Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.69 MB
2020-12-16 15:08:41
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
398
834
Rövid leírás | Teljes leírás (439.7 KB)

Kanizsa 2013. 005-008. szám február

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

AKANIZSA
HETILAPBAN
lakossági apróhirdetés
(15 szóig) 800 Ft,
KANIZSA KÁRTYÁVAL
CSAK 600 FT.
Vállalkozási apróhirdetés
15 szóig 1600 Ft.
Gyakorisági
kedvezmény mindkét
esetben 50%.
XXV. évfolyam 5. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2013. február 7. Kanizsa Kövessen minket
okostelefonján is:
www.kanizsaujsag.hu
Andrukonis:
„Voltak barátaink a bajban, akik ma
az emlékezésben is mellettünk állnak”
„Két pogány közt egy hazáért”
– a magyarok számára jól
ismert helyzetet ismerhetik fel a
látogatók a március 6-ig a
könyvtárban megtekinthető, a
katyñi mészárlás áldozatainak
emléket állító kiállításon. A megnyitóra
a magyar nyelvet három
év alatt jól elsajátító Micha³
Andrukonis nagykövethelyettes
érkezett.
A kiállítást szervező NPE elnöke,
Tóth Norbert nemzetközi
jogi, a vendéglátó várost képviselő
Dénes Sándor alpolgármester
történelmi oldalról közelített
a lengyelek egyik legnagyobb
tragédiájához. Kettőjük
köszöntőjét egy krakkói zeneszerző,
Piotr Pa³ka Per
crucem tuam... kezdetű műve
kötötte át két ifjú fuvolás
hölgy előadásában. Ezután
szólt a zsúfolásig telt kiállítótér
közönségéhez a budapesti
lengyel diplomácia második
embere:
„A Szovjetunió legfelső vezetőinek
parancsára mintegy huszonkétezer
lengyelt gyilkoltak
meg tarkólövéssel Katyñban és a
környező NKVD-fogdák pincéiben.
A II. világháborús megemlékezéseken,
emléknapokon, évfordulókon,
vagy a maihoz hasonló
kiállítás-megnyitókon feltűnő
megrendültséggel idézzük
fel történelmünk egyik legkegyetlenebb
időszakát. Azonban
minden ilyen alkalom arra is emlékeztet
bennünket, hogy voltak
barátaink a bajban, akik ma az
emlékezésben is mellettünk állnak.
Ez a tárlat, ötödik éve, a
budapesti Terror Háza Múzeumban
történt bemutatása óta járja
Magyarországot és mindenhol
erős érzelmeket vált ki. A látogatók
kivételes megértéssel fogadják.
Érezzük, hogy a Katyñról
szóló igazság ügyét magyar barátaink
is a szívükön viselik. Hiszen
a történelem őket sem kímélte,
a tragikus sors őket sem
kerülte el. Ezért a katyñi tragédiában
sok hozzájuk közelálló motívumot
és történelmi hasonlóságot
találnak. Ma már tudjuk,
hogy a katyñi halottak között
volt magyar áldozat, és nem szabad
elfelejtenünk – mint alpolgármester
úr említette – egy magyar
tudós, Orsós professzor
munkáját sem, aki a gyilkosság
körülményeinek feltárásában ért
el úttörő eredményeket. Katyñ
élő történelem, következményei
máig kihatnak társadalmi közéletünkre.
A tömeggyilkosságról
pedig mindig tudunk meg új
részleteket. Az Egyesült Államok
néhány hónapja sok, eddig
ismeretlen titkosszolgálati dokumentumot
adott ki a nyilvánosságnak.
Ma már világosan tudjuk,
hogy ha akkor a magyarok
nem segítenek, nem nyitják meg
a határokat a lengyel menekültek
előtt, Katyñban és a többi haláltáborban
még többen veszítik
életüket. Soha nem felejtjük el
ezt az önzetlen segítséget, amely
(folytatás a 2. oldalon)
(folytatás a címlapról)
... így tehát nem pusztán baráti
gesztus volt, hanem emberek
ezreit megmentő döntés.
Szeretném megköszönni
Nagykanizsa városnak és személy
szerint Cseresznyés – a
lengyel tanácsos itt kijavította
magát – Cseresnyés Péter polgármester
úrnak és Tóth Norbert
úrnak, a Nagykanizsai Polgári
Egyesület elnökének a meghívást
és a kiállítás bemutatásának
szándékát. Nagyra értékeljük,
hogy a tárlat kapcsán a város a
fiatal nemzedékekkel is meg
akarja ismertetni a katyñi tragédia
tényét. Szeretném megköszönni,
hogy a lengyel tematika,
a lengyel történelem helyet kap a
város életében és idén A Kommunizmus
Áldozatainak Emléknapján,
február 26-án a lengyel
áldozatok előtt is fejet hajtanak.
Köszönöm mindannyiuknak,
hogy segítenek Katyñ emlékének
őrzésében. Hiszen Katyñ
már nem csak lengyel ügy, nem
csak a lengyeleknek és nem csak
az oroszoknak mementó, hanem
olyan tragédia, amelynek a léptéke
univerzális. Mementó az
emberiségnek. Nagyon szépen
köszönöm.”
Ezt követően Micha³
Andrukonis nagykövethelyettes
egy kattintással feltöltötte a
Nagykanizsai Polgári Egyesület
Facebook oldalára a kiállításhoz
kapcsolódó középiskolás vetélkedő
feladatlapját. Át is olvasta
a 39 kérdést, és elismeréssel
szólt annak nehézségi fokáról. –
A fiataloknak meg kell dolgozniuk
a könyvutalványért – volt a
válasz. A lengyel diplomatával
ezután sok kanizsai váltott szót,
hiszen hazájának számos barátja
él városunkban. Szóba került –
melyre a kiállítás is kitér – Lengyelország
keleti határának
ügye. Nekünk, magyaroknak is
ismerős fájdalom. Az azon túl
élő lengyeleken a határ lépett
át, ők maradtak ott, ahol századok
óta élnek. A nagykövethelyettes
nagyszülei is erre a sorsra
jutottak. Jaltában ugyanis jóváhagyták
az 1939-es szovjet
agresszió eredményét, mikor
Lengyelország akkori területének
felét csatolta magához a keleti
hódító.
Megrendítő olvasni erről a kiállításon
egy, a nyugati fronton harcoló
lengyel pilóta keserű szavait:
„…harcoljunk – miért is? Azért,
hogy ne tudjunk visszatérni szülővárosunkba?
Ha a németek most
elkapnak, azt sem fogom tudni,
miért halok meg. Lengyelországért?
Nagy-Britanniáért? Oroszországért?”
Katyñ Tömeggyilkosság. Politika.
Erkölcs címet viseli a kiállítás.
Tiszteletet ébreszt a látogatóban
a lengyel katonák iránt
az a tény, hogy az angolszász
árulás ismeretében is, vérző
szívvel is, hatalmas véráldozatot
hozva harcoltak Európa szabadságáért.
Ha már a hazájukért
nem lehetett… De nemcsak a
keleti hódítást hagyták jóvá. Az
Atlanti Charta magasztos szavait
megcáfolva a lengyelek sem
választhatták meg a nekik tetsző
kormányzási formát. Államelnökük
egy NKVD ügynök lett,
honvédelmi miniszterük egy
szovjet marsall. A tárlat egyben
egyfajta főhajtás is azok iránt az
angol és amerikai diplomaták,
politikusok, katonák iránt, akik
nem voltak hajlandók osztozni
kormányaikkal a lengyelek elárulásában.
Mint az elsőbeosztott is emlékeztetett
rá, hazánk 1939-ben teljesítette
kötelességét a testvérnemzettel
szemben. A kanizsaiak
a volt Kávégyár épületében alakították
ki a lengyel menekültek elhelyezését.
De nem csak otthont
adtak elődeink, a lengyel katonák
számára Magyarország jelentette
az ugródeszkát a szövetségesekhez.
Emlékezetes, a II. világháború
idején Európában csak és kizárólag
Balatonbogláron működött
lengyel gimnázium. Ebben
az időben írta a krakkói érsek,
Sapieha bíboros a boglári plébánosnak,
Varga Bélának: „Minden
lengyel fiatalra úgy vigyázz, mint
a szemed fényére. Minden lengyel
fiatalra szükség lesz a háború
után. Tekintsünk a jövő
Lengyelországára…” A legkeményebb
időkben való jövőre tekintés
napjainkra is például szolgál.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi
Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Dobri Katalin (+3630-640-8515). Szerkesztőség és kiadó:
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím:
8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft.
Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés:
Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
Kanizsa 2 – Kultúra 2013. február 7.
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Fotók: Bakonyi Erzsébet
Andrzej PrzewoŸnik lengyel
történésznek, a Harc és Mártíromság
Emlékét őrző Tanács
vezetőjének neve is feltűnik a
kiállítás nyitó paravánján, a
szerzők egyikeként. Fennmaradt
egy fénykép, melyen a lengyel
és orosz kormányfővel,
Donald Tuskkal és Vlagyimir
Putyinnal látható a a katyñi
mészárlás 70. évfordulóján
2010. április 7-én. Három
napra rá az ugyanahhoz az
emlékműhöz tartó repülőgépen
Lech Kaczyñski köztársasági
elnök kíséretében ő is életét
vesztette. Özvegye számolt be
arról, hogy PrzewoŸniknak
„Magyarország különleges
szerelme volt.”
Kanizsa – Gazdaság 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. február 7.
A hét végén Sopronban került
sor a nyugati régió kereskedelmi és
iparkamaráinak gazdasági évnyitójára.
A rendezvényen Parragh
László, az MIKIK elnöke tartott
gazdasági évértékelést. Az elnök elmondta,
folynak a hitviták arról,
hogy jó irányba megyünk-e. Szerinte
igen és elkerülhetetlen, hogy a
strukturális változások az egyes alrendszerekben
végbemenjenek.
Arendezvényen Horváth Vilmos
a soproni kamara elnöke átadta a
soros elnöki tisztet Dr. Polay Józsefnek
a Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara elnökének.
Dr. Polay az átvételt követően jelezte,
több területen szükséges az
együttműködés a régió kamarái
között. Nagykanizsa ösztönzi,
hogy a régió kamarái közös pályázatokon
vegyenek részt, hogy a régió
vállalkozói kezdjék meg a felkészülést
a 2014-től induló új EUs
pénzügyi ciklusra, hogy az első
naptól adjanak be pályázatokat,
mert csak így lehet lehívni a rendelkezésre
álló forrásokat.
Városunkkal kapcsolatban kiemelte,
Nagykanizsa magyarorosz
napot szervez a nagykövetség
bevonásával, melyre várják a
vállalkozókat az egész régióból.
Fontos lesz a „kézművesség 1000
éve a Kárpát medencében” rendezvény
is, melyre Zalaegerszegen
kerül sor, és amelyen szeretnék, ha
a régió kézművesei nagy számban
vennének részt.
Végezetül meghívta a jelenlévőket
a 2014-es Nagykanizsai régiós
gazdasági évnyitóra, ahol reményei
szerint az MKIK elnöke és a
régió öt kamarájának elnöke felszegezi
a nagykanizsai Patkófalra
a fejetlen fehér mén szerencse patkóját
is.
Kanizsa
Dr. Polay József a nyugati régió
kamaráinak soros elnöke
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., Tel./fax: +36/20-849-2341
A Mi a pálya? – Jövőnk az ifjúság II. című, TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0202
azonosítószámú projekt programjai
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Tel./fax:
+36/20-849-2341, e-mail: gyorfy.aniko@nagykanizsa.hu,
www.miapalyank.hu, www.ujszechenyiterv.gov.hu
Csellengők
Közösségi Háza
Nagykanizsa Zrínyi Miklós u. 51.
2013. február 7.
csütörtök 16.00 óra
Amit tudni akarsz
a szexről, de nem
mered megkérdezni!
Csellengők
Közösségi Háza
Nagykanizsa Zrínyi Miklós u. 51.
Biliárd, Csocsó
Internet
Nyitva: hétfő-péntek 10.00-22.00
2013. február 16. 9-18 óráig
Kézműves foglalkozás
farsangi álarcok készítése
Kanizsa Centrum
A projekt honlapján, a www.miapalyank.hu-n
folyamatosan feltöltésre kerülnek a programok időpontjai, továbbá pályaválasztással,
továbbtanulással kapcsolatos információk is megtalálhatók.
A rovat legfrissebb bejegyzésében a kedvezményes idegen nyelvi és számítástechnikai
képzésről olvashatnak az érdeklődök.
Pszichológiai tanácsadás rovatunkban pedig anonim módon lehet
kérdéseket feltenni a szakembernek.
Kérjük, támogassa Ön is adója
1%-ának felajánlásával a nagykanizsai
állatmenhelyet üzemeltető
Nagykanizsai Élettér Állat és Természetvédő
Egyesületet!
Tisztelettel kérünk mindenkit, elsősorban
Nagykanizsa polgárait, hogy lehetőség
szerint a nagykanizsai árva kutyusokat
támogassák adójuk 1 százalékának
felajánlásával!
Az „Élettér” Állat és Természetvédő
Egyesület adószáma: 18954650-1-20
Egyesületünkről, tevékenységünkről,
elérhetőségeinkről minden fontos és lényeges
információt megtalálhat a
http://www.eletter-kanizsa.hu/, illetve a
http://www.facebook.com/EletterAllatEsTermeszetvedoEgyesulet
internetes
weboldalakon.
Segítsen, támogasson minket, és látogasson
el hozzánk, szeretettel várunk
minden érdeklődőt!
Köszönettel és tisztelettel:
Dr. Papp Attila sajtóreferens,
elnökségi tag
„Első kézből Cseresnyés Péter
polgármestertől” címmel időről
időre beszámolunk a város életét
leginkább érintő eseményekről.
Most a Demokrata című hetilap
írását idézzük, amelyben a városvezető
maga világít rá, miért
volt szükség bizonyos döntések
meghozatalára a nagykanizsaiakat
leginkább érintő kérdésekben.
– Milyen koncepciók mentén
haladt a városfejlesztés az elmúlt
években?
– A folyamatra visszatekintve
látható a tudatos fejlesztés. Megpróbáltunk
úgy dolgozni, hogy
előbb koncepciót alkottunk, megfogalmaztuk,
hogy Kanizsának
mire lenne szüksége, és ezt követően
kerestünk ezekhez forrást,
pályázati lehetőséget. Először
2008-2009-ben, a Pannon Egyetemmel
közösen dolgoztunk ki
egy városfejlesztési stratégiát. Ez
egyfajta állapotfelmérés volt, a
lehetséges fejlődési irányokat
akartuk meghatározni. Ezután a
Fidesz-frakció elhatározta, hogy
végig viszi a belváros rekonstrukcióját.
Ehhez elkészült egy integrált
városfejlesztési stratégia,
majd ennek egy továbbfejlesztett
változata, amely már nemcsak a
belvárosra, hanem Kanizsa teljes
közigazgatási területére koncentrál.
Megnéztük, Nagykanizsa
mely részei alkalmasak a beruházásokra,
és milyen jellegű fejlesztésekre
van szükség. Ha
gyorsmérleget vonunk: elkészült
a belvárosi rekonstrukció első
üteme, amelynek leglátványosabb
eleme a megújult Erzsébet
tér, tart a 11 milliárd forintos csatornázási
program, és több gazdaságfejlesztési
beruházáson is túlvagyunk.
Most az EU 2014-
2020-as költségvetési időszakára
vonatkozó fejlesztési terven dolgozunk,
amely nemcsak Nagykanizsára,
hanem az egész térségre
vonatkozik. Nagyon fontos, hogy
nem csak Kanizsában gondolkodunk.
Komoly együttműködés
alakult ki Kaproncával, és testvérvárosunkkal,
Csáktornyával,
valamint Zalakarossal is egyre
szorosabb a kapcsolatunk.
Zalakaros egy európai hírű fürdőváros,
amely sok kanizsainak ad
munkát, viszont mivel egy kétezer
fős településről van szó,
ezért Nagykanizsa, mint megyei
jogú város, a közös pályázás során
jelentős segítséget tud nyújtani.
– Melyek az idei év legfontosabb
beruházásai?
– Befejeződött a belváros rekonstrukciója.
Még számomra is
meglepő, hogy a nagykanizsaiak
mennyire megszerették az új teret.
Külön öröm számunkra, hogy
turistavonzó látványosság lett, és
ez is volt az egyik célunk.
Zalakarosról a német és osztrák
vendégek már nem csak a város
határában lévő hipermarketekbe
mennek el, hanem bejönnek a városközpontba,
fényképezkednek
a szökőkútnál, és szerencsére
pénzt költenek a helyi vállalkozásoknál,
szolgáltatóknál. A határon
átnyúló együttműködésben is
megcéloztuk azokat a pályázatokat,
amelyekben a turizmus került
előtérbe. Most nyertünk egy
olyan pályázaton, ami négy várost,
Nagykanizsát, Kaproncát,
Csáktornyát és Zalakarost összekötő
kerékpárútról szól. Lesznek
kerékpáros bázisok és Nagykanizsán
létrejön egy biciklis versenypálya
is. Ez körülbelül két
millió euró összegű beruházás. A
kórházfejlesztés is elindult.
Örömmel mondhatom, Nagykanizsa
az egészségügyi rendszer
átalakításából nyertesen fog kikerülni,
mert ez a négymilliárdos
beruházás nem csak az épület
megújításáról szól, hanem ezáltal
az egészségügyi ellátás is magasabb
színvonalú lesz. A csatornaberuházás
másfél év hosszadalmas
munkája után legkésőbb június
30-án befejeződik. Ez egy tizenegymilliárdos
fejlesztés, amit
Nagykanizsa, mint térségi központ,
tizenkét másik településsel
együtt valósít meg. A minap egy
közgyűlési ülésen az egyik képviselő
panaszkodott, hogy Nagykanizsa
megy lefelé a lejtőn, és már
nem is érdemes itt élni. Ezen nem
csak én, de több képviselő és
több kanizsai ember is felháborodott,
hiszen ebben a válságos időszakban
nem sok település tud
ilyen munkahelygyarapítást,
ilyen fejlesztéseket felmutatni.
– Milyen a város iránti befektetői
érdeklődés?
– A General Electric Nagykanizsát
a LED technológia európai
gyártóbázisává fogja fejleszteni,
ami azt jelenti, hogy Kanizsa lesz
a LED lámpák gyártóközpontja. A
GE két éve jelentette be, hogy
Nagykanizsán közel másfél ezer
embert fog elbocsátani a hagyományos
lámpatestek gyártásának
leállítása miatt. Ez a beruházás
biztosítja a munkahelyek megtartását,
sőt, a bővítés esélyét hordozza.
A GE tehát fantáziát lát a
városban. Akárcsak egy olasz cég,
a DAB, amely közel egymilliárd
forintos beruházást valósít meg az
ipari parkban, amellyel 140-150
új munkahelyet teremt. Ezt főleg
azoknak az olasz vállalkozóknak
köszönhetjük, akik Nagykanizsán
dolgoznak, és jól érzik magukat a
városban, jónak tartják azt a környezetet,
amit Kanizsa és az ország
tud biztosítani. Azok az olaszok,
akik ebben a régióban új befektetési
célpontokat keresnek,
először Nagykanizsát „fedezik
fel”. Az elmúlt időszakban jelentkezett
két újabb vállalkozó is,
akik munkahelyteremtő-beruházásban
gondolkodnak, és esélyesek
vagyunk arra, hogy nálunk telepednek
le. Ellentétben a már
említett pesszimista képviselővel,
bizakodóan tekintek a jövőbe. A
DAB ugyanis opciós jogot kért
egy újabb terület megvásárlásra
az ipari parkban. Örülök annak,
hogy azok a kis- és közepes vállalkozók
is megtalálnak bennünket,
akik stabil munkahelyet tudnak
kínálni az itt élőknek. Mindezek
következményeként stabilizálni
tudtuk a foglalkoztatást, ami
a válság idején nagy szó.
– Miért volt előnyös a városnak
a Saubermacher Pannónia
megvásárlására?
– Az osztrák hulladékgyűjtő
cégnek most járt le a szerződése
az önkormányzattal. Már több
mint egy éve közöltem a tulajdonossal,
hogy a szerződést a város
ebben a formában nem kívánja
meghosszabbítani, mert akkor is
úgy gondoltam, hogy ebbe az üzletágba
az önkormányzatnak tulajdonosként
be kell lépnie, hogy
jobban tudjuk felügyelni a folyamatokat.
A kormányzati szándék
is az volt, hogy a közszolgáltatás
lehetőleg állami vagy önkormányzati
kézbe kerüljön, és a hulladékgazdálkodási
törvény is annak
szellemében készült, hogy hulladékgyűjtést
csak olyan cég végezhessen,
amelyikben többségi tulajdonos
az állam vagy az önkormányzat.
Ezért döntött úgy a helyi
Fidesz-frakció, hogy támogatja
azt a tervemet, ami a cég megvásárlását
tűzte ki célul. A Saubermacher
Pannonia nem csak lakossági
szolgáltatást végez, hanem
más tevékenységgel is jelen van a
piacon, és nyereségesen működik.
Meggyőződésem, hogy hosszútávon
ez mind a város, mind pedig
az itt élő emberek javát szolgálja.
Azt a pénzt, amit ebbe invesztált a
város, a cég ki tudja termelni. Azt
is meg kell említeni, hogy a város
tulajdonszerzésével a munkahelyek
megtartását is biztosítani tudjuk,
ami a tulajdonszerzés nélkül
bizonytalan lett volna.
Kanizsa – Első 4 kézből 2013. február 7.
Kanizsa – Közgyűlési tallózó 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. február 7.
„Nagy álmok, nagy lehetőségek,
Nagykanizsa” – így szól a város
új szlogenje. Miért volt szükség
új arculatra?
Nem volt egy olyan egységes
arculatunk, amit általánosan lehetett
volna használni. A korábbi
jelképünk - emberek egymás kezét
fogva egy kaput formáltak -
nem teljesen fejezte ki azt, mit is
gondolunk a városról. Az elsődleges
célunk az volt, hogy az új
jelkép vidámságot és önbizalmat
sugározzon, hogy érdemes ide
jönni, jó itt élni, mert Nagykanizsa
a lehetőségek városa. Olyan
jelképet kerestünk, amit egy
óvodás is könnyen le tud rajzolni,
és a jelmondat könnyen megjegyezhető.
Mi ugyanis hiszünk
abban - és az utóbbi évek eredményei
is azt igazolják -, hogy
Nagykanizsa kiváló lehetőséget
teremt az itt élőknek és az ide érkező
befektetőknek egyaránt. No
és persze a szív forma sem véletlen...
– Miért vezették be az
ebrendészeti hozzájárulást?
– Törvény született arról, hogy
januártól minden négy hónaposnál
idősebb kutyát egyedi azonosítóval
kell ellátni. Annak érdekében, hogy
minél kevesebb legyen a kóbor kutya,
mi továbbgondoltuk ezt a rendelkezést.
Először is, az állatorvosokkal
kötött megállapodás értelmében,
kedvezményt adunk a kutyatulajdonosoknak
a chip beültetéséhez.
Másodszor, sok panasz érkezett
azzal kapcsolatban, hogy néhány
gazda nem úgy tartja a kutyáját,
ahogy kellene. Ezért döntöttünk
úgy, megpróbáljuk ösztönözni a felelős
állattartást, amihez – anyagi
lehetőségeinkhez mérten – az eszközöket
is próbáljuk biztosítani,
például azt tervezzük, hogy hulladékgyűjtő
zacskókat helyezünk ki a
közterületeinkre. Tehát az
ebrendészeti hozzájárulásra azért
volt szükség, hogy a kutyatartással
kapcsolatos körülményeket javítsuk
és erősítsük a felelős állattartást.
Így a befolyt összegből fogjuk
támogatni a kutyák chippel való ellátását,
kiépítjük a hulladékgyűjtő
rendszert, növeljük a kutyamenhelynek
jutatott forrásokat, és tervezzük,
hogy kijelölünk kutyafuttató
területeket, amellyel többek régi
vágya teljesülhet.
Csaknem hárommilliárd forintnyi
önkormányzati adósságot
vállal át az állam Nagykanizsán,
egyéb témák mellett ennek
részleteiről is tárgyalt csütörtökön
a város közgyűlése.
A városháza összesítése szerint
az állami kézbe került Kanizsai
Dorottya Kórházra fordított kölcsönöket
teljes egészében átvállalja
az állam, vagyis 245 millió forinttal
csökken a város hitelállománya.
Az egyéb kölcsönösszegek
6,7 milliárd forintot jelentenek
Nagykanizsán, ennek – az adóerőképességhez
igazított számítások
alapján – 40 százalékát veszi át a
kormányzat, vagyis további csaknem
2,6 milliárd forintot.
Az adósság átvállalásához szükséges
önkormányzati adatszolgáltatásról
szóló előterjesztést a közgyűlés
nagy többséggel fogadta el:
tizenöt képviselő igennel szavazott,
ketten tartózkodtak.
Energiamegtakarítást célzó pályázatok
benyújtásáról is döntöttek
a nagykanizsai képviselők. Egyszerre
öt intézmény pályázik olyan
világításkorszerűsítési tervekkel,
amelyek megvalósításuk esetén
napelemes energiatermeléssel segítik
a megtakarítást. A245 millió forint
értékű beruházás révén a város
polgármesteri hivatalának épülete,
a Batthyány Lajos Gimnázium és
három általános iskola energetikai
korszerűsítését valósíthatják meg
85 százalékos támogatással.
Az elmúlt évben Nagykanizsa
sok energiát fektetett a külkapcsolatok
ápolásába, így számos településről
érkeztek hozzánk, valamint
több kanizsai küldöttség, az
intézmények képviselői is ellátogattak
határon túli helyszínekre.
A közgyűlés által elfogadott
Nagykanizsa önkormányzatának
2012. évi külkapcsolatairól szóló
beszámolójában olvasható, hogy a
külkapcsolati események elsősorban
a testvérvárosokhoz kapcsolódtak,
másodsorban került sor gazdasági
és kulturális eseményekre.
Városunkba Akkóból, Bihácsról,
Csáktornyáról, Kaproncáról, Gleisdorfból,
Kazanlakból, Kovásznáról,
Shijiazhuangból, Togliattiból és
Puchheimből érkeztek. A nagykanizsai
küldöttség februárban járt Ptujban,
ahol megtekintette a mohácsi
busójáráshoz hasonló nagy hagyományokkal
rendelkező Kurentovanje
felvonulást. Ezt követően Csáktornyára
utaztak a kanizsaiak. Az
Orff Ütőegyüttes egy támogatásnak
köszönhetően vendégszerepelt Kovásznán.
Ezeken kívül az intézmények
is kivették részüket a külkapcsolati
viszonyok ápolásából.
A város gazdasági kapcsolatainak
fejlesztése érdekében üzletemberek
és potenciális befektetők mellett
több nagykövet is járt nálunk tavaly,
így Ilan Mor izraeli nagykövet, majd
Grzegorz Lubczyk volt lengyel
nagykövet és neje, valamint Ghauri
Shankar Gupta indiai nagykövet. A
testvérvárosi kapcsolatok mellett a
Magyarország – Horvátország IPA
Határon Átnyúló Együttműködési
Program keretében folytatódott az
együttműködés Kaproncán.
Ebben az évben is hasonló,
élénk külkapcsolati viszonyt szeretnének
ápolni testvérvárosainkkal,
akiket a város eseményeire invitálnának,
továbbá terveik közt
szerepel az európai vérkeringésbe
való bekapcsolódás is.
Aközgyűlésen megszavazták a
Balatoni út – Hevesi úti csomópontba
tervezett kettőskeresztemlékművel
kapcsolatos önkormányzati
kötelezettségvállalás
elhárítását.
Az emlékmű felállítását a Jobbik
Magyarországért Mozgalom
kezdeményezte. A 8 méter magas
építési engedély köteles kettőskereszt
már elkészült azonban a
felállítási helye állami tulajdonú
közút, vagyonkezelője a Közlekedési
Koordinációs Központ.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Zala Megyei Igazgatója, Móricz József
állásfoglalása meghozatala
előtt, levélben fordult az önkormányzathoz,
kikérve annak véleményét,
felvállalná-e a jövőben az emlékmű
felújítását vagy elbontását.
Mivel az önkormányzat jelen
körülmények közt nincs döntési
helyzetben, így a kettőskereszttel
járó kötelezettséget nem vállalja.
Természetesen amennyiben az említett
csomópont városi tulajdonba
kerül újra tárgyalhatják a kérdést.
Minden évben megszervezik és
lebonyolítják városunk oktatási intézményeiben
a szakmai és érettségi
vizsgákat, így 2011/2012-es időszak
május-júniusi és az októbernovemberi
vizsgaidőszakában is.
A május-júniusi vizsgákon 708
tanuló kapott bizonyítványt, ebből
702-en középiskolában tanultak.
Tanúsítványt 157 diák, akik már
rendelkeztek érettségi bizonyítvánnyal,
vehetett kézhez (középszinten
106 fő, emelt szinten 51
fő). Sikeres előrehozott vizsgán
500 fő vett részt, de ők még nem
fejezték be középiskolai tanulmányaikat.
Ismétlő vizsgát pedig 52
tanuló tett, ebből 9-en emelt szinten
teljesítették. Aszintemelő vizsga
követelményeinek 72-en feleltek
meg, míg kiegészítő vizsgán
12-en, akik már rendelkeztek érettségi
bizonyítvánnyal, de abban
még nem szereplő vizsgatárgyból
tettek érettségi vizsgát.
Az október-novemberi érettségi
vizsgát a Dr. Mező Ferenc – Thúry
György Gimnázium és Szakképző
Iskola bonyolította. A diákok előre
hozott érettségit jellemzően idegen
nyelvekből és szabadon választható
tantárgyakból tették, összesen 206
fő, 238 tárgyból, melyből 30 esetben
javítóvizsgára utasítás történt.
Az előterjesztésben olvasható,
hogy Nagykanizsán a legnépszerűbb
tantárgy az angol volt, ezt a
gazdasági ismeretek és a német
nyelv követték a sorban.
Aközgyűlésen elfogadták a Kanizsa
Uszoda Kft. ügyvezetői tisztségének
betöltésére irányuló előterjesztést.
A javaslat alapján a tisztség betöltésére
pályázat útján kerül sor, melyet
már ki is írtak, a közzététele február 11-
re várható, míg a benyújtás határideje
március 29. A pályázók közül történő
választás április 30-án lesz, amikor a bizottsági
vélemények ismeretében, a pályázók
meghallgatását követően hozza
meg a döntést a közgyűlés. Az ügyvezetőt
2013. június 1-jétől kezdődően
2018. május 31-ig választják meg.
Hárommilliárdot vállal át az állam
Külkapcsolatainkról
Egyelőre nem
lesz kettős kereszt
Maturáltak statisztikája:
az angol volt a menő
Új uszodaügyvezetőt
keresnek
Kanizsa 6 – Oktatás 2013. február 7.
Idén is a Hevesi Sándor Általános
Iskola adott otthont a Kazinczy
Ferencről elnevezett szépkiejtési
versenynek. A megmérettetésen
31 felső tagozatos helyi-
és környékbeli kisdiák vett
részt, ám Lenti térségéből is érkeztek
gyermekek a nyelvművelő-
rangadóra.
A verseny ezúttal is nyelvünk
igazi értékeit megőrizve a szép
magyar beszéd tematikájára épült.
„Hiszen a mai világban fontos,
hogy akár egy ilyen megmérettetéssel
is tegyünk – fiatalok, felnőttek
közösen – a magyar nyelv romlása
ellen” – szólt köszöntőjében
Kovácsné Egres Éva. A Hevesi
Sándor Általános Iskola igazgatóhelyettese
beszédben közelképet
adott a Kazinczy-díj Alapítvány
oltalmában egykoron életre kelt
versenyről, majd az intézmény diákjai
adtak ünnepi műsort. A verseny
ezután két korcsoportban, az
5-6, illetve a 7-8 osztályos gyermekeknél
az általuk választott, hozott
szöveg felolvasásával vette
kezdetét. A háromtagú szakmai
zsűri a nebulók helyes, hangsúlyos
kiejtését vette górcső alá – számolt
be hetilapunknak Kanizsai Jánosné
főszervező, a Munkaközösség
vezetője. Az értékes nyereményeken,
és a jó hangulatú délutánon
kívül a legszebb beszédű diákra
vár még a Balatonbogláron megrendezendő
országos döntőn való
bizonyítás lehetősége is.
Eredmények:
Nagykanizsa-7-8.osztály: 1.
Poszovecz Hanna Kőrösi-Péterfy
Általános Iskola Péterfy Sándor
Tagintézmény, felkészítő: Dr.
Bartókné Tóth Edit. 2. Farkas Dóra
Kőrösi-Péterfy Általános Iskola
Székhelyintézmény. 3. Lovrencsis
Dóra Piarista Általános Iskola
Gimnázium, Diákotthon és Boldog
Donáti Celesztina Óvoda, felkészítő:
Rácz Andrásné.
Lenti 7-8.osztály: 1. Tüske Bálint
Arany János Általános Iskola, felkészítő:
Rákos Szilvia. 2. Maturicz
Vanda Arany J.Á.I., felkészítő: Rákos
Szilvia. 3. Kovács Nikoletta
Vörösmarty Általános Iskola, felkészítő:
Szunyogh Lászlóné.
Nagykanizsa 5-6.osztály: 1.
Hajmás Lili, Zrínyi M. - Bolyai János
Általános Iskola, felkészítő:
Horváthné Paulusz Julianna. 2.
Vasvári Zsóka Hevesi Sándor Általános
Iskola, felkészítő: Halász
Katalin. 3. Molnár Dorottya
Kőrösi-Péterfy Általános Iskola
Székhelyintézmény.
Lenti 5-6. osztály: 1. Weinhoffer
Péter Arany János Általános Iskola.
felkészítő: Rákos Szilvia.
A szakképzési rendszer átalakulása
nagy terhet ró az iskolákra
és a családokra egyaránt, hiszen
már elég korán el kell határozni
a fiataloknak: milyen szakmát,
képzést válasszanak. Ebben
a nehéz döntésben próbál segítséget
nyújtani a Nagykanizsa és
Térsége TISZK „Merre visz az
út?” nevű projektje.
A projekt keretében a TISZK
munkatársai már több általános iskolában
tartottak foglalkozásokat,
Nagykanizsán és környékén is. A
pályaorientációs program szerdán
a nagyrécsei Körzeti Általános Iskola
és Napköziotthonos Óvoda
intézményében zajlott.
– Agyors változások nem sok időt
hagytak a felkészülésre, kihelyezett
foglalkozásainkkal ebben próbálunk
segíteni – fogalmazott Faragó Zsolt,
a TISZK szakmai vezetője.
– A nagyrécsei iskolában családias
hangulatban zajlik az oktatás,
a 7. évfolyamon jelenleg 21 tanulónk
van. Plusz foglalkozásokon
igyekszünk segíteni a gyerekek felkészülését
az előttük álló évekre és
feladatokra – mondta el Horváth
János, az intézmény igazgatója.
Apályaorientációs foglalkozások
technikai feltételeit a Nagykanizsa
és Térsége TISZK biztosítja. A
programok alkalmával kitelepülnek
az iskolákba, ahol a „Merre visz az
út?” projekt jól felkészült munkatársai
foglalkoznak a diákokkal.
A mintegy öt tanórát igénylő,
csoportos és egyéni feladatokkal,
az önismeretet segítő számítógépes
programokkal tűzdelt foglalkozások
mindig személyre szóló tanácsadással
zárulnak. Utóbbin, igény
szerint, a szülők is részt vehetnek.
Végezetül a tanulók véleményt alkothatnak,
név nélkül, írásban megfogalmazva
a tapasztalataikat. Ezek
közül álljon itt néhány: „Nagyon
jónak tartottam a foglalkozást, sok
új információt szereztem. Nagyon
hasznosnak tartom, jó lenne, ha
többször lenne ilyenben részünk.”
„Köszönjük, hogy hozzásegítettek
bennünket ahhoz, hogy eldönthessük,
milyen szakmát válasszunk.
Nagyon jól éreztem magam, sok
érdekességről hallottam. „Szerintem
nagyon jó volt, megismerhettem
több szakmát. Még nem tudom,
milyet válasszak, de azért
már van néhány ötletem.” „Hasznos
volt a mai nap, mert sokat tanultam,
s jobban megismertem a
saját képességeimet. Irányt kaptam
a továbbtanulási céljaimhoz.”
Fogyasztóvédelmi hét
Érdekes előadásokkal tarkított
hét elé néznek a Dr. Mező
Ferenc - Thúry György Gimnázium
és Szakképző Iskola diákjai.
Egy sikeres pályázat jóvoltából
a Thúry Tagintézményben
Fogyasztóvédelmi hetet rendeznek,
melynek elsődleges célja az,
hogy a tanulók megismerkedjenek
a fogyasztóvédelemmel, illetve
tudatos fogyasztókká neveljék
őket pedagógusaik új oktatási
formák segítségével.
A tagintézmény első alkalommal
vesz részt a Fogyasztóvédelmi
Egyesületek Országos Szövetsége,
a Fogyasztóvédők Országos Egyesülete
és a Közép-Magyarországi
Fogyasztóvédelmi Egyesület által
kiírt projekten. Ennek köszönhetően
az iskola elméleti-gyakorlati
képzési profilja is színesedik, bővül,
kiemelten a Fogyasztók Hete
rendezvénysorozaton.
E gondolatokkal köszöntötte a
megjelenteket s mutatta be a program
célját, értelmét Rábavölgyi Attila
a projekt-hét ünnepélyes megnyitóján.
A tagintézmény-vezető
beszédében üdvözölte a kampány
interaktív mivoltát. Elmondta:
amellett, hogy a pályázat nyertesei
– a tanulók – ingyenesen vehetnek
részt a zánkai „Országos Fogyasztóvédelmi
Suli Tábor” négynapos
rendezvényein, a hétköznapjaikat
is aktívan tölthetik, ugyanis a több
napig tartó rendezvény sikeréért
maguk is sokat dolgoztak: a fogyasztóvédelmi
hét témaköreit
változatos programok formájában
térképezik fel. A legfontosabb kritériumokkal,
gyakorlati tudnivalóikkal
pedig diáktársaikat is megörvendeztetik
– életszerű, gyakorlati
előadások formájában. Az osztályfőnöki
órákon pedig sor kerül fogyasztóvédelmi
oktatásra is ezen
ismeretekből, ahogy a szavatosság,
jótállás témaköreiből is.
Ehhez kapcsolódóan fogyasztóvédelmi
versenyt is rendeznek,
melynek végén totót töltenek ki a
tanulók újonnan elsajátított ismereteikből.
A hét folyamán a fiataloknak
lehetőségük adódik arra is,
hogy a pályázatra készített rajzokból
nyílt kiállítást megtekintsék,
csakúgy, mint a fogyasztóvédelem
gyakorlati kérdéseit reprezentáló
videó-bejátszásokat. A mindennapokban
előforduló fogyasztóvédelmi
ismeretekről pedig Dr.
Krisch Attila, az Európai Fogyasztói
Központ igazgatójának közreműködésével
– magyar és angol
nyelvű ismeretterjesztő szóróanyagok
útján – tájékozódhatnak a
diákok, hozzátartozóik és pedagógusaik
egyaránt.
A kampányban részt vevő tanulók:
9.B.: Horváth Zoltán, Pati Nikoletta,
Skobrics Ádám, Molnár
Alexandra Fausztina. 10.B.: Holl
Erika, Horváth Nikolett, Ilirjana
Kadrija, Jugovics Gabriella. 10.C.:
Cziráki Nikolett, Szalavics Éva
Veronika, Németh Márk. 10.G.:
Csárdi Dorottya, Horváth Andrea,
Horváth Alexandra, Gerencsér
Barbara, Ábrahám Fanni, Bogdán
László. 11.A.: Horváth Vanda.
11.C.: Gerencsér Anna. Felkészítő
tanáraik: Almás Piroska, Horogh
Roland, Simon Zoltánné, Böjtiné
Farkas Valéria. Segítő kollégáik:
Lukács Judit, Szmodics László.
Sikeres és szakmai tapasztalatokban
gazdag két évet tudhat
maga mögött a Központi Rózsa
Óvoda. Egy uniós pályázat közel
18 millió forint összértékű támogatásának
köszönhetően megújult
az intézmény pedagógiai
kultúrája: ezáltal olyan modern
módszereket alkalmazhatnak az
óvodai nevelésben, aminek köszönhetően
az oktatás tárháza a
környezettudatos nevelésre, és
az apróságok egészségének fejlesztésére
is kiterjed.
Minderről egy sajtótájékoztató
keretében számolt be a napokban
Böjti Istvánné. A Központi Rózsa
Óvoda vezetője ismertette a kompetencia
alapú, integrált szemléletű,
korszerű pedagógiai módszerek
elsajátítása című projekt mintegy
kétéves időtartamának főbb
mérföldköveit a pályázatban részt
vett öt óvónővel közösen, akik a
támogatásnak köszönhetően újabb
képesítéseket szereztek. A különböző
tagintézményekben dolgozó
nevelők a fejlesztőpedagógia,
Szép
magyar beszéd
Már 7. osztályban
érdemes gondolkodni
a továbbtanulásról
Nevelés
új szemléletben
a környezeti nevelés, a mentálhigiénia
és a gyógytestnevelés területén
bővítették tudásukat – mely tudományágak
mindegyike szorosan
kapcsolódik a Központi Rózsa
Óvoda és tagintézményeinek pedagógiai
profiljához, és hatékonyan
beépül a mindennapi oktatói munkába,
melynek „igazi nyertesei”
nemcsak képesítést szerzett óvónők,
hanem kollégáik is: ugyanis
sok munkaközösség, helyi „workshop”
is elindult a tagintézményeken
belül. Ezek remek lehetőséget
nyújtanak arra – mint a beszámolón
elhangzott –, hogy pedagógusok
egymásnak is átadják ismereteiket,
tapasztalataikat.
Nyílt Napot tartottak a Pannon
Egyetem Nagykanizsai
Kampuszán, ahol az egyetem
mind az öt kara – a mérnöki, a
modern filológiai és társadalomtudományi,
a georgikon, a mérnöki,
valamint a műszaki informatikai
– bemutatta képzési kínálatát
az érdeklődő diákok és
szülők számára.
– Az itt ülő kollégák a különböző
karok képviseletében jelentek
meg, azokat mutatják be, ezzel segítséget
adva a jelentkezéshez –
köszöntötte a végzősöket dr.
Birkner Zoltán, a nagykanizsai
kampusz igazgatója, aki a december
20-a óta történt változásokról
is beszámolt a diákoknak.
Kiemelte, jelentős kereteket nyitottak
meg a felsőoktatásba most belépni
kívánók előtt. Akorosztály hetven
százalékának van esélye arra,
hogy államilag támogatott keretek
között tanuljon. A keretszámok bővülésén
túl a leegyszerűsített felvételi
eljárás is pozitívumnak számít.
– Megéri a Pannon Egyetemet
(PE) választani, hiszen a magyarországi
72 felsőoktatási intézmény közül
a hetedik helyet foglalja el. Így
aki itt szerzi meg a diplomáját, az
egy piacon eladható diplomát kap
kézhez – részletezte dr. Birkner Zoltán.
APE-nek 10 ezer hallgatója van,
három nagy telephellyel bír (Nagykanizsa,
Keszthely, Veszprém), ezen
kívül a diákélet és az ott elvégzett
munka messze földön ismert.
A félévek alatt elsajátítják a célirányos
munkavégzést, a közösségben
való tevékenykedést, az értelmiséggé
válást és néhány nyelvet,
továbbá lehetőségük nyílik arra,
hogy külföldre menjenek. A folyamat
az összes nehézsége ellenére
a legszebb időszaknak számít. A
nagykanizsai kampuszon ehhez
szerettek volna segítséget és javaslatokat
adni a diákoknak, hiszen
nehéz döntés előtt állnak.
Az Új Széchenyi Terv egy a
foglalkoztatást segítő pályázatának
ismertetésére került a múlt
héten a Nagykanizsai Inkubátorház
és Innovációs Központban. A
TÁMOP-2.3.4.A-13/1 kódszámú
pályázatot Cserti Csilla az intézmény
vezetője ismertette.
A február 15-től benyújtható pályázatokat
mikro-, kis- és középvállalkozások
részére írták ki. Az Európai
Szociális Alap és Magyarország
társfinanszírozásában létrejövő program
a szakképzési rendszer átalakítása
nyomán lehetővé teszi, hogy a vállalkozások
9 hónapon keresztül járó
teljes vagy részleges bér- és járuléktámogatással
gyakornokokat foglalkoztassanak.
Cél az, hogy az iskolai
rendszerű képzésben résztvevő pályakezdők
foglalkoztatását, tudásának
hasznosítását elősegítsék. A pályázat
további kedvező lehetőséget
biztosít – a pályázattal összefüggő –
a gyakornokok irányítását végző
mentorok bértámogatására, adminisztrációs
költségek támogatására,
beszerzések, felújítások és átalakítások
támogatására. A tanulószerződéssel
rendelkező vagy azt megkötő
tanulók és a vállalkozások közötti
megállapodás rögzíteni köteles a heti
40 órás, teljes munkaidejű munkaviszonyt
és az egyéb munkajogi szabályokat.
Fontos, hogy a támogatás
vissza nem térítendő formában valósul
meg és a projekt elszámolható
összes költségének legfeljebb 100
százaléka számolható el.
Blasszauer János, a Batthyány
Lajos Gimnázium angoltanára,
a patinás brit Routledge kiadó
gondozásában nemrég megjelent
„Using New Technologies to
Enhance Teaching and Learning
in History” mű egyik fejezetének
szerzője. A középiskolai történelem
tanárok számára íródott
könyv azt mutatja be, hogy miképpen
lehet hatékonyan felhasználni
az IKT-s eszközöket a
történelem tanítása során.
Blasszauer János az úgynevezett
webquest módszerről értekezett a
műben. A diákok és tanárok közötti
együttműködésén alapuló módszer
valójában a projekt alapú tanulás
egyik leghatékonyabb példája. A
szerző számos webquest-et írt már az
Európai Iskolahálózat számára, valamint
2002-ben a Hornby Trust és British
Council által szervezett nemzetközi
nyári multimédiás kurzus oktatójaként
a webquest projektet megismertette
külföldi kollégáival. Az e-
HELP (http://www.e-help.eu/) projekt
kapcsán mélyítette el ismeretét a
webquest módszer történelemben való
felhasználásáról – tudtuk meg a
Batthyány Lajos Gimnáziumtól.
Ezúttal az Általános Iskola és
Óvoda – Miklósfa diákjainak alkotásaiból
nyílt kiállítás a TISZK
Alkotó Ifjúság Galéria és Kávéházban.
A Színek és varázslatok
elnevezésű tárlatot február 28-ig
tekinthetik meg az érdeklődők.
A megjelenteket Árvainé Kartai
Csilla köszöntötte, majd a tárlatot
Szmodics Józsefné intézményvezető
mutatta be.
A kiállítás anyagát a miklósfai
intézmény képzőművészeti szakkörén
készült féléves válogatott
alkotásokból állították össze, mely
negyediktől nyolcadik osztályos
diákok műveit öleli fel. A foglalkozás
célja, hogy kiegészítsék, és
ez által többet adjanak a tanítási
órák anyagánál, ezen kívül szeretnék
megismertetni a gyerekekkel
a vizuális kultúra nyelvét is, mindezt
Lukács Judit úgy végzi, hogy
az illeszkedjen a tanulók egyéniségéhez.
Több technikával is megismerkedhettek
ezeken a szakkörökön
a tanulók, fontos időszaknak számított
a színekkel, színkeveréssel,
ezek érzelmi hatásaival foglalkozó
órák sora, melyhez a
mandala rajzolás kapcsolódott,
de monotípia technikával is nagyon
szép, érzékeny rajzok készültek.
A kézművel technika során pedig
olyan tárgyakat, ékszereket
kreáltak, melyeket a tanulók büszkén
viselnek.
K.V. - Sz.Zs. - V.M.
Kanizsa – Oktatás 7
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. február 7.
NÉGY FÉRFI GATYÁBAN
NAGYKANIZSÁN!
FODOR ZSÓKA, NYERTES ZSUZSA,
FOGARASSY BERNADETT, BALÁZS ANDREA,
STRAUB DEZSő, BÖRÖNDI TAMÁS, BELEZNAY ENDRE,
STRAUB PÉTER
a Négy férfi gatyában című zenés vígjátékban
a Kanizsai Kulturális Központ Hevesi Sándor Művelődési
Központjában
FEBRUÁR 28-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN 19 ÓRAKOR!
Jegyek kaphatók 2500 és 2900 Ft-os áron a művelődési
központban www.kanizsaikultura.hu, tel.: (93)-311-468,
e-mail: info@kanizsaikultura.hu
Nyílt nap a kanizsai
kampuszon
Gyakornokokkal a
foglalkoztatás
bővítéséért
Angol kötet
társszerzője a
Batthyány egyik tanára
Miklósfai diákok
kiállítása a TISZK
galériájában
8 Kanizsa – Politika 2013. február 7.
Amost indult falujárással Magyarország
mai állapotát kívánja
felmérni a MSZP, amelynek
tagjai arról is beszélnek a meglátogatott
településeken, hogy a
párt milyen Magyarországot
képzel el holnap – közölte a párt
elnöke csütörtökön a Zala megyei
Surdon.
Mesterházy Attila a Zala megyében
indított országos falujáró
program első helyszínén tartott
sajtótájékoztatóján azt mondta: a
Magyarország ma elnevezésű
kampány részei az utcán megjelent
plakátok, de személyesen és interneten
is gyűjtik a véleményeket,
észrevételeket az ország jelenlegi
helyzetéről.
Aválasztópolgároktól, szakszervezetektől,
önkormányzatoktól, civil
szervezetektől érkező jelzések
alapján március 9-én összegzik
először tapasztalataikat egy országértékelő
rendezvény keretében.
Kijelentette: „Magyarországnak
új kormányra van szüksége, mert
ez a kormány nem képviseli igazából
a nemzeti érdekeket, számos
területen kudarcot kudarcra halmoz”.
Miközben a miniszterelnök
„mindenhol sikert lát, a minisztere
pedig tündérmeséket, mi eközben
azt látjuk, hogy növekszik a szegénység,
egyre nehezebben élnek
az emberek”.
Ma körülbelül négymillió ember
él a létminimum környékén,
másfélmillió ember mélyszegénységben,
négyszáz-ötszázezer gyerek
éhezik naponta, és minden negyedik
forintunkat rezsitörlesztésre
fordítjuk. Szinte azonnal ki
lehetne kapcsolni háromszázezer
családnál a közműszolgáltatásokat,
mert nem tudják törleszteni
az adósságukat – sorolta az MSZP
elnöke.
Mesterházy Attila úgy fogalmazott:
Magyarországon gazdasági,
szociális, demokratikus és politikai
válság is van. Az ország gazdasága
recesszióban van, „a legoptimistább
becslések szerint 2013-
ban nulla százalékos GDP-növekedés
várható, nincsenek befektetések,
történelmi mélyponton van
a befektetési ráta Magyarországon,
a külföldi befektetők menekülnek
az országból, a hazai befektetők
pedig egyszerűen kivárnak”.
