Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.36 MB
2020-12-15 08:23:15
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
498
1030
Rövid leírás | Teljes leírás (199.77 KB)

Kanizsa 2012. 027-028. szám augusztus

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XXIV. évfolyam 27. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2012. augusztus 23. Kanizsa
VOKSH Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
TANFOLYAM INDUL
2012.08.28-án 16 órakor
személyautó, motor és segédmotor
kategóriákban
2012.09.03-án 16 órakor
gépkezelő (targonca, emelőgép,
földmunkagép)
2012.09.05-én 16 órakor
C, D, C+E
Részletfizetés!
Diákkedvezmény!
Ingyenes tankönyv kölcsönzés!
Szent István erős országot teremtett, a
mi dolgunk gyarapodó várost létrehozni
A Szent István király napi városi
ünnepség a hagyományoknak
megfelelően a Deák téren, az ünnepélyes
zászlófelvonás helyszínén
kezdődött el a Nagykanizsai Fúvószenekar
térzenéjével. A zászlófelvonáson
a Kanizsa Lovasklub
Hagyományőrző Huszárjai és a
Történelmi Vitézi Rend Nagykanizsai
Hadnagysága működött közre.
A Deák térről a Szent István napi ünnepi
műsor helyszínére, az Erzsébet téri
Zenepavilonhoz vonultak a résztvevők,
ahol Jerausek István önkormányzati
képviselő szavalatát követően
Nagykanizsa szülötte, Dr. Járosi Márton,
az egykori Gépipari Technikum
volt diákja mondott ünnepi köszöntőt.
Augusztus 20-án nem csupán államalapító
királyunk, Szent István emléke
előtt hajtunk fejet. A hagyomány
szerint ez a nap az Új Kenyér ünnepe
is. A város új kenyerére Nyeste Pál
atya, a Piarista Általános Iskola, Gimnázium,
Diákotthon és Boldog Donáti
Celesztina Óvoda igazgatója, Hella
Ferenc református lelkipásztor és
Deme Dávid evangélikus lelkész mondott
áldást, és szentelte meg. Az új kenyeret
Cseresnyés Péter polgármester,
országgyűlési képviselő szegte meg. A
ceremóniát követően Németh Renáta
egy alkalomhoz illő dalcsokrot adott
elő, majd a 40 éve alakult Kanizsa, valamint
az utánpótlásként működő Rozmaring
Táncegyüttes előadásában
Szent István ünnepének tiszteletére
magyar néptáncokból készített koreográfiát
láthatott az ünneplő közönség.
Déltől kulturális műsorfolyam
kezdődött el az Erzsébet téren. Fellépett
a Nagykanizsai Fúvószenekar,
az Orff Ütőegyüttes, a Bóbita zenekar,
Berecz András ének- és mesemondó,
Király Viktor és zenekara, a
Rozmaring Táncegyüttes, valamint a
Holdviola zenekar.
Jót tenni, alkotni,
jövőt építeni mindig
lehet és kell…
Fotók: Bakonyi Erzsébet
(folytatás a címlapról)
Meghatottan állok szülővárosom
nyilvánossága előtt nemzeti
ünnepünkön. Nagy megtiszteltetés
számomra Polgármester úr felkérése
az ünnepi köszöntő megtartására.
Mert bár életutam máshová
vezetett, lélekben mindig is kanizsai
maradtam, s ezzel a lelkülettel
szólhatok önök előtt, Kanizsa
megújult főterén – kezdte ünnepi
beszédét Dr. Járosi Márton.
A nemzeti ünnep olyan kitüntetett
alkalom, amelyen egy ország,
egy nép nemzeti összetartozását
ünnepli. Augusztus 20. államiságunk
ünnepe, az a talapzat, amelyen
immár több, mit 2000 éve, népünk
európaisága kiteljesedett.
Többi nemzeti ünnepünkön, március
15-én, október 23-án, államiságunk
helyreállításáért folytatott
hősi küzdelmeinkre emlékezünk.
Szent István királyunk ünnepe a
biztos történelmi és szellemi-kulturális
alap, ahová lélekben mindig
vissza kell térnünk. Fontos, hogy
megértsük, a feladat ma is ugyanaz,
mint mindig is volt a történelmünk
során. Vagyis, hogy legyen
érvényes tudásunk a minket körülvevő
világról, és legyen bátorságunk,
elszántságunk és kitartásunk
azokhoz a tettekhez, amelyek
mindebből következnek.
Különösen időszerű ez most,
amikor az egész nyugati világ,
benne Európa, mély válságban
van. Nem a gazdasági válságra
gondolok elsősorban. Népünk évszázadokon
át harcokban védte
Európát, s tehetségével, szorgalmával
gyarapította közös értékeit.
Most az európai kultúra veszélybe
került, s akármilyen kicsinyek vagyunk,
újból harcolnunk kell érte.
Fel kell ismernünk, hogy az aktuális
gazdasági-politikai történések
csak a hanyatlás felszíni jelenségei.
Nekünk nagy királyunkhoz
hasonlóan a lényeget kell felismernünk,
erről kell beszélgetnünk.
Erre jó alkalmat ad, hogy államiságunk
alapjait az idén hatályba
lépett alaptörvényünkben megújítottuk.
Ennek legalább a bevezetőjét,
hitvallásunkat minden honfitársunknak
ismernie kell. Azóta
sajnos, már közösen átélhettük ennek
szükségességét, korszakos jelentőségét
és erejét is. Csak a biztos
történelmi alapokhoz való ragaszkodás
ad esélyt a megmaradásra,
az újrakezdésre.
A hitvallás értelmében mi magyarok
elismerjük a szeretet mindenhatóságát
hirdető kereszténység
nemzetmegtartó szerepét, ígérjük,
hogy megőrizzük az elmúlt
évszázad viharaiban részekre szakadt
nemzet szellemi és lelki egységét.
“Vállaljuk, hogy örökségünket,
egyedülálló nyelvünket, a magyar
kultúrát, a magyarországi
nemzetiségek nyelvét és kultúráját,
a Kárpát-medence természet
adta és ember alkotta értékeit ápoljuk
és megóvjuk.”
Felelősséget kell viselnünk utódainkért,
védelmeznünk kell az
utánunk jövő nemzedékek életfeltételeit
is. Együttélésünk legfontosabb
keretei a család és a nemzet;
összetartozásunk alapvető értékei
a hűség, a hit és a szeretet. A közösség
erejének és minden ember
megbecsülésének alapja a munka,
az emberi szellem teljesítménye.
A megvalósításhoz iránymutatást
adnak nagy királyunk intelmei
és politikai cselekedetei. István
egész uralkodását a Kárpát-medence
egységének a megteremtése,
illetve az ehhez szükséges eszmei
egység alapjának, a kereszténységnek
az elterjesztése jellemezte.
Ezért külpolitikájában alapvetően
békére törekedett a szomszédjaival.
Biztosította is a békét a Német-
római Birodalommal, s a korszak
másik nagyhatalmával, a Bizánci
Birodalommal is békés kapcsolatokra
törekedett. Nekünk,
mint kis népnek ma is ugyanezt
kell tennünk. Külpolitikánkban
egyensúlyra kell törekednünk,
hogy fennmaradjunk, de ragaszkodni
kell nemzeti önazonosságunkhoz.
Mi a nemzetek Európájának
eszméjét valljuk, ezért munkálkodunk.
E nélkül nincs jövőnk.
Kanizsa életét is jelentősen, és
gyakran előnytelenül befolyásolták
a történelmi események. A háború
előtti fellendülést, a MAORT idetelepülésével
elkezdődött modern ipari
kultúra fejlődését a kommunista
diktatúra fékezte, de az iparosítás
ideológiájának és a lakosság tehetségének,
tenni akarásának köszönhetően
mégis kiteljesedett. Ennek
eredménye volt a DKG bázisán az
ipari várossá és az iskolavárossá fejlődés.
Ez a pozitív folyamat annak
ellenére ment végbe, hogy a diktatúra
idejében a határ menti fekvésből,
a kötelező ellenségkép-gyártásból
számtalan hátrányos megkülönböztetés
érte a várost. Így érkezett el a
város a rendszerváltozáshoz, majd
ennek ránk erőltetett ideológiája révén
a privatizációhoz, a város iparának
leépüléséhez, amit az Izzó csak
átmenetileg tudott kompenzálni.
Ezért nehéz ma Kanizsán megélni,
optimistának lenni, s ezért kell minden
kanizsainak összefogni, hogy a
városvezetéssel együtt kitörjenek
ebből a helyzetből.
Akitörés újból olyan összefogást
igényel, mint ami a háború borzalmai
után jellemezte a kanizsaiakat.
Vegyük sorra, hogy milyen erőforrások
állnak rendelkezésre:
A város önbecsülése, értékeinek
számontartása. Hozzáértő önkéntesek
ápolják a kanizsai építészeti
és kulturális értékeket. Ha valaki
végig sétál a városon, láthatja a vagyonleltárt,
a sok kis táblát az épületek
falán; majd ugyanezt az
Interneten is.
Kanizsa iskolaváros folyamatosan
fejlődik. Az alapoktól a főiskolai
szintig folyik az oktatás. A hagyományos
oktatási formák mellett
nagykapacitású, a változó igényekhez
alkalmazkodni képes korszerű
technikai oktatási bázis áll a
város rendelkezésre.
Jelentős erőforrás a város hagyományos
magas szintű kultúrája. Kevés
magyar város dicsekedhet
olyan nagyszerű kulturális központtal,
mint a Halis István Városi
Könyvtár. Itt nemcsak az építészeti
remekre gondolok, hanem a benne
folyó népművelő munkára, a hazai
viszonyok között óriási olvasótáborra,
az intézmény Kanizsán is túlmutató
szellemi kisugárzására.
Fontos erőforrás a hagyományos
kanizsai és kiskanizsai „sáska”
munkakultúra és munkaszeretet.
A szülőföld, a szülőváros szeretete
is erőforrás. Kanizsa sokak
számára fontos hely, igényelni kell
közreműködésüket. A hajdanvolt
kanizsaiakat be kell kapcsolni a
város életébe. Még jobban meg
kell ismertetni Kanizsát, kultúráját
az ország közvéleményével.
A mai ünnepségnek különös jelentőséget
ad, hogy városunk megújult
főterén kerül megrendezésre.
Én jól emlékszem erre a térre,
amely mindig tükre volt a városnak,
lenyomata az itt élők önkéntes
és kényszerített életének egyaránt.
Afőtér mindig szimbólum, a városban
élők közös életérzésének kifejezése.
Itt volt hát az ideje megújítani
e teret is, kifejezni a város új
életérzését. Az elmúlt évben többször
jártam Kanizsán. Tapasztaltam,
hogy ezt a főtér-rekonstrukciót
egy ideig több értetlen kritika érte,
majd ahogyan kiteljesedett, láthatóvá
vált, átélhetővé lett, egyre inkább
az összetartozás, a gyarapodás
szimbólumává változik.
E tér 1898-ban kapta az Erzsébet
tér nevet. A 20. században piac
funkciója fokozatosan megszűnt, a
század végére dísztérré alakították.
1945 után itt állították fel a szovjet
megszállók „tankos” emlékművét,
s a tér cinikusan a Szabadság tér
nevet kapta. Ezt az emlékművet,
amelyet 1956-ban a kanizsaiak
csak részben tudtak eltávolítani, a
rendszerváltozás után bontották le,
majd a tér 1991-ben nyerte vissza
az Erzsébet tér nevet.
A tér megújításának célja az
volt, hogy megjelenítse a történel-
Kanizsa – Szent 2 István 2012. augusztus 23.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági
ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit
Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Kanizsa – Szent István 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. augusztus 23.
mi emlékeket és értékeket, ugyanakkor
Nagykanizsa központjába
visszahozza az életet. Az önkormányzat
ennek figyelembevételével
alakította ki a város fejlesztési
koncepcióját, amely 2010-ben különdíjat
nyert egy európai uniós
pályázaton.
A megújítás során hangsúlyos
lett a tér szakrális jellege. Ennek fő
kifejezője a restaurált Szentháromság-
szobor, továbbá a névadó Erzsébet
magyar királyné szobra. Az
1700-as évek második felében felállított
barokk stílusú szoborcsoport
allegorikus jelképét és a Mária-
szobrot magyar szentek szobrai,
köztük Szent István királyunk
szobra, veszik körül. A mű eredetileg
is itt állt a téren, most visszakerült
eredeti helyére.
A szakrális emlékek mellett a történelmi
hangulatot idézi a 20. honvéd
gyalogezred emlékműve, amely
az első világháborúban elesett kanizsai
hősi halottaknak állít emléket. A
Szentháromság-szobor mellett hajdan
volt kútra emlékeztet az új szökőkút,
és a Testvárosok kútja. Atestvérvárosok
megjelenítése Nagykanizsa
nyitott szellemiségét, az európaiság
ápolásának fontosságát s
egyúttal – az Eötvös téren helyreállított,
méltán híres Nagy Magyarország
Emlékművel együtt – a nemzeti
történelmi múlt iránti tiszteletét és
elkötelezettségét fejezi ki. Ennek a
jelképes megjelenítése a nagykanizsai
várat ábrázoló makett is. A Zenepavilon
Kanizsa évszázados zenekultúrájára
utalva közösségformáló
szerepet fog betölteni.
Erdős Attila: Nagykanizsa című
versében minderről ezt írja: „Büszke
magyar az, ki városodban élhet!
Botjára támaszkodó, régi századok
útján járhat....néma szobrok őriznek
itt tereket.”
A főtér fórum is, a beszélgetés,
az eszmecsere klasszikus helye. Jó
lenne megtanulnunk az előítélet
nélküli beszélgetést, a gondolatcserét,
amely az előfeltétele a közös
akarásnak és cselekvésnek,
amelyre most is nagy szükségünk
van. Alaptörvényünk szerint ehhez
múlhatatlanul szükségünk van a
lelki és szellemi megújulásra, vagy
talán inkább a „vissza-régiesülésre”.
A hitvallás ezt így fogalmazza
meg: „Mi, Magyarország polgárai
készen állunk arra, hogy országunk
rendjét a nemzet együttműködésére
alapítsuk.” Érdemes elgondolkodnunk
azon, hogy valóban
készek vagyunk-e megvalósítani
az ebből ránk háruló részt, az
együttműködést mindazokkal,
akik bár talán a miénktől eltérő nézetűek,
de akikkel a város, az ország
építésében együttműködésre
vagyunk ítélve. Az egyéni boldogulásunk
csak közösségünk boldogulásának
részeként teljesedhet ki.
A család, a város, az ország csak
így közösen boldogulhat.
Ami létrejött, amit megvalósítottunk,
vagy amit elmulasztottunk,
az már a múlt. Ez visszafordíthatatlan.
Ezzel csak a tanulságok
miatt kell foglalkozni. Ami
még az időből előttünk van, az a
jövő. Hogy ez milyen lesz, az rajtunk
is múlik. Mi is felelősek vagyunk
érte. Jót tenni, alkotni, jövőt
építeni mindig lehet és kell. Sütő
András szép szavaival:
„a jövőt nekünk kell munkálni…
S fontos, hogy minden munkálkodásunk…
igaz legyen.”
S ha ezt tesszük, a jelenünk is
boldogabb lesz.
Míg az Erzsébet téren megkezdődtek
a kulturális szórakoztató
programok, a HSMK Zala
Márk Termében „Hagyományaink
nyomában” címmel megnyílt
az intézmény Hímző Műhelye és
Wegroszta Zoltán fafaragó népi
iparművész kiállítása.
A szeptember 8-ig látogatható
tárlatot Balogh László, az OKISB
elnöke ajánlotta a megjelentek figyelmébe.
A műsorban közreműködött
Molnár Bernadett Bianka.
Az Alsótemplom keleti oldalán,
az újra szabadtéren tartott
Szent István napi Város Miséjét
a hívek részéről élénk érdeklődés
övezte. Lőrinczy Ferenc nyugalmazott
plébánossal együtt
misézett Dr. Bogár Gáspár,
Göndics János, Horváth Lóránt,
Németh Gábor, Nyeste Pál, Dr.
Páhy János és Szabó Ádám atya.
Az alábbiakban a főcelebráns
beszédéből idézünk:
– Kétségtelen, nem esik jól az
embernek, hogy edzettségben kell
lenni – utalt a minapi olimpiára is a
vendég atya. – Amely edző nem
akar a saját edzettjéből olimpikont,
az gazember. Mert az első hely a
cél. Vannak nemzetek és családok,
amelyekben eleve kijelentik, te
nem lehetsz második. Nem azért,
mert ezzel le kell kaszabolni a többit,
hanem azért, mert neked ez a
kötelességed. Élenjárni, a legjobbat
megtenni, a legjobbat megnyerni
és a legjobbat továbbadni. Végül is
sokan futnak a pályán, ezt Szent
Pál apostol is megmondja, de egy
nyeri el a fődíjat. És az örök élet
pályafutásában is így van. Állandó
edzettségben kell lenni, és meg kell
valósítani a legjobbat becsületben
és tisztességben, emberségben, hitben
és szeretetben egyaránt.
Nem kell félni a hittől. Mert a
hit olyan valami, amely teljes egészében
átjárja a személyt, és ennek
következtében átalakítja. Észreveszed
rajta, hogy különb. Mitől? Attól,
hogy megküzdött magával, attól,
hogy irányt vett az ég felé, attól,
hogy tudta, hogy nem csak a
mai nap, hanem a holnapi és a holnaputáni
is számít. Így állt be
Szent István is a történelmünkbe.
Állandó jelleggel ezt akarta: légy
jobb, légy kitűnőbb, légy magadnak,
nemzetednek, környezetednek,
egész közösségednek hasznára.
Tedd a jót, és csak a jót. Mondd
a jót, és csak a jót. Mondd az igazságot,
és csak az igazságot, és tarts
ki mellette mindhalálig. Így lehet
jövőt képezni. Ezért nem kell félni
a hittől, rá kell építeni. Sajnálatos,
ha csak szlogenként használjuk,
hogy szép meg jó, de ki tudja megvalósítani.
Isten nem követel olyat, amit
ember meg ne tudna valósítani.
…Kétségtelen, nem könnyű állandóan
edzettségben lenni, de nincs
más módja a végső győzelemnek,
az első helynek. A mindig első
helynek. … Ehhez persze az kell,
hogy a pillanatnak ellent kell állni.
A közszellemnek ellent kell állni.
Ki kell válni belőle. Fölül kell
emelkedni. …Nem csak az alapokban
kell nézni, hogy Európa keresztény,
hanem a mindennapokban
is. .. Ha rátekintünk a keresztre,
könnyebben viseljük a magunkét
– fogalmazott a szónok. – És
mindenütt, ahol az élet folyik.
Mert különben sajnos csak szólam
marad. De ebből már elég. Tettek
kellenek. …
Tartották is a régiek: sic itur ad
astra. Csak fölfelé. Nincs más. Ha
elengedjük magunkat, akkor csak
lejjebb süllyedünk. És ha lejjebb
süllyedünk, akkor ránk lépnek. És
ha ránk lépnek, nem biztos, hogy
fel fogunk újra kelni. Tehát adj
magadra, ütemezd be magadnak az
első helyet, és törekedj arra, hogy
mindenben első légy, ezáltal ne
(folytatás a 4. oldalon)
Hagyományaink
nyomában
Te nem lehetsz
második
(folytatás a 3. oldalról)
csak emberileg, hanem Isten
előtt is meg tudd állni a helyed.
Tudj építeni jelent és jövőt, mégpedig
évezredekre, nem pedig csak
évszázadokra. Erre tanít Szent István,
ezért kell őt követni. Ezért
kell a kereszt a kézbe, ezért kell a
kard az oldalra, mindegyiket bölcsességgel
kell tudni használni az
értelem és szív összhangjában. És
akkor abból csak jó gyümölcs lesz.
Ferenc atya befejezésül idézett
Nagy Miklós papköltő Hívjátok
Szent Istvánt című verséből: Tűzhányók
közé rendeltettünk teremteni
történetet. Teremteni történetet
tűzijátékkal nem lehet. Szent
Jobbja kötheti még össze, amit vihar
itt szétzilált. Hogy egyek legyünk
valahára, hívjátok őt az új
csodára, a csodatevőt, a királyt!
A délutáni hőség elmúltával
egyre többen keresték fel a megújult
Erzsébet teret, ahol a Holdviola
zenekar koncertje előtt
mondott ünnepi beszédet, és adta
át új közösségi terünket Cseresnyés
Péter polgármester a lakosságnak.
Az egész napos rendezvénysorozatot
21 órakor ünnepi
tűzijáték zárta.
Amikor munkatársaimmal arról
beszéltünk, hogyan lehetne a hivatalos
átadó ünnepség kereteit kiszélesítve
átadni a kanizsai polgároknak
– Önöknek, nekünk – a megújult
Erzsébet teret, szinte kínálkozott
nemzeti ünnepünk, augusztus 20-a
– hangsúlyozta beszédében a polgármester.
– Ez a dátum fundamentuma
ezer évünknek – folytatta, s
sokan szeretnénk, ha ez a tér alapja
lenne egy polgári miliő újbóli meghonosodásának
városunkban.
Ezért választottuk a szokásoktól
eltérően azt, hogy a délelőtti hivatalos
ünnepség után, a koncert
közben, egy rövid ünnepi beszéd
keretében átadjuk és átvesszük új
közösségi terünket.
A munka és a hit – Szent István
munkája és hite – egy új, erős és tartós
államot teremtett, amely kiállta
az idő, kiállta a történelem próbáját.
Amikor a szent istváni művet
felépítő embert keressük, egy küzdelmesen
eltöltött életet láthatunk
magunk előtt, amelyben volt helye
nemcsak a győzelmeknek, de soksok
szenvedésnek is.
A mű, amelyet ez az élet létrehozott,
ma is áll. „Annyi balszerencse
közt, oly sok viszály után”,
minden baj, háború, pusztulás dacára
áll a szent istváni mű, amelyet
úgy hívnak: Magyarország.
Szent királyunk feladata nem az volt,
hogy új nemzetet hozzon létre – ezt az
ősök már megtették. Nem az volt a feladata,
hogy új hazát hódítson meg – ezt
a feladatot nagyapái már elvégezték.
Neki otthont kellett teremteni
ebből az országból a nemzete számára.
Olyan otthont, amely kellőképpen
biztos, amely véd a külső és a belső
ellenség ellen, amely nemcsak a túléléshez,
hanem a gyarapodáshoz, az
építkezéshez szükséges feltételeket
is biztosítja. Az általa teremtett állam
elég szilárdnak bizonyult ahhoz,
hogy megtartson minket – határon
innen – és határon túl is.
Hogy ez mekkora erő és érték,
annak belátásához elég csak végiggondolnunk
az előttünk itt járt népek
sorsát. Nagy és hatalmas nemzetek
voltak a hunok, a gepidák, a
longobárdok, az avarok és a többiek.
S amint jöttek, úgy mentek is
tovább, vagy tűntek el a történelem
süllyesztőjében.
A magyarok azonban maradtak.
Megmaradtunk.
„Az idő igaz, s eldönti, mi nem
az” – írja Petőfi. Nos, hazánk történelmében
Szent István életművénél
állandóbb és tartósabb még
nem volt.
Mi más lehetne a ma emberének
is célja, mint hogy felnőjön ehhez
az életműhöz, hogy továbbvigye
és őrizze Szent István örökségét?!
Hogy közösen, együtt őrizzük
ezt az otthont, őrizzük ezt a nemzetet!
A munka és a hit – Nagykanizsa
polgárainak munkája és hite – a
megújulást hozta el városunk számára.
Az elmúlt időszakban azt bizonyítottuk:
ha megfelelő tervekkel
rendelkezünk, és közös akarattal
dolgozunk, akkor eredményt
érünk el. Olyan eredményt, amelyre
büszkék lehetünk.
