Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
7.29 MB
2020-12-16 15:09:23
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
489
922
Kanizsa 2013. 009-012. szám március

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XXV. évfolyam 9. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2013. március 7. Kanizsa
START Oktatási Kft. (NyT: 20-0193-04, AL: 026)
Nagykanizsa, Arany János u. 8.
Tel.: 0693/325-973, 0630/435-1875
www.startoktatas.eu
SZEMÉLYGÉPKOCSI
tantermi képzés
Március 16-án 08:00 óra (hétvégi),
Március 20-án 16:00 óra (gyorsított)
vagy válaszd e-learning képzésünket
vagy a kettőt együtt!
ÁRUFUVAROZÓ,
AUTÓBUSZVEZETőI GKI
Jelentkezési határidő:
március 20. (szerda) 12:00 óra,
vizsga: március 29. (péntek)
TEHERGÉPKOCSI,
kamion, busz
Március 11-én (szerda)
17:00 óra (hétközi)
SEGÉDMOTOROS („AM”) KÉPZÉS
14 ÉVES KORTÓL!
Cseresnyés Péter polgármester
a napokban írta alá azt a megállapodást
a kormányzat képviselőivel,
mely az állami adósságátvállalás
keretében, Nagykanizsa
adósságának 60 százalékát vállalja
át. Ennek a már jól ismert
előzményeiről és várható következményeiről
tartott sajtótájékoztatót
a város első embere.
Ahogy elöljáróban elmondta, tavaly
ősszel született egy megállapodás,
miszerint a kormányzat dolgozik
azon, hogy az önkormányzatokat
kisegítse abból a nehéz helyzetből,
melybe az elmúlt időszakban,
főként a 2002. utáni meggondolatlan
kormányzatok munkája
eredményeként kerültek. Eladósították
az önkormányzatokat, az
embereket és magát az államot is.
A kilábalás segítése folyamatosan
történt, jelentős számban megkönnyítve
a polgárok lehetőségeit
az adósságcsapdából való kikerülésre.
Az önkormányzatok adósságkonszolidációja
először az ötezer
fő alatti településekkel kezdődött
tavaly ősszel, melyek teljes
adósságát elengedte. Majd az ötezer
felettiekkel folytatódott, ahol
viszont 50-70 százalékig kívánta a
hitelt átvállalni a kormány.
– Hosszú tárgyalásokat követően
állapították meg azt, hogy
egyes településeknek mekkora segítségre
van szüksége. Nagykanizsa
kezdetben 40 százalékra jogosult
városként tűnt fel, de látva a
beruházásokat, a kormányzat úgy
döntött, hogy városunk mindössze
7 milliárdos adósságának a 60 százalékát
átvállalja, így 4,1 milliárd
forintot – részletezte Cseresnyés
Péter.
Ez jelentős könnyebbséget jelent
a városnak, éves szinten száz
milliós nagyságrenddel kevesebbet
(tőketörlesztést és annak járulékait)
kell visszafizetnie az önkormányzatnak.
Az így felszabaduló
pénz a lakosság, illetve a város
javára fordítható.
– Meg kell köszönni a kormányzat
felelős politikusainak azt, hogy biztosították
ezt a lehetőséget. Az elmúlt
húsz évben nem volt ilyenre példa.
Most azonban olyan jelentős kormányzati
segítség történik, amely
páratlan és reméljük jó minta lesz arra,
hogy a következő kormányok közül
senki ne hozhassa az önkormányzatokat
ilyen nehéz helyzetbe.
V.M.
Nagykanizsa is aláírta az adósságátvállalásról
szóló megállapodást
Kövessen minket
okostelefonján is:
www.kanizsaujsag.hu
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A mozgalmas 2012. évet követően
ismét programokkal teli
évet kezdett a nagykanizsai székhelyű,
országos hatókörű Demokratikus
Roma Vezetők Szövetsége.
Az évkezdetről és a Családok
Átmeneti Otthonával
együttműködésben megvalósuló
programjukról Nagy József
Györgyöt, a szervezet elnökét
kérdeztük.
– A sikeresnek tekinthető előző
évünket követően néhány áthúzódó
és folyamatos programunk lebonyolítása
ad számunkra feladatot.
A tavalyi évben elindult a
nyertes TÁMOP-2.6.2-12/1
„Kulcs a sikerhez: a fejlődés” elnevezésű
programunk megvalósításának
előkészítése, szervezése,
hiszen ennek indulását az idei év
márciusára tervezzük. Folyamatosan
zajlik a komplex támogató
programunk a Családok Átmeneti
Otthonában, valamint a klubfoglalkozások
lebonyolítása, illetve a
szociális adminisztrációs szolgáltatásunk
is. Ezek közül az egyik
legjelentősebb a Magyar Vöröskereszt
Családok Átmeneti Otthonában
végzett komplex támogató
program megvalósítása. A tavalyi
évben elindított és 2013. júniusáig
tartó projektjét a DRVSZ a TANDEM
Fejlesztési Alap támogatásának
köszönhetően tudja megvalósítani.
Az Ökumenikus Segélyszervezet
TANDEM Fejlesztési
Alap pályázati programja a Velux
Alapítványok támogatásával és a
DanChurchAid közreműködésével
valósul meg.
– Milyen tevékenységek valósulnak
meg a projekt során?
– Nem véletlen a komplex támogató
program megnevezés. A pályázatot
kiíró és gondozó Ökumenikus
Segélyszervezet olyan projekteket
részesített támogatásban,
amelyek a családok átmeneti otthonaiban
élő felnőtt és gyermek
közösséget egyaránt segítik. A
„Kézfogás – Együtt a hátrányos
helyzetű családok megsegítéséért”
elnevezésű programunk a családok
átmeneti otthonában élő gyermekek
számára nyújt olyan egyéni
fejlesztési lehetőséget, mely az
óvodai és iskolai előrehaladásukat
segíti, valamint a szociális kompetencia
fejlesztését is szolgálja. A
bemeneti mérésekkel alátámasztott
fejlesztő foglalkozások az
egyéni nehézségek, problémák kezelését
valósítják meg szakemberek
segítségével. Az otthon felnőtt
lakóit munkaerő-piaci tréning foglalkozások
készítik fel az álláskeresésre,
a munkahely megtartására.
Önismereti, konfliktus kezelési
gyakorlatok, álláskeresési technikák
megismertetése, önéletrajzok,
motivációs levelek elkészítése,
alapkompetencia erősítése zajlik
ezeken a foglalkozásokon. Természetesen
a program biztosítja azokat
a tárgyi eszközöket és felszereléseket
is, amelyek nélkülözhetetlenek
a projekt sikeres megvalósításához.
– Ezt a sokrétű tevékenységet
hogyan tudja megvalósítani a
DRVSZ?
– Természetesen saját szakembereink
mellett a program megvalósításába
bevontunk olyan elismert
szakembereket is, akik az
adott területen jelentős tapasztalattal
és kiemelkedő szaktudással
rendelkeznek. A gyermekek fejlesztését
kiváló pedagógusok végzik
Horváth Istvánné, a Szivárvány
EGYMI igazgatónőjének
szakmai irányításával és közreműködésével.
Jelentős sikerként értékeljük,
hogy a gyermekek szívesen
vesznek részt ezeken a foglalkozásokon,
a betegségek kivételével
szinte nem létezik hiányzás, és
végtelenül ragaszkodnak a pedagógusokhoz.
A munkaerő-piaci
tréning foglalkozások szintén sikeresen
zajlanak felnőttoktatási
szakértő, pedagógus és romológus
végzettségű szakemberek irányításával.
Természetesen a program sikerességét
nagyban elősegíti, hogy
kiváló együttműködés alakult ki a
Családok Átmeneti Otthona vezetőjével,
Turi Renátával és valamennyi
munkatársával. Ez a szoros
együttműködés jelenti a program
zökkenőmentes lebonyolításának,
a CSÁO-ban tartott programelemek,
foglalkozások, szabadidős
tevékenységek megvalósításának
alapját. Nagyon sokat köszönhetünk
önkénteseinknek is, akik önzetlenül
segítik a program megvalósulását.
Ez a sokoldalról támogatott
összefogás jelenti számunkra a
projekt sikerességének, valamint a
későbbiek során is fennmaradó
eredményességének a biztosítékát.
B.E.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Dobri Katalin (+3630-640-8515). Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47.
földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel:
Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője.
Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-
6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
Kanizsa 2 – Krónika 2013. március 7.
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
A csatornázási program más részein
már tapasztalatot szerzett a
zalakarosi székhelyű Szabadics
Közmű- és Mélyépítő Zrt.-vel –
jelentette be sajtótájékoztatóján
Tóth Nándor, a Nagykanizsai Regionális
Szennyvíztársulás elnöke.
A közel nyolcvan millió forintba
kerülő beruházás második
ütemében 962 méternyi szennyvíz
nyomóvezeték, valamint bő
egy kilométernyi gravitációs
szennyvízcsatorna épül meg. Továbbá
el kell készíteni kilenc darab
házi szennyvíz beemelő aknát
a szükséges nyomóvezetékkel,
három átemelőt és negyvenhét
gravitációs szennyvízbekötést.
Összesen ötvenhat ingatlan
számára nyílik lehetőség a
szennyvízcsatorna-hálózatra történő
rákötésre.
A Rigyác II. ütem befejezésével
teljessé válik a Nagykanizsát és
még 12 települést érintő regionális
csatornafejlesztés, melynek tervezett
összköltsége – a szennyvíztisztító-
telep folyamatban lévő fejlesztésével
együtt – nettó 11,1 milliárd
forint. A társulás elnöke még elmondta,
hogy a projekt keretében a
régiós településeken decemberben
kezdődött el és júniusig tart a próbaüzem
a Szabadics Zrt. vezetésével.
ANagykanizsát érintő kivitelezés
– melyet a Sade Magyarország
Kft. és az Euroaszfalt Kft. Konzorciuma
bonyolít le –, az aszfaltozással
együtt várhatóan június végén
fejeződik be, míg a szennyvíztelep
rekonstrukciója júliusban. Tóth
Nándor elnök ezúttal is kéri a lakosság
türelmét a belvárosi rekonstrukciós
munkálatok befejeződéséig.
B.E.
Nyárra teljessé válik Nagykanizsa
és környéke csatornahálózata
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Fél éven belül megoldódnak Rigyác Község szennyvízelvezetési problémái
a „Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat és szennyvíztisztító
telep fejlesztése” projekt keretében. A napokban aláírták a rigyáci
úgynevezett II. ütem kivitelezői közbeszerzését a nyertes ajánlattevővel.
DRVSZ: Együtt a hátrányos helyzetű családokért
Kanizsa – Krónika 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. március 7.
Az önkéntes, sokszoros véradók
tiszteletére rendezett ünnepséget
szerdán a Magyar Vöröskereszt
Nagykanizsai Területi
Szervezete. A Medgyaszay Házban
megtartott eseményen nemcsak
szavakkal, hanem kitüntetésekkel
is elismerték mindazok
nemes tettét, akik vért adtak, ezáltal
életeket mentettek.
Az önzetlen segítségnyújtókat
immár 24 éve köszöntik országunkban
véradó napok keretében. Hasonló
indíttatásból a Vöröskereszt
helyi szervezete szintén hagyományteremtő
szándékkal szerdán,
nagyszabású ünnepségen fejezte ki
háláját a sokszoros donoroknak,
akik, vérüket adták embertársaiknak,
szeretetükről és önzetlenségükről
is tanúbizonyságot téve. E gondolatokkal
köszöntötte a megjelenteket
Szőlősi Márta. A szervezet
nagykanizsai területi vezetője beszédében
kihangsúlyozta azt a tényt,
hogy csak egészséges ember adhat
vért. Gondolataihoz csatlakozott helyettese,
Dr. Dömötör László, Dr.
Nemesvári Márta a városi vezetőség
elnöke és Dr. Dancza Tímea, a
Zalaegerszegi Területi Vérellátó vezető
főorvosa is, aki szavaival a véradás
múltját, jelenét is felidézte. Elmondta:
országunkban biztosított a
folyamatos vérellátás, mely a mintegy
fél millió, 18-65 év közötti véradó
önzetlenségének érdeme. Avéradás
nemzeti ügy – mutatott rá Dr.
Dancza Tímea, aki közelképet adott
azokról az esetekről, helyzetekről is,
ahol felhasználják a levett vért. A
főorvos kiemelte továbbá azt is,
hogy nemcsak véradókra, hanem
csontvelő és őssejt donorokra szintén
nagy szükség van. A 133 éves
Vöröskereszt azonban leginkább állandó
és rendszeresen szervezett
véradásairól híres – mondta Dr. Baracskai
Józsefné, a megyei szervezet
igazgatója – hiszen az egészségügynek
nélkülözhetetlen a vér.
Az önkéntes véradás fontosságát
nemcsak a megnyitó beszédek
hangsúlyozták, hanem azok az alkotások
is, melyek a helyi Vöröskereszt
által meghirdetett rajzpályázatra
érkeztek. A legügyesebb általános-
és középiskolás diákok kreativitását
díjazta a szervezet. A 6-10
évesek között első Bazsó Brigitta,
második Kovács Panni, harmadik
Varga Regina, a 11-14 esztendősök
kategóriájában a legszebb alkotás
Mezei Viktóriáé lett, Tóth Titániát
és Sneff Patríciát megelőzve. A 15-
18 éves korcsoportban pedig Németh
Gabriella munkáját jutalmazták.
A kulturális műsorokkal színesített
rendezvény középpontja természetesen
a sokszoros véradók elismerése
volt. Név szerint, oklevéllel
és ajándékokkal köszöntötték a
40, 50, 60, 70, 80 és 90-szeres véradókat.
Ahogy azokat is, akik több
mint 100 alkalommal adtak vért:
Simoncsics László 106-szor, Bodó
Tibor pedig 138-szor nyújtotta karját,
hogy másokon segítsen. Az ünnepséget
állófogadás zárta.
Sz.Zs.
Véradók elismerése
A Kaszinó Étteremben került
megrendezésre az Élettér Állatés
Természetvédő Egyesület által
alapított „Uszkár-díj” átadó ünnepség.
A 2012. év díjazottjai is mind
valamely olyan kiemelkedő dolgot
vittek véghez, amely az egyesület
által üzemeltetett nagykanizsai állatmenhely
árva lakóinak hányattatott
sorsát jelentős mértékben javította.
Dr. Papp Attila, az állatmenhely
sajtóreferense elmondta: a kitüntetettek
kiválasztása nehéz volt,
hiszen a tavalyi évben is számos alkalommal
segítettek az élet legkülönbözőbb
területeiről érkező civilek
a menhely mindennapjainak
komfortosabbá tételében. Ezért
magától értetődően minden segítséget
meg kell köszönni, még azt
is, ha valaki „csak” kutyát sétáltatni
jön a menhelyre. Atavalyi év díjazottjai
azonban ezen egyszerűbbnek
tekinthető odafigyelésen túl
valami kiemelkedőt is tettek. Mező
Gábor, a Mermaid Kft. ügyvezetője
– aki az ünnepélyes átadón nem
tudott jelen lenni – tavaly ősszel
ideiglenes kennelek kialakításának
anyagi költségeit vállalta, valamint
egy, még befejezetlen kennelsor
teljes tetőszerkezetét készíttette el.
Szakács Zsófia, Hideg Ivett, Horváth
László és Faggyas Ferenc a
karácsony előtti, emlékezetes adománygyűjtés
fő szervezői voltak,
amelynek keretében két tonna kutya-
és macskatáppal, valamint rengeteg
egyéb hasznos holmival gazdagodott
az állatotthon. Osbáth
László pedig immár tucatnyi éve,
heti rendszerességgel jár ki a menhelyre,
és minden alkalommal hoz
az árva kutyusok számára egy zsák
tápot. Nála ezt a kitartó figyelmet
köszönte meg az egyesület az Uszkár-
díjjal. A sajtóreferens hangsúlyozta:
a díjjak átadását követő, jó
hangulatú vacsorán a kitüntetettek
egyöntetűen jelentették ki, hogy a
jövőben is támogatni kívánják az
állatmenhelyt, és ehhez adott nekik
további ösztönzést ez az elismerés.
Dr. Papp Attila végül leszögezte: a
közeljövő fejlesztési tervei, valamint
konkrét elképzelései, úgymint
az ebrendészeti telep kialakítása,
további kennelek építése, az állati
tetem-megsemmisítő berendezés
megépítése illetve a 7 fős létszámbővítés
is mind-mind az önkormányzat
beruházásából valósulhat
meg, ezért külön köszönet illeti a
város vezetését is.
Kanizsa
Átadták az Uszkár-díjakat
Fotó: Szabó Zsófia
Rajta verjük el a port! címmel
online és nyomtatott számunkban
is közölt olvasói levelünk
kapcsán a benne szereplő
panaszos keresett fel
minket a minap.
A hetvennyolc éves, idős ember
ezúttal örömhírrel érkezett.
Elmondta, hogy a sajtó nyilvánosságának
köszönhetően, az
immár több mint hat éve húzódó
energia-tartozás ügy pozitív
fordulatot vett. Február 13-án
ugyanis a szolgáltató megbízásából
eljáró végrehajtó cég levélben
értesítette őt, hogy reklamációját
kivizsgálták és elfogadták.
Ennek megfelelően
ügyét „követelés nem áll fenn”
címszóval lezárták, sőt elnézést
is kértek az okozott kellemetlenségekért.
(Az eredeti olvasói levelet
lapunk 4. számában, illetve a
www.kanizsaujsag.hu Szórólszóra
rovatában olvashatják.)
Olvasói levelünk
nyomán több éve
húzódó ügy
oldódott meg
Kanizsa – 4 Közgyűlés 2013. március 7.
A közgyűlés támogatja a
Fenntartható városfejlesztési
programok előkészítése elnevezésű
pályázat előkészítését és benyújtását,
melyen minimum tíz,
de maximum 40 millió forint támogatás
nyerhető el.
A támogatás, és így az Európa
2020 stratégia célja, intelligens,
fenntartható és befogadó Európa
megvalósítása. A sikeres kivitelezésben
a városoknak kiemelkedő
szerep jut. A fenntartható városfejlődés
érdekében olyan integrált
stratégiákra van szükség,
melyek célul tűzik ki a várostérségeket
érintő gazdasági, környezeti
és társadalmi jellemzőkkel
összefüggő problémák kezelését.
Nyertes pályázatok esetén, elkészülhetnek
a területi stratégiai dokumentumok,
akadálymentesítés,
de egyéb ágazatokra is, és azok
egymással összefüggő szinergikus
hatásaira is kiterjedhet.
A száz százalékban támogatott
nyertes projekttel kapcsolatos kifizetéseket
a 2014. évi költségvetésbe
tervezik be, idén pedig a
pályázati önrészt a támogatási
összeg beérkezéséig megelőlegezik.
AKözgyűlés napirendi pontjai
között szerepelt a reklámok és
hirdető-berendezések elhelyezésének
szabályairól szóló önkormányzati
rendelet megalkotására
vonatkozó javaslat, valamint
a közterületek és e jellegű területek
használatáról szóló rendeletmódosítás
is.
Mint az előterjesztésben olvasható,
a 2007-ben megalkotott
reklám-rendeletet számos ponton
szükséges módosítani, részben a
magasabb rendű jogszabályokkal
való összhang megteremtése miatt
és a reklám-stratégiai tervben
megállapított helyszínek rendeleti
rögzítése érdekében. További
célkitűzése a Közgyűlés által elfogadott
rendeletnek a városkép
megjelenésének kedvező alakítása,
a zsúfoltság érzetét keltő reklámok
mennyiségének csökkentése
és az egységes típusú reklámberendezések
bevezetésének
szándéka. Melyek elhelyezése
indokolttá tette azt is, hogy módosítsák
a közterületek és a közterület
jellegű területek használatáról
szóló önkormányzati rendeletet
is. A javaslatban szereplő
rendeletet a fent említett kiegészítő
pontjával támogatta a testület.
A közgyűlés határozata alapján
a zártkerti utak felújítására
bontási törmelék őrleményt
használnak fel, mely a Thúry
laktanya legénységi épületének
bontása során keletkezett.
A város területén számos szilárd
burkolattal nem rendelkező
útszakasz található, amelyek állapotának
javítására alkalmas a törmelék,
melyet több mint hat millió
forintért vásárol meg az önkormányzat.
Ehhez adódnak hozzá
a szállítási és a bedolgozási
költségek.
Az őrlemény mennyiségét már
felmérték, és a 3402 köbméter
anyag három és fél méter szélességben
több mint hatezer méter útszakasz
felújítására elegendő,
azonban kizárólag ennek az elterítése
még nem biztosítja a megfelelő
állapotot.
A munkálatokhoz szükséges
költséget, mely több mint 5 millió
forint, a 2013. évi költségvetésben
Közgyűlési tallózó
Elkészülhetnek a
városfejlesztéssel
kapcsolatos
tanulmányok Reklámokról,
hirdetőberendezésekről
őrleményből
újítják fel a
zártkerti utakat
AZaláért Egyesület az Új Széchenyi
Terv keretében benyújtott
sikeres pályázata apropóján
tartottak sajtótájékoztatót.
Tóth-Bagó Mónika projektvezető
elmondta, az Európai Unió és
a magyar állam által nyújtott támogatás
összege 56 millió forint,
mely összegből a sütőiparban
foglalkoztatható munkaerő képzésére
kerülhet sor. A projekt
időtartama ez év január 1-től
2014. május 1-ig tart.
A program keretében minimum
14 fő elsődleges munkaerőpiacon
történő foglalkoztatása, elhelyezése
a cél, s e téren a Kanizsa Pékséggel
karöltve működhetnek együtt.
A cég részéről Lánczos Attila
kereskedelmi igazgató elmondta, a
pékség 100 százalékban magyar
tulajdonú, s szeretnének abban
közreműködni, hogy az itthoni fiatalság,
illetve a munkaerőpiac potenciális
jelöltjei a kizárólagos jövőképüket
ne csupán a külföldben
lássa. Ehhez kapcsolódva jött kapóra
számukra is, hogy Nagykanizsán
nincs sütőipari képzés, a sikeres
projekt viszont alkalmat kínálhat
arra, hogy szakmailag jól
képzett szakembereket képezhessenek,
majd foglalkoztathassanak.
P.L.
A sütőipar felé
tekintenek
A Zala Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara, a Zala Megyei
Kormányhivatal (ZMKH) Munkaügyi
Központja, valamint a
Széchenyi Programiroda konzultációval
egybekötött pályázati
szakmai napot szervezett, ahol
tájékoztatást adtak a legújabb
lehetőségekről.
– Azzal a céllal szerveztük meg
ezt a szakmai napot, hogy olyan
információkat adjunk át a kiírt pályázatokról,
amelyek meghozzák a
kedvüket arra, hogy ezeken elinduljanak
– nyitotta meg a konzultációt
Borsos József, a ZMKH
Munkaügyi Központ igazgatója.
Ahogy mondta, érdemes, hiszen a
mikro-, kis és középvállalkozások
munkahelyteremtő beruházásainak
támogatására kiírt program
egyszerűnek számít. A lebonyolítás
és a pénzhez jutás rendkívül
gyors, nem kell hónapokat, éveket
várnia a vállalkozónak.
A fent említett munkahelyteremtő
beruházások támogatásáról
szóló programot, mely célja az új
munkahelyek létrehozását eredményező
beruházások támogatása,
Asboltné Péterfi Erika támogatási
referens ismertette. A pályázatokat
április 5-ig lehet postázni.
Radics Bálint, a Széchenyi
Programiroda turisztika és városfejlesztési
tanácsadója a Fiatalok
vállalkozóvá válásának támogatása
elnevezésű programról szólt
részletesebben, mely a meglévő
tőke és az ismeretek hiányának orvoslását
célozta meg. Azok pályázhatnak,
akik más gazdasági
társaságban közvetlen vagy közvetett
többségi befolyást biztosító részesedéssel
nem rendelkeznek, illetve
annak nem egyedüli vagy
többségi tulajdonosai. Egyéni vállalkozók
és mikrovállalkozások
maximum három millió, míg társas
vállalkozások esetében maximum
hat millió forint támogatást
kaphatnak, mely mértéke 90 százalékos.
A tájékoztatón Cseresnyés Péter
polgármester is részt vett. Elmondta,
hogy rendkívül jelentős
és hasznos a szakmai nap, hiszen a
mai világ legfontosabb kérdései
közé tartozik, hogy hogyan tudjuk
megtartani a meglévő munkahelyeket
és emellett hogyan tudunk
újakat teremteni. Ezért, hogy a
vállalkozók képesek legyenek fejleszteni,
előre lépni, ki kell használniuk
az ilyen pályázati lehetőségeket.
V.M.
a céltartalékok között szereplő
közlekedési létesítmények fejlesztésére
elkülönített 70 millió forint
terhére biztosítanak.
Kiírták a Thúry György
Közérdekű Muzeális Gyűjtemény
magasabb igazgatói állásának
pályázatát, mely benyújtási
határideje április 5-e.
Az elbírálás a döntést előkészítő
szakmai bizottság írásos
előterjesztését követően soros
ülésen történik majd május
31-én.
Az öt évre szóló igazgatói állás
ellátandó főbb feladatai közé tartozik
az irányítás szervezése, ellenőrzése,
valamint a rendeltetésszerű
és gazdaságos működés biztosítása.
A pályázatra szakirányú egyetemi
vagy főiskolai végzettséggel,
valamint három év gyakorlattal
rendelkezők jelentkezését
várják. Az elbíráláshoz
részletes szakmai önéletrajz
szükséges, továbbá a pályázó
által írt program, mely az intézmény
vezetésére, fejlesztésére
vonatkozik.
A pozíció betöltéséig pedig Száraz
Csilla jelenlegi múzeumigazgatót
bízzák meg a feladatok ellátásával.
Tárgyaltak a városatyák a Kanizsai
Kulturális Központ érdekeltségnövelő
pályázatának benyújtásáról
szóló javaslatról is.
Ahelyi önkormányzatok könyvtári
és közművelődési érdekeltségnövelő
támogatásáról szóló rendelet
pályázati lehetőséget biztosít az
önkormányzati fenntartású közművelődési
intézmények számára,
közösségi színtereik, technikai,
műszaki eszközállományuk és berendezési
tárgyaik gyarapítására.
Ezeket a pályázatokat az önkormányzatnak
kell benyújtania a
Magyar Államkincstár felé, március
25-i határidővel. Farkas Tibor,
a KKK igazgatója kérte, hogy az
önkormányzat nyújtson be pályázatot
bruttó 2 millió 80 ezer Forint
összegben a tagintézményekben
elhasználódott, tönkrement eszközök
pótlása illetve korszerűsítése
céljából. Többek között erősítők,
DVD felvevők, mikrofonok és
egyéb berendezési tárgyak beszerzése
a cél, ám ehhez szükséges a
megpályázni kívánt összeg önrészének
biztosítása az önkormányzat
részéről, mintegy 1 millió 40
ezer forint – derül ki a javaslatból.
Az előterjesztésben foglaltakat
egyhangúlag támogatta a közgyűlés.
Sz.Zs. - V.M.
Kanizsa – Pályáz(z)atok! 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. március 7.
Kiírták a
múzeumigazgatói
pályázatot
A technikai állomány
bővítése a cél
Pályázati szakmai nap
Fotó: Varga Mónika
Kanizsa – Szívvel-l 6 lélekkel 2013. március 7.
Volt egyszer egy különleges
képcsarnok Nagykanizsán. Nívós,
képzőművészeti tárgyakat
lehetett ott vásárolni, melyek országosan
ismert és elismert művészek
keze nyomát viselték. A
galériát Mándoki Anna létesítette
és vezette, akit ösztönös tehetséggel,
szép iránti érzékenységgel
áldott meg az ég.
Anagykanizsai Képcsarnok Vállalat
üzletének és az Egry József
Galériának 1961-től 1972-ig volt a
vezetője Mándoki Anna. Hiteles
képet városunk képcsarnokáról ő
adhat, így megkértük, meséljen a
műcsarnok fénykoráról, sikeréről,
hiszen nélküle nem válhatott volna
híressé és rangos kiállítóteremmé
az Egry József Galéria.
– Nyugdíj előtt, aktívan, szívvellélekkel
tettem a dolgomat a galériában.
Nem tanultam, hanem érdekelt,
ösztönös érzékem volt a kereskedelemhez
és a szép meglátásához. Ez a
kettő szerencsésen találkozott. Emlékszem,
fiatal felnőttként drága jó
anyámnak mindig leadtam a keresetemet,
de néha egy kicsit csaltam,
becsempésztem egy-két képet a szobámba
– emlékezett vissza a mindig
mosolygó 96 éves Anna néni.
Ahogy elmondta, a nyomdából
1961-ben ment a képcsarnokhoz
dolgozni, de akkor még csak egy
szűkös üzlet állt rendelkezésére az
Ady úton. A nívós áruk nagy része
méltatlan körülmények között a ház
pincéjében voltak. De még ebben a
kis helyiségben is olyan profitot tudott
produkálni, hogy az feltűnt a
vállalatnak. Ekkor keresték fel, hogy
szeretne-e továbbra is ott dolgozni.
– Azt feleltem, igen szeretnék, de
nem itt a pincében, hanem egy kiállítóteremben.
Majd visszakérdeztek:
„de magának mit szeretne”. Kanizsán
születtem, ez az én városom, annak
kérem ezt, nem magamnak, válaszoltam
– mondta nevetve. Ekkor ígéretet
kapott arra, hogy végre méltó helyre
kerülhetnek az alkotások.
1963-ra el is készült a terem a
Deák téren, a volt Temetkezési
Vállalat irodája helyén, melyért
cserébe az országos Képcsarnok
Vállalat építtetett annak egy másikat
a temetőnél. Egry József Galériának
Anna néni nevezte el, és így
vonult be a város történetébe is.
A belső tér kialakítását Fekete
György végezte, de a vezető az építkezési
munkálatokból is kivette a
részét. Ha kellett keretezett, üvegezett,
virágokat ültetett. – Abelsőépítész
egy sorban akarta kialakítani a
fakkokat, ekkor szóltam rá, hogy
álljon meg a menet, a képek nem
egyformák, különböző méretűekre
kell azokat készíteni – mondta.
A galériában, rövid fennállása
alatt 16 kiállítást nyitottak meg. Neves,
országosan is elismert nagy művészek
mutatták be itt alkotásaikat.
Bútorokat, festményeket, kerámia és
üvegárut, selyem terítőket, sálakat és
a legkülönbözőbb képzőművészeti
tárgyakat lehetett megtekinteni és
megvásárolni. A zsűrizett árukészlet
és annak színvonala egy fővárosi üzletével
is felvehette volna a versenyt.
A vevők közt az Alsólendváról,
Csáktornyáról jövőket éppúgy megtalálhattuk,
mint neves művészeket.
Mándoki Anna mindegyik darab
alkotójának életútját ismerte, dicsérte
előnyeit. Méltán híres és elismert,
díjazott művészek hozták
el a kisvárosba munkáikat, így többek
között Gorka Géza és Lívia,
Korga György, Hikády Erzsébet,
Czene Béla (a kiállítás képünkön),
Moldován István és Szász Endre.
Diósy Antal festőművészt is az
egykori képcsarnok vezetője hívta
meg városunkba 1968 őszén, mely
kiállításon Kállai Gyula miniszterelnök
is tiszteletét tette. Ekkor indult
az akvarellista és a város közti jó
kapcsolat. A Munkácsy-díjas művész
1977-ben adományozta 180 darabból
álló életművét Kanizsának, azért
cserébe, hogy kiállítja azokat és elnevez
róla egy fogadótermet. Azonban
a vállalásnak csak az egyik fele teljesült,
állandó tárlatot nem alakítottak
ki. Emiatt az örökösök visszaperelték
a 180 kép felét. Az itt maradt kilencven
alkotás jó részét állították ki
januárban a Thúry György Múzeumban,
ezzel tisztelegve emléke előtt a
Magyar Kultúra Napján.
Szinte mindegyik művésszel személyes,
jó kapcsolatot ápolt, melyet
a még most is olvasható levelek igazolnak.
Sok esetben a tanácsát, a véleményét
is kikérték. Neki köszönhető,
hogy a legrangosabb vidéki üzletek
között tartották számon a galériát,
ahol különleges tárgyakat lehetett
vásárolni. Anna néni a nézelődőket is
szívesen látta, néha iskolás csoportokat
invitált a terembe, hiszen ahogy
mondja, nem lehet elég korán elkezdeni
a szépre való nevelést.
– Van egy tündéri kis rokonom,
őt már nevelgetem a művészet szeretetére.
Nemrég kapott tőlem két
miniatűrt. Nagyon örült. Ezeket
korábban átvariáltam. Nem mutattak
aranykeretben, így befestettem
feketére, csak egy kis csíkot hagytam
belül. Gyönyörű lett – mesélte.
Reméljük, a mese majd egyszer
folytatódhat és újra lehet városunkban
egy képcsarnok, melynek csodájára
járhatnak az ország minden tájáról…
Varga Mónika
Mindig Nagykanizsa érdeke lebegett a szeme előtt
Egry József Kossuth díjas festő
Zala megyében született. A huszadik
századi művészetünk egyik
legeredetibb hangú képviselője.
Rajzkészsége és a festészet iránti
vonzódása már gyermekkorában
megmutatkozott.
1915-ben segédszolgálatosként
behívták katonának Nagykanizsára.
A súlyosan megbetegedett festő
hónapokra a badacsonyi hadikórházba
került lábadozóként. A Balaton-
élmény mellett magánéletében
is sorsdöntő találkozást hozott a
badacsonyi tartózkodás: megismerkedett
Vízkeletyné Pauler Juliskával.
1945 után több állami kitüntetésben
is részesült, megkapta
az állami nagy aranyérmet, a Szabadság
érdemérmet, az első alkalommal
kiosztott Kossuth-díjat.
A Képzőművészeti Főiskolán
Ferenczy Károly és Szinyei Merse
Pál tanítványa volt. Korai korszakában
a megszerkesztett rendet
kereste, később természeti képekben
vetítette ki benső világát. Alkotásain
legtöbbször a Balatont, a
badacsonytomaji házat ábrázolta.
Munkáit bemutatták a Nemzeti
Szalon tárlatán, a Művészházban,
Ungváron, a Képzőművészek
Új Társasága kiállításain,
a Fővárosi Képtárban és
Londonban, a XXIV. Velencei
Biennálén. A Magyar Nemzeti
Galériában halálának 20. évfordulója
alkalmából emlékkiállítást
rendeztek, majd az
1973-ban Badacsonyban megnyílt
emlékmúzeum állít méltó
emléket művészetének.
Kanizsa – Együtt 7
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. március 7.
A Rozgonyi Polgári Kör és
Egyletből 2010 augusztusában
kilépett tagok úgy határoztak,
megalakítják a Széchenyi Polgári
Kört.
Lépésüket azzal indokolták,
hogy az egylet vezetője, az ország
egyik legrégebbi polgári körének
vezetőjeként úgy nyilatkozott egy
Fidesz-ellenes csoportosulás első
kiadványában, mint aki alapító
tagja és támogatója e csoportnak.
Nem váltak el haraggal egymástól,
tartják velük a kapcsolatot
ugyanúgy, mint a város többi polgári
körével. A FIDESZ- KDNP-t
két éve a Széchenyi Polgári Kör
tagjaiként támogatják. Az első
alakuló ülésen – melyen megjelent
Cseresnyés Péter polgármester
is –, Kovács Lászlót választották
meg vezetőnek. A polgármester
gratulált az új polgári körnek
és elnökének. Az eltelt időszak
munkájáról a kör vezetőivel, Kovács
Lászlóval és Gergye Ottónéval
beszélgettünk.
– Miért Széchenyi István grófot
választották az egylet névadójának?
– Széchenyi István (1791-1860)
a reformmozgalom kezdeményezője,
kiváló író és államférfi volt –
részletezte Kovács László elnök. –
Beutazta Olaszországot, Franciaországot,
Angliát, Görögországot,
a kisázsiai partokat, hazatérve Magyarországot
és Erdélyt. Az utazásai
során látottak és tapasztaltak
arra ösztönözték, hogy segítsen
hazája elmaradt állapotán. 1825-
ben létrehozta az Első Lótenyésztő
Egyesületet, majd egy évi jövedelmének
felajánlásával megvetette a
Magyar Tudományos Akadémia
alapjait. 1827-ben megalapította a
Nemzeti Kaszinót, és 1830-ban jelent
meg Hitel című munkája. Az
ország jövőjébe vetett hite jutott
kifejezésre híres mondatában:
”Sokan azt gondolják: Magyarország
– volt; – én azt szeretném hinni:
lesz!”
– Mi is ebben hiszünk, ezért választottuk
névadónknak. – vette át
a szót Gergye Ottóné. – Gróf Széchenyi
István életre hívta a dunai
gőzhajózást, részt vett a pesti Hengermalom
és a Kereskedelmi Bank
alapításában, irányította az Al-Duna
szabályozást. ő kezdeményezte
a pest-budai állandó híd, a Lánchíd
megépítését. Segítette a Tisza szabályozást,
a balatoni gőzhajózás
beindítását. Népének szeretete, az
emberi haladásba vetett hite, áldozatkészsége,
akaratereje, alkotó
szenvedélye, szívós gyakorlati
munkássága méltán emeli történelmünk
nagyjai sorába.
Az együtt töltött időt fényképeken
is megörökítette a Széchenyi
Polgári Kör, így fotóalbumokban is
végigkövethetők az események. Jártak
külföldön és a fővárosban, felkeresték
neves múzeumok kiállításait.
Országos és városi rendezvényeken
is folyamatosan képviselteti
magát a kör. Havonta egy alkalommal
megbeszélik az aktuális politikai
eseményeket, utána megosztják
egymással a családi történeteiket,
felelevenítik a kirándulások emlékeit.
Kellemes környezet, baráti
hangulat jellemzi ezeket a találkozókat.
Nemcsak a szórakozásban, a
bajban is összetart a társaság. Amiben
tudnak, segítenek egymásnak.
Legközelebbi találkozójukon, február
végén a tavaszi kirándulás útvonalát
és időpontját beszélik meg.
B.E.
A névadó gondolataival egyetértve
A Hadirokkantak, Hadiözvegyek
és Hadiárvák Letenyei
Szervezete megtartotta éves
gyűlését a Fáklya Művelődési
Házban. A napirendi pontok
közt a 2012. évben végzett
munkáról, annak pénzügyeiről
szóló beszámoló, valamint az
idei évi rendezvénytervezet ismertetése
szerepelt.
Kovács Emilné, a közel harminc
éves múlttal rendelkező,
29 taggal működő egyesület elnöke
beszédében köszöntötte a
taggyűlésen Halmi Bélát, Letenye
város polgármesterét,
Görcsi Frigyest, a nagykanizsai
szervezet volt elnökét és dr.
Vargovics Miklós jelenlegi elnököt.
Ezt követően részletezte
a tavalyi, valamint az idei esztendő
pénzügyeit és rendezvényeit.
Ahogy Rózsa néni elmondta,
tavaly is megtartották beszámolójukat
és részt vettek a város
rendezvényein, megemlékezésein,
így koszorút helyeztek el a
Kossuth Emlékműnél. A májusi
szentmisén a II. világháború áldozataira
emlékeztek a Szentháromság
Templomban, továbbá
megtartották karácsonyi összejövetelüket,
melyen versekkel,
dalokkal emlékeztek a háborúban
maradt hozzátartozóikra és
köszöntötték a 70 éveseket.
Összetartó közösség lévén odafigyelnek
egymásra, gyakran találkoznak,
és lehetőségeikhez
mérten látogatják beteg társaikat.
Ezt követően részletesen ismertette
a támogatások formáját,
összegét és azok felhasználását
is.
Erre az évre, a tavalyihoz hasonlóan
megemlékezéseket, közös
kirándulást, gyűléseket, a városi
ünnepségeken való részvételt tervezik.
– Nagy örömömre szolgál, hogy
beszámolhatok nektek arról, hogy
a kormány ígéretet tett arra, hogy
újból foglalkozik a hadirokkantak,
hadiárvák és özvegyek ügyével –
zárta a beszámolót Kovács Emilné
Rózsa néni.
Az összejövetel végén az egyesület
férfi tagjai virággal köszöntötték
nőnap alkalmából a hölgyeket.
V.M.
Éves beszámoló a letenyei hadiárvák szervezetnél
Fotó: Varga Mónika
Meghívó
ARozgonyi Polgári Kör és Egylet szeretettel meghívja az érdeklődőket
2013. március 13-án szerdán 15 órakor a Medgyaszay
házba Durgó László tanár és idegenvezető vetítettképes előadására,
Franciaország egy turista szemével címmel.
8 Kanizsa – Városháza 2013. március 7.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bérlakásokról
szóló 42/2007. (IX.25.), a Garzonházakról szóló 32/2001.
(VI.27.) önkormányzati rendelet alapján az alábbi üres önkormányzati
bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
I. Önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkező (csere) ill. nem rendelkező
pályázók részére:
Szociális és költség alapon
1. Nagykanizsa, Ady u. 11. III. em. 30., 2. Nagykanizsa, Bartók B. u. 7/D. II. em.
2., 3. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/A/2., 4. Nagykanizsa, Csengery u.
117/11/C/6., 5. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/G/1., 6. Nagykanizsa, Csengery
u. 117/18/G/8., 7. Nagykanizsa, Deák F. tér 6. fsz. 2., 8. Nagykanizsa, Erzsébet tér
10. fsz. 8., 9. Nagykanizsa, Erzsébet tér 11/A. I. em. 7., 10. Nagykanizsa, Erzsébet
tér 11/C. I. em. 1., 11. Nagykanizsa, Múzeum tér 2. III. em. 13., 12. Nagykanizsa,
Nagyrác u. 2/A. fsz. 3., 13. Nagykanizsa, Nagyrác u. 2/A. fsz. 10., 14. Nagykanizsa,
Rozgonyi u. 2. III. em. 16., 15. Nagykanizsa, Rózsa u. 22/D. III. em. 10., 16.
Nagykanizsa, Városkapu krt. 4/c. IV. em. 13., 17. Nagykanizsa, Városkapu krt.
10/B. IV. em. 15.
II. Garzonházban lévő önkormányzati bérlakások:
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. fsz. 2., 2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u.
142/A. I. em. 5.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2013. március 11. (hétfő)
Kiadó önkormányzati bérlakások
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzatának
módosítása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az elmúlt időszakban döntött
több tömb rendezés alá vonásáról.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény
9. § (2) bekezdésének megfelelően, "A településrendezési eszköz kidolgozása
előtt - beazonosítható módon - meg kell határozni a rendezés alá vont területet, ki
kell nyilvánítani a rendezés célját és várható hatását oly módon, hogy az érintettek
azzal kapcsolatban 15 munkanapon belül javaslatokat, észrevételeket tehessenek,
véleményt nyilváníthassanak. Ennek során biztosítani kell:
a) a helyben szokásos módon a kidolgozás elhatározásának tudomásra hozatalát
és az érintett lakosság, szervezetek, érdek-képviseleti szervek véleménynyilvánítási
lehetőségét,"
A módosítások a következők:
- A településrendezési tervben szereplő új lakóterületek indokoltságának felülvizsgálata
- Vízügyi védőtávolságok szabályozásának pontosítása
- Katonarét városrészben az építési hely megállapításának módosítása
- Ipari park területén a 649/139 hrsz-ú út közterületi szabályozása
- Kossuth téren a műemléki környezet határának törlése
- Principális-csatorna - Kemping u. - 7. út közti terület szabályozásának módosítása
- Laktanya u. - Teleki u. - Péterfai-árok - 037/78 hrsz-ú út közti tömb szabályozásának
módosítása
- A HÉSZ 1. melléklet Gksz-3-z jelű építési övezet paramétereinek módosítása
- Palin, Alkotmány utca - Lovarda utca - belterületi határ - 4089 hrsz-ú út által
határolt tömb szabályozásának módosítása
- Szabadhegy városrész tervezett kerékpárút-hálózatának módosítása
- Erzsébet tér - Kinizsi u. - Arany u. - Magyar u. által határolt tömb szabályozásának
módosítása
- Szabadhegy városrész tervezett kerékpárút-hálózatának módosítása
- helyi védelem jelölése a szabályozási terven-rendelet alapján.
