Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
7.71 MB
2020-12-15 08:24:09
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
238
622
Rövid leírás | Teljes leírás (388.3 KB)

Kanizsa 2012. 029-032. szám szeptember

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XXIV. évfolyam 29. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2012. szeptember 6. Kanizsa
Nagykanizsai léptékkel mérve
kiemelt biztonsági intézkedések
közepette került sor Cseresnyés
Péter polgármester, valamint izraeli
vendégei: Ilan Mor, Izrael
Budapestre akkreditált nagykövete
és Shimon Lancry, Akko város
polgármestere közötti munkaebédre,
valamint az azt követő
sajtótájékoztatóra a Hotel Königben.
Nagykanizsa és az izraeli
Akko (Acre) testvérvárosok, s tíz
hosszú esztendő után került sor
ismételten személyes találkozóra
a városvezetők között. Ahogy
Cseresnyés Péter fogalmazott, a
testvérvárosi kapcsolat egy dolog,
annak viszont tartalmat is
kell adni. Ezt jelen pillanatban
ifjúsági kapcsolatok létesítésével
lehetne elérni, például magyar és
izraeli diák-, valamint művészeti
csoportok között. Ennek külön
lényege abban rejlene, hogy az
így szerzett tapasztalatok írhatnák
felül a különböző sztereotípiákat.
Ilan Mor, aki 2011-től Izrael
Állam Magyarországra akkreditált
rendkívüli és meghatalmazott
nagykövete külön örömét fejezte
ki avégett, hogy Nagykanizsa és
Akko városa közötti (ismételt)
kapcsolatfelvételnek részese lehet.
Ahogy fogalmazott, szeretné
elősegíteni ezt a viszonyt, hiszen
roppant fontos, hogy a két város,
de ország lakói megismerjék egymást,
s ebben kiemelt hely juthat
a fiatalok "találkoztatásának". Ez
bizonyosan országokon átívelő
barátságok kialakulásához járulna
hozzá, s örömmel vette tudomásul,
hogy a magyar félben egy
dinamikus, győztes mentalitású
személyt ismerhetett meg. Elmondta,
minden erejével azon
lesz, hogy a felívelő kapcsolatokat
támogassa. Ennek egyik állomása
lehet, ahogy a nagykövet
tolmácsolta, Nagykanizsa polgármesterét
meghívja egy hivatalos
izraeli útra.
Shimon Lancry, az izraeli testvérváros
első embere szerint fantasztikus
vendéglátás részese volt
a Kanizsán töltött másfél napja
alatt, s nagyon sok és fontos kérdést
sikerült megtárgyalniuk. Véleménye
szerint is a több éves
csend után el kell mélyíteni a kapcsolatokat
a két település között,
melynek kezdő momentumaként
itt volt az idő, hogy ellátogasson
Nagykanizsára, s ennek kapcsán ő
is kifejtette, a kanizsai polgármestert
várja hasonló látogatás apropóján
városába.
Polgár László
Akko és Kanizsa: Ismét életet
lehelnek a testvérvárosi kapcsolatba
Shimon Lankry, Akko polgármestere
megbeszélést folytatott
Cseresnyés Péterrel, Nagykanizsa
polgármesterével.
Cseresnyés Péter Shimon Lancry
fogadásán örömmel fejezte ki, hogy
a találkozó hosszú idő után végre
újra létrejött a két város vezetése
között. Megjegyezte, az elmúlt két
évben már jártak városunkban Izrael
képviselői, és fontosnak tartja a
párbeszéd folytatását. Ezzel kapcsolatban
egy jelentős eseményen már
túl vannak, hiszen egy izraeli zenepedagógus
nagy sikerrel képezte tovább
és adott át új ismereteket itteni
óvodapedagógusoknak.
Az üdvözlő szavakat követően
Shimon Lancry elmondta, gazdag
programban volt részük az előző napon,
miután megérkeztek, egy nagyon
szép és felemelő emlékesten
vettek részt a Zsinagógában. Kilenc
éve polgármestere Akkonak, azonban
ez az első nagykanizsai látogatása.
Alehetőséget kihasználva meghívta
Cserenyés Péter polgármestert
városukba, hogy ezáltal is elmélyítsék
a barátságot, a testvérvárosi kapcsolatokat,
és közösen gondolkodhassanak
azon, hogy milyen közös
csereprogramokat tudnának megvalósítani
a jövőben. Mindkét város
nagy történelmi múltra tekint vissza,
tudja, mindkettőjüknek az az elhívatottsága,
hogy ezeket a történelmi
emlékhelyeket a saját városában
életben tartsa, felelevenítse, és megőrizze.
Ez is lehet egy közös pont a
két város között. Biztos benne, hogy
sokkal könnyebb a közelben, Európában
lévő testvérvárosokba eljutni,
de azt megígérheti, hogy ha egyszer
ellátogat Cseresnyés Péter Akkoba,
nem fogja megbánni – jegyezte meg
mosolyogva.
A kötetlen találkozó városnéző
sétával és múzeum látogatással
folytatódott.
B.E.
Kanizsa 2 – Akko 2012. szeptember 6.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági
ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit
Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Fotók: Bakonyi Erzsébet
Akko polgármestere
Kanizsán
Bányásznapi
ünnepségek
hatvankettedszer
A 62. Bányásznap alkalmából
hagyományosan térzene fogadta a
járókelőket az Olajbányász emlékműnél,
ahol a nagykanizsai olajipari
vállalatok, a MOL Bányász
Szakszervezet, a Nagykanizsai
Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium
Zsigmondy-Széchenyi
Tagintézménye vezetői, képviselői
koszorút helyeztek el a felújított
emlékmű talapzatánál.
ABányásznap nagy múltú hagyományra
tekint vissza. Bányavidékenként
eltérő időpontban rendezték, és
rendezik meg a bányászok nehéz és
küzdelmes munkájának megbecsülésére.
A központi ünnepséget idén
Egerben tartották meg.
Az iparszerű hazai kőolaj- és
földgázbányászat 75. születésnapjáról
két rendezvényen is
megemlékeztek a szervezők
Bázakerettyén. A találkozó kiemelt
eseménye volt pénteken
Papp Simon geológus szobrának
felavatása, szombaton pedig a
62. Bányásznap alkalmából
Bázakerettyén tartották a MOL
Központi Bányásznapot és regionális
családi napot.
Bázakerettyén, az olajipar „bölcsőjénél”
találkoztak a szakma
egykori és mai művelői, ahol megtekintették
az olajipari kismúzeumot,
majd koszorút helyeztek el a
szomszédságában lévő történelmi
helyen, a Budafa-2 kútnál felállított
emlékkőnél.
Itt Török Károly, az (OMBKE
KFVSZ) Országos Magyar Bányászati
és Kohászati Egyesület Kőolaj,
Földgáz- és Vízbányászati
Szakosztály Dunántúli Helyi Szervezetének
elnöke elöljáróban felolvasott
egy 1937. március 20-án
megjelent hírt a Zalamegyei
Ujságból:
„A lispei, most már szentadorjáni
első fúrás nagyszerű eredményei
után megkezdték a második
fúrótorony fölállítását. Az új fúrótorony
az eddigitől 500 méternyire,
Boros József szentadorjáni gazda
telkén lett fölállítva, ahová kétnapi
munka után sikerült tankok
segítségével a szükséges gépeket
és felszereléseket fölvontatni. A
felrobbant iroda helyébe újat is
építettek már. Afúrótorony aljához
szükséges kavicsot csak nagy nehézségekkel
tudják szállítani. A
társaság köbméterenként 38 pengőt
fizet a kavicsért. A környékbe-
Hetvenöt éves
a Budafa olajmező
Kanizsa – Szerencse fel! 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. szeptember 6.
li gazdák mind kavicsszállítással
foglalkoznak, de a rossz út nagyon
megnehezíti munkájukat.
A társaság mérnökei az új fúrási
helyet az Eötvös-inga segítségével
állapították meg, annak szem előtt
tartásával, hogy olyan helyen fúrjanak,
ahol az olaj gáz nélkül tör
föl. Erre meg is van a remény. Az
eddigi furásnál négy, használaton
kívül helyezett mozdonnyal szolgáltatták
a gőzt, a fűtéshez fát
használtak. Most vezetik a kazánokhoz
a csöveket az 1. számú fúrástól,
hogy az új fúrásnál az eddig
megtalált gázt használják hajtóerőül.
Afúrások eredményéhez képest
a társaság most már állandó itt tartózkodásra
rendezkedik be. Ajövő
héten megkezdik az önálló telefonvonal
építését, és négy telefonállomást
állítanak föl.
A második fúrótorony a kellemetlen
idő ellenére is elkészül húsvétra,
és az ünnepek után megkezdik
a fúrási munkát.”
Az egybegyűltek szintén koszorút
helyeztek el a Templomkertben
felállított kopjafánál, mely nemcsak
a munkabalesetekben elhunytak
emlékét őrzi, hanem emlékeztet
mindazokra, akik a Dunántúlon
életüket áldozták a bányászattal
összefüggő tevékenységük során,
továbbá a bázakerettyei bombatámadás
áldozataira, a politikai meghurcolás
ellen a halálba menekülőkre,
de azokra is, akik itt e tájon
élték életüket, dolgoztak, de távol
nyugszanak e dimbes-dombos tájtól,
és sírjaikra nem tudnak koszorút
helyezni.
Dr. Papp Simon (1886-1970)
geológus köztéri szobrát, Pataki Béla
szolnoki szobrászművész alkotását
a kultúrház előtt állították fel.
Szalai Géza köszöntő szavait
követően elsőként Csatlós Csilla,
a 2010-ben létrejött Bázakerettye
Jövőjéért Alapítvány Kuratóriumának
elnöke életképekkel idézte
fel a geológus, a tanár, a vezető, a
férj, az igazgató életútját. „Dr.
Papp Simon ezzel a szoborral örök
időkre a kerettyei élet, a mindennapjaink
része lesz, mindig emlékezni
fogunk arra, amit értünk,
kerettyeiekért, a szakmáért és a
magyar olajiparért tett.” – mondta
zárszavában.
Nagy érdeklődés kísérte Dr.
Dank Viktor gyémántokleveles
geológus, ny. egyetemi tanár, az
OKGT volt kutatási vezérigazgatóhelyettese,
az MTA doktora
avatóbeszédét, aki személyesen is
ismerte és számtalan kongresszuson
vettek részt Papp Simonnal.
Az ünneplő közönségnek szakmai
vonatkozásban vetett fel néhány
gondolatot, annál is inkább,
mert Papp Simon személye nagyon
változatos megítélésen ment
keresztül a történelem folyamán.
– A magyarok ősi szokása –
hangsúlyozta –, hogy megbecsüli
azokat az embereit a társadalmának,
akik tettek valamit annak érdekében,
hogy az ország élete javuljon,
tekintélye növekedjen.
Ilyen ember volt Papp Simon.
1886-ban született Erdélyben,
Kapnikbányán. 1908-ban szerzett
oklevelet a híres kolozsvári egyetemen,
1909-ben már doktor, munkájára
felfigyelnek Selmecbányán,
és Böckh Hugó geológusprofeszszor
elhívja tanársegédnek az akadémiára.
Itt ismerkedik meg az effektív
olajkutatással Szlovákiában,
az egbelli olajmező területén.
A trianoni békediktátum következtében
Magyarország területének
kétharmadát elcsatolják az ott élő
magyarokkal és a magyar létesítményekkel
együtt, és szűkülnek a kutatási
lehetőségek. Amagyar geológusok
nagy része – köztük Papp Simon
is –, külföldre kerül. Dolgozott többek
között Jugoszláviában, Albániában,
Törökországban, Új-Guineában,
Ausztráliában, Kanadában és
legutóbb Németországban. Közben
nagyon érdekes esemény zajlik le
1920-ban. Az Angol-Perzsa Társaság
kutatási jogot szerez itt Budafapusztán
is. Mélyítenek, kitűznek egy
fúrást, ami most a hagyománytisztelő
olajosok szempontjából emlékhely
lett. 1700 méterig azonban nem
találnak semmit. Hogy mit tesznek?
– Áthívják Papp Simont, aki Jugoszláviában
dolgozik, ugyancsak az
ottani Angol-Perzsa társaság leányvállalatánál.
Papp Simon átjön, és
megállapítja, rossz helyen van a fúrás.
Ennek következtében hosszú
ideig nem volt érdeklődés e terület
iránt. Papp Simon 1920 és 33 között
külföldön dolgozik, nemzetközileg
elismert szakemberré vált, és rengeteg
kapcsolatra, ismeretségre és tekintélyre
tett szert. 1933-ban hazajön,
és elfoglalja a főgeológusi posztot.
Az Eötvös-inga mérési eredményeként
Mihályiban fúrták az első
fúrást, s mint ismeretes, széndioxidot
tártak föl 1935-ban. És jön 1936,
amikor a Budafa-1-es kút sem ad kielégítő
eredményt, műszaki gondokkal
küzd. Ebben az időben egy nagyon
fontos dátum december 3-a,
mert Papp Simonnak köszönhetően
(aki tekintélyének, angol nyelvtudásának
köszönhetően kapott még 50
ezer dollárt a további kutatásra, az 1-
es kút befejezéséhez és a 2-es kút
mélyítéséhez a külföldi tulajdonostól)
lett olaja Csonka Magyarországnak.
És ha van olaj, akkor van mit
tovább fejleszteni, kitermelni, feldolgozni
és szükség van rengeteg
munkaalkalomra, meg még vezérigazgatóra,
és elnökre is. És nemcsak
a jólét köszöntött be erre a területre,
megváltozott a szemléletmód,
modern technikát alkalmaztak, és elindult
az oktatás a szakmunkásképzéstől
kezdve az egyetemi oktatásig.
Ez egy óriási fejlődést jelentett Magyarország
életében, és ezért kap ma
Papp Simon szobrot itt, mert ő volt
az, aki mindezt kiküzdötte, és hitt
benne. Hitt a saját munkájában, a
térképében, aztán elindulhatott a fejlődés.
Nagy szolgálatot tett a hazának,
nagy hazafi volt, azonban nagy
csalódás érte saját hazája vezetősége
részéről. Teremtett egy csonkamagyarországi
olajipart, de halálra
ítélték.
Dank Viktor beszéde végén
megköszönte mindazoknak a munkáját,
akik lehetővé tették az ünnepséget,
a szobor elkészítését, és
arra buzdította a fiatalokat, továbbra
is tartsák be a magyar ősi
szokást, ápolják a hagyományokat,
hisz az a jövő forrása, és továbbra
is becsüljék meg azokat az embereket,
akik tettek valamit a hazai
olajipar, a magyarság jobbléte érdekében.
Dr. Holoda Attilát, mint a MOL
Eurázsiai Igazgatóságának termelési
igazgatóját kérték fel avatóbeszéd
megtartására a szervezők,
akit augusztus 21-től az (NFM)
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
energetikáért felelős helyettes államtitkárává
neveztek ki. Bázakerettyén
az OMBKE KFVSZ elnökeként
szólt az ünneplőkhöz.
– Igen szegény az a szakma,
amelynek nincsenek hagyományai,
és még szegényebb, amelyiknek
nincsenek saját hősei – kezdte
avatóbeszédét. – Nekünk mindenből
jutott, és ’hál Isten, még tartjuk
is magunkat ezekhez a hagyományokhoz.
A mi ilyen legnagyobb
hősünk volt Papp Simon. A tanár
úr, a geológus, aki nagyon fontos
dolgokat tanított, és hagyott itt nekünk
az olajon kívül. A hit és a hitelesség
fontosságát. Ahitet abban,
hogy tudásával képes megtalálni,
és magabiztosan segíteni a kutatókat
abban, hogy találjanak szénhidrogént,
vagy valami más ásványi
anyagot, hiszen ő nemcsak
szénhidrogént kutatott. Hitt a barátaiban,
a munkatársaiban, aztán
olyanokban is – mint ahogy Dank
Viktor professzor úr előadásában
hallottuk –, akikben nem kellett
(folytatás a 4. oldalon)
Fotók: Bakonyi Erzsébet
(folytatás a 3. oldalról)
volna. Hitt a hazájában, hogy
ők nem bántják, hitt az amerikaiakban,
hogy ők segítenek rajta.
Valószínű, ezt a hitét soha nem
veszítette el, és élete végéig próbált
hinni azokban a célokban és
emberekben, amiért, és akikkel
együtt dolgozhatott. Nagyon fontos
az a fajta hitelesség, amit itt
hagyott ránk örökül, hiszen hiteles
szakember, geológus, üzletember
volt élete végéig, és valóban
képes lett volna életét áldozni
ezért a hitért és a saját hitelességéért.
Amikor ezt a szobrot felavatjuk,
két szó lebegjen mindenki szeme
előtt: a hit és a hitelesség! Meggyőződésem,
a magyar olajipar jövője
– hiába vagyunk 75 évesek – fog
múlni ezen a két dolgon. Ez fog
minket segíteni ahhoz, hogy igenis
lesz még komoly magyar szénhidrogén-
kutatás, és termelés. Amenynyiben
lehetőségem lesz, mindent
el fogok követni azért, hogy ebben
támogassam az olajipart.
Az előadásokkal folytatódott
szakmai napot Udvardi Géza
aranyokleveles olajmérnök vezette
le, ahol elhangzott az a reményt
keltő hír is, hogy a Zala medencében
egy új, sikeres kutatási fázis
vette kezdetét.
„Hány éve termelnek kőolajat
Magyarországon?” címmel nagy
figyelem kísérte Tóth János, a Magyar
Olajipari Múzeum igazgatójának
előadását is:
– Minden nemzet történetében
vannak mérföldkövek, fontos események.
Ilyen például az 1956-os
forradalom dátuma, amit a rendszerváltás
előtt politikai okokból,
helytelenül ellenforradalomnak neveztek.
A szénhidrogéniparban
ilyen mérföldkő egy ország kőolajés
földgáztermelésének kezdete.
Magyarország e tekintetben különleges
helyzetben van, mert hazánk
területe többször változott – különösen
mára hátrányunkra – 1100 év
alatt. Igaz az olajipar (és gázipar)
150-160 éves, közben országunk
területe, politikai berendezése többször
változott.
Az már természetes, hogy ipartörténetünket,
olaj- és gázipar történetünket
a mindenkori Magyarországon
vizsgáljuk. Számos korábbi
kiadványban, de ezévben
megjelent szakmai folyóiratban,
újságban azt olvashatjuk – esetenként
a címlapon –, hogy „75 éves
a magyar kőolaj- és földgáztermelés”.
A mai ünnep meghívójában –
véleményem szerint – helyesen
szerepelt: „75 éve működik a
Budafa olajmező”. Sajnos mi magyarok
hajlamosak vagyunk túlzott
szerénységre, kishitűségre,
szégyenlősen nem említjük a valós
tényeket. A szomszéd nemzetek
fiai ugyanakkor bátran említik
a múlt eseményeit, beleértve a
magyar időszak történéseit, nem
mindig hangsúlyozva a magyar
vonatkozásokat.
A tények alapján az valószínűsíthető,
hogy Magyarországon
1860 óta termelnek kőolajat. Erről
részletesen olvashatunk
Posewitz Tivadar Petróleum és
aszfalt Magyarországon című,
1906-ban megjelent könyvében.
Igaz 1860-1882 között majdnem
az összes kőolajmennyiséget a
stajerlakaninai bitumenes palákból
nyerték. Megemlíthetők a
horvátországi petróleumforrások
is, ahol Petrovo Selo-ban,
Mikeluskán, Baèindal településeken
kisebb mennyiségű kőolajat
találtak.
1914-től ipari méretekben termeltek
kőolajat Egbellben (ma
Gbely, SK). Kissármáson 1909-
ben találták meg akkor Európa
legnagyobb földgázlelőhelyét.
1913-14-ben megépült Európa
leghosszabb földgáztávvezetéke
(Kissármás-Torda-Marosújvár). A
román könyvek szinte magukénak
vallva írnak a sármási gázról. A
„Szlovák gázipar 150 éve” című
könyvben is bátran írnak a magyar
vonatkozású, alapítású gázgyárakról,
Egbellről.
Az osztrák olajipar történetéről
szóló könyvek is megemlítik a magyar
területeken lévő olaj- és gázforrásokat.
Horvát barátaink is büszkén ünnepelték
a fiumei (ma Rijeka) –
1882-ben – magyar alapítású kőolajfinomító
kerek évfordulóit.
A magyar bányászati és kohászati
felsőoktatás kezdetét már a
rendszerváltás előtt is 1735-ből,
Selmecbányáról eredeztették, helyesen
tették.
Fontos tény az is, hogy Zala megyében,
Muraközben már a XIX.
század végén termeltek kőolajat,
például a Singer Mezőn. Még
jónéhány példát említhetnék, de
rövid az idő. Az elmondottakból
egyértelmű, hogy Magyarországon
1860 óta termelnek kőolajat és
1914 óta földgázt. Vállaljuk,
mondjuk bátran, elődeink előremutató,
nagyszerű munkáját, ne
szégyelljük, ha több területen az
elsők között cselekedtünk.
Javaslom, a jövőben a következő
mondatokat: 75 éves a magyar nagyipari
kőolajtermelés. Körülírva:
75 éves a kőolaj- és földgázbányászat
a mai Magyarországon (a trianoni
békediktátummal – 1920-ban
– lecsökkentett Magyarország területén),
röviden – csonka Magyarországon.
Ez bonyolult, de helyes
megfogalmazás. Sajnos ezt a tartalmat
még mai országunkban sem értik
sokan, főleg a fiatalok. Külföldön
még értetlenebb a helyzet.
Ezért röviden és egzaktan azt
mondhatjuk: Magyarországon 1860
óta termelnek kőolajat. Minden, hasonló
iparági évfordulót ehhez illetve
helyi eseményhez célszerű viszonyítani.
Kérem, hogy merjük vállalni,
vállaljuk tényleges ipartörténetünket,
a mi kötelességünk elmondani,
hogy mit tettek elődeink.
A szakmai napot éjszakába nyúló
hagyományos szakestély zárta.
B.E.
Ön tudta, hogy a
legelső nyakcsigolya
– az ATLAS – a
legtöbb embernél
tartósan el van mozdulva?
Ez a körülmény egész
sor testi és szellemi zavart
okozhat (fejfájás, nyaki fájdalom,
kézzsibbadás, szédülés,
hátfájás, gerincferdülés,
izomgörcsök, csípő- és térdfájdalmak,
lúdtalp, stb.).
Mintegy 18 éve egy svájci
bioenergetikus, dr. Rene-Claudius
Schümperli dolgozta ki és szabadalmaztatta
módszerét, amelyet
már a világ több mint 30 országában,
közel 400 Atlasprof
specialista alkalmaz. Az egyszerű
és biztonságos vibrációs gépi
masszázs technikát és eszközt kidolgozta
és személyesen oktatja.
Az Atlas a fej-, nyak-, gerincés
csípő egyensúlyát meghatározó
első nyaki csigolya. Az
eredmény tartós, mert az
Atlas az anatómiailag korrekt
helyére kerül. A technika egyedülálló,
természetes,
nem orvostudományi
módszer, nem gyakorol
hatást a csigolyatestre,
nem manuál
terápia és nem csontkovácsolás.
A módszer neve
AtlasProfilax. A gépi
vibrációs masszázs speciális
pontokon fellazítja a
nyaki izmokat és szalagokat. A
szervezet öngyógyító, regeneráló
mechanizmusának köszönhetően
indul be a javulás. Magyarországon
kilenc AtlasProf specialista
van, aki alkalmazza a
metódust. A Nyugat-Dunántúlon
egyedül dr. Varga Imre végezte
el a svájci kurzust és szerzett
diplomát Schümperli doktornál.
A nagykanizsai szakember
tavaly az AtlasProfilax vibrációs
masszázst személyesen
megtapasztalta, és utána az addig
évek óta fennálló panaszai,
mint derékfájás, nyaki- és vállfájdalom,
szédülés, fejfájás rövidebb-
hosszabb idő alatt megszűntek.
Az Atlas nem csak a fej hordozója
Ingyenes ismertető előadás:
Nagykanizsa, Hevesi Sándor
Művelődési Ház
szeptember 10. (hétfő) 18 óra
Kanizsa – Szerencse 4 fel! 2012. szeptember 6.
Kanizsa – Krónika 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. szeptember 6.
Felújítás alatt áll, és ha elkészül,
a Nagykanizsai Katasztrófavédelmi
Kirendeltség főbejárata
előtt állítják fel az önkormányzat
által vásárolt, és a Tűzoltóságnak
ajándékozott lóvontatású
kocsi-fecskendőt.
Kómár Ferenc százados, a
Nagykanizsai Hivatásos Tűzoltóság
Parancsnoka elmondta: világviszonylatban
a kocsi-fecskendő
feltalálása a 17. századra nyúlik
vissza. A lóvontatású, kézi meghajtású
fecskendőket Magyarországon
a 19. század elején főként
harangöntő-, rézműves- és kovácsmesterek
gyártották. Az évtizedek
előre haladtával készült
egyszerű gólyanyakú-, nyomótömlős-,
valamint süllyesztett medencéjű
kivitelben.
A Nagykanizsai Önkormányzat
által vásárolt, 1888-ban, Walser
Ferencz által készített eszköz
2012 júliusában került a Nagykanizsai
Katasztrófavédelmi Kirendeltségre.
Rossz állapotban volt,
fém részei elrozsdásodtak, fából
készült alkatrészei elkorhadtak,
viszont a rézből készült szivattyú
működőképes állapotban volt. A
kocsi-fecskendőt darabjaira szedték,
és egyenként megkezdték az
alkatrészek felújítását. A fém részek
megtisztításában és lekezelésében
nagy szerepet vállalt a
DKG-EAST Olaj- és Gázipari
Berendezéseket Gyártó Zártkörűen
Működő Részvénytársaság,
míg a fából készült kerekek felújításában
Fehér Béla szakember.
A további munkálatokat – csiszolást,
festést, egyéb famunkákat és
az összeállítást –, a szolgálatban
lévő tűzoltók végzik szabadidejükben,
amikor éppen nem oltanak
tüzet.
B.E.
Felújítják
a kocsifecskendőt
Augusztus elején parvovírusfertőzés
ütötte fel a fejét a nagykanizsai
állatmenhelyen. Ez a vírus
tipikusan kiskutyabetegség,
és sajnos rendkívül nagy a halálozási
arány a fertőzöttek között.
– tudta meg a Kanizsa Hetilap
dr. Papp Attilától, az „Élettér”
egyesület sajtóreferensétől.
A fertőzés kitörése után két héttel,
már mintegy tucatnyi kölyök
pusztult el a nagykanizsai vasútállomás
alatti állatmenhelyen. A fő
probléma elsősorban az volt, hogy
mindössze egy kiskutya-kennel állt
a menhely rendelkezésére, és így
nem volt lehetőség a beteg és fertőzött
kölykök karanténozására, így
persze néhány nap alatt az egyébként
egészséges kiskutyák is mind
megfertőződtek. Anyagi lehetőségek
híján tanácstalanul álltunk a
nagy bajban, nem tudtuk, mit is tegyünk.
Ekkor jött az ötlet, hogy keressük
meg a város első emberét,
és kérjük meg, segítsen, mert nagy
a baj. Az emberségére, a segítőkészségére
apelláltunk, nem hiába.
A polgármester titkárságán elmondtam
a menhely problémáját,
és mielőbbi időpontot kértem.
Cseresnyés Péter polgármester
még azon a héten fogadott, és
meghallgatva a beszámolómat,
azonnal segített. Megkérdezte,
hogy mekkora összegre lenne
szükségünk az új kennelekhez,
majd a saját pénzéből egyszerűen
odaadta a szükséges pénzösszeget,
így még aznap elmentünk a vaskereskedésbe,
és a megvásároltuk a
kennelekhez szükséges vasanyagot.
Gáspár Andrásnak köszönhetően
a kerítéselemeket a Via Kanizsa
már másnap kiszállította az állatmenhelyre,
így aktivistáink segítségével
megkezdhettük a kölyköknek
az új kennelek építését. Az
állatmenhelyen már korábban felhalmozott
betonlapokat hordtunk a
leendő kennelekbe aljzatnak, majd
a kerítéstartó oszlopokat és az ajtókat
állítottuk fel a végső helyükre,
jelenleg pedig a kerítéselemek
rögzítése folyik.
A munka folyamatosan zajlik, és
reményeink szerint a hétvégére befejeződik,
ami eredményeképpen
két, teljesen új kölyök kennelt tudunk
használatba venni, valamint
megújul a már meglévő, ideiglenes
kiskutya kennelünk is. E munkával
párhuzamosan, a menhely második
és harmadik futtatójának az elkészítése
is zajlik, ami Mező Gábornak,
a Mermaid Építőipari Kft. tulajdonosának
felajánlásából készül.
Az elért eredményekről igyekszünk
majd részletesen beszámolni
Nagykanizsa polgárainak, illetve
kérünk minden állatbarátot,
hogy látogasson ki hozzánk, győződjön
meg róla a saját szemével,
hogy állatgondozóink és aktivistáink
milyen nagy áldozatokat hoznak
azért, hogy ezek az árva állatok
is emberibb körülmények között
várhassák új gazdáikat. – invitálta
lapunk olvasóit az egyesület
sajtóreferense.
K.H.
Készülnek az új kölyökkutya-kennelek
A Kulturális Örökség Napjai
2012, valamint a Kultúrházak
éjjel-nappal 2012 programsorozatba
illeszkedve kerül megrendezésre
a Megy a gőzös Kanizsára
Vasútmodellező és Vasúttörténeti
Kiállítás szeptember 14-16-
ig a VOKE Kodály Zoltán Művelődési
Házban.
– Egy nagy álmunk valósul meg.
Az elmúlt tíz évben Nagykanizsa
közelében nem volt ilyen jellegű
rendezvény, így remélem, sokan ellátogatnak
a vasútmodell és vasúttörténeti
kiállításunkra – mondta
Kámánné Szép Terézia, a VOKE
Kodály Zoltán Művelődési Ház
igazgatója. A tárlat a Kodály Zoltán
Művelődési Ház, a Baross Gábor
Vasútmodellező és Vasútbarát
Klub, valamint a tapolcai VOKE
Batsányi János Művelődési és Oktatási
Központ Vasútmodellező
Kör közös kiállítása lesz.
– Nagykanizsa nagy vasutas
múlttal rendelkezik, így nagy kihívás
számunkra ez a rendezvény –
kezdte Letenyei István, a Baross
Gábor Vasútmodellező és Vasútbarát
Klub klubvezető helyettese.
Hozzátette, a kiállítás anyagát
gyűjteményeikből állították össze,
így többek között fotókat, vonatokat,
képeslapgyűjteményt és vasúti
pályával kapcsolatos tablókat, jegyeket,
bélyegzőket és egyenruhákat
láthatnak az érdeklődők. Ezeken
kívül felállítanak egy körülbelül
50 méter hosszúságú modulrendszerű
terepasztalt, melyen hathét
vonat közlekedik majd egyszerre.
Ezek magyar jellegű szerelvények,
melyek közt van olyan is,
amelyet a klub tagjai gyártottak
vagy alakítottak át. Aterepasztalon
a jánosházai és a sárszentmihályi
állomás, völgyhidak, valamint
Veszprém megyei épületek láthatóak.
Minimális árú belépőjegy (felnőtt:
600 Ft, gyermek és nyugdíjas:
300 Ft, diák: 400 Ft) lesz,
azonban a fogyatékkal élők ingyen
látogathatják a rendezvényt.
V.M.
Vasútmodellező és vasúttörténeti
kiállítás a VOKE-ban
2003 óta a MAFOSZ, azaz a Magyar
Fotóművészeti Alkotócsoportok
Országos Szövetsége kezdeményezése
alapján minden évben a fotóművészeti
nemzeti örökségre és a
kortárs értékekre irányul a figyelem.
A tárlatot Kovácsné Mikola
Mária intézményegység vezető
nyitotta meg. Beszédében rávilágított
arra is, hogy miért pont augusztus
29-ét választotta a
MAFOSZ a magyar fotográfia
emléknapjává:
„Hazánkban 1840. augusztus
29-én készült nyilvános eseményen
fénykép, vagy ahogyan akkor
nevezték, dagerrotípia. A
Magyar Tudós Társaság évkönyveinek
V. kötete hitelesen számolt
be a rendkívüli bemutatóról.
Innen tudhatjuk, hogy a társaság
11. gyűlésén Vállas Antal
rendes tag a nemzeti kaszinó
Duna felé fekvő termeiben egybegyűlt
társaságnak két – olajozás
és égetés nélküli –, általa
készített Daguerre-féle fényképet
mutatott be. Ezzel bizonyítva,
hogy birtokában van mindannak
a tudásnak, amellyel élethű
képeket alkothat a világról.
Erre a 172 évvel ezelőtti korszakalkotó
eseményre emlékezünk
a Magyar Fotográfia Napján.”
A Hevesi Sándor Művelődési
Központ alkotóközössége elsők
között csatlakozott az országos
kezdeményezéshez, és évről-évre
különleges, alkalomhoz illő bemutatóval
ünneplik meg e jeles napot.
A Kanizsa Fotóklub korra és nemre
való tekintet nélkül, 1956 óta,
immár 56 éve töretlenül befogadja
a fotózás szerelmeseit, akik itt jó
szándékú támogatásra lelnek, és
otthon érzik magukat.
A mostani kiállítás azért számít
kuriózumnak, mert ahogyan
az a címéből is kitűnik, Csak
Csajok, azaz a fotóklub nőnemű
képviselői szerepelnek nőkről,
de nemcsak nőknek készült portréikkal.
B.E.
Kanizsa – Kiállítótér 6 2012. szeptember 6.
Fotó: Bakonyi Erzsébet
hirdetés
Csajok a fényképezőgép másik oldalán
Hagyományaink nyomában
címmel a HSMK Hímző Műhelye
és Wegroszta Zoltán fafaragó népi
iparművész kiállítása látható az
intézmény Zala Márk termében.
– Jó látni ezt a rengeteg hagyományos
technikával készült, zsűrizett
és nem zsűrizett, néha komoly művészeti
értékkel is bíró, néha akár csak
az alkotás örömét hordozó népi
iparművészeti kincset – hangsúlyozta
kiállítás-megnyitó szavaiban Balogh
László, az OKISB elnöke. –
Látványuk és hangulatuk szólhat
magyarhoz és nem magyarhoz, a
népművészet rajongójához vagy
csak a művészet szerelmeséhez, fiatalhoz
és időshöz, kanizsaihoz és
nem kanizsaihoz egyaránt.
Egyébként világjelenség – folytatta
Balogh László –, hogy a globalizmus
kifulladóban van. Ettől
függetlenül, nálunk nagyobb nemzetek,
amelyeknek jóval kevesebb
aggódnivalójuk van, ugyanúgy érzik,
hogy eltűnnek a gyökerek, amelyekbe
egy nép kultúrája, alkotói és
közössége kapaszkodhat. Sokan a
globalizáció elleni visszarendeződést
szorgalmazzák – fejtegette a bizottsági
elnök –, de ez nem azt jelenti,
hogy a régit kellene utánozni,
hanem azt, hogy meg kell őrizni
azokat az értékeket, amelyek nélkül
beleolvadnánk a világtengerbe.
Egy nemzet maga, de különösen a
népművészete lehet: „közös ihlet”!
Ennek a mában túlburjánzó hajtása
lett, hogy világtrend a kalocsai vagy
matyó motívum: „divat a magyar”.
Lassan nincs a világnak megmutatható
olyan felület, amelyen ne tűnne
fel valamilyen magyar népi motívum.
Talán már sok is belőle, de valószínűleg
nem véletlen, hogy ilyen
mértékben elterjedt a magyar divatkód.
Gazdag népművészetünk kifogyhatatlan
mintakincse inspirációs
forrás lehet nemcsak a velük hagyományosan
foglalkozóknak, de divattervezőknek,
designereknek, reklámszakembereknek
is. Valami
azonban elfelejtődik: a folklórminták
szakrális értéket is hordoznak,
történeteket mesélnek el, áldásokat,
intelmeket fogalmaznak meg. Nem
csupán kódként, de nyelvi „szövegként”
is működnek.
A népművészet iránt érdeklődők
szeptember 8-ig tekinthetik meg
Pulai Lászlóné Cserti Ilona, népi
iparművész, Csárdi Istvánné,
Csöndör Albertné, Erdélyi Andrásné,
Holczbauer Margit, Horváth Lászlóné,
Jámbor Jenőné, Stiller
Gáborné, Szalai Györgyné, Szvetics
Jánosné, Tóth Tamásné, Varga
Árpádné és Wegroszta Zoltán fafaragó
népi iparművész alkotásait.
B.E.
A Magyar Fotográfia Napján a Kanizsa Fotóklub hölgytagjainak alkotásaiból
nyílt kiállítás a HSMK-ban. Ahét alkotó – Bakos Ildikó, Deák
Éva, Dolmányosné Balogh Éva, Kéthelyi Júlia, Kóréné Horváth Anita, Simon
Bernadett és Simon Kíra – fotóit bemutató „Csak Csajok” című tárlat
szeptember 20-ig látható az intézmény emeleti előcsarnokában.
A népi iparművészet kincsei a HSMK-ban
A Magyar Plakát Házban augusztus
15-én nyílt Sophie
Pasqualetti azaz Pasqualetti Zsófia
kiállítása.
Az Érintések címet viselő kiállítást
Lehota János esztéta nyitotta
meg, és Kőfalvi Csilla intézményvezető
ajánlotta az érdeklődők
figyelmébe. Ezzel a
mondattal aztán be is fejezhetnénk
a híradást, de itt nem csak
egy kiállításról van szó, hanem a
hazatérés és a megmutatkozás élményéről.
Városunk szülöttének pályája
az 1973-ban rendezett első önálló
kiállításával kezdődik, ami nem
nélkülözi az előzményeket, hiszen
Zsófi már ekkor élénken érdeklődik
a képzőművészet iránt,
sőt verseket is ír. Későbbi tanulmányai
sikerén felbuzdulva teljesen
a művészeteknek szenteli életét.
A világ meghódítására készül,
s eközben mohón szívja magába
a tanulmányutakon és kurzusokon
kapott tudást. Igazi dinamikát
1990 óta kapott pályája, amikor
is a hazai kiállító helyek mellett
Európa nagyvárosaiban egyéni
és csoportos kiállításokon vett
részt. Külföldi kiállításainak legfontosabb
helyszínei, Edinbourgh,
Dublin, Párizs, és Bécs.
Itthon Budapesten több alkalommal,
több helyszínen is bemutatkozott.
Nagykanizsán tizenhat
évvel ezelőtt a HSMK-ban láthattuk.
A most Kanizsára hozott
anyagát, akár életmű kiállításnak
is tekinthetnénk, ha nem tudnánk
hány kiállításra való anyaga nem
fért el a kiállítótérben. Zsófi
azonban nem kockáztatta meg,
hogy újabb évtizedek múlva legyenek
csak láthatók munkái, hanem
régebbi kiállításainak anyagával
és frissen készült alkotásaival
mutatkozott be a közönségnek.
Vásznairól sugárzik az érzelmi
túlfűtöttség, amely néha
haragot, néha örömöt sugároz leegyszerűsített
formáival, színvilágával.
Filozofikus énjéről jól
vallanak kollázsai, melyeket szövegekkel,
idézetekkel is ellátott.
Ezeken megelevenednek a gyermekkor,
ifjúkor és a felnőttkor
emlékei, élményei, lenyomatát
adva eddigi életének, tárgyaknak,
embereknek, érintéseknek, szerelmeknek
és csalódásoknak. A
kiállítás anyaga tömény, nehéz és
csak a megértés, a ráhangolódás
szándékával közelíthető meg igazán.
Érdemes akár többször is
megnézni. Pasqualetti Zsófi képei,
installációi kerülik a realizmust.
Miért is tenné ezt a digitális
fényképezőgépek, az okos-telefonok
világában. Számára a látható
világ és saját élményeiből
táplálkozó szubjektív világ bemutatása
a fontos. Az egész kiállítás
egy exhibicionista szellemi
sztriptíz, melyet csak kevesen láthatnak.
Kéretik a 3D-s szemüveget
otthon hagyni, amúgy is haszontalan
e helyütt.
H.Gy.
Kanizsa – Kiállítótér 7
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. szeptember 6.
Fotó: Halász Gyula
Kanizsai
HASZNOS
Tintapatron és lasertoner
töltés a nagykanizsai TESCO
Áruházban KEDVEZMÉNYESEN.
Eredeti és utángyártott
kellékanyagok 100% garanciával.
Tel.: 0670-517-7836
Fényre sötétedő lencse AKCIÓ 20-30 %
Az akció 2012. szeptember 30-ig érvényes
Hórusz OPTIKA
8800 Nagykanizsa, Király u. 32.
Telefon: 06 (30) 587 2150
Orvosi szemvizsgálat
A világ Zsófi szerint
„Megy a gőzős
Kanizsára”
Vasútmodellező és
Vasúttörténeti Kiállítás
2012. szeptember 14-16.
VOKE Kodály Zoltán
Művelődési Ház
(Nk, Csengery u. 67.)
További információk:
Tel./fax: +36 93 311 195
Mobil: +36 30 945 5915
E-mail: kodalymk@chello.hu
www.kodalymk.hu
Telefon: +36 93 510 137 vagy a +36 30 5686 327
Nagykanizsa, Ipari Park, Buda Ernő utca 19. 􀂊 www.inkubatornk.hu
A bringakocsis duó teljesítette
célkitűzését, hiszen a július 14-i
indulást követően, 24 napi tekerés
után az Alpok vonulatain át
megérkeztek a brit fővárosba,
Londonba. Ezzel bebizonyítva,
emberi erővel hajtott, környezetbarát
járművel is el lehet jutni
egy távoli vidékre. A Hegedüs
Tamás által kitalált mottó –
„Emberi erővel, az emberibb
kapcsolatokért, egy élhetőbb világért.”
– is helytállónak bizonyult.
Mint arról már lapunkban olvashattak,
július 14-én délelőtt
indult ünnepélyes keretek között
útjára Hegedüs Tamás és Hodák
Sándor, a házilagos építésű, fekve
hajtható bringakocsival. A 21
sebességes kétüléses járgányt
Hegedüs Tamás elképzelései
alapján Szantner Gyula, a Nagykanizsai
Műszaki Szakképző Iskola
és Kollégium Cserháti Tagintézményének
műszaki oktatója
valósította meg három hónap leforgása
alatt. Hodák Sándor ötlete
eredetileg az volt, hogy rollerrel
vágjanak neki az útnak, de végül
a korábbi tervet elvetve a
négykerekű alkalmatosságot választották.
Az indulást hosszú felkészülés
előzte meg, még a startot megelőző
éjjel is dolgoztak a bringakocsin,
az utolsó simításokat az Erzsébet
téren végezték el. Ráhangolódásként
közel 3300 kilométert
tekertek le a zalai utakon. A
tervek szerint 4500 kilométert
tettek volna meg, azonban ez egy
váratlan meghibásodás miatt
meghiúsult.
Az Erzsébet téri indulást követően
napi 7-8 órát és 2163 kilométert
letekerve érkeztek meg a La
Manche-csatornát átszelve Londonba
augusztus 6-án, a 24. napon.
Útjuk során érintették Nagykanizsa
testvérvárosait Csáktornyát,
Gleisdorfot és Puchheimet. Hollétükről
közösségi oldalukon folyamatosan
beszámoltak és képeket
közöltek.
Míg elértek céljukat, számos
embert próbáló emelkedővel kellett
megküzdeniük, különösen
Angliában, ahol egy-egy hoszszabb
domboldalon kétszer is
meg kellett pihenniük. Azonban
a tekerés alatt tapasztalt bátorítás,
ujjongás, buzdító dudálás és
a londoni fogadtatás mindenért
kárpótolta őket. A Nyári Olimpiai
Játékok idei helyszínén egy
magyar szurkolói klub várta őket
és belefutottak egy élő rádióközvetítésbe.
Itt találkoztak Gyurta
Dániel olimpiai bajnok úszóval,
aki az emlékfüzetükbe is írt. A
városban két éjszakát töltöttek,
majd visszaindultak, hogy augusztus
25-re megérkezzenek
Nagykanizsára.
A Nagykanizsa – London távon
különösebb technikai problémák,
melyek megtorpanásra késztették
volna őket, nem jelentkeztek. –
München után észrevettük, hogy az
egyik gumi oldala kezd kirepedezni,
nem bírta már az oldalterhelést.
Majd Németországban a váltó,
London előtt 70 kilométerrel
pedig a hátsó tengely törött el, de
ezeket ki tudtuk javítani – számolt
be Hegedüs Tamás.
Hazafelé, a London – Nagykanizsa
útvonalon napi 120-130
kilométert tettek meg szinte végig
szembeszélben, mely megterhelte
az ízületeiket. De a 35.
napon, közel 3700 kilométer
megtétele után, Ausztriában,
Passau és Linz között Schlögen
város közelében az emelkedőn
meghibásodott hajtóművet már
nem tudták megjavítani az idő
hiánya miatt, ugyanis a javításra
egy egész napjuk ráment volna,
így a 25-ére tervezett érkezés
irreálissá vált. A sportemberek
átgondolva a helyzetet úgy
döntöttek, segítséget kérnek.
Egy magyarországi barátjuk a
telefonhívást követően
mikrobusszal ment értük, és
szállította Nagykanizsára a
bringakocsit annak két tekerőjével
együtt.
De így is elégedettek, elmondták,
nem kudarcként élték meg.
Emberfeletti, amit véghezvittek...
Most leginkább a pihenés, amire
vágynak, hiszen az elmúlt kilenc
hónap történései rengeteg energiát
kivett belőlük.
V.M.
Kanizsa – Határtalanul 8 2012. szeptember 6.