Az idei ünnep szűkebb pátriánkban
a fejlődés és az építkezés üzenetét
hordozza. Az a mű, amit közösen
építünk és formálunk, remélem
tartós és időtálló lesz. És itt
nemcsak erre a gyönyörű, megújult
térre, a belvárosra gondolok.
Nemcsak a fizikailag létező téglákra,
építőanyagokra, hanem a kis
lelki kövekre is gondolok, amelyekből,
egy új szellemiséggel, új várost
építünk. Mindannyiunk Nagykanizsája
ez, egy megújuló város összetartó
közössége, amelyet ma, itt,
Szent István napján, joggal ünnepel.
A megújult belváros, az Erzsébet
tér, amely ma rendezvénytérként tárja
fel újabb arcát előttünk – jelkép. A
közös munka, a közös akarat jelképe.
Hiszen ahhoz, hogy most itt ünnepelhessünk,
mindannyiunk munkája kellett.
Atervek európai urbanisztikai díjat
nyertek, amit ilyen típusú magyarországi
beruházásnak még sosem
ítéltek oda. A végeredmény pedig
igazolja: Nagykanizsa jó úton jár.
Képesek vagyunk – együtt, közösen
– olyat alkotni, amely minden
idelátogató tetszését elnyeri. És
képesek vagyunk – együtt, közösen
– örülni a sikernek. Ez kell, hogy
erőt adjon a folytatáshoz, ez a biztos
alap ahhoz, hogy Nagykanizsa
tovább fejlődjön, tovább épüljön.
Fizikailag és lelki értelemben is.
Az emberek már birtokba vették a
város központját, benépesült az Erzsébet
tér. Elég csak körbenézni itt a nap
bármely szakában, és könnyen megállapítható:
ez egy olyan beruházás volt,
amely találkozott a helyi közösség
akaratával, tetszésével, és amely valóban
a város polgárait szolgálja.
A cél nem is lehet más, mint hogy
Nagykanizsa központjába visszatér-
Kanizsa – Szent 4 István 2012. augusztus 23.
Az idei ünnep
szűkebb pátriánkban
a fejlődés és
az építkezés üzenetét
hordozza
Kanizsa – Szent István 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. augusztus 23.
jen az élet. Ez az új polgári miliő,
amely kialakult a város szívében,
méltó Nagykanizsa múltjához, gazdag
történetéhez, urbanisztikai értékeihez,
és mindenképpen előremutató.
Most már csak rajtunk múlik, hogy
élünk-e ezzel a lehetőséggel.
Amai napot látva nyugodtan mondhatjuk:
ez nem is kérdés. Szent István
napi programunkkal újra birtokba vettük
az Erzsébet teret. A kultúra, a minőségi
szórakozás agórája alakult ki
Nagykanizsa szívében, amely más alkalmakkor
is várja majd a helyieket és
az ide látogató vendégeket.
A következő ilyen találkozás
szeptember közepén, térfoglaló
rendezvényünkön lehet.
Szent István erős országot, erős
államot teremtett. A mi dolgunk
most az, hogy ezt a munkát folytatva,
erős és gyarapodó várost
hozzunk létre.
A szent király mintaként szolgált
minden elkövetkező magyar államférfi
számára. Utódai nem hoztak
törvényt anélkül, hogy ne hivatkoztak
volna Szent Istvánra. ő jelölte ki
számunkra azt az irányt, amelyet –
leszámítva az idegen hódítások idejét
– ezer esztendeje követünk. A
magyarság az ő életművének és a
kereszténység felvételének köszönhetően
vált azzá, ami ma is: európai
magyar nemzetté.
Szent királyunk tudta: az általa választott
út gyökeresen eltért riválisai
elképzeléseitől. ő a való élet iránti
tisztelettel és nagy gyakorlati érzékkel
meglátta, nemzetünk csak akkor maradhat
meg, ha gyökereiben szilárdan
megkapaszkodva, mindennapjait a
kor kívánalmaihoz tudja igazítani.
Ezt kell tenni nekünk is a 21.
században.
Ha a mögöttünk álló évszázadok
küzdelmére, ha nemzetünk, kultúránk,
hitünk megmaradásért tett erőfeszítéseinkre
gondolunk, vagy ha a
közös sikereinkre, ha egy-egy magyar
ember nagyszerű teljesítményére
gondolunk, akkor láthatjuk, hogy a
hit, a helytállás, a munka és az egymás
iránt érzett felelősség hozta meg
mindig a sikert. Ez a nemzet csak akkor
volt sebezhető, amikor hiányzott
a hit vagy az erő a helytálláshoz, ha
elhitették velünk, hogy munka nélkül
is juthatunk valamire, ha hagytuk,
hogy az egyéni érdek felülkerekedjen
az egymás iránti felelősségen, odafigyelésen.
Amikor féltünk lépni, cselekedni,
egymásba kapaszkodni.
Amikor nem álltunk ki magunkért,
amikor azt gondoltuk, hogy másnak
kell a mi boldogulásunkért dolgozni,
amikor egymásnak hátat fordítottunk.
Azokban az időkben azonban,
amikor rendelkeztünk ezekkel az erényekkel,
a magyar nemzet egész Európát
meghatározó tettekre volt képes,
pedig akkor mostohábbak voltak
a körülmények, mint ma. Európa kapuinál
megállítottuk a törököt, szerteszórtuk
a forradalom lángjának szikráit
negyvennyolcban, az orosz tankok
előtt keresztbe fekve hitet adtunk
más népeknek 56-ban, és falakat bontottunk
nyolcvankilencben.
Meggyőződésem: nekünk, Nagykanizsán
is ezen az úton kell járnunk.
Bele kell kapaszkodnunk a
múltunkba, és erős hittel, szilárd jellemmel
kell dolgoznunk a jelenben
a jövő sikeréért. Méghozzá együtt,
közösen, úgy, ahogyan az elmúlt
időszakban tettük. Csak ez az egyetlen
út, amely sikerrel kecsegtet, és
amely az értékeit megtartó város jövőjét,
fejlődését garantálja.
Az eredmények – mint a megújult
Erzsébet tér is – már látszanak,
de az út még hosszú. Szent
István szellemében, az ő művéből
erőt merítve kell folytatnunk a
munkát. Nagykanizsáért.
Most azonban a szórakozás és a
kikapcsolódás ideje jött el. Kívánom,
hogy érezzék jól magukat
ezen a csodálatos, megújult téren.
B.E. - P.J.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási és Helyi Építési Szabályzatának
módosítása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 197/2012. (VI.20.) határozatával
döntött a Nagykanizsa, Kemping u. – belterületi határ – Lazsnak-csatorna –
Vár utca által határolt terület rendezés alá vonásáról, melyet az AOD Építész és
Grafikus Iroda Kft. készített el. Amódosítás célja az új állami beruházás érdekében
a különleges-idegenforgalmi terület átminősítése a különleges-intézmény területbe.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
9. § (6) bekezdésének megfelelően „A véleményezési eljárás befejezése
után a településrendezési eszközöket az elfogadásuk előtt a beérkezett, de el
nem fogadott véleményekkel és azok indoklásával együtt a polgármesternek
legalább egy hónapra a helyben szokásos módon közzé kell tenni azzal, hogy
az érintettek a közzététel ideje alatt azokkal kapcsolatban észrevételt tehetnek.”
Ezért a módosított tervet 2012. augusztus 3-tól 2012. szeptember 2-ig kifüggesztjük
a Polgármesteri Hivatal (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) előcsarnokában,
ahol munkanapokon megtekinthető.
A tervvel kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat a közszemlére tétel időtartama
alatt a városi főépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., fax: 93/500-735)
címzett levélben lehet jelezni.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Szabályozási és Helyi Építési
Szabályzatának módosítása I.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet a Pannon
Egyetem Nagykanizsai Kampuszán hallgatói ösztöndíjprogram elnyerésére.
A pályázat célja: elsőéves költségtérítéses turizmus-vendéglátás
szakos közgazdász és gépészmérnök hallgatók első félévi tandíjának finanszírozása.
Ösztöndíjban részesülhet az az első éves hallgató, aki:
• aki felvételt nyert a 2012/13 tanévre Pannon Egyetem költségtérítéses turizmus-
vendéglátás szakos közgazdász (Nagykanizsa) vagy gépészmérnök
(Nagykanizsa) szakára,
• aki a 2004. évi CVII. törvény a települési önkormányzatok többcélú kistérségi
társulásáról mellékletében szereplő Nagykanizsa Kistérségében állandó lakóhellyel
rendelkezik, Letenye Kistérségében állandó lakóhellyel rendelkezik,
Zalakaros Kistérségében állandó lakóhellyel rendelkezik, Pacsa Kistérségében
állandó lakóhellyel rendelkezik, Csurgói Kistérségében állandó lakóhellyel
rendelkezik.
Az ösztöndíj odaítélésének további feltétele: az ösztöndíjat szakonként maximum
10-10 fő nyerheti el, a megítélt ösztöndíjak száma a felvett hallgatók felvételi
pontszámainak ismeretében kerül meghatározásra.
A pályázathoz csatolni kell a következő mellékleteket:
• a felvételről szóló igazolást a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszának
turizmus-vendéglátás közgazdász és gépészmérnök szakára
• az Okmányiroda által kiadott lakcímigazolást
A támogatás formája: a 2012/2013. tanév első félévében turizmus-vendéglátásközgazdász
alapszakos hallgató esetén 150000 Ft, gépészmérnök hallgató esetén
125 000 Ft egyszeri pénzbeli támogatás.
Az ösztöndíj forrása: Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetésében
erre a célra elkülönített 2,75 millió Ft.
A pályázat benyújtása: a pályázatokat a város honlapjáról /
www.nagykanizsa.hu / letölthető adatlapon egy eredeti példányban postai úton
vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztályára
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kizárólag zárt borítékokban lehet benyújtani.
A borítékra kérjük feltüntetni: „Hallgatói ösztöndíj pályázat”
A pályázat beérkezésének határideje: 2012. szeptember 5. 13.00 óra.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. szeptember 28-ig.
A támogatás elszámolásának módja: a tandíj befizetésének tényét igazoló dokumentumok
(csekk, banki átutalás, az egyetem által kiállított számla) benyújtása
a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztályán (8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.) 2012. november 15-ig.
Az ösztöndíj utalásának módja: az elbírálástól számított 15 nap.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: a Polgármesteri Hivatal Művelődési
és Sportosztályán (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7) személyesen vagy
telefonon (93-500-780), illetve a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz
Karrier Irodáján személyesen vagy telefonon (30/6351817).
Cseresnyés Péter
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere
Hallgatói ösztöndíj pályázat
Hagyományosan a templomi
szentmisével vette kezdetét vasárnap
az augusztus 15. napjához
kötődő ünnep, amely a
Nagyboldogasszony tiszteletére
1765-ben felszentelt római katolikus
templomunk búcsú napja
is. Az Istentiszteleti helyet a
kegyúri jogú gróf tolnai Festetics
Kristóf építtette a falu közössége
részére. Magyar népünk
ősi Boldogasszony tiszteletét,
emlékezetét a római kereszténység
felvételével a Szűzanya tiszteletében
őrzi tovább és Nagyboldogasszonynak,
Nagyaszszonynak
is nevezi.
A miklósfai Kápolna téren a búcsús
sátor környéke és a Mindenki
Háza a hőség csökkenésével délutánra
élénkült meg. A helybeliek
keze munkája nyomán a Mindenki
Háza közösségi ház belső tere után
az udvara is megújult. Az érkező
családok, vendégek, hozzátartozók
a szabadtéri színpad körüli árnyas
kerthelyiség asztalainál is helyet
találhatnak. Ünnepünket megtisztelték
a vendég fellépők és Cseresnyés
Péter városunk polgármestere.
A házigazda Közművelődési és
Városszépítő Egyesület elnöke
Dömötörffy Sándor és a Mindenki
Háza munkatársa Lakatos Katalin
szervezték a programot, amely a
Nagyboldogasszony köszöntésével
vette kezdetét Mária dalokkal,
szeretetről szóló énekekkel. A
nagykanizsai Jézus Szíve Felsőtemplomban
is éneklő 1984-ben
alakult Magvető Közösség magyar
és más népek dalait adta elő egyházi
gitáros zenével. Megszólaltatták
Némethné Horváth Emília
Édes hazám című hazaszeretetről
szóló saját szerzeményét is. Hallhattuk
a Mécses Kórust és a miklósfaiak
Ave Maria énekét. A műsor
folyamán a Miklósfai Szirének
magyar slágerekkel is a közönség
elé léptek.
A SWANS Balett és Tánciskola
növendékeivel Pulainé Snuki táncoktató
vitt színpadra klasszikus
alapú modern színpadi táncokat,
művészi elemekkel, kortárs zenére.
Amegújuló majorett csoportjuk
koreográfiái a miklósfai Drávecz
Nóra bottechnika betanításával kerültek
előadásra. őket a Honvéd
Kaszinó SZKES tánckara bemutatkozása
követte.
A Göncöl György vezette
Zalakaros Közművelődéséért díjas
Zalakarosi Dalárda (képünkön) vegyeskara
zalai gyűjtésű népdalokkal,
magyar népies műdalokkal, magyar
nótákkal örvendeztetett meg
bennünket. Kodály Zoltán örökségét
ápolják. A tizenötéves harmincfős
közösség zalakarosi népviseletében
állt színpadra. őket a
Kanizsa Csillagai követték autentikus
roma népzenével. A fellépők
sora az operett gálával zárult.
Napközben a gyermekek részére
szóló vidám kísérő programok színesítették
az ünnepet játszóházzal,
arcfestéssel, ugrálóvárral, de a
kisebbek kipróbálhatták a hagyományos
fa körhintát is.
Kóstolhattunk helyben sütött
kürtös kalácsot, házi sütésű pogácsát
a büfé szolgáltatás mellett. A
helyszínen a rendre a Miklósfai
Polgárőr Egyesület ügyelt.
Tóthné Kantó Katalin
Kanizsa – 6 Városrész 2012. augusztus 23.
XXII. ZALAI FESTőTELEP
ZÁRÓKIÁLLÍTÁSA
A festőtelep és a kiállítás kurátora:
Angyal Mária művészettörténész
Szervezők: Zaláért Egyesület, Humanitas
Zala Alapítvány, Együtt a Jövőért
Egyesület. Házigazda: Kanizsai Kulturális
Központ. Megtekinthető:
szeptember 8-ig.
"HAGYOMÁNYAINK
NYOMÁBAN" - a HSMK Hímző
Műhelye és Wegroszta Zoltán fafaragó
népi iparművész kiállítása.
Megtekinthető: szeptember 8-ig.
Augusztus 29. 18 óra
A MAGYAR FOTOGRÁFIA NAPJA
"CSAK CSAJOK" - kiállítás a Kanizsa
Fotóklub női fotósainak alkotásaiból
Bakos Ildikó, Balogh Zsófia, Deák Éva,
Dolmányosné Balogh Éva, Kéthelyi Júlia,
Kóréné Horváth Anita, Simon Bernadett,
Simon Kíra. Megnyitja: Kovácsné
Mikola Mária, a HSMK intézményegységének
vezetője. Megtekinthető:
szeptember 20-ig.
FELHÍVÁS
9. KANIZSAI BOR- ÉS DÖDÖLLE
FESZTIVÁL - szeptember 7-8.
A Kanizsai Kulturális Központ valamint
a Kanizsa és Környéke Gasztronómiai
Egyesület ismét megrendezi a Bor- és
Dödölle Fesztivált, amelynek keretében
főzőcsapatok és bordalnokok vetélkedésére
résztvevőket várunk.
A főzőversenyre 3 fős csapatokkal lehet
jelentkezni, dödölle és tájjellegű étel kategóriában.
A bordalnokok vetélkedőjére énekesek
nevezhetnek borról szóló dalokkal, előzetesen
a bemutatásra kerülő műsorról
CD-t kérünk.
Nevezési határidő: augusztus 30.
Részletes nevezési lapok és felhívások
letölthetők a szervezők honlapjáról
(www.kanizsa-gasztro.hu; www.kanizsaikultura.
hu ) vagy személyesen átvehetők
a Hevesi Sándor Művelődési Központ
információs szolgálatánál illetve a
Tourinform Irodában.
Részletes információ kérhető a főzőversenyről
Prikryl Józseftől, a Kanizsa és
Környéke Gasztronómiai Egyesület elnökétől
a 30/261-6198 telefonszámon.
ALKONYI ELÉGIA - Z. Soós István
kiállítása. Megtekinthető: szeptember
30-ig
DREAM OF BRUNNERS - Kiállítás
Sass Brunner Erzsébet és Brunner
Erzsébet Indiában festett alkotásaiból
Megtekinthető: szeptember 10-ig
Augusztus 30. 19.30 óra - Erzsébet tér
Zenés Esték az Erzsébet téri
Zenepavilonban
Tanévnyitó buli
ÉRINTÉSEK, AVAGY EGY
ÁLOMJÁRÓ LÁTOMÁSAI -
SOPHIE PASQUALETTI
INSTALLÁCIÓJA
Megtekinthető: szeptember 15-ig
Falunap és búcsú Miklósfán
ISKOLAKEZDÉSRE
JÓTÉKONYSÁGI
RUHAVÁSÁR!
100-200 forintos áron
gyermek és felnőtt
ruha, cipő.
Kiskanizsai Általános Iskola
2012. augusztus 27. (hétfő)
7-17 óra
Sarlós Boldogasszony
Katolikus Karitász
Kanizsa – Színes 7
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. augusztus 23.
hirdetés
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzatának
módosítása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 401/2011. (XII.22.) határozatával
döntött a Nagykanizsa, Raktárház utca – Petőfi utca – Gábor Áron u. –
Garay utca – űrhajós utca – Magyar utca által határolt terület rendezés alá
vonásáról, melyet a B&H Régió Bt. készített el. A módosítás célja a vállalkozók
kérésére az Ipari Park területén a beépítési % megemelése.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény
9. § (6) bekezdésének megfelelően „A véleményezési eljárás befejezése
után a településrendezési eszközöket az elfogadásuk előtt a beérkezett, de el
nem fogadott véleményekkel és azok indoklásával együtt a polgármesternek
legalább egy hónapra a helyben szokásos módon közzé kell tenni azzal, hogy
az érintettek a közzététel ideje alatt azokkal kapcsolatban észrevételt tehessenek.”
Ezért a módosított teret 2012. július 26-tól 2012. augusztus 25-ig kifüggesztjük
a Polgármesteri Hivatal (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) előcsarnokában,
ahol munkanapokon megtekinthető.
A tervvel kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat a közszemlére tétel időtartama
alatt a városi főépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., fax: 0693/500-
735) címzett levélben lehet jelezni.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Szabályozási és Helyi Építési
Szabályzatának módosítása II.
Meghívó
A Debreceni Javítóintézet tisztelettel meghívja Nagykanizsa polgárait
az intézmény drámaköre Szabad Álmok Színháza előadócsoportjának
kiállítással egybekötött, Önvallomás című előadására. A tárlaton a
növendékek munkái láthatók. A helyszín: a Medgyaszay Ház.
Az időpont: 2012. augusztus 24., péntek 11 óra.
Huszonkilencedik alkalommal
került megrendezésre Letenyén
a minden korosztálynak változatos
programokat nyújtó Mura
Menti Napok augusztus 15-20-
áig a Fáklya Művelődési Házban,
a város strandján, a szabadtéri
színpadon és a Kastélyparkban.
A színes programok sora a Zala
– Pannon Nemzetközi Művésztelepek,
a Muramente természeti értékei
fotókiállítás és a Letenyei Faszobrász
Alkotótelep tárlatának
megnyitójával vette kezdetét a
Fáklya Művelődési Házban, melyet
másnap a Mura – Art nyílt alkotónap
követett a termálfürdőben.
Itt helyi és horvát festőművészek
készítették el alkotásaikat az
inspiráló környezetből merítve témáikat.
A városi strandon készült
műalkotásokat utcatárlaton lehetett
megtekinteni augusztus 20-áig.
Pénteken került megrendezésre
a XIX. Diesel kerékpártúra és a
Halló Európa nemzetközi fúvósfesztivál
és mazsorett bemutató, a
Letenye Város Fúvószenekara, a
Mura Menti Fúvósok, a horvátországi
és a szlovéniai fúvósok, valamint
a Letenye Város Mazsorett
és a Mazorete Lasko részvételével.
Délután vette kezdetét a Mura
Menti Bornapok, Letenye, Becsehely,
Tótszentmárton, Csente és
Csörnyeföld tájboraival.
Az ünnepi köszöntőt Halmi Béla
Letenye polgármestere, míg a
beszédet Cseresnyés Péter városunk
polgármestere mondta, ezt
követően koncertekkel szórakoztatták
a közönséget, többek között
fellépett a Marcato ütőegyüttes és
Sipos F. Tamás is.
A Kastélyparkban kerültek átadásra
a Letenye Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
által megszavazott díjak. Letenye
Város Díszpolgára kitüntető címet
adományoztak Dr. Beretzky Lászlónénak,
Dr. Molnár Etelkának és
Dr. Beretzky Lászlónak (posztumusz).
A Köz Szolgálatáért kitüntető
címet Cselényi József Attila, a
zenekultúra fejlesztése és a népzenei
hagyományok ápolása terén
végzett kiemelkedő tevékenységéért,
Horváth István, Letenye Város
Önkormányzata, az önkormányzati
intézmények és a sportegyesületek
önzetlen támogatásáért és Szabó
Pál, Letenye Város Önkormányzata
nagy rendezvényeinek
önzetlen logisztikai támogatásáért
vehették át. Letenye Város Díszoklevelét
Halász Tibornak, az országos
történelem tanulmányi versenyeken
elért kiemelkedő eredményeiért,
Horváth Lászlónak, a
letenyei sport- és kulturális szervezetek,
rendezvények önzetlen támogatásáért
és a Letenye SE utánpótlás
csapata részére a
2011/2012-es bajnokságban nyújtott
kiemelkedő szerepléséért ítélték
oda. Tanító Öröksége díjat
(posztumusz) Solti Jenő tanár úrnak
adományozták kiemelkedő jelentőségű
pedagógiai tevékenységéért,
példamutató tanári munkájáért.
A XXIX. Mura Menti Napok
koncertekkel, tűzijátékkal és utcabállal
zárult.
V.M.
Baranyai Lajos Emlékverseny
MOTAX-VARGA TRANS KUPA
Versennyel egybekötve emlékezünk Baranyai Lajosra, a nagykanizsai
asztalitenisz megteremtőjére, a Zala Megyei Asztalitenisz
Szövetség egykori elnökére.
A kétnapos verseny szombaton (ifjúsági és felnőtt versenyszámok) és vasárnap
(serdülő és újonc versenyszámok) 10 órakor a Bolyai Általános Iskolában
kerül megrendezésre. A serdülő versenyszámok ranglistapontot adnak, másodosztályú
területi ranglistaversenynek számítanak.
Szeretettel várjuk a versenytársakat, csapattársakat, valamint a sportágat szerető
érdeklődőket, szurkolókat.
XXIX. Mura Menti Napok programok kavalkádjával
Kanizsa – Nevelőintézet 8 2012. augusztus 23.
Gyanakvásukra az élet felelt
Éveken át visszatérő vendége
volt a lakossági fórumoknak Magyari
László (alsó képünkön), így
megnyugvással láthatta, amint viszonylag
rövid idő alatt csillapodnak
a Debreceni Javítóintézet tizennégy
évvel ezelőtti indulását
kísérő félelmek. Az igazgató jól
emlékszik arra, hogy a javító helyén
akkor leánynevelő intézet
működött elavult biztonsági szemlélettel,
ami valóban vonzotta a
csavargókat, s emiatt teljesen érthető
volt a közelben lakók gyanakvása.