- Elővásárlási jog jelölése a szabályozási terven-rendelet alapján.
Részletesebb leírás a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodáján megtekinthető
ügyfélfogadási napokon. A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a
Polgármesteri Hivatalba a városi főépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
címzett levélben jelezhetik.
Szabályozási Terv és Építési Szabályzat
Dénes Sándor a 12. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője
minden hónap második csütörtökén 17.00 órától fogadóórát tart a Polgármesteri
Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.).
Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselő fogadóórát tart minden hónap második
szerdáján 17 órától a Kőrösi Cs. Sándor Általános Iskolában.
Karádi Ferenc alpolgármester fogadónapját 2013. március 13-án (szerdán)
tartja 8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában.
Képviselői fogadóórák, fogadónapok
(Az akció a megjelenés napjától március 31-ig tart.)
Ajándékkal jutalmazzák a részvételt
Nem bántja a SZEMÉT? – szól a Murakeresztúri Plébánia hétvégi
játékos, szórakoztató, és mégis ismeretekkel teli rendezvényének
szlogenje.
Parancsoljunk közösen megálljt a hulladéknak… de hogyan? Erre
a kérdésre szeretne kész válaszokat adni felnőtteknek és
gyerekeknek a plébánia jövő heti rendezvénye. Habár napjaink
divatos hóbortjának tűnhet a környezetvédelem, és magasztos
szavaknak, a „környezettudatosság” vagy „hulladékoptimalizálás”.
Mégis egyre ijesztőbb méreteket ölt a bennünket körülvevő hatalmas
szeméthalom. Persze mondhatjuk, hogy mi a kukába dobtuk a
szemetet, megfizetjük a díjat az elszállításért, a szétválogatásért,
de vajon ezzel tényleg megtettünk mindent? Biztos, hogy nem kellene
ezt egy kicsit átgondolni?
Tegyük ezt meg együtt! Március 9-én Fityeházán a sportpályán,
számtalan bemutatóval, játékkal és új ismerettel várnak mindenkit a
szervezők, akik egy legalább ilyen tiszta Földet hagynának örökül
az utánuk jövőkre! A plébánia már a részvételt is ajándékkal és
közös ebéddel jutalmazza, de külön meglepetés jár azoknak, akik
kerékpárral érkeznek, vagy megmérettetik magukat a játékokban.
Vegyen részt Ön is és legyen az igazi ajándék egy tisztább és
szebb környezet!
Kanizsa – 2013. március 7. Városháza 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykanizsai Tankerülete
fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2013/2014. tanévre történő általános
iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:
2013. április 8. - 9. (hétfő, kedd) 8.00 órától 18.00 óráig
Tanköteles, azaz 2007. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles
a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes
vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására
alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló
hatósági igazolványt és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését
tanúsító igazolást kell bemutatni.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykanizsai Tankerületének
igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.
Tankerületi igazgató
2013.
Az egyes általános iskolák körzetébe tartozó települések,
utcák és terek nevét az alábbiakban közöljük:
TELEPÜLÉS: NAGYKANIZSA
1. HEVESI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA
(8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 2.)
70/A sz. őrház, Alsó Szabadhegyi utca, Barátos utca, Békástó utca, Betyár utca,
Bilkei utca, Boszorkány utca, Cseresznyés utca, Déva utca, Felső Szabadhegyi
út, Füzértekercs utca, Harang utca, Harmat utca, Hegybíró utca, Hevesi Sándor
utca, Kanyar utca, Kazanlak krt., Kovászna utca, Kőkereszt utca, Medgyaszay
István utca, Mészáros Lázár utca, Munkás utca, Nagyrécsei vasútállomás, Pásztor
utca, Patak utca, Péterfai utca, Raktárház utca, Récsei utca, Stern tér, Szabadhegy,
Szabadhegy utca, Székely-kert park, Tersánczky utca, Tüskés utca, Tüzér
utca, Vadvirág utca, Városkapu körút.
2. KISKANIZSAI ÁLTALÁNOS ISKOLA
(8800 Nagykanizsa, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 67.)
Alsónyiresi legelő, Alsó temető utca, Bába utca, Bajcsai út, Bajcsy-Zsilinszky
Endre út, Berek köz, Bornemissza Gergely utca, Cigány utca, Cserfa utca, Dobó
István utca, Felsőtemető utca, Fenyő utca, Gördövényi utca, Hajgató Sándor utca,
Haladás utca, Halis István utca, Homokkomáromi utca, Hunyadi tér, Jakabkúti
utca, Kismező utca, Kisrác utca, Kossuth Lajos utca, Kőrisfa utca, Körmös
utca, Malomkert utca, Március 15. tér, Munkácsy Mihály utca, Nagyrácz utca,
őrtorony utca, Pápai utca, Pivári utca, Ráckert utca, Rozmaring utca, Szent Flórián
tér, Szent Rókus utca, Szepetneki utca, Szigeti utca, Templom tér, Tornyos
köz, Törökvári utca, Tőzike utca, Vágóhidi út, Varasdi utca, Vöröshegyi utca,
Zsigárdi köz.
3. KőRÖSI CSOMA SÁNDOR - PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA
(8800 Nagykanizsa, Csokonai u. 1.)
68. sz. őrház, Akós út, Alapy Gáspár utca, Árok utca, Attila utca, Bagolai
sor, Bajza utca, Bakónaki utca, Balatoni utca, Barbalits Lajos utca, Bartók
Béla utca, Berkes József utca, Búzavirág utca, Cseke Ferenc utca, Csokonai
utca, Dandár utca, Dessewffy Arisztid utca, Dongás utca, Édenkert utca,
Eszterházy Péter utca, Hadi utca, Hébér utca, Honvéd utca, Ibolya utca, Irtás
utca, Kaán Károly utca, Kápolnás utca, Kerekalja utca, Keresztfai utca,
Kilátó utca, Kisbagolai hegyhát, Kisbagolai utca, Kisberki utca, Kis Éden
utca, Kishegyi út, Kodály Zoltán utca, Krátky István utca, Kútvölgyi utca,
Laktanya utca, Levente utca, Liszt Ferenc utca, Lopótök utca, Madách Imre
utca, Mária utca, Mező Ferenc tér, Mező Ferenc utca, Muskátli utca, Nagybagolai
hegyhát, Orbán Nándor utca, őrház utca, Pipacs utca, Platán sor,
Postakert utca, Pöltenberg Ernő utca, Présház utca, Rózsa utca, Sánci utca,
Semmelweis Ignác utca, Szekeres József utca, Szőlősgazda út (Kaposvári út
és Présház u. közötti szakasz), Szőlőskert utca, Táborhely utca, Táncsics
Mihály tér, Tavasz utca, Téglagyári utca, Teleki utca, Thúry György tér,
Thúry György utca, Toldi Miklós utca, Vaspálya sor, Zala György utca,
Zemplén Győző utca.
4. MIKLÓSFAI ÁLTALÁNOS ISKOLA
(8800 Nagykanizsa, Iskola u. 10.)
Barka köz, Bem József utca, Bocskai István utca, Csiky Gergely utca, Csengery
utca 100-tól végig, Dr. Szentendrei Edgár utca, Gárdonyi Géza utca, Halastó utca,
Hóvirág utca, Hősök tere, Iskola utca, Kápolna tér, Kiss János utca, Krúdy
Gyula utca, Dr. Marek József utca, Mátyás király utca, Miklósfa utca,
Mórichelyi út, Nagykerteki utca, Nagy Lajos utca, Parkerdő utca, Patak köz, Pityer
utca, Potyli malom, Szaplányos, Szaplányos utca, Szentendrei utca, Szent
György utca, Szentgyörgyvári utca, Teleki Blanka utca, Veress Péter utca,
Mórichelypuszta. Belezna, Liszó, Nemespátró települések teljes közigazgatási
területe.
5. PALINI ÁLTALÁNOS ISKOLA
(8800 Nagykanizsa, Alkotmány utca 81.)
113. sz. őrház, Alkotmány utca, Állami erdészház, Boróka utca, Diófa utca,
Durgó Katalin utca, Egerszegi utca, Felsőerdei erdészlak, Felsőerdő utca, Forrás
utca, Förhénc hegy, Förhénc utca, Fűzfa utca, Gelence utca, Gesztenyés utca,
Herkules utca, Inkey utca, Iparos utca, Kámáncspuszta lakóház, Kámáncsi erdészlak,
Kalász utca, Kertész utca, Lazsnak utca, Lovarda utca, Majorkert utca,
Magvető utca, Napsugár utca, őz utca, Palini utca, Park utca, Szálfa utca, Szarvas
utca, Udvarház utca, Vadalmás utca, Vadrózsa utca, Homokkomárom, Hoszszúvölgy
települések teljes közigazgatási területe.
6. ROZGONYI ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA
(8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 25.)
Bedő Albert utca, Berzsenyi Dániel utca, Bolyai János utca, Borkő utca,
Buda Ernő utca, Cserfő-hegy, Cserfő utca, Dózsa György út 53-tól végig,
illetve Dózsa György út 48-tól végig, Eötvös tér, Erkel Ferenc utca, Fáy
András utca, Gábor Áron utca, Hunyadi utca, Huszti tér, Jókai Mór utca,
Kálvin tér, Kanizsai Dorottya utca, Kazinczy Ferenc utca, Kertekalja utca,
Királyi Pál utca, Kisköz utca, Kölcsey Ferenc utca, Muraközi utca, Múzeum
tér, Petőfi Sándor utca, Rákóczi Ferenc utca, Rozgonyi utca, Sugár utca,
Takarék utca, Vadas Ernő utca, Vámház utca, Virághegyi út, Vörösmarty
utca.
7. ZRÍNYI MIKLÓS - BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
(8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós út 38.)
Ady Endre utca, Akácfa utca, Aradi vértanúk tere, Arany János utca, Árpád utca,
Babóchay utca, Bagoly utca, Bajza utca, Bánom, Barátgödöri utca, Báthory
utca, Batthyány utca, Belus József utca, Bethlen Gábor utca, Bikavér utca,
Boroskupa utca, Bősze Kálmán köz, Corvin utca, Csáktornya utca, Csalogány
köz, Csányi László utca, Csengery u. 100-ig, Damjanich János utca, Dankó
Pista utca, Deák Ferenc tér, Derítő telep, Dózsa sportpálya, Dózsa György u.
1-51-ig, illetve Dózsa György u. 2 - 46-ig, Egry József utca, Egyetem park,
Erdész utca, Erzsébet tér, Európa Tanács utca, Ezerjó utca, Felsőfakosi út, Fülesbagoly
utca, Fő utca, Garay utca, Gasparich Márk tér, Gólyahír utca, Gyepmesteri
telep, Gyulai köz, Halvax utca, Hársfa utca, Határőr utca, Hegyalja
út, Hegyhát utca, Herman Ottó utca, Ifjúság utca, Ilona utca, Irsai utca, József
Attila utca, Kalmár utca, Kaposvári út, Kassa utca, Katona József utca, Kenyérkúti
út, Kinizsi Pál utca, Király utca, Kisfaludy Sándor utca, Kórház utca,
Kossuth tér, Kövidinka utca, Lámpagyár utca, Látóhegy, Látóhegy lakóház,
Látóhegyi út, Lékay Gyula utca, Lendva utca, Ligeti utca, Lőtér lakóház,
Magyar utca, Magyarkanizsa utca, Május 1. utca, Maort utca, Nagybagolai
utca, Napraforgó tér, Nagyváthy utca, Nyárfás utca, Nyírfa utca, Olaj utca,
Oportó utca, Othelló utca, Papp Simon sétány, Pintérgyepű út, Pontyos út,
Puttonyos út, Rigó utca, Rizling utca, Romlottvári utca, Sabján Gyula utca,
Sandi utca, Sikátor utca, Só utca, Sörgyár utca, Széchenyi tér, Szeghalmi Bálint
utca, Szemere utca, Szentgyörgyvári hegyhát, Szent Imre utca, Szőlősgazda
utca (Présház utca és Bagola közötti szakasz), Szürkebarát utca, Tárház utca,
Tripammer Gyula utca, Tungsram tér, Új élet utca, Úttörő utca, űrhajós utca,
Vár utca, Vásár út, Vasút utca, Vasvilla utca, Vécsey utca, Virág Benedek
utca, Wlassics utca, Zárda utca, Zengő utca, Zrínyi Miklós utca.
Nem állami fenntartású iskolák:
PIARISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, DIÁKOTTHON ÉS BOLDOG
DONÁTI CELESZTINA ÓVODA
(8800 Nagykanizsa, Sugár út 11-13.)
Gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmények:
SZIVÁRVÁNY EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI
INTÉZMÉNY
(8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 9.)
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykanizsai Tankerülete fenntartásában
működő általános iskolákba történő beíratásra
Kanizsa 10 – Hirdetés 2013. március 7.
Telefon: +36 93 510 137 vagy a +36 30 5686 327
Nagykanizsa, Ipari Park, Buda Ernő utca 19. 􀂊 www.inkubatornk.hu
Kanizsa – Meghívó 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. március 7.
Március 7. 19 óra
„NE BESZÉLJÜNK EGYSZERRE!”
- Az Illetékes visszatér. Koltai
Róbert Jászai Mari díjas, Érdemes
Művész zenés retro-kabaréja. Belépődíj:
I. hely 1500 Ft, II. hely 1200 Ft.
Március 8., 22. 10 óra
KEREKÍTő - mondókás félóra 0-3
éveseknek. Részvételi díj: 700 Ft/család,
bérlettel 600 Ft/család.
Március 9. és 10. 15 óra
„MESÉLA VÁROS" - belvárosi
városnéző séta idegenvezetővel.
Gyülekező az Erzsébet téri Sissy szobornál.
Vezeti: Ferencz Judit.
Március 9. 16 óra - Felső templom
"ÖSSZEFOGÁS A
RÁSZORULÓKÉRT"
jótékonysági koncert. Akoncert célja az éhező,
nélkülöző emberek, családok támogatása.
Belépődíj: tartós élelmiszer /konzerv, instant
étel, cukor, étolaj, rizs, zacskós bab, lencse,
liszt, tészta, keksz, tartós tej/. Szervező:
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ.
Március 11. 17 óra
HIDEGKONYHAI
KÉSZÍTMÉNYEK - Előadó: Pálfi
Zsuzsa szakoktató.
Március 11. 19 óra
Színház - Bródy bérlet
Dale Wassermann-Mitch Leigh- Joe
Darion: LA MANCHA LOVAGJA -
musical. Azalaegerszegi Hevesi Sándor
Színház előadása. Belépődíj: 3500 Ft.
Március 13. 14.30 óra
Világjárók Klubja
LOS ANGELES ÉS KÖRNYÉKE
(USA) - vetített képes előadás.
Előadó: Dr. Nagy Árpádné.
Március 14. 17.30 óra
Tavaszi Művészeti Fesztivál
„RÉTEGEK" - Págyi Zsóka képzőművész
kiállítása. Megnyitja: Kovács Emese
textilművész. Megtekinthető március 30-ig.
Március 15. 10 óra
EMLÉKMűSOR AZ 1848-49-ES
FORRADALOM ÉS
SZABADSÁGHARC 165.
ÉVFORDULÓJAALKALMÁBÓL
Köszöntőt mond: Cseresnyés Péter
polgármester, országgyűlési képviselő
Szerepelnek: a Piarista Általános Iskola,
Gimnázium, Diákotthon és Boldog
Donáti Celesztina Óvoda diákjai.
A belépés díjtalan.
Március 8. 19 óra
JUBILEUMI FESZÜLTSÉG
KONCERT
Vendég: Lost Garden. Belépődíj: 300 Ft.
Március14. 19 óra
Tavaszi Művészeti Fesztivál
MENDELSSOHN
KAMARAZENEKAR
HANGVERSENYE
Művészeti vezető és hegedűn közreműködik:
KOVÁTS PÉTER hegedűművész. Belépődíj:
elővételben 1500 Ft, a helyszínen 1800 Ft.
A jegyek megvásárolhatók a HSMK és a
Medgyaszay Ház jegypénztárában.
Március 15. 19 óra
Tavaszi Művészeti Fesztivál
BOGLYAKONCERT ÉS TÁNCHÁZ
Vendég: a Boglya Népzenei Együttes.
Belépődíj: 800 Ft, diákoknak 500 Ft.
Kanizsa 12 – Sport+ 2013. március 7.
Jánoshidán az idénynyitó
ranglista válogatóversennyel elkezdődött
a 2013. évi felnőtt
lábtoll labda versenyszezon. A97
fős mezőny a ranglista pontokért
és a Vb-válogatottságért mérkőzött,
ugyanis szeptember 1-től 5-
ig Vietnam déli részén, Cao
Lanh városában rendezik a 7.
Lábtoll-labda Világbajnokságot.
A vegyes páros kivételével minden
versenyszámban háromszor
küzdenek meg egymással versenyzők,
akik közül azé lesz a válogatott
mez, akik legvégül a ranglista
élén állnak.
A verseny ünnepélyes megnyitóján
vehették át díjaikat
2012 legjobb lábtoll-labdázói
és a 2012. évi versenyszámonkénti
ranglista 1-3. helyezettjei.
2012-ben az év lábtoll-labdázója
lett a Zemplén SE két kiválósága
a Kunics testvérpár, Réka
a gyermek, míg Bence a serdülő
korcsoportban végzett az
élen. Sikerességüket jellemzi,
hogy mindketten megnyerték
saját korosztályuk bajnoki címeit,
és ugyanezt egy korcsoporttal
feljebb is meg tudták ismételni.
2012-ben a versenyszámonkénti
ranglista legjobbak között a
Zemplén SE férficsapata (Arany
Bálint, Hartai Attila, Huszár
Emil, Lukács Benedek, Lukács
Márton, Takács Endre), a harmadik
helyen végzett.
Az előző év legjobbjainak díjkiosztója
után húsz férfi és
nyolc női hármas kezdte meg a
küzdelmeket a jánoshidai Petőfi
Sándor Általános Iskola sportcsarnokában.
A nőknél a cserszegtomaji
lányokat (Mile Alexandra,
Pál Dorina, Sillinger
Zsanett, Széles Kitti, Udvari
Boglárka) a Borjád SE, míg a
kanizsai hármast (Kunics Réka,
Morvai Noémi, Vlasics Dalma)
a későbbi győztes újszászi csapat
fosztotta meg a továbbjutás
lehetőségétől. A bronzmeccset
2:1 (15-11, 6-15, 15-13), arányban
a Cserszegtomaj SK nyerte
így ők kerültek a dobogó harmadik
fokára, míg a zemplénesek a
4. helyen zártak.
A férfiaknál a kanizsai centercsapat
nehezen adta magát, a
Borjád SE-nek nagyot kellett
küzdenie a Huszár Emil, Lukács
Benedek, Lukács Márton, Takács
Endre összeállítású kanizsai
csapattal (21-19, 13-21, 21-
15). A másik ágon a későbbi
győztes újszsászi hármas jutott
tovább a Zemplén SE kettes
számú egységével (Baranyai
Benett, Farkas Balázs, Kunics
Bence) szemben. A „kanizsai”
kisdöntőt a rutinosabb centercsapat
nyerte (15-10, 12-15, 15-
8), ami bronzérmet és 14 ranglista
pontot hozott számukra.
A női egyéniben Kunics Réka,
Zemplén SE serdülő korcsoportba
belépő kiválósága a 7. helyen zárta
a tornát.
A hajnali kettőkor befejeződő
férfi egyéni kategóriában a
zemplénes Huszár Emilnek
(6.), és Lukács Benedeknek
(8.), sikerült a legjobb nyolc
közé kerülni.
Akövetkező ranglista és válogatóverseny
március 15-én, Nagykanizsán
lesz, ahol hármasban és párosban
küzdhetnek majd a résztvevők.
Éremtáblázat: Újszászi VVSE 3
arany, 1ezüst, 3 bronz. Cserszegtomaj
SK 1 arany, 1 bronz. Borjád
SE 3 ezüst, 1 bronz, Nagykanizsa
ZSE 1 bronz.
Eredmények:
Férfi hármas (20): 3. Huszár
Emil, Lukács Benedek, Lukács
Márton, Takács Endre (Nagykanizsa
ZSE), 4. Baranyai Benett,
Farkas Balázs, Kunics Bence
(Nagykanizsa ZSE). Férfi egyéni
(51): 6. Huszár Emil (Nagykanizsa
ZSE), 8. Lukács Benedek
(Nagykanizsa ZSE), 11. Farkas
Balázs (Nagykanizsa ZSE). Női
hármas (8): 4. Kunics Réka, Morvai
Noémi, Vlasics Dalma
(Nagykanizsa ZSE). Női egyéni
(28): 7. Kunics Réka (Nagykanizsa
ZSE), 11. Morvai Noémi
(Nagykanizsa ZSE).
Kanizsa
A Kunics testvérek lettek az év lábtoll-labdázói
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. március 7.
Horoszkóp
Ha továbbra is ki akarja használni a lehetőségeit,
ne menjen fejjel a falnak. Elképzelhető,
hogy a kollégái tolakodásnak veszik
az igyekezetét, és egy ideig távolságtartók
lesznek önnel szemben.
Párja egyre türelmetlenebbül veszi tudomásul,
hogy ön a külvilág rezdüléseire reagál,
ahelyett, hogy az ő rezdüléseit kísérné figyelemmel,
és babusgatná, ha úgy adódik. Ne legyen
csökönyös, változtasson a szokásain.
Legközelebbi barátai szóvá tehetik az örökös
elfoglaltságát. Nyugtassa meg őket, mindez
nem abból fakad, hogy megunta a társaságukat,
hanem alaptermészetéhez tartozik a kíváncsiság,
ami esetenként több időt igényel.
Abolygók arra intik, ne várjon sokáig céljai
megvalósításával. Bár az otthona által nyújtott
biztonságra mindig számíthat, legyen az
eddigieknél merészebb. Engedje, hogy a
partnere gondoskodjon egy kicsit önről.
Ahogy jön a tavasz, ön is egyre nagyobb
késztetést érez az otthoni uralkodásra. Ha
másképpen nem tudja kinyilvánítani ebbéli
érzelmeit, határozottan kérje fel párját
az otthoni teendők kivitelezésére.
A biztonságra és a tökéletességre törekszik
folyamatosan. Ha jól akarja érezni
magát a bőrében, vegyen vissza a tempójából,
és lehetőleg ne gondoskodjon szolgai
módon a párjáról, a szeretteiről.
Közeledik az erdőt-mezőt virágba borító
tavasz. Mielőtt igent mond a kiválasztottjának,
ne feledje, nem csak érzelmileg,
hanem szellemi szinten is teljes összhangra
van szükség kettejük kapcsolatában.
Eddig komolyan vette a feladatait, mindazokat
a dolgokat, amelyekbe belekezdett. Most
kissé változtatni kellene a szokásain. Korzózzon
többet a belvárosban, és a sétákat zárják
le valamelyik útba eső cukrászdában.
A bolygóállások szerint tavasszal is a fantáziavilága
irányítja az érzelmeit. Ha még
szingli, lehetőleg olyan partnert keressen
magának, akivel közösen álmodozhat, az
sem baj, ha elérhetetlen célokért.
Hogyha tükörbe néz, tapasztalhatja, a sok
édességfogyasztásnak meg lett az eredménye.
Ha gyors változást akar, a fogyókúrázás
mellett járjon edzőterembe, de oda lehetőleg
egyedül menjen, a párját ne hívja magával.
Mostanában úgy érzi, szinte vonzza magához
azokat az ismerőseit, akiknek valamilyen
segítségre van szükségük. Ne
essen mindjárt pánikba, örüljön annak,
hogy segíthet másokon is.
Akár néhány óra napozás is elég lesz ahhoz,
hogy teljesen feltöltődjön energiával.
Ha akarja, nemcsak a párja gondolatait találja
ki egykettőre, hanem a szomszédokét
is. Ez utóbbinak nem mindig fog örülni.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
RAMDA
FűRÉSZÁRU-KERESKEDÉS
Nagykanizsa, Csengery út 111., tel.: 06-70-270-2222
Kalodás fa (éger szél) 1x1x1,70 m3 8.000 Ft+áfa
Méter tűzifa (éger) 1x1x1,70 m3 14.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél) 1x1x1,70 m3 15.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél apró) 1x1x1,70 m3 17.000 Ft+áfa
Méter tűzifa (akác, tölgy, kőris, bükk) 1x1x1,70 m3 18.000 Ft+áfa
Kalodás fa (éger, nyár) 1x1x1,70 m3 22.200 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy, bükk vegyes) 1x1x1,70 m3 24.200 Ft+áfa
Kalodás fa (akác) 1x1x1,70 m3 25.200 Ft+áfa
(A kalodás fa kaloda nélkül -1.000 Ft.)
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
10 km-en belül 4.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
20 km-en belül 5.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
30 km-en belül 6.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
BÉRLET
INGATLAN
Belvárosban, a Hunyadi utcában
közel 700 m2-es építési terület
eladó. Érd.: 0630227-3294, 0630-
448-6072 (7548K)
Letenyén két szintes, központi
fűtéses családi ház garázzsal, kerttel,
gyümölcsössel eladó. (Hitelkiváltás
miatt áron alul.) Irányár: 13
millió Ft. Tel.: 0630-824-5962
(7560K)
Szentgyörgyvári hegyen, a III.
hegyháton 1 hektár erdő halastóval
eladó. Villany van. Érd.:
0693/315-526 (7561K)
Egy szobás, egyedi fűtéses lakás
kedvező áron, hosszú távra kiadó.
Érd.: 0693/333-498 (7562K)
Készpénzért vásárolok régi
könyvet, festményt, porcelánt, régi
népi parasztbútorokat és ruházatot,
valamint használati tárgyakat és
teljes hagyatékot. Tel.: 0620/555-
3014 (7552K)
Vásárolok könyveket, porcelán
figurákat, készleteket, réztárgyakat,
illetve komplett hagyatékot.
Készpénzzel fizetek. Érd.:
0620/233-1565 (7554K)
Kanizsa – Sport/14 Apró 2013. március 7.
2013.03.12. KEDD 09:00 – 10:30 Magyar Vöröskereszt, Nk. Sugár u. 28.
2013.03.12. KEDD 12:00 – 15:30 Szepetnek – Ikszt, Petőfi u. 59.
2013.03.13. SZERDA 08:30 – 13:00 Thúry György SZKI., Nk. Ady u. 29.
Véradás Magyar Vöröskereszt
Nagykanizsa, Huszti tér 5.
alatt lévő 8-as számú 63 m2-es
üzlet - (gázkészülék) hosszútávra
kiadó. Érdeklődni: 06-30-
9595-882 (7559K)
A Gerevich-Kovács-Kárpáti
Kard Reménység Körverseny
harmadik versenyének Szigetszentmiklós
adott otthont, ahol a
Nagykanizsai TE 1866 utánpótlás
korú vívói is versenyezhettek.
„Az akkor leesett nagy hó, valamint
néhány sportolónk betegsége
keresztülhúzta számításainkat, indulólétszámunk
a megszokottnál
kevesebb volt a Csepel szigeten
rendezett versenyen. Ennek ellenére
úgy érzem, azok az NTE-s vívók,
akik utazhattak, a maximumot
hozták ki magukból és ismét
sikerült aranyéremmel hazatérni.”
– fogalmazott Piecs Adrienn edző.
Közel 250 vívó lépett pástra,
mely az eddigiek közül a legmagasabb
létszám volt. Ez annak is
volt köszönhető, hogy a románok
nagy létszámú küldöttséggel érkeztek.
A kanizsaiak közül Milassin
Mór, Karosi Gergely, Abay Nemes
Ádám, Mádé Réka, Horváth Kitti
és Flumbort Sára volt ott a körverseny
ezen állomásán.
Az alábbi kanizsai eredmények
születtek. Gyermek férfi kard
(2000 és utána születettek): 1. hely
Milassin Mór (képünkön). Gyermek
női kard (2000 és utána születettek):
3. hely Mádé Réka. Serdülő
női kard (1998 és utána születettek):
3. hely Flumbort Sára. Újonc
férfi kard (1999 és utána születettek):
6. hely Milassin Mór.
„Milassin Mór most is kiemelkedő
teljesítményt ért el ezzel a
győzelmével, hiszen a 2012/2013-
as versenyszezonban megrendezett
összes korosztályos versenyét
eddig megnyerte. Bízunk benne,
hogy ez a lendület kitart majd a
magyar bajnokságig is, ami június
elején lesz. Persze addig még
hosszú az út, van még bőven erőpróba
és igyekszünk tovább javítani
fiatal vívóink technikáján és
taktikáján.” – értékelt a verseny
után Piecs Adrienn.
P.L.
Milassin Mór győzelme Szentmiklóson
ASE Paks (2.) – Aquaprofit
Nagykanizsai TSK (1.) 6,5:5,5
NB I-es sakk csapatbajnoki
mérkőzés, 8. forduló. Paks
Eredmények (elöl a hazaiak):
Perunovic - Balogh Cs. döntetlen,
Predojevic - Ivanisevic döntetlen,
Berkes F. - Márkus döntetlen, Ács
- Ribli 0:1, Nevednichy - Lupulescu
döntetlen, Papp G. - Pintér J.
döntetlen, Szabó K. - Bánusz döntetlen,
Grószpéter - Bérczes D.
1:0, Fodor jr. - dr. Flumbort döntetlen,
Balázs G. - Medvegy Z.
döntetlen, Antal T. - Gara T. 1:0,
Vajda Sz. - Kántor döntetlen
2008. március 2-a után 2013.
március 3-án kapott ki ismét NB
I-es sakk csapatbajnokin az
Aquaprofit Nagykanizsai TSK
címvédő együttese. Akkor a
Zalaegerszeg győzte le az NTSKt,
most pedig Pakson az Atomerőmű
SE egy 55 mérkőzést felölelő
győzelmi sorozatra tett
pontot azzal, hogy 6,5:5,5 arányban
múlta felül a kanizsai együttest.
A nagykanizsai csapat ugyan
kikapott, de így is négy pontot
megőrzött előnyéből az utolsó
fordulóra a tabellán.
– Be kell ismerni, valahol sorozatunk
már nyomasztó volt, s ennek
megszűntével a nyomás is lekerült
az együttesről – fogalmazott
Papp Nándor, a dél-zalaiak csapatvezetője.
– Minden ilyen széria
sorsa az, hogy egyszer véget ér, viszont
a lehető legkisebb különbséggel
kaptunk ki, így a bajnoki
cím azért ismét elérhető közelségbe
került. Persze volt örömteli történés
is a találkozón, Ribli Zoltán
például remek győzelmet szerzett.
A kanizsai sakkozóknak jelen
pillanatban 63,5 pontja van, őket
tehát négy pont hátránnyal követi a
paksi legénység. Melynek tagjai...
– ... e mérkőzés előtt még egy
hétre edzőtáborba is vonultak –
folytatta a csapat koordinátora. –
Azt érdemes tudni, hogy más lett
volna valamivel a helyzet, ha a
szombathelyiek nem győzik le
őket januárban, hiszen akkor nekünk
erősebb „sorral” kellett volna
felállnunk. Ahogy ezt most a paksiak
tették, hiszen gyakorlatilag a
legerősebb csapatukkal ültek le ellenünk.
Április 21-én mi Kanizsán
a Decs, míg a Paks a fővárosban az
MLTC ellen játszik.
P.L.
Öt év és
ötvenöt
siker után...
Németországba hetenként
kisbuszokkal (háztól-házig is).
Tel.: 0672-441-542 (7553K)
SZOLGÁLTATÁS
Kanizsa 2013. március 7. – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Nagykanizsai TE 1866-
Horváth Méh – Nagyatádi FC 2-
1 (2-1)
Felkészülési labdarúgó mérkőzés.
Nagykanizsa, Olajbányászműfüves,
50 néző. Vezette: Fábián
S. G.: Szép D., Szőke Á.; Csongár
NTE: Szakmeiszter Á. - Rákhely,
Boros Z., Cserfő L., Szép D. - Anger
- Szőke Á., Nagy T., Babati T. -
Rieger (Kocsis D.), Cs. Horváth G.
Vezetőedző: Visnovics László.
A „Bakonyban” tizenegyedik
NTE 1866 együttese a Dráva csoport
7. helyén álló Nagyatádi FCvel
mérkőzött az Olajbányászműfüvesen.
A vendéglátók szempontjából
mondhatni sajnálatos
érdekessége volt a találkozónak,
hogy sérülések végett alig egy
csapatnyira való futballistával
tudtak kiállni. Csongár Péter találatával
a vendégek szereztek vezetést,
azonban ezt az állást fordította
meg Szép Dávid és Szőke
Ádám góljaival Visnovics László
vezetőedző legénysége. Jöhet
(március 9-én) szombaton hazai
környezetben a Móri SE elleni
bajnoki 14.30-kor.
Jöhet a bajnokság
kezdete
Keszthelyen a Csík Ferenc
Tanuszodában már harmadik
alkalommal rendeztek 24 órás
úszóversenyt, melynek kezdete
pontosan szombat délben volt,
hogy el is tartson másnap 12-ig.
Az erőpróbán bárki részt vehetett,
aki egy kicsit is tud úszni, a
fontos az volt, hogy adott csapatból
egy ember legalább legyen
mindig a medencében – és így
váltották egymást a tagok, akár
a veteránok is. Összesen hét csoport
veselkedett neki a nem mindennapi
felmérőnek.
A keszthelyi amatőr triatlonosokból,
(volt) kanizsai úszókból
és úszást kedvelő sportemberekből,
kisgyerekekből álló zalai
csapat (képünkön) remek eredménnyel
lett második: 72900 méterrel
a 24 óra alatt. A Merci és a
többiek elnevezésű egység tagja
Arany Máté, Bedő Beáta, Holló
Adrienn, Imrei Anikó, Józsa Sándor,
Juhász Bianka (12 éves), Juhász
Péter, Kisházi László, Kovács
Barna (7éves), Kovács Kolos (10
éves), Kovács Krisztián, Oroszlán
Mátyás (8 éves), Oroszlán Zsolt,
Sós Zsóka (7éves), Szabó Gyula,
Takács László, Vándor Nóra, Viharos
Zsuzsanna, Zömbik Anna
(15 éves), Zömbik László,
Zsgánecz János, Krizsai Ádám (10
éves), Krizsai Bence (10 éves) és
Miatta Mercédesz voltak.
A verseny végeredménye: 1.
Fröccs csapat (Mosonmagyaróvár,
Fonyód, Zalaegerszeg, Tapolca,
Keszthely, Ajka), 2. Merci és a
többiek (Nagykanizsa, Keszthely),
3. Balla Gyula és csapata (Budapest
és környéke)
P.L.
Huszonnégy órás úszással...
Kanizsai Vadmacskák SE (4.)
– Pécsi EAC (3.) 51-65 (9-13, 16-
18, 15-18, 11-16)
Amatőr NB Nyugati csoport női
kosárlabda-mérkőzés, találkozó a
16. fordulóból. Nagykanizsa, 50 néző.
Vezette: Szalai Zs., Németh S.
Kanizsa: Fekete (2), Fuisz V.
(21/9), Olasz A. (10), Jurkó (8),
Hegyi (2). Csere: Nagy D. (2),
Oros (6/3). Edző: Farkas József.
Repülőrajtot vettek a hazaiak az
egy nap alatti dupla fordulójuk keretében
és az 5. percben már 7-0-ra vezettek,
de ezután a pécsi csapat átvette a
játék irányítását és négy ponttal nyerte
az első negyedet. A másodikban
pontatlanul dobtak a vendéglátók, így
tíz ponttal is elléptek a baranyaiak, de
ezen még sikerült kozmetikázniuk
Farkas József tanítványainak.
Nagyszünet után sem javult fel a
KVSE játéka, ritmustalanul támadtak,
ennek köszönhetően fokozatosan
nőtt a különbség a két
együttes között. A záró tíz percben
sem változott a játék képe, dekoncentrált
teljesítményük miatt maradtak
alul a hazaiak a rangadón.
Kanizsai Vadmacskák SE (4.)
– Szombathelyi Egyetem SE (6.)
73-53 (20-14, 22-12, 17-17, 14-10)
Amatőr NB Nyugati csoport női
kosárlabda-mérkőzés, 20. forduló.
Nagykanizsa, 30 néző. Vezette:
Csabai, Koncsek.
Kanizsa: Fekete (18), Fuisz V.
(20), Olasz A. (8), Hegyi (7/3),
Jurkó (16). Csere: Oros (2), Nagy
D. 2, Horváth E., Kovács K., Pál.
Edző: Farkas József.
Rögtön jól működött az egészpályás
letámadásos védekezés hazai
oldalon, a megszerzett labdákból
gyors kosarakat jelentettek. A második
negyedben a vendégek az 5.
percben szerezték első pontjaikat.
A folytatásban felváltva estek
kosarak, mivel a vendégek területvédekezésre
tértek át, így a kanizsaiak
támadásai ritmusukat vesztették,
igaz, megszerzett előnyüket
tartani tudták. A végjátékban aztán
már 20 pontos is lett a különbség...
Farkas József: „Volt olyan játékosunk,
aki a korosztályos találkozóit
is figyelembe véve hat nap
alatt négy mérkőzést játszott...”
P.L.
Egy nap, egy győzelem, egy vereség
A Kanizsa Sörgyár SE női
asztalitenisz Extraligában szereplő
csapata dupla forduló keretében
előbb a tabellán második
Postás SE vendége volt,
majd pedig a Bajnokok Ligájadöntős,
egyben listavezető Budaörsi
2i SC látogatott a dél-zalai
városba.
A fővárosban a kanizsaiak 9:1-re
kaptak ki, de azon a mérkőzésen debütálhatott
a vendégeknél a honi legmagasabb
nemzeti bajnoki osztályban
Kocsis Judit. A KSSE becsületpontját
Végh Zsuzsanna szerezte.
Következhetett a budaörsiek elleni
mérkőzés hazai környezetben,
s a kitűzött célnak, vagyis a tisztes
helytállásnak megfelelő eredmény
született a nagykanizsaiak szempontjából:
9:1 arányban győzött a
BSC, mely gyakorlatilag a legerősebb
összeállításában érkezett a
Bolyai-iskola tornatermébe. Jakabfi
Imre edző tanítványainak
pontját ismét csak Végh zsebelhette
be. Ezúttal is volt debütáló a Kanizsa
Sörgyár színeiben: Salamon
Sára foghatott ütőt először az Extra
liga sorozatában.
BL-döntős vendég
A megyei labdarúgó bajnokság
második vonalának Déli csoportjában
második Kiskanizsai
Sáskák együttese az NTEpályán,
vagyis a vasútállomással
szembeni sporttelepen rendezi
tavasszal bajnoki mérkőzéseit.
Kápolnás Zoltán, a klub elnöke
így fogalmazott: „Kiskanizsán az
öltözőrekonstrukció, illetve a
pályafelújítási munkálatok végett
a tavaszi szezonban az Ady utca
78. alatt rendezzük meccseinket.
Mindennemű futballal kapcsolatos
tevékenységünk székhelye ott lesz
tehát tavasszal.”
A klub tartja a megyei bajnokságban
már jól bejáratott időpontot,
vagyis a hazai felnőtt találkozóik
vasárnap 11 órás kezdését megtartják
az egyik keresőprogram szerint
(még) „MÁV NTE stadionnak” titulált
létesítményben. Ahol március
10-én, vasárnap a Déli csoport
rangadója keretében rögtön a listavezető
Letenye SE vendégeskedik.
P.L.
Az NTE-pályán
a Sáskák
Kanizsa 16 – Hirdetés 2013. március 7.
XXV. évfolyam 10. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2013. március 14. Kanizsa
A struktúraváltoztatást támogató
infrastruktúrafejlesztésnek
köszönhetően egymilliárd forint
értékű orvosi műszerrel korszerűsödött
a Kanizsai Dorottya
Kórház. A központi digitális
képalkotó rendszer alkalmassá
teszi a kórházat arra, hogy nagyon
gyorsan, az ország vagy a
világ bármely radiológiai osztályával,
munkaállomásával kapcsolatba
kerüljenek, lehetőséget
adva arra, hogy elinduljon a teleradiológiai
szolgáltatás.
Dr. Brünner Szilveszter főigazgató
az átadással kapcsolatban
tartott sajtótájékoztatón bemutatta
a több egységből álló Struktúraváltoztatást
támogató projekt
első kontingensét, a PACS rendszert.
– Ezen csomagban, azon túl,
hogy komoly informatikai fejlesztés
történik a kórházban,
közel száz terrabájt tároló kapacitást
szereztünk be, ami a
következő tíz évben megoldja a
digitális képalkotó diagnosztika
tárigényét. Beszereztünk még
négy, egyenként három-három
monitort tartalmazó radiológiai
leletező munkaállomást, melyek
világszínvonalú képleletező
lehetőséget adnak a radiológus
kollégák kezébe. Továbbá
beszerzésre került még öt képmegjelenítő
speciális monitor a
műtőkbe, illetve az urológiai
endoszkópos laborba, melyeken
keresztül a műtőben dolgozó
kollégák minden beteg képi dokumentációjához
hozzáférhetnek,
megjeleníthetik azokat. A
főigazgató fontosnak tartotta
még elmondani, ilyen szintű
PACS (Picture archiving and
communication system) rendszerrel
Magyarországon nagyon
kevés kórház rendelkezik. Kiépítését
komoly tervezés, előkészítés
előzte meg.
Dr. Brünner Szilveszter megjegyezte,
az orvos-technológiai eszközök
zöme is leszállításra kerül
március végéig.
A Kanizsai Dorottya Kórház
építési rekonstrukciója 2012. április
27-étől zajlik az Európai
Regionális Fejlesztési Alap és a
hazai központi költségvetés társfinanszírozásával.
A fejlesztés
keretében számos osztály korszerűsödik,
illetve a főépület
folytatásaként megépülő új épületszárnyban,
annak alagsori részében
a patológia, földszintjén
a sürgősségi osztály, első emeletén
pedig a mikrobiológiai labor
kerül kialakításra. A folyamatos
működés mellett zajló építési beruházáshoz
jelentős mennyiségű
eszközbeszerzés, azon belül is
orvos-technológiai fejlesztés
kapcsolódik. A projekt teljes
költsége közel 3,5 milliárd forint,
melyből az eszközbeszerzés
is jelentős, meghaladja az 1 milliárd
forintot.
A kórház jelenlegi telephelyén
a korábban végrehajtott
fejlesztések nem érintették a
különálló épületben működő patológia
és mikrobiológia épületét,
az eszközállomány fejlesztését,
a központi műtőblokk,
szülőszoba és központi intenzív
osztályok korszerűsítését. A jelenleg
zajló projekt a beteg és a
személyzeti útvonalak, a járulékos
logisztikai szolgáltatások,
vizsgálati anyagmozgatás rövidülését,
így az ellátás időigényének
csökkenését szolgálják.
