Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.84 MB
2020-12-15 08:20:06
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
234
757
Rövid leírás | Teljes leírás (459.42 KB)

Kanizsa 2012. 013-016. szám április

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XXIV. évfolyam 13. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2012. április 5. 2012. január 1-től már használt Kanizsa
lakás adás-vételénél is KÖTELEZő
ENERGETIKAI
TANÚSÍTVÁNY!
Kiváncsi rá, hogy energiapazarló rendszerét
hogyan lehet jelentősen hatékonyabbá tenni?
Balassa Béla
építész, épületenergetikai tanúsító
30/9019013, balassabela@chello.hu
Mennyit fogyaszt
az Ön háza, lakása?
A nagykanizsai Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat Rozgonyi úti
irodahelyiségében horvát motívumú
piros-tojást festettek a Rozgonyi
úti óvoda horvát csoportjának
tagjai, illetve a Piarista Általános
Iskola és Gimnázium horvát
tagozatos diákjai. A program célja,
hogy megismertessék a fiatalokkal
a hagyományokat. – A Mura-menti
horvátok körében évek óta a hagyományőrzés
egyik programja a
húsvét előtti időszakban a tojásfestés.
A motívumokat a természetből
és az élethelyzetükből gyűjtötték
össze, így megtalálható köztük
a rügyfakadással, a tavaszi munkákkal
és a virágokkal kapcsolatosak
egyaránt. Nagyon fontos, hogy
a Mura-menti horvátok csak piros
színű tojást festenek eredeti módszerrel,
miszerint a viaszt megmelegítjük
a láng felett, és egy írókával
megírjuk a felszínüket. Ezeket
betesszük a hideg piros festékes
vízbe, majd a vizet melegítjük. A
tojás eközben pirosodik, a viasz
pedig leolvad. Miután kivettük a
folyadékból csak meg kell törölni
– tudtuk meg Vargovics
Józsefnétől, a HKÖ elnökétől.
Minden évben egy hetes ünnepségsorozattal
készülődnek a húsvéti
ünnepekre a Rozgonyi Óvodában.
A program Színek a természetben
címmel Dani Zoltánné biológiarajz
szakos tanár és tanítványai kiállításának
ünnepélyes megnyitójával
vette kezdetét. A tárlatot Borsos
Péterné tagóvoda vezető nyitotta
meg, közreműködött Proszenyák
Laura, és az óvoda I. nagycsoportja.
Az apróságok bábszínházi előadást
is láthattak. A Zirano Színház
közreműködésével megtekintették
a Pulcinella kertészkedik című mesejátékot
és az óvónénikkel, dadusokkal,
szülőkkel és nagyszülőkkel
együtt húsvéti díszeket készítettek.
Az ünnepi hét a Rozgonyi iskola és
óvoda tánccsoportjainak műsorával
zárult.
B.E. - V.M.
Húsvétra
készültek
A zárt ülésen tárgyaltakkal
együtt mintegy negyven napirendi
pontot vitatott meg soros ülésén
a közgyűlés.
Döntött a testület a helyi tömegközlekedés
díjainak és utazási feltételeinek
megállapításáról szóló
önkormányzati rendelet hatályon
kívül helyezéséről, a helyi menetrend
szerinti autóbusszal történő
személyszállításról szóló közszolgáltatási
szerződés módosításáról,
valamint a helyi közösségi közlekedés
közszolgáltatói közbeszerzésére
vonatkozó eljárás megindításáról.
Az árak megállapításáról
szóló 1990. évi törvény 2012. április
1-től nem terjed ki az autóbuszszal
végzett menetrend szerinti
személyszállításról szóló törvényben
meghatározott helyi közösségi
közlekedési szolgáltatások áraira,
az önkormányzat hatósági ármegállapító
jogköre megszűnik. A testület
egyetértett a Zala Volán Zrt.
és Nagykanizsa önkormányzata
között 2004. december 20. napján
létrejött Közszolgáltatási Szerződés
közös megegyezéssel történő
módosításával. Amenetjegyek és a
bérletek ára ezzel nem változik.
Most sem született döntés a települési
szilárd hulladék közszolgáltató
tevékenységről szóló önkormányzati
rendelet, valamint a települési
folyékony hulladék közszolgáltatási
díjáról szóló önkormányzati
rendelet módosításáról. A díjakról
a központi jogszabályban
történő változás után döntenek.
Módosították a városatyák a
szociális szolgáltatásokról és a
személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti ellátásokról szóló
önkormányzati rendeletet. A bölcsődei
gondozásért az előterjesztésben
szereplő napi 200 forint helyett
Bene Csaba (Fidesz-KDNP)
frakcióvezető javaslatát fogadta el
a testület, mely szerint naponta
100 forintot kell fizetni a családoknak
a bölcsődei ellátásért.
A továbbiakban módosította a
közgyűlés többek között az önkormányzati
bérlakásokról szóló rendeletét,
a város 2011-2016 közötti
Sportkoncepcióját, és a sportról
szóló önkormányzati rendeletét. A
testület a Kiskanizsai Településrészi
Önkormányzat létszámát 8 főről
7 főre módosította. A módosítás
a betöltött részönkormányzati
képviselői mandátumokat nem
érinti.
Döntöttek a termofor kémények
felújítását célzó pályázatok támogatásáról,
az önkormányzati tulajdonban
lévő épületek bontásáról, az eddigi
telefonszolgáltatóval kötött szerződés
felmondásáról és a 2012. évi
intézményi felújítási munkálatokról.
Elfogadta a testület a Kanizsai Kulturális
Központ 2012. évi munkatervét,
a város 2011. évi sportéletéről,
valamint a Nagykanizsai Rendőrkapitányság
2011. évben végzett
munkájáról szóló beszámolót.
A meghívóban nem szereplő napirendi
pontok között megtárgyalták
és támogatták általános- és középiskolák
részvételét az „Iskolai
tehetséggondozás” című pályázaton,
és egyetértettek a Hevesi Sándor
Általános Iskola előtt található
Balázs Eszter, Kígyó című műalkotásának
helyreállítására előterjesztett
javaslattal.
A kérdések, interpellációk sorában
Bicsák Miklós, Balogh László,
Jerausek István, Marton István,
Dr. Etler Ottó, Gábris Jácint, Sajni
József, Dr. Fodor Csaba, Bene
Csaba és Tóth Nándor képviselők
intéztek kérdéseket Cseresnyés
Péter polgármesterhez.
Az önkormányzat által alapított
kitüntetések adományázásról zárt
ülésen döntöttek a városatyák.
A közgyűlés utáni sajtótájékoztatón
Cseresnyés Péter polgármester
ezúttal az ifjúsági
koncepcióról, az önkormányzat
és a Magyar Telekom Rt. között
megkötött szerződés felmondásáról
és a bölcsődei térítési díjról
hozott döntéseket ismertette bővebben.
Az ifjúsági koncepcióról szóló
napirendi pont a 14 és a 35 év közötti
korosztály helyi lehetőségeiről
szól és azokról a feladatokról,
amelyeket az itteni intézményrendszer
a magáénak vall, magára
nézve feladatként kötelezőnek tart.
E kötelezettségben a legfontosabb
az esélyteremtés, mely céljából
több projekt is fut. Ezek a pályázatok
a fiataloknak bemutatják a jövőbeni
lehetőségeiket és ezek elérésében
nyújtanak segítséget. A
polgármester két, az előterjesztésben
szereplő pályázatot emelt ki, a
Mi a pálya? Jövőnk az ifjúság II.
és a Merre visz az út? projekteket.
Ezeken kívül az önkormányzat – a
költségvetési helyzetétől függően
– próbálja segíteni a fiatalokat, ennek
érdekében programokat szerveznek,
és intézményeket működtetnek.
Ilyen a balatonmáriai tábor,
a diákparlament és az általános iskolás
gyerekek mozibérletének a
támogatása.
Kiemelte, a jövőben egy mobilközponton
keresztül történik majd
a szolgáltatás, ugyanis az önkormányzat
harmincadikai hatállyal
felmondta a Telekommal megkötött
szerződését. Az új szolgáltatásnak
köszönhetően van olyan terület,
ahol körülbelül 70 százalékos
megtakarítást sikerült elérni.
Abölcsődei térítési díj bevezetése,
a korábbiakkal ellentétben, nagyobb
vitát váltott ki. A bevezetés
azért vált szükségessé, hogy az intézményeket
minél hatékonyabban
tudják működtetni. A döntés szerint
100 forintot kell majd fizetnie
a szülőknek. Azonban azok, akik
nehéz helyzetben vannak továbbra
is igénybe vehetik az eddig kapott
kedvezményeket.
A francia érdekeltségű Malterie
Sufflet Magyarország Kft. kérelemmel
fordult Nagykanizsa város
polgármesteréhez, nyilatkozzon
arról, hogy a képviselő-testület kíván-
e élni a területre bejegyzett
elővásárlási jogával, az általuk
mellékelt adásvételi szerződésben
meghatározott feltételek figyelembevétele
mellett.
Anélkül, hogy a zárt ülésen elhangzottak
részleteiről nyilatkoznék,
a közszájon forgó információkat
szeretném a valósághoz igazítani,
már csak azért is, mert különböző
internetes oldalakon kommentelő
személyek tájékozatlanságból,
vagy merő rosszindulatból
valótlan tartalmú vélemények sokaságával
szédítik egymást.
A benyújtott szerződésből megtudható,
hogy magyar vállalkozás
kívánja megvásárolni az ingatlant,
valamivel több, mint 200 millió
forint bruttó vételáron.
A két leendő szerződő fél közötti
megállapodásban több olyan tétel
is szerepel, amely harmadik fél
számára is jelentős kötöttséget határozhatna
meg. Például a sörgyártás
tilalma 2017-ig, vagy a hosszú
távú bankgarancia az esetleges
kártérítési esetre. A területen érvényben
lévő, közel negyven szerződés
vonatkozásában jogutódként
kellene belépni a leendő vevőnek,
a képviselő-testület tagjai által
részleteiben nem ismert feltételekkel.
Nincs lehetőség a tartalom
megváltoztatására, vagy elfogadják
a képviselők a felkínált terület
megvásárlására vonatkozó ajánlatot,
vagy nem.
A jelenleg folyamatban lévő tulajdonos
változás nem jelenti azt,
hogy a város számára az iparterületre
bejegyzett elővásárlási jog
törlésre kerül, tehát minden olyan
esetben a képviselő-testület döntésére
van szükség, amikor érintettként
újra határozatot kell hozniuk
ez ügyben.
Több bizottság ülésén felmerült
a kérdés, hogy miért nem a nagykanizsai
vállalkozói körből kerül
ki a vevő. Néhány tájékozatlan,
vagy nagyon is tájékozott, de különböző
érdekkörök által irányított
megszólaló, egészen hajmeresztő
módon a városvezetést vonja felelősségre
emiatt.
Minden nagykanizsai számára
adott a lehetőség vevőként megjelenni
az eladónál, de természete-
Kanizsa – A 2 mi ügyeink 2012. április 5.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági
ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit
Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Bölcsődei gondozási díjról, termofor kémények
felújításáról, sportról...
A közgyűlés
döntéseiről
Magyar tulajdonosa
lehet a volt sörgyár
területének
Kanizsa – Húsvét 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. április 5.
Újra megszólaltak az elnémult
harangok. A húsvéti öröm
szent hangulatát viszik a hívő
lelkekbe. Feltámadt az Úr! Ma
hitvallást teszünk a diadalmas
Krisztus mellett. Ma valóság
lett: „Én vagyok a feltámadás és
az élet.” (Ján.11.25.) Győzött az
igazság és az élet, csatát vesztett
a bűn és a halál. Húsvét napján
az Úr angyala hirdeti az erő és a
győzelem evangéliumát. De milyen
szokatlan a győzelem útja.
A keresztút vezet a megdicsőüléshez.
A kigúnyolt, megalázott,
elhagyott és keresztrefeszített
Krisztus győz. A külső sikerektől
elkábított, a hatalomra és az
erőszakra építő ellenség megsemmisül.
Hívő ember számára
olyan vigasztaló a húsvét tanulsága.
Sokszor megdöbbenve látjuk,
hogy a bűn, az igazságtalanság
és a gyűlölet diadalmaskodik
a lelkekben. Ilyenkor
könnyen megkörnyékez bennünket
a csüggedés és a kishitűség.
Az egyik oldalon a test, a
hatalom és az erőszak; a másik
oldalon a lélek, az igazság és a
szeretet. Melyik fog győzni?
Halljuk az angyali szózatot: ne
féljetek! Az igazság Fejedelme
feltámadt. Legyőzte a bűnt és
diadalra vitte az erényt. Két évezred
történelme igazolta az első
húsvét igazságát: per crucem
ad lucem; a kereszt útján a megdicsőüléshez.
Ennek az igazságnak
bizonyítéka a magyar nemzet
dicsőséges történelme. A kereszt
nemzete voltunk, de mindig
eljött a feltámadás napja, ha
Krisztussal jártuk a keresztutat.
Húsvét a diadalmas világnézet
győzelmi napja.
A feltámadás ünnepe nagy
feladatokra is figyelmeztet.
Nem elég a lelkesedés. A mi hitvallásunk
legyen cselekvő élet.
Szent Pál buzdít bennünket: Ha
feltámadtatok Krisztussal, az
ottfennvalókat keressétek. (Kol.
3,1.) Prohászka Ottokár, a magyar
katolicizmus apostola megrendítő
szavakkal vázolja feladatunkat:
„Föltámadunk-e?
Sok a halott. A szentírás ismer
eleven holtakat. Ismer holt hitet:
a hit cselekedetek nélkül holt.
…ismer holt jócselekedeteket:
Úgy látszik, hogy nagy, erős,
gazdag vagy, pedig szegény,
meztelen koldus vagy ... ismer
holt kezet, holt szívet; ismer
örök halált, melyben megfagy a
boldogság vágya. Ismer holt tagokat
az egyház testén, kiket Isten
lelke nem éltet. S a világ is
ismer eleven holtakat; Ibsen ír
róluk egyik drámájában. Holteleven
szerinte az, ki a világnak
él, dolgozik, alkot, szerepel és
dicsőséget keres. Dolgozni semmiért,
ez a világi élet tragédiája.
Elevenholt, aki élni elfelejtett,
mert nem értette föl az életet.
Ilyen az a nő, az a férfi, ki vad
szenvedélyben fölemésztette
erőit és végre annak öntudatára
ébredt, hogy ez nem élet. Szegény
világ, nagy hullaház; száraz
csontok az Isten elevenítő
fuvalmai nélkül! Az Úr Lelke
teremt majd életet, élő embereket,
élő hitet, élő jócselekedeteket,
élő szívet! Ezt a halált kell
utálnom, ezt a holteleven ténfergést,
ezt a tehetetlen hitet és holt
kezet!
Föltámadunk hát? Ó hogyne
támadnánk! Evégett mindenekelőtt
hitünk öntudatára kell ébrednünk
s alvó erőit fölszabadítanunk.
Ez erők átvonaglanak majd
rajtunk és kiégetik belőlünk a
bűn penészét, a földies, világias
érzést; azután megmozgatnak, kifeszítenek,
kinyújtanak, megindítanak;
alakulni, Krisztushoz hasonulni
késztetnek.”
Érezzük, ez lesz a diadalmas
élet. Gyönyörű eszmény a hívő
ember számára. Sokat beszélnek
ma új világról. A borzalmas
világháború fegyverei felszántják
a talajt. Az új világot az
evangéliumi mag fogja megtermékenyíteni.
Krisztus nélkül
nincs új élet. Homokra épít az,
aki nem a diadalmas Krisztust
követi. A megújulásnak az
egyén lelkében kell elkezdődnie.
Ezt a húsvéti feladatot vállalni
vallásos és hazafias kötelességünk.
Zalai Közlöny
82. évfolyam, 76. szám (1942)
Húsvéti öröm és feladat
Írta: Dr. Solymár István esperes-plébános,
Jézus Szíve Egyházközség
sen a jelenlegi tulajdonos joga tárgyalni,
mérlegelni, majd elfogadni
az esetleges ajánlatokat. Nagykanizsa
város teljes vállalkozói körére
azonos feltételek vonatkoznak,
mégpedig az van érvényben, hogy
a tulajdonukkal ők rendelkeznek, a
lehetőségeiket ők veszik számba,
amikor döntést hoznak. Érdekes
helyzetet teremtene az a furcsa ötlet,
amely itt a város vezetőinek
ilyen alapjogokat korlátozó kezdeményezését
szorgalmazza, vagyis
néhányan az akarják, hogy a képviselők
mondják meg az eladónak,
hogy ki legyen a vevő. Természetesen
abban az esetben, ha saját tulajdonukról
lenne szó, akkor ezt az
igyekezetet azonnal kikérnék maguknak.
Ami biztosnak látszik, hogy
2017-ig a volt sörgyár területén
nem lehet sört gyártani egy jelentős
kártérítési per nélkül, viszont
reménykedhetünk abban, hogy az
új tulajdonos vissza szeretné kapni
a befektetett tőkéjét és ennek érdekében
komoly elképzelései vannak
a terület hasznosítására. Ha ez a
szándék nem így valósulna meg,
akkor valóban a város szerepét kell
előtérbe helyezni, de már az értékesítést
előkészítő tárgyalások folyamatában
véleményt kell mondani
a szakembereknek a kialakításra
kerülő feltételek minél kedvezőbb
meghatározása érdekében. – nyilatkozta
lapunknak Vukics József, a
Pénzügyi Bizottság külsős tagja.
A fűtéskorszerűsítés, energiaracionalizálás
legfőbb célja, a
fűtési rendszer energiatakarékosságának
a biztosítása, ezen
kívül a hagyományos energiahordozóknak
a kiváltása volt. A
gyerekek már januárban birtokba
vehették az intézményt.
Cseresnyés Péter polgármester
elmondta, az intézmény példája és
előfutára lehet azoknak a jövőbeni
céloknak és terveknek, melyek
megvalósítása esetén kevesebb
energiafelhasználás szükséges az
intézményrendszerekben és a lakossági
fogyasztásban, így ezek
fenntartásához kevesebb pénzre
lesz majd szükség.
A teljes műszaki átadás-átvétel
március 20-án megtörtént, a beruházás
a nemrég beüzemelt hőszivattyúval
vált teljessé. Az energiahatékonyság
és energiatakarékosság
céljából, egy 16 négyzetméteres
napkollektort, egy talajszondás
hőszivattyút és egy kondenzációs
kazánt szereltek fel. Ezeken kívül
a hőszigetelés és a nyílászárók
cseréje is megtörtént. A korszerűsítés
teljes költsége közel 32 millió
forint volt, ebből 19 millió a támogatás.
Végeredményként jelentős
költségtakarékosság várható,
csökkenhet a károsanyag – kibocsátás,
továbbá a környezettudatos
nevelés is megvalósulhat az óvodában.
Befejeződött a „kerékpárúthálózat
fejlesztése Nagykanizsán,
a 61. számú főút belterületi
szakaszán” című projekt.
Az új kerékpárutat Cseresnyés
Péter polgármester és Jerausek
István, a terület önkormányzati
képviselője avatta fel a sánci kultúrház
előtt megrendezett projektzáró
rendezvényen. A nemzeti színű
szalag átvágását követően a
Kiskanizsai Általános Iskolából
érkező diákok biciklire pattantak,
majd a polgármesterrel az élen kipróbálták
az új utat. Az építkezés
részleteiről Tárnok Ferenc, a Városfejlesztési
Osztály vezetője
adott történeti áttekintést.
Cseresnyés Péter polgármester
avatóbeszédében kiemelte, amikor
belevágtak a beruházásba, még
nem is sejtették, hogy egy nagyobb
kerékpárút-hálózat részeként
is szerepelhet. Hosszú idő
után végre sikerült megteremteni a
biztonságos kapcsolatot a Csó-tó
és a város között. A kerékpározók
így rövid idő alatt kikerekezhetnek
a Csónakázó-tóhoz, és hamarosan
– ha nyer a város újabb két jelentős
pályázaton –, összeköttetésbe
kerülhetünk a balatoni kerékpár
körúttal, és várhatóan elérjük a
horvát határt is.
„Azon dolgozunk, hogy a kerékpárút
bővítésével Zalakaroson
keresztül el lehessen érni a Kisbalaton
melletti kerékpárutat, majd
egy jelentős turisztikai fogásként a
határon átnyúlóan csáktornyai
testvérvárosunkat és Kaproncát is.
Sikeres pályázat esetén majd azt is
el lehet mondani, hogy Nagykanizsa
belekerült a kerékpáros turizmus
vérkeringésébe, mellyel
(folytatás a 4. oldalon)
Befejeződött
a Vackor Óvoda
korszerűsítése
Felavatták a 2600
méteres kerékpárutat
Sáncban
(folytatás a 3. oldalról)
jelentős lépést teszünk a régebben
megfogalmazott azon cél érdekében,
hogy Nagykanizsa turisztikai
célpontként is szerepel a térképen.
Aprojekt a tervezett 140 millió
forint helyett 120 millióból valósult
meg, melynek 85 százaléka uniós
támogatás. Akerékpárút a város kerékpáros
hálózatának egyik legfontosabb
eleme, ugyanis legnagyobb
lakótelepünket, a Keleti városrészt
szeli át, illetve kapcsolatot biztosít
Nagykanizsa legvonzóbb turisztikai
célállomása, a Csónakázó-tó és a
belváros között. Ezzel végre sikerült
megteremteni a biztonságos
kapcsolatot a tó és a város között.”
A kerékpárút kezdeti szakasza
keresztezi a 61-es főút korszerűsítésének
nyomvonalát, majd a Kaposvári
út északi oldali családi házas
ingatlanjai mentén haladó gyalogosjárda
nyomvonalát követi az
Úttörő utcáig. Innen új járdaszakaszt
építettek a Péterfai-árokig.
Ezután a kerékpárút áttér a Kaposvári
út déli oldalára, majd ezen az
oldalon halad végig a Kaposvári,
majd a Teleki úton, a meglévő járda
nyomvonalában. A Kaposvári út –
Hevesi úti körforgalomnál a forgalomelterelő
sziget érintésével halad
a nyomvonal a Hevesi út keleti oldali
járdájának nyomvonalára.
A pályázat fontos része volt a
kerékpározás népszerűsítését szolgáló
BringaSuli program, melynek
„elméleti” része tanórákon valósult
meg. Adiákok megismerték az
alapvető közlekedési szabályokat,
megtanulták biztonságosan kezelni
biciklijüket.
A Vasemberház Házasságkötő
termében ezúttal Toma Mónika
és Toma Csaba tett állampolgársági
esküt Cseresnyés Péter polgármester
előtt, ezzel a hivatalos
dokumentumok szerint is magyar
állampolgárok lettek, új
hazát nyertek.
Anya és fia a Szatmár megyei
Nagymajtényban születtek, mely
történelmünk egyik fontos helyszíne,
szerves része, a trianoni tragédiáig
megannyi magyar nemesi
család birtoka és szálláshelye volt,
mondta Cseresnyés Péter köszöntő
beszédében. – 1910-ben a közel
kétezer lakos túlnyomó része magyar
volt, a 2002-es népszámlálási
adatok pedig arról tanúskodnak,
hogy a 960-as lélekszámból még
439-en magyarnak vallották magukat,
köztük Önök is – tette hozzá.
Hangsúlyozta, a honosítási okirat
hatalmas felelősség az anyaországban
élőknek is, hiszen mostantól
kölcsönösen felelősek vagyunk
egymásért. A polgármester
megköszönte eddigi helytállásukat,
a vállalt áldozataikat.
A FIDESZ – KDNP nagykanizsai
önkormányzati képviselőcsoportja
nevében 110 ezer forint
adományt nyújtott át Bene Csaba,
a képviselőcsoport frakcióvezetője
és Dr. Csákai Iván, a Szociális és
Egészségügyi Bizottság elnöke az
„OXIGÉN” Alapítvány javára a
Kanizsai Dorottya Kórházban.
A FIDESZ frakció a költségvetés
készítése idején határozta el, hogy
ők is áldoznak közcélokra a tiszteletdíjukból,
és minden hónapban átadnak
egy jelentősebb összeget a városban
működő közcélokat szolgáló,
illetve nehéz helyzetben lévő szervezetek
számára. Az első adományt
Dr. Brünner Szilveszter főorvos, az
„OXIGÉN” Alapítvány képviselője
vette át. Az Intenzív Osztály főorvosa
elmondta, az Intenzívterápiás
Osztály Alapítványát 1992-ben hozták
létre azzal a céllal, hogy javítsa a
betegellátás műszerezettségét, és támogassa
az osztályon dolgozó orvosok
és szakszemélyzet továbbképzését.
Az alapítvány napjainkban is ez
utóbbi célt szolgálja, a jelen támogatás
az orvosok szakmai tudásának
fejlesztését segíti.
Kanizsa – A 4 mi ügyeink 2012. április 5.
Autóban is sötétedő lencse AKCIÓ
Magas hőmérsékleten is extra sötét
2012. április 1. - 2012. április 30.
VOKSH Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
TANFOLYAM INDUL
2012.04.10-én 16 órakor
személyautó, motor és segédmotor
kategóriákban
Az elméleti díja csak 5000 Ft,
és nincs regisztrációs díj
2012.04.11-én 16 órakor
C, D, C+E
2012.04.12-én 16 órakor
gépkezelő/targonca, emelőgép
és földmunkagép
Részletfizetés!
Ingyenes tankönyv
kölcsönzés!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet
közterület-felügyelő munkakör betöltésére.
Ellátandó feladat: Nagykanizsa közigazgatási területén a Közterület Felügyelet
hatáskörébe utalt közterület felügyelői (közterület felügyelői vizsga hiányában
- annak megszerzéséig - közterület felügyelő segítő) feladatok ellátása a
felügyelet-vezető irányításával, egyéni beosztás szerint. Akinevezés a köztisztviselők
jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) alapján közszolgálati
jogviszonyban határozatlan időre, 6 hónap próbaidő kikötésével történik.
A kinevezés feltétele a 78/1999. (XII.29.) EüM-BM együttes rendeletben foglaltak
szerinti egészségi, fizikai és pszichikai alkalmasság igazolása.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, a köztisztviselők
képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklete
I/13. pontjában meghatározott szakirányú iskolai végzettségek, szakképesítések
valamelyike, "B" kategóriás gépjárművezetői engedély, felhasználói
szintű számítógépes ismeret.
Előnyt jelent: közigazgatási vagy rendészeti gyakorlat.
A pályázat részét képező dokumentumok:
- a pályázó önéletrajza a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. számú melléklete
szerinti formában és tartalommal (www.nagykanizsa.hu / Polgármesteri Hivatal
/ Letölthető nyomtatványok / Titkárság / Önéletrajz),
- motivációs levél,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is,
hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó
igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt
kérelmezte),
- a pályázatban feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító
okirat másolata,
- a pályázó által a pályázatban megjelölt közigazgatási vagy rendészeti gyakorlat
hitelt érdemlő igazolása,
- a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy
- nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
- kinevezése esetén alkalmazási tilalom vagy munkaköri összeférhetetlenség
(Kttv. 84-85. §-ai) vele szemben nem áll fenn; illetőleg nem áll hivatalvesztés
fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható,
- a 2007. évi CLII tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,
- hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a Kttv. vonatkozó szabályozása,
a hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata és Közszolgálati Szabályzata
alapján kerül sor.
A pályázatokat Dr. Gyergyák Krisztina aljegyzőnek címezve (Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
kell benyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 30.
A pályázat elbírálásának határideje és rendje: a pályázat elbírálására a benyújtást
követő 30 napon belül kerül sor. A kinevezést megelőzően a pályázó személyes
meghallgatására sor kerül. Apályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa.A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a 93/500-708, 93/500-
710 vagy 93/500-820 telefonszámon. Apályázati hirdetmény közzétéve a Nemzeti
Közigazgatási Intézet Internetes oldalán (Elérhető: www.kozigallas.gov.hu,
www.kszk.gov.hu vagy www.nki.gov.hu Közszolgálati állásportál)
Állás - közterület-felügyelő
Új állampolgáraink:
Csaba és Mónika
Adomány
az „Oxigén”
Alapítvány javára
Kanizsa – Hirdetés 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. április 5.
Városunk legnagyobb és legrégebbi
nyelviskolájában, a DIALÓG
NYELVISKOLÁBAN
már több, mint egy évtizede lehet
nemzetközi érvényességű,
államilag elismert nyelvvizsgát
tenni angol és német nyelvből.
Ennek apropóján, a vizsgák elismertségéről
beszélgettünk
Móric Józseffel, a Dialóg Nyelviskola
vezetőjével.
– Milyen nyelvvizsgát érdemes
tenni? Melyik a „jó" vizsga?
Vannak „elismertebb” vizsgák?
– Magyarországon az ezredfordulóig
csak a „Rigó utcai” mostani
nevén az Origó vizsga volt az
egyetlen lehetőség. Ma már az államilag
elismert nyelvvizsgák között
is többféle választási lehetőség
van. Ezek között vannak ismertebb
és kedveltebb nyelvvizsgák
akár a német, akár az angol
nyelv tekintetében! A világ minden
táján ismert és elismert GOETHE,
TELC, City & GUILDS
nyelvvizsgán szerzett bizonyítványt
mindenhol elfogadják és értékelik,
mert korszerű, valós és
versenyképes tudást igazol. Iskolánkban
a DIALÓGBAN, csak
ilyen vizsgákat lehet tenni angol
és német nyelvből.
– Kérem mutassa be a DIALÓG
Nyelviskolában tehető
nyelvvizsgákat!
– Iskola és vizsgacentrumunkban
angol és német nyelvből is két-két
választási lehetőséget biztosítunk az
érdeklődők számára. Német nyelvből
a GOETHE Institut és a TELC
vizsgái, angol nyelvből pedig a City
& Guilds illetve a TELC vizsgái tehetők
le helyben. A GOETHE vizsga
a német nyelvterület állami
nyelvvizsgája és köztudottan a
legszinvonalasabb. Mint említettem,
ez a vizsga a Német Állami
Nyelvvizsga is, ezért a németországi,
svájci vagy ausztriai egyetemre
vagy főiskolára jelentkező külföldieknek
a bejutás feltétele vagy az
időközbeni letétele a GOETHE közép-
vagy felsőfokú vizsga! TELC
nyelvvizsga német és angol nyelvből
is tehető. ATELC vizsga is Európa
leginkább ismert és elismert
nyelvvizsgája, hiszen csak Európában
több, mint 3000 vizsgahelye
van. A City & Guilds angol nyelvvizsga
a közkedvelt PITMAN
nyelvvizsga korszerűsített változata.
ACity & Guilds nyelvvizsgáinak
ismertsége a világon az első számú,
hiszen a City & Guilds a világ egyik
legrégibb (több mint 150 éves) és
legnagyobb nyelvi és szakképző intézménye.
A City & Guilds angol
nyelvvizsga Európa több országában
államilag elismert angol nyelvvizsga.
Akinek tehát GOETHE
vagy City & Guilds illetve TELC
nyelvvizsga bizonyítványa van,
nem lehet gondja munkavállaláskor,
vagy egyetemre vagy főiskolára
történő jelentkezés esetén.
– Van különbség a nyelvvizsgák
között?
– Elvileg nincs, hiszen mindegyik
vizsga az Egységes Európai
Nyelvi Keretrendszernek megfelelően
a négy legfontosabb készséget
méri: az olvasott szöveg értését +
nyelvtani ismereteket, az írott szöveg
értését, a hallás utani értést és a
beszédkészség ismereteit. Gyakorlatilag
azért mégis csak van különbség.
Ez abból adódik, hogy az egyes
vizsgák különböző készségekre helyeznek
nagyobb hangsúlyt, tehát a
hasonló feladatok között az egyes
készségek jó megoldásai több vagy
kevesebb pontot érnek. Az is különbség
az egyes vizsgák között,
hogy az egyik vizsga szabályzata az
írásbeli vizsgán megengedi a szótár
használatát, a másik viszont nem.
Szintén különbség, hogy van olyan
vizsga is, ami lehetőséget biztosít
részvizsga (csak írásbeli vagy csak
szóbeli) külön letételére, és van
amelyik mindezt csak komplex módon
engedi.
– A nemzetközileg is érvényes
vizsgákon nehezebb megfelelni?
– Dehogy, éppen ellenkezőleg! A
statisztikai adatok is jól bizonyítják
ezt. A magasabb sikerességi arány
abból is adódik, hogy a nemzetközi
érvényességű vizsgákon teljesen
hétköznapiak, életszerűek a feladatok,
és egészen más szemléletű,
mondhatnám „emberközpontú” a
vizsgáztatás folyamata. Nagyon lényeges
szemléletbeli különbség az,
hogy vizsgáztatók arra kíváncsiak,
hogy a vizsgázó mit tud. Lényeges
és fontos tudni, hogy – a vizsgaszabályzatban
foglaltaknak megfelelően
– a vizsgázóknak minden lehetséges
és szabályszerű segítséget
meg kell adni a sikeres vizsga érdekében.
– Köztudott, hogy a DIALÓG
Nyelviskolában tett angol és német,
államilag és nemzetközileg
is elismert nyelvvizsgákat itthon
is és külföldön is nagyra értékelik.
Nagyon sokan tesznek
Önöknél sikeres nyelvvizsgát.
– Igen, nálunk vizsgázik majd
mindenki a város és vonzáskörzetéből.
A DIALÓG Nyelviskola és
Vizsgacentrumban tett GOETHE,
City & Guilds vagy TELC nyelvvizsgáknak
valóban nagyon magas
az elismertségük és sikerességük.
Mindegyik vizsga nemzetközileg és
államilag is elismert. Aki nálunk
vizsgázik, egy lépésben nemzetközi
és állami érvényességű nyelvvizsga
bizonyítványt is szerez. Nagyon
fontos a mai világunkban, hogy a
nyelvvizsgát ne csak hazánkban, hanem
külföldön is elfogadják.
– Hogyan és hol lehet felkészülni
leggyorsabban a vizsgákra?
– Csakis ott, ahol jól ismerik a
vizsgarendszert. A hatékony felkészülés
érdekében szakítani kell
a hagyományos "poroszos" nyelvoktatási
szemlélettel. Anemzetközi
érvényességű vizsgák tematikájukban
lényegesen eltérnek a hagyományos
vizsgáktól, ezért a
célirányos és hatékony felkészítéshez
átfogóan ismerni kell a
vizsgarendszert. Ezekkel a speciális
szakismeretekkel nem csak iskolánk
vizsgáztató tanárai, hanem
minden dolgozója rendelkezik.
A tanárok már kezdő szinten
is úgy foglalkoznak a hallgatókkal,
hogy a majdani vizsgán könynyen
megfeleljenek a követelményeknek.
Az is tény, hogy aki a
DIALÓGban készül fel a vizsgákra,
valóban sikeresebb, mint aki
máshol tanul. Ez azért van, mert
iskolánk minden egyes tanára maximálisan
felkészült, jól ismeri a
vizsgarendszert, annak minden
egyes elemét, buktatóit, valamint
redszeresen továbbképzésen kell
résztvenniük a vizsgaközpontokban.
Ez bizony nem modható el
nagyon sokakról, akik például otthon
vállalnak felkészítést vizsgákra.
– Évente hány alkalommal lehet
vizsgázni a Dialógban?
– Évente 7-8 alkalommal szervezünk
nyelvvizsgákat angol és német
nyelvből. Minden egyes vizsgaidőpont
előtt 25 órás intenzív felkészítő
tréninget is tartunk. Az érdeklődőknek
ajánlom figyelmébe
internetes honlapunkat, melynek
címe: www.dialognk.hu. Itt a vizsgaidőpontokról
és a vizsgákról is
minden fontos információ megtudható.
Természetesen iskolánk ügyfélszolgálata
telefonon vagy emailban
is szívesen tájékoztat minden
érdeklődőt.
A NYELVVIZSGÁK ÉRTÉKE
avagy miért jó, ha bizonyítvánnyal is tudjuk igazolni a nyelvtudásunkat
Kanizsa 6 – Színes 2012. április 5.
Április 5. 9.30 óra
HÚSVÉTI VIGASSÁG
ÉS JÁTSZÓHÁZ
Tojásfestés (berzselés, íróka, szalvéta
stb. technikákkal, tojást hozni kell).
Április 5.
10 óra KEREKÍTő - mondókás
foglalkozás 0-3 éveseknek.
10.45 óra BÚGÓCSIGA - mondókás
foglalkozás félévestől 5 éves korig.
Vezeti: Törekyné Nagy Zsuzsanna zenepedagógus.
Belépődíj: 600 Ft/család.
Április 10. 19 óra
Színház - Rátkai bérlet. Ronald Harwood:
A NAGY NÉGYES - vígjáték.
A dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház
és a budapesti Orlai Produkciós
Iroda előadása. Belépődíj: 3000 Ft.
Április 12. 19 óra
Filharmónia bérlet. SAVARIA
SZIMFONIKUS ZENEKAR
Belépődíj: 2500 Ft.
Április 13. 18 óra
ARANYMETSZÉS MűVÉSZETI
NAPOK - A tánc napja
AFarkas Ferenc Zene- és Aranymetszés
Művészeti Iskola néptánc és balett
szakos növendékeinek műsora.
Április 13-15.
CSALÁDI HÉTVÉGE
Rock-Blues est, táncház, játszóház,
vetélkedő, kiállítás, Premier Táncklub
Gálaest. Részletes program:
www.kanizsaikultura.hu
Április 5. 19.15 óra
JÉZUS HALÁLÁRÓL SZÓLÓ
EMLÉKÜNNEP. Szervező: a Jehova
Tanúi Nagykanizsai Gyülekezete.
A belépés díjtalan.
Április 13. 14 óra
Mohácsi István: A FURULYÁS -
a Griff Bábszínház vendégelőadása
Szervező: a Piarista Általános Iskola
és Gimnázium.
Április 13. 19 óra
Családi hétvége. TAVASZI ROCKBLUES
EST. Közreműködnek: az
OldMix Kartell és a Loud & Black
Együttes. Belépődíj: 500 Ft
Április 13.
KÓRUS RANDEVÚ
Közreműködik: a zalaegerszegi
Pálóczi Horváth Ádám Zeneiskola
leánykara és a nagykanizsai Farkas
Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti
Iskola Cantilena leánykara
A koncert kezdési időpontja: 18 óra
Április 5.
10 óra HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ
14 óra NYUSZI A NETEN - számítógépes
vetélkedő
Április 6. 19.30 óra
BACSÓ KRISTÓF QUARTET
Belépődíj: 1 000 Ft. endezvény támogatója
a Magyar Jazz Szövetség
A Gála Társastáncklub Egyesület
Európa szerte számos versenyen
vett már részt, ahol kimagasló
eredményeket értek el.
A lassan 15 éves múlttal rendelkező
lelkes, összetartó társaság
tagtoborzást tart. Erről, valamint
az egyesületről Balogh
Ádámot, a nagykanizsai tagozat
vezetőjét kérdeztük, aki mondandóját
egy idézettel kezdte:
„A nagy táncosok nem a technikájuk,
hanem a szenvedélyük
miatt válnak naggyá.”
– Mikor alakult az egyesület?
– A Gála Társastáncklub Egyesület
1998-ban alakult Kuzma Péter
és Salamonné Kuzma Renáta táncmesterek
és professzionista táncosok
vezetésével. Azzal a céllal hívták
életre a Gálát, hogy Zala megye
társadalmi, kulturális életét gazdagítsák,
a társastáncot népszerűsítsék,
a fiatalok szabadidejének hasznos
eltöltését elősegítsék, ezzel fejlesztve
mozgáskultúrájukat is. Kezdetben
csak Zalaegerszegen voltunk
jelen, majd később Keszthelyen,
Nagykanizsán és Lentiben is
kiépítettük tagozatainkat. Ezeken
kívül rendszeresen járunk falvakba
tanfolyamokat tartani. Az egyesület
24 fővel indult, de mára már közel
300 aktív táncosunk van, amely
számban nincsenek benne a tánciskolai
oktatásokra járók. Tanfolyamainkon
minden korosztály képviselteti
magát, hiszen működnek felnőtt
és óvodás csoportjaink is, az
átlagéletkor pedig a 12-13 év.
– Milyen eredményekkel büszkélkedhettek?
– A közelmúltban vettünk részt a
Magyar Látványtánc Szövetség versenyein,
ahonnan nyolc kupát hoztunk
haza. Hét első és egy második
helyezést értünk el, ezzel kijutottunk
az Európa Bajnokságra. Az egyesület
fő profiljába a latin-amerikai formációs
táncok tatoznak, ezekkel értük el
a legnagyobb sikereinket is. Bejártuk
egész Európát, Angliától Németországon
át Litvániáig. Az évek hosszú
munkája meghozta a régen várt eredményt.
2011-ben a Magyar Táncsport
Szakszövetség által rendezett Formációs
Magyar Bajnokságon “A” liga
latin mix kategóriában magyar bajnoki
címet szereztünk.
– Milyen rendezvényeket tettetek
mára már hagyományossá?
– A Táncművészet Világnapja rendezvényét
Zalaegerszegen indítottuk,
minden évben április végén, május
elején tartjuk a Hevesi Sándor
Színházban, ahol Zala megye táncélete
jelenik meg a színpadon. Évente
kerül megrendezésre a Gála Kupa
– mely egy egyéni társastánc versenyünk
–, és a Zala Open nemzetközi
formációs táncfesztivál, melyet
2008-ban indítottunk útjára. Utóbbi a
zalaegerszegi sportcsarnokban, idén
március 31-én volt, a Formációs Magyar
Bajnokság után, amikor megnyertük
a magyar bajnoki címet, és
így képviselhetjük hazánkat a májusi
bécsi Európa- és a decemberi németországi
világbajnokságon.
– Kiknek a jelentkezését várjátok
a nagykanizsai tagozatba?
– Az új latin-amerikai formációs
versenytáncunkhoz keresünk táncosokat,
így a nagykanizsai tagozatba
leginkább, előképzettséggel rendelkezők
jelentkezését várjuk. A kezdőket
is sok szeretettel látjuk a tanfolyami
vagy az előképző csoportban, hiszen
a táncnak főleg a gyermekeknél,
rengeteg pozitív hatása van, köztük a
fizikai erőnlét javítása, a lámpaláz leküzdése
és a másokkal való együttműködés
képességének elsajátítása.
Edzéseinket a Hevesi Sándor Művelődési
Központban tartjuk heti rendszerességgel,
hétfőn és csütörtökön.
Izgatottan várunk minden kedves
érdeklődőt. Jelentkezni személyesen
is lehet, valamint a
www.galate.hu oldalon található
elérhetőségeinken.
V.M.
Eltáncoltak Európáig
A Honvéd Kaszinó SZKES
Tánccsoport gálaműsorára került
sor a hét végén, melynek keretében
számos formációjuk adta
elő produkcióját. A táncosok
számos érmet szereztek az elmúlt
esztendőben is és a két órás
műsor során kilenc új számot is
bemutattak a fellépők.
Szécsényiné Kápolnás Edina
tanítványai és versenytáncosai
fény-árnyék tánccal kezdtek, de
volt a sorban ejtőernyős, autós
koreográfia, aztán példának
okáért Hawaira is elkalauzolták
közönségüket a színpadon lévők.
Szekeres Kinga évek óta dobogóra
ért hip-hop szólójával és
most is bemutatta produkcióját.
Friskó Zsófia és Németh Larina
diszkó duója egyedi volt a sorban,
mellyel IDF-viadalon második
helyezést is értek már el. Természetesen
Tatai Benita fantasy gyerek-
kategóriabeli előadása sem
maradt ki a sorból és ezzel IDFversenyen
lett már második, sőt,
ez évben már az MTMSZ-elődöntőn
indulva harmadik hellyel is
büszkélkedhet.
A Diszkó-előadás a pápai országos
versenyen első helyezett lett
tavaly és a vb-n diszkó kategóriában
is elsőként zárt, ugyanakkor a
koreográfia már új volt – ugyanazokkal
a versenyzőkkel.
Az est során kiderült, a SZKES
erősíteni szeretné a hip-hop
irányt és ebben az esztendőben
kerül sor elsőként arra, hogy a
kanizsaiak csoportban is indulnak
majd versenyeken hip-hop kategóriában.
A finálé során ötvenöten voltak
a színpadon és a rendezvény után
már ismét a versenyszezon lebeg a
táncosok szemei előtt.
P.L.
Gáláztak a SZKES táncosai
Kanizsa – Hirdetés 7
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. április 5.
hirdetés
2012. április 1. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 08.00 - 07.30
2012. április 2. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. április 3. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. április 4. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. április 5. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 18.00 - 07.00
2012. április 6. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/536-610 17.00 - 08.00
2012. április 7. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 12.30 - 08.00
2012. április 8. SZENT GYÖRGY TÁBORHELY U. 4. 93/510-135 08.00 - 08.00
2012. április 9. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 08.00 - 06.00
2012. április 10. ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 20.00 - 08.00
2012. április 11. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. április 12. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 18.00 - 07.30
2012. április 13. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 16.30 - 08.00
2012. április 14. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 12.00 - 08.00
2012. április 15. ZSÁLYA (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 08.00 - 08.00
2012. április 16. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. április 17. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 17.30 - 07.30
2012. április 18. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. április 19. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. április 20. ARANY KÍGYÓ (STOP-SHOP) DÓZSA GY. U. 123. 93/313-165 19.00 - 08.00
2012. április 21. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 17.30 - 08.00
2012. április 22. SZENT GYÖRGY TÁBORHELY U. 4. 93/510-135 08.00 - 08.00
2012. április 23. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. április 24. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 17.30 - 07.30
2012. április 25. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. április 26. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/536-610 17.00 - 08.00
2012. április 27. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 08.00
2012. április 28. ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 20.00 - 08.00
2012. április 29. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 08.00 - 07.30
2012. április 30. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 08.00 - 08.00
Gyógyszertári ügyelet - április
A Kanizsa Centrum és a
Vasutas Országos Közművelődési
és Szabadidő Egyesület
tagintézménye, a Kodály Zoltán
Művelődési Ház nyolcadik
alkalommal szervezett ezoterikus
és életmód napokat. A
rendezvényt Kámánné Szép
Terézia, a művelődési ház vezetője
és Jakabfyné Ági természetgyógyász,
therapeuta nyitotta
meg a bevásárló centrumban.
Kámánné Szép Terézia arra
hívta fel a jelenlévők figyelmét,
hogy rohanó világunkban, feszültségekkel
teli mindennapjainkban
egészségünk megtartása
érdekében jobban figyeljünk
oda saját magunkra, életmódunkra,
táplálkozásunkra. Ehhez
nyújtanak segítséget, tanácsot
a kiállítók. A természetgyógyász
arra kérte a közönséget,
hogy éljenek a mozgáskultúrától
kezdve az étkezésen át a
magasabb, jó értelemben vett
spirituális tanításokig mindazokkal
a lehetőségekkel, amelyeket
a kiállítók nyújtanak. A
rendezvényen a kiállítók, szolgáltatók
között helyett kapott
termékeivel a Szociális Foglalkoztató
Kht. is.
B.E.
8. Ezoterikus
és Életmód Nap
Kanizsa – 8 Városháza 2012. április 5.
A Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt., mint az önkormányzati
ingatlanok kezelője, vevő jelentkezését várja az alábbi ingatlanra:
1. Nagykanizsa, Bartók B. u. 1. szám alatti 3071 hrsz-ú tízemeletes lakóépület,
mellette orvosi rendelő. Irányár: 59.000.000.-Ft+áfa.
Komoly érdeklődő esetén a társaságunk támogató javaslata alapján az önkormányzat
közgyűlése, illetve bizottságai döntenek az értékesítés feltételeiről.
További részletekről a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.
Garay utca 21. szám alatt lévő irodájában vagy telefonon (93/311-241) lehet érdeklődni.
A hirdetett ingatlanok adatai és az értékesítés további feltételei részletesen
megtalálhatóak a www.nkvg.hu honlapon.
Eladó a Bartók 1. szám alatti ingatlan
Felhívjuk a T. Lakosság figyelmét arra, hogy a tavalyi évben Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzata módosította a környezetvédelem helyi szabályairól
szóló 2/2008. (II.08.) számú rendeletét.
A változást követően a szabályozásba beépítésre került a belterületi ingatlanok
tulajdonosainak növényvédelmi, kaszálási kötelezettsége.
Ez alapján a belterületi ingatlan tulajdonosa vagy használója az ingatlan rendszeres
kaszálásáról gondoskodni köteles, legelső alkalommal legalább az adott
év május 31. napjáig, második alkalommal augusztus 31. napjáig.
A rendelet szankcionáló része alapján 50.000,-Ft-ig terjedő pénzbírság szabható
ki azon ingatlantulajdonos ellen, aki ezen kötelességének nem tesz eleget.
Kérjük az ingatlantulajdonosokat arra, hogy környezetünk és egészségünk védelme
érdekében fordítsanak nagyobb figyelmet ingatlanuk időbeni kaszálására.
Környezetvédelmi rendeletváltozás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a sportról szóló
74/2011.(VI.01.) számú önkormányzati rendelet 7. §-a alapján a 2012. évre
vonatkozóan pályázatot hirdet sportegyesületek támogatására.
A pályázat témája: Nagykanizsa város területén működő verseny- és élsport
2012. évi támogatása. A támogatás célja felnőtt csapatok és az utánpótlás nevelés
támogatása az összeg működési célra történő felhasználása által. A támogatásra
rendelkezésre álló összeg 52 000 E Ft.
A pályázati útmutató és adatlap átvehető, elérhető: Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Művelődési- és Sport Osztály 8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7., illetve letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról.
Pályázat sportegyesületek támogatására
Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselő fogadóórát tart minden hónap második
szerdáján 17 órától a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
Dénes Sándor a 12. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője
minden hónap második csütörtökén 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri
Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.)
Képviselői fogadóórák
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése döntött több nagykanizsai
tömb rendezés alá vonásáról, melyet a B & H Régió Bt. készített el.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény
9. § (6) bekezdésének megfelelően, "A véleményezési eljárás befejezése
után a településrendezési eszközöket az elfogadásuk előtt a beérkezett, de el
nem fogadott véleményekkel és azok indoklásával együtt a polgármesternek
legalább egy hónapra a helyben szokásos módon közzé kell tenni azzal, hogy az
érintettek a közzététel ideje alatt azokkal kapcsolatban észrevételt tehetnek" –
Ezért a módosított tervet 2012. május 04-ig kifüggesztjük a Polgármesteri Hivatal
előcsarnokában, ahol munkanapokon megtekinthető.
A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba a
városi főépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735) címzett levélben
jelezhetik.
Szabályozási Terv és Helyi Építési
Szabályzat módosítása 2.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az elmúlt időszakban döntött több tömb
rendezés alá vonásáról, melyet a B & H Régió Bt.-vel készíttet el.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény 9. §
(2) bekezdésének megfelelően, "A településrendezési eszköz kidolgozása előtt - beazonosítható
módon - meg kell határozni a rendezés alá vont területet, ki kell nyilvánítani
a rendezés célját és várható hatását oly módon, hogy az érintettek azzal kapcsolatban
15 munkanapon belül javaslatokat, észrevételeket tehessenek, véleményt nyilváníthassanak.
Ennek során biztosítani kell:
a) a helyben szokásos módon a kidolgozás elhatározásának tudomásra hozatalát és az
érintett lakosság, szervezetek, érdek-képviseleti szervek véleménynyilvánítási lehetőségét."
Amódosítások a következők:
- Kinizsi utca - Rákóczi F. u. - Sugár u. - tervezett Arany J. - Királyi P. u. átkötés által határolt
tömb övezeti besorolásának módosítása.
- AHÉSZ 17. § (8) bekezdésének hatályon kívül helyezése.
- Mánta patak (5444 hrsz) - 0362/2 hrsz-ú út - 0378/2 hrsz-ú út - 0461/2 hrsz-ú közlekedési
út (7-es főút) - Principális csatorna (0401/5 hrsz) - 0397 közút által határol tömbre vonatkozó
rendezési tervi módosítása.
- AHÉSZ 23.§ (3) bekezdés kiegészítése.
- 0397 hrsz-ú út (őrtorony u. északi folytatása) - Principális-csatorna - Mánta-patak által határolt
tömb övezeti besorolásának módosítása.
- Kinizsi utca - Rákóczi F. u. - Sugár u. - tervezett Arany J. - Királyi P. u. átkötés által határolt
tömb övezeti besorolásának módosítása.
- 3866/10 - Csengery utca (3780/3 hrsz) - Sörgyár utca (3811 hrsz) - tervezett 12,0 m széles
út kivétele.
- Budapesti vasútvonal - Csónakázó-tó gátja - Csónakázó-tó bekötő útja - 61. út által határolt
tömbben kiszolgáló út területének szabályozása.
- Kinizsi utca - Rákóczi F. u. - Sugár u. - tervezett Arany J. - Királyi P. u. átkötés által határolt
tömb övezeti besorolásának módosítása.