Lefagyott a magyar gazdaság,
ezért 180 fokos fordulatra van
szükség, s ezt csak úgy lehet elérni,
ha „újraépítjük a Magyarország és a
magyar kormány iránti bizalmat, ha
kiszámíthatóságot, jogbiztonságot
tudunk garantálni a magyar gazdasági
szereplőknek” – mondta.
Az MSZP elnöke kijelentette:
„nem jó politikai stílus, amikor
egy kormány diktátumokkal kormányoz,
amikor csak kijelentő
módban tud beszélni, és kétségek
még csak fel sem merülnek a döntéseik
helyességét illetően”. Magyarországon
a kormány „semmilyen
párbeszédre nem hajlandó,
nem kíváncsi a mások véleményére,
sőt ha valaki más véleményt
mond, akkor azt ellenségnek
tekinti, ezen a kultúrán szeretnénk
változtatni” – fogalmazott.
Mesterházy Attila kifejtette:
szeretnék elérni, hogy az MSZP
jóval a választások előtt meg
tudja mondani a választópolgároknak,
hogy mire számíthatnak,
ha újra őket támogatják. „Azt a
hibát még egyszer nem követjük
el mint 2006-ban, hogy más volt
a választási program, és aztán
más lett a kormányprogram, tanultunk
a hibáinkból” – tette
hozzá.
„Sokan vagyunk ugyan, de
még nem elegen” – e gondolatokkal
summázta csütörtökön
Mesterházy Attila, az MSZP országos
falujárási programjának
zalai nyitóállomásán megszerzett
vidéki-vizit tapasztalatait.
A szocialista párt nemcsak kihelyezett
elnökségi- és frakcióülését
tartotta meg szűkebb pátriánkban,
hanem mintegy 14 kistelepülésre
is ellátogattak a baloldali
prominens vezetők abból
a célból, hogy választóikkal –
akik az MSZP álláspontja szerint
„elnémítva” élnek – találkozzanak,
illetve azért, hogy a
falvakban élők mindennapi
problémáira megoldást találjanak.
A Surdon kezdődött falujárási
program zárásaként a szocialisták
elnöke, Mesterházy Attila, pártjának
nagykanizsai szimpatizánsait
eszmefuttatásaival egybekötött,
sarkalatos tényekkel megtűzdelt
előadására invitálta a Hevesi Sándor
Művelődési Központba. Azonban
– a zsúfolásig megtelt színházteremben
– is akadt olyan, aki nem
a baloldali választók közé sorolható,
hiszen a bevonuló elnökség
tagjait „megjöttek a tolvajok” bekiabálással
fogadta.
Az incidenst követően Góra
Balázs, az MSZP ügyvezető elnöke
köszönetét fejezte ki a mintegy
500 fős közönség szocialistákat
támogató, jelentős hányada
előtt.
„Hiszen a FIDESZ- t le kell váltani
és felelős kormányt kell létrehozni,
ám ehhez még több választó
összefogása szükséges”– emelte ki
dr. Fodor Csaba. Az MSZP Zala
megyei elnöke gondolataival kitért
a falujárási program igazi céljára,
Mesterházy: Magyarország mai
állapotát méri fel az MSZP a falujárással
MSZP: A zalai
falujárás tapasztalatai
Fotók: Bakonyi Erzsébet
„Dübörög az MSZP-s hazugsággyár”
címmel tartott rendkívüli
sajtótájékoztatót Fertig István
és Bizzer András a helyi Fidesz
részéről.
Fertig István így kezdte: „Cinikus
és képmutató Mesterházy Attila
falujárása, hogy épp azokban a
falvakban, így a Nagykanizsa környéki
kistelepüléseken, amelyekben
a baloldali kormányzás csak
adóssághegyet és csődöt hagyott
maga mögött, ő évtizedes közöny
után most kampányolni jár. Az
MSZP-s politikusok ma Zala megye
településein folytatják a Ron
Werber által kitalált uszító kampányt.
A cél az, hogy az ország elért
eredményeivel szemben a maguk
által kreált negatív képet sulykolják.
Mesterházy Attila és társai nem
tanultak saját hibáikból, pedig az
ország 2010-ben elutasította azt a
felelőtlen, veszélyes gazdaságpolitikát,
amelynek a következménye
az ország, a családok és az emberek
eladósodása lett. A Medgyessy-,
a Gyurcsány- és a Bajnaikormány
tevékenysége nyomán az
50 százalék körüli államadósság
80 százalék fölé nőtt, a politika
kriminalizálódott, a bűnügyi hírek
állandó szereplői lettek a szocialista
és liberális politikusok. Ezt a
nyolc éves ámokfutást a szocialisták
el akarják velünk feledtetni.
Ezért támadják most minden eszközzel
azokat az eredményeket,
amelyeket az elmúlt, lassan három
évben közösen elértünk. Bocsánatkérés
helyett gyűlöletkampányba
kezdtek.”
Mindehhez Bizzer András az
alábbiakat fűzte: „Azt akarják elhitetni
velünk, hogy a kormány
eredménytelenül végzi a dolgát.
Pedig mondjuk ki: igenis eredmény
a 10 százalékos rezsicsökkentés.
Igenis eredmény az önkormányzatok
adósságátvállalása.
Igenis eredmény a devizahiteleseknek
kínált mentőcsomag és
igenis nagyon nagy eredmény,
hogy csökken az államadósság. A
szocialistákat az sem érdekli, hogy
az általuk rossz feltételekkel felvett
IMF-hitel esedékes részletét,
eredményesen, jóval a határidő
előtt törleszteni tudta Magyarország.
Igenis mindez hatalmas teljesítmény.
Olyan építő munka eredménye,
amely a szocialisták törekvéseivel
szemben, az összefogáson
alapul, és az ország felemelkedését
szolgálja.
A szocialista gyűlöletkampány
célja Zalában is egyértelműen az,
hogy hazug üzenetekkel eltereljék
a figyelmet Magyarország és az itt
élő emberek teljesítményéről.”
Nagykanizsa nem kér a gyűlöletkampányból
címmel tartott
sajtótájékoztatót Cseresnyés Péter
polgármester, aki kiemelte,
városunknak nincs szüksége az
MSZP hazugságokra, rombolásra,
gyűlöletre és uszításra épülő
kampányára.
– Az MSZP megkezdte kampányát,
mely a gyűlöletre épül, ebből
is látható, hogy a szocialisták nem
tanultak a saját hibájukból, ugyanis
2010-ben azt a politikát, amelyet
folytattak, városunk választópolgárai
elutasították – kezdte a tájékoztatót
Cseresnyés Péter.
Majd hozzátette, felelőtlen, veszélyes
gazdaságpolitikájuk következményeként
az ország, az önkormányzatok
és a családok eladósodtak.
Erre Nagykanizsa is példa lehet,
hiszen a fejlesztésekre hiteleket
kellett felvennie a városnak, mivel
a Medgyessy-, a Gyurcsány- és a
Bajnai-kormányok feladatot adtak,
azonban a hozzá tartozó fedezetet
és finanszírozást nem biztosították.
Az Orbán-kormány az elmúlt időszakban
a települések adósságainak
jelentős részét, néhány esetben a
teljes összeget átvállalta. – Ez a
szocialista és az Orbán-kormány
közti különbség, amely a településekhez,
az emberekhez való viszonyát
is mutatja – hangsúlyozta.
Ahogy mondta, most megindult
egy kampány az MSZP óriásplakátjain
is, melyeket a gyűlöletkeltés
és a hazudozás jellemez ahelyett,
hogy bocsánatot kértek volna
az emberektől a nyolc éven át tartó
politikájukért. Ron Werber, a
gyűlöletkampány szakértője egy
rombolásra, uszításra épülő világot
álmodott meg, az MSZP ma e szerint
működik, kampányából erre
lehet következtetni.
Ezt követően a polgármester a
tényeket sorolta fel, miszerint az
év a rezsi csökkentésével kezdődött,
a kormány kiszabadította az
országot, a családokat és az önkormányzatokat
az adósságcsapdából,
valamint komoly lépések és eredmények
tapasztalhatóak az adósság
csökkentése terén is. Eredményt
hoznak a bevezetett munkahelymegtartó
és – bővítő intézkedések,
így a 25 év alatti és az 55 év
feletti foglalkoztatottakra vonatkozó
kedvezmények, valamint a kisés
közepes vállalkozásokat érintő
új adózási formák.
Sem az országnak, sem pedig a
városnak nincs szüksége ilyen
kampányra, ahol az egyik cél a
gyűlöletkeltés. Kanizsát a nyugodt
politika jellemezte az elmúlt két évben,
az előző ciklus botrányai eltűntek.
A város fejlődik, munkahelyteremtő
beruházások indultak
és várhatóan indulnak a jövőben is,
több projekt is fut, illetve kezdődik
a közeljövőben. Továbbá Nagykanizsa
vagyona gyarapodott a Saubermacher-
Pannonia megvásárlásával,
ezzel biztosítva száz – száznegyven
ember további munkahelyét.
– Fontos leszögezni: a város
pénzügyileg kiegyensúlyozott, az
önkormányzat ellátja feladatait és
működteti intézményeit. A gyűlöletkampány
ezeket az eredményeket,
a kanizsai emberek munkáját,
az elmúlt időszakban tapasztalt öszszefogást
is támadja – zárta a sajtótájékoztatót
Cseresnyés Péter.
P.L. - V.M.
Kanizsa 2013. február 7. – Politika 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Adóssághegy visszahagyás
után képmutatás
Cseresnyés Péter az
MSZP kampányáról
értelmére is. „Fontos, hogy minél
több emberhez juttassuk el az igazságot,
azt, hogyan döntötte s dönti
jelenleg is folyamatosan romlásba
az országot az Orbán-éra, melynek
egyik ékes példája a városunkban
uralkodó „fejetlenség” – amit egyértelműen
a FIDESZ számlájára ír
– pártja nevében is – a politikus.
Éppen ezért olyan kormányprogram
kialakítására törekszenek –
amennyiben megnyernék a 2014-
ben tartandó választásokat – amelyekben
Zala megye külön fejezetet,
nagy hangsúlyt kapna.
Ám mindehhez szükséges az
emberek véleménye – fejezte ki a
párt Zala megyei elnökével egyetértésben
az országos elnökség tagja,
Teleki László. A roma politikus
szavaiban leszögezte: ma fortélyos
félelem igazgat hazánkban, az emberek
– ha nem FIDESZ hűek – félelemben
kell élniük, és panaszuknak
nem adhatnak hangot, s teret.
Ám – mint elmondta – a legszörnyűbb
mégis az, hogy közel 4 millióan
élnek ma Magyarországon
olyanok, akik nap, mint nap éheznek,
még úgy is, ha a növekvő
munkanélküliség ellenére is, de
van állásuk, ahol „éhbérért” dolgoznak.
„Látható és kiszámítható
jövőt akar az MSZP” – hangsúlyozta
Teleki László.
Afelvezető eszmefuttatásokat követően
Mesterházy Attila tartotta
meg beszédét, melyben pártja fő feladatait
is vázolta. Elsődleges céljuk
olyan ország létrehozása, ahol nem
„egypártrendszer” uralkodik, ahol az
emberek – akármilyen párttal is
szimpatizálnak – szabadon elmondhassák
véleményüket. Ezért összefogásra,
és egy újfajta politikára van
szükség, melyet mindenki magáénak
érezhet, és ez az MSZP- ismételte
a 2 éve pártelnökként tevékenykedő
politikus. Aki – mivel szerinte
pártja őszinte politikát folytat- kitért
arra is, hogy a saját hibáikon is változtatni
kell, ám ezeket a fekete foltokat
nem nevezte meg beszédében.
Ezzel szemben az „Orbán Viktor-
Matolcsy György páros” rovására
számos hibát írt. Többek között a
romló gazdaságot, s ezáltal a lakosság
nagy részét sújtó nyomort. Megoldásként
minderre új kormányt kínált
Mesterházy Attila. A megjelent
nagykanizsai választók kérdéseket
nem intézhettek az elnökhöz, még
záróbeszédét követően sem.
MTI - Sz.Zs.
Kanizsa 10 – Hirdetés 2013. február 7.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
pályázatot hirdet a Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye (8800 Nagykanizsa,
űrhajós u. 6.) intézményvezető (magasabb vezető) munkakörének teljes munkaidőben,
közalkalmazotti kinevezés szerinti munkakör mellett történő betöltésére.
Az intézményvezető által ellátandó feladatok: A Nagykanizsa, űrhajós u. 6. szám
alatti 50 férőhelyes Fogyatékkal Élők Otthona, a 10 férőhelyes Fogyatékkal Élők
Gondozóháza, a 20 férőhelyes Fogyatékkal Élők Napközi Otthona, valamint a Támogató
Szolgálat színvonalas szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezése, irányítása,
ellenőrzése. A központi jogszabályok, valamint az önkormányzati rendeletek
szerint a feladatkörébe tartozó valamennyi önkormányzati feladat magas szintű végzésének
megszervezése, koordinálása, biztosítása.
Pályázati feltételek:
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének
6.4. pontja szerint az intézményvezetői munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú
iskolai végzettség,
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek (Kjt.) a szociális,
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról
szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (Kjt. vhr.) 3. § (3) bekezdésében foglaltak
alapján legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő,
a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás
területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- szociális szakvizsga, illetve szakvizsgával nem rendelkező pályázónak - amennyiben
nem mentesül letételének kötelezettsége alól - a nyilatkozata arról, hogy vállalja
annak a kinevezést követő 2 éven belüli megszerzését,
- magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhető,
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
- 18. életév betöltése,
- büntetlen előélet.
A pályázathoz csatolni kell: a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, a képesítést
igazoló okirat(ok), illetve a szociális szakvizsgáról szóló oklevél közjegyző által hitelesített
másolatát, az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolását,
az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját, közalkalmazotti jogviszony
létesítése esetén a büntetlen előélet igazoló 90 napnál nem régebbi eredeti
hatósági erkölcsi bizonyítványt, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul, a pályázati eljárás során a testületi bizottsági üléseken
és a döntéshozó Közgyűlés ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történő
tárgyalásához hozzájárul-e, szociális szakvizsgával nem rendelkező pályázó esetén
- amennyiben nem mentesül letételének kötelezettsége alól - vállalja annak a kinevezést
követő 2 éven belüli megszerzését, közalkalmazotti és vezetői megbízásával kapcsolatban
összeférhetetlenség nem áll fenn, az álláshely elnyerése esetén eleget tesz
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének, és nem áll cselekvőképességet kizáró
vagy korlátozó gondnokság alatt.
Az álláshely betölthető: 2013. június 1-jétől.
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év, 2013. június 1 - 2018. május 31-
ig. Aközalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan
idejű, a magasabb vezetői megbízás 5 évre szól, az intézménynél újonnan létesített
jogviszony esetén - a Kjt. 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével -
3 hónap próbaidő kikötésével.
Illetmény és juttatások: a Kjt. illetve a Kjt. vhr. előírásainak megfelelően.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 31.
A személyügyi központ internetes oldalán történő közzététel napja: 2013.
február 10. A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: A Kjt. és a Kjt.
vhr. előírásainak megfelelően a pályázatokat a pályázat előkészítője által összehívott
bizottság véleményezi. A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat
személyesen hallgatja meg. A kinevezésről Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
mint munkáltató dönt, amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban
értesítést kap.
A pályázat benyújtásának módja és helye: az írásos pályázatot 1 eredeti példányban
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7.) az alábbi jeligével kell benyújtani: "Pályázat a Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye
intézményvezetői munkakörére".
A pályázat elbírálásának határideje: a közgyűlés 2013. május havi soros ülése.
A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető: Cseresnyés Péter polgármester
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2301, illetve Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Szociális Osztályának osztályvezetője: Maronicsné dr.
Borka Beáta Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2436. Az osztályvezető biztosítja,
hogy a pályázók az intézményt megismerhessék.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése fenntartja azt a jogot, hogy a pályázati
eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat kiírója hiánypótlásra nem biztosít
lehetőséget. Kivétel ez alól az erkölcsi bizonyítvány, melyet legkésőbb a szakmai előkészítő
ülésen kell bemutatni.
Álláspályázat: Fogyatékkal Élők
Integrált Intézménye – vezető
Beszámoló a Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda
TÁMOP 3.1.5-09/A/2/2010-0133. számú pályázat
megvalósulásáról
Pályázat címe: Kompetencia alapú, integrált szemléletű, korszerű pedagógia
módszerek elsajátítása, pedagógiai kultúránk megújítása a Nagykanizsa
Központi Rózsa Óvoda óvodapedagógusai körében.
Pályázat megvalósításának ideje: 2010.05.27-2012.09.30.
Pályázat elszámolt költségei: 17.768.972 Ft
A nevelőtestületből 5 óvónő kapott lehetőséget 2 éves szakirányú továbbképzésre,
melyet sikeresen elvégzett. A pályázat teljes egészében finanszírozta
a pedagógusok képzéseinek tandíját, jegyzet, szakkönyv, utazási és szállás költségeit,
valamint 50 %-ban mentesültek a munkavégzés alól, helyettük
helyettesítő kollégák kerültek alkalmazásra. Valamennyi pedagógus laptopot és
pendrive-ot kapott használatra, mely a pályázat ideje alatt rendelkezésükre állt.
A pedagógusok által megszerzett képesítések:
Pánker Judit - Szent István Egyetem - Szakvizsgázott pedagógus projektrendszerű
környezeti nevelés szakterületen.
Dallos Erika - Szent István Egyetem - Szakvizsgázott pedagógus mentálhigiéné
az óvodában szakterületen.
Zibriczky Zoltánné - Nyugat-Magyarországi Egyetem gyermekintézményfejlesztő,
szakvizsgázott pedagógus (fejlesztőpedagógia).
Lőrincz Sándorné - Nyugat-magyarországi Egyetem szakvizsgázott pedagógus,
mozgásfejlesztés szakterületen.
Horváthné Göndör Róka - Eötvös Lóránd Tudományegyetem - szakvizsgázott
pedagógus, pedagógus gyógytestnevelés szakirányon.
A megszerzett tudás, tapasztalat szorosan kapcsolódik Helyi Pedagógiai Programunkhoz,
hatékonyan beépülve mindennapi nevelőmunkánkba.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásávaI
valósult meg.
Böjti Istvánné óvodavezető
Hartainé Bobay Éva projekt menedzser
Kanizsa – Városháza 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. február 7.
Tisztelt Nyugdíjas Pedagógusok!
Városunkban nemes hagyomány, hogy a pályán eltöltött évek, a kiemelkedő
munka elismeréseként ünnepi keretek között köszöntjük a Díszoklevélben részesülő
pedagógusokat.
Az őszre tervezett rendezvény előkészítéseként továbbítanunk kell a képző intézményekbe
az arany-, gyémánt-, vas-, illetve rubindiplomára jogosult nyugdíjas
pedagógusok oklevélmásolatát, szakmai pályafutásukat bemutató életrajzát
(munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím, telefonszám, a korábbi Díszoklevél
másolata - ha van ilyen), valamint az aranydiploma-várományosoktól a munkakönyvük
másolatát is.
A díszoklevél kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványok Nagykanizsa
Megyei Jogú Város honaljáról letölthetők, vagy a Polgármesteri Hivatal Művelődési
és Sportosztályán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 12.) átvehetők
az alábbi időszakokban: hétfő-kedd: 8-16.30-ig, szerda: 8-17-ig, csütörtök: 8-
16.30-ig, péntek: 8-13.30-ig.
Tisztelettel kérjük mindazokat a Nagykanizsán élő nyugdíjas pedagógusokat,
akik 50, 60, 65, 70 éve kapták meg oklevelüket, hogy 2013. március 8-ig juttassák
el a kért dokumentumokat a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztályára,
hogy időben továbbíthassuk a képző intézményekhez.
Pedagógus díszdiplomák igénylése
Cseresnyés Péter polgármester fogadónapját a megszokottól eltérően 2013.
február 13-án (szerdán) tartja 8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I.
emeleti tárgyalójában.
Polgármesteri fogadóóra - új időpont
Dénes Sándor a 12. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője
minden hónap második csütörtökén 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri
Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.).
Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselő fogadóórát tart minden hónap
második szerdáján 17 órától a Kőrösi Cs. Sándor Általános Iskolában.
Jerausek István önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2013. február 15-
én (pénteken) 17 órától a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
Képviselői fogadóórák
Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a 2013/2014-es nevelési évre vonatkozó
óvodai jelentkezés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
óvodáiban 2013. március 5-6-án történik. Mindkét napon 8.00 - 17.00 h-ig
várják az intézmények a leendő óvodások jelentkezését.
A jelentkezés helye a kötelező felvételt biztosító vagy a szülő által választott
óvoda. A felvételről a férőhelyek ismeretében az intézmények vezetői döntenek,
melynek eredményéről a szülőket 8 napon belül írásban értesítik.
Az óvodába kötelező beíratni azokat a gyerekeket, akik 5. életévüket a 2013.
évben töltik be és még nem járnak óvodába. A közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 24.§ (3) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelyben
az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2013. szeptember
1.) napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek is, akik 3. életévüket 2013. augusztus
31-ig betöltik, vagy akik a 2013/2014. nevelési év során lesznek 3 évesek.
A 2011. évi köznevelésről szóló CXC. törvény 8.§ (1) bekezdése lehetővé teszi
azon gyermekek óvodai felvételét is, akik a harmadik életévüket a felvételétől
számított fél éven belül betöltik, feltéve, hogy minden hároméves és annál
idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
A jelentkezéshez szükséges okmányok: a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
gyermekorvosi igazolás, lakcím igazolásra alkalmas személyi igazolvány
vagy lakcímkártya, nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt
tartózkodást igazoló okmányok.
Óvodai jelentkezések 2013/2014-re
Ezúton tájékoztatjuk a nagykanizsai lakosokat, hogy Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adóügyi Osztályának ügyfélfogadása
2013. február 4-től, keddi és csütörtöki napokon a Polgármesteri Hivatal
Erzsébet tér 7. szám alatti épületben, az alagsorban kialakított helyiségben
történik.
Adóügyi Osztály – ügyfélfogadás
új helyen
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti az alábbi Ipari Parki ingatlanait:
649/145 hrsz., 3194 m2, 11.820.000 Ft + Áfa. Időpont: 2013. február 21-én 9.00 óra.
649/146 hrsz., 3195 m2, 11.820.000 Ft + Áfa. Időpont: 2013. február 21-én 10.00 óra.
649/147 hrsz., 2538 m2, 9.390.000 Ft + Áfa. Időpont: 2013. február 21-én 11.00 óra.
649/148 hrsz., 2539 m2, 9.390.000 Ft + Áfa. Időpont: 2013. február 21-én 12.00 óra.
Eredménytelen versenytárgyalás esetén: minden második csütörtökön, a fenti
időpontban. A versenytárgyalások helye: Nagykanizsa, Garay u. 21. (Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató Zrt. irodaháza, I. emeleti tárgyaló.)
A versenytárgyalási felhívás teljes szövege, értékesítés főbb elvei és feltételei:
a www.nkvg.hu vagy a www.nagykanizsa.hu honlapon megtalálhatók.
A további részletekről érdeklődni lehet: személyesen a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató Zrt. Garay utca 21. szám alatti irodaházában (Ipari Park),
telefonon a 93/311-241. vagy 93/314-078. telefonszámon, a 116-os melléken.
Versenytárgyalások - Ipari Park
RAMDA
FűRÉSZÁRU-KERESKEDÉS
Nagykanizsa, Csengery út 111., tel.: 06-70-270-2222
Kalodás fa (éger szél) 1x1x1,70 m3 8.000 Ft+áfa
Méter tűzifa (éger) 1x1x1,70 m3 14.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél) 1x1x1,70 m3 15.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél apró) 1x1x1,70 m3 17.000 Ft+áfa
Méter tűzifa (akác, tölgy, kőris, bükk) 1x1x1,70 m3 18.000 Ft+áfa
Kalodás fa (éger, nyár) 1x1x1,70 m3 22.200 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy, bükk vegyes) 1x1x1,70 m3 24.200 Ft+áfa
Kalodás fa (akác) 1x1x1,70 m3 25.200 Ft+áfa
(A kalodás fa kaloda nélkül -1.000 Ft.)
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
10 km-en belül 4.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
20 km-en belül 5.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
30 km-en belül 6.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
Meghívó
A Hevesi Sándor Általános Iskola minden kedves érdeklődő
szülőt és gyermeket szeretettel vár 2013. február 23-án
9.00-12.00 óráig tartandó nyílt délelőttjére.
Programunk:
- Rajzpályázat eredményhirdetése az aulában 9.00 órakor.
- Iskolánkat bemutatják: néptáncosaink, táncosaink, színjátszó
csoportunk , tornászaink.
- Játszóház az ovisoknak: gyöngyfűzés, kézműves foglalkozás,
tornatermi játékok.
- Beszélgetés, ismerkedés a tanító nénikkel.
Szeretettel várunk mindenkit!
2013.02.12. KEDD 11:00 – 14:00 Zalakaros – Művelődési ház, Fő u. 8.
2013.02.12. KEDD 15:30 – 17:00 Belezna - IKSzT (Művelődési
Ház)
Véradás Magyar Vöröskereszt
Második alkalommal hirdetett
országos versenyt a Sugarbird.
A gyönyörű sztártervezők:
Debreczeni Zita, Bódi Sylvi,
Dukai Regina, Zimány Linda és a
nemrégiben csatlakozó Weisz
Fanni 18 fiatal lánynak adott lehetőséget
arra, hogy kipróbálhassa
magát egy profi fotóstúdióban.
A szerencsések a divatmárka
arcaival egy közös image
fotózáson is részt vehettek, ahol
Debreczeni Zita masinája előtt
kellett bizonyítaniuk rátermettségüket.
A tavalyi, rendkívül népszerű
City of Covergirls versenyt idén
is meghirdették a divatmárka
szerelmesei között a cukormadárkák.
A lelkes pályázóknak,
miután feltöltöttek magukról egy
képet kedvenc Sugarbird ruhájukban
a márka közösségi oldalára,
már csak annyi volt a dolguk,
hogy reménykedve várják
az eredményhirdetést. Az előző
évhez hasonlóan idén is közel
100-an indultak - közülük a 18
legtöbb szavazatot kapó lány vehetett
részt a fotózáson. A szerencsés
nyertesek az ország különböző
pontjairól, sőt ebben az
évben először határon túlról is
érkeztek a stúdióba. A fiatal lányok
között igazi kuriózum volt
két ragyogó, kisgyermekes
anyuka.
„Nagyon elszántak voltak a lányok,
óriási harc folyt a
lájkokért, hiszen mindenki nyerni
akart – kezdte Dukai Regina. –
Nagyon örülünk, hogy ilyen sokan
jelentkeztek idén is a versenyre,
mert nekünk ez egyfajta
visszajelzés, hogy mennyire szeretik
a ruháinkat. Ilyenkor személyesen
is találkozhatunk a márka
követőivel, ami szintén szuper
dolog. Ráadásul a fotózáson a
kampány üzenete is abszolút beigazolódott,
bárki lehet gyönyörű
és szexi, nem kell hozzá profi
modellnek lennie. Nagyon büszkék
vagyunk a csajokra!" – lelkesedett
Regina.
Az elkészült képek Debreczeni
Zita munkáját dicsérik, és februártól
három hónapon keresztül lesznek
a nyertesek által képviselt város
márkaboltjában kiállítva. Zita a
fotózáson mindenben próbált segíteni
a lányoknak, hogy a legjobb
formájukat hozhassák.
„Voltak olyanok, akik még soha
sem álltak stúdió körülmények között
kamera előtt, de szerencsére
van néhány olyan trükk, amelyet
ilyenkor megmutatunk nekik, például,
hogy hogyan tartsa a száját,
állát, vagy akár a kezét a modell,
és máris gördülékenyebben megy
a munka” – avatott be a részletekbe
Zita, akinek nagy megtiszteltetés
volt, hogy idén is ő fotózhatta a
nyerteseket.
Izsó Nikolett lett a Sugarbird
nagykanizsai arca. A 22 éves lány
azok közé tartozott, akiknek nem
ez volt az első fotózása, így már
rutinosan állt kamera elé.
„Tavaly is jelentkeztem, de akkor
második lettem. Így amikor
megtudtam, hogy idén én vehetek
részt a fotózáson nagyon boldog
voltam. Általában Regi és Sylvi
ruhái állnak hozzám közel, a stylist
is egy Sylvi által tervezett fekete,
mini ruhát választott nekem. Jól
éreztem magam benne, illett hozzám.”
„A City of Covergirls verseny a
nagyszabású Real Sugarbird
World kampány része, amelynek
csúcspontjaként a március 1-jei
Sugarbird and the city bemutatón a
kiválasztott hölgyek a saját városukat
képviselve jelennek majd
meg a kifutón” – tudtuk meg a
márka tulajdonosától Jagasics V.
Csonka Hedvigtől, aki azt is elmondta,
hogy a különleges fotózás
apropójából, a cég másik két vezető
tervezőjével együtt ő is a kamera
elé állt.
Kanizsa
Kanizsa 12 – Magazin 2013. február 7.
Izsó Nikolett a Sugarbird kanizsai arca
„Filmszínházunk bemutatja -
Szőts István nyomában” címmel
tartottak sajtótájékoztatót
a plazában, mivel a kanizsai
mozi is csatlakozott ahhoz a
kezdeményezéshez, melyet az
Art Mozi Egyesület, illetve a
Magyar Művészeti Akadémia
hozott tető alá a legemlékezetesebb
magyar filmek bemutatása
végett.
Vámos Zsolt, a Kanizsa Plaza
üzemeltetési igazgatója elmondta,
azért is hasznos ezen kezdeményezés,
hiszen a multiplex
mozik a legtöbb esetben művészileg
nem a „legtöbb” mondanivalóval
bíró alkotásokat részesítik
előnyben, ugyanakkor szükség
van arra is, hogy a filmszínházak
kultúrát is közvetítsenek,
s ezzel az intellektuális közönséget
is behozzák a mozi falai közé.
A mozit üzemeltető Maresch
Dániel szerint a Szőts-sorozat is
kerülhetett az országos sorozat keretében
többek között Nagykanizsára,
mivel nekik külön „art-engedélyezett”
termük van a megyében,
így az elkövetkezendő hetek
szerdáin ingyenesen valóban művészfilmeket
láthatnak az érdeklődők.
Vámos Zsolt a szót visszavéve
külön hangsúlyozta, szerinte a délzalai
városnak szüksége van arra a
dimenzióra is, mely nehéz művészeti
értékeket közvetíthet, s a város
lakói igenis fedezzék fel ezt a
lehetőséget.
S hogy miről is szól ez az úgynevezett
„Szőts-István-válogatás”?
Nos, olyan filmeket tűztek
műsorra, melyek alkotói
Szőts István filmrendezői életpályájának
részesei voltak, akár
kollégaként, akár tanítványként
„futhattak össze” az idén tizenöt
esztendeje elhunyt forgatókönyvíróval.
P.L.
Szerdánként Szőts István nyomában
Február 8., 22. 10 óra
KEREKÍTő - mondókás félóra 0-3
éveseknek. Vezeti: Vajda Margit
zenepedagógus (30/6160-847)
Részvételi díj: 700 Ft/család,
bérlettel 600 Ft/család.
www.kerekito.hu
Február 11. 17 óra
GYÜMÖLCSFÁK METSZÉSE
Előadó: Konrád Németh Cecília és
Antal Tamás kertészmérnök
Szervező: Kertbarát Klub.
A belépés díjtalan.
Február 12. 15 óra
Az Én hobbim keretében
ÁCS JULIANNA
BABAGYűJTEMÉNYÉNEK
BEMUTATÁSA
Megnyitja: Karosi Lászlóné,
a "Napfény Egyesület" elnöke.
Megtekinthető: március 6-ig.
Február 13. 19 óra
Színház - Rátkai bérlet
Arany János-Szarka Gyula:
TOLDI - musical költemény
az ExperiDance produkció és Bot
Gábor, Csengeri Attila, Simon
Boglárka, Derzsi György, Rózsa
Sándor közreműködésével
(Budapest). Rendező: Meskó Zsolt,
Szarka Gyula (GHYMES) és az
ISTER FILM bemutatja
az ExperiDance Produkció
közreműködésével. Belépődíj:
4200 Ft, kanizsa kártyával 10%
kedvezmény, színházbérleteseinknek
25% kedvezmény.
Február 16. 10-18 óráig
IV. KANIZSAI ESKÜVő
KIÁLLÍTÁS
Minden ami esküvő…nem csak
menyasszonyoknak!
A belépés díjtalan!
Info: +36 30 4241455
Részletes program:
www.kanizsaikultura.hu
vagy keresd a Facebook-on!
Február 16.
KANIZSAI JAZZ-SZOMBAT
19 óra Gayer - Hodek Project
20.30 óra Eliane Amherd (Svájc) és
a Csepregi -Rátonyi Duó
Közreműködik: Willard Dyson
(USA) és Gustavo Amarante
(Brazília). Belépődíj: elővételben
3000 Ft, helyszínen 3500 Ft.
MISZTIKUS INDIA - Kiállítás
Sass Brunner Erzsébet és Brunner
Erzsébet Indiában festett alkotásaiból.
AZ ÉGBOLT MÁSIK FELE.
Z. SOÓS ISTVÁN
FESTMÉNYEI - Válogatás
a Képzőművészetek Háza
gyűjteményéből.
TűZZEL ÍRT KÉPEK - Elekes
Gyula, székelyudvarhelyi zománcművész
kiállítása.
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. február 7.
Horoszkóp
Ha netán mogorvának látja esténként a párját,
ne gondoljon rögtön arra, hogy önre haragszik.
Biztosan valami gond nyomasztja
a lelkét, amivel nem akarja önt terhelni.
Közeledjen hozzá megértéssel.
Ne stresszelje magát folyamatosan az elvégzetlen
feladatai miatt, mert úgyis megvárják,
nem szaladnak el ön elől. Avisszahúzódással
nem old meg semmit, a barátaitól
kaphat segítséget, csak kérnie kell.
Ha igazi meglepetést szeretne szerezni a
párjának, ne áruljon el neki előre semmit
sem. Örvendeztesse meg a hétvégén egy
jó ötletével. Például hívja meg a kanizsai
fánkfesztiválra.
Hogyha harmóniában szeretne élni a környezetével,
a párjával, akkor előbb legyen
elégedett önmagával. A reményét ne veszítse
el, a boldogság elérése érdekében
azonban némiképp át kell alakulnia.
Szabaduljon meg minél előbb a nyomasztó
helyzetétől, spóroljon, és fizesse
ki a hiteleit. Ha ez megtörténik, felszabadultan
élheti végre a magánéletét, és hódolhat
kedvenc időtöltésének.
Ne költse el a pénzét ezekben a napokban feleslegesnek
tűnő tárgyakra, mert új ötletekkel
lepi meg hamarosan a párja. Mindenben
elfogadják otthon a véleményét, felcsaphat
akár pénzügyi tanácsadónak is a családjában.
Időnként szinte szárnyalni szeretne. Legbelül,
a lelke mélyén magának is elismeri, hogy
ezt meg is teheti, ha akarja, de még sincs hozzá
elég bátorsága. Legjobban tenné, ha minél
előbb keresne maga mellé egy útitársat.
Ne szenteljen több időt, energiát a környezetében
keletkező konfliktusokra. Gyakrabban
keresse olyan ismerősök társaságát,
akik önfeledten tudnak nevetni és örülni
akár a napsütésnek, a hófúvásnak.
Szilárdan kitart az elképzelése mellett. Ez
mindenképpen egy jó tulajdonság, a problémáit
azonban nem tudja megoldani. Ha
változást szeretne elérni az életében, ne
csak beszéljen róla, hanem oldja meg.
Ne süllyedjen mindjárt magába, ha
stresszes helyzetbe kerül, hanem másszon
ki belőle minél előbb. Edzéstervekbe, diétába
nem érdemes kezdenie. Próbáljon
meg felülkerekedni a nehézségeken.
Ne keresztkérdésekkel bombázza a társát,
ha netán később érkezik haza, mint
ígérte, hanem hallgassa meg előbb, mit
akar mondani. Türelmetlenségével ön is
csalódást okozhat neki.
Egészsége érdekében időnként érdemes kevésbé
kritikusan szemlélnie az ön körül zajló
eseményeket. Változtatni úgysem tud rajtuk,
a konfliktusokat meg legjobb elkerülni.
Legyen elnézőbb magával szemben.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
A kosárlabda diákolimpia leány
VI. korcsoportos országos
döntőjét rendezték Szolnokon,
ahol a Dr. Mező Ferenc Gimnázium
együttese képviselte a
nagykanizsai színeket.
A csoportkörükben a kanizsaiak
(a Nyíregyháza, Debrecen és Dunakeszi
alkotta velük a kvartettet)
elsők lettek, majd az elődöntőben
a későbbi győztes Szekszárdtól
kaptak ki. Jöhetett a harmadik helyért
a pécsiekkel szembeni találkozó,
de tőlük is vereséget szenvedve
lettek negyedikek a dél-zalaiak.
Edzőjük, Farkas József a helyezéssel
kapcsolatosan tömören
fogalmazott: „Ez is nagyon szuper!"
AMező-csapat tagjai: Fuisz Viktória,
Olasz Adriána, Jurkó Noémi,
Hegyi Vivien, Oros Laura,
Nagy Dóra, Pál Fanni, Bársony
Réka, Bernáth Réka. Edző, testnevelő:
Farkas József.
P.L.
SZOLGÁLTATÁS
INGATLAN
Nagykanizsán a Kalmár utcában
másfél szobás, cirkofűtéses, második
emeleti, 42 m2-es lakás eladó. Tel.:
0620/399-7405 (7547K)
Belvárosban, a Hunyadi utcában
közel 700 m2-es építési terület eladó.
Érd.: 0630227-3294, 0630-448-6072
(7548K)
Nk-án zöldövezetben 200 m2-es, új
építésű igényes családi ház eladó.
Irányár: 30 millió Ft. Tel.: 0630-232-
7667 (7551K)
TV-javítás, távirányítók értékesítése.
Érd.: Balaskó István Nagykanizsa, Zrínyi
u. 20., tel.: 0630-597-1530 (7550K)
Készpénzért vásárolok régi
könyvet, festményt, porcelánt, régi
népi parasztbútorokat és ruházatot,
valamint használati tárgyakat és teljes
hagyatékot. Tel.: 0620/555-3014
(7552K)
Kanizsa – Sport/14 Apró 2013. február 7.
Dajka tanfolyam indul Nagykanizsán
februárban (70 ezer Ft vizsgadíjjal,
két-három részlet). Tel.: 0630/6374083,
0630/3112035. Ny.sz.: 05-0219-04
Telefon: +36 93 510 137 vagy a +36 30 5686 327
Nagykanizsa, Ipari Park, Buda Ernő utca 19. 􀂊 www.inkubatornk.hu
Németországba hetenként kisbuszokkal
(háztól-házig is). Tel.: 0672-
441-542 (7553K)
Negyedik hely az országos döntőn
Marcaliban került megrendezésre
a WAKF (World All-Style
Kick-Boxing Federation) országos
küzdősport versenye.
A rendezvényre a házigazdákon
kívül több városból is érkeztek,
Nagykanizsáról pedig a Jeet Kune
Do/Kali Nagykanizsa Sportegyesület
versenyzői indultak – küzdelem
és formagyakorlat versenyszámokban.
Közülük Zombori Roland első
helyezést ért el „kick light” kategóriában
70 kg-ban, Proszenyák Gábor
második lett „kick light” 78 kg-ban.
Johanidesz Gábor szintén másodikként
zárt felnőtt formagyakorlat
kategóriában egy úgynevezett
tradicionális Wing Chun, Siu
Lim Tao program bemutatásával.
Eredményeik alapján a Jeet Kune
Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület
mind markánsabb képviselője
lesz a Jeet Kune Do, a Kali és a Csengeri
Wing Tsun küzdősporti szakágnak
a régióban, a dél-zalai klubjukban
mesterek és tanítványok a szimpla
edzések mellett a versenyfelkészülésre
is külön hangsúlyt fektethetnek.
Érmeket
kiérdemlőn
küzdöttek
Múlt vasárnap rendezték a Zsigmondy-
csarnokban a megyei labdarúgó
bajnokságokban szereplő
együttesek részére a téli Kanizsa
Kupát. A Nagykanizsai Városi
Football Szervezet égisze alatt létrejött
tornán az A csoportban az
Újudvar, Galambok, Szepetnek,
Bagola, Palin, míg a B jelűben a
Gelse, Semjénháza, Kiskanizsa,
Zalaszentbalázs, Zalakomár ötöse
feszült egymásnak.
Az egyszer 20 perces találkozókból
álló csoportkör keretében
valamennyi legénység játszott
egymás ellen, majd a két ötösben
második helyen végzettek a kupa
harmadik helyéért, míg az elsők a
döntőben mérkőztek egymással. A
helyosztó meccsek már 2x15 perces
játékidőt foglaltak magukban.
A csoport: Újudvar – Galambok 2-
2, Szepetnek – Bagola 1-0, Újudvar –
Palin 2-1, Galambok – Szepetnek 1-1,
Bagola – Palin 4-1, Újudvar – Szepetnek
0-2, Galambok – Bagola 4-0,
Szepetnek – Palin 1-1, Újudvar –
Bagola 2-1, Palin – Galambok 2-0. A
csoport végeredménye: 1. Szepetnek 8
pont, 2. Újudvar 7, 3. Galambok 5, 4.
Palin 4, 5. Bagola 3.
B csoport: Semjénháza - Gelse 5-
1, Kiskanizsa - Zalaszentbalázs 0-0,
Zalakomár - Gelse 2-0, Semjénháza
- Kiskanizsa 3-2, Zalakomár -
Zalaszentbalázs 3-0, Kiskanizsa -
Gelse 2-1, Semjénháza - Zalakomár
1-1, Gelse - Zalaszentbalázs 2-1,
Zalakomár - Kiskanizsa 1-0,
Semjénháza - Zalaszentbalázs 6-0.
A csoport végeredménye: 1.
Semjénháza 10 pont (14-4), 2.
Zalakomár 10 (7-1), 3. Kiskanizsa
4, 4. Gelse 3, 5. Zalaszentbalázs 1.
A 3. helyért: Zalakomár - Újudvar
7-1. Döntő: Semjénháza -
Szepetnek 2-1.
Semjénháza-győzelem a megyéseknél
Kanizsa 2013. február 7. – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
A Hevesi Sándor Általános Iskolában
került megrendezésre a
Torna Diákolimpia „B” kategória
megyei döntője, ahol Zalaegerszeg
és Nagykanizsa csapatai
mérték össze erejüket az országos
elődöntőbe történő továbbjutásért.
Eredmények:
I-II. korcsoport leány csapat: 1.
Kertvárosi Általános Iskola - Liszt
Ferenc Tagiskola Zalaegerszeg, 2.
Hevesi Sándor Általános Iskola
Nagykanizsa, 3. Ady Endre Általános
Iskola Zalaegerszeg, 4. Rozgonyi
Úti Általános Iskola Nagykanizsa,
5. Hevesi Sándor Általános
Iskola Nagykanizsa.
Egyéni összetett: 1. Jámbor Petra
Kertvárosi Általános Iskola - Liszt
Ferenc Tagiskola Zalaegerszeg, 2.
Kiss Sarolta Kertvárosi Általános
Iskola - Liszt Ferenc Tagiskola
Zalaegerszeg, 3. Salamon Lili Kertvárosi
Általános Iskola - Liszt Ferenc
Tagiskola Zalaegerszeg.
III.-IV. korcsoport leány csapat:
1. Kertvárosi Általános Iskola -
Liszt Ferenc Tagiskola Zalaegerszeg,
2. Hevesi Sándor Általános
Iskola Nagykanizsa, 3. Ady Endre
Általános Iskola Zalaegerszeg.
Egyéni összetett: 1. Takács Petra
Hevesi Sándor Általános Iskola
Nagykanizsa, 2. Koronczy Fanni
Kertvárosi Általános Iskola - Liszt
Ferenc Tagiskola Zalaegerszeg, 3.
Aczél Annamária Kertvárosi Általános
Iskola - Liszt Ferenc Tagiskola
Zalaegerszeg.
A fiúk csapatversenyében 1. helyezést
értek el a Hevesi Sándor
Általános Iskola tornászai. A dobogós
helyezést elért csapatok
képviselik megyénket az országos
elődöntőben Pécsen.
Kanizsa
Hevesisek a Torna Diákolimpián
Amint arról január közepén
értesülhettünk, Benedek Tibor, a
férfi vízilabda válogatott újdonsült
szövetségi kapitánya egy kanizsai
származású játékost,
Bedő Krisztiánt is behívott keretébe
a BVSC együtteséből.
Nos, a május 4-én még csupán
20. életévét betöltő játékos egy hete
a Volgográdban megrendezett
Világliga találkozón a medencébe
is ugorhatott – a 13-as sapkát viselve
– az oroszok ellen.
Bemutatkozása nem is sikerülhetett
volna jobbra, hiszen az
újoncavatást magyar siker is követte,
lévén Varga Dánielék végül
10-7-re nyertek a „telt uszodás”
találkozón, így három forduló
után pontveszteség nélkül
álltak csoportjukban a magyarok.
Rá két napra Románia
együttese ellen is bevetették a
centert – szintén egy győztes találkozón...
– A Rozgonyi-iskolában először
úszásra próbáltuk rávenni,
később irányítottuk a vízilabdázókhoz
– mondta egyik nevelőedzője,
Szabó Szilárd, aki
Kaszper Dániellel közösen
egyengette kezdetben a center
sportos pályáját. – Az az érdekes,
hogy a tanára is voltam egyben,
így könnyebben kísérhettem nyomon
fejlődést, viszont az már néhány
hónap után leszűrődött,
ügyes játékossal van dolgunk,
aki igazi tehetség. Persze, mindehhez
az is hozzátartozik, hogy
kiteljesedéséhez szükséges lépés
volt, hogy előbb Kaposvárra,
majd a fővárosba igazoljon...
S ha már válogatott. A közelmúltban
az NB II-es labdarúgóválogatott
tagjaként Törökországban
edzőtáborozott és lépett
pályára ifjabb Dárdai Pál csapatában
Burucz Barna, akit egykor
a Nagykanizsai TE 1866 nagy tehetségeként
aposztrofáltak. A
védő esetében már nem ez az első
„török túra”, mióta 2010 nyarán
Kanizsáról Bajára igazolt,
ahonnan két év után került
Csákvárra.
P.L.
Kanizsai
származásúként
a magyar
válogatottban
Akár (helyi) sporttörténeti
szempontból mérföldkőnek is nevezhetjük
a szombat délelőtti
Nagykanizsai TE 1866-Horváth
Méh – Csurgó labdarúgó előkészületi
mérkőzést, hiszen gyakorlatilag
hivatalos felnőtt találkozót
először rendeztek a nagykanizsai
műfüves pályán. A hazaiak végül
kétgólos hátrányból álltak fel és
nyerték a meccset 5-2-re.
Ahogy az egy pályaavató összecsapáshoz
illik (még ha sántít is enyhén
a párhuzam...), hiszen ahogy 60
esztendeje a Népstadion „üzembe
állításakor” a házigazda Honvéd
3:2-re verte a Szpartak Moszkvát,
úgy most is a vendéglátók győztek, a
81. percig ráadásul még Kanizsán is
3-2 volt az állás, de akkor Zsirai
András befejelte a negyediket,
Rieger Márk pedig bevágta az ötödiket.
Az első három kanizsai találaton
Cs. Horváth Gábor, Mavolo Paolo
és Babati Tamás osztoztak.
A mintegy ötven néző tehát azt
láthatta, hogy a nagykanizsai születésű
Mavolo góllal debütált, rajta
kívül érkezett még a Nagykanizsai
TE-hez Anger Tamás Szepetnekről,
Mód László Semjénházáról, illetve
Kovács József szakosztályvezető
szavaival élve Boros Zoltán is úgy
tűnik, hogy „reaktiválja magát”. A
futballisták elöljárója azt is hozzátette,
olyan játékosokat igyekeztek
megnyerni az NB III tavaszi szezonjára,
akik emberileg is illeszkedhetnek
a csapatba. A távozók
listájára Freischmid Roland került,
a hálóőr Nagyatádon folytathatja, a
védelemből Baranyai Zoltán pedig
Ausztriába távozott. Egy ideig úgy
tűnt, hogy hozzá hasonlóan Babati
Tamás és Rieger Márk is a sógoroknál
futballozik tovább, végül a maradtak
a kék-pirosaknál.
Az első játékrészben Visnovics
László szakvezető ebben a felállásban
küldte pályára csapatát:
Szekeres – Mavolo, Cserfő, Lőrincz,
Rákhely – Anger, György
M., Babati T. – Nagy T. –
Petánovics M., Cs. Horváth G.,
majd a második játékrészben szinte
sorcserét konstatálhattunk, amikor
2-1-es csurgói vezetés után neki
kezdtek a hazaiak: Szekeres –
Schuller, Rákhely, Anger, Kocsis
D. – Mavolo, Zsirai A., Babati T. –
Rieger M., Mód, László R.
Visnovics László heti öt edzést
vezényel a keretnek, ezért sem
meglepő, hogy a csapat csak később
tudott felpörögni.
P.L.
Pályaavató NTE győzelemmel
Fotó: Polgár László
Kanizsa 16 – Hirdetés 2013. február 7.
Multifokális lencse AKCIÓ 20 %
Az akció 2013. február 28-ig érvényes
A BSC matrac árai:
80x200 cm 44.500 35.600 Ft
90x200 cm 45.600 36.480 Ft
120x200 cm 61.700 49.360 Ft
140x200 cm 73.800 59.040 Ft
160x200 cm 77.100 61.680 Ft
180x200 cm 81.500 65.200 Ft
Barbelo matrac árai:
80x200 cm 59.700 47.760 Ft
90x200 cm 62.000 49.600 Ft
140x200 cm 114.700 91.760 Ft
160x200 cm 117.000 93.600 Ft
180x200 cm 119.300 95.440 Ft
XXV. évfolyam 6. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2013. február 14. Kanizsa
Az elmúlt egy évben kitűzött
tervek, amelyeket gróf Bethlen
István egykori miniszterelnök és
kanizsai országgyűlési képviselő
emlékének szentelt Bethlen-év
indításával határozott el a városvezetés,
nagyrészt valóra váltak.
A Bethlen-év feladatainak meghatározásával
olyan gazdasági,
közösségi, társadalmi előrelépést
vizionáltak, amellyel Nagykanizsa
fejlődhet. A HSMK előcsarnokában
rendezett második bállal
hivatalosan zárult a Bethlenév,
de a munka nem fejeződött
be. Báli köszöntőjében Cseresnyés
Péter polgármester egy rövid
értékelést, mérlegkészítést is
tartott ezzel kapcsolatban:
– Amikor gróf Bethlen István
szellemét segítségül hívtuk, egy
dinamikus városépítő munka alapjait
raktuk le – hangsúlyozta. –
Magyarország egykori miniszterelnökének
példájából indultunk ki
– emlékeztetett a polgármester –,
aki a trianoni tragédia után, egy letargiába
taszított országnak adott
programot, és egy évtized alatt
olyan fejlődést ért el, amelyre azóta
sem volt példa a magyar történelemben.
