Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.7 MB
2020-12-15 08:21:26
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
500
1080
Rövid leírás | Teljes leírás (406.34 KB)

Kanizsa 2012. 022-025. szám június

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XXIV. évfolyam 22. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2012. június 7. Kanizsa
PIZZA FÉLÁRON*!
(2012.06.08 - 08.31.)
Rendeljen 1 db szabadon
választott 28 cm-es vagy
32 cm-es pizzát, s hozzá
a másodikat 50%
kedvezménnyel kapja!
(*Minden esetben az alacsonyabb áru
pizzára vonatkozik a kedvezmény!)
Rendelés:
0630/975-1367, 0693/516-919
Nk, Hevesi u. 3.
www.maestrokanizsa.hu
Hétfő-Csütörtök: 10.45 - 21-30
Péntek-Szombat: 10.45 - 22.00
Régi helyükön állnak a szobrok
COLOR
FESTÉKSZAKÜZLET
􀁘􀁘 Festékek fémre, fára,
falra, külső és belső részre.
􀁘􀁘 Favédő szerek nagy
választékban.
􀁘􀁘 A Trilak és Teknos
színkeverő rendszerrel
többezer szín azonnal
előállítható.
Nagykanizsa, Teleki u. 78.
Nyitva: H-P: 7.30-16.30,
SZ: 7.30-12.00
Nagykanizsa, Vásár u. 15.
(A Vásárcsarnokkal szemben)
Nyitva: H-P: 6.30-15.30,
SZ: 6.30-12.00
Kanizsa 2 – Krónika 2012. június 7.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági
ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit
Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Régi helyükön állnak és restaurálásra
várnak a Szentháromság
szoborcsoport alakjai a megújuló
Erzsébet tér északi oldalán.
Először a Szentháromság csoportját
emelte magasba a nagyteljesítményű
daru. Asort Szent Imre
herceg szobra zárta, utolsóként ezt
emelték fel a talapzatra. A munkálatok
az emlékmű tisztításával
folytatódnak.
Régi
helyükön
állnak a
szobrok
Harmadik alkalommal rendezte
meg a Szívbetegekért
Egyesület a Sáncért – Szabadhegyért
Juniálist. Az eső ezúttal
sem maradt el, de szerencsére
csak a megnyitó idejére kellett a
résztvevőknek behúzódniuk a
Kultúrházba. Hegedűs Györgyné
megnyitója után Cseresnyés Péter
polgármester szólt a résztvevőkhöz.
Köszöntőjében az egyesület
összetartozást erősítő szerepét
emelte ki, melyre a mindennapokban
óriási szükség van úgy a
városrész, mint a város életében.
Ha a sánciak ebben a városrészben,
vagy ebben a közösségben
valamit meg akarnak oldani, akkor
elsősorban a saját erejükre
támaszkodva tudják megtenni,
még akkor is, ha egy ilyen kis
közösségi rendezvényhez mintegy
százezer forinttal tudunk
hozzájárulni. Ez is fontos, de az
a legfontososabb, hogy önök eljönnek
ide „föláldozzák” a szombati
napjukat azért, hogy jól
érezzék magukat, és arról is tudjanak
beszélni, hogyan lehet a
kétkezi munkájukkal kialakított
szép környezetet fenntartani és
tovább szépíteni.
A polgármestert követően Jerausek
István önkormányzati képviselő
üdvözlő szavai következtek.
Odakint az eső elállt, s miközben a
versenyzők főzték az ebédet, pergett
a kulturális műsor a teraszon.
A főzőversenybe kilenc csapat
nevezett be. Az első helyen végzett
a Szívbetegekért Egyesület.
őket követte a jelképes dobogó
második fokán az Erdélyi Menyecskék
Nagykanizsai Egyesülete.
A harmadik helyezést a Szabadhegyért
Egyesület csapata érte
el.
B.E.
III. Sáncért – Szabadhegyért Juniális
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A hagyományokhoz híven
idén is megtartották a Városi Diákparlamentet,
ahol a Nagykanizsa
általános- és középiskolás
tanulói megválasztották a diákpolgármestert.
A legtöbb szavazatot
Osvald Anna, a Dr. Mező
Ferenc – Thúry György Gimnázium
és Szakképző Iskola Mező
Tagintézményének kilencedikes
diákja kapta.
A diákönkormányzat fő célja a
kanizsai diákok jogainak érvényesítésében
nyújtott segítség, a tanácsadás,
a felvilágosítás és az érdekképviselet.
Irodájukban ezen
kívül folyamatosan vannak kézműves
foglalkozások, tanácsadások,
német és horvát nyelvi képzések
és szakkörök. A Városi Diákparlamentet
évente hívják össze,
és a város diákjai választják meg a
leköszönő diákpolgármester utódját.
Bagarus Ágnes, a Művelődési
és Sportosztály vezetője köszöntőjében
elmondta, városunk önkormányzata
a programok és tervek
mellett ifjúsági koncepcióval
is rendelkezik, mely az elkövetkezendő
öt év teendőit tartalmazza.
A tervet minden évben
egy-egy cselekvési szándékra
bontanak le, mely azokat a konkrét
dolgokat tartalmazza, melyeket
az adott naptári évben a diákönkormányzat
és az önkormányzat
közösen meg fog valósítani.
Kiemelte, hogy törvény még
nem született róla, de előreláthatólag
2016-ban már csak úgy
kaphatnak érettségi bizonyítványt
a diákok, ha előtte bizonyítottan
közösségi munkát végeztek.
Ennek formai dolgairól
még nem lehet sokat tudni, de elvi
oldaláról mindenképpen érdemes
szót váltani, így a plenáris
ülésen is központi téma volt.
Adiákpolgármester-választás előtt
került sor az előző év értékelésére és
a szekcióülések megtartására. Az elmúlt
tanév eredményeit tekintve többek
között nyáron harmadik alkalommal
került megrendezésre a testvérvárosi
tábor, lebonyolították a
Vasemberke Kupát és megválasztották
a Kanizsai kiscsillagot. Januárban
segítettek a végzős tanulóknak a
továbbtanulást illetően, februárban
farsangoltak, márciusban húsvétoltak,
ezen kívül elbúcsúztatták a
ballagókat. A szekcióülésen a generációk
együttműködési lehetőségeiről
és az önkéntességről, a közösségi
tevékenység formáiról esett szó.
A diákpolgármesteri címért Osvald
Anna mellett Göbölős Kristóf
(Batthyány gimnázium), Szabó
Blanka (Cserháti tagintézmény) és
Varga Klaudia (Thúry tagintézmény)
indultak.
V. M.
Diákpolgármestert választottak
Kanizsa – Öregdiákok 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. június 7.
Harmadik alkalommal várta
Öregdiák Találkozóra az egykori
Batthyánys, Landleros, Irányis
öregdiákokat a BLG Öregdiák
Egyesület.
A program péntek délután vette
kezdetét a Tripammer utcai köztemetőben,
ahol az egykori diák, Villányi
G. András költő, író, műfordító
Tisztelet a tanítóknak című irodalmi
megemlékezése, performance
hangzott el öt tételben. Az összejövetel
a helikonista diákok közreműködésével
kulturális kavalkáddal
folytatódott tovább a HSMK-ban.
Másnap délután az öregdiák-jelenlegi
diák focimeccs alapozta meg a
találkozó hangulatát.
A kisaulában, a meghitt ünnepség
helyszínén, elsőként Balogh
László intézményigazgató köszöntötte
az egykori tanárokat és diákokat,
valamint a vendégeket.
A Pro Schola díjat idén Geiszl
Zsófia 12. E osztályos diák vehette
át Molnár Lászlótól, az öregdiák
egyesület elnökétől.
Aművészeti nevelésről Boros Antal
és Lehota János idézte fel emlékeit,
míg dr. Stimecz Jánosné karnagy
levélben küldte el gondolatait,
melyet utóda Cseke József, a gimnázium
Virág Benedek Ifjúsági
Vegyeskarának karnagya tolmácsolt.
Aszeretett Alma Mater-ére Prof.
Dr. Gadányi Károly egyetemi tanár,
a Nyugat-magyarországi
Egyetem elnök-rektorhelyettese
emlékezett vissza, aki 1958-ban
falusi gyerekként, mint a IV. C
osztály elsős tanulója, félelemmel
lépte át az akkori Landler Jenő
Gimnázium kapuját, de itt csodálatos
otthonra talált. Olyan tanárokat
kaptak, akik szigorúak és a tanítványaikat
jó irányba terelők voltak.
Azt várták el tőlük, hogy tudásban
gyarapodjanak, és becsületes
emberekké váljanak. Most, az
Alma Mater ismét kitárta a kapuit
előttük. Ötven évvel ezelőtt nagyon
izgultak, hiszen azokban a
napokban érettségizett az osztályuk.
Két osztályfőnökük – Zsoldos
Ferenc és Kerecsényi Erzsébet
– tiszteletére emlékszobát avattak
Balogh László igazgató hathatós
közreműködésével.
„Az emlékezés éltet, az emlékek
erőt adnak – hangsúlyozta Gadányi
Károly. – Ma emlékfalat is avatunk
– folytatta. – Az emlékfal beszél a
múltról, szól a jelennek és üzen a
jövőnek. Üzeni azt, milyen jó Nagykanizsán
a Batthyány Lajos Gimnáziumban
diáknak lenni, milyen jó
nekünk öregdiákoknak tartozni egy
közösséghez, s ma nagyon jó Nagykanizsainak
lenni ha csak rövid
időre is, és nagyon jó nagykanizsai
gimnazistának lenni.”
Az esemény Emlékfal avatással
folytatódott. Szemenyey-Nagy Tibor
szobrászművész alkotásával
kapcsolatban Balogh László igazgató
elmondta:
„2010. június 5-én, az I. Batthyánys,
Landleros, Irányis Öregdiák
Találkozón fogalmazódott
meg konkrétan, hogy szülessék
emlékhely, egy szobor, mobil alkotás
megvalósításával. 2012. június
2-ára készült el az „Emlékfal”,
mely afféle imamalom. A
nyolc henger felül nyitható, zárható,
így az iskola évszázados dokumentumai,
diákjainak, pedagógusainak
és dolgozóinak névsora
ezekben lett, lesz elhelyezve.
Az 1. henger az iskolaelődöt szimbolizálja:
1765-1948 Piarista Gimnázium.
A 2. henger: 1948-1956 Irányi
Dániel Gimnázium. A 3. henger:
1957-1989: Landler Jenő Gimnázium.
A4. henger: 1990-2010 Batthyány
Lajos Gimnázium és Egészségügyi
Szakközépiskola. Az 5. henger:
2011- Batthyány Lajos Gimnázium.
Ez és az üresen álló 6., 7., 8. henger
az előttünk álló, remélhetően sok évszázados
jövőt jelképezi.
Ez a valóságos emlékmű tisztelegni
szeretne a régi és új, múltbeli és jövőbeli
diákok emlékének. Az „imamalmok”
egyébként a lelki áldás és
béke kiterjesztésének eszközei, segítségükkel
lehetőség nyílik mintegy a
folytonos imádkozásra. Forgatásával
állandó jelenlétet, aktivitást hoz létre,
mozgásával élővé teszi az emlékezetet
és az előretekintést. Interaktivitásával
napi szintű felajánlási lehetőséget
kapunk, amely megerősíthet bennünket
az iskolához való kötődésünkben.
Ballagó diákjaink mindegyike
elvonulhat itt az Emlékfal
előtt, s tisztelgő mozdulatával egy
sokrétű szimbólum részese lehet.”
Az Emlékfal felavatását a
Kerecsényi Erzsébet Olvasóterem
és a Zsoldos Ferenc Földrajz Szaktanterem
avatása követte.
Kerecsényi Erzsébet 1920. november
16-án született Nagykanizsán.
Az 1961-62-es tanévben az
akkori IV.C osztály osztályfőnöke
és történelemtanára lett. 1963-tól
1977-ig, nyugdíjba vonulásáig az
iskolai könyvtárban dolgozott. ő
katalogizálta először a gimnázium
könyvtárát. Igazi lokálpatrióta
volt, figyelemmel kísérte a városban
történő változásokat, kulturális
eseményeket. Saját családja
nem lévén szoros kapcsolatot tartott
fenn testvéreivel – köztük városunk
neves muzeológusával,
Kerecsényi Edittel – és azok családjával.
Műveltsége, kultúraszeretete,
könyvek iránti rajongása mindenkit
lenyűgözött. Igazi pedagógus,
önzetlen jó barát, nagylelkű, tisztaszívű
ember volt. 2010. október
10-én hunyt el.
Zsoldos Ferenc 1932. november
13-án született Alsólendván. 1956
decemberétől az Irányi Dániel
(későbbi nevén Landler Jenő)
Gimnázium tanára lett. Az 1959-
61-es tanévben a „C” osztály osztályfőnöke,
történelemtanára.
1964-1977-ig a Landler Jenő
Gimnázium igazgatója. 1977-
1989: Nagykanizsa város tanácselnök-
helyettese. 1989-1991: a
város polgármestere. Ezután
nyugdíjba vonult. 1994-2002: az
önkormányzat képviselőtestületének
tagja. Dolgozott a kulturális,
az egészségügyi és a szociális bizottságban.
Nagykanizsa Városvédő
Egyesületének elnökségében
is kiemelkedő munkát végzett a
város érdekében. Munkásságáért
megkapta a Munka Érdemrend
ezüst fokozatát. 2004 áprilisában
Nagykanizsa Város Díszpolgára,
előzőleg Kovászna testvérváros
Díszpolgára kitüntető címben részesült.
2008. szeptember 12-én
hunyt el. Nagy műveltségű, életét
a közjónak, a közéletnek szentelő
pedagógus volt.
Az emléktáblákat az 1962-ben
érettségizett IV.C osztály állíttatta
2012. június 2-án.
Az osztályfőnöki órák, osztálytalálkozók,
öregdiákos beszélgetések
még a késő esti órákig folytatódtak.
B.E.
Az emlékezés éltet, az emlékek erőt adnak
Július 14-én, csütörtökön 19
órakor a HSMK-ban mutatja
be Sík Sándor István király című
drámáját a Piarista Diákszínpad.
Idén ez már harmadik
premierjük, a Rómeó és Júlia
után az egerszegi Ádámok és
Évák produkcióban a Konstantinápolyi
szín volt az övék. Ezzel
érdemelték ki a helikoni
aranyat is…
Keszthelyen más kategóriákban
is taroltak a piarista diákok:
Simon Dániel néptánc
szólója, Arany Franciska gordonka
játéka, Horváth Márk
versmondása fémjelezte az iskolában
folyó sokoldalú művészeti
nevelés színvonalát.
Emellett a Mathia Károly
Vegyeskar és a Schola Gregoriana
Calasanctiana érmei sem
okoztak meglepetést.
Ám lesz folytatás: az alsó tagozatos
Citerácska énekegyüttes
angyali hangjai májusban
Zalaszentgyörgy nyolcszáz éves
gyönyörű templomából hozták el
az arany minősítést, a Zala Megyei
Pedagógiai Intézet rendezvényéről.
Újabb
bemutató előtt
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Nagykanizsa és Zalakaros
együttműködésében egy újabb
mérföldkőhöz érkezett. Megállapodásuk
értelmében a városunkban
tanuló 6 és 12 év közötti diákok
ingyen látogathatják meg a
Zalakarosi Fürdő Strand részét
augusztus 31-ig, kísérőik pedig a
Kanizsa Kártya használatával
10 százalék kedvezményt kaphatnak,
mely kedvezmény egész
évre vonatkozik.
A két város és a Gránit Gyógyfürdő
Zrt. közt született megállapodásról
Cseresnyés Péter polgármester,
Novák Ferenc Zalakaros
polgármestere és a gyógyfürdő vezérigazgatója,
dr. Burján Richárd
adott tájékoztatást.
Dr. Burján Richárd elmondta,
a zalakarosi fürdőben új gyermekvilág
épül, amely vizes és
száraz részből áll majd. Utóbbin
felügyeletet biztosítanak a kicsiknek,
kreatív játékokkal kötik
le őket. A vizes részen pedig
63 vízi attrakció kerül kialakításra,
így csúszdákkal, zuhatagokkal,
spriccelő és mozgó játékelemekkel
ellátott vízi játszóteret
hoznak létre. Ez a júliusban
átadásra kerülő új gyermekvilág
a regionális kínálatban
egyedülálló. – Szeretnénk,
ha 12 éves korig bemutató jelleggel
meglátogathatnák ezt a
nagykanizsai diákok is, így az
ajánlatunk értelmében 270 forintba
került volna a belépő
ára, de ezt a költséget Nagykanizsa
városa átvállalta – mondta
a vezérigazgató. A kuponok,
melyeket kiosztanak az érintett
korosztályba tartozó gyermekek
közt, diákigazolvánnyal vehetők
igénybe.
– Mivel nem iskolaidőben van ez
az időszak, ezért a szülőknek is
biztosítunk kedvezményt. Aki Kanizsa
Kártyával megy be kísérőként
a fürdőbe, a fürdő felnőtt jegyárából
10 százalék kedvezményre jogosult
– tette hozzá Cseresnyés Péter.
Közel egy éve írta alá
Zalakaros és Nagykanizsa az
együttműködési szerződést egy
szoros kapcsolat kialakítása
céljából. – Ha csak egy hónapot
nézünk, akkor is számos eredményről
számolhatunk be –
mondta Zalakaros polgármestere.
Az elmúlt időszak megvalósult
eredményei közt említette,
az Országos Leány Serdülő Kosárlabda
Bajnokságot, a futóversenyt
és a helyi televíziók
országos konferenciáját. Kiemelte,
ezek az események
méltán bizonyítják, nem csupán
papírformáról van szó.
– Vezérigazgató úr és a polgármester
úr nyitott arra, hogy ezt az
együttműködést a későbbiekben is
folytassuk. Erről még tárgyalni fogunk
– mondta városunk polgármestere.
Megújult, és új játékokkal bővült
a Központi Rózsa Óvoda
Rozgonyi Tagintézményének udvara.
Az avató ünnepséget azonban
az eleredt eső miatt az épületben
tartották meg.
A kisgyermekeket a számtalan
program mellett Rosta Géza előadóművész
és az Igricek Együttes
szórakoztatta. A munkálatokban, a
játszószerek festésében a szülők is
részt vállaltak, a felújításhoz az
idei farsang bevételét használta fel
az intézmény vezetése. A szülők
segítségét és az óvodai dolgozók
munkáját a város vezetése nevében
Dénes Sándor alpolgármester köszönte
meg.
A FIDESZ – KDNP nagykanizsai
önkormányzati képviselőcsoportja
nevében adományt
nyújtott át Tóth Nándor és Jerausek
István önkormányzati
képviselő a Szívbetegekért Egyesület
javára a HSMK előcsarnokában.
Mint köztudott, a frakció tagjai
a költségvetés készítése idején határozták
el, hogy tiszteletdíjukból
havi rendszerességgel felajánlanak
egy jelentősebb összeget egy, a városban
működő nehéz helyzetben
lévő, közcélokat szolgáló szervezet
számára. Ez most már a harmadik
alkalom. Az első adományt az
„OXIGÉN” Alapítvány kapta meg,
a másodikat Kovács László, a
Máltai Szeretetszolgálat nagykanizsai
csoportvezetője vehette át.
Jerausek István elmondta, az
egyesület sokat tesz azért, hogy
egészségünk megőrzésének fontosságára,
a prevencióra felhívja a
figyelmet, hiszen rendszeresen felvilágosító
előadásokat szerveznek,
az iskolákat is bevonva ebbe. Ezen
kívül egy olyan közösséget hoztak
létre, ahol a betegek családias légkörben
gyógyulhatnak.
Az adományt Hegedűs Györgyné,
az egyesület elnöke vette át. –
Nagyon szépen köszönjük. Meglepetésként
ért bennünket. Napjainkban
minden második ember szívés
érrendszeri problémákkal küzd,
így nagyon jó helyre kerül a pénz.
– mondta.
A Magyar Máltai Lovagrend
Szövetsége révén újabb adomány
érkezett a Kanizsai Dorottya
Kórházba.
Az egészségügyi intézményt hasonló
felajánlásokkal évek óta segítő
Prof. Dr. Perjés Ottó nyugalmazott
sebész főorvosnak, városunk díszpolgárának
köszönhetően most Németországból,
a passaui klinikáról érkezett
60, nagyon jó minőségű éjjeliszekrény
és 30 speciális, mozgatható
ágy, valamint matrac. Az újabb adomány
fogadásánál Prof. Dr. Bátorfi
József főigazgató és Szlávecz Lászlóné
gazdasági igazgató is jelen volt.
Nem volt szükség arra, hogy
megnyíljon az aszfalt a Hevesi
ABC előtt. A Polgári Kanizsáért
Alapítvány lakótelepi virágosítási
programjának zárórendezvényén
sikerrel vették az akadályokat a
kertészeti vetélkedő játékosai. Jutalmuk,
az egy-egy doboz bonbon
a Mecsek Füszért felajánlása volt.
– Igaz-e a szólás: Nincsen rózsa
tövis nélkül? – a tövis és a tüske
Kanizsa – 4 Hírfolyam 2012. június 7.
ARendőrkapitány úr talán nem
hibás, de a Via Kanizsa nagyon.
Mert a Katona József utcában, a
kis körforgalomnál, („Felsőtemplom”)
a végleges forgalomba helyezési
eljárás döntését rosszul
végrehajtani bűn!
A kiegészítő tábla hiánya miatt
sok katolikus hívő pünkösd vasárnap,
a korábban nem létező tábla
hibás kihelyezése miatt 30000 forintos
büntetést kénytelen fizetni
az „ügyes” közlekedési rendőr
„szemfülessége” eredményeként!
Javaslom Polgármester Úrnak,
hogy ossza meg a felelősséget az
elkövető keresztények és a Via Kanizsa
között! AVia Kanizsa fizesse
legalább a büntetés felét! Ez igazságtétel
lenne… Mert Szabó István
főmérnök a bejáráson elmondta – a
rendőrség képviselője is a bizottság
tagja volt –, nagy felháborodást
keltene, ha a tábla hatályát nem
korlátoznák. Akiegészítő tábla méterben
adott számértéke a Via Kanizsára
volt bízva. A Megállni tilos!
táblát mégis kiegészítés nélkül
helyezték ki, … hadd fizessenek a
keresztények!
Ne legyünk felelősség nélküli
város, tízegynéhány évvel ezelőtt
ilyet nem mertek volna megtenni!
Ma se lehessen! Kérem az illetékesek
segítségét!
Tisztelettel:
Palotás Tibor
tervező mérnök, az út tervezője
Pünkösdkor a rendőr dolgozhatott,
mert a Via Kanizsa rosszul dolgozott!
Ingyen
lubickolhatnak
Megújult a Rozgonyi
óvoda udvara
Adomány a
Szívbetegekért
Egyesület számára
Újabb adomány
Németországból
Maradj talpon!
– talpraesetteknek
különbségével éppúgy tisztában
voltak, mint néhány csalafinta virágnévvel:
díszbanán, rózsanád,
dákoska. Hasznos, gyakorlatias ötleteket
meríthettek a résztvevők az
évelők ivartalan szaporításáról –
bujtás, dugványozás – szóló kérdésekből
is.
Idén szerencsésen Város Napjára
esett a virágosítás kezdete, befejezése
pedig a TeSzedd program
napjaira, ezért a résztvevők munkáját
bemutató fotókiállítás megnyitásakor
Dobri Noémi szót ejtett
környezetünk védelméről is. Az
OKISB tagja háromgyermekes
édesanyaként osztotta meg tapasztalatát
a példamutatáson alapuló
nevelésről és a városvezetés nevében
mondott köszönetet minden
városát szerető, azért tenni is kész
kanizsainak. Kiemelte, tisztában
van azzal, a palántát igénylők sokszorosa
szépíti környezetét, és biztosan
nem szennyezi azt.
Mit fűzhetnénk még mindehhez
hozzá? – Okos ember nem szemetel,
a többinek meg tilos! – érti, aki
érti.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata „Bringás
reggelire” várta 2012 június 1-
jén pénteken 7.00 órától a Deák
téren a kerékpárral közlekedő
lakosokat.
A szemerkélő eső ellenére
jónéhány kerékpáron érkező városlakó
arcára sikerült mosolyt
csalni a kedves gesztussal, és az
ajándékba kapott fényvisszaverő
karszalaggal a biztonságos közlekedés
szabályaira és egyúttal a
környezetvédelem fontosságára is
felhívta az önkormányzat a figyelmet.
A reggeli után a Csónakázó-tó
partján gyülekező és a Sárkányhajó
bajnokságon résztvevő általános-
és középiskolás diákok körében
folytatódott a kerékpáros közlekedést
népszerűsítő akció. A
szervezők remélik, jövőre még
több sportos városlakót köszönthetnek
majd.
Az iskolások már pénteken elkezdték
az országosan június 2-
ára hirdetett TeSzedd akciót,
melynek találó szlogene: Összefogás
Magyarország megtisztításáért.
Szombaton nemcsak a Muskátli
garázssor mellett, hanem a
Móriczhelyi hegy bejáratának horhosában
is vidáman dolgoztak a
mezőstől a nyugdíjasig, minden
korosztályból érkezett önkéntesek.
Mintegy száz zsák szemét gyűlt
össze itt, meg tucatnyi autógumi,
mely már nem fért a zsákba. Akadt
hűtőláda műanyag betétje is. A
címben említett labda egy leeresztett
példány volt, ekkor jött a vidám
cím ötlete az egyik résztvevőtől.
Karádi Ferenc alpolgármester
ezúttal önkéntesként volt jelen, de
városáért felelős vezetőként nyilatkozott
a sajtónak. Cseresnyés
Péter országgyűlési képviselő pedig
a sajtó távozása után kapcsolódott
a munkába. Ha néha az az érzése
is támadna az önkéntesnek,
munkája sziszifuszi, hisz évről évre
újratermelik a szeméthegyet
egyesek, megnyugvást hozhat az a
tény: volt értelme munkájának,
mert anélkül még rosszabb állapot
maradt volna fenn.
– Vedd fel a kesztyűt újra! Aki
egyéb okból most nem jöhetett, a
városi rendezésű Szedj fel pár kilót!
még alkalmat ad tetterejének
kibontakoztatására.
A Nagykanizsai Műszaki Szakképző
Iskola és Kollégium Zsigmondy-
Széchenyi Tagintézményének
koordinálásával négy helyszínen,
több mint kétszáz gyerek közreműködésével
folyt a munka. A
Hunyadi úti tagintézményből 60, a
Vécsey úti telephelyről 25, az Erdész
útiból 35, a Nagykanizsai
Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium
Cserháti Tagintézményéből
pedig három osztály 82 tanulója
vett részt az akcióban. ők 240 darab
„Te szedd!” feliratú műanyag
szemetes zsákot vettek át, melyeket
aztán a Hunyadi utcából, a
Huszti térről, a Királyi Pál utcából,
a Vécsey utcából, a Sétakertből, a
Tripammer és Babócsai utcákból,
a Kanizsa TISZK környékéről és
az Erdész úti lakótelepről, a Vasút
Parkból valamint a Bécsi korzó területéről
töltöttek meg hulladékkal.
A Kőrösi Csoma Sándor –
Péterfy Sándor Általános Iskola
Székhelyintézménye is csatlakozott
a TeSzedd! – Összefogás a
tiszta Magyarországért felhíváshoz.
Az akció célja az volt, hogy
egyetlen nap alatt a lehető legtöbb
szeméttől tisztítsák meg közösen
környezetüket. Ezen elv mentén
harminc tanuló az iskola környékét
„hulladéktalanította”, és ezzel hét
zsák szemetet szedtek össze – számolt
be Schvarcz Istvánné igazgatóhelyettes.
APalini Általános Iskola sem tétlenkedett.
Az intézményből közel
100 gyermek vett rész az országos
akcióban, melynek keretében az iskola
parkját, környékét, valamint a
városrészt szabadították meg az elszórt
szeméttől. „A gyerekek lelkesen
vettek részt az akcióban, melyen
szembesültek a felelőtlen emberek
környezetromboló magatartásával”
– tette hozzá Magyar Ferenc,
az intézmény igazgatója.
Az Általános Iskola és Óvoda
Kiskanizsa ÖKO iskola lévén természetesen
azonnal magáénak
érezte a felhívás szellemiségét.
Pénteken a diákság minden tagja
és nevelőik is lelkesen gyűjtötték a
hulladékot az iskola udvarán, illetve
az intézmény környékén (bolt,
buszmegálló, játszótér, Móricz
Művelődési Ház, focipálya). A tanulók
gumikesztyűkkel felszerelkezve
olyan szorgalmasak voltak,
hogy a rendelkezésükre bocsátott
speciális zsákok teljesen megteltek
szeméttel, sőt még elégnek sem bizonyultak,
pótlásukra volt szükség.
„A jól és eredményesen végzett
munka öröme látszott a tanulók
arcain. Boldoggá tette őket,
hogy szép, tiszta környezetben
lakhatnak és tanulhatnak” – tájékoztatta
lapunkat Wilheim Erzsébet
szabadidő szervező.
Lakossági fórumot szervezett
Palinban Bicsák Miklós, a terület
önkormányzati képviselője, melyen
megjelent Cseresnyés Péter
polgármester és Dr. Molnár József
rendőrkapitány. A találkozás
apropóját az a hír adta, hogy az
állam a Lazsnaki kastély területén
kívánja létrehozni a fiatalkorúak
javító-nevelő intézetét.
Decemberben a Maort-telepen
élők fejtették ki ellenvéleményüket
az esetleges helyszín, az egykori
határőr laktanya területén történő
építkezés miatt. Most a
paliniak tiltakozásuknak hangot
adva 1500 aláírást gyűjtöttek a beruházás
megvalósítása ellen, mely
véleményük szerint rontja a lakóés
pihenőövezet közbiztonságát,
valamint hosszú távon elértékteleníti
ingatlanjaikat.
Cseresnyés Péter polgármester
tájékoztatója elején megjegyezte,
nagy örömmel jött ide, mert úgy
gondolta, ha kérdések merülnek
fel, arra megfelelő választ tudnak
adni, mivel olyan tapasztalatok
vannak hasonló intézmény működéséről,
hogy a környezetében
élő emberek mindennapi életét
egyáltalán nem zavarta és nem
zavarja. Először ősszel merült fel
Nagykanizsa neve potenciális beruházási
területként, amikor az
állam a javító-nevelő intézet helyét
kereste. Akkor volt egy Kanizsához
nem méltó lakossági fórum,
majd egy másik, ami már
kulturált körülmények között zajlott
le, és a résztvevők tényleg az
intézményre voltak kíváncsiak.
A polgármester elmondta, ha
(folytatás a 6. oldalon)
Kanizsa – Hírfolyam 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. június 7.
Bringára fel,
Nagykanizsa!
TeSzedd!
A labdát
is bezsákolták
Nem kell Palinban
sem a javító-nevelő
intézet
(folytatás az 5. oldalon)
szükség van rá, egy későbbi időpontban
szakemberek is adnak tájékoztatást
a lakosság számára,
sőt, aki akarja meg is nézheti a
debreceni intézmény működését.
A 17 éve működő teljesen zárt intézményből
csak engedéllyel és kísérettel
jöhetnek ki a bent lakók, és
szökés még nem fordult elő. A
közvetlen közelében élőket semmiféle
atrocitás nem érte. Azt állítják,
az őrséggel és bekamerázott
kerítéssel körülvett épület környéke
biztonságosabb lett, és emiatt a
környék ingatlanjai felértékelődtek.
Aminisztérium képviselői, Kanizsán
a határőr laktanyát, a Lazsnaki
kastélyt a hozzá tartozó területtel,
továbbá a volt Dózsa György laktanya
területét választották ki, de ez
utóbbit elvetették.
Földrajzi elhelyezkedése miatt
Kanizsa a legalkalmasabb. Ha városunkra
esik a választás – folytatta
Cseresnyés Péter –, és a közgyűlés
is úgy dönt, hogy ezt a területet
az állam rendelkezésére bocsátja,
abban az esetben itt építik meg.
A 100-120 férőhelyes intézményben
14-18 éves gyerekeket
látnak el, minden bent lakóra egyegy
foglalkoztatott jut, így 120
munkahelyet teremthet a beruházás.
A városban ezt a területet tartották
megközelíthetőségi szempontból
a legalkalmasabbnak, mivel
más helyszínen a közművek kiépítése
óriási összeget igényel.
Dr. Molnár József rendőrkapitány
más városok tapasztalatait is
megosztotta a hallgatósággal. Az
országban jelenleg három helyen
működik javító-nevelő intézet:
Aszódon, Debrecenben és Budapesten,
a Szőlő utcában. Ezek a
vonatkozó jogszabály szerint zárt
intézetek, amely azt jelenti, lényegében
börtön. Onnan engedély
nélkül senki nem jöhet ki. A jogszabályok
előírják azokat a kivételes
eseteket, amikor az ott nevelt
az intézet területét elhagyhatja.
Szökés nem történt, az viszont előfordult,
hogy a szabadságra engedett
személy nem utazott vissza,
amit az intézet szökésként kezelt.
A rendőrkapitány biztosan állította,
ha Kanizsára kerül az intézet, a
rendőrjárőr sűrűség meg fog nőni
azon a területen, mégpedig azért,
mert a neveltek egészségügyi ellátását,
vagy kihallgatásra, tárgyalásra
vitelét a rendőrség fogja
megoldani. Sokkal több rendőr fog
mozogni azon a környéken. Az ott
nevelt gyerekeknek van esélyük
arra, hogy jó útra térítsék őket, és
ezt az esélyt meg kellene adni számukra.
Pozitív példák mutatják,
hogy többen végeztek közülük
szakiskolát, és letértek a bűnözői
útról. Arra kérte a jelenlévőket, ne
indulatoktól vezérelve vonjanak le
következtetéseket, mert szakmai
szempontból az a véleménye, nem
jelent közbiztonsági veszélyt egy
ilyen intézet működése. A fejlesztési
terveikben 68 térfigyelő kamera
szerepel, Palin teljes levédéséhez
6 kamerára lenne szükség,
melynek költsége a beruházásba is
beleférne.
A fórum résztvevői többek között
megkérdezték: miért Kanizsára
esett a minisztérium választása,
ha megnövekedik az ingatlanok értéke,
van-e arra lehetőség, hogy az
önkormányzat megvásárolja. A fórumnak
csak párbeszéd jellege
van? ők más információt is hallottak
az ilyen intézetekről, mint a
rendőrkapitány. Lehet rendőri,
szakmai szempontból tökéletes a
működésük, de ez számukra nem
megnyugtató. Ha termelőüzemet
hoznának ide, akkor nem tiltakoznának.
Voltak, akik normális indokot
kértek arra, hogy miért ebbe a
paradicsomi környezetbe akarják
az ide nem illő létesítményt építeni,
és miért Nagykanizsának kell a
120 gyereket istápolni. Azt nem
kívánják, hogy a határőr laktanyában
alakítsák ki, de itt se. Mi kell
ahhoz, hogy itt ne valósuljon meg,
és keressék meg azt a városrészt,
ahol támogatja a lakosság. Amenynyiben
a város nem áll el a beruházástól,
a polgármester mutasson
egy olyan helyet, ahol nem tiltakoznak.
Nem lehetne szebb dologra
használni ezt a gyönyörű környezetet?
A képviselők minket
képviselnek, azt kell tenni, amit mi
kérünk. Egy hozzászóló kivételével
– aki azt ajánlotta, hogy meg
kellene adni a fiataloknak a lehetőséget
–, valamennyien kijelentették,
hogy nem kell Palinba a javító-
nevelő intézet, és nem kell meghívni
a debreceni igazgatót sem.
Nagykanizsa az elsődleges
helyszíne a Dunántúlra tervezett
javító-nevelő intézetnek, a végső
döntés néhány héten belül megszülethet
– közölte a város polgármestere
pénteken a közgyűlés
előző napi üléséről tartott sajtótájékoztatón.
Cseresnyés Péter szólt arról,
hogy csütörtökön levették a napirendről
a Nagykanizsa palini városrészében
lévő kiszemelt helyszínről
szóló előterjesztést.
Hozzátette, hogy nem azért döntött
a téma elvetéséről, mert „megijedt”
volna a szerdán e témában
tartott, tiltakozó lakossági fórum
után. Közlése szerint a napirendi
pontot azért nem tárgyalták, mert
az Emberi Erőforrások Minisztériumával
„bizonyos megegyezések
még nem születtek meg”, de amint
meglesz a megállapodás, a közgyűlés
tárgyalni fog a fiatalkorúak
tervezett javító-nevelő intézetéről.
A polgármester felidézte, hogy
már akkor megkezdődött az ellenállás
a város egyes lakói részéről,
amikor még el sem dőlt, hogy
Nagykanizsán lesz a beruházás. A
minisztérium szakemberei nyolckilenc
dunántúli helyszínt is vizsgáltak,
és földrajzi elhelyezkedése
miatt Nagykanizsát tartják e célra
a legalkalmasabbnak. A város
szintén több helyszínt ajánlott,
ezek közül a felújításra már nem
alkalmas Lazsnaki kastély területét
tartják a leginkább megfelelőnek
a beruházáshoz.
A mintegy 2-2,5 milliárd forintból
megvalósuló létesítmény 100-
120 embernek – többségében szociális
és pedagógiai végzettségűeknek
– adna munkát, közvetetten,
beszállítóként még többeknek.
Olyan 14 és 18 év közötti fiatalokat
helyeznének el a teljesen zárt –
a szerdai fórumon elhangzottak
szerint börtönszerű – intézményben,
akiknek még esélyük van arra,
hogy jó útra térjenek.
A városban eddig tartott három
tiltakozó lakossági fórumra utalva
a polgármester azt mondta: meggyőződése,
hogy a város lakóinak
többsége egyetért vele abban,
hogy „erre a beruházásra Nagykanizsának
szüksége van”.
Az ellenzők aláírásgyűjtései és a
tiltakozó fórumok ellenére úgy vélekedett
egy kérdés kapcsán, hogy
nincs szükség helyi népszavazásra
ebben a témában. Cseresnyés Péter
úgy fogalmazott: ha mégis kezdeményezné
valaki, s ha arról kérdeznék
az embereket, a többség
biztosan akarná, hogy „ne válogassunk”
Közgyűlés sorokban
Közel harminc napirendi pontot
tárgyalt meg és fogadott el a
közgyűlés. Nem jutott viszont
nyugvópontra a Kanizsa Uszoda
Kft. ügyvezetői állása, hiszen
Karácsony Károlyt öt év helyett
csak egy évre bízták meg.
Cseresnyés Péter polgármester a
nyílt ülésre tervezett napirendi
pontok sorából visszavonta a Pannon
Egyetem Nagykanizsai Kampuszán
működtetett hallgatói ösztöndíj
program elfogadására előterjesztett
javaslatot, a zárt ülésre
tervezettek közül pedig a Lazsnaki
kastély hasznosítására előterjesztett
javaslatot. Mindkettőt későbbi
időpontban tárgyalják majd.
A városi közösségi közlekedés
ingyenessé tételére, ezzel párhuzamosan
a helyi adók olyan mérvű
meghatározására előterjesztett javaslatot,
amely egyrészt erre fedezetet
nyújtana, elutasította a közgyűlés.
Aképviselők többek között elfogadták
a hulladékszállítási közszolgáltatással
kapcsolatos döntések
meghozatalára, a villamos
energia beszerzés tárgyában közbeszerzési
eljárás megindítására, a
Balatonmáriai Ifjúsági Tábor és a
Nyári Zöldtábor 2012. évi működtetésére,
az óvodák nyári ügyeleti
rendjére előterjesztett javaslatokat.
Sok vitát követően zöld utat kapott
az Ovi-Foci programban való
részvétel. A határozati javaslat szerint
a közgyűlés benyújtja az Ovi-
Foci Közhasznú Alapítvány által
meghirdetett, legfeljebb 36 millió
forint összköltségű pályázatot,
melynek keretében biztosítja a
Központi Rózsa Óvoda Kertvárosi,
Attila, Hétszínvirág és Kossuth tag-
Kanizsa – 6 Hírfolyam 2012. június 7.
Konténermosás!
A helyi rendelet szerint városunkban a maradékszemét gyűjtésére használatos
1100 l-es konténerek tisztántartásáról a közszolgáltató kötelessége gondoskodni
évente öt alkalommal. Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a
Saubermacher-Pannonia Hulladékgyűjtő Kft. munkatársai 2012. június 12-én,
13-án és 14-én (kedden, szerdán és csütörtökön) zárt rendszerű, gépi konténermosást
végeznek az egész városban. Kérjük a házmesterek, illetve lakók segítségét
abban, hogy a fent említett napokon biztosítsák a hozzáférhetőséget a
hulladékgyűjtő edényekhez.
Nagykanizsa az
elsődleges helyszíne
a Dunántúlra
tervezett
javítóintézetnek
óvodáinak részvételét a programban.
Nyertes pályázat esetén legfeljebb
12 millió forint önerőt biztosít
a 2012. évi költségvetésből.
A közlekedési létesítmények ez
évi fejlesztését Bizzer András képviselő
módosító javaslatának figyelembevételével
szavazták meg
a városatyák.
A nemzetiségek jogairól szóló
törvény értelmében a helyi önkormányzat
és a nemzetiségi önkormányzat
megállapodást köt a nemzetiségi
önkormányzat helyiség
használatához, és a működéséhez
kapcsolódó egyéb feladatok ellátásának
biztosítása érdekében. Tizennyolc
igen szavazattal jóváhagyták
az együttműködést Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Roma,
Horvát és Német Nemzetiségi Önkormányzatával,
továbbá megbízták
Cseresnyés Péter polgármestert
a megállapodás aláírására,
melynek határideje: június 1.
A testület döntése értelmében
gazdasági okokból nonprofit gazdasági
társaságként működik tovább
a Kanizsa TV Kft.
A kérdések, interpellációk napirendi
pontban Bicsák Miklós, Dr.
Fodor Csaba, Sajni József, Dr.
Károlyi Attila és Dr. Etler Ottó intézett
kérdést a polgármesterhez.
A közgyűlés nem támogatta
azt a napirendi pontot, mely a
városi közlekedés nagykanizsaiak
számára ingyenessé tételére,
ezzel párhuzamosan a helyi
adók meghatározására irányul.
A javaslatot Zakó László országgyűlési
képviselő terjesztette be
a közgyűlés elé.
Az előterjesztés szerint az adók
egyrészt fedezetet nyújtanak az
utazás díjára, másrészt mértékéből
fakadóan valós alternatívája lenne
a magán gépjárművek használatának.
A közlekedési rendszer főbb
jellemzője lenne, hogy a nagykanizsai
utasoknak nem szükséges jegyet
és bérletet vásárolni. Az ingyenes
utazási kedvezményben részesülő
városunkban élők adó formájában,
a vidékről bejárók jegy
formájában fizetnék az utazás ellentételezéséhez
szükséges díjat.
A Zala Volán Zrt. több szempontból
is aggályát fejezte ki a tervezettel
kapcsolatban, de a Zakó
László ennek megismerése után is
fenntartotta szándékát, és kérte,
hogy a kidolgozott anyag változatlan
tartalommal kerüljön előterjesztésre.
Vezetői kinevezések
A közgyűlés elfogadta az oktatási-
nevelési intézmények magasabb
vezetői kinevezésére vonatkozó
javaslatot, így a négy intézményegység
vezetésére megbízást
adott.
Még 2011-ben döntöttek két-két
közép- és általános iskola egységes
irányítás alá vonásáról, mely
során az intézményvezetők magasabb
vezetői megbízását visszavonták,
és ezzel egyidejűleg az önkormányzat
az összevont iskolák
egyikének vezetőjét egy nevelési
évre megbízta a magasabb vezetői
feladatok ellátásával. Az egy év leteltét
követően pályázatot írtak ki a
Kőrösi Csoma Sándor – Péterfy
Sándor Általános Iskola, a Zrínyi
Miklós – Bolyai János Általános
Iskola, a Dr. Mező Ferenc – Thúry
György Gimnázium és Szakképző
Iskola, valamint a Nagykanizsai
Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium
vezetői feladatinak ellátására.
Minden esetben egy-egy pályázat
érkezett.
Ezek alapján a következő tanévekben
a Kőrösi – Péterfy iskola
irányításával Kókainé Hámorszky
Évát, a Zrínyi – Bolyai vezetésével
Faller Zoltánt bízták meg. A Dr.
Mező Ferenc – Thúry György egységes
irányítás alá volt intézmény
vezetői pozícióját Szermek Zoltán
tölti be a jövőben, míg a Nagykanizsai
Műszaki Szakképző Iskola
és Kollégium irányításával Bene
Csabát bízták meg.
Az MSZP Nagykanizsai szervezete
elítéli azt a magatartást, amit
a nagykanizsai Fidesz folytat a vezetői
kinevezések során. A tegnapi
napon a Városi Uszoda Kft. ügyvezetői
állásának pályázatáról döntött
a Fidesz többségű közgyűlés,
és a négy pályázatból, melyben
benne volt az uszodát már több
mint 6 éve vezető jelenlegi ügyvezető
pályázata is, nem tudott a Fidesz
frakció választani, és megbízták
Karácsony Károly eddigi vezetőt
a pályázati kiírásban szereplő 5
év helyett 1 évre.
Tavaly is 1 évre nevezték ki, ami
már akkor is érthetetlen volt, és
most ismételve önmagukat, méltatlanul,
egy felelős gondolkodású
városvezetéshez nem illő viselkedést
tanúsítva újabb 1 évre bízták
meg a vezetői tevékenységgel.
Karácsony Károly vezetővel, valamint
az uszodában dolgozó 20
emberrel szemben is sértő és felelőtlen
ez a fajta magatartás a
nagykanizsai Fidesz részéről.
A Fidesz nagykanizsai frakciója
fejezze be a dolgozók elbizonytalanítását
és mutasson felelős városvezetői
magatartást.
Követeljük, hogy soron kívüli
közgyűlésen a Városi Uszoda további
zavartalan működése, valamint
az ott dolgozók érdekében az
1 év helyett a pályázati kiírásban
szereplő 5 évre bízza meg Karácsony
Károly jelenlegi ügyvezetőt.
Lássunk tisztábban VI. – Demokrácia
Cseresnyés módra
címmel tartott Marton István, a
Kanizsáért Közéleti Egyesület
elnöke sajtótájékoztatót a Halis
István Városi Könyvtárban,
ahol a következőket mondta:
„Folytatódik Cseresnyés Péter
antidemokratikus közgyűlés-vezetési
gyakorlata, melynek következtében
egyszerűen belefojtja a szót
a Kanizsáért Közéleti Egyesület
egyik képviselőjébe.
Ez a gyakorlat nem új keletű, hiszen
tart már a ciklus kezdete óta.
Ami a májusi soros közgyűlésen
történt, az több mint felháborító.
