Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
10.05 MB
2020-12-17 09:16:32
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
496
877
Kanizsa 2013. 022-025. szám június

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XXV. évfolyam 22. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2013. június 6. Kanizsa
Trianonra emlékeztek
A trianoni diktátum 93. évfordulóján
a hagyományokhoz híven,
a Nagy-Magyarország Emlékműhöz
hívta a város lakóit az
emlékmű szoborbizottsága és a
Magyar Műveltség Kincsestára
Szabadegyetem.
Tárogató hangja mellett a vitézi
rendek, íjászok, barantások, székelyek,
és lovagok bevonulását követően
vette kezdetét a megemlékező
ünnepség. Himnuszunkat Csizmadia
Ferenc nyugalmazott kántortanító
vezényletével a Jézus Szíve
templom Szent Imre kórusa a résztvevőkkel
közösen énekelte el.
Takács János, városunk díszpolgára,
a Hortobágyi Kényszermunkatáborokba
Elhurcoltak Egyesülete
tiszteletbeli elnökének köszöntő
levelét Kiss László olvasta fel.
„Köszönöm, hogy szívükben őrzik
a magyar nemzet egyik sorsdöntő
tragédiájának dátumát, 1920.
június 4-ét. Nagykanizsa, Trianon
előtt virágzó kereskedő város volt,
a határok átrajzolása után azonban
megváltoztak a körülmények. Az
1920-as évek végén Schless Istvánnak
köszönhetően megszületik az
emlékmű gondolata, majd találmányi
díjából jelentősebb összeget
ajánl fel. A pályázatok elbírálása
után Hübner Tibor terve alapján
1934-ben elkészült a szobor, amely
egyedülálló a Kárpát-medencében.
1945 után folyamatosan szétrombolják,
majd elássák, és 1964-ben pedig
a Tanácsköztársaságot méltató
szobrot helyezik az eredeti talapzatra.
1999. január 21-én a Magyarok
Világszövetsége Nagykanizsai
Szervezetének ülésén Rózsás János
író vetette fel, hogy a Nagy-
Magyarország Emlékművet, melyet
1952-ben ledöntöttek és elástak,
az eredeti helyén és formájában
kellene visszaállítani a millenniumi
évforduló alkalmából. Az
ötletet alkotó munka követte.”
Alevél a további feladatról szól, mely
a fizikai építkezés után a szellemi építkezést
jelöli ki. „Az obeliszken található
jelzésrendszer egyetemes és örök, így a
világörökség része. Legyünk büszkék
önmagunkra, a városunkra, az országunkra
és a világban élő tehetséges magyarokra,
mert ez a szobor méltán idézi
nemzetünk tehetségét és kulturális örökségünk
nagyságát.”
Takács János gondolatait követően,
Kós Károly Kiáltó Szó című
írásából Horváth István Radnótidíjas
versmondó idézett fel részletet.
„Valahol aláírtak valamit, valahol
megalkudtak valamit, valahol
elosztottak valamit, valahol egy
nyitott ajtót becsaptak, hogy legyen
az zárva örökre.”
Emlékbeszédében Rajnai Miklós
Bánffy Miklós-díjas bölcsész a trianoni
diktátum előzményeiről és következményeiről
is szólt, mely a magyarság
sorsát tragikusan megpecsételte,
és több ezer évre kell visszatekintenünk
ahhoz, hogy az 1920. június
4-én történteket megértsük. E napon,
a nem hivatalos delegációval
történt aláírás nem békeszerződés
volt, hanem a nagyhatalmak által
előre kitervelt játék. Majd azt is kifejtette
beszédében, miért kell ma,
2013-ban Trianonra emlékeznünk.
Trianon a mai napig nagyon sok
problémával van jelen a magyarság
életében, a Kárpát-medencében.
Többször is lett volna esély határrevíziót
kérni, de ez nem történt meg.
Jövőnk csak úgy lehet, ha megerősítjük
átörökítő képességünket, és öszszefogunk
a saját kultúránk mentén.
A2010-ben alapított Magyar Műveltség-
díjat – melyet az egyetemes
magyar kultúra értékeinek megtartása
és átörökítése érdekében kifejtett
önzetlen emberi tettekért ítél oda az
arra érdemeseknek a Magyar Műveltség
Kincsestára Szabadegyetem
Szellemi Tanácsadó Testülete – Kiss
László, Tóth Viktória és Rajnai Miklós
– adta át Csap Lajos versmondónak,
1956-os hős, „pesti srác”-nak, a
Dél-Afrikai Szövetség Örökös Tiszteletbeli
elnökének.
A Trianon megemlékezés alkalmából
díjat kapott még néhai Rácz
Sándor, az 1956-os Munkástanács
elnöke, (A díjat Budapesten adják
át a családjának.) és Takács János
közgazdász, a Hortobágyra Kitelepítettek
és Elhurcoltak Egyesületének
tiszteletbeli elnöke.
A műsorban Wass Albert, Levél
című verse Csap Lajos versmondó
tolmácsolásában hangzott el. Közreműködtek
a Hevesi Sándor Általános
Iskola diákjai, valamint a „Furulyás
virágszálak” – a Kiskanizsai
Általános Iskola 3. b osztályos tanulói
– Németh Ferenc zenetanár vezetésével.
Tárogatón játszott Baráth
Béla és dr. Horváth László. A rendezvényt
záró Szózat és a Székely
Himnusz közös eléneklését megelőzően
a pártok, egyesületek, társadalmi
szervezetek elhelyezték koszorúikat
az emlékmű talapzatánál.
A rendezvényhez kapcsolódik
még egy esemény. Június 4-én
kedden, 16.30 órakor megszólal a
város minden templomának a harangja,
és a Trianoni gyász emlékére
gyertyákat, mécseseket gyújtanak
a Nagy-Magyarország Emlékműnél.
A harangok zúgása után
gróf Apponyi Albert beszédéből
hangzanak el részletek.
B.E.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Dobri Katalin (+3630-640-8515). Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47.
földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel:
Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője.
Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-
6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
Kanizsa 2 – Főhajtás 2013. június 6.
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Fotó: Bakonyi Erzsébet
„ANYA ÉS LEÁNYA”
Pandur Ferencné és Pandur Mária barcsi
festők kiállítása. Megtekinthető: június
25-ig.
Június 14., 28. 10 óra
KEREKÍTő
mondókás félóra 0-3 éveseknek. Vezeti:
Vajda Margit zenepedagógus (30/6160-
847). Részvételi díj: 700 Ft/család
www.kerekito.hu.
Június 9. 15 óra
10 ÉV VARÁZSLATA - "AWAL
SUHUR" - A ZHAFÍRA HASTÁNC
STÚDIÓ Gála Táncestje
Fellépnek: Zhafíra Oriental, és a stúdió
tanítványai. Vendégművészek: Dutka
Diána és a Bastet Orientális Tánc Egyesület
(Budapest), Effendi Dabkeh Társulat
(Budapest), Nasreen Nemesházi Bernadett
és az Ezer Rózsa Kertje Hastánccsoport
(Zalaegerszeg), Tűzmadár Mozgásszín
(Nagykanizsa). Idén ünnepeljük a
10 éves születésnapunkat! :) Az est során a
klasszikus oriental-tól egyiptomi folklór
táncokig , a libanoni dabkeh és a bollywood
varázslatos világába csöppenhetsz
bele! Várunk szeretettel!
Június 12. 19 óra
A PANNON EGYETEM
SZIMFONIKUS ZENEKARA
ingyenes koncertje
TÁJAK, KOROK - Z. SOÓS
ISTVÁN KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető: június 30-ig.
AKÉT ZARÁNDOK
Kiállítás Sass Brunner Erzsébet és Brunner
Erzsébet Indiában festett alkotásaiból.
Megtekinthető: szeptember 30-ig.
ARANYKOR
Nagykanizsa a dualizmus korában. - Fotókiállítás.
Megtekinthető: július 31-ig.
Június 6.
SZÉKÁCS ZOLTÁN FESTő-
MűVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető: július 31-ig
Június 6. 19 óra
NYÁRESTI SZERENÁD
Németh Norbert (harmonika).
A belépés díjtalan.
Június 14-15
IGRICFESZTIVÁL
Részletes program: a plakátokon és a
szórólapokon, valamint a www.kanizsaikultura.
hu és a
www.igricfesztival.com honlapon.
Június 13. 19.30 óra
LUKÁCS MIKLÓS TRIÓ -
CIMBIÓZIS
Lukács Miklós - cimbalom, Baló István
- dob, Orbán György - nagybőgő. A trió
egészen új, a tagjai azonban régóta működnek
együtt, így emberileg és zeneileg
is tartalmat kap első projektjük -
Lukács Miklóstól eredő - elnevezése:
Cimbiózis. Belépődíj: 1 000 Ft.
Trianonra emlékeztek
Kanizsa – Alma Mater 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. június 6.
Elfeledettnek hitt kapcsolatok
és régi barátságok éledtek újjá
szombaton az immár hagyományos
„örök-öröm-öregdiák” találkozón
a Batthyány Lajos
Gimnáziumban. A rendezvényen
szép számban vettek részt egykori
Landleres és Irányis tanulók
is. Néhai alma materükben
nosztalgiázva elevenítették fel
életük meghatározó mérföldkövét:
a középiskolai éveket.
Történetekből, élményekből pedig
valóban nem volt hiány, különösen az
egész napos program délelőttjén, ahol
négy, 1953-ban végzett Irányis osztály
tartotta 60 éves gyémánttalálkozóját.
Az egykoron érettségizett 156
diákból 38-an érkeztek a rendezvényre,
abba az intézménybe, melynek falai
ezer emléket őriznek számukra.
Derű, mosoly, olykor fájó könnyek,
no meg a viszontlátás öröme töltötte
be az iskolát, hiszen sokan több évtizede
nem látták egymást. Ahogy az
egykori diákok elmondták: egymás
arcát ugyan nehéz már felismerni, ám
a régi sztorikat, szerelmeket, vonzalmakat
és barátságokat sosem lehet elfelejteni,
még akkor sem, ha a szélrózsa
mind a négy irányába elsodorta
őket egymástól az élet.
– Annak idején szigorúbb volt az
oktatási rendszer, mint napjainkban.
Ám mindig találtunk „kiskapukat”,
bár ezt ma már unokáink kétkedve
fogadják, pedig mi is voltunk fiatalok.
Régen külön osztályba jártak a
fiúk és a lányok is, az osztályozás is
eltért a maitól. Régen az egyes volt a
legjobb, ám a kemény követelmények
miatt ez csak a legérdemesebbeknek
járt. Persze, mi arra vagyunk
a legbüszkébbek – ma már – hogy
szép kort megéltünk és örülünk, hogy
viszontláthatjuk egymást. Az esetleges
régi sérelmek a múlt homályába
vésznek. Iskolánk csak a szép emlékeket
hozza bennünk felszínre –
mondták az egykori reál és humán
osztályokba járó diákok, akiket Balogh
László igazgató köszöntött méltó
módon. Az intézményvezető szavaival
rávilágított: az ember maradhat
egy életen át diák, azt érezvén,
hogy iskolája mindig visszavárja
még akkor is, ha évek, évtizedek telnek
el. Majd Molnár László, a Batthyánys,
Landleres, Irányis Öregdiák
Egyesület elnöke mondott üdvözlő
beszédet, elismerését tolmácsolva az
örökdiákoknak, hogy ennyi év távlatából
sem feledik egykori iskolájukat.
A főszervezők szavai után Dr. Köves
Pálné, szintén egykori diák még két
élő, Irányiban tanított pedagógus
mindennapjairól számolt be társainak.
A 105 éves, fővárosban élő
Kugler Sándorné fizika-kémia tanárról,
akivel a rendezvény délutánján az
internet segítségével is felvették a
kapcsolatot. Györgyi néni kiváló
egészségnek örvend, szellemi frissessége
irigylésre méltó s nem utolsó
sorban az is, hogy nagylétszámú családjának
akár még szívesen főz is.
100. születésnapjára pedig szerettei
számítógéppel lepték meg, melyet levelezésre,
internetezésre szívesen
használ az a pedagógus, aki diákjaira
mind a mai napig tisztán emlékszik.
A Sorbonne-on végzett, 95 éves
Atlasz Ili néni is szép emlékeket
ébresztett az örökifjú diákokban,
őt jelenleg – szintén Budapesten –
egy család gondozza idős napjain.
A nosztalgia-beszélgetéseket és a
pezsgős koccintást követően meglátogatták
valamikori osztályukat
a korukat meghazudtoló Irányisok.
Az egész napos programkavalkád
öregdiák-mai diák focimeccsel
folytatódott, ami természetesen
az öregdiákok győzelmével
zárult. A sportprogram paletta
idén kosármeccsel is kiegészült, a
jelenlegi és egykori BLG-sek (illetve
Landleresek) csaptak össze a
baráti hangulatú mérkőzésen.
Az örökdiák találkozó délutánján
Balogh László igazgató üdvözölte a
megjelenteket. Elmondta: minden év
júniusának első szombatján rendezik
meg – immár négy éve – az örökdiák
találkozót, azoknak a gimnazistáknak,
akik iskolájukban mindig
otthon voltak, vannak és lesznek a
jövőben is. Akik hírül viszik, vitték a
nagyvilágban alma materük jó hírét
és a sok kedves emléket. Majd Molnár
Lászlóval, az öregdiák egyesület
elnökével közösen átadták a „Pro
Schola”-díjat a legérdemesebb diákoknak.
Idén Göbölös Kristóf és
Heller Péter részesült kitüntetésben,
az intézményért végzett munkájáért.
Az ünneplésbe becsatlakozott a
világháló jóvoltából a már említett
Kugler Sándorné tanár is, aki megható
gondolatain kívül levelet is írt
annak az intézménynek, ahol harminc
évig tanított: – Nagyra értékelem
az iskola kezdeményezését és
szervezőkészségét, hogy immár negyedik
éve kerülhet sor az öreg diákok
találkozójára. Avolt diákok és tanáraik
– a napi gondokat otthon
hagyva – felidézhetik a múltat, a régi
emlékeket, ápolhatják a baráti kapcsolatokat.
A Batthyány Lajos Gimnázium
kiváló eredményeket ért el az
oktatásban, emellett tiszteletre méltó
a nevelési törekvése is. Az iskola
eredményeit látva eszembe jut a kezdet.
A már régóta működő Piarista
Gimnázium mellett 1931-ben megalakult
a Nagykanizsai Egyesületi
Leánygimnázium, első és ötödik osztállyal.
Ketten voltunk tanárok. Első
iskolánk egy kétszobás családi ház
volt a Sugár út és a Királyi Pál utca
sarkán. Később a Notre Dame Tanító
Rend vette át az iskolát, s működtette
1948-ig, amikor is az egyházi oktatókat
deportálták. Ennek az lett a következménye,
hogy a két gimnáziumot
egyesítették, így 1950-ben megalakult
az Irányi Dániel Állami Gimnázium.
Azidáig csak lányokat tanítottam,
de most egy nagy létszámú fiú
osztályt kaptam. Történetesen azt az
osztályt, amelyik most a hatvanadik
érettségi találkozóját ünnepli…1961-
ben búcsúztam el végleg Nagykanizsáról,
de a városban eltöltött harminc
év felejthetetlen marad számomra.
Mindig nagyra értékeltem a
BLG által szervezett találkozókat, kívánom,
hogy ezt, az összetartó szellemiséget
a jövőben is őrizze meg a
gimnázium – írta levelében Kugler
Györgyi néni.
Néhai diákja, Prof. dr. Kovács
László fizika demonstrációjával
emelte a rendezvény színvonalát.
Az intézményhez kötődő képzőművészeti
alkotásokat is a találkozón adták
át. Zsovár Anita iparművész-tanár szőttesét,
az Erzsébet-szobor élethű, gipsz
mását, amit Stamler Lajos művész-tanár
újított fel, a Szív-falat, a Vigyázz,
Falat szintén neki köszönhetik a diákok,
tanárok és Gosztonyi Ilona egykori
diák felajánlásának jóvoltából Zeljko
Hudek horvát-osztrák művész élénk
színvilágú, vidám, „kézzel” fogható
munkáját, mely rokonítja a börtönt és a
tanintézményt is, vicces formában, továbbá
„Hol, mi?” címmel helytörténeti
kiállítás is nyílt az aulában. Aművészeti
remekek mindegyike az intézményt
szépíti és gazdagítja, ahol nemcsak a 60
éve végzett diákok, hanem kilenc másik
osztály is ekkor tartotta találkozóját.
Balogh László igazgató a találkozón elmondta:
a Piarista Gimnázium vezetőjével,
Nyeste Pállal történt egyeztetés
fejleményeként 2015-ben együtt fogja
ünnepelni a két intézmény, hogy 1765-
ben, negyed évezrede Nagykanizsán
gimnázium született.
Sz.Zs.
Örök (öröm)diákok találkozója
Fotó: Szabó Zsófia
Kanizsa – Közgyűlési 4 tallózó 2013. június 6.
Pályázaton keres új számlavezető
bankot Nagykanizsa önkormányzata,
amely csütörtöki ülésén
egyebek mellett utcanévváltozásról
és a városközpontban
ingyenes internetszolgáltatás
biztosításáról is döntött.
Bankszámlavezetésre és hiteligényének
kielégítésére keres új
számlavezető bankot közbeszerzési
eljárás keretében Nagykanizsa
önkormányzata – erről egyhangúan
határoztak a képviselők. Mint a
közgyűlési vitában Cseresnyés Péter
polgármester (Fidesz-KDNP)
jelezte, a jelenlegi számlavezető az
utóbbi időben jelentősen emelte a
hitelkamatot, ezért kívánják „megszondáztatni”
a piacot. Az előterjesztésből
kiderül: 2008 óta határozatlan
időre megkötött szerződéssel
a Volksbank kezeli Nagykanizsa
folyó- és hitelszámláit, tavaly
óta azonban csaknem a felére
csökkentette a folyószámla hitelkeretét,
miközben jelentősen megemelte
a kamatfelárat.
A nagykanizsai képviselők módosították
a közösségi együttélés
alapvető szabályairól szóló helyi
rendeletet, amely szankcionálhatóvá
teszi a jövőben a hulladékkezeléssel
kapcsolatos szabályszegéseket.
Szabálysértésnek minősül
ezentúl, ha a hulladékát valaki
nem a közszolgáltatónak adja át,
nem szelektíven gyűjti a hulladékot,
vagy mások testi épségét veszélyeztető
anyagot helyez el a
hulladéktárolóban.
A jogszabályváltozás miatt a
Magyar Tudományos Akadémiától
kért állásfoglalás alapján „nem javasolt”
az Úttörő utca elnevezése,
ezért a képviselők rövid vita után
névváltoztatásról is döntöttek. A
sánci városrészben található utca –
amelyben egy óvodán és egy kápolnán
kívül mindössze hét lakóház
található – az egykor a közelben
fekvő falu után a Besenyő nevet
kapta.
Az elektronikus hírközlési építmények
elhelyezéséről szóló rendeletét
is módosította Nagykanizsa
közgyűlése, lehetővé téve ezzel az
ingyenes internetszolgáltatáshoz
szükséges antennák telepítését. A
döntésnek köszönhetően először a
városközpontban lévő Erzsébet téren,
a későbbiekben pedig további
területekre kiterjesztve is ingyenesen
lehet majd vezeték nélkül
internetezni.
A közgyűlésen elfogadták dr.
Károlyi Attila önálló képviselői
indítványát, így megkezdődhetnek
a tárgyalások Kovászna megyében,
Kovászna környezetében
Pápa városával, és a lehetséges
jelentkezőkkel a Szellemtörténeti-
Oktatási Központ létrehozásáról.
Nagykanizsa és Kovászna, mely
a magyar kultúra egyik bölcsője,
1993-ban, testvérvárosi kapcsolatuk
létesítésekor kölcsönösen vállalták
azt, hogy a két város lakosságának
rendszeres találkozásait
elősegítik, továbbá oktatási, képzési,
kulturális, városgazdasági és
városüzemeltetési együttműködést
hoznak létre. Ezeken kívül többek
között az iskolai szünidőkben táborozásokat
szerveznek a két város
gyermekei és diákjai között.
Ahogy dr. Károlyi Attila indítványában
írja, az elmúlt években
egyre komolyabb igényként merült
fel az, hogy városunk szellemtörténeti-
oktatási központot hozzon
létre, gyermekek tanulása,
üdültetése céljára, valamint a kulturális-
oktatási központ felnőtt látogatók
fogadására is alkalmas
volna. A Kovásznai Megyei Tanács
tulajdonában van egy olyan
terület, mely megfelelhet ezen célok
realizálására.
Ezzel kapcsolatban felkereste
Pápa polgármesterét is, aki szintén
részt venne egy oktatási bázis létrehozatalában.
A gyermek üdülőtábor létrehozásához
a lehetőségek szerint Európai
Uniós forrásokat is igénybe
vennének.
A közgyűlésen igennel szavaztak
a Balatonmáriai Gyermekés
Ifjúsági Tábor, és a Nyári
Napközis tábor 2013. évi működtetéséről
szóló javaslatra,
mely értelmében elkülönítették a
szükséges összegeket.
Az önkormányzat által üzemeltetett
balatonmáriai tábor már közel 30
éve nyújt nyári kikapcsolódást az általános-
és középiskolások számára.
2006-tól az üzemeltetést a Kőrösi
Csoma Sándor Általános Iskola vette
át, majd 2011 augusztusától a jogutód
intézmény, de nem került január
1-én Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ fenntartásába. Ennek
értelmében működtetésének feladatai
az önkormányzatra hárulnak.
Az idei táborozás szervezése már
márciusban elindult, és felosztották
az egyes turnusokat az iskolák között.
A tábor működtetésének egyik
fontos indoka, hogy a szociálisan
hátrányos helyzetű tanulóknak nyaralási
lehetőséget biztosítsanak. Erre
közel három millió forintot különítettek
el. Azonban a hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
száma évről-évre nő, így a támogatott
férőhelyek intézményenkénti
számát arányosan határozták
meg, összesen 3331 diák táborozhat.
A helyszínbejárást követően
megállapították, javítási és karbantartási
munkálatok elvégzése szükségesek,
melyre öt millió forintot
különítettek el a költségvetésből.
A Nyári Napközis táborban az
előző évek gyakorlata alapján a tanulók
napközis tábori foglalkoztatását
biztosítják, összesen 328 gyereknek.
Jelenleg még folyamatban
van az iskolák kiértesítése, a táborban
dolgozó pedagógusok szervezése
és a napi utaztatás biztosítására
vonatkozó ajánlatkérés.
Ezen kívül idén is megrendezik a
Testvérvárosi tábort július 29. és augusztus
4. között a Mi a pálya? projekt
keretein belül. A Nagykanizsai
diákok Csáktornya, Bihács, Magyarkanizsa
és Kovászna fiataljaival
tölthetnek el egy hetet. A 60 diák
táborozásának költségét a pályázatban
betervezték, a programokra
több mint egymilliót terveztek be a
Városi Diákiroda kiadásain belül.
Atábor a tanév lezárása után, június
24-től indítható, egészen augusztus
11-ig hét turnussal. A hátrányos
és a halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek száma az eddigi
jelentkezések alapján összesen
156 fő.
A közgyűlés határozata értelmében,
városunkban az Úttörő
utca nevét Besenyő utcára módosítják,
így az új elnevezést átvezetik
a nyilvántartásokba, valamint
az átnevezett szakasz utcanév-
táblákkal történő megnevezéséről
gondoskodnak.
Az Úttörő utca Sánc városrészben
található, a Kaposvári utcából
nyílik északi irányba, és vezet a
Szabadhegy utca felé. Nevét 1975-
ben kapta, korábbi neve pedig Felsősánc
volt.
Alakosság részéről nem merült fel
kifogás az utca neve ellen, így előzetes
állásfoglalásért a törvény szerinti
kérdés eldöntésére a Magyar Tudományos
Akadémiához (MTA) fordultak.
Javaslatuk alapján az elnevezés
azon jogszabály alá tartozik, mely
szerint „közterület illetve közintézmény
nem viselheti olyan személy
nevét, aki a XX. századi önkényuralmi
politikai rendszerek megalapozásában,
kiépítésében vagy fenntartásában
részt vett, vagy olyan kifejezést
vagy olyan szervezet nevét, amely a
XX. századi önkényuralmi politikai
rendszerre utal”. Emiatt szükségessé
vált az utca átnevezése.
A városrész kevés helytörténeti
nevezetességgel rendelkezik, híres
ember nem köthető hozzá. Az utca
egyetlen jellegzetes épülete a sánci
kápolna, azonban névadónak ez
nem alkalmas, mivel Kápolna tér
létezik már Miklósfán.
Így az új elnevezésre a régebbi utcanév,
a környék történelmi hagyományai
és az utca jellegzetességeiből
kiindulva, a Felsősánc utca, a
Knortzer György utca, az Atya utca
és a Besenyő utca elnevezések merültek
fel, végül utóbbira esett a választás.
Nem fogadták el dr. Károlyi Attila
indítványát, miszerint Felsősánc
utca szerepeljen ezek után a táblán.
Az új elnevezés arra utal, hogy a
mai Sánc városrész környékén, a
Csónakázó-tó völgyében feküdt a
koraközépkorban egy Besenyő nevű
falu, melynek emlékét dűlőnév
őrzi a tó keleti oldalán. A magyarokkal
a Kárpát-medencébe érkezett
besenyők idővel összeolvadtak
a magyarokkal, azonban emléküket
számos településnév őrzi hazánkban
és a határokon kívül is.
MTI - V.M.
Új számlavezetőt keres és utcanevet
is változtatott a város közgyűlése
Új oktatási
bázis létesülhet
Nyári táborok
diákoknak
Az Úttörő utca
elnevezés Besenyő
utcára módosul
Befejeződött a nagykanizsai
Kanizsai Dorottya Kórház új
sürgősségi osztályának építészeti
munkája. Az egészségügyi intézmény
várhatóan szeptembertől
fogadja a betegeket – közölte az
intézmény főigazgatója szerdán,
sajtótájékoztatón.
Brünner Szilveszter elmondta, a
mintegy félmilliárd forintból elkészült,
csaknem ezernégyzetméteres,
részben teljesen új épületszárnyban
fogadják a mentőautókat. Sürgősségi
és a fertőzéses szövődményeket
kezelő szeptikus műtőt, valamint
vizsgálóhelyiségeket alakítottak ki,
s nyolc beteg kórtermi elhelyezését
tudják majd biztosítani.
Az orvostechnikai eszközök
már megérkeztek. A bútorok beszerzésére
kiírt közbeszerezés még
tart. Nyáron várhatóan az informatikai
korszerűsítés is befejeződik.
A főigazgató felidézte, hogy
nagyjából másfél évtizede fogalmazódott
meg a hazai egészségügyben
a sürgősségi osztályok angolszász
mintára történő átalakításának igénye.
Nagykanizsán öt évvel ezelőtt
önerőből már kialakították ezt a
részleget. Ennek teljes felújítására
és bővítésére szolgál a hamarosan
lezáruló, az Új Széchenyi Tervből
finanszírozott beruházás.
Az MTI kérdésére elmondta, jelenleg
negyvenen dolgoznak a sürgősségi
osztályon, de a bővítés és a
biztonságos működés miatt legalább
a másfélszeresére kell emelni a létszámot,
amelynek nagyjából ötöde
lenne az orvosok száma. Afenntartónál
már jelezték az igényüket, ami
remélhetőleg a finanszírozás bővítésével
is jár, ugyanakkor nagyon nagy
hiány van szakemberekből – fűzte
még hozzá Brünner Szilveszter.
Cseresnyés Péter (Fidesz-KDNP)
Nagykanizsa polgármestere arra
emlékeztetett, hogy nagyjából négy
éve még a város, mint fenntartó indította
el a mostani beruházást,
amelyet azóta átvett az állam. A
megvalósításban némi csúszás
ugyan tapasztalható, de fontosabb,
hogy hamarosan a kor követelményeinek
megfelelő körülmények
között fogadhatják a Nagykanizsáról
és környékéről érkező betegeket.
Hangsúlyozta, hogy a kórházban
még folyik egy másik, a struktúra
bővítését lehetővé tevő jelentős
beruházás, és a tervek szerint
újabb fejlesztések is várhatók.
A Kanizsai Dorottya Kórház
sürgősségi ellátásának korszerűsítésére
tervezett költség mintegy
520 millió forint, amelyhez csaknem
448 millió forint támogatás
társul. Az építkezés - amelynek kivitelezője
a zalaegerszegi ZÁÉV
Zrt. – 2012 áprilisában kezdődött,
és az erre fordított összeg bruttó
455 millió forint – olvasható a beruházáshoz
készült sajtóanyagban.
MTI - Kanizsa
Kanizsa – Egészségügy 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. június 6.
Fizetett politikai hirdetés
Befejeződött a kórház új
sürgősségi osztályának
építészeti munkája
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa 6 – Gazdaság 2013. június 6.
Egyre többet lehet hallani manapság
egy, a Csónakázó-tó közelébe
tervezett üdülő- és élménykomplexum
megépítéséről.
Erről Lengyel Endre vállalkozót,
a Black Hole World Kft. ügyvezető
igazgatóját kérdeztük, aki
mindezt megálmodta, és szervezi
a projekt megvalósítását, mellyel
a fiataloknak is szeretne alternatívát
nyújtani és egyben a város
érdekeit is szolgálni. A gyors
megvalósulás érdekében üzleti
partnerek, befektetők és vállalkozók
jelentkezését várja.
– Két évet éltem Londonban,
ahová nyelvtanulás céljából mentem.
Azt tapasztaltam, ott a hihetetlen
pezsgő élet egy példaérték
parkélettel párosul. Jó idő esetén
egy gombostűt sem lehet leejteni,
annyi ember választja szórakozás,
kikapcsolódás helyszínéül a parkokat.
Jó volt látni azt a sok nyugodt,
pozitív embert, akik a barátokkal,
munkatársakkal, vagy éppen
a családdal töltötték idejüket.
Ekkor jött az ötlet egy olyan szórakoztató
centrum megvalósítására,
mely a közel 15 éve megálmodott
üdülőfalu terveim mellé illesztve
a fiataloknak és idősebbeknek
is egyaránt kikapcsolódási
lehetőséget, munkalehetőséget és
közösségi létet biztosít, e mellett
pedig Nagykanizsa érdekeit is
szolgálja - mondta elöljáróban
Lengyel Endre.
Hozzátette, a világon egyedülálló,
szabadalommal védett, és
teljesen saját ötlet alapján megépülő
háromszintes kalandpark és
üdülőfalu kivitelezése lépcsőzetesen
valósulna meg a Kisfakoshoz
közeli 30 ezer négyzetméteres saját
területen. Első lépésként a
másfél kilométeres földalatti labirintusrendszert
és a benne található
rémségek barlangját realizálnák,
ahol a fizikai megpróbáltatásokon
túl pszichikai viszontagságokra
is számíthatnak a vendégek,
valamint megismerkedhetnek
a szénbányászattal, barlangászattal,
ásványokkal és a földalatti
élővilággal is.
Ezt követően a föld felszínén
folytatódnának a kalandpark építési
munkálatai a Toldi pályával és a
hagyományos, máshol is megtalálható
szórakoztató elemek megépítésével.
Lehetőség nyílik a levegőben
kifeszített több száz méter
hosszú drótkötélpályán való lecsúszásra,
függőhidakon való átkelésre,
mászófal meghódítására, de
akár lovaglásra, íjászatra, csapatjátékokra
is. A Toldi pálya pedig a
maga különleges erőelemeivel az
erős emberek játszóteréül szolgál
majd, amely akár világversenyek
szervezésére is alkalmas lehet.
Utolsó ütemben pedig az üdülőfalu
megépítése történne. Itt üzleti
konferenciák, találkozók csapatépítő
tréningek megtartására lenne
lehetőség. A népi építészet megőrzésével
megépülő épületek száz
évet repítik időben vissza az idelátogató
vendégeket. Vendégházakkal,
állandó kiállítású falumúzeummal,
kézműves műhelyekkel,
istállóval, kisállat simogatóval
várják majd a vendégeket a világ
minden pontjáról.
Így nem csupán a föld alatt, a
földön, hanem a levegőben is különlegességek
egész sorával találkozhatnak
a fiatalok és idősek egyaránt
az év 365 napján. Egész évben
az évszaknak, hagyománynak
és nemzeti ünnepeknek megfelelően
szerveznének programokat, vásárokat,
fesztiválokat, konferenciákat.
Ahogy a vállalkozó hozzátette,
tervei megvalósításához komoly, a
város érdekeit szem előtt tartó főleg
helyi befektetők, vállalkozók
jelentkezését várja – a +36 30 392
0798-as telefonszámon vagy a
blackholeworldkft@gmail.com email
címen –, hogy minél előbb elkezdhessék
a kivitelezést. A jövőben
pedig a Magyarország további
öt pontján, és nemzetközi szinten
is szeretne befektetőket, franchise
partnereket bevonni és így a világ
számos országában központokat
létesíteni.
– Elsődleges célom, hogy az
önös üzleti sikereken túl segítsem
a városunk turisztikai felzárkózását,
a fiatalok hazai boldogulását a
pozitív életszemléletük erősítésével,
továbbá a közösségi lét itthoni
megtelepedését – szögezte le ismét
Lengyel Endre.
V.M.
Üdülő- és élménykomplexum a Csónakázó-tónál
Bővítették a termékpalettát,
egy komplett szolgáltatást kívánnak
nyújtani az építkezésekhez a
Nagykanizsa Téglagyár Kft.-ben.
Tégla, cement, áthidalók, falazóés,
padlólap téglák, csempék, járólapok
forgalmazásával foglalkoznak
jelenleg, de tárgyalnak
nyílászárókat gyártó cégekkel is.
Szlovénia, Horvátország, Szlovákia
és Románia mellett tetőcserép értékesítéssel
megjelentek tavaly az ukrán
piacon is – mondta Mavolo Krisztián
ügyvezető, aki hét éve dolgozik a
gyárban, és három éve irányítja. – A
tégla forgalmazásával azonban nem
lennének ott versenyképesek a magas
fuvardíj miatt. Apiackutatást azonban
tovább folytatják idén is, legközelebb
osztrák szakkiállításon mutatkoznak
be. Amikor Mavolo Krisztián a cég
élére került, még ötven dolgozóval látták
el a feladatokat. Az épületek ma is
azt a képet mutatják az érdeklődőknek,
mintha tevékenykednének bennük,
csak éppen ünnepnap van, s nincs
sürgés-forgás sem az udvaron.
A privatizáció során az olasz cég
azzal a szándékkal vásárolta meg a
nagykanizsai téglagyár 24 hektáros
területét, hogy Magyarországon belül
majd itt, Nagykanizsán épít fel egy új
tetőcserépgyárat. Agyártáshoz a zalai
agyag minősége kiválónak bizonyult,
és a vásárlásnál fontos szempont volt
még az is, hogy a régi gyár jól bejáratott
értékesítési láncolatán keresztül
kezdhetik el a cserépértékesítést Magyarországon.
Az olasz cég vezetése
sajnos nem tudta megvalósítani elképzelését.
A vásárlást követően jelentkezett
gazdasági válság következtében
lecsökkent az építkezések száma,
az építőanyagok iránti kereslet. A
téglaértékesítés, ha nem is nagy tételekben,
ennek ellenére folyamatos a
kanizsai gyárban. A fogyatkozó árukészletet
az elmúlt évtől olaszországi
bérgyártással egészítik ki, mivel a
meglévő korszerűtlen technológiával
már nem lehet nyereségesen előállítani
a termékeket. A távolság így sem
hosszabbítja meg a várakozási időt, a
megrendelt árút egy héten belül leszállítják
a vevőnek. A tervezett új
csarnok, és a gyártósor tervei megvannak,
a beruházást azonban egyelőre
le kellett állítani a megrendelések
számának visszaesése miatt.
B.E.
A termelés szünetel, de az értékesítés folytatódik
A Kanizsa TISZK „Merre
visz az út?” projektjének jóvoltából
a zalakarosi Móra Ferenc
Általános Iskola 7. osztályos diákjai
nemrégiben a Hotel
Kőnigbe látogattak. Az üzemlátogatás
célja elsősorban az volt,
hogy a pályaválasztás előtt álló
fiatalok betekintést nyerjenek a
vendéglátó szakmába.
A nagykanizsai hotel éttermi,
konyhai, cukrász és szállodai részlegének
mindennapi munkafolyamataival
ismerkedtek meg a gyermekek
a látogatás során. Erre elsősorban
azért van szükség, hogy
a 7-8. osztályos fiatalok lássák
meg gyakorlatban is, mennyire
összetett a vendéglátó szakma –
hangsúlyozta Horváth László. A
Hotel Kőnig igazgatója elmondta,
hogy két éve nyújtanak pályaválasztási
segítséget az általános iskolás
diákoknak, akik közül vélhetően
többen vendéglátó szakirányban
tanulnak tovább. Ugyanis
évente mintegy 50-60 középiskolás
tölti gyakorlatát a Kiváló
Szakmai Oktatóhelyként elismert
hotelben, ahol versenyképes és
teljeskörű képzésben részesülnek.
Sz.Zs.
Közelkép a vendéglátó szakmáról
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. június 6. Kanizsa – Határon át 7
Ezt a germán mondást a Tierheimleben
In Not német állatvédő
szervezet vezetője, Sabine
Gimmüth idézte csütörtökön délelőtt
a városházán a sajtó képviselőinek.
A város állatotthonának
fejlesztésére indított gyűjtést
jelentős összeggel támogató
német vendégeket Cseresnyés
Péter polgármester fogadta,
majd ezt megköszönve adott át
oklevelet a szervezet vezető képviselőjének
a város első embere.
Az oklevél átadása után informális
megbeszélés vette kezdetét,
amely során Cseresnyés Péter kifejtette:
jelentős szemléletváltás történt
két évvel ezelőtt a nagykanizsai önkormányzatnál,
ami nem csak szavakban,
de tettekben is megmutatkozik.
Az árva kutyák, illetve a város
kutyás közössége problémáinak
a megoldását, hosszútávú rendezését
tűzték ki célul, és ennek eléréséhez
egyre közelebb kerülünk. Ennek
egyik fő mérföldköve az állatotthon
ez évi, nagyarányú fejlesztése,
amelynek célja nemcsak az uniós
normáknak való megfelelés, hanem
az ott élő állatok életkörülményeinek
javítása is.
A polgármester tájékoztatta a
német vendégeket a városvezetés
kutyákat és kutyásokat érintő,
hosszútávú elképzeléseiről. Itt
érintette elsősorban, hogy a kéthárom
éves léptékben számított
program első részében az állatmenhely
ügyét kívánják megnyugtatóan
rendezni. Új kennelsor és
egy karantén kerül megépítésre
még a nyár folyamán, illetve különböző
kiszolgáló egységeket is
telepítenek az állatotthonba. További
területek kerülnek megvásárlásra,
amellyel közel kéthektárosra
bővül majd a nagykanizsai
menhely: az egyik elérendő cél tulajdonképpen
térségi központtá
válni. Ugyanakkor figyelnek a város
kutyás közösségének a gondjaira
is, ezért nemsokára több futtató
is megépítésre kerül, valamint a
város számos pontjára helyeznek
ki kutyaürülék-gyűjtő edényeket.
A német szervezet vezetője,
Sabine Gimmüth hangot adott abbéli
örömének, hogy a nagykanizsai
városvezetés példaértékű módon
áll az árva állatok ügye mellé.
Kifejtette azt is, hogy rendkívül
szimpatikus számukra a fiatalok és
idősek bevonása az állatotthon életébe,
Németországban ez már egy
jól működő módszer, Nagykanizsa
ebben is úttörő. Nagyon fontos,
hogy az állatotthon vezetősége lelkiismeretes,
odaadó munkát végez
az árva állatokért, ezért is figyeltek
fel Nagykanizsára tavaly augusztusban.
Úgy vélik, hogy a város vezetése
megvalósítható megoldásokkal
igyekszik a kutyatartást valódi,
európai szintre emelni. A német
szervezet ezt az igyekezetet ismerte
el az adományozásával,
amely segítség és együttműködés
immár rendszeresnek tekinthető,
hiszen a nagykanizsai állatotthon
teljes jogú partnerükké vált. Jelenleg
havonta jönnek a dél-zalai városba,
és ezt a kapcsolatot szeretnék
továbbfejleszteni, ily módon
bekapcsolódni Nagykanizsa életébe.
Tápokat és más állateledelt
rendszeresen hoznak látogatásaik
alkalmával, illetve ilyenkor átlagosan
fél tucat kutyust visznek magukkal
Németországba. Ezt az immár
jól működő, örökbefogadó
programot természetesen tovább
folytatják, sőt, ki is terjesztik, egyre
több német család érdeklődik
náluk kanizsai árva kutyusok iránt.
Ebben az évben elsősorban az állatok
orvosi költségeinek a viselésében
szeretnének érezhető segítséget
nyújtani, érteni kell ez alatt elsősorban
az oltások díjait, valamint
az általuk rendkívül fontosnak tartott
ivartalanítási programot is. Továbbá
építőanyaggal is kívánják támogatni
az állatotthon tervezett bővítését,
az új egységek megépítését.
A német vendég végül kifejtette:
amennyiben a továbbiakban is
hasonló, valódi eredmények, és
együttműködés mutatkozik és valósul
meg Nagykanizsa és a Tierheimleben
In Not között, úgy az állatotthon,
és Cseresnyés Péter bizton
számíthat a további, hosszú távú
német támogatásra – tájékoztatta
a Kanizsa Hetilapot dr. Papp Attila,
az állatmenhely sajtóreferense.
Kanizsa
Köszönet a német állatvédőknek
Együtt erősebbek vagyunk
Fotó: Varga Mónika
8 Kanizsa – Krónika 2013. június 6.
Sok szabadideje van, és elhivatottságot
érez arra, hogy segítsen másokon?! Szívesen
venne rész helyi értékmegőrző kulturális
és környezetvédelmi programokban?
Nincs munkahelye?
Önnek nem volt lehetősége a közfoglalkoztatásban
részt venni, de jogosultságot
akar szerezni a foglalkoztatást helyettesítő
támogatás megszerzéséhez? Keresse
fel a Nagykanizsai Önkéntes Pontot, ahol
közérdekű önkéntes munka révén nyílik
lehetősége megtartani támogatását.
Te is lehetsz önkéntes!
Tanulsz, de még nem tudod, mit szeretnél
csinálni igazán? Most fejezted be az iskolát
és nincs még szakmai gyakorlatod?
Dolgozol, de nem tudod, hogy ez-e a neked
való munka? A fiatalok, pályakezdők szempontjából
előnyös, ha első munkahelyi gyakorlatukat
segítő környezetben végzik.