Gyógyszertári ügyeleti Nagykanizsán - szeptember
Dátum Gyógyszertár neve, címe, telefonszáma Ügyeleti idő
2012. szeptember 1. KIRÁLY, KALMÁR U. 4., 93/536-620 12.30 - 08.00
2012. szeptember 2. ZSÁLYA, BOSZORKÁNY U. 2., 93/516-280 08.00 - 08.00
2012. szeptember 3. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. szeptember 4. SALVIA, RÓZSA U. 6., 93/536-610 17.00 - 08.00
2012. szeptember 5. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. szeptember 6. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. szeptember 7. FAGYÖNGY, SZEKERES J. U. 2-8., 93/310-367 16.30 - 08.00
2012. szeptember 8. BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1., 93/310-403 12.00 - 08.00
2012. szeptember 9. ARANYSZARVAS, ROZGONYI U.1., 93/311-531 08.00 - 07.00
2012. szeptember 10. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. szeptember 11. KIRÁLY KALMÁR U. 4., 93/536-620 17.30 - 07.30
2012. szeptember 12. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. szeptember 13. ARANYSZARVAS, ROZGONYI U. 1., 93/311-531 18.00 - 07.00
2012. szeptember14. KELETI, ZEMPLÉN GY. U. 6., 93/310-402 18.00 - 08.00
2012. szeptember 15. ZSÁLYA, BOSZORKÁNY U. 2., 93/516-280 20.00 - 08.00
2012. szeptember 16. SZENT GYÖRGY, TÁBORHELY U. 4., 93/510-135 08.00 - 08.00
2012. szeptember 17. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. szeptember 18. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. szeptember 19. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. szeptember 20. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. szeptember 21. SALVIA, RÓZSA U. 6., 93/536-610 17.00 - 08.00
2012. szeptember 22. SZENT GYÖRGY, TÁBORHELY U. 4., 93/510-135 16.00 - 08.00
2012. szeptember 23. ARANYSZARVAS, ROZGONYI U. 1., 93/311-531 08.00 - 07.00
2012. szeptember 24. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. szeptember 25. KIRÁLY, KALMÁR U. 4., 93/536-620 17.30 - 07.30
2012. szeptember 26. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. szeptember 27. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. szeptember 28. FAGYÖNGY, SZEKERES J. U. 2-8., 93/310-367 16.30 - 08.00
2012. szeptember 29. KIRÁLY, KALMÁR U. 4., 93/536-620 12.30 - 08.00
2012. szeptember 30. BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1., 93/310-403 08.00 - 07.30
Kanizsáról indultak, Londonig meg sem álltak
Fotó: https://www.facebook.com/bringakocsi
Kanizsa – Futball tegnap 2012. szeptember 6. és ma 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
A Videoton FC labdarúgó
együttese a fél nyarat azzal tölthette,
hogy megpróbálja kiharcolni
az Európa-ligában a főtáblára
kerülés lehetőségét, s a selejtezők
keretében mérkőzött meg a
szlovák Slovan Bratislava (1-1-
gyel, idegenben lőtt góllal jutottak
tovább a piros-kékek), a belga
KAA Gent, illetve a török
Trabzonspor AS legénységével.
Még augusztus elején, a belgákkal
szembeni párharc első találkozójának
apropóján szólaltattunk
meg két egykori dél-zalai
labdarúgót, lévén a fehérváriaknál
az elmúlt évtizedekben több
zalai labdarúgó is szerepelt. Köztük
olyanok, akik ma is Nagykanizsán
élnek vagy dolgoznak.
Fuisz László, a Nagykanizsai Olajbányász
villámléptű támadója például
az 1984/85-ös szezonra igazolt a Vidihez,
s ő bizony testközelből (nem csupán)
láthatta az UEFA Kupa döntőjéig
menetelő piros-kékeket. Ezért is
volt érdekes markáns véleménye, no
meg azért, mert azokban a napokban
lánya, Fuisz Viktória az U20-as női
kosárlabda válogatottal felkészülési
mérkőzést játszott – Fehérváron…
– Most már a portugál és spanyol
vonalnak nem ártana valamit produkálnia
a Videotonnál – fogalmazott
akkor a Nagykanizsa színeiben 26-
szor az NB I-ben is pályára lépett labdarúgó.
– Meg kellene mutatniuk végre,
miért is vannak nálunk, s ne csupán
a magyar fiataloktól vegyék el a
pályáralépés lehetőségét. Természetesen
szurkolok nekik azért szívből,
hiszen figyelemmel kísérem egykori
csapatom szereplését és azt is elárulhatom,
hogy ezen a belga együttesen
szerintem tovább kellene lépniük.
Mezey György mesteredző munkájában
értékeltem, hogy hazai játékosokra
építette bajnokcsapatát, mindenesetre
a mostaniak számára is jelentős
hajtóerő lehetne a továbbjutás.
Valamivel később (1989-1991)
szerepelt a Videotonnál Svélecz
László a középpályán, aki ma vállalkozását
viszi a dél-zalai városban,
s amúgy is ezer szállal kötődik
Nagykanizsához (természetesen a
kanizsai piros-kékekkel ő is szerepelt
az NB I-ben...). 2004-ben például
a technikás középpályás invitálásra
érkezett a Vidi nagy csapata
Csertői Aurél vezetőedző irányításával
Tótszentmártonba, ahol a megyei
I. osztályban szereplő zöld-fehérek
ellen a koronázó-városiak az
öltözőépület avatása alkalmával
vívtak hírverő összecsapást.
– A mai játékosok közül nehéz
lenne bárkit is ismernem, hiszen
roppant sok az idegen, de a klubnál
szakmai vonalon dolgozók közül
még ma is sokakkal tartom a kapcsolatot
– így a 2006-ban megyei
bajnok futballista. – Jó lenne a belgákon
is túljutni a sorozatban, ami
már tényleg előrelépést jelentene a
továbbiakra nézve. Mint ahogy már
én is előre tekintek a fehérvári vonalon,
hiszen a tervekben szerepel,
hogy a szentmártoni Napred FC 75
éves jubileuma apropóján szeretnénk
meghívni a Vidi öregfiúk csapatát
egy baráti mérkőzésre…
Mint ismert, akkor a Videoton hazai
mérkőzését 1-0-ra nyerte, Gent városában
pedig 3-0-ra győzött és következett
a a török rivális a sorban...
***
A Európa-liga rájátszásában a
Videoton FC – Trabzonspor párharc
visszavágójára Székesfehérváron
több mint 10 ezer néző
előtt került sor. A törököknél elért
0-0-s döntetlen után Sóstón is
gól nélküli állás szerepelt az eredményjelzőn
még a hosszabbítás
után is, 11-esekkel azonban a fehérváriak
jutottak a főtáblára.
A székesfehérvári bevezetőn az
éppen aktuális vendégszurkolókat
tömörítő kiszolgáló egység körül
késő délutántól gyülekezetek a
müncheni, bécsi, linzi rendszámú,
igazán impozáns gépjárművek, s
ugyan nem a három nagy isztambuli
klub léptékével mérhetően, de
jöttek trabzoni drukkerek is a létfontosságú
összecsapásra.
Ahogy Orbán Viktor miniszterelnök
is befutott, ő 19.40-kor, a kezdés
előtt 50 perccel lépett be a stadion
VIP-részlegének főbejáratán, miközben
a helyi ultrák is zászlót bontottak
törzshelyükön. A hangulatra nem lehetett
panasz, a dél-amerikai fílinget
kölcsönző konfettieső megtette koreográfiának,
a mérkőzésen pedig Didier
Zokoráék próbálták ellenőrzésük
alá vonni a pálya középső harmadát.
A második játékrészben beállt
Torghelle Sándort viszont nagyon
szeretik mostanság a fehérváriak,
igaz, nem góljaiért, sokkal inkább
elnyűhetetlenségéért, A 70. percben
szállt be a játékba, de percek alatt sikerült
a trabzoni védelem szinte valamennyi
futballistájával összevesznie...
Köztük azzal a Mustafa Yumluval,
aki két sárga lap után sem jutott
a kiállítás sorsára...
No, de kit érdekelt ez akkor,
amikor a szerb Nikola Mitrovics
piros-kékben a hálóba juttatta a
hosszabbítás utáni sorsdöntő 11-
est, mellyel a Vidi az Európa-liga
főtáblájára került, a svéd Martin
Hansson játékvezető meg egy időre
minden bizonnyal talonba. A
székesfehérvári oldalon ez persze
már senkit nem érdekelt, a hazai
labdarúgók pedig hosszú útra indultak
– körbe a kerítések mellett
pacsizni a nagyérdeművel.
Az öltözőben aztán külön köszöntés
járt a vezetőedző Paulo
Sousának, aki aznap ünnepelte 42.
szültésnapját. Egy teliholdas éjszakán,
amikor a török félholdasoknak
leáldozott...
Polgár László
Fehérvári kitekintő: Teliholdas éjszaka,
avagy születésnapra csoportkör
Hatvan esztendeje, hogy első
tényleges katonai szolgálatát
Szentendrén töltő zalai focistáknak,
közöttük három nagykanizsai
származásúnak is megadatott
az a lehetőség, hogy az 1952.
évi helsinki olimpiai játékok labdarúgó
vetélkedőjén győztes magyar
válogatott ellen – egy Svájcban
sorra került nemzetek közötti
válogatott barátságos labdarúgó
mérkőzés előtt néhány
nappal – pályára lépjen.
1952. szeptember 10-én délután
több mint 5000 néző övezte a
Katonai Műszaki Főiskola laktanyai
füves pályáján az Aranycsapat
– Szentendrei Honvéd találkozóját,
amely felejthetetlen élményt
jelentett a fiatal honvéd játékosoknak,
a Duna-parti kisváros
és környéke szurkolóinak, sportbarátainak.
A két csapat szakvezetői a következő
játékosokat szerepeltették
– Aranycsapat: Grosics
(Gellér) – Buzánszky (Dalnoki),
Lóránt, Lantos – Bozsik, Zakariás
(Kovács I.) – Budai II. (Sándor),
Kocsis (Hidegkuti), Palotás,
Puskás, Czibor. Szövetségi
kapitány: Sebes Gusztáv. Szentendrei
Honvéd (későbbi Kossuth
KFSE): Tihanyi – Dávid,
Csányi, Varga – Dérfalvi, Kelemen
(Loppert) – Szamedli, Csanádi,
Szabó, Szopka, Ebedli
(Krukk). Edző: Moór Ede. A
honvéd együttesben 7 zalai játékos
lépett pályára, Nagykanizsáról
Csányi – Gerics, Dérfalvi L.;
Zalaegerszegről Dávid, Loppert,
Ebedli; Lovásziból Tihanyi (volt
NVTE) és Kelemen (volt Lenti,
majd ZTE).
Az aranycsapat sziporkázó,
gördülékeny, remek játékot mutatott,
s 12:1 (4:0) arányban győzött.
A gólokat Puskás (3), Kocsis
(3), Hidegkuti (3), Palotás (2),
Czibor (1), illetve Szamedli szerezték.
A találkozót a helyőrségi tiszti
klub éttermében 250 terítékes vacsora
követte.
Tihanyi István
nyugdíjas,
Nagykanizsa
60 éve történt
Foci-emlék Szentendréről
Kanizsa – 10 Városháza 2012. szeptember 6.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 43/2008.(X.09.) számú helyi
rendelete alapján pótpályázatot ír ki a pécsi felsőoktatási intézményekben tanuló
nagykanizsai hallgatók számára biztosított 5 - be nem töltött - pécsi kollégiumi férőhely
elnyerésére.
A pályázat benyújtásának feltételei:
Arendelet 2.§ alapján - APécsi Tudományegyetem 5 kollégiumi férőhelyére pályázhat az a
hallgató, aki: a.) nagykanizsai állandó lakóhellyel rendelkezik, b.) magyar állampolgárságú
hallgató, c.) a Pécsi Tudományegyetem valamely karán államilag elismert felsőoktatási képzés
keretében, nappali tagozatán folytatja tanulmányait, d.) az első diploma megszerzése érdekében
főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzésben, illetve BSc/BA vagy MSc/MA képzésben
vesz részt, és e.) a képzésre felvételt nyert és halasztással nem élt, akinek kollégiumi
férőhely iránti kérelmét helyhiány miatt elutasították.
A pályázat elnyerésének feltétele: a pályázó szociális körülményei (jövedelmi viszonyok,
testvérek száma, szülők vagyoni helyzete), valamint a rendelet 1. számú mellékletében
szereplő az abban meghatározott igazolásokkal együtt.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 07.
A benyújtott pályázatokat a szociális szakbizottság véleményezése ismeretében Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsága bírálja
el 2012. szeptember 15-ig, döntéséről levélben értesíti a pályázókat.
A pályázathoz csatolni kell: a fenti rendelet 1. számú mellékletében szereplő adatlapot,
az abban meghatározott igazolásokkal együtt.
Apályázati adatlap beszerezhető: Nagykanizsa megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal portáján
(Erzsébet tér 7.) illetve letölthető Nagykanizsa város honlapjáról a http://www.nagykanizsa.hu eügyintézés,
letölthető nyomtatványok, Művelődési és Sportosztály oldalról.
Bővebb felvilágosítás kérhető: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Művelődési és Sportosztály (Telefon: 20/849-2338).
Pótpályázati kiírás pécsi kollégiumi
férőhelyek elnyerésére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzatának
módosítása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. július 31-i soron kívüli ülésén döntött a
Laktanya u. - Teleki u. - Péterfai árok - 037/78 hrsz-ú út közti tömb rendezés alá
vonásáról.
ASzabályozási terv módosítási javaslat: Aszabályozási terven a 3287/6 hrsz-ú út területének a
3287/22 hrsz-ú telephely bejáratától keletre eső és a Péterfai-árokig terjedő közlekedési
területét a szomszédos Gip-2-sz jelű ipari gazdasági területbe kell sorolni. A 3287/22 hrsz-ú
ingatlan keleti szélén egy 11 m szélességű sávot közlekedési-közműelhelyezési területként kell
szabályozni. Ugyancsak közlekedési területként kell szabályozni a 3287/6 hrsz-ú út keleti,
Péterfai-árok menti szakaszát. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII törvény 9. § (2) bekezdésének megfelelően, „A településrendezési eszköz kidolgozása
előtt - beazonosítható módon - meg kell határozni a rendezés alá vont területet, ki kell nyilvánítani
a rendezés célját és várható hatását oly módon, hogy az érintettek azzal kapcsolatban
15 munkanapon belül javaslatokat, észrevételeket tehessenek, véleményt nyilváníthassanak.
Ennek során biztosítani kell: a) a helyben szokásos módon a kidolgozás elhatározásának
tudomásra hozatalát és az érintett lakosság, szervezetek, érdek-képviseleti szervek
véleménynyilvánítási lehetőségét,” Részletesebb leírás a Polgármesteri Hivatal Főépítészi
Irodáján megtekinthető ügyfélfogadási napokon.
A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba a városi
főépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735) címzett levélben jelezhetik.
Helyi Építési Szabályzat módosítása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló
42/2007. (IX.25.), a Garzonházakról szóló 32/2001. (VI.27.) és a nyugdíjasok elhelyezésére
épült bérlakások bérletéről szóló 36/1997. (XI.4.) önkormányzati rendelet
alapján az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
I. Önkormányzati bérlakás bérleti jogával nem rendelkező pályázók részére:
Szociális és költség alapon: 1. Nagykanizsa, Csokonai u. 6/B. IV. em. 2., 2. Nagykanizsa,
Munkás u. 10/A. fsz. 2., 3. Nagykanizsa, Nagyrác u. 2/A. fsz. 9., 4. Nagykanizsa, Olaj u. 25.
III. em. 1. 5. Nagykanizsa, Rózsa u. 22/D. IV. em. 12., 6. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 3/B.
VI. em. 41., 7. Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. II. em. 1., 8. Nagykanizsa, Teleki u. 3/B. X. em.
61., 9. Nagykanizsa, Csengery u. 88. fsz. 1., 10. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11. fsz. 2., 11.
Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/B/4., 12. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/C/2.
II. Költség alapon: 1. Nagykanizsa, Bajcsy Zs. u. 38/A. I. em. 1., 2. Nagykanizsa, Bajcsy Zs.
u. 38/A. I. em. 2., 3. Nagykanizsa, Deák tér 2. I. em. 4., 4. Nagykanizsa, Kórház u. 2/A., 5.
Nagykanizsa, Fő u. 8. I. lh. II. em. 15., 6. Nagykanizsa, Fő u. 8. III. lh. I. em. 2.
II. Garzonházban lévő önkormányzati bérlakások: 1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. II.
em. 9., 2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. fsz. 3., 3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. fsz.
4., 4. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. II. em. 10., 5. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. I. em.
5., 6. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 1., 7. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 2.
III. Nyugdíjasház: 1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 21.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2012. szeptember 21. (péntek). A részletes pályázati
hirdetményt a Zala Hírlapban, a Kanizsa Dél-Zalai Hetilapban, Nagykanizsa Megyei Jogú Város
internetes honlapján (www.nagykanizsa.hu), a Kanizsa TV képújságban, továbbá a Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján tesszük közzé.
Önkormányzati bérlakások
PROGRAM
11:30 - 13:00 - Regisztráció. 13:00 - 13:15 - Szünet. 13:15 - 14:25 - Szabadedzés. 14:25 - 14:40 -
Szünet. 14:40 - 15:45 – Időmérő futamok. 15:45 - 16:05 - Szünet. 16:05 - 16:30 - Nyolcaddöntő futamok.
16:30 - 16:45 - Szünet. 16:45 - 17:00 - Negyeddöntő futamok. 17:00 - 17:15 - Szünet. 17:15 -
17:30 - Elődöntő futamok. 17:30 - 17:40 - Szünet. 17:40 - Kis Döntő. 17:45 - T-Systems Elimina
Tour Volksbank Nagykanizsa Nagydíj - DÖNTő futam. 18:00 - Ünnepélyes eredményhirdetés.
A Volksbank Kanizsa Nagydíj az új arculatot kapó Főtér környékén, trükkös sikátorok,
lépcsők, kávézón vezet keresztül. A versenyközpont a Dödölle Fesztivál
központjául is szolgáló Eötvös tér. 1. Hunyadi utca, Kálvin tér: Aszfalt. 2. Lépcső,
parkoló: Beton, díszburkolat. 3. Park, parkoló: Füves rész, díszburkolat. 4. Park: Lépcső,
rámpa, finomkavics, díszburkolat. 5. Átjáró udvar: díszburkolat. 6. Parkoló, Kölcsey
Ferenc utca: aszfalt, beton. 7. Fő út, járda: aszfalt, beton.
T-Systems Elimina Tour Volksbank
Nagykanizsa Nagydíj Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselő fogadóórát tart minden hónap
második szerdáján 17 órától a Kőrösi Cs. Sándor Általános Iskolában.
Dénes Sándor a 12. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője
minden hónap második csütörtökén 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri
Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.)
Képviselői fogadóórák
Kanizsa – Hirdetés 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. szeptember 6.
zTájékoztatjuk a közlekedőket, hogy a 2012. szeptember 7-8-án
rendezendő Bor- és Dödölle Fesztivál idején Nagykanizsa
belvárosában az alábbi forgalmi változások lesznek:
2012. szeptember 6-án 18:00 órától szeptember 9. vasárnap 5:00 óráig
lezárásra kerül az Eötvös tér északi és déli ága, valamint a Fő utca Deák tértől
Eötvös térig terjedő szakasza. Fenti útszakaszokra kizárólag a területen lakók, a
lakcímkártya bemutatásával hajthatnak be. A Bor- és Dödölle Fesztivál az
Eötvös tér és Széchenyi tér parkfelületein, parkolóiban és egyéb közlekedési
területein kerül megrendezésre. Szeptember 8-án szombaton délelőtt
10:00órától 10:30-ig a Fő út Erzsébet tértől Eötvös térig terjedő szakaszán a
fesztiváli felvonulás miatt félpályásan lezárásra kerül. Szombat délután 11:00-
tól 18:00 óráig a városi bringaverseny miatt lezárjuk a Hunyadi utca Fő úttól
Rozgonyi utcáig terjedő szakaszát, a Kálvin teret és a Kölcsey utcát. Akerékpárverseny
ideje alatt a lezárt területre csak a megkülönböztetett jelzést használó
gépjárművek hajthatnak be. Ez idő alatt a területen lakók célforgalma is tilos.
Rendelkezésre álló terelő útvonalak: Huszti tértől Erzsébet tér irányába: Rozgonyi
u. vagy Eötvös tér - Kórház u. - Zrínyi u. - Széchenyi tér - Felsőtemplom - Fő út.
Erzsébet tértől keleti irányba: Ady u. - Zrínyi u. - Zrínyi u. új szakasza vagy Fő út
- Deák tér - Felsőtemplom - Széchenyi tér. A felsorolt terelőutak mellett kérjük,
vegyék igénybe a rendezvény idején félpályán járható Kisfaludy utcát és a Királyi
P. utcát. Az egyéb útlezárások és korlátozások miatt javasoljuk a belváros
kikerülésére a 7. sz. főút elkerülő szakaszát. Szeptember 6. estétől 9-én hajnalig
az Eötvös téri autóbuszmegállók a járatok útvonalából kimaradnak. A
bringaverseny ideje alatt a Deák téri (T-mobile előtti) megálló a Felsőtemplom
és volt banképület közötti parkolókba kerül ideiglenesen áthelyezésre.
Kérjük a rendezvény látogatóit, hogy a rendezvényi helyszínt
lehetőség szerint gyalogosan közelítsék meg. Felhívjuk az autósok
figyelmét, hogy a buszközlekedés zavartalansága érdekében szeptember
6-tól 10-ig a Felsőtemplom déli oldalán a megállási tilalmat az útszakasz
teljes hosszára kiterjesztjük. Megértésüket köszönjük!
Forgalmi rend változások
a Bor- és Dödölle Fesztivál idején
Augusztus 24-én vette kezdetét
a horvátországi Varasdon, és
egészen szeptember 2-ig tartott a
14. Spancirfest kulturális forgataga
a barokk városban.
A szervezők idén még inkább
beleerősítettek az „Érzelmek kavalkádja”
során, hiszen azok is
ott(hon) érezhették magukat (a
multimédia területén hatványozottan
beleerősítettek), akik esetleg
csak később, vagy egyáltalán nem
tudtak részt venni a nagyszabású
kulturális rendezvényen – így gyakorlatilag
senki sem maradt le
semmiről. A Spancirfestre idén is
hatszámjegyű látogató-sereget
vártak, s az előzetes várakozásokban
nem is kellett csalatkozniuk.
A (nem csupán) óvárosi rész
Varasdon gyakorlatilag egy nagy
színpaddá alakult, illetve még nagyobb
hangsúlyt kapott a könynyűzenei
előadók sora. A város
bizonyos szegleteiben már a délelőtti
órákban megkezdődtek a
programok, s a betérőket számos
útmutató, programajánló segítette,
hogy gyorsan meg is találják a
leginkább kedvükre valót – legyen
szó felhőtlenül szórakozni
vágyó fiatalokról, vagy épp családokról.
Az egyes terek illetve
például az úgynevezett korzó is a
muzikális élmények nyújtásában
voltak élenjárók és az interaktív
területen is számos meglepetést
tartogatott a tíz nap. A koncertek
gyakorlatilag az éjszakába nyúlóan
gondoskodtak arról, hogy
Varasd mint kulturális egyediséget
nyújtó – egykori barokk – város
maradhasson meg az elkövetkezendőkben
is a gondolatokban.
S persze készülődvén már a tizenötödikre...
Polgár László
Varasd
Kanizsa 12 – Színes 2012. szeptember 6.
A MAGYAR FOTOGRÁFIA
NAPJA - „CSAK CSAJOK” - kiállítás
a Kanizsa Fotóklub női fotósainak
alkotásaiból: Bakos Ildikó,
Balogh Zsófia, Deák Éva,
Dolmányosné Balogh Éva, Kéthelyi
Júlia, Kóréné Horváth Anita, Simon
Bernadett, Simon Kíra
Megtekinthető: szeptember 20-ig
„Az én hobbim” "ÉDES ÍZEK"
– Dénes Ferenc csokipapír gyűjteményének
bemutatása.
Megnyitja: Lengyák István
Megtekinthető: szeptember 20-ig
Szeptember 13., 20., 27. 16.30 óra
KEREKÍTő - mondókás félóra 0-3
éveseknek. Vezeti: Vajda Margit zenepedagógus
(30/6160-847)
Részvételi díj: 700 Ft/család, bérlettel
600 Ft/család. www.kerekito.hu
Szeptember 14. 18 óra
„SZILÁNKOK” - Ferkovics József
képzőművész kiállítása
Megnyitja: Kardos Ferenc költő, könyvtáros.
Megtekinthető: október 9-ig
Szeptember 15. 19 óra
Zenés Esték az Erzsébet Téri Zenepavilonban.
A KANIZSA BIG
BAND KONCERTJE
A belépés díjtalan.
Szeptember 14. 18 óra
„A ZENE AZ KELL” - Kardos
Eszter és Horváth Szilárd Musical
estje. Közreműködnek: Kovács Kata
énektanár, Swans Balett és Tánciskola
Silhouette tánccsoport, Rozgonyi
Úti Általános Iskola énekkara
(karvezető: Dávidovits Zsuzsanna),
Horváth István Radnóti díjas
versmondó. Belépődíj: 1 000 Ft
ALKONYI ELÉGIA - Z. Soós
István kiállítása
Megtekinthető: szeptember 30-ig
DREAM OF BRUNNERS - Kiállítás
Sass Brunner Erzsébet és
Brunner Erzsébet Indiában festett
alkotásaiból
Megtekinthető: október 1-ig
ÉRINTÉSEK,
AVAGY EGY ÁLOMJÁRÓ
LÁTOMÁSAI -
SOPHIE PASQUALETTI
INSTALLÁCIÓJA
Megtekinthető: szeptember 10-ig
Szeptember 15.
FALUNAP - BAJCSA
Részletes program
a plakátokon
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI.
törvény 23. § rendelkezései alapján Nagykanizsa Megyei Jogú
Város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend
szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében
történő ellátására pályázatot ír ki.
1. A Kiíró neve, címe, telefon- és telefaxszáma:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata (8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7., Tel.: 06-20/849-2300; Fax: 06/93-510-077). Kapcsolattartó:
Cseresnyés Péter polgármester (email: cseresnyes.peter@nagykanizsa.hu)
2. Az eljárás tárgya, illetve mennyisége:
Autóbusszal végzendő, menetrend szerinti helyi tömegközlekedési
feladatok ellátása Nagykanizsa Megyei Jogú Város vonatkozásában
közszolgáltatási szerződés keretében, ezen kívül a pályázatban foglaltak
szerint a menetrend, jegyek és bérletek biztosítása. A személyszállítást
meghatározott számú és helyű megállóhelyet tartalmazó,
a pályázati kiírás "A" jelű mellékletét képező menetrend szerint
kell végezni.
3. A szerződés meghatározása:
közszolgáltatási szerződés.
4. A szerződés időtartama:
Kiíró a szerződést határozott időtartamra, - 2013. január 1. napjától
2020. december 31. napjáig - 8 évre köti.
5. A szolgáltatás megkezdésének napja: 2013. január 1.
6. A teljesítés helye:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területe.
7. A pályázat benyújtásának határideje: a felhívásnak a Magyar
Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben való közzétételét
követő 60. nap 12.00 óra.
9. Az eredményhirdetés legkésőbbi időpontja:
2012. december 10. 10.00 óra.
10. Szerződéskötés tervezett legkésőbbi időpontja:
2012. december 20.
11. Elbírálás módja és szempontja:
A Kiíró a pályázati kiírásban meghatározott alkalmassági követelmények
és bírálati szempontok alapján az összességében legelőnyösebb
ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köt szerződést.
12. A Pályázati kiírás beszerzésének feltételei:
A Pályázati kiírás ellenértéke: 50.000 Ft + ÁFA összeg.
A pályázati kiírás ellenértékét a Pályázó átutalással teljesítheti
a Kiíró Magyarországi Volksbank Zrt-nél vezetett 14100330-
92660049-01000003 számú bankszámlájára. A pályázati kiírás
az átutalási megbízás másolatával vehető át hétfőtől csütörtökig
8-16 óra között, ill. pénteken 8-12 óra között a következő
címen: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) Városfejlesztési Osztály.
A pályázati kiírás kérésre - az erre vonatkozó igény kézhezvételétől
számított öt munkanapon belül - postai úton kerül megküldésre,
amennyiben az ellenérték megtérítését a Pályázó igazolja. Amegvásárolt
pályázati kiírás másra át nem ruházható. A pályázati kiírás
megvétele előfeltétele az eljárásban való részvételnek.
14. A pályázók köre:
A pályázat nyilvános, a verseny tisztaságát és átláthatóságát bárki
számára biztosító módon zajlik. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli
székhelyű szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet
részt, ha országában is biztosított a menetrend szerinti autóbusz
közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára. A pályázat
nyelve magyar.
Pályázat autóbusszal végzett menetrend szerinti szállításra
Ismét hódított a varasdi Spancirfest
Fotó: https://www.facebook.com/spancirfest
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. szeptember 6.
Horoszkóp
Jó eredményeket érhet el ezen a héten a
munkájában, ha a saját erejére támaszkodik,
mert a barátok segítsége most csak
hátráltatná a munkatempóját. A párja ötleteit
azonban elfogadhatja.
Nem árt, ha időnként hallgat az okosabbra,
még akkor is, ha a párjáról van szó. Nagy
szüksége lesz a pénzre, ha azonban buzgólkodása
ellenére sem tudja megszerezni,
ne idegeskedjen, mondjon le valamiről.
Az univerzum energiáit magához vonzhatja
ezekben a napokban, így könnyen megszerezheti
mindazokat a dolgokat, amire
szüksége lesz. A párjától is megkaphatja
mindazt, amit csak kíván a hétvégén.
A fontos családi kérdésekben lehetőleg ne
döntsön ezekben a napokban. Várja meg,
míg elcsitulnak a kedélyek. Hamarosan
beköszönt kedvenc évszaka az ősz, és vele
együtt megérkezhet a szerelem is.
Néha úgy érzi, a családjában nem értékelik
kellőképpen az önben rejlő képességeket.
Egyre többet várnak el magától, pedig
jobb lenne, ha hagynák, hogy a saját útját
járja, a saját temperamentuma szerint.
Élete párja az eddigieknél sokkal több időt
szeretne kettesben eltölteni önnel, de ennek
van egy nagy akadálya. Mindegyikük ragaszkodik
a saját hobbijához. Próbáljanak
meg közös szenvedélyt találni maguknak.
Szerencsés napokat jeleznek a bolygók,
valóra válhat egy régi álma, és a főnöke
is elismeri a teljesítményét. Figyeljen
oda az egészségére, lazítson egy kicsit,
és töltsön több időt a természetben.
Változékony lesz a hangulata ezekben a
napokban. Mielőtt egy apróság miatt
megsértődik a párjára, iktasson be egy
önvizsgálatot, hiszen az is előfordulhat,
nem önnek van igaza.
Gyorsan túlteszi magát az otthoni nehézségeken,
és tovább hódolhat szenvedélyének, a
sportnak. Legszívesebben a szelek szárnyán
száguldana, szörfözne, csak egy a baj. Nincs
a közelben hely, ahol ezt megtehetné.
Utazást jeleznek önnek a csillagok, ahol
nemcsak szép tájakat ismerhet meg, és új
ismeretekre tehet szert, hanem meglepetések
is érhetik. Járjon nyitott szemmel, és
fogadja el az új ismerősök közeledését.
Sok régi ismerősével találkozhat és új barátokra
is szert tehet, ha ellátogat hétvégén a
Dödölle Fesztiválra. A párkapcsolatában
adódó feszültséget akár az is feloldhatja, ha
belefeledkezik a dödölle készítés titkaiba.
Titokban arra vágyakozik, hogy vibráljon ön
körül az élet. Ezt el is érheti, ha pontosan hazaér
a munkából, és elvégzi azokat a teendőket,
amiket megígért. Azután már a fantáziájától
függ, hogy milyen ötletekkel hozakodik elő.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
SZOLGÁLTATÁS
JÁRMű
BÉRLET
INGATLAN
Péterfai utcában 18 m2-es garázs eladó.
Érd.: 0630/506-1082 (7516K)
Belvárosban (Hunyadi utcában)
700 négyzetméteres építési terület eladó.
Érd.: 0630/448-6072
Bagolai hegyen pince kedvezményesen
eladó, 780 négyszögöl területen,
teljes felszereléssel, jól termő gyümölcsfákkal.
Víz, villany bevezetve, a
közlekedés jó. Érdeklődni: 0630/473-
9120 (7503K)
Katonaréten Levente u. 4. szám
alatt 70 m2-es, két szobás, fedett teraszos,
kívülről hőszigetelt, felújított, belülről
jó állapotú családi ház 450 m2-es
telekkel eladó. Irányár: 13,9 millió Ft.
Tel.: 0630/988-5957 (7519K)
Garázs bérbeadó személygépkocsi
vagy motorkerékpár tárolására, Nagykanizsán,
a Csengery út elején az udvarban.
Tel.: 0693/312-767 (délután)
(7517K)
ETZ 150-es nagymotor eladó. Érd.:
0693/324-219 (7507K)
Lada 1500-as személygépkocsira
masszív tetőcsomagtartó kedvező áron
eladó. Érd.: 0630/389-5918 (7513K)
Matematikából érettségire felkészítés.
Egyetemistáknak analízis,
valószínűségszámítás, statisztika,
számvitel, közgazdasági tárgyak. Érd.:
0630/668-6307 (7518K)
Szakképzett kéz- és lábápoló, műkörömépítő
vállalkozó vállal műkörömépítést
3000 Ft-tól, gyógypedikűrt 3000 Ftért.
Tel.: 0630/270-8592 (7520K)
Matematikából általános- és középiskolások
felkészítését, korrepetálását
vállalja szaktanár Nk-án. Tel.:
0630/9396-115 (7521K)
Készpénzért vásárolok régi könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat
és ruhákat, valamint
használati tárgyakat és teljes hagyatékot.
Tel.: 0620/555-3014 (7523K)
Pianino eladó Nagykanizsán. Érd.:
0630/225-0217 (esti órákban) (7524K)
Kanizsa – Sport 14 / Apró 2012. szeptember 6.
2012.09.11. (kedd) 10.00-12.00 óra Orosztony, Faluház.
2012.09.11. (kedd) 13.30-06.30 óra Felsőrajk, Művelődési Ház.
2012.09.14. (péntek) 10.00-15.00 óra Nagykanizsa, Tesco.
Véradás - Vöröskereszt
ÁLLÁS
Könnyű fizikai munkára (címkézés,
készletezés), keresünk diákokat,
fiatalokat, letenyei raktárba!
Munkavégzés: hétfőtől-szombatig, délelőttös,
délutános ill. éjszakás műszakban. Kulturált,
tiszta munkakörülmények, rugalmas
munkarend, korrekt bér. Közlekedés: ingyenes
céges buszjárattal! Érdeklődni: 0620/913-71-
10; 0630/983-33-87, e-mail: diakmelo@diakmelo.
hu vagy illes.alpar@diakmelo.hu.
Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket és Partnereinket, hogy Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának fax hívószámai 2012.
szeptember 3. napjától megváltoznak.
A Polgármesteri Hivatal központi fax hívószáma: +36 93 510 077. Erzsébet tér
7. sz. alatti épületben található tisztségviselők és szervezeti egységek. (Polgármester,
Alpolgármester, Jegyző, Aljegyző, Polgármesteri Kabinet,
Titkárság, Művelődési és Sportosztály, Pályázati Iroda, Városfejlesztési Osztály,
Főépítészi Csoport, Adóügyi Osztály, Gazdálkodási Osztály) fax hívószámai:
+36 93 510 077, +36 93 510 078. Eötvös tér 16. sz. alatti épületben található
szervezeti egységek. (Ügyfélszolgálati és Okmányiroda, Szociális Osztály,
Közigazgatási Osztály, Gyámhivatal, Építéshatósági Osztály, Közterület
Felügyelet) fax hívószámai: +36 93 510 149, +36 93 510 150
Anyakönyvvezetők fax hívószáma: +36 93 310 097
Apolgármesteri hivatal részletes telefonkönyve a www.nagykanizsa.hu oldalon elérhető.
Faxszámok változása
VEGYES
Lakossági apró: 800 Ft (Kanizsa Kártyával
600 Ft), másodiktól 400 Ft. Vállalkozási
apró: 1600 Ft, másodiktól 800 Ft.
Némi éllel fogalmazva kicsit
félő volt, hogy a XXXIX. Móricz
Kupa kispályás ladarúgótorna
küzdelmeit Kiskanizsán
egyes meccsek alapján az utcák,
terek bajnokságáról átkeresztelhetjük
az utcai harcosok
viadalává, de a júliusban rendezett
torna történései azért
nem csupán erről maradnak
emlékezetesek.
A 3. helyért rendezett találkozó
is tartogatott keménységet, a finálé
viszont már nem az „elszakadt idegek”
csatáját hozta. Mindezek
mellett arról sem árt megfeledkezni,
hogy a 38 éve tartó kupasorozat
jövőre negyvenedik alkalommal
kerülhet megrendezésre. Egy nem
mindennapi sorozat, mely mindig
is nagy küzdelmeket tartogatott...
Néhány mondat erejéig még térjünk
vissza a nyáron történtekre:
érdekes módon a címvédő Jakabkuti
utca elnevezésűek Bajcsaiak
elleni mérkőzései tartogatták a
feszültséget: a Bajcsai I elleni párharcuknak
szinte már történelme
van (a találkozó után azért kilencven
százalékban mindenki lekezelt
mindenkivel...), a Jakabkuti –
Bajcsai II bronzmeccsben ellenben
előzetesen nem volt bent a sportszerűséget
átlépő viaskodás lehetősége...
Egy utánrúgás aztán meghozta
gyümölcsét, cserejátékos
vett volna elégtételt az elkövetőn,
miközben azért a gólok is potyogtak
– Pintér Ferenc például egymaga
négyet termelt (6-3).
A finálé egyedisége inkább abból
fakadt, hogy a korábban nem kimondottan
az esélyesek közé sorolt
Szepetneki nyert a Bajcsai „egy” ellen,
az akkor mutatott teljesítménye
alapján megérdemelten (2-1).
Döntő: Szepetneki – Bajcsai I
2-1 (0-0). Kiskanizsai Sportkert,
150 néző. Vezette: Fábián P., Fábián
S. G.: Hartai G., Hartai K.;
Kálovics Á. Szepetneki: Hartai L. -
Hartai G., Hegedűs M., Pesti P., Balogh
G. Cserék: Hartai M., Becze,
Hartai R., Pesti L. Bajcsai I: Kovács
Zs. - Orbán A., Kálovics Á.,
Szomjas Sz., Ganzer Sz., György
Zs. Cserék: Barabás A., Imrei J.,
Kozó J., Kálovics I., Kálcsics F.
A 3. helyért: Bajcsai II - Jakabkuti
6-3.
A XXXIX. Móricz Kupa utcák,
terek bajnoksága, Kiskanizsa
– végeredmény:
Felnőtt: 1. Szepetneki utca, 2. Bajcsai
utca I, 3. Bajcsai utca II, 4. Jakabkuti
utca. Gólkirály: György Zsombor
(Bajcsai I; 9 góllal). Ifjúsági: 1.
Körmös utca. Serdülő: 1. Kossuth utca.
Öregfiúk: 1. Felsőtemető utca.
P.L.
A nagy presztízs végett nagy csaták a Móricz Kupán
Ilyet bizony ritkán tapasztalni
- a sport terén is! Amikor valamivel,
sőt nem is akármennyivel
több pénzre van kilátás... Nos,
Musits Ferenc, a Nagykanizsai
Izzó SE elnöke számolt be forródróton
arról, hogy a kézilabdázók
utánpótlásában jelentős
anyagi háttér körvonalazódik.
De előbb a csarnok-pályázatról.
Mint kiderült, érvényes és eredményes
volt úgymond a pályázat a
Bányász-csarnok felújítására, vagyis
a kivitelezőkkel akár a
közeljövőben kezdődhet az egyeztetés,
illetve a „munkába állás”...
S akkor arról a bizonyos TAOalapú
utánpótlás-fejlesztő tételről:
a klub 43 millió forintos keretre
kapott megerősítést, minderről az
a határozat szól, amit a klub kapott.
Ha ehhez hozzátesszük, hogy
az előző periódusban ez az összeg
9 millió volt, akkor...
No, de innentől viszont legyen a
sportszakmai szempontoké a főszerep...
P.L.
43 millió utánpótlás-fejlesztésre
Asztalitenisz berkekből származó
információk szerint egy ismerős
arc csatlakozott a dél-zalai
női kerethez, hiszen a nagykanizsai
Szász Kinga visszatért a
Sörgyár Sport Egyesülethez.
Korábbi együttese, a Magyargencs
SE (múlt hétfői bejelentés
alapján) anyagi források hiányában
megszűnt, így játékosai szabadon
igazolhatóvá váltak, így gyorsan
kell új egyesületet keresni. Az asztaliteniszezőre
mind az egyes, mind a
kettes csapatnál számítanának.
Időközben el is rajtolt a női asztalitenisz
NB I B Nyugati csoportjának sorozata,
melynek keretében a Kanizsa Sörgyár
SE II csapata Komlón vendégeskedett.
A hazaiak nem udvariaskodtak
az asztaloknál és 17:1-re győzték le a
dél-zalaiakat. A nagykanizsaiak a Horváth
Anna, Salamon Sára, Müller Diána,
Kocsis Judit felállásban játszottak, s
közülük a becsületgyőzelmet Müller
Diána szerezte. Akövetkezőkben a kanizsaiak
a Szekszárd AC II-t fogadják
szombaton a Bolyai-iskolában.
P.L.
Beindul az asztalitenisz szezon
Kanizsa – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. szeptember 6.
A Pest megyei Szigetmonostor
és környéke adott otthont néhány
hete egy hatórás jótékonysági
éjszakai futóversenynek,
mely egyben jó felkészülési alkalom
is volt a nagykanizsai dr.
Lubics Szilvia ultramaratonista
számára a már belátható időbeli
távolságban lévő görög Spartathlonra.
A Kanizsai Futóklub sportolója
megnyerte versenyét, mi több,
testvére Vágó Boglárka pedig a
második helyen végzett.
– Már elnézést, hogy így fogalmazok,
de semmi extra nem történt
– kezdte az extrém távok
kedvelője és roppant eredményes
teljesítője. – Tulajdonképpen
edzeni mentem, hiszen már közeledik
a görögországi Spartathlon
246 kilométeresének az ideje, ráadásul
már egy edzőtáborozáson
is túl vagyok.
– Miként lehet akkor mindezt felfogni
a teljes szezonjára tekintve?
– Ez a hatórás verseny egy kiváló
tréningnek is felfogható alkalom
volt. Azért azt nem árt tudni,
hogy jótékonysági futásról
volt szó, melyen a nevezési díjakat
egy alapítvány számára ajánlották
fel, illetve a rajtszámomat
„viselő” mezt is elárverezték.
Mindenesetre még engem is meglepett,
hogy jobb időeredményt
értem el, mint a hasonló időtartamú
országoson...
– Az idényére eddig nem lehet
panasza...
– Valóban, s éppen ez lehet a
becsapós mindebben, hiszen a sárvári
huszonnégyórás és az Ultrabalaton
(ahol az egész mezőnyt tekintve
lettem első) is várakozáson
felül sikerült.
– Ilyen estekben beszélhetünk
túlnyerésről?
– Bizony ilyen nagy megterhelések
alkalmával az izomzatban
olyan mikrosérülések keletkezhetnek,
melyek nem kis mértékben
növelhetik a komoly sérülés kockázatát.
Ugyanakkor tisztában voltunk
azzal is edzőmmel együtt,
hogy az ez évi versenyidény számomra
még megterhelőbb lesz. ő
óvott is ettől, legalábbis a balatonit
beáldozhatónak gondolta, igaz, végül
örömteli, hogy eddig minden
jól alakult.
– Innentől viszont jöhet a formaidőzítés
Görögországra...
– Valahogy így, bár azt rögtön
hozzátenném, a mostani futásom
előtt volt egy lazább hónapom,
ezért már jól is jött a legutóbbi futás.
Mostantól viszont már a szeptember
végén sorra kerülő Spartathlon
kerül a fókuszba, amiről
ugyan tudom, hogy nyerhető, de
azért egyben pokolian nehéz is...
P.L.
Spartathloni ismétlésre készülődvén Csőgörné Kenese Mária
megvédte bajnoki címét
Fadd-Dombori volt a helyszíne
a 2012. évi sprint távú triatlon országos
bajnokságnak. A verseny
750 m úszás-20 km kerékpározás-
5 km futás folyamatos teljesítéséből
állt. A hirtelen jött viharban
szerfölött hullámzó vízben kezdődött
az úszással a verseny. A kerékpározásnál
aztán az erős szél
nehezítette a rajtolók dolgát, szerencsére
a futás végére a vihar elvonult
és a célba érkezőket az időjárás
már nem zavarta. A kanizsai
TRI-CO Triatlon Klub versenyzői
szép eredményeket értek el.
Csőgörné Kenese Mária a 60-
64 évesek kategóriájában első helyezést
ért el, megvédve országos
bajnoki címét. Benedek János az
55-59 évesek kategóriájában 8.
lett, míg Vránics László a 40-44
éveseknél 9. Csőgör Péter és
Csőgör Marcell a legnépesebb,
vagyis a 35-39 évesek kategóriájában
a 13. és 14. helyen zárták a
versenyt.
Olimpikonokkal együtt
kajakozott
Szolnokon rendezték az olimpia
zárása után (szűk) egy héttel a kajak-
kenu országos bajnokságot,
melyen Németh Ádám, a Kanizsa
Kajak-Kenu Klub sportolója is indult
három számban. A háromnapos
versengés során számos olimpikon
is rajtolt, vagyis a mezőny
erőssége egyáltalán nem volt
gyengének mondható.
Ádám a versenyt megelőző hetekben
edzője nélkül, egyénileg
készült, s gyakorlatilag a közvetlen
élmezőny után ért célba futamai,
döntői során. K-1 500 méteren
a nagykanizsai kajakos hetedik
lett, majd az idén fő számának tekinthető
K-1 200 méteren negyedik.
K-4 200 méteren egy hetedik
helyen végzett egységnek volt a
tagja.
Balatonfüredi FC (1.) – Nagykanizsai
TE 1866-Horváth Méh
(10.) 2-0 (1-0)
NB III Bakony csoport labdarúgó-
mérkőzés, 3. forduló. Balatonfüred,
250 néző. Vezette: Hollósi
(Kiss P., Hérincs). G.: Wiebel
(45.), Leonardo (60.)