- Vécsey u. - Olaj u. - Papp S. s. - Tripammer u. - vasút nyomvonala által határolt tömb övezeti
besorolásának módosítása.
- Nagykanizsa közigazgatási területén lévő utak szabályozási szélességének csökkentése.
- Kertes mezőgazdasági területeken az építménymagasság megnövelése.
- Veres P. utca - Szentgyörgyvári utca - Gárdonyi G. utca - Marek J. utca által határolt tömb
tömbfeltáró útjának megszüntetése.
- 0284/1 hrsz-ú út - 0291/2 hrsz-ú erdő művelésű ágú ingatlan - 0291/3 hrsz-ú út - 0290/20
hrsz-ú árok - 0286 hrsz-ú út által határolt tömb övezeti besorolásának.
- 0447 hrsz-ú ipari vasút - 264 hrsz-ú ipari vasút - Magyar utca - tervezett északi gyűjtőút -
0546/2 hrsz-ú vasút által határolt tömb övezeti besorolásának módosítása.
- Petőfi S. utca - Dózsa Gy. utca - Honvéd utca által határolt tömbben fennálló ellentmondásos
szabályozás feloldása.
- Teleki u. - Laktanya u. - volt Thury laktanyát átszelő kerékpárút - Interspar áruház által határolt
tömbben tömbfeltáró út megszüntetése.
- Az Ipari Part területén a megengedett beépíthetőségi százalék megemelése.
Részletesebb leírás a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodáján megtekinthető ügyfélfogadási
napokon.
Atervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba a városi főépítésznek
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735) címzett levélben jelezhetik.
Szabályozási Terv és Helyi Építési
Szabályzat módosítása
Kanizsa – Városháza 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. április 5.
A
Nagykanizsai Önkormányzat versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait:
Ingatlan címe, megnevezés, méret, helyrajzi szám, ár Versenytárgyalás időpontja
Bajza u. 9/A. Pincelakás, 35,8 m2, 2477/4. (50/200-ad része), 380.000 Ft április 3.; április 17.
Batthyány u. 10., Lakás, 22 m2, 2338/B/1., 1.300.000 Ft április 3.;április 17.
Batthyány u. 10., Műhely, 27 m2, 2338/B/2., 770.000 Ft április 3.;április 17.
Erzsébet tér 16., Lakás, 81 m2, 989/1/A/8., 6.800.000 Ft április 3.;április 17.
Király u. 6., Lakás, 39 m2, 2037/A/9., 2.500.000 Ft április 3.;április 17.
Király u. 34., Lakás, 113 m2, 1975/1/A/8., 11.600.000 Ft április 3.;április 17.
Sugár u. 16/D., Pincelakás, 38 m2, 1122/A/6., 880.000 Ft április 3.;április 17.
Sugár u. 43., Lakás, 55 m2, 1638/A/2., 2.800.000 Ft április 3.;április 17.
Zrínyi u. 37., Lakás, 103 m2, 1946/A/4., 11.200.000 Ft április 3.;április 17.
Aversenytárgyalás helye: Nagykanizsa Garay u. 21. szám alatt, a Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. első emeleti irodájában.
Aversenytárgyaláson való részvétel feltételei megtalálhatók a www.nagykanizsa.hu továbbá www.nkvg.hu weboldalon. Személyes
érdeklődés esetén információ a Vagyongazdálkodási és Szolgáltató ZRT irodájában vagy telefonon a 93/311-241-es telefon, 16-os
mellék. Az ingatlanok megtekinthetők a versenytárgyalást megelőző héten, a fenti telefonon egyeztetett időpontban.
Versenytárgyaláson értékesített ingatlanok
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet az önkormányzati
tulajdonú Kanizsa Uszoda Szolgáltató Egyszemélyes Kft. Nagykanizsa,
Csengery u. 49. ügyvezetői tisztségének betöltésére.
Az ügyvezető fő feladatai: a nagykanizsai önkormányzat tulajdonában lévő
"B" fürdő kapacitású uszoda és strandfürdő (Nagykanizsa, Csengery u. 49.)
önálló üzemeltetése, a fürdővezetői feladatok ellátása, a Gt. valamint a Kft.
alapszabálya által az ügyvezetői tisztségre meghatározott feladatok ellátása.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, főiskolai vagy
egyetemi gépészmérnök, villamosmérnök, építőmérnök, épület gépész üzemmérnök
végzettség, legalább 5 év szakmai gyakorlat.
Apályázatban benyújtandó dokumentumok: a kft. vezetésére vonatkozó koncepció,
a pályázó szakmai önéletrajza, a feltételként előírt iskolai végzettséget igazoló okirat
közjegyző által hitelesített másolata, a feltételként előírt gyakorlat hivatalos igazolását,
3 hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolást
tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
nem áll, a pályázó nyilatkozatait az alábbiakra vonatkozóan, hogy részéről az ügyvezetői
tisztség betöltése a Gt. 23. §-a alapján nem kizárt, vele szemben a Gt. 25. §-a
alapján összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, a 2007. évi CLII. törvény 3. és 5. §-ai
szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja, a pályázati anyagát az elbírálásban
részt vevők megismerhetik, a pályázati anyaga nyilvánosságra hozható-e, a
pályázati eljárás során az előkészítő bizottsági üléseken, illetőleg a döntéshozó Közgyűlés
ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e.
(A pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlásnak
nincs helye. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a bizottsági
meghallgatáson be kell nyújtani.)
Az ügyvezetőt a Közgyűlés határozott időre, 2012. június 1. naptól kezdődően
2017. május 31. napjáig tartó 5 évre választja meg azzal a feltétellel, hogy a
megbízási szerződés megkötésétől számított 6 hónapig a feleket kölcsönösen
megilleti az indokolás nélküli rendes felmondás joga, a felmondási idő a közlésétől
számított 4 hónap.
Az ügyvezetői tisztség ellátása a Ptk. alapján megbízási jogviszonyban, a díjazás
- a kft. Javadalmazási Szabályzatában foglaltak figyelembevételével - megállapodás
alapján történik.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 30.
A pályázat benyújtásának helye: Cseresnyés Péter polgármesternek címezve,
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.
A pályázat elbírálásának módja és határideje: A határidőben benyújtott pályázatokat
a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a pályázók meghallgatásával
véleményezi és javaslatot tesz a díjazásra. Apályázat elbírálására vonatkozó
előterjesztést az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság is megtárgyalja. A
pályázatról a Közgyűlés a bizottsági vélemények ismeretében, a pályázók meghallgatásával,
várhatóan a 2012. május havi soros ülésén, legkésőbb 2012. május
31. napjáig dönt.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban információt ad:
Cseresnyés Péter polgármester (Tel: 06-93-500-701)
A pályázat kiírására a 206/3//2011. (V.26.) Kgy. határozat alapján kerül sor.
Álláspályázat - uszoda-ügyvezető
A Kanizsai Múzeumért
Alapítvány kuratóriuma
pályázatot hirdet kanizsai
történetek gyűjtésére.
Várjuk egyetemisták,
középiskolások, városi
polgárok által gyűjtött
érdekes történeteket
2012. március 1.
és április 30. között.
Beküldési cím: Thúry
György Múzeum,
Nagykanizsa, Zrínyi u. 62.
vagy a tgym@zmmi.hu
e-mail cím.
Pályázni olyan történettel –
akár érdekes családival is – lehet,
amely az utóbbi 10 évben
nem jelent meg nyomtatásban.
A történetek további hasznosítását
a pályázó díjmentesen
az alapítványra ruházza át.
A kuratórium által kiválasztott
legjobb 8-10 pályamunkát
bemutatjuk a Városi Televízióban
és a Kanizsa Lokálpatrióta
Hetilapban, melyekről a VTV
és a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap
honlapján elektronikusan
és postai úton levélben is lehet
szavazni. A három legtöbb szavazatot
elért történet közül az
első 30.000 Ft, a második
25.000 Ft, a harmadik 20.000
Ft értékű utalványt nyer.
A díjak ünnepélyes átadására
a múzeumok éjszakája rendezvénysorozat
keretében kerül
sor.
Pályázat
városi
történetek
gyűjtésére
A Kanizsai Múzeumért Alapítvány
szeretné 2012-ben a szociális
gondozást végzők védőszentjeként
tisztelt, Szent Lujzát ábrázoló
üvegképet restauráltatni, s a
múzeum épületében a közönség
számára bemutatni. Az ablak jelentős
felújításra szorul, sok
üvegszem kitört, repedt, síkjából
kimozdult, az ólomsínek deformálódtak.
Az árajánlat szerint a
restaurálás díja 600 ezer forint.
Arestauráláshoz a Kanizsai
Múzeumért Alapítvány számlaszámára
várja – Szent Lujza
megjegyzéssel – a támogató
átutalásokat, befizetéseket.
Szlsz: 14100134-11722449-
01000007
Felhívás
a nagykanizsai
Kórházi kápolna
Szent Lujzát
ábrázoló egykori
ólomüveg
ablakának
restaurálására
Országos Gazdasági Évnyitó
A március 8-i budapesti Gazdasági
Évnyitón kamaránkat 9 tagunk
képviselte. Parragh László
beszédében öt pontba foglalta a
2012. év legjelentősebb kihívásait
és hangsúlyozta, hogy a kamara
támogatja a szerkezetátalakítás folyamatát,
hiszen véghezvitelével
fenntartható pályára kerülhet a
gazdaság. Az ünnepi eseményen
Orbán Viktor miniszterelnök és
Matolcsy György nemzetgazdasági
miniszter ígéretet tett arra, hogy
a kabinet a kamarával közösen áttekinti,
hogy a reformok meddig
jutottak, s hol tapasztalható „nem
kívánatos irány felé” való letérés.
16. Kanizsai Bútornapok
Ahelyi bútoripari vállalkozókat
tömörítő Faipari Szakosztály
Egyesület által március 20-tól
megrendezett lakberendezési kiállításon
és vásáron kamaránk tagjai
is bemutatkoztak. Dr. Polay József
kamaránk elnöke részt vett a
kapcsolódó rendezvényeken. Példaértékűnek
nevezte azt az összefogást,
optimizmust, amely a szervezők
és kiállítók érdeme.
A legszebb stand díját a képen
látható konyhabútort kiállító RMP
Bt. kapta.
Belvárosi reklámtáblák
Kamaránk elnökéhez panasszal
fordultak a Fő út vállalkozói a
közterület használati díjak 2012.
évi változásai miatt. A Kereskedelmi
Tagozat elnöke, Kálovics
Ferenc úr felkereste az érintett
vállalkozásokat, akik azt nehezményezik,
hogy az új „reklámgazda”
a kihelyezett megállító táblák
mindkét oldalának alapterületére
számította a közterület használati
díjat, így az mindenkinél jelentősen
emelkedett .
A Kamara nem tartja helyesnek,
sőt kifejezetten ellenzi a belvárosban
dolgozó kiskereskedők terheinek
emelését, különös tekintettel
arra, hogy mind a város, mind a
kamara szándéka az, hogy újra
élettel töltsük meg a belvárost. A
helyzet rendezése érdekében háromoldalú
tárgyalást javasoltunk
az önkormányzat, a pesti cég és a
kamara részvételével. Akamara elnöke
tárgyalást folytatott a polgármesterrel,
melynek értelmében az
a törekvés, hogy a díjak ne emelkedjenek
számottevően, ill. ha
szükséges módosításra kerüljön az
önkormányzati rendelet.
Szakképzési fórum
A duális képzés bevezetésével
nagyon komoly változások történtek
az elmúlt időszakban a szakképzés
területén. A március 14-én
szervezett fórumon Czomba Sándor
az NGM államtitkára és Bihall
Tamás az MKIK alelnöke az új
szakképzési törvény kapcsán kiemelték:
a három éves szakiskolai
képzés célja, hogy olyan szakmai
ismereteket szerezzenek a tanulók
– főképp a vállalkozásoknál szervezett
gyakorlati idő meghoszszabbításával
–, amelyek alkalmassá
teszik őket a minőségi munkavégzésre.
Ehhez a vállalkozások
érdekeltségét is növelni kell.
Tanulói díjazás kiszámítása
2012-től
A szakképzésről szóló 2011.
évi. törvény 63. §-a jelentős változást
hozott a tanulókat megillető
pénzbeli juttatás mértékével
kapcsolatban.
A tanulószerződések esetén a
tanulók pénzbeli juttatásának kiszámításánál
figyelembe kell venni
azt is, hogy az adott szakmában
mennyi az előírt gyakorlati képzési
idő aránya.
Honlapunkon található kalkulátor
segít a szorzó kiszámításában.
A munkahelyi képzések
támogatása
A napokban megjelent TÁMOP
2.1.3. pályázat új képzési forrásokat
nyit meg bármely cég számára.
A vissza nem térítendő támogatás
mértéke akár 100%-os intenzitású
(önerő nélküli) is lehet, cégmérettől
függően 1 és 150 millió forint közötti
forráslehetőséggel. Az inkubátorházban
március 8-án megtartott vállalkozói
fórumon elhangzott, hogy a
képzések széles köre (szakmai, informatikai,
idegen nyelvi, stb.) támogatható,
amennyiben az vizsgával
zárul. Ha az oktatás munkaidőben
zajlik, a kapcsolódó költségek is
fizethetők a pályázati pénzből.
Változott a
környezetvédelmi
termékdíjról
szóló törvény
Több területen jelentősen megváltozott
a környezetvédelmi termékdíjról
szóló törvény: megszűntek
a termékdíj-mentességek,
– a kedvezményeket és a hasznosítást
koordináló szervezetek is.
Már nem a csomagolást végző
gazdálkodót kötelezik a termékdíj
megfizetésére, hanem a csomagolószert
előállítót. A műanyag bevásárlótáska
után például már nem az
élelmiszerüzlet kötelezett, hanem a
táska gyártója. Az újrahasználható
termékdíj-köteles termékek után –
bizonyos feltételekkel – nem keletkezik
kötelezettség. A díjat a belföldön
elsőként forgalomba hozott
vagy saját célra felhasznált termék
után kell fizetni. Bővebb információ
honlapunkon.
„MÁV Beszállítói Program”
2011-ben elindított program keretében
a nemzeti vasúttársaság
minél több kis- és középvállalkozás
számára kíván lehetőséget biztosítani,
hogy megismerje az
együttműködés lehetséges területeit,
valamint eredményesen vegyen
részt a MÁV csoport évi több
száz nyílt beszerzési eljárásában.
A beszállítói lehetőségek iránt érdeklődők
feliratkozhatnak a MÁV Zrt.
hírlevelére: www.mav.hu/mav/beszerzes_
hirlevel_feliratkozas.php
Cégkivonat igényelhető
Aktuális céginformációt kérhet
saját vállalkozásáról, lekérdezheti
üzletfelei adatait. Felhasználható
hitelügyintézéshez, pályázatokhoz,
okmányirodai, önkormányzati,
rendőrségi ügyintézésekhez.
A cégkivonat cégjegyzékszám
vagy adószám alapján bárki számára
és bármely cégről lekérhető.
Fontos tudni viszont, hogy nem
közhiteles. A cégkivonat lehívásnak
díja bruttó 3900 forint, helyben
megvárható, megvásárolható.
Kamaránk a Szlovénia-Magyarország
Határon átnyúló
Együttműködési program 2007-
2013 keretében az ECO-HUB elnevezésű
projektben vállalt partnerséget.
A projekt célja, támogatás
nyújtása a kkv-nak, innovatív,
környezetbarát termékek és szolgáltatások
létrehozására.
A projekt 2014. szeptemberéig
Kanizsa 10 – Kamara 2012. április 5.
Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara
8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.
Telefon: 93/516-670, 93/516-671
Mobil: 0630/754-3616
E-mail: nakkik@nakkik.hu,
Honlap: www.nakkik.hu
Kanizsa 2012. április 5. – Kamara 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
tart, amelynek megvalósításában
a kamara tagjainak és partnereink
közreműködésére is számítunk.
Bemutatkoznak kamarai
tagjaink
Vért Lajos egyéni vállalkozó,
a Vért Kisgép tulajdonosa
A vállalkozást 1995-ben alapítottuk
kapálógép-, fűnyíró alkatrészek
forgalmazására. A kezdetek
óta folyamatosan bővült az üzletünk,
ma már mezőgazdasági
kisgépek és ezekhez tartozó alkatrészek
forgalmazásával is foglalkozunk.
A mezőgazdasági kisgépek
forgalmazása mellett azok
szervizelését, garanciális és nem
garanciális javítását is vállaljuk.
Az elmúlt évben több mint 500
gépet javítottunk meg. Munkavállalóink
száma jelenleg 10 fő.
A vállalkozás másik fő tevékenysége
a kereskedelem mellett
a szolgáltatás, amit 2000-ben indítottuk
el több területen.
A szolgáltatás egyik ága a kertépítés,
kertgondozás, fűnyírás,
amelyet évek óta végzünk a tulajdonosok
nagy megelégedésére.
Gyönyörű kerteket terveztünk, építettünk,
melyeknél a kertépítésen
kívül az öntözőrendszer tervezését,
kivitelezését is elvégeztük, illetve a
térkövezést is kiviteleztük. Az elmúlt
évek során a kis kertektől a
több 1000 m2-es területekig végeztünk
fűnyírási munkálatokat. Megrendelőink
általában kisebb cégek,
társasházak, és magánemberek. Tapasztalataink
szerint a kertek megfelelően
megtervezett építésére,
gondozására egyre nagyobb számban
van igény.
A szolgáltatás másik ága a bozótvágás,
a hó eltakarítás és fagymentesítés.
Az elhanyagolt területek
kitisztítását, veszélyes fák kivágását
professzionális gépeinkkel,
nagy szakértelemmel és felelősségvállalással
végezzük el.
Vállalkozásunk e része is folyamatosan
fejlődik, évről évre nő a
megrendelőink száma.
A Szepetneki Mezőgazdasági
Kiállítás és Vásár rendszeres kiállító
tagja voltam, ahol két alkalommal
is díjjal jutalmazták standunk
megjelenését. A Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara által adományozott
„Év vállalkozója” díjat
2011. évben nyertem el.
Partnereink, vevőink körének
bizalmát a korrekt üzleti magatartással
nyertük el, és továbbra is
színvonalas kiszolgálással állunk
rendelkezésükre.
HEAT - Gázgép Kft.
Wilhelm Huber
ügyvezető bemutatja a céget:
A Heat-GÁZGÉP Kft. 1997-
ben alakult. Komplett földgáz-kitermelési,
-szállítási, -tárolási, és
-elosztási berendezések és rendszerek
eljárás-technológiai tervezésével,
kivitelezésével foglalkozunk.
A földgáztároláshoz gyártunk
olyan készülékeket, mint pl.
szűrők, leválasztók, hőcserélők,
akár 285 bar üzemi nyomásig, de
készítünk komplett gázszárító
berendezéseket is. A földgáz elosztásához
szükséges nyomáscsökkentő-
és mérőállomásokat
erőművek, ipari és kommunális
fogyasztók és gázszolgáltatók
számára gyártjuk. Ezek legfontosabb
egységeinél a saját termékeinkhez
(pl. gáznyomás szabályozók,
szűrők) nyúlhatunk vissza,
így jelentős a hozzáadott érték és
ennek eredménye a magas szintű
értékalkotás.
A Heat-Gázgép Kft. ezen kívül
a háztartási gáznyomás szabályozók
legnagyobb európai gyártója
címet tűzte ki magának
2013-ig elérendő stratégiai céljai
között. Modern gyártóüzemében
évente mintegy 200.000 darab
szabályozó-készülék készül el,
és kerül felhasználásra Európa
szerte.
Vállalkozásunk az eltelt 15 évben
3 milliárd forintot invesztált.
Folyamatosan újítottuk fel az
üzemcsarnokunkat és modernizáltuk
a gépparkot. Így évről-évre
100-200 millió forint értékben
szereztünk be új berendezéseket,
gépeket, és hasonló nagyságrendben
hajtottunk végre építési beruházásokat.
A fejlesztésekre nagy
szükség volt, hiszen amikor a
Gázgép modernizálását elkezdtük,
nem álltak rendelkezésre korszerű
gyártóberendezések. Az
idén ismét építésbe kezdtünk. Egy
kb. 400 négyzetméteres területű
gyártórésszel bővítjük a már meglévő
üzemcsarnokunkat. Cél,
hogy a saválló (nemesacél)
anyagból készülő termékeket a
szénacéltól jól elkülönülve tudjuk
gyártani. A csarnokban újabb raktározási
lehetőségekkel is bővülünk.
Mindezt természetesen nem csak
saját forrásból finanszíroztuk. Az elmúlt
tíz évben pályázatok útján öszszesen
540 millió forint vissza nem
térítendő támogatást nyertünk. A támogatások
segítségével nemcsak
csarnokunkat, hanem gépparkunkat
is modernizáltuk, és a számítástechnika
és informatika területén is jelentős
előrelépéseket tettünk. A
munkatársaink továbbképzésébe is
sokat invesztálunk, és pár éve létrehoztunk
egy példa értékű tanműhelyt
a hegesztő- és lakatos szakmunkások
képzésére.
Cégünk egy osztrák cégcsoport
tagja, és ennek jelentős előnyeit élvezte
és élvezi a mai napig. Az európaivá
válás folyamatát lényegesen
megkönnyítette számunkra ez a
win-win szituáció. Vállalkozásunk
versenyképes gyártási lehetőséget
nyújt a cégcsoport osztrák vállalatai
számára, de fontos technológiai
tudást szerezhettünk meg cserébe
osztrák kollegáinktól, amely jelentősen
kibővítette termékkörünket,
és növelte piaci lehetőségeinket. Az
1997-es évhez képest az éves árbevételünk
80%-át ma már az új termékek
teszik ki.
Cégünk alapvető filozófiája,
hogy hitel igénybe vétele nélkül,
nagyrészt saját erőből beruházzunk.
Ez a filozófia jól bevált, hiszen
a mai nehéz időkben sem fáj
a fejünk, hogyan törlesszük hiteleinket,
adósságainkat.
ISO 9001:2008 és ISO 14000 környezetvédelmi
tanúsítvánnyal is rendelkezünk,
sok más gyártási engedély
mellett. Fontos számunkra vevőink
elégedettsége, véleménye, újító
javaslata, valamint fejlesztéseinkben
való aktív részvétele. Míg korábban
csak a környező országok (Csehország,
Szlovákia, Horvátország és
Szerbia) piacán értékesítettük termékeinket,
ma már jóval szélesebb a
célországok köre. Jelentős piacunk
lett Románia, Lengyelország, de
Szerbiába, Ausztriába, Hollandiába,
Portugáliába, Ukrajnába, sőt a tengeren
túlra is eljutnak cégünk produktumai.
Büszkék vagyunk arra is, hogy
az utóbbi pár évben ismét nőtt a foglalkoztatottak
létszáma, sok nagykanizsainak
megélhetési lehetőséget
nyújtva. 2011-ben 250 fő volt a dolgozóink
száma, és ez nagy felelősséget
is jelent a vállalat vezetése számára.
Amai időkben ezzel fontos szerepet
játszunk városunk életében.
Vállalkozásunkat és munkatársainkat
figyelembe véve optimistán
tekintünk a jövőbe!
Széchenyi
Kártya Program
Ön már bizonyára hallott,
vagy olvasott a Széchenyi
Kártya Program különféle
elemeiről. A Széchenyi Kártya
továbbra is működik.
A Széchenyi Forgóeszköz
Hitel 1-25 millió forint közötti
összegben igényelhető, maximum
három éves időtartamra. A
Széchenyi Beruházási Hitel
igénybe vehető felső összeghatára
50 millió forint. Hosszú távú –
10 éves futamidejű – forrás.
Kamaránk foglalkozik fenti
hitelkérelmek befogadásával és a
bankokhoz történő közvetítésével.
Ha Önnek most vagy a jövőben
hitelre lenne szüksége vállalkozása
fellendítéséhez, érdemes
tájékozódnia az új hitellehetőségekről.
Kollégáink térítésmentes
tanácsadással, gyors, szakszerű
ügyintézéssel várják.
Kamaránk elnöksége és munkatársai nevében kívánunk
Önöknek, munkatársaiknak, családtagjaiknak Kellemes Húsvéti Ünnepeket!
Kanizsa 12 – Hirdetés 2012. április 5.
Országos szintű, teljes körű és
ingyenes hallásvizsgálat, valamint
hallókészülék próbahordás kampányt
indított az Amplifon. A hallásvizsgálat
menetéről és a hallókészülék
próbahordás lehetőségeiről
kérdeztük Horváthné Hermán Szilvia
hallásspecialistát, a Fő utca 6.
szám alatt található nagykanizsai
Amplifon Hallásközpont vezetőjét.
– Meghökkentő adat, hogy a lakosság
több, mint 10%-a szenved valamilyen
fokú halláskárosodásban.
Pedig sajnos az a világszintű tendencia,
hogy ez az arány tovább fog nőni.
Még megdöbbentőbb, hogy egy
Európában végzett kutatás szerint
azoknak, akiknek hallókészülék viselésével
javítani lehetne a hallásukon
– és így jelentős mértékben az
életminőségükön – csupán a 10-
25%-a használ hallókészüléket. Ez a
szám hazánkban még alacsonyabb.
– Mennyire fontos szempont a
hallásproblémák kezelésénél a
gyors beavatkozás?
– Ha valakinek halláspanasza van,
mielőbb jöjjön el hozzánk, ne várjon
a vizsgálattal heteket, hónapokat.
Ugyanis minél korábban kezeljük a
fennálló problémát, annál nagyobb az
esélye annak, hogy sikerül megoldani
azt. Lehet, hogy csupán fülzsírdugó
okozza a kellemetlenséget, de ha
például egy akut halláscsökkenésről
van szó – amit akár vírusfertőzés is
okozhatott – a kezelés eredményessége
attól is függ, hogy mennyi idő telt
el a panasz keletkezése óta.
– Milyen részei vannak a teljes
körű vizsgálatnak?
– A vizsgálatok célja az, hogy kiderítsük
azt, hogy van-e a halláscsökkenés,
és ha igen, annak mi az oka.
Először a hallójáratot és a dobhártyát
vizsgáljuk meg, hogy van-e valami
mechanikus akadály (pl. fülzsír). Ezt
követi az úgynevezett tympanometria,
amelyből a középfül állapotáról, a
hallócsontok mozgékonyságáról, valamint
a fülkürt funkciójáról kapunk
információt. Mindenkit szeretnék
megnyugtatni, hogy ezek rövid, teljesen
fájdalommentes vizsgálatok
– Ezután kerül sor a csendes
kabinban történő vizsgálatra?
– Igen, itt történik az úgynevezett
hallásküszöb vizsgálat. Apáciensnek
kézfelemeléssel kell jeleznie,
hogy mikor hallja meg a fülhallgatóba
beadott hangot.
– Mi történik akkor, ha az
eredmények hallásromlást mutatnak?
– Ha az eredmények alapján szükséges,
akkor csontvezetéses küszöb
meghatározást és beszédértés vizsgálatot
is végzünk. Utóbbi során a fülhallgatóban
hallott számokat és rövid
szavakat kell visszaismételni, amiket
különböző hangerősséggel adunk be a
páciensnek. A vizsgálatok jelentősége
az, hogy el tudjuk dönteni, hogy a halláskárosodás
milyen módon javítható.
Helyi kezelések, antibiotikum kúra, de
műtéti megoldások is szóba jöhetnek,
és hallókészülék felírásával is nagyon
sok probléma megoldható.
– Mit jelent az ingyenes hallókészülék
próbahordás?
– Ez egy kiváló lehetőség azoknak,
akik már elgondolkodtak azon, hogy
hallókészülék viselésével jelentősen
javíthatnának az életük minőségén. A
próbahordás azt jelenti, hogy az érdeklődők
hazavihetik a kiválasztott
hallókészülékeket, azaz a saját környezetükben,
a mindennapi életvitelük
során tapasztalhatják meg a különbséget.
A különbséget, hogy milyen
sokat jelent az, ha halljuk a hangokat.
– Mennyire könnyíti meg a
döntést az érdeklődők számára
az, hogy otthoni környezetben is
ki tudják próbálni a készülékeket?
– Természetesen anélkül, hogy ne
tesztelték volna a hallókészülékeket,
szakmailag teljesen helytelen
lenne ellátni a pácienseket. Gondoljon
bele, hogyan tudna jól dönteni
több hallókészülék közül az érintett,
ha nem ott próbálná ki azokat, ahol
valójában használni fogja: otthon,
az utcán, társaságban vagy akár
színházban, moziban.
– Mit kell tennie annak, aki
részt szeretne venni az ingyenes
vizsgálaton?
Kérem, hogy a várakozás elkerülése
miatt telefonon egyeztessen időpontot
munkatársunkkal a (93) 313-
500-as telefonszámon. Aszűrés mindössze
20-30 percig tart, és az előjegyzési
rendszernek köszönhetően
egyenként, várakozás nélkül foglalkozunk
az érdeklődőkkel. A jó hallás
megőrzésének érdekében mindenkinek
javaslom, hogy használja ki a lehetőséget,
és jöjjön el az ingyenes
szűrésre!
Teljes körű, ingyenes hallásvizsgálat Nagykanizsán
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. április 5.
Horoszkóp
A robbanékonyság és a becsvágy jellemzi
mostanában. Az ünnepek előtt célszerűbb
lenne ezt a tulajdonságát levetkőzni.
Mozgásigényét lehetőleg sportolással
elégítse ki.
Barátság és harmónia veszi körül, ön
azonban úgy látszik, nem tudja értékelni
ezt a helyzetet. Határozza el végre, hogy
mit akar, és tegyen aszerint, de legyen tekintettel
a környezetére is.
Álmodozó hangulatban van, a munka helyett
inkább a játszadozáshoz van kedve.
Ha netán a környezete ezt nem díjazza,
kezdje a napot reggeli tornával, s ezzel a
párját is megnyugtatja.
Előfordulhat, hogy valaki kétségbe vonja
munkahelyén a szakértelmét. Emiatt ne
bizonytalanodjon el, mert irigységből fakad
a vélemény. Arra törekedjen, hogy
kellemesen teljenek az ünnepek.
Kiegyensúlyozottan telnek el a húsvéti
ünnepek. Egy üzleti ügyében azonban
legyen óvatos, mert ha nem így tesz,
könnyen a jóhiszeműsége csapdájába
eshet.
Közös jövő megalapozását jelzik a csillagok.
Most azonban mégse hozzon végleges
döntést. Ha változtatni szeretne az
alakján, edzéstervében vegye figyelembe
a Mars erejét.
Kényelemszeretetből szívesen elodázná
a teendőit még annak ellenére is, hogy
tisztában van vele, más nem végzi el ön
helyett. Lobbizzon többet a céljai eléréséért,
és akkor sikerrel jár.
Húsvétig fogja vissza magát egy kicsit
az evés-ivásban, mert a sok finomságot
nem lehet visszautasítani az ünnepek
alatt. Szerencsére a szerettein kívül a
Fortuna is kényeztetni fogja.
Kellemes utazást, és új barátok, barátnők
megjelenését ígérik a csillagok. Élvezi a
függetlenséget, erről azonban előbbutóbb
le kell mondania, ha egy szerető
társra vágyik.
Folyamatosan a boldogságra vágyakozik,
de érzelmeit nem meri kifejezni. Ne
féljen a csalódástól, legyen nyílt és változtasson
a gondolkodásmódján, életstílusán.
Világmegváltó terveit most tegye félre,
és kapcsolódjon be az ünnepi készülődés
időnként fárasztó programjaiba. Művészi
érzékenységét használja ki az ajándékozásnál.
Váratlan látogatók kereshetik fel a húsvéti
ünnepekben. Ne mérgelődjön emiatt,
mert jókedvűen érkeznek, és csak locsolkodni
akarnak. Pihenésül figyelje a virágzó
természetet.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
INGATLAN
Belvárosban (Hunyadi utcában)
700 négyzetméteres építési terület
eladó. Érd.: 0630/448-6072
Eladnám vagy elcserélném 2
vagy 3 szobás csak kanizsai házra,
jelenleg 100 m2-en felújított, tetőteres
családi házamat. Tel.:
0630/681-0581 (7491K)
Készpénz nélkül Nagykanizsán
Zemplén Győző utcában tehermentes,
beköltözhető, 1,5 szobás, felújított
panellakás eladó 3,5 millió Fttól.
Tel.: 0630/972-5045 (7493K)
Lakás azonnali beköltözéssel
eladó Nk-án a belvárosban. Beépített
fa bútorokkal, gépkocsibeállóval.
Alapterület 76 m2. Irányár:
13,5 millió Ft. Tel.: 0620-950-
9527 (7497K)
Nagyteljesítményű, hordozható,
vadonatúj háztartási gőztisztító
(Modell: SC-23840) eladó. Érd.:
0693/315-559 (este) (7486K)
Készpénzért vásárolok régi
könyvet, festményt, porcelánt, régi
népi parasztbútorokat, használati
tárgyakat és teljes hagyatékot.
Érd.: 0620/555-3014 (7489K)
Megbízható kőműves vállalkozó
vállal mindennemű munkát
az alaptól a tetőig, a komplett
kivitelezéstől a kisebb átalakításokig
(térkövezést is). Tel.:
0630/575-3859 (7490K)
Idősgondozást (a gondozott otthonában),
otthonápolást vállal szociális
ápoló végzettségű hölgy
Nagykanizsán és környékén. Tel.:
0630/251-2500, 0693/391-536
(7495K)
Kidobásra szánt TV-jét, mikróját,
mosógépét, gáztűzhelyét, stb. elszállítom.
Tel.: 0620-510-2723 (7498K)
Fűnyírást, kaszálást vállalok.
Tel.: 0620-510-2723 (7499K)
Kanizsa 14 – Sport 2012. április 5.
2012.04.10. (kedd) 10-12 óra
Magyar Vöröskereszt,
Nagykanizsa, Sugár u. 28.
2012.04.12. (csütörtök)
09-12:30 óra
Batthyány Lajos Gimnázium,
Nk. Rozgonyi u. 23.
14-15:30 óra Semjénháza –
Orvosi Rendelő, Kossuth u. 1.
Véradás vegyésztechnikus szakirányú megegyezés szerint
értékesítő középfokú megegyezés szerint
felszolgáló szakirányú megegyezés szerint
pultos szakirányú megegyezés szerint
óvónő angol nyelvtudással szakirányú megegyezés szerint
borbár - borszaküzlet vezető szakirányú megegyezés szerint
húsbolti eladó pénztári gyak.-tal szakirányú megegyezés szerint
üveggyártó középfokú megegyezés szerint
hegesztő-lakatos (Nagykanizsa) szakirányú 130.000 - 150.000 Ft
köszörűs (Marcali) szakirányú megegyezés szerint
esztergályos szakirányú megegyezés szerint
villanyszerelő szakirányú megegyezés szerint
gyalugép kezelő szakirányú 130.000 - 150.000 Ft
8800 Nagykanizsa, Fő út 24. 93/310-327/102
LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS egy alkalommal, 15 szóig 800 Ft
(folyamatos megjelentetés esetén, másodiktól 400 Ft).
VÁLLALKOZÓI APRÓHIRDETÉS egy alkalommal, 15 szóig 1600 Ft
(folyamatos megjelentetés esetén másodiktól 800 Ft).
Lezárultak a férfi kosárlabda
NB I B Nyugati csoportjának
alapszakaszbeli küzdelmei,
melynek utolsó fordulójában a
Kanizsa KK DKG-East együttese
a Ceragem Kozármisleny SE
csapatát fogadta.
Mondhatni örömjátékra gyűlhetett
a Cserháti-csarnokba a közönség,
hiszen a kanizsaiak már egy
hete megnyerték csoportjuk küzdelmeit,
vagyis annak első helyről
várhatják a folytatást. Vasárnap este
a Kanizsa KK mindenesetre szezonbeli
22. mérkőzését biztosan
hozta a baranyaiak ellen - 71-51-re
nyertek Kovács Nándor tanítványai.
Természetesen a dolgok neheze
most következik, annyit
azonban illik megjegyezni, „csapatjátékos”
látványsportág második
vonalának nyugati szekciójában
nagykanizsai együttest az élen
látni korántsem szokványos. Úttörők
ebben az évadban ugyan nem
voltak elsőség tekintetében (gondoljunk
csak a Kanizsai Vadmacskák
SE hasonló teljesítményére),
de a fordulatos alapszakaszbeli teljesítmény
erőt adhat a folytatásra...
Kanizsa KK DKG-EAST (1.) –
Ceragem Kozármisleny SE (10.)
71 - 51 (16-13, 15-15, 26-6, 14-17)
NB I B Nyugati csoport férfi kosárlabda-
mérkőzés, 22. forduló.
Nagykanizsa, 150 néző. Vezette:
Tóth, Horváth A., Németh A. Kanizsa
KK DKG-EAST: Bausz (1),
Stárics (2), Beák (14/12), Murvai
(9/3), Hoffmann B. (6). Csere:
Tóth O. (11/3), Bödör (16), Bus
(9/3), Czigler, Zsámár K. (3), Lovas.
Edző: Kovács Nándor.
Az alapszakasz utolsó mérkőzésére
a sérült Balogh László és Kertész
Dániel nélkül, ám a még januárban
igazolt ZTE-s Bödör Bencével
melegített a KKK DKG-EAST.
Nehezen lendült játékba a listavezető,
s a 6. percben 1-8 állt az eredményjelzőn.
Ezután végre támadásban
is elkapták a fonalat a dél-zalaiak,
akiknél Bödör nagyszerűen
mutatkozott be (10.p.: 16-13).
A második negyedben már tíz
ponttal jártak Bus Milánék (képünkön),
de elég volt egy-két figyelmetlenség
ahhoz, hogy felzárkózzon
a jól küzdő baranyai csapat.
Fordulás után megtáltosodott a
gépgyári legénység, agresszív, szoros
védekezés, labdaszerzések és
gyors indítások, valamint Beák Gábor
menetrendszerű triplái révén
növelte előnyét – több mint húsz
pontosra tornázva a különbséget.
A záró tíz percben Bödör és
Murvai Dániel centerjátékának,
valamint a hazai csapat felgyorsult
és pontosabbá vált akcióinak tapsolhatott
a közönség. A csaknem
30 pontos vezetés birtokában sokat
cserélt Kovács Nándor edző, így
némiképp kozmetikázhatták az
eredményt a vendégek.
A KKK DKG-EAST a fordulás
után mutatott játékával magabiztosan
nyerte meg a mérkőzést.
A kanizsai kosárlabda csapat
remek sikert ért el, hiszen története
során először (17 győzelemmel
és 5 vereséggel) megnyerte a Nyugati
csoport küzdelmeit. A
következő héten kezdődő, kuparendszerű
rájátszásban a Keleti
csoport negyedikjével, a Bajával
néznek farkasszemet a gépgyáriak.
Kovács Nándor: „A Nyugati
csoport első hellyel szép sikert értünk
el, teljesítettük az alapszakaszra
vonatkozó célunkat. A második
félidő nagy részében már
úgy játszottunk, ahogy a rájátszásban
majd kell. A neheze csak most
következik.”
P.L.
Győzelemmel zárt a már első Kanizsa KK DKG-East
A 2011-2012-es férfi kosárlabda NB I B Nyugati csoportjának
bajnokcsapata, a Kanizsa KK DKG-East együttese
Kanizsa – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. április 5.
A Kanizsai Vadmacskák SE
NB I Női Amatőr ligában szereplő
együttese megkezdte rájátszásbeli
sorozatát a bajnokságban,
az elődöntő első találkozóján
a TFSE ellen lépett pályára
idegenben és 18 pontos vereséget
szenvedett (65-83).
A találkozón érvényesült az
egyetemi csapat erő- és magasságbeli
fölénye, de a vereséghez
nagyban hozzájárult a kanizsaiak
gyenge dobóteljesítménye is.
TFSE – Kanizsai Vadmacskák
SE 83-65 (22-17,22-17, 24-15, 15-16)
Női Amatőr kosárlabda NB I rájátszás,
elődöntő, első mérkőzés.
Budapest, 50 néző. Kanizsa: Fekete
Cs. (6), Fuisz V. (19/3), Olasz A.
(3), Jurkó (4), Jagarics (4). Csere:
Kiss V. (22), Hegyi (6/3), Oros (1).
Edző: Gábor Erzsébet.
A hazaiak kezdték jobban a találkozót,
nyolc ponttal el is húztak,
de a vendégek időkérésük után
rendezték soraikat és felzárkóztak
16-16-ra is. A negyedet aztán ötpontos
hátránnyal zárták Gábor
Erzsébet játékosai.
A második negyed elején még
„tartották” az öt pontot a Vadmacskák,
aztán az egyetemisták elléptek
tizenhárommal, melyből valamennyit
még képesek voltak lefaragni
a dél-zalaiak.
A nagyszünet utáni 7. percig
Kiss Virág pontjainak köszönhetően
tíznél többel nem húzott el a
TTFSE, de az utolsó percekben a
rutinos vendéglátók – kihasználva
a KVSE hibáit – 10 pontot
dobtak zsinórban, amire Fuisz
Viktóriáék csak néggyel tudtak
válaszolni.
A záró tíz perc elején némileg
ismét felzárkózott a Kanizsa, de a
végjáték újból a fővárosiaknak sikerült
jobban.
A visszavágó mérkőzésre 2012.
április 6-án 16.30 órakor kerül sor
a Cserháti-csarnokban.
P.L.
Nagykanizsai Izzó SE (7.) –
DRB Bank-Siklós (1.) 21-25 (9-12)
NB II Dél-nyugati csoport férfi
kézilabda mérkőzés, 17. forduló.
Nagykanizsa, 100 néző. Vezette:
Akácsos, Nagyvizeli. Izzó SE:
Tóth Á. - Füle Cs. 5/1, Horváth Balázs,
Tompek 1, Felde, Kiss G. 5,
Senger 3. Csere: Vastag B. (kapus),
Répási 1, Vadász M. 5, Kovács B.
1, Gilitsch, Németh D., Horváth
Bence. Edző: Tóth László.
Jó iramú, változatos mérkőzésen a
hazaiak meg tudták szorítani a listavezetőt.
Mi több, a lehetőség megvolt
a meglepetésre is, hiszen számos
helyzetet dolgoztak ki az izzós fiúk,
de a sok ziccer és az öt büntető kihagyása
sajnos visszaütött a továbbiak
folyamán. Amérkőzés során a hazaiak
kapujában Tóth Ákos remek dolgokat
mutatott be, míg az ellenfélnél
az a Fata Tamás járt túl a kanizsai támadók
eszén, aki 2006-ban – Sótonyi
László edzősködése idején – a kanizsaiak
kapuját is őrizte egy szezonon
keresztül. Amérkőzés során több fiatal
is játéklehetőséget kapott Tóth
László edzőtől, akik éltek is a bizalommal
és Vadász Márton gólerős játéka
külön is kiemelést érdemel.
Tóth László: „Örülök egy-két fiatal
játékosom bátor játékának, de
ahhoz, hogy egy ilyen mérkőzést
megnyerjünk, nem szabad ennyit
hibáznunk.”
Nagykanizsai Izzó SE – DRB
Bank Siklós 42-23 (21-10)
Nagykanizsa, 50 néző. Vezette:
Akácsos, Nagyvizeli.
Izzó SE: Vastag B. - Molnár L.
2, Beck G. 3, Gilitsch 13/1, Korcsmáros
B. 3, Vadász M. 14, Göncz
B. 2. Csere: Bebes (kapus), Szabó
Sz. 2, Szilágyi P. 1, Nyakas 2, Gál
B., Nagy Cs. Edző: Tóth László.
Akanizsai juniorok végig magabiztosan
és nagyon gólerősen játszottak.
Vadász Márton és Gilitsch
Gergő szórta a gólokat, de a többiek
is igyekeztek velük lépést tartani.
P.L.
Tompa Ingatlanforgalmi Kft.-
Kanizsa Sörgyár SE (6.) – Egri
ÁFÉSZ SC (8.) 5:5
Női Extra liga asztalitenisz-mérkőzés,
14. forduló. Nagykanizsa.
Eredmények (elöl a hazaiak):
Németh-Csáki - Angyal-Fülöp 3:1,
Csáki Rita - Haraszti Nóra 3:0,
Bicsák Bettina - Angyal Marietta
0:3, Németh Ágnes-Fülöp Szilvia
0:3, Csáki - Angyal 1:3, Németh -
Haraszti 3:0, Bicsák - Fülöp 3:0,
Németh - Angyal 3:0, Csáki - Fülöp
0:3, Bicsák - Haraszti 3:0
A wales-i Charlotte Carey nélkül
játszotta le utolsó alapszakasz
mérkőzését a kanizsai csapat. Németh
és Csáki mellett a második
csapatban remeklő Bicsák Bettina,
mozgássérült válogatott játékosuk
kapott ismét lehetőséget.
A KSSE a hatodik helyen végzett
a találkozó eredményétől függetlenül,
ugyanakkor a mérkőzés tétje az
volt, melyik csapattal fog találkozni
a rájátszásban a nagykanizsai együttes,
hiszen hazai győzelem, vagy
döntetlen esetén a Statisztikával, vereség
esetén pedig az Egerrel. (A rájátszásban
ugyanis a hatodik a hetedikkel,
az ötödik a nyolcadikkal játszik
oda-visszavágós rendszerben,
aztán a két győztes játszik az ötödik
helyért, míg a két vesztes a hetedik
pozícióért.)
A kanizsai összeállításra tekintve
szoros eredmény volt várható.
Párosban az első szett bizonytalankodása
után után már egyértelmű
volt, hogy a Németh-Csáki páros
csak nyerhet és biztosan hozták is
a mérkőzést. A két védő-játékos
csatájában az egri Fülöp Szilvia diadalmaskodott
Németh Ágnes ellen,
majd Csáki is kikapott Angyaltól.
Bicsák Bettina mindkét
mérkőzésén igyekezett, de reálisan
nem volt esélye meccsei megnyerésére.
Az utolsó két párosítás közül
Németh Ági küzdőképességével
simán verte Angyalt. Csáki Rita
győzelme esetén meglehetett volna
a 6:4-es győzelem, de sok hibával
játszott és a végjátékban mindig
az egri volt a jobb.
Jakabfi Imre: „Már a rájátszásban
a Statisztikával játszunk
(szombat-vasárnap) oda-visszavágót.
Mindenképp nyerni szeretnénk
és győzelmünk esetén valószínűleg
az Orosházával játszhatnánk az
ötödik helyért.”
Soknak tűnő hátrány a Vadmacskáknál
Az alapszakasz hatodik helyén zártak
Az esély megvolt a meglepetésre
Legutóbb a Délzalai Vízmű SE
úszói párhuzamosan több helyen
is versenyeztek, hiszen a csapat
egyik fele Hódmezővásárhelyen
vett részt az országos korcsoportos
diákolimpián, másik része pedig
Százhalombattán, a speciálisnak is
tekinthető Aquatlon versenyen.
Ahódmezővásárhelyi úszó diákolimpia
jobb kanizsai eredményei. 100 m fiú
gyors: 1. Zámodics MárkIV. 55.69 (megye
csúcs), 100 m leány gyors: 3. Molnár
FlóraIV. 1:00.21, 100 m leány mell:
5. Molnár Flóra IV. 1:17.83, 100 m leány
gyors: 4. Abay Nemes Anna V-VI.
1:00.23, 100 m leány hát: 2. Abay Nemes
Anna V-VI 1:05.68.
A százhalombattai Aquatlon
verseny is számos remek dél-zalai
eredményt hozott. 1. Trajer Márk
400 méter úszás, 2400 méter futás
(Ifjúsági korcsoport), 1. Novák Ferenc
300 méter úszás, 1600 méter
futás (Serdülő korcsoport), 3.
Kunics Réka 200 méter úszás,
1600 méter futás (Gyermek korcsoport),
4. Sajni Mátyás 200 méter
úszás, 1600 méter futás (Gyermek
korcsoport).
Úsztak-
Vásárhelytől Battáig
AQVITAL-PUBLO Csákvár
TK (1.) – Nagykanizsai TE 1866-
Horváth Méh (7.) 4-0 (0-0)
NB III Bakony csoport labdarúgómérkőzés,
19. forduló. Csákvár, 250
néző. Vezette: Szalai L. (Mohos, Hegedűs
I.). G.: Németh B. (74. 11-esből,
79.), Pujante (81.), Földes (84.).
Kiállítva: Freischmid (73.). NTE:
Freischmid (Szekeres P., 74.) - Boros
Z., Rákhely M. (Baranyai Z.,
85.,), Cserfő L., Szép D. - Kotnyek
I. - Ujvári (Szakmeiszter J., 82.), Cs.
Horváth G, Nagy T., Babati - Szőke
Á. Vezetőedző: Koller Zoltán.
A hajrára roppant össze a listavezető
otthonában a kanizsai legénység,
melyet közvetlenül előzött
meg a kék-pirosak számára
kiosztott piros lap. Egy biztos,
Freischmid Roland eddig tavaszi
unalomra nem panaszkodhat, hiszen
elsőként kikerült a kapuból,
majd egy újabb találkozón támadóként
gólt szerzett, Csákváron
pedig kiállították – hogy az egyhangúságba
bele ne fulladjunk –
kapusként.
Koller Zoltán: „Csapatom a 73.
percig teljesen egyenrangú ellenfele
volt a listavezetőnek...”
A hajrában
roppantak össze
Kanizsa 16 – Hirdetés 2012. április 5.
„Figyelj, mi vagyunk az utolsók,
vagyis a 35. induló-egység, ez azért
nem semmi” – fogalmazott széles
mosollyal Virág, majd rögtön mutatott
is a BMW felé, mellyel a
hölgy-csapata nekiveselkedett a
Gurulj velünk – III. Kanizsai
Kalandtúra több mint 100 kilométeres
távjának. S mit lehet
reggel kilenctől délig csinálni,
amíg elrajtolhatnak? „Kávézás?
Na, az már megvolt, de egy férfi
segítség lehet jól jönne majd a
távra...”
Mint kiderült, arra nagy szükség
mégsem volt, hiszen a három fős
„együttesükhöz” még csapódott két
barátnő 12 óráig, így bizonyos,
hogy egyedül nem érezhették magukat
a „kietlen” (dél-)zalai tájakon.
A megye azon szegletében, melyben
többek között – Magyar Ferenc,
a Kanizsa Turizmusáért Egyesület elnökének
szavai alapján – kellett
olyan települést is érinteniük, melynek
halastava, és olyat is, melynek
vadászháza van. Mindezt 35 egységnek
találták ki, hiszen végül ennyi
jármű nevezett, s a rajtnál azért az indítók
kissé furán tekintettek azokra az
autósokra, akik úgy gondolták, ketten
is megbirkóznak a majdnem „kis-Dakarral”.
Igaz, ásni nem kellett, de a
négy órás teljesítési limitben például
pecázás azért szerepelt. Természetesen
ponty-, vagy dévér-élet (legalábbis
a kalandtúrások részéről...)
nem forgott veszélyben, megoldották
műhalakkal a mutatványt és esetenként
még lexikális tudásból is vizsgázhattak
a rajtolók.
Jóformán az először gázt adók
már a Kanizsa Centrum parkolójában
található cél felé közeledtek,
amikor a bevezetőben idézett Kis Virágék
– szintén a centrumos részről –
elstartoltak, mindenesetre jól zárták a
mezőnyt, mivel utólag kiderült, valamennyi
vállalkozó szellemű sikeresen
célba jutott. Elsőként a Tesók,
másodikként a WKF Team, harmadikként
pedig a Forgószél egysége.
Közülük a WKF-esek a legjobb
hölgy sofőrnek kijáró díjjal is gazdagodtak,
ebben a „kategóriában”
megelőzve a „forgószeleseket”.
Polgár László
Csajok is a (BMW-)volánnál
Fotó: Bakonyi Erzsébet
(Az akció április 1- április 30-ig érvényes.)
XXIV. évfolyam 14. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2012. április 12. Kanizsa Garantálom a legalacsonyabb beruházási
költségek elérését a kivitelezők
megversenyeztetésével. Szigorú pályáztatás,
beruházás-lebonyolítás, építési
műszaki ellenőrzés. Épületenergetikai
tanúsítás. Felelős műszaki vezetés.
Balassa Béla építész vezető tervező
30/9019013, balassabela@chello.hu
Szeretne rengeteg pénzt
megtakarítani házépítése,
lakásfelújítása során?
Két héten belül várható, hogy
elkészül az Erzsébet téren felállított
zenepavilon. A közel 8 méter
magasságú, ötven négyzetméter
felületű színpaddal rendelkező
pavilonban lehetőség nyílik majd
olyan események lebonyolítására,
melyek nem igényelnek nagy színpadot.
Hamarosan elkészül
az Erzsébet tér egyik látvány eleme
Amint arról már beszámoltunk a
város közgyűlése soronkívüli közgyűlésen
döntött, hogy az Olajbányász
Sportcentrumban a salakos
edzőpálya területén egy nagyméretű
(111x72 méteres) műfüves
pálya épüljön. Időközben az ehhez
szükséges pályázati anyagot
Nagykanizsa az MLSZ Országos
Pályaépítési Programjára be is
nyújtotta.