Bethlen István gróf egy évtizedig,
1921 és 1931 között állt Magyarország
élén. Irányítása alatt az ország
újra talpra ált. Saját erejére és munkájára
támaszkodva megtalálta helyét
az akkor formálódó új Európában.
A miniszterelnök helyreállította
a gazdaságot, erős pénzt teremtett,
amit igazságosan osztott el. Jutott
az iskolákra, egyetemekre és a
kultúrára is. Jutott kórházak építésére
és a nyugdíjrendszer bevezetésére.
Tíz nyugodt év, stabilitás, konszolidáció,
szélsőségektől mentes
korszak fűződik a nevéhez. Nos, az
eredmények hosszan sorolhatók
lennének – folytatta Cseresnyés Péter.
– Munkahelyteremtő befektetők
jelentek meg Nagykanizsán, és továbbiak
is érdeklődnek, akik számára
városunk ideális partner lehet.
Infrastrukturális fejlesztések kezdődtek,
illetve fejeződtek be, megújult
az Erzsébet tér, és jelenleg is
tart a csatornázás, valamint a kórházfejlesztés.
A civil szervezetek,
valamint az önkormányzat együttműködésének
köszönhetően pedig
rendkívül gazdag kulturális, szórakoztató
programok helyszíne volt
Nagykanizsa, amelyek jó része országos
visszhangra talált. Ez csak
néhány momentum az elmúlt esztendőből,
de ezek is jelzik, hogy a
Bethlen-év, amely ezzel a mai bállal
zárul hivatalosan, elérte célját.
Olyan alapot teremtett, amelyre további
terveinket építhetjük, olyan
összefogást hozott, amely megerősítette
a városon belüli kohéziót.
Bár az emlékév véget ér, a munka
nem fejeződik be. Mindazt
folytatni szeretnénk, ami pozitív,
ami szolgálja Nagykanizsa és az itt
élők érdekeit.
Örülök annak – jegyezte meg
zárszavában a polgármester –,
(folytatás a 2. oldalon)
Bethlen-bál a Rózsa ovi javára
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi
Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Dobri Katalin (+3630-640-8515). Szerkesztőség és kiadó:
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím:
8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft.
Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés:
Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
Kanizsa 2 – Farsang 2013. február 14.
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
(folytatás a címlapról)
... hogy a Bethlen-bál hagyománnyá
válhat Nagykanizsán, eredeti
szándékunknak megfelelően,
visszahozva a városi bálok polgári
hangulatát.
A bál díszvendége, gróf Bethlen
István köszöntőjében Nagykanizsa
társadalmi, gazdasági, politikai
életének kimagasló személyiségei
mellett kiemelt figyelemmel fordult
a gyönyörű hölgykoszorúhoz,
akik a véleménye szerint tavaly is
nagyon szépek voltak, de idén még
szebbek. – Jó érzés idejönni Nagykanizsára
– jegyezte meg. – Különösen
azért, mert egy régi mondás
szerint az, aki egy fa mellett él,
nem látja igazán, hogyan nől az a
fa, hiszen naponta mellette van.
Azonban aki csak időnként látja a
fát, az észreveszi a növekedését.
Az én esetemben így van ez Nagykanizsával
– hangsúlyozta a díszvendég.
Sajnos nem élhetek naponta
itt a városban, de óriási fejlődést
látok. Az Erzsébet tér felújítása
nemcsak térségi, országos, hanem
európai szinten is csodálatosan
sikerült, és örömmel hallottam,
hogy sikeres pályázat esetén folytatódik
a belváros felújítása. Szívből
gratulálok ahhoz is, hogy a város
kezébe veszi azokat az intézményeket
– mint például a szemétgyűjtés,
kezelés, feldolgozás –,
melyeknek döntő jelentősége lesz
a jövő szempontjából a város életében.
Mindezek azért is számítanak
jelentős eredménynek, mert nemzetközi
viszonylatban egy pénzügyi-
gazdasági krízis kellős közepén
érte el a város. Hogyha Bethlen
Istvánnak a legteljesebb összeomlásból
kellett Magyarországot
talpra állítania, akkor azt mondhatom,
hogy ez a kormány két és fél,
három év után hasonló eredményekkel
büszkélkedhet, mint az
akkori Bethlen-kormány, és meggyőződésem,
tíz év után nemzetközi
szinten ugyanolyan elismert
kormányzata lesz Magyarországnak,
mint a Bethlen-kormány volt
– zárta köszöntőjét a díszvendég.
A bál az Eraklin Táncklub nyitótáncával
vette kezdetét. A bál
sztárvendége Szekeres Andrien
volt, a zenét a Moon River Band
szolgáltatta. Az önkormányzat a
bál bevételével a Központi Rózsa
Óvoda fejlesztőjáték beszerzéséhez
járult hozzá.
B.E.
A szakma és a hagyományápolás
jegyében telt a hétvége a
VOKE Kodály Zoltán Művelődési
Ház jóvoltából. Az intézmény
által immár ötödik alkalommal
szervezett Országos Farsangi
Fánkfesztivál részeként pénteken
Gasztronómiai Turisztikai Konferenciát
tartottak városunkban,
szombaton pedig a már hosszú
évek óta nagy sikernek örvendő
gasztro-csatát, a fánksütés-kóstolás
monstre kavalkádját, melyre
országunk minden szegletéből érkeztek
érdeklődők, hogy részesei
legyenek a sikerrel teljesített,
újabb Guiness – rekordnak és az
estébe nyúló zenés-táncos program
kavalkádnak.
A gasztronómia és a turisztika jeles,
országosan ismert, elismert képviselőinek
előadásai színesítették a
fesztivál nyitónapját, melynek a
Pannon Egyetem Nagykanizsai
Kampusza adott otthont. A rendezvény
célja – mint Kámánné Szép Terézia,
a VOKE Kodály Zoltán Művelődési
Ház vezetője köszöntőjében
kiemelte – elsősorban az volt,
hogy ezen szakmacsoportok nagyjai
közös eszmecseréjük jóvoltából előrelendítsék,
fejlesszék szűkebb-tágabb
pátriánk idegenforgalmát, rávilágítva
a helyi-és környékbeli adottságokra,
értékekre. Ezzel a gondolattal
egyetértésben tartotta meg ünnepi
beszédét Cseresnyés Péter.
„Ahogy ez a rendezvény keresi a
helyét az országos rendezvények,
fesztiválok között, úgy Nagykanizsa
is keresi a helyét a turizmus nagy palettáján.
Hogy lehetne elhelyezni a
várost? – tette fel a kérdést a polgármester,
azt a várost, amely valaha
polgárváros volt, jelentős építészeti
értékekkel, és gasztronómiai hagyományokkal,
ami miatt érdemes volt
Nagykanizsára jönni – akár az Adria
felől is. Hogyan lehetne a turisztikából,
gasztronómiából városunk számára
is egy jelentős szeletet kihasítani?
Olyan rendezvényekkel elsősorban,
mely – minden évszakban –
Nagykanizsára csábítja a turistákat.
Nemcsak látványosságokkal, hanem
a gasztronómiával is. A turizmusról
és a gasztronómiáról éppen ezért
csak együtt érdemes beszélni – világított
rá a polgármester, Gundel Károlyt
említve legékesebb példaként,
aki hazánkat képviselte éttermével
az 1939-es New York-i Világkiállításon,
melyről még a New York Times
is írt: „a Gundel vendéglő nagyobb,
jobb hírverést biztosít Budapest számára,
mint egy hajórakomány turistaprospektus.”
Ha e méltó kritika szellemében
vizsgáljuk Nagykanizsát is, bátran
kijelenthetjük, hírverő gasztronómiai
értékek nálunk is vannak, melyet
gasztronómiai fesztiváljaink
még inkább öregbítenek. Ilyen a
fánk, a bor- és dödölle fesztivál, és
egyszer talán ilyen lesz a Kanizsai
Sörfesztivál is. Egy várost nem lehet
pusztán ilyen turisztikai termékekre
alapozni – hívta fel a figyelmet
Cseresnyés Péter – hiszen
komplex kínálattal kell megjelenni,
hogy mások számára városunk potenciális
úti cél lehessen. Kellenek
minőségi szálláshelyek, jó programok,
kell a gasztronómia és természetesen
egy csipetnyi marketing.
Nem elég az értékeket birtokolni,
azokat be is kell mutatni, el kell
vinni azok hírét az ország távoli
szegleteibe, vagy a határon túlra – s
talán ez a legnehezebb feladat.
Nagykanizsa hosszú időn keresztül
nem fordított kellő figyelmet a turizmusra,
nem voltak célok, nem
voltak fejlesztések, nem volt stratégia,
ami elmozdulást hozott volna.
Ha őszinték akarunk lenni – ismerte
el a városvezető – Nagykanizsa
sokak számára csak rövid megállót,
pihenőhelyet jelentett az Adria felé
utazóknak, ám remélem, ez a helyzet
változik. Az erőteljes városmarketingnek
köszönhetően nemcsak
befektetőknek lehet vonzó városunk,
hanem azoknak is, akik programot,
kikapcsolódást keresnek.
Ebben a civil szervezetek, intézmények
és az Önkormányzat összefogása
jelenti a húzó erőt, és az itt
megvalósuló minőségi programok,
melyek közül több, országos hírnévnek
örvend. Az elmúlt néhány
évben olyan kezdeményezések vitték
Nagykanizsa hírét, melyek a turizmus,
a gasztronómia és a sport
területén szólítottak meg sokakat.
Így, ha eddig még kisléptékekben
is, de haladunk.” A polgármester a
fejlődés egyik legékesebb bizonyítékaként
a megújult Erzsébet teret
említette, melyet egyre többen keresnek
fel, nemcsak programok idején,
még idegen ajkú emberek, külföldről
is. A belváros rekonstrukció
tehát nem kidobott pénz volt, hanem
egy vonzerő a turisták számára
– melyből a helyi vállalkozások,
vendéglátó egységek is profitálnak,
ahogy Nagykanizsa is.” A polgármester
szavait követően Tama István,
a Magyar Turizmus Zrt. Nyugat-
dunántúli Regionális Marketing
Igazgatóságának első embere üdvözölte
szavaival a partnerségen alapuló
rendezvényt, nemcsak a konferenciát,
hanem az emberek körében
nagy népszerűségnek örvendő
Fánkfesztivált is. A szakmai napot
Fánkfesztivál: Ezt jól kisütötték!
Fotó: Szabó Zsófia
Kanizsa – Kultúra 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. február 14.
további, kora délutánba nyúló előadások
tették teljessé.
A szombat pedig már az igazi,
farsangi hangulatot megidéző mulatságról
szólt, melyre igazi ráhangolódást
nyújtott a maszkás-jelmezes
felvonulás, az eseménynek otthont
adó Park Center területéig.
Mindeközben pedig már javában
munkálkodott a fánkfesztiválra érkezett,
mintegy 36 csapat, hogy a
közel 60 féle fánkkínálattal elkápráztassák
a nagyérdeműt. Sürgölődésükkel
egy időben zajlott a fesztivál-
nyitó ceremónia is, ahol a főszervező
VOKE Művelődési Ház
igazgatónője, Kámánné Szép Terézia,
Szórád-Czakó Erzsébet, a Vasutas
Országos Közművelődési és
Szabadidő Egyesület elnöke és
Elekes Zoltán, a Magyar Fesztivál
Szövetség alelnöke is köszöntötte
a több, mint 10 ezer fős látogatottságnak
örvendő fesztivált, csakúgy,
mint városunk első embere,
Cseresnyés Péter:
„Immáron ötödik alkalommal ad
otthont Nagykanizsa, a VOKE Kodály
Zoltán Művelődési Ház szervezőmunkájának
köszönhetően, az
országos farsangi fánkfesztiválnak.
Ma már nem kell magyarázni senkinek,
hogy a bor, a dödölle és a kerekrépa
mellett a fánk is kötődik
Kanizsához, hiszen innen, a Nyugat-
Dunántúlról indult hódító útjára
ez a télvégi édesség, még a 19. században.
Külön öröm számomra,
hogy a fánkfesztivál egy újabb
olyan program Nagykanizsán,
amely messzire viszi városunk hírét.
Segít ebben az évről évre megdöntött
magyar rekord, hiszen
2009-ben 40, 2010-ben 47, 2011-
ben 51, tavaly pedig már 59 különféle
fánkkal sikerült rekordot elérni
az egyszerre, egy helyen bemutatott
legtöbb fajta fánkkülönlegességgel.
Idén pedig új Guinness-rekordra
készülnek a szervezők, méghozzá a
tömeges fánkkóstolás csúcsának
felállítására. Ehhez legalább öt percig
kell fánkot kóstolnia a lehető
legtöbb embernek egy időben, egy
helyen. Ismerve a kanizsai virtust,
bízhatunk abban, hogy ebben a kategóriában
is Nagykanizsa lesz a
csúcstartó. A fánkfesztivál azonban
nemcsak a rekordról és a gasztronómiáról
szól. Ez a program is, sok
más kanizsai rendezvényhez hasonlóan,
az összetartozást erősíti. Azt a
belső kohéziót, amely egyre erősebb,
szilárdabb Nagykanizsán.
Szerepe van ebben közös álmainknak,
terveinek, közös munkának,
szándékunknak, és persze közösségteremtő
rendezvényeinknek,
amelyek egyre nagyobb számban,
egyre többeket vonzva mutatják be
értékeinket – a gasztronómiai különlegességek
mellett kulturális
kincseinket, vagy éppen sportbéli
teljesítményünket. Mert csak így,
együtt lehetünk sikeresek, erősek.
Együtt érhetünk el rekordokat, akár
fánkevésben, és csak közösen építhetjük
hatékonyan városunkat. Tali
Gitta kortárs költő farsangi csemege
című versének részletével kívánok
mindenkinek jó szórakozást, és
remélem, tényleg egy újabb rekorddal
kerülünk be, mi nagykanizsaiak,
a Guinness-könyvbe, amelyben
egyre sűrűbben fordul elő városunk
neve” – fejezte ki elismerését a polgármester,
ahogy háláját is a főszervező
Voke Kodály Zoltán Művelődési
Ház csapatának a rendezvény
színvonaláért, melynek középpontjában
– a hagyományőrző és modern
kulturális műsorok, számos
kísérőprogram mellett – természetesen
a fánk állt, melyből 800 ember
egyszerre, (ezáltal felállítva az
egy helyben történő, öt percig tartó
fánkkóstolás Guiness-rekordját)
majszolgathatott.
A lekváros, hagyományos édességeken
túl kóstolhattak a fesztiválra
érkezők többek között sajtkrémes,
fahéjas, húsos, medvehagymás,
csirkemájas, gluténmentes,
sonkapástétomos ínyencségeket is,
a több kategóriában indult amatőr és
profi versenyzők fánk-tárházából. S
tették is ezt nagyon sokan, mert,
mint Kámánné Szép Terézia elmondta,
az idei Fánkfesztivál sikere
jóval felülmúlta az eddigiekét. A
nap végén a szakmai zsűri értékelése
alapján értékes jutalmakban részesítették
a verseny legjobbjait.
Eredmények:
Legszebb stand: Eszteregnyei
őszirózsák. Fesztivál díj: Bölcsődei
menyecskék. Legtöbb fajta
fánk: Kanizsa Pékség. Amatőr,
különleges kategória: 1.: Vasutas
Tyúkanyók, 2.: Kanizsa Trend, 3.:
Nárcisz Nyugdíjas Klub. Hozott,
hagyományos: 1.: Bölcsődei Menyecskék,
2.: Thúrysták, 3.: Kórházi
Menyecskék. Helyben sütött,
hagyományos, profi: 1.: Kanizsa
Pékség. Helyben sütött, amatőr,
hagyományos: 1.: Beleznai Olvasókör.
Hozott, hagyományos, profi:
1.: Zami Cukrászda. Különleges,
profi: 1.: Lótusz Szerencselovagok.
Sz.Zs.
Elekes Gyula székelyudvarhelyi
zománcművész Tűzzel írt képek
című, harminckilenc alkotásból
álló kiállításával örvendeztette
meg a képzőművészet
iránt érdeklődőket a Képzőművészetek
Háza. A városunkból,
Erdélyből és Sümegről érkezett
tárlatlátogatók előtt az egyetemes
magyar kultúra hírvivőjeként
köszöntötte Elekes Gyulát
Balogh László, a város Oktatási,
Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottságának
elnöke. Közreműködött
az Igricek Együttes.
Elekes Gyula a zománcművészetben
egyedülálló módon jeleníti
meg a szkíta, hun, avar, magyar formai
és szellemi örökséget, amely
egyúttal művészi kifejezésmódjának
a népművészet irányából érkező
ihletését is magában foglalja.
A 2005 és 2012 között készült
tűzzománc remekek képcímei között
böngészve ilyen feliratokra
bukkanunk: őriző (2005), Fényre
várók (2008), Együtt II, Álmodozó,
Csillagösvény (2009), Furcsa
tánc, Gyógyító, Örökség, Emlékezés,
Együtt, A macska, Angyalok,
Hegyeim (2010). Emlék,
Harcosok, Álom, Álom II, Kalapos
nő, Öregek, Családi ünnep,
Régi tánc, Tavasz, Eső, Anyaság,
Élet-fa, Régi álom, Magvető, Félelem,
Elmélkedés, Boltív (2011).
Végezetül a legújabb alkotások:
Trubadúr, Kutya, Virágok, Juhait
kereső pásztor, Sámán, A fény,
Gregorián, Gondolatok, Barátnők
(2012) – hangsúlyozta megnyitó
szavaiban Kőfalvi Csilla muzeológus,
az intézmény vezetője,
majd Pap Gábor művészettörténész
méltató szavaival folytatta,
melyet a 2010-ben megjelent,
Elekes Gyula művészetét bemutató
katalógus előszavában írt:
„A zománcképek sorát végigvallatva
mégiscsak illenék öszszegezni
látvány-szintű benyomásainkat
is. Amit látunk: gyűrtgyötört
jelenben tükröződő ép és
egészséges múlt. Lényegre törőbben:
legalább két és félezer éves,
szenvedve és örvendezve megélt
életünk. Egyszóval: tömören és
mindvégig hitelesen, pózok és
szenvelgések nélkül tolmácsolt
magyarság-élmény.” Ehhez járult
hozzá még néhány gondolattal a
muzeológus: Elekes Gyula művészete
zárt láncú, súlyos szimbólumokkal
megrakott világ, zománcképei
időutazásra invitálják a
szemlélődő látogatót. A zománcképeken
szigorú logikával megidézett
tárgyak ősi jelképeket testesítenek
meg. Jeleket, hogy van
egy másik világ is, nemcsak a társadalmi
világ. A képeken fellelhető
szimbólumok a Kr. e. 1. évezredben
szinte egész Eurázsia
történetét és kultúráját meghatározó
kultúrák egész sorát tárja fel
előttünk. Művészete misztériumjáték,
történeti karnevál, lélekemelő
forgatag.
A kísérletező kedvvel megáldott
alkotó, zománcképein harmónia,
derű, lelkünket megérintő
nyugalom mutatkozik, alkotásainak
világa képes felemelni bennünket
hétköznapjaink terhei
mellől. Vigyük magunkkal a február
28-áig látogatható kiállítás
jó hírét, és az alkotások üzenetét.
B.E.
Időutazás a tűzzel írt
képek között
Kanizsa 4 – Krónika 2013. február 14.
Mint azt Dr. Fröhlich Klárától,
a Kanizsa Dorottya Kórház sajtóreferensétől
megtudtuk, a múlt hét
végén eldőlt, hogy az egészségügyi
intézmény új orvosigazgatója
Dr. Németh László, a neurológiai
osztály osztályvezető főorvosa
lett. A múlt évben kinevezett főigazgató,
Dr. Brünner Szilveszter
munkatársa már másfél éve dolgozik
az intézményben, országosan
elismert szaktekintély.
A trafiktörvény életbe lépésével
a cigarettaárusítás ez évtől
csak pályázat útján lesz elnyerhető.
Az árusítás csak az e célra
kialakított Nemzeti Dohányboltokban
törtéhet majd, júliustól:
aki pedig ilyen trafikot, üzletet
szeretne nyitni: annak egy úgynevezett
koncessziós (engedélyeztetési)
pályázatot kell benyújtania
– melyről bővebb felvilágosítást
minap adtak a Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara
szervezésében megtartott
konzultáción.
A február 22-i határidőig postázandó
pályázatról elsőként Bilicz
Csaba gazdaságfejlesztési tanácsadó
szólt a megjelenteknek. Elmondta:
a pályázat lényege a dohánytermékek
kiskereskedelmi jogosultságának
átengedése – melynek
kiírását az eredeti határidővel
ellentétben meghosszabbították,
így még közel két hetük van a
nemzetidohany.hu oldalról is letölthető
pályázat benyújtásáig a vállalkozóknak.
Ehhez 25 forint pályázati
díjat kell fizetni, és még további
100 ezer forint biztosítékot is, amit
a pályázat végén visszakapnak az
érdekeltek, ha addig nem lépnek
vissza. A sikeres pályázat feltételeit
Cserti Csilla vázolta a leendő értékesítőknek.
Az Inkubátorház vezetője
kihangsúlyozta: két üzleti terv
benyújtása is szükséges, melyből
egyik a dohánytermékre, a másik
pedig – alternatív üzleti tervként – a
szeszesital, kávé, ásványvíz, üdítőital
és az újságárusításra vonatkozik.
A pályázat főbb tudnivalóinak
ismertetése után a megjelentek kérdéseket
tettek fel az előadóknak.
Többen arról érdeklődtek, mik a
dohányüzlet kialakításának főbb,
technikai feltételei, valamint arról,
hogy az idény jelleggel működő
árusítóhelyeket hogyan működtethetik
majd július elsejétől.
Sajtótájékoztató keretében ismételten
hangot adott tiltakozásának
a Kemping utcai ingatlanon
tervezett javító-nevelő intézet
megvalósítása ellen az Összefogás
Nagykanizsáért Egyesület.
Mint azt Dr. Etler Ottó, az egyesület
tagja elöljáróban elmondta, tavaly
nyáron aláírásgyűjtést kezdeményeztek
a kiskanizsai lakosok a
benzinkút mögé tervezett intézet
megvalósítása ellen, és azóta többen
megkérdezték tőle, mint helyi
önkormányzati képviselőtől, hogyan
is áll az ügy. Az előzményekről
és a jelenlegi helyzetről Németh
János elnök adott tájékoztatást a
sajtó képviselőinek és a megjelent
kiskanizsai lakosoknak.
Ez ügyben több alkalommal tartott
sajtótájékoztatót az egyesület.
Másfél-két hónap alatt 1361 aláírás
gyűlt össze, amelyek másolatát kísérőlevéllel
együtt eljuttatták a döntéshozókhoz,
Nagykanizsa országgyűlési
képviselőihez, a polgármesteri
hivatalba, Balog Zoltán miniszterhez
és Magyari László intézményigazgatóhoz
Debrecenbe. A
tiltakozó levelet az egyesület mellett
aláírták más civil szervezetek vezetői
és önkormányzati képviselők,
így Dr. Etler Ottó, Gábris Jácint,
Marton István és Sajni József képviselők,
valamint Miha Tamásné elnök
(Rozgonyi Polgári Egylet). A
levelükre két válasz érkezett. A város
részéről az aljegyzőtől, a Nemzeti
Erőforrás Minisztériumtól pedig
Dudás Zoltán főosztályvezetőtől.
Annak ellenére, hogy a levéllel
csak a tiltakozásukat akarták tudatosítani,
nem kérdeztek semmit, így
ennek értelmében nem is vártak választ.
A válaszlevélben az aljegyző
ismertette a helyi népszavazás törvényi
hivatkozásait, míg a főosztályvezető
azt közölte, milyen tájékoztatást
adtak eddig a lakosságnak.
Mindezekkel szemben az egyesületük
csupán azt akarta elérni, hogy a
döntéshozók tudják, a kiskanizsai
lakosság nem akar javító-nevelő intézet
szomszédságában élni.
Csizmadia Tibor titkár az elnök
által elmondottakhoz hozzátette:
nem az a céljuk, hogy ne épüljön
meg a javító-nevelő intézet, és az
emberek ne jussanak munkához,
hanem az, hogy ne a lakókörnyezet
kellős közepén alakítsák ki, hiszen
van más terület is a városban. A hivatal
részéről egyöntetűen elhangzott
– folytatta a titkár –, hogy nem
volt ellenvetés, vétó. Véleményük
szerint azonban van vétó, ellenvetés,
csak meg kellett volna kérdezni
az emberek véleményét. Antidemokratikus
eszközöket használtak,
s ezeket ki fogják vizsgáltatni.
Németh János még megjegyezte:
korábban ígéretet tettek rá, hogy az
ügy kikerül az EU illetékeseihez is.
Az összes fellelhető anyagot továbbították,
de eredményről még nem
tudnak beszámolni.
Csizmadia Tibor a téma kapcsán
elmondta, mint kanizsai lakosok, a
város polgármesterétől is várnak információt
a javító-nevelő intézet jelenlegi
állásáról. Hogyan történik a
megvalósítása, mert a fakivágás
után megállt a munka, és sérelmezik,
hogy egyetlen szót sem hallottak
róla azóta.
A megjelentek többek között elmondták,
szinte senki sem szeretné
a kiskanizsaiak közül, ha a jelenleg
kijelölt helyen épülne meg az intézet.
Egyikük felajánlotta, ha nem
kapnak választ az EU-ból, adnak
akár pénzt is a kiutazáshoz, hogy
személyesen szerezzenek tájékoztatást.
Miért nem írtak ki népszavazást
ez ügyben, továbbá meggondolták-
e a helyi döntéshozók, milyen
következményekkel járhat egy
benzinkút és egy gázátemelő állomás
közé épülő javító-nevelő intézet,
mert volt nevelőotthoni felügyelőként
állítja, nincs olyan börtön,
ahonnét ne szöktek volna meg,
majd utána különböző bűncselekményt
követtek el.
Dr. Etler Ottó hozzátette: még
gondolkodnak azon, milyen fórumokon
tudnának hangot adni a
nemtetszésüknek, és felhívta a figyelmet
arra is, hogy népszavazást
kezdeményezni veszélyes dolog,
mert bele lehet bukni, ha nincs meg
a kezdeményezéshez szükséges létszám,
aláírás. Tartják a kapcsolatot
a kiskanizsaiakkal, és igyekezniük
kell, mert hallottak olyan tervekről,
hogy a beruházást év végéig be kell
fejezni.
Ovi-suli Palinban
A Palini Általános Iskolában
színes, változatos programok várták
a nagycsoportos óvodásokat.
A gyerekeket táncház és kézműves
foglalkozás szórakoztatta, a
szülők hasznos információkat kaptak
az intézmény vezetőjétől, a leendő
tanító néniktől és Csesztregi
Beáta gyógypedagógus-óvodapedagógustól.
A számos érdeklődőt a
program zárásaként farsangi fánkkal
vendégelték meg.
AMedgyaszay Házban rendezte
hagyományos szülők-nevelők
bálját a Kőrösi Csoma Sándor –
Péterfy Sándor Általános Iskola
Székhelyintézménye.
Az idei évben a mottónk: Utazz
velünk, hajózz velünk a tengeren.
Ennek a jegyében készült a dekoráció
és a műsorok is. Az igazga-
Dr. Németh László
az új orvosigazgató
Trafiktörvény:
Közeleg a beadási
határidő
Célpontban a
nagykanizsai
nevelőintézet
Utazz velünk, hajózz
velünk a tengeren!
Kanizsa – Krónika 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. február 14.
tónő megnyitója után a Sweans
balett együttes lépett fel, amelyben
szerepeltek szülők és tanítványok.
Ezt követte a vendégek által
már nagyon várt meglepetésműsor,
amelyet az intézmény pedagógusai
adtak elő. Az ízletes
vacsora után az idén 180-an mulattak
a táncparketten. A hangulat
és a visszajelzések alapján mindenki
jól érezte magát, a bál nagyon
jól sikerült. A rendezvény
bevételét a tanulóinak támogatására,
jutalmazásra, technikai felszereltség
javítására fordítja az
intézmény – számolt be lapunknak
Kókainé Hámorszki Éva
igazgató.
Az Idősügyi Tanács a Halis István
Városi Könyvtárral közösen
alapfokú számítástechnikai tanfolyamot
szervezett a nyugdíjas
klubtagok részére, mely kurzus
januárban kezdődött és a napokban
zárul.
Ahogy Balogh István, az Idősügyi
Tanács tagja, az informatikai
csoport társelnöke elmondta, a
tanfolyam huszonhat fő részvételével
folyik a könyvtárban heti
két alkalommal, ahol a számítógép
kezelésének alapjait sajátíthatják
el a résztvevők. A kurzus
segítségével betekintést nyerhetnek
az alapfokú böngészés, levélküldés,
mentés és a Word használatának
rejtelmeibe. Ennek köszönhetően
a tagok tájékozódhatnak
a különböző, őket érintő
programokról, illetve az e-mailben
megkapott meghívókat meg
tudják nyitni.
A teljesen az alapokról indult
tanfolyam pénteken vizsgával zárul
és a résztvevők oklevelet vehetnek
át.
A Nemzeti Külgazdasági Hivatal
(HITA) a nemzetgazdasági
miniszter irányítása alatt, mint
önállóan működő és gazdálkodó
szervezet 2011 januárjában kezdte
meg tevékenységét. Legfontosabb
feladatai, a hazai kis- és középvállalkozások
külgazdasági
tevékenységének támogatása, valamint
a külföldi cégek magyarországi
befektetésének ösztönzése.
Ehhez a tevékenységhez egy
hasznos, és tartalmas információkat
tartalmazó tájékoztatási
rendszer társul.
A HITA megújult Országinformációs
rendszere 10 nyelven érhető
el. A portál tájékoztatást ad a
keresett ország társadalmi-gazdasági
helyzetéről, üzleti környezetéről,
a külkereskedelemmel öszszefüggő
területekről (vámszabályok,
szabványok, kiállítások), és
a befektetési feltételekről. A kapcsolatok
kialakításánál nagy segítséget
nyújthat, a külképviseleteink
elérhetősége, ügyvédek,
fordító cégek, marketing-vállalkozások,
és a kereskedelmi kirendeltségek
elérhetősége. A HITA
Magyarországon a központi szervezete
mellett regionális hálózatot
is működtet. Külföldi irodái
négy földrészen, a magyarországi
külképviseleteken nyújtanak segítséget.
A magyar és külföldi
partnerszervezetekkel kialakított
kapcsolatrendszernek megfelelően
az érdeklődők tájékoztatást
kaphatnak az aktuális hírekről,
pályázatokról, közbeszerzésekről,
kiállításokról, szakmai konferenciákról
és egyéb rendezvényekről.
A HITA a
http://www.hita.hu/RegioNavi.asp
x honlapcímen érhető el.
A szakképzés gyakorlati képzőhelyeinek
eszközpark korszerűsítésére
kiírt decentralizált pályázatról
a nemzetgazdasági miniszter
január 15-én meghozta
döntését.
Nagykanizsán 8 vállalkozás és
egy intézmény nyert el összesen
42 850 000 Ft támogatást, melyek
az alábbiak: Nagykanizsai Műszaki
Szakképző Iskola, Ágoston Tibor,
Innogourmet Kft, ABC Fogtechnikai
Kft, Horváth Olívia, Fabak
Kft, Angyalosi Autóház Kft.,
HEAT-Gázgép Kft., Goór Zsolt.
Az energiaellátó és -hasznosító
rendszerek korszerűsítésének lehetőségét
kutatja a Pannon
Egyetem az Új Széchenyi Terv
mintegy 800 millió forint támogatásával
az Európai Unió és a
magyar állam társfinanszírozásában.
Az „Energia ellátó és hasznosító
rendszerek korszerűsítésének
és hatékonyabb üzemeltetésének
tervezése és optimalizálása
megújuló energiaforrások és
infokommunikációs technológiák
felhasználásával” című projekt
a Társadalmi Megújulás
Operatív Program (TÁMOP) keretében
valósul meg, és az elnyert
támogatást az egyetem kutatási
kapacitásának fejlesztésére
fordítja.
A támogatott kutatást a Pannon
Egyetem kilenc alprojektjében
végzik, fontos célkitűzésnek tartják
az egyetem műszaki tudományos
potenciáljának hasznosítását
az energiaellátó rendszerek fejlesztésében.
A kutatás keretében az egyetem
Műszaki Kémiai Kutatóintézete
egyebek között új hőtároló anyagot
fejleszt ki, amely a megújuló
termikus energia hasznosítására alkalmas,
továbbá új eljárást dolgoz
ki a megújuló energia termelésére,
technológiai energiaigény csökkentésére,
illetve elősegítik az alacsony
szén-dioxid-kibocsátású folyamatok
és innovatív energiakezelési
rendszerek alkalmazását.
A rendszer- és számítástudományi
tanszék a fenntartható energiaellátó
rendszerek adatgyűjtésének
és modellezésének tervezését végzi
el, valamint olyan költséghatékony
mérőrendszereket hoz
létre és tesztel, amelyek elősegítik
a környezettudatos energiafelhasználást.
A villamosmérnöki és információs
rendszerek tanszék a projektben
vállalta a megújuló energiaforrásokra
támaszkodó energiatermelő egységek
és energiatárolók optimális
tervezésének, üzemeltetésének és
irányításának kidolgozását, valamint
az energiahatékony és jó színvisszaadású,
lakásvilágításban használható
LED világítótestek tervezését.
A nemzetközi együttműködésben
megvalósuló projekt 2015. január
31-ig tart mintegy 70 hazai és
külföldi kutató, doktorandusz részvételével.
B.E. - H.T. - MTI - Sz.Zs. - V.M.
Már a nyugdíjasok
is rákkantantak
Város a magasból
A Halis István Városi Könyvtár
egy kuriózummal gazdagodott
az új esztendőben.
Tarnóczky Attila, a fáradhatatlan
helytörténész várostörténeti
gyűjteményének egy része látható
nem könyv alakban, hanem széles
papírcsíkokon a könyvtár épület
kupolájából. Nyolc méter magasból
felfüggesztve, színházi hatást
és látványt varázsolt a belépőre.
E gazdag anyag egy szerkezet
mozgatásával olvashatóvá válik. Az
ötlet gazdája Czupi Gyula könyvtárigazgató,
aki előadásában elmondta,
hogy mindig foglalkoztatta, hogyan
lehetne kihasználni e hatalmas üres
teret. A papírcsíkot forgatva nemcsak
utcák szerint sétálhatunk a városban
a lakóházak, fontosabb épületek
mellett haladva. Megismerkedhetünk
azon városlakókkal, akik
tevékenységükkel, munkásságukkal
öregbítették városunk ismertségét,
segítették fejlődését.
Az idősebb korosztály számára
öröm volt a már lebontott, eltűnt
épületekkel, kedves helyekkel való
találkozás.
Az interneten található gyűjtemény
megismerése a fiatal korosztály
számára azért is elengedhetetlen,
fontos, mert e város szűkebb
hazánkat jelenti. Gratulálunk
Tarnóczky Attilának és
Czupi Gyulának.
Miha Tamásné
és a Rozgonyi Polgári Egylet
érdeklődő tagjai
Országinformációs
rendszer a vállalkozások
támogatására
Nagykanizsán 8
gyakorlati képzőhely,
több mint 40 millió
forintot nyert
eszközpark
korszerűsítésre
Az energiarendszerek
korszerűsítési
lehetőségét kutatja a
Pannon Egyetem
Kanizsa – Kultúr-t 6 túra 2013. február 14.
Hiánypótló kiadványt mutattak
be a közelmúltban Letenyén,
a polgármesteri hivatal dísztermében,
melyre annyian voltak kíváncsiak,
hogy sokan a folyosón
elhelyezett székeken tudtak csak
helyet foglalni. A monográfia a
művelődési ház nyugalmazott
igazgatójának, Tóth Oszkárnak
az írógépén fogalmazódott meg,
és a közeljövőben akár tananyaggá
is válhat.
Letenye a XX. században című
kötet írója Nagykapornakon született
és végezte általános iskolai tanulmányait,
majd Zalaegerszegen
szíjgyártó szakmát tanult. – Míg
ipari tanuló voltam 1945-ben Németországba
vittek, mint leventét.
Csak 1946 februárjában térhettem
haza, ebből kilenc hónapot töltöttem
amerikai fogságban – emlékezett
vissza Tóth Oszkár népművelő
a könyve bemutatása előtt.
Érettségijét a nagykanizsai Landler
Jenő Gimnáziumban tette le,
majd a moziüzemvezetői szakképesítés
megszerzését követően
diplomázott le a Berzsenyi Dániel
Tanárképző Főiskola népműveléskönyvtáros
szakán.
Dolgozott a nagykanizsai városi
könyvtárban könyvtárosként, a
letenyei Járási Tanács népművelési
előadójaként, majd csoportvezetőjeként.
ALetenyei Fáklya Művelődési
Ház és Könyvtár igazgatói,
valamint a filmszínház üzemvezetői
állását 1957-től 1991-ig, nyugdíjazásáig
töltötte be. Ez idő alatt
tudósítóként és színdarabok rendezőjeként
egyaránt tevékenykedett.
Az amerikai Mélyek a gyökerek
című darab rendkívül népszerűnek
számított, több mint 25 alkalommal
adták elő. A népművelő nevéhez
köthető többek között a hagyományos
Muramenti Napok létrehozása,
a rendszeres zeneoktatás
megszervezése és a helytörténeti
gyűjtemény létrehozása. Az évek
során számos, a kultúra területén
végzett munkáját elismerő kitüntetést
kapott, többek között a kiváló
népművelő Bessenyi György-díjat
és a Pro Urbe Letenye elismerést is
átvehette.
A fényképezés, a publikálás és
a helytörténeti kutatás mindig a
kedvenc időtöltései közé tartozott.
– 1958-ban zajlott Letenyén
az útépítés, ezzel párhuzamosan
folytatták a temetőfeltárást is. A
kutatásban jómagam is részt vettem,
továbbá a Szentkeresztdombnál
lévő kerektemplom régészeti
munkáiban is. Az ásatások
révén kapcsolatba kerültem dr.
Kerecsényi Edittel, aki a nagykanizsai
múzeum igazgatója volt akkoriban.
Ezt követően megegyeztünk,
hogy közösen létrehozunk
egy kötetet, így született meg a
múzeumigazgatóval közösen írt
Letenye története című könyv,
mely 1992-ben jelent meg a Községi
Tanács kiadásában – idézte
fel a Letenye a XX. században című
könyv előzményeit, majd hozzátette,
a munkája révén rengeteg
emberrel megismerkedett, beszélgetett.
Sokan jelezték neki, hogy
mi maradt ki a Kerecsényi – Tóth
kötetből, ezek inspirálták arra,
hogy egy részletesebb monográfiát
írjon, ugyanis a szerzőpáros röviden
és összefogottan ír a város
múltjáról és akkori jelenéről,
melyben nyomon követhető a település
fejlődése. Mivel a terjedelme
korlátozott volt, így szükségesnek
bizonyult egy, az 1900-
as éveket prezentáló, a változásokat
megörökítő kiadvány.
Az év elején megjelent tényszerű
és tárgyszerű könyv a XX. század
történéseit tekinti át, de a korábbi
eseményekre is rálátást biztosít
egy összefoglaló segítségével.
A szemléletes, majd 500 oldalas
monográfia hitelességét eredeti
dokumentumok és beszámolók
biztosítják. A szerző közel 60 embert
kérdezett meg, 800 jegyzetet
és 79 mellékletet készített, valamint
160 fényképpel színesítette
könyvét, melyek nagy része saját
fotó. Színessé és áttekinthetővé a
versek, a névjegyzékek, a kronológia
sorrendek és a táblázatok teszik.
A három évig tartó kutatómunka
színteréül az irattárak, a könyvtárak
szolgáltak. A kötet már 2009-
ben elkészült, azonban anyagi
gondok miatt nem jelenhetett meg.
A kiadást a 10 éves Letenyéért
Közéleti Egyesület (LKE) koordinálásával
létrejött Darányi Ignác
Terv nyertes pályázat és a letenyei
önkormányzat támogatása tette lehetővé.
Ahogy a szerző elmondta, az
országban lezajló gazdasági, társadalmi
és kulturális változások
Letenye arculatának változását is
befolyásolták, meghatározták.
Ezek a folyamatok mind nyomon
követhetőek a kötetben, így a
nagybirtokrendszer összeomlása,
az államosítások, a tanácsrendszer,
az 56-os események, a rendszerváltás.
Ezeken kívül a körjegyzőség
munkája, az iskolák
építése, Letenye és Béc, majd
Letenye és Egyeduta egyesítésével
már a század első harmadában
változásokat eredményezett, majd
egyre inkább a régió központjává
vált. Az 1900-as évek második felében
az iparosítás, a kereskedelem
fejlődése, a lakásépítkezések
és a közigazgatás többszöri fejlődése
került előtérbe. Várossá
1989-ben vált, ami után jelentős
fejlődésen ment keresztül. Fokozatosan
épült ki a közoktatás, a
művelődési intézményhálózat,
valamint a turizmus.
– Letenyén, az 1900-as évek folyamán
elődeink által vívott harcok
nem voltak hiábavalóak, hiszen
a település megtartotta központi
szerepét. A fejlődés lineáris
vonalát a két világháború, a forradalmak
okozta nélkülözések sem
törték meg. Atörekvések végül várossá
válását eredményezték, és a
kistérséghez tartozó települések
ellátó központjává válását – foglalta
össze Oszkár bácsi.
Tóth Oszkár, a város számára
mérföldkőnek számító, Letenye
gazdag, változatos múltját feltáró
kötet megjelenését követően sem
marad feladat nélkül, hiszen jelenleg
két, nagyobb terjedelmű könyvet
is ír. Az egyik egy önéletrajzi
ihletésű, a másik pedig a közművelődés
történetét mutatja be. Sok
egészséget és kitartást kívánunk a
széles körben megbecsült 83 éves
szerzőnek!
Varga Mónika
Kötet Letenye történetéről: „egy sáros falu egy
Magyar Örökség Díjjal ismerték
el Kaán Károly (Nagykanizsa,
1867 – Budapest, 1940) erdész-
természetvédő munkásságát.
A díj feladata és célja megnevezni
azokat a tevékenységeket,
történéseket és embereket,
akik a múltban és a jelenben
hozzájárulnak a nemzeti önbecsülés
erősítéséhez, gazdagításához.
Jeles eseményre került sor
nemrégiben Budapesten, a Magyar
Tudományos Akadémia
dísztermében, ahol a Magyar
Örökség díjátadó ünnepségét tisztelhette
meg a szép számú meghívott,
az érdeklődő közönség. A civil
kezdeményezésre benyújtott
sok száz javaslat előzetes körültekintő
elbírálása után, a hét díjaévszázad
alatt, hogy’ vált várossá”
Fotó: Varga Mónika
Magyar Örökség Díjjal
zandó tevékenység közé bekerült
a nagykanizsai születésű Kaán
Károly erdőmérnöknek, a Magyar
Tudományos Akadémia egykori
tagjának, a nagy magyar erdészpolitikusnak,
s egyben a hazai természetvédelem
megteremtőjének
örök értékeket képviselő munkássága
is.
A bírálóbizottsági ajánlás elhangzása
után, Keszthelyi István
erdőmérnök, az egykori Környezetvédelmi
és Vízgazdálkodási
Minisztérium nyugalmazott természetvédelmi
főosztályvezetője,
a Világörökség Magyarországi
Bizottságának volt tagja, a
’60-as évek második felében a
zalai államerdészetben és erdészeti
igazgatásban is dolgozó kiváló
szakember tartotta meg
Kaán Károly munkásságának
laudációját, azaz méltatását. Vetítettképes,
korabeli háttéranyagokkal
látványosan illusztrált,
színvonalas előadásából a hallgatóság
átfogó és hiteles képet kapott
a nagyformátumú erdészszakember
küzdelmekkel, nem
kis nehézségekkel teli életútjáról,
viharos korszakokon átívelő
nagyhatású munkásságáról, máig
útmutatást nyújtó, el nem évülő
szellemi örökségéről.
Az előadó külön is kiemelte,
hogy hazánkban Kaán Károly
rakta le a természetvédelem alapjait,
elsőként adva részletes öszszeállítását
és leírását Magyarország
védendő természeti értékeinek.
ő volt az, aki a magyar erdészet
vezetőjeként a Trianont követő
válságos években, az erdőben
vészesen szegénnyé vált országban
szenvedélyesen meghirdette
hatalmas alföldfásítási
programját, melyet kezdetben
irányított is. Rendkívüli elfoglaltsága
mellett, szívén viselte az erdőkkel
és a természetvédelemmel
kapcsolatos aktuális jogalkotások
törvényszintű előkészítését is,
nyugállományba vonulása után
pedig külön is tekintélyes méretű
erdészeti és természetvédelmi
szakirodalmi munkásságot fejtett
ki, egészen 1940-ben bekövetkezett
haláláig.
Mindezek olyan maradandó
szellemi alkotások és értékek, melyekre
az utókor, a mai magyar erdésztársadalom
mellett, joggal lehetnek
büszkék a honi természetvédők
is.
A méltatás után a Magyar
Örökséggel járó oklevelet és
aranyjelvényt Kaán Károly jelenlévő
leszármazottai, Farkas Dániel
és Farkas Kinga, valamint
Prof. Dr. Náhlik András erdőmérnök,
a Nyugat-magyarországi
Egyetem Erdőmérnöki Karának
dékánja vette át, s egyúttal a kitüntetéssel
jutalmazott munkásságot
az Aranykönyvbe is bejegyezték.
A jeles akadémiai eseményen
meghívottként részt vett Rosta
Gyula erdőmérnök, a ZALAERDő
Zrt. vezérigazgatója is,
aki nemcsak a zalai erdésztársadalmat,
hanem egyúttal Kaán
Károly szűkebb hazáját, Zala
megyét, s benne elsősorban a
szülőváros nagy fiának emlékét
büszkeséggel és tisztelettel
ápoló Nagykanizsát is képviselte.
Dr. Baráth László erdőmérnök
Forrás: Erdészeti Lapok
2012. évi 10. szám
ismerték el Kaán Károly munkásságát
Kanizsa – Kultúr-túra 7
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. február 14.
Lapunk 2011-es év végi, októberi
és novemberi számaiban
már olvashattak Kamarás Kláráról.
A nyugdíjas pedagógus, festő,
író és költő versei kezdetben
csak a fiók alján lapultak, az áttörést
a számítógép jelentette
számára, melynek köszönhetően
kiadót is talált és a széles közönség
elé tárhatta költeményeit, elbeszéléseit.
Kaskötő István Kanadában létrehozott
egy magyar nyelvű irodalmi
weblapot, a Kalákát, melynél jelenleg
is Klári néni a versrovat szerkesztője.
Kaskötő István buzdítására
kezdett el prózát is írni.
Kiadót a Heted-Héthatár magazinban
megjelent Apohár című novellája
révén talált. Ezután folyamatosan,
az irodalmi folyóirat
minden lapszámában olvashatóak
voltak írásai. A nyomtatott kiadvány
később megszűnt, de
weblapjuk az interneten most is
működik. Időközben barátság alakult
ki az író és a kiadó, L.
Csépányi Katalin között, aki három
éve személyesen is felkereste.
Ekkor ajánlotta fel, hogy kiadja a
verseit, majd prózáit. Ennek eredménye
a legutóbbi irodalmi esten
bemutatott Derült égből… és az
Utak és évek című kötet. 2006-óta
már tizenhárom könyve látott napvilágot,
ezek között a legújabb az
Orchideák és a Kutyául érzem magam.
– Az Orchideák elbeszéléseket
és verseket egyaránt tartalmaz. Az
orchidea több novellában is megjelenik
A könyv a címet a kötet
egyik elbeszélése miatt kapta. A
történetben a virágok a kárpótlást
jelképezik. Az én életemben az
írás az orchidea, ami kárpótol mindenért,
amit elmulasztottam – mutatta
be a könyvet Kamarás Klára.
– A Kutyául érzem magam az
utóbbi két évben írt verseimet tartalmazza,
melyek szereplői a kutyák
és a cicák, az életöröm és az
elmúlás. A könyv négy versciklusból
áll. Az elsőben Brumi kutyánk
nevében írok leveleket. Az ötletet
az internet adta, ahol egy játék keretében,
kutyaként leveleztünk
egymással. Természetesen csak a
saját kutyás verseimet szerkesztettem
be a kötetbe. Könnyed, vicces
stílusa ellenére már ebben is felfedezhetőek
a mindennapi gondok,
problémák, második rész A cicák,
A kutyák, egyebek szintén egy játék
volt, melynek keretében a feltett
fotókról kellett egy rövid, frappáns
verset írni. Ebből nekem vagy
kétszáz van, de ezek legtöbbjük
kép nélkül nem érthető, ezért nem
lehetett az összeset a kötetbe tenni.
Most az egyszer megfordítottam a
sorrendet, ugyanis eddig inkább a
bohókásabb költemények kerültek
a könyveim végére, most ezekkel
kezdtem. ACsendes órán elnevezésű
részbe a komolyabb versek kerültek..
A Még mindig kutyául érzem
magam főcím alatt levő költemények
pedig a mai problémákról
szólnak, arról, amivel manapság
tele van a levegő – tette hozzá.
Mint megtudtuk, jelenleg most a
nagyobb lélegzetvételű szerelmes
regénynek induló, de krimiként
végződő kötetének írása köti le a
szabadidejét.
Nyolcadik irodalmi estjét február
22-én 18 órától tartja Klári néni,
amelyen a fent bemutatott két kötetét
tárja a közönség elé a letenyei
könyvtár versmondó köre Timár
József vezetésével. A bemutatón
megismerkedhetnek az olvasók a
Kutyául érzem magam című kötetből
kimaradt, vicces, frappáns írásokkal
is.
V.M.
Az írás kárpótol mindenért, amit elmulasztottam
„Az álom és a költészet szabad./Az vagy, akinek képzeled magad:/lehetsz
király, vagy koldus, egyre megy,/anyja után vágyódó kisgyerek.../
Elestél? Hagyd, hogy felemeljelek,/s ha dalolok... hidd azt, hogy
csak neked...!”
(Mint fák a szélben c. kötetből)
Kamarás Klára eddig megjelent kötetei:
Arcok a múltból (elbeszélések) 2006., Ólomból szőni pilleszárnyat (versek)
2006., Letenyei fák (válogatott versek) e-book 2007., Álmok útján
(versek, képek, vallomások) 2008., Anica (kisregény) 2009., Pepita füzetek
(regény) 2010., Fúzió (válogatott versek Timár Zoltán rajzaival) 2010.,
Mint fák a szélben (összegyűjtött versek) 2010., Derült égből… (összegyűjtött
kisprózai művek) 2011., Utak és évek (regény) 2011., Orchideák
(elbeszélések, versek) 2012., Kutyául érzem magam (versek) 2012.