NTE: Freischmid - Rákhely, Baranyai
Z., Cserfő L., Szép D. - Bozsoki,
Kotnyek I. - Rieger (Babati T.
67.), Nagy T. (Schuller, 88.), László
R. (Petánovics M., 72.) - Cs. Horváth
G. Vezetőedző: Koller Zoltán.
Kimondottan szerencsétlen dolog
az első játékrész végén gól kapni, ráadásul
az a Wiebel Dávid szerezte, aki
csereként lépett pályára a 22. percben.
Leonardo gólja a 60 percben bebiztosította
a csoport listavezetőjének győzelmét.
A nagykanizsaiak szombaton
a Csornai SE-t fogadják 16 órától.
Amegyei labdarúgó bajnokságok
osztályaiban sokgólos, nagyobbrészt
vendéggyőzelmeket hozó
talákozókon szerepeltek a nagykanizsai
gárdák. A hölgyek NB II-es
küzdelmeiben az NTE sikerrel kozmetikázta
elmúlt heti vereségét.
Megyei II. osztály, Déli csoport:
Bagola VSE (16.) - Reák Gép
Kft. Baki SE (5.) 1-7. Bagolai g.:
Kalamász. Bagola: Cser -
Popovics, Kovács K., Kovács B.,
Kocsis R., Kisharmadás G., Szigeti,
Kalamász (Megyesi, 75.), Takács
P., Hilcz M., Rácz K. Játékosedző:
Popovics Lajos. A hazaiak
zsinórban a harmadik vereségüket
szenvedték el az új szezonban.
Palin FC (9.) - Znet-Mikronet
Becsehely (4.) 0-0. Palin: Bársony
L. - Kiss M., Somogyi D., Csetei,
Bársony Sz., Buda, Horváth Zs.
(Szokol J., 80.), Zborai, Horváth
Gábor, Millei Z. (Berke, 35.), Takács
A. Játékos-edző: Buda Péter.
Pákai VMSE (6.) - Kiskanizsai
Sáskák (3.) 1-5. G.: Bakon; Piecs L.
(3), Kálcsics F., Pécsi A. Kiskanizsa:
Munkácsi Zs. - Gáspár G., Csordás
M., Horváth Gergő, Németh R.
(Cserfő H., 75.), Dolmányos M.,
Visnovics I. (Pécsi A., 62.), Farkas
M., Kálcsics F., Földesi, Piecs L.
Edző: Sneff Ferenc. A vendégeknél
a múlt pénteken születésnapos Piecs
László vágott három találatot.
Megyei III. osztály, Déli csoport:
Miklósfa SE (7.) - Joy''s
Fityeház TK (9.) 3-4. Miklósfai
g.: Halajkó (2), Gombos. Miklósfa:
Benkő B. - Müller, Panka,
Verebélyi N., Verebélyi J., Gombos,
Paulin (Balázs T., 59.), Halajkó,
Völgyi M., Pongrácz L, Sebesi.
Edző: Gerencsér Lajos.
Bajcsa SE (12.) - Letenye SE II
(8.) 2-3. Bajcsai g.: Tóth Gy. (2).
Bajcsa: Zsigmond - Lovretics, Farka
Cs. (Horváth F., 60.), Erdélyi J.
(Novretics, 77.), Marczin, Bró Zs.,
Tóth Gy., Horváth L., Farkas T.
(Székelyhidi, 83.), Zelkó, Hóbár.
Női NB II: Nagykanizsai TE
1866 (5.) - Szigetvári VSC (10.) 3-
0. G.: Hozlár, Balassa A., Szollár B.
NTE: Balassa Sz. - Balassa A., Kanizsai
D., Somogyi Zs., Balassa D.,
Takács D. (Szappanos, 46.), Lampert,
Szollár B., Szekeres K.,
Hozlár (Mátyás, 69.), Tarsoly (Eszter
S., 69.). Edző: Benedek József.
Eltiltottjai nélkül is simán győztek
a kanizsaiak a Szigetvár ellen.
P.L.
Potyogtak a gólok: születésnapra három
Kanizsa 16 – Hirdetés 2012. szeptember 6.
XXIV. évfolyam 30. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2012. szeptember 13. Kanizsa
VOKSH Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
TANFOLYAM INDUL
2012.09.17-én 17 órakor
személyautó, motor
2012.09.18-án 17 órakor
gépkezelő (targonca, emelőgép,
földmunkagép)
2012.09.20-án 17 órakor
C, D, C+E
kategóriákban
Részletfizetés!
Diákkedvezmény!
Ingyenes tankönyv kölcsönzés!
Eheti számunkban
ebösszeírás
Felhívjuk a Tisztelt ebtartók
figyelmét arra, hogy Nagykanizsa
Megyei Jogú Város
Közgyűlése 2012. szeptember
4-én döntött az ebek összeírásáról.
Ennek teljesítésére a Kanizsa Hetilap
mai számában egy adatlap
formanyomtatványt találhatnak.
A kitöltött adatlapokat személyesen
adhatják le a Polgármesteri
Hivatal Nagykanizsa, Eötvös
tér 16. szám alatt az első
emelet 31. számú irodájában az
ügyfélfogadási időszak alatt, valamint
postai úton is feladathatják
a Polgármesteri Hivatal címére.
Az ünnepélyes megnyitót követően
kezdetét vette a két napig
tartó 9. Kanizsai Bor- és Dödölle
Fesztivál. Az országos hírű fesztiválra
étvágygerjesztő dödölle
illat, a borházak gazdag kínálata,
a táncra csábító zene és a
népszerű előadók, együttesek
vonzották a népes tömeget.
– A Bor- és Dödölle Fesztivál
számunka évről évre visszatérő
ünnep, olyan esemény, amely újra
és újra összehozza a város polgárait.
Közösségi színtér, közösségkovácsoló
erő, és persze jó mulatság
is egyben – kezdte ünnepélyes
megnyitóját Cseresnyés Péter
polgármester. Mint mondta, van
okunk az ünneplésre, hiszen ünnepelhetjük
a fejlődő Nagykanizsát,
munkánk gyümölcsét és
eredményét, közösségünket és
családunkat. Hozzátette, óriási
verseny folyik a települések között
egyrészt a pályázati pénzek
megszerzéséért, másrészt pedig a
hagyományok ápolása vagy megteremtése
terén. Azonban szerencsénkre
Nagykanizsa történelme
rendkívül gazdag, így nekünk
nem kell jeles napok után kutatnunk.
Kiemelte, városunkban az
év minden szakában rendeznek
olyan programokat, melyek Kanizsa
határain kívül is ismertek. A
dödölle mellett, mely régen a szegények
ételeként szolgált, a bor
ünnepe is volt a hétvége, hiszen a
szőlő és a bor a kanizsaiak mindennapjaihoz
tartozik. A fesztiválra
Novák Ferenc Zalakaros
polgármestere és Halmi Béla
Letenye első embere is ellátogatott.
Az önkormányzat, a Kanizsai
Kulturális Központ és a Kanizsa
és Környéke Gasztronómiai Egyesület
közös rendezvényén ezt követően
indultak a programok, a
Vásári játékok – mesejáték, a tavalyi
év bordalnokának, Horváth
Zoltánnak, a Zalagyöngye Táncegyüttes
és Bellák Tibor harmonikás
műsora. Majd az utcabált
megelőzően megválasztották a
fesztivál fehér- és vörösborát, a
fesztivál fehérbora a Bezerics
Borház 2011-es Cserszegi fűszerese,
a fesztivál vörösbora a 2011-
es Cézár Vinery Sylah lett. Este a
Borra-Való Zenekar és a Mystery
Gang zenélt.
A kísérő programok közt idén
először szerepelt a Dödölle Kuckó,
ahol az érdeklődők betekinthettek
a dödölle készítésének rejtelmeibe
és kérdéseket is feltehettek
a szakácsoknak. Már az első
napon is vásárolhattak kerekrépás
fagylaltkülönlegességet,...
(folytatás a 2. oldalon)
Megnyílt a dödölle fővárosának kapuja
(folytatás a címlapról)
többek között egészségügyi
szaktanácsadáson és a rendőrség
munkatársainak köszönhetően
drogprevenciós előadáson vehettek
részt, valamint felülhettek
a városnéző kisbuszra vagy a
népi körhintára.
Ezt a mondatot Horatius vetette papírra,
nagyjából kétezer esztendővel
ezelőtt. ő maga derék borissza férfiú
volt, aki ebben a mi Berzsenyink társa,
és így, szegről-végről nekünk, a
bort ünneplőknek is rokonunk.
Nálunk – ahogyan az Pannóniában
lenni szokott –, mindazt, ami a
szőlővel kapcsolatos, a kelták
kezdték el. ők ültették és kapálták
az első szőlőt, és ők itták először a
hegy levét. őket a rómaiak követték,
akik egy szörnyű háború után
újra kiásták a kutakat, s újra szőlőt
termesztettek, bort készítettek.
Horatius idézett mondata a honfoglalás
után nyert ismét értelmet.
A népvándorlás korának viharos
évtizedeit követően eleink újra telepítettek
szőlőket, vagyis visszatért a
természet, s Magyarország azóta
mindig is a jelentős bortermelő
nemzetek között foglalt helyet.
A szőlő és a bor pedig, nekünk
kanizsaiaknak – öröm és munka,
hobbi és elfoglaltság, vagyis a
mindennapjaink része. Jogos hát,
hogy a dödölle mellett ezen a hétvégén
a hegy levét is ünnepeljük.
Egy régi bölcsesség szerint az
élet ünnepek nélkül olyan, mint egy
hosszú út vendégfogadók nélkül.
Nem tudom, kinek jutott eszébe, ki
írta le először ezt a gondolatot, de
abban biztos vagyok: igaza volt.
A Bor- és Dödölle Fesztivál számunkra
évről évre visszatérő ünnep,
olyan esemény, amely újra és újra
összehozza a város polgárait. Közösségi
színtér, közösségkovácsoló
erő, és persze jó mulatság is egyben.
A borról már beszéltem, a dödöllét
pedig, azt hiszem, nem kell
bemutatni. Ez az egyszerű zalai
étel régen a szegények eledele
volt, elsősorban azért, mert minden
hozzávalót megtermeltek a
kertben, így szinte korlátlan menynyiségben
készíthették – sokszor
kiváltva vele a húsételeket. De része
volt az ünnepi fogásoknak is,
pörköltek kísérőjeként vagy akár
önálló étekként.
Nem túlzás: ez a magyar konyha
egyik tájjelegű remeke, amely Zalában
és azon belül Nagykanizsa
gasztronómiai büszkesége.
Ma óriási verseny folyik a települések
között. Egyrészt a pályázati
pénzek megszerzéséért, a gazdasági
lehetőségekért, másrészt a
hagyományok ápolása vagy éppen
megteremtése terén. Mindenki
igyekszik lefoglalni valamit a magyar
gasztronómiából, felkutatni
olyan momentumot a múltból,
amely segít erősíteni az identitást,
összekovácsolni a közösséget.
Szerencsére – és ezt büszkén
mondhatjuk – Nagykanizsa múltja,
történelme olyan gazdag, hogy nekünk
nem kell nagyon kutatni jeles
napokat, nem kell ünnepeket kreálnunk;
őseink és a hagyományok
tisztelete szinte tálcán kínálja a lehetőségeket.
És mi élünk is ezekkel.
Ez a közösség, Nagykanizsa, az elmúlt
években levetkőzte az álmosság
sztereotípiáját. Hiszen nálunk az év minden
szakában történik valami, van olyan
program, amelyet a helyiek szeretnek, és
most már a város határain kívül is ismert.
Ennek titka pedig az összefogásban
rejlik.
Az önkormányzat, az intézmények,
a civil közösségek közös
munkája nyomán él és virágzik közösségünk,
és ennek köszönhetően
érünk el komoly eredményeket.
Idén például, közös munkánk
büszkeségét, a megújult Erzsébet
teret ünnepeltük és ünnepeljük, de
figyelemre méltó az is, hogy közel
170 millió forintból jelentős informatikai
fejlesztések történtek iskoláinkban,
megteremtve ezzel a
korszerű oktatás-tanulás feltételeit.
Kanizsa 2 – Dödölle 2012. szeptember 13.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi
Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax:
0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154.
Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a
Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés:
Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
„űzd ki bár vasvillával
a természetet, az
mégis rögtön
visszatér.”
Cseresnyés Péter polgármester
köszöntője
Kanizsa – Dödölle 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. szeptember 13.
Nagykanizsa tehát épül, fejlődik.
A munkában, a mindennapok
küzdelmeiben azonban időnként
meg kell állnunk. Ki kell ereszteni
a gőzt, ahogyan mondani szokták,
hogy aztán újult erővel lehessen ismét
alkotni, dolgozni – családunk,
közösségünk, városunk gyarapodása
érdekében. Ez a hétvége pont
ezt a célt szolgálja.
A Széchenyi és az Eötvös tér kitűnő
programokkal, ínycsiklandó
illatokkal, finom falatokkal hívogat.
A 9. Kanizsai Bor- és Dödölle
Fesztivál vár mindekit – városhatáron
belülről és kívülről egyaránt.
Márai Sándor azt írja a Füves
Könyvben: „Ha az ünnep elérkezik
életedben, akkor ünnepelj egészen…
Tisztálkodjál belülről és kívülről.
Felejts el mindent, ami a
köznapok szertartása és feladata.
Az ünnepet nemcsak a naptárban
írják piros betűkkel. Nézd a régieket,
milyen áhítatosan, milyen feltétlenül,
milyen körülményesen,
mennyi vad örömmel ünnepeltek!
Az ünnep a különbözés. Az ünnep a
mély és varázsos rendhagyás.”
E gondolatok jegyében megnyitom
a 9. Kanizsai Bor- és Dödölle
Fesztivált, és kívánok mindenkinek
mély és varázsos rendhagyást, igazi
ünnepet. Hiszen, szerencsére, van
mit ünnepelnünk – ünnepelhetjük a
fejlődő Nagykanizsát, munkánk
gyümölcsét és eredményét, közösségünket
és családunkat. Mindenkinek
jó szórakozást kívánok!
Hagyományosan, szüreti felvonulással
vette kezdetét a 9.
Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál
második napja. Az Erzsébet
térről induló menet a kisbíró
vezetésével érkezett az
Eötvös térre, a fesztivál helyszínére.
A kisbíró mögött a Nagykanizsai
Fúvószenekar, a SWANS
mazsorettek, a Hölgyklub, a Thúry
Baranta Közösség, a Nagykanizsai
Gólyalábasok, a Baki Pántlika
Táncegyüttes, a MAMIK Dalkör, a
Tüttő János Nótaklub, az Árvácska
Dalkör, a Gyertyánosi Népdalkör,
Dödike, és a Kiskanizsai Óvoda
néptáncosai vonultak. Asort szüreti
lovasfogatok felvonulása zárta.
A főzőversenyt Cseresnyés Péter
polgármester, országgyűlési képviselő
és Várhelyi Miklós, Veneszdíjas
és aranysapkás mesterszakács
nyitotta meg, miközben a sátraknál
javában készült a dödölle, a vadpörkölt,
a pacal és sok más ínycsiklandó
étek, az asztalokat gyümölcs, és
finom sütemények díszítették.
Cseresnyés Péter polgármester
köszöntőjében a dödöllével kapcsolatos
személyes élményét is
megemlítette. Hogy sokan megismerték
a dödölle nevét az országban
– hangsúlyozta –, annak
is köszönhető, hogy kilenc évvel
ezelőtt néhányan kitalálták ennek
a hagyományos zalai-vasi ételnek
a fesztiválját, és a kezdeményezők
a dödölle fővárosává tették
Nagykanizsát. Büszkén
mondhatjuk, hogy városunkból
indult el az ismeretterjesztés a
dödölléről. Végül megköszönte a
versenyzők és a zsűri munkáját,
az érdeklődőknek pedig jó szórakozást
kívánt a programokhoz,
amiben volt is része egészen az
éjszakába nyúlóan a városlakóknak.
Miután a 2012. évi főzőversenyt
jelképező szalagot a polgármester
felkötötte a főzőverseny fakanalára,
Prikryl József, a Kanizsa és
Környéke Gasztronómiai Egyesület
elnöke, a főzőverseny főszervezője
szólt a versenyzőkhöz.
Megnyitó beszédében a zsűri elnöke,
Várhelyi Miklós elmondta,
nagy örömmel tett eleget a meghívásnak,
hiszen a Kárpát-medence
fantasztikus gasztronómiai értékei
közül egyik gyöngyszem a dödölle,
és boldogan jött le körülnézni
városunkba. Tudta, hogy valami
csodában lesz része, de őt is meglepte
az ételeket készítő versenyzők
igyekezete, boldog arca, továbbá
büszkék lehetünk arra is,
hogy kis országunknak ennyire
színesek és szépek a népi eredetű
ételei.
A főzőverseny eredményei: Dödölle
kategória: 1. Régimozi Ördögei
– Nagykanizsa. Tájjelleg kategória:
1. őszirózsa Dalkör – Eszteregnye.
Legszebb megjelenés a főzőversenyen:
Bölcsődei menyecskék –
Nagykanizsa Rózsa úti Bölcsőde.
Kanizsa Bordalnoka 2012. vetélkedő
eredménye: 1. Vejer Béla; 2. Marton
Magdolna; 3. Kiss Tiborné.
Ahogy az eltelt hónapok során
már többször is, az egyik népszerű
horvát turisztikai portál beharangozójában
ezúttal is foglalkozott a
Nagykanizsának szinte már védjegyévé
váló kulturális kavalkáddal,
a dödöllefesztivállal.
B.E. - P.L. - V.M.
Felvonulás,
főzőverseny, tűzijáték
Hírünk a világban
http://www.moja-putovanja.com
Kanizsa – 4 Közgyűlés 2012. szeptember 13.
Nagykanizsán ebadót vezetnek
be januártól, rendeletmódosítással
korlátozzák a hétvégi fűnyírást
és favágást, a belvárosban
pedig tilos lesz a köztereken
kerékpározni, gördeszkázni, dohányozni
vagy kéregetni.
A nagykanizsai közgyűlés keddi
döntése értelmében háromévenként
ebösszeírást tartanak a városban, a
nyilvántartások alapján pedig
ebrendészeti hozzájárulást kell fizetniük
a kutyatulajdonosoknak. A veszélyes
ebek után évente 20 ezer forintot
köteles fizetni az állat gazdája, más
kutyák után pedig a törvényi maximumhoz
közelítő, évi ötezer forintot.
Arendelet kivételként sorolja fel a
hagyományos magyar kutyafajtákat,
valamint a menhelyről örökbefogadott
ebeket, amelyek tulajdonosai
mentesülnek az adófizetés alól. Akik
kutyáikat azonosító csippel látják el,
két évig 20 százalék kedvezményt
kapnak az adó összegéből.
A helyi rendelet előterjesztése kitér
arra, hogy Nagykanizsán körülbelül
háromezer kutya él, a kóbor
ebek száma pedig nem jelentős. Az
ebadóból éves szinten tízmillió forint
körüli bevétellel számol a város.
Cseresnyés Péter polgármester a
közgyűlési vitában elmondta: nem
a pénzszerzést, hanem a rendteremtést
szolgálja az ebrendészeti
hozzájárulás. A befolyó bevételből
az eddiginél több pénz jut a nagykanizsai
állatmenhely működtetésére,
bővítésére, de a tervek szerint
ebből finanszírozhatják a városban
lévő valamennyi kutya ellátását
azonosító csippel.
A nagykanizsai közgyűlés rendeletmódosítással
döntött arról is,
hogy bővíti a szankcionálható közösségellenes
magatartások körét.
A módosítás értelmében tilos
lesz Nagykanizsa belvárosának terein
a kijelölt helyen kívüli dohányzás,
a kerékpározás, a gördeszkázás,
a görkorcsolyázás és a
kéregetés, vagy akár az, hogy valaki
feküdjön a köztéri padokon.
Belterületen vasárnap és munkaszüneti
napokon megtiltják a fűnyírást
és a favágást robbanómotoros
eszközökkel, illetve tilos lesz
póráz nélkül sétáltatni a kutyákat.
Az ülés során Cseresnyés Péter
polgármester javaslatára lekerült
a napirendről a Magyarszentmiklós
község, valamint Nagykanizsa
önkormányzata között létrejött
társulási megállapodás alapján, a
bejáró tanulók után szerződött és
fizetett összegek rendezésére előterjesztett
javaslat.
Az önkormányzat az országos
sajtóban is hírt szerzett Molnár
József, a Fogyatékkal Élők Integrált
Intézménye igazgatói helyére pályázatot
hirdet intézményvezetői munkakör
betöltésére. Apályázati kiírást
szeptember 15-ig kell közzétenni.
A városatyák többek között módosították
a Nagykanizsai Szociális
Foglalkoztató Nonprofit Kft.
alapító okiratát, elfogadták Zalakomár
Község, valamint Nagykanizsa
önkormányzata között létrejövő
közoktatási megállapodás
megkötésére, Bocska község önkormányzata
és a helyi önkormányzat
között pénzeszköz átadási
megállapodás megkötésére előterjesztett
javaslatokat.
Elfogadták a KEOP pályázati kiírásokhoz,
illetve a közvilágítás korszerűsítéséhez
kapcsolódó dokumentációk
elkészíttetéséhez szükséges
költségkeretet. Pályázat kiírásáról
is döntött a testület, a helyi menetrend
szerinti autóbusszal történő
személyszállítási feladatok 2013. január
1. napjától történő ellátására.
Az előzetes napirendek mellett
még hat előterjesztést is megvitatott
a testület. Ezek között szerepelt
Nagykanizsa részvétele az
Ausztria-Magyarország Határon
Átnyúló Együttműködési Programban,
mely egy korábban indult
környezetvédelmi program folytatása.
A pályázat átfogó stratégiai
célkitűzése a határterület elsősorban
környezeti, gazdasági, társadalmi
és kulturális fejlesztésének
támogatása, valamint a regionális
egyenlőtlenségek csökkentése a
határon átnyúló együttműködés
eszközeivel.
A közgyűlés elfogadta a vendéglátó
üzletek éjszakai nyitvatartási
rendjéről szóló önkormányzati
rendelet megváltoztatásáról
szóló javaslatot a Városüzemeltetési
Bizottság módosításával,
mely a lakosság éjszakai nyugalmának
biztosítása érdekében
vált indokolttá, ugyanis az eddigi
hatósági egyedi eljárás nem jelentett
megoldást. A jelenlegi módosítás
főleg az Eötvös teret érinti,
az azonban, ha a vendéglátóknak
sikerül megegyezniük a lakókkal,
tovább is nyitva tarthatnak.
A tervezett szabályozás értelmében
nem tarthatnak nyitva 23 óra
és 5 óra között a melegkonyhás és
nem melegkonyhás vendéglátó üzletek,
melyek többlakásos lakóépületeknél
helyezkednek el. Az
érintett egységeknek a rendelet
alapján évente 5 alkalommal rendezvénytartásra
van lehetősége.
Akorlátozás nem terjed ki az Erzsébet
tér-Zárda utca, Fő utca és a
Zrínyi Miklós utca közötti szakaszra-
Zrínyi Miklós utca 15-59., valamint
32-62. házszámig- Széchenyi
tér-Huszti tér-Rozgonyi utca és az
általuk határolt területen belül fekvő
nem melegkonyhás vendéglátóhelyekre.
A rendelet ez év október
5. napján hatályát veszti.
A 2013-2014 években a méhnyakrák
elleni védőoltást minden
nagykanizsai lakhellyel rendelkező
14. életévét betöltő leánygyermek
részére az önkormányzat
alanyi jogon biztosítja.
Városunk első alkalommal 2010-
ben biztosította térítésmentesen a
HPV elleni védőoltást, ekkor 170
lány oltására került sor a jogosult 228
főből, mely költsége összesen majd
10 millió forint volt. Tavaly 164
gyermek szülei igényelték az oltást,
idén pedig 156 lány, ennek várható
összege közel 9 millió forint. Erre a
célra majd 12 millió forintot különítettek
el és 450 oltóanyag szállítására
kötnek szállítási szerződést, továbbá
a tavalyról megmaradt hat oltóanyag
is felhasználásra kerül.
Az elmúlt három évben a részvételi
hajlandóság 75-80 százalék között
volt az érintett korosztályban,
amely az országos adatok tükrében
sikeresnek mondható. A HPV fertőzés
szűréssel nem előzhető meg,
mert csak azon betegeket szűrik ki,
akiknél már kialakult a méhnyak
elváltozása. A nemi élet előtt beadott
védőoltás közel 100 százalékos
védelmet biztosít a vakcinával
kivédhető megbetegedések ellen.
B.E. - MTI - V.M.
Ebadóról, belvárosi tiltásokról, hétvégi
munkákról döntöttek a képviselők
Döntöttek még
Virágos Magyarországért
Környezetszépítő Verseny
szemlebizottsága augusztus közepén
járt városunkban, akkor
a bíráló bizottság tagjai elismerően
nyilatkoztak a látottakról.
A minap pedig a főzsűri tagjai
tekintették meg Nagykanizsa
egyes pontjait.
A zsűri tagjai, akiket Karádi Ferenc
alpolgármester köszöntött,
egy rövid belvárosi sétával kezdték
a bejárást az Erzsébet térről, ezt követően
tekintették meg Miklósfát, a
Maort-telepet, a Sétakertet, a a Hevesi
iskolát, a Medgyaszay-házat
és a Kiskastélyt.
– Magyarország két azon települését
– egy falut és egy várost –
keressük, amelyek ebben az évben
a leginkább megfelelnek a szempontrendszerünknek,
és így a verseny
nyertesei lehetnek – mondta
Kunczéné Fellegi Katalin fővédnök.
Hozzátette, a következő évben
ők fogják képviselni országunkat
az európai versenyen, ahol
12 ország, 12 városa és 12 falva
vesz majd részt. Az országot két
régióra osztották, melyeket szakemberek
tekintettek meg, ők adtak
javaslatot arra, mely településeket
járja végig a főzsűri.
Magyarország 1990-től vesz
részt ezen a versenyen, eddig hét
arany, 17 ezüst és számos bronzéremmel
büszkélkedhetünk. Húsz
éve még a virágokra helyezték a
hangsúlyt, de ma már a környezettudatosságot
és az arra való nevelést
is figyelembe veszik. Ezeken
kívül a pontozzák a növényzetet,
a környezettel való együttélést,
az összképet, az utcabútorokat,
továbbá az önkormányzat, a
lakosság és a civil szervezetek
együttműködését. Szempontrendszerükkel
a fenntarthatóságot próbálják
szorgalmazni. Eredmény
szeptember végére vagy október
elejére várható.
V.M.
A főzsűri tagjai is górcső alá vették a várost
Kanizsa – Krónika 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. szeptember 13.
A Vasemberke KUPA egyik
feladataként hirdették meg az I.
Studio21 – Vasemberke Pólópályázatot,
melyen különdíjként a
legjobb tervet benyújtó csapat
minden tagja megkapja a győztes
grafikával ellátott pólót.
– Egy Új Széchenyi-terves támogatás
kapcsán lehetőségünk nyílt
egy pólónyomtató gép vásárlására,
így arra gondoltunk, ha már
adott ez a lehetőség, kiírunk egy
olyan pályázatsorozatot a nagykanizsai
diákoknak, amely segítségével
kiélhetik a kreativitásukat – ismertette
a részleteket Varga Ferenc,
a Studio21 munkatársa.
A pályázatsorozattal általános
iskolásokat, középiskolásokat és
egyetemistákat szeretnének megszólítani.
Ennek az első részére
most szeptemberben kerül sor,
amikor a Vasemberke KUPA egyik
feladataként az általános iskolások
csapatainak tervezniük kell egy
pólót Hogyan jutnál el környezetbarát
módon a célodhoz? témakörben.
Ezzel szeretnének kapcsolódni
az „Autómentes nap” szellemiségéhez.
A beküldött grafikák alapján
minden csapatnak elkészítenek
egy pólót, melyet szeptember 20-
án a Vasemberke KUPÁN egy tag
bemutat a színpadon. Azsűri tagjai
pedig eldöntik, melyik csapat alkotása
a legjobb. Az értékelésnél
figyelembe veszik, mennyire kötődik
az alkotás a megadott témához,
mennyire ötletes, innovatív, kreatív,
vicces és egyedi. Alegjobb tervet
benyújtó csapat minden tagja
megkapja a győztes grafikával ellátott
pólót.A kivitelezésnél szabadkezet
adnak abban, hogy kézzel
vagy grafikai program használatával
készítik el pályamunkáikat.
A reklámstúdió a kupa egyik állomása
is lesz szeptember 20-án,
ahol egy feladatot kell kreatívan
megoldaniuk a csapatoknak. A későbbiekben
középiskolásoknak és
az egyetemistáknak is szeretnének
pólópályázatot szervezni, ott már
azt tervezik, egyénileg adnak díjakat.
V.M.
Tervezz egyedi pólót a csapatodnak!
Vasárnap délelőtt „hivatalosan”
is átadásra kerültek a héten
befejezett új kiskutya-kennelek a
nagykanizsai állatmenhelyen.
Asajtó képviselői előtt – a kennelek
„anyagi” finanszírozója, Cseresnyés
Péter polgármester jelenlétében – Varga
Károlyné egyesületi elnök, és dr.
Papp Attila, az állatmenhelyet üzemeltető
„Élettér” egyesület sajtóreferense
köszönte meg Nagykanizsa polgármesterének
a gyors és önzetlen támogatást,
és mutatta be a megjelenteknek
a kölykök új kenneljeit, amit már birtokba
is vettek a kis jövevények.
A sajtóreferens elmondta, naponta
érkeznek újabb és újabb kutyák
a menhelyre, így a most átadott
két új, és egy felújított kölyökkutya-
kennel is – sajnos – rögtön
„lakókra” talált. Az egyesület
munkatársai nyomatékosan kérték
a kutyatartáson gondolkodó nagykanizsai
polgároktól, hogy alapos
megfontolás, és szilárd, egyértelmű
elhatározás után vágjanak csak bele
a „kutyázásba”, hiszen ez egy
életforma, ami számos nehézséggel
és buktatóval is jár, amellett, hogy
a kutyákért vállalt áldozat bőségesen
kifizetődik, hiszen az új családtag
feltétlen szeretetével szinte
mindig lenyűgözi az új gazdikat.
K.H.
Átadásra
kerületek
az új
kölyökkennelek
Az Írás és olvasás világnapja
alkalmából indítottak útjára a
Dr. Mező Ferenc – Thúry György
Gimnázium és Szakképző Iskola
Dr. Mező Ferenc Tagintézményében
egy nyolc állomásosra
tervezett irodalmi sorozatot,
melyben évfordulós magyar irodalmi
alkotók műveivel ismertetik
meg az intézmény diákjait.
Első alkalommal a 125 éve született
Karinthy Frigyestől a Röhög
az egész osztály című művét olvasta
fel a helikoni ezüstérmes Mezős
Irodalmi Kör, melynek tagjai irodalmat
szerető diákok. Az irodalmi
kör már évek óta működik az iskolában,
a gyermekek egymásnak adják
át a stafétabotot. Alegmagasabb
évfolyam osztályaiból kerülnek ki
azok, akik felolvasnak íróktól, költőktől,
ők képviselik a kör magját.
A rendezvénysorozattal szeretnék
elérni, hogy az olvasás élménnyé
váljon a fiatalok számára.
V.M.
Kedvcsináló az olvasáshoz
A Magyar Vöröskereszt nagykanizsai
Családok Átmeneti Otthonában
egy nagy, közös pizza
sütéssel lezárult az a magyar Vöröskereszt
által kiírt és elnyert
pályázati program, amelynek keretében
az otthonban élő felnőttek
és gyermekek minden héten
egy-két alkalommal együtt főzhettek,
süthettek, egészséges és finom
ételeket készíthettek.
Sor került elméleti foglalkozásra,
majd többségében a gyakorlat vette át
a szerepet és készítettek kelt tésztát,
süteményt, paradicsomos káposztát
és csalamádét is a lakók a szakgondozók
és önkéntesek segítségével. A
programot nagy sikerrel zárták az otthonban,
hiszen a foglalkozásokat követően
a lakók jóízűen elfogyaszthatták
munkájuk végeredményét. – tudta
meg hetilapunk Turi Renáta intézményvezetőtől.
K.H.
Nyárvégi
pizzasütés
Kanizsa 6 – Hirdetés 2012. szeptember 13.
2012 - „aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve"
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi Tanácsa meghirdeti a
„Generációk együtt” fotópályázatot.
Pályázati feltételek:
Afotópályázat és kiállítás célja, hogy bemutassa az idősek hozzájárulását a társadalomhoz,
a nemzedékek közti szolidaritást, együttműködést. Beküldendő max. 5db fekete-fehér
vagy színes fénykép. Képek mérete: A4. A fényképek hátoldalán feltüntetendő adatok: a
kép címe, a szerző neve, a szerző címe, telefonszáma, e-mail címe, a szerző életkora.
A képeket a következő címre kell beküldeni vagy személyesen beadni: Hevesi Sándor
Művelődési Központ, 8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9., személyes leadás a fenti cím
információs szolgálatánál. A képek elfogadásáról és díjazásáról a Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzat Idősügyi Tanácsa által felkért zsűri dönt. A díjátadás és kiállítás,
az „Idősekért Nagykanizsán” Ünnepi Hét keretében kerül megrendezésre. Díjazás:
1. kategória: 12-18 év korhatár, 2. kategória: 18 év felett. Mindkét kategóriában 1. 2. és 3.
díj kerül átadásra. Pályázati naptár: beküldési határidő: 2012. október 5., díjátadás és megnyitó:
2012. október 12. Érdeklödni: 73molnar@gmail.com.
Pályázati felhívás
hirdetés
Európai Mobilitási Hét 2012.09.16.-09.22
AUTÓMENTES NAP
2012. szeptember 20.
Nagykanizsa, Vásárcsarnok parkoló
Program:
8.00 óra Megnyitó: Cseresnyés Péter polgármester. Vasemberke Kupa
indítása-12 órás verseny iskolai csapatoknak. 8.10 óra Vasemberke Kupa csapatainak
bemutatkozása. 9.00-11.00 óra KRESZ park-kerékpáros ügyességi
feladat. 9.45 óra Óvodások tornája- a Hevesi óvoda szervezésében a város valamennyi
óvodájának részvételével. 10.15 óra Napsugár együttes zenés műsora.
11.00 óra Street ball bajnokság. 13.00 óra Korosztályos futóverseny iskolásoknak.
16.00-17.30 óra Sportág bemutató. Bemutatkoznak: a Zemplén SE
lábtoll labdások, NTE 1866 Judo szakosztály, Kanizsa Küzdősport SE, NTE
1866 Egyesület Íjász Szakosztály, Thúry Baranta Közösség, Ippon Shotokan
Egyesület, Szan-Dia Fitness Sport Club, Eraklin Táncklub Egyesület, Kanizsa
Hagyományőrző Egyesület, DávidZumba. 17.30 óra Kerékpáros felvonulás
(kb. 13 km), indulás a HSMK előtti térről. (Útvonal: Eötvös tér - Teleki utca
körforgalom - Hevesi Sándor utca - Balatoni utca - Deák tér - Fő út - Király út
- Vár út - Kiskanizsa Bajcsy - Zsilinszky Endre utca - Kiskanizsa Szent Flórián
tér - Kiskanizsa Varasdi utca - Vár út - Kalmár út). Érkezés: Kiskastély udvara.
19.00 óra Vasemberke Kupa Karaoke és Divatbemutató verseny. 20.00
óra Vasemberke Kupa eredményhirdetés.
Lezárt területek: 7.00-21.00 óra Vásárcsarnok parkoló.
Kísérő programok:
- Egészségsátor (vérnyomás-, testzsír-, koleszterinszint-, vércukormérés, étkezési
útmutató) a Magyar Vöröskereszt nagykanizsai területi szervezete közreműködésével.
- Elektromos golfautó, elektromos roller, segway bemutató.
Rossz idő esetén a program nem kerül megrendezésre!
A programváltoztatás jogát a szervezők fenntartják!
Kanizsa – Városháza 7
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. szeptember 13.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény
23. § rendelkezései alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város
közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti
személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő
ellátására pályázatot ír ki.
1. A Kiíró neve, címe, telefon- és telefax száma:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata (8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7., Tel.: 06-20/849-2300; Fax: 06/93-510-077). Kapcsolattartó:
Cseresnyés Péter polgármester (email: cseresnyes.peter@nagykanizsa.hu)
2. Az eljárás tárgya, illetve mennyisége:
Autóbusszal végzendő, menetrend szerinti helyi tömegközlekedési
feladatok ellátása Nagykanizsa Megyei Jogú Város vonatkozásában
közszolgáltatási szerződés keretében, ezen kívül a pályázatban foglaltak
szerint a menetrend, jegyek és bérletek biztosítása. A személyszállítást
meghatározott számú és helyű megállóhelyet tartalmazó, a
pályázati kiírás "A" jelű mellékletét képező menetrend szerint kell
végezni.
3. A szerződés meghatározása:
közszolgáltatási szerződés.
4. A szerződés időtartama:
Kiíró a szerződést határozott időtartamra, - 2013. január 1. napjától 2020.
december 31. napjáig - 8 évre köti.
5. A szolgáltatás megkezdésének napja: 2013. január 1.
6. A teljesítés helye:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területe.
7. A pályázat benyújtásának határideje: a felhívásnak a Magyar Közlöny
mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben való közzétételét követő
60. nap 12.00 óra.
9. Az eredményhirdetés legkésőbbi időpontja:
2012. december 10. 10.00 óra.
10. Szerződéskötés tervezett legkésőbbi időpontja:
2012. december 20.
11. Elbírálás módja és szempontja:
A Kiíró a pályázati kiírásban meghatározott alkalmassági követelmények
és bírálati szempontok alapján az összességében legelőnyösebb ajánlatot
benyújtó ajánlattevővel köt szerződést.
12. A pályázati kiírás beszerzésének feltételei:
A pályázati kiírás ellenértéke: 50.000 Ft + ÁFA összeg.
A pályázati kiírás ellenértékét a pályázó átutalással teljesítheti a Kiíró
Magyarországi Volksbank Zrt-nél vezetett 14100330-92660049-
01000003 számú bankszámlájára. A pályázati kiírás az átutalási megbízás
másolatával vehető át hétfőtől csütörtökig 8-16 óra között, ill. pénteken
8-12 óra között a következő címen: Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) Városfejlesztési
Osztály.
Apályázati kiírás kérésre - az erre vonatkozó igény kézhezvételétől számított
öt munkanapon belül - postai úton kerül megküldésre, amennyiben az
ellenérték megtérítését a pályázó igazolja. A megvásárolt pályázati kiírás
másra át nem ruházható. A pályázati kiírás megvétele előfeltétele az eljárásban
való részvételnek.
14. A pályázók köre:
A pályázat nyilvános, a verseny tisztaságát és átláthatóságát bárki
számára biztosító módon zajlik. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli
székhelyű szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet részt,
ha országában is biztosított a menetrend szerinti autóbusz közlekedésben
a nemzeti elbánás a külföldiek számára. A pályázat nyelve
magyar.
Pályázat autóbusszal végzett
menetrend szerinti szállításra
Felhívjuk a Tisztelt ebtartók figyelmét arra, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Közgyűlése 2012. szeptember 4-én döntött az ebek összeírásáról.
Ennek teljesítésére a Kanizsa Hetilap számában biztosítjuk az adatlap formanyomtatványt,
melyet kutyánként kérünk kitölteni az állattartók részéről. Ezen
felül az adatlap városunk honlapján az e-ügyintézés/letölthető nyomtatványok/
közigazgatási osztály menüponton belül is megtalálható.
A kitöltött adatlapok benyújtási határideje: 2012. október 5.
Amennyiben az állattartó nem tud a bejelentési adatlaphoz hozzájutni, úgy azt
személyesen is kérheti ügyfélfogadási időszakban a Polgármesteri Hivatalban
(Nagykanizsa, Eötvös tér 16. szám alatt) található Információs Pultnál."
Az összeírással kapcsolatban felmerült kérdésekben további tájékoztatást lehet
kérni a +36-20-849-2448 telefonszámon, vagy személyesen az Eötvös tér 16.
szám alatti épületünk 1.em. 31. irodájában.
Felhívjuk az adatszolgáltatásra kötelezettek figyelmét arra, hogy a nem teljesítés
esetén állatvédelmi bírsággal sújtható a mulasztó ebtartó.
Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály
Ebek összeírása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bérlakásokról
szóló 42/2007. (IX.25.), a Garzonházakról szóló 32/2001.
(VI.27.) és a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletéről szóló
36/1997. (XI.4.) önkormányzati rendelet alapján az alábbi üres önkormányzati
bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
I. Önkormányzati bérlakás bérleti jogával nem rendelkező pályázók
részére:
Szociális és költség alapon: 1. Nagykanizsa, Csokonai u. 6/B. IV. em. 2., 2.
Nagykanizsa, Munkás u. 10/A. fsz. 2., 3. Nagykanizsa, Nagyrác u. 2/A. fsz. 9.,
4. Nagykanizsa, Olaj u. 25. III. em. 1. 5. Nagykanizsa, Rózsa u. 22/D. IV. em.
12., 6. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 3/B. VI. em. 41., 7. Nagykanizsa, Bartók
B. u. 8. II. em. 1., 8. Nagykanizsa, Teleki u. 3/B. X. em. 61., 9. Nagykanizsa,
Csengery u. 88. fsz. 1., 10. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11. fsz. 2., 11.
Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/B/4., 12. Nagykanizsa, Csengery u.
117/18/C/2.
II. Költség alapon: 1. Nagykanizsa, Bajcsy Zs. u. 38/A. I. em. 1., 2.
Nagykanizsa, Bajcsy Zs. u. 38/A. I. em. 2., 3. Nagykanizsa, Deák tér 2. I. em.
4., 4. Nagykanizsa, Kórház u. 2/A., 5. Nagykanizsa, Fő u. 8. I. lh. II. em. 15.,
6. Nagykanizsa, Fő u. 8. III. lh. I. em. 2.
II. Garzonházban lévő önkormányzati bérlakások: 1. Nagykanizsa, Dózsa
Gy. u. 142/B. II. em. 9., 2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. fsz. 3., 3.
Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. fsz. 4., 4. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A.
II. em. 10., 5. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. I. em. 5., 6. Nagykanizsa,
Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 1., 7. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 2.
III. Nyugdíjasház: 1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 21.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2012. szeptember 21. (péntek). A részletes
pályázati hirdetményt a Zala Hírlapban, a Kanizsa Dél-Zalai Hetilapban,
Nagykanizsa Megyei Jogú Város internetes honlapján (www.nagykanizsa.hu),
a Kanizsa TV képújságban, továbbá a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján
tesszük közzé.
Önkormányzati bérlakások
Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket és Partnereinket, hogy Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának fax hívószámai 2012.
szeptember 3. napjától megváltoznak.
A Polgármesteri Hivatal központi fax hívószáma: +36 93 510 077. Erzsébet tér
7. sz. alatti épületben található tisztségviselők és szervezeti egységek. (Polgármester,
Alpolgármester, Jegyző, Aljegyző, Polgármesteri Kabinet, Titkárság,
Művelődési és Sportosztály, Pályázati Iroda, Városfejlesztési Osztály,
Főépítészi Csoport, Adóügyi Osztály, Gazdálkodási Osztály) fax hívószámai:
+36 93 510 077, +36 93 510 078. Eötvös tér 16. sz. alatti épületben található
szervezeti egységek. (Ügyfélszolgálati és Okmányiroda, Szociális Osztály,
Közigazgatási Osztály, Gyámhivatal, Építéshatósági Osztály, Közterület Felügyelet)
fax hívószámai: +36 93 510 149, +36 93 510 150
Anyakönyvvezetők fax hívószáma: +36 93 310 097
Apolgármesteri hivatal részletes telefonkönyve a www.nagykanizsa.hu oldalon elérhető.
Faxszámok változása
Bizzer András önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2012. szeptember 28-
án (pénteken) a Hevesi Sándor Általános Iskolában.
Jerausek István önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2012. szeptember
17-én 17 órától a Sánci Kultúrházban, 18 órától a Kisfakosi Kultúrházban, 19
órától a Nagyfakosi Kultúrházban.
Képviselői fogadóóra
2012. szeptember 13.
– Körülbelül húsz éve költöztünk
ide, akkor építettük a díszkertet,
a mintegy fél méter mély
medencével, amelyben kezdetben
csalihalakat tartottunk, mert
nagyon szeretek horgászni. Ekkor
még csak két-három teknősünk
volt a lakásban, majd kitettük
őket a medencébe. Idővel
azonban kiszorultak a halak és
egyre több lett a teknős – emlékezett
vissza a kezdetekre Pintér
Ervin és felesége.
A sárgafülű és vörösfülű ékszerteknősök
száma három éve
még huszonegyre rúgott, de ma
már „csak” tizenkilenc darabot
számolhatunk össze, melyek
közt némely több mint húsz
éves. De számuk folyamatosan
változik. A szaporodásuk elősegítéséhez
nem építettek homokos
helyet, de így is előfordult
már, hogy keltek ki tojások. És
mivel a fél város tudja, náluk
mélytányér nagyságú teknősök
vannak, hozzájuk küldik a kisállatkereskedésekből
azokat, akik
nagyobb kedvencre vágynak.
Persze, ha helyszűke miatt szabadulni
szeretnének tőlük, akkor
is a teknősös házat – ahogy közszájon
forog – ajánlják. Bár, már
nem szívesen fogadnak be egyet
sem, néha kérdés nélkül beteszik
a kerítésen át a megunt, akváriumot
kinőtt hüllőket. Azonban sokan
vannak azok is, akik csak
nézelődni érkeznek, néha alsós
vagy óvodás csoportok zarándokolnak
el a családi házhoz. –
Már viccelődtünk, hogy építünk
egy állatsimogatót, vagy kialakítunk
egy kukucskáló ablakot
pénzbedobóval – nevettek.
Általában szeptember végén,
október elején már alig esznek,
ekkor teszik le őket a vízóraaknába,
ahol hét hónapig pihennek,
vegetálnak, majd mikor melegedik
az idő, felhozzák őket. Kezdésként
kenyeret adnak nekik, később
pedig aprított halat, gyümölcsöt,
parizert vagy májat. Általában
minden nap vagy minden
másnap kapnak enni, a vizüket
hetente cserélik, ugyanis napjuk
nagy részét ott töltik, akkor másznak
elő, ha éri őket a nap, vagy ha
meghallják a házaspár hangját.