Az előző – április 26-i – közgyűlésen
feltett kérdésemre adott válaszát
szándékozom értékelni, de
nem adott szót mondván, hogy
nem jelentkeztem be (megjegyzem:
bejelentkezni csak új kérdés
felvetése esetén szükséges). Hibáját
észlelve mégis megadta a szót,
de figyelemre sem méltatott. Ezt
sérelmeztem, mire megvonta a
szót és berekesztette a nyilvános
ülést. A feltett kérdésemre a Bartók
Béla u. 1. alatti harmadik éve
üresen álló épület sorsára és az önkormányzati
tulajdonú belvárosi
üzletek, bérlemények bérlőinek
megtartására vonatkozó válaszait a
következő soros közgyűlésen mindenképpen
nyilvánosságra hozom.
Sajnos Cseresnyés Péter ezen
megnyilvánulása illeszkedik abba
a sorba, ami a ciklus elején kezdődött,
amikor nem a leadott szavazatok,
vagy a képviselői helyek
arányában, hanem önkényesen
előzetes megbeszélés nélkül osztotta
el az ellenzéknek járó bizottsági
elnöki és tagsági helyeket. Így
történhetett meg az, hogy a választáson
második helyen végzett Kanizsáért
Közéleti Egyesületnek
nem adott egyetlen bizottsági elnöki
helyet sem.
Egyébként ritka az a közgyűlés
ahol a napirendek vitája során –
idő utáni jelentkezésre hivatkozva
– ne tagadná tőlem a szót.
Történik mindez a nagykanizsai
közgyűlésben, miközben a FIDESZ
kormány nemzeti konzultációra
– azaz egy „össznépi kormányzásra”
készül a demokrácia
jegyében.
Felmerül a kérdés: Mennyire hihető
ez?” – zárta tájékoztatóját
Marton István.
A Civil Összefogás Nagykanizsáért
Egyesület tagjai palackzsugorító
készüléket adományoznak
két oktatási intézmény
számára, első alkalommal a Hevesi
Sándor Általános Iskola részére
adták át a gépet.
A szerkezet működését Csizmadia
Tibor, a Civil Összefogás
Nagykanizsáért Egyesület titkára
mutatta be a diákoknak és tanáraiknak.
Dr. Etler Ottó önkormányzati
képviselő elmondta, az egyesület
fontosnak tartja a környezetvédelmet,
és kiemelten fontos ügynek
érzik a felnövekvő nemzedékek
környezettudatos nevelését is.
A készülék lehetővé teszi a környezetvédelemre
és az ésszerű hulladékgazdálkodásra
való nevelést, illetve
az intézmények filléres gondjainak
enyhítéséhez is hozzájárulhat,
hiszen minden egyes palackért két
forint begyűjtési díjat kap az iskola.
– A nemzetközileg is védett magyar
szabadalom lényege, hogy a benne lévő,
elektromos áramot hővé alakító
fűtőbetét hőjének hatására a készülékbe
helyezett PET palack anyaga meglágyul,
és a palack belseje felé zsugorodva,
a készülék felső részének súlya
alatt harmonikaszerűen önmagába
csukódik – ismertette a készülék működését
Csizmadia Tibor. Avízszintes
asztallapra és a falra egyaránt felszerelhető
készülékbe 0,5 literestől 2,5 literesig
helyezhetőek be normál szájméretű
palackok, kupak és címke nélkül.
A közepes szájméretű palackok
zsugorítását, melyben eredeti térfogatuk
8 százalékára zsugorodnak össze,
a készülék úgynevezett szűkítő tartozéka
teszi lehetővé.
B.E. - MTI - V.M.
Kanizsa – Hírfolyam 7
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. június 7.
Nem lesz ingyenes
a városi közlekedés
Az MSZP kiáll
Karácsony mellett
Lássunk tisztábban VI.
Palackzsugorítót
adományoztak
Kanizsa – 8 Emlékezés 2012. június 7.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak
Egyesülete tisztelettel meghívja Önt 2012. június 17-én (vasárnap) 14.30 órakor a HORTOBÁGYI
KÉNYSZERMUNKATÁBOROKBA NAGYKANIZSÁRÓL ELHURCOLTAK 60. évfordulója alkalmából
tartandó megemlékezésre.
Helyszín: Nagykanizsa Vasútállomás (8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 63.)
PROGRAM: Himnusz. Emlékező beszédet mond: Cseresnyés Péter polgármester, Takács János alapító elnök.
Szavalat: APiarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon diákjai. Koszorúzás. Szózat.
MEGHÍVÓ
A Kanizsai Múzeumért Alapítvány
Kuratóriuma tisztelettel
megköszöni a történeti pályázaton
való részvételt és valamennyi
pályázó munkáját.
A kuratórium a beküldött pályázatokat
értékelte, a kiírás
szándékainak kevésbé megfelelő
történet beérkezések miatt
úgy döntött, hogy csak a 3. díjat
adja ki, míg a többi közzétett
történet beküldője könyvjutalomban
részesül.
Ennek értelmében szavazásra
a következő négy pályázat
kerül:
􀀐 Gyermekkorunk „filléres
vonatai” avagy, hogy
nyaraltunk az 1940-es években?
􀀐 Kanizsai történetek
􀀐 A nagykanizsai
„KÉPCSARNOK” fénykora
􀀐 Barac, a labdarúgó –
játékvezető
Kérjük a városlakókat, hogy
szavazataikkal rangsorolják a
beküldött pályázatokat.
Abeérkező pályaművekre június
15-én 12 óráig lehet szavazni
a www.kanizsaujsag.hu
valamint a www.kanizsatv.hu
oldalakon.
Kanizsai Múzeumért
Alapítvány Kuratóriuma
Szavazzon
kanizsai
történetekre
VOKSH Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
TANFOLYAM INDUL
2012.06.11-én 16 órakor
gépkezelő/targonca, emelőgép
és földmunkagép
2012.06.12-én 16 órakor
C, D, C+E
2012.06.13-én 16 órakor
személyautó, motor és segédmotor
kategóriákban
Részletfizetés! Diákkedvezmény!
Ingyenes tankönyv
kölcsönzés!
Június 15-én, pénteken 17 órakor
az ’56-os emlékkertben, a kopjafánál
emlékezik a Nagykanizsai
Polgári Egyesület a forradalom
utáni megtorlás áldozataira és – „a
gyilkosokat néven nevezNI”
nagygáspári parancsát teljesítve –
ezeknek a nemzetünk ellen elkövetett
bűnöknek az elkövetőire. Ünnepi
beszédet Dénes Sándor alpolgármester
mond. Eső esetén a
Medgyaszay Ház előtere a helyszín.
Győzelemre rendelt az a nép,
amelyiknek olyan fia van, akinek
még a hamvaitól is félnek. – A minap
Kövér Lászlótól hallott szavak
bizonnyal érvényesek a 301-
es parcellában nyugvókra is. Közülük
volt, akinek sírját lovasrendőrökkel
tipratták, hogy nyoma
se maradjon. Mást arccal lefelé
földeltek el, a hozzátartozókat
pedig több mint harminc évig elkergették
halottjaiktól.
Nagy Imre miniszterelnök és mártírtársai
kivégzésének napja előtt
megdöbbentő újraolvasni az 1989-
es újratemetéskor mindössze 26
éves fiatalember – Orbán Viktor –
ma talán még időszerűbb szavait: A
ma vállunkra nehezedő csődtömeg
egyenes következménye annak,
hogy vérbe fojtották forradalmunkat,
és visszakényszerítenek bennünket
abba az ázsiai zsákutcába,
amelyből most újra megpróbálunk
kiutat találni. Valójában akkor,
1956-ban vette el tőlünk – mai fiataloktól
– a jövőnket a Magyar Szocialista
Munkáspárt. Ezért a hatodik
koporsóban nem csupán egy legyilkolt
fiatal, hanem a mi elkövetkező
húsz vagy ki tudja hány évünk
is ott fekszik. …
Senki sem hiheti, hogy a pártállam
magától fog megváltozni.
Emlékezzetek: 1956. október 6-
án, Rajk László temetésének napján
a párt napilapja, a Szabad Nép
öles betűkkel hirdette címlapján:
Soha többé! Csak három hét telt
el, és a kommunista párt ÁVH-s
keretlegényeivel békés, fegyvertelen
tüntetők közé lövetett. Két év
sem telt el, és az MSZMP
Rajkéhoz hasonló koncepciós perekben
ítéltette halálra ártatlanok
százait, köztük saját elvtársait. Mi
nem érjük be a kommunista politikusok
semmire sem kötelező ígéretével,
nekünk azt kell elérnünk,
hogy az uralkodó párt, ha akar, se
tudjon erőszakot alkalmazni ellenünk.
Magyarország január 1-jén életbelépett
Alaptörvényének átmeneti
rendelkezései a jog egyértelműségével
szólnak: A mai magyar jogállam
nem épülhet a kommunista
rendszer bűneire.
Azt mondják, az alaptörvény átmeneti
rendelkezéseinek jelentősége
csak szimbolikus. Bízzuk ezt
a jogászokra! Majd kiderül, milyen
eszközeink vannak arra, hogy
kikényszerítsük a megkésett jóvátételt.
Félek, ezek az eszközök korlátozottak,
de a jóvátétel nem csupán
anyagi lehet. Sőt, a szimbolikus
sokszor fontosabb, mert így
válhatunk végre szabaddá. “Az
igazság szabaddá tesz” – üzenem
innen a magyar nemzetnek. (Wittner
Mária az átmeneti rendelkezések
vitájában 2011. december 1-
jén.)
Hozzunk egy-egy szál virágot
A Nagy-Magyarország Emlékműnél
vasárnap délután a délelőtti
emlékmise után a trianoni békediktátum
92. évfordulója alkalmából
várták megemlékezésre
(melynek művészeti vezetője és
programszervezője Rajnai Miklós
Bánffy Miklós-díjas bölcsész volt)
a város polgárait, hogy a lelkekben
felelevenítsék a magyar történelem
egyik legszomorúbb eseményét,
s emellett összefogásra
buzdítsanak a magyarság soraiban.
Rózsás János író, nagykanizsai
díszpolgár, volt GULAG-rab gondolatait
Horváth István, Radnótidíjas
versmondó tolmácsolta, s a
köszöntő üzenet szerint meg kell
maradnunk államalkotó népnek
őseink földjén.
Az emlékbeszédet idén Dr. Eva
Maria Barki bécsi nemzetközi jogász
mondta el, aki kifejtette, bárhogy
is alakul az úgynevezett nagyhatalmak
gondolkodása a történelem
viharaiban, minden népnek joga
van és lesz az önrendelkezéshez,
s ennek kivívásához, egyben a szabadsághoz
bátorság szükséges.
Az egyetemes magyar kultúra értékeinek
megtartása és átörökítése
érdekében kifejtett önzetlen emberi
tetteikért idén Magyar Műveltség
Díjban részesült néhai dr. Andor József
erdőmérnök, Szelestey László
néprajzkutató, Hintalan László élettörvény
kutató, Eva Maria Barki
nemzetközi jogász és Balczó András
olimpiai bajnok öttusázó.
A kulturális műsorok mellett a
megemlékezés magasztos pillanatait
a koszorúzás tette igazán ünnepivé,
hogy aztán a koszorúk méltóképp
emlékeztessenek arra, a ma
élő magyarság sem feledkezik
1920. június 4-éről.
A trianoni békediktátum
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa – Hirdetés 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. június 7.
hirdetés
Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata és a
Nagykanizsai Rendőrkapitányság
immár nyolcadik alkalommal
szervezi meg és bonyolítja
le kortárs segítő képző táborát.
Az egy hetes táborban a táborlakók
önismereti, büntetőjogi,
szexedukációs és drogprevenciós
előadásokon vesznek részt, és ismereteikről
a tábor végeztével számot
is adnak. Aprogramokat rendőrségi,
önvédelmi, tűzoltósági, elsősegély
és egyéb bemutatók, versenyek
is színesítik.
Igyekszünk a táborlakók kedvében
járni a szabadidős programokban
is, így sorversenyek, foci, tollas
mellett fürdőzés is várja őket,
természetesen a jó idő elengedhetetlen
ehhez.
Garantáljuk azonban, hogy
rossz idő esetén sem fogtok unatkozni!
Meg kívánjuk hívni a táborunkba
a Ráckeresztúri Drogrehabilitációs
Központ képviselőit is,
hogy előadásukkal hiteles képet
kaphassatok a drogokról, droghasználat
veszélyeiről, következményeiről.
Azene sem maradhat a
táboron kívül. Esti közös éneklések
és gitározások mellett,
karaoke programokkal szeretnénk
a jó hangulatot megőrizni, és
igyekszünk az egyéni igényeket is
figyelembe venni, természetesen
a demokrácia keretein belül.
A tábor végeztével sem veszítjük
el egymást, hiszen akkor már,
mint kiképzett kortárs segítők vehettek
részt a Nagykanizsai Rendőrkapitányság
Bűnmegelőzési
Csoportja által szervezet akciókban,
aktuális feladatokban, mint
például a strandok biztonságának
őrzésében.
Várunk minden végzős 8. és 9.
évfolyamos diákot, aki szeretne
közénk tartozni, és egy jó táborban
szeretne részt venni, majd jó
ügyekért munkálkodni!
A tábor ideje: 2012. június
17-24. (vasárnaptól-vasárnapig)
A tábor helye: Kistolmács,
Horváth-kert étterem, Camping
és Táborhely
Jelentkezési határidő: a létszám
betöltéséig. Utána csak visszalépés
esetén és arányában tudjuk
létszámon felüli jelentkezőket a
tábor résztvevői közé felvenni.
Jelentkezni lehet az iskolák védőnőinél.
Egyéb információ az
alábbi elérhetőségen.
Légy egy jó közösség tagja!
Várjuk jelentkezésedet!
Nagykanizsai Rendőrkapitányság
Bűnmegelőzési Csoportja
Nagykanizsa, Király u.49.
tel: 93/312-190
(57-57, illetve 57-13 mellék)
2012. június 16. szombat,
Mindenki Sportpályája
9.00 óra!
Nevezni személyesen, a Családsegítő
és Gyermekjóléti Központban,
Nagykanizsa, Zrínyi
Miklós u. 51. szám alatt.
Nevezési határidő 2012. június
14.
Projektünk keretében a következő
programokat kínáljuk neked:
Reggeli torna, strand, lovaglás,
ötletes játékok, kirándulás, előadások
és minden, amit szeretsz!
Zöldtábor jelleggel 2012. június
18. - 22.-ig (5 napra) 8.00 - 18.00
óráig várjuk a gyerekeket.
2012. június 26-tól
augusztus 30-ig
Kedd: 15.00 - 20.00,
szerda: 15.00 - 20.00,
csütörtök: 15.00 - 20.00
Önmagad érdeke Egészséged védelme.
Mozgásod élménye. Társadalmunk
értéke.
A Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ a nyári szünet alatt
mozgási lehetőséget nyújt 18 év
alatti gyermek számára, Nagykanizsán
a Rózsa út 9. szám
alatt. (Vívócsarnok mellett)
Sportolási lehetőség, kellemes
zárt környezetben.
Asztalitenisz, labdarúgás, kézilabda,
röplabda, tollaslabda.
Kortárs tábor
Mozgás- tér
A Mi a pálya? – Jövőnk az ifjúság II. című, TÁMOP-5.2.5.B/10/2-2010-0202
azonosítószámú projekt keretében
Huszonötödik
Négyévszak
Kupa
Mi a pálya?
Nincs programod a nyárra?
Sport tábor
Kanizsa – 10 Városháza 2012. június 7.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Jegyző munkakör betöltésére
Fő feladatok:
A vonatkozó jogszabályokban (különös tekintettel a helyi önkormányzatokról
szóló törvényre és a közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőkre vonatkozó
szabályozásra), valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatában a megyei jogú város jegyzője
hatáskörébe tartozó feladatok ellátása.
A munkavégzés helye: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
A kinevezés teljes munkaidőben, határozatlan időre szól, hat hónap próbaidő
kikötésével. A munkakör a pályázat elbírálását követően tölthető be.
Pályázati feltételek:
Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, igazgatásszervezői
vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási
menedzser szakképesítés, jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az
OKV elnöksége által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos
fokozat alapján adott mentesítés (ennek hiányában a pályázó nyilatkozata,
hogy kinevezése esetén a kinevezéstől számított egy éven belül azt megszerzi),
legalább kétévi közigazgatási gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat:
- a pályázó aláírt önéletrajza (www.nagykanizsa.hu / E-ügyintézés / Letölthető
nyomtatványok / Titkárság mappában található Önéletrajz minta szerint),
- a pályázó eddigi szakmai tevékenységének részletes bemutatása és a munkakör
ellátására vonatkozó elképzelései,
- három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, (vagy az arra vonatkozó
igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt
kérelmezte), amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt nem áll,
- iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát tanúsító okiratok másolata
(szakvizsga hiányában a megszerzésére vonatkozóan a pályázati feltételek között
írt nyilatkozat),
- a kétévi közigazgatási gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,
- a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy
- nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
- kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll
fenn, és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt
államigazgatási szervnél nem alkalmazható,
- a 2007. évi CLII tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,
- hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez,
- a pályázati eljárás során az előkészítő bizottsági üléseken és a döntéshozó
Közgyűlés ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történő tárgyalásához
hozzájárul-e,
- a teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható vagy bizalmasan kezelendő
oly módon, hogy csak az elbírálásban résztvevők ismerhetik meg.
A pályázat kiírója a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány
kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt
legkésőbb a véleményező bizottság meghallgatásán be kell nyújtani.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a közszolgálati tisztviselőkről
szóló törvény vonatkozó szabályozása, a hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
és Közszolgálati Szabályzata alapján kerül sor.
A pályázatokat Cseresnyés Péter polgármesternek címezve (Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
kell benyújtani zárt borítékban, "Jegyzői pályázat" felirattal. Apályázatok benyújtásának
határideje: 2012. augusztus 31.
A pályáztató nem zárja ki, hogy a döntést megelőzően - külsős szakértő közreműködésével
- vezetői képességfelmérést szervez, amelyen a pályázók részvétele
önkéntes. Abeérkezett érvényes pályázatokat az Ügyrendi, Jogi és Közrendi
Bizottság a pályázók meghallgatása után véleményezi, és a polgármester terjeszti
a Közgyűlés elé.
A pályázatok elbírálásának határideje a benyújtási határidő lejártát követő első
közgyűlés. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa.
Apályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a 93/500-701 telefonszámon.
A pályázati hirdetmény közzétéve a Nemzeti Közigazgatási Intézet Internetes
oldalán (Elérhető: www.kozigallas.gov.hu, www.kszk.gov.hu vagy
www.nki.gov.hu Közszolgálati állásportál).
Pályázat jegyzői munkakörre
Dioptriás napszemüveg és fényre sötétedő lencse
AKCIÓ 20-30 %
Az akció 2012. június 30-ig érvényes
Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselő fogadóórát tart minden hónap
második szerdáján 17 órától a Kőrösi Cs. Sándor Általános Iskolában.
Dr. Csákai Iván önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2012. június 12-én
17.30 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában.
Jerausek István önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2012. június 12-én
17 órától a Sánci Kultúrházban, 18 órától a Kisfakosi Kultúrházban, 19 órától
a Nagyfakosi Kultúrházban.
Képviselői fogadóóra
Játszóház a Napraforgó Bölcsődében
A Napraforgó Bölcsőde kitárja kapuit a bölcsőde iránt érdeklődő kisgyermekes családok
előtt. Ajátékok csodálatos birodalma várja a bölcsődés korú kisgyermekeket és hat éves kor
alatti testvéreiket egy közös együttjátszásra, 2012. június 02-30.-a között minden szombaton délelőtt
9-től 11 óráig. Kérjük, a részvételi szándékukat a bölcsődevezetőnél előre jelezzék, hisz a
csoport befogadóképessége a nyugodt játék feltételeinek megteremtése érdekében korlátozott. A
szolgáltatást 250 Ft/óra díj ellenében vehetik igénybe. Napraforgó Bölcsőde (Nagykanizsa, Csokonai
út 5.), telefonszám: 06-93/313-068, e-mail:napraforgo@bolcsode-nagykanizsa.hu
Kanizsa – Generációk Napja 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. június 7.
Kanizsa 12 – Magazin 2012. június 7.
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
ÓVODA KISKANIZSA
GYERMEKEINEK RAJZ ÉS
KÉZMűVES KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető: június 30-ig
Június 9. 17 óra
SWANS BALETT- ÉS TÁNCISKOLA
ÉVADZÁRÓ GÁLAMűSORA
Fellépők: az Iskola óvodás, iskolás és
felnőtt növendékei. Vendégszereplők:
a fonyódi Palonai Magyar Bálint Általános
Iskola táncosai. Belépődíj:
800 Ft (6 éven aluliaknak ingyenes).
Szervező: SWANS Balett- és Tánciskola.
Érdeklődni: Pulai Lászlóné
(Snuki) 06-70/948-1987.
Június 15. 19 óra
TANÉVZÁRÓ BULI
A GESZTENYEFÁK ÁRNYÉKÁ-
BAN
Fellépők: a Loud and Black és a Feszültség
együttes. A belépés ingyenes
Június 16.
ZHAFIRA OF ORIENT - HASTÁNC
GÁLA ÉS HENNA FESZTIVÁL
Belépődíj: felnőtt 1 000 Ft, gyermek
800 Ft. Bővebb információ: Nagy
Kata 06-30/363-8096 Zhafira Táncstúdió,
www.zhafira.hu
ALKONYI ELÉGIA - Z. Soós István
kiállítása
Megtekinthető: szeptember 30-ig
DREAM OF BRUNNERS - Kiállítás
Sass Brunner Erzsébet és Brunner
Erzsébet Indiában festett alkotásaiból
Június 16.
IGRICFESZTIVÁL
Június 16. (szombat)
16 óra GYERMEKPROGRAMOK:
Minden egér szereti a sajtot - mesejáték
a HSMK színjátszóinak előadásában.
Sajtkukacok gyermekkoncert -
Lackfi János verseiből
19.30 óra GIPSYNDROME
20.30 óra BALKÁN FANATIC
22.30 óra A KÖZTÁRSASÁG BANDÁJA
Belépőjegy elővételben: 2.500 Ft; A
koncert napján a helyszínen: 3000 Ft
A jegyek és a bérletek a gyermekprogramokra
is érvényesek! Csak a
gyermekprogramokra szóló belépőjegyek
ára: 300 Ft
LÁNGNYELVEK - Gyűjteményes kiállítás
az elmúlt évtizedek plakátgrafikáiból.
Megtekinthető: augusztus 31-ig
Június 7. 15 óra
FUND ALAPFOKÚ MűVÉSZETI
ISKOLA ÉVADZÁRÓ MűSORA
Hegedüs Tamás és Hodák Sándor
rendkívüli dologra vállalkoztak:
eltekernek Londonba, csak
oda több mint kétezer kilométert
megtéve saját építésű járgányukkal,
kizárólag emberi erőforrást
igénybe véve. Július 14-én vágnak
neki a nagy útnak, addig pedig,
ha tehetik, edzenek, útjukat mosolygó
emberek, dudaszó kíséri.
– Az ötlet már korábban megfogalmazódott
bennem, ugyanis
mindig arra törekedtem, hogy rengeteget
biciklizzem. Azonban a
kerékpáron nehezen tudtam megoldani
a pakolást, és az is macerás
volt, hogy velem tartson valaki.
Ezért kigondoltam, hogy hogyan
lehetne ezeket a problémákat orvosolni.
A megvalósításban, főleg
a futómű elkészítésében, Szantner
Gyula, a Nagykanizsai Műszaki
Szakképző Iskola és Kollégium
Cserháti Tagintézményének műszaki
oktatója volt a segítségemre.
Február 24-én készült el a guruló
váz, a felépítmény és a csomagtartó
nélkül, amely már használható
volt. A csomagtartó kialakítása óta
pedig sok mindent tudok vele szállítani,
kapálógépet, ládát egyaránt
– mondta elöljáróban Hegedüs Tamás.
– Még milyen változtatások
szükségesek?
– Az alvázon és a futóművön
már nem változtatunk. Ha arról
lenne szó, már holnap indulhatnánk.
Azonban még szeretnénk
üzembiztosabbá fejleszteni a felépítményt,
és komfortosabbá, kényelmesebbé
tenni. Egy ponyvát
teszünk a tetejére és az oldalát fedjük
be, hogy ne süssön bennünket
a nap. Megfelelő tárolóhelyek kialakításával
megoldjuk, hogy a telefon,
a fényképezőgép mindig
kéznél legyen. A biciklin való
fényképezés hátránya, hogy ha túrán
az ember meglát valamit, megáll,
ezután helyet kell keresni a kerékpárnak,
előszedni a fényképezőgépet,
majd vissza kell pakolni
és elindulni. A bringakocsival ez
kiküszöbölhető. Tekerés közben
lehet beszélgetni, fotózni, közösek
az élmények és a környezetet sem
károsítjuk.
A londoni út Hodák Sándor matematika
– fizika szakos középiskolai
tanár ötlete volt, de nem új
keletű az efféle elgondolás.
– Az idei olimpia jóval teljesíthetőbb
távolságra van, mint a pekingi,
ahova négy éve szerettünk
volna eljutni. Az idei első tervem
az volt, hogy rollerrel menjünk
Londonba. Szerencsére Tomi lebeszélt
róla és előállt azzal, hogy
menjünk a bringakocsival.
– Mikor indulnak?
– Július 14-én indulunk előreláthatóan
a Mező gimnázium elől,
Londonig körülbelül 2200 kilométert
kell megtennünk. Az odautat
három hétre tervezzük. Visszafelé
csak két hetünk lesz, mivel különböző
elfoglaltságaink miatt Nagykanizsán
kell lennünk augusztus
végén. Az alvást lehet, hogy időben
meg kell osztani, ez az időjárástól
is függ. Ha nagyon meleg
lesz, akkor kénytelenek leszünk
hajnalban és este is tekerni és nappal
hűvösebb helyen pihenni. Útközben
szeretnénk játékos vetélkedőt
tartani az utunkat figyelemmel
kísérők számára, melynek keretében
kérdések feladatok lesznek
olimpikonokról és olimpiai adatokról,
igaz ennek a módja még
nem teljesen kiforrott.
A bringakocsit illetően mottó is
született, mely a következőképpen
szól: „Emberi erővel, az emberibb
kapcsolatokért, egy élhetőbb világért”.
Erről Hegedüs Tamás a mottó
kitalálója beszélt.
– Ezt először magára a közlekedésre
gondoltam, mivel így könynyebb
útközben kommunikálni.
Azonban most már úgy tűnik, ennek
nagyobb jelentősége van,
mert rengeteg ember integet, üdvözlően
dudál, mosolyog, megállít,
segít. Pozitívan viszonyulnak a
járműhöz, sokan félreállnak és
utat adnak. Megesett, hogy a Magyar
utcánál autó jött lefelé a
dombon, megállt, hogy kiengedjen,
és a másik irányból pedig egy
teherautó állt meg, hogy szabad
utat adjon. Tehát erre mondom,
emberibb, mert másként viszonyulnak
hozzá. Úgy tűnik, a mottó
és a bringakocsi is – amely
azért készült, hogy Nagykanizsán
és környékén tudjak közlekedni,
cipekedni – többet fog adni, mint
az elején gondoltam.
V.M.
Irány London
Elkerekeznek az ötkarikás játékokra
Fotó: Varga Mónika
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. június 7.
Horoszkóp
Ha le akarja venni lábáról a kedvesét,
főzzőn neki finom vacsorát. Az erős,
csípős és kesernyés ízeket szeretik a
Kosok, úgyhogy egy ilyen vacsorával
érdemes meglepni kedvesüket.
Ha úgy érzi, unalmas a párkapcsolata, ne
a társától várja el folyamatosan a megújulást,
hanem változzon át időnként ön
is. Akár az évszakok szerint, de mindig a
vonzó oldalát mutassa.
A hétvégén megtapasztalhatja, hogy néha
sokkal kifizetődőbb hallgatni, mint
mások vitájába belebonyolódni. A csillagok
állása azt jelzi, hogy bátran változtathat
elképzelésein.
Nyűgös, morcos hangulatba kerülhet
ezekben a napokban. Ha kellő önkontrollal
kapcsolódik be a szomszédok beszélgetésébe,
nem kell sértődéstől tartania.
Ha belefog valamilyen munkába, dolgozzon
kitartóan, mert csak így érhet el
eredményt. Lehetőleg kerülje el azok társaságát,
akik a menet közben adódó hibák
miatt elkedvetlenítik.
Hogyha még nem döntötte el, mit tesz a
hétvégén, nyugodtan vágjon bele bármilyen
programba, sikerrel jár. A párján kívül
ugyanis a Jupiter támogatására is számíthat
céljai elérésében.
A csillagok szerint több dologba is belevághat
egyszerre. Lehetőleg ne a magányt
keresse, hanem változtasson régi
szokásain, és a társaságban ön legyen a
kezdeményező fél.
Úgy tűnik, nem érdekli semmi sem, pedig
valójában nagy terveket forgat magában.
Szeretné maga mögött hagyni a szürke
hétköznapokat, de egyedül nem megy.
Kérjen anyagi segítséget a családjától.
Ne akarjon mindenkinek megfelelni,
mert hamar elfogy az energiája. Változtasson
a szokásain, és látogassa meg a
rég látott barátait. Akár egy jó beszélgetés
is hasznos lehet.
Ha sehogy sem halad a kitűzött feladataival,
akkor legjobb egy jót pihenni, és
csak utána folytatni az egészet. Könnyen
elűzi a fáradságot egy kellemes vacsora,
és a tánc.
Álmodozzon végre a nyári vakációról
is. Ha kihasználja az adódó újabb
munkalehetőségeket, akkor teljesülhet
a régi vágya, akár egy szép hajókirándulás
is.
Úgy tűnik, még a hétvégén sincs maradása,
a hét közben megszokott munkatempóját
nehezen tudja levetkőzni. Ezen a
téren is érdemes lenne változtatnia. Akár
egy új hobbi is segíthet.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
INGATLAN
Belvárosban (Hunyadi utcában)
700 négyzetméteres építési terület eladó.
Érd.: 0630/448-6072
Kedvezményesen eladó Bagolai
hegyen pince, 780 négyszögöl területen,
teljes felszereléssel, jól termő
gyümölcsfákkal. Víz, villany bevezetve,
a közlekedés jó. Érd.:
0630/473-9120 (7503K)
Kanizsa – Sport 14 / Apró 2012. június 7.
ÁLLÁS
2012.06.13. (szerda) 10:00 – 13:00 Magyar Vöröskereszt, Nk. Sugár u. 28.
2012.06.14. (csütörtök) 10:00 – 13:00 Magyar Vöröskereszt, Nk. Sugár u. 28.
2012.06.14. (csütörtök) 14:30 – 16:30 Tótszentmárton - Faluház, Felszabadulás u. 5.
2012.06.16. (szombat) 09:00 – 12:30 TESCO, Nk. Boszorkány u. 2.
Véradás - Vöröskereszt
intézményvezető szakirányú közalkalmazotti
informatikai rendsz.fenntartó felsőfokú megegyezés szerint
technikus (fémipari céghez) szakirányú megegyezés szerint
pénzügyi tanácsadó (váll.ig.) közép- és felsőfokú megegyezés szerint
műszaki ügyintéző szakirányú megegyezés szerint
eladó építő osztályra szakirányú megegyezés szerint
sportbolti eladó + webáruház kez. szakirányú megegyezés szerint
pultos szakirányú megegyezés szerint
villamos hálózatszerelő szakirányú megegyezés szerint
karosszéria lakatos szakirányú megegyezés szerint
teherautó szerelő szakirányú megegyezés szerint
ablaképítő (Ausztria) szakirányú megegyezés szerint
szobafestő, mázoló (Ausztria) szakirányú megegyezés szerint
burkoló kőműves szakirányú megegyezés szerint
8800 Nagykanizsa, Fő út 24. 93/310-327/102
Könnyű fizikai munkára (címkézés,
készletezés), keresünk diákokat,
fiatalokat, letenyei raktárba!
Munkavégzés: hétfőtől-szombatig,
délelőttös és délutános műszakban. Kulturált,
tiszta munkakörülmények, rugalmas
munkarend, korrekt bér. Közlekedés:
ingyenes céges buszjárattal! Érdeklődni:
0620/913-71-10; 0630/983-33-
87, e-mail: diakmelo@diakmelo.hu
vagy illes.alpar@diakmelo.hu.
Lakossági apróhirdetés első alkalommal
800 Ft, a másodiktól 400 Ft. Vállalkozási
apróhirdetés az első alkalommal 1600 Ft,
a másodiktól 800 Ft.
Nagykanizsán idén is megrendezésre
került a sárkányhajó bajnokság,
mely ezúttal is része volt
az országos road show-nak. A
verseny mellett az idei évben is
számos kísérőprogram várta a
rendezvényre látogatókat, s a
versenyek az iskolák vetélkedéseivel
kezdődtek. Az iskolai futamok
keretében külön az általános
és külön a középiskolák egységei
eveztek egymással versengve. A
szervezők ugyan az időjárás végett
némileg aggódhattak, de a
futamok végül sikerrel zárultak.
Az iskolák csapatainak végeredményei.
Általános iskolák: 1. Zrínyi,
2. Palin, 3. Kőrösi. Középiskolák:
1. BLG-Xtreme (Batthyány),
2. Mágnesmező (Dr. Mező),
3. This is -Cseri (Cserháti)
A szombati már igazi versenynap
volt a IV. Kanizsai Sárkányhajó
Bajnokság történései sorában a
Csónakázó-tónál, már reggel vízre
szálltak a húszfős egységek a baráti
és céges versenyek, előfutamok
sorában – szépszámú nézőközönség
előtt.
– Még minket is meglepett, de az
egységek többségénél nagyot javultak
az időeredmények a tavalyiakhoz
képest – fogalmazott a versenynap
végén Varga Péter, a Kanizsa Kajakkenu
Klub első embere. – Nyugodtan
elmondhatom, felkészültebbek a csapatok,
s valóban nagy csatákra van
kilátás, mind a céges, mind a baráti
együttesek mezőnyében. A vasárnapi
küzdelmekre fókuszálva bizonyosan
nagy csata várható a fővárosi, balatonfüredi
és nagykanizsai csapatok
között a továbbjutásért és döntőzésért,
ráadásul holnap már a profikat
is láthatjuk a Csó-tó habjain.
Aztán vasárnap délután fejeződött
be a IV. Kanizsa Sárkányhajó
Bajnokság háromnapos rendezvénye,
s akkor már az elődöntők és
döntők futamai szolgáltatták az
igazi látványosságot a kilátogató
érdeklődők (számos esetben hozzátartozók)
számára.
A szeles idő ugyan alaposan próbára
tette az evezősökben ülő csapattagokat,
s így talán még nagyobb
értéke lett a megszerezett első
helyezéseknek. A győri első forduló
után a nagykanizsai versengés
is hozott színvonalas futamokat, finálékat,
s csakúgy, mint a kisalföldi
helyszín, a dél-zalai Csónakázó-tó
is megúszta a vihar és az amiatt bekövetkező
csúszásokat.
Végeredmények.
Települések csapat 2000 m-es
döntője: 1. Paksi Wasabi, 2. Kanizsa
Kajak-Kenu Klub. Amatőr
csapat 2000 m-es döntője: 1. Römi
KKSK - Csepel, 2. Tatai Hódy
Sportegyesület, 3. Graboplast
Győri Vízisport SE. Céges 350
m-es döntő: 1. Merkapt Zrt., 2.
Kanizsai Sárkányhajó SE, 3.
ATOM-DRAGON Paksi Atomerőmű.
Baráti 350 m-es döntő: 1.
Navi SE, 2. Balatonfüred, 3. Dr.
Padló Barátikör. Céges futam
2000 m-es döntő: 1. Merkapt
Zrt., Kanizsai Sárkányhajó SE, 3.
DKG Kútfejek. Baráti futam
2000 m-es döntő: 1. Balatonfüred,
2. Navi SE, 3. Dr. Padló Barátikör.
A települések és amatőr csapatok
350 m-es fináléjában az amatőr
csapatok 2000 m-es sorrendje született.
A sárkányhajó roadshow természetesen
folytatódik, s nincs
kizárva, hogy kanizsai egységeket
az ország más helyszínein is
láthatunk a vízen bizonyítani.
P.L.
Sárkányhajós nyüzsgés a Csónakázó tónál
Fotók: Tóth Tihamérné
Kanizsa – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. június 7.
A májusi pécsi utánpótlás vívógálán
már érezhető volt, hogy a
Nagykanizsai TE egyesületének
utánpótláskorú vívói nem az indultak
még kategóriában végeznek az
országos bajnokságokon sem. A
kanizsaiak edzője, Piecs Adrienn
ráadásul idén is kiérdemelte a legeredményesebb
utánpótlás kardedző
címet az utánpótlás körversenyek
eredményei alapján.
Így már a figyelemreméltó kanizsai
körverseny eredmények ismeretében
rendezték a gyermekkorcsoportos,
újonc és serdülő
kardozók egyéni magyar bajnokságát
a fővárosban, ahol az NTE
1866 vívói is pástra léptek. Mindhárom
korosztályban remek eredményeket
értek el a nagykanizsaiak,
ráadásul úgy, hogy mindhárom
korosztály mezőnye népes
volt – végül több mint 200 vívó
nevezett.
A gyermek fiú kardozók több
mint 40 fős mezőnyéből Milassin
Mór (edző: Piecs Adrienn) és Abay
Nemes Ádám (edző: Tizedes Balázs)
is 3. helyezést csípett el. Az
újonc leány kardozóknál Flumbort
Sára (edző: Piecs Adrienn) szintén
bronzérmes lett.
A serdülők mezőnyében a fiúknál
és a lányoknál is került kanizsai
versenyző – Dobó István és
Vernyel Sára személyében (képeinken)
– a döntőbe, így a magyar
bajnoki címekért vívhattak Piecs
Adrienn tanítványai. Dobó István
a végén szoros csatában, míg
Vernyel Sára valamivel simábban
maradt alul, ezzel mindkét kanizsai
kardozó a második helyet szerezte
meg.
Innentől már a magyar bajnokság
csapatversenyeire készülnek a
Nagykanizsai TE 1866 utánpótláskorú
vívói gyermek-, újonc-, és
serdülő korosztályban, melyet a
hétvégén Budapesten, a Gerevich
Aladár Sportcsarnokban rendeznek.
Egy győri sportág népszerűsítő,
úgynevezett „B” kategóriás versenyen
férfi kardban Somoskeőy Péter
az első helyen végzett.
P.L.
Vernyel és Dobó is ezüstérmes
A ZTE-stadionban rendezték
az amatőr labdarúgó-csapatok
Zala Megyei Kupa-döntőjét,
melyet a Nagykanizsai TE 1866
vívott a Zalaszentgróti VFCvel.
Nos, a találkozó a rendes játékidőben
1-1-re végződött, következhetett
a hosszabbítás. Abban pedig
az NB III-as kanizsaiak voltak jobbak,
mivel Nagy Tamás góljára már
nem tudtak válaszolni a megyei bajnokságban
szereplő szentgrótiak.
Zalaszentgróti VFC – Nagykanizsai
TE 1866 - Horváth-Méh
1-2 (0-0, 1-1, 1-2)
Zalaegerszeg, 350 néző. V.: Kiss
N. (Kepe, Kulman). Gólszerzők:
Tóth D. (49. 11-esből); Cs. Horváth
G. (85.), Nagy T. (95.). Kiállítva:
Kovács D. (119.); Bagarus (89.)
NTE: Freischmid - Kotnyek I.,
Rákhely M., Bozsoki, Bagarus -
Újvári M. (Szakmeiszter J.), Szép
D., Nagy T. - Babati T., Cs. Horváth
G., Szőke Á. (Petánovics M.).
Vezetőedző: Koller Zoltán.
P.L.
A közelmúltban Székesfehérváron
megrendezett Predator''s
Cup Crossfitt versenyen szerepelt
a kanizsai Maximus Crossfit
Team. Az országos megméretés
a Hungarian Cross Challenge
részeként lett megrendezve.
Az volt az érdekessége a versenynek
– ami a kanizsaiaknak
külön jól jött –, hogy az idei évben
junior kategóriában is indulhattak
versenyzők. A
nagykanizsai csapat a beszámolók
alapján remekül szerepelt.
A dél-zalaiak jobb eredményei.
Junior kategória: 2. Boros Barnabás,
3. Gyarmati Dániel. Női kategória:
2. Szajkó Nikoletta (képünkön). Férfi
open kategória: 3. Szollár Zsolt.
Férfi Pro kategória: 1. Kiss Gyula.
Szépligeti Ferenc edző: „A verseny
kiválóan alkalmas volt a fiatalok
számára tapasztalatgyűjtésre,
kipróbálhatták magukat versenyhelyzetben,
akár közönség előtt,
ahol érett versenyzést mutattak be.
A hölgyeknél Szajkó Nikoletta hatalmas
csatában egy ponttal maradt
alul az elsővel szemben. Kiss Gyula
pedig hozta a tőle elvárt formát és
már az első feladatban elért időeredményével
kivívta az ellenfelek
elismerését, a verseny végén méltán
állhatott a dobogó legfelső fokára.”
P.L.
A fiataljaik
is rangos versenyen
bizonyíthattak
A zalai Amatőr Kupa győztesei
Fotó: www.zalamlsz.hu
Kiskanizsai Sáskák SE (15.)
– Szepetnek SE (7.) 1-1 (1-1)
Zala megyei labdarúgó I. osztályú
bajnoki mérkőzés, 28. forduló.
Kiskanizsa, 200 néző. Vezette:
Kondákor (Horváth R.,
Bedő). G.: Kálcsics F. (37.); Mercigány
(7.)
Gyorsan vezetést szerzett a játékot
uraló Szepetnek gárdája,
egy a bal oldaról középre került
labda a jobb összekötő helyén érkező
Mercigány Márkhoz került,
aki 14 méterről a hálóba bombázott
(0-1). A találat után is inkább
a Sáskák térfelén folyt a játék, viszont
az ellencsapások a hazaiak
részéről is hordoztak veszélyt.
Épp'' egy ilyenből adódóan Németh
Richárd jobb oldalról belőtt
labdáját az érkező Kálcsics Ferenc
vágta 7 méterről a léc alá (1-
1), amivel ki is alakult a végeredmény.
Az összeszedett játékuk jutalma
Kanizsa 16 – Hirdetés 2012. június 7.
XXIV. évfolyam 23. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2012. június 14. Kanizsa
„A könyv, amit ma ünneplünk,
sokkal régebbi, mint az
írásbeliség. Pontosan egyidős az
emberrel, de még az Úristennel
is. Akönyv nem más, mint a gondolat
ember nélküli jelenléte” –
mondta Dénes Sándor alpolgármester
a 83. Ünnepi Könyvhét
megnyitóján, a Deák téren.
– S ahogy az első könyv csak
egy kormos kéz lenyomata volt a
sziklafalon, úgy szinte biztos,
hogy az utolsó könyv sem egy
nyomtatott áramkör lesz, hanem
egy kormos kéz lenyomata a betonon
– folytatta Bartis Attila író
gondolatait az alpolgármester. –
Amit pedig ez a két kéz közrefog,
az a kultúra. Tulajdonképpen ezt
ünnepeljük ma. És az, hogy szidjuk-
e épp, vagy istenítjük, szinte
mindegy. Ez maga az életünk. A
sok-sok élet összeadva pedig maga
a történelem. Így az, hogy csak
az ember olvas, nem pusztán anynyit
jelent, hogy csak az ember ír.
Hanem hogy csak az embernek
van történelme. Pont olyan történelme
van, amilyent a kormos kezével
megír.
A régi kérdésre csak egy jó válasz
létezik: igen, ment s megy a
könyvek által előrébb a világ. Mert
minden könyv – legyen az gyermekeknek
szóló, helytörténeti munka,
lexikon vagy éppen regény – egy
kisebbfajta csoda. Agondolat megszületésétől
egészen addig, míg az
olvasó kézbe fogja, lapozgatja. Sőt,
a csoda tovább tart, majdhogynem
végtelen, legalábbis kitölti az ember
életét, hiszen egy jó könyv emléke
elkísér, akár a sírig.
Hogy valóban ünnepi-e a
könyvhét, nézőpont kérdése. Hogy
tudjuk-e, akarjuk-e ünnepelni a
kultúrát, szándék és elhatározás
függvénye. Egy dolgot viszont
nem lehet elvitatni: itt, Nagykanizsán,
évről évre születnek olyan
alkotások, amelyeket érdemes beés
megmutatni. Olyan könyvek,
amelyek rólunk s nekünk szólnak,
olyanok, amelyek belőlünk táplálkozva
teremtenek új értéket, új
mondanivalót. Jó, hogy van ünnepi
könyvhét, hiszen ez egy olyan
alkalom, amikor szelíden, de határozottan
felhívhatjuk a figyelmet a
könyvre, a kultúrára, vagyis arra a
bizonyos kormos kézre, és annak
lenyomatára. Legyen akár a sziklafalon
vagy a betonon.
A könyvhét rendezvényeit idén
is a Deák Könyvesház, a Halis István
Városi Könyvtár, és a Honvéd
Kaszinó szervezte. Az Ünnepi
Könyvhét kanizsai érdekeltségű
könyvbemutatóiról jövő heti lapszámunkban
olvashatnak, illetve
megtekinthetik azokat a
www.kanizsaujsag.hu oldalunkon.
B.E.
A könyv nem más, mint a gondolat
ember nélküli jelenléte
Zajlik a Péterfy iskolában a referencia-
intézménnyé válást elősegítő
pályázat. A város általános iskolái
közül egyedül a Kőrösi
Csoma Sándor – Péterfy Sándor
Általános Iskola Péterfy Sándor
Intézményegysége pályázott és
nyert a TÁMOP Referencia-intézmények
országos hálózatának kialakítása
és felkészítése című felhívásra
– tájékoztatta lapunkat Horváth
Tiborné projektmenedzser.
Az iskola 2012. május 1-jétől
megkezdte az „Így tanulunk – így tanítunk
mi a referenciaintézménnyé
válás folyamatában a horizontális tanulás
során” című pályázat megvalósítását.
Az összesen 4 millió forint
összegű pályázat lehetőséget biztosít
2012 első félévében közel egymillió
50 ezer forint értékű eszközbeszerzésre.
A decemberben záródó projekt
második félévében 16 pedagógus
vesz részt belső szakmai fejlesztéseket
eredményező különböző
képzéseken, felkészítéseken. Feladatuk
a referencia-intézményi működéshez
szükséges feltételrendszerek
kialakítása, a már meglévő „jó gyakorlatok”
(például a Két-tanítós modell,
az Erdei iskola a Csónakázó-tónál
és Bemeneti mérés az első évfolyamon)
átadásának módszertani kidolgozása.
A programban részt vevők
képessé válnak a horizontális tanulás,
azaz az intézmények közti
egymástól való tanulás megszervezésére.
Ez magában foglalja a látogatók
fogadását, szakmai műhelyek
szervezését, az ezekhez szükséges
források előteremtését, a szakmai
dokumentáció elkészítését. A 30 és
60 órás képzések után mentorpedagógusok
fogadhatják a tanulni vágyókat,
és felsőoktatási gyakorlóhellyé
is válhat az intézmény.