– Kijárkáló, kiszökdöső fiataloktól,
általuk elkövetett lopásoktól
tartottak és attól, hogy
ezek a fiúk alkalom adtán megtámadják
a helyi gyerekeket, a közeli
iskola diákjait. Veszélyforrást
láttak az intézeti fiatalokat
folyamatosan látogató „bűnöző”
családokban is, mondván, ezentúl
autó és lakás sem lesz biztonságban.
További aggályként jelentkezett,
hogy a környező ingatlanok
veszítenek az értékükből
– foglalta össze a sok évvel
ezelőtti fórumok legfontosabb tapasztalatait.
Ami a szökéseket illeti, a rendkívül
kemény biztonsági előírásoknak
köszönhetően (lásd Folyamatos
őrizetben című cikkünket)
egyetlen ilyen eset sem fordult elő
az utóbbi években. Magyari László
szavai szerint vannak olyan
„gyerekeik”, akik viselkedésükkel
kiérdemelik, hogy elhagyhatják a
falakat, de kizárólag iskolába járhatnak
el. Akinél a legkisebb viszszaélést
tapasztalják, attól megvonják
ezt a bizalmat. A nevelők
személyes hatásának, a szigorú ellenőrzéseknek
és a következetes
szankcióknak köszönhetően nagyon
ritka, hogy valamelyik fiatal
elcsavarog. Egyébként a fiatalok
az intézeten belül is kizárólag felnőtt
kíséretében jöhetnek-mehetnek.
Látogatás kizárólag szombat és
vasárnap délelőtt lehetséges. A fogvatartottakhoz
havonta egyszer, egy
órára érkezhetnek látogatók legfeljebb
négyen, a láthatás ellenőrzött
körülmények között zajlik. Az utcáról
való bekiabálás a látogatás megtiltását
vonja maga után, így nincs
vele gond. Ha mégis megtörténik, a
fiúkat nem engedik az ablakhoz.
Magyari László a múltból mindössze
egyetlen olyan esetet tudott
felidézni, amikor egy neveltjük
bűncselekményt követett el: egy tinédzser
az iskolából visszafelé jövet
elvett egy mobiltelefont egy
gyerektől. Beszédes, hogy az intézményben
szinte azonnal elmondta,
mit tett, s természetesen
nem is maradt következmény nélkül.
Mindezek alapján nem meglepő,
hogy a kezdeti félelmek teljesen
elültek, s ma már senki nem gondolja,
hogy a háza kevesebbet ér
az intézet miatt.
Az igazgató a javító és a büntetés-
végrehajtási intézetek működését
összevetve kiemelte: a
fiatalok és a társadalom szempontjából
azért feltétlenül előnyösebb
az előbbi, mert náluk
dolgozni és tanulni kell. Fogvatartottjaik
zöme 15-16 éves,
sokan el vannak maradva a tanulmányaikban,
de ezt a hátrányt
a javítóban jellemzően sikerül
ledolgozni. Az érzelmileg
elhanyagolt, problémáikkal magukra
hagyott fiúk megkapják
azt a törődést, figyelmet, amelyre
egy szétesett családban nincs
esélyük. A munkával (kertészkedés,
állatgondozás, asztalosság,
vesszőfonás, szőnyegszövés,
agyagozás) a fiúk értelmes elfoglaltságot
találnak, míg a személyre
szabott pszichés foglalkozások
során arra törekednek,
hogyan szoktassák rá őket a
konfliktusok megfelelő kezelésére,
illetve lehetőséget kapnak
arra, miként válhatnak kiegyensúlyozott,
boldog emberré, hasznos
adófizetővé. Az intézet nevelő-
szakmai programjának
eredményeként a gyakran mélyszegénységből
érkező, halmozottan
hátrányos helyzetű fiatalkorú
bűnelkövetők túlnyomó része
hasznos tagja lesz a társadalomnak.
􀂊 A javítóintézet nem börtön.
􀂊Ajavítóintézetben nincsenek cellák,
a fiatalokkal minden napszakban
szakemberek foglalkoznak.
􀂊 Az intézet feladata a 14-18 évesen
előzetes letartóztatásba került,
illetve javítóintézeti nevelésre ítélt
fiúk nevelése, oktatása, képzése
gondozása.
􀂊 A fiúk mintegy 90 százaléka lopás,
rablás miatt kerül javítóintézetbe.
􀂊 A fogvatartottak nagyobb része
fizikailag, szellemileg és érzelmileg
egyaránt elhanyagolt, családi
körülményeik rendezetlenek, otthoni
környezetük szinte minden
szempontból szegényes, sivár.
􀂊 A javítóintézeti szakemberek
alapelve a dicsérettel, jutalmazással,
elismeréssel járó motiválás.
A beruházás a TIOP-3.4.3/11/1
„Javítóintézeti ellátás biztosítása
fiúk részére a Dunántúlon” nevű
program keretében valósulna meg.
Nevelnek, oktatnak
Ha volnának problémák a helyi
javítóintézettel összefüggésben,
akkor én biztosan tudnám,
de az elmúlt években egyetlen
lakossági jelzést sem kaptam
emiatt – mondta érdeklődésünkre
Pajna Zoltán, Debrecen alpolgármestere,
aki immár tíz éve
önkormányzati képviselője annak
a városrésznek, amelytől
mindössze egy főút választja el a
javítót. Bár az intézet 1998-as
indulásakor többen tartottak ingatlanjuk
értékvesztésétől, az
évek múlásával pont ellentétes
folyamat játszódott le: a cívisváros
egyik legfelkapottabb, legmódosabb
családi házas negyede
pont a javító közelében épült fel
több tízmillió forint értékű „palotákkal”.
Pajna Zoltán elmondta: a
különféle városrészi rendezvények
apropóján az intézet
részéről keresik a kapcsolatot
velük, amire fogadókészek, s
nem érte őket csalódás a fiatalok
jelenléte miatt. – A
többségtől is függ az, hogy sikeres
lesz-e ezen tizenévesek
visszailleszkedése, azaz társadalmi
feladatunk a segítségnyújtás
– hangsúlyozta a képviselő.
Kanizsa – Nevelőintézet 2012. augusztus 23. 9
Nem érez komoly ellenállást
A két és fél milliárd forintos,
100-120 munkahelyet teremtő beruházás
kapcsán képviselőtársaimmal
jártunk a Debreceni Javítóintézetben,
és meggyőződtem arról,
hogy a közbiztonság romlása
miatt nem érdemes aggódnunk,
hiszen az a hajdúsági megyeszékhelyen
sem következett be – ez
Dénes Sándor nagykanizsai alpolgármester
véleménye. Tapasztalatairól
beszélt is azon a körülbelül
hatvan fő részvételével zajlott lakossági
fórumon, amelyet a közelmúltban
Kiskanizsán hívott
össze a Jobbik képviselője. Mint
az egyre valószínűbb, a nagyberuházás
a volt kemping mellett, vagyis
a város határában, az ipari
üzemekhez közel valósulna meg.
Dénes Sándor furcsállja, hogy bár
a Jobbik képviselője arról beszélt,
hogy „számtalan” ember fordult
hozzá a javítóintézeti aggályok
miatt, addig őt, aki Kiskanizsa
képviselője is, senki sem kereste
az ügyben a városrészből, s nem
is érez komoly lakossági ellenállást.
– Debrecenben szintén kertvárosias
környezetben működik a
javító, méghozzá gond nélkül, békességben.
Ezért nem látok problémát,
miközben számos új munkahely
jöhetne létre – magyarázta
az alpolgármester, aki pedagógusként
vallja: nevelni, oktatni kell a
megtévedt gyerekeket.
„Felkapott” városrésszé vált
Röviden: azért, mert a Dunántúlon
egyetlen egy sincsen,
márpedig az előzetes letartóztatásba
kerülő 14-18 év közötti fiataloknál
sokkal kisebb a társadalmi
visszailleszkedés esélye,
ha az „előzetest” – ami évekig
is eltarthat – valamelyik büntetés-
végrehajtási intézetben töltik.
A hazai jogszabályok világosan
rendelkeznek arról, hogy a
18. életévüket be nem töltött fiatalokat
a büntetés-végrehajtás
során el kell különíteni a felnőttektől.
Továbbá ez a korosztály
az előzetes letartóztatás
idejét javítóintézetben is letöltheti.
A debreceni „javító” jól
kipróbált módszere azt bizonyítja,
hogy az előzetes letartóztatás,
a javítóintézeti nevelés
és az utógondozás fázisait
érdemesebb egyetlen intézetben
végezni, mert az onnan kikerülő
fiatalok ritkábban válnak
visszaesővé, s nincsenek
kitéve a hagyományos értelemben
vett „börtönvilág” veszélyeinek.
Míg a fővárosi leányjavító
intézet kapacitása megfelelő,
addig a fiúknál a budapesti, az
aszódi és a debreceni intézmény
mind szűkösebb, hiszen
a kihasználtság bizonyos időszakokban
a 140 százalékot is
meghaladja. Emellett nagyban
indokolja a nagykanizsai javítóintézet
létesítését, hogy a
Baranyából, Fejérből, Somogyból,
Tolnából, Vasból és
Zalából előzetesbe kerülő fiatalok
közül csak minden tizedik
esetében tudják megoldani
a javítóintézeti elhelyezést, a
többiek a pécsi Fiatalkorúak
Regionális Büntetés-végrehajtási
Intézetébe kerülnek. Vagyis
ezen dunántúli fiatalkorú feltételezett
bűnelkövetők kisebb
esélyt kapnak a „megjavulásra”,
mint például debreceni társaik.
Miért van szükség új intézetre?
A javítóintézetekről sokan azt
gondolják, hogy olyan nyílt intézmények,
amelyeket a fiatalok
a foglalkozások végeztével elhagyhatnak.
A valóságban erről
szó sincs: zártak, s a fogvatartottak
folyamatos felügyelet alatt
állnak.
Masszív kerítés, úgynevezett
NATO háló (a szögesdrótnál is
biztonságosabb), forgatható kamerarendszer,
mozgásérzékelős
riasztórendszer, infrasorompó
(akkor is jelez, ha valaki kidugja
a kezét a vasrácsos ablakok
valamelyikén), továbbá állandó
rendészeti jelenlét: mindezeknek
köszönhető, hogy az elmúlt
években egyetlen szökés sem
fordult elő a Debreceni Javítóintézetben.
A különféle foglalkozások
során a fiúkat mindig felügyeli
egy rendész, ha például
fociznak, két-három felnőtt is
van velük, mozgásukat kamerák
pásztázzák.
Folyamatos
őrizetben
A beruházás a TIOP-3.4.3/11/1
„Javítóintézeti ellátás biztosítása
fiúk részére a Dunántúlon”
nevű program keretében
valósulna meg.
Kanizsa 10 – Vízmű 2012. augusztus 23.
Kanizsa – Vízmű 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. augusztus 23.
Idén korántsem
volt annyi
lengyel drukker,
mint az előző
két esztendőben, érkeztek viszont a
szlovákok Martin Vaculík végett a
Speedway GP soros hetedik futamára
július végén a horvátországi
Goricanba. A salakmotorosok már
az előző hét péntekén teljes intenzitással
birtokukba vették a muracsányi
oválpályát a harmadik horvát
nagydíj apropóján, és a nyílt
edzésre is már érkeztek szép számmal
a vaspapucsosok rajongói.
A világbajnokság állása amúgy is
kimondottan szoros, s ennek tükrében
talán a motorosokban is több volt a feszültség,
bár azt azért rögtön tegyük
hozzá, leginkább a minimum haveri
viszony dívik a versenyzők között.
A futam előtt a tavalyi világbajnok
amerikai Greg Hancock vezette
a tabellát a két ausztrál Jason
Crump, valamint Chris Holder
előtt. A versenyen aztán inkább
domináltak a skandinávok…
Szombat este hat óra körül: a
hangfalakból már javában bömbölt
Avicii lassan örökbecsűvé váló slágere,
nem hiába, lévén ő is svéd…
A hajtóművek felpörgetése persze
már jobban foglalkoztatta a rajtvonalra
négyesével érkező top-salakosokat,
s a legnagyobb ováció az
úgynevezett „szabadkártyás” induló
horvát Jurica Pavlicot fogadta.
ő minden szempontból házigazda
volt, hiszen családja birtokában áll
az impozáns salakmotoros aréna a
magyar-horvát határon, ráadásul a
még mindig csak 23 esztendős versenyző
utánpótlás szinten sportágában
gyakorlatilag mindent elért.
Ha a tribünökön futamszámláló
jegyzőkönyvükbe is bújt a szurkolók
elég tekintélyes hányada, akkor
is tudni lehetett a lelátói morajlásból,
mikor következik a horvát versenye.
S hogy a fiatalság előretört,
arra a már említett szlovák Vaculík
szintén jó példa, aki 22 éves, de az
– egyik idei – lengyel GP-t már
megnyerte…
Mindenesetre a bukásokból ők
kimaradtak, nem úgy a már rutinosnak
számító Chris Holder, aki szikrát-
vető borulással „nyomatékosította”,
nem egy egyszerű dolog a
salakmotorozás (sem). Szerencsére,
a mentősök hordágyára szüksége
nem volt, már lábon hagyhatta el
becsapódása színhelyét.
A dán Nicki Pedersen, a svéd
Andreas Jonsson, a lengyel
Tomasz Gollob, és Pavlic viszont a
fináléig meneteltek, s a felsorolás
sem véletlen, hiszen ilyen sorrendben
végeztek a mindent eldöntő
futam idején a júliusi szombat éjszakában.
Polgár László
(Gorican - Donji Kraljevec)
Dán siker a goricani Speedway GP-n
Kanizsa – Határtalanul 12 2012. augusztus 23.
Júliusban a
l a b d a r ú g ó
Európa-ligaselejtezők
második
körének
apropóján a
lendvai Sport
park felé már tömött sorokban
özönlött a nép, mivel a muraszombati
ND Mura 05 az egyik
bolgár kirakatklubot, a CSZKA
Szófiát fogadta. A párharc első
meccsére a lendvai stadion gyakorlatilag
meg is telt, majd 4000
néző előtt játszhattak a csapatok.
Hriszto Sztoicskov, az egykori
bolgár labdarúgó zseni kései
utódait ráadásul vagy 150 fanatikus
is elkísérte, a tornyiszentmiklósi
(„látszat”...) határnál
nem véletlenül posztolt rendőrjárőr,
de nagy munkájuk tán''
nem akadt sok azon csütörtöki
nap folyamán. A vörösök zászlóbontása
után megtudhattuk,
hogy a szép szabad világot csak
a CSZKA jelentheti az emberiségnek,
aztán nem sokkal később
már a labda is útjára indulhatott
a borvidék lábánál.
Ez a találkozó azért már jóval
komolyabb mérkőzésnek számított
az azeriekkel szembeni
korábbinál, hiszen a sajtóhelyen
sem sikerült rögtön az elhelyezkedés
egyesek számára, időközben
pedig még befutott a Wisla
Kraków együttesének küldöttsége
is. Ki tudja, talán játékosnézőben
voltak Lendván, mindenesetre a
bolgároknál volt, illetve van néhány
olyan légiós, akiről még
hallhatunk idővel. Igaz, Cillian
Sheridan személyében ír válogatottal
már most is büszkélkedhetnek,
s nem véletlenül emeltük ki
őt, hiszen a az első félidőben akár
el is dönthette volna – kétszer is –
a találkozót jelenlegi kenyéradója
javára.
Nem tette, viszont ugyanez
volt elmondható szlovén oldalon
a bosnyák Nusmir Fajicsról is,
így a vége 0-0-s döntetlen lett.
Nem ígért könnyű szófiai visszavágót
az eredmény, viszont a muraszombatiak
kiharcolták 1-1-
gyel a továbbjutást. Mi több, az
ukrán Arszenal Kijev ellen is továbbléptek
a szlovénok, s épp
megjelenésünk idejében már az
olasz SS Lazio-val szemben
meccselhettek. Míg azonban a
lendvai létesítmény körül a kerítésen
kívül is is jól szórakoztak
több tucatnyian, addig a rómaiak
már a maribori stadionba nyertek
bebocsátást...
Polgár László
(Lendva)
Már túl a lendvai kerítéseken...
Zágrábban több
mint 15 ezer ember
köszöntötte Sandra
Perkovicot, a londoni
olimpián női diszkoszvetésben
aranyérmet szerzett
atlétát. A Dinamo Zagreb - Sheriff
Tiraspol labdarúgó BL-selejtezőn
a hazaiaknál Domagoj Vida is szerepet
kapott a nyári labdarúgó Európa-
bajnokságról (sőt, a lélektanilag
fontos első találatot is jegyezte
a moldávok ellen…), de az igazi
attrakciót a Londonból hazatért
atléta megünneplése jelentette.
A 22 esztendős dobó-atléta többek
között a zágrábiak aranyozott mezét
ölthette magára ajándék gyanánt,
majd a stadionban Perkovic köszöntötte
valamennyi lelátórészt a zúgó
„Sand-ra, Sand-ra” rigmus közepette.
A sportoló hölgy Zágráb egyik
kerületéből, Dubravából származik,
s ahogy annak idején az alpesi
síző Janica Kostelicet, úgy most
őt is a „Dinamo-család” legendái
közé fogadták – egy labdarúgó
mérkőzés keretében.
A Dinamo futballistái amúgy 4-
0-s győzelmet arattak a két esztendeje
még őket kiejtő Sheriff felett,
így biztosan kvalifikálták magukat
(5-0-összesítéssel) a BL play-off
körébe. Ante Cacic vezetőedző legénysége
ezzel biztosította maga
számára az európai kupa-őszt.
Polgár László
(Zágráb)
Olimpiai bajnok
köszöntése
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. augusztus 23.
Horoszkóp
Gondolja át alaposabban a lehetőségeit,
és ne vágjon bele bizonytalannak tűnő
üzleti vállalkozásokba. A magánéleti
problémái nem súlyosak, még lehet rajtuk
változtatni.
Nehezen tud visszazökkenni a munkába,
ha tehetné, legszívesebben meghosszabbítaná
a szabadságát. Ne bosszankodjon
emiatt, inkább tervezzen be a hétvégére
egy utazást.
Ha változást tervez életében, ebben a hónapban
eredményesen megteheti. Ne
hagyja, hogy a családja eltántorítsa a célkitűzésétől.
Jó formában van, nem panaszkodhat
egészségére sem.
Az otthoni beszélgetések során használjon
időnként szelídebb hangot, mert
megsértheti szeretteit. Ha teheti, ne siessen
haza munkaidő után, fagylaltozzon,
beszélgessen a barátaival.
Önbizalma, lelkesedése határtalan. Új
energiákat kap a Vénusztól, ezért mindent
szebbnek lát a valóságosnál. Könynyen
kereshet most valami részmunkaidős
elfoglaltságot magának.
Figyelmessége eddig is sok nehézségen
átsegítette, és így lesz ez továbbra is. Bár
a Neptunusz kissé megzavarhatja ellenállóképességét,
finom falatokkal ellensúlyozhatja
mindezt.
Az Uránusz hatására nem lesznek feszültségtől
mentesek a napjai. Bár otthon
igyekszik kerülni a konfliktusokat, most
azonban mégsem sikerül. Az esti tévézés
helyett inkább sétáljon, mozogjon.
Hallgassa meg a kollégái tanácsát, és figyeljen
jobban oda az egészségére. Szerencsére
a párja is a békességre törekszik.
Mostanában lehetőleg kerüljék a
nagy társaságot.
Találjon ki újabb szórakozási lehetőséget
magának, és utazzon többet. A bolygóállások
kedvező napokat jeleznek az ön
számára, sőt, még a szerelem is elkísérheti
az úton.
Érzelmi életét konfliktusok zavarhatják
meg, és üzleti ügyekbe se bonyolódjon
őszig. Mindezek ellenére, ne legyen
szűklátókörű, és merjen álmodozni. Ne
feledje, fontos a társasági élet.
Üzleti ügyeiben most könnyen érhet el
sikereket, és némi vita után a szerelmi
életében is minden jóra fordul. Lepje
meg párját szép ajándékokkal akkor is,
ha nincs valamilyen évforduló.
Kerülje az otthoni veszekedéseket, és türelmesen
legyen úrrá a vitákon. Fogadja
el az új kihívásokat, és csatlakozzon
munkatársaihoz. Egészsége érdekében
tartózkodjon többet a természetben.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
A verseny nagykanizsai szervezésében
főszerepet játszó Dara
Roland (KAMSE) (képünkön),
mint kiderült, az előzetesen számolt
kettő helyett négy kategóriában
is rajtolhatott, s ottjártunkkor
így összegzett még egy hátralévő
megmérettetése előtt:
– Jelenleg van egy ötödik, egy
második és egy harmadik pozícióm,
igaz a második esetében még
vizsgálják a történéseket bólyakihagyásom
miatt, amit idővel szerintem
korrigáltam, míg a harmadik
helyet úgy sikerült megcsípnem,
hogy közben még egy versenytársammal
ütköztem is a vízen...
A dél-zalaiaknál második alkalommal
megrendezett kupán idén
is itt volt például a szlovák Mario
Lamy, aki profi csapattal érkezett,
s nem csupán ő, de családtagjai is
jet-skire pattannak ilyenkor. A
visszahúzódó versenyzőhöz szlovákul
fordultunk, de az rögtön kiderült,
hogy a futamokon sokkalta
bátrabb – amit viszont versenyzőtársai
tapasztalhatnak számos alkalommal...
– Ezt megelőzően egy csehországi
versenyen voltunk, s gyakorlatilag
a csapatunkkal így járjuk
fél Európát, ahol az úgynevezett
GP-versenyek már igazán
nagy kihívást jelentenek – fogalmazott
a pozsonyi illetőségű fiatalember.
– Az Alpok-Adria versengés
is kiváló alkalmat kínál
persze a szereplésre, s a tavalyi
itteni jet-skis seregszemle után
nem is volt kérdés, hogy ezúttal
ismét jövünk. Számomra a magyar
bajnokság külön is fontos,
ahol címvédő is vagyok egyben
kategóriámban.
Ugyanakkor az kiderült, az
egyes versenyek alakulása végett a
mindent eldöntő futamokra jövő
héten kerül sor Győrben. A nagykanizsai
eredmények tehát igazán
izgalmassá tették az adott kategóriák
végkimenetelét..
A KAMSE színeiben indult
szombathelyi Jantos Gábor első
helyen végzett a kezdő runabout
F1 kategóriában, ezzel neki
mindenképp lesz esélye a kisalföldi
helyszínen a bajnoki címre.
Polgár László
VEGYES
JÁRMű
BÉRLET SZOLGÁLTATÁS
INGATLAN
Péterfai utcában 18 m2-es garázs
eladó. Érd.: 0630/506-1082
(7516K)
Belvárosban (Hunyadi utcában)
700 négyzetméteres építési terület
eladó. Érd.: 0630/448-6072
Bagolai hegyen pince kedvezményesen
eladó, 780 négyszögöl
területen, teljes felszereléssel,
jól termő gyümölcsfákkal. Víz,
villany bevezetve, a közlekedés
jó. Érdeklődni: 0630/473-9120
(7503K)
Garázs bérbeadó személygépkocsi
vagy motorkerékpár tárolására,
Nagykanizsán, a Csengery út
elején az udvarban. Tel.:
0693/312-767 (délután) (7517K)
ETZ 150-es nagymotor eladó.
Érd.: 0693/324-219 (7507K)
Lada 1500-as személygépkocsira
masszív tetőcsomagtartó eladó.
Érd.: 0630/389-5918 (7513K)
Porcelán dísztárgyakat (váza,
figura, stb.), kristály vázákat, tálakat,
fali dísztárgyakat, bronz- és
réz szobrokat, műszereket, régebbi
könyveket vásárolnék készpénzért
Nagykanizsán. Tel.: 0630/332-
8422 (7515)
Matematikából érettségire felkészítés.
