Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.53 MB
2020-12-14 15:53:40
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
590
982
Kanizsa 2012. 001-003. szám január

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XXIV. évfolyam 1. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2012. január 12. 2012. január 1-től már használt Kanizsa
lakás adás-vételénél is KÖTELEZő
ENERGETIKAI
TANÚSÍTVÁNY!
Kiváncsi rá, hogy energiapazarló rendszerét
hogyan lehet jelentősen hatékonyabbá tenni?
Balassa Béla
építész, épületenergetikai tanúsító
30/9019013, balassabela@chello.hu
Mennyit fogyaszt
az Ön háza, lakása?
A család második gyermekeként,
január 1-jén 19 óra 40
perckor látta meg a napvilágot
Tomasics Dávid János, az év első
nagykanizsai kisbabája a Kanizsai
Dorottya Kórház szülészetén.
A 60 centiméteres, 4100 gramm
súllyal született kisfiút és édesanyját,
Tomasics Barbarát kedden
délután köszöntötte Cseresnyés
Péter polgármester.
Az édesanyának virágcsokrot, és
egyszeri, vissza nem térítendő támogatásként
30 ezer forintot nyújtott
át az önkormányzat nevében.
Dávidkát otthon már várta
nővére, Dalma, aki decemberben
töltötte be harmadik életévét.
B.E.
Kisfiú lett az év első babája
A "Batthyány
Lajos
Középiskoláért"
Alapítvány Kuratóriuma
2012. január 21-én,
szombaton 19 órától
rendezi hagyományos
ALAPÍTVÁNYI BÁLJÁT
immár 19. alkalommal.
Belépőjegyek a Batthyány
Lajos Gimnázium titkárságán
személyesen, levélben vagy
telefonon igényelhetők.
Cím: Nagykanizsa,
Rozgonyi 23. Telefon:
(93) 311-239
A bál helyszíne:
István Fogadó (Sormás)
VOKSH Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
TANFOLYAM INDUL
2012.01.16-án 16 órakor
személyautó, motor és segédmotor
2012.01.18-án 16 órakor
C, D, E
2012.01.20-án
gépkezelő/targonca, emelőgép,
földmunkagép
kategóriákban
􀂊 Részletfizetés
􀂊 Diákkedvezmény
􀂊 Ingyenes
tankönyvkölcsönzés
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata lakossági tájékoztatóra
várja az érdeklődő polgárokat
2012. január 17-én (kedden)
17 órára a Hevesi Sándor Művelődési
Központ Farkas Ferenc termébe.
(Nk., Széchenyi tér 5-7.). A tájékoztató
témája a dunántúli ifjúsági
nevelőintézet esetleges Nagykanizsán
történő kialakítása. Az érdeklődők
megismerhetik ezen intézménytípus
működését.
Lakossági
tájékoztató
A tavalyi év utolsó soros ülését
tartotta december 22-én az önkormányzat
közgyűlése. A meghívóban
szereplő napirendi pontok
elfogadása során Cseresnyés
Péter polgármester közölte, a soros
ülést követően személyi ügyben
azonnali soron kívüli közgyűlést
hív össze. Mint azt délután
14 óra tájban a polgármestertől
megtudtuk, a közgyűlés
felmentette Dr. Tuboly Marianna
jegyzőnőt a tisztségéből. A napirendről
lekerült az új Közbeszerzési
Szabályzat megalkotására
előterjesztett javaslat, és a
pártok által használt önkormányzati
tulajdonú helyiségek
piaci bérleti díjának megállapítására
is a következő közgyűlésen
térnek vissza.
2012. január 1-től az önkormányzat
helyett a magyar állam
lesz a Tűzoltóparancsnokság
fenntartója, ezért a közgyűlés
nevében Cseresnyés Péter polgármester
oklevéllel köszönte
meg Egri Gyula tűzoltóparancsnoknak
és munkatársainak a város
és a városkörnyék polgárai
biztonsága érdekében végzett tevékenységét.
A nap során több mint harminc
előterjesztést vitatott meg és fogadott
el a testület. Közöttük szerepelt
a helyi adórendeletek megalkotása,
a 2012. évi víz- és csatornadíjak,
valamint a települési
szilárd hulladékszállítás díjainak
megállapítása. Aktualizálták az
önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás
és a vagyonhasznosítás
szabályairól, a szociális
szolgáltatásokról, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti ellátásokról szóló
önkormányzati rendeleteket. Elfogadták
a városatyák a közgyűlés
2012. évi munkatervét, és informatikai
fejlesztési koncepciójára,
valamint végrehajtásának
ütemezésére előterjesztet javaslatot.
Megépülhet a buszforduló a
TISZK épülete előtt az Erdész utcában,
és egyetértettek a
Zalakaros Kistérség Többcélú
Társulásával a 2012-es évre vonatkozó
feladat-ellátási szerződés
megkötésére előterjesztett javaslattal
is. Jóváhagyta a testület a
város kulturális koncepciójának
felülvizsgálatáról szóló tájékoztatót,
és egyetértett Dózsa György
mellszobrának Ceglédről Nagykanizsára
történő visszajuttatásával.
A decemberi soros közgyűlés
egyetértett Dózsa György mellszobrának
Nagykanizsára történő
visszajuttatására előterjesztett javaslattal,
és felkérte Cseresnyés
Péter polgármestert, hogy ennek
érdekében folytasson tárgyalásokat
Cegléd város polgármesterével,
továbbá a Honvédelmi Minisztériummal
és a Hadtörténeti
Múzeummal az adományozás
esetleges felülvizsgálata tárgyában,
illetve amennyiben a tárgyalások
nem vezetnek eredményre,
úgy tegyen intézkedést a visszajuttatást
célját szolgáló dokumentumok
felkutatására.
Dr. Károlyi Attila önkormányzati
képviselő előterjesztése szerint a
Teleki utcai egykori Dózsa-Thury
Laktanya udvarát mindkét katonai
egység névadójának mellszobrai
díszítették. Közülük Thury György
szobra ma is megvan, ugyanis a
katonaság kiköltöztetése után
(1997) a szobor évekig a volt határőr
laktanyában állt, jelenleg a
rendőrség raktárában őrzik, és az
önkormányzat kérte a szobor ingyenes
önkormányzati tulajdonba
adását az MNV Zrt-től, melynek
eljárása folyamatban van. A régebbi
eredetű, és művészi szempontból
is sokkal értékesebb Dózsa
mellszobor viszont nem teljesen
tisztázott körülmények között a
katonaság elköltözésekor az ország
más laktanyáiba került, végül
a ceglédiben kötött ki, majd onnan
is áthelyezték a város egyik külvárosi
terére, a Füzér utcába, ahol jelenleg
is áll. Cegléd város polgármesterétől
kapott tájékoztatás szerint
a Honvédség e szobrot hivatalosan
Cegléd város önkormányzatának
adományozta, így jogszerűen
birtokolják. Ennek ellenére elvi
lehetőség van arra, hogy Cegléd
városától e szobrot visszakapja városunk,
hiszen Cegléden a fent
említetten kívül még további két
Dózsa szobor áll. Az alkotás Kiss-
Kovács Gyula (1922-1984) Munkácsy-
díjas szobrászművész fiatalkori
munkája, a mű Nagykanizsára
kerülésének időpontja és körülményei
sajnos nem teljes körűen ismertek,
itt még további kutatásokra
lenne szükség. Az előterjesztő
véleménye szerint városunk a hasonló
nagyságrendű településekhez
viszonyítva sajnos nívós köztéri
szobrokkal szerényen ellátott,
különösen szegények e szempontból
a városközponton kívüli városrészek
és peremterületek. Aszóban
forgó Dózsa szobor gazdagíthatná
városunkat.
A közgyűlés jóváhagyta a 2012-
es évre vonatkozóan Zalakaros
Kistérség Többcélú Társulása és a
Térségi Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat és Tanulási Képességet
Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs
Bizottság között létrejött
megállapodást, valamint a feladatellátási
szerződést, és felhatalmazta
a polgármestert a megállapodás
aláírására. Továbbá jóváhagyta a
közgyűlés a Zalakaros Kistérség
Többcélú Társulása és a Szivárvány
Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény között létrejött
megállapodást, és a feladatellátási
szerződést.
Zalakaros Kistérség Többcélú
Társulása a pedagógiai szakszolgálati
feladatok ellátására 2008.
szeptember 1-től megállapodást
kötött Nagykanizsa önkormányzatával,
melynek keretében
Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása
a településeken élő tanulók
szakszolgálati ellátását a Térségi
Egységes Pedagógiai Szakszolgá-
Kanizsa – 2 Közgyűlés 2012. január 12.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági
ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit
Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Fotók: Bakonyi Erzsébet
A múlt évben utoljára
Vissza
a Dózsa-szoborral!
Társulási
megállapodás
Zalakaros kistérségével
Búcsú a tűzoltóktól
Kanizsa – Közgyűlés 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. január 12.
lat és Tanulási Képességet Vizsgáló
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság,
valamint a Szivárvány
Fejlesztő Központ, ennek átszervezését
követően pedig a Szivárvány
Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény útján kívánták
biztosítani. A megállapodások
értelmében az intézmények
vezetői kötelesek a szakszolgálatok
működését úgy megszervezni
és irányítani, hogy az megfeleljen
a közoktatásról szóló törvényben
foglaltaknak.
A közgyűlés meghatározta a
2012/2013-as tanévre történő óvodai
és általános iskolai jelentkezések
és beiratkozások időpontját, a
beiratkozásokhoz kapcsolódó körzethatárok
kialakítását, és felkérte a
polgármestert, hogy a konkrét létszámadatok
ismeretében az áprilisi
soros közgyűlésen terjessze be az
indítható óvodai és általános iskolai
csoportok számát. Az előterjesztésben
javasolt beiratkozás időpontja:
2012. március 6-7., 8-17 óra.
Az önkormányzati fenntartású
nevelési intézmények az októberi
statisztikai adatok alapján 1519
óvodás korú gyermek neveléséről
gondoskodnak. 2012-ben a 6 évesek
száma várhatóan 437 fő, az 5
évesek száma 433 fő, a 4 évesek
száma 459 fő, a 3 évesek száma
381 fő lesz. Az okmányiroda, a
korfa és az óvodák által szolgáltatott
adatok elemzése alapján
430 gyermek megjelenése várható
az óvodai rendszerben, ami
mérsékeltebb igényt jelez az elmúlt
évihez viszonyítva. A gyermekeket
elsősorban abba az óvodába
kell felvenni, átvenni,
amelynek körzetében lakik, illetőleg
ahol szülője dolgozik. Az
óvodai felvételről, átvételről az
óvoda vezetője dönt. A körzethatárok
módosítását új közterületnevek
megjelenése, az óvodák
felvevő körzetének kiegyensúlyozatlansága,
valamint az iskolai
és óvodai felvevő körzetek összehangolása
teszi szükségessé. A
Nagykanizsán és a város ellátási
területéhez tartozó óvodákban állandó,
vagy ideiglenes lakással
rendelkező, várhatóan iskolába
menő gyerekek száma a becslések
szerint 440-450 fő lesz. Ez az
adat mérsékelt emelkedést mutat
az előző éviekhez képest, azonban
ez nem indokolja a tanulócsoportok
számának emelését,
csak az induló osztályok létszámában
várható növekedés, de ez
még a törvényileg engedélyezhető
keretek között marad. A becsült
adatokat lényegesen befolyásolhatják
a más településről
bejáró diákok, és a szülők szándéka
is változhat az iskolai beíratás
évének megválasztása miatt.
Ezek együttesen magyarázzák
azt, hogy az első osztályos tanulócsoportok
számának meghatározására
csak a beiratkozást követően,
a valós létszámadatok ismeretében
kerül sor.
Megtörtént a KIKSZ Közlekedésfejlesztési
Zrt. által felajánlott,
a Berzsenyi utcai lakótelepre tervezett
új játszótér előkészítése, a
terveket a társaság elkészíttette.
A létesítményt a KIKSZ pályázati
forrásból kívánja megvalósítani.
A kivitelezés a támogatással
kapcsolatos akadályok elhárulását
és a megállapodás aláírását követően
kezdődhet meg várhatóan legkorábban
tavasszal.
Az óvódai és iskolai
beiratkozások
időpontjáról
Személyi ügyeket érintő kérdésekben
és víziközmű üzemeltetési
és szolgáltató gazdasági
társaság alapításáról is döntött
rendkívüli ülésén a közgyűlés. A
munka megkezdése előtt egy
perces néma főhajtással adóztak
a napokban elhunyt Hajgató
Sándor egykori képviselő
emléke előtt.
Elbírálták a Fogyatékkal Élők
Integrált Intézményének intézményvezetői
álláshelyére kiírt pályázatot.
A három pályázó közül a
szavazatok többségét Molnár József
nyerte el, így 2012. január 1-
től 2016. december 31-ig ő látja el
az intézményvezetői feladatokat.
Illetményét 274.978 forintban határozták
meg.
A Nemzeti Fejlesztési ügynökség
és a horvát Területfejlesztési,
Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztérium
pályázatot hirdetett a
Magyarország-Horvátország IPA
Határon Átnyúló Együttműködési
Program 2007-2013 keretében.
Kapronca Város Önkormányzata
Nagykanizsa városával együttműködve
támogatást nyert a gazdaságfejlesztési
célú projekt megvalósítására.
A projektgazdának a
projekt teljes időtartamára biztosítania
kell egy fő projektmenedzsert
munkaviszony keretében,
ezért Cserti Csilla foglalkoztatására
tett javaslatot a közgyűlés.
Ez alapján Cserti Csillát, az Inkubátorház
vezetőjét 2011. december
1-től 2012. szeptember 30-ig
napi négy órában, projektmenedzseri
munkakörben foglalkoztatják
a projektből finanszírozandó
bruttó 170.000 forint munkadíjjal.
A közgyűlés elfogadta az iparosított
technológiával épült lakóépületek
energia-megtakarítását
eredményező felújítás határozatának
módosítását. Az önkormányzati
támogatási keret továbbra
is 100 millió forint marad,
azonban ennek kifizetése
nem 2009-2013., hanem 2010-
2015. között kerül sor. Az utalás
nem öt egyenlő részletben történik
majd, hanem a közgyűlés határozata
szerinti ütemezés és
mérték alapján. Ezen szempontok
szerint változnak a társasházakkal
megkötött szerződések is.
A változtatásokra azért volt
szükség, mert időközben további
lakóépületek nyerték el a támogatást,
valamint egy lakóépület a
támogatás igénybevételétől viszszalépett.
Cseresnyés Péter javaslatára
a városatyák zárt ülésen
határoztak egy térségi
víziközmű üzemeltetési és szolgáltató
gazdasági társaság megalapításáról.
Soron kívül személyi kérdésekről
Tavaszra ígérik a
Berzsenyi játszóteret
Január 17. Kedd 10:00 – 13:30
Magyar Vöröskereszt,
Nk. Sugár u. 28.
Január 17. Kedd 15:00 – 16:30
Fityeház Kultúrház,
Fityeház Alkotmány tér 37.
Január 19. Csütörtök 10:00 – 13:00
Magyar Vöröskereszt,
Nk. Sugár u. 28.
Január 19. Csütörtök 14:30 – 16:30
Belezna Házasságkötő terem,
Belezna, Szabadság tér 20.
Véradás
Kanizsa 4 – Közélet 2012. január 12.
A XVII. Nemzetiségi Nap alkalmából
ünnepi közgyűlést tartott
a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
a Bogdán János Közösségi
Házban. Arendezvényt Teleki
László elnök és Dénes Sándor
alpolgármester nyitotta meg.
Ünnepi köszöntőt Vajda László, a
Zala Megyei Közgyűlés kisebbségi
tanácsnoka, valamint Bicsák
Miklós önkormányzati képviselő
mondott.
Megnyitó beszédében Teleki
László kiemelte: az ország tizenhárom
kisebbsége közül a legnagyobb
létszámot a cigány kisebbség
alkotja, közel hat-hétszáz ezer
fővel. Fontosnak tartják, hogy a
Parlament olyan törvényt alkotott,
amely jegyzi, hogy a kisebbségeknek
helye van az országban, és
kulturális autonómiát biztosít a
számukra. Az általuk alapított díjjal,
melyet a nemzetiségi napokon
adnak át, azt akarják érzékeltetni,
hogy mindenkinek a munkájára
szükség van ahhoz, hogy a kisebbség
és a többség egymásra találjon
egy településen. Az elnök utalt arra
is, hogy a rendszerváltást követően
négy év alatt a cigányság 60-
70 százaléka elveszítette a munkahelyét,
s ebből a helyzetből nem
tud kijönni. Teljesen mindegy, milyen
kormány volt a hatalmon, ezt
a kérdést nem tudta kezelni.
Elmondta továbbá, hogy a kisebbségi
önkormányzatok segítették
a roma értelmiség megjelenését
Nagykanizsán és az országban
is. Elsősorban az oktatással foglalkoztak,
azon a belül a gyermekeik
jövőjét igyekeztek megalapozni. A
tapasztalatok azt mutatják, nem lehet
jó eredményeket elérni olyan
széles társadalmi bázis nélkül,
mint ami Nagykanizsán megtalálható.
Oktatási programjaikban eddig
600 fő szerzett érettségi bizonyítványt,
jelenleg 230-an tanulnak,
s ebből 90-en kezdték el a felkészülést
az érettségi vizsgára. Öt
éve indították el a főiskolai diplomát
adó képzést a Pécsi Tudomány
Egyetemmel, melyen jelenleg közel
40 fő tanul, és januártól szombatonként
elindul a hittanoktatás is
a közösségi házban.
Nagykanizsa város vezetése nevében
Dénes Sándor alpolgármester
elismerését és köszönetét fejezte
ki a CKÖ munkájáért. Csatlakozva
Teleki László elnök által
mondottakhoz, ő is a tanulást
emelte ki legfontosabb lépésként,
hiszen szakma, vagy érettségi nélkül
nincs esélye egy fiatalnak a
munkaerőpiacon. Azt kérte, minden
pályázati lehetőséget ragadjanak
meg ugyanúgy, ahogyan eddig
is tették.
Köszöntőjében Vajda László
arról tájékoztatott, hogy 58 cigány
kisebbségi önkormányzat jött létre
2010-ben és kettő szűnt meg idáig.
Bíznak benne, hogy nem lesznek
követőik. A CKÖ-knek egyre
nehezebb a helyzete. Amennyiben
egy adott település nem partner, és
az együttműködés csak papíron
szerepel, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
nem tud hatékony
munkát végezni, és nem tud négy
év elteltével eredményeket felmutatni.
Ezért várják, hogy 2012-ben
változni fognak a kisebbségi törvények.
Újra együttműködési
megállapodásokat kell kötni az
adott települési önkormányzatokkal,
s ha azt a képviselőtestület elfogadja
a polgármesterrel együtt,
akkor lehet majd hatékony munkát
végezni.
Az napot kulturális gálaműsor
zárta, ahol a Nagykanizsai Vörös
Rózsák Hagyományőrző Együttes
lépett fel. A CKÖ-nek nyújtott segítségért,
lelkiismeretes munkájáért
a Délzalai Víz- és Csatornamű
Zrt., valamint a Ryno Út-, HídÉpületkarbantartó
és Építő Kft.
vett át oklevelet és ajándéktárgyat
Teleki Lászlótól.
B.E.
XVII. Nemzetiségi Nap
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A Nagykanizsai Cigány Kisebbségi
Önkormányzat részéről
Teleki László elnök tartott év
eleji sajtótájékoztatót, mely keretében
értékelte az elmúlt évet
és ismertette a 2012-es év feladatait.
Az 1994-es megalakulásuk óta
négy területre helyeztek nagyobb
hangsúlyt, ezek közül is az oktatás
jutott nagyobb szerephez, melynek
oka az a törekvés, hogy a roma értelmiség
minél nagyobb számban
jelenjen meg városunkban, hiszen
ennek köszönhetően sokkal esélyesebbek
az elsődleges munkaerőpiacra
való bekerülésre. – A
legrégebbi programunk a hétvégi
kollégium is megvalósult, amely
1997 óta működik, és az önkormányzattól
közös pályázaton nyert
forrásból tudjuk 2011-től 2013-ig
megvalósítani – mondta a CKÖ elnöke.
Az oktatók bérét és az étkezésnek
a költéségét tudják ebből a
pénzből biztosítani három évig. Fő
tevékenységük a tehetséggondozás
és a felzárkóztatás. Jelenleg harminc,
negyven fő a kollégium létszáma.
Hét pedagógussal és két
mentorral működnek, akiknek a
feladata a szülőkkel, a gyerekekkel
és az iskolával való kapcsolattartás.
Ettől az évtől biztosítatott a
hittanoktatást is, mely februárban
kezdődik.
Az érettségit adó felnőttképzés
2001-ben kezdődött 40 fővel a
Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium
Zsigmondy - Széchenyi
tagintézményével együttműködve,
azóta közel ötszáz diák szerezte
meg középfokú végzettségét. Jelen
pillanatban összesen 231 fő tanul
a három évfolyamban. Az ebben
a tanévben érettségizők száma
körülbelül 61 fő lesz. A felnőttképzés
hangsúlyosságát az indokolja,
hogy sok olyan szakmát írtak
ki, amelyet érettségihez kötnek.
A főiskolai képzés ötödik éve
működik, költségtérítéses andragógiai
szakon szerezhetnek diplomát
a már érettségizettek. Ebben
a tanévben összesen 39 hallgatójuk
van. Előreláthatóan a programra
a felsőoktatási törvény ki
fog hatni, mivel sokkal magasabb
tandíj várható, így kérdéses, hogy
meg tudják-e tölteni az elvárt létszámot.
Egy képzési program teljesen
megállt az átszervezések miatt.
Törekednek arra, hogy a Nagykanizsán
elkezdett szakképzési
program ne torpanjon meg. Az
Osztrák-Magyar Szakértői Akadémia
és nagykanizsai CKÖ közös
programja a 2008 és 2013 között
valósul meg, mely a foglalkoztatási
reintegrációt célozza
meg. Minél több olyan személyt
szeretnének visszajuttatni a munkaerő
piacra, akik már aktívan
dolgoztak korábban. A programokat
tekintve idén is megtartották a
holokauszt-megemlékezést, a
gyermekeknek szánt programokat
és a nemzetiségi napot. A Szeretet
mindenkié program 2011-ben
szintén megvalósulhatott. A karácsonyi
étkeztetés négy napig tartott
egy-egy cég támogatásának
köszönhetően.
Működési költségeiket nagymértékben
a települési önkormányzattól
kapott 5,5 millió támogatásból
tudták fedezni. Az állami
költésvetés lecsökkent az
éves 600 ezer forintról 209 ezer
forintra. Ezeken kívül 300 ezer
feladatalapú támogatást kapnak,
amely mellé járulnak a PTE-vel
megkötött szerződés alapján a terembérleti
díjak.
2012-ben is szeretnék folyatni a
már több évtizede megkezdett oktatási
programokat (kisgyermekgondozó,
gyógymasszőr, szakács).
Szeretnék elindítani, újragondolni
a ROTVA-t, melyet a vöröskereszt
működtetett. Ez a foglalkoztatási
reintegráció és a szakképzések miatt
fontos.
V.M.
Teleki László: A jövőt tervezve értékelte a múlt évet
Kanizsa – Krónika 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. január 12.
A Köszönet Napján, a Civil
Kerekasztal közösségei által szervezett
bensőséges összejövetelen
az alapító szervezet visszaemlékezett
az elmúlt esztendő legjelentősebb
civil megmozdulásaira.
Az ünnepségen, a szavazatok és a
kuratórium döntése alapján megválasztott
legaktívabb civil személyeknek
átadták a díjakat. Az év civil embere
Tarnóczky Attila, az év civil önkéntese a
Kani-zsai Dorottya Kórház Önkéntes
Segítő Szolgálata, az év civil közössége
a Kanizsa Turizmusáért Egyesület, az
év civil szponzora a Szabadics Zrt., az
év civil mecénása Rada Tamás, az év
civil fiataljai Hegedűs Ákos és Zsoldos
Ákos. A rendezvényt a város nevében
Dénes Sándor alpolgármester nyitotta
meg.
„Új és fontos kifejezést tanultunk
meg az elmúlt két évtizedben.
A civil lét, a civilség egykorú az új
magyar demokráciával. Ám amilyen
fiatal e szó Magyarországon,
legalább olyan erős tartalma van.
És persze történelmi múltja, hiszen
civil mozgalmak – ha nem is így
nevezték őket – már a 18. században
is működtek. Olvasókörök és
társas egyletek alakultak, majd később
gazdakörök jöttek létre, de
ezek fejlődése 1945 után megtört,
a diktatúra éveiben tiltották ezeket.
A szellem azonban nem veszett
ki, és amint lehetőség volt rá, újra
létrejött, és mára megerősödött a
civil társadalom.
De vajon ki a civil?
Erre a kérdésre sokféle válasz
létezik. Talán az a legjobb megközelítés,
amely e kifejezés eredeti,
latin gyökeréhez nyúl vissza. E
szerint polgári, vagyis nem hivatásos.
Ha modern szervezetekben
gondolkodunk, akkor a civil biztosan
nem üzleti és nem is az államháztartás,
a közigazgatás része.
A civil tevékenység tehát nonprofit,
így az a civil, aki önzetlenül
segíti saját közösségét, aki feladatot
vállal, áldozatot hoz – hogy adjon,
hogy gazdagítsa szűkebb pátriáját,
hogy segítsen.
Vagyis olyan, mint Önök!
Büszkén mondhatjuk, hogy
Nagykanizsa civil társadalma gazdag
és erős.
Az élet szinte minden területén
találunk csoportokat, szervezeteket,
amelyek nagyrészt önerőből – esetleg
önkormányzati támogatással
vagy pályázati forrásból – működnek:
a közösség javára. Amelyek
tagjai szakmájuk, hivatásuk gyakorlása
mellett dolgoznak, tevékenykednek
– önzetlenül. Nekik jár a köszönet,
az elismerés, a megbecsülés.
Hiszen a civilek fontos szereplői a
helyi társadalomnak, formálják, alakítják
azt, és befolyásolják egy-egy
település önazonosságát. Ki azzal,
hogy látványos, sok embert megmozgató
programokat szervez, ki
azzal, hogy egy kisebb közösséget –
például beteg embereket – támogat.
Mindenki tudása, tehetsége, elkötelezettsége
szerint. A lényeg, hogy a
köz javára. És szerencsére vannak
olyan emberek is, akik mindezt fontosnak
tartják. Akik mecénásként,
támogatóként állnak a civilek mellé.
ők a pénzüket, kapcsolataikat adják
ehhez a munkához, és persze ezzel
maguk is a civil közösség, a civil társadalom
részévé válnak.
A hála, a köszönet és az elismerés
őket is megilleti.
Kedves Kanizsai Civilek! Tisztelt
Díjazottak!
Önök példaképek. És bizony ennek
súlya, felelőssége van. Arra kérem
Önöket, közösségteremtő és -formáló
erejüket a jövőben is használják a város,
valamint az itt élők érdekében.
Eddigi munkájukhoz, tevékenységükhöz
gratulálok, és azt kívánom,
legyen kellő hitük, erejük, és
persze idejük, hogy mindezt folytassák.”
Nagykanizsa civil társadalma erős
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Az Idősügyi Tanács decemberben
megtartott ülésén az egyéb
napirendek tárgyalása mellett
előzetes döntést hozott arról,
hogy kapcsolódnak a 2012-ben
induló – Az aktív idősödés és a
nemzedékek közötti szolidaritás
európai éve programhoz.
A nemzedékek közötti szolidaritásra
azért van szükség, mert az öregedéstől
sokszor inkább tartani szokás,
az emberek gyakran az egyénre
és a társadalomra egyaránt leselkedő
veszélynek, semmint beteljesülésnek
tekintik. Az idősek egyre népesebb
táborát a fiatalabb, aktív népességre
nehezedő tehernek látják, pedig a mai
idős emberek sokkal jobb egészségnek
örvendenek, mint ami a korábbi
nemzedékeknek megadatott. Értékes
tudásukra, tapasztalataikra bízvást támaszkodhatnak
a fiatalabbak, és
hasznukra fordíthatják azokat. Az
öregedés jelentette kihívás kezelésében
kiemelten fontos, hogy az évek
múlásával továbbra is tevékeny életet
éljünk. Az európai év célja a figyelemfelkeltés,
a tájékoztatás, valamint
a bevált gyakorlatok terjesztése.
Atervek szerint az Idősügyi Tanács
az LX-Plus Program a digitális esélyegyenlőségért
és Szenior Közösségfejlesztési
Programban vesz részt. Az
elfogadott Szervezeti és Működési
Szabályzat alapján az I.T. működésének
nyilvánossága, illetve az információáramlás
hatékonyságának növelése,
az idősügyi szervezetekkel való
kapcsolattartás folyamatos erősítése
érdekében megkezdődtek a Tanács
honlapjának elindítását célzó munkálatok
is. Fogadóórát minden hónap
utolsó hétfőjén 10 órától tartanak a
Családsegítő Központ irodájában.
Nemzedékek közötti szolidaritás
A TÁMOP-6.1.2/A/09/1 egészségfejlesztési
pályázatán
9.350.000 Ft-ot nyertünk, pont
egy éve. Ennek keretében 2011.
elejétől minden diákunk 8 alkalommal
ingyen korcsolyázhatott
Zalaegerszegen a Jégcsarnokban
- utazás, belépő, korcsolyabérlés
pályázati finanszírozással,
ezen belül majdnem
1.000.000 forintért sportszereket
vásárolhattunk.
Óvodás kortól 19 éves korig –
mintegy 600 gyerek – nagyon élvezte
az egy órás csúszkálást. Sokan
most korcsolyáztak életükben
először, de reméljük, hogy nem
utoljára. Mivel osztályonként jártunk,
így a csapatépítésnek is
használt – tudod együtt fetrengeni
a hideg jégen az ofővel, mintha
hájjal kenegetnék az embert. Jónál
jobb képek születtek.
Mindannyian élveztük, és kicsi sóhajjal
nyugtáztuk az előző héten az
utolsó alkalmat. Jaj de jó, hogy vége!
...Mikor megyünk legközelebb?
Horváth Andrea
Jégen a
piarista suli
A Nagykanizsai Kutatók Tudományos
Egyesülete megtartotta
évzáró ülését a HSMKban.
Ezúttal Rábavölgyi Attila
„Szocioökonómiai státusz. Ennek
hatása a szegénységre” című
előadását hallgatták meg az érdeklődők.
A tanár úr Nagykanizsa
társadalmi helyzetéről szólt,
s alaposan és világosan mutatta
be kutatásainak eredményeit.
Ezt követően szóba került egy
könyv kiadásának a terve is, amely
az NKTE történetét dolgozná fel –
visszanyúlva egészen a kezdetekig,
amikor még a Pécsi Akadémiai Bizottság
kihelyezett részeként működött
az egyesület. A kötet elkészítéséhez
segítséget ígért Jászberényi
László is, a szervezet régi vezetője.
Az egyesület múlt évi utolsó
összejövetele karácsonyi megemlékezéssel
zárult.
Horváth Ilona
Évzáró
NKTE-ülés
Kanizsa 6 – Petőfi 2012. január 12.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a nyugdíjasok elhelyezésére
épült bérlakások bérletéről szóló 36/1997. (XI.44.) számú helyi rendelete alapján
a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban megüresedett 2
db önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére.
Pályázatra kiírt lakások: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 12., Nagykanizsa,
Kodály Z. u. 10/A. I. em. 9.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. január 30. Helye: Polgármesteri
Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em. 100. A licitálás
időpontja: 2012. február 7. de. 9.00 óra. Helye: Polgármesteri Hivatal Szociális
Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.
A bérlemények leírása:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 12.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 41 m2, szobaszáma:
1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: helyreállított,
bérleti díja: bérlakást leadó pályázó esetén 20.131 Ft + igénybevett szolgáltatásokért
fizetendő díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem
fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 9.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 24 m2, szobaszáma:
1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: felújított, bérleti díja:
bérlakást leadó pályázó esetén 11.784 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő
díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit
és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
A lakások megtekinthetők: 2012. január 20. (péntek) 13.00-15.00 óráig
A pályázaton való részvétel feltételei:
1. Személyi feltételek
Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű nyugdíjas, nyugdíjas házaspár,
aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az
öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/, önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására
képes, a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és
annak eleget tud/nak/ tenni, a pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson
történő licitálást elfogadja.
2. Egyéb feltételek
Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ aki a rendeletben
meghatározott összegű pénzadományt ajánl fel, legalább komfortos önkormányzati
tulajodonú lakással rendelkezik 5 éve, és ott lakik, illetve azt térítésmentesen
a bérbeadó rendelkezésére bocsátja, aki városrendezési célból kiürítendő,
illetve életveszély miatt lebontásra kerülő önkormányzati lakás bérlője,
és a felajánlott lakást cserelakásként elfogadja.
Pályázni a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Eötvös tér 16.)
átvehető PÁLYÁZATI LAP két példányban történő kitöltésével lehet, melyen
fel kell tüntetni: a pályázó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/
összegét, csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a
felajánlásra kerülő önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát,
havi bérleti díját, csatolva a bérleti szerződés fénymásolatát, saját tulajdonú
lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát,
helyiségeit, minden tulajdonos adatát.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgálatán
(Nk, Eötvös tér 16.) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést
nem küldünk. A licitálás szabályai: a licitáláson részt vehet az a pályázó,
aki pályázatát határidőben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót
megbízással meghatalmazottja is képviselheti. A licitálás induló összege:
Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 12. 2.300.000 Ft. Nagykanizsa, Kodály
Z. u. 10/A. I. em. 9. 2.000.000 Ft. A licitálás során a licitösszeg 50.000 Ftonként
emelkedik.
A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve
önkormányzati bérlakás leadása esetén a kijelölést követő 15 napon belül. A
feljánlott adományt a kijelölést követő 6 hónapon belül kell az önkormányzat
számlájára megfizetni.
A nyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhető, tartási szerződés nem
köthető.
Pályázat nyugdíjasházi lakásokra
Országunk élni fog – a Hunyadi
induló hangjaira masírozott a
szoborhoz a díszőrséget adó hagyományőrző
huszárszakasz. –
Megemlékezésünk kezdődjék
úgy, amint Magyarország ma
életbelépett Alaptörvénye… – jelentette
be a műsorközlő a Himnuszt.
– „Első a haza… Teremtsd
egészen ujjá…” – szólt Petőfi
verse. Tizedszer gyülekeztek a
kanizsaiak a Polgári Egyesület
meghívására a Deák téren, hogy
együtt ünnepeljék Petőfi Sándor
születésnapját. De nem csak kanizsaiak:
a világ legmagasabban
fekvő magyar városából, a székelyföldi
Szentegyházáról is érkezett
család az ünnepségre.
– Megparancsolom neked: légy
erős és bátor! Ne rettegj és ne félj,
mert veled van az Úr, a te Istened
mindenütt, bárhová mégy. – idézte
az ünnep szónoka, Horváth Lóránt
alsóvárosi plébános Józsue könyvét,
Petőfire vonatkoztatva. – Előttünk
áll egy olyan életút, amely
rendkívül energikus, tetterőtől
duzzadó, és ez nagyon kevéssé érthető
meg Istennek a karizmája,
ereje nélkül. Anélkül az ajándék
nélkül, melyet ő kapott a nemzettestben.