– A projekt keretében szakkönyveket
is vásárolunk, melyek segítik
az önfejlesztő tanulást. Reméljük,
hogy a pályázat hozzájárul a sikeres
felkészüléshez, hozzásegít minket
ahhoz, hogy a végső minősítés során
megkapjuk a „Minősített referencia-
intézmény” oklevelet. Az oklevél
kiállításának feltételeként a
Minősítő Testület szakmailag ellenőrzi
az intézmény szolgáltatói szerepre
és feladat ellátására vonatkozó
terveit, az intézményi fejlesztési terv
megvalósítását – hangsúlyozta a
projektmenedzser.
B.E.
Referenciaintézmény
lehet a Péterfy
AVáros Napja – Thúry György
Históriás Napok, a Határtalan
kapcsolatok és a Testvérvárosok
polgárainak találkozója programsorozatot
követő rossz idő
miatt elmaradt Generációk Napjára
június 9-én került sor a Sétakertben.
– Több cél is lebegett a szervezők
– Nagykanizsa városa, az
idősügyi tanács és a Kanizsa Turizmusáért
Egyesület – szeme
előtt, amikor meghirdettük a Generációk
Napját. Az európai évhez
csatlakozva, egyetértve annak
célkitűzéseivel, mi is fontosnak
tartjuk, hogy felhívjuk a figyelmet
az aktív időskor fontosságára
és hogy részt vállaljunk az
ezüst generáció, valamint a fiatalabb
nemzedékek közötti kapcsolat
és szolidaritás erősítésében –
hangsúlyozta megnyitó beszédében
Dénes Sándor alpolgármester.
Hozzátette, ezen kívül szeretnék
különféle akciókkal, felvilágosító
kampányokkal felkészíteni
az 50-es éveikben járókat a nyugdíjas
esztendőkre. A Sétakert,
melyet 1896-ban, a millennium
idején alakítottak ki, a maga polgári
hagyományokat őrző múltjával,
igazán alkalmas arra, hogy
generációkat összekötő kapocs
legyen.
A Generációk Napja alkalmat
teremt a megállásra, a találkozásra,
a beszélgetésre, mindarra, ami a
mindennapokból egyre inkább hiányzik.
Ennek a rendezvénynek
van még egy nagyon fontos célja,
nevezetesen az, hogy a város zöld
szíve, a Sétakert újra minden nemzedék
találkozó helyévé váljon.
Dénes Sándor elmondta, már
az 1850-es években létezett egy
városi Sétatér-alapítvány, amely
kihágási büntetéspénzekből gyarapodott
évről-évre. 1896-ban
Tripammer Gyulának, a Szépítő
Egylet ügyvezető elnökének javaslatára
vették fel a millenáris
díszközgyűlés programjába egy
promenád létesítését. Az első hat
holdat a létesítményhez kiskanizsai
gazdáktól vették meg.
Tripammer Gyula, Fabik József
városi kertész segítségével, maga
ültette be a kertet, és ápolta
haláláig. A 20. század elejétől
élénk élet folyt a parkban: cigányzene,
katonazene, cukrászda
vonzotta vasárnaponként a
közönséget. A park elnevezése
nagy vitát váltott ki a városban,
végül a közgyűlés 1927-ben
„Tripammer-kertnek” nevezte el.
A köztudatba azonban nem ment
át az elnevezés, a város Sétakertnek
nevezte és nevezi napjainkban
is a parkot. – Célunk közös.
Szándékunk tehát az is, hogy ismét
élettel teljen meg Nagykanizsa
„zöld szíve” – zárta köszöntőjét
az alpolgármester.
Ezt követően került sor az
ügyességi versengésre, valamint a
sakkversenyre, amelyek végeredménye
a következő. Ügyességi
verseny: 1. Palin, 2. Napfény, 3.
Kórház I., 4. Miklósfai Répások,
5. Szívbetegekért Egyesület I., 6.
Karádi team, 7. Belvárosi Nyugdíjasklub,
8. Szívbetegekért
Egyesület II. Szívesek, 9. Ikrek,
10. MOL Bányász Klub. Sakk: 1.
Batthyány-s Lányok, 2. Füstölgők.
V.M.
Kanizsa 2 – Krónika 2012. június 14.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági
ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit
Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Nagykanizsán, a Vasemberház
Dísztermében tartotta soron következő
6. ülését az „M9” Térségi
Fejlesztési Tanács. A tanácsülésen
városunkat Karádi Ferenc
alpolgármester képviselte.
A tanácstagok minősített többségének
támogató szavazatával elfogadták
az SZMSZ-t, majd a Tanács
munkatervét, ülésrendjét, a
2011. évi költségvetésének teljesítéséről
szóló beszámolót, a 2012.
évi költségvetését és munkatervét.
A tagok megerősítették tisztségében
Manninger Jenő elnököt, valamint
Dr. Fodor Tamás és Gyutai
Csaba alelnököt. Horváth István
helyére még nem érkezett javaslat,
a következő ülésen térnek vissza
rá.
A tagok kiegészítéssel elfogadták
a M9 gyorsforgalmú út jelenlegi
előkészítettségéről szóló elnöki
beszámolót, majd a helyben felvett
8. pontként meghallgatták az út
nyomvonalával kapcsolatos nagykanizsai
észrevételeket.
Deák-Varga Dénes főépítész arra
kérte a Tanácsot, hogy fogadja
el a tájékoztatót, és a jövőben álljon
ki a térség jól felfogott érdekei
képviseletében az M9 gyorsforgalmi
út ügyében. A főépítész felhívta
a figyelmet arra, hogy Nagykanizsa
önkormányzatának vezetése
már régóta jelzi, hogy nem ért
egyet, és szakmailag hibásnak tartja
az országos gyorsforgalmi úthálózat
fejlesztésének, és különösen
ütemezésének koncepcióját.
Véleményük szerint az ütemezésben
sokkal alárendeltebb utak
kaptak prioritást. Amikor a ’90-es
években megkezdődött az M9-es
építése, arról volt szó, hogy folytatódni
is fog. A kaposvári elkerülő
út, valamint a szekszárdi Duna-híd
megépülésekor beláthatónak tűnt a
befejezése. Azóta azonban egy kapavágás
sem történt, és most kiderült,
hogy évtizedeket várhatunk rá.
A megszólaló résztvevők pozitívan
fogadták a kanizsaiak észrevételét,
és az volt a véleményük, hogy az
M9-sel komolyabban kellene foglalkozni.
Igaz, az is elhangzott a tanácsülésen,
hogy a Területfejlesztési
Tanácsnak túl sok eszköze
nincs, csak lobbizó szervezet.
B.E.
Kanizsán ülésezett az „M9” tanácsa
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A kiskanizsai Móricz Zsigmond
Művelődési Házban került
sor a Nagykanizsai Hegyközség
közgyűlésére, melyen számos napirendi
pont szerepelt. Mint aztán
az ülésen kiderült, mandátuma
lejártával leköszönt tisztségéről
az elnök, Förhénci Horváth
Gyula, de a választmány vezetőségében
továbbra is segíti majd a
szervezet munkáját.
A leköszönő vezető tisztségét
Ábrahám János, a hegyközség eddigi
irodavezetője tölti be az elkövetkezendő
ciklusban. Természetesen
az elnöki beszámoló mellett
sort kerítettek egyebek mellett
még a hegybírói és ellenőrző bizottsági
beszámolókra is, megállapították
a hegyközségi járulékot,
elfogadták az idei költségvetési
tervet is, valamint az egyes tisztújításokra
is sort kerítettek.
P.L.
Új elnök a
Nagykanizsai
Hegyközség
élén
Generációk Napja: Élettel töltötték meg a Sétakertet
Kanizsa – Gazdaság 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. június 14.
A Nagykanizsai Inkubátorházban
a BOSh projekt támogatásával
2012. június 5-én megrendezésre
került Gazdaságfejlesztési Workshopon
a horvát-magyar határ régió
vállalkozásfejlesztésben érdekelt
szervezetei egyeztettek a jövőbeni
együttműködési lehetőségekről.
A rendezvényen hivatalosan is
bejelentésre került, hogy egy újabb
régiós fejlesztési szervezet nyitott
irodát Nagykanizsán, a Nagykanizsai
Inkubátorházban – tudtuk
meg Cserti Csilla projektmenedzsertől,
valamint Kalcsu Zoltántól,
a Pannon Novum Nonprofit Kft.
innovációs menedzserétől.
A BOSh című 116.542 euró
összköltségvetésű projekt a Magyarország
– Horvátország IPA
Határon Átívelő Együttműködési
Program második pályázati felhívásának
keretében valósul meg,
melynek 85 százalékát az Európai
Unió finanszírozza. A projekt vezető
partnere Kapronca (Koprivnica)
városa, Nagykanizsa Önkormányzata
pedig mint projektpartner
vesz részt a tevékenységek
megvalósításában.
Cserti Csilla hangsúlyozta, a
projekt célja nem csak az, hogy a
határ két oldalán működő vállalkozások
közötti kapcsolatépítést elősegítse,
hanem az is, hogy hozzájáruljon
a gazdaságfejlesztési intézményi
szereplők közötti összehangolt
működéshez. Ahatárrégió vállalkozásokat
támogató szervezetei
szerencsére egyre felkészültebbek
a projektfejlesztés területén és számos
egymás mellett futó pályázat
támogatja a régiónk fejlődését. Ezzel
egyidejűleg azonban egyre
többször kell szembesülni azzal is,
hogy a projekt-dömping párhuzamosságokat
is szül. A piaci szereplők
egyre több rendezvényre kapnak
meghívást, amelyeknek témája
nagyon hasonló, nő a kutatásokat
alátámasztó kitöltendő kérdőívek
száma, hasonló témájú projektek
kerülnek kidolgozásra, egymás
nyerési esélyét csökkentve és
a sor természetesen még folytatható
lenne.
A mai, Nagykanizsán megtartott
workshopra a szervezők nem kisebb
célt tűztek ki maguk elé, mint
hogy a meghívott horvát és magyar
kamarák, inkubátorházak, innovációs
ügynökségek, fejlesztési
ügynökségek, klaszterek képviselői
megtalálják a kapcsolódási
pontjaikat és a futó projektekből
származó erőforrásaikat össze tudják
hangolni. A rendezvényen bemutatásra
kerültek a BOSh projektben
rejlő együttműködési lehetőségek.
A Pannon Novum Kft. innovációs
menedzsere, Kalcsu Zoltán
beszélt a Nagykanizsai Inkubátorházzal
való együttműködésének
eredményeiről. Ivan Placko, a
horvát Muraközi Technológiai Innovációs
Központ (Technology
Innovation Centre Medjimurje)
vezetője pedig – a későbbi beszélgetés
gondolatébresztőjeként –
megosztotta a jelenlévőkkel, hogy
az esetükben hogyan teremtik meg
az egymás mellett futó projektek
harmóniáját.
A rendezvény példaértékűnek
volt tekinthető abból a szempontból
is, hogy maga is két projekt tevékenységeit
hangolta össze. A
Pannon Egyetemmel és a Pannon
Novum Kft.-vel együttműködve
ugyanarra a napra és helyszínre került
összehívásra – a szintén Magyarország
– Horvátország IPA
Határon Átívelő Együttműködési
Programból finanszírozott – I3CT
program projektmenedzsment
egyeztetése. A délutáni egyeztetésen
a már megvalósított és aktuális
teendők mellett bemutatásra került
a Pannon Novum Nyugat – Dunántúli
Regionális Innovációs Nonprofit
Kft. új irodája, amely 2012.
május végével nyitotta meg kapuit
a Nagykanizsai Inkubátorházban.
Az I3CT projekt finanszírozásával
megnyitott iroda célja az, hogy
2012. decemberéig elindítsa a
nagykanizsai informatikai vállalkozások
közötti klaszter együttműködést
és ezzel egy magasabb minőségi
szintre emelje az IT szektor
szereplői közötti kooperációt.
P.L.
Akár párhuzamos projektjeik összehangolásával
A Nemzetgazdasági Minisztérium
februárban hirdetett pályázatot
a mikro-, kis- és középvállalkozások
számára munkahelyteremtő
beruházások támogatására.
Zalából 19 vállalkozás
szerepelt sikerrel, így 94 új munkahely
létesülhet 157 millió forintos
támogatással.
A támogatási program iránt az
elmúlt évhez hasonlóan igen
élénk érdeklődés volt tapasztalható.
A Nemzeti Foglalkoztatási
Alapból rendelkezésre álló 10
milliárd forintos keretre a pályázatokat
befogadó munkaügyi
központokhoz 750 pályázat érkezett,
10,3 milliárd Ft támogatási
igénnyel.
A pályázatok szigorú formai és
tartalmi szűrését követően végül
584 vállalkozás nyert el vissza
nem térítendő támogatást 4010 új
munkahely kialakításához, 7,3
Mrd Ft értékben.
Atámogatás egyúttal 6234 munkahely
megőrzését is segíti, mert a
pályázók vállalták, hogy a meglevő
létszámukat is megtartják további
két évig. A vissza nem térítendő
támogatás elsősorban új gépek,
berendezések, műszaki eszközök
beszerzését, továbbá új létesítmények
építését segíti.
A pályázat sikere bizonyítja, körültekintő
tervezéssel, átgondolt pályázati
kiírással elérhető, hogy a
források valóban oda jussanak, ahol
a legnagyobb szükség van rájuk:
olyan hazai kis- és közepes vállalkozásokhoz,
ahol a támogatás nem
talált pénz, és amely nélkül nem
jöttek volna létre munkahelyek.
A pályázók között előnyben részesültek
a hátrányos helyzetű térségben
működő kkv-k, ennek is
köszönhető, hogy az elnyert öszszeg
87,4 %-a az ország négy hátrányos
helyzetű régiójába kerül.
A formai/tartalmi okok miatt elutasított
vállalkozások írásban
kapnak értesítést a munkaügyi
központoktól.
KKV munkahelyteremtő pályázati
program zalai nyertesei:
Varga-Szárnyas Baromfifeldolgozó
Kft., Naturholztechnik Termelő és
Szolgáltató Kft., KAROS-VET Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft., SHS
ELEKTRO Kft., Liftgenerál Ipari és
Kereskedelmi Kft., 3 LP-Kanizsa
Faipari, Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft., Kistari-Fa Termelő, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft., STÚDIÓ
DEKOR Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft., Gellén & Gellén Kft., Reni-
Haus Tanácsadó, Fejlesztő és Humán
Szolgáltató Kft., Gyuri-Szállás
Vendéglátóipari Kft., SILKA Kft.,
Magnet-X 2000 Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft., Varró István
egyéni vállalkozó, KÓBOR Pince
Kereskedelmi, Mezőgazdasági és
Szolgáltató Kft., Perfekt Gold
Centrum Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft., Zebrano-Holz Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.,
Plinius Hungária Mérnöki, Ipari
és Kereskedelmi Kft., Gépjárműjavító
és Ipari Szolgáltató Kft.
MTI-Kanizsa
Több mint négyezer új munkahely jön létre a
hazai kis- és középvállalkozásoknál
Kanizsa – A 4 mi ügyeink 2012. június 14.
Fotó: Varga Mónika
Mérksz Andor a Nagykanizsa
és Térsége TISZK Nonprofit
Kft. ügyvezető igazgatója tájékoztatójában
elmondta, hogy
nap mint nap a játszótér mellett
elhaladva fogalmazódott
meg benne a gondolat: jó,
hogy van a környéken egy játszótér,
azonban az elavult játékokat
látva nincs benne élet.
Ennek apropóján vetette fel,
hogy felújítják a TISZK központi
épületének közelében lévő,
Erdész utcai, mára már
szinte használhatatlanná váló
játszóteret.
A társaság fő tevékenységét figyelembe
véve a szakképzés kapcsán
fontosnak tartja a nevelést, a
munkáltatóknak való minél jobb
megfelelést. Véleménye szerint a
jó beilleszkedéshez szociális kompetenciára,
önzetlenségre és egymás
segítésére is szükség van.
Miért pont a játszótér-felújítás,
vetődik fel a kérdés?
Egy játszótér, mely önmagán hordozza
a múlt és a jövő generációjának
szemléletét. Ajó minőségű és korszerű
játékok mind-mind nevelnek is
egyben. Korán rögzül, hogy ami szép,
azt nem rongáljuk meg, hanem óvjuk.
Munkatársaink, az Erdész utcai
tantelep tanulói, és az ott élő lakóközösség
nagy örömmel vállalták
ezt a nemes feladatot. Mindannyian
fontosnak tartják közvetlen környezetük
szebbé tételét és vallják,
együttes erővel nincsenek lehetetlen
dolgok.
Cseresnyés Péter polgármester
köszönetét fejezte ki a TISZK-nek
az összefogásért és a megvalósításért.
Örül, hogy városunkban vannak
olyan intézmények, amelyek
észreveszik, hol kell a segítség és
tesznek is érte. A fiatal szakembereknek
szükségük van a kreativitásra
és a problémamegoldó készségre,
amelyet nemcsak szakmájukban,
hanem a mindennapi életben
is hasznosítani tudnak. Közösen
megoldani valamit nagy feladat,
a példamutatás pedig fontos
erény.
Mérksz Andor megígérte,
hogy a munkálatokról folyamatosan
tájékoztatást ad. A tanulók
szakmai közreműködésével és
munkatársainak segítségével
2012. július elején a felújított
játszóteret átadja a gyerekeknek.
Kanizsa
Játszóteret újít fel a KanizsaTISZK
A „Korszerű óvoda az esélynövelés
szolgálatáért” – a miklósfai
óvoda infrastrukturális
fejlesztése című projekt nyitórendezvényére
és a kivitelezési
szerződés aláírására került sor a
Vasemberház Dísztermében.
– Az elmúlt évben a bölcsődei férőhelyek
számát növeltük az Attila
óvoda szomszédságában, majd az
óvodai felújítások keretében teljesen
új fűtésrendszer került kialakításra
a Vackor Óvodában, most pedig
a miklósfai óvoda fejlesztésére
kerül sor – kezdte köszöntő beszédét
Dénes Sándor alpolgármester.
Hozzátette, külön nagy öröm, hogy
az 1959-ben épült intézmény fejlesztését
egy nagykanizsai cég, a
Kanizsa Bau Kft. hajthatja végre.
Az Európai Uniós támogatásból finanszírozott
beruházás részleteit
Rodekné Hederics Erika irodavezető,
a projekt menedzsere ismertette. A
program alapvető célja, a közoktatási
intézmények fejlesztése, emellett a
társadalmi kohézió, az egyenlő esélyek,
a korszerű nevelési és oktatási
intézmények megteremtése. A miklósfai
óvoda infrastrukturális fejlesztéséről
szóló határozatot 2010 júliusában
fogadta el a közgyűlés. A 90
százalékos támogatási intenzitású pályázat
megnyerésével közel 99 millió
forintot kaptak, melyből korszerűsítik
a fűtés-, világítási rendszert és a vizesblokkokat.
Kicserélik a gépészeti
berendezéseket, a nyílászárókat, építenek
egy tornaszobát és beszerzik a
szükséges eszközöket. A tervek szerint
szeptemberre befejezik a munkálatokat,
és a gyermekek immár egy
jól felszerelt, korszerű, megújult épületbe
költözhetnek vissza.
V.M.
Szeptemberre megújul a miklósfai óvoda
A Medgyaszay Házban került
sor a hagyományos tanévzáró
ünnepségre, ahol az önkormányzat
köszöntötte a kiemelkedő
eredményeket elért diákokat
és felkészítő tanáraikat.
A fogadással egybekötött ünnepségen
minden évben az Országos
Középiskolai Tanulmányi
Versenyen, az Országos Szakmai
Tanulmányi Versenyeken, az országos
művészeti és az általános
iskolai tanulmányi versenyeken
szép eredményt elért diákok, valamint
felkészítőik munkáját ismerik
el.
– Nagy öröm, hogy minden évben
ilyen szép számban, a
Medgyaszay Ház nagytermét megtöltve
ünnepelhetünk – kezdte köszöntőjét
Dénes Sándor alpolgármester.
Majd megköszönte a nevelők
és diákok kitartó munkáját.
Több év eredménye, hogy ilyen
remek sikereket értek el, sok délutánt
áldoztak fel és emellett felkészültek
a tanórákra, sportoltak,
zenéltek.
A fogadással egybekötött ünnepségen
110 tanuló és 82 oktató
vehette át a díszoklevelet Balogh
Lászlótól, az Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sportbizottság elnökétől,
Dénes Sándortól és Cseresnyés
Péter polgármestertől.
A díjazottak teljes listájáért kattintson
a http://www.kanizsaujsag.
hu/kereses/index.php?m=200
&ckid=10935 webhelyre.
V.M.
Díszoklevél
a kiváló
eredményekért
Fotó: Varga Mónika
Június 3-án megnyitotta kapuit
a XX. Ludvig Nemzetközi
Művésztelep. A Kisrécséhez tartózó
Kendlimajorban összegyűlt
művészeket és vendégeket a település
polgármestere Tóth Lucia
köszöntötte.
Ezt követően került sor az ünnepélyes
megnyitóra, melyet Lehota János
tanár az irodalom és a művészet
világából hozott idézetekkel színesített.
A programokról Ludvigné Tihanyi
Klára adott tájékoztatást. A négy
kontinensről érkezett művészeket
pedig Ludvig Zoltán a művésztelep
vezetője mutatta be. Ajó hangulatról
a Hajdú Sándor vezette Nagykanizsa
Város Vegyeskara és a Tiborcz trió
gondoskodott. A szervezők szeretettel
várják az érdeklődőket a nyílt napokra
és a szabad programokra egyaránt.
Ezek közül kiemelkedik a Cakó
Ferenc világszínvonalat képviselő
homokanimációs előadása. Az alkotók
névsorát böngészve már most
borítékolható, hogy nagyon színvonalas
lesz az elkövetkező két hét alkotómunkája
és ennek összegzése, a
zárókiállítás.
H.Gy.
A közgyűlés megszavazta a
Balatonmáriai Ifjúsági Tábor, a
Nyári Zöldtábor 2012. évi működtetésére
és az óvodák nyári
ügyeleti rendjére vonatkozó javaslatot.
Az állandó felügyelettel működő
balatonmáriai tábor közel 30
éve nyújt nyári, szervezett tartózkodást
az általános- és középiskolás
diákoknak. A helyszínbejárás
alkalmával készített jegyzőkönyv
alapján több javítási és karbantartási
munka vált szükségessé, így
egy megfelelő víztelenítő rendszer
kiépítése, csatornák cseréje, szobák
festése, az étterem és a hozzá
tartozó vizesblokk felújítása, a zuhanyzó
vízelvezetésének megoldása,
nemenkénti betegszoba kialakítása
és a tanári vizesblokk felújítása.
Akisebb javításokat az üzemeltető
Kőrösi – Péterfy Általános Iskola
vállalta, azonban a nagyobb
munkák elvégzését, mely 1, 5 millió
forintba kerül, az önkormányzattól
kérik, melyre az idei költségvetésből
elkülönítésre került a
szükséges összeg.
A szakmai programok szervezését
a folyamatos kihasználtság biztosítása
érdekében megbízott oktatási
referens és a szabadidő-szervezők
munkaközössége látja el. A
működtetés elsődleges indoka,
hogy a szociálisan és mentálisan
hátrányos helyzetű tanulóknak
nyaralási lehetőséget biztosítsanak.
2006-tól a hátrányos helyzetű
tanulók, idén összesen 159-en, támogatásban
részesülnek, amely
finanszírozásához az idei évben
majd 3 millió forint került elkülönítésre.
Az általános iskolás korosztálynak
szervezett nyári táboron kívül
idén is megrendezik a Testvérvárosi
tábort, a Mi a pálya? – Jövőnk az
ifjúság címmel kiírt pályázat részeként
július 16. és 22. között.
Céljuk élő és intenzív testvérvárosi
kapcsolat kialakítása, egymás
kulturális sokszínűségének megismerése
és a gyermekek, fiatalok
társadalmi integrációjának segítése.
A tanév lezárása után június 25-
ével indítható a balatonmáriai tábor
augusztus 19-ig 8 turnussal,
melynek részvételi díja hetenként
17500 forint. A Nyári Napközben
Zöldtábor június 18-tól augusztus
17-ig tart. Az óvodák nyári zárva
tartásának 7 hetes időszakában
két-két intézmény biztosít lehetőséget
a gyermekek elhelyezésére.
A Hevesi Óvoda és Rózsa Óvoda
július 2-től 20-ig tart ügyeletet, a
Micimackó Óvoda és a Rozgonyi
Óvoda július 23-tól augusztus 17-
ig. Ezekben az időszakokban az
ügyeletes intézmények a város valamennyi
óvodájából fogadják a
gyermekeket.
V.M.
Kanizsa – Hasznos 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. június 14.
VOKSH Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
TANFOLYAM INDUL
2012.06.18-án
délelőtti és délutáni
előadásokkal
személyautó, motor és segédmotor
kategóriákban
Részletfizetés! Diákkedvezmény!
Ingyenes tankönyv
kölcsönzés!
Gábris Jácint önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2012.06.21-én
(csütörtökön) 11.00-12.30 óráig, illetve 18.00-19.30 óráig. Helyszín: Halis
István Városi Könyvtár alsó kisterme.
Képviselői fogadóóra
2012. június 7-én elhunyt Szőke
Jánosné az Egyesített Bölcsőde
nyugalmazott intézményvezetője.
Szőke Jánosné Margit 1941. február
4-én született. 1962 óta élt Nagykanizsán,
kezdetben a Városi Kórházban a
Gyermekosztály főnővéreként, majd
1973-tól az V. sz. Városi Bölcsőde vezetőjeként
dolgozott. 1980-tól a város
új X. sz. Városi Bölcsőde beindításával
és vezetésével bízta meg a fenntartó
Városi Tanács. Személyes példájával,
következetességével rövid idő
alatt jól működő intézményt hozott
létre a szerveződő szakmai közösségből.
Magas színvonalú vezetői munkája
elismeréseként 1996-ban kinevezték
a Bölcsődéskorúakat Gondozó
Intézmény magasabb vezetőjévé. Felelős
vezetője volt a tagbölcsődékben
folyó nevelő-gondozó munkának.
Munkáltatói jogkör gyakorlójaként
törekedett arra, hogy a szakdolgozók
felsőfokú szakképesítést szerezzenek.
Elhivatottsága, embersége példaként
állt a vezetése alatt álló intézményrendszer
dolgozói előtt. Szakmai
öröksége nyugdíjba vonulása után is
hatott, és hat jelenleg is.
Emléked megőrizve búcsúzunk.
Munkatársunk, vezetőnk, példaképünk
Isten Veled!
Az Egyesített Bölcsőde dolgozói
Páratlanul felkészült, a bölcsődéért
elkötelezett szakembertől búcsúzunk
Nyári táborok és óvodai ügyeletek
Négy kontinens művészei Kendliben
Kanizsa – 6 Városháza 2012. június 14.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Jegyző munkakör betöltésére
Fő feladatok:
A vonatkozó jogszabályokban (különös tekintettel a helyi önkormányzatokról
szóló törvényre és a közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőkre vonatkozó
szabályozásra), valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatában a megyei jogú város jegyzője
hatáskörébe tartozó feladatok ellátása.
A munkavégzés helye: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
A kinevezés teljes munkaidőben, határozatlan időre szól, hat hónap próbaidő
kikötésével. A munkakör a pályázat elbírálását követően tölthető be.
Pályázati feltételek:
Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, igazgatásszervezői
vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási
menedzser szakképesítés, jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az
OKV elnöksége által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos
fokozat alapján adott mentesítés (ennek hiányában a pályázó nyilatkozata,
hogy kinevezése esetén a kinevezéstől számított egy éven belül azt megszerzi),
legalább kétévi közigazgatási gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat:
- a pályázó aláírt önéletrajza (www.nagykanizsa.hu / E-ügyintézés / Letölthető
nyomtatványok / Titkárság mappában található Önéletrajz minta szerint),
- a pályázó eddigi szakmai tevékenységének részletes bemutatása és a munkakör
ellátására vonatkozó elképzelései,
- három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, (vagy az arra vonatkozó
igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt
kérelmezte), amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt nem áll,
- iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát tanúsító okiratok másolata
(szakvizsga hiányában a megszerzésére vonatkozóan a pályázati feltételek között
írt nyilatkozat),
- a kétévi közigazgatási gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,
- a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy
- nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
- kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll
fenn, és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt
államigazgatási szervnél nem alkalmazható,
- a 2007. évi CLII tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,
- hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez,
- a pályázati eljárás során az előkészítő bizottsági üléseken és a döntéshozó
Közgyűlés ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történő tárgyalásához
hozzájárul-e,
- a teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható vagy bizalmasan kezelendő
oly módon, hogy csak az elbírálásban résztvevők ismerhetik meg.
A pályázat kiírója a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány
kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt
legkésőbb a véleményező bizottság meghallgatásán be kell nyújtani.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a közszolgálati tisztviselőkről
szóló törvény vonatkozó szabályozása, a hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
és Közszolgálati Szabályzata alapján kerül sor.
A pályázatokat Cseresnyés Péter polgármesternek címezve (Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
kell benyújtani zárt borítékban, "Jegyzői pályázat" felirattal. Apályázatok benyújtásának
határideje: 2012. augusztus 31.
A pályáztató nem zárja ki, hogy a döntést megelőzően - külsős szakértő közreműködésével
- vezetői képességfelmérést szervez, amelyen a pályázók részvétele
önkéntes. Abeérkezett érvényes pályázatokat az Ügyrendi, Jogi és Közrendi
Bizottság a pályázók meghallgatása után véleményezi, és a polgármester terjeszti
a Közgyűlés elé.
A pályázatok elbírálásának határideje a benyújtási határidő lejártát követő első
közgyűlés. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa.
Apályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a 93/500-701 telefonszámon.
A pályázati hirdetmény közzétéve a Nemzeti Közigazgatási Intézet Internetes
oldalán (Elérhető: www.kozigallas.gov.hu, www.kszk.gov.hu vagy
www.nki.gov.hu Közszolgálati állásportál).
Pályázat jegyzői munkakörre
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet a 2012.
évi támogatás elnyerésére.
A pályázat célja:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város kulturális életének támogatása, Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzati támogatások
rendjéről szóló 23/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelete alapján.
Pályázat tárgya:
"3. § (1) Támogatás kizárólag a szervezetek tevékenységi körével, céljaival
összefüggő tevékenységhez, programhoz nyújtható pályázat vagy egyedi kérelem
alapján.
(2) Támogatás különösen az alábbi célokra nyújtható: a) a szervezetek
működési kiadásainak támogatására; b) Nagykanizsa Megyei Jogú Város
testvérvárosaihoz fűződő kapcsolatainak fejlesztését szolgáló programok
támogatására, c) a településen élő rászorultak körében végzett
karitatív munkára, esélyegyenlőség megteremtésére, d) közösségteremtést,
közösségépítést, hagyományápolást szolgáló helyi rendezvények,
kiadványok támogatására, e) a lakosság egészségvédelmét szolgáló
programokra."
A pályázók köre: Nagykanizsán székhellyel (vagy telephellyel) rendelkező civil
szervezetek, közalapítványok, költségvetési szervek.
A támogatás formája: vissza nem térítendő, céljellegű és elszámolási kötelezettséggel
terhelt, utófinanszírozású, a kért és megállapított támogatás max. 80
%-a előleg formájában biztosítható.
Pályázati feltételek: a támogatás intenzitása maximum 80 % lehet, a szervezeteknek
20 %-os önrészt biztosítani kell. Az önrész lehet készpénz vagy közérdekű
önkéntes munka.
A közérdekű önkéntes munka pénzösszegre történő átváltása a civil szervezetek
gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló
350/2011. (XII. 30.) kormányrendelet 4. § (5) bekezdésében szabályozott
módon történik. Az átváltási mód a többi - nem civil szervezet - támogatottra
vonatkozóan is alkalmazandó. A támogatás minimális mértéke 30 000 Ft, maximuma
az 5 millió Ft-ot nem haladhatja meg. Egy pályázó egy alpontra egy
pályázatot nyújthat be. Pályázni a 2012. évben megvalósuló tevékenységekre
lehet. Nem jogosult működési támogatásra az a szervezet, amely a pályázati kiírás
évében a költségvetési törvényben nevesítve vagy a Nemzeti Együttműködési
Alapból részesül működési célú támogatásban
Állami támogatási szabályok
Az Európai Unió működéséről szóló Szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 107.
cikk (1) bekezdése alapján gazdasági tevékenységnek minősülő közösségteremtéshez,
közösségépítéshez, hagyományápolást szolgáló helyi rendezvényekhez,
kiadványokhoz, nyújtott támogatás az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdés
d) pontja szerinti kulturális célú támogatásnak minősül, amely az Európai
Bizottság N 357/2007. számú határozatával (N 357/2007 sz. állami támogatás
- Magyarország. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai
és a Nemzeti Kulturális Alap; HL C 87/1, 2008.4.8.) összhangban
nyújtható.
Rendelkezésre álló forrás: 19 000 000Ft
A pályázat benyújtása: a pályázatokat a város honlapjáról /
www.nagykanizsa.hu / letölthető adatlapon egy példányban a Művelődési és
Sportosztályra kell benyújtani.
A pályázat kötelező mellékletei:
a.)a civil szervezet, alapítvány 30 napnál nem régebbi bírósági kivonata a szervezet
nyilvántartási adatairól - eredeti példányban.
b.)A pályázó szervezet létesítő okiratának a szervezet képviselője által hitelesített
másolata (amennyiben korábbi pályázathoz becsatolásra kerül és az nem
módosult, úgy elegendő e tényre utalni!).
c.)"NYILATKOZAT" a Közptv. szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség
fennállásáról vagy hiányáról. Érintettség esetén "KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM"
a Közptv. 8.§ (1) bekezdés szerinti érintettségről.
d.)A pályázati cél megvalósításához szükséges, már rendelkezésre álló szerződések,
nyilatkozatok, igazolások másolata
e.)Alakszerű meghatalmazás, amennyiben nem a szervezet bírósági kivonatban
megjelölt képviselője jár el a pályázati ügyintézés során.
A pályázat beérkezésének határideje: 2012. június 29.
Pályázat támogatás elnyerésére
Kanizsa – Városháza 7
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. június 14.
A kisfiú reggel, ébredés után mindig kinézett az ablakon. Ragyogó
napsütés köszöntötte. Szinte ölelni lehetett volna a napsugarakat. Szemét
álmosan dörzsölte, nagyokat pislogott. Most már igazán szeretett
volna felébredni. De nem ment. Az álom folyton visszahúzta az ágyba.
Ekkor valami zörgést hallott a konyha felől. Pont ennyi kellett ahhoz,
hogy a szobában bujkáló álommanók azonnal hétfelé szaladjanak. ő is
rögtön felpattant, egyenesen a konyhába futott és már messziről újságolta
az anyukájának: ma jó nap van, anya!
Ez jelentette nála a szép, napsütéses időt és így mindig mehetett ki
játszani a kertbe. Bár esőben is néha kiengedték: a pocsolyákban való
tuttyogás szintén a kedvencei közé tartozott. Persze kellett hozzá gumicsizma,
esőköpeny és egy váltás elnyűtt ruhanemű. Így nem volt mit
félteni, ha esetleg össze is sározta.
De milyen játékokkal szeretett a legjobban játszani? Hát egyszerűen mindennel:
a kavicsokkal, a földön talált ágakkal, botokkal, csigaházakkal, óriás lapulevelekkel.
Avakondtúrásokat is jól el lehetett lapátolni, volt belőlük éppen elég a kertben. És
nem tiltották tőle, szabadon játszhatott mindennel. Ahatártalan szabadság egészséges
jó-érzéket érlelt meg benne. Csak ritkán kellett szólni neki ez vagy az miatt, a
gazdag fantáziája rögtön kitalált helyette valami más, izgalommal teli játékot.
Az állatokat is nagyon szerette, főleg a békák voltak a kedvencei. Ha
esetleg a kert eldugott zugában rálelt egyre, rögtön épített neki egy fészket,
ahol a kis ugrólábú elbújhatott. Még tócsát is készített hozzá, nehogy
a nagy melegben esetleg máshol keressen menedéket.
És ekkor eszébe jutott, hogy vajon meddig élvezheti még nyáron ezt az önfeledt
játszadozást? Bár anyukája sokszor említette neki, hogy ősszel más kisgyerekkel fog
majd együtt játszani, akiket még nem ismer. De mikor is lesz az ősz? Mi az, hogy három
hónap? Lesz ott is béka az udvaron? Így állandó kérdésekkel halmozta el az
anyukáját, aki mindig türelemmel, mosollyal az arcán válaszolt a feltett kérdésekre.
Amíg ezen gondolkodott, egy hangot hallott a ház ajtajából szólni: Gyere
tündérkém, kész az ebéd! Észre sem vette, hogy milyen éhes lett. Szaladt be
a házba, de mielőtt leült volna az asztalhoz, megállt az anyukája előtt, felnézett
rá a zölden ragyogó szemecskéivel és ezt kérdezte: Anya, az oviban is
mindig jó nap van? Az édesanya lehajolt hozzá, egy puszit adott a pisze orrocskájára,
széles mosollyal az arcán bólintott egyet és már tálalta is a finom
ebédet.
Ma jó nap van, anya!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati
bérlakásokról szóló 42/2007. (IX.25.) rendelete
alapján az alábbi üres önkormányzati bérlakások
bérleti jogának elnyerésére:
Önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkező
(Csere) ill. nem rendelkező pályázók részére:
Szociális és költség alapon
1. Nagykanizsa, Attila u. 10/C. IV. em. 3.
Alakás alapterülete: 42 m2, szobaszám: 1+1 fél szoba, komfortfokozata:
komfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi
terület. Költség alapú bérleti díj: 16.086 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. Abérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt
lakás bérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás
megtekintésének időpontja: 2012.06.18. 9-10 óráig.
2. Nagykanizsa, Postakert u. 25. fsz. 1.
Alakás alapterülete: 45 m2, szobaszám: 1+1 fél szoba, komfortfokozata:
összkomfortos. Alakás településen belüli fekvése: városi
terület. Költség alapú bérleti díj: 21.060 Ft. Alakás állapota:
helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a
cserélt lakás bérleti szerződésével megegyező időtartamú. Alakás
megtekintésének időpontja: 2012.06.19. 8-9 óráig.
3. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 1-3/B. III. em. 3.
A lakás alapterülete: 59 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata:
összkomfortos. Alakás településen belüli fekvése: városi
terület. Költség alapú bérleti díj: 24.839 Ft. Alakás állapota:
helyreállított. Abérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy
a cserélt lakás bérleti szerződésével megegyező időtartamú. A
lakás megtekintésének időpontja: 2012.06.19. 9-10 óráig.
4. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/A/1.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1+1 fél szoba,
komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli
fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj: 15.796
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama:
5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerződésével
megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének időpontja:
2012.06.18. 14.30-15.30 óráig.
5. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/A/2.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1+1 fél szoba,
komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli
fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj: 15.796
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama:
5 év , vagy a cserélt lakás bérleti szerződésével
megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének időpontja:
2012.06.18. 14.30-15.30 óráig.
6. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/A/4.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1+1 fél szoba,
komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli
fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj: 15.796
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama:
5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerződésével
megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének időpontja:
2012.06.18. 14.30-15.30 óráig.
7. Nagykanizsa, Csengery u. 117/17. fsz. 3.
Alakás alapterülete: 63 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata:
komfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület.
Költség alapú bérleti díj: 16.506 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. Abérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy
a cserélt lakás szerződésével megegyező időtartamú. Alakás
megtekintésének időpontja: 2012.06.18. 13.30-14.30 óráig.
8. Nagykanizsa, Kisfaludy u. 33. fsz. 4.
Alakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata:
félkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi
terület. Költség alapú bérleti díj összege: 7.992 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év,
vagy a cserélt lakás szerződésével megegyező időtartamú. A
lakás megtekintésének időpontja: 2012.06.18. 10.15 -11.15
óráig.
Lakáscsere esetén a pályázó bérleményét képező önkormányzati
bérlakást beköltözhető, rendeltetésszerű használatra
alkalmas állapotban kell a bérbeadónak visszaadni.
Költség alapon, önkormányzati bérlakás bérleti jogával
nem rendelkező pályázók részére
1. Nagykanizsa, Fő u. 8. I. lh. II. em. 15.
A lakás alapterülete: 65 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata:
összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése:
belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj összege:
38.220 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés
időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja:
2012.06.18. 11.30-12.30 óráig.
2. Nagykanizsa, Fő u. 8. III. lh. I. em. 2.
A lakás alapterülete: 98 m2, szobaszám: 3 szoba, komfortfokozata:
összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése:
belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj összege:
53.508 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés
időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja:
2012.06.18. 11.30-12.30 óráig.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán
(Nagykanizsa, Eötvös tér 16. földszinti ügyfélfogadó) lehet benyújtani.
Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók! Pályázatok
benyújtásának határideje: 2012. június 29. (péntek)
Pályázat - önkormányzati bérlakásokra
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Városfejlesztési- és Üzemeltetési
Bizottsága pályázatot ír ki az épített környezet értékeinek
helyi védelméről szóló 91/2011. (XI. 04.) sz. önkormányzati
rendelet szerinti támogatás elnyerésére. A támogatásra
rendelkezésre álló keretösszeg 5 millió Ft - vissza nem
térítendő támogatás. (csak 2013-ban kerül kiutalásra)
A támogatás célja a Nagykanizsa városképét meghatározó
épített értékek megmentése, azok felújítása, restaurálása.
A támogatásra az épületek, építmények tulajdonosai
és használói pályázhatnak.
A részletes pályázati feltételeket Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Közgyűlésének az épített környezet értékeinek helyi
védelméről szóló 91/2011. (XI. 04.) számú rendelete tartalmazza,
amelyet a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjánál
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 15. a. ) lehet beszerezni
ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek).
Megtalálható még a www.nagykanizsa.hu honlapon is.
A pályázaton résztvevőknek a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény előírásainak
megfelelően nyilatkozatot kell tenniük, melyhez a
szükséges nyomtatványok szintén a fenti helyeken hozzáférhetők.
A pályázatokat 2012. augusztus 10-ig lehet beküldeni, vagy
személyesen benyújtani a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjához.
Kizárólag zárt borítékban beküldött vagy benyújtott pályázatok
vesznek részt az elbírálásban. A borítékra kérjük ráírni:
Helyi értékvédelem támogatása 2012. A kiíró a beérkező pályázatokat
a 2012. szeptemberi soros Városfejlesztési- és Üzemeltetési
Bizottsági ülésen bírálja el 2012. szeptember 30-ig.
Pályázat helyi
védelemre
A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata versenytárgyaláson
értékesíti az alábbi ingatlant: Nagykanizsa,
Batthyány u. 2. szám alatti 2333/C/1 hrsz-ú garázs. Versenytárgyalási
induló ár: 740.000 Ft, mely tartalmazza az ÁFAt.
A versenytárgyalás időpontja: 2012. június 22-én 10.00 óra.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató Zrt. Garay utca 21. szám alatti irodaházában az
I. emeleti tárgyaló. További részletekről a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató Zrt. Garay utca 21. szám alatt
lévő irodájában személyesen, vagy telefonon (93/311-241) lehet
érdeklődni. A további feltételek megtalálhatóak a
www.nkvg.hu továbbá a www.nagykanizsa.hu honlapon.
Eladó ingatlan
Kanizsa – Kiállítótér 8 2012. június 14.
hirdetés
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A Thúry György Múzeumban
november közepén nyílt
meg az időszaki divattörténeti
kiállítás, mely nem csupán az
1850 és 1930 közötti időszak
női-, férfi - és gyermekdivatjának
változását, és a viseletükhöz
kapcsolódó szokásokat, elvárásokat
mutatja be, hanem
emléket állít a nagykanizsai
mesterembereknek és kereskedőknek
is.
Korhűen berendezett helyiségben
látható Mathea Károly egykor
a Bazárudvarban működő fotóműterme,
és az általa készített
felvételek, Török Mária fehérnemű-
készítő műhelye, melyről
már olvashattak lapunkban és a
Totola – Pacsirszky kalapos műhelye.
Az 1860-as évektől kezdődően
több mint száz éven keresztül
az Eötvös tér 25. szám alatt
működött a város egyik legismertebb
kalaposműhelye, melyet
a századforduló idején
Totola Lajos, később testvére
Kálmán, majd 1922-től Pacsirszky
Alajos vezette. A 19.
század végén készült munkaeszközöket,
a kéziszerszámokat és
a berendezés egy részét három
generáción át használták.
Az 1920-as évekig a műhelyben
állították elő kézzel, birkagyapjúból
vagy nyúlszőrből a kalaphoz
szükséges nyersanyagot a
filctomppal együtt. Később a
tompok gyáripari előállításának
hatására, a kalapos mester munkáját
főként a kész tompokból történő
új kalapok formázása, és a
régiek tisztítása, javítása, alakítása
jelentette.
A szalmakalap a 19. század második
felében terjedt el, így a divat
hatására az 1930-as évek végéig
a műhely másik jelentős tevékenységi
köre a szalmakalap
készítés volt. A gyári készítésű
szalmafonatokból a divat alakulásának
megfelelő fazonúakat varrtak
Grossmann-szalmavarrógépeken.
A látogatókat szerdától vasárnapig
10-17 óra között várják. A divattörténeti
kiállítás tervét Kunics
Zsuzsa (Thúry György Múzeum)
történész-muzeológus készítette.
V.M.
Totola - Pacsirszky kalaposműhely
Újabb kiállítás nyílt a fenti
címmel a Nagykanizsa és Térsége
TISZK Nonprofit Kft. Alkotó
Ifjúság Galéria és Kávéházban.
Ezúttal Stamler Emma
és Stamler Lili diákalkotók
mutatkoztak be ezüst ékszer
tárlatukkal, mely június 29-ig
csodálható meg. A rendezvényen
Karádi Dávid működött
közre.
– A galéria ötlete múlt év elején
merült fel bennünk. Azoknak
a tehetséges gyerekeknek szerettünk
volna bemutatkozási lehetőséget
biztosítani, akik Nagykanizsa
középiskoláiban tanulnak
és kiemelten tehetségesek
valamely területen, legyen az
képzőművészet, iparművészet,
vagy akár népművészet – mondta
Mérksz Andor a TISZK ügyvezető
igazgatója. Hozzátette, a
Batthyány Lajos Gimnázium két
diákjának kiállítása kicsit más,
mint az előzőek, hiszen egy testvérpár
munkáit láthatjuk, mely
alkotások egyben használati tárgyak
is.
A tárlatról bevezetőt Stamler
Lajos művésztanár, a lányok édesapja
mondott, aki a nagy múltra
visszatekintő ékszerek történetéről
is szólt. Elmondta, hogy az ékszerkészítés
ötlete Emmában és
Liliben – akik már sok területen
kipróbálták magukat, de a jövőjüket
tekintve Emma fényképésznek,
Lili pedig grafikusnak készül
– a Kapolcsi Napokon tett látogatás
alkalmával fogalmazódott
meg.