Nem tudod, hol töltsed le az ifjúsági közösségi
szolgálatot? Anemzeti köznevelésről
szóló törvény szerint az érettségi vizsga
megkezdésének feltétele ötven óra közösségi
szolgálat teljesítése, amelyet első alkalommal
a 2016. január 1-je után érettségi
vizsgára jelentkező tanulóknak kell igazolniuk.
Keresd fel az Önkéntes Pontot!
Csatlakozzon közösségfejlesztő értékteremtő
és megőrző vagy városszépítő
programjainkhoz! Néhány példa, hogy hol
és miben segíthet.
􀂊 Jótékonysági gyermektábor
􀂊 A kanizsai gőzős felújítása
􀂊 Kórházi önkéntes segítő szolgálat
􀂊 Térségi bűnmegelőzési program
􀂊 Adományközpont
􀂊 Amatőr színjátszócsoport
􀂊 Művészeti galéria
􀂊 Önkéntesek toborzása térségi
nagyrendezvényeken
Próbálja ki magát önkéntesként!
Az önkéntes tevékenységének köszönhetően
gyakorlatot szerezhet, kiszélesítheti
ismeretségi körét és
gyakran ennek köszönhetően juthat
később fizetett munkahelyhez.
Várja Önt a nagykanizsai Önkéntes
Pont a Halis István Városi Könyvtár alagsorában,
vagy a civiliroda.eu honlapon,
és most a Sárkányhajó Bajnokság és
Roadshow-n is június 7-9-ig a Csónakázó-
tónál.
Vödör – Vidéki önkéntes döntések
rendszere, főként-önként.
Várjuk közénk!
Ön is lehet önkéntes!
Mózes Pál nyugalmazott tanácselnök,
a napokban megjelent
könyvét mutatta be a sajtó
képviselőinek a kötet szerkesztője,
Horváth Ilona a Honvéd Kaszinóban
tartott sajtótájékoztatón.
Gondolatait maga a szerző
is megosztotta a jelenlévőkkel.
A nagyközönség május végén
ismerkedhetett meg a 300 példányban
megjelent könyvvel a Kaszinó
tükörtermében. A kötetet – melyet
Dr. Horváth György lektorált,
ajánló sorait Petike Antal írta –,
Tüttő István, Nagykanizsa volt
polgármestere mutatta be. Közreműködtek
a Dr. Mező Ferenc –
Thúry György Gimnázium és
Szakképző Iskola diákjai.
Horváth Ilona bevezetőjében elmondta:
Mózes Pál 27 éven keresztül
állt Nagykanizsa élén. Enynyi
időn keresztül egy vezető sem
irányította városunkat. A könyv
bemutatja a szerző életét, gyermekkorától
egészen a nyugdíjazásáig;
pályaválasztását, szakmai tevékenységét,
majd a tanács élén
végzett munkáját. Olyan információkat
is közöl, amelyek eddig teljesen
ismeretlenek voltak a nagyközönség
számára. A kötetben
Mózes Pál átfogó képet ad egy
korszakról, arról az időszakról,
amelyben ő élt és dolgozott. Ez a
27 év megalapozta városunk további
fejlődését.
A sajtótájékoztatón Mózes Pál a
könyv megjelenésének körülményeiről,
indítékairól, tartalmáról többek
között elmondta, szeretné, ha írása
Kanizsa és a megye minél több polgárához
eljutna, mert a város és a
megye viszonya mindig a figyelem
középpontjában állt, egy kritikus
pontot jelentett, és e körül zajlott az
események nagy többsége is.
A szerző nem készült sem emlékei
megírására, sem vallomás tételre,
hiszen ő csak egyike volt
azoknak a városi vezetőknek – sorrendben
a tizenhatodik –, akik az
1868-as kiegyezés óta a város élén
dolgoztak. Ráadásul egy olyan
korszakban, amely új és más volt a
korábbiakhoz képest. Ez az államszocializmus
időszaka volt. Ismerte
a várost, részt vett a fejlesztésében,
az események zajlásának főszereplője
volt hosszú éveken át,
és ő élte át talán a legtöbb kudarcot
is ebben a városban.
Hogy mégis miért vállalkozott az
írásra, annak egyik oka az volt, hogy
nyugdíjazását követően, a várost járva
sok ismerőse biztatta emlékei, tapasztalatai
megírására. Többen úgy
fogalmaztak, hogy ne vesszenek
kárba a tanácsi szolgálatban eltöltött
27 évi regnálásának tapasztalatai,
erőfeszítései, amelyeket ráadásul
együtt élt meg a város lakosságával.
„Egy korszakról, annak politikai,
társadalmi, szakmai kapcsolatainak
természetrajzáról szólnak az
emlékeim, a vallomások. Ez 40
évig tartott, történelmi mércével
mérve nem volt hosszú időszak, s
tulajdonképpen a második világháború
egyik következménye lett. Ez
volt a szocializmus korszaka,
amely mást hozott, hiszen a nagytöbbség
részére – ugyanakkor a kisebbség
rovására – megteremtette
az általános felemelkedés lehetősé-
Mózes Pál megkerülhetetlen vallomásai
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa 2013. június 6. – Krónika 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
VOKSH Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
TANFOLYAM INDUL
2013.06.10-én 16 órakor
hétközi
2013.06.17-én 16 órakor
(gyorsított) személyautó és
motor kategóriákban
INGYENES ELMÉLETTEL
2013.06.12-én 16 órakor
C, D, C+E
2013.06.14-én 14 órakor
gépkezelő
(targonca, emelőgép
és földmunkagép)
Részletfizetés!
Ingyenes
tankönyvkölcsönzés!
gét. Megnyitotta az érvényesüléshez
és kibontakozáshoz vezető
utat, s kialakította a jobb megélhetés,
a továbbtanulás, valamint az
értékteremtés feltételeit is. Az új
rendszer azonban – mint a második
világháború terméke – korlátozta a
szabad gondolkodást és vélekedést,
szabályozta a gazdaság és piac
mozgásterét, a szükségesnél jobban
irányította életünk alakulásának
feltételeit, továbbá megszabta
a demokrácia működésének határait.”
– Olvashatjuk a könyv utószavában.
– Mindig és mindenhol,
minden munkakörben és beosztásban,
bárhova is vezetett az utam a
saját elhatározásom révén, vagy
sodort az élet akár nem mindig
csak a tőlem függő helyzetek következtében,
arra törekedtem, hogy
a közjó érdekében tevékenykedhessek.
Néha a körülmények elgondolkodtattak,
az azonnali elvárások
pedig ijesztőnek tűntek. A
sok ismeretlen, a felelősségnek a
haladéktalanul rám nehezedő súlya
a már jelzett sorsfordulóimon arra
késztettek, hogy kellő körültekintéssel
feltérképezzek minden olyan
körülményt, amely akadályozója
vagy elősegítője lehet az eredményes
helytállásomnak.”
Az eseményeknek hosszú időn át
a szereplője, közülük sokaknak a főszereplője
voltam. Ezek természetüknél
fogva mély nyomokat hagytak
bennem, formálták a várost,
meghatározták annak fejlődését, továbbá
sokoldalú hatással voltak a
lakosság élet- és munkakörülményeinek
alakulására. A történések
pozitív kimenetelű menedzselése
körültekintő és felelős hozzáállást
kívánt tőlem és munkatársaimtól.
Ezt csak azokkal a személyekkel lehetett
vállalni, akikben megbíztam.”
„Egy városi vezető – mindenkori
–, ha tartása és önbecsülése van, addig
marad saját akaratából a posztján,
ameddig a sokoldalú és bonyolult
viszonyrendszerben a település
érdekeit nagy százalékban érvényesíteni
képes. Én a 27 évi tanácsi működésem
ideje alatt, 1985-86-ban
kerültem olyan dilemma elé, hogy
fontolgatnom kellett, lemondjak-e
vagy nem. Ekkortájt Kanizsán és
körülöttem is megromlott a morál,
amely számomra nem volt vállalható.
1985-ben a városközpont rekonstrukciójának
az első eredményei
beértek, s a további lépések
folytatásának a realitása is körvonalazódott.
A párt és a vele szövetségre
lépett szűk populista csoport
azonban a politikai demagógia zászlajára
tűzte: inkább több lakást a jogos
igénylőknek, jobb szociális ellátást
a rászorulóknak a belváros korszerűsítése
ellenében. A politika
cserbenhagyott, ezért kezdeményeztem
a távozásomat, éppen volt is jó
ajánlatom, de lebeszéltek róla, mert
szerintük a körülmények megítélését
eltúlzom. Változásokat kértem,
megígérték, de nem teljesítették.”
Acsaládom jelentette az egyetlen
támaszt, amikor bántottak, amikor
barátaim, munkatársaim egy része
hátat fordított nekem a sok hazugság
hallatán. Sérelmeimet segítette
feledtetni a közvéleménynek a helyi
sajtóban közölt megnyilvánulásaimra
történő reagálása. Regnálásom
27 éve alatt nem kaptam annyi
elismerő, jó szót, mint ezt követően,
valamint megannyi biztatást
emlékeim megírására.
Mindezekről, és még sok mindenről
volt szó a sajtótájékoztatón,
melyekről olvashatunk Mózes Pál
könyvében.
B.E.
Első alkalommal hirdette
meg a Mária Rádió a magyarországi
és a határon túli egyházi
kórusok számára a versenyt.
Az eredetileg két naposra tervezett
program a nevezettek
magas létszáma miatt (64 kórus
jelentkezett!) 3 naposra bővült.
A zsűrit a magyar kórusélet
olyan kiválóságai alkották,
mint Sapszon Ferenc, a Kodály
Kórusiskola alapítója, prof.
Czifra János, a Salzburgi Dóm
karnagya, Béres György, a Gregorián
Társaság elnöke, Kollár
Éva, Mindszenty Zsuzsánna, a
Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem tanárai, Tardy László,
a Mátyás Templom karnagya.
Iskolánk gregorián kórusa, a
Schola Gregoriana Calasanctiana
május 24-én, pénteken énekelt a
gazdagréti Szent Angyalok Templomában.
Műsorunk a kötelező
Ave Maria antifonával indult,
majd Factus est Dominus introitust,
Alleluját, Veni Sancte Spiritus
pünkösdi alleluját, aztán a
Meditabor kezdetű offertoriumot,
majd a IV. gregorián miséből a
Sanctus és Agnus Dei-tételt énekeltük,
végül az Illumina faciem
tuam kezdetű communióval zártunk.
A schola tagjai: Kanizsai Laura,
Szokol Vivien, Magyar Borbála,
Kovács Anna, Paulik Flóra,
Maurer Kata, Lovrencsics Dóra,
Szabó Dóra, Kéri Eszter,
Kamenár Orsolya, Arany Veronika,
Szekeres Andrea, Csizmadia
Tímea, Pőcze Borbála és Szabó
Csenge. Gyönyörűen énekeltek
szólót: Kanizsai Laura, Magyar
Borbála–Kovács Anna, Paulik
Flóra és Maurer Kata.
A vasárnapi díjkiosztón kórusunk
ezüst minősítést kapott, s
meghívást a szeptemberi gálakoncertre,
melyet a Mária Rádió is
közvetít.
Lélekemelő volt a csodálatosan
tiszta ének, élmény volt együtt
lenni szeretetben a lányokkal!
Deo gratias – Istennek hála!
Ráczné Bella Cecília
A Piarista Szkóla a Mária Rádió I. Kórusversenyén
Kanizsa 10 – Hirdetés 2013. június 6.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.,
Tel./fax: +36/20-849-2341
A Mi a pálya? – Jövőnk az ifjúság II. című,
TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0202
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata a következő programokkal
várja a gyerekeket és fiatalokat
a "Mi a pálya? - Jövőnk az ifjúság
II." című TÁMOP-5.2.5/B-10/2-
2010-0202 azonosítószámú projekt
keretében:
TINIPRESS ÚJSÁGÍRÓKLUB
2013. június 11. 16-18 óráig a Pannon
Egyetem A épületében.
Ha szívesen írnál cikket, beszámolót
nyári utazásaidról, élményeidről, szeretettel
várunk!
EGOLAND
2013. június 17-21. naponta 9-14
óráig a HSMK-ban.
A tavalyi sikeres programsorozat folytatása,
lezárása. Önismereti, kommunikációs
tréning 13-20 éves fiataloknak
a társas kapcsolatokhoz szükséges
készségek, képességek fejlesztésére.
􀂊 Ha kíváncsi vagy, mi lakozik benned
􀂊 Ha másokat is szeretnél megismerni
􀂊 Ha jobb emberismeretre tennél szert
􀂊 Ha nyitottabbá kívánnál válni - ITT A
HELYED !
Ne feledd: önmagunk megismerése a
legnagyobb kaland, a legtitokzatosabb
felfedezés!
TÉT-tábor
2013. július 22-26.
Halis István Városi Könyvtár.
Hívunk minden olyan 12-20 év közötti
fiatalt, akinek nincs módja költséges
táborokban megtanulni mindezt, ami
kell az életéhez, de szeretne előbbre
jutni életpályáján!
Táborunkban INGYENESEN juthat
minden résztvevő sokféle információhoz,
technikai tudáshoz, zenei és művészeti
élményhez és segíteni akaró,
tudó barátokhoz! Nem hagyunk teret az
unatkozásnak. Egy hét szabadidőért
cserébe hétszer annyit kap itt mindenki!
További információ: Kardos Ferenc,
info@nagykar.hu vagy 06306287268
MOZGÁS-TÉR
2012. június 25-től augusztus 29-ig
Kedden, szerdán és csütörtökön
15.00-20.00
Helyszín: Nagykanizsán a Rózsa út
9. szám alatt. (Vívócsarnok mellett)
A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
sport- és közösségi programja 18
év alatti gyermekek számára a nyári
szünidőben.
􀂊 Önmagad érdeke.
􀂊 Egészséged védelme.
􀂊 Mozgásod élménye
􀂊 Társadalmunk értéke.
􀂊 Sportolási lehetőség, kellemes,
zárt környezetben.
Asztalitenisz, labdarúgás, kézilabda
, röplabda, tollaslabda.
Bródy János
Gyerekjátékok
„Kinőttél már a gyerekkorból,
de felnőtt nem vagy még
Megszoktad a játékaid
és folytatni szeretnéd...
Egész más, egész más ez a játék
Ha beállsz a körbe és vállalod
hogy nem ér a neved, nem mondhatod”
XXIX. NÉGYÉVSZAK KUPA
2013. JÚNIUS 15. szombat,
Mindenki Sportpályája 9.00 óra
Nevezni személyesen, a Családsegítő
és Gyermekjóléti Központban,
Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51.
szám alatt.
Nevezési határidő:
2013. június 13.
Mi a pálya? Nincs programod a nyárra?
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
Tel./fax: +36/20-849-2341, e-mail: gyorfy.aniko@nagykanizsa.hu,
www.miapalyank.hu, www.ujszechenyiterv.gov.hu
Kanizsa – Városháza 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. június 6.
Dénes Sándor a 12. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője
minden hónap második csütörtökén 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal
Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.)
Karádi Ferenc alpolgármester fogadónapját – a megszokottól eltérően – 2013.
június 12-e (szerda) helyett 2013. június 19-én (szerdán) tartja 8.30 órától 12.00
óráig a Polgármesteri Hivatal 1. emeleti tárgyalójában, Dr. Gyergyák Krisztina
aljegyző fogadónapját 2013. június 19-e (szerda) helyett 2013. június 12-én
(szerdán) tartja a Polgármesteri Hivatalban.
Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselő fogadóórát tart minden hónap második
szerdáján 17 órától a Kőrösi Cs. Sándor Általános Iskolában.
Sajni József önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2013. június 10-én (hétfőn)
16 órától 17 óráig a ligetvárosi óvodában, 17 órától 18 óráig a Vécsey Általános
Iskolában, 18 órától 19 óráig Miklósfán a Mindenki Házában. E-mail:
sajni.jozsef@nagykanizsapmh.hu.
Képviselői-tisztségviselői fogadóórák
A helyi rendelet szerint városunkban a maradékszemét gyűjtésére használatos
1100 l-es konténerek tisztántartásáról a közszolgáltató kötelessége gondoskodni
évente öt alkalommal. Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Netta-Pannonia
Környezetvédelmi Kft. munkatársai 2013. június 11-én, 12-én és 13-án (kedden,
szerdán és csütörtökön) zárt rendszerű, gépi konténermosást végeznek az egész
városban. Kérjük a házmesterek, illetve lakók segítségét abban, hogy a fent említett
napokon biztosítsák a hozzáférhetőséget a hulladékgyűjtő edényekhez.
Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.
Konténermosás
Tisztelt Nagykanizsai Polgárok!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város területén civil mozgalom (egyesület) létrehozását
tervezzük a helyben kialakult katasztrófa helyzetekben rászorulók megsegítésére,
és természetesen a gyors és hatékony beavatkozás céljából.
Az egyesületet 2013. őszéig alakítjuk meg teljesen önkéntes alapon, azzal a céllal,
hogy a kialakult katasztrófa helyzetben az érintett lakókat az önkéntes egyesületi
tagok segíteni tudják. Az egyesület a kármegelőzésben, a károk enyhítésében,
és a katasztrófahelyzet elmúlását követő kárfelmérésben, esetleges helyreállításban
kíván segítséget nyújtani a rászorulóknak.
Az egyesületbe várjuk mindazon lakosok, vállalkozók, szakmával rendelkezők
jelentkezését, akik szívesen vennének részt önkéntes alapon az egyesület munkájában:
orvosok, mentő ápolók, rendőrök, mérnökök (építő,építész), ácsok,
kőművesek stb., egyéb szakmákban jártas polgárok, 18. életévüket betöltött
személyek.
Az egyesületbe jelentkezni lehet 2013. július 30. napjáig a Zala Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Nagykanizsai Kirendeltségében (8800 Nagykanizsa,
Kossuth tér 25. ) Prepok Attila tű. alezredesnél és Faragó Géza tű. hadnagynál
az alábbi időpontokban, illetve elérhetőségen:
Személyesen: HÉTFőTÖL- CSÜTÖRTÖKIG (08:00-tól- 16:00-ig), PÉNTEKEN
(08:00-tól- 13:30-ig). Telefonon: Prepok Attila: +36-20-396-4003, 06
(93) 516-003-as számon a fenti időpontokban. E-mail cím:
attila.prepok@katved.gov.hu, geza.farago@katved.gov.hu.
Civil mozgalom katasztrófahelyzetre
Volt pedagógus kollégái
emlékeznek Petike Antalra
,,Vezesd őket, utat ne tévessz,
S magadhoz mindig hű maradj,
Mert élen állsz, és messze látszol,
Sose feledd: példa vagy!"
(Nagy László)
Pedagógusnap alkalmából Petike Antalra emlékezünk, a
Péterfy Sándor Általános Iskola első igazgatójára, akit a múlt hónapban
kísértünk utolsó útjára.
A Bajai Tanítóképző Főiskola, majd a Szegedi Tanárképző Főiskola elvégzése
után 1952-ben Muraszemenyére került, majd két év múlva Nagykanizsán
folytatta pedagógus pályáját a Vécsey (Kun Béla) Általános Iskolában.
Szakmai munkájára, pedagógusi elhivatottságára, a kulturális életben
való jártasságára felfigyelt a város akkori vezetése. 1963-ban tanácselnök
helyettesnek nevezték ki, megbízatása az oktatási és kulturális feladatok
irányítására szólt. Egy olyan időszakban került erre a posztra, amikor a
város a jövőjét, távlatait kereste. Aktív szerepe volt az oktatás-nevelés irányításában,
valamint a város kulturális intézményeinek kiépítésében.
Sikeres munkájának elismerését jelzik kitüntetései és a város pedagógus
társadalmának feléje áradó tisztelete is. Nagy büszkeséggel töltötte el,
amikor 2009-ben Nagykanizsa Megyei Jogú Város közgyűlése sok évtizedes
tanári és közéleti tevékenységéért Nagykanizsa Megyei Jogú Városért
kitüntető címet adományozta neki.
Élete legfontosabb időszaka volt, amikor iskolaigazgatóként dolgozott.
Kihívás volt számára egy olyan intézmény munkájának elindítása, vezetése,
amelyben a tantestület szakmailag felkészült és eredményeket produkáló
oktató-nevelő munkát folytatott.
A sikerekben gazdag iskola vonzotta a tehetséges fiatalokat. Vallotta,
hogy az ember testi és szellemi fejlődése elválaszthatatlan. Ezért szívügyének
tekintette és lelkesen támogatta a testnevelés tagozat elindítását az
iskolában.
Akik ismerték, és vele dolgozhattak, példát meríthettek sokoldalúságából,
kiegyensúlyozottságából, a munkájában örömét lelő ember nyugalmából.
Büszkeséggel és elégedettséggel töltötte el, amikor iskolája az ő kezdeményezésére
felvehette Péterfy Sándor nevét. Fontosnak tartotta, hogy mi
pedagógusok megismerjük a „Tanítók Atyjának” életútját, azonosuljunk
gondolataival: „Az iskolának a lelke a tanító. Az ő képzettségétől, buzgalmától
függ minden. A jó tanító teszi a jó iskolát.”
Volt kollégáid tisztelettel, szeretettel emlékeznek Rád. Búcsúzunk Tőled
Illyés Gyula szavaival:
„Úgy búcsúzzál, hogy könnyes szemed is mosolyogjon,
Úgy búcsúzzál, hogy csak azok emlékezzenek rád, akik szeretnek,
Úgy búcsúzzál, hogy mindenki visszavárjon akkor is, ha örökre
és véglegesen elköszönsz!”
Petike Antal (1927-2013)
Kanizsa 12 – Hirdetés 2013. június 6.
A tervezett projekt megvalósításának elsődleges indoka, hogy a községbe
érkező vizek további kártételét megakadályozzuk a meglévő vízelvezető
rendszer rekonstrukciójával. A projekt megvalósulásával érezhető módon
javult a községben élők életminősége, ezzel párhuzamosan az épített környezet
minősége és fenntarthatósága is.
A beruházás eredményeként Eszteregnye és Obornak településrészek
érintett, már kiépítésre került belterületi útárkainak a rendezésére, rekonstrukciójára
került sor, ezáltal az árkok mederszelvényei minden körülmények
között képesek a vizek tovább- és elvezetésére a befogadókba. 5034
fm burkolt árok, ebből 4873 fm mederelemmel történő építés valósult meg,
továbbá 460 fm földárok építés, valamint 1322 fm áteresz rekonstrukciójával
kapcsolatos új építés vagy tisztítás is megtörtént. Az árkokon található
kapubejárók esetén mintegy 1100 m3 mechanikailag stabilizált réteg került
beépítésre. A vízelvezető rendszer kiépítése mellett a szomszédos közutak
padkarészeinek a felújítása is feladata a projektnek 850 m3 helyi anyag
beépítésével. A vízrendezési projekt a már 2011. évben megvalósított,
szintén környezetvédelmi tárgyú Árvízcsúcs-csökkentő tározó vízvédelmi
projekttel együtt a térség környezetvédelmi és vízvédelmi rendszerében
jelentős szerepet tölt be, valamint szolgálja a községben élő lakossági célcsoport
életminőségének, életfeltételeinek a javítását, helyben tartását, illetve
a vidék fejlődését.
Sajtóközlemény
A Nyugat-dunántúli Operatív Program Helyi és térségi jelentőségű
vízvédelmi rendszerek fejlesztése (NYDOP-4.1.1/B-11)
keretében mintegy 89 millió forintos EU-támogatásból megvalósult
Eszteregnye község belterületi vízrendezési projektje.
Eszteregnye Község Önkormányzata
8882 Eszteregnye, Kossuth u. 3.
Telefon: 93/375-301,
Fax: 93/375-425
www.eszteregnye.hu
Fényre sötétedő lencse, dioptriás
napszemüvegklencse AKCIÓ 20 %
Az akció 2013. június 30-ig érvényes.
2013.06.11. KEDD 14:00 – 16:00 óra Kőrösi Csoma Sándor Ált. Iskola, Nk.
Csokonai u. 1. 2013.06.13. CSÜTÖRTÖK 10:00 – 12:30 óra Tótszentmárton
– Kultúrház, Felszabadulás u. 5. 2013.06.13. CSÜTÖRTÖK 14:00 – 16:00 óra
Magyar Vöröskereszt, Nk. Sugár u. 28.
Véradások időpontjai
Magyar Vöröskereszt
RAMDA
FűRÉSZÁRU-KERESKEDÉS
Nagykanizsa, Csengery út 111., tel.: 06-70-270-2222
Kalodás fa (éger szél) 1x1x1,70 m3 8.000 Ft+áfa
Méter tűzifa (éger) 1x1x1,70 m3 14.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél) 1x1x1,70 m3 15.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél apró) 1x1x1,70 m3 17.000 Ft+áfa
Méter tűzifa (akác, tölgy, kőris, bükk) 1x1x1,70 m3 18.000 Ft+áfa
Kalodás fa (éger, nyár) 1x1x1,70 m3 22.200 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy, bükk vegyes) 1x1x1,70 m3 24.200 Ft+áfa
Kalodás fa (akác) 1x1x1,70 m3 25.200 Ft+áfa
(A kalodás fa kaloda nélkül -1.000 Ft.)
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
10 km-en belül 4.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
20 km-en belül 5.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
30 km-en belül 6.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. június 6.
Horoszkóp
A bolygóállások szerint a hétvégén nehezen
dolgozza fel a munkatársaitól érkező híreket.
Ingerültségét lehetőleg ne éreztesse a családjával,
inkább foglalja le magát otthoni tennivalókkal,
s utána menjenek el fagyizni.
Ha továbbra is úgy dolgozik, mint egy
munkamániás, akkor számíthat arra, hogy a
gyerekei úgy nőnek fel, hogy alig látják önt.
Ez nem tesz jót senkinek sem. Tegye gyakoribbá
a velük eltölthető órák számát.
Az anyagi dolgok terén pozitív változásokra
számíthat. Fáradtságra nem kell panaszkodnia.
Ha a párjával megszemléli a Sárkányhajó
Fesztivált a Csónakázó-tónál, még a vitás
kérdéseikről is megfeledkezhetnek.
Kedvező fordulatot jeleznek a csillagok a
karrierje terén. Ha elfogadja az újabb ajánlatokat,
lehetőleg szakítson időt a pihenésre
is. Ha teheti, a párját ne tegye féltékenynyé,
inkább vonja be őt is a munkába.
Hogyha nem akarja zsákutcába vinni a kapcsolatát,
a boldogsága érdekében ne törődjön
az előítéletekkel. Aszámonkérés helyett
célszerűbb előbb tízig elszámolni, majd utána
megbeszélni a vitatott kérdéseket.
Érzelemdús hétvégére számíthat. Azonban
bajban lesz, ha késztetést érez némi trécselésre,
mert az időjárás-változás erősen lenyugtatja
a környezetében élőket. Keressen magának
olyan hobbit, ami jobban leköti a figyelmét.
Ha unatkozik a hétvégén, és nem találja
otthon a helyét, számtalan programmal
lekötheti szabad óráit. Ha netán szingli,
járjon többet társaságba, mert így könynyebben
rátalálhat önre a szerelem.
Önt nem kell külön megkérni arra, hogy legyen
megértőbb a környezetében élőkkel,
mert amúgy is ilyen. Ha netán felkeresi hétvégén
a Sárkányhajó Fesztivált, akár újabb
kedves ismerősökre is szert tehet.
Az utóbbi időben nem nagyon kedvelte a közös
családi programokat. A csillagok állása
szerint ezen a téren nem történik semmiféle
változás. Baráti körben azonban bőkezűbben
költekezhet, mert viszonozzák a gesztusát.
Bár szereti maga körül a változásokat, bele
kell törődnie abba, hogy gyökeresen úgy sem
tudja megváltoztatni az életét. A kedvesére
azonban bármikor számíthat, a féltékenykedés
helyett inkább szelídítse maga mellé.
Ha netán nem tud mit kezdeni a szabadidejével,
segítsen az olyan rokonainak, akik hálásan
fogadják a kétkezi munkáját. Ajóleső fáradtság
után törődjön magával is. Figyeljen
az egészségére, táplálkozzon változatosan.
Nyugodt, pihentető hétvégére számíthat.
Karrierje egyenesben van már, így szabadidejének
minden percét ellazulással töltheti.
Mindehhez elegendő lesz egy néha fodrozódó
kerti tó víztükre is.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
VEGYES
SZOLGÁLTATÁS
Nk-án a Király u. 31-ben 86 m2-
es tetőtéri, igényes lakás saját, zárt
parkolóval és padláshasználattal
eladó. Irányár: 13,2 millió Ft. Tel.:
0630/542-2272 (7581K)
Készpénzért vásárolok festményt,
porcelánt, régi népi parasztbútorokat
és ruhákat, valamint
használati tárgyakat és teljes
hagyatékot. Tel.: 0620/555-3014
(7582K)
Horgászbotok és horgászorsók
változó áron eladók. Érd.:
0630/227-3294 (7584K)
Kanizsa – Sport/14 Apró 2013. június 6.
INGATLAN
Több dunántúli településen
rendezték a tekézők úgynevezett
Nyugat Egyéni Bajnokságát, valamint
Bázakerettyén a már hagyományos
Lukvár Ferenc Emlékversenyen
is vettek részt kanizsai
tekések.
Az egyéni versenyek közül a
répcelaki Nyugat Egyéni Serdülő
Lány Bajnokságon Katona Terézia
(Nagykanizsai Teke SE) 520 fával
jutott a június 8-i országos fináléba.
A fiúk Herenden versenyeztek,
közülük Sipos Károly (Nk. Teke
SE; 509) készülhet a döntőre, az
ifjúsági korosztályos fiúk – szintén
répcelaki – versengésében pedig
Bánhegyi János (Nk. Teke SE;
559) teljesített úgy, hogy készülhet
az országosra.
A Lukvár Ferenc Emlékversenyen
a kanizsaiak női csapata
(Tuboly Jenőné, Pázsitné Lukács
Kató, Eszenyi Ambrusné, Tóth
Ferencné) első, míg férfi együttesük
(Bukovics László, Bende Zsolt,
Magyar Zoltán, Tóth Tibor) második
helyezést ért el.
Időközben az NB II-es csapatbajnokságban
véget értek a küzdelmek.
Nagykanizsai Teke SE – Dombóvári
Spartacus 8:0.
NB II Dél-nyugati csoport tekemérkőzés,
22. forduló. Nagykanizsa.
Hazai pontszerzők (Teke SE):
Bánhegyi János, Magyar Gábor,
Istiván Attila, Bukovics László, Dr.
Molnár József, Bende Zsolt.
Ifjúságiak: 1:0
A nagykanizsai csapat a bajnoki
szezont az 5. helyen zárta az
NB II Dél-nyugati csoportjában.
A Teke SE mindössze négy pontra
volt a dobogó legalsó fokától,
de a 4. helytől is mindössze
egyetlen pont választotta el. Az
együttes még inkább szeretne beleerősíteni
az elkövetkezendőkben,
s szurkolóinak is még nagyobb
örömet szerezni.
P.L.
Répcelaktól Bázakerettyéig gurítottak
Vérmes reményei nem lehettek
a női asztalitenisz Extra ligában
szereplő Kanizsa Sörgyár
SE csapatának az alsóházi ráadásban,
s ez végül igazolódott
is: a dél-zalaiak az utolsóként
zártak.
Egri ÁFÉSZ SC I – Kanizsa
Sörgyár SE I 7:3. Női Extraliga
asztalitenisz-mérkőzés, rájátszás
az 5-8. helyért, Eger.
Eredmények: Angyal, Iszajeva -
Ladányi Dóra, Végh Zsuzsanna 3:0,
Angyal - Bicsák Bettina 3:0,
Révészné - Végh 1:3, Iszajeva - Ladányi
3:0, Angyal - Végh 1:3, Iszajeva
- Bicsák 3:0, Révészné - Ladányi
3:0, Iszajeva - Végh 2:3, Angyal
- Ladányi 3:2, Révészné - Bicsák 3:0
Az Eger és a Kanizsa együttese
egy mérkőzésen döntött arról, hogy
melyik csapat mérkőzhet az ötödik,
illetve hetedik helyért. Ugyan
Végh Zsuzsanna mindhárom mecscsét
hozta, ez azonban a jóval esélyesebb
házigazdák ellen kevésnek
bizonyult, így a dél-zalaiak a hetedik
pozícióért játszhattak.
Statisztika PSC I (7.) – Gejzír-
Kanizsa Kft. Varga Trans Pápa
Kanizsa Sörgyár SE I (8.) 7:3.
Női Extra liga asztalitenisz-mérkőzés,
rájátszás a 7. helyért. Budapest.
Eredmények (elöl a hazaiak):
Bándó - Pattantyús - Végh-Ladányi
3:1, Pattantyús Petra - Andik Georgina
3:0, Számely Anna - Végh Zsuzsanna
1:3, Bándó Petra - Ladányi
1:3, Pattantyús - Végh 1:3, Bándó -
Andik 3:0, Számely - Ladányi 3:0,
Bándó - Végh 3:1. Pattantyús - Ladányi
3:2, Számely - Andik 3:0.
A mérkőzésre a Végh, Ladányi,
Mógor trióval számolt Jakabfi Imre
szakvezető, de Mógor Evelin egyetemi
vizsgája miatt lemondta az
összecsapást, így Andik Georgina
léphetett előre, akinek ez volt első
élvonalbeli szereplése. Az esélyek
így sem változtak túlzottan, a hazaiak
voltak kedvezőbb helyzetben.
Annak ellenére, hogy a páros
meccsből a házigazdák jöttek ki
jobban, a mérkőzés elején jól tartották
magukat a kanizsaiak, még a vezetést
is sikerült megszerezniük. A
Statisztika azonban kiegyenlített, a
hajrában pedig már nem tudtak győzelmet
elcsípni Végh Zsuzsannáék.
Addig persze Ladányi legyőzte a
mindig veszélyes Bándót, utána azonban
némileg váratlanul kikapott
Számelytől. Pattantyússal éles összecsapást
vívott, melynek végén bármi lehetett
volna. Végh amit lehetett, megtett,
hiszen húzta a csapatot, Bándó
azonban megállította. Andik beugróként
a várakozásoknak megfelelően állt
helyt első extraligás mérkőzésén.
Jakabfi Imre edző: „A várakozásnak
megfelelően szoros, jó meccset
játszottunk.. A mérkőzés képe alapján
a döntetlen, vagy akár a győzelem
is benne volt a mérkőzésben.
Sajnos, a bajnokság számunkra igazán
fontos mérkőzésein nem volt
igazi harmadik játékosunk, így pedig
nagyon nehéz nyerni.”
P.L.
Nem sikerült megszerezni a hetedik helyet
Csepelen rendezték az idei
szabadfogású II. korcsoportos
(2002-2003-as születésűek) és leány
III-IV. korcsoportos (1998-
2000-ben születettek) diákolimpia
országos döntőit. Kanizsai
részről a női mezőny egyik esélyese,
a néhány hete serdülő országos
bajnoki címet szerző Szabó
Jázmin (Zrínyi Iskola) az 52
kg-osok között, négy magabiztos
győzelemmel a diákolimpia országos
fináléjában is a dobogó
legtetejére állhatott.
A fiúknál a sarokcsont sérülése
miatt jócskán kihagyó Nemes Benjamin
(Zrínyi) a 69 kg-osoknál
mérlegelt és bronzéremig jutott.
Ezzel egy időben a szabadfogásúak
kadet (15-17-évesek) Európa-
bajnokságára készülő válogatottja
a szlovákiai Kassán vett
részt felkészülési versenyen. A két
KBSE-s birkózó, a 42 kg-os Németh
Márton és a 46 kg-os Egyed
Balázs pályafutásuk első ilyen
korosztályos versenyén remekül
helytálltak: előbbi két győztes,
egy vesztes meccsel a második,
míg utóbbi szintén két győztes és
egy vesztes mérkőzéssel a harmadik
helyen végzett. Mindketten
Esztergomban folytatják a továbbiakban
a felkészülést az Európabajnokságra.
P.L.
Szabó
diákolimpiai
győztes,
Németh és
Egyed útban
az Eb felé...
Kanizsa 2013. június 6. – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Az elmúlt hétvégén rendezték
a fővárosi Gerevich Aladár
Nemzeti Sportcsarnokban az
utánpótlás kardvívók magyar
bajnokságát. Atöbb mint 200 fős
indulói létszámot tömörítő mezőnyben
a Nagykanizsai TE
1866 vívó reménységei is pástra
léptek. Közülük Milassin Mór
nem talált legyőzőre.
A kanizsaiak közül Milassin
Mór (képünkön edzőjével, Piecs
Adriennel) nyújtott kiemelkedő
teljesítményt, aki korosztályában,
a gyermek fiú kardban magyar bajnoki
címet szerzett, valamint az
egy évvel idősebbeknél – újonc fiú
kard – is felállhatott a dobogóra,
hiszen bronzérmet nyert.
Eredmények:
Gyermek fiú kard (2000 és utána
születettek): 1. hely Milassin
Mór (Nagykanizsai TE 1866;
edző: Piecs Adrienn). Gyermek
leány kard (2000 és utána születettek):
8. Mádé Réka (edző: Kiss
György). Újonc fiú kard (1999 és
utána születettek): 3. hely Milassin
Mór. Serdülő leány kard (1998 és
utána születettek): 5. hely Flumbort
Sára (edző: Piecs Adrienn)
„Nagyon boldogok és elégedettek
vagyunk az elért eredményekkel.
Magyar bajnoki címet nyerni
mindig felemelő érzés – fogalmazott
Piecs Adrienn, az ifjú tehetség
trénere. – Utoljára ez 3 éve adatott
meg nekem és szakosztályunknak
Dobó István aranyérménél. Milassin
Mór ranglistavezetőként érkezett
a versenyre és megérdemelten
nyert, szép és okos vívást
bemutatva. Egész évben ezért dolgoztunk
és meglett az eredménye,
így újra nagykanizsai vívó állhatott
a dobogó tetejére.”
A közeli jövőről is szó esett az
értékelésben: „Jövő héten Budapesten
a csapat magyar bajnokságokon
versenyzünk ugyanígy az
utánpótlás korosztályokkal, és
azon is vannak éremszerzési, dobogós
esélyeink. A csapatversenyeknek
mindig más hangulata
van, mint az egyéni versenyszámoknak.
Nagy csatákra számíthatunk,
és remélem, szép eredményekkel
térünk haza.” – zárta mondandóját
Piecs Adrienn.
P.L.
Országos bajnoki címig vívott
A férfi OB I B-s vízilabda-bajnokság
felsőházi rájátszásában
úgy tűnik, a nagy dolgok eldőltek
– a kanizsai együttes szempontjából
is. A végére kifulladni
látszanak, ez azonban nem jelenti
azt, hogy az idénytől szépen ne
búcsúzhatnának...
Tatabányai Vízmű SE (6.) -
Heat Group Kanizsa VSE (4.) 7-6
(0-3, 4-2, 2-1, 1-0). OB I B férfi vízilabda-
mérkőzés, rájátszás az 1-6.
helyért, 5. forduló. Tatabánya, 50
néző. Vezette: Vogel, Horváth M.
Kanizsa: Kiss Cs. - Bencz,
Kaszper G. 1, Kéri, Virt M. 1, Kádár
4, Gulyás. Csere: Karácsony
T., Cserdi, Kis Zs., Mrvicic, Klie.
Edző: Németh Zsolt.
A kanizsaiak nem kezdték roszszul
a találkozót, s akkor még enyhén
fogalmaztunk, hiszen 5-1-et is
mutatott az eredményjelző a második
negyed során... Aztán viszont
elfogytak a balkezeseik, hiszen az
eltiltott Szilvasán Bence után Kéri
Péter vállsérülést szenvedett a
mérkőzés során.
KSI SE (1.) – Heat Group Kanizsa
VSE (4.) 21-7 (6-1, 4-1, 5-0,
6-5). OB I B férfi vízilabda-mérkőzés,
rájátszás az 1-6. helyért, 6. forduló.
Budapest-Margitsziget, 50
néző. Vezette: Vogel, Székely B.
Kanizsa: Müller - Bencz,
Kaszper G. 1, Karácsony T., Virt
M., Kádár 1, Gulyás 2. Csere:
Cserdi 1, Kéri 2, Takács K., Mrvicic,
Klie. Edző: Németh Zsolt.
A rájátszás eddigi állása hűen tükröződött
a meccsen, mivel a KSI nagy
előnnyel vezeti, mi több, meg is nyerte
a felsőházi rájátszást. Ahét végi fővárosi
találkozón semmi egyéb nem
történt, mint amit Kanizsán is láhattunk
a két együttes mérkőzésén, nevezetesen
a „sportiskolások” ezúttal is
már az elején tudatosították, a győztes
legénység az ő csapatuk lehet.
Németh Zsolt: „Célunk ezek
után, hogy az utolsó két találkozónkon
szépen búcsúzzunk a bajnokságtól,
hiszen a KSI ellen gyakorlatilag
macska-egér küzdelem
folyt a medencében. Nagyon roszszul
játszottunk, lélekben nagyon
hamar feladtuk.”
P.L.
A realitás talaján...
Tarr Sprint Andráshida SC (2.)
– Nagykanizsai TE 1866-Horváth
Méh (11.) 3-0 (1-0). NB III Bakony
csoport labdarúgó-mérkőzés, 26.
forduló. Zalaegerszeg-Andráshida,
200 néző. Vezette: Zierkelbach
(Nagy Zs., Georgiou Theodorosz).
G.: Kovács Gy. (12.), Vittman (69.,
79.). NTE: Szekeres P. - Schuller,
Rákhely M., Cserfő L., Szép D. -
Anger (Lőrincz, 71.) - Rieger,
Mavolo (Zsirai A., 80.), Nagy T.,
László R. (Mód, 46.) - Petánovics.
Vezetőedző: Visnovics László.
Sérülések, eltiltások miatt gyakorlatilag
majd'' fél csapatnyi kezdőjátékos
hiányzott a kanizsaiaktól,
akiket az Andráshida az egykori
dél-zalai nevelésűek találataival
győzött le. A házigazdák végig domináltak,
sorra alakítottuk ki helyzeteiket
és akár öt-hat góllal is
nyerhettek volna az egyáltalán nem
ideges hangulatú mérkőzésen.
Nagy titkot nem árulunk el azzal,
ha leírjuk, Visnovics László vezetőedző
szerint nem olyan nagy baj,
hogy véget ért számukra a szezon.
Az az NB III-as pontvadászat,
melyből a 2007-es feljutás után a
versenykiírás szerint kiestek...
P.L.
A tizenegyediken zártak
Szegeden rendezték az első Európa-
és világbajnoki kajak-kenu
válogatóversenyt, melyen a Kanizsa
Kajak-kenu Klub színeiben
Németh Ádám is indult különböző
távokon.