8 Kanizsa – Hirdetés 2013. február 14.
ZSIGMONDYS DIÁKOK
A FENNTARTHATÓ FOGYASZTÁSÉRT
A Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégiumban
lezárult a "Zsigmondys diákok a fenntartható fogyasztásért"
elnevezésű projekt. Az iskola a program megvalósításához
Európai Uniós támogatást nyert a Környezet és Energia
Operatív Program, A fenntartható életmódot és az ehhez
kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás,
informálás, képzés) – "A" komponens pályázati
kiíráson. A projekt kódszáma: KEOP-6.1.0/A/11-2011-0096
A projekt célja az volt, hogy az iskola tanulói megismerkedjenek a fenntartható
fejlődés fogalmával, információkat szerezzenek arról, hogy mindennapi
tevékenységük milyen hatással lehet a környezetre és mit tehetnek
annak megóvása érdekében.
A projekt folyamán az iskola diákjai, életkorukhoz igazodó környezetvédelmi
témájú filmet tekintettek meg, melynek üzenetét előadások és kiscsoportos
foglalkozások keretében dolgozták fel.
A projekt 3 rendezvénysorozat megvalósításából állt.
A harmadik rendezvénysorozat alkalmával a 9-11. évfolyamos diákok megtekintették
a „Kellemetlen igazság” című filmet. A film szenvedélyes és lelkesítő
alkotás egy emberről, akinek feltett szándéka, hogy eloszlatja a globális
felmelegedést övező mítoszokat és téveszméket, és a megelőzés érdekében
tettekre buzdít. Az Egyesült Államok volt alelnöke, Al Gore a 2000-
es választási vereségből felocsúdva életét újfent annak szentelte, hogy segítsen
a bolygót megmenteni a maradandó változásoktól. Ebben a gondolatébresztő,
döbbenetes alkotásban Gore és az ő „utazó globális felmelegedés
műsora” vicces, lebilincselő, és kertelés nélkül közölni akarja a felkavaró
igazságot a világméretű vészhelyzetről az átlagemberekkel, mielőtt
még túl késő lenne. A filmvetítést követő előadás témája a globalizáció hatása
az emberi civilizációra, valamint, hogy milyen lépéseket szükséges
megtenni ahhoz, hogy bolygónk környezeti helyzete ne változzon.
A csoportfoglalkozásokon az „ökológiai lábnyomszámítással” ismerkedtek
a diákok, valamint filmben látottak rajzos formában feldolgozták.
A film témájához kapcsolódóan meghirdetett „Gazdálkodj okosan!” ötletpályázaton
az alábbi diákok részesültek díjazásban:
1. Molnár Krisztián 9.K, 2. Horváth Dávid 9.K, 3. Orsós Géza 10.K, 4. Orsós
Laura 9.F, 5. Kreiner Dávid 9.J, 6. Balogh Roland 10.J, 7. Szente
Szabolcs 9.M, 8. Horváth Zoltán 9.M, 9. Szever Andrea 10.M, 10. Tombor
Klaudia 9.E.
ZSIGMONDYS DIÁKOK
A FENNTARTHATÓ FOGYASZTÁSÉRT
A Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégiumban
folytatódott a „Zsigmondys diákok a fenntartható fogyasztásért”
elnevezésű projekt. Az iskola a program megvalósításához
Európai Uniós támogatást nyert a Környezet és Energia
Operatív Program, A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó
viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás,
informálás, képzés) – "A" komponens pályázati kiíráson.
A projekt kódszáma: KEOP-6.1.0/A/11-2011-0096
A projekt célja, hogy az iskola tanulói megismerkedjenek a fenntartható
fejlődés fogalmával, információkat szerezzenek arról, hogy mindennapi
tevékenységük milyen hatással lehet a környezetre és mit tehetnek annak
megóvása érdekében.
A projekt folyamán az iskola diákjai, életkorukhoz igazodó környezetvédelmi
témájú filmet tekintenek meg, melynek üzenetét előadások és kiscsoportos
foglalkozások keretében dolgozzák fel.
A második rendezvénysorozat alkalmával a 9-11. évfolyamos diákok
megtekintették „Az utolsó óra” című filmet. A film az égető problémákat
dokumentálja, melyek kihívást jelentenek a bolygó életrendszerére. A
globális felmelegedés, az erdőirtások, a tömeges fajkipusztulások és az
óceánok elsavasodása mind sorra kerülnek. Alapfelvetése, hogy az emberiség
jövője veszélyben van. Olyan tudósok és környezetvédelmi elkötelezettek,
mint David Orr, David Suzuki és Gloria Flora bemutatnak egy
radikálisan új és eltérő jövőképet, melyben az embernek nem célja a
bolygó domináns fajának lenni, csupán a többi életformához hasonló
szinten és velük együtt élni. A filmvetítést követő előadás célja a globális
felmelegedést kiváltó okok megismerése, a problémák feltárása. Interaktív
lehetőségkeresés, mely segítséget nyújt a folyamat visszafordításában.
A csoportfoglalkozásokon az „ökológiai lábnyomszámítással” ismerkedtek
a diákok, valamint filmben látottak rajzos formában feldolgozták.
A film témájához kapcsolódóan meghirdetett „Gazdálkodj okosan!” ötletpályázaton
az alábbi diákok részesültek díjazásban:
1. Zsiga Zsolt 11.B, 2. Horváth Zsófia 10.A, 3. Orsós Júlia 10.A, 4. Molnár
Olívia 10.A, 5. Horváth Anita 11.A, 6. Szabó Attila 11.A, 7. Németh
Dávid 11.A, 8. Dániel Georgina 11.G, 9. Vitai Nikolett 10.G, 10. Kovács
Loránd 9.A.
Állás az
Inkubátorházban
3D-s látványtervezéssel, megjelenítéssel,
weblaptervezéssel, valamint
promóciós anyagok gyártásával és
forgalmazásával foglalkozó HORVÁT
CÉG KERES NAGYKANIZSAI
CALL CENTERÉBE jó
kommunikációs képességgel bíró
munkatársakat, versenyképes fizetéssel,
rugalmas munkaidővel.
A PÁLYÁZATOKAT
AZ ALÁBBI CÍMRE VÁRJUK
2013. FEBRUÁR 20. (SZERDA)
17:00-IG:
Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs
Központ (8800 Nagykanizsa,
Buda Ernő u. 19.) Tel.: 0693 510
137, Fax: 0693 510 138, e-mail:
info@inkubatornk.hu
VOKSH Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
TANFOLYAM INDUL
2013.02.19-én 16 órakor
C, D, C+E kategória
2013.02.20-án 16 órakor
személyautó, motor
2013.02.25-én 16 órakor
gépkezelő (targonca, emelőgép
és földmunkagép)
2013.03.02.-i GKI vizsgára
jelentkezéseket még elfogadunk!
Diákkedvezmény, részletfizetés
ingyenes tankönyvkölcsönzés
Meghívó
Kedves Szülők!
Tisztelettel meghívjuk a Családokat, a Nagykanizsa Központi Rózsa
Óvoda Székhely Intézményébe (Nagykanizsa Rózsa u. 7.)
"KÓSTOLGATÓ" programunkra.
A program:
Szülők részére: 2013. február 22-én 17 órakor. Megismerhetik a leendő
kiscsoportos óvodapedagógusokat, dajkákat. Bemutatjuk az óvodát,
és a Nevelési programunkat.
Gyermekek részére: 2013. február 23-án 9:30 - 11:30-ig játszó délelőttöt
szervezünk.
Mindenkit szeretettel várunk:
Rózsa óvoda nevelőtestülete
Kanizsa 2013. február 14. – Hirdetés 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Saubermacher-Pannonia Hulladékgyűjtő Kft.
NAGYKANIZSAI csapatába keres
KÖRNYEZETVÉDELMI REFERENS
munkatársat.
Felsőfokú szakirányú végzettséggel és lehetőleg ISO
minőségbiztosítási ismeretekkel rendelkező, hosszú távon
gondolkodó, megbízható személyt keresünk, aki számítástechnikai
ismeretekkel, nagy munkabírással, jó kommunikációs
és kapcsolatteremtő készséggel rendelkezik.
Német és angol nyelvismeret és hasonló területen szerzett
tapasztalat a felvételnél előnyt jelent.
Amennyiben szeretne egy sikerorientált cég csapatának tagja lenni,
kézzel írott, fényképes önéletrajzát, valamint iskolai végzettségét
igazoló bizonyítványok fénymásolatát
juttassa el címünkre 2013. február 28-ig.
Saubermacher-Pannonia Hulladékgyűjtő Kft.
8800 Nagykanizsa, Vár u. 5. Munkaügy
A borítékra kérjük írja rá: Környezetvédelmi referens
A nagy sikere való tekintettel gyertek, ismét játsszunk együtt!
2013. február 23-án, szombaton:
9.30-10.00: Mackó Lackó zengedéje, 10.00-10.20: Répamese - interaktív
játék, 10.20-10.35: „Hoci a pociba!” – tízórai, 10.35-11.15: Meglepi
bábkészítés, 11.15-11.45: Járjad lábam… táncház, 10.30-tól: tájékoztató
a szülők számára intézményünkről és a nálunk folyó munkáról.
Nagykanizsa, Sugár út 11-13.
Piar-Suli-Muri II.
Elnézést kérünk
A Beszámoló a Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda TÁMOP 3.1.5-
09/A/2/2010-0133. számú pályázat megvalósulásáról című anyagban
tévesen jelent meg az egyik pedagógus neve, mely helyesen:
Horváthné Göndör Réka, aki az Eötvös Lóránd Tudományegyetem -
szakvizsgázott pedagógus, pedagógus-gyógytestnevelés szakirányon
végzett. A tévedésért elnézést kérünk.
Előadás cukorbetegeknek
A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete február 22-én, pénteken
15 óra 30 perckor a Kanizsai Dorottya Kórház tanácstermében
klubfoglalkozásán Dr. Késmárki Nóra főorvos asszony
tart előadást.
Téma: Az 1-es és 2-es típusú cukorbetegek inzulin kezelése. Minden
érdeklődőt várunk!
Segítséget kér a CSÁO
A Magyar Vöröskereszt Családok Átmeneti Otthona
(Nagykanizsa, Teleki u.19/d) az Önök segítségét kéri az
otthonban élő és onnan a közeljövőben kiköltöző családok
lakhatásának és mindennapi életének megkönnyítése és
segítése érdekében.
Várjuk bútoradományok, lakásberendezési tárgyak és használt,
feleslegessé vált műszaki eszközök felajánlását. Különösen az alábbi
felajánlásokra lenne nagy szükségünk: francia ágyak, heverők,
kihúzható kanapék, szekrények, étkező asztalok és székek, szőnyegek,
asztali lámpák, állólámpák, mosógép, hűtőszekrény, tévé,
főzőedények, étkészletek, poharak, evőeszközök, ágynemű huzatok,
lepedők.
Amennyiben segíteni szeretne, kérjük, hívja az otthont a
0693/313-220-as vagy a 70/933 8714-es telefonszámon. Nagy segítséget
jelentene az is, ha a felajánlások közvetlenül az otthonba
érkeznének, mivel a szállításra csak korlátozottak a lehetőségeink.
Kanizsa 10 – Hirdetés 2013. február 14.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet az önkormányzat
kizárólagos tulajdonában lévő Kanizsa Uszoda Szolgáltató Egyszemélyes Kft.
Nagykanizsa, Csengery u. 49. ügyvezetői tisztségének betöltésére.
Feladat: Anagykanizsai önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Kft. által a "B" fürdő
kapacitású uszoda és strandfürdő (Nagykanizsa, Csengery u. 49.) önálló üzemeltetése.
A megbízás időtartama, formája, díjazás:
Az ügyvezetőt a Közgyűlés határozott időre, 2013. június 1. naptól kezdődően 2018.
május 31. napjáig tartó 5 évre választja meg azzal a feltétellel, hogy a megbízási szerződés
megkötésétől számított 6 hónapig a feleket kölcsönösen megilleti az indokolás
nélküli rendes felmondás joga, a felmondási idő a közlésétől számított 4 hónap.
Az ügyvezetői tisztség ellátása a Gt. alapján, a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai alkalmazásával
megbízási jogviszonyban történik, a díjazást - a Kft. Javadalmazási Szabályzatában
foglaltak figyelembevételével - a Közgyűlés állapítja meg.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, főiskolai vagy egyetemi
oklevél, legalább 5 év szakmai gyakorlat. Előnyt jelent: egyetemi vagy főiskolai
gépészmérnök, villamosmérnök, építőmérnök, épület gépész üzemmérnök végzettség.
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:
- a pályázónak a feladat ellátására vonatkozó szakmai koncepciója,
- szakmai önéletrajz,
- a pályázati feltételként előírt iskolai végzettséget igazoló okirat közjegyző által hitelesített
másolata,
- a pályázati feltételként előírt 5 év szakmai gyakorlat hivatalos igazolása,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példánya, amely igazolást
tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó vezető tisztség gyakorlásának eltiltása,
valamint foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll,
- a pályázó nyilatkozatát, hogy
- részéről az ügyvezetői tisztség betöltése a Gt. 23. §-a alapján nem kizárt,
- vele szemben a Gt. 25. §-a alapján összeférhetetlenségi ok nem áll fenn,
- a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,
- milyen díjazásra tart igényt,
- a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázati anyaga nyilvánosságra hozható-e,
- a pályázat elbírálása során az előkészítő bizottsági üléseken, illetőleg a döntéshozó
Közgyűlés ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e.
(A pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlásnak
nincs helye. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a bizottsági meghallgatáson
be kell nyújtani.)
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 29.
A pályázat benyújtásának helye:
A pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve postai
úton (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.), vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban
ügyfélfogadási időben lehet benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: "Kanizsa Uszoda
Szolgáltató Egyszemélyes Kft. ügyvezetői pályázata"
A pályázat elbírálásának módja és határideje:
- A határidőben benyújtott pályázatokat a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a
pályázók meghallgatásával véleményezi, és javaslatot tesz a díjazásra.
- A pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést - a pályázók meghallgatása nélkül -
az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság is megtárgyalja.
- A döntést a Közgyűlés a bizottsági vélemények ismeretében, a pályázók meghallgatásával
várhatóan a 2013. április havi soros ülésén hozza meg.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban információt nyújt: Cseresnyés Péter polgármester (Tel:
+36-20-849-2301, E-mail: cseresnyes.peter@nagykanizsa.hu)
A pályázati felhívás közzétételének helye: Nagykanizsa MJV Önkormányzatának honlapja
(www.nagykanizsa.hu), Zalai Hírlap önkormányzati oldala, Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap.
Álláspályázat:
Kanizsa Uszoda ügyvezető
Értesítjük a város idős lakóit, hogy minden hónap utolsó csütörtökén 10 órától 12 óráig a Polgármesteri
Hivatal Erzsébet tér 7. szám alatti épületben, az alagsorban kialakított helyiségben
fogadóórát tartunk. Hívjuk mindazokat, akik információkat kérnek, tanácsot, segítséget várnak.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa
Idősügyi Tanács fogadóóra
Telefon: +36 93 510 137 vagy a +36 30 5686 327
Nagykanizsa, Ipari Park, Buda Ernő utca 19. 􀂊 www.inkubatornk.hu
Meghívó
A Hevesi Sándor Általános Iskola
minden kedves érdeklődő szülőt
és gyermeket szeretettel vár
2013. február 23-án 9.00-12.00 óráig tartandó nyílt
délelőttjére.
Programunk:
􀂍 Rajzpályázat
eredményhirdetése
az aulában 9.00 órakor.
􀂍 Iskolánkat bemutatják:
néptáncosaink,
táncosaink,
színjátszó csoportunk,
tornászaink
􀂍 Játszóház
az ovisoknak:
gyöngyfűzés,
kézműves foglalkozás,
tornatermi játékok.
􀂍 Beszélgetés, ismerkedés a tanító nénikkel.
Szeretettel várunk mindenkit!
Kanizsa – Városháza 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. február 14.
Tisztelt Nyugdíjas Pedagógusok!
Városunkban nemes hagyomány, hogy a pályán eltöltött évek, a kiemelkedő
munka elismeréseként ünnepi keretek között köszöntjük a Díszoklevélben részesülő
pedagógusokat.
Az őszre tervezett rendezvény előkészítéseként továbbítanunk kell a képző intézményekbe
az arany-, gyémánt-, vas-, illetve rubindiplomára jogosult nyugdíjas
pedagógusok oklevélmásolatát, szakmai pályafutásukat bemutató életrajzát
(munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím, telefonszám, a korábbi Díszoklevél
másolata - ha van ilyen), valamint az aranydiploma-várományosoktól a munkakönyvük
másolatát is.
A díszoklevél kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványok Nagykanizsa
Megyei Jogú Város honaljáról letölthetők, vagy a Polgármesteri Hivatal Művelődési
és Sportosztályán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 12.) átvehetők
az alábbi időszakokban: hétfő-kedd: 8-16.30-ig, szerda: 8-17-ig, csütörtök: 8-
16.30-ig, péntek: 8-13.30-ig.
Tisztelettel kérjük mindazokat a Nagykanizsán élő nyugdíjas pedagógusokat,
akik 50, 60, 65, 70 éve kapták meg oklevelüket, hogy 2013. március 8-ig juttassák
el a kért dokumentumokat a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztályára,
hogy időben továbbíthassuk a képző intézményekhez.
Pedagógus díszdiplomák igénylése
Jerausek István önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2013. február 15-én
(pénteken) 17 órától a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
Képviselői fogadóóra
Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a 2013/2014. nevelési évre vonatkozó
bölcsődei beiratkozások időpontja 2013. március 5-6-án 8-17 óra
között lesz az Egyesített Bölcsőde Rózsa u. 7/A. szám alatti székhelyén.
A jelentkezési lapok a bölcsőde honlapjáról letölthetők: http://egyesitettbolcsode.
mindenkilapja.hu.
Az intézmény az érdeklődők részére 2013. március 2. napján (szombaton)
9-12 óra között "Bölcsődenyitogató" keretében lehetőséget biztosít valamenynyi
tagbölcsőde (Belvárosi Bóbita Bölcsőde - Nagykanizsa, Kisfaludy u. 19.,
Meseház Bölcsőde - Nagykanizsa, Attila u. 7., Napraforgó Bölcsőde - Nagykanizsa,
Csokonai u. 5., Rózsa Bölcsőde - Nagykanizsa, Rózsa u. 7/a.) megtekintésére.
Bölcsődei beiratás
Ezúton tájékoztatjuk a nagykanizsai lakosokat, hogy Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adóügyi Osztályának ügyfélfogadása
2013. február 4-től, keddi és csütörtöki napokon a Polgármesteri Hivatal
Erzsébet tér 7. szám alatti épületben, az alagsorban kialakított helyiségben
történik.
Adóügyi Osztály – ügyfélfogadás
új helyen
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
pályázatot hirdet a Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye (8800 Nagykanizsa,
űrhajós u. 6.) intézményvezető (magasabb vezető) munkakörének teljes munkaidőben,
közalkalmazotti kinevezés szerinti munkakör mellett történő betöltésére.
Az intézményvezető által ellátandó feladatok: A Nagykanizsa, űrhajós u. 6. szám
alatti 50 férőhelyes Fogyatékkal Élők Otthona, a 10 férőhelyes Fogyatékkal Élők
Gondozóháza, a 20 férőhelyes Fogyatékkal Élők Napközi Otthona, valamint a Támogató
Szolgálat színvonalas szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezése, irányítása,
ellenőrzése. A központi jogszabályok, valamint az önkormányzati rendeletek
szerint a feladatkörébe tartozó valamennyi önkormányzati feladat magas szintű végzésének
megszervezése, koordinálása, biztosítása.
Pályázati feltételek:
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének
6.4. pontja szerint az intézményvezetői munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú
iskolai végzettség,
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek (Kjt.) a szociális,
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról
szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (Kjt. vhr.) 3. § (3) bekezdésében foglaltak
alapján legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő,
a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás
területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- szociális szakvizsga, illetve szakvizsgával nem rendelkező pályázónak - amennyiben
nem mentesül letételének kötelezettsége alól - a nyilatkozata arról, hogy vállalja
annak a kinevezést követő 2 éven belüli megszerzését,
- magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhető,
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
- 18. életév betöltése,
- büntetlen előélet.
A pályázathoz csatolni kell: a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, a képesítést
igazoló okirat(ok), illetve a szociális szakvizsgáról szóló oklevél közjegyző által hitelesített
másolatát, az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolását,
az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját, közalkalmazotti jogviszony
létesítése esetén a büntetlen előéletet igazoló 90 napnál nem régebbi eredeti
hatósági erkölcsi bizonyítványt, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázati eljárás során a testületi bizottsági
üléseken és a döntéshozó Közgyűlés ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történő
tárgyalásához hozzájárul-e, szociális szakvizsgával nem rendelkező pályázó
esetén - amennyiben nem mentesül letételének kötelezettsége alól - vállalja annak a
kinevezést követő 2 éven belüli megszerzését, közalkalmazotti és vezetői megbízásával
kapcsolatban összeférhetetlenség nem áll fenn, az álláshely elnyerése esetén eleget
tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének, és nem áll cselekvőképességet kizáró
vagy korlátozó gondnokság alatt.
Az álláshely betölthető: 2013. június 1-jétől.
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év, 2013. június 1 - 2018. május 31-
ig. Aközalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan
idejű, a magasabb vezetői megbízás 5 évre szól, az intézménynél újonnan létesített
jogviszony esetén - a Kjt. 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével -
3 hónap próbaidő kikötésével.
Illetmény és juttatások: a Kjt. illetve a Kjt. vhr. előírásainak megfelelően.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 31.
A személyügyi központ internetes oldalán történő közzététel napja: 2013.
február 10. A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: A Kjt. és a Kjt.
vhr. előírásainak megfelelően a pályázatokat a pályázat előkészítője által összehívott
bizottság véleményezi. A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat
személyesen hallgatja meg. A kinevezésről Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
mint munkáltató dönt, amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban
értesítést kap.
A pályázat benyújtásának módja és helye: az írásos pályázatot 1 eredeti példányban
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7.) az alábbi jeligével kell benyújtani: "Pályázat a Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye
intézményvezetői munkakörére".
A pályázat elbírálásának határideje: a közgyűlés 2013. május havi soros ülése.
A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető: Cseresnyés Péter polgármester
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2301, illetve Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Szociális Osztályának osztályvezetője: Maronicsné dr.
Borka Beáta Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2436. Az osztályvezető biztosítja,
hogy a pályázók az intézményt megismerhessék.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése fenntartja azt a jogot, hogy a pályázati
eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat kiírója hiánypótlásra nem biztosít
lehetőséget. Kivétel ez alól az erkölcsi bizonyítvány, melyet legkésőbb a szakmai előkészítő
ülésen kell bemutatni.
Álláspályázat: Fogyatékkal Élők
Integrált Intézménye – vezető
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti az alábbi Ipari Parki ingatlanait:
649/145 hrsz., 3194 m2, 11.820.000 Ft + Áfa. Időpont: 2013. február 21-én 9.00 óra.
649/146 hrsz., 3195 m2, 11.820.000 Ft + Áfa. Időpont: 2013. február 21-én 10.00 óra.
649/147 hrsz., 2538 m2, 9.390.000 Ft + Áfa. Időpont: 2013. február 21-én 11.00 óra.
649/148 hrsz., 2539 m2, 9.390.000 Ft + Áfa. Időpont: 2013. február 21-én 12.00 óra.
4378/32 hrsz 3015 m2 10.250.000 Ft + Áfa. Időpont: 2013. március 7-én 13.00 óra
Eredménytelen versenytárgyalás esetén: minden második csütörtökön, a fenti
időpontban. A versenytárgyalások helye: Nagykanizsa, Garay u. 21. (Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató Zrt. irodaháza, I. emeleti tárgyaló.)
A versenytárgyalási felhívás teljes szövege, értékesítés főbb elvei és feltételei:
a www.nkvg.hu vagy a www.nagykanizsa.hu honlapon megtalálhatók.
A további részletekről érdeklődni lehet: személyesen a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató Zrt. Garay utca 21. szám alatti irodaházában (Ipari Park),
telefonon a 93/311-241. vagy 93/314-078. telefonszámon, a 116-os melléken.
Versenytárgyalások - Ipari Park
Kanizsa 12 – Magazin 2013. február 14.
Február 16. 10-18 óráig
IV. KANIZSAI ESKÜVő
KIÁLLÍTÁS
Minden ami esküvő…nem csak
menyasszonyoknak! Divatbemutatók,
műsorok, lézershow, vőlegénymegőrző,
2. ARAkt fotókiállítás! Fellépnek
többek között: White Horse
Akrobatikus Rock And Roll és
Hip-Hop Szakosztály, Hévíz - tánc;
Eliseba - hastánc; Varga Orsi - ének;
GoldLaser - lézershow. A belépés
díjtalan! Info: +36 30 4241455
Részletes program: www.kanizsaikultura.
hu vagy keresd a Facebook-on!
Február 18. 14.30 óra
Ifjúsági bérlet - Szűts István -
Koltay Gergely: TRÓJA - rockopera
A Sziget Színház előadása
Főbb szereplők: Pintér Tibor, Vadkerti
Imre, Janza Kata, Buch Tibor
Rendező: Pintér Tibor
Belépődíj: pótszék diákoknak: 2 000 Ft.
Február 18. 19 óra
Színház - Hevesi bérlet
Szűts István - Koltay Gergely:
TRÓJA - rockopera
A Sziget Színház előadása
Főbb szereplők: Pintér Tibor, Vadkerti
Imre, Janza Kata, Buch Tibor
Rendező: Pintér Tibor. Belépődíj: 3500 Ft.
Február 19. 19 óra
Színház - Bródy bérlet
Móricz Zsigmond: SÁRI BÍRÓ -
népszínmű két részben. ATuray Ida
Színház (Budapest) előadása
Főbb szereplők: Benkő Péter (Jászai
Mari-díjas), Hűvösvölgyi Ildikó, Nagy
Gábor, Mikó István (Jászai Mari-díjas).
Rendező: Mikó István (Jászai Mari-díjas)
Belépődíj: 3 500 Ft.
Február 20. 14.30 óra
"RÉGMÚLT KISKANIZSA"
vetített képes helytörténeti előadás.
Előadó: Horváth Julianna, pedagógus.
A belépés díjtalan.
Február 16.
KANIZSAI JAZZ-SZOMBAT
19 óra Gayer - Hodek Project
20.30 óra Eliane Amherd (Svájc) és a
Csepregi -Rátonyi Duó. Közreműködik:
Willard Dyson (USA) és Gustavo
Amarante (Brazília). Belépődíj:
elővételben 3 000 Ft, helyszínen 3 500 Ft
Február. 19. 17 óra
A BIOGAZDÁLKODÁS
BEMUTATÁSA - Növénytermesztés
és állattenyésztés vegyszerek nélkül.
Jótékony mikro-organizmusok a biogazdálkodásban.
- Valastyán Gyöngyvér
Bionom szaktanácsadó előadása
Belépődíj: 500 Ft
Február 21. 9 óra
NETEZZ TOVÁBB NAGYI! - KLUB
Kép és hang formátumok
Február 23.
A ZALAGYÖNGYE TÁNCEGYÜTTES
15 ÉVES JUBILEUMI
TÁNCHÁZ SOROZATA
17 óra Gyermek táncház és játszóház -
farsangi díszek készítése Godinek Ibolyával.
18 óra Felnőtt táncház - felcsíki
táncok. Tanít: Márton Sándor.
Fodor Zsóka színművésznő 25
filmben, több mint 300 színdarabban
játszott, közel 240 filmhez
adta a hangját. Az országos
ismertséget mégis a Barátok közt
szappanopera hozta meg számára,
melyben tizenegy évig alakította
Magdi anyus szerepét. A televíziós
stúdiót újból a színpadra
váltotta. Nagykanizsán, február
28-án csütörtökön 19 órakor, a
Kanizsai Kulturális Központ Hevesi
Sándor Művelődési Központjában,
a Fogi Színház – budapesti
Bulvárszínház előadásában,
a Négy férfi gatyában című
vígjátékban láthatjuk viszont.
Fodor Zsóka Rózsahegyi Kálmán
színiiskoláját követően 1965-ben a
Színház- és Filmművészeti Főiskolán
végzett, majd a kecskeméti Katona
József Színházban, a József Attila
Színházban, az Irodalmi Színpadon, a
Békés megyei Jókai Színházban és a
Szegedi Nemzeti Színházban játszott.
Szerepelt filmekben és több száz
szinkron fűződik a nevéhez. A Barátok
közt című telenovellában Kertész
Magdiként, azaz Magdi anyusként
szinte az egész ország megszerette.
Néhány éve újra színházi fellépéseket
vállal, nem kis sikerrel.
A Fogi Színház – budapesti Bulvárszínház
Négy férfi gatyában című
vígjátékának főszereplőjeként
egy dívát, ingatlantulajdonost alakít.
Fodor Zsóka lakásában szinte hihetetlen
lenne, hogy négy félmeztelen,
legatyásodott férfit találjanak
egy időben. Már pedig… Nagykanizsán
minden megtörténhet, ha a
lakástulajdonos albérlőt keres. Igen
ám, de a jelenlegi társbérlők is keresnek
valakit. Van, aki férjet, van,
aki zongoratanítványt, s van, aki
modellt. A szerepek persze néha
összecserélődnek és ebből oltári
bonyodalmak alakulnak ki.
Mindezt olyan partnerekkel a
színpadon, akik a komédia fővárosi
nagymesterei: Nyertes Zsuzsa,
Böröndi Tamás, Beleznay Endre,
Straub Dezső.
– A darabbal évek óta járják az
országot. Egy ilyen tájoló komédiához
egy jó csapat dukál. – Jól érzi
magát a szerepében? Összeszokott
társulatról beszélhetünk?
– Egy valaha ünnepelt dívát, öt
férjet elfogyasztó lakástulajdonost
játszom. Eszméletlen félreértések és
komikus helyzetek jellemzik a darabot
– nyilatkozta Fodor Zsóka az előadásról.
– A színészkollégákkal nagyon
nagy szerencsém van. Straub
Dezső, aki a rendezője is a vígjátéknak,
különösen jó barátom, ő volt az
én Miskám régen a Csárdáskirálynőben,
ahol Cecíliát játszottam. Nagyon
megkedveltük egymást, ezt a
szerepet is az ő kérésére vállaltam el.
Hasonlóképpen vagyok Nyertes
Zsuzsával is, aki ugyanolyan szép
belül, mint kívül. Áldott jó természete
van. A Négy férfi gatyában kapcsán
említhetném még Beleznay
Endrét is, akivel egy álom a színpadon
alakítani, szóval nagyon jól érzem
magam ezzel a csapattal.
Kanizsa
Négy férfi gatyában a színpadon
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. február 14.
Horoszkóp
Ezekben a napokban szinte minden feladatát
könnyedén meg tudja oldani, a környezetében
azonban kissé irigykedve veszik tudomásul
mindezt. Árulja el nekik, nincs ebben semmi
trükk, csak kiegyensúlyozottan teszi a dolgát.
Kitartóan fáradozik a szakmája fejlesztésén,
és sokat kesereg amiatt, hogy barátai
látványosabb eredményeket érnek el, mint
ön. Kis időre fogjon vissza a tempójából,
és tervezze át az elképzeléseit.
A szürke, unalmas hetek után meglepő találkozásokkal
tarkított időszakra számíthat. A
találkozások akár mindennapjaira is kihatással
lesznek, és segíthetik a munkáját. Töltse el
a hosszú, téli estéket például társasjátékkal.
Bizonyára észrevette, több szerencsés véletlen
segítette mostanában a mindennapjait. Hallgasson
továbbra is a megérzéseire, és hamarosan
találkozhat a nagy ő-vel. Avéleményét ne
mondja ki azonnal, előbb gondolkodjon.
Ha pénzzel kitömött pénztárcáról ábrándozik,
ez a vágya teljesülhet a valóságban is. Lehetőleg
ne csak a Jupitertől várjon segítséget,
hanem tegyen valamit ön is a cél érdekében.
Spóroljon, aztán megérkezik a szerencse is.
Ha a természetben tartózkodik, akkor érzi igazán,
hogy közel jár a szerencséhez. Acsillagok
állása szerint azonban erre egy kicsit még várakoznia
kell. Nyugodjon meg, amivel késlekedik
a Jupiter, a szeretteitől megkaphatja.
Barátnői többször összesúgtak a háta mögött,
és némi irigységgel meg is jegyezték,
hogy milyen szerencsés. Így volt ez korábban
is, és a jövőben sem lesz másként. Ha
kedveskedni akar nekik, árulja el a titkot.
Van, akinek meg kell dolgoznia mindenért.
Így lesz ez önnel is a héten. Tennie
kell valamit a szerencséjéért. Ha alkalmat
teremt például egy találkozásra, számíthat
a Jupiter támogatására is.
Hatékonyabban dolgozzon meg a szerencséjéért.
Elképzelhető, egy véletlen folytán
megtalálja a párját is. Addig se csak a
Jupitertől várjon segítséget, hozzon új
színt a kapcsolataiba.
Hogyha más nézőpontból szemlélné az
élet dolgait, mindjárt szerencsésebbnek
érezné magát. Ne koncentráljon folyton a
kudarcra, hanem használja ki jobban az
ön körül adódó lehetőségeket.
Ha mindenáron magához akarja láncolni
a párját, hamarabb elveszítheti, mint azt
gondolná. Fejezze ki a ragaszkodását
gyakrabban, és lepje meg szokatlan dolgokkal,
ajándékokkal.
Használja ki a téli estéket, a korai sötétedést,
és hagyja mesélni a párját. Engedje
kibontakozni a színes egyéniségét, és az
eredmény nem marad el. Gyógyír lesz a
lelkének minden szava.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
JÁRMű
INGATLAN
Belvárosban, a Hunyadi utcában közel
700 m2-es építési terület eladó. Érd.:
0630227-3294, 0630-448-6072 (7548K)
Nk-án zöldövezetben 200 m2-es, új
építésű igényes családi ház eladó.
Irányár: 30 millió Ft. Tel.: 0630-232-
7667 (7551K)
Nk-án a Csány László utcában
egyszobás, 51 m2-es, komfortos ház
garázzsal, udvarral, konyhakerttel
eladó. Érd.: 0630/378-8753 (7556K)
Oldalkocsit keresek Pannónia motorhoz.
Sérült, hiányos is érdekel. Érd.:
Teglovics, 0630/229-9801 (7555K)
TV-javítás, távirányítók értékesítése.
Érd.: Balaskó István Nagykanizsa, Zrínyi
u. 20., tel.: 0630-597-1530 (7550K)
Készpénzért vásárolok régi könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi
parasztbútorokat és ruházatot, valamint
használati tárgyakat és teljes hagyatékot.
Tel.: 0620/555-3014
(7552K)
Vásárolok könyveket, porcelán figurákat,
készleteket, réztárgyakat, illetve
komplett hagyatékot. Készpénzzel
fizetek. Érd.: 0620/233-1565
(7554K)
Kanizsa – Sport/14 Apró 2013. február 14.
2013.02.19. KEDD 12:00 – 16:00 Magyar Vöröskereszt,
Nk. Sugár u. 28.
Véradás Magyar Vöröskereszt
1%
Kérjük támogassa adója 1%-
val a Kanizsai Múzeumért
Alapítvány tevékenységét.
Adószám: 18961175-1-20
Hat-Agro UNI Győr II (9.) –
Kanizsai Vadmacskák SE (3.)
52-88 (18-26, 10-21, 18-25, 6-16)
Amatőr NB I Nyugati-csoport
női kosárlabda-mérkőzés, 15. forduló.
Győr, 40 néző. Vezette: Esztergályos,
Gráczer.
Kanizsa: Fekete Cs. (26/15),
Fuisz V. (22/3), Olasz A. (3), Hegyi
(7/3), Jurkó (20). Csere: Nagy
D. (6/3), Oros (4), Horváth E., Kovács
K., Pál. Edző: Farkas József.
Koncentráltan kezdték a találkozót
a vendégek, ami megadta a továbbiakra
nézve is az alaphangot. Fuisz Viktória
és Fekete Csilla pontjaival már tíz
fölé is nőtt a különbség. Amásodik negyed
elején a hazai csapat ugyan felzárkózott
hét pontra, Fekete két sikeres
hármasa azonban nem hagyta felpörögni
a vendéglátókat és a játékrész
utolsó perceiben tovább tudták növelni
a különbséget a kanizsaiak.
Nagyszünet után folyamatosan elhúztak
Jurkó Noémi, Fekete és Fuisz
támadójátékának köszönhetően Farkas
József tanítványai. A záró tíz
percben is jól kezdtek a vendégek,
védekezésük jól műkődött. Ekkor
szinte sikerült lenullázni a győrieket
és a harmincpontos különbség tovább
is nőtt a két együttes között.
A férfi kosarasok harmadik vonalában
a kanizsaiak igencsak foghíjas
keretük ellenére megszorongatták
a listavezetőt.
Murafém-Kanizsa KKSE ''11
(7.) – Soproni Tigrisek (1.) 97-
103 (28-22, 26-30, 25-23, 18-28)
NB II Nyugati csoport férfi kosárlabda-
mérkőzés, 12. forduló.
Nagykanizsa, 50 néző. Vezette:
Benedek Z., Dombay L.
Kanizsa: Tóth O. (16/3), Talabér
(11), Lovas (17/3), Murvai (16/3),
Zsámár K. (23/3). Csere: Imre (14),
Kovács Cs. Edző: Farkas József.
Jó iramú, küzdelmes mérkőzésen,
csupán a végjátékban maradt
alul a mindössze hét játékossal kiálló
kanizsai csapat a veretlen Sopron
ellen. Ahétvégi programban, szombaton
igazi rangadó következik, hiszen
a KKKSE a Zalaegerszegi KK
legénységét fogadja. Az előzetes
hírek alapján a hangulattal nem lesz
gond, hiszen a Cserháti csarnokban
15.45-kor kezdődő mérkőzésre a
hazai ultrák is készülnek...
P.L.
Magabiztosan Győrben
A nagykanizsai Ippon Shotokan
Egyesület is részt vett a
megyei szakszövetség és a
Karate-Do Egyesület Zalaegerszeg
által szervezett karate bemutató
rendezvényen.
A dél-zalaiak 11 fővel indultak a
megyeszékhelyi Apáczai Csere János
VMK-ban a versenyengedélylyel
nem rendelkező karatékák számára
kiírt seregszemlén. Ugyan ezúttal
nem kimondottan az eredményeken
volt a hangsúly, a nagykanizsai
versenyzők kitettek magukért.
Atapasztalatok mellé azért érmeket
is sikerült szerezni...
Versenytapasztalat mellé érmek
Nagykanizsai Izzó SE jr. (12.)
– Balatonboglári SC (5.) 21-21
(14-10)
NB III Somogy-Zala megyei
bajnokság női kézilabda-mérkőzés,
mérkőzés a 12. fordulóból.
Nagykanizsa, 30 néző. Vezette:
Gyulasi, Poller.
Nagykanizsa: Tóth F. - Lakatos
B. 1, Gáspár 2, Tivolt, Görcsi K. 8,
Szmodics V. 5, Herman A. 5. Csere:
Dudora (kapus), Majoros, Kanizsai
H., Kondákor K., Godinek
N. Edző: Ojtó Tamás.
A félidőig sem spóroltak izgalmakkal
a csapatok, hiszen a hangosan
irányító Katona Sándor
(aki néhány éve még a kanizsai
kispadon is ült felettébb csendesen,
hiszen akkor nem kis „ellenszélben”
dolgozhatott...) együttese
7-2-re is ellépett már a hazaiaktól,
s onnan lett 8-8, hogy aztán
a félidőig a vendéglátók meg
se álljanak négygólos előnyig.
Vajon bírják-e Gáspár Editék végig,
ez volt a szünetbeli felvetés,
de nem történt tragédia, vagyis
Ojtó Tamás lányai tartották
ugyan valamivel kisebb előnyüket,
amit csak a hajrára dolgoztak
le a bogláriak. Akár fordulhatott
is volna az a bizonyos
kocka, de a végén a somogyiak
egyenlítettek úgy, hogy kis szerencsével
győzelmet szerezhettek
(és érdemeltek is) volna talán
a kanizsaiak...
P.L.
Összeszedett játék -
elmaradt győzelem
Kanizsa 2013. február 14. – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Szekszárd AC (3.) – Gejzír-
Kanizsa Kft. Varga Trans Pápa
Kanizsa Sörgyár SE (7.) 9:1
Női asztalitenisz Extra liga mérkőzés,
11. forduló. Szekszárd.
Eredmények (elöl a hazaiak):
Szvitacs-Recko - Végh-Mógor
3:1, Szvitacs Alexa-Bicsák Bettina
3:0, Fuderer Dalma-Végh Zsuzsanna
0:3, Recko Ema - Mógor
Evelin 3:0, Szvitacs - Végh 3:2,
Recko - Bicsák Bettina 3:0, Fuderer
- Mógor 3:0, Recko - Végh 3:2,
Szvitacs - Mógor 3:0, Fuderer -
Bicsák 3:1
Papírforma eredmény született
a harmadik helyen álló szekszárdi
csapat otthonában. Ugyanakkor
Végh Zsuzsanna simán nyert
Fuderer Dalma ellen, de 2:0-ra
vezetett Recko, illetve 2:1-re
Szvitacs ellen is, de a szerencse
elpártolt tőle, mindkét mérkőzésen
a döntőben kikapott.
Bicsák Bettina Fuderer ellen játszott
a legjobban, szettet is sikerült
ellene nyerni, Mógor Evelinnek viszont
ezúttal nem sikerült az Eger
elleni teljesítményt nyújtania. Párosban
a Végh-Mógor páros simán
nyerte az első szettet, de aztán a
hazai páros nagyobb tudása érvényesült.
Az alsóbb osztályokban az elkövetkező
izgalmas, akár dobogós
helyezésekről döntő fordulókat
két győzelemmel vezették fel a
KSSE játékosai.
Szekszárd AC II (3.) – Gejzír-
Kanizsa Kft. Varga Trans Pápa
Kanizsa Sörgyár SE II (5.) 6:12
NB I B Nyugati csoport női asztalitenisz-
mérkőzés, 11. forduló.
Szekszárd.
A kanizsai győztesek: Tóthné
Szász Kinga 4, Ladányi Dóra 4,
Újházi Csilla 2, Müller Diána 1 és
a Tóthné-Ladányi páros
A Komló elleni 0:18 után (ahol
az utánpótlást szerepeltették a
KSSE részéről...) a vártnál simábban
nyerte a rangadónak kikiáltott
meccset a vendégcsapat.
Ladányi és Tóthné hibátlan teljesítményt
nyújtott, ez nagyban
hozzájárult a magabiztos sikerhez.
Akár a dobogóért is mérkőző
felek között az első rangadót biztosan
hozta a fiatal dél-zalai második
számú együttes. Az első helyen
a Komló áll – immár – nagy
előnnyel, őket már reálisan nem
lehet behozni.
A Mohácsi TE ellen április 16-
án, a Statisztika III-mal június
elején mérkőznek.
Gejzír-Kanizsa Kft. Varga
Trans Pápa Kanizsa Sörgyár SE
I (2.) – Zalakomár Egyetértés SE
(4.) 12:6
NB III Dél-Dunántúl férfi asztalitenisz-
mérkőzés, 13. forduló.
Nagykanizsa.
A kanizsai győztesek: Berdár
Norbert 4, Szuhanyik József 3,
Horváth Dávid 2, Gyöngyösi Áron
1 és a Berdár-Szuhanyik, Horváth-
Gyöngyösi páros
A kanizsai férfi első számú csapat
is egy fontos mérkőzésen jutott
túl, a Zalakomár rutinos csapatát
magabiztosan győzték le. A két rutinos
játékos, Berdár és Szuhanyik
mellett Horváth és Gyöngyösi is
remek játékkal járult hozzá a győzelemhez.
Szuhanyik utolsó mérkőzését
Szerdahelyi Péter játszotta
le. (Ettől az idénytől lehetőség van
ugyanis a cserére.) A tavaszi
idényben két nagy rangadó van
még vissza: a Zalakaros és a
PEAC III ellen. Ha mindkettőt
megnyernék a nagykanizsaiak, veretlenül
első lenne a csapat.
A pécsiekkel március 16-án, a
Zalakaros ellen május 18-án játszanak.
P.L.
Végh Zsuzsanna megpróbált mindent
Nagykanizsai TE 1866-
Horváth Méh – Tarr-Sprint
Andráshida SC 5-8 (2-4)
Labdarúgó felkészülési mérkőzés,
Nagykanizsa, Olajbányász-műfüves,
50 néző. Vezette: Fábián S.
NTE: Szekeres P. - Boros, Rákhely
M., Cserfő L. (Schuller), Szép
D. - Szőke Á., Mavolo, Nagy T.,
Babati T. - Cs. Horváth G.,
Petánovics (György). Vezetőedző:
Visnovics László.
Andráshida, I. félidő: Osbáth -
Horváth T., Török, Bandics, Sziráki
- Domján B., Kovács Gy. - Tóth
L., Szi, Horváth L. - Vittman. II.
félidő: Babina - Sági G., Varga Sz.,
Sziráki, Sági A. - Domján B., Németh
M. - Tóth L., Kovács B.,
Horváth B. - Dobos A. Vezetőedző:
Dobos Sándor.
G.: Nagy T. (2, az elsőt 11-esből),
Cs. Horváth G., Petánovics,
Szőke Á,; Vittman (3), Tóth L. (2),
Szi, Horváth B., Dobos A.
Végig hóesésben vívta egymással
labdarúgó előkészületi mérkőzését
a Nagykanizsai TE 1866 és
az Andráshida a dél-zalai város
Olajbányász-műfüvesén. A találkozón
potyogtak a gólok, hiszen a
vendégek 8-5-re nyerték az NB
III-as gárdák összecsapását.
A futballhoz nem éppen passzoló
időben mérkőztek a felek, s ami
rögtön szembeötlő volt, hogy míg
a vendégek gyakorlatilag sort is
cserél(het)tek a mérkőzésen, addig
a hazai kispadon néhány játékos
„lézengett” csupán. Az ok: sérülések
és megbetegedések következtében
hiányzott vagy fél csapatra
való futballista.
Kezdetben nem utalt semmi arra,
hogy idővel megnyitják a gólcsapot
a csapatok, de Szi Ferenc
találata megadta a kezdő löketet. A
hazaiak elengedték a vendégeket
már három találattal is, hogy aztán
a szünet után néhány perccel már
4-4-et számolhassunk. Ezt követően
az NTE is kezébe vehette volna
a meccs további menetét, de a végéhez
közeledve kijött a két együttes
közötti szélesebb változtatási
lehetőség adta különbség.
***
Egyébként a nagykanizsai műfüves
labdarúgó-pályán beindult
az élet, hiszen a csapatok egymásnak
adják a kilincset az Olajbányász-
sportpályán felkészülési találkozók
apropóján. Ráadásul voltak
találkozók, melyeken egyenesen
a gólgyártás volt nagyüzemi,
hiszen hatos szám alá nem adták.
A múlt szombaton a Nagyatád-
Csesztreg mérkőzés hozott hat találatot,
igaz a leosztás korántsem volt
testvéries, hiszen valamennyit a somogyiak
helyezték el az ellenfél
kapujába. Mi több, valamennyit
egyazon támadó, Vukan Nikolics (a
Videotonban játszó Nikolics
Nemanja testvére...) jegyezte.
Vasárnap aztán a Kiskanizsai
Sáskák – Zalakomár találkozó a
fenti mennyiség kétszeresét tartogatta
az akkor már teljesen havas
pályán, a végeredmény 6-6 lett. A
kiskanizsaiaktól Földesi Gábor
négyszer, Dolmányos Márk kétszer
volt eredményes.
Polgár László
Hózáporos gólzápor
Beindult a birkózók versenyéve
is, hiszen sorjáznak azon
eredmények, melyeket a Kanizsai
Birkózó Sportegyesület versenyzői
értek el a különböző
megméretéseken.
Az ausztriai Wolfurtban rendezték
meg a 2013-as Flatz Open női
nemzetközi versenyt a felnőtt, junior
valamint az ifjúsági korcsoport
számára. A hagyományosan
magas színvonalú rendezéssel bíró
versenyen a házigazdákon kívül,
Skóciából, Angliából, Svájcból,
Olaszországból, Kazahsztánból,
Svédországból, Németországból,
Lengyelországból érkeztek versenyzők,
illetve részt vett a teljes
magyar női válogatott is. A versenyre
meghívást kapott a kanizsai
Egyed Zsanett, aki ezúttal egy
súlycsoporttal feljebb, a 49 kgosok
között próbálhatta ki magát.
Zsanett kezét előbb a német
Daniela Kalek, majd a svéd Johanna
Lindborg ellen is magasba
emelték, így jöhetett a finálé keretbeli
társa, a tavalyi Európa-bajnokság
bronzérmese, Szentamási
Noémi ellen. Szentamási jobbnak
bizonyult, a kanizsai ezüstérmesnek
március 16-án lehet alkalma a
visszavágásra, mivel akkor rendezik
a lányok ifjúsági válogatóját a
válogatott mez megszerzéséért.
A Vasas központjában már az
ifjúságiak (16-17-évesek) idei első
szabadfogású válogatóját bonyolították.
A versenyen 80 kadet
versenyző lépett szőnyegre – három
kanizsaival. A korosztály fiataljainál
a még csak serdülő Németh
Márton 42 kg-ban a dobogó
legtetejére állhatott, míg a szintén
serdülő 46 kg-os Egyed Balázs
harmadikként zárt. Németh és
Egyed versenyben maradtak a válogatottságért
folyó küzdelemben,
melynek keretében a következő
kört április 6-án Szigetszentmiklóson
rendezik. Egyébként
a világversenyek (mindhárom
fogásnemben: szabad-, kötöttfogásban,
illetve nőiben) így
alakulnak: június 18-23. – kadet
Európa-bajnokság lesz Bar városában
(Montenegró), augusztus
20-25. között a kadet világbajnokságnak
pedig a szerbiai Zrenjanin
(Nagybecskerek) ad otthont.
P.L.
Lesz még alkalom
a visszavágásra
Kanizsa 16 – Hirdetés 2013. február 14.
NÉGY FÉRFI GATYÁBAN
NAGYKANIZSÁN!
FODOR ZSÓKA, NYERTES ZSUZSA,
FOGARASSY BERNADETT, BALÁZS ANDREA,
STRAUB DEZSő, BÖRÖNDI TAMÁS, BELEZNAY ENDRE,
STRAUB PÉTER
a Négy férfi gatyában című zenés vígjátékban
a Kanizsai Kulturális Központ Hevesi Sándor Művelődési
Központjában
FEBRUÁR 28-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN 19 ÓRAKOR!
Jegyek kaphatók 2500 és 2900 Ft-os áron a művelődési
központban www.kanizsaikultura.hu, tel.: (93)-311-468,
e-mail: info@kanizsaikultura.hu
XXV. évfolyam 7. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2013. február 21. Kanizsa Kövessen minket
okostelefonján is:
www.kanizsaujsag.hu
Évköszöntő vállalkozói fórumon
adták át a Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara által
alapított „Év Vállalkozása”,
„Év Vállalkozója”, „Kiváló Gyakorlati
Képzőhely” díjakat és
„Nagykanizsa Város Minősített
Vállalkozója” tanúsítványokat.