Visszakanyarodván Józsue
könyvéhez, nem tudom, ezeket
a sorokat olvasta-e, hallotta-e,
de rá tökéletesen illenek. Erős volt
és bátor, nem rettegett, nem félt,
érezte, hogy egy földöntúli hatalom
bátorítja, ad néki erőt. Mikor
keletkezett ez a szép ige, kihez
szól? Józsuéhoz, Mózes utódjához,
egy sorsfordító esemény, a
honfoglalás előtt közvetlenül. Lelket
akar önteni az Úristen az ő választottjába.
Talán nem erőltetett a
párhuzam az akkori és a mostani
helyzet között. Akkor született ez
az ige, Isten akkor bátorítja az ő
választottját, amikor nehézséggel
kell szembenéznie a népnek. Hazát
kell találnia, hazát kell foglalnia,
de több akadály meredezik
eléjük... Kell az erő, kell a bíztatás
a választottnak. Ott áll tegnap és
holnap küszöbén. Mint ahogy mi
is itt állunk tegnap és holnap küszöbén.
Tele van a szívünk vágyakkal,
reményekkel. Ugyanakkor
össze is facsarodik, aggódunk,
nem tudjuk, hogy mi vár ránk. Tele
van a holnap lehetőséggel, de ott
meredeznek előttünk az akadályok
is. Kell, hogy Istenbe kapaszkodjunk,
kell, hogy őbenne bízzunk.
Valaki egyszer találóan fogalmazott
így, hogy ez a kicsiny nemzet
nem eresztheti el Istennek a kezét.
Milyen kegyelemteli, milyen jó,
milyen áldásos, hogy Isten így bátorít
minket az új esztendő küszöbén:
Megparancsolom neked: légy
erős és bátor! Ne rettegj és ne félj,
mert veled van az Úr, a te Istened
mindenütt, bárhová mégy. Nagyon
időszerűnek, aktuálisnak érzem
ezt a szentírási igét, kitételt. A napokban
tallózgattam egy szép kötetben,
az a címe: Az én hazám.
2006 környékén a Kossuth Rádióban
hírességek fogalmazták meg,
hogy mit jelent a számukra a haza.
Balázs Lajos csillagász a hetvenes
évek elején az akkori Nyugat-Németországban
dolgozott, s mikor
lejárt az ideje, természetesnek tartotta,
hogy hazatérjen. Mikor vendéglátói
ennek oka felől érdeklődtek,
így fogalmazott: – Úgy érzem,
ha egy embernek megadatott az,
hogy egy országban magas műveltséget
szerzett, akkor ez felelősséggel
is jár mindazok irányába,
akiknek esetleg valamilyen okból
ez nem adatott meg. Egy másik,
Nyugatot megjárt kutatót, Mézes
Miklóst is idézett, aki úgy tekintett
magára, mint aki kalandvágyból
itthon maradt. – Ez a kalandvágy
nem csak azt jelenti,
hogy vállaltunk sok-sok problémát,
hanem ebben a kalandvágyban
benne van a siker mérhetetlen
vágya, hogy mi szeretnénk győzni,
és mi itthon akarunk győzni, nem
máshol. Mi ennek az országnak
szeretnénk győzni. – Ekkor többen
beletapsoltak a téren szép számmal
összegyűlt hallgatóságból,
akiknek Lóránt atya újra szívébe
véste Istennek igéjét, amely mondatott
Józsuénak és mondatik valamennyiünknek.
– A kalandhoz kívánom,
hogy az Úristen öntsön a
tagjainkba, szívünkbe bátorságot.
A kalandhoz, hogy ezt a nemzetet
ebben az esztendőben is segítsük,
szépítsük, nemesítsük – zárta szavait
az Alsótemplom plébánosa.
Építsd fel újra, építsed újra a reménység
templomát – szólt a Kormorán
együttes dala. Ezalatt
Nagykanizsa polgármesterét, Cseresnyés
Péter országgyűlési képviselőt
követve a résztvevők hosszú
sorban vitték a Petőfi szobor talapzatához
égő gyertyájukat, mécsesüket.
Fényük beragyogta a 2012-
es év első estéjét. Talán nem csak
az első estéjét…
K.H.
Érezz erőt!
Kanizsa – Városháza 7
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. január 12.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bérlakásokról
szóló 42/2007.(IX.25.) rendelete alapján az alábbi üres önkormányzati
bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
SZOCIÁLIS ÉS KÖLTSÉG ALAPON
Önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkező (csere) ill. nem rendelkező
pályázók részére:
1. Nagykanizsa, Ady u. 20. I. em. 9.
A lakás alapterülete: 34 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj összege:
17.170 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5
év, vagy a cserélt lakás bérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás
megtekintésének időpontja: 2012. január 16. 13.00 - 14.00 óráig
2. Nagykanizsa, Ady u. 22. fsz. 2.
A lakás alapterülete: 34 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos, A
lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj összege:
16.286 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5
év, vagy a cserélt lakás bérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás
megtekintésének időpontja: 2012. január 16. 15.00 - 16.00. óráig.
3. Nagykanizsa, Törökvári u. 94.
A lakás alapterülete: 31 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj
összege: 14.508 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama:
5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás
megtekintésének időpontja: 2012. január 16. 10.00 - 11.00 óráig.
4. Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. I. em. 6.
A lakás alapterülete: 43 m2, szobaszám: 1 + 1 fél szoba, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj
összege: 19.221 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama:
5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás
megtekintésének időpontja: 2012. január 16. 10.00 - 11.00 óráig.
5. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/A/1.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1 + 1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti
díj összege: 15.796 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama:
5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerződésével megegyező időtartamú.
A lakás megtekintésének időpontja: 2012. január 17. 14.00 - 15.00 óráig.
6. Nagykanizsa, Péterfai u. 37/C. I. em. 2.
A lakás alapterülete: 55 m2, szobaszám: 1 + 2 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti
díj összege: 27.005 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés
időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerződésével megegyező időtartamú.
A lakás megtekintésének időpontja: 2012. január 17. 15 00 - 16.00 óráig.
7. Nagykanizsa, Péterfai u. 37/A. III. em. 4.
A lakás alapterülete: 55 m2, szobaszám: 1 + 2 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti
díj összege: 25.080 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés
időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerződésével megegyező időtartamú.
A lakás megtekintésének időpontja: 2012. január 17. 14.00 -15.00 óráig.
8. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 4/A. IV. em. 12.
A lakás alapterülete: 53 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj
összege: 24.168 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama:
5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás
megtekintésének időpontja: 2012. január 16. 9.00 - 10.00 óráig.
9. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 1/A. IX. em. 54.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti
díj összege: 16.400 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés
időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerződésével megegyező időtartamú.
A lakás megtekintésének időpontja: 2012. január 16. 14.00 - 15.00 óráig.
10. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 1/B. IX. em. 56.
A lakás alapterülete: 55 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj
összege: 22.550 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama:
5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás
megtekintésének időpontja: 2012. január 16. 15.00 - 16.00 óráig.
11. Nagykanizsa, Postakert u. 31. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj
összege: 17.784 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama:
5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás
megtekintésének időpontja: 2012. január 16. 08.00 - 09.00 óráig
KÖLTSÉG ALAPON:
Önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkező (csere) ill. nem rendelkező
pályázók részére:
1. Nagykanizsa, Fő u. 8. 1/2/14.
A lakás alapterülete: 72 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj
összege: 42.336 Ft. Alakás állapota: helyreállított. Abérleti szerződés időtartama:
5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2012. január 16. 11.30 - 12.30 óráig.
2. Nagykanizsa, Fő u. 8. 1/1/10.
A lakás alapterülete: 57 m2 , szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj összege:
31.008 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5
év. A lakás megtekintésének időpontja: 2012. január 16. 11.30.- 12. 30. óráig
3. Nagykanizsa, Fő u. 8. 1/2/15.
A lakás alapterülete: 65 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj
összege: 38.220 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama:
5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2012. január 16. 11. 30.-12. 30.
óráig.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nagykanizsa, Eötvös
tér 16. I. em. 100.) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók!
Pályázatok benyújtásának határideje: 2012. január 30.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Garzonházakról
szóló 32/2001. (VI.27.) rendelete alapján, - 35. életévüket be nem
töltött fiatal házasok illetve legalább egy évet meghaladó élettársi közösségben
élők részére - az alábbi bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege:
12.780 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerződés időtartama:
maximum 60 hónap.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. I. em. 7.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege:
14.920 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerződés időtartama:
maximum 60 hónap.
3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. I. em. 5.
A lakás alapterülete: 40 m2 , szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege:
14.920 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerződés időtartama:
maximum 60 hónap.
4. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. II. em. 10.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege:
14.920 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerződés időtartama:
maximum 60 hónap.
5. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. I. em. 6.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege:
14.920 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerződés időtartama:
maximum 60 hónap.
6. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. II. em. 9.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege:
14.920 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerződés időtartama:
maximum 60 hónap.
A lakások megtekintésének időpontja: 2012. január 16. 14.00 - 15.00 óráig
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nagykanizsa, Eötvös
tér 16. I. em. 100.) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók!
Pályázatok benyújtásának határideje: 2012. január 30.
Pályázat üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére
Kanizsa 8 – Kultúra 2012. január 12.
Jacques Offenbach, Orpheus
az alvilágban című operájának
nyitányával vette kezdetét az újévi
koncertgála szombat este a
HSMK-ban. A Kanizsai Klasszikusok
Kulturális Közhasznú
Egyesület által szervezett immár
hagyományos újévi koncert idei
sztárvendége hazai zenei életünk
különleges egyénisége, Illényi
Katica hegedűművész volt.
Azenekar karnagya immár hatodik
éve Kökényessy Zoltán brácsaművész,
karmester. Második éve
koncertmester Vizeli Máté, a Liszt
Ferenc Zeneakadémia ötödéves,
hegedű-előadóművész hallgatója,
a nagykanizsai zeneiskola volt tanulója.
A zenekarban a zalaegerszegi,
keszthelyi, kaposvári és
szombathelyi zenészek mellett helyet
kaptak a Liszt Ferenc Egyetem
hallgatóiból álló Zeneakadémia
Zenekar tagjai is. Az együttes
így nagyon megfiatalodott, de a tapasztalt
zenészekben sem szenvedett
hiányt. Szólókat játszott a
nagykanizsai zenészek közül: Vámos
Béla klarinéton, Baki Andrea
fuvolán, Tatár Csaba trombitán,
Kőfalvi Csaba dob és ütőhangszereken.
A nagybőgő szólamban
Murka László játszott. A próbák
január 4-én kezdődtek és 5-én, az
esti próbán csatlakozott a zenekarhoz
Illényi Katica szólista. Ilyen
összetételben fáradhatatlanul próbáltak
és eddigi működésük során
talán most adták a legsikeresebb
újévi koncertet.
Azenekart a Kanizsai Klasszikusok
Kulturális Közhasznú Egyesület
működteti. Egyesületi elnök: Vizeli
József, titkár: Hídvégi György.
Legnagyobb támogatójuk az önkormányzat.
Az elmúlt években szerveztek
vonós mesterkurzust Mérei
Tamás csellóművész és Bánfalvi
Béla hegedűművész vezetésével.
Strém Kálmán, a leghíresebb magyar
koncertszervező emlékét őrző
rendezvényeken fiatal tehetségeket
mutattak be a nagykanizsai közönségnek.
Köszöntőjében Cseresnyés Péter
polgármester kiemelte: „Eltelt
egy év és újat köszöntünk. Összegzünk,
lezárunk valamit, és új feladatokat
jelölünk ki. Lehet élni zene
nélkül is – mondja Kodály Zoltán
egy gondolatával –, és vezetnek
utak a sivatagon keresztül is,
de vajon melyik jobb út, az, amelyik
sivatagon keresztül vezet, kietlen
tájon, vagy amelyik zöldellő
ligetek között vezet bennünket.
Azt hiszem egyértelmű a válasz.
Ha utakat jelölünk ki magunknak,
és elszürkülünk az utak bejárásában,
nem tudunk ünnepelni, nem
tudunk kilépni abból a hétköznapi
munkából, ami a mindennapjainkat
monotonná teszi, akkor tényleg
egy kietlen táj között tesszük meg
a kijelölt utunkat. Abban az esetben,
amikor találunk alkalmat, és
találnak nekünk alkalmat arra,
hogy ünnepelni tudjunk, abban az
esetben kilépve a hétköznapok forgatagából,
ünnepelni tudunk, és ligetek
között tesszük meg az utunkat.
Az ünnepre mi lehet jobb eszköz,
mint maga a zene, amelyik az
emberiség egyik legrégebbi kommunikációs
eszköze. Amikor zenét
hallunk, a zene érzelmeket vált ki
belőlünk. Amikor az utunkat bejárjuk,
a céljainkat el akarjuk érni egy
évben, vagy egy hosszabb időszakban,
és az érzelmek összehoznak
bennünket ezen az úton, akkor
sokkal könnyebben tesszük meg a
lépéseket, mert egymást segítve, a
göröngyöket egymás elől elrúgva,
a gödröket betemetve tudjuk megtenni.
Ehhez van szükségünk az
ünnepekre” – hangsúlyozta a polgármester.
Csak személyes hangon szólhatok,
aki soha el nem mulasztottam az
újévi bécsi koncert közvetítésének
megtekintését, mert nem mulasztottam
el egyetlen kanizsai újévi koncerten
való részvételt sem. Igaz, a
bécsi koncertet már milliárdos nagyságrendűen
élvezhetik, és a kanizsai
művelődési ház színháztermét csak
félezren tölthették meg – és mindig
meg is töltötték –, számomra a kanizsai
koncertgála azt jelentette, hogy
ezen a téren mi igenis a világ élvonalába
tartozunk. Ott és akkor a Kanizsai
Szimfonikusok által nemcsak
felfoghattam, hanem meg is élhettem
ennek a valóságnak a nagyszerűségét.
Az idei, a 2012-es esztendőt
beköszöntő koncertgála pedig valószínűsítette
is ezt a felfogásomat,
amelyet esetleg csak lokálpatriotizmusból
gondoltam így; az idei koncertgála
sztárvendége ugyanis
Illényi Katica személyében olyan
valóságos világhíresség volt, akit
sokmillióan láthattak, és valóságosan
olyan világszínvonalat képviselt,
amely által a legnagyobb étékek körében
érezhettük magunkat.
Illényi Katica művészetét nem
kell minősíteni, nem is tudnám
megtenni azt. Művészete abban a
magasfokú intelligenciában jelenik
meg, amit érezni és szeretni lehet,
mert az isteni természetességet sugározza.
Csak ennyit szólnék róla,
és ezt is csak illendőségből teszem.
Mert ha a személyes hangot akarom
megütni, akkor ezúttal a Kanizsai
Szimfonikusok dicséretét zengem,
akik Kökényessy Zoltán karnagy
vezényletével könnyed eleganciával
voltak partnerei Illényi Katicának.
Zenekar és szólóhangszer, szólóhangszer
és zenekar elválaszthatatlan
egységben harmonizáltak egymással,
és igényes zenét szólaltattak
meg, hogy a zenei igényhez igazítottan
szórakoztattak. Ebben kiemelem
Vizeli Máté koncertmester művészi
teljesítményét. Az idei kanizsai
Újévi koncertgálát tehát korántsem
csak Illényi Katica szereplése
emelte az említésre méltó zenei események
sorába, hanem az a Kanizsai
Szimfonikus Zenekar, amelyik
mellette-mögötte teljes értékű partnerként
zenélt. Január 7-én este
olyan koncertgála volt a Hevesi
Sándor Művelődési Házban, amely
elhangozhatott volna a világ bármely
jelentős zenei színhelyén. Ezt
büszke lokálpatriotizmussal mondom
ki. Nem vágytam Bécsbe, nem
gondoltam az Albert-Hallra, boldog
kanizsainak éreztem magam azokban
az órákban, amikor minden
gond és jaj feloldódott a zenében,
ahol olyan érték testesült meg,
amely által hitet nyerhetünk a magunk
értékteremtéséhez.
Thomas Manntól tanultam meg,
hogy a meg-megismétlődő ünnepek,
amelyek a hagyományt jelentik, valójában
egyszeriek és egyediek. Így értékelhetjük
ezt az újévi koncertgálát
is. Beleilleszthetjük a korábbi koncertek
sorába, ugyanakkor ez itt és most
történt. Itt és most teremtették gondos
előkészítők és szervezők, mert a színház
színpada a legszigorúbb törvények
betartását követeli meg, ha onnan
hitelesen akarunk megnyilvánulni.
Kiemelem, hogy az ezévi újévi
koncertet a Kanizsai Klasszikusok
Kulturális Közhasznú Egyesülete
szervezte. A koncert anyagi támogatói:
Nagykanizsai Megyei Jogú Város
Önkormányzata, Kanizsa Pékség,
Nagykanizsai TISZK, Cserfa Panzió,
Batthyány Lajos Gimnázium, Péterfy
Általános Iskola, Kőrösi Általános Iskola,
Rozgonyi Általános Iskola,
Novoplast Hungária Kft., Farkas Ferenc
Művészeti Iskola, Dr. Etler Ottó
és Dolmányos József voltak. Mindannyiunk
nevében köszönöm munkájukat
és segítségüket. Ha pedig a
hagyományt emelem ki, akkor nem
hagyhatom el Hidvégi Györgyné Julika
kedves egyéniségét sem, aki szövegesen
teremtett teljes színpadi egységet.
Ha személyes hangot jeleztem,
akkor ennek jegyében mondom el,
hogy én a Kanizsai Szimfonikusokat
akkor hallottam először, amikor
őket Ivánkovics Ferenc vezényelte.
Nem sorolom el a karnagyokat, de
örömmel írom le, hogy Dárdai Árpád
a kollégám is volt, Baráth Zoltánhoz
sok-sok közös szereplés
fűz, Hajdú Sándorral több mint félszázad
barátságával kötődök.
Most, amikor ránéztem a zenekarra,
ahogy a karnagyot várta, eszembe
jutott Dr. Cigány Attila főorvos,
akit számos koncerten láttam a hegedűk
körében. Ma súlyos beteg.
Lassan húsz éve annak, hogy súlyos
szembalesetem éppen egy vasárnapi
koncert idején következett
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Újévi koncertgála Illényi Katicával
Lehota János:
A Kanizsai
Szimfonikusok
dicséretét zengem
Kanizsa – Kultúra 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. január 12.
be, így Cigány főorvos a délutáni
próba és az esti előadás közötti
időben operálta meg a szememet.
De ezzel is csak arra akartam rámutatni,
hogy a Kanizsai Szimfonikusok
Zenekart nemcsak a zenei
mesterség művelői alkotják, akik a
város igazgyöngye, zeneiskolájának
tanárai, akik művészi szinten
játszanak hangszereiken, és művészi
alázattal segítik a zenekar munkáját,
hanem olyan polgári foglalkozású
emberek is, akik hangszertudásukkal
szívesen szolgálják a
közösséget. Két gimnáziumi tanár
kollégámnak is gratuláltam az újévi
koncert nagyszerűségéért. De
nem feledkezhetünk meg azokról a
diákokról sem, akik most készülnek
a zenei pályára, vagy azokról a
diákokról, akiket a zeneiskola tanárai
emeltek a hangszertudás magas
szintjére. De ne feledkezzünk
meg azokról a kanizsaiakról sem,
akik nem Kanizsán tanulnak, de
rendre visszajárnak, és külön köszönettel
tartozunk azoknak, akik
más városokból jöttek hozzánk,
hogy segítsék a zenekar munkáját.
Ha mindeddig személyes hangot
ütöttem meg, akkor hadd fejezzem
be azzal a szintén személyes
élménnyel, amit Danny Kaye
komikus színész nyújtott számomra,
ahogy ő egyetlen estén a New
York-i Szimfonikusokat vezényelte.
Hogy másokat is emlékeztessek
erre, Koós János is átvette ezt
a játékot. Amikor a New York-i
Szimfonikusok koncertje befejeződött,
Danny Kaye a közönség
felé fordult, akik New York tehetős
polgárai voltak. Ez az önök zenekara,
mondta a polgároknak,
akik látható büszkeséggel fogadták
a tényt: Ezt tudja nyújtani az ő
zenekaruk. Nem tagadom, eszembe
jutott Danny Kaye a koncert
után, 7-én, mint ahogy sokszor
eszembe jutott az évek során,
hogy itt, nálunk, Magyarországon,
Kanizsán is, bizony, Kanizsán is,
hányszor fordulhatnánk oda ahhoz
a képzeletbeli közönséghez, amelyik
soha nem jött el egy ilyen
hangversenyre, amelyik soha nem
volt kíváncsi ilyen emberekre,
akik ki másért, értük vannak, értük
teszik azt, amit máshol, a világ
más táján bizony nagy becsben
tartanának. De sokan voltunk
azok, akik büszkék voltunk arra,
hogy ez a Kanizsai Szimfonikusok
a mi zenekarunk. És bizonyos vagyok
abban, hogy sokak nevében
mondom nekik, hogy köszönjük a
zenét, amit nyújtottak örömünkre.
Köszönjük.
Két rangos, országos rajzpályázaton
is eredményesen szerepeltek
a Nagy Henriett által
vezetett Hevesi iskolai alsós rajzszakkör
tanítványai.
A III. Országos Világörökség
Képző- és Iparművészeti Pályázatán
a 4. osztályos Vasvári Zsóka
nyert díjat Pécsen. Magyarország
történelmi múltja témakörben a
Csodaszarvas legendáját dolgozta
fel pasztell porkrétás technikával. A
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
által 6-18 éves gyermekek
és ifjak számára kiírt képzőművészeti
pályázaton 6. helyezést ért
el Vörös Sára I. osztályos tanuló.
A Hazánk múltja, jelene és jövője
című rajzpályázatra olyan alkotásokat
vártak, amelyek a gyermekek
családi, családtörténeti élményeire
épülnek, illetve az elképzelt közös
jövőről szólnak. 2012. január 1-jén
lépett hatályba Magyarország Alaptörvénye,
és ekkor jelent meg hasonló
címmel egy reprezentatív album.
A beérkezett hétezer rajzból a
zsűri harmincat emelt ki. A verseny
első öt helyezettje mellett, huszonöt
fő egységesen hatodik helyezést ért
el. Vörös Sára, az egyetlen hétéves
pályázó, egy ölében ülő gyermekének
olvasó anyát jelenített meg
zsírkrétás technikával. Adíjakat december
18-án adta át az Országházban
egy parlamenti látogatás keretében
Kerényi Imre miniszterelnöki
megbízott, és Sipos Endre festőművész,
a zsűri elnöke. A két-háromezer
felkészítő tanár közül tízen tanári
jutalomban részesültek. Atanárok
– közöttük Nagy Henriett –,
Feledy Balázs művészettörténésztől
vették át a díjat.
– Ezek a nagy pillanatok éltetik
az embert – jegyezte meg a tanárnő,
de hozzátette azt is, a legnagyobb
elismerést mégis a tanítványaitól
kapta. Amikor az iskola
igazgatónőjétől átvette az értesítést,
éppen rajzszakkört tartott, s a
gyerekek minden felszólítás nélkül
megtapsolták.
A pályázat folytatásaként a kanizsai
kislány rajzával a Nemzeti Galériában
is találkozhatunk. Az új
Alaptörvény tiszteletére 2012. január
2-án megnyílt Hősök, királyok,
szentek – A magyar történelem képei
és emlékei című kiállítást Orbán
Viktor miniszterelnök nyitotta meg,
és gratulált a díjazottaknak. Akiállítás
egyik fő látványossága Magyarország
második legnagyobb festménye,
Munkácsy Mihály Honfoglalás
című képe volt, s az ünnepségsorozat
részét képezte a Hazánk múltja,
jelene és jövője című gyermekrajz
pályázat is. A harminc nyertes alkotás
az Alaptörvény díszkiadásához
elkészült, tizenöt újhistorikus festménnyel
együtt a Hősök, királyok,
szentek című kiállítás kísérőtárlataként
lesz látható a Magyar Nemzeti
Galériában.
B.E.
A Parlament után a Nemzeti Galériában
A RÖNTGEN KANIZSA Kft. sikeres pályázatot nyújtott be az Új
Széchenyi Terv "GOP Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus
kereskedelem támogatása" című pályázati felhívásra. A
projekt kapcsán elnyert vissza nem térítendő támogatás
összege 2.402.000 Ft, mely segítségével integrált vállalatirányítási
rendszer került bevezetésre. A pályázat összköltsége
4.804.000 Ft.
SAJTÓKÖZLEMÉNY
A RÖNTGEN KANIZSA Kft. integrált
vállalkozásirányítási rendszerének bevezetése
A RÖNTGEN KANIZSA Kft. fő tevékenysége műszaki vizsgálat, elemzés,
ezen belül anyagvizsgálat. A cég dinamikus fejlődése és a megrendelők
elvárásai megkövetelik, hogy megfelelő informatikai rendszer támassza
alá a belső folyamatokat és a partnerekkel való kommunikációt,
mérési eredmények adatszolgáltatását egyaránt.
A projekthez kapcsolódó hosszú távú cél a növekedés és a költséghatékony
működés támogatása informatikai eszközökkel.
A beruházásban SAP Integrált Vállalatirányítási Rendszer bevezetésére
kerül sor, lefedve a cég kereskedelmi-, készletgazdálkodási-, logisztikai-
, számviteli-, pénzügyi- és ügyfélkezelési folyamatait. A rendszer bevezetésével
lehetővé válik az erőforrások optimális felhasználása: a munkatársak
adminisztrációval eltöltött idejének jelentős csökkenését várják.
A beruházást 2011. októberében kezdték meg, és legkésőbb 2012. augusztusában
fejeződik be.
RÖNTGEN KANIZSA Kft.
Székhely: 8800 Nagykanizsa, Csengery út 43.
Telephely: 8800 Nagykanizsa, Berek köz 7.
Szolnoki kirendeltség: 5000 Szolnok,
Kőrösi út 43.
E-mail: rontgenkanizsa@chello
www.rontgenkanizsa.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
2011.12.25.
Kanizsa 10 – Kultúra 2012. január 12.
Németh Ferenc zenetanár egy
Bach mű részletével vezette be
Dezső Ferenc „A végtelen felé”
című kötetének bemutatóját a
Halis István Városi Könyvtárban.
A költővel Kardos Ferenc, a
könyvtár igazgatóhelyettese beszélgetett
az emberről, a társról,
a kapcsolatokról szóló versekről.
A művek belső csendjét Deliné
Csere Andrea és Tóthné Hegedűs
Erzsébet versmondók adták át a
szépszámú hallgatóságnak. Dezső
Ferenc művészetét Balogh
László, az OKISB elnöke méltatta.
Az önkormányzat támogatásával
megjelent könyv bevételét
két péterfys tanuló családjának
ajánlotta fel Dezső Ferenc.
Alább Balogh László méltató
szavait olvashatják:
Megtiszteltetés számomra, hogy
köszöntő kultúremberként üdvözölhetem
Dezső Ferenc barátomat,
atyamesteremet, a versíró embert,
az irodalmár alkotót, a pedagógusés
igazgatótársat második, „A végtelen
felé” című verseskötetének
bemutatóján. S ugyanúgy örülök,
ahogy ő írja versét… Teszem
mindezt a Pannon Tükör kulturális
folyóirat szerkesztőbizottságának
társadalmi elnökeként is, aki mások
helyett is gesztust gyakorolva
tiszteleg a 75 éves Pro Urbe – díjas,
alázatos és szerény lokálpatrióta
„nem amatőr költő”, de igazi
alkotó versíró előtt.
Dezső Ferenc Zalaszentivánon
született, de Kanizsa is ugyanazt a
zalai, pannon géniuszt jelenti.
Izsák Gyula, a híres Izsák Imre
csillagász édesapja volt az osztályfőnöke
(a fiáról holdi kráter és
kisbolygó van elnevezve). Tanítóképzőt
végzett. Egyke lévén az
egyedüllét késztette szemlélődésre,
befelé fordulásra, versírásra –
saját bevallása szerint. A Zalai
Hírlap 1958 és 1962 között jelentette
meg első verseit. Pedagógusi
állomásai: Pölöskefő, Galambok,
Kacorlak, Kisfakos, majd Surd
voltak. 1962-ben a surdi általános
iskola élére nevezték ki igazgatónak.
Emlékezetes 17 évet töltött
itt. Közben biológia-földrajz szakos
tanári oklevelet is szerzett
(mint osztályfőnöke). Surdon feldolgozta
a község földrajzát, az
exóta kert történetét, a két világháború
közötti paraszti gazdálkodás
történetét. 1979-ben a nagykanizsai
városi tanács művelődési
osztályának tanulmányi felügyelője
lett. 1984-tól 1996-ig, tehát
12 évig a méltán kiváló kanizsai
Kőrösi Csoma Sándor Általános
Iskolát igazgatta.
Pék Pálnak köszönhetően, 1990-
től kezdett újra verselni, a Kanizsai
Dél-Zalai Hetilap közölte
rendszeresen verseit és prózai írásait.
2000-től Büki Pálnéval közösen
„A XX. század tanúi” címmel
cikksorozatot indítottak, mely kötet
formájában 2007-ben jelent
meg. Több antológiában is szerepelt.
2006-ban, a kerek évfordulóra,
70 éves születésnapjára jelent
meg első önálló kötete, „Úton”
címmel, a Zalai Írók Egyesülete
kiadásában. Ez az út folytatódott
tovább, s így lett a 2007-ben alakult
Takács László Irodalmi Körünk
első elnöke. Takács László
(1935-1990) a város egyik jeles
költője volt, akinek életműve
még jórészt kiadatlan, de a Pék
Pál – hagyaték részeként remélhető,
hogy ebben is lesz előrelépés.
A Takács László Irodalmi
Kör alapvető célja az irodalmi
nyilvánosság és szakmai közeg
biztosítása a nagykanizsai és a
város környéki, Dél-Zalában élő
vers- és prózaírók, írással a város
közönsége felé fordulók számára.
Dezső Ferenc ma ezen társaság
tiszteletbeli elnöke. E feladatot
szeretné úgy ellátni, hogy az
alkotók és a közösség – a város –
gyarapodását szolgálja. Dezső
Ferenc immár három kötete révén
is nyomott hagy, utat jár, sorsa
fölfeszül a szivárványra…
Köszönet az igaz szavakért, a
tiszta emberi hangért, bizonyítékául
annak, hogy van becsülete a
szónak. A kicsit kanizsai Nagy
Gáspárt idézve: „… kell valami
szabadítót mondani / a kapuk
alatt / mielőtt tompán becsukódnak.”
Dezső Ferenc élete és a versei
egylényegűek: a vég nincs sehol
sem, csak a végtelenben. Így kapunk
tőle ajándékot most is, mert
a vers örök és mindenkié – legyenek
azok kiszakadt sóhajtások
vagy megtalált szavak. Ebben az
utazásban a család kulcsfogalom
és kulcshelyzet suhancos nekibuzdulásban
és a múlásban is – a fényes
elénk hulló években… Lelkünk
igenis így lehet szabad, ha a
múlással is hálunk. Idézek a költőtől:
„minden lesz a nincsben, ha
feltétlen hiszünk”. Így a télben is
találunk menedéket, mert bennünk
jár a múlt, a rokon, a barát… Bár
fecskeröptű múltunk omló emlék,
de nem ereszt el soha, mert lelkünkben
minden emlék éber… „S
éltem a múltban maradt lábnyom”.
Ez egy tiszta ember élete
versben.
Ez az alázatos tiszta szubjektív
„énség” köszön nekünk most Dezső
Ferenc második, „A végtelen
felé” című verseskötében. Mely
látszólag bizonytalan létállapotot
tükröz, de a „múlt-emlék-fecskebéke-
végtelenül véges” szimbólumokon
keresztül biztos fogódzót
ad. Azért is teheti ezt, mert
feleségcentrikus ez a kötet, élete
párjának, Erzsinek végtelenül sokat
köszönhet. A költői példák közül
fontos számára Csóri Sándor.
A versírás számára az, ha eszébe
jut valami, azt azonnal le kell írnia,
így nem szeret javítani. Ezért kevés
kötetű költő, ebben az évben
még nem is írt új verset, mert a kötettel
(tipográfiás versek) foglalkozott.
Olvassa a klasszikusokat,
Radnóti „Erőltetett menete” jut
eszembe a „Lemondás és remény”
között című, talán legjobbnak tekinthető
versénél. De van kortárs
költőbarát is: Fa Ede, akinek csillogó
tehetsége itt van közöttünk: őt
üdvözli „Földút” című versében
Dezső Ferenc. De legfontosabb a
család, mert: „Jó, hogy vagytok” –
így ajánlja versüzenetét a hozzá
legközelebb állóknak, az unokáknak
is: Zsófinak és Daninak. Akiknek
versekbe burkolózik be, akiknek
a haza és a szülőföld többet jelent
puszta lakóhelynél.
Jó ízlelni második kötete ciklusainak
címszavait, melynek névadói
a ciklusok első vagy utolsó
versei: Hazám, földedre menekülök,
Csivitelő élet, Isten arcát hordozom,
Hullámzol az időn át,
Utolsó trombitaszó.
Dezső Ferenc a szívében hordja
a hazát, sok versíróval együtt.
Benne megszólal a béke, a jósághordó
emberekkel együtt. Hadd
idézzem „Maradj meg menedéknek”
című versét, amelyet Harkány
László emlékére írt: „Mire
elértem volna hozzád, / este lett, / s
az alkonyra te húztál / ruhát. / S
most minden olyan sötét / és komor,
/ s zajong a beléd holt / világ.
/ Fájdalom tetézi néma / jajunkat, /
s felzengnek a bátor / trombiták. /
Tested mozdulatlan némaság, / de
fénybe ragyogsz a múlton át. / Hová
veszett el erőd, hogy / itt hagyod
gyenge önmagunk? / Lehunyt
szemünkben / alázat kísér, /
s emléked éltet, / hogy megmaradjál
/ menedéknek.”
Dezső Ferenc igenis költő, s
nem csak „betűző”, mert tudja: „a
vég megnyitja útját a végtelen felé”.
Aki megvédi emlékeit, s szereti
házát és hazáját. Hadd ropogtassam
ismét szavait: „Takaróm a
múlt, / foltozott köpeny, / ráterül
hazám, a végtelen.” Így jönnek
haza szavai, s nem érdekli a közönséges
közönség. Mert „a verstől
váljon tiszta lappá minden oldal”!
S „Isten arcát hordozom” című
versét hadd olvassam fel teljes
egészében: „Minden centimétert
megmászni vagyok kénytelen, /
de mindig visszahullok önmagamba.
/ Hiába keresem a kiutat
belőlem, / nem tudok kiszenvedni.
/ Egyedül, bénán magamba
roskadok. / Ember vagyok, önmagam
/ jövője és gátja. / A mindenséget
járom át, / a semmibe érek. /
Így válok majd magammal eggyé,
/ az Isten arcát hordozva.” Így
nincsen mindennek lassan vége,
mert örökké hordom arcodat.
Közben: „A múlt éled, sejlik a jövő.
De ki állít emléket a megbánásnak?”
Van megoldás: „Csak ki
issza e sort, az értse, s a magamba
zárt emlékezet.”