A kanizsai kajakos K-1 500 méteren
harmadik lett, előtte Dombvári
Bence és a sprinter Dudás
Miklós végzett.
A K-1 200 m-en a nagykanizsai
sportoló az ötödik helyet szerezte
meg. Németh Ádám számára ez
egyfajta felmérő is volt a továbbiakra,
igaz, a következő ilyen jellegű
válogató csak júliusban jön
számára.
Viszont nem hivatalos információk
szerint a dél-zalai kajakos párosban
összeülhet egy nagy névvel
is az elkövetkezendőkben 500 men...
Az ülőröplabda bajnokság legutóbbi,
zánkai fordulója keretében
a kanizsai csapat, a Hamburger SE
három mérkőzéséből kettőt megnyert.
A Földi József edzette legénység
jól játszott, még a bajnok
Piremon együttese ellen sem ment
rosszul a játék.
A zánkai, 4. forduló eredményei:
Sprint SC Szombathely –
Magyar női válogatott 3:0 (14, 13,
6). Piremon SE Nyíregyháza –
Hamburger SE Nagykanizsa 3:0
(19, 10, 13). Sprint SC Szombathely
– Csakazért SE Szeged 3:0
(10, 15, 10). Piremon SE Nyíregyháza
– Sprint SC Szombathely 3:1
(-21, 23, 16, 13). Hamburger SE
Nagykanizsa – Csakazért SE Szeged
3:0 (16, 21, 11). Hamburger
SE Nagykanizsa – Magyar női válogatott
Budapest 3:0 (2, 17, 20).
Bár némi késéssel kezdődött a
játéknap, de ez nem okozott
fennakadást a mérkőzésdömping
során. Külön kiemelték, hogy a
versenynapon összesen 36 játékos
kapott szerepet az öt csapatban,
a kanizsaiak közül a három
találkozón a következők szerepeltek:
Földi József, Sztuhár Gábor,
Chrenkó József, Máté Jenő,
Miklós Viktor, Balogh Imre, Varga
István, Balogh Miklós, Taródi
József. Játékos-edző: Földi József.
Kajak-kenu:
válogatón lapátolt
Ülőröplabda:
a bajnok is
megküzdött velük
Kanizsa 16 – Hirdetés 2013. június 6.
START Oktatási Kft. (NyT: 20-0193-04, AL: 026)
Nagykanizsa, Arany János u. 8.
Tel.: 0693/325-973, 0630/435-1875
www.startoktatas.eu
SZEMÉLYGÉPKOCSI
tantermi képzés
Június 17-én 08:00 óra (H-Sz-P: 8.00-12.00),
Június 17-én 16:00 óra (H-Sz-P: 16.00-20.00),
vagy válaszd e-learning képzésünket
vagy a kettőt együtt!
GKI fuvarozó, autóbuszvezető
ADR tanfolyam
Jelentkezési határidő:
06.12 (szerda) 12.00 óra
Vizsga: 06.22 (szombat) 9.00 óra
2 . 2 0 0 F t / g y a k o r l a t i ó r a
XXV. évfolyam 23. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2013. június 13. Kanizsa
Városunk önkormányzata idén
is megszervezte az immáron hagyományos
tanévzárót, ahol a nagykanizsai
tankerület kiváló tanulmányi
eredményt elért tanulóit és felkészítő
tanárait köszöntötték. A Medgyaszay
Házban ezúttal 220 diák és
tanár vehetett át kitüntetést.
A tanévzáró ünnepségen már
évek óta azt a sikeres közös munkát
ismerik el, amely a tanév folyamán
elkötelezett együttműködést, erőfeszítést
és kitartást követel meg tanulótól
és pedagógustól egyaránt.
– Újra köszöntjük azokat a diákokat,
tanárokat és rajtuk keresztül
azokat a szülőket, akiknek a gyermekei
az elmúlt tanévben jeles
eredményeket értek el, és ezzel iskolájuk
és városunk hírét öregbítették
– köszöntötte Cseresnyés Péter
polgármester a diákokat és felkészítőiket.
Kiemelte, az iskola nem csak
tananyagot, hanem értékrendet is
közvetít. Az ünnepségen az iskolában
megszerzett tudást ismerik el,
de ezen kívül még rengeteg olyan
ismeretre lehet szert tenni az iskolapadban,
melyre majd az élet adja az
osztályzatot. A jutalmazott diákok
példaként szolgálnak arra, hogy a
tanulással és a társadalom által
megkövetelt rend betartásával hova
el lehet jutni. A polgármester azt kívánta,
állják meg a helyüket a nagybetűs
életben is és azokat a célokat,
melyeket kitűztek, megálmodtak,
érjék el, valósítsák meg.
Ezt követően köszöntötték a diákokat
és tanáraikat. Köztük Osvald Annát
is, az NTE 1866 vívó szakosztályának
sportolóját, a Dr. Mező Ferenc tagintézmény
tanulóját is, aki a közelmúltban
vehette át az Emberi Erőforrás Minisztériumának
„Magyarország jó tanulója
– jó sportolója 2012„ elismerő címét.
Ezt követően Cseresnyés Péter
polgármester, Dénes Sándor alpolgármester
és Balogh László, az Oktatási,
Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság
elnöke adták át az elismeréseket
a kiemelkedő eredményeket elért
tanulóknak és felkészítő tanáraiknak,
akiknek nevét honlapunkon, azonos
című cikkünkben olvashatják.
V.M.
A kiemelkedő eredmények elismerése
Sárkányok lepték el péntek
délelőtt a Csónakázó-tó keleti
partját. A versenyt szervező Kanizsa
Kajak-Kenu Klub, míg a
fesztivál részével foglalkozó
Nagykanizsa Turizmusáért
Egyesület háromnapos hétvégi
rendezvénye sok kikapcsolódni
vágyó városlakót csalogatott ki
a Csónakázó-tóra. A bajnokság
a kis sárkányok, mégpedig a diákok
futamaival indult.
A nap során 11 középiskolás és 7
általános iskolás csapat szállt a vízre,
nekik 200 méteres távon kellett
evezni. Az előfutamos selejtezőt
követően a kora délutáni órákban
kezdődtek el a döntők. A Zrínyi Iskola
csapata magával hozta a 2011-
2012-ben elnyert vándorkupát, bízva
abban, hogy idén is melléjük
szegődik a szerencse. Szombaton, a
felnőttek versenyén igazi roadshow
szórakoztatta a rendezvény szárazföldi
és vízi résztvevőit. Összesen
65 csapat nevezett a versenyre. A
helyiek mellett számos vidéki csapat
is érkezett, bár többek részvételi
szándékát befolyásolta a Duna
menti árvíz. A sárkányhajók orrán
elhelyezett dobok hangját, és a futamok
győzteseinek öröm-kiálltását
messzire vitte a lengedező szél,
csakúgy, mint a szombat esti
Ladánybene 27 koncert zenéjét,
melyet a sánciak még holdfénynél
is élvezhettek a nyitott ablakukból.
A vízi izgalmak után változatos
szórakoztató kísérőprogramok
fogadták a kicsiket és nagyokat
egyaránt. Kajakozott és
fellépett a nagyszínpadon többek
között az Eraklin Táncklub, a
SZKES, és a Szan-Dia FSC lányai.
Látható volt még zumba
show, kutya-, íjász- és karate bemutató.
Kézműves vásár, étel- és
italudvar, fagyi, rodeo bika, póniló
és ugrálóvár kínált szórakozási
lehetőséget az olykor dörgéssel-
villámlással, nyári záporral
tarkított forgatagban.
(Részletes eredmények a sportrovatban.)
B.E.
Sárkányok hasították a vizet a Csó-tón
Fotó: Bakonyi Erzsébet
VOKSH Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
TANFOLYAM INDUL
2013.06.17-én 16 órakor
gyorsított
2013.06.26-án 16 órakor
személyautó és motor
kategóriákban
INGYENES ELMÉLET!
Részletfizetés!
Ingyenes
tankönyvkölcsönzés!
A 2013.07.20.-i
GKI vizsgára jelentkezési
határidő 07.10.-e
Az idei „Idősekért Nagykanizsán”
ünnepi hét programjának
ismertetésén kívül, a szépkorúaknak
szóló honlap bemutatása
is szerepelt a napirendi pontok
között az Idősügyi Klubvezetők
Tanácsának kibővített ülésén. Az
eseményen valamennyi helyi,
idősügyi szervezet, klub vezetője
részt vett.
Elöljáróban Cseresnyés Péter, az
Idősügyi Tanács elnöke megköszönte
a májusi Generációs Forgatagon
való aktív munkát, részvételt
a programszervezésben élen járó
ezüstkorú embereknek. A polgármester
külön kiemelte, hogy a
nagy érdeklődésre való tekintettel
jövőre is megtartják az idősek, fiatalok
összefogását elősegítő programot.
A város első embere ezután
kéréssel fordult az idősügyi csoportok,
szervezetek képviselőihez,
hogy az október 1-5-ig megtartandó
„Idősekért Nagykanizsán” ünnepi
hét eseményeibe minél több
olyan embert vonjanak be, akik
nem tagjai a kluboknak.
Ezzel egyetértésben Koller Jutka,
az Egyesített Szociális Intézmény
vezetője elmondta, mindezt
szem előtt fogják tartani a szervezés
során. A programtervvel viszont
már elkészültek, fő hangsúly
az idei rendezvényen is a zenén
és a kultúrán lesz. Az ESZI
igazgatója továbbá örömét és köszönetét
fejezte ki a városvezetésnek,
hogy aktív részvételükkel
is támogatták a tavalyi rendezvényt,
ugyanis az idősek tavaly is
örültek annak, hogy személyesen
látogatták meg őket a városatyák.
A településrészek nyugdíjas lakosságára
szintén kiemelt figyelmet
fordítanak az ünnepi programok
során, valamint fotókiállítás
és Idősügyi Kerekasztal konferencia
szintén e rendezvényekkel
egyidőben lesz. Koller Jutka kihangsúlyozta,
az önkormányzat
900 ezer forinttal támogatja az
„Idősek Hetét”.
Bükiné Papp Zsuzsanna, a Zala
Megyei Rendőr Főkapitányság
bűnmegelőzési osztályának vezetője
kihangsúlyozta, hogy az időseknek
szervezett események milyen
fajsúlyos értékeket hordoznak
magukban. Ráirányítják az emberek
figyelmét a szépkorúak problémáira,
figyelmet, törődést kapnak
az időskorú lakosok. Ezt a célt
szolgálja az a honlap is, mely
www.60plus.hu címen várja hasznos
információkkal a szép kort
megélt embereket. Az oldalon –
mely május óta üzemel – az Idősügyi
Tanács munkájáról, a idősügyi
klubokról, szervezetekről is
tájékozódhatnak az érdeklődők –
világított rá Dr. Szabados Gyula,
idősügyi referens. Ahogy arra is,
hogy a honlapon komplex esemény
naptárat is találhatnak a világhálón
szörfölgető idősek. A közeljövőben
pedig új rovattal is bővíteni
szeretnék az oldalt, ahol a
Kanizsai Dorottya Kórház orvosai
válaszolnak online az idősek által
feltett egészségügyi kérdésekre.
Sz.Zs.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Dobri Katalin (+3630-640-8515). Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47.
földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel:
Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője.
Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-
6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
Kanizsa – Generációk 2 2013. június 13.
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Fotó: Szabó Zsófia
A Demokratikus Roma Vezetők
Szövetsége (DRVSZ) szervezésében
rendezték meg „Lumina
– Lámpás” Tehetségnap elnevezésű
programot a Honvéd Kaszinóban,
ahol a tehetségek felismerése,
és támogatásuk fontossága
került előtérbe.
– Fényt szeretnének a tehetséges
gyermekeknek mutatni, valamint
minél több fiatalt szeretnénk
megszólítani. Célunk, hogy megismertessük
velük azokat a lehetőségeket,
amelyek alkalmat adnak
nekik arra, hogy a lehető legtöbbet
ki tudják hozni magukból
– mondta Nagy József György
(képünkön), a DRVSZ elnöke.
Hozzátette, mindenki tehetséges
valamiben. Nem tudhatjuk, hogy
egy átlagos képességű gyermekben
mi rejlik. Az elmúlt időszak
tapasztalatai pedig azt mutatják,
érdemes ezek után a gyermekek
után kutatni, képességeiket a felszínre
hozni. Az elmúlt években
sikerült egy olyan hálózatot létrehozniuk,
amely nem csupán a
Dunántúlon, hanem országos
szinten is tevékenykedik.
Ahogy az elnök elmondta, a gyerekeknek
olyan ingerre van szükségük,
mely ösztönzi, motiválja őket,
továbbá pozitív mintát, követendő
példát kell látniuk, hogy kiteljesedhessenek,
így a társadalom hasznos
tagjává válhassanak.
Cseresnyés Péter polgármester,
a Nagy József György által elmondottakhoz
kapcsolódva kiemelte
annak fontosságát, hogy a
tehetséggondozás során a fiatalok
felismerjék, átéljék a munkában
rejlő örömet, valamint azt, ha valamiben
pedig jobbak szeretnének
lenni, eredményt akarnak elérni,
az fáradtság nélkül nem megy. A
DRVSZ tevékenysége során azt
érzékelteti, mindenkiben ott rejlik
a nagyság, az eredmények elérésének
a képessége.
Ezt követően hangzottak el a
szakmai előadások. Fehér Ildikó, a
tehetségműhely szakmai vezetője a
DRVSZ „Lumina – Lámpás” tehetség
műhelyének tevékenységét
mutatta be, majd Bene Csaba, a
Nagykanizsai Műszaki Szakképző
Iskola és Kollégium főigazgatója
az Arany János Kollégiumi program
szerepét hangsúlyozta a hátrányos
helyzetű roma tehetségek támogatásában.
Babai László elnök,
a Bonyhádi Független Roma Egyesület
tehetségsegítő tevékenységét
ismertette, melyet Várnai Anna, a
Színes Gyöngyök Egyesület elnökének
tehetségprogramukról szóló
előadása követett. Dr. Lakatos Szilvia,
a PTE-BTK Romológia és Nevelésszociológia
Tanszékének tanársegédje
a mentorok szerepének
fontosságát hangsúlyozta a tehetségek
fejlesztésében.
Délután, a rendezvény zárásaként
pedig tehetséges fiatalok,
akik mintaként szolgálhatnak társaik
számára, produkcióikkal vonultak
a színpadra, ének tánc és
vers kategóriában.
V.M.
DRVSZ: Tehetséggondozás a főszerepben
Az időseket érintő eseményekről Fotó: Varga Mónika
Kanizsa – Oktatás 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. június 13.
A tavalyi nagy sikerre való tekintettel
idén is megrendezte a
Miklósfai Általános Iskola a településrészi
ökoiskolák találkozóját.
A hagyományteremtő
szándékkal életre hívott programon
– a helybéli diákokon kívül
– a kiskanizsai és a palini általános
iskolák tanulói vettek részt.
A találkozó elsősorban azt a célt
szolgálta, hogy a Nagykanizsához
tartozó városrészek iskolái közti
kapcsolatot megszilárdítsák, elmélyítsék.
Ugyanis – mint az ünnepélyes
megnyitón Szmodics Józsefné
igazgató kihangsúlyozta – az intézmények
közti összetartozást
nagyban elősegíti, ha egymás hagyományaival,
szokásaival megismerkednek.
– Azonban az idei rendezvénynek
még több, különleges apropója
is van. A diákok környezettudatos
életvitelre nevelése és az energiatakarékosság
fontossága. A
Miklósfai Általános Iskolában a
jelenlegi tanévet az E.ON által
meghirdetett, „Zöld bajnokok”
program kísérte végig, melynek lényege
abban rejlik, hogy az intézményben
a széndioxid kibocsátást
csökkentsük, azaz hatékonyabb és
tudatosabb legyen az energia felhasználás.
Így, a projekt kapcsán a
találkozó az „Energiakaland” elnevezést
kapta. Erre azért vagyunk
büszkék, mert az ország 10 kiválasztott
általános iskolájának egyikeként
vehettünk részt a pályázatban,
melynek méltó zárása a Csordásné
Gál Izabella pedagógus ötletéből,
kezdeményezéséből tavaly
kezdődött Ökoiskolák Találkozója
– mondta Szmodics Józsefné.
Majd a városvezetés nevében
Karádi Ferenc szólt a megjelentekhez,
a diákokhoz, kísérőikhez,
illetve a településrészi iskolák vezetőihez.
Az alpolgármester gondolataival
a természet szépségeinek
minél alaposabb megismerésére,
megőrzésére hívta fel a jövő
generáció figyelmét.
– Tartsátok szemmel környezetünk
kincseit, értékeit, amit örökségül
hagytak ránk elődeink. Vigyázzátok,
óvjátok őket, hiszen fontos,
hogy ezt a csodát – legyen az akár
egy fa vagy egy szál virág – még a
ti unokáitoknak is látniuk kell –
emelte ki szavaiban a természetbarát
életmód fontosságát Karádi Ferenc,
csakúgy, mint az energiafelhasználás
és a hulladékgazdálkodás
ésszerűségét. Zárszavaiban pedig
arra világított rá, hogy a közgyűlés
által elfogadott rendelet értelmében
a helyi értékek megőrzése mindenki
számára feladat, közös ügy.
Az alpolgármester beszédét követően
Lanc Anikó, az E.ON munkatársa
tolmácsolta az energia(és
gáz)szolgáltató cég elismerését,
nemcsak a találkozóval, hanem a
„Zöld bajnok” programmal kapcsolatban
is, melynek jóvoltából a
Miklósfai Általános Iskolában 700
kg-mal csökkent a káros anyag
(CO2) kibocsátás, ami valóban
példaértékű.
Az üdvözlő beszédek után a településrészekre
jellemző ételek kóstolásával
kezdődött el az egész napos
programkavalkád. A kiskanizsai
diákok a városrész egyedi
ízvilágát méltán szimbolizáló lilahagymával
és „sáska” rétesekkel, a
miklósfaiak répás ételekkel, a palini
gyerekek pedig kukoricás deszszertekkel,
többek között kukoricaprószával
érkeztek a találkozóra. A
kóstolók után az „Időutazás az
energia világában” című kiállítást
tekintették meg, ahol – szintén a
gyermekek gyűjtőmunkájának
eredményeként – régi, háztartásban
fellelhető eszközök, többek között
rádiók, lemezjátszók, telefonok adtak
közelképet azokról az időkről,
amikor még kevésbé volt fontos az
energiahatékony életvitel a mindennapokban.
Viszont a jelenben és az
elkövetkezendő időkben minderre
nagy hangsúlyt kell fektetni: ezt
tükrözte a városrészi intézmények
diákjainak előadása is, a „jövőbeli
energiatakarékos ökoiskolákról”.
Szintén a találkozó és a „Zöld bajnok”
projekt részeként különböző
eszközöket próbálhattak ki a gyermekek.
Sok más mellett energiatermelő
kerékpárt, elektromos rollert,
de megmutathatták ügyességüket a
tájfutás során is. Mivel a gyermeknapi
rendezvényeket is a rendezvénnyel
egyidőben tartották, a játék
és a szórakozás sem maradhatott ki.
Vetélkedők, ugrálóvár, elmét és
ügyességet igénylő feladatok, rendőri
bemutató tette teljessé a tanulók
napját.
Sz.Zs.
Amikor az Ökoiskolák találkoznak…
Gépírásból remekeltek
Szépen szerepeltek a Dr. Mező Ferenc–Thúry György Gimnázium és
Szakképző Iskola Dr. Mező Ferenc Intézményegységének diákjai a Magyar
Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége által megrendezett
Teöreök Aladár országos tanulói gyorsíró-, gépíró- és szövegszerkesztő
versenyen. – tájékoztatta lapunkat Dávidovics Mária.
Az idén 35 középiskola fiataljai mérették meg magukat, s közülük
gépírásból, a 10. évfolyamosok versenyében Szőke Richárd 2. helyezést
érte el, míg a 9. évfolyamos versenyzők között Horváth Gergő 12. lett.
Felkészítő tanáruk Kalmár Izabella Tímea volt.
Kanizsa 4 – Krónika 2013. június 13.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata meghívására
városunkban, a Medgyaszay
Házban került sor a Pannon Európai
Területi Társulás soros
közgyűlésére.
A megjelentek többek között elfogadták
a szervezet 2012. évi
számviteli törvény szerinti beszámolóját,
meghallgatták a Pannon
ETT Tervezési Bizottsága munkájáról
valamint a Dél-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség
munkájáról szóló beszámolót és
döntöttek a 2014-20 közötti időszakra
vonatkozó együttes fejlesztési
programról.
A Pécs polgármestere, dr. Páva
Zsolt elnökölte Pannon ETT 2012-
ben került bejegyzésre pécsi székhellyel.
A szervezet pénzügyi bizottságának
elnöke városunk polgármestere,
Cseresnyés Péter. A
Pannon ETT területi lefedettségét
tekintve Magyarországról Baranya,
Somogy, Tolna és Zala megyéből
való a tagok döntő többsége
(kivéve Baja városa, Bács-Kiskun
megye), illetve három szlovén
község alkotja. A tagok között túlnyomó
többségben vannak a helyi
önkormányzatok (54, közülük 23
város és 31 község), ezen kívül három
megyei önkormányzat, valamint
két regionális szinten meghatározó
intézmény (Duna-Dráva
Nemzeti Park, Pécsi Tudományegyetem)
alkotja.
A Pannon ETT tagságának gerincét
helyi önkormányzatok alkotják.
Ennek oka, hogy Magyarországon
a helyi önkormányzat a
helyi szintű fejlesztések hordozója,
a megye ilyen jellegű szerepe
jelenleg van kialakítás alatt, várhatóan
folyamatosan erősödni fog.
Szlovéniában a középszint hiányában
szintén az erős, települések
csoportját magában foglaló helyi
önkormányzat („obèina”) a meghatározó.
NUTS3 („statisztikai régió” - tulajdonképp
megye méretű) szinten
önkormányzati és állami szervek
közös tulajdonlásában lévő fejlesztési
ügynökségek működnek:
Lendva (Lendava) és Alsómárok
(Moravske Toplice) a Muramente
(Pomurska), Ptuj a Drávamente
(Podravska) régióban található.
Horvátország esetében a helyi önkormányzati
szint („opæina” vagy
„grad”) a szlovénnél elaprózottabb,
azonban erős szervezettel,
fejlesztéspolitikai kompetenciával
rendelkező megyei önkormányzatok
és fejlesztési ügynökségek
(NUTS 3) működnek. Horvátország
belépését követően várhatóan
a megyei szint lesz a fejlesztések
fő hordozója, így partnerként is rájuk
lehet elsősorban számítani.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Idősügyi Tanácsa honlapot indított
www.60plus.hu domainnév
címmel. A weblapra az anyagok
feltöltése folyamatosan történik.
Önkéntes segítségnyújtással,
feltétlen szeretettel vettek körbe
a hátrányos helyzetű és nehéz
sorsú embereket a Piarista Gimnázium
10. évfolyamos diákjai a
Tevékeny Szeretet Iskolája program
jóvoltából. Az intézmény tanulói
a tanév folyamán végzett
önzetlen tevékenységükkel nemcsak
szeretetet adtak a rászorulóknak,
hanem ők is lélektápláló
jutalommal lettek gazdagabbak:
érzéseket, tanulságot és bátorságot
kaptak viszonzásképpen.
– Mert közvetlen környezetünkben
számos olyan ember és család
él, akiknek a jó szó, a kedvesség és
az együttérzés éppen olyan fontos,
mintha adományt kapnának. A Tevékeny
Szeretet Iskolája szeretetszolgálat
jóvoltából – melyet még
Mérczné Ács Sarolta pedagógus
indított el a 2008/2009-es tanévben
– tanulóink több intézménybe
látogattak el rendszeresen, olyan
helyekre, ahol valóban elkél a szív
minden szeretete és a törődés.
Többek között a Kanizsai Dorottya
Kórházba, a Fogyatékkal Élők Integrált
Intézményébe, az Egyesített
Szociális Intézménybe (az Idősek
Otthonába), a Magyar Máltai
Szeretetszolgálathoz, a Gyermekotthonba
és azokhoz a szépkorú
emberekhez, vagy nagycsaládokhoz,
ahol szükség van a lelki
együttérzésre és a feltétlen szeretetre
– tájékoztatta a Kanizsa Hetilapot
Steinhardt Tamásné, tanár, a
Tevékeny Szeretet Iskolája (TESZI)
program koordinátora. A tanulók
egész éves tevékenységük
során gyermekfelügyeletet, beteggondozást
is vállaltak, illetve mindent,
amire a sérült, fogyatékkal
élő, vagy hátrányos helyzetű emberek
rászorulnak. A TESZI program
zárórendezvényén a diákok
maguk is beszámoltak arról, miben
változtatta meg őket az önkéntes,
támogató munka, melytől az elején
ugyan még többen is féltek, hogy
nem tudnak kellőképpen helytállni,
ám a tanév végére már barátokat
szereztek és életre szóló lelki
élményeket is kaptak nehéz sorsú
embertársaiktól.
Május végi soros ülésen bírálták
el a Fogyatékkal Élők Integrált
Intézménye magasabb vezetői
álláshelyére kiírt pályázatokat,
azonban egyik pályázó sem
kapta meg a szükséges többséget.
Az eredménytelennek nyilvánított
pályázat értelmében ismét
meghirdetik majd az álláshelyet.
Addig, június 1-jétől december 31-
ig Horváthné Kápolnás Katalin
mentálhigiénés csoportvezetőt bízták
meg az intézmény vezetői feladatainak
saját munkaköre melletti
ellátásával, melyért magasabb
vezetői pótlékra jogosult.
Bringás reggeli
Pénteken reggel hét és kilenc
óra között reggelivel fogadták a
Deák téren azokat a városlakókat,
akik kerékpárral, rollerrel,
kismotorral, görkorcsolyával,
futóbiciklivel járnak iskolába,
munkába.
A szervezők azokról sem feledkeztek
meg, akik a sárkányhajó
bajnokságra érkeztek hasonló módon
a Csónakázó-tóhoz.
A négy zalai hivatásos tűzoltóság
összesen 121 hivatásos tűzoltója,
mint Zalai Hivatásos Katasztrófavédelmi
Mentőcsoport
Győr-Moson-Sopron megyében
továbbra is védekezési munkálatokat
látott el.
A zalai hivatásos tűzoltók két
helyszínen dolgoztak: Koroncón a
keszthelyiek és nagykanizsaiak,
míg Dunaszentpálon a zalaegerszegi
és lenti tűzoltók védekeztek.
A Dunaszentpálon védekező zalaiak
egyik vezetője Gömbös Norbert
tűzoltó főhadnagy (aki Zalaegerszeg
HTP egyik szolgálatparancsnoka)
elmondta, hogy Dunaszentpál
települést védik. A feladat
a gát megerősítése és bordás
megtámasztása volt. Időközben árvízi
jelenségek ellen is védekezniük
kellett, ugyanis több helyütt volt
már tapasztalható talpszivárgás, fakadó
víz, s néhány helyütt buzgár.
A Dunaszentpálon védekező zalai
hivatásosok munkáját mintegy kétszáz
önkéntes segítette.
Cseresnyés Péter polgármester
fölhívásához többen is csatlakoztak.
A Bizzer András szervezte és
Karádi Ferenc alpolgármester vezette
nagykanizsai önkéntes csapatot
az egyik legkritikusabb védeke-
Kanizsán tartotta
közgyűlését
a Pannon ETT
Elindult az Idősügyi
Tanács honlapja
Szeretetet adtak
és kaptak
Ideiglenes vezető
a Fogyatékkal Élők
Integrált Intézménye
élén
Koroncón
védekeztek a
nagykanizsai tűzoltók
A kanizsaiak
Győrújfaluban is a
gáton voltak
Kanizsa – Krónika 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. június 13.
zési ponton, az elővigyázatossági
okokból kitelepített Győrújfalun
vetették be.
– Nagy szükség volt az általunk
vitt több száz fő számára elegendő
élelmiszerre, vízre, csokira, illetve
a segítő munkánkra. Mikor megkérdezték
és elmondtuk, hogy
Nagykanizsáról jöttünk, mindenki
elismerő szavakkal illetett minket,
hisz’ távolról érkeztünk. A kanizsai
csapat igazán kitett magáért és
minden védekezési munkafolyamatban
részt vett. Biztos vagyok
benne, hogy a mai nap után számtalan
Győr környéki fog jó szívvel
gondolni Nagykanizsára, mert
megmutattuk, hogy a bajban mi is
segítünk – számolt be facebook oldalán
Bizzer András képviselő.
A Zrínyi Miklós – Bolyai János
Általános Iskola Bolyai Tagintézményének
diákjai egy pályázatnak
köszönhetően a Kárpátalján
jártak, melyről érdekes,
képekkel és videókkal tarkított
előadást tartottak a résztvevők.
A Verecke híres útján jöttem én
című Határtalanul! pályázaton közel
egy millió forintot nyert az intézmény,
melyet teljes egészében
az utazásra és a szállásra költhettek.
A május 20-24-ig tartó kirándulás
élményeit napokra lebontva
a diákok összegezték. Összességében
elmondták, rengeteg élménynyel,
tapasztalattal gazdagodtak a
tanulmányútnak köszönhetően.
A kirándulás alatt számos emléktáblát,
templomot, műemléket
meglátogattak. Jártak Beregszászon,
Ungváron és a Vereckei-hágónál
is. A kárpátaljai általános iskolában
betekintést nyerhettek az
ott folyó munkába. Többek között
elmondták, a magyar nyelvű általános
iskolában 192 tanuló tanul és
12 főből áll a tantestület. Az értékelésre
12 jegyet használnak, melyek
hármasával mennek felfelé.
Például 10-es egy gyenge ötösnek
számít, míg a 12-es a csillagos
ötösnek felel meg. Az általános iskola
kilenc osztályos, melyet az öt
tantárgyas vizsga zár. Ezt követi a
három osztályos középiskola, ahol
még nem tanulnak szakmát. A
gimnazisták még plusz két évet
járnak iskolába, és felvételiznek az
egyetemre. Tankönyveiket az iskola
kölcsönzi számukra, melyeket
év végén vissza kell szolgáltatni.
Az iskolák határtalan barátságot
kötöttek egymással, melyet egy
emléklappal pecsételtek meg.
A Nagyboldogasszony R.K.
Plébánia és a Miklósfai Egyházközség
tizenöt fős testülete a szeretet
jegyében kezdeményezte és
szervezte meg az első alkalommal
sorrakerülő egésznapos rendezvényét
június 8-án szombaton,
a helyet adó Mindenki Házában
és annak udvarán. A nyár
eleji napsütésben – Medárd napja
lévén – nem maradt el a záporeső
sem.
Dr. Paulik Balázs, az Egyházközség
világi elnöke családapaként
is hangsúlyozta, hogy szeretnék
a helybeli fiatal családokat is
megszólítani. Legyenek ők is a városrészben
élő közösségünk tagjai,
egymás segítői. A többgenerációs
családokban ily módon is erősödjenek
a keresztény értékek és a hit.
A délelőtt a szülők és a gyermekek
közös programjaival telt,
kézműveskedéssel, ollóvágta játékokkal
Lengyák István játékmester
közreműködésével, focival az udvari
pázsitos gyepen és filmvetítéssel.
A szabadtéri bográcsos ebédet
főzők, akik egyben a közösségi
programok gyakorlott szakácsai és
az asszonyok ezúttal is kitettek
magukért étellel, itallal (vaddisznó
és sertéspörkölt illetve kemencében
sült pogácsa, sóstángli, langaló).
Délután a miklósfai civil közösségek
és az óvodások, iskolások
mutatták be a színpadon a színes
műsorukat, kiváló ének és zenei
tudásukat. Fórum keretében az
írásban feltett egyházpolitikai és
teológiai kérdésekre válaszolt a
vendég P. Balla Barnabás pálos
atya és Bojtor Róbert a templomunk
esperes plébánosa. Uzsalyné
Pécsi Rita PhD neveléskutató a pécsi
Megyervárosi Óvoda, Általános
Iskola és Gimnázium vezetőjének
élénk figyelemmel kísért előadása
a gyermekeket és a tanulóifjúságot
érintő érzelmi intelligenciára
nevelés lényegi elemeire és
azok jelentőségére mutatott rá.
18 órakor a szabadtéri szentmise
zárta a napot. Bojtor Róbert atya
emlékeztette a szép számú résztvevőt
a napjaink dunai árvizét elszenvedők
körülményeire és az
összefogásra a védműveken, védőgátakon.
Az egyházközség a perselypénz
adományt az árvíz károsultjainak
a javára ajánlotta fel.
Keresztény hitbéli életük újabb
szakaszához érkeztek azok
a fiatalok, akiknek Dr. Márfi
Gyula, a Veszprémi Főegyházmegye
érseke szolgáltatta ki a
bérmálás szentségét szombaton,
a hahóti Antióchiai Szent Margit
templomban.
Az egyházi vezető útravalóul
életvezetési tanácsokat is adott
Csonka Nándor plébános alsórajki,
felsőrajki, pötrétei, hahóti,
zalaszentbalázsi és gelsei
hittanosainak. A szertartás során
a keresztény nagykorúság
szentségét is szimbolizáló
krizmával harminchárom gyermek
homlokát kente meg Dr.
Márfi Gyula.
Képünkön Neuhold Nikoletta
Alsórajkról, aki szintén részesült a
Szentlélek ajándékának pecsétjében.
Zongorista tehetségek
A Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Művészeti Iskolában
rendezték meg a 12. Területi
Négykezes (zongora) Versenyt. A
megmérettetésre nyolc zalai városból
érkeztek diákok: 65, zenei
tanulmányokat folytató fiatal.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
által támogatott pályázati forrásból
szervezte meg az intézmény
alapítványa a zongoraversenyt, melynek
célja – mint köszöntőjében Tálosi
Péterné pedagógus és Baráth Zoltán
igazgató – elsősorban az, hogy felmérjék
a gyermekek fejlődését, s nem
utolsó sorban tehetségét. A zsűriben
helyet foglaló Dr. Gallai Istvánné és
Megyimóreczné Schmidt Ildikó, zenetanár-
művészek arra is figyelmet fordítottak
az értékelés során, hogy a növendékek
kellő önkifejező képességekkel
rendelkeznek-e, valamint elismeréssel
illették a felkészítő pedagógusok
munkájának hatékonyságát is.
A32 páros előadásában többek között
Csajkovszkij, Weiner Leó, Schubert
és Mozart egy-egy művét is meghallgathatta
a nagyérdemű. A részletes
eredményeket a weblapunkon, azonos
című cikkünkben olvashatják.
Szolnokon rendezték meg a
Curie Kémia Emlékverseny országos
döntőjét, ahol szép kanizsai
sikerek születtek.
Az országos sikert hozó kanizsai
fiatalok, akik egyben Zala
megyét is képviselték az alábbi
eredménnyel büszkélkedhetnek:
7. évfolyam: országos 1. helyezett
Traub Sándor, Bolyai János Általános
Iskola, felkészítő tanára
Varga Gábor. 8. évfolyam: országos
5. helyezett Kolozsvári Péter,
Hevesi Sándor Általános Iskola,
felkészítő tanára Varga Gáborné.
9. évfolyam: országos 10. helyezett
Gál Gábor, Batthyány Lajos
Gimnázium, felkészítő tanára Dénes
Sándorné.
Kárpátalján jártak
a bolyaisok
Miklósfa-
Egyházközségi
Családi Nap
A Szentlélek
ajándékának
pecsétje
Országos kémia
versenyen taroltak
a kanizsai fiatalok
Az Ünnepi Könyvhét nagykanizsai
programsorozatát Balogh
László, az OKISB elnöke nyitotta
meg csütörtök délelőtt 10 órakor,
a Deák téren felállított
könyvsátraknál. Az ifjúság és a
felnőttek gyűrűjében igyekezett
kedvet csinálni mondandójával
a jó könyvhöz.
– Jómagam tökéletesen meg vagyok
győződve arról: ha szereted a
könyvet, az olvasást, az irodalmat,
akkor már boldog ember lehetsz,
mert nem fogsz unatkozni… Ezért,
ezt jelképezve is hívtuk ide önöket/
titeket Kanizsa szívébe, a mi
Turulmadarunkhoz és Országzászlónkhoz.
Köszönet érte a Kanizsai
Ünnepi Könyvhét minden szervezőjének,
különösen a Halis István
Városi Könyvtárnak, a Deák
Könyvesháznak, a Honvéd Kaszinónak,
továbbá a Kanizsai Kulturális
Központnak, a Takács László
Irodalmi Körnek és a Pannon Tükörnek.
A rendezvények sorában Dr.
Polgár József: Sziget című kötetét
Dr. Márkus Ferenc mutatta be a
Honvéd Kaszinóban. Az íróval
Halmos Ildikó intézményigazgató
beszélgetett.
Steiner Ádám: Láthatatlan nyomon
című krimi regénysorozata
Halálos rokonság és Végzetes kirándulás
című köteteivel a Halis
István Városi Könyvtárban ismerkedhettek
meg a műfaj iránt érdeklődők.
Ugyancsak a városi könyvtárban
mutatták be a Takács László
Irodalmi Kör TALálKozások című
antológiáját.
Az ünnepi könyvhét záróakkordjaként
Szoliva János tizennegyedik,
Tükörmély című verseskötetét
vehették kézbe a verskedvelők
a Halis István Városi Könyvtárban.
A Pannon Írók Társasága
kiadásában megjelent kötetet Péntek
Imre szerkesztette.
A magyar irodalmi seregszemlén
345 könyvújdonsággal találkozhatnak
az olvasók. Budapesten
147 pavilonban 220 hazai és határon
túli kiadó mutatja be kiadványait,
köztük a letenyei író, költő
Kamarás Klára könyveit is megtalálhattuk,
akiről már többször olvashattak
lapunkban.
A költő, író köteteit a Fullextra.
hu 107-es pavilonjában állították
ki – tudtuk meg Kamarás Klárától.
Rendhagyó világ tárult fel a
Bolyai János tagintézmény diákjainak
a múlt héten. Vidra Gabriella
író tartott interaktív foglalkozást
a harmadik, negyedik osztályos
gyermekeknek, akik több
távoli országgal is megismerkedtek
a rendhagyó tanítási órán.
A Tudás könyvei sorozat szerzőjének
és regény hősének jóvoltából
Kína, Tahiti és Ausztrália elérhető
közelségbe került a gyermekekhez –
tájékoztatta a Kanizsa Hetilapot
Farkas Márta tagintézmény-vezető.
Az élményszerű tanórán a gyermekek
megszólaltathatták az ausztrál
őslakosok népi hangszerét, a
didzseridut is.
Világkuckó
Világkuckó címmel Gelencsér
Gábor magángyűjteményéből látható
kiállítás június 28-ig a Honvéd
Kaszinó galériájában.
A megnyitóra érkezőket a különböző
országok népviseleteibe öltözött
fiatalok fogadták az intézmény
emeletén.
A nemzetek címereit, pénzeit, bélyegeit
bemutató tárlatot Halmos Ildikó
igazgató és Balogh László, az
OKISB elnökének köszöntő szavai
után Prof. Dr. habil Balázs Judit
egyetemi tanár nyitotta meg. A Világkuckó
egyik érdekessége a jellegzetes
tárgyak mellett az a folyóiratszőnyeg,
amelyet utazásai helyszíneiről
állított össze Gelencsér Gábor.
Anya és leánya
A fenti címmel nyílt kiállítás a
Hevesi Sándor Művelődési Központ
ősze András galériájában.
Pandur Ferencné és Pandur Mária
barcsi festők tárlata június 25-
ig látogatható.
A kiállítást Járási Ildikó iparművész
nyitotta meg a Kőrösi Csoma
Sándor – Péterfy Sándor Általános
Iskola tanulóinak műsorát követően.
Az alkotók bemutatásánál elmondta,
Pandur Ferencné 1921-ben
született Nagykanizsán, de édesanyja
korai halála miatt Barcsra került
nevelőszülőkhöz. Könyvelőként
dolgozott és már fiatalon kapcsolatba
került a képzőművészettel. Élete
során több száz képet alkotott, rajzokat,
akvarelleket és olajfestményeket
egyaránt. Ismereteit, tudását
Maróti László szakkörében és festőtáboraiban
mélyítette el. A festészet
mellett a versírás szenvedélyének is
hódolt, melyek könyvekben is megjelentek.
Műveit már mintegy 60 alkalommal
állították ki, többek között
Barcson, Siófokon, Németországban
és Horvátországban is.
Lánya, Mária Barcson született,
és gépészmérnökként, mérnöktanárként
dolgozott. Édesanyjának
köszönhetően fiatalon kapcsolatba
került a művészettel, valamint ő is
részt vett Maróti László szakkörein.
Az évek során számos portrét és akvarellt
készített. Elsőként, 2007-ben
egy virágcsendéletet festett, melyet
Nagyatádon mutattak be 2009-ben.
Témaválasztását a természet iránti
rajongás és a képzelet alkotta formák
irányítják. Neki is már számos
kiállítása volt, köztük Marcaliban és
Darányban.
Június 2-án ünnepélyes keretek
között nyitotta meg kapuit a XXI.
Ludvig Nemzetközi Művésztelep
a Kisrécséhez tartozó Kendlimajorban.
A nyolc országból érkezett
festőművész szobrász és keramikus
kellemes környezetben, jó
hangulatban tölti idejét a művésztelepen.
Az alkotómunka közben
jut idő tapasztalatcserére és egymás
megismerésére.
A nemzetközi alkotótábor szervezői
nevében Ludvigné Tihanyi
Klára köszöntötte a megjelent művészeket
és a megnyitóra érkezett
vendégeket. A köszöntőbe némi
Kanizsa 6 – Krónika 2013. június 13.
Első hallásra meglepő, hogy az
1956-os forradalom hősi halottai
előtti főhajtásnak a mottója idén
Kiss Dénes címbéli verssora. Ám a
június 17-én, hétfőn 17 órakor a
Kopjafánál tartandó – Nagy Imre
miniszterelnök 55 évvel ezelőtti
kivégzésének évfordulójához kapcsolódó
– rendezvény után bizonyára
mindenki előtt világos lesz
az üzenet. A szónok, Karádi Ferenc
alpolgármester. A résztvevőktől
a Nagykanizsai Polgári Egyesület
azt kéri, egy-egy szál virágot
hozzanak. Eső esetén a Medgyaszay
Ház előtere a helyszín.
– Tanuljanak a költőktől pontosan
fogalmazni! – Szigethy Gábor
irodalomtörténész kötötte pár éve
a fiatalok lelkére az NPE másik,
novemberi ötvenhatos rendezvényén.