Társadalmi előnye, hogy a korszerű,
modern ellátó egységek,
berendezések a betegek elégedettségét
növelik, megtakarítást
jelentenek, a csökkenő várakozási
idő pedig növeli a betegek
elégedettségét.
B.E.
Átadták a képarchiváló PACS rendszert a kórházban
Javítóintézet épül fiúk számára
Nagykanizsán az Új Széchenyi
Terv keretében, a Debreceni
Javítóintézet szakmai irányításával,
ez jelentős mértékben segíti
majd a magyarországi gyermekvédelmi
munkát – jelentette
be Halász János, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának
(Emmi) kultúráért felelős államtitkára
pénteken sajtótájékoztatón,
Debrecenben.
A projektnyitót megelőző tájékoztatón
az államtitkár hozzátette:
jelenleg Debrecenben, Aszódon
és Rákospalotán működik javítóintézet,
a dunántúli zöldmezős
beruházás 2015. június 30-ra
készül el. Az intézeti hálózat a
gyermekvédelem speciális része,
ahol az előzetes letartóztatásban
lévő fiatalok javítóintézeti nevelést
is kapnak – mondta Halász
János.
Szőke Barbara projektmenedzser
tájékoztatása szerint a beruházás
összköltsége 2 milliárd 248
millió 445 ezer forint. A projekt
az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési
Alap társfinanszírozásával valósul
meg. A csaknem 5 ezer négyzetméteres
intézményben 108,
előzetes letartóztatásban lévő fiatalt
tudnak elhelyezni, s 125 alkalmazottnak
adnak munkát.
Halász János az MTI érdeklődésére
elmondta: a nagykanizsai
beruházással a nyugati országrészben
is megvalósul az ellátáshoz
való egyenlő esélyű hozzáférés.
A létrejövő javítóintézet a
rendelkező bíró számára a döntése
kiszabásakor alternatívát jelent,
az érintett fiatalok pedig az
előzetes letartóztatás idejét pedagógiai
és fejlesztő hatású környezetben
tölthetik.
MTI-Kanizsa
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Dobri Katalin (+3630-640-8515). Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47.
földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel:
Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője.
Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-
6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
Kanizsa 2 – Krónika 2013. március 14.
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Nyert a pályázat, épülhet a javító
Több újdonság bevezetését indítja
el hamarosan a Nagykanizsai
Inkubátorház és Innovációs
Központ, melyek elindítását 2013.
február 28-án hozott határozataival,
Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Közgyűlése hagyta jóvá.
Az Inkubátorház emelt szintű
tanácsadási szolgáltatásait ettől
az évtől kezdődően, immár interneten
is igénybe lehet venni. Az
online tanácsadást vállalkozási,
hitel, finanszírozási, pályázati,
innovációs, kutatás-fejlesztési és
mediációs területen is elérhetővé
teszik. Természetesen ez nem
váltja ki összetettebb kérdésekben
a személyes konzultációt,
minden esetre alkalmas lehet a
kényelmes ügyintézésre, és a
kapcsolatfelvételre. Bővebb információ
a http://www.inkubatornk.
hu honlap szolgáltatásainál
érhető el, ahol a tanácsadásnál
email címek és telefonszámok is
találhatók.
Az Inkubátorház kihasználtságának
növelése érdekében egy
máshol sikeresen működő modell
bevezetését is elindítják ez évben.
Ez az Egy cég – Egy asztal konstrukció.
Ennek tárgyi feltételeit
még a tavalyi évben, egy támogatás
keretében berendezett 40 m2
iroda kijelölésével teremtették
meg. Ennek lényege, hogy havi
20.000 Ft + Áfa-ért bérelhet íróasztalt
egy kezdő, egy személyes
vállalkozás – osztozva két másik
hasonló vállalkozóval az irodán –
irodai infrastruktúrát. A szolgáltatás
ára tartalmaz egy meghatározott
irodai szolgáltatás keretcsomagot,
hogy ezzel is segítsék a
vállalkozások működését (pl. havi
200 oldal másolás/nyomtatás, díjmentes
szkennelés, stb.). E mellett
ingyen Wi-fi lehetőséget is biztosítanak.
Cél az, hogy a klasszikus
inkubációs tevékenységet kiegészítve,
ezzel is támogassák a kezdő
kisvállalkozásokat, akik később
– megerősödve – önálló irodát
is bérelhetnek az Inkubátorházban.
Kanizsa
Újdonságok
az Inkubátorházban
Örömmel olvastam a hetilap
hasábjain, hogy a közgyűlés határozata
alapján a rendelkezésre
álló 3402 köbméter kőzúzalékot
a zártkerti utak rendbehozatalára
fogja a város felhasználni.
Szeretnék azonban egy párhuzamos
javaslatot tenni, ami talán
érdemes a közgyűlés figyelmére,
mert még a zártkerti utaknál is
frekventáltabb területre vonatkozik.
A köztemetőről van szó.
A főbejárattól balra idomköves
burkolattal vannak a parkolóhelyek
ellátva. A jobb oldalon
sajnos nagy a sár, a víz. Javasolnám,
hogy ide is kerüljön abból
a kőzúzalékból, és a város tegye
lehetővé az eléggé elhanyagolt
terület feltöltését, megjavítását.
Sem anyag, sem költség többlet
nem merülne fel. Közérzetünk
viszont nagyot javulna.
Tisztelettel: Halasi Pál
Postánkból:
Feltöltést kaphatna a
köztemető parkolója
Kanizsa – Krónika 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. március 14.
Március 14. 17.30 óra
Tavaszi Művészeti Fesztivál
„RÉTEGEK” - Págyi Zsóka képzőművész
kiállítása. Megtekinthető március 29-ig.
Március 15. 10 óra
EMLÉKMűSOR AZ
1848-49-ES FORRADALOM ÉS
SZABADSÁGHARC 165.
ÉVFORDULÓJAALKALMÁBÓL.
Március 16. 8.30 óra
Családi Hétvége
EGRY JÓZSEF TÚRA A FESTő
SZÜLETÉSÉNEK 130. ÉVFORDULÓJAALKALMÁBÓL
Részvételi díj: 800 Ft. A programra előzetesen
jelentkezni kell a pannonturak@
gmail.com e-mailcímen vagy a 06-
30/546-9564 telefonszámon.
Március 16. 14.30 óra
Családi Hétvége
„HOL, MI? KANIZSAI HÁZAK ÉS
LAKÓI” - www.holmi.nagykar.hu -
"papírfolyam" változatának kiállítása.
Március 16. 15 óra
Családi Hétvége
TÖRTÉNELMI JÁTSZÓHÁZ
Huszárcsákó és kokárda készítése.
Március 16. 16.30 óra
Családi Hétvége
Fodor Sándor: CSIPIKE, AZ ÓRIÁS
TÖRPE - a Griff Bábszínház zenés bábelőadása.
Belépődíj: 400 Ft.
Március 17. 8-15 óra
Családi Hétvége
ORSZÁGOS ÉREMGYűJTő
TALÁLKOZÓ
Érem- és bélyegbörze, ingyenes
árbecslés és szaktanácsadás.
Március 18. 14 óra
Az "Én hobbim" sorozat keretében
A "SZÍVBETEGEKÉRT" EGYESÜ-
LET TAGJAINAK KIÁLLÍTÁSA.
Megtekinthető: március 30-ig.
Március 19. 19 óra
Tavaszi Művészeti Fesztivál
LIKE ME, LIKE ME - Az AULEA
Alapítvány táncszínházi előadása
Belépődíj: 1000 Ft; diákoknak,
nyugdíjasoknak 600 Ft.
Március 20. 14.30 óra
NAGYKANIZSA NÉPRAJZÁRÓL -
vetített képes előadás. Előadó: Kardos
Ferenc könyvtáros.
Március 21. 10 és 13.30 óra
Tavaszi Művészeti Fesztivál
Ifjúsági filharmónia
A SAVARIA SZIMFONIKUS
ZENEKAR HANGVERSENYE
Március14. 19 óra
Tavaszi Művészeti Fesztivál
MENDELSSOHN
KAMARAZENEKAR
HANGVERSENYE
Belépődíj: elővételben 1500 Ft,
a helyszínen 1800 Ft. A jegyek
megvásárolhatók a HSMK és
a Medgyaszay Ház jegypénztárában.
Március 15. 19 óra
Tavaszi Művészeti Fesztivál
BOGLYA KONCERT
ÉS TÁNCHÁZ. Belépődíj: 800 Ft,
diákoknak 500 Ft.
Március 22. 19 óra
Tavaszi Művészeti Fesztivál
NÉPDALSZÍNHÁZ - A MAGYAR
JAZZ QUARTET KONCERTJE
Belépődíj: 2000 Ft, diákoknak 1500 Ft.
Lakossági fórumot hívott öszsze
a miklósfai Mindenki Házában
Sajni József, a terület önkormányzati
képviselője. A fórumon
részt vett Cseresnyés Péter polgármester,
országgyűlési képviselő,
Dr. Molnár József rendőrkapitány,
Kassai Zoltán, a Dél-zalai
Víz- és Csatornamű vezérigazgatója,
Horváth Balázs, a Saubermacher
Kft. ügyvezetője, Kámán
László, a Vagyongazdálkodási
Zrt. vezérigazgatója, Szilágyi István,
a helyi Mezőgazdasági Zrt.
képviselője, Szabó István, a VIA
Kanizsa Kht. főmérnöke, valamint
Tárnok Ferenc, a polgármesteri
hivatal osztályvezetője
.
A közel harmincfős fórum első
és utolsó kérdezője is hölgy volt. A
kisbabájával érkező Püschl Németh
Zsófia arra volt kíváncsi, mikor
lesz játszótere Miklósfának.
Miután Cseresnyés Péter polgármestertől
megkapta a megnyugtató
választ, hogy legkésőbb, a nyár
végére teljesül a kérése, máris hazaindult
az otthon lévő gyermekéhez.
A komplett játszótér még nem
készül el, de egymillió forint értékben
olyan játékok érkeznek,
amelyeket a 4-5 éves gyerekek
használhatnak. Az utolsó kérdező,
Köteles Józsefné azt szerette volna
elérni, hogy méltányosságból kaphasson
kedvezményt a mintegy
másfél millió forint bírság kifizetésére
kötelezett Közművelődési
és Városszépítő Egyesület. Mint
az közismert, ugyan közcélból, de
építési engedély nélkül fogtak
hozzá a Mindenki Háza bővítéséhez,
szépítéséhez. Kérdésére nem
kapott kedvező választ a polgármestertől,
mivel jogszabály írja
elő a büntetés megfizetését. Méltányosság,
jogorvoslat nincs ebben
az esetben. – A büntetés meg nem
fizetése pedig kényszerbontással
jár – erősítette meg Cseresnyés Péter
válaszát a rendőrkapitány.
A több mint két órás összejövetelen
Sajni József képviselő értékelte
az előző fórum óta eltelt időszak
eredményeit, és 10 pontban
vázolta fel a megoldásra váró feladatokat.
Ilyen volt többek között: a temetőhöz
vezető és a temetőben lévő
belső út sürgős felújítása, a Mindenki
Háza működési költség-igényének
biztosítása az önkormányzat által,
a működési anomáliák helyi
rendbe tétele mellett. Nagy a látogatottsága
az intézménynek és udvarának,
sokat tett megszépítéséért önerőből
a lakosság. Bízik benne,
hogy működését támogatni fogja az
önkormányzat egy megfelelő öszszeggel.
A tavalyi segítséget a képviselő
megköszönte Cseresnyés Péternek.
– Könyvtári, mozgókönyvtári
szolgáltatás van a városrészben,
ugyan csekély látogatottsággal. Pályázatokkal
még lehetne javítani az
internet-hozzáférésen. A templomba
járást segíthetné, ha a közelébe
tervezett buszmegálló – melynek a
tervei megvannak –, megépülhetne.
A képviselő megemlítette az egyre
magasabb ivóvíz- és csatornadíjakat,
a csőtöréseket. A díjemeléssel
kapcsolatos felvetését némi derültséget
okozva azzal a megjegyzéssel
igazította ki Kassai Zoltán vezérigazgató,
hogy idén még nem volt
áremelés. A belterületi utak és járdák
felújítása régi igény, a zártkerti
utak is sürgős beavatkozást igényelnek
a szentgyörgyvári és mórichelyi
hegyhátakon egyaránt. Szükség lenne
a helyi sport nagyobb mértékű
támogatására, a megelőzés érdekében
a közbiztonság javítására, valamint
az időskorúak megsegítéséhez
szükséges felmérésre. A közterületek,
parkok karbantartását közmunkások
ugyan ellátják, de semmiféle
fejlesztés nincs ezen a téren. Szükség
van a Volán menetrend ésszerű
átdolgozására, mivel a mostani módosítással
nem oldódtak meg a csatlakozási
problémák. Esőzések idején
folyamatosan anyagi károkat
okoz a domboldalakról lezúduló
víz, és borzolja a kedélyeket a szemétszállítási
díj megemelése is. Ebben
az esetben is türelmet kért a lakosságtól
Cseresnyés Péter. Mint
mondta, az energia árak csökkentésén
túl a kormány szakértői csoporttal
kidolgoztatja a hulladékszállítási-,
a víz-, és csatorna, valamint a
kéményseprői díjak csökkentésének
a lehetőségét. – A közlekedők hiányolják
a korábbi években megszokott
felfestett felezővonalat az úttestről,
és a kerékpárút kivilágítását,
melynek megvalósítására egy pályázat
megoldást adhat.
A megjelentek között kérdést, véleményt,
javaslatot fogalmazott meg
Németh József, Németh Géza, Hans
József, Gárdonyi József, Tóth Imre,
Dömötörffy Sándor és Imics László.
A legtöbb kérdést a hulladékszállítással
és díjaival, az illegális szemétlerakással
és a lomtalanítás időpontjával
kapcsolatban fogalmazták meg.
Annak ellenére, hogy a közbiztonsággal
túlságosan sok probléma
nincs, szóba került a térfigyelő kamerák
kiépítése is, melyet az is indokol,
hogy a település hat felől nyitott,
könnyen el lehet „illanni”.
Sokan kérték a hegyi utak kátyúinak
kijavítását, az útpadka rendbe
tételét, és a tíz évvel ezelőtti, nem
megfelelően végzett csatornázás
következményeinek rendbe tételét.
A fórum végére nem maradt megválaszolatlanul
egy kérdés sem. A
hivatal szakemberi ígéretet tettek
rá, bizonyos kérdésekben hamarosan
a helyszínen is tájékozódni
fognak. A miklósfaiaktól úgy köszönt
el Cseresnyés Péter polgármester,
hogy a város szereti Miklósfát.
Az utolsó szó jogán a házigazda
Sajni József még hozzátette:
és erről a szeretetről reméljük az
idén is tanúbizonyságot tesz.
B.E.
Célokról, eredményekről Miklósfán
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa 4 – Portré 2013. március 14.
Dr. Németh Lászlót, a Kanizsai
Dorottya Kórház neurológiai
osztályának osztályvezető főorvosát
bízta meg Dr. Brünner Szilveszter
főigazgató az egészségügyi
intézmény orvosigazgatói
feladatainak ellátásával. A zalaegerszegi,
országosan elismert
szaktekintély másfél éve dolgozik
„kanizsai szívvel” városunkban.
– Mielőtt az új megbízással járó
feladatairól beszélgetnénk, tekintsünk
vissza néhány hónapot. Mit
sikerült megvalósítania 2011 szeptembere
óta az akkori elképzeléseiből?
– kérdeztük elöljáróban a Dr.
Németh Lászlótól.
– Szinte mind megvalósultak,
sőt néhány szempontból túl is teljesültek.
Nagyon fontos eredmény,
hogy a neurológiai osztály,
a neurológiai- és stroke betegellátást
tekintve megkapta az úgynevezett
2-es kompetencia szintet,
ami gyakorlatilag a megyei
kórházakkal egyező kompetencia
szint – részletezte az orvosigazgató
főorvos, majd ennek kapcsán
még elmondta: e fölött csak
a hét regionális országos központ
áll. Tulajdonképpen mindenfajta
betegellátást el tudunk végezni
két apró dolog kivételével, amit a
TB el is fogad. Szintén nagyon
fontos változást jelent, hogy a területi
elosztási rend megváltozásával
elég komoly körzetet ide
csatoltak Somogy megyéből, ezáltal
a stroke betegek ellátási területe
kétszeresére növekedett.
Eddig 123.000 ember, most
227.000 ember tartozik az osztályunkhoz.
Ez az oka annak, hogy
az akut stroke betegek száma lényegesen
megnövekedett az osztályon,
és emiatt fordul elő, hogy
bizonyos kapacitásgondok miatt
nem tudjuk elvégezni a sokak által
„megszokott” infúziós kúrákat.
Ezeket csak lényegesen szorosabb
indikációval, nem megelőző
jelleggel, hanem gyógyító
célzattal lehet a betegek számára
biztosítani. Hangsúlyozni szeretném,
azokban a betegségekben,
amelyekben a kezelésnek igazolt
haszna van, az ápoltak megkapják
az infúziós kúrákat. Óriási nehézséget
jelent, hogy a területi ellátási
kötelezettség növekedése
nem járt együtt a napi finanszírozás
növelésével, tehát ugyanakkora
keretből kell a közel kétszeresére
megnövekedett betegforgalmat
kigazdálkodni. Azt mondanom
sem kell, osztályunk orvosgárdája
nem gyarapodott, ami
egyrészt az orvosok leterheltségét
jelentős mértékben megnövelte,
másrészt, a betegeknek esetenként
várniuk kell a különböző ellátásokra.
Amit viszont ki lehetett
használni, és jó helyzetet jelent, a
többletfeladatok ellátásához az
egészségügyi kormányzat biztosított
pályázat útján lehetőséget a
többletfeladat miatt szükséges
technikai háttér bővítéséhez. A
főigazgató úr vezényletével benyújtottuk
a pályázatot, melynek
eredményeként több tízmillió forintos
keretösszeget kaptunk a
többletfeladatok ellátásához: többek
között új orvosi szoba-,
gyógytornaterem-, fekvőbeteg
kórterem kialakítására, a teljes
szubintenzív szobák komplett átalakítására,
új nyaki ér ultrahangos
készülék vásárlására, amelyek
óriási minőségi fejlődést jelentenek
a kórház számára.
– Mindezekhez bővítésre, plusz
helyiségek kialakítására is szükség
lesz?
– A 7. emeleten tervezünk
újabb helyiségeket, vannak ugyan
nehézségek, de megoldjuk azokat.
A megbízás kapcsán még el
kell mondanom, nagyon örülök
annak, hogy a kórház régi vezetésének
is élveztem a teljes bizalmát.
A munkám során mindig
magam mögött tudhattam a vezetés
támogatatását. E nélkül nem
lehetett volna elérni ezeket az
eredményeket, hasonlóan, a munkatársaim
áldozatkész hozzáállása
nélkül sem valósulhattak volna
meg. A szakambulanciánk beindításával
a krónikus betegek gondozása
magasabb szintre kerülhetett.
Az ügyeleti ellátás szempontjából
hasonlóan fontos lépésnek
tekinthető, hogy a neurológiai
osztály levált a pszichiátriáról,
külön ügyeleti szolgálatot látunk
el, így nem fordulhat elő az, hogy
nem neurológus szakorvos látná
el a nap 24 órájában az akut neurológiai
problémával érkező betegeket.
Tettünk lépéseket a trombolízis-
kezelés gyakoribbá tételére.
Háziorvosoknak küldött körlevél
segítségével próbáltuk az
ezzel kapcsolatos teendőket és elvárásokat
minél szélesebb körben
elterjeszteni annak érdekében,
hogy az akut stroke-os betegek
legalább 3 órán belül, de 4,5 órán
belül mindenképpen kerülhessenek
ellátásra. Ebben természetesen
a lakosságra is nagy szerep
hárul, ne késlekedjenek orvoshoz
fordulni, ha akut beszédzavart,
vagy féloldali bénulást észlelnek
családtagjaikon, vagy saját magukon.
– A visszatekintés után térjünk
rá az új feladatokra. Most már
nemcsak a neurológiai osztály feladatait
kell figyelnie, hanem az
egész kórházét, ami újabb kihívásokat,
egy más típusú munkát,
részben menedzser szemléletű tevékenységet
igényel.
– Nagy meglepetés volt számomra,
amikor kórházunk új főigazgatója,
Dr. Brünner Szilveszter
megkérdezte tőlem, elvállalnám-
e az orvosigazgatói teendőket.
Mint osztályvezető főorvos,
korábban is kapcsolatban voltunk,
közismert, előttem ő volt az intézmény
orvos igazgatója. Megtaláltuk
a közös hangot, úgy érzem, a
habitusunk is hasonló. Több alkalommal
elbeszélgettünk, és úgy
gondoltam azonosulni tudok a vezetési
stílusával, szándékaival.
Rendkívül nagy megtiszteltetésnek
érzem, hogy másfél éves kanizsai
munka után engem találtak alkalmasnak
arra, hogy együtt dolgozzak
a menedzsmenttel a kórház
jobbá tétele érdekében. A
most leköszönt főigazgató, Bátorfi
professzor úr nyomdokait követve,
érdemeit maximálisan elismerve
és tiszteletben tartva,
ugyanakkor fiatalosabb lendülettel
próbáljuk a kórházat vezetni,
és lavírozni ezen a rendkívül rögös
úton, amit manapság egészségügynek
neveznek.
– Mit tart első legfontosabb lépésnek
orvosigazgatói munkájában?
– Azt, hogy felmérjük a különböző
osztályok mindazon igényét,
amiben változtatni kell. Meghatározzuk
a változtatás mikéntjét, és
szigorúan az osztályok vezetésével
együttműködve a betegellátás javításának
gördülékenyebbé, hatékonyabbá,
rentábilissá tétele érdekében
meghozzuk azokat az intézkedéseket,
amelyektől javulás várható.
Ez a munka semmiképpen nem
mehet az osztály vezetőinek hatékony
támogatása nélkül. Nagyon
bízom abban, hogy a kiválasztásomat
megelőzték azok a fajta háttérbeszélgetések,
amelyek alapján élvezhetem
az osztályvezetők bizalmát
is, mert e nélkül a munkám
nem lehet sikeres.
Nagyon fontos lenne a már nálunk
is krónikusan jelentkező orvoshiányon
változtatni. Nyilván itt
anyagi és szakmai okok is szóba
jönnek. Az anyagiakon túlzottan
sokat változtatni nem lehet, de
mindenképpen még vonzóbbá
akarjuk tenni az itt dolgozó orvosok
számára is a kórházat. A munka
egyik legjelentősebb része a
szóba jöhető pályázatok állandó figyelése,
az azonnali reakció és jó
pályázatok beadása. A sikeres pályázat
érdekében megfelelő lobbi
tevékenységet kell folytatni, természetesen
együttműködve városunk
vezetőivel, annak ellenére,
hogy nem a város a kórház fenntartója.
Másik része, elemezni kell
a beteg-utakat. El kell gondolkodni
azon, vannak-e olyan betegek,
akik a jobb ellátás reményében elhagyják
városunkat, és meg kell
értenünk, hogy ezt miért teszik.
Hogyha ennek a hátterében olyan
gyakorlati probléma van, amin lehet
segíteni, azt orvosolni kell annak
érdekében, hogy ezek a betegek
a továbbiakban Nagykanizsán
keressék a gyógyulásukat. Nagyon
fontos feladatot jelent a jövőben is
a kórházrekonstrukció folytatása.
Reméljük a diagnosztikus blokk,
illetve a műtőblokk rekonstrukciójának
befejeztével és az új sürgősségi
osztály beindulásával a város
lakossága is érezni fogja a minőségi
javulást. Mindezekkel semmiképpen
nem tekintjük a kórház rekonstrukcióját
befejezettnek. Foly-
Munkánk mérőszáma a betegek elégedettsége
Fotó: Bakonyi Erzsébet
tatjuk, próbálkozunk újabb pénzek
megszerzésével a már elavult és
gazdaságtalanul működő nyílászárók,
illetve a gépészet cseréjét,
korszerűsítését.
– Fontosnak tartjuk továbbra is a
jó kapcsolatot a Zala Megyei Kórházzal,
a Pécsi Orvostudományi
Egyetemmel, a Somogy Megyei
Kaposi Mór Oktató Kórházzal, és
adott esetben a szombathelyi
Markusovszky Kórházzal. Részben
igénybe vesszük a diagnosztikus
osztályaik szolgáltatásait, műtéti
ellátásra ezekbe az intézményekbe
küldjük a betegeket. Szintén
lényeges a tudományos élet
fejlesztése. Regionális vagy akár
országos orvos konferenciák
Nagykanizsára hozatala, szakemberek
meghívása akár házi tudományos
ülésekre annak érdekében,
hogy naprakészen tudjuk a legújabb
trendeket követni az orvostudományban.
– Mikor orvos igazgató és mikor
főorvos? Hogy alakítja ki időbeosztását?
– A délelőttöt folyamatosan a
neurológiai osztályon a napi
ügyekkel, betegellátással töltöm,
de ha szükséges, délelőtt is le tudok
menni az igazgatásra. Délután
intézem az igazgatással kapcsolatos
ügyeket, ha úgy adódik 4 óra
után is, vagy otthon nézem át az
anyagokat, hogy másnap felkészülve
lehessen a napi ügyeket
rendezni. Úgy vállaltam a megbízatást,
hogy a neurológiai osztályon
végzett munkámat is maradéktalanul
el tudjam mellette látni,
mert az a prioritás.
– Menedzserszemléletű tevékenységet
igényel a napi ügyekben
való döntés is.
– Adott esetben ezek a betegek
ellátásával kapcsolatos panaszok
orvosolását, vagy a napi üzemelésben
felmerülő problémák elhárítását,
az orvosi ellátást befolyásoló
személyes gondok megoldását
is egyaránt jelenthetik. Mindezeket
csak akkor lehet megvalósítani,
hogyha jó kapcsolatot ápolunk
a kollégákkal. Igenis jöjjenek,
merjenek megkeresni a
problémáikkal, és hozzák a megoldási
javaslataikat is, mert azzal
sokban segítik a munkánkat. Fontos
természetesen a jó kapcsolat a
lakossággal, a visszajelzéseik figyelése,
mert a munkánk mérőszáma
mégiscsak a betegek elégedettsége
– összegezte Dr. Németh
László.
B.E.
Akanizsai diákokat is megfertőzte
az új divat, melynek lényege,
hogy lüktető zenére sok ember „normálisan”
mozog, majd őrülten vonaglik
egyszerre. A helyszínek nagyon
változatosak,
esetünkben
az Erzsébet teret
választotta a
„shake”-elő tömeg.
Kanizsa – Hirdetés 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. március 14.
Nagykanizsát is elérte a Harlem-őrület
Kanizsa 6 – Hirdetés 2013. március 14.
(Az akció a megjelenés napjától március 31-ig tart.)
A TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA
OPERATÍV PROGRAM JAVÍTÓINTÉZETI ELLÁTÁS
BIZTOSÍTÁSA FIÚK RÉSZÉRE A DUNÁNTÚLON C.
KIEMELT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSÁHOZ
KÓDSZÁM: TIOP-3.4.3/11/1
2013/03/08
A Debreceni Javítóintézet 108 fős Javítóintézeti ellátást biztosító
projektet valósít meg a Dunántúlon. A Nagykanizsán épülő
intézmény támogatási összege: 2.250.000.000 forint.
A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
A TIOP 3.4.3 konstrukció célja:
Új intézmény kialakítása a Dunántúlon, az előzetes letartóztatás
és javítóintézeti nevelés végrehajtásának biztosításával.
Ezzel a nyugati országrészben is megvalósul az ellátáshoz
való egyenlő esélyű hozzáférés.
A projektben a bűnelkövetéssel vádolt fiatalkorúak érdekében
a szocializációt és reszocializációt, a társadalmi
reintegrációt, és a munkaerő-piaci integrációt is elősegíteni
képes személyi, környezeti és tárgyi feltételek is
megvalósulnak.
A létrejövő javítóintézet a rendelkező bíró számára alternatívát
biztosít annak érdekében, hogy az előzetes letartóztatás
pedagógiai és fejlesztő hatású környezetben kerüljön végrehajtásra.
Részcélok:
􀂊 A fiatalok szocializációját és reszocializációját, társadalmi
reintegrációját elősegítő és erősítő, diagnosztikai eljárást követően
megtervezett személyiségfejlesztés és a szociális
kompetenciák fejlesztése.
􀂊 Az intézménybe befogadott fiatalok munkaerő-piaci integrációjának
elősegítése érdekében az alapfokú oktatáshoz
való hozzáférést, a szakmai orientációt és
munkaerőpiaci szakképzést biztosító tárgyi és környezeti
feltételek megteremtése. Az oktatás, szakképzés közoktatási,
szakképző intézményekkel történő együttműködése(
ke)n alapuló megvalósításával.
􀂊 Szakmailag kompetens humánerőforrás biztosítása az
alapvető célkitűzések elérése érdekében.
􀂊 A javítóintézeti nevelés szakmai standardjainak, protokolljainak,
irányelveinek kidolgozása.
􀂊 A fenntarthatóság és költséghatékonyság szempontjaira figyelemmel
alternatív energiák hasznosítása.
Kanizsa – Hirdetés 7
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. március 14.
SAJTÓKÖZLEMÉNY
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Debreceni Javítóintézete
Cím: 4032 Debrecen, Böszörményi u. 173.
Tel.: +36 (52) 486-327, +36 (52) 486-321
E-mail: dbjavito@dji.hu
Honlap: www.dji.hu
A BENU egyet jelent a gyógyulással, a szakértelemmel. A betegek
körében már jól ismert Nova Pharmacy gyógyszertárak tavaly
májustól megújult arculattal, BENU márkanéven működnek
tovább.
Az új név nem csak új logót, hanem új koncepciót is jelent. A hálózat
a 140 gyógyszertárát folyamatosan alakítja át, barátságos, korunk
igényeinek megfelelő patikává. Városunk három BENU Gyógyszertára
közül a Kanizsa Centrumban található patika az első, amelyet átépítettek,
sőt – hogy nagyobb legyen – egy üzlethelyiséggel még arrébb
is költöztettek. A Gyógyszertár így megújulva jóval túlmutat a „nagyüzemi”,
zárt apotékán. De mégis miben más?
Már a külseje is feltűnő, igényes és szemmel könnyen feltérképezhető,
amellett, hogy jól megközelíthető. Így a bejutás és a polcok közti tájékozódás
nem okoz gondot sem az időseknek, sem a babakocsival érkező családoknak.
Az üzlettér meleg, hangulatos, világos színeinek, és nyitott, átlátható
kialakításának köszönhetően minden korosztály vásárlási igényeit
maximálisan kielégíti. A kulturált környezet, a szabadpolcos rendszer jóvoltából
a betegek nemcsak az árcímkékkel ellátott, széles, tematikusan
csoportosított termékkínálattal találkozhatnak, hanem a szakképzett, udvarias,
magas szintű hozzáértéssel rendelkező gyógyszerészekkel, szakaszszisztensekkel
is könnyedén beszélgethetnek. Kilencen várják a gyógyulni
vágyó embereket rugalmas nyitvatartási időben, a hét minden napján.
Vényköteles, recept nélküli gyógyszerek, gyógyhatású- és magisztrális készítmények,
szépségápolási termékek teljes palettája – medicinák A-tól Zig
– minden egy helyen érhető el a BENU Gyógyszertárban.
– Hiszen pontosan ez a lényeg – mondta el dr. Kovács Gabriella
gyógyszertárvezető –, hogy a vásárlók a patikában idejüket hasznosan,
egészségüket és életvitelüket jobbító körülmények között töltsék.
Ehhez pedig elengedhetetlen, hogy ne csak egy doboz gyógyszert kapjanak,
hanem mellé szaktanácsot, kedvességet, jó szót. Hiszen nemcsak
a betegséget kell gyógyítani, hanem minden tőlünk telhetőt meg
kell tenni a betegségek kialakulásának megelőzése érdekében – hangsúlyozták
a BENU munkatársai –, és ez csak empátiával lehetséges –
a szaktudáson felül. Továbbá biztosítani kell minden medicinát és segíteni
az eligazodást a sokféle vitamin, táplálék kiegészítő, egyéb termék
között. A megfizethető, jó minőségű BENU saját márkás termékek,
a folyamatos akciók mellett a családias légkör miatt is sokan a
BENU Gyógyszertár mellett tették le voksukat.
Tartozzon Ön is az elégedett vásárlók népes táborába, gyógyulása
érdekében térjen be a BENU Gyógyszertárba!
További információk a www.benu.hu weboldalon.
BENU Gyógyszertár
8800, Nagykanizsa, (Kanizsa Centrum) Táborhely u.4.
Megszépült a
a Kanizsa Centrumban
8 Kanizsa – Városháza 2013. március 14.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata csatlakozva „A legszebb
konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz
- meghirdeti „A legszebb konyhakertek” című programot/versenyt.
A program célja: A lakosság ösztönzése arra, hogy saját, rokonai, vagy barátai
udvarán alakítson ki és termesszen maga és családja számára minél több konyhakerti
zöldséget, gyümölcsöt.
A programban történő részvétel feltételei: az illető a programhoz önként kíván
csatlakozni, rendelkezik saját tulajdonú vagy számára megművelésre átengedett
balkonnal, kerttel, udvarral, telekkel, földterülettel, ahol konyhakerti zöldségeket/
gyümölcsöket termeszt.
Nevezési kategóriák - megművelt földterület méretei alapján:
- Balkon kategória: Erkélyen kialakított
- Mini kategória: 10 - 50 m2
- Normál kategória: 50 m2 felett
- Zártkert 1. kategória: Zöldség
- Zártkert 2. kategória: Gyümölcsös
Jelentkezési határidő: 2013. április 15. Jelentkezés módja: A Jelentkezési lap
kitöltése és leadása. Jelentkezési lap kérhető: Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet I/4. sz. irodájában, illetve letölthető
a www.nagykanizsa.hu honlapon/Felhívások menüpontban található linkről
(„A legszebb konyhakertek”). Jelentkezési lap leadható: Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) portáján elhelyezett
gyűjtőládában. Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa,
vagy annak megművelője. Jelentkezéskor, illetve a program idején
szívesen veszünk fotót a balkonról vagy a kertről, mely segíti a bírálók munkáját.
Elvárások és egyben a bírálat szempontjai:
1. A kertben minimum 5, az erkélyen/balkonon 5 edényben elhelyezett, 3 különböző
konyhakerti növény termesztése történjen
2. Anövények megválasztása szabadon lehetséges, mindenki igényének megfelelően
3. Amegművelt terület legyen ötletesen kialakított, szép, megfelelően gondozott,
gyommentes, és egyben hasznos
4. A kert rendezett környezetben helyezkedjen el
5. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minősége megfelelő legyen
6. Permetezés esetén legyen naprakészen, szabályosan vezetett Permetezési napló
7. Előnyt élvez a komposztálás, a bio/öko módszerek alkalmazása és öntözés esetén
a csatorna/esővíz használata.
Díjazás: Kategóriánként az első három helyezés és indokolt esetben különdíjak
odaítélése a település szervezésében. Országos díjazás: a programhoz kapcsolódó
„Magyarország legszebb konyhakertje” díjra történő jelölésre, minden kategória
első helyezettje lesz jogosult a zsűri által tett külön ajánlás alapján.
Országos díj: Bronzplakett - Györffy Sándor, Munkácsy és Magyar Örökségdíjas
szobrászművész alkotása. Miniszteri elismerő oklevél, melyet az Országos
Eredményhirdetésen ünnepélyes keretek között Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési
miniszter úr ad át Kovács Szilvia ötletgazdával a Vidékfejlesztési Minisztérium
Darányi Ignác termében.
A kertek megtekintése: 2 alkalommal (április 30 - augusztus 31-ig) történik előzetes
időpont egyeztetés alapján. Eredményhirdetés: 2013. szeptember 3.
Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztő kertművelő jelentkezését!
Cseresnyés Péter polgármester
„A legszebb konyhakertek” program
Jelentkező neve:
..............................................................................................................................
Címe:
..............................................................................................................................
Elérhetősége (telefon, e-mail):
..............................................................................................................................
Minősége: 􀀔 Tulajdonos 􀀔 Megművelő
A tervezett konyhakert címe:
..............................................................................................................................
Nevezési kategória: 􀀔 Balkon kategória: Erkélyen kialakított
􀀔 Mini kategória: 50 m2-ig
􀀔 Normál kategória: 50 m2 felett
􀀔 Zártkerti kategória 1.: zöldséges
􀀔 Zártkerti kategória 2.: gyümölcsös
Fotót várhatunk-e a kertről? 􀀔 Igen 􀀔 Nem 􀀔 Még nem tudom
A megművelő mikor található általában a kertben?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
AJelentkező és a balkon, kert, udvar, telek, földterület Megművelője ezen jelentkezésével
kinyilvánítja, hogy „A legszebb konyhakertek 2013” programban
önként vesz részt, a nevezés feltételeit elfogadja és egyben hozzájárul ahhoz,
hogy a zsűri tagjai, - előzetes időpont egyeztetés után - két alkalommal (május
01. és augusztus 31. között) kertjét megtekintsék. FONTOS! Az azonosítás
érdekében a beküldött fotóra kérjük feltüntetni, vagy mellékelni, hogy mely
konyhakertről készült! Bírálatnál az alábbi szempontok is szerepelnek: Biomódszerek
alkalmazása, öntözés lehetőleg csapadék vagy csatornavízzel, komposztálás,
régi, népi módszerek alkalmazása.
Dátum: 20....., ...........................................
..................................................................
Jelentkező aláírása
Kanizsa – 2013. március 14. Városháza 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
pályázatot hirdet a Thúry György Közérdekű Muzeális Gyűjtemény (székhelye:
8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 62.) igazgatói (magasabb vezető) munkakörének
betöltésére.
A Thúry György Közérdekű Muzeális Gyűjtemény igazgatói feladatainak ellátására
irányuló pályázati eljárás folyamatában a döntést előkészítő szakmai bizottságban
részt vesz: a kulturális feladatokért felelős alpolgármester, az Oktatási,
Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökét és a bizottság által delegált egy
tagját, a Közalkalmazotti Tanácsot (ennek hiányában a Közalkalmazotti Megbízottat)
és a reprezentatív szakszervezetet egy-egy tag delegálására, a Magyar Vidéki
Múzeumok Szövetségét és a Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesületet,
mint országos szakmai szervezeteket egy-egy tag delegálására.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, az intézménynél
újonnan létesített jogviszony esetén - a Kjt. 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben
foglaltak kivételével - 3 hónap próbaidő kikötésével.
Amagasabb vezetői megbízás megnevezése: igazgató. Amagasabb vezetői megbízás
időtartama: 2013. július 1-től 2018. június 30-ig tartó 5 év. A jogállásra, az
illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet (Vhr.)
és a 2/1993. (I.30.) MKM rendelet (Min.R.) rendelkezései az irányadóak.
Ellátandó főbb feladatok:
Gyakorolja a közalkalmazottak és munkavállalók felett a munkáltatói jogokat.
Szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény alapító okiratában meghatározott tevékenységek
ellátását.
Vezetőként biztosítja az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működését a
fenntartó önkormányzat elvárásainak megfelelően. Közreműködik a feladatkörébe
tartozó testületi és polgármesteri döntések előkészítésében és végrehajtásában.
Pályázati feltételek:
Szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség vagy 2009. előtt szerzett
szakirányú főiskolai végzettség és szakképzettség, figyelemmel a Vhr. 22. § (1)
g) pontjára, a végzettségnek és a szakképzettségnek és egyben az intézmény
alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább hároméves szakmai
gyakorlat, magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, cselekvőképesség, magyar állampolgárság,
vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, büntetlen előélet, vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
a pályázó részletes szakmai önéletrajza, a pályázónak az intézmény vezetésére,
fejlesztésére vonatkozó programja, az egyetemi (főiskolai) végzettséget igazoló
oklevél és a szakképzettséget igazoló okirat(ok) közjegyző által hitelesített másolata,
a pályázati feltételként előírt hároméves szakmai gyakorlat meglétének
hitelt érdemlő igazolása, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
eredeti példánya a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy nem áll az intézményben
végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya
alatt, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy kinevezése esetén munkaköri (közalkalmazotti
és vezetői megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség vele
szemben nem áll fenn, a 2007. évi CLII törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi
kötelezettséget vállalja, nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó
gondnokság alatt. a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a teljes pályázati
anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy
csak az elbírálásban résztvevők ismerhetik meg. a pályázati eljárás során a Közgyűlés
döntéshozó ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történő tárgyalásához
hozzájárul-e. A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi
bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt
legkésőbb a döntést előkészítő szakmai bizottság meghallgatásán be
kell nyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. április 5.
A pályázat benyújtásának módja és helye: az írásos pályázatot egy eredeti példányban
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.) az alábbi jeligével kell benyújtani: "Pályázat a Thúry György
Közérdekű Muzeális Gyűjtemény igazgatói munkakörére".
A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: A Kjt. és a Vhr. előírásainak
megfelelően a pályázatokat a pályázat előkészítője által létrehozott döntést előkészítő
szakmai bizottság - a pályázók személyes meghallgatásával - véleményezi.
A kinevezésről Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint munkáltató
dönt, amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése fenntartja azt a jogot, hogy a pályázati
eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: a Közgyűlésnek a döntést előkészítő szakmai
bizottság írásos előterjesztését követő soros ülése, legkésőbb 2013. május
31.
A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető:
Cseresnyés Péter polgármester Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2301, illetve
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Művelődési és
Sport Osztályának vezetője: Bagarus Ágnes Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel:
20/849-2333.
Az osztályvezető biztosítja, hogy a pályázók az intézményt megismerhessék.
A pályázati hirdetmény közzétéve: a Nemzeti Közigazgatási Intézet (Kormányzati
Személyügyi Központ) Internetes oldalán (Elérhető: www.kozigallas.
gov.hu, www.kszk.gov.hu vagy www.nki.gov.hu Közszolgálati állásportál),
Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapján ( www.nagykanizsa.hu ), Kanizsa
Lokálpatrióta Hetilapban, Zalai Hírlap önkormányzati oldalán.
Álláspályázat – Thúry György Közérdekű Muzeális Gyűjtemény
igazgató (magasabb vezető) munkakör
Dátum Gyógyszertár neve, címe Telefonszáma Ügyeleti idő
2013. márc. 14. SALVIA, RÓZSA U. 6. 93/536-610 17:00 - 08:00
2013. márc. 15. ARANYSZARVAS, ROZGONYI U. 1. 93/311-531 08:00 - 08:00
2013. márc. 16. KIRÁLY, KALMÁR U. 4. 93/536-620 12:30 - 08:00
2013. márc. 17. ZSÁLYA (TESCO), BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 08:00 - 08:00
2013. márc. 18. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22:00 - 06:00
2013. márc. 19. SALVIA, RÓZSA U. 6. 93/536-610 17:00 - 08:00
2013. márc. 20. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22:00 - 06:00
2013. márc. 21. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22:00 - 06:00
2013. márc. 22. KELETI, ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 18:00 - 08:00
2013. márc. 23. BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 12:00 - 08:00
2013. márc. 24. ARANYSZARVAS, ROZGONYI U. 1. 93/311-531 08:00 - 08:00
2013. márc. 25. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22:00 - 06:00
2013. márc. 26. KIRÁLY, KALMÁR U. 4. 93/536-620 17:30 - 07:30
2013. márc. 27. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22:00 - 06:00
2013. márc. 28. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22:00 - 06:00
2013. márc. 29. FAGYÖNGY, SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 16:30 - 08:00
2013. márc. 30. KIRÁLY, KALMÁR U. 4. 93/536-620 12:30 - 08:00
2013. márc. 31. SZENT GYÖRGY, TÁBORHELY U. 4. 93/510-135 08:00 - 08:00
VOKSH Oktatási Kft. Gyógyszertári ügyelet - március 14-31-ig
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
TANFOLYAM INDUL
2013.03.20-án 16 órakor
személyautó, motor
Elmélet díja csak 5000 Ft
2013.03.21-én 16 órakor
gépkezelő (targonca, emelőgép
és földmunkagép)
2013.04.06.-i árufuvarozó és
személyszállító vizsgára
jelentkezés: 03.20
Részletfizetés ingyenes
tankönyvkölcsönzés
Kanizsa – 10 Városháza 2013. március 14.