Délelőtt a napon mozdulatlanul
fekszenek, sokan azt hiszik, kőből
vannak kifaragva.
Csempéék nem betegesek és nem
túl mozgékonyak, világgá főleg akkor
indulnak, amikor tojásrakási
idő van, de nem jellemző rájuk a
kalandozás, így díszkertbe bátran
ajánlják őket. Mint Pintérék mondják,
meghálálják a gondoskodást.
Varga Mónika
A teknőcös ház
Törpe, Dani, Csempe tizenhat társával egy Teleki úti ház díszkertjének
medencéjében éli a mindennapjait. Alakhelyüket, a társaságot és a környezetüket
elnézve nem panaszkodhatnak, jó soruk van a Pintér családnál.
Kanizsa – Színes
Fotó: Varga Mónika
8
Így dödölléztünk
Még több kép: http://www.kanizsaujsag.hu/index.php?m=1006&which_id=3169
Kanizsa 2012. szeptember 13. – Cölöpvár 9
A nyáron figyelemmel kísértük
és több alkalommal beszámoltunk
a Csónakázó-tó mögött
épült cölöpvár sorsáról, melyet
július végén lebontottak. Ma
már csak az a mesterséges domb
emlékezteti rá a járókelőket,
amelyre több mint harminc éve
építették fel sokak örömére.
Látóhegyi birtokáról lombhullás
után nap, mint nap rálátott a volt favárra
Szabó Imre (fenti képünkön), a
kilencvenkilenc éves nyugalmazott
erdész. ő is részt vett a kiránduló
parkerdő és a Csónakázó-tó létrehozásában,
fejlesztésében. Munkája elismeréseként
az 1976. július 15-én
kiállított igazolás feljogosította a
parkerdő egész területére történő
szabad belépésre és a szolgáltatások
díjtalan igénybevételére. Ez egyébként
a gyakorlatban azt jelentette,
hogy a lekaszált füvet ingyen hazavihette
az állatoknak. Imre bácsi 1975
után már nyugdíjasként járt vissza
dolgozni még hét évig, felesége haláláig
az Alsóerdőre. 1956 novemberében
költöztek ide Liszóból, és húsz
évig laktak az erdészházban, melyet
később lebontottak. A helyére
később nagyobb méretben, hasonló
beosztással építették fel az önkormányzati
vendégházat a Csónakázótónál.
Nemcsak azért kerestek helyet
a régi otthonuk közelében, mert a
szíve visszahúzta az erdőhöz, hanem
azért is, mert a rétek közelsége miatt
egyszerűbbé vált az állattartás a családja
számára. Szabó Imre tizenhat
éves korától erdőlegényként, majd
gyakornokként járta az erdőt. Az iskolát
Esztergomban végezte el 1942-
ben. 1944 novemberében fogságba
esett, és 1948 júliusában jött haza
Szibériából. Dolgozott a komáromi,
nagyradai, zalakarosi, letenyei, liszói
és a kanizsai erdészetnél. Hivatását
Imre unokája viszi tovább erdőmérnökként.
Beszélgetésünk helyszínére erdész
egyenruhában érkezett a
Szarka rétre, a cölöpvárhoz, ahonnan
sokszor megjárta a gyönyörű
szép tölgyes erdőbe vezető, majd
bükkössel folytatódó utat.
– Szép volt a favár! – sóhajtja
nosztalgiázva. A városiak kedvelt
kirándulóhelyként tartották számon
az erdei sétautakkal együtt.
Építésében vállalati dolgozók is
részt vettek, például Tollár József
országgyűlési képviselő, a Kanizsa
Bútorgyár akkori igazgatója
egy egész csapatot hozott.
A Cölöpvárat Bősze
Aladár erdőmérnök tervezte
azzal a csónakkölcsönző
mögött állt, lebontásra került
alpesi-tetős esőbeállóházzal
együtt, amely sokáig
nyújtott védelmet a kirándulók
számára. Szintén
az ő tervei alapján készült az
a tó fölött átívelő kis fahíd,
amely lerövidítette a sziget irányába
sétálók útját. Időközben
ezt felújították. – Sajnos a vár faanyaga
mára elkorhadt, tönkrement.
Hallottam, sokan szeretnék,
ha újra felépítenék, de ez nem
olyan egyszerű, mert az anyag
nagyon sok pénzbe kerül.
A Kanizsa várához hasonló rönk
játszóvárat Bősze Aladár (alsó
képünkön feleségével) erdőmérnök
tervezte, és irányította építésének a
kivitelezését. A 83. Ünnepi Könyvhéten
megjelent Parkerdei emlékeim
című könyvében többek között arról
olvashatunk, hogy a Kanizsa vár
egykori híres kapitányáról Thury
várnak is nevezték. Az erdő mellett,
a játszótér és a mediterrán kert közötti
réten 1979-ben egy mesterséges
dombon épült fel ötven köbméter
akácrönkből, válogatott szálfákból.
Megvalósítása két ütemben történt.
Az elsőben a kör alakú vár három palánkmezőből
álló része és a fellegvár.
A palánkmező felett állt a fellegvár
egy bejárati kapuval, négy bástyatoronnyal,
valamint a tornyokat öszszekötő
palánkelemekkel. A lépcsőfeljárat
rönkbeépítéssel készült. A
második ütemben vált láthatóvá a
deszkaelemekből álló, sátortetővel
fedett öt őrtorony, amelyeket két és
fél méter hosszú folyosó kötött össze
a legalsó mezővel. Csak így lehetett
feljutni a toronyba, és őrizni, figyelni
a tájat. A palánkmezők minden elemét
lekezelték védőanyaggal, és egy
sötét, valamint egy világosabb színű
festékkel lefestették.
Szerettük volna megkérdezni
Bősze Aladártól, miért fogtak neki
két különböző helyen a vár építéséhez,
az erdőmérnököt azonban
nem találtuk meg otthonában, kórházban
ápolják.
De térjünk vissza gondoltban
egy kicsit
a várh
o z :
Minden
évszakban
volt vendége az évtizedek
során. Gyerekek apraja-
nagyja mászta meg lépcsőit, s indult
harcba, számháborúba faágakból
szerkesztett puskával. Később, a
technika fejlődésével csillagharcosok
tűntek fel labirintusában. Lebontása
előtt néhány nappal még
szerelmespároknak nyújtott árnyat,
búvóhelyet.
És elérkezett az utolsó nap, ledöntötték
a várat. Csak egy bástya tartotta
magát ideig, óráig, s állt ellen az
emberi akaratnak. Ahűséges „várvédő”
darazsak nem engedték megközelíteni
otthonukat az ember fiának.
– Írja meg az újság, hogy lebontották
a favárat! – szólított meg
Bagladi László olvasónk az utcán. –
Azt a címet adjátok az írásnak –
folytatta –, hogy vár állott itt, s most
kőhalom. De érdeklődjétek meg azt
is, hogy építenek-e helyette újat?
– Hol van a vár? – kérdezte tőlünk
néhány nap múlva egy személykocsiból
kiszálló négy fiatal a helyszínen.
– Nincs, lebontották! – válaszoltuk
szűkszavúan, s még el sem ült a por
autójuk mögött, két újabb jármű gördült
be az útról, s miután „hűlt” helyét
találták kedvencüknek, ők is csalódottan
fordultak vissza.
Ahegyi emberek szerint, amint leszáll
az este, s a Hold rákönyököl a
fákra, sírás hallatszik a várdomb felől.
Sírás, halk szipogás. Könnyeit
hullatja a várdombot egyedül őrző,
árván maradt fa. Csak az
erdő tündére vigasztalja,
ki éjs
z a -
k á n k é n t
meglátogatja, s
azzal biztatja: ne búsulj barátom,
még felépülhet újra a várad…
Cölöpvári képeinket a
www.kanizsaujsag.hu
galériájában nézhetik meg.
Bakonyi Erzsébet
Vár állott a Szarka réten
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa 10 – Hirdetés 2012. szeptember 13.
A múlt héten napvilágot látott országos
felmérés szerint Magyarország felnőttkorú
lakosságának csupán 1/3-a állítja, hogy beszél
legalább egy idegennyelvet – mondja
Móric József, városunk legnagyobb és legrégibb
nyelviskolájának, a DIALÓG Nyelviskola
és Vizsgacentrumnak a vezetője.
Napjainkra az idegennyelvek ismerete jelentősen
felértékelődött. A nyelvtudás hiánya jelentősen
rontja munkavállalási, elhelyezkedési esélyeinket
is, hiszen manapság egy jó állás elnyeréséhez, a
diplomához mindenhol alapkövetelmény legalább
egy idegennyelv kiváló ismerete. Aki legalább egy
idegen nyelvet tud, az az élet egyéb területein is
sokkal könnyebben boldogul. Az idegennyelv-ismeretére
vonatkozó nemzetközi összehasonlításokban
a magyar lakosság azonban sajnos ma is nagyon
rosszul szerepel, sőt a legfrissebb statisztikák
azt mutatják, hogy lassan még inkább lemaradunk
ezen a területen a környező országokhoz képest.
Mindez arra figyelmeztet, hogy a nyelvtanulás,
nyelvtudás fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni,
és mindent meg kell tennünk annak érdekében,
hogy minél többen megértsék ezt. Ezért rendezi
meg a Dialóg Nyelviskola és Vizsgacentrum is,
az ország sok városához hasonlóan Nagykanizsán
a Felnőtt Nyelvtanulók Nyílt Hetét.
Mit is jelent ez valójában?
E mozgalom célja, hogy népszerűsítse a nyelvtanulást
és felhívja a figyelmet annak fontosságára.
További cél, hogy a nagyközönséget ráébreszsze
arra, mennyire fontos – főleg egy ilyen, lélekszámát
tekintve kis nemzet számára, mint a magyar
– az idegennyelv tanulás. Az egyre gyorsabban
változó világban a középkorú felnőttek munkahelye
gyakran bizonytalanná válik vagy megszűnik,
sokan cégen belüli átképzésre kényszerülnek.
A szakértők szerint e korosztály alacsony
szintű nyelvtudása komoly hátrány a fiatalokkal
szemben. Ennek kiküszöbölésére a múlt évben az
országos kezdeményezéshez városunk egyetlen,
országos szakmai szervezet által is regisztrált és
akkreditált nyelviskolájaként csatlakoztunk.
Mit kínálnak az érdeklődőknek?
Szeptember 17-21-ig a város és vonzáskörzete
érdeklődői számára Nyílt Hetet rendezünk a Kinizsi
út 2/a szám alatti iskolaközpontunkban.
Ezen program keretében az érdeklődők meglévő
nyelvtudását ingyenesen felmérjük, és az EUban
használt egységes európai szintrendszer
(CEF) szerint be is soroljuk, valamint szakmai
tanácsokkal, információkkal látjuk el a hozzánk
fordulókat. Hozzá kell tennem, hogy a szintfelmérés
és tanácsadás igénybevétele nem jár semmiféle
kötelezettséggel, ám lehetőséget nyújt arra,
hogy eredménye alapján a tanulni vágyó elindulhasson
a kívánt szintű nyelvtanulás útján.
Ehhez kiváló lehetőséget nyújtanak a DIALÓG
nyelviskola különböző tanfolyamai.
Mely életkorban érdemes idegen nyelvet
tanulni?
A nyelvtanulás nem életkor és „nyelvérzék”
függvénye. Nincsenek kitüntetett korosztályok.
Mindenki képes nyelvet tanulni! A nyelvek kapukat
nyitnak, tehát a nyelvtudás kitágítja lehetőségeinket.
A nyelvtanulás olyan dolog, amire mindenki
képes egész életén át, amihez soha sem vagyunk
túl öregek vagy túl fiatalok. Bár a nyelvtanulás
szempontjából a legideálisabb a 10 - 20
éves kor, de a nyelvek megfelelő szintű elsajátítása
leginkább a tanuló szorgalmától és kitartásától
függ. Nyugat-Európában például jelenleg is
nagy divatja van az idősebb korban történő nyelvtanulásnak,
ott erre a célra külön csoportokat
hoztak létre. Egy új nyelv elsajátítása mindig komoly
kihívást jelent, de megfelelő hozzáállással,
kiváló tanárokkal, szép környezetben jelenthet élvezetet,
rengeteg örömöt is. Olyan gyakorlati
készségekre tehetünk szert, melynek segítségével
jobb munkalehetőségeink lesznek, külföldi útjaink
is több élményt nyújtanak, nem is beszélve arról,
hogy a diploma megszerzésének is előfeltétele.
Idősebb korban pedig frissen tartja a szellemet és
kiváló szabadidős tevékenység.
Hol tanuljunk angolul, németül, olaszul és
oroszul?
Mindenki, aki el akar sajátítani egy idegen
nyelvet, tanuljon a Dialógban, városunk egyetlen
ÁLLAMILAG AKKREDITÁLT NYELVISKOLÁJÁBAN
CSOPORTBAN vagy EGYÉNILEG!
Itt biztos lehet benne, hogy rendszeresen
ellenőrzött, a legjobb, legmagasabb szakmai
színvonalú oktatást kapja. Lesznek társai, akik
bátorítják, hiszen "családias" légkörben tanul,
nem is beszélve arról, hogy a folyamatosság
csak is itt biztosított. Az akkreditált nyelviskolák
nagyszerűen valósítják meg a tanulók valós életbeli
kommunikációs igényei alapján kidolgozott,
rendkívül gyakorlatias és a tanulókat nagymértékben
ösztönző KOMMUNIKATÍV szemléletet.
Tehát az első helyen a BESZÉD, a nyelv szóbeli
használata áll.
Mi különbözteti meg a DIALÓG Nyelviskolát
a többi nyelviskolától?
Elsősorban a minőségközpontú, kommunikatív,
modern oktatási szemlélet. Iskolánk az
élő nyelvet és a beiratkozott hallgatók kívánságait
helyezi előtérbe. Városunk nyelviskolái közül
csak iskolánk rendelkezik államilag elismert
angol és német nyelvi program – és intézményi
akkreditációval. A helyszíni vizsgálatok során,
– majd évente – azt vizsgálják a minisztérium
szakértői, hogy intézményünk oktatási, képzési
programjai megfelelnek-e a legkorszerűbb pedagógiai,
valamint az Oktatási Minisztérium
által kidolgozott rendkívül szigorú képzési, oktatási
minőségügyi követelményrendszernek. Az
elvárásoknak folyamatosan megfelelni nagy kihívás,
de csak így biztosítható az oktatás és a
vizsgáztatás legmagasabb színvonala. Minőségbiztosítási
rendszerünk garancia arra, hogy
tanulóink és vizsgázóink a legkorszerűbb módszerek
alapján, a leghatékonyabban sajátítják
el az angol, német, olasz vagy az orosz nyelvet,
illetve tehetnek államilag elismert, nemzetközi
nyelvvizsgát. Ezzel valóban a „zsebükbe teszszük
a világot”.
A második fontos különbség, hogy iskolánk
minden dolgozójának rendszeresen szakmai
továbbképzésen kell részt vennie, ahol a módszertan,
a vizsgakövetelmények legújabb, legkorszerűbb
ismereteit sajátítják el.
A harmadik és nem kevésbé fontos különbség,
hogy csak olyat ígérünk és állítunk – ellentétben
más iskolával –, ami teljesíthető és
valós. Mi nem ígérjük senkinek sem, hogy
kezdő szintről indulva 80-100 óra tanulás
után középfokú nyelvvizsgája lehet, vagy
hogy a vizsgákon mindenki 100%-ban megfelel.
Aki tanult vagy tanított már nyelvet, az
jól tudja, hogy ez lehetetlen. Iskolánk alapítása
óta egyik legfontosabb szempont a magas
színvonalú szakmai munka mellett a korrekt,
részletes és pontos tájékoztatás. Fő célunk,
hogy megteremtsük a hatékony és élvezetes
nyelvtanulás feltételeit. Azt gondolom,
hogy e tényezők összességének eredménye,
hogy a DIALÓG Nyelviskola évek óta városunk
és a régió piacvezető nyelviskolája. Hiszen
mi valóban a hallgatóinkért vagyunk és
dolgozunk.
Már szinte mindenki tudja, hogy a Dialóg
Nyelviskola és Vizsgacentrumban csak nemzetközileg
is elismert, állami nyelvvizsgát lehet tenni.
Nehezebb ezeken a vizsgákon megfelelni?
Dehogy, éppen ellenkezőleg! A statisztikai
adatok is jól bizonyítják ezt. A magasabb sikerességi
arány abból is adódik, hogy a nemzetközi
érvényességű vizsgákon teljesen hétköznapiak,
életszerűek a feladatok, és egészen más
szemléletű, mondhatnám emberközpontú a
vizsgáztatás folyamata. Nagyon lényeges szemléletbeli
különbség az, hogy a vizsgáztatók arra
kíváncsiak, mit tud a vizsgázó, és nem arra,
mit nem tud. Lényeges és fontos megemlíteni,
hogy – a vizsgaszabályzatban foglaltaknak
megfelelően – a vizsgázóknak minden lehetséges
és szabályszerű segítséget meg kell adni a
sikeres vizsga érdekében.
Mikor indulnak a legközelebbi tanfolyamok?
Iskolánkban szeptember közepétől folyamatosan
indulnak tanfolyamok minden tudásszinten,
CSOPORTOS VAGY EGYÉNI KÉPZÉS
formában ÓRIÁSI KEDVEZMÉNYEKKEL.
Csoportos képzés esetében 3 féle csoportlétszámban
lehet nálunk tanulni, a nap bármely
szakában illetve csak hétvégén, szombatonként
is. Érdeklődjenek iskolánkban személyesen, telefonon
vagy tekintsék meg tanfolyami kínálatunkat
a www.dialognk.hu honlapunkon. Minden
esetben pontos, korrekt és valós információval
szolgálunk a tanfolyamokról és a vizsgákról!
Ne felejtsék el, mi a hallgatóinkért vagyunk!
DIALÓG NYELVISKOLA = MINőSÉGI OKTATÁS
Kanizsa – Hirdetés 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. szeptember 13.
Tiniexpressz -
Ifjúsági újságíróklub
Be szeretnél kukkantani a média
világába? Szeretnél tudni az
elektronikus és nyomtatott sajtó
kulisszatitkairól?
A projektelem keretében a résztvevők
megismerik az írott, elektronikus
és on-line média működését,
a tömegkommunikáció hatásmechanizmusát,
a különböző médiatípusokra
jellemző kommunikációs
formákat.
A foglalkozások heti egy alkalommal,
két órás időtartamban kerülnek
megszervezésre a Medgyaszay
Házban Lehota M. János
esztéta vezetésével.
A klubvezető iránymutatásain kívül
4 alkalommal vendégelőadó kerül
meghívásra, továbbá 3 tanulmányút
is szerepel a programban.
A résztvevők a megszerzett tudást
azonnal kamatoztathatják, hiszen
közre kell működniük a Városi Diáklap
szerkesztésében, mely 1500
példányszámban fog megjelenni.
Számítunk az újságírás, kommunikáció,
média iránt érdeklődő 12-
29 év közötti elkötelezett fiatalokra,
akik szeretnék megtanulni e
szakma legfontosabb ismérveit és
tapasztalatokat szeretnének e téren
szerezni.
Aprogramon való részvétel ingyenes.
További felvilágosítás és jelentkezés:
Marics Zsuzsanna szakmai
vezető (06/20-362-2352)
marics61@freemail.hu
www.miapalyank.hu
Hétvégi Kollégium
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat közösen a
2012/2013. tanévben is elindítja a
Hétvégi Kollégiumot, melynek célja
a diákok felzárkóztatása, tehetséggondozása.
Mit kínál a Hétvégi Kollégium?
􀀐 Ingyenes tanulási lehetőséget,
tehetségfejlesztést általános iskola
felső tagozatos diákjainak.
􀀐 Ingyenes étkezési lehetőséget.
Foglalkozási napokon (szombatonként)
reggelit és meleg ebédet.
􀀐 Ingyenes fakultatív programok.
Kirándulások, ifjúsági előadások,
közösségi programok.
Érdeklődni: Bogdán János Kisebbségi
Közösségi Ház
8800 Nagykanizsa, Teleki út 14.
(93/312-649)
A nyáron lezajlott programok:
Kortárs segítő tréning
Kistolmácson
A Nagykanizsai Rendőrkapitánysággal
közösen szerveztük meg a
tábort 25 középiskolás közreműködésével.
A tréning résztvevőit
kortárs segítőkké képezték ki. Az
egyhetes képzésen délelőtt oktatáson
vettek részt a fiatalok pl. önismereti
tréning, szexedukáció,
büntetőjog, drog-prevenció témakörökben,
délutánonként bemutatókat
tartott számukra a rendőrség,
a mentőszolgálat, esténként
pedig a meghívott vendégekkel
beszélgethettek. A hét vizsgával
zárul.
Tudással az ÉletérT! -
Multikulti Tábor
A Halis István Városi Könyvtárban
került megrendezésre a tábor 36
hátrányos helyzetű, 12-17 éves korú
gyermek részvételével. A résztvevők
megismerkedtek a magyar
népzene régi és mai műfajaival és
a roma népzenei hagyományokkal.
Bepillantást nyertek a könyvtári
szolgáltatás online és személyes
használatába, megismerték, hogy
a könyvtári hálózaton keresztül hogyan
lehet a továbbtanulással,
munkahelykereséssel kapcsolatosan
információkhoz jutni.
Testvérvárosi Tábor
Balatonmária
Nagykanizsa, Bihács, Magyarkanizsa,
és Kovászna középiskolás
fiataljai számára került megrendezésre
a tábor 60 fő részvételével.
A tábor célja az volt,
hogy a résztvevők megismerjék
egymás kultúráját, szokásait. A
mindennapi fürdőzés mellett
szakmai programok is zajlottak.
Önismereti tréning, kézműves
foglalkozás, táncház, helytörténeti
vetélkedő, sportversenyek
gazdagították a programot. A
legnagyobb sikere a bemutatkozó
műsoroknak és a sok közös,
kötetlen beszélgetéseknek, ismerkedéseknek
volt.
Mozgás-tér
A Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ munkatársai a nyári
szünetben minden kedden, szerdán
és csütörtökön 15-20 óráig
várta a gyerekeket és fiatalokat a
Rózsa u. 9. szám alatti sportpályán.
A főleg mozgásra épülő foglalkozások
között szerepelt pingpong,
foci, tollaslabda, de társasjátékozásra,
sakkozásra is volt
lehetőség.
A Mi a pálya? – Jövőnk az ifjúság II. című, TÁMOP-5.2.5./B-10/2-2010-0202
azonosítószámú projekt keretében
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
Tel./fax: +36/20-849-2341
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata
8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.
Tel./fax: +36/20-849-2341
E-mail: gyorfy.aniko@nagykanizsa.hu,
www.miapalyank.hu,
www.ujszechenyiterv.gov.hu
A Mi a pálya? – Jövőnk az ifjúság II. című, TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0202
azonosítószámú projekt keretében szeptemberben induló projektelem
Mi a pálya? – Jövőnk az ifjúság II.
TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0202
XXVI. NÉGYÉVSZAK KUPA
2012. szeptember 15. szombat,
Mindenki Sportpályája, 9.00 óra.
Nevezni személyesen, a Családsegítő és Gyermekjóléti
Központban, Nagykanizsa, Zrínyi Miklós
u. 51. szám alatt.
Nevezési határidő 2012. szeptember 13.
Ismételten megrendezi a Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ hagyományos Négyévszak kupáját, amely sorozatban
a 26. Várjuk csapatok, baráti társaságok jelentkezését
személyesen intézményünkben a Zrínyi Miklós út 51 szám
alatt. A nevezési feltételek közé tartozik, hogy minden csapat
kitöltse a nevezési lapot, amit Intézményünkben, a Zrínyi Miklós
u. 51 szám alatt lehet kérni. Kérek minden résztvevőt, hogy
műfűre alkalmas cipőbe jelenjen meg.
Sok szeretettel várunk minden mozogni vágyó gyereket.
Mottónk: jövőnk záloga a testi-lelki egészség
Szeptember 14. 17.30 óra
„SZILÁNKOK” - Ferkovics József
képzőművész kiállítása. Megnyitja:
Kardos Ferenc költő, könyvtáros.
Megtekinthető: október 9-ig
Szeptember 14. 18 óra
„A ZENE AZ KELL” - Kardos
Eszter és Horváth Szilárd Musical
estje. Közreműködnek: Kovács Kata
énektanár, Swans Balett és Tánciskola
Silhouette tánccsoport, Rozgonyi
Úti Általános Iskola énekkara
(karvezető: Dávidovits Zsuzsanna),
Horváth István Radnóti díjas
versmondó. Belépődíj: 1000 Ft
Szeptember 15. 19 óra
Zenés Esték az Erzsébet Téri Zenepavilonban.
A KANIZSA BIG
BAND KONCERTJE
A belépés díjtalan
Szeptember 20. 19 óra
DUMA SZÍNHÁZ. Fellépők: Kiss
Ádám és Mogács Dániel. Belépődíj:
2 500 Ft
Szeptember 21. 19 óra
„ÉLETÜNK DALAI
DUETTKONCERT” - Szinetár
Dóra és Bereczki Zoltán előadása
Belépődíj: I. hely 3300 Ft, II. hely
2800 Ft
Szeptember 22.
A SZÍV VILÁGNAPJA
ALKONYI ELÉGIA - Z. Soós
István kiállítása. Megtekinthető:
szeptember 30-ig
DREAM OF BRUNNERS - Kiállítás
Sass Brunner Erzsébet és Brunner
Erzsébet Indiában festett alkotásaiból.
Megtekinthető: október 1-ig
Szeptember 22. 17 óra
KATONAGYÖRGYfestőművész kiállítása.
Megtekinthető: október 15-ig
Szeptember 15.
FALUNAP - BAJCSA.
Részletes program a plakátokon,
valamint a Kanizsa Hetilap 14. oldalán.
Szeptember 17-30.
KATTINTS RÁ NAGYI!
kezdő számítógépes tanfolyam nyugdíjasoknak.
A tanfolyam 25 órás: 4 óra elmélet
20 óra gyakorlat 1 óra játékos
vizsga, ez összesen 6 alkalom, melyek a
délelőtti órákban lesznek megtartva. A
tanfolyam díja: 1.000 Ft. Nyugdíjas igazolvány
szükséges! Jelentkezéseket a Jelentkezési
lap kitöltésével és a tanfolyami
díj befizetésével fogadunk el, mely a
Móricz Zsigmond Művelődési Ház irodájában
végezhető el! A tanfolyam 17-
én 9 órakor kezdődik. Érdeklődni: a 93-
319-202-es telefonon lehet.
Szeptember 20. 9 óra
NETEZZ TOVÁBB NAGYI!
Kanizsa 12 – Hirdetés 2012. szeptember 13.
„Közoktatás infrastruktúra-fejlesztés Nagykanizsán”
TIOP-1.1.1-07/1-2008-1151
2012. augusztus 22.
Befejeződött az Európai Unió támogatásával, az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával megvalósuló közoktatási infrastruktúra-fejlesztés
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata informatikai infrastruktúra-fejlesztést valósított meg az Európai
Regionális Fejlesztési Alap támogatásával. A beruházás eredményképpen korszerűbb oktatás valósulhat
meg Nagykanizsa közoktatási intézményeiben.
A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretén belül került kiírásra "A pedagógiai, módszertani reformot
támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" (TIOP-1.1.1/07/1) című pályázati felhívás. A támogatási
konstrukció célja az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése, az ún. "Intelligens iskola" létrehozása,
amely elsősorban az informatikai infrastruktúra fejlesztésére koncentrál. Az "Intelligens iskola" program nemcsak
az informatikai készségek, hanem a többi kulcskompetencia fejlesztéséhez szükséges infrastruktúra
kiépítéséhez is jelentős mértékben hozzájárul. A fejlesztés így minden közoktatási intézmény (kivéve óvodák)
számára egységes alapinformatikai infrastruktúrát biztosít, mely nélkülözhetetlen feltétele a kompetenciaalapú
oktatás elterjesztésének és hozzájárul a területi különbségek mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez.
Az informatikai eszközök beszerzésének pályáztatása két körben valósult meg. Az első kiírás 2008-ban, a
második kiírás 2010-ben jelent meg.
A 2010. év áprilisában „Közoktatási informatikai infrastruktúra-fejlesztés Nagykanizsán” címmel benyújtott pályázat
egyszeri, 177 240 720 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, amely 100 %-os támogatási intenzitást jelent.
A fejlesztés bemutatása
A támogatás közvetlen célja az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges, egyenlő hozzáférést
biztosító Infokommunikációs Technológia (IKT) infrastruktúra megteremtése. A pályázat keretében megvalósul a
közoktatási intézmények számítógép állományának korszerűsítése a pedagógiai, mérés-értékelési, valamint adminisztrációs
feladatok igényeinek megfelelő infrastruktúra kialakítása érdekében, a tantermek 40 %-ának ellátása internet hozzáférési
képességgel rendelkező interaktív prezentációs eszközökkel. A sajátos nevelési igényű tanulók – különösen a
gyengénlátók, hallássérültek, mozgássérültek – integrált oktatását segítő speciális IKT eszközök beszerzése is megtörténik.
A fejlesztés eredményei
Önkormányzatunk a beruházás eredményeként az alábbi eszközök beszerzésére vált jogosulttá:
- 348 darab számítógép
- 99 darab tantermi csomag (interaktív tábla, notebook és projektor)
- 1 darab alkalmazás szerver csomag
- 3 darab szavazócsomag
- 18 darab WIFI csomag
- 14 darab SNI csomag
Kedvezményezett neve és elérhetősége:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postacím: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., telefon: + 36 20 995 0700, http://www.nagykanizsa.hu
Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Cím: 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület, telefon: + 36 1 273 4250, e-mail: eutamogatas@esza.hu
www.esza.hu, www.ujszechenyiterv.gov.hu
Kanizsai
HASZNOS
Tintapatron és lasertoner
töltés a nagykanizsai TESCO
Áruházban KEDVEZMÉNYESEN.
Eredeti és utángyártott
kellékanyagok 100% garanciával.
Tel.: 0670-517-7836
Hórusz OPTIKA
8800 Nagykanizsa, Király u. 32.
Telefon: 06 (30) 587 2150
Orvosi szemvizsgálat
Balaskó István
TV-k, LCD-monitorok, videók,
DVD-k, távirányítók javítása.
Nagykanizsa, Zrínyi u. 20.
Tel.: 0630 597 1530
Fényképezni tudó
újságíró munkatársat
keresünk.
Saját gép előnyt jelent!
Jelentkezni lehet:
Kanizsa Újság Kft.
Dóró János ügyvezetőnél
személyesen.
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. szeptember 13.
Horoszkóp
Úgy fizikai, mint lelki energiákkal is feltöltődhet
ezekben a szép nyárvégi napokban.
Legyen őszinte a környezetében
élőkhöz, ha őszinteséget vár el tőlük ön
is. Minél előbb jussanak egyezségre.
Könnyebben megvalósíthatja elképzeléseit,
ha nem a sikertelenségre, a kudarcra
gondol. Tegyen némi rendet a lelkivilágában,
és mindjárt nagyobb eséllyel, önbizalommal
fogadhatja az élet kihívásait.
Közvetlen, ugyanakkor befelé forduló is
lesz a hétvégén. Éppen ezért ne legyen
türelmetlen, ha a párjától nem kapja meg
egyszerre mindazt, amit szeretne. Törekedjen
a harmóniára.
Kössön kompromisszumot a párjával, és
a hétvégét lehetőleg ne munkával, hanem
pihenéssel töltsék el. Próbáljanak ki egy
olyan sportágat, ami feldobja, inspirálja
mindkettejüket.
Végre olyan megbízásokat is kap a munkahelyén,
amire régóta vágyakozik.
Igyekezzen minél előbb megoldani a feladatát,
mert elképzelhető, hogy a családjának
is szüksége lesz önre.
Ha unalmasan telnek a napjai, keressen
izgalmas és szokatlan elfoglaltságot. Ha
igazi meglepetést akar szerezni párjának
a hétvégére, lepje meg például valami újfajta
házisüteménnyel.
Ezek a napok alkalmasak lehetnek arra,
hogy rátaláljon ideális társára. Fogadja el
a társasági meghívásokat, hiszen ezek az
alkalmak karrierjének építése szempontjából
fontosak lehetnek.
Gondolja, értékelje át az elmúlt hetek
történéseit, és változtasson elképzelésein.
Ne ragaszkodjon azokhoz a szokásaihoz,
amelyek csak hátráltatták eddig.
Újítsa meg a felfogását.
Acsillagok állása szerint kedvezően alakulnak
anyagi ügyei. Ha azt szeretné, hogy
folytatódjon ez az időszak, jobban kell bíznia
barátaiban. Próbálja megtalálni azt az elfoglaltságot,
ami kiegyensúlyozottá teszi.
Hallgasson jobban a belső hangjára, és
lehetőleg kerülje az egyéjszakás kalandokat.
Ne vesse el azok közeledését, akik
jobban meg szeretnék ismerni, és több
időt szeretnének eltölteni a közelében.
Felejtse el a fájó emlékeket, hogy képessé
váljon az új élmények befogadására. A
hétvégén olyan ismerősökkel találkozhat,
akik jókedvre derítik, és újra foglalkozni
kezd álmai megvalósításával.
Szerencsés napokra számíthat. Új munkalehetőséggel
kopogtat be önhöz egy ismerőse.
Találják meg a közös hangnemet,
és bízzon benne, hogy ez előrelépést
jelent a szakmájában is.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
VEGYES
SZOLGÁLTATÁS
BÉRLET
JÁRMű
INGATLAN
Belvárosban (Hunyadi utcában)
700 négyzetméteres építési terület eladó.
Érd.: 0630/448-6072
Bagolai hegyen pince kedvezményesen
eladó, 780 négyszögöl területen,
teljes felszereléssel, jól termő gyümölcsfákkal.
Víz, villany bevezetve, a
közlekedés jó. Érdeklődni: 0630/473-
9120 (7503K)
Katonaréten Levente u. 4. szám
alatt 70 m2-es, két szobás, fedett teraszos,
kívülről hőszigetelt, felújított, belülről
jó állapotú családi ház 450 m2-es
telekkel eladó. Irányár: 13,9 millió Ft.
Tel.: 0630/988-5957 (7519K)
Garázs bérbeadó személygépkocsi
vagy motorkerékpár tárolására, Nagykanizsán,
a Csengery út elején az udvarban.
Tel.: 0693/312-767 (délután)
(7517K)
Nk-án a Munkás úti garázssoron
hosszú távra garázs kiadó. Érd.:
0630/520-4050 (7525K)
ETZ 150-es nagymotor eladó. Érd.:
0693/324-219 (7507K)
Lada 1500-as személygépkocsira
masszív tetőcsomagtartó kedvező áron
eladó. Érd.: 0630/389-5918 (7513K)
Matematikából érettségire felkészítés.
Egyetemistáknak analízis,
valószínűségszámítás, statisztika,
számvitel, közgazdasági tárgyak. Érd.:
0630/668-6307 (7518K)
Készpénzért vásárolok régi könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat
és ruhákat, valamint
használati tárgyakat és teljes hagyatékot.
Tel.: 0620/555-3014 (7523K)
Idős személy gondozását vállalnám
Nagykanizsán. Érd.: 0630/225-0217
(7526K)
Nyugdíjas kőműves vállal
kemence, grillsütő építést és egyéb
kőműves munkát. Érd.: 0630/425-4252
(7527K)
Pianino eladó Nagykanizsán. Érd.:
0630/225-0217 (esti órákban) (7524K)
Kanizsa – Sport 14 / Apró 2012. szeptember 13.
Könnyű fizikai munkára (címkézés,
készletezés), keresünk diákokat,
fiatalokat, letenyei raktárba!
Munkavégzés: hétfőtől-szombatig,
délelőttös, délutános ill. éjszakás
műszakban. Kulturált, tiszta munkakörülmények,
rugalmas munkarend,
korrekt bér. Közlekedés: ingyenes
céges buszjárattal! Érdeklődni:
0620/913-71-10; 0630/983-33-87, email:
diakmelo@diakmelo.hu vagy
illes.alpar@diakmelo.hu.
2012.09.18. kedd 10:00 –
12:00 Magyar Vöröskereszt,
Sugár u. 28.
13:30 – 16:30 Pannon Egytem -
Kollégium, Zárda u. 2.
Véradás
Magyar
Vöröskereszt
Helyszín: Bajcsai Kultúrház. Kezdés: 15 óra
Kulturális programok
Bajcsai Dance juniorok, Bajcsai Rezedák, Mura Néptánccsoport,
Hastánc, Fityeházi hip-hop modern tánc, Eszteregnyei őszirózsa Dalkör,
Magic Ritmo, Fityeházi Hagyományörző Népdalkör, Farkas Tibor
gitár, Bajcsai Dance csapat, Izzós nótakör.
Kísérő programok
Arcfestés, tűzoltóautó, csocsó- és petángverseny.
Ételek: halászlé, krumpligulyás, krumpliprósza, lángos, vattacukor.
Az ételek támogatójegy ellenében kaphatóak. Atámogató jegy ára 200 Ft.
Büfé: Joy''s Café
Este 21 órától bál kezdődik, zenél a Szati.
A falunapot a KKK és Bajcsai Kulturális Egyesület szervezi.
A műsorváltozás jogát fenntartjuk.
A tombolába felajánlásokat elfogadunk.
Tombola húzás a kulturális műsor után.
Támogatóink
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, Hevesi Sándor Művelődési
Központ, Tóth Nándor önkormányzati képviselő, Horváth János
Coop-Bajcsa, Bajcsa városrész lakossága, Fityeház Önkormányzata,
Joy''s Café - Fityeház, Tűzoltó Egyesület - Murakeresztúr, Péter Balázs
- PB Hungária Kft.
Bajcsai falunap - 2012. szeptember 15.
A nagykanizsai közgyűlés még
a tavasz folyamán pályázatot
nyújtott be a Belügyminisztérium
felé műfüves sportpálya-beruházás
apropóján – tudtuk meg
Karádi Ferenc nagykanizsai alpolgármestertől.
A tervezett létesítmény tárgya a
kiskanizsai iskola területén egy új,
40x20 m hasznos alapterületű műfüves
borítású multifunkcionális sportpálya,
amely alkalmassá válik több
sportág befogadására is: egyaránt
biztosítaná kosár- és röplabda, futball,
valamint az iskolai szabadidősport
megvalósulását a szabadban.
Aterv tartalmazta a terület rendezését,
az alapépítmény kialakítását,
a műfű-burkolat elkészítését, labdafogó
hálók és palánkok elhelyezését,
valamint a minél nagyobb kihasználtság
érdekében világítás kiépítése
is célként szerepel.
A benyújtott pályázatokról a
Belügyminisztérium augusztus 30-
án hozta meg döntését, mely szeptember
3-án került kihirdetésre a
kormány honlapján. A tervezett
költségvetés alapján 17.781.000 Ft
támogatásban részesül Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata
a beruházás megvalósítása
érdekében.
Szintén tavasszal a város közgyűlése
soronkívüli közgyűlésen döntött
úgy, hogy az Olajbányász Sportcentrumban
a salakos edzőpálya területén
egy nagyméretű (111x72 méteres)
műfüves pálya épüljön és az ehhez
szükséges pályázati anyagot Nagykanizsa
az MLSZ Országos Pályaépítési
Programjára nyújtotta be.
Az illetékesek a pályázatot érvényesnek
nyilvánították, mely megfelelt
a formai és tartalmi követelményeknek.
Az MLSZ elnöksége
április végén hozta meg kedvező
elbírálását a pályázatról.
Információink szerint időközben
valamennyi egyeztetés lezárult
a megvalósításban, kivitelezésben
érdekelt felek között és a
területen kezdődhet a beruházás.
A Hevesi-iskola esetében a múlt
év ősz folyamán lebonyolított közbeszerzési
eljárásban nyertes Pharos
''95 Kft. 2012 tavaszán kezdte el a
munkát és 2012. június 5-én jelentette
készre a pályát. A kivitelezési
munkák során az önkormányzat
közfoglalkoztatottakat is bevont a
munkálatok elvégzésébe.
A megvalósult létesítmény egy
40x20 m hasznos alapterületű műfüves
borítású multifunkcionális sportpálya,
amely immár több sportág befogadására
is alkalmas: egyaránt biztosítja kosár-
és röplabda, futball, valamint az iskolai
szabadidősport megvalósulását.
P.L.
Műfüves sportpályákkal
Rövid időn belül két elnökségi
ülésre került sor a Nagykanizsai
Torna Egylet 1866 egyesületénél.
A helyzet pikantériája, hogy gyakorlatilag
a futball-szekció (legalábbis
az NB III-as...) levált, helyesebben
leválóban van a klubról, így a vívástól
– mely valamilyen szinten fogalmazzunk
így, szintén „önjáró” – a cselgáncsig
bezárólag érinthetik a változások
hatványozottan a sportolókat.
Hogyan tovább NTE? – tulajdonképpen
ez volt a fő kérdés, s felmerült
annak lehetősége is, hogy a jelenlegi
elnök, a mandátumát az év
végéig gyakorló Máthé István lemondana,
ezt azonban nem fogadták
el, viszont további, konkrétumokban
már gazdagabb összejövetelre kerülhet
sor e hét hétfőjén. Akkor szintén
a klub anyagi helyzete, illetve a vezetésének
hogyan továbbja voltak a
fő kérdéskörök. Nos, mint kiderült,
az egyesület elnöke Máthé István
mellett Kiss György, a vívók oldaláról
segít be hatványozottabban innentől
a munkába és az operatív irányítást
végzi a jövőben.
Legalább ilyen fontos volt az egylet
adósságállományának felmérése,
melyet mindenképpen rendeznie kell
a klubnak. Az anyagi források számba
vétele megtörtént, kérdés, innen
miként léphetek tovább a jövőben.
Mindenesetre az elnök így fogalmazott:
„Patinás klub az NTE, olyan
könnyen nem adjuk magunkat...”
P.L.
NTE: az adósságállomány rendezése a cél
Kanizsa – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. szeptember 13.
Vác és Szentendre után a TSystems
Elimina Tour kerékpáros
városi sprintverseny-sorozatának
harmadik állomása Nagykanizsa
volt a legutóbbi hétvégén.
Már a szombat délelőtt folyamán
nagy volt a sürgés-forgás a a futamok
rendezőgárdájának részéről,
hiszen a pálya nyomvonalának
kiépítése megkövetelte a precizitást.
Igaz, a hegyi kerékpárosok
számára nem csupán a kanizsai,
de a teljes honi sorozat is újdonság,
s ahogy a tapasztalatokból
leszűrhettük, a versenyzők
szeretik az ilyenfajta (bel)városi
megméretést.
Végül a „kuparendszerű” bonyolításban
indított futamok döntőjében
Prájczer Péter bizonyult a legjobbnak
a Volksbank Kanizsa Nagydíjon,
míg az egyértelmű esélyesként
számon tartott Csielka Márk a második
helyen zárta a futamot.
Prájczer ezzel átvette az összetettbeli
vezetést is a bajnokságban. A
24 (köztük a magyarok mellett osztrák
és szlovén) indulóval elrajtoló
Volksbank Kanizsa Nagydíjon
nagykanizsai indulók is voltak
Kőmíves Károly Zsolt, Pap Miklós
és Porpáczy Ádám személyében.
A kerékpársporttal foglalkozó
honlapok beszámolója szerint a kanizsai
pálya sprintelősebb volt, mint
a szentendrei és technikásabb, mint
a váci, így jelentős tempóban lehetett
haladni, a lendületet pedig a hirtelen
érkező akadályok törték meg.
A nézők egy része a pálya hátsó
szekciójában levő tv-s autó monitorján
kísérte figyelemmel a futamot,
majd amikor odaért a mezőny
a pálya széléhez rohantak, utána pedig
ismét vissza a monitorhoz - ők a
félvirtuális közvetítést választották.
A tudósítások kiemelték, hogy a
fesztiváli hangulathoz minden
adott volt, hiszen a pálya széli kávézók
megteltek és a Kanizsai
Bor- és Dödölle Fesztivál, mint
társrendezvény minden nézői
igényt kielégítve kapcsolódott öszsze
a Volksbank Kanizsa Nagydíjjal.
Végeredmény: 1. Prájczer Péter
(KTM Sportklub Sopron), 2.
Csielka Márk (EuroOne-Waberers-
Cube), 3. Blaz Vrbnjak (KD
Hrastnik, Szlovénia), 4. Bostjan
Hribovsek (Calcit Bike Team GT,
Szlovénia).
P.L.
Soproni klub versenyzője zárt az élen
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Nagykanizsai TE 1866-
Horváth Méh (10.) - Csorna SE
(5.) 1-0 (0-0)
NB III Bakony csoport labdarúgó-
mérkőzés, 4. forduló. Nagykanizsa,
150 néző. Vezette: Gaál Á.
(Horváth Z., Marácz Z.). G.: László
R. (73.)
NTE: Freischmid - Kotnyek I.,
Rákhely, Cserfő L., Szép D. - Bozsoki
- Rieger (Petánovics M.,75.),
Nagy T., Babati T. - Cs. Horváth
G., László R. (László L., 75.). Vezetőedző:
Koller Zoltán.
Második hazai találkozó ebben
az idényben, s a második itthoni
győzelem – röviden így lehetne
összefoglalni az NTE labdarúgóinak
Csorna elleni mérkőzését. A
győzelem értékét növeli, hogy a
csornaiak az elmúlt idényben igencsak
megszórtak a Nagykanizsát,
hiszen az itteni meccsükön négyet,
a rábaközi helyszínen pedig ötöt
gurítottak a kék-pirosaknak.
Itt volt hát az ideje a revansnak,
igaz, nem kezdtek jól a vendéglátók,
amit az is nyomatékosított,
hogy a 14. percben egy csornai 20
méteres lövést jegyezhettünk fel a
sok kisebb lehetőség között. Ahazaiak
tanulván a korábbiakból, alaposan
megszervezték a biztosítást térfelükön,
így az ellenfél elöl a területeket
alapvetően jól sikerült lezárni.