Egyetemistáknak analízis,
valószínűségszámítás, statisztika,
számvitel, közgazdasági tárgyak.
Érd.: 0630/668-6307
(7518K)
Kanizsa – Sport 14 / Apró 2012. augusztus 23.
2012.08.29. (szerda) 09:00 – 14:00 Miháld, Faluház
2012.09.02. (vasárnap) 08:00 – 15:00 Kiskanizsa, Templom tér 2.
Véradás - Vöröskereszt
Összevont szakrendelések
Tájékoztatjuk Kedves Betegeinket, hogy a kórházban zajló építési
munkálatok miatt 2012.08.22-től a SÜRGőSSÉGI BALESETI
AMBULANCIA illetve a TRAUMATOLÓGIAI SZAKRENDELÉS
átmenetileg a Rendelőintézet első emeletén összevontan működik (19. ajtó).
A járóképes betegeket munkanapokon 6-16 óra között a Rendelőintézeten
keresztül, a kartonozó érintésével fogadjuk.
Ügyeleti időben a járóbetegek és a fekvőbetegek is a főportán keresztül
tudják megközelíteni a rendelőt.
Fényre sötétedő lencse AKCIÓ 20-30 %
Az akció 2012. augusztus 31-ig érvényes
Jet-ski – A profik is szeretik Kanizsát
Szombaton és vasárnap rendezték a hazai jet-ski országos bajnokság
negyedik fordulójának futamait Magnetic Kupa elnevezés alatt a
nagykanizsai Csónakázó-tavon a Magyar Jet-Ski Szövetség és a Kanizsai
Autó- és Motorsport Egyesület (KAMSE) szervezésében. A
versenyekre végül nyolc nemzet száznál is több nevezése futott be,
köztük természetesen a kanizsaiaké is.
Kanizsa – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. augusztus 23.
Július közepe Egyed Zsanettnek
(képünkön pirosban), a Kanizsai
Birkózó SE szabadfogású birkózójának
Lengyelországról, illetve a
Kadet Európa-bajnokságról (15-
17 évesek) szólt. Zsanett, a magyar
korcsoportos válogatott tagjaként
Katowicében indult a 46 kg-osok
között és végül két győztes és két
vesztes meccsel az 5. helyet szerezte
meg mezőnyében.
A versenyt mindhárom szakág
(szabadfogás, kötöttfogás, női)
számára rendezték, melyre összesen
33 ország birkózója érkezett. A
kanizsai sportoló teljesítményéről
a kontinensviadal után közvetlenül
edzője, Szatmári Zsolt beszélt, aki
egyben a női korosztályos válogatott
másodedzői posztját is betölti.
– Zsanett a kilences rajtszámot
húzta a táblára, vagyis a nyolc
közé kerülésért, s elsőként a francia
Felicia Galo-t győzte le tussal
– mondta a szakember. – A négy
közé jutásért a moldáv-bolgár
mérkőzés győztesével kellett
megküzdenie. Abban a párharcban
a moldáv lány nyert, így
Zsaninál adott volt némi gyomorideg
is, mivel a tavalyi szombathelyi
világbajnokságon éppen
egy moldáv nemzetiségű versenyző
„ütötte” el a továbblépés
lehetőségétől. Ezúttal Zsanett
szoros mérkőzésen, de legyőzte
Maria Canatui-t és készülhetett
az ukrán Maskevics ellen, melynek
tétje az Európa-bajnoki döntőbe
kerülés volt. Sajnos, ezen a
mérkőzésen mentálisan, pszichésen
felkészültebb volt ellenlábasa,
s hiába szerzett vezetést sportolónk,
előnyét nem tudta megtartani
– amivel a döntőbe jutás
csak álom maradt.
– Volt azonban hátra még egy
mérkőzése…
– Igen, csakhogy a vigaszági
meccsén – még mindig az elszalasztott
lehetőségén bánkódva –, verességet
szenvedet a török Ayse Vatansever-
től, így Egyed Zsanett az ötödik,
pontszerző helyen végzett a
2012. évi Kadet Európa-bajnokságon.
Csapatunk egyébként végül két
bronzéremmel és ezzel az ötödik
pozícióval zárta a versenyt.
– Összességében mi a szakmai
vélemény a kanizsai birkózó szerepléséről?
– Én úgy gondolom, ezúttal hatalmas
és reális esély volt arra, hogy egy
Európa-bajnokságon döntőt birkózhasson
Zsanett (ráadásul nem mellékesen
az ukrán végül legyőzte orosz
riválisát is a fináléban), ezért nem tudunk
igazán örülni az ötödik helynek.
– Hogyan alakulhat a sportoló
további pályája?
– Először is arról, hogy Zsanett
még jövőre is ennek a korcsoportnak
lesz a versenyzője, és ha sikerül
támadó-készségén javítani, illetve
mentálisan, pszichésen kiegyensúlyozottabbá
tenni a szőnyegen, jövőre
nem elérhetetlen talán egy
érem megszerzése sem. Mivel nem
dobogós helyen végzett, így a világbajnokság,
egyben a javítási lehetőség
kimaradt Zsanett számára.
P.L.
Egyed Zsanett Európa-bajnoki ötödik
Július elején a belgiumi Antwerpen
városában rendezték az
Úszó Ifjúsági Európa-bajnokságot,
melyen a magyar válogatott
színeiben állhatott rajtkőre a
hátúszás egyes távjain a Délzalai
Vízmű SE versenyzője, Abay Nemes
Anna.
Az 1996-os születésű úszó a fő
számának tekinthető 200 m háton
tudta le elsőként szereplését, sajnos
korántsem csúcsformájában. Az
antwerpeni uszodában 2:21,07-es
eredményt tudott elérni, ami a saját
2:16-os legjobbjaitól igencsak elmaradt.
A kikötővárosban a 22. helyen
végzett, de ilyen esetben csakcsak
előkerül a viszonyítási alap,
mi lett volna ha alapon... Nos,
amennyiben a kanizsai sportoló
jobb formájához közelít, akár az első
nyolcba is bekerülhetett volna...
Utána jött még további két száma:
50 m háton és 100 m háton
rajtolhatott. Előbbiben az ideje a
34. helyre volt elegendő, 100 m
háton viszont jobban ment neki,
hiszen a 46 indulóból holtversenyben
a 21. legjobb időt úszta.
Polgár Sándor edző tanítványa
Belgrád után a belgáknál is bizonyíthatott,
s kiderült, ilyen szinten
már a mentális felkészítésen is sok
múlik.
P.L.
Antwerpeni utolsó számában úszott a legjobban
Nem sikerült jól a bemutatkozása
a Nagykanizsai TE 1866
labdarúgóinak az NB III 2012-
13-as szezonjában, hiszen 1-0-s
vereséget szenvedtek a Móri SE
otthonában. A javításra azonban
a Hévíz ellen lesz lehetőség, augusztus
25-én 17 órától az Olajbányász-
pályán.
Móri SE – Nagykanizsai TE
1866 1-0 (1-0). NB III Bakony csoport
labdarúgó-mérkőzés, 1. forduló.
Mór, 200 néző. Vezette: Péter G.
(Szabó P., Németh I.). G.: Handl
(24.). NTE: Freischmid - Rákhely,
Baranyai Z., Cserfő L., Szép D. -
Bozsoki - Rieger (Babati T., 64.),
Nagy T., László L., Petánovics M.
(László R., 58.) - Cs. Horváth G.
Vezetőedző: Koller Zoltán.
Mindkét fél előtt több lehetőség
adódott, de a haziak egyszer
szerencsésebbek voltak.
No és akkor a szezon első hazai találkozójával
kapcsolatos információkról:
szombaton délután öt órától a
Bányász-stadionban fogadja az NTE
a Hévíz gárdáját. A kilátogató szurkolóknak
nem árt tudni, hogy a belépők
500 forintba kerülnek, 16 éves
kor alatt viszont a belépés ingyenes.
Hasznos tudnivaló lehet még, hogy a
nézők csak az állóhelyi rész északi
oldalát foglalhatják el, mivel az ülőhelyi
karéj egyelőre építési terület,
így az nem kerül megnyitásra. Bár, ki
tudja, a klubvezetésnek tán az okozna
kellemes fejtörést szombat délután,
hogy hová helyezze el a
tolongó szurkolósereget...
Megyei rangadó
következik
Kanizsa 16 – Hirdetés 2012. augusztus 23.
Az ebekkel kapcsolatos kötelező feladatok ellátására Nagykanizsa
Önkormányzata az elmúlt évek során jelentős összeget, több millió
forintot fordított. Ennek forrását jórészt a helyi adófizető emberek befizetései
képezték. Tekintettel arra, hogy a nagykanizsai városvezetés
számára ebben a kérdésben is fontos a város lakóinak véleménye, kérdéssor
segítségével kérdezi a város lakóinak véleményét.
Amennyiben az „ebadóval” kapcsolatos szabályozás megállapításának
folyamatában részt kíván venni, úgy kérem, hogy a Kanizsa Hetilapban
található kérdőívet – az Ön véleményét tartalmazó válasz megjelölését
követően – a Polgármesteri Hivatal előterében (Erzsébet tér
7.) elhelyezett gyűjtőládába 2012. augusztus 31. napjáig szíveskedjen
bedobni!
Cseresnyés Péter polgármester
1.) Egyetért Ön azzal, hogy az eddigiekhez hasonlóan a jövőben
is minden nagykanizsai polgár „adóforintja” legyen a forrása
ezen költségeknek, vagy véleménye szerint csak az ebtulajdonosok
fizessék meg a kötelező feladatok ellátásának költségeit?
􀁆 Csak az ebtulajdonosok fizessék meg.
􀁆 Maradjon úgy, ahogy eddig volt, a „közösből” fedezzék a
költségeket.
2.) Ha egyetért azzal, hogy az ebek tulajdonosai fizessék meg a
költségeket, az alábbi ellátandó feladatok közül melyiket tartja a
legfontosabbnak?
􀁆 Az ebek ivartalanításának támogatását.
􀁆 Az állatmenhely és az ebrendészeti telep fenntartását.
􀁆 Állatvédelmi szervezetek támogatását.
􀁆 Az ebösszeírás és az egyéb, az ebtartással kapcsolatos
állatjóléti és közegészségügyi intézkedések finanszírozását.
3.) A jelenlegi törvényi szabályozás szerint, veszélyes eb vonatkozásában
az éves ebrendészeti hozzájárulás, („ebadó”) mértéke ebenként
húszezer forint lehet. Ön veszélyes eb esetén a maximális vagy
ehhez mérten mérsékeltebb összeg megállapításával értene egyet?
􀁆 Maximális, húszezer forint.
􀁆 Mérsékeltebb, tizenkettőezer forint.
􀁆 Ne legyen megkülönböztetés az ebek között.
4.) Az éves ebrendészeti hozzájárulás („ebadó”) ebenként nem
veszélyes eb vonatkozásában jelenleg maximum hatezer forint lehet.
A beszedett összeg jelentősége, hogy ettől függ: az önkormányzat
mekkora összeget tud évente az állatmenhely működtetésére,
fejlesztésére fordítani.
a.) Egyetért Ön azzal, hogy tartott ebek száma alapján eltérő mértékben
legyen megállapítva a hozzájárulás összege, és az első eb után
kisebb összeg kerüljön megállapításra?
􀁆 Igen.
􀁆 Nem.
b.) Ön mekkora összegű hozzájárulást állapítana meg az első tartott
eb után?
􀁆 Háromezer forint.
􀁆 Négyezer forint.
􀁆 Ötezer forint.
􀁆 Hatezer forint.
Név:.................................................................................
Lakcím:............................................................................
(a személyi adatok feltüntetése önkéntes)
Tisztelt nagykanizsai polgárok!
XXIV. évfolyam 28. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2012. augusztus 30. Kanizsa
A Debreceni Javítóintézet drámaköre
Szabad Álmok Színháza
előadócsoportjának kiállítással
egybekötött, Önvallomás című
előadását láthatták az érdeklődők
a Medgyaszay Házban. Atárlaton
a növendékek kerámiáit, szőtteseit,
gobelinjeit, fonott használati és
dísztárgyait tekinthette meg a
nagykanizsai közönség.
A Debreceni intézményből érkezett
vendégeket a városvezetés nevében
Cseresnyés Péter polgármester
köszöntötte. Beszédében kiemelte,
közel állunk ahhoz, hogy Nagykanizsán
is egy hasonló intézet létesüljön,
és azért vannak most itt a fiatalok,
hogy minél többen megismerhessék
az intézetben folyó munkát. Apolgármester
egy példával érzékeltetve kiemelte:
ha másért nem, a társadalmi
szolidaritás és esélyegyenlőség biztosítása
érdekében van szükség Nagykanizsán
is egy ilyen létesítményre.
A 15 évvel ezelőtt alakult debreceni
intézet akkori fogadtatásáról
Magyari László igazgató számolt
be. Megjegyezte, nem örültek neki a
környéken lakók, de az idő azt igazolta,
nem lett igazuk, mert az intézmény
kialakítása miatt nem csökkentek
a telekárak. Nem azért látogattak
el Nagykanizsára, hogy meggyőzzék
az ittenieket, hanem hogy
bemutatkozzanak. Ahhoz, hogy biztonságban
érezze magát mindenki a
környezetében, az ilyen első bűncselekményes
fiatalokat a helyes útra
kell terelni annak érdekében,
hogy hasznos emberré váljanak.
Végül az igazgató az intézet kerámiaműhelyében
készült ajándékot
adott át Cseresnyés Péter polgármesternek,
de nem mentek el üres
kézzel a találkozóról a résztvevők
sem. őnekik egy-egy hűtőmágnest
nyújtott át az egyik fiatal.
A drámakör előadása előtt Antal
Gábor, az intézet utógondozója elmondta,
azért jöttek el a négy fiúval
az ország túlsó végéből, hogy felvillantsanak
egy apró szeletet a
mindennapi tevékenységükből. A
drámakörben a fiatalok megtalálják
azt a tevékenységi formát, ami akár
tovább is kísérheti őket majd a kapukon
túl.
„Érdekes sorsok állnak most
önök előtt, hiszen a fiúk között van
olyan, aki a gyermekvédelmi szakellátás
különböző bugyraiban nevelkedett
kiskora óta, és van, aki
tragikus körülmények között vesztette
el a szüleit. Sok minden közrejátszott
abban, míg ők bűnelkövetővé
váltak. Bekerültek hozzánk, és
mi megpróbálunk oly módon foglalkozni
velük, hogy kikerülésüket
követően sikeresen integrálódhassanak
a társadalomba.”
Végezetül egy hasonló intézmény
sikeres kialakítását kívánta
Nagykanizsának, és a mostani látogatásuk
viszonzásaként meghívta
a leendő intézet lakóit Debrecenbe.
A köszöntők után az intézet
Szabad Álmok Színházának előadása
zárta a programot.
B.E.
Bemutatkozott a debreceni modell
ADebreceni Javítóintézet drámakörének,
a Szabad Álmok
Színháza előadócsoportjának kiállítással
egybekötött Önvallomás
című előadását követően
kötetlen beszélgetést kezdeményeztünk
a fiatalokkal és Marosi
Nagy János drámapedagógussal.
Mindezt tettük azért, hogy jobban
megismerhessük a szögesdrót,
a biztonságtechnika mögötti világot,
ahol a fiatalok büntetésük letöltése
közben tanulhatnak, szakmát
szerezhetnek, dolgozhatnak,
vagy akár drámakörre is járhatnak.
Ezzel esélyt biztosítva nekik, hogy
a büntetés letöltését követően
könnyebben vissza tudjanak illeszkedni
a társadalomba és annak
hasznos tagjává válhassanak.
Kis túlzással azt is mondhatnánk,
ők szerencsésebbek a többi
tizennyolc év alatti elítéltnél, akik
fogházban, fegyházban vagy börtönben
töltik le a kiszabott időt, itt
ugyanis nem segítik megfelelően
az eltévedt fiatalokat. A javító-nevelő
intézetben, ahogy Debrecenben
is, iránytűt adnak a fiataloknak,
és a kiszabott idő letöltését
követően nem lesznek büntetett
előéletűek, könnyebben indulnak
neki a világnak. Főleg, ha még az
iskolát is befejezték, esetleg szakmát
is szereztek.
A fiataloknak kötelező elvégezni
a tíz osztályt – általában az intézmény
falain belül –, mely gimnáziumi
oktatásnak megfelelő
képzést követően egy kinti iskola
pedagógusai vizsgáztatják le őket,
és ennek az intézménynek a neve
kerül be a bizonyítványukba. Arra
is lehetőségük nyílik, jó magaviselet
esetén, hogy szakmát tanuljanak
az intézmény falain kívül. Lógás
esetén azonban zártabb csoportba
kerülnek, ahonnan nem mehetnek
sehova.
Konfliktus szokott lenni –
mondták nevetve a fiúk – hiszen a
nap 24 órájában össze vannak zárva.
Elég, ha valaki egy kicsit feszültebb,
véletlenül meglöki a másikat,
de hozzátették elgondolkodnak
előtte, hogy megéri-e, ugyanis
ha bajt csinálnak, nem mehetnek
haza, és persze akkor sem, ha előzetesben
vannak. Az pedig fontos,
feltölti őket.
Az intézet napirendjét tekintve
elmondták, egyik nap iskolába kell
járniuk, másik nap pedig a műhelybe.
Választhatnak többek között
a szőnyegszövő, a kerámiakészítő
és a kertészet közül. Az itt
termelt zöldségeket, gyümölcsöket
a konyhán, ahol szintén besegítenek
a fiatalok, felhasználják. A
kertészetben tanultakat a büntetés
letöltését követően hasznosíthatják
az otthoni kiskertben. A drámakör
is egy választható alternatíva. Itt
olyan előadásokat állítanak össze,
melyben önmagukat fejezik ki. Az
előadott, hasonló korú és helyzetű
fiatalok által írt tragikus sorsot sejtető
versek is a mostani helyzetüket
ábrázolták a Medgyaszay Házban.
Zárásként pedig csak egy rövid
idézet az elhangzott versek egyikéből:
„...fölállok a székre, majd
az asztalra, ordítok nagyokat, kikiabálom
nektek rengetegszer: szeressetek,
szeressetek, szeressetek!”
V.M.
Kanizsa 2 – Nevelés 2012. augusztus 30.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági
ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit
Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Esély az újrakezdésre
Fotók: Bakonyi Erzsébet
ALernraum Natur - Tanulás a
természetben elnevezésű projekt,
melyben városunk partnerként
működik közre, támogatást
nyert az Ausztria – Magyarország
Határon Átnyúló Együttműködési
Program 2007-2013
keretében. A kétoldalú, innovatív
környezeti nevelési programot
Cseresnyés Péter polgármester,
prof. Dipl.-Päd. Gerhard
Hofer, az UmweltBildungAustria
- Grüne Insel igazgatója és
Benedek Miklós sajtótájékoztató
keretében mutatták be.
– Nagykanizsa elkötelezett a környezetvédelem,
a környezeti szemléletformálás
és nevelés területén.
Ezért döntöttünk úgy, hogy részt veszünk
ebben a pályázatban – kezdte
a tájékoztatót városunk polgármestere.
A közös program célja, melybe
pedagógusokat is bevonnak, a modern
környezeti nevelés támogatása
a környezet konkrét és közvetlen
megélésén keresztül, azonos korú
gyerekek és fiatalok részére.
Ahatáron átnyúló környezeti nevelési
projektet, annak koordinátora Benedek
Miklós környezetvédelmi- és
klímavédelmi megbízott mutatta be
bővebben. A program, mely 2012 és
2014 között valósul meg és három
megyére terjed ki, vezető partnere az
UmweltBildungWien. További résztvevőként
szerepel Nagykanizsa és a
Magyar Környezeti Nevelésért Egyesület.
A programok közt szerepel a
workshop, melynek keretében az
osztrák partnerek utazást tettek
Csömödér – Lenti – Kistolmács útvonalon
az erdei kisvasúttal. Osztrák oldalon
a Zöld Hét Bécsben című projektelem
július 16-20. között valósul
meg, melynek keretében száz gyermek
vehet részt a környezeti tanulás
tematika köré épülő táborozáson. Magyar
tanulócsoportok öt napot tölthetnek
a bécsi nemzeti parkban, ahol egy
kis sátorvárosban, vad természetben
élvezhetik a felejthetetlen nyári tábort.
A Magyarországról, illetve Ausztriából
érkezők személyes tapasztalatokat
cserélhetnek környezeti témákkal
kapcsolatosan, mindezt a környezettel
való közvetlen érintkezésben. Majd
az osztrák fiatalok ellátogatnak a nyugat-
dunántúli régió megyéibe és a
magyar diákokkal együtt, különböző
érdeklődési területekre összpontosítva
kutatják a természetet. A fenntarthatóság
jegyében a program tovább
fog élni, ennek a fő vonalaira építve
készítik el a Fresh air! elnevezésű
programot, melynek köszönhetően
folytathatják a megkezdett munkát.
Prof. Dipl.-Päd. Gerhard Hofer
hozzátette, a projektnek nagy jelentősége
van. A természet érték,
melyet védenünk kell, így a környezeti
nevelés gondolatát széles
körben kell elterjeszteni. Valamennyi
település közös kötelezettsége,
hogy intézkedéseket hozzanak
a környezet védelme érdekében.
A pedagógusok egyik legfontosabb
feladata a prevenció, a környezetvédelem
fontosságának tudatosítása.
V.M.
Tanulás a természetben
Fotó: Varga Mónika
Kanizsa – Krónika 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. augusztus 30.
A Nagykanizsa és Térsége
TISZK ifjúsági célú programjainak
fejlesztése Merre visz az út?
projekt eddig megvalósult tevékenységeiről,
megjelenéseikről
tartottak sajtótájékoztatót. A
februárban indított program keretében
eddig közel 5300 felnőttet
és tanulót szólítottak meg.
A nagykanizsai TISZK közel 50
millió forintot nyert a projekt megvalósítására,
melynek segítségével
ifjúsági célú programjaikat fejleszthetik.
Ennek érdekében, a két
éves pályázat keretén belül, mely a
nagykanizsai oktatási intézményekben
tanuló ifjúsági korosztályt
célozza meg, különböző tevékenységeket
valósítanak meg, minőségi
információkat és alternatív
programokat biztosítanak.
Némethné Göncz Tünde projektmenedzser
elmondta, első lépésként
az általános és középiskolákkal
vették fel a kapcsolatot. A különböző
szabadidős foglalkozásokon
gyermek és sportnapok keretében
pályaorientációs, pályaalkalmassági,
személyiségfejlesztő és
önismereti foglalkozásokat, játékos
feladatokat szerveztek a nagykanizsai
oktatási intézményekben a mobil
ifjúsági információs ponttal,
mellyel a város összes általános és
4 középiskolai helyszínén, nagyobb
városi rendezvényeken, valamint az
önkormányzat balatonmáriai táborában
jelentek meg.
– A tanácsadó iroda megszervezte
és lebonyolította az iskolai tanműhelyek,
illetve az üzemek látogatását.
Jártunk, többek között Győrben, a
szentgotthárdi Opel gyárban, a DKGEAST-
nél, a Königben, a TISZK telephelyén
és a Kanizsa Trendnél –
mondta a projektmenedzser.
Május elejétől megkezdődtek az
általános iskolákban a klubfoglalkozások
tematikus program szerint,
szakemberek irányításával,
10-15 tanuló részvételével. Ezek a
következő tanévben tovább bővülnek
a középiskolák irányába is, így
segítve a pályaválasztást, a társadalomba
való illeszkedést és a családi
kompetenciák fejlesztését.