Ez a kötet egy feljajdulás, egy
boldog élet útján. Méltó koronája
Dezső Ferenc példaemberi mivoltának.
Köszönjük ezt az örökséget.
Isten áldását kérjük további
hosszú életedre. Köszönjük ezt az
adventes karácsonyi ajándékot:
szívtől szívig, embertől emberig,
… Jó Isten orcáját hordozni, mert
van hit, remény és szeretet. Jó
érezni ezt a végtelen fényt, még a
végesben is.
A végtelen felé
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A Magyar Tudományos Akadémia
Elnöksége és Doktori Tanácsa
2011. november 29-én adta
át az MTA doktora okleveleket.
Ezt a tudományos fokozatot
szerezte meg Ördög Ferenc, akinek
nyelvészeti munkája országosan
is példaértékű. Munkásságának
középpontjában a tulajdonnevek
összegyűjtése, kiadása
és kutatása áll. (Képünkön:
Palkovits Miklós, a Doktori Tanács
elnöke társaságában Pálinkás
József, az MTA elnöke adja át a
doktori oklevelet).
Az egyetemet Szegeden végezte,
ahol tanárai hatására fordult érdeklődése
a nyelvészet, azon belül
a nyelvjárástan és a névtan felé.
Nagykanizsára középiskolai tanárként
került 1956-ban, a mai Batthyány
Lajos Gimnáziumba. 1974-
ben védte meg kandidátusi értekezését,
majd 1977-től kinevezték
tudományos főmunkatársnak az
MTA Nyelvtudományi Intézetébe.
Főiskolai munkásságát a Pécsi Tanárképző
Főiskola óraadójaként
kezdte, majd az ELTE Magyar
Nyelvtörténeti és Nyelvjárástani
Tanszékén mint címzetes egyetemi
docens tartott előadásokat a személy-
és helynevek kutatásának témakörében.
A Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Magyar Nyelvészeti
Tanszékén 1998-tól óraadóként,
2000-től a Széchenyi Professzori
Ösztöndíj keretében egyetemi
docensként oktat.
Tudományos tevékenységét tekintve
számos tanulmányt, illetőleg
kötetet említhetnénk. Az 1973-
ban kiadott Személynévvizsgálatok
Göcsej és Hetés területén című
könyv módszertani alapvetés, példaként
szolgálhat hasonló jellegű
kutatásokhoz. Kiemelkedő munkája
a Zala megye népességösszeírásai
és egyházlátogatási jegyzőkönyvei
című forráskiadvány,
melynek első három kötete két évtizedes
munka eredményeként jelent
meg 1991 és 1993 között,
majd ehhez társult 1998-ban negyedikként
a mutatókat tartalmazó
kiadvány. További nagy jelentőségű
könyve a Helynévmutató Csánki
Dezső történelmi földrajzához,
mely 2002 végén látott napvilágot.
Az évek során számos kitüntetésben
részesült (Állami Díj, Pais
Dezső-díj; Zala megye, Gyulaj és
Nagykanizsa díszpolgára; Zalai
Príma Díj), legutóbb tudományos
munkájának elismeréseként az
MTA doktora oklevelet vehette át.
Az eseményről a Pisában megjelenő
Rivista Italiano di Onomastica
olasz nyelvű nemzetközi folyóirat
2011. évi 2. száma máris részletesen
tájékoztatta a nemzetközi
szakvéleményt.
– Akadémiai értekezésemet Tulajdonneveink
gyűjtése, kiadása és
kutatása címmel írtam, amely tudományos
munkásságom tömör,
tézises összefoglalása. Három fő
részből áll: földrajzi nevek, személynevek,
egyéb nevek – mondta
elöljáróban Ördög Ferenc.
– Mivel foglalkozik most?
– Nem állt meg azóta a tudomány
– nevet. Kis kitérő után viszszatértem
a négykötetes munkám
monográfia részéhez. Felfüggesztettem
egy ideig, ugyanis kiegészítő
anyagokat kellett összeállítanom,
mint például Csánki Dezső
ötkötetes történelmi földrajzának
helynévmutatója. Személyneveink
névföldrajzi sajátosságainak település-
és művelődéstörténeti háttere
című monográfia anyagának a
gyűjtését már 1975-ben elkezdtem,
és több tanulmányom is megjelent
belőle. A kutatási terület,
ahonnan a hatalmas mennyiségű
adatot gyűjtöttem, a történelmi Zala
megye, melyhez ekkor 309 település
tartozott. 1745 és 1771 közötti
időszak család- és keresztnévállományát
vizsgálom. A monográfia
erre épül, nagy munka
lesz. Ez a forrás Pázmány Péternek
köszönhetően jött létre, ugyanis
1625-ben ő rendelte el a keresztelési,
a bérmálási, az esketési és a
halotti anyakönyv vezetését, valamint
a családok összeírását,
amelybe mindenkinek bekerült a
neve, életkora, társadalmi helyzete
és gyónóképessége.
– Mi jellemezte a történelmi Zala
megye család- és keresztnévállományát
1745 és 1771 között?
– Jellemzője a 18. század közepi
Zala megyének, hogy a családnevek
jelentős része népnévből származik
(horvát, tót, német). Érdekesség,
hogy a szlovák népnévként
csak a 19. században jelent meg,
de családnévként megyénkben
már korábban előfordul. A másik
sajátossága a 18. század névállományának,
hogy feltűnően sok a -
fi/ -fy végű családnév, 102 településen
jelent meg (Ádámfi, Bertalanfi,
Győrfy, Pálfi stb.). Fia jelentésben
fordult elő, mint a németben
a -sohn. Nagyon sok – különösen
más vidékhez viszonyítva – az
-i képzős helynévből keletkezett
családnév, mely a migrációval
függ össze, akárcsak a nagyszámú
-i képző nélküli helynévből alakult
vezetéknév. Itt találkoztam a Baracska,
Karakó, Keszthel, Hottó
stb. családnevekkel. A mai névállományból
erre a típusra nem tudnék
sok példát említeni, mára már
analógiás hatásra beolvadtak – kevés
kivételtől eltekintve – az -i
képzős nevek közé. A keresztnevekből
vagy becézőnevekből származtathatók
is megtalálhatók az
állományban: Dani, Antal, Benedek.
Itt szinte a teljes kalendáriumot
fel lehetne sorolni. Elég jelentős
számban fordulnak még elő az
-a, -e, -é képzős nevek (Balázsa,
Balassa, Lőrincze, Lukácsa,
Ferencze). Mindeközben több családnév
eredetét is meg kellett fejtenem,
például a Turul családnevet,
amely az eltűnt Turol településnév
népetimológiával keletkezett alakja,
a Rubin(t) családnevet, amely a
Kerubin személynév csonkulásával
jött létre, tehát semmi köze
sincs a drágakő jelentésű rubin főnévhez.
Ugyancsak a Kerubinra
megy vissza a szláv nyelvi Rubik
családnév is, a név végén a -k kicsinyítő-
becéző képző, amely soksok
szláv eredetű név végén látható
(Paulik, Marek, Andrasek stb.).
A 18. század leggyakoribb, legdivatosabb
keresztnevei pedig a János,
az István és a Ferenc, valamint
a Katalin, az Erzsébet és az
Éva női nevek. Ezeket sokan viselték,
aminek következtében meglehetősen
elszíntelenedett a keresztnévállomány,
ami bő száz évig eltartott.
Varga Mónika
Progresszív lencse AKCIÓ – 20%!
2012. január 1. - 2012. január 31.
Kanizsa – 2012. január 12. Értékrend 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu A
nyelvészet iránti elköteleződés
Kanizsa 12 – Színes 2012. január 12.
Január 12. 14 és 17.30 óra
Presser Gábor - Varró Dániel -
Teslár Ákos: TÚL A MASZATHEGYEN
-zenés - verses minekmondják
két részben 9-99 éveseknek.
A Hevesi Sándor Színház (Zalaegerszeg)
előadásában. Szereplők:
Bazsi Márton, Ecsedi Erzsébet,
Andics Tibor, Tánczos Adrienn,
Szakály Aurél, Farkas Ignás-Jászai -
díjas, és a színház stúdiósai. Rendező:
Bal József. Belépődíj: 950 Ft
Január 13. 18 óra
"SÁR-MELL-ÉK" - a Kanizsa
Fotóklub kiállítása. Megnyitja:
Lehota M. János esztéta. Megtekinthető:
február 15-ig
Január 13. 14 óra
FARSANGI ÉS "TÉLI" BABAKIÁLLÍTÁS.
Ács Julianna gyűjteményéből.
Megtekinthető: február 29-ig
Január 13. 21 óra
NEM VAGYUNK BABONÁ-
SAK! PÓTSZILVESZTERI
LATIN-PARTY!
Kubai salsa és latin táncok tanítása, latin
animációk (Waka-waka, Bomba, Colita
stb.) mixer show és egyéb vidámságok,
tánc hajnalig! DJ Chili. Belépőjegy: elővételben
1 000 Ft, helyszínen: 1 300 Ft
Január 14. 16 óra
"ITT A FARSANG, ÁLL A
BÁL…" - farsangi táncház és álarckészítés
kicsiknek és nagyoknak
A kézművességet vezeti: Ecsediné
Czinki Tünde. Néptánc: Péter Katalin
néptáncoktató. Népzene (citera):
Hajgató Rita. Belépődíj: 300 Ft
HOMMAGE ? ESTERHÁZY
A Pozsonyi Magyar Galéria Hommage
? Esterházy János festményés
grafikai gyűjteményének kiállítása.
Megtekinthető: január 15-ig
A KENDLIMAJOR LUDVIG
NEMZETKÖZI MűVÉSZTELEP
KIÁLLÍTÁSA
Retrospektív kiállítás három kontinens
képzőművészeinek Kendlimajorban
készült alkotásaiból
Megtekinthető: január 23-ig
Január 16. 17 óra
"RÉGMÚLT IDőK SZÍNHÁZI
ÉLETE A KISKANIZSAI POLGÁRI
OLVASÓKÖRBEN" - előadás.
Meghívott vendég: Dobó
László tanár úr. Előadás házigazdája:
Horváth Jánosné. Szervező:
Könyvbarátok Klubja
2011 Nagykanizsa sportjában
valamivel talán csendesebb volt,
mint az azt megelőző évek, de ezúttal
sem maradtunk nagy teljesítmények,
érdekességek híján.
Az előző évi értékelésünkhöz képest
a kört bővítettük, például
utánpótlás vonalon kerestük
azokat az egyéniségeket, akik a
jövőben meghatározó szerepet
tölthetnek be a kanizsai sportpalettán.
Lehet, hogy nincsenek sokan,
de ha kitartóak, legalább
nagykorúvá válásukig még sok
szép sikert arathatnak - nagykanizsai
színekben.
Kanizsaiak külföldön
és világversenyeken
A Nagykanizsai TE 1866 vívói
között gyakorlatilag már jó szokássá
vált az Európai Körversenyeken való
indulás, a lengyel és német helyszíneken
Flumbort Sára (1998),
Vernyel Sára (1997), Kungli Borbála
(1997), Osvald Anna (1996), Áfra
Eszter (1996), vagy éppen Dobó István
(1997) és Farkas Miklós (1995)
bizonyíthatott a kardozók között. Lényeges
megjegyezni, hogy említett
korosztályos versenyzők a hazai országos
bajnokságokon is tudják, milyen
érzés beleszippantani a dobogó
magaslati levegőjébe...
A cselgáncsozóknál a fiatal eredményesebb
generációt az itthoni
bajnoki címeik mellett (akár) nemzetközi
sikereikkel is büszkélkedő
(Zágrábtól Ljubljanáig) Lukács
Ditta (2000), valamint Sólyomvári
Dávid (2000), Huszár Máté (1999),
Szabó Mátyás (1999) és Huszár
Martin (1997) jelent(het)ik az NTE
egyesületénél.
Egyed Zsanett (1996) a Kanizsai
Birkózó SE korcsoportos országos
bajnok szabadfogású birkózója a
válogatottba kerülvén indulhatott a
nyári, Varsóban rendezett szabadfogású
ifjúsági Eb-n (ahol kilencedikként
zárt 46 kg-os súlycsoportjában),
majd a szombathelyi világbajnokságon.
Mindkét világeseményen
a válogatott másodedzőjeként
vele volt klubbeli trénere,
Szatmári Zsolt is.
Zsanetthez hasonlóan Fuisz Viktória
(1993; Kanizsai Vadmacskák)
is bizonyíthatott hazai világversenyen,
hiszen az U18-as női kosárlabda
válogatott tagjaként nyáron
játszott Miskolcon a B-csoportos
Eb-n, míg a karatékák szakági
korcsopostos győri kontinensviadalán
Oláh Tamás (1997) lett harmadik,
de Mészáros Martin (1998;
mindketten Sensei Sáfár Shotokan
Karate-Do SE) is megjárta eredményesen
az európai küzdőtereket.
Abay Nemes Anna (1996; Délzalai
Vízmű SE) a júliusban Belgrádban
rendezett XXXVIII. Úszó Ifjúsági
és Junior Eb-n indulhatott válogatottként,
s versenyszámaiban ért el
„elsőbálozóként” középmezőnybeli
eredményeket. Az év során hozzá,
mint egyesülete húzóemberéhez zárkóztak
fel szorosan eredményeikkel
Zámodics Márk (1997) és Molnár
Flóra (1998) – immár (szintén),
mint vidék-válogatott kerettagok.
Tamás Bianka a Kanizsa
Lovasklub lovastusában induló
versenyzője Ausztriában is megmutathatta
tudását erős mezőnyben,
Lubics Szilvia (Kanizsa Futóklub)
pedig méltán került az országos
sportsajtóban is címlapra, hiszen
szeptemberben göröghonban
nyerte meg a 246 kilométeres
Spartathlon ultramaratoniját.
Volt azonban egy nagy hiányzó
is, aki pedig rászolgált volna az
őszi belgiumi cselgáncs junior Ebre,
illetve a dél-afrikai vb-re,
Mihovics Szabinának (1992) azonban
az elsőről tanulmányai, utóbbiról
pedig súlyos térdsérülése miatt
kellett lemondania.
Légiósok Nagykanizsán
Az ősszel érkező, a pályán kissé
öntörvényű amerikai Marcus Neallel
eddig úgy tűnik, csak nyert a Kanizsa
KK-DKG East NB I B-s kosárlabda-
együttese, de a Kanizsa
Sörgyár SE női extraligás csapatánál
is bemutatkozhatott a Charlotte
Carey – Angharad Philips – Megan
Philips wales-i trió. Az év során a
szamba-foci képviselői is megmutathatták
(volna) tudásukat a Nagykanizsai
TE 1866 NB III-as labdarúgó
gárdájánál, a brazil Luiz Fernando
és Rubens azonban az esztendő
végéhez közeledvén már szedte is
sátorfáját a dél-zalai városból.
Az év sztorija
Miután megírtuk, az országos
sajtó szintén foglalkozott a márciusi
esettel, nevezetesen a labdarúgó
NB III Dráva-csoportjában lejátszott
NTE 1866-Balatonlelle SE
találkozónak volt egy külön pikantériája:
a Keszei Ferenc szakosztály-
vezető irányította Nagykanizsa
fogadta a Keszei Ferenc edzette
Balatonlelle gárdáját... Amérkőzést
végül a Balaton-partiak nyerték
1-0-ra. (Példának okáért azért
egy Bayern München – Hamburger
SV Bundesliga-meccset képzeljünk
el hasonló körítéssel...)
Bajnoki címek
Lubics Szilvia országos bajnok
lett a 100 km-es futók seregszemléjén,
az Aquaprofit NTSK NB Ies
sakkcsapata pedig negyedik
magyar bajnokságát zsebelte be a
tavasz folyamán. Az amatőr sportlövők
országos bajnokságán kategóriájában
Horváth Károly (Nk.
PLSE) szerzett elsőséget, csapatban
pedig a PLSE női együttese
lett aranyérmes, míg Vránics László
(Tri-Co Triatlon Klub) triatlonista
az UNICHALLENGE
2011 Ultra Triatlonon lett első korcsoportjában.
A Channel 2000 kispályás
labdarúgó-csapata a februári
terembajnoki (sorozatban harmadszori)
címe után ősszel a kispályás
küzdelemsorozatot is behúzta.
A Canissa Modellező SE
színeiben szintén születtek szép
eredmények, Dr. Lekszikov Gábor
például az F1-es hajómodellezők
kanizsai ob-ján lett első kategóriájában.
Nagy sorozatok
Sportági ritkaságán túlmutató
tény, hogy a négy aranyéremmel
büszkélkedő Aquaprofit NTSK
sakkozói novemberben a 40. bajnoki
győzelmüket aratták sorozatban.
A Kanizsai Vadmacskák női
kosarasai a második vonalban januártól
márciusig produkáltak egy
hétmeccses győzelmi szériát, amit
ősszel az aktulális szezonban már
túl is szárnyaltak nyolc sikerrel
(ami ráadásul még tovább is nyúlhat
2012-ben...). Az NTE labdarúgói
az NB III-ban tavasszal szintén
hetes győzelmi sort produkáltak,
lett is a 13. helyből végül hetedik
pozíció. A Kanizsa KK-DKG East
férfi kosárlabda-csapata, az NB I
B Nyugati csoportjának jelenlegi
listavezetője ősszel kilenc bajnokit
húzott be győztesként egyhuzamban,
s ennek folytatására szintén
van esély 2012-ben, csakúgy, mint
a Vadmacskák esetében – január
15-én...
Polgár László
Kanizsa sportja 2011
A sorozatbani 40. győzelemtől a 246 kilométer teljesítéséig
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. január 12.
Horoszkóp
Kissé fáradtan, nyomott hangulatban kezdte
az év második hetét a munkahelyén, de
szerencsére gyorsan átveszi kollégái jó
hangulatát, és olyan stratégiát dolgoz ki,
amivel megalapozhatja a karrierjét.
A féltékenykedés helyett válassza inkább a
romantikát és kézzel foghatóbban fejezze ki
ragaszkodását a párja iránt. Új szerződések
aláírásába ezekben a napokban ne vágjon bele,
feltétlenül kérje ki szakember tanácsát.
Ellentmondásos időszakra számíthat, és felhalmozódnak
elintézésre váró ügyei. Ne kapkodjon,
a szerencse ön mellé szegődik, és sikeresen
átlép minden akadályt. A hétvégére
tervezzen közös kikapcsolódást a párjával.
Átalakulás várható érzelmi életében. Rendezze
a kapcsolatát, ne hagyja, hogy annak a személynek
kelljen búcsút mondania, akit valójában
a legjobban szeret. Ajelentéktelennek tűnő
ügyek miatt ne civakodjanak egymással.
Szabaduljon meg végre a bizonytalanság érzésétől,
és egy bátor döntéssel változtasson
az életén. Hogyha a munkahelyén feszültség
alakul ki a kollégái között, lehetőleg ne foglaljon
állást, csak hallgassa meg őket.
Bár semmi rendkívüli nem történik a környezetében,
anyagi ügyeiben, vagy érzelmi
életében, mégis úgy érzi, valami van a levegőben.
Ha továbbra is ragaszkodik a saját
megérzéseihez, hamarosan megfejti a titkot.
Ezekben a napokban a hideg ellenére megnő
a mágneses kisugárzása. Hogyha még
szingli, a csillagok is arra buzdítják, hogy
legyen a megszokottnál merészebb, de ne
diktátorként vigye véghez az akaratát.
Könnyen válaszút elé kerülhet a családjában,
mert nem tudja teljesíteni anyagiak
híján a kívánságukat. Lehetőleg ne kosarazza
ki őket, a békesség kedvéért inkább
menjen bele némi anyagi alkudozásba.
Ha minden estéjét otthon tölti, és nem jár el
társaságba, előbb-utóbb nyűgös lesz. Ha feltekint
este az égre, megtapasztalhatja a csillagok
bátorítását is. Keresse a közös hullámhosszt
a barátaival, de ne essen túlzásba.
Pénzügyi dolgaiban legyen a korábbinál sokkal
óvatosabb, és mielőtt bármibe belefog, szerezzen
információt. Aszónál többet ér a tett. E
mondás igazságát ne hagyja figyelmen kívül
akkor sem, ha ön ígér másoknak valamit.
Energiával telten kezdte az új évet, és így
lesz ez a további hetekben is. Alig várja,
hogy ötleteit a gyakorlatban is megvalósítsa.
Hagyatkozzon a fantáziájára, és tervezze bátran
karrierjét, mert a siker nem marad el.
Ne aggodalmaskodjon annyit anyagi helyzete
miatt, inkább koncentráljon a teendőire. Ahétvégén
pihenjen többet, hogy újult erővel tudja
kezdeni a következő hetet. Pihenésképpen szabadidejét
kösse le például álomfejtéssel.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
BÉRLET
INGATLAN
Belvárosban (Hunyadi utcában)
700 négyzetméteres, részben letakarított
építési terület eladó. Ugyanitt
bontott építési anyag ingyen elvihető!
Érd.: 0630/448-6072
Elcserélném Nk-i kétszobás,
egyedi gázas, I. emeleti lakásomat
hasonló kaliberű újabb, cirkófűtésesre
értékegyeztetéssel. Tel.:
0630/3300-479 (7471K)
Készpénz nélkül Nagykanizsa,
Zemplén Győző utcában, tehermentes,
beköltözhető, 41 m2-es,
felújított, földszinti panellakás
eladó. Érd.: 0630/972-5045
(7477K)
Nk Király u. 6. szám alatt 55 m2-
es, Mészáros Lázár u. 1. szám alatt
43 m2-es saroküzlet kiadó vagy eladó,
vagy kanizsai, zalakarosi ingatlanra
cserélhető. Tel.: 0693/313-271,
0630/2044-556 (7478K)
Nk-án a Munkás úti garázssoron
hosszú távra garázs kiadó. Érd.:
0630/520-4050 (7479K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat,
használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Érd.: 0620/555-
3014 (7362K)
Vásárolnék porcelánokat
(Herendy, Zsolnay, stb.), bronz és
réz tárgyakat, régi iratokat. Érd.:
Nagykanizsa, 0630/332-8422
(7481K)
Televíziók, LCD monitorok, videók,
DVD-k és távirányítók javítása.
Balaskó István. Nagykanizsa, Ady
Endre u. 11., tel.: 0630/597-1530
(7457K)
Kidobásra szánt TV-jét, mikróját,
mosógépét, gáztűzhelyét, stb. elszállítom.
Tel.: 0620/510-2723 (7476K)
Meghibásodott távirányítóját
(TV, DVD, HIFI, stb.) megjavítom.
Tel.: 0620/510-2723 (7480K)
Kanizsa – Sport/14 Apró 2012. január 12.
LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS egy alkalommal, 15 szóig 800 Ft (folyamatos
megjelentetés esetén, másodiktól 400 Ft). VÁLLALKOZÓI APRÓHIRDETÉSegy
alkalommal, 15 szóig 1600 Ft (folyamatos megjelentetés esetén másodiktól 800 Ft).
Már az sem volt szokványos
történés, amikor Beleznán a
helyi focicsapat legényei között
terelgetni kezdte a futballlabdát,
s mostanra eljutott
odáig, hogy az idei esztendőben
már a 30. női felnőtt válogatott
mérkőzésén is túl lehet.
Tálosi Szabina, a szombathelyi
Viktória FC hátvédje a téli
szünetet a zalai végeken
töltötte, s van is mire ráhangolódnia,
hiszen jönnek az újabb
mérkőzések és diplomája után
további szakképesítéseket szerezne
a nagykanizsai születésű
labdarúgó.
– Több mint tíz esztendeje annak,
hogy Beleznán futballozni kezdtem,
s azóta az egytemi tanulmányaimon
is túljutottam – kezdte a 23 esztendős
Szabina. – A beleznaiak akkori
edzője, Domján László gondolta
úgy, hogy nyugodtam lejárhatok
hozzájuk, s ő volt az is, aki engem
idővel ismerettségei folytán beajánlott
a szombathelyieknél.
– Ha jól tudom, a középiskolát
már a vasi megyeszékhelyen kezdted...
– Tulajdonképpen már hetedik
osztályos koromtól jártam fel hozzájuk
a meccsek alkalmával, de
miután befejeztem általános iskolás
tanulmányaimat, kerültem el
gimnáziumba Szombathelyre. Onnan
pedig már az egyetem is szinte
egyenes választásként jött.
– Hogyan alakult mindeközben
futballista pályafutásod?
– Amikor elkezdtem, csatárként
játszottam, mára aztán belső védőként
futballozok jó ideje a Viktóriában.
Csapatunk is végig dobogós volt
az eltelt tíz esztendőben (amibe bajnoki
cím is belefért), szóval igazán
nem lehet panaszom e téren sem.
– Mi több, idén októberben már
25. válogatottságod ünnepelhetted,
melynek alkalmából Pápán, az
izlandiak elleni Eb-selejtező előtt
köszöntöttek is.
– Akkor többünknek is gratuláltak
– mivel nem csak én lettem október
22-én negyedszázados –, s valóban
jó érzés volt ezzel szembesülni.
Egyébként amikor válogatott pályafutásom
elkezdődött, némi előnyöm
talán volt azzal, hogy hatványozottan
szem előtt voltam, lévén az U19-es
nemzeti együttesnél akkori klubtrénerem,
Markó Edina dolgozott szövetségi
edzőként, így a jó teljesítményem
nem maradt észrevétlen. Hoszszú
ideig aztán két válogatottban is
párhuzamosan szerepeltem, mivel –
még korosztályosként – 2007-ben
mutatkozhattam be a nagyoknál.
– Kínától a soproni észak-írek
elleni – szintén – Eb-selejtező mérkőzésig
tartott eddig a válogatottbeli
fellépéseid sora. Hogyan tovább,
értve ez alatt, vajon felmerült-
e benned akár a légióskodás
lehetősége is?
– Ahuszonhetedik fellépésem volt
a 2-2-es soproni találkozó november
végén, melyen ráadásul gólt is szereztem.
Itthon mindenesetre a válogatottság
a női szakág csúcsa, innen feljebb
gyakorlatilag nincs. A továbblépés
valóban az lehet, ha valaki elkerül
az angol vagy német első osztályú
bajnokságba, amire van is példa a
magyar női labdarúgók esetében is.
Viszont én szívem szerint szeretnék
itthon maradni, mert jó lenne a civil
életben elhelyezkedni az eddigi tanulmányaimat
hasznosítva.
– S valamilyen szinten van vagy
volt kapcsolatod az elmúlt évtizedben
a kanizsai női futballal?
– Igen, hiszen a téli teremtornák
alkalmával többször is voltam a
nagykanizsaiakkal különböző
helyszíneken, ahol nagyon jól
éreztem velük magam. Az talán viszont
valahol érthető, hogy egy
szint után már nem lépne vissza az
ember...
Polgár László
Túl a negyedszázadik válogatottságon
Ön tudta, hogy a legelső nyakcsigolya
– az ATLAS – a legtöbb embernél
tartósan el van mozdulva?
Ez a körülmény egész sor testi és
szellemi zavart okozhat.
Mintegy 17 éve egy svájci bioenergetikus,
dr. Rene-Claudius Sümperli
dolgozta ki és szabadalmaztatta módszerét,
amelyet már a világ több mint
30 országában közel 400 Atlasprof
specialista végez. A fej-,nyak-,gerinc-
, és csípő egyensúlyát meghatározó
első nyaki csigolya helyzetének
(Atlas) korrigálását szolgáló egyszerű
és biztonságos vibrációs gépi
masszázst szabadalmaztatta és személyesen
oktatja.
Az eredmény tartós, mert az Atlas az
anatómiailag korrekt helyére kerül. Atechnika
egyedülálló, természetes, nem orvostudományi
módszer, nem gyakorol hatást
a csigolyatestre, nem manuálterápia és
nem csontkovácsolás. A módszer neve
AtlasPROfilax. Agépi vibrációs masszázs
speciális pontokon fellazítja a nyaki izmokat
és szalagokat melynek következtében
az Atlas visszatér normál helyzetébe. Magyarországon
7 Atlasprof specialista van,
aki alkalmazza a metódust, a Nyugat-Dunántúlon
egyedül dr. Varga Imre, aki idén
januárban járt Zágrábban, ahol Jasna
Tomljenovics Atlasprof specialista korrigálta
az Atlasát és maga is megtapasztalta
annak tartós, jótékony hatását. Több régóta
fennálló panasza csökkent vagy szűnt meg
az elmúlt hónapokban. Mindez a szervezet
öngyógyító, regeneráló mechanizmusának
köszönhetően indult be.
Dr. Varga Imre
ingyenes ismertető
előadást tart
Nagykanizsán, a
Hevesi Sándor Művelődési
Központban
2012.01.18. (szerda) 17 órakor
Az Atlas nem csak a fej hordozója
Kanizsa – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. január 12.
A sírhelyek
megváltásáról
A Via Kanizsa Nonprofit Zrt,
mint a temetők kezelője értesíti
az érintett hozzátartozókat, hogy
a nagykanizsai Tripammer utcai
köztemető, - Kiskanizsai, - Palini,
- Bajcsai, - Bagolai, - Fakosi,
- Miklósfai, - Korpavári, - Sánci
temetőkben a sírhelyek közül
többnek lejárt az érvényességi
ideje.
Ezek közé tartozik:
- Kriptáknál az 1912 előttiek,
megváltás 100 évre.
- Síroknál az 1987 előttiek,
megváltás 25 évre.
- Urnafalban a 2002 előttiek,
megváltás 10 évre.
- Urnakriptáknál az 1992
előttiek, megváltás 20 évre.
E hirdetmény alapjául szolgál a
temetőkről és a temetkezésről szóló
XLIII. törvény valamint a
145/1999. ( X.I.) Kormány rendelet.
A sírhelyeket újraváltani illetve
erről tájékoztatást kapni a
temetőgondnokságon lehet,
melynek elérhetősége a következő:
Temetőgondnokság
Nagykanizsa 8800, Tripammer
utca 1., Tel: 93/311-530
A lejárt sírhelyeket az
újramegváltás elmaradása esetén
a 2012 év második felében
értékesítésre meghirdetjük.
Az NB I-es, NB II-es kosárlabda
kluboknak kiírt férfi Hepp Kupa
négyes döntőjét rendezték Salgótarjánban,
s a Final Four-nak nem
kevesebb volt a tétje, minthogy az
első két helyezett a "nagy" Magyar
Kupa főtáblájára kerülve A-csoportos
ellenfelet kapjon az elkövetkezendő
küzdelmek során.
Nos, az már az első nap eldőlt,
hogy a Kanizsa KK-DKG East NB I
B-s legénységének lesz alkalma öszszemérni
erejét felső ligás csapattal,
hiszen az első elődöntőben a Soproni
MAFC-NYME gárdáját legyőzték
Kovács Nándor tanítványai (81-66).
A másik párosítás során, az éjszakába
nyúló Salgótarján – Eger
találkozón (melyen nézőtéri atrocitás
is „színesítette” a történteket)
végül a házigazdák kerekedtek
felül, így ők lettek az ellenfelei a
Kanizsa KK-nak.
A finálé keretében remek hangulatú
összecsapáson veselkedett
egymásnak a tarjáni és a kanizsai
legénység, a házigazdák végül
igencsak „határozott” különbséggel
nyertek 79-60-ra Kovács Nándor
gárdája ellen. Azonban, ahogy
már írtuk, ettől függetlenül is biztos
volt, hogy a Salgótarján KSE
és a Kanizsa KK-DKG East kosarasai
bejutottak a férfi Magyar Kupa
nyolcaddöntőjébe.
A mérkőzés során mínusz
húszról egyszer még feljöttek a
vendégek öt pontos különbségre,
de azt követően többek között
már Marcus Neal sem tudta hozni
fegyelmezett játékát, s a nógrádiak
ismét elhúzhattak. Onnantól
már a kanizsai tréner, Kovács
Nándor (aki nem csupán
edzősködött, de bő másfél évtizeddel
korábban játszott is salgótarjáni
színekben) pályára küldte
a cseréket is, a hazaiak pedig biztosan
nyerték a mindent eldöntő
mérkőzést.
Kovács Nándor: „Jól kezdtünk,
sajnos azonban a második negyedben
teljesen szétesett a játékunk,
főleg támadásban voltunk enerváltak.
A fordulás után sikerült egy
kicsit nagyobb ritmusra váltanunk,
ekkor fel is zárkóztunk, ám többre
már nem maradt erőnk. A vereség
ellenére is büszke vagyok csapatomra.”
Aztán nem sokkal később az is
eldőlt, hogy az előzetes hírekkel
ellentétben a férfi kosárlabda
Magyar Kupa legjobb tizenhat
együttese között a Kanizsa KK
DKG-EAST – Kis Rába menti
Takarék Soproni KC párosítás
nem január 18-án, hanem egy
héttel később, 2011. január 25-
én (szerda) 18.00 órától kerül
megrendezésre Nagykanizsán.
Az időpontról a két fél egyezett
meg.
P.L.
Tarjáni ezüst a listavezetőnek
A kanizsai, látványsportokat
„produkáló” klubok körében is
egyöntetű a vélemény, a magyar
sportot érintő társaságiadó-kedvezményről
szóló törvény sokat
javíthat úgymond "komfortérzetükön".
A visszaigazolásokat
(Tornyi Barnabás futballtréner
egykori szavai után szabadon...)
gyorsan sikerült is tartalommal
megtölteni, vagyis nem jöttek
rosszul a milliók, melyeket az
utánpótlásra, vagy éppen a
sportszerek beszerzése végett lehet
elkölteni...
Szemezgettünk, melynek során
találtunk klubot, amelyik honlapján
tette közzé – az előírásoknak
megfelelően – a határozatot, a másiknál
két szakág érintettsége között
sem tesznek (jogosan) különbséget,
míg néhány kevésbé előtérben
lévő egyletet is megkerestünk,
ahol készségesen nyilatkoztak terveikről.
A Nagykanizsai Torna Egylet
labdarúgóinál kissé fura a helyzet,
hiszen az utánpótlásvonalon igencsak
foghíjasak sorai (lévén csak a
női lelhető fel náluk...), illetve a
seniorok révén juthattak kerethez,
s a „kredit feltöltése” meg is történt,
tudtuk meg a futball-szakosztály
ügyeit koordináló Helyes Klárától.
Ez összesen mintegy 7 millió
forintot takar, s ne legyen kétségünk,
a forintoknak lesz helye az
anyagilag sanyarú helyzetű klubnál.
A Nagykanizsai Izzó SE kézilabdázói
férfi és női mezőnyben is
képviselik az egyesületet, s összesen
10 millió forintból gazdálkodhatnak.
Ahogy Musits Ferenc fogalmazott,
kérelmük költségtervének
egyharmadát látták jogosnak a
döntéshozó grémiumnál, de a 120
leigazolt sportolóval büszkélkedő
utánpótlás szekciójuk edzőinek is
hatalmas segítség a fent említett
összeg.
Balázs László, a Kanizsa Vízilabda
Sport Egyesület elnöke tárgyilagosan
értékelve a helyzetet
elmondta, amekkora keretösszeget
igényeltek, azt jóvá is hagyták, s a
pénzzel már gazdálkodhatnak is a
jövőben. A 4-5 millió forintos tétel
az utánpótlás csapat(ok) utaztatásában
lesz nélkülözhetetlen, hiszen
a legtöbbet ez a „bekezdés”
emészti fel működésük során, illetve
vízilabdázóik számára a sporteszközök
beszerzésében is nagy
segítséggel szolgálnak a forintkötegek...