A második félidőben aztán a kanizsaiak
újult erőre kaptak, s a 73.
percben László Roland remek lövésével
szemben nem volt ellenszerük
a vendégeknek (1-0). Két perccel
később a gólszerzőt testvére, László
Lajos váltotta a pályán, az eredmény
azonban már nem változott: a
kanizsaiak roppant értékes három
ponttal gazdagodtak.
Koller Zoltán: „Bravúros győzelmet
arattunk a Bakony csoport
egyik legjobb csapata ellen. Próbáltunk
szervezetten védekezni,
ahogy ezt már Füreden is igyekeztünk
alkalmazni. A második félidőben
teljesítményünket tekintve viszont
már jobbak voltunk, de az is
igaz, hogy a végén Freischmid Roland
védése nagyon kellett a győzelem
megszerzéséhez.”
Rangadón jutott túl a Kiskanizsai
Sáskák SE a megyei labdarúgó bajnokság
második vonalában, a Palin
FC a szerdai kupa-kiesés után Molnáriból
hozott egy pontot, míg a Bagola
együtteséből Kisharmadás Gábor
gyakorlatilag egyedül intézte el a felsőbb
osztály ritmusát még kereső Újudvart.
Halajkó Attila, a Miklósfa játékosa
is kitett magáért, hiszen mesterhármast
jegyzett a harmadik vonalban.
Megyei II. osztály, Déli csoport:
Molnári SE (10.) - Palin FC (9.) 1-
1. G.: Molnár R., Takács A. Palin:
Bársony L. - Kiss M., Kuti B.
(Schindlberger), Csetei, Bársony Sz.,
Buda, Horváth Zs., Zborai Gy., Horváth
Gábor (Berke B.), Millei Z., Takács
A. Játékos-edző: Buda Péter.
Kiskanizsai Sáskák SE (4.) - Felsőrajk
SE (1.) 3-3. G.: Nyakas (öngól),
Piecs L., Kálcsics F.; Zsoldos Sz.,
Deák D., Godina. Kiskanizsa: Munkácsi
Zs. - Ganzer, Piecs L., Csordás,
Horváth Gergő (Gerencsér A.), Dolmányos
M., Cserfő H. (Korpics K.),
Visnovics I., Farkas M., Kálcsics F.,
Pécsi. Edző: Sneff Ferenc.
Total-Újudvar SE (16.) - Bagola
VSE (13.) 1-4. G.: Vittman T.;
Kisharmadás G. (4). Bagola: Cser -
Kovács K., Szigeti, Kocsis R. (Kalmár),
Kisharmadás G., Kalamász,
Hilcz M., Rácz K., Kovács B., Horváth
A., Csöndör (Popovics). Játékos-
edző: Popovics Lajos.
Megyei III. osztály, Déli csoport:
Eszteregnye SE (4.) - Miklósfa
SE (6.) 1-3. G.: Szabadi;
Halajkó (3). Miklósfa: Benkő B. -
Pamka, Völgyi M., Verebélyi J.,
Farkas R., Gombos (Kozári I.),
Paulin (Balázs T.), Pongrácz L.,
Kozári D. (Müller), Halajkó, Sebesi
(Bor). Edző: Gerencsér Lajos.
Női NB II: Győri ETO FC (4.)
- Nagykanizsai TE 1866 (7.) 8-0.
NTE: Balassa Sz. - Eszter S.,
Balassa D., Szollár, Lampert, Szabó
Zs. (Takács D.), Tarsoly
(Vittman K.), Szekeres K., Balassa
A., Somogyi Zs., Kanizsai D.
Edző: Benedek József.
P.L.
Bravúr az egyik legjobb ellen
Nem néz egyszerű szezon elé a
Kanizsa Sörgyár SE női extraligás
asztalitenisz együttese, hiszen
máris két találkozón van
túl, s az élcsapatok nem kegyelmeztek
a dél-zalaiaknak.
Kanizsa Sörgyár SE I - Szekszárd
AC I 1:9. A kanizsaiak pontját Végh
Zsuzsanna szerezte. Atavalyi bajnokság
harmadik helyezettje ellen kezdett
a KSSE, s mint kiderült, a tavaly
az NB I B-ben második együttes játékosai
fognak Végh mellett szerepelni,
akik többsége saját nevelésű fiatal.
Budaörs SC - Kanizsa Sörgyár SE
I 9:1. AKSSE becsületpontját ekkor
is Végh Zsuzsanna érte el. Ahazaiak
a bajnokság nagy esélyesei, kerete
tele válogatottakkal. Ezúttal is Végh
volt a pontszerző, ő mindkét élcsapat
ellen jól teljesített ellenfeleivel
szemben és a neki kedvező mérkőzéseket
biztosa hozta. Szeptember
16-án már egy hasonló kaliberű csapat
vár a Kanizsa Sörgyár SE-re, hiszen
az Egri ÁFÉSZ SC-hez látogatnak
Jakabfi Imre tanítványai.
P.L.
Talán túl a
nehezén...
Kanizsa 16 – Hirdetés 2012. szeptember 13.
Telefon: +36 93 510 137 vagy a +36 30 5686 327
Nagykanizsa, Ipari Park, Buda Ernő utca 19. 􀂊 www.inkubatornk.hu
XXIV. évfolyam 31. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2012. szeptember 20. Kanizsa
Bár pénteken esőfelhők gomolyogtak
az égen, a fiatalok örömére
szerencsére nem mosta el
az eső a Térfoglaló bulit az Erzsébet
téren.
Az Erzsébet teret nemzeti ünnepünkön,
augusztus 20-án adták át
hivatalosan. Mint ahogyan akkor
Cseresnyés Péter polgármester
ígérte a köszöntőjében, szeptember
közepén a fiataloknak szerveztek
programot, hogy minél többen
és minél többször érezhessék jól
magukat Nagykanizsa szívében, a
megújult Erzsébet téren. Az elképzeléseknek
megfelelően, a fiataloké
volt a tér, de ahogy a felvételeken
is látszik, nemcsak fiatalok látogattak
el a koncertekre, hanem
az idősebb, sőt az apróbb korosztály
is. A mintegy félezer városlakó
nagy tapssal jutalmazta a Feszültség
Zenekar, a Loud and
Black és az SP live – NEW wave
koncertjét.
Mi van itt, a tévé-székház ostromát
játsszák? – morfondírozhattak
a békés honpolgárok a városházánál,
akik a pénteki Térfoglaló rendezvény
koncertjeire érkeztek.
Ugyan, erről szó sem volt, de tény
és való, hogy SP-t, alias Éder
Krisztiánt úgy kellett bemenekíteni
a nagy ajtón, mert vagy 40-50
tinédzser különben alighanem alsónadrágra
vetkőzteti. Már műsora
zárultával ugráltak fel a leányzók a
színpadra, az új irányzatával hódító
soproni fiatalember azonban
mint kiderült, ezzel is hódít. Nos, a
városházánál végül olyan kompromisszumos
megoldást ötlöttek ki a
biztonságiak, hogy az előadó színe
elé egyszerre hárman-négyen járulhattak
– aláírásért. Bizony volt,
aki sikítva örült a papírfecninek a
pénteki éjszakában Nagykanizsán.
(További képek a kanizsaujsag.
hu galériájában)
B.E. - P.L.
Térfoglaló: Miénk lett a tér
SP: új irányzat, régi siker
Kanizsa 2 – Krónika 2012. szeptember 20.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi
Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax:
0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154.
Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a
Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés:
Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Nemzetközi tapasztalatcserét
szolgáló workshopon mutatkozott
be Nagykanizsa városa
Kaproncán. Az Új üzleti lehetőségek
felkutatása a határon átívelő
régióban (mozaikszóval
„BOSH”) elnevezésű projekt keretében
szerveztek workshopot
a projektpartnerek, valamint a
nagykanizsai és kaproncai gazdaságfejlesztésben
érdekelt
szervezetek részvételével, 2012.
szeptember 7-én, Kaproncán.
A rendezvényen magyar és horvát
szakemberek ülték körül a tárgyalóasztalt,
hogy egymástól tudjanak
tanulni és, hogy meglássák,
hogy hol is lehetnek a mindennapokban
az együttműködés közös
pontjai. Az eseményen résztvevők
lehetőséget kaptak, hogy ismertessék
az általuk képviselt szervezet
munkáját és bemutassák azon tevékenységeiket,
amelyek a gazdasági
élet szerepvállalóit, köztük a kis- és
középvállalkozásokat segítik. – tájékoztatta
a Kanizsa Hetilapot
Cserti Csilla projekt-menedzser.
A nemzetközi találkozón a nagykanizsai
meghívottak bemutatták az
önkormányzat vállalkozás-támogató
programját. A munkahelyteremtő-
és telekár támogatás felkeltette a
horvát résztvevők figyelmét. Az elhangzott
feltételrendszer és támogatási
formák hallatán tartalmas
párbeszéd vette kezdetét. Számos
kérdés irányult az önkormányzati
tulajdonú üzlethelyiségek bérlésének
feltételeire és költségeire is. A
horvát oldali partnerek ugyanis lehetőséget
látnak abban, hogy városunkba
hozzák azokat a termékeiket,
amelyekből hiány mutatkozik
Nagykanizsán. A nemzetközi vásárok
megrendezésének lehetősége is
felmerült, amelynek során felmérhetőek
a piaci igények és összehangolható
a keresleti és kínálati oldal.
A konferencia legnagyobb eredményeként
könyvelhető el, hogy a
már megszületett ötletekkel kapcsolatban
felmerülő kérdésekre
Nagykanizsa városát képviselők
választ adhattak és további olyan
információkat oszthattak meg a
résztvevőkkel, amelyek elősegíthetik
a jövőbeni gazdasági együttműködést
városunk és horvát befektetők
között.
Nemzetközi
tapasztalatcsere a
vállalkozásfejlesztés
jegyében
A fenti címmel nyílt meg a
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum
időszaki vendégkiállítása a
Thúry György Múzeumban. A
tárlat tárgyi, írásos és képi emlékeket
mutat be, melyek segítségével
nyomon követhetőek a járvány
létrejöttének mozzanatai,
az ebből fakadó félelem oldásának
eszközei és az orvostudomány
fejlődése.
Az érdeklődőket Kaján Imre megyei
múzeumigazgató, Száraz Csilla
múzeumigazgató és Varga Benedek,
a Semmelweis Ignác Orvostörténeti
Múzeum főigazgatója köszöntötték.
A főigazgató ismertette a történelmi
hátteret, azt, hogy az ötszáz esztendőn
át öldöklő pestis milyen hatást
gyakorolt a középkori és a kora újkori
társadalmakra Európában. Hatása
a gazdaságtörténetben, a társadalom-
és a művelődéstörténetben
egyaránt kimutatható. A fekete halál
idején Európa lakosságának átlagosan
a harminc százaléka odaveszett
körülbelül tíz és tizennégy hónap
alatt, azonban volt olyan terület is,
ahol hatvan százalékos volt a halálozási
arány. A járvány a 19. század
elejéig újabb és újabb hullámokban
indított támadást. Gyógymódjára
ekkor jöttek rá, de a ragály már a 18.
század végén erejét vesztette, azonban
az orvostörténeti írások ennek
okára nem adnak pontos választ. A
megfékezést több tényező is befolyásolta,
így az orvosok tevékenysége,
a vesztegzár rendszerek, az izoláció,
a javuló lakáskörülmények, a
diéta, a baktérium gyengülése és a
mezei patkányok térhódítása a feketékkel
szemben.
– A mai kor embere keveset tud
a pestisről, majd kétszáz éve nem
ütötte fel a fejét Magyarországon.
Az egészségügyi világszervezet jelentései
alapján huszonegy országban
járványszerűen még előfordul,
de nem mutat olyan magas
halálozási számot, mint korábban
– kezdte dr. Buzási Judit kistérségi
tiszti főorvos a megnyitóját. Hozzátette,
a járványok bizonyítékul
szolgálnak arra, hogy a védőoltások
valóban védenek.
A főorvos részletezte, mit is jelentett
a betegség azok számára,
akik megfertőződtek. Elmondta, nagyon
gyors lefolyású volt a betegség,
hirtelen magas lázzal járt. Abetegek
az utcákon bolyongtak, mivel
nem különítették el őket. Atestükön
a bolhacsípéseket nem lehetett szabad
szemmel látni, de egy-egy ilyen
csípéssel százezer kórokozó került a
szervezetükbe és így a véráramba.
A fekete halál nevet pedig azért
kapta, mert a baktérium szövetelhalást
okozott, ezáltal vér került a bőr
alá. Ezek helyenként megnyíltak és
fekélyessé váltak. A beteget háromnégy
nap alatt legyőzte a járvány. A
pestis közvetlen érintkezés, cseppfertőzés
útján is terjedt.
Csak az isteni gondviselésben
bízhattak, imádkozással, böjtöléssel,
népi gyógyászati, gyógyfüvekkel,
különböző amulettekkel és
egyéb tárgyakkal próbálták távol
tartani magukat a fertőzésektől.
Avándorkiállítás, mely a középiskolai
és egyetemi oktatás számára
is gazdag háttér-információkkal
szolgálhat, 2007 őszén nyílt meg
először a Semmelweis Orvostörténeti
Múzeumban, azóta tizenhárom
helyszínen mutatták be, köztük
Erdélyben, Békéscsabán, Debrecenben,
Szekszárdon és Zalaegerszegen.
Eddig körülbelül 70
ezren tekintették meg.
V.M.
Démoni ragály: a pestis
Fotó: Varga Mónika
ABajcsai Kultúrházban a hétvégén
rendezték a városrész falunapját,
melyre számos, nem csupán
helybéli fellépő csoport kapott
meghívást – tudtuk meg Pintér
Gabriellától, aki tavasz óta elnöke a
Bajcsai Kulturális Egyesületnek.
Tizenkét előadó csoport mutathatta
meg tudását, repertoárját a
Bajcsai Rezedáktól az Eszteregnyei
őszirózsa Dalkörön át a Fityeházi
Hagyományőrző Népdalkörig.
Ahogy az egyesület vezetője fogalmazott,
fiataloktól az idősekig mindenki
megtalálhatta a kedvére való
kikapcsolódási lehetőséget. A színes
rendezvényt bál zárta, mely vasárnap
hajnali ötig tartott. Októberre
az egyesület azonban már újabb
programban gondolkodik, akkor
dalos találkozót rendeznének.
P.L.
Vidám falunap Bajcsán A Szív Világnapja Alkalmából
szombaton délelőtt 10 órától egész
napos rendezvényt szervez a Szívbetegekért
Egyesület a HSMK-ban.
Az ünnepélyes megnyitót követően
kulturális programok, operettmuzsika,
táncegyüttesek szórakoztatják a közönséget,
közben egészségügyi méréseken
is részt vehetnek az érdeklődők.
Az egész napos bemutatkozások sorában
szó lesz többek között a gyógyteákról
és a fűszernövényekről, a természetes
táplálkozásról és az érterápiáról.
Bemutatót tart hajanalitikus, mesterfodrász
és méhész. Az orvosi előadások
12.30 órakor kezdődnek el.
Kanizsa – Krónika 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. szeptember 20.
A megnyitó ünnepségen
Kámánné Szép Terézia, a művelődési
intézmény igazgatója
Kodály Zoltán idézettel köszöntötte
a vendégeket. „Kultúrát
nem lehet örökölni, az elődök
kultúrája egy-kettőre elpárolog,
ha minden nemzedék újra
meg újra meg nem szerzi magának.”
A kiállítást Cseresnyés Péter
polgármester, országgyűlési képviselő
nyitotta meg. – Noha a
vasútmodellezés játéknak tűnik,
egy pálya elkészítése, komoly
technikai ismereteket, majdnem
hogy mérnöki tudást igényel –
hangsúlyozta. – Amikor egy ilyen
kiállításon részt veszünk, azon
túl, hogy csodálkozunk azok munkájában,
akik egy ilyen hatalmas
terepasztalt megálmodtak, megalkottak,
rögtön eszünkbe kell
hogy jusson, miért is alakulhatott
ki a vasútmodellezés. Azt hiszem
olyan emberek szerelme lett a
vasútmodellezés, akik önmagában
a vasutat is szeretik. Szeretik
a járműveket, a gépészetet, és
magát a modellezést. Beszédét a
vasút történetéből adott ízelítővel
zárta.
A polgármesteri megnyitót követően
Kapusi Győző, a MÁV Gépészet
Zrt. területi műhelyvezetője
mondott köszöntőt, majd Letenyei
István, a Baross Gábor Vasútmodellező
és Vasútbarát Klub klubvezető
helyettese ajánlotta a közönség
figyelmébe a kiállítást. Az ünnepséget
a Muramenti Fúvósok és
Kocsis Edit versmondó előadása
színesítette.
A kiállításról készült további képeinket
a www.kanizsaujsag.hu
galériájában tekinhetik meg.
B.E.
Robogtak a makettmozdonyok
Kiállítással csatlakozott a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház a
„Kulturális Örökség Napjai 2012”, valamint a „Kultúrházak éjjelnappal
2012” programsorozathoz. A Baross Gábor Vasútmodellező és
Vasútbarát Klub, a tapolcai VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási
Központ Vasútmodellező Köre „Megy a gőzős Kanizsára” címmel
rendezett Vasútmodellező és Vasúttörténeti kiállítást.
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A Muzsikás együttes ismét ellátogatott
városunkba, és ezúttal
három intézményben, a Rozgonyi
Úti Általános Iskolában, a
Péterfy Sándor Általános Iskolában
és a kiskanizsai általános iskolában
tartott rendhagyó énekórát.
Az érdekes műsorban népzenéinkről,
hangszereinkről és
tradícióinkról is szó esett.
– A Muzsikás együttes évekkel ezelőtt
határozta el, hogy iskolákba ellátogatva
megismerteti a jövő nemzedékével
a népzenét és a magyar hagyományokat
egy rendhagyó énekóra keretében
– köszöntötte Sipos Mihály a
Rozgonyi tornatermében összegyűlt
több száz alsós és felsős diákot.
Ahogy elmondták, fontosnak tartják a
zenei nevelést, hiszen az éneklésnek,
a zene tanulásának és befogadásának
számos jótékony hatása van.
Mielőtt az első hangok felcsendültek,
szó esett Kodály Zoltánról
és Bartók Béláról, akiknek a világ
legnagyobb népzenegyűjteményét
köszönhetjük. Sipos Mihállyal,
Porteleki Lászlóval, Éri Péterrel,
valamint Hamar Dániellel együtt
énekelték a Hej Dunáról fúj a
szélt, az Érik a szőlőt és egy lakodalmas
nótát. Megismertették a
gyerekkel a kalotaszegi tánczenét,
a Rákóczi indulót, a pásztorok által
készített hosszú furulyát, a tamburát,
a nagybőgőt és a gymes ütőgordont.
A Muzsikás együttes 2004-ben
indította el koncertsorozatát, azóta
több mint 350 intézmény, nyolcvanezer
diákjával ismertette meg a
népzenét. A programot saját erőből
indították útjára, az iskoláktól az
énekórákért semmilyen anyagi támogatást
nem fogadnak el. Előadássorozatuk
most már hetedik
éve a legnagyobb hazai olajipari
vállalat, a MOL támogatásával valósulhat
meg.
V.M.
Rendhagyó énekóra a Rozgonyiban
Fotó: Varga Mónika
Pénteken tartották a Pannon
Egyetem Nagykanizsai Kampuszának
ünnepélyes tanévnyitóját.
A 2012/2013-as tanév újdonságot
is hordoz, ugyanis szeptembertől
indul városunkban először
a gépészmérnök képzés.
Ebből az alkalomból köszöntötte
a hallgatókat Dr. Szalai István, a
Pannon Egyetem Mérnöki Karának
dékánja, dr. Birkner Zoltán
kampuszigazgató és Dénes Sándor,
városunk alpolgármestere.
Az ünnepség keretében két díj
átadására is sor került. A Nívó-díjat,
melyet minden évben a Hotel
Karos Spa adományoz a legkiemelkedőbb
tanulmányi eredményt elért
turizmus-vendéglátás szakos hallgatónak,
idén Tratnyek Tünde vehette
át Üsztöke Botond vezérigazgatótól.
A „Jövő Informatikusa”-
díjat, melyet Bálint Pál, a SzigBau
’94 Kft. ügyvezetője alapított, a
harmadéves Békési Dániel mérnök-
informatikus szakos hallgató
érdemelte ki kiemelkedő tanulmányi
eredményével.
Az elismerések átadását követően
tették le a hallgatók az esküt,
majd Dr. Szabó Lajos megbízott
dékán (Gazdaságtudományi Kar),
Dr. Szalai István dékán és Dr. Bertók
Botond dékán-helyettes egyetemi
polgárrá fogadta az első éves
hallgatókat.
Két elismerésre méltó hírre hívta
fel a kanizsaujsag.hu figyelmét
a Batthyány Lajos Gimnázium.
A minap Patus Eszter, az iskola
tavaly érettségizett kiváló tanulója
kapta „Az év zalai diákja” kitüntető
címet. Eszter többek között első
volt biológiából az Országos Középiskolai
Tanulmányi Versenyen,
s emellett az iskola közösségének
életében is tevékenyen részt vett.
Az intézményben folyó munka része
a nemzetközi kapcsolatok építése
is. Ennek részeként az AFS
nemzetközi diákcsere programban
az új tanévre újabb vendégdiák érkezett,
Ismail Binguller Törökországból.
A 16 éves fiatalember a
10.C osztály tanulója lett, ahol a
nyelvi osztály diákjaival elsősorban
angolul kommunikál, de tervei
között szerepel a magyar nyelv
tanulása is.
Tanévnyitó a PEN-en
Patus Eszti a
Batthyány érdemese
Kanizsa – Információk a polgármestertől 4 2012. szeptember 20.
Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Közgyűlése a 2012.
szeptember 4-i ülésén több fontos
döntést hozott. Ezek egyike
volt az ebrendészeti hozzájárulásról
szóló önkormányzati rendelet
megalkotása. Hogy miért
volt erre szükség?
Az Országgyűlés az állatok
védelméről és kíméletéről szóló
1998. évi XXVIII. törvényt
(Avt.)2011.évi CLVIII. törvénnyel,
2012. január 1-i hatállyal
módosította, lehetővé
téve a települési önkormányzatok
számára, hogy a jogszabályokban
előírt és az ebekkel
kapcsolatos kötelező feladataikkal
összefüggésben a négy
hónapos kort betöltött eb után a
kutya tulajdonosától évente
ebrendészeti hozzájárulást
szedhessen be.
A törvénymódosítás állatvédelmi
szempontból a két legégetőbb
kérdésre próbál megoldásokat
találni a helyi önkormányzatokon
keresztül: ezek a
tartott ebállomány ismeretlen
nagysága és a kóbor ebek magas
száma.
Becslések szerint mintegy
kétmillió kutya él Magyarországon,
a gazdátlan ebek száma
eléri a százezret. Mindemellett
az elvadult kóbor kutyák
óriási károkat okoznak a
mezőgazdasági haszonállatokban,
a vadállományban és
az egyéb természeti értékekben.
E kaotikus állapot felszámolásának
– nemzetközi viszonylatban
is – leghatékonyabb
eszköze a kutyák minél
szélesebb körű egyedi jelölése
és nyilvántartása, valamint
ivartalanítása.
Nagykanizsán a becslések
szerint, a legutolsó, még valósnak
tekinthető, a Közigazgatási
Osztályon kezelt nyilvántartás
alapján is mintegy
háromezer kutya él, a kóbor
kutyák jelenlegi száma nem
mondható jelentősnek. A bizonytalan
becslésbe bocsátkozások
helyett pontos képet
adhat az ebek önkormányzatok
által végzett összeírása,
amit egyébként az állatvédelmi
törvény kötelezően elvégzendő
feladatként elő is ír
2012. évtől az önkormányzatok
számára.
Az elfogadott rendelet társadalmi
hatásaként várható, hogy
nőni fog a kutyatartók felelősségérzete,
és így jelentősen
csökken közép- és hosszútávon
a kóbor kutyák száma. Ez
pedig a lakosság biztonságérzetének
javulását is eredményezni
fogja.
Gazdasági, költségvetési
hatásként elmondható, hogy
az ebrendészeti hozzájárulás
évente az önkormányzatnak
olyan bevételt jelent majd, ami
fedezi az ebek nyilvántartásával
járó adminisztratív kiadásokat,
illetve a jelenlegi évi két
millió forinthoz képest emelkedhet
az az összeg, amit a
város állatmenhelyének fenntartására,
fejlesztésére, és a
működtetés finanszírozására,
illetve kutyapiszok gyűjtőedények
beszerzésére is fordíthat.
A rendelet megalkotása természetesen
adminisztratív
terheket növelő hatással is
bír, hiszen a rendelethez kapcsolódóan
sor kerül az új,
megfelelő nyilvántartás bevezetésére
az ebekről. Az
ebrendészeti hozzájárulás bevételei
lehetővé teszik majd
ezen nyilvántartás vezetésének
és folyamatos aktualizálásának
lehetőségét.
2013. évtől kezdődően a kutyák
mikrochippel történő ellátása
egyfajta biztonságot is fog
jelenteni a kutyatartó gazdáknak,
hiszen, ha elkóborol az eb,
annak beazonosítása, és a tulajdonosnak
való visszaszolgáltatása
rövidebb idő alatt megoldható
lesz majd.
Mindemellett úgy gondolom
– és talán ez a legfontosabb
–, hogy várható lesz ettől a
rendelettől az is, hogy a felelős
állattartók több figyelmet
fordítanak majd környezetük
védelmére, így városunk környezete
élhetőbb, egészségesebb
lesz. Ezen túlmenően
a felelős állattartás következménye
még az is, hogy a
gazdák többet tesznek a kutyák
szökésének megakadályozása,
valamint azok életminőségének
javítása érdekében.
Egy másik fontos kérdésben
is döntést hozott a testület a tiltott
közösségellenes magatartásról
szóló rendelet módosításakor.
Ennek célja egyértelmű és
világos: legyen rend a város
utcáin, terein az itt élő polgárok
védelmében, nyugalmuk
biztosítása érdekében. Ezért
szabályoztuk például a jelentős
zajhatással járó munkák –
például fűnyírás – hétvégi időkorlátját,
hiszen a pihenéshez,
a nyugodt környezethez való
jog mindenkit megillet.
A másik fontos terület értékeink
megóvása. Az Erzsébet tér
például mindannyiunk adóforintjaiból
készült, és Nagykanizsa
egyik büszkesége, amely,
mint azt az elmúlt hónapok bebizonyították,
a pihenést, a kikapcsolódást
szolgálja sokak
számára. Természetes, hogy
ezt az állapotot fenn kell tartani.
Ezért döntött úgy a közgyűlés,
hogy azokat az eszközöket,
amelyek kárt okozhatnak a burkolatban,
a műtárgyakban és
amelyek – felelőtlen használat
mellett – mások testi épségét
is veszélyeztetheti, kitiltja a belvárosi
terekről, hiszen több állampolgári
jelzés is érkezett
hozzám ebben a témában.
Fontos leszögezni: a cél a
kanizsai polgárok nyugalmának
biztosítása, hiszen önkormányzatunk
egyik fontos feladata az
itt élők védelme, komfortjának
megteremtése, javítása.
A rendeletek teljes terjedelmükben
megtekinthetők a
www.nagykanizsa.hu honlapon.
Az esetlegesen felmerülő
kérdéseket várom a cseresnyes.
peter@nagykanizsa.hu email
címre, illetve fogadóórámon
minden hónap első szerdáján
szívesen állok a város lakosságának
rendelkezésére.
polgármester
Terveink szerint a Kanizsa Hetilap új rovatot
indít „Elsőkézből Cseresnyés Péter polgármestertől”
címmel. A városvezető maga világít
rá arra, miért volt szükség bizonyos döntések
meghozatalára a nagykanizsaiakat leginkább
érintő kérdésekben.
Gondolatok az
ebrendészeti
hozzájárulásról
Legyen rend
a város
utcáin, terein!
Kanizsa – Krónika 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. szeptember 20.
Az elmúlt néhány hónapban
is állampolgársági eskük helyszíne
volt a kanizsai Házasságkötő
Terem, ahol Cseresnyés Péter
polgármester előtt legutóbb
öten tették le új otthonukra, hazájukra
fogadalmukat.
Dr. Herman László Miklós, dr. Zavada
Mária Magdolna, Veress Róbert
Károly, Kovács Barbara és Kovács
Jázmin Amanda annak idején Romániából
és Szerbiából érkezvén döntöttek
úgy az eltelt évek folyamán, hogy az
anyaországra tesznek esküt Nagykanizsa
első emberének szavaival élve egy
„büszke, történelmi városban”.
A polgármester egyebek mellett
még hozzátette: „A magyar nemzet
megmaradt, lélekben nem sikerült
szétszakítani. Isten hozta önöket
magyarokat magyarok között!”
Nemrégiben egy partiumi hölgy
is esküt tett városunk polgármestere,
Cseresnyés Péter előtt. Csete
Edith (képünkön balról) a gyorsított
honosítási eljárás alapján kapta
meg a magyar állampolgárságot
úgy, hogy már jó néhány esztendeje
Nagykanizsán él.
Tanulmányai egy részét is már
Magyarországon végezte, s ahogy
azt honosítási kérelmében taglalta,
családja révén az anyaországi területekhez
szorosan kötődik – nagyszalontai
születésűként. Edith a pénzügyi
szektorban tevékenykedik Magyarországon,
de emellett számos területen
otthonosan mozog, így az
autósportnak is nagy szerelmese.
P.L.
Kanizsán
lettek magyar
A Magyar Vöröskereszt állampolgárok
(MVK) októberben tartja
XIII. kongresszusát. Az országos
értekezletet helyi és megyei
szintű küldöttértekezletek
előzik meg. A helyi értekezletre
a minap került sor
városunkban.
A MVK Nagykanizsai Városi
Szervezete tisztújító küldöttértekezletén
megválasztották az új
városi vezetőséget, a megyei küldöttértekezlet
küldöttjeit és javaslatot
tettek arra, ki kerüljön a megyei
vezetés tagjainak sorába. A
küldöttgyűlésen megjelent Karádi
Ferenc alpolgármester, és Dr.
Baracskai Józsefné, a MVK Zala
Megyei Szervezetének igazgatója.
A küldöttgyűlés programját
Szőlősi Márta területi elnök ismertette,
majd Dr. Nemesvári
Márta városi elnök beszámolt a
XII. kongresszus óta végzett
munkáról.
Az országban, Zala megyében
működik az egyik legnagyobb
létszámmal és legszélesebb tevékenységi
körrel rendelkező vöröskeresztes
szervezet. A Nagykanizsai
Területi Szervezet a megye
legnagyobb létszámú szervezeti
egysége. Feladatkörükhöz
tartozik a szociális szolgáltatásoktól
kezdve a véradásszervezés,
az elsősegélynyújtás-képzés
és vizsgáztatás, az adománygyűjtés
és elosztás, a gyógyászati segédeszköz
kölcsönzés és a jótékonysági
akciók szervezése a
Nagykanizsai és Zalakarosi Kistérségek
területén. Kiemelt fontosságú
feladatnak tartják a fiatalok
körében a humanitárius eszmék
terjesztését és az ifjúsági vöröskeresztes
mozgalom szervezését.
A szervezet szolgáltatásai közé
tartozik többek között a hajléktalan
ellátás, a Családok Átmeneti
Otthonának működtetése,
ahol átmeneti időre 40 fő részére
biztosítanak bentlakásos elhelyezést
az otthontalanná vált családok,
illetve gyermeküket egyedül
nevelők számára. Továbbá a házi-
, és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
a szenvedélybetegek
ellátása, az egészségvédelem, az
adománygyűjtés és elosztás, valamint
az ifjúsági programok
szervezése.
A beszámolóban a Vöröskereszt
új szolgáltatásaira, illetve a jövőbeni
feladatok bővítésére is tettek
javaslatokat. Például időbank létesítésére,
önkéntesek felkérésére a
szakterületük önkéntes hasznosítása
céljából, asztalos, lakatos és
egyéb házkörüli munkák, zárcsere,
bútorjavítás elvégzésére, esetleg
beszélgetésre, felolvasásra. Továbbá
családpatronálási önkéntes csoport
kialakítására, hátrányos helyzetű
egyének, családok közvetlen
segítésére szükségletfelmérés
alapján. Ugyancsak a jövőbeni feladatok
között szerepel vöröskeresztes
garázsvásár, kórházi vöröskeresztes
önkéntes ápolók, látogatók
csoportjának megszervezése,
társalkodó szolgálat létesítése előzetes
képzéssel, önkéntes szerződéssel.
A terveik közt szerepel az
ifjúsági vöröskeresztesek bevonása
a hagyományos vöröskeresztes
tevékenységbe utánpótlás céljából.
Továbbá képzések, továbbképzések
szervezése a vöröskeresztes alkalmazottak
részére, és ismereteik
bővítése a speciális vöröskeresztes
témákban.
A Városi Ellenőrző Bizottság
beszámolóját Dr. Baracskai Józsefné
igazgató ismertette.
Elöljáróban kiemelte: Nagykanizsán
és Zalaegerszegen működnek
a hajléktalanok ellátását,
gondozását ellátó intézmények.
Mindkét városban működik Hajléktalan
Szálló, Családok Átmeneti
Otthona, Nappali melegedő,
Éjjeli Menedékhely, Utcai szociális
szolgálat és szociális étkeztetés.
A szociális szolgálatok a fogyatékkal
élő, szenvedélybetegséggel
és pszichiátriai gondokkal
küzdőknek nyújtanak segítséget.
A házi segítségnyújtó szociális
gondozók 512 idős ember házi
gondozását végzik Nagykanizsa,
Zalakaros, Zalaszentgrót és a
környezetükben lévő településeken.
Kanizsán nagyobb a szociális
ellátó rendszer, mint a megye más
területén, az erre fordított pénzöszszeg
65 százalékban Kanizsán jelenik
meg.
Jövőre az egész szociális ellátó
paletta át fog alakulni a kistérségi
társulások megszűnésével, és teljesen
új helyzetből kell tárgyalni
majd az önkormányzatokkal a finanszírozásról.
Ismertetője végén a
megyei igazgató mindenkinek
megköszönte a munkáját, mellyel
hozzájárultak ahhoz, hogy a megyei
szervezetnek egy pillanatig
sem volt köztartozása, stabil gazdálkodást
folytat, fejlesztéseket tud
végezni, és az új nyilvántartási
rendszer bevezetésével naponta lehet
ellenőrizni az ellátottak létszámát,
a velük kapcsolatos teendőket.
A városvezetést képviselő
Karádi Ferenc alpolgármesternek
pedig megköszönte az önkormányzat
támogatását, hiszen mindig
megtalálták azt a megoldást, ami
az ügyeket tovább vitte.
A szavazatok alapján a városi
vezetőség elnöke ismét Dr.
Nemesvári Márta, az Egészséges
Városok Koordinációs Bizottságának
koordinátora, alelnöke:
Dr. Nagy Árpádné lett. Tagjai:
Adorján Árpádné, Ácsné Schein
Zsuzsanna, Bácsai Attiláné,
Goór Violetta, Horváth Gézáné,
Kercsmaricsné Kövendi Ibolya,
Markó Julianna, Simánné Mile
Éve és Vukics Józsefné. A megyei
vezetőségbe Bácsai Attilánét,
Dr. Borsos Ferencet, Dr.
Nemesvári Mártát és Simánné
Mile Évát javasolta a küldöttértekezlet.
B.E.
Tisztújító küldöttgyűlés a Vöröskeresztnél
TURIZMUS VILÁGNAPJA
2012. szeptember 27.
A Tourinform iroda idén is megmozdul a Turizmus Világnapja
alkalmából. Keressen bennünket az Erzsébet téren
szeptember 27-én 10 és 13 óra között.
Valami készül, valami lesz...
Tel.: 0620 298 2618, 0693 313 285, E-mail: nagykanizsa@tourinform.hu
http://tourinform.nagykanizsa.hu
Kanizsa – In 6 memoriam 2012. szeptember 20.
SZILÁNKOK - Ferkovics
József képzőművész kiállítása
Megnyitja:
Kardos Ferenc költő,
könyvtáros
Megtekinthető: október 9-ig
Szeptember 21. 19 óra
ÉLETÜNK DALAI
DUETTKONCERT
Szinetár Dóra és Bereczki
Zoltán előadása
Belépődíj: I. hely 3 300 Ft,
II. hely 2 800 Ft
Szeptember 22.
A SZÍV VILÁGNAPJA
Szeptember 29. 14.30 óra
KULTÚRSZÜRET
rendezvény a szüret és a
kultúra jegyében
A kanizsai közművelődési
intézmények (KKK, HEMO,
KODÁLY, MINDENKI
HÁZA) közös rendezvénye
Miklósfán.
Helyszín:
Mindenki Háza Miklósfa
Program:
14.30-tól szüreti felvonulás,
15.00 órától az intézmények
művészeti csoportjainak fellépése,
közben főzőverseny.
19.00 órától bál.
Báli belépőjegy és tombola:
500 Ft
A részletes program a
szórólapokon és a sajtóban
ALKONYI ELÉGIA
Z. Soós István kiállítása
Megtekinthető:
szeptember 30-ig
DREAM OF BRUNNERS -
Kiállítás Sass Brunner Erzsébet
és Brunner Erzsébet Indiában
festett alkotásaiból
Megtekinthető: október 1-ig
Szeptember 29. 18 óra
CANTILENA LEÁNYKAR -
tíz éves jubileumi koncert
Szeptember 22. 17 óra
KATONA GYÖRGY
festőművész kiállítása
Megtekinthető:
október 15-ig
Bálits Károly sportvezetőt, a
megyei vívó szövetség örökös
tiszteletbeli elnökét, a nagykanizsai
vívócsarnok „atyját” szeptember
7-én búcsúztatták a
nagykanizsai temetőben. Temetésén
az alábbi búcsúbeszéd
hangzott el:
„Tisztelt Gyászoló Család, végtisztességet
tévő Gyülekezet!
Minden eltávozottat megillet,
hogy a búcsú percei sorsának ezen
az utolsó, szomorú állomásán őt
idézzék, róla szóljanak. Hiszen
mindannyian – jól vagy rosszul –
végigjárunk a számunkra kijelölt
úton. Talán hibázunk is, hiszen
senki sem bűntelen. De ha nem futamodunk
meg az élet kihívásai
elől, ha felelősséget vállalunk szeretteinkért
és azokért, akiket a sors
ránk bízott, s ha az életünket éljük,
ahelyett, hogy csak eltöltenénk,
már sokat tettünk azért, hogy nyomot
hagyjunk ezen a világon.
Hogy elmondhassák rólunk: nem
éltünk hiába. S ha ennek igazságára
talán csak szerettünk elvesztése
ébreszt rá minket, akkor sincs késő:
ezzel újabb értelmet nyer az ő
élete és halála is.
Apallérozott elme számára a halál
nem más, mint egy új kaland
kezdete… Akiket igazán szeretünk,
azok haláluk után sem hagynak
magunkra minket. ők az elsők,
akik segítségünkre sietnek
életünk nehéz pillanataiban. Ott élnek
bennünk, s meg is mutatkoznak,
valahányszor szükségünk van
rájuk.
Tisztelt Gyászoló Család, Barátok,
Ismerősök!
Szeretett halottunk, Bálits Károly
búcsúztatására jöttünk össze.
A búcsú mindig azt jelenti, hogy
valami véget ért, lezárult, elmúlt.
Véget ért egy élet, 81 év összes
örömére, ürömére tett pontot a halál,
mely kegyetlenül ragadott el. A
hirtelen keletkezett, elfogadhatatlant,
visszafordíthatatlant próbáljuk
elfogadni. Nehéz… Még ha
tudjuk is, idézve a költőt, hogy: „a
halál csak az élőknek büntetés”.
Ha szólhatnál, te vígasztalnál bennünket.
Te már megtapasztaltad,
milyen az öröklét mosolyával arcodon,
együtt lenni égi szeretteiddel.
Tisztelt Gyászolók! Szeretett
Karcsi bátyánk 1931-ben született
Diszelen, értelmiségi családban.
Édesanyja tanítónő, édesapja jegyző
volt. Két testvére született, Lajos
és Kálmán. Iskoláit Diszelen és
Nagykanizsán végezte a gépipari
technikumban. Az iskola elvégzése
után a MAORT-nál dolgozott
mint autóvillamossági műszerész.
Az 1956-os események után
nehezen talált munkát. Először
Nagykanizsán, majd Keszthelyen
dolgozott, majd visszakerült
Nagykanizsára és a Finommechanikai
vállalatnál lett műszerész
motortekercselő. Később csoportvezető,
majd kereskedelmi osztályvezető.
A vívás nagy szerelmese
volt. 1948-ban került szorosabb
kapcsolatba a vívással. Másfél
évig párbajtőrözött. A
MAORT megszűnésével a vívás
is megszűnt. Újra 1961-ben került
kapcsolatba a vívással, szülői felkérésre
versenyző kísérőként tevékenykedett,
és ez a haláláig tartott.
Kiváló szervező képességéről
tett tanúbizonyságot, amikor
Zalaegerszegen is megalakította a
vívószakosztályt. Ezután létrehozta
a Zala Megyei Vívószövetséget,
melynek először elnöke,
később tiszteletbeli elnöke lett.
Tagja lett a Magyar Vívószövetség
Vidék Bizottságának. Hosszú
szervezés után létrehozója lett
egy nagy gyermek verseny sorozatnak.
Létrehozta a nagykanizsai
gyermek vívást segítő Vivere Alapítványt,
melynek 10 évig kurátora
volt.
Karcsi bácsinak saját gyermeke
nem volt, de a víváson keresztül
nagyon sokan, mondhatni rengetegen
lettek a gyermekei. Kiváló
szervező és fáradhatatlan ember
volt. Munkáját több kitűntetéssel
ismerték el. 1970-ben Testnevelés
és Sport Érdemes Dolgozó, 1975-
ben Magyar Népköztársaság
Sportérdemérem bronz fokozat,
1983-ban Magyar Népköztársaság
Sportérdemérem ezüst fokozat,
1993-ban Eszterházy Miksa Emlékérem,
1995-ben Nagykanizsa
Megyei Jogú Városért, 1998-ban
Zala Megye Sportjáért kitüntetést
kapott.
Nagyban Karcsi bácsinak köszönhető
a Vívócsarnok felépítése,
valamint a gyermek vívóverseny
sorozatból kialakult Kadét Európailletve
Világbajnokság. Tette a dolgát,
amíg tehette. De az élet egyszer
csak megálljt parancsolt. Dacolt a
halállal, de ezt az asszót nem tudta
megnyerni. És Karcsi bácsi most
búcsúzik egy idézettel: „Egy hangszer
voltam az Isten kezében / Ki
játszott rajtam néhány dallamot. /
Ábrándját a boldog szenvedésnek, /
Aztán összetört és elhagyott. / Most
az enyészet kezében vagyok, / De
fölöttem égnek a csillagok.”
Kedves Karcsi bácsi!
Most búcsúznak tőled a család
tagjai. Unokaöcséd, Lajos és családja.
Búcsúzik sógornőd, Irén.
Búcsúzik tőled a Magyar Vívószövetség
elnöksége. A Zala Megyei
Vívószövetség. Búcsúzik a Nagykanizsai
Torna Egylet. A Vivere
Alapítvány kuratóriuma és valamennyi
fiatal és öreg vívó, akik
valaha is ismerték. Búcsúznak a
barátok, ismerősök, szomszédok,
és volt munkatársaid.
Karcsi bácsi! Emléked szívünkben
örökké élni fog. Béke veled.”
***
A Batthyány Lajos Gimnázium
és Egészségügyi Szakközépiskola
által készített interjú az alábbi
linken érhető el: http://emlekpontok.
hu/hu/vetito/balits-karolyinterju.
Elbúcsúztatták Bálits Károlyt
Kanizsa – Új utakon 7
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. szeptember 20.
Kanizsai
HASZNOS
Tintapatron és lasertoner
töltés a nagykanizsai TESCO
Áruházban KEDVEZMÉNYESEN.
Eredeti és utángyártott
kellékanyagok 100% garanciával.
Tel.: 0670-517-7836
Hórusz OPTIKA
8800 Nagykanizsa, Király u. 32.
Telefon: 06 (30) 587 2150
Orvosi szemvizsgálat
A Nagykanizsai Szociális Foglalkoztatóban
jelentős változások,
fejlesztések történtek az
utóbbi időben.
A tavasz folyamán sikeresen pályázott
a Foglalkoztató, melynek
eredményeként 4 millió Ft értékben
tudtak új varrógépeket, számítógépeket,
munkaeszközöket és munkavédelmi
felszereléseket vásárolni.
A nyár folyamán pedig saját erőből
egy aranyozó készletet sikerült
megvásárolni. Ez utóbbi beszerzés
nagy jelentőségű, ugyanis a könyvkötészetben
ennek segítségével már
diplomamunkák, szakdolgozatok
kötését is tudják vállalni. Szeptembertől
pedig egy színes digitális
nyomdagép állt ugyanitt munkába.
Erre a gépre azért volt szükség,
mert a piaci igények a színes, kis
példányszámú termékek irányába
mozdultak el, s ezáltal vált lehetővé,
hogy a foglalkoztató nyomdája
ebben a szegmensben is versenyképes
árakkal tudjon jelen lenni. Az
első hetek tapasztalatai nagyon
kedvezőek, szinte folyamatos munkával
látják el a megrendelők őket,
melyeket már ezen a gépen tudnak
elvégezni.
Avegyes részlegben - ahol kizárólag
csak megváltozott munkaképességű
munkavállalókat foglalkoztatnak
– a legnehezebb a munka
biztosítása. Szerencsére az idei
évben két új partnerrel tudtak bérmunkára
szerződést kötni, ezáltal
biztosítottá vált a folyamatos munkaellátása
ennek a részlegnek is.
A varrodai részlegben is megfelelő
a munkaellátottság. Folyamatosan
készülnek a saját értékesítésre
szánt, a város vásárlói körében
már jól ismert termékek: ágyneműk,
asztalterítők, konyharuhák,
törölközők, női blúzok, matrózblúzok,
táskák. Számos éve itt
varrnak egy német megrendelő
számára bérmunkában népviseleti
blúzokat, az idei nyáron pedig a
Zalakarosi Gránit Gyógyfürdő Zrt.
részére készítettek munkaköpenyeket.