– Aklubok folytatása volt a legnagyobb
sikert elért nyári táborok –
hangsúlyozta Göncz Tünde. A Merre
visz az út? és az Élet-Stílus táborokat
Sármelléken tartották. Az ingyenes
táborozáson, ahol pedagógusok
és előadók foglalkoztak a diákokkal,
mindkét esetben 32, zömében
hátrányos helyzetű diák vett
részt a nagykanizsai általános és középiskolákból,
az intézmények javaslatai
alapján. – A kétszer egy hetes
táborozás végeztével a diákok
szinte mindegyike úgy fogalmazott,
jövőre is szeretne részt venni az általunk
szervezett táborokban.
V.M.
Rengeteg élmény és tapasztalat
A 2011 szeptemberében indult
Zemplén Ifjúsági és Sport Innovációs
Egyesület (ZSE) által menedzselt
A lehetetlen nem létezik
elnevezésű pályázat ünnepélyes
záró rendezvényére került sor a
Halis István Városi Könyvtárban.
A majd egy év alatt három
Zala megyei település nyolc nevelési-
oktatási intézményének tanórán
kívüli és szabadidős tevékenységét
koordinálták a lábtolllabda
sportágon keresztül.
– Minden elismerésem a pályázatíróknak,
másrészt azoknak az intézményeknek,
akik bekapcsolódtak, és azon
testnevelő tanároknak, akik megismertették
a gyerekekkel a lábtoll-labdázás
szépségeit – kezdte megnyitó beszédét
Dénes Sándor alpolgármester. Hozzátette,
a nagykanizsai versenyzők egyénileg
és csapatban is nagyon szép eredményeket
értek el az országos versenyeken
is. Az iskolai sporthoz kötődő
diákolimpiai versenysorozat megye
döntőin 10, az országos döntőkön 4
aranyérmet szereztek a bevont partnerintézmények
diákversenyzői.
A programot Budavölgyi Kálmán
projektmenedzser, a ZSE elnöke mutatta
be. Az egyesület 2010 februárjában
kezdte el kidolgozni a projektet
egy EU-s felhívásra. 32 millió forint
támogatás állt rendelkezésükre, hogy
az óvodástól a középiskolás korosztályig
egy sportra épülő pozitív életmodell
mintát ismerjenek meg a
résztvevők, összesen 300 diákversenyző
tevékenységét koordinálták.
Egy óvodában, négy általános iskolában
és három középfokú oktatási
intézményben, heti rendszerességgel
foglalkozásokat tartottak.
Elsődleges cél az volt, hogy kiemelkedési
lehetőséget biztosítsanak
a régió tehetséges gyermekei számára,
a célcsoportot bevonják a közösségi
munkába, így a tanórán kívül is
aktív közösségi életet éljenek. Esélyt
teremtett a pályázat arra, hogy a fiatalok
képessé válhassanak egy produktív
életstílus kialakítására.
– Több száz óvodást, általános,
középiskolás és gimnazista diákot
vontunk be a programba, akik megismerték
és megszerették a lábtolllabdát.
Életük részévé vált a sport,
amelyet immár nem csak iskolai keretek
közt gyakorolnak – mondta a
projektmenedzser. A projektet 2012
nyarán 3 tematikus sporttábor zárta,
Gelsén és Újszászon, valamint egy
kerékpáros tábor Köveskálon.
V.M.
Sportra épülő életmodell
Városunk idén is benevezett
a Virágos Magyarországért
versenybe, melynek szemlebizottsága
a minap vette górcső
alá az Erzsébet teret, az Aradi
udvart, a Fő utcát, a Deák és
Eötvös teret, a Platán sort,
majd a Hevesi és a Rozgonyi
utcát. A zsűri tagjai ezt követően
elismerően nyilatkoztak
Nagykanizsáról.
A zsűri elnöke, Petrekovics
Perjés András elmondta, a lakosság
büszke lehet arra, hogy ebben
a városban élhet. Hozzátette, példamutatónak
tekinti a polgárok és
a civil szervezetek munkáját, akik
a közterület szépítéséből kivették
részüket. – A város lakosságának
a munkája, nagyon nagy segítség,
már az is elegendő, ha mindenki
önt egy vödör vizet a környezetében
lévő azon fa tövébe, mely
nem kap elég csapadékot – mondta.
– A feladatom, hogy a turizmus,
a turisták szempontjából vizsgáljam
a települést. A turizmus egyik
legnagyobb igazsága, hogy csak
azt a várost fogják szeretni, amelyet
a helyiek is kedvelnek. Ott
fogják jól érezni magukat, ahol a
helyiek is. Ezt a szeretetet tapasztaltam
a városban – tette hozzá
Toma István, a Magyar Turizmus
Zrt. regionális vezetője.
Cseresnyés Péter polgármester
megköszönte mindazok segítségét,
akik tevékenyen részt vállaltak
a város szépítésében, hiszen
ennek köszönhetően kaphattuk a
dicsérő szavakat.
Idén közel háromszáz település
nevezett a versenybe, körülbelül
fele-fele arányban falvak és városok.
A zsűri pontozza a növényzetet,
a környezettel való együttélést,
az összképet, az utcabútorokat, a
fenntarthatóságot, továbbá az önkormányzat,
a lakosság és a civil
szervezetek együttműködését.
Eredmény szeptember és október
között várható. A nemzetközi versenyben
az első helyezett vehet
majd részt.
V.M.
Górcső
alá vették
a várost
A fejetlen fehér mén legendájához
kapcsolódó elképzelések a
megvalósuláshoz közelednek.
Újdonság, hogy már kaphatóak a
Nagykanizsáról készült levelezőlapok,
Hohl Zoltán fotóinak felhasználásával,
továbbá hűtőmágnesek,
emléktárgyak és patkók.
A legenda alapján, aki patkót helyez
el a falon, vissza fog térni a városba,
vagy szerencsére, szerelemre
számíthat. A patkóba, melyek már
májusra elkészültek monogramok,
évszámok is beleüthetőek. Ezeket
lehet majd felszegelni a szeptember
közepén elkészülő falra, ahol elhelyezik
a szerelmesek padját is. Továbbá
igény mutatkozott a szerelmesek
patkója iránt, így már dupla
patkó is vásárolható, melyeket a levelezőlapokkal,
az emléktárgyakkal
és a hűtőmágnessel együtt a Thúry
György Múzeumban, a Tourinform
Irodában és a Múzeum tér sarkán lévő
trafikban kaphatóak.
A kezdeményezések Tarnóczky
Attila ötlete nyomán, a dr. Polay József
kuratóriumi elnökségével működő
Kanizsai Múzeumért Alapítvány
támogatásával valósulhattak meg.
V.M.
Patkópecsét a szerelemre
Kanizsa 4 – Évnyitó 2012. augusztus 30.
A kényszerű szünet után húsz
éve, 1992-ben nyithatta meg kapuit
a nagykanizsai Piarista Iskola.
Most kinevezett igazgatójával,
Nyeste Pál atyával a város
lakói a vasárnapi Veni Sancte
előtt, már Szent István ünnepén
találkozhattak. Hetilapunk ekkor
bírta szóra:
– Ugyanannyi idős vagyok, mint
Zsolt atya, három héttel idősebb.
1960-ban születtem Mezőkövesden,
ott is nevelkedtem tizennégy
éves koromig. Szüleim már munkások
voltak, de felmenőim, mind
a két nagyapám földművesek.
Édesapám akkor volt fiatal, mikor
a munkás-toborzások voltak, ő
esztergályos lett, és gyakorlatilag
megszakítás nélkül Miskolcra bejáróként,
három műszakban dolgozott.
Édesanyám pedig varrónő
lett, hímzéssel foglalkozott. Kecskeméten
a piarista gimnáziumban
érettségiztem. Utána Somogy kedves
lankáin voltam 731 napot a
Magyar Néphadsereg honvédje. És
itt harcoltam az 5. osztrák hegyivadász
dandár bennünket leigázni
akaró csapatai ellen – idézi fel ironikusan
annak a kornak ellenségképét.
– Leszerelés után egy évig Egerben
voltam szemináriumban, majd
1981-ben jelentkeztem a piarista
rendbe. Novícius voltam Budapesten,
utána pedig ’82-től ott tanultam
a rend teológiai főiskoláján.
Majd pedig az ELTE Természettudományi
Karán matematika-fizika
szakon végeztem 1988-ban. 1987-
től a budapesti piarista iskolában
először gyakorló tanárként matematika
szakkört vezettem, ’88-tól
tanítottam és osztályfőnök voltam,
három osztályom volt ott. Amikor
hatosztályos gimnáziummá alakult
az iskola, a kicsiket, a tizenkét
éves fiatalokat kaptam meg. Az az
időszak nagyon jó volt, a diáktúrák,
a szülőkkel való kapcsolattartás,
mind-mind a piarista iskolához
kötöttek. A kitekintés, a közéletre
való rálátás igazából Vácott kezdődött.
1999-ben kerültem Vácra,
a piarista gimnáziumba egyből
igazgatónak. Korábban én nem
voltam sem igazgatóhelyettes,
semmilyen vezetői feladatom nem
volt. Így az igazgatóság eléggé váratlanul
ért, de beletanultam. És
Vác olyan város volt – egy picivel
kisebb talán, mint Kanizsa, 35-36
ezer fős város –, ami Budapest
után nagy váltás volt.
A feladat is, a papi, szerzetesi
lét, az igazgatói megbízás, mind
arra inspirált, hogy tevékenyen
bekapcsolódjak a város életébe.
Gyakorlatilag mindenki ismert, és
úgy éreztem, hogy ténylegesen
felelős is vagyok a polgárokért;
nem csupán a piarista iskoláért,
hanem az egész városért is. Ebben
a városban értettem meg, hogy
hogyan is kell felelős magyar emberként
megnyilatkozni. Nagyon
jó volt a Duna, a Dunakanyar, és
most látom, hogy nem is használtam
ki azokat a lehetőségeket,
amelyek ott akár mozgásban, akár
kulturális lehetőségként a rendelkezésemre
álltak. Ez egy komoly
eszmélés, amelyet az embernek,
előretekintve ki kell tűznie célként,
hogy azokból a mulasztásokból
okulva, a következő helyen,
az idekerülés első pillanatától
tenni kell. Észre kell venni a
lehetőségeket, akár a közeli horvát
határt. Ott a szlovák határ közelsége
ébresztett rá, hogy nekünk
komoly küldetésünk van a
magyar-szlovák nehézségek megoldásában.
Ezért kerestünk testvériskolát
– olyanokat, ahol már
nincsenek magyarok, vagy nagyon
kevesen, Nyitrán, ami azért
magyar szempontból nagyon fontos
volt –, hogy oldódjon az a nehézség,
amelyet sokszor generálnak
akár politikusok, akár más,
minket kihasználni akaró erők. És
itt, ahol közel a horvát határ, a
szlovén határ, ha nincs is akkora
ellentét, az iskola egyik fontos
feladata lesz az ottani katolikus
oktatással való kapcsolattartás.
A piarista rend nagy változás
előtt áll. Nem csupán iskolái igazgatói
változtak, hanem – úgy látszik
– most érkezett el az a pillanat,
hogy ránk nem csak itthon van
szükség. Egyik rendtársamat a generális
atya a Fülöp-szigetekre
kérte ki a növendékek nevelőjének.
Avilág igényli a magyarok jelenlétét.
A piarista szerzetességnek
az iskolák területén kell újat felmutatni
a világnak. Például az
együttműködésből, – nem szeretem
azt a szót, hogy tolerancia, hanem
– a másiknak a megbecsüléséből,
befogadásából, szeretetéből.
Tehát ez egy teljesen új kihívás,
nekünk is tanulnunk kell. Új meghívás,
új feladat az Úristen részéről.
Számomra éppen most Kanizsán,
egy új környezetben. De
mégis hasonló alapokon, mint
ahogy eddig tettem Vácott vagy
Budapesten, vagy amit magam is
diákként éltem.
Mikor gyerek voltam, nagyon
szerettem a szőlőbe járni kapálni,
mert csend volt. Ma reggel ezt a
csendet éreztem, hallgatva a víz
csobogását az udvaron, a szobám
ablakában. A harangon kívül
semmi zaj nem szűrődött be. A
csendnek nagy szerepe van, ezt
érzem a saját életemben. Ahhoz,
hogy az ember elmélyüljön, tisztázza
a saját céljait, a saját hivatását,
küldetését, az új felszólításokat,
amire az Isten hívja, azt a
csendben lehet igazán megélni.
Úgyhogy várom Kanizsa csendjét,
várom azokat az indíttatásokat,
amelyek ezeket a terveket
egybekötik a várossal is, a renddel
is, illetve hát elsősorban persze
a diáksággal, az iskolával –
fejezte be Nyeste Pál igazgató
atya a Kanizsának tett nyilatkozatát
a megszépült Erzsébet téren,
az új kenyér megáldása után.
P.J.
Nem csupán a piarista iskoláért…
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A Közoktatási informatikai
infrastruktúra-fejlesztés Nagykanizsán
elnevezésű projekt záró
rendezvényére került sor a
Vasemberház Dísztermében,
ahol Cseresnyés Péter polgármester
köszöntőjét követően
Rodekné Hederics Erika mutatta
be a programot.
– A tanítás és a tanulás eszköztárának
bővítését tudtuk a pályázatnak
köszönhetően megvalósítani
– kezdte köszöntőjét a polgármester.
Hozzátette, a korszerű
eszközöknek köszönhetően az
oktatás érdekesebbé tehető, hiszen
nem csak tankönyvekből tanulhatnak
a gyerekek, hanem az
internet segítségével a nagyvilágba
tudják a pedagógusok kalauzolni
őket. Ezentúl, a tananyaghoz
kapcsolódó, de ahhoz közvetlenül
nem kötődő tartalmakat
is meg tudnak jeleníteni.
A projektet Rodekné Hederics
Erika, a pályázati iroda vezetője
mutatta be. Elmondta, a két éve
benyújtott pályázatnak köszönhetően
egyszeri, közel 178 millió forint
vissza nem térítendő támogatásban
részesült a város, melynek
köszönhetően korszerűbb oktatás
valósulhat meg. Korszerűsítették
a közoktatási intézmények számítógép
állományát, a pedagógiai,
mérés-értékelési, valamint adminisztrációs
feladatok igényeinek
megfelelő infrastruktúrát alakítottak
ki, továbbá a tantermek 40
százalékát internet hozzáférési
képességgel rendelkező interaktív
prezentációs eszközökkel látták
el. Ezeken kívül olyan speciális
eszközöket létesítettek, melyek a
sajátos nevelési igényű tanulók –
különösen a gyengénlátók, hallássérültek,
mozgássérültek – integrált
oktatását segíti. A fejlesztés
egységes alapinformatikai infrastruktúrát
biztosít, mely nélkülözhetetlen
feltétele a kompetenciaalapú
oktatás elterjesztésének,
hozzájárul a területi különbségek
mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez
és az élethosszig tartó tanulás
kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez
szükséges infrastruktúrát
biztosítja.
V.M.
A XXI. század
iskolája
Kanizsa – Évnyitó 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. augusztus 30.
A Landler Jenő Gimnázium
1962-ben végzett 4.C osztály
érettségi találkozóinak lelkes
szervezője Krugné Fehér Magdolna
nyugdíjas latin-orosz szakos
középiskolai tanár. Hogy
honnan is fakad kitartó, lelkiismeretes,
ez irányú tevékenysége
– felkeltette figyelmemet –, és ez
már a beszélgetésünk elején kiderült.
Az iskolához való kötődését a jó
példaként szolgáló apai-ági pedagógus
dinasztia életútjával és néhány
tanárának életre szóló útravalójával,
tanácsával magyarázza a
tanárnő. Ezek a tanítások mindmind
fellelhetők a szavaiban.
1996-ban vonult nyugdíjba, s mint
az iskola egykori diákja, később
tanára is, erkölcsi kötelességének
érezte az érettségi találkozók megszervezését,
melyet már az érettségi
banketten elvállalt. Most nyáron
az 50 éves találkozót hagyták maguk
mögött, s nagy örömére a volt
osztálytársak erre a találkozóra jöttek
el a legtöbben, 28-an, az ország
különböző pontjairól. Mit is mond
ő maga?
– Mindig igyekeztem ünnepélyessé,
emlékezetessé tenni ezeket
az összejöveteleket, hogy a személyes
találkozás örömén kívül valami
maradandó élményt is vigyenek
magukkal haza újra meg újra az
osztálytársak. A gimnáziumi évek
során osztálytermünk táblája felett
egy Liviustól származó sententia
volt olvasható, melynek kezdő
szavai „Amemus patriam” – Szeressük
a hazát –, és végső gondolata
„posteritati serviamus” – szolgáljunk
az utókornak.
Ezek a gondolatok mementóként
maradtak meg bennem és osztálytársaimban
is, és sok kezdeményezést
indítottak el. A 25 éves
érettségi találkozón ezüstfenyőt
ültettünk 1987-ben az iskola udvarán,
a 30 évesen állítottuk fel az
öreg diákok pihenő padját
„Amemus patriam” felirattal. E
kedves helyeket minden találkozón
felkeressük emlékezni és egyegy
osztályfotót készíteni.
1990-ben létrehoztuk a „IV.C
Tanulmányi Alapítványt” – elsőként
a városban, amely később beleolvadt
a gimnáziumi alapítványba.
A 45 éves érettségi találkozón
Dr. Gadányi Károly, a Berzsenyi
Dániel Főiskola rektora, volt osztálytársunk
„Aranygyűrű” kitüntetésben
részesítette hat volt tanárát
sok évtizedes áldozatos munkájukért,
és jómagamat is.
Az 50 éves érettségi találkozón
2012. június 2-án emléktáblát és
egyben emléktermet avattunk két
volt tanárunk, osztályfőnökünk,
Kerecsényi Erzsébet tanárnő és
Zsoldos Ferenc tanár úr tiszteletére
és emlékére. Elhunyt tanárainkra
és osztálytársainkra gyertyagyújtással
is emlékeztünk. Mindenki
kapott az 50 évre, az „arany
érettségi” találkozóra emlékeztető
kis emléklapot is.
Krugné Fehér Magdolna tanárnő
családja 1958-ban költözött Nagykanizsára.
Édesapja, Fehér Lajos,
kezdetben, mint falusi tanító-igazgató
Sand, Komárváros, Kiskomárom
falvakban főtanító ízigvérig
pedagógusként nagy hangsúlyt
fektetett a falusi emberek művelődésére
is, összefogta a falu kulturális
életét, országos hírű tánccsoportot,
népi együttest szervezett,
színdarabokat adtak elő a falu apraja-
nagyja szereplésével. 30 évig
volt iskolaigazgató, Nagykanizsán
az Ady Iskolából vonult nyugdíjba.
Nagyapja, Fehér László 33 éven
keresztül tanítóskodott Csapiban,
dédapja, Fehér Béla pedig 40 évig
Somogysámsonban. A tanárnő, iskolához
való kötődését az is erősítette,
hogy születésétől kezdve 30
éven át, 1973-ig szolgálati lakásban,
iskolaépületben laktak. Az öt
gyermeket nevelő család legidősebb
gyermekeként kis gyermek
korában sokat tartózkodott nagyszüleinél
is, akik szintén iskolánál
laktak. Már óvodásként bejárhatott
a nagypapa óráira, aki művelt, érdeklődő,
lelkiismeretes tanító volt.
Édesapja is példaképül szolgált,
kinek számára az iskola „szent”
volt. Rendet, fegyelmet, minőségi
oktatást követelt elsősorban magától
és tanáraitól is.
– Nagyon hálás vagyok a szegedi
szakvezető tanáromnak, Dr. Visy
Józsefnek is, aki görög nyelvet tanított
nekünk az egyetemen, aki
egy polihisztor, nagyon művelt,
szigorú, nagy tudású ember volt. A
sors úgy hozta, hogy hozzá osztottak
be latin nyelvi gyakorló tanításra.
Utcát is neveztek el róla Szegeden.
Az óráin nagy figyelmet követelt,
de humánus, igazságos tanár
volt. Például azt mondta: „Kedves
leendő kollégák, ha a tanár belép
az osztályba, színpadra lép, tehát
önök minden nap színpadra lépnek.
Nem mindegy, hogyan viselkednek,
hogy készülnek fel az órákra, még
az sem mindegy, hogy néznek ki,
mert önök példaképek. Kivívják-e a
tanítványok tiszteletét azzal, hogy
felkészülnek az órákra, törődnek
velük, objektíven értékelnek, és
nem csak az iskolában ügyelnek arra,
hogy pedagógusok. Az órákon
nézzenek szembe a gyerekekkel, és
követeljék meg, ha valamit magyaráznak,
mindenki figyeljen oda.”
Lehet, hogy ez furcsán hangzik,
de így volt. Én ezt szentírásnak
vettem a pályámon. Olyan tanácsokat
adott, amit soha nem felejtek
el: a tanár legyen fűtő kohó és
lendítő kerék. Intelmei egész tanári
pályámra kihatottak, nemkülönben
apám élete, útmutatásai, hiszen
ő is pedagógus, a példaképem
volt. ő egész életét a pedagógiának,
az iskolának szentelte, persze
a családnak is. Öten voltunk, vagyunk
testvérek, a gyerekek nevelése
főleg édesanyámra hárult, itthon
ő koordinált mindent, ő osztotta
be a kevés pénzt. Négy testvérem
mérnök, én egyedül lettem
pedagógus. Apám ideje nagy részét
az iskolában töltötte. Az iskola
volt a mindene, a gyerekek, a
pedagógusok és még a szülők is!
Fontosnak tartotta a becsületes,
tisztességes munkát. Tanítványaim
gyakran hallhatták tőlem, hogy két
dolgot különösen nem szeretek: a
hazugságot és a hízelgést. Mindkettő
egy tőről fakad. Ezeket apám
sem szerette. A példaképeket és a
hosszú pedagógusi pálya minden
szépségét nem is tudom felsorolni.
Én hálás vagyok a sorsnak, hogy
tanár lehettem, az iskolának, ahol
tanulhattam és taníthattam, furcsa,
de igaz, a tanítványaimnak is, akiket
tanítottam, az osztálytársaimnak,
akik a hívó szóra eljöttek a találkozókra.
Úgy gondolom, a tanári hivatás
egy rang, legalábbis régen az volt.
Most is örülök, ha tanárnőnek szólítanak.
B.E.
A tanár legyen fűtő kohó és lendítő kerék
A Dalkia Energia Zrt. 2011-
ben hagyományteremtő céllal
életre hívott önkéntes napjára
került sor egy nyertes pályázatnak
köszönhetően a nagykanizsai
Kertvárosi Óvodában, ahol
az udvar tereprendezésével, az
apróbb műszaki javítások elvégzésével
és a kerítés rendbetételével
segítették a vállalat munkatársai
az intézmény modernizációját.
A tavalyihoz hasonlóan idén
is a belső pályázatok közül került
kiválasztásra egy, gyermekek
nevelését és oktatását szolgáló
intézmény, így a Kertvárosi
Óvoda pályamunkája nyerte a
félmillió forintos támogatást és
a Dalkia-munkatársak önkéntes
munkáját. Segítők érkeztek Budapestről,
Pápáról, Pécsről, Kaposvárról,
Barcsról, Győrből,
Szombathelyről, Nagyatádról és
Nagykanizsáról, összesen több
mint 60-an. Közreműködésükkel
megszépültek az udvari játékelemek,
a park és a padok, lefestették
az intézményt körülölelő
kerítést, megjavították az
arra szoruló villamos- és épületgépészeti
berendezéseket, valamint
linóleumot és gumilapot
raktak le.
Az intézményben a szerződéses
együttműködés keretén belül a
Dalkia Energia, mint energiaszolgáltató
már korábban felújította a
kazánházat, új kazánokat telepített,
biztosította az energiahasználat
mérhetőségét és lehetővé tette a
rendszer távfelügyeletét.
V.M.