A női kosárlabdázók esetében
fontos megjegyezni, hogy a Kanizsa
Diákkosárlabda Klub esetében
beszélünk a pályázatról, s
az egyesület végül 6,7 millió forinthoz
jutott. Ahogy a szakmai
vezető, Gábor Erzsébet értékelt,
a terembérlet, az utaztatás, a játékvezetői
térítés, az étkeztetés
és szállás területén jött igencsak
jól a lehetőség, de a trénerek javadalmazása
is legalább ennyire
fontos. Amely mondatban minden
benne foglaltatott, így hangzott
a számos NB I A csoportos
játékost kinevelt trénertől: „A
szülők vagy éppen én ültem be a
volán mögé legtöbbször, amikor
a csapatokat utaztattuk, de most
buszok vihetik a lányokat jóval
kényelmesebb körülmények között...”
S talán nem közhely puffogtatás,
ha azt írjuk, ennyi luxus igazán
megjár azoknak, akik a mai világban
versenyszerű sportolásra adják
fejüket...
P.L.
A kanizsai sportban is lesz helye a (TAO)millióknak
Forrás: www.kkkse.hu
Kanizsa 16 – Hirdetés 2012. január 12.
2012. január 1-től már használt
lakás adás-vételénél is KÖTELEZő
ENERGETIKAI
TANÚSÍTVÁNY!
Kiváncsi rá, hogy energiapazarló rendszerét
hogyan lehet jelentősen hatékonyabbá tenni?
Balassa Béla
építész, épületenergetikai tanúsító
30/9019013, balassabela@chello.hu
Mennyit fogyaszt
az Ön háza, lakása?
XXIV. évfolyam 2. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2012. január 19. Kanizsa
Erzsébet tér: Június végére elkészül
A kormány közzétette az új
közigazgatási egységek kialakításának
tervezetét. Az átalakítás
keretében a megyében várhatóan
hat járás jön létre Zalaegerszeg,
Nagykanizsa, Keszthely,
Lenti, Letenye és Zalaszentgrót
központtal.
Az egerszegi lesz a legnagyobb,
várhatóan 79 település tartozik
hozzá, míg a kanizsai 49, a lenti
51, a letenyei 26, a keszthelyi 33, a
zalaszentgróti pedig 20 települést
foglal magába. Bár volt róla szó,
hogy előbbre hozzák a járások létrehozását,
most eldőlt, hogy mégiscsak
2013 elején kezdik meg működésüket
a megyei kormányhivatalok
szervezeti egységeiként. A
járások intézik a ma még jegyzői
hatáskörbe tartozó államigazgatási
ügyeket, s azokat, amelyek most a
kormányhivatali szakigazgatási
szervek kirendeltségeihez, irodáihoz
tartoznak.
– Nem lesz kevés a hat járás? –
kérdeztük Rigó Csaba Zala megyei
kormánymegbízottól.
– Én nem tartom kevésnek, véleményem
szerint reális, szakmailag
megalapozott tervezet született.
A közigazgatás átalakításának
célja, hogy elérhető közelségben,
magas színvonalon és olcsóbban
biztosítsuk az államigazgatási
szolgáltatásokat. Ha több járás
jönne létre, az növelné a kiadásokat.
A zalai területi lehatárolás annak
a követelménynek is megfelel,
hogy ne kelljen 30 kilométernél
többet utazni a hivatali ügyek intézéséhez.
Az pedig, hogy hat járás
lesz a megyében, nem jelenti azt,
hogy csak hat helyen zajlik majd
ügyintézés. Országosan 175 járás
jön létre, de 300 kormányablakot
terveznek, tehát nem járási székhelyen
is nyílhatnak kormányablakok
– mondta a kormánymegbízott.
Az önkormányzatoktól még a
járási területbeosztás tervezetének
nyilvánosságra hozatala előtt érkeztek
kérések a kormányhivatalba
a hovatartozásokat illetően.
– Zalacsány vezetése szerette
volna, ha a település a leendő
keszthelyi járáshoz kerül, mert
jobb a tömegközlekedés, mint
Zalaszentgrót felé, Hévíz és
Zalakaros térségéből pedig olyan
jelzés érkezett, hogy örömmel
vennék, ha a két város járási székhely
lehetne. Letenyéről is hasonló
kérés érkezett, amit részben azzal
indokoltak, hogy nagy a munkanélküliség,
ezért fontos lenne megtartani
a munkaügyi kirendeltséget.
Valamennyi kérést továbbítottam
a minisztériumba – jelezte Rigó
Csaba.
Zalacsány és Letenye kérése a
tervezet szerint teljesül, Hévíz és
Zalakaros azonban várhatóan nem
lesz járási székhely.
– Szerettük volna ezt elérni,
ugyanakkor látjuk, mi volt az
akadálya: tényleg nem tűnt volna
logikusnak, hogy Keszthely közelségében
még egy járási székhely
legyen – kommentálta a tervezetet
Papp Gábor, Hévíz polgármestere.
– Örömmel vennénk
azonban, ha kormányablak nyílna
a városban, s a jövőben is helyben
lehetne államigazgatási
ügyeket intézni. Ehhez infrastruktúrát
is tudunk biztosítani. Ebben
az esetben Hévíz nem veszítene
el számos, fontos jogosítványt,
s olyan speciális ügyekben
sem kellene máshová menni,
mint a külföldi ingatlanokkal
kapcsolatos, nálunk már nagy rutinnal
folytatott ügyintézés.
Ajárások nem igazodnak az előző
kormány által kialakított kistérségi
rendszerhez. Zalában kilenc
kistérség van, a térségi központok
közül Zalakaroson és Hévízen kívül
Pacsa sem lesz járási székhely.
Az utóbbit a keszthelyi járáshoz
sorolják. Pacsa 2007 őszén vált
kistérségi centrummá, ez tette lehetővé,
hogy okmányiroda nyíljon
a településen.
Vigh László, a pacsai kistérség
elnöke, fideszes országgyűlési
képviselő szerint nem jelent
presztízsveszteséget, hogy Pacsa
nem lesz járási székhely. Kérte
viszont, hogy legyen kormányablak
a városban. Szabó Erika államtitkár
minapi nyilatkozata
alapján nyitott kapukat döngetnek
azok a települések, amelyek
okmányirodát működtetnek, s
szeretnék, ha az ottani szolgáltatások
helyben maradnának. Az elhangzottak
szerint ugyanis az okmányirodák
nem szűnnek meg,
hanem kormányablakká alakulnak,
az önkormányzati fenntartást
felváltja az állami működtetés.
Keszthelyi járás:
Alsópáhok, Balatongyörök, Bókaháza,
Cserszegtomaj, Dióskál,
Egeraracsa, Esztergályhorváti,
Felsőpáhok, Gétye, Gyenesdiás,
Hévíz, Karmacs, Keszthely,
Nemesbük, Pacsa, Rezi, Sármellék,
Szentgyörgyvár, Szentpéterúr,
Vállus, Várvölgy, Vindornyafok,
Vindornyalak, Vindornyaszőlős,
Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalacsány,
Zalaigrice, Zalaköveskút,
Zalaszabar, Zalaszántó, Zalaszentmárton,
Zalavár
Lenti járás:
Alsószenterzsébet, Baglad, Barlahida,
Belsősárd, Bödeháza, Csertalakos,
Csesztreg, Csömödér,
Dobri, Felsőszenterzsébet, Gáborjánháza,
Gosztola, Gutorfölde,
Hernyék, Iklódbördőce, Kálócfa,
Kányavár, Kerkabarabás, Kerkafalva,
Kerkakutas, Kerkateskánd,
Kissziget, Kozmadombja, Külsősárd,
Lendvadedes, Lendvajakabfa,
Lenti, Lovászi, Magyarföld,
Márokföld, Mikekarácsonyfa,
Nemesnép, Nova, Ortaháza, Páka,
Pórszombat, Pördefölde, Pusztaapáti,
Ramocsa, Rédics, Resznek,
Szécsisziget, Szentgyörgyvölgy,
Szentpéterfölde, Szijártóháza,
Szilvágy, Tormafölde, Tornyiszentmiklós,
Zalabaksa, Zalaszombatfa,
Zebecke
Letenyei járás:
Bánokszentgyörgy, Bázakerettye,
Becsehely, Borsfa, Bucsuta,
Csörnyeföld, Kerkaszentkirály,
Kiscsehi, Kistolmács,
Lasztonya, Letenye, Lispeszentadorján,
Maróc, Molnári, Murarátka,
Muraszemenye, Oltárc, Pusztamagyaród,
Semjénháza, Szentliszló,
Szentmargitfalva, Tótszentmárton,
Tótszerdahely, Valkonya,
Várfölde, Zajk
Nagykanizsai járás:
Alsórajk, Balatonmagyaród,
Belezna, Bocska, Börzönce, Csapi,
Eszteregnye, Felsőrajk, Fityeház,
Fűzvölgy, Galambok, Garabonc,
Gelse, Gelsesziget, Hahót,
Homokkomárom, Hosszúvölgy,
Kacorlak, Kerecseny, Kilimán,
Kisrécse, Liszó, Magyarszentmiklós,
Magyarszerdahely, Miháld,
Murakeresztúr, Nagybakónak,
Nagykanizsa, Nagyrada, Nagyrécse,
Nemespátró, Orosztony, Pat,
Petrivente, Pölöskefő, Pötréte,
Rigyác, Sand, Sormás, Surd,
Szepetnek, Újudvar, Zalakaros,
Zalakomár, Zalamerenye, Zalasárszeg,
Zalaszentbalázs, Zalaszentjakab,
Zalaújlak
Zalaegerszegi járás:
Alibánfa, Almásháza, Alsónemesapáti,
Babosdöbréte, Bagod,
Bak, Baktüttös, Becsvölgye, Bezeréd,
Bocfölde, Boncodfölde,
Böde, Búcsúszentlászló, Csatár,
Csonkahegyhát, Csöde, Dobronhegy,
Egervár, Gellénháza, Gombosszeg,
Gősfa, Gyűrűs, Hagyárosbörönd,
Hottó, Iborfia, Kávás,
Kemendollár, Keménfa, Kisbucsa,
Kiskutas, Kispáli, Kustánszeg,
Lakhegy, Lickóvadamos, Ligetfalva,
Milejszeg, Misefa, Nagykapornak,
Nagykutas, Nagylengyel,
Nagypáli, Nemesapáti, Nemeshetés,
Nemesrádó, Nemessándorháza,
Nemesszentandrás, Németfalu,
Orbányosfa, Ormándlak,
Ozmánbük, Padár, Pálfiszeg, Pethőhenye,
Petrikeresztúr, Pókaszepetk,
Pölöske, Pusztaederics,
Pusztaszentlászló, Salomvár, Sárhida,
Söjtör, Szentkozmadombja,
Teskánd, Tilaj, Tófej, Vasboldogasszony,
Vaspör, Vöckönd, Zalaboldogfa,
Zalacséb, Zalaegerszeg,
Zalaháshágy, Zalaistvánd,
Zalalövő, Zalaszentgyörgy, Zalaszentiván,
Zalaszentlőrinc, Zalaszentmihály,
Zalatárnok
Zalaszentgróti járás:
Batyk, Döbröce, Dötk, Kallósd,
Kehidakustány, Kisgörbő, Kisvásárhely,
Mihályfa, Nagygörbő,
Óhíd, Pakod, Sénye, Sümegcsehi,
Szalapa, Tekenye, Türje, Zalabér,
Zalaszentgrót, Zalaszentlászló,
Zalavég
jarasok.com/Kanizsa
Kanizsa 2 – Krónika 2012. január 19.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági
ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit
Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Hat járás lesz 2013-tól Zala megyében
A városrehabilitáció jelenlegi
állását és az elkövetkezendő időszak
feladatait ismertette Cseresnyés
Péter polgármester, a kivitelezést
végző konzorcium
képviselői és Horváth István projektfelelős.
A900 milliós támogatásból
és 600 millió önköltségből
megvalósuló projekt június végére
készül el.
A kivitelezés 2010 júniusában, a
szerződés aláírását követően kezdődött.
Az elmúlt időszakban átadták a
Huszti téri körforgalmat, megvalósult
a Zrínyi és a Teleki utcák összekötése
és két új forgalmi csomópont
kialakítása, amely a későbbiekben
félig meddig megoldja majd a forgalom
kivezetését a városból. – A
Huszti téri körforgalom volt az első
olyan eleme a beruházásnak, amely
a közlekedésben időleges fennakadást
okozott. Azonban az átadás után
láthatóvá vált, hogy a rekonstrukció
milyen koncepció mentén zajlik és
milyen stílust követ – mondta Cseresnyés
Péter polgármester.
Körvonalazódik az Erzsébet tér
új arculata, és zajlik a Magyar –
Petőfi utcák összekötése az Arany
J. és a Királyi P. utca meghosszabbításával,
amely már szakaszosan
készen van, azonban ez az egész
útszakasz kis része, ezért nem adták
még át. Jelenleg tehát városunk
több pontján is folyik a kivitelezés,
melyek nincsenek minden esetben
összefüggésben a belvárosi rekonstrukcióval,
ugyanis időközben
elindult a csatornázási projekt
is, így a két építési munkát úgy
hangolják össze, hogy ne kelljen
kétszer ugyanazon a szakaszon
felbontani az útburkolatot és a járdákat.
A határidő változtatása is
emiatt vált szükségessé, a szerződésmódosítást
a támogató elfogadta,
így június 30-ig befejeződik a
kivitelezés.
Már látható, hogy a tér milyen
lesz. A zenepavilont felállították, a
térkövezés jelentős része, valamint
a szökőkút alépítménye elkészült.
A tér északi részének megvalósítása
a párhuzamosan futó csatornaprojekt
lezárásával fejeződhet be.
A térre tervezett szobrok beszerzésére
irányuló eljárások megindultak.
A projekt megvalósítása során
fontosnak tartották a helyi vállalkozók
előnyben részesítését, így a
két jelentős mértékű beruházás közel
száz embernek ad munkát. A
komplex kivitelezés pedig a belvárosi
üzletek életképességét, fejlesztését
biztosíthatja.
Horváth István hozzátette, ebben
az évben is várhatóak forgalomkorlátozások.
Az első január
23-tól lép életbe, mely értelmében
a hivatal előtti parkolót, útszakaszt
nem lehet majd használni. Az előzetes
egyeztetések alapján egyéb
nagy útlezárást nem alkalmaznak,
de folyamatosan lesznek útszűkítések.
Felhívta a figyelmet arra,
hogy várják azon vállalkozók jelentkezését,
akik csatlakozni szeretnének
a városrehabilitációhoz.
A velük szemben támasztott elvárás,
hogy az adott magántőkét
megmozgató fejlesztés figyelembe
vegye a rekonstrukció céljait. A
pályázat segítségével fejlesztésre
nyerhetnek jelentős anyagi támogatást.
V.M.
Kanizsa – Krónika 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. január 19.
Erzsébet tér:
Június végére elkészül
Megérkezett Kaposvárról
Nagykanizsára az egykori Gábor
Áron laktanya névadójának
szobra. Jelenleg a VIA Kanizsa
Kht. raktárában várakozik új
helyére.
Az emlékmű a laktanya honvédségi
funkciójának megszűnése idején
tisztázatlan körülmények között
eltávolításra került – tudtuk
meg Dr. Károlyi Attila önkormányzati
képviselőtől, aki az alkotás elhelyezésével
kapcsolatban előterjesztést
nyújtott be a következő
közgyűlésre. A Képzőművészeti
Lektorátus nyilvántartásában is
szereplő, másfeles életnagyságú
ruskicai márvány mellszobrot Szabó
László szolnoki szobrászművész
(1927-2002) készítette 1964-
ben, és 1965-ben avatták fel városunkban.
Előkerítésére Dr. Károlyi
Attila képviselő folytatott kutatást.
A volt laktanyában dolgozó egykori
hivatásos tisztek jól emlékeztek
rá, de információik ellentmondásosak
voltak annak hollétéről. Felmerült
olyan vélemény is, hogy az
alakulat megszűnésekor (1996-
1997) a felszámolók a szobrot Kaposvárra
vitték. A városi főépítész
kaposvári katona ismerőseinek segítségével
sikerült is nyomára bukkanni
a kaposvári Füredi úti laktanyában.
2011. decemberében hivatalos
levélben fordultak Bárdos
Antal ezredes parancsnokhoz a Gábor
Áron szobor ügyében. A parancsnok
2012. január 2-án kelt válaszlevelében
felajánlotta katonai
tiszteletadással történő közreműködésüket
a szobor újraavatása
esetén. Városunk kiemelkedő katonavárosi
múltjának és hagyományainak
tisztelete kötelezi önkormányzatunkat
e megkerült becses
érték méltó módon történő elhelyezésére
– hangsúlyozta a képviselő.
B.E.
Ismét Kanizsán Gábor Áron szobra Fotó: Bakonyi Erzsébet
A Nagykanizsai Műszaki
Szakképző Iskola és Kollégiumban
került sor a “ZSVSZI.HU -
digitális középiskola” elnevezésű
projektjének záró sajtótájékoztatóra,
melyen az intézmény
igazgatója, Bene Csaba mellett
Juhász Imre projektmenedzser
és Szele Imre szakmai vezető ismertette
az eredményeket.
Juhász Imre elmondta, december
31-ével zárul a 2009. év végén
megpályázott, 2010. elején indult
projektjük, mely az iskolarendszerből
kikerült egyéneket célozta
meg pályázatuk szerint. Az érettségire
felkészítő projektre 18 millió
forintos uniós pénzt nyert az iskola,
melyben benne foglaltatott
három Szolgáltatási Pont tíz-tíz
számítógéppel történő kialakítása,
s akik nem rendelkezn(t)ek otthoni
számítógéppel, azok számára e
helyeken nyílt lehetőség a Digitális
Középiskolában való tanulásra.
A kontaktórák mellett a tanulmányok
nyolcvanöt százalékát ki
lehetett váltani a digitális „részvétellel”,
az első tanéves hatvan
helyre százhatvanan jelentkeztek,
és a licenckeret kilencvenkilenc
növelésével némileg bővíteni lehetett
a felvettek keretét. Az első
tanévet aztán negyvenhárman végezték
el, s a másodikra már megfontoltabban
jelentkeztek, hiszen
hatvanan futottak neki a tanulmányoknak.
Szele Imre szerint a projekt
ugyan december 31-én zárul, de
még számos terv vár megvalósításra,
mely a projekt időtartamától
függetlenül folytatódhat reményeik
szerint. Mint szakmai vezető közölte,
a lemorzsolódás annak is betudható,
hogy a gimnáziumi szint a
mérvadó, s bizony ezt komoly eltökéltséggel
lehet csak teljesíteni.
Bene Csaba, az oktatási intézmény
igazgatója mindehhez hozzátette,
a lemorzsolódás tényétől nem
szabad megijedni, mivel az úgymond
normál esti tagozaton is nagy
annak az aránya és örömteli, hogy
mind többen újból nekikezdtek a
követelmények teljesítésének.
P.L.
Digitális
Középiskola
projekt
Kanizsa 4 – Krónika 2012. január 19.
A január 21-én szombaton, 17
órakor kezdődő répafőző verseny
tudnivalóiról tartott sajtótájékoztatót
Dömötörffy Sándor,
a Közművelődési és Városszépítő
Egyesület elnöke, valamint a
verseny szakmai munkáját segítő
Kanizsa és Környéke Gasztronómiai
Egyesület elnöke, Prikryl
József, a miklósfai Mindenki Házában.
A két egyesület 2001-ben indította
útjára a miklósfai kerékrépa
gasztronómiai hagyományának őrzését.
Ahíres „Miklósfai Répafőző
Verseny”, ami mára már országosra
nőtte ki magát, idén 12. alkalommal
kerül megrendezésre. A
miklósfai asszonyok különleges
módon savanyított répájából készítik
a sajátos, és nagyon finom
répás ételeiket. A két egyesület
összefogásának köszönhetően
2010-ben világrekordot is állítottak
fel. 1753 adag csülkös-babos
répát készítettek el egy 2000 literes
bográcsban. Céljuk továbbra is
az –, hangsúlyozta Dömötörffy
Sándor –, hogy a miklósfai jellegzetes
alapanyagú ételt minél szélesebb
körben megismerjék. Ezáltal
is öregbíteni szeretnék a városrész,
a város jó hírnevét az országhatáron
belül és kívül. A fesztiválon
meg lehet vásárolni a tavaly első
ízben kiadott nagy sikerű Répakönyvet,
mely emléket kíván állítani
mindazoknak a miklósfaiaknak,
akik megteremtették és ápolták
a miklósfai savanyú répa hagyományát.
A könyv tartalmazza
Miklósfa helytörténeti ismertetését,
az eddigi répafőző versenyek
történetét, a tarlórépa termesztésével
és gasztronómiai felhasználásával
kapcsolatos tudnivalókat, és
nem utolsó sorban sok-sok képekkel
illusztrált receptet. A városszépítő
egyesület elnöke még megjegyezte:
a világban sokfelé versenyben
van egymással a répa és a
káposzta. Egyelőre még a káposzta
az uralkodó, de kevesen tudják,
hogy a répa sokkal egészségesebb,
és mustársav tartalma miatt könynyebben
emészthető, mint a káposzta.
Véleménye szerint célszerű
lenne a közélelmezésbe is bevinni
a répából készült ételeket.
Bíznak benne, hogy a miklósfai
fesztivál jó híre is segít majd ebben.
A nevezési határidő: 2012. január
20. A nevezéshez szükséges jelentkezési
lap letölthető Miklósfa
hivatalos honlapjáról a www.miklosfa.
eu illetve kérhető a következő
e-mail címről: mindenkihaza@
miklosfa.eu. Érdeklődni a
következő telefonszámokon lehet:
06-20/479-8382 vagy 06-93/789-
020. Verseny kategóriák: 1. kategória:
Répás egytálételek. Ebbe a
kategóriába várják a savanyított
répából készült paradicsomos, húsos,
babos, csülkös, tejfölös savanyú
répaételeket. 2. kategória: Répás
rétes és répából készült ételkülönlegességek.
Ide várják a répás
rétes, és egyéb elkészített ételkülönlegességeket.
Egy nevező
mindkét kategóriában indulhat.
Fontos szempont: minimum 10
személyre való étel készítése,
amely a közönségdíj-szavazásához
szükséges mennyiséget is jelenti.
Az elkészített répás ételeket 2012.
január 21-én, a verseny napján
11.00-14.00 óráig kell leadni a verseny
helyszínén regisztráció céljából.
Amit a meghatározott idő lejárta
után adnak le, az csak versenyen
kívül szerepelhet. Az időponttal kapcsolatos
problémát a 06-20/479-
8382-es telefonszámon előre kell jelezni
Pénzes Szimonettánál.
A program reggel 9 órától indul
Répa Tornával a Miklósfai Általános
Iskola tornatermében. Az
öregfiúk futballmérkőzésére még
várják a csapatok jelentkezését a
városból és környékéről. A közönség
számára a rendezvény délután
17 órakor kezdődik kulturális
programokkal. Megnyitóbeszédet
mond Dénes Sándor alpolgármester,
majd 17.10-től India rejtett
mosolya címmel fotókiállítás nyílik,
azt követően pedig amatőr művészeti
csoportok szórakoztatják a
megjelenteket. Az est sztárvendége
Katus Attila hatszoros fitness
világbajnok lesz. A zsűrizett ételeket
18 órától lehet megkóstolni, s a
leadott szavazatok alapján állapítják
meg a közönségdíjat. A 19 órakor
kezdődő répavacsorát követően
kerül sor az eredményhirdetésre.
A díjakat Karádi Ferenc alpolgármester
adja át, majd az Édes
Kettes együttes közreműködésével
bál, tombola, büfé, és reggelig tartó
mulatság zárja a 12. répafőző
fesztivált.
B.E.
12. Miklósfai Répafőző Verseny
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Az Egészséges életmód sorozat
első előadását dr. Buzás Judit
kistérségi tiszti főorvos tartotta
a HSMK-ban Hogy ne füstölögjünk
címmel, melyben szólt a dohányzás
történetéről és az új szabályokról.
A sorozat következő
előadásait táplálkozás és mozgás
témakörökben tartják.
– A dohányzásnak közel ötszáz
éves története van, amely csak sikertörténetként
könyvelhető el addig
a napig, amíg rá nem jöttünk, a
cigarettázás számtalan betegség
okozója is lehet – kezdte előadását
a tiszti főorvos. A dohánylevelek
Amerikából kerültek Európába
Kolumbusz által. Ebben az időszakban
még pipáztak, tubákoltak
és bagóztak. A krími háborúban, a
pipa hiányában találták ki, hogy a
papírba csomagolják a dohányleveleket.
A cigaretta története innen
számolható. Elterjedését segítette
az a felismerés, hogy óriási gazdasági
lehetőség rejlik benne. Azonban
egyre több egészségkárosodással
szembesültek az orvosok, és
statisztikailag bizonyították, a cigarettázás
és bizonyos halálozások
között összefüggés van. Továbbá
ráébredtek, hogy óriási pénzekbe
kerül a füstölgéssel járó betegségek
gyógyítása.
Az első nemdohányzók védelméről
szóló törvényt 1999-ben
hozták, majd az EU-hoz való csatlakozással
átvettük annak szabályzásait
is. De ezek hatására sem történt
lényeges változás a statisztikákat
illetően. Hiszen Magyarországon
a 15 évesnél idősebb lakosság
36 százaléka dohányzik, évente
30 ezer ember idő előtti haláláért
felelős és világelsők vagyunk a
tüdőrák-halálozásban valamint
más, a dohányzással összefüggő
megbetegedésekben. Emiatt a magyar
lakosság átlagos életkora a
legalacsonyabbak között van Európában.
Így valamit tenni kellett.
A nemdohányzók védelméről
szóló törvény ez évtől lépett hatályba,
de bírságot csak április 1-
jétől szabhatnak ki. A rendelet szerint
tilos dohányozni a legtöbb zárt
közforgalmú helyen. Nem szabad
rágyújtani a kocsmákban, a szórakozóhelyeken,
munkahelyeken,
közintézményekben, a vonatokon,
ezek egyikében sem lehet kijelölni
dohányzóhelyet. Büntetik a cigarettázást
a buszmegállókban, a
gyalogosok által használt aluljárókban,
a játszótereken és azok 5
méteres körzetében. Iskolákban,
kórházakban, gyermekjóléti intézményekben.
Az utcán és otthon, a
nem tiltott helyeken, a kerthelyiségekben
és a kávézók teraszán engedélyezett
csak. Akik megszegik,
azokra 20-50 ezer forint pénzbírságot
szabhatnak ki. Ezek betartásával
talán változnak majd a statisztikák…
V.M.
Ne füstölögjünk!
Meghívó A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete január
27-én, pénteken 15.30-kor a Kanizsai Dorottya Kórház tanácstermében
klubfoglalkozást tart, amelyen Dr. Késmárki Nóra főorvos
asszony A terápiás életmód cukorbetegségben címmel tart előadást.
Ismét lakossági fórumot rendeztek
a dunántúli nevelőintézet esetleges
Nagykanizsán történő kialakítása
ügyében ezúttal a HSMK Farkas
Ferenc termében, amely zsúfoltságig
megtelt. Ahangulat békésebbnek bizonyult,
azonban nem volt indulatoktól
és érzelmektől mentes. Tájékoztatást
adtak a létesítményről, annak
szigorú napirendjét és biztonsági
rendszerét bemutatva.
Az egykori Vécsey iskola tornatermében
megrendezett találkozót sikertelennek
minősítették, ugyanis Dudás
Zoltán, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium
gyermekvédelmi és gyámügyi
főosztályának főosztályvezetője, Dr.
Szabó Péter intézményi főreferens,
valamint Magyari László, a debreceni
intézet igazgatója nem tudta megfelelően
tájékoztatni az érdeklődőket.
Ezért ismét megszervezték a fórumot,
ahol Cseresnyés Péter polgármester
felajánlotta a kétkedőknek, hogy
igény esetén lehetőség nyílhat arra,
hogy megnézzék a debreceni intézményt
egy szervezett út alkalmával.
Dudás Zoltán ismertette a még
nem meghirdetett pályázat néhány
részletét. Elmondta, hogy a kiválasztott
épületnek olyannak kell lennie,
hogy minimális anyagi ráfordítással
átalakítható legyen úgy, hogy alkalmas
legyen 24 órás megfigyelésre a
helyiségekben és külső területeken.
Az intézetben biztosítani kell az ablakok
elektromos védelmét, a szünetmentes
áramforrást, a beléptető portahelyiséget,
a belépőkártyákat és az
épületet körülölelő 3 méter magas kerítést.
Kiemelte, hogy a létrehozásnak
létjogosultsága van a dunántúli terület
fertőzöttségét, és a többi ilyen jellegű
intézmény távolságát figyelembe
véve. Ugyanis a fiatalok ellátás hiányában
az utcán lődörögnek, amely
nagyobb veszélyt jelent, mint a nevelőintézet
maga. Aválasztás a költséghatékonyság
és az autópálya közelsége
miatt esett Nagykanizsára. Ajelentős
beruházás megvalósításához,
mely 2014-re várható, 2,25 milliárd
szükséges, és 100-120 embernek –
leginkább pedagógusoknak biztosítana
elhelyezkedési lehetőséget.
Dr. Molnár József alezredes, helyi
rendőrkapitány biztosította a megjelenteket,
hogy a fiatalok „nem szabadulnak
rá a környezetre”, mivel az oktatást,
a sportot megoldják az intézmény
falain belül. Az eltávozás jutalmazási
forma, és a javító intézeti nevelés sem
nyílt. Hangsúlyozta, hogy az érintett
utcák biztonsága a folyamatosan járőröző
rendőrök miatt javulhat.
Sajni József képviselő kérdésére
adott válaszból megtudtuk, a létesítmény
fele-fele arányban lenne, mint
előzetes, mint javító intézeti nevelést
biztosító intézet. Marton István
képviselő felszólalásában elmondta,
hogy szeretné a város és a közgyűlés
álláspontját megismerni, így szavazásra
bocsátaná a témát. A lakosság
hozzászólásait és kérdéseit
többnyire a személy- és vagyonbiztonságuk
miatti aggódás motiválta.
V.M.
Kanizsa – Krónika 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. január 19.
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A soron kívüli közgyűlésen két
napirendi pontot tárgyaltak meg a
városatyák. A közgyűlés megalkotta
az új közbeszerzési szabályzatát.
A 2011-es év változást hozott
a közbeszerzési szabályozásban
is. Az Országgyűlés a júliusi
ülésnapján fogadta el az új törvényt
a közbeszerzésekről, melynek
bizonyos rendelkezései már
augusztus 21-én hatályba léptek.
A törvény lényegi része azonban
2012. január 1-jén lépett hatályba.
Az új Kbt. készítése során fontos
szerepet kapott a törvény szerkezetének
a jelenleginél átláthatóbb
módon történő kialakítása, a törvény
rövidebbé tétele, továbbá az
egyes eljárástípusok megújítása és
rugalmasabbá tétele.
A közgyűlés döntött a város
víziközmű vagyonának 2012. évi
tételes beruházási, felújítási tervéről
is. ADélzalai Víz- és Csatornamű
Zrt. által megvalósítandó beruházási,
felújítási munkákra 181
millió forintot biztosít, melyből
60,9 millió forintot haváriára, 6,3
millió forintot tűzcsapok cseréjére,
11,2 millió forintot a Magyar út
(Erzsébet tér, Arany János utca közötti)
vízvezetékek kiváltására
fordít. A fennmaradó összeget
ugyanerre a célra használják fel a
szennyvízprojektben szerepelt terveknek
megfelelően.
Új
közbeszerzési
szabályzatról,
víziközmű
vagyonról
A Kreatív Klub 2011. december
közepén döntést hozott arról, hogy
kinek ítélik oda az év Kreatív Díjait.
A 2011. év Kreatív Embere
Díjat dr. Polai József kapta. Még
jelölt volt Pintér Ferenc, Hajdu
Sándor és Kőfalvi Csilla. A
Mikkamakka nyerte az Év Kreatív
Közössége Díjat, a Kanizsai Dorottya
Kórház Urológiai Osztályát
és a Kendli Major Művésztelepet
megelőzve. Kőfalvi Csilla lett az
év Kreatív Menedzsere, dr. Birkner
Zoltán, dr. Polai József és Polgár
Ervin közül.
A Kreatív Klub
díjazottai
Indulatos hangulat vált a végére
valamelyest békéssé a szerda esti
két és fél órás fórum során, bár az
elmondottak szerint a korábbi lakossági
összejövetel paprikás mivoltát
meg sem közelítette a mostani.
Azért felszólalókban, hangjukat
hallatókban ezúttal sem volt hiány,
s talán ez is eredményezte néhányuknál,
hogy jogos fenntartásaikat
elmondva már jóval nyugodtabb
lelkiállapotban hallgatták a szóban
forgó intézményről a minisztériumi
és városvezetési indokokat.
Dr. Molnár József rendőrkapitány
vázolta részletesen szakmai
vonalon, miért nem kell félni magától
az intézménytől, de azért hozzátette:
„Bizonyára tudják, ezek a
gyerekek valóban nem egyetemi
felvételi vizsgákra készülnek...”
Dudás Zoltán minisztériumi főosztályvezető
aztán nem spórolt az energiával,
amikor bemelegítésként nagy
rössel indult meg levetni zakóját
(megnyugtatás végett ingujját azért
nem tűrte fel...), s állt oda egyik kérdezője
elé: „Nem megyek ám ki..., csak
ha én meghallgattalak, te is ugyanezt
tehetnéd, amikor válaszolok...” (A fórum
végén aztán nem maradt el a kölcsönös
bocsánatkérés, mégiscsak higgadt
kultúremberek egymás közötti
eszmecseréjéről beszélünk.)
Aszócsörte kellős közepén aztán a
széksorokban is megtalálta az ellenzők
és támogatók oldala egymást, s
egy, a társadalomban gyűrűző sztereotípia
omlott össze egy pillanat alatt:
„Talán maga is pedagógus? – Nem
hölgyem, én jogász vagyok... – Na,
jogászok is vannak munka nélkül?!”
Persze, Nagykanizsa megmondóemberei
is hallatták hangjukat,
egyiküket „Fejezze már be...” felkiáltással
hurrogták le, s láss csodát, az
úriember be is fejezte – legalábbis abban
a pillanatban és egy időre...
Igaz, azt sem ártott tisztázni,
hogy a projekt milyen fázisban
van, amit Cseresnyés Péter polgármester
így fogalmazott meg
a fellobbanó vita során: „Képviselő
úr, ha elhiszi, elhiszi, ha
nem hiszi, nem hiszi, hogy ez
még nem eldöntött tény...”
Míg Dr. Szabó Péter minisztériumi
előadó szociológiai „elemzése”
is sokat sejtető volt az intézménybe
látogatóként érkezőkről, akik szerinte
– a félelmek ellenére – nem terepszemle
gyanánt érkeznének Kanizsára:
„Tudják hogyan kell őket
elképzelni? Elkérik a szomszédtól
vagy ismerősüktől annak C-s vagy
B-s rendszámú 21-07-es Ladáját, s
azzal mennek a látogatásra...”