V.M.
Nem mind arany, ami fénylik…
Az elmúlt évben készült alkotásaikból
rendezett kiállítással
zárta az évet a Honvéd Kaszinó,
Stiller Gábor népi iparművész
által vezetett Fafaragó Szakköre.
A Saját örömére, mások gyönyörűségére
című kiállításon dr.
Bátki Erika, Jerausek Gyula népi
iparművész, Kása Lajos,
Mátai József, Mónai Zsuzsanna,
Kotnyek Gábor és Kotnyek Bence
faragásai mellett Bátor Margit
szövő alkotásai láthatók az
intézmény galériájában. A tárlatot
Halmos Ildikó igazgató köszöntő
szavait követően Dezső
Ferenc címzetes igazgató nyitotta
meg, közreműködött Pávlicz
Erika.
B.E.
Saját
örömére,
mások
gyönyörűségére
Kanizsa – Hirdetés 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. június 14.
Múzeumok Éjszakája
a Thúry György Múzeumban – 2012. június 16.
Divatkorzó
A XIX-XX. század fordulójának polgári életmódját megidéző programok
a múzeum udvarán.
Kiállítások:
Emberek, utak, kapcsolatok (Dél-Zala évezredei) állandó kiállítás. Színes selymek,
fodrok, csipkék (Divattörténet 1890-1930). Volt egyszer egy alma mater
- Kiskanizsai tanítók és diákok a XX. század első felében (Válogatás az Együtt
Kiskanizsáért Egyesület által gyűjtött fotófelvételekből).
17.00-19.30 „Keresd a kék kalapot!”- Kincskereső Kalandtúra
A Kalandtúra a múzeumépület udvarán, az állandó és időszaki kiállítás egyes
termeiben ad ügyességi, logikai, nyelvi, játékos feladatokat a gyerekeknek. A
vetélkedő során megismerkednek Kanizsa és környéke minden fontos korszakával,
emlékeivel.A túrára 3-4 fős csoportok jelentkezését várjuk.
18.00 Ünnepélyes megnyitó
A vendégeket köszönti Száraz Csilla igazgató. Gulyás Attila moderátor ismerteti
az éjszaka programját.
17.00-20.00 Olvasósátor mozgókönyvtári szolgáltatással
Halis István Városi Könyvtár.
17.00-20.00 Kézműves foglalkozások gyerekeknek:
Festett papírlegyező készítése századfordulós minták alapján, századfordulós
öltöztető babák ruhatárral (férfi, női, gyermek), ékszerkészítés (karperec, nyaklánc)
bársonyszalag, gyöngy, ékszerdrót, zsírkő segítségével, papírrózsa készítés,
színező kicsiknek – papír babaszoba, babakonyha készítés, kisgazdasszony
– századfordulós társasjáték, ollóvágta – fotókeret, legyező készítés. Vurstli sarok
– Népi gyermekjátékok a múzeum udvarán: kosaras körhinta, hordólovagló,
diótörő, lengőteke, kalapdobáló, gólyalábazás, patkódobó verseny.
17.00-20.00 Kísérőprogramok felnőtteknek:
Divattotó. Becses óságok - tárgyfelismerő játék a századforduló világából. Kaszinósarok
- dominó, malom, kártya, sakk. Fotóműterem sarok -
fényképezkedés századfordulós díszletek között.
18.30-19.00 Rákhely Zsófia divattervező előadása: 2012-2013-as
trendek a divatban címmel.
19.00-20.00 Gólyalábas menet a Halis István Városi Könyvtárba.
Átkelés a kanizsai sáros utcán - Halis István története nyomán rendezett interaktív
performance.
20.00-21.00 Protokoll esemény a színpadon:
Kincskereső Kalandtúra, Divattotó, Becses óságok vetélkedők eredményhirdetése.
Kanizsai Múzeumért Alapítvány díjátadó ünnepsége:
Az első múzeum pártolói tagsági lapok ünnepélyes átadása, patkódobó verseny
eredményhirdetése. "Kanizsai történetek gyűjtése" felhívás eredményhirdetése.
21.00-21.30 Divatbemutató a színpadon:
A Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola diákjainak történelmi majd jelenkori
ruhákat felvonultató divatbemutatója.
21.30-23.00 Színházi előadás:
Szentivánéji álom. A Honvéd Kaszinó Diákszínpadának előadásában. Színpadra
állította: Nikolics Zsanna és Lengyák István.
23.00-24.00 Orff Ütőegyüttes koncertje
Egész este büfé szolgáltatás.
A belépés díjtalan.
Helyszín: Nagykanizsa, Fő út 5. Tel.: 0693-317-233
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2012. évi költségvetéséről szóló
12/2012. (III. 21.) számú rendelet alapján pályázatot ír ki Nagykanizsán és kistérségében
állandó lakhellyel rendelkezők, valamint a városból elszármazottak részére,
műveik a Kanizsai Antológia 13. számú kötetében való megjelenésére.
Pályázat tárgya: irodalmi, művészeti, tudományos művek, valamint megjelenő versek, prózák,
grafikák.
Pályázati feltételek: egy pályázó több pályázatot is beadhat, maximum 6 db A/4-es oldal (70
leütés, 45 sor 12-es betűnagyság, palatino linotype betűtípussal) terjedelemben. A kéziratokat
kinyomtatva, az alábbi címre kell beküldeni: Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály
Halmos Csaba koordinátor Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. valamint e-mail címekre halmos.
csaba@nagykanizsa.hu és kardosferenc@gmail.com elküldeni.
A beérkezett pályaművek bírálatát szakmai bizottság végzi. Kéziratot nem őrzünk meg,
nem küldünk vissza, másodközlésre nem vállalkozunk.
A sikeres pályamunkák a Kanizsai Antológia 13-es számában - karácsonyi ünnepek előtt -
jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem, hanem 5 db tiszteletpéldányban részesülnek.
A pályázat beadásának határideje: 2012. szeptember 14. (péntek) 13.00 óráig
Kanizsa Antológia 13.
Kanizsa 10 – Kamara 2012. június 14.
Küldöttgyűlés
Kamaránk május 23-án a Vasember
Házban tartotta Küldöttgyűlését.
A résztvevőket Cseresnyés
Péter polgármester úr köszöntötte,
majd Dr. Polay József
elnök beszámolt az elmúlt év eseményeiről.
A napirendi pontoknak megfelelően
a 2011. év gazdálkodásának
elfogadásáról, a 2012. év
költségvetési tervéről és a Kamara
Alapszabályának módosításáról
döntöttek a küldöttek.
A Küldöttgyűlés a Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara
2011. gazdálkodásáról szóló egyszerűsített
éves beszámolót 21
101 eFt mérleg főösszeggel, 115
eFt mérleg szerinti eredménnyel
elfogadta.
Gazdaságfejlesztési
workshop
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata Gazdaságfejlesztési
workshopot szervezett 2012. június
5-én a Nagykanizsai Innovációs
Központ és Inkubátorházban.
A program célja, fokozni a
szomszédos országok közötti gazdasági
együttműködést, elősegíteni
az új üzleti kapcsolatok létrejöttét,
olyan vállalatok körében,
melyek gazdasági együttműködést
keresnek a szomszédos országok
piacán. Kamaránkat dr.
Polay József elnök képviselte.
ECO-HUB projekt
Kamaránk a Szlovénia-Magyarország
Határon átnyúló
Együttműködési program 2007-
2013 keretében az ECO-HUB elnevezésű
projektben vállalt partnerséget,
amely 2014. szeptemberéig
tart. A projekt célja, támogatás
nyújtása a kkv-nak, innovatív,
környezetbarát termékek és szolgáltatások
létrehozására.
Szaktanácsadó segítségével kívánjuk
segíteni a vállalkozások
környezettudatos gondolkodását,
és felhívni a figyelmet a projekt során
létrehozott online információs
és oktatási központ lehetőségeire.
A program részét képezi, hogy
környezetirányítási rendszerrel
működő vállalkozások bemutatják
a legjobb gyakorlatukat, az un.
"best practise"-t a képzésen résztvevők
számára, amelynek megvalósításában
a kamara tagjaink és
partnereink közreműködésére
számítunk.
Pedagógiai felkészítés
Kamaránk 2012. május 18. és
május 26. között 20 fő részvételével
szervezte meg a gazdálkodó
szervezeteknél szakmunkástanulókkal
foglalkozó szakemberek
számára a 25 órás pedagógiai és
módszertani felkészítést.
A kurzus a gyakorlati képzést
végzőknek nyújtott segítséget abban,
hogy átfogóan lássák a szakképzés
jogszabályi hátterét. Szakmai
példákon keresztül találkozhattak
a gyakorlati foglalkozások
megvalósítási lehetőségeivel.
Minden részt vevő módszertani
kézikönyvet és CD-t kapott a saját
foglalkozásainak megtervezéséhez,
lebonyolításához és értékeléséhez.
RFKB helyett MFKB
Az új szakképzési törvény értelmében
a regionális fejlesztési
és képzési bizottságok megszűnnek
és helyettük 2012. október 1-
től megyei bizottságok jönnek létre.
Az egyik legfontosabb változás,
hogy a bizottságok képzési
irányokra, arányokra vonatkozóan
csak javaslatot tesznek a Nemzetgazdasági
Minisztérium felé. A
minisztérium tájékoztatása szerint
2012-ben is kiírják a vállalkozások
és szakképző intézmények
gyakorlati képzésének tárgyi eszközfejlesztését
támogató decentralizált
pályázatot. Az RFKB-k
további feladatai, hogy megkezdjék
a megyei szakképzési-fejlesztési
koncepciók kidolgozását. A
bizottság az arány-irány javaslatok
összeállításához az előző
évekhez hasonlóan számos adatbázist
használ.
Az RFKB tevékenységét az
MPA terhére a Nemzetgazdasági
Minisztérium biztosítja a MPAKA-
NGM-10/2011. számú szerződés
szerint.
Regisztrált
vállalkozások adatbázisa
A törvényi előírásnak megfelelően
elérhető a regisztrált vállalkozások
on-line adatbázisa, amelyet
folyamatosan bővítünk. Egyegy
vállalkozás akkor kerül be a
nyilvános rendszerbe, ha a rögzített
adatokat és a kamarai hozzájárulás
befizetését össze tudjuk kapcsolni.
Több száz vállalkozás esetében
még folyik a befizetések keresése.
Ennek oka, hogy az utaláskor nem
tüntették fel az adószámot, a befizető
neve és bankszámlaszáma
alapján sem egyértelmű, hogy
melyik regisztrált vállalkozáshoz
köthető a befizetés.
Emellett számos vállalkozás
nem tett eleget a kamarai hozzájárulás
befizetési kötelezettségének.
A beérkezett és feldolgozott adatlapok
száma jelentősen meghaladja
a befizetések számát.
A napokban megkezdődik a regisztrációval
kapcsolatos Igazolások
kiküldése. A MKIK és a NAV
egyeztetése alapján minden regisztrált
vállalkozás megkapja azt
az igazolást, amely igazolja a regisztráció
megtörténtét, és egyúttal
megfelel a befizetést igazoló
számviteli bizonylattal szembeni
elvárásoknak is. Az igazolást azok
a vállalkozások is megkapják,
akik korábban – személyes regisztráció
és befizetés alkalmával
– már megkapták azt.
Nyelvhasználati útmutató
A honlapunkról letölthető útmutató
célja, hogy segítse Önt cége
idegen nyelvi kommunikációval
kapcsolatos problémáinak
megoldásában. A kiadványban tanácsokat
talál a nemzetközi üzleti
életben nap mint nap felmerülő
nyelvi és kulturális akadályok leküzdésével
kapcsolatban. Azok a
vállalatok, amelyek az itt leírtakhoz
hasonló megoldásokat alkalmaznak
külföldi piacaikon, általában
sikeresebbek, és nagyobb növekedést
érnek el export értékesítésükben.
További információ található az
Európai Bizottság weboldalán:
www.ec.europa.eu/languages/la
nguages-mean-business
Öko-innováció 2012-es
pályázati felhívása
Az Európai Bizottság közzétette
az Öko-innováció 2012-es, idén
ötödik alkalommal meghirdetett
pályázati felhívását. Célja olyan
innovatív termékek vagy szolgáltatások
piacra vitelének ösztönzése,
amelyek Európa természeti
erőforrásainak előnyösebb felhasználását
tartják szem előtt. A
felhívás kifejezetten azoknak a
kis- és középvállalkozásoknak
szól, amelyek olyan környezetbarát
terméket, eljárást vagy szolgáltatást
fejlesztettek ki, amely, bár
technikailag igazolható, még nem
tudta megvetni lábát a piacon. Öt
fő témakörben lehet pályázni:
anyagok újrahasznosítása, fenntartható
építési termékek, élelmiszer-
és italágazat, vízgazdálkodás,
környezetbarát üzletvitel.
Határideje: 2012. szeptember 6.
Magyar-szlovén turisztikai
fórum
Magyarország Ljubljanai
Nagykövetségének Külgazdasági
Irodájának, a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara Magyar-
Szlovén Tagozatának, valamint a
Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara
8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.
Telefon: 93/516-670, 93/516-671
Mobil: 0630/754-3616
E-mail: nakkik@nakkik.hu,
Honlap: www.nakkik.hu
Kanizsa – Kamara 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. június 14.
Szlovén Turisztikai és Vendéglátói
Kamara közös szervezésében
magyar-szlovén turisztikai fórumra
kerül sor. Helyszín: Lendva
(Szlovénia), Lipa Hotel. Időpont:
2012. június 12. (kedd) 09.30-
14.00 óra között
Arendezvény szervezőinek célja,
hogy lehetőséget adjanak a
kapcsolatfelvételre és az együttműködésre
a két ország turisztikai
szektorának szereplői között.
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz
kötött! Jelentkezni
lehet a ljubljana@hita.hu e-mail
címen 2012. június 7-ig.
2. sz. Közlemény
Kamarai Választások
A Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara Választási és Jelölő
Bizottsága nevében szíves tájékoztatás
és együttműködés céljából az
alábbi híranyagot tesszük közzé:
2012-ben a kamarai törvény értelmében
lejár a küldöttek és a
tisztségviselők mandátuma. A
Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara 2012. május 23-i Küldöttgyűlése
elfogadta azokat a
szabályokat, amelyek szükségesek
a kamarai választások lebonyolításához.
Megbízást adott a
kamarai választásokat koordináló
és törvényességet felügyelő technikai
bizottságoknak: a Választási,
Jelölő, Mandátumvizsgáló és
Szavazatszámláló Bizottságnak.
A kamarai törvény 2011. évi
módosítása a választási szabályokat
nem változtatta meg. Továbbra
is a választási névjegyzékben
szereplő gazdálkodó szervezetek
választhatnak és csak a kamarai
tagok választhatók. A választás
korábban kialakult rendje szerint
első szakaszban a választásra jogosultak
és a választhatók adatainak
közzétételére került sor. Ezzel
szorosan összefügg a második
szakasz, amikor megtörténnek a
küldötteket megválasztó tagozati
gyűlések. Afolyamatot a tisztújító
küldöttgyűlés zárja, amelyen a tagozati
gyűléseken megválasztott
küldöttek az ott jelölt személyek
közül megválasztják a következő
négy éves időszak tisztségviselőit
és a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara küldötteit.
Szíves tájékoztatásuk közöljük,
hogy Alapszabályunk értelmében
kamaránk megalakulása óta a
tisztségviselők társadalmi munkában,
tiszteletdíj nélkül látják el
feladataikat.
A küldöttválasztó tagozati ülések
időpontjai és az írásbeli jelölések
beérkezési határideje az
alábbiakban olvasható:
Küldöttválasztó tagozati
ülések időpontjai
Kereskedelmi tagozat
2012. június 25.(hétfő) 14.00 óra
Kézműves tagozat
2012. június 26.(kedd) 14.00 óra
Ipari tagozat
2012. június 26.(kedd) 16.00 óra
Helyszín: a Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara Szolgáltató
Irodája (Ady u.1.)
Jelölő lapok beérkezési határideje:
2012. június 21. 15.00 óra
Felhívjuk szíves figyelmüket,
hogy küldöttet jelölni csak saját
tagozaton belül lehet.
A jelölőlapokat tagjainknak
megküldtük, ugyanakkor irodánkban
kihelyeztük és honlapunkról
is letölthetők. A jelöltek elfogadó
nyilatkozatait is csatolni kell; azt
a Jelölő és Választási Bizottság
rendelkezésére kell bocsátani legkésőbb
a küldöttválasztó tagozati
ülés megkezdése előtt. Amennyiben
nem a vállalkozás bejegyzett
törvényes képviselője a jelölt, magánokiratba
foglalt meghatalmazás
is szükséges.
Nagy Jánosné a Választási
Bizottság elnöke és Wilheim
Gábor a Jelölő Bizottság elnöke
Röntgen Kanizsa Kft.
ügyvezetője, Gyimes Gyula
A RÖNTGEN KANIZSA Kft.-t
1998-ban alapítottam, mely 2003-
ig Bt-ként működött. Az első
években egyedül végeztem a gyakorlati
munkát, és csupán egyetlen
módszer szerint vizsgáltam:
csak radiográfiai vizsgálatokat
vállaltam. Töretlen fejlődés eredményeként
ma már akkreditált
vizsgálólaboratóriummal rendelkezünk,
mely Nagykanizsán, a
Berek köz 7-ben működik. A cég
fő tevékenysége műszaki vizsgálat,
elemzés. Fém és műanyag
alapanyagok, félkész- és késztermékek,
hegesztett kötések, acélszerkezetek,
gáz- és csővezetékek,
nyomástartó berendezések,
technológiai- és vasúti rendszerek
roncsolásmentes és roncsolásos
laboratóriumi és helyszíni vizsgálatát
végezzük. Vizsgáló berendezéseink
mobilak, roncsolásmentes
anyagvizsgálatot bármilyen helyszínen
képesek vagyunk elvégezni.
Rendelkezünk laborkocsival,
így radiográfiai vizsgálat esetén is
biztosítani tudjuk az azonnali
filmhívást és eredményközlést.
Megrendelőink az energiaiparból
és a különböző gyártó tevékenységeket
végző társaságokból
kerülnek ki.
Jelentősebb munkáink:
- Nyomástartó berendezések,
tolózár házak vizsgálata (DKGEAST
Zrt., GÁZGÉP Kft., OILTECH
Kft., SÜSSMUTH Hungária
Kft.)
- A Pécsi Hőerőmű területén
épülő, szalmatüzelésű biomassza
kazán anyagvizsgálata (DP Clean-
Tech Europe A/S)
- Nagyteljesítményű kazánok
gyártása során felmerülő anyagvizsgálat
(VIESSMANN Technika
Dombóvár Kft.)
- Gázvezetékek karbantartása,
felülvizsgálata, csővezeték kiváltások
során fölmerülő anyagvizsgálat
elvégzése (MOL Nyrt, EON
Földgáz Storage Zrt., FGSZ
Földgázszállító Zrt.)
- Acél szerkezetek, alapanyagok
roncsolásmentes vizsgálata
(FEMAT Hungária Kft.)
- Vasúti és közúti hidak, hullámvasút
tartószerkezetek anyagvizsgálata:
M43 Tisza híd, Margit
híd, Pentele híd (MCE Nyíregyháza
Kft., RUTIN Kft.)
- Csővezetékek, technológiai
rendszerek vizsgálata (TECHNOSZER
Kft.)
A RÖNTGEN KANIZSA Kft.
bővülése és fejlődése megalakulása
óta töretlen. Folyamatos műszaki
fejlesztéssel, a legkorszerűbb
vizsgálati módszerek és
technológiák állandó nyomon követésével
képesek vagyunk a
megrendelőink igényeit a legmagasabb
színvonalon kielégíteni.
Munkavállalói létszámunk folyamatosan
bővül, jelenleg 13 fővel
dolgozunk. 2011-ben kialakításra
került szolnoki kirendeltségünk.
2012-ben kezdetét vette
egy nagyszabású beruházás,
melynek keretében önerőből bővítjük
telephelyünket. Nagykanizsa
földrajzi fekvéséből adódóan
határon átnyúló, főleg Horvátországba
irányuló üzleti kapcsolatokat
hosszú ideje próbálunk kiépíteni,
több-kevesebb sikerrel.
Több alkalommal részt vettünk
már az Iparkamara, illetve a
ZMVA által szervezett üzletember
találkozókon. Jelenleg is
részt veszünk egy projekt megvalósításában,
amelynek célja a
horvát-magyar üzleti kapcsolatok
kialakítása és elmélyítése. A projektben
való részvételünk fő célja,
hogy a határon túli piacszerzés
mellett megalapozzuk a jövőbeni
sokrétű együttműködést.
Igazi lokálpatriótaként - az üzleti
célok megvalósításán túl - nagyon
fontosnak tartom, hogy lehetőségeinkhez
mérten hozzájáruljunk
Nagykanizsa felvirágoztatásához
munkahelyteremtéssel
és a civil szféra támogatásával
egyaránt.
Évek óta névadó szponzorai vagyunk
a nagykanizsai softball csapatnak,
a RÖNTGEN KANIZSA
ANTS-nek. 2011-ben támogattuk
a Kanizsa Vízilabda Sportegyesületet
és a Nemzetközi Judo Verseny
megrendezését. A helyi sport
támogatásán kívül rendszeresen
teszünk kisebb felajánlásokat helyi
civil szervezetek részére.
A RÖNTGEN KANIZSA Kft.
eddigi működése és folyamatos
fejlődése megalapozta számunkra
annak a lehetőségét, hogy a
jövőben nemcsak Nyugat-Magyarország,
hanem a környező
országok (Horvátország, Szlovénia)
határ menti területeinek is
meghatározó anyagvizsgáló cégévé
váljunk.
Bemutatkoznak
kamarai tagjaink
Kanizsa 12 – Magazin 2012. június 14.
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
ÓVODA KISKANIZSA GYERMEKEINEK
RAJZ ÉS KÉZMűVES KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető: június 30-ig
"UTAZÁS PERZSIÁBAN"
Gál Cecília fotókiállítása
Megtekinthető: július 5-ig
Június 19. 19.30 óra
NYÁRESTI SZERENÁD
Farkas Miklós - harmonika
Június 15. 19 óra
TANÉVZÁRÓ BULI
AGESZTENYEFÁK ÁRNYÉKÁBAN
Fellépők: a Loud and Black és a Feszültség
együttes. A belépés ingyenes
Június 16.
ZHAFIRA OF ORIENT - HASTÁNC
GÁLA ÉS HENNA FESZTIVÁL
Belépődíj: felnőtt 1 000 Ft, gyermek
800 Ft. Bővebb információ: Nagy Kata
06-30/363-8096 Zhafira Táncstúdió,
www.zhafira.hu
Június 21. 10 óra
GÉPIPARISTÁK
NAGYKANIZSÁN EMLÉKNAP
Szervező: Nagykanizsai TISZK
Támogató: Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata, és a Kanizsai
Kulturális Központ
Június 16.
IGRICFESZTIVÁL
Június 16. (szombat)
16 óra GYERMEKPROGRAMOK:
Minden egér szereti a sajtot - mesejáték
a HSMK színjátszóinak előadásában.
Sajtkukacok gyermekkoncert - Lackfi
János verseiből
19.30 óra GIPSYNDROME
20.30 óra BALKÁN FANATIC
22.30 óra A KÖZTÁRSASÁG BANDÁJA
Belépőjegy elővételben: 2.500 Ft; A
koncert napján a helyszínen: 3000 Ft
Ajegyek és a bérletek a gyermekprogramokra
is érvényesek! Csak a gyermekprogramokra
szóló belépőjegyek ára: 300 Ft
LÁNGNYELVEK - Gyűjteményes kiállítás
az elmúlt évtizedek plakátgrafikáiból.
Megtekinthető: augusztus 31-ig
Június 22.
SZENT IVÁN ÉJI VIGASSÁGOK
20.30 óra Nyári színházi előadás
Jaroslav Hasek - Mikó István: SVEJK VAGYOK.
Szereplők: Svejk: Mikó István;
Palivec, kocsmáros: Suha Kálmán; Poldi,
harmonikás: Rusz Milán. Belépődíj: elővételben
1400 Ft, helyszinen 1800 Ft. Helyszín
rossz idő esetén: Medgyaszay Ház
22 óra A zene hullámhosszán Hajdú
Sándor - zongora és a Városi Vegyeskar
24 óra Tűzugrás
Június 24. 16 óra
SZENTIVÁN-ÉJI MULATSÁG ÉS TűZUGRÁS.
Néptáncosok családi napja. A belépés:
díjtalan. Helyszín: Nagyrác Úti Iskola
Június 30 - Július 1.
HAGYOMÁNYOK NAPJA -
Kiskanizsai Búcsú
Kreatív tábor indul a nyáron a
Dekor Kuckó szervezésében,
több időpontban, 7-14 éves
gyermekek részére.
– A szülőknek is fontos – mondta
Zombori Katalin ügyvezető –,
hogy gyermekeik biztonságban
legyenek, s ha ez már sikerült, akkor
jól is szórakozzanak ez idő
alatt. Mindenki jól jár, hiszen a
gyermekek kreatívan tölthetik el
szabadidejüket, a szülők pedig
megnyugodhatnak.
– Miért éppen önöket válasszák,
mitől más ez a kreatív tábor?
– Nagy a kínálat a táborok piacán,
de nem biztos, hogy méregdrága a
legjobb választás. Ajól szervezett tábor
örök emlék, de a balul sikerült is.
Nekem is van két gyermekem, át tudom
érezni a dolgozó szülők problémáját,
a szakma területén pedig tíz
éves tapasztalattal rendelkezem.
Több végzettségem van, köztük asztalos,
fazekas, virágkötő, lufidekoratőr.
Nálunk a csemete egész nap jó
helyen van, jó környezetben, megfelelő
társaságban, vele egykorúak,
vagy közel egykorúak között. Értelmes,
szórakoztató délutáni programokat
nyújtunk, ahol játékosan, de
hatékonyan fejlesztjük a kézügyességet,
a gondolkodást, az élethez oly
elengedhetetlen kreativitást.
– Fontos kérdés, hogy mindezt
mennyiért, és milyen feltételekkel
kínálja?
– Afoglalkozásokat a Kanizsa Plazaában
lévő üzletünk területén tartjuk
július 2-tól július 27-éig, hétfőtőlpéntekig,
reggel 8 órától 17 óráig. Az
ár, amely 18 ezer Ft /hét/fő, magába
foglalja a napi háromszori étkezést,
hétről-hétre változó kreatív foglalkozásokat,
gyermekfelügyeletet, soksok
játékot, versenyeket, meglepetéseket.
Lesz meseszövés, henna tetoválás,
lufihajtogatás, üvegfestés, aszfalt
rajzverseny, illetve igény szerint
más is. Biztos, hogy senki nem fog
unatkozni. Tíz százalék kedvezményben
részesül az, aki június 15-
ig jelentkezik, vagy hozza magával a
testvérét is, esetleg több hétre érkezik
hozzánk. Fontos, hogy előzetesen
kell jelentkezni, melyet több módon
meg lehet tenni. Személyesen a
Dekor Kuckóban, telefonon
(0630/459-4461) a dekor-kucko@
chello.hu e-mail címen. Aki
többet akar megtudni, az bővebb információkat
szerezhet a www.dekorkucko.
hu-n.
Kreatív tábor a Dekor Kuckóban
Ez év áprilisában rendezték
meg a már nagy hagyományokkal
rendelkező Becsehelyi borés
pálinkaversenyt, ahol Kovács
Marietta 2011-es évjáratú hárslevelű
fajtájú, papája közreműködésével
készített bora aranyminősítést
kapott. A már sokak
által felé szegezet kérdést tettük
fel neki: miért választja egy
hölgy a szőlész-borász szakmát.
– A nagypapám, aki öt szakmával
rendelkezik nemrég végezte el a borász
tanfolyamot, de már közel 20
éve borászkodig, a borait egy éve
kezdte el palackozni. Egész kiskoromtól
kezdve a mai napig sok időt
töltöttem vele. Úgy gondoltam, szeretném
megtanulni ennek a szakmának
a fortélyait, így jelentkeztem a
Pannon Egyetem Georgikon Karának
szőlész-borász szakára. Aképzés
két éves, most fejezem be a második
félévemet. Terveim közt szerepel,
hogy átjelentkezem a szeptemberben
induló főiskolai képzésre.
– A nagyapád gondolom örömmel
fogadta…
– Igen, a környezetem, a szüleim,
a nagypapám nagyon örül neki.
A papának ez egy nagy boldogság,
ugyanis így lesz, aki továbbviszi
a vállalkozást. Rengeteg
energiát fektetett bele, a pincében
is mindent saját maga készített el.
Becsehelyen és Badacsonyban is
van területe, összesen egy hektár.
A nagyapa már 76 éves, szívesen
veszi a segítséget. A gyakorlatiasabb
tudnivalókat igazán tőle tudom
ellesni.
– Ez nem egy nők körében elterjedt
foglalkozás.
– Kevés nő szőlész-borász van,
valóban. A nyolc fős csoportban
ketten vagyunk lányok, az idén
először. Amikor kérdezik, mit tanulok,
a válasz hallatán leesik az
álluk. Nemrég például elmentem a
gazdaboltba metszőollót vásásrolni,
és az eladó megkérdezte: miért
kell az nekem – mondja nevetve.
– Hogy jött az ötlet, hogy benevezed
a papáddal készített bort a
becsehelyi versenyre?
– Egy ismerősöm szólt, hogy
megy borversenyre és bátorított
bennünket, nevezzünk mi is. Gondoltam,
el kellene vinni a papával
készített bort is, így beneveztem.
De ekkor még nem gondoltam,
hogy aranyérmet nyerünk vele.
– Mik a jövőbeni terveid?
– Jövőre már olyan borral szeretnék
indulni, amelyet teljes egészében
én készítettem. Egy bizonyos
fajta szőlőből, egy kis hordóban szeretném
saját magam, persze a papa
tanácsát kikérve, előállítani a bort,
amellyel indulhatok a becsehelyi
borversenyen. Ami a suli utáni terveket
illeti, a végzettségem szőlészborász
lesz, mellyel borgazdaságban,
borászatban is elhelyezkedhetnék,
de igazán a papa vállalkozását
szeretném átvenni.
Varga Mónika
A hegyi levegő szerelmese lett
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. június 14.
Horoszkóp
Ha úgy érzi, unalmasan telnek a napjai,
vigyen valami új szint az életébe. Figyeljen
fel a különlegességekre, és ha anyagilag
telik rá, tervezze át akár a lakását
is. A barátairól se feledkezzen meg.
Nem árt, ha időnként tanul a saját hibáiból
is, és fontos döntésekben hallgat a
megérzéseire. Ha azt szeretné, hogy harmonikus
és kiegyensúlyozott legyen a
párkapcsolata, ön is tegyen érte.
Hamarosan megvalósulnak az álmai, és
minden úgy megy tovább, ahogyan ön
szeretné. A fizikai munka mellett elvont
dolgokkal is foglalkozzon. Az egészségével
most ne törődjön.
Rendezze okosabban anyagi ügyeit, és lehetőleg
korrekten tárgyaljon barátaival.
Néha nem árt, ha hétvégenként kimozdul a
megszokott otthoni környezetéből, és felfedezőútra
indul a közeli hegyekbe.
Ne foglalkozzon túl sokat az egészségével.
A figyelmét kösse le mással,
akár a kapcsolata megerősítésével.
Pénzügyei terén a barátai segítségére is
számíthat.
A nyári hónapokban nem kell odafigyelnie
az egészségére. Bár ráférne önre is a
pihenés, mégsem ezt teszi. Utazásról álmodozik,
de a Jupiter más meglepetést
tartogat.
Ne feledkezzen meg arról, hogy másokért
is felelősséggel tartozik, nem csak
saját magáért. Párkapcsolati döntését ne
hamarkodja el, ráér a nyári szabadság
alatt „igent” mondani.
Kitűnő munkalehetőségre számíthat. Ennek
ellenére ne bízza el magát, mert a
magasabb beosztás az anyagiak mellett
több felelősséggel is jár. Ok nélkül ne
bántson meg senkit sem.
Ha hinni lehetne a mesékben, azt is mondhatnánk,
mesés hétvégére számíthat. Egy
véletlen találkozás folytán válaszút elé állíthatja
egy ismerőse. Előtte azonban gondolkodjon,
és döntse el, mit akar.
Folyton álmodozik, és új célokat tűz ki
maga elé. A nyáron lassítson le egy kicsit,
és foglalkozzon mással. Szerencsecsillaga
növeli vonzerejét, és elnyerheti
több rajongója figyelmét is.
Lehetőleg higgadtabban kezelje a családjában
történő változásokat. Ha segíteni
nem tud, ne gördítsen akadályokat senki
boldogsága elé. Gondoljon a szép napokra,
és megváltozik a hangulata is.
Váratlan kiadások nem nehezítik meg
tervei megvalósítását, a társasági életet
azonban ennek ellenére sem kedveli. Kiegyensúlyozottan,
minden a régi kerékvágásban
megy tovább.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
SZOLGÁLTATÁS
JÁRMű
INGATLAN
Belvárosban (Hunyadi utcában)
700 négyzetméteres építési terület eladó.
Érd.: 0630/448-6072
Bagolai hegyen pince kedvezményesen
eladó , 780 négyszögöl területen,
teljes felszereléssel, jól termő
gyümölcsfákkal. Víz, villany bevezetve,
a közlekedés jó. Érd.:
0630/473-9120 (7503K)
ETZ 150-es nagymotor eladó.
Érd.: 0693/324-219 (7507K)
Ápolást, gondozást vállalok délutánonként.
Tel.: 0620/382-3085
(7508K)
Fűnyírást, kaszálást vállalok. Tel.:
0620/510-2723 (7509K)
Úszótanfolyam indul a nyári szünetben!
Öt éves kortól minden jelentkezőt
szeretettel várok. Tel.:
0692/312-798, 0630/319-7662,
0620/365-4324 (7510K)
Kanizsa – Sport 14 / Apró 2012. június 14.
ÁLLÁS
intézményvezető szakirányú közalkalmazotti
informatikai rendsz.fenntartó felsőfokú megegyezés szerint
technikus (fémipari céghez) szakirányú megegyezés szerint
pénzügyi tanácsadó (váll.ig.) közép- és felsőfokú megegyezés szerint
műszaki ügyintéző szakirányú megegyezés szerint
eladó építő osztályra szakirányú megegyezés szerint
sportbolti eladó + webáruház kez. szakirányú megegyezés szerint
cukrász szakirányú megegyezés szerint
villamos hálózatszerelő szakirányú megegyezés szerint
karosszéria lakatos szakirányú megegyezés szerint
teherautó szerelő szakirányú megegyezés szerint
ablaképítő (Ausztria) szakirányú megegyezés szerint
kárpitos szakirányú megegyezés szerint
burkoló kőműves szakirányú megegyezés szerint
8800 Nagykanizsa, Fő út 24. 93/310-327/102
Könnyű fizikai munkára
(címkézés, készletezés), keresünk
diákokat, fiatalokat,
letenyei raktárba!
Munkavégzés: hétfőtől-szombatig,
délelőttös és délutános műszakban.
Kulturált, tiszta munkakörülmények,
rugalmas munkarend, korrekt
bér. Közlekedés: ingyenes céges
buszjárattal! Érdeklődni:
0620/913-71-10; 0630/983-33-87,
e-mail: diakmelo@diakmelo.hu
vagy illes.alpar@diakmelo.hu.
Lakossági apróhirdetés első
alkalommal 800 Ft, a másodiktól
400 Ft. Vállalkozási apróhirdetés
az első alkalommal 1600 Ft, a
másodiktól 800 Ft.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesülete tisztelettel meghívja Önt
2012. június 17-én (vasárnap) 14.30 órakor a HORTOBÁGYI KÉNYSZERMUNKATÁBOROKBA NAGYKANIZSÁRÓL ELHURCOLTAK
60. évfordulója alkalmából tartandó megemlékezésre.
Helyszín: Nagykanizsa Vasútállomás (8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 63.)
PROGRAM: Himnusz. Emlékező beszédet mond: Cseresnyés Péter polgármester, Takács János alapító elnök.
Szavalat: APiarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon diákjai. Koszorúzás. Szózat.
Emlékezzünk a Hortobágyi kényszermunkatáborokba Nagykanizsáról elhurcoltakra
Ebből a szempontból Varasd sem
kivétel, s úgy nagyjából két évente
egy sajátos divat hódit a kroátoknál:
mindegy ruházatuk mely része, de az
piros-fehér kockásban pompázzon.
Fiúk, lányok, kerékpárosok, felszolgálok,
éppen csak járni tanuló
gyerkőcök, mindegy, csak „jelezzék”
magukon: igen tudjuk, ma este aztán
meccs lesz... S az is volt – kezdésként
vasárnap a késői órákba nyúlóan az
írekkel –, nem is csoda, hogy a teraszok
a horvátok barokk városában
meg is teltek. S éppen csak elhelyezkedtek
a drukkerek, már hangrobbanás
volt a köbön, hiszen a harmadik
percben vezetett Slaven Bilic szövetségi
kapitány legénysége. Nem volt
aztán ennyire egyszerű a találkozó,
de a kötelező 3-1-es győzelem azért
csak-csak megszületett a zöldek ellen
horvát részről, (több) tízezernyi „kockás”
helyszíni, sok százezer „otthoni”
szomszédunk nagy-nagy örömére.
Borítékolható, csütörtökön a
lapunk megjelenése utáni órákban
még nagyobb a felhajtás akár Varasdon
is, hiszen a horvát-olasz a
következő párosítás a sorban, ráadásul
a „kiteraszolás” kellős közepén,
révén annak a találkozónak a
kezdési időpontja 18 óra Poznanban.
Nem titkoltan ennek a párosításnak
számukra kezdvező alakulásával számoltak
a horvátok, s akkor jöhetne a
Horvátország-Spanyolország harmadik
csoportmeccsük. Továbbjutás esetén
pedig ne legyen kétségünk afelől, tanúi
lehetnénk még olyan pillanatoknak,
ami a galamboki benzinkútnál a napokban
történt: négy horvát stoppolt
Lengyelország felé – magukon félreérthetetlen
futball-felségjelekkel...
Polgár László (Varasd)
Varasdi teraszok a futball Eb jegyében
Csak a miheztartás végett már a varasdi autópálya-lehajtónál pirosfehér
kockás zászló a fizetőkapunál, külön szurkolói menü a gyorsétterem-
lánc reklámján, a benzinkúton pedig pepitába öltözött fiatal
személyzet fogadja a vásárlót. Igen, a labdarúgó Európa-bajnokság
megkezdődött, s nem csupán a lengyel és ukrán helyszíneken, de a
horvátországi települések főterein is.
Fotó: Polgár László
Nagykanizsai TE 1866-
Horváth Méh (11.) – Répcelaki
SE (6.) 0-3 (0-1)
NB III Bakony csoport labdarúgó-
mérkőzés, 29. forduló. Nagykanizsa,
100 néző. Vezette: Keszthelyi
(Piller A., Fülöp Z.). G.:
Balikó (36., 60.), Németh G. (70.)
Nagykanizsa: Freischmid (Szekeres
P., 75.) - Rákhely M., Bozsoki,
Szép D., Bagarus (Kőrösi A.,
75.) - Kotnyek I., Nagy T. Szőke
Á. (Szakmeiszter J., 66.) - Cs.
Horváth G. - Ujvári M., Babati T.
Vezetőedző: Koller Zoltán.
A2011/12-es bajnoki idény utolsó
hazai találkozójára készülhetett az
NTE együttese, de az eseménynek
ezúttal több ellen-tényezővel kellett
megküzdenie, hiszen az időjárás
mellett a holland-dán Eb-meccs is
tarthatott otthon szurkolókat. Tény: a
vendégek biztosan nyertek.
Koller Zoltán: „Az elmúlt két évben
voltak nagyon jó időszakaink,
győzelmi sorozataink, de sajnos a
mostani szezonban minden rosszul
alakult a számunkra. Sajnálom,
hogy az utolsó hazai mérkőzésen
nem tudtam a csapatomat sikerre
vezetni.”
Nem sikerült jól
a hazai búcsú
Anagykanizsai sportolónak pénteken
délelőtt már előfutama lesz és
mozgalmas hétvége következhet
számára. Ahogy arról májusban elsőként
beszámoltunk honlapunkon,
mostani megméretésének is volt
előzménye, hiszen az I. Felnőtt
Olimpiai Válogató, Ifjúsági Tájékoztató
versenyei is Szegedre szólították
Ádámot néhány hete.
Ahogy akkor azt a kanizsai sportoló
elmondta, a korábban szerzett sérülése
is „elkísérte”, de a Csongrád megyei
viadalon is mindenképp rajthoz
kívánt állni – még akkor is, ha az úgymond
csupán tájékoztató jellegű volt
a sportágban tevékenykedők számára.
Németh Ádám tehát „tájékoztatóként”
a kezdő előfutamából elsőként
jutott tovább, majd a második
elődöntőben második lett
36,071-gyel, mellyel a fináléba is
került. A döntőben aztán a negyedik
helyen végzett, ideje 35,246
másodperc volt, s 0,580-nal maradva
el a győztestől.
Ami biztos, most jött el az igaz
értékmérő seregszemle ideje – K1
200 méteren is –, ami az Európabajnokságra
is kvalifikáló lehet.
P.L.
Kanizsa – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. június 14.
Búcsúzunk
2012. május 25-én búcsúztattuk
a 82 évében elhunyt sporttársunkat,
Siklós Józsefet
„Sikit”, a nagykanizsai
Bányász volt intézőjét. A fiatal
labdarúgók szeretett „Siki”-je
„Apaként” nevelte a sportra,
nem utolsó sorban az életre a
fiatal labdarúgókat. A
temetésén szép számmal megjelent
egykori Bányász SK,
Olajbányász SE volt labdarúgói
kegyelettel, fájó szívvel búcsúztak
„Siki”-től.
Hersits József
A nagykanizsai-Olajbányász
SE volt intézője
Zágráb felé kajakozik?
Lapunk megjelenésével egy időben, csütörtök délben kelt útra ismét
Szeged felé Németh Ádám (képünkön), a Kanizsa Kajak-Kenu
Klub kajakosa a MOL II. Felnőtt Olimpiai és Ifjúsági Válogató,
Masters Magyar Kupa versenyére, hogy akár a június végi zágrábi
Európa-bajnokságra is kvótát szerezzen a sprint K1 200 méteren.
Egerben rendezték az Ifjúsági
Úszó Országos Bajnokságot, és a
lányoknál a 16 éves és annál fiatalabb,
fiúknál a 18 éves és annál fiatalabb
úszók vehettek részt a korosztályos
seregszemlén. A kanizsai
Délzalai Vízmű SE 6 fővel képviseltette
magát a hevesi megyeszékhelyen
(Abay Nemes Anna, Gayer
Márton, Molnár Flóra, Tihanyi
László, Trajer Márk, Zámodics
Márk) és közülük négy úszó ért el
döntős és dobogós eredményeket.
Abay Nemes Anna (képünkön)
200 méter háton 2:16,74 másodperces
időeredményével kvalifikálta
magát a július 4-től Antwerpenben
megrendezésre kerülő Ifjúsági Európa-
bajnokságra. Molnár Flóra a két
évvel fiatalabb korosztályba tartozik,
ennek ellenére szerzett dobogós
helyezéseket az egri uszodában.
A kanizsaiak legjobb eredményei:
Abay Nemes Anna: 2 arany (50 m
hát - megye csúccsal, 200 m hát -
megye csúccsal), 3. hely (100 m hát
- megye csúccsal). Molnár Flóra: 1
ezüst (100 m gyors), 1 bronz (50 m
gyors - megye csúccsal), 6. hely (50
m mell), 8. hely (200 m mell). Tihanyi
László: 6. hely (100 m pillangó).
Zámodics Márk: 7. hely (200 m
gyors - megye csúccsal).
P.L.
Abay Nemes Anna Antwerpenbe tart
A Nagykanizsai Polgári Sportlövész
Egylet rendezte meg a
Szlovén-Magyar MK Liga (kiskaliberű)
versenysorozat 2. fordulóját.
Az első fordulónak Zalaegerszeg
adott otthont, míg a további
fordulóknak a szlovén csapatok,
illetve Gellénháza adnak otthont.
Akárcsak a május 13-i zalaegerszegi
fordulóban, Nagykanizsán is
remekeltek a Nagykanizsai Polgári
Sportlövész Egylet versenyzői.
A nyolc csapatból ismét ők bizonyultak
a legjobbnak, s egyéniben
is Horváth Károly nyújtotta a legjobb
teljesítményt. Szlovén részről
Dobrovnik, Presika, Turnisce,
Ljutomer és Ormoz 3-3 fős csapatai
mérették meg magukat.
Eredmények:
Nyílt irányzékú kispuska (30 lövéses)
csapat: 1. PSLE Nagykanizsa
795 kör, 2. PLE Zalaegerszeg
739, 3. SD Rudar Presica 735.
Nyílt irányzékú kispuska (30 lövéses)
egyéni: 1. Horváth Károly
270, 2. Horváth Szilárd ( mindkettő
PSLE Nagykanizsa) 268, 3. Havasi
Ferenc (PLE Zalaegerszeg)
264. Standardpuska (30 lövéses)
egyéni: 1. Obermaier Nándor
(PSLE) 290, 2. Vesna Mele (TSO)
186, 3. Harsányi Bálint 285.
Megy a kanizsai
sportlövőknek
Csepelen rendezték a serdülők
(13-14 évesek) szabadfogású birkózó
országos bajnokságát, melyre
a Kanizsai Birkózó SE versenyzői
közül a 35 kg-os Németh Márton,
a 42 kg-os Egyed Balázs és Faludi
Máté, valamint a + 85 kg-os Nagy
Kornél szerzett indulási jogot.
A 42 kg-osok között Egyed Balázs
az első mérkőzését Ferencz Gáborral
vívta, aki legyőzte őt a diákolimpia országos
döntőjében. Ezúttal fordított
eredmény született, a nagykanizsai két
menetben legyőzte fővárosi ellenfelét.
Később orosházi és dorogi birkózót sikerült
még könnyedén legyőznie, s
következhetett a finálé az esztergomi
Lévaival, akit az elmúlt két évben nem
sikerült a zalainak legyőznie. Az első
menet vége 2-2 volt, de az esztergomi
nagyobb értékű akcióponttal nyert. A
második menetben 3-0-ra vezetett az
ellenfél, de a KBSE sportolója fordítani
tudott 6-3-ra, így jöhetett a mindent
eldöntő harmadik menet, ami a dél-zalai
birkózó 5-0-s sikerét hozta, ezzel
Egyed Balázs a dobogó legtetejére állhatott
az országos bajnokságon.