Megszépült a Kertvárosi Óvoda
Kanizsa – 6 Hirdetés 2012. augusztus 30.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 43/2008.(X.09.) számú helyi
rendelete alapján pótpályázatot ír ki a pécsi felsőoktatási intézményekben tanuló
nagykanizsai hallgatók számára biztosított 5 - be nem töltött - pécsi kollégiumi férőhely
elnyerésére.
A pályázat benyújtásának feltételei:
Arendelet 2.§ alapján - APécsi Tudományegyetem 5 kollégiumi férőhelyére pályázhat az a
hallgató, aki: a.) nagykanizsai állandó lakóhellyel rendelkezik, b.) magyar állampolgárságú
hallgató, c.) a Pécsi Tudományegyetem valamely karán államilag elismert felsőoktatási képzés
keretében, nappali tagozatán folytatja tanulmányait, d.) az első diploma megszerzése érdekében
főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzésben, illetve BSc/BA vagy MSc/MA képzésben
vesz részt, és e.) a képzésre felvételt nyert és halasztással nem élt, akinek kollégiumi
férőhely iránti kérelmét helyhiány miatt elutasították.
A pályázat elnyerésének feltétele: a pályázó szociális körülményei (jövedelmi viszonyok,
testvérek száma, szülők vagyoni helyzete), valamint a rendelet 1. számú mellékletében
szereplő az abban meghatározott igazolásokkal együtt.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 07.
A benyújtott pályázatokat a szociális szakbizottság véleményezése ismeretében Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsága bírálja
el 2012. szeptember 15-ig, döntéséről levélben értesíti a pályázókat.
A pályázathoz csatolni kell: a fenti rendelet 1. számú mellékletében szereplő adatlapot,
az abban meghatározott igazolásokkal együtt.
Apályázati adatlap beszerezhető: Nagykanizsa megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal portáján
(Erzsébet tér 7.) illetve letölthető Nagykanizsa város honlapjáról a http://www.nagykanizsa.hu eügyintézés,
letölthető nyomtatványok, Művelődési és Sportosztály oldalról.
Bővebb felvilágosítás kérhető: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Művelődési és Sportosztály (Telefon: 20/849-2338).
Pótpályázati kiírás pécsi kollégiumi
férőhelyek elnyerésére
Kanizsa – Városháza 7
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. augusztus 30.
Nagykanizsai Izzó Sportegyesület
Utánpótlás nevelés-fejlesztés pályázatán (TAO) nyert támogatás adatai
2011-2012 bajnoki évad
Költség-típus Benyújtott költség Jóváhagyott és beérkezett Felhasznált támogatás +
összesen (önrésszel) támogatás+önrész összesen önrész összesen
I. Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 5 082 500 Ft 1 040 858 Ft 1 040 858 Ft
II. Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 666 000 Ft 16 900 Ft 16 900 Ft
III. Személyszállítási költségek 3 200 000 Ft 1 588 022 Ft 1 588 022 Ft
IV. Nevezési költségek
[az szövetség által szervezett bajnokság
vagy verseny nevezési díja nem számolható el.] 450 000 Ft 0 Ft 0 Ft
V. Rendezési, felkészítési, képzési költségek
[A 3.4 ponttal nem lehet átfedés, itt csak az utánpótlással kapcsolatos
képzési költségek jelenhetnek meg] 1 250 000 Ft 0 Ft 0 Ft
VI. Verseny és játékengedélyek kiállításának költségei
[Ide nem értve az MLSZ által megállapított, a szakszövetség díjfizetési rendjében
rögzített díjakat a verseny- és játékengedélyek esetén.] 0 Ft 0 Ft 0 Ft
VII. Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 5 828 000 Ft 2 616 257 Ft 2 616 257 Ft
VIII. Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és
versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő
szállás és étkezés költsége 3 124 000 Ft 0 Ft 0 Ft
IX. A programban résztvevő sportszakemberek
személyi jellegű ráfordításai 10 380 000 Ft 5 515 740 Ft 5 515 740 Ft
Összesen 29 980 500 Ft 10 777 777 Ft 10 777 777 Ft
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képviselője, OKISB-elnök
fogadóórát tart minden hónap első szerdáján 16 órától 17 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban
(Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden
hónap első keddjén 17 órától 19 óráig a Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskola (Nagykanizsa,
Hunyadi u. 18.) 20/388-8259, bcsaba@nagykanizsa.hu
Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Magyar u. 80-tól-164-ig (páros oldal), Magyar
utca (páratlan oldal) 83-tól-183-ig, Garay utca páros és páratlan oldala, Kinizsi u. 100-as lakó-
tömbház, Hársfa utca, Ifjúság utca, űrhajós utca és Lámpagyári utca) önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden hónap I. szerdáján 16,00 órától a Pálma Vendéglőben (Magyar
utca). Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát
a palini új Általános Iskolában.
Dr. Etler Ottó önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2012. szeptember 3-án 17 órától a
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
Kovács János a 4. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát 2012. szeptember
3-án (hétfőn) 18 órától a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban
Sajni József önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2012. szeptember 3-án (hétfőn) 16 órától
17 óráig a ligetvárosi óvodában, 17 órától 18 óráig a Vécsey Általános Iskolában, 18,00
órától 19 óráig Miklósfán a Mindenki Házában. sajni.jozsef@nagykanizsapmh.hu
Szőlősi Márta a 9. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden
hónap I. hétfőjén 17 órától a Zrínyi Miklós Általános Iskolában. (Zrínyi M. u. 38.): 30/301-
8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@hotmail.com
Képviselői fogadóórák
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzatának
módosítása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. július 31-i soron kívüli ülésén
döntött a Laktanya u. - Teleki u. - Péterfai árok - 037/78 hrsz-ú út közti
tömb rendezés alá vonásáról.
ASzabályozási terv módosítási javaslat: Aszabályozási terven a 3287/6 hrsz-ú út területének
a 3287/22 hrsz-ú telephely bejáratától keletre eső és a Péterfai-árokig terjedő
közlekedési területét a szomszédos Gip-2-sz jelű ipari gazdasági területbe kell
sorolni. A3287/22 hrsz-ú ingatlan keleti szélén egy 11 m szélességű sávot közlekedési-
közműelhelyezési területként kell szabályozni. Ugyancsak közlekedési területként
kell szabályozni a 3287/6 hrsz-ú út keleti, Péterfai-árok menti szakaszát.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény 9. § (2) bekezdésének
megfelelően, „Atelepülésrendezési eszköz kidolgozása előtt - beazonosítható módon
- meg kell határozni a rendezés alá vont területet, ki kell nyilvánítani a rendezés célját és
várható hatását oly módon, hogy az érintettek azzal kapcsolatban 15 munkanapon belül javaslatokat,
észrevételeket tehessenek, véleményt nyilváníthassanak. Ennek során biztosítani kell:
a) a helyben szokásos módon a kidolgozás elhatározásának tudomásra hozatalát és az érintett
lakosság, szervezetek, érdek-képviseleti szervek véleménynyilvánítási lehetőségét,”
Részletesebb leírás a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodáján megtekinthető
ügyfélfogadási napokon.
Atervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba a városi
főépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735) címzett levélben
jelezhetik.
Helyi Építési Szabályzat módosítása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló
42/2007. (IX.25.), a Garzonházakról szóló 32/2001. (VI.27.) és a nyugdíjasok elhelyezésére
épült bérlakások bérletéről szóló 36/1997. (XI.4.) önkormányzati rendelet alapján az
alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
I. Önkormányzati bérlakás bérleti jogával nem rendelkező pályázók részére:
Szociális és költség alapon: 1. Nagykanizsa, Csokonai u. 6/B. IV. em. 2., 2. Nagykanizsa,
Munkás u. 10/A. fsz. 2., 3. Nagykanizsa, Nagyrác u. 2/A. fsz. 9., 4. Nagykanizsa, Olaj u. 25.
III. em. 1. 5. Nagykanizsa, Rózsa u. 22/D. IV. em. 12., 6. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 3/B.
VI. em. 41., 7. Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. II. em. 1., 8. Nagykanizsa, Teleki u. 3/B. X. em.
61., 9. Nagykanizsa, Csengery u. 88. fsz. 1., 10. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11. fsz. 2., 11.
Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/B/4., 12. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/C/2.
II. Költség alapon: 1. Nagykanizsa, Bajcsy Zs. u. 38/A. I. em. 1., 2. Nagykanizsa, Bajcsy Zs.
u. 38/A. I. em. 2., 3. Nagykanizsa, Deák tér 2. I. em. 4., 4. Nagykanizsa, Kórház u. 2/A., 5.
Nagykanizsa, Fő u. 8. I. lh. II. em. 15., 6. Nagykanizsa, Fő u. 8. III. lh. I. em. 2.
II. Garzonházban lévő önkormányzati bérlakások: 1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. II.
em. 9., 2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. fsz. 3., 3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. fsz.
4., 4. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. II. em. 10., 5. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. I. em.
5., 6. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 1., 7. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 2.
III. Nyugdíjasház: 1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 21.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2012. szeptember 21. (péntek). Arészletes pályázati hirdetményt
a Zala Hírlapban, a Kanizsa Dél-Zalai Hetilapban, Nagykanizsa Megyei Jogú Város
internetes honlapján (www.nagykanizsa.hu), a Kanizsa TV képújságban, továbbá a Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján tesszük közzé.
Önkormányzati bérlakások
Kanizsa 8 – Hirdetés 2012. augusztus 30.
XXII. ZALAI FESTőTELEP
ZÁRÓKIÁLLÍTÁSA
A festőtelep és a kiállítás kurátora:
Angyal Mária művészettörténész
Szervezők: Zaláért Egyesület,
Humanitas Zala Alapítvány, Együtt
a Jövőért Egyesület. Házigazda:
Kanizsai Kulturális Központ.
Megtekinthető: szeptember 8-ig.
"HAGYOMÁNYAINK
NYOMÁBAN" - a HSMK Hímző
Műhelye és Wegroszta Zoltán
fafaragó népi iparművész kiállítása.
Megtekinthető: szeptember 8-ig.
A MAGYAR FOTOGRÁFIA
NAPJA
„CSAK CSAJOK” - kiállítás a
Kanizsa Fotóklub női fotósainak
alkotásaiból
Bakos Ildikó, Balogh Zsófia, Deák
Éva, Dolmányosné Balogh Éva,
Kéthelyi Júlia, Kóréné Horváth
Anita, Simon Bernadett, Simon
Kíra. Megnyitja: Kovácsné Mikola
Mária, a HSMK intézményegységének
vezetője. Megtekinthető:
szeptember 20-ig.
Augusztus 31. 16 óra
„Az én hobbim” - „ÉDES ÍZEK”
- Dénes Ferenc csokipapírgyűjteményének
bemutatása
Megnyitja: Lengyák István
Megtekinthető: szeptember 20-ig
Szeptember 5. 18.30 óra
Zenés Esték az Erzsébet téri
Zenepavilonban
GITÁRVARÁZS 65 PERCBEN -
A 64 éves Bacskay Zoltán születésnapi
koncertje. Műsorvezető:
Gulyás Attila
Szeptember 6., 13., 20., 27. 16.30
óra
KEREKÍTő - mondókás félóra 0-
3 éveseknek. Vezeti: Vajda Margit
zenepedagógus (30/6160-847)
Részvételi díj: 700 Ft/család, bérlettel
600 Ft/család. www.kerekito.hu
ALKONYI ELÉGIA - Z. Soós
István kiállítása. Megtekinthető:
szeptember 30-ig
DREAM OF BRUNNERS - Kiállítás
Sass Brunner Erzsébet és
Brunner Erzsébet Indiában festett
alkotásaiból
Megtekinthető: október 1-ig
ÉRINTÉSEK,
AVAGY EGY ÁLOMJÁRÓ
LÁTOMÁSAI - SOPHIE
PASQUALETTI
INSTALLÁCIÓJA
Megtekinthető: szeptember 10-ig
MEGHÍVÓ
Szeretettel hívjuk Önt, kedves családját és ismerőseit a szabadegyetem előadásaira.
Magyar Műveltség Kincsestára Szabadegyetem Szellemi Tanácsadó Testülete
„CSAK TISZTA FORRÁSBÓL”
A MAGYAR MűVELTSÉG KINCSESTÁRA 2012/2013.
Nagykanizsa
Helyünk az országban és a világban. Művelődéstörténeti szabadegyetem – 24.
17.50 A szabadegyetem baráti közössége koszorút és virágokat helyeznek el a Nagy-Magyarország-emlékműnél.
Szeptember 21. LÚDAS MATYI - avagy a magyar nemes megigazulása.
18.00 A magyar irodalom gyöngyszeme csillagmítoszi foglalatban.
Pap Gábor művészettörténész vetítettképes előadása. Az est házigazdája: Kondricz Albert pékmester és családja
Október 12. MAGYAR VILÁGSIKER KUWAITBAN - 1992.
18.00 Kitörésvédelem - tűzoltás és balesetvédelem
Magyar József olajmérnök - vetítettképes előadása. Buda Ernő gyémántdiplomás bányamérnökkel végzett közös
munkák megidézése. Az előadás díszvendége: JESCH ALADÁR gépészmérnök - geofizikus.
Beszélgetést vezeti: Szlávik Tibor olajmérnök. Az est házigazdája: a Magyar Olajipari Múzeum - Zalaegerszeg.
Október 26. VÁZLAT ELőDEINK ÉTKEZÉSI KULTÚRÁJÁNAK HISTÓRIÁJÁHOZ
18.00 Áldomás és torozás - Csanak és kanál - Tokánytól a gulyásig - Kásatörténet. Tüzek kinn és benn - Az esztendőkör
asztala - A vasárnapi ebéd. Nagy Gyula művelődéstörténész vetítettképes előadása.
November 16. A MAGYAR ÁRPÁD-HÁZI SZENTEK
18.00 Szakrális rend és egyetemes misszió
Legendák és elbeszélések az Árpád-házi szentekről. Szent Erzsébet rózsájának örökös világossága. Szántai Lajos
művelődés -kutató vetítettképes előadása. Az est házigazdája: Balogh László géplakatos mester - vállalkozó és családja.
November 30. KVANTUMTEOLÓGIA
18.00 A VALLÁS MINT IRÁNYÍTOTT ERőTÉR. A MAGYARSÁG OSZTATLAN EGY ISTENE.
Ágnes Golenya Purisaca író vetítettképes előadása. Az est házigazdája: Weczler Béla gépészmérnök és családja.
December 18. Az emberi szeretet küldetése a földi életünkben
18.00 KI A MAGYAR? MI A MAGYAR? Kedd! A MAGYARSÁG KÜLDETÉSE. Molnár V. József néplélek-kutató
vetítettképes előadása. Az est házigazdája: Tóth János asztalosmester és családja.
2013. január 18. KÖSZÖNTJÜK A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT!
18.00 NYELVÉBEN ÉL A NEMZET
Teremtés történetének elemzése a magyar nyelv segítségével. Pap Gábor művészettörténész vetítettképes előadása.
Amagyar örökség érdekében kifejtett szép és önzetlen emberi tettek elismerése: PAJZSRA EMELÉS!
Az est házigazdája: YNET SZÁMÍTÁSTECHNIKA, Kustár Zsuzsa iparművész és Rajnai Miklós családja.
Részlet az előadásból: http://youtu.be/Mu1hw7IQ9VI
Február 3. MERRE TOVÁBB?
18.00 Bartók Béla minden időkre szóló figyelmeztetései.
A három színpadi mű és a Cantata profana egységes értelmezése. "CSAK TISZTA FORRÁSBÓL"
Hintalan László János zenetanár hangképes előadása.
Az est házigazdája: Horváth Ferenc épületgépész mérnök és családja - Németh Ferenc zenetanár.
Február 22. AZ ELHALLGATOTT MAGYAR MÚLT XXIV.
18.00 A bolsevizmus lélektana és működési modellje.
NAGYSZABADTÉRI BÖRTÖN ellenőrzött és manipulált világa. Vendégeink: vitéz Rózsás János író, SCS 43-as sz. volt
GULAG-rab, kutató-történész, Takács János, a Hortobágyra Kitelepítettek és Elhurcoltak Egyesületének Örökös Tiszteletbeli
Elnöke, vitéz Csap Lajos - 1956-os halálraítélt, a Dél-Afrikai Magyar Közösség Tiszteletbeli Elnöke, vitéz Mecséri József
- 1956-os elítélt, Hársfalvi Ferenc, volt GULAG-rab. Abeszélgetést vezetik: vitéz Vörös András közgazdász és Kiss László mérnök - vállalkozó.
Március 22. ÉGI VEZÉRLÉS
18.00 Valamikor régen, a személyes tárgyak közvetlen részévé váltak.
Az ember életének. A „szerén” élő ember, mágikus tárgyai, égi vezetéssel születtek - a magyar kép-jelírás
gondolatiságában. Szelestei László néprajz-kutató vetítettképes előadása.
Az est házigazdái: Jerausek Gyula és Kása Lajos fafaragók és barátaik.
Április 19. ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET - aki a Magyarsággal Európát
és a Föld minden népét összeköti
Cs. Szabó István színművész vetítettképes előadása. Az est házigazdái: Rózsás János író és Rajnai Miklós családja.
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.434383386584717.92751.100000391777408&type=3&l=5e94716746
Május 17. ZALAI MAGYAR HAGYOMÁNYőRZő BÁL
18.00 Az eseményről külön meghívóban fogunk mindenkit értesíteni!
Június 2. (vasárnap) Nagy-Magyarország-Emlékmű - Nagykanizsa, Eötvös tér
14.00 TRIANONI MEGEMLÉKEZÉS.
Programszervező és művészeti vezető: Rajnai Miklós Bánffy Miklós-díjas bölcsész
Az előadásokról hang- és videó felvétel készül! (rajnai.miklos@upcmail.hu – 06-30-5523388)
Helyszín: Halis István Városi Könyvtár (Nagykanizsa, Kálvin tér 4. ).
Az előadások ingyenesen látogathatók.
MINDEN ÉRDEKLőDőT SZERETETTEL VÁRUNK!
Kanizsa 2012. augusztus 30. – Hirdetés 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
1. Sugár u. 53.
108 m2 üzlet. 800 Ft/m2/hó+ÁFA=1016 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+ÁFA=127 Ft/m2/hó. 48 m2 raktár. 50 Ft/m2/hó+ÁFA=699 Ft/m2/hó.
Licitlépcső: 50 Ft/m2/hó+ÁFA=64 Ft/m2/hó. 15 m2 pince. 300
Ft/m2/hó+ÁFA=380 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 50 Ft/m2/hó+ÁFA=64 Ft/m2/hó.
Összesen 171 m2. A bérlemény megtekinthető: 2012. szeptember 05. 8 - 8.30
óráig. A versenytárgyalás ideje: 2012. szeptember 06. 9 óra. Megjegyzés: volt
élelmiszer bolt.
2. Csengery u. 1-3.
40 m2 üzlet. 1500Ft/m2/hó+ÁFA=1905 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+ÁFA=127 Ft/m2/hó. Abérlemény megtekinthető: 2012. szeptember 05.
10.30 - 11 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2012. szeptember 06. 9 óra 10 perc.
Megjegyzés: volt gyermek ruházati üzlet.
3. Csengery u. 4.
87 m2 üzlet. 1050 Ft/m2/hó+ÁFA=1334 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+ÁFA=127 Ft/m2/hó. Abérlemény megtekinthető: 2012. szeptember 03.
8 - 9 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2012. szeptember 06. 9 óra 20 perc. Megjegyzés:
volt OTP Garancia iroda.
4. Csengery u. 6.
93 m2 üzlet. 1050 Ft/m2/hó+ÁFA=1334 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+ÁFA=127 Ft/m2/hó. Abérlemény megtekinthető: 2012. szeptember 03.
8 - 9 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2012. szeptember 06. 9 óra 30 perc. Megjegyzés:
volt Two Big Brothers.
5. Erzsébet tér 10.
76 m2 üzlet. 1050 Ft/m2/hó+ÁFA=1334 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+ÁFA= 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2012. szeptember
05. 14.30 - 15 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2012. szeptember 06. 9 óra 40
perc. Megjegyzés: volt festékbolt.
6. Deák tér 13- Kölcsey u. 2.
36 m2 üzlet. 1050 Ft/m2/hó+ÁFA=1334 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+ÁFA=127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2012. szeptember
05. 9.30 - 10 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2012. szeptember
06. 9 óra 50 perc. Megjegyzés: volt mobiltelefon javítási üzlet.
7. Erzsébet tér 18.
117 m2 üzlet. 1800 Ft/m2/hó+ÁFA=2286 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+ÁFA=127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető : 2012. szeptember
05. 14 - 14.30 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2012. szeptember 06. 10 óra.
Megjegyzés: volt cipőbolt.
8. Fő út 8.
63 m2 üzlet. 1050 Ft/m2/hó+ÁFA=1334 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+ÁFA=127 Ft/m2/hó. Abérlemény megtekinthető: 2012. szeptember 05.
11 - 11.30 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2012. szeptember 06. 10 óra 10 perc.
Megjegyzés: volt ételbár.
9. Fő út 8.
30 m2 üzlet. 1050 Ft/m2/hó+ÁFA=1334 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+ÁFA=127 Ft/m2/hó. Abérlemény megtekinthető: 2012. szeptember 05.
11 - 11.30 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2012. szeptember 06. 10 óra 20 perc.
Megjegyzés: volt iroda.
10. Rozgonyi u. 1.
48 m2 iroda. 900 Ft/m2/hó+ÁFA=1143 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+ÁFA=127 Ft/m2/hó. 51 m2 galéria 450 Ft/m2/hó+ÁFA=572 Ft/m2/hó.
Licitlépcső: 50 Ft/m2/hó+ÁFA=64 Ft/m2/hó. Összesen: 99 m2. A bérlemény megtekinthető
: 2012. szeptember 05. 13.30 - 14 óráig. A versenytárgyalás ideje:
2012. szeptember 06. 10 óra 30 perc.
11. Rozgonyi u. 1.
21 m2 iroda. 900 Ft/m2/hó+ÁFA=1143 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+ÁFA=127 Ft/m2/hó. 29 m2 galéria. 50 Ft/m2/hó+ÁFA=572.- Ft/m2/hó.
Licitlépcső: 50 Ft/m2/hó+ÁFA=64 Ft/m2/hó. Összesen: 50 m2. A bérlemény megtekinthető:
2012. szeptember 05. 13,30 - 14 óráig. A versenytárgyalás ideje:
2012. szeptember 06. 10 óra 40 perc
12. Kalmár u. 6. Vásárcsarnok emeletén különböző 20-42 m2 alapterületű
üzletek bérleti díja 1000 Ft/m2/hó+ÁFA=1250 Ft/m2/hó, amely a villany
és a víz kivételével a rezsiköltséget is tartalmazza. (Bérleti díj 300
Ft/m2/hó+ÁFA. Rezsiköltség mértéke 700 Ft/m2/hó+ÁFA). Licitlépcső: 50
Ft/m2/hó+ÁFA=63 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2012. szeptember
05. 8 - 9 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2012. szeptember 06. 10 óra 50
perc.
13. Fő u. 9. fsz.
167 m2 iroda. 3000Ft/m2/hó+ÁFA= 3810 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+ÁFA= 127 Ft/m2/hó. 20 m2 iroda galéria. 1500 Ft/m2/hó+ÁFA=
1905 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100 Ft/m2/hó+ÁFA= 127 Ft/m2/hó. 84 m2 raktár
galéria: 800 Ft/m2/hó+ÁFA= 1016Ft/m2/hó. Összesen: 271m2.A bérlemény
megtekinthető: 2012. szeptember 05. 10 - 10.30 óráig. A versenytárgyalás
ideje: 2012. szeptember 06. 11 óra. Megjegyzés: volt Sopron
Bank.