No, és a sluszpoén, ami egyik oldalról
találóan fogalmazta meg a lényeget:
„Ez egy lavórban lévő vihar...”
Hát, azért ez lehet, hogy nem
ilyen egyszerű és nem elképzelhetetlen,
hogy lesz még folytatása...
P.L.
Miért kellemes egy lakossági fórum?
Érvek és ellenérvek
Kanizsa 6 – Kultúra 2012. január 19.
A haiku, a világlíra legparányibb
gyöngyszeme több sikert
is hozott az elmúlt években Fa
Ede költőnek. Négy műve egyetemi
tankönyvben szerepelt, három
másik pedig, amit Liszói
Gyuricza József néven írt, megjelent
az Ezer magyar haiku című
kötetben, melynek lapjain a
kétszáznyolcvankét magyar költő
között Babits Mihály, Szabó
Lőrinc, Radnóti Miklós és Kosztolányi
Dezső műve is szerepel.
Legújabb sikerét ez a könyv alapozta
meg.
A ma élő költők közül Liszói
Gyuricza Józsefét emelték ki a
szakemberek, jelezve, hogy az általa
írottat érezték a leginkább 21.
századinak. A lapunkban is közölt
alkotás kijutott szeptemberben Japánba,
a Haiku Világszövetség hatodik
konferenciájára, melyet a II.
tokiói Költőfesztivál keretében
rendeztek meg „Haiku mint mítosz”
címmel a Meiji Egyetemen.
Aköltőfesztiválon Ladányi Mihály
(1934-1986) József Attila-díjas
költő, Andrassew Iván, Vihar Judit,
Hetesi Péter Pál mellett az ő
költeményét olvasták fel angol és
japán fordításban.
E témában is hallhatunk költészetéből
egy keresztmetszetet január
27-én 17 órakor Miklósfán, a
Mindenki Házában Liszótól Tokióig
címmel. Végezetül álljon itt
egy legújabb haiku, melyet a Takács
László Irodalmi Kör legutóbbi
összejövetelén amolyan házi
feladatként adott fel a kör tagjainak
Dezső Ferenc, az egyesület
tiszteletbeli elnöke. A történet a
következő: Miklósfán évekkel ezelőtt
élt egy nagyon közkedvelt,
nagy tudású ember, aki a városrész
lakosságát nagyon szívesen tanította
például a szőlőtermesztésre,
borászkodásra. Sajnálatos módon
az István nevű ember meghalt. A
halálát követő tavaszon felesége,
Mária kiment a szőlőhegyükre. Arra
gondolt, hogy a jövőben ki fogja
megművelni, fogja-e egyáltalán
megművelni valaha is a férje által
oly nagyon szeretett szőlőt. Döbbenetére
és legnagyobb meglepetésére
a szőlő meg volt metszve.
Valaki, valakik megtetté ezt a „tanítványok”
közül anélkül, hogy erről
a feleségnek szólt (szóltak) volna.
Liszói Gyuricza József: A miklósfai
Kotnyek-rejtély:
“egyszerű dolog: István tőkéi
tudták/ hogy árvák lettek/ viszketett
rajtuk/ a vén vessző s hívták/ a
jó szerszámokat/ láttam: kéz nélkül/
fürgén lendült csettegett/ négy
metszőolló/ a tudós gazda/ tavaszirügy-
szemével/ nézte – s mosolygott…
A költő csodát teremtsen,
ne a valóságot írja le, vallja. Ebben
az esetben is ez történt, ahol a tárgyak
megszemélyesítve cselekedtek,
csodát műveltek.
B.E.
Liszótól Tokióig
Január 12-én csütörtökön, 18
órakor nyílt meg a Kanizsai Folt
Csoport Maradékból Alkotás című
díszítőművészeti kiállítása a
Hevesi Sándor Általános Iskola
galériájában.
A tárlatot Dávidovics Mária pedagógus
nyitotta meg. A műsorban
közreműködtek a Farkas Ferenc
Zene- és Aranymetszés Művészeti
Iskola tanárai és hallgatói, valamint
a Hevesi Sándor Versmondó
Kör és a Honvéd Kaszinó Városi
Diákszínpadának tagjai.
Ezzel a kiállítás megnyitóval indult
útjára az intézmény galériájának
2012-es évadja.
A patchwork – foltvarrás – egyre
népszerűbb hobbi. Korunk kézimunkája,
ha úgy tetszik textildíszítő
művészete, mert a „hulladékok”
értő kezekben értékesebb
motívumokká válhatnak, mint a
készen vett dolgaink bármilyen
sokszorosított mintái. Az is különlegessé
teszi ezt a kézművességet,
hogy benne a feleslegessé
vált anyagok új értelmet kaphatnak.
Nem kell más hozzá, mint
néhány maradék textil, eldobásra
ítélt színes rongydarab, némi fantázia,
és egészen különleges, vidám
alkotások születhetnek. Ezek
azután lehetnek személyre szóló
ajándékok, egyedi és eredeti lakásdíszek,
takarók, terítők, szőnyegek,
de még textil faliképek,
falvédők is.
A foltvarrás világa már Nagykanizsát
is rég megérintette. Városunk
„foltosainak” története
1998-ra nyúlik vissza. Akkor
szervezett a HSMK egy tanfolyamot,
melynek leglelkesebb tagjai
2001-ben Békési Józsefné vezetésével
megalakították a Kanizsa
Folt Csoportot. Azóta havi rendszerességgel
találkoznak, ötleteket,
anyagot cserélnek, s több helyi
és országos kiállításon is részt
vettek már. A foltvarrók tárlata
február 3-áig tekinthető meg az
iskola galériájában, munkanapokon
8-16 óráig.
B.E.
Maradékból Alkotás
A DXN Europe Kft. – „Harmóniakávézó”
által meghirdetett
rajzpályázat eredményhirdetését
tartották az Általános Iskola
és Óvoda Kiskanizsa intézményének
aulájában.
A cég nagykanizsai iskolás és
óvodás korú gyermekek számára
hirdette meg a rajzversenyt, mely
tárgyában az egészséges életmód
fontosságára hívta fel a figyelmet, s
erről „A mi családunk egészséges
reggelije” téma-címe is árulkodott.
A zsűrizést a résztvevő iskolák
szaktanárai végezték az előző napon,
és a díjazott gyermekek munkáit az
iskolában ki is állították. Mint azt a
díjátadón megtudtuk, összesen 110
pályázat érkezett, s a gyermekek igazán
szívonalas munkáikkal bizonyították,
komolyan vették a feladatot.
Különdíjasok: Bogdán Zsolt (8.
osztály), Varga Gréta (4. osztály),
Markó Amina (4. osztály), Bali
Dominik (5. osztály), Nyári Petra (7.
osztály). Óvodások: bronzminősítés -
Szabó Réka (Kiskanizsa), ezüst - Simon
Martin (Hevesi), arany - Horváth
Anna (Hevesi). Iskolások, alsósok:
bronz - Mlinarics Petra (4. osztály,
Rozgonyi), ezüst - Kovács Fanni
(3. osztály, Bolyai), arany - Kolontári
Dávid (4. osztály, Rozgonyi). Iskolások,
felsősök: bronz - Borsos
Linda (7. osztály, Kiskanizsa), ezüst -
Burka Klaudia (7. osztály,
Kiskanizsa), arany - Andrasek Mira
(5. osztály, Kiskanizsa). Abszolút különdíjas:
Magyar Bálint (8. osztály,
Szivárvány).
P.L.
Az egészséges
táplálkozás jegyében
Idén is folytatódnak Zala megyében,
azon belül is Pölöskefőn a Nemzetközi
Sporttörténeti Konferencia
rendezvényei, és tavaszi alkalom már
a huszonötödik lesz a sorban. Az időpont:
2012. március 3. (szombat), s az
előzetes program szerint díszvendégként
Kű Lajos, többek között a Videoton,
a Ferencváros és a Vasas egykori
támadója érkezik. A nyolcszoros
válogatott labdarúgó 1977-ben hagyta
el az országot (finoman fogalmazva
sem jószántából...), s ő volt az a
bruges-i futballista, akinek nevét az
FC Liverpool – FC Bruges 1978-as
BEK-döntő közvetítése során itthon
igyekeztek “agyonhallgatni”...
P.L.
Márciusban
Kű Lajos érkezhet
Farkas Károly plébános nemrégiben,
Vízkereszt alkalmából
megszentelte a letenyei Fáma
Házat, melyet múlt év októberében
nyitottak meg a hagyományőrző
programokat követően.
Az épület áldásánál az atya a hagyomány
szerinti felirattal látta el
a bejárati ajtó tokját, majd a kiállítások
megtekintése után, beírást
hagyott a vendégkönyvben. A
szertartást követően házias ízekkel
várták a résztvevőket a ház tulajdonosa
és a Letenyéért Közéleti
Egyesület jóvoltából.
A tradíciók bemutatására szánt
épület ötlete már 2005-ben megfogalmazódott,
de realizálására
csak a nyertes pályázat, és a
Bagladi Ferencné által felajánlott
Ságvári út 21. szám alatt levő ingatlan
birtokában nyílt lehetősége
az egyesületnek. Az épületben
megtekinthető a helyi népi ételeket
bemutató konyha, valamint
egy szoba a ‘60-as évekbeli berendezéssel
és minden olyan kellékkel,
amely a legtöbb letenyei
családnál fellelhető volt. Továbbá
megtalálható legnagyobb büszkeségükként
emlegetett Keszei Sándorné
emlékszobája. A főépületen
kívül felújították a pajtát, kemencét
építettek, és az iparosok emlékére
kialakítottak egy iparosműhelyt.
V.M.
Megszentelték a Fáma Házat
Kanizsa – Postánkból 7
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. január 19.
Osztályunk január 8-án Budapestre
utazott, ahol a Nemzeti
Színházban megnéztük Weöres
Sándor: Holdbeli csónakos című
meséjét. A csodás színházépület és
az igazi színház légköre teljesen
lenyűgözött bennünket. Mindvégig
feszült figyelemmel kísértük a
két és fél órás előadást. A jelmezek,
a színpadtechnika, a színészek
játéka mind-mind olyannyira elvarázsoltak
bennünket, hogy a hazafelé
vezető úton is csak erről bírtunk
beszélgetni.
Nagyon jól éreztük magunkat,
szeretnénk, ha még sok, hasonlóan
remek előadáson vehetnénk részt.
A Kőrösi Csoma Sándor
Általános Iskola 4.a osztálya
Mint mindig, most is sietve böngésztem
a Kanizsa Lokálpatrióta
Hetilap idei első számát. Örömmel
fedeztem fel Polgár László által
jegyzett „Kanizsa sportja 2011”
írást, főleg azért is mert a rovaton
kívül az újságíró Úrnak még egy
egész oldal állt rendelkezésére.
2011-es eredményeinkre, rendezvényeinkre,
városunk népszerűsítésére
visszagondolva kerestem,
mit jegyez a „Szan-Diásokról”.
Meglepődtem, hogy egy sor sincs
Rólunk, pedig a: „Kanizsaiak külföldön
és világversenyeken – Az
év sztorija – Bajnoki címek –
Nagysorozatok” alcím bármelyikébe
beleférhettünk volna, légióssal
nem rendelkezünk. Bízunk
benne, a többi kanizsai sportegyesület
mind megtalálta magát, és reméljük,
hogy csak a helyhiány,
esetleg a le nem adott anyag miatt
maradtak ki sportolóink a felsorolásból.
Ha belegondolunk, júliusban
700 versenyzőt és turistát hoztunk
városunkba, és a Kötélugró EB
díjkiosztója vetekedett bármely világesemény
fináléjával, gyermekeink
a nyílt versenyen EB aranyat
nyertek. A kapott támogatást szinte
mind Kanizsán költöttük el és
elégedett volt velünk szálloda, üzlet,
fuvarozó, városi intézmény …
tulajdonosa.
2011-ben csak a Castingleonchelló-
ban rendezett tánc világbajnokságon
voltunk, a Sanghai
világfesztiválra első számú jelöltként
egyéb okok miatt nem volt lehetőségünk
elutazni. Olaszországban
a gyerekek többek között három
aranyat táncoltak össze.
Sztori? Az öt év alatt akár egy
könyvnyit is össze lehetett volna
gyűjteni. Például a mi gyerekeink
ott voltak a La ramblán , és együtt
ünnepelték a Barcelóna szurkolóival
a Bajnokok Ligája győzelmet.
A XXI. Században élünk, sok
minden változik, Lehet, hogy már
a sportok megítélése sem a régi.
Bár ha belegondolunk régi polgári
időkben is egy kislánynak a zenével
és a tánccal illett megismerkedni.
A világ egyre a show-szerű
sportokat favorizálja, a közönség
erre kíváncsi.
Tisztelt Főszerkesztő Úr! Egy
lokálpatrióta hetilapnak az egész
városról kéne szólnia. Ami sportolóink
is az egész városnak szeretnének
örömet szerezni eredményeikkel,
műsoraikkal. Gratulálunk a
cikkben felsorolt egyesületek,
sportolók 2011-es eredményeikhez.
Reméljük, csak mi maradtunk
ki. A tisztánlátás végett kérem a
Főszerkesztő Urat, hogy eredményeinkről
városunkat tájékoztatni
szíveskedjék. Könnyű helyzetbe
vagyok, hisz 76 sportolónkat most
terjesztettük fel városi kitüntetésre,
a felnőttek eredményeit hozzáírjuk,
és bízunk abban, hogy Önnek
lesz ideje és helye végigolvasni
és leközölni.
Üdvözlettel:
Vágó László
Tisza István szavait idézi címében
az a kamara kiállítás,
amelyet január 27-én, pénteken
17 órakor nyit meg dr. Tóth Norbert
a Halis István Városi
Könyvtárban. A Nagykanizsai
Polgári Egyesület új elnöke két
kattintással a kommunizmus áldozatainak
emléknapja előtti,
idén az 1918-ban meggyilkolt
miniszterelnökről szóló középiskolás
vetélkedő feladatlapjait is
elérhetővé teszi.
Tíz évvel ezelőtt nyitotta meg
kapuit a Terror Háza, és ekkor
tartotta első rendezvényét is az
NPE az előző nyáron törvénybe
iktatott emléknapon. Azóta az
Andrássy út 60-ból a múzeum
történésze, a nemrég elhunyt
Kiszely Gábor, valamint városunk
poklot megjárt polgárai
egyaránt voltak vendégei az
egyesületnek, Ötödik alkalom,
hogy az ifjúság bevonása érdekében
immár kamara kiállítás és
hozzákapcsolódó középiskolás
vetélkedő alkotja a megemlékezés
gerincét. Egyben mód nyílott
a kitekintésre is, hiszen ezek a
diktatúrák nem csak a magyar
nemzetet, és nemcsak az ötvenes
években kínozták meg. Darius
Semaška litván nagykövet személyes
érintettként vett részt az
egyesület első ilyen vetélkedőjének
eredményhirdetésén. Szülei
a GULAG rabjai voltak, előzőleg
nagyapja fegyverrel harcolt hazája
védelmében, elfogták és kivégezték
a szovjet megszállók.
Akik cinikus, de meghiúsult célkitűzésüket
ebben a mondatban
összegezték: „Litvánia litvánok
nélkül fog maradni” Országaink
diplomatái egyaránt azon dolgoznak,
hogy a kommunista diktatúrát
ugyanúgy elítéljék Európában,
mint a náci rezsimet. A
kommunizmus mintegy 150 millió
áldozatából jelentős részt
tesznek ki Ázsia népei, rájuk is
irányította a figyelmet a tavalyi
koreai kiállítás. Mindszenty József
és Márai Sándor személye
után a tavaly 150 éve született
Tisza Istvánt középpontba állító
megemlékezés időszerűségéről
így fogalmaz Tőkéczki László (a
február 24-i emléknap szónoka):
„Tisza István máig céltábla azért,
mert a mai szocialista-szabaddemokrata
irányzat elődeinek ő
volt a legnagyobb ellenfele, aki
ellen nem tudtak lényegi kifogásokat
felhozni. Tisza István
olyan konzervatív-liberális politikus
volt, akit nem lehet azzal
vádolni, hogy nem akarta volna a
változásokat. Csak ő mindig a
történelmi Magyarországban
gondolkodott, és semmit nem
k o c k á z t a t o t t ,
hogy ha ez egyáltalán
terítékre került.”
Mi, a nagykanizsai Tavasz utca
és környező utcák lakói, nagyon
köszönjük az elmúlt hétvégén lezajlott
Teke bajnokságot, mert
gondoljuk az volt! Köszönjük,
hogy reggel hét órától késő estig a
teke zuhogását kellett hallgatni, ha
akartuk, ha nem, és az érkező-távozó
gépkocsik ajtajának csapkodását.
Felháborító, hogy még hétvégén
sem lehet az ember nyugalomban,
csendben a saját házában.
Dühítő, hogy kis városunkban,
akinek pénze van, az mindent
megtehet, a másik meg csak "szívjon"!
Annak kéne a környékre költöznie,
aki ide engedélyezte a tekepályát.
Csókoltatom a tulajdonosát,
kívánom neki, hogy Isten haragja
előbb-utóbb, lehetőleg minél
előbb utolérje. Remélem elégedettek
a született eredményekkel!
Üdvözlettel: a környék lakói
2012 februárjának utolsó hétvégéjén
25 órára újra összekapcsolódik
sok-sok magyar ember a Kárpát-
hazában és azon is túl, hogy
értékadó íróink, költőink legszebb
üzeneteit felidézve hitet tegyen az
összefogás mellett.
AWass Albert és a többi szellemóriásunk
műveit megidéző szépirodalmi
nap 2012. február 24-én, pénteken
este 6 órakor, erdélyi és kárpátaljai
idő szerint este 7 órakor
kezdődik, és 25 órán keresztül zajlik.
A mostani kezdeményezéshez
eddig 24 település, sorrendben
Munkács, Lakitelek, Kisgyőr, Encs,
Karcag, Jászfényszaru, Keszthely,
Zalaegerszeg, Budapest, Kecskemét,
Koltó, Győr, Szeged, Kiskunfélegyháza,
Miskolc, Kajárpéc,
Nagybánya, Veszprém, Kézdivásárhely,
Hódmezővásárhely,
Szentes, Gyúró, Nagykanizsa és
Dombóvár csatlakozott.
A további települések jelentkezését
a wafelolvasas@gmail.com
címen, vagy a 30/382-94-44-es
számon várják! A már csatlakozott
helyszínekről, a felolvasás részleteiről,
a korábbi évek felolvasásairól
a www.wassalbertfelolvasás.hu
oldalon lehet tájékozódni.
A Nemzeti
Színházban jártunk
Tisztelt Dóró János
Főszerkesztő Úr!
„Fogjunk kezet
a magyar nemzet
megmentésére”
A teke és a
Tavasz utcai lakók
Nagykanizsán
is szól Wass Albert
hívó szava
Kanizsa – 8 Városháza 2012. január 19.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bérlakásokról
szóló 42/2007.(IX.25.) rendelete alapján az alábbi üres önkormányzati
bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
SZOCIÁLIS ÉS KÖLTSÉG ALAPON
Önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkező (csere) ill. nem rendelkező
pályázók részére:
1. Nagykanizsa, Ady u. 20. I. em. 9.
A lakás alapterülete: 34 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj összege:
17.170 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5
év, vagy a cserélt lakás bérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás
megtekintésének időpontja: 2012. január 16. 13.00 - 14.00 óráig
2. Nagykanizsa, Ady u. 22. fsz. 2.
A lakás alapterülete: 34 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos, A
lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj összege:
16.286 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5
év, vagy a cserélt lakás bérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás
megtekintésének időpontja: 2012. január 16. 15.00 - 16.00. óráig.
3. Nagykanizsa, Törökvári u. 94.
A lakás alapterülete: 31 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj
összege: 14.508 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama:
5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás
megtekintésének időpontja: 2012. január 16. 10.00 - 11.00 óráig.
4. Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. I. em. 6.
A lakás alapterülete: 43 m2, szobaszám: 1 + 1 fél szoba, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj
összege: 19.221 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama:
5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás
megtekintésének időpontja: 2012. január 16. 10.00 - 11.00 óráig.
5. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/A/1.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1 + 1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti
díj összege: 15.796 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama:
5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerződésével megegyező időtartamú.
A lakás megtekintésének időpontja: 2012. január 17. 14.00 - 15.00 óráig.
6. Nagykanizsa, Péterfai u. 37/C. I. em. 2.
A lakás alapterülete: 55 m2, szobaszám: 1 + 2 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti
díj összege: 27.005 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés
időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerződésével megegyező időtartamú.
A lakás megtekintésének időpontja: 2012. január 17. 15 00 - 16.00 óráig.
7. Nagykanizsa, Péterfai u. 37/A. III. em. 4.
A lakás alapterülete: 55 m2, szobaszám: 1 + 2 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti
díj összege: 25.080 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés
időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerződésével megegyező időtartamú.
A lakás megtekintésének időpontja: 2012. január 17. 14.00 -15.00 óráig.
8. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 4/A. IV. em. 12.
A lakás alapterülete: 53 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj
összege: 24.168 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama:
5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás
megtekintésének időpontja: 2012. január 16. 9.00 - 10.00 óráig.
9. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 1/A. IX. em. 54.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti
díj összege: 16.400 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés
időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerződésével megegyező időtartamú.
A lakás megtekintésének időpontja: 2012. január 16. 14.00 - 15.00 óráig.
10. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 1/B. IX. em. 56.
A lakás alapterülete: 55 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj
összege: 22.550 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama:
5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás
megtekintésének időpontja: 2012. január 16. 15.00 - 16.00 óráig.
11. Nagykanizsa, Postakert u. 31. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj
összege: 17.784 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama:
5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás
megtekintésének időpontja: 2012. január 16. 08.00 - 09.00 óráig
KÖLTSÉG ALAPON:
Önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkező (csere) ill. nem rendelkező
pályázók részére:
1. Nagykanizsa, Fő u. 8. 1/2/14.
A lakás alapterülete: 72 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj
összege: 42.336 Ft. Alakás állapota: helyreállított. Abérleti szerződés időtartama:
5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2012. január 16. 11.30 - 12.30 óráig.
2. Nagykanizsa, Fő u. 8. 1/1/10.
A lakás alapterülete: 57 m2 , szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj összege:
31.008 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5
év. A lakás megtekintésének időpontja: 2012. január 16. 11.30.- 12. 30. óráig
3. Nagykanizsa, Fő u. 8. 1/2/15.
A lakás alapterülete: 65 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj
összege: 38.220 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama:
5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2012. január 16. 11. 30.-12. 30.
óráig.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nagykanizsa, Eötvös
tér 16. I. em. 100.) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók!
Pályázatok benyújtásának határideje: 2012. január 30.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Garzonházakról
szóló 32/2001. (VI.27.) rendelete alapján, - 35. életévüket be nem
töltött fiatal házasok illetve legalább egy évet meghaladó élettársi közösségben
élők részére - az alábbi bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege:
12.780 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerződés időtartama:
maximum 60 hónap.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. I. em. 7.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege:
14.920 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerződés időtartama:
maximum 60 hónap.
3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. I. em. 5.
A lakás alapterülete: 40 m2 , szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege:
14.920 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerződés időtartama:
maximum 60 hónap.
4. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. II. em. 10.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege:
14.920 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerződés időtartama:
maximum 60 hónap.
5. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. I. em. 6.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege:
14.920 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerződés időtartama:
maximum 60 hónap.
6. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. II. em. 9.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege:
14.920 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerződés időtartama:
maximum 60 hónap.
A lakások megtekintésének időpontja: 2012. január 16. 14.00 - 15.00 óráig
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nagykanizsa, Eötvös
tér 16. I. em. 100.) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók!
Pályázatok benyújtásának határideje: 2012. január 30.
Pályázat üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére
Kanizsa – Városháza 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. január 19.
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYűLÉSE (8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.) PÁLYÁZATOT HIRDET AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI
INTÉZMÉNY (Nagykanizsa, Eötvös tér 16.) INTÉZMÉNYVEZETő
(magasabb vezető) álláshelyének teljes munkaidőben történő betöltésére.
Az intézményvezető által ellátandó lényeges feladatok: az intézmény alapító
okiratában meghatározott feladatok végrehajtása, az intézmény gazdasági,
pénzügyi és munkaügyi tevékenységének megszervezése, irányítása, ellenőrzése,
az intézmény fenntartó által meghatározott céljainak megfelelő, jogszerű
működésének biztosítása, az egészségügyi alapellátáshoz tartozó szolgálatok
munkájának koordinálása, szervezése, diagnosztikai és terápiás eszközparkja
fejlesztésének irányítása,
Foglakoztatás jellege: teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszony. Magasabb
vezető megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A közalkalmazotti munkakörben a kinevezés határozatlan időre, a
vezetői megbízás 5 évig tartó határozott időre, 2012. március 1. naptól 2017.
február 28. napjáig történik. A közalkalmazotti kinevezésben 4 hónap próbaidő
kerül kikötésre.
Pályázati feltételek: (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség,
egészségügyi (szak)menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment
(szakirányú továbbképzési szakon szerzett) képesítés, valamint legalább
ötéves vezetői gyakorlat, büntetlen előélet, magyar állampolgárság, vagy külön
jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve
bevándorolt vagy letelepedett státusz.
(A 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 1. § (2) bekezdése alapján a fenntartó felmentést
adhat a vezetői gyakorlat megléte alól, illetőleg az egészségügyi
(szak)menedzseri képesítési vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési
szakon szerzett képesítési feltétel alól, abban az esetben, ha a pályázó
a képzésben részt vesz, vagy vállalja a képesítésnek - a kinevezés (megbízatás)
adásától számított - öt éven belül történő megszerzését.)
(A pályázat kiírója a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány
kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt
legkésőbb a véleményező bizottság meghallgatásán be kell nyújtani.)
A pályázathoz csatolni kell: 3 hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi
bizonyítványt, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt nem áll (amennyiben nem áll rendelkezésre, akkor annak megigényléséről
szóló igazolás), egyetemi oklevél és menedzseri képesítés közjegyző
által hitelesített másolatát, a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
szakmai és vezetői gyakorlat hitelt érdemlő igazolását, nyilatkozatot arról,
hogy a pályázó a pályázati eljárás során az előkészítő bizottsági üléseken és a
döntéshozó Közgyűlés ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történő tárgyalásához
hozzájárul-e, nyilatkozatot arról, hogy a teljes pályázati anyaga nyilvánosságra
hozható vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban
résztvevők ismerhetik meg, hozzájárulást a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséről, nyilatkozatot
arról, hogy az álláshely elnyerése esetén a 2007. évi CLII. törvény szerinti
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. január 27.
A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történő közzététel napja:
2011. december 27.
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatokat írásban, zárt borítékban
és egy példányban Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) az alábbi megjelöléssel ellátva kell benyújtani:
"Egészségügyi Alapellátási Intézmény intézményvezetői pályázat".
A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: A Kjt. és a Kjt. vhr. előírásainak
megfelelően. A pályázatokat a megbízási, illetve munkáltatói jogkör
gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi. A bizottság a pályázati feltételeknek
megfelelő pályázókat személyesen hallgatja meg, a kinevezésről
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint munkáltató dönt, amelynek
eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap.
A pályázati elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát
követő első közgyűlési ülés.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető Cseresnyés Péter polgármestertől
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Telefon: 93/500-708.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése fenntartja azt a jogot, hogy a pályázati
eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
Álláspályázat - egészségügyi alapellátási
intézmény vezetői helyére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a nyugdíjasok elhelyezésére
épült bérlakások bérletéről szóló 36/1997. (XI.44.) számú helyi rendelete alapján
a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban megüresedett 2
db önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére.
Pályázatra kiírt lakások: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 12., Nagykanizsa,
Kodály Z. u. 10/A. I. em. 9.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. január 30. Helye: Polgármesteri
Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em. 100. A licitálás
időpontja: 2012. február 7. de. 9.00 óra. Helye: Polgármesteri Hivatal Szociális
Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.
A bérlemények leírása:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 12.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 41 m2, szobaszáma:
1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: helyreállított,
bérleti díja: bérlakást leadó pályázó esetén 20.131 Ft + igénybevett szolgáltatásokért
fizetendő díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem
fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 9.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 24 m2, szobaszáma:
1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: felújított, bérleti díja:
bérlakást leadó pályázó esetén 11.784 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő
díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit
és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
A lakások megtekinthetők: 2012. január 20. (péntek) 13.00-15.00 óráig
A pályázaton való részvétel feltételei:
1. Személyi feltételek
Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű nyugdíjas, nyugdíjas házaspár,
aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az
öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/, önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására
képes, a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és
annak eleget tud/nak/ tenni, a pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson
történő licitálást elfogadja.
2. Egyéb feltételek
Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ aki a rendeletben
meghatározott összegű pénzadományt ajánl fel, legalább komfortos önkormányzati
tulajodonú lakással rendelkezik 5 éve, és ott lakik, illetve azt térítésmentesen
a bérbeadó rendelkezésére bocsátja, aki városrendezési célból kiürítendő,
illetve életveszély miatt lebontásra kerülő önkormányzati lakás bérlője,
és a felajánlott lakást cserelakásként elfogadja.
Pályázni a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Eötvös tér 16.)
átvehető PÁLYÁZATI LAP két példányban történő kitöltésével lehet, melyen
fel kell tüntetni: a pályázó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/
összegét, csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a
felajánlásra kerülő önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát,
havi bérleti díját, csatolva a bérleti szerződés fénymásolatát, saját tulajdonú
lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát,
helyiségeit, minden tulajdonos adatát.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgálatán
(Nk, Eötvös tér 16.) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést
nem küldünk. A licitálás szabályai: a licitáláson részt vehet az a pályázó,
aki pályázatát határidőben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót
megbízással meghatalmazottja is képviselheti. A licitálás induló összege:
Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 12. 2.300.000 Ft. Nagykanizsa, Kodály
Z. u. 10/A. I. em. 9. 2.000.000 Ft. A licitálás során a licitösszeg 50.000 Ftonként
emelkedik.
A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve
önkormányzati bérlakás leadása esetén a kijelölést követő 15 napon belül. A
feljánlott adományt a kijelölést követő 6 hónapon belül kell az önkormányzat
számlájára megfizetni.
A nyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhető, tartási szerződés nem
köthető.
Pályázat nyugdíjasházi lakásokra
Kanizsa 10 – Vízmű 2012. január 19.
Kanizsa 2012. január 19. – Vízmű 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Kanizsa 12 – Hasznos 2012. január 19.
Lakást venne, eladna, vagy
bérelne? E kérdés szinte minden
családot érinthet.
Ez évtől már nemcsak az új, hanem
minden lakóépület tulajdonjog-
váltásánál, de bérleti jogviszony
keletkezésekor is a kötelező
energetikai tanúsítvány, mely sokakat
ráébreszthet, hogy nem
mindegy milyen energetikai minőségű
lakást vásárol.
Ez a Kormányrendelet az idevonatkozó
európai uniós direktíva
alapján született, amely sokkal szigorúbb
energetikai követelmények
bevezetését, az energiafogyasztás
és környezet-szennyezés jelentős
csökkentését tette kötelezővé. Fokozottabb
energiatudatos szemléletváltásra
van szükség minden téren!
Ennek eléréséhez az energiatanúsítvány
egy mértékadó eszköz,
egy olyan új közirat, amely az épület
energiafelhasználásának hatékonyságát
mutatja meg, rámutat a
társasház/lakás (önálló rendeltetési
egység) hőtechnikai, illetve épületgépészeti
hiányosságaira, problémáira,
s ez által szakértői javaslatokat
fogalmaz meg az energia megtakarítás
komplex lehetőségeire.
Bevezetésével alapjaiban fog megváltozni
az ingatlanvásárlás és forgalmazás
eddigi szokásrendszere.
Az alacsony energiafogyasztás értékké
válik, s ez megjelenik az ingatlanok
árában is.
Az eladónak ugyanúgy, mint a
vevőnek elemi érdeke lesz az épület/
lakás minél kedvezőbb energetikai
osztályba sorolású tanúsítása.
Hazánkban, a lakások mintegy
kétharmadában „energiaszegénységben”
élő családok élnek. Azonban
az energiapazarló, korszerűtlen
lakhatási feltételeket egyszerű eszközökkel
jelentősen javítani lehet. A
választott technológiától függően az
utólagos hőszigetelés egy átlagos
ház árának az 2-5%-át teszi csak ki,
ugyanakkor ezzel az értéknövelő
beavatkozással a teljes fűtésszámla
akár a felére csökkenthető.
Az elhasznált hőmennyiség
15%-át sem teszi ki a használati
meleg víz előállítása, míg fűtésre
az energiaköltség kétharmadát
költjük. Ez is azt erősíti, hogy az
egyáltalán nem, vagy rosszul hőszigetelt
ház legkevesebb 2-szer
több felesleges energiát fogyaszt
el. Egy átlagos, a 60-as, 70-es
években épült energiapazarló társasház
megfelelően méretezett
vastagságú utólagos hőszigetelését
aránylag alacsony bekerüléssel el
lehet végezni. Ezen költséget 3-5
év alatt az energia megtakarítás során
visszanyerhetjük, ugyanakkor
fiziológiai közérzetünk jelentősen
javul, s jóval vonzóbbá, forgalomképesebbé
tettük ingatlanunkat.
Az újrainduló szocpol. támogatásnál
egyebek mellett új elemként
az otthon energetikai minősítését
is figyelembe fogják venni.
Egyszerű empíria: a bérlőket is
főleg anyagi szempontok motiválják,
azt a lakást/házat választják,
amelyiknek számottevően alacsonyabb
a rezsiköltsége.
Mivel e téren is teljes rendszerben
kell gondolkodni, ezért nagyon
fontos elem a nyílászáró
szerkezetek hőtechnikai minősége
és a választott fűtési épületgépészeti
hatékonysága is.
A jövő a megújuló energiahasznosításé:
a geotermikus (talajszondás),
a szél, illetve a napkollektoros
energianyerésé, azonban a jelenlegi
támogatási lehetőségek és az aránylag
hosszabb idejű megtérülés gyorsabb
elterjedését korlátozhatja.
Mindezen ismeretek birtokában
biztonsággal kijelenthető: már rövid
távon is érvényesíthető a környezetbarát
és energia-hatékony
lakások árának és pozitív megítélésének
hatása az energiafaló hagyományoséhoz
képest.
Balassa Béla
építészmérnök,
energetikai tanúsító
Óriási változás várható a lakáspiacon!
Az energetikai minőség szerinti besorolás
AHalis István Városi Könyvtár
új szolgáltatásairól, a könyvtár és
használói kapcsolatának új lehetőségeiről
tartott sajtótájékoztatót
Czupi Gyula igazgató, aki ez
alkalommal mutatta be az intézmény
2012-es falinaptárát is.
Az idei, Könyvtár minden időben
elnevezésű szlogen kétféle
értelemben is használható. Egyrészt
egész esztendőben, másrészt
a nap minden szakában,
még akkor is, ha zárva van az intézmény.