Ha valakire, az egykori kanizsai
gimnazistára, a forradalomban
pécsi főiskolásként részt vett, majd
mindenünnen kitiltott Kiss Dénesre
biztosan vonatkozik ez. Hiszen
ő írta le húsz éve: „Kimentek a
tankok Bejöttek a bankok” Róla
maradt fenn ez a börtönbeli párbeszéd
is: – Én azért vagyok itt, mert
huszonhétszer elszavaltam gyűléseken
Kiss Dénes versét. – Szervusz,
én vagyok Kiss Dénes. Velünk,
vagy ellenünk volt a címe az
említett versnek, egyik sora így
szól: Utódai a mártíroknak, mi
döntsük el a holnapunk!
Kanizsa
„Nem verték le ötvenhatot!”
Lezárult a
84. Ünnepi Könyvhét
A fekete kő titka:
Író-olvasó találkozó
Kamarás Klára
kötetei a budapesti
könyvhéten
Az art nem árt, sőt
szomorúság is vegyült, hiszen az
eddigi művészeti seregszemlén
résztvevő négy kiváló művész már
csak az égi művésztelepeken lehet
jelen. Tóth Lucia, Kisrécse polgármestere
köszöntőjében kiemelte,
hogy településük életében milyen
fontos szerepet tölt be ez a rendezvény,
ahol az alkotómunkán kívül
barátságok is szövődnek. A művésztelepet
Lengyák István galériavezető,
a Magyar Kultúra Lovagja
nyitotta meg. A rendezvény zenei
programjáról a Tiborcz jazz trió és a
Vámosné Fordán Yvette vezette
Nagykanizsa Város Vegyeskara
gondoskodott. A hangulatos megnyitót
követő napokban megkezdődött
az érdemi munka. Az idei újdonságok
közé tartozik, hogy minden
nap nyitott napot tartanak 14-
18 óráig, amikor az érdeklődők betekinthetnek
a művészi alkotómunka
folyamatába és személyesen is
találkozhatnak a művészekkel. A
kéthetes tábor programjának részeként
június 6-án Székács Zoltán festőművész
kiállítása nyílt meg a Magyar
Plakát Házban. ACamino (Út)
címet viselő gyűjteményes kiállítást
Szakolczay Lajos József Attila-díjas
író, művészetkritikus nyitotta meg.
A nagykanizsai születésű író szakavatottan
méltatta Székács Zoltán
alkotásait, közelebb hozva ezáltal a
látogatókhoz a művész expresszív
ugyanakkor lírai képeit. Azokat a
képeket, amelyek változatos technikával
készültek, s amelyek harmonikus
színvilága, texturája is különleges.
A Camino elnevezés telitalálat,
hiszen utal arra az útra, mely során
a művész élményei jelekként,
útitársként köszönnek vissza az alkotásokon.
A meghívóban jelzett
XXI. Ludvig International Symposium
több vonatkozásban idézi az
symposium szó hagyományait, hiszen
a társművészetek is jelentős
súllyal egészítik ki az esti dialógusokat.
Ennek jegyében vasárnap este
Pindroch Csaba és Verebes Linda
színművészek ingyenesen látogatható
előadására került sor
Kendlimajorban. Ugyancsak ingyenes
lesz a művésztelep zárókiállítása
június 15-én 19 órakor, ahol a
Nagykanizsai Fúvószenekar ad
koncertet. Aki a fúvósok koncertjeit
már hallotta, az biztos lehet benne,
hogy a „Tatárjárás” ezúttal is
tomboló sikerrel zárul.
Tollár Eszter fotókiállítása volt
látható a Kanizsa Fotóklub, Kanizsa
Plázában található galériájában.
A tősgyökeres kanizsai alkotó
14 évesen gépészeti szakközépiskolába
került, majd az iskola után
kerámiagyártó családi vállalkozásukban
kezdett el dolgozni. Afotózás
2000-ben lett mindennapjai része.
A mostani első önálló kiállításán
a természet szépségeit egyéni
látásmóddal megörökített fotóit
mutatja be. – Ha csupán egy embert
érint meg őszintén egy képem,
én már elégedett vagyok. Ha többen
vannak, az hab a tortán – vallja
magáról Tollár Eszter.
A Széchenyi Polgári Kör, a
megalakulásakor kitűzött céljaihoz
híven mindenben támogatja a
FIDESZ-KDNP-s kormányunk
célkitűzéseit. Ennek megfelelően
teljes erőbedobással gyűjtötték,
gyűjtik a rezsicsökkentéshez
szükséges aláírásokat, amely véleményük
szerint minden magyar
ember érdekében történik.
Természetesen a munka mellett
jut idejük a szórakozásra is. A meglehetősen
hűvös, esős tavasz ellenére
elhatározásukhoz híven végigjárták
névadójuk, gróf Széchenyi István
életútjának egy állomását. Útjuk
érintette Nagycenk, Sopron,
Fertőd településeket és csónakáztak,
hajóztak a Fertő tavon. Gergye
Ottóné alelnök a kirándulásukról
többek között elmondta:
– Nagycenken meglátogattuk a
családi kriptát, melyben gróf Széchenyi
István alussza örök álmát a
grófi család tagjaival. Tiszteletünk
jeléül koszorút helyeztünk el a feliratos
sírkőnél. Bejártuk a Széchenyi-
kastély Emlékmúzeumát,
melynek szobáiban megcsodálhattuk
a „legnagyobb magyar” munkásságát
hűen bemutató kiállításokat;
a Duna, a Tisza folyamszabályozását,
a közlekedés fejlesztését,
a gőzhajózás, a vasút, az úthálózat
korszerűsítését, a mezőgazdaság
és a lótenyésztés megújítását
szolgáló dokumentum anyagait.
Cenktől búcsúzva Sopronba látogattunk.
Megálltunk Sopron jelképénél,
a Tűztoronynál, fejet hajtva
Sopron polgárai előtt az 1921-es
népszavazásra emlékeztető Hűségkapunál.
A soproniak bebizonyították,
hogy ők igaz magyarok, és azok
is akarnak maradni. Délután hajókiránduláson
vettünk részt a Fertő-tavon.
Hazafelé utazva megnéztük a
fertődi-kastély gyönyörű udvarát.
Eddig végzett tartalmas munkájukat
továbbra is folytatják, híven
Széchenyi mondásához: Magyarország
nem volt, hanem lesz.
Gyógynövénytúrát szervezett a
Csónakázó-tó környékére a Szívbetegekért
Egyesület. Alig tett néhány
lépést a túrát vezető
Gönczné Pálfi Mira őstermelővel
a kis csapat, máris számtalan
gyógynövény állta útjukat.
Pásztortáska, cickafarkfű, ezerjófű,
kamilla, fagyöngy, tyúkhúr, lucerna,
gyermekláncfű, százszorszép,
csalán, ragadós-, közönségesés
tejoltó galaj, nyírfalevél, aranyhárs,
turbolya, keskenylevelű és
lándzsás útifű, vadsóska, diólevél,
vérontó pimpó, ördögharaptafű,
mind-mind elérhető volt alig 50 méteren
belül.
A hasznos tudnivalók sorában
Gönczné Mira többek között elmondta,
a virágokban lévő hatóanyag
(folytatás a 8. oldalon)
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. június 13. Kanizsa – Krónika 7
Természet szépségei
fotókon
Kirándult a Széchenyi
Polgári Kör
Gyógynövénytúra
a Csónakázó-tónál
8 Kanizsa – Krónika 2013. június 13.
A KanizsaTISZK Felnőttképzési
Általános és Szakképző
Iskola Európai Uniós
támogatással második esélyt
biztosít a szakképzésből lemorzsolódó
fiatalok számára,
hogy szakmát tanulva nagyobb
eséllyel indulhassanak
a munkaerő-piacon.
A projektbe bevont, már
nem tanköteles korú fiatalok
egyéni tanulási tervvel, mentorok
támogatásával tanulhatnak
nemcsak szakmát,
hanem idegen nyelvet, informatikai
ismereteket is.
A részvétel iránt érdeklődők
a rendezvényen kaphatnak
információt.
KanizsaTISZK Felnőttképzési
Általános és Szakképző Iskola
Nagykanizsa, Erdész u. 30., tel.: 0693/510-251, http://felnottiskola.kanizsatiszk.hu
TÁMOP3.3.9.B-12/2-2012-0004
„második esély” program lemorzsolódó fiatalok számára
szakmaszerzés és kompetenciák fejlesztése
Projektindító tájékoztató rendezvény
partnereink és minden érdeklődő számára,
2013. június 13. 10.00 óra, Nagykanizsa, Erdész u. 30.
„ANYA ÉS LEÁNYA”
Pandur Ferencné és Pandur Mária
barcsi festők kiállítása.
Megtekinthető: június 25-ig.
Június 14., 28. 10 óra
KEREKÍTő - mondókás félóra
0-3 éveseknek. Vezeti: Vajda
Margit zenepedagógus (30/6160-
847).
Részvételi díj: 700 Ft/család.
www.kerekito.hu
Június 16. 18 óra
A SWANS BALETT
ÉS TÁNCISKOLA ÉVADZÁ-
RÓ GÁLAESTJE
Belépődíj: 800 Ft.
További információ: Pulai Lászlóné
(Snuki néninél):
70/9481987.
TÁJAK, KOROK - Z. SOÓS
ISTVÁN KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető: június 30-ig.
A KÉT ZARÁNDOK
Kiállítás Sass Brunner Erzsébet
és Brunner Erzsébet Indiában
festett alkotásaiból.
Megtekinthető: szeptember 30-
ig.
Június 22.
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
Június 14-15.
IGRICFESZTIVÁL
Június 14.
19 óra Eclectica World Music
Group
20.30 óra Igricek
22 óra Misztrál Együttes
24 óra Örömzenélés kifulladásig!
Június 15.
16 óra Daráló - Nigel Williams:
Osztályellenség - a HSMK színjátszó
körének tantermi színházi
bemutatója
19 óra a Muzsikás Együttes koncertje
20.45 óra Gypo Circus Zenekar
22.30 óra Serica folk "n" roll és
a Coincidance Tánc Group
24 óra Ír táncház
Belépőjegy 2000 Ft/nap,
elővételben 1700 Ft.
Bérlet 2 napra 3000 Ft.
A műsorváltozás jogát
fenntartjuk.
www.kanizsaikultura.hu
www.igricfesztival.com
(folytatás a 7. oldalon)
a nap delején, a déli órákban a legtökéletesebb.
Figyeljük a természetet,
mikor mit hoz, és legcélszerűbb
májusban gyűjtőútra indulni. Induláskor
fehér, vagy világos színű nadrágot
vegyünk fel, a szárát húzzuk a
zokninkba, így könnyebben észrevehetjük
ruhánkon a kullancsot.
A gyógynövényeket legcélszerűbb
száraz időben, eső után begyűjteni,
amikor már megszáradt a
növény, és csak annyit szedjünk le,
amennyit aznap fel is tudunk dolgozni.
Szárítás közben időnként
lazítsuk fel, fajtától függően 5 naptól
2 hétig tart a száradás ideje,
melyhez a szellős, meleg, sötét helyiség
a legalkalmasabb. Napon az
ökörfarkkórót, a csipkebogyót és a
galagonyát szárítsuk. Mint ahogyan
az alma és a körte aszalásakor
is, a napfény még egy plusz
energiát ad a növényeknek, melyeket
tárolhatjuk papírzacskóban és
befőttes üvegben. Amit jóízűen
magunkhoz veszünk, az jobban is
hat. Amiről érezzük, hogy nem kívánjuk,
nincs rá szüksége a szervezetünknek.
A növények jótékony
hatása mellett még egy titkot megtudtunk
róluk: beszélni ugyan nem
tudnak, de már a jelenlétükkel felhívják
magukra a figyelmet. Szinte
tudják, mit kell fogyasztanunk
egészségünk megőrzése érdekében.
Csak nézzünk körül közvetlen
környezetünkben, kertünkben, és
nyújtsuk ki feléjük a kezünket.
Nyersen is fogyaszthatjuk a
gyógynövényeket. A pásztortáska
teáját magas vérnyomás, gyakran
előforduló orrvérzés, belső vérzés,
méhvérzés esetében igyuk. Avérzés
gyorsan eláll, ha tinktúrával beecseteljük
az orrunkat. Tea készítésekor
áztassuk be hideg vízbe a növény
felső harmadát, melynek hatóanyaga
magát a gyulladást kiváltó okot
is megszünteti.
A galaj a mirigyek, a pajzsmirigy
betegség hatásos teája. Aközönséges
galaj a testben megakadályozza a rákos
sejtek összetapadását, és eltünteti
a bőrkinövéseket, ha előtte kicsit öszszerágva
helyezzük rá a bőrfelületre.
A keskenylevelű, vagy lándzsás
útifűből készült szirup mindenféle
torokbetegséget gyógyít.
Közismert a széles levelű útifű
fájdalomcsillapító-, a százszorszép
vitalizáló hatása. Virágja nagyon
finom zsíros-, vagy vajas
kenyérre szórva. A kákics zsenge
levele kitakarítja az epét és a májat,
gyökere feljavítja a hasnyálmirigy
működését. Saláta és finom
leves is készíthető belőle. A cickafarkfű
a nők házi „nőgyógyásza”.
Jelentős a kalcium tartalma, egy
csésze langyos teája hatásos a
székrekedés ellen, serkenti az epe
működését, és átmossa a máj-járatokat.
A lucerna teát fogyaszthatjuk
feledékenység ellen, a lúgosító
hatása miatt jó gyomoridegességre,
akár a citromfű teája,
amely a délelőtti órákban frissít,
az esti órákban pedig nyugtat.
A tyúkhúrból készült teakeverék
is jó a koleszterinszint kezelésére,
emellett salátaként, nyersen is fogyaszthatjuk.
Vértisztító, tavasszal
sokféle nyavalyát kivisz a szervezetből.
A vérontó pimpó sárga virága
vérzéscsillapító.
Hogyha nincs életerőnk, fáradtak
vagyunk, és ennek nem tudjuk
semmi különösebb okát, fogyaszszunk
el egy héten keresztül egyegy
evőkanálnyi héjnélküli tökmagot,
s utána igyunk egy kanál olívaolajat,
s megszünteti fáradtságérzetünket.
A társaság, élükön a túravezetővel,
lehajolt a természet előtt, majd
az ég felé emelve a leszedett növényeket,
megköszönte a teremtőnek,
hogy mindazt megadta neki, amit
fűben, fában megtalálhat az egészsége
megőrzéséért.
Ezzel a kirándulással még nem
zárult le az ismerkedés a természet
kincseivel, hamarosan folytatódni
fog. A Szívbetegekért Egyesület a
tanévzáró előtt iskolásokat hív
gyógynövény-kóstolóval egybekötött
kirándulásra.
– Töltsük fel lelkünket jó érzéssel,
és elvisz bennünket egy
darabig – ajánlotta mélyet sóhajtva
a Somogy megyéből érkezett
túravezető. – A földi paradicsomban
vagyunk. Magyarország
nagyon gazdag ország! –
jegyezte meg, miközben a tópartra
sétáltak. – Ez a megállapítás
a környezetünkre is igaz –
toldotta meg szavait valaki a
csoportból, amellyel mindenki
egyetértett.
B.E. - T.K.K.- Sz.Zs. - V.M.
A Magyar Rendészettudományi
Társaság Zala Megyei Csoportja
szervezésében Budapest
után második helyszínként,
Nagykanizsán mutatták be Sallai
János: Egy idejét múlt korszak
lenyomata, a vasfüggöny
története című könyvét.
Az érdeklődőket Dr. Németh József
rendőr alezredes, a Magyar
Rendészettudományi Társaság Zala
Megyei Csoportjának elnöke köszöntötte,
majd ismertette a szerző
munkásságát, egyben méltatta a
vasfüggöny történetéről szóló, magyar,
angol és német nyelven megjelenő
könyv jelentőségét.
– Mikor szánta el magát a könyv
megírására? – kérdeztük Dr. habil
Sallai János nyugállományú határőr
ezredest, a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem Rendészettudományi
Karának docensét.
– A jelzőrendszer felszedésének
20. évfordulója alkalmából felkértek
egy előadás megtartására Budapesten,
az Andrássy Egyetemen.
Az ott tapasztalt nagy érdeklődés
és a bőséges levéltári anyag alapján
határoztam el, hogy megírom a
könyvet, melynek anyagát 30 évnyi
ismeret alapján 2 év alatt állítottam
össze. Több mint 29 évet
szolgáltam a határőrségnél, és annak
idején 2 évet az elektromos
jelzőrendszer mentén is. Később
tanítottam a működését, azóta pedig
kutatom a történetét.
– Mikor találkozott először az
elektromos jelzőrendszerrel?
– Harmadikos középiskolás koromban.
Osztálykirándulásunk
egyik állomása volt a Hétforrás,
melynek meglátogatásához a kijelölt
kapun léptünk át a jelzőrendszert
és jutottunk a határsávba,
ahol végig élveztük a határőrök
vendégszeretetét, és vigyázó, őrző
tekintetét. Később határőr tisztjelöltként
egy csapatgyakorlat során
ismerkedtem meg a Soproni Határőr
Kerület dőridombi őrsével, ahol
igen nehéz körülmények között,
hideg téli időszakban teljesítettem
járőrszolgálatot. Megismerkedtem
az elektromos jelzőrendszerrel, a
LULU félelmetes hangjával és a
határsáv miliőjével. Természetesen
akkor még nem tudhattam,
hogy hivatásos pályafutásomat
egy hasonló őrsön, Rábafüzesen
fogom kezdeni 1982-ben, ahol két
éves csapatszolgálatom alatt megismertem
a nyugati határ őrzésének
sajátosságait, és a helyi lakosok
által a „vasfüggöny” történetét.
– Mit jelent maga a vasfüggöny
kifejezés?
– Ezt a kifejezést ma sokan Winston
Churchillnek tulajdonítják, miközben
először a színházi életben
szerepelt. A vasfüggönyt 1889-ben
tűzvédelmi szempontok miatt építették
meg a nézőtér és a színpad
között. Később, az I. világháborúban
„halálos huzalként” vált ismertté
az a német-belga frontvonalakon
alkalmazott 2000 V feszültséggel
táplált kerítés, amely az ellenséges
csapatok között meggátolta a kémek,
felderítők és dezertőrök mozgását,
akik közül sokan halálos
áramütést is kaptak leküzdésekor.
Később Vaszilij Romanow használta
a kifejezést a Szovjetunió politikai
izolálásakor.
A szófordulat azonban a II. világháborút
követően, 1946-ban
Winston Churchill fultoni beszéde
által vált világhírűvé a politikában
és a közéletben egyaránt. Ekkor
mondta a következőket: „A Baltikumtól,
Szcsecsintől, az Adriánál
levő Triesztig vasfüggöny ereszkedett
le, a kontinens teljes szélességében.
E vonal mögött van Középés
Kelet-Európa ősi államainak
összes fővárosa. Varsó, Berlin,
Prága, Bécs, Budapest, Belgrád és
Szófia, mindezen híres városok,
környező népességükkel, abban
fekszenek, amelyet szovjet szférának
kell neveznem, és így vagy
amúgy, de mind ki van téve nem
csupán a szovjet befolyásnak, de
egy igen erős és egyes esetekben
fokozódó mértékű moszkvai ellenőrzésnek
is.” Ám, mivel ekkor
még csak 1946-ot írtak, a vasfüggöny
alatt a kialakulóban lévő, a
két világrendszert elválasztó határvonalra
utalt a brit politikus.
A kezdetben csak politikai kifejezésként
használt vasfüggöny a
’40-es évek végére a gyakorlatban
is jelentős elválasztó szereppel
bírt, melynek fizikai megvalósulását
a vasfüggöny mentén élő szocialista
országok politikai vezetőinek
döntése nyomán az aknamezők
letelepítése, és más fizikai elválasztó
rendszerek kiépítése testesített
meg. Sőt, nem csak a két
tábor, hanem egymás között is
megszigorították a határok őrizetét
és a határokon való átjárást.
Akönyv szerzője tanulmányában
a vasfüggöny kifejezés alatt a nyugati
határszakaszon megvalósított
totális határőrizeti rendszert érti,
amelyet 1948-56 és 1957-65 között
aknamezővel, vagy más néven műszaki
zárral, míg 1965-től 1989-ig
elektromos jelzőrendszer telepítésével
biztosítottak. A vasfüggöny
szisztémához tartoznak még a magasfigyelők,
valamint a határ mentén
és mélységben jelentősszámban
járőröző határőrök, továbbá a határátkelőhelyeken,
azaz Forgalom Ellenőrző
Pontokon megvalósított
szigorú utas- és áru ellenőrzés, valamint
a légtér védelme is.
– Mire kívánta felhívni a figyelmet
a könyvében?
– Szerettem volna azt is bemutatni,
hogy nagyon sok azonosság
van a régi és a mostani helyzet között.
Például, amikor nem volt
pénz, voltak olyan újítók, akik kitalálták,
hogy aknamezők, és egyebek
helyett szúrós sövényt kellene
lerakni, mert az szinte ingyen van,
és nem engedi át a határsértőt.
Másrészt, fontosnak tartom, hogy
ne merüljön feledésbe, hiszen a
mai kor szabadságát csak az tudja
értékelni, aki a tegnap korlátait ismeri,
és emlékeiben megőrzi.
Ezért is ajánlom különösen a fiatalságnak
elolvasásra.
Amikor Bécs felé autózunk és
elhagyjuk Győrt, az autópálya két
oldalán a korabeli magasfigyelők,
elektromos jelzőrendszer (EJR)
helyett szélgenerátorok fogadnak.
Ha néhol elhagyott magasfigyelőbe
botlunk, tapasztaljuk, hogy lassan
csak hírmondója marad a korabeli
„vasfüggönynek”. Mára teljesen
természetesnek tűnik, ha szabadon
felmegyünk a Kőszeg közeli
Írottkőre, vagy meglátogatjuk
közvetlenül a határ mellett lévő
Szent Imre templomot Rönökön,
netán pihenünk, csónakázunk a
Fertő tavon. Ám ha a Soproni hegyekben
sétálunk, vagy más erdőkben
a nyugati határ mentén, az
ott álló néma fák kérgein megtalálhatjuk
a határőrök által hátrahagyott
jeleket, a szolgálatuk alatt
fákba vésett idézeteket, amelyekkel
üzenni akartak ismerőseiknek
és az utókornak. Ugyanígy őrzik a
levéltárak a korszak eseményeit és
titkait, az aknamezők térképeit, a
sok határesemény történetét. Szolgálati
időm alatt bejártam az öszszes
helyszínt, a 354 kilométert
Rajkától egészen Felsőszölnökig.
Minden őrsét, végrehajtó alegységét
ismertem, szinte mindegyikhez
fűződik valami történetem.
– Járt Nagykanizsán is?
– Nagyon sok ismerősöm van
a városban. Korábban együtt kutattam
Dr. Bacsa Gábor bácsival,
ő írta meg a jugoszláv-magyar
trianoni határ kitűzésének
történetét. Miután sokáig részt
vettem, oktattam a határőrtisztképzésben,
több egykori hallgatóm
itt kapott tiszti beosztást
Kanizsán.
B.E.
Kanizsa 2013. június 13. – Múlt-kor 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata
és a Hortobágyi
Kényszermunkatáborokba
Elhurcoltak Egyesülete
tisztelettel meghívja Önt
2013. június 17-én (hétfőn)
9.30 órára
a Nagykanizsáról és
környékéről történt
bevagonírozás
61. évfordulója alkalmából
tartandó megemlékezésre.
Helyszín:
Nagykanizsa Vasútállomás
(8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 63.)
Meghívó
PROGRAM
􀁄 Himnusz
􀁄 Emlékező beszédet mond:
Balogh László önkormányzati
képviselő, OKISB-elnök
􀁄 Szavalat
􀁄 Közremködnek
a Piarista Iskola diákjai
􀁄 Koszorúzás
􀁄 Szózat
Takács János alapító elnök,
Cseresnyés Péter
polgármester
Egy idejét múlt korszak lenyomata
Kanizsa 10 – Hirdetés 2013. június 13.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata értékesíteni kívánja az alábbi
ingatlanát: Nagykanizsa, Ipari Park, 649/148. hrsz.-ú, 2539 m2 területű, „beépítetlen
terület” megnevezésű ingatlan. Kikiáltási ára 9.390.000 forint + áfa. A versenytárgyalás
időpontja: 2013. július 6., 9.00 óra. A versenytárgyalás helyszíne:
Nagykanizsa, Garay u. 21. VG Zrt. Irodaház. Eredménytelen versenytárgyalás
esetén 2013. december 5. napjáig a versenytárgyalási felhívásban megjelölt időpontokban
lehet jelentkezni.
A versenytárgyalás részletes feltételeit a www.nagykanizsa.hu valamint a
www.nkvg.hu honlapokon lehet megtekinteni. Telefon: 0693/311-241/116 mellék.
Versenytárgyalás
Értesítjük a Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Köztisztviselők Napja miatt
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2013. július 1-jén
(hétfőn) zárva tart.
A közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdése
szerint a Közszolgálati Tisztviselők Napja július 1-je, amely az általános szabályokon
túl szintén munkaszüneti nap.
A fentieknek megfelelően a Zala Megyei Kormányhivatalhoz tartozó valamennyi
szervezeti egységben (törzshivatal, szakigazgatási szervek, járási hivatalok törzshivatalai
és szakigazgatási szervei, a kormányablakok és okmányirodák) ezen a
napon az ügyfélfogadás szünetel.
Szíves megértésüket köszönjük.
Közszolgálati Tisztviselők Napja
Tisztelt Nagykanizsai Polgárok!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város területén civil mozgalom (egyesület) létrehozását
tervezzük a helyben kialakult katasztrófa helyzetekben rászorulók megsegítésére,
és természetesen a gyors és hatékony beavatkozás céljából.
Az egyesületet 2013. őszéig alakítjuk meg teljesen önkéntes alapon, azzal a céllal,
hogy a kialakult katasztrófa helyzetben az érintett lakókat az önkéntes egyesületi
tagok segíteni tudják. Az egyesület a kármegelőzésben, a károk enyhítésében,
és a katasztrófahelyzet elmúlását követő kárfelmérésben, esetleges helyreállításban
kíván segítséget nyújtani a rászorulóknak.
Az egyesületbe várjuk mindazon lakosok, vállalkozók, szakmával rendelkezők
jelentkezését, akik szívesen vennének részt önkéntes alapon az egyesület munkájában:
orvosok, mentő ápolók, rendőrök, mérnökök (építő,építész), ácsok,
kőművesek stb., egyéb szakmákban jártas polgárok, 18. életévüket betöltött
személyek.
Az egyesületbe jelentkezni lehet 2013. július 30. napjáig a Zala Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Nagykanizsai Kirendeltségében (8800 Nagykanizsa,
Kossuth tér 25. ) Prepok Attila tű. alezredesnél és Faragó Géza tű. hadnagynál
az alábbi időpontokban, illetve elérhetőségen:
Személyesen: HÉTFőTÖL- CSÜTÖRTÖKIG (08:00-tól - 16:00-ig), PÉNTEKEN
(08:00-tól- 13:30-ig). Telefonon: Prepok Attila: +36-20-396-4003, 06
(93) 516-003-as számon a fenti időpontokban. E-mail cím:
attila.prepok@katved.gov.hu, geza.farago@katved.gov.hu.
Civil mozgalom katasztrófahelyzetre
Tájékoztatás
a növényvédelmi tevékenység szabályairól
A növényvédelmi tevékenységgel szemben több szabály (törvény,
kormányrendelet, miniszteri rendeletek) támaszt követelményeket. Az
előírások betartásával biztosítani lehet a károsító mentes növényi termények
előállítását oly módon, hogy közben a magunk és körülöttünk
élők egészségét nem veszélyeztetjük, valamint a környezetet (a tiszta
levegőt, talajainkat, felszíni és felszínalatti vizeinket) nem szennyezzük,
óvjuk a természetet (méhek, hasznos élő szervezetek védelme).
Az ingatlan tulajdonosok, termelők, földhasználók törvényi kötelezettsége
az ingatlan nagyságától függetlenül, a növényi károsítók (rovarok,
atkák, gomba betegségek, rágcsálók, veszélyes,- allergén
gyomnövények, stb.) elleni védekezés. Az előforduló károsítók fertőzésének
a szintjét olyan alacsonyan kell tartani, hogy azok más termelők
növénytermelési, növényvédelmi biztonságát, vagy az emberi
egészséget ne veszélyeztessék. A növényvédelmi tevékenység során
mindenki köteles betartani az integrált növénytermesztés szabályait,
valamint a környezet és természet védelmet.
A fenti előírások-a teljesség igénye nélkül-az alábbiakat foglalják
magukba:
􀂊 A károsítók elleni védekezés a vegyszeres növényvédelmen kívül
magában foglalja az agrotechnikai (ellenálló fajták választása,
megfelelő művelésmód, szellős lombkorona kialakítása) és a mechanikai
(beteg növényi részek, gyümölcsmúmiák eltávolítása, a lehullott
gyümölcs és lombozat megsemmisítése, stb.) védekezést.
􀂊 A növényvédő szerek saját célra történő felhasználása a képesítési
előírások betartása mellett csak a címkén feltüntetett feltételek
(várakozási idők, munkavédelem, stb.) a növényvédelmi technológiára
vonatkozó utasítások betartásával történhet. Saját célú felhasználásnak
minősül a közvetlen rokon (szülő, gyermek, vő, stb.) által
végzett tevékenység. Egyéb (bér)munka végzés szolgáltatásnak minősül,
melyre külön szabályok vonatkoznak.
􀂊 A méhek védelme érdekében a permetszerek kijuttatása során
különösen figyelni kell a virágzó, illetve a méhek által látogatott
növények kezelésére. Virágzó, illetve a méhek által látogatott növények
esetében napközben csak méhekre veszélytelen, míg az
esti időszakban a méhekre mérsékelten veszélyes a méhkímélő technológia
alkalmazására engedélyezett növényvédő szerek juttathatók
ki.
􀂊 Permetezés 4 m/sec-nél (hozzávetőleg 15 km/h-nál) nagyobb
szélsebességnél, illetve elsodródást okozó légmozgás esetén nem végezhető.
Meg kell akadályozni a permetszer elsodródását (biztonsági
sáv), valamint a kezelésre nem szánt növényekre jutását.
􀂊 Árutermelés során permetezési naplót kell vezetni, azt 5 évig
szükséges megőrizni, valamint arra jogosult személyek (növényvédelmi
felügyelő, Népegészségügyi Szerv (ÁNTSZ/) ellenőre, piacfelügyelő)
részére kötelező bemutatni.
􀂊 A kis kiszerelésű növényvédő szerek 1 liternél nem nagyobb űrtartalmú
göngyölege kitisztítást követően kommunális hulladékként
kezelhető (a szemetesbe dobható). Tisztítás nélküli növényvédő szer
göngyöleg (műanyag flakon, üveg, papír/nylon zacskó, doboz stb.) veszélyes
hulladéknak minősül.
A jogszabályokban foglaltak be nem tartása esetén 15.000 –
5.000.000 Ft összeghatár közötti növényvédelmi bírság szabható ki.
További információkkal a Zala Megyei Kormányhivatal Növény- és
Talajvédelmi Igazgatósága szakemberei, növényvédelmi felügyelői
készséggel állnak rendelkezésükre!
Zala Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága,
8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 81., tel.: 92/550-160, e-mail: zalanti@
nebih.gov.hu, Fax: 0692/311-054.
Új módszerek
az idegen nyelvek tanulásában
A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a LAMAPROM projekten
belül újabb sikeres HR Kerekasztal rendezvényt szervezett Zalaegerszegen.
A Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési
Program 2007-2013 keretében zajló program egy klubjellegű interaktív
foglalkozás, amelyen a munkaadók és az előadók között tényleges
szakmai párbeszéd alakul ki.
Korábban már szó esett a cafeteria rendszerről, a teljesítménymenedzsmentről,
a szakképzési hozzájárulásról, illetve a munkajogi változásokról.
Kanizsa – Hirdetés 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. június 13.
– Lassan 10 éve lesz, hogy egy
délután – már magam sem tudom,
miért – elsétáltam a Rózsa
utcai vívóterembe, ami majd’
egy kőhajításnyira található az
otthonomtól. Alig voltam hétéves
ugyan, de abban azért biztos voltam,
hogy mozogni akarok. Kézenfekvő
megoldásnak tűnt, talán
a vívócsarnok közelsége révén,
hogy ezt a sportot választom.
Azóta már a vívás életem
részévé vált – mondta Osvald
Anna, akinek a neve bizonyára
ismerősen cseng olvasóink fülében.
A Dr. Mező Ferenc Gimnázium
intézményegység 10. évfolyamos
diákja időről-időre rendszeresen
részt vesz hazai- és külföldi versenyeken,
szép eredményekkel
öregbítve városunk hírnevét. A
közelmúltban pedig újabb megtisztelő
címmel gazdagodott a
Nagykanizsa TE 1866 vívó szakosztály
kötelékében versengő fiatal:
Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások
Minisztere Magyarország
Jó Tanulója, Jó sportolója címet
adományozta eredményes tanulmányi
munkájáért és kimagasló
sportteljesítményéért Osvald
Annának. Aki, habár nagyon
büszke a megtisztelő elismerésre,
legfontosabbnak mégis azt tartja,
hogy a maximumot hozza ki magából:
a páston és az iskolában is.
Nem díjért, nem kitüntetésért,
pusztán azért, mert vallja: ha az
ember valamibe belekezd, azt
csakis jól végezze…
– Erről a kitűnő tanulmányi
eredményed, és 59 érem, valamint
15 kupa tanúskodik.
– Ezek nemcsak az én érdemeim.
A Mező Gimnáziumban, ahova
járok, tanáraim olyan elánnal
és tudással tanítanak, hogy nekem
öröm a tanulás. Igaz ugyan,
hogy elsősorban a természettudományok
– a biológia, a kémia –
iránt vonzódom, de minden érdekel,
amit még nem tudok. Baliné
Zalavári Ágota osztályába járok,
elmondhatom, hogy osztályfőnököm
és osztálytársaim is – mivel
remek csapat vagyunk – mindenben
támogatnak, segítenek. Ahogy
edzőm, Kiss György is, aki
az alapoktól kezdve mind a mai
napig a vívói pályafutásomat
egyengeti. Először párbajtőröztem,
utána próbáltam ki a kardot,
s végül e mellett jegyeztem el
magam – mesterem odaadó, elhivatott
munkájának érdemeként.
Édesanyám is stabil, meleg otthont
biztosít nekem, így elmondhatom,
igazán könnyű dolgom
van, mert csak azt csinálom, amit
szeretek.
– Azért nem hiszem, hogy enynyire
egyszerű összeegyeztetni a
tanulást és a sportot, különösen a
te esetedben, hiszen amíg az egyik,
az iskolapad kötelesség, a másikat,
a vívást – saját teljesítményednek
köszönhetően – immár profi szinten
űzöd.
– A nap huszonnégy órából
áll, és mindennek megvan a maga
ideje. Amikor az iskolában
vagyok, csak a tanulásra koncentrálok,
mivel orvos szeretnék
lenni. Figyelek az órákon, de
emellett otthon is tanulok. Ezután
megyek el az edzőterembe,
szinte mindennap. Amikor felveszem
a fejvédőt és a lamét (vívómellényt),
akkor megint egy
más világ jön el, ahol nemcsak
testben, hanem fejben és szellemben
is a legjobbat kell nyújtanom.
Így indulok el a versenyekre
is.
– Mit ad neked a vívás és maga
az élsport?
– Fegyelmezettséget, erőt, kitartást.
Azt, hogyha valamiért nagyon
sokat küzdök, előbb-utóbb
meghozza gyümölcsét. A sportban
megszerzett ismereteket sokszor
az életben is tudom kamatoztatni.
Talán abban, hogy nem
adok fel könnyen szinte semmit
és a kitűzött céljaimat mindig teljesítem,
akármilyen rögös út vezet
is el hozzájuk. A hétköznapi
lét is olyan, mint a vívásban az
asszó. Folyamatosak a megmérettetések,
a kihívások, mint egy
versenyen.
– Mikor van szabadidőd, amikor
ki is tudsz kapcsolódni?
– Én vívás közben pihenek,
akármilyen furcsán is hangzik.
Remek társaságban sportolok, a
vívók köréből kerülnek ki a barátaim
is. Hiszen egy közegben
élünk nap, mint nap. Egy az érdeklődési
körünk, és egyek a céljaink
is. A sporttal és velük együtt
teljes az életem. De mezős osztálytársaim
körében is fel tudok
töltődni, lelkileg. Bár, a velem
egykorúak ritkán szoktak ilyet
mondani: én szeretek iskolába járni.
– Lehet, hogy korai a kérdés, de
már említetted, hogy orvosnak készülsz.
Hova, melyik városba visz
majd – terveid szerint – az utad?
– Elsősorban Budapestben gondolkodom,
pontosabban, csak
olyan városban, amelyiknek van
vívó szakosztálya. Ugyanis egyetemistaként
sem fogok elszakadni
a sporttól. Persze, kacérkodom
még azzal a gondolattal is, ha
esetleg nem sikerülne az orvosi
egyetem, hogy edzői pályára lépek,
mesterem, Kiss György példájára.
A sport jóvoltából már sok
helyütt megfordultam, országszerte
és több európai nagyvárosban.
Viszont én – ahogy egyelőre
gondolom – saját hazámban szeretnék
boldogulni.
– A szobád roskadásig tele van
díjakkal. Az iskoládban mind az
osztálytársaid, mind pedig a tanáraid
szeretnek, megbecsülnek. A
vívó sporttársadalom s immár a
minisztérium is elismeri, amit csinálsz.
Ezek után van még olyan,
ami után vágyakozol?
– Így teljes az életem. Természetesen
csakúgy, mint kortársaimnak,
nekem is vannak vágyaim.
Amikről nemcsak azt akarom,
hogy álmok maradjanak.
Valósággá, tettekre szeretném
őket váltani. Persze, az élet még
minden bizonnyal számos újdonsággal
fog majd kecsegtetni,
olyan dolgokkal, amikért érdemes
lesz küzdenem. Nem feltétlen
karddal, nem feltétlen tudással,
hanem tűzzel, szívvel és lélekkel…
Szabó Zsófi
Kanizsa – Jó tanuló, jó 12 sportoló 2013. június 13.
Élet a páston és azon kívül…
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. június 13.
Horoszkóp
Hogyha nem körültekintően kritizálja a környezetében
élőket, vagy netán rossz véleményt
mond róluk, ne csodálkozzon el
azon, hogy előbb-utóbb visszakapja. Döntse
el, nyugodt estéket akar, vagy viharosat.
Nem kell a párja mondandóját azonnal
félreérteni, ha a pénzről esik szó. Járjanak
el közösen vásárolni, és akkor mindjárt
kiderül, hol kell azt a bizonyos nadrágszíjat
meghúzni a vitatkozás helyett.
Néha úgy tűnik, mintha kettős személyiség
lakozna önben. Éppen ezért otthon nem mindig
tudja eldönteni a párja, hogy melyik megnyilvánulását
vegye komolyan. Az a legszórakoztatóbb,
ha mind a kettő elfogadható.
Bizonyára nem lepődik meg azon, ha továbbra
is őszinteséget vár el öntől a párja.
Ha emiatt elkedvetlenedne, szerezzen be
egy gránátból készült ékszert, amely megerősítheti
egymás iránt érzett bizalmukat.
Előbb utóbb meg kell tanulnia önnek is,
ha szükséges, akkor határozottabban kell
kiállnia az érdekeiért. Nem állhat mindig
valaki azért a háta mögött, hogy elhárítsa
útjából a nehézségeket.
Ha netán többet költekezett az elmúlt időben
a kelleténél, a feng shui ezen is javíthat, hiszen
léteznek olyan növények, amelyek elősegítik
a lakásban az energiaáramlást. A kereklevelű
pénzfa pénzt hozhat a házhoz.
Maga sem érti az okát, a hétvégén legszívesebben
egész nap az ágyban maradna.
Nem tenne semmit, csak ellazulna, és
durmolna. Ha ez jót tesz a testének-lelkének,
akkor cselekedjen így.
Hogyha séta közben nézegeti a kirakatokat,
gondoljon arra is, hogy vágyai teljesülését
nemcsak a szerencsés véletlenek, hanem
a hegyikristály is elősegítheti. Egyensúlyt
teremt akár a zilált érzelmeiben is.
A hétvégén bőven lesz ideje arra, hogy elgondolkozzon
azon, mi az, vagy ki az, aki
felidegesíti és kizökkenti a lelki nyugalmából.
Ha a kérdésére megtalálta a választ,
azzal már a fele gondját is megoldotta.
Tartson a hétvégén egy görbe estét, és
nyugodtan rugaszkodjon el a valóságtól,
ha úgy kívánja. A konfliktushelyzeteket
azonban hiába akarja elkerülni, azok úgy
is megtalálják.
Nyugodt körülmények között töltheti a hétvégéjét,
ha végre megoldást keres a családját
érintő problémákra. Anyagi téren ne
hallgasson senkire, ne engedje meg, hogy
véleményükkel esetleg befolyásolják.
Ha a nyílt szókimondásával nem ér el
eredményt, akkor egy kis időre függeszsze
fel a terveit. Ha elhárultak az akadályok,
nem ellenzi senki sem a céljait,
kezdje újra, a saját belátása szerint.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Csak két nap van egy évben, amikor semmit nem tehetsz:
Az egyik a tegnap, a másik a holnap.
Tehát csak a MA a megfelelő nap arra, hogy szeress,
hogy higgy, és elsősorban, hogy ÉLJ!
Dalai Láma
SZOLGÁLTATÁS
BÉRLET
Nk-án a Király u. 31-ben 86 m2-es
tetőtéri, igényes lakás saját, zárt parkolóval
és padláshasználattal eladó.
Irányár: 13,2 millió Ft. Tel.: 0630/542-
2272 (7581K)
Teleki utcán négy emeletes házban, I.
emeleten, két szobás, 55 m2-es, egyedi
fűtéses, panel programban részt vett lakás
eladó. Tel.: 0630/566-4510 (7586K)
Nk-án belvároshoz közeli, udvari,
cirkófűtéses, 1,5 szobás lakás hosszú
távra, hölgynek vagy diáknak kiadó.
Ár: 22.000 Ft/hó. Kaució szükséges.
Tel.: 0620/236-8714 (7587K)
Készpénzért vásárolok festményt,
porcelánt, régi népi parasztbútorokat és
ruhákat, valamint használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Tel.: 0620/555-
3014 (7582K)
Kanizsa – Sport/14 Apró 2013. június 13.
