problémákról. Végül dr. Dömötör
László, a Magyar Vöröskereszt
Zala Megyei Szervezetének
jogi munkatársa ismertette a szociális
támogatások igénybevételével
kapcsolatos tudnivalókat.
V.M.
Életmentő
távfelügyelet
Kanizsa – Krónika 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. december 8.
December 9-10-11.
CSALÁDI HÉTVÉGE
December 9. 14-18 óra
Halis István Városi Könyvtár
HAPÉNTEK, AKKOR HOPAZOLO OLVASÓDÉLUTÁN
AKÖNYVTÁRBAN!
December 9. 16 óra - HSMK
"AMATOR ARTIUM" - XXI. Országos
Képző- és Iparművészeti Tárlat Zala megyei
kiállítása. Megtekinthető: 2012. január 9-ig.
December 9. 16.30 óra
Halis István Városi Könyvtár
NAGYKANIZSA A PODMANICZ-KYDÍJASOK
VÁROSA?
December 9. 21 óra
Medgyaszay Ház
30Y KONCERT. Előzenekar: Radioaktiv.
Belépődíj: elővételben: 1300 Ft, az előadás
napján: 1600 Ft. Kapunyitás: 20 órától
December 10. 11 óra
Halis István Városi Könyvtár
KÖNYVTÁR A SUGÁR ÚT 3-BAN
(VÖRÖS HADSEREG UTCA) 1956-
1988. Kiállítás-megnyitó és beszélgetés
December 10. 17 óra
Móricz Zsigmond Művelődési Ház
MÉSZÁROS LÁSZLÓNÉ KORNÉLIA
HORGOLÁS MUNKÁI
December 10. 18 óra
Móricz Zsigmond Művelődési Ház
KIS-BALATON TÁNCEGYÜTTES
MűSORA. Belépődíj: 1000 Ft
December 10. 19 óra
Móricz Zsigmond Művelődési Ház
NAGYKANIZSAI NÉPTÁNCOS ÉS
NÉPZENEI TALÁLKOZÓ. Belépődíj:
1000 Ft, amely az italt is tartalmazza.
December 11. 15 óra - HSMK
KARÁCSONYVÁRÓ JÁTSZÓHÁZ és
Játék babaruha (30-40-50 cm) vásár és börze
December 11. 17 óra - HSMK
Csík Csaba - Bor Viktor: HAVAT KÉ-
RÜNK KARÁCSONYRA - zenés mesejáték.
Belépődíj: 500 Ft
December 13.
10.30 óra KEREKÍTő - mondókás foglalkozás
0-3 éveseknek. 11.10 óra BÚGÓCSIGAmondókás
foglalkozás félévestől 5 éves korig.
Belépődíj: 600 Ft/család
December 16. 17.30 óra
A MAGIC RITMO ÜNNEPI MűSORA.
Belépő 500Ft
December 16. 20 óra
NOSZTALIGIA-ÖRÖKZÖLD EST -
Sári Gábor és Szabados Renáta előadásában.
Belépődíj: 1 000Ft
December 10. 15.30-17.30 óra
TÁNCHÁZ. Muzsikál a Bojtár Népzenei
Együttes és a Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Művészeti Iskola növendékei.
Atáncházat vezeti Kócza Attila
December 17. 18 óra
A KANIZSA BIG BAND KARÁCSONYI
KONCERTJE. Művészeti vezető:
Vámos Béla. Belépődíj: 800 Ft
December 8. 10 és 14 óra
ZENÉS MESEKÖNYV. Belépődíj: 600 Ft
December 16. 19 óra
GONDOLATOK - ANDVENTI KONCERT.
Belépődíj: 1 500 Ft
A Demokratikus Roma Vezetők
Szövetsége november utolsó
heteitől december első hetéig
energiatakarékos izzókat osztott
szét Zala és Somogy megye területén
élő 247 nagycsalád részére.
A Vidékfejlesztési Minisztérium,
Zöld Beruházási Rendszer Energiatakarékos
Izzócsere Alprogram pályázati
támogatásával és az Energia
Központ Nonprofit Kft. kezelésében
megvalósuló program a környezetés
klímatudatos gondolkodás fejlesztését,
megerősítését célozta meg. A
projekt különös figyelmet fordított
azokra a hátrányos helyzetű, nehezebb
anyagi háttérrel rendelkező rétegekre,
akik az energiatakarékos izzók
beszerzését, megismerését és alkalmazását
önerőből nem képesek
megoldani. Az új, hosszabb élettartamú,
hatékonyabb, energiatakarékos
izzók fogyasztói ára ugyanis lényegesen
magasabb a hagyományos izzók
árához viszonyítva, így ezen rétegek
számára nehezebben elérhetőek.
A családok számára a korszerű
izzók használata energiaköltségeik
mérséklését biztosítja, hiszen háztartásonként
csak 5 izzó lecserélése
évente közel 20 ezer forint megtakarítást
jelent. Ezzel párhuzamosan a
hagyományos izzók környezetkárosító
hatásai is csökkennek azáltal,
hogy az új izzók akár 80 százalékos
energia-megtakarítást is jelenthetnek,
ami mérsékli az ország szén-dioxid
kibocsátását.
A DRVSZ pályázatában a nagycsaládosok
megsegítését vállalta.
Az érintettek részére a szövetség
önkéntesei, munkatársai családonként
16 db energiatakarékos izzót
osztottak ki, miközben ugyanennyi
hagyományos, nagyobb energia
felhasználású és környezetkárosító
izzót gyűjtöttek be.
A DRVSZ a hagyományos izzók
begyűjtő helyre történő elszállításáról
is gondoskodik a pályázati kiírásnak
megfelelően, ami még december
első hetében megvalósul.
Nagy József György, a DRVSZ
elnökének véleménye szerint az
energiatakarékossági program megvalósításával
sok családnak segítettek
egészségesebb környezetben élni,
és a kiadásaikat csökkenteni.
„Örülünk annak, hogy a környezetvédelemhez,
a klímatudatos
gondolkodás fejlesztéséhez ennyivel
mi is hozzájárulhattunk!” –
mondta zárásul a DRVSZ elnöke.
B.E.
Energiatakarékos izzók a családoknak
Több éve rendez termékeiből
karácsonyi vásárt a Nagykanizsai
Szociális Foglalkoztató Nonprofit
Kft. a Honvéd Kaszinóban.
Ezúttal hétfőtől csütörtökig, 10-
17 óráig, pénteken 10-15 óráig várják
a vásárlóközönséget az intézmény
galériájában. A megváltozott
munkaképességű dolgozóik által
készített egyedi dísztárgyak, lakástextíliák,
paplanok, párnák, karácsonyi
asztalterítők, ágyneműk, törülközők,
sálak szép ajándékok lehetnek
a karácsonyfa alatt. Akiknek
nem sikerül megtekinteni a vásárt, a
kft. Sabján Gyula utcai telephelyén
karácsonyig még bepótolhatják a
vásárlást.
B.E.
Karácsonyi vásár a szociális
foglalkoztató termékeiből
Hamarosan használhatja a lakosság
a sánci orvosi rendelő és
kultúrház udvarán, a kerékpárút
szomszédságában kialakított
parkolót.
A kivitelező cég ősszel fogott
hozzá az egykori általános iskola
balesetveszélyessé vált régi kerítésének
a lebontásához, és a térkővel
burkolt parkoló kiépítéséhez.
Az öt millió forintba kerülő beruházás
eredményeként hét személy-
és egy rokkantkocsi számára
válik biztonságossá a várakozás.
Parkoló épül a Sánci orvosi rendelőnél
Kanizsa 6 – Krónika 2011. december 8.
A Nagykanizsaiak a Nemzetért
Hagyományőrző Egyesület
elnöksége és tagjai nevében az
alábbi állásfoglalást tesszük illetve
juttatjuk el államunk vezetői
és a médiumok felé.
A Máv Cargo eladásához:
Anélkül, hogy vasutas honfitársainkat
meg kívánnánk
sérteni, mégis úgy gondoljuk,
hogy elhamarkodott lépés volt
a MÁV CARGO eladásából
származó 5 milliárd forint
odaígérése egy szűk réteg számára.
A Magyar Állam Vasút
mindannyiunk, minden magyar
nemzettársunk tulajdona
volt. A kormány azon lépése,
hogy az ennek eladásából
származó összeg egy részét
kompenzáció címén csupán
egy társadalmi réteg számára
teszi elérhetővé, újólag egy
megosztó politika része, csökkenti
a nemzeti összefogás lehetőségét.
Ezen kívül, mivel
az összeg egy része kiosztásra
kerül, mondható az, hogy a
kormány részéről az ebből
adódó kötelezettség letudva,
ezért a további követeléseknek
helye nem lehet.
Ezek miatt tiltakozunk,
hogy ezen összeget kiosszák a
vasutasok között. Követeljük,
találjon a kormány megoldásokat
arra nézve, hogy ez az
összeg egyben maradjon, és
mindannyiunk épülésére szolgáljon.
Esetleg felhasználható
lenne bizonyos közművek (elsősorban
a vízkincsünk) állami
kézbe való visszavételéhez,
energiaszolgáltatók
visszavásárlásához stb. Ezen
túlmenően követeljük annak
elismerését, hogy az 5 milliárd
csupán részösszeg, jelen helyzetben
ennyi, amit az állam
nyújtani tud kompenzációként.
Várjuk civil szerveződések,
egyesületek ügyünkhöz való
csatlakozását, illetve elvárjuk
részükről a hasonló jellegű állásfoglalások
megfogalmazását
és eljuttatását a megfelelő szervezetekhez.
Tisztelettel:
Fülöp Zsolt Árpád elnök,
Ekman József alelnök,
NANEM Egyesület tagsága
Tisztelt
Nemzettársak!
A kanizsai lányok a napi versenyben
az alábbi eredményeket
szerezték. A junior csapat (Bunczom
Evelin - Bunczom Fanni - Böjti
Blanka - Kardos Kinga -
Kománovics Kyra - Lovkó Luca -
Póczak Dominika - Somogyi Nóra -
Takács Anna) show kategóriában, a
Foci című koreográfiával II. helyen
végzett. A felnőtt csapat tagjai (Deli
Patrícia- Papócsi Petra - Radics
Vanda - Sipos Eszter - Szollár Alexandra
- Verkman Nóra - Vékási
Dorottya) show kategóriába,n az
Apáca show című koreográfiával
III. helyezést értek el. Szintén felnőtt
kategóriában, látványtáncban
(Bunczom Evelin - Deli Patrícia -
Glavák Katalin - Kománovics Kyra
- Németh Petra - Papócsi Petra -
Radics Vanda - Sipos Eszter - Szollár
Alexandra - Toplak Dóra - Verkman
Nóra - Vékási Dorottya) a Celebration
című koreográfiával II. helyezést
értek el.
A napi eredmények után, kihirdették
az éves pontszerző verseny
végeredményét is, mely szerint a
Premieres lányok mindhárom kategóriában
első helyen végeztek,
Országos Bajnoki címet érdemeltek
ki. A versennyel nem ért véget
a felkészülés, a táncosok már a jövő
évi versenyekre és az áprilisban
megrendezésre kerülő gálaestjükre
készülnek.
Köszönet a táncosoknak a kitartó
munkáért és a felkészítőknek:
Salamonné Kuzma Renátának, Németh
Petrának és Tornyos Ervinnek.
Háromszoros országos bajnokok
Hétvégén került megrendezésre fővárosunkban a Ritmus Csapatok
Országos Bajnoki Döntője. Városunkat a Premier Táncklub 19
versenyzője képviselte, junior és felnőtt korosztályban. 152 produkció
lépett a zsűri elé, 3 kategóriában. A zsűriben az egyik televíziós
tehetségkutató verseny egyik szereplője, Gomez is helyet foglalt.
A budapesti döntővel véget ért a
Pegazus Tours által rendezett
„Szurkolj Londonban” szellemi
vetélkedő. A KvízPart Internetes
oldalán elkezdődött megméretésen,
melynek fődíja részvétel a jövő
évi londoni olimpián, a 2342
indulónak először tizenegy kvízt
kellett megoldania. A nehéz kérdéssorokat
végül 404 induló tudta
teljesíteni, akik ezzel a következő
fordulóba jutottak, amikor is szintén
az Interneten kellett egy olimpiai
kérdéssort jól teljesíteni. A
második kör után a hatvannégy
legjobb jutott a szóbeli fordulókba.
A nyíregyházi és a győri országos
elődöntőből 12 játékos jutott a
döntőbe, akik sorsolás után már
párokat alkottak. Az egyik kérdéssorban
az ellenfelek felsorolása
alapján kellet kitalálni magyar
olimpiai bajnokokat. Kevesen emlékeznek
már, hogy például Keijo
Manni, Atef Mahayri, José Poll,
Petre Dicu Növényi Norbert ellenfelei
voltak a moszkvai olimpián.
Egy másik feladatban az 1988-
as szöuli olimpia 100 méteres férfi
síkfútó döntő nyolc résztvevőjét
kellett felsorolni.
A kiemelkedően magas színvonalú
budapesti döntőben, a nagykanizsai
Kis János az Európai
Sport Hagyományőrző Egyesület
és a Dr. Mező Ferenc Olimpiai Baráti
Kör elnöke a debreceni Nagy
Zoltán társaságában az igen előkelő
harmadik helyett szerezte meg.
Vásárhelyi Tamás
***
A verseny kiírása szerint a
győztes négy napos utazási csomagot
nyert két fő részére a londoni
olimpiára.
A fődíjat – 2 fős utazási lehetőséget
a londoni olimpiára – a játék
gazdája, a Pegazus Sport Tours
Kft. vezetői személyesen adják át
a „Szurkolj Londonban!” szellemi
vetélkedő döntőjén.
A szellemi vetélkedő döntőjében
győztes csapat mindkét tagja
megjelölheti, hogy ki az az egy
ember (házastárs, szülő, testvér,
barát), akit magával szeretne vinni
a londoni olimpiára. Így végül
a két nyertes jogán összesen
négy ember utazik majd Londonba.
A dicséretes teljesítmény
ellenére Kis János nem jutott ki a
világeseményre.
„Szurkolj Londonban!”
Kanizsa – Városháza 7
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. december 8.
"A hosszú élet titka az egészség!"
Nagykanizsa M.J.V. Önkormányzata Egészségügyi Alapellátási Intézménye
EGÉSZSÉGNAPOT szervez
A program támogatója: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat
Egészségvédelmi Alapja. A program helyszíne: Nagykanizsa, Medgyaszay
Ház. Rendezvény időpontja: 2011. december. 09. (péntek) 9.00 -17.00 óráig.
Program:
- Füstmentesen a világban! (kiállítás; a dohányzás káros hatásainak bemutatása
és ismertetése; spirometriás vizsgálat)
- Ésszel AIDS nélkül! (kiállítás; tesztkitöltési lehetőség óvszerért; tájékoztatás
az AIDS-ről)
- Fogamzásgátlás vagy abortusz (tájékoztatás; szemléltetés; tanácsadás)
- Patika sarok (házi-patika bemutatása; csontsűrűség-mérés térítés ellenében)
- Szűrővizsgálatokkal a szív- érrendszeri betegségek megelőzéséért (ingyenes
szűrővizsgálatok: PSA; vérnyomásmérés; testzsír mérése; BMI-index meghatározás;
vércukorszint ellenőrzése; vérkoleszterin-szint mérése)
- Alkalmazott diéta (szakképzett dietetikus tanácsadása különféle betegségek és
állapotok esetén)
- Rákmegelőzés önvizsgálatokkal (tájékoztatás; szemléltetés; tanácsadás)
- Táplálkozással az egészségért (kiállítás; zöldség- és gyümölcs-szobrászat bemutató;
ételkóstoló)
- A fogápolás alapszabályai (játékos bemutató gyerekeknek)
További programok:
- Dr. Buzás Judit kistérségi tiszti főorvos előadása. "Fiatalság - bolondság, " -
címmel korunk veszélyeiről
- "Érték az egészég!" - címmel a középiskolás fiatalok 10 perces előadásai.
- Minden egész órában 5 perces közös torna.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
Egészségnap
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője pályázatot hirdet a Polgármesteri
Hivatal Polgármesteri Kabinet szervezeti egységébe szervezési ügyintéző
munkakör betöltésére
Ellátandó főbb tevékenység:
Apolgármesteri titkárnői feladatok ellátása, a polgármester munkájának segítése:
iratkezelés, levelezések intézése, postázás és egyéb adminisztrációs feladatok
ellátása, közérdekű bejelentések és panaszok fogadása és intézése, a Polgármesteri
Kabinet vezetőjének irányításával a rendezvények szervezésében és bonyolításában
való közreműködés, vendégek fogadása.
Kinevezés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.)
alapján közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidőben, határozatlan időre,
hat hónap próbaidő kikötésével történik. A kinevezéshez a polgármester egyetértése
szükséges.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
középfokú iskolai végzettség (gimnázium/szakközépiskola), MS Office
(irodai alkalmazások) alapos ismerete, irodai adminisztráció területen szerzett
tapasztalat.
Elvárt készségek: kiváló kommunikációs készség szóban és írásban, precizitás,
alaposság, teherbírás, megbízhatóság és lojalitás, szervezőkészség, határozottság.
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat: a pályázó
szakmai életrajza és motivációs levele, három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi
bizonyítvány (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata
benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte), középfokú iskolai
végzettséget igazoló (gimnáziumi/szakkőzépiskolai) érettségi bizonyítvány, illetve
a pályázó által a pályázatban megjelölt szakképesítést tanúsító okirat másolata,
a pályázati feltételként előírt és a pályázó által megjelölt tapasztalatok
hitelt érdemlő igazolása, a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy nem áll
cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, hozzájárul a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez, kinevezése esetén a Ktv. 9. § és 21. §-ai szerinti összeférhetetlenség
vele szemben nem áll fenn.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a Ktv. vonatkozó szabályai, a
47/2001.(X.10.) önkormányzati rendelet, a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzata valamint Közszolgálati Szabályzata alapján kerül sor.
A pályázatokat Dr. Tuboly Marianna jegyzőnek címezve (Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell benyújtani.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2011. december 31.
A pályázat elbírálására a benyújtási határidőt követő 30 napon belül kerül sor.
A pályázat elbírálásának rendje:
A kinevezést megelőzően a pályázó személyes meghallgatására sor kerül.
A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
Apályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető Cseresnyés Péter polgármestertől
a 93/500-702 és Janzsóné Stróbl Krisztina Polgármesteri Kabinet
vezetőtől a 93/500-779 telefonszámon.
A pályázati hirdetmény közzétéve a Nemzeti Közigazgatási Intézet Internetes
oldalán (Elérhető: www.kozigallas.gov.hu, www.kszk.gov.hu vagy
www.nki.gov.hu Közszolgálati állásportál)
Dr. Tuboly Marianna, Nagykanizsa MJV jegyzője
Szervezési ügyintézői álláspályázat
Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselő fogadóórát tart minden hónap
második szerdáján 17 órától a Kőrösi Cs. Sándor Általános Iskolában.
Dénes Sándor a 12. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője
minden hónap második csütörtökén 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri
Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.)
Képviselői fogadóórák
Bővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: 8800 Nagykanizsa, Fő út
24. 93/310-327/102. Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - csütörtök: 8.00 - 12.00
és 13.00 - 15.00 óra között, péntek: 8.00 - 12.00 óra
8800 Nagykanizsa, Fő út 24. 93/310-327/102
Nagykanizsai Véradóhét
a Kanizsa Centrum-ban
December 12-15-ig minden
nap 12:00-tól 18:00-ig
Véradás
diszpécser középfokú megegyezés szerint
projekt asszisztens felsőfokú megegyezés szerint
kozmetikus szakirányú megegyezés szerint
recepciós középfokú megegyezés szerint
logisztikai asszisztens szakirányú megegyezés szerint
szakács szakirányú megegyezés szerint
felszolgáló szakirányú megegyezés szerint
kárpitos szakirányú megegyezés szerint
szerkezetlakatos szakirányú megegyezés szerint
marós, esztergályos szakirányú megegyezés szerint
hagyományos esztergagépre gépkezelő szakirányú megegyezés szerint
CO hegesztő szakirányú megegyezés szerint
Autószerelő szakirányú megegyezés szerint
elektronikus
vagyonvédelmirendszer-szerelő szakirányú megegyezés szerint
Köszönet
A Napfény Rákbetegek és
Hozzátartozóik Nagykanizsai
Egyesülete ezúton mond köszönetet
mindazoknak, akik
adójuk 1 %-át számukra
ajánlották fel.
A Ludvig Nemzetközi Művésztelep
Adventi kiállítása
A Magyar Plakát Hát (Nagykanizsa, Erzsébet tér 14-15.) tisztelettel
meghívja Önt, családját és barátait 2011. december 9-én, 18 órára a
kendlimajori Ludvig Nemzetközi Művésztelep adventi kiállítására. A
kiállítást megnyitja: Lehota M. János esztéta. Közreműködik: Tiborcz
Iván jazz-zenész.
Kanizsa 8 – Oktatás 2011. december 8.
Az idei évet is lassan magunk
mögött hagyjuk, de azért még
koránt sincs vége. Megkérdeztük
Szabó Lászlót, a PARKOM94
informatika ügyvezetőjét,
ők mivel készülnek az ünnepi
rohamra?