Karádi Ferenc alpolgármester
most arról tájékoztatta lapunkat,
hogy az illetékesek a pályázatunkat
befogadták, az érvényes, megfelel
a formai és tartalmi követelményeknek.
Ez alapján a pályázatot
támogatásra javasolta. Az
MLSZ Elnöksége a végső döntést,
2012. április 24-én hozza meg.
Akiíró arról is tájékoztatta a várost,
hogy terveik szerint a beruházást
a Magyar Labdarúgó Szövetség
legkésőbb 2012. augusztus 31-
ig megvalósítja.
Márkát teremtenének
Turisztikai fejlesztési program keretében
zajló úgynevezett workshopra
került sor a Pannon Egyetem
Nagykanizsai kampuszán. Az „5 Postakocsi”
projekt keretében megvalósítandó
tervekről és „ötletelésekről” is
szóló bemutató keretében vázolták a
meghatározott „márka” kritériumait
is, melyek teljesítése egy garantált
minőséget jelenthet a turisztikai szolgáltatók
részéről.
Magát a programot Gyarmati-Litter
Tímea mutatta be, a projekt vezető tagjaként
szereplő Nagyrécse részéről, dr.
Fehérvölgyi Beáta pedig az „5 Postakocsi”
projektjének márkastratégiáját
ismertette. A 2011 októbere és 2014
szeptembere között megvalósítandó
tervezet kapcsán Lehota-Szlovik Edit
magáról a (tágabb) környezetükben
adódó versenyhelyzetben jelentkező
lehetséges előnyök kiaknázásáról
szólt, míg dr. Keller Krisztina szerint a
programhoz (az elkövetkezendőkben)
csatlakozó szolgáltatók minőségi elvárásoknak
megfelelő adottságait vette
részletesen górcső alá.
Műfüvet kap
az Olajbányász pálya
Kanizsa 2 – Krónika 2012. április 12.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági
ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit
Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Cseresnyés Péter polgármester
előtt tett fogadalmuk alapján két
újabb magyar állampolgárt,
György Gyulát és György Katalint
köszönthettük városunkban. Új
honfitársainkat e szavakkal üdvözölte
a polgármester a Házasságkötő
Teremben:
„Örülök, hogy állampolgársági
esküjük után először én köszönthetem
így Önöket: honfitársaim. Sokat
mondó ez a kifejezés, amely
összetartozást, azonos sorsot, közös
hazát jelent. A trianoni határon átívelő
kapcsolatot magyar és magyar
között. Amagyar országgyűlés
lehetővé tette, hogy a határon túli
magyarok, a korábbinál lényegesen
egyszerűbben és gyorsabban elnyerhessék
az állampolgárságot.
Már több mint 200 ezren döntöttek
úgy, hogy szeretnék megerősíteni
kapcsolatukat az anyaországgal. Itt,
Nagykanizsán pedig több mint 30-
an tettek eddig esküt.
Önök már ahhoz a generációhoz
tartoznak, amelynek tagjai szabad
akaratukból döntenek, dönthetnek
állampolgárságukról. Önök – szüleik,
nagyszüleik generációjával
ellentétben – sosem éltek a történelmi
Magyarországon, mégis
megmaradtak magyarnak. Nagyszüleiknek,
szüleiknek köszönhetően
megtanulták nyelvünket, ismerik
a hagyományokat, a magyar
történelmet, és most – magyar állampolgárok
lettek. Némi elégtételt
szolgáltatva őseiknek, azoknak
az embereknek, akik magyarnak
születtek ugyan, de a történelem –
vagy fogalmazzunk világosabban:
a nagyhatalmi érdek – közbeszólt,
és egyik napról a másikra egy idegen
állam polgárai lettek.
A trianoni szégyent Európa sosem
moshatja le magáról, de a 92
évvel ezelőtti gyalázat fájdalmát
az önök döntése némileg enyhíti.
Magyarságukat felvállalva magyar
állampolgárok akartak lenni. A
nemzet így él tovább. Így egyesül,
határoktól függetlenül. Lélekben,
szellemileg, és mivel sokan letelepülnek
választott hazájukban: fizikailag
is.
Amagyar történelem szempontjából
fontos településről érkeztek
Nagykanizsára esküt, fogadalmat
tenni. A szilágysomlyói kincs néven
ismert, az ókorból származó leletegyüttesben
jórészt arany ékszerek,
medalionok, illetve a másodjára felfedezett
leletben ezüst tárgyak voltak.
Ezeket ma a Magyar Nemzeti
Múzeum, illetve a Bécsi Szépművészeti
Múzeum őrzi. Szilágysomlyó
régi, büszke települése a magyar ajkú
embereknek. Először 1251-ben
említették, a feljegyzések szerint a
lázadó Vatától származó Csolt nemzetség
ősi birtoka volt. A Somlyóvár
volt a Báthory-család ősi fészke,
itt született Somlyai Báthory István
lengyel király és erdélyi fejedelem,
Báthory András erdélyi fejedelem,
valamint Lászlóffy Károly szabadságharcos
főhadnagy.
A sors, a történelem hosszú távon
igazságos. György Gyula szülei
ugyanis kétszer is voltak magyar
állampolgárok, de mindkétszer
megfosztották ettől őket. Nem
maguktól cseréltek hazát, hiszen
ők el sem mozdultak. Sajnos, azon
a generáción egyszerűen átlépett a
történelem. De most, az önök esküjével
talán enyhül valamelyest a
lassan évszázados fájdalom, a generációs
gyász. Önök most már
nemcsak magyarok, hanem magyar
állampolgárok is.
Amikor elolvastam az életrajzukat,
egy dologban biztos voltam.
Méghozzá abban, hogy példaként
állítom önöket a mai, meglehetősen
szabados társadalom tagjai számára.
Ugyanis 20 évesen kimondták
egymásnak a boldogító igent,
amely tényleg egy életre szólt, hiszen
immáron 40 éve házasok: novemberben
lesz a jeles évforduló,
amelyhez előre is gratulálok. Azt is
tudom, hogy nem véletlenül választották
esküjük helyszínéül Nagykanizsát.
Itt él ugyanis nagyobbik
gyermekük, Gyula, aki a nagyváradi
egyetemen tanult, szamítástechnikai
mérnök lett, majd Kanizsára
hozta a szíve, itt alapított családot,
és 2005-ben megszerezte a magyar
állampolgárságot.
Másik gyermekük, Judit, ma az
Egyesült Államokban él és amerikai
állampolgár.
Példás életük talán egyik legfontosabb
momentuma a mai eskü,
hiszen megkapták, megszerezték
azt, ami egyébként is járt önöknek.
A magyar állampolgárság egyben
köszönet is, hogy megőrizték nyelvünket,
kultúránkat, hogy átadták
azt gyermekeiknek, akik egyetemet
végezve boldogulnak – most
már a szülőföldjüktől távol.
Örülök, hogy esküjüket itt, Nagykanizsán
tették le, a mi történelmi
városunkban fogadtak hűséget új
hazájuknak. Nagykanizsa büszke
arra, hogy nemzettársaink közül sokan
itt lesznek honfitársaink. Önök
nem ajándékot kaptak most, hanem
jogos jussukat kapták vissza.”
B.E.
Városunkban fogadtak hűséget új
hazájuknak
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Az idén már három napot ölel
fel a II. Thúry Portya sokrétű
programja – tudtuk meg Vörös
Andrástól azon a sajtótájékoztatón,
melyet a Thúry Baranta
Barlangban tartottak.
Thury György halálának 441.
évfordulója alkalmából másodszor
kerül megrendezésre ez a bizonyos
portya, melyen tavaly 13 lovas
és 45 gyalogos vett részt és a
szervezők ígérik, ezúttal jóval
több vállalkozó kedvű bátor emberrel
számolhatnak (köztük huszárokkal),
akikkel együtt nekivágnak
április 14-én, szombaton a
30 kilométeres távnak Kanizsáról
Orosztonyba.
Előző nap, már pénteken (április
13.) kulturális rendezvények
lesznek délután öt órától székhelyükön,
a Baranta Barlangban, ahol
Ördög Ferenc nyelvészprofesszortól
Kátai Zoltán énekmondó és
históriás ének-előadóig tart majd
azon meghívottak sora, akikkel
kötetlen beszélgetést folytathatnak
az érdeklődők és vendégek - leginkább
a török idők koráról, annak
emlékeiről.
Orosztonyban, Thury György
végvári vitéz halálának helyszínén
vitézi próbatételek következnek, s
ahogy Vörös András fogalmazott,
menetükkkel szeretnék demonstrálni,
hogy akire emlékeznek, egykor
milyen jelentős tetteket vitt
véghez a haza védelmében.
Ismét
portyáznak
Orosztony
irányába
A 176 éve alakult polgári egyletre
emlékeztek április 11-én 15
órai kezdettel. Miha Tamásné a
Rozgonyi Polgári Egylet elnöke
az elmúlt évtizedek és napjaink
tevékenységi formái között vont
párhuzamot. Tarnóczky Attila
tanár, helytörténész a Sugár u. 3
sz. alatti székház falán lévő
emléktábla koszorúzásánál szólt
az egybegyűltekhez. Elismerő
oklevelet kapott Kovács Ferencné,
Szabó Tiborné és Szabó
Tibor.
RPE: 176 év
Kanizsa – Krónika 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. április 12.
Az állam a korábbi tervezethez
képest nem két lépcsőben,
hanem egyszerre, és kettővel
több, összesen 55, köztük a
Kanizsai Dorottya kórházat venne
át májusban – derül ki a nemzeti
erőforrás miniszter által benyújtott
törvényjavaslatból. A
parlament lapzártánkkor döntött
az ügyben.
A települési önkormányzatok
fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek
átvételéről és az átvételhez
kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló, múlt csütörtökön
társadalmi egyeztetésre bocsátott
tervezetben még az szerepelt,
hogy két lépcsőben, előbb
május elsejével 43, majd január elsejével
további 10 egészségügyi
intézmény kerülne állami kézbe.
A Réthelyi Miklós által pénteken
benyújtott törvényjavaslat szerint
a január elsejei átvételt előrehozták
és a listára két újabb kórház
is felkerült: a mosonmagyaróvári
Karolina Kórház – Rendelőintézet,
továbbá Mezőtúron a Városi Kórház
– Rendelőintézet Egészségügyi
Szolgáltató Kiemelten Közhasznú
Nonprofit Kft.
Lesz olyan megye, ahol hat, de
olyan is ahol csak egy intézmény
kerül állami fenntartásba. A legtöbb
kórházat, hatot Komárom-Esztergom
megyében, ötöt pedig Veszprém
megyében veszi át az állam.
A megyék többségében – Bács-
Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén,
Baranya, Pest, Jász-Nagykun-Szolnok
és Győr-Moson-Sopron - négy
kórház kerül át. Békés és Zala megyében
három, köztük a kanizsai;
Fejér, Nógrád, Tolna, Somogy és
Vas megyében két-két intézményt
vesz át az állam. Csongrád, Hajdú-
Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és
Heves megyében pedig egy-egy
kórház kerül állami fenntartásba.
A törvényjavaslat egyik melléklete
tizenegy országos gyógyintézetet
is felsorol. Ezen a listán szerepel
az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai
Intézet, az Országos
Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet,
az Országos Sportegészségügyi
Intézet, az Országos Orvosi
Rehabilitációs Intézet, az Országos
Onkológiai Intézet, a Gottsegen
György Országos Kardiológiai Intézet,
az Országos Idegtudományi
Intézet, a Mátrai Gyógyintézet, a
balatonfüredi állami szívkórház, a
Parádfürdői Állami Kórház, a soproni
állami szanatórium.
A javaslat általános indoklásában
az olvasható: a kormány célként határozta
meg az egészségügyi intézményrendszer
átalakítását az ellátás
színvonalának emelése, egységessége
és hatékonyabb, költségtakarékosabb
intézményfenntartás érdekében.
Ennek érdekében - a tervezett
három helyett - két lépcsőben átveszik
az önkormányzatoktól a fekvőbetegek
ellátását biztosító intézményeket.
„A megyei intézmények átvétele
megtörtént, második lépcsőként
állami fenntartásúvá vállnak az
aktív, a vegyes fekvőbeteg-ellátást
biztosító kórházak vagy fekvőbetegés
hozzá kapcsolódó járóbeteg-szakellátást
végző intézmények és a krónikus
ellátást biztosító kórházak”.
Kiemelték: az átvett intézmények
keretében nyújtott ellátás így a jövőben
nem függ az önkormányzatok
fizetőképességének alakulásától,
eladósodottságának mértékétől, ezzel
biztosítva a társadalom minden
tagja számára – lakóhelytől függetlenül
– a közel azonos színvonalú
egészségügyi fekvőbeteg ellátást.
A települési önkormányzatok adósságának
átvétele kapcsán a javaslat úgy
rendelkezik: a magyar állam 2012. július
15-ei hatállyal átvállalja a települési
önkormányzatok – a javaslatban említett
– egészségügyi intézményekkel
összefüggésben 2012. május 1-jén
fennálló adósságát. „Az adósság részét
képező, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
esetében a magyar állam
2012. július 15-ei hatállyal az értékpapír
lejárat előtti visszaváltásából eredő
fizetési kötelezettséget vállalja át és teljesíti”.
A települési önkormányzatok a
magyar állam által átvállalandó adósságállományt
e törvény hatálybalépését
követően nem növelhetik – szögezi
le a javaslat.
A javaslat rendelkezik az önkormányzat
állományában az egészségügyi
intézmények irányításával,
felügyeletével foglalkozó munkatársak
továbbfoglalkoztatására vonatkozó
szabályokról, valamint kötelezően
előírja az átvett intézmények
vezetésére a pályáztatást.
Kimondja továbbá, hogy az intézmények
egészségügyi szakellátási
kötelezettségeiről – kormányrendeletben
meghatározott eljárásban
– 2012. július elsejei hatálybalépéssel,
szakértői vélemények figyelembevételével
döntenek.
A tervezet szövege emellett arra
is kitér, hogy 2012. december 31-
éig kell létrehozni az országos várólista-
nyilvántartást, valamint a
térségi várólistákat az adott térségben
az adott ellátások tekintetében
a térségben működő egészségügyi
szolgáltatók által vezetett intézményi
várólisták alapján.
MTI - Kanizsa
Az állam a tervezettnél több, összesen
55 kórházat venne át májusban
Nagykanizsán tartotta éves
közgyűlését a Zala Megyei Lovas
Szövetség, és az ülés során
többek között meghatározásra
került az évad versenyprogramja
is – tudtuk meg az eseményt
követő sajtótájékoztatón.
Dobri Lajos, a szövetség elnöke
elmondta, az elkövetkezendőkben
a megye lovas sportja a fogathajtás
felé tendálhat és ebben a szövetség
vezetése is maximálisan partner
kíván lenni. A versenynaptárral
kapcsolatban aztán eldőlt, hogy az
idei Nemzeti Vágta egyik (zalai)
selejtezője Gyenesdiáson lesz, s
országos szinten kijelölték, hogy
az idei viadal félvér lovak versenye
lesz.
A pályázati lehetőségek terén a
turisztika felé is tekintenek, így a
nagykanizsai Csónakázó-tó melletti
fedeles lovarda és istálló építésére
adnának be pályázatot. A turisztika
címszava alatt ezen épületek
a lovas-oktatás terén is sokat
segíthetnének, mi több iskolákkal
való együttműködés is körvonalazódhat.
Banka Éva alelnök elmondta, a
szövetség égisze alatt 2012-ben
19 verseny lesz, elsősorban B-, és
C-kategóriások a díjlovaglás, díjugratás,
fogathajtás és military
versenyágakban, nem feledkezve
természetesen az utánpótlás szekciójáról
sem. Amint arra az elnök-
helyettes kitért, a szövetség
operatív munkájának gyümölcse,
hogy sikerült az egyik szolgáltatóval
nagyon kedvező áron biztosítást
kötni a lovakra. A szövetség
életében külön jelentőséggel bír,
hogy Rádiházán idén ünnepli 100
éves fennállását a híres Kabala
Ménes, s ennek apropóján pünkösdkor
május 27-én kerül sor
ünnepi versenyükre. Lényeges
lovassport időpontok lesznek: július
6-8. (nagykanizsai nemzetközi
military), szeptember 9. (díjugrató
megyei döntő – Nagykanizsa),
valamint szeptember 23.
(fogathajtó megyei döntő –
Nagykanizsa).
Nagy Lajos titkár hozzátette,
részben új szabályzat is került kiírásra,
melyet a lovas egyesületek
meg is kapnak természetesen.
Az is eldőlt, hogy a nagyobb
kvalifikációs versenyek időpontjában
másikat nem rendeznek, illetve
a védőfelszerelések alkalmazásának
(például sisak) területén
kerül sor lényeges változásokra,
melyeket fokozatosan vezetnek
be.
Végh Csaba vezetőségi tag külön
kitért rá, idén hat helyszínen is
lesz gyermek-verseny, mely egyértelmű
jele annak, hogy utánpótlástéren
is erősítenek, illetve nem
csupán az abszolút fiataloké a terep,
hiszen nemrég 12-en tettek sikeres
fogathajtó vizsgát...
P.L.
Új versenyággal a lovas-terepen
25 fát már elültettek
Az Erzsébet tér kivitelezése keretében
megújul a tér növényzete.
Új örökzöld, cserje, sövény, fa ültetésével,
a gyepfelület felfrissítésével
varázsolják újjá az Erzsébet tér
zöld felületeit a kivitelezők. Atéren
a meglévő fák közül kivágták azokat,
amelyek betegek voltak, illetve
akadályozták, akadályoznák a biztonságos
közlekedést, megrongálnák
az új térburkolatot. Ezeknek a
fáknak a pótlása, valamint a tér növényzetének
a felújítása miatt az
Erzsébet tér rekonstrukciója során
tavasszal 50 db fa kerül elültetésére.
Anövénytelepítés a tér munkálataival
egyeztetve történik, így jelenleg
25 db fát ültettek el – köztük
nyírfát, oszlopos juhart és díszcseresznyét
– magánszemélyek, családok,
óvodások, iskolások és civil
szervezetek. A következő 25 fát a
kivitelezési terv szerint 3-4 héten
belül helyezik el.
Városunkban sok a Ford tulajdonos, erős
márkahűséggel, akiknél a felmerülő igényekre
a márkaszervizünk a legmegfelelőbb
megoldás. E mellett mind demográfiai,
mind földrajzi, piaci szempontból optimális
a működésünkhöz Nagykanizsa, hiszen ez a
régió kapuja, nyilatkozta Baranyai István
ügyvezető.
– Milyen igényekre tud megoldást kínálni
az Invest-Autóház Nagykanizsán új autó
vásárlásakor?
– Ügyfeleink azonnal találkoznak a Ford sokszínűségével,
erős elhivatottságával. Nagy hangsúly
fektetünk a személyes tanácsadásra, hogy
ez által az egyedi igények és az általunk kínált
megoldások tökéletesen egybefonódhassanak.
Széles modell paletta áll mindenki rendelkezésére,
kezdve a barátságos és fantasztikus élményt
adó új Ka modellel. Az új Ford C-MAX
és az új 7-üléses C-MAX Grandon keresztül,
melyek újradefiniálják a sokoldalúságot, rendkívül
praktikusak, a kategória legjobb vezetési dinamikáját
nyújtják. Aszemélyautóknál maradva
meg kell még említeni a Fejlett technológiájával
és prémium formatervezésével globális modellünket
a Ford Focust mely az első osztályú autóvezetési
minőséget kombinálja a tér, komfort és
innováció legmagasabb fokával.
Avállalkozásoknak, cégeknek a legstílusosabb
belépő, ha a többszörös díjnyertes Transittal
érkeznek meg. A jól csengő Transit név sok
nyelvben az áruszállító szinonimájaként használatos.
De nem felejtkezünk meg a különleges stílust
kedvelő egyéniségekről sem. Robusztus, erőt
sugárzó megjelenésével és tiszteletet parancsoló
fellépésével a Rangert nekik találták ki,
hiszen városban és vidéken egyformán otthon
érzi magát. Akár munkáról, akár szabadidőről
van szó, ezt a strapabíró, mozgékony és megbízható
gépkocsit arra tervezték, hogy megfeleljen
a legnehezebb kihívásoknak is - közúton
és terepen egyaránt.
– Milyen szervizszolgáltatással tudnak segíteni?
– Számtalan nyomós érv szól amellett, hogy a
Ford márkaszervizt válassza gépkocsijának
szervizeléséhez. senki sem ismeri jobban az
Ön Fordját, mint a mi szervizünk munkatársai.
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy megőrizzük
az Ön Ford gépkocsijának értékét és, hogy továbbra
is büszke lehessen rá!
– Mivel tudnak szolgálni az egyéb márkák
tulajdonosainak?
– Szerelő gárdánk folyamatos képzés alatt áll.
Technikai felszereltségünk minden igényt kielégít.
Szívesen látunk minden típusú autós
társunkat szervizünkben.
– Mit jelent az „INTERAKTÍV MUNKAFELVÉTEL”
a szervizben?
– Egy gépkocsi szervizbe érkezésekor általában
a tulajdonos nem kapja meg azonnal
az autója javítására vonatkozó információkat
- hol a hiba, mi romlott el pontosan, mit
kell cserélni, mennyi ideig lesz szervizben
az autója, mennyibe fog kerülni. Ezeket a
lényeges információkat az Invest Autóháznál
Ford Márkaszervizünkben már a beérkezéskor
megkapja Ügyfelünk . Be áll egy
kulturált munkafelvételi helyre az autójával,
ahol csak az ő járművét vizsgáljuk .
Meg is mutatjuk a hibát és a megfelelő információkkal
is ellátjuk. Érdemes ajánlatunkat
kérni , hiszen garantáljuk , hogy eredeti
Ford alkatrészekkel és Ford technológiával
a legkedvezőbb áron végezzük el a
szükséges feladatokat. Márkaszerviz vagyunk,
értünk hozzá!
Tisztelettel várunk minden érdeklődőt Ford
Márkaképviseletünknél!
Kanizsa – A 4 mi ügyeink 2012. április 12.
Invest - Autóház Kft. – 8800 Nagykanizsa, Garay út 19., Telefon: +36 93 788-488, www.investautohaz.hu
Új Ford Márkaszerviz és Márkakereskedés Nagykanizsán!
Az ez évi irányelvek közt szerepel
az ittasság visszaszorítása, a kerékpárosokra
való odafigyelés, a
passzív biztonsági eszközök használatának
a kikényszerítése és a
gyorshajtások számának a csökkentése.
Zala megyét tekintve a kerékpárosok
előtérbe kerültek okozóként
és áldozatként egyaránt. Előreláthatólag
számuk a közeljövőben
emelkedni fog, és problémát jelent,
hogy a közlekedési tapasztalattal
nem rendelkezők is ezt a közlekedési
módot fogják választani. A kerékpáros
balesetek elkerülése érdekében
március közepétől idén is ellenőrzéseket
vezettek be.
Dr. Molnár József alezredes, a
Nagykanizsai Rendőrkapitányság
vezetője elmondta, nagy probléma,
hogy nem tudják elérni azt a jogszabályváltozást,
amely eredményeként
a hegyi utakon is tudnának ellenőrizni,
ugyanis az útként nem bejegyzett
szakaszokon nem lehet büntetni.
Kulik Károly alezredes a Nagykanizsai
Rendőrkapitányság illetékességi
területének tavalyi közlekedésbiztonsági
helyzetét mutatta
be. Hangsúlyozta, a rendőrség tudomására
jutott balesetek számában
csökkenés, a személyi sérüléseket
tekintve pedig stagnálás tapasztalható.
A 483 balesetből
mintegy 125 járt személyi sérüléssel.
A baleseti okoknál az első helyen
a gyorshajtás szerepel, a második
előidéző pedig az elsőbbség
meg nem adása. Ezeket követi a
járművezető egyéni hibája, a figyelmetlen
és a gondatlan vezetés.
Anagykanizsai kapitányság próbál
tenni annak érdekében, hogy a felnövekvő
generációt a biztonságos, szabályos
közlekedésre nevelje, ezért
egyre több tájékoztatót és vetélkedőt
szerveznek a diákoknak, melyekről
Lovkó Balázs százados számolt be. A
tavalyi évben megvalósított tevékenységek
közt szerepel többek között
az Iskola rendőre programsorozat,
a MINI KRESZ „Pindúr-Pandúr
Ki mit Tud” és a Közlekedésbiztonság
gyermekszemmel. A munkatervben
ismét helyet kapott a Kétlámpás
nap, melyet tavaly rendeztek meg
először, ezzel a városi gyermeknaphoz
kapcsolódtak.
V.M.
Fokozottan figyelnek a kerékpárosokra
A Nagykanizsai Városi Balesetmegelőzési Bizottság megtartotta
idei első soros ülését, melyen hét napirendi pontot tárgyaltak, köztük
értékelték városunk közlekedésbiztonsági helyzetét, valamint ismertették
a megvalósított programokat, tevékenységeket.
Fotó: Varga Mónika
Kanizsa – Hang-jegy 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. április 12.
Az idén is sorra kerül a Nagykanizsai
Fúvószenekar Tavaszi
hangversenye, mely április 21-én
18 órakor veszi kezdetét a Hevesi
Sándor Művelődési Központ
színháztermében. A közel 60 fős
együttes műsorában szerepel
musical, koncertfúvós zene és jól
ismert filmzene egyaránt.
– Mikor szerveztétek meg először
a Tavaszi hangversenyt?
– A tavaszi koncert rendezését
az Ifjúsági Fúvószenekarral kezdtük
1998-ban. A fő szempont az
volt, hogy szakmailag fejleszteni
tudjuk a zenekart és a szokásos
éves Mikulás-koncert mellett még
egy zenei eseményt szervezzünk.
Kezdetben igyekeztünk könnyedebb
műfajú, táncolható zenéket
játszani. 2003-ban döntöttünk úgy,
hogy minősítjük a zenekart, és ettől
kezdve a csapat komolyabb oldalát
is meg tudjuk mutatni. Tavaly
februárban egyesültünk a volt
Olajbányász Fúvószenekarral – tavaly
a Tavaszi hangversenyen mutatkozott
be először együtt a két
csapat.
– Milyen darabok szerepelnek a
műsorban?
– A fúvószene repertoárja nagyon
széles – talán erre írják a
szerzők a legtöbb művet –, így bőven
tudunk miből választani. A
műsorban a komolyzenei átiratoktól
kezdve a modern zenékig minden
megtalálható. Az estét egy ritmusosabb
fanfárral kezdjük, majd
az operaház fantomjából játszunk
részleteket. A modern darabok között
meg kell említeni a világszerte
ismert Hidas Frigyes Fantázia és
Fúga című művét. Idén két darabot
tűztünk programra John Williamstől,
melyek külön műfajba
sorolhatóak. Az egyik egy swing
összeállítás, a másik pedig egy vegyes
filmzene válogatás, komolyabb
hangvétellel. Komolyzenei
átiratot is játszunk, mint például a
Carmina Burana fő témáját, valamint
egy Palladio című újbarokk
darabot, melyekben fúvósokként,
szimfonikus zenekari hangzást
igyekszünk létrehozni. Szerencsére
a zenekarban egyre több olyan
növendék van, aki zenei pályán tanul
tovább. ők nemcsak a hangszereiken
játszanak, hanem a vezénylésben
is kipróbálják magukat.
Az egyikük Lukács István, aki
két művet is vezényel majd a koncerten,
ő most fog érettségizni Budapesten,
a Weiner Leó Zeneiskola
és Zeneművészeti Szakközépiskolában.
Dominkó Péter szintén két
darabot vezényel, neki ez lesz a
bemutatkozása. A Tavaszi hangverseny
előfutára a július elején
Sárváron megrendezésre kerülő
országos fúvószenekari versenynek,
amelyen a „C”, felső kategóriában
indulunk. Itt Hidas Frigyes
műve a kötelező darab, a harmincpercnyi
szabadon választható műsort
pedig a tavaszi koncerten elhangzottakból
állítjuk össze. Legutóbb
országos harmadik helyezést
értünk el, akkor még az Ifjúsági
Fúvószenekar felállításban.
Varga Mónika
Április végén Tavaszi hangverseny
Nemzetközi gyűjtemény létrehozását
indította el Nagykanizsán
a 2010-ben alakult Sigmund
Romberg Emlékbizottság
az amerikai operett és musical
úttörőjének számító, nagykanizsai
születésű zeneszerző emlékére.
Halász Gyula, az emlékbizottság
elnöke a szervezet hétfői,
nagykanizsai sajtótájékoztatóján
elmondta: a műfaj egyik megalapozójának
és mai is világszerte
népszerű személyiségének hazai
megismertetése érdekében indítványozták
a gyűjtemény létrehozását.
Aszó szerint is nagy utat bejárt
zeneszerző-producerhez kötődő
relikviák ugyanis ma még szétszórtan
találhatók meg életének
főbb állomáshelyein, vagyis Horvátországban,
Ausztriában és legnagyobb
részt az Egyesült Államokban.
A zenés műfaj aranykorának
egyik meghatározójává vált, 125
éve született komponista kottáinak
és dokumentumainak gyarapításában
oroszlánrészt vállalt a Los Angelesben
élő, nagykanizsai születésű
Erményi Erzsébet. Az ő jóvoltából
érkezett Magyarországra a
Yale egyetem gondozásában megjelent
életrajzi kötet, több régi kiadású
kotta, fotó vagy éppen az
Egyesült Államok bevándorlási hivatalából
az az iratmásolat, amely
Romberg 1909-es amerikai érkezését
támasztja alá.
A horvátországi Beliscséből
(Belisce), Romberg gyermekkorának
helyszínéről újságcikkek,
kiadványok másolatait kapták
meg, de érkeztek könyvek Németországból
és Ausztriából,
ahol az operett műfajával ismerkedett.
Itthon került elő édesapja,
Rosenberg Ádám zeneszerző
egyik partitúrája, amely Fischel
Fülöp - Fejtő Ferenc nagyapja –
nagykanizsai nyomdájában készült.
Kőfalvi Csilla muzeológus, a
nagykanizsai Képzőművészetek
Háza és Magyar Plakát Ház igazgatója
hozzátette: a szellemi
örökség és a tárgyi emlékek megőrzésére,
a muzeális gyűjtemény
létrehozására, feldolgozására és
kutathatóságára kínál helyet az
általa vezetett intézmény. Szeretnék
elérni, hogy a „hollywoodi
szirupos mázzal leöntött” életművet
a tények, a valóság alapján
dolgozzák fel és mutassák be.
Mindehhez a nagykövetségek és
külföldi kulturális intézetek diplomáciai
támogatására is számítanak,
hiszen Romberg életének és
jelentőségének bemutatása a szülővárosát
illeti.
Kocsis Katalin könyvtáros, zenei
kutató arról is beszámolt,
hogy a Romberg-gyűjtemény
nemcsak a muzsikus, hanem a zenéhez
és Nagykanizsához ezer
szállal kötődő családjának bemutatására
is kiterjed. A zenészeknek
pedig végre arra is lehetőséget
tudnak teremteni, hogy
Romberg zenéjét játsszák, mert
számos, eddig hiányzó kottát tudtak
már beszerezni.
Sigmund Romberg (Rosenberg
Zsigmond) magyar-amerikai zeneszerző,
producer, szövegíró
1887. július 29-én született
Nagykanizsán. Az amerikai operett
és musical műfajának egyik
úttörője volt, főként egyesült államokbeli
népszerűsége, valamint
munkássága révén a műfaj
kimagasló alakjaként tartja számon
a zenetörténet, örökös tagja
a Dalszerző Hírességek Csarnokának
(Songwriters Hall of
Fame).
A zenés műfaj térhódításának
és aranykorának egyik meghatározó
komponistája volt a Broadway-
n, ahol csaknem kétezer dalát,
78 musicaljét játszották és
játsszák még ma is. Együtt dolgozott
Gershwinnel, Bing Crosbyval
és Nat King Cole-lal, szerzeményeit
napjainkban is számos világsztár
énekli, játssza Plácido
Domingótól Natalie Cole-on át
Diana Krallig.
MTI - Kanizsa
Nemzetközi gyűjtemény Sigmund Romberg emlékére
Kanizsa – Hírsa/6 orok 2012. április 12.
Ebben az évben is meghirdette
az immár hagyományosnak mondható
Arany János Szavalóversenyt
a Rozgonyi Úti Általános Iskola és
a Halis István Városi Könyvtár.
Az intézmények célja a versek
megkedveltetésén túl az volt, hogy
hozzájáruljanak a diákok értékesebb,
lelkiekben gazdagabb felnőttekké
válásához.
A több mint kilencven versenyző
között egy szabadon választott vers
elmondásával óvodánként négy
kisgyermek vett részt. Első helyezettek:
1-2. osztály: Vugrinecz
Kira, Általános Iskola Kiskanizsa.
3-4. osztály: Dobrádi Réka, Kőrösi
Csoma Sándor Általános Iskola.
Város környéki iskolák: 5-6. osztály:
Schevelik Kitti, Zrínyi Miklós
ÁMK, Murakeresztúr. 7-8. osztály:
Molnár Emma, Zrínyi M. AMK.
Murakeresztúr. Nagykanizsai iskolák:
5-6. osztály: Horváth Miklós,
Rozgonyi Úti Általános Iskola. 7-8.
osztály: Baj Bianka, Zrínyi Miklós
Általános iskola.
Szabadics Zoltán, a Nagykanizsa
és Térsége Tehetségsegítő Tanács
elnökének köszöntő szavai
után került sor a PEN B épületében
arra a könyvbemutatóra, melynek
keretében Tóth Tiborné dr. szerző
mutatta be Milyen a jó iskola? című
kötetét.
A mosonmagyaróvári Kossuth
Lajos Gimnázium (mely intézmény
4 spanyol és 3 angol intézmény
mellett az Európai Kiválóság Díját
is birtokolja) egykori igazgatója leszögezte,
a pedagógusok feladata
roppant egyszerű: „a tehetséges
gyerek tehetségét kötelesek vagyunk
kibontani”, melyhez elengedhetetlen
a különböző feltételek,
úgynevezett szintek megléte, többek
mellett mono-, vagy épp a
makroközösségi téren is...
A már említett kisalföldi oktatási
intézményben kidolgoztak egy
speciális rendszert, mely a kiérdemelt
díjat alapul véve is
mnűködőképes, illetve a könyv
egyben arra is választ próbál adni,
milyenek Európában a kiváló iskolák,
egyáltalán milyen egy jól működő
oktatásirányítási rendszer,
hogyan befolyásol az Európai
Unió a nemzetközi mérések eszközeivel,
no és merre is tart a hazai
közoktatás.
Magyarország „Jó tanulója - Jó
sportolója” címet az idén összesen
92 fő általános iskolai, középiskolai
és felsőoktatásbeli diák érte el.
Köztük hárman voltak kanizsaiak.
Erdős Gergely (tájékozódási futás,
vívás) és Szakáll Péter (kötélugrás)
a Batthyány Gimnázium tanulói,
és Kardos Réka (kosárlabda atlétika)
a Rozgonyi Úti Általános
Iskola diákja.
Német nyelvből is van tehetsége
a városnak, a szintén batthyánys
Muzslai Borbála (12.A) (tanára:
Benedekné Stadler Éva), aki az
OKTV döntő fordulójában német
nyelvből a 9. helyet szerezte meg –
adta hírül Tislérné Tóth Zsuzsanna,
a BLG igazgatóhelyettese.
A jövő büszkesége?
A Katolikus Iskolák Dugonics
András Matematikaversenye 12.
alkalommal került megrendezésre
5-8. osztályos diákok részére. A
verseny hat kategóriában zajlik:
ötödik évfolyam, hatodik évfolyam,
hetedik évfolyam általános
iskolás, hetedik évfolyam gimnazista,
nyolcadik évfolyam általános
iskolás és nyolcadik évfolyam
gimnazista. Paulik Flóra – 7/I-es
nagykanizsai piarista gimnazista –
először indult ezen a versenyen. A
megmérettetés három fordulós
volt. Az elsőt novemberben rendezték,
ahol feleletválasztós szöveges
feladatokat kellett megoldani.
Innen azok juthattak tovább,
akik minimum ötven százalékot
teljesítettek. Így kb. 90 katolikus
iskola 1700 tanulója küldhette be
megoldásait. A januári II. fordulóban
kidolgozandó szöveges feladatokat
kaptak. Flóra kategóriájában
165-en versenyeztek. Ezek közül
az első tízet hívták be a márciusi
III. fordulóba, ami már az országos
döntő volt. Összesen 42 katolikus
iskola 60 tanulója érkezett
Piliscsabára az Angolkisasszonyok
Szerzetesrend által fenntartott
Klotildligeti Ward Mária Általános
Iskola és Gimnáziumba. A 7 kidolgozandó
vegyes logikai szöveges
feladat megoldására 90 percet kaptak.
A piarista diáklány a 30 elérhető
pontból 22-t szerezett meg,
ezzel lett 4. az országos döntőn,
mindössze egy ponttal maradva le
a dobogóról. – írta lapunknak Hermánné
Körömi Edit felkészítő tanár
a Piarista Iskolából.
A Műszaki Szakképző Iskola
Cserháti tagintézményét hét tanuló
képviselte a Szekszárdon megrendezett
Országos Műszaki Tanulmányi
Versenyen. A Nagy László,
György Gyula, Angyalosi András
és Tukacs Attila által felkészített
diákok szép eredményt értek el az
országos megmérettetésen. Gépészeti
alapismeretek szakmacsoport
Györgypál Zalán Attila 7. hely,
Makár Dávid 8. hely, Ganzer Szilárd
13. hely, Kamenár Ádám Géza
16. hely. Elektronikai alapismeretek
szakmacsoport: Tomor
Endre 7. hely, Tóthpeti Szilárd 12.
hely, Kendli Ádám 13. hely. Adta
hírül Farkas Tünde, a tagintézmény
vezetője.
Átadták a Cultura Nostra történelmi
verseny díjait; a Pannonhalmi
Főapátság és a Rákóczi Szövetség
által szervezett versenyt a gödöllői
Premontrei Szent Norbert
Gimnázium csapata nyerte – közölte
a rendezvény főszervezője
szombaton az MTI-vel.
Bajnóczi Gábor tájékoztatása
szerint a Pannonhalmán tartott XI.
Cultura Nostra Kárpát-medencei
történelmi vetélkedő döntőjén második
lett a nagykanizsai Batthyány
Lajos Gimnázium, míg harmadik a
miskolci Fényi Gyula Jezsuita
Gimnázium és Kollégium.
A döntőbe jutott csapatok nyári
jutalomúton vehetnek részt Pannonhalmán,
Bábolnán, Herenden
és Tihanyban.
Az MTI-nek megküldött közleményben
a főszervező emlékeztetett
arra, hogy a vetélkedő küldetése a
magyar fiatalság összetartozás-tudatának
megerősítése és a magyar történelem
egy fontos fejezetére vonatkozó
ismeretek elmélyítése. A vetélkedő
a Kárpát-medence egész területéről
szólította meg a középiskolákat.
A vetélkedő több mint 1300 diákot
mozgatott meg a decemberi első
és a februári második fordulóban.
A vetélkedő témája Magyarország
1301 és 1437 közötti története
volt.
A “DIÁKHÁLÓ” Közoktatás
Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány
szervezésében lebonyolított
hazai Junior Internet projekt versenyeinek
győztesei egy kétnapos találkozón
vehettek részt Pozsonyban
(2012. március 24-25.) A
nagyszabású rendezvényen 30 fős
külföldi delegáció képviseltette
magát Lengyelországból, Szlovákiából
és Magyarországról. Egy
időben zajlott ez az esemény a
szlovák nemzeti konferenciával. A
konferencia keretében a győztesek
bemutatták projektjeiket. Ezekről
nemcsak a szlovák résztvevők, hanem
az Internet világának prominens
személyiségei is véleményt
mondhattak, illetve kérdéseket tehettek
fel a projekteket illetően. A
konferencia kapcsán pozsonyi városnézésre
is sor került, melynek
során a Közlekedési Múzeumot is
meglátogatták a külföldi delegációk.
Ezen kívül a programnak szerves
része volt a Notebook Expo
megtekintése a patinás Crowne
Plaza-ban.
Az idei Junior Internet nemzetközi
szimpóziumnak a Baronka
Hotel, egy modern négycsillagos
szálloda, adott otthont. A nemzetközi
konferencia a projekt legfontosabb
részét képezi. Az Internettel
foglalkozó, azzal dolgozó fiataloknak
nyújtott lehetőséget arra, hogy
személyesen találkozzanak és
megosszák egymással tapasztalataikat,
ötleteiket, jövőbeni terveiket.
A magyar delegáció tagjai (8
diák ezek közül 7 batthyányis, valamint
két kísérő tanár) a konferencia
során ismertették pályaműveiket
a Visegrádi országok győztesei,
illetve a szlovák versenyzők
előtt. Jó volt látni, mennyi kreatív
és innovatív erő rejlik a fiatal nemzedékben.
Nagy örömünkre szolgál,
hogy a rendezvény fő szponzorai,
a Visegrádi Alap és az
Adobe évről évre támogatja az
ilyen kezdeményezéseket.
Arany János
Szavalóverseny
Vajon milyen is
a jó iskola?
Mindenben jók
Szakmai tanulmányi
sikerek a Cserhátiban
Dobogón végzett
a Batthyány
gimnázium csapata
Junior Internet
Nemzetközi Konferencia
A GE Fényforrás üzletága 1361
darab energiatakarékos lámpát
adott át tizenegy iskola és óvoda
képviselőinek az Ajándékozz fényt
akció keretében, ebből városunkban
három oktatási intézményben
kerül a régi fényforrások helyére
energiatakarékos kompakt fénycső
és energiahatékony halogén lámpa.
Hermann Miklós, a GE Nagykanizsai
Fényforrás gyár igazgatója
elmondta, a Dr. Mező Ferenc –
Thúry György Gimnázium és
Szakképző Iskola (200 darab), az
Általános Iskola és Óvoda
Kiskanizsa (105 darab), valamint a
Hevesi Sándor Általános Iskola
Nagykanizsa (70 darab) intézmények
képviselői a GE Fénykérdések
Facebook-oldal kampányának
jóvoltából kaphatták meg a modern
fényforrásokat. Minden, az
oldalhoz csatlakozó új tag nevében
egy energiatakarékos lámpát ajánlott
fel az üzletág a hazai iskolák
és óvodák részére.
– A GE városunk középiskoláit
mindig támogatta és ezzel az intézmények
működését, eszközfejlesztését
segítette elő. Ezt tisztelettel megköszönjük
– mondta Dénes Sándor
alpolgármester. Hangsúlyozta, az
energiatakarékos izzóknak köszönhetően
az eddigieknél jóval alacsonyabb
világítási költségekkel számolhatnak
majd a jövőben.
A Kőrösi Csoma Sándor –
Péterfy Sándor Általános Iskola
7.b osztályos tanulói, szülők és tanárok
húsvéti vásárt szerveztek,
melyen a gyerekek saját maguk
készítette ajándéktárgyakat árusítottak.
Ennek teljes bevételét felajánlották
a nagykanizsai állatmenhely
javára. A szerdán befejeződött
vásáron 55.000 Ft gyűlt
össze, melyet nemrégiben át is adtak
a menhely vezetőjének.
A Hevesi Sándor Művelődési
Központban húsvétváró programokkal
és tojásfestéssel várták a
gyerekeket, mely Kiss Veronikának,
a Kőrösi Csoma Sándor –
Péterfy Sándor Általános Iskola első
osztályos diákjának előadásával
vette kezdetét. Húsvéti műsorral a
Kiskanizsa Általános Iskola és
Óvoda, Bajcsy-Zsilinszky utcai
óvodásai kedveskedtek, ezt követően
pedig berzselés, íróka és szalvéta
technikákkal készíthettek díszes
tojásokat.
A VOKE Kodály Zoltán Művelődési
Ház húsvétváró programjának
invitálására szép számban érkeztek
ovisok. A gyerekek egyik
csoportja Papp Csilla néptáncoktató
segítségével sajátíthatta el a
néptánc néhány alaplépését, a másik
csoport pedig asztalhoz ülve
kézműves foglalkozásba kezdett
Kámánné Szép Terézia, a VOKE
Kodály Zoltán Művelődési Ház
igazgatója és a Thúry György Múzeum
munkatársa, Kálovicsné
Lebár Edit közreműködésével.
Mit tehetnék érted?
Az azonos elnevezésű csapat
Nagykanizsa és környéki középiskolásokból
álló jótékonysági, nonprofit
szervezet, amelynek vezetője
Nikolics Zsuzsanna. Három éve
alakultak azzal a céllal, hogy ünnepek
táján szeretetet és gondoskodást
közvetítsenek a fiatalnevelő,
és idősgondozó intézetekben,
kórházakban azoknak is, akiknek
ebből kevesebb jut.
Legújabb kezdeményezésük a
húsvéthoz köthető. Összefogtak, és
kis műsorral kedveskednek a város
különböző szociális intézményeiben
élőknek. Útjuk csütörtökön 10
órakor kezdődött az Idősek Otthonában,
majd 12 órakor a Hajléktalan
szállóra és a Kórházba látogattak,
melyet egy órakor a Gyermekotthon
és kettőkor a Fogyatékkal
élők intézménye követett.
„Ahogy megpróbálunk változtatni
a nehezebb sorsú ember életén,
az a sajátunkra is hatással
van. Kis léptekben ugyan, de látható
a változás. Ha meglátunk egy
beteg embert az utcán, nem fordítjuk
el a fejünket, hanem biztatóan
rámosolygunk. Ha meglátunk egy
drága ruhát a kirakatban, eszünkbe
jut, hogy valakinek még cipőre
sem telik. Ha hallunk egy összefogásról,
gyűjtésről a városban, elkezdünk
azon gondolkodni, hogy
mit segíthetnénk. Bárhol szükség
van egy kis mosolyra, segítségre,
vagy csupán hallgatóságra, a mi
csapatunk örömmel megjelenik.
Reméljük, egyre többen megismernek
minket, s így sokkal többet tudunk
segíteni hátrányosabb helyzetű
embertársainkon. Egy idézet
jól kifejezi gondolkodásunkat:
„Panaszkodtam, hogy nincs cipőm,
míg találkoztam olyannal,
akinek nincs lába.” – áll a csapat
bemutatkozó összeállításában.
A Kiskanizsai Polgári Olvasókör
megalapításának 142. évfordulója
alkalmából került sor a már
hagyományosnak tekinthető ünnepségre,
melynek témája ezúttal
„Hagyományápolás, értékmegőrzés,
értékteremtés” cím alatt futott.
A megjelenteket Dénes Sándor
alpolgármester és Salamon Sándorné,
a Polgári Olvasókör Egyesület
elnöke köszöntötte. Az ünnepség
során kiemelt figyelmet kapott
Dr. Kovács Gézáról, Kiskanizsa
egykori körzeti orvosáról történt
megemlékezés, aki posztumusz
Kiskanizsáért díjat kapott, melyet
családtagjai vehettek át. Emellett
Szokol Boldizsárnét és Lukács Ibolyát
köszöntötték a Kiskanizsáért
végzett tevékenységük apropóján.
A Hajléktalanok és Hátrányos
Helyzetűek Zala Megyei Egyesülete
részéről Orsos Imre adott és
kért tájékoztatót, melynek témája a
2012. január 1-i hatállyal több
ponton modosított 2011. évi CVI.
törvény a szociális igazgatásról és
a szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény változásainak kanizsai
hatásairól szólt.
A szociális osztály munkatársai
elmondták, Nagykanizsán a lakhatási
támogatás nem szűnt meg,
csak példának okért a gázártámogatás
megszűnésével tavaly szeptembertől
átalakult, illetve januártól
a törvény végett a helyi, vagyis
önkormányzat által adott lakásfenntartási
támogatás, kiegészítés
szűnt meg. Maga a lakhatási támogatás
pedig úgymond egyből a
szolgáltató(k)hoz kerül.
Továbbá arról is hangzott el információ,
hogy a szociális segély
törvényileg 28800 forintól 22800
forintra változott.
A Civil Összefogás Nagykanizsáért
Egyesület február 1-jén
megtartott közgyűlésén számos
határozat mellett döntés született
vezető tisztségviselők megválasztásáról,
továbbá tagok ki- és beléptetéséről.
Az egyesület sajtótájékoztatóján
bemutatkozott az új elnökség,
és elhangzott az is, hogy
össze kell fogni Kanizsán a vállalkozásoknak
és a városért tenni
akaró embereknek.
Az új elnök, Németh János tájékoztatást
adott az egyesület alapvető
céljairól, tevékenységéről és
jövőbeni terveiről.
– A CÖNE 2009. október 15-én
alakult Szántó Miklós elnökletével
azzal a céllal, hogy működési keretet
adjon mindazon emberek jobbító
törekvésének, segítő szándékának,
amelyekkel Nagykanizsa közéleti
és politikai kultúrájának fejlődését
lehet elősegíteni. Egyesületünket
azzal a meggyőződéssel
hoztuk létre, hogy mi, a városunkban
élő, dolgozó lokálpatrióta civilek,
képesek vagyunk Nagykanizsa
hanyatlásának megállítására,
aktív szerepvállalásunkkal pedig
képesek leszünk arra is, hogy lassú,
de tartós fejlődési pályára állítsuk
városunkat. Hittük ezt azért,
mert 12 alapító és számos pártoló
tagunk között a mindennapi életben
már bizonyított, szakmájához
(folytatás a 8. oldalon)
Kanizsa – Hírsa/orok 7
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. április 12.
Fényt adtak ajándékba
Az állatmenhelynek
gyűjtöttek
Húsvéti vigasság
Nyusziváró
a VOKE-ban Hagyományőrzés
kiskanizsai módra
A lakhatási támogatás
nem szűnt meg
CÖNE:
Bemutatkozott
az új elnökség
(folytatás a 7. oldalról)
kimagasló módon értő, a közélet
iránt is fogékony ember együttes
akaratával jött létre az a szellemi
műhely, amit ma is a Civil Összefogás
Nagykanizsáért Egyesületnek
hívunk.
Az elmúlt csaknem két és fél év
korántsem volt könnyű, de az új kihívások
és az azoknak való megfelelés
mozgalmassá és nehézségei
ellenére is rendkívül széppé tette
számunkra ezt az időszakot. Az
egyesület alapításakor sem titkoltuk,
hogy a 2010. évi őszi önkormányzati
választások alkalmával
jelölő szervezetként felállva, tagjaink
és szimpatizánsaink köréből
képviselőket és bizottsági tagokat
szerettünk volna bejuttatni Nagykanizsa
városvezetésébe. Sokan és
sokszor szemrehányóan is feltették
a kérdést annak idején, hogy e célok
megvalósítása és az egyesület
nyílt politikai szerepvállalása miként
egyeztethető össze.
Ma is valljuk, és a múlt tapasztalataira
hagyatkozva teljes bizonyossággal
állítjuk, hogy korábbi
döntésünk helyesnek bizonyult. A
választási eredmények puszta
számadatait nézve természetesen
nem beszélhetünk átütő sikerről,
de a siker nálunk, „egyszerű, nem
a politikai létben szocializált embereknél”
nem az ellenfelek értékítélete
alapján méretik meg, hanem
a saját magunk által felállított lelkiismereti
és erkölcsi elvárásoknak
való megfelelésben. „Trójai falóként”
elértük, hogy képviselőnk,
dr. Etler Ottó által képviseltetve is
köztudatba kerüljön az egyesület
véleménye a város életét érintő
legfontosabb kérdésekben, és ha
kis mértékben is, de a döntéshozók
figyeljenek a szakmai alapokon
nyugvó állásfoglalásainkra.
Az elmúlt évek természetesen
nemcsak jó dolgokat, élményeket
hoztak tagságunk számára, hiszen
korábbi életünktől szinte teljesen
távol eső nyílt vizekre eveztünk –
térkép és tájoló nélkül. Tagjaink és
szimpatizánsaink elérkezettnek látták
az időt arra, hogy természetesen
az eredeti célok, és alapelvek
megőrzése mellett szerveződjön újjá
az egyesület megfelelve az új
feladatoknak.
Az elmúlt években számos nagykanizsai
lakos jelezte felénk szándékát,
hogy egyetértve az egyesület
alapelveivel, segíteni szeretné
munkánkat. Egy részük akár oly
formában is, hogy felvállalja a teljes
jogú tagként való közreműködést.
Ennek eredményeképpen a
bíróságon bejegyzett teljes jogú
tagjaink száma 15 főre, pártoló
tagjaink száma pedig további 10
fővel emelkedett. Jelenleg 30-35
ember vesz részt különböző rendszerességgel
összejöveteleinken, és
tevékenykedik a civil összefogás
égisze alatt.