Szakítva az elmúlt két év gyakorlatával,
idén az önkormányzattól
külön rendezték meg a díjátadó
ünnepséget.
A Vasemberház Dísztermében
elsőként Cseresnyés Péter polgármester,
országgyűlési képviselő
köszöntötte a fórum résztvevőit:
– Az összefogásnak köszönhetően
büszkék lehetünk rá nagykanizsaiak,
hogy az elmúlt évben sok
olyan dolog történt a városban,
melyek méltán vívták ki a környező
települések és az ország elismerését
is – kezdte köszöntőjét a polgármester.
– Az elkövetkező időszakban
is tudjuk folytatni ezt a
munkát, – tette hozzá, majd az
eredmények mellett a belváros rekonstrukciójának
I. ütemén és a
komoly előrelépést jelentő csatorna-
beruházáson túl felvázolta az
idei terveket is, melyek munkalehetőséget
adnak a helyi vállalkozások
számára is. Sikeres pályázat
esetén a szociális városrehabilitáció
kapcsán Ligetvárosban 20-30
önkormányzati bérlakás újulhat
meg, valamint folytatódhat a belváros
rekonstrukciójának II. üteme.
A megvalósításban számítanak
a környező településeken élő emberekre
is. Olyan pályázatokra is
jelentkeznek, ahol siker esetén
energia-megtakarítást lehet elérni.
A polgármester megemlítette, a
nyár elejére befejeződik az a beruházás-
tervezés elnevezésű projekt,
melyet jól használhat a mindenkori
városvezetés a gazdaságfejlesztéshez
kapcsolódó uniós pénzek
lehívásához. Zárszavában Cseresnyés
Péter hangsúlyozta: az elmúlt
időszakban végzett munka bizonyítéka
lehet annak, hogy a város
számít a vállalkozókra, számít
azokra az emberekre, akik itt képzelik
el a mindennapjaikat, és számít
azokra az emberekre, akik
munkát adnak más kanizsai polgároknak.
Azt szeretné, ha éreznék, a
város számít a vállalkozókra, és a
vállalkozók is éreznék, ők is számíthatnak
a városra.
A polgármesteri köszöntőt követően
Dr. Polay József, a
NKKIK elnöke adott rövid számvetést
a 2012-es évről, illetve
felvázolta, milyen feladatok várnak
2013-ban a kamarára. Beszédében
kiemelte: Nehéz volt a
2012-es év a vállalkozások számára.
A forráshiány, a megrendelések
szűk volta és a piac csökkenő
igénye volt a legnagyobb
probléma. A helyi kamara a lehetőségeihez
mérten igyekezett
segítséget nyújtani a vállalkozásoknak.
A szolgáltató iroda 42
rendezvénnyel, konzultációs fórummal,
előadással segítette a helyieket.
Nagy érdeklődés kísérte
az Új Munka Törvénykönyvéről
szóló fórumot, a Határon átnyúló
elektronikus kereskedelem című
konzultációt, valamint az új adózási
formákat bemutató előadást.
(folytatás a 2. oldalon)
Díjazták a vállalkozásokat
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Dobri Katalin (+3630-640-8515). Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47.
földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel:
Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője.
Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-
6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
Kanizsa 2 – Krónika 2013. február 21.
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
(folytatás a címlapról)
Külön figyelmet fordítottak
a Széchenyi kártya bővülő lehetőségeire.
A program keretében
45 nagykanizsai vállalkozás
igényelt folyószámla, forgóeszköz
és agrárhitelt a kamaránál.
A válság hatásai még 2013-
ban is érződnek, így növekedésre
éves viszonylatban nem lehet
számolni – jegyezte meg. Ennek
ellenére sok feladata lesz 2013-
ban is a kamarának, melyekkel
csak úgy tudnak megbirkózni,
ha maguk mögött tudhatják a
vállalkozás támogatását.
Az „Év Vállalkozása” díjat három
sikeres cég – a Kanizsa
Trend Kft., a HEAT-Gázgép Kft.
és a Gejzír Kanizsa Kft. – kapta
meg. Az „Év Vállalkozója” díjban
részesült Anek Judit és
Kozári Géza. A „Kiváló Gyakorlati
Képzőhely” díjat a König
Szolgáltató Kft., a ZÁÉV Zrt. és a
Tesco-Global Áruházak Zrt. képviselői
vehették át Dr. Polay József
kamarai elnöktől és Cseresnyés
Péter polgármestertől.
Nagykanizsa Város Minősített
Vállalkozója Tanúsítványt kapott:
az NB Corp Bt., Édes
Istvánné kiskereskedő, a HZHTrade
Kft., valamint a Z-Pannon
Kft.
B.E.
Egy Zilah megyei, Olaszországban
élő család tett állampolgársági
esküt Cseresnyés Péter
polgármester előtt a Házasságkötő
Teremben. Esküjüket követően
e napon magyar állampolgárságot
szerzett: Vaszi Jolanda,
Lacatus Ramona Laura, Lacatus
Nándor Raul, Kovács Claudia
Camelia, Kovács Jennifer Larisa
és Muresan Monica.
Új állampolgárainkat köszöntő
szavaiban Cseresnyés Péter polgármester,
országgyűlési képviselő
kiemelte: a magyar nemzet öszszetartozásának
bizonyossága az
állampolgársági eskü, amely egyben
azt is jelzi, annyi nehézség és
próbatétel után ma újra kiválóak a
magyar-magyar kapcsolatok.
Az állampolgársági eskü egyben
arról is tanúskodik – folytatta a polgármester
–, vége a jelzős szerkezetes
magyarságnak. Aki, élve az országgyűlés
által megteremtett, könynyített
lehetőséggel, esküt tesz, többé
nem határon túli magyar, nem másodrendű
magyar, hanem magyar.
Mindenféle jelző nélkül. Ez az eskü
a nemzeti összetartozást is szimbolizálja.
Nem kárpótol ugyan Trianonért,
hiszen azért a veszteségért senkit
sem lehet kárpótolni. Nem feledteti
a nemzet kilenc évtizedes mély
sebeit, de talán gyógyír azokra.
Az állampolgárság könnyített felvételének
lehetősége nem törli el
2004. december 4-ének gyalázatos
emlékét sem, de azt az igazságtalanságot
talán némiképp helyrehozza –
emlékeztetett a városvezető. – Ma
már kijelenthetjük: az igazságtalanság
és a jogtalanság időszakát a magyarság
maga mögött hagyta. Ez
azonban csak az első lépés, hiszen
az állampolgárságot meg kell tölteni
tartalommal. És nemcsak az
Alaptörvényben rögzített jogokra és
kötelességekre gondolok, hanem
annál sokkal többre. Arra a nemzeti
szövetségre, amelyet őseink a vérükkel
pecsételtek meg, és most,
2010 után, újra él és létezik. Különös
időben tettek esküt – hangsúlyozta
napjaink eseményeire térve a
polgármester. – Ezekben a napokban
az erdélyi és székelyföldi magyarlakta
települések a jogaikért
harcolnak. A székely nemzeti szimbólumok
használatáért kell küzdeniük,
amiben korlátozzák őket, sőt,
tiltják nekik. Nos, önök esküjük
helyszínéül egy olyan települést választottak,
amely támogatja székely
testvéreink küzdelmét és szolidáris
velük. A kanizsai városházán büszkén
leng a székely zászló, és reméljük,
hamarosan Erdélyben és Székelyföldön
is ugyanígy lehet.
Az új alaptörvény kimondja,
hogy a magyar nemzet egységes,
és egyértelműen megfogalmazza
Magyarország alapállását. Míg a
korábbi alkotmány úgy fogalmazott:
Magyarország felelősséget
érez a határon túli magyarokért,
most már viszont az szerepel benne,
hogy felelősséget visel a határon
túli magyarságért. Ez pedig
minőségbeli különbség. Az állampolgársági
eskü ugyanis a nemzet
közjogi egyesítését jelenti.
Cseresnyés Péter végezetül azt
kívánta, magyar állampolgárként
is legyenek boldogok, találják meg
új hazájukban a számításukat, és
esküjükhöz híven legyenek hűségesek
Magyarországhoz.
B.E.
Az új állampolgárok esküje a nemzeti
összetartozást is szimbolizálja
Telefon: +36 93 510 137 vagy a +36 30 5686 327
Nagykanizsa, Ipari Park, Buda Ernő utca 19. 􀂊 www.inkubatornk.hu
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A Zala Megyei
Rendőr-főkapitányság
gyermekrajz pályázatot
hirdet a 3-6, 7-10,
10-14 éves korosztály
számára
“ZALAI RENDőRÖK
GYERMEKSZEMMEL”
címmel.
A rajzok témája: a rendőrök és a
bűnüldözés a gyermekek szemszögéből,
illetve a címben megfogalmazott gondolat
alapján hogyan látják a gyermekek a
zalai rendőröket.
A pályaművek mérete: A/4, vagy A/3.
Beküldési határidő: 2013. március 31.
Az alkotások hátoldalán fel kell tüntetni
a gyermek nevét, életkorát, a rajz címét,
valamint az oktatási intézmény nevét.
A pályázatokat a Zala Megyei
Rendőr-főkapitányság, 8901 Zalaegerszeg,
Balatoni u. 4., Pf.: 218.
címre kell eljuttatni.
A beküldött pályaművekből a
Rendőrség Napja keretében rendezett
nyílt napon, 2013. május 18-án az
„Egerszeg fesztivál” keretén belül kiállítást
rendeznek. Az eredményhirdetésre
itt kerül sor.
További információk: Salamon
Róbert rendőr alezredes (0630/8246-
036)
Kanizsa – Közgyűlési tallózó 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. február 21.
Aváros közgyűlése jóváhagyta
a Pivári utca Pannonway Építő
Kft. által készített tervdokumentációját
az eredeti tartalommal.
A négy-öt méter burkolatszélességű,
egyenetlen felületi út a
szennyvízvezeték felett megsülylyedt,
felülete hálósan repedezett,
helyenként gödrös. A Tőzike
és a Bornemissza utca közötti
szakaszán helyijáratú autóbusz
közlekedik.
A polgármesteri hivatal a közgyűlés
határozata alapján 2011-
ben elkészítette a közlekedési célú
fejlesztések terveit, köztük a Pivári
utcáét is. Adokumentációkat a Városfejlesztési
és Üzemeltetési Bizottság
megismerte, véleményezte
és több olyan kiegészítő, módosító
javaslatot tett, amelyek a város
igényeit és érdekeit figyelembe véve
a tervek színvonalát igyekezett
javítani.
A Pivári utca útfelújítása esetében
azonban a bizottság javaslata
jelentősen meghaladta a tervező
megbízásában meghatározott műszaki
tartalmat, a módosítás nem
csak a tervezési díjat befolyásolta
volna jelentősen, hanem a megvalósítás
költségeit is több mint a
kétszeresére növelte volna. Aplusz
beavatkozások (burkolatszélesítés,
fedett csapadékcsatorna építés, a
légkábelek föld alá helyezése)
ugyanis jelentősen megemelnék a
kivitelezés költségeit. Az előzetesen
100 milliós nagyságrendű kalkuláció
kétszeresét is meghaladhatta
volna az így szükséges forrás
biztosításának igénye. Mindezek
alapján a testület az eredeti tervdokumentációt
fogadta el, amely az
utca elejétől a végéig a teljes felújítást
tartalmazza, a jelenlegi
nyomvonal és utcakép megtartásával.
Tóth Nándor, a terület önkormányzati
képviselője elmondta: a
testület a forrásigény nagysága miatt,
pályázati lehetőségek igénybevételével
szeretné az építést megvalósítani.
Ebben az esetben a
szükséges saját erő biztosításáról a
közgyűlésnek kell döntést hoznia,
amelyre jó eséllyel számítanak az
ott lakók és közlekedők.
A közgyűlés azonnali soron kívüli
ülésén fogadták el az Épületenergetikai
fejlesztések megújuló
energiaforrás hasznosítással
kombinálva elnevezésű pályázat
benyújtásáról szóló javaslatot,
így az önkormányzat az
ahhoz szükséges önerőt is biztosítja.
Városunkban öt épület
korszerűsítése valósulhat meg a
programnak köszönhetően.
Az Új Széchenyi Terv ezen pályázata
lehetővé teszi az energiahatékonyság
és az épületek hőtechnikai
adottságainak javítását, az intézmények
fűtési, hűtési és használati
meleg víz rendszereinek korszerűsítését,
a világítási rendszerek
felújítását, valamint a megújuló
energiafelhasználással kombinált
épületenergetikai fejlesztéshez
kapcsolódó tevékenységeket. A
program fő célkitűzése, hogy ösztönözze
a környezetbarát megújuló
energiaforrást hasznosító rendszerek
elterjedését, kiemelt hangsúlyt
fektetve az energiahatékonyságra
és az energiatartalékosságra.
A pályázaton minimum egy és
maximum ötszáz millió forint
nyerhető el, a vállalkozások esetében
pedig 50 millió. A vissza nem
térítendő támogatást, melynek
mértéke többnyire 85 százalékos,
akkor lehet igényelni, ha energiahatékonyság
fokozását valamely
megújuló energiaforrás felhasználásával
kombinálják.
Nagykanizsán a konstrukció öt intézmény
energiatakarékosságot célzó
világításkorszerűsítése valósulhat
meg napelemes villamos energiatermeléssel
kombinálva. Az érintett
épületek a polgármesteri hivatal, a
Batthyány gimnázium, a Hevesi
Sándor Általános Iskola, a Zrínyi –
Bolyai, valamint a kiskanizsai általános
iskola. Ezen épületek energetikai
fejlesztését önállóan, öt pályázatban
nyújtják be.
Felülvizsgálta, és apróbb módosításokkal
jóváhagyta a közgyűlés
a nemzetiségi önkormányzatokkal
kötött együttműködési
megállapodást.
A nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi törvény értelmében a
helyi önkormányzat és a nemzetiségi
önkormányzat által – a
nemzetiségi önkormányzat helyiség
használatához és a működéséhez
kapcsolódó egyéb feladatok
ellátásának biztosítása érdekében
– kötött együttműködési
megállapodást minden év január
31. napjáig, általános vagy időközi
választás esetén az alakuló
ülést követő harminc napon belül
felül kell vizsgálni. A nemzetiségi
önkormányzatokkal önkormányzatunk
2012. június 1-jén
kötötte meg az együttműködési
megállapodást. A megállapodások
felülvizsgálata megtörtént, a
javasolt módosítások elsősorban
a gazdálkodási operatív feladatellátáshoz
kapcsolódó pontosítások
voltak.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
esetében a megállapodás
1.7 pontja az alábbiak szerint módosult:
a helyi önkormányzat a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat
részére az irodahelyiségben a
20/849-2388-as számon telefonhasználatot
biztosít. A felek megállapodtak
abban, hogy a nemzetiségek
jogairól szóló törvény rendelkezéseivel
összhangban a nemzetiségi
önkormányzat viseli a
nemzetiségi képviselők és tisztségviselők
vezetékes és mobil telefonhasználatából
eredő költségeket,
továbbá a képviselők és tisztségviselők
tiszteletdíját.
Mindhárom nemzetiségi önkormányzatot
érintette többek között
az a módosítás, mely szerint a kifizetések
esetén, a teljesítés igazolása
alapján az érvényesítőnek ellenőriznie
kell az összegszerűséget, a
fedezet meglétét és azt, hogy a
megelőző ügymenetben az államháztartásról
szóló törvény, a számviteli
törvény és az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról
szóló kormányrendelet előírásait,
továbbá a belső szabályzatokban
foglaltakat betartották-e. A megállapodás
módosítását a város polgármestere,
a Roma-, a Horvát- és
a Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnökeinek aláírásával jóváhagyták.
B.E. - V.M.
A tervek már
megvannak a Pivári
utca felújításához
Korszerűsíthetik
a nagykanizsai
épületeket
Felülvizsgálták a
nemzetiségi
önkormányzatokkal
kötött
megállapodásokat
Kanizsa – Fogadj 4 örökbe! 2013. február 21.
Vidám fiatalok népes csoportja
„szállta meg” nemrégiben a
nagykanizsai állatmenhelyet. A
vendégek – élükön tanárukkal,
Horváth Andorral – asztalos tanulók
voltak, a Nagykanizsai
Műszaki Szakképző Iskola 11. j.
osztálya. A kamaszok az általuk
készített negyven kutyakuckó
ünnepélyes átadására érkeztek.
Hideg, metsző szél kavarta a havat,
a menhely vezetősége azonban
felkészült a zord időjárásra,
hiszen forró citromos teával kínálta
és egy jól fűtött melegedővel
várta az érkezőket, úgyszintén a
sajtó munkatársait. Dr. Papp Attila
sajtóreferens, az állatmenhelyet
üzemeltető „Élettér” Állat- és Természetvédő
Egyesület elnökségi
tagja röviden felidézte az ebek új
házainak történetét. Tavaly ősszel
kapott a menhely egy komoly öszszegű
adományt a helyi FIDESZKDNP
frakciótól. Mivel a telepen
található kutyakuckók jó része
megérett a cserére, illetve a felújításra,
ezért az egyesület elnöksége
úgy döntött, az értékes adományból
megpróbál minél több kutyaházat
vásárolni. A sajtóreferens
azonban úgy gondolta: sok állatbarát,
jó szándékú ember él Nagykanizsán,
ezért nem vásárolni kell,
hanem elkészíttetni a kutyakuckókat,
hiszen így jóval többet lehetne
legyártatni. Ennek érdekében sorra
járta a város nagyobb cégeit, tehetősebb
vállalkozóit. Megérte, hiszen
nagyon sokan a fiatal demokraták
kezdeményezése mellé álltak,
és segítettek. Horváth János
és Radics József vállalkozók –
csakúgy, mint a Fa-Feri Kft. – például
további anyagi eszközöket
adtak a kutyaházak faanyagához,
míg a TESCO részéről Major-
Tomozi Barbara festékeket, és
hozzá ecseteket is adományozott.
A RUGET Magyarország Kft. felajánlásából
– Vizi Róbert cégvezetőnek
köszönhetően – pedig 40 darab
horganyzott lemez érkezett a
kutyaólak tetejének burkolásához.
Eközben folyamatos egyeztetés
történt Bene Csaba főigazgatóval
is, akinek végül sikerült az asztalos-
tanoncok órarendjébe beillesztenie
a kutyaházak elkészítésének
feladatát. Így aztán január első
napjaiban megindulhatott a munka,
és a fiatalok fáradságot nem kímélve
dolgoztak.
A megvásárolt 50 tábla OSB
lapból 40 kutyakuckót sikerült elkészíteniük,
amely munka elmondásuk
szerint semmi esetre sem
volt muszáj-feladat számukra.
Az árva ebek házait jelképesen
átadó Cseresnyés Péter polgármester
a továbbiakban hangsúlyozta:
frakciójuk számára lényeges
és fontos szempont volt az állatmenhely
támogatása, hiszen
igazán rászorulókról, és nem mellesleg
élőlényekről van szó, akiknek
további sorsa, annak jobbra
fordulása bizony a város gondja és
feladata is. Kifejtette, hogy rendkívül
örül annak, hogy sokan csatlakoztak
segítő kezdeményezésükhöz,
és végül ilyen szép sikert
hozott az összefogás, amely nemcsak
a menhely esetében, de az
egész városunk életében is egyre
erőteljesebben megmutatkozik.
Ennek az összefogásnak kíván a
továbbiakban is egyik motorja
lenni a városvezetés, és a helyi
FIDESZ-KDNP frakció. A közeljövőre
vonatkozva leszögezte: jelenleg
számos fejlesztési elképzelés
megvalósításának konkrét kidolgozása
zajlik, a munka folyamatos,
és reményei szerint kora
tavasszal egy jól átgondolt, komplex,
megvalósítható tervezet kerülhet
a közgyűlés elé elfogadásra.
Dr. Papp Attila hozzátette: az állatmenhelynek
rendkívül jó az
együttműködése a városvezetéssel,
napi szintű az egyeztetés és a kapcsolattartás.
Ha ez a tendencia
folytatódik, akkor az év végére
egy teljesen megújult menhely
várhatja majd a szerencsétlen sorsú,
árva állatokat. A sajtóreferens
abbéli örömének is hangot adott,
hogy véleménye szerint az állatmenhely
létrehozása óta az első
olyan városvezetéssel dolgoznak
együtt, amelynek előre megtervezett
és jól felépített elképzelései
vannak mind a menhely, mind pedig
Nagykanizsa kutyás közössége
gondjainak, problémáinak megoldását
illetően.
A sajtótájékoztató után Cseresnyés
Péter a gyerekeknek is megköszönte
az áldozatos munkát, és
egyenként is kezet rázott az asztalos-
tanoncokkal.
A Nagykanizsai Műszaki Szakképző
Iskola kutyaházakat elkészítő
asztalos-tanulói a következő
diákok voltak: Bakonyi Márk,
Csertán László, Gazdik Dávid,
Kiss Dávid, Krizsán Péter Pál,
Kurucz Dániel, Laski István, Németh
Szabolcs, Rátkai Márk, Tótpeti
Szabolcs és Végvári Zsolt. A
tanműhely vezetője Patonai Katalin
tanárnő.
Kanizsa
Kutyaházak – összefogásból, szeretettel…
A Magyar Állatorvosi Kamara
megújult kisállat nyilvántartó
rendszerében, a
http://www.petvetdata.hu-n
mindenki ellenőrizheti, hogy
kutyája behelyezett transzpodere
regisztrálva van-e,
az eb adatai helyesen szerepelnek-
e a nyilvántartásban.
Ez az oldal az ún. mikrochipes
állatazonosítóval és/vagy EU-s
állatútlevéllel rendelkező kisállatok
nyilvántartására szolgál, ahová
adatokat bevinni és azokat
részletesen lekérdezni, módosítani
csak azok az állatorvosok tudják,
akiknek belépési jogosultsága
van. Amennyiben ellenőrizni
szeretné, hogy az állatába beültetett
chip, s annak kutyára vonatkozó
adatai (chipszáma, fajtája,
faja, neve) benne vannak-e a
rendszerben, a bal oldalon található
nyilvános keresőben teheti
meg. Az azonosításhoz nem kell
más, csak az állat egészségügyi/
oltási könyvében lévő
mikrochip szám, vagy az állatútlevél
száma.
Ennél több, további adathoz
(pl. a tulajdonos adatai) csak az
oldalra belépési jogosultsággal
rendelkező állatorvosok férhetnek
hozzá. Amennyiben ezekben kell
módosítani, azt csak a jogosult állatorvos
teheti meg.
(Külföldi mikrochip esetén a
mikrochip számnak utána lehet nézni
a www.europetnet.com oldalon.)
Két kattintással ellenőrizheti, hogy a kutya-chip
adatai benne vannak-e a rendszerben
Fotók: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa – Vadon 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. február 21.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyűlésének 40/2012. (IX.
12.) önkormányzati rendelete
szabályozza az ebrendészeti hozzájárulás
kérdését. Az éves ebadó
mértéke veszélyes eb vonatkozásában
20 ezer forint, más eb
esetében, ha csak egy kutyusról
van szó, akkor 5 ezer forint,
azonban minden további kutya
esetén ebenként 6 ezer forint.
Lényeges, hogy éves díjakról
van szó, amit tehát évente csak
egyszer kell megfizetni.
Fontos, hogy fajtája alapján semelyik
eb sem számít veszélyesnek,
tehát ez nem fajtafüggő,
ugyanis egy kutyát csak a hatóság,
a hatósági állatorvos nyilváníthat
veszélyes ebbé, és kizárólag csak a
viselkedése alapján, például akkor,
amikor a kutya megtámad, megharap
valakit.
Az állatok védelméről szóló
törvény hat jogcímet jelöl meg arra,
mi alapján élvezhet mentességet
egy kutya, illetve gazdája az
ebrendészeti hozzájárulás megfizetése
alól. Nem kell adót fizetni
az állatmenhelyről örökbe fogadott
ebek, illetve az ivartalanított
kutyák után sem. Nem szedhető
ebrendészeti hozzájárulás a magyar
fajta kutyák után, ilyen például
a kuvasz vagy a puli, a magyar
vizsla stb. Aztán mentességet élveznek
a mentő-, jelző-, vakvezető-,
rokkantsegítő-, és terápiás
ebek is. Ezekben az esetekben
mindössze egy szakorvosi igazolást
kell bemutatni a mentesség érvényesítéséhez.
Azonban kizárólag
az a kutya minősül terápiásnak,
amelyet szakorvos „ír fel” a beteg
számára az állapotának javulása
érdekében. Ebben az esetben a kutya
terápiás ebnek minősül, és így
nem kell utána ebadót fizetni.
A nagykanizsai önkormányzat a
337/2012.(XI.29.) számú határozatával
támogatni kívánta az ebek
chippeltetését is. Azonban az önkormányzat
a transzponder beültetésének
költségeihez csak azon kutyatartó
esetében tud hozzájárulni,
aki az ebe bejelentési kötelezettségének
eleget tett, tehát a kutya az
önkormányzati nyilvántartásban
szerepel, vagy ezt az ebtulajdonos
az állatorvosnál, a hivatalos nyomtatványon
megteszi, még a transzponder
beültetése előtt. Vagyis,
aki nem jelentette be a kutyáját,
nem is veheti igénybe az önkormányzat
által nyújtandó kedvezményt,
illetve állatvédelmi bírság
kiszabására is számítania kell. A
transzponderért, annak beültetéséért,
illetve annak regisztrációjáért,
azaz a számítógépes rendszerbe
való rögzítéséért maximum 3500
forintot számíthatnak fel az állatorvosok.
A nagykanizsai önkormányzat
viszont valamennyi állatorvossal
megállapodott, hogy
2013. június 30. napjáig a beavatkozást
kedvezményesen, 3000 forintért
végzik. És hogy miképp jelenik
ez meg a gyakorlatban a kutyatartó
számára? Háromféle eset
előfordulása lehetséges.
Az első eset az, amikor valaki 5
ezer forintos, éves ebrendészeti
hozzájárulás fizetésére kötelezett,
de a kutyája még nem rendelkezik
mikrochippel. Ebben az esetben az
önkormányzat 2000 forintos támogatást
nyújt a transzponder beültetéséhez,
tehát ténylegesen 1000
forintot kell csak megfizetnie a
chippeltetésért az adófizetésre kötelezett
eb tulajdonosának.
A második esetben az ebtartó
adófizetésre kötelezett ugyan, de a
kutyáját már korábban, a saját költségén
bechippeltette. Ekkor ő nem
a teljes összegű ebadót, hanem a
transzponder beültetését követő 2
évben – évenként – csupán a húsz
százalékkal csökkentett mértékű
ebrendészeti hozzájárulást lesz köteles
megfizetni. Tehát itt az önkormányzati
támogatás az éves ebadó
20 százaléka – két éven keresztül.
Ennek feltétele viszont, hogy az állatorvosi
igazolást február 28-ig a
hivatalhoz benyújtsa, a már 2012.
december 31-ig transzponderrel ellátott
eb tulajdonosa!
A harmadik eset pedig akkor
fordulhat elő, ha valamely kutyatartó
ebrendészeti hozzájárulás
megfizetésére ugyan nem kötelezett,
mert ugyanis a kutyája mentességet
élvez, de az ebe még nem
rendelkezik chippel. Akkor ez a
kutyás gazdi a törvény által maximált
3500 forintos árnál 500 forinttal
olcsóbban, tehát 3000 forintért
tudja 2013. június 30. napjáig
bechippeltetni a kutyáját.
Dr. Papp Attila
Határidő február 28!
– még egyszer az ebadóról
„Ha a vadgazdálkodásnak kedvezünk,
satnyul az erdő, ha az erdőgazdálkodásnak,
akkor pusztul
a vad.” (Roth)
A vadkár mértéke területenként
évről-évre, az aktuális vadállomány
nagyságával arányosan
változik, a szántóföldön, a
gyümölcsösben, a szőlőben egyaránt
nagy veszteséget okozva.
Ebből következik, hogy ennek
kezelése a kárt elszenvedő ágazatok
képviselőinél és a vadásztársaságoknál
egyaránt a legkritikusabb
pontnak számít minden
évben.
Nem ritka, hogy egyes esetekben
a bíróságon dőlnek el a vitás
kérdések. A tavalyi év csapadékszegénysége
miatt számos területen
a vadon élő állatok nagy pusztítást
vittek véghez, hiszen a földeken
csillapították szomjúságukat,
így letarolva az erdősávok mentét
és elfogyasztva többek között az
édes zöldkukoricát. Avadkár a vad
táplálkozása, a mozgása, valamint
a búvóhely készítése és használata
során okozott kár, melyet a mezőgazdaságilag
művelt vagy az erdőterületeken
okozhat, amelyről Dénes
Sándor vadgazda mérnököt, a
Nagykanizsai Hubertus Vadásztársaság
munkatársát kérdeztük.
– A mostani kár a Nagykanizsától
Orosztonyig terjedő tizenkétezer
hektáros vadászterületen az
előző évekhez hasonló mértékűnek
mondható, csupán a takarmány
ára változott, mely az öszszegben
meghatározott értéket befolyásolja.
A területünkön a vaddisznó
állománya stagnál, mely
köszönhető az aktív vadásztársasági
tagoknak, nem úgy, mint a
szomszédos vadásztársaságnál,
ahol a területi viszonyok miatt nehéz
a vadászatuk. Itt a kár mértéke
elérheti a több tíz millió forintot is,
míg nálunk ez az összeg tíz millió
forint alatt maradt – mondta a környékünk
helyzetéről a hivatásos
vadász.
– A területünk a Principális-csatorna
közelsége miatt is szerencsés
helyzetben van, mivel az lehúzta
az erdőből a vadat, ahol a vízen kívül
kukoricatáblákat is találtak –
tette hozzá.
Amezőgazdasági vadkár a magvak
elvetésétől a termés beéréséig
jelentkezhet vagy fokozódhat. Az
erdőkben leggyakrabban előforduló
károk a rágás, a hántás, a szaporító
anyag fogyasztása és a taposási
kár. Az őz jelentős rágást okoz,
míg a gímszarvas elsősorban a
tölgy újulatait szereti. A fás szárúak
magtermését sok állatfaj dézsmálja
a rágcsálóktól egészen a
csülkös nagyvadfajokig, de talán a
legnagyobb mennyiséget a vaddisznó
fogyasztja el, hátráltatva
ezzel az erdők megújulását.
A vaddisznók leginkább a kukoricát
kedvelik, hiszen a gabonában
nem találnak maguknak búvóhelyet.
Főleg a kukorica elvetése
után közvetlen, mivel kitúrja a
frissen elvetett szemeket, illetve
ha elér egy bizonyos magasságot,
(folytatás a 6. oldalon)
A Nagykanizsa
környéki vadkárról
Kanizsa – Postánkból 6 2013. február 21.
(folytatás az 5. oldalról)
...akkor már eltakarja a vaddisznót
és szinte az egészen aratásig
el tud ott lenni, hiszen táplálékot
és búvóhelyet biztosít
számára. Ilyenkor hatalmas kárt
okozhatnak, egy konda disznó
akár a színéig is ledöntheti a kukoricát.
Ha a növények oldaláról
szemléljük a dolgot, akkor elmondható,
a fiatal korban többször
rágott csemeték jelentős
torzulást és növekedésbeli elmaradást
szenvedhetnek, amely
ronthatja, minőségében károsíthatja
a fa és az erdő értékét. Az
őzek és a gímszarvas által lehántolt
kéreg miatt pedig a fa egészségét
veszélyeztető gombás
vagy baktériumos fertőzés alakulhat
ki.
– A vadkár ellen elsődlegesen
a vadászattal illetve etetéssel lehet
védekezni. Ennek része,
hogy úgynevezett hat-nyolc
hektáros vadföldeket vetünk be,
ezzel az erdőben tudjuk tartani a
vadat. A Nagykanizsai Hubertus
Vadásztársaság területén több
mint hatvan hektár ilyen terület
található. Villanypásztorral,
vagy vadkerítéssel körbe lehet
ugyan keríteni a táblákat, de a
több száz hektár nagyságúaknál
ez hatalmas pénzügyi befektetést
igényelne. Ezen túl olyan
részek is vannak, ahol a folyamatos
ellenőrzés sem oldható
meg a kukorica magassága, az
erdőszél és a termőföld közti
nyílt sáv illetve a magasles hiánya
miatt. Fontos az itatóhelyek,
dagonyák fenntartása, ezzel
próbáljuk őket a lakott és a
mezőgazdasági területektől távol
tartani. A hántolást, a fák
törzsének védelmét kémiai
anyagok használatával kíséreljük
meg – részletezte a megelőzés
és a védekezés módjait Dénes
Sándor.
A peres ügyekkel kapcsolatban
hozzátette, a gazdálkodókkal
szinte kilencvenkilenc százalékban
meg tudnak egyezni. Ez a
legjobb mind a két fél számára,
mivel tudják, az erdő egy ökoszisztéma,
ahol a vadnak, a növényeknek,
a rovaroknak, a hüllőknek
és a madaraknak egyaránt
helye van. Azonban nemcsak a
vadásztársaságok, hanem a földhasználók
is kötelesek közreműködni
a vadkárok megelőzésében.
Varga Mónika
Tisztázó gondolatok, reagálva
Mózes Pál úr olvasói levelére és
Cseresnyés Péter polgármester
újévi köszöntőjének néhány momentumára.
Karádi külsős alpolgármester
pár hónappal ezelőtt pesszimista
képviselőnek nevezett, emiatt akár
magamra is vehetném Cseresnyés
Péter polgármester későbbi (burkolt)
üzenetét:
„Talán ez a felsorolás is jelzi,
hogy hamis az az állítás, amelyet
nemrégiben az egyik képviselő
mondott a közgyűlésen. ő akkor
úgy fogalmazott: Nagykanizsa lefelé
megy a lejtőn, és már nem is
érdemes itt élni.”
Legelőször is szeretnék mindenkit
megnyugtatni, ugyanis
nincs közöttünk olyan képviselő,
aki annyira végletekig menően és
menthetetlenül rossznak ítélné
Nagykanizsa állapotát és sorsát,
hogy a fenti kijelentés megtételére
vetemedjen. Tüzetesen átvizsgáltam
a 2012-es soros és soron
kívüli közgyűlések jegyzőkönyveit,
ám még csak hasonló értelmű
megnyilvánulásra sem leltem
rá.
Ami pedig személy szerint engem
illet: nem vagyok pesszimista.
Realista vagyok. Szeretem
Nagykanizsát, és tudom, hogy virágzó
várossá lehetne tenni. Ez viszont
mindaddig nem működik,
ameddig nem kezelik helyén a
dolgokat, ameddig értékítéletüket
elvakítja az önfényezés, és engednek
a felsőbb, a városnak nem
mindig hasznos érdekek érvényesülésének.
Nem tudok azonosulni azzal
sem, ahogyan a polgármester úr a
Matolcsy-optimizmus lendületével
értékeli az elmúlt időszakot és
vizionálja a jövőt. A beígért fejlődés,
a város talpra állítása továbbra
sem történt meg. Bizonyos
szempontból a város gyakorlatilag
vegetál, ám egyes körök gazdagodnak.
És egyre csak erősödik ez
a kontraszt! A mindenkori öntömjénezés
drága pénzen folyik, az
adófizetők által finanszírozott propaganda
nem maradhat el. Hova
lettek, kik és mire használták fel
az eddig elkészült „aranyárú” tanulmányokat?
Milyen haszna
származott mindebből a városnak?
Rengeteg a megoldásra váró,
igazán nagy probléma, melyeket
intenzívebben és nagyobb odaadással
kellene kezelni.
Csak hogy egyet említsek: foglalkoztatás.
Városszerte üzletek
zárnak be, munkahelyek szűnnek
meg, a meglévőket pedig nehézkesen
sikerül megtartani. Hol
maradnak a beharangozott, beígért
beruházások, a remekül sikerült
„tárgyalások” kézzelfogható
eredményei? Továbbra is kihasználatlanok
a város által nyújtott
infrastrukturális lehetőségek.
A fiatalok nem tudnak elhelyezkedni,
külföldre vagy távoli városokba
vándorolnak, és nemcsak
kis időre.
A díjemelésekről, az utak állapotáról,
a közoktatás átszervezéséről,
a közmunkaprogram hatékonyságáról,
és a többi lényeges
problémákról már nem is szólva.
Cseresnyés Péter polgármester
mondta az alábbiakat: „További
hozzászólót nem látok, a vitát lezárom.
Két mondattal szeretnék
hozzájárulni az itt elhangzottakhoz.
Gábris képviselőtársnak szeretném
mondani, hogy mondja
már meg nekem, hogy mennyivel
csökkent a munkanélküliség az elmúlt
időszakban Nagykanizsán.
Mert szerintem konkrét adatot
nem tud mondani, mert szerintem
nem csökkent egyrészt...” (2012.
november 29-ei soros közgyűlés
jegyzőkönyve, 14. oldal) Magam
is így látom…
2012-ben többen úgy éreztük,
hogy milliók folytak el úgy, hogy
közben az igazán fontos kiadásokra
nem jutott. Eközben milliós kifizetések
történtek, ki tudja kiknek
és milyen tanácsokért, lezajlott az
arculattervezés, ugyancsak milliós
kifizetések mellett. Adósságrendezés?
Az állam által átvállalt milliárdok
ugyanúgy az adófizetők terhe
marad.
Ami némi derűlátásra adhat
okot: 2013 januárjában olyan
kedvező „ígéreteket” hallhattunk,
mint pl. a gáz- és az áramdíj
csökkentése (ám kérdem, mi
a helyzet azzal, aki fával fűt?),
nagyobb összeg betervezése a
város útfelújításra és intézményrekonstrukcióra,
beindulhatnak
előre mutató projektek. Az is
kellemes meglepetésként ért,
hogy Nagykanizsa állami forrásból
vásárolhatta meg – hitel nélkül
– a szemétszállító céget
(mely nem mellesleg jelentős
profitot termel évente). Feltételezem,
ez a díjak azonnali és
nagymértékű csökkentéséhez vezet
a közeljövőben.
Bízva a városunkat érintő pozitív
változásokban,
Tisztelettel: Gábris Jácint
(önkormányzati képviselő -
Jobbik)
Mint ismeretes, Gyöngyösi
Márton 2012. november 26-án a
Magyar Országgyűlésben elmondott
aljas beszédében „nemzetbiztonsági
okokra” hivatkozva
zsidó honfitársaink összeírását
kezdeményezte.
Ez a gyalázatos cselekedet minden
tisztességes demokratában fel
kellett, hogy keltse az elutasítás
undorral vegyes érzését egy olyan
párt iránt, amely nyíltan fasiszta
eszméket hirdet!
Meggyőződésünk, hogy mostantól
nem lehet úgy tenni, mintha
a Jobbik csak egy párt lenne a
többi között. A Jobbik nyilvános
náci hitvallása után semmi sem
folytatódhat úgy a politikában,
mint eddig!
Nem tűrhetjük, hogy Magyarországon
egy párt bárkit is megpróbáljon
kirekeszteni, megalázni, fenyegetni
a származása, vallása,
politikai nézetei, vagy bármilyen
más jellemzője alapján.
Zala megyében és az országban
sincs helye a közéletben Gyöngyösi
Márton Jobbikos képviselőnek.
Egy ilyen náci pártnak a történelem
szemétdombján a helye! A
Jobbik egyetlen demokratikus párt
számára sem lehet partner semmiben!
Március 2-án Gyöngyösi Márton
Jobbikos képviselő Nagykanizsára
jön, és előadás tartását tervezi
a Hevesi Sándor Művelődési
Központban.
Együtt érzünk a nagykanizsai
Zsidó Hitközséggel és a demokratikusan
gondolkodó tiltakozókkal,
hogy itt az ideje a szavakon túl a
tetteknek is.
Ezért az MSZP Zala Megyei
szervezete felkéri Cseresnyés Péter
polgármestert, hogy ne járuljon
hozzá a város közintézményében a
Jobbik lakossági fórumának megtartásához
és a demokratikusan
gondolkodókkal együtt ítélje el
Gyöngyösi Márton nagykanizsai
provokációját.
Dr. Fodor Csaba,
az MSZP Zala Megyei elnöke
Gábris Jácint
reagálása
Sajtónyilatkozat
- nem kérünk
Gyöngyösi Mártonból
– Kiváltságnak érzem, hogy itt
dolgozhatok – nyilatkozta a közvetlen,
barátságos férfi. Ki sejtené
róla, hogy excellenciás? Jól tudjuk,
a megszólítás a hazáját külszolgálatban
képviselő embernek
szól. 1991 óta, megszakításokkal,
egyre magasabb beosztásokban
már harmadszor szolgálja Lengyelországot
a budapesti nagykövetségen
az 52. évében járó, két
egyetemista gyermeknek örvendő
Roman Kowalski. 2010 nyara óta,
amióta rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet Budapesten, a két
ország egymást váltotta az uniós
elnökségben. Jelenleg pedig a Visegrádi
együttműködés élén áll
Lengyelország úgy, hogy hazánk
követi ebben. Polak, Wêgier, dwa
bratanki, i do szabli, i do szklanki.
– a jó- és balsorsbeli közösségről
szóló verset a két testvérnemzetben
majd mindenki ismeri. Talán
ezzel magyarázható, miért fogadta
akkora érdeklődés Nagykanizsán
a Katyñ Tömeggyilkosság
Politika Erkölcs című, március 6-
ig a könyvtárban megtekinthető
kiállítást. Február 26-án 16 órakor
az 56-os emlékműnél koszorúzással
veszi kezdetét A Kommunizmus
Áldozatainak Emléknapja alkalmából
tartandó városi megemlékezés.
Idén a Katyñban és a többi
helyszínen meggyilkolt lengyelek
előtt is fejet hajtunk. Az alábbi
meghívó ezért minden érdeklődőnek
szól:
Kanizsa – Postánkból 7
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. február 21.
Értékes porcelánokkal megterített
vacsora és reggelizőasztal,
cipők, táskák, arckrémek
standja, libbenő színes kendőcskék
és divatpárnák sokasága
fogadta a Hölgyklub Divatnapján
a minap a Honvéd Kaszinó
tükörtermében az idős
hölgyeket.
A meghívott népes közönség –
az ESZI, a Tungsram, a kórház, a
Kanizsa Trend Kft. és a Napfény
klubok tagjai – különleges helyre
csöppentek, hiszen számtalan
szép látnivaló közepette egyféle
divattörténetnek is tanúi lehettek.
Már az előcsarnok kiállításai, az
„élőben”, ablakszerűen bemutatott
csodaszép függönyök, valamint
a hímzett rátétes, avagy rafináltan
szabott mellények hozzájuk
illő blúzzal és szoknyával,
megragadták az érkezőket. Egy
divattörténeti totó megírása után
lehetett sétálni, nézelődni, vásárolni,
beszélgetni, de főként álmélkodni.
A délelőtt fénypontja a
két divatbemutató volt: a Szociális
Foglalkoztató ifjú dolgozói saját
termékeikbe öltöztek, a „még
ifjabb” Hölgyklub tagok pedig
korukat meghazudtoló eleganciával
a Vesztido Butik ruháit mutatták
be.
– Mi elsősorban örömet akartunk
szerezni – válaszolt kérdéseinkre
Büki Pálné klubvezető –,
örömet magunknak és időstársainknak.
Szerettük volna érzékeltetni
azt, hogy mi együtt, harminchárman
egy kreatív ötlet
megvalósításával, akár picinyke
divattörténeti áttekintőt is tudunk
adni, saját tárgyaink, ruházatunk
darabjainak felvonultatásával pedig
azt példázni, hogy minimális
anyagi ráfordítással lehet értékes
programot szervezni. Természetesen
társakkal, szponzorokkal,
mint a Szociális Foglalkoztató, a
Kanizsa Pékség, a Zsolnay Porcelán
Bolt, a Morini Cipőbolt de
megemlíteném a Léránt család
vállalkozásait is. A divatos holmik
sorába pedig azért került az
élre a mellény, mert ez az a ruhadarab,
amely fiatalokon, idősebbeken
egyformán jól mutat. Mióta
a férfidivatból átkerült a női
ruhatárba, kötik, horgolják, hímezik,
megunt textíliákból újjá
szabják.
A főszponzor Szociális Foglalkoztató
Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatója, Lérántné Mátés Valéria
elmondta munkatársunknak,
hogy a cég és a Honvéd Kaszinó –
s azon belül a Hölgyklub – kapcsolata
régikeletű. Sok évvel ezelőtt
termékeikkel segítettek
összeállítani azt a szállítmányt,
amit a Hölgyklub Erdélybe, hátrányos
helyzetű gyerekek megsegítésére
állított össze. Ez a rendezvény
viszont olyan céllal szerveződött,
hogy bemutathassák megváltozott
munkaképességű dolgozóik
produktumait. Így a maguk
módján eredményesen és látványosan
is részesei lettek a divatnapnak.
A standok körüli forgatagban
kenyérszelés közben arról faggattuk
Kiss Jánosné pártoló tagot,
hogy aktív résztvevőként hogyan
érezte magát a divatnapon.
– Mindig szívesen jövök a
Hölgyklub rendezvényeire, s ahol
tudom, ott hasznosítom is magamat
– mondta Kissné, majd így
folytatta: – a legjobban talán a
sokszínűség tetszett, az előzőkön
túl a varroda, a fodrászat, a virágkötészet,
a kalap- és bizsu kiállítás,
a divaternyők, no meg persze
a sokféle kenyér felvonultatása.
Mert ugye a divat, az nem csak cipőre,
meg ruhára vonatkozik, a
körülöttünk lévő világ minden eleme
koronként, időszakonként változik,
új és újabb divatok hatnak
ránk, vesznek körül bennünket.
Mindenesetre sok-sok példát láttunk
itt ma.
A Nagykanizsai Kutatók Tudományos
Egyesületének – a
HSMK-ban megtartott – februári
ülésén Tarnóczky Attila tartott
előadást.
A helytörténész, nyugalmazott
pedagógus Nagykanizsa történetéről
beszélt. Tarnóczky Attila 2003
óta foglalkozik városunk épületeivel,
azok tulajdonosairól és az ott
működő szervezetekről gyűjt adatokat.
Eddig mintegy 120 – általa
készített – tábla őrzi a neves házak
emlékét. A feltárt anyagok a városi
könyvtár honlapján – holmi.nagykar.
hu – olvashatók, ahol az 500
épületről szóló tudnivalók mellett
név- és tárgymutató is található,
valamint több ezer ábra és kép is
színesíti a gyűjteményt.
Horváth Ilona
Dzieñ Pamiêci Ofiar Komunizmu
Divatról
időseknek
Fotók: Donát Attila
NKTE-ülés
8 Kanizsa – Városháza 2013. február 21.
Tisztelt Nyugdíjas Pedagógusok!
Városunkban nemes hagyomány, hogy a pályán eltöltött évek, a kiemelkedő
munka elismeréseként ünnepi keretek között köszöntjük a Díszoklevélben részesülő
pedagógusokat.
Az őszre tervezett rendezvény előkészítéseként továbbítanunk kell a képző intézményekbe
az arany-, gyémánt-, vas-, illetve rubindiplomára jogosult nyugdíjas
pedagógusok oklevélmásolatát, szakmai pályafutásukat bemutató életrajzát
(munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím, telefonszám, a korábbi Díszoklevél
másolata - ha van ilyen), valamint az aranydiploma-várományosoktól a munkakönyvük
másolatát is.
A díszoklevél kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványok Nagykanizsa
Megyei Jogú Város honaljáról letölthetők, vagy a Polgármesteri Hivatal Művelődési
és Sportosztályán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 12.) átvehetők
az alábbi időszakokban: hétfő-kedd: 8-16.30-ig, szerda: 8-17-ig, csütörtök: 8-
16.30-ig, péntek: 8-13.30-ig.
Tisztelettel kérjük mindazokat a Nagykanizsán élő nyugdíjas pedagógusokat,
akik 50, 60, 65, 70 éve kapták meg oklevelüket, hogy 2013. március 8-ig juttassák
el a kért dokumentumokat a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztályára,
hogy időben továbbíthassuk a képző intézményekhez.
Pedagógus díszdiplomák igénylése
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet magasabb
vezetői álláshelyre. Megpályázható intézmény magasabb vezetői álláshelye:
Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda (8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 7.).
A borítékra kérjük ráírni a megpályázott intézmény nevét és az "óvodavezetői
pályázat" jeligét. A pályázatokat 2013. február 26-ig kérjük eljuttatni postai
úton Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. I. emelet 7. címre, vagy személyesen leadni 8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. I. emelet 12. irodában.
A pályázathoz mellékelni kell: szakmai önéletrajz, vezetői program szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, végzettséget igazoló okirat
másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, hozzájáruló nyilatkozat
arról, hogy a pályázat elbírálásában közreműködők a pályázatba betekinthessenek,
nyilatkozat arról, hogy összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, nyilatkozat,
hogy megbízás esetén a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja.
Részletes pályázati kiírás megtekinthető az Oktatási és Kulturális Közlöny 2013.
január 18-i számában, valamint a nki.gov.hu, és a nagykanizsa.hu honlapon.
Érdeklődni a 06/20/8492333 telefonszámon Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Művelődési és Sportosztály Bagarus Ágnes osztályvezetőnél lehet.
Álláspályázat - óvodavezető
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti az alábbi Ipari Parki ingatlanait:
4378/32 hrsz 3015 m2 10.250.000 Ft + Áfa. Időpont: 2013. március 7-én 13.00 óra
Eredménytelen versenytárgyalás esetén: minden második csütörtökön, a fenti
időpontban. A versenytárgyalások helye: Nagykanizsa, Garay u. 21. (Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató Zrt. irodaháza, I. emeleti tárgyaló.).
A versenytárgyalási felhívás teljes szövege, értékesítés főbb elvei és feltételei:
a www.nkvg.hu vagy a www.nagykanizsa.hu honlapon megtalálhatók.
A további részletekről érdeklődni lehet: személyesen a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató Zrt. Garay utca 21. szám alatti irodaházában (Ipari Park),
telefonon a 93/311-241. vagy 93/314-078. telefonszámon, a 116-os melléken.
Versenytárgyalás - Ipari Park
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bérlakásokról
szóló 42/2007. (IX.25.), a Garzonházakról szóló 32/2001.
(VI.27.) önkormányzati rendelet alapján az alábbi üres önkormányzati
bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
I. Önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkező (csere) ill. nem rendelkező
pályázók részére:
Szociális és költség alapon
1. Nagykanizsa, Ady u. 11. III. em. 30.
2. Nagykanizsa, Bartók B. u. 7/D. II. em. 2.
3. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/A/2.
4. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/C/6.
5. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/G/1.
6. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/G/8.
7. Nagykanizsa, Deák F. tér 6. fsz. 2.
8. Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. fsz. 8.