14. Bartók B. u. 8.
129 m2 üzlet. 900 Ft/m2/hó+ÁFA=1143 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+ÁFA= 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2012. szeptember
05. 9 - 9.30 óráig. Aversenytárgyalás ideje: 2012. szeptember 06. 11 óra 10 perc.
Megjegyzés: volt posta.
15. Fő u. 23.
21 m2 üzlet. 1050 Ft/m2/hó+ÁFA=1334 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+ÁFA= 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2012. szeptember
05. 9 - 9.30 óráig. Aversenytárgyalás ideje: 2012. szeptember 06. 11 óra 20 perc.
Megjegyzés: volt fodrász üzlet.
16. Ady u. 12.
200 m2 üzlet. 1500 Ft/m2/hó+ÁFA=1905 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+ÁFA= 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2012. szeptember
03. 9 - 9.30 óráig. Aversenytárgyalás ideje: 2012. szeptember 06. 11 óra 30 perc.
Megjegyzés: volt gyógyszertár.
17. Sugár u. 2.
27 m2 üzlet. 1200 Ft/m2/hó+ÁFA=1524 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+ÁFA= 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2012. szeptember
05. 13 - 13.30 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2012. szeptember 06. 11 óra 40
perc. Megjegyzés: volt ajándék üzlet.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa
Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.
Nagykanizsa Garay u. 21. Kis tárgyaló I. emelet
Érdeklődni: 93/311-241, 30/2273-192 telefonszámokon
A Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. (8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.)
NYÍLT VERSENYTÁRGYALÁST HIRDET
a Nagykanizsán lévő önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására
hirdetés
Kanizsa 10 – Kamara 2012. augusztus 30.
Kamarai tisztújítás –
dr. Polay József négy évre
ismét bizalmat kapott
az elnöki poszt betöltésére
A Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamarában május 25-től
július 12-ig, a törvény előírásai
szerint, több lépcsőben bonyolódtak
le a választások. A folyamat
kezdetén, mind a 3 tagozat tagsága
a Jelölő Bizottságba, a Választási
Bizottságba, a Mandátumvizsgáló
Bizottságba és a Szavazatszámláló
Bizottságba delegált
tagokat. A május 23-i küldöttgyűlés
aktualizálta a kamarai szabályzatokat,
majd kiegészítette a bizottságok
tagjait. E testületek
megtartották alakuló üléseiket és
megszavazták a Választási menetrendet.
A választási névjegyzék
május 25. és június 15. között a
kamara szolgáltató irodájában kifüggesztve,
21 napon keresztül
állt a város gazdasági szereplőinek
rendelkezésére.
Június 25-26. között tartottuk
meg a küldöttválasztó üléseket
három tagozati ülés keretében, az
Ipari, Kereskedelmi és Kézműves
Tagozatoknál. A választási névjegyzékben
szereplő vállalkozások
írásban jelölhettek, illetve a
tagozati üléseken szóban is javasolhattak
küldött jelölteket. Az
összejövetelek az eltelt ciklus tagozati
elnökeinek visszatekintő
beszámolóival indultak, majd a
jelölésekkel, illetve a jelölőlistákról
történő választásokkal folytatódtak.
A három tagozati ülésen
összesen 58 jelölés történt.
A kamarai alapszabály szerint a
kamara küldött testülete 21 fős. A
NAKKIK ipari tagozatából 10, a
kereskedelmi tagozatból 7, a
kézműipari tagozatból 4 fő került
az új küldöttgyűlésbe.
A küldötti mandátum négy éves
időtartamra szól.
A NAKKIK tisztújító küldöttgyűlése
július 12-én megválasztotta
a Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara elnökét, az általános
alelnököket, a 3 tagozati
alelnököt, az elnökség tagjait, az
országos küldötteket, valamint az
etikai és az ellenőrző bizottság
tagjait. Az elnökség és a két bizottság
a voksolást követően alakuló
ülést tartott, ahol a bizottsági
elnökök személyéről is döntés
született. E napon a bizalmat kapott
tisztségviselőkkel megkezdődött
a NAKKIK történetének
negyedik ciklusa.
A küldöttgyűlésen részt vett
Dunai Péter úr, a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara főtitkára is,
aki köszöntőjében összefoglalta a
kamarai rendszer elmúlt időszakát.
A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara is számvetésre készül,
hogy mit sikerült elérni az elmúlt
4 évben. Elmondta, ahhoz, hogy a
kamara a kormány megfelelő partnere
tudjon lenni, a kamarai rendszert
meg kell erősíteni. A legfontosabb
célkitűzés, hogy megfelelő
rálátásunk legyen a gazdaság egészére.
Ehhez lett volna szükség a
kamarai törvény módosítására,
amelyet nem hagytak jóvá. Viszont
január 1-től bevezetésre került
a kötelező kamarai regisztráció,
ami a törvényjavaslatból átvett
megoldás. A szakképzésben
történt a legnagyobb áttörés. Január
1-től az új szakképzési törvényben
újabb feladatokat kapott a kamara,
azzal párhuzamosan, hogy
bevezették a duális szakképzési
rendszert. Ez a gyakorlati képzésre
helyezi a hangsúlyt és ismét 3
évre változik a szakképzés időtartama.
A másik ilyen jelentős tevékenységi
kör a nemzetközi kereskedelemfejlesztés.
Pályázati támogatással
a területi kamarák is
olyan helyzetbe kerülnek, hogy
részt tudnak venni a kereskedelem
fejlesztésében. A főtitkár úr köszöntője
után Karádi Ferenc alpolgármester
úr beszédében reményét
fejezte ki, hogy továbbra is
egy hatékony kamara fog működni
Nagykanizsán, amely ezután is
partnere lesz a városnak.
Dr. Polay József elnök számadást
tartott a kamara előző 4 évéről. Elmondta,
hogy az első elnökségi tagok
közül ma is sokan részt vesznek
a kamara életében. Kamaránk januárban
ünnepelte megalakulásának
10. évfordulóját. Az elmúlt 11 évben
kiderült, hogy a Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara erős, életképes,
szükség van rá. Önállóságát
meg tudja tartani. Ma a Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara bizonyos
kérdésekben megkerülhetetlen
a városban. Nyitottságra, elhivatottságra,
tagjaink iránti elkötelezettségre
törekszünk a jövőben is. Úgy
gondolja, hogy az elmúlt időszakban
a küldöttek és az elnökség folytatták
azt, ami elkezdődött 2000-ben. Elmondta,
hogy Mádé Károly úr a következő
ciklusban már nem vállal
kamarai tisztséget, ezért számára a
küldöttgyűlés a tiszteletbeli alelnök
címet adományozza.
Ezután átadták a Nagykanizsa
Város Minősített Vállalkozója tanúsítványokat
a Kanizsa Produkt
Bau Kft; a Profi 2007 Kft.
és a Rákhely Kft. képviselőinek.
A NAKKIK küldöttei
és pótküldöttei
Ipari Tagozat
Antal József - DKG-EAST Zrt.;
Bálint Pál - Szig-Bau Kft.; Kassai
Zoltán - Dél Zalai Víz- és Csatornamű
Zrt.; Kiss László - KI+KO Trade Kft.;
Krihó Zsuzsanna - HEAT-GÁZGÉP
Gázipari Gépgyár Kft.; Kurucz István
- Siroma-Plast Kft., Miklós Zsolt - Kanizsa
Trend Kft.; Nagy Jánosné -
Annanet Ker. és Szolg. Kft.; Petró
Gyula - BWT Hungária Kft. ; Szili
Győző - Murasóder Kft.
Pótküldöttek: Boros László - ZPannon
Kft.; Höfle Béláné - HCsapó
Bt.; Kozma Péter - NSP
Hulladéklerakót Üzemeltető Kft.
Kereskedelmi Tagozat
Cserti József - Addinol Hungária
Kft.; Dr. Füle Lajosné - Egyéni
vállalkozó; György Pál -
Pamafix Kft.; Kálovics Ferenc -
Egyéni vállalkozó; Kováts Miklós
- KM Light Kft.; Dr. Polay József
- Wipo Future Üzletviteli és Tanácsadó
Kft.; Rákhely Árpád -
Egyéni vállalkozó.
Pótküldöttek: Lébár Piroska -
Sponzor Tours Utazási Kft.; Wilheim
Gábor - G.Wilheim Kft.
Kézműipari tagozat
Anek Judit - Egyéni vállalkozó;
Ágoston Tibor - Egyéni vállalkozó;
Draskovics Szilárd -
Draskovics Gravo Stúdió; Pápai
József - Pápai József és Társa Bt.
Pótküldött: Pál Rózsa - Egyéni
vállalkozó.
A NAKKIK választott
tisztségviselői
Elnök: dr. Polay József - WIPO
Future Kft. Általános alelnökök:
Antal József - DKG-EASTZrt., Cserti
József - Addinol Hungária Kft.
További alelnökök: Miklós
Zsolt - Kanizsa Trend Kft.,
Kálovics Ferenc - Egyéni vállalkozó,
Draskovics Szilárd -
Draskovics Gravo-Stúdió.
További elnökségi tagok: Bálint
Pál - Szig-Bau 94 Kft.; Kassai Zoltán
- Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.;
Krihó Zsuzsanna - HEAT-Gázgép
Kft.; Nagy Jánosné - Annanet Kft.;
Petró Gyula - BWT Hungária Kft.;
Szili Győző - Murasóder Kft.
Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara
8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.
Telefon: 93/516-670, 93/516-671
Mobil: 0630/754-3616
E-mail: nakkik@nakkik.hu,
Honlap: www.nakkik.hu
Kanizsa – Kamara 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. augusztus 30.
Ellenőrző Bizottság: Kalmár
István elnök - Kanizsa-Mark Bt.;
Kováts Miklós - KM-Light Kft.;
Turzó György - Pannon Consult Kft.
Etikai Bizottság: György Pál
elnök - Pamafix Kft.; dr. Füle
Lajosné - Egyéni vállalkozó; Kiss
László - KI+KO Trade Kft.
Országos Küldöttek: Kurucz
István - Siroma-Plast Kft.; Nádasi
Tamás - Aquaprofit Zrt.; dr. Polay
József - WIPO Future Kft.
2012. évi külgazdasági
programjaink
A nagykanizsai vállalkozások
külgazdasági kapcsolatainak fejlesztése,
kiépítése érdekében a
Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara exportösztönző programot
dolgozott ki. Segítségével a
vállalkozások kapcsolati tőkére,
beszállítói pozíciókra tehetnek
szert a határ menti horvát piacon.
A szakmai program első részében
szeptember 6-7-én két napos
látogatást teszünk a határ menti
horvát csáktornyai, kaproncai,
belovári kamaráknál. A program
keretében a résztvevők egy gyárlátogatáson,
üzleti partnertalálkozón
és a 20. őszi Belovári Vásáron
is részt vesznek.
A program második részében,
október 18-án horvát-magyar kereskedelemfejlesztési
konferenciát
szervezünk Nagykanizsán a határ
menti horvát kamarákkal közreműködve.
A programok a Nemzetgazdasági
Minisztérium pályázati támogatásából
valósulnak meg.
Programelőzetes
􀂊 Új jogszabályok, karakteres
módosítások a Munka Törvénykönyvében.
A munkáltatók szemszögéből
rugalmasság jellemzi a
július elsejétől hatályba lépett
Munka Törvénykönyvét. Az új
rendelkezések megjelenésén kívül
alapvető szabályok módosításai
szövik át a régi szerkezetet. A
munka világában bekövetkezett
változásokban történő eligazodás
segítése érdekében Kamaránk
szeptember hónapban Munkaügyi
Szakmai napot tart a Zala Megyei
Kormányhivatal Munkavédelmi
és Munkaügyi Szakigazgatási
Szervének közreműködésével.
Figyelemfelhívásként közzé
tesszük Zala Megyei Kormányhivatal
Munkavédelmi és Munkaügyi
Szakigazgatási Szervének
munkaügyi szakterületre
vonatkozó 2011. évi ellenőrzési
eredményeit: ellenőrzött munkáltatók
száma: 761, kiszabott munkaügyi
bírság: 195 munkáltatóval
szemben, eljárási bírság kiszabása:
16 alkalommal. szabálytalanság
megszűntetése bírság kiszabása
nélkül: 68 munkáltatónál, figyelemfelhívás:
58 foglalkoztatóval
szemben, panasz- és közérdekű
bejelentés: 328.
Szakképzési konferencia
szeptemberben
Várhatóan a szeptember 24.-i
héten szakképzési konferenciát
szervezünk a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara szakképzés fejlesztési
tevékenységéről, különös
tekintettel az Regionális Fejlesztési
és Képzési Bizottságok és a
Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottságok
működésére.
A konferencia az MPA-KANGM-
10/2011 számon 2011. december
22-én megkötött támogatási
szerződés alapján kerül megrendezésre.
Beiskolázási javaslatok
A Regionális Fejlesztési és Képzési
Bizottságok (RFKB) 2012.
szeptember 30-ig működhetnek,
megszűnésük után átalakulnak megyei
bizottságokká. A 2013/14-es
tanévre még a regionális bizottságoknak
kellett meghozniuk a szakképzés
irányaira és a beiskolázás
arányaira vonatkozó döntést 2012.
július 31-ig, megyékre lebontva.
Ennek előkészítésére június 26-27-
én, az MKIK szervezésében országos
workshop keretében került sor.
Arendezvényen a plenáris ülést követően
régiónként a Konzorciumi
Tanácsok (RKT) egyeztettek és tettek
javaslatot a beiskolázási szakképesítésekre
és az indítható maximális
osztálylétszámokra vonatkozóan.
Köpeczi Bócz Attila, az
MKIK programkoordinátora, a
rendezvényen elmondta, hogy
struktúráját tekintve az új táblázatban
eltűnnek az elágazások és a
gyűjtőmegnevezések. Az elágazásokból
alap-szakképesítés vagy
rész szakképesítések lesznek, vagy
más szakmákba épülnek be. A
szakképesítések száma így 429-ből
közelítőleg 250 lesz, és az 1300
szakmai kimenetből körülbelül 650
szakképesítés várható. Tóth István
János, az MKIK-GVI igazgatója
előadásában tájékoztatta a jelenlevőket,
hogy a döntés előkészítésénél
szempontként szerepeljen az ez
év májusában az MPA-KA-NGM-
10/2011 sz. projekt keretén belül
végzett "szakiskola_2012" kutatás
eredménye is. Az országos adatokból
jól látszik, hogy a Nyugat-Dunántúlon
a legmagasabb azoknak a
fiatal pályakezdő szakmunkások
száma, akik a saját szakmájukban
helyezkednek el.
A kormány a bizottságok javaslatára
2012. szeptember 30-ig
meghozza a 2013/14-es tanév beiskolázási
keretszámait megyékre
lebontva, amelyekkel kapcsolatban
a szakképző iskola fenntartói
költségvetési hozzájárulásra lesznek
jogosultak.
Nemzeti Foglalkoztatási Alap
képzési alaprészéből nyújtott
támogatások
A Nemzeti Munkaügyi Hivatal
pályázatot hirdet szakképző iskolák,
felsőoktatási intézmények,
szakképzési hozzájárulásra kötelezett,
szakmai gyakorlati oktatást
tanulószerződéssel végző
szervezetek számára a Nemzeti
Foglalkoztatási Alap képzési
alaprész 2012. évi decentralizált
keretéből finanszírozandó, a szakképzés
tárgyi feltételeinek fejlesztésére
irányuló beruházások támogatására.
A támogatásból kizárólag
a pályázónál folyó gyakorlati
képzést közvetlenül, rendszeres
használat mellett tartósan szolgáló
tárgyi feltételek fejlesztése támogatható.
A pályázható összeg
vissza nem térítendő támogatás.
A pályázat benyújtásának határideje:
2012. szeptember 17.
A pályázati dokumentumok a
következő linken érhetőek el:
www.nive.hu/index
ECO-HUB projekt
Kamaránk a Szlovénia-Magyarország
Határon átnyúló
Együttműködési program 2007-
2013 keretében az ECO-HUB elnevezésű
projektben vállalt partnerséget,
amely 2014. szeptemberéig
tart.
Aprojekt célja, támogatás nyújtása
a kkv-nak, innovatív, környezetbarát
termékek és szolgáltatások
létrehozására.
Segíteni szeretnénk a vállalkozások
környezettudatos gondolkodását,
és felhívni a figyelmet a
projekt során létrehozott online
információs és oktatási központ
lehetőségeire.
A program részét képezi, hogy
környezetirányítási rendszerrel
működő vállalkozások bemutatják
a legjobb gyakorlatukat, az un.
"best practise"-t a képzésen résztvevők
számára, amelynek megvalósításában
a kamarai tagjaink és
partnereink közreműködésére
számítunk.
Kamaránk a projekt ideje alatt
tájékoztatást nyújt a vállalkozások
munkatársainak az ECO-HUB
projektről és a projekt által kezelni
kívánt helyzetről, a célkitűzésekről
és a lehetőségekről, a projektben
részt vevő partnerekről.
A regisztráció még pótolható
A gazdálkodó szervezetek kötelező
kamarai nyilvántartásba vételének
kezdeményezését- a nyilvántartások
szerint- a nagykanizsai
vállalkozások közel egyharmada
még nem teljesítette. Több vállalkozó
az adatlapot ugyan eljuttatta a
kamarához, ám a hozzájárulás ötezer
forintos összegének befizetését
elmulasztotta. Mások az összeget
befizették, de adatszolgáltatási
kötelezettségükről elfeledkeztek.
Akik adósak maradtak a regisztrációval,
a www.kamreg.hu
vagy a www.nakkik.hu honlapokon,
illetve személyesen a
NAKKIK ügyfélszolgálati irodájában
eleget tehetnek a törvényi
előírásnak. A kamarai hozzájárulás
befizetése pedig szintén a kamara
irodájában, illetőleg a
Volksbank 14100134-12287549-
13000004 számlájára történő átutalással,
s az adószám feltűntetésével
rendezhető.
A kamarai regisztrációs szám
napjainkban nélkülözhetetlen
adat, hiszen hiányában például
cégbírósági átvezetések, nem kezdeményezhetők.
Megléte a hatósági
ügyintézéseknél is feltétel.
Kedden este dőlt el, ahogy a múlt
évben, idén is Zágrábban rendeznek
labdarúgó Bajnokok Ligája
csoportkör-mérkőzéseket az ősz folyamán.
Az elmúlt hét szerdáján a
horvát fővárosban a Dinamo
Zagreb – NK Maribor összecsapáson
2-1-es hazai siker született, ami
roppant éles maribori visszavágót
ígért, végül azonban a horvátok a
portugál védőjük, Tonel találatával
nyertek 1-0-ra.
Ahorvátok a több éves Európa-liga/
UEFA Kupa főtáblás szereplés
után tavaly ismét kiharcolták a BLcsoportkörös
fázist, s rögtön a Real
Madridot fogadhatták. Azágrábi autópályát
övező benzinkutak odavissza
tele is voltak Real-mezes magyarokkal,
de alapvetően a szlovén
oldal sem panaszkodhat, hiszen a
tavalyi Európa-liga csoportkör után
idén is foghatnak ki neves ellenfeleket
a második számú kupasorozatban.
Persze, sportszakmai és financiális
szemszögből ez aligha vigasz
arra, hogy a BL-be kerülés szinte
eleve 10 millió eurós javadalmazással
jár az európai szövetség részéről.
A párosítás végkimenetele arról
is döntött, hogy a Nagykanizsáról
Zágráb felé vezető pálya körül telhetnek
meg a benzinkutak az
egyes európai top-csapatok magyar
drukkereivel...
P.L.
Kanizsa – Határtalanul 12 2012. augusztus 30.
Augusztus elején
jó néhány
Vegeta került
Horvátországban
a kaproncai háztartásokba,
mivel a város tekintélyes létszámú
férfi-társadalma térhetett vele
haza (néhány nappal később
már a fonyódi főtéren is flangáltak
benne...). A helyi Slaven
Belupo a legutóbbi döntős Athletic
Bilbao elleni labdarúgó
Európa-liga-selejtezőjére ugyanis
a belépő mellé járt egy kékben
pompázó „ételízesítős” feliratú
póló is, amit a nagyatádi szurkolók,
meg a kanizsai postás csapat
is örömmel vett.
Ami persze ennél jóval lényegesebb,
a horvátok le is győzték 2-1-
re nagyhírű baszk ellenlábasukat. A
továbbjutáshoz ez ugyan nem volt
elegendő (4-3 lett a bilbaóiaknak),
de sokáig emlékezetes pillanatokat
hozott a párharc visszavágója.
„Ide figyeljen, a most pályára
lépő csapatból hat saját nevelésű
játékosunk. Mi egy kisvárosban
élünk, de végtelenül büszkék vagyunk
csapatunkra” – így egy roppant
lelkes szurkoló azok után,
hogy az első félidőt követően 1-0-
s előnnyel vonulhatott pihenőre a
Slaven.
Persze addig is számos dolog
történt és nem csupán a pályán.
Többek között egy kis hercehurca,
hiszen a horvát klubnál igencsak
utánanéztek az akkreditációknak.
Talán még a németeknél sem találkozni
olyan katonás fegyelemmel,
mint amit Koprivnica (egyik)
büszkeségénél bemutattak. Még a
technikai igazgató is „leosztotta” a
nála érdeklődőket: az újságíró
azért újságíró, hogy megtalálja a
tudósítóknak fenntartott területet.
Apellátának helye nem volt, irány
a lelátó. Ahol azért baszkokat is találtunk,
de a méltán híres vehemenciájukból
annál csekélyebbet.
Eljöttek, kirándultak egy jót, s
mint később kiderült, azért csapatuk
is továbbjutott.
Mindehhez a spanyoloknak
szükségük volt arra is, hogy a második
félidőben egy majdhogynem
„láthatatlan” találattal egyenlítsenek
(1-1), igaz a hazaiak mentek
tovább, s a gyönyörű szabadrúgásból
szerzett góljukat egy jóval kisebbel
toldották meg, de mint tudjuk,
a kis gól is gól (2-1)…
Hogy aztán a második félidő vége,
csakúgy, mint az elsőé (akkor
egy zúgó Slaven-kapufa ugrasztotta
talpra a nagyérdeműt…) ne múljon
el adrenalin-fröccs nélkül, arról
egy spanyol kezezés és ezzel
együtt meg nem adott büntető gondoskodott.
Maradt hát a 2-1-es
horvát győzelem, amit Davor
Suker, a Horvát Labdarúgó-szövetség
újdonsült elnöke (és labdarúgásuk
legendája) sem fogadott
neheztelve.
A lelátóról lefelé lépcsőzve
nyomban tucatnyi fiatal rohanta meg
közös képért, aláírásért, na meg a kicsit
nagyobbak néhány értékelő
mondatért, aki azért magyar tudásáról
is számot adott ott nyomban: „Jó
estét, barátom!” felkiáltással.
– Nagyszerű hangulat volt a találkozón,
s a Slaven együttese
igencsak kitett magáért – fogalmazott
az 1998-as világbajnokság
gólkirálya. – Remekül szűrte meg a
spanyolok próbálkozásait, s ez
még akkor is igaz, ha láthattuk,
nagyon erős csapat érkezett
Koprivnicára. Örülök, hogy Roy
Ferencina vezetőedző legénysége
ilyen összeszedett játékkal rukkolt
ki, s ha nagyobb szerencséjük van,
bizony akár még nagyobb meglepetés
is születhetett volna.
A sajtótájékoztatón az Athletic
Club vezetőedzőjét, az argentin
Marcelo Bielsát viszont nem kimondottan
jó kedvében találtuk.
Feltűnően – csak és kizárólag – a
mikrofont bámulta, hiszen együttese
szereplését ezúttal nem tehette
kirakatba.