Az új tagság megválasztása mellett
döntés született az egyesület
vezető tisztségviselőinek személyeiről
is. Az egyesület elnöke: Németh
János. Magamról röviden
annyit, hogy üzem- és közgazdász
végzettséggel rendelkezem, 42.
életévemben járok, és két fiúgyermek
boldog édesapja vagyok.
Kommunikációs alelnök: Bartha
László vegyészmérnök, aki a Griff
Vállalkozásfejlesztő Kft. tulajdonosa.
Szervezési alelnök: Csizmadia
Tibor területi képviselő, aki az
egyesület ügyviteli, szervezési és
adminisztrációs feladatait látja el.
A női tagozat elnöke: Dr. Németh
Györgyi ügyvéd. A korábbi elnököt
Szántó Miklóst, eddigi áldozatos
munkáját megköszönve a tagság
egyhangúlag tiszteletbeli elnökké
választotta. Továbbra is számítunk
kimagasló élettapasztalatára, éleslátására.
A szervezeti módosítások azt
szolgálják, hogy egyesületünk még
hatékonyabban tudja képviselni
céljait, amelyek a továbbiakban is
a következők: a helyi közéletben
való aktív részvétel, a közügyekben
való fellépés. A közügyek intézésének
lokálpatrióta szempontú megközelítése,
a városvezetés döntései
során a város érdekeinek előtérbe
helyezése, az egyéni érdekek háttérbe
szorítása, érvényesülésük
megakadályozása. A tradicionális,
keresztény polgári hagyományok
és értékek megőrzése, helyi hagyományőrző
kulturális rendezvények
támogatása, a különböző politikai
szerveződések és egyéb civil szervezetek
összefogásának elősegítése,
koordinálása a város fejlődése
érdekében.
Dr. Németh Györgyi elmondta,
az elnökségével létrejött női tagozattal
nyitni kívánnak a város női
lakossága felé. Várják a problémafelvetéseket,
a kreatív ötleteket,
amelyek a jövőbeni programjaik
kialakításához hozzájárulnak.
Nem valami „ellen” mennek a lelkesedésükkel,
hanem valamiért.
Megismétlik az Ölelés Napját, kátyús
babakocsis felvonulást terveznek
kismamáknak, és az ünnepek
előtt receptcsere programot állítanak
össze. Csizmadia Tibor területi
képviselő munkájához az elnökség
munkájának előkészítse,
koordinálása, a pártoló tagokkal
való kapcsolattartás és a kör létszámának
bővítése tartozik. Bartha
László a CÖNE helyét tisztázva
megjegyezte, a pártokkal ellentétben
nem egy szűk réteg, a párttagok
érdekeit akarják érvényesíteni, hanem
Nagykanizsáét, és a körzetében
élő emberekét.
B.E. - MTI - P.L. - V.M.
Kanizsa – Hírsa/8 orok 2012. április 12.
A Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt., mint az önkormányzati
ingatlanok kezelője, vevő jelentkezését várja az alábbi ingatlanra:
1. Nagykanizsa, Bartók B. u. 1. szám alatti 3071 hrsz-ú tízemeletes lakóépület,
mellette orvosi rendelő. Irányár: 59.000.000.-Ft+áfa.
Komoly érdeklődő esetén a társaságunk támogató javaslata alapján az önkormányzat
közgyűlése, illetve bizottságai döntenek az értékesítés feltételeiről.
További részletekről a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.
Garay utca 21. szám alatt lévő irodájában vagy telefonon (93/311-241) lehet érdeklődni.
A hirdetett ingatlanok adatai és az értékesítés további feltételei részletesen
megtalálhatóak a www.nkvg.hu honlapon.
Eladó a Bartók 1. szám alatti ingatlan
Felhívjuk a T. Lakosság figyelmét arra, hogy a tavalyi évben Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzata módosította a környezetvédelem helyi szabályairól
szóló 2/2008. (II.08.) számú rendeletét.
A változást követően a szabályozásba beépítésre került a belterületi ingatlanok
tulajdonosainak növényvédelmi, kaszálási kötelezettsége.
Ez alapján a belterületi ingatlan tulajdonosa vagy használója az ingatlan rendszeres
kaszálásáról gondoskodni köteles, legelső alkalommal legalább az adott
év május 31. napjáig, második alkalommal augusztus 31. napjáig.
A rendelet szankcionáló része alapján 50.000,-Ft-ig terjedő pénzbírság szabható
ki azon ingatlantulajdonos ellen, aki ezen kötelességének nem tesz eleget.
Kérjük az ingatlantulajdonosokat arra, hogy környezetünk és egészségünk védelme
érdekében fordítsanak nagyobb figyelmet ingatlanuk időbeni kaszálására.
Környezetvédelmi rendeletváltozás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése döntött több nagykanizsai
tömb rendezés alá vonásáról, melyet a B & H Régió Bt. készített el.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény
9. § (6) bekezdésének megfelelően, "A véleményezési eljárás befejezése
után a településrendezési eszközöket az elfogadásuk előtt a beérkezett, de el
nem fogadott véleményekkel és azok indoklásával együtt a polgármesternek
legalább egy hónapra a helyben szokásos módon közzé kell tenni azzal, hogy az
érintettek a közzététel ideje alatt azokkal kapcsolatban észrevételt tehetnek" –
Ezért a módosított tervet 2012. május 04-ig kifüggesztjük a Polgármesteri Hivatal
előcsarnokában, ahol munkanapokon megtekinthető.
A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba a
városi főépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735) címzett levélben
jelezhetik.
Szabályozási Terv és Helyi Építési
Szabályzat módosítása 2.
Kanizsa – Városháza 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. április 12.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet
közterület-felügyelő munkakör betöltésére.
Ellátandó feladat: Nagykanizsa közigazgatási területén a Közterület Felügyelet
hatáskörébe utalt közterület felügyelői (közterület felügyelői vizsga hiányában -
annak megszerzéséig - közterület felügyelő segítő) feladatok ellátása a felügyelet-
vezető irányításával, egyéni beosztás szerint. A kinevezés a köztisztviselők
jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) alapján közszolgálati jogviszonyban
határozatlan időre, 6 hónap próbaidő kikötésével történik.
A kinevezés feltétele a 78/1999. (XII.29.) EüM-BM együttes rendeletben foglaltak
szerinti egészségi, fizikai és pszichikai alkalmasság igazolása.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, a köztisztviselők
képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklete
I/13. pontjában meghatározott szakirányú iskolai végzettségek, szakképesítések
valamelyike, "B" kategóriás gépjárművezetői engedély, felhasználói szintű számítógépes
ismeret.
Előnyt jelent: közigazgatási vagy rendészeti gyakorlat.
A pályázat részét képező dokumentumok:
- a pályázó önéletrajza a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. számú melléklete szerinti
formában és tartalommal (www.nagykanizsa.hu / Polgármesteri Hivatal /
Letölthető nyomtatványok / Titkárság / Önéletrajz),
- motivációs levél,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is,
hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó
igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt
kérelmezte),
- a pályázatban feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okirat
másolata,
- a pályázó által a pályázatban megjelölt közigazgatási vagy rendészeti gyakorlat
hitelt érdemlő igazolása,
- a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy
- nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
- kinevezése esetén alkalmazási tilalom vagy munkaköri összeférhetetlenség
(Kttv. 84-85. §-ai) vele szemben nem áll fenn; illetőleg nem áll hivatalvesztés fegyelmi
büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható,
- a 2007. évi CLII tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,
- hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a Kttv. vonatkozó szabályozása,
a hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata és Közszolgálati Szabályzata
alapján kerül sor.
A pályázatokat Dr. Gyergyák Krisztina aljegyzőnek címezve (Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell
benyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 30.
Apályázat elbírálásának határideje és rendje: a pályázat elbírálására a benyújtást követő
30 napon belül kerül sor. A kinevezést megelőzően a pályázó személyes meghallgatására
sor kerül. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa.A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető. Apályázattal
kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a 93/500-708, 93/500-710 vagy
93/500-820 telefonszámon. A pályázati hirdetmény közzétéve a Nemzeti Közigazgatási
Intézet internetes oldalán. (Elérhető: www.kozigallas.gov.hu,
www.kszk.gov.hu vagy www.nki.gov.hu Közszolgálati állásportál)
Állás - közterület-felügyelő
hirdetés
Felhívás:
2012 - „aktív idősödés és a nemzedékek
közötti szolidaritás európai éve”
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi Tanácsa
és a Kanizsa Turizmusáért Egyesület 2012. május 13-án (vasárnap)
tartja a „Generációk Napjá”-t.
A rendezvény helyszínei: Sétakert, Honvéd Kaszinó.
Az alábbi részletes programok szerinti versenyszámokra 3 fős (sakkverseny),
illetve 6 fős csapatok (ügyességi versenyek) jelentkezését várjuk. Felhívjuk
az idősügyi klubok, szervezetek, intézmények, cégek, baráti társaságok,
lakóközösségek figyelmét, hogy vegyenek részt a versenyeken erősítve ezzel a
nemzedékek közötti összefogást.
Jelentkezni előzetesen a Tourinform Irodában 2012. április 16-május 5. között,
a szervezők lent megjelölt képviselőinél, valamint a helyszínen lehet a rendezvény
napján, 2012. május 13-án 9.00-9.30 között.
A szervezők egyéni jelentkezéseket is elfogadnak, melynek alapján a helyszínen
kerülnek összeállításra a csapatok. A 3, illetve 6 fős csapatok esetében
kötelező az alábbi kritériumnak való megfelelés: gyerek (18 éves korig), felnőtt
(18-60 év között), időskorú (60 év felett).
Arésztvevő csapatok oklevélben, valamint az első három helyezést elért csapat
tárgyjutalomban is részesül.
Bővebb információ kérhető:
Büki Pálné - 06-30-5912394; Magyar Ferenc - 06-30-6321806;
dr. Szabados Gyula - 06-93-500720 illetve szabados.gyula@nagykanizsa.hu
GENERÁCIÓK NAPJA -2012. május 13.
Programterv
Helyszín: Sétakert.
Időpont: 2012.05.13. (vasárnap) 9.00-14.30 óráig
10.00 óra Megnyitó: Cseresnyés Péter Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere.
10.10-13.00 óra Sportversenyek. Ügyességi versenyek - 6 fős csapat:
2 gyerek, 2 felnőtt, 2 időskorú. Kerékpáros, lengőteke, mocsárjárás, célba dobás,
szellemi totó, puzzle, kötélhúzás, Activity (körülírás, mutogatás, rajzolás),
sakkverseny - 3 fős csapatok: 1 gyerek, 1 felnőtt, 1 időskorú. 13.00-14.00 óra
Kulturális műsorok. A Palini Óvoda néptánccsoportjának műsora. Nyugdíjas
klubok művészeti csoportjai, együttesek bemutatkozása. 14.00 óra Eredményhirdetés.
A rendezvény alatt folyamatosan szűrőprogramok: vérnyomás-, testzsír-,
cukor- és koleszterinmérés valamint elsősegély-bemutatók.
Rossz idő esetén a rendezvény a Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és
Kollégium tornacsarnokában kerül megtartásra.
Kanizsaiak Kanizsáról
Helytörténeti vetélkedő nagykanizsai idősügyi klubok 5 fős csapatai számára.
(a csapatok összetételére nincs megkötés)
Helyszín: Nagykanizsa város belterülete, illetve a Honvéd Kaszinó.
Időpont: 2012. április 16. - május 13.
Döntő: Honvéd Kaszinó - 2012.05.13., 10.00-12.30 óráig.
Mindenkit szeretettel várnak a szervezők:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi Tanácsa
Kanizsa Turizmusáért Egyesület
Kanizsa – 10 Városháza 2012. április 12.
Állás: okleveles ápolót, szakápolót,
gondozót keres az ESZI
Az Egyesített Szociális Intézmény Nagykanizsa Teleki út 19/B.
felvételt hirdet Idősek klubjába gondozó, Idősek Otthonába ápoló
munkakörbe a következő végzettségek valamelyikével:
􀀐 okleveles ápoló
􀀐 szakápoló (hospice, onkológiai, nefrológiai, pszichiátriai, sürgősségi,
geriátriai)
􀀐 gondozó (szociális gondozó és ápoló, szociális szakgondozó, gerontológiai
gondozó, pszichiátriai gondozó, szociális szakgondozó)
Jelentkezni fényképes szakmai önéletrajz, és bizonyítvány másolatának az
Egyesített Szociális Intézmény 8800 Nagykanizsa, Teleki út 19/B. címre
történő megküldésével lehet. Jelentkezési határidő: 2012. április 13.
(Az akció április 1- április 30-ig érvényes.)
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a sportról szóló
74/2011.(VI.01.) számú önkormányzati rendelet 7. §-a alapján a 2012. évre
vonatkozóan pályázatot hirdet sportegyesületek támogatására.
1. A pályázat témája: Nagykanizsa város területén működő verseny- és élsport
2012. évi támogatása. A támogatás célja felnőtt csapatok és az utánpótlás nevelés
támogatása az összeg működésicélra történő felhasználása által.
2. A támogatásra rendelkezésre álló összeg 52 000 EFt.
Az egyes sportágak részesedési arányáról Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsága véleményének figyelembe
vételével a polgármester dönt az alábbi kategóriáknak megfelelően:
a) "A" kategóriás, kiemelt sportág a labdarúgás, mint a legelterjedtebb, legnagyobb
tömeget megmozgató és a legszélesebb infrastruktúrával rendelkező tevékenység.
b) "B" kategóriás sportág a női és férfi kosárlabda, a női és férfi kézilabda, valamint
az úszó és vízilabda szakágak.
c) "C" besorolású sportág alatt szerepelnek az "A" és "B" kategóriába nem tartozó sportágak.
Ezek azok a tevékenységek, amelyek jelen vannak a város sportéletében és az erre
a célra rendelkezésre álló forrás elosztása során az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sportbizottság véleményének ismeretében a polgármester támogatásra javasolja őket.
Az éves támogatás összege a sportszervezet tárgyévet megelőző év költségvetésének
a nem önkormányzati forrásból biztosított bevételénél magasabb mértékű is
lehet.
3. A pályázók köre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén
működő, hivatalosan bejegyzett, az önkormányzattal együttműködést igénylő és
elfogadó, a testneveléssel és sporttal foglalkozó jogi személyek, gazdálkodó
szervezetek, sportszervezetek.
4. Támogatandó célok, egyúttal a pályázat elbírálásának szempontjai:
a.) "A" és "B" kategóriás besorolás esetén:
1. Magasabb osztályban való szereplés előnyben részesítése;
2. Az igazolt játékosokhoz képest az utánpótlás-nevelés magasabb arányának
előnyben részesítése;
3. Saját bevétel magasabb arányának figyelembe vétele az egyesület összköltségvetéséhez
képest
b.) "C" kategóriás besorolás esetén:
1. A jobb eredményesség vagy a magas taglétszám előnyben részesítése;
2. Az igazolt játékosokhoz képest az utánpótlás-nevelés magasabb arányának
előnyben részesítése;
3. Saját bevétel aránya az összköltségvetéséhez képest
5. Pályázat benyújtásának határideje és helye:
Pályázni a pályáztató által kibocsátott adatlapon lehet, melyet 1 példányban, teljes
körűen kitöltve, mellékleteivel együtt személyesen legkésőbb 2012. április
20. napjáig kell eljuttatni a következő címre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Művelődési- és Sport Osztály 8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7. Formai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázó egy esetben hiánypótlással
kiegészítheti pályázatát.
6. A pályázathoz - a pályázat benyújtásával egyidejűleg - pályázati feltételként
csatolni kell: bírósági, illetve cégbírósági bejegyzésének kivonata, és egyesületi
alapszabályának hitelesített másolatát; az utolsó bankszámla kivonat hitelesített
másolatát vagy a bankszámla-szerződés másolatát; a pályázati cél részletes
leírását; (pályázati adatlap 1. számú melléklete), a támogatási igény felhasználására
vonatkozó részletes költségvetés tervezetét (Megjelölve, hogy mely
költségeket biztosítja saját forrásból, és melyekre igényel önkormányzati támogatást);
(pályázati adatlap 2. számú melléklete), a 2007. évi CLXXXI. törvény
szerinti nyilatkozatokat; pályázó nyilatkozata köztartozás mentességről; pályázati
adatlap; pályázó nyilatkozata a részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt
megelőző két pénzügyi év során odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatások
összes támogatástartalmáról.
Legkésőbb a támogatási szerződés megkötésének időpontjáig mellékelni kell:
30 napnál nem régebbi adóigazolás kötelezettségek teljesítéséről (a pályázónak
nincsen köztartozása, illetve Nagykanizsa Megyei Jogú Város felé tartozása).
7. A pályázati felhívás alapján a verseny- és élsport hivatásos sportszervezetei
részére nyújtott támogatás az Európai Unió működéséről szóló Szerződés
107. cikkének (1) bekezdése alapján állami támogatásnak minősül, amelyet
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata csekély összegű (de minimis)
támogatásként a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való
alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelettel
(HL L 379/5, 2006.12.28.) összhangban nyújt. Az utánpótlás-nevelés támogatása
nem minősül állami támogatásnak.
Hivatásos sportszervezetnek minősül:
1. a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer
a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában részt vevő (indulási jogot elnyert)
sportegyesület vagy sportvállalkozás, vagy
b) alsóbb osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportegyesület vagy
sportvállalkozás abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót
alkalmaz; és
2. a nem látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt
versenyrendszerben részt vevő (indulási jogot elnyert) sportegyesület vagy sportvállalkozás
abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.
(A sportegyesület, a sportvállalkozás és a hivatásos sportoló fogalmát a sportról
szóló 2004. évi I. törvény, a látvány-csapatsport fogalmát a társasági adóról és az
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény tartalmazza.)
Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt
támogatások támogatástartalma - az adott pénzügyi évben, valamint az azt
megelőző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatásokat is figyelembe
véve - nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, a közúti szállítási ágazat
esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget. A több részletben fizetendő
támogatást az odaítélése időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott
támogatáshoz kapcsolódó minden iratot köteles a támogatás odaítélését követő
10 évig megőrizni és azokat a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén
számára bemutatni.
Acsekély összegű támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában
nem halmozható más állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg
meghaladná a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos
fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 2008.
augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendeletben (általános csoportmentességi
rendelet - HL L 214/3., 2008.8.9.) vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott
támogatási intenzitást.
8. Apályázati útmutató és adatlap átvehető, elérhető: Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Művelődési- és Sport Osztály 8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7., illetve letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról
Információ: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Művelődési-
és Sport Osztály (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel.: 93/500-780, 93/500-
753).
9. A pályázatok elbírálása:
Apályázatokat a polgármester bírálja el az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság
véleményének figyelembevételével a pályázati kiírásban foglalt benyújtási
határidőt követően 15 napon belül.
Pályázati felhívás sportegyesületek támogatására
Kanizsa – 2012. április 12. Városháza 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
A
Nagykanizsai Önkormányzat versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait:
Ingatlan címe, megnevezés, méret, helyrajzi szám, Ár Versenytárgyalás időpontja
Bajza u. 9/A. Pincelakás, 35,8 m2, 2477/4. (50/200-ad része), 380.000 Ft április 17.
Batthyány u. 10., Lakás, 22 m2, 2338/B/1., 1.300.000 Ft április 17.
Batthyány u. 10., Műhely, 27 m2, 2338/B/2., 770.000 Ft április 17.
Erzsébet tér 16., Lakás, 81 m2, 989/1/A/8., 6.800.000 Ft április 17.
Király u. 6., Lakás, 39 m2, 2037/A/9., 2.500.000 Ft április 17.
Király u. 34., Lakás, 113 m2, 1975/1/A/8., 11.600.000 Ft április 17.
Sugár u. 16/D., Pincelakás, 38 m2, 1122/A/6., 880.000 Ft április 17.
Sugár u. 43., Lakás, 55 m2, 1638/A/2., 2.800.000 Ft április 17.
Zrínyi u. 37., Lakás, 103 m2, 1946/A/4., 11.200.000 Ft április 17.
Aversenytárgyalás helye: Nagykanizsa Garay u. 21. szám alatt, a Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. első emeleti irodájában.
Aversenytárgyaláson való részvétel feltételei megtalálhatók a www.nagykanizsa.hu továbbá www.nkvg.hu weboldalon. Személyes
érdeklődés esetén információ a Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. irodájában vagy telefonon a 93/311-241-es telefon, 16-os
mellék. Az ingatlanok megtekinthetők a versenytárgyalást megelőző héten, a fenti telefonon egyeztetett időpontban.
Versenytárgyaláson értékesített ingatlanok
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet az önkormányzati
tulajdonú Kanizsa Uszoda Szolgáltató Egyszemélyes Kft. Nagykanizsa,
Csengery u. 49. ügyvezetői tisztségének betöltésére.
Az ügyvezető fő feladatai: a nagykanizsai önkormányzat tulajdonában lévő
"B" fürdő kapacitású uszoda és strandfürdő (Nagykanizsa, Csengery u. 49.)
önálló üzemeltetése, a fürdővezetői feladatok ellátása, a gt. valamint a kft. alapszabálya
által az ügyvezetői tisztségre meghatározott feladatok ellátása.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, főiskolai vagy
egyetemi gépészmérnök, villamosmérnök, építőmérnök, épület gépész üzemmérnök
végzettség, legalább 5 év szakmai gyakorlat.
Apályázatban benyújtandó dokumentumok: a kft. vezetésére vonatkozó koncepció,
a pályázó szakmai önéletrajza, a feltételként előírt iskolai végzettséget igazoló okirat
közjegyző által hitelesített másolata, a feltételként előírt gyakorlat hivatalos igazolását,
3 hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolást
tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
nem áll, a pályázó nyilatkozatait az alábbiakra vonatkozóan, hogy részéről az ügyvezetői
tisztség betöltése a Gt. 23. §-a alapján nem kizárt, vele szemben a Gt. 25. §-a
alapján összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, a 2007. évi CLII. törvény 3. és 5. §-ai
szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja, a pályázati anyagát az elbírálásban
részt vevők megismerhetik, a pályázati anyaga nyilvánosságra hozható-e, a
pályázati eljárás során az előkészítő bizottsági üléseken, illetőleg a döntéshozó Közgyűlés
ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e.
(A pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlásnak
nincs helye. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a bizottsági
meghallgatáson be kell nyújtani.)
Az ügyvezetőt a Közgyűlés határozott időre, 2012. június 1. naptól kezdődően
2017. május 31. napjáig tartó 5 évre választja meg azzal a feltétellel, hogy a
megbízási szerződés megkötésétől számított 6 hónapig a feleket kölcsönösen
megilleti az indokolás nélküli rendes felmondás joga, a felmondási idő a közlésétől
számított 4 hónap.
Az ügyvezetői tisztség ellátása a Ptk. alapján megbízási jogviszonyban, a díjazás
- a kft. Javadalmazási Szabályzatában foglaltak figyelembevételével - megállapodás
alapján történik.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 30.
A pályázat benyújtásának helye: Cseresnyés Péter polgármesternek címezve,
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.
A pályázat elbírálásának módja és határideje: A határidőben benyújtott pályázatokat
a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a pályázók meghallgatásával
véleményezi és javaslatot tesz a díjazásra. Apályázat elbírálására vonatkozó
előterjesztést az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság is megtárgyalja. A
pályázatról a Közgyűlés a bizottsági vélemények ismeretében, a pályázók meghallgatásával,
várhatóan a 2012. május havi soros ülésén, legkésőbb 2012. május
31. napjáig dönt.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban információt ad:
Cseresnyés Péter polgármester (Tel: 06-93-500-701)
A pályázat kiírására a 206/3//2011. (V.26.) Kgy. határozat alapján kerül sor.
Álláspályázat - uszoda ügyvezető
A Kanizsai Múzeumért
Alapítvány kuratóriuma
pályázatot hirdet kanizsai
történetek gyűjtésére.
Várjuk egyetemisták,
középiskolások, városi
polgárok által gyűjtött
érdekes történeteket
2012. március 1.
és április 30. között.
Beküldési cím: Thúry
György Múzeum,
Nagykanizsa, Zrínyi u. 62.
vagy a tgym@zmmi.hu
e-mail cím.
Pályázni olyan történettel –
akár érdekes családival is – lehet,
amely az utóbbi 10 évben
nem jelent meg nyomtatásban.
A történetek további hasznosítását
a pályázó díjmentesen
az alapítványra ruházza át.
A kuratórium által kiválasztott
legjobb 8-10 pályamunkát
bemutatjuk a Városi Televízióban
és a Kanizsa Lokálpatrióta
Hetilapban, melyekről a VTV
és a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap
honlapján elektronikusan
és postai úton levélben is lehet
szavazni. A három legtöbb szavazatot
elért történet közül az
első 30.000 Ft, a második
25.000 Ft, a harmadik 20.000
Ft értékű utalványt nyer.
A díjak ünnepélyes átadására
a múzeumok éjszakája rendezvénysorozat
keretében kerül
sor.
Pályázat
városi
történetek
gyűjtésére
A Kanizsai Múzeumért Alapítvány
szeretné 2012-ben a szociális
gondozást végzők védőszentjeként
tisztelt, Szent Lujzát ábrázoló
üvegképet restauráltatni, s a
múzeum épületében a közönség
számára bemutatni. Az ablak jelentős
felújításra szorul, sok
üvegszem kitört, repedt, síkjából
kimozdult, az ólomsínek deformálódtak.
Az árajánlat szerint a
restaurálás díja 600 ezer forint.
Arestauráláshoz a Kanizsai
Múzeumért Alapítvány számlaszámára
várja – Szent Lujza
megjegyzéssel – a támogató
átutalásokat, befizetéseket.
Szlsz: 14100134-11722449-
01000007
Felhívás
a nagykanizsai
Kórházi kápolna
Szent Lujzát
ábrázoló egykori
ólomüveg
ablakának
restaurálására
Kanizsa 12 – Anno 2012. április 12.
Április 13-14.
CSALÁDI HÉTVÉGE - Részletes program a
www.kanizsaikultura.hu oldalon
Április 14. 16 óra - HSMK
HEGEDÜS CSABA DÁN KEKSZDOBOZ
ÉS FÉMFEDELű KORSÓINAK
BEMUTATÁSA
Megtekinthető: május 10-ig
Április 14. 18 óra - HSMK
"A VILÁG A MI SZEMÜNKKEL" - a
Fotó-Videó Klub Lendva (Szlovénia)
tagjainak fotókiállítása
Megtekinthető: május 7-ig
Április 14. 19 óra - HSMK
PREMIER TÁNCKLUB
GÁLAESTJE. Belépődíj: 800 Ft
Április 16. 17 óra
NÖVÉNYEINK TAVASZI ÁTÜLTETÉSE
- Előadó: Kunics Éva
Április 17-18-19. 10 és 14 óra
Gyermekszínházi bérlet.
ASSZONY - népmese. A szlovákiai
Epopteia Társulás Műhely előadása. Szereplők:
Kiss Szilvia, Gál Tamás, Bodonyi
András. Belépődíj: 600 Ft
Április 17. 19 óra
ZENÉLő FILMKOCKÁK - zenés, szerkesztett
műsor két részben, ismert magyar
művészek tolmácsolásában, teljesen élő
előadásban. Fellépnek: Auth Csilla, Keresztes
Ildikó, Majsai Gábor, Szokodi Zoltán,
Menyhárt Péter brácsaművész, Csejtei Flóra,
Niki. Belépődíj: elővételben 2 500 Ft,
helyszínen 2 900 Ft
Április 20. 17 óra
A 30 ÉVES HEVESI SÁNDOR ÁLTALÁNOS
ISKOLAGÁLAMűSORA
Április 21. 18 óra
A NAGYKANIZSAI FÚVÓSZENEKAR
TAVASZI HANGVERSENYE. Belépődíj:
1 000 Ft (megvásárolhatók a Zeneiskolában
és a Hevesi Sándor Művelődési
Központban)
Április 13. 19 óra
TAVASZI ROCK-BLUES EST - Közreműködnek:
az OldMix Kartell és a Loud &
Black Együttes. Belépődíj: 500 Ft
Április 20. 17 óra
NÓTÁS DÉLUTÁN ÉS OPERETT EST.
Fellépők: Szabó Zsuzsanna, Sári Gábor (Orfeum
Duett), Nemere László és Ernst Katalin (Vigadó
Duó). Belépődíj: 500 Ft
Április 21. 13 óra
A NÉPI KULTÚRA NAPJA
dalos találkozó. Belépődíj: 500 Ft
Április 21. 21 óra
ÁPRILISI LATIN PARTY ÉS DISCO
- Minden korosztály számára. Belépődíj:
1 000 Ft
Április 13.18 óra
KÓRUS RANDEVÚ
Április 21. 18 óra
TAVASZI HANGOK - Balázs Júlia
önálló estje
Április 14. 10 óra
Családi hétvége
NÉPTÁNCOS CSALÁDI NAP - Táncház,
játszóház, vetélkedők
Helyszín: Nagyrác úti intézményegység
Április 18. 9 óra
NETEZZ TOVÁBB NAGYI KLUB -
Téma: közösségi oldalak
A Thúry György Múzeumban
november közepén nyílt
meg az időszaki divattörténeti
kiállítás Színes selymek, fodrok,
csipkék címmel. A tárlat az
1850-1930-ig terjedő időszak
ruháit, kiegészítőit, divatlapjait
és dokumentumait mutatja be.
A látogatókat márciustól újra a
régi nyitvatartási időben – szerdától
vasárnapig 10-17 óra között
– várják.
A kiállításra ellátogatók nem
csupán az 1850 és 1930 közötti
időszak női-, férfi- és gyermekdivatjának
változását tekinthetik
meg, hanem megismerkedhetnek
a viseletükhöz kapcsolódó
szokásokkal, elvárásokkal és a
divatot befolyásoló körülményekkel
is. A múzeum célja – az
időszak bemutatásán túl –, hogy
emléket állítson a ruhák, a cipők,
a kalapok viselőinek, valamint
a helyi mesterembereknek
és kereskedőknek. Így korhűen
berendezett helyiségben láthatják
az érdeklődők Mathea Károly
egykor a Bazárudvarban működő
fotóműtermét, és az általa
készített felvételeket, Török
Mária fehérnemű-készítő műhelyét
és a Totola-Pacsirszky kalapos
műhelyt.
Az 1800-as évek második felében
a magyar divat szinkronban
volt a nyugat-európaival. Az előkelő
embereknek Párizs és Bécs
adta a mintát, de emellett megfigyelhető
egy jellegzetes magyaros
stílus – ez a régi hímzésekből,
a reneszánsz motívumokból és a
népművészetből merített –, mely
elsősorban akkor hódított, amikor
történelmünkben sorsfordító események
zajlottak, a reformkorban,
a kiegyezés tájékán és a
vesztett első világháború utáni
időszakban.
A tárlaton végigsétálva nyomon
követhetjük a divat változását,
mely felgyorsulását a második
ipari forradalom találmányai
tették lehetővé a 19. század
második felében. Ebben az időszakban
az öltözködési stílusok
mintegy tíz évente váltották
egymást, a díszes atilla, zrínyi,
kazinczy vagy bunda kabát, a
turnűr, a századfordulós harangszoknya,
a „bukj el szoknya”, a
„háborús krinolin”; a „célszerűség
és elegancia” korában, az
1920-as évekbeli egyenes szabású,
majd az 1930-as évekbeli
alakra simuló és a bonyolult
szabású ruha.
A turnűr – az ülep felett lószőr
párnával kibélelt és így felpuffasztott
hátsó szoknyarész – közel
két évtizedig arra volt hivatott,
hogy a ruha viselője minél
nőiesebbnek tűnjön. Majd a 70-es
évek végétől a ruhák elkezdtek
szűkülni, azonban az erős redőzés
miatt ugyanannyi anyagot
használtak fel, mint korábban,
így súlyuk nem csökkent. A 90-es
években a homokóra-sziluett hódított,
a ruhák ujja bővült, a derekat
pedig befűzték. Az első világháború
okozta anyaghiány miatt
rövidebbek lettek a ruhák, a krinolin
a cipőt is látni engedte. Ezután
a fiús nő került előtérbe, az
egyenes szabású ruhák és a bubifrizura,
melyet az alakra simuló,
bonyolult szabású ruhák váltottak.
Ekkorra vált elterjedté a
szemfesték és a rúzs, amelyet korábban
csak a prostituáltak használtak.
Az idő folyamán lassan
eltűnt a fűző, egyszerűsödtek a
vonalak, vékonyodtak a rétegek.
Az ábrázolások mellett, eredetiben
is megtekinthetők a ruhák
és a kiegészítők, így a hímzett báli
ruhaderék, az estélyi ruha, a báli
belépők, az elegáns férfi zsakett,
a „ferencjóska” szalonkabát,
a cilinder, a klakk, a kobak kalap,
a keménygallérok, a női kalapköltemények
és kalaptűk, a csipke-
és a bőrkesztyűk, a napernyők,
a fehérneműk sokasága és a
cipők.
Az eredeti ruhadarabok mindegyike
sérülékeny és drága anyagból
készült, amelyeket divatja
múltán többnyire újra szabtak, átalakítottak,
így kész csoda, hogy
fennmaradtak és megcsodálhatóak.
Varga Mónika
Divattörténeti kiállítás a múzeumban
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”
(Goethe)
2012. április
21-én 14.30-kor
Nagykanizsán,
a Kórház
kápolnában
engesztelő
Szentmisével
emlékezünk
szeretett
osztályfőnökeinkről:
Dávidovics Sándor 􀀽 1988,
Dr. Szűcs Lászlóné 􀀽 1983,
Dr. Cseke Ferenc 􀀽 1998.
és szeretett
osztálytársainkról:
Papp Mária 􀀽 1992,
Kálóczi Tibor 􀀽 1975,
Keglovics Tibor 􀀽 2010,
Kovács Imre 􀀽 2000,
Mlinarics József 􀀽 2005,
Ölbei István 􀀽 1992,
Török László 􀀽 1994.
Szívünkben
örökké éltek!
Szeretettel emlékezünk:
a nagykanizsai
Dr. Mező Ferenc Gimnázium
1967-ben érettségizett
IV.B. osztálya
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. április 12.
Horoszkóp
Energiái kimeríthetetlenek, éppen ezért
mielőbb fogjon bele üzleti vállalkozásba.
Figyelje a határidőket, és ne akadjon el a
részletekben. A hétvégén pihenjen is, ne
csak dolgozzon.
Valaki kihívóan szeretne a kegyeibe férkőzni,
de ön mindezt észre sem veszi. Talán
azért lehet mindez, mert olyanok, mint
a tűz és a víz. Ellentétes természetükkel
egyelőre nem vonzzák egymást.
A Mars hatásának köszönhetően nem fogadja
szívesen párjának azon ötleteit,
melyekkel korlátozni akarja az elképzeléseit.
Csak tegye a dolgát, és ne hagyja,
hogy megzavarják.
Ha nem muszáj, ne tegyen fel mindent
egy lapra az életében. A felesleges izgalmaktól
kímélje meg a családját. Számíthat
arra, hogy új ismerősei nemcsak vidámságot,
hanem gondot is okoznak.
Szinte semmiben sem egyezik meg a véleménye
mostanában a családtagjaival.
Pedig érdemes lesz rájuk figyelni, mert
fontos döntéseket kell meghoznia ebben
az időszakban.
Lelkileg kiegyensúlyozottá teszi a sok
napsütés, a szabadlevegő. Olyan pluszfeladatokat
is elvállal, amelyekhez eddig
nem volt kedve. Jutalmul, a párja kellemes
meglepetésben részesíti.
Határozza el, hogy rendet rak az életében.
Ne a szívére, az érzelmeire hallgasson
ezekben a napokban, hanem a józan
eszére. Mérlegeljen, mielőtt döntést hoz
a párjával kapcsolatban.
Könnyű lesz fellelkesíteni, hiszen alaposan
kipihente magát az ünnepekben. Még a váratlanul
érkező plusz feladatok sem szegik
a kedvét. Kikapcsolódásként nézegesse a
kirakatokat, és frissítse fel a ruhatárát.
Csendes napokra számíthat, ön azonban
mégsem lesz elégedett. A változás érdekében
ön is tehetne valamit. Kis ügyességgel
tervezzen be mozgalmas, pezsgő
hétvégéket.
Bár egyesek megzavarják a lelki nyugalmát,
a Mars szerencsére helyrehoz mindent.
Rámenős stílusával ezekben a napokban
bárkit levehet a lábáról, és sikerül
megvalósítani a terveit.
Hullámzó kedélyállapotán próbáljon
mielőbb segíteni. Erre a célra az is jó, ha
elővesz a szekrényéből például egy
szórakoztató filmet, és meghívja barátait
egy kis "házi" mozizásra.
Megnyugodhat, mert anyagi problémái
rendeződnek, és sürgető határidőkhöz
sem kell alkalmazkodni a munkahelyén.
Ez az időszak arra is jó, hogy egy kicsit
álmodozzon.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
INGATLAN
Belvárosban (Hunyadi utcában)
700 négyzetméteres építési terület
eladó. Érd.: 0630/448-6072
Eladnám vagy elcserélném 2
vagy 3 szobás csak kanizsai házra,
jelenleg 100 m2-en felújított, tetőteres
családi házamat. Tel.:
0630/681-0581 (7491K)
Készpénz nélkül Nagykanizsán
Zemplén Győző utcában tehermentes,
beköltözhető, 1,5 szobás, felújított
panellakás eladó 3,5 millió
Ft-tól. Tel.: 0630/972-5045
(7493K)
Lakás azonnali beköltözéssel
eladó Nk-án a belvárosban. Beépített
fa bútorokkal, gépkocsibeállóval.
Alapterület 76 m2. Irányár:
13,5 millió Ft. Tel.: 0620-950-
9527 (7497K)
Nagyteljesítményű, hordozható,
vadonatúj háztartási gőztisztító
(Modell: SC-23840) eladó. Érd.:
0693/315-559 (este) (7486K)
Készpénzért vásárolok régi
könyvet, festményt, porcelánt, régi
népi parasztbútorokat, használati
tárgyakat és teljes hagyatékot.
Érd.: 0620/555-3014 (7489K)
Megbízható kőműves vállalkozó
vállal mindennemű munkát
az alaptól a tetőig, a komplett
kivitelezéstől a kisebb átalakításokig
(térkövezést is). Tel.:
0630/575-3859 (7490K)
Idősgondozást (a gondozott otthonában),
otthonápolást vállal szociális
ápoló végzettségű hölgy Nagykanizsán
és környékén. Tel.: 0630/251-
2500, 0693/391-536 (7495K)
Kidobásra szánt TV-jét, mikróját,
mosógépét, gáztűzhelyét, stb. elszállítom.
Tel.: 0620-510-2723 (7498K)
Fűnyírást, kaszálást vállalok.
Tel.: 0620-510-2723 (7499K)
Kanizsa 14 – Sport 2012. április 12.
2012.04.17. kedd 08:30 – 13:00 óra Magyar Vöröskereszt,
Nk. Sugár u. 28., 14:30 – 16:30 óra Központi Rózsa Óvoda,
Nk. Rózsa u. 7. 2012.04.21. szombat 14:00 – 19:00 óra
Tesco, Nk., Boszorkány u. 2.
Véradás - Vöröskereszt
vegyésztechnikus szakirányú megegyezés szerint
építésztechnikus szakirányú megegyezés szerint
karbantartó szakirányú megegyezés szerint
szerviz asszisztens szakirányú megegyezés szerint
óvónő angol nyelvtudással szakirányú megegyezés szerint
borbár - borszaküzlet vezető szakirányú megegyezés szerint
húsbolti eladó pénztári gyak.-tal szakirányú megegyezés szerint
gyártásvezető asszisztens szakirányú megegyezés szerint
hegesztő-lakatos szakirányú 130.000 - 150.000 Ft
fuvarszerv.-értékesítő szakirányú megegyezés szerint
villanyszerelő szakirányú megegyezés szerint
gyalugép kezelő szakirányú 130.000 - 150.000 Ft
kőműves szakirányú megegyezés szerint
A Waldorf Családi 8800 Nagykanizsa, Fő út 24. 93/310-327/102
Napközi felvételt hirdet
1 fő gondozói állásra.
Elvárások: gyermekközpontú
szemlélet, Waldorf-pedagógia
iránti elkötelezettség, rugalmas
gondolkodás.
Tel.: 0630/284-1160
(17 óra után)
A horvát első osztályú labdarúgó-
bajnokságban szereplő NK
Slaven Belupo együttesének nem
lehetett oka panaszra az elmúlt
tíz esztendőben, hiszen gyakorlatilag
sikerült feltornásznia magát
hazája klubfutballjának elit
harmadába, amit az is jelez,
hogy a VfB Stuttgarttól a
Galatasarayig bezárólag számos
Európa-, és világhírű egyesület
vizitált nemzetközi kupamérkőzés
keretében a Nagykanizsától
70 kilométerre (az EU-s projektek
eredményeképp idővel akár
– kerékpárosan – majd mindöszsze
40-re) található Kapronca
városában.
Az elmúlt két szezon aztán megtörte
a lendületet, hiszen mindkét alkalommal
hetedikek lettek a kék-fehérek,
idén azonban a kisebbik spliti
legénységgel, az RNK-val vannak
nagy csatában (egyelőre 40-40 ponttal)
az Európa-liga-seljtezős helyet
érő harmadik helyezésért.
Legutóbb a Hajdukkal értek el 1-
1-es döntetlent Koprivnicán, ahol
akár a térség új futball-központja is
körvonalazódhat az NK Varazdin
első osztályból történt kizárásával
és megyeibe történt visszaminősítésével.
Mindenesetre labdarúgók,
szakemberek, a sportéletben ténykedők
már most is szívesen választják
a horvát barokk városból
Kaproncát, ahol a takaros stadion
ismét várná az európai kupaporond
mind nevesebb szereplőit.
A horvát futball talán legprofibban
felépített (hangsúlyozzuk,
nem legtehetősebb...) egyesülete
például akár az olasz Internazionale
gárdáját is a Vegeta városába
„hozhatná”, hiszen egy
esetleges El-indulással a harmadik
selejtezőkörben már neves klubok
is felbukkannak a mezőnyben –
igaz, addig még számos dolognak
kellene valóra válnia. S ha már a
taljánoktól a kisebbik kontinentális
kupasorozatbani indulásra hitelesített
milánóiak vagy ide vetődne
az Internazionale, biztos, hogy
a fekete-kékek szimpatizánsai
Nagykanizsáról nemhogy kerékpárral,
de akár gyalog is nekiindulnának
a Podravka-várostól elválasztó
távnak...
Polgár László (Kapronca)
Nagy csapatok reményében
Kitekintő
Jól szerepelt a Hungarian
Open Nemzetközi Mozgássérült
Asztalitenisz-versenyen Egerben
Bicsák Bettina, a Tompa Ingatlan-
Kanizsa Sörgyár SE versenyzője,
mivel egyéniben és párosban
is harmadik helyezést
ért el.
Egyéniben (az összevont VIIIX.
kategóriában) másodikként jutott
a csoportból tovább – Benke
Máriát 3:0-ra győzte le, Alexandre
Brunától pedig ugyanilyen arányban
kapott ki.
A döntőbe jutásért Bicsák Bettina
(képünkön) csapattársával,
Arlóy Zsófiával játszott és 3:1-re
vesztett, de a harmadik helyért
Jane Rodrigues-zel játszva győzött
3:0-ra.
Csapatban (VI-X. katagória
összevonva) Arlóyval 3:0-val
vették a másik magyar csapat
(Molnár-Benke-Márton) elleni
meccsüket és ugyanilyen arányban
hozták a román-orosz csapat
(Constantini-Litvinyenko) elleni
találkozójukat is. A brazil párostól
(Bruna-Rodrigues) aztán 3:1-
re, az oroszoktól (Chebanik-Fattakhova)
pedig 3:0-ra kaptak ki
– a mezőnybeli harmadik pozíció
azonban így is meglett számukra.
Két bronzérmével Bettina pedig
ismételten bizonyította, hogy a
nemzetközi versenyeken is lehet
számítani aradményes játékára.
P.L.
Egerből két bronzérmet
hozott Bicsák Bettina
Ennél nagyszerűbb forgatókönyvet
írni sem lehetett volna,
hiszen a Kanizsai Vadmacskák
SE női kosárlabdaegyüttese
bravúros győzelemmel
harcolta ki az NB I Női
Amatőr bajnokság döntőjében
való részvételt. A csapat fiatal
játékosai küzdenitudásból jelesre
vizsgáztak, hiszen 18
pontos hátrányból kezdve a
visszavágót azt éppen annyival
nyerték meg – tizenkilenccel –,
amennyivel a fináléba masírozhattak
(74-55).
A színvonalas, nagy iramú elődöntőben
az edzők váltogatták a
zóna, emberfogás és egészpályás
letámadás védekezési variációit,
amiből érzékelhető, hogy igazán
nagy taktikai csatát hozott az öszszecsapás.
A mentálisan is remekül felkészített
kanizsaiakban volt erő, a játékosok
részéről a győzelemhez
mindenki hozzátette a maga részét,
így Fuisz Viktóriáék az utolsó pillanatokban,
izgalmas végjáték közepette
harcolták ki a döntőbe jutást.
Kanizsai Vadmacskák SE –
TFSE 74 - 55 (16-14, 19-11, 15-
13, 24-17)
NB I Női Amatőr bajnok kosárlabda-
mérkőzés, rájátszás a döntőért,
visszavágó. Nagykanizsa, 100. néző.
Kanizsa: Fekete (10), Fuisz V. (26/3),
Olasz A. (2), Jurkó (14), Jagarics (7).
Csere: Hegyi (5/3), Kiss V. (10),
Oros. Edző: Gábor Erzsébet.
Pontosan, koncentráltan kezdték
a mérkőzést a hazaiak és 6-2-
es vezetésüknél az ellenfél edzője
időkéréssel próbálta megtörni lendületüket.
A vendéglátók zóna-védekezése
kiválóan működött, a
megszerzett labdákból gyors kosarakat
érhettek el. A hatpontos
hátrányukat a negyed végére a
vendégek mégis kettőre csökkentették.
Amásodik negyedben jól védekezett
a KVSE, támadásaikat pedig
pontosan fejezték be és a 16. percben
már tíz ponttal mentek, amit a negyed
végéig sikerült is megőrizniük.
Fordulás után tovább tartott a lendület:
a 23. percben már 17 ponttal is
vezettek Gábor Erzsébet tanítványai.
Felcsillant hát az esély a fővárosban
összeszedett tekintélyes hátrány ledolgozására,
a TFSE azonban a negyed
végjátékában visszajött tizenkettőre.
A záró tíz percet ráadásul a látogatók
kezdték jobban és fel is
zárkóztak nyolc egységre. A
nagykanizsaiak mégsem adták
fel, s közönségük lelkes biztatása
mellett egy igazán bravúros
négy percet produkálva (11-4) a
37. percben már 15 pontosra nőtt
a különbség a két együttes között.
Az izgalmas végjátékban
mindkét csapat sokat hibázott,
de a sorsdöntő pillanatokban hibátlan
– négyből négy – büntetődobás-
értékesítéssel a Kanizsai
Vadmacskák SE 19 ponttal nyerte
meg az elődöntő visszavágóját
és az egyszer már igencsak
messzire került bajnoki fináléba
(ahol két nyert találkozóig tart a
párharc) jutottak a nagykanizsaiak.
Gábor Erzsébet: „Győzelmünk
igazi csapatmunka volt, ezzel a női
NB I Amatőr-bajnokság bajnoki
címéért mérkőzhetünk!”
A Kanizsai Vadmacskák SE
előző három szezonbeli helyezése
az A csoportból történt kiesése
után, az NB I Női Amatőr bajnokságban:
2008/2009. 3. hely,
2009/2010. 18. hely, 2010/2011. 5.
hely. A pozíciókból kitűnhet, hogy
2009 nyarán generációváltásra
került sor a klub életében. Most
pedig az azóta játszó, még mindig
roppant fiatal kosárlabdázók érték
el ezt az eredményt, hogy a
fináléban küzdhetnek a kanizsai
(klub)színekért.
P.L.
Kanizsa – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. április 12.
A finálé első összecsapása:
április 14., Nagykanizsa
Tulajdonképpen a harmadik
évezred első évtizedének második
felében az NB I A csoportjában
nem egyszer találkozott a
Kanizsai Vadmacskák és a Szeged
csapata, s a hazai női kosárlabda
élet nem oly'' széles horizontú
palettájára utal, hogy a szegediek
is csak úgy emlegetik a
kanizsaiak trénerét, hogy "Erzsi"...
No, de ettől azért lényegesebb,
hogy a csapatok megegyeztek
az egyik fél második győzelméig
tartó párharc meccsnapjairól
és a találkozók kezdési időpontjairól.
A két együttes Nagykanizsán
kezd szombaton (április
14.) 15 órától a Cserháti-csarnokban,
míg Szegeden április 17-én
18 órától játszanak. Amennyiben
harmadik mérkőzésre is szükség
lesz, azt a résztvevők a későbbiekben
tisztázzák, hiszen az már
bizonyos, április 21-22-én a
nagykanizsaiak országos serdülő
döntőn való részvétele miatt nem
jöhet szóba...
A döntőben játszanak! Kanizsai Vadmacskák
Sportegyesület
Alapítási éve:
2006
Színe: pirosfehér(-
kék)
Csarnok: Russay Olivércsarnok
(Nagykanizsa, Ady
Endre utca 74/A.), 350
férőhellyel
Edző: Gábor Erzsébet
Akikre figyelni érdemes:
Fuisz Viktória, Kiss Virág.
Az évek során folyamatos és
szisztematikus munkával a helyi
utánpótlásból merítve vezetett az
út a Nyugati csoport első helyéig.
ABCOM-Szeged Kosárlabda
Egyesület
Alapítási éve: 1996. Színe: kék-fehér
Csarnok: Városi Sportcsarnok
(Szeged, Temesvári krt. 33.),
3600 férőhellyel.
Edző: Mészárosné Kovács Andrea
Akikre figyelni érdemes: Fűrész Emőke, Pungor Krisztina
Nem indultak financiális gondok miatt az A-csoport ezen évadjában, a
második vonal Keleti csoportját viszont megnyerték.
Mezei futásban – Zalaco Kupa
néven – Nagykanizsán rendezték
meg a diákolimpia megyei döntőjét.
A sportoló tanulók több korosztályban,
azokon belül pedig
egyéniben és csapatban versenyeztek
a városi megmérettetés után.
Az egyes korcsoportok elsői, és
a kanizsai dobogós helyezések.
III. Korcsoport. Lányok, csapat: 1.
Körösi (Nagykanizsa – Kunics Réka,
Magyar Mariann, Veres Vivien, Lőrincz
Anna, Horváth Nikoletta. Egyéni: 1.
Hír Csenge (Izsák, Zalaegerszeg), 2.
Krasznai Anna (Nagykanizsa, Palin),
3 Hosszú Luca (Csány, Keszthely). Fiúk,
csapat: 1. Kiskanizsa (Trencsényi
Zsolt, Bati Dominik, Varga János,
Andrasek Mátyás, Fülöp Rafael).
Egyéni: 1. Trencsényi Zsolt
(Kiskanizsa), 2. Sipos Péter (Palin), 3.
Bogdán Árpád (Galambok).
IV. Korcsoport. Lányok, csapat: 1.
Csány-Szendrey (Keszthely – Lukács
Eszter, Városi Rebeka, Gonda Jázmin,
Bogdán Felicia, Nagy Szilvia),
2. Kőrösi (Nagykanizsa), 3. Hevesi
(Nagykanizsa). Egyéni: 1. Horváth
Loretta, (Bolyai, Nagykanizsa), 2.
Miholics Dóra (Kőrösi, Nagykanizsa).
Fiúk, csapat: 1. Becsehely (Varga
Tibor, Csalló Csaba, Varga Levente,
Bogdán Richárd, Orsós Dávid).
V. Korcsoport. Lányok, csapat:
1. Vajda (Keszthely – Tóth Nikoletta,
Nagy Viktória, Tarsoly Nóra,
Bellák Veronika, Orsós Laura).
Egyéni: 1. Király Ramóna (Csány-
Szendrey, Keszthely). Fiúk, csapat:
1. Vajda (Keszthely – Molnár
Márk, Balogh Péter, Kiss Dániel,
Gáspár Barnabás, Polgár László).
VI. Korcsoport. Lányok, csapat:
1. Vajda (Keszthely – Varga Noémi,
Strausz Júlia, Polgár Katalin, Csepeli
Barbara, Csiszár Melinda).
Egyéni: 1. Varga Noémi (Vajda,
Keszthely),... 3. Németh Renáta
(Batthyány, Nagykanizsa). Fiúk,
csapat: 1. Vajda (Keszthely - Kovács
Márton, Kubicsek Máté, Gergely
Márton, Bedő Soma, Wolf
Péter), ... 3. Műszaki SZKI (Nagykanizsa).