– Nehéz valami újat kitalálni
manapság, de remélem sikerült.
– Ez mi volna?
– Csak a legfontosabbat említeném,
ami egy speciális ajándékkupon,
amit tőlünk más kereskedelmi
és szolgáltató partnereink kaptak,
és a náluk történt vásárláshoz kötve
adnak saját vevőik részére. Ezt
a kupont viszont nálunk tudják beváltani
a vevők sok mindenre. Ez
lehet ajándék a termék mellé, akár
50% -os árkedvezmény a szervizdíjból
és még sorolhatnám. Céges
ügyfeleinknek pedig egyedileg
összeállított „csomag ajánlataink”
vannak. Mivel mi is BesByte üzlet
vagyunk, az ottani akciók is érvényesek,
így lesz vevőnk aki nagyon
jól jár.
– A városban zajló építkezés
érinti az önök üzletét?
– Sajnos a november a közlekedési
nehézségek miatt nehezebb
volt a szokásosnál. Kérésünknek
eleget téve, polgármester úr viszszaállíttatta
a mostani közlekedési
rendet, s így reméljük ügyfeleink
megtalálnak minket, és megtisztelnek
bennünket vásárlásukkal.
– Ön szerint mi lesz az idei karácsony
legkeresettebb terméke?
– Véleményem szerint a mi területünkön
továbbra is a notebook
a sláger, de a tablet PC is nagyon
felfutóban van. A cégeknél az
évek óta halogatott beruházások
lassan esedékessé válnak, itt is
hasonló a helyzet, csak magasabb
árkategóriában.
– Mi a helyzet az árakkal?
– Szerintem soha nem volt enynyire
olcsó nálunk a notebook mint
manapság, dacára minden világgazdasági
és még ki tudja mely folyamatnak.
Várunk idén is mindenkit szeretettel,
és ne felejtsék, keressék
kuponjainkat partnereinknél!
PARKOM94 - Ajándékkupon karácsonyra
AZsigmondy-Széchenyi SZKI az
IMRO-DDKK Környezetvédelmi
Közhasznú Nonprofit Kft. közreműködésével
az elmúlt év tavaszán
projekttervet dolgozott ki, mely az
Új Magyarország Fejlesztési Terv
keretein belül 18 millió forint, 100
százalékos forráshoz jutott. A
„ZSVSZI.HU-Digitális középiskola
Nagykanizsán” elnevezésű projekt
az iskolarendszerből kikerült felnőttek
számára kínál lehetőséget az
érettségi megszerzéséhez.
Az eddig elért eredményekről és a
projekt hasznosításáról tartott sajtótájékoztatót
Bene Csaba főigazgató,
Juhász Imre projektmenedzser, és
Szele Imre szakmai vezető.
2003-tól államilag finanszírozott
felnőttoktatás kizárólag a
Zsigmondy-Széchenyi SZKI-ban
és jogutódjában, a Nagykanizsai
Műszaki Szakképző Iskolában történik.
Az intézmény célja a felnőttoktatás
továbbfejlesztése, olyan
felnőttek képzése, akik megértik
és belátják, hogy a tanulás életforma,
az iskola kapui soha nem záródhatnak
be mögöttük, és a tanulás
életünk végéig tartó folyamat.
A fejlesztés eredményeként három
Szolgáltatási Pontot alakítottak
ki: az SZKI-ban, a CKÖ Teleki utcai
telephelyén és a zalalövői
könyvtárban. Mindenütt tíz-tíz számítógép
biztosítja a tanulási lehetőséget
azok számára, akik nem rendelkeznek
otthoni számítógéppel. A
tanulók természetesen otthonról is
teljesíthetik konzultációs kötelezettségüket.
Az intézmény vezetése bízik
benne, hogy a felnőttoktatás így
vonzóvá válik azok számára is,
akik családi vagy munkahelyi kötelezettségeik,
esetleg anyagi lehetőségeik
miatt nem tudtak leérettségizni.
A Digitális Középiskola rugalmasan
ütemezhető időbeosztásban,
család és munka mellett is elvégezhető.
Minden jelentkező egyéni
ütemben, az egyéni hiányosságok
pótlásával, a már megszerzett képességek
hasznosításával haladhat.
Az ismeretszerzés önálló tanulásra
késztető tananyag segítségével – tehát
nem tankönyvből – történik. A
képzés ingyenes, tankönyveket
nem kell vásárolni. A jelentkezés
alsó korhatára 18 év, felső korhatár
nincs.
Szele Imre szakmai vezető a tapasztalatok
kapcsán elmondta, a
tanév során a túlzott szabadság, az
időbeosztás is problémát okozott a
tanulóknak, ezért mentorokat kerestek,
akik a helyszínen segítik a
munkát. Lemorzsolódás így is adódott,
év végére a 100 tanulóból 43
szerzett bizonyítványt. Közülük 23-
an folytatják a 11. évfolyamot, míg
a többiek újra próbálkoznak a 9-10.
évfolyam teljesítésével. A négy
éves képzési modell az előrehozott
vizsgákkal, akár két évre is lerövidülhet.
A kereteket más irányba is
tervezik bővíteni, hiszen Zalaegerszeg,
Keszthely, Zalalövő, Lenti és
Tapolca térségéből is voltak érdeklődők.
Az iskolától nem lehet teljesen
elszakadni, mert a konzultációkat
tanárok végzik.
A sajtótájékoztató végén Bene
Csaba főigazgató hangsúlyozta: nem
bizonyítványt gyártanak, hanem
hozzásegítik a hallgatókat a bizonyítvány
megszerzéséhez. Ez csak egy
lehetőség arra, hogy az egyéni tanulási
útjukat más módon járják be,
mint a többiek, de a követelményeket
így is teljesíteni kell. A tanítási
folyamatból a pedagógus személyét
teljesen nem lehet kizárni, szükség
van a segítségükre. Természetesen ez
egy kísérleti program, minden nehézségével
együtt. Úgy érzi, jól döntöttek,
amikor kapcsolódtak, hiszen
fontos társadalompolitikai célkitűzés
a digitális tudás erősítése a társadalom
minden rétegében.
A főigazgató szólt egy másik, iskolák
számára kiírt sikeres pályázatukról
is, mellyel egymillió háromszázötvenezer
forintot nyertek egy
székelykapu elkészítésére a kovásznai
Kőrösi Csoma iskolával közösen.
A programban a két intézmény
kilenc-kilenc diákja vesz részt, akik
kísérőtanáraikkal felkeresik egymás
iskoláját. Aprojekt lezárását követően
a székelykapu az iskola bejáratát
díszíti majd.
B.E.
Digitális Középiskola Nagykanizsán
Kanizsa – Panaszfal 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. december 8.
Szerkesztőségünket a Király
utca 31. szám alatt levő I és J
lépcsőház közös képviselője kereste
meg az esetet elszenvedő, I
lépcsőházban élő nyugdíjas tulajdonos
képviseletében azért,
hogy mással a jövőben ne történhessen
meg az, ami nekik már
lassan egy éve a mindennapjaikat
megkeseríti, és persze, hogy
végre kiderüljön az igazság.
– Ez a bosszantó ügy 2011 januárjában
kezdődött. Ekkor tartottak
ellenőrzést az E.ON szakemberei,
akik megállapították az I lépcsőházban,
hogy az egyik villanyóráról hiányoznak
a plombák, négyből három-
kezdte a közös képviselő. A
helyszínen felvették a jegyzőkönyvet,
amelyben leírták, hogy a villanyórát
a lakáson belül helyezték
el. Azonban ez nem fedi a valóságot,
mivel az órák, a társasházi megbízott
elmondása szerint, a lépcsőházban
találhatóak nyitott szekrényben.
Továbbá megállapították, hogy
szabálytalan vételezés történt, vagyis
az áramot lopták a lakásban
élők. Azonban bizonyítani ezen állításukat
nem tudják mivel a berendezés
sértetlen volt, nem látszott rajta
fizikai behatás nyoma, „csak” a
plombák hiánya – ahogy azt egy későbbi
levelükben le is írták. Ezen
felül feljelentést sem tett a szolgáltató
a rendőrségen lopás vétség miatt.
A lakásban élők minden hónapban
pontosan fizettek, nem csökkent
drasztikusan a fogyasztásuk.
– Az ember elfogadná a vádat,
ha a saját lakásában levő villanyóráról
hiányoznának a plombák,
mivel azt más nem téphette le, de
egy közös használatú helyiségben…
Azért szabnak ki valakire
büntetést, mert napi huszonnégy
órában nem képes őrizni? Az órát
sértetlennek minősítették, mégis
azt állítják, hogy szabálytalan vételezés
történt. Ha egy sértetlen
berendezésből valaki lop az vagy
bűvész, vagy nem is tudom, önmaga
vezeti az áramot – tette hozzá.
A 150. 000 forintos büntetés ellen
fellebbeztek a lakásban lakók az
E.ON-nál, azonban ezt elutasították
szerződésszegésre, és egy 2001-es
eddig még nem bemutatott jegyzőkönyvre
hivatkozva, amiben a tulajdonos
aláírta, hogy a plombáért
felelősséget vállal. Ezek után a tulajdonos
a Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez
fordultak, ahol szintén
elutasították a reklamációjukat
a már említett jegyzőkönyvre hivatkozva,
azzal a lehetőséggel, hogy
az országos központnál reklamálhatnak,
ha továbbra is fenntartják a
panaszukat. Ezt a társasház segítségével
meg is tették. A választ december
első felére várják.
– Atársasház az ott lakókat anyagiakban,
jogi segítséggel és erkölcsi
szempontból is támogatja. Összetartunk,
mert ez bármelyikünkkel előfordulhat.
Megmondom őszintén, amikor
értesültem az esetről, utána rögtön
kimentem és megnéztem a villanyórámat,
hány plomba található a miénken.
Kérdem én, van-e olyan ember
ebben a városban, aki napi rendszerességgel
nézegeti az óráját kint a lépcsőházban.
Ha a lakáson belül lenne,
elfogadnám az E.ON állítását, de még
akkor sem vádolhatna azzal, hogy lopom
az áramot, maximum annyit
mondhatna, hogy letéptem róla. A
multinacionális cégek nem elég, hogy
monopol hatalmukkal visszaélve
anyagilag ellehetetlenítenek családokat,
még meg is alázzák őket azzal,
hogy tolvajnak titulálják valótlanul
megírt jegyzőkönyveikben – zárta panaszát
a közös képviselő.
Az ügy tisztázása érdekében
megkerestük a szolgáltatót is,
akinek képviselője írásban válaszolt
a cikkben szereplő felvetésre.
Az eset kapcsán talán a legfontosabb
– ezért ezzel kezdem – arra felhívni
a figyelmet, hogy a rendszerhasználó
a lakásában, illetőleg helyiségében
(a közös helyiség osztatlan
közös tulajdon, tehát a rendszerhasználó
helyisége) felszerelt fogyasztásmérő
berendezést köteles gondosan
megőrizni, és annak bármilyen kívülről
észlelhető rendellenességét,
zárópecsét sérülését az E.ON Déldunántúli
Áramhálózati Zrt.-nek bejelenteni.
Társasházak esetében a közös
helyiségben elhelyezett mérőket
a mérőszekrény zárásával védhetik
meg a tulajdonosok, hasonlóan a közös
tárolók zárva tartásának gyakorlatához.
A mérő sértetlensége közös
érdek, hisz a pontos, hiteles mérés a
korrekt elszámolás alapja.
A leírtakhoz hasonló esetekben
az előírások értelmében nem azt
kell vizsgálnunk, hogy ki avatkozott
be a készülékbe és/vagy tartozékaiba,
mivel kizárólag ügyfelünkkel
álltunk szerződéses jogviszonyban,
így a bekövetkezett
szerződésszegés is kizárólag az ő
felelőssége.
Ügyfelünk fogyasztási helyén
2011.01.06-án tervszerű ellenőrzést
végeztünk, melynek során megállapítást
nyert, hogy a felszerelt mérő
szolgáltatói zárópecsétei, valamint 1
db hitelesítő zárópecsét hiányzik. A
zárópecsétek eltávolításával lehetőség
nyílik a mérő és a kismegszakítók
befolyásolására és a méretlen
vételezésre. A vonatkozó jogszabály
alapján szerződésszegés történt. E
szerződésszegés esetén a kötbér
összege amperenként 7500 Ft, jelen
esetben mindösszesen 150.000 Ft.
Ügyfelünk panaszával korábban
a Zala Megyei Kormányhivatal
Fogyasztóvédelmi Felügyelőséget
is megkereste. A Felügyelőség panaszát
kivizsgálta, 2011.10.18-án
kelt határozatában a követelés jogalapját
és mértékét is helytállónak
találta, Ügyfelünk kérelmét jogsértés
megállapításának hiányában elutasította.
Igazát keresi az E.ON ügyfele
Tizenkettedik alkalommal osztották
ki a 2000-ben László Ervin
professzor, a Budapest Klub
elnöke, és Demcsák Mária, a Piac
és Profit üzleti magazin főszerkesztője
által közösen alapított
Üzleti Etikai Díjat.
Az üzleti élet egyik rangos elismerésévé
vált díjat a két alapító és
a mögöttük álló szervezetek (Budapest
Klub, Piac&Profit üzleti
magazin) azzal a szándékkal hozták
létre, hogy minden évben felhívják
a hazai társadalom figyelmét
azokra a cégekre, vállalatokra,
amelyek tevékenységükkel,
magatartásukkal példát mutatnak
a felelős etikus gazdálkodásban,
üzleti jelenlétben, és erősítik a bizalmat
a társadalom és az üzleti
szféra között.
Az Üzleti Etikai Díjátadás
idén is, mint tavaly a Magyar
„Fenntarthatósági Csúcs” konferencia
két napjába ékelődött bele.
A témához méltó környezet nagyobb
reflektorfénybe segíti a
felelős vállalati magatartás fontosságát
a fenntartható fejlődés
érdekében.
Idén a gazdasági szervezetek,
kamarák és más jelölések eredményeképpen
31 hazai székhelyű
vállalat adott be pályázatot. Közülük
kilenc kisvállalat, nyolc
multinacionális vállalat, négy
nagyvállalat, és 10 középvállalat.
Az alapítókból, illetve az eddigi
díjazottakból álló zsűri kategóriánként
egy győztest hirdetett, kivétel
a Középvállalat kategória.
Ott ugyanis olyan erős volt a mezőny,
hogy két vállalat érdemelte
ki az Üzleti Etikus jelző használatát.
Az Üzleti Etikai Díj nyertesei
2011-ben
Multinacionális vállalat: E.ON
Hungária Zrt. Nagyvállalat: Tisza
Volán Zrt., Kisvállalat:
Bakosfa Kft., Középvállalat:
Nyírségvíz Zrt., Középvállalat:
SZ+C Stúdió Kft.
Az Üzleti Etikai Díj szempontrendszere
1. A cég etikai magatartása alkalmazottai
felé, 2. A cég tulajdonosainak
etikai magatartása tulajdonosi
jogosítványaik gyakorlása
közben, 3. Ügyfelekkel, üzleti
partnerekkel szembeni etikus üzleti
magatartás, 4. Társadalmi felelősségvállalás,
5. A környezettel
szembeni felelős magatartás.
Az etikus üzleti magatartás
elengedhetetlenen feltételei a
21. században
1. A vállalat felelős gondolkodásmódról
cselekedetein keresztül
tesz tanúbizonyságot. Felelősséget
vállal a munkatársaiért, a
szűkebb és tágabb környezetének
jólétéért, a társadalom fejlődéséért,
a klímaváltozás negatív folyamatainak
visszafordításáért,
az esélyegyenlőség javulásáért.
2. Tetteit nem elsősorban a mindenáron
való haszonszerzés irányítja,
hanem a másokról gondoskodás,
a más érdekeinek, jóllétének
figyelembe vétele is. 3. A
környezet (szűkebb tágabb, emberi,
természeti, üzleti) érdekei
miatt képes átértékelni a várható
üzleti hasznát, illetve át tudja változtatni
cselekedetinek célrendszerét
magasabb rendű célok érdekében.
Az Üzleti Etikai Díj használata
örök érvényű. Az alapítók azonban
fenntartják a jogot a díj viszszavonására.
2011-ben is öt vállalat kapott Üzleti Etikai Díjat
Kanizsa 10 – Vízmű 2011. december 8.
Kanizsa 2011. december 8. – Vízmű 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Kanizsa 12 – Hirdetés 2011. december 8.
hirdetés
Ha péntek, akkor KÖNYVTÁR!
Haliskola Advent a Könyvtárban!
2011. november 18-tól december 9-ig minden adventi péntek
délután várja A KÖNYVTÁR az izgalmas könyveket olvasni szerető
fiatalokat, felnőtteket, családokat a Halis Olvasó Program
AZOLO olvasódélutánjaira.
Nagyszerű alkalom ez arra, hogy együtt jöjjön a könyvtárba apa családjával,
nagymama és unoka, fiatal baráti közösségével. Péntekenként
délután 2 és 6 óra között az olvasás óráiban egyszerre olvasunk,
internetezünk és játszunk, s közben az érdeklődő felnőtteknek bemutatjuk
új szolgáltatásainkat a Pontok Pontján (eMagyarország pont,
nagykar pont, nava pont, oszk pont). A programra előre is be lehet jelentkezni
a gyermekkönyvtárosoknál, de aki csak besétál péntek délután,
az is részt tud venni benne. Eligazítást ez esetben is a földszinten,
a gyermekkönyvtárosoktól lehet kérni.
Haliskola Workshop a könyvtárban! 2011. november 30-án workshopot
szervezünk oktatók, képzők számára, melyen bemutatjuk Haliskola
Workshopjaink eddigi tapasztalatait. A könyvtárlátogató pedagógusok
mellett várjuk azokat a pedagógusokat is, akik még nem ismerhették
meg az oktatást segítő szolgáltatásainkat.
A részletes programokról és minden további információról a
www.nagykar.hu eseménynaptárából, Kardos Ferenc könyvtárostól
kaphat tájékoztatást személyesen, telefonon (06306287268) vagy emailen
is a info@nagykar.hu-n. A programok a TÁMOP-3.2.4-08/1-
2009-0068 pályázati projekt keretében szerveződnek."
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. december 8.
Horoszkóp
A hétvégén annyit dolgozhat, amennyit
csak akar. Energiával telten akár estig sem
fárad el. Hogyha jobban hisz önmagában
és a társában, akkor könnyebben megvalósíthatja
a legmerészebb álmait.
Szinte be sem meri vallani magának, újra
szerelmes szeretne lenni a párjába. A
hétvége szabad perceit lehetőleg töltsék
kettesben. A kellemes, napsütéses adventi
napok elfeledtetik minden gondját.
Romantikus hétvégére számíthat, a csillagok
is kellemes meglepetést tartogatnak.
A váratlanul adódó pénzügyi lehetőségeket
ragadja meg, mert ezzel megalapozhatja
vásárlási elképzeléseit.
Üzleti ügyekben hagyatkozzon a saját elképzeléseire,
és ne hagyja, hogy mások eltérítsék a
helyes útról. Kerülje el a konfliktusokat, és
uralkodjon az érzésein. Akarácsonyi ünnepekre
fektessen nagyobb hangsúlyt a családjában.
Közelednek az ünnepek, lassítson le egy
kicsit, és ne akarjon folyton bizonyítani.
Fogadja el mindazt, amit a sors felkínál, és
éljen megértésben, szeretetben a családjával.
A hétvége nyugodtnak ígérkezik.
Kellemes napokat ígérnek a hétvégére a
csillagok. A párkapcsolata remek lesz,
bármit elérhet, amit csak akar. Apénzügyi
akadályokat kiegyensúlyozottan, könnyedén
átvészeli, jöhetnek az ünnepek.
Az ünnepek előtti napokban jól tudja hasznosítani
energiáit és a szabadidejét. Élvezze
az élet apró szépségeit, és ne töprengjen
feleslegesen negatív dolgokon. Érzelmi
életére nagy hatással lesznek a bolygók is.
Törődjön többet a párjával, és saját magával
is. Ne erőszakosan akarja megoldani a
felmerülő nézeteltéréseket, hanem türelemmel.
Gondolkodjon el azon, mi teszi boldoggá,
és cselekedjen annak megfelelően.
Legyen sokkal optimistább az eddigieknél.
Dinamikusan végzi a munkáját, s ez
kihat a hangulatára, és a teljesítményére
is. A külső hatásokra ne figyeljen, mert
eltéríthetik a kitűzött helyes útról.
A szürke, unalmas hetek után egy kis izgalomra,
szórakozásra vágyik. A bolygók, és
ismerősei hatására előtérbe helyezi az esti
programokat. Ne foglalkozzon mások véleményével,
hanem tegyen kedve szerint.
Párkapcsolata kiegyensúlyozott, és a párja hűségében
sem kell kételkednie. A hétvégén ne
kérjen senkitől se szívességet, viszont nyugodtan
elfogadhatja mások segítségét. Tervezzenek
többször közös programot a szabadban.
Romantikus érzéseket ébresztenek fel önben a
bolygók így karácsony előtt. Legszívesebben
mindenkit megajándékozna valamivel a környezetében.