A nyár végén volt egy nagyon
különleges munkájuk is,
melynek során a Müncheni Sportaréna
nézőtere VIP részlegének
üléshuzatai készültek itt.
Mindezeknek és a feszes gazdálkodásnak
köszönhető, hogy az első
félévet a támogatások folyamatos
csökkenése ellenére pozitív mérleggel
zárta a foglalkoztató. Astabil működés
nagyon fontos, hiszen itt olyan
embereknek biztosítanak munkát,
akik a nyílt munkaerőpiacon – speciális
helyzetükből következően – csak
nagyon nehezen, vagy egyáltalán
nem tudnának elhelyezkedni. Ezek
az emberek bár csökkent munkatempóval,
de ugyanolyan minőségű
munkát végeznek, mint egészséges
embertársaik. Ezért sokkal több figyelmet,
megértést és empátiát igényel
a foglakoztatásuk, melyet a vezetőség
teljes mértékben biztosít
ezen munkavállalók számára.
K.H.
Fejlődés útján a Szociális Foglalkoztató
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Ismét segített Cseresnyés Péter
polgármester a nagykanizsai
vasútállomás alatt működő menhelynek
– tudta meg a Kanizsa
Hetilap dr. Papp Attilától, az
üzemeltető Élettér Állat- és Természetvédő
Egyesület sajtóreferensétől.
Ugyanis, a nagykanizsai
Camping úton, a meteorológiai
állomás mellett található területen
százöt darab beton-kerítésoszlop
került leselejtezésre.
Nagykanizsa polgármestere pedig,
tapasztalva a menhely szűkös
anyagi lehetőségeit, felajánlotta
a „megkopott” és leselejtezett,
de még használható állapotban
lévő oszlopokat, hogy
azok a várható, ősz végi állatmenhely
bővítésnél beépítésre
kerülhessenek.
Az egyesület pedig rögtön
megkezdte – állandó aktivistái
segítségével – a betonoszlopok
kiemelését, a munka jelenleg is
zajlik. Nagy segítség ez, hiszen
a beton-kerítésoszlopok megvásárlására
a menhelynek biztos
nem lett volna anyagi lehetősége,
de mégis nagy szükség lesz
rájuk az új kennelek megépítésénél
– mondta a sajtóreferens,
majd hozzátette, hogy az állatmenhely
bővítése elkerülhetetlen,
azonban a nagykanizsai városvezetés
pozitív hozzáállásának,
illetve az irányukból érkező
nagymértékű erkölcsi és
anyagi támogatásnak köszönhetően
a menhely vezetősége nagy
bizalommal tekint a közeljövő
kiemelkedő munkálatai, tervezett
menhelyfejlesztése elé.
K.H.
Újabb segítség a kanizsai menhelynek,
bontják az oszlopokat
8 Kanizsa – Hirdetés 2012. szeptember 20.
Telefon: +36 93 510 137 vagy a +36 30 5686 327
Nagykanizsa, Ipari Park, Buda Ernő utca 19. 􀂊 www.inkubatornk.hu
Felhívás
„A nagykanizsai NOTRE DAME LÍCEUM és általános iskola
története” című könyv megírásához kérem azok segítségét,
akik szívesen emlékeznek vissza az alma mater falai közt
eltöltött időre és adatok, fényképek
esetleg tárgyi emlékek birtokában vannak.
A segítő szándékot előre is köszönöm, Miha Tamásné
Elérhetőségem: 93-313-801, 06-30-9397-877,
mihasarolta@gmail.com, tapet007@freemail.hu
Meghívó
A NAGYKANIZSAI
CUKORBETEGEK
EGYESÜLETE
szeptember 28-án
pénteken 15.30-kor
a Kanizsai Dorottya
Kórház tanácstermében
klubfoglalkozást tart,
amelyen
Dr. Késmárki Nóra főorvos
asszony tart előadást
a Vesebetegség
a diabetesben
és a szem károsodása
a diabetesben
témákban.
Szeretettel várunk
minden érdeklődőt.
Kanizsa – 2012. szeptember 20. Városháza 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Értesítjük a lakosságot, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése 44/2012.(IX.12.) önkormányzati rendeletével a környezet
megóvása, a közterületek rendeltetésszerű használata érdekében módosította
az egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 30/2012.(VI.07.) rendeletét.
A módosítások a következők:
- A rendelet személyi hatálya 14 évre módosult, tehát csak a 14. életévet betöltött
személyekre vonatkozik.
- A módosítás szankcionálja a hulladéktároló környéke tisztántartásának elmulasztását,
elhanyagolását.
- Tilos közterületen és a többlakásos társasházak közös udvarán póráz nélkül kutyát
vezetni, sétáltatni.
- A szabályozás megtiltja eb bevitelét szociális, egészségügyi, oktatási, kulturális
intézmények területére, épületébe, és a temető területére. Intézmények esetében a
tiltás nem vonatkozik a terápiás, segítő vakvezető, szolgálati és jelző kutyákra. Temetőnél
a tiltás a vakvezető, segítő, szolgálati és jelző kutyákra nem vonatkozik.
- A lakókörnyezet nyugalma, a zavaró zajhatások mérséklése érdekében Nagykanizsa
belterületén megtiltásra került vasárnap és munkaszüneti napon a robbanómotoros
eszközzel végzett fűnyírás, kaszálás és fűrészelés.
- Tilos a játszótér nem rendeltetésszerű használata vagy a zárt játszótér meghatározott
nyitvatartási időn kívüli használata.
- Tilos a közterületen lévő utcai bútorok, berendezések rendeltetésellenes használata,
így különösen padon fekvés, padok felállítási helyükről elmozdítása.
- Tilos a szökőkutakba, díszkutakba belemenni, abban fürdeni, mosakodni, mosni,
állatot fürdetni, itatni.
- Az Erzsébet térnek, Deák térnek, Széchenyi térnek és Eötvös térnek a rendelet 1.
mellékletében meghatározott területén tilos:
- dohányozni az arra kijelölt hely kivételével,
- kerékpáron közlekedni, görkorcsolyázni, gördeszkázni, gépjárművel, motorkerékpárral,
segédmotoros kerékpárral behajtani, parkolni;
- kutyát vagy más állatot a vakvezető és mozgáskorlátozottat segítő, kiképzett
szolgálati kutya kivételével sétáltatni, bevinni,
- másoktól pénzt kéregetni, illetve elfogadni, e célból kiállni vagy kiülni.
A rendelet 1. számú mellékletében szabályozott területek a következők:
Erzsébet tér: A szabályozott terület határvonala a központi felújított tér körül található
gyalog- és kerékpárút, vagy a járda belső szegélye. A tér körül gyalog- és
kerékpárút, vagy járda húzódik, amelyet a kerékpárosok is természetesen használhatnak
a közlekedési szabályok megtartásával. A térre kerékpárral érkezők számára
kialakításra kerültek kerékpártárolók, tehát aki kerékpárral közlekedik, kerékpárját
lerakhatja, vagy bármelyik pad mellé is állíthatja, de a tér rendeletben meghatározott
területén csak tolhatja a gyalogosan vagy kerékpárral közlekedő személyek
biztonsága érdekében.
Eötvös tér: A szabályozott terület a tér központi területe, amely körül szintén gyalog-
és kerékpárút, vagy járda húzódik. A szabályozás alól a kerékpárral közlekedők
érdekeinek figyelembevételével kikerült a szabályozott terület északi és déli
járdaszakaszát összekötő földes, kavicsos út, mivel a kerékpárosok többsége a
gyorsabb haladás érdekében ezen az a területen közlekedik.
Deák tér: A szabályozott terület a tér központi helyén található füves, kavicsos,
bokros, fásított megemelt szegélykővel határolt terület.
Széchenyi tér: A szabályozott terület a Felsőtemplomtól keletre eső füvesített, fásított,
közhasználatú zöldterület, amelynek határa a kiemelt szegély vagy a szabályozott
terület körül húzódó úttest, terület felé eső széle.
Tájékoztató a közösségellenes
magatartásról szóló rendelet módosításáról
Felhívjuk a Tisztelt ebtartók figyelmét arra, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Közgyűlése 2012. szeptember 4-én döntött az ebek összeírásáról.
Ennek teljesítésére a Kanizsa Hetilap számában biztosította az adatlap formanyomtatványt,
melyet kutyánként kérünk kitölteni az állattartók részéről. Ezen
felül az adatlap városunk honlapján az e-ügyintézés/letölthető nyomtatványok/
közigazgatási osztály menüponton belül is megtalálható.
A kitöltött adatlapok benyújtási határideje: 2012. október 5.
Amennyiben az állattartó nem tud a bejelentési adatlaphoz hozzájutni, úgy azt
személyesen is kérheti ügyfélfogadási időszakban a Polgármesteri Hivatalban
(Nagykanizsa, Eötvös tér 16. szám alatt) található Információs Pultnál."
Az összeírással kapcsolatban felmerült kérdésekben további tájékoztatást lehet
kérni a +36-20-849-2448 telefonszámon, vagy személyesen az Eötvös tér 16.
szám alatti épületünk 1.em. 31. irodájában. Felhívjuk az adatszolgáltatásra kötelezettek
figyelmét arra, hogy a nem teljesítés esetén állatvédelmi bírsággal
sújtható a mulasztó ebtartó.
Ebek összeírása
Bizzer András önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2012. szeptember 28-
án (pénteken) a Hevesi Sándor Általános Iskolában.
Képviselői fogadóóra
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlését 2012. szeptember 27-én
(Csütörtök) 16.30 órára közmeghallgatás céljából összehívom. Az ülés helye:
Medgyaszay Ház, Nagykanizsa, Sugár u. 5. A közgyűlésre tisztelettel
meghívom.
Cseresnyés Péter polgármester
Közmeghallgatás
2012 - „aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve"
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi Tanácsa
meghirdeti a „Generációk együtt” fotópályázatot.
Pályázati feltételek:
A fotópályázat és kiállítás célja, hogy bemutassa az idősek hozzájárulását a társadalomhoz,
a nemzedékek közti szolidaritást, együttműködést. Beküldendő
max. 5db fekete-fehér vagy színes fénykép. Képek mérete: A4. A fényképek
hátoldalán feltüntetendő adatok: a kép címe, a szerző neve, a szerző címe, telefonszáma,
e-mail címe, a szerző életkora.
A képeket a következő címre kell beküldeni vagy személyesen beadni: Hevesi
Sándor Művelődési Központ, 8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9., személyes
leadás a fenti cím információs szolgálatánál. A képek elfogadásáról és
díjazásáról a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi Tanácsa
által felkért zsűri dönt. Adíjátadás és kiállítás, az „Idősekért Nagykanizsán”
Ünnepi Hét keretében kerül megrendezésre. Díjazás: 1. kategória: 12-18 év
korhatár, 2. kategória: 18 év felett. Mindkét kategóriában 1. 2. és 3. díj kerül
átadásra. Pályázati naptár: beküldési határidő: 2012. október 5., díjátadás és
megnyitó: 2012. október 12. Érdeklödni: 73molnar@gmail.com.
„Generációk együtt” fotópályázat
hirdetés
Kanizsa 10 – Vízmű 2012. szeptember 20.
Kanizsa – Vízmű 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. szeptember 20.
Kanizsa 12 – Hirdetés 2012. szeptember 20.
A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási,
Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft.
TÁMOP-5.3.1-C-09/2 azonosítószámú, „Első
lépés” – alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők
képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő
programjai támogatására kiírásra benyújtott
pályázata támogatást nyert. Pályázati
azonosítószámunk: TÁMOP-5.3.1-C-09/2-
2010-0041. A 2011.02.01-2012.09.30-ig tartó 20
hónapos projekt támogatását 100%-ban az
ESZA Nonprofit Kft. biztosítja. A támogatás
összege 76.002.000 Ft.
A Nonprofit Kft. a 20 hónap időtartamú, kompetenciafejlesztéssel
egybekötött, szakmát adó
képzési programjait, 5 helyszínen, összesen
10 település lakóinak bevonásával valósította
meg. Surd (a projekt fő helyszíne), Sormás,
Nagykanizsa, Hahót és Felsőrajk településeken.
A képzésbe vont célcsoport nagysága 88
fő. A tanfolyamon regisztrált munkanélküliek és
olyan inaktív személyek vettek részt, akik már
nem szerepeltek nyilvántartó adatbázisban sehol.
Az elsődleges munkaerő-piacon való elhelyezkedéshez
3 különböző szakmacsoportban szerezhettek
új képesítést a résztvevők: motor fűrészkezelő
szakképzettséget 2 helyszínen 32 fő férfi
bevonásával, számítógépes adatrögzítő szakképzettséget
2 helyszínen 40 fő nő és 1 férfi bevonásával,
raktárkezelő-targoncavezető szakképzettséget
1 településen 15 fő férfi bevonásával.
Sikeresen megszerezte az OKJ -s bizonyítványt
81 fő.
A képzések óraszámai, melyek mind az 5 képzésen
megegyeztek: 30 óra Önismereti tréning, 50
óra Kommunikációs-konfliktuskezelő tréning, 40
óra Digitális írástudás, 30 óra Álláskeresési tréning.
A különböző szakma területek sajátosságaihoz
tartozó elméleti és gyakorlati óraszámok az
elvárásoknak megfelelően változtak.
A teljes projekt időtartam alatt 3 fő szociális
munkás biztosította a folyamatos kapcsolattartást,
tájékoztatást, információnyújtást és ügyintézést.
Támogatást nyújtottak az órai feladatmegoldás
alatt, valamint a külön foglalkozáson
való részvételt biztosítottak a felzárkózás érdekében.
Minden egyén számára egyéni fejlesztési
tervet készítettek, melynek megvalósulását
folyamatosan nyomon követték és motiválták az
elmaradást mutató ügyfeleket. A 6 hónapos képzés
elején az órai anyag jegyzeteléséhez 2000
Ft értékű írószercsomagot kaptak, melyből az
eszközök 80 %-a újrahasznosított anyagból készült.
A környezettudatosság alappillére volt a
projektnek. Részt vettek hulladékgyűjtésen,
mellyel egy alkalommal az Ady utcát tisztították
meg a vasútállomásig, szerveztek egészségnapot,
ökonapot.
A képzés ideje alatt minden résztvevő összesen
48 alkalommal kapott; 1.000 Ft-os élelmiszercsomagot,
mellyel mindennapi kiadásaikat szerették
volna csökkenteni. A csomag tartalmi összeválogatásakor
a szociális munkások nagy hangsúlyt
fektettek az egészséges és minőségi táplálkozás
biztosítására.
Szakembereink bíznak abban, hogy a 81 fő, ha
felkínálkozik a munkavállalás lehetősége, felkészülten
áll a munkaerő-piac aktív résztvevői sorába.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az
Európai Szociális Alap Társfinanszírozásával
valósul meg.
8800 Nagykanizsa, Király u. 47.
Tel./fax: (06 93) 516 796
E-mail: dzmentor@t-online.hu
www.mentorhalozat.hu
„Új szakma, új esély”
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. szeptember 20.
Horoszkóp
Ha túlságosan kritikusan szemléli a környezetében
zajló eseményeket, előbbutóbb
kifárad, és megnőhet a rosszakaróinak
a száma is. Jobb és kifizetődőbb lenne
megtalálnia a középutat mindenben.
Célszerű lenne, ha komolyabban venné
az ön körül zajló eseményeket, hiszen a
családja is kárát láthatja a lezserségének.
Egyszerűsítse le a mindennapos teendőit,
és hódoljon a szenvedélyének.
A Jupiter bolygó ezekben a napokban inkább
a szerelem terén lesz a segítségére,
mint az egészsége megőrzésében. Ne törődjön
ezzel, inkább tegye túl magát a
berögzült rossz szokásain.
Erőfölénnyel nem tudja minden problémáját
megoldani, és minden rosszakaróját
legyőzni. Ön is tudja, hiába tolakodik
be hosszú időre a felhő a Nap elé, azért
mégsem győzhet a fény felett.
Rossz híreket kaphat ezekben a napokban,
de ne essen mindjárt pánikba, mert
irigységből is adódhatnak mindezek. Jó
hír viszont, hogy találkozhat egy régi
kedves ismerősével.
AJupiter bolygó szerint egy váratlan telefonhívás
jókedvre deríti. Szervezze át a hétvégi
programjait, és lazán oldja meg a feladatait.
Ha egészségügyi problémái adódnak, forduljon
a legszimpatikusabb orvosához.
Érzelmi hullámvölgyek okozhatnak
hosszabb-rövidebb ideig nehézségeket a
társkapcsolatában. Kerülje a feszültségeket,
és keressen kiutat, harmóniát a hétköznapokban.
A csillagok állása szerint új feladatokat
kaphat a munkahelyén. Mielőtt azonban
elfogadná, gondolkodjon el azon, hogy
anyagilag megéri-e. Hogyha nem, akkor
ajánljon be valaki mást ön helyett.
Ha eddig egyedül élt, szeptembertől
olyan társaságba csöppenhet, ahol rátalál
a szerelemre. Bimbódzó kapcsolatukat
kezelje eleinte bizalmasan, és a gondjait
egyelőre ne ossza meg a kedvesével.
Ha nem akarja, hogy prózaivá, rideggé váljanak
a mindennapjai, merjen szépeket tervezni
a hétvégére. Ön is tudja, az álmok
előbb-utóbb valóra válnak, de az emberismeret
terén még van mit tanulnia.
Ha teheti, kerülje a boldogtalan emberek társaságát,
mert a példa ragadós, könnyen boldogtalanná
válhat közöttük. Időnként tartson
önvizsgálatot, frissüljön fel, és minden
mehet tovább a régi kerékvágásban.
Még a karrierjét is képes lesz háttérbe
szorítani a családi harmónia érdekében.
Bár hét közben teljesen munkamániás,
egy kis segítséggel le fogja győzni ezt a
fajta szenvedélybetegségét.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
SZOLGÁLTATÁS
JÁRMű
BÉRLET
INGATLAN
Katonaréten Levente u. 4. szám
alatt 70 m2-es, két szobás, fedett teraszos,
kívülről hőszigetelt, felújított, belülről
jó állapotú családi ház 450 m2-es
telekkel eladó. Irányár: 13,9 millió Ft.
Tel.: 0630/988-5957 (7519K)
Garázs bérbeadó személygépkocsi
vagy motorkerékpár tárolására, Nagykanizsán,
a Csengery út elején az udvarban.
Tel.: 0693/312-767 (délután)
(7517K)
Nk-án a Munkás úti garázssoron
hosszú távra garázs kiadó. Érd.:
0630/520-4050 (7525K)
ETZ 150-es nagymotor eladó. Érd.:
0693/324-219 (7507K)
Lada 1500-as személygépkocsira
masszív tetőcsomagtartó kedvező áron
eladó. Érd.: 0630/389-5918 (7513K)
Szakképzett kéz- és lábápoló,
műkörömépítő vállalkozó vállal
műkörömépítést 3000 Ft-tól, gyógypedikűrt
3000 Ft-ért. Tel.: 0630/270-
8592 (7520K)
Matematikából érettségire felkészítés.
Egyetemistáknak analízis,
valószínűségszámítás, statisztika,
számvitel, közgazdasági tárgyak. Érd.:
0630/668-6307 (7518K)
Készpénzért vásárolok régi könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi
parasztbútorokat és ruhákat, valamint
használati tárgyakat és teljes hagyatékot.
Tel.: 0620/555-3014 (7523K)
Idős személy gondozását vállalnám
Nagykanizsán. Érd.: 0630/225-0217
(7526K)
Nyugdíjas kőműves vállal kemence,
grillsütő építést és egyéb kőműves
munkát. Érd.: 0630/425-4252 (7527K)
Ápolást, gondozást - akár éjszaka is -
vállalok. Érd.: 0620/382-3085 (7528K)
Kanizsa – Sport 14 / Apró 2012. szeptember 20.
Könnyű fizikai munkára
(címkézés, készletezés),
keresünk diákokat, fiatalokat,
letenyei raktárba!
Munkavégzés: hétfőtől-szombatig,
délelőttös, délutános ill. éjszakás műszakban.
Kulturált, tiszta munkakörülmények,
rugalmas munkarend,
korrekt bér. Közlekedés: ingyenes
céges buszjárattal!
Érdeklődni:
0620/913-71-10; 0630/983-33-87,
e-mail: diakmelo@diakmelo.hu
vagy illes.alpar@diakmelo.hu.
2012.09.25. Kedd 10:00 – 13:00 Magyar Vöröskereszt, Sugár u. 28.
14:30 – 17:30 Rózsa Óvoda, Rózsa u. 7.
2012.09.29. Szombat 13:00 – 18:00 Murakeresztúr - Falunap
Véradás Magyar Vöröskereszt
Gyakorlatilag zárult a jetskisek
hazai versenysorozata, s
mint ismert, a nagykanizsai Dara
Roland is az itthoni (él)mezőnyhöz
tartozik. Nos, a KAMSE
versenyzője is rajtolt a magyar
bajnokság utolsó fordulójában,
az ikrényi Rába Kupán,
mely egyben az Alpok Adria Kupa
sorozat része is volt.
Roland végül az ötödik helyet
szerezte meg a kategóriáiban és ez
a 2012-es pontvadászatban is hasonló
a pozíciókat jelentett a délzalai
jet-skis számára. Viszont
ahogy fogalmazott a kezdeti csalódottsága
után: „Jövőre nincs mese,
még jobban belehúzunk, főleg akkor,
ha meglesz az új gép!”
Jantos Gabor (szintén KAMSE-
igazolás – képünkön) viszont
Dara Roland gépével a
novice runabaut F1 kategóriában
magyar bajnoki címet szerzett.
P.L.
Jövőre már új géppel hasíthat Dara
Aquaprofit-NTSK (1.) –
MLTC (10.) 10:2
NB I sakk csapatbajnokság, 1.
forduló. Nagykanizsa.
Rajtolt a hétvégén a sakk NB Ies
csapatbajnokság, melynek keretében
az Aquaprofit-Nagykanizsai
Tungsram Sakk Klub a fővárosi
MLTC együttesét fogadta. Nos, a
bajnoki címvédő kanizsaiak nem
ismertek kegyelmet, az ötszörös
bajnok 10:2-re győzte le ellenlábasát.
Ahogy a nagykönyvben meg
van írva. Előző nap egy bankett
keretében még az elmúlt szezon
bajnoki címét ünnepelték hivatalos
éremátadóval a dél-zalaiaknál,
majd a korai nyugovóra térés
után már csak az ellenfél játéka
járhatott a fejekben. Nem
véletlenül, hiszen az MLTC legutóbb
a negyedik helyen végzett
a pontvadászatban. Nos, a házigazdák
nem hagytak kétséget
afelől, hogy a szűkített mezőnyű
bajnokságban bejelentkeztek a
hatodik, zsinórban az ötödik elsőségükre.
Amit már a jelek szerint a
Nemzet Sportolója, Portisch Lajos
nélkül szerezhetnek meg, hiszen
1978 sakk olimpiai bajnoka
szombaton este jelentette be, a jövőben
nem kíván csapatbajnoki
mérkőzéseken asztalhoz ülni.
Rajta kívül a kanizsai keretből távozott
még Faragó Iván, Gonda
László és Héra Imre, nos, ahogy
az első fordulóbeli eredményből
kitűnik, pótlásuk alighanem megoldott.
Az NTSK sikerével egy győzelemre
került egy újabb mérföldkőtől,
nevezetesen a következő fordulóban
sorozatbani 50. győzelmét
arathatja legfelső bajnoki szinten.
Egyre inkább Guinness rekord
gyanús szereplés...
P.L.
Egyre az ötvenediktől - Portisch befejezte
Képzett nyelvtanár vagy
és tanítani szeretnél?
Olyan angol szakos tanári végzettséggel
rendelkező, lelkes kollégák jelentkezését
várjuk, akik hosszú távú
együttműködés keretében, a Nagykanizsán
induló intenzív képzéseinknél
tudnak csoportokat vállalni. Az órák
reggeli/ késő délutáni kezdéssel kerülnek
megszervezésre. Önéletrajzokat
a badovszky.aniko@tudomanynyelviskola.
hu címre várunk.
A 21 éves Tudomány
Nyelviskola csapata
Szeptember 18-23. között rendezik
a kötött- és szabadfogású
veterán férfi birkózó-világbajnokságot
a Budaörsi Városi Uszoda és
Sportcsarnok-komplexumban. A
szabadidősport rendezvényen
(több) tucatnyi országot képviselnek
az indulók, s a magyar válogatottnak
két kanizsai tagja is van. A
Kanizsai Birkózó Sportegyesületből
Fata József 69 kg-ban a B kategória
kötöttfogásában, Ladányi
István pedig az F kategória 74 kgos,
szintén kötöttfogású mezőnyében
lépett szőnyegre, előbbi harmadik
helyezést ért el.
Szeptember 25-én viszont már a
jelen sportolója lesz a slágertéma
Nagykanizsán, hiszen a Kanizsai
Birkózó SE és a Zsigmondy-Winkler
DSE meghívására Nagykanizsán
tart élménybeszámolót
Lőrincz Tamás, olimpiai ezüstérmes
kötöttfogású birkózó. A ceglédi
fiatalember a 66 kg-osoknál állhatott
Londonban a dobogó második
fokára, s kedden 17 órától a
Zsigmondy-Széchenyi Tagintézmény
kis tornatermében mesél
angliai tapasztalatairól remélhetőleg
a mind népesebb érdeklődők tábora
előtt. Természetesen a birkózó
a nagy becsben tartott érmét is hozza
majd magával a beszélgetésre.
P.L.
Veteránok
Budaörsön, Lőrincz
Tamás olimpiai
ezüstérmes
Nagykanizsán
Kanizsa – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. szeptember 20.
Szombaton rendezték a VII. Kanizsai
Futófesztivált, melynek keretében
az 50 km távja egyben országos
bajnokság is volt az indulók
számára. Ezen kívül még 25 és
10 km-en is rajtolhattak a futók.
A verseny szlogenje „Legyen a
Te napod!” volt, legalább is Rudolf
Tamásnak és Lubics Szilviának
biztosan, hiszen az 50 kilométeres
erőpróbákat megnyerve szereztek
bajnoki címet.
AKanizsa Futóklub hölgytagja 3
óra 43 perces teljesítménnyel lett
első, ami egyben azt is jelenti, hogy
az ultrafutó tovább is kerülhetett az
olaszországi Világkupa-döntőre,
melyet októberben bonyolítanak le.
A vízilabda sportágának rajongói
mellett akkor kedvezzünk
egyben a hölgyeknek is egy előzetessel:
szeptember 22-23-án
(vagyis most szombaton és vasárnap)
Nagykanizsa ad otthont a
férfi vízilabda Theodora Magyar
Kupa egyik selejtező-csoportjának.
A Kanizsa VSE OB I B-s
együttese házigazdaként olyan ellenfeleket
köszönthet, mint az AHíd
Szeged Beton VE, a Ferencvárosi
TC, és a Kaposvári VK.
(Időközben az A jelű csoportból
kikerült az Újpest.)
A szegediek (képünkön) akár az
olimpiai bajnok Molnár Tamással
is felállhatnak, érkezhet a válogatott
Szivós Márton is velük, s az elmúlt
idényben a bajnoki tabella
harmadik helyén zártak. (Korántsem
mellékesen Bajnokok Ligája
induló is a Tisza-parti legénység.)
A klub 2011-ben elhódította a Magyar
Kupát, míg 2009-ből LEN
Kupa győztesnek is vallhatja magát.
Edzője az a Vincze Balázs, aki
a maga idejében (no, nem volt az
olyan rég...) szintén korszakos
csillaga volt a hazai vízilabda
sportnak. Egyébként az első osztályban
pólózó csapatként érkezik
a tornára a Ferencváros és a Kaposvár
is. A mérkőzés-sorozat
mindkét napon, már a délelőtti
órákban rajtol, s a vízilabdás hétvégén
körmérkőzéses rendszerben
játszanak egymással a csapatok,
hogy aztán az első két helyezett
jusson tovább a következő fázisba.
Az MK-selejtező nagykanizsai
programja: szombat 10.30: Kanizsa
VSE - Szeged Beton, 12.00:
Ferencvárosi TC - Kaposvári VK,
14.30: FTC - Szeged, 16.00: Kanizsa
- FTC. Vasárnap 10.00: Kaposvár
- Kanizsa, 11.30: Szeged -
FTC.
P.L.
Érkeznek a Szeged Beton vízilabdázói
Fotó: delmagyar.hu
Lubics Szilvia:
lenne még egy
olasz meló is...
XXIV. Batthyány – Kanizsa
Kupa – III. Bagonyai Attila emlékverseny
– Nemzetközi Ifjúsági
Sakk és Csapatverseny 2012. évi
versenyét szeptember 21-23. között
rendezik meg a Batthyány Lajos
Gimnáziumban.
A csoportok hat mezőnyt alkotnak,
és a mezőnyben elért eredmények
alapján történik a leány versenyzők
helyezéseinek külön
megállapítása. A versenyt kilencfordulós
svájci rendszerben rendezik
meg egyéni versenyként,
melynek játékideje 45 - 45 perc. A
csapatversenyeket három fővel
bonyolítják le.
Sakkverseny
a BLG-ben
Futura Mosonmagyorvári TE
1904 (5.) – Nagykanizsai TE
1866-Horváth Méh (11.) 2-0 (1-
0)
NB III Bakony csoport labdarúgó-
mérkőzés, 5. forduló. Mosonmagyaróvár,
250 néző. Vezette:
Vass I. (Magyar P., Németh T.). G.:
Schmatovich (18., 75.)
A középmezőny első feléhez
tartozó óváriak ellen lépett pályára
legutóbb a Nagykanizsai TE labdarúgó
együttese. Nos, ahogy az
elmúlt szezon 28. fordulójának
előrehozott találkozóján (május 5-
én), úgy most is Schmatovich Gábor
döntötte el duplájával a mérkőzést.
Öt meccs után két hazai
győzelem és három idegenbeli vereség
a kanizsai mérleg. Szombaton
a sereghajtó Komárom következik
– itthoni környezetben...
A megyei labdarúgó bajnokság
különböző osztályaiban túlzottan
sok sikerélménye nem volt a kanizsaiaknak.
Megyei II. osztály, Déli csoport:
Bagola VSE (14.) – Gelse Termál
SE (13.) 1-2. Bagolai g.: Rácz K.
Bagola: Cser D. - Kovács K., Kovács
Balázs (Szigeti), Kocsis R.
(Popovics L., Takács P.), Kisharmadás
G., Kalamász, Hilcz M.,
Rácz K., Kovács Bálint, Csöndör,
Böröcz. Játékos-edző: Popovics
Lajos.
Palin FC (12.) – Zalakomár
ESE (2.) 1-3. Palini g.: Millei Z.
Palin: Bársony L. - Kiss M.
(Hompó), Kuti B. (Bársony S.),
Csetei, Schindlberger, Buda, Horváth
Zs. (Berke B.), Zborai Gy.,
Horváth Gábor, Millei Z., Takács
A. Játékos-edző: Buda Péter.
Sava-Borsfa SE (9.) –
Kiskanizsai Sáskák SE (6.) 2-1.
Kiskanizsai g.: Kálcsics F. A találkozó
két piros lapot hozott, a vendégektől
két sárga után kapta meg
az egyiket Horváth Gergő.
Kiskanizsa: Munkácsi Zs. - Ganzer
Sz., Piecs L., Csordás M., Horváth
Gergő, Németh R., Visnovics
I. (Gerencsér A.), Korpics K., Farkas
M., Kálcsics F., Pécsi A.
(Földesi). Edző: Sneff Ferenc.
Megyei III. osztály, Déli csoport:
Miklósfa SE (5.) – Bázakerettye
SE (9.) 2-1. Miklósfai g.:
Farkas R., Gombos. Emberhátrányban
fordították a maguk javára
a mérkőzést a hazaiak. Miklósfa:
Benkő B. - Verebélyi N., Koller
Z., Verebélyi J., Ladeczky, Völgyi
M., Panka, Farkas R., Kozári D.
(Gombos), Halajkó (Balázs),
Sebesi (Müller). Edző: Gerencsér
Lajos.
Belezna SE (10.) – Bajcsa SE
(12.) 8-1. Bajcsai g.: Zelkó. Bajcsa:
Zsigmond - Zelkó, Marczin
(Novretics), Erdélyi (Székelyhidi),
Farkas Cs. (Horváth R.), Cziráki
(Orsós J.), Bíró Zs., Lovretics,
Hóbár L., Farkas T., Tóth Gy.
P.L.
Vissza a jövőbe...
Egri ÁFÉSZ SC I (3.) – Gejzír-
Kanizsa Kft. Kanizsa Sörgyár
SE I (8.) 8:2
Női Extra liga asztaliteniszmérkőzés,
találkozó az 1. fordulóból.
Eger. A kanizsai győztes:
Végh Zsuzsanna 2
Az alaposan megerősödött Eger
otthonában vendégeskedett a kanizsai
első számú csapat idénybeli harmadik
meccsén. Ahazaiak leigazolták a BSE
már "magyarrá" lett klasszisát, Iszajeva-
Petró Annát, mellette pedig Fülöp
Szilvia és Angyal Marietta alkotta az
Egri SC-t. A kanizsai együttesben a
Végh Zsuzsanna, Újházi Csilla,
Mógor Evelin trió szerepelt, és a mérkőzésnek
a vendéglátó csapat volt az
abszolút esélyese. Sajnos, a találkozó
ennek fényében is alakult...
Már az Eger is
ellépett mellőlük
Jön az őszi duatlonozás
A TRI-CO Triatlon Klub szeptember 29-én rendezi meg
hagyományos őszi Duatlon versenyét, melynek helyszíne a
Tungsram Sporttelep lesz. A különböző korosztályok versenyei
15 órától indulnak, s 14.20-tól lehet nevezni a helyszínen. A
korcsoportok 1-3. helyezettjei díjazásban részesülnek. A rendezők
korlátozott mennyiségben sisakot biztosítani tudnak a
résztvevők számára.
Kanizsa 16 – Hirdetés 2012. szeptember 20.
Fényre sötétedő lencse AKCIÓ 20-30 %
Az akció 2012. szeptember 30-ig érvényes
XXIV. évfolyam 32. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2012. szeptember 27. Kanizsa Két hét múlva
I. Kanizsai Sörfesztivál és
Fúvószenekari Találkozó
Emléklappal és ajándékkosárral
köszöntötte 103. születésnapja
alkalmából Leveli Pál palini lakost
a város önkormányzata nevében
Cseresnyés Péter polgármester.
További életéhez jó erőt,
egészséget, sok boldogságot kívánt,
és megígérte, hogy jövő
ilyenkor, szeptember 21-én újra
találkoznak. A köszöntőn a családtagok
mellett részt vett a terület
önkormányzati képviselője,
Bicsák Miklós is.
Pali bácsi szemüveg nélkül felolvasta
az emléklapra írtakat, és
megköszönte a gratulációt. Mindennapi
elfoglaltságai közé tartozik
az újságolvasás, a séta, s közben
meglátogatja a közelben élő
lányát is. A hosszú élet titkáról
nem tudott semmi különöset elárulni.
A táplálkozás terén nem
volt válogatós, bármit megevett a
paprikás krumplitól kezdve a dödölléig.
Fiatal korában sokat dolgozott,
feleségével hat gyermeket
neveltek fel, tizennégy unokája, tizenegy
déd-, és öt ükunokája van.
A 103 éves
Leveli Pali
bácsi sem
tudja a
hosszú élet
titkát
Kanizsa 2 – Krónika 2012. szeptember 27.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző:
Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail:
kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a
Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés:
Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
􀂊 A Gayer Mátyás trió
sikere London
􀂊 Összecsaptak a kis
matematikusok
􀂊 Izgalmasan eltelt nyár,
őszi újrakezdés a Családok
Átmeneti Otthonában
􀂊 Kipróbálták az
„5 postkocsi” turisztikai
termékeit
􀂊 Kanizsai fotóssiker
a Kun Világtalálkozón
􀂊 Sánci kérdések,
polgármesteri válaszok
􀂊 Immár három futtatóval
és „mobil”, ipari
víztömlővel is
büszkélkedhet az állatmenhely
􀂊 Messze hív a Nagy
Folyó...
􀂊 Kvíz reggel, délben, este,
éjszaka
􀂊 Kaland két keréken
􀂊 Kiss György: Olimpia
után 2012
􀂊 Göndör: Ezúttal is
kérdések sorával rukkolt ki
a honatya
􀂊 Hazaérkezett sikeres
erdélyi szerepléseiről a
Ritmus Kórus
􀂊 Felemás megemlékezés
Hogy naponta képben
legyen városáról...
mert az interneten
többet lát.
www.kanizsaujsag.hu
Kövesse
okostelefonján is:
Kattintson,
hogy még
többet tudjon
Kanizsáról!
A Nagykanizsa és Környéke
Foglalkoztatási, Szociális és
Közművelődési Kft. „Új szakma,
új esély” projektzáró konferenciájára
került sor a napokban,
melynek keretében ismertették a
20 hónapos időintervallum során
megvalósult eredményeket
és elgondolásokat.
A projekt támogatását 100 százalékban
az ESZA Nonprofit Kft. biztosította,
melynek összege 76 millió
forint volt. Ez egy szakmát adó képzési
programot is magában foglalt, s
öt helyszínen 10 település (Surd,
Hahót, Felsőrajk, Sormás, Nagykanizsa,
Pötréte, Alsórajk, Belezna,
Liszó és Nemespátró) lakóinak bevonásával
valósították meg. A majd
90 személyből 81 OKJ-s bizonyítványt
szerzett. A tanfolyam résztvevői
regisztrált munkanélküliek és
olyan inaktív személyek voltak,
akik már nem is szerepeltek nyilvántartó
adatbázisokban.
A célcsoport targoncavezető,
raktárkezelő, motorfűrész-kezelő
és számítógépes adatrögzítő képesítést
szerezhetett. Az oktatáson
belül volt önismereti tréning, kommunikációs-
konfliktuskezelő tréning,
de digitális írástudás program
és álláskeresési tréning is szerepelt
a projekt tartalmában.
Az első képzési blokk még Surdon
2011. április 5-én, a második
2011. július 7-én Nagykanizsán,
míg a harmadik 2011 októberében
Sormáson indult. A negyedik és
ötödik csoport már az idei évben
rajtolt Hahóton, illetve Felsőrajkon
és a szakembergárdát a Felnőttképzési,
Pedagógiai és Humán
Szolgáltató Kft. biztosította. Rajtuk
kívül három szociális munkás
segítette elő a képzések zavartalan
menetét, s írószer-, valamint élelmiszercsomagokkal
igyekeztek a
célcsoport tagjainak mindennapi
kiadásait csökkenteni.
A záróprojekt keretében több
előadás is elhangzott, melyek közül
például Czmerk József, a helyi
munkaügyi központ kirendeltségvezetőjének
beszámolója az itteni
vonzáskörzet foglalkoztatási
helyzetéről, illetve arról szólt,
hogy az álláskeresők munkába állását
milyen szolgáltatásokkal segíthetik
elő.
A Magyar Kardiológusok Társasága
és a Magyar Nemzeti Szívalapítvány
minden évben szeptember
utolsó vasárnapján, a Szívünk
Napján hívja fel a figyelmet
a szív és érrendszeri megbetegedések
gyakoriságára, a mindennapi
életben is megvalósítható
megelőzési módszerekre.
A Szív Világnapja Alkalmából
szombaton délelőtt 10 órától
egész napos rendezvényt szervezett
a Szívbetegekért Egyesület a
HSMK-ban. A találkozót megtisztelte
jelenlétével Cseresnyés Péter
polgármester. Az intézmény előtti
téren Hegedűs Györgyné, az egyesület
elnöke köszöntötte a megjelenteket.
Többek között elmondta,
az összejövetel megszervezésére
pályázat útján százhúsz ezer forint
támogatást kaptak az Egészségügyi
Alaptól. Hogy sikeresen végzik
a tevékenységüket, azt mi sem
bizonyítja jobban, mint az, hogy a
közgyűlés is felfigyelt a munkájukra,
és a Fidesz-frakció a képviselők
felajánlásának köszönhetően
összesen száztíz ezer forintot
ajánlott fel az egyesület fenntartásához.
Az ünnepélyes megnyitót követően
gyógytornász irányításával
tornával folytatódott a nap, majd
kulturális programok, operettmuzsika,
táncegyüttesek szórakoztatták
a közönséget. Az érdeklődők
közben egészségügyi méréseken
vehettek részt. Az egész napos bemutatkozások
sorában szó volt többek
között a gyógyteákról és a fűszernövényekről,
a természetes táplálkozásról,
a békés konfliktusrendezésről
és az érterápiáról. Bemutatót
tartott hajanalitikus, mesterfodrász
és méhész. Az orvosi előadások
12.30 órakor kezdődtek el.
A Kanizsai Múzeumért Alapítvány
kuratóriumi ülését követően
Dr. Polay József kuratóriumi
elnök számolt be az alapítvány
munkájáról, többek között az elkészült
Patkófal szeptember 27-i
átadásáról.
A múzeum jövőjét illetően Dr.
Polay József elmondta, a közeljövőben
születik meg a döntés a megyei
jogú városok, köztük Nagykanizsa,
múzeumainak jövőjét illetően.
A korábbi kormányrendeletet,
mely azt taglalta, hogy a megyei jogú
városok múzeumai az adott város
kezelésébe kerülnek, pontosítják.
Akuratóriumi elnök hangsúlyozta,
továbbra is várják a támogatók
jelentkezését a Szent Lujzát ábrázoló
templomi ablaküveg helyreállítási
munkálatainak anyagi biztosításához,
mely díja 600 ezer forint.
Eddig egy nagyobb, 300 ezer forint
összegű felajánlás is érkezett, azonban
az adományozó kérte a neve elhallgatását.
A gyűjtés tovább folytatódik,
ősszel a múzeum, az alapítvány
és a Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara levélben fordul
a kamarához regisztrált vállalkozásokhoz,
azt kérve ebben, hogy
mindössze kétezer forinttal támogassák
a helyrehozatalt.
Idén februárban döntött a kuratórium
arról, hogy a Kanizsai fejetlen,
fehér mén legendájához, melyet
Halis István gyűjtött, kapcsolja
a kanizsai Patkófalat, a szerelmesek
(folytatás a 4. oldalon)
Új szakmákkal
biztosítanának új
esélyt
A Szívünk Napja
– a Szív Világnapja
Avatják a Patkófalat,
felelevenítik a Kanizsai
fejetlen, fehér mén
legendáját
Kanizsa – Krónika 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. szeptember 27.
Mindenekelőtt engedjék meg azt,
hogy Kovászna város alapításának
60. évfordulóján átadjam Önöknek
Nagykanizsa város közösségének, valamennyi
lakójának és Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Közgyűlésének,
személy szerint Cseresnyés Péter Polgármester
Úrnak üdvözletét, Nagykanizsa
város baráti ölelését a testvéri
Kovászna valamennyi lakójának.
Afelkérést Lőrincz Zsigmond Polgármester
Úrtól kaptam e Tudományos
Konferencián való felszólalásra.
Mindenekelőtt, Nagykanizsa város
testvérvárosának, Kovászna városnak
a témakör szabadságával élve, a címben
is jelzett testvérvárosi gyökereket
olyan aspektusban mutatnám be, három
történelmi korszakban, amelyből
kiviláglik az, hogy a székelyek és a
magyarok testvéri kapcsolatai kiállták
az idők próbáját, és mindenkor volt
valami olyan, különleges, mágnesszerű
vonzás a két nép között, melynek
okait úgy gondolom a magyar nemzet
történetéből, e tiszta vízű forrásból
merítve folytathatjuk, gondolatot ébreszthetünk
és ezt az ünnepi napot fényesebbé
tehetjük.
Három történelmi korszakot
mutatnék be, hangsúlyozom nagyon
röviden, de mégis a tudományosság
igényével. Elsőként
Szent László király uralkodásának
idején, a XI. század végén, a
XII. század elején a székelységet
érintő nagy változásokról kívánok
szólni. Másodsorban Bocskai István
erdélyi fejedelem testámentumi
rendelésével kapcsolatos gondolataimat
szeretném megosztani.
Végül pedig a Trianoni országvesztést
követő rövid időszak
vizsgálata, a magyarság és a székelység
viszonyai Magyarország
megcsonkítása után témakört
bontanám ki. A beszéd ezen
részét adjuk közre.
A harmadik, és a dolgozat szempontjából
kardinális kérdésként megjelölt
trianoni országvesztés a magyarokat
és a székelyeket a legdrasztikusabb
módon szakította el egymástól.
Évek kellettek ahhoz, hogy ebből
a zsibbasztó állapotból valamilyen
épkézláb gondolat is megszülethessen,
én úgy gondolom, hogy
ebben igen nagy szerepet játszottak
az erdélyi írók, az erdélyi szépmíves
céh könyvkiadásai, névszerint
Gróf Kemény János áldozatos
munkája, a Marosvécsi Írótalálkozó,
a Helikon Íróközösség.
A Marosvécsi Írótalálkozót jóval
megelőzően, 1921. januárjában nyomtatja
ki Kós Károly „riadót fújó röpiratát”
„Ébredj kétesztendős álmodból,
szemedet nyísdd ki, nézz széjjel, és állj
az új életben tusakodni akarók közé!”
A Trianoni Szerződést aláírták: le
kell vonni a tanulságot, szembe kell
néznünk a kérlelhetetlen valósággal,
és nem szabad ámítanunk magunkat.
Dolgoznunk kell, ha élni akarunk, és
akarunk élni, tehát dolgozni fogunk.
Fölébredtünk, tisztán lakarunk látni.
Szembe akarunk nézni az Élettel,
tisztában akarunk lenni a helyzetünkkel.
Ismerni akarjuk magunkat…
Kétesztendeje, hogy sokan közölünk
imádkozni tanultak, és sokan átkozódni
is. És sokan álmodni is megtanultak,
sírni is, de legtöbben a vizeket
néztük, a mi vizeinket, …sokat
néztük a vizeket és sokan közölünk
el is indultak a vizek mentén le a hegyekből,
ki arra napnyugat felé, hogy
onnan soha vissza ne jöjjenek… de
az imádkozás ideje eltelt. És el az átkozódás
ideje is. Az álmodozásnak is
vége és a sírásnak is. Aki pedig elindult
a vizek mentén, az többé ide
nem jöhet vissza, aki közülünk elmegy,
az ne is kívánkozzék közénk
vissza soha, annak itt helye nem lesz
soha és jussa sem lesz annak.