A megyeit is
Kanizsán futották
Kanizsa 16 – Hirdetés 2012. április 12.
Magyarországon először,
szenzációs újdonság!
NAGYKANIZSÁN,
A TESCO MELLETT,
ÁPRILIS 27 - MÁJUS 1.
Az EXIT CIRKUSZ vendégművészei
New York, London, Párizs után
az Önök városában mutatják be
káprázatos műsorukat. Picard Vilmos,
a Magyar Köztársaság Arany
keresztjével kitüntetett artistaművész,
a római cirkuszfesztivál díjazottja,
a világ legkisebb idomított
kiskutyáival. A Massy cirkuszfesztivál
nyertes produkciója, Picard
Attila és családja idomított majmokkal.
Vincze Tünde, a Magyar
Légtornász Egyesület elnöke, a
Rolling Picard egykerekű bicikli
produkcióval a Brüsszeli Cirkuszfesztivál
díjazottjai. Revütáncosok,
akik különböző színházakban és televíziós
műsorokban kápráztatták
már el a nézőket. Az EXIT CIRKUSZ
egyedülálló varázslatos világa
magával ragadja az embert és kirepíti
Önöket a hétköznapokból.
CSALÁDBARÁT AKCIÓ:
Pénteken minden belépő: 1.000
Ft/fő (páholyra nem érvényes!)
A többi napokra, aki ezt a kupont
a pénztárnál felmutatja: 1
db felnőtt jegy vásárlása esetén,
EGYET FIZET - KETTőT
KAP KEDVEZMÉNYBEN
részesül.
A Picard Project bemutatja:
EXIT CIRKUSZ - Kijárat a mindennapokból
ELőADÁSOK IDőPONTJAI
Péntek: 18.00 óra, Szombat: 15.00 és 18.00 óra,
Vasárnap: 15.00 és 18.00 óra, Hétfő: 15.00 és 18.00 óra
Május 1. (kedd): 15.00 óra
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet
az önkormányzat tulajdonában lévő, a Polgármesteri Hivatal 8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. szám alatti épületében található büfé helyiség versenytárgyalás
keretében 2012.05.02-től 2017.04.30-ig történő bérbeadására.
Alapterület (m2)/Induló bérleti díj/Pályázati biztosíték (bánatpénz)/Óvadék
(nyertes pályázat esetén szerződéskötéssel egyidejűleg fizetendő)
21,2 / 29.000 Ft + áfa bruttó / 36.830 Ft / 2 havi bérleti díj
A Pályázatok benyújtási határideje: 2012. április 19. (csütörtök) 10 óra
Felvilágosítás, pályázati felhívás és bánatpénz befizetéséhez szükséges csekk
kérhető Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási
Irodájában [8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 4. és 6. ajtó
(tel.: 93/500-778 vagy 93/500-724)], a pályázati felhívás pdf formátumban
letölthető továbbá a www.nagykanizsa.hu honlap Befektetőknek menüpont Ingatlan
értékesítés alpont alatt.
Versenytárgyalás - Erzsébet tér 7. büfé
XXIV. évfolyam 15. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2012. április 19. 2012. január 1-től már használt Kanizsa
lakás adás-vételénél is KÖTELEZő
ENERGETIKAI
TANÚSÍTVÁNY!
Kiváncsi rá, hogy energiapazarló rendszerét
hogyan lehet jelentősen hatékonyabbá tenni?
Balassa Béla
építész, épületenergetikai tanúsító
30/9019013, balassabela@chello.hu
Mennyit fogyaszt
az Ön háza, lakása?
Fotó: Varga Mónika
A Nagykanizsai Műszaki
Szakképző Iskola és Kollégium
Zsigmondy – Széchenyi Tagintézményében
ezen évforduló alkalmából,
a Megújulás és állandóság
mottóval, május elejéig
tartó programsorozatot indítottak,
mely a rendezvényekről szóló
tájékoztatóval, koszorúzással
és rendhagyó irodalomórával
vette kezdetét.
Az intézmény ebben a tanévben
ünnepelte az egykori híres iskola
Zsigmondy-Winkler Műszaki Középiskola
alapításának 60. évfordulóját,
most pedig a hajdani Széchenyi
Szakképző Iskola 125. évfordulójára
emlékeznek. Bene
Csaba főigazgató elmondta, az iskola
folyamatos megújuláson
ment át az évek során az állandóság
mellett, ezért kapta a programsorozat
a fenti mottót. – Az iskola
mindig megbirkózott az előtte álló
nehézségekkel, minden időszakban
komoly és jelentős eredményeket
tudott felmutatni – hangsúlyozta a
főigazgató. Az egykori tanonc
képzőben 1885-ben négy osztálylyal
indult az oktatás. A vasárnapi
iskola kezdetben nem rendelkezett
önálló épülettel, egyik intézményből
a másikba helyezték, majd a
hatvanas években építették meg a
mai épületet. Az tanintézet múltja
kapcsán az is kiderült, városunk
századfordulón épített építményein
az egykori vasárnapi iskola diákjai
és tanárai munkálkodtak.
A programnaptárban szereplő
eseményeket Laukó Emőke, tagintézmény-
vezető ismertette, e szerint
sor kerül többek között iskolatörténeti
vetélkedőre, évfordulós
Széchenyi kispályás labdarúgótornára,
székelykapu átadására és kiállítás
megnyitóra.
Az iskola kórusának és zenekarának
előadását követően a Széchenyi
kopjafánál helyeztek el koszorút,
majd kezdetét vette a Viszsza
a gyökerekhez című rendhagyó
irodalomóra, mely keretében
Király Lajos és Kanizsai József
költőkkel a költészet napja alkalmából
Ritecz Rita moderátor beszélgetett,
és műveikből olvasott
fel az intézmény kistornatermében.
Mint megtudtuk a vendégek
életútja hasonló. Mindketten egy
vidéki faluból származnak – Király
Lajos a somogyi Bélavár, Kanizsai
József pedig a Zala megyei
Zajk szülötte –, ugyanabban a
nagykanizsai kereskedelmi iskolában
tanultak tovább. Király Lajos
a moderátor kérdésére felelve elmondta,
az igazi élményeket szülőfalujában
és Nagykanizsán szerezte,
és a szeretetnek, az érzékeny
léleknek, a világ iránti tiszteletnek
köszönhetően válhatott sikeres íróvá,
költővé. Azt tanácsolta a diákoknak,
ne csak álmodozzanak,
küzdjenek kitűzött céljaikért.
V.M.
125 éves az állami szakképzés
Pék Pál – Takács László Emlékszoba
nyílt a Halis István Városi
Könyvtárban. A nemzeti
színű avatószalagot Cseresnyés
Péter polgármester, a költő öcscse,
Pék Zoltán és Kardos Ferenc,
a könyvtár igazgatóhelyettese
vágta át.
Nagykanizsa 2011-ben lett birtokosa
a 2008-ban elhunyt Pék
Pál költő és irodalomszervező
„Pék tanár úr” hagyatékának,
melynek része egykori költőtársa
és tanárkollégája Takács László
kéziratos vershagyatéka is. E hagyatékból
hozta létre az intézmény
az emlékszobát, benne Pék
Pál bútoraiból, könyveiből, hanglemezeiből
az emléksarkot. A
megnyitó ünnepség résztvevőit
Czupi Gyula, a könyvtár igazgatója
köszöntötte, majd Cseresnyés
Péter polgármester megnyitotta az
emléktermet. A hagyatékot Kardos
Ferenc mutatta be, Pék Pálról,
a pedagógusról Bagarus Ágnes, a
Polgármesteri Hivatal Művelődési
és Sport Osztályának vezetője
osztotta meg gondolatait a volt
kollégák és tanítványok visszaemlékezései
alapján. Szemes Péter,
a Pannon Tükör szerkesztője
– Pék Pál életművéről szólva –,
minden magyar város számára követésre
méltó példaként említette
az emlékhely kialakítását, hiszen
abban, hogy Zala megye fölkerült
a magyar irodalom térképére,
mérhetetlen nagy szerepe volt a
költőnek.
Az ünnepségen közreműködtek
Baki Andrea zenetanár tanítványai,
Gazdag Mónika és Salamon
Enikő, a Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Művészeti Iskola
tanulói, valamint Bedő Csaba és
Horváth István Radnóti-díjas
versmondók.
B.E.
Pék Pál,
Takács László
Emlékszoba
a könyvtárban
Felavatták a MOL Nyrt. támogatásával
készült emlékkövet
a Szentgyörgyvári hegyen található
egykori erődítményhez vezető
úton, a Romlottvárnál. Aturisztikai
célú tájékoztatásra
szolgáló emléktáblán olvasható,
hogy az egykori Botszentgyörgy
várát, az itteni dombon egykor
állott várkastélyt a Bothtestvérek,
János és András építtették
1481-ben. Az 1550-es
években a török veszély miatt
megerősítették. őrsége 1566-ban
és 1575-ben a török támadást
visszaverte. A várat 1577-ben
császári rendeletre felrobbantották.
A romokat később a nép
Romlottvárnak nevezte el.
Az ünnepség helyszínén elsőként
Deák-Varga Dénes, a Romlottvár
Alapítvány kuratóriumának
elnöke köszöntötte a megjelent
közönséget. Avatóbeszédében
Cseresnyés Péter polgármester
felhívta a figyelmet arra, hogy
ez az ünnepélyes pillanat nemcsak
a lokálpatriótáknak, hanem
remélhetőleg a későbbiekben, néhány
évtized múlva az egész városnak
jelenthet sokat, hiszen az
alapítvány komoly tervekkel rendelkezik,
melynek végcélja; több
legyen egy turista látványosságnál
a volt vár.
– Legendáktól övezett helyen állunk,
amit az itt élők időtlen idők
óta Romlottvárnak neveznek –
kezdte Cseresnyés Péter polgármester,
majd az egyik, korábban
szájról szájra járt történettel folytatta
beszédét: ez a hely egy boszniai
basa, Küszük Hasszán nyaralója
volt. A várkastélyban a basa
rablott kincseit és foglyait őriztette.
Zrínyi azonban egy alkalommal
meglepte a várat, elfoglalta
azt, az épületeket felgyújtatta és
kiszabadította a foglyokat. Amikor
a basa legközelebb erre járt, és
megpillantotta a pusztulás nyomait,
bánatában holtan fordult le a lováról.
Eddig szól a legenda, a valóság
azonban az, hogy Both János
1480-ban kért engedélyt Mátyás
királytól somogyi-zalai birtokán
várkastély építésére.
1481-ben hozzá is láttak a
munkához, és az adatok szerint
1506-ban használatba is vették. A
várnagya Vidi Kis Mihály volt. A
várról 1538-ból maradt fenn egy
részletes leírás, amely szerint jellegzetes
főúri rezidencia volt. A
török rablóportyák miatt palánkfallal
és sáncárokkal erősítették
meg, és 1566-ban, Szigetvár eleste
után, Both Gáspár vezetésével
a vár visszavert egy török támadást.
Két évvel később Kanizsa
várát csere útján a király birtokba
vette, és ekkortájt kerülhetett
Szentgyörgy vára is királyi kézbe.
1574-ben már királyi zsoldon
lévő őrség állomásozott itt, és a
történelemkönyvek tanúsága szerint
a vár és védői 1575-ben
újabb török támadást vertek viszsza.
1577-ben az Udvari Haditanács
által kialakított új védelmi
koncepció jegyében felépítették a
szentmiklósi palánkvárat, a
szentgyörgyi várat viszont ezután
felrobbantották.
A romokat nem használták a továbbiakban,
viszont különböző,
alaptalan legendák szövődtek köré
– török háremről és pálos kolostorról.
Ez utóbbiról Halis István,
Nagykanizsa helytörténetírásának
talán legismertebb képviselője is
írt egyik munkájában.
„A város határa mellett, a mostani
Szentgyörgyvári szőlőhegy
területén állott a Szent Péter egyházának
nevezett pálos kolostor.
Az épületekből még látható itt-ott
szétszórva néhány ezer tégladarab,
melyet a nép el nem hordott
építkezésekre, vagy össze nem
tört kincsek keresése közben. A
néphagyomány szerint a föllázadt
köznép dúlta szét a kolostort és
öldöste le a barátokat, mert az
úri rendből való szerzetesek tűrhetetlenül
sanyargatták a környéket,
nőket raboltak, s vadászatban,
rablásban és tivornyákban
töltötték egész életüket. A zárda
helyét a nép Romladék néven ismeri.”
– Nos, e történet sem igaz –
hangsúlyozta a polgármester –, hiszen
a mai Pogányszentpéter határában
egykor állt pálos kolostort
azonosítja erre a helyre.
A vár történetének ismertetése
során Cseresnyés Péter utalt az
1969-ben kezdődő ásatásokra, melyet
Müller Róbert kezdett el, majd
Horváth László és Vándor László
vallatta a romokat. 1976-ban feltárták
a nyugati szárny területét,
majd 1989-1990-ben a castellumot
és a falak egy részét konzerválták.
Később Cseke Ferenc tanár és a
Városvédő Egyesület életre hívta a
ma is működő alapítványt. Ez a civil
szervezet azon munkálkodik,
hogy a műemléki védettséget élvező
romok méltó módon őrizzék és
hirdessék a vár, és ezzel együtt Kanizsa
dicsőségét.
Végezetül a polgármester említést
tett arról is, hogy a közelmúltban
civilek és önkéntesek kitakarították,
rendbe tették a területet, az
emlékkő avatással pedig remélhetően
örök mementót állítunk városunk
egyik fontos jelképének, az
egykori Romlottvárnak, hisz ahogyan
az internetes blogokból, bejegyzésekből
kiderül, sokan emiatt
érkeznek ide, hiszen kíváncsiak
a múltunk egy aprócska darabjára.
Az avatóbeszédet követően
Deák-Varga Dénes és Cseresnyés
Péter emléklapot és a vár történetét
bemutató kiadványt adott át mindazoknak,
akik a terület rendbetételénél
közreműködtek, és hozzájárultak
az emlékkő elkészítéséhez.
Végül Dr. Vándor László régész,
történész, nyugalmazott múzeumigazgató
kíséretében megtekintették
az építészeti unikumként ismert
23 méter mély várkutat és a
feltárt romokat.
Bakonyi Erzsébet
Kanizsa – Múltba 2 néző 2012. április 19.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági
ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit
Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Emlékkő avatás a Romlottvárnál
A 2. magyar hadsereg Donkanyarban
elesett katonáira
emlékeztek a városi köztemetőben
lévő kopjafánál.
A virágok és a mécsesek elhelyezését
követően a Nagykanizsai
Református Egyházközség
Kálvin téri gyülekezeti termében
a Thury György Népfőiskola
előadássorozata keretében
dr. Szakály Sándor hadtörténész
előadása vette kezdetét,
melyben a 2. magyar hadseregről,
annak haderejéről, összetételéről
és felszereltségéről
szólt. A majd hét évtizede történt
harcban az elesettek száma
meghaladta a negyvenezer főt,
így ma Magyarországon kevés
olyan család van, akit ne érintene
valamilyen módon a tragédia.
***
A Népfőiskola következő rendezvényére
június 2-án (szombaton)
15 órakor kerül sor, amikor
Dr. Andrásfalvy Bertalan: A
kiegyezéstől a II. Világháborúig
címmel tart előadást.
Doni hősökre emlékeztek
Kanizsa – Múltba néző 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. április 19.
A végvári vitéz halálának 441.
évfordulója alkalmából a Thúry
György Baranta Közösség ismét
vállalkozott portyájuk szervezésére,
s ahogy azt a szervezők részéről
Vörös Andrástól megtudtuk, a
tavalyihoz képest már most népesebb
táboruk:
– Idén 65 gyalogosunk volt, s
több mint fele hagyományőrző viseletben
tartott velünk – kezdte Vörös
András. – Úgy gondolom, ebből is
kiderülhetett, hogy egy szép hagyományteremtő
szándék körvonalazódik,
mellyel tán a lelkek is épülnek.
Mondhatom, hogy útközben valódi
látványosságként szolgáltunk, zászlóinkkal
való vonulásunkat látva
számos autós érdeklődő állt meg a
kedvünkért. Ismétlem, nem ezért,
sokkalta inkább azért fontos számunkra
ezen esemény, mert az emberi
közösség találhat ilyen keretek
között is még inkább egymásra.
– Mi történt az orosztonyi végcélnál?
– Ugyan valamivel később érkeztünk,
de aztán következtek az
ottani különböző vitézi próbatételek,
például a lovasok részére, ők
szintén voltak vagy harmincan.
Thúry Györgyre történt megemlékezésünket
nagy érdeklődés kísérte,
s vendégeink voltak például a
csáktornyai Zrínyi Gárda tagjai is.
Velük épülő kapcsolatunkat jelentheti,
hogy meginvitáltak minket
rendezvényeikre, de nem csupán
evégett, egyik leendő álmunk, hogy
portyánknak idővel legyen ötszáz
fős a létszáma.
– Ezek mellett volt-e valami külön
érdekessége az idei Thúry Portyának?
– Mivel nem teljesítménytúrások
vagyunk, tartott velünk az
idősebb korosztályból is számos
egyén, illetve volt nyolc éves
gyermek is, aki velünk jött. Szombaton
este pedig tábortűz mellett
beszélgettünk egyebek mellett a
hagyománytiszteletről, annak
ápolásáról, s jó néhányan kint is
aludtunk az orosztonyi táborhelyünkön.
P.L.
Majdnem hetvenen portyáztak Thúry György emlékére
Kovásznán 23-ik alkalommal
rendezte meg a hétvégén a
Kőrösi Csoma Sándor Napokat
a nyelvtudós, őshazakutató, orientalista
emlékét ápoló közművelődési
egyesület.
A kovásznai Kőrösi Csoma Sándor
Közművelődési Egyesület a
rendszerváltás óta minden évben
tudományos konferenciával, népi
hagyományőrző előadásokkal,
képzőművészeti kiállítással, tanulmánykötet
megjelentetésével tiszteleg
a hely legnagyobb szülöttének
emléke előtt. Kőrösi Csoma
Sándor szülőfaluja, Csomakőrös
ma közigazgatásilag Kovászna városhoz
tartozik.
A rendezvénysorozat egy-egy –
Kőrösi Csoma életművével kapcsolatos
– tematikát választ: idén,
a tibetológus halálának 170-ik évfordulóján
a tiszteletére rendezett
tudományos konferenciát a népek
lelki életének, a vallásosságnak
szentelték, a képzőművészeti tárlatot
pedig „Szakrális tér” címmel
rendezték meg.
„Több mint harminc előadónk
volt, több mint húszan magyarországiak,
de volt köztük három
mongol is: egy nyelvész, egy régész
és egy filmes, aki a hunokról
készít filmet. A mongol régészt szólaltattuk
meg a gyertyás-fáklyás
megnyitón is: érdekes volt, ahogy
ő megköszönte nekünk, hogy a hunok
örökségét és szellemiségét a
székelység élteti” – mondta az
MTI-nek Gazda József, a hagyománnyá
vált rendezvénysorozat
kezdeményezője és főszervezője.
Hozzátette: a testvérvárosokból
– Nagykanizsáról, Pápáról, Csengerből
– csaknem száz vendég érkezik
ilyenkor, de most jöttek érdeklődők
Szovátáról, Debrecenből
is, akiket a konferencia témája, a
kulturális fesztivál rendezvényei
vonzanak Kőrösi Csoma Sándor
szülőföldjére.
A Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési
Egyesület hagyományos
emlékérmét idén Erdélyi István
budapesti régész kapta és folytatódik
a Csoma-kutatók munkáit
összegyűjtő tanulmánykötetek kiadásának
hagyománya is, a tavalyi
konferencia anyagának közzétételével.
„Ez forrásértékű, tudományos
jelentőségű kiadványsorozat,
amelyben óriási ösztönző erő van,
mert így a publikálás lehetősége is
motiválja azokat, akik Csoma
munkásságát kutatják” – magyarázta
Gazda József.
A Körösi Csoma Sándor Napok
fővédnöki szerepét évek óta Füzes
Oszkár, Magyarország bukaresti
nagykövete vállalja. Az MTI-nek
ezt azzal indokolta: „ebben benne
van az a mély köszönet és nagy elismerés,
amelyet Magyarország tanúsít
Gazda József civil kezdeményezése,
a csomakőrösiek, Kovászna
városa és Kovászna megye
iránt – ez tényleg egy nagyon fontos
rendezvény és reméljük, hogy
nagyon sokáig fennmarad.”
Füzes Oszkár hozzátette: Kőrösi
Csoma Sándor esetében olyan jelentős
tudósról van szó, aki bebizonyította,
hogy egy kicsi faluból elindulva
is meg lehet hódítani a szó tudományos
értelmében a világot. Ezzel
összhangban áll az, ahogyan a
szülőföldjén „egy civil kezdeményezésből
egy tudományos és szakmai
szempontból is jelentős rendezvény
nőtt ki” – mondta a nagykövet.
MTI - Kanizsa
Kőrösi Csoma Napok Kovásznán
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A Kanizsai Múzeumért
Alapítvány kuratóriuma
pályázatot hirdet kanizsai
történetek gyűjtésére.
Várjuk egyetemisták,
középiskolások, városi
polgárok által gyűjtött
érdekes történeteket
2012. március 1.
és április 30. között.
Beküldési cím: Thúry
György Múzeum,
Nagykanizsa, Zrínyi u. 62.
vagy a tgym@zmmi.hu
e-mail cím.
Pályázni olyan történettel – akár
érdekes családival is – lehet, amely
az utóbbi 10 évben nem jelent meg
nyomtatásban.
A történetek további hasznosítását
a pályázó díjmentesen az alapítványra
ruházza át.
A kuratórium által kiválasztott
legjobb 8-10 pályamunkát bemutatjuk
a Városi Televízióban és a Kanizsa
Lokálpatrióta Hetilapban,
melyekről a VTV és a Kanizsa Lokálpatrióta
Hetilap honlapján elektronikusan
és postai úton levélben is
lehet szavazni. A három legtöbb
szavazatot elért történet közül az
első 30.000 Ft, a második 25.000
Ft, a harmadik 20.000 Ft értékű
utalványt nyer.
A díjak ünnepélyes átadására a
múzeumok éjszakája rendezvénysorozat
keretében kerül sor.
Pályázat
városi
történetek
gyűjtésére
Második alkalommal rendezték meg azt a Thúry Portyát, melynek
keretében sor került többek között arra a 30 km-es gyalogos menetre,
portyára, melynek során a vállalkozóbb szellemű érdeklődők teljesíthették
a Nagykanizsa Orosztony közötti 30 kilométeres távot
gyalog – tisztelegve az egykor kanizsai várkapitány, Thúry György
emléke előtt.
Kanizsa – A 4 mi ügyeink 2012. április 19.
Cseresnyés Péter polgármester
előtt tett esküjüket követően
Pálffy Hajnalka, Szathmári Borbála
és Tőkés Béla megszerezték a
magyar állampolgárságot. Kijelentették:
Magyarországot hazájuknak
tekintik, és Magyarország
hű állampolgárai lesznek. Cseresnyés
Péter polgármester e szavakkal
köszöntötte mindhármukat a
Házasságkötő Teremben.
„Valóságokat akartam láttatni,
igazságokat akartam kiáltani. Valóságokat
és igazságokat, amik fájnak
a gyávának, elnémítják az árulót,
megrontják az ellenséget,
megállítják az elnyomni akarót.
Amik bátorságot adnak a csüggedőknek,
világot gyújtanak a sötétben
tévelygőknek, fegyvert adnak
a védteleneknek.
Ezt akartam kiáltani, és lehet,
hogy kiáltó szó leszek a pusztában...”
Kós Károly 1921-ben vetette
papírra ezeket a gondolatokat.
1921-ben, egy évvel azután, hogy
a magyar nemzetet darabokra szakították,
hogy a büszke és erős országot
szétszabdalták, legyengítették.
Egy évvel azután, hogy a
nagyhatalmi ármány halálos sebet
akart ejteni a magyar nemzeten.
De az, hogy ma önök itt állampolgársági
esküt tettek, azt bizonyítja,
ez a halálosnak szánt seb kilenc
évtized múltán begyógyult. Azt bizonyítja,
hogy a magyar nemzetet
nem sikerült megtörni, hiszen
megmaradtunk.
Mindenki, aki magyarnak vallja
magát – függetlenül állampolgárságától
–, szívén kell, hogy viselje nemzete
érdekét. Mindenek felett. Felelősséget
kell érezzünk egymás iránt,
és így nemzetünk újra megerősödik.
A határok feletti nemzetegyesítést
segíti a magyar állampolgárság
könnyített megszerzésének lehetősége
is, amely a 2010-ben megalakult
országgyűlés egyik első és talán
legfontosabb döntése volt.
Mi, akik megalkottuk a jogszabályt,
megértettük, felismertük,
hogy ez az ország és ez a
nemzet érdeke. Emlékeztünk
Szabó Dezső kolozsvári író időtálló
üzenetére: „Minden magyar
felelős minden magyarért.” És
ezt a felelősséget végre vállalja
Magyarország. Mert vállalnunk
kell, töretlen hittel, erkölcsös lélekkel.
Az önök esküszavai talán némi
elégtételt, kárpótlást jelentenek
nagyszüleik generációjának. Annak
a majdnem kétmilliónyi erdélyi
magyarnak, akiket egy tollvonással
megfosztottak állampolgárságuktól,
hazájuktól. Azt vették el
tőlük, ami a legfontosabb volt számukra.
De identitásukat, nyelvüket
és hitüket nem vették el, mert
nem tudták elvenni.
És hogy a határainkon túl csendül
még magyar szó, az ő konokságuknak,
dacosságuknak és bátorságuknak
köszönhető. Mert
megőrizték a magyar kultúrát, és
átadták a következő generációknak.
Akkor is, ha tiltották, akkor is,
ha üldözték, akkor is, ha börtön,
véres ütleg, megaláztatás járt érte.
Mert bizony így élt a magyar hoszszú
évtizedekig a trianoni határok
túloldalán. És ebben a viharos időszakban,
a kommunizmus sötétségében,
még az anyaországra sem
számíthatott.
Szerencsére ma már nem így
van. A nemzetrészek összetartozásának
fontos pillére lett a magyar
állampolgárság könnyített megszerzésének
lehetősége.
Három különböző életút találkozik
most itt Nagykanizsán. Szathmári
Borbála Marosvásárhelyen
született, ott tanult és dolgozott,
majd 1990-ben, a magyarokat ért
támadás után férjével és lányával
Finnországban telepedett le. A
gyermek időközben felnőtt, férjhez
ment és Svájcba költözött,
szülei pedig a közelben, Németországban
telepedtek le. Nagykanizsával
már ekkor is volt kapcsolatuk,
hiszen egy házat vásároltak a
Látó-hegyen, és amikor Borbála
férje meghalt, itt, a városban helyezték
örök nyugalomra. Borbála
önéletrajzában meghatóan fogalmazott.
Azt írta: mindig magyarnak
vallotta magát, és most úgy
döntött, élete hátralevő részében
sok időt szeretne tölteni itt, Kanizsán.
Magyarként, magyar állampolgárként.
Pálffy Hajnalka Medgyesen született.
Édesapja a háborúban magyar
katonaként szolgált, majd a háború
után visszatért a szülőföldjére és
családot alapított. Hajnalka magyar
iskolákba járt, majd közgazdász lett,
és sokáig a ROMGAZ-nál dolgozott,
de 15 év után elbocsátották.
Ekkor jött Magyarországra munkát
vállalni, majd le is telepedett itt a
közelben, Kisrécsén.
Tőkés Béla – Borbálához hasonlóan
– szintén Marosvásárhelyen
született. Ahogyan önéletrajzában
fogalmazott, életének első szakaszában
egyáltalán nem is beszélt
románul, de az általános iskola elvégzése
után azért megtanulta azt
a nyelvet is. Asztalos lett, leérettségizett,
és több helyen is dolgozott,
de 2007-ben úgy döntött, Magyarországra
jön. Azóta itt él boldog
házasságban.
Nos, Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Három magyar ember vált
most hivatalosan is magyarrá, magyar
állampolgárrá. ők, bár egy
másik ország földjén születtek és
éltek, mindig is magyarnak tartották
magukat, és erről mostantól hivatalos
dokumentummal is rendelkeznek.
Azt kívánom önöknek – és egyben
kérem is –, hogy legyenek
büszke magyarok. Legyen erejük
és hitük ahhoz, hogy esküjükhöz
híven, védjék és szolgálják Magyarországot.
B.E.
Magyarországot hazájuknak tekintik
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Hat napirendi pont szerepelt a
soron kívül összehívott közgyűlés
meghívójában. A testület először
az önkormányzat 2011. évi költségvetési
gazdálkodásáról szóló
beszámolót, valamint a 2011. évi
zárszámadást fogadta el.
Döntöttek a „Struktúraváltoztatást
támogató infrastruktúrafejlesztés
a Kanizsai Dorottya Kórházban”
című projekt forrás-kiegészítési
igényéről is. A projekt
saját forrását 150 millió forinttal
megemelték, így az önkormányzati
forrás 483. 331. 812 forintra módosul.
A testület felkérte a polgármestert,
hogy az önkormányzat
2013. évi költségvetési rendeletében
a saját forráskiegészítést szerepeltesse.
Támogatták a városatyák szociális
építőtábor létrehozását Ligetvárosban,
és jóváhagyták az önkormányzat,
a Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató Zrt. valamint a
Szociális Építőtábor Egyesület közötti
együttműködési megállapodás
aláírását.
***
A legutóbbi soron kívüli közgyűlésen
elfogadták az önkormányzat,
a Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató Zrt. és a Szociális
Építőipar Egyesület közötti
együttműködési megállapodásról
szóló javaslatot, amely következő
helyszíne a Csengery út 117/12.
számú 9 lakást magába foglaló
épület lesz.
A budapesti Szociális Építőtábor
Egyesület azoknak az önkormányzati
szociális bérlakásokban
élőknek szeretne segíteni, akik
nem tudnak eleget tenni a lakbérfizetési,
illetve szolgáltatási kötelezettségüknek.
A projekt lényege,
hogy a hátralékkal rendelkező
lakók az önkormányzat által megjelölt
felújítási munkálatok elvégzésével
ledolgozhassák tartozásuk
egy részét. A jóváírás maximális
mértéke, melyre a jelenleg
is bentlakók jogosultak, napi
5600 forint.
Az egyesület és az önkormányzat
által vállalt munkák összege
mindkét fél részéről meghaladja a
hárommillió forintot. Az előzetes
kalkulációk szerint a fenti munkadíjjal
naponta 18 főt foglalkoztatnak
17 napon át.
B.E. - V.M.
Soron kívül
Kanizsa – Visszhang 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. április 19.
Több internetes hírportálon és
hírműsorban is negatív színben
jelent meg a napokban a városunkban
működő Hevesi iskola,
ahol elkezdődtek a műfüves pálya
kialakításának munkálatai.
A tévhitek eloszlatása végett az
iskolavezetés nyilatkozott adott
ki.
Téves és valótlan információk
jelentek meg a sajtóban a Hevesi
iskolában létesítendő műfüves pálya
építésével kapcsolatban. Az intézmény
vezetősége visszautasítja
az alaptalan vádaskodást.
A műfüves sportpálya kialakítása
során az intézmény udvarán
lévő 100-nál több fa közül 11
olyat vágtak ki, amely méreténél
és a harminc évvel ezelőtti,
rosszul megválasztott telepítési
helyénél fogva, közvetlenül
akadályozta a csapadék- és
szennyvízrendszer üzemszerű
működését, valamint a gyökérzete
a jelenlegi aszfaltos játéktér
alá nyúlt.
A híradásokban megjelent információkkal
szemben az intézmény
udvarának növényzete nem áll védettség
alatt, és az ésszerű mértékű
ritkítás sem engedélyköteles ezen
a területen. Az új belső tér kialakításakor
rendkívül figyelmesen jártak
el a szakemberek, így több
mint 50 terjedelmes lombkoronájú
fa megmaradhatott az épülő pálya
közvetlen környezetében, az udvar
többi részén pedig a növényzet
érintetlen maradt.
Érthetetlen, hogy egyesek miért
akarják az iskola diákjai számára
örömteli fejlesztést értelmetlen
rombolásnak feltűntetni. Sajnáljuk,
hogy néhányan a pontos tájékozódás
és tájékoztatás helyett újra
vihart próbálnak kavarni, ráadásul
egy olyan fejlesztést támadva,
amely gyermekek százainak
teremt újabb sportolási, szabadidős
lehetőséget, s ezzel az
egész közösség érdekét és javát
szolgálja.
Nagykanizsa, 2012. április 16.
Dominikné Papp Edit
igazgató
A március végén lezajlott lakossági
fórumon elhangzottakkal
nem kívánok foglalkozni,
ugyanis az érintett városvezetők
kimerítő válaszokat adtak a
problémákra. Viszont van a sok
közül néhány más, a déli-városrészt
érintő, megoldásra váró
fontos probléma is:
A Városi Uszoda és Strandfürdő
melletti nagy sétatéren és az Ady
úti kis sétatéren még mindig nem
oldódott meg – a nem nagy költséggel
járó – pihenőpadok elhelyezése,
pedig a sétáló nyugdíjasok és
gyermekeiket levegőztető kismamák
nagyon örülnének, ha az említett
helyeken néha megpihenhetnének!
A vasútállomás és környéke
minden városban egyik tükörképe
a településnek. Nos, az arra járók
megérdemelnék, ha a vasútállomás
és az Ady úti sorompó közötti göröngyös,
mélyedésekkel teli, bokaficamokat
is okozható járdát felújítanák!
A Miklósfa és a Csengery úti
Véndiófa vendéglő közötti hivatalos
kerékpárutat számos miklósfai,
ligetvárosi és négyházi
kerékpáros önkényesen meghosszabbította
a Kisfaludy útig,
nem törődve azzal, hogy a Csengery
úti házakból a járdára kilépő
lakosokat (főleg gyermekeket,
babakocsit kitoló kismamákat,
ingatag nyugdíjasokat) járművükkel
veszélyeztetik! Jó
lenne, ha a balesetek elkerülése
érdekében rendőrségi járőrök
gyakran ellenőriznék ezt az útszakaszt!
Már „lerágott csont” az Erdész
és Ady utak közötti – fertőzésveszélyes,
gyakorta beázó, labilis
bevilágítású, bűnözök által is veszélyeztetett
– vasúti aluljáró
(bújóhíd) megszüntetése. Mivel
gyalogos felüljáró építése a sínpárok
fölött húzódó villamosvezetékek
miatt megoldhatatlan,
már sokszor felvetődött az aluljáró
mellett kialakítandó, a közeli
MÁV irányítótoronyból vezényelt
felszíni lámpás a síneken átvezető
gyalogátkelőhely létesítése.
Ez azért is indokolt, mert a jelenlegi
szűk aluljáróban megoldhatatlan
a fogyatékos kerekes
székeseknek kialakítandó, a törvényben
előírt akadálymentesítés.
Ennek hiányában ugyanis
többen csak a Csengery-Szemere-
Ady utak érintésével (00-
600 méter) juthatnak el a vasútállomásra
az ottani postahivatalhoz,
a Cserháti iskolába, vagy az
NTE sporttelepére! Egy felszíni
gyalogátkelőhelynek nagyon
örülnének a járókerettel, bottal
járó rokkantak és az idős, botorkáló
nyugdíjasok is – a lépcsőzés
helyett!
A leírtakat nyomatékosan figyelmébe
ajánlom a déli városrész
önkormányzati képviselőjének is.
Tihanyi István
Sajnálatos gyakorlattá vált a
nagykanizsai közgyűlés rendszeres
soron kívüli összehívása.
Amire a rendszerváltás 22 éve
alatt soha nem volt példa, az
most megtörtént: 2012. április
11-én az előző év zárszámadását
soron kívüli közgyűlésen tárgyalta
a testület. Azt a zárszámadást,
amit előző nap délutánján
tettek hozzáférhetővé a város
honlapján.
E ciklus során többször előfordult,
hogy fajsúlyos kérdésekben
a sürgetettség állapotába kerültek
a képviselők. Mondanom
sem kell, hogy zárszámadásból –
tehát költségvetést érintő kérdésekről
– néhány óra alatt lelkiismeretesen
felkészülni és felelősségteljesen
dönteni nem lehet.
(A könyvvizsgálói jelentést pl.
csak a közgyűlés kezdetére ígérték.)
Felsejlik a kérdés, hogy mindez
nem lehet a véletlen műve...
Az információhoz jutás nehézségei
tovább fokozódnak. Az ellenzéki
képviselőknek nincs elég
idejük (vagy ne legyen elég idejük)
felkészülni, míg a FIDESZKDNP
képviselőinek majdnem
mindegy, hiszen egy-két kivételtől
eltekintve eddig is mindent
megszavaztak.
Ekkor még nem is beszéltünk
arról, hogy mitől nőtt két év alatt a
város hitelállománya 70 %-kal 7
milliárd forint fölé, mikor tavaly
is a költségvetésnek csak 16 %-a
volt felhalmozási (beruházási) kiadás.
Érdekes kérdést vet fel, mi az
oka annak, hogy összességében a
támogatás, SZJA, stb... milliárdos
nagyságrendben csökkent az elmúlt
évben.
Tán az sem lényegtelen, hogy
a városi kórház állami tulajdonba
vétele előtt néhány héttel az önkormányzati
önrész a tervezett
beruházás kb. kettő esztendei késedelmes
megkezdése előtt miért
nő több százmillió forinttal, és
terheli még a 2013. évi költségvetést
is.
Sokszor mondtuk, hogy ezt a
kapkodó, szakmaiatlan irányítást
a hivatali dolgozóknak /a
szakapparátusnak/ lehetetlen követni.
Óhatatlanul visszaüt az
egy fenékkel két lovat megülni
jelenség, pláne, ha túl magas
bármelyik ló. Ezzel a módszerrel
a „lovas” részéről viszont
el lehet érni a közérdeklődés
kizárását a soronkívüli közgyűlésekről
(média, egyéni érdeklődők,
a helyhiány, a technika
hiánya, stb.).
Számukra ez a cél, hiszen a
2/3-os szavazógép – mint a parlamentben
– helyben is működik. A
várost így hosszútávon nem lehet,
nem szabad vezetni.
Ez méltatlan Nagykanizsához.
A Kanizsáért Közéleti Egyesület
elnöksége nevében:
Marton István sk. elnök
Pályát építenek, nem rombolnak
Megoldásra váró
problémák a déli
városrészből
Lássunk tisztábban 5.
Lényegi kérdésekről
soron kívül
Kanizsa – Segítő 6 kezek 2012. április 19.
A Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű
Ellátó Szolgálata
2012. januárjától megújult formában,
professzionális fókuszcsoport
foglalkozásokkal várja a
szenvedélybetegségben élőket és
hozzátartozóikat – tudtuk meg a
helyi Magyar Vöröskereszt központ
nagykanizsai tájékoztatóján
Both Gergő koordinátortól.
A sajtótájékoztatón többek között
az is elhangzott, hogy a szolgáltatás
már interneten (e-mail és facebook)
keresztül, akár a megszokott, otthoni
környezetből is elérhető.
Alapszolgáltatásaik mellett, a
„Job Hunter” álláskeresői, a „Nem
vagy egyedül” klubfoglalkozásuk,
a hozzátartozói fórumuk, valamint
a tű és fecskendő csere programjuk
elindításával is még hatékonyabban
kívánják biztosítani a rászorulók ellátását.
Természetesen a programokon
belül továbbra is van lehetőség
jogi, egészségügyi, szociális, életvezetési
és egyéb tanácsadásokra,
segítő beszélgetésekre.
Both Gergő azt is elmondta,
szolgálatuk jelenleg a szociális
osztály, a családsegítő és gyermekjóléti
szolgálat, a rendőrség, a
Nemzeti Drog Fókuszpont, a pszichiátriai
osztály szakembereivel,
valamint a Kanizsai Dorottya Kórház
szociális munkásaival is szoros
kapcsolatban áll annak érdekében,
hogy minél szélesebb körben
érhessék el mindazokat, akik
igénybe kívánják venne szolgáltatásaikat.
A csoportfoglalkozásokat a fentebb
említett szociális, egészségügyi
és hatósági intézmények szoros
együttműködésével kívánják
megtartani és az együttműködési
megállapodások véglegesítése is
folyamatban van. Az első fókuszcsoport
foglalkozásai a tervezett
ütemben 1 hónapon belül kerülnek
megrendezésre a Sugár utca 28.
szám alatti véradó helyiségben. A
foglalkozásokon a résztvevő szenvedélybetegek
és/vagy hozzátartozók
közvetlenül kérdezhetnek a
szakemberektől és egymástól.
Jelenleg az álláskeresői portáljuk
működik száz százalékos kihasználtságban,
emellett életvezetési,
jogi, egészségügyi és szociális
tanácsadás céljából is többen keresték
fel már szolgálatukat, hiszen
2012 első negyedévében 62
személyes megkeresést regisztráltak.
Az itt résztvevők a legkorszerűbb
önéletrajzok és motivációs levelek
szerkezetét és tartalmi elemeit
ismerhetik meg, valamint interjúkra
való felkészítésben is részesülhetnek.
A jövőben a helyi Vöröskereszt
részéről tervezik a megkereső
munka keretein belül az oktatási
intézmények és a háziorvosok
szakmai tájékoztatását is. Rendszeres
alkalommal az oktatási intézményekben
az Ifjúsági Vöröskereszt
önkéntes fiataljainak segítségével
drog prevenciós előadásokat
és a szolgálathoz csatlakoztatható
programokkal szeretnék felhívni
a fiatalok figyelmét a cigaretta,
alkohol, drog, játék és az
egyéb káros anyagok és szokások
veszélyeire. Evégett is állítottak
össze egy úgynevezett parti őrséget,
amelynek szintén a fiatal önkéntesek
a részesei. Munkájuk célja
a biztonságos szórakozás elősegítése,
szakemberek felügyelete
mellett. A parti szerviz tevékenységet
havonta egy alkalommal végeznék
al a város különböző szórakozóhelyein.
A parti szerviz szolgáltatás
lényeges része a szervizládák
kihelyezése, szintén Nagykanizsa
egyes szórakozóhelyein,
avégett, hogy az esetlegesen túladagolt
szórakozni vágyók gyors
elsősegélyt kaphassanak.
A szolgálatot főként a 22 és 30
év közötti szenvedélybetegek keresik
fel, de a szolgáltatások
igénybe vétele nincsen sem korhoz,
sem nemhez, sem vallási és
etnikai hovatartozáshoz kötve. Az
itt megjelenő személyeket megkülönböztetés
nem éri, és ami lényeges,
hogy programjaik teljesen
anonim módon is igénybe vehetők.
P.L.
Folyamatosan bővül az ellátó szolgáltatás
A nagykanizsai Fogyatékkal
Élők Integrált Intézménye négy
különböző területen segíti ellátottait,
ezzel biztosítva, hogy teljesebb
életet élhessenek, megakadályozzák
elszigetelődésüket
és segítsenek a mindennapi feladatok
megoldásában. Erről
kérdeztük Mészáros Mariannát,
a támogató szolgálat vezetőjét.
– A Fogyatékkal Élők Integrált
Intézménye mióta működik Nagykanizsán
és milyen feladatokat látnak
el?
– Intézményünk 2005 januárjában
átalakult, megújult intézményként
kezdte meg működését
az önkormányzat közvetlen irányítása
alatt. Négy fogyatékkal
élő emberekkel foglalkozó területet
fog össze. A fogyatékos személyek
otthonát, ahol a középsúlyos,
súlyos vagy halmozottan értelmi
fogyatékos személyek gondozása
történik. A nappali ellátást,
amely a munkavégzés helyett
napi rendszerességgel van
jelen a fogyatékos személyek életében,
a sérült emberek számára
különböző foglalkozásokat tartunk,
melyeket meghatározott
készségeikhez, képességeikhez
igazítunk. A foglalkozások révén
elsajátíthatnak különböző, a mindennapok
során is hasznos ismereteket.
Az átmeneti elhelyezést,
illetve a negyedik egység pedig a
támogató szolgálat.
– A támogató szolgálat milyen
esetekben igényelhető?
– Az intézményben működő támogató
szolgálatunk 2005. július
elején kezdte meg tevékenységét,
így lehetőség nyílt városunkban
is az igénylésére. Nagykanizsa
területén térítésmentesen vállaljuk
a fogyatékkal élő gyermekek
és felnőttek szállítását, személyi
segítését, tesszük mindezt a családban
maradás érdekében. Szolgálatunk
munkatársaitól segítséget
kapnak a családban élő sérült
emberek és azok családtagjai
egyaránt. Az elmúlt 6 és fél évben
közel 90 ellátottunknak tudtunk
segíteni mindennapi tevékenységében.
Gondozottaink körében
a mozgáskorlátozott személyek
vannak a legtöbben, ők a
személyi segítő szolgálatunkat
napi, heti rendszerességgel, illetve
szállító szolgálatunkat eseti
jelleggel igénylik. Nagy számban
kérik még az értelmi sérült személyek,
akik közül többségüket
az előre leegyeztetett időpontok
szerinti rendszerességgel intézményünk
napközijébe szállítunk,
de vannak olyanok is, akiket otthonukban
segítünk. Igénybevevőink
között vannak még látássérült,
halmozottan sérült, autista
személyek is.
– A támogató szolgálattal az élet
mely területein tudjátok segíteni az
ellátottakat?
– A szolgálatunk azzal a céllal
működik, hogy a fogyatékkal élő
személyek életminőségét javítsuk,
társadalmi integrációját elősegítsük.
Az életminőség javításához,
szinten tartásához nyújtott
szakmai segítség a fogyatékossággal
élő személy saját környezetében,
otthonában történik. Ennek
két része van a lakáson belüli,
illetve a lakáson kívüli segítségnyújtás.
Lakáson belül eltérőek
ellátottanként a személyi segítők
feladatai, egyéni igény szerint
történik a segítségnyújtás azon
napi teendők elvégzésében, melyekre
egyedül nem lennének ké-
Munkájuk a fogyatékkal élők támogatása
pesek, így az ebéd elkészítésében
vagy a vérnyomásmérésben. A
saját otthonon kívül a felmerülő
napi feladatok megoldásában segítünk,
leginkább a bevásárlásnál,
a gyógyszerfeliratánál és kiváltásánál.
Ennek köszönhetően
segítséggel, de önállóságuk megtartásával
tudják napi teendőiket
és egyéb ügyeiket intézni, igénybe
venni a különböző szolgáltatásokat.
– Kik igényelhetik a szolgáltatást?
– Az ellátás igénybe vétele önkéntes,
az igénylő kérelmére történik.
Szociális rászorultság
vizsgálata kötelező. Szociálisan
rászorultnak minősül a súlyosan
fogyatékos személy, a külön jogszabály
szerinti fogyatékossági
támogatásban, vakok személyi
járadékában, illetve magasabb
összegű családi pótlékban részesülő
egyén. Szolgálatunk a 06
93/311-498 –es telefonszámon
érhető el, illetve irodánk az űrhajós
út 6. szám alatti Fogyatékkal
Élők Integrált Intézményében
külön bejáratú helyiségben
található.
V.M.
Kanizsa – Hirdetés 7
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. április 19.
2012. április 1 - április 30.
A Vöröskereszt humanitárius
mozgalom kezdetéről a világon, hazánkban
és Zala vármegyében témában
tartott előadást a VOKE Kodály
Zoltán Művelődési Házban
Kovács Tibor, aki nyugdíjba vonulásáig
maga is az említett szervezet
megyei titkára volt.
Az előadó kötődése a Vöröskereszthez
azóta sem szűnt meg, jelenleg
is annak megyei alelnöke társadalmi
tisztségben. A két évtizednyi
tapasztalat a háta mögött, valamint
humanitárius szemlélete vette
rá, hogy megírja a „Vöröskeresztes
élet Zala vármegyében 1881-1945”
című könyvét. Az előadás folyamán
ezt mutatta be, kiemelve annak
nagykanizsai állomásait. A helyszínül
szolgáló művelődési intézmény
valamint a Kórházi Nyugdíjas Klub
szervezésében létrejött találkozót
Szőlősi Márta, a Magyar Vöröskereszt
nagykanizsai területi vezetője
nyitotta meg. Köszöntőjében szólt a
szervezet jelenlegi tevékenységi
köréről, mintegy kiegészítve Kovács
Tibor múltat bemutató előadását.
A Vöröskereszt
történetéről
ÁPRILIS 25. 17 óra
Hevesi Sándor Művelődési Központ
„Csöndes csodák”
Találkozás SCHAFFER ERZSÉBET
Pulitzer-emlékdíjas újságíróval, a Nők Lapja
főmunkatársával.
Belépődíj: 500 Ft
A Kanizsai Múzeumért Alapítvány szeretné 2012-ben a szociális gondozást
végzők védőszentjeként tisztelt, Szent Lujzát ábrázoló üvegképet
restauráltatni, s a múzeum épületében a közönség számára bemutatni. Az
ablak jelentős felújításra szorul, sok üvegszem kitört, repedt, síkjából kimozdult,
az ólomsínek deformálódtak. Az árajánlat szerint a restaurálás
díja 600 ezer forint.
A restauráláshoz a Kanizsai Múzeumért Alapítvány számlaszámára
várja – Szent Lujza megjegyzéssel – a támogató átutalásokat,
befizetéseket. Szlsz: 14100134-11722449-01000007
Felhívás
a nagykanizsai Kórházi
kápolna Szent Lujzát ábrázoló egykori
ólomüveg ablakának restaurálására
Bizzer András önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2012. április
27-én 17 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában.
Képviselői fogadóóra
Kanizsa – 8 Városháza 2012. április 19.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet az önkormányzati
tulajdonú Kanizsa Uszoda Szolgáltató Egyszemélyes Kft. Nagykanizsa,
Csengery u. 49. ügyvezetői tisztségének betöltésére.
Az ügyvezető fő feladatai: a nagykanizsai önkormányzat tulajdonában lévő
"B" fürdő kapacitású uszoda és strandfürdő (Nagykanizsa, Csengery u. 49.)
önálló üzemeltetése, a fürdővezetői feladatok ellátása, a gt. valamint a kft. alapszabálya
által az ügyvezetői tisztségre meghatározott feladatok ellátása.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, főiskolai vagy
egyetemi gépészmérnök, villamosmérnök, építőmérnök, épület gépész üzemmérnök
végzettség, legalább 5 év szakmai gyakorlat.
Apályázatban benyújtandó dokumentumok: a kft. vezetésére vonatkozó koncepció,
a pályázó szakmai önéletrajza, a feltételként előírt iskolai végzettséget igazoló okirat
közjegyző által hitelesített másolata, a feltételként előírt gyakorlat hivatalos igazolását,
3 hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolást
tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
nem áll, a pályázó nyilatkozatait az alábbiakra vonatkozóan, hogy részéről az ügyvezetői
tisztség betöltése a Gt. 23. §-a alapján nem kizárt, vele szemben a Gt. 25. §-a
alapján összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, a 2007. évi CLII. törvény 3. és 5. §-ai
szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja, a pályázati anyagát az elbírálásban
részt vevők megismerhetik, a pályázati anyaga nyilvánosságra hozható-e, a
pályázati eljárás során az előkészítő bizottsági üléseken, illetőleg a döntéshozó Közgyűlés
ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e.
(A pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlásnak
nincs helye. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a bizottsági
meghallgatáson be kell nyújtani.)
Az ügyvezetőt a Közgyűlés határozott időre, 2012. június 1. naptól kezdődően
2017. május 31. napjáig tartó 5 évre választja meg azzal a feltétellel, hogy a
megbízási szerződés megkötésétől számított 6 hónapig a feleket kölcsönösen
megilleti az indokolás nélküli rendes felmondás joga, a felmondási idő a közlésétől
számított 4 hónap.
Az ügyvezetői tisztség ellátása a Ptk. alapján megbízási jogviszonyban, a díjazás
- a kft. Javadalmazási Szabályzatában foglaltak figyelembevételével - megállapodás
alapján történik.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 30.
A pályázat benyújtásának helye: Cseresnyés Péter polgármesternek címezve,
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.
A pályázat elbírálásának módja és határideje: A határidőben benyújtott pályázatokat
a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a pályázók meghallgatásával
véleményezi és javaslatot tesz a díjazásra. Apályázat elbírálására vonatkozó
előterjesztést az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság is megtárgyalja. A
pályázatról a Közgyűlés a bizottsági vélemények ismeretében, a pályázók meghallgatásával,
várhatóan a 2012. május havi soros ülésén, legkésőbb 2012. május
31. napjáig dönt.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban információt ad:
Cseresnyés Péter polgármester (Tel: 06-93-500-701)
A pályázat kiírására a 206/3//2011. (V.26.) Kgy. határozat alapján kerül sor.
Álláspályázat - uszoda ügyvezető
A Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt., mint az önkormányzati
ingatlanok kezelője, vevő jelentkezését várja az alábbi ingatlanra:
1. Nagykanizsa, Bartók B. u. 1. szám alatti 3071 hrsz-ú tízemeletes lakóépület,
mellette orvosi rendelő. Irányár: 59.000.000.-Ft+áfa.