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által jóváhagyott NFM/7585/2 (2012)
TVI-2584/2012/PF/1/01.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató programjáról
szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet alapján 2013. évre vonatkozóan
pályázatot hirdet ingatlanvásárlás támogatására vissza nem térítendő
pénzügyi támogatás formájában.
1. A pályázat célja:
Ahelyi gazdaság fejlesztése, a városban lakók életminőségének javítása és a foglalkoztatás
elősegítése érdekében ösztönözze a vállalkozások Nagykanizsán való
letelepedését vagy fejlesztését, befektetések megvalósítását.
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 50 000 E forint.
3. A pályázók köre:
A pályázaton részt vehetnek:
- Azok az újonnan létrehozásra kerülő vagy már működő nagykanizsai székhelyű,
telephelyű illetve fióktelepű egyéni és társas vállalkozások, amelyek az önkormányzattól
Nagykanizsa város közigazgatási területén belül vásárolt ingatlanon
beruházást valósítanak meg és ezáltal új munkahelyeket hoznak létre a pályázati
feltételekben részletezettek szerint.
A pályázaton nem vehet részt:
e) az az egyéni vállalkozó, akinek vállalkozói igazolványát visszavonták, vagy vállalkozói
igazolványát visszaadta, és a visszavonás, vagy a visszaadás évét követő
három éven belül új igazolványt vált ki és ennek keretében munkahelyet létesít;
f) az az átalakult (társasági formát váltott, szétvált, egybeolvadt, stb.) gazdasági társaság,
amely tulajdonosi körében olyan magánszemély, vagy gazdasági társaság van, aki/amely
az igényelni kívánt támogatást megelőzően három éven belül megszűnt, átalakult gazdasági
társaságban is a tulajdonosi körbe tartozott, és így munkahelyet létesített;
g) az a vállalkozás, amelynek a pályázat benyújtásakor lejárt esedékességű meg
nem fizetett köztartozása van.;
h) az a vállalkozás, amely az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikkének hatálya
alá tartozik.
4. Pályázati feltételek:
A támogatást az a vállalkozás igényelheti, amely:
a.) vállalkozás céljából önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant vásárol,
b.) vállalja, hogy a vásárolt ingatlanon az adásvételtől számított 4 éven belül legalább
50 MFt értékű beruházást valósít meg, azt székhelyként, telephelyként
vagy fióktelepként bejegyezteti, továbbá
c.) a b.) pont alatti székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a benyújtott pályázatában
meghatározott - bővítés esetén bővített - foglalkoztatotti létszámmal kezdi
meg, bővítés esetén folytatja működését és a létszámot a pályázata szerinti ütemezésnek
megfelelően, de legkésőbb a b) pont szerinti határidőre a vállalt mértékre
fejleszti, továbbá
d.) a c) pont szerint meghatározott maximálisan vállalt létszámot a beruházás
üzembe helyezésétől számítva legalább 1 évig foglalkoztatja.
A vállalkozás az ingatlanvásárlási támogatást a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba
történő jogerős bejegyzését követően igényelheti.
Az ingatlan vásárlási támogatásra pályázatot benyújtó vállalkozás nem vehet
részt az önkormányzat által kiírt munkahelyteremtő pályázaton.
A pályázó továbbá:
- vállalja, hogy a telephelyén a pályázat kiírója a pályázati anyagban szereplő
adatokat, illetve szerződéskötés esetén a vállalások teljesítését helyszíni ellenőrzés
keretében ellenőrizze;
- vállalja, hogy - szerződéskötés esetén - a pályázat benyújtás időpontjától a futamidőre
vonatkozóan olyan külön munkaügyi nyilvántartást vezet, amelyből a
támogatási rendszerben vállalt többletlétszám megvalósítása ellenőrizhető;
- vállalja, hogy a pályázati anyagában külön nyilatkozik a vállalkozás által a
megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi
csekély összegű (de minimis) támogatásról;
5. Pénzügyi feltételek:
Az ingatlanvásárlási támogatás összege a beruházás értékétől és a foglalkoztatottak
létszámától függően a vásárolt ingatlan nettó vételárának %-ában - a de minimis
támogatásra vonatkozó szabályok figyelembevételével - az alábbi táblázat
szerint kerül megállapításra:
Létszám-növekmény (fő) Beruházási érték (M Ft)
50 - 100 101- 500 501-
5-20 0-20 % 20-35 % 35-50 %
21-50 5-25 % 25-40 % 40-55 %
51-100 10-30 % 30-45 % 45-60 %
101- 15-40 % 40-55 % 55-70 %
Az önkormányzat által nyújtott támogatás a Szerződés 87. és 88. cikkének a de
minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i
1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5, 2006.12.28.) hatálya alá tartozó
csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül.
Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegű (de minimis) támogatási
jogcímen odaítélt támogatás összege - három pénzügyi év vonatkozásában - nem
haladhatja meg a 200 000, a közúti szállítási ágazat esetében a 100 000 eurónak
megfelelő forintösszeget.
Minden egyes új csekély összegű (de minimis) támogatás odaítélésekor az adott
pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély
összegű (de minimis) támogatás teljes összegét kell figyelembe venni.
A csekély összegű (de minimis) támogatás ugyanazon elszámolható költségek
vonatkozásában nem halmozható más állami támogatással, amennyiben az így
halmozott összeg meghaladná a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások
bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról
szóló 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendeletben (általános
csoportmentességi rendelet - HL L 214/3., 2008.8.9.) vagy az Európai Bizottság
határozatában meghatározott támogatási intenzitást.
A támogatott köteles a csekély összegű (de minimis) támogatáshoz kapcsolódó
minden iratot az odaítélést követő 10 évig megőrizni és a támogató ilyen irányú
felhívása esetén azokat köteles bemutatni. A csekély összegű (de minimis) támogatási
jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon
belül információt kell szolgáltatni.
Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikke alapján csekély összegű támogatás
nyújtható valamennyi ágazat vállalkozásai számára az alábbi kivételekkel:
a) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, halászathoz vagy akvakultúrához
kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatás;
b) az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével
foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támogatás;
c) az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásában
és forgalmazásában tevékeny vállalkozásoknak nyújtott támogatás, az alábbi
esetekben: amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett
vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy
mennyisége alapján kerül rögzítésre, amennyiben a támogatás az elsődleges termelőknek
történő teljes vagy részleges továbbítástól függ;
d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek
támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez közvetlenül
kapcsolódó támogatás; értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével
vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal
kapcsolatos támogatás;
e) az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás;
f) a 2010/787/EU tanácsi határozat értelmében a szénágazatban tevékenységet
folytató vállalkozásoknak nyújtott támogatás;
g) a teherszállító járművek megvásárlására a kereskedelmi fuvarozás terén működő
vállalkozások számára nyújtott támogatás;
h) a nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak nyújtott támogatás.
6. Szerződéskötés
A pályázatokat a polgármester a pályázat beérkezését követő 45 napon belül bírálja
el azzal, hogy döntése előtt köteles a Pénzügyi Bizottság véleményét kikérni.
A támogatás odaítélését követően az önkormányzat a vállalkozással az elbírálást
követő 30 napon belül támogatási szerződést köt, amelyben a támogatott hozzájárul,
hogy a megállapított támogatási összeg erejéig Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata javára a vásárolt ingatlanra az ingatlan-nyilvántartásba
jelzálogjog kerüljön bejegyzésre.
7. A támogatás kifizetése:
Atámogatási összeg kifizetése a jelzálogjog bejegyzést tanúsító jogerős ingatlannyilvántartási
határozat önkormányzat általi kézhezvételét követő 30 napon belül
történik. A jelzálogjog törléséről az önkormányzat a foglalkoztatási kötelezettség
lejártát követően intézkedik.
8. A támogatási szerződés megsértésének szankciói:
Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a vállalkozás:
a) a beruházást a meghatározott határidőig nem valósítja meg;
b) a támogatási szerződésben vállalt átlagos statisztikai létszámot nem tartja fenn;
c) a továbbfoglalkoztatási kötelezettség megvalósulásához kapcsolódó elszámolási
kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget;
d) az önkormányzati ellenőrzést felszólítás ellenére meghiúsítja vagy ismételten
akadályozza.
Az a)-b) pontban meghatározott esetben a vállalkozás a támogatást a Ptk. 301. §
(1) bekezdése szerinti kamattal növelt összegben arányosan, a c)-d) esetben teljes
összegben köteles visszafizetni. Az arányos visszafizetési kötelezettség konkrét
számítási módját a támogatási szerződésben kell meghatározni.
9. A pályázat benyújtása
A pályázatot 1 példányban - a pályázati adatlap kitöltésével és az abban meghatározott
mellékletekkel együtt - kell benyújtani Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztályára. Formai vagy tartalmi hiányosság
esetén a pályázó egy esetben hiánypótlással kiegészítheti pályázatát.
A pályázatok benyújtásának határideje a közzététel napjától számítva folyamatos,
a végső határidő 2013. november 30. Apályázati adatlap és a szükséges mellékletek
listája a Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztályán, az osztályvezetőnél
vehetők át, illetve letölthető a www. nagykanizsa.hu honlapról.
Pályázati felhívás - vállalkozás támogatás 2.
Kanizsa – Városháza 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. március 14.
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által jóváhagyott NFM/7587/2 (2012) TVI-
2585/2012/PF/1/01.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató programjáról
szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet alapján 2013. évre vonatkozóan
pályázatot hirdet munkahelyteremtés támogatására vissza nem térítendő
pénzügyi támogatás formájában.
1. A pályázat célja:
Új munkahelyek létrehozásának támogatása, ezáltal a foglalkoztatás tartós növelése,
a munkanélküliek számának csökkentése.
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 13 500 E forint.
3. A pályázók köre:
A pályázaton részt vehetnek: Azok a működő nagykanizsai székhelyű, telephelyű
illetve fióktelepű egyéni és társas vállalkozások, amelyek vállalkozásaikat
Nagykanizsa város közigazgatási területén működtetik és új munkahelyeket hoznak
létre a pályázati feltételekben részletezettek szerint.
Működőnek minősül az a vállalkozás, amely rendelkezik egy zárómérleggel,
valamint a nagykanizsai székhely, telephely illetve fióktelep létesítés és a pályázat
benyújtása között egy év eltelt.
A pályázaton nem vehet részt:
a) az az egyéni vállalkozó, akinek vállalkozói igazolványát visszavonták, vagy
vállalkozói igazolványát visszaadta, és a visszavonás, vagy a visszaadás évét követő
három éven belül új igazolványt vált ki és ennek keretében munkahelyet létesít;
b) az az átalakult (társasági formát váltott, szétvált, egybeolvadt, stb.) gazdasági
társaság, amely tulajdonosi körében olyan magánszemély, vagy gazdasági társaság
van, aki/amely az igényelni kívánt támogatást megelőzően három éven belül megszűnt,
átalakult gazdasági társaságban is a tulajdonosi körbe tartozott, és így munkahelyet
létesített;
c) az a vállalkozás, amelynek a pályázat benyújtásakor lejárt esedékességű meg
nem fizetett köztartozása van.
d) az a vállalkozás, amely az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikkének hatálya
alá tartozik.
4. Pályázati feltételek:
Pályázni olyan munkahelyteremtéssel lehet, amely esetében a pályázó:
- vállalja, hogy legalább egy új - napi 8 órás - munkahelyet teremt;
- vállalja, hogy nagykanizsai székhelyén, telephelyén illetve fióktelepén a támogatási
igény benyújtása előtti éves korrigált átlagos statisztikai állományi létszámához
képest a tervezett létszámfejlesztést a pályázat kedvező elbírálását követő
- a legfeljebb 50 főt foglalkoztató pályázó esetén - kettő hónapon belül, - az
50 főnél többet foglalkoztató pályázó esetén - 1 éven belül megvalósítja, és azt
legalább kettő évig folyamatosan fenntartja;
- vállalja, hogy a telephelyén a pályázat kiírója a pályázati anyagban szereplő adatokat,
illetve szerződéskötés esetén a vállalások teljesítését helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizze;
- vállalja, hogy külön nyilatkozatot készít pályázati anyagában arról, hogy három
éven belül volt-e egyéni vállalkozó (telephelyének címe és tevékenysége), volte
gazdasági társaságnak tulajdonosa és mely társaságnak (társaság neve, címe,
cégjegyzék- és adószáma);
- vállalja, hogy - szerződéskötés esetén - a pályázat benyújtás időpontjától a futamidőre
vonatkozóan olyan külön munkaügyi nyilvántartást vezet, amelyből a
támogatási rendszerben vállalt többletlétszám ellenőrizhető;
- vállalja, hogy a pályázati anyagában külön nyilatkozik a vállalkozás által a
megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi
csekély összegű (de minimis) támogatásról;
5. Pénzügyi feltételek:
A pályázható támogatás (vissza nem térítendő) összege a legfeljebb 50 főt foglalkoztató
pályázó esetén a vállalkozás által létrehozott minden egyes új teljes
munkaidős munkahely után 500.000 forint, azonban az egy vállalkozás részére
folyósított támogatás összege egy naptári éven belül nem haladhatja meg az 5
millió forintot.
Amennyiben a pályázónál a foglalkoztatottak létszáma meghaladja az 50 főt és az
új munkahelyek létesítésének aránya a pályázat benyújtását megelőző 5 év közül
a legmagasabb foglalkoztatott létszámhoz viszonyítva meghaladja a 25 %-ot, a
vállalkozásnak nyújtható támogatás összege minden egyes új teljes munkaidős
munkahely után 400.000 forint, azonban az egy vállalkozás részére folyósított támogatás
összege egy naptári éven belül nem haladhatja meg a 40 millió forintot.
Az önkormányzat által nyújtott támogatás a Szerződés 87. és 88. cikkének a de
minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i
1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5, 2006.12.28.) hatálya alá tartozó
csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül.
Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegű (de minimis) támogatási
jogcímen odaítélt támogatás összege - három pénzügyi év vonatkozásában - nem
haladhatja meg a 200 000, a közúti szállítási ágazat esetében a 100 000 eurónak
megfelelő forintösszeget.
Minden egyes új csekély összegű (de minimis) támogatás odaítélésekor az adott
pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély
összegű (de minimis) támogatás teljes összegét kell figyelembe venni.
A csekély összegű (de minimis) támogatás ugyanazon elszámolható költségek
vonatkozásában nem halmozható más állami támogatással, amennyiben az így
halmozott összeg meghaladná a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások
bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról
szóló 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendeletben (általános
csoportmentességi rendelet - HL L 214/3., 2008.8.9.) vagy az Európai Bizottság
határozatában meghatározott támogatási intenzitást.
A támogatott köteles a csekély összegű (de minimis) támogatáshoz kapcsolódó
minden iratot az odaítélést követő 10 évig megőrizni és a támogató ilyen irányú
felhívása esetén azokat köteles bemutatni. A csekély összegű (de minimis) támogatási
jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon
belül információt kell szolgáltatni.
Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikke alapján csekély összegű támogatás
nyújtható valamennyi ágazat vállalkozásai számára az alábbi kivételekkel:
a) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, halászathoz vagy akvakultúrához
kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatás;
b) az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével
foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támogatás;
c) az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásában
és forgalmazásában tevékeny vállalkozásoknak nyújtott támogatás, az alábbi
esetekben:
1. amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az
érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége
alapján kerül rögzítésre,
2. amennyiben a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges
továbbítástól függ;
d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek
támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez közvetlenül
kapcsolódó támogatás; értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével
vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal
kapcsolatos támogatás;
e) az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás;
f) a 2010/787/EU tanácsi határozat értelmében a szénágazatban tevékenységet
folytató vállalkozásoknak nyújtott támogatás;
g) a teherszállító járművek megvásárlására a kereskedelmi fuvarozás terén működő
vállalkozások számára nyújtott támogatás;
h) a nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak nyújtott támogatás.
6. Szerződéskötés
A pályázatokat a polgármester a pályázat beérkezését követő 45 napon belül bírálja
el azzal, hogy döntése előtt köteles a Pénzügyi Bizottság véleményét kikérni.
A pályázat pozitív elbírálása esetén a pályázati feltételeket és a pályázati adatlap
adatait tartalmazó támogatási szerződést a polgármester köti a pályázóval, a
döntést követő 30 napon belül. A szerződés a projekt adatain túlmenően tartalmazza
a pályázati feltételek szerinti ellenőrzési és szankcionálási részleteket is.
7. A támogatás kifizetése:
- a vállalt többletlétszám felvételét igazoló munkaszerződések bemutatását követő
30 napon belül esedékes, amennyiben a támogatott az igényelt támogatás
mértékéig bankgaranciát biztosít.
Az a vállalkozás, amely a támogatást a fentiek szerint vette igénybe és a támogatás
igénybevételét követő két éven belül a vállalt létszámfejlesztést nem, vagy
csökkentett mértékben teljesítette, a támogatás teljes összegét, részteljesítés esetén
azzal arányosan a Ptk. 301.§. (1) bekezdése szerinti kamattal együtt egy öszszegben
köteles visszafizetni.
- utólagosan, a 2 éves foglalkoztatási kötelezettség lejártát követő 30 napon belül
esedékes, amennyiben a támogatott az igényelt támogatás mértékéig bankgaranciát
nem biztosít.
Az a vállalkozás, amely a támogatást a fentiek szerint veszi igénybe, azonban a
vállalt létszámfejlesztést nem, vagy csökkentett mértékben teljesítette, a támogatási
összeg arányosan csökkentett részére jogosult.
8. A pályázat benyújtása
A pályázatot 1 példányban - a pályázati adatlap kitöltésével és az abban meghatározott
mellékletekkel együtt - kell benyújtani Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztályára. Formai vagy tartalmi hiányosság
esetén a pályázó egy esetben hiánypótlással kiegészítheti pályázatát.
A pályázatok benyújtásának határideje a közzététel napjától számítva folyamatos,
a végső határidő 2013. november 30. Apályázati adatlap és a szükséges mellékletek
listája a Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztályán, az osztályvezetőnél
vehetők át, illetve letölthető a www. nagykanizsa.hu honlapról.
Pályázati felhívás - vállalkozás támogatás
Kanizsa 12 – Hirdetés 2013. március 14.
Multifokális lencse AKCIÓ 20 %
Az akció 2013. március 31-ig érvényes
Telefon: +36 93 510 137 vagy a +36 30 5686 327
Nagykanizsa, Ipari Park, Buda Ernő utca 19. 􀂊 www.inkubatornk.hu
Március 22. péntek
17 órakor keresztúti ájtatosság, alatta gyónási
lehetőség.
18 órakor szentmise lelkigyakorlatos beszéddel.
A triduum szónoka Lőrinczy Ferenc atya.
Március 23. szombat
10 órától alsósok - selyemfestés, felsősök - falfestés
(Zsűri: Norbertho), ifik - plakátkészítés számítógéppel.
Szülői fórum dr. Tari Annamáriával a
„Z-generációról”. Bográcsétel a plébánia udvarán.
14 órától apák-fiúk focimeccs a Zrínyi iskola udvarán
16 órától mozi a díszteremben.
a templomban 17 órától gyónási lehetőség,
18 órától lelkigyakorlatos szentmise.
Március 24. vasárnap
Szentmisék a szokott időben
Afotópályázat eredményhirdetése a 10 órai mise keretében.
17 órakor „A családok és a magzati élet védelme
napjainkban” címmel dr. Jobbágyi Gábor
professzor úr előadása a templomban.
17 órától gyónási lehetőség,
18 órától lelkigyakorlatos szentmise.
Kovács János önkormányzati képviselő lakossági fórumot tart 2013. március 20-
án 18.30 órakor a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban. Meghívott vendég: Cseresnyés
Péter polgármester, valamint az érintett önkormányzati tulajdonú gazdasági
szervezetek vezetői Téma: a választókörzet lakosait érintő főbb kérdések.
Képviselői fogadóóra
Kanizsa – Ez+Az 13
9NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. március 14.
Horoszkóp
Némi komplikáció adódhat ezekben a napokban
a munkahelyén, de ne adjon fel
mindent egykönnyen, az átszervezéseknek
biztosan lesz jó oldala is. Mindenesetre
a vásárlással fogja vissza magát.
Nehézkesen indul a hétvégéje, sőt konfliktusba
is kerülhet a legjobb barátjával.
Ha teheti, oldja meg diplomatikusan a vitás
kérdéseket, és szenteljen több figyelmet
a „hátországának”, a szeretteinek.
Kozmikus szempontból különlegesen indul
a hétvégéje. Romantikus hangulatban indul
a telkére, a tavasz hírnöke, a hóvirág láttán
azonban elmegy a kedve a munkától. Ezt sose
sajnálja, segítő kezekre mindig számíthat.
Kiapadhatatlan energiával végzi a munkáját,
és bátran hagyatkozhat továbbra is
a megérzéseire. Ennek ellenére ne ellenőrizgesse
a párjának minden szavát, mert
könnyen megsértődhet.
Döntse el, min szeretne változtatni még a húsvéti
ünnepek előtt. Életmódján-e, vagy az
anyagi helyzetén. Ha mindkettőn, ahhoz némi
önkritikára is szüksége lesz. Ha teheti, minél
előbb teremtsen összhangot a partnerével.
Szerencsés napokra számíthat. Ha sportolna,
temperamentumával most kiváló
eredményeket érhetne el. Pénzügyei jól
alakulnak, és már a tavasz első jelei is jótékonyan
hatnak immunrendszerére.
Ha azt szeretné, hogy harmonikusabbá
váljon partnerével a kapcsolata, akkor ne
okozzon neki csalódást. A flörtölést helyezze
előtérbe, és kevesebb igényt, elvárást
fogalmazzon meg vele szemben.
Ha valamilyen vállalkozást szeretne indítani,
a mostani csillagállások szerint sikerrel
járna. Ha nem akarja elkapkodni, járja körbe
a lehetőségeket, és utána döntsön. Anyagi
nehézségekre nem kell számítania.
Szabadidejének kellemesebb eltöltéséhez
találjon ki új dolgokat, szórakoztatóbb
programokat. Most ne csak a csillagoktól
várjon biztatást, legyen bátor, és
kezdeményező az új ismerőseivel.
Pesszimista életszemléletét egy időre elfeledheti,
mert megnyugtató fordulatokra
számíthat érzelmi életében. Feltűnik egy
régi ismerőse is, aki által más „megvilágításban”
láthatja az életét.
Feledje el a kudarcait, negatív élményeit,
mert hamarosan szebb napok következnek.
A Vénusz mindenben támogatja a
partneri kapcsolatát, önnek nem kell mást
tennie, csak élvezze az élet szépségeit.
Mostanában különösen boldogan telnek otthon
a napjai. Néha úgy érzi, legszívesebben
együtt dolgozna a párjával. Ha azt szeretné,
hogy ez a kívánsága is teljesüljön, ossza
meg a gondolatait nyíltan a párjával.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
SZOLGÁLTATÁS
BÉRLET
INGATLAN
Belvárosban, a Hunyadi utcában
közel 700 m2-es építési terület
eladó. Érd.: 0630227-3294, 0630-
448-6072 (7548K)
Letenyén két szintes, központi
fűtéses családi ház garázzsal, kerttel,
gyümölcsössel eladó. (Hitelkiváltás
miatt áron alul.) Irányár: 13
millió Ft. Tel.: 0630-824-5962
(7560K)
Szentgyörgyvári hegyen, a III.
hegyháton 1 hektár erdő halastóval
eladó. Villany van. Érd.:
0693/315-526 (7561K)
Nk-án a Szent Imre utcában garázs
eladó. Érd.: 0693-313-183,
0630-434-8367 (7563K)
Egy szobás, egyedi fűtéses lakás
kedvező áron, hosszú távra kiadó.
Érd.: 0693/333-498 (7562K)
Április 1-jétől a belvárosban
egy szobás lakás kiadó. Kaució
szükséges. Tel.: 0630-229-4962
(7564K)
Készpénzért vásárolok régi
könyvet, festményt, porcelánt, régi
népi parasztbútorokat és ruházatot,
valamint használati tárgyakat és
teljes hagyatékot. Tel.: 0620/555-
3014 (7552K)
Kanizsa – Sport/14 Apró 2013. március 14.
A KANIZSA HETILAPBAN
lakossági apróhirdetés (15 szóig) 800
Ft, KANIZSA KÁRTYÁVAL CSAK 600 FT.
Vállalkozási apróhirdetés 15 szóig
1600 Ft. Gyakorisági kedvezmény
mindkét esetben 50%.
2013.március 19. kedd 12:00-14:30 Magyar Vöröskereszt,
Nk. Sugár u.28.
Véradás Magyar Vöröskereszt
Nagykanizsai TE 1866-
Horváth Méh (12.) – Móri SE
(11.) 1-2 (0-0)
NB III Bakony csoport labdarúgó-
mérkőzés, 14. forduló. Nagykanizsa,
200 néző. Vezette: Papp
Á. (Hollósi, Sándor Z.). G.: Babati
T. (62.); Molnár T. (65., 70.)
NTE: Szekeres P. - Rákhely,
Cserfő L., Mavolo, Szép D. - Szőke
Á., Mód (Anger, 71.), Babati T. -
Cs. Horváth G. - Rieger (László R.,
71.), Petánovics M. (Schuller, 85.).
Vezetőedző: Visnovics László.
Nem kezdődött jól a tavasz a
nagykanizsai labdarúgók számára,
hiszen az NB III-as találkozó előtt
rendezett UFC Nagykanizsa - Kaposvár
U15-ös, illetve U13-as találkozók
ideje alatt hatoltak be (korántsem
legálisan) a vendégek öltözőjébe
az Olajbányász-sporttelepen,
hogy aztán zsebre is vágjanak
– nem elsősorban szendvicseket...
Alig valamivel később kiderült,
hogy Boros Zoltánnak nincs játékengedélye,
majd következhetett a
móriak elleni mérkőzés, amely
(sajnos...) alsóházi helyosztónak is
beillő összecsapás volt, pontosabban
a végeredményét ismerve írjuk
azt, hogy az lett...
Már nem is úgy indult, hogy kizárólag
csak sima hazai siker születhet,
a kiegyenlített találkozó menetébe
két mórihoz mondhatni
ugyanannyi hazai lehetőség társult,
aztán a második játékrészben már
sokasodtak valamelyest a történések.
A 62. percben Szőke Ádám a
bal oldalon az alapvonalnál tisztára
játszotta magát, a másik oldalra továbbított,
Cserfő Lajos fejese még
nem sikerült, de az elé kerülő labdát
Babati Tamás végül a hálóba
lőtte 5 méterről (1-0). Aztán a vendégek
válasza nem sokáig késett,
Molnár Tamás gyors egymásutánban
kétszer is beköszönt (1-2), azt
követően pedig a kanizsaiak már
nem tudtak újítani...
***
Nagy angol labdarúgó klubokkal
ne példálózzunk, tehát azt azért
ne citáljuk elő, hogy Londonban a
Chelsea FC a Stamford Bridge-ről
ideiglenesen akár a White Hart
Lane-re, a Tottenham Hotspur otthonába
költözik, akkor vegyük inkább
azt, hogy a Charlton Athletic
mondjuk a Crystal Palace pályáját
használja ideiglenesen... Szóval a
megyei második vonalban szereplő
és a Déli csoportban második
helyen álló Kiskanizsai Sáskák a
városrészi Sportkertből költözött
át ideiglenesen az NTE-pályára, s
rögtön egy rangadóval kezdett: a
listavezető Letenye SE-t fogadta.
Kiskanizsai Sáskák SE (2.) –
Letenye SE (1.) 0-0
Megyei II. osztályú labdarúgóbajnokság,
Déli csoport, 17. forduló.
Nagykanizsa, NTE-pálya, 120
néző. Vezette: Vincze G. (Marton
F., Horváth B.).
Kiskanizsa: Munkácsi - Ganzer,
Piecs L., Csordás M., Horváth
Gergő - Farkas M., Budai L., Németh
R., Horváth Gábor (Cserfő
H., 75.) - Kálcsics F., Földesi.
Edző: Sneff Ferenc.
Atermészetesen nem teljesen hajazó
brit példával nem hiába hozakodtunk
elő, hiszen az eső kezdésre
rákezdett, így a mérkőzés menetének
előrehaladtával még inkább
mély talaj nehezítette a játéktéren
(sprintben, futásban) való „közlekedést”,
no meg a folyamatos játékot.
Az idő ahogy telt, éreztük azt,
hogy mindkét legénység tudat alatt
úgy volt vele, az egy pont biztos,
döntsön a bajnokság további szakasza
arról, hogy ki végezhet az első
helyen. A két együttes között ezzel
maradt a négypontos különbség.
További kanizsai érdekeltségű
eredmények:
Megyei II. osztály, Déli csoport:
Palin FC (12.) – Söjtöri Deák Ferenc
SE (14.) 2-0. G.: Bársony
Sz., Millei Z. Bagola (16.) -
Zalakomár ESE (8.) 0-0.
A paliniak roppant fontos győzelmet
arattak az alsóházi rangadójukon
a második vonal Déli
csoportjában, míg a megyei harmadosztályban
szereplő legénységek
közül a Bajcsa SE a
Zalakarossal kezd most szombaton
idegenben, a Miklósfa SE pedig
szabadnapos. Utóbbi együttes a
Pogányszentpéteri STE ellen mérkőzik
először a tavasszal – hazai
környezetben március 24-én. Anői
NB II-es bajnokságban a Nagykanizsai
TE 1866 szintén azon a hétvégén
rajtol, március 23-án, szombaton
a Dorogi Diófa SE-t látja
vendégül.
P.L.
Nulla nullával „avatták” az NTE-pályát
A káposztásmegyeri Aquaworldben
medencés sárkányhajó viadalt
rendeztek a közelmúltban, melyre
országos szinten 16 csapatot hívtak
meg – többek között a Kanizsa Sárkányhajó
Sport Egyesület egységét
is. Nos, ezen a versenyen a nagykanizsaiak
remekül szerepeltek, hiszen
többek között a kajakos Németh
Ádám vezérletével sikerült az
első helyen zárniuk. Mások mellett
például legyőzték a csepeli Römi
csapatát is, melynek tagjai az úgynevezett
klasszikus sárkányhajózásban
többszörös világbajnokok.
Kajakos
vezérletével
eveztek
Nagykanizsai Izzó SE junior
(12.) – Botfai LSC (11.) 15-13 (9-7)
NB III Somogy-Zala női kézilabda-
mérkőzés, találkozó a 23.
fordulóból. Nagykanizsa, 50 néző.
Vezette: Bencsik, Gilitsch.
Izzó SE: Dudora - Lakatos B.,
Szmodics V. 2, Gáspár 3, Görcsi
K. 5, Tivolt 1, Herman A. 2. Csere:
Godinek N. 3/3, Majoros,
Czmerk. Edző: Ojtó Tamás.
A mérkőzés menete kiegyensúlyozott
volt, igaz, az egész találkozó
folyamán vezettek a hazaiak.
Ráadásul egy közvetlen rivális ellen
nyertek a kanizsaiak, s a második
begyűjtött győzelmükkel be is
érték a botfaiakat.
Ismét győztesen
Kanizsa 2013. március 14. – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Polgár Sándor, a dél-zalaiak
edzője a következőket mondta el
hazatérésük után: „A verseny nem
csupán erősségével, hanem rendezési
színvonalával és hangulatával
is kitűnt. A döntök lebonyolítása alkalmával
használt színpadi fényjáték
különös hátteret bíztosított mind
a versenyzők, mind az őket elkísérő
nézők részére. S arról se feledkezzünk
el, hogy két úszónk is remekül
szerepelt a berlini napok alatt.”
Lássuk a két említett kanizsai
sportoló legjobb eredményeit. 50
m gyorson Molnár Flóra
(képünkön balról; 1998) 0:26,76-
tal második helyet ért el az ifjúsági
korcsoport döntőjében, ami egyben
megyei felnőtt csúcs és nem utolsó
sorban eddig országos ranglistavezető
eredmény is. A 100 m gyors
ifjúsági fináléjában 0:58,58-as időt
ment, ami szintén ezüstérmet jelentett
a nagykanizsai sportolónak, az
ideje pedig megyei ifjúsági csúcs.
A 200 m gyors időfutamában
Zámodics Márk (1997) 1:58,62-es
ideje 5. helyezést ért az ifjúsági
korcsoportban, s az idő megyei
felnőtt csúcsot is jelentett, illetve
korosztályos országos ranglistavezető
eredménynek minősült. A 400
m gyors számának időfutama
Márknak 4:14,58-cal sikerült ez
szintén 5. pozíciót eredményezett
az ifjúságiaknál, plusz megyei felnőtt
csúcsot is.
Az úszó országos diákolimpia
döntőjén volt érdekelt a Batthyány-
gimnázium növendéke, Abay
Nemes Anna (10. F) és szép sikereket
érte el a sportoló a fővárosi
Komjádi-uszodában. Az 1996-os
korosztályában megnyerte a 100
méteres leány hát döntőjét, 100
méter gyorson pedig harmadik helyen
végzett.
P.L.
Csúcsokat úszva Berlinben is
Berlinben rangos nemzetközi úszóversenyen szerepeltek a Délzalai
Vízmű SE sportolói, és az ifjúsági korosztály az egész kontinensről
vonultatott fel erős mezőnyt a német fővárosban. Összesen 27 ország
183 egyesületétől 1082 úszó érkezett – olyan a sportágban tradicionálisan
erős országok voltak jelen a házigazda Németország mellett,
mint Svédország, Nagy-Britannia, Oroszország, Hollandia, Franciaország,
Olaszország, Belgium, Magyarország (kilenc egyesülettel), illetve
Litvánia és Grúzia a teljes korcsoportos válogatottjával képviseltette
magát. Ebben a széles mezőnyben a DZVSE két kiválósága,
Molnár Flóra és Zámodics Márk tett ki igazán magáért.
Soproni MAFC NYME (5.) –
Kanizsai Vadmacskák SE (4.)
56-69 (19-18, 5-17, 11-17, 21-17)
Amatőr női NB I Nyugati csoport
kosárlabda-mérkőzés, 21. forduló.
Sopron, 50 néző.
Kanizsa: Fekete Cs. (16/9),
Fuisz V. (13/3), Hegyi (12/3),
Olasz A. (4), Jurkó (16). Csere:
Oros (6), Nagy D. (2), Kovács K.
Edző: Farkas József.
Az első negyedet a hazaiak
kezdték jobban, de a kanizsaiak
felzárkózásuk után vezettek is (13-
18). A negyed végéig innen már
csak a vendéglátók szereztek pontot,
s egészen a 13. percig váratott
a fordulat, amikor is a Vadmacskák
védekezésének javulásával
„megérkeztek” a ziccerek, vezetésük
pedig 11 pontosra hízott.
A harmadik tíz percben is fokozatosan
növelték a különbséget
Farkas József tanítványai, akkor
már húsz pont is volt az előnyük.
A záró részben a vendéglátók játéka
feljavult, feljöttek már három
pontra, de Fekete Csilla két sikeres
hármasa bebiztosította a nagykanizsai
győzelmet.
A férfiaknál a dél-zalaiak kétszer
is meccseltek a kosárlabda
bajnokság harmadik vonalában.
Tatai SE (11.) – Murafém-Kanizsa
KK SE ''11 (8.) 89-85 (25-
19, 12-23, 21-17, 31-26)
NB II Nyugati csoport férfi kosárlabda-
mérkőzés, 15. forduló.
Tata, 50 néző. Vezette: Szőcs P.,
Kocsis J.
Kanizsa: Horváth G., Lovas
(21/9), Talabér (5), Murvai (11),
Zsámár K. (35). Csere: Tóth B.
(10), Imre M (2). Edző: Farkas József.
A végén „eldöntetlen” állásnál a
hazaiak szereztek két pontot, majd
a kanizsaiak kétszer is hármassal
próbálkozhattak, melyek nem sikerültek,
aztán a vendéglátók még
egyszer betaláltak – kialakítva a
végeredményt...
Murafém-Kanizsa KKSE ''11
(7.) – Oroszlányi SE (4.) 76-73
(25-18, 13-22, 17-17, 21-16)
NB II Nyugati csoport férfi kosárlabda-
mérkőzés, 16. forduló.
Nagykanizsa, zárt kapuk mögött.
Vezette: Söjtöry, Koncsek.
Kanizsa: Tóth O. (16/9), Talabér,
Lovas (7/3), Zsámár K.
(25/3), Hoffmann (21/6). Csere:
Murvai (5/3), Imre (4), Horváth
G., Tóth B., Ujvári D. Edző: Farkas
József.
Több tényezőt is illett alapul
venni a mérkőzéssel kapcsolatban:
a hazaiaknál ismét a pályán volt
Hoffmann Balázs, zárt kapuk mögött
rendezték a mérkőzést, és aztán
ami később a legfontosabb
volt, csapatként aratott értékes
győzelmet a Kanizsa KKSE.
P.L.
A végén jött a „Fekete-hármas”
Az év első serdülő (14-15-
évesek) szabadfogású birkózó
rangsorversenyét a Kertvárosi
Birkózó Sportegyesület szervezésében
rendezték Budapesten.
A torna egyben kvalifikációs jellegű
is volt a júniusban megrendezésre
kerülő országos bajnokságra.
Négy kanizsai birkózó mérlegelt
és kemény csatározások végén három
bronzérmet sikerült begyűjteniük:
42 kg-ban Németh Márton, 50
kg-ban Egyed Balázs és 69 kg-ban
Béli Attila lett harmadik. Közülük
Németh Márton, és Egyed Balázs
(képünkön) kadet (15-17 évesek)
nemzetközi szabadfogású versenyen
vettek részt a szlovákiai Snina
városában. Németh a döntőben szoros
mérkőzésen vereséget szenvedett
szlovák ellenfelétől, míg a 48
kg-ban birkózó Egyed Balázs a fináléban
ukrán vetélytársát győzte le.
A „búcsúztatott” fővárosi Dr.
Papp László Birkózócsarnokban –
150 nevező részvételével – már az év
második serdülő szabadfogású rangsorversenyét
bonyolították. Ezen a
legmesszebbre az 50 kg-ban Egyed
Balázs jutott, aki négy mérkőzést
nyerve a dobogó legtetejére állhatott.
Három győztes mérkőzést követően
döntőt birkózhatott a 69 kg-os Béli
Attila is, de rutinosabb csepeli ellenfele
legyőzte, a 42 kg-os Németh
Márton pedig bronzérmet nyert.
– A hónap végén Grúziában
megrendezésre kerülő felnőtt Európa-
bajnokságra készülő női birkózó
válogatott szövetségi kapitánya,
Wöller Ákos a keretbe invitálta
a kanizsai Egyed Zsanettet is
– tájékoztatta lapunkat Szatmári
Zsolt edző.
Több
birkózójuk is
top formában
szerepelt
Kanizsa 16 – Hirdetés 2013. március 14.
Ennél egy nagyon finom
LÁNGOST?
Újra megnyílt a
LÁNGOS SÜTÖDE
Nagykanizsán!
Hamburgerek,
erdélyi kürtős kalácsok,
lángosok, hot-dogok, amerikai
hot-dogok.
Dél-Zalai Áruház alatt
(Zrínyi M. u. 15.)
Nyitvatartás: H-P: 8-17
XXV. évfolyam 11. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2013. március 21. Kanizsa
Az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc 165. évfordulója
alkalmából tervezett ünnepségsorozat
szabadtéri programjait
országszerte, így városunkban is
átírta, módosította a rendkívüli
időjárás. Délután elmaradt a
Kossuth térre, a Köztemetőbe
tervezett esemény, valamint az
esti fáklyás felvonulás és a Boglya
koncert.
A megemlékezés ünnepélyes
zászlófelvonással vette kezdetét a
Kanizsa Lovasklub Hagyományőrző
Huszárjai, a Történelmi Vitézi
Rend Nagykanizsai Hadnagysága
és a Thúry Baranta Közösség
közreműködésével a Deák téren. A
havazás, a viharos erejű szél miatt
a pártok, civil szervezetek egyénileg
helyezték el koszorúikat a ’48-
as gyalogezred emlékművénél,
majd az együttes főhajtás után a
résztvevők a HSMK-ba vonultak,
az emlékműsor helyszínére.
Köszöntőt Cseresnyés Péter polgármester,
országgyűlési képviselő
mondott. Ünnepi gondolatait Széchenyi
István szavaival kezdte: „A
szabadság, az Istennek ezen legszebb
ajándéka, mint gyémánt a
bérczek keblében úgy van az emberek
előtt mélyen rejtve, s az, ami
őket legbizonyosabban boldogítaná,
előttük úgyszólván ismeretlen jó.”
Széchenyi István szavai március
15-e nagy kérdéséről szólnak – fejtette
ki a polgármester. Vajon mi is a szabadság?
– kérdezte. – Figyelünk-e rá,
fontosnak tartjuk-e egy olyan korban,
amikor már – legalábbis fegyverrel –
nekünk nem kell küzdeni érte.
Egy újság 1914. március 15-i
számában ezt írta:
„Ezen a napon virradt fel a magyar
szabadság napja. Ezen a napon
rázta le a magyar nép az abszolutizmus
jármát, ezen a napon
törte ketté azokat a bilincseket,
amelyek megkötve tartották a magyar
nemzet akaratát.”
Ez nemzeti ünnepünk igazsága, ez
a ‘48-as szabadság definíciója. Ezeknek
a napoknak azonban évekre viszszamenő,
nagy történésekkel teli előzménye
volt. Széchenyi István már abban
a forradalom előtti, csodákkal teli
időkben, amely magában foglalta a
reformkor egészét, arra intett: a magyar
földet a magyar emberek kezébe
kell adni; az embereket hagyni kell
dolgozni; akik nem dolgoznak, azokat
is rá kell venni a tenni akarásra.
Tudta és hirdette azt is, a hitelt
tudni kell kezelni, és óvott a felelőtlen
eladósodástól.
Hite az volt, vallotta is, hogy Magyarországot
át kell alakítani, a rossz
beidegződésektől meg kell szabadulni.
Hitte, mindenkinek ereje szerint ki
kell vennie a részét a közös terhekből.
Az ő hitéből egy nemzet hite
lett. Tízek, százak, aztán ezrek
kezdtek bízni egy ilyen Magyarországban.
Hitték, ha változtatunk,
Magyarország jobban teljesít.