Ha ezt anyagiak híján nem teheti
meg, a jókívánságait mondja el személyesen.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
Belvárosban (Hunyadi utcában)
700 négyzetméteres, részben letakarított
építési terület eladó. Ugyanitt bontott
építési anyag ingyen elvihető!
Érd.: 0630/448-6072
Készpénz nélkül Nagykanizsa
Zemplén Győző utcában, tehermentesen,
beköltözhető, 41 m2-es, felújított
panellakás eladó. Tel.: 0630/972-5045
(7467K)
Készpénz nélkül Nagykanizsa Platán
soron tehermentes, beköltözhető,
frissen felújított gázfűtéses, 42 m2-es
téglalakás eladó. Tel.: 0630/972-5045
(7468K)
Nk-án a Zemplén Győző utcában
IV. emeleti, 1,5 szobás lakás beköltözhetően
eladó vagy kiadó. Irányár: 4,5
millió Ft. Tel.: 0630/600-2381
(7470K)
Elcserélném Nk-i kétszobás, egyedi
gázas, I. emeleti lakásomat hasonló kaliberű
újabb, cirkófűtésesre értékegyeztetéssel.
Tel.: 0630/3300-479
(7471K)
Nagyteljesítményű, hordozható,
vadonat új háztartási gőztisztító (Modell:
SC-238HO), ugyanitt alig hordott
42-es méretű bőr bakancs. Érd.:
0693/315-559 (este) (7435K)
Jakuzzi normál méretű kád olcsón
eladó. Érd.: 0620/9591-157 (7469K)
Gördülő asztalos körfűrész motorral
együtt eladó. Érd.: 0630/438-5634 (7472)
Cosmodisc bontatlan állapotban,
feleár alatt eladó. Érd.: 0670/947-4902
(7473K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat,
használati tárgyakat és teljes
hagyatékot. Érd.: 0620/555-3014
(7362K)
Fa nyílászárók, zsalugáterek:
www.ablakolcson.hu. Tel.: 0630/214-
4150 (7411K)
Frizurát szeretnél? Szakképzett
fordrász házhoz megy Nagykanizsán
és környékén. Tel.: 0630/8744-111
(7462K)
Televíziók, LCD monitorok, videók,
DVD-k és távirányítók javítása.
Balaskó István. Nagykanizsa, Ady
Endre u. 11., tel.: 0630/597-1530
(7457K)
Hetenként mikrobusszal Németországba:
Nürnberg - Frankfurt -
Darmstadt - München - Stuttgart.
(Háztól-házig is). Tel.: 0672/441-
542 (7474K)
Kanizsa – Sport/14 Apró 2011. december 8.
Szeretettel várom régi és új
kedves vendégeimet a kellemes
Orgona Szépségszalonba, gyógyító,
frissítő, stresszoldó
masszázsra. Cím: Nagykanizsa,
Magyar út 54-56. Tel: 30/401-
3454.
Okleves gyógymasszőr
INGATLAN
Az erdélyi Zetelakán a jubileumi
X. Zetelakai Sportnapok keretében
nemzetközi szabadfogású
birkózóversenyt rendeztek, ahová
a Kanizsa Birkózó SE korcsoportos
versenyzői is hivatalosak voltak.
A viadalra 17 csapat 186
sportolója nevezett, s Székelyföld
legjobbjain kívül a nagykanizsaiak
mellett Csepelről és Püspökladányból
is érkeztek versenyzők.
Kanizsát a legkisebbeknél (a
2002-2003-asok) a Kalmár-testvérek
képviselték, s közülük Kristóf
a 22 kg-osok között két mérkőzést
nyerve, kettőt elveszítve az ötödik
helyen végzett, míg bátyja, Benedek
négy győztes mérkőzéssel a
dobogó legtetejére állhatott.
A diák korcsoportban (1998-99-
ben születettek) Németh Márton
egy súlycsoporttal fentebb birkózva
is jól helytállt. Három győztes, egy
vesztes mérkőzéssel a bronzérmet
szerezte meg. A 42-kg-os Egyed
Balázs könnyedén jutott a döntőbe,
ahol a 42 kg-os romániai országos
bajnok, egy korondi versenyző nézett
vele farkasszemet. Parádés, gigászi
három menetes küzdelemben
végül a kanizsai versenyző kezét
emelték magasba, ezzel Egyed Balázs
is a dobogó legtetejére állhatott.
Ugyanúgy az 59 kg-ban versenyző
Béli Attila is, aki magabiztosan,
technikai fölénnyel győzte le
vetélytársait az aranyéremért. A46-
kg-os Polai Kristóf egy mérkőzést
nyerve egyet elveszítve bronzérmet
szerzett.
A serdülők mezőnyében (1997-
1996-osok) az 59-kg-os Krasznai
Bence első mérkőzését marosvásárhelyi
riválisával kezdte, aki nyert
már korábban országos bajnoki címet
is. Bence okos taktikus birkózással
könnyedén lépet túl ellenfelén,
és további három mérkőzést is
nyerve szerezte meg az első helyet.
A 42-kg-os Ceglédi Bertalan két
vesztes mérkőzéssel helyezetlenül
zárt. Az összesített csapateredményben
a dél-zalaiak a hazai csapat
mögött másodikként zártak.
P.L.
Négy birkózó elsőség Zetelakáról
Harmadik alkalommal rendezték
meg a Zsigmondy Vilmos
Kupa-Fekete Szabolcs Emléktorna
futsal szabályai szerint lebonyolított
labdarúgó tornát a Zsigmondy-
csarnokban a fiatalon elhunyt
Fekete Szabolcs testnevelőtanár
és focista emlékére.
A kupa küzdelmein végül nyolc
együttes vett részt, a különböző iskolák
indították csapataikat, s közülük
a győzelmet a Dr. Mező-
Thúry Gimnázium és Szakképző
Iskola legénysége szerezte meg, a
Pannon Egyetem Nagykanizsai
Kampuszának egysége, valamint a
Zsigmondy-Széchenyi-Cserháti
Szakképző Iskola gárdája előtt.
A gólkirályi címet a „cserhátis”
Kozári Gábor érdemelte ki 8 góllal,
Fekete Zsolt (PEN) a torna
legjobb kapusa lett, míg Kovács
Istvánt (Mező) a legjobb játékosnak
választották. A helyezetteknek
és díjazottaknak járó elismeréseket
az elhunyt focista serdülő
edzője, Horváth Ferenc (Kiskanizsai
MSK) adta át.
Mezős-thúrys
elsőség az
emléktornán
Tapolca VSE (12.) – Nagykanizsai
Izzó SE (6.) 21-28 (11-13)
NB II Dél-nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkőzés, 11. forduló.
Tapolca, 150 néző. Vezette: Bódis,
Markhardt.
Nagykanizsa: Tóth Á. - Senger
3, Felde, Tompek 2, Kiss G. 10/1,
Horváth Balázs, Füle Cs. 8. Csere:
Répási 4, Gilitsch 1, Vadász M.
Edző: Tóth László.
Az őszi szezon zárásaként zsinórban
negyedik győzelmét jegyezte
a nagykanizsai csapat, mellyel
(11 pontot gyűjtve) a tabella
hatodik helyén telelhetnek Tóth
László tanítványai.
Tóth László: „Nem volt azért ez
olyan egyszerű találkozó, hiszen a
45. percig csak 1-2 góllal vezettünk,
s utána tettük – gyorsan hozzáfűzve,
már nem először – biztossá
sikerünket. Védekezésben kimagaslót
produkáltunk, amihez Tóth
Ákos immár sokadik remeklése is
kellett, Kiss Gergely és Füle Csaba
gólerősségéről már nem is beszélve..."
P.L.
Kanizsa – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. december 8.
Zala Volán Zrt.
Nagykanizsai Honda Szervíz
SZEMÉLYGÉPKOCSIK
MűSZAKI
VIZSGÁZTATÁSA
19.000 Ft (bruttó)
Kedvezményes felkészítés
Érdeklődni: 0693/537-937
Hétköznap: 8-15 óráig
PTE-PEAC PVSK (5.) – Kanizsa
KK DKG-EAST (1.) 70 - 79
(15-25, 18-18, 18-16, 19-20)
NB I B Nyugati csoport férfi kosárlabda-
mérkőzés, 10. forduló.
Pécs, 100 néző. Vezette: Kiss,
Maár, Lövész.
Kanizsa KK DKG-EAST:
Bausz (15/3), Neal (27), Beák
(8/6), Hoffmann B. (16), Czigler
(4). Csere: Bus, Balogh L. (2),
Tóth O. (5/3), Zsámár K., Murvai
(2). Edző: Kovács Nándor.
A forduló egyik rangadójának
számító mérkőzésen hat percig
fej-fej mellett haladtak a csapatok
(15-13), azután egycsapásra
megváltozott minden, mert a kanizsaiak
megtalálták a pécsiek
gyors játékának ellenszerét. A
következő négy percben Marcus
Neal (képünkön) kosaraival zsinórban
12 pontot szerezve vette
át az irányítást a gépgyári csapat.
A második negyedben előbb felzárkózott
a hazai gárda (15.p.: 27-
29), majd ismét Bausz Kornélék
percei következtek, így a félidő
végére visszaállt a tíz pontos különbség
(20.p.: 33-43).
Fordulás után sem változott sokat
a játék képe: míg a pécsiek
gyors indításokra alapoztak, addig
a kanizsaiak igyekeztek türelmesen
szőni támadásaikat, s kihasználni
a palánk alatti fölényüket.
A záró etap harmadik percétől
leblokkolt a KKK DKG-EAST: eladott
labdák, pontatlan támadás
befejezések jellemezték a játékukat.
Ezt kihasználva egy 13-0-as
rohammal átvették a vezetést a
vendéglátók (36.p.: 66-63). Szerencsére
az időkérésnél sikerült
rendezni a sorokat, s az addig
gyengélkedő Beák Gábor két triplájával
már újra a vendégeknél volt
az előny, akik újra jól védekeztek,
s már nem engedték ki a kezükből
a győzelmet.
Kovács Nándor: „Egy jó formában
lévő csapatot győztünk le idegenben.
Ez a siker még sokat jelenthet
a későbbiekben.”
A Kanizsai Vadmacskák SE
másodosztályú női csapata az
Autópark PVSK otthonában lépett
pályára bajnokin.
Autópark PVSK (9.) – Kanizsai
Vadmacskák SE (1.) 44-78
(9-14, 10-24, 6-16, 19-24)
Amatőr NB Nyugati csoport női
kosárlabda-mérkőzés, találkozó a
8. fordulóból. Pécs, 50 néző.
Kanizsa: Fekete Cs. (13/3),
Fuisz V. (27/3), Kiss V. (24), Olasz
(4), Jurkó (6). Csere: Hegyi (4),
Jagarics, Oros, Rajkai, Nagy.
Edző: Gábor Erzsébet.
A mérkőzés elején nehezen lendültek
játékba a vendégek az agresszíven
védekező pécsi csapat
ellen. Fekete Csilla és Fuisz Viktória
pontjaival a negyed végén
ugyan öt pontos előnyük volt, de a
folytatásban a hazaiak kezdtek
pontosabban és átvették a vezetést.
A negyed harmadik percétől védekezést
váltottak a vendégek és produkáltak
egy 19-2-es részeredményt.
Fuisz és Kiss Virág pontjaival
a negyedet már 19 pontos
előnnyel zárták.
Nagyszünet után továbbra is sikeres
volt egészpályás letámadó
védekezésük és a megszerzett labdákból
gyors, könnyű kosarakat
tudtak elérni, így tovább nőtt a különbség
a két csapat között.
A záró 10 perc közepén Fuisz és
Fekete pontjaival már 30 pontra
nőtt a különbség és játéklehetőséget
kaptak a kanizsaiak addig kevés
időt pályán töltő játékosai is.
Gábor Erzsébet: „Most kell észnél
lennünk, hiszen vasárnap érkezik
a szintén száz százalékos PEAC
együttese. Ha azon a mecscsen is
folytatódna sikeres szériánk, nos,
akkor a félszezoni elsőségünkről
talán már lehetne beszélni...”
P.L.
A pécsi napok kellős közepén
Húsz egyesület (köztük három
szlovén és két horvát klub)
judokáinak részvételével rendezték
meg a Nagykanizsai TE 1866
hagyományos versenyét, a XIV.
Mikulás Nemzetközi Kupát.
A mezőny talán nem volt oly''
népes, mint a korábbiakban, de így
is számtalan izgalmas és szakmailag
értékes párharcot hozott a verseny.
A csapatversenyben végül a
házigazda NTE 1866 szerezte meg
az elsőséget 121 ponttal, másodikként
a Nagyatádi Judo Club (114),
míg harmadikként a Barcs JK (68)
zárt.
Az NTE tabellán elfoglalt nyerő
poziciója feltételezi, hogy számos
súlycsoportban szereztek elsőséget
dzsúdósai (több sportolója
nem is egyet...), így a lányoknál
Lukács Ditta, Mód Sáron, Lukács
Zoé, Mód Jordána, Lukács Elizabett,
Horváth Tamara is győzött, a
fiúknál pedig Szabó Mátyás, Sólyomvári
Dávid, Huszár Máté és
Huszár Martin volt a legjobb.
Akik még dobogós helyezettek
voltak a kanizsaiak részéről: Kovács
Regina, Németh Renáta, Várnagy
Bálint, Kovács Olivér, Varga
Zoltán, Varga Dániel, Ludnik Máté,
Nagy Gergely, Csonka Richárd.
Összességében a nagykanizsai
cselgáncsozók hazai évadzárójaként
is felfogható verseny jól szolgálta
a következő esztendőre is a
felkészülést. A már jól ismert nevek
mellett eredményességi szempontból
új dzsúdósaik előtt is szép
időszak állhat. Ehhez azonban
mind nekik, mind a szakmai stábnak
a maximálisra kell törekedni.
P.L.
Nyerték a Mikulásösszesítettet
is a
cselgáncsozók
Hatodik helyen telelnek
Kanizsa – 20 16 év együtt 2011. december 8.
A Letenyei Fafaragó Műhely
tagjai már 25 éve alkotnak
együtt, az egyesület 20 éve alakult.
Ennek kapcsán beszélgettünk
Boa Endre népi iparművésszel,
az egyesület elnökével.
– Mikor alakult meg a Letenyei
Fafaragó Műhely? Hány tagja van
jelenleg?
– Jómagam 1985-ben léptem be
a Zala megyei Népművészeti Egyesületbe.
Letenyén az első alkotótábort
1986-ban rendeztük meg, itt az
alapító tagok közül négyen már
részt vettünk, Bedi László, Németh
Ferenc, Lakatos Benő és én. Utána
folyamatosan 2006-ig minden évben
tartottunk tábort. Radnai István
1990-ben csatlakozott hozzánk, és
hivatalosan 1991-ben alakult meg
az egyesület. Akkoriban már nagyon
sok munkánk volt. Bázakerettyén
egyhuzamban két hónapot
dolgoztunk tavasszal, és másfél
hónapot ősszel. Kezdetben többnyire
önkormányzati megrendeléseket
kaptunk. Majd a ’90-es évek közepén
kezdődtek a templomépítések a
kisebb falvakban. Ekkor az önkormányzati
megrendelések kezdtek
visszaszorulni. Az egyház azóta jelentős
megrendelőnk. Közben külföldön
is tevékenykedtünk, eljutottunk
Horvátországba, Franciaországba,
Szlovákiába, Erdélybe, Romániába
és Olaszországba. Majd
1994-ben részt vettem a hajdúszoboszlói
fafaragó táborban, ahol egy
szélesebb alkotó közösséggel találkoztam.
A következő évben meghívtam
őket Letenyére, az így kibővült
csapat, már tíz-tizenkét tagot
számlált. Az utolsó alkotótábor
2006-ban volt, akkor tizenhatan
gyűltünk össze. A letenyei kisegítő
iskola megszűnése – mivel 2006-ig
ott tartottuk a táborokat – és a pályázati
lehetőségek beszűkülése miatt
nem tudtunk újabbat szervezni.
Ennek okán új utakat kerestünk.
Azóta rendszeresen minden nyáron
járunk Horvátországba és privát
megrendeléseket is teljesítünk. Általában,
évente 7-8 alkalommal
dolgoztunk együtt.
– Az egyesület tagjai között vannak
külföldi alkotók. Velük hogy
kerültek kapcsolatba?
– Igen, az egyesületünkben van
két horvát és egy osztrák fafaragó
is. Meghívásukra alkothattunk
Horvátországban és Ausztriában. A
horvát fafaragókkal, 1988-ban találkoztunk
Zalaegerszegen, majd
’89-ben elhívtam őket Letenyére.
Azóta szinte minden nyáron együtt
munkálkodunk, ha nem itt Magyarországon,
akkor Marija Bistricán.
Először ‘94-ben utaztunk az említett
településre – ami híres zarándokhely
–, akkor még tartott a háború,
de mi ebből nem sokat érzékeltünk.
Rá két évre mentünk másodszor.
Ezen tábor alkalmával ért
bennünket az a felejthetetlen élmény,
hogy egy alkalommal együtt
ebédelhettünk Horvátország összes
főpapjával és más jelentős egyházi
személyiségekkel. Munkánkról elismeréssel
nyilatkoztak, az általunk
készített alkotások elnyerték
tetszésüket. Ez akkora élmény volt,
amelyet nem hiszem, hogy meg lehetne
ismételni. Az itt kapott barátságról
és vendégszeretetről csak a
legmagasabb fokon lehet beszélni.
Ezért érdemes csinálni. Közös kiállítást
is rendeztünk már a két horvát
alkotóval Varasdon a 1990-es
évek végén. Közben Prinzersdorfban,
Letenye ausztriai testvérvárosában
is volt két tárlatunk. Talán a
legemlékezetesebb Tislér Zolival
való megismerkedésem, aki ’94 táján
rendőrként dolgozott Letenyén.
Az első találkozásunk alkalmával
megbüntetett. Akkor még nem ismertük
egymást. Rá pár hétre eljött
hozzám a Bedi Laci bácsival, aki
azt mondta, ez a gyerek meg szeretne
tanulni faragni. Akkor szembesültünk
vele, hogy honnan vagyunk
egymásnak ismerősek. Na,
gondoltam, akasztják a hóhért. De
azóta kifejezetten jó barátságban
vagyunk.
– Az egyesület tagjai hasonló
stílust képviselnek?
– Ami a művészeti stílust, a világszemléletet
és a formavilágot illeti,
vegyes a kép. A megfogalmazások
terén jól láthatóak a különbségek.
Széles a spektrum, készítünk
használati tárgyakat, dísztárgyakat,
játszótereket, játékokat,
köztéri szobrokat, temetőkapukat
és hidakat egyaránt.
– Milyen díjakat, elismeréseket
kapott eddig az egyesület?
– Két kollektív kitüntetéssel is
rendelkezünk. 1995-ben kaptuk
meg a Zala Megyei Önkormányzat
Nívódíját. Ezeken kívül a személyes
előremenetelünk is fontos, így
mindannyian zsűriztetjük alkotásainkat.
1997-ben lettem népi iparművész,
Bedi Laci bácsi 1995-ben,
Radnai István és Németh Ferenc
2000-ben. A folyamatos zsűriztetés,
két okból fontos. Az egyik ok
az, hogy az állandó megmérettetés
a megfelelő szakmai színvonal záloga.
(Az alkotók munkáját elismerhetik
A, B és C kategóriába sorolással.)
A másik ok pedig az,
hogy a népi iparművész címet, az
új törvény szerint ötévente meg
kell újíttatni. Jómagam most olyat
kaptam, ami végleges.
– Az utazások kapcsán biztosan
rengeteg emlékezetes pillanatról
tud mesélni…
– A horvátországi látogatásokról
nagyon sokat lehetne mesélni, de a
legemlékezetesebb az volt, amikor
második alkalommal voltunk Zágrábtól
délre egy kis településen.
Egy délután vendéglátónk felvetette,
hogy menjünk, és együnk halászlét.
A településhez közel egy
nagy víztározó található, amelyet
színes vízi világ ölel körül. A partra
érve, várt bennünket egy hosszú
szűk ladik, egy akkora vízfelületen,
mint a Balaton. Néztünk egymásra
a kollégákkal – pedig egyikünk
sem származik ijedős családból –,
hova megyünk ezzel? Vendéglátónkkal
– aki a helyi pap – beleültünk
hatan a ladikba. Öten körülbelül
száz kilósak voltak, a ladik végén
pedig a kormányos foglalt helyet,
aki dohányzott. Csak egy kis
motor hajtotta. Eljátszottunk a gondolattal,
hogy ha ez a kis motor felmondja
a szolgálatot, nekünk végünk.
Igaz, némi reménnyel szolgált
az atya jelenléte. Amire igazán
megijedtünk volna, elértünk egy
csatornával, ösvénnyel teli ártéri
erdőhöz. Az egyik ilyen csatorna
végén azután rátaláltunk egy horgásztanyára,
ahol finom halászlével,
sült hallal vártak bennünket.