Komoly érdeklődő esetén a társaságunk támogató javaslata alapján az önkormányzat
közgyűlése, illetve bizottságai döntenek az értékesítés feltételeiről.
További részletekről a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.
Garay utca 21. szám alatt lévő irodájában vagy telefonon (93/311-241) lehet érdeklődni.
A hirdetett ingatlanok adatai és az értékesítés további feltételei részletesen
megtalálhatóak a www.nkvg.hu honlapon.
Eladó a Bartók 1. szám alatti ingatlan
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában
a 2012. évi munkaszüneti napok körüli munkarend az alábbiak szerint
alakul: 2012. április 20. (péntek) munkanap - hétfői munkarend, ügyfélfogadás
8.00 – 16.00 óráig. 2012. április 21. (szombat) munkanap - pénteki munkarend,
ügyfélfogadás 8.00-12.00 óráig. 2012. április 30. pihenőnap, ügyfélfogadás szünetel.
Ünnepi munkarend a Hivatalban
Felhívjuk a T. Lakosság figyelmét arra, hogy a tavalyi évben Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzata módosította a környezetvédelem helyi szabályairól
szóló 2/2008. (II.08.) számú rendeletét.
A változást követően a szabályozásba beépítésre került a belterületi ingatlanok
tulajdonosainak növényvédelmi, kaszálási kötelezettsége.
Ez alapján a belterületi ingatlan tulajdonosa vagy használója az ingatlan rendszeres
kaszálásáról gondoskodni köteles, legelső alkalommal legalább az adott
év május 31. napjáig, második alkalommal augusztus 31. napjáig.
A rendelet szankcionáló része alapján 50.000,-Ft-ig terjedő pénzbírság szabható
ki azon ingatlantulajdonos ellen, aki ezen kötelességének nem tesz eleget.
Kérjük az ingatlantulajdonosokat arra, hogy környezetünk és egészségünk védelme
érdekében fordítsanak nagyobb figyelmet ingatlanuk időbeni kaszálására.
Környezetvédelmi rendeletváltozás
A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata versenytárgyaláson értékesíti
az alábbi ingatlant: Nagykanizsa, Ipai Park, 649/122. hrsz.-ú területből
megosztással kialakított 649/140. hrsz.-ú beépítetlen terület megnevezésű 27.000
m2 területű ingatlan. Versenytárgyalási induló ár: 99.900.000 Ft, + ÁFA. A versenytárgyaláson
az vehet részt, aki az induló ár 10 %-át, bruttó 12.687.300 Ft,-t
legkésőbb a versenytárgyalás időpontjáig megfizeti a Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata Magyarországi Volksbank Zrt.-nél vezetett 14100330-
92660049-01000003 számú számlájára. A versenytárgyalás időpontja: 2012.
április 30-án 10.00 óra. Eredménytelen versenytárgyalás esetén 2012. május 2-án
10.00 óra. A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató
Zrt. Garay utca 21. szám alatti irodaházában az I. emeleti tárgyaló.
További részletekről a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.
Garay utca 21. szám alatt lévő irodájában személyesen, vagy telefonon
(93/311-241) lehet érdeklődni. A további feltételek megtalálhatóak a
www.nkvg.hu továbbá a www.nagykanizsa.hu honlapon.
Eladó terület az Ipari Parkban
Jelentkezni 2012. április 27-ig lehet.
Kanizsa – Városháza 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. április 19.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet
közterület-felügyelő munkakör betöltésére.
Ellátandó feladat: Nagykanizsa közigazgatási területén a Közterület Felügyelet
hatáskörébe utalt közterület felügyelői (közterület felügyelői vizsga hiányában -
annak megszerzéséig - közterület felügyelő segítő) feladatok ellátása a felügyelet-
vezető irányításával, egyéni beosztás szerint. A kinevezés a köztisztviselők
jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) alapján közszolgálati jogviszonyban
határozatlan időre, 6 hónap próbaidő kikötésével történik.
A kinevezés feltétele a 78/1999. (XII.29.) EüM-BM együttes rendeletben foglaltak
szerinti egészségi, fizikai és pszichikai alkalmasság igazolása.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, a köztisztviselők
képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklete
I/13. pontjában meghatározott szakirányú iskolai végzettségek, szakképesítések
valamelyike, "B" kategóriás gépjárművezetői engedély, felhasználói szintű számítógépes
ismeret.
Előnyt jelent: közigazgatási vagy rendészeti gyakorlat.
A pályázat részét képező dokumentumok:
- a pályázó önéletrajza a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. számú melléklete szerinti
formában és tartalommal (www.nagykanizsa.hu / Polgármesteri Hivatal /
Letölthető nyomtatványok / Titkárság / Önéletrajz),
- motivációs levél,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is,
hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó
igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt
kérelmezte),
- a pályázatban feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okirat
másolata,
- a pályázó által a pályázatban megjelölt közigazgatási vagy rendészeti gyakorlat
hitelt érdemlő igazolása,
- a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy
- nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
- kinevezése esetén alkalmazási tilalom vagy munkaköri összeférhetetlenség
(Kttv. 84-85. §-ai) vele szemben nem áll fenn; illetőleg nem áll hivatalvesztés fegyelmi
büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható,
- a 2007. évi CLII tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,
- hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a Kttv. vonatkozó szabályozása,
a hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata és Közszolgálati Szabályzata
alapján kerül sor.
A pályázatokat Dr. Gyergyák Krisztina aljegyzőnek címezve (Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell
benyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 30.
Apályázat elbírálásának határideje és rendje: a pályázat elbírálására a benyújtást követő
30 napon belül kerül sor. A kinevezést megelőzően a pályázó személyes meghallgatására
sor kerül. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa. Amunkakör az elbírálást követően azonnal betölthető. Apályázattal
kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a 93/500-708, 93/500-710 vagy
93/500-820 telefonszámon. A pályázati hirdetmény közzétéve a Nemzeti Közigazgatási
Intézet internetes oldalán. (Elérhető: www.kozigallas.gov.hu,
www.kszk.gov.hu vagy www.nki.gov.hu Közszolgálati állásportál)
Állás - közterület-felügyelő Felhívás:
2012 - „aktív idősödés és a nemzedékek
közötti szolidaritás európai éve”
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi Tanácsa
és a Kanizsa Turizmusáért Egyesület 2012. május 13-án (vasárnap)
tartja a „Generációk Napjá”-t.
A rendezvény helyszínei: Sétakert, Honvéd Kaszinó.
Az alábbi részletes programok szerinti versenyszámokra 3 fős (sakkverseny),
illetve 6 fős csapatok (ügyességi versenyek) jelentkezését várjuk. Felhívjuk
az idősügyi klubok, szervezetek, intézmények, cégek, baráti társaságok,
lakóközösségek figyelmét, hogy vegyenek részt a versenyeken erősítve ezzel a
nemzedékek közötti összefogást.
Jelentkezni előzetesen a Tourinform Irodában 2012. április 16 - május 5. között,
a szervezők lent megjelölt képviselőinél, valamint a helyszínen lehet a rendezvény
napján, 2012. május 13-án 9.00-9.30 között.
A szervezők egyéni jelentkezéseket is elfogadnak, melynek alapján a helyszínen
kerülnek összeállításra a csapatok. A 3, illetve 6 fős csapatok esetében
kötelező az alábbi kritériumnak való megfelelés: gyerek (18 éves korig), felnőtt
(18-60 év között), időskorú (60 év felett).
Arésztvevő csapatok oklevélben, valamint az első három helyezést elért csapat
tárgyjutalomban is részesül.
Bővebb információ kérhető:
Büki Pálné - 06-30-5912394; Magyar Ferenc - 06-30-6321806;
dr. Szabados Gyula - 06-93-500-720, illetve szabados.gyula@nagykanizsa.hu
GENERÁCIÓK NAPJA -2012. május 13.
Programterv
Helyszín: Sétakert.
Időpont: 2012.05.13. (vasárnap) 9.00-14.30 óráig
10.00 óra Megnyitó: Cseresnyés Péter Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere.
10.10-13.00 óra Sportversenyek. Ügyességi versenyek - 6 fős csapat:
2 gyerek, 2 felnőtt, 2 időskorú. Kerékpáros, lengőteke, mocsárjárás, célba dobás,
szellemi totó, puzzle, kötélhúzás, Activity (körülírás, mutogatás, rajzolás),
sakkverseny - 3 fős csapatok: 1 gyerek, 1 felnőtt, 1 időskorú. 13.00-14.00 óra
Kulturális műsorok. A Palini Óvoda néptánccsoportjának műsora. Nyugdíjas
klubok művészeti csoportjai, együttesek bemutatkozása. 14.00 óra Eredményhirdetés.
A rendezvény alatt folyamatosan szűrőprogramok: vérnyomás-, testzsír-,
cukor- és koleszterinmérés valamint elsősegély-bemutatók.
Rossz idő esetén a rendezvény a Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és
Kollégium tornacsarnokában kerül megtartásra.
Kanizsaiak Kanizsáról
Helytörténeti vetélkedő nagykanizsai idősügyi klubok 5 fős csapatai számára.
(a csapatok összetételére nincs megkötés)
Helyszín: Nagykanizsa város belterülete, illetve a Honvéd Kaszinó.
Időpont: 2012. április 16. - május 13.
Döntő: Honvéd Kaszinó - 2012.05.13., 10.00-12.30 óráig.
Mindenkit szeretettel várnak a szervezők:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi Tanácsa
Kanizsa Turizmusáért Egyesület
hirdetés
Kanizsa – 10 Városháza 2012. április 19.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
a vállalkozás-támogató programjáról szóló
78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet alapján
2012. évre vonatkozóan pályázatot hirdet munkahelyteremtés
támogatására vissza nem térítendő
pénzügyi támogatás formájában.
1. A pályázat célja:
Új munkahelyek létrehozásának támogatása, ezáltal
a foglalkoztatás tartós növelése, a munkanélküliek
számának csökkentése.
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretöszszeg
13 500 E forint.
3. A pályázók köre:
A pályázaton részt vehetnek:
- Azok a működő nagykanizsai székhelyű, telephelyű
illetve fióktelepű egyéni és társas vállalkozások,
amelyek vállalkozásaikat Nagykanizsa város
közigazgatási területén működtetik és új munkahelyeket
hoznak létre a pályázati feltételekben részletezettek
szerint.
Működőnek minősül az a vállalkozás, amely rendelkezik
egy zárómérleggel, valamint a nagykanizsai
székhely, telephely illetve fióktelep létesítés és
a pályázat benyújtása között egy év eltelt.
A pályázaton nem vehet részt:
a) az az egyéni vállalkozó, akinek vállalkozói igazolványát
visszavonták, vagy vállalkozói igazolványát
visszaadta, és a visszavonás, vagy a visszaadás
évét követő három éven belül új igazolványt vált ki
és ennek keretében munkahelyet létesít;
b) az az átalakult (társasági formát váltott, szétvált,
egybeolvadt, stb.) gazdasági társaság, amely tulajdonosi
körében olyan magánszemély, vagy gazdasági
társaság van, aki/amely az igényelni kívánt támogatást
megelőzően három éven belül megszűnt,
átalakult gazdasági társaságban is a tulajdonosi körbe
tartozott, és így munkahelyet létesített;
c) az a vállalkozás, amelynek a pályázat benyújtásakor
lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozása
van.
d) az a vállalkozás, amely az 1998/2006/EK bizottsági
rendelet 1. cikkének hatálya alá tartozik.
4. Pályázati feltételek:
Pályázni olyan munkahelyteremtéssel lehet,
amely esetében a pályázó:
- vállalja, hogy legalább egy új - napi 8 órás -
munkahelyet teremt;
- vállalja, hogy nagykanizsai székhelyén, telephelyén
illetve fióktelepén a támogatási igény benyújtása előtti
éves korrigált átlagos statisztikai állományi létszámához
képest a tervezett létszámfejlesztést a pályázat kedvező
elbírálását követő - a legfeljebb 50 főt foglalkoztató pályázó
esetén - kettő hónapon belül, - az 50 főnél többet
foglalkoztató pályázó esetén - 1 éven belül megvalósítja,
és azt legalább kettő évig folyamatosan fenntartja;
- vállalja, hogy a telephelyén a pályázat kiírója a
pályázati anyagban szereplő adatokat, illetve szerződéskötés
esetén a vállalások teljesítését helyszíni ellenőrzés
keretében ellenőrizze;
- vállalja, hogy külön nyilatkozatot készít pályázati
anyagában arról, hogy három éven belül volt-e
egyéni vállalkozó (telephelyének címe és tevékenysége),
volt-e gazdasági társaságnak tulajdonosa és
mely társaságnak (társaság neve, címe, cégjegyzékés
adószáma);
- vállalja, hogy - szerződéskötés esetén - a pályázat
benyújtás időpontjától a futamidőre vonatkozóan
olyan külön munkaügyi nyilvántartást vezet, amelyből
a támogatási rendszerben vállalt többletlétszám
ellenőrizhető;
- vállalja, hogy a pályázati anyagában külön nyilatkozik
a vállalkozás által a megelőző két pénzügyi
évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott
valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról;
5. Pénzügyi feltételek:
A pályázható támogatás (vissza nem térítendő)
összege a legfeljebb 50 főt foglalkoztató pályázó
esetén a vállalkozás által létrehozott minden egyes
új teljes munkaidős munkahely után 500.000 forint,
azonban az egy vállalkozás részére folyósított támogatás
összege egy naptári éven belül nem haladhatja
meg az 5 millió forintot.
Amennyiben a pályázónál a foglalkoztatottak létszáma
meghaladja az 50 főt és az új munkahelyek létesítésének
aránya a pályázat benyújtását megelőző 5 év közül
a legmagasabb foglalkoztatott létszámhoz viszonyítva
meghaladja a 25 %-ot, a vállalkozásnak nyújtható támogatás
összege minden egyes új teljes munkaidős
munkahely után 400.000 forint, azonban az egy vállalkozás
részére folyósított támogatás összege egy naptári
éven belül nem haladhatja meg a 40 millió forintot.
Az önkormányzat által nyújtott támogatás a Szerződés
87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra
való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i
1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5,
2006.12.28.) hatálya alá tartozó csekély összegű (de
minimis) támogatásnak minősül.
Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély
összegű (de minimis) támogatási jogcímen odaítélt
támogatás összege - három pénzügyi év vonatkozásában
- nem haladhatja meg a 200 000, a közúti szállítási
ágazat esetében a 100 000 eurónak megfelelő
forintösszeget.
Minden egyes új csekély összegű (de minimis) támogatás
odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint
az azt megelőző két pénzügyi év alatt odaítélt
csekély összegű (de minimis) támogatás teljes öszszegét
kell figyelembe venni.
Acsekély összegű (de minimis) támogatás ugyanazon
elszámolható költségek vonatkozásában nem
halmozható más állami támogatással, amennyiben
az így halmozott összeg meghaladná a Szerződés 87.
és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos
fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról
szóló 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK
bizottsági rendeletben (általános csoportmentességi
rendelet - HL L 214/3., 2008.8.9.) vagy az Európai
Bizottság határozatában meghatározott támogatási
intenzitást.
A támogatott köteles a csekély összegű (de minimis)
támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést
követő 10 évig megőrizni és a támogató ilyen
irányú felhívása esetén azokat köteles bemutatni. A
csekély összegű (de minimis) támogatási jogcímen
nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére
20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.
Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikke
alapján csekély összegű támogatás nyújtható valamennyi
ágazat vállalkozásai számára az alábbi kivételekkel:
a) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó,
halászathoz vagy akvakultúrához kapcsolódó
tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatás;
b) az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági
termékek elsődleges termelésével foglalkozó
vállalkozásoknak nyújtott támogatás;
c) az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági
termékek feldolgozásában és forgalmazásában
tevékeny vállalkozásoknak nyújtott támogatás,
az alábbi esetekben:
1. amennyiben a támogatás összege az elsődleges
termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások
által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége
alapján kerül rögzítésre,
2. amennyiben a támogatás az elsődleges termelőknek
történő teljes vagy részleges továbbítástól
függ;
d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló
exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása,
nevezetesen az exportált mennyiségekhez közvetlenül
kapcsolódó támogatás; értékesítési hálózat
kialakításával és működtetésével vagy exporttevékenységgel
összefüggésben felmerülő egyéb folyó
kiadásokkal kapcsolatos támogatás;
e) az import áruk helyett hazai áru használatától
függő támogatás;
f) a 2010/787/EU tanácsi határozat értelmében a
szénágazatban tevékenységet folytató vállalkozásoknak
nyújtott támogatás;
g) a teherszállító járművek megvásárlására a kereskedelmi
fuvarozás terén működő vállalkozások
számára nyújtott támogatás;
h) a nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak
nyújtott támogatás.
6. Szerződéskötés
A pályázatokat a polgármester a pályázat beérkezését
követő 45 napon belül bírálja el azzal, hogy
döntése előtt köteles a Pénzügyi Bizottság véleményét
kikérni.
A pályázat pozitív elbírálása esetén a pályázati
feltételeket és a pályázati adatlap adatait tartalmazó
támogatási szerződést a polgármester köti a pályázóval,
a döntést követő 30 napon belül. A szerződés a
projekt adatain túlmenően tartalmazza a pályázati
feltételek szerinti ellenőrzési és szankcionálási részleteket
is.
7. A támogatás kifizetése:
- a vállalt többletlétszám felvételét igazoló munkaszerződések
bemutatását követő 30 napon belül
esedékes, amennyiben a támogatott az igényelt támogatás
mértékéig bankgaranciát biztosít.
Az a vállalkozás, amely a támogatást a fentiek
szerint vette igénybe és a támogatás igénybevételét
követő két éven belül a vállalt létszámfejlesztést
nem, vagy csökkentett mértékben teljesítette, a támogatás
teljes összegét, részteljesítés esetén azzal
arányosan a Ptk. 301.§. (1) bekezdése szerinti kamattal
együtt egy összegben köteles visszafizetni.
- utólagosan, a 2 éves foglalkoztatási kötelezettség
lejártát követő 30 napon belül esedékes, amenynyiben
a támogatott az igényelt támogatás mértékéig
bankgaranciát nem biztosít.
Az a vállalkozás, amely a támogatást a fentiek
szerint veszi igénybe, azonban a vállalt létszámfejlesztést
nem, vagy csökkentett mértékben teljesítette,
a támogatási összeg arányosan csökkentett részére
jogosult.
8 A pályázat benyújtása
A pályázatot 1 példányban - a pályázati adatlap kitöltésével
és az abban meghatározott mellékletekkel
együtt - kell benyújtani Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztályára.
Formai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázó egy
esetben hiánypótlással kiegészítheti pályázatát.
A pályázatok benyújtásának határideje a közzététel
napjától számítva folyamatos, a végső határidő
2012. november 30. Apályázati adatlap és a szükséges
mellékletek listája a Polgármesteri Hivatal Adóügyi
Osztályán, az osztályvezetőnél vehetők át, illetve
letölthető a www. nagykanizsa.hu honlapról.
Nagykanizsa, 2012-03-29.
Cseresnyés Péter polgármester
Pályázati felhívás – munkahelyteremtés támogatására
Kanizsa – 2012. április 19. Városháza 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
a vállalkozás-támogató programjáról szóló
78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet alapján
2012. évre vonatkozóan pályázatot hirdet ingatlanvásárlás
támogatására vissza nem térítendő
pénzügyi támogatás formájában.
1. A pályázat célja:
A helyi gazdaság fejlesztése, a városban lakók
életminőségének javítása és a foglalkoztatás elősegítése
érdekében ösztönözze a vállalkozások Nagykanizsán
való letelepedését vagy fejlesztését, befektetések
megvalósítását.
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretöszszeg
20 000 E forint.
3 A pályázók köre:
A pályázaton részt vehetnek:
- Azok az újonnan létrehozásra kerülő vagy már
működő nagykanizsai székhelyű, telephelyű illetve
fióktelepű egyéni és társas vállalkozások, amelyek
az önkormányzattól Nagykanizsa város közigazgatási
területén belül vásárolt ingatlanon beruházást valósítanak
meg és ezáltal új munkahelyeket hoznak
létre a pályázati feltételekben részletezettek szerint.
A pályázaton nem vehet részt:
a) az az egyéni vállalkozó, akinek vállalkozói igazolványát
visszavonták, vagy vállalkozói igazolványát
visszaadta, és a visszavonás, vagy a visszaadás
évét követő három éven belül új igazolványt vált ki
és ennek keretében munkahelyet létesít;
b) az az átalakult (társasági formát váltott, szétvált,
egybeolvadt, stb.) gazdasági társaság, amely tulajdonosi
körében olyan magánszemély, vagy gazdasági
társaság van, aki/amely az igényelni kívánt támogatást
megelőzően három éven belül megszűnt,
átalakult gazdasági társaságban is a tulajdonosi körbe
tartozott, és így munkahelyet létesített;
c) az a vállalkozás, amelynek a pályázat benyújtásakor
lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozása van.;
d) az a vállalkozás, amely az 1998/2006/EK bizottsági
rendelet 1. cikkének hatálya alá tartozik.
4. Pályázati feltételek:
A támogatást az a vállalkozás igényelheti, amely:
a.) vállalkozás céljából önkormányzati tulajdonban
lévő ingatlant vásárol,
b.) vállalja, hogy a vásárolt ingatlanon az adásvételtől
számított 4 éven belül legalább 50 MFt értékű
beruházást valósít meg, azt székhelyként, telephelyként
vagy fióktelepként bejegyezteti, továbbá
c.) a b.) pont alatti székhelyen, telephelyen vagy
fióktelepen a benyújtott pályázatában meghatározott
- bővítés esetén bővített - foglalkoztatotti létszámmal
kezdi meg, bővítés esetén folytatja működését
és a létszámot a pályázata szerinti ütemezésnek megfelelően,
de legkésőbb a b) pont szerinti határidőre a
vállalt mértékre fejleszti, továbbá
d.) a c) pont szerint meghatározott maximálisan
vállalt létszámot a beruházás üzembe helyezésétől
számítva legalább 1 évig foglalkoztatja.
A vállalkozás az ingatlanvásárlási támogatást a
tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történő jogerős
bejegyzését követően igényelheti.
Az ingatlanvásárlási támogatásra pályázatot benyújtó
vállalkozás nem vehet részt az önkormányzat
által kiírt munkahelyteremtő pályázaton.
A pályázó továbbá:
- vállalja, hogy a telephelyén a pályázat kiírója a
pályázati anyagban szereplő adatokat, illetve szerződéskötés
esetén a vállalások teljesítését helyszíni ellenőrzés
keretében ellenőrizze;
- vállalja, hogy - szerződéskötés esetén - a pályázat
benyújtás időpontjától a futamidőre vonatkozóan
olyan külön munkaügyi nyilvántartást vezet, amelyből
a támogatási rendszerben vállalt többletlétszám
megvalósítása ellenőrizhető;
- vállalja, hogy a pályázati anyagában külön nyilatkozik
a vállalkozás által a megelőző két pénzügyi évben
és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi
csekély összegű (de minimis) támogatásról;
5. Pénzügyi feltételek:
Az ingatlanvásárlási támogatás összege a beruházás
értékétől és a foglalkoztatottak létszámától függően
a vásárolt ingatlan nettó vételárának %-ában -
a de minimis támogatásra vonatkozó szabályok figyelembevételével
- az alábbi táblázat szerint kerül
megállapításra:
Létszám-növekmény (fő) Beruházási érték (M Ft)
50 - 100 101- 500 500-
5-20 0-20 % 20-35 % 35-50 %
21-50 5-25 % 25-40 % 40-55 %
51-100 10-30 % 30-45 % 45-60 %
101- 15-40 % 40-55 % 55-70 %
Az önkormányzat által nyújtott támogatás a Szerződés
87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra
való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i
1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5,
2006.12.28.) hatálya alá tartozó csekély összegű (de
minimis) támogatásnak minősül.
Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegű
(de minimis) támogatási jogcímen odaítélt támogatás
összege - három pénzügyi év vonatkozásában - nem haladhatja
meg a 200 000, a közúti szállítási ágazat esetében
a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
Minden egyes új csekély összegű (de minimis) támogatás
odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint
az azt megelőző két pénzügyi év alatt odaítélt
csekély összegű (de minimis) támogatás teljes öszszegét
kell figyelembe venni.
A csekély összegű (de minimis) támogatás ugyanazon
elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható
más állami támogatással, amennyiben az így
halmozott összeg meghaladná a Szerződés 87. és 88.
cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak
a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról
szóló 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági
rendeletben (általános csoportmentességi rendelet - HL
L 214/3., 2008.8.9.) vagy az Európai Bizottság határozatában
meghatározott támogatási intenzitást.
A támogatott köteles a csekély összegű (de minimis)
támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést
követő 10 évig megőrizni és a támogató ilyen
irányú felhívása esetén azokat köteles bemutatni. A
csekély összegű (de minimis) támogatási jogcímen
nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére
20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.
Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikke
alapján csekély összegű támogatás nyújtható valamennyi
ágazat vállalkozásai számára az alábbi kivételekkel:
a) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó,
halászathoz vagy akvakultúrához kapcsolódó
tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatás;
b) az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági
termékek elsődleges termelésével foglalkozó
vállalkozásoknak nyújtott támogatás;
c) az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági
termékek feldolgozásában és forgalmazásában
tevékeny vállalkozásoknak nyújtott támogatás,
az alábbi esetekben:
1. amennyiben a támogatás összege az elsődleges
termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások
által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége
alapján kerül rögzítésre,
2. amennyiben a támogatás az elsődleges termelőknek
történő teljes vagy részleges továbbítástól
függ;
d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló
exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen
az exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódó
támogatás; értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével
vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő
egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos támogatás;
e) az import áruk helyett hazai áru használatától
függő támogatás;
f) a 2010/787/EU tanácsi határozat értelmében a
szénágazatban tevékenységet folytató vállalkozásoknak
nyújtott támogatás;
g) a teherszállító járművek megvásárlására a kereskedelmi
fuvarozás terén működő vállalkozások
számára nyújtott támogatás;
h) a nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak
nyújtott támogatás.
6. Szerződéskötés
Apályázatokat a polgármester a pályázat beérkezését
követő 45 napon belül bírálja el azzal, hogy döntése előtt
köteles a Pénzügyi Bizottság véleményét kikérni.
A támogatás odaítélését követően az önkormányzat
a vállalkozással az elbírálást követő 30 napon belül
támogatási szerződést köt, amelyben a támogatott
hozzájárul, hogy a megállapított támogatási összeg
erejéig Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
javára a vásárolt ingatlanra az ingatlannyilvántartásba
jelzálogjog kerüljön bejegyzésre.
7. A támogatás kifizetése:
A támogatási összeg kifizetése a jelzálogjog bejegyzést
tanúsító jogerős ingatlan-nyilvántartási határozat önkormányzat
általi kézhezvételét követő 30 napon belül
történik. Ajelzálogjog törléséről az önkormányzat a foglalkoztatási
kötelezettség lejártát követően intézkedik.
8. A támogatási szerződés megsértésének
szankciói:
Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen,
ha a vállalkozás:
a) a beruházást a meghatározott határidőig nem
valósítja meg;
b) a támogatási szerződésben vállalt átlagos statisztikai
létszámot nem tartja fenn;
c) a továbbfoglalkoztatási kötelezettség megvalósulásához
kapcsolódó elszámolási kötelezettségének
felszólítás ellenére sem tesz eleget;
d) az önkormányzati ellenőrzést felszólítás ellenére
meghiúsítja vagy ismételten akadályozza.
Az a)-b) pontban meghatározott esetben a vállalkozás
a támogatást a Ptk. 301. § (1) bekezdése szerinti
kamattal növelt összegben arányosan, a c)-d) esetben
teljes összegben köteles visszafizetni. Az arányos
visszafizetési kötelezettség konkrét számítási módját
a támogatási szerződésben kell meghatározni.
9. A pályázat benyújtása
A pályázatot 1 példányban - a pályázati adatlap kitöltésével
és az abban meghatározott mellékletekkel
együtt - kell benyújtani Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztályára.
Formai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázó egy
esetben hiánypótlással kiegészítheti pályázatát.
A pályázatok benyújtásának határideje a közzététel
napjától számítva folyamatos, a végső határidő
2012. november 30. A pályázati adatlap és a
szükséges mellékletek listája a Polgármesteri Hivatal
Adóügyi Osztályán, az osztályvezetőnél vehetők
át, illetve letölthető a www. nagykanizsa.hu
honlapról.
Nagykanizsa, 2012-03-29.
Cseresnyés Péter polgármester
Pályázati felhívás – ingatlanvásárlás támogatására
Kanizsa – Könyvajánló 12 2012. április 19.
Április 21. 18 óra
A NAGYKANIZSAI
FÚVÓSZENEKAR TAVASZI
HANGVERSENYE
Közreműködik: a Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Művészeti Iskola Ifjúsági Fúvószenekara.
Belépődíj: 1000 Ft megvásárolhatók
a Zeneiskolában és a Hevesi Sándor Művelődési
Központban).
Április 23. 19 óra
Színház - Hevesi bérlet. Arbuzov: KÉ-
SEI TALÁLKOZÁS - romantikus történet.
A Soproni Petőfi Színház előadása
Szereplők: PIROS ILDIKÓ Kossuth-díjas, Érdemes,
Jászai Mari- és Déryné-díjas művész;
HUSZTI PÉTER Kossuth-díjas, Kiváló, Érdemes
és Jászai Mari-díjas művész. Rendező: KERÉNYI
IMRE Kossuth-díjas, Kiváló, Érdemes és Jászai
Mari-díjas művész. Belépődíj: 3 000 Ft.
Április 24. 10 óra BÚGÓCSIGA - mondókás
foglalkozás félévestől 5 éves korig.
10.45 óra KEREKÍTő - mondókás foglalkozás
0-3 éveseknek. Vezeti: Törekyné Nagy Zsuzsanna
zenepedagógus. Belépődíj: 600 Ft/család.
Április 25. 17 óra
"CSÖNDES CSODÁK" - találkozás
Schäffer Erzsébet Pulitzer-díjas újságíróval, a
Nők Lapja főmunkatársával. Belépődíj: 500 Ft.
Április 28. 19 óra
VÁSÁR - A Zalagyöngye Táncegyüttes
műsora. Közreműködik: a Liszói Asszonykórus.
Kísér: a Bojtár Népzenei Együttes, a palini
Gyöngyvirág Tánccsoport és a Lippentős Táncegyüttes.
Belépődíj: 1000 Ft
Április 20. 17 óra
NÓTÁS DÉLUTÁN ÉS OPERETT EST
Fellépők: Szabó Zsuzsanna, Sári Gábor (Orfeum
Duett), Nemere László és Ernst Katalin (Vigadó
Duó). Szervező: a Kanizsai Kulturális
Központ és a Nagykanizsai Civil Szervezetek.
Belépődíj: 500 Ft.
Április 21. 13 óra
A NÉPI KULTÚRA NAPJA
Dalos találkozó. Szervező: a Kanizsai Kulturális
Központ és a Csillag Citera Együttes és Baráti
Köre. Belépődíj: 500 Ft.
Április 21. 21 óra
ÁPRILISI LATIN PARTY ÉS DISCO
Minden korosztály számára. Kubai salsa és latin
táncok tanítása Gavallér Kormos Attila közreműködésével,
latin animációk és egyéb vidámságok,
tánc hajnalig DJ Chili-vel. Belépődíj: 1000 Ft.
Április 22. Hastánc ünnep. IV. ORSZÁGOS
Z''ALADDIN HASTÁNCVERSENY
10 óra Workshop, 14 óra Nyitó Gálaműsor.
Szervező: a Zhafíra Hastánc Stúdió. Belépés
karszalaggal, melyet a helyszínen lehet megvásárolni.
További részletes információ: Nagy Katalin
06/30/363/8096, www.zhafira.hu.
Április 25. 10 óra
"ÉLETET AZ ÉVEKNEK"
Szervező: a Nyugdíjas Szövetség és a Nagykanizsai
Civilek. Támogató: a Richter Gedeon
Nyrt.. A belépés díjtalan.
Április 27-28-29.
II. ORSZÁGOS ELEKTROAKUSZTIKUS
- ZENEI VERSENY
Szervező: a Farkas Ferenc Zeneiskola. A
belépés díjtalan.
Április 21. 18 óra
TAVASZI HANGOK - Balázs Júlia
önálló estje.
Április 24. 9 óra
"FELANETRE" - Számítógépes tanfolyam
nem csak nyugdíjasoknak! Részvételi
díj: 4 000 Ft.
Ajándékműsorral színesítve a
napokban mutatták be Vértes
Judit A tanító öröksége III. című
kötetét a Medgyaszay Házban. A
könyv szereplői az egykori
kiskanizsai Templom téri, a Gépipari
Technikum és a Zrínyi
Miklós Általános Iskola tanítványai.
Az intézmény zsúfolásig megtelt
nagytermében a megjelenteket
elsőként Czupi Gyula, a kötetek
kiadója köszöntötte, majd Cseresnyés
Péter polgármester szólt elismerő
szavakkal a hajdani tanítóról,
és az édesapjának emléket állító
Vértes Judit munkájáról:
– Vértes Imre, a „hajdanvolt tanyai
tanító” végakaratát teljesítette
lánya, Vértes Judit, amikor hozzálátott
édesapja emlékeinek kötetbe
rendezéséhez. Az első könyv
Csongrád megyében játszódik,
ahol segédtanítóként, a pályakezdés
és az akkori viszonyok nehézségeivel
szembesülve Vértes Imre
megtette az első lépéseket – hangsúlyozta
a polgármester, majd így
folytatta: A szegvár-zsigerháti tanító
később Csongrádból Zalába,
Letenye-Egyedutára érkezett.
Gyötrelmes, de munkával teli „viharos
– keserves – örömteli” évtized
kezdődött itt a család számára,
amelynek krónikáját hol Vértes
Imre, a tanító, hol lánya, hol levelek,
hol oktatásügyi dokumentumok
írják, és egykori tanítványok
– azóta idős emberek – egészítik ki
és mesélik tovább a második kötetben.
Aharmadik kötet pedig, amelyet
most vehet kézbe az olvasó, a kanizsai
évekről, egészen pontosan a
kiskanizsai Templom téri iskoláról,
a Gépipari Technikumról és a
Zrínyi Miklós Általános Iskoláról
szól.
Legelőször talán a múltról, a
múlt megismerésének fontosságáról
kell beszélnem. Tudom, hogy
ez a mondat, jelen időben akár áthallásos
is lehet, ám nincs benne
politikai üzenet. Sokkal inkább annak
igénye, hogy igenis fel kell fedeznünk
közvetlen környezetünk
történelmét és történetét, meg kell
ismernünk azokat, akik Nagykanizsán
például az elmúlt században
kiemelkedőt alkottak, akik munkájukkal,
életükkel hozzájárultak a
város fejlődéséhez. Ebből a szempontból
is jelentős és elismerésre
méltó Vértes Judit tevékenysége,
aki amellett, hogy méltó emléket
állít édesapjának, bemutat egy
kort, egy korszakot, bemutatja annak
szereplőit. A múlt fakuló darabkái
kerülnek elő, és a személyes
történetek egy egész közösség
identitásformáló történeteivé válnak.
A pedagógusi pálya, a pedagógusi
lét – különféle okokból –
soha nem volt könnyű. Hol a körülmények,
hol a politika, hol a
helytelen szabályozás nehezítette a
tanítók és a tanárok munkáját,
amely azt hiszem, egy társadalom
számára az egyik legfőbb érték.
Nos, Vértes Imre példája arról
tanúskodik: ezeken a nehézségeken
túl lehet – sőt: túl is kell – jutni,
hiszen aki ezt a hivatást választja
és vállalja, egyfajta nemes
szolgálatot is vállal, amelyben
csak egy a fontos: a gyerekek érdeke,
fejlődése és jövője.
Nos, Nagykanizsa ebből a szempontból
(is) rendkívül gazdag város.
Kiváló tanáregyéniségek generációi
dolgoztak itt, akikre mind
a mai napig szívesen és hálásan
emlékeznek tanítványaik. Nekik, a
„Vértes Imréknek” is köszönhetjük,
hogy iskolavárosként, térségi
központként, szellemi centrumként
tartják számon városunkat.
A középkori Európa keresztény
szerzői a tanár jellemző tulajdonságai
közül az újszövetségi gondolatok
jegyében kiemelték a szeretetet,
és meglehetősen sok helyütt
találkozhatunk a nevelő helyes
magatartására utaló, az azt kifejtő
leírásokkal. Szent Benedek például
a szerzetesei számára készített
Regulákban a jó apátról azt írta:
mindazt, ami jó és szent, inkább
tetteivel mutassa meg, mint szóval;
és míg másokat oktat, maga
elvetésre való ne legyen.
Comenius pedig a tanár magatartásával
kapcsolatosan arra fektette
a hangsúlyt, hogy a tanár
minta legyen a gyermekek számára,
akiket Isten képecskéivé kell
formálnia.
Nos, ez a három kötet minderre
is tanít, figyelmeztet bennünket –
egy olyan életút bemutatásával,
amely valóban példa és minta lehet
számunkra.
Az egykori néptanító leánya,
Vértes Judit a tanító öröksége című,
immár három kötetes művet
édesapja feljegyzéseire, naplójára,
a még élő tanítványok visszaemlékezéseire
és saját, elevenen élő
emlékeire alapozva állította össze.
A mű, a művek hiánypótlók. A tanítványok
több mint 70 évvel ezelőtti
emlékeiket vetették papírra
olyan színesen és elevenen, mintha
tegnap történtek volna a dogok.
Soraiból árad a tisztelet, a szeretet,
a hála, a tárgyi tudáson túl azokért
az erkölcsi értékekért, amelyekkel
kedves tanítójuk útjukra bocsátotta
őket. Amelyek a mai napig életük
legfőbb irányítói maradtak – öszszegezte
Cseresnyés Péter.
A már korábban megjelent első
két kötetet Dénes Sándor alpolgármester
mutatta be. A legújabb kötet
előszavát e gondolatokkal zárja
Vértes Judit: „A tanító öröksége
című könyvem harmadik kötete és
melléklete édesapám (és tanártársai)
pedagógus életútjának három
– egymástól kissé eltérő állomását
tartalmazza. Tudom, az alkotóelemek
még további kibontásra, tartalmi
gazdagításra, és összehangolásra
várnak. Ehhez gyűjtöm már
az erőt, és keresem a segítő, támogató
társakat, és főként a pártfogókat.
Mindennek ellenére mégis
örömmel bocsátom útjára több
éves közös munkánk eredményét”.
B.E.
A tanító öröksége III.
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. április 19.
Horoszkóp
Úgy tűnik, kissé elbizonytalanították az
anyagi gondjai. Ennek ellenére vállaljon
kevesebb plusz munkát, és töltsön több
időt a szeretteivel. Előbb-utóbb segítséget
is kap.
Ön is jól tudja, minden válságra van
gyógyír, megoldás, csak akarni kell. A
magánéletire is és a pénzügyire is. A magánéleti
gondjait a párjával kell megbeszélnie,
méghozzá türelmesen.
Fogadja elfogulatlanul a párja legújabb
hobbiját. A hétvégén kellemes híreket
kap a családjáról, ami újabb ösztönzést
ad ahhoz, hogy fáradhatatlanul dolgozzon
értük.
Ha lehetne házi feladatot adni a felnőtteknek,
bizonyára ön is azok között lenne,
akik azt kapják, hogy élj boldogan.
Változtasson az életfelfogásán, és meglátja,
sikerül majd minden.
Anyagi gondjait előbb-utóbb önnek kell rendbe
tennie, attól függően, hogy van-e gazdasági
válság, vagy nincs. Anehéz helyzetben elsősorban
a gondolkodásában kell rendet tenni,
egy másfajta értékrendet kialakítani.
Továbbra is arra törekszik, hogy harmóniában
éljen a természettel és a környezetében
élőkkel. Ha netán valaki mégis
árnyékot vet a nyugalmára, hessintse el,
mint a szél a felhőket.
Ne csak a mának éljen. Egészsége érdekében
gondolkodjon el azon, milyen sportot
űzne a legszívesebben. Ha párkapcsolatának
állására a hullámvölgy jellemző, igyekezzen
minél előbb kimászni belőle.
Legyen határozott és következetes. Érzelmi
életére hamarosan nagy hatással
lesznek a csillagok. Erre azonban májusig
még várnia kell. Az igazi meglepetést
a "Nagy ő" hozza majd életébe.
Nem csak az anyagiakról szól az élet. Ha
kell, küzdjön meg jobban a párjáért. A
csillagok állása szerint jól teszi, ha ez
ügyben meghallgatja a családja véleményét
is.
A pénzügyekkel kapcsolatos hosszú távú
terveit gondolja át alaposan, és az önhöz
fordulókat fogadja kételkedve. Párkapcsolatában
pedig az eddigieknél legyen
rámenősebb.
Érdemes lenne teljesen átrendezni az életét.
Váljon meg a haszontalan szokásaitól,
és vegyen tervbe valami szokatlant.
A megújulást a küllemében, ruhatárában
is érzékeltesse.
Ne adja fel egyhamar a célkitűzéseit, vágyait.
Ne csináljon a bolhából elefántot,
hogyha valami nem a tervei szerint alakul,
mert az elismerés hamarosan megérkezik,
és új munkára kap felkérést.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
INGATLAN
Belvárosban (Hunyadi utcában)
700 négyzetméteres építési terület
eladó. Érd.: 0630/448-6072
Készpénz nélkül Nagykanizsán
Zemplén Győző utcában tehermentes,
beköltözhető, 1,5 szobás, felújított
panellakás eladó 3,5 millió Fttól.
Tel.: 0630/972-5045 (7493K)
Lakás azonnali beköltözéssel eladó
Nk-án a belvárosban. Beépített
fa bútorokkal, gépkocsibeállóval.
Alapterület 76 m2. Irányár: 13,5 millió
Ft. Tel.: 0620-950-9527 (7497K)
Nagyteljesítményű, hordozható,
vadonatúj háztartási gőztisztító
(Modell: SC-23840) eladó. Érd.:
0693/315-559 (este) (7486K)
Készpénzért vásárolok régi
könyvet, festményt, porcelánt, régi
népi parasztbútorokat, használati
tárgyakat és teljes hagyatékot.
Érd.: 0620/555-3014 (7489K)
Idősgondozást (a gondozott otthonában),
otthonápolást vállal szociális
ápoló végzettségű hölgy Nagykanizsán
és környékén. Tel.: 0630/251-
2500, 0693/391-536 (7495K)
Kidobásra szánt TV-jét, mikróját,
mosógépét, gáztűzhelyét, stb. elszállítom.
Tel.: 0620-510-2723 (7498K)
Fűnyírást, kaszálást vállalok.
Tel.: 0620-510-2723 (7499K)
Kanizsa 14 – Sport 2012. április 19.
2012.04.24. (kedd) 10:00-17:00 óra, Letenye – Általános Iskola,
Bajcsy Zs. u. 2. 2012.04.25. (szerda) 11:30-16:30 óra, DKG
– EAST Zrt., Nk. Vár u. 9. 2012.04.26. (csütörtök) 09:00-14:00
óra Cserháti SZKI. - Kollégium, Nk. Ady E. u. 74/A.
Véradás - Vöröskereszt
értékesítő szakirányú megegyezés szerint
külkereskedelmi ügyintéző szakirányú megegyezés szerint
karbantartó szakirányú megegyezés szerint
szerviz asszisztens szakirányú megegyezés szerint
óvónő angol nyelvtudással szakirányú megegyezés szerint
úszásoktató szakirányú megegyezés szerint
húsbolti eladó pénztári gyak.-tal szakirányú megegyezés szerint
gyártásvezető asszisztens szakirányú megegyezés szerint
úszómester szakirányú megegyezés szerint
fuvarszerv.-értékesítő szakirányú megegyezés szerint
bádogos (Ausztria) szakirányú megegyezés szerint
tetőszigetelő (Ausztria) szakirányú megegyezés szerint
szakács szakirányú megegyezés szerint
CO hegesztő tűzvédelmi vizsgával szakirányú megegyezés szerint
8800 Nagykanizsa, Fő út 24. 93/310-327/102
Beindult az igazi úszó-évad, hiszen
a Délzalai Vízmű SE sportolói
az ország több helyszínén is a
minél jobb időkért léptek rajtkőre.
S már nem csupán az utánpótlás
korosztályban, hiszen Abay
Nemes Anna a 114. felnőtt úszó
ob-n rajtolhatott.
Abay Nemes Anna tehát a felnőtt
országos bajnokságon vehetett
részt Debrecenben és az 1996-os
születésű versenyző a 200 m méter
hát döntőjében 2:21,25-tel ötödik
helyezést érte el.
A Délzalai Vízmű SE vidék-válogatott
úszója, Molnár Flóra
(1998) a dunaújvárosi Fabó Éva
Sportuszodában a XXXIII. Arany
Üst nemzetközi korosztályos úszóversenyen
vehetett részt a nemzeti
csapat kerettagjaként az Európában
szinte egyedülálló viadalon.
Molnár Flóra eredményei: 200
méter vegyesen 2:25,90-cel és
egyben megye csúccsal 2. hely,
100 méter mellen 1:17,59-cel 6.
hely, 100 méter gyorson 59,22-vel
2. hely – ebben a mezőnyben a
magyar korosztályos válogatott
színeiben versenyzett, 200 méter
mell úszásban 7. hely, 400 méter
gyorson 4:46,14-gyel 4. hely, 100
méter háton 1:14,19-cel 11. hely.
Egy házzal arrébb Hódmezővásárhelyen,
már a Gyarmati Dezső Sportuszodában
versenyeztek, ahol több
mint 310 úszó (38 egyesületből) nevezett
az utánpótlás rövidpályás vidékbajnokságra.
A kanizsaiak kitettek
magukért, és legeredményesebb
úszójuk Molnár Flóra (1998) volt, aki
nagy küzdelmekben teljesítve, végül
öt arannyal (50 m gyors, 100 m gyors,
50 m mell, 100 m mell, 100 m vegyes),
három ezüsttel és két bronzzal
érkezett haza – egyéni legjobbjait magasan
megjavítva.
További kanizsai dobogósok:
Abay Nemes Anna (1996): 200 m
hát 1. hely, 100 m hát 1. hely, 400
m gyors 2. hely, 400 m vegyes 2.
hely, 50 m hát 3. hely, 200 m gyors
3. hely, Gayer Márton (1998): 100
m pillangó 2. hely, 200 m pillangó
3. hely, Zámodics Márk (1997):
400 m gyors 2. hely, Tihanyi László
(1994): 200 m pillangó 3. hely.
P.L.
Már a felnőtt
országoson bizonyított A hétvégén Nagykanizsán rendezik
az országos kötélugró diákolimpia
döntőjét, számolt be
minderről a Szan-Dia Fitness SC
elnöke, Vágó Lászlóné.
A küzdelmekre az I-VI. korcsoport
diákjai nevezhettek, s előreláthatólag
11 megye és a főváros legjobb
korosztályos kötélugrói vendégeskednek
szombaton és vasárnap a
Cserháti-csarnokban. Mindkét nap 9
órától rajtolnak a küzdelmek. Akétnapos
megmérettetés során kerül sor a
vb-válogatóra is 12, 14, 15 éven felüliek,
illetve felnőtt kategóriában a floridai
Tampában megrendezendő világbajnokság
jegyében.
A European Show Dance Union
(ESDU) szövetségének égisze alatt
Várpalotán rendeztek a táncosok
számára selejtezőt, melyen a Szan-
Dia FSC növendékei is indultak.
Az öt egységükből négy éremmel
térhetett haza, s egyben ez azt is jelenti,
hogy közülük kettő kvalifikálta
magát a május 16-20. között a
horvátországi Porecben sorra kerülő
világbajnokságra.
S hogy világbajnokságból ne legyen
elég, arról a május 21-től sorra
kerülő anglia IDF-vb gondoskodik,
ide a „szandiások” moderntáncosai
közül hetven gyermek utazhat.
P.L.
Jön a diákolimpia
Mohácsi TE (3.) – Tompa
Ingatlan-Motax Autóudvar Kanizsa
Sörgyár SE II (1.) 15:3.
NB I B Nyugat női asztaliteniszmérkőzés,
16.forduló. Mohács.
Kanizsai győztesek: Boldizsár
Gabriella 1, Bicsák Bettina 1,
Ujházi Csilla 1
Elveszítette veretlenségét a tartalékos
kanizsai második csapat. A
Mohács elleni rangadón nem tudott
játszani sem Mógor Evelin, sem a
Philips-ikrek, a mohácsiak viszont a
legerősebb összeállításukban szerepeltek.
A kanizsai együttesből senki
sem tudott vezéregyéniség lenni, így
törvényszerű volt a vereség.
A vereséggel a kanizsai csapatnak
győznie kell hazai környezetben legnagyobb
riválisa, a második Komló
csapata ellen. (A mérkőzést vasárnap
11 órai kezdettel rendezik a Bolyai-iskolában.)
Hajrá előtt
Felhívás
Értesítjük Nagykanizsa Megyei
Jogú Város lakosságát, hogy
2012. május 1-jén, a Munka
Ünnepén 14-21 óráig majálist
rendezünk a Hevesi Sándor
Művelődési Központ környékén,
a Széchenyi és az Eötvös
téren. Kulturális bemutatók és
különböző kiegészítő programok
teszik változatossá az eseményt a
városi szakszervezetek szervezésében
és a Kanizsai Kulturális
Központ rendezésében.
Várjuk kézműves kirakodók
és vásározók jelentkezését a
06-93/311-468 vagy a 06-
30/693-2447-es telefonszámokon.
Kanizsa – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. április 19.
Bajai Bácska FKE - Kanizsa
KK DKG-EAST 75 – 65 (19-21,
16-13, 18-20, 22-11)
NB I B férfi kosárlabda-mérkőzés,
negyeddöntő, első mérkőzés.
Baja, 300 néző. Vezette: Maár,
Varga, Vadász.
Kanizsa KK
DKG-EAST:
Bausz (13/6),
Balogh L.
(14/3), Beák (9/3), Hoffmann B.
(14/6), Czigler (8). Csere: Tóth O.
(2), Murvai, Bus (3/3), Zsámár K.
(2), Stárics. Edző: Kovács Nándor.
A felsőházi rájátszás első mérkőzését
jól kezdte a kanizsai csapat,
s a negyed közepére Bausz
Kornél pontjaival 8 pontos előnyt
is szerzett (6. p. 8-16). Ezután
büntetőik révén viszont felzárkóztak
a hazaiak. A második negyed
6. percéig nem dobtak pontot a
vendégek, így nem volt csoda,
hogy már a vendéglátóknál volt az
előny (15. p. 27-21). A félidő végére
azonban Hoffmann Balázs
vezérletével ismét szoros lett az
állás.
Fordulás után nagy küzdelem
folyt a pályán, egyik csapat sem
tudott jelentős előnyt kicsikarni
(30. p. 53-54). A befejező játékrészben
4 percig tudta tartani magát
a dél-zalai gárda (34. p. 62-60),
ám ezután elfáradtak Beák
Gáborék. Ezt kihasználva, főleg
sikeres hárompontosaiknak köszönhetően,
elhúztak a bajaiak
(38. p. 72-60). A végén egy utolsó
rohamot indítva felzárkóztak hét
pontra a Balogh László és társai
(72-65), ám 10 másodperccel a vége
előtt egy újabb hazai triplával
alakult ki a végeredmény.
Fordulatos mérkőzésen a hazai
pálya előnyét élvező vendéglátók
szereztek 10 pontos előnyt a végére
fejben is elfáradó KKK DKGEAST
ellen. A különbség ledolgozható,
így óriási csata várható a
kanizsai visszavágón.
Kovács Nándor: „Egy kiélezett
mérkőzés hajrájában elfáradtunk,
amit a játékvezetők hathatós segítségével
kihasználtak a hazaiak. A
visszavágón nehéz mérkőzés vár
ránk, de koncentrált játékkal ledolgozható
a hátrányunk.”
P.L.
Pénteken 18 órától lesz a Kanizsa KK mérkőzése
A férfi kosárlabda NB I B-s kanizsai negyeddöntő visszavágójának,
vagyis a Kanizsa KK-DKG-EAST – Bajai Bácska FKE találkozónak
az időpontja április 20. (péntek) 18.00 óra, helyszíne pedig a
megszokott Russay (Cserháti)-csarnok. Az első összecsapás eredményének
ismeretében a KKK számára roppant jól jönne a szurkolói
buzdítás, s az egyesület vezetői biztosak is abban, hogy megtelik a
csarnok a mérkőzés idejére.
Az ellenfél:
Bajai Bácska
Férfi Kosárlabda
Egyesület
Alapítási éve: 1952.