A mi igazságunk: a mi erőnk. Az
lesz a mienk, amit ki tudunk küzdeni
magunknak. Bátraknak kiálltok hát, a
harcolni akaroknak, a kötelességtudóknak,
a látniakaróknak, az előrenézőknek.
Álljanak elő, ne szégyenkezzenek,
ne aludjanak, ne duzzogjanak.
Az Élet nem vár, az Élet rohan.
Nyíltan és bátran kiálltom a velünk
megnagyobbodott Romániának: mi
magyar fajú, magya hitű és magyar
nyelvű polgárai Romániának, nemzeti
autonómiát akarunk, aminek birtokában
bennünk Nagyrománia megbízható
polgárságot fog nyerni.
Kiálltom a jelszót: építenünk kell,
szervezkedjünk hát a munkára!
Úgy gondolom, hogy ezek a gondolatok,
Kós Károly szent szavai tanításul
szolgálnak ma napság is,
meg kell egymást hitünkben erősíteni,
ezért kell a testvéri kapcsolatokat
ápolni, ezért kell a magyarországi
magyaroknak erdélyi magyarokhoz,
az erdélyi magyaroknak a székelyeknek
a magyarországi magyarokhoz
acélsodrojnál is erősebb kötelekkel
hurkot kötni, hiszen megértjük
e kapcsolatok gyökereit, megértjük
a testvéri kapcsolódás okát, csak
e három önkényesen kiragadott történelmi
pillanat is megerősíthet bennünket
abban a hitben, hogy ez valamennyiünknek
szent küldetés.
Isten éltesse a 60 éves Kovászna
városát és Isten éltesse valamennyi
székely és nem székely lakóját.
(A teljes előadást a www.kanizsaujsag.
hu-n olvashatják.)
60 éve város Kovászna
Kovászna (Covasna), tizenháromezer
lakosú város Romániában, a
Keleti-Kárpátok lábánál, Brassótól
65 km-re északkeletre. 1990-től tart
kapcsolatot Nagykanizsával, 1993-
tól Nagykanizsa testvérvárosa. Első
ismert írásos említése 1548-ból való,
a lakosság száma a 19. század közepén
háromezer volt, városi rangot
1952-ben kapott. 1992-ben a 12500
lakos kétharmada magyar, egyharmada
román nemzetiségű volt. A város
két részből áll, a nagyobb, alacsonyabban
fekvő városrészben van
az utóbbi évtizedekben épült városközpont,
a magasabban fekvő rész
Vajnafalva, itt többségében román
nemzetiségű lakosság él.
Várossá nyilvánításának 60. évfordulóját ünnepelte Nagykanizsa testvérvárosa,
Kovászna. A szervezők kitettek magukért a négynapos rendezvényen.
A szokásos, sörsátrak alatti eszem-iszom és koncertek mellett
egymást követték a kulturális események – adta hírül az erdély.ma.
A Kovásznai Művelődési Központban színvonalas tudományos konferenciával
tisztelegtek az évforduló előtt, ahol jelen voltak a testvérvárosok,
Csenger, Pápa, Gyula és Nagykanizsa küldöttei is. Városunk
nevében Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselő, aki köszöntője
után előadást is tartott.
Szeptember 29. 14.30 óra
KULTÚRSZÜRET
rendezvény a szüret és a kultúra jegyében
A kanizsai közművelődési intézmények
(KKK, HEMO, KODÁLY,
MINDENKI HÁZA) közös rendezvénye
Miklósfán. Helyszín: Mindenki
Háza Miklósfa. Program:
14.30-tól szüreti felvonulás, 15.00-
tól az intézmények művészeti csoportjainak
fellépése. Közben főzőverseny.
19.00-tól bál. Báli belépőjegy
és tombola: 500 Ft
"SZILÁNKOK" - Ferkovics József
képzőművész kiállítása
Megtekinthető: október 15-ig
Október 2. 14.30 óra
SZÉKELY DRÁGAKő - a korondi
Tótfalvi József aragonit ásványgyűjteményének
bemutatása. Megtekinthető:
november 4-ig a HSMK
nyitvatartási idejében.
Október 4., 11., 18., 25. 16.30 óra
KEREKÍTő - mondókás félóra 0-
3 éveseknek. Vezeti: Vajda Margit
zenepedagógus (30/6160-847)
Részvételi díj: 700 Ft/család, bérlettel
600 Ft/család.
www.kerekito.hu
Október 5. 10 óra
Aradi Udvar
ÜNNEPI MűSOR
AZ ARADI VÉRTANÚK
TISZTELETÉRE
Közreműködnek: a Hevesi Sándor
Általános Iskola diákjai
Október 6. és 20.
AGYKONTROLL
TANFOLYAM INDUL GYERMEKEKNEK
Tanulási és stresszoldó módszerek
elsajátításához nyújt segítséget a
tanfolyam. Jelentkezni és érdeklődni
lehet Kelemen Gyula oktatónál a
30/9299752-as telefonszámon.
Október 3. 9 óra
"NAGYKANIZSÁTÓLA DONIG.
A 9. KÖNNYű HADOSZTÁLY
A KELETI HARCTÉREN
1942-1943" - tudományos emlékülés.
A belépés díjtalan
PARAFRÁZISOK - Z. Soós István
kiállítása
Megtekinthető: december 1-ig
Szeptember 29. 18 óra
CANTILENA LEÁNYKAR - tíz
éves jubileumi koncert
KATONA GYÖRGY festőművész
kiállítása
Megtekinthető: október 25-ig
(folytatás a 2. oldalról)
...terét, fáját és padját. Azóta közel
fél év telt el, és realizálódtak a
legendához kapcsolódó ötletek. A
Patkófal avatására szeptember 27-
én 14.30-kor kerül sor, melyre sok
szeretettel várnak minden érdeklődőt.
Remélik, hogy a város egy kultikus
helyévé és idegenforgalmi nevezetességgé
válik majd a Patkófal.
Egy középiskolás diák részéről
merült fel az ötlet, hogy film is készülhetne
a Halis legendához kapcsolódóan,
így a Batthyány Lajos
Gimnázium egy kihívást intéz a
többi iskola felé. Afeladatuk az lenne,
hogy forgassanak le egy filmet,
melyek közül majd kiválasztják a
legjobbat, mely felkerülne a legnépszerűbb
videómegosztó oldalra.
Említést tettek egy, még megvalósítás
alatt álló ötletről is, miszerint
a Múzeum tér bejárati oldal feletti
helyiségnek funkciót kellene
adni. Itt egykoron a zsalugáterek
mögül a tiszttartó kiabálta a hajdúnak,
hányat kell ütnie. Így arra gondoltak,
aki idegenként jár a város
ezen területén, hadd tudja meg,
hogy milyen kiállítások vannak a
múzeumban, mely feladatra Gyuri
bírót (Cser György) vélték a legalkalmasabbnak.
A tervek szerint
Gyuri bíró makettje fogja minden
nap hívogatni az embereket. A ruházat,
a háromkerekű kiskocsi, melyen
az ablakhoz tolják, már elkészült,
már csak a bábú sminkelése
és a hangosítás hiányzik.
Ezt követően elhangzott, elkészültek
és már szép számban vásároltak
is a várostörténeti ajándéktárgyakból,
a hűtőmágnesekből, a
négyféle patkóból, a réz városcímerekből
és a képeslapokból, azonban
a vasember figura elkészítésének
előkészületei még zajlanak.
Musztafa, Kanizsa várának
utolsó basája, elvinni nem tudván
őket, mély verembe rejtette összerablott
kincsét a vár kényszerű
átadása előtti utolsó sötét éjszakán.
Visszajövünk még, vissza Kanizsára
hamarosan! – e szavakkal
buzdítva magát, és abban bízva,
hogy egy fehér mén földre ontott
vére elrejti aranyát, legkedvesebb
paripája büszke nyakát vágta át,
habzó sötét vérét a rejtekhelyre
csorgatva. Ám hiába visszavágyó
reménye – soha erre többé nem járt,
de a kincset sem látta senki azóta.
Nem úgy a basa fejetlen lovát.
Leginkább mikor szél tépi a fákat, az
éjféli órákban száguld a Várréten át,
mondják, kik látták, elhullajtott patkóit
mutatva bizonyíték gyanánt.
Úgy gondolva, szerencsét hoznak
e patkók, volt, ki közelgő meggazdagodásának
jeleként pillantott rá,
volt, ki szerelme beteljesedését remélte
tőle, míg mások a Kanizsára
visszatérés ígéretének tekintették.
A Várréten a fejetlen fehér mén
még ma is őrzi a kincsek helyét, ám
azt mindmáig csak a sejtelmesen
zúgó szél ismeri, míg a patkók újra
és újra megtalálhatóak.
Ha szerencsére, szerelemre vágyik,
vagy a városba szeretne viszszatérni,
vegyen a „kanizsai szerencsepatkóból”,
vagy a szerelmesek
patkójából, melyeket akár ki is szegezhet
a múzeumi patkófalra. Ám,
ha kisebb szuvenírt óhajt vásárolni,
ajánljuk az ólom, vagy a kerámia
patkót, mely hasonlóan pozitívan
hathat jövőjére. Vásárlási lehetőség:
a Fő úti múzeum épülete, a
múzeum melletti trafik, vagy a
Tourinform iroda, (Csengery út 3).
A Rózsa Bölcsőde Gyermekeiért
Alapítvány kuratóriumának,
a bölcsőde dolgozóinak, valamint
a szülők összefogásának köszönhetően
Rózsaligetet és kerti tavat
avattak az Egyesített Bölcsőde
Rózsa Bölcsődéjének udvarán.
Az épületek által védett, korábban
ruhaszárítónak használt terület
átalakításának ötlete az egykori
Kismackó csoportból indult –
mondta köszöntőjében Körmendi
Viktória intézményvezető. A kerti
tó kialakítása a Vertalics házaspár
keze munkáját dicséri, akik annak
ellenére is felajánlották a tevékenységüket,
hogy kisgyermekük már
kikerült a bölcsődéből. A liget kialakításában
sokat segítettek a szülők,
különösen az apukák, a bölcsőde
dolgozói, és Helyes Zsuzsanna
kuratóriumi elnök, aki jól gazdálkodott
az alapítvány vagyonával.
Köszöntő szavaiban Cseresnyés
Péter polgármester többek között
kiemelte: ez a kis sziget, amit idevarázsoltak,
segít abban is, hogy a jövő
nemzedéke, a mostani egy-két
éves korosztály még jobban vigyázzon
a környezetére. És azon túl,
hogy egy kis közösség kovácsolódott
össze a szülőkből és az intézmény
dolgozóiból, sikerül majd elérni
azt is a gyerekeknél, hogy megbecsüljék
a munkát és a természetet.
A polgármester elismerően jegyezte
meg; azért, hogy ilyen szép zöldterületek,
parkok övezik a lakótelepeket,
és nem egy betonrengetegből
áll a város, a kanizsai polgárok, és
az elmúlt évtizedekben regnáló városvezetés
nagyon sokat tett.
Az új rózsaligetet Sifter Gergely
katolikus káplán és Deme Dávid
evangélikus lelkész áldotta meg. Az
avatási ünnepséget fotókiállítás zárta
az intézmény galériájában. A
Zalaerdő Zrt. dolgozóinak alkotásaiból
összeállított A zalai erdők csodái
című fotókiállítást Rosta Gyula
vezérigazgató nyitotta meg.
Szeptember 27-én, lapzártánkkor
a nagykanizsai Tourinform
Iroda ismét megszervezi Turizmus
világnapi akcióját az Erzsébet téren,
ezúttal a Zrínyi Miklós – Bolyai
János Általános Iskola Bolyai
Tagintézményével karöltve.
– A tavalyi Világnap mottója a
„Tourism-linking cultures”, azaz
„a turizmus, mely kultúrákat köt
össze” volt. Idén a megújuló energiák
és a turizmus kapcsolatára tevődik
a hangsúly – számolt be Bali
Vera irodavezető a Turizmus Világnapi
megmozdulásukról. Hozzátette,
bár az eredeti tervet, az
áramfejlesztő biciklit nem sikerült
megvalósítani, de az Erzsébet térre
egy sebességmérővel ellátott helyhez
kötött kerékpárt kihelyeznek,
melyet bárki megtekerhet majd.
Továbbá, az alsósoknak egy rajz-
Kanizsa 4 – Krónika 2012. szeptember 27.
A retró jegyében a bajcsai Kulturális
Egyesület szeptember 15-
én „falunapot” szervezett a városrészben.
A szabadtéri rendezvényen a
hivatalos kezdési időpontra megtelt
a kultúrház előtti tér. Az egyesület
elnökének rövid bevezetője
után városunk polgármestere Cseresnyés
Péter nyitotta meg a rendezvényt.
Ezt követően több mint
kétórás rendkívül színes, változatos
kulturális műsor következett.
Közben elkészült az adományokból
készített halászlé, birkapörkölt,
gulyásleves, valamint a rendezvény
végéig folyamatosan
volt kapható prósza és lángos.
Rendkívül figyelemre méltó
volt, hogy az egyesület új vezetésének
nagyszerű szervező
munkájának köszönhetően eddig
soha nem látott létszámban
vettek részt a település lakói a
legkisebbektől a legidősebbekig.
A városrész képviselőjének
Tóth Nándor valamint a sok önkéntes
segítségével egy zökkenőmentes,
gördülékeny rendezvénynek
voltunk szemtanúi,
résztvevői.
A kulturális műsor végén tombolahúzásra
került sor. Jól példázza
a rendezvény sikerét, hogy 770
tombolát és 230 támogatói jegyet
sikerült eladni. A színes rendezvényt
hajnali öt óráig tartó bál
zárta.
Ennek a cikknek a megírásához
az vezetett, hogy a saját valamint
a résztvevők nevében
köszönetüket fejezzük ki az
egyesület új vezetőinek név szerint
Pintér Gabriella elnöknek,
Weinhoffer Zita elnökségi tagnak,
Farkas Csabánénak (Timi) az ellenőrző
bizottság vezetőjének áldozatos
munkájukért.
Bebizonyították, hogy lehet
olyan rendezvényt is tartani ahol
különböző gondolkodású emberek
együtt tudnak szórakozni és
jól érezni magukat.
Szolgáljon ez tanulsággal az
olyan városi politikusoknak, mint
Marton István, dr. Fodor Csaba és
Sajni József.
Uraim, lehet követni a példát.
Köszönettel a szervezőknek:
Vukics József
Egy résztvevő szemével: Kis falu nagy napja, tanulságokkal
A „Kanizsai fejetlen,
fehér mén legendája”
Rózsaliget
és kerti tó avató
Újdonságok a
nagykanizsai
Tourinform Irodából
Kanizsa – Krónika 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. szeptember 27.
pályázatot Zölden nyaraltam címmel,
a felsősöknek pedig ugyanezen
elnevezés alatt egy esszépályázatot
írtak ki. A térre ellátogató
középiskolás korosztálytól viszont
azt kérték, hogy fényképezzék le
turista szemmel nézve a várost és
ezt osszák meg a Tourinform iroda
facebook oldalán. A legjobb alkotásokat
mindhárom kategóriában
díjazzák.
Bali Vera az iroda sikeréről is beszámolt,
miszerint a minősített irodák
között tartják számon a városunkbeli
Tourinformot. Ugyanis, a
Tourinform hálózat franchise rendszerben
működik, melynek szakmai
irányítója a Magyar Turizmus
Zrt.. Július 1-jével osztályozták az
irodákat, így minősített és normál
irodára. Az országban közel 150
iroda van és abból 27 lett minősített,
és ezek között szerepel a nagykanizsai
is.
– Különböző kritériumoknak
kellett megfelelni. Többek között
el kellett érni az évi négyezres látogatottságot,
a negyedéves feladatokat
minimum 95 százalékosra
kellett teljesítenünk és a Nemzeti
Turisztikai Adatbázist (ami az
itthon.hu háttere) folyamatosan
töltenünk kellett, saját kiadványnyal
és honlappal kell rendelkezni.
Mivel minden kritériumnak
megfeleltünk, így a vasárnapi
nyitvatartástól eltekintettek –
mondta el az irodavezető. Zala
megyéből Zalaegerszeg és Nagykanizsa
szerepel a minősített irodák
között. Ez a kiemelt pozíció
különböző kedvezményeket jelent,
mint például a vásárokon való
megjelenés támogatását.
További újdonság, hogy július végén
elkészült a Tourinform új kiadványa
a Magyarország-Horvátország
IPA Határon Átnyúló Együttműködési
Program, a KaCSa II. projekt
keretében. A HatodHét határban,
hat nap a határ mentén című kiadvány
angol, horvát és magyar
nyelven mutatja be a két testvérváros
és térségének nevezetességeit és
rendezvényeit, egy 6 napos kikapcsolódást
ajánlva az ide érkezőknek.
A brosúra hiánypótlónak mondható,
hiszen ilyen jellegű kiadvány még
nem jelent meg a városról.
Újabb várostörténeti márvány
emléktáblát avattak a Nagykanizsai
Városvédő Egyesület tagjai,
ezúttal a Batthyány utca 10. szám
alatt levő épület, az egykori
„Semál” laktanya homlokzatán,
ezzel megörökítve annak történetét
az utókor számára.
A Batthyány utcai házat 1860-
ban azzal a szándékkal építette az e
célra alakult részvénytársaság, hogy
a lakosság házait katonamentesen
tartsa, hiszen szállásadási kötelezettségük
volt a katonaság felé.
Olyan jól sikerült a beruházás, hogy
ezt követően egymás után hozták
létre a laktanyákat, 1874-re már hét
kaszárnya volt Kanizsán, melyeket
magánszemélyek birtokolták, és adták
bérbe a katonaságnak. A nagy
laktanyák felépültével ezek feleslegessé
váltak, és a részvénytársaság
is megszűnt 1890-ben.
Azokon az épületeken helyeznek
el emléktáblát Nagykanizsán Tarnóczky
Attila kutatásai nyomán,
amelyek valamilyen építészeti, várostörténeti,
kultúrtörténeti vagy
egyéb helytörténeti hagyománnyal
rendelkeznek.
A Dr. Mező Ferenc – Thúry
György Gimnázium és Szakképző
Iskola Thúry Tagintézményének
diákjai sikeres gyakorlaton
vettek részt az opatijai testvériskolában,
illetve a horvát tanulókat
viszontfogadták a zalakarosi
szállodákban. A tájékoztatón
résztvevő diákok, az intézmény
vezetői és az érintett szállodák
képviselői számoltak be élményeikről,
illetve a horvátországi kapcsolat
kialakításáról.
– A Thúry György Tagintézmény
2004 óta van kapcsolatban az opatijai
vendéglátó középiskolával, ezt
még Cseke Zoltán az iskola akkori
igazgatója építette ki – kezdte a sajtótájékoztatót
Szermek Zoltán főigazgató.
Ezen kapcsolat keretében a
nyári szünetben két hetes szakmai
gyakorlaton vesznek részt a legeredményesebb
szakács, cukrász és pincér
tanulók Horvátországban, illetve
az ottani diákok Zalakaroson. Az
opatijaiak munkakörei nálunk még
bővülnek a front office és a housekeeper
feladatkörökkel. Az együttműködés
a tavalyi év kivételével folyamatosnak
tekinthető. Eddig a
nagykanizsai középiskola tanulói
Opatijában, Rijekában, Lovranban
és Selcén jártak. A főigazgató hangsúlyozta,
ez a kapcsolat a két iskola
között szakmai szempontból rendkívül
fontos, hiszen a tanulók megismerkedhetnek
egy másik ország
mentalitásával, vendéglátási szokásaival
és ételeivel.
A fogadó szállodák részéről Varga
Lajosné, a zalakarosi Freya hotel
igazgatója és Üsztöke Botond, a
Karos Spa Hotel vezérigazgatója
osztották meg tapasztalataikat. Elmondták,
felkészültek voltak a horvátországi
tanulók, sikerült bekapcsolódniuk
a szálloda életébe. Az
idő előrehaladtával pedig egyre
több feladatot bízhattak rájuk.
– A közvetlen munkatársaik dicsérték
a diákjainkat, mindenki maximálisan
elégedett volt velük – ezt
már Hajnesné Balazsin Mária kísérő
tanár fűzte hozzá. Hozzátette,
szakmai pluszt kaptak, és adtak is
az ottani vendéglátósoknak, hiszen
kérésre elkészítették nekik a mi ételeinket
is, így a dödöllét és a tartármártást,
melyek nagy sikert arattak.
Egy dologban láttak hiányosságot,
ez pedig a nyelvtudás.
A kanizsai közművelődési intézmények
– a Kanizsa Kulturális
Központ, a Honvéd Kaszinó, a
VOKE Kodály Zoltán Művelődési
Ház és a Miklósfai Mindenki
Háza – hagyományteremtő céllal,
első alkalommal rendezik meg
szombaton délután a Kultúrszüretet,
a szüret és a kultúra jegyében.
A rendezvény részleteiről
Dömötörffy Sándor, a Miklósfai
Közművelődési és Városszépítő
Egyesület elnöke és Kámánné
Szép Terézia, a Kodály igazgatója
tartott sajtótájékoztatót.
A művelődési intézmények kultúrcsoportjainak
bemutatkozása
mellett felelevenítik a régi, falusi
szüreti szokásokat, és az elmaradhatatlan
szüreti bált. A lovas, hintós,
zenés felvonulás szombaton
délután 14 órakor indul az Erzsébet
térről Miklósfára, ahol a helyiekből
álló énekes-táncos menet csatlakozik
hozzájuk.
A Kultúrszüretet Cseresnyés Péter
polgármester nyitja meg 15.30
órakor. A szórakoztató programok,
bemutatók közben főzőverseny is
zajlik, az est szüreti mulatsággal zárul.
Belépődíjat nem kell fizetni, a finomabbnál
finomabb ételeket bonokért
lehet megkóstolni. Szeretettel
várják a Mindenki Házába a város
minden lakóját. Kámánné Szép Terézia
az elmondottakhoz örömmel
fűzte hozzá, hogy szinte egy egész
napot együtt tölthetnek a kulturális
intézmények munkatársai, egyúttal
jobban megismerhetik Miklósfát is.
Magánemberként is a város gyöngyszemének
tartja a településrészt,
ahol a vállalkozóktól kezdve az egyszerű
emberekig nagy összetartás
jellemzi ezt a lakosságot. Ugyanakkor
eljött az ideje annak, hogy még
szorosabbá fűzzék a kulturális intézmények,
egyesületek és alapítványok
az egymás közötti kapcsolatot.
A rendezvény jó példa lesz erre is,
érdemes tehát ellátogatni szombaton
Miklósfára.
Az esős idő ugyan keresztülhúzta
– a hagyományoknak
megfelelően –, az Autómentes
Napon megszervezett 10. Vasemberke
Kupa indítását, így a verseny
megnyitójára be kellett vonulni
a nyolc általános iskola 80
felsős tanulójának, valamint a
segítőknek, és a kísérő tanároknak
a HSMK színháztermébe.
(folytatás a 7. oldalon)
Emléktábla az egykori
laktanya homlokzatán
Horvátországban
jártak a Thúrys diákok
Kultúrszüret
Miklósfán
Miklósfai iskolások
győzelmével zárult
a Vasemberke Kupa
(folytatás az 5. oldalról)
A 12 órás versenyt megnyitó
Cseresnyés Péter polgármester
utalva erre a kis akadályra meg is
jegyezte, akik részt vesznek a kupán,
amúgy is be akarják bizonyítani,
hogy minden viszontagság ellenére
teljesítik a feladatokat. Egy érdekes,
élményekkel, kemény próbákkal
és kitartást igénylő elfoglaltsággal
fűszerezett napot kívánt a leendő
„vasemberkéknek”. Arra kérte
őket, hívják fel barátaik, ismerőseik
figyelmét a mozgásra, az alternatív
közlekedésre, hiszen nemcsak autóval
lehet utazni, vannak más közlekedési
eszközök is. Az Autómentes
Nap Vásárcsarnok mellett zajló
sportbemutatóira pedig SMS-ben is
meghívhatják őket.
A vetélkedő, melynek legfőbb
célja az volt, hogy minden tanuló sikerélményhez
jusson, egyben felkészítést
jelentett a nagyobb megpróbáltatásokat
igénylő, középiskolásoknak
szóló Vasember Kupára is.
A Vasemberke Kupa győztese a
Miklósfai Általános Iskola, 2. a
Kőrösi-, 3. a Péterfy Általános iskola
csapata lett. Az 1. Stúdio21 pólópályázat
nyertesének járó díjat a Rozgonyi
iskola csapata vihette haza.
Kiállítás nyílt Milena Mladenova
és Ludvig Dániel alkotásaiból a
Palini Általános Iskolában. Az iskola
tanulói ez ízben sem csak
szemlélői voltak az eseménynek,
hiszen műsorral is közreműködtek.
A tárlatot Szegletes Gábor
műkedvelő nyitotta meg.
Köszöntőjében elsőként a képzőművészet
jelentőségéről, fogalmáról
szólt. Elmondta, a festészet
az emberiség legősibb tevékenységei
közé tartozik, hatszor idősebb,
mint az írás.
„Az első festmények 32000
évesek” – mondta. „Szerintem
élményt és ezen belül is egy tartós
élményt jelentenek, mivel
bármikor megtekinthetem, minden
alkalommal más és más
részletet fedezhetek fel benne,
attól függően, hogy éppen milyen
hangulatban vagyok.
Ugyanakkor egy kép vagy szobor
képes megnyugtatni, vagy éppen
motiválni valamilyen irányba. A
művészet határtalan is egyben,
de a jelen esetben szó szerint is
az, mivel Miléna Mladenova
Bulgáriából érkezett hozzánk. A
művészek a világ bármely tájáról
is érkezzenek minden esetben a
nyitottságot hozzák magukkal
más kultúrák iránt.”
Véleménye szerint fontos, hogy
minden alkotás tükrözze a művészi
szabadságot, mely jelen esetben abban
is megmutatkozott, hogy az alkotások
nem kaptak sem nevet, sem
címet, azt mindenkinek saját szabadsága
lesz eldönteni, hogy mit
gondol róla. A művészek ott is átlépték
a megszokott hagyományos
beidegződéseket, hogy mindkét
művész más jellegű alkotásokkal
jelent meg ezen a kiállításon, mint
ami általában jellemzi őket. Miléna
szobrászként festővászonra vetített
gondolatait mutatta be, míg Ludvig
Dániel festőként, harmonikus világát
térben ábrázolva láttatta.
Katona György gazdag alkotói
életpályájának jelentősebb „mérföldköveit”
tekinthetik meg az
érdeklődők – festmények formájában
– a Magyar Plakát Házban.
A reprezentatív tárlaton felsejlik
a művész „sok arcú” énje és
kötődése szülőföldjéhez, ihletének
bölcsőjéhez, Erdélyhez.
Nem kell ahhoz a határon túlra
utaznunk, hogy elmélyedhessünk
akár a Szilágyság, akár a tiszta népi
kultúra szépségeiben. Elég megtekintenünk
Katona György festőművész
munkáit, máris közelségbe
kerül hozzánk a derűt és melankóliát
sugárzó, természeti, emberi értékekben
egyaránt gazdag Erdély.
A Nagyváradon született pedagógus-
alkotó 1989-ben települt Magyarországra,
lakóhelyéül a Pápa
melletti Kéttornyúlakot választotta.
Ám költözése nem jelent vízválasztót
művészi pályafutásában,
ugyanis folyamatosan termékenység,
megújulás jellemzi festői habitusát
– mint a kései Rembrandt-ét.
Egyedi technikával készített festményein
túl köztéri alkotások,
szobrok, grafikák és absztrakt művek
dicsérik keze munkáját. Érthetőek,
ugyanakkor elgondolkodtatóak
Katona György munkái – szólt
köszöntőjében a szombati tárlat
nyitón Kőfalvi Csilla, a Magyar
Plakát Ház vezetője. Aművész életét,
szerteágazóan sokrétű képi világát
Papp Miklós, az alkotó személyes
jó barátja mutatta be. Elmondta:
a kiállított portrék, tájképek,
csendéletek, szakrális ábrázolások
ugyan küzdelmes útról tanúskodnak,
ám a hit és a belső lelki
harmónia derűssé, élet-igenlővé teszi
Katona György alkotásait. Nem
véletlen tehát – világított rá beszédében
a művész-tanár –, hogy a
legnagyobb kortárs alkotók közt
tartják számon a lélekben erdélyi,
rendkívül vallásos festő virtuózt,
aki dédanyai ágon Ady Endréhez
fűződő rokoni szálakkal büszkélkedhet.
Ám szerénysége és provinciális
neveltetése miatt mindössze
azt válaszolta kérdésünkre Katona
György, híres „elődjét” illetően,
hogy bennük – a művészet szeretetén
túl – egy dolog közös: az erdélyi
táj, a haza iránti elkötelezettség.
A tárlat október 20-ig látogatható.
Teszi a dolgát a TESZI
A TEvékeny SZeretet Iskolája
idén is segíti a rászorulókat. Évnyitó
istentisztelet keretében veszi kezdetét
az a munka, mely során piarista
tanulók látogatnak el immáron ötödik
éve az Idősek Otthonába, a Fogyatékkal
Élők Integrált Intézményébe
és a kórház ápolási osztályára.
Tanulóink saját otthonukban is felkeresnek
idős embereket, ahol a szükség
szerinti aktuális feladatokat látják
el. Az idei munkaterv szeptember
25-én, kedden 11.45-kor fog összeállni
a segítő programot igénylő intézmények
részvételével a Piarista
Kápolnában. Ha van környezetükben
a gyerekek szolgálatára rászoruló
idős ember, kérjük, jöjjenek el! –
tájékoztatta lapunkat Steinhardt
Tamásné tanárnő, a piarista diákok
szeretetszolgálatának vezetője.
B.E. - P.L. - Sz.Zs. - V.M
Kanizsa 6 – Krónika 2012. szeptember 27.
2012. október 1. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. október 2. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/536-610 17.00 - 08.00
2012. október 3. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. október 4. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. október 5. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 16.30 - 08.00
2012. október 6. SZENT GYÖRGY TÁBORHELY U. 4. 93/510-135 16.00 - 08.00
2012. október 7. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 08.00 - 07.30
2012. október 8. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. október 9. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 17.30 - 07.30
2012. október 10. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. október 11. ARANYSZARVAS ARANYSZARVAS 93/311-531 18.00 - 07.00
2012. október 12. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 18.00 - 07.30
2012. október 13. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 12.30 - 08.00
2012. október14. ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 08.00 - 08.00
2012. október 15. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. október 16. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. október 17. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. október 18. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/536-610 17.00 - 08.00
2012. október 19. KELETI ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 18.00 - 08.00
2012. október 20. ARANYSZARVAS ARANYSZARVAS 93/311-531 12.00 - 08.00
2012. október 21. SZENT GYÖRGY TÁBORHELY U. 4. 93/510-135 08.00 - 08.00
2012. október 22. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 08.00 - 08.00
2012. október 23. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 08.00 - 07.30
2012. október 24. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. október 25. ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 20.00 - 08.00
2012. október 26. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 18.00 - 07.30
2012. október 27. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 17.30 - 08.00
2012. október 28. ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 08.00 - 08.00
2012. október 29. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. október 30. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. október 31. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 08.00
Gyógyszertári ügyelet októberben
Határtalan művészet
Palinban
Erdélyi szív ihlette
ecsetvonások
Kanizsa – Hirdetés 7
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. szeptember 27.
Kanizsai
HASZNOS
Tintapatron és lasertoner
töltés a nagykanizsai TESCO
Áruházban KEDVEZMÉNYESEN.
Eredeti és utángyártott
kellékanyagok 100% garanciával.
Tel.: 0670-517-7836
Hórusz OPTIKA
8800 Nagykanizsa, Király u. 32.
Telefon: 06 (30) 587 2150
Orvosi szemvizsgálat
Balaskó István
TV-k, LCD-monitorok, videók,
DVD-k, távirányítók javítása.
Nagykanizsa, Zrínyi u. 20.
Tel.: 0630 597 1530
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Társaságunk veszélyeshulladékgyűjtési
akciót szervez az alábbi időpontokban és helyszíneken:
1. október 5. 13.30- 13.40 Kisfakos, buszmegálló
2. október 5. 13.50- 14.00 Bagola, buszforduló
3. október 5. 14.15- 14.40 Sánc, posta előtti buszmegálló
4. október 5. 14.55- 15.20 Katonarét, Táncsics tér
5. október 5. 15.30- 16.10 Hevesi u. ABC
6. október 5. 16.20- 16.50 Zemplén u. ABC mögött
7. október 5. 17.00- 17.30 Rózsa u. kispiac
8. október 5. 17.40- 18.10 Kazinczy u.
9. október 5. 18.25- 18.40 Alsótemplom előtti parkoló
10. október 6. 8.00- 8.40 Palin, Szálfa u.
11. október 6. 8.50- 9.20 Napraforgó tér
12. október 6. 9.35- 10.00 Petőfi u. - Honvéd u. sarok
13. október 6. 11.30- 12.20 Kiskanizsa, Templom tér
14. október 6. 12.35- 12.45 Bajcsa, Polgármesteri Hivatal
15. október 6. 13.00- 13.20 Nagyrác utcai (volt) Iskola
16. október 6. 13.40- 14.10 HSMK parkoló
17. október 6. 14.20- 14.50 Miklósfa, ABC
18. október 6. 15.00- 15.30 Olaj ABC
Via Kanizsa Nonprofit Zrt.
Veszélyes hulladékgyűjtési akció
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden hónap első szerdáján 16 órától 17
óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu.
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap első keddjén 17 órától 19 óráig a Zsigmondy-Széchenyi
Szakképző Iskolában (Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.) 20/388-8259,
bcsaba@nagykanizsa.hu.
Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Magyar u. 80-tól-164-ig (páros oldal),
Magyar utca (páratlan oldal) 83-tól-183-ig, Garay utca páros és páratlan
oldala, Kinizsi u. 100-as lakó-tömbház, Hársfa utca, Ifjúság utca, űrhajós utca
és Lámpagyári utca) önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap
I. szerdáján 16,00 órától a Pálma Vendéglőben (Magyar utca). Aznap 18 órától
20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a
palini új Általános Iskolában.
Bizzer András önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2012. szeptember 28-
án (pénteken) a Hevesi Sándor Általános Iskolában.
Dr. Etler Ottó önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2012. október 1-jén 17
órától a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
Kovács János a 4. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
2012. október 1-jén (hétfőn) 18 órától a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban.
Sajni József önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2012. október 1-jén (hétfőn)
16 órától 17 óráig a ligetvárosi óvodában, 17 órától 18 óráig a Vécsey Általános
Iskolában, 18 órától 19 óráig Miklósfán a Mindenki Házában.
sajni.jozsef@nagykanizsapmh.hu.
Szőlősi Márta a 9. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap I. hétfőjén 17,00 órától a Zrínyi Miklós Általános Iskolában.
(Zrínyi M. u. 38.): 30/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@
hotmail.com.
Tóth Nándor önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2012. október 1-jén
(hétfőn) 18 órától Bajcsán a Kultúrházban, aznap 19 órától Kiskanizsán a volt
Nagyrác utcai iskola ebédlőjében.
Képviselői fogadóóra
Meghívó
Nagykanizsától
a Donig
A Zala Megyei Levéltár
és a Thúry György Múzeum
tisztelettel meghívja Önt
a Nagykanizsától a Donig –
A 9. könnyű hadosztály a
keleti harctéren, 1942-1943
című tudományos
emlékülésre.
Időpont: 2012. október 3.
(szerda) 9.00 óra
Helyszín: Medgyaszay Ház
(Nagykanizsa, Sugár u. 5.)
Program
Megnyitja: Balogh László
(gimnázium igazgató,
Nagykanizsa Megyei Jogú
Város kulturális bizottságának
elnöke)
Elnököl: Kiss Gábor (igazgató,
Deák Ferenc Megyei Könyvtár,
Zalaegerszeg
Előadások
Prof. Dr. habil Szakály Sándor Dsc.
(történész, tanszékvezető egyetemi
tanár, Károli Gáspár Református
Egyetem, Budapest): A 9. könnyű
hadosztály parancsnokai és törzstisztjei,
1942-1943
Dr. Szabó Péter Dsc. (hadtörténész,
tudományos főmunkatárs, HM Hadtörténeti
Intézet és Múzeum, Budapest):
A zalai frontkatonák hétköznapjai,
1942-1943
Molnár András (igazgató, Zala Megyei
Levéltár): A zalaegerszegi
17/III. zászlóalj a Donnál, 1942-
1943
Cseh Valentin (muzeológus, Magyar
Olajipari Múzeum, Zalagerszeg):
Nagykanizsai tüzérek a
Donnál, 1942-1943
Bekő Tamás (segédlevéltáros, Zala
Megyei Levéltár): Zalatárnokiak a
Donnál, 1942-1943
Hangodi László (muzeológus, Városi
Múzeum, Tapolca): Helyi lapok
tudósításai a tapolcai honvédek Don
menti harcairól
Paksy Zoltán PhD (főlevéltáros, Zala
Megyei Levéltár, Zalagerszeg):
Zala megye, mint háborús hátország
1942-1943
Erős Krisztina (levéltáros, Zala Megyei
Levéltár): Zala megye hősi halottai,
1941-1945
NEM FÉLÜNK
A VESZÉLYES
EMBEREKTőL!
„Veszélyes hivatások” tematikával
indul hagyományos „Októberi esték”
előadássorozatunk a Piarista Iskolában.
Október 1-jén, hétfőn 18
órakor első vendégként Pavelcze
László vészhelyzet-kezelési igazgatót várjuk. Remélhetőleg nem történik
a világban semmi olyasmi, ami érkezését meghiúsíthatná. Minden érdeklődőt
szertettel várunk az iskola rendezvénytermében! (Belépődíj nincs.)
8 Kanizsa – Városháza 2012. szeptember 27.
A helyi rendelet szerint városunkban a maradékszemét gyűjtésére használatos
1100 l-es konténerek tisztántartásáról a közszolgáltató kötelessége gondoskodni
évente öt alkalommal.
Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Saubermacher-Pannonia Hulladékgyűjtő
Kft. munkatársai 2012. október 2-án, 3-án és 4-én (kedden,
szerdán és csütörtökön) zárt rendszerű, gépi konténermosást végeznek az
egész városban.
Kérjük a házmesterek, illetve lakók segítségét abban, hogy a fent
említett napokon biztosítsák a hozzáférhetőséget a hulladékgyűjtő
edényekhez.
Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.
Konténermosás
hirdetés
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23. §
rendelkezései alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási
területén autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási
szerződés keretében történő ellátására pályázatot ír ki.
1. A Kiíró neve, címe, telefon- és telefax száma:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata (8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7., Tel.: 06-20/849-2300; Fax: 06/93-510-077). Kapcsolattartó: Cseresnyés
Péter polgármester (email: cseresnyes.peter@nagykanizsa.hu)
2. Az eljárás tárgya, illetve mennyisége:
Autóbusszal végzendő, menetrend szerinti helyi tömegközlekedési feladatok
ellátása Nagykanizsa Megyei Jogú Város vonatkozásában közszolgáltatási
szerződés keretében, ezen kívül a pályázatban foglaltak szerint a
menetrend, jegyek és bérletek biztosítása. A személyszállítást meghatározott
számú és helyű megállóhelyet tartalmazó, a pályázati kiírás "A" jelű
mellékletét képező menetrend szerint kell végezni.
3. A szerződés meghatározása:
Közszolgáltatási szerződés.
4. A szerződés időtartama:
Kiíró a szerződést határozott időtartamra, - 2013. január 1. napjától 2020. december
31. napjáig - 8 évre köti.
5. A szolgáltatás megkezdésének napja: 2013. január 1.
6. A teljesítés helye:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területe.
7. A pályázat benyújtásának határideje: a felhívásnak a Magyar Közlöny
mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben való közzétételét követő 60.
nap 12.00 óra.
9. Az eredményhirdetés legkésőbbi időpontja:
2012. december 10. 10.00 óra.
10. Szerződéskötés tervezett legkésőbbi időpontja: 2012. december 20.
11. Elbírálás módja és szempontja:
A Kiíró a pályázati kiírásban meghatározott alkalmassági követelmények és bírálati
szempontok alapján az összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó
ajánlattevővel köt szerződést.
12. A pályázati kiírás beszerzésének feltételei:
A pályázati kiírás ellenértéke: 50.000 Ft + ÁFA összeg.
A pályázati kiírás ellenértékét a pályázó átutalással teljesítheti a Kiíró Magyarországi
Volksbank Zrt-nél vezetett 14100330-92660049-01000003 számú
bankszámlájára. A pályázati kiírás az átutalási megbízás másolatával vehető
át hétfőtől csütörtökig 8-16 óra között, ill. pénteken 8-12 óra között a
következő címen: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) Városfejlesztési Osztály.
A pályázati kiírás kérésre - az erre vonatkozó igény kézhezvételétől számított öt
munkanapon belül - postai úton kerül megküldésre, amennyiben az ellenérték
megtérítését a pályázó igazolja. A megvásárolt pályázati kiírás másra át nem ruházható.
Apályázati kiírás megvétele előfeltétele az eljárásban való részvételnek.
14. A pályázók köre:
A pályázat nyilvános, a verseny tisztaságát és átláthatóságát bárki számára
biztosító módon zajlik. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli székhelyű
szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet részt, ha országában
is biztosított a menetrend szerinti autóbusz közlekedésben a nemzeti elbánás
a külföldiek számára. A pályázat nyelve magyar.
Pályázat autóbusszal végzett
menetrend szerinti szállításra
Kanizsa 2012. szeptember 27. – Hirdetés 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
1. Sugár u. 53.
108 m2 üzlet, 800 Ft/m2/hó+ÁFA = 1016 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+ÁFA= 127 Ft/m2/hó. 48 m2, raktár, 550 Ft/m2/hó+ÁFA= 699 Ft/m2/hó.
Licitlépcső: 50 Ft/m2/hó+ÁFA= 64 Ft/m2/hó. 15 m2, pince, 300 Ft/m2/hó+ÁFA=
380 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 50 Ft/m2/hó+ÁFA= 64 Ft/m2/hó. Összesen: 171 m2. A
bérlemény megtekinthető: 2012. szeptember 28. 8 - 8.30 óráig. Aversenytárgyalás
ideje: 2012. október 01. 9 óra 10 perc. Megjegyzés: volt élelmiszer bolt.
2. Csengery u. 2.
23 m2 üzlet, 1000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1270 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+ÁFA= 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2012. szeptember
28. 8 - 9 óráig. Aversenytárgyalás ideje: 2012. október 01. 9 óra
20 perc. Megjegyzés: volt gyermekcipő bolt.
3. Csengery u. 4.
87 m2 üzlet, 1000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1270 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+ÁFA= 127 Ft/m2/hó. Abérlemény megtekinthető: 2012. szeptember
28. 8 - 9 óráig. Aversenytárgyalás ideje: 2012. október 01. 9 óra
30 perc. Megjegyzés: volt OTP Garancia Biztosító iroda.
4. Csengery u. 6.
93 m2 üzlet, 1000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1270 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+ÁFA= 127 Ft/m2/hó. Abérlemény megtekinthető: 2012. szeptember
28. 8 - 9 óráig. Aversenytárgyalás ideje: 2012. október 01. 9 óra
40 perc. Megjegyzés: volt Two Big Brothers.
5. Erzsébet tér 10.
76 m2 üzlet, 1000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1270 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2012. szeptember
28. 12 - 12.30 óráig. Aversenytárgyalás ideje: 2012. október 01.
9 óra 50 perc. Megjegyzés: volt festékbolt.
6. Deák tér 13 - Kölcsey u. 2.
36 m2 üzlet, 1000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1270 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+ÁFA= 127 Ft/m2/hó. Abérlemény megtekinthető: 2012. szeptember
28. 9.30 - 10 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2012. október 01.
10 óra. Megjegyzés: volt mobiltelefon javítási üzlet.
7. Erzsébet tér 18.
117 m2 üzlet, 1800 Ft/m2/hó+ÁFA = 2286 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+ÁFA= 127 Ft/m2/hó. Abérlemény megtekinthető: 2012. szeptember
28. 11.30 - 12 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2012. október 01.
10 óra 10 perc. Megjegyzés: volt cipőbolt.
8. Rozgonyi u. 1.
48 m2 iroda, 900 Ft/m2/hó+ÁFA = 1143 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 51 m2 galéria, 450 Ft/m2/hó+ÁFA = 572
Ft/m2/hó. Licitlépcső: 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 64 Ft/m2/hó. Összesen: 99
m2. A bérlemény megtekinthető: 2012. szeptember 28. 11 - 11.30 óráig.
A versenytárgyalás ideje: 2012. október 01. 10 óra 20 perc.
9. Rozgonyi u. 1.
21 m2 iroda, 900 Ft/m2/hó+ÁFA = 1143 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 29 m2 galéria, 450 Ft/m2/hó+ÁFA = 572
Ft/m2/hó. Licitlépcső: 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 64 Ft/m2/hó. Összesen: 50
m2. A bérlemény megtekinthető: 2012. szeptember 28. 11 - 11.30 óráig.
A versenytárgyalás ideje: 2012. október 01. 10 óra 30 perc.
10. Fő u. 9. fsz.
167 m2 iroda, 3000 Ft/m2/hó+ÁFA = 3810 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 20 m2 iroda galéria, 1500 Ft/m2/hó+ÁFA =
1905 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100 Ft/m2/hó+ÁFA= 127 Ft/m2/hó. 84 m2 raktár
galéria, 800 Ft/m2/hó+ÁFA= 1016 Ft/m2/hó. Összesen: 271m2. . Abérlemény
megtekinthető: 2012. szeptember 28. 10 - 10.30 óráig. A versenytárgyalás
ideje: 2012. október 01. 10 óra 40 perc. Megjegyzés: volt Sopron Bank.
11. Sugár u. 2.
27 m2 üzlet, 1200 Ft/m2/hó+ÁFA = 1524 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+ÁFA= 127 Ft/m2/hó. Abérlemény megtekinthető: 2012. szeptember
28. 10.30 - 11 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2012. október 01.