Az új, internetes szolgáltatás
a nap minden szakában
az olvasó rendelkezésére áll, és a
hagyományos könyvtárhasználatot
is segíti. Így például kérhető a
dokumentumok kölcsönzési idejének
meghosszabbítása és a
könyvek előjegyzése is. A kölcsönözhető
könyvekről, folyóiratokról,
DVD-ékről stb. pontos
képet lehetett kapni eddig is az
internetes katalógus segítségével.
2012 januárjától azonban azt sem
felejti el az olvasó, hogy mit kölcsönzött,
és meddig érvényes a
kölcsönzése. Mindezekről az olvasói
állapot menü ad pontos tájékoztatást.
Továbbá, aki ismerősként
jelöli meg a könyvtárat a
Facebook-on, naprakész információt
kap a legújabb könyvekről,
szolgáltatásokról és programokról.
S egy újabb szolgáltatásként
a napjainkban kiadott könyvek
tartalmáról ismertetést is olvashatnak
az érdeklődők.
Akönyvtár új szolgáltatásaival a
Magyar Kultúra Napja alkalmából
kiállításon is megismerkedhet az
olvasóközönség január 20-án pénteken,
13 órakor.
Könyvtár minden időben
Változások és lehetőségek
címmel rendeztek Vállalkozói
Információs Napot a Nagykanizsai
Inkubátorház és Innovációs
Központban a múlt héten. A
rendezvény témaköreinek kiválasztása
különösen aktuális, hiszen
a tavaly év végén meghozott
törvények és rendeletek jelentős
változásokat hoztak az új
évre.
A cégvezetőknek és a munkavállalóknak
is hamarosan dönteniük
kell a cafeteria rendszer által
kínált lehetőségekről. A nagyobb
vállalkozásoknál a cafeteria szabályzatban
rögzítettekből választhatnak
a dolgozók. A béren kívüli
juttatások rendszeréről, annak változásairól
Auer Péter értékesítési
igazgató tartott előadást, részletesen
bemutatva a régi és az új elemeket.
Az előadó az új elemek közül
a Széchenyi Pihenő Kártyáról
(SZÉP Kártya) és az Erzsébet utalványról
is részletes tájékoztatást
tartott. Mivel az egyes cafeteria
elemeknek más-más az adóterhe,
ezért érdemes mind a cégvezetésnek,
mind a munkavállalóknak
alaposan mérlegelni a döntés előtt
– emelte ki az értékesítési igazgató.
Ugyancsak húsba vágó témákról
tartott prezentációt Némethné
Szerdahelyi Éva könyvvizsgáló,
adótanácsadó, aki a 2012-es évet
érintő adózási és számviteli változások
leglényegesebb elemeiről
tájékoztatta a megjelent vállalkozókat.
Az SZJA-t és az Áfat
érintő változások mellett a járulékokról,
a munkabéremelés elvárt
mértékéről, számos a cégeket
érintő tételekről és határidőváltozásokról
esett szó. A Nagykanizsai
Inkubátorház és Innovációs
Központ, valamint a Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara
közös programja méltán
keltette fel az érdeklődést, hiszen
az előadások után is folytatódott
a személyes tapasztalatcsere.
Az információs nap témáiról,
a kockázatok és mellékhatások
tekintetében keresse adótanácsadóját,
könyvelőjét vagy
keddenként 14-17 óráig –
időpontegyeztetéssel – az Inkubátorház
tanácsadóit.
Változások
és lehetőségek
2012-ben
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. január 19.
Horoszkóp
Minden nehézség nélkül, jó fizikai erőnlétben
kezdheti a hetet. Hamarosan anyagi előnyöket
hordozó találkozásokra is számíthat.
Mondjon le a nagylelkűségéről és a jó ötleteit
ne ossza meg elhamarkodottan másokkal.
Fizikai kondíciója a megfelelő szinten van, a
munkamoráljával sem lesz baj továbbra sem. A
várt fizetésemelésre sajnos még várakoznia kell
egy ideig. Aproblémáját a családjával igyekezzen
megosztani, és ne a munkatársaival.
Ahét folyamán érzelmi kavalkádba keveredik
a párjával. Tegyék félre a sürgős feladataikat,
és higgadtan beszéljék meg
egymással az elképzeléseiket. Így könynyedén
szövögethetik közös terveiket.
Kiváló formában lesz testileg-lelkileg egész
héten. Szabadidejében tervezzen be aktív
testmozgást, s ha egyedül nem megy, hívjon
partnert. Eleinte némi feszültség keletkezhet
a párjával, de ez csak átmeneti lesz.
Nem tud kilábalni az ünnepek felhőtlen
bűvöletéből. Munkabíró-képességével
nincs semmi baj, jól tűri a környezete
kritikáját is, csak az akaraterejét kell egy
kissé megerősíteni.
A bolygóátvonulások arra ösztönzök, hogy
valami újba kezdjenek a párjával. Legyen az
bármi, ha szebbé teszi az életüket, nyugodtan
változtassanak. Apénzzel kapcsolatos elképzeléseit
egyelőre hagyja nyugvóponton.
Ha sok energiát fektet a munkájába, az erkölcsi
elismerés mellett hamarosan megérkezik
az anyagi elismerés is, amiről szinte már le is
mondott. Apénzt ne költse el azonnal, hanem
tegye félre egy szép külföldi utazásra.
Ha annyit vár el a barátaitól, mint amennyit
ön ad nekik, akkor valószínűleg nem éri
csalódás. Együttműködésük idején tanúsítson
több megértést, mert nyugodt körülmények
között jobban megy a munka is.
Kissé ingerültté válik a hétvégén. Bizonyára
megnyugodna, ha részt venne egy farsangi
mulatságban. Egyeztessen a barátaival, és
menjenek el közösen egy jó buliba. Szerelmi
életére jó hatással lesznek a bolygók is.
Ne legyen a végletek embere, találja meg
mindenben a mértéket. Úgy az élvezetekben,
mint a munkában. Értékelje a kellemes meglepetéseket,
amelyekben a környezete részesíti.
Abolygóhatások új szint visznek életébe.
Hullámzó hétre számíthat. A hét első felében
energikusan dolgozik, mindent el akar végezni.
A hét második felére azonban megváltozik
minden. Nem lesz kedve semmihez sem, bár a
koncentráló képességével nem lesz semmi baj.
Ha továbbra is szorgalmasan dolgozik, számíthat
rá, hogy különleges szakmai feladatokkal bízzák
meg a munkahelyén. Fogadja el, és vágjon bele,
mert biztos sikerre számíthat. Asok munka mellett
a partnerkapcsolata megújítására is szánjon időt.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
BÉRLET
INGATLAN
Belvárosban (Hunyadi utcában)
700 négyzetméteres, részben letakarított
építési terület eladó. Ugyanitt bontott
építési anyag ingyen elvihető! Érd.:
0630/448-6072
Elcserélném Nk-i kétszobás, egyedi
gázas, I. emeleti lakásomat hasonló kaliberű
újabb, cirkófűtésesre értékegyeztetéssel.
Tel.: 0630/3300-479
(7471K)
Készpénz nélkül Nagykanizsa,
Zemplén Győző utcában, tehermentes,
beköltözhető, 41 m2-es, felújított,
földszinti panellakás eladó.
Érd.: 0630/972-5045 (7477K)
Nk Király u. 6. szám alatt 55 m2-es,
Mészáros Lázár u. 1. szám alatt 43 m2-
es saroküzlet kiadó vagy eladó, vagy
kanizsai, zalakarosi ingatlanra cserélhető.
Tel.: 0693/313-271, 0630/2044-
556 (7478K)
Nk-án a Munkás úti garázssoron
hosszú távra garázs kiadó. Érd.:
0630/520-4050 (7479K)
Nk-án Nagyváthy utcában II. emeleti,
két szobás, egyedi fűtéses lakás kiadó.
Ár: 35000 Ft + rezsi. Egy havi kaució
szükséges. Érd.: 0670/379-4212
(7482K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat,
használati tárgyakat és teljes
hagyatékot. Érd.: 0620/555-3014
(7362K)
Vásárolnék porcelánokat
(Herendi, Zsolnay, stb.), bronz és
réz tárgyakat, régi iratokat. Érd.:
Nagykanizsa, 0630/332-8422
(7481K)
Televíziók, LCD monitorok, videók,
DVD-k és távirányítók javítása.
Balaskó István. Nagykanizsa, Ady
Endre u. 11., tel.: 0630/597-1530
(7457K)
Meghibásodott távirányítóját (TV,
DVD, HIFI, stb.) megjavítom. Tel.:
0620/510-2723 (7480K)
Kidobásra szánt TV-jét, mikróját,
mosógépét, gáztűzhelyét, stb. elszállítom.
Érd.: 0620/510-2723 (7483K)
Kanizsa – Sport/14 Apró 2012. január 19.
gyógytornász felsőfokú megegyezés szerint
pénzügyi tanácsadó közép-, vagy felsőfokú megegyezés szerint
alkalmazott üzleti munkatárs közép-, vagy felsőfokú megegyezés szerint
műszakvezető (2 műszak) szakirányú megegyezés szerint
gépésztechnikus középfokú megegyezés szerint
energetikus felsőfokú megegyezés szerint
technológus szakirányú megegyezés szerint
műszaki előkészítő szakirányú megegyezés szerint
varrómunkás középfokú megegyezés szerint
lovász szakirányú megegyezés szerint
recepciós szakirányú megegyezés szerint
CO hegesztő szakirányú megegyezés szerint
megváltozott munkaképességű
takarító alapfokú megegyezés szerint
ács szakirányú megegyezés szerint
8800 Nagykanizsa, Fő út 24. 93/310-327/102
Jó néhány lényeges dolog is
konkretizálódott már a labdarúgó
NB III Bakony csoportjának
ötödik helyén álló Nagykanizsai
TE 1866-Horváth Méh
együttesénél. Koller Zoltán
(képünkön) vezetőedző elmondta,
nem ígérkezik könnyűnek a
tavasz sem az együttes háza táján
– szakmailag sem.
– Január 16-án kezdtük a felkészülést
a tavaszi szezonra heti
négy edzéssel – kezdte a tréner. –
Először természetesen erőnléti
edzőnkkel, Stendl Józseffel karöltve
a fizikális felkészítésen lesz a
hangsúly, aztán persze mind többször
kerül majd elő a labda is a tréningeken.
– Lehet már valamit tudni az
előkészületi találkozók menetrendjéről?
– Hogyne, már gyakorlatilag teljesen
összeállt a program. Nagy
meglepetés nincs benne, hiszen az
NB III-as együttesek mellett a környező
megyei I. osztályú csapatokkal
is megmérkőzünk. A hozzánk
hasonlóan harmadik vonalbeliek
közül játszunk majd a Balatonlelle
SE, a Nagyatádi FC, valamint
az AC Nagybajom legénységével,
míg a megyeiek közül a
Lenti TE, az FC Napred Tótszentmárton,
illetve még a Zalakaros
lesz soron.
– A távozók ismeretében (Béli
Milán, Luiz Fernando, Rácz Szabolcs,
Rubens) – nyakatekerten fogalmazva
– mindezek a meccsek
kikkel lesznek lejátszva?
– Annyit mindenképp elárulhatok,
hogy a Hévíz NB III-as futballcsapatából
Babati Tamás és az
NB II-es Soproni VSE-től távozó
Bozsoki Imre már velünk tréningezik,
előbbi labdarúgó esetében a
kölcsönvételben gondolkodunk.
Továbbá a kanizsai hátországból is
meríthetünk, így a Miklósfától
visszatérő középpályás, Szakmeiszter
János mellett a szakmai
stábjuk ajánlása alapján az utánpótlás
vonalból Petánovics Milán,
Körösi András, Lukács Viktor és
Árvai Bence is nálunk készülhet.
Ettől függetlenül tény, a középpályát
újra össze kell rakni, bár
Ujvári Máté, Nagy Tamás, és Budai
Lajos révén azért az állandóság
jelen maradhat a továbbiakban is.
– Lesz tehát munka az elkövetkezendő
időszakban...
– Ez nem is lehet kérdés, s az
sem elképzelhetetlen, hogy a tavasznak
már más játékrendszerben
futballozva futunk neki. Ebből a
szempontból a szakmai stáb is
előtt is mozgalmas hetek állnak.
P.L.
Az utánpótlásból is merítve
Az NB II-es női kézilabda csapat
január 10-én az NTE-csarnokban
kezdte el a felkészülést Gódor Mihály
vezetőedző irányításával.
Annyi változás lehet a keretben,
hogy jó néhány rutinos kézilabdázó
(Mátyás Auguszta, Kiss Melitta,
Ruzsa Renáta, illetve Papp Zsanett
és Takács Andrea) ismét edzésbe
áll(hat) a tréner irányításával.
A felkészülés során több edzőmérkőzés
is szerepel a programban,
s az első „tavaszi” bajnokijukat
február 25-én 17 órától játsszák
az NTE-csarnokban. Az már biztosnak
látszik, hogy az NB II Délnyugati
csoportjából kieső nem
lesz, ugyanis két klub már az induláskor
visszalépett a mezőnyből.
Aszintén NB II-es felnőtt férfi csapat,
valamint a juniorok Tóth László
irányításával január 11-én kezdték meg
a felkészülést – ők is az NTE csarnokban.
Aférfi szakágnál nincs változás a
játékos névsorban. Az év első bajnokiját
idegenben, Szigetváron vívják február
26-án, majd a nyitó hazai meccsükön
(március 3.) a Mecseknádasd gárdáját
látjuk vendégül.
A Nagykanizsai Izzó SE utánpótlás
korú gárdái január 3-án kezdték a
felkészülést a közeljövőben megrendezésre
kerülő régiós bajnokságok
küzdelmeire. Aprogramjaik a következőképpen
alakulnak: a fiú U16 január
20-án, a lány U14 január 28-án
Csurgón, a lány U16 február 4-én
Nagyatádon, a fiú U12 március 4-én
Nagyatádon, a fiú U13 március 10-
én Pécsen játszik a régió-döntők keretében.
A csapatokat szeptembertől
hat szakedző készíti fel a versenyekre.
Visszatérők lehetnek
Tisztelt Szülők!
Kedves leendő első osztályosok!
Szeretettel várjuk Önöket a 2012. január 28-
án (szombaton) 9 órakor kezdődő Iskolanyitogató
programunkra, ahol a szülők pedagógusainkkal
beszélgethetnek iskolánk életéről,
az iskolakezdésről, a gyermekek pedig játékos
foglalkozásokon vehetnek részt, és körülnézhetnek
az iskolában.
Általános Iskola és Óvoda Kiskanizsa
Kanizsa – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. január 19.
Bonyhádi KSE (4.) – Kanizsa
KK DKG-EAST (2.) 87-84 (20-
17, 27-19, 19-26, 21-22)
NB I B Nyugati csoport férfi kosárlabda-
mérkőzés, 12. forduló.
Bonyhád, 150 néző. Vezette: Bognár,
Reisz, Domonkos.
Kanizsa KK DKG-EAST:
Bausz (3), Neal (39/12), Beák
(24/9), Hoffmann (9), Zsámár K.
Csere: Bus, Balogh L. (6/6), Tóth
O. (1), Czigler, Murvai (2). Edző:
Kovács Nándor.
Az alapszakasz második körében
rögtön rangadó várt a kanizsaiakra,
mégpedig Bonyhádon, az
egyik rivális otthonában. Jobban
kezdett a vendégcsapat, Marcus
Neal (képünkön) kosaraival a 7.
percben már hat ponttal is ment (9-
15), viszont ezután magukhoz tértek
a tolnaiak, s a negyed végére
átvették a vezetést (20-17).
A második etapban fegyelmezetlenül,
nagyon rossz védekezéssel
játszott a KKK, míg a vendéglátók
pontos távoli dobásokkal fokozatosan
növelték előnyüket
(26.p.: 37-24). A hátralévő négy
percben egy kicsit közelebb kerültek
a dél-zalaiak, de így is tizenegy
pontos hátránnyal térhettek pihenőre.
A szünetben rendezték soraikat
a gépgyáriak, és a második félidőben
sokkal jobb felfogásban, elveszett
labdát nem ismerve játszottak.
Mivel Beák Gábor is szorgalmasan
gyűjtötte a pontokat (ebben
a negyedben tizenhetet termelt),
valamint a védekezés is feljavult,
66-62-re zárkóztak fel a látogatók.
A befejező tíz percben óriási
küzdelem folyt a pályán, melyben
a bonyhádiaknak sikerült tartani
egy-két pontos előnyüket (37.p.:
77-76). Ezt követően ismét elhúztak
a hazaiak (40. perc: 85-79), de
még ekkor sem adták fel a harcot a
nagykanizsaiak. Három másodperccel
a vége előtt lehetőségük
volt az egyenlítésre, ám lépéshiba
végett elvették tőlük a labdát, így a
hazaiak örülhettek.
A várakozásoknak megfelelően
nagy küzdelmet hozott a Nyugati
csoport két élcsapatának mérkőzése,
melyen a hazai pálya előnyét
élvező bonyhádiak visszavágtak
az őszi, 12 pontos nagykanizsai
vereségért. Öröm az ürömben,
hogy az egymás elleni eredményben
jobb a KKK DKG-EAST,
mely az azonos pontszámmal álló
Veszprémet fogadja vasárnap 17
órakor a Cserháti-csarokban. Vérbeli
rangadót láthat majd a kanizsai
közönség, főképp, hogy a
KKK az egyetlen őszi vereségét
éppen a veszprémiek otthonában
szenvedte el.
Kovács Nándor: „Az első félidőben
gyengén védekeztünk, és rossz
felfogásban játszottunk. Fordulás
után sokkal jobban teljesítettünk,
de ezútal nem tudtunk fordítani.”
Évnyitó hazai győzelem a női
kosarasoknál
AKanizsai Vadmacskák SE idei
első bajnoki mérkőzésén a KSC
Szekszárd II csapatát fogadta a
második vonalban. Az első és az
utolsó negyedben jó ritmusban kosárlabdáztak,
ami elég is volt győzelmükhöz.
Kanizsai Vadmacskák SE (1.)
– KSC Szekszárd II (6.) 86-63
(25-15, 20-22, 20-18, 21-8)
NB Amatőr NB Nyugati csoport
női kosárlabda-mérkőzés, találkozó
a 12. fordulóból. Nagykanizsa,
100 néző.
Kanizsa: Fekete Cs. (23/3),
Fuisz V. (28/6), Olasz A. (2), Jurkó
(12), Jagarics. Csere: Hegyi (3/3),
Oros (2), Kiss V. (16), Rajkai, Simon
V., Nagy D. Edző: Gábor Erzsébet.
Az első negyedben fej-fej mellett
haladtak a csapatok, a 6. perctől
aztán Fuisz Viktória és Fekete
Csilla pontos dobásaival tízpontos
előnyre tettek szert a hazaiak. A
második felvonást is koncentráltan
kezdték Jurkó Noémiék, de folytatásbeli
védekezési hibáikat a vendégek
jól kihaszálva csökkentették
a különbséget.
Nagyszünet után Jurkó, Fekete
és Kiss Virág pontjaival tartotta a
KVSE a megszerzett előnyt, a záró
szakaszban pedig fokozatosan növelni
is tudták azt – Kiss remek
centerjátékával, valamint Fuisz távoli
dobásaival már a negyed közepére
kialakult a húszpontos különbség
a két mérkőző fél között.
A kanizsaiak továbbra is veretlenek,
kilenc nyert találkozó szerepel
a nevük mellett.
Polgár László
Férfi botlás, női győztes széria
Forrás: www.kkkse.hu
Ugyan vasárnap botlott a Kanizsa KKK, aggodalomra mégsincs ok
A Zsigmondy-csarnokban rendezték
a III. Deme Richárd Teremlabdarúgó
Emléktornát 10 csapat
részvételével, és a bordásfalon a
Zákány, az FC Oportó, a Bagola és
a Belezna hetes számú kifeszített
meze utalt arra, hogy egykori játékostársai
nem feledik a fiatalon elhunyt
focistát.
A fináléba végül a Bagola VSE
és az FC Oportó legénysége került,
ott pedig a bagolaiak győzelmét
láthatták az érdeklődők, hiszen a
megyei II. osztályú együttes 2-0-ra
nyert.
A XXI. Hévíz Kerub Kupa rangos
labdarúgó teremtorna mezőnyében
volt érdekelt a kanizsai
Channel és Tip Top együttese.
A Tip-Top a kezdő négyes csoportjából
az első nap végén továbbjutott,
s hozzá hasonlóan a
Channel is sikeresen vette a kezdő
akadályt.
Azt követően a középdöntőből is
volt tovább a Channel és Tip-Top
számára, sorra véve az akadályokat,
előbbi döntőt játszhatott, utóbbi
pedig a legjobb nyolcig jutott.
A fináléban a Csövesek Dunaújváros
nem hagyott kétséget afelől,
hogy melyik volt a jobb formában
lévő csapat, s biztosan nyertek 4-0-
ra a kanizsaiak ellen. Mindenesetre
ahogy tavaly a Tip-Top, idén a
Channel révén is volt érdekelt csapat
Nagykanizsáról a rangos torna
döntőjében...
P.L.
Teremfocis nagyüzem
Az egykori nagy presztízsű
„ÁB-kupa” országos teremlabdarúgó
torna nyomdokaiba kíván
lépni az I. Kanizsa Kupa február
4-5-én megrendezésre kerülő
meccsdömpingje (a Russay-, valamint
Zsigmondy-csarnokban),
tudtuk meg a Kanizsa Turizmusáért
Egyesület sajtótájékoztatóján.
Az egyesület részéről Tuboly
Kinga, Gór Miklós és Lánczos Attila
hangsúlyozták, kell Nagykanizsának
valamilyen futball-esemény,
mely a városba csábít együtteseket
az ország különböző részeiről,
régióiból, nem feledkezve el
természetesen a helyi kispályás
csapatokról sem. Ami már most
biztos, a helyi egységek roppant fogékonyak
a kezdeményezésre, de
különböző csatornákon keresztül
akár horvát és szlovén legénységek
indulására is lehet esély.
A nevezéseket január 30-ig (hétfő)
várják a szervezők, s a torna díjazása
sem akármilyen, hiszen a
győztes 100 ezer forintot kaszíroz,
de a második és harmadik helyezett
is gazdagodhat 60, illetve 40 ezer
forinttal. Anevező gárdák (a Tiszteletkupa
végett is) valamennyien
játszhatnak majd legalább 6 mérkőzést
a kétnapos tornán. A legjobb
kapus, mezőnyjátékos és gólvágó
szintén díjazásban részesülnek, a
nevezési díj pedig csapatokként 15
ezer forint, melyből a csapatok 5-5
ezret lefogyaszthatnak.
Amennyiben az érdeklődés
minden várakozást túlszárnyalna
sem esnének kétségbe a kupa
programját tető alá hozók, hiszen
abban az esetben három teremben
is fogadni tudnák az indulókat az
NTE-csarnok belépésével.
Országos
futball teremtornát
szerveznek
Kanizsa 16 – Hirdetés 2012. január 19.
Bizzer András a 6. számú választókerület (Rózsa u. 14-től végig páros házszámok,
Rózsa u. 21-től végig páratlan házszámok, Kazanlak körút 1-től végig
páratlan házszámok, Kazanlak körút 2-12-ig páros házszámok, Munkás utca 1-
3-ig páratlan házszámok, Munkás utca 2-től végig páros házszámok, Munkás
5-től végig páratlan házszámok) önkormányzati képviselője fogadóórát tart
2012. január 27-én (pénteken) 17 órakor a Hevesi Sándor Általános Iskolában.
Képviselői fogadóóra
Január 24. Kedd 10:00 – 13:00
Magyar Vöröskereszt,
Nagykanizsa
Sugár u. 28.
Január 24. Kedd 14:30 – 16:30
Művelődési Ház,
Surd Kossuth u. 24.
Véradás
2012. január 1-től már használt
lakás adás-vételénél is KÖTELEZő
ENERGETIKAI
TANÚSÍTVÁNY!
Kiváncsi rá, hogy energiapazarló rendszerét
hogyan lehet jelentősen hatékonyabbá tenni?
Balassa Béla
építész, épületenergetikai tanúsító
30/9019013, balassabela@chello.hu
Mennyit fogyaszt
az Ön háza, lakása?
XXIV. évfolyam 3. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2012. január 26. Kanizsa
Szóval, múlt szombat este került
megrendezésre a miklósfai Mindenki
Házában a XII. Miklósfai Répafőző
Fesztivál, mely a szíves vendéglátás
mellett természetesen magában
foglalt répafőző versenyt is.
Már kora délután nagy volt a
sürgés-forgás a rendezvény helyszínén,
hiszen javában folyt a zsűrizés
és készülődés az est programjaira,
mely nem ígérkezett unalmasnak.
Jöhetett aztán a kóstolás is
megannyi répás étellel, melyekből
például Katus Attila aerobik-világbajnok
is szemezgethetett – akár
kellő bőséggel is...
Mindenesetre a két ételkészítő
kategóriában meghirdetett felmérőre
végül húsz csapat nevezett, s Pénzes
Szimonetta, a műsor koordinálójának
tájékoztatása szerint az
alábbi eredmények születtek. (A
rendezvény színvonalának értékeléséhez
hozzátartozik, hogy az eredmények
prezentálása példának okáért
a Real Madrid szeptemberi zágrábi
labdarúgó BL-mérkőzését idézte,
hiszen a sajtómunkások az adott
pillanatban aranyértéken mért adatokhoz
nyomban hozzájuthattak...)
Répás egytálétel kategória:
1. LU-DA Duó (húsos-babos répával),
2. Közművelődési és Városszépítő
Egyesület (húsos-babos répával),
3. Miklósfai Kertbarát Kör (hagyományos,
csülkös-babos répával).
Répás rétesek és répából készült
ételkülönlegességek:
1. Németh Árpád és Ivanovics István
(répás dödöllével), 2. Németh
Károlyné (répás kevert marcipánnal),
3. Imrei Zsófia (répa aszpikban).
Szakmai különdíj: Imrei Zsuzsanna
(tejfölös répa répaágyon)
P.L.
Miklósfa – Titokkiadás a másik városrészbe
Dénes Sándor alpolgármester nem kertelt. Megnyitó beszédében
elmondta. ő bizony még kiskanizsaiként nem járt a miklósfai répafőző
fesztiválon. Most viszont bepótolhatta, s a vendégekkel egyetemben
a városi elöljáró is belekóstolhatott az ízletes étkekbe. Talán
csak a répa savanyításába nem avatták be a legmélyebb szintekig (a
folyamat titkainak megőrzése végett), de az ígéret megvolt arra,
hogy addig nem mehet vissza saját városrészébe, amíg neki meg nem
mutatják a helyiek a specialitást.
AMagyar Kultúra Napja alkalmából
az intézmény szolgáltatásait
bemutató kiállítással ünnepeltek
a Halis István Városi Könyvtárban.
A Himnusz születésnapjához
kapcsolódóan ajánlották a látogatók
figyelmébe mindazokat a kulturális
értékeket, szolgáltatási újdonságokat,
melyek a könyvtár
jóvoltából, vagy közreműködésével
váltak könnyen hozzáférhetővé.
Mindezekkel az itt élők kulturális,
tanulási, tájékozódási lehetőségei
bővültek.
Czupi Gyula igazgató felhívta a figyelmet
az új katalógusra, a könyvtár
Facebookos oldalára, ahol a Gyermekkönyvtár
és Olvasótábor csoportjában
is elindult a párbeszéd és a programszervezés.
Továbbá a 2012-ben
150 éve indult lap, a Zalai Közlöny digitalizált
változatára, melynek mára
mind a 70 ezer oldala (1862-től 1945-
ig) elérhető a könyvtár www.zalaikozlony.
nagykar.hu honlapon. Zala
első újságjának, a Zalai Közlönynek a
digitalizálását az 1900-1904-es évfolyamokig
1999-ben kezdték el. Bár a
Nagykanizsán kiadott Zala megyei
lap első számai 1862-ben láttak napvilágot,
a digitalizálást nem a kezdő
évfolyamokkal, hanem a legkeresettebbekkel
indították el. A város levéltára
a II. világháború során leégett,
anyagának nagy része elpusztult, így a
Zalai Közlönyben írtak értéke megnőtt.
Az internetes változat a város és
a világ minden szegletében elérhetővé
teszi a korábban gyűjteményükben
csak egyetlen mikrofilm formában olvasható
közlönyt. A digitalizálást a
pályázati forrásoktól függően tovább
folytatják majd.
Egy kísérlettel is éltek, a hagyományos
régi polcok átszerelésével így
másképpen mutatják meg a könyveket,
s bíznak benne, talán ez is kedvet
hoz a kulturális javak igénybe vételéhez.
Az innovatív elhelyezéssel a
könyvek kitettsége megnövekszik, a
kerekesszékkel érkező látogató a legalsó
és legmagasabb polcot is eléri. A
legalsó polc döntött, nem kell melléguggolni.
A leselejtezett, 50 forintért
megvásárolható könyvek a bejáratnál
láthatók az átalakított polcokon.
A Kanizsai Kulturális Központ
a Magyar Kultúra Napja
tiszteletére háromnapos ünneppel
készült.
Pénteken Z. Soós István kiállítása
nyílt meg a Képzőművészetek
Házában. Szombaton a Hevesi
Sándor Művelődési Központban a
Balaton táncegyüttes „Borban az
igazság, szívünkben a vigasság”
című műsora volt látható, ahol ünnepi
köszöntőt a város polgármestere,
Cseresnyés Péter mondott.
„Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ünnepelni jöttünk. Ünnepelni
egyik legnagyobb kincsünket: a
magyar kultúrát, amely identitást
teremt, és amely hozzájárul a nemzet
megmaradásához.
Január 22. nem piros betűs ünnep,
legalábbis a naptárban nem.
De remélem, ennek ellenére sokak
lelkében mégis az. Igaz, nem túl
régi ez a hagyomány, hiszen a magyar
kultúrát csak 1989 óta ünnepelhetjük
hivatalosan, annak emlékére,
hogy a kézirat tanúsága szerint
1823-ban ezen a napon fejezte
be Kölcsey Ferenc a Himnuszt.
ő, akkor, befejezte nemzeti
imádságunkat, a történelem azonban
továbbírja. Amagyar nép zivataros
századai ugyanis 1823-ban
nem értek véget. Azóta volt már
vérzivatar, nem is egy, és újabban
újra küzdenünk kell: küzdenünk
kell az európai orkánban. És nemcsak
a kultúránkért, hanem – mint
oly’ sokszor a történelem során –
függetlenségünkért, önrendelkezésünkért,
szabadságunkért. Azokért
az eszmékért, amelyekért az elmúlt,
vérzivataros századokban
nagyon sok szabadságharcos példaképünk
áldozta életét.
A tét ma sem kisebb, de a harcot
már nem a véráztatta csatamezőkön
kell megvívnunk, hiszen az ellenfél
– szándékosan nem mondok ellenséget,
bár alkalomadtán talán az
sem lenne túlzó –, szóval az ellenfél
impozáns irodaházak ablakából tekint
kelet felé, és rossz szemmel nézi,
hogy egy nemzet, elismerve és
tisztelve közös európai értékeinket,
meg akarja őrizni saját identitását,
saját hagyományait, így természetesen,
kultúráját is.
Hogy mi a bűnünk? Talán az,
hogy mi nem úgy tekintünk magunkra,
mint aminek egyesek látnak
– vagy láttatni akarnak! – bennünket.
Nem hisszük azt, hogy egy
tízmilliós gyarmat vagyunk, nem
hisszük, hogy csak egy tízmilliós
piac vagyunk, amin keresni lehet.
És ebben a hitünkben pont történelmünk,
megőrzött kultúránk erősít
bennünket. És persze Himnuszunk,
amely folyamatos küzdelmeinkre
– többek között a közös
európai értékek megőrzéséért folytatott
küzdelmeinkre – emlékeztet
bennünket, és persze a hitünkre is.
De Himnuszunk a megmaradásunk
jelképe is, hiszen amíg ezt
énekeljük, és magyarul énekeljük
(!), addig vagyunk. Létezünk.
Kölcsey remekművének megszületése
előtt a katolikus magyarság
néphimnusza a Boldogasszony
Anyánk és az Ah, hol vagy magyarok
tündöklő csillaga kezdetű ének,
míg a református magyarságé a Tebenned
bíztunk, elejétől fogva – vagyis
a 90. zsoltár – volt. És sokan,
sokszor énekelték a többször is betiltott
Rákóczi-nótát, amit Berlioz
és Liszt is megzenésített.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A Magyar Kultúra Napját határainkon
túl is megünneplik. Ott,
ahol az elmúlt több mint 90 évben
megszenvedtek, megküzdöttek
azért, hogy az egyetemes magyar
kultúrát megőrizzék, megtartsák.
Az ő küzdelmeik is benne vannak
a Himnusz soraiban.
Így a mi felelősségünk még nagyobb,
hiszen nemcsak magunkért,
hanem értük is helyt kell
hogy álljunk.
Példát kell mutatnunk, nem feledve:
az elmúlt évtizedekben gyakran
ők mutattak nekünk példát, hogy
kell megtartani a hitet, a nyelvet, a
Kanizsa 2 – Kultúra 2012. január 26.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági
ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit
Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A Magyar Kultúra Napja Kanizsán
Vigyázzunk
nyelvünkre és
kultúránkra, hitünkre
és múltunkra, hiszen
csak így lehet jövőnk
Kanizsa – Kultúra 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. január 26.
kultúrát. Ebből kell erőt merítenünk,
ezen az úton kell járnunk, ha értékeinket
meg akarjuk őrizni.
Ha értékeinket meg akarjuk
menteni.
Persze, vannak példaképeink, és
vannak akik segítenek bennünket ebben
a harcban. Végtelen névsort
mondhatnék, de most csak egy embert
szeretnék kiemelni. Azt a kiváló
művészt, aki már több mint két éve
nincsen közöttünk, de a szelleme, azt
hiszem, sokunkat elkísér utunkon.
Azért Cseh Tamás alakját idézem
fel, mert ő január 22-én, a
Magyar Kultúra Napján született,
azon a napon – persze, évszám
szerint jóval később –, amikor
Kölcsey Ferenc letisztázta a Himnusz
kéziratát. És azt kell mondjuk,
ha hiszünk a sorsszerűségben,
hogy ez nem lehet véletlen.
ő és szerzőtársa, Bereményi
Géza, igazi követei a magyar kultúrának.
Annak a mélységekből
előtörő, őszinte tisztaságnak,
amelyhez nem kell színpadi csillogás,
nincs szükség látványos
show-ra. Amelyhez csak egy igaz
hang és egy gitár kell.
Vagy, hogy stílszerűek legyünk
táncos lábak, amelyek mozdulatokba
rejtve őrzik hagyományainkat,
értékeinket.
Igen, tisztelt hölgyeim és uraim, ünnepelni
jöttünk. Ünnepelni kultúránkat,
kincseinket, ünnepelni magyarságunkat.
De nem feledhetjük kötelességünket,
hogy mindezt megvédjük,
megóvjuk, hogy átadhassuk az utánunk
következő nemzedékeknek.
Ahogyan Krúdy Gyula írta: „A
mesebeli árva gyermek a magyar
nyelv. Még az ág is húzza. Pedig
gyönyörű tartományai vannak. A
legszebb országon húzódnak folyamai.