INGATLAN
2013.06.18. KEDD 10:00 – 12:30 óra Magyar Vöröskereszt, Nk. Sugár u. 28.
2013.06.18. KEDD 14:00 – 16:30 óra Surd – IKSZT, Kossuth u. 56.
Véradások időpontjai
Magyar Vöröskereszt
Vizes nagyüzem volt, vagyis
mindent beleadtak az V. Kanizsai
Sárkányhajó Bajnokság és
Roadshow evezősei a Csónakázó-
tó vizén a mind nagyobb
presztízzsel bíró egyes kategóriák
legjobb helyezéseiért.
A háromnapos rendezvény történéseinek
összesítése után Varga
Péter, a Kanizsa Kajak-Kenu Klub
elnöke a teljes eredménysorral felvértezve
konstatálhatta: sikeres
rendezvényen vannak túl, s máris a
szeptemberi (hasonló) vizes esemény
elemeit rakhatják össze –
egyelőre fejben.
V. Kanizsai Sárkányhajó Bajnokság
és Roadshow eredményei.
Iskolák, 5-6. osztályosok (200 m):
1. Kőrösi, 2. BLG Evezős Banditák,
3. Megyei Fogyatékosok Rehabilitációs
Intézete és Otthona. 7-
8. osztályosok (200 m): 1.
Palinkák, 2. Szkarabeusz, 3. BLG
Evezős Banditák, 4. Zsírospulykák.
Középiskolások (200 m): 1.
BLG Xtreme, 2. Mező-Keri, 3.
Keri Junior.
Friss sárkányok/Baráti társaság
(350 m): 1. ATLETICO, 2. Tornádó,
3. Szan-Dia. Céges (350 m): 1.
Dr. Padló Baráti Kör, 2. DKG Kútfejek,
3. Borzong-a-tó.
Premier/Divízió I. (200 m): 1.
Magyar Telekom-Rubin LapáTolók,
2. Römi KK SK, 3. Tatai Hody SE.
Divízió II. (200 m): 1. NAVI SE, 2.
Dr. Padló Sárkányok, 3. Nagysárkányok.
Divízió I. (2000 m): 1. Römi
KK SK, 2. Magyar Telekom-Rubin
LapáTolók, 3. Tatai Hody SE. Divízió
II. (2000 m): 1. NAVI SE, 2.
KOlonia, 3. A-HÍDragon.
Nyílt sárkányok, férfi (200 m):
1. Tatai Hody SE-Römi KK SE, 2.
Magyar Telekom Rubin
LapáTolók, 3. NAVI SE. Női (200
m): 1. Pink Ko-A-La, 2. ME-nők,
3. TE-Nyered.
Friss sárkány (2000 m): 1. Dr.
Padló Baráti Kör, 2. ATLETICO,
3. HEAT-Gázgép.
P.L.
„Atlétáktól” a „römizőkig” tartott a győztesek sora
A Nagykanizsai Polgári Lövészegylet
szervezésében került
sor a Magyar-Szlovén MK Liga
idei második forduljára. Az
egyéni és csapatversenyek során
kispuskával, fekvő testhelyzetből
30 lövés leadása 50 m távolságra
volt a feladat.
Az első fordulónak Zalaegerszeg
adott otthont, a további fordulóknak
a szlovén csapatok, illetve
Gellénháza lesznek a házigazdái.
Akárcsak az előző körben, a Nagykanizsai
Polgári Sportlövész Egylet
puskásai házigazdaként is kitettek
magukért és megnyerték a csapat,
valamint az egyéni számot is.
A kilenc induló csapat közül a
kanizsaiak 796 körös eredményükkel
állhattak a dobogó legfelső fokára,
16 körrel megelőzve a PLE
Zalaegerszeg (780 kör), és a 766
kört teljesítő szlovéniai SD Jezero
Dobrovnik csapatát. A győztes
együttes tagjai: Horváth Károly,
Horváth Szilárd és Szobolics János
voltak.
Horváth Károly egyéniben 275
körös eredménnyel bizonyult a
legjobbnak 37 induló között, második
helyezést Havasi Ferenc a
PLE Zalaegerszeg versenyzője ért
el 271 körös teljesítmánnyel, harmadik
pedig a Jezero Dobrovnik
versenyzője, Jozef Babic lett
(266).
A második forduló után összetettben
a Nagykanizsai PSLE magabiztosan
vezet, második a PLE
Zalaegerszeg.
A nők kispuskás versenyének
végeredménye: 1. Petra Vernik
(SD Rudar Presika) 267, 2. Gróf
Katalin (Gellénháza) 260, 3. Nuca
Spindler (SD Ljutomer) 258, 4.
Pölöskeiné Hertelendi Erika
(DKG) 257, 5. Mele Vesna (TS Ormoz)
255, 6. Sandra Kavcic
(Rudar Presika) 255.
Standard puskával 30 lövés fekvő
testhelyzetből: 1. Petra Vernik
(Presika) 286 kör, 2. Mele Vesna
(Ormoz) 281, 3. Obermaier Nándor
(Nagykanizsa) 276, 4. Havasi
Ferenc (Zalaegerszeg) 272, 5. Németh
Márk (Nagykanizsa) 267
Akövetkező versenyre 2013. június
1-én, 10 órától kerül sor, akkor
a Regionális Kupa második
fordulóját rendezik Nagykanizsán.
P.L.
Biztos vezetés a magyar-szlovén ligában
Fotók: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa 2013. június 13. – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Heat Group Kanizsa VSE (4.)
– BVSC Zugló II (3.) 9-8 (2-2, 3-
1, 2-2, 2-3)
OB I B férfi vízilabda-mérkőzés,
rájátszás az 1-6. helyért, 7.
forduló. Nagykanizsa, 35 néző.
Vezette: Győri, Bereczky.
Kanizsa: Kiss Cs. - Fábry,
Kaszper G. 1, Kéri Virt M. 2, Kádár
3, Gulyás 2. Csere: Bencz, Karácsony
T. 1, Cserdi, Takács K.,
Klie, Kis Zs. Edző: Németh Zsolt.
A találkozón a Kaposvári VKtól
is voltak kémek, vagy inkább a
kanizsaiaknak is szurkolók, hiszen
a somogyiaknál még kérdéses,
hogy a legfelső osztály tagjai maradnak-
e csont nélkül, vagy még
vár rájuk osztályozó.
Nos, ami láthattak, az egy szoros
meccs volt, lévén a fővárosiak
csak a második negyedben engedték
ellépni a vendéglátókat, aztán a
negyedik játékrészben pörögtek
csak fel a történések, amikor Kiss
Csaba 7-5-ös Kanizsa vezetésnél
nagyot hárított egy majd'' négy perces
találatnélküliség után. A 8-5
viszont már barátságosabbnak hatott
a dél-zalai szempároknak az
eredményjelzőn, de 8-7 után megnyugodni
csak a kilencedik KVSE
gól után lehetett. Az idényzáró,
Hegyvidék elleni mérkőzésre
szombaton 11 órától kerül sor.
Németh Zsolt: „Bizonyítani szerettük
volna, hogy megérdemelten
vagyunk a második vonal felsőházában,
no meg azt is, hogy le tudjuk
győzni a BVSC második csapatát.
Ez küzdelmes találkozón sikerült
és tanúbizonyságát adtuk
annak, hogy van tartása együttesünknek.”
A Dunántúli Serdülő (1996-os
és később születettek) Vízilabda
Bajnokság idei szezonjának utolsó
fordulóját rendezték Pécsen, melynek
keretében a Kanizsa Vízilabda
SE a Balaton Vízilabda Klub
együttesével mérkőzött. Győzött
Szabó Szilárd legénysége, így
ezüstérmesek lettek.
Kanizsa Vízilabda SE – Balaton
Vízilabda Klub 13-4 (1-2, 3-
1, 5-0, 4-1)
Kanizsa VSE: Leposa - Molnár
D. 6, Hóman B. 1, Miklós M. 3,
Szinyéri, Kocsmár 2, Nagy M.
Csere: Ódor, Lukács - B. Péter,
Gerő L. 1. Edző: Szabó Szilárd.
A záró forduló előtt a kanizsai
gárda egy pont hátrányban volt aktuális
ellenfelével szemben, s úgy
készülhetett a Balaton VK ellen,
hogy hiányzott a csapatból Skriba
Szabolcs és Takács Kristóf is.
A mérkőzés elején kimaradtak
helyzeteik és a BVK 3-1-re is ellépett.
Viszont a balatonfűzfőiek
„szorgalmasan” gyűjtögették személyi
hibáikat, aminek eredményeként
a második negyed közepére
ki is pontozták legjobb emberüket.
Innen a kanizsaiak egy 10-0-ás
szakaszt produkáltak. Védekezésük
tökéletesen működött, csak távoli
lövéseket engedtek az ellenlábasnak,
azokat pedig kapusuk,
Leposa Gábor hárította. Támadásaik
Molnár Damján vezetésével
szép gólokban csúcsosodtak ki. A
várt szoros mérkőzés elmaradt, a
bajnokságot győzelemmel és a 2.
helyen zárta a KVSE csapata.
A bajnokság végeredménye: 1.
Pécsi Sport Nonprofit Zrt. 40 pont,
2. Kanizsa Vízilabda SE 30, 3. Balaton
VK 28, 4. Soproni Vízilabda
SE 15, 5. Pápa SE, 6. Győri Vízisport
SE 6.
P.L.
Ez jót tett a lelkeknek
Az országos egyéni sakk diákolimpiai
bajnokság egyes korcsoportjainak
döntőit rendezték
a fővárosban, melyen számos
kanizsai növendék is indulhatott.
A legnagyobb sikert a 18
éves nők mezőnyében a Batthyány
Lajos Gimnázium tanulója,
Havanecz Bianka érte el, aki
maximális teljesítménnyel első
helyen végzett a hét megszerzett
pontjával.
A legfiatalabb lányoknál (8 éves
korig) 28 induló között Németh
Dominika Csenge (4 pont; Kőrösi)
12. lett, a 10 éveseknél (27 induló)
Mátyus Vivien 18. helyen végzett
(3,5; Kőrösi). A 12 éveseknél (22
induló) Boa Boglárka ötödikként
zárt (4,5; BLG), a 14 éves korosztálynál
(23) Perger Kitti a 11. helyen
végzett (4; BLG). Akiknél
Havanecz Bianka nyert, ott Csonka
Anna szintén 11. lett (2,5;
BLG).
A nagykanizsai fiúk közül legjobban
teljesített – helyezését tekintve
– a 14 éveseknél (22) Zsírai
Péter, aki a hetedik pozícióig jutott
(4; BLG), a 10 évesek (25)
korcsoportjában Horváth Csongor
Endre huszadikként zárt (3;
Kiskanizsai Általános Iskola), a 12
esztendősök között (27) Haselbach
Dávid (3,5; Bólyai) pedig 17.
lett.
Az elmúlt hétvégén Balatonföldváron
rendezték a korcsoportos
sakkozók Somogy Megyei
Grand Prix-sorozatának
utolsó fordulóját. Honfi Viktóriának
(Kőrösi; képünkön) nagy
esélye volt a győzelem megszerzésére,
mivel az eddigi négy kör
során is remekül szerepelt. Nos,
nem hibázott az utolsó megmérettetésen
sem, így összesítésben
az első helyen végzett a somogyiaknál.
P.L.
A Canissa Modellező Sportegyesület
a nagykanizsai Csónakázó-
tavon rendezte saját szezonbeli
idénynyitóját, melyen
számos kategóriában indultak
nevezők Győrből, Kaposvárról,
Komlóról, Pécsről, Zalaegerszegről
is – a házigazdákon kívül.
A kanizsaiak több kategóriában
is értek el dobogós eredményeket,
ilyen volt például a sebességi hajómodell
(F1) 3,5 ccm-eseinél
Lekszikov Zsolt helyezése, aki második
lett, a 15 ccm-es kategóriában
Boti Ferenc pedig harmadik
helyre navigálta szerkentyűjét.
Az F1E 1 kg-nál könnyebb mezőnyében
a juniorok között Kovács
Péter második, míg Kovács
Dániel harmadik helyet szerzett, a
felnőtteknél pedig dr. Lekszikov
Gábor zárt az első helyen.
Házigazdaként
remekeltek
Havanecz Bianka diákolimpiai bajnok
Elsőség a somogyi
végeken
Még május végén kezdte el felkészülését
a női U20-as magyar
kosárlabda válogatott a július 4-
14. között Törökországban megrendezésre
kerülő A-csoportos
Európa-bajnokságra. A korosztályos
nemzeti csapat keretébe
ezúttal is meghívást kapott Fuisz
Viktória, a Kanizsai Vadmacskák
SE kiválósága.
Edzőtábor és felkészülési tornák
sora következik a tavalyi csehországi
B-csoportos Eb-n a
feljutást érő 3. helyen végzett
válogatott számára.
– Nagyon örülök, hogy idén az A
csoportos mezőnyben mérettethetjük
meg magunkat – fogalmazott a
KVSE kosarasa. – A tavalyi B-csoportos
harmadik hely után idén is elszántan
álltunk neki a nyári felkészülésnek.
Tudjuk, hogy nagyon nehéz
feladat var ránk, de igyekszünk a
lehető legjobb teljesítményt nyújtani.
Sokunknak ez az utolsó úgymond
utánpótlás éve a válogatottban és
szeretnénk minél jobb helyezést elérni.
Én személy szerint az ötödik
kontinensviadalomra készülhetek,
persze, ehhez az kell, hogy a szűkebb
keretnek is tagja legyek. Ezért
is készülök teljes erőbedobással.
P.L.
Fuisz Viktória az
Eb kapujában
Kanizsa – Virágos 16 városrész 2013. június 13.
– A közterületek szépítésén
túl további pozitívuma ennek a
munkának az együttműködés. A
palánták beszerzéséhez sokan
járultak hozzá. Az önkormányzat
– a közgyűlésben egy képviselő
kivételével mindenki támogatta
polgármesterünk előterjesztését
– mellett egyre többen,
a finanszírozáshoz csatlakozott
a Kaán Károly Környezetvédelmi
Egyesület is. A lakók
elmondása szerint a virágültetés
jól összehozza az embereket,
egy új virágágyás kialakítása
– mint a Kazanlak krt.
11/B előtt is – csak összefogással
valósulhat meg – folytatta
Papp János. – A hétvégén, június
14-én, pénteken 16 órakor a Hevesi
ABC előtt fotókiállítás is nyílik
a virágosítók munkájáról. Ezt
kertészeti vetélkedő követi, melyen
a helyes válaszok azonnali
ajándékkal jutalmaztatnak. Végül
egy személyes. Ha azt kérdezi,
miért dolgozom ezen évek óta,
egyszerű az oka: boldoggá tesz,
hogy ennyi ember egy irányba
mutató akaratának szolgálatában
állhatok – fejezte be a kuratóriumi
elnök.
Kanizsa
START Oktatási Kft. (NyT: 20-0193-04, AL: 026)
Nagykanizsa, Arany János u. 8.
Tel.: 0693/325-973, 0630/435-1875
www.startoktatas.eu
SZEMÉLYGÉPKOCSI
tantermi képzés
Június 17-én 08:00 óra (H-Sz-P: 8.00-12.00),
Június 17-én 16:00 óra (H-Sz-P: 16.00-20.00),
vagy válaszd e-learning képzésünket
vagy a kettőt együtt!
GKI fuvarozó, autóbuszvezető
ADR tanfolyam
Jelentkezési határidő:
06.19 (szerda) 12.00 óra
Vizsga: 06.29 (szombat) 9.00 óra
2 . 2 0 0 F t / g y a k o r l a t i ó r a
Igénylik, de meg is hálálják a gondoskodást
– A Polgári Kanizsáért Alapítvány hetedik alkalommal járul hozzá
a Keleti városrész virágosításához. Ezt a 2700 egynyári virágpalántát
az a 36 lakóközösség kapja, amely a múlt héten feliratkozott,
és vállalta, hogy a ház előtt elülteti, öntözi, gondozza. Akkor az ültetés
módját is megbeszéltük, javasoltam a lakóknak, sűrűn ültessék,
mert így kevésbé tud kiszáradni a virágok töve, valamint egybefüggő,
igen dekoratív virágfoltot kapnak – osztotta meg a hírt a Kanizsával
az alapítvány képviselője.
Fotók: Bakonyi Erzsébet
XXV. évfolyam 24. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2013. június 20. Kanizsa
Magyar gulág: Bűntetlenek voltak, de másként gondolkodtak, mint
a kommunista diktatúra képviselői 2. oldal
Az önkormányzat és a Hortobágyi
Kényszermunkatáborokba
Elhurcoltak Egyesülete közös
szervezésben emlékeztek meg a
Nagykanizsáról és környékéről
történt bevagonírozás 61. évfordulójáról
városunk vasútállomásán.
– A totális hatalomra törő új
rezsim 1950. június 23-án éjjel
családok százait deportálta a jugoszláv
határsáv falvaiból a
Hortobágyra és a Nagykunságra.
A telepeseknek nevezett emberek,
akik valójában elhurcolt
rabok voltak, állami gazdaságok
kiürített és őrzött majorjaiba, istállókba,
juhhodályokba kerültek,
és kényszermunka volt az
osztályrészük – kezdte emlékező
beszédét Balogh László önkormányzati
képviselő, a Oktatási,
Kulturális, Ifjúsági és
Sport Bizottságának elnöke a
Himnusz közös eléneklését követően.
A júniusi deportálást
még további negyvenöt kitelepítési
hullám követte, melyről a
dokumentumok is tanúskodnak.
A déli és a nyugati határ mellől,
így Nagykanizsáról is hurcoltak
el embereket. A szovjet mintára
szerveződött magyar gulág így
alakult ki, mely célja a büntetés,
a megtorlás, a megfélemlítés
volt.
Ezt követően Balogh László a
Társadalmi Múzeum Alapítvány
összeállítása alapján elmondta, a
12 kényszermunkatáborból az
1953 júliusa és az október 31-i
felszámolási határidő között
2524 család, mintegy 7280 ember
szabadult. Azonban ennél is
többen, 8-10 ezren lehettek
azok, akiket kitelepítettek és
kényszermunkára fogtak. Ez a
„kékcédulás” választásokon hatalomra
került kormány bosszúja
volt. Az osztályellenségnek kikiáltott
emberek bűne, akár kulákok
voltak, akár nemesek, csupán
annyi volt, hogy másként
gondolkodtak.
Ahogy az emlékező beszédben
elhangzott, ha nem csak a hortobágyi
kényszermunkatáborról
beszélünk, akkor az összes deportálás
közvetlenül mintegy
100-300 ezer embert érinthetett,
de ez a szám valószínűleg elérte
a félmilliót is, ha azokat is belevesszük,
akik a kitelepítés, a sötét,
elnyomó diktatúra embertelen
hatalomgyakorlási technikája
elől költöztek el.
– A zsarnokság béklyóját több
mint két évtizede ledobtuk magunkról,
de a lelkeket fogva tartja
még az emlék, hiszen köztünk vannak,
élnek még azok, akik megjárták
a hortobágyi kényszermunkatáborokat,
Recsket, itt vannak még
az egykori deportáltak és internáltak
– hangsúlyozta a képviselő.
Majd hozzátette, beszélnünk kell a
történtekről, közös felelősségünk,
hogy ne merüljenek a feledés homályába
a múltbéli borzalmak,
hogy a történelem ne ismételhesse
meg önmagát. Felelősségünk és
kötelességünk a vörös ragályról való
emlékezés, amely százezrek,
milliók életét nyomorította meg,
tette tönkre.
A Piarista Iskola diákjainak műsorát
követően helyezték el az emlékezés
virágait a vasútállomás falán
lévő mementó tövében, mely
arra emlékeztet, ezen az állomáson
haladtak át azok az emberek, akiket
a gulágokba szállítottak.
V.M.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Dobri Katalin (+3630-640-8515). Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47.
földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel:
Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője.
Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-
6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
Kanizsa 2 – Főhajtás 2013. június 20.
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Magyar gulág: Bűntelenek voltak, de másként
gondolkodtak, mint a kommunista diktatúra képviselői
Ünnepek énekei
Szeretettel várjuk június 22-én, szombaton este 20 órára a Szent
József plébániatemplomba a Pécsi Jézus Szíve Plébánia énekkarának
és hangszer-együttesének zenés elmélkedésére.
Az egyórás összeállításban elhangzanak Victoria, Esterházy, Bach,
Mozart, Schubert, Liszt, Kodály és más szerzők alkotásai, valamint
Istennek a Szentírásban hozzánk intézett szavai.
Kanizsa – Múltba néző 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. június 20.
Száraz Csilla, a nagykanizsai
Thúry György Közérdekű Muzeális
Gyűjtemény igazgatója azt mondta:
a szennyvízberuházás során a Király
utca környékén az egykori vár
falát alkotó cölöpök, valamint egy
ott húzódó út deszkái kerültek elő
már korábban és most is.
Sajnálatos módon ezek a 18. századból
származó maradványok már
nem voltak az eredeti helyükön,
ugyanis még az 1950-es években lefektetett
nagyméretű csatornacsövek
alá, a talaj tömörítéseként egyszerűen
visszatemették őket az akkori
építők. Ma éppen ezért már
csupán másodlagos régészeti leleteknek
számítanak a faanyagok.
Hozzátette ugyanakkor, hogy a csatornázáskor
így is mindent dokumentálnak
például fényképekkel és GPS adatmérésekkel,
a fa elemeken kívül azonban mást
nem találtak. Az előkerült maradványokat
ideiglenesen a kivitelező telephelyén
tárolják, amint nagyobb mennyiség gyűlik
össze, azokat beszállítják a múzeumba,
ahogy ez már többször is megtörtént.
Atörök ellen egykor meghatározó
szerepű kanizsai várnak a Király utca
környékén lévő maradványai amúgy
sem ismeretlenek a régészek előtt, ez
már részben feltárt, dokumentált területnek
számít. A közelben lévő Vár
úton, a néhány éve lebontott üveggyár
helye azonban régészeti szempontból
még háborítatlan területnek számít,
ahol egy esetleges építkezés előtt kerülhetnek
elő érdekes leletek – tette
még hozzá Száraz Csilla.
MTI - Kanizsa
Tucatjával kerülnek elő az egykori
kanizsai vár cölöpjei
– Az elnyomók örökösei ma is
eladnák az országot egy tál lencséért,
csak ma már másokhoz
dörgölőznek, másokhoz szaladgálnak
– feljelenteni saját országukat,
saját nemzetüket. A módszer
azonban ugyanaz maradt.
Hazudtak, hazudnak és hazudni
fognak – 1956 máig élő örökségéről
szólva fogalmazott így hétfő
délután a Kopjafánál Balogh
László képviselő, a Nagykanizsai
Polgári Egyesület rendezvényén.
– Nem kell félnie annak a népnek,
amelynek ilyen suhancai nevelődnek!
– idézte a műsorközlő
az egykori nagykanizsai gimnazistát,
Kiss Dénest, akinek Nem verték
le ötvenhatot kezdetű verse is
elhangzott a többségében mezős
fiatalok előadásában.
Balogh László OKISB elnök beszéde
kezdetén Nagy Imre mártíriumának
állomásait sorolta. Köztük
az 55 évvel ezelőtti kivégzését is.
– Miután az orvosok megállapították
a halál beálltát, felvették a nekik
járó 120 forintot, és nyugodt
lelkiismerettel hazamentek. Ilyen
volt az a rendszer, amelynek örökösei
ma is inkább a külföldi érdekeket
szolgálják a nemzet érdekei
helyett – majd így folytatta: –
1956-ban és a megtorlás éveiben
sok honfitársunkat meggyilkolták,
megnyomorították, tönkretették és
kisemmizték. A forradalom szelleme
azonban nem hunyt ki, itt maradt,
élt tovább – és ezért győzött.
Az 1956-os hősök – a felkelők, a
szabadságharcosok – bennünk élnek,
bennünk harcolnak tovább.
Az internacionalizmus szelleme
ugyanis ma is kísért. De ahogyan
1956-ban nem győzhettek, úgy
nem győzhetnek ma sem. A különbség
annyi, hogy most nem kell
évtizedeket várnunk a sikerre
A küzdelem ezúttal is sok áldozattal
és lemondással járt. De fel
kellett számolnunk a szocialisták
által örökül hagyott válságot, és be
kellett bizonyítanunk, hogy együtt,
közösen, képesek vagyunk megállni
a saját lábunkon.
Európa mára megértette, hogy
nem kérünk a gyámságból, nem
kérünk a kizsákmányolásból, nem
kérünk az elnyomásból.
Ennek biztos jele, hogy Magyarország
elhagyhatja azt a szégyenpadot,
ahová a szocialista kormányok
ültették. A túlzottdeficit-eljárás
megszüntetése az első siker, és ne
legyenek kétségeink: ezt újabbak
követik majd. Magyarország bebizonyította:
a válság kezelésének
van más útja is, mint hogy minden
gondot az emberek nyakába rakunk.
A terhekből vállalniuk kell
azoknak a vállalatoknak is, amelyek
eddig extra profitra tettek
szert. A rezsicsökkentéssel pedig
visszaadunk valamit a polgároknak
mindazért az áldozatért, amelyet
közösen vállaltunk annak érdekében,
hogy Magyarország újra szabad
és független legyen – fejezte be
beszédét Balogh László képviselő.
ASzózat közös éneklése előtt koszorúzás
helyett a résztvevők egyegy
szál virágot helyeztek el a kopjafa
tövében. Ez az egyesületi hagyomány
kifejezője annak is: nem
lehetünk tétlen szemlélők, valamennyiőnknek
meg kell mozdulnia!
Kanizsa
„Magyarország mégis talpraállt!”
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Több méter hosszú kihegyezett
cölöpök, az egykori kanizsai vár
maradványai kerültek elő hétfőn
Nagykanizsán, a már két éve zajló
csatornaépítés közben. A munkálatok
régészeti felügyelője az
MTI-nek elmondta: a mostani
építkezésen eddig több esetben
előbukkant cölöpök sajnos már
nem voltak az eredeti helyükön.
MTI Fotó: Varga György
Félévzáró ülését tartotta a
HSMK-ban a Nagykanizsai
Kutatók Tudományos Egyesülete.
Ezúttal dr. Horváth György
tanár beszélt két készülő sporttal
kapcsolatos könyvéről.
Az előadó elmondta, az egyik
kötet az NTE történetét mutatja
be, a másik pedig Nagykanizsa
sporttörténetét dolgozza fel
1862-től napjainkig.
Az összes fellelhető sportág
szerepel majd a művekben, amelyekhez
már több mint 18 ezer
cédula gyűlt össze. Az anyaggyűjtés
részét képezik a Városi
Televízió által készített riportok
is: eddig 207 felvétel készült, s
mintegy 50 van még vissza.
Emellett közel 100 eredeti dokumentum
– alapszabály, oklevél
–, valamint 500 fénykép áll rendelkezésre
a könyvekhez. Horváth
György a továbbiakban
szólt a kötetek készítésének folyamatáról
is.
Horváth Ilona
Kanizsa
sporttörténetéről
Kanizsa 4 – Krónika 2013. június 20.
Új jegyzője van Kanizsának
Cseresnyés Péter polgármester saját hatáskörében a pályázók közül az
eddigi aljegyzőt, Dr. Gyergyák Krisztinát 2013. június 15-ei hatállyal kinevezte
Nagykanizsa Megyei Jogú Város jegyzőjévé.
Aváros első embere múlt csütörtökön a hivatal osztályvezetői értekezletén
közölte döntését az érintettel és a dolgozókkal.
(Dr. Gyergyák Krisztina jegyző asszonnyal készített interjúnkat lapunk
egy későbbi számában olvashatják.)
Települési Értéktár Bizottság
létrehozásáról döntött a közgyűlés,
és felkérte a polgármestert,
hogy az ezzel kapcsolatos közgyűlési
határozatot küldje meg a
megyei közgyűlés elnökének.
A Magyar Országgyűlés 2012 áprilisában
fogadta el a magyar nemzeti
értékekről és hungarikumokról szóló
törvényt, melynek fő célja mindezen
értékek összegyűjtése, védelme
és támogatása. A magyar nemzeti értékek
és hungarikumok gondozásáról
a Kormány 114/2013. (IV. 16.) számú
rendelete rendelkezik.
A magyar nemzeti érték a magyar
kultúrához, a hagyományokhoz
kötődő, akár nemzetünk történelme
során, akár a közelmúltban
felhalmozott, keletkezett, megőrzött
egyedi-, különleges-, szellemi-,
anyagi-, természeti érték,
vagy termék, amely a magyarságra
jellemző és közismert. A magyar
nemzeti értékek rendszerezése és
támogatása jelentősen növelheti
hírnevünket és megbecsülésünket
világszerte, és hozzájárul az új
nemzedékek nemzeti hovatartozásának,
magyarságtudatának kialakításához,
valamint megerősítéséhez.
A magyar nemzeti értékek
összegyűjtésével jön létre a Magyar
Értéktár.
A hungarikum olyan megkülönböztetésre,
kiemelésre méltó értéket
jelöl, amely a történelmi vagy
a mai Magyarországra jellemző tulajdonságával,
egyediségével, különlegességével
és minőségével a
magyarság csúcsteljesítménye. A
hungarikumot a Magyar Értéktárból
egyedi értékelés alapján a
Hungarikum Bizottság választja ki
és minősíti hungarikummá.
A nemzeti értékpiramis első lépcsőfokát
a települési értéktárak adják,
amelyeket fakultatív feladatként elkészíthetnek
a települési önkormányzatok.
Ez a feladat múzeumokra, meglévő
közgyűjteményekre, intézményekre
delegálható, vagy az önálló Települési
Értéktár Bizottságra ruházható.
Az értéktárba bárki kezdeményezheti
nemzeti érték felvételét. A település
helyi jelentőséget meghaladó összegyűjtött
értékeit a megyei önkormányzatokhoz
kell eljuttatni, ahonnan
az országos, vagy nemzetközi jelentőségű
értékeket tovább küldik a Hungaricum
Bizottságnak.
B.E.
Települési Értéktár Bizottság
létrehozásáról döntöttek
Turisztikai termékfejlesztő, valamint
innovációs és tudásközpontot
avattak tegnap a nagyrécsei
egykori Inkey-kastélyban, a
magyar-szlovén határon átnyúló
program és a LEADER program
támogatásának felhasználásával.
A Nagykanizsához közeli településen
csaknem száznegyvenezer
euró támogatás felhasználásával újították
fel a 19. századi kastély déli
szárnyát, ahol a magyar-szlovén 5
Postakocsi Turisztikai Termékfejlesztő
és Innovációs Központot helyezték
el, az épület északi részében
pedig huszonhárom millió forintos
LEADER támogatással alakítottak
ki innovációs és tudásközpontot.
Laskai Béla polgármester (független)
a szombati avatón közölte:
a négy magyar és négy szlovén
partner együttműködésében több
mint egymillió eurós támogatású
program részeként valósult meg a
nagyrécsei fejlesztés.
Nagyrécse, Magyarszerdahely
és Kerkaszentkirály önkormányzata
mellett a Pannon Egyetem
Nagykanizsai Kampusza a magyar
résztvevő, míg Szlovéniából az
alsómaráci (Moravske Toplice), a
dobronaki (Dobrovnik) és a radenci
turisztikai szervezet, valamint a
Prlekija Idegenforgalmi Ügynökség
vesz részt a programban.
Marketinggel, infrastrukturális
beruházásokkal és információs
anyagokkal szeretnék a határ két oldalán
lévő térség turisztikai vonzerejét
növelni a gazdasági és társadalmi
fellendítés érdekében – hangsúlyozta
a település polgármestere.
Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési
képviselője (Fidesz) arra hívta
fel a figyelmet, hogy a települések
kitörési lehetősége az összefogásban
rejlik, össze kell hangolni a fejlesztéseket,
egyedileg sokkal korlátozottabbak
a lehetőségek. Megítélése
szerint a magyar-szlovén határ közelségében
meg kell találni azokat a
turisztikai lehetőségeket, amelyek jelentős
réteget mozdíthatnak meg, így
a lovas, a kerékpáros és a borturizmus,
valamint az ezekhez kapcsolódó
vendéglátás lehetőségeit érdemes
végiggondolkodni.
MTI - Kanizsa
Magyar-szlovén
turisztikai és innovációs
központ Nagyrécsén
Két hónapon át ismét működik
ideiglenes konzuli szolgálat a horvátországi
Splitben, segítséget és
ügyintézést biztosítva a bajba jutott
magyar állampolgároknak.
A Külügyminisztérium korábbi
tájékoztatása szerint a Dalmáciában
dolgozó diplomata konzuli kerülete
Zára (Zadar), Sibenik-Knin, Split-
Dalmát, valamint Dubrovnik-Neretva
megyére terjed ki. Szükség esetén
az éjjel-nappal hívható 00-
385/99-558-5555 mobiltelefonszámon
érhetik el a magyar állampolgárok.
A négy dalmát megyén kívüli területekről
továbbra is a zágrábi magyar
nagykövetség konzuli szolgálatát
kereshetik meg a bajba jutott magyarok.
Horvátországba évente több
mint 300 ezer magyar utazik. Az
utóbbi évek tapasztalatai alapján
leggyakrabban halálesetek, kórházi
kezelés, ellopott vagy elveszett úti
okmányok pótlása, közúti balesetek,
szabálysértési eljárások, káresetek
és vámügyek intézése miatt hívták a
Splitben állomásozó diplomatát.
MTI - Kanizsa
Ideiglenes konzuli szolgálat Splitben
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa – Hirdetés 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. június 20.
Programok:
2013. július 6.
19.00 – 02.00 óra
SZOMBAT ESTI BÁL
Zenekar: Mura Band, az est vendége: Matyi és a Hegedűs
2013. július 7.
16.00 óra
VÁSÁR – Zalagyöngye Táncegyüttes műsor.
Közreműködnek: Bojtár Együttes Árvácska Dalkör,
Gyertyánosi Népdalkör
17.30 óra
LÁNYOK
ANGYALOK
Vidám Operett
műsor
Közreműködnek: R.
KÁRPÁTI PÉTER,
Gyebnár Csekka,
Pauer Krisztina,
Rátonyi Krisztina
19.00 óra
LUCKY FELLAS NOSTALGIA SHOW
Jurásek Balázs és Jurásek Dániel műsora
A „Lucky Fellas” együttes műsorában az 50-es, 60-as, 70-es évek „standard”
amerikai dalaiból és a korszak európai slágereiből egyaránt válogat. Az együttes
a műsorát humorral fűszerezve, laza eleganciával, a közönséggel egy hullámhosszon,
élőben prezentálja.
20.30 óra
CAPRICCIO - A BUDAPEST BÁR
ZENEKARI ESTJE
A Budapest Bár zenekar tagjai ebben a műsorban arra vállalkoznak, hogy egy megfakult
fényű, kihalóban lévő műfajt öltöztessenek új köntösbe, és keltsenek új életre.
Műsoruk betekintést ad a magyar cigányzene híres alakjainak életébe, a zenei stílusok
alakulásába esetenként mulatságos, néha inkább tanulságos történeteken keresztül.
A Budapest Bár kitűnő muzsikusai a cigányzene inspirálta klasszikusokból, híres
cigánydallamokból, a cigányzenészek szórakoztató repertoárjából válogatnak – a
tőlük megszokott színvonalon és igényességgel.
ABudapest Bár dobosa, a kitűnő humorú Kisvári Ferenc ebben a programban új oldaláról
mutatkozik be: ő a konferanszié, aki elkalauzolja a nézőket a cigányzenészek
világában. Azenekar bővül egy nagyszerű zenésszel: Farkas Robi édesapja, a brácsás
Farkas István is csatlakozik a zenészekhez.
Azenekar tagjai: Farkas Róbert - hegedű, gitár, Farkas Mihály - cimbalom, Farkas
Richárd - nagybőgő, Ökrös Károly - harmonika, zongora, Farkas István -
brácsa, Kisvári Ferenc - dob, Keleti András - ének.
„Hagyományok Napja” – Búcsú 2013.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Po3lEshOIdk
A rendezvény helyszíne: Móricz Zsigmond Művelődési Ház udvara
Rossz idő esetén az előadások a Művelődési Ház színháztermében lesznek megtartva!
Kanizsa 6 – Krónika 2013. június 20.
Közgyűlési interpellációjában
a volt 19-es udvar bontásával
kapcsolatban kérte Cseresnyés
Péter polgármester segítségét
Balogh László önkormányzati
képviselő.
– Városunk dísze az Erzsébet tér
– mondta, melynek azonban, mint
sokan tudjuk, van egy tájsebe; a
volt 19-es udvar. Mi van vele, illetve
mi lehetne vele – kérdezte ez
ügyben a városatya.
– A volt 19-es udvar bontásával
kapcsolatban kiírás előtt vagyunk,
ami bármelyik pillanatban megtörténhet
– válaszolta Cseresnyés Péter
polgármester. S amint ez megtörténik,
ebben a formájában megpecsételi
a sorsát, aztán majd meglátjuk,
hogy mi lesz a későbbiekben.
A Kanizsai Múzeumért Alapítvány
sajtótájékoztatóján mutatták
be a fejetlen fehér mén legendáját
feldolgozó kisfilmet a
Thúry György Múzeumban, továbbá
ismertették a szeptemberben
megjelenő Kanizsa képekben
elnevezésű kiadványt.
– A három nyelvű Kanizsa képekben
kiadvány szeptember végén
kétezer példányban, frissített
formában jelenik meg. A teljesen
megújult albumba már az Erzsébet
tér és a patkófal is bekerült – ismertette
a részleteket Dr. Polay
József, az alapítvány elnöke. A teljesen
megújult, kanizsai fiatalok
képeit tartalmazó kiadvány előrendelésére
augusztus 20-ig van lehetőség
a Deák téri könyvesboltban.
Az alapítvány a terjesztésben és a
népszerűsítésben segít.
Ahogy az elnök elmondta, elkészült
a fejetlen fehér ménről szóló
film az alapítvány megbízásából.
Atörténet Kanizsa utolsó török basájáról
szól, Musztafáról, aki 322
évvel ezelőtt, a vár átadása előtti
éjszakán összegyűjtött kincseit elásta,
és a betemetett gödörre lovának
vérét csorgatta. A kanizsaiak
viharos éjszakákon többször hallani
vélték, amint Musztafa lovával
vágtat a réten át. Az ezt követő napokon
pedig patkókra bukkantak a
Várréten, melyek általában szerencsét
hoztak a megtalálóiknak. A
történet a Halis által gyűjtött
anyagban szerepel. A film angol
felirattal a hét végén felkerül az ismert
videómegosztó oldalra. Remélik
a legenda és ezzel a város
hírnevét is viszi világszerte.
Afilmet Tulok József készítette, a
zenéért pedig Gölles Martin felelt.
Aszereplők Heller Péter, Harangozó
Hanna, Kardos Vivien, Szalóky
Fanni, Májer Cintia, Polgár Borsika,
Ács Gergő, Szilágyi Péter, Varga
Zsombor és Cser Balázs.
Az alapítvány elnöke szót ejtett,
a már korábban közzétett a fejetlen
fehér mén megörökítéséről szóló
felhívásról is. A pályázók feladata
a száguldó fejetlen fehér mén megörökítése.
A beküldött fotók közül
kiválasztják a legjobbat és népszerűsítik,
továbbá az alapítvány is
felhasználja.
Felhívás
A Kanizsai Múzeumért Alapítvány
különleges felhívása, innovatív
feladatokat kedvelőknek
és lehetetlent nem ismerőknek:
1690. április tizenkettedike éjjelén
Musztafa, Kanizsa utolsó basája,
másnapi elvonulásukra készülve,
elásta kincsei javát a várudvaron.
A babonás török, hogy mások
azokat meg ne találhassák, elvágatta
legkedvesebb paripájának,
egy fehér ménlónak nyakát és annak
vérét csorgatta a kincsekre.
Ettől kezdve hallották sötét, szeles
éjjeleken a hazafelé tartó gazdák
a kincsőrző fehér mén patáinak
dobogását. Mások állították:
látták is a vágtázó fejetlen fehér
paripát. Elhullajtott patkóiból időről-
időre találtak.
Megbízhatónak látszó információk
szerint Musztafa lovát nagy
ritkán, de az utóbbi évtizedekben
is látták éjféli órákban a hajdani
vár környékén (Vár út és az attól
délre valamint északra eső terület).
A Kanizsai Múzeumért Alapítvány
ezért felkéri a téma iránt érdeklődő
profi és amatőr fotósokat,
diák közösségeket, hogy kíséreljék
meg a száguldó fejetlen fehér mén
megörökítését. A képeket (akár digitális
változatban is) a Thúry
György Múzeum igazgatósági
épületében (Zrínyi utca 62.) lehet
leadni 2013. július 30-ig.
A legsikerültebb és hitelesnek
tekinthető felvételt az alapítvány a
kanizsai fejetlen fehér mén szerencsepatkói
népszerűsítésénél felhasználja,
és díjjal honorálja. Ezen
kívül mindent elkövetnek, hogy a
fényképet és a készítőjét minél ismertebbé
tegyék.
Ügyetlen hamisítók ne próbálkozzanak!
Tesznek is érte
Gyalókai Zoltán nem csak a
Keleti városrész legkeletibb választókerületének
önkormányzati
képviselőjeként, hanem a Városüzemeltetési
Bizottság elnökeként
is méltó volt a virágosítási
fotókiállítás megnyitására.
Amikor a Polgári Kanizsáért
Alapítvány képviselője megköszönte
neki, hogy szavazatával támogatta
a palántavásárlást, s egész
évben szívén viseli a város élhető
minőségét, kedvesen elhárította. A
lakókat dicsérte, akik nem várják
sült galambként, hogy környezetük
megszépüljön, hanem tesznek
is érte. Majd a kertészeti vetélkedő
díjait – a palántaosztásnak immár
hetedik ízben helyet adó Hevesi
ABC-t üzemeltető Mecsek Füszért
bonbonjait – nyújtotta át a nem
egyszer csalafinta kérdések leleményes
megválaszolóinak. Ezt követően
szinte spontán lakossági fórummá
alakult a péntek délutáni
találkozás. A természetet szintén
kedvelő – bár nem kertészkedő, de
kedvvel horgászó – képviselő szívesen
válaszolt a záporozó kérdésekre.
Eloszlatta azt a téves információt
is, miszerint a virágok közterületekre
ültetése büntetést vonna
maga után. Azt azonban kiemelte,
fás szárú növények – cserjék,
fák – esetében arra is kell gondolni,
évtizedek múlva terebélyes
lombjuk közel kerülhet épülethez,
ablakhoz. Ezért szükséges ezek ültetése
előtt egyeztetés a közterület
kezelőjével.
Évértékelő közgyűlésén vetett
számot a tavalyi esztendőben
történt eseményekről a miklósfai
Közművelődési és Városszépítő
Egyesület. A taggyűlés, a vezetőség
beszámolóját ellenszavazat
nélkül elfogadta.