Ez rendben is lett volna, de hazafelé
menet, megállt a motor a víz a
közepén. Mindannyian rémült képet
vágtunk. A atya pedig leeresztette
az evezőt, és akkor láttuk a víz
csupán combmagasságig ér. Innentől
kezdve már mindenki nevetve,
és jókedvűen tette meg az utat a
partig. Ettől teljesen eltérő kultúrával
is módom volt megismerkedni,
amikor is két japán szobrásszal
dolgoztam együtt két hétig Debrecenben.
Rájuk az a jellemző, hogy,
ők éjjel-nappal dolgoznak. Reggel
már hat órakor tevékenykedtek, annak
ellenére, hogy ők feküdtek le a
legkésőbb, hajnali két órakor még
nem aludtak. Hogy honnan merítették
az erőt? Nem tudom. Csodálnivaló
intenzitással, csodás dolgokat
alkottak
– Ennyi élmény és együtt eltöltött
idő után mondhatjuk, hogy az
egyesület egy baráti közösség?
– 25 év még a házasságban is
nagyon szép idő, egy alkotó közösségben
pedig hosszúnak mondható.
A huszonöt év alatt megismertük
egymást, és az együttmunkálkodás
mellett figyeltük egymás
szakmai fejlődését, az egyéni stílus,
az egyéni arculat kialakulását
is. Ez nem ment mindig zökkenőmentesen,
történtek súrlódások, de
a csapat magja a kezdetek óta
együtt van. Jól érezzük magunkat
egymás társaságában. Alkotunk,
maradandó értékeket hozunk létre
és nagyon sok szép helyre eljutunk
együtt. Az egymás társaságában,
egymást segítve, inspirálva, elkészített
alkotások, a számos év, és a
sok – sok szép élmény összeköt
bennünket. Kívánom, hogy még
25 évig így legyen.
Varga Mónika
Alkotótársak, barátok, életre szóló élmények
Fotó: Varga Mónika
XXIII. évfolyam 43. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2011. december 15. 2012. január 1-től már használt Kanizsa
lakás adás-vételénél is KÖTELEZő
ENERGETIKAI
TANÚSÍTVÁNY!
Kiváncsi rá, hogy energiapazarló rendszerét
hogyan lehet jelentősen hatékonyabbá tenni?
Balassa Béla
építész, épületenergetikai tanúsító
30/9019013, balassabela@chello.hu
Mennyit fogyaszt
az Ön háza, lakása?
Megdöbbentő, hogy az emberiség
nem egyszer abban a tévhitben él,
ha Istent kizárja az életéből Isten,
akkor Isten ügye kudarcot vall.
De nem így van. Az üdvösség története
egészen másról beszél: Isten tervét nem
lehet meghiúsítani.
Minden emberi dicsőség előbb-utóbb
a porba hullik, csak az Isten szeretete
és dicsősége ragyog örökké.
Ezt tudták az angyalok is,
és ezért tudtak a szomorú tények
ellenére is dalra fakadni...
Címlapunkon a Szent Család ábrázolása a Sambach által festett
alsótemplomi főoltárképen.
Kanizsa 2 – Krónika 2011. december 15.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági
ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit
Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Sajtótájékoztatón ismertették
a projektelemek gazdái a nemrégiben
megnyert Mi a pálya? -
Jövőnk az ifjúság II. című pályázatot
a Városi Diákirodában.
Céljuk, hogy a rendelkezésre álló
pénzből olyan programokat
szervezzenek a fiataloknak, melyekkel
elősegíthetik az integrációjukat,
és hasznos időtöltést
biztosítanak.
– A projekt 2011. október 15-én
indult és 2013 októberében ér véget.
A pályázatnak köszönhetően
50 millió forint áll rendelkezésre a
céljaink megvalósításához –
mondta Győrfy Anikó, a projekt
menedzsere. Közvetlenül vagy
közvetve minden programjukkal a
fiatalok azon készségeit szeretnék
fejleszteni, amelyek segíthetik a
pályaválasztást és a tényleges elhelyezkedést.
Úgy alakították ki a
munkatervet, hogy ezeket a képességeket
valamilyen szinten tudják
is kamatoztatni a projekt során.
Hat partner, a Városi Diákiroda, a
Halis István Városi Könyvtár, a
Cigány Kisebbségi Önkormányzat,
a Kanizsai Kulturális Központ,
valamint a Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ működik
együtt az elkövetkezendő két évben
és kínál hasznos elfoglaltságot
a fiatalok számára.
A támogatásnak köszönhetően
bővíthették a hagyományos programok
sorát, a partnerek mindegyike
sokszínű tervet mutatott
be. Az újdonságok közé tartozik
a börtönlátogatás, mely a prevenciót
szolgálja, továbbá idegen
nyelvi tréningeket szerveznek,
három nyelvből (német, angol,
horvát) indítottak 60 órás tanfolyamot.
Ezeken felül Jótékonysági Gálaestre
invitálják az érdeklődőket,
melyet december 15-én 17 órától
tartanak a Medgyaszay Házban. A
jótékonysági vásáron kanizsai diák
fellépők színesítik a palettát. A
befolyt összeget városunk hátrányos
helyzetű diákjainak megsegítésére
fordítják.
V.M.
Hasznos
programok
az ifjúságnak
A polgármester a jegyzőkönyvek
aláírása után köszöntötte a fiatal
házaspárt, Nagy Sándort és
Nagy Ildikót, valamint nagyobbik
gyermeküket, Attilát, aki már Magyarországon
született. Elmondta,
az esküszavak némi elégtételt jelenthetnek
a kétmilliónyi erdélyi
magyarnak, akiket megfosztottak
állampolgárságuktól, hazájuktól.
A nemzetrészek összetartozásának
fontos pillére lett a magyar állampolgárság
könnyített megszerzésének
lehetősége, mely a tavaly
megalakult országgyűlés egyik
fontos döntése volt. Apár négy éve
hagyta el Erdélyt, a munka és a
jobb élet reményében érkeztek
hozzánk, jelenleg Nagyrécsén élnek.
Hivatalosan is magyar állampolgárok
lettek nagyobbik fiukkal
együtt. – Most már Önöknek is
dolguk, feladatuk és küldetésük,
hogy segítsék Wass Albert utolsó
üzenetében megfogalmazott parancsát:
“…. Magyarok! Váljatok
Nemzetté! Legyetek újra nemzet!”
Kívánom, hogy így legyen és legközelebb
találkozzunk a legkisebb
esküjén! – zárta az ünnepélyt a
polgármester. Szavaival utalva arra,
hogy Nagy Dániel, aki szintén
már itt született, csak később kaphatja
meg az állampolgárságot.
V.M.
Egy család tett állampolgársági esküt
Ezúttal egy Erdélyből áttelepült család három tagja tett állampolgársági
esküt Cseresnyés Péter polgármester előtt a Vasemberház Házasságkötő
termében. Ettől a naptól hivatalosan is magyar állampolgárok.
Fotó: Varga Mónika
A korábbi balesetveszélyes helyzet
megszűntetése érdekében létrehozott
járdaszakasznak köszönhetően a gyermekeknek
és a tanároknak az iskolába
menet és jövet az utat már nem autók
közt kell megtenniük. A közös összefogással,
társadalmi munka segítségével
megvalósult közel 4 milliós beruházás
több mint 60 százalékát az önkormányzat
állta, a másik jelentős
részt a szülői munkaközösség segítségével
szülők és egyéb támogatók adták
össze. Cseresnyés Péter polgármester
továbbá megköszönte a munkát
a műszaki ellenőröknek, a munkában
részt vállalóknak, a vállalkozónak,
aki sokat dolgozott annak érdekében,
hogy a költségeket csökkenteni lehessen,
és ingyen végezte a kivitelezést.
V.M.
Járda a Palini iskolához
Minden január elseje kettős
ünnep Kanizsán. Az újrakezdésé
és Petőfi Sándor születése napjáé.
Ez utóbbit immár tízedik alkalommal
tartják a Deák téri
Petőfi szobornál a polgári egyesület
szervezésében 17 órától.
Szónokul Horváth Lóránt alsóvárosi
plébánost nyertük meg erre az alkalomra,
ő megismertet bennünket a költő
kevésbé ismert oldalával is – tudtuk
meg az NPE megújult vezetőségétől. –
Milyen sokat jelent Petőfi a kanizsaiaknak?
Jól mutatja ezt az az 1956-os
esemény is, hogy itt, a Deák téren, ennél
a szobornál szavalta el a vasutas
színjátszók rendezője, Altai József a
Nemzeti dalt. Milyen sokat jelent Petőfi
a magyarságnak? „Mert nem Petőfinek
volt szüksége az ünneplésre, hanem
nekünk volna rá szükségünk,
hogy a Petőfi felidézett lelke megszálljon
bennünket. Egy képpel próbálom
kifejezni, amit mondani akarok. Tudott
dolog, hogy a világűrben, amelyen a
nap arany nyilai áthullanak, dermesztő
hideg van. Meleg csak idelent van a
földön, amely felfogja és visszaveri a
nyílsugarakat. …Petőfi egy lángoló
nap a magyar firmamentumon, amelyet
megbámulnak a föld egyik sarkától
a másikig. De virág csak akkor fakad
és termés csak akkor zsendül a
nyomán, ha felfogjuk a belőle áradó
fénykévéket. ő beragyog bennünket,
de mi ragyog vissza mirólunk őrá?” –
tette fel a lelkiismeretvizsgálatra késztető
kérdést Móra Ferenc.
Gyújtsunk valamennyien mécsest
Átadták a Palini Általános Iskola biztonságos megközelíthetősége
érdekében megépített járdaszakaszt, amely az önkormányzat, a kivitelező
vállalkozó és a szülői munkaközösség összefogásának köszönhetően
valósult meg. Agyerekeknek évről-évre szebb, otthonosabb és
biztonságosabb környezetet szeretnének biztosítani.
Kanizsa – Karácsony 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. december 15.
Isten mindig közel van, de távol
is. Így volt ez az első karácsonykor
is. Közel volt azokhoz,
akik befogadták, és távol azoktól,
akik elutasították. Bár igaz, hogy
az Isten mindig egy lépéssel megelőz
minket. Ha ő egy lépéssel
közelebb kerül hozzánk, a következő
lépést tőlünk várja, s csak ha
megtettük, akkor jön újra egy lépéssel
megint közelebb.
A karácsony egy szomorú üzenetet
és egy kérdést hordoz magában.
Az üzenet ez: „Tulajdonába
jött az Isten, de övéi nem fogadták
be.” (Jn 1, 11). A kérdés pedig
ez: Mi készek vagyunk-e befogadni?
Alkalmas-e a lelkünk hogy
Isten küldöttének, a Megváltónak
a temploma legyen?
Megdöbbentő, hogy az emberiség
nem egyszer abban a tévhitben
él, ha Istent kizárja az
életéből Isten, akkor Isten ügye
kudarcot vall. De nem így van.
Az üdvösség története egészen
másról beszél: Isten tervét nem
lehet meghiúsítani. Minden emberi
dicsőség előbb-utóbb a
porba hullik, csak az Isten szeretete
és dicsősége ragyog örökké.
Ezt tudták az angyalok is, és
ezért tudtak a szomorú tények
ellenére is dalra fakadni, s ebbe
a dalba a könyörtelen emberi
sorsot is belefoglalni, amit a
betlehemi éjszakában így énekeltek:
”Dicsőség a magasságban
Istennek és a földön békesség
a jóakaratú embereknek!”
(Lk 2, 14). Ha az angyal karácsonyt
Isten dicsőségének nevezi,
akkor mi emberek méltán
nevezhetjük az emberi szégyen
ünnepének. Dicsőség a magasságban
Istennek és szégyen a
földön az Istent be nem fogadó
embereknek.
Vajon mire gondoltak az angyalok,
amikor látták Isten fiának
elutasítását? – A jövőre. Látták
Jézus üdvösségszerző halálát és
feltámadását. Látták a hitvallók,
szüzek és vértanuk sokaságát,
amely a gyermek nyomába szegődött.
Látták az erőt, ami a betlehemi
jászol szegénységéből árad a
történelemre, népekre és kultúrákra.
Mert Isten szegénységéből
számunkra gazdagság, kivetettségéből
nekünk gyermekké fogadás,
az elutasításból bíztató hívogatás,
jászolából és keresztjéből
üdvösség származott.
Ezért Jézus a legnagyobb!
Ezért nem léphet helyére senki
más. Milyen fenséges erő és titokzatos
nagyság lakozhatott ebben
az „emberben”, aki így rá
tudta nyomni hatását a világra.
Egy ünnep annál szebb, minél
alaposabban felkészülünk rá. Az
első karácsonyra nem készült fel
igazán a világ; különben nem utasította
volna el egykönnyen a
hozzánk érkezett Élet urát. „Tulajdonába
jött, de övéi nem fogadták
be” – jegyzi meg fájdalmasan
János evangélista. Mi már
felkészülhetnénk, ha sokszor nem
vonná el figyelmünket és erőnket
az ünnepet körülvevő talmi csillogás
lótás-futás, tülekedés, bevásárlási
láz.
Pedig a karácsony az élet ünnepe.
Miért? – Mert maga az
Élet jelent meg közöttünk:
Krisztus, az Isten egyszülöttje.
Benne élet volt, s ez az élet volt
az emberek világossága énekli
Szent János evangéliumának
bevezetőjében. Amikor Assziszi
Szent Ferenc megünnepelte
Greccioban az első betlehemes
karácsonyt, hogy fizikai valóságában
elevenítse fel Jézus születésének
körülményeit, a legenda
azt mondja, hogy bár a
jászolban egy élettelen gyermek
figura feküdt; ám amikor Isten
szentje odalépett hozzá, hogy
felemelje, úgy tűnt, mintha a
gyermek életre támadt volna.
Legenda? Lehet. De mégsem
alaptalan ez a látomás. Mert a
kisded Jézus, aki sokak szívében
akkor is halott volt már,
Szent Ferenc közreműködésével
mégiscsak újra életre támadt
a lelkekben. Bárcsak megismétlődne
napjainkban is ez a látomás,
s valósággá lenne az emberek
szívében az Isten iránti
hála és köszönet.
Minden karácsony titok. Isten
felséges titkának megjelenése
köztünk. Ezért vagyunk mi keresztények
is titkokat hordozó
emberek. Hogy érzékszerveink
ellenére hisszük Jézus jelenlétét
az Oltáriszentségben, kinek beszéljünk
erről? Hogy a szenvedés
közepette is bízunk a Gondviselésben,
kinek magyarázzuk?
Hogy Isten Fia megjelent közöttünk,
kinek hirdessük? Vannak
helyzetek, amikor a diszkrét hallgatás
a legmarkánsabb tanúságtétel.
Ezért karácsonyra sem
harsánykodással, zajjal, tülekedéssel
készüljünk, hanem belső
elcsendesedéssel. Istennel csak a
csendben találkozhatunk. Gondoljunk
csak Illésre. Viharban,
földrengésben, tűzvészben hiába
kereste az Urat. Az enyhe szellő
suttogásában talált rá.
Sokszor halljuk, hogy a karácsony
a gyermekek ünnepe. Ez
lehet nagyon rosszul is értelmezni:
nincs helye ott a felnőtt embernek,
a mindennapok férfias
küzdelmeinek stb. De jól is érthetjük,
s akkor rájövünk, hogy Isten
nem azt kívánja, hogy gyermekké
váljunk, s azt sem, hogy
gyermekesen gondolkodjunk és
viselkedjünk, hanem, hogy gyermeki
bizalommal és reménységgel
tudjuk nézni a világot.
Ne feledjük, a karácsony az Isten
szeretetvallomása az ember
iránt. Jézus nem a hatalom diadalkapuján
érkezett hozzánk, hogy
elkápráztasson és megfélemlítsen
minket, hanem a jászol nyomorúságából
sugározza ránk Isten szeretetét,
hogy melegítsen, vonzzon
és lelkesítsen minket.
Ha Isten húsvétkor kitör a történelemből,
s az örökkévalóságba
hívja és emeli a világot, akkor
karácsony az az ünnep, amikor
az örökkévaló s vele az örökkévalóság
betör az időbe, az ember
életébe. Az első karácsonyt az
emberi nyüzsgés szürkesége, sőt
ínsége és nyomorúsága borítaná
be, ha nem ragyogna át rajta Mária
és József emberi, s a Szentháromság
isteni szeretete és örömujjongása.
A karácsony mutatja, hogy a
szeretet nagyobb minden bűnnél,
hibánál, gyengeségnél, szívtelenségnél.
S ezt most már nemcsak az angyalok
tudják, hanem tudjuk mi
magunk is. Ezért kell, hogy a mi
lelkünkből is feltörjön az öröm és
a dicséret hangja: Dicsőség a magasságban
Istennek és a földön
békesség a jóakaratú embereknek.
Dr. Páhy János
plébános
„Tulajdonába jött az Isten,
de övéi nem fogadták be”
December 10-én a Magyar Vöröskereszt
Családok Átmeneti otthona
lakói, szülők és gyermekeik
Nagykarácsonyba utaztak a magyar
Mikuláshoz. Az ünnephez
kapcsolódóan lehetőség nyílott a
Megyék Karácsonyfáinál, hogy
minden látogató saját megyéje karácsonyfájára
felhelyezze a hozott
díszt. Otthonunk lakói több díszt
is elhelyeztek Zala megye karácsonyfáján.
A gyermekek és a szülők
megtekintették a Szarvas kertet,
a Manóvilág kiállítást, valamint
a Szeretetpostát, majd a Játszóházban
bohócelőadáson vettek
részt.
A kirándulás nagyon jó hangulatban
telt, az otthon lakói nagy izgalommal
készültek az utazásra.
– Ezeknek a programoknak
nagyon jó hatásuk van. Fontosak
ezek az élmények, kinyitják
egy kicsit a környező világot, és
segítik azt, hogy ne csak a problémákra
beszűkülve teljenek a
hétköznapok az otthonban. A kirándulás
a Velux Alapítványok
által támogatott, a Dán Vöröskereszt
közreműködésével az
intézményben zajló Remény
program keretében valósult
meg. – mondta Turi Renáta intézményvezető.
Kiskarácsony,
Nagykarácsony
Kanizsa 4 – Közélet 2011. december 15.
A képviselőket és munkájukat
bemutató sorozatunkat Dr.
Csákai Ivánnal zárjuk. Dr.
Csákai Iván az önkormányzat
hatodik ciklusban megválasztott
képviselője. Jelölőszervezete a
FIDESZ-KDNP.
– 1990 óta vagyok önkormányzati
képviselő. Egyszer listáról kerültem
a testületbe, öt alkalommal
a lakosság választott meg az
északkeleti városrészben található
5-ös választókerületben. A legutóbbi
választások alkalmával ez a
körzet is megnövekedett, a keleti
városrészből csatoltak hozzá egy
területet.
– Fogadóóráin milyen kérdésekkel
fordul önhöz a lakosság?
– Nem tartok rendszeresen fogadóórákat,
hisz nagyon sokszor
a feleségemen keresztül üzennek,
vagy fölhívnak telefonon,
és úgy mondják el a problémáikat
az emberek. Ugyan van
probléma a választókörzetemben
is, de bármilyen furcsa, a fogadóórákon
csak egy-két lakos jelenik
meg, és ők sem mindig a
választókerületi, hanem egyéb
problémákkal jelentkeznek.
Ezen a területen is az utak, járdák,
lépcsők állapotát teszik szóvá
a leggyakrabban.
– Mire költötte a képviselői keretét?
– Egy évvel ezelőtt is lépcsőfelújításra
fordítottam, és idén is,
emellett még két általános iskolának,
a Péterfy Sándor és a Hevesi
Sándor Általános Iskoláknak ajánlottam
fel egy nagyobb összeget,
mivel mindkét iskola tornatermében
problémák adódtak, és javítást,
felújítást kellett elvégezni. A választókerületben
hat cikluson keresztül
nagyon sok mindent elért az
ember, azonban azt tudomásul kell
venni, hogy az ad hoc módon felvetett
problémát nem lehet azonnal
megoldani. Eddig sem lehetett,
mert a pénz mindig kevés volt.
Előfordult, hogy több év kellett
egy-egy projekt elintézéséhez,
megvalósításához. Ilyen volt például
az észak-keleti városrészben a
járda megépítése az Irtás utcától a
Városkapu körútig, majd a Hevesi
utcától a Tesco áruházig.
– Egy ciklus kivételével az önkormányzat
Szociális és Egészségügyi
Bizottságának elnöki teendőit
is ellátta, ellátja. Milyen eredményeket
értek el a szociális területen?
– Jelentős változásokat értünk
el, hiszen más városok képviselői
mindig irigykedve kérdezik meg
tőlünk, hogyan lehetett megvalósítani
a teljes szociális háló kiépítését
Nagykanizsán. A gyerekektől
kezdve az öregek és a fogyatékosok
számára példaértékű és magas
színvonalú munkát végeznek az
intézményekben. A Családsegítő
Központ, az Idősek Otthona és a
Fogyatékosok Intézménye lassan
egy szakmai bemutató hellyé alakul.