Avadmadarak, csillagos égboltozat
alatt lakó pásztorok és rajongó
költők vigyáztak ez árva gyermek
lépéseire, amíg járni tanult. Néha eldugdosták,
mint a bujdosó kurucot
vagy honvédet. Szőlőhegyek borházaiban,
kollégiumok üres padlásain,
a bedőlt pusztai kutak felett szárnyaló
szél zúgásában élt.”
Igen, erre kell vigyáznunk.
Felejtsük el kishitűségünket!
Vigyázzuk, óvjuk önbecsülésünket,
büszkeségünket!
Vigyázzunk nyelvünkre és kultúránkra,
hitünkre és múltunkra,
hiszen csak így lehet jövőnk.”
A vasárnap délután a gyerekeké
volt, amikoris a HSMK kézműves
játszóháza várta a nebulókat, akik
később megtekinhették a Mia-
Manó Színház Csalavári Csalavér
zenés mesejátékát.
A Magyar Olajipari Múzeum,
az OMBKE KFVSZ Dunántúli
Helyi Szervezete, valamint a Kanizsai
Olajos Szeniorok Hagyományápoló
Köre szervezésében
mutatták be Dr. Laklia Tibor
könyvét, mely a magyar olajipar
egy kiváló mérnökének és a magyar
felsőoktatás jeles professzorának
nagy ívű életpályáját
ismertette. A Hét rövid évtized
Dr. Szilas A. Pál élete és munkássága
című könyv a MOIM közlemények
44. köteteként jelent
meg.
A MOL Nyrt. Múzeum tér 2/b.
épületének alagsori tárgyalójában a
vendégeket – közöttük Dr. Szilas A.
Pál (1921-1991) professzor családját
– elsőként Udvardi Géza olajmérnök,
a hagyományápoló kör elnöke
köszöntötte, majd ajándékot nyújtott
át a kanizsai olajos társadalom
doaenjének, Jesch Aladár geológusnak
90. születésnapja alkalmából.
Az ország különböző területéről érkezőket
a MOL Nyrt. képviseletében
Holoda Attila eurázsiai kutatástermelési
igazgató üdvözölte, a művet
Dr. Dank Viktor geológus, egyetemi
tanár, a MOIM Alapítvány kuratóriumának
elnöke mutatta be. Dr.
Szilas A. Pálra a könyv szerzője, Dr.
Laklia Tibor emlékezett.
A professzor közel öt évtizedes
életpályájának első évtizede a
MAORT-hoz, majd az államosított
magyar olajiparhoz kötődik. Aközvetlen
mérnöki tevékenysége során
szerzett tudását és tapasztalatait
négy évtizeden keresztül egyetemi
katedrán kamatoztatta. A hazai
szénhidrogénmezők feltárásának
eredményeként megnőtt a képzés
iránti érdeklődés, kiváló képességű
mérnökök hagyták el az egyetem
padjait. Az olajmérnöki képzés
mellett – az 1960-as évek közepén
– Szilas A. Pál kezdeményezésére
megindult a gázipari képzés is. Dékánként
sokat tett a diákhagyományok
ápolásának engedélyezéséért.
Élete utolsó két évtizedében figyelme
a szakmai-tudományos élet felé
fordult. Megírta a Kőolaj- és földgáz
termelése és szállítása című
összefoglaló szakkönyvet, amely
1974-ben angolul, röviddel később
oroszul is megjelent, és tíz év múlva
átdolgozott formában másodszor
is kiadták. Az életpálya első
másfél évtizede olyan történeti korszakra
esett, amely sok embert deformált
vagy meggyötört. Akönyvből
egyértelműen kitűnik, hogy
Szilas A. Pál nem tragikusnak, hanem
kihívásnak tekintette ezt a
korszakot. Angol, német és orosz
szakkönyvekből és a mindennapi
tapasztalatokból tanulta a szakmát.
Kötelességének tartotta, hogy a
legtöbbet és a legjobbat hozza ki
magából, munkatársaiból és az
olajmezőkből. Mindvégig nagyra
értékelte munkatársait, tudatában
volt annak, hogy csak együtt tudják
sikeresen megoldani a feladatokat.
Nyugdíjba vonulása után szobájában
bármikor fel lehetett keresni,
és bármilyen kérdésben véleményt
lehetett kérni tőle. Ugyanakkor
nem fordult elő, hogy véleményét
bárkire rá akarta volna erőltetni,
vagy befolyásolni akart volna. Viszonylag
korán, saját elhatározásából
vonult nyugdíjba.
A MAORT-nál 1943-ban kezdett
dolgozni az rt. pusztaszentlászlói
üzemében. 1948-ban a cég nagykanizsai
termelési irodájának a vezetője,
1949-ben pedig a budapesti központ
műszaki vezetője lett. 1952-től 1953
végéig a Lovászi Kőolajtermelő Vállalat
termelési osztályvezetője, majd
műszaki vezetője lett. Nyugdíjazása
után is gyakran visszajárt Nagykanizsára,
a Kőolaj- és Földgázbányászati
Vállalat rendezvényeire.
B.E.
Könyvbemutató és születésnapi köszöntő
Kiállítás nyílt a Palini Általános
Iskolában Gerd Messmann
és Josef Hasenöhrl festőművészek
alkotásaiból. A nagy sikert
aratott tárlatot Ludvigné Tihanyi
Klára, a Kendlimajor Művészeti
Szabadiskola ügyvezetője nyitotta
meg, köszöntőt Magyar
Ferenc, az iskola igazgatója
mondott. A megnyitón közreműködtek
az iskola tanulói.
A kiállítás február 2-ig tekinthető
meg, tanítási időben, az iskola
aulájában.
Suligaléria
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa 4 – Krónika 2012. január 26.
A Magyar Kultúra Napja alkalmából
bemutatták a Nagykanizsai
Városvédő Egyesület gondozásában
megjelent Nagykanizsai
Honismereti Füzetek sorozat
36. kötetét, melyet Száraz
Csilla múzeumigazgató írt Vár
és város – Kanizsa török kori
története az utóbbi évek régészeti
kutatásainak tükrében címmel.
A vendégeket Cserti Tibor, a
Nagykanizsai Városvédő Egyesület
elnöke köszöntötte. Elmondta,
hogy örömmel vállalták fel a régi
várost bemutató munkának a gondozását.
Hozzátette, igény van az
ilyen jellegű kötetek iránt, hiszen
rendszeresen egy törzsközönséggel
találkozik a könyvek bemutatóján.
A könyvet dr. Vándor László
régész mutatta be. Kiemelte, külön
öröm számára, hogy folytatója
akadt a városunk múltját feltáró
törekvésnek. Hiszen a 90-es
évek utáni történések megváltoztatták
tudásunkat a város vonatkozásában.
A szerző két keretbe
foglalta munkájában az utóbbi
időben történteket. Az egyik az
utóbbi évek megelőző feltárásainak
eredményeit taglalja, a másik
pedig beiktatja ezeket a Kanizsával
kapcsolatos korábbi kutatásokba.
Bemutatja a várat és a várost
régen és ma, majd sorra veszi
a belváros legfontosabb régészeti
lelőhelyeit.
V.M.
A vár és a város
története új
megvilágításban
Ülésezett a Kiskanizsai Településrészi
Önkormányzat, s gyakorlatilag
az egyetlen kötött napirendi
pont mellett más témafelvetésekben
azért nem volt hiány. Ami
biztosnak tűnik, a tavasz folyamán
egy kiskanizsai bejárásra
mindenképp sort kerítenek a felek,
ahol a város ez ügyben tenni
tudó és köteles személyeivel néznék
át, mit és hogyan lehetne kijavítani
a városrész területén.
Anapirendi pont, mely a településrészek
neveinek szabályozásról szólt,
a képviselők támogatásra érdemesnek
tartották. A városi közgyűlés ugyanis
oly'' önkormányzati rendeletet kíván
hozni, mely szerint Nagykanizsa és
településrészeinek névhasználata február
1-től bejelentésköteles lenne a
polgármester felé. Amennyiben e
szinten nem születne döntés, akkor a
közgyűlés döntene ilyen ügyekben.
Fontos megjegyezni, hogy a rendelet
a már működő vállalkozásokat, kezdeményezéseket
nem érintené.
S akkor Kiskanizsa ügyes-bajos
dolgairól – kiragadott példákkal.
Takács Zoltán felvetése volt a Tőzike
utcai buszmegállóval kapcsolatban
az, hogy oda nem vezet semmiféle
gyalogjárda, megközelíthetősége
tehát nem éppen ideális.
Szintén „gyalogjárdás téma”,
hogy a Vár úton a bicikliseknek az
utak állapota miatt gyakorlatilag a
gyalogosok helyén kell közlekedniük
(igaz, a rendőri szervek az ilyen
történések észlelése esetén azok túlnyomó
többségében roppantmód belátóak),
s ez felveti a Kiskanizsára
vezető kerékpárút problematikáját.
Nos, Tóth Nándor településrészi
önkormányzat-vezető válaszában
elmondta, sok megvalósítandó dolognak
financiális gátjai vannak, s
sajnálatosan ez az esztendő biztosan
nem a felvetett gondok megoldásáról
fog szólni. Tény, volt a
nagykanizsai buszmegállók rendbetételének
egy második üteme,
amely azonban forráshiány miatt
befulladt, a kerékpárút tervei pedig
megvannak, s ha lesz rá anyagi
forrás, meg is fog valósulni, hangsúlyozta
Tóth Nándor.
Kovács János részönkormányzati
képviselő szintén a tömegközlekedést
érintve szólott, hogy a
Rozmaring utcai megállóban meg
kellene oldani a járműre fellépés
nehézségeit, s ugyanez igaz a
Szepetneki utcai buszváró esetében
is.
A szándék természetesen az orvoslására
megvan, Tóth Nándor
fentebb említett gondolatai azonban
itt is érvényesek...
P.L.
Kiskanizsa, mint „márkanév”
Lezárult a biomassza alapanyag-
tároló és -manipulációs
rendszer építése a Pannon Pellet
Kft. beleznai pelletüzemében. Az
Európai Uniós támogatásból finanszírozott
beruházás regionális
gazdaságfejlesztő hatással bír.
A pellet fűrészporból és darált
faforgácsokból nagy nyomáson
préselt megújuló energiaforrás. Az
egyik legismertebb fajtája az egyre
elterjedtebb fapellet. A Nagykanizsához
közel fekvő településen három
éve működik az üzem. A most
lezárult beruházást tavaly júniusban
kezdték, és a végeredménye
egy olyan építmény lett, amely lehetőséget
teremt a végtermék minőségének
javítására, a kontrollálható,
állandó kvalitás biztosítására,
a gyártási folyamat energiaigényének
optimalizálására és az
alapanyag megfelelő elhelyezésére.
A korábbi 11 főről 23-ra emelkedett
a foglalkoztatottak száma,
akik folyamatos munkarendben
dolgoznak. Az évente majd 13 tonna
előállított termék 95 százalékát
Olaszországban értékesítik.
Cseresnyés Péter polgármester a
zárórendezvényen elmondta, a projekt
során egy több mint ezer négyzetméteres
épületet sikerült kivitelezni,
melynek az összköltsége
102,5 millió forint. Ebből több
mint 51 milliót a Nyugat-Dunántúli
Operatív Program településfejlesztési
pályázatán nyert a társaság.
V.M.
Biomassza tárolót avattak Beleznán
Két hét múlva, február 11-én szombaton rendezik a Bethlen-bált Nagykanizsán.
Ez lesz a Bethlen-év első nagyobb rendezvénye, amellyel a
szervezők a városi bálok hagyományát szeretnék feléleszteni.
AMedgyaszay Házban tartandó mulatság fővédnöke dr. gróf Bethlen István,
a Magyar Páneurópa Unió elnöke, védnöke Cseresnyés Péter polgármester
lesz. Aki belépőt vásárol, az egyben a Nagykanizsai Újszülött Alapítvány gyógyító
eszköztárának fejlesztését segíti, hiszen a bál bevételének önköltségi ár feletti
részét ez a civil szervezet kapja. A programban a vendégek - a nyitótánc
mellett - a tehetséges fiatal kanizsai jazz zongorista, Gayer Mátyás triójának fellépését
élvezhetik, a sztárvendég Csézy lesz, aki 2008-ban Magyarországot
képviselte Szívverés című dalával az Eurovíziós Dalfesztivál döntőjében. A
Bethlen-bálra jegyek a Tourinform-irodában és a HSMK-ban kaphatók.
Jótékonysági Bethlen-bál
Fotók: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa – Krónika 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. január 26.
Ezzel a személyes jelzéssel kezdődött
az a Helytörténeti Klub az
űrhajós utcai nevelőotthonban,
amelyik arra szerveződött, hogy
az itt élő gyerekek lakóhelyhez
való kötődését erősítse.
A Széchenyi program keretén
belül október közepétől január végéig,
szombatonként, tematikus
tervezés alapján ismerkedtek az
igencsak különböző életkorú, felkészültségű,
érzelemvilágú lányok
és fiúk jelenlegi lakóhelyükkel,
annak múltjával, történelmi és építészeti
érdekességeivel. A mintegy
15- fős helyi tagsághoz csatlakoztak
a Nagyrécsén családi otthonban
élő gyerekek is. Büki Pálné, a
klub vezetője a nem szokványos
vállalkozásról így számolt be:
Amikor Halmos Ildikó a Honvéd
Kaszinó igazgatója – a projekt menedzsere
– felkért a klub vezetésére,
őszintén megmondom, először
kicsit meghökkentem. Tizenöt éve,
amióta a pedagógus pályáról
nyugdíjba vonultam, nem kötött
már semmi szeretett foglalkozásomhoz.
Csak a szép emlékek!
Nem is kellett sok győzködés, s
máris a tervezés kellős közepén találtam
magam. S ha valaki azt kérdezi
tőlem, hogy miért a nevelőotthonban
és miért nem valamelyik
általános iskolában – mert a lehetőség
oda is szólt –, akkor csak azt
mondhatom, hogy határozott kérésem
volt a nevelőotthoni klub. Ne
tűnjék nagyzolásnak, de mégiscsak
ez az igazság: úgy éreztem, itt
van rám a legnagyobb szükség, itt
tudok ezeknek a gyerekeknek a
legtöbbet nyújtani. A nevelőotthoni
légkör, az itt lakók nem ismeretlenek
számomra, hiszen a Honvéd
Kaszinó Hölgyklubja immár ötödik
éve adventi gyűjtőmunkát végez,
s közös karácsonyi ünnepségen
adjuk át az adományokat. Szóval,
az erős késztetés megvolt, s
módszertanilag is járatos voltam a
témában, hiszen hajdani kedves
munkahelyemen, a Hunyadi iskolában
hosszú évekig vezettem
helytörténeti szakkört.
Azt tudtam előre, de mégis
szombatonként erőteljesen szembesültem
azzal a ténnyel, hogy
ezek a gyerekek mások, mint a
szerető családban élők. Elismerésemet
– nehéz munkájuk miatt –
gyakran kifejeztem a gyermekvédelemben
dolgozó felnőtteknek.
Ezeknek a gyerekeknek különleges
élményeket kellett nyújtani,
érdekes találkozásokat kellett
megszervezni. Vendégeink: Kardos
Ferenc költő, könyvtáros,
Ludvig Dániel festőművész,
Kálovicsné Lebár Edit művelődésszervező,
Keppel Júlia táncoktató,
vagy Gulyásné Raksányi Olga
képeslapgyűjtő is végtelen empátiával
fordultak a gyerekekhez.
A helytörténeti klub egyes foglalkozásai
után mindig azon töprengtem,
hogy vajon a lakóhely
ismeretének és szeretetének üzenetéből
mennyi jutott el a gyerekekhez.
Ha kevés, akkor is megérte,
ha kicsit több, akkor meg
örülhet minden résztvevője – fejezte
be Büki Pálné a beszélgetést.
K.H.
„Én és a lakóhelyem”
Elhunyt R. Fürtös Ilona
Férje, gyermekei, unokái, testvére
és rokonai nevében tudatjuk, hogy
R. Fürtös Ilona Munkácsy díjas textiltervező
iparművész ny. egyetemi
adjunktus 2012. január 14-én délben
elköltözött az örök hazába. Hamvasztás
utáni búcsúztatása 2012. február
3-án, 12 órakor lesz a pécsi
Köztemetőben. Részvétnyilvánítás
mellőzését kérjük. Gyászoló család
(Forrás: Magyar Alkotóművészek
Országos Egyesületének
honlapja.)
Izrael képekben
Idén is folytatja munkáját a Nagykanizsai
Kutatók Tudományos
Egyesülete a HSMK-ban. A januári
ülésen Novics Erika, a Dr. Mező Ferenc
– Thúry György Gimnázium és
Szakközépiskola tanára „Izrael képekben”
címmel tartott előadást. A
tanárnő nyolc napot töltött Jeruzsálemben,
s ezt a lehetőséget egy
holokauszttal kapcsolatos pályázattal
nyerte el. Galilea, a Genezáretitó,
Kána, valamint a Sion-hegy megtekintése,
felkeresése is szerepelt a
programjukban. Ezt Novics Erika
fényképekkel mutatta be az érdeklődőknek,
s adott ismertetést Izrael történetéről,
jelenlegi helyzetéről.
(Horváth Ilona)
Goethe Színtan kiállítás
A Dr. Mező Ferenc – Thúry
György Gimnázium és Szakképző
Iskola Dr. Mező Ferenc Intézményegységének
galériájában
2012. január 3-ától január 30-áig
látható a Goethe Színtan kiállítás.
Goethe „Színtan” című műve
megjelenésének 200. évfordulója
alkalmából a budapesti Goethe Intézet
és a Magyar Tervezőgrafikusok
és Tipográfusok Társasága pályázatot
hirdetett „Goetheorie”
címmel. Olyan alkotásokat lehetett
benyújtani, amelyek valamilyen
módon kötődnek Goethe személyéhez,
a színtanhoz vagy a színekhez.
A beérkezett legjobb 17
plakáthoz – amelyek a gyerekek és
a fiatalok számára különösen izgalmasak
– feladatok, feladatlapok
is kapcsolódnak. A feladatok
különböző korosztályú tanulóknak
szólnak és különféle nyelvi szinteket
fednek le. A cél az, hogy felkeltse
a tanulók érdeklődését a kiállítás
témája iránt és arra ösztönözze
őket, hogy sokféle módon
fedezzék fel a színek varázslatos
világát. A feladatok úgy készültek
el, hogy azokat ne csak a németórán,
hanem több tantárgyat átfogó
projektek keretében is fel lehessen
használni, legyen az fizika,
művészet, zene vagy irodalom.
Befejeződött Szabadhegyen, a
Szabadhegyi út Sánc felöli bejáratának
elején álló feszület felújítása,
melyet Isten dicsőségére
Kukor György és neje, Tar Mária
állíttatott 1921-ben.
A helyreállítás Dr. Károlyi
Attila és Jerausek István önkormányzati
képviselők képviselői
keretéből történt. A restaurálási
munkálatokat Dienes
Gyula zalaszentbalázsi pedagógus
végezte el, a feszületet
Fliszár Károly főesperes áldotta
meg. Mint mondta, régebben
nem mentek el úgy a kereszt
előtt a férfiak, hogy ne emelték
volna meg a kalapjukat. Napjainkban
is követendő példa lehetne,
hogy megemeljük kalapunkat
az áldozat előtt. Hogyha
mi összetartunk ebben a városban,
és tudunk egymásért
áldozatot hozni, bármi is történjen
Brüsszelben, akkor nem
lesz nagy baj.
B.E.
Felszentelték a szabadhegyi keresztet
Fotók: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa 6 – Kultúra 2012. január 26.
A Farkas Ferenc Zene és
Aranymetszés Művészeti Iskola
Reprezentatív Zongora Tanszaki
Hangverseny című rendezvényére
2012. január 31-én 18.00 órakor
kerül sor a Zeneiskola
Hangversenytermében – tudta
meg lapunk.
A Farkas Ferenc Zene és Aranymetszés
Művészeti Iskola zongora
tanszakán jelenleg 160 diák tanul,
és 10 zongoratanár oktat. A hagyományos
zongora oktatás és vizsgáztatás
mellett tanulóik rendszeresen
fellépnek tanáraik tanszaki
növendék koncertjén. Emeltszintű
képzés érhető el a zenei pályára
készülőknek, illetve a szorgalmasabb
és tehetségesebb növendékek
részére. ők a B tagozatosok hangversenyének
rendszeres fellépői is.
Tanszakuk rendszeresen delegál
növendékeket a megyei növendék
koncertekre, alapítványi, iskolai,
és városi rendezvényekre. Kiugróan
tehetséges növendékeik minden
évben részt vesznek a regionális,
és megyei zongoraversenyeken,
ahonnan évről évre, számtalan
arany, ezüst és bronz díjakkal térnek
haza. Számos országosan kiemelkedő
első díjjal, versenyeredményekkel
pedig Dr. Erdős Lászlóné
növendékei büszkélkedhetnek.
Diákjaik közül többen szakirányban
folytatták tovább tanulmányaikat.
Jelenleg is tanul diákjuk
a Budapesti Bartók Béla Zeneművészeti
Szakközépiskolában, illetve
a Zeneakadémián.
Tanáraik közül, Tálosi Péterné a
hagyományos zongoraoktatás mellett
zenei munkaképesség gondozással,
Katzné Szabó Marianna pedig
zeneterápiával is foglalkozik.
Bücs Angéla, a zongoratanítás mellett
vezeti az Orff Együttest. Jánosiné
Árvai Zsuzsanna, Cseszkóné
Borovics Melinda, a tanítás mellett
sokat kísérik zongorán az egyéb
hangszeres tanulókat, Nyizsnyikné
Nándori Etelka a többi kollégájával
együtt több megyei zongoraverseny
eredménnyel is büszkélkedhet.
Gerócs Erzsébet szabadidejében
orgonajátékkal foglakozik,
Dr. Erdős Lászlóné növendékei
közül nemzetközi verseny döntőjébe
is kerültek. A zongoratanárok
országos zongoraversenyén
Kollonay Zoltán pedig első díjat
nyert. Polgár Gabriella gyermekként
itt kezdte tanulmányait, ebben
az évben pedig tanári munkáját is
itt folytatja. Tanáraik rendszeresen
fellépnek zongorajátékukkal városi
rendezvényeken, kiállítás megnyitókon,
megyei és városi tanári koncerteken
is. A zongora tanszak
munkatervébe, ebben az évben először
illesztették be a Reprezentatív
Zongora Tanszaki Hangversenyt.
Hangversenyükön fellépő növendékeik
áldozatos és rendszeres
gyakorlással részesévé váltak a zenei
önkifejezés örömének. Az ünnepi
hangversenyen diákjaik példát
állítanak tanulótársaik elé, akik
olyan élményekkel gazdagodhatnak,
ami megerősítheti őket a zene
iránti vonzalmukban, gyakorlásukban
és fellépési vágyukban, miközben
vonzóvá teszi a szakot bizonytalan
vagy leendő növendékek előtt
is. A közös fellépési lehetőséggel,
legtehetségesebb növendékeknek
egy még inspiratív előadói gyakorlat
megszerzését is segítik, miközben
remélik, ezzel az élő pedagógiai
koncepcióval tanulóik közül
egyre többen élik át a zene csodálatos
örömét, akár mint előadók, akár
mint hallgatók.
K.H.
A zeneiskola legjobb zongoristái
A tisztelt olvasó, aki rendszeresen lapozza ezt a hetilapot, tudja, hogy
csak akkor ragadok tollat, ha olyat látok, vagy tapasztalok, ami kiveri
nálam a biztosítékot. Valószínű, hogy haszna nem sok lesz, úgy, mint az
előző észrevételeimnek sem, de a remény, hogy hátha most!
Mint például az átépítések miatti forgalom átszervezések. A cikket követő
lakossági fórumon a budapesti tervezők a városi illetékesekkel karöltve elmagyarázták
nekem, hogy ez mind így, ahogy most van, szép és jó, nyugodjak bele,
így marad, mert nekünk, kanizsaiaknak így jobb, ehhez ők jobban értenek.
Ilyenkor a régi rendszer lényege jut eszembe. Kussolj, ne gondolkozz,
azt majd mi megtesszük, mi irányítunk, csak dolgozz, ne pofázz,
nincs úgysem értelme! Lényegében így nem sok a különbség.
Mint önök is észrevették, szeretett városunkban gőzerővel folyik az uniós
pénzek elköltése. Útépítés, közmű felújítás, stb. Szabadhegyen is az elmúlt
évben elkezdték a csatornázást. Az Alsószabadhegyi úton elvégezték
a tél kezdetére a csőlefektetéseket. Azóta is azt javítgatják, szinte alig jutnak
tovább. Nos, a témánál vagyunk. Mélyépítést végeztek, 4-5-6 méter
mélyen, helyenként még mélyebben is vezet a csatorna. Átadni eddig nem
tudták a lefektetett vezetéket, mert az átvevő mindig talált hibát, és persze
nem ok nélkül. Nekem, a hozzá nem értőnek is feltűnt a dilettantizmus.
Például kiásták a fővezeték árkát kb. 10- 15 méteren, lerakták a csövet, betemették
és így tovább folyamatosan, s persze az többször beomlott ásás
közben, ami miatt szélesebben kellet újra ásni, sokszor teljes útszélességben.
Aközlekedés ilyenkor gáz volt, mert itt terelőút lehetősége alma. Mikor
végigértek a kiszemelt etapon, újra kiásták, hogy a telkenkénti becsatlakozásokat
kiépítsék. (???) Atömörítés hiányosságai miatt a föld rendszeresen
megsüllyedt és süllyed, több ízben csak gyalogosan tudtuk az ingatlanunkat
elhagyni, nem hogy személygépkocsit használni. Pedig még csapadék
sem igazán volt, mi lesz, ha lesz? Sok megsuvadt szakasz most is el
van határolva fehér nylonszalaggal, SADE Kft. felirattal, nincs mind feltöltve.
Feltételezem, ez a kivitelező neve lehet, mert nagy ritkán láttam egy
kisautót is el-elhajtani a munkálatok mellett ilyen felirattal, benne egy bámészkodó
úriemberrel.
Bezzeg az alvállalkozót látni sem kellett, őt már a hangjáról felismertem,
amit gyakran kieresztett, buzdítva, szidva az alkalmazottait, tömény,
nyomdafestéket nem tűrő szófordulatokkal díszítve, nem foglalkozván
azzal, hogy a környéken serdülő gyermekek, avagy érdektelen
járókelők, ott lakók tartózkodnak. Nem is igazán lepődtem először ezen
meg, gondolván, hogy Zalakomárban ezt szokta meg, csak akkor, mikor
beszállt a terepjárójába. (!!!) Amúgy soha nem hittem, hogy ilyen alpári
viselkedéssel palástolni lehet a hozzáértés hiányát. Na, ezt szívjuk most!
Az utca talán 400 méter hosszú lehet. Most is több helyen van repedés
a lefektetett csőben, amit újra ki kell ásni, kicserélni a vezetéket,
ami most is történik éppen. Ez mind plusz költség ugyan, de ez a kivitelező
problémája. A miénk az, hogy újra végig kell szenvednünk az útelzárások,
elterelések kínjait, a sarat… Szóval nem egyszerű, és mindez
miért? Már említettem a fő okot. Vajon ki fogja ezt most nekem megmagyarázni?
Miért nem ért jobban a végzendő munkához a kivitelező?
(Kevesebbe kerül, mint a szakember.) Vajon miért nem érdekli a megrendelőt
az elvégzendő munka minősége, a lakosság tűrőképessége?
Pár adat. Acsatornacső német gyártmány. (Ott azért szándékosan nem
gyártanak rossz minőséget.) Acső ideért, a technológia viszont kinn maradt.
Itt a probléma gyökere. Ha már nekünk az a cső kellett, a technológiára
miért nem tellett? Értesüléseim szerint egyszerűen magyarázva:
ott az ilyen kerámia csövet száraz betonba ágyazzák és azzal is fedik valamilyen
tetőszerűen, ami a talaj nyomását eltereli kétfelé, majd rétegesen
tömörítik. Hát… itt ilyesmit nem láttam, csak kő zúzalékot, hol feketét,
hol fehéret, hol szürkét. A tömörítés is nagyon hézagosan történt,
pedig volt önjáró, spéci távirányítós, három tonnás célgép, de az többnyire
parkolt egy üres telken.(???)
Ragozhatnám tovább még, sorolhatnám az okokat, de tulajdonképpen
nem is ez a lényeg. Azt látjuk, halljuk a médiában, hogy a mostani vezetés
mindenért felelősöket keres, viszont az már nem igazán a mi dolgunk,
meg nem is tudjuk kideríteni, hogy az igazit találta-e meg. De keresi,
és köztudott, aki keres, az talál is. Akkor tessék ebben az esetben is
lépni, akinek kell, lecserélni a hozzá nem értőket, a pénz pazarlókat, ezáltal
megkímélni a környéken élőket a felesleges kényelmetlenségektől,
akik pihenni szeretnének hazatérni otthonukba, egyenesen, nem vargabetűkkel,
s nem bosszankodva hallgatni újra meg újra a gépek zúgását.
Kováts Tamás,
Alsószabadhegyi út 130.
Szabadhegyi
bosszúságok
2012-ben is folytatódnak az előző
évben megkezdett szabadidős
programok a Családok Átmeneti
Otthonában, melyek havonta 1-2
alkalommal a dán Vöröskereszt és
a Velux Alapítványok támogatásával
zajló Remény program keretén
belül valósulnak meg.
Kézműves foglalkozásokat, kirándulásokat
és a közösségi együttlétre
alkalmat adó egyéb programokat
terveznek az otthonban. Afebruári
farsangi mulatságra való ráhangolódás
jegyében január 20-án kézműves
foglalkozásra került sor, ahol
gipsz felhasználásával farsangi
maszkokat és papír álarcokat készíthettek
kicsik és nagyok. Akész művek
egy részével később az otthont
is díszítették – tudtuk meg Turi Renáta
intézményvezetőtől.
Kanizsa – Kultúra 7
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. január 26.
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYűLÉSE ÁLTAL
ALAPÍTOTT KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSA
Tájékoztatjuk a lakosságot és a társadalmi szervezeteket, hogy városunk közgyűlése
2012-ben is adományoz kitüntető címeket és díjakat. Önkormányzatunk
ilyen módon is kifejezi a város megbecsülését azok iránt, akik:
- a város fejlesztésében kiemelkedően munkálkodtak, tudományos, művészeti
munkásságuk során maradandót alkottak,
- tevékenységükkel a város gazdaságának, kultúrájának fejlődését, az itt élők
életkörülményeinek javítását szolgálták,
- kiemelkedő helyi közéleti tevékenységet végeztek, tevékenységükkel
Nagykanizsa város hazai és nemzetközi hírnevét öregbítették,
- kiemelkedően támogatták a kisebbségek kultúrájának fejlődését,
életkörülményeik javítását.
Mindezek elismerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a
következő kitüntetéseket alapította:
- "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntető cím
- "Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" kitüntető cím
- "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért" kitüntető cím
- "Nagykanizsa Oktatásáért" kitüntető cím
- "Nagykanizsa Kultúrájáért" kitüntető cím
- "Nagykanizsa Sportjáért" kitüntető cím
- "Paizs Ferenc Díj" közigazgatási kitüntető cím
- "Szekeres József Díj" az egészségügyi és szociális terület kitüntető címe
- "Nagykanizsa Környezetkultúrájáért" kitüntető cím
- "Nagykanizsa Biztonságáért" kitüntető cím.
A kitüntetések adományozásának részletes feltételeit a többször módosított
18/1997.(IV.16.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza, mely
megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban, a Városi Könyvtárban és az önkormányzat
honlapján (www.nagykanizsa.hu).
A "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntető cím és
"Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" kitüntető cím adományozásával elhunyt
személy emléke is megtisztelhető.
A "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntető címre a közgyűlés
tagjai, bizottságai, nagykanizsai székhelyű intézmények, nagykanizsai
székhellyel bejegyzett társadalmi szervezetek, egyesületek, szakmai szövetségek,
érdekképviseleti szervek, nagykanizsai egyházi szervezetek tehetnek
javaslatot. A többi kitüntető cím odaítélésére javaslatot tehetnek a város gazdasági
és egyéb társaságai, a Kisebbségi Önkormányzatok valamint magánszemélyek
is.
Kérem a javaslattételre jogosultakat, hogy kitüntetési javaslataikat a Polgármesteri
Hivatal Erzsébet téri és Eötvös téri portáján átvehetők, valamint az
önkormányzat honlapjáról (www.nagykanizsa.hu/kituntetes.doc) letölthető
űrlapokon részletes indoklással legkésőbb 2012. február 10-éig nyújtsák be
Cseresnyés Péter polgármesternek címezve. (Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Kérem, javaslataikat az indokolásokkal együtt a postai kézbesítés mellett email-
en is küldjék meg a gerencser.tibor@nagykanizsa.hu címre.
Nagykanizsa, 2012. január 10.
Cseresnyés Péter polgármester
Városi kitüntetések Farsangra készülnek 2012-re
a Családok Átmeneti
Otthonában
Diákok képzőművészeti
kiállítása
AHevesi Sándor Művelődési Központ
Ifjúsági Galériájában megnyílt
a Kőrösi Csoma Sándor – Péterfy
Sándor Általános Iskola tanulóinak
képzőművészeti kiállítása. A tárlatot,
mely február 5-ig tekinthető
meg Kókainé Hámorszki Éva igazgató
mutatta be.
Kanizsa – Batthyány-b 8 bál 2012. január 26.
Szombaton rendezte a Batthyány-
gimnázium a „Batthyány Középiskoláért”
Alapítvány bálját az
István Fogadó nagytermében. Immár
hagyománnyá vált ez a rendezvény,
mert tizenkilencedik alkalommal
vehetett részt az iskola
sok támogatója a jótékonysági célzatú
zártkörű estélyen. Abál elején
Balogh László igazgató köszöntötte
a közönséget, akinek Katona
Noémi konferanszié volt a segítségére.
A bált megnyitotta és pohárköszöntőt
mondott Cseresnyés
Péter polgármester, országgyűlési
képviselő. A bál bevételét az alapítvány
az iskola tanulóinak külföldi
és belföldi tanulmányútjaira,
tehetséggondozásra és eszközfejlesztésre
fordítja.
Bál a gimnázium
tehetséges tanulóiért
Kanizsa – Batthyány-bál 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. január 26.
Kanizsa – 10 Városháza 2012. január 26.
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képviselője, OKISBelnök
fogadóórát tart minden hónap első szerdáján 16 órától 17 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban
(Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu
Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Magyar u. 80-tól-164-ig (páros oldal), Magyar
utca (páratlan oldal) 83-tól-183-ig, Garay utca páros és páratlan oldala, Kinizsi u. 100-as
lakó-tömbház, Hársfa utca, Ifjúság utca, űrhajós utca és Lámpagyári utca) önkormányzati
képviselője fogadóórát tart minden hónap I. szerdáján 16 órától a Pálma Vendéglőben
(Magyar utca). Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára
tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.
Bizzer András a 6. számú választókerület (Rózsa u. 14-től végig páros házszámok, Rózsa
u. 21-től végig páratlan házszámok, Kazanlak körút 1-től végig páratlan házszámok,
Kazanlak körút 2-12-ig páros házszámok, Munkás utca 1-3-ig páratlan házszámok, Munkás
utca 2-től végig páros házszámok, Munkás 5-től végig páratlan házszámok) önkormányzati
képviselője fogadóórát tart 2012. január 27-én (pénteken) 17 órakor a Hevesi
Sándor Általános Iskolában.