A miklósfai kulturális élet fellendítésében,
helyi szintű összefogásában,
illetve különböző programok
szervezésében élen járó egyesület
fő tevékenységi köre mellett,
kiemelt figyelmet fordít a közművelődési
feladatok ellátására is,
ahogy a települések közti kapcsolatrendszer
kiépítésére is. Ennek
egyik ékes bizonyítéka az, hogy
olyan rendezvényeket szerveznek,
melyek távolabbi – sok esetben
megyén kívüli – falvakból, városokból
is Miklósfára invitálnak fiatalokat,
felnőtteket egyaránt.
Ugyanis a városrész államilag kötelező
feladatait az önkormányzattal
kötött szerződés alapján az
egyesület látja el. Az eseményeknek
az egyesület tulajdonában lévő
Mindenki Háza ad otthont, melynek
működtetéséhez a városvezetés
nyújt támogatást – tavaly 3,1
millió forintot-, valamint pályázati
források, szponzorok finanszírozása,
tagdíjakból és egyes helyiségek
kiadásából származó bevételekből
tartják fenn az intézményt – számolt
be újságunknak Dömötörfy
Sándor, a Közművelődési és Városszépítő
Egyesület elnöke az évértékelőt
követően, hozzátéve,
hogy a 2012-es évet igazi sikeresztendőként
könyvelik el, több
szempontból is:
– Nőtt az egyesület taglétszáma.
A közel 200 tagsággal a városunk
legnagyobb létszámú civil szervezetei
közé tartozunk. A tagok érdeklődési
körüknek megfelelő klubokban
tevékenykednek. Az egyesület
munkájának alapját a klubok
sokszínű, színvonalas tevékenysége
adja. A kluboknak önálló vezetése,
programja, költségvetése van.
A két legnagyobb és legnépszerűbb
a Nyugdíjas klub és a Dr.
Kotnyek István Kertbarát Kör. Három
éve működik a „Mi – Nők”
klubja, újonnan lett szervezve a
„Baba – Mama” klub, és szervezés
alatt áll az Ifjúsági klub is. Az
egyesület körében működő „Miklósfai
Szirének” női énekkórus híre
már túljutott a városhatáron,
kedden és pénteken pedig Zumba
rajongók lepik el a házat. Egyesületünk
közösen működteti a Halis
István Városi Könyvtárral a mozgókönyvtárat,
ezenkívül az e-magyaroszág
internetes pontnak is
helyet ad. Otthont ad a Miklósfai
Polgárőr Egyesületnek, helyet biztosít
a Szent Kristóf fiókgyógyszertárnak,
és kozmetikus szolgáltatásnak.
Az épület helyet biztosít
óvodai, iskolai, egyházi rendezvényeknek,
közéleti fórumoknak. Az
Elbontják a volt
19-es udvart
Film a fejetlen fehér
mén legendájáról
„Az összefogás
diadala”
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. június 20. Kanizsa – Krónika 7
elmúlt évtől állandó Miklósfai
helytörténeti fotó kiállítás van a
Mindenki Házában.
– Az elmúlt évben hat nagyszabású
rendezvényt szerveztünk,
egésznapos programmal. Ezek közül
legjelentősebb volt a 12., immár
országos hírnévnek örvendő
Miklósfai Répafesztivál. A Szent
Flórián napi és a Nagy Boldogaszszony
napi búcsúi programokkal
ápoltuk a városrész régi hagyományait.
Új hagyományteremtő, illetve
régi hagyományőrző céllal indítottuk
útjára a „Kanizsai Kultúrszüretet”,
amelyet a város többi
művelődési intézményével közösen
szerveztünk. Szintén hagyományt
kívánunk teremteni a
„Szent Miklós nappal”, mely nap
feleleveníti a régi falusi disznóvágásokat,
Szent Miklós életét, lelkiségét,
Miklósfa történetét. A programban
szerepel közös ima a városrészért
és Nagykanizsáért a
Szent Mikós szobornál, óvodásoknak,
alsó tagozatos iskolásoknak
ajándék műsor, Mikulás ajándékcsomag.
Az egyesület méltó emléket,
márvány mellszobrot állított a városrészt
szolgáló, hazaszeretetből,
emberségből, közösségért minden
áldozatra kész, az utókor számára
példaadó életet élő Szentendrei
Edgár orvosnak és Dr. Kotnyek
Istvánnak. Szoboravatójának napján
került először átadásra az egyesület
által alapított, róla elnevezett
emlékérem, amelyet a városrészi
közművelődésben kimagasló munkát
végzők vehetnek át. Az elmúlt
év kitüntetettjei: Mátés László és
Kalamász György voltak.
Több alkalommal az egyesület
berkein belül működő Dr. Kotnyek
István Kertbarát Kör és a Nyugdíjas
Klub és a Mi Nők klub szintén
szervezett nagy érdeklődésre számot
tartó programokat. A jövőben
is teret adunk a helyi kulturális,
művészeti csoportok nagyközönség
előtt történő bemutatkozásának
– összegezte az eseménypalettát
Dömötörfy Sándor. Hozzátéve,
ahogy a rendezvények, úgy az
Egyesület (és a Mindenki Háza)
mindennapi működésének is leginkább
a társadalmi munka az alapja.
– A társadalmi munkából tavaly
sem volt hiány. Az egyesület befejezte
a Mindenki Háza felújítását,
a Piknikező udvar kialakítását. Az
elmúlt évben megtörtént az udvar
térkövezése, a csatornavíz elvezetése,
a szabadtéri padok fölé napernyők
kerültek, elkészültek a szabadtéri
színpad oldalfalai. Ha öszszegeznem
kellene, a társadalmi
munkavégzés értéke, a 3 millió
700 ezer forint, példaértékű a település
életében. Tagjaink önkéntesen,
munkadíj nélkül végeztek el
minden feladatot.
Egyesületünk fő szponzori körét
kiemelném: a Miklósfai Mezőgazdasági
Zrt., a H-Kandalló, az EME
Kft., a Honeywell, a Nagykanizsai
Vízmű, a Netta-Pannonia Kft. és a
Bak és Vidéke Takarékszövetkezet
anyagilag nagyban hozzájárul tevékenységünkhöz.
A Mindenki Háza ma városunk
és megyénk egyik legszebb és legsokoldalúbban
hasznosítható művelődési
centruma, a városból és
környékéről is egyre többen érdeklődnek
iránta, több nagyvállalat
tartja nálunk céges rendezvényét.
A 4 éves felújítási és fejlesztési
munkák révén közel 50 millió forintos
érték teremtődött, amelyből
13 millió forint volt az önkormányzati
támogatás.
Így büszkén mondhatjuk: a Mindenki
Háza Művelődési Centrum
az összefogás diadalának emlékműve.
Jól jelképezi, hogy a nehéz
körülmények közt is lehet nagyszerű
eredményeket elérni, ha az
emberek összefognak, közös erővel
együtt dolgoznak.
Egyesületünk köszönetét fejezi
ki azoknak, akik támogattákmondta
zárszavában a Közművelődési
és Városszépítő Egyesület
elnöke.
Tizennégy önkormányzat kötött
együttműködési keretmegállapodást
az idősek helyzetének
javításáért hétfőn Budapesten.
Az összetett program célja, hogy
az időseket bevonják a közösségi
életbe és tehermentesítsék az ellátórendszert.
Csonka Ernő, a Közigazgatási
és Igazságügyi Hivatal elnöke köszöntőjében
arról beszélt: a közigazgatási
reformok legfontosabb
célja az életminőség javítása, a
közszolgáltatás színvonalának
emelése, továbbá az azokhoz való
egyszerűbb hozzáférés.
Felidézte az átalakítás eddigi lépéseit,
és szólt arról, hogy a csúcspont
év végén lesz, amikor a jelenlegi
29 mellett több száz kormányablak
jön létre, az intézhető ügytípusok
száma pedig 70-ről mintegy
2500-ra nő.
Az önkormányzati együttműködést
kezdeményező Hoffmann Tamás
(Fidesz-KDNP), Újbuda polgármestere
arról számolt be, hogy a
több mint 130 ezres kerületi lakosságból
40 ezren betöltötték a 60.
életévüket, ezért fontosnak tartották,
hogy pályázati forrás bevonásával
elindítsák a 60+ programot.
Hozzátette, a cél, hogy programokkal,
új közösségek létrehozásával
elejét vegyék az elmagányosodásnak,
ezzel együtt pedig tehermentesítsék
az ellátórendszert.
A polgármester jelezte, hogy a
közösségfejlesztés településrész
vagy érdeklődés alapján szerveződik,
s nagy szerepet szánnak a tudás
továbbadásának. Utóbbi kapcsán
kifejtette: az idősek a megszerzett
szaktudásukat adhatják át
a fiatalabbaknak, míg azok a többi
között informatikai készségeket
taníthatnak meg.
Hoffmann Tamás elmondta, hogy
az egészségügyi alapprogramok
sportlehetőségeket is kínálnak –
köztük tornát, úszást, nordic
walkingot –, a kulturális programok
között pedig szenioroknak szervezett
alkotótáborok, színház szerepel.
Létrehoztak egy 60+ programközpontot
is, amely fotókiállításoknak,
szakköröknek ad otthont.
A polgármester szólt arról is,
hogy egy másik elnyert pályázat
révén az 50 év felettiek felé is nyitnak,
s megfelelő vállalkozási környezet
kialakításával az álláskeresőket
segítik.
A keretmegállapodást Győr,
Miskolc, Szolnok, Nagykőrös, Tatabánya,
Nagykanizsa, Pusztaederics,
valamint Budapest III., IX.,
XIII., XIV., XV. és XXI. kerülete
írta alá a XI. kerülettel. A megállapodás
célja, hogy az érintett önkormányzatok
a továbbiakban is
megosszák egymással tapasztalataikat.
Kicsengettek!
A kistolmácsi Kortárssegítő és
képző bűnmegelőzési táborban
minap tartott sajtótájékoztatón
a nyári időszak veszélyeire hívták
fel fiatalok, felnőttek figyelmét
a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság
munkatársai.
Anti András rendőr alezredes, a
Közlekedésrendészeti Osztály vezetője
a szabályszerű gyalogos- és
kerékpáros közlekedés szabályait
ismertette. Mint elmondta, nemcsak
a KRESZ szabályait szem
előtt tartva vagy körültekintően
kell a jövő nemzedékének viselkedni,
hanem balesetveszélyes
helyzetek előidézésétől is tartózkodniuk
kell. Csakúgy, mint attól,
hogy olyan tavakban fürdőzzenek,
ahol tilos. Ám az úszásra,
strandolásra engedélyezett helyeken
sem árt óvatosság – hangsúlyozta
Anti András – különösen
akkor, ha matraccal, úszógumival
csobbannak a gyermekek. Ugyanis
a szél ereje illetve a víz sodrása
az úszó alkalmatosságokat meszsze
elviheti, olyan helyekre, ahol
nem feltétlen boldogul még egy jó
úszó sem. A vízpart rejtette veszélyekről
szólt Bükiné Papp Zsuzsanna
rendőr őrnagy, a Bűnmegelőzési
Alosztály vezetője is szólt.
Kiemelte, a parton hagyott értéktárgyakra
fokozott figyelmet kell
fordítani, ugyanis – sajnálatos
módon – sokszor tulajdonítják el
illetéktelenek a pléddel letakart
táskákat.
– A törülköző pedig nem a legjobb
trezor – világított rá Bükiné
Papp Zsuzsanna, ahogy arra is, ha
nyaralni indulnak az emberek, otthonaikat
ne hagyják „gazdátlanul”,
azaz ne tűnjön úgy, mintha
nem lakna benne senki. Ha elutaznak
a tulajdonosok, zárják be rendesen
a nyílászárókat, s ne feledjék,
a szúnyogháló nem a legjobb
biztonsági zár. Ha tehetik, kérjék
meg a szomszédokat, barátokat, figyeljenek
az ingatlanra, amíg távol
vannak.
Anyár nemcsak az utazások, hanem
a bulik ideje is egyben. Ezért
arra is figyelniük kell a fiataloknak,
kikkel és hova mennek szórakozni.
Ám az sem mindegy, milyen
italt fogyasztanak a szórakozóhelyeken.
Mert sajnos, sok esetben
kábítószerek is kerülhetnek a
poharakba, anélkül, hogy erről
tudnának. Ezért kikapcsolódás
közben sem árt az óvatosság.
Vadvilágom
Simon Bernadett, Vadvilágom
című fotókiállítása látható egy
hónapig a Kanizsa Fotóklub Galériájában,
a Plazában.
Bernadett néhány éve kezdett el
komolyabban fotózni, de az állatok
(folytatás a 8. oldalon)
Önkormányzati
együttműködés az
idősek helyzetének
javításáért
(folytatás a 7. oldalról)
életének megörökítése kiskorától
fogva vonzotta. Kezdetben csak
a környezetében lévő kutyákat, lovakat
és apróbb rovarokat örökítette
meg fényképezőgépével, majd
az erdei vadak, madarak fotózása
iránt kezdett el érdeklődni. Két éve
járja az erdőt, s igyekszik minél
jobban megismerni az ott élő vadak
viselkedését, életét.
Lukács Miklós cimbalomművész
triójával adott koncertet a
Móricz Zsigmond Művelődési
Házban. A nemzetközi hírű művész
Cimbiózis című műsorát
hozta el Nagykanizsára.
Mielőtt a koncertről írnék muszáj
egy kitérőt tenni, hiszen a világon
cimbalom nagyhatalomnak
számítunk, annyi a tehetséges művészünk.
Ha a hazai cimbalomművészekre
gondolunk, akkor Herencsár
Viktória, Balogh Kálmán,
Lukács Miklós és Ökrös Oszkár
neve ugrik be azonnal. A klasszikus
zenei tanulmányokat végzett
Lukács Miklós esetében pedig a
cimbalom és a jazz kapcsolatáról is
szólni kell. Ugyanakkor elkerülhetetlen
párhuzamot vonni a világhírű
cimbalomművész Rácz Aladár
és Lukács Miklós pályája között.
Ez a párhuzam érinti a komolyzenei
és a jazz előfutárának számító
ragtime műfaját és annak a nemes
zenei hagyománynak a folytatását,
ami koncert hangszerré emelte a
cimbalmot, kiszakítva a cigányzene
és a népzene skatulyájából.
A klasszikus zeneszerzők közül
Igor Sztravinszkij – aki Rácz Aladár
barátja volt – és Debussy mutatott
érdeklődést a jazz iránt. Ennek egyik
eredménye Sztravinszkij Rag-Time
című darabja, amit Rácz cimbalomjátéka
inspirált. Itt érkeztünk el a
Lukács Miklós trió koncertjének
koncepciójához, ami egy zenei
szimbiózis cimbalomjátékra alapozva.
A koncerten felhangzó számok
leginkább az improvizatív kortárs
zenéhez sorolhatók, amely harmonikusan
kapcsolja össze a kortárs komolyzene,
a népzene, a jazz zeneiségét
és jelzésszerűen a cigányzenei
hagyományokat. A műsor és a trió
felállás pedig kiváló lehetőséget
nyújtott ahhoz, hogy a más zenekari
formációkban csak kísérő hangszerként
szerepeltetett instrumentumok
szólóhangszerekké váljanak. Baló
István ütőhangszeres játékában különösen
a szuggesztív játék, Orbán
György (bőgő) előadásában az empatikus
és óramű-pontosságú játék,
míg Lukács Miklósnál a virtuóz és
lírai előadásmód emelhető ki. A zenekarvezető
pályája ugyan évek óta
a jazz felé fordult, de a kortárs komolyzene
tolmácsolásában is jelen
van. A mostani koncert egy újabb
mérföldkőnek tekinthető Lukács
Miklós zeneszerzői pályáján és csak
idő kérdése, hogy róla is úgy írjanak,
mint egykor Rácz Aladárról, hogy a
„Cimbalom Liszt Ference”.
A Nyugat-dunántúli Operatív
Program Helyi és térségi jelentőségű
vízvédelmi rendszerek fejlesztése
(NYDOP-4.1.1/B-11) keretében
mintegy 89 millió forintos
EU-támogatásból megvalósult
Eszteregnye község belterületi
vízrendezési projektje.
A tervezett projekt megvalósításának
elsődleges indoka, hogy a
községbe érkező vizek további kártételét
megakadályozzuk a meglévő
vízelvezető rendszer rekonstrukciójával.
A projekt megvalósulásával
érezhető módon javult a
községben élők életminősége, ezzel
párhuzamosan az épített környezet
minősége és fenntarthatósága
is.
A beruházás eredményeként
Eszteregnye és Obornak településrészek
érintett, már kiépített belterületi
útárkainak a rendezésére,
rekon-strukciójára került sor, ezáltal
az árkok mederszelvényei minden
körülmények között képesek a
vizek tovább- és elvezetésére a befogadókba.
5034 fm burkolt árok,
ebből 4873 fm mederelemmel történő
építés valósult meg, továbbá
460 fm földárok építés, valamint
1322 fm áteresz rekonstrukciójával
kapcsolatos új építés vagy tisztítás
is megtörtént. Az árkokon található
kapubejárók esetén mintegy
1100 m3 mechanikailag stabilizált
réteg került beépítésre. A vízelvezető
rendszer kiépítése mellett
a szomszédos közutak padkarészeinek
a felújítása is feladata a projektnek
850 m3 helyi anyag beépítésével.
A vízrendezési projekt a
már 2011. évben megvalósított,
szintén környezetvédelmi tárgyú
Árvízcsúcs-csökkentő tározó vízvédelmi
projekttel együtt a térség
környezetvédelmi és vízvédelmi
rendszerében jelentős szerepet tölt
be, valamint szolgálja a községben
élő lakossági célcsoport életminőségének,
életfeltételeinek a javítását,
helyben tartását, illetve a vidék
fejlődését.
B.E. - MTI - Sz.Zs. - V.M.
8 Kanizsa – Krónika 2013. június 20.
Programok
17.00 óra
Kincskereső Kalandtúra
Keresd az elsüllyedt kincsesládát!
Játékos vetélkedő a múzeum udvarán és a
kiállításban. 3-4 fős csapatok jelentkezését
várjuk. Eredményhirdetés 19.45 órakor.
18.00 óra
„Tengerre magyar!”
Fiume magyar emlékezete - Skultéty Csaba
gyűjteménye. Időszaki kiállítás megnyitója.
17.00 - 20.00 óra
Adria Udvar
Programok a múzeum udvarán:
Családi programok, gyermekfoglalkozások.
Kavics és gyöngyláncok, karperecek, kagylóképek
készítése. Hajó hajtogató verseny,
origami. Rajzverseny: „Kedvenc hajóm”.
Hajókötél húzó verseny csapatoknak
Torpedó – „tengeri csata” verseny csapatoknak.
Hajóinas képző – ügyességi játékok,
feladatok a nagykanizsai Grünhut és Társa
gabonakereskedő cég egycsavaros tengeri
áruszállító „gőzhajója” fedélzetén: kötélcsomózás,
jelzőzászló készítése, használata, hajókikötés.
Századfordulós ügyességi játékok
(malacfuttató, teke). Mozgókönyvtári szolgáltatás.
A Halis István Városi Könyvtár
Fiumével és az adriai kikötőkkel, kereskedelemmel
kapcsolatos könyvei a helyszínen olvashatók,
kölcsönözhetők. Fiume kávéház –
kávé, üdítő, szendvics.
20.30 óra
A Honvéd Kaszinó Városi
Diákszínpadának előadása:
Csiky Gergely: A nagymama
22.30 óra
Hot Club of Hungary koncert
A rendezvény ingyenesen látogatható!
Egész éjjel múzeumlátogatás, kellemes nyári éjszaka a barokk folyosókon,
termekben, a múzeum fáklyákkal kivilágított udvarán, büfészolgáltatással.
Múzeumok Éjszakája
2013. június 22.
Thúry György Múzeum (Nagykanizsa, Fő út 5.)
VOKSH Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
TANFOLYAM INDUL
2013.06.26-án 16 órakor
személyautó és motor
INGYENES ELMÉLET!
2013.06.27-Én 16 órakor
C, D, C+E
2013.07.02-án 16 órakor
gépkezelő (targonca,
emelőgép és földmunkagép)
Részletfizetés!
Ingyenes
tankönyvkölcsönzés!
Cimbiózis húrosokra
és ütőhangszerre
89 milliós EUtámogatásból
valósult
meg Eszteregnyén a
belterületi vízrendezés
Kanizsa – 2013. június 20. Városháza 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata értékesíteni kívánja az alábbi
ingatlanát: Nagykanizsa, Ipari Park, 649/148. hrsz.-ú, 2539 m2 területű, „beépítetlen
terület” megnevezésű ingatlan. Kikiáltási ára 9.390.000 forint + áfa. A versenytárgyalás
időpontja: 2013. július 6., 9.00 óra. A versenytárgyalás helyszíne:
Nagykanizsa, Garay u. 21. VG Zrt. Irodaház. Eredménytelen versenytárgyalás
esetén 2013. december 5. napjáig a versenytárgyalási felhívásban megjelölt időpontokban
lehet jelentkezni.
A versenytárgyalás részletes feltételeit a www.nagykanizsa.hu valamint a
www.nkvg.hu honlapokon lehet megtekinteni. Telefon: 0693/311-241/116 mellék.
Versenytárgyalás
Ezúton tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy Balogh László, Bene Csaba,
Bicsák Miklós, Dénes Sándor, Dr. Etler Ottó, Dr. Károlyi Attila, Sajni József,
Szőlősi Márta önkormányzati képviselők fogadóórája július-augusztus hónapban
elmarad. Ezen időszakban Balogh László, a 3. sz. választókerület önkormányzati
képviselője a balogh.laszlo61@chello.hu email címen vagy a
30/204-0865-ös telefonszámon, Bene Csaba, a 2. sz. választókerület önkormányzati
képviselője a bcsaba@nagykanizsa.hu email címen, vagy a 20/2653-
889-es telefonszámon, Dénes Sándor a denes.sandor@nagykanizsapmh.hu
email címen, Szőlősi Márta önkormányzati képviselő az szmarta25@hotmail.
com email címen, vagy a 30/8018185-ös telefonszámon, Sajni József önkormányzati
képviselő a sajni.jozsef@nagykanizsapmh.hu email címen, vagy
a 30/367-4461-es telefonszámon állnak a választópolgárok rendelkezésére.
Képviselői fogadóórák
Tájékoztatom Önöket, hogy az egészségügyi tevékenység végzésének egyes
kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 15/B§-a alapján július 1-je az
egészségügyi -és egészségügyben dolgozókra kiterjedően munkaszüneti nap.
Ennek megfelelően július 1-jén az Egészségügyi Alapellátási Intézmény az ellátást
ügyelet szervezésével biztosítja az alábbiak szerint: Felnőtt-és Gyermek Háziorvosi
Ügyelet - helye: 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8 (bejárat a Bagolai sor
felől). Tel.: 0692/321-000, ideje: 7.30-7.30 óra. Fogorvosi Ügyelet - helye: 8800
Nagykanizsa, Szent Imre u. 1. Tel.: 0693/313-131, ideje: 8.30-14.30 óra.
Július 1-jén csak orvosi ügyelet lesz
Értesítjük a Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Köztisztviselők Napja miatt
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2013. július 1-jén
(hétfőn) zárva tart. A közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCIX. törvény 93.
§ (2) bekezdése szerint a Közszolgálati Tisztviselők Napja július 1-je, amely az általános
szabályokon túl szintén munkaszüneti nap. A fentieknek megfelelően a Zala
Megyei Kormányhivatalhoz tartozó valamennyi szervezeti egységben (törzshivatal,
szakigazgatási szervek, járási hivatalok törzshivatalai és szakigazgatási szervei,
a kormányablakok és okmányirodák) ezen a napon az ügyfélfogadás szünetel.
Július 1-jén szünetel a Hivatal
Nagykanizsa Megyei Jogú Város is csatlakozott a Magyar Úszás Napja országos
eseményhez, így 2013. június 22-én szombaton a Kanizsa Uszoda és Strandfürdő
egész nap a diákok és nyugdíjasok számára 50% kedvezményt biztosít a belépőjegy
árából.
Szombaton félárú az uszoda és a strand
Tisztelt Nagykanizsai Polgárok!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város területén civil mozgalom (egyesület) létrehozását
tervezzük a helyben kialakult katasztrófa helyzetekben rászorulók megsegítésére,
és természetesen a gyors és hatékony beavatkozás céljából.
Az egyesületet 2013. őszéig alakítjuk meg teljesen önkéntes alapon, azzal a céllal,
hogy a kialakult katasztrófa helyzetben az érintett lakókat az önkéntes egyesületi
tagok segíteni tudják. Az egyesület a kármegelőzésben, a károk enyhítésében,
és a katasztrófahelyzet elmúlását követő kárfelmérésben, esetleges helyreállításban
kíván segítséget nyújtani a rászorulóknak.
Az egyesületbe várjuk mindazon lakosok, vállalkozók, szakmával rendelkezők
jelentkezését, akik szívesen vennének részt önkéntes alapon az egyesület munkájában:
orvosok, mentő ápolók, rendőrök, mérnökök (építő,építész), ácsok,
kőművesek stb., egyéb szakmákban jártas polgárok, 18. életévüket betöltött
személyek.
Az egyesületbe jelentkezni lehet 2013. július 30. napjáig a Zala Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Nagykanizsai Kirendeltségében (8800 Nagykanizsa,
Kossuth tér 25. ) Prepok Attila tű. alezredesnél és Faragó Géza tű. hadnagynál
az alábbi időpontokban, illetve elérhetőségen:
Személyesen: HÉTFőTÖL- CSÜTÖRTÖKIG (08:00-tól - 16:00-ig), PÉNTEKEN
(08:00-tól- 13:30-ig). Telefonon: Prepok Attila: +36-20-396-4003, 06
(93) 516-003-as számon a fenti időpontokban. E-mail cím:
attila.prepok@katved.gov.hu, geza.farago@katved.gov.hu.
Civil mozgalom katasztrófahelyzetre
Fényre sötétedő lencse, dioptriás
napszemüveglencse AKCIÓ 20 %
Az akció 2013. június 30-ig érvényes.
Küldöttgyűlés
Kamaránk május 23-án a Vasember
Házban tartotta Küldöttgyűlését.
Dr. Polay József elnök beszámolt
az elmúlt év eseményeiről. A
napirendi pontoknak megfelelően
a 2012. év gazdálkodásának elfogadásáról,
a 2013. év költségvetési
tervéről és a Kamara Alapszabályának
módosításáról döntöttek a
küldöttek.
A Küldöttgyűlés a Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara 2012.
gazdálkodásáról szóló egyszerűsített
éves beszámolót 23.918 eFt
mérleg főösszeggel, 2.205 eFt mérleg
szerinti eredménnyel elfogadta.
„Kamarai Munkáért” díjjal jutalmazta
az elnökség Rákhely Árpád
urat, aki közel két évtizede
aktívan közreműködött a nagykanizsai
kamara megalakulásában,
majd különböző tisztségeket betöltve
segítette a kamara szolgáltatásainak,
tevékenységének fejlesztését.
E.ON Érintetti Fórum
Az E.ON Hungária Csoport június
10-én fórumot tartott a Vasember
Házban. A Fórumon a párbeszédbe
bevont szervezetek vezetői,
vezető szakértői vettek
részt, az E.ON Hungáriát a cégcsoport
felsővezetői képviselték.
A rendezvény célja volt, hogy a
cég és az érintettek nagyobb rálátást
kapjanak egymás álláspontjaira
és elvárásaira. Kamaránkhoz
több észrevétel is érkezett az
E.ON Csoport felé. A felvetéseket
dr. Polay József elnök továbbította
a cég képviselőinek.
Szakmasztárok
az Országházban
Június 11-én a Parlament felsőházi
termében rendeztek díjátadó
ünnepséget a 6. Szakma Sztár Fesztivál
országos szakmai versenyein
legjobban szereplő, a szakmánkénti
első három helyezést elért tanulók,
gyakorlati felkészítő tanáruk és iskolájuk
igazgatója, valamint a versenyek
megrendezését kiemelten
támogató cégek képviselői részére.
Akeddi ünnepségen a szülők is osztozhattak
gyermekük sikerében. A
győztesek és felkészítőik részére
Kövér László, az Országgyűlés elnöke,
Hoffmann Rózsa, köznevelésért
felelős államtitkár és Parragh
László, a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke, okleveleket
adott át. Kamaránkat Draskovics
Szilárd alelnök képviselte a rendezvényen.
Együttműködés a Vám,
Jövedéki és Adóügyi
Szolgáltatók Szövetségével
Kamaránk a közeljövőben
együttműködési megállapodást ír
alá a Vám, Jövedéki és Adóügyi
Szolgáltatók Szövetségével. A
megállapodás célja a két szervezet
tevékenységének összehangolása
és hatékonyságának növelése. Tagvállalataink
számára közösen és
kölcsönösen biztosítjuk a szakmai
információkat, ennek érdekében
közösen tájékoztatókat, továbbképzéseket
szervezünk, a vám, a jövedék,
a nemzetközi kereskedelem
adózása, a hulladékgazdálkodás és
a környezetvédelmi termékdíj
szakterületeket érintő kérdésekben.
A VJASZSZ tájékoztatása
az E-útdíj rendszerhez való
csatlakozásról
2013. július 1-jétől hazánkban
is bevezetik a megtett úttal arányos
elektronikus útdíj szedési
rendszert, amely a magyar úthálózat
kijelölt, összesen 6513 km
hosszú szakaszaira vonatkozik. A
díjfizetési kötelezettség a 3,5 tonna
össztömeg feletti tehergépjárművet
használó hazai és nemzetközi
fuvarozó vállalkozásokat
érinti. A járművek besorolása tengelyszám
alapján történik.
A honlapunkra illetve a
www.utdij.hu weboldalra látogatva
további információhoz juthat a
rendszer bevezetéséről, működéséről.
Megjelent! – Innovációs és
Iparjogvédelmi kiadvány
A vállalkozók általános, átfogó
iparjogvédelmi ismereteinek bővítésére
készítettük el a „Melyiket válasszam?”
című iparjogvédelmi útmutatót.
Hasznos
segítség és információforrás annak,
aki ismerkedni akar az iparjogvédelem
jogi eszköztárával. Az érdeklődők
megismerhetik a legfontosabb
oltalmi formákat (szabadalom,
használati minta, formatervezési
minta, védjegy, földrajzi árujelzők)
és az azokkal kapcsolatos jogosultságokat
és eljárásokat, képet kaphatnak
a szellemi tulajdon magyarországi
helyzetéről.
Nagykanizsa és térsége jelenlegi
gazdasági helyzetében az innováció
fontos kitörési pont. A térség
innovációs tevékenységének erősödéséhez,
minél több innovatív és
gyorsan fejlődő kkv-ra van szükség.
Fontos, hogy az innovatív kisés
középvállalkozások megfelelő
ösztönzést, támogatást kapjanak
tevékenységük folytatásához.
Kanizsa 10 – Kamara 2013. június 20.
Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara
8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.
Telefon: 93/516-670, 93/516-671
Mobil: 0630/754-3616
E-mail: nakkik@nakkik.hu,
Honlap: www.nakkik.hu
Széchenyi
Kártya Program
170 ezer vállalkozás nem tévedhet!
Keresse nálunk a népszerű hiteleket!
Nincs két egyforma vállalkozás, és a problémáik is különböznek. Egy dologban
azonban mind megegyeznek: a folyamatos működéshez pénzre van szükségük. A
Széchenyi Kártya Program 6 hitelterméke közül valamelyik biztosan megoldást
nyújt a hazai kkv szektor finanszírozási problémáira.
Anapi likviditási problémák áthidalására a Széchenyi Kártya folyószámlahitelt, a
készletek, alapanyagok finanszírozására a Széchenyi Forgóeszközhitelt, a hosszabb
távon megtérülő fejlesztésekhez az akár tízéves futamidejű Széchenyi Beruházási
Hitelt választhatják. 2012 tavaszától pedig az uniós pályázatokon való részvételt segítő
két új termék, a Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel és a Széchenyi Támogatást
Megelőlegező Hitel is elérhetővé vált a vállalkozások számára. 2013. április 23-tól
módosultak a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói. A Széchenyi Beruházási
Hitel, a Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel és a Széchenyi Támogatást Megelőlegező
Hitel konstrukciók esetében a kamattámogatás mértéke a futamidő első három évére
évi 5 %-ra emelkedik.
Kamaránk foglalkozik a fenti hitelkérelmek befogadásával és a bankokhoz
történő közvetítésével. Ha Önnek most vagy a jövőben hitelre lenne szüksége
vállalkozása fellendítéséhez, érdemes tájékozódnia a hitellehetőségekről.
Kollégáink térítésmentes tanácsadással, gyors, szakszerű ügyintézéssel várják.
Tel.: 0693/516-670; 0630/754-3616
„Fókuszban az innováció”
című kiadványunk naprakész információkat
tartalmaz a vállalkozások
számára innovációs tevékenységük
fejlesztéséhez.
A kiadványok ingyenesek,
Szolgáltató Irodánkban átvehetők,
vagy a honlapunkról letölthetők.
A kiadványok a NGM__
SZERZ68/1/2012/2/2/Nagykanizsa
számú pályázati támogatásból
készültek el.
Sikerrel pályáztunk
Külgazdasági projektjeinkről
röviden
„Iránytű az orosz piacra” című
konferencia és gyárlátogatás
A projekt célja: az orosz gazdaság,
különös tekintettel az
orosz piacon a magyar kkv-k számára
perspektivikus területek bemutatása,
a reláció adta helyi, régiós
és külföldi üzleti lehetőségek
áttekintése, a kapcsolatépítést,
finanszírozást elősegítő intézmények,
szervezetek bemutatkozása,
a magyar-orosz kapcsolatok
eddigi együttműködési tapasztalatainak
megosztása.
A konferencia tervezett időpontja:
2013. október eleje.
„Kanizsa Bútoripari és
Lakberendezési Kiállítás
és Vásár”
A projekt célja: Nagykanizsa és
térsége fa- és bútoripari vállalkozói
potenciáljának, versenyképességének
és üzleti környezetének javítása
úgy, hogy fokozzuk a szomszédos
országok ágazati vállalkozásai közötti
gazdasági együttműködést, valamint
az áru- és információcserét.
A megvalósítás tervezett ideje:
2013. szeptember vége.
„Határ menti ICT konferencia
és workshop”
A projekt céljai: a nagykanizsai
és a horvát határtérségbeli infokommunikációs
szektorban működő
vállalkozások közötti kapcsolatok
fejlesztése, határ menti informatikai
klaszter létrehozásának
előkészítése. A megvalósítás tervezett
ideje: 2013. szeptember 19.
Külgazdasági pályázataink az
NGM_SZERZ/102/1/2012. számú
pályázati támogatásból valósulnak
meg.
Pénz az ablakban: júliustól
jön az új hivatalos szerv
Július 1-től újabb eszközzel védekezhetnek
a késedelmes fizetés
ellen a hazai építőipari vállalkozások.
Az iparági lánctartozások
visszaszorítását megcélzó törvénymódosítások
kapcsán létrehozott
Teljesítésigazolási Szakértői
Szerv kérelemre a legtöbb építési
szerződéshez kapcsolódó teljesítést
ellenőrizheti – és legfeljebb
60 nap alatt – a bíróság által
elfogadott szakvéleményt is kiállít.
A testület feladata, hogy az
építési szerződésekből eredő vitákban
szakértői véleményt adjon,
ha a teljesítésigazolás kiadása
nem történt meg, a kiadását vitatják,
vagy kiadásra került ugyan,
de kifizetés nem történt. A TSzSz
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
mellett, de független szervezetként
működik majd.
Fiatal vállalkozók
pályázhatnak
az Év Példaképe díjra
Országos népszerűséggel és ötmillió
forintos fődíjjal járó pályázatot
indított a Példakép Alapítvány.
A Példakép Pályázaton azok
a Magyarországon bejegyzett,
legalább 2 éve működő, köztartozás-
mentes vállalkozást vezető fiatalok
vehetnek részt, akik még
nem érték el a 40 éves életkort és
vállalkozásukkal pozitív példát
mutatnak a társadalomnak és a fiatal
generációnak. A jelentkezéseket
a Szervező az alábbi időtartam
alatt fogadja: 2013. május 17. -
2013. július 14. A Pályázatról bővebben
a www.peldakep.hu oldalon
tájékozódhatnak.
Fiatalok vállalkozóvá
válásának támogatása
Ha 18 és 35 év közötti fiatal
vagy, és új vállalkozás indításán
töröd a fejed, itt a helyed! Most
10%-os önerő mellett akár 6 millió
forint támogatás pályázható a cégalapítás
költségeire, eszközbeszerzése,
számítástechnikai eszközökre,
szoftverekre, tanácsadásra.
A konstrukció alapvető célja, a
mikrovállalkozások indítását tervező
fiatalok segítése, a vállalkozásalapítás
kezdeti szakaszában, az
indulás forrásigényének támogatása,
az életképes üzleti ötlettel rendelkező
fiatalok támogatása üzleti
tervük megvalósítása érdekében.
Bővebb információ a pályázatról:
http://www.fivosz.hu/article/2013/fi
atalok_vallalkozova_valasa_/
Online pénztárgép
időpontváltozás
A kormány 2013. június 11-én
döntött arról, hogy június 30. helyett
szeptember 1-ig kell bekötni
a pénztárgépeket a Nemzeti Adóés
Vámhivatalhoz. A Kormány
határozat szerint 2013. június 30.
helyett 2013. augusztus 31-ig
használhatóak hagyományos
pénztárgépek a kereskedelemben.
Az online összeköttetésre alkalmas
kiskasszák beszerzésére vonatkozó
időpont kitolása a beszerzési
támogatások benyújtására
vonatkozó határidőn nem változtat,
az erre vonatkozó időpont
2013. december 15.
Májusi pályaorientációs
programjaink
Kamaránk szervezésében három
csoport látogatott el Szentgotthárdra,
hogy megismerkedjenek
régiónk legdinamikusabban
fejlődő üzemével. Május 7-én a
Kiskanizsai Általános Iskola,
május 30-án a zalaszentbalázsi
Petőfi Sándor Általános Iskola,
június 3-án a Péterfy Sándor Általános
Iskola diákjai utaztak el
az Opel gyárba. A látogatáson a
tanulók megismerkedhettek a
gyár történetével és termékpalettájával.
Több új, folyamatban
lévő beruházásuk is van, tevékenységi
körük tovább szélesedik,
az üzem új csarnokkal bővül.
A terveik szerint a foglalkoztatottak
létszáma 2015-ig mintegy
1500 főre nő. Az új projekthez
több nyitott pozícióra várják
olyan pályakezdők és tapasztalt
munkavállalók jelentkezését,
akik részesei szeretnének lenni
egy dinamikusan fejlődő, folyamatosan
megújulásra képes csapatnak.
A diákok az üzemlátogatás során
megtekinthették a modern, automatikus
gyártósorokat, a saját
fejlesztésű és programozású ipari
robotokat. Hazafelé az őrségi
Nemzeti Parkon keresztül jövet
megálltunk Csótár Rezső fazekasnál.
Minden tanuló odaülhetett a
fazekaskorong mellé, kipróbálhatta
a mesterséget. Érdekes volt látni
a kontrasztot egy európai színvonalú,
modern, automatizált üzemben
végzett munka és az egyszerű,
otthoni műhelyben dolgozó alkotó
kézműves mesterség között.”
A pályaorientációval kapcsolatos
tanácsadási és szervezési feladatok
végrehajtása az NFAterhére
a Nemzetgazdasági Minisztérium
támogatásával valósul meg.
(NFA-KA-NGM-5/2012/TK).
Kanizsa – Kamara 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. június 20.
Felhívás
A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara orosz-magyar konferenciát
és üzletember találkozót szervez.
A rendezvény várható időpontja:
2013. szeptember vége-október eleje
A program sikeres megvalósításához szeretnénk felmérni az orosz
piac iránt érdeklődő vállalkozók körét. Amennyiben érdeklődik a
program iránt, a honlapunkon található előzetes regisztrációs lapot
kérjük, szíveskedjék kamaránkhoz eljuttatni.
A konferencia és üzletember találkozó az NGM_SZERZ/102/1/2012. számú
pályázati támogatásból valósul meg.
Kanizsa – Nem 12 csak sport 2013. június 20.
Június 28. 10 óra
KEREKÍTő - mondókás félóra
0-3 éveseknek. Vezeti: Vajda
Margit zenepedagógus (30/6160-
847). Részvételi díj: 700 Ft/család
www.kerekito.hu
Július 15. 20 óra
Kanizsai Nyári Színház
Peter Quilter: MR. ÉS MRS -
pár-bajok 5 színben. Szereplők:
Pindroch Csaba, Verebes Linda.
Belépődíj: 2 800 és 3 200 Ft, Kanizsa
Kártyával 10 % kedvezmény.
TÁJAK, KOROK - Z. SOÓS
ISTVÁN KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető: június 30-ig
A KÉT ZARÁNDOK - Kiállítás
Sass Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet
Indiában festett alkotásaiból.
Megtekinthető: szeptember 30-ig.
Június 27. 19 óra
NYÁRESTI SZERENÁD
Fellép: a Tüttő János Nótaklub
A belépés díjtalan
Június 22. 18 óra
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
Bollywood-i nap a Kiskastélyban.
Dualizmus kori kis házak.
Kavicsok dekorfestése.
Kézműves foglalkozás
ARANYKOR. Nagykanizsa a
dualizmus korában. - Fotókiállítás.
Megtekinthető: július 31-ig.
SZÉKÁCS ZOLTÁN FESTő-
MűVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető: július 31-ig.
Június 24.
SZENT-IVÁN ÉJI
VIGASSÁGOK
19.30 Az érkezőknek TIBORCZ
IVÁN zongorázik!
20.30 Kanizsai Nyári Színház
Csokonai Vitéz Mihály:
DOROTTYA.
Előadja: Gál Tamás színművész.
Közreműködik: Bodonyi András -
népzenész.
22.00 A TIBORCZ TRIÓ
KONCERTJE
23.00 TűZUGRÁS
A Nyári Színházra a belépődíj
elővételben: 1 000 Ft, helyszínen:
1 300 Ft . A többi rendezvényre a
belépés díjtalan.
Június 23. 16 óra
Nagyrác úti épület
SZENTIVÁNÉJI
MULATSÁG - Családi délután
Este táncház és tűzugrás
Napjainkban egyre aktuálisabb
az önvédelem kérdése, bármikor
szenvedhetünk teljesen
váratlanul mentális és fizikai
bántalmazást. Erre nyújthat
megoldást a már három éve városunkban
is oktatott ju jitsu,
mely kortól és nemtől függetlenül
bárkinek ajánlott, legyen szó
akár önvédelemről, kondíciónövelésről
vagy a fegyelemről.