9. Nagykanizsa, Erzsébet tér 11/A. I. em. 7.
10. Nagykanizsa, Erzsébet tér 11/C. I. em. 1.
11. Nagykanizsa, Múzeum tér 2. III. em. 13.
12. Nagykanizsa, Nagyrác u. 2/A. fsz. 3.
13. Nagykanizsa, Nagyrác u. 2/A. fsz. 10.
14. Nagykanizsa, Rozgonyi u. 2. III. em. 16.
15. Nagykanizsa, Rózsa u. 22/D. III. em. 10.
16. Nagykanizsa, Városkapu krt. 4/c. IV. em. 13.
17. Nagykanizsa, Városkapu krt. 10/B. IV. em. 15.
II. Garzonházban lévő önkormányzati bérlakások:
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. fsz. 2.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. I. em. 5.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2013. március 11. (hétfő)
Kiadó önkormányzati bérlakások
Értesítjük a város idős lakóit, hogy minden hónap utolsó csütörtökén 10 órától 12 óráig a Polgármesteri
Hivatal Erzsébet tér 7. szám alatti épületben, az alagsorban kialakított helyiségben
fogadóórát tartunk. Hívjuk mindazokat, akik információkat kérnek, tanácsot, segítséget várnak.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa
Idősügyi Tanács fogadóóra
RAMDA
FűRÉSZÁRU-KERESKEDÉS
Nagykanizsa, Csengery út 111., tel.: 06-70-270-2222
Kalodás fa (éger szél) 1x1x1,70 m3 8.000 Ft+áfa
Méter tűzifa (éger) 1x1x1,70 m3 14.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél) 1x1x1,70 m3 15.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél apró) 1x1x1,70 m3 17.000 Ft+áfa
Méter tűzifa (akác, tölgy, kőris, bükk) 1x1x1,70 m3 18.000 Ft+áfa
Kalodás fa (éger, nyár) 1x1x1,70 m3 22.200 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy, bükk vegyes) 1x1x1,70 m3 24.200 Ft+áfa
Kalodás fa (akác) 1x1x1,70 m3 25.200 Ft+áfa
(A kalodás fa kaloda nélkül -1.000 Ft.)
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
10 km-en belül 4.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
20 km-en belül 5.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
30 km-en belül 6.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
Nagykanizsa és Térsége
TISZK Nonprofit Kft.
8800 Nagykanizsa, Erdész u. 30.
Tel.: 93/510-251
TANULJON MOST MÉG RÖVIDEBB IDő ALATT
a régi OKJ szerint!
8/10 OSZTÁLYRA ÉPÜLő KÉPZÉSEINK:
Kőműves munkanélküliek részére (Munkaügyi Központ támogatásával )
Óvodai dajka 100 óra, Számítógépes műszaki rajzoló 400 óra
Villanyszerelő 800 óra, Targoncavezető 60 óra
Emelőgépkezelő 60 óra, CNC forgácsoló 600 óra
ECDL 40 óra/modul
Jelentkezzen MOST!
Érdeklődni: kovacs.julianna@kanizsatiszk.hu, tel.: 0620/335-6499
Kanizsa – 2013. február 21. Városháza 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet az önkormányzat
kizárólagos tulajdonában lévő Kanizsa Uszoda Szolgáltató Egyszemélyes Kft.
Nagykanizsa, Csengery u. 49. ügyvezetői tisztségének betöltésére.
Feladat: Anagykanizsai önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Kft. által a "B" fürdő
kapacitású uszoda és strandfürdő (Nagykanizsa, Csengery u. 49.) önálló üzemeltetése.
A megbízás időtartama, formája, díjazás:
Az ügyvezetőt a Közgyűlés határozott időre, 2013. június 1. naptól kezdődően 2018.
május 31. napjáig tartó 5 évre választja meg azzal a feltétellel, hogy a megbízási szerződés
megkötésétől számított 6 hónapig a feleket kölcsönösen megilleti az indokolás
nélküli rendes felmondás joga, a felmondási idő a közlésétől számított 4 hónap.
Az ügyvezetői tisztség ellátása a Gt. alapján, a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai alkalmazásával
megbízási jogviszonyban történik, a díjazást - a Kft. Javadalmazási Szabályzatában
foglaltak figyelembevételével - a Közgyűlés állapítja meg.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, főiskolai vagy egyetemi
oklevél, legalább 5 év szakmai gyakorlat. Előnyt jelent: egyetemi vagy főiskolai
gépészmérnök, villamosmérnök, építőmérnök, épület gépész üzemmérnök végzettség.
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:
- a pályázónak a feladat ellátására vonatkozó szakmai koncepciója,
- szakmai önéletrajz,
- a pályázati feltételként előírt iskolai végzettséget igazoló okirat közjegyző által hitelesített
másolata,
- a pályázati feltételként előírt 5 év szakmai gyakorlat hivatalos igazolása,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példánya, amely igazolást
tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó vezető tisztség gyakorlásának eltiltása,
valamint foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll,
- a pályázó nyilatkozatát, hogy
- részéről az ügyvezetői tisztség betöltése a Gt. 23. §-a alapján nem kizárt,
- vele szemben a Gt. 25. §-a alapján összeférhetetlenségi ok nem áll fenn,
- a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,
- milyen díjazásra tart igényt,
- a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázati anyaga nyilvánosságra hozható-e,
- a pályázat elbírálása során az előkészítő bizottsági üléseken, illetőleg a döntéshozó
Közgyűlés ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e.
(A pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlásnak
nincs helye. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a bizottsági meghallgatáson
be kell nyújtani.)
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 29.
A pályázat benyújtásának helye:
A pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve postai
úton (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.), vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban
ügyfélfogadási időben lehet benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: "Kanizsa Uszoda
Szolgáltató Egyszemélyes Kft. ügyvezetői pályázata"
A pályázat elbírálásának módja és határideje:
- A határidőben benyújtott pályázatokat a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a
pályázók meghallgatásával véleményezi, és javaslatot tesz a díjazásra.
- A pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést - a pályázók meghallgatása nélkül -
az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság is megtárgyalja.
- A döntést a Közgyűlés a bizottsági vélemények ismeretében, a pályázók meghallgatásával
várhatóan a 2013. április havi soros ülésén hozza meg.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban információt nyújt: Cseresnyés Péter polgármester (Tel:
+36-20-849-2301, E-mail: cseresnyes.peter@nagykanizsa.hu)
A pályázati felhívás közzétételének helye: Nagykanizsa MJV Önkormányzatának honlapja
(www.nagykanizsa.hu), Zalai Hírlap önkormányzati oldala, Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap.
Álláspályázat:
Kanizsa Uszoda ügyvezető
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
pályázatot hirdet a Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye (8800 Nagykanizsa,
űrhajós u. 6.) intézményvezető (magasabb vezető) munkakörének teljes munkaidőben,
közalkalmazotti kinevezés szerinti munkakör mellett történő betöltésére.
Az intézményvezető által ellátandó feladatok: A Nagykanizsa, űrhajós u. 6. szám
alatti 50 férőhelyes Fogyatékkal Élők Otthona, a 10 férőhelyes Fogyatékkal Élők
Gondozóháza, a 20 férőhelyes Fogyatékkal Élők Napközi Otthona, valamint a Támogató
Szolgálat színvonalas szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezése, irányítása,
ellenőrzése. A központi jogszabályok, valamint az önkormányzati rendeletek
szerint a feladatkörébe tartozó valamennyi önkormányzati feladat magas szintű végzésének
megszervezése, koordinálása, biztosítása.
Pályázati feltételek:
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének
6.4. pontja szerint az intézményvezetői munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú
iskolai végzettség,
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek (Kjt.) a szociális,
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról
szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (Kjt. vhr.) 3. § (3) bekezdésében foglaltak
alapján legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő,
a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás
területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- szociális szakvizsga, illetve szakvizsgával nem rendelkező pályázónak - amennyiben
nem mentesül letételének kötelezettsége alól - a nyilatkozata arról, hogy vállalja
annak a kinevezést követő 2 éven belüli megszerzését,
- magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhető,
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
- 18. életév betöltése,
- büntetlen előélet.
A pályázathoz csatolni kell: a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, a képesítést
igazoló okirat(ok), illetve a szociális szakvizsgáról szóló oklevél közjegyző által hitelesített
másolatát, az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolását,
az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját, közalkalmazotti jogviszony
létesítése esetén a büntetlen előéletet igazoló 90 napnál nem régebbi eredeti
hatósági erkölcsi bizonyítványt, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázati eljárás során a testületi bizottsági
üléseken és a döntéshozó Közgyűlés ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történő
tárgyalásához hozzájárul-e, szociális szakvizsgával nem rendelkező pályázó
esetén - amennyiben nem mentesül letételének kötelezettsége alól - vállalja annak a
kinevezést követő 2 éven belüli megszerzését, közalkalmazotti és vezetői megbízásával
kapcsolatban összeférhetetlenség nem áll fenn, az álláshely elnyerése esetén eleget
tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének, és nem áll cselekvőképességet kizáró
vagy korlátozó gondnokság alatt.
Az álláshely betölthető: 2013. június 1-jétől.
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év, 2013. június 1 - 2018. május 31-
ig. Aközalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan
idejű, a magasabb vezetői megbízás 5 évre szól, az intézménynél újonnan létesített
jogviszony esetén - a Kjt. 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével -
3 hónap próbaidő kikötésével.
Illetmény és juttatások: a Kjt. illetve a Kjt. vhr. előírásainak megfelelően.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 31.
A személyügyi központ internetes oldalán történő közzététel napja: 2013.
február 10. A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: A Kjt. és a Kjt.
vhr. előírásainak megfelelően a pályázatokat a pályázat előkészítője által összehívott
bizottság véleményezi. A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat
személyesen hallgatja meg. A kinevezésről Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
mint munkáltató dönt, amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban
értesítést kap.
A pályázat benyújtásának módja és helye: az írásos pályázatot 1 eredeti példányban
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7.) az alábbi jeligével kell benyújtani: "Pályázat a Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye
intézményvezetői munkakörére".
A pályázat elbírálásának határideje: a közgyűlés 2013. május havi soros ülése.
A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető: Cseresnyés Péter polgármester
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2301, illetve Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Szociális Osztályának osztályvezetője: Maronicsné dr.
Borka Beáta Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2436. Az osztályvezető biztosítja,
hogy a pályázók az intézményt megismerhessék.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése fenntartja azt a jogot, hogy a pályázati
eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat kiírója hiánypótlásra nem biztosít
lehetőséget. Kivétel ez alól az erkölcsi bizonyítvány, melyet legkésőbb a szakmai előkészítő
ülésen kell bemutatni.
Álláspályázat: Fogyatékkal Élők
Integrált Intézménye – vezető
Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a 2013/2014. nevelési évre vonatkozó
bölcsődei beiratkozások időpontja 2013. március 5-6-án 8-17 óra
között lesz az Egyesített Bölcsőde Rózsa u. 7/A. szám alatti székhelyén.
A jelentkezési lapok a bölcsőde honlapjáról letölthetők: http://egyesitettbolcsode.
mindenkilapja.hu.
Az intézmény az érdeklődők részére 2013. március 2. napján (szombaton)
9-12 óra között "Bölcsődenyitogató" keretében lehetőséget biztosít valamenynyi
tagbölcsőde (Belvárosi Bóbita Bölcsőde - Nagykanizsa, Kisfaludy u. 19.,
Meseház Bölcsőde - Nagykanizsa, Attila u. 7., Napraforgó Bölcsőde - Nagykanizsa,
Csokonai u. 5., Rózsa Bölcsőde - Nagykanizsa, Rózsa u. 7/a.) megtekintésére.
Bölcsődei beiratás
Kanizsa 10 – Vízmű 2013. február 21.
Kanizsa – Vízmű 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. február 21.
Kanizsa 12 – Színes 2013. február 21.
Február 25. 17 óra
TAVASZI VETőMAGFAJTÁK
Előadó: Varga József (Vargagazda)
Szervező: Kertbarát Klub
A belépés díjtalan
Február 26.
Gyermekszínház
10 óra Mazsola bérlet. 13 óra Tapsi
bérlet. 14.30 óra Manó bérlet
KOLONTOS PALKÓ - zenés mesejáték
Benedek Elek mesegyűjteményének
felhasználásával. A Nektár
Színház előadása. Belépődíj: 700 Ft
Február 26. 16 óra
A KOMMUNIZMUS
ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA
Koszorúzás az 1956-os emlékműnél
Február 27.
Gyermekszínház
10 óra Táltos bérlet. 14 óra Hápi bérlet
KOLONTOS PALKÓ - zenés mesejáték
Benedek Elek mesegyűjteményének
felhasználásával. A Nektár Színház
előadása. Belépődíj: 700 Ft
Február 28. 19 óra
Marc Camoletti - NÉGY FÉRFI
GATYÁBAN - zenés vígjáték két felvonásban.
A Budapesti Bulvárszínház
előadása. Szereplők: Fodor Zsóka,
Nyertes Zsuzsa, Fogarassy Bernadett,
Balázs Andrea, Böröndi Tamás, Beleznay
Endre, Straub Péter, Straub Dezső
Rendező: Straub Dezső. Belépődíj: I.
hely 2 900 Ft, II. hely 2 500 Ft
AZ ÉGBOLT MÁSIK FELE. Z.
SOÓS ISTVÁN FESTMÉNYEI -
Válogatás a Képzőművészetek Háza
gyűjteményéből
Megtekinthető: március 25-ig
TűZZEL ÍRT KÉPEK - Elekes Gyula,
székelyudvarhelyi zománcművész
kiállítása. Megtekinthető: február 28-ig
Február 21. 9 óra
NETEZZ TOVÁBB NAGYI! -
KLUB
Kép és hang formátumok
Február 23.
A ZALAGYÖNGYE
TÁNCEGYÜTTES 15 ÉVES
JUBILEUMI TÁNCHÁZ
SOROZATA
17 óra Gyermek táncház és játszóház -
farsangi díszek készítése Godinek Ibolyával.
18 óra Felnőtt táncház - felcsíki
táncok. Tanít: Márton Sándor
Február 25. 9 óra
FELA NETRE
kezdő számítógépes tanfolyam
A számítógép működése, használata,
Internet és e-mail használat.
A tanfolyam 24 órás
(hétfő-szerda-péntek 9-13 óra)
A tanfolyam díja: 4 500 Ft
Maradjunk annyiban, ennél az
anyagnál előbb született meg Kpo,
vagyis Soós András kanizsai
“hobbi-rapper” Spanom a genxter
című száma, lévén az első néhány
sorának megléte után elbúcsúztunk
délután, másnap este
pedig az egyik videómegosztón
már ott is volt az alkotás... No,
azért az is igaz, egyáltalán nem
sürgette meg az írás folyamatát,
hogy neki egy „gengszter” a haverja,
inkább, maradjunk annyiban,
hogy az egykori ifjú gólvágó
nem csupán a futballkaput, de az
ütemet is érzi.
– Semmi „rituális” kézszorongatás?
– szól azonnal a kérdés felé.
– Hagyjál már..., ennyi idősen
már nem olyan nagy divat – csap
rögtön a közepébe a 28 esztendős
András, akinek zenéjére az „arckönyv”
közösségi portálon kutakodva
is ráakadhatunk.
Amelyikbe éppen belefutottunk
(„Egy pillanat”), nem éppen élete
legvidámabb szegletét ecseteli, hiszen
három gyermeke közül a legkisebb
súlyos betegségben szenved,
s ez érthetően hoz ki az apából
kevésbé derűs érzelmeket.
– Persze, fiatalabb koromban én
is durvább szövegekkel nyitottam,
de nem árt idővel finomabb stílusra
váltani, hiszen mégiscsak főleg
tinédzsereknek lököd a dumát... –
kezd el szakmázni a „főnök”. –
Bár, tudod mit mondok? Már bőven
ők is próbálnak a minél húzosabb,
keményebb vakerra vadászni,
s ezt értékelik.
A 2001-ben abszolút hobbiként
kezdődött „karrier” persze akármilyen
mederben is folytatódik, illetve
bármilyen irányt is vesz, K-po
alapinstrumentál ritmusokra felépített
szövegei kis környezetében
hódítanak.
– Hányszor, de hányszor mondják
ám a haverok, hogy álljak rá
jobban a témára, csináljam komolyabban,
de ezen a szinten egyelőre
elég ennyi is. Amikor találkozunk,
vagy átmegyünk egymáshoz,
persze, elrappelgetek nekik,
viszont ami ahhoz hiányzik, hogy
igazán belelendülhessen az ember:
a pénz, szerencse, kapcsolatok
hármasa – taglalja András, miközben
már a videómegosztókon barangol
a klipjeit elővezetve. – Aztán
például az „Utolsó esély” számunkat
úgy csináltuk Pór Istvánnal,
hogy ő gyakorlatilag azt kérte,
(villám-pályafutásként...) csak abban
működhessen közre, s nem is
kellett neki segíteni szövegben és
zenében sem. Vagyis így is lehet...
K-po már a nagyon sokadik nekifutásnál
tart, s egyértelműen
amellett foglal állást, konkrét recept
nincs arra, miként is készülnek
majd dalai, pontosabban...
– ... hangulat kérdése az egész.
Ha ráhangolt vagyok, szinte pillanatok
alatt jönnek a gondolatok és
akkor nagyon jól megy a munka
mindezzel – avat be a „szürke hétköznapokba”
a kanizsai rapper. –
Meg nekem már azzal is illik számolnom,
hogy itt a családom, felelősséggel
is tartozom irántuk, tehát
számos más fontos dologgal is
foglalkoznom kell.
– Szóval akkor semmi kikapcsolódás,
tehát akár egy kis vad lazulás?
– Egy szóval sem állítom, hogy
korábban nem voltak olyan szakaszai
életemnek, amikor akár napokra
is lelépett az ember. De azt sem
magyarázom be magamnak és környezetemnek,
hogy én milyen nagy
arc voltam. Talán azért is mondom
azt, hogy kimondottan a hazai palettán
nincs is olyan előadó, akinek
ténykedését figyelemmel kísérném.
Például egy huszas évei legelején
járó fiatal már nehogy megmagyarázza
dalszövegeiben, hogy a legdurvább
dolgokat is átélte. Igen, én
is ismerhetek embereket, de azzal
nem szabad úgy előhozakodni,
mintha az én magam lennék.
Hogyan tovább, kézenfekvő a
felvetés, hiszen az előzőekben
igencsak a realitás talaján maradtunk,
nincs itt nagy álmodozás,
egyszerűen csak a történések követik
egymást.
– Gyakorlatilag már castingoltam
is az új és remélhetőleg nagy durranáshoz.
Szóltak – ha már ilyen szóhasználattal
élhetek – , hogy van
egy Kovács Vivien (képünkön) nevű
lány, aki hangjával tudna segíteni az
egyik új szerzeményemhez. S ez nagyon
jó, hogy többen is segítenek.
Ez éppen olyan, az, amikor egy jó
ismerősömnél tudjuk megcsinálni a
dalok „klírverzióját”, s ez bizony
nem kis mértékben költségkímélő
is. De tudod mit mondok? Lesz ez
még jobb is...
Meghallgattuk a gengszteres
számot. Picit ismét durvul...
Polgár László
Kimaradás már nincs
és megválogatja spanjait
Fotók: facebook
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. február 21.
Horoszkóp
A kreativitás és a lelkesedés lesz jellemző
önre a napokban. A hétvégén azonban előfordulhat,
hogy egy fontos, a családját érintő
kérdésben fejjel megy a falnak. Legyen
türelmes, ne akarjon mindent azonnal.
Továbbra is szüksége lesz a kitartásra. Ha ragaszkodik
a családi biztonsághoz, próbáljon
meg jobban alkalmazkodni családtagjaihoz,
és tegyen meg értük mindent, amit csak lehet.
Afáradságérzetén segítsen vitaminokkal.
Uralkodó bolygója a Merkúr, a hétvégén figyelemmel
kíséri a tevékenységét. Bár ideálisnak
mondható a párkapcsolata, most
mégis mintha több szabadságra vágyna. Ezt
az érzést csak a bolygó kelti fel önben.
Ahétvégén érzelmein keresztül elemzi ki az
önnel történt dolgokat. Az eredménnyel valószínű,
nem lesz megelégedve. Mielőtt bizonytalanság
fogná el, használjon olyan parfümöt,
ami a tavaszt hozza el illatával.
Ha különleges hangulatra vágyakozik a hétvégén,
azt ne otthon keresse, menjen inkább
színházba. Aszínház után otthon is folytatódhat
a játék. Senki sem lombozódik le attól, ha
királyként, vagy királynőként bánnak vele.
Mostanában az anyagi dolgoknak szentel
nagyobb figyelmet. Valamilyen gyűjtőszenvedélyen
kapja magát, aminek nem
tud ellenállni a hétvégén sem. Lendületesen
folytatja az új hobbiját.
Úgy tűnik, a Jupiter miatt nem úgy alakul
a magánélete, ahogyan ön szeretné. A társas
kapcsolatában nem lesz semmiféle változás,
a munkakedve azonban új lendületet
kap, kihasznál minden lehetőséget.
A Szaturnusz pozitívan hat kreativitására.
Elégedetten, és jól végzi el otthoni feladatait.
Párkapcsolatát váratlan események teszik
kissé zűrössé, de ezzel ne törődjön,
mert félreértések sorozata áll a háttérben.
Túl sokat foglalkozik mostanában a magánélete
apró-cseprő dolgaival. Lassítson
le, és hagyja egy ideig, hogy a társa vegye
át kettejük közül az irányítást. Még a Szaturnusz
is segíteni fogja mindenben.
Párkapcsolatára a nyugalom és a kiegyensúlyozottság
lesz a jellemző ezekben a napokban.
Kiadásokkal kapcsolatos ügyeiben
azonban résen kell lennie, mert csak a
Plútó támogatására számíthat.
Sikeresen megold minden feladatot, amire családjának
szüksége lehet, éjszakánként azonban vad
történetekről álmodik. Az álomfejtés során ráébred,
váratlan anyagi kiadásai adódhatnak. Ne költse
el a fizetését, tegyen félre valamennyi pénzt.
Ahétvégén hajlamos lesz egy kis lustálkodásra.
Egészsége megóvása érdekében nyugodtan
lazítsa el magát, mert lesz, aki átveszi otthon
a házi stafétabotot. Ha kipihente magát,
ötletei sokaságával lepheti meg a családját.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Like, ha így gondolod
SZOLGÁLTATÁS
JÁRMű
INGATLAN
Belvárosban, a Hunyadi utcában közel
700 m2-es építési terület eladó. Érd.:
0630227-3294, 0630-448-6072 (7548K)
Nk-án a Csány László utcában
egyszobás, 51 m2-es, komfortos ház
garázzsal, udvarral, konyhakerttel
eladó. Érd.: 0630/378-8753 (7556K)
Oldalkocsit keresek Pannónia motorhoz.
Sérült, hiányos is érdekel. Érd.:
Teglovics, 0630/229-9801 (7555K)
TV-javítás, távirányítók értékesítése.
Érd.: Balaskó István Nagykanizsa, Zrínyi
u. 20., tel.: 0630-597-1530 (7550K)
Készpénzért vásárolok régi könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat
és ruházatot, valamint
használati tárgyakat és teljes hagyatékot.
Tel.: 0620/555-3014 (7552K)
Vásárolok könyveket, porcelán figurákat,
készleteket, réztárgyakat, illetve
komplett hagyatékot. Készpénzzel
fizetek. Érd.: 0620/233-1565 (7554K)
Meghibásodott távirányítóját a
helyszínen megjavítom. Tel.: 0620-
510-2723 (7557K)
Másodállást, alkalmi munkát keresek
heti 3-4 napra konyhai kisegítő, takarító
munkakörben Nk-án vagy Zalakaroson.
Tel.: 0630-687-6913 (7558K)
Kanizsa – Sport/14 Apró 2013. február 21.
ÁLLÁS
Dajka tanfolyam indul Nagykanizsán
márciusban (70 ezer Ft vizsgadíjjal,
két-három részlet). Tel.: 0630/6374083,
0630/3112035. Ny.sz.: 05-0219-04
Németországba hetenként kisbuszokkal
(háztól-házig is). Tel.: 0672-
441-542 (7553K)
2013.02.26. KEDD 10:30 – 13:00 Piarista Iskola, Nk. Sugár u. 11-13.
2013.02.26. KEDD 14:30 – 17:00 Magyar Vöröskereszt, Nk. Sugár u. 28.
Véradás Magyar Vöröskereszt
Budapesten rendezték a
tornászok fiú serdülő korosztály
felmérését, s az egész sorozat célja
az utánpótlás válogatott keretének
kialakítása. A már hagyományos
megméretés idén is kötelező
jellegű a kerettagoknak, hiszen
ennek keretében mérhető le
igazán, mennyit fejlődtek az ifjú
sportolók.
A nagykanizsai Zalaerdő Torna
és Természetjáró DSE négy sportolót
(képünkön elöl) küldött a
felmérésre, közülük Vizlendvai
Máté már nem először vett részt
ilyenen és végül a 9. helyen került
be a serdülő válogatott 20 fős
keretébe.
Puskás Jenő, a serdülő válogatott
utánpótlás edzője utólag kiemelte,
a Sport XXI-es bázisokban
színvonalas munka folyik.
– A lányoknál a dunaújvárosiak,
a fiúknál pedig a nagykanizsaiak
bebizonyították, hogy ezekben a
„kis” torna bázisokban is lehet
eredményesen dolgozni – mondta
a szakember.
A Sport XXI-es programhoz –
melynek célja a vidéki bázisokban
történő utánpótlás nevelés támogatása
– tavaly csatlakozhatott a torna.
P.L.
Vizlendvai Máté erősíti kerettagságát
A fővárosi vízilabda szövetség
szervezésében került megrendezésre
a Budapest Winner Téli
Kupa sorozata, melyre a másodosztályú
Heat Group Kanizsa
VSE együttese is nevezett 18 másik
klub mellett. A jórészt OB I
B-s, valamint OB II-es együttesek
mezőnyében a kanizsai egyesület
végül az első helyen végzett.
Németh Zsolt edző csapata egy négyes
csoportba került, ahol a legkeményebb
ellenfele a szintén OB I Bs
Tatabányai Vízmű volt, de azt a párosítást
is győzelemmel húzták be
Kéri Péterék. Következhetett az elődöntőben
a Vidám Vízilovak legénysége,
ellenük egy 14-7-es meccset
produkálva lépett a fináléba a KVSE.
Adöntőben a budapesti Neptun (OB
I B) volt az ellenlábas, s a beszámolók
szerint egy végig izgalmas találkozón
győztek a kanizsaiak 8-7-re.
Az OB I B-s csoportjának második
helyén álló Kanizsa VSE számára a
felkészülési tornák sorában nincs
megállás, hiszen a hétvégén kerül
megrendezésre a dél-zalai városban a
XVII. Víz Világnapi Vízilabda Torna.
Mindkét nap, vagyis február 23-án és
24-én is 10 órától kezdődik a program,
igaz, vasárnap már csupán két
találkozó lesz soron. A résztvevő
együttesek: HPVK-ESMTK (OB I B,
A-csoport-3.), Hegyvidék-YBL WP
(OB I B, C-csoport-1.), AVB Branik
Maribor (szlovén) és a házigazda
Heat Group Kanizsa VSE (OB I B,
A-csoport-2.).
Felkészülési tornáról
felkészülési tornára
A XXV. Kanizsa Kupa úszó
versenyét rendezték meg a múlt
hétvégén a nagykanizsai uszodában,
melyre a házigazda Délzalai
Vízmű SE mellett kilenc városból
11 egyesület nevezte sportolóit,
összesen százhetvenet.
A25 méteres medencében az alábbi
érmes kanizsai eredmények születtek:
100 m leány gyors, A-kategória:
2. Molnár Flóra (1998; Délzalai Vízmű
SE) 0:57,68, 3. Abay Nemes Anna
(1996; DZVSE) 0:59,37. Bkategória:
3. Hederics Hanna (2000;
DZVSE) 1:05,78. 100 m fiú gyors,
A: 1. Zámodics Márk (1997;
DZVSE) 0:55,56, ... 3. Trajer Márk
(1995; DZVSE) 0:57,76. B: 2. Kovács
Dániel (1999; DZVSE) 1:21,48.
100 m leány mell, A: 1. Molnár Flóra
1:14,67, 2. Abay Nemes Anna
1:20,57. 100 m leány hát, A: 1. Abay
Nemes Anna 1:04,06, ... 3. Molnár
Flóra 1:10,81. B: 2. Hederics Hanna
1:13,70. 100 m fiú hát, A: 2. Trajer
Márk 1:05,86, 3. Zámodics Márk
1:06,43. 100 m leány pillangó, A: 2.
Molnár Flóra 1:06,73, 3. Abay Nemes
Anna 1:08,17. B: 2. Hederics
Hanna 1:20,03. 100 m fiú pillangó,
A: 2. Zámodics Márk, 1:03,52, 3.
Trajer Márk 1:03,66. 200 m leány vegyes,
A: 1. Abay Nemes Anna
2:22,07, 2. Molnár Flóra 2:25,97. B:
3. Hederics Hanna 2:48,51. 200 m fiú
vegyes, A: 1. Zámodics Márk
2:19,04, 2. Trajer Márk 2:25,23. 4x50
m váltó mix abszolút döntő: 2. Délzalai
Vízmű SE (Abay Nemes Anna,
Molnár Flóra, Gayer Márton,
Zámodics Márk) 1:58:47.
A huszonötös jegyében
Kanizsa 2013. február 21. – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Minden évben hagyományosan
februárban a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
rendezi meg az egykori
rendőri vezető tiszteletére a Forgács
László Labdarúgó Emléktornát.
Forgács László 1949. szeptember
13-án született Garadnán, 1969-
ben érettségizett Sátoraljaújhelyen.
ABM Tartalékos Tiszti Iskolára került,
ahonnan 1971-ben alhadnagyként
szerelt le. Rendőri szolgálatát
1972. február 1-jén kezdte a Sátoraljaújhelyi
Rendőrkapitányságon
nyomozó alhadnagyként. Később
vizsgálóként, majd megbízott alosztályvezetőként
dolgozott. A
Rendőrtiszti Főiskola bűnügyi szakán
1980-ban szerzett diplomát,
munkájának elismeréseként 1983-
ban megkapta élete első vezetői beosztását,
a Sárospataki Rendőrkapitányság
vezetője lett. Egy évvel később
már a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság
élén dolgozott. 1991-
ben előbb a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Rendőr-főkapitányság
vezetőjének helyettese, majd 1991.
december 1-től a megye rendőrfőkapitánya
lett. 1993-ban addigi tevékenysége
és a megye rendőri
egységeinek elismeréseként a Belügyminiszter
rendőr ezredessé,
majd 1996. december 4-én a Magyar
Köztársaság Elnöke országos
rendőrfőkapitánnyá nevezte ki – ezzel
egy időben kapta meg a Belügyminiszter
javaslatára rendőr vezérőrnagyi
kinevezését is. 1998. július
16-án beosztásából felmentették,
nyugdíjas éveit 2000. április 2-ig –
tragikus hirtelenséggel bekövetkezett
haláláig – a hidegvölgyi kertben
töltötte.
Élete folyamán mindvégig aktívan
segítette a rendőrök sportmunkáját,
melybe – a szervezés mellett
– versenyzőként is szívesen bekapcsolódott,
focizott és lábteniszezett.
Idén tizenharmadik alkalommal,
február 9-én Tiszaújváros adott
otthont a tornának, amelyen 11
csapat vívott sportszerű mérkőzéseket.
A küzdelmek két csoportban
zajlottak, a zalai csapat a csoportmeccsek
végén veretlenül és pontveszteség
nélkül állt az élen.
Csoportmérkőzések egyike
Adöntőt a másik csoport első helyezettjével,
a Heves Megyei Rendőr-
főkapitányság csapatával játszották
a zalaiak, amelyen mindkét
csapat inkább a biztonságos védekezésre
törekedett. Az összecsapás
gól nélküli eredményt hozott. A
büntetőrúgásokban az ellenfél csapata
kerekedett felül, a zalaiak
azonban egyet hibáztak, amely így
a második helyet hozta a zalai rendőröknek.
A vándorserleg idén így a Heves
Megyei Rendőr-főkapitányság
csapatához került, míg a képzeletbeli
dobogó második fokára
a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság
csapata állhatott fel, a
harmadik helyezést a Tolna Megyei
Rendőr-főkapitányság csapata
nyerte el.
A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság
csapatának tagjai: Németh
István r. törzszászlós, Tóth József
közalkalmazott, Czilinger Csaba r.
őrnagy, Szekunda Jenő (Nagykanizsa)
r. őrnagy, Sánta Tibor r. főtörzsőrmester,
Lágler Róbert r. alezredes,
Kerese Róbert r. törzszászlós,
Marton Péter ny. r. főtörzszászlós,
Szolár Róbert r. alezredes, Sznopek
Zoltán r. alezredes.
Veretlenül lettek
másodikak a zalai rendőrök
Nagykanizsa - Zalaegerszeg,
aligha kell ennek a párosításnak
súlyát méregetni, ha valamely
csapatsportág (persze, leginkább
futballra gondolunk...)
Nemzeti Bajnokság-beli összecsapásáról
van szó. Nos, a férfi
kosárlabda NB II Nyugati csoportjának
a múlt szombat délutáni
Murafém Kanizsa KKSE
’11 – Zalaegerszegi KK párosítása
ennek a (nézőtéri) rivalizálásnak
és ebből adódóan következő
rendbontásnak esett áldozatul
- a találkozó az első negyed
9. percének végén 25-16-os
vendég vezetésnél szurkolói balhé
miatt félbeszakadt...
Több tényező is közrejátszott
abban, hogy mindez bekövetkezhetett,
mindenesetre rendőri intézkedésre
is került sor, ami nyomozást
is vont maga után.
A játékvezetők a rend viszonylagos
helyreállta idején és alatt annak
érezték szükségességét (korántsem
véletlenül), hogy a találkozót
berekesszék, s a mérkőzésről
készült jegyzőkönyv alapján
(is) gyakorlatilag biztosra vehető,
a meccset a vendégcsapatnak ítélik
20-0-val.
A sajnálatos események kapcsán
Farkas József, a nagykanizsai csapat
edzője ezzel fordult a sajtóhoz:
„Mélységesen elítéljük az eseményeket
és teljességgel elhatárolódunk
azon személyektől, akik tetteikkel a
két baráti együttes izgalmas mérkőzését
beszüntetésre kényszerítették. A
klub számára ismeretlen egyének
számos, szórakozni vagyó szurkolónk
örömét rontották el, s nincs kizárva,
hogy a történtekkel egyesületünk
számára az erkölcsin túl súlyos
anyagi károkat is okoztak.”
Mindenesetre, jóleső érzéssel vettük
tudomásul, hogy a kedd este megrendezésre
került – szintén nagykanizsai és
zalaegerszegi csapatot érintő – női bajnokin
már semmi nem emlékeztetett a
múlt szombati történésekre.
P.L.
Balhé miatt szakadt félbe a kosár mérkőzés
Aquaprofit Nagykanizsai
TSK (1.) – Haladás VSE (3.)
6,5:5,5.
NB I-es sakk csapatbajnoki mérkőzés,
7. forduló. Nagykanizsa.
Eredmények (elöl a kanizsaiak):
Balogh Cs. - Prohászka P. 0,5:0,5,
Lenic - Ruck R. 0:1, Márkus - Németh
M. 0,5:0,5, Ribli - Kovács G.
0,5:0,5, Pintér J. - Nagy G. 0:1,
Bánusz - Kiss A. 0,5:0,5, Bérczes
D. - Trbojevics 0,5:0,5, dr. Flumbort
- Ruck T. 0,5:0,5, Medvegy Z.
- Varga M. 1:0, Galyas M. jr. -
Makk R. 1:0, Gara T. - Magyar A.
0,5:0,5, Kántor - Pergel 1:0
Ha nem kis nehézségek árán is,
de a listavezető kanizsaiak megszerezték
sorozatbani 55. győzelmüket
a sakk csapatbajnokság élvonalában
a bajnoki tabellán harmadik
szombathelyiek ellen.
– Nem véletlenül féltünk ettől a
találkozótól, mivel még úgy is rendkívül
kemény meccset vívtunk ellenfelünkkel,
hogy nem a legjobb
összeállításában érkezett meg végül
– fogalmazott Papp Nándor, a
nagykanizsaiak csapatvezetője. –
Több partit rontottunk mi ugyanúgy,
ahogy ellenfelünk is, s összességében
így reális az eredmény. De még
egyszer mondom, nem volt egyszerű,
s elég, ha csupán az első két táblánkat
említem: Balogh Csaba döntetlenje
szerencsés volt, míg például
a második táblás szlovén Luka
Lenic a végén időzavarba került...
A kanizsaiak sikerükkel a tabellán
természetesen tartják vezető pozíciójukat,
jelenleg összesítésben 58
pontnál járnak hét forduló után.
***
A nagykanizsai Városi Sakkbajnokság
hetvenötödik alkalommal
került megrendezésre, melyen
kilenc fordulós svájci rendszer
keretében mérkőztek az indulók.
A verseny során, ahogy közeledett
a vége, úgy kristályosodott ki,
hogy egy ifjú hölgy, nevezetesen
Havanecz Bianka igencsak „eltángálja”
a mezőnyt, hiszen 8,5 pontot
szerzett a játéknapok során.
Második helyen a minden rutinnal
felvértezett Papp Nándor végzett
6,5 ponttal, míg harmadikként a
futballistaként is rendszeresen bizonyító
Felde Bence zárt 6 pontjával.
P.L.
Ötvenötödik sikerük
zsinórban
Kanizsa 16 – Színes 2013. február 21.
Ennek nyitányaként a Gayer-
Hodek Projekt adott koncertet a
szépszámú közönség előtt. A formációt
helyesebb lett volna
Gayer-Feèo-Hodek Triónak hívni,
hiszen a Prágából érkezett Josef
Feèo bőgős domináns tagja volt
ennek az alkalmi együttesnek. A
koncertet egy Thelonius Monk
szerzemény majd Gayer Mátyás
saját kompozíciója a Louisa vezette
fel. A fiatal kanizsai zongorista
koncertről-koncertre egyre magabiztosabban,
felszabadultabban
játszik és ma már nem csak előadóművészként,
de zeneszerzőként
is érdemes figyelni rá. Irigykedőinek
e helyről is üzenjük,
hogy lehet követni Matyit a szorgalomban,
a zene és a jazz iránti
alázatban, valamint kitartásban. A
tehetség meg amúgy is vagy van
vagy nincs. Nem is beszélve a
most 15 éves Hodek Dávidról, aki
4 évesen adta első koncertjét, csodagyerekként
robbanva a zenei
életbe. Virtuóz dobolási technikájáról
újra és újra megyőzi a közönségét.
Josef Feèo brilliáns bőgőszólóiról
csak felsőfokon szólhatunk.
A trió stílusosan Monk Evidence
című számával zárta a koncertjét,
amelyet vastapssal jutalmazott
a közönség.
A második koncertet megelőzően
a Medgyaszay ház előcsarnokában
Förhénci-Horváth Gyula borász
borkostólóval kedveskedett a
közönségnek. Ezt követően szintén
egy nemzetközi csapat állt
színpadra. A svájci születésű, New
Yorkban élő Elaine Amherd énekes/
gitáros csapata, Willard Dyson
(dob), Gustavo Aramante (baszszusgitár),
Rátonyi Róbert (elektromos
zongora) és Csepregi Gyula
(szaxofonok, fuvola) összeállításban
lépett a színpadra. Hála az
internetnek, ma már előzetesen is
tiszta képet kaphatunk a fellépőkről,
zenei elképzeléseikről, így hát
csak ritkán érhet bennünket meglepetés.
Várható volt tehát, hogy a
Rátonyi-Csepregi jazz duó, Elaine
Amherd csapatának részeként milyen
repertoárral áll elő. Nagyszerű
élmény volt Rátonyi Attitude lírai
szerzeményét ebben a formában
hallani, csakúgy, mint Seress
Rezső: Gloomy Sunday című
örökzöldjét: vidám szombaton,
Szomorú vasárnap. A kisördög ezúttal
is kibújik belőlem, amikor
üzenem a zenészeinknek, hogy
több világhírű jazz standard létezik
még magyar szerzőktől, amit jó
lenne ilyenkor is hallani.
Csak a példa kedvéért Jean
Schwartz, Kozma József, Seress
Rezső és a kanizsai Sigmund
Romberg is számos világszerte játszott
zenével ajándékozta meg a zeneszeretőket.
A bájos Miss Swiss
koncertje, a zenekarvezető sokoldalúságát,
zenei világát volt hivatott
bemutatni. Alatin-amerikai a karibi
és afrikai zenei világ láthatóan
meghatározó részt foglal el Elaine
Amherd világában, s ezen stílusok
és ritmusok között szambázva próbálja
meg elvarázsolni hallgatóságát.
Jazzt főleg a magyar zenészek
játékának, improvizációinak köszönhetően
hallhattunk az egyébként
kellemes hangulatú est második
részében. Ez az a zene, amit
Mallorca felé egy luxustengerjárón
el bírnék hallgatni.
H.Gy.
Jazz meg (j)azz a Medgyaszay Házban
Fotó: Halász Gyula
Újszerű kezdeményezéssel rukkolt ki a Kanizsai Kulturális
Központ akkor, amikor február 16-án elindította Kanizsai Jazz
Szombat névre keresztelt rendezvénysorozatát. Ennek apropóját
az szolgáltatja, hogy idén 40 éve rendezték az első Nagykanizsai
Jazz-Hétvégét városunkban. Amint azt Farkas Tibor intézményvezető
elmondta, az a koncepció, hogy jazz koncertekkel vezessék
fel a jubileumi jazz fesztivált, amit november 8-9 időpontban
tartanak.
Meghívó
A Hevesi Sándor Általános Iskola
minden kedves érdeklődő szülőt
és gyermeket szeretettel vár
2013. február 23-án 9.00-12.00 óráig tartandó nyílt
délelőttjére.
Programunk:
􀂍 Rajzpályázat
eredményhirdetése
az aulában 9.00 órakor.
􀂍 Iskolánkat bemutatják:
néptáncosaink,
táncosaink,
színjátszó csoportunk,
tornászaink
􀂍 Játszóház
az ovisoknak:
gyöngyfűzés,
kézműves foglalkozás,
tornatermi játékok.
􀂍 Beszélgetés, ismerkedés a tanító nénikkel.
Szeretettel várunk mindenkit!
Meghívó
Kedves Szülők!
Tisztelettel meghívjuk a Családokat, a Nagykanizsa Központi Rózsa
Óvoda Székhely Intézményébe (Nagykanizsa Rózsa u. 7.)
"KÓSTOLGATÓ" programunkra.
A program:
Szülők részére: 2013. február 22-én 17 órakor. Megismerhetik a leendő
kiscsoportos óvodapedagógusokat, dajkákat. Bemutatjuk az óvodát,
és a Nevelési programunkat.
Gyermekek részére: 2013. február 23-án 9:30 - 11:30-ig játszó délelőttöt
szervezünk.
Mindenkit szeretettel várunk:
Rózsa óvoda nevelőtestülete
XXV. évfolyam 8. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2013. február 28. Kanizsa
Csaknem tízmilliárd forint
költségvetési főösszeggel és
mintegy kétmilliárd forintos hiánnyal
számol kedden elfogadott
költségvetésében Nagykanizsa
közgyűlése.
A rendkívüli közgyűlés keretében
elfogadott, az ellenzék által
kritizált előterjesztésről Cseresnyés
Péter polgármester (Fidesz-
KDNP) kifejtette: jelentős mértékben,
a tavalyi felénél kevesebbre
csökkent a költségvetés, ami a kórház
és az oktatási intézmények állami
tulajdonba vétele miatt alakult
így. A város azonban a korábbiaknál
könnyebben tudta elkészíteni
a tervezetét, amelyben nem
számol működési hiánnyal, de többet
szán beruházásokra, így a belváros
rekonstrukciójának folytatására,
ingatlan- és intézményfelújításokra,
utak és járdák építésére.
Szita László könyvvizsgáló a
közgyűlésen kifejtette: a mintegy
kétmilliárd forintos hiányból 600
millió forintot a tavalyi pénzmaradványok
fedeznek, 1,4 milliárd
pedig fejlesztési célú hitelből és a
két évvel ezelőtti, hárommilliárdos
fejlesztési kötvényből lehívható
1,1 milliárd forintos összegből áll
össze. Hozzátette: az idei költségvetés
a pénzmaradvánnyal és a hitellel
stabilan működőképes, s miután
a hitelek fejlesztéseket szolgálnak,
ezért a hatályos jogszabályok
szerint nincs szükség a kormány
előzetes hozzájárulására.
A nagykanizsai közgyűlés döntött
a helyi autóbusz-közlekedés
átalakításáról, amelyet az ellenzék
soraiban is a veszteség csökkentése
érdekében szükséges kompromisszumként
értékeltek.
Az elfogadott javaslat szerint a
Zala Volán április elsejétől hétköznaponként
64 járatot szüntet meg,
többet összevon, három autóbuszt
kivon a forgalomból, és hárommal
kevesebb buszvezetőt alkalmaz. A
járatok teljesítményének 8,3 százalékos
csökkentésével párhuzamosan
a város 81 millió forint önkormányzati
támogatást nyújt közszolgáltatási
díjként a Zala Volán
részére, a 40 millió forintos normatív
támogatás mellé.
Lezárult a „Korszerű óvoda az esélynövelés szolgálatáért” – a miklósfai óvoda infrastrukturális fejlesztése
című projekt. A sajtótájékoztatóval egybekötött ünnepélyes rendezvényen a nemzeti színű szalag átvágásával
Cseresnyés Péter polgármester hivatalosan is átadta a megújult óvodát a gyerekeknek. (folytatás a 2. oldalon)
A város közgyűlése fejlesztési
hitellel fogadta el költségvetését
Átadták a felújított óvodát Miklósfán
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Dobri Katalin (+3630-640-8515). Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47.
földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel:
Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője.
Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-
6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
Kanizsa 2 – Krónika 2013. február 28.
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
(folytatás a címlapról)
A város önkormányzata közel
100 millió forint uniós támogatást
nyert a „Kis- és mikrotérségi oktatási
hálózatok és központjaik fejlesztése”
című pályázati kiíráson.
A támogatási konstrukció célja a
közoktatási intézmények beruházásainak
(infrastruktúra és eszközfejlesztés)
célirányos támogatása a
közoktatási reformfolyamatoknak
megfelelően, a minőségi oktatás
megteremtéséhez szükséges feltételek
biztosítása érdekében.
– A jövő nemzedékének szóló
fejlesztés az egész óvodát érintette,
egyben hosszú időre megoldotta
a városrészben az óvodás korúak
nevelését – hangsúlyozta a polgármester.
– A miklósfai óvoda
felújítás – amelyhez az önkormányzat
több mint tíz millió forinttal
járult hozzá – egy hosszú
sor egyik állomása, hisz jó néhány
intézményünket újítottuk meg a
városban. A következő lépésben
újabb óvodák kerülnek sorra a pályázati
és anyagi lehetőségekhez
igazodva.
A teljes körű rekonstrukción, illetve
bővítésen átesett intézmény
műszaki tartalmát Tárnok Ferenc,
a polgármesteri hivatal városfejlesztési
osztályának vezetője mutatta
be a jelenlévőknek. Az első
ütemben megtörtént a 400 négyzetméteres
épület teljes felújítása,
az épületgépészeti rendszerek illetve
a teljes villamoshálózat cseréje.
A 2. ütemben egy 140 négyzetméteres
tornaszoba épült a létesítményhez
kiszolgáló blokkokkal,
öltőzővel. A beruházás keretében
15 millió forintért udvari játékszereket,
sport- és játszóeszközöket
vásároltak. Részben megújult
az óvoda udvara is, az eddigi
beton burkolatot korszerű térkő
burkolat váltotta fel.
Miklósfán 1962-ben kezdődött
az óvodai nevelés. A jelenlegi
épület 1959-ben iskolának épült,
melyet 1992-ben kibővítettek, s
alakítottak át óvodának. A városrész
gyermekei mellett három éve
a szomszéd Liszó község óvodásainak
nevelését is felvállalta. Az
intézmény infrastrukturális fejlesztése
2012 tavaszán játszótéri
eszközök cseréjével kezdődött el,
a megszépült épületet szeptemberben
birtokba vehették a gyerekek.
B.E.
A Nagykanizsa és Térsége
TISZK Merre visz az út? elnevezésű
projektje, mely az ifjúsági
célú programok fejlesztését célozza,
a feléhez érkezett. A program
első évében szabadidős keretek
között megvalósult tevékenységeit
– iskolai klubok, nyári
táborok, önkéntesek felkészítése
– foglalták össze egy sajtótájékoztató
keretében.
A Nagykanizsa és Térsége
TISZK közel 50 millió forintot
nyert a projekt megvalósítására. A
tavaly indult program célja, a
TISZK keretein belül és a Nagykanizsa
oktatási intézményeiben tanuló
ifjúsági korosztály (jórészt általános-
és középiskolásokat) társadalmi
és gazdasági részvételének
fejlesztése, továbbá a társadalmi
erőforrások kibontásának elősegítése,
életpálya-tervezésük és –
vezetésük tudatosságának fejlesztése.
Ennek érdekében minőségi
információkat és alternatív programokat
biztosítanak.
– A projekt nélkül nem tudtuk
volna a szükséges pénzügyi és humánerőforrással
kapcsolatos hátteret
biztosítani. Fontos számunkra,
hogy ez a program létrejöhetett, ennek
segítségével magas színvonalon
tudtuk a feladatainkat ellátni –
kezdte a tájékoztatót Mérksz Andor.
Ezt követően Némethné Göncz
Tünde projektmenedzser, az iskolai
szabadidő tevékenységeket, a
klubfoglalkozásokat, valamint a
nyári táborokat bonyolítók képviselői
ismertették a feléhez érkezett
program eredményeit. Ahogy elmondták,
a diákok és a szakemberek
egyaránt rengeteg tapasztalattal,
készséggel gazdagodtak az
egyes alkalmakon.
Az ifjúsági információs ponttal
a város 9 általános és 4 középiskolájába,
összesen közel tízezer tanulóhoz
jutottak el, ahol pályaalkalmassági,
személyiségfejlesztő és
önismereti foglalkozásokat szerveztek,
továbbá bemutatták a választható
szakirányokat is. Ezen
túl az V. Városi Nyílt Nap is az orientálódást
segítette.
Az ifjúsági információs és tanácsadó
irodában önismereti foglalkozásokat
tartottak az általános
iskola 7-8. osztályosainak, ezzel
elősegítve a pályaválasztást, önmaguk
megismerését és a boldoguláshoz
elengedhetetlen kompetenciák
fejlesztését. Mindezt játékos, interaktív
formában tették. Ezen kereteken
belül megszervezték és lebonyolították
az iskolai tanműhelyek
látogatását, így betekintést nyerhettek
a tanulók a szakmák világába.
Majd megszervezték a Te a ház –
találkozási hely és közösségi tér elnevezésű
klubot, valamint az Alkotó
Ifjúság Galéria és Kávéházban
bemutatkozási lehetőséget biztosítanak
a diákoknak. A hiányszakmákat
pedig a Szakmák Színháza című
előadásból ismerhették meg a
szombathelyi Weöres Sándor Színház
előadásában.