(folytatás a 2. oldalon)
Ha kezünkbe vesszük a sorsunkat, az
Magyarország felemelkedéséhez vezet
(folytatás a 1. oldalról)
Majd milliók hittek a bátor törvényekben,
a reformokban, amelyek
kinyitották a változás, a megújulás
előtt a kaput.
Nem egy tavaszi nap hirtelen
buzgósága szülte tehát a forradalmat,
előtte közel 20 év érlelte meg a
magyar emberek szívében a felismerést:
ha mi nem állunk ki magunkért,
ugyan, ki áll ki helyettünk? És
elérve 1848 márciusát, nézzük, a reformkor
nagy tettei után mi lett a
magyar nemzet akarata?
Arról a legvilágosabban és egyben
legtömörebben a 12 pont tanúskodik.
A magyar nemzet akarata, tisztelt
hölgyeim és uraim az volt,
hogy a saját sorsát a saját kezébe
vegye. Saját kezébe vegye úgy,
hogy se fegyverrel, se pénzzel ne
tartsák kordában szándékát, akaratát,
s ne kelljen érdekei ellen tennie.
Ehhez az kellett, amit a leglelkesebb,
legnyíltabb forradalmárok
fogalmaztak meg először a már
említett 12 pontban.
Az, hogy legyen saját országgyűlésünk.
Saját országgyűlésünk,
amit mi magyarok választunk,
amely a magyar emberek
érdekeit képviseli, és amelyről
szintén mi magyarok mondunk
ítéletet. Az, hogy legyen saját
kormányunk. Saját kormányunk,
amit mi magyarok választunk, és
amelyről mi magyarok mondunk
ítéletet.
Az volt a magyar nemzet akarata,
hogy önállóan dönthessünk
pénzügyeinkről, legyen nemzeti
bankunk, amely a magyarság nemzeti
érdekeit képviseli és gazdasági
gyarapodását szolgálja.
1848-ban azt akarta a magyar
nemzet, hogy a nemzet minden része
tartozzon össze, lépjen unióra
saját magával. Ezek a kívánságok,
akkor, egy hatalmas varázsütésre,
egyik pillanatról a másikra megvalósultak,
és óriási lehetőségek
nyíltak meg az ország előtt.
Vörösmarty Mihály az Előszóban
így írt azokról a napokról:
„Öröm – s reménytől reszketett
lég,/ Megszülni vágyván a szent
szózatot,/ Melly által a világot
mint egy új, egy / Dicsőbb teremtés
hangján üdvözölje.”
A szabadságot azonban a kezdetektől
fogva veszély fenyegette.
Rövidesen kiderült, hogy halálos
veszély. A nemzet az akkori lelkes
források szerint egy emberként állt
talpra, és vállalta a harcot szabadságáért.
A harcot, amely egyenlőtlen
volt, és rengeteg áldozattal járt.
A márciusi ifjak nemzedékéből
nagyon sokan áldozták életüket a
magyar szabadságért. Elég, ha a
Segesvárnál eltűnt Petőfire és az
Érchegységben elesett Vasvárira
gondolunk. Vagy gróf Batthyány
Lajosra, Magyarország első mártír
miniszterelnökére, aki mindvégig
a béke útját járta. Vagy az aradi
vértanúkra, a kitűnő honvéd tábornokokra.
És gondolhatunk Segesvárra,
Temesvárra, Komárom bedőlt várkapujára,
az aradi várbörtönre,
Haynau rémuralmára, a száműzöttek
sanyarú sorsára. Ha erre gondolunk,
azt mondhatjuk: a szabadságharc
elbukott.
De valójában a szabadságharc
eszmeisége, követelései nem buktak
el! – hangsúlyozta a polgármester.
– Vívmányai közül sokat
már nem lehetett eltörölni. És nem
bukott el azért sem, mert később
mindig hivatkozási alap lett, ha a
magyar a szabadságáért szállt síkra.
Akkor is, ha fegyverrel, mint
1956-ban, és akkor is, ha fegyver
nélkül, mint 1989-ben és akár napjainkban.
1848 a zsinórmérték, amely a
széthúzás idején is a szabadság
gondolatával egyesítheti a nemzetet.
Mi volt a reformkor, és főleg
1848 nagy kérdése? – tette fel a
kérdést az ünnepi szónok, majd e
szavakkal válaszolta meg: az,
hogy mi irányítjuk-e a magunk
életét, vagy kívülről, mások mondják
meg, hogy mi legyen a sorsunk,
milyen legyen a jövőnk.
Magyarország történelme azt
példázza: ha hajbókolva elfogadjuk
a külső akaratot, az mindig
önfeladáshoz, a szabadság elvesztéséhez
vezet, ha viszont a
saját akaratunkból kezünkbe
vesszük a sorsunkat, az Magyarország
felemelkedéséhez vezet,
még akkor is, ha ez áldozatokkal
jár. Sőt azt kell mondani, hogy
eredményt a nemzet felemelkedésében,
saját sorsunk alakításában
nekünk csak összefogással, munkával,
és áldozatvállalással lehet
elérnünk!
Ma is az a kérdés, hogy külső
erők – belső szövetségeseikkel
karöltve – kiveszik, kivehetik-e a
kezünkből az irányítást?
Ma is az a kérdés, engedjük-e,
hogy mások döntsenek sorsunkról,
életünkről, Magyarország jelenéről
és legfőképpen jövőjéről.
Évszázadokon keresztül fegyverrel
akarták elvenni a szabadságunkat.
A módszer mára változott,
mert most pénzzel, pontosabban
pénzügyi nyomással, vagy politikai
– nevezzük finoman - ráhatással
akarnak bennünket beszorítani.
De a végcél nem módosult.
A magyar történelem arra tanít
bennünket, hogy nem szabad olyanok
kezébe adni a hatalmat, akik
külső érdekeket szolgálnak, vagy
akiket a magyar szabadságra törő
érdekkörök pénzelnek. Ehelyett
meg kell találni azokat az elkötelezett
embereket, akik a nemzet érdekeit
képviselik – fejtette ki a
polgármester. – Mert a kiválasztás
kérdésében rosszul döntünk, akkor
évtizedekre megpecsételjük Magyarország
sorsát. És erről, sajnos,
már van szomorú tapasztalata a
magyar embereknek.
Illyés Gyula Fáklyaláng című
drámája pontosan ír arról, hogy
‘48-ban is voltak olyanok, akik
nem mentek el a toborzók hívó
szavára, voltak olyanok, akiknek
csak szavakban volt fontos a nemzet
szabadsága, akik a közös érdekkel
szemben csak a saját érdeküket
tartották szem előtt.
Illyés Gyula 1954 őszén, egy
előadásában – a Fáklyaláng kapcsán
– azt mondta:
„A nemzet akkor egészséges,
ha minél több anyagi és szellemi
szabadsággal rendelkezik. Szabadság
nélkül ugyanis nincs
nemzet. Nem hiábavaló az a
mondás, hogy semmiféle szabadság
nem képzelhető el nemzeti
szabadság nélkül.” Nos, tisztelt
hölgyeim és uraim, erősítsük
meg a gondolatot: A nemzet akkor
egészséges, ha minél több
anyagi és szellemi szabadsággal
rendelkezik. S ha ezt a gondolatsort
tovább folytatjuk, akár mai
példákat hozva, akkor bátran kijelenthetjük:
a nemzet akkor
egészséges, ha polgárai vállát
nem nyomja a devizahitel elviselhetetlen
súlya, ha Magyarország
polgárainak nem kell jövedelmük
tekintélyes részét rezsire
költeni, és ha külső diktátumok
alapján nem kell vért izzadva teljesíteni
irreális elvárásokat. Ennek
kapcsán kifejtette: a nemzeti
szabadság letéteményese csak az
lehet, aki mindebben az emberek
mellé áll, aki vállalva a harcot, a
konfliktust, csakis a nemzeti érdekeket
képviseli, szemben akár
a multinacionális bankokkal,
energiaszolgáltatókkal. Aki állja
a sarat a gazdasági érdeksérelmek
miatt érkező külföldi és belföldi
politikai támadásokkal
szemben.
Petőfiék harcát ma már nem
fegyverrel kell megvívni, mert a
külső érdekek és belső szövetségeseik
érdekei nem fegyverrel törnek
ránk, de a magyar szabadságért vállalni
kell a küzdelmet. Mindenkinek,
akinek a nemzet érdeke is fontos,
és azt legalább a saját érdeke
mellé tudja tenni. Aki ezt vállalja, az
az emberek oldalán, Magyarország
jövője oldalán, tehát a szabadság oldalán
áll. Aki viszont behódol, az az
önfeladást, a függetlenség és így a
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Dobri Katalin (+3630-640-8515). Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47.
földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel:
Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője.
Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-
6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
Kanizsa – Március 2 15. 2013. március 21.
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Fotók: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa – Március 15. 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. március 21.
szabadság elvesztését támogatja, és
idegen érdekeket szolgál.
Amárciusi ifjak küzdelme, hősiessége
és áldozata a zsinórmérték.
Azt a szellemet, azt a célt kell követnünk,
az akkoriak elszántságával
és kitartásával, hogy Magyarország
szabad lehessen, s hogy mi
magunk dönthessünk saját sorsunkról,
saját jövőnkről!
Mert azóta tudjuk, a valódi forradalom
nem egy délutánból áll,
hanem a haza fáradhatatlan szolgálatából
– fogalmazott a polgármester.
Azóta tudjuk, a szabadság és a
függetlenség önmagukban csak
jelszavak. Az igazi változásért
ezekre a felelős kormányzást és a
nemzet érdekeit képviselő alkotmányos
rendszert kell építeni,
mert csak így veheti a magyar nép
kezébe saját sorsát. Így tettek
1848-ban hős elődeink, még ha ez
nem is tetszett akkor sem – és
megjegyzem, máskor sem hasonló
helyzetben – azoknak, akik addig a
kezükben tartva a magyarokat,
szorongattak, vagy éppen napjainkban
szorongatnak bennünket. S
mi az, amit ’48 hőseinek szellemiségéből
örökségül meg kell tartanunk?
Vezető gondolatként, Kölcsey
Ferenc világos üzenetet hagyott
minden magyarra feladatunkról
Emléklapra című versében: Négy
szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe,
s fiadnak/ Hagyd örökűl ha
kihúnysz: A HAZA MINDEN
ELőTT.
Az ünnepség a Piarista Általános
Iskola, Gimnázium, Diákotthon
és Boldog Donáti Celesztina
Óvoda diákjainak műsorával
zárult. A műsort Göde Edit
pedagógus szerkesztette és rendezte.
Nemzeti ünnepünk alkalmából
rendezendő programsorozat
egyik kiemelkedő eseményeként
felavatták Gábor Áron
felújított szobrát az Ipari
Parkban. Hazakerült Nagykanizsa
katonavárosi múltjának
egyik jelképe, Gábor Áron
szobra, amely hosszú évtizedekig
állt a róla elnevezett alakulat
laktanyájában. A szobrot
Dénes Sándor alpolgármester
és Dr. Károlyi Attila önkormányzati
képviselő, az Ügyrendi,
Jogi és Közrendi Bizottság
elnöke leplezte le.
Avatóbeszédében az alpolgármester
emlékeztetett rá: amikor a
honvédségi funkció megszűnt, az
alkotás tisztázatlan körülmények
között eltűnt. A szobor a Képzőművészeti
Lektorátus nyilvántartásában
is szerepel, a tőlük kapott
információ szerint ezt a másfeles
életnagyságú ruszkicai márványból
készült mellszobrot Szabó
László szolnoki művész készítette
1964-ben, és a következő
esztendőben avatták fel Nagykanizsán.
A szobor előkerítésére Dr.
Károlyi Attila képviselő úr folytatott
kiterjedt kutatást. A volt
laktanyában dolgozó egykori hivatásos
tisztek jól emlékeztek a
Gábor Áront mintázó alkotásra,
de információik ellentmondásosak
voltak annak hollétét illetően.
Felmerült az is, hogy az alakulat
megszűnésekor a szobrot
Kaposvárra vitték. Nos, ez a
nyom bizonyult helyesnek, sikerült
megtalálni a somogyi megyeszékhelyen,
a Füredi úti laktanyában.
– Azt is mondhatnám – hangsúlyozta
Dénes Sándor –, hogy
innentől nem volt nehéz dolgunk.
Nagykanizsa önkormányzata
2011. decemberében hivatalos
levélben fordult Bárdos
Antal ezredes úrhoz, aki rövidesen
azt válaszolta: szívesen
visszaadják Gábor Áron szobrát,
az ugyanis náluk hivatalosan
nem szerepel a leltárban, és nem
is állították fel. Egyben felajánlotta
közreműködésüket a szobor
újraavatása esetén a katonai
tiszteletadáshoz. Köszönöm parancsnok
úr szíves hozzáállását,
segítségét, és a kaposvári logisztikai
ezred becsületes helytállását,
amellyel megőrizték és
megóvták ezt a Nagykanizsa
számára fontos alkotást.
Városunk identitásának fontos
része a katonai hagyományok
ápolása, s nemzeti múltunk megőrzése.
Mindkét célt szolgálja e
szobor újraállítása. S nem véletlen
a mostani avatás időpontja
sem – jegyezte meg a szónok,
majd így folytatta: Gábor Áron az
1848-49-es forradalom és szabadságharc
legendás ágyúöntője
és tüzértisztje volt, aki a csatamezőn
vesztette életét.
A magyar szabadságért, függetlenségért
harcolt – és áldozta fel a
legdrágábbat. Életútja pedig a
nemzeti összefogás példája, hiszen
székely határőr családban született,
a gimnáziumot Csíksomlyón,
a ferencrendieknél végezte, majd
bevonult katonának. S bár 1846-
ban obsitot kapott, a magyar szabadságért
vívott küzdelem újra a
seregbe szólította.
Az ágyúöntés lehetőségét már
az 1848. október 6-án tartott Székely
Nemzeti Gyűlésen felajánlotta,
ám akkor még nem vették komolyan
a javaslatot. Ötlete Sepsiszentgyörgyön
került elő újra,
amikor a császáriak feltétel nélküli
megadásra szólították fel a várost.
A népgyűlés, megfelelő fegyverek
hiányában már-már a megadás
mellett döntött, amikor Gábor
Áron felajánlotta, hogy a fülei hámorban
ágyúkat gyárt, és a maga
öntötte ágyú torka elé áll, ha a próbalövéssel
nem talál célba.
Nos, ágyúi célba találtak, és
sok sikerrel vívott ütközetben segítették
a magyarokat. Az első
ágyú neve – mert Jókai Mór cikkéből
ezt is tudjuk –, Jancsi volt.
Nagykanizsa polgárai hálás szívvel
emlékeznek Gábor Áronra, s
ezt mostantól méltó helyszínen tehetik
– zárta gondolatait Dénes
Sándor alpolgármester. Az avatási
ünnepség koszorúzással fejeződött
be. A kaposvári vendégek a
csúszós, havas út miatt nem érkeztek
meg az ünnepség helyszínére,
ők majd egy későbbi időpontban
látogatnak el Kanizsára.
B.E.
Gábor Áron szobra
ismét a régi helyén Lovagkereszt Szabó Zsigmondnak
Áder János, Magyarország köztársasági
elnöke a Szovjetunióban
volt magyar politikai rabok és kényszermunkások
szervezete előterjesztésére
a valós magyar történelmi
múlt feltárásában, a nemzet megmaradásának
érdekében végzett példaértékű
tevékenysége elismeréséül A
Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét
adományozta Szabó Zsigmond úrnak,
a SZORAKÉSZ – A Szovjetunióban
volt Magyar Politikai Rabok
és Kényszermunkások Szervezete
tagjának. Az elismerést Pintér
Sándor belügyminiszter adta át.
Kanizsa 4 – Krónika 2013. március 21.
A Nagykanizsai Katasztrófavédelmi
Kirendeltség megtartotta
a 2013. évi tiszti értekezletét,
ahol a tavalyi intézkedéseket,
eredményeket és az idei esztendő
célfeladatait ismertették.
– 2012-ben a katasztrófavédelmi
szervezetben rendszerváltás
léptékű átalakítás következett be.
A januárban hatályba lépett új katasztrófavédelmi
törvénynek megfelelően
megalakultak a kirendeltségek
– kezdte az értékelést Dobos
István tűzoltó alezredes, kirendeltség-
vezető. A hivatásos önkormányzati
tűzoltóság helyébe az
egységben működő állami tűzoltóság
lépett, így lett Nagykanizsai
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
az új elnevezésük. A korábbi önkormányzati
vagyon állami kezelésbe
került, a katasztrófavédelem
helyi szintű gazdálkodása megszűnt.
A szervezet belső átalakításon
esett át, így új elemekkel, a
tűzvédelemmel, a polgári védelemmel
és az iparbiztonsággal bővült.
A Nagykanizsai Katasztrófavédelmi
Kirendeltség illetékessége
76 településre terjed ki. A szervezet
átalakításával a beosztások is
megjelentek.
A Nagykanizsai Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság működési
területe 60 településre terjed ki.
Riasztás 612 esetben érkezett hozzájuk,
ebből 449 tűzesethez és 169
műszaki mentéshez. Az arány
megváltozott, hiszen korábban a
műszaki mentések száma meghaladta
a tűzesetek számát. A tűzeseteknél
egy esetben rendeltek el
hármas fokozatú riasztást, ez márciusban
történt a Sugár úti ház tetőterének
lángba borulásakor.
Ezt követően számolt be Dobos
István a múlt évben megvalósult
továbbképzésekről, önkéntes tűzoltók
és közbiztonsági referensek
képzéséről, valamint a gyakorlatokról.
A lakosság, az ifjúság körében
különböző előadásokat tartottak.
Az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság által kiírt pályázat
révén pedig szakfelszerelésekre
és járműfelújításra nyertek
fedezetet.
Az idei év célkitűzései közt továbbra
is szerepelnek a képzések,
a tanfolyamok, valamint az avartüzek,
a szén-monoxid mérgezések
és a téves riasztások számának
csökkentése.
– Meghatározó év volt a tavalyi,
komoly változások következtek be
a szervezetben, annak feladatköre
módosult, és ezzel párhuzamosan
személyi téren is jelentős átalakulások
történtek – összegezte az
évet Egri Gyula tűzoltó alezredes,
a Zala Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgatója. Hozzátette,
a 2013. évben is a célfeladatok
hasonló színvonalon való teljesülését
várja, és gratulál az eddigi tevékenységhez,
együttműködéshez.
Az ülésen Dr. Józsa Zsanett, a
Nagykanizsai Járási Hivatal vezetője,
Karádi Ferenc alpolgármester,
Berke László, a Nagykanizsai
Rendőrkapitányság vezető helyettese,
Dr. Buzás Judit járási tiszti
főorvos, Nyakas István, a Zala Megyei
Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság
Vámosztályának vezetője,
Kovács József, a Füstfaragók Kéménytechnikai
Kft. ügyvezetője és
Balassa Tibor, Nyugat-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság kerületi felügyelője
is részt vettek a Nagykanizsai
Katasztrófavédelmi Kirendeltség
és a Nagykanizsai Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság tiszti állománya
mellett.
Az ezüstkorú emberek támogatása
a közösségi szolgálat igazi
értelme – hangzott el az Idősügyi
Tanács minap megtartott ülésén.
Anapirendi pontok között szerepelt
– sok más mellett – annak az
ütemtervnek az elfogadása is,
ami a nemzeti köznevelésről szóló
törvény értelmében 50 óra,
köz érdekében történő munkát
ír elő a középiskolás diákoknak.
Városunkban mintegy 504 fiatalra
vár közösségi szolgálat, elsősorban
olyan szervezeteknél, intézményeknél,
melyek önkormányzati
fenntartásúak, vagy jellegüknél
fogva szociális-egészségügyi
tevékenységet végeznek.
AKanizsa Dorottya Kórházon, a
Kanizsai Kulturális Központon, a
Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai
Szervezetén, az Egyesített
Szociális Intézményen, a Családsegítő
és Gyermekjóléti Központon,
valamint a város önkormányzatán
kívül – Cseresnyés Péter
polgármester javaslatára – az Élettér
Állat- és Természetvédő Egyesületnél
is teljesíthetik a diákok az
előírtakat. A következő ütem az,
mondta dr. Szabados Gyula önkormányzati
tanácsadó, idősügyi referens,
hogy áprilistól a fogadó és a
képző intézmények együttműködési
megállapodást kötnek. Mindezek
mellett – szögezték le a tagok
az ülésen – olyan szervezetekkel is
bővítik a befogadó helyek körét,
melyek „a nem kötelező feladatok
ellátásán kívüli csoportba” sorolhatóak.
Beolvadás előtt?
A törvényileg évi egyszeri, kötelezően
előírt közgyűlését tartotta
a Nagykanizsai Hegyközség
szervezete a kiskanizsai Móricz
Zsigmond Művelődési Házban.
Ábrahám János hegyközségi
elnöktől megtudtuk, az ilyenkor
szokásos témák szerepeltek
elsőként az ülésen, vagyis elnöki,
hegybírói beszámolók, illetve a
költségvetési elszámolás „lettek
letudva” az összejövetelen.
Aztán következhetett az új
hegyközségi törvény megvitatása,
amiről megtudtuk, nagy vonalakbani
lényege, hogy amennyiben
egy hegyközség művelési területe
nem éri el a 300 hektárt, az nem
működhet önállóan. Nos, a kanizsai
150 hektárral bír, így mondhatni
két választásuk van, vagy a
zalaszentgróti „310-eshez” csatlakoznak,
vagy a zalakarosi-kerkamuramenti
felé orientálódnak.
Nos, jelen állás szerint utóbbiakhoz
állnak közelebb, noha végleges
döntés még nem született.
Alényeg, március végéig kell az
ilyen jellegű összeolvadást levezényelniük
a feleknek.
A Vese Világnapját immáron
nyolcadik alkalommal rendezték
meg, melynek központi üzenete
Előzd meg a vesekárosodást!
Védd a vesédet, tudd meg, hogyan!
volt. Ezen alkalommal tartott
a Kanizsai Dorottya Kórház
Vesebeteg Gondozója nyílt napot.
Dr. Brünner Szilveszter főigazgató
főorvos elmondta, a nyílt nappal
céljuk, hogy felhívják a figyelmet
a vese központi szerepére általános,
egészségünk szempontjából,
másrészt, hogy csökkentsék a
vesebetegségeket és a hozzá társuló
szövődmények gyakoriságát és
súlyosságát.
Afőigazgató a prevenció fontosságára
hívta fel a figyelmet, hiszen
Magyarországon a betegek több
mint felénél csak végstádiumban
ismerik fel a veseelégtelenséget.
Ekkor már dialízikezelés szükséges
az életveszélyes állapot miatt.
Hazánkban már közel hatszázezren
szenvednek vesebetegségben
és ez a szám évről-évre csak növekszik.
Dr. Németh Anikó, az FMC Dialízis
Központ orvos-igazgatója
hozzátette, nyolc aranyszabályt
kell betartanunk, hogy csökkentsük
a vesebetegségek kialakulásának
kockázatát, így fontos a fittség
megőrzése, a rendszeres vércukorszint,
vérnyomás, a vesefunkció
ellenőrzése, elegendő folyadék fogyasztása,
a dohányzás mellőzése,
egészséges ételek fogyasztása, a
testsúly kordában tartása, valamint
a vény nélküli gyógyszerek mellőzése.
Lényeges ezek betartása, hiszen
ez az életünk végéig tartó betegség
befolyásolja életminőségünket.
A nyílt napon a résztvevőknek
lehetőségük nyílt arra, hogy kérdéseket
tegyenek fel a főigazgató főorvosnak,
Dr. Németh Anikónak, a
dietetikusnak, valamint általános
vizeletvizsgálat elvégzésére is.
A Kőrösi Csoma Sándor –
Péterfy Sándor Általános Iskola
Kőrösi Tagintézményében megnyitott
kiállításon tizenöt kanizsai
építész kiállítása tekinthető
meg április 19-ig.
Akiállítást Deák – Varga Dénes,
városunk főépítésze ajánlotta az
érdeklődők figyelmébe. Elmondta,
nagy jelentőséggel bír, hogy egy
általános iskolában mutatják be
ezeket az építészeti remekeket, hiszen
fontos, hogy az ifjúság megismerkedjen
ezzel a műfajjal is,
mivel hivatalos tananyag keretében
nem találkoznak vele.
Kihangsúlyozta, egy jó építésznek
rengeteg dologhoz kell értenie,
hogy a csodás épületek megszülethessenek.
Jártasnak kell lennie
többek között a funkciók ismeretében,
a formák magabiztos kezelésében,
statikai, közlekedési,
akusztikai és pénzügyi ismeretekkel
kell rendelkeznie.
– A tárlat anyaga már három éve
elkészült egy találkozóra, ahol háttéranyagként
szolgált. Továbbá
nemzetközi történetet is megélt,
hiszen két évvel ezelőtt Kanizsa
testvérvárosában, Magyarkanizsán
Tiszti értekezlet
a kanizsai
katasztrófavédelemnél
Az idősek érdekében
Nyílt nap a kórházban
a Vese Világnapján
Nagykanizsai
építészek kiállítása
is megcsodálhatták az érdeklődők
– mondta.
A kiállításon nem reprezentálja
magát minden építész, mivel annak
idején önkéntes volt a részvétel.
Azonban, ahogy a főépítész
mondta, ez az anyag is méltán tükrözi
az utóbbi évtized építészeti
termését azt, hogy a kanizsai építészet
színes, formabontó és humánus.
Városunk építészei közül Balassa
Béla, Borbás Gábor, Fullér Attila,
Godinek Zoltán, Kötelesné
Horváth Ildikó, Krémer József,
Kunics Ferenc, Lenkovics Tamás,
Moldován Ágnes, Németh Gábor,
Plander László, Sónicz István,
Trajer Ferenc, Varga László és
Zsirai Róbert mutakozik be a
Kőrösi iskolában.
A Nagykanizsai Kutatók Tudományos
Egyesülete a HSMKban
rendezte meg márciusi ülését.
Ezen Rábavölgyi Attila, a
Dr.Mező – Thúry Gimnázium és
Szakképző Iskola Thúry Tagintézményének
igazgatója tartott
előadást „Adalékok a polgárosodás
folyamatához a reformkori
Nagykanizsán” címmel.
Rábavölgyi Attila elmondta, kutatásai
alapján városunkban már korábban,
a 18. században megindult a
polgárosodás, amely a hétköznapok
során valósult meg. A 19. század első
felében kezdődött el az alulról
szerveződő társadalmi folyamatok
sorozata, s megjelentek a polgári értékeken
alapuló közösségek. Az előadó
beszélt Kanizsa akkori társadalmi
szerkezetéről és a népesség jogállásáról
is, majd felidézte a reformkor
„hagyatékait”: az 1810-30-as évek
jelentős épületeit, valamint az ott élt
családokat. Összességében véve a
házak és szellemiségeik mindmáig
bizonyítják, hogy a polgárok stabil
alapokat teremtettek a későbbi generációk
tevékenységéhez.
Képmutató
Képmutató címmel Ujhelyi
Zsolt mutatkozott be fotóival a
Kanizsa Fotóklub Kanizsa Plazában
lévő állandó galériájában.
Az egy hónapig látogatható tárlatot
Vámos Zsolt igazgató köszöntő
szavait követően Dr. Simán László
nyitotta meg.
Ujhelyi Zsolt három évvel ezelőtt
lépett be a fotóklubba Zágon
László meghívására. A budapesti
születésű alkotó több mint tíz éve
Alsórajkon él, kisvállalkozó. Eddigi
klubtagsága alatt tevékenyen
részt vállalt a klub programjaiban.
Alapító tagként tavaly áprilisban
Kovács Krisztián, Balogh Krisztián
és Belső Péter klubtagokkal közösen,
pénzt, időt nem kímélve új
lehetőséget kínáltak a klubtagok
számára is a műtermi fényképezés
gyakorlásához. Megalakították fotóstúdiójukat
a bevásárlóközpontban,
és hamarosan ugyanott megnyílt
a klub állandó galériája is.
A képek elsősorban Zsolt emlékei,
álmai, vágyai, és fantáziájának
termékei. Nem mindig a jókedvről
szólnak, leginkább az eddigi élete
alatt felgyülemlett depresszív hatásokat
hivatottak képi formában
megjeleníteni.
Második alkalommal szervezett
jótékonysági koncertet a
Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ. A Felsőtemplomban
megrendezett ünnepségen Kaszás
Gizella intézményigazgató
szavait követően Cseresnyés Péter
polgármester, Fliszár Károly
főesperes, és Deme Dávid evangélikus
lelkipásztor köszöntését
tolmácsolva Hella Ferenc református
lelkipásztor mondott beszédet.
Köszöntő szavaiban a polgármester
hangsúlyozta: a Családsegítő
és Gyermekjóléti Központ által
hagyományteremtő szándékkal
elkezdett jótékonysági műsor jó
példa arra, hogy egy közösség miként
tud a tenni akaró, aktív emberek
segítségével a nehéz helyzetben
lévő embereken segíteni. A
polgármester véleménye szerint
Nagykanizsa város és környékének
közössége egy jeles közösség.
Nemcsak ünnepnap, hanem szinte
az év minden hónapjában találunk
példát segítőkészségükre.
A verses-zenés műsorban fellépett
a Kőrösi Csoma Sándor –
Péterfy Sándor Általános Iskola
2/b osztálya, Németh Ferenc zenetanár
a tanítványaival, a Batthyány
Lajos Gimnázium énekkara, a
Magvető Közösség, Gőcze Istvánné
versmondó, és Sipos Jácint klarinéton.
A koncert Nagykanizsa
Város Vegyeskara műsorával zárult.
A jótékonysági koncertre érkezők
belépőként tartós élelmiszereket
hoztak magukkal. Idén iskolák
is gyűjtöttek adományokat,
mellyel a hátrányos helyzetű gyerekeket,
családokat ajándékozzák
meg húsvét előtt a szervezők.
A Kanizsa Plaza Cinema
Nagykanizsa komplexumában
mutatták be a Cycle című magyar
animációs sci-fi filmet – s
ami a leglényegesebb, 3D-ben. A
film rendezője Sóstai Zoltán, aki
zalai származású, iskoláit Nagykanizsán
végezte, a Batthyány
Lajos Gimnáziumban érettségizett,
s amint azt Balogh László,
az oktatási intézmény igazgatója
hangsúlyozta a vetítés utáni közönségtalálkozó
alkalmával –
1999-ben.
Az esti program előtt azonban
még Vámos Zsolt, a Kanizsa Plaza
üzemeltetési igazgatója ismertette
(már nem először) koncepciójukat,
melynek segítségével (is) szeretnék
– még – látogatottabbá tenni a bevásárló
és szórakoztató központot.
Elmondta, törekvésük töretlen,
igyekeznek megfogni olyan (majdani)
hozzájuk betérőket is, akiknek
Nagykanizsán igenis igényük
van picit úgymond nehezebb, fajsúlyosabb
filmművészeti alkotásokra,
s erre a vonulatra volt felhúzható
a Cycle műsorra tűzése is
– 3D-ben.
Szó mi szó, valóban nem egyszerű
a film, ezért is merjük leírni
azt, alapjában véve járt az inkább
képzeletbeli gratuláció (március 8-
án kimondottan nem névnapja alkalmából...)
a film rendezőjének,
Sóstai Zoltánnak – bátorságáért.
Összességében pedig, ha nem is
voltak sokan, de labdarúgótól a informatikus
szakemberig terjedt a
nézőközönség összetétele, no és
alapvetően nem jött rosszul az alkotás
bemutatását követő (és már
érintőlegesen említett) közönségtalálkozó.
Tulajdonképpen ez kiváló
módszer arra, hogy egy korántsem
hollywoodi művet akár el
is magyarázhatnak, interpretálhatnak
a nézőnek. Az persze más kérdés,
hogy minden utcasarokra nem
állíthatnak filmrendezőt ilyen célból
ilyen „esetek” elemzése végett,
erre egyszerűen sok más mellett
energia sem lenne, másrészt azt is
el kell ismerni, úgy nagy általánosságban
kezdünk is leszokni a fene
(folytatás a 6. oldalon)
Kanizsa – Krónika 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. március 21.
A reformkori
polgárosodás
Kanizsán Jótékonysági koncert
– húsvéti ajándékért
Agytornáztató
„körbejáró”
Kanizsa 6 – Krónika 2013. március 21.
Március 21. 10 és 13.30 óra
Tavaszi Művészeti Fesztivál
Ifjúsági filharmónia
A SAVARIA SZIMFONIKUS ZENEKAR
HANGVERSENYE
Közreműködik: Bozsodi Lóránt - hegedű,
Gyenge Tibor - hegedű. Vezényel, fuvolán
közreműködik és a műsort ismerteti:
Drahos Béla. A Filharmónia Budapest
Nonprofit Kft. és a Kanizsai Kulturális
Központ hangversenye.
Március 23. 19 óra
Tavaszi Művészeti Fesztivál
A ZALAGYÖNGYE TÁNCEGYÜTTES
15 ÉVES JUBILEUMI MűSORA
Az előtérben kiállítás a 15 évről képekben..
Belépő: 1500 Ft.
Március 25. 17 óra
A Víz Világnapja alkalmából
FÖLDÜNK VÍZHÁZTARTÁSÁNAK
VÁLTOZÁSA. Előadó: Dr. Fejér László
nyugalmazott egyetemi tanár.
A belépés díjtalan.
Március 25. 18 óra
Tavaszi Művészeti Fesztivál
"AZ ÖRÖM" - Müller Péter előadása
Belépődíj: 2 400 Ft. A jegyek megvásárolhatók
a HSMK jegypénztárában és az
INTERTICKET-nél.
Március 26. 18 óra
Tavaszi Művészeti Fesztivál
"NAPPALI DENEVÉR" - a Kamera
''67 Amatőrfilm Stúdió legújabb filmjeinek
bemutatója. A belépés díjtalan.
Március 27. 19 óra
Tavaszi Művészeti Fesztivál
Színház - Rátkai bérlet. Gyurkovics Tibor:
NAGYVIZIT - zenés komédia, a
budapesti Száguldó Orfeum előadásában
Szereplők: Harsányi Gábor, Ivancsics Ilona,
Dózsa László, Rusz Milán, Nyári István,
Bata Á. János, Lippai László. Rendező:
Dózsa László. Belépődíj: 3.500 Ft.
Március 28-29. 9 óra
AGYKONTROLL TANFOLYAM INDUL
GYERMEKEKNEK
Tanulási és stresszoldó módszerek elsajátításához
nyújt segítséget a tanfolyam. Jelentkezni
és érdeklődni lehet Kelemen Gyula
oktatónál a 30/9299752-as telefonszámon.
Március 28. 10 óra
HÚSVÉTVÁRÓ JÁTSZÓHÁZ
Ajándékkészítés és tojásfestés (főtt vagy
kifújt tojást hozni kell). Közreműködnek:
a Pipitér Óvoda gyermekei
Március 22. 19 óra
Tavaszi Művészeti Fesztivál
NÉPDALSZÍNHÁZ - A MAGYAR
JAZZ QUARTET KONCERTJE
Szakcsi Lakatos Béla - zongora, Vasvári Pál
- bőgő, basszusgitár, Csepregi Gyula - szaxofon,
Mogyoró Kornél - ütőhangszerek. Közreműködik:
Ránki Borbála - ének, Vasvári
Márton - kalimba, elektronikus hangszerek.
Belépődíj: 2000 Ft, diákoknak 1500 Ft.
Március 20.
Tavaszi Művészeti Fesztivál
EGY (PLAKÁT)KIÁLLÍTÁS KÉPEI
Megtekinthető: április 15-ig
(folytatás az 5. oldalról)
nagy gondolkodásról e térenis...
S ezért is kényelmes például
egy filmet követő „rendezőkérdőrevonás”,
amelyből mégiscsak
megtudhattuk indíttatásait, elképzeléseit
– ez esetben Sóstai
Zoltánét. Lévén, ha már kissé „hazai
terméknek” is érezhetjük szűkebb
pátriánkban, filmje „megkóstolása”
csak megért egy estet...
Idén második alkalommal
rendezték meg a letenyei Hóvirág
Fesztivált. Ezúttal a rossz
idő miatt nem a hóvirágba borult,
helyi védelem alatt álló kastélyparkban,
hanem a Fáklya
Művelődési Házban.
A tavasz hírnökéről elnevezett
fesztivál ötlete a természetvédelem
és a kulturális programok találkozásából
született. Tavaly azzal
a céllal hívták életre, hogy felhívják
a figyelmet a természet- és
a környezetvédelem, valamint a
virágzó természeti értékek megőrzésének
fontosságára. Az eseményt
hagyományteremtő szándékkal
szervezték. Remélik, hogy
olyan népszerűvé válik, mint a
Mura Menti Napok rendezvénysorozat.
Ugyanis ahogyan a Mura,
úgy a hóvirág is kötődik Letenyéhez,
mivel március elején hóviráglepelben
pompázik az egykori
Szapáry-kastély és környéke.
– A télbúcsúztató, tavaszköszöntő
ünnepkörhöz kapcsolódóan ebben
az évben a II. Hóvirág Fesztivál
már a második rendezvényünk,
bízzunk benne, hogy a tavasz az
elkövetkezendő héten beköszönt –
üdvözölte a megjelenteket Dömők
József, a Fáklya Művelődési Ház
és Könyvtár igazgatója. Ezt követően
Megyer Csaba, a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatóság
Természetmegőrzési Osztály vezetője
nyitotta meg a rendezvényt.
A családi délutánon színes programok
sorával, tánccal, verssel kedveskedtek
az érdeklődőknek. Művészeti
együttesek és csoportok léptek
a színpadra, így Letenye Város
Fúvószenekara, a Mákvirág Citerazenekar,
a Zalagyöngye Néptáncegyüttes,
a Letenyei Versmondó Kör.
Továbbá népi ételeket és Mura
menti tájborokat is kóstolhattak.
Élete ezen részének leckekönyvébe
ez kerülhetne: kitartásból
jeles. Lugosi Alexandra (képünkön)
gyakorlatilag már régóta
városunk „szépség-nagykövete”,
nos ezúttal még nagyobb kihívás
elé tekint, hiszen egyenesen Magyarország
első Szépségnagykövetének
címére pályázik.
Szombat óta tudott, tizenkilenc
másik hölgy társaságában, hiszen a
fővárosban tartották az elődöntőt,
melyre több tucatnyi induló juthatott
el – egy online selejtező keretében.
A mostani, zsűrivel való személyes
találkozást követően pedig
jöhet a finálé, vagyis a hivatalos
megnevezés szerint a „The Beauty
Ambassador” utolsó szakasza március
28-án. Előtte Alexandra számára
is következik egy négynapos felkészítés,
„összetartás” március 20-
24. között, s a hírek szerint még ebben
a fázisban is lehetnek kiesők...
– Nem egy tipikus szépségverseny
ez a kiírás – fogalmazott Alexandra –,
mivel csak és kizárólag szép lányok
kerülhettek a döntőbe. Jóval sokrétűbb
a megmérettetés, így a mezőny is
erősebb, én is meglepődtem például
azon, hogy kik nem juthattak tovább.
Ez akkor válik igazán érthetővé, ha
hozzáteszem, úgymond a testet annyira
nem helyezték előtérbe...
... sokkal inkább a „kompakt”
személyiséget, egészíthetnénk ki, s
azzal Szandra is tisztában van, a
március 28-i gála igazán nagy attrakciót
takar. A kanizsai szépség
kitartása mindesetre töretlen, még
akár sokak álma, (szépség) nagykövet
is válhat belőle...
A Nagykanizsai Éremgyűjtő
Csoport ismét összejövetelt szervezett
a HSMK-ban, ezúttal a
Tudósok és feltalálók pénzeken,
érmeken és bélyegeken címet viselte
a gyűjtemény-szemle.
Hóvirág Fesztivál
Letenyén
Lugosi Alexandra:
szépségnagykövetfinalisták
között
Tudósok és feltalálók
között
Ahogy a korábbiakban, ezúttal
is érkeztek a dél-zalai városon
kívül számos más helyről is
gyűjtők, bemutatók, no és érdeklődők.
Farkas István csoportvezető
megnyitójában egyebek mellett a
magyar tudósokról, feltalálókról
szólt, akiket nagy találmányaik révén
érmeken és bélyegeken is
megörökítettek. Természetesen a
magyar Nobel-díjasok nem maradtak
ki a sorból, a svéd névadó
Alfred Nobel alapította elismerést
tucatnyi magyar, illetve magyar
származású tudós érdemelte ki.
A vitrinek között járva-kelve az
érmek terén Nobeltől egészen a
Rubik kockáig láthattunk értékes
darabokat, bélyegeken Zsigmond
Richárdtól Baross Gáboron át Kármán
Tódorig tartott a kiadott (esetenként
már) ritkaságok sora, s ne
felejtsük, bélyeg-blokkok keretében
is számtalan neves személyiség
arcképét idézték fel a vasárnap
délelőtt során.
B.E. - H.I. - P.L.- Sz.Zs. - V.M.
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. március 21.
Az elmúlt egy hónapban
sajnos ismételten idős emberek
váltak trükkös tolvajok
áldozataivá Nagykanizsán.
Az egyik esetben az elkövetők
önkormányzati alkalmazottnak
kiadva magukat helyszíni
felmérésre hivatkozással
jutottak be a sértetthez, majd
10 000 és 20 000 Ft-os bankjegyeket
kértek, hogy ezek számait
felírják. Az idős sértett a
pénz elővételével akaratlanul is
elárulta, hogy hol tartja a pénzét.
Az elkövetők ezt kihasználva
a figyelmét elterelték, és
több mint 400 000 Ft-ot tulajdonítottak
el.
A fenti eseten kívül még
áramszolgáltató munkatársainak
próbálták magukat kiadni
az elkövetők, de nem jártak sikerrel,
valamint voltak olyan
elkövetők is, akik újsággyűjtésre
hivatkozással próbáltak
bejutni az idős emberek lakásába.
Az ilyen esetekben általában
ketten, hárman jelennek
meg és a sértett figyelmét igyekeznek
elterelni annak érdekében,
hogy az értékeiket megszerezzék.
Ezért kérjük, hogy idegeneket
ne engedjenek be a lakásukba
semmilyen okból sem. Ismételten
felhívjuk a figyelmet,
hogy a szolgáltatók valamint a
hivatalok alkalmazottai helyszínen
nem teljesítenek kifizetést
és nem kérnek teljesítést készpénzben.
Kérjük, hogy ha a fent leírtakhoz
hasonló módszerrel
próbálkozó személlyel találkoznak,
azonnal értesítsék a Nagykanizsai
Rendőrkapitányságot
a 107-es vagy 112-es segélyhívón.
Ha már megtörtént a baj, akkor
viszont azt kérjük, hogy ne
nyúljanak semmihez, ne változtassák
meg a helyszínt, mert
ezzel tudnak a legtöbb segítséget
adni ahhoz, hogy az elkövetőket
felderítsük
és velük szemben az
eljárást sikeresen lefolytassuk.
Kanizsa – Krónika
Trükkös
tolvajok
112
7
A„Hetvenkedő hatvanasok” című
nyugdíjas bűnmegelőzési vetélkedő
zalaegerszegi döntője első
helyezettjeként a Hévíz Aquamarin
Hotelben kétnapos wellness
hétvégét tölthettünk el a hévízi
polgármester, Papp Gábor
felajánlásaként.
A szálloda saját tulajdonú
117,9 méter mély mélyfúrású
kúttal rendelkezik, mely percenként
200 liter 41-42 celsius
fokos, kénben gazdag vizet termel.