– Az önvédelem szempontjából
a legzseniálisabb a ju jitsu, mert
pont azt tanítja, hogy a testfelépítésedtől
függően a tested minden
része egy önvédelmi eszköz lehet.
Azonban azt mindenkinek tudnia
kell, rövid út nincsen. Sok edzés,
kitartás, önfegyelem, erőfeszítés
szükséges az elsajátításához –
mondta elöljáróban Varga György,
a Kanizsa Ju Jitsu SE alelnöke.
Aju jitsu egy harcművészeti rendszer,
mely a történetírás előtti időkből
származik. Az ősi japán harcművészet
magába foglalja a test-test elleni
harc fegyveres és pusztakezes
módszerét egyaránt, így művelője
képes más fegyveres vagy fegyvertelen
személlyel is felvenni a harcot.
Katonák fejlesztették ki harcostársaik
számára, mely segítségével akkor
is sikeresen küzdhettek, ha nem volt
náluk fegyver. Mivel általában vérre
menő küzdelmek zajlottak, így csak
a jó technikák maradhattak fenn, így
finomodott, egyre precízebb lett a ju
jitsu. Az 1900-as években többen kiragadtak
ebből valamit és ennek
megfelelően jött létre többek között a
karate, a judo, az aikido.
Aju jitsu egy nyitott rendszer, mely
alkalmazkodik az adott kor sajátosságaihoz.
– Olyan, mint egy népmese,
melyhez mindenki hozzátesz valamit
a kor igényeinek megfelelően. Nem
ragaszkodik a tradicionális formákhoz.
A szabály az, hogy nincsen szabály.
Az évek során rájöttek arra, hogy
minden funkcionális védekezési eszköz,
bot, kötél vagy akár kés is lehet
az adott szituáció igényei szerint –
részletezte Varga György, majd hozzátette
a lőfegyverrel vagy késsel történő
fenyegetés ellen, ha testközelben
van és nincs semmi vesztenivalónk, is
lehet védekezni, melyeket az órákon
gyakorolnak. Atechnikákat a fegyveres
testületek képviselői is gyakorolják
és alkalmazzák.
Aju jitsu az állóképesség, az erőnlét
javítására, valamint konfliktushelyzetek
gyakorlásával a feszültség
levezetésére egyaránt alkalmas azon
túl, hogy növeli a magabiztosságot.
Városunkban 2010 szeptemberében
alakult újjá a Kanizsa Ju
Jitsu SE az 1990-es kezdést és
1998-as bezárását követően. Jelenleg
az edzéseiket a Kaposvári
úton, a Sportlife-ban (a volt bútorbolt
helyén) tartják szerdán és pénteken
sensei Horváth János 1.
danos mester irányításával és Varga
György segédletével.
Fiatalokat és időseket egyaránt
várnak edzéseikre. A kisgyermekeknek
tartott órákon a készség és képességfejlesztés
kerül előtérbe, melyek
fejlesztik az egyensúlyt és a mozgásgyorsaságot
az idegrendszeri fejlődés
fontos lépcsőfokait végigjárva. Cigánykerekeznek,
kúsznak, oda-viszsza
bukfenceznek, sprintelnek. Ezen
kívül fegyelmet, kitartást tanulnak.
A felnőttek pedig, akik közel tizenöten
járnak le edzeni, többek
között az alaplépéseket, esés-, ütés-
, rúgástechnikákat, fogások hárítását,
eszközös támadás elleni védekezést,
dobásokat és leviteleket
gyakorolnak életszerű helyzeteket
modellezve. Minden egyes technikánál
az alaphelyzet egy támadás,
melyet meg kell valahogy állítani,
majd rögzíteni kell az ellenfelet.
Ahogy Varga György összegezte,
kortól, nemtől és előképzettségtől
függetlenül mindenkit szívesen
várnak a terembe, mindenkit, aki
meg akar „halni” egy-egy edzésen.
V.M.
Ju jitsu, nem csupán önvédelemre…
RAMDA
FűRÉSZÁRU-KERESKEDÉS
Nagykanizsa, Csengery út 111., tel.: 06-70-270-2222
Kalodás fa (éger szél) 1x1x1,70 m3 8.000 Ft+áfa
Méter tűzifa (éger) 1x1x1,70 m3 14.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél) 1x1x1,70 m3 15.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél apró) 1x1x1,70 m3 17.000 Ft+áfa
Méter tűzifa (akác, tölgy, kőris, bükk) 1x1x1,70 m3 18.000 Ft+áfa
Kalodás fa (éger, nyár) 1x1x1,70 m3 22.200 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy, bükk vegyes) 1x1x1,70 m3 24.200 Ft+áfa
Kalodás fa (akác) 1x1x1,70 m3 25.200 Ft+áfa
(A kalodás fa kaloda nélkül -1.000 Ft.)
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
10 km-en belül 4.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
20 km-en belül 5.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
30 km-en belül 6.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
Miért érdemes ju jitsuzni? Azért, hogy olyanok legyünk, mint a fák:
képesek legyünk állva meghalni! (soke Kelemen István 9. danos mester,
a Magyar Ju Jitsu Szövetség alapítója)
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. június 20.
Horoszkóp
Meglepően unalmas napokra számíthat. A
közelgő nyári szabadság előszele rányomja
bélyegét az estéire. Kedvetlenségét még
tetőzi a hőség is. Használja ki ezt az időt, és
legyen együtt minél többet a szeretteivel.
Ne vegye el a kedvét, ha senki sem dicséri
meg a munkahelyén. Végezze el a feladatát
úgy, mintha minden rendben lenne. A forró
napoktól estére fáradékonyabb lehet, ezért
tervezzen magának pihentető fürdőzést.
Megnyugodhat, a zöld szemű szörnyeteg,
a féltékenység, messzire elkerüli a házuk
kapuját. Hogyha annyi szabadságot ad a
párjának, mint amennyit ön is elvár tőle,
akkor nem lesz semmi probléma.
Ha táncos mulatságba hívják a közeljövőben,
számíthat rá, nemcsak egy régi ismerőse
tűnik fel a közelében. Váratlanul megjelenhet
mögötte a zöld szemű szörnyeteg is. Gondolja
át, hogyan cselekszik.
Legalább a nyári szabadsága idején szánjon
több időt magára. Szépítkezzen,
strandoljon, mert kipihenten könnyedén
átvészeli a magánéletét időnként felborzoló
eseményeket.
Nem kell költségvetést terveznie az otthoni
kiadásokhoz, mert a párja továbbra is a vállára
veszi és megoldja az adódó feladatokat.
Az elismerő, köszönő szavaiért, mint
mindig, ezen a hétvégén is sok bókot kap.
Ha unatkozik, csendes estéken üljön ki a
csillagok alá, s hallgassa meg a Szaturnusz
üzenetét. Az is lehet, hogy több szakításon
kell túl lennie, míg rátalál az
igazi boldogságra.
Hogyha régen érte meglepetés, akkor most
biztosan lesz benne része, ha a hétvégén
elfogad egy buli-meghívást. Valószínű,
hogy zsúfolt programok várják, ezért gondolja
meg jól, hogyan választ.
Vidám és hosszú esték várnak önre. Lesz
bőven megbeszélnivalója a felbukkanó
régi ismerőseivel. Hogyha még szingli,
most bátrabban viselkedhet azzal a
személlyel, akiről titokban álmodozik.
Ne várjon el többet a párjától, mint amennyit
ön is képes nyújtani neki. Ha úgy érzi,
kevés a szabadsága, és többre lenne szüksége,
akkor beszéljék meg. Ne sürgesse
erőszakos módon az események menetét.
Apárját érintő esti beszélgetéseket ne tekintse
kötelezően elvégzendő feladatnak. Ha úgy
érzi, fárasztó az élete, akkor inkább maradjon
csendben. Pihenje ki magát, és az érzelmi biztonságot
tartsa szeme előtt.
Kiegyensúlyozott hétvégére számíthat. Az
érzelmi hullámzások elkerülik, a zöld szemű
szörnyeteg, a féltékenység sem kopogtat be
az életébe. A környezetében élők kíváncsiságát
mégis felkeltheti a nyugalmával.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
TÁRS
VEGYES
SZOLGÁLTATÁS
BÉRLET
Kanizsa 14 – Sport 2013. június 20.
Nk-án a Király u. 31-ben 86 m2-es
tetőtéri, igényes lakás saját, zárt parkolóval
és padláshasználattal eladó.
Irányár: 13,2 millió Ft. Tel.: 0630/542-
2272 (7581K)
Teleki utcán négy emeletes házban, I.
emeleten, két szobás, 55 m2-es, egyedi fűtéses,
panel programban részt vett lakás
eladó. Tel.: 0630/566-4510 (7586K)
Nk-án belvároshoz közeli, udvari,
cirkófűtéses, 1,5 szobás lakás
hosszú távra, hölgynek vagy diáknak
kiadó. Ár: 22.000 Ft/hó. Kaució
szükséges. Tel.: 0620/236-8714
(7587K)
Készpénzért vásárolok festményt,
porcelánt, régi népi parasztbútorokat és
ruhákat, valamint használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Tel.: 0620/555-
3014 (7582K)
Úszásoktatás! Úszótanfolyam indul
a nyári szünetben, öt éves kortól, illetve
előkészítést vállalok úszóedzésre.
Minden jelentkezőt szeretettel várok.
Tel.: 0693/312-798, 0630/319-7662
(7588K)
Fűnyírást, kaszálást vállalok. Tel.:
0620/510-2723. (7589K)
Kidobásra szánt hűtőjét, TVjét,
mikróját, mosógépét, stb. elszállítom.
Tel.: 0620/510-2723
(7590K)
Horgászbotok és horgászorsók változó
áron eladók. Érd.: 0630/227-3294 (7591K)
Titkos kapcsolatra keres akár nem
független hölgyet egy Nagykanizsai,
40-es férfi. Fényképes leveleket az „Illatos
kert” jeligére a szerkesztőségbe, a
Pf.: 154-re kérem. (7592K)
INGATLAN
2013.06.25. KEDD 10:00 – 12:30 óra Magyar Vöröskereszt, Nk. Sugár u. 28.
2013.06.25. KEDD 14:00 – 16:30 óra Molnári – Kultúrház, Hevesi Jenő u. 2.
Véradások időpontjai
Magyar Vöröskereszt
KanizsaTISZK Felnőttképzési
Általános és Szakképző Iskola
Nagykanizsa, Erdész u. 30., tel.: 0693/510-251, www.kanizsatiszk.hu
Pedagógia és Gyógypedagógiai asszisztens
Gyógyszerkiadó szakasszisztens képzés
még a jelenlegi OKJ szerinti kedvező feltételekkel
Esti tagozatú szakközépiskolai és tanfolyami
OKJ-s szakmai képzések
Egészségügyi és műszaki szakképzés
Felnőttek általános iskolája
TÁMOP 3.3.9.B „második esély” program
lemorzsolódó fiatalok számára
Heat Group Kanizsa VSE (4.) –
Hegyvidék-YBL WC (3.) 12-10 (5-
4, 3-3, 1-2, 3-1). OB I B férfi vízilabda-
mérkőzés, rájátszás az 1-6. helyért,
8. forduló. Nagykanizsa, 40 néző. Vezette:
Horváth M., Marnitz. Kanizsa
VSE: Kiss Cs. - Szilvasán 2, Kaszper
G. 1, Kéri 3, Virt M. 1, Kádár 2, Karácsony
T. 1. Csere: Müller (kapus),
Cserdi, Klie 1, Bencz, Kis Zs. 1.
Edző: Németh Zsolt. A hazaiak felőrölték
a vendégeket, igaz, az utolsó
negyedre visszakerült a kapuba
Kiss Csaba, s végül a bajnokságtól
győzelemmel búcsúzott a KVSE.
Mi több, ezzel nem is engedte előre lépni
a Hegyvidék csapatát, hiszen az ellenfél
maradt a harmadik helyen, a kanizsaiak
pedig negyedik pozícióban fejezték
be a 2012-13-as bajnoki szezont,
ami a csapatsportos „klasszikus” labdajátékokat
tekintve a legelőkelőbb helyezés
idén a dél-zalai városban.
Németh Zsolt: „Változatos találkozó
volt, de a végén úgy érzem, szépen
búcsúztunk a pontvadászattól.”
A Kanizsa 3D Kupa 2013 íjász
versenyére került sor a Kanizsa
Íjász Egyesület rendezésében. A
versenyt szoros küzdelemben
Hermán Péter nyerte, aki a lenti
Négy Kos Íjász Egyesület tagja.
Eredmények. Csigás (HU), felnőtt
(férfi): 1. Vörös Róbert (Boronkai
Hagyományőrző és ÍE), 2. László
Dezső (Delta IE Pápa), 3. Besenyei
László (Kanizsa Íjász Egyesület).
Csigás (CU), felnőtt (férfi): 1.
Muczárt József (Sólyom Íjász Zalaegerszeg),
2. Tejfel Sándor (Sólyom),
3. Pintér Péter (Kanizsa
Íjász Egyesület).
Vadászreflex (TR-RB), ifjúsági
(fiú): 1. József Richárd (Marcali
Turul Íjász Egyesület), 2. Buda
Bence (Kanizsa Íjász Egyesület),
3. Lázár Szilveszter (Kanizsa).
Pusztai Nomád (PB-HB), senior
(férfi): 1. Lengyel Zoltán (Budapest),
2. Jáger Imre (Kanizsa Íjász Egyesület),
3. Szabó Tamás (NTE 1866).
Pusztai Nomád (PB-HB), felnőtt
(női): 1. Budai Ágnes (Régió
Körmend), 2. Lippai Katalin (Budapest),
3. Hermánn Bernadett
(Kanizsa Íjász Egyesület).
Longbow (TR-LB), felnőtt
(női): 1. Vass Viktorné (Kinizsi
ÍE), 2. Horváthné Kánya Krisztina
(Kinizsi), 3. Biró Anita (Delta IE
Pápa).
Pusztai Nomád (PB-HB), felnőtt
(férfi): 1. Hermán Péter (Négy
Kos Lenti), 2. Belme Lajos (Kapos
Íjász Egyesület), 3. Hermánn István
(Kanizsa).
Longbow (TR-LB), felnőtt (férfi):
1. Molnár József (Eleven Világ
ÍE), 2. Talabér Tibor (Keszthely),
3. Vass Viktor (Kinizsi ÍE).
Vadászreflex (TR-RB), felnőtt
(férfi): 1. Cseh Gyula (Lendvai
IE), 2. Hajdú József (Delta IE Pápa),
3. Maros Gergely (Marcali
Turul ÍE).
P.L.
A legjobb „NB-s”
csapatként zártak
Lenti lett a győztes
A budaörsi X. Chan Wu Bajnokság
keretében került sor az adott küzdősport
szakág nemzetközi versenyére,
melyen 180 induló vett részt.
Nagykanizsáról a Jeet Kune
Do/Kali Nagykanizsa SE versenyzői
is indultak a megmérettetésen. Zombori
Roland light contact 2. helyezést
ért el, Proszenyák Gábor pedig full
contactban szerzett negyedik helyet.
Utóbbi első ellenfelét nagy fölénnyel
győzte le, de következő ellenlábasával
szemben a küzdelmet súlyos sérülés
miatt kénytelen volt feladni és a
bronzmeccset sem tudta már vállalni.
„A budaörsi mezőny erős volt, hiszen
Európa-, és magyar bajnokok is
indultak a versenyen, de a fiúk szépen
teljesítettek" – mondta a versenyzők
felkészítője, Johanidesz Gábor.
P.L.
Budaörsi küzdők
Kanizsa 2013. június 20. – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
A KanizsaTISZK Felnőttképzési Általános és
Szakképző Iskola TÁMOP-3.3.9.B "második esély"
típusú projektjének megnyitójára került sor 2013. június
13-án az iskola Erdész utcai székhelyén.
Az iskola az Európai Unió támogatásával, az Új
Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív
Program segítségével kétéves projekthez nyert támogatást,
melynek során halmozottan hátrányos
helyzetű lemorzsolódó fiatalok szakmaszerzését,
alapfokú nyelvvizsgához és ECDL Start bizonyítványhoz
jutását tudja biztosítani.
A projekt szerves része szakmatanulás – szakács
és központifűtés-szerelő – mellett a családok bevonásával
egy komplex, segítő szolgáltatásrendszer
működtetése is annak érdekében, hogy a képzésbe
bevont tanuló sikeresen elvégezze tanulmányait.
A program 2015. áprilisáig tart.
Újabb utánpótláskorú női kosárlabdázók
kaptak meghívót
Nagykanizsáról az egyes korosztályos
válogatottak keretébe.
Az U18-as női válogatotthoz kapott
meghívást Jurkó Noémi, a Kanizsai
Vadmacskák SE játékosa.
Az augusztusi, Miskolcon megrendezésre
kerülő Európa-bajnokságra
a felkészülést július 1-én kezdi
meg a nemzeti együttes.
Az U15-ös válogatott keret jelenleg
tartja edzőtáborát a Baranyai
megyei Pellérden, ahová Herman
Alíz, a Kanizsa Diákkosárlabda
Klub kiválósága utazhatott. Az
U15-ösök másodedzője amúgy
Gábor Erzsébet, a Kanizsa Diákkosárlabda
Klub szakmai vezetője.
Az U14-esek budapesti (június
19-22-ei) összetartására a meghívót
szintén a KDKK kosárlabdázója,
Kardos Réka kapta.
Gyakorlatilag idén is az a helyzet
állt elő, hogy a kanizsai kosárlabda
női vonala számos utánpótlás korosztályon
belül delegálhat csapattagot.
P.L.
Edzőtáborról edzőtáborra
A fővárosi Gerevich Aladár
Nemzeti Sportcsarnokban ezúttal
az utánpótláskorú vívók csapat
magyar bajnokságát rendezték,
melyen a Nagykanizsai TE
1866 szakosztályának sportolói
is pástra léptek négy számban
(gyermek fiú és leány, újonc fiú
és serdülő fiú csapatban).
A kanizsaiak eredményei. Gyermek
fiú kardcsapat (10 együttes
nevezett): 3. hely Nagykanizsai
TE 1866 (Milassin Mór, Dobó
Ádám, Horváth Barna, Horváth
Gergő; képünkön). A dél-zalaiak
útja: 4-be jutás: Vasas II - NTE
1866 43- 45; elődöntő: KVSE -
NTE 1866 45-32; 3. helyért: NTE
1866 - BSE 45-29.
Gyermek leány kardcsapat (10):
6. NTE 1866 (Mádé Réka, Horváth
Kitti, Kozári Dóra). Az NTE
útja: 4-be jutás: NTE 1866 - BVSC
39-45; helyosztók: az 5-6-ba jutás:
UTE II - NTE 1866 44-45; 5. helyért:
NTE 1866 - Vasas 35-45.
Újonc fiú kardcsapat (8): 6.
NTE 1866 (Milassin Mór, Dobó
Ádám, Horváth Barna). A kanizsaiak
mérkőzései: 4-be jutás: Vasas -
NTE 1866 45-38; helyosztók: 5-6-
ba jutás: NTE 1866 - Kárpáti 45-
41; 5. helyért: NTE 1866 - BSE
38- 45.
Serdülő fiú kardcsapat (8): 6.
NTE 1866 (Balogh Ádám, Farkas
Márton, Milassin Mór). Az NTE
mérkőzései: 4-be jutás: KVSE -
NTE 1866 45-37; helyosztók: 5-6-
ba jutás: Vasas - NTE 1866 35-45;
5. helyért: GEAC - NTE 1866 45-
38.
„Egy éremmel számoltunk és az
meglett. A gyermek fiú kardozók
bronzával elégedettek vagyunk,
megérdemelték az érmet, megküzdöttek
érte . A többi eredményre
sem panaszkodhatunk, hiszen az
újonc kardozók előreléptek, a többiek
pedig megtartották a rangsorolt
helyüket. A 2012/2013-as versenyszezon
ezzel véget ért. Örülök,
hogy a szakosztálynak idén ismét
lett magyar bajnoka és emellett
is sok nemzetközi, valamint
hazai versenyről tértünk haza szép
eredményekkel. A nehéz anyagi
körülmények ellenére minden külföldi
versenyre el tudtunk utazni,
melyek a magyar résztvevőknek
egyben válogatók is voltak a későbbiekre.
Augusztusban következhet
alapozásként majd egy
edzőtábor és szeptembertől jöhet a
következő évad, melynek nagy reményekkel
vágunk neki, hiszen
többen is esélyesek lehetnek a válogatottságra”
– hangzott a tréner,
Piecs Adrienn értékelése.
P.L.
Csapatbronz jutott nekik
Kecskeméten rendezték a 86.
Országos Úszó Ifjúsági Bajnokságot,
melyet a honi szövetség
nyílt bajnokságként hirdetett
meg, így azon a korosztályt már
úgymond „kinövő” versenyzők
is részt vehettek – köztük például
Abay Nemes Anna is a Délzalai
Vízmű SE-től.
Akaposvári edzőtáborból érkeztek
a bács-kiskuni helyszínre a
nagykanizsai klub versenyzői, akik
közül Molnár Flóra két bronz-, és
egy ezüstéremmel gyarapíthatta
gyűjteményét. Az 50 m gyorson elért
26,66 másodperces ideje egyben
új korosztályos megyei csúcs
is lett. Az 1998-as születésű úszó a
második helyét a fentebb említett
idővel úszta, tehát 50 m gyorson, a
100 m gyors számában 58,66-tal
lett bronzérmes, valamint 50 m pillangón
szintén harmadik helynek
örülhetett 28,51-gyel.
– Az eredmények is azt mutatják,
hogy Flóra igazi sprinter típus – fogalmazott
az ob után edzője, Polgár
Sándor. – Tehetsége vitathatatlan és
titkon reméltem, hogy az ifjúsági Ebe
sikerül kijutnia, ami sajnos, három
tizeden múlott 50 m gyorson. Korosztályában
első éves és az már kikristályosodott,
hogy egyértelműen a
rövidebb távok számára a megfelelőek.
Talán még nem is dolgozott olyan
úszó a kezem alatt, aki ennyire kimondottan
a sprinttávokra „specializálódott”.
Ugyan most a lengyelországi
kontinensviadal kimarad számára,
de jövőre beérhet sportolónk.
P.L.
Majdnem lett
kontinensviadal
Kanizsa 16 – Hirdetés 2013. június 20.
XXV. évfolyam 25. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2013. június 27. Kanizsa
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Új közbeszerzési eljárást hirdetett
a beruházó Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. (NIF) a
Nagykanizsát elkerülő 61-es főút
befejezésére, miután a korábbi
kivitelezővel szerződést bontott.
A NIF honlapján közölte: január
végén megszüntette a kivitelezői
szerződést az Euroaszfalt Kft.-vel,
de elhúzódott a szerződés műszaki
és pénzügyi teljesítésének elszámolása.
Ennek befejeztével, június
3-án „a közös megegyezéssel
történő szerződésbontásról szóló
megállapodás megszületett”, az
Euroaszfalt Kft. a múlt héten visszaadta
a munkaterületet a NIFnek.
A beruházó a munkák befejezésére
új kivitelezési közbeszerzést
hirdetett a jelenleg 60
százalékos készültségi fokon álló
út megépítésére. Eredményes
eljárás esetén a nyertes
kivitelezővel október végén
megköthető a szerződés, a
beruházást 2014 őszén fejezhetik
be – olvasható a NIF honlapján.
Az Új Széchenyi Terv keretében a
Közlekedés Operatív Program
(KÖZOP) részeként uniós források
segítségével tervezett 3,8 milliárd
forintos beruházás munkálatai 2009-
ben kezdődtek el, 2010 októbere lett
volna az eredeti befejezési határidő,
de a munkálatok 2010-ben leálltak.
A NIF korábbi tájékoztatása
szerint az elkerülő út az M7-es
autópályát a Kaposvár felől érkező
főúttal köti össze Nagykanizsától
délkeletre. Akétszer egysávos, közel
3,3 kilométer hosszú út építésére
kiírt közbeszerzési eljárást akkoriban
az ENV 61 Konzorcium nyerte
el, amelyet az Euroaszfalt Építő és
Szolgáltató Kft. vezetett, tagja pedig
a Nemzetközi Vegyépszer Zrt. volt.
MTI – Kanizsa
Jövő év őszén készülhet el a
Nagykanizsát elkerülő 61-es főút
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Dobri Katalin (+3630-640-8515). Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47.
földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel:
Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője.
Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-
6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
Kanizsa – Ünnep a 2 kórházban 2013. június 27.
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
A hagyományokhoz híven,
Semmelweis Ignác születésének
évfordulója alkalmából ünnepséget
szervezett dolgozói, illetve
hozzátartozói részére a Kanizsai
Dorottya Kórház vezetősége a
Csónakázó-tó önkormányzati
vendégházánál.
A szórakoztató program, a főzőverseny
indítása már a reggeli
órákban elkezdődött a szépszámú,
kórházat szerető, tisztelő és munkáját
elismerő cég, szervezet támogatásának
köszönhetően. Arendezvényt
Dr. Brünner Szilveszter
főigazgató nyitotta meg. Felsorolta
az elmúlt években történt változásokat,
közöttük a legfontosabbat,
azt a napokban zajló munkát,
melynek kapcsán központilag
meghatározott elvek mentén készíthetik
el a kórház stratégiai fejlesztési
tervét. Egy másik esemény,
2012. július 1-je. Ekkor történt
meg az egészségügyi ellátórendszer
struktúraváltása, s ettől az
időponttól a magyarországi egészségügyi
ellátó intézmények új
struktúrában látják el a betegeiket.
Ez az esemény pozitív hozadékkal
járt az intézmény számára. Megteremtette
annak a lehetőségét, hogy
az osztályok közel megyei kórházi
szintű feladatokat és kötelezettségeket
lássanak el. Ez a feladat nem volt
teljesen ismeretlen, hiszen 2006-tól
súlyponti kórházként, az akkori
szakmai fejlődés megteremtette az
alapját annak, hogy most könnyedén
megfeleljenek a jelenlegi struktúraváltási
kihívásoknak. Volt még egy
esemény – tette hozzá az elmondottakhoz
Dr. Brünner Szilveszter. –
December 1-jén főigazgató váltás
történt, s mint korábbi kórházi orvos,
úgy gondolom, a szakmaiság
fejlesztéséből, a minőségből, illetve
a betegek iránti hozzáállásból semennyit
nem szabad engednünk.
Ezeket az elveket fogom a kórházi
dolgozók felé közvetíteni.
Köszöntőjében Dr. Török Krisztina,
a Gyógyszerészeti és Egészségügyi
Minőség- és Szervezetfejlesztési
Intézet főigazgatója kifejtette,
egy régi meghívásnak tett
most eleget, hiszen a 99 intézményük
közül csak néhányat tud felkeresni
a Semmelweis nap alkalmából.
Megjegyezte, örül neki,
hogy a dolgozók nem traumaként
élték meg a struktúraváltást. Jó
munkát végzett az előző fenntartó,
melyért köszönet illeti a várost, az
önkormányzatot, a megyét, és
mindazokat, akik a kórházban dolgoznak.
A város vezetése nevében
Dénes Sándor alpolgármester köszöntötte
a megjelenteket. ő is utalt
arra, hogy közel egy éve nem
Nagykanizsa önkormányzata a
fenntartó, de a kórház továbbra is a
miénk, mindannyiunkké. Nagykanizsáé
és a környéken élő több mint
100 ezer emberé. Elismeréssel és
köszönettel szólt a több milliárd forintos
beruházással párhuzamosan
végzett munkájukról, és azt kérte,
továbbra is ugyanolyan odaadással
és szeretettel végezzék gyógyító tevékenységüket
mindannyiunk
megelégedésére, mint eddig tették.
A Környezetvédelemért díjat Mészáros
György, a Nyugat-dunántúli
Környezetvédelmi Központ Közhasznú
Alapítvány elnöke adta át
Dr. Brünner Szilveszter főigazgatónak.
Az ünnepség hivatalos része
főorvosi, adjunktusi kinevezések
átadásával, és a versenyek eredményhirdetésével
zárult. Dr. Brünner
Szilveszter elmondta, az idei
Semmelweis díjjal Prof. Dr.
Bátorfy József korábbi főigazgató
kórházért végzett áldozatos munkáját
köszönték meg februárban. – A
professzor úr 2009-ben lett a kórház
főigazgatója. Egy rendkívül nehéz
időszakban vette át az intézményt,
és egy mély, szakadék közeli
állapotból hozta vissza azt a morális
légkört, ami jelenleg is uralkodik
az intézményben. Köszönjük a
szakmaiságát, az emberi hozzáállását,
és sok sikert kívánunk neki a
továbbiakban is, hiszen professzor
úr, mint sebész dogozik még a következő
években is a kórházunkban.
Főorvosi kinevezésben részesült
a Szülészet-Nőgyógyászati Osztályon
Dr. Bajsz Antal, az Intenzív
Therápiás Osztályon Dr. Kovács
Kálmán, a Központi Radiológián
Dr. Nagy Éva, a Traumatológiai
Osztályon Dr. Peterka Csaba és
Dr. Marada Györgyi, az Intenzív
Therápiás Osztályon Dr. Radics
Péter a Traumatológiai Osztályon
Dr. Dravecz József. Adjunktusi kinevezést
kapott a Központi Radiológián
Dr. Vargovics Eszter.
B.E.
Kórházi ünnepség Semmelweis
Ignác születésének évfordulóján
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A szünidő beköszöntével jelentősen
megnő az úttesten
szaladgáló, kerékpározó
gyermekek száma, ami komoly
veszélyforrást jelent a
mindennapi közlekedésben.A
legtöbb tragédia azért következik
be, mert a gyermekek a
szabályokat nem tartják be,
figyelmüket leköti a játék,
gyalogosként és kerékpárosként
váratlan manővereket,
mozdulatokat tesznek.
Ne feledd:
•Gyalogosként a járdán, ahol
az nincs szorosan az úttest szélén,
lehetőleg a forgalommal
szemben közlekedj!
•Szürkületben, sötétben viselj
világos ruhát, illetve valamilyen
fényvisszaverő eszközt!
•Ne lépj hírtelen az úttestre,
még akkor sem, ha a labda után
szaladnál!
•Kerüld az álló járművek
mögüli úttestre lépést, válaszd a
gyalogátkelőhelyeket!
•Kerékpárral kerékpárúton vagy
az úttest jobb szélén lévő kerékpársávon,
ahol ilyen nincs a leállósávon
vagy az útpadkán, végső esetben
az úttest jobb szélén közlekedj!
•Kerékpárodat kellően világítsd
ki és éjszaka, korlátozott
látási viszonyok között lakott
területen kívül vedd fel a láthatósági
mellényedet!
Vakáció
alatt se
feledd!
Kanizsa – Közélet 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. június 27.
Már most biztos, nem lesz
könnyű dolga a városatyákból és
a szakértőkből álló zsűrinek,
akik a Magyarország legszebb
konyhakertjei versenyre jelentkezők
kertjeit értékelik. Hiszen
mintegy 101, országosan is rekordszámú
nevezés érkezett
Nagykanizsáról arra a programra,
melyet Karcag város vezetése
hirdetett meg a közelmúltban.
A megmérettetésen nemcsak helyi-
és környékbeli kerteket, balkonokat,
zöldség- és gyümölcsös zárkerteket
tekint meg a hét, csoportonként
legalább háromfős zsűri.
Ugyanis a versenyre jelentkezők
között akadnak olyanok, akik
őrtilosban, a Balaton parton vagy
a Mórichelyi halastavak környékén
művelik birtokaikat. Természetesen
a nevezők között élén járnak
a Nagykanizsa városrészein
élők, a kiskanizsai, a palini és a
miklósfai kerttulajdonosok. Ám a
verseny ötletgazdái azokra is gondoltak,
akik nem rendelkeznek
nagy területű, művelhető földterülettel,
így a programban – a már
említett kategóriák jóvoltából – a
városlakók is részt vehetnek.
– Éppen ez a lényege a Magyarország
legszebb konyhakertjei
programnak, hogy mindenki – lakóhelytől
függetlenül – megmunkálja,
ezáltal hasznosítsa a tulajdonában
lévő kertet, balkont – üdvözölte
Dénes Sándor alpolgármester
a verseny célját a minap megtartott
egyeztetésen, ahol a kertek
értékelésének menetét és főbb paramétereit
beszélte meg a zsűri.
Mint Dr. Szabados Gyula önkormányzati
tanácsadó elmondta, az
indulók kertjeit 5 kategóriában értékelik
majd. A képviselőtestület
szinte egyhangúlag részt vesz a
zsűrizésben, személyesen felkeresve
azokat a kertbarátokat, akik jelentkeztek
a versenyre. A zsűri
azonban kiegészülhet – amennyiben
tagjai kérik – szakértőkkel is,
Szabó Ágnes kertészmérnökkel,
Kovács Gyula VOKE Nyugdíjas
Klub Kertbarát csoportjának vezetőjével,
Kálovics Andrea városgondnokkal
és Boa Sándor egykori
agrármérnökkel az Idősügyi Tanács
részéről. Az értékelők legkésőbb
július 15-ig minden jelentkező
kertjét személyesen megtekintik
és fotók révén dokumentálják is
őket – ismertette Dr. Szabados
Gyula, aki egyben köszönetét is
fejezte ki minden nevezőnek, szervezőnek,
illetve a zsűrinek, hogy
csatlakoztak a Cseresnyés Péter
polgármester által közzétett felhíváshoz.
A verseny második fordulójára,
az ún. középdöntőre augusztus
15-től 25-ig kerül sor, ahol
– a szemlét követően – kiválasztják
a legszebb kerteket. A hivatalos
végeredményre, hogy melyik
kert tűnik ki a többi közül, melyik
a legigényesebben megmunkált,
legkésőbb szeptember ötig kiderül.
Mind közül a legkitűnőbb kertet a
Budapesti EXPO-n is értékelik
majd, az ország több szegletéből
és a határon túlról nevezettekével
együtt.
Hasonló program a jövőben is
lesz városunkban, ugyanis ősztől
Nagykanizsán is elindítanak egy
helyi programot, célként megfogalmazva
a helyi lakosság egészséges
életmódjának, jövedelem kiegészítésének
elősegítését, valamint
közösségfejlesztését.
Sz.Zs.
Hamarosan szemrevételezik a kerteket
A már megvalósított, a jelenleg
is zajló valamint a jövőben
tervezett pályázatairól számolt
be a Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara vezetősége. Dr.
Polay József a sajtótájékoztatón
továbbá bejelentette azt is, hogy
a kamara saját kezdeményezésében
Gépipari Klasztert hoznak
létre, mely várhatóan 2-3 éven
belül szolgálja majd teljes stabilitással
a helyi gépiparban tevékenykedő
vállalatokat.
A gépipari gazdasági hálózat
létrejöttében – mint a NAKKIK elnöke
elmondta – többek között a
helyi vállalkozások és a TISZK is
szerepet vállalnak.
– Nem titkolt célunk azonban, a
gépipari összefogáson azért dolgozunk,
hogy – a segítségnyújtáson,
tanácsadáson túl – egy újabb ipari
potenciállal esetlegesen további
befektetőket vonzzunk városunkba.
Ahogy Dr. Polay József a
NAKKIK jövőbeni terveit vázolta,
kiemelt három pályázatot. A külgazdasági
kapcsolatok fejlesztését
célzó „Iránytű az orosz piacra” elnevezésű
(920 ezer forint összértékű)
projekt az orosz-magyar gazdasági
együttműködést szorgalmazza.
A pályázat keretein belül a
magyar kis-és középvállalkozások
számára olyan oroszországi lehetőségeket
tár fel, mellyel akár külhoni
befektetésékre is lehetőség
nyílik, kölcsönösen. Csakúgy,
mint kapcsolatépítésre, ezért ez év
októberében konferenciát hoznak
tető alá, valamint (helyi) gyárlátogatás
is a tervek között szerepel.
Szintén idén rendezi meg a
NAKKIK – a Faipari Szakosztály
helyett (ám a szervezésben ők, illetve
a TREND is részt vesz) – a
Kanizsai Bútoripari és Lakberendezési
Kiállítás és Vásárt. A program
ezúttal hat napos lesz, és a tervek
szerint 3000-4000 látogatót
várnak, nemcsak Magyarországról,
hanem horvát, szlovén, olasz
és osztrák oldalról is. A rendezvényre
több mint 3 millió forint támogatást
igényelt a Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara.
A nagykanizsai és a horvát határtérségbeli
info-kommunikációs
szektorban működő vállalkozások
közti kapcsolatok fejlesztését célozza
meg egy, szeptemberben
megvalósítandó projekt. Határ
menti ICT konferencia és Workshop
című pályázaton belül konferencia
is lesz városunkban.
A NAKKIK jelenlegi pályázati
közül Dr. Polay József egy, már lezárt,
innovációt elősegítő projektről
is említést tett, melynek berkein
belül nemcsak előadásokat,
konferenciákat és vetélkedőket
szerveztek, hanem információs kiadványokat
is összeállítottak. Az
elnök ezen felül éppen aktuális
projektjeit ismertette. A NAKKIK
a Szlovénia-Magyarország Határon
átnyúló Együttműködési Program
keretében az ECO-HUB projektben
vállalt partnerséget.
- Ezzel a pályázattal a vállalkozások
környezettudatos gondolkodásában
kívánunk segítséget nyújtani,
mintegy 162 kis és középvállalkozás
számára, majdnem 15
millió forint támogatásból – világított
rá Dr. Polay József.
Sz.Zs.
NAKKIK: Pályázati körkép
Az Aranyfény Civil Egyesület
képviselői Hóbor Ildikó és
Budavölgyi Kálmánné 50 000 Ft
értékű adományt nyújtottak át a
Nagykanizsai Gyermekotthon
vezetőjének, Vass Lajosnak.
A civil szervezet december elejétől
működteti adományboltját a
Munkás úton, ahová elsősorban
Nagykanizsa polgáraitól rendszeresen
érkeznek a különböző felajánlások.
Az így keletkezett készlet
több célt is szolgál. Az első feladata,
hogy a minőségileg kifogástalan
ruhák, könyvek, játékok, műszaki
cikkek és ajándéktárgyak eladásra
kerüljenek az adományboltban,
hogy az így befolyt összeget
jótékony célokra fordíthassák. A
második lehetőség, hogy az erre
kijelölt készletből ingyen válogathassanak
a rászorulók, nagycsaládosok
vagy hajléktalanok, a minőségileg
jó, de az üzletbe nem kerülő
dolgokból. Aharmadik cél pedig
az, hogy a már nyolc éve rendszeresen
megrendezésre kerülő adománynapokon
eljuttassák a készlet
nagy részét azokhoz, akik erre a
legjobban rászorulnak. Így az adományközpontban
nem halmozódnak
fel a lakosok által behozott felajánlások.
Az Aranyfény Civil Egyesület
és az adománybolt koncepciójához
tartozik az is, hogy a működési
költségek levonása után keletkező
bevételt jótékony célokra ajánlják
fel. A kizárólagosan önkéntesekkel
működtetett bolt most ünnepli
fél éves szülinapját. Ezért a tagok
az éves közgyűlésen arról szavaztak,
hogy az első adományt a Zala
Megyei Önkormányzat Nagykanizsai
Gyermekotthonának kis lakói
kapják. Az intézmény vezetője köszönetében
elmondta, mélyen
meghatja a civil szervezet felajánlása,
mellyel tovább emelhetik a
náluk gondozott gyerekek ellátásának
színvonalát.
Az Aranyfény Civil Egyesület
és az adománybolt tagjait és önkénteseit
is nagy örömmel töltötte
el, hogy a munkájuk jó célokat
szolgál. Köszönet jár mindazon
felajánlóknak és segítőknek, akik
nélkül ez nem jöhetett volna létre.
Kanizsa
Adomány
a gyermekotthonnak
Kanizsa – Az ÁVH-s kitelepítésről 4 2013. június 27.
Megemlékezést tartott Hortobágyon
a Hortobágyi Kényszermunkatáborokba
Elhurcoltak
Egyesülete elhurcolásuk 63., a
táborok feloszlatásának 60-dik
évfordulóján. A megemlékezésre
meghívták Kövér Lászlót, az Országgyűlés
elnökét is.
Kanizsáról harmincan indultak
szombat hajnalban a hosszú útra.
Az utazás költségét a város nevében
Cseresnyés Péter polgármester
állta, míg Póczai Zoltán, Sormás
polgármestere a környékbeli
kitelepítettek utazását biztosította.
Árkus, Borsós, Borzas, Ebes,
Elep, Erzsébettanya, Kócspuszta,
Kónya, Kormócspuszta, Lászlómajor,
Polgár, Tedej. AHortobágyi
Imádságban szereplő azon 12 település
neve, ahol száműzött rabként
tízezren járták golgotájukat 1950
és 1953 között.
Az adományokból épülő ökumenikus
templomban, a Hortobágyi 12
munkatábor emlékhelyén, mely
szimbóluma az elszenvedett sérelmeknek,
de az eredményes újrakezdésnek
is, először Eötvös Péter, az
országos egyesület elnöke emlékeztetett
a 60 évvel ezelőtti eseményekre,
majd Kövér László, az Országgyűlés
elnöke emelkedett szólásra.
Eötvös Péter elöljáróban hangsúlyozta:
a közvélemény tájékozatlansága
miatt nem lehet ezekről
a tragédiákról eleget beszélni.
Majd így folytatta:
– 1950. június 23-áról 24-ére
virradó éjjelen, egy időben, központi
terv alapján, mintegy 5000
családhoz törtek be a fegyveres
rendőri és ÁVH-s alakulatok és a
teljesen felkészületlen családokat
egy órán belül elhurcolták. Csak
a legszükségesebbet vihették magukkal.
De gondoljuk meg: ebben
a rajtaütésszerű helyzetben ma
mit kapkodnánk össze, mit tartanánk
a legszükségesebbnek? Még
rágondolni is rossz! Az áldozatok
– a csecsemőtől az aggastyánig –
marhavagonokba zsúfolva, a legnagyobb
kétségek között indultak
kálváriájuk felé. A végállomás a
hortobágyi pusztaság volt, ahol
elhagyott birkahodályok szolgáltak
a szerencsétlenek szálláshelyéül,
melyekben egy-egy emberre
50 centiméternyi széles fekhely
jutott. A táborokat a helyszínre
telepített rendőrőrs felügyelte,
a kényszermunkát a környező
állami gazdaságokban végezték,
szintén fegyveres felügyelet
alatt.