Színe: kék-sárga.
Csarnok: MNÁMK (Baja, Duna
u. 33), 1300 férőhellyel.
Edző: Hosszú István.
Akikre a kanizsai mérkőzésen figyelni
érdemes: Hosszú Gergely,
Mándity Máté, Ágfalvi Bálint.
Abajai férfi kosárlabdázás hoszszú
éveken keresztül a sportág
hazai végvára volt, amiről két
első osztálybeli második (Bajai
Bácska-Posztó, Bajai SK néven),
illetve öt harmadik helyezés
tanuskodik. Ezen felül a Bajai
SK 1987-ben kupagyőztes is
volt. Ajelen időszakot figyelembe
véve a Kanizsa KK számára
viszont kedvező előjel, hogy
szinte napra pontosan három
esztendeje, 2009-ben szintén a
negyeddöntőben – 183-153-as
összesítéssel jutott tovább a
nagykanizsai alakulat.
Legalább maradt izgalom a visszavágóra
A női kosárlabda NB I Amatőr-
bajnokság első helyéért lejátszott
első mérkőzésen a Kanizsai
Vadmacskák SE csapata hazai
pályán fogadta a Szeged KE
együttesét. A valamivel fiatalabb
átlagéletkorú KVSE tizenegy
ponttal maradt alul a vendégekkel
szemben, ami a szegedi második
találkozó előtt a Csongrád
megyeiek esélyeit növelte.
Kanizsai Vadmacskák SE –
ABCOMP-Szeged Kosárlabda
Egylet 57-68 (14-15, 18-29, 13-
14, 12-10)
Kosárlabda NB I Amatőr Női
Bajnokság, döntő, első mérkőzés.
Nagykanizsa, 120 néző. Vezette:
Horváth A., Szalai Zs.
Kanizsa: Fekete (5), Fuisz
(23/3), Olasz A. (2), Jurkó (6),
Jagarics (2), Fekete (5). Csere:
Kiss V. (13), Hegyi (3), Oros (3),
Rajkai. Edző: Gábor Erzsébet.
A„meccs-fíling” mindenesetre érződött,
hiszen a kezdés előtti hosszú
pillanatokban a kanizsai ultrák zászlóbontása
mellett a stadionok, csarnokok
mondhatni tipikus alapmorajlását
azért csak-csak hallhattuk,
melybe vegyül úgymond az előzetes
várakozással teli latolgatás is persze.
Miközben lent a pályán döntő részesei
már javában melegítettek: a kanizsaiak
kék-fehér, míg a szegediek fehér-
kék színösszeállításban méregették
a kosár-gyűrűt, no meg egy picit
az ellenfelet.
S aztán elkezdődött a finálé,
melynek alaphangját Fuisz Viktória
bevágott hármasa adta meg. Remek
rajtot is vettek ezzel a hazaiak, hiszen
6. percben 9-4 állt javukra az
eredményjelzőn, de a vendégek időkérése
után gyorsan egál lett az
eredményt, s a szegediek aztán a vezetést
is átvehették.
A második negyed elején 17-17-
es állásnál a vendéglátók védekezési
hibáit a valamivel rutinosabb szegediek
azonnal kihasználták, el is léptek
nyolc ponttal, sikeres hármasaikkal
még tovább is növelték előnyüket.
Így csak a felzárkózásra volt
esélye a kanizsaiaknak a játékrész
hátralévő idejében.
Fordulás után ismét a vendégek
kezdték jobban a játékot, viszont valamennyire
ezúttal is próbáltak viszszajönni
a mérkőzésbe a dél-zalaiak.
Az utolsó tíz percben is kidomborodott
a vendégek magassági és erőfölénye,
de a Vadmacskák ismét jól
hajrázott. A záró négy percben pontos
középtávoli és büntető dobásokkal
igyekeztek tíz ponton belül tartani
a különbséget Gábor Erzsébet tanítványai.
Nem sikerült...
Gábor Erzsébet: „Fiatal csapatunk
összességében kiválóan helytállt
a bajnoki döntő első mérkőzésén.
Sikerült hazai pályán szoros
mérkőzést játszanunk az esélyesebb
vendégek ellen.”
A döntő második találkozóját április
17-én, kedden került sor Szegeden.
Nos, az alföldi gárda sok kétséget
nem hagyott afelől, melyik a
jobb csapat, hiszen a finálé második
meccsét 95-56-ra (20-17, 23-13, 27-
17, 25-9) nyerték. Az éremosztót
azon nyomban meg is tartották a
szegedi sportcsarnokban, így Fekete
Csilláék ezüstérmes csapatként térhettek
haza Nagykanizsára.
P.L.
Nem lesz harmadik meccs, második a KVSE
Hévíz FC (4.) – Nagykanizsai TE
1866 Horváth MÉH (8.) 2-2 (1-1)
NB III Bakony csoport labdarúgó-
mérkőzés, 21. forduló. Hévíz,
350 néző. Vezette: Szvorda. G.: Horváth
Gy. (45.), Karakai (63.), illetve
Cs. Horváth G. (27.), Nagy T. (79.).
Hévíz: Szabó - Karakai, Fisli,
Rácz (Békési), Czafit, Herbály,
Keszthelyi, Kovács R., Pandúr
(Horváth M.), Horváth Gy., (Kovács
G.) Sipos. Edző: Damina
László. NTE: Szekeres P. - Boros
Z., Baranyai Z., Cserfő L., Szép
D. - Szőke Á. (Szakmeiszter, 57.),
Kotnyek I., Nagy T. - Újvári, Cs.
Horváth G., Babati T. Vezetőedző:
Koller Zoltán.
A megyei rangadóra a tavaszra
meggyengült kanizsai csapat alaposan
felszívta magát, és harminc
perc után megérdemelten vezetett.
Ahazaiak a félidő utolsó percében
egyenlítettek. Szünet után a Hévíz
nagy erővel támadott és megszerezte
a vezetést. A találkozó hajrájában
azonban a vendégeknek sikerült az
egyenlítés, és rászolgálva szereztek
pontot a fürdővárosban.
Koller Zoltán: „Az első félidő
utolsó percében bírói hiba miatt
egyenlíteni tudott az ellenfél,
ugyanis a hazaiak csatára a gólja
előtt kézzel tette maga elé a labdát.
Amásodik félidőben a Héviz fölénk
kerekedett, de harcos, jó játékunkkal
sikerült egyenlíteni. A döntetlent
igazságos eredménynek tartom.”
Pontot hoztak a hévízi
megyei rangadóról
Kanizsa 16 – Hirdetés 2012. április 19.
Magyarországon először,
szenzációs újdonság!
NAGYKANIZSÁN,
A TESCO MELLETT,
ÁPRILIS 27 - MÁJUS 1.
Az EXIT CIRKUSZ vendégművészei
New York, London, Párizs után
az Önök városában mutatják be
káprázatos műsorukat. Picard Vilmos,
a Magyar Köztársaság Arany
keresztjével kitüntetett artistaművész,
a római cirkuszfesztivál díjazottja,
a világ legkisebb idomított
kiskutyáival. A Massy cirkuszfesztivál
nyertes produkciója, Picard
Attila és családja idomított majmokkal.
Vincze Tünde, a Magyar
Légtornász Egyesület elnöke, a
Rolling Picard egykerekű bicikli
produkcióval a Brüsszeli Cirkuszfesztivál
díjazottjai. Revütáncosok,
akik különböző színházakban és televíziós
műsorokban kápráztatták
már el a nézőket. Az EXIT CIRKUSZ
egyedülálló varázslatos világa
magával ragadja az embert és kirepíti
Önöket a hétköznapokból.
CSALÁDBARÁT AKCIÓ:
Pénteken minden belépő: 1.000
Ft/fő (páholyra nem érvényes!)
A többi napokra, aki ezt a kupont
a pénztárnál felmutatja: 1
db felnőtt jegy vásárlása esetén,
EGYET FIZET - KETTőT
KAP KEDVEZMÉNYBEN
részesül.
A Picard Project bemutatja:
EXIT CIRKUSZ - Kijárat a mindennapokból
ELőADÁSOK IDőPONTJAI
Péntek: 18.00 óra, Szombat: 15.00 és 18.00 óra,
Vasárnap: 15.00 és 18.00 óra, Hétfő: 15.00 és 18.00 óra
Május 1. (kedd): 15.00 óra
– A program célja, hogy a fiatalok
megismerjék és tisztában legyenek a
környezet védelmének a jelentőségével
– mondta Wéber András. Hozzátette,
a pályázat keretében különböző
vetélkedőket és előadásokat szerveznek
a diákoknak. Így meghirdették a
fenntartható városi közlekedés csapatversenyt,
a fotó és rajz pályázatot
és a jövő városi közlekedése akciót.
Avetélkedőre május 17-én kerül sor,
a versenyek egymással párhuzamosan
zajlanak. A rajzversenyen és a
fotópályázaton résztvevők alkotásaiból
kiállítás nyílik.
Balogh László igazgató hozzátette,
szeretnék elérni, hogy az iskola
és a diákok „biciklibarátabbak”
legyenek, és lehetőség szerint
minél többen járjanak kerékpárral
az intézménybe. – A kerékpár
a leghatékonyabb emberi erővel
működő eszköz. Testünk izomzatának
80 százalékát egyszerre
veszi igénybe. A biciklizés sokak
szerint az egyik legkiválóbb sport
és szabadidős tevékenység, sőt
munkába, iskolába biciklivel járni
egészséges – emelte ki.
A megnyitót, az ajándékba kapott
16 bicikli átadását és a szalagátvágást
követően az 5-9. évfolyamos
tanulók előadáson, kerékpáros
ügyességi vetélkedőn,
és tesztíráson vehettek részt, továbbá
ellenőriztethették kerékpárjaikat
a szervizben, ahol ezen
felül hasznos tanácsokat is kaptak.
A kerékpárral érkező diákok
az első alkalom programsorozatának
zárásaként pedig biciklis
felvonuláson vettek részt, mely
az iskolától a Sétakertig tartott,
majd vissza az intézménybe. Aki
nem kerékpározott az tesztet töltött
ki az előadáson elhangzottakból.
A tesztíráson minden osztály
minimum 5 tagja vett részt, a legjobb
tesztet kitöltő diákokat jutalmazták,
úgy, mint az ügyességi
versenyen legjobban szereplő
csapatokat.
A jövő városi közlekedése
A Batthyány Lajos Gimnáziumban sor került a KEOP-
6.2.0/A/11-2011-0004 Fenntartható életmódot és fogyasztási lehetőségeket
népszerűsítő, terjedésüket elősegítő elnevezésű mintaprojekten
elnyert 9.437.780 forintból felújított öltöző és a megvalósított
28 férőhelyes biciklitároló ünnepélyes átadására, és a vetélkedők,
pályázatok meghirdetésére. Aprojekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával
valósulhatott meg.
XXIV. évfolyam 16. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2012. április 26. Kanizsa A Kanizsa Autó-és Motorsport
Egyesület idén is megrendezi
a Bánkuti László Emlékkupa
elnevezésű rendezvényét. A
második alkalommal sorra kerülő
sportesemény április 28-án
10 órakor kezdődik Teleki utcán
melyet Cseresnyés Péter városunk
polgármestere nyit meg,
majd a megemlékezés után egy
Fiat Abarth 131-es nyitja meg a
pályát a versenykezdeteként –
tudtuk meg Bánkutiné Dobri
Noémi elnök asszonytól.
Az előnevezések során, már 40-
en jelezték indulási szándékukat
és hírek szerint a hétvégén még
mások is csatlakoznak hozzájuk.
A felnőttek megtekinthetik az autószalonok
kiállítását is, ám a gyerekekre
is gondoltak, akiket
ugrálóvár és a Helen Doron angol
nyelvű játszóház várja.
A városrekonstrukció miatt idén
a versenyautók felvonulása elmarad,
de a pálya jóval hosszabb lesz,
mint a tavalyi és a rendezvény többi
része is – például a szervizpark –
az úttesten kap helyet. Így most
majdnem teljes egészében a Teleki
utcát lefoglalja a rendezvény, mely
a városi közlekedésben kényelmetlenséget
okozhat. Ezért a nagykanizsaiaktól
kiemelten a Teleki utcai
lakosoktól, elnézést és türelmet
kérnek a rendezők.
***
A buszok közlekedése érinti a lezárt
területet, ezért a buszközlekedés
a következőképpen fog változni:
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a
2012. április 28-án megrendezésre
kerülő II. Bánkuti László Emlékkupa
rendezvényei miatt forgalomkorlátozás
lép életbe Nagykanizsán.
Lezárásra kerül 2012. április 28-án
04.00 órától – 24.00 óráig a Teleki
út Kórház körforgalom- Hevesi
körforgalom közötti szakasza. Ezen
időszak alatt a menetrendszerinti
autóbuszjáratok mind két irányban
– Huszti téri körforgalom – Platán
sor – Csokonai utca – Hevesi út –
Teleki út útvonalon közlekednek.
ATeleki út – Kórház bejárati út,
illetve a Teleki út, Víztorony megállóhelyeket
az autóbusz járatok
nem érintik, helyettük a Platán soron,
illetve a Csokonai Óvodánál
kialakított ideiglenes megállókban
tudják az érintett járatokat igénybe
venni. Megértésüket köszönjük!
Ismét
csikorognak
a gumik
Ebben a tanévben ünnepli
fennállásának 30. évfordulóját a
Hevesi Sándor Általános Iskola.
Az ünnepséget megelőző napon a
volt tanítványok munkáiból nyílt
kiállítás az intézmény aulájában.
Az évfordulót gálaműsorral ünnepelték
meg a HSMK-ban.
A művelődési intézmény zsúfolásig
megtelt színháztermében
Cseresnyés Péter polgármester elismerően
szólt az egykori és a jelenlegi
pedagógusok, valamint az
iskola dolgozóinak munkájáról, az
elért sikerekről, és oklevelet nyújtott
át Dominikné Papp Edit igazgatónak.
Az elmúlt 30 év alatt a világ is
megváltozott, de van, ami örök: a
mi hitvallásunk – hangsúlyozta beszédében
az intézmény sorrendben
negyedik igazgatója, Dominikné
Papp Edit –, mely szerint egy iskola
legyen olyan: ahol a tanulók vállalják
magyarságtudatukat, tisztában
vannak azzal, hogy egy rendkívül
szép és gazdag anyanyelvük
van, s adottságaikat ebben az országban
akarják kibontakoztatni.
Ahová a gyerekek szívesen járnak,
mert megértő, motiváló és szerető
légkör veszi körül őket. Ahol a természetes
gyermeki kíváncsiságot
megőrizve, az életkori sajátosságaiknak
megfelelő módszerekkel tanulhatnak
a diákok. Ahová mindezekért
a szülők szívesen hozzák a
gyermekeiket, és ahol a tantestület
minden tagja fontosnak érzi magát,
megtalálja azt a tevékenységet,
amelyhez a legjobban ért és
alkotói szabadsága kibontakozhat.
A tanulók verssel, zenével, tánccal
fűszerezett műsora előtt
Dominikné Papp Edit igazgató és
Cseresnyés Péter polgármester köszöntötte
Bozsokiné Antalics Margit,
Horváthné Tóth Györgyi,
Mileiné Borszéki Márta, Némethné
Eördögh Ágnes, Némethné Rádi
Éva, Novákné Harangozó Judit,
Tóthné Bentzik Klára, Varga
Gáborné és Varga Zoltánné pedagógusokat,
akik harminc éve tanítanak
az iskolában.
B.E.
Harminc éves a Hevesi iskola
Gyermekszemek
Az egyik nevet, a másikat
könny önti el. A minapi Hevesigálán
a néző is e kettő közt ingadozott.
Szerencsém volt közelről
látni az iskola felsős kórusának tekintetét.
Akkor is, amikor fegyelmezetten
énekelték a Republic Ezt
a földet választottam-ját, miközben
volt hevesisek járták alatta azt
a néptáncot, melyet karnagyuk
zseniálisan kihallott az eredeti
számból. Az új feldolgozást az az
egykori Munkás utcai srác, Horváth
Krisztián írta, akinek Tavasz
című dalát a Pécsett tanító zeneszerző-
karnagyon csüngve, fülig
érő szájjal énekelte a kórus. A gálaest
végén pedig a pedagógusok
kórusa ars poetica- vagy hitvallásszerűen
adta elő a Kormorán-dalt:
Ki szívét osztja szét… az élet csak
övé. Válaszul a felsős kórus a régi
Koncz-számot énekelte: Köszönöm,
hogy segítettél, a bajban
nem feledtél. Köszönöm, hogy
megérezted, szükségem van rád.
Köszönöm, hogy erőt adtál, bánatomban
vigasztaltál. Köszönöm,
hogy hozzám mindig türelmes
voltál. Köszönöm, hogy elviseltél,
lehetetlent sosem kértél. Köszönöm,
hogy megértetted szükségem
van rád. S akadt olyan nagylány,
aki úgy elérzékenyült, hogy
énekelni is alig bírt…
Mi mást mondhatnánk mi is:
köszönjük!
P.J.
Negyedik alkalommal került
megrendezésre az „Ifjúság, sólyommadár,
tiéd a világ és teérted
van a világ” Nagy Lászlótól
származó mottóval az a rendezvény,
melynek célja, hogy a végzős,
érettségi előtt álló diákok elé
példát állítsanak.
Az önkormányzat, a Gazdálkodási
Tudományos Társaságok Szövetsége
és a Kanizsa TISZK szervezésében
megvalósuló rendezvényen
a megjelenteket Mérksz Andor,
a Kanizsa TISZK ügyvezető
igazgatója köszöntötte. Elmondta,
olyan előadókat hívtak, akik életpályájukat
tekintve különböznek,
az azonban közös bennük, hogy
mindegyikük Nagykanizsán végezte
középfokú tanulmányait,
azoknak az iskoláknak a jogelődjeiben,
amelyekben a megjelent diákok
jelenleg is tanulnak. Ez egy
kapocs a megjelentek és az előadók
között.
– A tanulás fontosságára hívja
fel a figyelmet a rendezvény –
kezdte megnyitó beszédét Cseresnyés
Péter polgármester. Hangsúlyozta,
az elmúlt esztendőben és
most is olyan sikeres emberek álltak,
állnak a megjelentek elé, akik
személyes történetükön keresztül
nyújthatnak támaszt és segíthetnek
az élettervezésben. A pályaválasztásban
fontos szerepet játszanak a
példák, a racionalitás és a tények.
Kiemelte, Nagykanizsa az a város,
ahol lehet és érdemes a jövőt tervezni
és építeni, ahova a tanulmányok
után vissza lehet térni, és kellő
szorgalommal és hittel sikeres
és elismert lehet az ember. A város
számára fontos a tehetséggondozás
és a felzárkóztatás.
Janzsó Antal, a GTTSZ regionális
társelnöke kérte a megjelenteket,
hogy befogadó lelkülettel hallgassák
azokat, akik göröngyös, de
sikeres életutat jártak be. Azt tanácsolta,
a változás állandó és attól
nem félni kell, hanem meglátni
benne a lehetőséget.
Az előadók közt volt dr. Járosi
Márton, a Energetika 2000 Társulat
elnöke, Tóth Edit, a Zala Megyei
Kormányhivatal Oktatási Osztály
főosztályvezető-helyettese, Baráth
Yvette magánének tanár, Csuha
Gyula termelésvezető, Hans Zoltán,
az AEGON szolgáltatásfejlesztés
és online irányítás vezetője, valamint
Dr. Gaál Zoltán egyetemi tanár,
a Pannon Egyetem korábbi rektora.
Ahogy mind kihangsúlyozták,
fontos a célok kitűzése, a pozitív
gondolkodás, az akaraterő, a szorgalom
és az idegennyelv-ismeret.
A Nagykanizsai Műszaki Szakképző
Iskola és Kollégium Zsigmondy-
Széchenyi tagintézményében
került megrendezésre általános
iskolások számára a megyei
kémia verseny. A versengésre érkezett
30 diáknak számolási és elméleti
feladatokat kellett megoldani,
majd a délelőtti feladatok értékelése
után évfolyamonként 6-6
tanuló vehetett részt a gyakorlati
megmérettetésen – tudtuk meg
Szemmelveisz Ildikó és Papp Mónikától,
a verseny szervezőitől.
A megyei általános iskolásoknak
rendezett kémia verseny eredményei.
7. osztályosok: 1. Dominkó Bernadett
- Zalaszentbalázs, 2. Takács Anna
- BLG, 3. Bécsi Bálint - BLG. 8.
osztályosok: 1. Gál Gábor - Hevesi,
2. Benedek Tamás - Bolyai, 3. Horváth
Patrícia - Zalaszentbalázs.
Kenguru
A Zalai Matematikai Tehetségekért
Alapítvány, a Veszprémi Egyetem
Műszaki Informatikai Kar, a Bolyai
János Matematikai Társulat, és a
nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium
matematika munkaközössége
segítségével, a 2011/2012-es tanévben
is megrendezi Magyarországon,
a Kangourou sans Frontieres
nemzetközi alapítvány által koordi-
Aharmadik Bölcsődék Napja alkalmából
tartott konferencia a
nagykanizsai Piarista iskola diákjainak
előadásával vette kezdetét,
ezt követően tartotta meg Cseresnyés
Péter polgármester ünnepi
köszöntőjét, melyben elmondta, a
társadalomban óriási változások
mentek végbe az elmúlt évtizedekben.
Az asszonyok és a férfiak szerepe
is teljes mértékben átértékelődött,
más szerepkörökben kell működniük.
A nők napjainkban már
hivatást gyakorlók, feleségek és
anyák is egyben. Ezeket a szerepköröket
úgy tudják ellátni, ha a
férjükben megfelelő partnerre találnak.
Hangsúlyozta, a bölcsődékben
dolgozók is nagyon fontos
szerephez jutnak a családok életében,
ugyanis ők nem csupán a hivatásukat
gyakorolják, nem csupán
a gyerekek nevelését vállalják
magukra, hanem hatással vannak
nap mint nap azokra a családokra,
akikkel a gyerekek révén kapcsolatba
kerülnek.
A szakmai konferencián előadást
tartott dr. Egyed Péter, a Zala
Megyei Kormányhivatal Szociális
és Gyámhivatal hivatalvezetője,
dr. Márkus Ferenc nyugalmazott
tanár, városunk díszpolgára,
Hella Ferenc református lelkész,
valamint dr. Józsa Éva egyetemi
docens. Az előadásokat követően
sor került az év bölcsődei dolgozója
kitüntető cím átadására, mellyel
idén Szekeresné Pánovics Anikónak
ismerték el a munkásságát.
A konferencián kívül a Rózsa
Bölcsődében, a többi intézményhez
hasonlóan a hét minden napjára
szerveztek programot, így hétfőn
Gyermekszemmel a világ címmel
tartott előadást Salamon Györgyi
Családsegítő- és Gyermekjóléti
Központ Módszertani Vezető.
Kedden a gyermekek színes világát
a róluk készült képek tárházával
mutatták be a vendégeknek,
valamint megnyitották Simon Bernadett
kisgyermeknevelő hallgató
Természet képekben című fotókiállítását.
Ezt követő napon a szülőknek
lehetőségük nyílt megismerni
a bölcsődei ételek ízvilágát,
elkészítésüknek a módját. Egy közös
program keretében csütörtökön
virágültetésre invitálták a szülőket
a Zöld és Sárga egység virágos
bejárati részének elkészítéséhez.
Délelőttönként pedig lehetőséget
biztosítottak a szülőknek arra,
hogy betekintsenek a bölcsődei
élet mindennapjaiba.
V.M.
Kanizsa – Ifjúság, sólyommadár 2 2012. április 26.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági
ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit
Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Fotó: Varga Mónika
Programsorozat a Családok hetén
A Családok hete keretében a város bölcsődéiben más és más programmal
várták a szülőket, mellyel céljuk az volt, hogy felhívják a figyelmet
az intézményi és a családi együttnevelés fontosságára. Ennek
keretében került megrendezésre az Egyesült Bölcsőde szervezésében
Az asszonyok helye és szerepe a mai magyar társadalomban című
szakmai konferencia a Halis István Városi Könyvtárban.
Főszerepben
a példamutatás
Megyei kémia verseny
Kanizsa – Ifjúság, sólyommadár 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. április 26.
nált Nemzetközi Kenguru Matematikaversenyt.
Az elmúlt 15 évben az
alapítvány dr. Pintér Ferenc főszervező
vezetésével bebizonyította: nemcsak
a főváros lehet a központja egy
sikeres, országos jelentőségű versenynek,
lehet színvonalasan, igényesen
szervezni Nagykanizsáról is.
Averseny elsődleges célja a matematika
népszerűsítése. Legyen a verseny
időtartama a matematika ünnepe
szerte a világban! Idén Paraguaytól
Pakisztánig, Irántól Finnországig
48 ország több mint 6 millió diákja
gondolkodott ugyanazokon a feladatokon,
köztük 38864 magyar diák.
A magyarországi verseny eredményhirdetésére
április 14-én, szombaton
került sor Budapesten, az ELTE
legnagyobb előadótermében, ahol
az egyes évfolyamok legjobb 15 helyezettje
kapott elismerést. Nemcsak
a szervezők, de a versenyzők is jelesre
vizsgáztak, hiszen a díjazottak között
volt hat kanizsai diák is, valamennyien
a Batthyány Lajos Gimnázium
tanulói: 5. osztály: 3. Sulán
Ádám, 6. Rátfai Levente (tanáruk: Erdős
Gábor), 9. osztály: 9. Lukács-
Borbély Péter, 14. Porgányi Márk
(tanáruk Lábodi Gyöngyi), 10. osztály:
10. Szilágyi András (tanára
Erdősné Németh Ágnes), 11. Bujtás
Ferenc (tanára Erdős Gábor).
Averseny jutalmaként – részben a
MOL támogatásának köszönhetően -
a verseny legjobbjai közül néhányan
– közülük 6 zalai diák – 10 napos jutalomtáborba
utazhatnak Zakopanéba
(Lengyelország), illetve Berlinbe.
Zala Megye Szakképzéséért Kamarai
Díjban részesült a Nagykanizsai
Műszaki Szakképző Iskola
és Kollégium. Az elismerést a megyei
kamara küldöttgyűlésén adták
át Zalaegerszegen.
Akét tagintézmény kollektívájának
szóló díjról Bene Csaba főigazgató
elöljáróban elmondta, nagy örömére
szolgált, hogy az összevonást követően
az egy éve létező iskola kivívta ezt
a sikert. Mint közismert, a szakképzésben
a Zsigmondy-Széchenyi tagintézmény
125 éves múltra tekint vissza, a
Cserháti tagintézmény pedig 2011-
ben ünnepelte alapításának 70. évfordulóját.
A kamara úgy értékelte, ez a
két intézmény meghatározó szerepet
töltött be az elmúlt időszakban Zala
megye szakképzésében.
A főigazgató még hozzátette: a
mostani időszakban, amikor átalakítás
előtt áll ez az oktatási terület is, érzékelni
lehet a szükséges szemléletváltást.
Aszakképzés fontossága egyre
inkább előtérbe kerül, egyre inkább
látszik, hogy képzett szakmunkásokból
hiány van nemcsak Nagykanizsán
és Magyarországon, hanem
Európában is. Iskolánk mindent megtesz
annak érdekében, hogy az előttünk
álló kihívásoknak meg tudjon
felelni, és meghatározó szerepet töltsön
be a régió szakképzésében.
Német verseny
Véget ért a Nagykanizsai Német
Nemzetiségi Önkormányzat által
szervezett 3 fordulós, hagyományteremtőnek
szánt Városi Középiskolai
Német Nyelvi Verseny. Averseny
háttérkörülményeit a Batthyány
Lajos Gimnázium biztosította.
67 kanizsai középiskolás diák
indult a megmérettetésen, a két
írásbeli forduló után a szóbeli döntőn,
április 18-án alakult ki a végső
sorrend.
Averseny a nyelvtanulás fontosságáról
szóló beszélgetéssel zárult. Elhangzott,
a nyelvtanulás szellemi
színvonalunk karbantartása. „Ahány
nyelvet beszélsz, annyi ember vagy!”
De az is igaz, hogy nem annak van
tudása, aki sok nyelvet beszél, hanem,
aki hasznosat tud mondani. Jó
lenne, ha a fiatalabb generáció poliglottabb
lenne, mint az idősebbek. A
német nyelv különösen alkalmas arra
erős grammatikája (nyelvtana) révén,
hogy alapozó, első nyelv legyen! Itt
Kelet-Közép-Európában pedig a német
kulturális hatás még mindig nagyon
erős, így stabilan tartja második
helyét Magyarországon a német, a
nyelvek népszerűségi listáján.
A versenyzőket köszöntötte Lancsák
József, a Nagykanizsai Német
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.
A szóbeli zsűri: Berke Ulrike (Zsigmondy
– iskola anyanyelvű tanára) és
Baloghné Harkány Judit (BLG) volt.
Az I. Nagykanizsai Középiskolai
Német Nyelvi verseny végeredménye:
1. Göncz Csaba András (BLG,
12.D), 2. Kurucz Alexandra (BLG,
10.B), 3. Varga Zsuzsanna (MFG,
11.C), 4. Göncz Gábor Balázs (BLG,
11.D), 5. Csonka Anna (BLG, 11.C),
6. Király András (BLG, 12.C).
Idén 20. alkalommal került megrendezésre
a Kaán Károly Természetvédelmi
és Környezetismereti
verseny, mely a Múzeum téren lévő
Kaán Károly-szobor megkoszorúzásával
vette kezdetét. Ezt követően
fogtak hozzá a diákok a Zrínyi
Miklós Általános Iskolában a feladatok
megoldásához.
Benedek Miklós, a Kaán Károly
Környezetvédelmi Egyesület elnöke a
Zala megyei döntő megnyitóján elmondta,
a Zalaerdő Zrt., a Zala Megyei
Pedagógiai Intézet és a Kaán Károly
Környezetvédelmi Egyesület együttműködésével
szervezték meg idén is a
versenyt, mellyel őrizni szeretnék a
nagykanizsai születésű névadó emlékét.
Az 5. és 6. osztályos kategóriában
is az első helyezettek képviselhetik
megyénket az országos döntőn.
A versenyen a következő eredmények
születtek: 5. osztályosok: I.
Horváth Georgina - Csukás István
Nevelési és Oktatási Gyermekközpont,
Teskánd, II. Zsámár Lili -
Kőrösi-Péterfy Általános Iskola,
Nagykanizsa, III. Czigány Kristóf –
Fekete István Általános Iskola, Borsfa,
6. osztályosok: I. Balogh Boglárka
- Vörösmarty Mihály Általános Iskola,
Lenti, II. Sándor Nóra - Vörösmarty
Mihály Általános Iskola, Lenti,
III. Bíró Tibor – Andrássy Gyula
Általános Iskola, Letenye.
A Kőrösi Csoma Sándor –
Péterfy Sándor Általános Iskola
Székhelyintézményében szombaton
tartották a hagyományos tavaszi
egészségnapot. A helyes táplálkozásra,
a mozgás és az egészséges
környezet fontosságára helyezték
a hangsúlyt az idei évben.
Az udvari zenés reggeli tornának
köszönhetően a tanulók és nevelők
egyaránt frissen kezdhették a napot,
mely a délelőtt folyamán még több
mozgásos programmal folytatódott.
A sokféle zöldséggel megrakott tízórait
ezúttal gyerekek, szülők, nevelők
közösen készítették el. Legnagyobb
sikere a medvehagymával vagy snidlinggel
szórt, Graham lisztből készült,
sajtkrémes kenyérfalatkáknak
volt. A citromos reszelt sárgarépa-alma
is az utolsó pohárig elfogyott.
Minden osztály közösen nagyon ötletes
kreációkat, szobrokat állított össze
zöldségekből, gyümölcsökből, a maradékot
pedig elfogyasztották. A
kompozíciókat a folyosón mindenki
megcsodálhatta.
– A Saubermacher-Pannónia Kft.
munkatársa közreműködésével a hulladékgyűjtéssel
és a szelektív hulladékgyűjtés
fontosságával kapcsolatos
ismeretek is felelevenítésre kerültek.
Népszerű volt az udvaron leparkolt
hulladékgyűjtő autó, melyre felszállhattak,
kormányozhatták. Reméljük,
hogy egészségnapunk hozzájárult az
egészségtudatos magatartás gyakorlásához
és maradandó élményeket is
adott – mondta Kókainé Hámorszki
Éva igazgató.
Az elmúlt héten került sor a
Szakma Kiváló Tanulója Versenyre
és az Országos Szakmai Tanulmányi
Versenyre Budapesten, melyen
a Dr. Mező Ferenc - Thúry
György Gimnázium és Szakképző
Iskola tanulói szép eredményeket
értek el. A tehetséges diákok eredményeiről
– melynek köszönhetően
több tanulót felmentettek az évvégi
vizsgák alól – sajtótájékoztató keretében
számolt be Szermek Zoltán
főigazgató.
A Szakma Kiváló Tanulója Verseny
a szakképzésben résztvevőknek
(folytatás a 4. oldalon)
Kamarai díj a Műszaki
Szakképző Iskolának
Kaán Károly-verseny
megyei döntője
Egy nap az
egészségért
A Mező-Thúry
tanulmányi sikerek -
mentesülnek
a vizsgák alól
Kanizsa – Ifjúság, sólyommadár 4 2012. április 26.
(folytatás a 3. oldalról)
...szól, az Országos Szakmai Tanulmányi
Verseny pedig az érettségi
utáni szakképzésben vagy technikus
képzésben résztvevőkre vonatkozik.
Az összevont intézményt három
thúrys tanuló, három szakmában képviselte.
Maier Emese Loretta a Szakma
Kiváló Tanulója Versenyen ruházati
eladó kategóriában országos 2.
helyezést ért el. Szakács kategóriában
országos 7. helyezést szerzett Stáhl
Fanni. Mindkettejük az összes modulban
100 százalékos teljesítményt
produkált, így nekik szakképesítő bizonyítványt
állítanak ki. Élelmiszervegyiáru
eladó kategóriában szintén
7. helyezést ért el Simon Bettina, aki
három modulból maximális pontszámot
kapott, az Élelmiszerek és vegyi
áruk forgalmazásából kell csak vizsgát
tennie.
Majorné Jakabfi Éva, Csontos
Zsuzsanna, Simon Zoltánné a kereskedőket,
Varga Tünde a szakácstanulókat
készítette fel a megmérettetésre.
Aszóbeli vizsgákon idegen nyelvi tételek
is szerepeltek, melyeket
Matuczáné Babits Veronika (német)
és Kamondi Ágnes (angol) segítségével
sajátítottak el.
Az Országos Szakmai Tanulmányi
Verseny pénzügyi-számviteli ügyintéző
kategóriájában országos döntőbe
jutottak a Dr. Mező Ferenc intézményegység
tanulói Mándli Eszter és Rákhely
Klaudia. A végleges eredményeket
még nem hirdette ki a Nemzetgazdasági
Minisztérium, azonban annyit
lehet tudni, hogy a döntőben 28 tanuló
vett részt, és Mándli Eszter minden
modulból 100 százalékos teljesítményt
ért el, ez 17 tanulónak sikerült,
Rákhely Klaudiának pedig csak a
pénzügyi modul nem sikerült. Az Országos
Középiskolai Tanulmányi Verseny
Informatika I. kategóriában országos
17. helyezést ért el Bíró Dániel,
a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati
Versenyen pedig 11. helyezést
ért el Rózsás Zsuzsanna.
A Nagykanizsai Műszaki Szakképző
Iskola és Kollégium Cserháti
Tagintézményében került
megrendezésre a VIII. Országos
Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny
Nagykanizsai Katasztrófavédelmi
Kirendeltségi döntője. Afelmenő
rendszerű versenyen négy
általános- és négy középiskola vett
részt.
A jó adottságokkal rendelkező
Cserháti intézményegységben immáron
hatodik alkalommal rendezték
meg a versenyt, melyre a Magyar
Honvédség Hadkiegészítő és
Központi Nyilvántartó Parancsnokságának
képviselői repülőgép-szimulátor
és fegyverbemutatóval érkeztek.
Egri Gyula, a Zala Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgatóhelyettese
elmondta, a megmérettetésen
a gyakorlati feladatok kerültek
előtérbe, melyeket a gyerekek majd
felnőttként is hasznosítani tudnak a
mindennapjaik során.
A vetélkedőn hét állomáson
váltották egymást a csapatok. Az
első helyszínen katasztrófa-, tűzés
polgári védelemmel kapcsolatos
30 kérdéses tesztet kellett kitölteniük,
melyhez az új törvények
és rendeletek ismerete is
szükségeltetett. Ezt követően gátat
építettek, munkahelyi, kisgépek
okozta (fúró, flex, köszörű)
balesetet láttak el, túlélőcsomagot
állítottak össze bármilyen jellegű
katasztrófa esetére. A tűzoltási
gyakorlatnál, pumpafecskendő
segítségével kellet kis átmérőjű
lyukon bizonyos mennyiségű vizet
befecskendezniük. A szelektív
hulladékgyűjtési feladatnál, 30-40
féle hulladékot hat kategória szerint
osztályoztak. A rendőrségi elméleti
és ügyességi állomáson
KRESZ tesztlapok kitöltéséből és
kerékpáros akadálypálya leküzdéséből
állt.
A vetélkedőn az általános iskolák
közül a Péterfy iskola győzedelmeskedett,
második helyezést
ért el a kiskanizsai iskola, harmadik
a letenyei csapat lett, negyedik
helyen pedig a becsehelyi intézmény
tanulói végeztek. A középiskolásoknál
a Cserháti lett az
első, őket követte a Batthyány,
majd a Mező és a Zsigmondy-
Széchenyi. A megyei döntőt április
26-án rendezik meg Zalaegerszegen,
ahol a kategóriák első két
helyezettjei vehetnek részt, azzal
a változással, hogy a Péterfy iskola
helyett a letenyei általános iskola
képviseli majd a Nagykanizsai
Katasztrófavédelmi Kirendeltséget.
Immár 16. alkalommal rendezte
meg a “Betty Memorial”
Alapítvány középiskolai angol
nyelvi versenyét a nagykanizsai
diákoknak, amelynek háttérkörülményeit
a Batthyány Lajos
Gimnázium biztosította. Az alapító
család által 16 éve szervezett
önzetlen civil kezdeményezés nemes
példája annak, hogyan kell
tenni szűkebb környezetünkért.
2012. április 19-én rendezték
meg a három fordulós verseny szóbeli
döntőjét. A zsűri: Simon Venus
(anyanyelvű) és Kornay Andrea tanárnő
voltak, a két írásbeli forduló
feladatsorait Sipos Ágnes tanárnő
állította össze. A helyezettek értékes
könyvjutalmakat kaptak, az 1.
helyezettek pedig július 7. és 15.
közötti londoni kirándulást nyertek
(az olimpia előtt!).
Végeredmény – Nyelvvizsgával
nem rendelkezők: 1. Kovács Dániel
(BLG), 2. Tóth Erika (BLG), 3.
Richter Zsóka (BLG), 4. Oláh Lídia
(BLG), 5. Végvári Máté
(BLG), 6. Takács Csaba (BLG).
Nyelvvizsgával nem rendelkezők:
1. Krausz Bernadett (BLG), 2.
Szokol Krisztina (BLG), 3. Kovács
Dorina (BLG), 4. Végvári Tamás
(BLG), 5. Balogh Judit (BLG).
Április 22. a Föld Napja. 1970.
április 22-én Denis Hayes amerikai
egyetemi hallgató mozgalmat
indított el a Föld védelmében.
Azóta a diákból az alternatív
energiaforrások világhírű
szakértője lett. Már mozgalmának
megindításakor több mint
25 millió amerikai állt mögé,
mára pedig szinte az egész Földre
kiterjed az általa kezdeményezett
mozgalom.
E napot Magyarországon 1990
óta rendezik meg, és különböző
akciókkal hívják fel a figyelmet a
környezetvédelem fontosságára.
Városunkban a Zrínyi Miklós –
Bolyai János Általános iskola V. b
osztályos tanulói fát ültettek a
Nagykanizsai Uszoda szabadtéri
parkjában. A hegyi juhart a
Zalaerdő Zrt., a három értékes
cserjét a Kaán Károly Környezetvédelmi
Egyesület ajándékozta e
nemes célra, az uszoda szépítéséhez.
Kanizsai vasemberek
A Városi Diákiroda XI. alkalommal
rendezte meg a 24 órás
Kanizsai Vasember Kupa elnevezésű
programját a Művelődési
és Sportosztállyal közösen.
A rendezvényen a város 5 középiskolás
és egy főiskolás csapata
mérte össze szellemi és ügyességi
feladatokban a tudását. Zalavári
Ágota szervezőtől megtudtuk, az
idei erőpróba mottója a Gyűrűk
Ura, hiszen a történet is a jók öszszefogásáról
szól annak érdekében,
hogy legyőzzék a gonoszt. Mi
is azt szeretnénk – mondta a vetélkedés
megnyitóján a szervező,
hogy a kanizsai diákok jól érezzék
együtt magukat a 24 órában, és
minden próbát kiállva a végén jó
hangulatban, új barátságokat kötve
térjenek haza. A96 versenyzőt legalább
50-100 gyerek és felnőtt segítette
a Vasember Kupa 52 állomásán,
hiszen a célok között az is
szerepelt, hogy a diákok minél
jobban megismerjék városunkat.
A Kanizsai Vasember Kupát a
Batthyány Lajos Gimnázium csapata
nyerte el, és ezzel megvédte a
tavalyi címét. Helyezések: I. Batthyány
Lajos Gimnázium; II. Dr.
Mező Ferenc – Thúry György
Gimnázium és Szakképző Iskola
Dr. Mező Ferenc tagintézménye;
III. Dr. Mező Ferenc – Thúry
György Gimnázium és Szakképző
A környezettudatosság
és a
katasztrófavédelem a
középpontban
Betty Memorial
tizenhatodszor
A Föld Napja
alkalmából
Kanizsa – Ifjúság, sólyommadár 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. április 26.
HEGEDÜS CSABA DÁN KEKSZDOBOZ
ÉS FÉMFEDELű KORSÓINAK
BEMUTATÁSA
Megtekinthető: május 10-ig
"A VILÁG A MI SZEMÜNKKEL" - a
Fotó-Videó Klub Lendva (Szlovénia)
tagjainak fotókiállítása
Megtekinthető: május 7-ig
Április 28. 19 óra
VÁSÁR - A Zalagyöngye Táncegyüttes
műsora
Közreműködik: a Liszói Asszonykórus
Kísér: a Bojtár Népzenei Együttes, a palini
Gyöngyvirág Tánccsoport és a Lippentős
Táncegyüttes. Belépődíj: 1000 Ft
Május 1. MAJÁLIS
Tervezett program:
14.00 Kanizsai Fúvósok
14.30 Premier Táncklub
15.00 Horvát Tamburazenekar
15.30 Eliseba - Hastánc
16.00 Kazsinka zenekar
16.30 Zalagyöngye Táncegyüttes
17.00 "Mulat a fúrós" - zenés vígjáték
17.40 Fehér Kígyó Együttes
18.00 Bogdán Norbert - gitáros, énekes
18.30 Dávid - énekes
19.00 Chili Salsa táncbemutató
19.30 Dirty Fusion koncert
Kiegészítő programok: kirakodó vásár,
kézműves játszóház, dodzsem
Helyszín: HSMK előtti tér és parkoló
Május 3.
HEVESI SÁNDOR EMLÉKNAP
14 óra Emlékezés Hevesi Sándorra. Közreműködnek
a Hevesi Sándor Általános
Iskola versmondói. 14.30 óra A Hevesi
Sándor Általános Iskola tanulóinak rajzkiállítása.
Megtekinthető: május 22-ig.
14.45 óra Hevesi Sándor vers- és prózaíró
pályázat eredményhirdetése. 15 óra
Koszorúzás Hevesi Sándor fejszobránál
és Fő úti emléktáblájánál.
Április 27-28-29.
II. ORSZÁGOS ELEKTROAKUSZTIKUS
- ZENEI VERSENY
A belépés díjtalan
TűNőDÉSEK - Z. Soós István kiállítása.
Megtekinthető: június 1-ig
INDIA VÉGTELEN ÚTJAI - Kiállítás
Sass Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet
1938-1950 között Indiában festett alkotásaiból.
Megtekinthető: május 31-ig
PLAKÁT-MAGÁNY
Gyűjteményes kiállítás az elmúlt évtizedek
plakátgrafikáiból
Megtekinthető: május 26-ig
ÁLOMJÁRÓK INDIÁBAN
Kiállítás Sass Brunner Erzsébet
és Brunner Erzsébet alkotásaiból
Megtekinthető: május 31-ig
Május 3. 17 óra
REMÉNYEINK A GYERMEKEINK
A helyi általános iskola és óvoda kulturális
bemutatója.
Iskola Thúry György tagintézménye;
IV. Nagykanizsai Műszaki
Szakképző Iskola és Kollégium,
Zsigmondy-Széchenyi tagintézménye;
V. Nagykanizsai Műszaki
Szakképző Iskola és Kollégium,
Cserháti tagintézménye; VI. Pannon
Egyetem Nagykanizsa.
Történelmi pillanat tanúi lehettek
azok, akik az interneten
keresztül, élő közvetítésben kapcsolódtak
be a Nagykanizsa és
Környéke Tehetségsegítő Tanács
Matek Műhelyének rendezvényébe.
Aprogram a Zalamat Zalai
Matematikai Tehetségekért
Alapítvány, a MatekMindenkinek.
hu üzemeltetője a Matek
Oázis Kft. és a Nagykanizsai Inkubátorház
és Innovációs Központ
jóvoltából jött létre.
A Zala megyéből összesereglett
matematika tanárokat Baloghné
Békési Beáta a Matek Oázis Kft.
ügyvezetője köszöntötte. őt Cserti
Csilla, a házigazda Inkubátorház
vezetője követte, aki az intézmény
bemutatásán túl az általuk szervezett
üzleti találkozókról is beszélt.
Pintér Ferenc a tehetséggondozó
alapítvány elnöke céljaikról, terveikről
osztotta meg gondolatait. A
kötetlen hangulatú délutánon szó
esett a tehetséggondozás és az
internet adta lehetőségek összekapcsolásáról,
az e-learning-ben
rejlő lehetőségekről. Baloghné Békési
Beáta saját honlapjukról, oktatási
szisztémájukról tartott videó-
anyagokkal illusztrált előadást.
Amint azt kiemelte, fontos a
diákok figyelmének fenntartása a
matematika oktatás területén is,
ezért olyan tananyagokat fejlesztenek
ki, amelyek az interaktivitás
mellett látványos képi megjelenítésekkel
is közelebb hozzák a matekot
a diákok számára. A személyre
szabott anyagok pedig alkalmasak
arra, hogy mindenki saját
tempójában haladjon az ismeretek
megszerzésében.
Az első blokkot lezáró előadás
után ötletbörzét és kötetlen beszélgetést
folyattak a matematika tanárok.
Három téma került megtárgyalásra
az előzetesen felvetettek közül.
Leghangsúlyosabban egy, a pedagógusok
számára elérhető központi tudásbázis
megteremtéséről tárgyaltak.
Szó esett a webináriumok tartásáról
is, de ezt még korainak tartották,
holott a multimédiás támogatású
online szemináriumok egyre inkább
meghatározó elemeivé válnak
az oktatásban, már csak ha a praktikus
szempontokat nézzük. A szakköri
anyagokról főként Pintér Ferenc
fejtette ki az álláspontját, leszögezve,
hogy ezek összeállításában
akár a szülők is segíthetnek. Apályázati
lehetőségekről a www.matekhalo.
hu oldalon folyamatosan tájékoztatást
adnak a kollégáknak. A szervezők
összegzésük alapján hasznosnak
ítélték a programot, amelyet
folytatni szeretnének minél szélesebb
körben.
Kőrösi Csoma Sándor –
Péterfy Sándor Általános Iskola
Kőrösi tagintézményében kihirdették
a X. Kőrösi Csoma Sándor
Szövegértő megyei verseny eredményeit.
Az első három helyezett
2-8. osztályig könyvjutalomban
részesült.
Kókainé Hámorszki Éva igazgató
elmondta, idén már tizedik alkalommal
rendezték meg a Kőrösi Csoma
Sándor Szövegértő megyei versenyt,
melyen 289 diák vett részt és
minden évfolyamról az első három
helyezettet hívtak be az eredményhirdetésre.
Azt kívánta a gyerekeknek,
hogy a könyv iránti szeretetük
ne múljon el soha, és ezt adják át a
gyerekeiknek, unokáiknak.
Bagarus Ágnes, városunk Művelődési
és Sportosztály osztályvezetője
– aki később átadta a díjakat –
kiemelte, a szövegértési kompetencia
rendkívül fontos szerepet játszik
a legtöbb tantárgy tanulásakor. Az
iskola diákjai ünnepi műsorral kedveskedtek
a tanulóknak és a felkészítő
tanároknak.
Az eredmények. 2. osztály: III.
Zadravecz Máté - Kőrösi Csoma
Sándor - Péterfy Sándor Általános
Iskola Telephely, II. Németi Gábor
- Öveges József ÁMK, Zalaegerszeg,
I. Petik Ákos - Ranolder János
Római Katolikus Általános Iskola,
Keszthely. 3.osztály: III. Mácsai
Dániel - Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola, Gyenesdiás-
Várvölgy, II. Gerencsér Máté - Zrínyi
Miklós Általános Művelődési
Központ, Murakeresztúr, I. Schneider
Anna - Kertvárosi Általános Iskola
Eötvös József Székhelyiskola,
Zalaegerszeg. 4. osztály: III. Nikli
Dorottya Klaudia - Zrínyi Miklós
Általános Művelődési Központ,
Murakeresztúr, II. Bangó Zsófia -
Ranolder János Római Katolikus
Általános Iskola, Keszthely, I. Parragi
Teréz - Ady Endre Általános
Iskola, Zalaegerszeg. 5. osztály: III.
Gergely Anna - Zrínyi Miklós Gimnázium,
Zalaegerszeg, II. Bacsi Levente
- Hevesi Sándor Általános Iskola,
Nagykanizsa, I. Gergely Éva -
Zalaegerszegi Kertvárosi Általános
Iskola Liszt Ferenc Tagiskola, Zalaegerszeg.
6. osztály: III. Szántó Anna
- Zrínyi Miklós - Bolyai János
Általános Iskola, Nagykanizsa, II.
Szörényi Fruzsina - Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola, Gyenesdiás-
Várvölgy, I. Bacsi Mihály -
Kőrösi Csoma Sándor - Péterfy
Sándor Általános Iskola székhely,
Nagykanizsa. 7. osztály: III. Bene
Barbara - Batthyány Lajos Gimnázium,
Nagykanizsa, II. Geiger Luca
- Rozgonyi Úti Általános Iskola,
Nagykanizsa, I. Linhárt Enikő -
Kőrösi Csoma Sándor - Péterfy
Sándor Általános Iskola székhely,
Nagykanizsa. 8. osztály: III. Dobó
István - Kőrösi Csoma Sándor -
Péterfy Sándor Általános Iskola
székhely, Nagykanizsa, II. Trencséni
Dalma - Általános Iskola és
Óvoda Kiskanizsa, Nagykanizsa, I.
Szabó Eszter Melitta - Deák Ferenc
Többcélú TérségiOktatási Központ,
Zalaszentgrót.
A Dr. Mező Ferenc – Thúry
György Gimnázium és Szakképző
Iskola Mező galériájában
megnyílt az iskola egykori diákjának,
Herman Edit fazekasnak
a bemutatkozó kiállítása, mely
április 27-éig látogatható.
– A galériát 2000-ben hoztuk létre,
azzal a céllal, hogy a Mezőhöz
kötődő, itt tanuló volt és mai diákokat
és munkáikat mutassuk be. Az...
(folytatás a 6. oldalon)
Együtt a
tehetséggondozásért
Szövegértő megyei
verseny eredményei
Fazekas kiállítás
a Mezőben
Kanizsa – Ifjúság, sólyommadár 6 2012. április 26.
(folytatás az 5. oldalról)
...alkotók sokan vannak, ezt az is
mutatja, hogy azóta több mint 120
kiállításon vagyunk túl és még a jövőben
is szép számmal lesznek –
mondta Dávidovics Mária az intézmény
művelődésszervezője.
A tárlatot Zsoldos Péter pedagógus
nyitotta meg, elmondta, a keramikusság
– mely régi múltra tekint
vissza – szorosan kapcsolódik a
népművészethez. A legkorábbi edények
is már díszítettek voltak, egyszerű
és egészen bonyolult motívumokat
egyaránt használtak. Ez a
rendkívül munkaigényes mesterség
kapcsolatban áll az építészettel, a
fegyvergyártással, a szobrászattal
és az éremművészettel. A szép és a
hasznosság kapcsolódik össze bennük,
hiszen használati tárgyak és
dísztárgyak egyszerre, s ennek a kiállításon
igazi repertoárját, a formák
egészen különleges variációit
tekinthetjük meg.