Dicséretesen versenyzett a 35
kg-ban küzdő Németh Márton is,
aki ugyan három menetben alulmaradt
érdi ellenfelével szemben,
de a vigaszágon magabiztosan
győzött le mindenkit (azt az egri
versenyzőt is, aki legyőzte a diákolimpia
döntőjében) és végül felállhatott
a dobogó legalsó fokára.
P.L.
Egyed Balázs serdülő bajnok
Kanizsa 16 – Hirdetés 2012. június 14.
Anyár és a jó idő beköszöntével egyre többen
indulnak belföldi vagy külföldi nyaralásra
személygépjárművel. Ezek az utazások
azonban számos veszélyt rejthetnek magukban,
ha nem készülünk fel körültekintően.
A magas benzinárak ellenére is – a gépkocsi
jó kihasználtsága mellett – az autós nyaralások
kevésbé terhelik meg a családi kasszát, mint a
repülőutak, vagy más egyéb távolsági közlekedési
formák. Az autós túrák mellett szól az is,
hogy utazásunkat jóval rugalmasabb időbeosztás
szerint alakíthatjuk, és több alkalommal,
több állomáson is megszakíthatjuk. Ugyanakkor
fontos, hogy körültekintően felkészüljünk
az utazásra, mert a külföldi, ismeretlen utakon
számos nem várt helyzet állhat elő.
– Mindenképpen javasolt egy szakszervizben
végzett teljes átvizsgálás az utazás előtt,
hogy ne az autópályán érjen bennünket meglepetés
– tanácsolja Istiván Tamás a nagykanizsai
Weltauto szakértője. – Amennyiben erre
nincs lehetőség, akkor is fontos a folyadék
szinteket, guminyomásokat, a gumiabroncs állapotát,
a világítást és a pótkerék állapotát ellenőrizni.
Győződjünk meg arról is, hogy a
gépkocsi hűtőventilátora megfelelően működik.
Érdemes egy erőltetett hegymenetet is
végrehajtani a hosszú út előtt, hogy ezáltal ellenőrizzük
a hűtőrendszer tömítettségét, és a
ventilátor megfelelő működését.
Nyáron sok esetben veszélyes lehet a puha
gumikeverékű téli abroncsok használata, így
azok cserére szorulnak. Az utazásnál figyeljünk
arra, hogy pótkerék és szerszámosláda
mindig legyen nálunk egy esetleges defekt
vagy lerobbanás esetére.
Tervezzünk meg mindent pontosan!
Az autó felkészítése mellett ajánlott az útvonal
pontos megtervezése, és annak is nézzünk
utána, hogy mely útszakaszokon szükséges autópálya
matricát vásárolni. Érdemes figyelembe
venni a regionális klíma és útviszonyokat,
arra pedig szintén figyeljünk, hogy a kánikulában,
ha sokat jár a motor, akkor könnyen túlmelegedhet,
ami a hűtővíz felforrásához vezethet.
Ennek megelőzése érdekében fontos az
utazás során rendszeres pihenőket tartani.
– Az indulás előtti hetekben ellenőrizzük a gépkocsi-,
valamint a benne utazó személyek okmányainak
érvényességét is, és készüljünk fel arra,
hogy a magyarországi szokásoktól eltérően, a külföldi
benzinkutak nem mindenhol tartanak éjjelnappal
nyitva, ezért fontos, hogy mindig tele legyen
az üzemanyagtank - figyelmeztet Istiván Tamás.
Baleset esetén
A hazánkban megkötött felelősségbiztosítás az
EU valamennyi tagállamában illetve Izlandon,
Norvégiában és Svájcban is érvényes. Abiztosítási
okmányokat feltétlenül vigyük magunkkal, és
célszerű az autóban tartani néhány példányt az európai
baleset-bejelentő lapból is. A nemzetközi
forgalomban az úgynevezett "zöld kártya" bizonyítja,
hogy a gépjármű vezetője rendelkezik a
szükséges felelősségbiztosítással. Ez a zöld kártya
nem azonos a gépjárművek környezetvédelmi
felülvizsgálatának igazolására szolgáló, azonos
elnevezésű okmánnyal. ACasco szerzősédek külföldi
töréskárokra vonatkozó passzusai biztosítónként
változnak, ezért indulás előtt tekintsük át
az általunk kötött Casco szerződés szabályzatát.
Személyes tanácsadással és további információkkal
várjuk a WELTAUTO NAGYKANIZSA
márkakereskedésben (Nagykanizsa Petőfi út 95).
www.istivanauto.hu, www.weltauto.hu
Autóval külföldön
XXIV. évfolyam 24. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2012. június 21. Kanizsa
Kerner Gábor, a Kulturális
Örökségvédelmi Iroda keszthelyi
területi műemlékvédelmi
felügyelője folyamatosan figyelemmel
kíséri az átalakuló Erzsébet
teret. Tapasztalata alapján
a helyreállítás a terveknek
megfelelően folyik, szépül Kanizsa.
Már a helyén áll a Testvérvárosok
kútja, restaurálják a Szentháromság
szobrot. Alakjainak
aranykoronáit jelenleg műhelyben
javítják, festik, és a térre
kerülésüket követően térfigyelő
kamerák vigyáznak majd rá.
Szemenyei Nagy Tibor szobrászművész
Vár és városmakettjének
készül a kivilágítása
és a szellőzése, melyet a művész
maga is bemutatott.
A szemlén – melyen jelen
volt Horváth István divízióvezető
meghívására Deák-Varga
Dénes városi főépítész, Párkányi
Raab Péter szobrászművész,
a Testvérvárosok kútja
alkotója és Balogh László önkormányzati
képviselő – elhangzott,
hogy Erzsébet királynő
szobra ma hivatalosan
elbúcsúzott Budapesttől, s
amint elkészül a fogadására
kijelölt hely, megérkezik Nagykanizsára,
az Erzsébet térre.
Finiséhez
értek az
Erzsébet
téri munkák
Kanizsa 2 – Krónika 2012. június 21.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági
ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit
Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Hatvan éve, 1952. június 17-én
majd 300 embert hurcoltak el
Nagykanizsáról és környékéről a
hortobágyi kényszermunkatáborokba,
erről emlékeztek meg a
Vasútállomáson elhelyezett emléktábla
tövénél.
– A totális hatalomra törő új rezsim
1950. június 23-án éjjel családok
százait deportálta a jugoszláv
határsáv falvaiból a Hortobágyra
és a Nagykunságra – kezdte
a Himnuszt követően Dénes
Sándor alpolgármester múltidéző
beszédét. Az elhurcoltak állami
gazdaságok kiürített és őrzött majorjaiba,
istállókba, juhhodályokba
kerültek, ahol kényszermunka jutott
nekik osztályrészül. Az ezt követő
három évben 45 kitelepítési
hullám volt a déli és a nyugati határ
mellől. Így alakult ki a szovjet
mintára szerveződő magyar Gulag.
Összesen 8-10 ezren lehettek azok,
akiket deportáltak, kitelepítettek és
kényszermunkára fogtak. Azonban,
ha nem csak a hortobágyi
kényszermunkatáborról beszélünk,
akkor az összes kitelepítés
közvetlenül mintegy 100-300 ezer
embert érinthetett, az elmenekült
embereket is belevéve, pedig ez a
szám valószínűleg elérte a félmilliót.
Mindez a „kékcédulás” választásokon
hatalomra került kormány
bosszúja volt az osztályellenségnek
kikiáltott emberek ellen,
akiknek általában csupán annyi
bűnük volt, hogy másként gondolkodtak,
mint amit a kommunista
diktatúra elvárt.
– Közös felelősségünk és kötelességünk
az emlékezés, az, hogy
beszéljünk a vörös ragályról,
amely százezrek, milliók életét
nyomorította meg, tette tönkre. Beszélnünk
kell róla és emlékeznünk,
generációkon és nemzedékeken át,
hogy a történelem ne ismételhesse
önmagát – zárta beszédét az alpolgármester.
Ezt követően mondott beszédet
Takács János, a Hortobágyi Kényszermunkatáborokba
Elhurcoltak
Egyesületének alapító elnöke. – Nem
ünnepelni, csak találkozni jöttünk.
Találkozni és emlékezni a ma hatvan
évvel ezelőtt történtekre – kezdte. Elmondta,
a nagykanizsaiak érkezése
nemcsak mennyiségi, hanem minőségi
változást is jelentett a recski tábor
életében, ugyanis felléptek a kiszolgáltatottság
ellen, megszűntek a
verések, a testi inzultusok. Számtalan
sok szenvedést fizikai és lelki
megpróbáltatást álltak ki. Takács János
a Hortobágyon eltöltött 40 hónap
alatt 20 ezer kilométert gyalogolt.
A Piarista Iskola diákjainak műsorát
követően elhelyezték az emlékezés
virágait a vasútállomás falán
elhelyezett mementó tövében, mely
arra emlékeztet, ezen az állomáson
haladtak át azok az emberek, akiket
a Gulagokba szállítottak.
V.M.
Megemlékezés a kényszermunkatáborokba
elhurcoltak
60. évfordulója alkalmából
Fotó: Varga Mónika
– A bírósági színjátékok, a jog
megcsúfolása nyomán sok száz ötvenhatosra
akasztófa várt. Ám
amikor már nyakukra hurkolták a
kötelet, utolsó lélegzetükkel is azt
kiáltották: Éljen Magyarország!
Ezért az ilyen megemlékezés is,
mint a péntek délutáni, nem a
gyászról szól és nem a múltról.
Hanem – a mártírok szándéka szerint
is – arról, mit kell tennünk,
hogy éljen Magyarország. – indokolták
az egyesületnél, mi vezeti
őket évről-évre, így június közepén
az ’56-os emlékkert vadgesztenyefái
közé. – Nem engedhetjük
vissza a hatalomba azokat, akik ártottak
a közösségnek. – szűrhette
le a hallgatóság a középiskolások
műsora és Dénes Sándor alpolgármester
szavai nyomán.
Kanizsa
„a gyilkosokat néven nevezNI”
nagygáspári parancsát teljesítve
Mertük volna-e gondolni, hogy a címbéli verssor, amely miatt
bezúzták a folyóiratot, a költőt pedig meghurcolták, még majd
három évtized múltán is városunkban a cenzúra áldozatává válik?
A Nagykanizsai Polgári Egyesület meghívóját olvasva két
helyi orgánum is úgy gondolta, Nagy Gáspár 1998-as Magyar
abszurdja szerint kell eljárnia. „Nálunk /- két vállrándítás között
- /történelmileg úgy alakult /hogy a hóhérok /a vérbírák /a
sortűz-vezénylők /a szadista államvédelmisek /a legfőbb ügynökök
/és a megzsarolt kis besúgók /sem tudnak (képtelenek) /megbocsátani
/áldozataiknak”
Napfényes idő kísérte a Kanizsai
Dorottya Kórház Semmelweis-
napi ünnepségét a Csónakázó-
tó melletti önkormányzati
vendégháznál. A kórház vezetése
hagyományosan, évek óta ide
várja dolgozóit, és azok hozzátartozóit.
Az ünnepség – melyet
megtisztelt jelenlétével Rigó
Csaba kormánybiztos –, elsődleges
célja, hogy a vezetés a nehéz
és válságos idők ellenére is, egy
baráti hangulatú rendezvényen
megköszönje a dolgozók lelkiismeretes
munkáját.
A bográcsok alatt már délelőtt
meggyulladt a tűz, 35 csapat részvételével
elkezdődött a főzőverseny,
melyet a labdarúgó tornától
kezdve a hőlégballonozásig és a
talicskatoló versenyig számtalan
program színesített.
Az ünnepséget Prof. Dr. Bátorfi
József főigazgató köszöntője után,
mint a korábbi fenntartó hivatalos
képviselője, Dénes Sándor alpolgármester
nyitotta meg.
Az egy évvel ezelőtt alapított
Semmelweis Emlékérmet idén Dr.
Nád Márta, a Csecsemő részleg
főorvosa vehette át kiemelkedő
munkájáért. A Kanizsai Dorottya
Emlékérem Arany fokozatát Prill
Katalin kapta pontos beszállítói
szolgáltatásáért.
Az osztályvezető főorvosok javaslata
és a vezetés egyetértése alapján
kiemelkedő szakmai munkájáért adjunktusi
kinevezést kapott Dr.
Mátyásy Helga (Belgyógyászati
Osztály), Dr. Peszleg Norbert (Intenzív
Therápiás Osztály) és Dr.
Kopeczky Ágnes (Csecsemő- és
Gyermekosztály). Főigazgató dicséretben
kilencen, Kiváló Kórházi Dolgozó
Dicséretben öten részesültek.
Az eseményről készült képeinket
galériánkban, a www.kanizsaujsag.
hu-n tekinthetik meg.
B.E.
Semmelweis
Nap
elismerésekkel
Kanizsa – Krónika 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. június 21.
Vereb Zsolt igazgató atya a Piarista
Iskola tanévzáró – Te
Deum – ünnepélyén vehette át a
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Címere emlékplakettet, mellyel
Nagykanizsa fejlődéséhez, oktatási-
nevelési rendszerének kiteljesítéséhez
végzett tevékenységét
ismerte el a közgyűlés.
A tanévzáró hálaadó szentmisén,
és bizonyítványosztáson Vereb
Zsolt főcelebránssal misézett
Labancz Zsolt, a piarista magyar
rendtartomány tartományfőnöke,
és Nyeste Pál, Zsolt atya utóda, aki
Vácról érkezett városunkba.
Az emlékplakettet és az oklevelet
Dénes Sándor alpolgármester
adta át az atyának az iskola újraindításának
20. évfordulóján, megköszönve
Nagykanizsáért végzett
áldozatos, kiemelkedő munkáját,
azt a közel másfél évtizedet, amelyet
a 20 éve újraindult piarista iskola
élén igazgatóként eltöltött.
Ahogy az alpolgármester elmondta,
az intézmény Vereb
Zsolt matematika-fizika szakos
pap-tanár működése alatt gyarapodott
gimnáziummal, kollégiummal
és óvodával. Ebben az
időben kapta vissza egykori épületegyüttesét
az iskola, melyen
műszaki feladatok sorát oldották
meg. Emellett tantestületet épített,
tanulmányi és művészeti
versenyeket szervezett városunk
ifjúsága számára. A felnőtteknek
útjára indította az Októberi Esték
rendezvénysorozatot. Szociális
érzékenységétől indíttatva felvállalta
a jótékonysági vásárokat,
és a piarista öregdiákok segítségével
kórházi felszerelések városunkba
juttatását szervezte. Életre
hívta diákjainak szeretetszolgálatát,
a végzős osztályok csíksomlyói
búcsúra történő utaztatását.
Nevéhez fűződik a Pompiliusz
búcsú hangversennyel történő
megünneplése és az iskola udvarán,
arccal a városnak felállított
Mamma bella szobor kezdeményezése.
Kiemelkedően munkálkodott
az egyházközi kapcsolatok
ápolásán, illetve az iskola
hajdani tanulói közül üldöztetést
szenvedettek emlékét emléktáblával
örökítette meg. Régión túl
nyúlóan megerősítette Nagykanizsa
iskolavárosi vonzerejét és bekapcsolta
az iskolát a város vérkeringésébe.
– Az egész Piarista nagycsalád
nevében köszönöm ezt az emlékplakettet
– mondta Vereb Zsolt
atya. Hozzátette, bizonyos értelemben
nem őt illeti ez a kitüntetés,
hiszen ő is olyan szerepet tölt
be, mint a postás. Az idős nyugdíjas
a postásnak örül, amikor hozza
a nyugdíjat, pedig ő csupán egy
közvetítő.
A piarista öregdiákok nevében
Dr. Perjés Ottó, városunk díszpolgára
köszönte meg az atya munkáját.
Az evangélikus lelkész, Deme
Dávid pedig arról beszélt, reméli a
jövőben is találkoznak majd, és
tartják a kapcsolatot. Az új igazgatónak,
Nyeste Pálnak a misét követő
tanévzáró végén Zsolt atya
adta át a nagykanizsai Piarista Iskola
nemzetiszín szalaggal átkötött
kulcsát.
V.M.
Emlékplakett Vereb Zsolt atya munkájának elismeréséül
Fotó: Varga Mónika
Arendezvénnyel minden évben az
a célja a múzeumnak, foglalta össze
Száraz Csilla igazgató, hogy megmutassák
a közgyűjtemény tárgyait, a
múzeum munkáját, hogy lássa a lakosság,
nem az osztálykirándulásokról
ismert poros hely a múzeum, ahol
unalmas kiállításokat lehet látni. A
tárgyaknak történetük van, melyek
izgalmasak, színesek, azért találták ki
a kiállításhoz kapcsolódó divatkorzót
is, hogy Nagykanizsának egy fénykorát,
a XIX-XX. század fordulójának
polgári életmódját megidézzék.
A rendezvény a Nemzeti Kulturális
Alap és az önkormányzat támogatásával
jöhetett létre.
Első alkalommal vett részt aktívan
a rendezvényen a Kanizsai Múzeumért
Alapítvány. Nagy sikert
aratott a kuratórium által első alkalommal
kiírt patkódobó verseny és
történeti pályázat. A kuratórium ezúttal
csak a 3. díjat adta ki, melyet
Miha Tamásné vehetett át Gyermekkorunk
„filléres vonatai”
avagy, hogy nyaraltunk az 1940-es
években című pályázatával. 4. helyezést
ért el, és könyvjutalomban
részesült Barac, a labdarúgó – játékvezető
című történetével Csicsek
Anna. 5. helyezett lett A nagykanizsai
„KÉPCSARNOK” fénykora
című írásával Miha Tamásné,
míg a 6. helyet Radics Márta kapta
kanizsai történeteiért.
B.E.
Kalandtúrától a Szentivánéji álomig
Az országos kulturális programhoz csatlakozva hetedik alkalommal
szervezte meg a Múzeumok Éjszakáját a Thúry György Múzeum.
Szombat délutántól az intézmény udvarába betérőket családias
hangulat fogadta. A legkisebbektől egészen a nagyszülői korosztályig
mindenki talált kedvére való időtöltést, foglalatosságot, felidézve
a régi, elfeledett játékokat, kézműves tevékenységeket. Volt, aki
egyszerűen csak beszélgetni lépett be a Fő útról a kellemes, éjszakába
nyúló műsorokra.
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Zrínyi Miklós – Bolyai János
Általános Iskola Zrínyi Miklós
Székhelyintézmény fennállásának
140. évfordulója alkalmából
Sportnapot és Művészeti Fesztivált
rendeztek.
A Sportnap a vívásbemutatóval
vette kezdetét az iskola tornatermében.
Napközben a Ságvári
kertben sportolhattak a gyerekek,
kézilabdázhattak, focizhattak,
karatézhattak. A délelőtt
folyamán pályaválasztási tanácsokat
kaphattak a TISZK képviselőitől.
A Művészeti Fesztiválon az iskola
művészeti csoportjai is bemutatkoztak.
Délelőtt kézműves
foglalkozások voltak az iskola
udvarán, majd az alsósok homokvárépítő
és aszfaltrajzversenyen
mérhették össze ügyességüket,
míg a felsősöknek mozilátogatást
szerveztek. A programok sorát a
Vakáció graffiti zárta a biciklitárolónál.
V.M.
Fennállásának
140. évfordulójára
A Magyar Kórusok és Zenekarok
Szövetsége – KÓTA Országos
Minősítő Hangversenyén
arany fokozatot ért Vegyeskar
kategóriában a Szent Imre Kórus,
Martonné Németh Mária
karnagy vezetésével
„A Zalai Művészeti Fesztivál
Kórus szakág megyei bemutatója
2012. május 12-én Tornyiszentmiklóson
került megrendezésre.
Az előkészítő munka nagyon alapos
és gondos volt, amiért köszönetet
mondunk Konczér Katalinnak,
a ZMKI igazgatójának és
Preisinger Évának, aki mindenben
segítségünkre volt.
Megyénk egyik legszebb fekvésű
helyére szólította kórusunkat a
meghívás. Az időjárás és a hangulatunk
kedvező voltát érkezésünkkor
a rendezett környezet, felkészült,
kedves fogadtatás és az
azonnali beéneklés lehetősége növelte.
Meglepetést csupán a megjelent
énekkarok alacsony száma
okozott. Ennek tényét Pintér László
országgyűlési képviselő és Völgyi
Péter Tornyiszentmikós polgármestere
sem leplezte rövid, lényegre
tapintó megnyitójukban.
Rövid köszöntő dalt a tornyiszentmiklósi
Kerti Sándor Kulturális
egyesület énekelt. A Nagyrécsei
Ritmus Kórus után, a KÓTA
minősítést kérők közül másodikként
szólalhattunk meg a kultúrház
jó akusztikájú nagytermében.
Műsorunkon Palestrina: Jesu, rex
admirabilis – F.Rosselli: Adoramus
te Christe – Harmat A. : O Crux ave
– A. Lotti: Regina caeli – C. Casciolini:
Panis angelicus – Mozart: Ave
verum corpus és Bárdos Lajos : Gloria
tétel a Missa tertia-ból szerepelt.
Számaink bemutatása után megnyugtató
belső érzéssel fogadhattuk
a közönség tapsát. Hiszen a beéneklés
során szerzett „hangzás tapasztalat”,
majd a sikerült előadás énekeseink
arcán is „visszaigazolható”
volt.
Pislogó reményünk hamarosan
bizonyossá szilárdult: a háromtagú
bíráló bizottság produkciónkat
arany fokozatúnak minősítette. Az
eredményt Vadász Ágnes, a KÓTA
ügyvezető elnöke, főtitkára ismertette,
Nógrády László karnagy, a
Pedagógus Kórusok Országos tanácsának
elnöke és Dr. Döbrössy
János, az ELTE Tanító- és Óvóképző
Főiskolai Kar Ének-zenei Tanszékének
vezetője, zsűritagok jelenlétében.
Könnyű ebédünket követően a
község és a táj kiemelkedő pontján
levő plébániatemplomot kerestük
fel. A különösen jó belső arányú barokk
épület értékes, bár mielőbbi
restaurálásra váró freskóival, kiváló
akusztikájával érdemel kiváltképp
figyelmet. Hazánkban, megyénkben
több helyen is alkotó, nevessé vált
osztrák festő, Johann I. Cymbal a
18. század utolsó harmadában készített,
tán legszebb munkája a főoltár
mögötti falon Szt. Miklós püspököt
jeleníti meg. A hely szellemétől,
szépségétől, egyben sikeres szereplésünktől
is indíttatva műsorunk
csaknem valamennyi számának ismételt
bemutatásával adtunk hálát a
„vett jókért”. Átélhettük itt is a kö-
Kanizsa – 4 Hangjegy 2012. június 21.
Adualizmus kori Nagykanizsa
és az 1920-as évek amerikai
dzsesszmuzsikája kapcsolódik
össze szombaton Nagykanizsán,
ahol a Magyar Plakát Ház a zalai
városban született Sigmund
Romberg, a musical műfaj megteremtője
köré építi az éjszakai
programját.
Kőfalvi Csilla, a Magyar Plakát
Ház igazgatója és egyben a Sigmund
Romberg Emlékbizottság
tagja a hétfői sajtótájékoztatón elmondta:
június 23-án este szeretnék
bemutatni, hogy miként kapcsolódik
össze a dualizmus kori
Nagykanizsa és a város szülötte,
Sigmund Romberg, akik dalaival
amerikai karriert futott be. A 125
évvel ezelőtt Rosenberg Zsigmondként
született zeneszerző,
szövegíró és producer ugyanis
olyan szellemi környezetben nőtt
fel Nagykanizsán, amely nélkül
nem építhette volna fel amerikai
karrierjét.
A musical hőskora nem kezdődhetett
volna el Romberg nélkül, aki
a zalai városban zongoratanár
édesapjának is köszönhette az alapokat.
Az operett műfajában Bécsben
merítkezett meg, majd már az
Egyesült Államokban mindezeket
a dzsessz muzsikájával ötvözve
hozta létre a mai musical műfaját -
hangoztatta Kőfalvi Csilla.
A nagykanizsai múzeumban két
téma köré épülve nyílik szombat
este kiállítás, egyrészt a 19-20.
század fordulóját – a város aranykorának
számító időszakot – fotókkal
és korabeli dokumentumokkal
idézik meg a Nagykanizsa a
dualizmus korában című tárlat révén.
A Rombergről 1954-ben készült
amerikai életrajzi film címét
kölcsönözve a Deep In My Heart
címet viselő tárlaton ugyanott családjának
szellemiségét és
Romberg regényes élettörténetének
pillanatait mutatják be.
Felcsendülnek majd a zeneszerző
legismertebb dalai az alkalmilag
összeállt Jazz Quartet Tribute
to Sigmund Romberg tolmácsolásában,
de filmvetítések is elvezetnek
majd a csaknem 100 évvel ezelőtti
időszakba. Zongorakísérettel
pergő némafilmek megtekintése
mellett a látogatók korabeli kosztümökbe
is bújhatnak. Éjfélkor a
Kanizsa Big Band – ugyancsak
Romberg zenei világát bemutató –
koncertjével zárul a program.
Kocsis Katalin zenekutató kitért
arra, hogy Romberg édesapja,
Rosenberg Ádám zongorakereskedőként
és zenetanárként jelentős
szerepet töltött be Nagykanizsa
életében. Kórust alapított, zeneiskolát
működtetett és úttörő módon
gyerekeknek szóló hangversenyeket
szervezett, és maga is tehetséges
muzsikusként bejárta a világot.
Halász Gyula, az emlékbizottság
elnöke elmondta: Romberg dalait
a mai napig neves muzsikusok,
énekesek szólaltatják meg. Magyarországon
Karádi Katalin, később
Zalatnay Sarolta és a Bergendy
Együttes játszotta néhány
szerzeményét, manapság pedig
Szalóki Ági és Borbély Mihály is
dalainak előadói közé tartozik.
A szervezőbizottság elnöke hozzátette:
a nagykanizsai múzeumi éjszaka
programját Simonyi András
volt egyesült államokbeli nagykövet
nyitja meg, de mert jelenleg a
Johns Hopkins Egyetem transzatlanti
intézetének vezetője, így
videóüzenetben tesz eleget a felkérésnek.
MTI - Kanizsa
Múzeumok Éjszakája
A dualizmus és a dzsessz kapcsolata Nagykanizsán
Aranyos lett a Szent Imre Kórus
Kanizsa – Hirdetés 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. június 21.
hirdetés
Nagykanizsa Corvin u. 1. társasház
homlokzatszigetelési munkáihoz
kivitelezőt keres.
Az ajánlattételhez a dokumentáció átvehető:
Zala Ingatlanszalon irodájában (Nagykanizsa Ady Endre u. 4.)
Az dokumentáció átvehető 2012. június 20-tól - június 30-ig.
Az ajánlatok beadási határideje: 2012. július 15.
Információ telefon: 06 30 601 55 80
Információ e-mail: info@zalaingatlanszalon.hu
Ajánlattételi felhívás!
Dioptriás napszemüveg és fényre sötétedő lencse
AKCIÓ 20-30 %
Az akció 2012. június 30-ig érvényes
A Magyar Energia Hivatal (MEH) 2012 elején indította el a Takarékoskodj a
Föld energiájával! elnevezésű, energiatudatosságra ösztönző kampányát. A
MEH célja, hogy az energiaellátás biztonsága érdekében informálja a hazai lakosságot,
és ösztönözze a takarékos megoldások és a megújuló energiaforrások
alkalmazására. A kampány keretében a lakosság széles rétegeinek szeretnék
megmutatni azokat a lehetőségeket, amelyek egyszerre környezettudatosak és
pénztárcakímélőek. A Magyar Energia Hivatal céljainak elérése érdekében közösségi
kampányt indított, amellyel keresi a leginkább energiatudatos lakosok
települését. A legaktívabb városok között a játék végén egy szolár világítással
ellátott köztéri padot sorsolnak ki.
A következő Facebook oldalon lehet regisztrálni a játékra: Magyar Energia Hivatala
-https://www.facebook.com/takarekoskodjMEH. Nagykanizsa Megyei
Jogú Város - https://www.facebook.com/pages/Nagykanizsa-Megyei-
Jog%C3%BA-V%C3%A1ros/233220560060671 hivatalos Facebook oldalán
is megtalálható a "kedvencek" között a Magyar Energia Hivatal oldala.
Nyerjünk együtt a város számára szolár világítással ellátott köztéri padot!
Kanizsai Polgárok figyelem!
Te mit tennél meg a barátaidért?
Ki ne szeretne gyermekének tartalmas táborozást? Csúcshódítás az Írottkőre,
vadvízi evezés a Gyöngyös patakon, Aquapark Szombathelyen,
bobozás Sopronban, a Jurisics vár ostroma, büki strand, éjszakai őrség.
Mindezeken a lányok július 9-14. között, a fiúk pedig a rákövetkező hétfőtől,
16-tól 21-ig vehetnek részt Kőszegen, a Szent József Plébánia üdülőjének
kertjében négyszemélyes sátrakban rendezett táborban. Magyarhertelend
(Asterix), Csobánka (Kincses sziget), Nagytagyospuszta
(Narnia) után ennek a kőszegi tábornak a Sherlock Holmes nevében című
magyar ifjúsági film ad kerettörténetet (innen ered cikkünk címe). Utazás
a plébánia autóbuszával. A hatnapos tábor költsége 16 000 Ft, melyből
mérséklés lehetséges.
Érdeklődni, jelentkezni irodai órákban (hétfőtől péntekig 8 - 10 és 16
- 18 óra között) a 06305085542-on, vagy személyesen az Ady u. 15-ben
lehet, itt jelentkezési lapot is adnak. www.szentjozsef.plebania.hu
zépkor teológusának – gyakran pontatlanul
idézett – mondását: Bis orat,
qui bene cantat. (Kétsze/resen imádkozik,
aki jól énekel.)
A nap történetén, élményein túl
nem maradhat említetlenül, hogy
3 éve, csaknem ugyanilyenkor
ezüst éremmel térhettünk haza
Nagyatádról. Azóta pedig most
nyílt először alkalom arra, hogy
minősítő kórustalálkozón adhassunk
számot felkészültségünkről.
Néhányunk szerint azért is „jókor”
érkezett az elismerés, mert
jövőre lesz újjáalakulásunk 20.
évfordulója. Munkánk és sikerünk
örömében osztozik a korábbi
és jelenlegi karnagyunk, kiknek
érdeme vitathatatlanul megjelent
e teljesítményben, az arany diplomában.
Néhányunk szerint azért is „jókor”
érkezett az elismerés, mert jövőre
lesz újjáalakulásunk 20. évfordulója.
Munkánk és sikerünk
örömében osztozik a korábbi és jelenlegi
karnagyunk, kiknek érdeme
vitathatatlanul megjelent e teljesítményben,
az arany diplomában.
Boros Antal
kórustag
Kanizsa – 6 Hírsorok 2012. június 21.
Nagykanizsán tartotta 2012.
évi közgyűlését az Országos
Alapellátási Szövetség. A szakmai
és érdekvédelmi szervezetet
az önkormányzati döntéshozók,
valamint az egészségügyi és szociális
intézetek, illetve szakemberek
érdekeinek közös képviseletére
hozták létre 2008-ban.
A közgyűlés résztvevői a megnyitó
után meghallgatták Deák-
Varga Dénes főépítész előadását
városunk történetéről, ezt követően
Stimeczné Dr. György Bernadette
intézményvezető bemutatta
a nagykanizsai alapellátási intézmény
működését. A közgyűlés
városnéző sétával fejeződött be,
mely során néhány orvosi rendelőt
is megtekintettek a szövetség delegáltjai.
A Hevesi Sándor Általános Iskolában
került sor a Szuperbringa
program záróvizsgájára, ahol
az általános iskolások elméleti
ismereteit és gyakorlati tudását
mérték fel.
A Technika Kft. és a Megyei
Balesetmegelőzési Bizottság együttműködésével
tavaly indult a
közlekedésbiztonsági program,
melynek első lépése a kerékpárok
műszaki átvizsgálása volt, majd
decembertől mintegy 30-40 órában
oktatták a megyében élő 5-8.
osztályos gyerekeket a kerékpáros
KRESZ alapjaira, így megismerkedtek
a kerékpáros közlekedés
szabályaival és annak technikai
részleteivel is.
A vizsga akkor minősült eredményesnek,
ha elméleti és a gyakorlati
részek eredménye meghaladta
a 80 százalékot, mely utólag
kiderült nem is volt olyan egyszerű,
hiszen a teszten öt, a pályán három
hibát lehetett véteni. Így az
arcképes Szuperbringa igazolványt
csupán ketten, Rábavölgyi
Zsombor (Rozgonyi Úti Általános
Iskola) és Nagy László (Bence
Galamboki Általános Iskola) vehette
át az iskola rendőrétől és az
iskola igazgatójától a 2011-2012.
év tanévzáró ünnepélyén.
Ajúnius 1-jén, Egerben megrendezett
Kerékpáros Iskola Kupa országos
döntőn első helyezett lett
Hári Dániel, ötödik Böjti Tamara,
akik mindketten a söjtöri Deák Ferenc
Általános Iskola diákjai. Az
országos döntőben a Zala megyei
csapat harmadik helyezést ért el.
Hahóti emlékek
Féléves záró ülését tartotta a
HSMK-ban a Nagykanizsai Kutatók
Tudományos Egyesülete.
Ezúttal dr. Dobó László „Hahóti
emlékek” címmel tartott előadást.
A tanár úr „Hahóti emlék – töredékek”
című könyve alapján szólt az
1954 és 1957 között, a faluban történt
érdekesebb eseményekről,
emlékeiről, ahol pedagógusként
dolgozott. Felidézte a sporttal, a
tantestülettel, az iskolai színházi
előadásokkal kapcsolatos, valamint
a búcsúi bálról szóló élményeit.
Elmondta, hogy a régi kapcsolat
továbbra is él, s így ő féligmeddig
megmaradt hahótinak.
Atalálkozón dr. Horváth György
értékelte még az első félév munkáját,
s a tagok megállapodtak abban,
hogy ősszel folytatódik az NKTE
üléssorozata a legújabb kutatási
eredmények, tanulmányok bemutatásával.
Víkendeztek ma a Magyar Vöröskereszt
nagykanizsai Családok
Átmeneti Otthonának gyermekei.
Egy vakációt megelőző kiránduláson
vehettek részt az otthon
dolgozóinak kíséretében. A
kirándulás Kistolmácsról indult,
ahonnan az erdei kisvasúttal Pákára
utazott a népes kis csoport -
tájékoztatta a kanizsaujsag.hu-t
Túri Renáta az otthon vezetője.
A Zalaerdő Zrt. felajánlásának
köszönhetően a gyermekek ingyenesen
utazhattak az erdei kisvasúttal,
amit nagyon élveztek, hiszen a
legtöbben még soha életükben nem
utaztak ilyen módon. Pákán a gyerekek
két, Pákáról az otthonba érkezett
gyermek vezetésével, a településsel
ismerkedtek meg. Sajnos
az időjárás miatt a bunkerekhez
tervezett túra elmaradt. Ebéd várta
a gyermekeket, majd Öveges József
lakóházát tekinthették meg a
gyerekek. Az erdei kisvasúttal
visszaérkeztek Kistolmácsra, ahol
a tó környéki erdőkben barangolhattak.
Az izgalmas kirándulással
töltött nap és a rengeteg új élmény
után egészségesen elfáradva érkeztek
vissza az otthonba.
A kirándulásra a dán Vöröskereszt
és a Velux Alapítványok által
támogatott Remény program keretén
belül került sor, az erdei kisvasutat,
pedig a Zalaerdő Zrt. biztosította
ingyenesen az otthon kis lakói
számára, amiért külön köszönetünket
fejezzük ki Rosta Gyula vezérigazgató
úrnak.
„Fiatalok a helyi gazdaság fejlesztéséért”
című projekt zárórendezvényére
került sor egy
workshop keretében a Pannon
Egyetem Nagykanizsai kampuszán,
s ennek apropóján számolt
be Birkner Zoltán igazgató
arról, hogy a szeptemberben indult
angol nyelvű projektmenedzseri
képzésük a végéhez ért.
Ahogy elhangzott, a magyar-horvát
közös program alatt összesen 20
tantárgyban 352 órát kellett lehallgatni
angolul a közel 10 hónap alatt
annak a 30 felvett hallgatónak, akik
vállalkoztak e posztgraduális képzésre.
Mint megtudtuk, 100 feletti
volt a jelentkezők száma, s magyar,
valamint horvát oldalról is 15-15-
en nyertek felvételt szeptemberben.
Aképzés egyediségét a fentebb említettek
mellett az is adta, hogy sehol
a térségben nem volt ilyen irányú
képzés, oktatás.
Kaszás Nikoletta koordinátortól
azt is megtudtuk, hogy a 30 hallgató
közül 25 adta le sikeresen szakdolgozatát,
s a lehető legszélesebb
palettán mozgott azok témája. Mi
több, a diplomamunkák alapján három
közös horvát-magyar projektmunka
is körvonalazódik.
A leendő projektmenedzserek
számadási ideje pedig az intézményben
e hét péntekén és szombatján
lesz.
Múlt év őszén ismeretlenek
megrongálták, piros festékkel fújták
le a Vár úti Cigány Holokauszt
emlékművet és a hozzá tartozó emléktáblát.
Csávás Csaba fafaragó
művét – a korábbi szokásoknak
megfelelően – télre lecsomagolták,
idén tavasszal pedig a VIA Kanizsa
Zrt. munkatársai elvégezték az
egyébként is eléggé rossz állapotban
lévő, kártevő rovatok által is
kikezdett szobor megtisztítását,
konzerválását, festését és parkosították
környezetét is.
Itt a nyár, a közhasznú munkások
foglalkoztatásának csúcsszezonja.
AVIAKanizsa Zrt.-nél a már május
közepén felvettek mellett június
elsejétől további, közel 30 fő állt
munkába. Amost felvettek a jogszabályoknak
megfelelően, napi hat
órában, november végéig segítik a
közterületek gondozását. Afelvettek
több mint fele, a temetőkben, a Csónakázó-
tónál és a belváros parkjainak
ápolásában kap feladatot, emellett
minden peremkerületi, hasonló
feladatot végző viás csapathoz jut
némi plusz munkaerő. A most munkába
állók között sok a visszatérő,
ők – státuszuk ellenére – tapasztalt,
hatékony közreműködői a kanizsai
köz- és zöldterületek ápolásának.
B.E. - H.I. - P.L. - V.M.
Országos Alapellátási
Szövetség közgyűlése
A Szuperbringa
program a végéhez ért
Ráhangolódás
a vakációra
Az angol nyelvű
képzési évük
hajrájában
Felújították
a Cigány Holokauszt
emlékművet
Közmunkások –
szinte
nélkülözhetetlenek
Kanizsa – Városháza 7
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. június 21.
Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának telefonszámai 2012. július 3. napjától megváltoznak.
Központi telefonszám / automata telefonközpont 20 995 0700
Ügyintézési előjegyzés / időpontfoglalás 20 849 2400
Polgármester 20 849 2300
Alpolgármesterek 20 849 2302
Polgármesteri Kabinet 20 849 2309
Jegyző / Aljegyző / Titkárság 20 849 2305
Gazdálkodási Osztály 20 849 2350
Adóügyi Osztály 20 849 2360
Városfejlesztési Osztály 20 849 2345
Vagyongazdálkodási Iroda 20 849 2328
Főépítészi Iroda 20 849 2346
Pályázati Iroda 20 849 2342
Művelődési és Sportosztály 20 849 2332
Okmányiroda (nem időpontfoglalás) 20 849 2411
Közigazgatási Osztály 20 849 2445
Anyakönyvvezető 20 849 2456
Szociális Osztály 20 849 2437
Gyámhivatal 20 849 2459
Építéshatósági Osztály 20 849 2489
Közterület Felügyelet 20 849 2485
A hivatal FAX számai nem változnak.
A polgármesteri hivatal részletes telefonkönyve a www.nagykanizsa.hu oldalon
2012. július 1. napjától elérhető.
Megváltoztak a hivatal számai
ANagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata versenytárgyaláson értékesíti
az alábbi ingatlant:
Nagykanizsa, Batthyány u. 2. szám alatti 2333/C/1 hrsz-ú garázs. Versenytárgyalási
induló ár: 740.000 Ft, mely tartalmazza az ÁFA-t. A versenytárgyalás időpontja:
2012. június 22-én 10.00 óra. Aversenytárgyalás helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató Zrt. Garay utca 21. szám alatti irodaházában az I. emeleti tárgyaló.
További részletekről a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.
Garay utca 21. szám alatt lévő irodájában személyesen, vagy telefonon (93/311-241)
lehet érdeklődni.
Atovábbi feltételek megtalálhatóak a www.nkvg.hu továbbá a www.nagykanizsa.hu
honlapon.
Eladó önkormányzati ingatlan
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2012. évi költségvetéséről
szóló 12/2012. (III. 21.) számú rendelet alapján pályázatot ír ki Nagykanizsán
és kistérségében állandó lakhellyel rendelkezők, valamint a városból
elszármazottak részére, műveik a Kanizsai Antológia 13. számú kötetében
való megjelenésére.
Pályázat tárgya: irodalmi, művészeti, tudományos művek, valamint megjelenő
versek, prózák, grafikák.
Pályázati feltételek: egy pályázó több pályázatot is beadhat, maximum 6 db A/4-
es oldal (70 leütés, 45 sor 12-es betűnagyság, palatino linotype betűtípussal) terjedelemben.
A kéziratokat kinyomtatva, az alábbi címre kell beküldeni: Polgármesteri
Hivatal Művelődési és Sportosztály Halmos Csaba koordinátor Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. valamint e-mail címekre halmos.csaba@nagykanizsa.hu és
kardosferenc@gmail.com elküldeni.
A beérkezett pályaművek bírálatát szakmai bizottság végzi. Kéziratot nem őrzünk
meg, nem küldünk vissza, másodközlésre nem vállalkozunk.
A sikeres pályamunkák a Kanizsai Antológia 13-es számában - karácsonyi ünnepek
előtt - jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem, hanem 5 db tiszteletpéldányban
részesülnek.
A pályázat beadásának határideje: 2012. szeptember 14. (péntek) 13.00 óráig
Kanizsa Antológia 13.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény alapján valamennyi önkormányzatnak
2012. május 31-ig hatályon kívül kellett helyeznie önkormányzati rendeletébe
foglalt szabálysértési tényállásokat. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
a 30/2012. (VI.7.) számú rendeletének megalkotásával eleget tett
e jogszabályi kötelezettségének.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
2012. április 15-i hatállyal lehetővé teszi, hogy a helyi önkormányzat képviselő-
testülete önkormányzati rendeletben meghatározzon tiltott, közösségellenes
magatartásokat, melyek elkövetőivel szemben önkormányzati rendeletben ötvenezer
forintig terjedő helyszíni bírság, illetve százötvenezer forintig terjedő
közigazgatási bírság kiszabása rendelhető el. A bírság az önkormányzat saját
bevételét képezi.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 30/2012. (VI.7.) számú
rendeletével – néhány kivétellel – valamennyi, korábban önkormányzati
rendeletben szabálysértésként meghatározott magatartást, illetve mulasztást
tiltott, közösségellenes magatartássá minősített. Ennek megfelelően
a lakosság azon kötelezettségei, melyek az avar és kerti hulladék
égetésére, a gyommentesítésre, a közterület használatára, a fizetőparkolók
igénybevételére, az állattartásra, a zöldterület és a helyi környezet védelmére,
a reklámok és hirdető-berendezések elhelyezésére korábban vonatkoztak,
továbbra is fennállnak, megszegői tiltott, közösségellenes magatartást
követnek el.
Az önkormányzat rendelete tiltott, közösségellenes magatartásként határozta
meg a kereskedelmi üzletek nyitvatartási idejével kapcsolatos jogszabályi kötelezettség
megszegését is, vagyis a nyitvatartási idő előtti, vagy azon túli nyitva
tartást.
A rendelet a város honlapján megtekinthető.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
Változott a szabálysértés
jogi megítélése
Befejeződött a „Batthyánys diákok a fenntartható jövőért” c.
KEOP pályázat harmadik üteme, melynek keretében a 9. évfolyamos
diákok osztályfőnöki órák keretében megtekintették „Az
utolsó óra” című filmet.
A film producere és főszereplője Leonardo di Caprio, témája a globális
felmelegedés. Az alkotók feltárják, hogyan jutott el az emberiség
arra a pontra, hogy fegyverek nélkül is elpusztítsa önmagát.
A filmet követően előadás és kis csoportos foglalkozás keretében a
fenntartható jövő témaköréhez kapcsolódóan a diákok kiszámították az
ökológiai lábnyomukat, illetve ötletpályázat keretében a háztartásokban
végrehajtható energiaspórolás témakörében gyűjtöttek ötleteket.
A kiírt pályázat díjazottjai: Horváth Eliza, Karsai Fanni, Kunics
Bence, Marosi Anna Júlia, Milassin Sára, Németh Bálint, Takács
Thyra, Tislér Bence, Szegletes Dávid, Szmodics Evelin.
Az utolsó óra
A83. Ünnepi Könyvhét eseményei
már a hét elején, a hivatalos
megnyitó előtt elkezdődtek. Károlyi
Attila: Nagykanizsa város
országgyűlési és nemzetgyűlési
képviselői című könyvét a Halis
István Városi Könyvtárban mutatták
be.
Károlyi Attila először arra gondolt,
hogy nem ír a könyvébe előszót,
de aztán meggondolta magát,
aminek az okát abban kell keresni,
hogy tudják meg az olvasók,
mi vezette az anyaggyűjtésre,
egyáltalán mi volt a célja a dolgozattal.
Schuster Lóránt szavaival
élve, kiveszőben vagyok – mondta,
egyike annak a néhány példánynak,
amelyik még belső indíttatás
miatt hajlandó arra, hogy
szűkebb pátriája históriában megjeleníthető
alakjait sziszifuszi
munkával kiássa. Kiássa a már
betemetett alakokat, akik abban
bíznak, hogy „Egyszer megtalálnak,
meg kell találjanak, Holdas
éj lesz a sivatagon. Két karom, ujjaim
kimerednek a homokból –
Lebontják, ássák a fövenyt és
megtalálnak: a szívemet is, a kincsemet
is, a titkomat is.”
Károlyi Attila Dsida Jenőt idézte,
mert ideillőnek tartotta a költő
szép versének néhány sorát, nemcsak
az elfeledett személy, de a
szíve, a kincse, az élete bukkan
elő, ha a titka nem is, ha azt a sírba
vitte, vagy a titok ő maga, a közösség
korabeli választottja.
– A polgármesterekről szóló
könyv módszerét folytattam tehát,
a már elhaltakról nagyrészt saját
kora, az élőkről azonban maga a
megszólított vall, ez aztán unikálissá
is teszi a könyvet: ez az
igazi értéke, no meg a történelmi
arcképcsarnok.
A könyvben szereplő huszonhárom
képviselő személye és élete a
város történelmének része. Akönyv
tulajdonképpen egy történelmi arcképcsarnok,
az 1848-1849-i első
népképviseleti országgyűlés nagykanizsai
képviselőjével, Bója Gergellyel
kezdve, a 2010-i országgyűlési
képviselő választáson megválasztott
Cseresnyés Péterig.