A felajánlásnak köszönhetően
mi is kipróbáltuk a két beltéri
termálmedence gyógyító hatását,
sőt a szabadtéri termálvízzel töltött
gyógyfürdőmedencében is
úszkáltunk.
Két alkalommal ellátogattunk a
sókamrába, majd ismerkedtünk
Hévíz nevezetességeivel. Az eső
ellenére sétákat tettünk a tóparton,
„ledolgozva” az ízletes reggelit.
Örültünk e kis kikapcsolódásnak,
s most már jó szívvel várhatjuk
a tavasz beköszöntét.
Radics Márta
Szívbetegekért Egyesület,
Nagykanizsa
A Rozgonyi Polgári Egylet tagjai
a napokban egy spanyolországi
időutazáson vehettek részt
Durgó László tanár, idegenvezető
vetítettképes előadása révén.
Megtudhattuk, hogy a Pireneusi-
félsziget középpontjában található
3 milliós Madridot II. Fülöp
tette az ország fővárosává Toledó
után, 1561-ben. Központjában három
legfontosabb teret láthattunk
és az egész várost átszelő Gran
Viát. A régi városrészben a világ
egyik legszebb építészeti alkotása
a Királyi Palota közelében pillanthatjuk
meg IV. Fülöp emlékművét.
Madrid szépművészeti
múzeuma, a Prado őrzi a spanyol
Goya és Greco, az olasz Tiziano
és Rafaelló alkotásait is. Madridban
megszámlálhatalan sokaságú
park, fasor, szobor, szökőkút és
fényűző palota található. A főváros
után megismerhettük Sevilla,
Barcelona, Valencia nevezetességeit
is. Sok új ismerettel gazdagodhattunk
az előadást hallgatva
ezen a délutánon.
Miha Tamásné
Tisztelt Szerkesztőség!
Hetvenkedő
hatvanasok
Spanyolországi
időutazás
Tel.: +36 30/400 1368,
+36 30/378 7057
Adószám: 18954650-1-20
E-mail: info@eletter-kanizsa.hu
Ne vásárolj, fogadj örökbe!
8 Kanizsa – Városháza 2013. március 21.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
pályázatot hirdet a Thúry György Közérdekű Muzeális Gyűjtemény (székhelye:
8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 62.) igazgatói (magasabb vezető) munkakörének
betöltésére.
A Thúry György Közérdekű Muzeális Gyűjtemény igazgatói feladatainak ellátására
irányuló pályázati eljárás folyamatában a döntést előkészítő szakmai
bizottságban részt vesz: a kulturális feladatokért felelős alpolgármester,
az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökét és a bizottság által
delegált egy tagját, a Közalkalmazotti Tanácsot (ennek hiányában a Közalkalmazotti
Megbízottat) és a reprezentatív szakszervezetet egy-egy tag delegálására,
a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségét és a Pulszky Társaság
- Magyar Múzeumi Egyesületet, mint országos szakmai szervezeteket egyegy
tag delegálására.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, az intézménynél
újonnan létesített jogviszony esetén - a Kjt. 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben
foglaltak kivételével - 3 hónap próbaidő kikötésével.
Amagasabb vezetői megbízás megnevezése: igazgató. Amagasabb vezetői megbízás
időtartama: 2013. július 1-től 2018. június 30-ig tartó 5 év. A jogállásra, az
illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet (Vhr.)
és a 2/1993. (I.30.) MKM rendelet (Min.R.) rendelkezései az irányadóak.
Ellátandó főbb feladatok:
Gyakorolja a közalkalmazottak és munkavállalók felett a munkáltatói jogokat.
Szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény alapító okiratában meghatározott tevékenységek
ellátását.
Vezetőként biztosítja az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működését a
fenntartó önkormányzat elvárásainak megfelelően. Közreműködik a feladatkörébe
tartozó testületi és polgármesteri döntések előkészítésében és végrehajtásában.
Pályázati feltételek:
Szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség vagy 2009. előtt szerzett
szakirányú főiskolai végzettség és szakképzettség, figyelemmel a Vhr.
22. § (1) g) pontjára, a végzettségnek és a szakképzettségnek és egyben az
intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább hároméves
szakmai gyakorlat, magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az
kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, cselekvőképesség,
magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt
vagy letelepedett státusz, büntetlen előélet, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
a pályázó részletes szakmai önéletrajza, a pályázónak az intézmény vezetésére,
fejlesztésére vonatkozó programja, az egyetemi (főiskolai) végzettséget
igazoló oklevél és a szakképzettséget igazoló okirat(ok) közjegyző által hitelesített
másolata, a pályázati feltételként előírt hároméves szakmai gyakorlat
meglétének hitelt érdemlő igazolása, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány eredeti példánya a büntetlen előélet és annak igazolására,
hogy nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól
eltiltás hatálya alatt, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy kinevezése
esetén munkaköri (közalkalmazotti és vezetői megbízásával kapcsolatban)
összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, a 2007. évi CLII törvény
szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja, nem áll cselekvőképességet
kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul, a teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan
kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban résztvevők ismerhetik
meg. a pályázati eljárás során a Közgyűlés döntéshozó ülésén a napirendnek
a nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e. A pályáztató a
pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási
lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a
döntést előkészítő szakmai bizottság meghallgatásán be kell nyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. április 5.
A pályázat benyújtásának módja és helye: az írásos pályázatot egy eredeti
példányban Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) az alábbi jeligével kell benyújtani: "Pályázat
a Thúry György Közérdekű Muzeális Gyűjtemény igazgatói munkakörére".
A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: A Kjt. és a Vhr. előírásainak
megfelelően a pályázatokat a pályázat előkészítője által létrehozott döntést
előkészítő szakmai bizottság - a pályázók személyes meghallgatásával -
véleményezi. A kinevezésről Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése,
mint munkáltató dönt, amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban
értesítést kap.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése fenntartja azt a jogot, hogy a pályázati
eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: a Közgyűlésnek a döntést előkészítő szakmai
bizottság írásos előterjesztését követő soros ülése, legkésőbb 2013. május
31.
A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető:
Cseresnyés Péter polgármester Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2301, illetve
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Művelődési és
Sport Osztályának vezetője: Bagarus Ágnes Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel:
20/849-2333.
Az osztályvezető biztosítja, hogy a pályázók az intézményt megismerhessék.
A pályázati hirdetmény közzétéve: a Nemzeti Közigazgatási Intézet
(Kormányzati Személyügyi Központ) internetes oldalán (Elérhető:
www.kozigallas.gov.hu, www.kszk.gov.hu vagy www.nki.gov.hu Közszolgálati
állásportál), Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapján
(www.nagykanizsa.hu ), Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapban, Zalai Hírlap
önkormányzati oldalán.
Álláspályázat – Thúry György Közérdekű Muzeális Gyűjtemény igazgató
(magasabb vezető) munkakör
Kanizsa – 2013. március 21. Városháza 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet az önkormányzat
kizárólagos tulajdonában lévő Kanizsa Uszoda Szolgáltató Egyszemélyes
Kft. (Nagykanizsa, Csengery u. 49.) ügyvezetői tisztségének betöltésére.
Feladat: A nagykanizsai önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Kft. által a
"B" fürdő kapacitású uszoda és strandfürdő (Nagykanizsa, Csengery u. 49.) önálló
üzemeltetése.
Amegbízás időtartama, formája, díjazás: Az ügyvezetőt a Közgyűlés határozott
időre, 2013. június 1. naptól kezdődően 2018. május 31. napjáig tartó 5 évre választja
meg azzal a feltétellel, hogy a megbízási szerződés megkötésétől számított
6 hónapig a feleket kölcsönösen megilleti az indokolás nélküli rendes felmondás
joga, a felmondási idő a közlésétől számított 4 hónap.
Az ügyvezetői tisztség ellátása a Gt. alapján, a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai
alkalmazásával megbízási jogviszonyban történik, a díjazást - a Kft. Javadalmazási
Szabályzatában foglaltak figyelembevételével - a Közgyűlés állapítja meg.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, főiskolai vagy egyetemi
oklevél, legalább 5 év szakmai gyakorlat.
Előnyt jelent: egyetemi vagy főiskolai gépészmérnök, villamosmérnök, építőmérnök,
épület gépész üzemmérnök végzettség.
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:
- a pályázónak a feladat ellátására vonatkozó szakmai koncepciója,
- szakmai önéletrajz,
- a pályázati feltételként előírt iskolai végzettséget igazoló okirat közjegyző által
hitelesített másolata,
- a pályázati feltételként előírt 5 év szakmai gyakorlat hivatalos igazolása,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példánya, amely
igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó vezető tisztség gyakorlásának
eltiltása, valamint foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll,
- a pályázó nyilatkozatát, hogy részéről az ügyvezetői tisztség betöltése a Gt. 23.
§-a alapján nem kizárt, vele szemben a Gt. 25. §-a alapján összeférhetetlenségi ok
nem áll fenn, a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget
vállalja, milyen díjazásra tart igényt, a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a pályázati
anyaga nyilvánosságra hozható-e, a pályázat elbírálása során az előkészítő bizottsági
üléseken, illetőleg a döntéshozó Közgyűlés ülésén a napirendnek a nyilvános
ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e.
(A pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlásnak
nincs helye. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a bizottsági meghallgatáson
be kell nyújtani.)
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 29.
A pályázat benyújtásának helye: a pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesterének címezve postai úton (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.), vagy
személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben lehet benyújtani. A
borítékra kérjük ráírni: „Kanizsa Uszoda Szolgáltató Egyszemélyes Kft. ügyvezetői
pályázata”.
A pályázat elbírálásának módja és határideje: A határidőben benyújtott pályázatokat
a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a pályázók meghallgatásával véleményezi,
és javaslatot tesz a díjazásra. A pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést
- a pályázók meghallgatása nélkül - az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság
is megtárgyalja.
A döntést a Közgyűlés a bizottsági vélemények ismeretében, a pályázók meghallgatásával
várhatóan a 2013. április havi soros ülésén hozza meg.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban információt nyújt: Cseresnyés Péter polgármester (Tel:
+36-20-849-2301, E-mail: cseresnyes.peter@nagykanizsa.hu)
A pályázati felhívás közzétételének helye: Nagykanizsa MJV Önkormányzatának
honlapja (www.nagykanizsa.hu), Zalai Hírlap önkormányzati oldala, Kanizsa Lokálpatrióta
Hetilap.
Álláspályázat - Kanizsa Uszoda ügyvezető
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér
7.) pályázatot hirdet a Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye (8800
Nagykanizsa, űrhajós u. 6.) intézményvezető (magasabb vezető)
munkakörének teljes munkaidőben, közalkalmazotti kinevezés szerinti
munkakör mellett történő betöltésére.
Az intézményvezető által ellátandó feladatok: A Nagykanizsa, űrhajós u. 6. szám
alatti 50 férőhelyes Fogyatékkal Élők Otthona, a 10 férőhelyes Fogyatékkal Élők
Gondozóháza, a 20 férőhelyes Fogyatékkal Élők Napközi Otthona, valamint a Támogató
Szolgálat színvonalas szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezése,
irányítása, ellenőrzése. A központi jogszabályok, valamint az önkormányzati rendeletek
szerint a feladatkörébe tartozó valamennyi önkormányzati feladat magas
szintű végzésének megszervezése, koordinálása, biztosítása.
Pályázati feltételek:
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének
6.4. pontja szerint az intézményvezetői munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú
iskolai végzettség,
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek (Kjt.) a szociális,
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (Kjt. vhr.) 3. § (3) bekezdésében foglaltak
alapján
legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a
gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás
területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- szociális szakvizsga, illetve szakvizsgával nem rendelkező pályázónak - amennyiben
nem mentesül letételének kötelezettsége alól - a nyilatkozata arról,
hogy vállalja annak a kinevezést követő 2 éven belüli megszerzését,
- magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhető,
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
- 18. életév betöltése,
- büntetlen előélet.
A pályázathoz csatolni kell: a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, a képesítést
igazoló okirat(ok), illetve a szociális szakvizsgáról szóló oklevél közjegyző által hitelesített
másolatát, az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolását,
az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját, közalkalmazotti jogviszony
létesítése esetén a büntetlen előélet igazoló 90 napnál nem régebbi eredeti
hatósági erkölcsi bizonyítványt, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással öszefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul, a pályázati eljárás során a testületi bizottsági üléseken
és a döntéshozó közgyűlés ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történő tárgyalásához
hozzájárul-e, szociális szakvizsgával nem rendelkező pályázó esetén –
amennyiben nem mentesül letételének kötelezettsége alól – vállalja annak a kinevezést
követő 2 éven belüli megszerzését, közalkalmazotti és vezetői megbízásával
kapcsolatban összeférhetetlenség nem áll fenn, az álláshely elnyerése esetén
eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének, nem áll cselekvőképességet
kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
Az álláshely betölthető: 2013. június 1-jétől.
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év, 2013. június 1 - 2018. május 31-ig.
Aközalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan
idejű, a magasabb vezetői megbízás 5 évre szól, az intézménynél újonnan létesített
jogviszony esetén - a Kjt. 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével - 3
hónap próbaidő kikötésével.
Illetmény és juttatások: a Kjt. illetve a Kjt. vhr. előírásainak megfelelően.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 31.
Aszemélyügyi központ internetes oldalán történő közzététel napja: 2013. február 10.
A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: A Kjt. és a Kjt. vhr. előírásainak
megfelelően a pályázatokat a pályázat előkészítője által összehívott bizottság
véleményezi. A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen
hallgatja meg. A kinevezésről Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése mint
munkáltató dönt, amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap.
A pályázat benyújtásának módja és helye: az írásos pályázatot 1 eredeti példányban
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér
7.) az alábbi jeligével kell benyújtani: "Pályázat a Fogyatékkal Élők Integrált
Intézménye intézményvezetői munkakörére".
A pályázat elbírálásának határideje: a közgyűlés 2013. május havi soros ülése.
Apályázattal kapcsolatos további információ kérhető: Cseresnyés Péter polgármester
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2301, illetve Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Szociális Osztályának osztályvezetője: Maronicsné dr.
Borka Beáta Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2436. Az osztályvezető biztosítja,
hogy a pályázók az intézményt megismerhessék.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése fenntartja azt a jogot, hogy a pályázati
eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Apályázat kiírója hiánypótlásra nem biztosít
lehetőséget. Kivétel ez alól az erkölcsi bizonyítvány, melyet legkésőbb a szakmai
előkészítő ülésen kell bemutatni.
Álláspályázat - Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye intézményvezető
Kanizsa 10 – Vízmű 2013. március 21.
Kanizsa – Vízmű 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. március 21.
Kanizsa 12 – Hirdetés 2013. március 21.
LOMTALANÍTÁS 2013.
Tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát, hogy ez évben is
megrendezésre kerül a tavaszi lomtalanítási akció. Az idei évben is
előzetes egyeztetés szerint lomtalaníthatunk.
A lomtalanítási akció április 03-tól április 30-ig tart.
A lomtalanítási szándékot és annak pontos helyét március 21-től április
19-ig munkanapokon 13.00-16.00-ig a Saubermacher-Pannonia
Hulladékgyűjtő Kft. 0693/537-380-as telefonszámán lehet bejelenteni.
A társasházak közös képviselői a lomtalanítást személyesen jelenthetik
be a hulladékszállítást végző cég Vár u. 5 szám alatt lévő szállítási
irodájában.
A közösen leegyeztetett időpontra a szolgáltató a lim-lom mennyiségétől
és összetételétől függően az elszállításra konténert, a családi
házas övezetbe tömörítős hulladékszállító járművet biztosít.
Családi házas övezetben az idei évben is kizárólag a hétvégén,
szombatonként történő lomtalanításra van lehetőség (04.06., 04.13.,
04.20., 04.27.).
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a lom továbbra sem tartalmazhat
háztartási szemetet, építési törmeléket, kerti hulladékot és faágat,
autógumit, elektronikai hulladékot (pl: hűtőszekrény, televízió), illetve
veszélyes hulladékot (pl: festék, gyógyszer, vegyszer)!
A Vár u. 5 sz. alatti hulladékudvarban egész évben, továbbra is térítésmentesen
adhatók le a háztartásokból származó szelektíven gyűjtött
hulladékok és a lakossági veszélyes hulladékok.
A szabálytalan közterületi hulladékkihelyezést a Közterület-felügyelet
munkatársai ellenőrzik és szankcionálják!
Kérjük együttműködését környezetünk tisztaságának megóvásában!
XXVIII. Négyévszak Kupa
2013. április 6. (szombat), 9.00 óra - Mindenki Sportpályája
Nevezni személyesen, a Családsegítő és Gyermekjóléti Központban
(Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. szám alatt) lehet. Nevezési határidő:
2013. április 4.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata 8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7., Tel./fax: +36/20-849-2341
e-mail: gyorfy.aniko@nagykanizsa.hu,
www.miapalyank.hu, www.ujszechenyiterv.gov.hu
A Mi a pálya? – Jövőnk az ifjúság II. című, TÁMOP-5.2.5/B-
10/2-2010-0202 azonosítószámú projekt programjai
􀂊 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató programjáról
szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet alapján 2013. évre vonatkozóan
pályázatot hirdet munkahelyteremtés támogatására vissza nem térítendő
pénzügyi támogatás formájában.
Apályázat célja: Új munkahelyek létrehozásának támogatása, ezáltal a foglalkoztatás
tartós növelése, a munkanélküliek számának csökkentése. A részletes pályázati
felhívás megtekinthető a www.nagykanizsa.hu honlapon a Felhívások
menüpontban.
􀂊 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató programjáról
szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet alapján 2013. évre vonatkozóan
pályázatot hirdet ingatlanvásárlás támogatására vissza nem térítendő
pénzügyi támogatás formájában.
Apályázat célja: Ahelyi gazdaság fejlesztése, a városban lakók életminőségének
javítása és a foglalkoztatás elősegítése érdekében ösztönözze a vállalkozások
Nagykanizsán való letelepedését vagy fejlesztését, befektetések megvalósítását.
A részletes pályázati felhívás megtekinthető a www.nagykanizsa.hu honlapon a
Felhívások menüpontban.
Pályázatok vállalkozások támogatására
A NAGYKANIZSAI
CUKORBETEGEK EGYESÜLETE
Március 29-én, pénteken 15 óra 30-kor a Kanizsai Dorottya
Kórház tanácstermében az „Egészséges életmód” címmel tart
klubfoglalkozást. Előadó: Andrasek Mártonné dietetikius.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Kanizsa – Ez+Az 13
9NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. március 21.
Horoszkóp
Ha úgy érzi, magányra van szüksége, használja
ki a hátra lévő egy-két hideg napot, és
vonuljon vissza a meleg szobába. Gondolja át
párkapcsolatát, anyagi helyzetét, egészségi
állapotát, és tegyen egy bátor lépést előre.
Izgalmas napokat jeleznek a csillagok. Ha
netán sok utazással járó munkát kap, fogadja
el, de várjon még az indulással. Ne feledkezzen
meg arról sem, hogy mit ígért a párjának,
mert hamarosan teljesítheti ígéretét.
Az ünnepekre betoppanhat otthonukba egy
hívatlan vendég is. A beszélgetés lehet,
hogy nehezen indul, de a terített asztal körül
mindenki jókedvre derül. A pénzügyi helyzetével
továbbra sem kell törődnie.
Bár a szerelem foglalkoztatja szabad idejében,
ennek ellenére ne vegye túlságosan
komolyan a románcokat. Legyen úrrá
az érzelmein, és szedjen vitaminokat,
hogy ne legyen beteg.
A szürke, hűvös napoknak is megvan az
előnye. Ezek a napok a legalkalmasabbak
az otthona csinosítására, vagy például ruhavásárlásra.
S ha kijön a jó idő, foglalkozhat
szórakoztatóbb dolgokkal is.
Kommunikációs problémák továbbra sem
adódnak otthon a párjával, hiszen örömöt
lelnek egymásban. Mivel nem gondolatolvasó,
diplomatikusan tudakolja meg, milyen
húsvéti ajándéknak örülne a legjobban.
Nyugodtan élhet az eddigieknél élénkebb
társasági életet, de szakítson időt másra is.
Acsillagok állása szerint lehetősége adódik
egy utazásra is, de ne induljon el egyedül,
lepje meg partnerét egy kis kiruccanással.
AVénusz nagy hatással lesz önre. Nyugodtan
fogadja el barátai meghívását, a házibuli jól
fog sikerülni. Hóakadály nem nehezíti az utazást,
a szerencsés Skorpiók legfeljebb szerelembe
esnek, a jégen nem csúsznak el.
Valaki érdeklődik ön iránt, ön azonban tréfára
veszi a dolgot, és csak akkor veszi komolyan
a közeledését, amikor már késő. Ha
nem akarja, hogy drámai módon érjen véget
a találkozás, viselkedjen természetesen.
Ha nem akarja, hogy kellemetlen meglepetések
érjék a közelgő ünnepeken, akkor ne hideg
fejjel tervezzen és számoljon. Szeretteivel
legyen nagyvonalú, hiszen kérdezés nélkül is
el tudja dönteni, minek örülnének a legjobban.
Hogyha biztonságra és tartós boldogságra
vágyakozik, akkor ne a függetlenségét féltse,
hanem gondoljon a szépre és a jóra. őrizze
meg a nyugalmát, és ha elhatározta
magát, horgonyozzon le valaki mellett.
Ezekben a napokban legfeljebb a közlekedés
okozhat gondot, fejfájást önnek. Várja
ki a sorát türelmesen, ne menjen bele veszélyes
előzésekbe. Töltsön minél több időt a
párjával, és ne titkolja el előle az érzelmeit.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
RAMDA
FűRÉSZÁRU-KERESKEDÉS
Nagykanizsa, Csengery út 111., tel.: 06-70-270-2222
Kalodás fa (éger szél) 1x1x1,70 m3 8.000 Ft+áfa
Méter tűzifa (éger) 1x1x1,70 m3 14.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél) 1x1x1,70 m3 15.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél apró) 1x1x1,70 m3 17.000 Ft+áfa
Méter tűzifa (akác, tölgy, kőris, bükk) 1x1x1,70 m3 18.000 Ft+áfa
Kalodás fa (éger, nyár) 1x1x1,70 m3 22.200 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy, bükk vegyes) 1x1x1,70 m3 24.200 Ft+áfa
Kalodás fa (akác) 1x1x1,70 m3 25.200 Ft+áfa
(A kalodás fa kaloda nélkül -1.000 Ft.)
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
10 km-en belül 4.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
20 km-en belül 5.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
30 km-en belül 6.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
SZOLGÁLTATÁS
BÉRLET
INGATLAN
Belvárosban, a Hunyadi utcában
közel 700 m2-es építési terület
eladó. Érd.: 0630227-3294, 0630-
448-6072 (7548K)
Letenyén két szintes, központi
fűtéses családi ház garázzsal, kerttel,
gyümölcsössel eladó. (Hitelkiváltás
miatt áron alul.) Irányár: 13 millió
Ft. Tel.: 0630-824-5962 (7560K)
Szentgyörgyvári hegyen, a III.
hegyháton 1 hektár erdő halastóval
eladó. Villany van. Érd.:
0693/315-526 (7561K)
Nk-án a Szent Imre utcában garázs
eladó. Érd.: 0693-313-183,
0630-434-8367 (7563K)
Április 1-jétől a belvárosban
egy szobás lakás kiadó. Kaució
szükséges. Tel.: 0630-229-4962
(7564K) Készpénzért vásárolok régi könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat
és ruházatot, valamint
használati tárgyakat és teljes hagyatékot.
Tel.: 0620/555-3014 (7552K)
Kanizsa – Sport/14 Apró 2013. március 21.
Németországba hetenként
kisbuszokkal (háztól-házig is).
Tel.: 0672-441-542 (7553K)
A SZKES Honvéd Kaszinó
moderntáncosai hazai szövetségük
országos bajnokságának
oroszlányi elődöntőjében vehettek
részt. A Szécsényiné Kápolnás
Edina által vezetett nagykanizsai
csapat versenyzői két kategóriában
is az országos fináléba
jutottak.
A kanizsaiak érmes kategóriái.
Hip-hop felnőtt kiscsoport:
második helyezés (Szekeres
Kinga, Lőrincz Henrietta,
Szántó Alexandra, Németh
Larina, Török Richárd, Bedő
Kristóf – képünkön). Hip-hop
felnőtt duó: 3. helyezés (Németh
Larina, Szekeres Kinga).
Az országos bajnokság döntőjének
április 6-7-én Győrújbarát ad
otthont.
P.L.
Országos döntőben
Két bronzérmet tartottak itthon
a zalai lábtollasok a Kanizsa
Kupa vb-válogatón.
Március 17-én, hét egyesület,
kilencvenhat versenyzője küzdött a
ranglistapontokért a Zsigmondy
sportcsarnok hat pályáján. A tornát
két nappal el kellett halasztani, mivel
15-én járhatatlanok voltak az utak,
még Cserszegtomajról sem volt megközelíthető
Nagykanizsa. A Cserszegtomaj
SK női párosa Mile Alexandra,
Sillinger Zsanett és a Zemplén
SE férfi csapata (képünkön) Huszár
Emil, Lukács Benedek, Lukács
Márton, Takács Endre egyaránt 14-
14 pontot gyűjtött a rangsorolón.
A rangsoroló a csapatok versenyével
kezdődött. A férfiaknál a
Zemplén SE két egysége döntött a
harmadik hely sorsáról. A rutinosabb
centercsapaté (Huszár Emil,
Lukács Benedek, Lukács Márton,
Takács Endre) lett a bronzérem és
a 14 ranglistapont. Baranyai
Benett, Farkas Balázs, Kovács
Patrick, Kunics Bence negyedik
helye pedig 13 pontot jelentett számukra.
A hetedik helyen zárt a
Cserszegtomaj SK férfi hármasa.
A nőknél a cserszegtomaji hármas
Mile Alexandra, Pál Dorina,
Sillinger Zsanett a negyedik helyen
végezett. Anegyeddöntőben a
borjádiak, a bronzmeccsen az Újszász
csapata előzte meg őket.
Mellettük a Zemplén SE két csapata
került a legjobb nyolc közé.
A férfi párosoknál a Zemplén SE
három párosa végzett a legjobbak között.
Anégy közé jutás ugyan nem sikerült
számukra, de az 5-7-8. helyükkel
12-10 illetve 9 ponthoz jutottak.
A nőknél a cserszegtomaji Mile
Alexandra, Sillinger Zsanett kettős
jutott a legtovább. A döntőbe kerülésüket
a későbbi győztes Kapás-
Vágó páros akadályozta meg. Kapás
Ágnes az újszásziak kiválósága
Angliából érkezett haza a versenyre.
A lábtollasok számára 2013 legfontosabb
nemzetközi versenye a
7. Lábtoll-labda Világbajnokság
lesz, amelyet Vietnamban rendeznek
szeptember 1-5. között. A vb
helyszíne Vietnam déli részén a Ho
Chi Minh Citytől 150 kilométerre
található trópusi éghajlatú Dong
Thap tartomány lesz, amelynek fővárosa
a 150 ezer lakosú Cao Lanh.
A világbajnoki válogatottságra hat
versenyszámban 3-3 válogató lesz.
A válogatottak a legtöbb ranglistapontot
gyűjtők lesznek.
A következő vb válogató április
14-én, Újszászon lesz, ahol csapat,
páros és egyéni kategóriában lehet
pontokat szerezni. A legközelebbi
verseny az országos utánpótlás kupa
március 23-án, Nyárlőrincen
kerül megrendezésre.
P.L.
Pontgyűjtés a Kanizsa Kupa VB válogatón
Kanizsa 2013. március 21. – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Nagykanizsai Teke SE –
Úrkuti TK 6:2
NB II Dél-nyugati csoport férfi
teke-bajnokság, 17. forduló.
Nagyanizsa.
Hazai pontszerzők: Dr. Molnár
József, Magyar Gábor, Bende
Zsolt, Magyar Zoltán Vendég
pontszerzők: Heiter Dávid, Haas
Péter Ifjúságiak: 0:1.
Akanizsaiak következő mérkőzésének
időpontja 2013. 03. 23-án szombaton
lesz 10 órától. Az ellenfél a TK
Resznek együttese lesz Reszneken.
Tegnap a Szekszárd otthonában
lépett pályára a női Amatőr
NB Nyugati csoportjában a Kanizsai
Vadmacskák kosárlabda
csapata és változatos, egyben
küzdelmes találkozón győzött a
tolnai megyeszékhelyen.
KSC Szekszárd (6.) – Kanizsai
Vadmacskák SE (4.) 65-69 (16-
14, 16-22, 16-18, 17-15)
Amatőr NB Nyugati csoport női
kosárlabda-mérkőzés, Szekszárd,
50 néző. Vezette: Mintál, Sági Z.
Kanizsa: Fekete Cs. (10/6),
Fuisz V. (26/6), Olasz A. (10), Hegyi
(7), Jurkó (10). Csere: Oros,
Nagy D. (2), Jagarics (4). Edző:
Farkas József.
Atalálkozó elején felváltva estek
a kosarak, de az tizedik percben öt
ponttal is elléptek a házigazdák, így
szükség is volt Fekete Csilla hármasára.
Afolytatásban pontos távoli
és középtávoli dobásokkal a 13.
percben átvették a vezetést a vendégek,
majd négypontos előnnyel zárták
az első húsz minutumot.
Nagyszünet után a Szekszárd
gyorsan egyenlített, majd Fuisz
Viktória két sikeres hárompontosával
nyolc egységnyire nőtt a különbség.
A záró tíz percben továbbra
is Fuisz volt ponterős, s a
végjátékban a szekszárdiak ugyan
felzárkóztak három pontra, de
Farkas József együttesének sikerült
megtartania előnyét.
A nagykanizsaiak Bajai Nk
ellen elmaradt hazai találkozójukat
lapunk megjelenésének napján,
március 21-én rendezik 18.30
órától a Cserháti csarnokban. A
mérkőzés külön érdekessége, hogy
a bajnoki tabellán negyedik délzalaiak
fogadják a második helyen
álló Bács-Kiskun megyeieket, akik
tavaly még az első osztályban
szerepeltek.
P.L.
A végéig megtartották előnyüket Jól melegítettek
a reszneki teke
túrára
Nagykanizsai Izzó SE (10.) –
PTE PEAC (11.) 29-23 (14-11)
NB II Dél-nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkőzés, 15 forduló.
Nagykanizsa, 100 néző. Vezette:
Akácsos, Nagyvizeli.
Nagykanizsai Izzó SE: Tóth Á. -
Füle Cs. 5, Kovács B. 2, Répási 9,
Tompek 1, Kiss G. 7, Senger 1.
Csere: Vastag (kapus), Gilitsch G.
2, Farkas M. 1, Korcsmáros B. 1,
Sziva. Edző: Tóth László.
Annyi biztos, hogy az őszi szezoban
a hatodik találkozón jött az
első győzelem, tavasszal viszont –
egy alsóházi rangadó keretében a
pécsiek ellen – már a negyediken
összejött a fontos két pont. Nem
volt azonban ez egyszerű, legalábbis
ami a körülményeket illeti, de erről
már beszéljen Tóth László, a kanizsaiak
edzője: „Nem mindennapi
feltételek mellett rugaszkodhattunk
neki a mérkőzésnek, hiszen egyszerűen
beázott a csarnok. Az egyik játékosunk
ment haza ponyváért, s feszítettük
ki végül azt az egyik térfél
fölé. őszinte leszek, örülhetünk,
hogy a játékvezetői kettős engedélyezte
a találkozó lebonyolítását...”
Hogy aztán a hazaiak egy fontos
siker végett a két pontnak is örülhessenek
a meccs végén...
Emlékeztetőül a tavaszi idény
eddig lejátszott mérkőzései az Izzó
SE férfi kézilabdázóinál:
Csurgói KK II (1.) – Nagykanizsai
Izzó SE (10.) 35-24 (17-7)
NB II Dél-nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkőzés, 12. forduló.
Csurgó, 100 néző. Vezette: Kóbor,
Tasnádi.
Izzó SE: Tóth Á. - Füle Cs. 5,
Kovács B., Répási 4, Tompek 1,
Kiss G. 8/1, Senger 4. Csere: Vastag
(kapus), Horváth B. 1, Nagy
B., Sziva, Korcsmáros B. Edző:
Tóth László.
Alistavezető otthonában kezdett
a Nagykanizsai Izzó SE férfi csapata,
amely ellen a második félidőt
már csak egy góllal vesztették el
Tóth László tanítványai.
Nagykanizsai Izzó SE (10.) –
Kalocsai KC (3.) 16-17 (5-8)
NB II Dél-nyugati csoport férfi kézilabda-
mérkőzés, 13. forduló. Nagykanizsa,
100 néző. Vezette: Porogi, Tóbiás.
Izzó SE: Tóth Á. - Füle 7/2, Kovács
B., Répási 4, Tompek, Kiss
G. 3, Senger 1. Csere: Felde, Nagy
B., Farkas M., Gilitsch 1, Sziva.
Edző: Tóth László.
Jó meccset vívott a két együttes, s
nem sok hiányzott kanizsai részről a
sikerhez (ezúttal a pontszerzés is ebbe
a kategóriába tartozott volna...).
Georgikon DSE (6.) – Nagykanizsai
Izzó SE (10.) 28-26 (19-9)
NB II Dél-nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkőzés, 14. forduló.
Keszthely, 150 néző. Vezette:
Hornyik, Lábadi.
Izzó SE: Tóth Á. - Füle 6/2, Kovács
B. 1, Tompek 2, Répási 2,
Kiss G. 7/2, Senger 4. Csere: Vastag
(kapus), Felde 1, Sziva, Farkas
M. 3, Gilitsch, Korcsmáros B.
Edző: Tóth László.
Répási Szilveszter (aki például a
kalocsaiak ellen a pályán összekapta
a társaságot...) és társai az
első 30 perc alatt összeszedett méretes
hátrányt már nem tudták döntetlenre
menteni.
P.L.
„Védernyő alatti” győzelem
A hétvégén rajtol a vízilabda
OB I B tavaszi szakasza, benne a
Heat Group Kanizsa VSE legénységével
természetesen. A kanizsai
csapat már a múlt hétvégén is
mérkőzött volna, de a Szegedi Vízipóló
Suli elleni bajnoki harmadszor
is halasztásra került. Következhet
azonban szombaton 11 órától
hazai medencében az A-csoport
listavezetője, a Kecskemét elleni
rangadó. Rangadó, hiszen a
dél-zalaiak a harmadik helyen teleltek
(két találkozóval kevesebbet
letudva a második pesterzsébetieknél).
– Kemény sorozatra készülhetünk,
mivel három rangadó is vár
ránk az elkövetkezendő hetekben
– fogalmazott Németh Zsolt, a Kanizsa
VSE trénere. – A bács-kiskuniak
egyértelműen az első osztályba
készülnek, aztán mérkőzünk
majd egyszer a szegediekkel, no és
a ceglédi túránk sem lesz egyszerű.
Mindez annak fényében érdekes,
hogy mi is a felső házba készülünk
és az alapszakaszból az első
kettő kerül tovább. Persze, azt is
hozzátehetem gyorsan, a sorsunk
csak rajtunk múlik.
P.L.
Nyitányként a listavezetővel
Szombaton a labdarúgó NB III
Bakony csoportjának listavezetője,
a Balatonfüredi FC látogat a
Nagykanizsai TE 1866-Horváth
Méh együtteséhez. Az Olajbányász-
sporttelepen 16 órától kezdődik
a találkozó, de jelen állás
szerint még kérdéses, hogy a centerpályán,
vagy a műfüvesen rendezik-
e az összecsapást. (A harmadik
vonal meccseire már az
utóbbi játéktér is hitelesítve van.)
– Igazából a szokásos módon készülünk
a listavezető ellen is, heti
négy edzés szerepel programunkban
– fogalmazott Cs. Horváth Gábor,
a kék-pirosak támadója. – Talán
az lehet eltérő a megszokotttól,
hogy olyan sok csapadék volt az elmúlt
napokban, melyből eredően
szerdáig műfüvön edzettünk és ha
lesz még eső, elképzelhető, hogy
műfüvön is játszunk szombaton.
Mindehhez Vass Győző, az
együttes technikai vezetője hozzátette,
természetesen egyszerűbb
lenne a nézőket elhelyezni a stadion-
részen, s amennyiben a napsütés
és szél „vegyítése” kedvezően
hat, nem is lesz akadálya a füvesen
történő lebonyolításnak. Ehhez
fűzve írjuk, a természet csak
oldja meg a maga feladatát, amihez
csütörtökön jöhet a nyírás,
pénteken pedig a hengerezés, s
úgy minden kellően elő lesz készítve
a csoportelső fogadására.
Már csak egy remek kanizsai eredmény
hiányozna egy teljes szombati
meccsélményhez...
Füvesen vagy
műfüvesen?
Kanizsa 16 – Hirdetés 2013. március 21.
(Az akció a megjelenés napjától március 31-ig tart.)
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., Tel./fax: +36/20-849-2341
A Mi a pálya? – Jövőnk az ifjúság II. című, TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0202
azonosítószámú projekt programjai
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Tel./fax:
+36/20-849-2341, e-mail: gyorfy.aniko@nagykanizsa.hu,
www.miapalyank.hu, www.ujszechenyiterv.gov.hu
XXVIII.
Négyévszak
Kupa
2013. április 6.
(szombat), 9.00 óra
Mindenki Sportpályája
Nevezni személyesen, a
Családsegítő és Gyermekjóléti
Központban (Nagykanizsa,
Zrínyi Miklós u. 51.
szám alatt) lehet. Nevezési
határidő: 2013. április 4.
Immár huszonnyolcadik alkalommal
rendezi meg hagyományos
Négyévszak
kupáját a Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ.
A megmérettetésre 5+1 fős
csapatok, baráti társaságok
jelentkezését várjuk, személyesen
intézményünkben
a Zrínyi Miklós utca 51.
szám alatt. A nevezési feltételek
közé tartozik, hogy
minden csapat kitöltse a nevezési
lapot, amit intézményünkben
lehet kérni.
Minden résztvevő számára kötelező
diákigazolvány felmutatása.
Továbbá kérünk minden
résztvevőt, hogy a műfűre alkalmas
cipőben jelenjen meg.
Az első 3 helyezett csapat
tagjait – mint mindig, most
is – éremmel, a csapatot
kupával díjazzuk. Természetesen
a résztvevőket
étellel, itallal és gyümölcscsel
kínáljuk.Sok szeretettel
várunk minden mozogni
vágyó gyereket!
Mottónk: „Jövőnk záloga a
testi-lelki egészség!”
2013. április 16. 16 órától
Csillagok (b)ékessége – HSMK ifjúsági klubjában.
Vendég: Gerendai Péter a Sziget Fesztivál főszervezője.
A Sziget Fesztivál immár két évtizede a hazai és külföldi bulizni vágyók
paradicsoma. A beszélgetés során megtudhatjátok, hogy lett egy kisebb
könnyűzenei rendezvényből Európa egyik legnagyobb zenei fesztiválja.
Továbbá vicces, ritkán – vagy éppen sosem – hallott kulisszatitkokat
hallhattok.
2013. március 23. 9-18 óráig
Kézműves foglalkozás – húsvéti készülődés – Kanizsa Centrum
2013.03.27. SZERDA 09:00 – 13:30 Dr. Mező Ferenc Gimn., Nk. Platán
sor 3. 2013.03.28. CSÜTÖRTÖK 10:00 – 15:00 Magyar Vöröskereszt,
Nk. Sugár u. 28.
Véradás Magyar Vöröskereszt
XXV. évfolyam 12. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2013. március 28. Kanizsa
Böjte Csaba, a Dévai Szent
Ferenc Alapítvány alapítója –
tusnádfürdői gyermekek és kísérőik
kis csoportjával karöltve
– városunkban járt. A piaristák
vendégszeretetét élvezve elsőként
rendkívüli hittanórát tartott
az iskola diákjainak, majd
az esti órákban a Jézus Szíve
templomban celebrált szentmisét.
Az istentisztelet perselyadományából
befolyt teljes összeget
a gyermekmentő szervezet
javára ajánlották fel.
A rendkívüli hittanórán az oktatási
intézmény vezetője, Nyeste
Pál köszöntötte a népes diáksereget
és az őket kísérő szülőket, érdeklődőket.
Rövid felvezetőjét
követően a dévai ferences szerzetes
nemes egyszerűséggel, meggyőző
hitelességgel és nem kis
mennyiségű humorral a hitről, a
szeretetről, és a kitartásról tartott
előadást, melynek üzenetét legegyszerűbben
a címben idézett
Weöres Sándor idézettel lehetne
összefoglalni.
Saját életéből vett példákon keresztül
beszélt a sorsról, a célokról és értékekről,
melyek nélkül az ember élete
üres marad. Mert, ahogy ő fogalmazott:
„Ha Isten szívedbe vágyat ültetett,
eszközt is ad, hogy megvalósíthasd.
Csak el kell hinned, hogy képes
vagy rá és meg tudod tenni.” E gondolat
volt előadásának vezérfonala,
ennek mentén vezette végig hallgatóságát
az élet főbb állomásain, nagy
hangsúlyt fektetve arra, hogy miközben
a problémákat csupán megoldandó
feladatokként kezeljük, ne veszítsük
el jókedvünket. Fontos, hogy ne
siránkozzunk azon, ami nincs, inkább
örüljünk annak, ami van. Ennek szellemében
él, élnek, és nevelnek közel
3000 gyermeket Erdélyben.
Böjte Csaba és gyermekmentő
alapítványa Európa-szerte ismert. A
dévai kezdetek után ma már 25 intézményük
van Erdélyben, melyeket
szinte teljes egészében adományokból
tartanak fenn a magyar és román
állam támogatása mellett. Az őt kísérő
kis csoport Csíksomlyó közeléből,
Tusnádfürdőről, az alapítvány
Szent László Gyermekvédelmi Központjából
érkezett. Itt több mint 100,
különböző korú gyermek nevelkedik
családi házas rendszerben, melyből
most heten érkeztek körünkbe
egy mosonmagyaróvári önkéntes,
valamint két nevelőszülő társaságában.
Bemutatkozásukat követő rövid,
zenés műsorukat a közönség
vastapssal köszönte meg.
H.T.
„Alattad a föld, fölötted
az ég, benned a létra…”
Böjte Csaba Nagykanizsán
Idős otthonokba és klubokba
látogatott el óvodások kíséretében
– már lapzártánk után –
Cseresnyés Péter polgármester
húsvét alkalmából.
Ajándékként gyermekek rajzaival
díszített üdvözlőlapot vitt, kifejezve
a generációk összetartozásának fontosságát,
az idősebbek megbecsülését
és tiszteletét. Mint a városvezető
elmondta: az ünnepi köszöntést a jövőben
szeretné rendszeressé tenni és
kibővíteni, ez a mostani látogatás a
kezdet. Ahúsvéti üdvözlőlap ugyanakkor
a város polgárainak is szól, hiszen
a feltámadás üzenete valamennyiünk
szívéhez elér.
Cseresnyés Péter köszönetet
mondott az óvodásoknak és pedagógusaiknak
a rajzokért, a vidám
tavaszköszöntő munkákért. Az üdvözlőlapon
a Nagykanizsai Központi
Rózsa Óvoda – Vackor Óvodából
Drávai Lilien, Gubricza Réka,
Kadrija Arianit, Németh Csongor
Gábor, Szlávecz Gréta, Török
Boglárka, Várhelyi Lili, a Nagykanizsa
központi Rózsa Óvoda – Hétszínvirág
Óvodából Gerencsér Réka,
Németh Janka, Nith Lara, Tóth
Polett, Veit Janka rajza látható.