A közgyűlés tagjai továbbra is
szívükön viselik a létesítmények
működését. Ezen kívül nem elhanyagolható
az egészségügyben
végzett felújítások, átalakítások
sora, hiszen a ’90-es évek elején
történt a kórházban egy 1,2 milliárd
forintos, majd egy 700 milliós
felújítás, és most indul el egy 3
milliárd forintos beruházás. Emellett
az alapellátásban két orvosi
rendelő kivételével valamennyit
felújítottuk. Az ezekkel való foglalkozás
is a feladataim egy részét
képezte. Az is igaz, a közgyűlésben
az én szavazatom csak egy
voksot jelent, de a meggyőzés erejével
mindig tudok a fontos téma
mellé embereket állítani. Azt is
meg kell jegyeznem, ehhez a munkához
azért nagyon nagy szükség
van a feleségemre, hiszen ő sokat
segít, legtöbbször ő jegyzi fel a bizottsági
ülések és a különböző események
dátumait. Családi háttér is
kell a képviselői kötelezettségek
elvégzéséhez, és jó szívvel veszi,
hogy ezzel foglalkozom.
B.E.
A kezdetektől képviselő
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A dunántúli ifjúsági nevelőintézet
esetlegesen Nagykanizsán
történő kialakításáról tartott lakossági
fórumot az érdeklődőknek
a város önkormányzata, Dudás
Zoltán, a Nemzeti Erőforrás
Minisztérium gyermekvédelmi
és gyámügyi főosztályának főosztályvezetője,
Dr. Szabó Péter
intézményi főreferens, valamint
Magyari László, a jövőre 15 éve
működő debreceni intézet igazgatója.
Az egykori Vécsey iskola tornatermében
megjelent Maorttelepi
lakók már Cseresnyés Péter
polgármester köszöntőjét sem
hagyták végigmondani, mondván,
hogy meg kell érteni őket,
mert félnek az ott élők, féltik a
biztonságukat. Folytatva a tájékoztatását,
a polgármester megjegyezte:
sok, minden alap nélküli
híresztelés indult el az elmúlt hetekben
a leendő beruházásról,
amelynek még a helyszíne sem
dőlt el, és Kanizsa neve csak egy
a lehetségesek közül a minisztérium
terveiben. Éppen azért, hogyha
Kanizsára esne a választás, a
leendő intézmény működéséről,
az elképzelésekről előre szeretnék
tájékoztatni a lakosságot. A
polgármester kifejezett kérése ellenére
sem kívánták a fórum
résztvevői meghallgatni az előadókat,
hanem feltették indulatokkal
tűzdelt kérdéseiket. Arra
kérték a polgármestert, úgy képviselje
városunkat, hogy ne valósuljon
meg Nagykanizsán a beruházás.
Szántó Miklós vállalkozó
hozzászólása így szólt: akarja-e a
város lakossága, hogy börtönváros
legyen Kanizsa vagy nem? A
fórumot a lakosság kérte, és szeretnék,
ha a jelenlévő önkormányzati
képviselők is odaülhetnének
az asztalhoz.
A felbolydult résztvevők arra is
kíváncsiak voltak, milyen védel-
Indulatos lakossági
fórum a javítóintézetről
A gyermekvédelmi rendszer
hiányossága, hogy a dunántúli
térségben javítóintézet ez idáig
nem épült, ilyen típusú és funkciójú
intézet sem korábban, sem jelenleg
nem működött és nem működik
a nyugati országrészben.
Jelenleg Debrecenben és Budapesten
van olyan intézmény,
amelybe javítóintézeti ellátásra
érkezhetnek a fiatalok. Előbbi
kettős funkcióval rendelkezik:
végrehajtja az előzetes és a javítóintézeti
nevelést is. Ilyen intézménynek
keres helyet a szaktárca
a Nyugat-Dunántúlon, és lehetséges
helyszínként szóba került
Nagykanizsa is. Az intézmény a
tervek, elképzelések szerint, 120,
14-18 év közötti fiatalt fogad
majd, amelyből 60 fő előzetes letartóztatásban
lévő, 60 fő pedig
jogerős javítóintézeti büntetését
töltő.
Az intézmény zárt jellegű, és a
büntetés-végrehajtási intézetekben
meglévő technikai és fizikai
védelmi eszközök itt is megjelennek.
Azárt jellegből adódóan a fiatalkorúak
minden tevékenysége
szabályozott és az intézeten belül
történik, csak szigorú rend szerint,
kísérettel jöhetnek ki. A fiatalokkal
pedagógusok és szociális
szakemberek foglalkoznak.
Ajavítóintézeti nevelés célja: a
fiatalkorúak társadalmi beilleszkedésének
elősegítése, ennek érdekében
beilleszkedési zavaraik
enyhítése, pszichés állapotuk
rendezése, szakmai képzettségük
fejlesztése, az alapvető erkölcsi
normák elfogadtatása és az
egészséges életmódra való felkészítés.
Vagyis az, hogy a fiatalok
az intézetből kikerülve teljes életet
élhessenek és beilleszkedhessenek
a társadalomba. Ezt, a hasonló
intézetek tapasztalatai alapján
eredményesen végzik.
A Nyugat-Dunántúlon – esetleg
Nagykanizsán – létesítendő
intézmény az adott településen
2,25 milliárd forintos állami beruházást,
és körülbelül 100 munkahelyet
jelent.
A debreceni javítóintézet működéséről
részletesen a
www.dji.hu oldalon tájékozódhatnak
az érdeklődők.
Ismertető a Dunántúlon létesítendő,
120 férőhelyes javítóintézettel kapcsolatban
Kanizsa – A mi ügyeink 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. december 15.
met fognak kapni az intézet közvetlen
szomszédságában élők,
majd kórusban kijelentették, nem
akarnak információt a létesítményről.
Nagy taps kísérte Pálfi István
felszólalását, aki megkérdezte a
minisztérium képviselőitől, miért
akarják idehozni a javító-nevelő
intézetet, majd hozzátette saját
véleményét is: gondolkodjanak
más városban. Egy idősebb
hölgy elmondta, már volt itt idegen-
szálló, amikor ígértek fűt,
fát, és a vége az lett, hogy megtámadták
őket, és senki nem jött a
segítségükre. Akár jó az intézmény,
akár nem, nem kérnek belőle.
Javítónevelő intézet és nem
börtön! – hangzott el a főosztályvezető
egyik válaszaként. A javító-
nevelés olyan fiatalkorúakat
érint, akik nem a budapesti Rózsadombon
nevelkedtek, de csináltak
valami, nem súlyos dolgokat.
Egy közbeszóló hölgy szerint
ők azt szeretnék elmondani, ami
a szívüket nyomja a beruházással
kapcsolatban, és arra kérik a
polgármestert, hogy az ő érdeküket
képviselje. Attól is félnek,
hogy nem lesz több alkalmuk elmondani
a véleményüket. A vitába
bekapcsolódó másik résztvevő
arra kérte a polgármestert,
úgy képviselje a várost, hogy
Nagykanizsán ne valósuljon
meg a beruházás. Ha ezt nem
tudja kiküszöbölni, aláírást
gyűjtenek, és népszavazást kezdeményeznek.
Tiltakozásuk kifejezéseként
701 aláírást nyújtott
át a polgármesternek dr.
Buzás Judit, az egyik Maorttelepi
lakó.
– Akár jó, akár rossz, nem kérnek
a beruházásból – hangzott el a
felzúdult lakosságtól.
A délután öt órakor kezdődött
fórumon a szakemberek este 7 óráig
még nem tudták elmagyarázni,
hogy mi is ez az intézmény és hogyan
működik. Gábris Jácint önkormányzati
képviselő hozzászólásában
arra is kíváncsi volt, hogyha
megvalósul a beruházás, kinek
a biznisze lesz.
Nevetés fogadta azt a szakemberi
véleményt is, hogy ott, ahol javító-
nevelő intézet működik, nőtt a
közbiztonság, és fölmentek a telekárak.
A felszólalók javaslataiban felvetődött,
hogy költözzön ide az
egyetem, vagy a Zsigmondy-
Széchenyi SZKI, és alakítsák ki a
helyén az intézetet.
Cseresnyés Péter polgármester
kiemelte: a város önkormányzatának
a volt határőrség területéhez
semmi köze, az állami tulajdon.
Azt próbálják bemutatni,
hogy ha a minisztérium esetleg
úgy dönt, hogy idekerül az intézmény,
az itt élőket semmiféle hátrány
nem fogja érni, semmiféle
gond nem lehet az intézménnyel.
A megfogalmazott kérdéseikre
csak akkor tudnak válaszolni a
szakemberek, ha van rá lehetőségük,
és el tudják mondani, amit
akarnak. Azért kérte meg őket,
hogy jöjjenek el Kanizsára, mert
lehetőséget lát 100 munkahely létesítésére,
és két milliárd forintos
beruházás megvalósítására, ahol
valószínűleg nagykanizsai vállalkozók
fognak újabb munkalehetőséget
kapni.
– Ha a lakosság nem akarja,
nem lehet odahelyezni! Nem
mindegy, hogy milyen áron jut
pénzhez a város! – jegyezte meg
valaki, majd megkérdezték, van-e
értelme annak, hogy itt vagyunk,
vagy már eldöntött tény, hogy meg
fog valósulni. Egy további hozzászóló
sajnálattal fejezte ki, hogy
ilyen fogadtatásban részesültek a
szakemberek, de azt is meg kell érteniük,
hogy ők az érintettek, és
nagyon félnek ettől. Tárgyaljon
más befektetőkkel a város.
Sajni József, a terület önkormányzati
képviselője nagy mulasztásnak
tartotta, hogy a lakosság
nem kapott megfelelő tájékoztatást
a fórumról. Tudomásul
kell venni – folytatta, ez a leendő
intézmény idegen test
Nagykanizsán, nincs hagyománya.
A 100 új munkahellyel kapcsolatban
érdekes ellentmondásként
említette meg azt, hogy
közben az önkormányzat kiteszi
prédának az iskolák konyháit.
Még egyszer felvetette az információ
hiányát, felhívva a figyelmet
arra is, a javító-nevelő részlegben
lévők számára van kimenő,
eltávozás, szabadság, látogatókat
is fogadhatnak, ami potenciális
veszélyt jelenthet. Ha a
nagykanizsaiaknak az a véleménye,
hogy ebből nem kérnek, és
ha azt valljuk, hogy demokrácia
van, akkor ezt vegyék figyelembe.
Arra a megjegyzésre, hogy ha
nem használják fel a 2,25 milliárd
forintot, akkor visszakerül a pénz
az EU-ba –, az volt a helyiek válasza,
hogy menjen.
Marton István önkormányzati
képviselő azt javasolta, hogy
Cseresnyés Péter terjessze a következő
közgyűlés elé a kérdést,
és foglaljon állást a testület,
óhajtja-e, hogy elhelyezésre kerüljön
itt az intézmény. Ha ezt a
polgármester nem teszi meg, ő
maga készíti el az előterjesztést.
Amúlt csütörtöki viharos hangulatú
lakossági fórum egyik
vendége Dudás Zoltán, a Nemzeti
Erőforrás Minisztérium főosztályvezetője
volt. Acímben felvetett
kérdésekről őt kérdeztük.
– Jelen pillanatban egy pályázati
kiírás van folyamatban a társadalmi
infrastruktúra operatív programok
kapcsán, melynek keretében
szeretnénk kialakítani a Nyugat-
Dunántúlon egy javítóintézetet.
Ezt mind a szakmai szempontok,
mind a statisztikák alátámasztják.
Fontos, hogy a gyerekek a rehabilitációjuk
idejét ne az utcán,
vagy szabadlábon töltsék, és ne
büntetés-végrehajtási intézményben,
ahol tovább kriminalizálódnak,
hanem pedagógiai módszerekkel
dolgozó javítóintézeti ellátásban.
– A fórumon többször felvetődött,
hogy szabadon jönnek-mennek-
e az itt lakók, vagy ez valamilyen
módon zárt intézmény.
– A javítóintézeti ellátáson belül
nagyon szigorú eljárásrend, jogszabály
szabályozza azt, hogy az
intézménynek miként kell működnie.
Az intézeten belül kétféle eljárás
létezik. Az egyik az előzetesen
fogvatartott fiatalok ellátása, ahol
még a telefonkapcsolat és az internethasználat
sem megengedett. ők
az eljárás lezárásáig teljes elszigeteltségben
vannak, pont azért,
hogy ne tudják befolyásolni a nyomozás
kimenetelét. A másik esetben,
amikor a bíróság javítóintézeti
ellátást rendel el, ott pedig szigorú
szabályok vannak arra, hogy
a nevelt mikor és milyen kíséretben
hagyhatja el az intézményt.
Tehát minden esetben korlátozott
és felügyelt keretek között történhet
ez. Gondoljunk bele abba,
hogy a kísérők száma minimum
kettő kell, hogy legyen, és a maximális
csoportlétszám hat fő. Ez
egy szoros kötelék, ami biztonságot
ad. Felhívnám a figyelmet arra
is, hogy jelen pillanatban Magyarországon
azon a négy helyen, ahol
javítóintézet van (Debrecen,
Aszód, Budapesten két helyen)
mindenhol sűrűn lakott területen
helyezkedik el. Az elmúlt húsz évben
egyetlen olyan esetet sem tudunk
megemlíteni, ahol bármiféle
atrocitás vagy bűncselekmény történt
volna. Ez az ellátásforma nagyon
szigorú, kontrollált és kezelt.
– A fórumon elmondta, hogy a
helyszín nem dőlt el, csak az a biztos,
hogy a Nyugat-Dunántúlon
keresnek. Mivel jár ez, mit hozhat
egy település számára, ha ott létesül
egy ilyen intézet.
– A pályázat még kiírásra sem
került, még csak az előkészítő
munkacsoport végzi a dolgát. A
pályázati keret 2,25 milliárd forint,
tehát a településnek ennyi beruházással
kell számolnia. Úgy
gondolom, hogy jelen helyzetben,
amikor nehezen lehet fejlesztéseket
eszközölni, ez egy jó lehetőség.
Mindenképpen fontos megjegyezni
azt is, hogy általában, ha
valahol van egy EU-s beruházás,
az húzza maga után a többit. Például
egy ilyen infrastrukturális beruházást
követően feltehetően humán
erőforrásra is lehet majd pályázni.
Azt a lehetőséget is számba
kell tehát venni, hogy ez nem
csupán 2,25 milliárdot hozna. Ha
megnézzük az intézmény éves
költségvetését, az körülbelül 500
milliós nagyságrendű. Véleményem
szerint ennyi állami pénzt
elkölteni egy településen kimondottan
hasznos.
– Mennyi embernek teremt ez
közvetlenül és közvetve munkalehetőséget?
– Az alkalmazott szakmai létszám
szabályozva van, tehát ha itt
egy százhúsz főt befogadó intézmény
épül, akkor 100-110 alkalmazottal
lehet számolni. Ezen
felül ezek az intézmények nemcsak
a saját alkalmazottaikat tartják
fenn, az intézmény beszerzéseiből
a környék beszállítói is profitálhatnak.
Hogyan működik egy javítóintézet,
és mit hozna a város konyhájára?
Kanizsa 6 – Krónika 2011. december 15.
Ahosszú élet titka az egészség!
címmel szervezte meg a város
önkormányzatának Egészségügyi
Alapellátási Intézménye az
egész napos rendezvényt.
Az érdeklődőket a programok
széles palettájával várták az egészségnapon.
Bemutatták, hogy a dohányzásnak
milyen káros hatásai
vannak, és ennek kapcsán
spirometriás vizsgálaton vehettek
részt. Az Ésszel AIDS nélkül!
standnál tájékoztatást kaphattak a
betegségről és tesztet is kitölthettek.
A fogamzásgátlásról és az
abortuszról is nyíltan lehetett beszélni,
bárki feltehette kérdéseit. A
különböző szűrővizsgálatok segítségével
felmérhették egészségi állapotukat,
úgy mint PSA-val, vérnyomásméréssel,
BMI-index meghatározással,
vércukorszint ellenőrzéssel.
Minden egész órában 5
perces közös tornán mozgathatták
meg magukat, meghallgathatták a
középiskolás fiatalok 10 perces
előadásait és dr. Buzás Judit kistérségi
tiszti főorvos előadását.
V.M.
Már megszokhattuk, hogy advent
idején egymást érik a rendezvények.
Jótékonysági akciókból,
hangversenyekből és kiállításokból
is bőven válogathatnak
az érdeklődők. A kiállításoknak
mindenképpen előnye, hogy a
megnyitókon való részvétel nem
kerül pénzbe, ellenben a kellemes
környezetben túl az esztétikai
élményen, sok ismerőssel futhatunk
össze.
Pénteken a Magyar Plakátházban
nyílt adventi kiállítás a Ludvig
Nemzetközi Művésztelep anyagából.
Három kontinens képzőművészeinek
alkotásaiból történt válogatást
Ludvig Zoltán állította öszsze.
A kiállítás megszervezésének
ötlete Kőfalvi Csilla és a művésztelep
vezetőinek érdeme, mert a januárig
látható kiállítás ilyen igényes
formában ritkán látható. Festményeknek,
szobroknak, objekteknek
tere van, s ha egy szóban
kellene értékelnünk a kiállítást akkor
más szó nem is juthatna
eszünkbe, mit hogy elegáns. A
verniszázst Lehota János esztéta
nyitotta meg, aki megnyitóbeszédében
ügyesen kapcsolta össze az
innováció, az advent és a képzőművészet
fogalmait, összefüggéseit.
Ezt aktualizálta a kiállításra kiemelve
a kendlimajori művésztelep
magas színvonalát, közösségteremtő
hatását, mint városunk
egyik olyan „exportcikkét”, ami a
világon bárhol eladható és amire
büszkék lehetünk mindannyian. A
kiállítás egy meglepetéssel is szolgál,
hiszen a támogatói jegyet vásárlók
között három értékes festményt
is kisorsolnak december 22-
én. Így ezen látogatók közül háromnak
már biztosan boldog karácsonya
lesz az idén.
H.Gy.
Karácsonyi foltvarázs címmel
nyílt meg a letenyei könyvtárban
a Muramenti Foltboszorkák
patchwork kiállítása, melyet
Bellovics Ágota művelődésszervező
mutatott be az érdeklődőknek.
A foltvarrás az emberiség egyik
legrégibb kézművességének az
egyike, az első lelet i.e. 3400-ból
származik. A mai értelemben vett
patchwork hazáját Angliának tekintjük,
az angol és az ír kivándorlók
vitték magukkal ezt a technikát
a tengeren túlra. Az első telepesek
Amerikába érkezésével kezdődött
a foltvarrás aranykora, Európába
onnan érkezett vissza a ’80-as
évek elején. Magyarországon pedig
Dolányi Anna népszerűsítette
ezt a kézimunkát, mely 2004-ben
hazánkban is hivatalosan elismert
lett, bekerült az amatőr képzőművészeti
tevékenységek közé. A
Muramenti Foltboszorkák 11 fős
csoportja 2009-ben alakult Bázakerettyén.
Megalakulásuk óta eltelt
két év mozgalmas volt, közös
varrások, kiállítások, sikeres pályázatok
jelzik útjukat.
V.M.
A Hevesi Sándor Művelődési
Központ ősze András galériájában
tekinthető meg az „Amatőr
Artium” XXI. Országos Képző- és
Iparművészeti Tárlat Zala Megyei
Kiállítása. A megnyitón Konczér
Katalin, a Zala Megyei Közművelődési
Intézmény igazgatója köszöntötte
a vendégeket, a szakmai
értékelést Dóri Éva, a Magyar Művelődési
Intézet és Képzőművészeti
Lektorátus művészeti referense
mondta. A tárlatot Cseresnyés
Péter polgármester nyitotta
meg. A rendezvényen Varga Regina
hegedűn és Polgár Gabriella
zongorán közreműködött. A kiállítás
január 9-ig tekinthető meg.
V.M.
Szép sikert ért el a Kanizsa
Big Band a Budafokon rendezett
XI. Országos Big Band találkozón.
A 2005-ben alakult zenekar
a Farkas Ferenc Művészeti Iskola
növendékeiből és tanáraiból
alakult.
A Kanizsa Big Band vezetője
Vámos Béla, aki az egykori kanizsai
Hot Brass Band-ben vált igazi
jazz zenésszé. Így hát nem véletlen,
hogy a zenekarvezető a több
évtizedes múltra visszatekintő helyi
jazz-élet hagyományainak továbbvitelét
tűzte ki célul. A Kanizsa
Big Band összetétele az alakulás
óta folyamatosan változik, de a
személycseréket jól tudta kezelni
Vámos Béla. Az együttes elismerésekben
mérhető sikerein túl arra
is büszkék lehetnek, hogy számtalan
tehetséges fiatal zenész útját
egyengették, akik közül többen
már nemzetközi pódiumokon is
megállták a helyüket.
A Kanizsa Big Band 2008-ban és
2010-ben „B” kategóriában aranyminősítést
szerzett. Idén azonban a
legmagasabb kategóriát célozták
meg. A Benkó Sándor, Berki Tamás,
valamint a neves, tanárként és zenekarvezetőként
is ismert szlovén Ales
Susa alkotta zsűri előtt előadott produkciójuk
alapján, „A” kategóriában,
aranyéremmel jutalmazták a
Kanizsa Big Band-et. Sikerükhöz
gratulálunk. Azoknak, akik kíváncsiak
az „aranycsapatra”, még decemberben
lehetőségük nyílik arra,
hogy élőben is meggyőződjenek arról,
megérdemelten kapták a legnívósabb
hazai elismerést.