– Az egyéni választókerületben
megválasztott képviselők között
van, akire a nap mindig fényesen
sütött, de van olyan is, aki a fényes
magasságból a pokol kénköves
bugyraiba zuhant le, és holt tetemének
ha akarnánk, sem tudnánk
a végtisztességet megadni. Különböző
korok különböző történelmi
alakjai, akik közül a ma élők önmaguk
életrajzírói egyben – mondta
az író – vállalták, hogy megfogalmazzák
országgyűlési képviselői
hitvallásukat.
Polgár József: Tovább az úton
című kötetét a Honvéd Kaszinóban
mutatták be. Az íróval Halmos
Ildikó, az intézmény igazgatója
beszélgetett. Dr. Polgár József
immár hetedik könyvét vehettük
kezünkbe az idei könyvhéten.
2005-től 2012-ig minden
évben jelentkezett kiadásra
szánt írásaival, melyek kezdetben
hosszabb-rövidebb elbeszélések,
pontosabban kisprózák
voltak, majd regények következtek.
Közülük legutóbb a Tomboló
hormonok címen.
Mostani könyve tizenöt történetet
beszél el. Első pillantásra egymástól
különböző meséjű, helyszínű,
idejű jelenetek követik egymást.
Az első címe: Séta Nagykanizsán,
melyet Halmos Ildikó olvasott
fel a bemutató közönségének.
– Az élet és a történelem naponkénti
száz és száz lehetőségéből kiemelkedik
egy, még inkább az író kiemel
egyetlen egyet. A tegnapi és a
mai szülőváros – Nagykanizsa – látnivalói
ifjúkori és felnőttkori szemmel
nézve, a látottakat egymásra vetítve,
és a képeken elmélkedve. Egészen
addig, míg a szemlélődés, a
szemlélet a „mennyire szeretlek téged”
érzésévé nem változik” – írja
az Utószóban Márkus Ferenc.
Anagykanizsai séta így kezdődik:
„Tavaszi szombat délután volt. A nap
már lefelé araszolt, így az észak-dél
irányú utcákban a nyugati oldal házai
beárnyékolták nemcsak az ellenoldal
járdáit, hanem sziluettjüket
rajzolták a szemközti házsorra. A lemenő
nappal szemben álló építmények
fürödtek a sárgás, bágyadt,
langyos, télen szűkösen mért napsugarakban.
A város megpilledt; elült
a hétvégére készülő zajos forgatag, a
péntek délután feszített, ideges vibrálása.
A szombat délután az igazi
hétvége, mindenki leereszt, ráérős
tempóban végzi a kitűzött feladatokat,
az elképzelt programokat.
Z. koraesti sétájára, megfogalmazása
szerint „lójártatásra” indult.
Kilépett az utcára. Kellemes,
északi szellő simogatta arcát.
Megindult a városközpont felé. Mióta
tudta az eszét, sokszor megtette
ezt az utat. A centrum egy kilométerre
lehetett…”.
Szabadi Tibor J. eszperantó
műfordító két fordításkötettel
is szerepelt az ünnepi könyvhét
programjaiban. Allan Kardec:
A médiumok könyve, valamint
Franciso Candido Xavier: Az
otthonunk című kötete ugyan
nem készült el az adott időpontra,
és betegsége miatt a műfordító
sem lehetett jelen a Honvéd
Kaszinóban, ennek ellenére
az érdeklődők megismerkedhettek
a művekkel. A köteteket
Mileder Katalin mutatta be,
közreműködött Kocsis Edit
versmondó.
A médiumok könyve a médiumi
képességről szól – amely lehetővé
teszi a kapcsolatot az emberek és a
szellemek, az úgynevezett meghaltak
között. Allan Kardec volt az első,
aki komolyan és tudományos
módszerrel tanulmányozta a médiumi
képességet. A könyv a szellemek
tanításait, a szellemi kinyilatkoztatásokat,
a láthatatlan világgal
történő kapcsolatot mutatja be.
Az Otthonunk a neve annak a
szellemi településnek, amellyel
Francisco Candido Xavier ismertet
meg bennünket André Luiz szellemének
közvetítésével. Az érdekfeszítő
elbeszélésben a szerző leírja
benyomásait és megpróbáltatásait
szellemvilági életében.
A Halis István Városi Könyvtárban
mutatták be Szoliva János
Merengés-terpesz című, 13.
verseskötetét. A költőt Czupi
Gyula kérdezte szenvedélyéről, a
versírás titkairól. Szoliva János
szerint a költeménynek mindig
kell esztétikai élményt nyújtani.
Az alkotási folyamatban fontos a
sejtelem, a titok, a csoda érzékeltetése.
Eszerint próbál ő verset
írni. A művek által sugallt gondolatokat
Kotnyek István festőművész
grafikái idézik meg a fehér
lapokon. Az önkormányzat
által is támogatott könyvet a
Pannon Írók Társasága adta ki,
szerkesztette Péntek Imre. Az esten
közreműködött Bali Judit és
Bedő Csaba versmondó.
Szoliva János immáron húsz esztendeje
akár egy verskőfaragó, lírafestő,
vagy mint szó-metsző kísérli
meg sűrű szövésű ecsetjével és kemény
vésőjével felvillantani töredezett
világunk apró szemcséinek és
darabkáinak alakzatát – az emlékek
kísérteteit. – olvashatjuk Lehota M.
János könyvet záró gondolataiban,
melyet többek között így folytat:
Költészetében ez a kötet egy újabb
határhelyzet megteremtése a láthatatlan
benső világ felépítésére és feltárására,
a láthatóság elemeiből. Szoliva
János ízig-vérig modern költő, aki
tudatosan és professzionálisan képes
élni azokkal az eszközökkel, melyek
korunkat leginkább kifejezik, amik a
töredékességet és hitetlenséget, a félelmet
és az elme homályosságát
megmutatják és feltárják.
Szoliva János mára teljesen
egyedi, kiérlelt stílusával és poétikájával
beírta magát a költészet
nagy könyvébe. A költeményei
akár formált kövek építik fel a mű-
Kanizsa – 83. Ünnepi 8 könyvhét 2012. június 21.
Károlyi Attila:
Nagykanizsa város
országgyűlési és
nemzetgyűlési
képviselői
Polgár József:
Tovább az úton
A médiumok
könyvéről,
és a szellemvilágról
Szoliva János:
Merengés-terpesz
vészetét, változatos és változtatható
kompozícióit azonban az olvasónak
magának kell létrehoznia.
Mert így lett megírva.
Hóbor József, a lovászi születésű
szerző, és a könyv megjelentetésében
részt vevők Farkas Bélának,
a lovászi munkástanács elnöke
élettörténetének bemutatásával
kívánnak fejet hajtani az ’56-
os forradalom egyik bátor vezetőjének,
a hosszú börtönbüntetést
megszenvedett embernek, a kitűnő
mérnöknek. A Halis István
Könyvtárban tartott könyvbemutatón
részt vett Farkas Béla is. A
könyv szerzőjével és főszereplőjével
Czupi Gyula beszélgetett.
Farkas Béla (1926–) okleveles bányamérnök,
az 1956-os forradalom
és szabadságharc egyik kiemelkedő
szereplője. 1956-ban a Lovászi Olajipari
Munkástanács elnökeként a forradalom
alatt irányította a vállalatot.
Szerepe volt abban, hogy nem voltak
a településen atrocitások, nem keletkezett
kár a termelő berendezésekben.
Ugyanakkor országosan is az
egyik legmarkánsabban állt ki a forradalom
elvei és céljai mellett. Ennek
nyomán választották meg a Zala Megyei
Munkástanács elnökévé.
A forradalom után, 1957 márciusában
letartóztatták, és koholt vádak
alapján az úgynevezett „Majerszkyperben”,
a legsúlyosabb ítéletet
szenvedve, 1963-ban amnesztiával
szabadult, politikai jogait azonban
csak 1978-ban nyerte vissza.
Orosházán alkalmazták 1963-
tól, ahol megszervezte az akkor ott
feltárt mező termelését. Ezzel
egyidőben, aktívan részt vett a dolgozók
szakmai képzésében. A
mérnöki szervező-vezető munka
mellett tanított, és számos jegyzet
és szakkönyv szervezője, társszerzője
volt. A ’70-es évek végétől a
vállalat szolnoki központjába helyezték,
onnét ment nyugdíjba.
A forradalmi tevékenységéért
2006. október 23-án Lovásziban
emlékérmet kapott a község polgármesterétől.
A könyvsátornál dedikálta
Parkerdei emlékeim című könyvét
Bősze Aladár, melyet szeretett
felesége, Etuska emlékének ajánlott.
„Vele éltem 52 évig szeretetben,
megértésben, nagyon boldog házasságban,
aki ismerte minden
gondolatomat, kívánságomat, és
önzetlenül teljesítette azokat. Aki
örült a jól sikerült tervező munkámnak,
látta kis otthonunkban
ahogy készültek, örült a szakmai
elismeréseknek. ő biztosított mindig
nyugodt körülményeket számomra,
újabb és újabb tervek készítésekor,
mert észrevette, hogy ez
a munka örömet nyújt nekem.
Jobb lett volna, ha hálám jeléül
még életében neki ajánlhatom akkori
munkáimnak ezt a kis gyűjteményét,
most fájó szívvel már csak
emlékének szentelhetem.”
Aszerző visszagondolva szakmai
tevékenységére, a legszebb és legörömtelibb
munkái közé sorolja a
zalai parkerdők építményeinek tervezését
és kivitelezésének irányítását.
A könyvben nyolc zalai és egy
pannonhalmi parkerdő műszaki létesítményeinek
megvalósításáról olvashatunk
fényképes ismertetést.
A könyvsátornál a kanizsaiak
mellett egy zalaegerszegi szerző
is dedikált. D. Bencze Erzsébet a
VITRIN Kortárs Képzőművészeti
Egyesület tagja, a nyilvánosság
előtt korábban a Városi
Fiúkórus alapító karnagyaként
és üvegfestőként mutatkozott be.
Erre is utal első kötetének címválasztása,
és ezt az oldalát villantja
fel, amikor a könyvet saját munkáival
illusztrálja. Az önkifejezés nála
létszükséglet. Az üveg változékonysága
és változatlansága jellemzi
színes, kontrasztos egyéniségét,
amely festményein is tükröződik. A
versek – Turbuly Lilla ajánló sorai
szerint – a szerző költői-művészi
ars poeticájától kezdve a születés,
szerelem, Istenre találás, halál stációin
végighaladva szép ívet rajzolnak
ki. A címben is szereplő motívum,
az üveg pedig a maga gazdag
asszociációs holdudvarával számos
ponton kapcsolja össze a verseket.
B.E.
Kanizsa – Kultúra 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. június 21.
Hóbor József:
Nem akarok hős lenni
Bősze Aladár:
Parkerdei emlékeim
D. Bencze Erzsébet:
Üveghang
Kéthetes alkotómunka után
vasárnap zárta kapuit a XX.
Ludvig Nemzetközi Művésztelep.
A négy kontinens 13 országából
érkezett 41 művész alkotásaiból
rendezett zárókiállításon
a szervezők elmondása szerint
az eddigi alkotótáborok
legszínvonalasabb anyaga jött
össze.
A vernisszázsra összesereglett
vendégeket, Dénes Sándor
Nagykanizsa város alpolgármestere
köszöntötte. Az alpolgármester
beszédében büszkeséggel
beszélt a Ludvig Zoltán
művészeti irányításával létrehozott
művésztelepről, kiemelve
ebben Páli László és Wilheim
Gábor tulajdonostársak
szerepét. Ezt követően Matits
Ferenc művészettörténész értékelte
az idei művésztelepet.
Matits a kortárs képzőművészet
fontos területének nevezte a hazai
művésztelepeket, ahol a
művészek megmutathatják, s
egyben megmérethetik magukat
hazai és nemzetközi mezőnyben.
A megnyitón Dénes Sándor
és Matits Ferenc is kiemelte
a Ludvig Művésztelepek nyitott,
vendégszerető légkörét és
a nemzetközi szintet immár
meghaladó színvonalat. Mi sem
igazolja ezt jobban, mint az a
tény, hogy idén már hazai támogatók
mellett németországi
és dél-afrikai szponzorokat is
sikerült megnyerni. Az idei kiállításon
a bőség zavarával küzdöttek
a szervezők hiszen rengeteg
színvonalas festményt,
szobrot, kerámiát és objekteket
hoztak létre az alkotók. Így aztán
egy kreatív ötlettel az egész
művésztelepet egyetlen kiállítótérré
változtatták. A jó hangulatról
ezúttal a 17 éves múltra
visszatekintő Orff Ütőegyüttes
gondoskodott. Nemzetközi alkotótelephez
nemzetközi repertoár
dukál. Ezért az európai
dallamok mellett teret kapott az
amerikai gyökerű jazz, az ázsiai
és az afrikai ritmusok. Ez a
zenei program méltán koronázta
meg a záróakkordot. Viva világ,
viva Ludvig Művésztelep!
H.Gy
Fiestával zárult a
kendlimajori művésztelep
Az idei Igricfesztiválon a gyermekek
számára 16 órától kezdődött
a szórakozás, az esti
órákban pedig a nagykanizsai
Gipsyndrome, a Balkan Fanatik,
valamint A Köztársaság Bandája
nevű formáció szórakoztatta a
közönséget.
Június 19-től elindult a tíz esztendős
Nyáresti szerenád sorozata 19.30-tól,
majd június 22-én kerül sor a Szent
Iván Éji vigasságokra este fél kilenctől
a „Svejk vagyok” című darabbal, éjfélkor
pedig jön az úgynevezett tűzugrás.
P.L.
Az Igricfesztivállal elindultak
a nyári kulturális programok
Kanizsa 10 – Vízmű 2012. június 21.
Kanizsa – Vízmű 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. június 21.
Kanizsa 12 – Magazin 2012. június 21.
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
ÓVODA KISKANIZSA
GYERMEKEINEK RAJZ
ÉS KÉZMűVES KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető: június 30-ig
"UTAZÁS PERZSIÁBAN"
Gál Cecília fotókiállítása
Megtekinthető: július 5-ig
Június 27. 19.30 óra
NYÁRESTI SZERENÁD
Gyöngyvirág Néptánccsoport és
Sulyokné Nagy Erzsébet énekes
ALKONYI ELÉGIA
Z. Soós István kiállítása
Megtekinthető: szeptember 30-ig
DREAM OF BRUNNERS
Kiállítás Sass Brunner Erzsébet és
Brunner Erzsébet Indiában festett
alkotásaiból
LÁNGNYELVEK - Gyűjteményes
kiállítás az elmúlt évtizedek
plakátgrafikáiból
Megtekinthető: augusztus 31-ig
Június 22.
SZENT IVÁN ÉJI
VIGASSÁGOK
20.30 óra Nyári színházi előadás
Jaroslav Hasek - Mikó István:
SVEJK VAGYOK. Szereplők: Svejk:
Mikó István; Palivec, kocsmáros: Suha Kálmán,
Poldi, harmonikás: Rusz Milán. Belépődíj:
elővételben 1 400 Ft, helyszinen 1 800 Ft.
Helyszín rossz idő esetén: Medgyaszay Ház
22 óra A zene hullámhosszán:
Hajdú Sándor - zongora és a Városi
Vegyeskar
24 óra Tűzugrás
2012. június 23.
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
"A HAJNALIG TARTÓ MűÉLVEZET"
ROMBERG EMLÉKEST
A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁN
20 óra: SIGMUND ROMBERG
EMLÉKKIÁLLÍTÁS - kiállításmegnyitó
21-22 óra: SIGMUND
ROMBERG TRIBUTE
QUARTET
Vámos Béla, Gayer Mátyás, Farkas
Norbert, Kőfalvi Csaba
22-24 óra: FILMVETÍTÉSEK,
KALANDOZÁSOK A MÚZEUMOK
ÉJSZAKÁJÁN
24 óra: KANIZSA BIG BAND
KONCERT
Június 24. 16 óra
SZENT IVÁN-ÉJI MULATSÁG
ÉS TűZUGRÁS
Néptáncosok családi napja
A belépés: díjtalan. Helyszín: Nagyrác Úti Iskola
Június 30 - Július 1.
HAGYOMÁNYOK NAPJA -
Kiskanizsai Búcsú
Kézműves játszóház, vásár, utcabál a Magton
Zenekarral, Harmónia Garden és még sokan
mások.
Helyszín: Templom tér
AKanizsai Kutyás Szabadidő- és
Sportegyesület szervezett összejövetelt
elsőként nem titkoltan azzal a
céllal, hogy az elkövetkezendőkben
rendszeressé tegyék az ilyen találkozókat.
Az eltelt több mint 40 esztendőben
számtalan tenyésztő és
hobbikutyás fordult meg a
kiskanizsai kiképzőte(l)repen. Németjuhásztól
a boxeren át a dobermannig
számtalan fajtával foglalkozhattak
az oktatók, s a kutyák
alaposan felkészítve vizsgázhattak
az idők folyamán.
Többek között dr. Niklesz Tibor
és Tóth József klub-elnök társaságában
nosztalgiázhattunk, akik
rögtön elmondták, nagyon lényeges,
hogy a német területről származó
fajták okán bizony jelenleg
is a vizsgáztatás ezen országok kritériumai
szerint történik szigorú
feltételekkel.
Ahogy mesélték, nagyon lényeges,
hogy a kutya mindvégig kezelhető
legyen, s további komoly
feltétel: a négylábúak meddig képesek
például a koncentrációra.
Annak idején persze a terhelhetőséget
szem előtt tartva a rendőrség
és a határőrség is különösen nagy
hasznát vette tevékenységüknek és
az évek folyamán az is kirajzolódott
példának okáért, hogy az
egyes esztendők során mely fajták
képviselték a legjobb minőséget.
Lévén az sem titok, hogy már a
kutyatenyésztés is a pénz körül forog,
s gyakorlatilag mint más állatok
esetében, ebben a szegmensben
is a hitelesség megőrzésén van
a hangsúly. Tehát a tenyésztés és
aztán a majdani kiképzés során is a
minőségnek kell játszania a főszerepet.
Igaz, a kutyákkal való foglalkozásnak
akad olyan területe, melyen
„sportos” irányba is lehet terelni
kiképzést, hiszen a versenyeztetés
terén, ahogy Tóth József fogalmazott,
a futballhoz hasonlóan volt
NB I, aztán az egyes osztályokban
Keleti, Nyugati csoport... Ez is
mutatja, hogy a kutyákkal való
foglalkozásnak nem csupán nagy
hagyománya, de komoly presztízse
is van a gazdáik körében.
P.L.
Kutyások találkozója
A versenyben 28 csapat vett
részt, a zalaiak, kanizsaiak mellett
nemcsak az ország különböző területéről,
hanem külföldről is érkeztek
résztvevők. Így román, két
szerb, horvát, szlovén és szlovák
horgász csapat mérte össze ügyességét
a magyarokkal.
A versenyt Biri László, a MOL
Bányász Szakszervezet elnöke
nyitotta meg. A megjelenteket Dénes
Sándor alpolgármester köszöntötte,
aki egyben városnézésre
is invitálta őket. A horgászatot
ügyességi verseny, – célba dobás,
barkácsolás, totó és halászléfőzés
– előzte meg. A zuhogó eső azonban
megtréfálta a pecásokat, vasárnap
reggel traktorral kellett kivontatni
a sárba ragadt autóikat. A
díjakat Juhász Attila, a MOL Bányász
Szakszervezet alelnöke, a
versenybizottság titkára adta át.
1. helyezést ért el az összesített
versenyben a Nagykanizsai Olajbányász
Horgász Sport Egyesület; 2. a
szolnoki Olajbányász HE; 3.
Acoustic Kft. Összesen 259 kilogramm
halat fogtak szombat este 18
órától vasárnap reggel 8 óráig. A
legjobb külföldi csapat a Petrom
Románia lett, a legjobb egyéni eredményt
Mihalcea Costel román versenyző
érte el, akinek egy 12, 34 kilogrammos
ponty akadt a horgára.
B.E.
Román versenyzőé a legnagyobb hal
Az ország legnagyobb horgászrendezvényének volt a helyszíne a Csónakázó-
tó. AMOLNyrt. Üzemi Tanács, a MOL Bányász Szakszervezet
és a nagykanizsai Olajipari Horgászegyesület idén itt szervezte meg a
XXXVIII. MOL Nemzetközi Horgász Kupa Versenyt.
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Vasárnap a kistolmácsi kempingben
nyitották meg azt a kortárssegítő-
képző tábort, mely június
24-ig nyújt választékos
programot a jelentkező diákoknak.
Az egyhetes felkészítés során
több mint húsz új tanuló felkészítésére
kerül sor a napokban és a
„tábori” élet irányításában három
régi kortárssegítő vesz részt. A fiatalok
a büntetőjog, a drogprevenció,
valamint a kommunikáció témakörében
hallgathatnak előadásokat,
s a tábor természetesen vizsgával
zárul.
A kiképzett kortárssegítők aztán
a Zalakarosi Bűnmegelőzési Irodában,
illetve a Nagykanizsai
Strandfürdő területén vagyonvédelmi
célú járőrözéssel fogják
hasznosítani ismereteiket, majd a
következő tanév során kortársaik
számára tarthatnak előadásokat a
Nagykanizsai Rendőrkapitányság
Bűnmegelőzési Csoportjának koordinálásával.
P.L.
Kortárssegítők kistolmácsi tábornyitása
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. június 21.
Horoszkóp
Mivel az elmúlt hónapok fáradhatatlan
tempója miatt minden energiáját kisugározta
magából, kimerültnek érzi magát.
Egy vízparti lazítás mindenképpen jót
tenne az egészségének.
Jól kezeli az anyagi ügyeit, ennek megfelelően
továbbra is törekedjen a biztonságra.
A birtoklási vágyát elég, hogyha
csak a materiális dolgokra terjeszti ki,
mert a párja nem a saját tulajdona.
Jó kommunikációs készségének köszönhetően
egy-kettőre elfogadtatja családjával
a nyaralási útitervét. Legyen figyelmesebb,
mert uralkodó bolygója, a Merkúr
keresztül húzhatja a számítását.
Az érzékenység és a rokonszenv megtestesítőjeként
ismerik a környezetében.
Éppen ezért, akár csak az időjárás, ön is
váratlan meglepetéseket okozhat hangulatváltozásaival.
A család középpontjának tekinti magát,
akinek a véleményére mindig oda kell figyelni.
Ebből nem lesz semmi baj, de abból
már igen, ha mindenki felett uralkodni
akar. Legyen nagylelkű Oroszlán.
A hivatása iránti elkötelezettsége mellett
ne feledkezzen meg az élet apróbb örömeiről
sem. Családtagjaival legyen toleránsabb,
a kritika helyett inkább dicsérje
őket.
A Vénusz hatásának köszönhetően vonzódik
a szép dolgokhoz. Bár folyamatosan
törekszik a harmóniára, ez azonban
nem mindig sikerül. Legyen toleránsabb,
és eléri a céljait.
Jellemző tulajdonságát, a szertartásosságot
a nyári szabadsága alatt nem kell betartania.
Lehet akár mohó is. Nyugodtan habzsolja
az élvezeteket, legyen szó akár fagyizásról,
vagy vitorlázásról a Balatonon.
Szinte észre sem veszi, már ízlelgeti a
nyári szabadságot. Szállna, mint egy madár.
Csak gondol egyet, átruccan a tengerpartra,
és mint a nyílvessző, úgy talál
célba a szerencsecsillaga.
Számíthat rá, hogy ismerősei körében
félreértik a rokonszenves tulajdonságait,
és emiatt távolságtartónak ítélik meg. Ezt
a véleményt humorérzékével könnyedén
fel tudja oldani, ha akarja.
Könnyedén felülemelkedik az anyagi nehézségeken,
és nem lesz semmi akadálya
a tervbe vett nagy utazásának. A szabadsága
alatt azonban ne keressen senkiben
sem hibát, álljon a realitások talaján.
A Neptunusz bolygónak köszönhetően egy
álomutazás ötletével lepi meg a nyárra a
családját. A hozzá szükséges anyagiakkal
nem kell törődnie, mert egy váratlan fordulat
jelentős javulást hozhat pénzügyeiben.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
BÉRLET
SZOLGÁLTATÁS
JÁRMű
INGATLAN
Belvárosban (Hunyadi utcában)
700 négyzetméteres építési terület eladó.
Érd.: 0630/448-6072
Bagolai hegyen pince kedvezményesen
eladó, 780 négyszögöl területen, teljes
felszereléssel, jól termő gyümölcsfákkal.
Víz, villany bevezetve, a közlekedés
jó. Érd.: 0630/473-9120 (7503K)
Csengery út elején udvari garázs
bérbeadó. Tel.: 0693/312-767 (délután)
ETZ 150-es nagymotor eladó. Érd.:
0693/324-219 (7507K)
Ápolást, gondozást vállalok délutánonként.
Tel.: 0620/382-3085 (7508K)
Fűnyírást, kaszálást vállalok. Tel.:
0620/510-2723 (7509K)
Úszótanfolyam indul a nyári szünetben!
Öt éves kortól minden jelentkezőt
szeretettel várok. Tel.: 0692/312-
798, 0630/319-7662, 0620/365-4324
(7510K)
Kanizsa – Sport 14 / Apró 2012. június 21.
intézményvezető szakirányú közalkalmazotti
építő üzemmérnök felsőfokú megegyezés szerint
informatikai rendsz.fenntartó szakirányú megegyezés szerint
pénzügyi tanácsadó (váll.ig.) közép- és felsőfokú megegyezés szerint
mélyépítő tech. vagy mérnök szakirányú megegyezés szerint
eladó építő osztályra szakirányú megegyezés szerint
sportbolti eladó + webáruház kez. szakirányú megegyezés szerint
cukrász szakirányú megegyezés szerint
lakatos szakirányú megegyezés szerint
karosszéria lakatos szakirányú megegyezés szerint
teherautó-szerelő szakirányú megegyezés szerint
elektroműszerész szakirányú megegyezés szerint
kárpitos szakirányú megegyezés szerint
nehézgép-kezelő szakirányú megegyezés szerint
8800 Nagykanizsa, Fő út 24. 93/310-327/102
Könnyű fizikai munkára (címkézés,
készletezés), keresünk diákokat,
fiatalokat, letenyei raktárba!
Munkavégzés: hétfőtől-szombatig,
délelőttös és délutános műszakban. Kulturált,
tiszta munkakörülmények, rugalmas
munkarend, korrekt bér. Közlekedés:
ingyenes céges buszjárattal! Érdeklődni:
0620/913-71-10; 0630/983-33-
87, e-mail: diakmelo@diakmelo.hu
vagy illes.alpar@diakmelo.hu.
2012.06.26. (kedd) 10:00 – 13:00 Magyar Vöröskereszt, Nk. Sugár u. 28.
2012.06.26. (kedd) 14:30 – 16:30 Surd – IKSZT, Kossuth u . 24.
2012.06.28. (csütörtök) 10:00 – 15:00 Ipari Park - Inkubátorház, Nk. Buda Ernő u. 19.
Véradás - Vöröskereszt
Szombathelyen rendezték meg
a bajnokságok előtti felkészítő
versenyt a fiataloknak. Gyermek-
korosztályban (ami a 2000-
2001-es születésű sportolókat
érinti) remekeltek a nagykanizsai
Délzalai Vízmű SE úszói,
közülük is kiemelkedett Hederics
Hanna teljesítménye.
Hederics Hanna (2000) 2 arany-,
1 ezüst-, és 1 bronzérmet szerzett.
(100 m gyors 1:09,06 I. hely; 400
m gyors 5:07,60 I. hely; 100 m pillangó
1:25,16 II. hely; 100 m hát
1:20,39 III. hely), Tóth Benett
(2001) 100 m mellen 1 bronzérmet
harcolt ki magának 1:34,62-es időeredménnyel.
Doszpoth Csenge
(2001) 100 m mellen 4. helyen
végzett 1:39,62-vel. Szörcsök Enikő
(2002) a még delfin-korosztályos
versenyzőjük 100 m mellen 6.
helyezést ért el 1:49,32-es idővel,
a 200 m vegyesen pedig 3:30,98-
cal lett 5. helyezett.
A napokban lezajlott Budapest
Open Olimpiai Kvalifikációs és
Utánpótlás Úszóversenyen a Délzalai
Vízmű SE sportolója Abay
Nemes Anna (képünkön) Budapestbajnok
lett 100 m háton 1:03,78-as
idővel, maga mögé utasítva a
nemzetközi felnőtt mezőnyt és az
olimpiai szintet már korábban
megúszó zalaegerszegi sportolót,
Szekeres Dorinát, aki második lett.
A kanizsai úszó élete eddigi legfontosabb
úszóversenyére, a belgiumi
Antwerpenben megrendezésre
kerülő Ifjúsági Európa
Bajnokságra készül, melyet 2012.
július 4-8. között rendeznek. A
felkészülést Nagykanizsán folytatja
a sportoló Polgár Sándor mesteredző
segítségével addig, míg a
nemzeti korosztályos válogatotthoz
nem kell csatlakoznia.
P.L.
Abay Nemes Anna Budapest-bajnok 100 m háton
Tizenharmadikként zártak a vízilabdások
Heat Group Kanizsa VSE –
Ceglédi Vasutas SE 11-9 (1-3, 4-
3, 3-1, 3-2)
OB I B férfi vízilabda-mérkőzés a
13. helyért, első találkozó. Nagykanizsa.
Vezette: Horváth M., Németh A.
Kanizsa: Leposa - Virt 2, Bencz 1,
Gulyás Á. 1, Szilvasán 3, Kéri, Kaszper
G. 3. Csere: Karácsony T., Fábry 1,
Mrvicic. Játékos-edző: Kéri Péter.
Nem kezdődött túl jól a meccs a
hazaiak számára, hiszen a ceglédiek
nem feltartott kézzel szálltak
medencébe, határozottan vízilabdáztak.
Szilvasán Bence és
Kaszper Gábor góljaival azonban
sikerült fordítani a találkozón, így
a Ceglédi Vasutas otthonába két
gól előnnyel utazhattak Karácsony
Tiborék.
Ceglédi Vasutas SE – Heat
Group-Kanizsa VSE 10-9 (3-2,
1-4, 3-1, 3-2)
OB I B vízilabda-mérkőzés, alsóházi
rájátszás a 13. helyért, viszszavágó.
Cegléd, 50 néző. Vezette:
Birri, Horváth M.
Kanizsa: Kiss Cs. - Bencz 1,
Gulyás Á., Szilvasán 1, Kéri 2,
Kaszper G., Mrvicic 1. Csere: Virt
1, Karácsony T. 1, Fábry 2. Játékos-
edző: Kéri Péter.
A 13. helyen végzett: Kanizsa
VSE (20-19)
Egy remek második negyeddel
megalapozta a mérkőzés további
alakulását a kanizsai csapat, s végül
az OB I B 13. helyét sikerült
megszereznie a 2011-12-es bajnoki
idényben.
Meghívó Az Ökölvívó Edző és Bíró Bizottsága Nagykanizsai
Testülete nosztalgia összejövetelt szervez a volt ökölvívó öregfiúk részére.
Várjuk jelentkezéseteket. Ahozzájárulási költség, az időpont és a helyszín a jelentkezők
számától függ. Jelentkezni telefonon lehet, az alábbi számokon:
0620/298-3110, 0620/804-7917
id. Ferincz Jenő örökös nemzeti ökölvívó bíró
ÁLLÁS
Kanizsa – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. június 21.
A szlovéniai Dobronakon került
megrendezésre a sportlövők
Szlovén-Magyar MK Liga (kiskaliberű)
versenysorozatának 3. fordulója.
Akárcsak az eddigi fordulókban,
a Nagykanizsai Polgári
Sportlövész Egylet puskásai ezúttal
is kitettek magukért és megnyerték
a csapat, valamint az egyéni
számot is.
A 17 induló egység közül a kanizsaiak
775 körös eredményükkel
állhattak a dobogó legfelső fokára,
10 körrel megelőzve
Slovenske Konjice együttesét. A
győztes gárda tagjai Szobolics János,
Horváth Károly és Horváth
Szilárd voltak.
Szobolics János 267 körös eredménnyel
egyéniben is a legjobbnak
bizonyult az 53 induló versenyző
között.
A 3. forduló után az összetettben
a Nagykanizsai PSLE magabiztosan
vezet, a második helyen a
PLE Zalaegerszeg áll, egyéniben
első Horváth Károly, második
Horváth Szilárd, negyedik helyen
pedig Szobolics János áll.
P.L.
Jól állnak három
forduló után
Csornai SE (3.) – Nagykanizsai
TE 1866-Horváth Méh (12.)
5-3 (3-2)
NB III Bakony csoport labdarúgó-
mérkőzés, 30. forduló. Csorna,
300 néző. Vezette: Szalai L. (Hegedűs
L., Szűcs B.). G.: Molnár G.
(15., 22., 32., 58., 80.); Ujvári M.
(12., 36.), Nagy T. (50.)
NTE: Freischmid (Szekeres P.,
46.) - Rákhely M., Bozsoki, Baranyai,
Szép D. (György M., 73.)-
Ujvári M., Nagy T., Szőke Á. - Cs.
Horváth G. (Kőrösi A., 46.),
Babati T., Petánovics. Vezetőedző:
Koller Zoltán.
A szezon utolsó mérkőzésére
készülő Nagykanizsai TE azzal
számolhatott, hogy a csornai sporttelepen
az éremátadó apropóján a
hazaiak nagyon készülnek (legalábbis
kolbásszal, finomságokkal
adták meg az alkalom módját)...
Molnár Gábornak, a házigazdák
játékosának csúcsformájával viszont
aligha, hiszen a Csorna SE
valamennyi találatát ő jegyezte. Ez
még akkor is szép teljesítmény, ha
ebből kettő tizenegyesből esett, no
és azt is jegyezzük meg, hogy a
szurkolók ezen „ötös-csomagon”
kívül is lehettek remek attrakciónak
tanúi, mivel Nagy Tamás majd
40 méterről bombázott a felső sarokba
az NTE részéről.
S ha már a góloknál tartunk, az
NB III Bakony csoportjának zárásával
érdemes megjegyezni, hogy
a kanizsaiak támadója, Cs. Horváth
Gábor 15 találattal a góllövőlista
negyedik helyén végzett.
Hogy egyéb örömteli hírrel lehet-e
számolni az NTE háza táján, nos, a
napokban eldőlhet. Egyelőre az
biztos, hogy semmi sem biztos, a
jövőkép enyhén szólva sem szívderítő
a kanizsai NB-s futball körül...
Koller Zoltán: „Jó mérkőzést
játszottunk, s míg a házigazda kihasználta
az összes helyzetét, mi
sajnos egy-két ziccert bizony elhibáztunk.”
Zárultak a 2011-12-es megyei
labdarúgó-bajnokság küzdelmei
is, ami a nagykanizsai együttesek
esetében korántsem jelenti azt,
hogy ne lenne még feladat, esetleg
mérkőzés, illetve függőben lévő
kérdés. A Palin FC például a megye
kettőért mérkőzik vasárnap
Sárhidán a Zalaháshágy gárdájával,
míg a Kiskanizsai Sáskák (képünkön)
megye egyes tagsága elméletben
megszűnt, de az induló
gárdák létszáma miatt még ez is
nyitott téma...
Megyei I. osztály: Miklósfa SE
(10.) – Szerszámsziget Zalalövői
TK (3.) 1-1.
G.: Majtán T.; Pásztor R. Gellénháza-
Farkas Pálinka (6.) –
Kiskanizsai Sáskák SE (15.) 2-0.
G.: Borsos Cs., Varga Z.
Megyei II. osztály: Bagola VSE
(5.) – Znet-Mikronet Becsehely (9.)
3-2. G.: Harangozó B., Kalmár I.,
Kisharmadás G.; Kalmár Z., Vitéz.
Megyei III., Déli I.: Palin FC
(2.) – Baktüttősi SE (6.) 2-2. G.:
Bársony Sz., Kuti B.; Szabó Z.,
Dömötör.
P.L.
Amint arról már előzetesen
beszámoltunk, Németh Ádám, a
Kanizsa Kajak-Kenu Klub kajakosa
legutóbb is Szeged felé vehette
az irányt, ahol a MOL II.
Felnőtt Olimpiai és Ifjúsági Válogató,
Masters Magyar Kupa
versenyét bonyolították. A megméretés
akár az olimpiára, de az
időben ezt jóval megelőző, e hétvégi
zágrábi Európa-bajnokságra
is kvalifikáló erőfelmérő volt.
Nos, a kanizsai sportoló a K-1
200 méteres sprintszámban előfutamát
36,606-tal vette elsőként, s jutott
tovább a II. elődöntőbe. Az időeredményre
érdemes figyelni, mert
néhány sorral lejjebb lehet jelentősége.
Ádám az újabb lépcsőfokot
másodikként véve került a fináléba,
ideje 36,575 másodperc volt.
A döntőben aztán már nem sikerült
az eltervezettek szerint kajakoznia,
hiszen hatodik helyen ért célba
38,346-tal. A győztes Dudás Miklós
36,786-ot tudott abban a futamban.
Ha tehát kicsit a formaidőzítés jobban
sikerül akkor... Bár, ehhez nem
árt hozzátenni, példának okáért a
szélirány változása is sokat változtathat
az időkön, mint kiderült, ezúttal
nem éppen kedvező irányba...
Mindenesetre Németh Ádám
számára egy, a szegedinél jóval
közelebbi túra a zágrábi Jarun-tóra
(ahogy a horvátok hívják, a főváros
Adriája, hiszen hétvégenként
több ezren vannak a partján nyaranta...)
kimarad, viszont ami biztosnak
tűnik, hogy lesz még úgynevezett
válogató, melyet július 4-
ére írtak ki a mezőny számára.
P.L.
Angliában rendezték az IDF
(Nemzetközi Tánc-szövetség) világbajnokágát,
ahol a magyar
tánc-csapat sorait nagykanizsai
indulók is színesítették. A Szan-
Dia Fitness SC sportolói a magyar
válogatottban végül hat
aranyérmet könyvelhettek el
(Szalai Kata, Tom és Jerry-duó,
Zorba-kiscsoport, Mexikó-kiscsoport,
Shrek-formáció, Afrikaformáció),
s a kanizsaiak éremkollekcióját
további öt ezüst
(Szabó Tímea, Zeusz és Héraduó,
Szinbád-duó, Madagaszkárkiscsoport,
Hamupipőke-formáció),
illetve három bronz (Dzsingisz
kán, Marry és Bart, Twist
Oliver) tette teljessé. Helyezésekből
is jutott jó néhány: egyegy
4., 5., 8. és 12. hely, valamint
két 6. pozíció.
Az eredményeket részletesen
lapunk internetes oldalán a sportrovaton
belül olvashatják, ahol a
formációk teljes névsora is szerepel.
P.L.
Csúcsforma ellen nem volt ellenszerük
Hat arany a válogatott
színeiben
Ha jobban sikerül a formaidőzítés...
A gyermek-, újonc- és serdülő
kardozók csapatbeli magyar bajnokságát
rendezték a budapesti
Gerevich Aladár Sportcsarnokban.
Az egyéni eredmények előrevetítették,
hogy a kard fegyvernemben
vívó kanizsaiak érmet szerezhetnek.
Az éves teljesítmény szerint a
serdülők mutattak kiegyensúlyozott
produkciót, amit a csapatverseny
is jól tükrözött, hiszen a lányok
ezüst-, a fiúk pedig bronzérmet
szereztek.
Serdülő női kard (7 csapat): 4-be
jutás: Nagykanizsai TE 1866 -
Veszprém 45:8. Elődöntő: NTE
1866 - Kertvárosi Sportegyesület
45:30. Döntő: NTE 1866 - BVSC
42:45.
Ezzel a serdülő női kardcsapat a
2. helyen végzett. A csapat tagjai:
Kungli Borbála, Vernyel Sára,
Flumbort Sára (edző Piecs Adrienn).
Serdülő férfi kard (8 csapat): 4-
be jutás: NTE 1866 - Kertvárosi
Sportegyesület 45:42. Elődöntő:
NTE 1866 - Kárpáti Vívóklub
44:45. Bronzmérkőzés: NTE 1866
- BSE 45:40.
Ezzel a serdülő férfi kardcsapat
a 3. helyen végzett. Acsapat tagjai:
Dobó István, Erdős Péter, Bagarus
András, Farkas Márton (edző
Piecs Adrienn).
Az egyéni ob-k után tehát a
csapat bajnokság során is jutottak
érmek az NTE-nek.
P.L.
Csapatszinten dobogós helyezések
Kanizsa 16 – Hirdetés 2012. június 21.
A Nagykanizsai Műszaki
Szakképző Iskola és Kollégiumban
elkezdődött a „Zsigmondys
diákok a fenntartható fogyasztásért”
elnevezésű projekt. Az
iskola a program megvalósításához
Európai Uniós támogatást
nyert a Környezet és Energia
Operatív Program, A fenntartható
életmódot és az ehhez
kapcsolódó viselkedésmintákat
ösztönző kampányok (szemléletformálás,
informálás, képzés)
– "A" komponens pályázati
kiíráson. A projekt kódszáma:
KEOP-6.1.0/A/11-2011-
0096
A projekt célja, hogy az iskola
tanulói megismerkedjenek a
fenntartható fejlődés fogalmával,
információkat szerezzenek arról,
hogy mindennapi tevékenységük
milyen hatással lehet a környezetre
és mit tehetnek annak megóvása
érdekében.
Aprojekt folyamán az iskola diákjai,
életkorukhoz igazodó környezetvédelmi
témájú filmet tekintettek
meg, melynek üzenetét
előadások és kiscsoportos foglalkozások
keretében dolgozták fel.
A most lezárult részben a 9-11.
évfolyamos diákok megtekintették
a „Hülyeség kora” című filmet,
mely a klímaváltozás következményeit
mutatja be. A filmvetítést
követő előadás célja az volt,
hogy a gyerekek megismerjék és
megértsék a fenntartható fejlődés
koncepcióját, továbbá megtudják,
melyek azok a lépések, amelyek
hozzájárulhatnak ahhoz,
hogy ne következzen be a filmben
bemutatott klímaváltozás.
A csoportfoglalkozásokon az
„ökológiai lábnyomszámítással”
ismerkedtek a diákok.
A film témájához kapcsolódóan
meghirdetett „Ne pazarolj!”
rajzpályázaton az alábbi diákok
részesültek díjazásban:
Vránics Virág 9.A, Kéri Dávid
9.A, Horváth Anita 10.A, Nagy
Marcellina 10.B, Tomsics Mátyás
10.E, Lakatos János 10.E,
Kovács Rajan 9.M, Tino Anasztázia
9.C, Kalucza Kitti 9.M,
Csertán Andrea 9.A.
Zsigmondys diákok
a fenntartható
fogyasztásért
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottsága pályázatot
ír ki az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 91/2011. (XI.
04.) sz. önkormányzati rendelet szerinti támogatás elnyerésére. A támogatásra rendelkezésre
álló keretösszeg 5 millió Ft - vissza nem térítendő támogatás (csak 2013-
ban kerül kiutalásra).
A támogatás célja; a Nagykanizsa városképét meghatározó épített értékek
megmentése, azok felújítása, restaurálása. A támogatásra az épületek, építmények
tulajdonosai és használói pályázhatnak.
A részletes pályázati feltételeket Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének
az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 91/2011. (XI. 04.) számú
rendelete tartalmazza, amelyet a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjánál
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 15. a. ) lehet beszerezni ügyfélfogadási napokon
(hétfő, szerda, péntek). Megtalálható még a www.nagykanizsa.hu honlapon is.
Apályázaton résztvevőknek a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvény előírásainak megfelelően nyilatkozatot kell tenniük,
melyhez a szükséges nyomtatványok szintén a fenti helyeken hozzáférhetők. Apályázatokat
2012. augusztus 10-ig lehet beküldeni, vagy személyesen benyújtani a Polgármesteri
Hivatal Főépítészi Csoportjához. Kizárólag zárt borítékban beküldött vagy benyújtott
pályázatok vesznek részt az elbírálásban. Aborítékra kérjük ráírni: Helyi értékvédelem támogatása
2012. Akiíró a beérkező pályázatokat a 2012. szeptemberi soros Városfejlesztési-
és Üzemeltetési Bizottsági ülésen bírálja el 2012. szeptember 30-ig.
Pályázat helyi értékek védelmére
XXIV. évfolyam 25. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2012. június 28. Kanizsa
A DAB Production Hungary
Kft., mely motorikus vízszivatytyúk
tervezésével, gyártásával és
forgalmazásával foglalkozik,
több hektárnyi területet vásárolt
a nagykanizsai Ipari Parkban.
Az adásvételi szerződést Cseresnyés
Péter polgármester és Paolo
Mario Menon cégvezető írták
alá. A tervek szerint jövő év
márciusában gyártják majd le
az első szivattyút.
– Az olaszországi cég úgy döntött,
hogy Nagykanizsán egy leányvállalatot
alapít – kezdte a sajtótájékoztatót
a polgármester. A tervek
szerint, a három éves program
eredményeképpen megvalósuló
gyáregységben több mint 100 embert
foglalkoztatnak majd.
A városunkba települő céget
Paolo Mario Menon mutatta be. Elmondta,
cégük a piacon vezető szerepet
tölt be a szivattyúk gyártásában
és forgalmazásában, melyeket
ipari célokra és otthoni felhasználásra
állítanak elő. Többek közt a
Dél-Afrikai Köztársaságban és Kínában
is található létesítményük.
Az Ipari Parkban 27 ezer négyzetméter
terület került eladásra,
mely 15 ezer négyzetméter gyáregység
befogadására lesz alkalmas.
A kivitelezést, mely több
mint 1 milliárd forintból valósul
meg, ez év augusztusában kezdik,
a gépeket 2013 januárjában telepítik,
és várhatóan jövő év márciusában
már legyártják az első szivattyút.
A nagykanizsai gyárban összeszerelő
egységet, fröccsöntő, illetve
fémmegmunkáló üzemet valósítanak
meg. Az első termelési
ütemben 50 ezer darab szivattyút
gyártanak, a teljes évben pedig
200 ezret, mely szám a harmadik
évre már elérheti a 600 ezer darabot
is. A városunkban előállított
termékek többségét Európában
értékesítik, de kerül belőlük majd
az oroszországi piacra is.
A cégvezető hozzátette, többek
között azért esett Nagykanizsára a
választásuk – mellyel jó kapcsolatot
ápoltak már korábban is –, mert
közel található Padovához, mindössze
500 kilométerre. Városunkban
kedvezőek a feltételek, és információik
szerint könnyen találnak
jól képzett, angolul kiválóan
beszélő szakembereket, munkatársakat.
V.M.
Olasz cég az Ipari Parkban:
Több mint száz embernek ad kenyeret
Kanizsa 2 – Krónika 2012. június 28.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági
ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit
Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Miután a napokban megkezdték
az Erzsébet tér „öltöztetését”,
egyre jobban látszik majdani
szépsége. A nagy hőség ellenére
folyamatosan zajlanak a
munkálatok. Már végéhez közeledik
a tér kerületének aszfaltozása,
a fásítás és zöldítés, valamint
a padok is kihelyezésre kerülnek.