10 óra 50 perc. Megjegyzés: volt ajándék üzlet.
12. Bartók B. u. 8.
129 m2 üzlet, 800 Ft/m2/hó+ÁFA = 1016 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+ÁFA= 127 Ft/m2/hó. Abérlemény megtekinthető: 2012. szeptember
28. 9 - 9.30 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2012. október 01.
11 óra. Megjegyzés: volt kisposta.
13. Fő u. 23.
21 m2 üzlet, 1050 Ft/m2/hó+ÁFA = 1334 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2012. szeptember
28. 9 - 9.30 óráig. A versenytárgyalás ideje 2012. október 01. 11
óra 10 perc. Megjegyzés: volt mobiltelefon üzlet.
14. Erzsébet tér 1.
19 m2 üzlet, 1800 Ft/m2/hó+ÁFA = 2286 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2012. szeptember
28. 9 - 9 óra 30. A versenytárgyalás ideje: 2012. október 01. 9 óra.
15. Csengery u. 7.
311 m2 pince, 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+ÁFA= 127 Ft/m2/hó. Abérlemény megtekinthető: 2012. szeptember
28. 10.30 - 11 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2012. október 01.
11 óra 20 perc. Megjegyzés: volt fitness stúdió.
16. Fő u. 8.
40 m2 üzlet, 1050 Ft/m2/hó+ÁFA = 1334 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+ÁFA= 127 Ft/m2/hó. Abérlemény megtekinthető: 2012. szeptember
28. 11 - 11.30 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2012. október 01.
11 óra 30 perc. Megjegyzés: volt iroda.
17. Eötvös tér 27.
234 m2 üzlet, 1050 Ft/m2/hó+ÁFA = 1334 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+ÁFA= 127 Ft/m2/hó. Abérlemény megtekinthető: 2012. szeptember
28. 8.30 - 9 óráig. A versenytárgyalás ideje 2012. október 01. 11
óra 40 perc. Megjegyzés: volt élelmiszer diszkont.
18. Thury György tér
56 m2 üzlet, 800 Ft/m2/hó+ÁFA = 1016 Ft/m2/hó. Licitlépcső:
100Ft/m2/hó+ÁFA= 127Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2012.
szeptember 28. 12 - 13 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2012. október
01. 11 óra 50 perc. Megjegyzés: volt piacfelügyeleti iroda.
19. Kalmár u. 6.
Vásárcsarnok emeletén különböző 20-42 m2 alapterületű üzletek bérleti
díja 1000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1270 Ft/m2/hó, amely a villany és a víz kivételével
a rezsiköltséget is tartalmazza. (Bérleti díj 300 Ft/m2/hó+ÁFA, rezsiköltség
mértéke 700 Ft/m2/hó+ÁFA). Licitlépcső 50Ft/m2/hó+ÁFA= 63
Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2012. szeptember 28. 8 - 9 óráig. A
versenytárgyalás ideje: 2012. október 01. 12 óra.
Aversenytárgyalás helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt., Nagykanizsa
Garay u. 21. Kis tárgyaló I. emelet. Érdeklődni: 93/311-241, 30/2273-192 telefonszámokon
A Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. (Nagykanizsa, Garay u. 21.)
NYÍLT VERSENYTÁRGYALÁST HIRDET
a Nagykanizsán lévő önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására
őszi külgazdasági
programjaink
A nagykanizsai vállalkozások
külgazdasági kapcsolatainak fejlesztése,
kiépítése érdekében kamaránk
exportösztönző programot
dolgozott ki. Segítségével a
vállalkozások kapcsolati tőkére,
beszállítói pozíciókra tehetnek
szert a határ menti horvát piacon.
A szakmai program első részében
szeptember 6-7-én két napos
látogatást szervezett Kamaránk a
határ menti horvát csáktornyai,
kaproncai, belovári kamarákhoz.
Első állomás Csáktornya volt,
ahol a delegáció a kamara vezetőivel
találkozott. Az EU-s csatlakozás
miatt ők különösen fontosnak tartják
a kapcsolatfelvételt, a tapasztalatokat
szívesen fogadják. Második
helyszínen, Kaproncán a 20 kanizsai
vállalkozó a Podravka cégnél
gyárlátogatáson vehetett részt.
A horvátországi látogatás utolsó
állomásaként Belovárba érkezett
a csapat, ahol üzleti kapcsolatok
kiépítésére volt lehetőség, valamint
látogatást tettek a 20. őszi
Belovári Vásáron.
A program második részében,
október 18-án Nagykanizsán a
horvát kamarákkal együttműködve
a Nagykanizsai kereskedelmi és
Iparkamara horvát-magyar kereskedelemfejlesztési
konferenciát és
üzleti partner találkozót szervez.
A programok az Nemzetgazdasági
Minisztérium pályázati támogatásával
valósulnak meg.
REG-NET Műhelytalálkozó
A Szlovénia-Magyarország Határon
Átnyúló Együttműködési
Program 2007-2013 keretében
megvalósított REG-NET projekt
vezető partnere Zala megyei műhelytalálkozót
tartott szeptember
19-én Zalaegerszegen, melyen Kamaránk
munkatársai is részt vettek.
A rendezvényen bemutatásra
került a REG-NET projekt, valamint
a határon átnyúló együttműködések
eddigi tapasztalatai és a
jövőre vonatkozó elképzelések.
ECO-HUB projekt
Kamaránk a Szlovénia-Magyarország
Határon átnyúló Együttműködési
program 2007-2013 keretében
az ECO-HUB elnevezésű projektben
vállalt partnerséget, amely
2014. szeptemberéig tart.
Aprojekt célja, támogatás nyújtása
a kkv-nak, innovatív, környezetbarát
termékek és szolgáltatások
létrehozására.
Segíteni szeretnénk a vállalkozások
környezettudatos gondolkodását,
és felhívni a figyelmet a projekt
során létrehozott online információs
és oktatási központ lehetőségeire.
A program részét képezi, hogy
környezetirányítási rendszerrel
működő vállalkozások bemutatják
a legjobb gyakorlatukat, az un.
"best practise"-t a képzésen résztvevők
számára, amelynek megvalósításában
kamarai tagjaink és
partnereink közreműködésére
számítunk.
Pályázati felhívás
A Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara Elnöksége pályázatot
hirdet kamarai szakképzési
szakértői névjegyzékébe történő
tagság felvételére/meghosszabbítására
az alábbi területeken:
􀂊 Szakmai Vizsgabizottság Területi
Vizsgabizottsági Tag Névjegyzékbe
történő felvételére/
meghosszabbítására,
􀂊 Gyakorlati oktatás képzési
helyszíneinek ellenőrzése; az
együttműködési megállapodás, a
tanulószerződéssel foglalkoztatott
tanulói munkahelyek, iskolai tanműhelyek
alkalmassági ellenőrzésére,
látogatására létrehozandó
névjegyzékbe történő felvételére/
meghosszabbítására.
A pályázati adatlap és minden
szükséges információ elérhető
honlapunkon: www.nakkik.hu
„Első munkahely
garancia” program
A Nemzetgazdasági Minisztérium
és a Nemzeti Munkaügyi Hivatal
a Megyei Kormányhivatalok
Munkaügyi Központjainak közreműködésével
Központi Munkerőpiaci
programot hirdet „Első munkahely
garancia” néven.
A program célja a pályakezdők
első munkahelye és a szükséges
munkatapasztalat megszerzésének
elősegítése. A legkorábban
szeptember elsejétől induló foglalkoztatásához
2012. december
31-ig 100 %-os bérköltség támogatást
igényelhet az a foglalkoztató,
aki a feltételeknek megfelelő
regisztrált pályakezdőt munkaviszony
keretében alkalmaz. A
program forrása a Nemzeti Foglalkoztatási
Alap központi keretéből
biztosított 3 milliárd Ft. A teljes
programidőszak 2012. augusztus
6-tól 2012. december 31-ig
tart, ezen belül a foglalkoztatás támogatására
2012. szeptember 1-
től december 31-ig van lehetőség.
Felhívás gyakorlati
képzésben résztvevő
vállalkozások részére
A Magyar Közlöny 2012. évi
114. számában megjelent a Kormány
240/2012. (VIII. 30.) Korm.
rendelete a gyakorlati képzés költségeinek
a szakképzési hozzájárulás
terhére történő elszámolásánál
figyelembe vehető gyakorlati képzési
normatívák mértékéről és a
csökkentő tétel számításáról szóló
280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet
módosítása.
A fent nevezett módosítás eredményeképpen
2012. szeptember 1-
től szakmánként vannak meghatározva
a szakképzési hozzájárulás
terhére történő elszámolásánál figyelembe
vehető normatívához
tartozó súlyszorzók, melyek mértéke
megváltozott, a legtöbb esetben
emelkedett a 280/2011. (XII.
20.) Korm. Rendeletben foglaltakhoz
képest. Aszakképzési hozzájárulás
terhére igénybe vehető normatíva
összege nem változott, az
továbbra is 440.000 Ft/év/tanuló.
Szintvizsga feladatbank
Az új szakképzési törvény ren-
Kanizsa 10 – Kamara 2012. szeptember 27.
Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara
8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.
Telefon: 93/516-670, 93/516-671
Mobil: 0630/754-3616
E-mail: nakkik@nakkik.hu,
Honlap: www.nakkik.hu
2012. október 3-án 14.00 órakor
A munka világában bekövetkezett változásokban történő eligazodás
segítése érdekében Kamaránk a Zala Megyei Kormányhivatal
Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének
közreműködésével
„Munkajogi változások az új Munka Törvénykönyve
hatálybalépésével”
címmel konzultációs fórumot szervez.
Helyszín: Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara
Szolgáltató Irodája (8800 Nagykanizsa, Ady u. 1. )
MEGHÍVÓ
delkezései szerint azoknak a szakiskolai
tanulóknak, akik 2012.
szeptember 1-én az új képzési forma
szerint kezdik meg a tanévet
2013. tavaszán szintvizsgát kell
tenniük. Jelenleg 42 új szakképesítés
rendelkezik azokkal a tanügyi
dokumentumokkal, amelyek
az új szintvizsga feladatok kidolgozásához
szükségesek. Ezért ehhez
a 42 szakmához készültek el
az új szintvizsga feladatok, amelyek
a www.nakkik.hu kamarai
honlapunkon elérhetőek.
Új piacfelügyeleti törvény
Az Országgyűlés 2012. június
18-án fogadta el a termékek piacfelügyeletéről
szóló 2012. évi
LXXXVIII. Törvényt, mely
2012.09.01-jén lépett hatályba, és
egységes keretet kíván teremteni a
piacfelügyelet számára. A Pftv. a
termékek alapvető biztonsági és
megfelelőségi követelményeire, a
gazdasági szereplők kötelezettségeire,
a piacfelügyeleti ellenőrzésre
és intézkedésekre, valamint
a piacfelügyeleti hatóságok egymás
közötti, továbbá az Európai
Bizottsággal történő együttműködésére
vonatkozóan tartalmaz előírásokat.
A törvényről bővebben
honlapunkon tájékozódhat.
„LEGJOBB NőI
MUNKAHELY 2011” DÍJ
A kezdeményezés célja, hogy rámutasson
az esélyegyenlőségi szempontok
mellett a nők foglalkoztatásának
gazdasági szükségszerűségére.
Apályázaton két munkaadói csoport
vehet részt: 20-250 fő munkavállalót
foglalkoztató, valamint 250
főnél több munkavállalót foglalkoztató
vállalkozások. Határidő: 2012.
október 30. További információ:
www.legjobbnoimunkahely.hu
Gratulálunk kamarai
tagunk újabb elismeréséhez
A Kanizsa Trend Kft. ülőgarnitúrája
kapta meg a Magyar Termék
Nagydíjat, melyet Miklós
Zsolt ügyvezető igazgató ünnepélyes
keretek közt vett át a Parlamentben
szeptember 4-én. A díjat
a Pantone nevű új ülőgarnitúra kifejlesztéséért
kapta a cég. A legrangosabb
minőségi elismerés komoly
marketingértékkel bír a hazai
piacon.
BEMUTATKOZNAK
KAMARAI TAGJAINK
Gyenese Gabriella
egyéni vállalkozó
Közel 30 évvel ezelőtt léptem át
az iskola küszöbét fodrász képesítéssel
a kezemben és azonnal munkába
is álltam a Nagykanizsai Általános
Szolgáltató Szövetkezetnél.
1990-ben úgy döntöttem, hogy
egyéni vállalkozóként, a Hámán
Kató Leánykollégiumban bérelt
üzlethelyiségben folytatom tovább
tevékenységemet. Azóta üzletet
váltottam, vendégeim és a szépülni
vágyók a Bíbor Business Center első
emeletén találnak meg.
Több éves szakmai tapasztalattal
a hátam mögött, 1995-ben sikeres
mestervizsgát tettem. 2001 óta a
Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara önkéntes kamarai tagja,
valamint a 2007-ben megalakult
Fodrász Klub alapító tagja vagyok.
Az elmúlt évek alatt folyamatosan
foglalkoztam tanulók gyakorlati
oktatásával. A szakmai
vizsgabizottsági tagi névjegyzékben
szerepelek, szakmunkásvizsgák
vizsgabizottságának tagjaként,
szakmai versenyek zsűritagjaként
rendszeresen meghívást
kapok. Az „asztal másik oldalán”
is szívesen állok: ezt bizonyítja
a rangos szakmai versenyeken
elnyert 30 oklevél és 8
serleg. Sikereim közül a legkedvesebb
számomra a 2003-ban
szervezett I. Nagykanizsai Nemzetközi
Fodrász- és Kozmetikusverseny
Legkreatívabb Nagykanizsai
Versenyző díja.
Részt veszek szakmai bemutatókon,
továbbképzéseken, amelyek
lehetőséget teremtenek a fodrász
szakma újdonságainak elsajátítására.
Büszkén elmondhatom,
hogy a Loreal Akadémián Zsidró
Tamás hajvágó mesterkurzusát is
elvégeztem.
Szabadidőmben nagy lelkesedéssel
nagybőgőzöm, egy népzenekar
tagjaként időnként helyi
rendezvényeken is részt veszek. A
miklósfai Répafőző Verseny és a
nagykanizsai Dödöllefőző Verseny
állandó - évek óta dobogós -
versenyzője vagyok.
Sikereimet családomnak is köszönhetem,
támogatásukkal több
tudok lenni, mint fodrász.
Jelenleg Szabó Anikó hajtan
oktatónál tanulok, aki Magyarország
egyetlen gyémánt okleveles
hajanalitikusa, hajszakértője.
Több éves tanulás után szeretnék
én is "hajorvossá" válni, bár tanulmányaim
és tapasztalataim alapján
eddig is sok vendégemnek
tudtam segítséget nyújtani a
gyógyulásban. Szalonomban minden
érdeklődőt szeretettel várok.
Kanizsa – Kamara 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. szeptember 27.
Mestervizsga
kötelezettség 2015-től
A 2011. évi CLXXXVII. törvény értelmében
a gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként –
azon szakképesítések esetén, amelyekben a
mestervizsga követelményeit a szakképesítésért
felelős miniszter kiadta – 2015. szeptember 1-től csak olyan személy vehet
részt, aki mestervizsgával rendelkezik.
Agyakorlati oktatók részére 2015. szeptember 1-től kötelezően előírt mestercím
megszerzésre a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egy kedvező feltételeket
teremtő projekt előkészületeit folytatja.
A várható feladat tervezéséhez és a szakmailag alátámasztott pályázati
program kidolgozásához nélkülözhetetlen a gyakorlati képzésben oktató
szakemberek teljes körű felmérése, amelyben kérjük a gyakorlati képzést
folytató vállalkozások szíves közreműködését.
Egyben tisztelettel várjuk a mestervizsga iránt érdeklődők jelentkezését.
A Széchenyi Kártya a vállalkozások
hitelességének jelképe
Keresse nálunk a népszerű hiteleket
Szolgáltató irodájába betérők többsége a folyószámlahitelt részesíti előnyben. A likviditási
problémák áthidalását szolgáló változat sikere meghosszabbíthatóságában rejlik. Általában az előírt feltételeknek
megfelelő bt-k, kft-k, egyéni vállalkozók, szövetkezetek használják ezt a formát, amely saját erő meglétét nem várja
el. Ötszázezer és 25 millió forint közötti tartománya is előnyös.
Abeszerzéseket segítő forgóeszköz hitel igénylőinek többsége a folyószámlahitellel párhuzamos használatának lehetőségét
aknázta ki, hiszen a két konstrukció együttesen mankót ad a vállalkozásoknak a talpon maradásért való küzdelemben.
A legújabb pillérek, a beruházási, valamint az önerő kiegészítő, illetve támogatást megelőlegező hitelek.
A tavaly ősszel indult Széchenyi Agrár Kártyát az egyéni vállalkozók, őstermelők, családi gazdaságok, társas vállalkozások
egyaránt megkedvelték.
A kedvező kamatozású, vissza nem térítendő támogatással kiegészített Kombinált mikrohitelt újonnan alakult vállalkozások
is igényelhetik, s ingatlanvásárlások esetén rendkívüli előnyei vannak.
Kollégáink térítésmentes tanácsadással, gyors, szakszerű ügyintézéssel várják.
Tel: 93/516-670; 30/754-3616
Kanizsa 12 – Színes 2012. szeptember 27.
Először a nyár folyamán a teraszokon
trécselőknek, ejtőzőknek tűnt fel
a látvány, aztán már arra is volt példa,
hogy a 2011-ben zalai Miss Alpok-
Adriának választott hölgy munkahelyének
közelében fékezett autó,
s pattantak ki belőle lefotózni a járgányt
– persze a pillák miatt...
– Ez elég érdekes helyzet, hiszen
még a baráti körömben is
megoszlanak a vélemények róla,
vannak, akik azt mondják, szép, de
van, aki szerint meg..., hmm, inkább
maradjunk annyiban, hogy
annyira nem kedvelik. – válaszol
ez irányú felvetésünkre mosolyogva
az idén Pécsett már lediplomázott
Alexandra.
– Hogyan kezdődött a lassan
már három hónapos optikai tuning
története?
– Először az egyik amerikai sorozatban,
a Beverly Hills 90210-
ben láttam ilyen dekorációt, majd
itthon Bálint Antóniát is mutatták
be olyan autóval, melyen voltak
autópillák. Nekem megtetszett, s
innen már sínen is volt az elképzelés:
Budapestről rendeltem
meg őket, majd már Kiskanizsán
tette fel egy műanyagos szakember.
Nem egyenként, hanem
egészben lehetett felrakni a sort,
és vannak úgynevezett szemkontúrjai,
azok a kövek, melyeket
szintén látni lehet. Gyakorlatilag
egy nap alatt el is készült, arra
kellett csak várni, hogy a ragasztó
megszáradjon.
– S vajon milyen mértékben kell
vigyázni rá?
– Tulajdonképpen strapabíró, de
azért mindig szólok, amikor kézi
mosóba viszem, hogy mi a helyzet
és figyelnek is rá. Elméletileg a
gépi mosót is kibírná, de én eleve
nem adom az autómat gépibe, mert
a feketét elég rendesen karcolja...
Mindenesetre mint már írtuk,
igencsak feltünő jelenség lett – az
autó is. S a megfogalmazás nem
véletlen, hiszen Szandrának vannak
még komoly elképzelései a
szépségversenyeken való indulással.
Ismert, hogy az Alpok-Adria
versenyen egészen a nemzetközi
döntőig jutott. Persze, időközben
az élete már változott, jelenleg hivatási
elfoglaltságával is illik „öszszeegyeztetni”
elgondolásait. S akkor
még ott vannak a további pszichológiai
tanulmányok, szóval az
ember csak pislog, bár lehet, idővel
még a kisautó is megteszi...
P.L.
Épphogy csak nem pislant
Törpilla... Ez eddig rendben is lenne, a kedves rajzfilmfigurát ismerjük
a Hupikék törpikékből, de mind jobban hódítanak az úgynevezett
autópillák is. Lugosi Alexandra neve szépségkirálynőként
(nem csupán) széles e városunkban is roppant ismert, s ha e két
dolgot összerakjuk, jöhet egy német kis személygépkocsi, melynek
elülső lámpáin „szempillák” díszelegnek... Lássuk, hogyan is áll
össze a kép!
Egy golyós őrület, a kettlebell
szedi áldozatait Nagykanizsán.
A fertőzöttek száma
egyre emelkedik. Tüneteik a
rövid idő alatt bekövetkező
izomtömeg-növekedés, a túlsúlyosoknál
fogyás és a rendkívül
jó közérzet, kiegyensúlyozottság.
Városunkban már második éve
vannak jelen a kettlebellesek és a
minap ismét indítottak új, kezdő
csoportot a Bíbor Fitnessben, ahova
sok szeretettel várják az izmosodni,
fogyni és állóképességükön
javítani vágyókat.
De tulajdonképpen, mi is az a
kettlebell? Ha didaktikusak szeretnénk
lenni, akkor leginkább
egy olyan ágyúgolyóra hasonlít,
melynek fogantyúja van. A származását
tekintve orosz eredetű,
gyökerei több mint háromszáz évre
nyúlnak vissza. Ekkor a mezőgazdaságban
a termény lemérésére
használták, azonban hamar felfedezték
a gyakori emelés pozitív
élettani hatásait.
Az eszközt hatékonnyá a mögötte
álló Russian Kettlebell Challenge
(RKC) rendszer teszi, melyet
egy orosz erőnléti kiképző,
Pavel Tsatsouline dolgozott ki
majd 12 éve. A módszer azóta is
folyamatosan fejlődik, gyakorlatokkal
bővül, de elveiben változatlan
maradt.
A kettlebell esetén a fogás nem
a tengelyen történik, messze esik
a súly középpontjától, így folyamatos
koordinációt és nagy erőkifejtést
igényel. A helyes kivitelezés
kizárólag egyszerre, több
izomcsoport bevonásával, illetve
ezek összehangolásával érhető el,
ezért nem következik be az izmok
rövidülésének köszönhető
merev mozgás. A konditermi gépekkel
ellentétben fejleszti a
mélyizmokat, amelyek edzettsége
kulcsfontosságú a derékfájás,
hátfájás leküzdésénél. Ezen kívül
funkcionális, kőkemény izomzatot
épít hajlékonnyá és mobillá
tesz, hihetetlen állóképességgel.
Mellékhatásként a túlsúlyosak lefogynak,
aki túl vékony, megerősödik.
Nem ritka
a heti egy kilogramm
zsírvesztés, mely
nem jár együtt súlyvesztéssel. A
szakmailag jól betanított gyakorlatok
hatásai és a változás már
három hónap múltán észlelhetőek.
Az edzéseket bárkinek
ajánlják kortól, nemtől és
edzettségtől függetlenül.
Használói között
találunk fegyveres
testületeket (az
orosz Spetznaz,
az USA elnöki testőrsége, a magyar
TEK), élsportolókat (judo
válogatott, testépítők, amerikai
focisok, vízilabdások, kajak-kenu
válogatott), ismert személyeket
(Lance Armstrong, Sylvester
Stallone) és persze átlagembereket
is.
V.M.
Kettlebell Nagykanizsán – ismét indul kezdő csoport
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. szeptember 27.
Horoszkóp
A nyárvégi szabadsága nemcsak az egészségének
tett jót, hanem szinte megváltoztatta
a korábbi szemléletmódját is. A családját
érintő egyszerűbb döntéseknél lehetőleg
kérje ki a párja véleményét.
Jó formában lesz ezekben a napokban. Ha egy
laza kikapcsolódásra vágyik, látogasson el
szombat délután a miklósfai Kultúrszüret fesztiválra.
Ha előtte netán váratlan vendég kopogtat
be az otthonukba, vigyék magukkal őt is.
Váratlan fordulatok színesítik ezen a héten
az életét. Az események között célszerű
lesz némi szünetet beiktatnia. Nem
kell mindjárt autóba ülni, jó alkalom lehet
erre akár a kerékpározás is.
Ezekben a napokban gondolja meg alaposan,
milyen fontos titkot árul el a barátainak.
Kikapcsolódásként teremtsen egy
olyan világot maga körül, akár virágokból,
ami megnyugtatja.
Rendet szeretne tenni érzelmi életében,
de úgy tűnik, egyedül nem sikerül. Szeretne
végre megismerkedni valakivel, s
erre a csillagok állása szerint a miklósfai
szüreti bálban lesz is alkalma.
Jó hangulatban, tettre készen telnek el a
napjai, és a munkahelyén elismerésre
számíthat. Bár a rutinszerű munkát nem
igazán kedveli, a párja energiájából most
sokat profitálhat ön is.
A tenni akarás lesz jellemző önre ezekben
a napokban. Ha valami gond adódott
mostanában a párkapcsolatában, a kiengesztelődésre
jó alkalmat lelhet a miklósfai
szüreti bálban.
Fordítson több időt baráti kapcsolatai ápolására,
hiszen nem csak munkából áll a világ.
Ha el szeretné érni élete célját, akkor haladjon
a saját elképzelései szerint kitűzött úton,
és ne figyeljen a kritikus megjegyzésekre.
Ha meg akarja őrizni a lelki nyugalmát, ne figyeljen
oda a környezetében élők kritikus
megjegyzéseire. Mutassa ki a párjának bátran
az érzelmeit, és ne legyen szemérmes. Igazságérzetével
sajnos megbánthat másokat.
Most ne erőltesse azokat a dolgokat,
amelyek maguktól nem oldódnak meg.
Szabaduljon meg a korábbi, merev nézeteitől,
és engedje el magát. A hétvégén
lesz erre alkalma bőven.
Ne aggódjon folyton a pénzügyei miatt,
kösse le a gondolatait valami mással, és
foglalkozzon többet azzal, amit szeret.
Ha másképpen nem megy, keressen magának
új barátokat, új célokat.
Ne essen kétségbe attól, ha nem úgy halad
a dolgaival, ahogyan elképzelte. Az
idegeskedés helyett legyen figyelmesebb,
és ne hagyja, hogy bárki is eltérítse
az elképzelésétől.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
TÁRS
SZOLGÁLTATÁS
JÁRMű
BÉRLET
INGATLAN
Katonaréten Levente u. 4. szám
alatt 70 m2-es, két szobás, fedett teraszos,
kívülről hőszigetelt, felújított, belülről
jó állapotú családi ház 450 m2-es
telekkel eladó. Irányár: 13,9 millió Ft.
Tel.: 0630/988-5957 (7519K)
Belvárosban (Hunyadi utcában)
700 négyzetméteres építési terület eladó.
Érd.: 0630/448-6072
Bagolai hegyen pince kedvezményesen
eladó, 780 négyszögöl területen,
teljes felszereléssel, jól termő gyümölcsfákkal.
Víz, villany bevezetve, a
közlekedés jó. Érdeklődni: 0630/473-
9120 (7503K)
Garázs bérbeadó személygépkocsi
vagy motorkerékpár tárolására, Nagykanizsán,
a Csengery út elején az udvarban.
Tel.: 0693/312-767 (délután)
(7517K)
Nk-án a Munkás úti garázssoron
hosszú távra garázs kiadó. Érd.:
0630/520-4050 (7525K)
Lada 1500-as személygépkocsira
masszív tetőcsomagtartó kedvező áron
eladó. Érd.: 0630/389-5918 (7513K)
Szakképzett kéz- és lábápoló,
műkörömépítő vállalkozó vállal műkörömépítést
3000 Ft-tól, gyógypedikűrt
3000 Ft-ért. Tel.: 0630/270-
8592 (7520K)
Matematikából érettségire felkészítés.
Egyetemistáknak analízis,
valószínűségszámítás, statisztika,
számvitel, közgazdasági tárgyak. Érd.:
0630/668-6307 (7518K)
Készpénzért vásárolok régi könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat
és ruhákat, valamint
használati tárgyakat és teljes hagyatékot.
Tel.: 0620/555-3014 (7523K)
Idős személy gondozását vállalnám
Nagykanizsán. Érd.: 0630/225-0217 (7526K)
Nyugdíjas kőműves vállal kemence,
grillsütő építést és egyéb kőműves
munkát. Érd.: 0630/425-4252 (7527K)
Ápolást, gondozást - akár éjszaka is -
vállalok. Érd.: 0620/382-3085 (7528K)
Idős néninél gondozást, bevásárlást,
takarítást vállalok. Érd.: 0630-360-
6500 (7529K)
55 éves független, rendezett anyagi körülményekkel
rendelkező, magas, igényes,
sportosan elegáns, társaságkedvelő
férfi keresi hasonló hölgy ismerettségét
52 éves korig. Leveleket Liliom jeligére
kérem a hetilap szerkesztőségébe.
Kanizsa – Sport 14 / Apró 2012. szeptember 27.
Könnyű fizikai munkára
(címkézés, készletezés),
keresünk diákokat, fiatalokat,
letenyei raktárba!
Munkavégzés: hétfőtől-szombatig,
délelőttös, délutános ill. éjszakás műszakban.
Kulturált, tiszta munkakörülmények,
rugalmas munkarend,
korrekt bér. Közlekedés: ingyenes
céges buszjárattal!
Érdeklődni: 0620/913-71-10;
0630/983-33-87,
e-mail: diakmelo@diakmelo.hu
vagy illes.alpar@diakmelo.hu.
2012.10.02. kedd 11:00 – 14:00 Magyar Vöröskereszt, Sugár u. 28.
2012.10.02. kedd 15:30 – 17:30 Pölöskefő, Faluház
Véradás Magyar Vöröskereszt
Nagykanizsai TE 1866-
Horváth Méh (7.) – Komárom
VSE (14.) 7-1 (2-0)
NB III Bakony csoport labdarúgó-
mérkőzés, 6. forduló. Nagykanizsa,
120 néző. Vezette: Tuczai
(Király, Horváth Zs.). G.: László
R. (2., 80.), Babati T. (40., 83.),
Rieger (56., 65.), Szép D. (63.);
Gulyás T. (59.). Kiállítva: Cs. Horváth
G. (15.)
NTE: Freischmid - Rákhely M.,
Baranyai Z., Kotnyek I., Szép D. -
Rieger (Petánovics M., 73.), Bozsoki,
Nagy T. (Kocsis D., 87.),
Babati T. - Cs. Horváth G., László
R. (György M., 86.). Vezetőedző:
Koller Zoltán.
Az egykori „kultikus eredményjelző-
telenített” Olaj-pályán jobban
nem is kezdődhetett volna a sereghajtó
elleni találkozó, hiszen László
Roland révén már a 2. percben megszerezte
a vezetést a kanizsai együttes
(1-0). Aztán Cs. Horváth Gábor
adhatta át nem sokkal a kapitányi
karszalagot egyik csapattársának,
hiszen a játékvezető durva játékért
kiállította. Ettől függetlenül nem
fordult meg a játék menete, amiben
lényeges szerepe volt Szép Dávid
középre kanyarított szabadrúgása
után Babati Tamás fejesgóljának az
első félidő hajrájában (2-0).
Az 50. percben Nagy Tamás
hosszú indításával László robogott
el a jobb oldalon, aki a középen
üresen érkező Rieger Márk elé talált,
ő pedig a kapust is kicselezve
helyezett a kapu jobb oldalába (3-
0). Ezután ugyan szépítettek a vendégek
Gulyás Tamás révén (3-1),
de Szép a 63. percben kiugorva a
bal oldalon fejezte be eredményesen
a támadást (4-1). Rá két percre
Rieger egy mélységi indítás után a
kapus mellett 25 méterről továbbított
a hálóba (5-1), majd a 80.
percben Rákhely Martin beadása
után László a rövidre érkezve pörgetett
elegánsan a hosszúba (6-1).
A 83.-ban ezúttal Bozsoki Imre
léphetett ki, középre adása után
pedig Babati továbbított a kapu
jobb oldalába (7-1).
Koller Zoltán: „Érdemes megjegyezni,
hogy roppant fiatal csapatunk
emberhátrányban is remekül
teljesített, s volt olyan labdarúgónk,
aki már hosszú ideje nem jegyzett
találatot. Azt is tegyük hozzá, hogy
az NTE labdarúgóinak „újkori” NB
III-as történetében hét gólt meg nem
ért el a csapat, vagyis csak gratulálni
tudok futballistáimnak..."
Az NTE fölényes győzelme akár
megalapozója is lehet egy jól sikerült
vasárnapi pápai kiruccanásnak.
A „nagy” Lombard Pápa
csapata pénteken meccsel a Győrrel
az OTP Bank Liga NB I-ben,
így jó az esély arra, hogy a kanizsaiak
ellen a Dél-Zalából indult
Markek Tamás áll a sárga-feketék
kapujában. A másik tőlünk származó
labdarúgójuk, Csepregi
Tamás viszont továbbra is
sérüléséből lábadozik...
Városrészi csapatok rangadója
volt a megyei labdarúgó bajnokság
második vonalában Nagykanizsán,
hiszen a Kiskanizsa fogadta a
Bagola együttesét. Anem túlzottan
eseménydús mérkőzés első félidejében
a vendégek labdabiztosabb
kontrái jelentettek üde színfoltot, a
második játékrészben viszont a türelmes,
igaz, nem látványos futballt
bemutató Sáskák biztosan
húzták be a győzelmet. Nagy Roland
visszatérése a kiskanizsaiakhoz
érdekesre sikeredett, csereként
történt beállása után első labdaérintéséből
gólt szerzett...
Megyei II. osztály, Déli csoport:
Kiskanizsai Sáskák (5.) – Bagola
VSE (14.) 2-0. G.: Pécsi A., Nagy
R. Kiskanizsa: Munkácsi Zs. -
Ganzer Sz., Csordás M., Piecs L.,
Cserfő H. (Pécsi A.) - Farkas M.,
Németh R., Dolmányos, Visnovics
I. - Földesi, Kálcsics F. (Nagy R.).
Edző: Sneff Ferenc. Bagola: Cser
D. - Kovács Bálint, Kalamász, Szigeti,
Böröcz P., Horváth A., Kovács
K., Kovács Balázs (Kékesi), Rácz
K. (Takács P., Kalmár I.), Popovics
L. (Kocsis R.), Kisharmadás G. Játékos-
edző: Popovics Lajos.
Reák-Gép Kft. Baki SE (13.) –
Palin FC (8.) 0-3. G.: Bársony
Sz., Takács A., Horváth Gábor.
Megyei III. osztály, Déli csoport:
Zalakaros (1.) – Miklósfa
SE (5.) 0-0.
Bajcsa SE (11.) – Liszó SE
(13.) 5-2. Bajcsai g.: Tóth Gy. (3),
Vlasics N. (2).
Női NB II: Pécsi Vasutas SK
(6.) – Nagykanizsai TE 1866 (8.)
2-1. Kanizsai g.: Szekeres K. Kiállítva:
Szabó Zs. (NTE)
P.L.
Kanizsai gólszüret
Kanizsa – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. szeptember 27.
Öt éves sakkozó palántát
is köszönthettek
Immár a XXIV. Batthyány-Kanizsa
Kupa, egyben III. Bagonyai
Attila Nemzetközi Ifjúsági Sakkversenyt
rendezték a nagykanizsai
Batthyány Lajos Gimnáziumban.
A kilenc fordulós, svájci rendszerben
bonyolított tornára hat korcsoportban
nevezhettek az indulók –
egyben számos versenyző a határon
túlról is – tudtuk meg Kercsmarics
József főszervezőtől.
A legfiatalabbaknál (a 8 éven
aluliak) Diller Denis szerezte meg
a győzelmet, a B korcsoportban
Tubak Dániel lett a legjobb. A 12
éven aluliaknál Horváth Balázs
volt a legjobb. AD csoport (14 évesek)
mezőnyében Werner Anna
nyert, míg az E-ben Grimm György
szerepelt a legjobban. A legnagyobbaknál
(18 évesek) Nagy Gábor
igazán nagy teljesítményt nyújtott,
hiszen 7,5 pontot gyűjtött.
Csapatban a három fiatalabb
korcsoport sakkozóit felölelő versengésben
a Tapolca I került a lista
élére, megelőzve a szombathelyi
Haladást és a Tapolca II-t, míg
a nagyobbaknál Decs KSE, Tapolca,
Nagykanizsai Batthyány
(Havanecz Bianka, Huszár Nóra,
Hajas Tamás) volt a sorrend.
A torna legfiatalabb játékosa a
mindössze 5 esztendős Gaál
Zsóka (Tapolca) volt, a legjobb leány
sakkozó Werner Anna (Decs),
míg a legjobb fiú sakkozó Diller
Denis (Eger) lett. A kanizsai különdíjazottak
Horváth Csongor
Endre és Hajas Tamás voltak.
Ezüstérmesek
a softballos hölgyek
Érd adott otthont a honi softballbajnokság
négyes döntőjének, melyen
a Röntgen Kanizsa Ants együttese
is résztvevő volt az Érd Wild
Cats, a Szentendre Sleepwalkers,
valamint a Sopron csapata mellett.
Az elődöntőben a kanizsaiak a
Szentendrével mérkőztek, s nagy
csatában nyertek Gyimes Magdolnáék
11:10-re. A fináléban aztán
következhetett a házigazda,
mely csapat az utóbbi időszakban
igencsak megerősödött, köszönhetően
például amerikai dobójuknak.
A szezon elején a kanizsaiakkal
felváltva nyerték mecscseiket,
most a döntőben azonban
a „vadmacskák” nyertek 14:8-ra.
Érdekesség, hogy a dél-zalaiak a
találkozón az utolsó felvonásig
még 8:6-ra vezettek, de a sötétedéshez
az ellenfél jobban alkalmazkodott.
P.L.
Az elmúlt hétvégén rendezték a
főváros II. kerületében a postások
kispályás labdarúgó-tornájának országos
döntőjét, a IV. PostaBiztosító
Kupát, melyen a nagykanizsai
DPSE (Dunántúli Postás
Sport Egyesület) is érdekelt volt –
címvédőként. A kanizsaiak ezúttal
is kitettek magukért, hiszen végül
a második helyen végeztek.
A legjobb tizenhat csapat négy
négyes csoportban kezdett, a kanizsaiaknak
a Szolnok (0-0), a Budapest
70-es Posta (6-0), valamint a
Hódmezővásárhely (2-1) jutott. A
negyeddöntőben aztán a tavalyi finálé
ismétlődött az Ózd-Putnokkal
(3-3), s ezúttal is – hetesekkel – a
dél-zalaiak sikere született. Az elődöntőben
a Balatonfüred (3-1) ellen
sem volt megállás, a kupáról
döntő találkozón azonban a Pécs
jobbnak bizonyult a nagykanizsaiaknál
(0-2).
P.L.
A férfi vízilabda Magyar
Kupa-selejtező A csoportjában
a meccsdömping múlt szombaton
kezdésként rögtön a Szeged
– Kanizsa mérkőzéssel indult,
s a Bajnokok Ligája-induló
dél-alföldiek megadták
maguk számára az alaphangot,
hiszen 26-4-re győztek a házigazdák
ellen.
A lelki hadviselés időben nem
megfelelő alkalommal történt a kanizsai
uszodában, hiszen a taglalt mérkőzés
után törött bent a kulcs a zárban,
ami mintegy tízperces fejtörést
okozott – na nem az egész szegedi
együttesnek, csupán a tettet elkövető
játékosnak. Majd a szakik gyorsan
orvosolták a bajt, Vincze Balázs edző
legénysége meg ejtőzhetett egy jót a
délutáni találkozójáig.
Közben a fradisták döntetlenre
végeztek a Kaposvárral, s ahogy
az egyik nagykanizsai néző fogalmazott:
„Most majd minden
azon múlik, hogy közülük melyik
veri agyon jobban a Kanizsát...”
A kalkuláció ugyanis abból
indult ki, hogy a Szeged mindkét
elsőosztályú ellenlábasát legyűri.
Nos, a somogyiakkal szemben ezt
érvényesítették is, aztán a zöldek
plusz tizenötre végeztek a zalaiakkal,
míg a kaposváriak csak plusz
kilenccel. Ennek tetejében a Szeged
Beton végül döntetlent játszott
a Ferencvárossal... A két továbbjutó
pedig ez a két legénység lett.
A nagykanizsai MK-selejtező
eredményei: A-HID Szeged Beton
VE - Heat Group Kanizsa VSE 26-
4, Kaposvári Vízilabda Klub - Ferencvárosi
TC Waterpolo 8-8, Kaposvári
VK - Szeged Beton 7-16,
FTC - Kanizsa VSE 21-6, Kanizsa
VSE - Kaposvári VK 6-15, Szeged
Beton - FTC 8-8.
A rangos ellenfelekkel vívott
torna a dél-zalaiaknak kiváló
felkészülésként szolgálhatott a
bajnoki idényre.
P.L.
Ízelítő a vízilabda Bajnokok Ligájából
Címvédőként ezúttal második helyen
ANagykanizsai TE 1866 kadet
vívói válogató versenyen Budapesten
léptek pástra évadkezdés
gyanánt. A kanizsai klub népes
mezőnnyel indult az év első hazai
válogatóján (név szerint: Dobó
István, Erdős Péter, Bagarus
András, Farkas Márton, Osvald
Anna, Varga Frida, Kungli Borbála,
Vernyel Sára, Flumbort Sára,
Áfra Eszter).
A kanizsai női szakág volt eredményesebb,
leginkább Osvald Anna
(képünkön) révén. Mezőnyében
27 versenyző indult. Acsoportküzdelmek
után Osvald (6 győzelem,
0 vereség), Vernyel (4 gy., 2 v.),
Kungli (4 gy., 2 v.), Flumbort (3
gy., 2 v.) és Áfra (3 gy., 3 v.) került
fel a 32-es táblára. Vargának (2
gy., 3 v.) vívnia kellett a 16-ért,
ami nem sikerült neki, 15:13-ra kikapott.
A 16-ból a 8-as döntőbe
egyedül Osvald Anna jutott tovább,
szigetszetmiklósi ellenfelét
magabiztosan verte meg 15:4-re. A
többiek Vernyel, Kungli, Flumbort
és Áfra is elvesztette asszóját a
döntőért. A nyolc között aztán a
legeredményesebb kanizsai meg
sem állt a fináléig.
Eredményei a fővárosi
versenyen: 4-be jutás: Osvald -
Kelecsényi Mira (BVSC) 15:7.
Elődöntő: Osvald - Kelecsényi Léna
(BVSC) 15:13. Döntő: Osvald-
Drajkó Lili (Kárpáti) 8:15.
P.L.
Osvald Anna értékes kard-ezüstje
Kanizsa 16 – Hirdetés 2012. szeptember 27.
Az őszi időszakban sajnos jellemzően
megszaporodnak a közúti balesetek, a gépjárművezetők
ugyanis nem mindig igazodnak
a megváltozott környezeti és időjárási
viszonyokhoz, és gyakran megfeledkeznek
az autó szakszerű, szezonális karbantartásáról
is.
Bár napközben még meleg van, és hétágra
süt a nap, az esti lehűlések már jelzik az ősz és
a tél közeledtét. A korai sötétedés, a hajnali
köd, a gyakori esőzések egyértelmű jelei az
időjárás-, és egyben az út- és látási viszonyok
változásának. Éppen ezért, mint minden szezonváltáskor,
az ősz beköszöntével is fontos
elvégeznünk a gépjármű karbantartását, egyúttal
meggyőződnünk arról, hogy a megváltozott
közlekedési környezetben is biztonságosan autózhatunk.
– ősszel a látási viszonyok jelentősen romlanak,
hiszen korábban sötétedik, a rendszeres
ködtől, esőtől és sártól pedig az utak csúszóssá
válnak. Miközben a fékút megnövekszik, a
látótávolság csökken – figyelmeztet Istiván
Tamás a Weltauto nagykanizsai szakértője. –
Éppen ezért ebben az időszakban kiemelten
fontos a fékek szakszerű átvizsgálása, a világítóberendezések,
az akkumulátor, a gumiabroncsok
és a folyadékszintek ellenőrzése, valamint
a gépjármű teljes szezonális átvizsgálása.
Miután az ősz a nagy esőzések időszaka,
ezért közlekedésbiztonsági szempontból alapvető,
hogy szélvédőnk mindig tiszta, átlátható
legyen. Lehetőség szerint az ősz beköszöntével
cseréljük le az ablaktörlő lapátokat, ellenőrizzük
a szélvédőmosó folyadékot és figyeljünk
arra, hogy mindig elegendő mennyiségű
ablakmosó legyen a tartályban.
– Fontos, hogy a szélvédőt nem csak kívül
kell alaposan megtisztítani, hanem a belső felét
is, mivel párásodás esetén a lerakódott
koszréteg gátolja a vezetőt a kilátásban – teszi
hozzá Istiván Tamás. – Ellenőrizzük továbbá a
pollenszűrő állapotát, valamint ügyeljünk az
esővíz elvető nyílások tisztaságára, mert ha eltömődnek,
a víz könnyen az utastérbe juthat,
ahol komoly károkat okozhat.
Fontos, hogy vezetési technikánkat is a
megváltozott időjárási viszonyokhoz igazítsuk.
A csúszós utakon az autó stabilitása megváltozik,
ezért ilyen esetekben kerüljük a hirtelen
kanyarokat, az erős gyorsításokat és a
gyors fékezéseket, hiszen a jármű könnyen kicsúszhat
és kormányozhatatlanná válhat. Folyamatosan
lassítva, inkább motorfékkel csökkentsük
a sebességet.
Az őszi környezeti változások nem csak a gépjárművezetőket
érintik. Akerékpárosok, gyalogosok,
hozzászokva a nyári időszak késői sötétedéséhez,
az őszi estéken sokszor nehezen észlelhetően
közlekednek az úttesten. Ezért lakott területen
már szürkületkor és a koraesti órákban is óvatosabban
és körültekintőbben vezessünk. A tanév
megkezdésével az iskolák közelében megnövekedett
gyalogosforgalomra kell számítani,
ezért itt is lassítsunk és figyeljünk a gyerekekre.
Az Ön legközelebbi Weltauto
márkakereskedése:
Weltauto Nagykanizsa
8800 Nagykanizsa, Petőfi út 95.
www.istivanauto.hu
Itt az ősz
Figyeljünk a biztonságos közlekedésre!
Telefon: +36 93 510 137 vagy a +36 30 5686 327
Nagykanizsa, Ipari Park, Buda Ernő utca 19. 􀂊 www.inkubatornk.hu