A 2012 májusában megkezdett
klubfoglalkozásokon közel hétszáz
diák vett részt, melyet havonta másmás
iskolában tartottak tematikus
program szerint, szakemberek irányításával.
AMerre visz az út? elnevezésű
program a társadalomba való
beilleszkedést és a pályaválasztást
segítette. Az Együtt tovább klub
a családi kompetenciák fejlesztését
szolgálta. A 2012/2013-as tanév végéig
mintegy 60 foglalkozást szerveznek
a város iskoláiban.
A nyári táborokban (Merre visz
az út?, Élet-Stílus) összesen 64,
13-20 év közötti diák vett részt. A
foglalkozásokat szakképzett pedagógusok,
előadók irányították.
Többek között természetvédelmi
és irodalmi előadásokat hallgathattak,
kézműves, önismereti, sport,
egészségvédelmi, pályaválasztási
foglalkozásokon vehettek részt. A
másság elfogadásáról pedig egy
színházi előadást tekinthettek meg.
Az önkéntesek felkészítése szeptember
11-től zajlik 40 diák részvételével,
ennek során a munkaerőpiaci,
vállalkozói, tanácsadói, személyes,
kommunikációs és a közösségi
készségeket fejlesztik.
V.M.
A Merre visz az út?
egy éves tapasztalatai
Segítsen, hogy mi is segíthessünk!
A Palini Egyházközösség gyűjtést szervez a rászorulók részére.
Kérjük, ha módja van rá, adományozzon!
Az adományozás keretében megunt, de még használatra alkalmas ruhát,
cipőt, játékot, tartós élelmiszert gyűjtünk. Vannak embertársaink,
akiknek e kis segítség is sokat jelent. Adományaikat 2013. máricius 8-
án (péntek) 15 órától 17 óráig és március 9-én (szombat) 9 órától 12
óráig a Palini Templom közösségi termében adhatják le.
Szervezők
Fotó: Varga Mónika
Kanizsa – Emlékezés 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. február 28.
Az ’56-os emlékműnél került
sor A Kommunizmus Áldozatainak
Emléknapja alkalmából a
koszorúzásra.. Emlékművünkön
Márai Sándor sorai olvashatók.
A költő írja ugyanebben a versében:
„Mindig új élet lesz a vérből.”
Igaz ez a katyñi mártírokra
is. Agyilkosok szándékával ellentétben
az ő ártatlan áldozatuk
a nemzeti önrendelkezés és az
újjászületés záloga lett.
Roman Kowalski lengyel nagykövetet
és a kíséretében lévő Ma³-
gorzata Radwan-Vass másodtitkárt a
fellobogózott városházán Cseresnyés
Péter polgármester fogadta.
Miután a diplomata névjegyével látta
el a kanizsai középiskolások okleveleit,
tartalmas eszmecserére is sor
került a vendég és vendéglátója között.
Az emlékműnél az ő koszorúik
után az emlékezők hosszú sora következett.
Amegemlékezés a könyvtárban
folytatódott a két nemzet
himnuszával, Konrad Sutarski két
versével, majd Cseresnyés Péter polgármester
köszöntője következett:
„Tisztelt Nagykövet Úr! Tisztelt
Hölgyeim és Uraim!
Ma már tudjuk, Katyñban az
oroszok szándéka az volt, hogy
megfosszák értelmiségi rétegétől a
lengyel társadalmat. Mert rájöttek,
hogy a lengyel nemzetet – akárcsak
a magyart – nem lehet fegyverrel
elpusztítani, nem lehet kiéheztetni,
nem lehet annyira meggyötörni,
hogy elpusztuljon. De ha
elveszik a lelkét, szellemét, tudatát,
megfosztják történelmétől,
nyelvétől, akkor a nemzet néppé
silányodik.
A lengyel nemzet története példa
lehet számunkra is. Lengyelország
123 évig nem is volt rajta Európa politikai
térképén, mégis ekkor erősödött
meg lélekben a lengyel nemzet.
Miután az ország 1918-ban függetlenné
vált – ahogy a kiállítás bevezető
tablóján is olvashatjuk – olyan építés
kezdődött, amelyet nagy lelkesedés
és önzetlenség jellemzett. Ennek
a munkának számtalan résztvevője
1940-ben a katyñi halálgödörben végezte.
Ahivatásos katonák és tartalékos
tisztek bűne az volt, hogy akárcsak
1920-ban, a lengyel-bolsevik
háborúban, meg akarták védeni szabad
és független hazájukat. Lengyelországra
mi, magyarok azért is tekintünk
kiemelkedő rokonszenvvel,
mert a bátorság, az áldozatkész hazaszeretet,
az egészséges nemzeti önérzet
példáját mutatják.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A világ kezdi megszokni, hogy
immár a magyarok is kiállnak magukért,
és ennek eredményeként Magyarországot
mindenkinek egyenlő
félként kell kezelnie. Az elmúlt két
év világossá tette: a magyarok nem
fogadják el a kettős mércét. A magyar
példa azt mutatja: csak annak
van becsülete, aki akár konfliktusok
árán is kiáll az érdekeiért. Pedig korábban
arra biztattak bennünket – itthon
is –, hogy merjünk kicsik lenni
és húzzuk meg magunkat, különben
pórul járunk. Az uniós költségvetési
megegyezés azonban egyértelműen
bebizonyította: nem ez a helyes út,
hanem az, amit a magyar kormány
következetesen képvisel, több mint
két éve.” – mondta egyebek között
beszédében Cseresnyés Péter.
Ezt követően a Lengyel Köztársaság
rendkívüli és meghatalmazott
nagykövete, Roman Kowalski
emelkedett szólásra:
Mélyen tisztelt Polgármester úr,
Kormánymegbízott úr, Hölgyeim
és Uraim!
– Köszönöm szépen ezt a gyönyörű
magyar verzióját a lengyel himnusznak,
szégyellem magamat, de
nem ismerem – kezdte beszédét a
nagykövet, majd így folytatta: – Köszönöm
szépen a meghívást. Megtiszteltetés
számomra, hogy ma itt lehetek
Nagykanizsán, ahogy megtisztelő
az is, hogy a város azzal a katyñi
tömeggyilkosságról szóló kiállítással
emlékezik meg a kommunizmus áldozatairól
a nekik szentelt emléknap
alkalmából, amelyet helyettesem
nyitott meg a múlt hónapban.
Katyñ nemcsak az emberi képzeleten
túlnövő tömeggyilkosság. Ez a
bűntett példázatként állítja elénk az
egész kommunista diktatúra kegyetlen
működését: a megfélemlítést, az
erőszakot és a hazugságot, amelyeket
a rezsim tudatosan használt, sőt
saját áldozatait és azok családjait is
az igazság tagadására kényszerítette
a túlélés zálogaként.
Szörnyű kimondani, de tudjuk,
hogy Európa ezen tájékán Katyñ
minden nemzet életében megtörtént.
Mindannyian nagy tartalékokkal
rendelkezünk, amelyek
magukban rejtik a jó cselekedetek
lehetőségét, de a mérhetetlen gonoszság
magvát is magunkban
hordozzuk. Nem feledkezhetünk
meg erről! Ahogy azt is észben
kell tartanunk, hogy mi az, ami
megóv bennünket a gonoszságtól,
ezek: a keserves igazság kimondása,
a megbékélés, az emlékezés, a
fiatal nemzedékek megfelelő oktatása
és azok az értékek, amelyeken
ez az oktatás alapszik – többek között
a kollektív emlékezetet is formáló,
megtartó családi kötelék.
Végezetül szeretnék még néhány
szót szólni az oktatás szerepéről.
Biztató jel, hogy egyre több fiatal
érdeklődik történelmünk iránt, hiszen
ők viszik tovább a kollektív
emlékezetet. Nagyon örülök, hogy
legalább szimbolikus formában
megköszönhetjük ezt az érdeklődést
a vetélkedő résztvevőinek, akiknek
nagy szeretettel szeretném átadni
díjainkat, a lengyel történelemmel
foglalkozó könyveket. A legjobban
szereplő iskolának egy egész
könyvcsomagot állítottunk össze.
Polgármester úrnak pedig szeretném
odaajándékozni az Emlékezés
című kétkötetes albumot, amely a
II. világháború idején Magyarországon
menedékre talált lengyel menekültek
sorsát mutatja be, ezen keresztül
pedig a lengyel és a magyar
nemzetet összekötő kivételes barátságra
is bizonyítékkal szolgál. Arra
emlékeztet bennünket, hogy minden
körülmények között képesek vagyunk
megőrizni emberségünket és
megtartani a barátságot. Mi, lengyelek
a mai napig emlékszünk erre a
kivételes körülmények között megnyilvánult
barátságra.– zárta szavait
Roman Kowalski.
– A Nagykanizsai Polgári Egyesület
2002 óta emlékezik meg a
kommunizmus áldozatairól. Amikor
öt évvel ezelőtt úgy döntöttünk,
hogy a kiállításhoz kapcsolódó
középiskolás vetélkedővel
bevonjuk a ’90 után született fiatalokat
is, tulajdonképpen az Írás ősi
parancsának engedelmeskedtünk:
„Beszéld el fiaidnak!” Immár harmadik
alkalommal pedig ez már
nem csak holmi civil kezdeményezés,
hanem Nagykanizsa városa
által felvállalt ügy. – szólt az
eredményhirdetés bevezetőjében
Kóré Péter, az NPE előző elnöke,
majd az oklevelek átvételére szólította
a Piarista Iskola mindkét csapatát,
a Dr. Mező Ferenc Gimnázium
csapatát és a Batthyány Gimnázium
Pécsi és Horváth tanár
urak által felkészített csapatait. A
harmadik helyezést a Tüske Ágnes
tanárnő által felkészített
batthyánysok értek el: Hetési Bianka,
Huszár Nóra, Kanász Kitti,
Kovács Dorottya és Lutor Katalin.
A második és az első helyezettek
egyaránt Farkas Tünde tanárnő
cserhátis diákjai: Budai Dávid,
Marton Róbert, Németh Csaba,
Németh Marcell és Orbán Veronika,
illetve Baráth Dániel, Battyán
Dániel, Kiss Máté, Parély Ákos és
Pál Marcell lettek.
Kanizsa
Kowalski:
Csak a kollektív emlékezetet is formáló,
megtartó családi kötelék óvhat
meg bennünket a gonoszságtól
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa – Szépkorúak 4 2013. február 28.
Az Idősügyi Tanács ülést hívott
össze, melyre valamennyi
nagykanizsai idősügyi szervezet
és klub vezetőjét, képviselőjét
várták. A napirendi pontok közt
szerepeltek a közeljövőben megvalósuló
rendezvények, a közösségfejlesztés,
a 2013. évi költségvetés
és a generációk együttműködése
is.
Cseresnyés Péter polgármester
elöljáróban elmondta, azt tűzték ki
célul, hogy minél több idős emberhez
eljussanak, mert csak ebben az
esetben tudnak nekik segítő kezet
nyújtani. Ennek érdekében különféle
fórumokat (iskolák, média, idősügyi
és civil szervezetek, egyház)
vesznek majd igénybe a minél nagyobb
lefedettség érdekében, de a
lakosság segítségét is kérik, jelentsék
be, ha rászoruló lakosról tudnak.
Így az időseket támogatnák, de remélik,
egy oda-vissza működő kapcsolat
alakulhat ki és a 60 év feletti
személyek rendkívüli tanóra keretében
átadhatják tapasztalataikat,
szakmai tudásukat a fiataloknak.
– A 2013. évi költségvetés szervezése
kisebb fejtörést okozott,
mint az elmúlt években. Nagyobb
mozgásteret is enged és működési
hiányt sem kellett terveznünk – foglalta
össze Cseresnyés Péter. Hozzátette,
a fejlesztésekhez közel egy
milliárd forint hitelt kell majd felvenniük,
melynek nagy része a pályázati
önrészek miatt szükséges,
így ha nem nyernek, kevesebbet
igényelnek. Gondolkodnak alternatív
energiaforrás felhasználásán, sétakert
megvalósításán, a belváros
rekonstrukció folytatásán, a ligetvárosi
lakások felújításán, valamint
egy köztér létesítésén. Intézmények
helyrehozását és egy szabadtéri
konditerem kiépítését is szeretnék
megvalósítani. Beépítették a költségvetésbe
a 70 millió forintot
igénylő út és járda felújítást, melynek
helye még nem behatárolt.
Az idei évre nem terveztek működési
hiányt, minden intézmény
funkcióinak ellátására rendelkeznek
elegendő forrással. – A lehetőségekhez
képest jól gazdálkodtunk
és az elmúlt évben Nagykanizsa
egymilliárd forint támogatást kapott
– mondta a polgármester.
Könnyebbséget hozott a hitelkonszolidáció,
a kórház állami kézbe
vétele és az oktatással kapcsolatos
fenntartási költségek átvállalása.
Természetesen a klubok támogatására
is különítettek el pénzt a költségvetésben,
mely segítségével a
működésüket és a közösségalakítás
szempontjából jelentős programjaikat
támogatják. Hiszen ezek a rendezvények
színesítik a város életét
és közösségi létet biztosítanak az
időseknek, így nem egyedül kell élniük
a mindennapjaikat.
Balogh István, az Informatikai
Munkacsoport társelnöke a napokban
befejeződött alapfokú számítógépes
tanfolyam fontosságát
emelte ki, melynek köszönhetően
a résztvevő 25 fő már képes az
interneten keresni és a Wordben
szöveget szerkeszteni. Mivel igény
mutatkozott egy újabb kurzusra,
ezért minden érdeklődőt sok szeretettel
vár csütörtökön 16 órától a
Batthyány gimnáziumban.
Városunk Idősügyi Tanácsa és
a helyi oktatási-nevelési intézmények
együttműködésében
még tavaly létrejött Informatikai-
Közéleti Munkacsoport
szerdai ülésén több napirendi
pontról tárgyaltak a tagok. Többek
között az idősek számára
létrehozandó honlap tartalmáról,
valamint az ehhez szükséges
tárgyi, informatikai eszközök
meglétéről.
A munkacsoport célja, mint az
ülésen elhangzott, hogy a
seniorok informatikai képzését
pótolják. Ennek megfelelően
mintegy 27 időskorú ingyenes
tanfolyamon vett részt a Halis
István Városi Könyvtárban, közülük
25-en sikeresen teljesítették
a „próbát”. Ám ahhoz, hogy
a világháló aktív felhasználói lehessenek,
elengedhetetlen a
megfelelő eszköz-háttér, különösen
azokban a közintézményekben,
ahol nyugdíjas klubok
működnek – ismertette a napirendi
pont tartalmát Balogh István,
az Informatikai-Közéleti
Munkacsoport társelnöke. Ezért
felmérést készítettek a mintegy
26 klub, egyesület tárgyi ellátottságáról:
a berendezéstől a
számítógépeken keresztül, az
internethálózat meglétéig. A leltár
során kiderült, hogy 12 olyan
klub van, amelynek még megfelelő
helyisége sincs, ezért a tagok
megfogalmazták javaslatukat,
miszerint a Medgyaszay
Ház emeletén kell kialakítani
egy, számítógéppel és netkapcsolattal
rendelkező helyet. Ami
megfelelő lesz – többek között
arra is – hogy az idősek aktívan
használhassák a számukra létrehozandó,
tájékoztató jellegű
honlapot, mely elsősorban arra
hivatott, hogy bevonják őket az
információs vérkeringésbe, tájékozódhassanak
akár a helyi
egészségügyben,valamint a rendezvények,
események időpontjáról.
Ahogy arról is, milyen
idősekkel foglalkozó társklubok,
egyéb szervezetek vannak
városunkban, ezért ezen csoportok
bemutatkozó anyagai szintén
részét képezik a 60+.hu
weboldalnak – mondta dr. Szabados
Gyula. Az önkormányzati
tanácsadó, idősügyi referens arról
is beszélt, hogy az idősek információhoz
való jutását könyvek
útján is biztosítani kívánják.
Oly módon, hogy a „Könyvtár
házhoz megy.” Ebben segítséget
nyújtanak majd azok a középiskolás
fiatalok, akiknek – a nemzeti
köznevelésről szóló törvény
értelmében – önkéntes közösségi
szolgálatot kell teljesíteniük.
Márpedig Nagykanizsán mintegy
504 diákra vár majd, akár
szociális vonalon is teljesíthető,
ilyen jellegű tevékenység. Ezért
a Közösségfejlesztési-Tehetséggondozási
Munkacsoport tagjai
tárgyaltak az e tematikára kialakított
ütemtervről is.
Városunk Idősügyi Tanácsának
Közösségfelesztési-Tehetséggondozási
Munkacsoportjának
ülésén a minap különböző napirendi
pontokat vitattak meg.
Meghatározták a munkacsoport rövid-
és középtávú feladattervét, elfogadták
a közösségi szolgálatról szóló
ütemtervet, majd megvitatták a májusi
Generációs Forgatag programtervét.
Boa Sándor (képünkön) elnök a feladatterv
meghatározásánál elmondta, a
2011-ben elfogadott nemzeti köznevelésről
szóló törvény egyik újdonsága,
hogy a 2016. után érettségit tevőknek,
hogy a bizonyítványukat kézhez kaphassák,
ötven óra közösségi szolgálatot
kell teljesíteniük. A statisztikai adatok
szerint városunkban ez az említett évben
több mint ötszáz diákra vonatkozik
majd.
Ennek kapcsán szeretnék a segítséget
kérni, hogy Nagykanizsa minden
polgárához eljusson az információ,
szóljanak, ha olyan emberről tudnak,
aki magányos, társaságra vágyik, segítségre
szorul, vagy nincs megoldva
az ellátása. Szeretnék elérni, hogy ne
maradjon senki gondozás nélkül. Öt
fórumon keresztül tervezik az információt
eljuttatni, így a média, a civil
szervezetek, az iskolák, az idősügyi
szervezet és az egyház segítségével.
Egy úgynevezett zöld e-mailt is létrehoztak
(idosugy@nagykanizsa.hu),
ahova a javaslatokat várják. Ennek segítségével
tehát a rászoruló időseken
segítenének, de szeretnék, ha egy odavissza
működő kapcsolat alakulna ki.
Így tervezik egy szívességi adatbázis
kiépítését is, amelyben azon 60 év feletti
személyek neve szerepelne, akik
tapasztalatukkal, szakmai tudásukkal
támogatnák a fiatalokat, akár egy
rendkívüli tanóra keretében is.
A májusi Generációs Forgatag
részleteit Büki Pálné mutatta be, elmondta
a rendezvény célja, hogy a
város hagyományos eseményeit –
Idősek majálisa, Generációk Napja,
Kanizsaiak Kanizsáról – felelevenítsék,
egy programba szervezzék. A
program május 16-án (előnap: 15-én
teke verseny) lesz az Eötvös-téren,
illetve a tekecsarnokban. Generációs
ügyességi versenyt, kulturális bemutatót,
generációk utcáját, idősek
sakk- és tekeversenyét, valamint
idősek bálját tervezik. A rendezvényre
összesen 570 ezer forintot
fordítanának.
Sz.Zs. - V.M.
Az időseket érintő kérdésekről
Információt,
segítséget!
Közösségfelesztési-
Tehetséggondozási
Munkacsoport
Az én hobbim sorozat keretében
tárták az érdeklődők elé
Ács Julianna babagyűjteményét
a Hevesi Sándor Művelődési
Központ földszinti
előcsarnokában, ahol már tíz
éve tekinthetőek meg a különféle
gyűjtemények. A kiállítás
március 6-ig látogatható.
A tárlatot Karosi Lászlóné, a
Napfény Rákbetegek Egyesületének
elnöke mutatta be és nyitotta
meg. Ahogy elmondta, Ács
Julianna már kislánykorában nagyon
szeretett babázni, de azok
nem maradtak meg. A gyűjtemény
első babáját Belgiumból
kapta, egy csoki kísértében,
majd barátnője ajándékozott neki
egy másikat is, hogy ne maradjon
társ nélkül. Ezt követően
születésnap, névnap nem múlhatott
el babaajándék nélkül, de a
bolhapiac is a kedvenc beszerzési
helyei közé tartozik.
– Szerencséje, hogy férje is támogatja
hobbijában, nem bánja,
hogy szinte az egész lakást birtokba
vette a százkét baba. A gyűjteményben
megtalálható kislánya
kedvence is – mondta Karosi
Lászlóné.
A megnyitón a Kőrösi Csoma
Sándor – Péterfy Sándor Általános
Iskola Péterfy Tagintézményének
negyedik osztályos tanulói működtek
közre.
V.M.
Kanizsa – Hirdetés 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. február 28.
ÁCS JULIANNA
BABAGYűJTEMÉNYÉNEK
BEMUTATÁSA
Megtekinthető: március 10-ig
Március 4. 15 óra
"REFLUX, NYELőCSő
BETEGSÉGRőL ÁLTALÁBAN"
Dr. Horváth Judit belgyógyász
adjunktus előadása. Szervező:
Szívbetegekért Egyesület és a
Kanizsai Kulturális Központ
Március 4-8.
"NYITÁS A VILÁGRA"
országos képzőművészeti kiállítás
Szervező: A Hajléktalanok és
Hátrányos Helyzetűek Zala Megyei
Egyesülete. A belépés díjtalan
Március 5. 14 óra
"Ifjú tehetségek" sorozat keretében
TAKÁCS ALEXANDRA ÉS
POSZOVECZ LÁSZLÓ A
BATTHYÁNY LAJOS
GIMNÁZIUM TANULÓINAK
KÉPZőMűVÉSZETI
KIÁLLÍTÁSA
Megnyitja: Stamler Lajos
művésztanár.
Megtekinthető: március 29-ig.
Március 6. 19 óra
Filharmónia bérlet
BUDAPEST RAGTIME BAND
KONCERTJE
Művészeti vezető: Gayer Ferenc
A műsorban tradicionális jazz-standardek,
népszerű feldolgozások hangoznak
el. Belépődíj: 2 600 Ft.
A Filharmónia Budapest és Felső-Dunántúl
Nonprofit Kft. szervezésében.
Március 7. 19 óra
"NE BESZÉLJÜNK EGYSZERRE!"
- Az Illetékes visszatér.
Koltai Róbert Jászai Mari díjas, Érdemes
Művész zenés retro-kabaréja.
Belépődíj: I. hely 1500 Ft, II. hely
1200 Ft.
Március 1. 17 óra
AZ EGRY JÓZSEF
ALAPÍTVÁNYHOZ TARTOZÓ
MűVÉSZEK KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető: március 13-ig.
A belépés díjtalan.
Március 4. 17 óra
KÉZMűVES ALKOTÁSOK
KIÁLLÍTÁSA (hímzések, fafaragások)
Megtekinthető: március 13-ig
A belépés díjtalan.
Március 8. 19 óra
JUBILEUMI FESZÜLTSÉG
KONCERT
Vendég: Lost Garden. Belépődíj: 300
Ft. Büfészolgáltatás.
Február 28.
TÁJAK, KOROK - Z. SOÓS
ISTVÁN KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető: június 30-ig
Március 1.
INDIA ÖRÖKSÉGE - Kiállítás Sass
Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet
Indiában festett alkotásaiból.
Megtekinthető: május 31-ig.
SAJTÓKÖZLEMÉNY
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tudomásul veszi
minden parlamenti párt nagykanizsai szereplését, és követi a demokrácia
szabályait. Így akár az MSZP, akár a Jobbik bármely országgyűlési
képviselője termet szeretne bérelni vagy fórumot akar tartani a városban,
azt nem kívánja megakadályozni. Ez demokratikus kötelességünk,
hiszen így őrizzük a 23 éve kivívott szabadságjogainkat.
Fodor Csaba, az MSZP megyei elnökének korábbi közleményére
reakcióként Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
leszögezi: nem akar egy politikai vitában harmadik félként részt venni.
Nagykanizsa, 2013. február 26.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Lakossági fórum
Sajni József önkormányzati képviselő 2013. március 7-én 18.30 órakor
lakossági fórumot tart Miklósfán a Mindenki Házában. Meghívott
vendég: Cseresnyés Péter polgármester, valamint a településrészen
érintett szervezetek vezetői. Téma: az elmúlt időszak értékelése, és a
következő év lehetőségei.
Vitrinben a
(kis)babák
Fotó: Varga Mónika
Kövessen minket
okostelefonján is:
www.kanizsaujsag.hu
Kanizsa 6 – Hirdetés 2013. február 28.
Megváltozott Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Idősügyi
Tanácsa fogadóóráinak helyszíne. 2013. február 28-án, és azt követően
minden hónap utolsó csütörtökén, 10-12 óráig a polgármesteri hivatal alagsorában
várják a nyugdíjas ügyfeleket. Február 28-án az Erzsébet-program keretében
meghirdetett Erzsébet Üdülési Kártya segítségével igénybe vehető üdülési
pályázat beadásában is segítséget nyújtanak.
Azok a nagykanizsai nyugdíjasok, akinek az Erzsébet-program pályázat
elektronikus beadása gondot okoz, de szeretnének benne részt venni és 5000
forint önerő befizetésével eltölteni valamelyik szállodában 5 napot teljes ellátással
– keressék fel a csütörtöki fogadóórán a polgármesteri hivatal alagsorában
Boa Sándort és dr. Szabados Gyula idősügyi referenst, akik minden felvilágosítást
megadnak, valamint a pályázathoz csatolandó dokumentumokat
beszkennelik, a pályázatot pedig elektronikusan elküldik. A pályázat beadásához
szükség van a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a NYUFIG) 2013. évi havi
nyugellátás megállapítását tartalmazó igazolására és az adóazonosító jelre,
ezeket dokumentumokat a fogadóórára el kell vinni, ott digitalizálják.
Idősügyi fogadóóra - időpontváltozás
Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a 2013/2014-es nevelési évre vonatkozó
óvodai jelentkezés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata óvodáiban
2013. március 5-6-án történik. Mindkét napon 8.00 - 17.00 h-ig várják az
intézmények a leendő óvodások jelentkezését. A jelentkezés helye a kötelező
felvételt biztosító vagy a szülő által választott óvoda.
A felvételről a férőhelyek ismeretében az intézmények vezetői döntenek,
melynek eredményéről a szülőket 8 napon belül írásban értesítik.
Az óvodába kötelező beíratni azokat a gyerekeket, akik 5. életévüket a
2013. évben töltik be és még nem járnak óvodába. A közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény 24.§ (3) bekezdése szerint a gyermek abban az évben,
amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2013. szeptember
1.) napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek is, akik 3. életévüket 2013. augusztus
31-ig betöltik, vagy akik a 2013/2014. nevelési év során lesznek 3 évesek.
A 2011. évi köznevelésről szóló CXC. törvény 8.§ (1) bekezdése lehetővé
teszi azon gyermekek óvodai felvételét is, akik a harmadik életévüket a felvételétől
számított fél éven belül betöltik, feltéve, hogy minden hároméves és annál
idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
A jelentkezéshez szükséges okmányok: a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
gyermekorvosi igazolás, lakcím igazolásra alkalmas személyi igazolvány
vagy lakcímkártya, nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt
tartózkodást igazoló okmányok.
Óvodai jelentkezések - 2013/2014.
A MÁV-START Zrt. tájékoztatása szerint 2013. március 7-től 2013. március 12-ig
Murakeresztúr – őrtilos állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt
módosul a 30-as sz. Budapest – Székesfehérvár – Nagykanizsa, a 41. sz. Dombóvár-
Gyékényes – (Nagykanizsa) és a 60.sz. (Nagykanizsa) – Gyékényes – Pécs vonalon
a hirdetményben feltüntetett vonatok menetrendje.
A 30-as sz. Budapest-Székesfehérvár – Nagykanizsa vonalon Nagykanizsa –
Gyékényes, a 41. sz. Dombóvár – Gyékényes – (Nagykanizsa) vonalon Gyékényes
– Nagykanizsa, a 60-as. sz. (Nagykanizsa) – Gyékényes – Pécs vonalon Gyékényes
– Nagykanizsa között vonatpótló autóbuszok közlekednek, amelyek a menetrendben
sötétített alappal történtek megjelölésre.
A Gyékényes – Nagykanizsa állomások között közlekedő vonatpótló autóbuszok
Murakeresztúr,Belezna és őrtilos községeket nem érintik, az utasokat:
- Murakeresztúr vá. – Nagykanizsa vá. (M járat)
- Belezna Petőfi tér 5. VOLÁN mh. – Surd beleznai elágazás VOLÁN mh. (B járat)
viszonylatokban közlekedő ingázó kisbuszokkal szállítják el.
Ideiglenes vasúti járat változások
Önkéntes segítőket keresnek
Önkéntes segítőket várunk, akik szabadidejükből heti 2-3 órát
kórházban fekvő betegek segítésére áldoznának.
Ajelentkezőket információs estére hívjuk, 2013.03.06-án 17-órakor,
ahol megismerkedhetnek az Önkéntes Segítő Szolgálat működésével
és a vállalható feladatokkal.
Helyszín: Kanizsai Dorottya Kórház (Nagykanizsa Szekeres u. 2-8.,
Önkéntes Koordinátori Iroda, 8-as épület I. emelet). Jelentkezni telefonon
lehet a 0693-502-000/ 2962, 0630-343-2915, 0630-419-4254
telefonszámokon.
Filákné G. Erzsébet és Csarankóné Gy. Judit koordinátorok
Kanizsa – Városháza 7
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. február 28.
Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a 2013/2014. nevelési évre vonatkozó
bölcsődei beiratkozások időpontja 2013. március 5-6-án 8-17 óra
között lesz az Egyesített Bölcsőde Rózsa u. 7/A. szám alatti székhelyén.
A jelentkezési lapok a bölcsőde honlapjáról letölthetők: http://egyesitettbolcsode.
mindenkilapja.hu.
Az intézmény az érdeklődők részére 2013. március 2. napján (szombaton) 9-
12 óra között "Bölcsődenyitogató" keretében lehetőséget biztosít valamennyi
tagbölcsőde (Belvárosi Bóbita Bölcsőde - Nagykanizsa, Kisfaludy u. 19., Meseház
Bölcsőde - Nagykanizsa, Attila u. 7., Napraforgó Bölcsőde - Nagykanizsa,
Csokonai u. 5., Rózsa Bölcsőde - Nagykanizsa, Rózsa u. 7/a.) megtekintésére.
Bölcsődei beiratás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti az alábbi ingatlanát:
Hrsz.,helye, nettó kikiáltási ár (Ft), versenytárgyalások időpontjai
10795, Cserfő hegyi zártkert, 225.000 Ft, 2013. március 6., 10:00 óra
A versenytárgyalás helye: NK MJV Polgármesteri Hivatala II. em. 2. iroda,
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. tel.: 20/849-2330.
Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetőségeken
kérhető, illetve megtekinthető a www.nagykanizsa.hu honlap BEFEKTETőKNEK
menüpont Ingatlan értékesítés alpontja alatt.
Versenytárgyalás - Cserfő
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti az alábbi Ipari Parki ingatlanát:
4378/32 hrsz, 3015 m2, 10.250.000 Ft + áfa. Időpont: 2013. március 7-én
13.00 óra. Eredménytelen versenytárgyalás esetén: minden második csütörtökön,
a fenti időpontban. A versenytárgyalások helye: Nagykanizsa, Garay u.
21. (Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. irodaháza, I. emeleti tárgyaló.). A
versenytárgyalási felhívás teljes szövege, értékesítés főbb elvei és feltételei: a
www.nkvg.hu vagy a www.nagykanizsa.hu honlapon megtalálhatók.
A további részletekről érdeklődni lehet: személyesen a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató Zrt. Garay utca 21. szám alatti irodaházában (Ipari Park), telefonon
a 93/311-241. vagy 93/314-078. telefonszámon, a 116-os melléken.
Versenytárgyalás - Ipari Park
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7.) pályázatot hirdet a Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye (8800
Nagykanizsa, űrhajós u. 6.) intézményvezető (magasabb vezető) munkakörének
teljes munkaidőben, közalkalmazotti kinevezés szerinti munkakör
mellett történő betöltésére. A részletes pályázati kiírás megtekinthető a
www.nagykanizsa.hu honlapon a Felhívások menüpontban.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet az önkormányzat
kizárólagos tulajdonában lévő Kanizsa Uszoda Szolgáltató Egyszemélyes
Kft. Nagykanizsa, Csengery u. 49. ügyvezetői tisztségének betöltésére.
A részletes pályázati kiírás megtekinthető a www.nagykanizsa.hu honlapon
a Felhívások menüpontban.
Álláspályázatok
Cseresnyés Péter polgármester fogadónapját 2013. március 6-án
(szerdán) tartja 8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában.
Polgármesteri fogadóóra
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata állást hirdet a Zrínyi
Miklós - Bolyai János Általános Iskola Székhelyintézmény (8800 Nagykanizsa,
Zrínyi u. 33.) feladat-ellátási helyre az alábbi munkakörök betöltésére:
Határozatlan idejű közalkalmazotti foglalkoztatással:
- takarító teljes állásban 2 fő
- takarító félállásban 1 fő
Érdeklődni személyesen a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal Művelődési és Sportosztályán (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I.
emelet 12.), valamint a +3620/849-2333 telefonszámon lehet.
Jelentkezés módja, helye: személyesen vagy postai úton a Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztályán (8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 12.) Bagarus Ágnes osztályvezetőnél
önéletrajz benyújtásával.
Jelentkezési határidő: 2013. március 8.
Álláspályázatok - Zrínyi - Bolyai
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bérlakásokról
szóló 42/2007. (IX.25.), a Garzonházakról szóló 32/2001.
(VI.27.) önkormányzati rendelet alapján az alábbi üres önkormányzati
bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
I. Önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkező (csere) ill. nem rendelkező
pályázók részére:
Szociális és költség alapon
1. Nagykanizsa, Ady u. 11. III. em. 30.
2. Nagykanizsa, Bartók B. u. 7/D. II. em. 2.
3. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/A/2.
4. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/C/6.
5. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/G/1.
6. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/G/8.
7. Nagykanizsa, Deák F. tér 6. fsz. 2.
8. Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. fsz. 8.
9. Nagykanizsa, Erzsébet tér 11/A. I. em. 7.
10. Nagykanizsa, Erzsébet tér 11/C. I. em. 1.
11. Nagykanizsa, Múzeum tér 2. III. em. 13.
12. Nagykanizsa, Nagyrác u. 2/A. fsz. 3.
13. Nagykanizsa, Nagyrác u. 2/A. fsz. 10.
14. Nagykanizsa, Rozgonyi u. 2. III. em. 16.
15. Nagykanizsa, Rózsa u. 22/D. III. em. 10.
16. Nagykanizsa, Városkapu krt. 4/c. IV. em. 13.
17. Nagykanizsa, Városkapu krt. 10/B. IV. em. 15.
II. Garzonházban lévő önkormányzati bérlakások:
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. fsz. 2.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. I. em. 5.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2013. március 11. (hétfő)
Kiadó önkormányzati bérlakások
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden hónap első szerdáján 16 órától 17 óráig a Batthyány
Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865,
balogh.laszlo61@chello.hu.
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart
minden hónap első keddjén 17 órától 19 óráig a Zsigmondy-Széchenyi Szakképző
Iskolában (Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.) 20/388-8259, bcsaba@nagykanizsa.hu.
Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Magyar u. 80-tól-164-ig (páros oldal),
Magyar utca (páratlan oldal) 83-tól-183-ig, Garay utca páros és páratlan oldala, Kinizsi
u. 100-as lakó-tömbház, Hársfa utca, Ifjúság utca, űrhajós utca és Lámpagyári
utca) önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap 1. szerdáján 16
órától a Pálma Vendéglőben (Magyar utca). Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós
Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.
Dr. Etler Ottó önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2013. március 4-én 17 órától
a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
Sajni József önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2013. március 4-én (hétfőn) 16
órától 17 óráig a ligetvárosi óvodában, 17 órától 18 óráig a Vécsey Általános Iskolában,
18 órától 19 óráig Miklósfán a Mindenki Házában (sajni.jozsef@nagykanizsapmh.hu).
Szőlősi Márta a 9. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart
minden hónap 1. hétfőjén 17 órától a Zrínyi Miklós Általános Iskolában. (Zrínyi M.
u. 38.): 30/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@hotmail.com.
Tóth Nándor önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2013. március 4-én 17 órától
Bajcsán a Kultúrházban, aznap 18 órától Kiskanizsán a volt Nagyrác utcai iskola
ebédlőjében.
Képviselői fogadóórák
8 Kanizsa – Irodalmi tekergések 2013. február 28.
Prof. Dr. Gerlinger Imre fülorr-
gégész orvosprofesszor, a Pécsi
Orvostudományi Egyetem
Általános Orvostudományi Kara
Fül-orr-gégészeti és Fej-,
nyaksebészeti Klinikájának
igazgatója tartott rendhagyó irodalom
és orvostudományi órát a
Batthyány Lajos Gimnáziumban.
Az oktatási intézmény egykori
tanítványától érdekes és szemléletes
előadást hallgathattak a tanulók
Kosztolányi és Babits betegsége
kapcsán az orvostudomány és az
irodalomtörténet határterületéről,
mely egyben jó pályaorientációs
alkalmat jelentett az előadáson
megjelent négy osztály diákjai számára.
Köszöntőjében Balogh
László igazgató a batthyánys
„öregdiákról” azt is elárulta, irodalmi
színpados volt, sőt ő szerezte
a Dorottya című előadásuk zenéjét
is, melyért külön díjban részesült
az iskola.
Dr. Gerlinger Imre 1981-ben
végzett a Pécsi Orvostudományi
Egyetemen. Angliai vendég főorvosi
évei során 2001 és 2003 között
kezdte el gyűjteni híres személyek
fül-orr-gégészeti kórtörténeteit.
Orvostörténeti búvárkodásait
számos publikációjában osztotta
meg a szakmai közvéleménynyel.
Fül-orr-gégészeti históriák
címmel 2012-ben könyve jelent
meg lányával, Lillával közösen. A
könyv 17 híres ember legtöbbször
halálhoz vezető betegségét írja le.
Izgalmas feladatra vállalkozott. Az
elmúlt fél évezred uralkodói, politikusai,
művészei, költői és tudósai
közül azoknak az életútját elemezte,
akiknek fül-orr-gégészeti betegség
okozta a halálát. A történeteiben
azt is elemezte, hogy a történelmi
személyiségek miként választottak
a kor elismert gyógyítói
közül.
– Nagy örömmel jött – jegyezte
meg mindjárt az elején a profeszszor,
mert szerette, és most is szereti
egykori iskoláját. Elmesélte
hallgatóságának, sokáig emlékezetes
marad számára a három évvel
ezelőtti, 35 éves érettségi találkozójuk.
Futballmérkőzést vívtak
Balogh László igazgató úr osztályával,
és ő egy olyan szerencsétlen
esést produkált, hogy mentő
vitte el a kórházba. Amikor egy
volt tanítvány meglátta véresen kiterítve
az asztalon, és kezdte öszszevarrni
a fejét, azt mondta neki:
„Jaj, professzor úr, pont olyan alakú
a seb a feje tetején, mint egy
Mercédesz jel, és az ilyen le is szokott
néha rohanni.” – El lehet képzelni,
milyen állapotban voltam –
magyarázta humorosan. – De
mindegy, nem rohant le. Azonban
ez a meccs jelentette a futball pályafutásom
végét. Azóta csak a teniszsport
maradt meg.
Bár a diákok szívesen tovább
hallgatták volna a történetek sorát
az első szerelemtől kezdve a focimeccsek
izgalmáig, de erre ezúttal
nem adódott lehetőség, mert a
szakma és a költészet kapcsolatát
45 percbe kellett belesűrítenie. S
mielőtt rátért előadására, szeretettel
köszöntötte az első sorban helyet
foglaló egykori igazgatóját,
Szebenyi Máriát, aki mint mondta
a professzor, nagyon szigorú volt,
de nagyon-nagyon szerették, mert
amikor haragudott rájuk, akkor is
lehetett a szeme mögött érezni a
szeretetet.
– Az emberi lélek természetes
tulajdonsága, hogy kíváncsi és
mindent tudni szeretne a kiemelkedő
személyiségekről. A betegség
mindig gyengíti a nagy egyéniségek
személyiségjegyeit, ezért maradt
olyan sok rejtély a hírességek
kórfolyamatai és halála körül. A
modern kori orvoslás temérdek
összefüggést tárt fel a panaszok,
tünetek és a diagnózisok között.
Ezért is izgalmas, ha történelmi
személyiségek elmúlásának eseménysorát
újravizsgáljuk, és ismeretlen
összefüggéseket keresünk.
Kosztolányit mindenki ismeri,
de a betegségéről, és azt, hogyan
befolyásolta a költészetét, már keveset
tudunk. Kosztolányi Dezső
a Nyugat első nemzedékének volt
a tagja, többek között Babits Mihály,
Balázs Béla, Szép Ernő, Móricz
Zsigmond, Juhász Gyula, Tóth
Árpád, Gellért Oszkár és Csáth
Géza mellett. Egyike a legderűsebb
magyar költőknek. Szabadkán
született, ahol édesapja (Kosztolányi
Árpád) fizika-kémia szakos
tanár, gimnáziumigazgató
volt. Apai nagyapja bankpénztáros,
1848/49-es honvédszázados,
Bem seregében szolgált, személyesen
ismerte Kossuth Lajost, beszélgetett
Petőfivel, s ő tanította
meg unokáját írni, olvasni és angolul
is. Édesanyja, a francia származású
Brenner Eulália révén unokatestvére
volt Brenner József, írói
nevén Csáth Géza, a tragikus sorsú
zseniális zenekritikus, orvos és novellaíró.
Kosztolányi fiatal kora óta hipochonder
volt, rettegett a betegségektől,
különösen a fertőzésektől
és a könnyű kalandok következményeitől
félt. Ismerjük el, hogy a
jóképű, atletikus alkatú fiatalembernek
erre meg is volt minden
alapja. Akkor is bújta az orvosi lexikonokat,
amikor nem volt beteg,
kérdéseivel és kétségeivel gyötörte
ideggyógyász unokaöccsét valamint
testvérét a szintén orvos Árpádot
is.
Kosztolányi nagykanállal habzsolta
az életet, két végén égette a
gyertyát, kivételes tehetségével
rablógazdálkodást folytatott. Életeleme
volt a vers, a novella, a műfordítás,
a nyelvművelés, irodalmunk
képviselete külföldön (PEN
Club), miképpen a társadalmi és
társasági élet is, melynek népszerű
szereplője volt. Életvitele megkívánta
a vélt vagy valós serkentőket,
számolatlanul szívta a cigarettákat,
vedelte a feketekávét és korán
megkóstolta a kokain mámorát
is. Súlyos szénanáthája miatt az
anyai ágon patikus rokonsága
rendszeresen ellátta kokainnal,
melyet ecsetelőként használt. Feleségének
tűnt fel – bár szeszes italt
nem fogyasztott –, hogy mindig
olyan volt, mint aki kissé mámoros.
Később talált rá a kis üvegcsére,
melyben az ajzószert rejtegette.
Betegsége 1933 nyarán, nem
sokkal az „Esti Kornél” című kötete
megjelenését követően jelentkezett.
Baloldalon, alul a fogínyén,
két hiányzó foga helyén egy szilvamagnyi,
érzékeny bíborvörös
folt keletkezett. „Rákom van!” –
közölte feleségével, aki nem először
hallotta ezt hipochonder férjétől.
Fogorvosa kamillateás öblögetést
és meleg borogatást javasolt.
A nyár folyamán még számos fogorvost
felkeresett, ők is helybenhagyták
a kamillás borogatást és
valóban, mintha kissé halványodott
volna az elváltozás. Időközben
sorra jelentek meg kitűnő versei
a Pesti Naplóban (Kereplő,
Ének a semmiről).
Kosztolányi szenvedéseiből kitűnik,
hogy még halálában is Babits
Mihálynak volt méltó társa. Olyan
vibráló költői tünemény volt, akinek
életműve nélkül szegényebb
lenne irodalmunk. Halála után Babits
az alábbi sorokat vetette papírra:
„Kevés író foglalkozik annyit
betegekkel és orvosokkal, mint ő.
S mikor maga került szemtől szembe
a Rémmel, megdöbbenve néztük
rettenetes és hosszú küzdelmét, melyet
szinte mindannyiunk nevében
vívott meg. Utolsó versei, melyeknél
őszintébbet és fájdalmasabbat
sohasem alkotott, a magyar líra legnagyobb
magaslataihoz érnek föl.
Kosztolányi és Babits betegségéről egy
irodalmár fül-orr-gégész szemszögéből
Kosztolányi Dezső
(1885-1936) fej-nyaki
daganata és élete
utolsó három évének
kálváriája
Kosztolányi
daganatos betegsége
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa – Irodalmi tekergések 2013. február 28. 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Kamarás Klára író, költő a
nyolcadik irodalmi estjét tartotta
a letenyei Városi Könyvtárban.
Ezúttal a két legújabb
könyvével ismerkedhetett meg
az olvasóközönség, az Orchideákkal
és a Kutyául érzem magam
cíművel.
– Rendhagyó irodalmi est ez, hiszen
két kötetet mutatnak be, és
ezen túl a versmondó kör a költő,
író eddig megjelent közel egy tucat
vers és – novellás kötetéből állította
össze előadását Timár József
vezetésével. Így az irodalomkedvelő
közönség kerek egészet
kaphat az eltelt életpálya műveiből
– köszöntötte a megjelenteket
Dömők József, a Fáklya Művelődési
Ház és Könyvtár igazgatója.
Aköteteket Rózsás Imre, Letenye
város alpolgármestere mutatta be.
Az Orchideák elbeszéléseket és verseket
egyaránt tartalmaz. A könyv a
címet a kötet egyik elbeszélése nyomán
kapta. A történetben a virágok
a kárpótlást jelképezik, ahogy Klári
néni életében az írás az orchidea,
ami kárpótolja mindenért, amit elmulasztott.
A Kutyául érzem magam
az utóbbi két évben írt verseit
tartalmazza, melyek szereplői a kutyák
és a cicák, az életöröm és az elmúlás.
A könyv négy versciklusból
áll. Ahogy az alpolgármester mondta,
Klári néni a város általános iskolájában
a művészet erejével pallérozta
a tanítványait, rajzra és matematikára
oktatta a növendékeket.
– Nem gondoltuk akkor, hogy
ha nyugdíjba megy, írásra adja a
fejét és ezek a magvas gondolatok,
melyeket olvashatunk a köteteiben,
majd valaha újra pallérozhatják
az emberek eszét, elméjét és
jellemét, hiszen műveivel is tanít
és oktat, és rengeteg élménnyel
gazdagítja olvasóját – hangsúlyozta
Rózsás Imre. Majd hozzátette, a
művekben annyi értékes gondolat
van, hogy csak ámuldozunk azon,
hogyan, honnét táplálkozik ez a
rengeteg gondolat. Nyilván a való
életből, abból, amit megélt, az
adott és kapott szeretetből. E téren
Kamarás Klárának gazdag élete
volt, hiszen a tanítványai nagyon
kedvelték.
– Igazán büszke lehet az a település,
amelyiknek az életét a kultúráját
ilyen emberek írják, akár
könyvben, akár ecsettel, rajzzal.
Büszkék lehetünk arra, hogy ilyen
alkotók vannak itt körünkben, és
megérdemelnek minden elismerést,
mert a kultúrának azt a részét
művelik, amely olyan sok szépet
adhat az embereknek. Rávezetnek
bennünket arra, amit gondolunk,
csak nem tudjuk olyan szépen
megfogalmazni, mint ők. Ezért hálával
tartozunk nekik – zárta a bemutatót
Rózsás Imre.
A köteteket a Letenyei Versmondó
Köre tárta az olvasók elé
Timár József vezetésével. Továbbá
közreműködtek Bődör Krisztina,
Halász Erika, Halmi Nándor és
Horváth Pálma. A bemutatón
megismerkedhettek az olvasók a
Kutyául érzem magam című kötetből
kimaradt, vicces, frappáns írásokkal
is, hiszen legtöbbjük kép
nélkül nem érthető, így nem lehetett
mindet a kötetbe tenni.
Ezt követően a könyvek dedikálásával
zárták az estét.
V.M.
Keserédes irodalmi
est Letenyén
Fotó: Varga Mónika
A halálról szólnak – az ő haláláról
s mindannyiunkéról.” Aztán 15 hónappal
később, 1938. február 10-én
Babits is elindult a Kosztolányiéhoz
hasonló szenvedések útján.
Kosztolányi síremléke a Kerepesi
temetőben található. A Tábor utcai
ház falán, Budán emléktábla őrzi
emlékét.
Babits Mihály a magyar irodalom
egyik legnagyobb alakja, a XX. század
Arany Jánosa volt. Szekszárdon
született, értelmiségi családban. Négyen
voltak testvérek, ő volt az első
gyermek. Apja törvényszéki bíró
volt, anyja művelt, vallásos aszszony,
aki különösen vonzódott a
versekhez, s ez hatott fiára is.
Babits költői, emberi és írói értékeit
számtalan dicsérő kritika, elismerő
vélemény fémjelzi. A költő
tisztelői talán ritkán gondolnak arra,
hogy a nevéhez kötődő hatalmas jelentőségű
irodalmi tevékenységet
egy olyan személy fejtette ki, akit
egész életében különböző szervi betegségek
gyötörtek, s akinek utolsó
éveit kínoktól hasogatva némaságra
és szótlanságra kárhoztatva, és
mégis értékes irodalmi munkát végezve
kellett végigszenvednie.
Gerlinger Imre áttekintést adott
arról, hogy életében a gyenge fizikumú
Babits Mihályt milyen betegségek
gyötörték, hogy alakult
élete utolsó kilenc éve, amikor felesége,
Tanner Ilona (költői nevén
Török Sophie) ápolása és gondozása
mellett heroikus küzdelmet
vívott egy máig rejtélyes, rosszindulatú
fej-nyaki daganattal.
A fej-nyaki daganat kezdete:
Babits 1932 táján kezdett nehézlégzésre
panaszkodni. Előadásmódja,
beszéde szaggatottá vált, de
sokáig nem fordult orvoshoz. Panaszait
1935 januárjában asztmás eredetűnek
véleményezték. Hogy honnan
eredt a tumor? 1980-ban az országos
Onkológiai Intézet akkori
igazgatója kezdeményezésére komoly
erőfeszítések történtek, hogy
kiderítsék Babits Mihály fej-nyaki
daganatának valós hátterét. ASvédországban,
Stockholmban maradt
szövettani metszetek vizsgálata
alapján, melyet később Budapesten
is megerősítettek, Babitsnak nyálmirigy-
daganata volt. Felmerül a
kérdés, hogy miért terjedt el a köztudatban
az, hogy Babitsnak gégerákja
volt? Ennek magyarázata egy
levélrészletben keresendő, melyet
1938-ban küldtek egy műtétet követő
sugárkezelés befejeztével, a
rádiumkezelést megelőzően. A külföldről
kapott eszköz alapján gondolták
akkor – melyet a gégedaganatok
esetében a rádiumnak a szűkületbe
való bevezetésére használtak
–, hogy gégerákja volt. Babits
halála (1941. augusztus 4.) előtt három
nappal jelent meg a Nyugat aktuális
száma, és mivel a megjelenési
engedély kizárólag Babits nevére
szólt, ezért 33 év után megszűnt ez
a patinás folyóirat.