A tér látványelemei közül
már helyén van a zenepavilon,
a Testvérvárosok Kútja, de
hamarosan elkészül a térszint
alatti város és vár makett, a szökőkút,
s megérkezik az Erzsébet
királyné szobor is.
Az Erzsébet teret egy egységként
kezelve megszűnt a teret két
részre tagoló út és parkoló, így a
főtér és közvetlen környezete alkalmassá
válik a modern városközponti
funkciók betöltésére. A
tér forgalmi terhelése jelentősen
csökken, a forgalomcsillapított területek
nagysága nő. A tervezés
során hangsúlyos szempont a közösségi
funkció erősítése mellett a
város történelmiségéből adódó
hangulat megtartása, visszaállítása.
A téren folyó munkák június
30-ára befejeződnek.
Az egyes projektelemek megvalósításának
célja a rendelkezésre
álló pályázati források felhasználásával
Nagykanizsa belvárosának
komplex megújítása,
amelynek eredményeként egy
épületállományában, közösségi
tereiben, szolgáltatásaiban és
programkínálatában megújult,
európai mércével is élhető belváros
alakul ki, ahol a lakosság szívesen
tölti el az idejét és az igényelt
összes városi szolgáltatást
megtalálja.
További képek a
kanizsaujsag.hu galériájában.
Már csak két nap
Értünk
szépült
Ahajdani Gépiparista Technikum
több mint száz tanulója
gyűlt össze ünnepelni, emlékezni
a Bethlen-év keretében megvalósuló
emléknapon. A jó hangulatú
múltidéző eseményen kitüntetéseket
adtak át, emlékkönyvet
ajándékoztak, domborművet
avattak és fát ültettek, ezzel
megörökítve a következő
nemzedéknek, hogyan építették
fel a technikum szellemi katedrálisát.
A nappali tagozat diákjai közül
feltehetően 274-en vannak még
köztünk, közülük 201 címét kutatták
fel, és hívták meg a találkozóra.
Ebből legalább 104-en vettek
részt a rendezvényen, mely az önkormányzat,
a Nagykanizsa és
Térsége TISZK és a gépipari technikumban
végzett öregdiákokból
álló Szervező Bizottság közös
szervezésében valósult meg. A
rendezvényen dr. Járosi Márton
elnök köszöntötte az egykori
gépiparisták népes tömegét, akiknek
a titka, elmondása szerint az
volt, hogy a diktatúra legsötétebb
éveiben a piaristák tulajdonán egy
új alkotó iskolai közösséget hoztak
létre úgy, hogy a tanárok elfogadták
a politikai rendszert és abban
alkottak. A rájuk bízott gyermekeket
a közösség javára nevelték.
Az alkotás, az építkezés a tanulás
és az emberség boldog szigete
volt.
– A Gépipari Technikum azt példázza,
politikai elnyomás és önkényuralom
alatt is lehet emberül,
a hazához hűen élni és alkotni, ha
vannak elszánt tanítók, akik önzetlenül
dolgoznak a diákokért és a
jövőért – kezdte múltidéző beszédét
Cseresnyés Péter polgármester.
Az intézmény ugyan rövid ideig,
1950 és 1956 között működött,
mégis hozzájárult ahhoz, hogy
Nagykanizsa gépipari központtá
lett. Az intézmény 1956 őszén zárta
be kapuit, addig 320-an végeztek
itt, és további 160 diák pedig a
kanizsai Gépipari Technikumban
kezdte meg tanulmányait, de Pécsen,
Kisvárdán, Esztergomban és
Vácon fejezték be. A falai közül
kikerült kiváló szakemberek büszkék
arra az intézményre, ahonnan
indultak. Hozzátette, ennek a szakmacsoportnak
az oktatása kulcsfontosságú,
ugyanis városunk érdeke,
hogy jól képzett szakemberek
álljanak rendelkezésre, mivel
hazai és nemzetközi szinten is
igény van rájuk.
Az ünnepi percek után közösen
átvonultak a Medgyaszay Házból
a Piarista iskola főépületéhez, ahol
felavatták Ágh Fábián szobrászművész
alkotását, a gépiparisták
domborművét, majd ezt követően
emlékfát ültetettek az egykori
technikum kertjében.
Kitüntetést Halmai Lujza vehetett
át, posztumusz elismerést pedig
dr. Buvári András és Vértes
Imre kaptak.
V.M.
A kanizsai gépiparisták emléknapja
Fotó: Varga Mónika
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Dr. Járosi Márton
Dr. Járosi Márton okleveles gépészmérnök, erőművi energetikus szakmérnök.
1959-től a Borsodi Hőerőműben, Kazincbarcikán dolgozik. Nevéhez
fűződik a borsodi ipari hőellátási és a kazincbarcikai távfűtési rendszer létrehozása,
a Kazincbarcikai Távfűtő Vállalat megszervezése (1965). 1969-től a
Budapesti Hőerőmű Vállalatnál, illetve jogelődjeinél a fővárosi távhőrendszerek
gazdaságos üzemeltetése terén végzett tudományos igényű műszaki
fejlesztési és szervezési munkát. Vallási és politikai meggyőződése miatt többször
szenved hátrányokat, leváltják, 1976-ban el is bocsátják.
1991-től a Magyar Villamos Művek Rt. általános vezérigazgató-helyetteseként
ő vezeti a villamosenergia-ipar szervezeti, részvénytársasági rendszerré
történő átalakítását. Vezetésével dolgozták ki a rendszerváltozás után
a villamosenergia-ipar fejlesztési stratégiáit. Ellenzi az energiaipar kiárusító
privatizációját. Az 1994-es kormányváltás után rendkívüli felmondással
eltávolítják az MVM Rt-ből. 1997-ben a bíróság a rendkívüli felmondást
megalapozatlannak ítélte, és hatályon kívül helyezte.
Kezdeményezője volt a Magyar Energetikai Társaság és az Energiapolitika
2000 Társulat megalapításának. 1995, az energiaipari privatizáció óta
a nemzeti érdekű, az európai uniós csatlakozással összhangban lévő energiapolitika
kialakításán munkálkodik.
Az energetikán kívül is szerepet vállalt a társadalom-politikai átalakulásban.
A Hazai termék - Hazai munkahely (H+H) Alapítvány
ügyvezető elnöke (1993-1998). A budapesti Gönczy Pál Református Iskola-
Alapítvány (1988-1998) kuratóriumának elnöke. 1993-1997 között a
KDNP tagja, a Szakértői Tanács elnöke. A Magyar Kereszténydemokrata
Szövetség alapító tagja, 1999-ig alelnöke.
Kanizsa – Oktatás 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. június 28.
Harmadik alkalommal hívta
találkozóra a mindenkori bölcsődei
dolgozókat az Egyesített
Bölcsőde vezetése. A Medgyaszay
Házban rendezett ünnepségen
elsőként Körmendi Viktória
intézményvezető üdvözölte a
megjelenteket, a mai dolgozók
mellett mindazokat, akik valaha
a tíz nagykanizsai bölcsődében
dolgoztak.
Életpályájuk követendő példa a
mai fiatalok számára. Bár napjainkra
sok minden megváltozott, a
gyermekekre vonatkozó nevelési,
gondozási elvek azonban örökérvényűek
– hangsúlyozta.
A bölcsődei dolgozóknak az
utóbbi években szembesülniük
kellett azzal is, hogy a családok
egy kissé megváltoztak, több a
szétesőben lévő és a csonka család.
Így a családok nevelésében is
komolyabb szerepet kell vállalniuk.
Ahhoz, hogy a mostani bölcsődei
dolgozói generáció ezt sikeresen
végre tudja hajtani, szükség
van a nyugdíjasok tapasztalataira.
Az ünnepséget a városvezetők is
megtisztelték jelenlétükkel. Köszöntőjében
Cseresnyés Péter polgármester,
országgyűlési képviselő
többek között kiemelte, a jövő
nemzedéke iránti felelősségvállalásban
Nagykanizsa jelentős szerepet
vállal. Ezt mutatja az is, amikor
felmerült a bölcsődei vagy óvodai
férőhelyek bővítése iránti igény, a
város rögtön lépett, amint az anyagi
lehetőségek megengedték.
A köszöntő szavakat követően a
mindenkori bölcsődei dolgozókat
zenés műsor szórakoztatta, a tiszteletükre
adott fogadáson Dénes
Sándor alpolgármester, a rendezvény
fővédnöke mondott pohárköszöntőt.
B.E.
Bölcsődei dolgozók találkoztak
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Nagykanizsai és kovásznai pályaválasztás
előtt álló diákok táborozhatnak
együtt a Nyári pályaorientációs
találkozó elnevezésű
program keretében, melyet
a Nagykanizsa és Térsége
TISZK szervezett. A mozgalmas
hét elé néző általános iskolásokat
szakmai és szabadidős programokkal
várták a szervezők.
A majd egy hétig tartó találkozó
tervezett programjai közt szerepel
a TISZK központi telephelyének
megtekintése és a városnézés, ahol
az erdélyi fiatalok a kanizsaiakkal
együtt megtekinthetik városunk
nevezetességeit. Pályaorientációs
tréningre is invitálják őket, ahol
megismerkedhetnek a különböző
szakmákkal, képzési lehetőségekkel.
Természetesen a nagykanizsai
strandolás sem maradt ki a sorból,
ezen kívül Balatonmáriafürdőre is
ellátogatnak. Továbbá megtekinthetik
Győrben az Audi gyárat és a
MOBILIS interaktív kiállítást. A
program pénteken délután egy közös
bográcsozással és játékkal zárul.
A szervezők remélik, hogy a
harmadik alkalommal létrejött találkozón
ismeretségek, barátságok
szövődnek és a gyerekek segítségére
lesznek a pályaválasztásban.
V.M.
Kovásznai és nagykanizsai gyerekek
nyári pályaorientációs tábora
Fotó: Varga Mónika
Az elmúlt hétvégén záróvizsgáztak
azok a magyar és horvát
hallgatók, akik a PEN (projektbeli
horvát társintézményével
karöltve megvalósított) angol
nyelvű másoddiplomás projektmenedzseri
képzésére jelentkeztek
múlt év szeptemberében.
Huszonöten adták le diplomamunkájukat,
s a záróvizsgára is
több mint huszan érkeztek.
Dr. Szabó Lajos, a Pannon
Egyetem Gazdaságtudományi Karának
részéről elmondta, a mai világban
a struktúrák tömege épül
projektekre, melyekben minden
előre megtervezett és meghatározott
szisztémák szerint zajlik.
Hogy aktualítást adjon mondandójának,
emelte ki: olyan világesemények,
mint egy labdarúgó Európa-
bajnokság, vagy éppen az
olimpia is projektek halmaza, s
egy ilyen rendszerben jut kiemelt
szerep a jól felkészített szakembereknek.
A végső számadás külön érdekessége
volt, hogy nem csupán
hallgatók, de a nemzetközi
akkreditáció apropóján a Pannon
Egyetem Nagykanizsai kampuszára
érkezett az egyesült államokbeli
Georgia államból Krishna
S. Dhir professzor is, aki részletesen
beszélt az egyes kritériumokról
is az intézmény felé.
P.L.
Már angolos
projektmenedzserekkel
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2012. évi költségvetéséről
szóló 12/2012. (III. 21.) számú rendelet alapján pályázatot ír ki Nagykanizsán
és kistérségében állandó lakhellyel rendelkezők, valamint a városból
elszármazottak részére, műveik a Kanizsai Antológia 13. számú kötetében
való megjelenésére.
Pályázat tárgya: irodalmi, művészeti, tudományos művek, valamint megjelenő
versek, prózák, grafikák.
Pályázati feltételek: egy pályázó több pályázatot is beadhat, maximum 6 db A/4-
es oldal (70 leütés, 45 sor 12-es betűnagyság, palatino linotype betűtípussal) terjedelemben.
A kéziratokat kinyomtatva, az alábbi címre kell beküldeni: Polgármesteri
Hivatal Művelődési és Sportosztály Halmos Csaba koordinátor Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. valamint e-mail címekre halmos.csaba@nagykanizsa.hu és
kardosferenc@gmail.com elküldeni.
A beérkezett pályaművek bírálatát szakmai bizottság végzi. Kéziratot nem őrzünk
meg, nem küldünk vissza, másodközlésre nem vállalkozunk.
A sikeres pályamunkák a Kanizsai Antológia 13-es számában - karácsonyi ünnepek
előtt - jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem, hanem 5 db tiszteletpéldányban
részesülnek.
A pályázat beadásának határideje: 2012. szeptember 14. (péntek) 13.00 óráig
Kanizsa Antológia 13.
A napokban Nagykanizsán
ülésező „M9” Térségi Fejlesztési
Tanács összejövetelén Deák-
Varga Dénes városi főépítész tájékoztatást
adott az út nyomvonalával
kapcsolatos nagykanizsai
észrevételekről. Arra kérte a
Tanácsot, hogy a térség jól felfogott
érdekei képviseletében álljon
ki az M9 gyorsforgalmi út
ügyében. Beszélgetésünkben a
kanizsaiak gondjáról kérdeztük
a főépítészt, nem megkerülve az
előzményeket, az útvonal kialakításának
indokoltságát.
– Az M9 gyorsforgalmi út tervezésének
a gondolata az 1980-as
évek végén született meg társadalmi
kezdeményezésként, akkor még
Déli autópálya néven. Az útvonal
indokoltságát Magyarország kizárólagosan
sugaras közlekedési
rendszerének feloldása és az ország
gazdaságilag hátrányosabb helyzetű
déli területeinek felemelése jelentették,
de egyéb szempontok
(például nemzetközi forgalom levezetése,
térségek közti hiányzó kapcsolatok
megteremtése) is alátámasztották.
A nyomvonal körül
azonban már a kezdetektől viták
bontakoztak ki, ugyanis sokan szerettek
volna részesülni az útvonal
közelségéből fakadó előnyökből.
Az M9 gyorsforgalmi út azután belekerült
az országos közúthálózatfejlesztési
koncepciókba és az Országos
Területrendezési Tervbe is.
– Milyen településeket érintett a
terv?
– A kezdetektől érintette Szombathely,
Zalaegerszeg, Nagykanizsa,
Kaposvár, Szekszárd, Kiskunhalas
és Szeged városokat, mint a
kiszolgálandó térség legfőbb súlypontjait.
Nagykanizsa város településrendezési
tervében 2006-ban
jelent meg a nyomvonal, mely
északkelet felől kerülte el a várost.
– És mikor indult el az építkezés?
– Az 1990-es években a kaposvári
elkerülő úttal, valamint a
szekszárdi Duna-híddal, de akkor
még beláthatónak tűnt az egész pálya
megépítése is. 2002 után azonban
más autópályák építése (M5,
M7 befejezése, M0, M3 továbbépítése,
M6 kiépítése) kerültek
előtérbe, az M9 folytatása leállt,
egyúttal megkezdődtek a tervezgetések
és polemizálások a lehetséges
nyomvonalak és azok ütemezése
körül.
– Zalában mikor került napirendre
a téma?
– Tavaly februárban szerepelt a
Zala Megyei Területfejlesztési Tanács
napirendjén „Az országos
gyorsforgalmi és főúthálózat nagytávú
terve és hosszú távú fejlesztési
programja” című tájékoztató
Berg Tamás osztályvezető (KKK)
előadásában. Ott derült ki, hogy az
országos koncepciók még hátrább
rangsorolták az M9 gyorsforgalmi
út ügyét, és olyan új úthálózati elemek
léptek előtérbe, mint az M8,
M4, M44, M11 autópályák megvalósítása.
Az M9-nek csupán egykét
rövidebb szakaszát kívánják
megvalósítani belátható távlatban.
Más összefüggésben vizsgálva a
koncepciót, látványosan kiderül,
hogy elsődlegesen továbbra is csak
a sugár-irányú úthálózati elemek
kapnak prioritást az M8 Kecskemét-
Székesfehérvár közti szakaszát
leszámítva. Az is kiderül,
hogy a jelenleg már autópályával
rendelkező 10 megyeszékhely (Tatabánya,
Győr, Székesfehérvár,
Szekszárd, Pécs, Kecskemét, Szeged,
Miskolc, Debrecen, Nyíregyháza)
mellett a koncepció nyíltan
ki nem mondott célja a további 8
autópályával még nem rendelkező
megyeszékhely (Szombathely, Zalaegerszeg,
Kaposvár, Veszprém,
Szolnok, Békéscsaba, Eger, Salgótarján)
Budapesttel való mielőbbi
összekötése. E cél felülírja az országos
hálózati, illetve nemzetközi
közlekedési igények szempontjait.
– Milyen indokokkal lehet alátámasztani,
hogy Nagykanizsának is
szüksége van az M9-re?
– Földrajzi fekvése miatt a város
mindig is kulcspozíciót töltött be
az ország közlekedési rendszerében.
Itt olyan nemzetközi és regionális
közlekedési folyosók találkoznak,
amelyeket a közlekedési
hálózatok tervezése során nem lehet,
nem szabad figyelmen kívül
hagyni. Ma azonban egyre inkább
kitűnik, hogy egy észak-déli irányú
közlekedési folyosóra van
igény: Lengyelország felől Pozsonyon
át az Adria felé, mely célszerűen
észak-déli irányban szeli át a
Nyugat-Dunántúlt, és Nagykanizsánál
csatlakozhat a meglévő autópályához,
továbbá igény van egy
olyan kelet-nyugati irányú közlekedési
folyosóra is, mely Románia
déli területei felől Magyarország
déli részén áthaladva jut el Délnyugat-
Európa országaiba. Temesvár
és Szeged között hamarosan
átadásra kerül az autópálya, Nagykanizsától
nyugatra ugyancsak kiépültek
már az autópályák, Nagykanizsa
és Szeged között azonban
csak az amúgy is túlzsúfolt Budapest
érintésével biztosított a gyorsforgalmi
út kapcsolat.
– Ön a tanácskozáson felhívta a
figyelmet arra is, hogy Nagykanizsa
önkormányzatának vezetése
már régóta jelzi, nem ért egyet, és
szakmailag hibásnak tartja az országos
gyorsforgalmi úthálózat
fejlesztésének és ütemezésének
koncepcióját, pontosabban azt,
hogy a (Zalaegerszeg)-Pacsa-
Balatonszentgyörgy nyomvonal
kapjon prioritást a (Zalaegerszeg)-
Pacsa-Nagykanizsa nyomvonal
kiépítése helyett.
– Ezt fejtettük ki a Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ
Hálózatfejlesztési és Döntés-előkészítési
Osztályának 2011 áprilisában
címzett levelünkben is. Válaszában
Völgyesi Zsolt főigazgató
(KKK) azt hangsúlyozta, hogy az
ütemterv szerint 2027-ig megépül
az M9-es Szombathely-Szekszárd
közti szakasza, és erőforrás-hiány
okokból ennél hamarabb nem lehet
megvalósítani. Másrészt jelezte,
hogy a délnyugat-dunántúli térségben
egyrészt a 86. főút kiépítése,
másrészt a Zalaegerszeg-Pacsa-
Balatonszentgyörgy-M7-Kaposvár
összeköttetés kapott prioritást.
Aggályaink miatt tavaly júniusban
meghívtuk Berg Tamás osztályvezető
urat (KKK) az M9 gyorsforgalmi
út ügyében egy személyes
konzultációra, melyen több környékbeli
polgármester is részt vett.
Az egyeztetésen az álláspontok nem
közeledtek egymáshoz, és a KKK
részéről nem mutatkozott semmilyen
kompromisszum-készség. Időközben
megszületett az 1222/2011.
(VI. 29.) kormányhatározat Magyarország
gyorsforgalmi úthálózatának
fejlesztéséről. Eszerint az M9
út Pacsa-Nagykanizsa-Kaposvár-
Szekszárd közti szakaszát a IV.
programciklusba (2025-27) sorolták
be, de például az M9 Kiskunhalas-
Szeged közti szakasza egyáltalán
nem fért bele a hosszútávú tervekbe
sem. Megjegyzendő továbbá, hogy
a kormányhatározatban szereplő
ütemezés tarthatatlansága már most
is nyilvánvaló az egész projekt csúszása
miatt.
– Idén is küldtek egy újabb levelet
a Közlekedésfejlesztési Koordinációs
Központba, melyben a
szakágazat álláspontjának felülvizsgálatát
kérték. Milyen eredménnyel
jártak?
– Válaszlevelében Völgyesi Zsolt
főigazgató lényegében változatlan
tartalom mellett megismételte korábbi
nyilatkozatát. Ezután a Nemzeti
Fejlesztési Minisztériumhoz, illetve
a KKK-hoz küldött levelünkben
kértük az ügyben illetékes szerveket
az M9 nyomvonalának és ütemezésének
felülvizsgálatára, kifejtve
ezt alátámasztó térségfejlesztési
indokainkat. A válaszlevelek azonban
egybehangzóan kifejtették,
hogy a kormányhatározatban szereplő
előirányzatokon nem kívánnak
változtatni. A Minisztérium leveléből
az is kiderült, hogy döntésüket a
„tervezői kör egyöntetű javaslata”
alakította ki. A fentiek szerint egyelőre
nincs semmilyen közeledés a
szakágazat, valamint a nemzetközi
és regionális érdekeket is képviselő
nagykanizsai álláspont között.
B.E.
Kanizsa – A 4 mi ügyeink 2012. június 28.
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kanizsai észrevételek az M9 gyorsforgalmi útról
Kanizsa – A mi ügyeink 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. június 28.
Soron kívüli ülésén módosította
a város településrendezési tervét
az önkormányzat. A – Lazsnak-
csatorna – Vár út – Kemping
út által határolt tömböt –
egy sürgősen indítandó, települési
érdeket is rejtő beruházás miatt
módosították.
Városunkban egy új beruházói
szándék jelentkezett, amely mintegy
6 hektáros szabad területet
igényel, és a Kemping utca környéke
megfelelő lenne a számára.
Emiatt kellett módosítani a szabályozási
tervet a különleges-idegenforgalmi
területből, különleges
egyéb területre. Mivel a beruházó
még nem készített a területre tanulmánytervet,
célszerű volt a
4918/9 hrsz-ú terület egészét vegyes
terület kategóriába sorolni,
hogy ne legyen akadálya a legideálisabb
telekalakításnak.
A jelenlegi szabályok értelmében
idegenforgalomhoz kapcsolódó
szállásférőhelyek, vendéglátó és
szabadidő-eltöltési létesítmények
(például kemping, motel, kertvendéglő,
sportpályák, lovas-idegenforgalmi
központ, vidámpark, állatpark,
botanikus kert...) lennének ott
elhelyezhetők. Atömb területe nagyrészt
önkormányzati tulajdonú, de
van benne egy magántulajdonú beépítetlen
ingatlan, egy állami tulajdonú
meteorológiai állomás, egy
gázfogadó, egy MOL benzinkút és
egy vendéglő is. A Kemping utca
mentén találhatók közművezetékek
(víz, villany, közvilágítás, gáz, nyílt
csapadékelvezető árok), a szennyvízvezetéket
azonban még ki kell
építeni a Vár utcai benzinkúti csatlakozásig.
A 2x1 forgalmi sávos utca
alkalmas a közlekedésre.
Az előterjesztés szerint gazdasági
tevékenységek céljára azonban
csak akkor célszerű átminősíteni a
tömbben további területeket, ha
kellő garancia van arra, hogy az
oda kerülő beruházás nem zavarja
a környezetet. Ezért nem célszerű
mindaddig más terület felhasználásba
sorolni a jelenlegi különleges-
idegenforgalmi területből a
volt kemping, illetve az Ifjúsági
Park környékét, amíg a befektetők
nem mutatják be az önkormányzatnak
a konkrét elképzeléseiket.
Főépítészi vélemény alapján a
Kemping utca környéke jelen állapotában
elhanyagolt, felhasználása
részben ipari jellegű (vágóhíd, városi
gázfogadó, benzinkút, Vár utcai
ipartelep), részben elhagyott, spontán
beerdősült terület, és csak a déli
része gondozott zöldterület (Ifjúsági
Park). A Principális-csatorna völgyének
belterületi szakaszán a különleges-
idegenforgalmi terület
funkció a 2006-ban elfogadott településrendezési
tervben fogalmazódott
meg elsősorban a volt kemping
és az Ifjúsági Park, mint adottságok
nyomán. Ugyanakkor megállapítható
az is, hogy e térségben idegenforgalmi
hasznosításra nincs igény és
nincs reális esély sem. Idegenforgalmi
fejlesztésekre a Csónakázó-tó
környéke sokkal alkalmasabb.
Nincs szó olyan beruházás telepítéséről,
amelynek káros vagy zavaró
környezeti hatása lenne a szomszédos
kiskanizsai lakótelepre.
A Principális völgye ökológiai
szempontból elvileg egy ökológiai
zöld folyosó is lehetne, jogilag
azonban nem az, ugyanis a természetvédelmi
hatóság itt csupán a
két árok (Principális- és Lazsnakcsatorna)
menti keskeny sávokat
vonta be az ökológiai hálózatba. A
területen nem áll fenn műemléki,
illetve régészeti érintettség, és
egyéb korlátozás sem.
Az ügyhöz kapcsolódó korábbi
közgyűlés (71/2012. I.23.) elfogadta
azt a javaslatot, hogy abban
az esetben, ha a kiskorúak javítónevelő
intézete Nagykanizsán, de
nem állami tulajdonban levő ingatlanon
valósulna meg, az önkormányzat
a beruházónak felajánlja
megvételre a Lazsnaki kastélyt a
hozzátartozó földterülettel, vagy a
volt Thúry laktanya területén levő
bontásra ítélt legénységi épület körüli
területet.
A mostani településrendezési terv
módosításával egy olyan önkormányzati
terület alakul ki, amely alkalmas
lehet a kiskorúak javító-nevelő
intézetének elhelyezésére.
A határozati javaslatokban foglaltak
értelmében a testület egyetértett
a 4918/2 és 4918/9 hrsz-ú ingatlanok
övezeti besorolásának
különleges idegenforgalmi területből
különleges egyéb területbe történő
átsorolásával, és a 4918/9
hrsz-ú ingatlan déli részén egy 12
méter széles kiszolgáló út szabályozásával.
Továbbá egyetértettek
azzal, hogy a 4918/9. hrsz önkormányzati
tulajdonú ingatlanból a
beruházói igényeknek megfelelő,
előreláthatóan 6 hektáros ingatlanrész
önálló helyrajzi számú ingatlankénti
kialakításával úgy, hogy
az új építési övezet déli határán
biztosítva legyen a kiszolgáló út
helyigénye.
A közgyűlés végül elfogadta azt
a javaslatot, hogy abban az esetben,
ha a kiskorúak javító-nevelő
intézete Nagykanizsán, de nem állami
tulajdonban levő ingatlanon
valósulna meg, az önkormányzat
felajánlja megvételre e területet az
intézmény beruházójának, vagy díj
ellenében tulajdonjog változással
nem járó hasznosításra.
Cseresnyés Péter polgármester a
közgyűlésen elmondta, egy-másfél
hónapon belül születik döntés, hol
lesz a Nyugat-Dunántúlra tervezett
javító-nevelő intézet. Erre a száz
munkahelyet teremtő beruházásra
szüksége van Nagykanizsának, ennek
érdekében pedig minél több
helyszínt kell nyújtanunk. A Lazsnak-
csatorna – Vár út – Kemping
út által határolt terület megfelelő
lehet a beruházás számára, ehhez
azonban módosítani kell a városrész
településrendezési tervét, amit
a testület 13 igen és 4 nem szavazat
mellett elfogadott.
B.E.
Különleges-idegenforgalmi területből, különleges egyéb terület
Ülésezett a Kiskanzsai Településrészi
Önkormányzat, melynek
fő napirendi pontja a 2012. június
20-i soron kívüli közgyűlés
döntése volt – vezette fel Tóth
Nándor, a KTÖ vezetője. Határozatképessége
a részönkormányzatnak
megvolt, hiszen a hét főből
hat megjelent az ülésükön.
Anapirendi pont kibontása a következő
volt: a kemping melletti terület besorolását
megváltoztatta a közgyűlés,
hogy a város a minisztérium felé további
alternatívát tudjon prezentálni az
esetlegesen a dél-zalai városban létesítendő
javító-nevelő intézet ügyében.
Maga a terület a benzinkút és a
meteorológiai állomás közötti részt
takarja, ami, mint azt megtudtuk
Tóth Nándor önkormányzati képviselőtől,
nem is Kiskanizsa...
Mindenesetre hétfő este minden
egybevágott, hiszen a téma kapcsán
Dénes Sándor alpolgármester
többek között Tóth Nándorral éppen
aznap Debrecenben járt az ottani
hasonló formátumú intézmény
tanulmányozása apropóján.
Nos, Dénes Sándor – ezúttal egyben
a városrész másik képviselőjeként
– számolt be tapasztalatairól.
Ahogy fogalmazott, a debreceni létesítmény
sokkal jobban a városba tagozódott
objektum, mint amilyen
Nagykanizsán lenne, ezért is fölösleges
bármiféle aggodalom a kiskanizsaiak
részéről. Ami egyebek mellett
abból fakad, hogy a városrész lakói
tartanak attól, megszokott nyugalmukat
nem csupán maga az intézet
és annak lakói, de az oda helyezettek
hozzátartozói is felboríthatják.
Dénes Sándor elmondta azt is, egy
ilyen intézményben nem csupán a védelmi,
fogalmazzunk így elzárási
rendszer egyedi, de az ott dolgozók is
abszolút alkalmas szakemberek arra,
hogy a javító-nevelő semmiféle probléma
forrása ne lehessen. A pedagógusoktól
a pedagógiai asszisztenseken
át a rendészekig valamennyi alkalmazott
tudja, miként kell ezen 14-
19 év közötti fiatalokkal bánni, akik
odabent dolgoznak és számos téren
önellátóak. Mint elhangzott, a fiatalembereket
hozzátartozói(k) havonta
egy alkalommal egyetlen óra erejéig
maximum négyen látogathatják meg
hétvégenként.
A debreceni intézményben közel
130-an dolgoznak, közülük 40 nő, s
már az általános pedagógiai végzettséggel
rendelkezők is dolgozhatnak
közöttük. Ami kisebb vitát gerjesztett,
hogy lehet-e egyáltalán a kiszemelt
területen gazdálkodó tevékenységet
folytatni például, illetve miért
nem lehet más helyet találni egy ilyen
intézetnek? Ahogy Kálcsics László
fogalmazott, legalább egy lakossági
fórumot ez ügyben azért Kiskanizsa
is megérdemelne. Mindenesetre a
részönkormányzati testület öt igennel
és egy tartózkodással támogatásra érdemesnek
javasolta a 2-2,5 milliárdos
beruházású javító-nevelőnek
szánt terület újabb lehetőségként való
prezentálását az állam felé.
P.L.
Újabb helyszín a nevelőintézetnek?
Részönkormányzati igen a javítóra
A2005 januárjában átalakult a
nagykanizsai Fogyatékkal Élők
Integrált Intézménye négy különböző
területet fog össze, a fogyatékos
személyek otthonát, a nappali
ellátást, az átmeneti elhelyezést és
a támogató szolgálatot. Ezen területek
működésének köszönhetően
az ellátottak teljesebb életet élhetnek,
megakadályozzák elszigetelődésüket
és segítenek a mindennapi
feladataik megoldásában.
A támogató szolgálatról már olvashattak
lapunkban, most a Fogyatékkal
Élők Napközi Otthonát
mutatjuk be bővebben, melyről
Kiss Esztert, a napközi otthon vezetőjét
kérdeztük.
– A napközi otthon milyen szolgáltatásokat
nyújt?
– Anappali ellátás a munkavégzés
helyett napi rendszerességgel van jelen
a fogyatékos személyek életében.
Asérült emberek számára különböző
foglalkozásokat tartunk, melyeket
meghatározott készségeikhez, képességeikhez
igazítunk. Ezek révén elsajátíthatnak
különböző, a mindennapok
során is hasznos ismereteket. Sokrétű
szolgáltatást nyújtunk a gyermekek
és fiatalok számára, mellyel célunk,
hogy a fogyatékkal élő személyek
életminőségét javítsuk, társadalmi
integrációjukat elősegítsük. Szabadidős
programokat szervezünk
számukra, illetve segítünk nekik a hivatalos
ügyeik intézésében. Életvitelre
vonatkozó, életvezetést és a
környezettel való kapcsolattartást segítő
tanácsadást biztosítunk. Egyéni
és csoportos foglakkozásokon keresztül
speciális fejlesztést nyújtunk,
továbbá térítés és gondozási díj ellenében
állandó felügyeletet és napi
háromszori étkezést biztosítunk.
– Milyen szabadidős programokat
és csoportos foglalkozásokat
biztosítanak az ellátottaknak?
– A foglalkozásokat leginkább
délelőtt tartjuk. Kis műsorokkal, saját
készítésű ajándékokkal készülünk
a különböző alkalmakra. Nemrég
anyák napja alkalmából hívtuk meg
a szülőket intézményünkbe. Napközben
gyöngyöt fűznek, kártyáznak,
társasjátékoznak, kirakóznak. Továbbá
arra is van lehetőségünk, hogy
átmenjünk a bentlakásos részlegbe
és igénybe vegyük a mozgásfejlesztő
szobát, a zeneszobát és egy speciális
helyiséget, amely a relaxációt, a kikapcsolódást
és a pihenést szolgálja.
Nagyon fontos, hogy a mi ellátottaink
szorosabb kapcsolatot építsenek
ki a bentlakásos intézmény ellátottaival.
Ezeken kívül gyakran szervezünk
különböző kirándulásokat, melyek
nagy élményt jelentenek nekik.
Tavaly például voltunk a Parlamentben
és a Csodák Palotáját is megnéztük.
Legutóbb, június 2-án Zalaegerszegen
léptünk fel az Esélyt a mindennapoknak
című rendezvényen
(képünkön). A Szivárvány tánccsoporttal
adtunk elő egy táncos produkciót.
A színes programokkal tarkított
esemény – mely a figyelemfelkeltő
futással vette kezdetét – célja, hogy
ledöntsék a fogyatékkal élők és az ép
emberek közt emelt falakat, illetve
elősegítsék az integrációjukat.
– Sokszor veszünk részt ilyen
rendezvényeken, mindig nagyon
örülök, ha én is a csoporttal tarthatok,
mert az elejétől a végéig nagyon
jól érzem magam – kapcsolódott
be a beszélgetésbe Krisztián
Zsolt, a napközi otthon ellátottja.
– Mindig találkozunk ismerősökkel
és látunk ismerős arcokat – vette
át a szót Gyurik Katalin, aki szintén a
napközi otthon ellátottja. – Nagyon
szeretek táncolni. Most léptem fel
másodszor, ennek ellenére nem izgultam.
Nagyon szép helyen voltunk,
most voltam először Zalaegerszegen.
Itt az intézményben is jól érzem magam,
már barátnőim is vannak.
– Többször voltunk már a Csónakázó-
tónál, a Miklósfai arborétumban
egy főzés erejéig. Most is egy közös
kirándulásra készülünk Pötrétére,
ahova egy szülő hívott meg bennünket
– folytatta Kiss Eszter.
– Kik igényelhetik a szolgáltatásokat?
– Aharmadik életévüket betöltött,
családban élő, önkiszolgálásra részben
képes vagy önellátásra nem képes,
de felügyeletre szoruló értelmileg
sérült, illetve autista személyek
részére biztosítunk lehetőséget.
– Mi a Napközi Otthon célja?
– A legfontosabb célunk az,
hogy ellátottaink számára lehetőséget
nyújtsunk a napközbeni tartózkodásra,
társas kapcsolatok kialakítására.
A Fogyatékkal Élők
Napközi Otthonában várunk sok
szeretettel minden családban élő
gyermeket és fiatalt, aki közösségbe
szeret járni napi rendszerességgel
vagy alkalomszerűen. Szolgáltatásunk
a 06 93/313-998-as telefonszámon
érhető el, illetve az űrhajós
út. 6. szám alatt a Fogyatékkal
Élők Integrált Intézményében.
V.M.
Kanizsa 6 – Krónika 2012. június 28.
VOKSH Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
TANFOLYAM INDUL
2012.07.03-án délelőtti
és délutáni előadásokkal
személyautó, motor és segédmotor
kategóriákban
2012.07.04-én 16 órakor
C, D, C+E
2012.07.05-én 16 órakor
gépkezelő (targonca, emelőgép,
földmunkagép)
Részletfizetés! Diákkedvezmény!
Ingyenes tankönyv kölcsönzés!
Fogyatékkal Élők Napközi
Otthonának mindennapjairól Az április végi, kulturális programokkal
spékelt nap után a
kiskanizsai Puncs Fagyizó ismét
zenés délutánra várta vendégeit, s
a rendezvény keretében ezúttal is
fiatalok zenés előadásai nyújtottak
felüdülést.
A szombat délutáni órákban a
tulajdonos, Horváth (Mákos)
Feri fagyija, limonádéja mellett
a látogatók többek között a Harmónia
Társulat és Magic Ritmo:
Erény kontra Szenvedély című
produkciójának lehettek szemés
fültanúi.
Amellett, hogy az 1995-ben felavatott,
betonszerkezetű híd korlátjait
lefestették, nem nagy, de
fontos javítást is elvégeztek a VIA
Kanizsa ZRT munkatársai. A sós
hólé, a csapadékvíz az elmúlt 17
évben néhány helyen kikezdte az
beton útszegélyt. Az elmúlt hetekben
megtisztították, korrózió védelemmel
látták el a sérült területeket
és a híd teljes hosszában,
mindkét oldalon felújították a szegélyt
is.
Forgalomkorlátozás
Kiskanizsán
Értesítjük a lakosságot, hogy
2012. június 30-án és július 1-én
egész nap a Bajcsy Zs. Endre utcának
a Templom tér 1-től a
Bajcsai utca kereszteződéséig
terjedő szakasza, valamint a
Homokkomáromi utcának a
Puncs Fagyizótól a Bajcsy Zs. E.
utcáig terjedő szakasza lezárásra
kerül a Kiskanizsai Búcsú rendezvény
miatt. Az autóbuszok
Templom tér – Homokkomáromi
utca – Cigány utca kerülő útvonalon
közlekednek. Megértésüket
és türelmüket köszönjük!
Szervezők
Fagyizós zenés
„puncsolás”
Megszépült a
Kossuth téri híd
Kanizsa – Kiskanizsa 7
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. június 28.
2012. július 1. ZSÁLYA (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 08.00 - 08.00
2012. július 2. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. július 3. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. július 4. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. július 5. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 18.00 - 07.00
2012. július 6. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/536-610 17.00 - 08.00
2012. július 7. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 12.30 - 08.00
2012. július 8. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 08.00 - 07.00
2012. július 9. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. július 10. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 17.30 - 07.30
2012. július 11. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. július 12. KELETI ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 18.00 - 08.00
2012. július 13. ARANY KÍGYÓ (STOP-SHOP) DÓZSA GY. U. 123. 93/313-165 19.00 - 08.00
2012. július 14. SZENT GYÖRGY TÁBORHELY U. 4. 93/510-135 16.00 - 08.00
2012. július 15. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 08.00 - 07.30
2012. július 16. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. július 17. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 18.00 - 07.30
2012. július 18. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. július 19. SZENT GYÖRGY TÁBORHELY U. 4. 93/510-135 19.00 - 08.00
2012. július 20. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/536-610 17.00 - 08.00
2012. július 21. ZSÁLYA (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 20.00 - 08.00
2012. július 22. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 08.00 - 07.30
2012. július 23. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. július 24. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 17.30 - 07.30
2012. július 25. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. július 26. ZSÁLYA (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 20.00 - 08.00
2012. július 27. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 16.30 - 08.00
2012. június 28. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 12.30 - 08.00
2012. július 29. SZENT GYÖRGY TÁBORHELY U. 4. 93/510-135 08.00 - 08.00
2012. július 30. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. július 31. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 18.00 - 07.00
Gyógyszertári ügyelet - július
Hárman voltak. Egyenesen
Birminghamből, Bristolból és
Manchesterből. No, ezúttal még
nem a gólyafiókákra gondoltunk,
hanem három madárvédelmis
önkéntesre, akiket
Kiskanizsára vetett sorsuk. S
hogy milyen eseményre érkeztek?
Egészen pontosan fehérgólyafészek
felmérésére és az állatok
gyűrűzésére került sor a múlt
csütörtökön. Az előzetes időbeli
terveket tartva 10 óra előtt meg is
érkeztek a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület zalai
tagjai (Darázsi Zsolttal, az MME
zalai titkárával), valamint az áramszolgáltató
cég szakemberei is,
hogy egy kosaras daru segítségével
(no, meg a gyűrűk főszereplésével
természetesen) a madarakat
megjelöljék és egész életükre (távcsöves
leolvasással) követhetővé
tegyék.
Ahogy már fentebb utaltunk rá,
érdeklődőket, a természet szerelmeseit
és madárbarátokat is vonzott
az esemény, s mint azt megtudtuk,
a kiskanizsai helyszín előtt
már sort kerítettek négy miklósfai
fészek felmérésére. „Sáskaországból”
a menet utazott tovább többek
között a 11 helyszín közül
Eszteregnyére és Becsehelyre is.
Ekkor a gólyafiókák – szintén
hárman voltak – jelölése már letudott
dolog volt, s a gyermekek
nagy-nagy örömére közülük az
egyiket a fészkéből le is emelték.
A már nem is oly’ kicsi madár kimondottan
jól tűrte a kíváncsiskodók
hadát, s „testvéreivel” együtt
még jó két hónapja lesz Magyarországon,
míg felkerekednek és elvándorolnak.
Innentől persze már
jó ismerősként a magyar madártanisok
számára is...
P.L.
Gólyagyűrűzés Kiskanizsán
A néptáncos családi nap után
máris itt a Kiskanizsai Búcsú –
Hagyományok Napja 2012 rendezvénye,
melyet június 30-
július 1-én rendeznek meg a városrészi
Templom téren – hangzott
el a Móricz Zsigmond Művelődési
Ház vezetője, Tóth István
részéről sajtótájékoztató keretében
a Puncs Fagyizóban.
Idén is kétnapos lesz a rendezvény,
melynek programjai június
30-án, szombaton 14 órától kezdődnek.
A délután a folklór jegyében
telik majd a színpadon, hiszen Horváth
György bordalnok, az Árvácska
Dalkör, valamint a Zalagyöngye
Táncegyüttes is fellép, este fél kilenctől
pedig utcabál várja (nem
csupán) a kiskanizsaiakat, melyen a
Magton zenekar szolgáltatja majd a
talpalávalót.
Vasárnap aztán jöhetnek a tavaly
nagy sikernek örvendő motoros
számok: először 14 órától a kétkerekűek
felvonulása, majd 14.30-tól
Herczeg Balázs motoros show-műsora.
Színvonalasnak ígérkezik a
pécsi Eurodance Táncegyüttes produkciója,
de a helyi Szikla együttes
mellett a délutáni órákban a Tüttő
János Nótaklub is remélhetőleg népes
közönség előtt léphet színpadra.
Este hattól a Zalai Táncegyüttes Cigányritmus
című műsorát láthatják,
19 órától pedig Horváth Gyula prímás
és cigányzenekara ad elő repertoárjából,
azután következik a Harmónia
Garden koncertje.
A Hagyományok Napja 2012
programjának egyik érdekessége
lesz, hogy a helyi fagylaltozóban
kerül felszolgálásra a pilisvörösvári
egyedi recept alapján
készült „Év fagyija”, mely ízvonulata
alapján mákos-meggyes-marcipános
finomságot takar.
A Móricz Zsigmond Művelődési
Ház további nyári programjai között
szerepel a július folyamán méhész
tanfolyam indítása a hónap 9-
től, július 13-tól pedig gyógynövény
termesztő kurzusra várják az
érdeklődőket. Augusztusban virágkötő
és számítógépes tanfolyam indul,
de lesz abban a hónapban rock
and roll party, illetve augusztus 19-
én operett-est is, melyre túrós csuszával
várják a közönséget.
P.L.
Már a hétvégi
Hagyományok Napja
jegyében
Kanizsa 8 – Hirdetés 2012. június 28.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Jegyző munkakör betöltésére
Fő feladatok:
A vonatkozó jogszabályokban (különös tekintettel a helyi önkormányzatokról
szóló törvényre és a közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőkre vonatkozó
szabályozásra), valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Szervezeti és Működési Szabályzatában a megyei jogú város jegyzője hatáskörébe
tartozó feladatok ellátása.
A munkavégzés helye: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. A kinevezés teljes
munkaidőben, határozatlan időre szól, hat hónap próbaidő kikötésével. A munkakör
a pályázat elbírálását követően tölthető be.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen
előélet, igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés
vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés, jogi vagy közigazgatási
szakvizsga, vagy az OKV elnöksége által a teljes körűen közigazgatási
jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés (ennek
hiányában a pályázó nyilatkozata, hogy kinevezése esetén a kinevezéstől
számított egy éven belül azt megszerzi), legalább kétévi közigazgatási
gyakorlat.
Apályázatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat:
- a pályázó aláírt önéletrajza (www.nagykanizsa.hu / E-ügyintézés / Letölthető
nyomtatványok / Titkárság mappában található Önéletrajz minta szerint),
- a pályázó eddigi szakmai tevékenységének részletes bemutatása és a munkakör
ellátására vonatkozó elképzelései,
- három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, (vagy az arra vonatkozó
igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt
kérelmezte), amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt nem áll
- iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát tanúsító okiratok másolata
(szakvizsga hiányában a megszerzésére vonatkozóan a pályázati feltételek között
írt nyilatkozat),
- a kétévi közigazgatási gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,
- a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy
- nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
- kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn,
és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt államigazgatási
szervnél nem alkalmazható,
- a 2007. évi CLII tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,
- hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez,
- a pályázati eljárás során az előkészítő bizottsági üléseken és a döntéshozó Közgyűlés
ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e,
- a teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható vagy bizalmasan kezelendő
oly módon, hogy csak az elbírálásban résztvevők ismerhetik meg.
Apályázat kiírója a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány
kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít.
Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a véleményező bizottság meghallgatásán
be kell nyújtani. Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a közszolgálati
tisztviselőkről szóló törvény vonatkozó szabályozása, a hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzata és Közszolgálati Szabályzata alapján kerül sor.
A pályázatokat Cseresnyés Péter polgármesternek címezve (Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell
benyújtani zárt borítékban, "Jegyzői pályázat" felirattal. Apályázatok benyújtásának
határideje: 2012. augusztus 31.
A pályáztató nem zárja ki, hogy a döntést megelőzően - külsős szakértő közreműködésével
- vezetői képességfelmérést szervez, amelyen a pályázók részvétele
önkéntes. A beérkezett érvényes pályázatokat az Ügyrendi, Jogi és Közrendi
Bizottság a pályázók meghallgatása után véleményezi, és a polgármester terjeszti
a Közgyűlés elé.