Határtalan székelykapu
2012. március 25-én a Nagykanizsai
Műszaki Szakképző Iskola
asztalos diákjai (Balassa István,
Rosta Bertold, Rádi Péter, Rezsek
Ervin, Nyakas Richárd, Iván Milán)
és 2 oktatója Horváth Andor,
Baranyi László) indultak útnak a
„Határtalanul”pályázat keretében
a távoli Kovásznára. Nagykanizsának
régóta testvérvárosa
Kovászna, így nem meglepő,
hogy a pályázat közös projektjének
lebonyolításához a
Kovásznán található Kőrösi
Csoma Sándor Líceum asztalos
oktatóinak és diákjainak együttműködését
kértük.
A közös projekt célja egy székelykapu
elkészítése volt. A diákok
előbb megtervezték, s egyeztették a
terveket, majd megkezdődött a
munka. Mialatt a tölgygerendák
szikkadtak, száradtak, tanulóink,
Wegroszta Zoltán vezetésével a fafaragással
ismerkedtek. Február
volt mire a kapu főbb alkatrészeinek
szabását a faipari tanműhelyünkben
elkezdtük.
Az indulás előtt a kapu már főbb
alkatrészeiben készen állt. Várakozik.
Arra vár, hogy diákjaink elutazzanak
Erdélybe, tapasztalatokat
gyűjtsenek, elkészítsék együtt a
kovásznai tanulókkal Kovásznán, a
kapu makettjét.
1000 km Kovászna, diákjaink fáradtan
érkeztek, későn, mégis várták
őket, kaláccsal üdítővel meleg szeretettel.
Ez a túláradó szeretet, segítőkészség,
kísérte őket mindvégig kinti
tartózkodásuk alatt. Délelőttönként
együtt dolgoztak az ottani srácokkal,
szorgalmasan a közös munkán,
az ottani tanműhelyben.
Szabadidőben ismerkedés Erdéllyel,
Háromszék megyével.
Meglátogatták, Zágont, Kőröscsomát,
Gelencén megcsodálták a
gyönyörű templomot. Egy egész
délutánt töltöttek Haszmann Pál
skanzenjében, de bejárták a Székely
Múzeum termeit, felkeresték
Gábor Áron rézágyúját is. Utazásuk
előtt, diákjaink, kis felkészítésen
vettek részt. Marosi Attila, iskolánk
tanára érdekes és lebilincselő ráhangoló
órákat tartott a számukra.
Jómagam, a projekt vezetője pedig
nyomtatott útikalauzzal láttam el
minden utazót.
A fiúk füzetet és tollat is kaptak,
hogy személyes benyomásaikat és élményeiket
minden nap rögzítsék. Kevés
szórakoztatóbb olvasmányt olvastunk
mostanában.
Március 31-én érkeztek haza, telistele
élményekkel. Aprojektnek azonban
ezzel még nem volt vége. Április
15-én érkeztek a kovásznai diákok,
hogy együtt fejezzük be a kaput
és együtt állítsuk fel azt. Lázas szervezéssel
elértük, hogy az erdélyi diákok
itteni tartózkodását mi is felejthetetlenné
tegyük. A mi „Tulipános
kapunk” átadója április 18-án volt,
iskolánk Hunyadi úti bejáratát díszíti
– számolt be lapunknak Patonai
Katalin projektvezető valamint
Wegroszta Zoltánné szervező.
Dr. Erdős Lászlóné tanárnő jelenleg
zenei pályán tanuló növendékei
adtak hangversenyt hétfőn
délután a Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Művészeti Iskola
nagytermében.
Horváth Krisztina a budapesti
Bartók Béla konzervatórium és Fu
Rui a Liszt Ferenc Zeneakadémia
végzős hallgatója Debussy,
Haydn, Bartók, Grieg és Chopin
művek előadásával kápráztatta el
a szépszámú hallgatóságot. Már
zeneiskolás korukban számos országos
verseny győztesei és helyezettjeiként
öregbítették iskolájuk,
valamint Nagykanizsa város hírnevét.
B.E. - V.M.
Az aranyemberről
A Nagykanizsai Kutatók Tudományos
Egyesületének –
HSMK-ban megtartott – áprilisi
ülése ünnepi eseménnyel kezdődött.
A tagság 60. születésnapja
alkalmából köszöntötte
Szabadi Tibor J.-t, akinek a napokban
mutatták be legújabb
könyvét, a Fulginate – olaszmagyar
szószedet- és kifejezésgyűjteményt.
Ezt követően az
egyletről készülő honismereti
füzet tervében állapodtak meg a
jelenlévők.
Az est további részében Lehota
János tartott előadást. A Bánk
bán-kutató pedagógus mintegy
fél évvel ezelőtt más témával
kezdett el foglalkozni, legújabb
kutatási területe Jókai Mór egyik
regénye, Az aranyember. A tanár
úr beszélt a mű kapcsán a kapitalizmus
akkori világáról, a pénzügyi
spekulációról, megidézte a
főszereplő alakját, és sok olyan
kérdést vetett fel, amelyek eddig
nem merültek fel a könyvvel öszszefüggésben.
Horváth Ilona
Köszönet és kérés
Közel három évig tartózkodtam
Nagykanizsán „A tanító
öröksége” című könyv munkálatai
miatt. A könyvünkről van szó,
mert édesapám és tanártársai
egykori tanítványaival közösen
írtuk.
Ezúton is köszönettel és hálával
gondolok a közreműködő
alkotótársakra. Köszönöm a kitartó
türelmet, az érdeklődést,
a megjelenést a könyvbemutató
rendezvényen. Egyúttal kérem
mindenkinek jelzését,
megkeresését, akik – a Gépipari
Technikum megszűnése után
– Esztergomban folytatták tanulmányaikat.
A könyvet ezzel
az eseménnyel szeretnénk
majd bővíteni.
Tisztelettel: Vértes Judit
Telefonszámom: 06-70-7766-464
Dr. Papp Attila, mint az Élettér
Állat- és Természetvédő Egyesület
pártoló támogatója szeretném
kérni tisztelettel a segítségét.
A nagykanizsai árva kiskutyáknak
szervezünk egy jótékonysági
gyűjtést, amelynek célja egy professzionális
nyírógép vásárlása.
Közeledik a nyár, és a menhely
legtöbb kis lakója nagy, vastag
szőrzettel, bundával rendelkezik,
ami a nyári 30-35 fokos melegben
nagyon megkínozza a kis lakókat,
ugyanis sajnos – anyagi lehetőség
híján – fürdetésükre, vízzel való
locsolásukra vagy hűtésükre nincs
lehetőség. Ez mellé párosul, hogy
a néhány négyzetméteres, lebetonozott
kennelekben élő, kennelenként
4-5 árva kutyus a fák árnyékának
hiányában még jobban
megszenvedi a hosszú, forró nyarakat.
Ezért szeretnénk a mellékelt linken
található nyírógépet – a város
lakóinak támogatása esetén – megvásárolni,
hogy így rövidre tudjuk
nyírni a menhely 200-nál is több
lakójának bundáját, ezzel is enyhítve
valamennyivel hányatott sorsukon.
Az esetleges támogatásokat a
10918001-00000019-31350000
számú bankszámlára történő támogatás
(adomány) befizetésével várjuk.
Tisztelettel kérjük feltüntetni,
hogy a támogatás nyújtása a nyírógép
megvásárlása érdekében történik.
De természetesen az esetlegesen
felajánlott adományokat a nagykanizsai
menhelyen személyesen is át lehet
adni. Amenhely a vasútállomásnál
található, az Ady út végén, a
MÁV NTE focipálya alatt balra.
Tisztelettel:
Dr. Papp Attila
Talentum
zongorahangverseny
Jótékonysági
felhívás a menhelyi
kutyusokért
Kanizsa – Hirdetés 7
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. április 26.
Jelentkezni 2012. április 27-ig lehet.
Közgyűlés és klubfoglalkozás a cukorbetegeknél
A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete április 27-én, pénteken
15.30-kor a Kanizsai Dorottya Kórház tanácstermében tartja éves
beszámoló közgyűlését, amelyre tisztelettel meghívja mind az
egyesület tagjait, mind a még nem tag cukorbetegeket.
A közgyűlés után közvetlenül a klubfoglalkozáson Jaskó József elnök
tart előadást Diabetes a diabetesesek szemével címmel.
Autóban is sötétedő lencse AKCIÓ
Magas hőmérsékleten is extra sötét
2012. április 1. - 2012. április 30.
A Kanizsai Múzeumért Alapítvány kuratóriuma pályázatot hirdet kanizsai
történetek gyűjtésére. Várjuk egyetemisták, középiskolások, városi
polgárok által gyűjtött érdekes történeteket 2012. március 1. és április 30.
között. Beküldési cím: Thúry György Múzeum, Nagykanizsa, Zrínyi u.
62. vagy a tgym@zmmi.hu e-mail cím.
Pályázni olyan történettel – akár érdekes családival is – lehet, amely az
utóbbi 10 évben nem jelent meg nyomtatásban. A történetek további hasznosítását
a pályázó díjmentesen az alapítványra ruházza át. A kuratórium által kiválasztott
legjobb 8-10 pályamunkát bemutatjuk a Városi Televízióban és a
Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapban, melyekről a VTV és a Kanizsa Lokálpatrióta
Hetilap honlapján elektronikusan és postai úton levélben is lehet szavazni.
A három legtöbb szavazatot elért történet közül az első 30.000 Ft, a második
25.000 Ft, a harmadik 20.000 Ft értékű utalványt nyer. A díjak ünnepélyes átadására
a múzeumok éjszakája rendezvénysorozat keretében kerül sor.
Pályázat városi történetek gyűjtésére
Tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát, hogy a Saubermacher-Pannonia
Hulladékgyűjtő Kft. 2012. április 30-án és május 1-én a hulladékszállítási program
szerint végzi tevékenységét, azaz lesz szemétszállítás.
Kérjük a lakosságot, hogy az ünnepre való tekintettel reggel 7 óráig helyezzék
ki hulladékgyűjtő edényeiket, s szabálytalan parkolással az ürítést ne akadályozzák.
A szemétszállítási rend változatlan
Bizzer András önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2012. április 27-én 17
órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában.
Képviselői fogadóóra
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató programjáról
szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet alapján 2012. évre
vonatkozóan pályázatot hirdet ingatlanvásárlás támogatására vissza nem térítendő
pénzügyi támogatás formájában.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató programjáról
szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet alapján 2012. évre
vonatkozóan pályázatot hirdet munkahelyteremtés támogatására vissza nem térítendő
pénzügyi támogatás formájában.
A részletes pályázati kiírás megtekinthető a www.nagykanizsa.hu honlapon/
Felhívások menüpontban.
Vállalkozást támogató programok
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Via Kanizsa Nonprofit ZRt.
veszélyeshulladék-gyűjtési akciót szervez az alábbi időpontokban és helyszíneken:
május 4. 13.30 - 13.40 Kisfakos, buszmegálló
május 4. 13.50 - 14.00 Bagola, buszforduló
május 4. 14.15 - 14.40 Sánc, Posta előtti buszmegálló
május 4. 14.55 - 15.20 Katonarét, Táncsics tér
május 4. 15.30 - 16.10 Hevesi u. ABC
május 4. 16.20 - 16.50 Zemplén u. ABC mögött
május 4. 17.00 - 17.30 Rózsa u. kispiac
május 4. 17.40 - 18.10 Kazinczy u.
május 4. 18.25 - 18.40 Alsótemplom előtti parkoló
május 5. 8.00 - 8.40 Palin, Szálfa u.
május 5. 8.50 - 9.20 Napraforgó tér
május 5. 9.35 - 10.00 Petőfi u. - Honvéd u. sarok
május 5. 11.30 - 12.20 Kiskanizsa, Templom tér
május 5. 12.35 - 12.45 Bajcsa, Polgármesteri Hivatal
május 5. 13.00 - 13.20 Nagyrác utcai (volt) Iskola
május 5. 13.40 - 14.10 HSMK parkoló
május 5. 14.20 - 14.50 Miklósfa, ABC
május 5. 15.00 - 15.30 Olaj ABC
Veszélyeshulladék-gyűjtés
Kanizsa – 8 Városháza 2012. április 26.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet az önkormányzati
tulajdonú Kanizsa Uszoda Szolgáltató Egyszemélyes Kft. Nagykanizsa,
Csengery u. 49. ügyvezetői tisztségének betöltésére.
Az ügyvezető fő feladatai: a nagykanizsai önkormányzat tulajdonában lévő
"B" fürdő kapacitású uszoda és strandfürdő (Nagykanizsa, Csengery u. 49.)
önálló üzemeltetése, a fürdővezetői feladatok ellátása, a gt. valamint a kft. alapszabálya
által az ügyvezetői tisztségre meghatározott feladatok ellátása.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, főiskolai vagy
egyetemi gépészmérnök, villamosmérnök, építőmérnök, épület gépész üzemmérnök
végzettség, legalább 5 év szakmai gyakorlat.
Apályázatban benyújtandó dokumentumok: a kft. vezetésére vonatkozó koncepció,
a pályázó szakmai önéletrajza, a feltételként előírt iskolai végzettséget igazoló okirat
közjegyző által hitelesített másolata, a feltételként előírt gyakorlat hivatalos igazolását,
3 hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolást
tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
nem áll, a pályázó nyilatkozatait az alábbiakra vonatkozóan, hogy részéről az ügyvezetői
tisztség betöltése a Gt. 23. §-a alapján nem kizárt, vele szemben a Gt. 25. §-a
alapján összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, a 2007. évi CLII. törvény 3. és 5. §-ai
szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja, a pályázati anyagát az elbírálásban
részt vevők megismerhetik, a pályázati anyaga nyilvánosságra hozható-e, a
pályázati eljárás során az előkészítő bizottsági üléseken, illetőleg a döntéshozó Közgyűlés
ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e.
(A pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlásnak
nincs helye. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a bizottsági
meghallgatáson be kell nyújtani.)
Az ügyvezetőt a Közgyűlés határozott időre, 2012. június 1. naptól kezdődően
2017. május 31. napjáig tartó 5 évre választja meg azzal a feltétellel, hogy a
megbízási szerződés megkötésétől számított 6 hónapig a feleket kölcsönösen
megilleti az indokolás nélküli rendes felmondás joga, a felmondási idő a közlésétől
számított 4 hónap.
Az ügyvezetői tisztség ellátása a Ptk. alapján megbízási jogviszonyban, a díjazás
- a kft. Javadalmazási Szabályzatában foglaltak figyelembevételével - megállapodás
alapján történik.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 30.
A pályázat benyújtásának helye: Cseresnyés Péter polgármesternek címezve,
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.
A pályázat elbírálásának módja és határideje: A határidőben benyújtott pályázatokat
a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a pályázók meghallgatásával
véleményezi és javaslatot tesz a díjazásra. Apályázat elbírálására vonatkozó
előterjesztést az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság is megtárgyalja. A
pályázatról a Közgyűlés a bizottsági vélemények ismeretében, a pályázók meghallgatásával,
várhatóan a 2012. május havi soros ülésén, legkésőbb 2012. május
31. napjáig dönt.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban információt ad:
Cseresnyés Péter polgármester (Tel: 06-93-500-701)
A pályázat kiírására a 206/3//2011. (V.26.) Kgy. határozat alapján kerül sor.
Álláspályázat - uszoda ügyvezető
A Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt., mint az önkormányzati
ingatlanok kezelője, vevő jelentkezését várja az alábbi ingatlanra:
1. Nagykanizsa, Bartók B. u. 1. szám alatti 3071 hrsz-ú tízemeletes lakóépület,
mellette orvosi rendelő. Irányár: 59.000.000.-Ft+áfa.
Komoly érdeklődő esetén a társaságunk támogató javaslata alapján az önkormányzat
közgyűlése, illetve bizottságai döntenek az értékesítés feltételeiről.
További részletekről a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.
Garay utca 21. szám alatt lévő irodájában vagy telefonon (93/311-241) lehet érdeklődni.
A hirdetett ingatlanok adatai és az értékesítés további feltételei részletesen
megtalálhatóak a www.nkvg.hu honlapon.
Eladó a Bartók 1. szám alatti ingatlan
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában a
2012. évi munkaszüneti napok körüli munkarend az alábbiak szerint alakul:
2012. április 30. pihenőnap, ügyfélfogadás szünetel.
Munkaszüneti nap a hivatalban
Cseresnyés Péter polgármester fogadóóráját - a szokottól eltérően - 2012. május
9-én (szerdán) 8.30 órától 12.00 óráig tartja a Polgármesteri Hivatal Eötvös
téri épületében, Karádi Ferenc alpolgármester 2012. május 2-án (szerdán)
8.30 órától - 12.00 óráig tartja a Polgármesteri Hivatal Eötvös téri épületében.
Megértésüket köszönjük!
Polgármesteri, alpolgármesteri fogadóóra
A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata versenytárgyaláson értékesíti
az alábbi ingatlant: Nagykanizsa, Ipai Park, 649/122. hrsz.-ú területből
megosztással kialakított 649/140. hrsz.-ú beépítetlen terület megnevezésű 27.000
m2 területű ingatlan. Versenytárgyalási induló ár: 99.900.000 Ft, + ÁFA. A versenytárgyaláson
az vehet részt, aki az induló ár 10 %-át, bruttó 12.687.300 Ft,-t
legkésőbb a versenytárgyalás időpontjáig megfizeti a Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata Magyarországi Volksbank Zrt.-nél vezetett 14100330-
92660049-01000003 számú számlájára. A versenytárgyalás időpontja: 2012.
április 30-án 10.00 óra. Eredménytelen versenytárgyalás esetén 2012. május
2-án 10.00 óra. A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és
Szolgáltató Zrt. Garay utca 21. szám alatti irodaházában az I. emeleti tárgyaló.
További részletekről a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.
Garay utca 21. szám alatt lévő irodájában személyesen, vagy telefonon
(93/311-241) lehet érdeklődni. A további feltételek megtalálhatóak a
www.nkvg.hu továbbá a www.nagykanizsa.hu honlapon.
Eladó terület az Ipari Parkban
Ön tudta, hogy a
legelső nyakcsigolya
– az ATLAS – a legtöbb
embernél tartósan
el van mozdulva?
Ez a körülmény egész
sor testi és szellemi zavart
okozhat (fejfájás, nyaki fájdalom,
kézzsibbadás, szédülés,
hátfájás, gerincferdülés,
izomgörcsök, csípő- és térdfájdalmak,
lúdtalp, stb.).
Mintegy 18 éve egy svájci
bioenergetikus, dr. Rene-Claudius
Schümperli dolgozta ki és szabadalmaztatta
módszerét, amelyet
már a világ több mint 30 országában,
közel 400 Atlasprof specialista
alkalmaz. Az egyszerű és biztonságos
vibrációs gépi masszázs
technikát és eszközt kidolgozta és
személyesen oktatja.
Az Atlas a fej-, nyak-, gerincés
csípő egyensúlyát meghatározó
első nyaki csigolya. Az
eredmény tartós, mert az
Atlas az anatómiailag korrekt
helyére kerül. A technika
egyedülálló, természetes,
nem orvostudományi
módszer,
nem gyakorol hatást
a csigolyatestre, nem
manuál terápia és nem
csontkovácsolás. A módszer
neve AtlasProfilax. A
gépi vibrációs masszázs
speciális pontokon fellazítja
a nyaki izmokat és szalagokat.
A szervezet öngyógyító,
regeneráló mechanizmusának
köszönhetően indul be a javulás.
Magyarországon kilenc
AtlasProf specialista van, aki
alkalmazza a metódust. A Nyugat-
Dunántúlon egyedül dr.
Varga Imre végezte el a svájci
kurzust és szerzett diplomát
Schümperli doktornál. A nagykanizsai
szakember tavaly az
AtlasProfilax vibrációs maszszázst
személyesen megtapasztalta,
és utána az addig évek óta
fennálló panaszai, mint derékfájás,
nyaki- és vállfájdalom,
szédülés, fejfájás rövidebbhosszabb
idő alatt megszűntek.
Az Atlas nem csak a fej hordozója
Ingyenes ismertető előadás:
Nagykanizsa,
Hevesi Sándor
Művelődési Ház
május 3. (csütörtök) 18 óra
Kanizsa – Városháza 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. április 26.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet
közterület-felügyelő munkakör betöltésére.
Ellátandó feladat: Nagykanizsa közigazgatási területén a Közterület Felügyelet
hatáskörébe utalt közterület felügyelői (közterület felügyelői vizsga hiányában -
annak megszerzéséig - közterület felügyelő segítő) feladatok ellátása a felügyelet-
vezető irányításával, egyéni beosztás szerint. A kinevezés a köztisztviselők
jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) alapján közszolgálati jogviszonyban
határozatlan időre, 6 hónap próbaidő kikötésével történik.
A kinevezés feltétele a 78/1999. (XII.29.) EüM-BM együttes rendeletben foglaltak
szerinti egészségi, fizikai és pszichikai alkalmasság igazolása.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, a köztisztviselők
képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklete
I/13. pontjában meghatározott szakirányú iskolai végzettségek, szakképesítések
valamelyike, "B" kategóriás gépjárművezetői engedély, felhasználói szintű számítógépes
ismeret.
Előnyt jelent: közigazgatási vagy rendészeti gyakorlat.
A pályázat részét képező dokumentumok:
- a pályázó önéletrajza a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. számú melléklete szerinti
formában és tartalommal (www.nagykanizsa.hu / Polgármesteri Hivatal /
Letölthető nyomtatványok / Titkárság / Önéletrajz),
- motivációs levél,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is,
hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó
igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt
kérelmezte),
- a pályázatban feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okirat
másolata,
- a pályázó által a pályázatban megjelölt közigazgatási vagy rendészeti gyakorlat
hitelt érdemlő igazolása,
- a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy
- nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
- kinevezése esetén alkalmazási tilalom vagy munkaköri összeférhetetlenség
(Kttv. 84-85. §-ai) vele szemben nem áll fenn; illetőleg nem áll hivatalvesztés fegyelmi
büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható,
- a 2007. évi CLII tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,
- hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a Kttv. vonatkozó szabályozása,
a hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata és Közszolgálati Szabályzata
alapján kerül sor.
A pályázatokat Dr. Gyergyák Krisztina aljegyzőnek címezve (Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell
benyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 30.
Apályázat elbírálásának határideje és rendje: a pályázat elbírálására a benyújtást követő
30 napon belül kerül sor. A kinevezést megelőzően a pályázó személyes meghallgatására
sor kerül. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa. Amunkakör az elbírálást követően azonnal betölthető. Apályázattal
kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a 93/500-708, 93/500-710 vagy
93/500-820 telefonszámon. A pályázati hirdetmény közzétéve a Nemzeti Közigazgatási
Intézet internetes oldalán. (Elérhető: www.kozigallas.gov.hu,
www.kszk.gov.hu vagy www.nki.gov.hu Közszolgálati állásportál)
Állás - közterület-felügyelő Felhívás:
2012 - „aktív idősödés és a nemzedékek
közötti szolidaritás európai éve”
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi Tanácsa
és a Kanizsa Turizmusáért Egyesület 2012. május 13-án (vasárnap)
tartja a „Generációk Napjá”-t.
A rendezvény helyszínei: Sétakert, Honvéd Kaszinó.
Az alábbi részletes programok szerinti versenyszámokra 3 fős (sakkverseny),
illetve 6 fős csapatok (ügyességi versenyek) jelentkezését várjuk. Felhívjuk
az idősügyi klubok, szervezetek, intézmények, cégek, baráti társaságok,
lakóközösségek figyelmét, hogy vegyenek részt a versenyeken erősítve ezzel a
nemzedékek közötti összefogást.
Jelentkezni előzetesen a Tourinform Irodában 2012. április 16 - május 5. között,
a szervezők lent megjelölt képviselőinél, valamint a helyszínen lehet a rendezvény
napján, 2012. május 13-án 9.00-9.30 között.
A szervezők egyéni jelentkezéseket is elfogadnak, melynek alapján a helyszínen
kerülnek összeállításra a csapatok. A 3, illetve 6 fős csapatok esetében
kötelező az alábbi kritériumnak való megfelelés: gyerek (18 éves korig), felnőtt
(18-60 év között), időskorú (60 év felett).
Arésztvevő csapatok oklevélben, valamint az első három helyezést elért csapat
tárgyjutalomban is részesül.
Bővebb információ kérhető:
Büki Pálné - 06-30-5912394; Magyar Ferenc - 06-30-6321806;
dr. Szabados Gyula - 06-93-500-720, illetve szabados.gyula@nagykanizsa.hu
GENERÁCIÓK NAPJA -2012. május 13.
Programterv
Helyszín: Sétakert.
Időpont: 2012.05.13. (vasárnap) 9.00-14.30 óráig
10.00 óra Megnyitó: Cseresnyés Péter Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere.
10.10-13.00 óra Sportversenyek. Ügyességi versenyek - 6 fős csapat:
2 gyerek, 2 felnőtt, 2 időskorú. Kerékpáros, lengőteke, mocsárjárás, célba dobás,
szellemi totó, puzzle, kötélhúzás, Activity (körülírás, mutogatás, rajzolás),
sakkverseny - 3 fős csapatok: 1 gyerek, 1 felnőtt, 1 időskorú. 13.00-14.00 óra
Kulturális műsorok. A Palini Óvoda néptánccsoportjának műsora. Nyugdíjas
klubok művészeti csoportjai, együttesek bemutatkozása. 14.00 óra Eredményhirdetés.
A rendezvény alatt folyamatosan szűrőprogramok: vérnyomás-, testzsír-,
cukor- és koleszterinmérés valamint elsősegély-bemutatók.
Rossz idő esetén a rendezvény a Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és
Kollégium tornacsarnokában kerül megtartásra.
Kanizsaiak Kanizsáról
Helytörténeti vetélkedő nagykanizsai idősügyi klubok 5 fős csapatai számára.
(a csapatok összetételére nincs megkötés)
Helyszín: Nagykanizsa város belterülete, illetve a Honvéd Kaszinó.
Időpont: 2012. április 16. - május 13.
Döntő: Honvéd Kaszinó - 2012.05.13., 10.00-12.30 óráig.
Mindenkit szeretettel várnak a szervezők:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi Tanácsa
Kanizsa Turizmusáért Egyesület
hirdetés
Kanizsa 10 – Vízmű 2012. április 26.
Kanizsa 2012. április 26. – Vízmű 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Kanizsa – 12 Hirdetés 2012. április 26.
A Kanizsai Múzeumért Alapítvány szeretné 2012-ben a szociális gondozást
végzők védőszentjeként tisztelt, Szent Lujzát ábrázoló üvegképet
restauráltatni, s a múzeum épületében a közönség számára bemutatni. Az
ablak jelentős felújításra szorul, sok üvegszem kitört, repedt, síkjából kimozdult,
az ólomsínek deformálódtak. Az árajánlat szerint a restaurálás
díja 600 ezer forint.
A restauráláshoz a Kanizsai Múzeumért Alapítvány számlaszámára
várja – Szent Lujza megjegyzéssel – a támogató átutalásokat,
befizetéseket. Szlsz: 14100134-11722449-01000007
Felhívás
a nagykanizsai Kórházi kápolna Szent
Lujzát ábrázoló egykori ólomüveg
ablakának restaurálására
Az Empire ''99 Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Kft-nek az Új
Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Program támogatási
rendszeréhez benyújtott "Az Empire ''99 Kft. funkcióbővítő
technológiai fejlesztése a piaci stabilitás növelése érdekében"
című, GOP-2.1.1-11/A-2011-1939 jelű pályázatát a MAG - Magyar
Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. 2011. november 14. napján
3.055.000,- Ft összegű támogatásra (40%) érdemesnek ítélte. A
projekt 2011. október 15. napjától 2012. március 31. napjáig tartott,
az Európai Unió támogatásával és az Európai Regionális Alap
társfinanszírozásával valósult meg.
SAJTÓKÖZLEMÉNY
„Az Empire ''99 Kft. funkcióbővítő technológiai fejlesztése
a piaci stabilitás növelése érdekében” - projektzárás
2012. március 31. napján befejeződött Nagykanizsán a Gazdaságfejlesztési
Operatív Program (GOP) keretén belül megvalósuló „Az
Empire ''99 Kft. funkcióbővítő technológiai fejlesztése a piaci stabilitás
növelése érdekében” című projekt.
A program során lehetőségünk nyílt építőipari vállalkozásunk számára
különböző eszközöket beszerezni, valamint információs
technológia fejlesztést megvalósítani. Az eszközbeszerzéssel vállalkozásunk
tevékenységét sikeresen bővítettük és a beruházással
növelni tudtuk cégünk működésének biztonságát és technológiai
fejlődését.
2012/március/31
2012. április 1 - április 30.
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. április 26.
Horoszkóp
Szép napokra számíthat érzelmi téren. A
párja szinte lesi minden gondolatát, önnek
nem kell mást tennie, csak elfogadni,
és némiképp viszonozni mindazt, amit
kap.
Ha azt tapasztalja, vannak rosszakarói, a
csüggedés helyett nyugodt viselkedéssel
lepje meg ellenfeleit. A májusi hétvégéket
pedig hagyja meg a szeretetnek, szerelemnek.
A hétvégi programjaiból kitűnik, továbbra
is kedveli a társaságot, szívesen szeli
barátaival a virágszirmokat kergető szélben
az utcákat. Ilyenkor ne pazarolja vitatkozásra
az idejét.
Mostanában túlságosan is józan életet él.
Ha fontosnak tartja, hogy szeressék a
környezetében, enyhítsen kissé a lobbanékonyságán,
és keresse meg a harmóniát
a gondok és az örömök között.
Nem számíthat túlságosan könnyű napokra.
Bár alapvetően jó kedélyű, egy kicsit
mégis hajlamos lesz a depresszióra.
Ne ijedjen meg, csak a fizikai erejét kell
megmutatnia.
A környezetében mindenki tapasztalja, a
pozitív életszemlélet jellemző önre. Ha a
külvilágból jövő negatív erőket figyelmen
kívül is hagyja, azért otthon ne mindig
öné legyen az utolsó szó.
Néha úgy érzi, senki sem törődik önnel,
pedig mindenkivel kedves, akivel személyesen
találkozik. Uralkodó bolygója, a
Vénusz arra inti, jobban figyeljen oda az
álmaira.
Némi problémát jeleznek a csillagok a
társkapcsolatában. Ez abból is adódhat,
hogy folyamatosan kritizálja párja alakját.
Vonzó külleme amúgy is fél sikert,
győzelmet jelent.
AMars időnként feltörő indulatokat jelez
mindennapjaiban. Derűlátó természete
némi csorbát szenved, de a luxus körülményeket
továbbra is megengedheti magának.
A barátai időnként azt mondják önről,
hogy akarnok természete van. Ez nem
egészen igaz, hiszen csak ragaszkodik az
elképzeléseihez. Szerelmi téren is legyen
ugyanilyen rámenős.
A Jupiter változásokat hoz életébe, és a
tavasz is megerősíti mindezt. Ne lázadozzon,
fogadja el, amit felkínál önnek a
sors, és csak a hódításban fogja vissza
magát.
Többféle változást hozhat ez a hét önnek.
Nagylelkűsége inspirálóan hat a környezetére,
és kivívja konkurenseinek elismerését
is. A munkahelyi vitákra egyelőre
ne figyeljen.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
INGATLAN
Belvárosban (Hunyadi utcában)
700 négyzetméteres építési terület
eladó. Érd.: 0630/448-6072
Készpénz nélkül Nagykanizsán
Zemplén Győző utcában tehermentes,
beköltözhető, 1,5 szobás, felújított
panellakás eladó 3,5 millió Fttól.
Tel.: 0630/972-5045 (7493K)
Lakás azonnali beköltözéssel eladó
Nk-án a belvárosban. Beépített
fa bútorokkal, gépkocsibeállóval.
Alapterület 76 m2. Irányár: 13,5 millió
Ft. Tel.: 0620-950-9527 (7497K)
Nagyteljesítményű, hordozható,
vadonatúj háztartási gőztisztító
(Modell: SC-23840) eladó. Érd.:
0693/315-559 (este) (7486K)
Készpénzért vásárolok régi
könyvet, festményt, porcelánt, régi
népi parasztbútorokat, használati
tárgyakat és teljes hagyatékot.
Érd.: 0620/555-3014 (7489K)
Megbízható egészségügyi dolgozó
idős ember körüli teendőket,
bevásárlást, gyógyszer kiváltást,
takarítást vállal. Tel.: 0630/277-5326
(7500K)
Kidobásra szánt TV-jét, mikróját,
mosógépét, gáztűzhelyét, stb. elszállítom.
Tel.: 0620-510-2723 (7498K)
Fűnyírást, kaszálást vállalok.
Tel.: 0620-510-2723 (7499K)
Kanizsa 14 – Sport 2012. április 26.
2012.05.03. CSÜTÖRTÖK 12:00 – 17:00 óra
Murakeresztúr - Művelődési ház, Kossuth u. 16.
Véradás - Vöröskereszt
értékesítő szakirányú megegyezés szerint
külkereskedelmi ügyintéző szakirányú megegyezés szerint
karbantartó szakirányú megegyezés szerint
szerviz asszisztens szakirányú megegyezés szerint
óvónő angol nyelvtudással szakirányú megegyezés szerint
úszásoktató szakirányú megegyezés szerint
húsbolti eladó pénztári gyak.-tal szakirányú megegyezés szerint
gyártásvezető asszisztens szakirányú megegyezés szerint
úszómester szakirányú megegyezés szerint
fuvarszerv.-értékesítő szakirányú megegyezés szerint
bádogos (Ausztria) szakirányú megegyezés szerint
tetőszigetelő (Ausztria) szakirányú megegyezés szerint
szakács szakirányú megegyezés szerint
CO hegesztő tűzvédelmi vizsgával szakirányú megegyezés szerint
8800 Nagykanizsa, Fő út 24. 93/310-327/102
Kanizsa KK-DKG EAST –
Bajai Bácska FKE 81-73 (17-20,
19-11, 15-21, 30-21)
NB I B férfi kosárlabda bajnokság,
negyeddöntő, visszavágó.
Nagykanizsa, 200 néző. Vezette:
Tóth K., Sabáli, Gelencsér.
Kanizsa KK: Bausz (13/9), Beák
(25/6), Balogh L. (18/6), Murvai,
Hoffmann B. (5). Csere: Kertész D.,
Bődör (9), Czigler (4), Bus, Tóth O.
(7). Edző: Kovács Nándor. Továbbjutott:
Bajai Bácska (148-146)
Gyakorlatilag már a kezdés pillanataiban
érezhető volt a feszültség
a hazai együttes játékosain,
igaz, a vendégek is roppant alacsony
százalékkal dobtak.
Talán pontosan ezért is lehetett
volna ledolgozni a Baján összeszedett
tízpontos hátrányt, de a vendéglátók
részéről igencsak akadozott a
csapatjáték, hiányzott a gárdán belüli
kellő kommunikáció, nem volt,
aki a legénység vezére legyen, mi
több, szimplán játékostársát kisegítse
a nehéz helyzetekben.
Apalánk alatti támadójáték gyakorlatilag
értékelhetetlen volt a KKK részéről,
s ha voltak is felvillanásaik,
melyekkel esély mutatkozott a remélt
különbségű győzelem kicsikarására, a
bajaiak jóval higgadtabbak voltak: a
kanizsaiak nyomába eredve le-ledolgozták
hátrányukat (az időszakonkénti
vezetéseikről már nem is szólva…).
Az utolsó percek történései alatt aztán
egyszerűen elfogyott az idő, a taktikai
faultok is később "csúsztak be" a vendéglátók
részéről, így pedig a Dunapartiak
kerültek a négy közé az férfi
NB I B mezőnyében, a Kanizsa KK
pedig az 5-8. helyért játszhat tovább.
P.L.
A Kanizsa KK-nak sok volt a Baja
Aquaprofit Nagykanizsai TSK
(1.) – Vasas SC (12.) 10,5:1,5
NB I sakk csapatbajnokság, 9.
forduló. Nagykanizsa.
A mérkőzés kezdete előtt ünnepélyes
keretek között köszöntötték 75.
születésnapja alkalmából Portisch Lajos
nemzetközi nagymestert, a Nemzet
Sportolóját. Ahogy Cseresnyés Péter
polgármester fogalmazott, a város nagy
örömére szolgál, hogy tősgyökeres
zalaegerszegit köszönthet ez alkalomból
a kanizsai csapat tagjaként. Asakk
olimpiai bajnok ezen apropóból a második
táblán nem is cselekedhetett másképp:
egyszerűen megnyerte partiját...
Eredmények (elöl a hazaiak):
Márkus-Hujbert 0,5:0,5, Portisch-
Török 1:0, Gonda-Baguszlavszkij
0,5:0,5, dr. Flumbort-dr. Eperjesi
1:0, Bérczes-Karácsony 0,5:0,5,
Medvegy-Havasi 1:0, Faragó-
Káposztás 1:0, Galyas-Horváth J.
1:0, Gara-Gyurkovics 1:0,
Gergácz-Kis B. 1:0, Bodó-Juhász
1:0, Kántor-Bacsó 1:0.
A sereghajtó elleni győzelemmel a
kanizsaiak (77,5 pont) a tabella élére
ugrottak, miután a paksi (71) „Atomcsapást”
a szombathelyi Haladás
(74,5) képtelen volt megakadályozni.
A második vonalban is játszott
mérkőzést az egyesület második
egysége:
Aquaprofit NTSK II (6.) – SE
Kisbér-Ászár (11.) 6:6
NB I B Charousek csoport sakk
csapatbajnoki-mérkőzés, 9. forduló.
Nagykanizsa.
Kanizsai győztesek: Krutti V.,
Orsó M., Sipos J., Havanecz B.,
Felde B.
Most nagyon belehúztak
Május 6-án a TRI-CO Triatlon
Klub szerevezésében a nagykanizsai
Tungsram Sporttelepről
indulva kerül megrendezésre
a III. Kanizsa Kupa rövid távú
duatlon ob – Amatőr Kupa 11
órától.
A verseny távja 10 km futás, 38
km kerékpározás, majd még egy 5
km futás lesz a résztvevők számára,
s a szervezők az első 400 nevezést
fogadják el, a nevezések pedig
már javában zajlanak.
A futás betonon és aszfalton,
körönként öt méretes szintkülönbségű
terepen, a kerékpározás az
ipari park kiváló minőségű aszfaltburkolatán
kerül megrendezésre.
Az abszolút első három helyezett
nő és férfi versenyző kupát és
értékes tárgyjutalmakat kapnak, a
korosztályos dobogósok pedig
éremdíjazásban részesülnek.
Bővebb információt a versenyzők
a tri-co@freemail.hu címre írva
kaphatnak, a versenyre való
feliratkozás május 2-ig kedvezőbb
feltételekkel történhet, de elviekben
még a helyszínen 8.30-tól is le
lehet adni a jelentkezést a duatlon
versenyre.
Jön a duatlonosok
seregszemléje
Kanizsa – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. április 26.
Nem mindennapi esemény tanúi
lehettek azok, akik a 22. fordulóbeli
Nagykanizsai TE 1866-
Horváth Méh – Balatonfüred NB
III-as labdarúgó mérkőzést választották
múlt szombat délután.
S ezúttal nem arra gondoltunk,
hogy a nagykanizsaiak 3-2-es
nyerésre is álltak a találkozón -
ez a tavaszi idény folyamán oly''
sokszor valóban nem volt így…
3-1-es hazai vezetés után jártunk,
amikor fél óra után – szerencsére
– nem súlyosabb balesetbe
fordult a találkozó menete. Történt,
hogy a vendégek részéről
Marosvölgyi Tamás 3-2-re szépített,
s azzal a lendülettel, ahogy
magasra ugorva a labdát a kapuba
továbbította, egyben a hálóba is
esett, a „kapufa-szerkezet” pedig
egyszerűen megadta magát és öszszeborult…
A riadalom mellett az érzelmek
skáláján a meglepettség is előtört,
aztán azt konstatálhatta örömmel
mindenki pályán és lelátón egyaránt,
hogy nem történt súlyos sérülés.
A kapu alumínium szerkezete
mindenesetre kijavíthatatlanul bebicsaklott,
és a játékvezető be is szüntette
a találkozó további menetét.
Atörténet úgy teljes, ha hozzáteszszük,
a bajnoki előtt két héttel szabadnapos
csapatként a Nagykanizsai
TE edzőmérkőzést játszott a szintén
NB III-as Balatonlelle ellen és előtte
a pálya hengerezése során a gép
megütötte a jobb kapufát – talán ennek
következményeként, a szerkezet
az északi partiak ellen „döntött úgy",
hogy megadja magát... Igaz, a klubnak
helyre kell állítania ilyen esetben
a pályatartozékot.
Hogy azonban előre is tekintsünk,
vasárnap kerül megrendezésre
Zalaegerszegen a ZTE FC II –
Nagykanizsai TE 1866 találkozó.
A 16 órai kezdésre nincs kizárva,
hogy az őszi nagykanizsaihoz hasonló
nézőszám (mintegy 500 fő)
is összejön, s az NTE szempontjából
nem rossz előjel, hogy a Bakony
csoportban eddig a megyei
rangadók tekintetében nem állnak
rosszul: a Hévíz ellen 1-1 győzelem
és döntetlen a mérleg, míg a
Zete „kettőt” októberben 1-0-ra
győzték le Koller Zoltán tanítványai.
P.L.
Összeborult kapu után irány Egerszeg
Már a hétvége jegyében: Egy klasszikus 1994-ből – kanizsaiak az egerszegi
NB I-es megyei rangadón. Kedvet kapnak néhányan a mostani meccshez?
Fotó: Polgár László
Nagykanizsai Izzó SE –
Hőgyészi SC 30-27 (17-16)
NB II Dél-nyugati csoport férfi kézilabda
mérkőzés, 19. forduló. Nagykanizsa,
75 néző. Vezette: Hornyik,
Lábadi. Izzó SE: Tóth Á. - Füle Cs. 7,
Horváth Balázs 1, Répási Sz., Tompek
A. 2, Kiss G. 8/4, Senger 7. Csere:
Vastag B. (kapus), Felde I. 3, Vadász
M. 2, Horváth Bence, Németh
D. Edző: Tóth László.
Sokáig nem találta igazándiból a
ritmust a hazai együttes, ráadásul
Tóth Ákos is többször bizonytalankodott
a kapuban. A vendégeket csak
úgy tudta maga mögött tartani a házigazda,
hogy változtatta támadó felállását,
így példának okáért a beállós
Tompek Alajos a jobbszélről volt
eredményes (5-4), Senger Dániel pedig
szélsőként hajított gólt átlövésből.
A második félidőben, ha másnak
nem is, azért hasonló finomságoknak
tapsolhattak a kanizsaiak, például
egy középkezdés utáni remekül
begyakorolt helyzetet ismét
Tompek váltott gyorsan gólra. Nem
tudott azonban ellépni igazán ellenfelétől
az Izzó SE, s ekkor jöttek jól
a fonalat viszont elkapó Tóth bravúrjai
a gólvonalon. Ha nehezen is
tehát, de Kiss Gergelyék hozták a találkozót.
Összességében a csapat
minden tagja jól küzdött, de külön
kiemelést érdemel Füle, Felde, Kiss
és Senger teljesítménye.
– Ezen a meccsen is látszott, hogy
időnként bizony nem találjuk a játék
ritmusát és bizony a védekezésünk sem
működik – kezdte Tóth László tréner. –
Mindenesetre örülök, hogy tudtuk hozni
ezt a találkozót, de sokszor bizony
nehéz, de inkább ebbe a kérdésbe mélyebben
ne menjünk bele...
– Ennyire súlyos dolgok adódnak?
– Inkább azt mondanám, hogy
alapvetően a motiváció a kulcs.
Nehéz úgy bármit is tenni, hogy a
bajnokságért nem mehetsz, nem
tudsz menni, ugyanakkor a kieséstől
is biztos távolságra vagy...
Nagykanizsai Izzó SE –
Hőgyészi SC 26-39 (15-18)
Nagykanizsa. Vezette: Hornyik,
Lábadi. Izzó SE: Vastag B. - Molnár
L. 5, Juhász Á. 1, Beck G. 5,
Korcsmáros B., Vadász M. 10/2,
Szilágyi P. Csere: Bebes (kapus),
Balogh B., Szabó Sz., Gál B.,
Poszavecz T. 2, Nagy Cs. 3, Nagy
P. Edző: Tóth László.
Az első félidőben még jól tartották
magukat a tartalékosan felálló
kanizsai fiatalok a tavalyi bajnok
ellen, sőt a 27. percben még 14-13-
ra vezettek is. A játékrész végére
elfogyott a lendület és a vendégek
három perc alatt öt gólt lőttek,
amire csak eggyel tudtak válaszolni
a kanizsaiak.
Amásodik harminc percben már
a vendégek irányították a játékot,
és megérdemelten nyerték a találkozót
az egyre jobban elfáradó hazaiakkal
szemben.
Tóth László: „A kelleténél jobban
megéreztük az irányítónk, Gilitsch
Gergő hiányát.”
P.L.
Nem egyszerű motiválni
Amint arról honlapunkon
majd'' egy hónappal ezelőtt elsőként
beszámoltunk, a Neckermann-
Nagykanizsa Ants együttese
az idei szezont az NB II-ben
viszi végig. A bajnoki menetrend
szerint a kanizsaiak a Szentendre
Sleepwalkers II ellen kezdték
volna az évadot, ami azonban el
is maradt annak rendje és módja
szerint.
A legutóbbi hétvégén azonban
már játszhatott a Hangyák legénysége,
s az Érd Pioneers vendégei
voltak. A házigazdák „nevükhöz
méltók” voltak, legalábbis a baseball-
tudásukat illetően, hiszen a
kanizsaiak 32:6 arányban nyertek.
Az NB II alapszakaszában sok ellenféllel
az Ants csapatának nem
kell számolnia, s általánosságban
is igaz, hogy az utóbbi évek enyhén
szólva is a csapatok „ritkulásáról”
szóltak a sportág berkeiben...
Az NB II-ben
rajtoltak
Az idei birkózó Diákolimpia
Országos döntőit a tatabányai
Földi Imre-sportcsarnokban
rendezték meg a III. (12-13 évesek)
és IV. (14-15 évesek) korcsoport
részére. A versenyre nevező
371 sportoló között hét
nagykanizsai korosztályos birkózó
volt.
A kanizsaiak közül a két legesélyesebb
versenyző a IV. korcsoportban
küzdő 35 kg-os Németh
Márton (Zrínyi-iskola) és a 42 kgos
Egyed Balázs (Piarista-iskola)
ezúttal is remek birkózással a döntőig
jutottak, majd második
helyezést értek el. A döntőben Németh
Mártonnak volt a papírforma
alapján könnyebb dolga, de ezúttal
kikapott. Egyed Balázs viszont teljes
mértékben örülhet megszerzett
érmének.
A pozitív meglepetést ez alkalommal
a szintén 42 kg-os Faludi
Máté (Rozgonyi-iskola) okozta,
aki egy vesztes és két győztes
mérkőzés után a bronzért birkózhatott,
és kecskeméti ellenfelét rövid
időn belül le is győzte.
A KBSE sportolói június 2-án,
Csepelen tudnak a serdülő országos
bajnokságon bizonyítani és
esetleg visszavágni.
Ezüstökre
és bronzra hitelesítve
Kanizsa 16 – Hirdetés 2012. április 26.
Alendületesen haladó csatornaprogram
jeleivel – gyakran forgalomkorlátozások
formájában – a
nagykanizsaiak szinte mindennap
találkozhatnak. De a város még
csatornázatlan területei mellett a
szennyvíz-elvezetési agglomeráció
többi településén is nyomon követhető
a munka: jól halad Bocska,
Eszteregnye, Fityeház, Fűzvölgy,
Homokkomárom, Hosszúvölgy,
Magyarszerdahely, Magyarszentmiklós,
Rigyác, Semjénháza,
Szepetnek és Zalaszentbalázs
csatornázása is. A kivitelezőknek
továbbra is tartaniuk kell
a tempót: a tervek szerint 2013 tavaszára
az érintett településeken
meg kell teremteni a rákötések
feltételeit.
Mekkora feladat is ez? Beszédesek
a számok. A beruházás tervezett
összköltsége – a szennyvíztisztító-
telep fejlesztésével együtt –
nettó 11,1 milliárd forint. Ezért öszszesen
62 kilométer nyomóvezetéket,
67 km gravitációs csatornát és
mintegy 37 km bekötővezetéket
építenek, kialakítanak 15 darab regionális
és 23 db házi beemelő aknát,
20 darab helyi átemelőt, valamint
felújítják a város központi átemelőjét
is. A fejlesztés összesen
több mint 3000 új bekötést jelent. A
munkákat három, közbeszerzéseken
nyertes konzorcium végzi.
Az SZK Kanizsa Konzorcium az
ún. észak-nyugati, valamint a délnyugati
régió csatornahálózat bővítését
bonyolítja le. A régió tizenegy településén
végezték eddig a csatornaépítési
munkákat. Zalaszentbalázs és
Bocska településeken az utóbbi időben
főként útkarbantartási munkák
folytak. Homokkomáromban és
Rigyác település egyik részén pedig
már elkészült a Konzorcium feladatát
képező csatornahálózat. Rigyác másik
felén, ahol a leendő kivitelezőnek
a tervezés és az engedélyeztetés is feladata
lesz, a csatornahálózat az év
második felében épül majd ki, jelenleg
a közbeszerzési eljárás előkészítése
zajlik. Jól mutatja a kivitelezők
munkájának jelenlegi készültségét,
hogy a szerződésben vállalt 43 ezer
km gerincvezetékből mostanáig 32
ezer kilométernyit fektettek le. Avállalt
házi bekötések 69%-át a vállalkozó
már elkészítette. Ezekre természetesen
csak a munkák végeztével lehet
majd rákötni, a Társulás erről a lakosságot
külön fogja tájékoztatni.
Az S-E Nagykanizsa Konzoricum a
nagykanizsai Szabadhegy, valamint a
belváros csatornahálózatának bővítését,
rekonstrukcióját végzi. Szabadhegyen a
kivitelező munkatársai a munkák nagy
részét elvégezték, a házi bekötéseket kialakították.
Az elmúlt időszakban az Ifjúság,
Hársfa, Sörgyár, Ady, Magyar, Petőfi,
Nyírfa-Akácfa, Rozgonyi, Csengery
utcákban, valamint az Erzsébet téren,
az Izraelita temetőnél (Z-6 jelű csatorna),
a DK-1-0-0 jelű gravitációs főgyűjtőn
(a Péterfai árok partján) végeztek
csatornaépítési munkálatokat. Az Erzsébet
térrel megkezdték a megszűnő
csatornaszakaszok eltömítését, ún. „kiinjektálását”
is. Aházi bekötések kialakítását
itt is megkezdték, a kivitelező jelenleg
a munkák harmadánál jár. Aközeljövőben
Nagykanizsán a következő utcákban
várhatóak még munkálatok: Király
u., Zrínyi u., Ady u., Kisfaludy u., Csengery-
Erdész u., Attila u., Rózsa u., Eötvös
tér, Kaposvári út, Magyar u., Kinizsi
u, Sikátor-Nyírfa-Bethlen-Garay u., Dózsa
u., Lékai u.
Abelvárosban továbbra is számítani
kell forgalomkorlátozásokra. A
www.kanizsacsatorna.hu honlapon
minden héten péntektől megtalálhatóak
a következő hétre érvényes forgalmi
renddel kapcsolatos információk.
A szennyvíztisztító telep fejlesztését,
korszerűsítését végző vállalkozás,
az ESZ 2011 Nagykanizsa nevű konzorcium
a Mérnök szervezet által
2012. január 31-én jóváhagyott engedélyezési
tervek alapján 2012. február
1-jén, illetve 10-én benyújtotta a vízjogi
létesítési és építési engedély kérelmeket.
Az engedélyezési eljárással
párhuzamosan megkezdte továbbá a
kiviteli tervek elkészítését, és előzetes
ellenőrzésre történő benyújtását a
Mérnök részére. Emellett megkérték
a munkakezdési engedélyt a „nem
építésiengedély-köteles munkák” elvégzéséhez;
ezek keretében elvégezték
a felvonulási terület kialakítását,
és megkezdték a szükséges tervek,
valamint dokumentumok jóváhagyásra
történő benyújtását –, hogy a
szennyvíztelep korszerűsítése az előírásoknak
megfelelően történhessen.
A projekttel kapcsolatos információk
megtalálhatóak a holnapon,
www.kanizsacsatorna.hu, itt
a forgalomtechnikai információk
is folyamatosan frissülnek. Ingyenesen
hívható zöld számon érdeklődhetnek
a beruházásról: 06-
80/630-039.
62 km nyomóvezetéket, 67 km gravitációs csatornát építenek
Hol tart ma a kanizsai csatornaprogram?