H.Gy.
Tájékoztató kiadvány jelent
meg a Kanizsai Dorottya Kórházról,
melyet a társintézmények,
az önkormányzatok, az országgyűlési
képviselők, a fenntartó,
a NEFMI, a társkórházak
és a szállítói partnerek kapnak
kézhez. A kiadványból 1000 példány
készült.
A Semmelweis Kiadó gondozásában
megjelent füzet tartalmazza
az intézmény főbb mutatóit és történetét.
Bemutatja a különböző
osztályok feladatait, elérhetőségeit
Egészségnap a
Medgyaszay Házban
Kiállítás
adventre hangolva
Patchwork
kiállítás Letenyén
Az Amatőr Artium
kiállítása a HSMK-ban
Aranyérmes
Kanizsa Big Band
A nagykanizsai
kórház kiadványáról
Kanizsa – Városháza 7
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. december 15.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti az alábbi ingatlanait:
Hrsz./Megnevezése/Nettó kikiáltási ár/Időpont
30155/3 / Miklósfa - építési telek az Iskola utcában /4.080.000 Ft / 2011. november
17. és 30., 2011. december 7., 14., 21. 9:00 óra. 30155/4 /Miklósfa - építési telek az
Iskola utcában / 4.080.000 Ft / 2011. november 17. és 30., 2011. december 7., 14.,
21. 9:30 óra. 4372 / Lazsnaki kastély / 49.000.000 Ft / 2011. november 17. és 30.,
2011. december 7., 14., 21. 10:00 óra. 2243/1-2 /Ady Endre u. 25. ingatlanok /
20.320.000 Ft / 2011. november 17. és 30., 2011. december 7., 14., 21. 10:30 óra.
3817 / Csengery u. 111/B. - ipari telek / 2.800.000 Ft / 2011. november 17. és 30.,
2011. december 7., 14., 21. 11:00 óra.
A versenytárgyalás helye: NK MJV Polgármesteri Hivatala II. em. VI. iroda, 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. tel.: 93/500-724. Versenytárgyalási felhívás és részletes
tájékoztatás a fenti elérhetőségeken kérhető.
Versenytárgyalás - építési telkek
December 19-23.
KISKARÁCSONY
NAGYKARÁCSONY
Színpadi programok, kézműves kirakodó
vásár, élő betlehem, élő karácsonyfa
(23-án 18 óra)
Részletes program és információ a
www.kanizsaikultura.hu honlapon
Helyszín: HSMK előtti tér
December 31.
SZILVESZTERI BÁL "2012"
Zene: Magton Tánczenekar
19-20 óra: Érkezés, helyfoglalás
Üdvözlő ital: martini, vodka, pálinka,
konyak, krémlikőr
20.30 óra: Vacsora. Vendéglátás:
Bianka Pizzéria. "A" menü: Csirkés
waldorf saláta, Rozmaringos sertésborda
tejszínes gombával, Gödöllői
töltött csirkecomb, Vegyes köret,
Vegyes saláta, Fekete erdő torta háziasan.
"B" menü: Csirkés waldorf
saláta, Kemencés tarjaszelet zöldbors
mártással, Rostoncsirke Budapest
módra, Vegyes köret, Vegyes
saláta, Fekete erdő torta háziasan.
Éjfélkor pezsgős koccintás, tombola.
Éjjeli svédasztal: lencse füstölt tarjával,
juhbeles virsli (torma, mustár).
Belépődíj: 7500 Ft/fő (vacsorával
együtt); Kanizsa kártyával 7100 Ft.
A jegyek elővételben kaphatók a
HSMK információs szolgálatánál
december 1-től.
December 16. 17.30 óra
A MAGIC RITMO ÜNNEPI
MűSORA. Belépő 500Ft
December 16. 20 óra
NOSZTALIGIA-ÖRÖKZÖLD
EST - Sári Gábor és Szabados
Renáta előadásában. Belépődíj: 1000Ft
December 21. 14 óra
CIVIL IDőSÜGYI
KARÁCSONY- ACivil Kerekasztal
és a Kanizsai Kulturális Központ közös
rendezvénye. A belépés díjtalan.
December 17. 18 óra
A KANIZSA BIG BAND
KARÁCSONYI KONCERTJE
Művészeti vezető: Vámos Béla
Belépődíj: 800 Ft
December 16. 19 óra
GONDOLATOK - ANDVENTI
KONCERT
Horváth Kornél - ütőhangszerek,
Alegre Correa - gitár, Dés László -
szaxofon. Belépődíj: 1 500 Ft
December 21. 14 óra
KARÁCSONYI JÁTSZÓHÁZ
Fafaragás, adventi gyertyatartók
készítése.
Anyagköltség: 500 Ft
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a sportról szóló
74/2011.(VI.01.) számú önkormányzati rendelet alapján 2011. évre vonatkozóan
pályázatot hirdet sportegyesületek támogatására. A pályázat célja: Nagykanizsa
város területén működő verseny- és élsport 2011. évi támogatása. Atámogatás
célja felnőtt csapatok és az utánpótlás nevelés támogatása az összeg
működési célra történő felhasználása által. A részletes pályázati kiírás megtekinthető
a www.nagykanizsa.hu honlapon/Felhívások menüpont alatt.
Sportegyesület támogatása
Értesítjük a város idős lakóit, hogy 2011. december 19-én, hétfőn 10 órától 12
óráig a Családsegítő Központ irodájában (Zrínyi Miklós u. 51.) fogadóórát tartunk.
Hívjuk mindazokat, akik információt kérnek, tanácsot, segítséget várnak.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa
Fogadóórát tart az Idősügyi Tanács
dolgozóinak nevét és fényképét.
Továbbá a jövőbeni terveket, miszerint
várható több egység infrastrukturális
fejlesztése és a Sürgősségi
Betegellátó Osztály korszerűsítése,
úgy építészeti, épületgépészeti
mind pedig orvostechnológiai
szempontból, melyeket nyertes pályázatoknak
köszönhetnek. Ezeken
felül tájékoztatást ad a betegek jogairól,
valamint arról, hogy panasz
esetén kihez fordulhatnak. Az utolsó
oldalon pedig a kórház épületeinek
elhelyezkedését mutató térkép
található, mely nagyban megkönnyíti
a tájékozódást.
V.M.
13. Thúry Vásár
A Dr. Mező Ferenc – Thúry
György Gimnázium és Szakközépiskola,
Thúry György Tagintézményének
tornatermében 13.
alkalommal rendezték meg a hagyományos
Thúry Vásárt.
Az 1999-ben először megszervezett
vásárt a 11. évfolyamos szakközépiskolai
tanulók által, a szakmai
orientációs gyakorlat keretében alapított
vállalkozások termékeiből,
szolgáltatásaiból rendezték meg. Az
idei rendezvényhez iskolai DÖK
nap is kapcsolódott, melynek keretében
kulturális, szórakoztató programok
is voltak, a csáktornyai testvériskola
diákjai is színpadra léptek.
Az érdeklődők többek között vásárolhattak
vattacukrot, muffint, palacsintát,
limonádét, forró csokit, valamint
mozizhattak. Adiákok vállalkozásait
három főből álló zsűri értékelte
az esemény végén.
V.M.
Megnyílt az Általános Iskola és
Óvoda, Nagykanizsa – Miklósfa
tanulóinak rajzkiállítása, melyet
december 29-ig tekinthetnek meg
az érdeklődők a HSMK Ifjúsági
Galériájában. A megnyitó beszédet
Szmodics Józsefné mondta.
V.M.
Miklósfai óvodások
és iskolások
rajzkiállítása
Kanizsa 8 – Életút 2011. december 15.
A december még talált néhány
piros almát a fák tetején. A kerti
tó friss vízében egy kacsa és egy
liba úszkált békésen. A kerítés
szélénél futókacsák siettek valahova.
Egy óvatlan pillanatban
Ádám és Éva pajkosan kiszökkent
a „Paradicsomból”, egyenesen
a házigazda karjaiba. Úgy
ölelte magához Marika a kecskepárt,
mint két csintalan kisgyermeket.
A kertből az Alsószabadhegyi
utcai családi házba lépve egy
napraforgótábla sárga virágai állítottak
meg. Az olajfestmény –
akárcsak a többi tájkép, csendélet,
templomokat, tengerpartot
és a régi szülői házat ábrázolók
–, a háziasszony, Gyenese
Endréné alkotásai. Beszélgetőtársammal
a kandalló mellé húzódunk,
míg Szulamit, a négy
éves kis unoka mesefilmet néz
papájával a nagyképernyős plazmatévén.
– Így advent idején egyre többet
gondolok a régi történetekre, a
gyermekeimre és a kedves szüleimre,
akik már nem élnek közöttünk,
mégis jelen vannak életemben
a bölcs tanácsaikkal, példamutató
életvitelükkel, melyeket a
mai napig követendő értéknek tartok.
Ilyen a hit, a remény és a szeretet,
melyet szerető családunkban
ténylegesen naponta megtapasztaltam,
ez jelenti a mércét
számomra. Az ember csak szerető,
optimális, pozitív kisugárzású
közösségben, családban, társadalomban
tudja megvalósítani a kitűzött
céljait.
– Élete főbb eseményeinél hogyan
tudott visszanyúlni a gyökerekhez,
édesapja jó példájához?
– Az életem egy csoda, melyet,
ahogy említettem, a hit a remény
és a szeretet kísér, és ad erőt, kitartást
számomra. 1948-ban születtem
Muraszemenyén, a nagyszüleim
által 1906-ban épített
cseréptetős házunkban. Ez lényeges,
mert akkoriban még kevés
cserépfedeles házat lehetett látni
a falvakban. Zavartalan családi
boldogságunkat sajnos az 1950-
től zajló kitelepítések megzavarták,
ugyanis édesapám 1945 előtti
csendőri múltja miatt 1952-ben
bennünket is kitelepítettek Hortobágyra.
Ekkor négy és fél éves
voltam, nem sokat értettem az
egészből, csak arra emlékszem,
mindenki abban reménykedett,
hogy nem Szibériába visznek
bennünket a marhavagonokban.
A remény valóra vált, Ebesen kiszállhattunk.
Előtte azonban napokig
vesztegeltek a vagonok egy
mellékvágányon. Csak a jóindulatú
civil lakosság felebaráti szeretetén
múlt, hogy kaptunk vizet
és élelmet. A kitelepítetteknek
puszta kézzel kellett az istállókat
kitakarítani, és egymástól egy
méteres távolságra szalmával
megalmolni, hogy jusson fekvőhely
a több száz család számára.
Szoros közösségben kellett
együtt élni, elviselni és tolerálni
egymást. A mi kis családunk volt
talán az egyedüli, akinek a kitelepítő
sorkatonák még a tűzhelyét
is feltették a teherautóra, így mindenki
azon főzte szerény ebédjét,
amíg nem kaptak rendszeres élelmiszer-
ellátást. Erről az időszakról
szüleim visszaemlékezéseiből
szereztem tudomást, melyet a karácsonyi
készülődés közben
szoktak feleleveníteni. Köszönettel
tartozunk mindazoknak a jóindulatú
ismerősöknek, akik a kitelepítés
után segítettek bennünket
talpra állni. Minden viszontagság
ellenére, ami velünk történt,
édesapám mégis arra tanított bennünket,
hogy „szeressétek ellenségeiteket,
bocsássatok meg nekik
és imádkozzatok értük.”
– Ezek a gondolatok későbbi
sorsfordulóiban is a segítségére
voltak?
– Igen, bárhol, bármilyen területen
dolgoztam, mindig édesapám
tanácsai jutottak eszembe:
„Úgy dolgozz, mintha örökké élnél,
és úgy imádkozz, mintha rögtön
meghalnál. Imádkozzál és dolgozzál!
Próbálj olyan hivatást
vagy munkát vállalni, amit szeretsz,
de ha ez lehetőség híján nem
sikerül, próbáld megszeretni, vagy
örömödet lelni abban, amit tenned
kell.”
– Gyakran kellett visszanyúlnia
az édesapja által tanított bölcsességekhez?
– Igen, amikor munkahelyváltásokra
kényszerültem, mindig
ezekhez az intelmekhez ragaszkodtam.
Próbáltam szem előtt
tartani a család igényeit és a saját
elképzeléseimet. Ilyen megpróbáltatás
többször is volt az életemben.
Amikor válaszút elé kerültem,
el kellett döntenem, hogy
három gyermekem mellett milyen
területen tudom egyeztetni a
munkahelyi és a családanyai feladataimat.
Máig is fülembe
csengnek édesapám figyelmeztető
szavai: „Kislányom, a család
első számú orvosa az anya.” –,
amit mindig igyekeztem szem
előtt tartani!
– Mi okozta a legnagyobb törést,
gondot felnőtt életében?
– 1996-ban, 48 éves koromban
megszűnt a munkahelyem, a Balaton
Fűszért. Válaszút elé kerültem:
vagy munkanélküli leszek,
vagy kitalálok valami elfoglaltságot.
Mivel munkanélküli segélyre
semmiképpen nem akartam menni,
édesapám példáját követtem,
aki nyugdíjasként, még 75 évesen
is méhészkedett. Sajnos ő már
1993-ban meghalt, de ez az intelme
is a fülembe cseng: „Addig
nyújtózkodjál, amíg a takaród ér.”
Háttérben a férjem támogatásával,
és a családi költségvetés figyelembe
vételével méhész mezőgazdasági
vállalkozó lettem.
Tizennégy méhcsaládot vásároltunk,
de itt is velem volt a szerencse,
azaz a Jó Isten, mert a méhcsaládokkal
a 80 éves Károly bácsit
is megkaptam méhészeti oktatómnak.
Ez az időszak nem volt
könnyű számomra, mert nem volt
tapasztalatom a méhészkedésben.
Sajnos csak a pergetéseknél segédkeztünk
édesapámnak. A méhek
szeretete belém ivódott, mert
láttam, hogy édesapám mennyire
szeret velük foglalkozni, és milyen
gyakran veszi kezébe a szakirodalmat.
Szakképzettséget akartam
szerezni, ezért beiratkoztam
Gödöllőre a Szent István Egyetem
méhészkurzusára. A szakvizsga
után 50 éves koromra a mestervizsgát
és a méhegészségügyi
szakelőadói képesítést is megszereztem.
Életemet végigkísérte az
isteni kegyelem, a munkaszeretet
és a kitartás. Itt megint édesapám
bölcs tanítását idézhetem: „A
munkához nem kedv kell, hanem
akarat!” A méhek mellett még egy
vágyam volt, hogy kecskéim legyenek,
hogy újra élvezhessem
anyai nagyanyámnál a gyermekkoromban
ízlelt édes kecsketejet.
Minden megvalósult. Bár a munkahelyem
megszűnése nagy fájdalmat
jelentett, de mindenért
kárpótolt, hogy közben annyi csodálatos
élményben volt és van részem
munkámban és nyolc unokámban,
amit nem adnék oda
semmiért.
– Gyakran megjelennek jótékonysági
rendezvényeken: szívbetegek
bálján, iskolai alapítványi,
katolikus és állatmenhelyi bálokon.
Mi inspirálja Önöket az adakozásra?
– Családunkban ez régi hagyomány,
már gyermekkoromban
megtapasztaltam az adakozás örömét.
A falunk búcsúján a házaló
muzsikus nem csak pénzt kapott,
hanem velünk együtt költhette el
az ünnepi ebédet.
– Mondd el azt is – vetette közbe
a férj –, amikor a városban laktunk,
és nem volt kerted, a Csónakázó-
tónál ültettél virágokat. A
forrás ugyan kiapadt, de a gyöngyvirágok
még nyílnak májusban…
Korán ráhajtotta fejét a sötétség
az ablakokra. A közelben autók
reflektora pásztázza a régi M7-est,
kelet felől a Felsőszabadhegyi utca
házai állítják meg a szelet, nyugaton
a Péterfay patak vize csörgedezik
halkan. A háziak és a kutyusok
a kapuig kísérnek, elcsendesedik
az udvar…
B.E.
Ahogyan édesapámtól tanultam...
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa – Portré 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. december 15.
Palotás Tibor tervező mérnök,
festő munkaalbumának lapozása
közben felmerült bennem:
Csak nehogy megkérdezze, melyiket
festette ő, és melyik az
eredeti változat. Most már bevallhatom,
nem tudtam volna felelni
rá. Képei olyan precíz, pontos
alkotások, mintha fotók lennének.
– Mikor ragadott először ceruzát,
ecsetet?
– Még iskolába sem jártam, már
akkor érdekeltek a szentképek.
Krisztust rajzolni elég könnyűnek
és érdekesnek látszott. Már akkoriban
is mindig a precizitásra és a realitásra
törekedtem. A rajzolásban,
a budapesti általános iskolai tanárom
szigorának és segítségének
köszönhetően lettem eredményes,
kiállításra is vittek az alkotásaimból,
egy falevelet, melyet akvarellel
készítettem, és egy gyümölcscsendéletet.
Ezek azóta is megvannak
otthon, és talán még a legkorábbi
rajzos füzetem is. Tehát már
akkor látszott, képes vagyok szépet
létrehozni. Az általános iskola
után, a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban
folytattam a tanulmányaimat,
ahol nem volt lehetőségem
intézményes keretek közt a
rajzolásra, de a tanórákon kívül, a
magam szórakozására és az ismerőseim
javára portrérajzolással,
tájképfestéssel foglalkoztam. Akkoriban
a matematika, és ez érdekelt.
Éppen emiatt a képzőművészeti
főiskolára és műszaki egyetemre
jelentkeztem, utóbbira kapásból
felvettek, így aztán már
nem kísérleteztem a képzőművészetivel.
Édesanyám és a család is
azt mondta, biztos, ami biztos
jobb, ha mérnöknek tanulok. Így
utólag látom, jó tanácsot adtak. A
mai világban a művészek kínlódnak,
szenvednek. Az egyetem befejezése
után mérnökként dolgoztam,
nem igazán tudtam időt szakítani
az alkotásra, de érdekes módon
akkor nem is igényeltem. A
rajzolás, a festés az én igényszintemen
kifejezett odafigyelést, precíz
munkát igényel, és a hivatásom
mellett tényleg nem tudtam másra
időt szakítani. Kezdő mérnökként
az egri közútépítőknél, aztán a zalaegerszegi
Közúti Igazgatóságon,
majd a Hídépítő Vállalatnál dolgoztam,
onnan kerültem a Zalatervhez.
Körmend és Zalaegerszeg
közt ingáztam minden nap, ugyanis
a feleségemmel Körmenden laktunk.
Nagykanizsára 1979-ben
költöztünk, amikor a Zalaterv
nagykanizsai irodájába hívtak, itt
dolgoztam annak megszűnéséig. A
kisvállalkozások elindulása idején
lettem önálló. 1990-98-ig képviselői
feladatokat láttam el. Újra festészettel
foglakozni a Vásárcsarnok
befejezése után, 2000 körül
kezdtem, amikor az önkormányzati
képviselőség után gyakorlatilag
alig kaptam mérnöki munkát. Ekkor
a feleségem azt mondta: „Hát
Tibor, fessél!”. És másnap el is
kezdtem festeni. Először egy kilenc
hónapot igénylő Tiziano festményt,
majd a tótszerdahelyi kápolna
oltárképét restauráltam. A
restauráció végeredményeként létrejött
képbe belerejtettem a fiamat
és a feleségét is gyermekként, mivel
az eredeti angyalokat egyáltalán
nem lehetett látni. Évekkel ezelőtt
Becsehely két templomának a
Szállást kereső Szent Család képét
festettem meg Molnár C. Pál grafikája
alapján. Azóta már az én képeim
előtt végzik az ádventi ájtatosságot.
– Milyen technikát alkalmaz
képei festésénél?
– Diákkoromban olajjal egyáltalán
nem festettem, akkor a szénrajz,
a tusrajz, az akvarell technikával
készült képeim voltak. Olajjal
11 éve alkotok. Szerettem, és a
mai nap is szeretek másolatokat
készíteni, ha az ember egy jó képet
választ, és azt megfelelően megcsinálja,
akkor biztos, hogy a szépről
szép készül. Ezért lehet rám azt
mondani, hogy nincsen, vagy szegényes
a fantáziám, de én büszke
vagyok arra, hogy más vagyok, és
ahogy kiderült, nem is olyan nagy
probléma ez.
– Kevesen tudják, de a Felsőtemplomban
levő Irgalmas Jézust
ábrázoló szentkép az Ön festménye.
Mikor készült?
– Másfél éve, az Isteni Irgalmasság
Vasárnapjára festettem a Jézus
Szíve Templomban található festményt.
Már korábban beszéltünk
Fliszár atyával arról, hogy szeretnék
ezt a képet a templomba. Én
árajánlatot adtam, de később jelezték,
hogy sokkal olcsóbban megoldották
a problémát. Kihelyeztek
egy nyomtatványt, mely pár év
múlva vesztett a minőségéből, akkor
gondoltam, mégis meg kellene
festeni a szentképet. Felajánlottam,
hogy ingyen megcsinálom.
Tulajdonképpen ez egy Nagykanizsára
adaptált Irgalmas Jézus, mivel
városunk környezetébe illeszkedik.