A pályázatok elbírálásának határideje a benyújtási határidő lejártát követő első
közgyűlés. Apályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a 93/500-701 telefonszámon.
Apályázati hirdetmény közzétéve a Nemzeti Közigazgatási Intézet Internetes oldalán
(Elérhető: www.kozigallas.gov.hu, www.kszk.gov.hu vagy
www.nki.gov.hu Közszolgálati állásportál)
Álláspályázat - jegyző
Az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletéről szóló 2008.
évi XLVI. törvény 17.§ (4) értelmében
„A földhasználó köteles
az adott év június 30. napjáig az
ingatlanon a parlagfű virágbimbójának
kialakulását megakadályozni,
és ezt követően ezt
az állapotot a vegetációs időszak
végéig folyamatosan fenntartani.”
A parlagfű elleni közérdekű
védekezés végrehajtásának, valamint
az állami, illetve a közérdekű
védekezés költségei megállapításának
és igénylésének részletes
szabályairól szóló
221/2008.(VIII. 30.) Korm. rendelet
1.§ (1) a) külterületen a megyei
kormányhivatal növény- és
talajvédelmi igazgatósága (a továbbiakban:
növény- és talajvédelmi
igazgatóság), b) belterületen
– a (2) bekezdésben meghatározott
kivétellel – a települési
(fővárosban kerületi) önkormányzat
jegyzője (a továbbiakban:
jegyző) rendeli el a közérdekű
védekezést.
Parlagfű elleni
közérdekű védekezés:
Július 1-től büntetnek
Kanizsa – Városháza 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. június 28.
Elősegítve a fiatalok életkori
és intézményi váltását
A “Tegyünk érte! - Kooperációval a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekekért Nagykanizsán” című pályázat projektzáró zárásaként Horváth
Istvánné szakmai vezető és Kele Lászlóné projektmenedzser ismertette
a másfél éves tapasztalatokat és eredményeket.
Ahogy Horváth Istvánné fogalmazott, a program célja egyebek mellett az
esélyegyenlőtlenség csökkentése volt, illetve az oktatási intézmények közötti
átmeneti időszakra koncentrál és próbált olyan módszereket bevezetni, mellyel
a fiatalok váltása könnyebben végbemehet óvodai szintről általános iskolaiba,
illetve onnan középiskolás környezetbe.
Az első szakasz takarta az óvoda-általános iskola viszonylatát a gyermekekre
koncentrálva, míg a második fázisán belül az óvónők figyelték az elsőssé válók
munkáját, méréseket folytattak, amely alapján fejlesztési tervet dolgozhattak
ki az ebből összeállított fejlesztési programhoz.
A hetedik, nyolcadik osztályosoknál pedig a tantárgyi felkészítés lépett elő
roppant fontos tényezővé akár egyéni szintre is lebontva, valamint pályaorientációs
programot is kialakítottak. Mikrotanodai foglalkozásokra és úgynevezett
„szaki-szakkörökre” (ahol már középiskolásokkal tudtak együtt dolgozni a diákok)
szintén tudtak sort keríteni, de a magatartás-fejlesztő foglalkozások sem
hiányozhattak a sorból.
Ehhez természetesen a pedagógusokat is kompetenssé kellett tenni és a
program ötfajta továbbképzést kínált a gyermekekkel foglalkozóknak.
Kele Lászlóné projektmenedzser a 85 millió forintos programról elmondta
továbbá, hogy a lényeges vezérelv abból állt, a tanulók évismétlés nélkül tudják
folytatni tanulmányaikat, s ne maradjanak ki a tanulmányi folyamatból ebben
az időszakjukban. A több száz általános iskolai pedagógus részére pedig
neves előadókkal biztosították a továbbképzés feltételeit.
„TEGYÜNK ÉRTE! - Kooperációval a halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekekért Nagykanizsán”
TÁMOP-3.2.2.-08/2-2008-0003
Batthyánys diákok
a fenntartható jövőért
Lezajlott a „Batthyánys diákok a fenntartható jövőért” című KEOP pályázat
záró, IV. üteme.
A BLG 10. évfolyamos diákjai osztályfőnöki órák keretében megnézték a
„Kellemetlen igazság” című filmet. A film alapját képező könyv szerzője Al
Gore, az Egyesült Államok korábbi alelnöke harminc éve foglalkozik a
globális felmelegedés kérdésével.
„Bolygónk minden szögletében – szárazföldön és vízen, az olvadó jégben és
az eltűnő hóban, hőhullámok és aszályok idején, a hurrikánok szemében és a
menekültek könnyeiben – annak cáfolhatatlan bizonyítékait láthatjuk, hogy a
természeti folyamatok alaposan megváltoznak. Azt remélem, hogy akik
elolvassák a könyvet, és megnézik a filmet, ugyanazt fogják érezni, amit én
már régóta: a globális felmelegedés nem csak a tudományról szól, és nem csak
politikai téma. Valójában erkölcsi kérdés.” – Al Gore
A filmet követően előadás és kis csoportos foglalkozás keretében a fenntartható
jövő témaköréhez kapcsolódóan vitatták meg a probléma megoldási
lehetőségeit, illetve ötletpályázat keretében a háztartásokban végrehajtható
energiaspórolás témakörében írtak esszéket.
A kiírt esszépályázat díjazottjai: Áfra Eszter, Bujtás Ferenc, Dombai Flóra,
Horváth Réka, Jakabfi Adrien, Richter Zsóka, Stamler Lili, Samu Binka, Tóth
Erika, Vizeli Dániel.
Kanizsa – 10 Városháza 2012. június 28.
Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának telefonszámai 2012. július 3. napjától megváltoznak.
Központi telefonszám / automata telefonközpont 20 995 0700
Ügyintézési előjegyzés / időpontfoglalás 20 849 2400
Polgármester 20 849 2300
Alpolgármesterek 20 849 2302
Polgármesteri Kabinet 20 849 2309
Jegyző / Aljegyző / Titkárság 20 849 2305
Gazdálkodási Osztály 20 849 2350
Adóügyi Osztály 20 849 2360
Városfejlesztési Osztály 20 849 2345
Vagyongazdálkodási Iroda 20 849 2328
Főépítészi Iroda 20 849 2346
Pályázati Iroda 20 849 2342
Művelődési és Sportosztály 20 849 2332
Okmányiroda (nem időpontfoglalás) 20 849 2411
Közigazgatási Osztály 20 849 2445
Anyakönyvvezető 20 849 2456
Szociális Osztály 20 849 2437
Gyámhivatal 20 849 2459
Építéshatósági Osztály 20 849 2489
Közterület Felügyelet 20 849 2485
A hivatal FAX számai nem változnak.
Apolgármesteri hivatal részletes telefonkönyve a www.nagykanizsa.hu oldalon
2012. július 1. napjától elérhető.
Megváltoztak a hivatal számai
A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata versenytárgyaláson
értékesíti az alábbi ingatlant:
Nagykanizsa, Batthyány u. 2. szám alatti 2333/C/1 hrsz-ú garázs. Versenytárgyalási
induló ár: 740.000 Ft, mely tartalmazza az ÁFA-t. A versenytárgyalás időpontja:
2012. június 22-én 10.00 óra. Aversenytárgyalás helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató Zrt. Garay utca 21. szám alatti irodaházában az
I. emeleti tárgyaló. További részletekről a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és
Szolgáltató Zrt. Garay utca 21. szám alatt lévő irodájában személyesen, vagy telefonon
(93/311-241) lehet érdeklődni.
A további feltételek megtalálhatóak a www.nkvg.hu továbbá a
www.nagykanizsa.hu honlapon.
Eladó önkormányzati ingatlan
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény alapján valamennyi
önkormányzatnak 2012. május 31-ig hatályon kívül kellett helyeznie
önkormányzati rendeletébe foglalt szabálysértési tényállásokat.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 30/2012. (VI.7.)
számú rendeletének megalkotásával eleget tett e jogszabályi kötelezettségének.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 2012. április 15-i hatállyal lehetővé teszi, hogy a helyi önkormányzat
képviselő-testülete önkormányzati rendeletben meghatározzon
tiltott, közösségellenes magatartásokat, melyek elkövetőivel
szemben önkormányzati rendeletben ötvenezer forintig terjedő helyszíni
bírság, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság
kiszabása rendelhető el. A bírság az önkormányzat saját bevételét
képezi.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 30/2012.
(VI.7.) számú rendeletével – néhány kivétellel – valamennyi, korábban
önkormányzati rendeletben szabálysértésként meghatározott
magatartást, illetve mulasztást tiltott, közösségellenes magatartássá
minősített. Ennek megfelelően a lakosság azon kötelezettségei,
melyek az avar és kerti hulladék égetésére, a gyommentesítésre,
a közterület használatára, a fizetőparkolók igénybevételére,
az állattartásra, a zöldterület és a helyi környezet védelmére, a reklámok
és hirdető-berendezések elhelyezésére korábban vonatkoztak,
továbbra is fennállnak, megszegői tiltott, közösségellenes magatartást
követnek el.
Az önkormányzat rendelete tiltott, közösségellenes magatartásként határozta
meg a kereskedelmi üzletek nyitvatartási idejével kapcsolatos jogszabályi
kötelezettség megszegését is, vagyis a nyitvatartási idő előtti,
vagy azon túli nyitva tartást.
A rendelet a város honlapján megtekinthető.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
Változott a szabálysértés
jogi megítélése
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottsága pályázatot
ír ki az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 91/2011. (XI.
04.) sz. önkormányzati rendelet szerinti támogatás elnyerésére. Atámogatásra rendelkezésre
álló keretösszeg 5 millió Ft - vissza nem térítendő támogatás (csak
2013-ban kerül kiutalásra).
A támogatás célja; a Nagykanizsa városképét meghatározó épített értékek
megmentése, azok felújítása, restaurálása. Atámogatásra az épületek, építmények
tulajdonosai és használói pályázhatnak.
A részletes pályázati feltételeket Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének
az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 91/2011. (XI. 04.)
számú rendelete tartalmazza, amelyet a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjánál
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 15. a. ) lehet beszerezni ügyfélfogadási
napokon (hétfő, szerda, péntek). Megtalálható még a
www.nagykanizsa.hu honlapon is.
A pályázaton résztvevőknek a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény előírásainak megfelelően nyilatkozatot kell tenniük,
melyhez a szükséges nyomtatványok szintén a fenti helyeken hozzáférhetők. A
pályázatokat 2012. augusztus 10-ig lehet beküldeni, vagy személyesen benyújtani a Polgármesteri
Hivatal Főépítészi Csoportjához. Kizárólag zárt borítékban beküldött vagy benyújtott
pályázatok vesznek részt az elbírálásban. Aborítékra kérjük ráírni: Helyi értékvédelem
támogatása 2012. Akiíró a beérkező pályázatokat a 2012. szeptemberi soros
Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottsági ülésen bírálja el 2012. szeptember 30-ig.
Pályázat helyi értékek védelmére
Ezúton tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy Balogh László, Bene Csaba,
Bicsák Miklós, Dénes Sándor, Dr. Károlyi Attila, Kovács János, Szőlősi Márta
önkormányzati képviselők fogadóórája július-augusztus hónapban elmarad.
Ezen időszakban Balogh László, a 3. sz. választókerület önkormányzati képviselője
a balogh.laszlo61@chello.hu email címen vagy a 30/204-0865-ös telefonszámon,
Bene Csaba, a 2. sz. választókerület önkormányzati képviselője a
bcsaba@nagykanizsa.hu email címen, vagy a 20/3888-259-es telefonszámon,
Dénes Sándor a denes.sandor@nagykanizsapmh.hu email címen, Szőlősi
Márta önkormányzati képviselő az szmarta25@hotmail.com email címen,
vagy a 30/8018185-ös telefonszámon, Tóth Nándor önkormányzati képviselő
a nandortoth@freemail.hu email címen, vagy a 20/231-4850-es telefonszámon,
Sajni József önkormányzati képviselő a sajnikanizsa@freemail.hu email címen,
vagy a 30/367-4461-es telefonszámon állnak a választópolgárok rendelkezésére.
Képviselői fogadóórák
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató programjáról
szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet alapján 2012. évre
vonatkozóan pályázatot hirdet ingatlanvásárlás támogatására vissza nem térítendő
pénzügyi támogatás formájában.
A részletes pályázati kiírás megtekinthető a www.nagykanizsa.hu honlapon a
Felhívások menüpont alatt.
Pályázat ingatlanvásárlásra
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató programjáról
szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet alapján 2012. évre vonatkozóan
pályázatot hirdet munkahelyteremtés támogatására vissza nem térítendő
pénzügyi támogatás formájában.
Arészletes pályázati kiírás megtekinthető a www.nagykanizsa.hu honlapon a Felhívások
menüpont alatt.
Pályázat munkahelyteremtésre
Kanizsa – Hirdetés 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. június 28.
hirdetés
2012. június 26-tól
augusztus 30-ig
Kedd: 15.00 - 20.00,
szerda: 15.00 - 20.00,
csütörtök: 15.00 - 20.00
Önmagad érdeke Egészséged védelme.
Mozgásod élménye. Társadalmunk
értéke.
A Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ a nyári szünet alatt mozgási
lehetőséget nyújt 18 év alatti gyermek
számára, Nagykanizsán a Rózsa
út 9. szám alatt. (Vívócsarnok
mellett)
Sportolási lehetőség, kellemes zárt
környezetben.
Asztalitenisz, labdarúgás, kézilabda,
röplabda, tollaslabda.
2012. július 9-15-ig
Halis István Városi Könyvtár
Hívunk minden olyan 12-20 év közötti
fiatalt, akinek nincs módja költséges
táborokban megtanulni mindezt, ami
kell az életéhez, de szeretne előbbre
jutni életpályáján!
Táborunkban INGYENESEN juthat
minden résztvevő sokféle információhoz,
technikai tudáshoz, zenei és művészeti
élményhez és segíteni akaró,
tudó barátokhoz! Nem hagyunk teret
az unatkozásnak. Egy hét szabadidőért
cserébe hétszer annyit kap itt mindenki!
De mi is lesz a program? Minden nap
8 és 18 óra közt tesszük dolgunkat. A
jelentkezők kisebb csoportokban ismerkedhetnek
meg minden fontossal,
érdekessel, önmagukat is kipróbálva.
Tervezett tevékenységek:
􀂈 Könyvtár otthonról is. Könyvtár- és
internethasználati ismeretek Gál Erzsébettől.
􀂈 A zene segít, gyógyít, örömet ad.
Magyar népzene, népköltészet Czupi
Veronikával.
􀂈 Olvassunk magunkról, másoktól.
Magyar és roma irodalmi kirándulás
Kardos Ferenccel.
􀂈 A roma is értékes. Roma hagyományőrző
népzene és mai roma zenei
kultúra: Bogdán Norbert előadásai.
􀂈 A kultúra lehetőség. Beszélgetések
csoportosan és egyénileg Zala első roma
könyvtárosával, Fenyvesi Attilával.
􀂈 Hogyan válasszak, módosítsak pályát,
keressek lehetőségeket. Pályaorientációs
tréning Perényi Ildikóval. Információkeresés,
a jó önéletrajz, adatlapok
nyelvén, könyvek, hasznos honlapok.
􀂈 A veszély a küszöbön áll. Beszélgetés
a szenvedélybetegségekről Nyakó
Melindával.
􀂈 Mozgóképvilág, hogy ne csak nézzünk!
Benke Dani és Musztács Krisztián
napi ajánlata.
Romák mozgóképen. Történelem
mozgóképen. Életsorsok, konfliktusok,
szenvedélyek mozgófilmen. Leképezett
Olimpiák.
􀂈 Kirándulások.
Egy busszal távolabbra (meglepetés
túra történelmi emlékekhez). Parkerdei
túra.
􀂈 Értékkel teli kanizsai helyek látogatása
(fűtőházi kiállítás, Thúry György
Múzeum, Kiskastély).
􀂈 Tehetséggondozás: elsősorban a zenei
és irodalmat művelő tehetséges fiatalok
fellelése.
􀂈 Örökhagyó technológiák: digitális
fotózás, szkennelés, internetes kommunikáció.
A táborban a részvétel, minden tevékenység,
az utazás és a napi egy főétkezés
ingyenes.
Aki szeretne a táborba jönni, vagy kérdezne
még valamit a tábor mindennapjaival
kapcsolatban, az keresse Kardos Ferencet
az info@nagykar.hu email címen vagy a
06306287268-as telefonszámon.
Mozgás- tér
Tudással az
életért tábor
A Mi a pálya? – Jövőnk az ifjúság II. című, TÁMOP-5.2.5./B-10/2-2010-0202
azonosítószámú projekt keretében
Mi a pálya?
Nincs programod a nyárra?
A Mi a pálya? - Jövőnk az ifjúság II. című, TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0202 azonosítószámú
projektünk keretében a következő programokat kínáljuk neked:
Megvalósult programunk
A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Hetes Sporttábort szervezett
2012. június 18 - 22 között.
A programok 8.00-18.00 óráig tartottak. A hétfői nap a Miklósfai Parkerdőben
zajlott vetélkedőkkel színesítve, kedden lovaglás volt a fő program, szerdán
strandolás, csütörtökön kirándulást tettek a résztvevők a Csónakázó-tóhoz, pénteken
pedig prevenciós előadásokat hallgatott az ifjúság a közlekedésbiztonságról
és az elsősegélynyújtásról, de a foci sem maradhatott el.
A program értékelése: A tábor, mint az ifjúságsegítés eszköze, sajátos szocializációs,
közösségfejlesztő és nevelési szintér volt, amely élményszerzéssel, a
tábori programba integrált képzéssekkel, tartalmas és értékteremtő szabadidős
programokkal járult hozzá a résztvevő fiatalok személyiségfejlődéséhez. A Hetes
sporttábor egyúttal természetbeni juttatás, egyedüli üdülési lehetőség is volt
a részvevő 20 hátrányos helyzetű fiatal számára, akik a Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ ügyfelei közül kerültek ki. Meglátásunk szerint a nyári szünidő
alatt fontos feladata kell, hogy legyen a gyermek és ifjúsági korosztállyal
foglalkozó intézményeknek és szakembereknek, hogy minél több gyermek tudjon
eljutni valamilyen táborba.
A résztvevő gyermekek a hetes sporttábort pozitívan értékelték és megköszönték
a részvételt. A programnak lehet utóélete is, ezért arra gondoltunk, hogy
majd a táborban résztvevő gyermekeknek még a nyári szünidő alatt (a Mozgástér
keretén belül) egy élménybeszámolót tartanánk és a tábor alatt készült fényképeket
bemutatnánk. A program koordinátora Kissné Soós Renáta volt.
Ha nem akarsz lemaradni a programokról, további információ található a
projekt honlapján: www.miapalyank.hu. További információ: Győrfy Anikó
projektmenedzser 20/849-2341
Kanizsa 12 – Kultúra 2012. június 28.
FELHÍVÁS
9. KANIZSAI BOR- ÉS
DÖDÖLLE FESZTIVÁL -
szeptember 7-8.
A főzőversenyre 3 fős csapatokkal
lehet jelentkezni, dödölle és tájjellegű
étel kategóriában. A bordalnokok
vetélkedőjére énekesek
nevezhetnek borról szóló dalokkal,
előzetesen a bemutatásra kerülő
műsorról CD-t kérünk. Nevezési
határidő: augusztus 30.
Részletes nevezési lapok és felhívások letölthetők
a szervezők honlapjáról (www.kanizsagasztro.
hu; ww.kanizsaikultura.hu ) vagy
személyesen átvehetők a Hevesi Sándor
Művelődési Központ információs szolgálatánál
illetve a Tourinform Irodában.
Részletes információ kérhető a főzőversenyről
Prikryl Józseftől, a Kanizsa és Környéke
Gasztronómiai Egyesület elnökétől a 30/261-
6198 telefonszámon.
Július 6. 18.30 óra
KINCSEINK - Doszpot Ferenc
kiállítása. Megtekinthető: augusztus
31-ig
Július 6 19.30 óra
ÉLőZENE A GESZTENYEFÁK
ÁRNYÉKÁBAN - Örökzöld és
Sanzon Est
Július 6. 19.30 óra
NYÁRESTI SZERENÁD: Bellák
Tibor - harmonika
Június 30-július 1.
"HAGYOMÁNYOK
NAPJA"
KISKANIZSAI BÚCSÚ
Programok:
Június 30.
17.30 Kiskanizsai Általános Iskola
Táncosai
18.00 Horváth György dalnok
18.30 Árvácska Dalkör és a
vendégeik
19.00 Zalagyöngye Táncegyüttes
műsora
20.30 Utcabál a MAGTON
zenekarral
Július 1.
14.00 Motoros felvonulás és
Helikon Rádió kívánságműsor
14.30 Herczeg Balázs Mókus
motoros show műsora
15.30 Szikla Együttes koncertje
16.00 Tüttő János Nóta Klub
17.00 Eurodance Táncegyüttes műsora
18.00 Zalai Táncegyüttes
"Cigányritmus" c. műsora
19.00 Horváth Gyula és
cigányzenekara
20.30 Harmonia Garden műsora
E hét szombatján Múzeumok
éjszakája keretében a Magyar
Plakát Házban kiállítás nyílt a
dualizmus korát bemutató
Nagykanizsáról és a városunkban
született világhírű zeneszerző,
Sigmund Romberg (Rosenberg
Zsigmond) életéről. A kiállítás
mellett koncerteket is tartottak
és záróráig a ‘20-as ‘30-as
évek amerikai öltözeteibe bújhattak
a látogatók.
Első látásra kissé szokatlannak
tűnhet a dualizmus kori Nagykanizsa,
Sigmund Romberg és az Egyesült
Államok húszas éveinek öszszekapcsolása,
de ez teljesen világossá
vált a rendezvény kezdetén.
A kiállítást Simonyi András volt
amerikai nagykövet, a Johns Hopkins
Egyetem Transzatlanti Intézetének
ügyvezetője internetes kapcsolaton
keresztül nyitotta meg. A
házigazda szerepét betöltő Kőfalvi
Csilla bevezetőjében kiemelte,
hogy a városunk „arany korát” jelentő
dualizmusban olyan fejlődés
következett be Nagykanizsán, ami
a gazdaság és a kultúra területén is
kedvező feltételeket teremtett a
polgárosodásra. Ebben a korszakban
olyan nagyságok pályája indult
el, akikre nemzetközi hírnevük révén
is büszkék lehetünk. Csak néhány
híresség közülük: Zemplén
Győző fizikus, Herczeg Géza Oscar-
díjas forgatókönyv-író, Hevesi
Sándor színházigazgató, Farkas
Ferenc zeneszerző, Fejtő Ferenc
történész, író és Sigmund Romberg
zeneszerző. Agazdaság, az oktatás,
a művészetek, a kultúra színvonala
és az innovációs potenciál ma is a
versenyképesség kulcsa-emelte ki
Simonyi András. Ha Nagykanizsa
sikeres kíván lenni, ezeket stratégiai
kérdésként kell kezelni. A kiállítással
egy térben annak a korszaknak
a ruháit próbálhatták fel a látogatók,
amelyet röviden csak Jazzkorszakként
tartanak számon az
USA-ban. A jazzt ekkor King Oliver,
Louis Amstrong, Duke Ellington,
Paul Whitmann zenéje fémjelezte.
George Gershwin, Irving
Berlin, Cole Porter, Rudolf Friml
és Sigmund Romberg számítanak a
kor legnevesebb zeneszerzőinek.
Az erős urbanizáció mellett beindul
a sorozatgyártás, a Ford T-modellje,
a rádiózás és a hangosfilm is
elterjed. Einstein Nobel-díjas lesz.
Tombol a szesztilalom miatti
szeszcsempészet, az 1965-ig tartó
faji szegregáció, Klu Klux klán,
gengszterháborúk. Charlie Chaplin
és Rudolf Valentino a leghíresebb
férfi színészek. Ernest Hemingway,
William Falkner, F. Scott
Fitzgerald és Sinclar Lewis a legnépszerűbb
írók. A flapperek megjelenésével
a divat is új irányt vesz
Coco Chanel-lel. Ez Sigmund
Romberg életútjának legtermékenyebb
időszaka a Broadway-n és
Hollywoodban. Ezek hát annak a
korszaknak a főbb jellemzői,
amelynek ruháit magukra ölthették
a „korzózni” vagy csak fényképezkedni
akarók.
A koncertek közül elsőként a
Tribute to Sigmund Romberg
quartet, a zeneszerző legnépszerűbb
kompozícióiból összeállított
műsort mutatta be, nagy sikerrel. A
zenekart Vámos Béla (tenorszaxofon),
Gayer Mátyás (elektromos
zongora), Kőfalvi Csaba (dob) és
Oláh Zoltán (bőgő) alkotta.
A koncert közben Halász Gyula
a Sigmund Romberg Emlékbizottság
elnöke megköszönte a
rendezvény támogatóinak segítségét.
Záróakkordként a Kanizsa
Big Band lépett fel. A programban
jelzett filmbemutatókat még
ez évben egy további Romberg
program részeként rendezik meg.
A színvonalas kiállításért mindenképpen
dicséret illeti Kőfalvi
Csillát, a Magyar Plakát Ház
munkatársait, és a rendezvény lebonyolításáért,
a Kanizsai Kulturális
Központ technikusait. A Múzeumok
éjszakájának e rendezvényéről
Gajáry Csaba és stábja
DVD-t készít.
(A rendezvényen készült képeket
megtekintheti a alábbi linken:
http://www.kanizsaujsag.hu/index.p
hp?m=1006&which_id=2656)
H.Gy.
Kiállítás, koncertek és divatparádé
a Magyar Plakát Ház éjszakáján
Évről évre, ilyenkor júniusban
ajándékkal lepi meg városunkat
a Piarista Diákszínpad. Véletlene,
hogy a Nemzeti Összetartozás
napja közelségében tavaly Tamási
Áron, idén Sík Sándor drámájával
szólnak nagyon is időszerűen
magyarságunkról?
Három éve Szent Istvánkor már
idéztünk több szívbemarkoló monológot
a méltó utódot, műve folytatóját
kereső öreg királytól. Most se adhatjuk
alább: „Az Isten nem engedheti
meg, hogy az én népem szíve meg ne
nőjjön! Mért hozta volna ide messze
Keletről a magyart, mért adott volna
országot neki, mért küldött volna
bölcs Gézát, mért ültetett volna engem
ide a tüzes trónra, ha nem akarna
velünk valami nagyot! Nem értitek,
kicsinyhitűek?” – próbálja meg a
lehetetlent, Vazult felnöveszteni a feladatra.
Végül fiától tanul, ráébred a
felajánlás értelmére, amikor Ilonát,
Imre özvegyét hallgatja: „Nekünk
balgáknak kellett lennünk a Krisztusért...
Mert, látod ... Imre azt mondta
... hogy ő nem tud segíteni a magyarokon.
Hogy ember nem segíthet...
És azt gondolta, hogy kell tenni valamit,
ami ... ami... hogy magunkra kell
húzni az Isten kezét... Kényszeríteni
kell az Istent... hogy ő segítsen.” (Sík
Sándor: István király 1934. Szent István
Társulat.)
A címben felsoroltak jutottak
először eszembe, amikor az előadás
értékeit próbáltam számbavenni.
Köszönetünk egyaránt illeti
a rendezőt: Kereszty Ágnes tanárnőt
és a Rachler Áron (István),
Dernánecz Daniella (Gizella),
Nagy Viktória (Ilona), Rafael Mózes
(Vazul), Varga Odett (Gyöngy),
Bognár Bence (Péter), Szalay András
(Aba), Kovács Sándor József
(Buda), Csikós Márk (Sebös),
Haracsi Richárd (Szalók), Oláh
Norbert (Gellért), Mezriczky Marcell
(Walter), Sali Patrik és Koós-
Hutás Sebe (Ajtónállók), valamint
Farkas Viktória (Magyarok Nagyasszonya)
összetételű szereplőgárdát.
Kíváncsian várjuk a folytatást.
P.J.
Tűz, fegyelem, szép beszéd
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. június 28.
Horoszkóp
Üzleti ügyeit lehetőleg ne ezekben a napokban
intézze el, gondolja át, és várjon vele még
néhány napot. Ráférne önre is egy kis kikapcsolódás,
hívja meg kedvesét egy utazásra, és
elevenítsék fel a régi szép emlékeket.
Tanuljon meg végre bízni a párjában, és
osztozzanak egymás örömében, bánatában.
Ha nem tudja higgadtan megfogalmazni,
hogy mi a baja, akkor ne is várjon kettejük
kapcsolatában gyors javulást.
Ha azt mondaná önnek egy jós, hogy voltak,
és vannak rosszakarói, talán el se hinné neki.
Ha fele sem igaz ennek a kijelentésnek, azért
gondolkodjon el rajta, ha ráér. Egészsége
érdekében kerékpározzon sokat.
Jelentős változásokra számíthat nyáron a
környezetében. Váltogatják egymást a
negatív és a pozitív hírek. Ha odafigyel
az immunrendszerére, simán átsiklik a
gondok felett.
Ha váratlanul jelentkező anyagi gondok
szorongatják, ne adja fel egykönnyen az
elveit, és varázslónak sem kell lennie ahhoz,
hogy változtasson pénzügyi helyzetén. Keressen
valami elfoglaltságot a nyárra.
Boldog magánéletét még a külvilág
történései sem zavarják meg a nyáron.
Kalandozó képzeletének semmi sem
szab határt, melyből talán csak Jupiter
üzenete zökkenti majd ki.
Közeledik a nyári szabadság, itt az ideje,
hogy ellazítsa magát. A csendesebb nyári
estéken gondolkodjon el azon is, hogy
érdemes-e elkötelezettséget vállalnia
valaki mellett, akár házastársként.
Szerénységgel is kerülhet a figyelem középpontjába,
és érhet el további sikereket.
Harmonikus párkapcsolatát ne akarja
elrontani azzal, hogy mindenáron titkokat
akar megtudni a barátjáról.
Üzleti ügyei továbbra is jól alakulnak, az
anyagiak miatt nem kell elvetnie a
házasság gondolatát. A Jupiter támogatja
a párkapcsolatát, csak legyen sokkal
határozottabb, mint eddig.
Különös helyzetekben lehet része ezekben
a napokban. Szerencsét, és váratlan
találkozást jeleznek a csillagok.
Készüljön fel lelkiekben a fogadásukra.
Jobban figyeljen oda az időbeosztására,
mert sorra elmaradhatnak a betervezett
munkái. Nem kerget elérhetetlen álmokat,
mert a megvalósításukat a Jupiter is
segíti.
Ne időzzön el túl sokat a napi feladataival,
és hétvégére feledje el a munkahelyi
történéseket. Ha karriert, és sikereket
akar elérni a munkájában,
szokjon hozzá a szerepléshez.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
SZOLGÁLTATÁS
JÁRMű
BÉRLET
INGATLAN
Garázs eladó Nk-án a Csokonai
úton. Érd.: 0630/258-2205
(7511K)
Belvárosban (Hunyadi utcában)
700 négyzetméteres építési terület
eladó. Érd.: 0630/448-6072
Katonaréten 70 m2-es, kétszobás,
konvektoros, jó állapotú családi
ház 450 m2-es telekkel eladó.
Érd.: 0630/988-5957 (7512)
Bagolai hegyen pince kedvezményesen
eladó, 780 négyszögöl
területen, teljes felszereléssel,
jól termő gyümölcsfákkal.
Víz, villany bevezetve, a
közlekedés jó. Érd.: 0630/473-
9120 (7503K)
Csengery út elején udvari
garázs bérbeadó. Tel.: 0693/312-
767 (délután)
ETZ 150-es nagymotor eladó.
Érd.: 0693/324-219 (7507K)
Ápolást, gondozást vállalok
délutánonként. Tel.: 0620/382-
3085 (7508K)
Fűnyírást, kaszálást vállalok.
Tel.: 0620/510-2723 (7509K)
Úszótanfolyam indul a nyári
szünetben! Öt éves kortól minden
jelentkezőt szeretettel várok. Tel.:
0692/312-798, 0630/319-7662,
0620/365-4324 (7510K)
Lada 1500-as személygépkocsira
masszív csomagtartó eladó.
Érd.: 0630/389-5918 (7513K)
Kanizsa – Sport 14 / Apró 2012. június 28.
intézményvezető szakirányú közalkalmazotti
építő üzemmérnök felsőfokú megegyezés szerint
informatikai rendsz.fenntartó szakirányú megegyezés szerint
pénzügyi tanácsadó (váll.ig.) közép- és felsőfokú megegyezés szerint
mélyépítő tech. vagy mérnök szakirányú megegyezés szerint
eladó építő osztályra szakirányú megegyezés szerint
sportbolti eladó + webáruház kez. szakirányú megegyezés szerint
cukrász szakirányú megegyezés szerint
lakatos szakirányú megegyezés szerint
karosszéria lakatos szakirányú megegyezés szerint
teherautó-szerelő szakirányú megegyezés szerint
elektroműszerész szakirányú megegyezés szerint
kárpitos szakirányú megegyezés szerint
nehézgép-kezelő szakirányú megegyezés szerint
8800 Nagykanizsa, Fő út 24. 93/310-327/102
Könnyű fizikai munkára (címkézés,
készletezés), keresünk diákokat,
fiatalokat, letenyei raktárba!
Munkavégzés: hétfőtől-szombatig,
délelőttös és délutános műszakban.
Kulturált, tiszta munkakörülmények,
rugalmas munkarend, korrekt
bér. Közlekedés: ingyenes céges
buszjárattal! Érdeklődni:
0620/913-71-10; 0630/983-33-87,
e-mail: diakmelo@diakmelo.hu
vagy illes.alpar@diakmelo.hu.
2012.07.05. (csütörtök) 10:00 – 15:00 Perfect Med Gyógycentrum,
Nk. Erzsébet tér 8. (a Bolyai iskolával szemben)
Véradás - Vöröskereszt
Az Utánpótlás Futball Club
Nagykanizsa éremátadójára volt
hivatalos Fülöp Márton (képünkön
a kiosztó egyik pillanatában),
az angol Premier Leagueben
szereplő West Bromwich
Albion válogatott kapusa. A délzalai
városban a hálóőr élményei
mellett természetesen szólt a jövőbeli
terveiről is az UFC ifjú focistáinak,
s az Angliában profiskodó
labdarúgó egyáltalán
nem zárta ki annak lehetőségét,
hogy országot vált.
– Nyolc éve vagyok a szigetországban,
s ami biztos, néhány
nap múlva jár le a szerződésem
klubomnál – fogalmazott az ifjú
focisták előtt a WBA játékosa. –
Szívem szerint országot is váltanék
és gyakorlatilag minden európai
lehetőségre nyitott vagyok,
ami elősorban jelentheti a német,
francia, portugál, spanyol ligát,
vagy éppen Olaszországot is.
Fülöp Mártonnal tartott édesapja,
egyben menedzsere, Fülöp
Ferenc is, s ők adták át az UFC
U13-as és U15-ös korosztályának
azokat a jól megszolgált
bronzérmeket, melyeket az utánpótlás
NB II Dél-nyugati csoportjában
utánpótlásbajnokságban
szereztek a futballisták.
Nem maradhatott ki természeseten
a meglepetések sora sem a
programból, egyrészt az UFC
legjobbnak tartott kapusainak a
válogatott portás kesztyűit nyújtották
át, majd pedig következhetett
a büntetőrúgások sora az
Angliában légióskodó játékosnak,
aki ezúttal – főleg a kisebbek
– kedvére „lepkézhetett” a
gólvonalon.
A díjkiosztón nem csupán
nagyválogatott, de az utánpótlás
vonalon fokról-fokra előbbre lépegető
futballistát is felfedezhettünk.
Ráadásul nagykanizsait. ő
Pál Dávid, aki a tavasz folyamán
nem csupán az akkor még NB Ies
ZTE FC-ben mutatkozhatott
be, de az U19-es magyar válogatottnak
is lassan biztos tagjává
vált.
– Az iskolát még mindenképp
szeretném Egerszegen befejezni és
a klubnál is élő a szerződésem.
Természtesen nagy élmény volt a
legfelső osztályban bemutatkozni,
illetve Tuboly Frigyes szövetségi
edző vezette nemzeti csapattal
részt venni például a szerbiai Eb
elitkörben.
S ha már az egykori UFC-s
játékos szóba került, rövid leltárt
készítettünk a ma már nem
kanizsai színekben játszó (reményteljes
egykori) kanizsaiakról:
Mavolo Paolo éppen Pál
Dávid cseréjeként szintén debütált
az NB I-ben tavasszal és
úgyszintén a ZTE-nél Vittman
Ádám gyarapíthatta NB I-es fellépéseinek
számát. Papp Szilárd
a sokáig a visszakerülésre is
esélyes Szolnoki MÁV-nál harcolt
ki magának biztos csapattagságot
az NB II-ben és Burucz
Barna mérkőzésszámára sem lehetett
különösebb panasz a másodosztályú
Bajai LSE együttesénél.
P.L.
Válogatott kapus volt a vendégük
Fotó: ufcnagykanizsa
Fadd-Domboriban rendezték a
triatlon korcsoportos diákolimpia
országos döntőjét, ahol Novák
Ferenc (1997; Kiskanizsa – képünkön),
a Délzalai Vízmű SE
úszója – egyben triatlonosa –
remekül szerepelt. A sportág egyik
legnagyobb utánpótlás-versenyén
sorozatban harmadik éve állhatott
fel a dobogóra. Az ifjú sportolónak
ezúttal 300 métert kellett úszni, 8
kilométert kerékpározni és 2 km
futást teljesíteni, hogy végül felállhasson
a dobogó második fokára.
Novák Ferenc felkészítő edzői
Polgár Sándor (úszás) és Kovács
Balázs (kerékpározás, futás)
voltak.
Másodikként az
országoson
Kanizsa – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. június 28.
A Ladák hosszú ideig történő,
úgymond hobbi terelgetése után
Németh Lajos és párja Kocsis
Borbála tavaly elhatározták, ők
bizony komolyabb szintre helyezik
autó- és sebességmániájukat,
s beneveztek az ország egyik ralisprint
bajnokságába, mely nagy
részt tolnai helyszíneket takar.
Apáros már túl volt két futamon
is, amikor beszélgettünk a sprintesek
világáról, de az nyomban leszűrhető
volt, ide is elkél a jó értelemben
vett fanatizmus.
Idén már egy Opel Kadett GSI-t
hajtanak – a kuriózumok kedvelőinek:
francia rendszámmal –, és a
H5-ös kategóriában (az a mezőny
2000 köbcentiméterig takarja a
hajtóművek nagyságát) versenyeznek.
A futamok leginkább 5-6
gyorsaságit ölelnek fel, s amíg
nem volt biztos a hazai királykategória,
vagyis a rali ob jövője, számos
ottani versenyző szállt be a
sprintesekhez.
A sorozat előzetes tervei alapján
két zalai futam is van szerepel a
programban, vagyis nincs kizárva,
hogy a duót „hazai” környezetben
is láthatják szurkolóik.
A Tolna megyei Kurd és Lengyel
települések körzetében rendezték
a TME-TTH Rally/Sprint
Kupa sorozatának harmadik futamát,
melyen a Németh Lajos-Kocsis
Borbála páros (PRO-LOG
Racing Autósport Egyesület) természtesen
rajthoz állt a gyorsaságikon.
Ahogy arról Kocsis Borbála beszámolt,
nagyon jó pályán mehettek
az autósok, ők is sikeresen teljesíteni
tudták, s ami a leglényegesebb
volt, műszaki hiba nélkül.
Kategóriájukban, a H5-ben 4. helyezést
értek el (abszolútban a 36.
pozíciót szerezték meg) az erősnek
tekinthető mezőnyükben. Abajnokságban
ez a helyezés öt pontot jelentett
számukra, amivel nem lehettek
elégedetlenek. (A második futamukon,
a Nagyszékely mellett rendezett
fordulóban a 7. helyen zártak
kategóriájukban, s az abszolútban a
33. pozíciót jelentette.)
Júniusban már a Dunántúl déli
részét érintő ralisprint bajnokság
4. fordulóját Majs-Nagynyárád
térségében rendezték, ahol a Németh
Lajos-Kocsis Borbála páros
jórészt földes pályán bizonyíthatott,
de nem vallottak szégyent,
mivel a H5-ösök között második
helyezést értek el (ez abszolútban
a 19. helyet jelentette). Ráadásul
ezen eredményük már 16 pontot
hozott a konyhára, lévén kettes
szorzójú volt a verseny.
A beszámolókból kiderült, remek
pályákon mehettek, és az
egész csapat kitett magáért, ráadásul
a körítés is nagy élményt nyújtott
számukra. Ezt – csak jó értelemben
– tetézte az éjszakai futamok
hangulata, s az autót nem kímélve
küzdötték fel magunkat a
második helyre – így kategóriájukon
belül először a dobogóra is
felállhattak Némethék.
A következő futam Hőgyész-
Gyönk térségében lesz július 21-
én.
P.L.
Fotó: www.galadriel.hu
Sprintelnek a ralipályákon
Alabdarúgó megyei másodosztályért
játszott kvalifikáló találkozót a Palin
FC (képünkön), a megyei III. vonal
Déli csoportjának második helyezett
gárdája Sárhidán a Zalaháshágy
SE – az Északi csoport ezüstérmesének
– együttesével. A forgatókönyv
úgy alakult, ahogy egy ilyen kiélezett
összecsapáshoz dukál, hiszen a rendes
játékidő után 1-1-re állt a mérkőzés (a
nagykanizsaiaktól Zborai Gyula volt
eredményes). Jöhetett a hosszabbítás,
melyben már nem született újabb találat,
következhettek hát a büntetők, s
azokat a paliniak rúgták jobban: 6-5-
re nyert Buda Péter játékos-edző csapata,
megteremtve ezzel annak lehetőségét,
hogy a PLC ismét a második
vonalban szerepelhessen.
Fociztak a veteránok is
Az „Egy életen át kell játszani” elnevezésű
veterán labdarúgó bajnokság
újabb megyei fordulóját bonyolították
– ezúttal az NTE-pályán – a Lenti-Lendava,
a Nagykanizsa, valamint a Zalaegerszeg
csapatainak szereplésével.
A bajnokság úgynevezett tavaszi
félévének zárása volt a legutóbbi
játéknap, melynek keretében elsőként
az egerszegiek mérkőztek a
kanizsaiakkal, s nyertek 1-0-ra. A
lentiek és lendvaiak közös együttesét
aztán a házigazdák győzték le 2-
1-re, végül a Zalaegerszeg második
mérkőzését 2-1-es sikerrel abszolválta
a Lenti-Lendava ellenében.
Paliniak sikere a sárhidai osztályozón
Évadzáróját tartotta a Nagykanizsai
Izzó SE női és férfi kézilabda
csapata, s nem csupán
az elmúlt bajnoki pontvadászatot
értékelték, de a jövőről is szó
esett néhány szó erejéig. Mint ismert,
a nők az NB II Dél-nyugati
csoportjában sereghajtóként
(tizedik pozíció), míg a férfiak a
12 csapatos mezőny hetedik helyén
végeztek – szintén a sportág
harmadik vonalában.
Lássuk, mit hozhat a már nem is
oly távoli időszak, vagyis a következő
szezon. Mint azt Musits Ferenc
egyesületi elnök elmondta, a hölgyeknél
az NB II-t csak akkor érdemes
vállalni, ha néhány rutinosabb
játékossal is fel tudnák tölteni a keretet,
mivel a juniorok között hetedikként
zárt együttes a következő idényben
sem rendelkezne a felnőtt szinthez
kellő tapasztalattal. (Amint az tudott,
a keret gyakorlatilag egy játéknapon
kétszer mérkőzött a felnőtt és
junior bajnokság égisze alatt...)
– Csak úgy van értelme az NB IInek
a nőknél, ha vannak húzó játékosok,
s ebből a szempontból gyakorlatilag
nem is az az elsődleges szempont,
hogy helyi kézilabdázók jöhetnek-
e ez esetben csak szóba, hiszen a
keszthelyi-vonyarci mellett a csurgói
vonal is él – mondta az elnök. – Ha
nem sikerül összetoborozni rutinos
kéziseket, akkor marad a megyei
bajnokság számunkra.
A kérdés azért is aktuális, mert a
nevezési határidő június 30. Ugyanakkor
olyan információk is napvilágot
láttak a klub háza táján, hogy a fiatalok
közül többen is úgy gondolják,
ha a negyedosztály következik, ott inkább
nem játszanának, az nem kellően
motiváló tényező a részükre. Úgy
viszont gyakorlatilag elfogyna a csapat...
S akkor a „hazai” csarnok esete
még szóba sem került, bár azért a szereplés
azon bizonyosan nem múlna.
– A legideálisabb persze az lenne,
ha lenne a szintnek megfelelő
létesítmény és NB II is – hangzott
Musits Ferenc részéről. Úgy tűnik,
ősztől ismét a helyettesítésre már
„jól bevált” Zsigmondy-csarnokban
mérkőznek a kézilabdázók.
P.L.
Nagy a
kérdőjel
női vonalon
Kanizsa 16 – Hirdetés 2012. június 28.
ANyári Olimpiai Játékok tiszteletére
saját tervezésű és építésű
bringakocsival vág neki a Nagykanizsa-
London távnak Hegedüs Tamás
és Hodák Sándor, két vállalkozó
szellemű kanizsai kerékpáros.
A négykerekű bringakocsi július
14-én délelőtt 9 órakor indul a
több mint kétezer kilométeres útra
a nagykanizsai Dr. Mező Ferenc
Gimnáziumtól, érintve Nagykanizsa
testvérvárosait (Csáktornya,
Gleisdorf, Puchheim), hogy az Alpok
hegyeinek leküzdése után augusztus
6-án érkezzen meg a brit
fővárosba a vízilabda és kajak-kenu
finálék időpontjaira.
A duónak küldetése van, ugyanis
bizonyítani szeretnék, hogy akár
emberi erővel hajtott, környezetbarát
járművel is el lehet jutni egy
távoli szigetre. Emellett a céljuk,
hogy népszerűsítsék Nagykanizsát
és ezen keresztül Zala megyét.
Hegedüs Tamás fejében megszületett
a gondolat és felkérte Szantner
Gyula járműgyártó gépész üzemmérnököt
a rekumbens (fekvő kerékpár)
megépítésére. A kanizsai
bringakocsi egyedisége abban rejlik,
hogy a megépítéséhez két fekvőbringát
hegesztett össze a tervezője.
Amountain bike hajtás mellett
a „négylábú” drótszamár teljesen
egyedi tervezésű és gyártású futóművet
kapott. Akerekeket pontosan
úgy állította be Szantner Gyula,
mintha egy személygépkocsi alvázát
tervezte volna meg. A hajtáshoz
kellett beállítani a kifli alakú kényelmes
fekvőüléseket.
Figyelemre méltó e két kanizsai
polgár leleményessége, akarata és kitartása.
Kövessük figyelemmel az
előkészületeket és a cél eléréséig vezető
utat. A következő weboldalon
találhatnak képeket és információkat:
https://www.facebook.com/bringakocsi
Érték, Cél, Akarat