(Lásd: 3. oldalunkat)
Húsvét alkalmából óvodásokkal
látogatott időseket a polgármester
A Nagykanizsai Református
Egyházközség egy nagyon fontos
állomásához érkezett. Az Új Széchenyi
Terv Társadalmi Megújulás
Operatív Program „A
családi közösségi kezdeményezések
és programok megerősítése”
pályázat keretében 40 303 216
forint vissza nem térítendő támogatást
nyert, hogy integrált
szolgáltatások nyújtásával segítse
a nagykanizsai és a gyülekezeti
körzethez tartozó családok önsegítő
képességének kibontakozását.
A projekt keretében megvalósuló
programok, szolgáltatások
több pillérre épülnek: tanácsadások,
célorientált és folyamatos,
rendszeres foglakozások
és egyéb rendezvények segítik a
hasznos és sikeres megvalósítást.
A pályázati támogatással megvalósuló
projekt tizenhat hónapon
keresztül fut majd, amellyel minél
több emberhez, családhoz szeretnénk
eljutni. Bízunk abban, hogy
sok résztvevője lesz a foglalkozásoknak,
a tanácsadásoknak, amelyek
között lesz jogi tanácsadás,
gyermekgondozásból visszatérő
szülők számára munkavállalási tanácsadás,
családi életre nevelést
segítő rendszeres foglalkozás,
kommunikációs és párkapcsolati
tréningek, főzőtanfolyam, babamama
kör, családi nap és fórumok
a munkavállalók és munkáltatók
részére. A programok, foglakozások
megvalósítsa közben azok számára,
akik igénylik, gyermekfelügyeletet
is biztosítunk.
Mitől lesz más ez, a mi programunk,
azokhoz a projektekhez,
programokhoz képest, amelyek
velünk egyszerre indultak, vagy
velünk párhuzamosan futnak? –
fogalmazódhat meg a jogos kérdés
a kedves olvasóban. Azok számára,
akik már megfordultak gyülekezetünkben,
akik ismernek bennünket,
reformátusokat, azok értik,
hiszen minden alkalommal érezhetik,
hogy jó itt lenni; mert igazi
szeretetközösséget alakított ki közöttünk
Isten Szentlelke.
Szolgálatunkat az jellemzi, hogy
értékteremtő és értékmegőrző tevékenységünket
úgy végezzük,
hogy azzal egy szebb és nemesebb
jövőt teremtsünk gyermekeink és
unokáink számára. Ezt a szemléletet
szeretnénk adni mindazoknak,
akik eljönnek közénk és, hogy tapasztalják
meg azt az erőt, amit Isten
jelenléte ad, azt a szabadságot
és biztonságot, melyet ő biztosít
számunkra.
A projektnyitó rendezvényen a
jelenlévőket Cseresnyés Péter, városunk
polgármestere, országgyűlési
képviselő köszöntötte. Örömét
fejezte ki, hogy meghívást kapott a
rendezvényre, és egyúttal sok sikert
kívánt a programok megvalósításához.
A református gyülekezet Csillagfény
Kórusának énekszolgálata
ismét szívet-lelket melengető volt.
Amióta kórusunk működik, alkalmaink,
rendezvényeink ünnepélyesebbek
lettek. Köszönjük a kórustagok
és a kórusvezetők kitartó
munkáját.
Farkas Eszter, gyülekezetünk
hittanosának versmondása mindig
csodálatra indít, hogy ilyen fiatalon
érti és át tudja élni a vers üzenetét.
Vendégünk volt Szászfalvi László
miniszteri biztos, országgyűlési
képviselő. Előadását Krihó Éva Virág
gyülekezetünk presbitere foglalta
össze: „Szeretetben összefogva
egymásért!”
Egy példával kezdődött Szászfalvi
László, országos képviselő
előadása egy kosárról, amit már
nem lehetett használni, mert kiszakadt
a közepe. Így van ez a mi életünkben
is; fut velünk a szekér,
annyi dolgunk van, hogy időnk
sincs, hogy észrevegyük: hiányzik
életünk közepe. Úgy látszik, a
„Szétdobáló” uralkodik körülöttünk,
a „Diabolos”, ahogy a görögök
mondják. Ez a mi világunk.
Ez a mi világunk? Aki hisz Istenben
és Jézus megváltó kegyelmében,
ismer egy másik látásmódot, egy másik
igazságot. A hit látásával tudunk
egy másik valóságról, az élet közepéről,
ami nem más, mint Isten szeretete.
Isten szeretete abban nyilvánult
meg, hogy elküldte egyszülött Fiát,
hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen,
hanem örökké éljen (János 3.16).
Isten szeretete a világ középpontja,
életünk lényege, mindenek
középpontja. A Krisztus szeretetéből
táplálkozó emberi szeretet az,
ami építeni tud. Ebből a szeretetből
táplálkozva tudunk minden
szétdobáló erő, és nehézség ellenére
összefogni, építeni, felemelni és
gyógyítani. Ami szétesett, azt ő
össze tudja rakni, újjá akarja építeni.
A szeretet erő, amely megőriz,
megtart, és újjáépíti, ami szétesett.
A szeretet összefogásra indít. Elindít
minket is ezen az úton.
Albert Schweitzer teológus, orgonaművész,
gyógyító így írta:
„Gondolkodj globálisan, és cselekedj
lokálisan!” Hihetetlen dolgokat
tudott véghezvinni Albert
Schweitzer, mert tudta, mi a dolga:
Isten szeretetének lefordítása a
mindennapi életre. Élete középpontjában
Isten szeretete volt. Nekünk
is ez a feladatunk e projekt
révén a tizenhat hónap alatt. A spirituális
lényeg a küldetés felismerése,
hogy Isten szeret. A szeretet
pedig épít, felmutatja az értékeket,
és megéli. A mi küldetésünk a projekt
által, hogy tanúbizonyságot tegyünk
a hitünkről, és hogy megerősödjünk
abban: tanúbizonyság
az átélt és megélt hitről. A projekt
spirituális értéke, hogy mindez a
személyes kommunikáción keresztül
történik. Ugye nagyon jó, hogy
vannak már okostelefonok, amelyeken
keresztül minden fontos információt
megtudhatunk, s közben
észre sem vesszük, ki ül mellettünk.
A személyes kapcsolatot nem
lehet felülírni az infókommunikációval.
A projekt egy lehetőség,
hogy újraindítsuk, újjáépítsük személyes
kapcsolatainkat, mert így
épül a közösség. Egy gyülekezet
azon túl, hogy egy város közössége,
egyszersmind a nemzet közössége
is. Feladatunk, hogy Krisztus
közössége küldetését aprópénzre
váltsuk: a személyes életekre vonatkozóan
és a családokra nézve is
megmutassuk, és megéljük Isten
szeretetét. Az új alaptörvény is kiemelten
foglalkozik a család fogalmával.
A családot ápolni, és megerősíteni
kell. Hogyan? „Szeretetben
összefogva egymásért!”
Ebben a világban egyedül a szeretet
tud rendet tenni: megelőzni,
és helyes irányba terelni; az élet
értelmét megadni. Megadni, amire
minden ember vágyik.
Miként a templom tornya meszszire
látszik, ahogyan a betlehemi
csillag fénye messzire világít, a
projekt eredménye majd kisugárzik
a nagyobb közösség, a város, a
nemzet gyógyulására és épülésére
is. Péter apostol levelében így olvassuk:
„Egymást tiszta szívből
buzgón szeressétek.”(1 Péter 1:22).
Ezt követően Simon Erika, a
Simeron Consulting Kft. ügyvezetője
Hella Ferenc lelkipásztorral
együtt mutatta be a programot. A
közel nyolcvan jelenlévő nagy érdeklődéssel
hallgatta a jövőbe mutató
prezentációt. A projektnyitó
zárásaként szeretetvendégségre
hívtuk a jelenlévőket.
A projekt várhatóan sok munkával
jár. Isten igéje bíztat: van és
lesz értelme. Kérjük a mindenható
Istent, hogy ő áldja meg igyekezetünket!
Hella Ferenc lelkipásztor
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Dobri Katalin (+3630-640-8515). Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47.
földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel:
Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője.
Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-
6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
Kanizsa – Családok önsegítése 2 2013. március 28.
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Szeretetben összefogva egymásért
Kanizsa – Húsvét 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. március 28.
Kanizsa – 4 Értékrend 2013. március 28.
Áder János, Magyarország
köztársasági elnöke a SZORAKÉSZ
– a Szovjetunióban volt
Magyar Politikai Rabok és
Kényszermunkások Szervezete
előterjesztésére a valós magyar
történelmi múlt feltárásában, a
nemzet megmaradásának érdekében
végzett példaértékű tevékenysége
elismeréséül a Magyar
Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést
adományozta Szabó
Zsigmond úrnak, a SZORAKÉSZ
tagjának. A kitüntetést
március 14-én, Budapesten, a
Belügyminisztériumban vette át
Pintér Sándor belügyminisztertől
Szabó Zsigmond.
Gratulációnk után Zsiga bácsi
ódzkodva mindjárt meg is jegyezte,
nem szeret beszélni erről a témáról,
hiszen mindenki azt tette, amit kellett,
amire rákényszeríttették. – Én
azért hallgattam mindig erről a témáról
– magyarázta –, mert egyesek
szerint 40 ezren, mások szerint 100
ezren voltunk Szibériában, s hogyha
csak a legalacsonyabb számot, a 40
ezret veszem, akkor is felvetődik a
kérdés: miért pont én kaptam ezt a
magas elismerést? Mi van a többi
39.999 emberrel?
– Biztosan van valami oka! –
vetettem közbe a beszélgetésünkben.
– Különösebb okot nem tudok,
tettem, amit kellett.
– Sorstársaidhoz hasonlóan, papírra
vetetted az emlékeidet, az eseményeket?
– kérdezem, miközben
nézegettem a mostani mellett a korábbi
évek köztársasági elnökeitől
kapott kitüntetéseit: Érdemes és
eredményes munkássága elismeréseként
a Magyar Köztársasági
Arany Érdemkereszt kitüntetést, az
1945 és 1956 között a haza szabadságának
és függetlenségének védelmében
szerzett érdemek elismerésére
a Szabad Magyarországért Emléklapot,
valamint a SZORAKÉSZtől
1996-ban kapott emléklapot, melyet
a Magyar Haza szent ügyében
kifejtett helytállásáért – ennek megtorlásaként
a szovjet bolsevizmustól
elszenvedett súlyos meghurcolásért
– adott a szervezet. Ugyancsak emléklapot
és emlékérmet adományozott
a szervezet a volt szovjet politikai
rab, Szabó Zsigmond részére
2009-ben, a Hazahozataluk 55. évfordulója
és a SZORAKÉSZ megalakulásának
20. évfordulója alkalmából.
Az emlékérem egyik oldalán
az alábbi felirat olvasható: Hittel
áldjuk és hálásan köszöntjük az urat.
55 éve érkeztünk haza, 20 éve alakultunk
meg, ’89-ben.
– A családi asztal körül milyen
gyakran kerülnek szóba azok az
évek? Egyáltalán írtál visszaemlékezést
az utókor számára?
– Sosem kerül szóba a téma, elmúlt
az az idő. A történteket nem
írtam le, feldolgoztam magamban.
Nagyon sokan papírra vetették
azokat a borzasztó dolgokat, ki-ki
a saját mentalitása szerint.
– 1945 januárjától 1953. december
végéig, 9 nap híján 9 évet töltöttél
el Szibériában, 8000 kilométerre
Magyarországtól. Ennyi idő kitörölhetetlen
egy ember életéből…
– Kitörölhetetlen, de túl lehetett,
túl kellett élni. Az a legnagyobb
baj, hogy a legtöbb ember nem
tudja magát túltenni ezeken az eseményeken.
Képzeld el, ha te is
még mindig amiatt siránkoznál,
hogy 6 éves korodban elestél,
megütötted a bokádat, és mennyire
fájt. Miközben évtizedek teltek el
az óta.
– Hogy miként sikerült túltennie
magát Zsiga bácsinak azokon az
éveken és számíthatott-e a családja
óvó szeretetére, az alábbi sorokból
kiderül:
– Árva gyerek voltam, három és
fél éves koromban már egyik szülőm
sem élt, csak a két nagyanyám
és egy nagyapám. A pesti nagyanyám
az I. világháborúból hazajött
rokkant fiával volt elfoglalva. Akanizsai
nagyapám vett magához, s a
bátyámmal együtt ő nevelt. S amire
a csurgói gimnáziumba kerültem, ő
is meghalt. Bentlakóként ért a háború.
17 éves koruktól szedték öszsze
a fiatalokat és vitték ki Németországba.
Mivel én nem akartam elmenni,
kivittek bennünket a Magyar
utca végére tankcsapdát ásni.
Talán harmincan lehettünk, de volt
közöttünk 70 éves ember is. Közben
odajött hozzánk egy kereskedelmi
iskolai tanár, aki azt mondta,
nem nektek való az árokásás, gyertek,
én tudok egy jobb helyet nektek.
Aztán elvitt bennünket egy
olyan jobb helyre, hogy három héten
belül a fronton találtuk magunkat.
Január 9-én estünk fogságba, s
mivel túl fiatalok voltunk, a KGB
(Állambiztonsági Bizottság) kiemelt
bennünket és elitéltek. Én tizenöt
évet kaptam. Az ítéletet Sztálin
halála után megsemmisítették,
és hazahoztak bennünket.
– Milyen körülmények közé vetett
a sors a Szibériában?
– Dolgoztam azon a bizonyos
Bajkál-Amúr-Vasútvonalon, mezőgazdasági
lágerben, bányában.
Majdnem minden hónapban részt
kellett vennünk egészségügyi vizsgálaton,
ahol kondíció szerint osztályozták
az embereket, és e szerint
csoportosítottak munkára bennünket.
Az I. osztályú besorolást
elérteket nehezebb munkára vitték,
míg az alacsonyabb besorolásúakat
a könnyebb fizikai erőt igénylő
munkákra osztották be. Dolgoztam
olyan csoportban, ahol egyedül
voltam magyar, de volt orosz, japán,
kínai, koreai, német, lengyel,
sőt egy alkalommal angol hadifogolytársam
is. Sokan nem tudják,
de Szibériában a nyár rosszabb,
mint a tél. Ha – 42 foknál hidegebb
volt, akkor csak belső munkákat
kellett végeznünk a táborban. A
vasútvonal építés erdőirtással kezdődött,
csak utána kerülhetett sor a
földmunkákra. Volt, amikor kutakat
kellett ásni, melyekbe robbanóanyagokat
raktak, hogy felrobbantsák
a dombot. Aztán a földet
eszkavátorokkal elhordták. Volt,
amikor töltést kellett építeni a terepviszonyoktól
függően, mindegy
hogy tél volt, vagy nyár. A vasútvonal
építés még nem fejeződött
be, amikor hazajöhettünk. Az élelmezés,
az orvosi ellátás köztudottan
nagyon gyenge volt, nagyon
sokan meghaltak közülünk. A
megtorlásokra pontosan nem emlékeszem,
ezt a témát jobb, ha nem
érintjük. Rengeteg tábort alakítottak
ki, és nagy volt a különbség
közöttük. Sok minden függött attól
is, hogy ki volt a tábor parancsnoka.
Miután hazajöttünk, sokáig segédmunkásként
dolgoztam, majd
egy idő után az Állatforgalmi és
Húsipari Vállalathoz kerültem, onnan
is mentem nyugdíjba.
Az elmúlt évtizedekben az erdők,
a patakok varázsa sokszor
hívta kikapcsolódni családjával
együtt Erdélybe. Az ott készült
videofilmjeit gyakran láttuk a Városi
Televízióban, ahol 80 éves koráig
operatőrként dolgozott. Ma is
aktív tagja a HSMK-ban működő
Kamera’67 Filmklubnak. Tartja a
kapcsolatot az egyre fogyatkozó
számú egykori fogolytársaival.
Évente megemlékezéseket tartanak
az ország több mint 11 településén
megtalálható emléktáblánál,
és a beszedett tagdíjakból segítik a
nehéz körülmények között élő társaikat.
Bakonyi Erzsébet
Magyar Érdemrend Lovagkeresztje
kitüntetést kapott Szabó Zsigmond
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa – Múlt kutató 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. március 28.
Április 1. 15 óra
"MESÉLA VÁROS"
belvárosi városnéző séta
idegenvezetővel.
Vezeti: Ferencz Judit. Gyülekező
az Erzsébet téri Sissy szobornál.
Április 2. 17 óra
Az én hobbim sorozat keretében
BÉLYEGHASZNÁLAT
MAGYARORSZÁGON,
VALAMINT HAJÓZÁS ÉS
VASÚTMOTÍVUMOK
Dr. Kerekes József
bélyeggyűjteményéből. Megnyitja:
Horváth László, a Bélyeggyűjtők
Városi Egyesületének Elnöke.
Megtekinthető: április 20-ig.
Április 5., 19. 10 óra
KEREKÍTő - mondókás félóra
0-3 éveseknek. Vezeti: Vajda
Margit zenepedagógus (30/6160-
847). Részvételi díj: 700 Ft/család.
Április 5. 17 óra
"HIT ÉS KÉTSÉG"
fotópályázat kiállítása. Megnyitja:
Horváth László plébános - Szent
József Plébánia. Megtekinthető:
április 16-ig.
Április 5. 18 óra
FÖLDSZAGÚ EZÜSTBEN
Kotnyek István festőművész
fotókiállítása. Megnyitja: Zóka
Gyula fotográfus. Megtekinthető:
április 24-ig.
Április 8. 19 óra
Az Orlai Produkció bemutatja:
John Murrell: AZ ISTENI SARAH
- színmű. Főszereplők: Vári Éva és
Gálffi László. Rendezte: Hargitai
Iván. Belépődíj: I. hely 3200 Ft, II.
hely 2900 Ft.
TÁJAK, KOROK - Z. SOÓS
ISTVÁN KIÁLLÍTÁSA.
Megtekinthető: június 30-ig.
INDIA ÖRÖKSÉGE - Kiállítás
Sass Brunner Erzsébet és Brunner
Erzsébet Indiában festett
alkotásaiból. Megtekinthető:
május 31-ig
EGY (PLAKÁT)KIÁLLÍTÁS
KÉPEI
Megtekinthető: április 15-ig
Április 5. 17 óra
A VASTAGBÉL
MEGBETEGEDÉSÉNEK
MEGELőZÉSE
Dr. Knausz József sebész főorvos
előadása
16 órától egészségügyi szűrés lesz
a Polgári Olvasókör szervezésében
Károlyi Attila Inkey breviáriumának
újabb kiadása kapcsán
hívta beszélgetésre az érdeklődőket
a Halis István Városi
Könyvtár. A résztvevők közül
Tarnóczky Attila az Erzsébet téren
látható Szentháromság szoborcsoport
felállításáról adott
érdemes információkat, míg Varga
Róbert, az iharosberényi Teleház
és Információs Iroda vezetője
– akit családi kötelékek is fűznek
Inkey Józsefhez –, az iharosberényi
Inkey ág köré szőtte a
mondanivalóját. A beszélgetést
Czupi Gyula vezette.
A pallini nemes és báró Inkey
család leszármazása, életrajzi
adatokkal alcímet viselő kötet
második, átdolgozott kiadásának
költségét Cseresnyés Péter polgármester
finanszírozta a reprezentációs
keretéből – jegyezte
meg Károlyi Attila, s hozzátetette:
az újabb kiadást az Inkeyek élete
iránt megnőtt érdeklődés indokolta.
A család történetének megírásával
azt a genealógiai-heraldikai
hiányt kívánta pótolni, melyet az
Inkeyek iránt érdeklődve tapasztalt.
Azzal az elgondolással próbálta
összeállítani az anyagot,
hogy egyrészt emléket állítson az
utókor számára az Inkey családnak,
másrészt megkönnyítse
azoknak az érdeklődőknek a dolgát,
akik a család történetébe kívánnak
betekinteni.
A könyvbemutatón többek között
elhangzott: – Az Inkeyek története
a 18. század elején kezdődik
és a 20. század közepén ér véget.
Elmondható, hogy a család
kiemelkedő személyiségei a szellemi
és gazdasági, de a tudományos
életben is jelentőset alkottak,
méltán lehet büszke rájuk az
utókor. Voltak közöttük igazi hazafiak,
és akadt közöttük hazaáruló
is. Jó gazdák és kiemelkedőt
létrehozó nagybirtokosok. Országos
jelentőségű tudós ugyanúgy
megtalálható a család tagjai között,
mint Zala vármegyében közhivatalt
és tisztséget viselő, de
ugyanakkor követválasztások útján
az országos közéletben is
résztvevő politikus.
„A Pallini Inkey Boldizsár valószínűleg
Iharosberényben született,
testvérbátyja Gáspár az
Iharos-Berényi Inkeyek őse. Atyja
jobban szerette Boldizsárt, s
az örökségben is többet kapott,
mint bátyja, Gáspár, akinek az
idegen, olasz-osztrák feleségét
Inkey János nem szenvedhette.”
„Inkei Boldizsár Zalavármegyének
akkorbeli legérdekesebb
alakja – olvasható a Zalai
Közlöny 1915-ben megjelent
egyik számában. – Kanizsa, Palin,
Szentbalázs és a közeli környéknek
népe maig is elszörnyedve
beszéli, hogy ez az Inkei „pokolban
járt”. Tudniillik az anyaszentegyház
parancsára Rómába
kellett gyalogolnia, és magától a
pápától kérni feloldozást bűneiért.
Ez az Inkei Boldizsár 1726-
tól 1792-ig élt. Palinban lakott,
Kanizsa mellett. Volt öt uradalma:
Palin, Récse, Rigyác, Belica
és Raszinya.
Sok pénzével és egyéb vagyonával
leggazdagabb úr volt Zalában,
de roppant indulatos, ki
minden csekélységért megharagudott.
Akire pedig megharagudott,
az rögtön érezte sulyos kezét.
Zabolátlan természetének
eredetét lehetne keresni apjának
Inkei Jánosnak a nagy hatalmában.
Mert hatalomra nézve Inkei
János talán az egyedülvaló volt
az egész Magyarországban. Nem
kevesebb mint három vármegyének
volt alispánja egyidőben. Zala,
Somogy és Vasmegyének.
Csak az akkori zavargós, háborus
világban volt ez lehetséges. Akkoriban
nem igen voltak rendes megyeházak
(a zalamegyeieké egy
zsuppos épület volt, melyen
beesett az eső) –, tehát ott volt a
vármegye, ahol az alispán lakott.
Vagyis Palin volt három vármegye
középpontja. S ilyen körülmények
között Inkei Boldizsárnak
már gyerek korában parancs lehetett
minden szava, s később talán
azért nem tudott magának parancsolni.
Zabolátlan természete
valószínüleg apja halála után
tört ki, mikor a nagy vagyont a
birtokába vette, s a magyar nemesnek
törvényadta jogaival ugy
uralkodott mint egy kiskirály:
Zalamegye egy izben alispánnak
is megválasztotta.”
A kötetben olvashatunk többek
között római zarándokútjáról, Rómában
tett fogadalmáról, mely
szerint Isten tiszteletére három
emléket állít: a Háromkereszti
Kálváriát, a Szent Háromság szobrot
és templomot építtet Szent Balázson.
A Kanizsaiak előtt ismert
az a legenda is, hogy büntetésül Isten
rendkívüli betegséggel sújtotta.
Bőre alatt láthatatlan hangyák ezrei
mászkáltak, és szüntelen csipkedvén
borzasztó kínt okoztak neki.
Úgy látszik abban a betegségben
halt meg, amelyet a filozófusok
betegségének neveztek el a
franciák, s amelyet az akkori orvosok
nem tudtak gyógyítani. Mondják,
ezt a bajt az olaszországi zarándoklása
alatt szerezte.
A városi könyvtárban rendezett
bemutatón még számtalan érdekesség
elhangzott az Inkeyekről. A
szemelvényeket tartalmazó gyűjtemény
szerzőjével nyáron, az ünnepi
könyvhét kanizsai rendezvényein
ismét találkozhatnak a téma
iránt érdeklődők.
B.E.
Beszélgetés az Inkeyekről
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A tervek szerint hat hétig tartó
aláírásgyűjtést a közterületeken
bonyolítják. Hétvégenként, szombaton
és vasárnap a Csarnok Üzletház
(vásárcsarnok) környékén
gyűjtjük, hiszen ilyenkor a vidékről
érkező emberek is elérhetőek.
Hétköznap a délutáni órákban (14
és 15 óra után) az Erzsébet téren
történik. Később pedig a városközponttól
távolabb élőket is megkeresik
a Fidesz aktivistái.
Aláírásgyűjtés a
rezsicsökkentés mellett
Kanizsa – Esélyegyenlőség 6 2013. március 28.
Multifokális lencse AKCIÓ 20 %
Az akció 2013. március 31-ig érvényes
A Down-szindróma Világnapja
alkalmából figyelemfelhívó
eseményt rendeztek a Kanizsa
Plazában, ahol a nagykanizsai
Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye
mutatkozott be. Ezzel
szerették volna ráirányítani a figyelmet
a város, a társadalom
fogyatékkal élő tagjaira.
– A társadalom egésze számára
fontos ez a kezdeményezés. Nagy
igény van arra, hogy egymást és
különösen a fogyatékkal élőket támogassuk,
segítsük. Főleg manapság,
amikor a figyelemből, a szeretetből
és a szolgálatból jut a legkevesebb
– köszöntötte a megjelenteket
Cseresnyés Péter polgármester.
Hozzátette, az esélyegyenlőségi
nap arra is szolgál, hogy felhívjuk
a figyelmet a fogyatékkal élők
problémáira, nehézségeire, hogy
hozzásegítsük a társadalmat ahhoz,
hogy megismerhesse kik is ők
és hogyan élnek. Talán a bemutatkozás
arra is alkalmas lehet, hogy
felerősítse az empátiát, a szolidaritás
érzését.
A program célja, hogy a társadalom
szemlélete változzon, az elfogadás
erősödjön. Alkalom arra, hogy
elismerjük városunk Fogyatékkal
Élők Integrált Intézményében dolgozók
munkáját és mindazokét, akik
a hátránnyal élők mellett munkálkodnak
és segítik az életüket. Köztük
dolgozni 24 órás szolgálatot jelent,
hiszen hozzájuk mindig türelemmel,
megértéssel kell fordulni,
amit viszonoznak is, hálásak minden
kedves szóért, a törődésért.
Ahogy Cseresnyés Péter hangsúlyozta,
a mindennapi zavartalan munkát
az állami támogatás és az önkormányzati
források együttesen biztosítják.
Az intézményt már évtizedek
óta segítik külföldi családok. Minden
évben Holland karitatív szervezet
ajándékoz játékot, ruhát a rászorulóknak.
Aszolidaritás helyben is erős, hiszen
a kanizsai emberek, vállalkozók
rendszeresen megajándékozzák az
intézmény lakóit, ellátottait.
– Nagykanizsa, a szó több értelmében
is használt akadálymentesítés tekintetében
azt mondhatjuk nem áll
rosszul, de ez hiábavaló, ha nem fogadjuk
el, hogy a hátrányban köztünk
élőket támogatni kell, és főleg el kell
őket fogadnunk. Ezt követően Vámos
Zsolt, a Kanizsa Plaza igazgatója megnyitó
beszédében az elfogadás fontosságáról
szólt, arról, hogy lelkileg mindenki
egészséges, mindenki hozzátesz
valamit a társadalomhoz. A Downszindróma
Világnapját is e köré az
üzenet köré kellene felépíteni.
Horváthné Kápolnás Katalin, a
Fogyatékkal Élők Integrált Intézményének
vezetője elöljáróban bemutatta
az intézetet, mely 2005 januárjában
átalakult, és négy különböző
területet fog össze. Afogyatékos személyek
otthonát, ahol a középsúlyos,
súlyos vagy halmozottan értelmi fogyatékos
személyek gondozása történik.
A nappali ellátást, amely a
munkavégzés helyett napi rendszerességgel
van jelen a fogyatékos személyek
életében, a sérült emberek
számára különböző foglalkozásokat
tartanak, meghatározott készségeikhez,
képességeikhez igazítva azokat.
A foglalkozások révén elsajátíthatnak
különböző, a mindennapok során
is hasznos ismereteket. Az átmeneti
elhelyezést, illetve a negyedik
egység pedig a támogató szolgálat
Ezen területek működésének köszönhetően
az ellátottak teljesebb
életet élhetnek, megakadályozzák elszigetelődésüket
és segítenek a mindennapi
feladataik megoldásában.
Ezt követően konferálták fel az intézmény
lakóinak, ellátottainak műsorát.
Elsőként Krizsankó Györgyöt,
aki régi slágereket játszott szintetizátoron,
majd a napközis csoport táncos
előadását. A programok sorát a bentlakásos
csoport Az aranyszőrű bárány
című mesejátéka zárta.
V.M.
Down-szindróma Világnapja:
Támogassuk embertársainkat
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. március 28. Kanizsa – Városháza 7
(Az akció a megjelenés napjától március 31-ig tart.)
A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ a Közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet családgondozó
munkakör betöltésére.
Aközalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A munkavégzés helye: Zala
megye, 8800 Nagykanizsa, Zrínyi utca 51. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok: a Gyermekjóléti Központ családgondozója
a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával elősegíti a
gyermek testi és lelki egészségének fejlődését, családban történő nevelkedését, a
gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a már kialakult veszélyeztetettség
megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
- Főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség, pszichológus, pszichopedagógus,
vagy mentálhigiénés szakember, gyermek és- ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel
rendelkező: óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelőtanár, pedagógiai előadó,
gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár. ,
- Büntetlen előélet, 18. életév betöltése,cselekvőképesség, magyar állampolgárság,
vagy külön jogszabály szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező
, illetve bevándorolt, vagy letelepedett jogállás.
Apályázat elbírálásánál előnyt jelent: egyetem, felsőfokú szociális szakképesítés,
szociális területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, felhasználói
szintű MS Office (irodai alkalmazások), B kategóriás jogosítvány.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz és
motivációs levél, hatósági erkölcsi bizonyítvány, pályázó nyilatkozata arról, hogy
a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez hozzájárul, pályázó nyilatkozata, mely szerint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának
(8) bekezdésében foglalt kizárási ok vele szemben nem áll fenn.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását
követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2013.
április 15. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kissné Soós
Renáta nyújt, a 20/531-90-80 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Családsegítő
és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa,
Zrínyi utca 51. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 1-17/2013 , valamint a munkakör megnevezését: családgondozó.
Személyesen: Kissné Soós Renáta, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Zrínyi
utca 51.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a beérkezett pályázatokat bizottság
véleményezi. A bizottság a pályázókat személyesen hallgatja meg, majd a pályázati
feltételeknek megfelelő pályázatokat a bizottsági véleménnyel együtt a munkaáltatói
jogkör gyakorlója elé terjeszti. Az álláshely betöltéséről a munkáltatói
jogkör gyakorlója dönt. A pályázati eljárás eredményéről valamennyi pályázót
írásban értesítünk.
Apályázat elbírálásának határideje: 2013. április 30. Apályázati kiírás további
közzétételének helye, ideje: www.nagykanizsa.hu, www.zalakomar.hu - 2013.
március 29. Zalai Hírlap - 2013. március 29. Kanizsa Újság - 2013. március 29.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázattal kapcsolatos
további információkat Kissné Soós Renáta hétfőtől csütörtökig: 8.00-16.00
óra között, pénteken 8.00-12.00 között nyújt.
Álláspályázat - családgondozó 2.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ a Közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet családgondozó
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony. Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 20 órás. Amunkavégzés
helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Zrínyi utca 51. Amunkakörbe tartozó, illetve
a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a Gyermekjóléti Központ
családgondozója a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával
elősegíti a gyermek testi és lelki egészségének fejlődését, családban történő
nevelkedését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a már kialakult veszélyeztetettség
megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek családba
történő visszahelyezését.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek: főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség, pszichológus,
pszichopedagógus, vagy mentálhigiénés szakember, gyermek- és ifjúsági oklevéllel
rendelkező: óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelőtanár, pedagógiai előadó,
gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár. Büntetlen előélet, 18.
életév betöltése, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály
szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt,
vagy letelepedett jogállás.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: egyetem, felsőfokú szociális szakképzettség,
szociális területen szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, felhasználói
szintű MS Office (irodai alkalmazások), B kategóriás jogosítvány.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz és motivációs
levél, hatósági erkölcsi bizonyítvány, pályázó nyilatkozata arról, hogy a a
pályázatban foglalt személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul, pályázó nyilatkozata,
mely szerint a Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében foglalt kizárási ok vele szemben
nem áll fenn.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását
követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2013.
április 15. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kissné Soós
Renáta nyújt, a 20/531-90-80 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Családsegítő
és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa,
Zrínyi utca 51. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 1-18/2013 , valamint a munkakör megnevezését: családgondozó.
Személyesen: Kissné Soós Renáta, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Zrínyi
utca 51.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatokat bizottság véleményezi. A bizottság a pályázókat személyesen
hallgatja meg, majd a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokat a
bizottsági véleménnyel együtt a munkáltatói jogkör gyakorlója elé terjeszti. Az
álláshely betöltéséről a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázati eljárás
eredményéről valamennyi pályázót írásban értesítünk.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. április 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.nagykanizsa.hu,
www.zalakomar.hu - 2013. március 29., Zalai Hírlap - 2013. március 29., Kanizsa
Újság - 2013. március 29.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Apályázattal kapcsolatos további információkat Kissné Soós Renáta nyújt hétfőtől
csütörtökig 8.00-16.00, pénteken 8.00-12.00 között.
Álláspályázat - családgondozó 1.
8 Kanizsa – Városháza 2013. március 28.
􀂊 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató
programjáról szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet alapján 2013. évre
vonatkozóan pályázatot hirdet munkahelyteremtés támogatására vissza nem
térítendő pénzügyi támogatás formájában. A pályázat célja: Új munkahelyek
létrehozásának támogatása, ezáltal a foglalkoztatás tartós növelése, a munkanélküliek
számának csökkentése. A részletes pályázati felhívás megtekinthető
a www.nagykanizsa.hu honlapon a Felhívások menüpontban.
􀂊 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató
programjáról szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet alapján 2013. évre
vonatkozóan pályázatot hirdet ingatlanvásárlás támogatására vissza nem térítendő
pénzügyi támogatás formájában. A pályázat célja: A helyi gazdaság fejlesztése,
a városban lakók életminőségének javítása és a foglalkoztatás elősegítése
érdekében ösztönözze a vállalkozások Nagykanizsán való letelepedését
vagy fejlesztését, befektetések megvalósítását. A részletes pályázati felhívás
megtekinthető a www.nagykanizsa.hu honlapon a Felhívások menüpontban.
Pályázatok vállalkozások támogatására
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden hónap első szerdáján 16 órától 17 óráig a
Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865,
balogh.laszlo61@chello.hu.
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóóráját
2013. április 9-én (kedden) tartja 17 órától 19 óráig a Zsigmondy-Széchenyi Szakképző
Iskolában (Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.) 20/388-8259, bcsaba@nagykanizsa.hu.
Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Magyar u. 80-tól-164-ig (páros oldal),
Magyar utca (páratlan oldal) 83-tól-183-ig, Garay utca páros és páratlan oldala, Kinizsi
u. 100-as lakó-tömbház, Hársfa utca, Ifjúság utca, űrhajós utca és Lámpagyári
utca) önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap I. szerdáján 16
órától a Pálma Vendéglőben (Magyar utca). Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós
Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.
Dr. Etler Ottó önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2013. április 8-án (hétfőn)
17 órától a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
Sajni József önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2013. április 8-án (hétfőn) 16
órától 17 óráig a ligetvárosi óvodában, 17 órától 18 óráig a Vécsey Általános Iskolában,
18 órától 19 óráig Miklósfán a Mindenki Házában. sajni.jozsef@nagykanizsapmh.hu.
Szőlősi Márta a 9. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóóráját
2013. április 8-án (hétfőn) tartja 17,00 órától a Zrínyi Miklós Általános Iskolában.
(Zrínyi M. u. 38.): 30/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@
hotmail.com.
Tóth Nándor önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2013. április 2-án 18 órától
Bajcsán a Kultúrházban, aznap 19 órától Kiskanizsán a volt Nagyrác utcai iskola
ebédlőjében.
Képviselői fogadóórák
Az Egyesített Bölcsőde - Nagykanizsa a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet kisgyermeknevelő
munkakör betöltésére 2 fő részére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. Amunkavégzés helye: Zala
megye, 8800 Nagykanizsa, Rózsa utca 7/a. Amunkakörbe tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok: 0 - 3 éves korosztályú gyermekek nevelése
- gondozása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- Felsőfokú képesítés, csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), bölcsődei szakgondozó
(OKJ), csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő-
gondozó (OKJ), csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ), kisgyermekgondozó,
-nevelő (OKJ), csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ); vagy ezen
képesítések valamelyikével rendelkező: védőnő, pedagógus, felsőfokú szociális
alapvégzettségű személy, gyógypedagógiai asszisztens (OKJ) - [kizárólag csecsemő-
és gyermekgondozó (OKJ) képesítéssel rendelkező személy esetén], magyar
állampolgárság, büntetlen előélet, orvosi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: főiskola, csecsemő- és kisgyermeknevelő
BA képzés, hasonló munkakörben eltöltött - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
hangszertudás, kézműves-technikai jártasság.
Apályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány, végzettség(ek)et igazoló dokumentumok másolata, fényképes
szakmai önéletrajz, motivációs levél, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
15.§-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll
fenn.
Amunkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2013. május
1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2013. április
22. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Egyesített
Bölcsőde - Nagykanizsa címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Rózsa
utca 7/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő,
vagy elektronikus úton Körmendi Viktória - intézményvezető részére
az egyesitett@bolcsode-nagykanizsa.hu E-mail címen keresztül, vagy személyesen:
Körmendi Viktória - intézményvezető, Zala megye, 8800 Nagykanizsa,
Rózsa utca 7/a. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. április 25.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://egyesitett-bolcsode.
mlap.hu/ honlapon szerezhet.
Álláspályázat - kisgyermeknevelő
Cseresnyés Péter polgármester fogadónapját 2013. április 3-án (szerdán) tartja
8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában.
Polgármesteri fogadóóra
2013.04.02. KEDD 10:00 – 12:30 Hahót - IKSZT, Deák F. u. 5.
2013.04.02. KEDD 14:00 – 16:30 Zalaszentbalázs – Művelődési
ház, Kossuth u. 92.
Véradás Magyar Vöröskereszt
Kanizsa – 2013. március 28. Városháza 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Közgyűlésének a sportról szóló 74/2011.(VI.01.) önkormányzati rendelete
alapján a 2013. évre vonatkozóan pályázatot hirdet verseny és élsport támogatására.
1. A pályázat témája: Nagykanizsa város területén működő verseny és élsport 2013.
évi támogatása. A támogatás célja felnőtt csapatok és az utánpótlás nevelés támogatása
az összeg működési célra történő felhasználása által.
2. A pályázók köre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő,
hivatalosan bejegyzett, az önkormányzattal együttműködést igénylő és elfogadó,
az önkormányzat által támogatott testneveléssel és sporttal foglalkozó jogi személyek,
gazdálkodó szervezetek.
3. A működési célú támogatás nyújtásának feltételei: a támogatásra rendelkezésre
álló összeg 50 000 E Ft.
Az egyes sportágak részesedési arányáról Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsága véleményének
figyelembe vételével a polgármester dönt az alábbi kategóriáknak megfelelően:
a.) "A" kategóriás, kiemelt sportág a labdarúgás, mint a legelterjedtebb, legnagyobb
tömeget megmozgató és a legszélesebb infrastruktúrával rendelkező tevékenység.
b.) "B" kategóriás sportág a női és férfi kosárlabda, a női és férfi kézilabda, valamint
az úszó és vízilabda szakágak.
c.) "C" besorolású sportág alatt szerepelnek az "A" és "B" kategóriába nem tartozó
sportágak. Ezek azok a tevékenységek, amelyek jelen vannak a város sportéletében
és az erre a célra rendelkezésre álló forrás elosztása során az Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sportbizottság véleményének ismeretében a polgármester támogatásra
javasolja őket.
Az éves támogatás összege a sportszervezet tárgyévet megelőző év költségvetésének
a nem önkormányzati forrásból biztosított bevételénél magasabb mértékű is lehet.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
- 500 e Ft-ig egy összegben a megállapodás aláírását követő 30 napon belül;
- 500 e Ft felett két részletben:
- első részlet a megállapodás aláírását követő 30 napon belül,
- második részlet legkésőbb szeptember 30-ig.
4. Támogatandó célok, egyúttal a pályázat elbírálásának szempontjai:
a.) "A" és "B" kategóriás besorolás esetén:
Magasabb osztályban való szereplés előnyben részesítése; az igazolt játékosokhoz
képest az utánpótlás-nevelés magasabb arányának előnyben részesítése; saját bevétel
magasabb arányának figyelembevétele az egyesület összköltségvetéséhez
képest.
b.) "C" kategóriás besorolás esetén:
1. A jobb eredményesség vagy a magas taglétszám előnyben részesítése;
2. Az igazolt játékosokhoz képest az utánpótlás-nevelés magasabb arányának
előnyben részesítése;
3. Saját bevétel aránya az összköltségvetéshez képest.
5. Pályázat benyújtásának határideje és helye:
Pályázni kizárólag a pályáztató által kibocsátott adatlapon lehet, melyet 1 példányban
teljes körűen kitöltve, mellékleteivel együtt legkésőbb 2013. április 10. napjáig
kell eljuttatni a következő címre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Művelődési- és Sport Osztály (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).
Formai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázat kiírója hiánypótlásra hívhatja fel
a pályázót.
6. A pályázathoz - a pályázat benyújtásával egyidejűleg - pályázati feltételként
csatolni kell:
- Bírósági, illetve cégbírósági bejegyzésének kivonatát, és egyesületi alapszabályának
hitelesített másolatát;
- Az utolsó bankszámla kivonat hitelesített másolatát vagy a bankszámla-szerződés
másolatát;
- A pályázati cél részletes leírását; (pályázati adatlap 1. számú melléklet);
- A támogatási igény felhasználására vonatkozó részletes költségvetés tervezetét
(Megjelölve, hogy mely költségeket biztosítja saját forrásból és melyekre igényel önkormányzati
támogatást); (pályázati adatlap 2. számú melléklet);
- A 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti nyilatkozatokat;
- Pályázó nyilatkozatát köztartozás mentességről;
- Pályázati adatlap;
- Pályázó nyilatkozatát a részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző
két pénzügyi év során odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatások összes támogatástartalmáról.
Legkésőbb a támogatási szerződés megkötésének időpontjáig mellékelni kell: 30
napnál nem régebbi adóigazolás kötelezettségek teljesítéséről (a pályázónak nincsen
köztartozása, illetve Nagykanizsa Megyei Jogú Város felé tartozása).