Látható rajta a plébánia
épülete, az előtte levő utca és a
Felsőtemplom. A szívtől induló
halvány sugár a vizet jelenti, ami a
lelket tisztítja meg, a piros a vért,
amely a lélek élete. Fausztina nővérnek
látomásaiban azt ígérte az
Úr Jézus, hogy a kép által sok kegyelmet
fog kiosztani az embereknek,
ezért hozzáférhetővé kell tenni
mindenki számára. Ezért indult
el ennek a képnek a terjesztése
1996-ban világméretű mozgalommal,
és most már sok helyen megtalálható.
Úgy vélem, nem válhat
unalmassá a saját templomra való
adaptálás. Az Irgalmas Jézus a
gyakrabban készített szentképek
közé tartozik. Jómagam is úgy
gondolom, ennek van létjogosultsága.
Fontosnak tartom, hogy minél
több lélek meglássa, az emberek
megismerjék.
– A gravírozás hogy jött az életébe?
– A gravírozással öt éve foglalkozom.
Kimentem a Csengery útra
egy polchoz márványlapot vásárolni.
A boltban, a falnak támasztva
megláttam egy gránitlapra készített
portrét, amelyet megnéztem
és azt mondtam a tulajdonosnak:
„Én ennél jobbat tudnék csinálni!”.
ő pedig erre azt válaszolta,
hogy próbáljam meg. Megkíséreltem.
Az első próbálkozásom a kiskutyánkról,
Bendegúzról gyártott
kép volt, ezen gyakoroltam, és kísérleteztem
ki magam számára a
technológiát. A következő kép már
portré volt, amelyet később finomítottam
kicsit, a kialakult ízlésem
szerint. Így kerültem kapcsolatba a
gravírozással, és azóta egymásnak
adják át a nevemet a műkőkészítők.
Úgy gondolom gránitra dolgozni
érdekes feladat és ma Magyarországon
nagyon kevesen foglalkoznak
ezzel. Sajnos ennek a tevékenységnek
még Budapesten
sincs divatja. Hozzánk Horvátországból
terjedt át, ahol több ezzel
foglalkozó szakember dolgozik.
Korábban átjöttek hozzánk és itt
készítették el a megrendeléseket.
Az azért nem volt olcsó mulatság,
úgyhogy örültek a műkövesek,
hogy közelben is találtak gravírozó
művészt. Próbálják gépesíteni, de
ezzel nem tudnak olyan finom árnyalatokat
kivitelezni, és nem tudják
a kapott képet megváltoztatni,
amire sokszor szükség van, például
megfelelő ruhába öltöztetésre,
„kozmetikára”, vagy frizura „fésülésre”.
– Jelenleg mi tölti ki az ideje
nagy részét?
– Az utóbbi fél évben Zrínyi –
Teleki utca összekötésének a kivitelezésénél
ellenőriztem és segítettem
a munkálatokat tervezői művezetéssel,
ezt követően végre elkészült
egy nagyon szép páros
portré garnitúra „életfára”, most
pedig egy már rég megígért olajfestmény
portrén dolgozom.
V.M.
Tibor, fessél!
Közmeghallgatás
A Német Kisebbségi Önkormányzat értesíti
a lakosságot, hogy 2011. december 21-én
(szerdán) 17 órakor közmeghallgatást tart.
Helye: Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet.
Kanizsa – Lakások 10 bérbeadók 2011. december 15.
1. Sugár u. 53.
108 m2, üzlet, 800 Ft/m2/hó+ÁFA=1000 Ft/m2/hó. Licitlépcső 100
Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. 48 m2 raktár 550 Ft/m2/hó+ÁFA=688
Ft/m2/hó. Licitlépcső 50 Ft/m2/hó+ÁFA=63 Ft/m2/hó. 15 m2 pince 300
Ft/m2/hó+ÁFA=375 Ft/m2/hó. Licitlépcső 50 Ft/m2/hó+ÁFA=63
Ft/m2/hó. Összesen 171 m2. Abérlemény megtekinthető: 2011. december
19. 8 órától 8 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2011. december
20. 9 óra
2. Csengery u. 4.
87 m2, üzlet, 1050 Ft/m2/hó+ÁFA=1313 Ft/m2/hó. Licitlépcső 100
Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2011.
december 19. 8 órától 9 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2011. december
20. 9 óra 10 perc. Megjegyzés: volt OTP Garancia iroda
3. Csengery u. 5.
13 m2, üzlet, 1200 Ft/m2/hó+ÁFA=1500 Ft/m2/hó. Licitlépcső 100
Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2011.
december 19. 13 órától 13 óra 30 percig. Aversenytárgyalás ideje: 2011.
december 20. 9.20 óra. Megjegyzés: volt trafik
4. Csengery u. 6.
93 m2, üzlet, 1050 Ft/m2/hó+ÁFA=1313 Ft/m2/hó. Licitlépcső 100
Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2011.
december 19. 8 órától 9 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2011. december
20. 9.30 óra. Megjegyzés: volt Two Big Brothers
5. Deák tér 10.
44 m2, üzlet, 1500 Ft/m2/hó+ÁFA=1875 Ft/m2/hó. Licitlépcső 100
Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2011.
december 19. 13 óra 30 perctől 14 óráig. Aversenytárgyalás ideje: 2011.
december 20. 9.40 óra. Megjegyzés: volt KIWI
6. Deák tér 13. - Kölcsey u. 2.
36 m2, üzlet, 1050 Ft/m2/hó+ÁFA=1313 Ft/m2/hó. Licitlépcső 100
Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2011.
december 19. 13 óra 30 perctől 14 óráig. Aversenytárgyalás ideje: 2011.
december 20. 9.50 óra. Megjegyzés: volt mobiltelefon javítási üzlet
7. Erzsébet tér 10.
76 m2, üzlet 1050 Ft/m2/hó+ÁFA=1313 Ft/m2/hó. Licitlépcső 100
Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2011.
december 19. 15 órától 15 óra 30 percig. Aversenytárgyalás ideje: 2011.
december 20. 10 óra. Megjegyzés: volt festékbolt
8. Erzsébet tér 20.
60 m2, üzlet, 1800 Ft/m2/hó+ÁFA=2250 Ft/m2/hó. Licitlépcső 100
Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. 40 m2, raktár, 900 Ft/m2/hó +ÁFA=1125
Ft/m2/hó. Licitlépcső 50 Ft/m2/hó+ÁFA=63 Ft/m2/hó. Összesen 100 m2.
A bérlemény megtekinthető: 2011. december 19. 14 óra 30 perctől 15
óráig. A versenytárgyalás ideje: 2011. december 20. 10 óra 10 perc. Megjegyzés:
volt rövidáru üzlet
11. Erzsébet tér 18.
117 m2, üzlet, 1800 Ft/m2/hó+ÁFA=2250 Ft/m2/hó. Licitlépcső 100
Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2011.
december 19. 14 óra 30 perctől 15 óráig. Aversenytárgyalás ideje: 2011.
december 20. 10 óra 20 perc. Megjegyzés: volt cipőbolt
10. Fő út 2.
202 m2, üzlet, 1800 Ft/m2/hó+ÁFA=2250 Ft/m2/hó. Licitlépcső 100
Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2011.
december 19. 14 órától 14 óra 30 percig. Aversenytárgyalás ideje: 2011.
december 20. 10 óra 40 perc. Megjegyzés: volt áruház
11. Fő út 8.
48 m2, üzlet, 1050 Ft/m2/hó+ÁFA=1313 Ft/m2/hó. Licitlépcső 100
Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. 2011. december 19. 14 óra 30 perctől 15
óráig. A versenytárgyalás ideje: 2011. december 20. 10 óra 40 perc. Megjegyzés:
volt optika
12. Fő út 8.
63 m2, üzlet, 1050 Ft/m2/hó+ÁFA=1313 Ft/m2/hó. Licitlépcső 100
Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. 2011. december 19. 14 óra 30 perctől 15
óráig. A versenytárgyalás ideje: 2011. december 20. 10 óra 50 perc. Megjegyzés:
volt ételbár
13. Fő út 23.
21 m2, üzlet, 1050 Ft/m2/hó+ÁFA=1313 Ft/m2/hó. Licitlépcső 100
Ft/m22/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2011.
december 19. 14 óra 30 perctől 15 óráig. Aversenytárgyalás ideje: 2011.
december 20. 11 óra. Megjegyzés: volt üzlet
14. Rozgonyi u. 1.
48 m2, iroda, 900 Ft/m2/hó+ÁFA=1125 Ft/m2/hó. Licitlépcső 100
Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. 51m2, galéria, 450 Ft/m2/hó+ÁFA= 563
Ft/m2/hó. Licitlépcső 50 Ft/m2/hó+ÁFA=63 Ft/m2/hó. Összesen 99m2. A
bérlemény megtekinthető: 2011. december 19. 14 órától 14 óra 30 percig.
A versenytárgyalás ideje: 2011. december 20. 11 óra 10 perc.
15. Petőfi u. 5. Leánykollégium II. emelet
415 m2, iroda, 400 Ft/m2/hó+ÁFA=500 Ft/m2/hó. A bérleti díjon felül
a rezsiköltséget (fűtés, világítás, melegvíz) is meg kell fizetni, melynek
mértéke 700 Ft/m2/hó+ÁFA=875 Ft/m2/hó. Licitlépcső 50
Ft/m2/hó+ÁFA=63 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2011. december
19. 9 órától 10 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2011. december 20.
11 óra 10 perc. Megjegyzés: volt kutyakozmetika
16. Kalmár u. 6.
Vásárcsarnok emeletén különböző 20-42 m2 alapterületű üzletek
bérleti díja 1000 Ft/m2/hó+ÁFA=1250 Ft/m2/hó, amely a
villany és a víz kivételével a rezsiköltséget is tartalmazza.
(Bérleti díj 300 Ft/m2/hó+ÁFA. Rezsiköltség mértéke 700
Ft/m2/hó+ÁFA). Licitlépcső 50 Ft/m2/hó+ÁFA=63 Ft/m2/hó. A
bérlemény megtekinthető: 2011. december 19. 8 órától 9 óráig.
A versenytárgyalás ideje: 2011. december 20. 11 óra 30 perc.
A versenytárgyalások helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató Zrt. Nagykanizsa Garay u.
21. Kis tárgyaló I. emelet. Érdeklődni: 311-241,
30/2273-192 telefonszámokon
A Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.
(Nagykanizsa, Garay u. 21.)
nyílt versenytárgyalást hirdet a Nagykanizsán lévő önkormányzati tulajdonú
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására
Kanizsa 2011. december 15. – Kamara 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
IV. Városi Nyílt Nap
A Nagykanizsai Műszaki Szakképző
Iskolában 2011. november
16-án megtartott IV. Városi Pályaválasztási
Nyílt Napot Kamaránk
és tagjaink támogatták. A rendezvényt
Cseresnyés Péter polgármester,
Mérksz Andor a Kanizsa
TISZK igazgatója és Borsos József,
a Zala Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központ igazgatója
nyitotta meg.
A középiskolák közös nyílt
napjára Nagykanizsáról, a környező
településekről és Somogy
megyéből érkezett érdeklődők közül
a kamara jutalmát kapták a pályaválasztási
kérdőívet helyesen
kitöltő diákok.
Gazdaságfejlesztési
konferencia
az Inkubátorházban
2011. november 17-i konferencián
Cseresnyés Péter polgármester
megnyitója után Kalcsú Zoltán
a Pannon Novum innovációs menedzsere
mutatta be a FATE projektet.
Annus István a Vállalkozói
Inkubátorok Szövetségének társelnöke
az elmúlt 20 év tapasztalatait
osztotta meg az üzleti inkubációról,
majd Cserti Csilla a Nagykanizsai
Inkubátorház vezetője
bemutatta szolgáltatásaikat és fejlesztési
terveiket. A rendezvényen
Cserti József alelnök és két munkatársunk
képviselte Kamaránkat.
Elnökségi ülés és tréning
Kamaránk elnöksége 2011. november
24-én tartotta soron következő
elnökségi ülését. Dr.
Polay József elnök beszámolt az
elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről,
tájékoztatást adott az
MKIK november 23-i elnökségi
ülésről. Napirenden szerepelt a
2011. évi Kamarai Kitüntetések
előkészítése, majd a szakképzéssel
kapcsolatos aktuális szakmai
és közigazgatási feladatokra való
tréning következett.
A felkészítésen a kamara és az
érdekképviseletek tisztségviselői és
munkatársai is részt vettek. Dr.
Polay József elnök „Az MKIK
szakképzési törekvései összhangban
a Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara szakképzési tevékenységével”
címmel tartott előadást,
majd Szakony Szilárd az
IPOSZ Zala Megyei Szervezetének
elnöke a duális szakképzés aktuális
kérdéseiről beszélt érdekképviseleti
szemmel. A tréning az MPAKA-
NGM-3/2011/ÉEM sz. pályázati
támogatással valósult meg.
Vizsgaelnökök és szakértők
jelentkezését várjuk
Az új szakképzési feladatok teljesítése
megkívánja, hogy a tanulmányokat
lezáró szakmai vizsgákon
a gazdasági életből érkező, a
különböző szakmákat gyakorló
szakemberek értékeljék a vizsgázók
teljesítményét, valamint a vizsgákon
szerzett tapasztalataikkal
hozzájáruljanak a képzések, tananyagok
és a szakmai vizsgák
rendszerének továbbfejlesztéséhez.
Az országos vizsgaelnöki és
gyakorlati szintvizsgabizottság elnöki,
tagi névjegyzékbe történő felvétel
pályázati kiírásai és az adatlapok
honlapunkról letölthetők.
SZKTV 2012 - A jó szakma
felér egy diplomával
Az MKIK a területi kamarákkal
közösen 2012-ben is megrendezi a
Szakma Kiváló Tanulója Versenyt
kibővítve ezt az Országos Szakmai
Tanulmányi Versennyel, melyek országos
döntőjére jubileumi „V.
Szakma Sztár Fesztivál” elnevezéssel
2012. április 11-13. között Budapesten
kerül sor. A versenyek célkitűzése
a gyakorlatigényes, "fizikai"
szakmák társadalmi presztízsének
és vonzerejének növelése. Az előző
évekhez képest változás, hogy a
szintvizsga eredménye nem számít
bele az SZKTV-be, viszont a versenyre
jelentkezés feltétele. 2012-
ben a szakmák országos versenyeit
a nappali tagozaton végzős tanulók
számára 38 szakképesítésben hirdették
meg. A verseny elődöntőit – a
hagyományoknak megfelelően – a
területi kamarák szervezik és bonyolítják
le. Jelentkezési határidő:
2012. január 5. További információ
és a jelentkezési lap letölthető
www.nakkik.hu honlapunkról
Nagykanizsai cégek
a TOP 100-ban
Elkészült a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nyugat-dunántúli Regionális
Adó Főigazgatósága és a Nyugat-dunántúli
régió kamaráival közösen
szerkesztett TOP 100 kiadvány,
amelyben az értékesítés nettó árbevétele
szerint rangsorolták a régió top
100 cégét, köztük 4 nagykanizsai
székhelyű vállalkozást. AZala megye
50 legnagyobb vállalkozása között 7
nagykanizsai cég szerepel, akik méltán
lehetnek büszkék eredményükre.
A régióban az előző évhez viszonyítva
valamennyi főbb gazdasági
mutató kedvezőbben alakult.
A cégek nettó árbevétele 12,8 %-
kal, míg az átlagos állományi létszám
0,9 %-kal bővült 2009-hez
képest. A nettó árbevétel 48 %-át
belföldi relációban, 52%-át külpiacon
érték el a gazdasági társaságok.
A hasznos információkat tartalmazó
kiadvány kamarai irodánkban
ingyenesen átvehető.
Módosult a kamarai törvény,
marad az önkéntes tagság és
maradnak a városi kamarák
Az Országgyűlés 2011. november
21-én elfogadta az egyes adótörvények
és az azzal összefüggő egyéb
törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot,
amely tartalmazza a
gazdasági kamarákról szóló 1999.
évi CXXI. törvény módosítását.
Jövőbeni együttműködésükre,
lokálpatriotizmusukra számítva
ezúton is köszönjük egész évi figyelmüket.
Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara
8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.
Telefon: 93/516-670, 93/516-671
Mobil: 0630/754-3616
E-mail: nakkik@nakkik.hu,
Honlap: www.nakkik.hu
Már százötvenezren "Széchenyi Kártyáznak"
Kilenc évvel az első kártya kibocsátása után immár a 150 ezredik Széchenyi
Kártya és az első Agrár Széchenyi Kártya is gazdára talált. Ami
miatt a Széchenyi Kártya ennyire berobbant a 9 évvel ezelőtti ötlethez
képest, az az, hogy sikerült egy állami kamattámogatást és állami viszontgaranciát
mögé tenni. Ennek köszönhetően ma nincs a Széchenyi
Kártyánál kedvezőbb kamatozású hitel.
A Széchenyi Kártya számokban:
􀂊 9 év, 2250 munkanap
􀂊 208 ezer igénylés, évente kb. 17-18 ezer létrejött ügylet
􀂊 több mint 155 ezer átadott kártya, 7,5 millió Ft átlagos hitelösszeg
􀂊 a 9 év alatt 954 milliárd Ft kihelyezett hitel
Kollégáink térítésmentes tanácsadással, gyors, szakszerű ügyintézéssel
várják: Hermán Szilvia: 93/516-670; 30/754-3616
Óváriné Lugosi Beáta: 70/771-3043
Kívánunk Önöknek, munkatársaiknak, családtagjaiknak Kellemes
Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben gazdag Boldog Új Esztendőt!
a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége és munkatársai
Kanizsa 12 – Hirdetés 2011. december 15.
hirdetés
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője pályázatot hirdet a Polgármesteri
Hivatal Polgármesteri Kabinet szervezeti egységébe szervezési ügyintéző
munkakör betöltésére
Ellátandó főbb tevékenység:
Apolgármesteri titkárnői feladatok ellátása, a polgármester munkájának segítése:
iratkezelés, levelezések intézése, postázás és egyéb adminisztrációs feladatok
ellátása, közérdekű bejelentések és panaszok fogadása és intézése, a Polgármesteri
Kabinet vezetőjének irányításával a rendezvények szervezésében és bonyolításában
való közreműködés, vendégek fogadása.
Kinevezés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.)
alapján közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidőben, határozatlan időre,
hat hónap próbaidő kikötésével történik. A kinevezéshez a polgármester egyetértése
szükséges.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
középfokú iskolai végzettség (gimnázium/szakközépiskola), MS Office
(irodai alkalmazások) alapos ismerete, irodai adminisztráció területen szerzett
tapasztalat.
Elvárt készségek: kiváló kommunikációs készség szóban és írásban, precizitás,
alaposság, teherbírás, megbízhatóság és lojalitás, szervezőkészség, határozottság.
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat: a pályázó
szakmai életrajza és motivációs levele, három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi
bizonyítvány (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata
benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte), középfokú iskolai
végzettséget igazoló (gimnáziumi/szakkőzépiskolai) érettségi bizonyítvány, illetve
a pályázó által a pályázatban megjelölt szakképesítést tanúsító okirat másolata,
a pályázati feltételként előírt és a pályázó által megjelölt tapasztalatok
hitelt érdemlő igazolása, a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy nem áll
cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, hozzájárul a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez, kinevezése esetén a Ktv. 9. § és 21. §-ai szerinti összeférhetetlenség
vele szemben nem áll fenn.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a Ktv. vonatkozó szabályai, a
47/2001.(X.10.) önkormányzati rendelet, a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzata valamint Közszolgálati Szabályzata alapján kerül sor.
A pályázatokat Dr. Tuboly Marianna jegyzőnek címezve (Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell benyújtani.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2011. december 31.
A pályázat elbírálására a benyújtási határidőt követő 30 napon belül kerül sor.
A pályázat elbírálásának rendje:
A kinevezést megelőzően a pályázó személyes meghallgatására sor kerül.
A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
Apályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető Cseresnyés Péter polgármestertől
a 93/500-702 és Janzsóné Stróbl Krisztina Polgármesteri Kabinet
vezetőtől a 93/500-779 telefonszámon.
A pályázati hirdetmény közzétéve a Nemzeti Közigazgatási Intézet Internetes
oldalán (Elérhető: www.kozigallas.gov.hu, www.kszk.gov.hu vagy
www.nki.gov.hu Közszolgálati állásportál)
Dr. Tuboly Marianna, Nagykanizsa MJV jegyzője
Szervezési ügyintézői álláspályázat
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. december 15.
Horoszkóp
Acéljai eléréséért képes lesz bármin átgázolni
még az ünnepek előtt. Az ajándékozás terén
makacs lesz és önfejű, nem ismer korlátokat
semmiben. Ha fontos ön számára a párja, teljesítse
minden kívánságát karácsonyra.
Minél előbb beszéljék meg párjával az
otthoni problémákat annak érdekében, hogy
nyugodtan, és békésen teljenek az ünnepek.
Bár a földhöz kötik érzelmei, fogadja el a
szokatlan dolgokat, és szárnyaljon.
A tökéletességre törekszik mindenben,
éppen ezért nehezen tudja feldolgozni a
sikertelenséget. Ha netán sütés közben
szétesik a bejgli, a bosszankodás helyett
kezdje újra az egészet.