Képviselői fogadóórák
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti az alábbi ingatlanát:
Hrsz./Helye/Nettó kikiáltási ár/Versenytárgyalások időpontjai
3779/17 /Csengery úti szántó / 7.500.000 Ft / január 30, 31, február 8, 22, március
7, 21, 11:00 óra.
A versenytárgyalás helye: NK MJV Polgármesteri Hivatala II. em. VI. iroda
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. tel.: 93/500-724
Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetőségeken kérhető,
illetve megtekinthető a www.nagykanizsa.hu honlap BEFEKTETőKNEK
menüpont Ingatlan értékesítés alpontja alatt.
Versenytárgyalás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanát:
Hrsz. Helye Nettó kikiáltási ár Versenytárgyalások időpontjai
Február Március Időpont
30155/3 Miklósfa, Iskola utca, építési telek 4.080.000,- 8, 22 7, 21 9:00
30155/4 Miklósfa, Iskola utca, építési telek 4.080.000,- 8, 22 7, 21 9:30
4372 Lazsnaki kastély, Alkotmány u. 160. 49.000.000,- 8, 22 7, 21 10:00
2243/1-2 Ady u. 25. szám alatti ingatlanok 22.320.000,- 8, 22 7, 21 10:30
3817 Csengery u. 111/B, beépítetlen terület 2.800.000,- 8, 22 7, 21 11:30
A versenytárgyalás helye: NK MJV Polgármesteri Hivatala II. em. VI. iroda, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. tel.:
93/500-724. Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetőségeken kérhető, illetve megtekinthető a
www.nagykanizsa.hu honlap BEFEKTETőKNEK menüpont Ingatlan értékesítés alpontja alatt ."
Versenytárgyalás az alábbi ingatlanokra
I. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Garzonházakról
szóló 32/2001. (VI.27.) számú helyi rendelete
alapján - 35. életévüket be nem töltött fiatal házazok ill. legalább
egy évet meghaladó élettársi közösségben élők részére
- az alábbi bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 1.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. I. em. 7.
3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. I. em. 5.
4. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. II. em. 10.
5. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. I. em. 16.
6. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. II. em. 9.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2012. január 30.
II. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a
nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletéről
szóló 36/1997. (XI.4.) számú helyi rendelete alapján, az
alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának
elnyerésére:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 12.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 9.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2012. január 30.
III. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az
önkormányzati bérlakásokról szóló 42/2007. (IX.25.)
rendelete alapján az alábbi üres önkormányzati bérlakások
bérleti jogának elnyerésére:
1. Nagykanizsa, Ady u. 20. I. em. 9.
2. Nagykanizsa, Ady u. 22. fsz. 2.
3. Nagykanizsa, Törökvári u. 94.
4. Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. I. em. 6.
5. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/A/1.
6. Nagykanizsa, Péterfai u. 37/C. I. em. 2.
7. Nagykanizsa, Péterfai u. 37/a. III. em. 4.
8. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 4/A. IV. em. 12.
9. Nagykanizsa, Postakert u. 31. fsz. 1.
10. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 1/A. IX. em. 54.
11. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 1/B. IX. em. 56.
12. Nagykanizsa, Fő u. 8. 1/2/15.
13. Nagykanizsa, Fő u. 8. 1/2/14.
14. Nagykanizsa, Fő u. 8. 1/1/10.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2012. január 30.
Apályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán
(Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em. 100.) lehet benyújtani.
Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható!
A részletes pályázati hirdetményt a Zala Hírlapban, a Kanizsa
Dél-Zalai Hetilapban, Nagykanizsa Megyei Jogú Város
internetes honlapján (www.nagykanizsa.hu), a Kanizsa TV
képújságban, továbbá a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján
tesszük közzé.
Pályázat garzonházi lakásokra
Január 27. 10 óra
FICÁNKOLÓ - óvodások műsora
óvodásoknak
"SÁR-MELL-ÉK" - a Kanizsa
Fotóklub kiállítása
Megtekinthető: február 15-ig
Február 1. 15 óra
KANIZSAI MONDÁK
Előadó: Kardos Ferenc
Február 2. 15 óra
"SZÍNES VILÁG" - a Zrínyi
Miklós-Bolyai János Általános
Iskola, Bolyai János intézményegysége
tanulóinak képzőművészeti
kiállítása. Megnyitja: Stamler
Lajos képzőművész. Megtekinthető:
február 17-ig
FARSANGI ÉS "TÉLI"
BABAKIÁLLÍTÁS
Ács Julianna gyűjteményéből
Megtekinthető: február 29-ig
Január 27. 21 óra
A VAD FRUTTIK EGYÜTTES
KONCERTJE
Kapunyitás: 20 órától
Belépődíj: elővételben 1300 Ft,
helyszínen 1600 Ft
Február 3. 8.30-10 óra
és 11-12.30 óra
RÓMEÓ ÉS JÚLIA BEAVATÓ
SZÍNHÁZ
8. osztályosok számára
A Piarista Diákszínpad és Hevesi
Sándor Színház művészeinek közreműködésével.
A belépés díjtalan.
Igény szerint további előadások időpont
egyeztetésével. Információ:
06-93/510-011, 06-30/206-2908
Január 20. 16 óra
AMagyar Kultúra Napja alkalmából.
Z. SOÓS ISTVÁN KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető: március 31-ig
INDIA VÉGTELEN ÚTJAI
Kiállítás Sass Brunner Erzsébet és
Brunner Erzsébet 1938-1950 között
Indiában festett alkotásaiból
Megtekinthető: február 29ig
A PARADICSOMOK
MEGHÓDÍTÁSA
Győrfy András kiállítása
Megtekinthető: február 29-ig
A Zrínyi - Bolyai Általános Iskola
Bolyai János
Intézményegysége
folytatja
„SULIVÁR”
programsorozatát, melyre
szeretettel várja a leendő elsősöket
és szüleiket.
Február 4-én (szombaton)
9.oo-12.oo óráig NYÍLT
NAP,
melyen a szülők tájékoztatást
kapnak az intézményről.
A gyermekek „meglepetés
műsoron”, kézműves- és sportfoglalkozásokon
vehetnek részt.
Február 8-án és 9-én
(szerdán és csütörtökön)
8.oo-10.oo óráig NYÍLT
TANÍTÁSI ÓRÁK
a leendő első osztályos tanítókkal.
Kanizsa – Hirdetmény 2012. január 26. 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a nyugdíjasok elhelyezésére
épült bérlakások bérletéről szóló 36/1997. (XI.44.) számú helyi rendelete alapján
a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban megüresedett 2
db önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére.
Pályázatra kiírt lakások: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 12., Nagykanizsa,
Kodály Z. u. 10/A. I. em. 9.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. január 30. Helye: Polgármesteri
Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em. 100. A licitálás
időpontja: 2012. február 7. de. 9.00 óra. Helye: Polgármesteri Hivatal Szociális
Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.
A bérlemények leírása:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 12.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 41 m2, szobaszáma:
1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: helyreállított,
bérleti díja: bérlakást leadó pályázó esetén 20.131 Ft + igénybevett szolgáltatásokért
fizetendő díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem
fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 9.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 24 m2, szobaszáma:
1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: felújított, bérleti díja:
bérlakást leadó pályázó esetén 11.784 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő
díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit
és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
A lakások megtekinthetők: 2012. január 20. (péntek) 13.00-15.00 óráig
A pályázaton való részvétel feltételei:
1. Személyi feltételek
Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű nyugdíjas, nyugdíjas házaspár,
aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az
öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/, önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására
képes, a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és
annak eleget tud/nak/ tenni, a pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson
történő licitálást elfogadja.
2. Egyéb feltételek
Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ a rendeletben
meghatározott összegű pénzadományt ajánl fel, legalább komfortos önkormányzati
tulajodonú lakással rendelkezik 5 éve, és ott lakik, illetve azt térítésmentesen
a bérbeadó rendelkezésére bocsátja, aki városrendezési célból kiürítendő,
illetve életveszély miatt lebontásra kerülő önkormányzati lakás bérlője,
és a felajánlott lakást cserelakásként elfogadja.
Pályázni a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Eötvös tér 16.)
átvehető PÁLYÁZATI LAP két példányban történő kitöltésével lehet, melyen
fel kell tüntetni: a pályázó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/
összegét, csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a
felajánlásra kerülő önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát,
havi bérleti díját, csatolva a bérleti szerződés fénymásolatát, saját tulajdonú
lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát,
helyiségeit, minden tulajdonos adatát.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgálatán
(Nk, Eötvös tér 16.) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést
nem küldünk. A licitálás szabályai: a licitáláson részt vehet az a pályázó,
aki pályázatát határidőben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót
megbízással meghatalmazottja is képviselheti. A licitálás induló összege:
Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 12. 2.300.000 Ft. Nagykanizsa, Kodály
Z. u. 10/A. I. em. 9. 2.000.000 Ft. A licitálás során a licitösszeg 50.000 Ftonként
emelkedik.
A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve
önkormányzati bérlakás leadása esetén a kijelölést követő 15 napon belül. A
feljánlott adományt a kijelölést követő 6 hónapon belül kell az önkormányzat
számlájára megfizetni.
A nyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhető, tartási szerződés nem
köthető.
Pályázat nyugdíjasházi lakásokra
A Nagyk
a n i z s a i
Rendőrkapitányság
büntetőeljárást
folytat közokirat-
hamisítás
bűntett megalapozott gyanúja
miatt ismeretlen tettessel szemben,
aki 2011. október 6-án a Nagykanizsai
Okmányirodában más személy
adataival személyi igazolványt készíttetett.
Kérjük, aki a képen lévő nőt felismeri,
vagy felismerni véli, róla
bármilyen információval rendelkezik,
jelentkezzen a Nagykanizsai
Rendőrkapitányságon (8800
Nagykanizsa, Király u. 49.) személyesen,
vagy tegyen bejelentést
a 93/312-190-es telefonszámon!
Bejelentéseiket az éjjel-nappal díjmenetesen
hívható 107-es és 112-
es segélyhívó valamelyikén, illetve
a Telefontanú szintén díjmentesen
hívható 06/80/555-111-es telefonszámán
is megtehetik.
A bejelentő adatait a Rendőrség
bizalmasan kezeli. Segítségüket
köszönjük!
KÖRÖZIK - közokirat-hamisítás
Progresszív lencse AKCIÓ – 20%!
2012. január 1. - 2012. január 31.
Kanizsa – 12 Városháza 2012. január 26.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bérlakásokról
szóló 42/2007.(IX.25.) rendelete alapján az alábbi üres önkormányzati
bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
SZOCIÁLIS ÉS KÖLTSÉG ALAPON
Önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkező (csere) ill. nem rendelkező
pályázók részére:
1. Nagykanizsa, Ady u. 20. I. em. 9.
A lakás alapterülete: 34 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj összege:
17.170 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5
év, vagy a cserélt lakás bérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás
megtekintésének időpontja: 2012. január 16. 13.00 - 14.00 óráig
2. Nagykanizsa, Ady u. 22. fsz. 2.
A lakás alapterülete: 34 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj összege:
16.286 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5
év, vagy a cserélt lakás bérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás
megtekintésének időpontja: 2012. január 16. 15.00 - 16.00. óráig.
3. Nagykanizsa, Törökvári u. 94.
A lakás alapterülete: 31 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj
összege: 14.508 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama:
5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás
megtekintésének időpontja: 2012. január 16. 10.00 - 11.00 óráig.
4. Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. I. em. 6.
A lakás alapterülete: 43 m2, szobaszám: 1 + 1 fél szoba, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj
összege: 19.221 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama:
5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás
megtekintésének időpontja: 2012. január 16. 10.00 - 11.00 óráig.
5. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/A/1.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1 + 1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti
díj összege: 15.796 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama:
5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerződésével megegyező időtartamú.
A lakás megtekintésének időpontja: 2012. január 17. 14.00 - 15.00 óráig.
6. Nagykanizsa, Péterfai u. 37/C. I. em. 2.
A lakás alapterülete: 55 m2, szobaszám: 1 + 2 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti
díj összege: 27.005 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés
időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerződésével megegyező időtartamú.
A lakás megtekintésének időpontja: 2012. január 17. 15 00 - 16.00 óráig.
7. Nagykanizsa, Péterfai u. 37/A. III. em. 4.
A lakás alapterülete: 55 m2, szobaszám: 1 + 2 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti
díj összege: 25.080 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés
időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerződésével megegyező időtartamú.
A lakás megtekintésének időpontja: 2012. január 17. 14.00 -15.00 óráig.
8. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 4/A. IV. em. 12.
A lakás alapterülete: 53 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj
összege: 24.168 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama:
5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás
megtekintésének időpontja: 2012. január 16. 9.00 - 10.00 óráig.
9. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 1/A. IX. em. 54.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti
díj összege: 16.400 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés
időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerződésével megegyező időtartamú.
A lakás megtekintésének időpontja: 2012. január 16. 14.00 - 15.00 óráig.
10. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 1/B. IX. em. 56.
A lakás alapterülete: 55 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj
összege: 22.550 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama:
5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás
megtekintésének időpontja: 2012. január 16. 15.00 - 16.00 óráig.
11. Nagykanizsa, Postakert u. 31. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj
összege: 17.784 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama:
5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás
megtekintésének időpontja: 2012. január 16. 08.00 - 09.00 óráig
KÖLTSÉG ALAPON:
Önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkező (csere) ill. nem rendelkező
pályázók részére:
1. Nagykanizsa, Fő u. 8. 1/2/14.
A lakás alapterülete: 72 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj
összege: 42.336 Ft. Alakás állapota: helyreállított. Abérleti szerződés időtartama:
5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2012. január 16. 11.30 - 12.30 óráig.
2. Nagykanizsa, Fő u. 8. 1/1/10.
A lakás alapterülete: 57 m2 , szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj összege:
31.008 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5
év. A lakás megtekintésének időpontja: 2012. január 16. 11.30.- 12. 30. óráig
3. Nagykanizsa, Fő u. 8. 1/2/15.
A lakás alapterülete: 65 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj
összege: 38.220 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama:
5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2012. január 16. 11. 30.-12. 30.
óráig.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nagykanizsa, Eötvös
tér 16. I. em. 100.) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók!
Pályázatok benyújtásának határideje: 2012. január 30.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Garzonházakról
szóló 32/2001. (VI.27.) rendelete alapján, - 35. életévüket be nem
töltött fiatal házasok illetve legalább egy évet meghaladó élettársi közösségben
élők részére - az alábbi bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege:
12.780 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerződés időtartama:
maximum 60 hónap.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. I. em. 7.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege:
14.920 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerződés időtartama:
maximum 60 hónap.
3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. I. em. 5.
A lakás alapterülete: 40 m2 , szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege:
14.920 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerződés időtartama:
maximum 60 hónap.
4. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. II. em. 10.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege:
14.920 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerződés időtartama:
maximum 60 hónap.
5. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. I. em. 6.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege:
14.920 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerződés időtartama:
maximum 60 hónap.
6. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. II. em. 9.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege:
14.920 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerződés időtartama:
maximum 60 hónap.
A lakások megtekintésének időpontja: 2012. január 16. 14.00 - 15.00 óráig
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nagykanizsa, Eötvös
tér 16. I. em. 100.) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók!
Pályázatok benyújtásának határideje: 2012. január 30.
Pályázat üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. január 26.
Horoszkóp
Megnyugodhat, a párjától megkapja végre azt
az ajándékot, amire régóta vágyakozik. Ha ön
is úgy akarja, kifejezetten kellemesen telik
majd a hétvégéje. Hála a vitaminoknak, a teherbíró
képességével sem lesz semmi gond.
Továbbra is jó a megérzése, a problémái mellett
azonban ne menjen el szó nélkül. Adepresszió
ellen legjobb megoldás a vitás kérdések
megbeszélése. Ehhez azonban sajnos egy
lakatlan sziget lenne a legjobb helyszín.
Különleges bájával, vonzerejével felhívja
valaki figyelmét a környezetében. Ennek
ellenére ne mondjon le régi, titkos
vágya eléréséről, mert a csillagok támogatását
is élvezni fogja.
Ne sajnálgassa magát, hanem lépjen a
tettek mezejére. Dolgozzon, de túlságosan
ne feledkezzen bele a munkába, és
legyen spontánabb, ne mondjon nemet,
például egy báli invitálásra.
Acsillagok arra ösztönzik, hogy válogasson,
és ne fogadjon el első szóra minden
munkát. Már messziről jókedv és életöröm
sugárzik az arcáról, és ezt nagyra
értékelik a környezetében.
Legyen rámenősebb, ne utasítsa vissza a párját,
ha éppen egy báli meghívóval lepi meg. A
tavalyi báli öltözékét némi kiegészítővel újjávarázsolhatja.
Szívesen segít másoknak, annak
ellenére, hogy nem mindig viszonozzák.
Spóroljon hatékonyabban az eddigieknél, mert
egy álomvakáció testileg-lelkileg felpezsdítené.
Fejlettek a megérzései, amit élénk fantáziájával
még fokozni is képes. Ha nem kapkod,
nem kell zaklatott napokra számítania.
Szereti, ha rajongók veszik körül folyamatosan,
de emiatt ne mondjon búcsút kitartó, hűséges
partnerének. Otthon is érezheti magát
felszabadultan az ember, ha tiszta a lelkiismerete.
Ha nem így van, tegyen érte.
Ha többször megjelenik a környékbeli klubban,
megalapozhatja végre szerelmi sikereit.
Kirobbanó energiája magával ragadja asztaltársaságát.
Az első siker után se fogja vissza
magát, fürdőzzön az elismerésekben.
Kiváló formában lesz a hónap végére. Ennek ellenére
mellőzze az éjszakai bulizást, és bizonyítsa
be kedvesének, hogy akár egy hegyet is megmozgat
érte, ha kell. Dolgozzon sokat, mert érdemes,
a bolygók anyagi gyarapodást ígérnek.
Ha kisüt a nap, máris elkapja a tavaszi bizsergés.
Tegye félre a gondokat és higgyen
a csodákban. Sétáljon ki a természetbe,
gyönyörködjön az évszakok váltakozásában.
Hamarosan megérkeznek a gólyák is.
Kiszámíthatatlan lesz ezekben a napokban,
éppen ezért lehetőleg foglalja le magát valami
kétkezi munkával akár a szőlőben, vagy
otthon a ház körül. S ha már lecsillapodott,
csatlakozhat családja tevékenységéhez.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
VEGYES
SZOLGÁLTATÁS
BÉRLET
INGATLAN
Nk Király u. 6. szám alatt 55 m2-
es, Mészáros Lázár u. 1. szám alatt
43 m2-es saroküzlet kiadó vagy eladó,
vagy kanizsai, zalakarosi ingatlanra
cserélhető. Tel.: 0693/313-271,
0630/2044-556 (7478K)
Nk-án a Munkás úti garázssoron
hosszú távra garázs kiadó. Érd.:
0630/520-4050 (7479K)
Nk-án Nagyváthy utcában II.
emeleti, két szobás, egyedi fűtéses
lakás kiadó. Ár: 35000 Ft + rezsi.
Egy havi kaució szükséges. Érd.:
0670/379-4217 (7482K)
Televíziók, LCD monitorok, videók,
DVD-k és távirányítók javítása.
Balaskó István. Nagykanizsa, Ady
Endre u. 11., tel.: 0630/597-1530
(7457K)
Meghibásodott távirányítóját
(TV, DVD, HIFI, stb.) megjavítom.
Tel.: 0620/510-2723 (7480K)
Kidobásra szánt TV-jét,
mikróját, mosógépét, gáztűzhelyét,
stb. elszállítom. Érd.: 0620/510-
2723 (7483K)
Matematikából érettségire felkészítést
vállal középiskolai szaktanár.
Tel.: 0693/312-744 (7484K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat,
használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Érd.: 0620/555-
3014 (7362K)
Vásárolnék porcelánokat (Herendi,
Zsolnay, stb.), bronz és réz
tárgyakat, régi iratokat. Érd.: Nagykanizsa,
0630/332-8422 (7481K)
Kanizsa – Sport/14 Apró 2012. január 26.
2012.01.31. Kedd 10:00 – 13:00
Magyar Vöröskereszt, Sugár u. 28.
2012.01.31. Kedd 14:30 – 16:30
Pötréte Kultúrház Kossuth u.37.
Véradás ASENSEI SÁFÁR
SHOTOKAN KARATE-DO Sportegyesület
kéri, hogy adójuk 1%-
át egyesületüknek ajánlják fel.
Adószám: 18959459-1-20
1%
könyvelő vállalkozói szakirány felsőfokú megegyezés szerint
pénzügyi tanácsadó közép-, vagy felsőfokú megegyezés szerint
alkalmazott üzleti munkatárs közép-, vagy felsőfokú megegyezés szerint
műszakvezető (3 műszak) szakirányú megegyezés szerint
gépésztechnikus középfokú megegyezés szerint
gyógytornász felsőfokú megegyezés szerint
húsbolti eladó pénztári gyak.-tal szakirányú megegyezés szerint
mezőgazdasági gépszerelő szakirányú megegyezés szerint
varrómunkás középfokú megegyezés szerint
lovász szakirányú megegyezés szerint
recepciós szakirányú megegyezés szerint
CO hegesztő szakirányú megegyezés szerint
megváltozott munkaképességű
takarító alapfokú megegyezés szerint
ács szakirányú megegyezés szerint
8800 Nagykanizsa, Fő út 24. 93/310-327/102
Hetedszer díjazták Kiskanizsán
a legjobb utánpótláskorú
labdarúgókat gyermek, serdülő
és ifjúsági korosztályban a Horváth
János Labdarúgó Emlékdíjjal.
Az átadón az egykori futballista
özvegye, Horváth Jánosné
és fia, Horváth Balázs is köszöntötte
a focistákat, hangsúlyozván,
nem csupán a pályán
látott teljesítmény, de a játéktéren
kívüli viselkedés is sokat
nyom a latban.
Kápolnás Zoltán, a Kiskanizsai
Sáskák elnöke elmondta, a
klubnak hétvégenként öt csapata
játszik az idény során, s ezért is
lényeges, hogy minél több helyi
fiatal kergesse a labdát városrészi
szinten is, míg a kiskanizsai
utánpótlásban sok-sok évig meghatározó
szerepet betöltő, s az
emlékdíj megalapításában is segédkező
Horváth Ferenc szerint
egy-egy ilyen gesztus a gyerekeknek
a futballon túl is bír jelentőséggel.
VII. Horváth János Labdarúgó
Emlékdíj, 2012. Legjobb gyermek
korosztályú labdarúgó: Varga János.
Legjobb serdülőkorú labdarúgó:
Gaál Örs. Legjobb ifjúsági
labdarúgó: Vadász Zsolt.
P.L.
ANagykanizsai TE 1866 judokái
téli szünetük után – immár hagyományosan
– Lendván kezdték a felkészülést
a 2012-es versenyévre. A
három ország (Horvátország, Magyarország,
Szlovénia) 300 versenyzője
között öt kanizsai mérlegelt
a népes mezőnyben.
A2000-01-es korosztály 36 kg-os
lány mezőnyében (8 induló) Lukács
Ditta három győzelemmel szerzett
első helyet. Élve a felversenyzés lehetőségével
Ditta a két évvel idősebbek
között is megmérette magát,
akiknél két győztes mérkőzéssel
szintén aranyérmet szerzett.
A fiúk 2000-01-es korosztályában
három kanizsai dzsúdós is
mérlegelt. Közülük 34 kg-ban Sólyomvári
Dávid 16 fős mezőnyben
négy biztos sikerrel lett első.
Az 1998-99-es korosztályban a
38 kg-osoknál Huszár Máté képviselte
a kanizsai cselgáncsozókat és
körmérkőzéses rendszerben négy
győzelmet aratva nyert aranyérmet.
P.L.
Vadász Márton, a Nagykanizsai Izzó
SE kézilabdázója igencsak belelendült,
hiszen a korát tekintve serdülő korú
– amúgy 1996. április 1-én született
– sportoló már nem csupán az Izzó SE
U 16-os csapatának tagja, hanem a magyar
serdülő válogatott keretébe (irányítóként)
is meghívást kapott.
Márton eddig is rendszeresen szerepelt
az országos gyermek bajnokságban
és szintén tagja az Izzó SE
NB II-es junior együttesének. Az
egyesületében posztját tekintve balátlövő,
mérkőzésenként hat a gólátlaga,
és jelenleg a pontvadászat góllövőlistájának
14. helyén áll.
A még 16. életévét sem betöltő
kézilabdázó már az NB II-es felnőtt
gárdában is debütált, s Tóth
László edző javaslatára múlt év
novemberében a régiós (Zala, Somogy,
Baranya megye) korosztályos
válogatottba is bekerült.
Ennek eredménye lett a következő
lépcsőfok, vagyis időközben meghívót
kapott a magyar serdülő nemzeti
együttes harmincas keretébe is. E
korosztály első komolyabb erőpróbájára
a nyáron rendezendő olimpiai reménységek
versenyén kerül sor.
P.L.
Díjazott utánpótlás Válogatott kerettagság
Négy elsőség jutott
LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS egy alkalommal, 15 szóig
800 Ft (folyamatos megjelentetés esetén, másodiktól 400 Ft).
VÁLLALKOZÓI APRÓHIRDETÉS egy alkalommal, 15
szóig 1600 Ft (folyamatos megjelentetés esetén másodiktól 800 Ft).
Kanizsa – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. január 26.
A félidőben a lelátón magánszámot
előadó drukker viselkedése
szinte nagyobb izgalmat rejtett magában,
mint a Kanizsa KK-DKG
East – Veszprémi Egyetem NB I Bs
férfi kosárlabda rangadó. A Nyugati
csoport első és második helyezettje
közötti találkozó a harmadik
és negyedik tíz percre végképp eldőlt,
a vendéglátók 87-65-re nyertek
a veszprémiek ellen, s vissza is
vették az első helyezést a tabellán.
Kanizsa KK DKG-EAST (1.)
– Veszprémi ESC (2.) 87 - 65
(18-17, 31-23, 15-12, 23-13)
NB I B Nyugati csoport férfi kosárlabda-
mérkőzés, 13. forduló.
Nagykanizsa, 250 néző. Vezette:
Török R., Németh S., Dombay.
Kanizsa KK DKG-EAST:
Bausz, Balogh L. (9/3), Beák
(21/9), Hoffmann (22/3), Zsámár
K. (2). Csere: Neal (26/3), Bus,
Tóth O. (2), Czigler, Stárics (3),
Lovas (2). Edző: Kovács Nándor.
A Nyugati csoport csúcsrangadóját
a megszokottnál nagyobb
érdeklődés kísérte, lévén a tabella
első két helyén álló csapat mérkőzött
egymással.
A várakozásnak megfelelően,
szoros küzdelmet hozott az első
negyed, mely minimális hazai
előnnyel zárult.
A következő etapban felpörgette
a játékot a gépgyári gárda, Hoffmann
Balázs (képünkön) amellett
hogy azért hibázott is „becsülettel”,
még úgy is korlátlan úr volt a
palánkok alatt – a lepattanók megszerzésében
és a pontgyártásban
egyaránt kimagasló teljesítményt
nyújtott. A mezőnyben Beák Gábor
és Balogh László is felnőtt a
feladathoz, így a 19. percben már
két számjegyű volt a vendéglátók
előnye (44-33).
A szünetben némi lelátói közjáték
csalt mosolyt a szurkolók arcára,
a fordulás után aztán a kezdeti
megingás után (44-39) továbbra is
jól védekeztek a folyamatosan cserélő
hazaiak, ám a két csapat közötti
különbség nem nőtt számottevően,
mert a támadások befejezésébe
többször is hiba csúszott.
Azáró negyedben kidomborodott,
hogy Kovács Nándor edző kispadja
nem csak hosszabb, de minőségibb
is, így gyorsan húszpontos vezetésnek
tapsolhatott a publikum (36.p.:
78-58). Igazi örömjáték folyt a pályán,
s a kanizsaiak ilyen arányban is
megérdemelten győztek.
A vártnál simábban nyerte meg
a csoport rangadóját, s vette vissza
a vezetést a tabella élén a KKK
DKG-EAST.
Kovács Nándor: „Fantasztikus
győzelemet arattunk. Végig a mi
akaratunk érvényesült, így alaposan
visszavágtunk az egypontos
veszprémi vereségért.”
A nők második vonalában az előrehozott
Kanizsai Vadmacskák – Zala
Volán TE II mérkőzésen a nagykanizsaiak
a játék minden elemében
magasan a vendégek fölé nőttek...
Kanizsai Vadmacskák SE (1.)
– Zala Volán TE II (10.) 146-43
(24-15, 48-5, 43-17, 31-6)
Amatőr női NB Nyugati csoport
kosárlabda-mérkőzés, találkozó a 14.
fordulóból. Nagykanizsa, 50 néző.
KVSE: Fekete Cs. (30/12),
Fuisz (31/3), Rajkai, Olasz A. (7),
Jurkó (20). Csere: Kiss V. (30),
Hegyi (4), Oros (2), Jagarics (14),
Simon (7), Nagy D. (1). Edző: Gábor
Erzsébet.
Nehezen lendültek játékba a hazaiak
a mérkőzés elején, pontatlanok
voltak a támadásban és védekezésben
egyaránt.
A második negyedben viszont jelentősen
feljavult védőjátékuk, s ennek
köszönhetően a megszerzett labdákból
gyors, könnyű kosarakat tudtak
elérni. Támadásaikat pontosan
fejezték be és Fekete Csilla, Fuisz
Viktória, Kiss Virág, valamint Jurkó
Noémi kosarainak köszönhetően
nagyszünet előtt már jelentős különbség
alakult ki a két csapat közt.
Fordulás után továbbra is érvényesült
a hazaiak fizikai és technikai
fölénye. Gyors, látványos, ötletes
játékkal végül újabb nagyarányú
győzelmet arattak.
Az egerszegiek elleni meccset
követően a KVSE a Szombathelyi
Egyetem SE-vel mérkőzött a vasi
városban.
Szombathelyi Egyetem SE (5.)
– Kanizsai Vadmacskák SE (1.)
39-70 (8-10, 10-18, 7-19, 14-23)
Amatőr Női NB Nyugati csoport
kosárlabda-mérkőzés, találkozó a
13. fordulóból. Szombathely, 50
néző.
Kanizsa: Fekete Cs. (16/3), Fuisz
V. (25/12), Olasz A. (3), Jurkó (2),
Jagarics. Csere: Kiss V. (19), Oros
(4), Hegyi (1), Rajkai, Simon, Nagy
D. Edző: Gábor Erzsébet.
Nehezen lendült játékba a vendég
együttes, ritmustalanul támadtak,
így (szinte vízilabda negyedbeli
eredményt elérve) az első negyedben
kevés pontot szereztek.
Amásodik felvonásban védekezésváltásaiknak
köszönhetően feljavult a
Vadmacskák támadójátéka és a találkozó
ezen időszakában Fuisz Viktória
és Fekete Csilla volt elemében.
Fordulás után tovább nőtt a két
csapat közti különbség, Jurkó
Noémiék feljavultak a játék minden
elemében, távoli és középtávoli
dobásaik egyaránt (és szó
szerint...) pontosak lettek.
Aztán az utolsó negyedben
Kiss Virág eredményes centerjátékával
az eredménybeli távolság
kisebb nem lett a mérkőző felek
között.
P.L.
Csak titulusában volt csúcsrangadó
A nagykanizsai Sensei Sáfár
Shotokan Karate-Do Sportegyesület
a „Mickey Mouse” Nemzetközi
Kupán vett részt a romániai
Floresti városában. A kanizsaiak
népes mezőnybe kerültek,
hiszen a leginkább gyermek korosztályos
karate versenyen tizenkilenc
egyesület 320 versenyzője
küzdött a kétnapos esemény
során.
Az első nap három küzdőtéren folytak
a formagyakorlatok és a küzdelmek,
s a bírák nem voltak egyszerű helyzetben,
hiszen a gyakorlatok színvonalasra
sikerültek a jó néhány nemzet képviselőit
felvonultató sporteseményen.
A második nap már – ugyancsak
három tatamin – a csapat-formagyakorlatok
és a csapatküzdelmek
voltak soron, melyeken a kanizsaiak
szintén jól szerepeltek.
ASensei Sáfár Shotokan Karate-Do
Sportegyesületet képviselő sportolók
között a két, kiemelkedően teljesítő versenyző
eredményei az alábbiak voltak:
A13-14 éves fiúk kata (formagyakorlat)
kategóriájában első helyet
szerzett Mészáros Martin. Ugyanennek
a sorozatnak a mezőnyében pedig
második lett Oláh Tamás.
Értelemszerűen ugyanannek a
korcsoportnak immár kumite (küzdelem)
megmérettetésében Mészáros
a második pozíciót érte el.
A két említett kanizsai sportoló
kiegészülve Kasza Martinnal a csapat
formagyakorlatok során is a dobogó
második fokára állhatott, és a
csapatküzdelmek alatt a trió tagjai
ezüstérmet zsebelhettek be a romániai
helyszínen.
A kanizsai klub sportolói már a
márciusban sorra kerülő zalaszentgróti
versenyükre készülnek, míg áprilisban
jön a hagyományosnak tekinthető Sáfár
Kupa a dél-zalai városban.
P.L.
Csak a nevében volt „Miki egér” verseny
Kanizsa 16 – Színes 2012. január 26.
A hölgyek körében az egyik
népszerű divatmárka nagykanizsai
képviseletének arca lett a kanizsai
Lugosi Alexandra. Mint a
fotózások alkalmával kiderült, a
harmadéves pszichológus hallgatóhoz
leginkább Dukai Regina
ruhái állnak közel, s ezt Alexandra
remekül ki is használhatja az
elkövetkezendő időszakban.
„Mindenki nagyon koncentrált,
feszített volt a tempó, de úgy éreztem,
hogy igazán profi csapat kezei
közé kerültünk. A sminkesek, a
fodrász és a tervezők közvetlenek
és kedvesek voltak” – mesélte lelkesen
Alexandra, aki januárban
még egy másik szépségversenyen
is megméretteti magát.
„Mostanában elkezdtem belekóstolni
a modellkedésbe, de még
mindig a tanulás az első és legfontosabb
az életemben” – tette hozzá.
Mint ismert, a Pécsen tanuló
nagykanizsai hölgy november végén
lett a Miss Alpok-Adria Szépségversenyének
zalai szépe, s
ahogy fentebb már utaltunk rá, január
28-án a sorozat magyarországi
fináléjában képviseli megyénket
Miskolcon.
P.L.
Divatmárka dél-zalai arca lett Lugosi Alexandra
A VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház szervezésében 2012.
február 18-án (szombat) kerül megrendezésre a IV. Országos Farsangi
Fánkfesztivál a Kanizsa Centrumban, melyre háromfős csapatok
jelentkezését várják hozott és helyben készített fánk kategóriákban,
melyeken belül a jelentkezők készíthetnek hagyományos és különleges
fánkokat is. Nevezni január 30-ig lehet a művelődési háznak
címzett levélben vagy a kodalymk@chello.hu e-mail címen.
Fánkfesztivál
Csapatok jelentkezését várják