7. A pályázati felhívás alapján a verseny- és élsport hivatásos sportszervezetei
részére nyújtott támogatás az Európai Unió működéséről szóló
Szerződés 107. cikkének (1) bekezdése alapján állami támogatásnak minősül,
amelyet Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata csekély
összegű (de minimis) támogatásként a Szerződés 87. és 88. cikkének a de
minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i
1998/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 379., 2006.12.28., 5. o.) összhangban
nyújt. Az utánpótlás-nevelés támogatása nem minősül állami támogatásnak.
A hivatásos sportszervezet fogalmát a társasági adóról és az osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI. törvény 4. § 43. pontja, továbbá az illetékekről szóló 1990. évi
XCIII. törvény 26. § (16) bekezdése tartalmazza.
Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt
támogatás összege - három pénzügyi év vonatkozásában - nem haladhatja meg a
200.000 eurónak, a közúti szállítási ágazat esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget.
Minden egyes új csekély összegű (de minimis) támogatás odaítélésekor a kedvezményezett
részére az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év
alatt odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatások támogatástartalmának összegét
kell figyelembe venni.
A csekély összegű (de minimis) támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában
nem halmozható más állami támogatással, amennyiben az így halmozott
összeg meghaladná a szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások
bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvántartásáról
szóló 2008. augusztus 6 - i 800/2008/EK bizottsági rendeletben (általános csoportmentességi
rendelet. HL L 214., 2008.8.9., 3. o.) vagy az Európai Bizottság határozatában
meghatározott támogatási intenzitást.
A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő
10 évig meg kell őriznie, és a támogató ilyen irányú felhívása esetén köteles azokat
bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról
az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.
8. A támogatásnyújtást kizáró feltételek, a támogatás alapján megkötött támogatási
szerződés megsértésének szankciói:
Nem kaphat sporttámogatást:
a) az a sportvállalkozás, amellyel szemben a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról
szóló 1991. évi XLIX. tv. (továbbiakban: Cstv) szerint végelszámolási,
csőd- vagy felszámolási eljárás van folyamatban;
b) az a sportegyesület, amelynek működését a bíróság felfüggesztette, valamint
amelynek megszüntetésére az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. szerinti eljárás
van folyamatban;
c) az a sportszövetség, illetve sportegyesület, amellyel szemben a Cstv. szerint
csődeljárás van folyamatban, vagy amely ellen a Cstv. szerinti felszámolási eljárás
megindítása céljából kérelmet nyújtottak be, és felszámolását ennek alapján a
bíróság jogerősen elrendelte.
d) az a sportegyesület, amely a meghatározott időpontig nem tett eleget korábbi támogatásokra
vonatkozó elszámolási kötelezettségének.
A támogatást nyújtó a támogatási szerződéstől köteles elállni, ha a támogatott szervezet:
a) a támogatás igénylésekor valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott,
b) köztartozása a szerződés megkötése óta lejárt és arra fizetési halasztást sem kapott,
c) a támogatást nem a szerződésben megjelölt célra használta fel.
9. A pályázati útmutató és adatlap átvehető, elérhető: Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Művelődési- és Sport Osztály 8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7., illetve letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról.
Információ: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Művelődési- és
Sport Osztály (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel.: 06/20/849-2333, 06/20/849-
2332).
10. A pályázatok elbírálása:
A pályázatokat a polgármester bírálja el az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság
véleményének figyelembevételével a pályázati kiírásban foglalt benyújtási
határidőt követő 15 napon belül.
Pályázat – verseny- és élsport támogatásra
Fodrászklub
Március 11-én tartotta soron következő
foglalkozását kamaránk
fodrász klubja. Aklub tagjai Takács
Tibor fodrászmester vezetésével
különböző hajfonatok elkészítését
gyakorolták és megismerkedtek a
legújabb hajfestési technikákkal is.
A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara március 12-én tartotta
gazdasági évnyitóját, amelyen
részt vett Orbán Viktor miniszterelnök,
Varga Mihály nemzetgazdasági
miniszter, dr. Parragh
László a kamara elnöke, a kamara
elnöksége, tisztségviselői és több
mint négyszáz gazdasági vezető.
A fórumon a miniszterelnök
bejelentette, hogy már az idén
gazdasági növekedéssel számol,
kulcskérdésnek tartja az alacsonyabb
kamatszintet, és a kormány
lehetővé kívánja tenni a
kkv-k devizahiteleinek forintkölcsönre
váltását is. A programon
hat vállalkozás képviselte kamaránkat.
Ülésezett az elnökség
Kamaránk elnöksége március
18-án tartotta soron következő
ülését. Dr. Polay József elnök beszámolt
az előző elnökségi ülés
óta eltelt időszak eseményeiről,
összefoglalót adott a kamara jelenleg
folyamatban lévő pályázatairól
és a várható külgazdasági
projektekről.
Az ülésen meghívottként részt
vett Mérksz Andor úr is, az MKIK
Oktatási és Szakképzési Kollégiumának
tagja, aki tájékoztatta az
elnökséget a szakképzésben bekövetkezett
változásokról, aktualitásokról,
valamint beszámolt az Oktatási
és Szakképzési Kollégium
február 12-i üléséről.
„Innováció a jövőért”
Innovációs tanácsadás
Kamaránknál
A Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara kiemelt feladata az
innováció népszerűsítése és ösztönzése
a vállalkozások körében.
Kamaránk a szellemi tulajdonvédelemmel
kapcsolatos tanácsadás
mellett innovációs témában
is segítséget nyújt. Az innovációs
tanácsadás kiterjed az ötletek kifejlesztésének,
megvalósításának
szükséges lépéseire, a lehetséges
pályázati forrásokra és egyéb finanszírozási
formákra.
Vetélkedő középiskolások
részére
A projekt célja a fiatalok innováció
iránti érdeklődésének felkeltése.
A vetélkedőre középiskolások
három fős csapatai jelentkezhettek.
A résztvevők előre
megadott irodalomjegyzékből készülhetnek
fel és az innováció témaköréhez
(pl. magyar feltalálók,
találmányok) kapcsolódó játékos
feladatokat oldanak meg. Időpont:
2013. április 10. Helyszín: Nagykanizsa
és Térsége TISZK Nonprofit
Kft. rendezvény terme
(8800 Nagykanizsa, Erdész u.
30.).
Program előzetes
2013. április 12. 13.00 órai kezdettel
Innovációs konferenciát
tartunk a Pannon Egyetem Nagykanizsai
Kampuszán (8800 Nagykanizsa,
Zrínyi u. 33.)
Meghívásunkat Dr. Török
Ádám, egyetemi tanár elfogadta, a
rendezvény részletei egyeztetés
alatt vannak. A középiskolásoknak
kiírt pályázat és vetélkedő díjait
a rendezvényen adjuk át.
A projektek az
NGM_SZERZ68/1/2012/2/2/
Nagykanizsa sz. pályázati támogatással
valósul meg.
A szakképzési törvény a kamarák
által működtetett Megyei
Képzési és Fejlesztési Bizottságok
hatáskörébe rendeli az iskolai
rendszerű, az iskolarendszeren
kívüli, valamint a köznevelésben
és a felsőoktatásban folyó
szakképzés összhangjának megteremtését.
A bizottság tesz javaslatot
a gazdaság igényeit, a
munkaerő-piac keresletadatait és
a megyei beiskolázást figyelembe
véve az indítandó szakképesítésekre
és azok keretszámára, valamint
az ösztöndíjra jogosító
szakképesítésekre. 2013 szeptemberétől
a szakiskolai ágon
meghirdetett szakmák képzési
ideje 3 év, amelyek közül Zala
megyében szakiskolai ösztöndíjra
jogosultak az alábbi képzésekben
tanuló diákok: épület- és
szerkezetlakatos, ács, szerszámkészítő,
gépi forgácsoló,
szociális gondozó és ápoló, hegesztő,
kőműves és hidegburkoló,
női szabó, villanyszerelő,
szakács.
A szakiskolai tanulmányi ösztöndíj
célja a hiány-szakképesítések
körébe tartozó, első szakképesítés
megszerzésére irányuló, nappali
rendszerű képzésben részt vevő
tanulók támogatása.
Az ösztöndíj mértéke az első
szakképzési évfolyam első félévében
tanulónként egységesen 10
000 Ft/hó, a későbbiekben az előző
félévi tanulmányi eredménytől
függően alakul: 10.000 Ft és
30.000 Ft között.
Kamaránk szakképzési feladatai
az NFA-KA-NGM -5/2012/TK
számú pályázati támogatásból valósulnak
meg. A támogatást az
NFA terhére a Nemzetgazdasági
Minisztérium biztosítja.
Kanizsa 10 – Kamara 2013. március 28.
Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara
8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.
Telefon: 93/516-670, 93/516-671
Mobil: 0630/754-3616
E-mail: nakkik@nakkik.hu,
Honlap: www.nakkik.hu
MEGHÍVÓ
A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara a Szlovénia-Magyarország
Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében
támogatást nyert ECO-HUB projekt részeként
MOTIVÁCIÓS SZEMINÁRIUMOT SZERVEZ.
Időpont: 2013. április 17. 10.30 óra
Helyszín: Vasemberház Dísz terme
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 1.)
A rendezvényen röviden bemutatkoznak a projektpartnerek, egy környezetirányítási
rendszerrel működő vállalkozás prezentálja a legjobb
gyakorlatát. A résztvevők tájékoztatást a kapnak a képzések tematikájáról,
a Vidékfejlesztési Minisztérium környezetvédelemmel
kapcsolatos intézkedéseiről .
A rendezvényre minden érdeklődőt tisztelettel várunk!
Országos
Gazdasági Évnyitó
Szakiskolai
ösztöndíjra jogosító
szakképesítések
hiány-szakképesítések
Kanizsa – Kamara 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. március 28.
Az MKIK Elnökségének döntése
alapján 2013. évtől a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara által
működtetett bilaterális tagozatok
munkájában való részvétel a kamarai
tagok részére ingyenes.
Nem kamarai tagok, de a kereskedelmi
és iparkamaráknál regisztrált
vállalkozók részére minden
tagozatnál egységesen 20 ezer
forint + áfa a tagdíj.
Az MKIK jelenleg tíz bilaterális
tagozatot működtet, ezek a következők:
􀂊 Magyar-Arab Tagozat,
􀂊 Magyar-Orosz Tagozat,
􀂊 Magyar-Kínai Tagozat,
􀂊 Magyar-Török Tagozat,
􀂊 Nyugat-balkáni Tagozat,
􀂊 Magyar-Kazah Tagozat,
􀂊 Magyar-Horvát Tagozat,
􀂊 Magyar-Román Tagozat,
􀂊 Magyar- Szlovák Tagozat,
􀂊 Magyar-Szlovén Tagozat,
A tagozatok számos belföldi
rendezvénnyel, kiutazó delegációk
szervezésével, üzleti információval
szeretnének minél hatékonyabb
támogatást nyújtani tagvállalatainknak.
Reméljük, hogy ezzel
a lehetőséggel több relációban
is támogatást nyújthatunk vállalkozása
külpiacra jutásához.
Bővebb információ (tisztségviselők,
tagság, belépési nyilatkozat):
www.mkik.hu .
Felhívjuk a Tisztelt Vállalkozások
figyelmét, hogy a 2013.
évi kamarai hozzájárulás megfizetésének
határideje 2013.
március 31.
A befizetés történhet átutalással
a 14100134-12287549-13000004
számlaszámra, adószám feltüntetésével,
valamint ügyfélszolgálatunkon
pénztárba történő befizetéssel.
Felhívjuk azoknak a vállalkozások
figyelmét, akik még nem tettek
eleget teljes körűen a 2012. évi regisztrációs
kötelezettségüknek, azaz
– regisztráltak, de nem fizették
meg a kamarai hozzájárulást, vagy
a befizetést teljesítették, de nem regisztráltak
–, hogy minél előbb
rendezzék azt. A kötelezettség teljesítése
akkor teljes, ha mind a regisztráció,
mind a hozzájárulás
megfizetése rendben van. Kérjük,
szíveskedjenek az adatbázisban
(https://www.kamreg.hu/mkkir/index.
html) adataikat ellenőrizni és
amennyiben szükséges, pótolják az
esetleges elmaradásukat.
Térítésmentes kamarai
szolgáltatások a regisztrált
vállalkozások számára
A regisztrált vállalkozások számára
elérhetővé vált az a két ingyenes
kamarai szolgáltatás, amelyek
egyrészt segítik a vállalkozásokat
abban, hogy hazai és külföldi
üzleti partnert találjanak, másrészt
segíti őket abban is, hogy
szinte a pályázati kiírások megjelenésével
egy időben értesüljenek
a közbeszerzési, az önkormányzati
és egyéb pályázatokról.
Az üzleti partner közvetítést a területi
kamarák és az MKIK honlapjáról
elérhető Üzlet@Hálón adatbázis
szolgálja, ahova a területi kamaráknál
regisztrált cégek és egyéni
vállalkozók tehetik fel magyarul,
illetve igény szerint angolul és németül
is, aktuális üzleti ajánlataikat,
amelyek között az érdeklődők
szabadon válogathatnak. Ide kerülnek
fel azok a konkrét üzleti ajánlatok
is, amelyeket a különböző országok
kereskedelemfejlesztő szervezeteitől,
nagykövetségeitől kapnak
a kamarák. Az ajánlatok három
hónapig találhatók meg az adatbázisban.
Az érdeklődők hírlevére is
feliratkozhatnak, így anélkül értesülhetnek
- az általuk előre meghatározott
körben felkerülő - ajánlatokról,
hogy bejelentkeznének az
Üzlet@Hálón honlapjára.
Másik térítésmentesen elérhető
szolgáltatásunk a pályázat- és kamarai
rendezvényfigyelő alkalmazás.
Előre kiválasztott témákban
elektronikus hírlevél kiküldésével
értesíti a regisztrált vállalkozásokat
és az önkéntes kamarai tagokat az
újonnan megjelenő pályázatokról.
Aszolgáltatások iránt érdeklődőket,
valamint az ajánlatadókat kamaránk
munkatársai készséggel segítik
eligazodni a használatban.
www.uzletahalon.hu
A szakképzési törvényben megfogalmazott
kamarai feladatok közé
tartozik a kamarai vizsgabizottsági
elnökök és tagok szakmai vizsgákra
történő delegálása. Névjegyzékeink
bővítése szükséges. A kamara várja
a gazdasági életben részt vállaló
szakértők, szakmai tapasztalattal bíró
szakemberek jelentkezését, akik
a pályázati feltételrendszernek
megfelelnek, elhívatottságot éreznek
a szakmunkás képzés iránt, és
szívesen részt vennének a vizsgabizottságok
munkájában.
A névjegyzékbe pályázat útján
lehet bekerülni, a jelentkezések
beadása folyamatos. A pályázat
feltételei és a pályázati adatlap letölthető
a honlapunkról.
Széchenyi Kártya Program
170 ezer vállalkozás nem tévedhet!
Keresse nálunk a népszerű hiteleket!
Nincs két egyforma vállalkozás, és a problémáik is különböznek. Egy
dologban azonban mind megegyeznek: a folyamatos működéshez pénzre van szükségük.
A Széchenyi Kártya Program 6 hitelterméke közül valamelyik biztosan megoldást nyújt
a hazai kkv szektor finanszírozási problémáira. A program jelentőségét az eddig elért eredmények szemléltetik
legegyszerűbben: már több mint 170 ezer vállalkozás, összesen 1120 milliárd forint összegű hitelhez
jutott a Széchenyi Kártya Program segítségével.
A napi likviditási problémák áthidalására a Széchenyi Kártya folyószámlahitelt, a készletek, alapanyagok
finanszírozására a Széchenyi Forgóeszközhitelt, a hosszabb távon megtérülő fejlesztésekhez az
akár tízéves futamidejű Széchenyi Beruházási Hitelt választhatják. 2012 tavaszától pedig az uniós
pályázatokon való részvételt segítő két új termék, a Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel és a Széchenyi
Támogatást Megelőlegező Hitel is elérhetővé vált a vállalkozások számára. Az Agrár Széchenyi Kártya
pedig az agrárium igényeire szabott egyedülálló hitelkonstrukció. A kedvező kamatozású, vissza nem térítendő
támogatással kiegészített Kombinált Mikrohitelt újonnan alakult vállalkozások is igényelhetik. A
vállalkozások hitelhez jutását az állam kamat- és garanciadíj támogatással segíti.
Kamaránk foglalkozik a fenti hitelkérelmek befogadásával és a bankokhoz történő közvetítésével.
Ha Önnek most vagy a jövőben hitelre lenne szüksége vállalkozása fellendítéséhez, érdemes
tájékozódnia a hitellehetőségekről.
Kollégáink térítésmentes tanácsadással, gyors, szakszerű ügyintézéssel várják.
Tel.: 0693/516-670; 0630/754-3616
Kedvezményes
belépési lehetőség
Kamarai hozzájárulás
közeledik a határidő
Keressen
üzleti partnert!
Vizsgabizottsági tagi
névjegyzék bővítése
Kamaránk elnöksége
és munkatársai nevében
kívánunk Önöknek,
munkatársaiknak,
családtagjaiknak
kellemes húsvéti ünnepeket!
Kanizsa 12 – Portré 2013. március 28.
Kendlimajor. Egy kis település
Nagykanizsához közel, melyről
jó pár évtizeddel ezelőtt még
csak a környékbeliek tudtak.
Festői szépségét, a hely különleges
auráját azóta már Egyiptomban,
Malaysiában és az Egyesült
Államokban is alkotók tömege
ismeri, s keresi fel évente. De hogyan
véste be magát a hegyekdombok
ölelésében megbúvó falvacska
a képzőművészet térképébe?
Ludvig Zoltánnak köszönhetően,
akinek neve ma már
összeforr Kendlimajoréval. Ám,
ahogy a művész fogalmaz, Róma
sem egy nap alatt épült fel, így
odáig is hosszú út vezetett, hogy
a községben az egykori hétvégi
házacska nyaranta bábeli nyelvi
zűrzavartól legyen hangos.
Néztem, mint a moziban, amikor
megtudtam, hogy a Csikóstöttösön
született Ludvig Zoltán – elmondása
szerint – már kamaszkorában is
olyan álmokat szövögetett, amik
többek egy ecsetvonásnál. Érdeklődő,
mindenre nyitott személyisége
és a művészekre amúgy is jellemző
szellemi-lelki, ám kétlaki lénye
gyermekkorának színhelyétől
Pécsre sodorta, ahol reklámgrafikai
tanulmányokat folytatott. S ez még
csak az első mérföldkő volt az életében,
de mégis elindult a film élete
mozijában…
– S ha már mozi, akkor plakát.
Sokan tudják rólad, még a mai digitalizált,
elgépiesedett világban
is, hogy a pécsi tanulmányaidat
kreatív úton-módon kamatoztattad,
mindeközben találkozott nálad
a munka és a szerelem…
– Ez volt az az időszak, amikor
Nagykanizsán a Béke Moziban
kezdtem dolgozni. 1973-tól álmodtam
meg a filmeknek amolyan
cégért, plakátot, ami hívogat-csalogat
egy jó matinéra. Persze, ekkortájt
még kézzel készültek ezek
a harsány hirdetések, de mindegyikben
– ahogy az összes munkámban
– benne volt a szívem, lelkem.
Azonban a designer-grafikusi
alkalmazásom nemcsak plakátkészítésből
állt. Hanem dekorálásból,
arculattervezésből, persze, akkoriban
még nem adtak ilyen divatos
elnevezést a dolgoknak. Mindig,
mindennap, minden percben
valami újat, valami mást kellett
csinálnom. Ez volt az igazi művészet.
Folyamatosan megújulni,
mindig mást produkálni, igazi kihívás
volt.
– Teljesítetted, minden bizonynyal
sikerrel, hiszen 17 évig dolgoztál
a moziban. Aztán egy következő
filmtekercs megint más történetet
indított el benned, melynek
már nem egy személyben voltál a
főszereplője.
– Sok minden történt velem ez
idő alatt. 1977-ben házasodtam
össze a feleségemmel, Klárával, és
megszülettek a gyermekeim is,
Viktor és Dániel, akik szintén a
művészet világában tevékenykednek,
egyre nagyobb sikerrel. Tehát
ekkortájt, a kora nyolcvanas évek
elején már többféle szerepkörben
kellett helytállnom. Nappal dolgoztam
a családom megélhetéséért,
bár ekkor is az alkotásnak éltem,
este pedig a saját otthonomban,
a saját elképzeléseimnek adtam
teret a vásznon. Festettem, és
persze azért el-eljártam, 1984-től
már hivatásos művészként, művésztelepekre.
– Miben másak az akkori, még
mondhatni – és itt Borsos Miklós
szobrászművész egy alkotásának
leírásából idéznék – csírájában el
nem fojtott festői megnyilvánulásaid
esetleg egy mai festményedhez
képest?
– Talán csak anyagaiban különböző
egy korai Ludvig, egy késeitől.
Ugyanis azt vallom, hogy egy festőművésznek
nem kell mindig újat,
mindig mást létrehoznia. Olyat kell
alkotnia, mint egy névjegy, vagy egy
személy igazolvány. Amire, ha ránéznek
a művészet iránt fogékonyak,
egyből lássák, kinek a keze,
szelleme, lelke munkája. Jómagam
elsősorban improvizatív, organikus
művészettel foglalkozom, központi
témám az evolúció, az emberi és a
természeti világ találkozása. Változatos
formák, színek, amolyan ősi,
minden idők előtti naturát idéző, sejtető
kis globuszok tárulnak fel munkáimban.
Atest és a szervezet külsőbelső
lényét láttatóak festményeim.
Tehát bennem minden egy kis csírából
burjánzott ki. Az viszont nyilván
érződik, sejlik az alkotásaimból,
hogy sokat vagyok együtt más nemzetek
művészeivel is.
– Itt érkeztünk el ahhoz a ponthoz,
amikor kinőtted Nagykanizsa
falait és az országhatárainkon túlra
kezdtél el kikacsintani.
- Amikor a 90-es évek elején az
Ady úton megalapítottuk párommal
közösen a Ludvig Stúdiót,
ahol a képzőművészet iránt elhivatott
fiatalokat is tanítottunk, országos
szinten sok magán galéria alakult.
Olyanok voltunk, sok más
magyar művésszel együtt, mint
egy nagy család. Egy olyan família,
mely tudja, érzi, hogy nemcsak
e honban vannak ágai. S mivel a
művészet hidat képez emberek között,
jómagam is – ahogy sokan
mások – elindultam, hogy megnézzem,
mi van a híd túloldalán.
Így érkeztem meg Ausztriába, ahol
– 1993-tól – öt éven át szerveztem
s vezettem a Trofaiach Art nemzetközi
művésztelepet.
– Ez is egy lépcsőfok volt, ami
Kendlimajorba vezetett?
– Inkább egy hágcsó, aminek a
végén megint valami új várt. Persze,
ehhez elengedhetetlen volt két
sorsszerű találkozás, Páli Lászlóval,
akinek a birtokán ma már művészek
százai megfordultak, és
Wilheim Gáborral. Kettejük mecenatúrája
nélkül nem létezhetne
Kendlimajor. Az is tény, hogy
Ausztriából sok ismeretséget hoztam
magammal, olyan művészekét,
akik szabadon szerettek alkotni,
bárhol a nagyvilágban. S miért
ne tegyék mindezt épp Zalában,
más magyar kollégáikkal együtt?
1999 az alfája a nyaranta megrendezett
Ludvig Nemzetközi Művésztelepnek,
idén pedig immár
21. alkalommal rendezzük meg.
– Ne ugorjunk nagyot az időben,
maradjunk még 1999-ben. Történt
akkoriban még más is az életedben,
melyet városunk egyik ékessége
büszkén visel, s aminek köszönhetően
Dubai, Sanghai mellett
Nagykanizsa is megemlíthető.
– Az Ady-Csengery utca kereszteződésénél
lévő Európa-Ház
homlokzata, a házé, melyet Balassa
Béla tervezett. Amikor felkértek,
hogy közreműködjek ebben a
munkában, már közel 30 éves
szakmai múlt volt mögöttem, ám
így sem mondhatom, hogy gyerekjáték
volt az egész. Hiszen ez nem
vászon és ecset vadházassága volt,
hanem kerámia-készítés, méghozzá
merőben új felületre, ami nem
egy darab papír. Ez esetben szükség
volt az alapozásra, a tervezésre
és végül – mint egy kirakós játékot
– az összeillesztésre is. Akár egy
matematikai egyenlet, aminek –
tudtam – a végére lesz megoldás.
Két hét alatt elkészültem az alkotással
és fizikai munkával is jellemezhető
kihívással. Életem egyik
büszkesége ez az épület-arculat/
homlokzat, azért is, mert a tervező
cég (akik a kerámia-munka
kivitelezésében nyújtottak segítséget)
építette Dubai nagy részét; referenciaanyagukba,
amit sokfelé
terjesztenek, beletették az Európa-
Házat, nevemmel együtt.
– „A szabad művészetben az alkotó
maga is szabad művész. Tudja,
mit akar, és képes is arra, amit
akar. A szabad művész eltökélt,
technikája kiérlelt.” Hegel gondolatai
rád is igazak, még akkor is,
ha munka / megrendelés végett kell
dolgoznod?
– Mint mondtam, nekem a munkám
a szerelmem. Ami nélkül nem
tudok, nem is akarok létezni. Akkor
élek és akkor pihenek, amikor alkotok.
A gondolataimat szabad akaratként
élem meg. Ez sodor folyamatosan
új vizekre, minden egyes ecsetvonás
újabbnál újabb ötleteket ad.
Mint az életemben, ami természetesen
csakis a művészetről szól. Aközelgő
nyári Nemzetközi Művésztelepről,
a Kendlimajori Szabadiskoláról,
a mesterkurzusokról. Hiszen
nem a kényszer, hanem a boldogság
és a tettek vezetik a kezemet, csakúgy,
mint ahogy megszabják az életemet.
Ahogy, remélem, az elkövetkezendő
évtizedeimet.
Szabó Zsófia
A művész(et) ezer arca
Kanizsa – Ez+Az 13
9NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. március 28.
Horoszkóp
Acsillagok állása szerint új lehetőségek nyílnak
meg ön előtt. Egy jó ötletének köszönhetően
akár újabb munkahelyet is találhat. A
közelgő havas, húsvéti ünnepekben dolgozzon
ki ennek érdekében egy új stratégiát.
Ha úgy érzi, rég elhamvadt otthon a „családi
tűzhely” melege, és télen-nyáron egyaránt hideg
napokra ébrednek, el kell gondolkodni, érdemes-
e így élni tovább. Ha a „nem” fogalmazódik
meg mindkettejükben, változtassanak.
Még van néhány nap arra, hogy elgondolkodjon
azon, mivel ejthetné újra rabul a párja
szívét. Állítsák meg az időt, elevenítsék fel
közösen a régi szép emlékeket, de arra ügyeljen,
hogy ne éljen vissza a türelmével.
A csillagok állása szerint sokat kell tennie
azért, hogy a társa értékelni tudja a tehetségét,
a tudását. Hiába bűvölte el az első
pillanatban, amikor meglátták egymást,
még egy ideig lágyítania kell a szívét.
Azzal tisztában van, hogy önt uralkodásra teremtette
az Isten. Ez így rendben is lenne,
csak az alattvalókkal időnként baj van. Ide
bizony kell egy kis furfang, mégpedig olyasmi,
ami észérvekkel nem magyarázható.
Ha a heves húsvéti készülődésben a párja
elront valamit, ne bosszankodjon, ne csináljon
a bolhából elefántot. Közösen fogjanak
hozzá például a tojásfestéshez, és ha ennek
ellenére sem sikerül, meditáljanak előtte.
Megfordult már a fejében az a gondolat,
hogy ön is kaphat ajándékot a húsvéti
nyuszitól? Hogyha még nem, akkor épp
itt van az ideje. A csillagok állása szerint
kellemes meglepetés éri ezen a téren.
Mostanában nincs kedve kiugrani az
ágyból reggelente. Emiatt ne aggódjon,
nem az ön egészségével van baj, csupán
megtréfálta az időjárás. Ha már talpra
áll, mindjárt érezni fogja a tavaszt.
Acsillagok arra intik, ne csak akkor legyen
tettre kész, amikor nincs rá lehetősége, hanem
akkor, amikor van rá alkalma. Készüljön
fel a húsvéti locsolásra, a kölnivíz mellé
most használhat akár hógolyót is.
Mit szólna hozzá, ha egy olyan levelet hozna
a húsvéti nyuszi, melyben ez a szöveg áll: ettől
kezdve gyökeresen megváltozik az életed.
Bizonyára nem hinne a szemének. Pedig
megtehetné. Nem árt hinni a mesékben.
Ha időnként úgy érzi, a párja nem törődik
önnel, ne gondoljon mindjárt a legrosszabbra,
a szétköltözésre, a válásra. Előbb tudakolja
meg, mi lehet az oka. Talán az anyagi
gondok miatt érzéketlen a romantikára.
Csendes hetekre számíthat, bár egy baráti
összejövetelnek köszönhetően újabb munkára
kérhetik fel. Ne hagyja ki a meghívást
még akkor sem, ha zavarónak tartja némelyikük
öltözködését, viselkedését.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
INGATLAN
Belvárosban, a Hunyadi utcában
közel 700 m2-es építési terület
eladó. Érd.: 0630227-3294, 0630-
448-6072 (7548K)
Szentgyörgyvári hegyen, a III.
hegyháton 1 hektár erdő halastóval
eladó. Villany van. Érd.:
0693/315-526 (7561K)
Költözés miatt eladó laptop,
BLUE-RAY lejátszó + filmek,
sarok ülőgarnitúra (textilbőr), négy
fiókos komód, felültöltős mosógép,
szőnyegek többféle méretben. Érd.:
0630/4500-530 (7565K)
Kanizsa – Sport/14 Apró 2013. március 28.
A KANIZSA
HETILAPBAN
lakossági apróhirdetés (15 szóig)
800 Ft, KANIZSA KÁRTYÁVAL
CSAK 600 FT. Vállalkozási
apróhirdetés 15 szóig 1600 Ft.
Gyakorisági kedvezmény mindkét
esetben 50%.
Németországba hetenként kisbuszokkal
(háztól-házig is).
Tel.: 0672-441-542 (7553K)
VOKSH Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
TANFOLYAM INDUL
2013.04.03-án 16 órakor
személyautó, motor
2013.04.04-én
C, D, C+E
2013.04.08-án 16 órakor
gépkezelő (targonca,
emelőgép és földmunkagép)
Diákkedvezmény!
Részletfizetés!
Ingyenes tankönyvkölcsönzés!
Múlt szombaton ünnepélyes
keretek között avatták fel a Célpont
Üzletházban a Fit Point
Mozgásközpontot, mely a továbbiakban
garantáltan a mozogni
vágyók vagy éppen a testedzés
szerelmeseinek lesz találkozási
pontja.
A Fit Point szakmai vezetője,
Pintér Andrea (képünkön) az alábbiakkal
nyitotta bemutatkozásukat:
– Közel négy esztendeje dolgozom
edzőként, s egy ideje már
megérett bennem a gondolat: szeretnék
egy olyan helyet, amely
igényes és kulturált a sportolni, valamint
a mozogni vágyóknak, egyben
törzsvendégeimnek, akik mind
edzés előtt, mind azt követően kellemesen
el tudják akár itt is tölteni
idejüket. Ezen túl központunk otthont
adhat a nagykanizsai kézilabda
utánpótlás erőnléti tréningjeinek
is egyben, szóval szeretnénk a
helyi sportéletbe is szervesen bekapcsolódni.
A megnyitó alkalmával rögtön
leszűrhettük, a látogató közönség
több is mint szimplán betérő tréning-
látogató.
– Meglévő vendégköröm folyamatosan
bővül, talán nem túlzok,
ha azt mondom, egy nagy család,
egy igazi baráti társaság vagyunk,
melyhez bárki és bármikor csatlakozhat
– folytatta a személyi edző.
– Szerettünk volna számukra is
egy olyan helyet biztosítani itt
Nagykanizsán, ami a maga nemében
egyedülálló, mivel nem pusztán
a sportolás lehetőségét biztosítja,
hanem egyfajta klubként is
működik, s teret ad a sportbarátság
ápolásának. Ezen felül például
olyan édesanyák számára, akik eddig
pici gyermekük miatt nem tudtak
otthonról kimozdulni, kialakítottunk
egy gyermeksarkot, ahol
szakképzett fejlesztőpedagógus
felügyelete alatt játszhatnak, tanulhatnak
a gyerekek, mialatt az
anyuka edz. Az apuka pedig egy
kávé mellett, újságot olvasva kellemes
környezetben töltheti el idejét,
míg családtagjait várja.
– Milyen speciális kínálattal fogadja
a mozgásközpont a vendégeit?
– Bárkit szívesen látunk életkortól,
nemtől függetlenül különböző
alakformáló órákkal, fit fight edzésekkel,
funkcionális tréningekkel –
például TRX, kettlebell – várjuk a
hozzánk látogatókat. Kínálatunkban
szerepel még egy táncos erősítő
óra is, az úgynevezett GrandUp,
mely nemrég vált ismertté hazánkban
és tervezünk különböző relaxiációs
órákat is. Edzéskínálatunk
folyamatosan bővül, így mindenki
meg fogja találni a neki leginkább
megfelelő mozgásformát. Amúgy
a szakemberek köre már adott, velük
már régóta jó szakmai kapcsolatot
ápolunk. A kettlebell edzéseket
például Farkas Gábor – RKC
I. instruktor – fogja tartani, aki
prevenció, rehabilitáció terén is kiváló
szakember. A TRX edzésekben
párom, dr. Csetneki Gábor
lesz segítségemre, aki szintén végzett
TRX edző. A boxos jellegű
edzésekre a jövőben Málnási Melinda
várja a sportolni vágyókat,
aki jelenleg az IWI-n végzi az
edzőképzést, míg az alakformáló
órákat pedig én magam fogom tartani
a tőlem megszokott lendülettel.
Egyelőre délutáni időpontokat
tervezünk: fél hattól fél nyolcig két
teremben tartjuk az órákat és hétvégén,
vasárnap délután is várjuk
vendégeinket. Hogy emberi léptékkel
gondolkodunk, azt jelzi,
hogy leszögezzük: nincsenek csoda
módszereink, nem ígérünk kevés
munkáért nagy eredményeket.
A kitűzött célokat – legyen az fogyás,
erőnövelés vagy állóképesség
javítás - csak kemény munkával,
sok-sok verítékkel lehet elérni.
P.L.
Fit Point Mozgásközpont
A Gerevich-Kovács-Kárpáti a városközpontban
kard körversenyen a Nagykanizsa
TE 1866 vívói közül Milassin Mór
(képünkön) első lett, Flumbort Sára,
pedig ötödik helyen végzett.
„A négy állomás közül eddig itt
volt a legmagasabb az indulólétszám,
több mint 200 vívó lépett pástra
a két napos viadalon. Amagyarok
mellett a románok is sok gyerekkel
érkeztek. Boldogok vagyunk, hogy
újra lett aranyérem. Milassin Mór
eredménye kiemelkedő, mert eddig
a négy állomásból négyet megnyert
a saját korosztályában. Amit külön
még kiemelnék, hogy Mór a makacs
hátsérülése ellenére is vállalta a küzdelmet,
amit a 70 fős mezőnyben
nem kis teljesítmény volt véghezvinni.
Azt hiszem „óriási szíve” van”–
értékelt a verseny után a kanizsaiak
edzője, Piecs Adrienn.
Négyből négy
Kanizsa 2013. március 28. – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
A Kime Shotokan Karate Egyesület
színes öves kyu övvizsgát
tartott Nagykanizsán a Péterfy
Sándor Általános Iskola tornatermében,
melyen az egyesület működése
során a legtöbben, huszonhárman
vettek részt rajta.
Öten kék (4 kyu), hárman zöld (6
kyu), egy fő narancssárga (7 kyu),
kilencen citromsárga (8 kyu),
öten fehér (9 kyu) öv-fokozatra
vizsgáztak le. Ketten munkásságuk
elismeréseképpen dicsérő
emléklapot vehetettek át. – tudtuk
meg Feszt Norbert 2. Danos vezetőedző
elnöktől.
Kanizsa
Karate övvizsga Nagykanizsán
􀂊 Reszneken nem ment...
Resznek TK – Nagykanizsai
Teke SE 5,5 : 2,5. NB II férfi
tekemérkőzés, 18. forduló.
Resznek.Pontszerzők Györkös
Dániel, Szabó Péter, Kulcsár
Ferenc (0,5), Géczi Géza, illetve
Magyar Gábor (0,5), Istiván Attila,
Bende Zsolt. Ifjúságiak: 1:0. A
kanizsiak következő mérkőzésére
április 6-án, szombat kerül sor
10.45 órai kezdettel – szintén idegenben,
hiszen az ellenfél a Hegyhátszentjakab
TC lesz a Vas
megyei Halogy településén.
􀂊 Remekelt az ifjú sportlövő
A Nagykanizsai Polgári Sportlövész
Egylet fiatal versenyzője,
Mátés Benjámin (1999) első országos
versenyen történt bemutatkozása
remek eredménnyel zárult.
A Magyar Sportlövők Szövetsége
2013. évi Légfegyveres Országos
Bajnokságán, Százhalombattán
légpuska 60 lövéses versenyszámában
korcsoportjánál eggyel magasabb
kategóriában, az ifjúságiak
között hatodik helyezést ért el.
Felkészítője, Horváth Károly így
értékelt: „A 60 lövés koncentráció
és állóképesség terén mind fizikai,
mind lelki értelemben nagy kihívás.
Az edzéseken, illetve az eddigi versenyeken
megszokott körülményektől
jelentős eltérés tapasztalható
egy ilyen szintű versenyen, ezért
is különösen figyelemreméltó Mátés
Benjámin kiváló szereplése.”
􀂊 Végh Zsuzsanna nyert hármat
Ugyan a a papírformának megfelelő
eredmény született a női
asztalitenisz Extra ligában, de az
esély megvolt a döntetlenre a Kanizsa
Sörgyár SE részéről a középcsapat
Kecskemét ellen.
Gejzír-Kanizsa Kft. Varga Trans
Pápa Kanizsa Sörgyár SE (7.) –
KEFO Univer-Sport Kecskemét (4.)
3:7. Nagykanizsa. Eredmények (elöl
a hazaiak): Végh-Bicsák - Imre-Németh
1:3, Bicsák - Kiss 0:3, Mógor -
Imre 0:3, Végh - Németh 3:1, Bicsák
- Imre 0:3, Végh - Kiss 3:0, Mógor -
Németh 0:3, Végh - Imre 3:0, Bicsák
- Németh 0:3, Mógor - Kiss 1:3
Végh Zsuzsanna ismét jó formában
volt, magabiztosan nyerte három
egyéni partiját. A vendégeknél
Kiss volt Bicsák Bettina és Mógor
Evelin számára verhető, nos Bicsák
két szoros szettet játszott ellene,
Mógornak pedig sikerült szettet is
nyernie ellene. Németh Ágnes stílusa
ugyanakkor nem feküdt sem Bicsáknak,
sem Mógornak, az ifjúsági
válogatott Imre Leila ellen pedig
mind Bicsák, mind Mógor csak
szoros játszmákra volt képes.
Heat Group-Kanizsa VSE (3.)
– Hírös Sport Kecskeméti
Sportiskola (2.) 13-11 (4-3, 1-2,
4-3, 4-3)
OB I B A-csoport férfi vízilabda-
mérkőzés, 11. forduló. Nagykanizsa,
30 néző. Vezette: Horváth
M., Győri.
Kanizsa: Kiss Cs. - Fábry,
Kaszper G., Virt M., Kéri P. 2, Kádár
B. 2, Karácsony T. 1. Csere:
Bencz 1, Cserdi 1, Gulyás 1, Szilvasán
5, Klie. Edző: Némerth Zsolt.
A csoport találkozó előtti listavezetője,
a Kecskemét látogatott a
kanizsai vízilabdázókhoz és a
Somossy József edzette vendégeknek
idén is nagyratörő tervei vannak,
hiszen ezúttal szeretnék a tavalyi
OB I B-s „döntős helyet” felülmúlni,
vagyis feljutni...
Ennek megfelelően indult a
mérkőzés, s bár az első negyedet a
vendéglátók hozták, a másodikban
már a bács-kiskuniak egalizáltak.
A harmadikban izzott be igazán a
hazai gépezet, s Szilvasán Bence
személyében volt egy olyan játékosuk,
aki ezúttal képtelen volt kis
gólt lőni, sistergős bombáival gyakorlatilag
szétbombázta a KESI
hálóját... (Jött is a klubelnök, Balázs
László megjegyzése: "Szilva
ma igen elemében van!") 6-8-ról
álltak fel egyébként a kanizsaiak, s
innen azért az is kellett, hogy a látogatók
jobb alsó sarokra tartó löketeit
a kapuban Kiss Csaba időben
és remekül lefigyelje. Az utolsó
játékrészben picit már dühösek
voltak a medencében a felek, amit
a kecskeméti Araczki András felrepedt
szemöldöke is jelzett, a győzelmet
viszont a hazaiak szerezték
meg – nem kis csatában...
– Valamennyi játékosom a maximumot
hozta ki magából, ez a
győzelem egyestől a tizennégyesig
valamennyiüké – fogalmazott
a találkozó után Németh Zsolt, a
Kanizsa VSE trénere. – Akaratunkat
rá tudtuk kényszeríteni ellenfelünkre,
a gyakorolt játékelemek
alkalmazásában is jók voltunk,
de azt is tegyük hozzá, amikor
kellett, a szerencse is mellettünk
állt.
– Nem érzi úgy, hogy erre a csapatra
egyre inkább igaz, akár több
nézőt is érdemelne?
– A megfogalmazás azt hiszem
helyénvaló, valahol igen... De ez
azért összetett kérdés, meg inkább
azt mondanám, előbb bizonyítsunk
mi, s azt követően talán több szurkolónk
is lehet a jövőben...
P.L.
Szilvasán Bence: nem kért a kis gólokból...
Nagykanizsai TE 1866-
Horváth Méh (12.) – Balatonfüredi
FC (1.) 1-3 (0-2)
NB III Bakony csoport labdarúgó-
mérkőzés, 16. forduló. Nagykanizsa,
100 néző. Vezette: Péter
G. (Mogyorósi L., Péntek Zs.). G.:
Nagy T. (58., 11-esből); Tóth B.
(38.), Boromissza D. (39., 92.)
NTE: Szekeres P. - Rákhely M.
(Schuller, 65.), Mavolo, Cserfő L., Szép
D. - Boros Z. - Szőke Á. (László R., 65.),
Nagy T., Babati T. - Rieger, Cs. Horváth
G. Vezetőedző: Visnovics László.
Ha túlzottan nem is indult
eseménydúsan a találkozó, azért
azt a hazaiak elmondhatták magukról,
hogy egyáltalán nem játszottak
alárendelt szerepet a listavezető
ellen. Viszonylag pörgősen
játszottak a csapatok, s a
kanizsaiakat talán csak a bekapott
gól zökkentette ki ritmusukból.
Akkor viszont olyannyira, hogy
a vendégek részéről – rögtön a vezető
találatuk után – Boromissza
Dániel ragasztott akkora bombát a
hazaiak hálójába, melyet egykor
vezetőedzőjük, Pető Tamás szokott
játékoskorában aktuális NB I-es
csapatában. A második játékrészben
aztán még szépített az NTE
Nagy Tamás révén büntetőből, a kegyelemdöfést
azonban a vendégek
vitték be az utolsó pillanatokban.
A listavezető öröme
Kanizsa 16 – Hirdetés 2013. március 28.