A szűkre szabott 45 perc gyorsan
eltelt, már a következő órára is
becsengettek. A klinikaigazgatónak
be kellett fejeznie a rendhagyó
irodalomórát. Az alma mater
„örök” diákja jelképes ajándékot,
batthyánys relikviákat kapott jutalmul
Balogh László igazgatótól.
B.E.
Tisztelt Nyugdíjas Pedagógusok!
Városunkban nemes hagyomány, hogy a pályán eltöltött évek, a kiemelkedő
munka elismeréseként ünnepi keretek között köszöntjük a Díszoklevélben részesülő
pedagógusokat.
Az őszre tervezett rendezvény előkészítéseként továbbítanunk kell a képző intézményekbe
az arany-, gyémánt-, vas-, illetve rubindiplomára jogosult nyugdíjas
pedagógusok oklevélmásolatát, szakmai pályafutásukat bemutató életrajzát
(munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím, telefonszám, a korábbi Díszoklevél
másolata - ha van ilyen), valamint az aranydiploma-várományosoktól a munkakönyvük
másolatát is.
A díszoklevél kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványok Nagykanizsa
Megyei Jogú Város honaljáról letölthetők, vagy a Polgármesteri Hivatal Művelődési
és Sportosztályán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 12.) átvehetők
az alábbi időszakokban: hétfő-kedd: 8-16.30-ig, szerda: 8-17-ig, csütörtök: 8-
16.30-ig, péntek: 8-13.30-ig.
Tisztelettel kérjük mindazokat a Nagykanizsán élő nyugdíjas pedagógusokat,
akik 50, 60, 65, 70 éve kapták meg oklevelüket, hogy 2013. március 8-ig juttassák
el a kért dokumentumokat a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztályára,
hogy időben továbbíthassuk a képző intézményekhez.
Pedagógus díszdiplomák igénylése
Babits Mihály
(1883-1941) kórrajza
és misztikus fej-nyaki
daganata
Konzultációs fórum
a gyakorlati képzőknek
Január 30-án a gyakorlati képzést
folytató gazdálkodó szervezetek
képviselői részére konzultációval
egybekötött szakmai fórumot
szerveztünk. Az érdeklődőket
Dr. Balogh Imre kamaránk szakképzési
tanácsadója tájékoztatta a
szakképzési hozzájárulás felhasználásával
és elszámolásával kapcsolatos
változásokról.
Regionális
Gazdasági Évnyitó
Február 1-én Sopronban tartotta
a Nyugat-Dunántúli Kereskedelmi
és Iparkamarák Szövetsége
a Regionális Gazdasági Évnyitót,
amelyet hagyományosan a soros
elnökséget átadó kamara székhelyén
rendeznek. Horváth Vilmos,
a Soproni Kamara elnökének és
Dr. Simon István, Sopron város alpolgármesterének
köszöntője után
Prof. Dr. Székely Csaba, a Nyugat-
Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi
karának dékánja
és Dr. Parragh László a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
elnöke tartott előadást. Ezt
követően díjak és elismerések átadására
került sor. Horváth Vilmos
a konferencia végén átadta a
soros elnökséget jelképező kulcsot
dr. Polay Józsefnek a Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara
elnökének.
Pályázati konzultációs fórum
a dohány kiskereskedelmi
koncessziós pályázatról
Kamaránk február 5-én konzultációval
egybekötött pályázati tanácsadást
tartott a dohánytermék
kiskereskedelmi jogosultság átengedésére
vonatkozó koncessziós
pályázatról. A fórumon Cserti
Csilla a Nagykanizsai Inkubátorház
és Innovációs Központ vezetője
tájékoztatta az érdeklődőket a
pályázat részleteiről és válaszolt a
pályázat kitöltésével és beadásával
kapcsolatban felmerült kérdésekre.
Megnyílt a Kárpát Régió
Üzleti Hálózat lendvai irodája
Február 14-én nyitotta meg legújabb
irodáját a Kárpát Régió Üzleti
Hálózat Lendván. Az ünnepélyes
irodamegnyitón Szatmáry
Kristóf, az NGM gazdaságszabályozásért
felelős államtitkára és
Radetzky Jenő miniszteri biztos
mondott köszöntőt. Ezt követően
gazdasági fórumot tartottak, melyen
Dunai Péter az MKIK főtitkára
is tartott előadást.
Évköszöntő
Vállalkozó Fórum
Kamaránk február 15-én évköszöntő
vállalkozói fórumot tartott
a Vasemberház Dísztermében. A
rendezvényen elsőként Cseresnyés
Péter polgármester köszöntötte
a résztvevőket és tájékoztatást
adott a városban megvalósult
fejlesztésekről és a jövőbeli tervekről.
Ezt követően dr. Polay József
értékelte a 2012-es évet, tájékoztatást
adott a kamara munkájáról
és beszélt a 2013-as évre vonatkozó
tervekről. Elmondta,
hogy a múlt évben is a forráshiány,
a megrendelések szűk volta,
a piac csökkenő igénye volt a legnagyobb
probléma. A Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara
a lehetőségeihez mérten igyekezett
segítséget nyújtani a nagykanizsai
vállalkozásoknak. Szolgáltató
irodánk nagyon sok rendezvénnyel,
előadással segítette a helyieket,
melyeket minden esetben
a honlapunkon és a Kanizsa Újság,
valamint a Zalai Hírlap hasábjain
is megjelentettünk. Külön
figyelmet fordítottunk a Széchenyi
Kártya Program bővülő lehetőségeire
és elmondhatjuk, hogy
sok vállalkozásnak tudtunk is segíteni.
Kiemelt figyelmet fordítottunk
a szakképzésnél beinduló változásokra
és ebben nyitottunk a szakközépiskolák
és a TISZK felé.
Foglalkoztunk a kereskedelem
helyzetével és vizsgáltuk milyen
külföldi piacra jutási lehetőség
adódhat az itt élő vállalkozásoknak.
Ígéretünkhöz híven, eszmecserét
szerveztünk a polgármester,
a kamara bevonásával egyrészt a
20 legnagyobb és legtöbb embert
foglalkoztató vállalkozás számára,
majd ennek sikere nyomán a
városban működő kis- és középvállalkozásoknak.
A tavalyi év
nagy ügye volt, hogy a parlament
elfogadta a regisztrációt és ennek
lebonyolítása nem volt egyszerű
ügy. Végig arra törekedtünk, hogy
ezt a vállalkozások zaklatása nélkül
végezzük el. Udvarias felszólító
leveleket küldtünk az ezt elfelejtőknek.
Idén reméljük ez már
egyszerűbb lesz és a még elfeledkezők
is pótolják a törvényi kötelezettségüket.
A tavalyi év meghatározó eseménye
volt a kamarai választás is.
Sajnos a válság hatásai még
2013-ban is érződnek, így növekedésre
a mi számításunk szerint
éves viszonylatban nem lehet számolni.
Kamaránk előtt több fontos
feladat áll idén.
A regisztráció bevezetése miatt
rendelkezésre álló adatokat elemezni
kell, ebből következtetéseket
levonni és ezzel is segíteni a
növekedés beindítását, a szakképzés
piac igényei szerinti működését.
Ezen túl pályázatokon kell
részt vennünk, hogy minél szélesebb
körű segítséget tudjunk nyújtani
a helyi vállalkozásoknak. A
beinduló országos tendenciákhoz
kapcsolódni kell, ennek érekében
magyar-orosz, magyar kínai napot
kell szerveznünk és a megkezdett
horvát kapcsolatokat erősíteni
kell. A szlovén-magyar EU-s pályázat
keretében feldolgozott
eredményeket minél több vállalkozással
kell megismertetnünk.
Megkeresésre vonzáskörzetünkben
vizsgáljuk egy gépipari
klaszter, vagy társulás létrehozásának
a lehetőségét is. Tovább
szeretnénk bővíteni a minősített
vállalkozói kört és elérni, hogy a
helyi megrendelések döntő többségét
ők kapják.
A beszédeket követően átadták
a kamara által alapított díjakat.
Kanizsa 10 – Kamara 2013. február 28.
Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara
8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.
Telefon: 93/516-670, 93/516-671
Mobil: 0630/754-3616
E-mail: nakkik@nakkik.hu,
Honlap: www.nakkik.hu
Innovációs pályázat és vetélkedő
fiatalok részére
A projekt célja a fiatalok, innováció iránti érdeklődésének felkeltése.
A pályázat témája a magyar feltalálók találmányainak infokommunikációs
technológiával történő bemutatása. Pályázatot nyújthatnak be
egyének és 3 fős csoportok. Beadási határidő: 2013. március 8.
12.00 óra. A vetélkedőre középiskolások három fős csapatai jelentkezhetnek.
A résztvevők, az innováció témaköréhez (pl. magyar
feltalálók, találmányok) kapcsolódó játékos feladatokat oldanak meg.
A pályázati felhívás a www.nakkik.hu kamarai honlapunkon
megtekinthető!
A projekt az NGM_SZERZ68/1/2012/2/2 számú pályázati támogatással valósul meg.
„Év Vállalkozása” díjat vehetett
át a Kanizsa Trend Kft., a HEATGázgép
Kft., és a Gejzír Kanizsa
Kft. Az "Év Vállalkozója" kitüntetést
Anek Judit és Kozári Géza kapta.
„Kiváló Gyakorlati Képzőhely”
címet kapott a König Szolgáltató
Kft., a ZÁÉV Zrt., és a TESCOGlobal
Áruházak Zrt. A rendezvényen
„Nagykanizsa város Minősített
Vállalkozója” tanúsítványt vehetett
át az NB Corp Bt, Édes
Istvánné egyéni vállalkozó, a HZHTrade
Kft., és a Z-Pannon Kft.
Pályaorientáció Hévízen
Avendéglátás dicsérete, a gasztronómia
diadala. 2013-tól a Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara
szakképzési tevékenysége
pályaorientációs szolgáltatással
bővült. A kamara szakképzéssel
összefüggő fontos feladata a pályaválasztás
előtt álló általános iskolás
diákok és szüleik segítése.
Az első pályaorientációs programunkat
a kiskanizsai és a miklósfai
általános iskola 7. osztályos tanulóinak
szerveztük. Február 19-én 42
pályaválasztás előtt álló gyermeket
vittünk az ötcsillagos Lotus
Therme Hotel és Spa megtekintésére,
Hévízre. Aszálloda munkatársai
részletesen bemutatták azt a
sokrétű tevékenységet, amelyet a
náluk gyógyulni és pihenni vágyó
vendégek megelégedésére nap
mint nap végeznek. Készségesen
válaszoltak a diákok által feltett
kérdésekre. Külön kiemelték, hogy
a náluk foglalkoztatott szakembereknek
milyen magas szakmai elvárásokkal
kell szembenézniük.
Hangsúlyozták az idegen nyelvek
ismeretének fontosságát.
A szakmai látogatás sikerét növelte,
hogy aznap rendezték meg
náluk a 4. Szabó Levente emlékversenyt.
ALotus Therme Hotel második
alkalommal adott otthont e neves
gasztronómiai rendezvénynek.
Ahelyszínen tanulóink közelről végignézhettek
egy koktélversenyt és
egy színvonalas chefpárbajt, megkóstolhatták
a kiállítók által bemutatott
termékeket. A hévízi rendezvény
az idegenforgalom és vendéglátás
körébe tartozó szakmákat művészi
szinten művelő mesterek bemutatója.
A Lotus Therme Hotel és
Spa gyönyörű környezetében megszervezett,
színvonalas rendezvény
megtekintése reményeink szerint
közelebb hozza a gyerekekhez a
vendéglátós szakmákat, és felhívja
figyelmüket a bennük rejlő karrierlehetőségekre.
A pályaorientációval
kapcsolatos tanácsadási és szervezési
feladatok végrehajtása az NFA
terhére a Nemzetgazdasági Minisztérium
támogatásával valósul meg
(NFA-KA-NGM-5/2012/TK).
„A jó szakma felér
egy diplomával”
39 szakma országos bajnokait
keressük!
AMagyar Kereskedelmi és Iparkamara
által immár 6. alkalommal
megrendezésre kerülő Szakma Kiváló
Tanulója Verseny nagykanizsai
fordulójából a következő szakmákban
tanuló diákok kerültek az
országos előválogatóba:
Szívből gratulálunk a diákoknak
és az őket felkészítő tanároknak,
szakembereknek! Sok sikert kívánunk
az előválogató versenyekhez!
Az országos döntő, a „VI. Szakma
Sztár Fesztivál” 2013. április
24-26. között lesz Budapesten.
Az érdeklődő iskolák diákjai a
korábbi évekhez hasonlóan, április
24-25-én egy-egy napos szakmai
kirándulás keretében vehetnek
részt a rendezvényen. Az elődöntők
és a diákok utaztatása az NFAKA-
NGM -5/2012/TK számú pályázati
támogatásból valósul meg.
Szakiskolai ösztöndíjra
jogosító szakképesítések
– hiány-szakképesítések
Aszakképzési törvény a kamarák
által működtetett Megyei Képzési
és Fejlesztési Bizottságok hatáskörébe
rendeli az iskolai rendszerű, az
iskolarendszeren kívüli, valamint a
köznevelésben és a felsőoktatásban
folyó szakképzés összhangjának
megteremtését. A bizottság tesz javaslatot
a gazdaság igényeit , a
munkaerő-piac keresletadatait és a
megyei beiskolázást figyelembe véve
az indítandó szakképesítésekre
és azok keretszámára, valamint az
ösztöndíjra jogosító szakképesítésekre.
2013 szeptemberétől a szakiskolai
ágon meghirdetett szakmák
képzési ideje 3 év, amelyek közül
Zala megyében szakiskolai ösztöndíjra
jogosultak az alábbi képzésekben
tanuló diákok: épület- és szerkezetlakatos,
ács, szerszámkészítő,
gépi forgácsoló, szociális gondozó
és ápoló, hegesztő, kőműves és hidegburkoló,
női szabó, villanyszerelő,
szakács.
A szakiskolai tanulmányi ösztöndíj
célja a hiány-szakképesítések
körébe tartozó, első szakképesítés
megszerzésére irányuló, nappali
rendszerű képzésben részt vevő
tanulók támogatása. Az ösztöndíj
forrása a Nemzeti Foglalkoztatási
Alap képzési alaprésze. Jövedelmi
helyzettől függetlenül ösztöndíjban
részesülnek a szakiskola
szakképzési évfolyamán, az első
szakképesítésre felkészítő, nappali
rendszerű iskolai oktatásban részt
vevő, hiány-szakképesítést tanulók
Az ösztöndíj mértéke az első szakképzési
évfolyam első félévében tanulónként
egységesen 10 000 Ft/hó,
a későbbiekben az előző félévi tanulmányi
eredménytől függően alakul:
10.000 Ft és 30.000 Ft között.
Kanizsa – Kamara 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. február 28.
Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző
Iskola Thúry Tagintézményéből
Szakképesítés Diák
Cukrász Pálfi Attila
Pincér Somogyi-Magyar László
Vendéglős Zsigó Attila
Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégiumból
Szakképesítés Diák
Ács, állványozó Szinyéri Kornél
Festő, díszítő, mázoló és tapétázó Szabó Zsuzsanna
Festő, díszítő, mázoló és tapétázó Balogh Balázs
Géplakatos Durgó Gábor
Géplakatos Balazsin Márk
Kárpitos Vadász István
Kárpitos Hegyi Tamás
Kárpitos Haselbach Zoltán
Kárpitos Varga Elvira
Kárpitos Molnár Tamás
Kárpitos Balogh Mónika
Kárpitos Németh Bernadett
Kárpitos Kovács Heléna
Női szabó Hepp Annamária
Szerkezetlakatos Gelencsér Máté
Szerkezetlakatos Megyesi László
Széchenyi Kártya Program
170 ezer vállalkozás nem
tévedhet! Keresse nálunk
a népszerű hiteleket!
Nincs két egyforma vállalkozás, és a
problémáik is különböznek. Egy dologban
azonban mind megegyeznek: a folyamatos
működéshez pénzre van szükségük.
A Széchenyi Kártya Program 6
hitelterméke közül valamelyik biztosan
megoldást nyújt a hazai kkv szektor finanszírozási
problémáira. A program jelentőségét
az eddig elért eredmények
szemléltetik legegyszerűbben: már több
mint 170 ezer vállalkozás, összesen
1120 milliárd forint összegű hitelhez jutott
a Széchenyi Kártya Program segítségével.
Anapi likviditási problémák áthidalására
a Széchenyi Kártya folyószámlahitelt,
a készletek, alapanyagok finanszírozására
a Széchenyi Forgóeszközhitelt, a
hosszabb távon megtérülő fejlesztésekhez
az akár tízéves futamidejű Széchenyi
Beruházási Hitelt választhatják. 2012 tavaszától
pedig az uniós pályázatokon való
részvételt segítő két új termék, a Széchenyi
Önerő Kiegészítő Hitel és a Széchenyi
Támogatást Megelőlegező Hitel is
elérhetővé vált a vállalkozások számára.
Az Agrár Széchenyi Kártya pedig az
agrárium igényeire szabott egyedülálló
hitelkonstrukció. A kedvező kamatozású,
vissza nem térítendő támogatással kiegészített
Kombinált Mikrohitelt újonnan
alakult vállalkozások is igényelhetik. A
vállalkozások hitelhez jutását az állam
kamat- és garanciadíj támogatással segíti.
Kamaránk foglalkozik a fenti hitelkérelmek
befogadásával és a bankokhoz
történő közvetítésével. Ha Önnek
most vagy a jövőben hitelre lenne szüksége
vállalkozása fellendítéséhez, érdemes
tájékozódnia a hitellehetőségekről.
Kollégáink térítésmentes tanácsadással,
gyors, szakszerű ügyintézéssel
várják. Tel.: 0693/516-670; 0630/754-
3616
Kanizsa – Több 12 mint sport 2013. február 28.
Bevallom, az amerikai és a keleti
bunyós filmeken nevelődve,
ám mégis viráglelkű, női lélekkel,
meglehetősen vegyes érzelmekkel
készültem a thai boksz
egyik legismertebb edzőjével,
Kucsera Mártonnal történő beszélgetésre.
Persze, már rég
megtanultam: akkor ítélj, ha
megismersz valakit, soha ne foglalkozz
általános sztereotípiákkal,
ám a személyes találkozóig
meglehetősen pontatlan kép élt
bennem a pusztakezes harcművészetről.
Amolyan gladiátormeccsnek
éreztem, vérre menő
küzdelemnek, ahol csak az erő, a
vadság és a hév dominál. Már tudom:
tévedtem. Ugyanis, annak
ellenére, hogy tűz és elszántság
fűti a sportág művelőit, mégis –
bármennyire hihetetlen mások
számára – a thai bokszolók érzelmekkel,
ésszel és lelki finomsággal
is meg vannak áldva.
Mindemellett pedig kellő fegyelemmel,
tartással, önmérséklettel
– sok kicsi részlettel – mint
egy puzzle. Ahogy Kucsera Márton…
Az a bizonyos tűz lobogott a Baján
született, egykori Repülő Műszaki
Főiskolás diák szemében az
interjún. Ám nem pejoratív lángok,
hanem a sportolóé, az édesapáé,
a baráté, délutánonként pedig
az edzőé. De mégis hogyan jutott
el a halászlé fővárosából Pattayára,
Veszprémbe, Keszthelyre –
és még a világ több pontjára – a
zalai közösségi élet egyik oszlopos
tagja, s mikor „jegyezte” el magát
egy életre az echte magyar ember a
thai boksszal?
– „ Már kiskorom óta sportolok,
ám tanulmányaim más irányba
sodortak. Vendéglátóipari iskola,
majd a szolnoki repülőgéptechnikusi
évekkel párhuzamosan
cselgáncsoztam, atlétikáztam, fociztam.
Összefért bennem a szezon
a fazonnal, mégis éreztem,
többre, másra vágyom. Mindig
szerettem a küzdősportokat: hét
évig taekwondoztam, talán ez volt
késő húszas éveim egyik sorsfordító
momentuma, mely elhozta
életembe a legnagyobb szerelmet,
a thai bokszot. Ekkor már Veszprémben
dolgoztam, nappal a helikopteres-
alakulatnál, esténként
pedig a sportnak éltem. Egyik
edzésen találkoztam valakivel,
aki ízelítőt adott nekem a Magyarországon
akkoriban még
gyermekcipőben járó thai bokszról.
– Első látásra „beleszerettél” a
nyolc végtag tudományaként
aposztrofált sportba?
– Már első érzésre. Megfogott
a technikája, a harcos játékossága,
a lüktetése, a férfias hatékonysága.
Ahogy az önmérsékletre
történő nevelése is – ezt a tudást
a mai napig kamatoztatom. A
lelki harmónia is beköltözött általa
az életembe, melyet – szeretetközpontú
életszemléletemmel –
igyekszem mindig megőrizni,
gazdagítani, úgy, hogy nyitott
„énnel” és jellemmel közeledek
az emberek felé. Persze, azért
nem tagadom, a heves vérmérséklet
is „alapkövetelménye”
(volt) a thai boksznak, a nagyvilágban
muay thaiként (el) ismert
sportnak. De lényeg a sokrétűsége:
az ököl, a könyék, a térd, a
láb közös „rítustánca”. Levetíteni
– a nyolc végtagba- mindazt, ami
az agyban születik és megspékelni
a lélek, a szív tűzével s egyben
megfontoltságával.
– Ez neked úgymond zsigerből
jött? Vagy azért tanulni sem voltál
rest?
– Természetesen én is a jó öreg
„iparosévek” útján kezdtem ismerkedni
az országban Tölgyesi Csaba
által meghonosított thai bokszszal.
A már említett barátomnak,
Kunkli Tivadarnak (thai boksz világbajnok
- a szerk.) köszönhetően
mélyedtem el egyre jobban a
majd’ 2000 éves muay thai-ban.
Olyannyira „belemerültem”, folyamatosan
képezve magam, hogy
hosszú évek múlva már másokat is
edzettem a rám „hagyatékolt”
sportklubban, ekkor még Veszprémben.
– Aztán jött egy éles váltás az
életedben, legalábbis földrajzilag…
– Így igaz. Az ezredfordulón
Keszthelyre költöztem, már bő
egy évtizede élek a Balaton parti
városban. Mint a fák, itt vertem
„gyökeret” is, már nem vagyok
dudva, amit ide-oda fúj a szél.
Persze, ehhez hozzájárult az is,
hogy felnőttem, megértem, mert
sok mindent megéltem… Jártam
ekkor már Thaiföldön is, Pattayán,
ahol igazi keleti harcművészektől
próbáltam elsajátítani a
thai boksz minden csínját-bínját,
elméleti-gyakorlati síkon, s amikor
csak tehetem, visszajárok az
ottani klubokba – melyek nációtól
függetlenül mindenki számára
nyitottak – tanulni. Sokat adtak
nekem ezek az utak, ám a szívem
mindig hazahúzott Keszthelyre,
ahol a két, ma már nagyfiam
mellett, a közelmúltban egy
kislánnyal is megajándékozott a
sors. Megalapítottam a saját klubomat,
ami az évek folytán egyre
jobban benépesült. Thai bokszolni
szerető fiúkkal, később kicsi
gyermekekkel, és elvétve lányokkal
is.
– Egy film jut eszembe. Ong
Bak – A thai box harcosa, Tony
Jaa harcművésszel a főszerepben…
– Ez sem véletlen. Éppen Svájcban
jártam, amikor egy újságos
standnál láttam egy lapot, a már
említett Tony Jaa-ról. Sportegyesületem,
az Ong Bak Muay Thai
Box Se. róla kapta nevét, az már
csak non plus ultra, hogy visszaérkezvén
Magyarországra könyvek
segítségével egyre jobban megismertem
a sportág világklasszisát,
azét a sportét, mely, habár nagy
népszerűségnek örvend, nem olimpiai
játék.
– Valóban nem az, hanem merőben
fontosabb neked: „Ha van
a boksznak varázsa, az a harc
varázsa, amelyet akkor is vívsz,
ha nincs erőd, ha törik a borda,
reped a vese, szakad a retina.
Annak a varázsa, hogy mindent
felteszel egy álomra, amit csak te
látsz! Testedet teljesen átjárja a
vadság, mégis felhasználja minden
erődet!”
– A thai boksz esetében ez csak
részben igaz. A testiségéről már
sokat beszéltem, ám lényegesebb
a szellem, a lélek harmóniája.
Közhelyesen: agyra is gyúrok, hiszen
fejben dől el minden. A józan
felfogás, a spirituális gondolkodás,
a szeretet számomra elengedhetetlen,
lényem része csakúgy,
mint a szabadság. A küzdősportot
űző emberekben is rengeteg
a gyengédség, no, nem „harc”
közben, olyankor egy belső szív
veszi át az érzelmeket. Bár szükséges
önmérséklet, azaz, hogy ne
szaladjon el „eszetlenül” az ember
keze…
– „A világ, amit teremtettünk,
gondolkodásunk eredménye;
nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk
megváltoztatása
nélkül.” Ezt az életbölcsességedet
próbálod átörökíteni a gyermekeidbe
és a tanítványaidba
is?
– … Ahogy tudásom legjavát és
élettapasztalatomat is. Mert sem az
edzések, sem a családi életem nem
arról szól, hogy lényem egy darabját
alakítom, teátrális jelleggel, hanem
mindent átadok, ami bennem
van. Egy jó beszélgetéssel, egy
érintéssel, vagy egy mosollyal.
Szeretem az embereket, és hiszek
is bennük. Csak a jóra, csak a pozitívumokra
koncentrálok, így ezeket
vonzom be.
– Akkor ezek szerint sok „lélekdonor”
van az életedben…
– A kislányomon, a páromon, a
két fiamon, a baráti körömön kívül
a nívós eredményekkel büszkélkedő
(országos bajnok) bokszolóim
is rengeteg erőt adnak:
Keszthelyen, Zalaegerszegen
edzem a jövő generációt, ahova
Nagykanizsáról is érkeznek sportolni
vágyó fiatalok. Amibe belekezdek,
azt mindig hittel és kitartással
végzem, tehát kijelenthetem:
csak lelki dopping létezik az
életemben.
– Adódik a kérdés, legalábbis
egy bokszoló esetében: „ki adja a
következő pofont”; milyen tervekkel
tekintesz a jövőbe?
– Én mindig a jelenben élek,
akkor és ott, ahol éppen lennem
kell. Pofont, ha kapok is az élettől,
kamatoztatni fogom, oly módon,
hogy levonom belőle a tanulságot,
és legközelebb megpróbálom
elkerülni. De sosem viszonzom!
Az indulat, a harag
nem jó tanácsadó. Csak a szeretet,
a boldogság és az emberi értékek
számítanak. Nem szövök
hiú reményeket, elérhetetlen ábrándokat.
Megbecsülöm mindazt,
amim van…
Szabó Zsófia
Ép testben, (sz)ép lélek
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. február 28.
Horoszkóp
Dolgozzon kissé kevesebbet, és ügyeljen
arra, hogy a családja is lássa néha otthon,
legalább a hétvégén. Ne legyen túlságosan
szigorú, ha engedékeny marad, sokkal
jobban ragaszkodnak önhöz.
Ne veszítse el lelki egyensúlyát, mert hamarosan
kedvező munkahelyi változásokra
számíthat. Addig is tartsa kordában
érzelmi kitöréseit, és óvja meg a saját, illetve
a környezete egészségét.
Hamarosan vége lesz az álmosító reggeleknek,
és bekopogtat a tavasz az ablakán. Kicsinek
tűnik a szoba, a zöldbe, nagyobb mozgástérre
vágyakozik. Ez a kívánsága teljesül fog,
ami nem, azért még meg kell dolgoznia.
A nagy ő pontosan akkor jelenik meg életében,
amikor itt lesz az ideje. Előtte kopogtat,
nem ront ajtóstól a házba. Legyen
óvatos, a sorsszerű találkozást elkerülni
úgysem tudja. Ha lehet, ne is rontsa el.
Több csodálóra számíthat ezekben a napokban,
mert sokaknak megtetszik az új
ruhája. Magánéletében amúgy csendes
napok váltják egymást, nem borzolja fel
senki az érzelmeit.
Ez a hét nem a szórakozásról fog szólni
önnek. Ha esténként unatkozik otthon,
gondolkodjon el azon, milyen feladatai
lehetnek spirituális területen. A megfejtésbe
vonja be a párját is.
Sikeres hétre számíthat minden szempontból.
Ha még nincs párja, könnyedén rátalálhat
önre a szerelem, csak ne merüljön el
folyton a munkájában. Ne féljen a csalódástól,
bátran jöjjön el esténként hazulról.
Magánéletében váratlan fordulatra, szép pillanatokra
és románcra számíthat a napokban.
Anyagi gondja nem lesz, előre betervezheti
az ajándékvásárlást, és a megszokottal
ellentétben, most lehet akár bőkezű is.
Bízzon meg a párjában, nem kell az egész
családfáját felkutatnia ahhoz, hogy rájöjjön,
megbízható-e vagy sem. Ne ragaszkodjon
túlságosan a saját elképzeléséhez, mert a bizalmatlanságával
csak elutasításra számíthat.
Kapcsolataiban változásokra számíthat, új
embereket ismer meg. Egy eredményesnek
tűnő befektetési lehetőséggel is felkeresik.
Ne ijedjen meg, a címzés nem téves. Olvassa
el, és gondolkodjon el a tartalmán.
A pénzügyi stabilitás megteremtése lesz a
legfontosabb feladata ezekben a napokban.
Új energiákat ezúttal a bolygóktól nem remélhet.
Célszerű lesz kikérnie a szakmai
körökben jártas ismerősei véleményét.
Karmikus feladatáról sajnos kissé megfeledkezik
a hétvégén. Emiatt ne keseredjen
el, mert ha a Szaturnusz sem világít rá, akkor
a párja mindenképpen megteszi, és
emlékeztetni fogja életfeladatára.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
SZOLGÁLTATÁS
JÁRMű
INGATLAN
Belvárosban, a Hunyadi utcában
közel 700 m2-es építési terület
eladó. Érd.: 0630227-3294, 0630-
448-6072 (7548K)
Nk-án a Csány László utcában
egyszobás, 51 m2-es, komfortos
ház garázzsal, udvarral, konyhakerttel
eladó. Érd.: 0630/378-8753
(7556K)
Oldalkocsit keresek Pannónia
motorhoz. Sérült, hiányos is érdekel.
Érd.: Teglovics, 0630/229-
9801 (7555K)
Készpénzért vásárolok régi könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat
és ruházatot, valamint
használati tárgyakat és teljes hagyatékot.
Tel.: 0620/555-3014 (7552K)
Vásárolok könyveket, porcelán
figurákat, készleteket, réztárgyakat,
illetve komplett hagyatékot.
Készpénzzel fizetek. Érd.:
0620/233-1565 (7554K)
Meghibásodott távirányítóját a
helyszínen megjavítom. Tel.:
0620-510-2723 (7557K)
Alkalmi munkát keresek heti 3-4
napra konyhai kisegítő, takarító
munkakörben Nk-án vagy Zalakaroson.
Tel.: 0630-687-6913 (7558K)
Kanizsa – Sport/14 Apró 2013. február 28.
ÁLLÁS
Dajka tanfolyam indul Nagykanizsán
márciusban (70 ezer Ft
vizsgadíjjal, két-három részlet).
Tel.: 0630/6374083, 0630/3112035.
Ny.sz.: 05-0219-04
Több szempontból is „elsőbálozók”
voltak a kanizsai
labdarúgók az elmúlt napokban,
hiszen előbb az Olajbányász-
műfüvesen felnőtt felkészülési
találkozó keretében
felavatták a világítást, majd a
nagybajomi pályán a naptári
éven belül először léphettek
meccs keretében füves játéktérre.
Nagykanizsai TE 1866-Horváth
Méh – Balatonlelle SE 1-1 (1-0)
Nagykanizsa, Olajbányász-műfüves.
Vezette: Fábián S.
NTE: Szekeres P. (Szakmeiszter
Á.) - Boros Z. (Kocsis D.), Cserfő
L., Rákhely, Schuller - Szőke Á.,
Mavolo, Mód, Babati T.
(Petánovics M.) – Nagy T., László
R. Vezetőedző: Visnovics László.
A találkozón a „bakony csoportos”
hazaiak szereztek vezetést
László Roland révén, majd a másodikban
egyenlítettek a Dráva
csoportban szereplő vendégek. A
mérkőzést többszöri elnapolás
után rendezhették meg, kétszer is
halasztásra került, míg végül lejátszhatták.
Nagybajomi AC – Nagykanizsai
TE 1866-Horváth Méh 2-0 (1-0)
Nagybajom, 30 néző. V.: Pásztor.
NTE: Szekeres P. - Rákhely M.,
Cserfő L., Schuller (Kiss Á.), Szép
D. - Szőke Á., Anger (Zsirai A.),
Mód (Kocsis D.), Petánovics M. -
Nagy T., Cs. Horváth G. Vezetőedző:
Visnovics László.
Nem kevés hiányzóval kelt útra
a kanizsai NB III-as labdarúgó
együttes a nagybajomiak elleni
mérkőzésre (Rieger Márktól
Babati Tamásig tartott a Visnovics
László által nélkülözni kényszerült
futballisták sora), viszont a
kék-pirosak ebben a naptári évben
először játszhattak füves pályán.
Nyertek viszont a hazaiak, mindkét
félidőre egy-egy gólt tartogatva.
P.L.
Először villanyfényesen és füvesen
A közelmúltban került megrendezésre
a II. PB Hungária
Kanizsa Uszodai Sárkányhajóverseny,
melyre végül 24 egység
nevezett. A verseny lényege az
volt, hogy egy sárkányhajóban
az egymással szemben helyet
foglaló (meg persze bőszen evező...)
csapatok közül melyik tudja
a másik együttest egy bizonyos
mértékben (egészen pontosan
három méternyire) eltolni a
medence vizében kijelölt időtartam
alatt.
A kanizsaiak mellett érkeztek
más településekről is társaságok, illetve
az általános és középiskolások
is nagy lelkesedéssel eveztek a
nap során. Az általános iskolák között
a Kőrösi nyert a Palin előtt,
míg a középiskolák esetében a Mező
csapata a Cserhátit előzte meg.
A nők mezőnyében a Csak Csajok,
a komáromi KVSE Dragons és
NaVi SE végeredmény született (az
első és harmadik nagykanizsai egység),
a férfiaknál pedig Kanizsa
Sárkányhajó Sportegyesület, NaVi
SE, KVSE Dragons sorrend alakult
ki. A vegyes „zónában” aztán a komáromiak
koncentrálták legjobban
erejüket és ügyességüket a NaVi
Mix SE XL és a NaVi SE ML előtt.
P.L.
Nem egy
helyben
lapátoltak
Nagykanizsán rendezték a kötélugrók
egyköteles magyar bajnokságát,
s a versenyen 103
egyéni induló, 49 páros és 16 formációs
csapat indult minitől egészen
a felnőtt korosztályig. A kanizsai
Szan-Dia FSC mind a
szervezés, mind az eredmények
terén elégedett lehetett, ifjúsági
párosuk (Herjavecz Lilla, Felső
Brigitta) például a tavalyi, amerikai
világbajnokságon többszörös
éremszerző maklári duót is
megelőzte.
Kanizsai érmes, illetve jobb
eredmények. Gyerek korcsoport,
Fiúk: Szabó Péter - 30 mp futás 4.
hely, dupla 30 mp 1. hely, gyakorlat
2. hely, összetett 1. hely. Kovács
Bence - 30 mp futás 2. hely,
dupla 30 mp 2. hely, gyakorlat 3.
hely, összetett 2. hely. Kalmár Benedek
- 30 mp futás 1. hely, 30 mp
duplázás 2. hely, gyakorlat 4. hely,
összetett 4. hely.
Mini korcsoport. Leányok: Újj
Viktória - gyorsasági 1. hely, gyakorlat
3. hely, összetett 2 hely.
Ifjúsági korcsoport. Leányok:
Herjavecz Lilla - gyakorlat 4. hely.
Gyerek formáció: Gerlinger Laura,
Kovács Bence, Szabó Péter, Kalmár
Benedek, Kovács Emese -
gyorsasági 1. hely, gyakorlat 4.
hely, összetett 3. hely. Újj Viktória,
Zsohár Fanni, Taródy Csenge,
Ágoston Barbara - gyorsasági 3.
hely, gyakorlat 5. hely, összetett 5.
hely. Marton Júlia, Kalmár Kristóf,
Erdélyi Lujza, Erdélyi Sára,
Nárai Áron - gyorsasági 5 hely,
gyakorlat 3. hely, összetett 4. hely.
Ifjúsági formáció: Zsohár Sára,
Hegedűs Zsófia, Doucha Lilla,
György Zsófia - gyorsasági 3.
hely, gyakorlat 3. hely, összetett 3.
hely.
Páros. Ifjúsági: Herjavecz Lilla,
Felső Brigitta - gyorsasági 2.
hely, gyakorlat 1. hely, összetett
1. hely.
P.L.
Házigazdaként remekeltek
A KANIZSA
HETILAPBAN
lakossági apróhirdetés
(15 szóig) 800 Ft,
KANIZSA KÁRTYÁVAL CSAK 600 FT.
Vállalkozási apróhirdetés
15 szóig 1600 Ft.
Gyakorisági
kedvezmény mindkét esetben 50%.
Kanizsa 2013. február 28. – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
A Kanizsai Vadmacskák női
kosárlabda csapata előbb a listavezető
Tatabányai KC-t, majd a
sereghajtó Zala Volán TE együttesét
fogadta az Amatőr NB I
Nyugati csoportjában. A mérleg:
egy negyednyi kikapcsolás utáni
vereség, valamint egy főlényes
győzelem.
Kanizsai Vadmacskák SE (4.)
– Tatabányai KC (1.) 48-59 (9-8,
10-24, 14-13, 15-14)
Nagykanizsa, 70 néző. Vezette:
Németh Cs., Horváth A.
Kanizsa: Fekete Cs. (19/6), Fuisz
V. (6), Jurkó (15), Olasz A. (2), Hegyi.
Csere: Oros (6), Nagy D., Horváth
E. Edző: Farkas József.
Jól kezdte a mérkőzést a hazai
együttes, Fekete Csilla és Jurkó
Noémi pontjaival a 4. percben 8-2-
re vezettek. Mindkét csapat sokat
hibázott a támadásokban, amit a
pontok kevés száma is ékesen bizonyított.
A második negyed negyedik
percéig felváltva estek a
kosarak, majd a vendégek eredményes
játékuknak köszönhetően 13
ponttal elléptek.
Nagyszünet után a Vadmacskák
nem találta a vendégek védekezésének
ellenszerét, támadásaik továbbra
is ritmustalanok voltak,
igaz, Fekete és Jurkó kosaraival
még így is egy ponttal nyerték a
harmadik negyedet a kanizsaiak. A
záró tíz percben egészpályás letámadásos
védekezésre váltottak
Farkas József tanítványai, melynek
köszönhetően a megszerzett
labdákból gyors, könnyű kosarakat
tudtak elérni és felzárkóztak hat
pontra. A végjátékban még a mérkőzés
megfordítására is kínálkozott
alkalom a vendéglátók előtt,
de a döntő pillanatokban hibáztak,
amit a listavezető tatabányaiak könyörtelenül
kihasználtak...
Farkas József: „Egy negyed
dekoncrentált játéka futottunk aztán
az eredmény után és egy rutinos
rivális ellen vesztettük el hazai
veretlenségünket.”
Kanizsai Vadmacskák SE (4.)
– Zala Volán TE (11.) 87-37 (27-
9, 17-12, 15-8, 26-8)
Nagykanizsa, 30 néző. Vezette:
Csabai, Koncsek.
Kanizsa: Fuisz V. (25/3), Olasz
A. (19/3), Jurkó (28), Hegyi, Oros
(9). Csere: Nagy D., Pál F. (4), Kovács
K. (2), Bernáth, Horváth E.
Edző: Farkas József.
Odafigyelve kezdte a mérkőzést
a hazai csapat, a 6. percben már 15-
2 volt az eredmény. Egész pályás
letámadásos védekezésükkel Olasz
Adriánáék a megszerzett labdákból
gyorsan tudtak könnyű kosarakat
elérni. A második negyedben a házigazdák
agresszív védekezésének
továbbra sem találta ellenszerét a
vendég együttes, és idővel már
húsz pont fölé nőtt a különbség a
két csapat között. Onnan ugyan
Dukai Alexandráéknak sikerült felzárkózniuk
15 pontra, de az utolsó
két minutumban a hazaiak egy 8-0-
s részeredménnyel ismét elléptek.
Nagyszünet után továbbra is jól
védekeztek, így tovább növelhették
megszerzett előnyüket Farkas
József tanítványai. Az utolsó tíz
percben ráadásul védekezést is
váltottak a vendéglátók, ami tovább
növelte a különbséget a két
fél között.
Farkas József: „Két dolgot szerettünk
volna megvalósítani, magabiztosan
győzni és a legfiatalabbaknak
is játéklehetőséget adni.
Úgy gondolom, mind a két kritériumnak
sikerült megfelelni.”
P.L.
Talán a rangadóban is több volt
A Zrínyi Miklós-Bolyai János
Általános Iskola és a Dr. Mező
Ferenc Olimpiai Baráti Kör
olimpiatörténeti vetélkedőjének
vendégeként Nagykanizsára látogatott
Güttler Károly és Vermes
Albán olimpiai ezüstérmes úszók.
Előbbi 1988 (Szöul) és
1996 (Atlanta) másodikja volt az
ötkarikás játékokon 100, valamint
200 m mellen, utóbbi pedig
az 1980-as moszkvai seregszemlén
volt „ezüstös” – szintén 200
m mellen.
Vermes Albán a szépszámú kisiskolás
hallgatósága előtt felettébb
lelkesítő volt, hiszen ahogy fogalmazott,
„aki 6-7 évesen még nem
ér el eredményeket, ő se csüggedjen...”
Idővel aztán egri gyerekként
„Széchy Tamás edző segített
abban, hogy magyarból nemzetközi
szintű úszóvá válhassak.”
Güttler Károly neve egy „apró”
századmásodperccel lett igazán
„hírhedt”, s ahogy Kis János (a beszélgetés
kérdezője) fogalmazott,
volt olyan kor, amikor azzal a különbséggel,
mely az első helytől
elválasztotta Dél-Koreában, olimpiai
bajnok lett volna...
„Én inkább úgy tekintek a 25 esztendővel
ezelőtti eseményekre,
hogy ott volt Karcsi, Kőbányáról, a
kilencedik emeletről, aki elment
Szöulba és hazajött egy ezüstéremmel
a 100 m mell számában...”
Ahogy a visszaemlékezések sodrában
elhangzott, Güttlert 1993-ban az
év úszójának választották a nemzetközi
szövetséghez érkezett szavazatok
alapján. (Vélhetően nyomott a
latban – egyben nyomós „indoka”
volt –, hogy szédületes világcsúcsot
úszott abban az esztendőben 100 m
mellen.) S aztán jött 1996, Atlanta:
„No, akkor már ötödik emeleti gyerekként
jutottam ki az olimpiára, s
ott azért inkább volt hiányérzetem a
200 m mellen meg nem nyert arany
miatt. Igaz, magyar csapaton belül
maradt a csillogó érem, hiszen Rózsa
Norbert mögött érkeztem célba
az amerikaiaknál.” Nos, ez volt egy
igazi győztes történet...
P.L.
Güttler Károly:
Kőbányáról
ezüstért
Szöulba
A hétvégén került megrendezésre
a XVII. Víz Világnapi Vízilabda-
torna Nagykanizsán, ahol
a házigazda Heat Group Kanizsa
mellett a szintén OB I B-s HPVKESMTK,
és a Hegyvidék-YBL
WC, valamint a szlovén Branik
Maribor együttese vett részt.
Nos, a házigazdákkal egy csoportban
szereplő ESMTK meg is
tréfálta a vendéglátókat, hiszen
találkozójuk végén a fővárosiak
örülhettek a 9-8-as sikernek. A
több játékosát is nélkülöző kanizsai
együttes a következőkben
aztán javítani tudott, mivel az
YBL WC legénységét 14-12-re
győzte le, aztán következhetett a
Maribor elleni találkozó. Azon a
KVSE 16-9-es sikert könyvelhetett
el.
A tréner Németh Zsolt elmondása
szerint csapata maximálisan
odatette magát a tornán, s nem sokon
múlott, hogy a győzelmet
megszerezze. Gólkülönbséggel
szorultak ugyanis a második helyre
a házigazdák, mivel a budapestiek
csatáján, az YBL – ESMTK
mérkőzésen 18-8-as végeredmény
született... Ezzel a győztes tehát a
Hegyvidék lett a KVSE, valamint
az erzsébetiek előtt, negyedikként
a Branik Maribor zárt.
Megválasztották a kupa legjobbjait
is, a kapusok között
Csoma Kristóf (HPVK-ESMTK)
bizonyult a legjobbnak, s a gólkirály
csapattársa, Marnitz Márk
lett. A torna legjobb játékosának a
házigazdáktól Kaszper Gábor bizonyult.
P.L.
„Hegyvidéki” lett a kupa
A Zala Megyei Asztalitenisz
Szövetség a megyei női egyéni és
páros bajnokságát a ping-pong
tornák szokásos helyszínén, a
dél-zalai város Bolyai-iskolájában
rendezte meg. Az év legrangosabb
megyés versenyén a várakozásoknak
megfelelően kanizsai
sikerek születtek. Egyéniben
a nagy esélyes, a női első osztályú
bajnokságban is jól szereplő
Végh Zsuzsanna nyert, párosban
a Tóthné Szász Kinga-Bicsák Bettina
páros szerezte meg az első
helyet.
Eredmények. Női egyéni: 1.
Végh Zsuzsanna, 2. Tóthné Szász
Kinga, 3. Bicsák Bettina és Mógor
Evelin (valamennyien Gejzír-Kanizsa
Kft. Varga Trans Pápa-Kanizsa
Sörgyár SE)
Női páros: 1. Bicsák Bettina-
Tóthné Szász Kinga, 2. Végh
Zsuzsanna-Mógor Evelin, 3. Boldizsár
Gabriella-Újházi Csilla (valamennyi
Gejzír-Kanizsa Kft. Varga
Trans Pápa Kanizsa Sörgyár SE) és
Szalai Anna-Müller Diána (Hévíz
és Gejzír-Kanizsa Kft. Varga Trans
Pápa Kanizsa Sörgyár SE)
P.L.
Kanizsai fölénnyel
TANULJON MOST MÉG RÖVIDEBB IDő ALATT
a régi OKJ szerint!
ÉRETTSÉGIRE ÉPÜLő KÉPZÉSEINK:
Kanizsa 16 – Színes 2013. február 28.
Telefon: +36 93 510 137 vagy a +36 30 5686 327
Nagykanizsa, Ipari Park, Buda Ernő utca 19. 􀂊 www.inkubatornk.hu
Multifokális lencse AKCIÓ 20 %
Az akció 2013. március 31-ig érvényes
Nagykanizsa és Térsége
TISZK Nonprofit Kft.
8800 Nagykanizsa, Erdész u. 30.
Tel.: 93/510-251
Multimédia-fejlesztő 600 óra
Gépgyártástechnológiai technikus 800 óra
Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló 96 óra
(gázipari gyakorlattal rendelkezőknek)
Mélyfúró technikus 500 óra
ECDL 40 óra / modul
Jelentkezzen MOST!
Érdeklődni: kovacs.julianna@kanizsatiszk.hu, tel.: 0620/335-6499
A kivitelező feladata bő egy kilométernyi gravitációs szennyvízcsatorna,
és ennél valamivel rövidebb, összesen 962 folyóméternyi
szennyvíz nyomóvezeték építése. El kell készíteniük 9 db házi
szennyvíz beemelő aknát a szükséges nyomóvezetékkel, három átemelőt
és 47 gravitációs szennyvízbekötést – így összesen 56 ingatlan
számára nyílik lehetőség a szennyvízcsatorna-hálózatra történő
rákötésre.
A teljesítési határidő a szerződés megkötésétől, tehát február
25-étől számított 180 nap, ami azt jelenti, hogy Rigyácon a kivitelezéssel
érintett utcák lakói a nyár végén már részesülhetnek a csatornázás
előnyeiből. A rigyáci második ütem közel nyolcvanmillióba,
egészen pontosan nettó 77.980.000 forintba kerül. A hat hónap
alatt a műszaki átadás-átvételi eljárást sikeresen le kell zárni,
és – így a szerződés – „a létesítményt hiba és hiánymentesen át
kell adni”. A kivitelező a munkára 24 hónapos jótállást vállalt.
A csatornafejlesztés Rigyác község közigazgatási területén a Béke
utca egy részét, a Rózsa utcát, a Magyar utcát, a Valéria utca és a Hősök
útjának egy részét érinti. A Rigyác II. ütem megvalósulásával
teljessé válik a Nagykanizsát és még 12 települést érintő regionális
csatornafejlesztés, amelynek tervezett összköltsége – a szennyvíztisztító-
telep folyamatban levő fejlesztésével együtt – nettó 11,1 milliárd
forint. Ebben összesen 62 km nyomóvezeték és 67 km gravitációs
csatorna szerepel – köztük a mostani rigyáci II. ütemben át épülő
csatornaszakaszok is.
Tóth Nándor a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztárulás
Elnöke a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a projekt keretében
a régiós településeken jelenleg a Szabadics Zrt. vezetésével
próbaüzem zajlik, ami 2012. december 8-án indult és hat
hónapig, 2013. június 8-ig tart. A Nagykanizsa városát érintő
kivitelezés – amelyet a Sade Magyarország Kft. és Euroaszfalt
Kft. Konzorciuma bonyolít le – várhatóan 2013. június
23-án fejeződik be, ezt követően kezdődhet a 6 hónapos próbaüzem.
A projekt keretében megvalósuló Nagykanizsai Szennyvíztelep
rekonstrukciójának kivitelezése júliusban fejeződhet be, amelyet egy
éves próbaüzem követ.
A Társulás Elnöke ezúton is kéri a lakosság türelmét a belvárosi
rekonstrukciós munkálatok befejeződéséig.
Nagykanizsai Regionális
Szennyvíztársulás
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
www.kanizsacsatorna.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
Sajtóközlemény
Folytatódik Rigyác csatornázása
A nyertes kivitelezőnek hat hónap
áll a rendelkezésére
Nagykanizsa, 2013. február 25.
Még hat hónap, és Rigyác Község szennyvízelvezetési problémái
is megoldódnak a „Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat
és szennyvíztisztító telep fejlesztése” projekt
keretében. Lezajlott a rigyáci ún. II. ütem kivitelezői közbeszerzése,
amelynek szerződését hétfőn írták alá Nagykanizsán a
nyertes ajánlattevővel, a zalakarosi székhelyű – a csatornázási
program más részein már tapasztalatot szerzett – Szabadics
Közmű- és Mélyépítő Zrt.-vel; a kivitelezőnek legkésőbb hat
hónap múlva kell átadnia a Rigyácon még hátralévő
csatornarészeket.