– Nem játszottunk jól, nem lehetek
elégedett, mert úgy vélem,
az eredménytől függetlenül egy
nálunk gyengébb csapattól kaptunk
ki – mondta az egykori argentin
szövetségi kapitány. – Az
első félidőben domináltak a hazaiak,
s számos olyan kérdés vetődött
fel együttesem játékát tekintve,
melyekre nekem, mint edzőnek
választ kell találnom az elkövetkezendőkben.
A szünetben mindenképp
úgy próbáltunk változtatni,
hogy az újabb csatár, vagyis
Fernando Llorente pályára küldésével
fokozzuk elöl hatékonyságunkat.
Túlzottan azonban nem
hagytak minket kibontakozni, de
mivel bizonyos helyzetekben jobban
reagáltunk, végül kiharcoltuk
a továbbjutást.
Llorente (képünkön) esetében
könnyen elképzelhető, hogy Nagykanizsához
közel játszotta utolsó
tétmeccsét bilbaói színekben, hiszen
nem egy európai elitklub vadászik
aláírására...
Bielsa pedig tisztában volt vele,
a játékot Kaproncán nem együttese
fűszerezte, s egyedül nagy magányában
gyorsan buszuk felé is vette
az irányt. A jármű már járó motorral
várta, hogy a zágrábi repülőtérre
vihesse őt és csapatát…
Polgár László
(Koprivnica/Kapronca)
Llorente kaproncai búcsúja?
Ismét Zágrábban a Bajnokok Ligája
Fotó: Polgár László
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. augusztus 30.
Horoszkóp
Jó megfigyelőképességgel rendelkezik, és
alkalmas lesz arra, hogy a maga javára
fordítsa a kínálkozó munkalehetőségeket.
A kötöttségek ugyan fárasztják, de újabb
ötleteivel átlép minden akadályt.
Ezekben a napokban nem lesz erénye a kitartás.
Mivel nem szeret kockáztatni, az is
előfordulhat, hogy lemond a régóta dédelgetett
terveiről, de ha családtagjai elvégzik ön
helyett a munkát, azt azért megköszöni.
Könnyedén feltalálja magát a legkilátástalanabbnak
tűnő helyzetben is. Minden
változás érdekli a környezetében, és minél
több feladattal bízzák meg, annál lelkesebben
végzi el a munkát.
Szeszélyessé válhat ezekben a napokban.
Hangulatváltozásait nemcsak közvetlen
hozzátartozói befolyásolják, hanem a
bolygók is. Saját tárgyaihoz ne ragaszkodjon
túlságosan, újítsa meg legtöbbjét.
Néha úgy érzi, a családjában nem értékelik
kellőképpen az önben rejlő képességeket.
Mindig többet várnak el magától,
pedig jobb lenne, ha hagynák, hogy a saját
útját járja.
Az elkövetkező napokban a szelídség, és ennek
ellenkezője, a vadság jellemzi viselkedését
esténként. Családi körben már megszokták,
ugyanakkor társságban szórakoztató személyiséggé
válhat ezzel a tulajdonságával.
Könnyedén alkalmazkodik az időjárásváltozáshoz,
akár a forrósághoz, vagy a
hirtelen lehűléshez. A bolygóállások szerint
sikert érhet el az ön által kedvelt művészeti
ágban, csak fogjon hozzá.
Környezetében elismerik tehetségét és a
tudását, de a modorával időnként baj
lesz. Ne legyen erőszakos, vegye figyelembe
időnként mások elképzelését is,
és örüljön a kellemes napsütésnek.
Nem tudja, de talán nem is akarja a szabadság
iránti vágyát leküzdeni. Ha baráti körben
netán megunja valakinek a társaságát,
ne szálljon tovább, mint egy madár, hanem
hallgassa meg az ő véleményét is.
Továbbra is a kitartás lesz a legfőbb erénye.
Meggondolatlanul nem vág bele
semmibe se, nem szereti a kockázatvállalást.
Ha rátalál életcéljára, anyagi gazdagságot
és nagy karriert érhet el.
Időnként meglepő teljesítménnyel kápráztatja
el a családját. Ezekben a hetekben
kerüli majd az unalmas órákat, mert
mindent meg akar tenni annak érdekében,
hogy kivívja a párja elismerését.
A lustaság lesz jellemző önre ezekben a
napokban. A hatodik érzéke azonban jól
működik, és időben érzékeli a családjára
váró anyagi nehézségeket. Megfontolt
lépésekkel gyorsan túl lesz rajtuk.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
JÁRMű
INGATLAN
Péterfai utcában 18 m2-es garázs
eladó. Érd.: 0630/506-1082
(7516K)
Belvárosban (Hunyadi utcában)
700 négyzetméteres építési terület
eladó. Érd.: 0630/448-6072
Bagolai hegyen pince kedvezményesen
eladó, 780 négyszögöl
területen, teljes felszereléssel, jól
termő gyümölcsfákkal. Víz, villany
bevezetve, a közlekedés jó.
Érdeklődni: 0630/473-9120
(7503K)
Garázs bérbeadó személygépkocsi
vagy motorkerékpár tárolására,
Nagykanizsán, a Csengery út elején
az udvarban. Tel.: 0693/312-767
(délután) (7517K)
ETZ 150-es nagymotor eladó.
Érd.: 0693/324-219 (7507K)
Lada 1500-as személygépkocsira
masszív tetőcsomagtartó
kedvező áron eladó. Érd.:
0630/389-5918 (7513K)
Matematikából érettségire felkészítés.
Egyetemistáknak analízis,
valószínűségszámítás, statisztika,
számvitel, közgazdasági tárgyak.
Érd.: 0630/668-6307 (7518K)
Matematikából általános- és középiskolások
felkészítését, korrepetálását vállalja
szaktanár Nk-án. Tel.: 0630/9396-115
Kanizsa – Sport 14 / Apró 2012. augusztus 30.
2012. 09.07. (péntek) 14-19 óra Dödölle Fesztivál. 2012. 09.08.(szombat) 14-
18 óra Dödölle Fesztivál. 2012. 09.08. (szombat) 10.30-16.30 óra Fityeház
Véradás - Vöröskereszt
Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket és Partnereinket, hogy Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának fax hívószámai 2012.
szeptember 3. napjától megváltoznak.
A Polgármesteri Hivatal központi fax hívószáma: +36 93 510 077. Erzsébet tér
7. sz. alatti épületben található tisztségviselők és szervezeti egységek. (Polgármester,
Alpolgármester, Jegyző, Aljegyző, Polgármesteri Kabinet,
Titkárság, Művelődési és Sportosztály, Pályázati Iroda, Városfejlesztési Osztály,
Főépítészi Csoport, Adóügyi Osztály, Gazdálkodási Osztály) fax hívószámai:
+36 93 510 077, +36 93 510 078. Eötvös tér 16. sz. alatti épületben található
szervezeti egységek. (Ügyfélszolgálati és Okmányiroda, Szociális Osztály,
Közigazgatási Osztály, Gyámhivatal, Építéshatósági Osztály, Közterület
Felügyelet) fax hívószámai: +36 93 510 149, +36 93 510 150
Anyakönyvvezetők fax hívószáma: +36 93 310 097
Apolgármesteri hivatal részletes telefonkönyve a www.nagykanizsa.hu oldalon elérhető.
Faxszámok változása
BÉRLET SZOLGÁLTATÁS
Az IFMD elnevezésű táncszövetség
világbajnokságát júliusban
rendezték Veszprémben,
ahol 86 különböző csapat képviselte
egyben országát is majd
2500 versenyzőjével. A moderntáncosok
találkozójára Nagykanizsáról
a Honvéd Kaszinó
SZKES Tánccsoportja nevezhetett
indulókat, szám szerint
negyvenhatot.
A négynapos verseny során a
kanizsaiak számos szép eredményt
értek el, jó néhány érmet hozhattak
haza a királynék városából.
A SZKES csoportjainak versenyszezonja
a veszprémi versennyel
zárult, ősztől a jelenlegi
edzőtáboruk után már az új formációk
és előadásaiknak kidolgozása
van soron a társaság berkeiben.
A SZKES csapatának (dobogós)
eredményei:
Dance show Junior Formáció –
Tiszavirág 2. helyezés (Tatai Benita,
Baj Bianka, Gábor Evelin, Bellovics
Adél, Gaál Villő, Friskó Zsófia, Németh
Larina, Nagy Krisztina,
Lőrincz Henrietta, Sneff Petra)
Disco Dance Felnőtt Formáció –
3. helyezés (Rácz Klaudia, Németh
Viktória, Nagy Krisztina, Szekeres
Anett, Gilincsek Laura, Kendli Diána,
Lőrincz Henrietta, Sneff Petra,
Bellovics Adél, Novák Nóra, Varga
Dóra, Kránicz Angelika, Sipos Vivien,
Németh Fanni, Németh Vivien,
Gábor Evelin, Baj Bianka)
Fantasy Mini Kiscsoport – 2.
helyezés (Gerencsér Zsófia, Horváth
Hanna, Szakács-Kovács Anna,
Szirtes Berta, Szommer Héra,
Varga Lilla)
Fantasy Felnőtt Formáció – 3. helyezés
(Szekeres Kinga, Takács Alexandra,
Milávecz Evelin, Steiner Bianka,
Kodella Kitti, Friskó Zsófia, Németh
Larina, Rácz Klaudia, Nagy Krisztina,
Lőrincz Henrietta, Sneff Petra)
Funky Gyerek Formáció
(képünkön) – 1. helyezés (Tatai
Benita, Szőllősi Barbara, Boti
Vanda, Ács Laura, Vasvári Zsóka,
Gaál Villő, Horváth Brenda,
Jankovics Martina, Tatai Blanka,
Szekeres Andrea, Varga Henriett,
György Viktória, Baksa Dorina)
Hip Hop Felnőtt Solo – 3. helyezés
Szekeres Kinga.
P.L.
Dobogósok sora a
veszprémi seregszemléről
Még július elején került megrendezésre
a Csónakázó-tó mellett
kialakított lovastusa pályán
a XVI. Nemzetközi Military Versenyre
(elnevezésében egyben
gróf Bethlen István és vitéz Orbán
Nándor Emlékverseny is
volt), melynek keretében a lovasok
díjlovaglásban, tereplovaglásban
és díjugratásban mérték
össze tudásukat.
A nyári hőség is alakította
termsézetesen a programot, de a
szervezők igyekeztek úgy kalkulálni,
hogy a sportolókat és lovaikat
ne a végsőkig vegye igénybe
az időjárás.
A második nap tartogatott igazi
erőpróbát az indulóknak, hiszen
akkor a tereplovaglás során előfordultak
bukások, viszont alapvetően
a remekül előkészített pályán
sikerült megbirkózni a kijelölt távokkal.
A díjlovaglás mellett a díjugratás
szintén egy inkább „behatárolt
terület” teljesítéséről szólt a nemzetközi
mezőny számára. Lehet
ugyan, hogy kevesebben fejezték
be a versenyt, de a színvonalra
nem lehetett panasz a szakértők
szerint sem.
A XVI. Nemzetközi Lovastusa
Verseny győztesei. "A" kezdő ló,
nyitott: 1. Kovács Emese (Gyűrűs;
Koheilan Karsaly nevű lován). A0
előkezdő ló: 1. Varga István (Jákfa;
Sellő nl.). Amatőr: 1. Krániczné
Mayer Erika (Győr; Viki nl.). Ifjúsági:
1. Bucher Rebeka (Keszthely;
Szelles nl.). "A" ifjúsági: 1. Pethő
Lili (Kaposvár; Zafír nl.). "B" nyitott
ifjúsági: 1. Hajdu Eliza (Kaposvár;
Vadvirág nl.). CCI egy csillagos:
1. Paul Adams (angol; Money
Train nl.). CCI két csillagos: 1.
Margit Appelt (osztrák; Space Jet
nl.). CIC egy csillagos: 1. Walter
Meister (osztrák; Arco M nl.). CIC
két csillagos: 1. Pintér Vanda (Budapest;
Gidrán Sovánka nl.).
A verseny ezúttal is bizonyította,
hogy Nagykanizsát kedvelik a
militarysok, nem csupán belföldről,
de külhonból is érkeznek úgy
sportolók, hogy eseménynaptárukban
július alatt városunk szerepel.
P.L.
Lovastusa: Küzdelem hőséggel és akadályokkal
Kanizsa – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. augusztus 30.
A-csoportba
jutást ünnepelhetett
az U20-
as magyar női
kosárlabda válogatott, hiszen a
Csehországban lezajlott B divíziós
kontinensviadalon a harmadik
helyet megszerezve ismét az
európai elitbe került. A Farkas
Sándor szövetségi edző vezette
együttes oszlopos tagja volt
Fuisz Viktória (képünkön fehér
mezben), a Kanizsai Vadmacskák
SE kosarasa is.
A magyaroknak csak a hatodik
fordulóban szakadt meg a veretlenségi
szériája, akkor a (szintén
feljutó) németek állták útjukat (71-
76). A mérkőzésen a kanizsai játékos
kezdőként kapott lehetőséget,
s hét pontjából volt egy hármas is.
Következett a tornát végül megnyerő
Görögország, Fuisz (5 pont)
ismét a kezdőötös tagjaként futott
ki a parkettre, de a magyar hölgyek
egy ponttal alulmaradtak
(61-62). A körberverések által
azonban már akkor úgy alakult a
helyzet, hogy a felkerülés a hetedik
kör után biztossá vált.
Ezt koronázta meg a Belgium elleni
győzelem (56-41), ezen a találkozón
a kettes poszton játszó délzalai
sportoló 22 perc bizonyítási lehetőséget
kapott, s tíz pontig jutott.
A B csoportos Eb-t tehát Görögország
nyerte, Németország és
Magyarország előtt.
– Nagyon örülök a csapat sikerének
én is, mint ahogy a honi kosárlabda-
társadalom egésze – fogalmazott
Gábor Erzsébet, Viktória
egyik nevelőedzője. – Külön
kiemelném, hogy véleményem
szerint idén nagyon jó volt a szakmai
stáb is, s ezt azért hangsúlyozom,
hiszen Farkas Sándor személyében
azért mégiscsak egy zalai
trénert tisztelhetünk.
– Hogyan alakul a KVSEjátékos
további programja?
– Ezt a szövetségi edzővel is
egyeztettük, természetesen Viki
kapott egy 10 napos külön pihenőt,
mivel az egész nyarat végigdolgozta,
ráadásul egyik húzóembere
is tudott lenni a válogatottnak.
Úgymond roppant szerencsés alkat
fejben, mert az akarat, a győzniakarás
nála különösképp'' kódolva
van. Biztos vagyok abban, hogy
nem csupán a pályán tud majd
helytállni a jövőben. Amire szüksége
volt, hogy bízzon benne az
edzője, s ő ezt meghálálta...
A tréner végszava egybecseng a
korosztályos válogatott gondolataival,
hiszen Fuisz Viktória a
hazaérkezése után így értékelt:
– A tavalyi B-csoportos kontinensviadalon
részemről az volt a
baj, hogy nem kaptam bizalmat,
így nem lehetett olyan egészséges
önbizalmam, mint amilyen ezúttal
volt. Itt éreztem, hogy az edzők
megbíznak bennem teljes mértékben,
én pedig megpróbáltam rászolgálni
erre. Bátran kijelenthetem,
hogy eddig ez volt a legjobb
válogatottnál töltött nyaram. Nagyon
jól éreztem magam, a csapattársakkal
is remekül megértettük
egymást.
Mit lehet ehhez hozzáfűzni? Talán
annyit, hogy jövőre már az európai
élvonalban lesz a magyar női
korosztályos válogatott helye ismét.
Soraiban remélhetőleg a kanizsai
kosárlabdázóval...
Polgár László
Fuisz Viktória:
„Ez a legjobb válogatottbeli nyaram”
Fotó: www.fibaeurope.com
NB III-as labdarúgó megyei
rangadó helyszíne volt az Olajbányász-
pálya, ahol a Nagykanizsai
TE 1866 együttese a Hévíz FC legénységét
fogadta. Az első félidőben
a labdabirtoklásban valamivel
jobb vendégek még egyenlítettek,
a második játékrészben
aztán a hazaiak a maguk javára
fordították az állást, amivel fontos
három pontot szereztek Koller
Zoltán labdarúgói.
Nagykanizsai TE 1866 (5.) –
Hévíz FC (11.) 3-1 (1-1)
NB III Bakony csoport labdarúgó-
mérkőzés, 2. forduló. Nagykanizsa,
Olajbányász-pálya, 200 néző.
Vezette: Sándor Z. (Kovács B.,
Kártyásné Horváth Katalin). G.:
Cs. Horváth G. (10., 72.), Nagy T.
(91.); Horváth Milán (35.). NTE:
Freischmid - Rákhely M., Baranyai Z.,
Cserfő L., Szép D. - Bozsoki - Rieger
(Babati, 62.), Nagy T. (György, 92.),
László L. (Petánovics M., 62.) - László
R., Cs. Horváth G. Vezetőedző:
Koller Zoltán.
Miután a hévízi együttes talán határozottabban
kezdte a találkozót, a
10. percben egy bal oldali szabadrúgást
követően Cs. Horváth Gábor
fejjel megszerezte az első NTE-gólt
a 2012/13-as idényben (1-0). A félidő
derekán a vendégek Kónya Dávid
és Bárkányi Bálint révén veszélyeztettek,
de támadásaiknak csak a
35. percben lett meg a gyümölcse,
amikor is Horváth Máté bal oldali
középre adása után Horváth Milán
szépen fordult be a labdával és helyezett
a hálóba (1-1).
A második játékrészből 15 perc
telt el, amikor László Roland lecsúszott
középre adása a bal kapufán
csattant, majd Szép Dávid szabadrúgását
védte Szabó Attila. A 72.
percben aztán Nagy Tamás jobbról
kanyarított a 16-os vonalára, s a berobbanó
Cs. Horváth elegánsan
küldte fejjel a labdát a kapu bal oldalába
(2-1). A rekkenő hőség ekkor
már mindkét oldal labdarúgóiból
roppant sokat kivett, a kanizsaiak
pedig az utolsó pillanatban biztosították
be sikerüket. Cs. Horváthot
sodorták el a büntetőterületen
belül, a büntetőt pedig Nagy Tamás
értkesítette (3-1).
– Nagyon fontos volt ez a győzelem,
hiszen nehéz sorozat elé nézünk,
a csoport meghatározó gárdái
ellen játszunk az elkövetkezendő
időszakban – fogalmazott a találkozó
másnapján Koller Zoltán. – Úgy
gondolom, megérdemelt a sikerünk,
még úgy is, hogy voltak olyan
periódusai a találkozónak, amikor a
vendégek domináltak. A második
félidőben viszont már mi játszottunk
jobban és az adódó fordulópontokból
is mi jöttünk ki jobban.
P.L.
Első hazai, első győzelem
Karate
edzőtábor
Nagykanizsán
A KIME Shotokan Karate
Egyesület az elmúlt napokban
első alkalommal rendezte meg
karate-edzőtáborát Nagykanizsán.
A küzdősportos seregszemlét
Feszt Norbert 2 Dan-os vezetőedző
tartotta, aki egyben az
egyesület elnöke is. Voltak még
résztvevők a zalaegerszegi Seigo
Do Karate Egyesülettől is Takács
Krisztián edző vezetésével.
Az idei felkészülés témája a
kihon (alaptechnikák) tökéletesítése,
kumite taktikai, illetve új
kata (formagyakorlatok) elsajátítása
volt. Hat napon át napi két
edzést tartottak, amit rendkívül fegyelmezetten
csinálták végig a
sportolók.
Az edzőtábor végén kyu-vizsgára
is volt lehetőség, ahol két
karatéka narancssárga, négyen
pedig kék övre vizsgáztak le sikeresen.
A karate gyakorlására
szeptember 3-tól a Péterfy Sándor
Általános Iskolában lesz lehetőségük
a küzdősportok rajongóinak.
Kanizsa 16 – Hirdetés 2012. augusztus 30.
Használtautó vásárlás előtt több tényezőt is
figyelembe kell venni, hiszen nem mindegy,
hogy hol és milyen körülmények között végeztek
javításokat az eladásra kínált gépkocsin. Az
ellenőrizhetetlen szervizmúltú autókkal ugyanis
igen jelentős kockázatot vállal a vásárló, mind
anyagi, mind közlekedésbiztonsági szempontból.
Ahazai autótulajdonosok egy része a garanciális
időszak lejártával nem márkaszervizbe viszi autóját,
annak ellenére, hogy az utángyártott alkatrészek
beszerelése, a szakmai felkészültség- és a műszaki
háttér hiánya komoly értékveszteséget okozhat.
Az idősebb használtautók esetében éppen ezért
nem túl gyakori a pontosan vezetett szervizkönyv
megléte, így eladáskor a vevő számára sokszor ellenőrizhetetlenné
válik, hogy milyen rendszerességgel,
és mennyire szakszerűen volt karbantartva
a gépkocsi. Pedig a korábbi javításokat és a kilométeróra
pontos állását is csak akkor tudjuk szakszervizben
lekérdezni, ha az autót rendszeresen
márkaszervizbe vitte korábbi tulajdonosa.
– A használtautó tulajdonosok nagyobb része a
márkaszervizek magas árait kifogásolja. Fontos
azonban figyelembe venni, hogy az „ismerős ismerőse”
által a garázsban végzett javítások hoszszú
távon sokkal költségesebbek lehetnek, mint
amikor valóban a gyártói háttérrel támogatott
szakértők nézik át és szervizelik a gépkocsit. Az elmúlt
tíz évben gyártott gépkocsiknál ugyanis a
gyártók már ügyeltek arra, hogy a gépkocsikat
csak a megfelelő célszerszámmal, és információs
háttérrel ellátott márkaszervizek tudják szakszerűen
javítani – figyelmeztet Istiván Tamás a nagykanizsai
Weltauto szakértője. – Még rosszabb, ha a
tulajdonos minden felkészültség nélkül maga áll
neki az autószerelésnek, remélve, hogy ezzel megspórolhatja
a szervizköltséget. A vállalkozó kedvű
tulajdonos a szükséges ismeretek nélkül akár komolyabb
kárt is tehet az autóban, nem beszélve arról,
hogy a szakszerűtlenül szervizelt gépjárművek
baleset- és életveszélyessé válhatnak.
Fontos tehát átgondolni, hogy az elsőre olcsóbbnak
hangzó megoldás hosszú távon valóban megéri-
e. Amikor szervizbe visszük a gépjárművet érdemes
rákérdezni, hogy a szerviz honnan szerzi be
az alkatrészeket, és vállal-e garanciát a javításra illetve
az alkatrészekre. A javításokról mindig kérjünk
tételes számlát, hiszen a garanciát is ennek felmutatásával
tudjuk érvényesíteni.
– Amennyiben márkaszervizbe visszük a gépjárművet,
az autóba beépített alkatrészek minősége
számon kérhető, az elvégzett munka számlával
igazolt és garanciális, ami igen fontos szempont,
hiszen egy esetleges meghibásodás esetén a garanciaidőn
belül a szerviz maga, de akár az azonos
márkahálózatba tartozó másik szerviz is elvégzi
a szükséges javításokat – figyelmeztet
Istiván Tamás. – Fontos tudni továbbá, hogy a
Weltauto rendszerében értékesített gépkocsikat
mindig tételesen átvizsgáljuk, a teljes szerviztörténetet
a vevő rendelkezésére bocsátjuk, és az eladott
gépkocsikra garanciát vállalunk. A későbbi
szakszerű javítások elvégzése érdekében pedig a
Weltauto létrehozta Szerviz 4+ programját, amely
kedvezményes szervizcsomag ajánlatokat kínál a
négy évnél idősebb autók tulajdonosai számára.
További információk a Weltauto Nagykanizsa
márkakereskedésben (Nagykanizsa, Petőfi út 95).
www.istivanauto.hu
Balesetveszélyt okozhat a szakszerű
karbantartás hiánya