Családcentrikus gondolkodását mindenki
tiszteletben tartja a környezetében.
Ennek ellenére kíváncsian várják, mivel
lepi meg a szeretteit. Legyen bőkezű, és
hordozza a tenyerén őket.
Uralkodó személyiségével időnként meglepi
még a közvetlen hozzátartozóját is. Az
ünnepváró esték egy jó játszótárssal
ugyanolyan jó alkalmat adnak a játszadozásra,
beszélgetésre, mint gyermekkorában.
A szerelmen kívül reálisan szemléli és
értékeli az ön körül zajló eseményeket. Ha
túljutott az ünnepi előkészületeken, már ne
kritizáljon senkit, legyen elnéző, és ha kell,
végezze el saját maga a teendőket.
Kiskarácsony, nagykarácsony, egy-kettőre
itt lesznek az ünnepek. Egy társasági
esemény jó hatással lesz a hangulatára,
még az is elképzelhető, hogy saját magát
is meglepi egy szép ruhával.
Anyagi helyzete nem okoz gondokat, nyugodtan
töltheti az ünnepeket. Számíthat arra
is, hogy egy titokzatos telefonáló néhány
napra felkavarja az érzelmeit. Egy régi kapcsolata
még álmában is kísértheti.
Közeledik az év vége, s ez jó alkalom arra,
hogy bulit szervezzen otthon és meghívja
legközelebbi barátait. Szárnyaló elképzelései
időnként elragadják a valóságtól, de ne
ijedjen meg, biztonságosan földet ér.
Melankolikus hangulatban találja a
karácsony, de szilveszterre feloldódik, s
ismét a régi fényében látja a világot.
Ünnepeljen, lazítson, később is ráér gondolkodni
azon, hogy hogyan tovább.
Függetlenségre vágyakozik mostanában.
Ezt a vágyát az év végi szabadsága alatt
ki is élheti. Az álomvilágból előbb-utóbb
úgyis felébreszti majd valaki. Ha más
nem, akkor a párja.
Ne hagyatkozzon az érzelmeire az év utolsó napjaiban,
hanem számoljon a tényekkel. Mielőtt
depresszióssá válna a sok számolástól, kösse le
másképpen a szabadidejét. Ha jót akar tenni a
szeretteinek, vállalja fel az ünnepi bevásárlást.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
VEGYES
Belvárosban (Hunyadi utcában)
700 négyzetméteres, részben letakarított
építési terület eladó. Ugyanitt
bontott építési anyag ingyen elvihető!
Érd.: 0630/448-6072
Nk-án a Zemplén Győző utcában
IV. emeleti, 1,5 szobás lakás beköltözhetően
eladó vagy kiadó. Irányár:
4,5 millió Ft. Tel.: 0630/600-
2381 (7470K)
Elcserélném Nk-i kétszobás,
egyedi gázas, I. emeleti lakásomat
hasonló kaliberű újabb, cirkófűtésesre
értékegyeztetéssel. Tel.:
0630/3300-479 (7471K)
Nagyteljesítményű, hordozható,
vadonat új háztartási gőztisztító
(Modell: SC-238HO), ugyanitt
alig hordott 42-es méretű bőr bakancs.
Érd.: 0693/315-559 (este)
(7435K)
Gördülő asztalos körfűrész motorral
együtt eladó. Érd.: 0630/438-
5634 (7472)
Cosmodisc bontatlan állapotban,
feleár alatt eladó. Érd.: 0670/947-
4902 (7473K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat,
használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Érd.:
0620/555-3014 (7362K)
Fa nyílászárók, zsalugáterek:
www.ablakolcson.hu. Tel.:
0630/214-4150 (7411K)
Televíziók, LCD monitorok, videók,
DVD-k és távirányítók javítása.
Balaskó István. Nagykanizsa,
Ady Endre u. 11., tel.: 0630/597-
1530 (7457K)
Matematikából általános- és
középiskolások korrepetálását,
felkészítését vállalja szaktanár Nkán.
Tel.: 0630/9693-115 (7475K)
Kidobásra szánt TV-jét,
mikróját, mosógépét, gáztűzhelyét,
stb. elszállítom. Tel.: 0620/510-
2723 (7476K)
INGATLAN
Kanizsa – Sport/14 Apró 2011. december 15.
Szeretettel várom régi és új
kedves vendégeimet a kellemes
Orgona Szépségszalonba, gyógyító,
frissítő, stresszoldó masszázsra.
Cím: Nagykanizsa, Magyar út
54-56. Tel: 30/401-3454. Okleves
gyógymasszőr
Pénteken találnak gazdára az
adományok
A nagykanizsai Fidesz-Magyar Polgári Szövetség, a Kereszténydemokrata
Néppárt, valamint a Berzsenyi és a Zrínyi Polgári
körök az eddigi évekhez hasonlóan, ebben az évben is gyűjtést
szerveztek rászoruló családok részére. Az így összegyűlt
adományokat december 16-án (pénteken) 11 órakor vehetik át a
rászorulók a Medgyaszay Ház előterében.
Vékonyított lencse AKCIÓ – 20%!
2011. december 1 - december 31-ig
Kiskarácsony-Nagykarácsony!
Karácsonyváró programok HSMK előtti téren
december 19-től 23-ig!
December 19.
16.00 Piarista Iskola diákjai, 17.00 Városi Vegyeskar, 18.00
Zalagyöngye Táncegyüttes, 19.00 Bojtár Népzenei Együttes
December 20.
16.30 A Zeneiskola népzene szakos növendékei, 17.00 A Kanizsa
Táncegyüttes Betlehemi műsora, 18.00 Tátrai Lajos, gitár-ének,
19.00 Németh Norbert harmonika
December 21.
16.00 Iskolai diákműsorok, 17.00 Napsugár Együttes gyerekműsora,
18.00 Kazsinka Zenekar, 19.00 Bogdán Norbert gitár-ének
December 22.
Iskolai diákműsorok, 17.00 Csillag citerazenekar Zalaszentbalázs,
18.00 Patkó Banda, 19.00 Igricek
December 23.
16.00 Ajándék karácsonyfák díszítése, 17.00 A Nagykanizsai Fúvós
Zenekar műsora, 18.00 Czupi Vera és Bergics András Betlehemi
műsora 18.30 Élő karácsonyfa, 19.00 Tábortűz és táncház a Kanizsa
Táncegyüttessel.
A színpadi programok mellett élő betlehemmel, játszóházakkal, kirakodóvásárral
és tea, valamint forralt bor árusítással várjuk a kanizsai polgárokat!
Szombathelyen a Haladás
sportcsarnokában rendezték a
88. felnőtt férfi ökölvívó országos
bajnokság küzdelmeit, melyen a
Kanizsa Box Klub képviselői is
megméretteték magukat. A kanizsaiak
három öklözője közül egy
volt versenyben a dobogóért, a
papírsúlyban (49 kg) bokszoló
Nádori Tibor elődöntőt vívhatott
a vasi megyeszékhelyen.
A nagykanizsai sportoló továbbjutása
erősen vitatott volt, mivel a
2009-es magyar bajnok Kanalas
Róbert (PVSK) ellen 9:9 után segédpontokkal
került a múlt pénteki
versenynap küzdelmeibe.
Az első nap történése volt, hogy
az utánpótlás seregszemlén már érmes
Kozma Tamás 81 kg-ban K.O.
vereséget szenvedett a 2. menetben
Nagy Pétertől (DVSC). Orbán
Gábor viszont +91 kg-ban Nádorihoz
hasonlóan szintén jól vette az
első akadályt Rudics Attilával
(Felsővárosi Ökölvívó SE) szemben,
pontozásos győzelmet (15:8)
aratott ellenlábasa felett.
A második napon csütörtökön
azonban már Orbán számára is lezárult
az országos bajnokág, mivel nagy
csatában kapott ki pontozással (9:11)
Urbán Ferenctől.
Nádori Tibor viszont még állt, s
akkor választ kaphattunk arra is,
vajon idén is lesz-e döntőse a felnőtt
ökölvívó ob-n a Kanizsa Box
Klubnak?
Estére kiderült, nem lett finalistája
a Kanizsa Box Klubnak a felnőtt
ökölvívó országos bajnokságon,
mivel az elődöntők során a 49 kgosok
között kötelek közé lépő Nádori
Tibor ellen Sárga Attila (Sárospataki
TC) a 2. menetben döntő fölénnyel
ment tovább és került a
szombathelyi seregszemle döntőjébe
súlycsoportjában, Nádori pedig
megosztott harmadikként zárt.
Információink szerint az olimpiai
álmokat dédelgető Korpics
István, a klub többszörös ob-2. öklözője
a diplomamunkájára készült,
ezért sem vehetett részt az
idei felnőtt országos bajnokságon.
P.L.
Egy bronz azért jutott nekik
Tizenkilencedszer rendezik meg
idén a Kanizsa Pékség Fitnesz
Fesztivált Nagykanizsán, melynek
a HSMK színházterme ad otthont
december 17-én, szombaton 15, illetve
18.30 órától – számolt be
minderről a sajtó képviselőinek
Vágó László és Vágó Lászlóné a
Szan-Dia FSC részéről.
A nagyszabású rendezvénnyel
egyben a klub búcsúztatja is az esztendőt,
melynek során egységeik
eredményesen és sikeresen szerepeltek
az olaszországi moderntánc
világbajnokságon (3 arany, 6 ezüst
és 3 bronz), valamint júliusban a
nagykanizsai rendezésű kötélugró
Európa-bajnokságon (1 arany).
A tánc kategóriában a kanizsaiak
kiérdemelték az ország legeredményesebb
klubjának elismerését,
hiszen formációik 37
bajnoki éremmel lettek gazdagabbak
2011 folyamán, míg a kötélugrók
68 dobogós helyezést
zsebelhettek be.
Szombaton gáláznak a fitneszesek
SZOLGÁLTATÁS
Kanizsa – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. december 15.
Az NB I Amatőr női bajnokság
Nyugati csoportjának rangadóját
megnyerve őrizte meg veretlenségét
a listavezető Kanizsai
Vadmacskák csapata.
Kanizsai Vadmacskák SE (1.)
– Pécsi EAC (2.) 78-72 (17-9, 22-
28, 15-15, 24-20)
Amatőr NB Nyugati csoport női
kosárlabda mérkőzés, találkozó a
10. fordulóból. Nagykanizsa, 150
néző. Kanizsa: Fekete Cs. (16/3),
Fuisz (30/6), Olasz A. (6), Jurkó (6),
Jagarics (2). Csere: Hegyi (7), Kiss
V. (11), Oros. Edző: Gábor Erzsébet.
A Nyugati csoport két veretlen
csapatának mérkőzésére került sor
Nagykanizsán a Kanizsai Vadmacskák
és PEAC csapata között,
és a rangadóhoz méltó változatos,
jó iramú, fordulatokban gazdag
összecsapást látott az ezúttal már
szép számú közönség.
A találkozót a hazaiak kezdték
pontosabban, Fekete Csilla és
Fuisz Viktória kosaraival nyolc
pontos előnyt alakítottak ki a negyed
végére.
A második játékrészt aztán a vendégek
kezdték koncentráltabban és
le is dolgozták addig összeszedett
hátrányukat. Ezt követően felváltva
estek a kosarak, egyik együttes sem
tudott jelentős előnyre szert tenni.
A nagyszünet után továbbra is
nagy iramú, változatos volt a találkozó
és a pécsiek léptek el öt egységgel,
de a kanizsaiak remek negyedbeli
hajrát produkálva, egy
10-2-es részeredménnyel egálra
hozta a harmadik tíz percet.
Az utolsó felvonás közepéig
döntetlen volt az eredmény, majd
két perccel a befejezés előtt a Kanizsai
Vadmacskák 11-0-ás remekléssel
lépett el a baranyaiaktól. Abesegítő
védekezésük jól mükődött,
Kiss Virág a találkozó ezen időszakában
kiválóan lepattanózott és a
megszerzett labdákból gyors, könynyű
kosarakat tudtak elérni, amivel
tíz ponton felüli különbség alakult
ki a mérkőző felek között.
Innen az utolsó percben a vendéglátók
személyi hibái miatt a látogatók
már csak csökkenteni tudták
a különbséget.
A Vadmacskák ezzel megnyerte
az NB I Amatőr Bajnokságának
nyugati rangadóját, és veretlenül
áll továbbra is a táblázat élén.
P.L.
Hozták a veretlenek rangadóját is
Az NTE-Sportcsarnokban rendezték
a Gerevich-Kovács-Kárpáti
Reménység Kard Körverseny második
fordulóját, melyen a sárvárihoz
hasonlóan a 12-15 éves vívók
versenyeztek az egész országból.
A 160 fős mezőnyben, 6 versenyszámban,
19 NTE-s vívó (Dobó
István, Erdős Péter, Bagarus András,
Balogh Ádám, Farkas Márton,
Vernyel János, Bécsi Bálint,
Abay-Nemes Ádám, Milassin Mór,
Szamosi Richárd, Nagy András,
Horváth Márton, Gáspár Péter,
Erdélyi Vanessza, Vernyel Sára,
Flumbort Sára, Kungli Borbála,
Mádé Réka és Simone Lovell) képviselte
kanizsai klubját.
A rendezvényre világ- és Európa-
bajnok kardozók, olimpiai érmes
vívók is ellátogattak Decsi Tamás,
Marót Péter, vagy éppen
Gémesi Bence személyében.
A versenyen az alábbi, jobb kanizsai
eredmények születtek.
Újonc leány kard (1998 és utána
születettek): 3. hely Flumbort Sára
és Erdélyi Vanessza. Serdülő leány
kard (1997 és utána születettek): 2.
hely Vernyel Sára, 3. Kungli Borbála.
Gyermek fiú kard: 2. hely:
Milassin Mór. 5. Abay-Nemes
Ádám. Serdülő fiú kard: 1. hely:
Dobó István.
A Gerevich-Kovács-Kárpáti Reménység
Körverseny nagykanizsai
fordulójában összesítésben a
Nagykanizsai TE 1866 vívó szakosztálya
(13 egyesület közül) szerepelt
a legeredményesebben, mivel
9 versenyzője végzett döntőben.
A megelőzött klubok között
volt az UTE, BVSC, BSE, GEAC,
vagy a KVSE, az utóbbi esztendők
olimpikonjainak, világbajnokainak
nevelőegyesületei.
P.L.
A serdülő vívóknál kanizsai győzelem
Komlói Bányász SK (2.) –
Tompa Ingatlanforgalmi Kft.-
Kanizsa Sörgyár SE II (1.) 5:13.
NB I B Nyugati csoport női asztalitenisz-
mérkőzés, 8. forduló.
Komló.
A kanizsai győztesek: Megan
Phillips 4, Angharad Phillips 4,
Mógor Evelin 3, Újházi Csilla 1 és
a M. Phillips-A. Phillips páros
Az eddig két veretlen csapat
csatáját a két wales-i játékossal
megerősített kanizsai második formáció
nyerte. A Phillips-ikrek hibátlanok
maradtak, mellettük szintén
remekelt Mógor Evelin, aki az
idény legjobb játékát nyújtotta és
Újházi Csilla győzelme is nagyon
kellett a sikerhez.
Összességében a vártnál könynyebben
nyert a kanizsai együttes,
s a Komló elleni győzelemmel már
biztosan őszi első lett a kanizsaiak
második egysége a harmadik vonal
nyugati csoportjában. Az utolsó
fordulóban Kaposváron zárták az
őszi idényt a dél-zalaiak, viszont a
somogyiakat sem lehetett lebecsülni,
mivel az élmezőnybe tartoznak.
Jakabfi Imre edző: „Szeretnénk
veretlenül, pontveszteség nélkül
zárni az őszi idényt.”
Kaposvári AC (4.) – Tompa
Ingatlanforgalmi Kft. – Kanizsa
Sörgyár SE II (1.) 7:11
NB I B Nyugati csoport női asztalitenisz-
mérkőzés, 9. forduló.
Kaposvár.
A kanizsai győztesek: Mógor
Evelin 3, Bicsák Bettina 3,
Boldizsár Gabriella 3, Újházi Csilla
1 és az Újházi-Boldizsár páros.
Nos, az utolsó mérkőzésén is
győzött és pontveszteség nélkül
végzett a csoport élén a kanizsai
második női csapat. Adél-zalaiaktól
hárman is remekül teljesítettek, így
nem maradhatott el a siker. Az eredmény
a hazai együttesre nézve akár
hízelgő is, hiszen ennél jóval nagyobb
volt a különbség a mérkőző
felek között. A hibátlan őszi teljesíményükkel
két ponttal vezetnek
a nagykanizsaiak a Komló előtt.
Pontveszteség
nélkül
Kanizsa – 16 Határon át 2011. december 15.
2012. december 12-től december 16-ig
(hétfő-péntek)
December 12-15. (hétfő-csütörtök)
Kanizsa Centrum (Interspar): minden nap 12-18 óráig
December 16. (péntek)
Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Területi Szervezete:
10-14 óráig
A véradóhét minden napján egy tárgynyereményt sorsolunk
ki a véradók között. A véradóhét fődíja egy Zalakarosi
hétvége a Kanizsa Centrum felajánlásának köszönhetően.
Véradóhét Nagykanizsán
Új együttműködési lehetőségeket
nyithat meg vagy mélyíthet
el a horvát-magyar határokon
átnyúló BOSH elnevezésű projekt,
melynek vezető partnere a
horvátországi Koprivnica
(Kapronca) városa és az IPA
Horvátország-Magyarország
határon átívelő programja finanszírozza.
A cél a kis- és középvállalkozások
közötti együttműködés fejlesztése
a Koprivnica-Krizevci és Zala
megyék viszonylatában – ismertette
Drazen Pros, kaproncai alpolgármester,
míg Nagykanizsa város
részéről Dénes Sándor alpolgármester
hangsúlyozta, hogy a délzalai
város számára is meg kell ragadni
minden ilyen közös kezdeményezést.
Amint az a különböző ismertetőkből
kiderült, nem csupán a koordináció
és az együttműködés lényeges,
de az új kapcsolatok felkutatása
is az induló projekt célja.
Tihomir Cvetkovic, a kaproncai
inkubátorház vezetője mellett az érdeklődők
mintegy ötven fős csoportjának
Cserti Csilla, a nagykanizsai
inkubátorház irányítója is ismertette
feladataikat és lehetőségeiket.
A közel 120 ezer eurós költségvetésű
projektet 85 százalékban finanszírozza
az Európai Unió, a
partnervárosok pedig Koprivnica
és Nagykanizsa.
A projekt vezető partnerének,
Kapronca városának részéről
Tihomir Cvetkovic elmondta, fontos
szegmens a piackutatás, így
például olyan vállalkozások felkutatása,
melyek érdekeltek lehetnek
a horvát piacon, értelemszerűen
kaproncai, valamint nagykanizsai
kis- és középvállalkozások viszonylatában.
A projekt keretein belül (melynek
megvalósítása 2011. október
1. – 2012. szeptember 30. között
adott) lehetőség nyílik többek között
magyar és horvát nyelv tanulására
online-kurzusok keretein
belül, a határ menti kis- és középvállalkozások
arculatának bemutatására
a projekt hivatalos honlapján,
valamint információk gyűjtése
az üzleti tevékenység területén a
szomszédos ország döntéshozóinak
felkérésére.
A projektismertető után asztalhoz
ülő horvát és magyar fél a további
együttműködés lehetőségeit
igyekezett vázolni az elkövetkezendő
időszakra. Mint megtudtuk, a
kaproncai részről már most rendelkeznek
tizenöt olyan ötlettel, melyeknek
partnerkereső fázisában
járnak. A megbeszéléseken Dénes
Sándor alpolgármester elmondta,
Nagykanizsa szívesen kooperálna
további területeken a továbbiakban
is a kaproncai partnerrel.
A horvát-magyar gazdaságfejlesztési
együttműködés további
programjai már a könnyedebb részét
képezték a látogatásnak: a
helyiek a nagykanizsai küldöttséget
végig kalauzolták a településen
– egy speciális városnézéssel.
Ennek keretében mutatták be például
a Horvátországban is egyedülállónak
számító energia-takarékos
lakóépület technológiai újításait.
Nem maradhatott el természetesen
a helyi inkubátorház bemutatása
sem, illetve Kapronca két ipari
parkján is átkalauzolták a kanizsaiakat:
a kis- és középvállalkozások
számára létesített mellett a város
jelképének számító „vegetás” részleg
sem maradhatott ki a sorból.
Nos, példának okáért a Podravka, a
Belupo, illetve a Kaproncai Sörgyár
termékei messze túlmutatnak a környék
szükségletein, a több ezer embernek
munkahelyet biztosító cégek
“kavalkádja” teremt a város
számára olyan alapot, mely vonzóvá
teheti partnerei számára is a horvátországi
Kaproncát.
P.L. / Koprivnica
Induló közös munka Kapronca és Nagykanizsa között
Zala Volán Zrt.
Nagykanizsai Honda Szervíz
SZEMÉLYGÉPKOCSIK
MűSZAKI
VIZSGÁZTATÁSA
19.000 Ft (bruttó)
Kedvezményes felkészítés
Érdeklődni: 0693/537-937
Hétköznap: 8-15 óráig