Mindjárt az első napon elkobzott
és elégetett személyi papíroknak az
volt az üzenete, hogy innen nincs
tovább. Az elhíresült mondás: „magukkal
fogjuk a földet megzsírozni”
mélyen ült a halálra rémített
emberekben. Még tovább lehetne a
táborélet, a mai embereknek szinte
elképzelhetetlen borzalmait, a higiénia,
a privátszféra és nem utolsó
sorban a szükséges élelmezés és orvosi
ellátás teljes hiányát sorolni.
Mindez és a nagy halálozási arány
jogosan keltette a tudatos megsemmisítés
érzetét az emberekben.
Szolzsenyicin lágerirodalmából
ismert jelenségek. Magyarországon,
békeidőben.
A legnagyobb traumát azonban
az okozta, hogy ez a borzalom végérvényesnek
tűnt, mert a rabtartók
ezt így láttatták. Ha a történelem és
a sors forgandósága ezúttal nem nekünk
kedvezett volna, és a minden
idők legnagyobb gazembere, Sztálin
nem váratlanul hal meg, hanem
lehetősége lett volna a nevéhez fűződő
poklot hosszú évekre stabilizálni,
a kényszermunkatáborok intézménye
sem omolhatott volna
össze. A Jóisten azonban másképpen
rendelkezett. Talán megelégelte
a sok hiábavaló szenvedést, és
megkegyelmezett a sokat próbált
magyar embereknek is.
Istennek hála, ez sem tartott öröké.
1953 júniusában az első Nagy
Imre kormány amnesztiát hirdetett
és kicsit vontatottan, de késő őszre
feloszlatták a táborokat. Mellékesen
szólva furcsa közkegyelem az,
amit a bírói ítélet nélkül senyvedők
kaptak.
Jellemző az akkori közállapotokra,
hogy az amnesztia mintegy 800
ezer embert érintett. Tehát minden
tizedik ember állt büntetés alatt.
Beszédében Eötvös Péter kitért
arra, hogy a volt kényszermunkások
kálváriája ekkor egy újabb szakaszba
lépett. Senki nem mehetett
vissza eredeti lakhelyére, semmit
sem követelhetett vissza, gyerekeik
nem tanulhattak, és csak segédmunkát
vállalhattak. Magyarul a
másodosztályú állampolgárok sorsa
lett az övék.
A megfélemlítés, amit az átélt
borzalmak és a rabtartók folyamatos
fenyegetései okoztak, még a rendszerváltozás
után is hatott. A félelmen
senki sem tudta magát egyszerűen
túltenni. A szülők félelemmel
teli aggódása gyerekeik sorsa miatt
igen jogos volt. Aszülőket, nagyszülőket
nem csak anyagilag tette tönkre
a soha jóvá nem tett vagyonelkobzás.
A továbbtanulás lehetősége már
a 8 osztály elvégzése után is kétséges
volt. Csak nagyon kevesen tudtak
kitörni ebből a helyzetből, sok
esetben még az esti iskolákon történő
képzést is akadályozta a rendszer,
hiszen a volt táborlakókat még a hetvenes-
nyolcvanas években is figyelte
a belügy. Ez a rendszerváltásig,
sőt több esetben még később is a
szorongások korszaka volt.
A ma már igen idős áldozatok
szorongásainak anyagi okai vannak,
ami az átlag alatti nyugdíjakban
mérhető – tért rá napjaink sürgető
kérdéseire az elnök. Sajnos, a
mai napig nem volt részük méltó
kárpótlásban, amit az elszenvedett
jogtalanságok és ezek következtében
a mai napig ható hátrányok
okoznak.
Igaz ugyan, hogy a mai kormány
50 százalékkal megemelte a
nyugdíj-kiegészítéseket, de fájdalom,
a fogvatartás időkorlátját
csak 1 évre mérsékelte, így kizárta
a juttatásokból több tucat még élő
sorstársunkat. Csak remélni tudom,
hogy ezt felismerve, korrigálni
fogják a rendeletet.
Az általános megfélemlítésnek
tudható be, hogy csak 2000-ben találtak
ismét egymásra a még élő volt
táborlakók és megalakították érdekvédelmi
szervezetüket, a Hortobágyi
Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak
Egyesületét. Ma már a volt deportáltak
alig tíz százaléka él, és
évente mind kevesebben leszünk.
Az ismétlődés veszélyét csakis a
múlt megismertetésével lehet elkerülni.
Ezért is igyekszünk minden
lehető fórumon elmondani a történetünket
– hangsúlyozta. – Úgy tűnik,
lassan oszlanak a múltat eddig
beárnyékoló felhők. Hosszú éves
lobbitevékenységünk eredményének
tekinthetjük, hogy a nyugdíjkiegészítések
összegét 50 százalékkal
megemelték, az időkorlátot
az eddigi 3 évről 1 évre csökkentették,
így azok a sorstársak, akik
eddig ebből a juttatásból ki voltak
zárva, bizonyos minimális anyagi
elismerést kaphatnak az elszenvedett
évekért. Sajnos – elég érthetetlen
módon – az egy évnél rövidebb
büntetést elszenvedők továbbra
is ki vannak ebből a csekély,
szinte csak jelképes értékű
juttatásból zárva. Pedig az ő sorsuk
semmiben sem különbözött a
többiek sorsától, ami a teljes vagyonelkobzást,
és a végérvényesen
tönkretett életeket illeti.
A 20. század mély sebeket ütött
Magyarországon, az első és a második
világháború maradandó károkat
okozott, és ennél csak egy
rosszabb volt: az, amikor magyar
fordult magyar ellen – mondta Kövér
László, az Országgyűlés elnöke.
„A magukat magyarnak valló
kommunisták által, a magyarságnak
okozott sebek a legfájdalmasabb
magyar sebek közé tartoznak”
– jegyezte meg kritikus hangon
a házelnök: a magyarok saját
sorsukon keresztül tapasztalták
meg annak az igazságát, hogy „a
kommunistánál kártékonyabb és
veszélyesebb embertípust még
nem produkált a történelem”.
„Cinizmusuk, szemtelenségük,
hataloméhségük, gátlástalanságuk,
rombolási hajlamuk, kultúra- és
szellemellenességük elképzelhetetlen
minden más normális, azaz nem
kommunista ember számára. A
kommunista nem ismeri a szégyent,
az emberi méltóságot, és fogalma
sincs arról, amit a keresztény etika
így nevez: lelkiismeret” – idézte
Alekszandr Szolzsenyicint Kövér
László. Hozzátette: mi, magyarok
saját bőrünkön tanulhattuk meg,
hogy a magyarságnak még a kommunistákból
is a legalja jutott, akik
nemzetárulásban, hazaárulásban és
nemzettársaik megnyomorításában
mindig élen jártak Kun Bélától Rákosi
Mátyáson át Kádár Jánosig.
Kövér László a hortobágyi kitelepítéseket
a magyar történelem
egyik tragikus, de még mindig kevéssé
ismert fejezetének nevezte.
Szavai szerint „először az öntudatos
keresztény magyar értelmiség
és középosztály esett áldozatul a
kommunisták ténykedésének, majd
következett a földművelő magyar
parasztság és a munkásság azon része,
amely ösztönösen vagy tudato-
Nekünk még a kommunistákból is a legalja jutott
A Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak emlékére
Kanizsa – Krónika 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. június 27.
Fotó: Bakonyi Erzsébet
san, de ragaszkodott a saját múltjához,
függetlenségéhez. Voltak, akiket
meggyilkoltak, voltak, akiket
börtönbe vagy munkatáborokba
zártak, voltak, akiktől elrabolták a
családjukat és a becsületüket, a vagyonukat
és a megélhetésüket, a jelent
és a jövőt, a hitet és a reményt”
– sorolta a politikus.
Kövér László a zsúfolásig telt
templomban a továbbiakban arról
beszélt, hogy „Hortobágy egy
egész nemzedék számára lett
kényszerűen egy új élet kezdete. A
kitelepítetteknek meg kellett találniuk
a módját, hogy miként lehet
élni ilyen körülmények között.
Meg kellett találniuk annak a módját,
hogy miként lehet egyáltalán
élni azután.”
Az Országgyűlés elnöke szerint
a többség és a nemzet is megtalálta
az életre vezető utat, amely lassan,
de biztosan elvezetett a rendszerváltoztatáshoz.
„A rendszerváltoztatáshoz,
amely szinte cserbenhagyta
azokat, akik a legtöbbet tették,
a legtöbbet szenvedtek érte,
amelynek első húsz esztendejébe
még az sem fért bele, hogy hitelesen
deklaráltassanak a kommunizmus
bűnei, hogy felelősségre vonassanak
azok a konkrét személyek,
akik az elvont eszme jegyében
nagyon is konkrét bűnöket követtek
el hús-vér emberek ellen.”
Kövér László szerint ezért kell
emlékeztetni, mi történt a hortobágyi
táborokban, s „amikor Magyarország
megújításának feladatáért
dolgozunk, azért is küzdünk,
hogy a hortobágyi kitelepítetteknek
legyen helyük a nemzet emlékezetében,
hogy legalább megfelelő
erkölcsi elégtételt kapjanak az
utókortól”.
„Nélkülük nem érthetjük meg
teljesen sem 1956-ot, sem a gulyáskommunizmus
nagy, mindent
elfeledni és megbékélni hivatott
rendszerhazugsága ellenére mégis
bekövetkező rendszerváltoztatást,
sem az azóta megtett utat” – hangoztatta
a házelnök, hozzátéve:
„azért is dolgozunk, hogy többé
soha senki semmilyen körülmények
között ne jusson a hortobágyi
kitelepítettek sorsára Magyarországon”.
Eötvös Péter, a Hortobágyi Kitelepítettek
és Elhurcoltak Egyesületének
elnöke bejelentette: egyesületük
június 25-én egyeztet a Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztériumban
annak érdekében, hogy újratárgyalják
a kommunista diktatúra
idején politikai okokból üldözöttek
ügyét. Reményét fejezte ki,
hogy a tárgyalások eredményeként
azok a kitelepítettek is kapnak a jövőben
nyugdíjkiegészítést, akik
egy évnél rövidebb időt töltöttek el
a Hortobágyon. Közölte azt is: pályázati
forrásból hamarosan befejeződhet
annak a félkész ökumenikus
templomnak az építése, amely évről
évre otthont ad a megemlékezőknek.
A templomban történt megemlékezést
követően még egy lelkifizikai
megpróbáltatás várt a kitelepítettekre,
akiknek, mint elhangzott,
már csak mintegy tíz százaléka
van életben. Hozzátartozóikkal
és a résztvevőkkel megkoszorúzták
a 33-as út mellett lévő, vasúti
sínből készült keresztet, amelyet a
kényszermunkatáborokba elhurcoltak
emlékére állítottak fel
1990-ben. Vakító napsütésben,
forróságban, nélkülözve egyetlen
árnyékot adó fa védelmét. Akárcsak
annak idején, kilométereket
megtéve a barakk épületektől a
kényszermunkáig. Sírva, fájdalmas
könnyeket hullatva, A Kajsza
Kvartett zenei kíséretében.
B.E.
Nagykanizsán is, sok más városhoz
hasonlóan megrendezték
a Múzeumok éjszakáját a Thúry
György Múzeumban. Számos
színes programmal és az év végéig
látogatható Tengerre magyar!
Fiume magyar emlékezete
című időszaki kiállítással várták
az érdeklődőket egész éjjel.
Az immáron nyolcadik alkalommal
megrendezett Múzeumok éjszakáján
tárták az érdeklődők elé a
Tengerre magyar! Fiume magyar
emlékezete című időszaki kiállítást,
melynek kurátora Benkő Andrea.
A Skultéty Csaba gyűjteményéből
készült tárlat Balatonfüred,
Debrecen és Fiume után érkezett
városunkban. A köszöntőt Száraz
Csilla múzeumigazgató és Cseresnyés
Péter polgármester mondta,
aki a rendezvénysorozat múltját,
Fiume (Rijeka) és hazánk kapcsolatát
idézte fel, valamint Horvátországgal
való együttműködési lehetőségeket
említette. A tárlatot Kósa
László akadémikus, egyetemi tanár
nyitotta meg, továbbá a rendezvényen
a 92 éves gyűjtő, Željka
Èorak művészettörténész és a horvát
nagykövetségről Silvija Malnar
követségi tanácsos is részt vett.
A kiállítás elsősorban magyar
vonatkozásban mutatja be Fiume
városát, a kultúrák békés egymás
mellett élését. A korabeli metszetek,
térképek és útikönyvek segítségével
eleveníti fel a várost, annak
környékét és a kikötőt. A
könyvek, újságok és plakátok a
polgárok mindennapjairól tájékoztatnak.
Areklámtárgyak és hirdetések
pedig bemutatják a pezsgő kereskedelmet,
mely felvirágoztatta
Fiumét, és amelynek a város a felüdülését
és aranykorát köszönheti.
A számos személyes tárgy segítségével
bepillanthatunk az akkor élő
emberek magánéletébe.
A programsorozat tematikája e
témakör köré szerveződött, így a
Kincskereső kalandtúra is. Keresd
az elsüllyedt kincsesládát! Elnevezéssel
indult vetélkedőben háromnégy
fős csapatok versengtek egymással.
A Kunics Zsuzsanna történész,
muzeológus által összeállított
fejtörők megoldása során
olyan ismeretekre tehettek szert,
mint, amellyel egy hajósinas rendelkezett
például a Grünhut és
Társa gabonakereskedő cég saját
egycsavaros tengeri áruszállító
„gőzhajója” fedélzetén, hiszen
egykor városunk élénk kereskedelmi
kapcsolatban állt Adriával és
Fiumével.
A múzeum udvarán, szintén a
tenger témakörhöz kapcsolódóan
lehetőség nyílt kavics és gyöngyláncok,
kagylóképek, karperecek
és matrózsapka készítésére. Részt
vehettek, a rajz a hajóhajtogató,
hajókötél húzó, a torpedó – „tengeri
csata” versenyen. A hajóinas
képzőben pedig ügyességi játékokat,
feladatokat kellett elvégezniük,
így kötélcsomózást, jelzőzászló
készítést.
A Halis István Városi Könyvtár
mozgókönyvtári szolgáltatását kihasználva
Fiumével és az adriai
kikötőkkel, kereskedelemmel kapcsolatos
könyveket lehetett olvasni
és kölcsönözni.
Este pedig a Honvéd Kaszinó
Városi Diákszínpadának előadására
került sor, Csiky Gergely A
nagymama című vígjátékát vitték
a színpadra. A színes programok
sorát a Hot Club of Hungary
együttes koncertje zárta a múzeum
udvarán.
Jövetelük 1150. évfordulója
alkalmából Szent Cirillnek és
Szent Metódnak, a szláv írásbeliség
megteremtőinek, keresztény
hittérítőknek a szlovák állami
segítséggel állított emlékművét
szentelték fel szombaton
Zalaváron, a Fővárosi Szlovák
Önkormányzat által szervezett
ünnepség keretében.
Jana Lassáková, a Szlovák Köztársaság
Nemzeti Tanácsának alelnöke
ünnepi beszédében felidézte:
Cirill és Metód munkássága
(folytatás a 6. oldalon)
A nagykanizsai
Múzeumok éjszakája
az Adriai-tengert
idézte
Fotó: Hohl Zoltán
Cirill és Metód
szlovák emlékművét
avatták fel Zalaváron
Kanizsa 6 – Krónika 2013. június 27.
(folytatás az 5. oldalról)
„szilárd része a szlovák alkotmánynak,
az általuk hozott kettős
kereszt nemzeti jelkép, jövetelük
napja pedig Szlovákia
nemzeti ünnepe”. ők ketten egykor
a nagy Morva birodalom
uralkodóinak, a mai Zalaváron –
a szlovákoknak Blatnohradon –
is központot fenntartó Pribina
fejedelem és fia, Kocel kérésére
érkeztek Konstantinápolyból.
Nemcsak az evangélium tanítását,
hanem a glagolita írást is ők
hozták el Közép-Európába – tette
hozzá.
Tanításaikból „nemcsak az itt
élő szláv népek, hanem az összes
közép-európai nemzet merített”.
863-ban érkeztek meg az akkor a
Drávától egészen Karintiáig terjedő
Morva birodalom területére, s
missziójukkal, a kereszténység
felvételével „a fejlett kultúrájú
Európához csatolták elődeinket”
– hangsúlyozta a szlovák parlament
alelnöke a több száz magyarországi
és anyaországi szlovák
résztvevő előtt.
Peter Weiss, Szlovákia budapesti
nagykövete azt mondta: a
nagykövetség számára is kiemelkedően
fontos volt, hogy a Fővárosi
Szlovák Önkormányzat kezdeményezésére
Zalaváron emléket
állítsanak Cirillnek és Metódnak.
Ludmila Cvengrosová
szobrászművész alkotása méretében
fele akkora, mint a nyitrai
várban látható hasonló emlékmű,
s a zalavári felállítását a bolgár,
a szlovén és az osztrák
nagykövet is támogatásáról biztosította.
Úgy fogalmazott: minden magyarországi
szlovák számára
Zalavár zarándokhely lehet, ahol
erőt meríthetnek “nemzeti tudatuk
és vallásuk megtartásához”,
de más népek számára is azt a
szellemi erőt szimbolizálja, amit
az itt élő szláv nemzeteknek jelent.
Marián Tkác, a Matica Slovenská
elnöke arról beszélt, hogy a
szlovákok Cirill és Metód üzenetétől
nem távolodtak el, „ebben a
kaotikus világban is van elegendő
erőnk ahhoz, hogy megszólítsuk
Európát és közvetítsük mindannak
egy részét, amit a szent testvérek
szilárdítottak meg bennünk:
a jót, a tapintatot, a megértést
és a toleranciát”. Szomszédainkkal
együtt nemcsak ezer éves
közös történelmünk van, de
„ezeréves jövőnk is, békében és
barátságban”.
A Piusz kórus – Pécsett csak
így ismerik immár 35 éve az
idén 81 éves Dobos László énekes
közösségét. A püspöki városból
a Jézus Szíve Plébánia
kórusa adott egyházzenei koncertet
avagy zenés áhítatot Ünnepek
énekei címmel szombaton
az Alsótemplomban. A címbeli
kérdést a konferáló karnagy
Bach „Szép csillag száll az
égre fel” kezdetű korálja (BWV
436) után tette fel.
Az est végén Laci bácsi, a távozni
nem igen akarózó, megilletődött
hallgatóságot egy kánon
közös éneklésére is invitálta. A
valósággal együtt lélegző kórus
hangszeresekkel kiegészülve végigkísérte
közönségét az egyházi
éven Kodály Adventi énekétől
kezdve Purcellnek Krisztus Királyt
dicsőítő darabjáig. A billentyűs,
Balatoni Sándor is átvette
olykor a kórus vezetését. – Már a
zene maga Isten létének bizonyítéka
– szokták mondani, ezen alkalommal
bizony ez újra beigazolódott.
Tegnap este a lendvai Bánffy
Központban a zalai és vajdasági
szerzőpáros, Kis János, valamint
Vajda Attila Délvidéki magyar
olimpikonok című könyvének
bemutatójára került sor. A
szlovéniai helyszínen Kis Jánossal,
a nagykanizsai székhelyű
Európai Sport Hagyományőrző
Egyesület elnökével Franc
Horvat Meštroviè, a szlovéniai
kisváros sportkrónikása beszélgetett
a hallgatóság előtt.
A majd egyórás program tuljadonképpen
folytatása volt annak
a sorozatnak, melynek előző
állomása a vajdasági Tornyoson
volt – akkor a sporttörténeti konferencia
keretében mutatták be a
könyvet. Az esemény szervezője
Szlovéniában a Lendvai Magyar
Nemzetiségi Művelődési Intézet
volt.
Az esemény apropóján tudtuk
meg azt is Franc Horvat Mestrovictól,
hogy az idén 110 éves NK
Nafta 1903 Lendava megyei első
osztályban szereplő és bajnok
labdarúgó csapata július 6-án a
jubiluem alkalmából egy tornát is
szervez, melyen a házigazdákon
kívül még három együttes vehet
részt. Ezen gárdák a ZTE FC, az
NK Cakovec, valamint a Prelog
lehetnek.
Sajtótájékoztatót tartott Cseresnyés
Péter polgármester a
nagykanizsai állatotthonban. A
város első embere bemutatta a
média képviselőinek az építési
területet, ahol megkezdődtek a
létrehozandó ebrendészeti telep
első fázisának munkálatai.
A három kisebb épületből álló,
mintegy 170 négyzetméteres
karanténsor, illetve az állati tetemek,
ürülékek, ételmaradékok
megsemmisítésére szolgáló berendezésnek
is helyet adó kiszolgáló
egység alapozási munkálataival
már el is készültek a műszaki
szakképző iskola diákjai. A
polgármester leszögezte: a nyár
végére át szeretnék adni a 9 millió
forintos költségvetésből készülő
épületeket, amelyek forrását
teljes egészében az ebadó fedezi.
Mint azt a városvezetés már
az ebrendészeti hozzájárulás kivetéséről
való döntéskor eltökélte:
minden adóforintot a gazdátlan
állatok életkörülményeinek
javítására és a város kutyás közössége
gondjainak a megoldására
kívánnak fordítani.
Első lépésben az állatotthon
helyzetét szeretnék rendezni,
hogy az árva kutyusok méltóbb
körülmények között várhassák új
gazdáikat. Ennek munkálatai kezdődtek
el most, amely befejeztével
Nagykanizsa térségi központtá
válik majd az ebrendészet terén
is, akár a karanténozás feladatai
ellátásának, akár pedig az állati
tetem megsemmisítés megoldásának
a tekintetében. De néhány
éven belül több futtatót, és számos
kutyaürülék gyűjtő edényt is
el szeretnének helyezni majd a
város területén, a kutyatartás
komfortosabbá tétele érdekében.
Ezen érdek pedig nemcsak a kutyatartók,
hanem az egész város
érdeke, célja is egyben, hogy
közterületeink állandóan tiszták,
gondozottak lehessenek.
Deák Ferenc, az építőmunkák
kivitelezését végző ZÁÉV oktatási
felelőse kifejtette: évek óta
kitűnő a kapcsolatuk a nagykanizsai
városvezetéssel, ami együttműködés
most is kiválóan vizsgázott.
Peresztlegi Imre vezérigazgató,
Bene Csaba iskolaigazgató
és Cseresnyés Péter hamar megállapodott
a közös munkáról, így
a kőműves és ácstanulók építik
meg gyakorlati oktatásuk keretében
a karantén épületét. Azonban
nemcsak az iskolarendszerben tanulók,
hanem a nyári kőműves
tanfolyamukon résztvevők is a
menhelyen zajló építkezésen fogják
tölteni gyakorlati idejüket,
amely megoldást egy mindkét fél
számára kölcsönösen hasznos
projektnek nevezett. Úgy számolnak,
hogy az épületek már a hónap
végére szerkezetkész állapotban
lehetnek.
Dr. Papp Attila, a menhely sajtóreferense
elmondta: nemhiába
gondolják úgy német és osztrák
partnereik, hogy Nagykanizsa példaként
állítható a megyei jogú városok
elé az elárvult állatokkal való
törődés és az ebrendészet területén
is. A városvezetésnek, adományozóiknak
és a kanizsai kutyatartóknak
köszönhetően éves,
11 millió forintos költségvetésükkel
közel azonos összeget fordíthatnak
idén az állatotthon fejlesztésére.
Jelenleg a háromszázhoz
közelít a menhelyen élő kutyusok
száma, és további, mintegy ötven
macskának is a gondját viselik. A
partner német szervezetek által indított
örökbefogadó program segítségével
azonban jövőre szeretnék
elérni, hogy a menhelyen élő
kutyák száma kétszáz alá csökkenjen.
Végül a sajtóreferens
megköszönte a Voter Kft. ismételt,
nagylelkű felajánlását, hiszen az
alapok kiásásánál és a tereprendezési
munkák elvégzése során az
állatotthont munkagépekkel segítette.
Ugye van a
csillagnak hangja?
Könyvbemutató
olimpikonok
jegyében
Biztos alapokon az
állatmenhely jövője
„Marketingkihívások a gazdasági
válság következtében” címmel
rendeztek konferenciát a
Pannon Egyetem nagykanizsai
kampuszán a felsőoktatási intézmény
Gazdaságtudományi Karával
karöltve.
Dr. Szabó Lajos, a GTK tanszékvezetője
elmondta, tanszékük
alapításnak 10. évfordulója is
megfelelő alkalmat kínál arra,
hogy megvizsgálják, melyek a további
fejlesztendő területek munkájukban.
Tisztában vannak vele,
intézményük nagy tudás birtokában
van, de ezt a tudást a piacon el
is kell adni. A marketing oktatásának
területén is nyitniuk kell alapképzéssel,
mesterszakkal akár. Ehhez
azonban tudniuk kell, milyen
új kihívások vannak a nevezett
szakterület esetében, ehhez pedig
elméleti és gyakorlati szakemberekkel
való hatékony kommunikációra
van szükség – akár egy ilyen
konferencia keretében is.
S, hogy miért Nagykanizsára
esett a helyszínválasztás? A tanszékvezető
meglátása szerint a délzalai
város kampusza élen jár a
maketingkutatásban, amit Birkner
Zoltán igazgató szavaival erősített
meg. Mint elhangzott, a PEN minden
jelentősebb közeli, külhoni város
felsőoktatási intézményével
kapcsolatban áll, de az ilyen jellegű
tudományos kezdezményezésekre
is szükség van, mivel a
csütörtökihez hasonló, a konferenciára
hivatalos területfejlesztési,
marketing szakembergárda még
nem volt jelen Nagykanizsán.
MTI - P.A. - P.L.- V.M.
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. június 27. Kanizsa – Krónika 7
VOKSH Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
TANFOLYAM INDUL
2013.07.03-án 16 órakor
személyautó és motor
2013.07.04-én 16 órakor
gépkezelő (targonca,
emelőgép és földmunkagép)
2013.07.05-én 16 órakor
C, D, C+E
2013.07.10-én 16 órakor
áru- és személyszállító GKI
(vizsga: 07.20.)
Diákkedvezmény!
Részletfizetés!
Ingyenes
tankönyvkölcsönzés!
Marketinges
konferencia napja
a PEN-en
A helyszín a Balaton, országos
találkozó. Egykor a Magyar
Népköztársaság és az NDK kormánya
között államközi egyezmény
jött létre. A közel 50 ezer
kint dolgozó magyar évente találkozót
szervez. Legutóbb a
szervezők levelet kaptak. A volt
NDK területéről keresi édesapját
egy hölgy. Lázas izgalommal
keresi mindenki az ismerősöket,
ki dolgozott vele, hol található.
Telefonok, s órák múlva kiderül,
megvan az apa, mindenki örömére.
Sümegi Aladár István, aki
Nagykanizsán lakik. Freibergben
beállító műszerészként dolgozott.
Rögtön felvette a kapcsolatot
leányával, Katival. Levélváltások
után eljött a nagy
találkozás.
– Elmondani, s szavakba sem
tudom kifejezni, milyen izgatottan
vártam a budapesti reptéren.
Ahogy megláttam, tudtam,
ez lesz életem egyik legszebb
pillanata. Könnyezve öleltük
egymást hosszú ideig, csak sírtunk
ölelkezve.
Ahogy visszaemlékszik, még
most is könnyek gyűlnek a szemébe,
hisz 44 éve dolgozott kint,
s nem tudott róla, hogy gyermeke
van.
– Most, 60 évesen lettem
nagycsaládos, hisz így most 3
lányom van. Örömömre a leányok
jól megvannak egymással,
az idén közösen megyünk nyaralni.
Hát ennyi az én történetem.
Elmondta: Sümegi Aladár
Lejegyezte : Menyhárt Erika
44 év után
talált leányára
Kvízkérdések Horvátországról
1. A horvát konyha egy többféle húsból készül, rúd alakú,
roston sütött fűszeres fogása. Mi az étel neve?
..............................................................................................................
2. Hány évig/ Meddig volt Horvátország perszonálunióban
Magyarországgal?
..............................................................................................................
3. Mit ünnepelnek a horvátok június 25-én?
..............................................................................................................
4. Ki Horvátország jelenlegi állam- és kormányfője?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
5. Melyik ruhadarab őshazája Horvátország? Ez a ruhadarab
a férfi ruhatár fontos kiegészítője, melyet a ma ismert formájában
horvát katonák viseltek először, így később Nyugat-Európában
is elterjedt.
..............................................................................................................
6. Mi a horvátok nemzeti virága?
...............................................................................................................
A helyes válaszokat a következő e-mail címre küldjék meg:
valko.viktoria@nagykanizsa.hu
8 Kanizsa – Krónika 2013. június 27.
A ROZGONYI ÚTI
ÁLTALÁNOS ISKOLA
TANULÓINAK
RAJZKIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető: július 20-ig az intézmény
nyitvatartási idejében.
Június 27. 19 óra
NYÁRESTI SZERENÁD
Fellép: a Tüttő János Nótaklub
A belépés díjtalan.
Július 12. 10 óra
KEREKÍTő - mondókás félóra
0-3 éveseknek. Vezeti: Vajda
Margit zenepedagógus (30/6160-
847). Részvételi díj: 700 Ft/család
www.kerekito.hu.
KÉT ZARÁNDOK - Kiállítás
Sass Brunner Erzsébet és Brunner
Erzsébet Indiában festett alkotásaiból.
Megtekinthető: szeptember
30-ig.
Július 4. 19 óra
NYÁRESTI SZERENÁD
Bogdán Norbert - ének, gitár
A belépés díjtalan
ARANYKOR. Nagykanizsa a
dualizmus korában. - Fotókiállítás.
Megtekinthető: július 31-ig
SZÉKÁCS ZOLTÁN FESTő-
MűVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető: július 31-ig
„HAGYOMÁNYOK NAPJA”
BÚCSÚ 2013.
Július 6. 19-02 óra
SZOMBAT ESTI BÁL
Zenekar: Mura Band. Az est vendége:
Matyi és a Hegedűs.
Július 7.
16 óra VÁSÁR - Zalagyöngye
Táncegyüttes műsor. Közreműködnek:
Bojtár Együttes, Árvácska
Dalkör, Gyertyánosi Népdalkör.
17.30 óra LÁNYOK ANGYALOK.
Vidám Operett műsor.
Közreműködnek: R. KÁRPÁTI
PÉTER, Gyebnár Csekka, Pauer
Krisztina, Rátonyi Krisztina.
19 óra LUCKY FELLAS
NOSTALGIA SHOW. Jurásek
Balázs és Jurásek Dániel műsora.
20.30 óra CAPRICCIO - A BUDAPEST
BÁR ZENEKARI
ESTJE. A rendezvény helyszíne:
Móricz Zsigmond Művelődési
Ház udvara
Rossz idő esetén az előadások a
Művelődési Ház színháztermében
lesznek megtartva!
A nyári betakarítási munkák
amellett, hogy nagy igénybevételt
jelentenek a mezőgazdaságban
dolgozóknak, igen tűzveszélyes
is. Arra kellő körültekintéssel
kell felkészülni, különösen
fontos a betakarítási munkálatokban
részt vevő erőgépek tűzvédelme,
az aratásra, illetve a
tarló és növényi hulladékok égetésére
vonatkozó szabályok ismerete,
betartása. Ezeket az Országos
Tűzvédelmi Szabályzatról
szóló 28/2011. (IX. 6.) BM
rendelet tartalmazza.
A mezőgazdasági erő- és
munkagépek, illetve az aratás
tűzvédelmi szabályai
A szabályok betartása különösen
fontos, évente több száz mezőgazdasági
tüzet – gabonatáblatüzet,
valamint kazal-, illetve
boglyatüzet – kell eloltaniuk a
tűzoltóknak.
A kalászos termény betakarítási,
kazalozási, szalmaösszehúzási és
bálázási munkáiban csak a tűzvédelmi
követelményeknek megfelelő,
legalább egy, az érvényben lévő
hatályos szabványoknak és jogszabályoknak
megfelelő
tűzoltókészülékkel is ellátott erőés
munkagép, valamint egyéb jármű
vehet részt, amelynek tűzvédelmi
felülvizsgálatát a betakarítást
megelőzően az üzemeltető elvégezte.
A jármű megfelelőségéről
szemle során kell meggyőződni.
Ennek tervezett időpontját nyolc
nappal előbb írásban az illetékes
katasztrófavédelmi kirendeltségre
be kell jelenteni. A szemléről jegyzőkönyvet
kell készíteni, amelynek
egy példányát a járművön el kell
helyezni és a szemlét követő nyolc
napon belül a katasztrófavédelmi
kirendeltségnek meg kell küldeni.
Kötelező az akkumulátorok
megfelelő védőburkolása, illetve
kipufogó és a szikratörő éghető
anyagoktól való megtisztítása
legalább naponta egyszer. Figyelni
kell arra is, hogy sehol se csepegjen
az üzemanyag vagy hidraulika-
folyadék, mert ez nagyban
segítheti egy esetleges tűz terjedését.
Fontos, hogy a munkagépet
tilos a gabonatáblán, illetve tarlón
üzemanyaggal feltölteni. Ajárműveken
nyílt láng használatával járó
karbantartást, javítást nem szabad
végezni gabonatáblán, szérűn
és a rostnövénytároló területén,
hiszen e munka során üzemanyag
folyhat el, amelyet a nyílt láng
lángra lobbanthat.
Az aratást lehetőleg közút, illetőleg
vasútvonal mentén kell először
elvégezni, ezek mellett legalább
három méter széles védőszántást
kell kialakítani. Ugyanilyen
védőszántást kell készíteni
akkor, ha a munkaszünet idejére a
kombájnt nem tudják a gabonatáblától,
kazaltól legalább 15 méter
távolságban leállítani. A munkálatok
közbeni dohányzás veszélyeit
is fontos szem előtt tartani,
gabonatáblán még a járművek,
erő- és munkagépek vezetőfülkéiben
sem szabad dohányozni. Az
aratás idejére a gabonatáblától 15
méterre kell dohányzó helyet kijelölni,
ott vizet tartalmazó edényt
kell elhelyezni.
A szalmaösszehúzást és kazalozást
végző erőgépek csak olyan távolságra
közelíthetik meg a szalmát
és a kazlat, hogy az ne jelentsen
gyújtási veszélyt, ugyanis az erőgépek
kipufogócsöve könnyen lángra
lobbanthatja a száraz szalmát. Az
összehúzott szalma alapterülete
nem haladhatja meg az ezer négyzetmétert,
és a szabadban összerakott
kazlak között legalább húsz
méter távolságot kell tartani, vasúti
vágánytól legalább száz, közúttól
és erdőtől legalább huszonöt méterre
kell elhelyezni ezeket.
Atarló- és a növényi hulladék
égetésének szabályai
Magyarországon évtizedek óta
végeznek tarlóégetést, amelynek
egyik oka a monokultúrás termelés.
Ez azt jelenti, hogy a gabonavetést
követő évben is gabona kerül
ugyanazon táblába, így a növény
gombabetegségei fokozottabban
megjelennek. A gombabetegségek
elleni védekezés jelentős
mennyiségű növényvédőszer
alkalmazásával jár. Ennek kiváltására
alkalmazott olcsóbb módszer
a tarlóégetés. Alevegő védelméről
szóló 306/2010. (XII. 23.)
kormányrendelet azonban egyértelműen
tiltja a lábon álló növényzet,
tarló és növénytermesztéssel
összefüggésben keletkezett hulladék
nyílt téri égetését. Ettől az
előírástól azonban jogszabály eltérően
is rendelkezhet. A kormányrendelet
megsértése esetén a
tarlóégetés környezetvédelmi bírsággal
sújtható.
Amennyiben jogszabály lehetőség
ad a tarló égetésére, az alkalomszerű
tűzveszélyes tevékenységnek
minősül és legalább 24 órával
az égetés előtt a katasztrófavédelmi
kirendeltségen írásban be
kell jelenteni, továbbá az alábbi
szabályokat be kell tartani. A tarlót
egyidőben minden oldalról meggyújtani
tilos, biztosítani kell
ugyanis a vad elmenekülési lehetőségét.
Csak tarlómaradványt lehet
égetni, szalmát erre felhasználni tilos.
Legalább három méter széles,
de facsoportok, erdők mellett már
hatméteres védőszántást kell alkalmazni.
Lábon álló gabonatábla
mellett még védőszántás alkalmazása
esetén is tilos tarlót égetni. 30
hektárnál nagyobb területek égetését
szakaszosan kell végrehajtani,
az egyes szakaszokat védőszántással
kell egymástól elválasztani.
Egyszerre csak egy szakasz égethető.
Az égetés idején a területtől
függetlenül legalább egy traktort
ekével a helyszínen készenlétben
kell tartani. A tűz őrizetlenül nem
hagyható, illetve ha már nincs rá
szükség, azt el kell oltani. Az égetés
után a területet át kell vizsgálni,
és az izzó, parázsló részeket el kell
oltani.
A tarlóégetések során a tűzvédelmi
hatóság ellenőrzi, hogy
megtörtént-e az előzetes bejelentés.
Az előírások megsértése esetén
a terület tulajdonosa, illetve az
égetést végző ellen eljárás kezdeményezhető.
Amennyiben a tűzvédelmi szabály
megszegésre kerül a jogsértővel
szemben 100.000,- forinttól
3.000.000,- forintig terjedő tűzvédelmi
bírság is kiszabható.
A fenti szabályok azért vannak,
hogy meggondolatlanság, felelőtlenség
miatt ne vesszen kárba az
egész éves mezőgazdasági munka,
a termés.
Tűzvédelem az aratás idején is
Kanizsa – 2013. június 27. Városháza 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata értékesíteni kívánja az alábbi
ingatlanát: Nagykanizsa, Ipari Park, 649/148. hrsz.-ú, 2539 m2 területű,
„beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan. Kikiáltási ára 9.390.000 forint + áfa.
A versenytárgyalás időpontja: 2013. július 6., 9.00 óra. A versenytárgyalás
helyszíne: Nagykanizsa, Garay u. 21. VG Zrt. Irodaház. Eredménytelen
versenytárgyalás esetén 2013. december 5. napjáig a versenytárgyalási felhívásban
megjelölt időpontokban lehet jelentkezni.
A versenytárgyalás részletes feltételeit a www.nagykanizsa.hu valamint a
www.nkvg.hu honlapokon lehet megtekinteni. Telefon: 0693/311-241/116 mellék.
Versenytárgyalás
Ezúton tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy Balogh László, Bene Csaba,
Bicsák Miklós, Dénes Sándor, Dr. Etler Ottó, Dr. Károlyi Attila, Sajni József,
Szőlősi Márta önkormányzati képviselők fogadóórája július-augusztus hónapban
elmarad. Ezen időszakban Balogh László, a 3. sz. választókerület önkormányzati
képviselője a balogh.laszlo61@chello.hu email címen vagy a
30/204-0865-ös telefonszámon, Bene Csaba, a 2. sz. választókerület önkormányzati
képviselője a bcsaba@nagykanizsa.hu email címen, vagy a 20/2653-
889-es telefonszámon, Dénes Sándor a denes.sandor@nagykanizsapmh.hu
email címen, Szőlősi Márta önkormányzati képviselő az szmarta25@hotmail.
com email címen, vagy a 30/8018185-ös telefonszámon, Sajni József önkormányzati
képviselő a sajni.jozsef@nagykanizsapmh.hu email címen, vagy
a 30/367-4461-es telefonszámon állnak a választópolgárok rendelkezésére.
Tóth Nándor önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2013. július 1-jén (hétfőn)
18 órától Bajcsán a Kultúrházban, aznap 19 órától Kiskanizsán a volt
Nagyrác utcai iskola ebédlőjében.
Képviselői fogadóórák
Tájékoztatom Önöket, hogy az egészségügyi tevékenység végzésének egyes
kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 15/B§-a alapján július 1-je az
egészségügyi- és egészségügyben dolgozókra kiterjedően munkaszüneti nap.
Ennek megfelelően július 1-jén az Egészségügyi Alapellátási Intézmény az ellátást
ügyelet szervezésével biztosítja az alábbiak szerint: Felnőtt-és Gyermek Háziorvosi
Ügyelet - helye: 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8 (bejárat a Bagolai sor
felől). Tel.: 0692/321-000, ideje: 7.30-7.30 óra. Fogorvosi Ügyelet - helye: 8800
Nagykanizsa, Szent Imre u. 1. Tel.: 0693/313-131, ideje: 8.30-14.30 óra.
Július 1-jén csak orvosi ügyelet lesz
Értesítjük a Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Köztisztviselők Napja miatt Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2013. július 1-jén (hétfőn)
zárva tart. A közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdése
szerint a Közszolgálati Tisztviselők Napja július 1-je, amely az általános
szabályokon túl szintén munkaszüneti nap. A fentieknek megfelelően a Zala Megyei
Kormányhivatalhoz tartozó valamennyi szervezeti egységben (törzshivatal,
szakigazgatási szervek, járási hivatalok törzshivatalai és szakigazgatási szervei, a
kormányablakok és okmányirodák) ezen a napon az ügyfélfogadás szünetel.
Július 1-jén szünetel a Hivatal
Tisztelt Nagykanizsai Polgárok!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város területén civil mozgalom (egyesület) létrehozását
tervezzük a helyben kialakult katasztrófa helyzetekben rászorulók
megsegítésére, és természetesen a gyors és hatékony beavatkozás céljából.
Az egyesületet 2013. őszéig alakítjuk meg teljesen önkéntes alapon, azzal a céllal,
hogy a kialakult katasztrófa helyzetben az érintett lakókat az önkéntes
egyesületi tagok segíteni tudják. Az egyesület a kármegelőzésben, a károk enyhítésében,
és a katasztrófahelyzet elmúlását követő kárfelmérésben, esetleges
helyreállításban kíván segítséget nyújtani a rászorulóknak.
Az egyesületbe várjuk mindazon lakosok, vállalkozók, szakmával rendelkezők
jelentkezését, akik szívesen vennének részt önkéntes alapon az egyesület
munkájában: orvosok, mentő ápolók, rendőrök, mérnökök (építő,építész),
ácsok, kőművesek stb., egyéb szakmákban jártas polgárok, 18. életévüket
betöltött személyek.
Az egyesületbe jelentkezni lehet 2013. július 30. napjáig a Zala Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nagykanizsai Kirendeltségében (8800
Nagykanizsa, Kossuth tér 25. ) Prepok Attila tű. alezredesnél és Faragó Géza
tű. hadnagynál az alábbi időpontokban, illetve elérhetőségen:
Személyesen: HÉTFőTÖL- CSÜTÖRTÖKIG (08:00-tól - 16:00-ig),
PÉNTEKEN (08:00-tól- 13:30-ig). Telefonon: Prepok Attila: +36-20-396-
4003, 06 (93) 516-003-as számon a fenti időpontokban. E-mail cím: attila.prepok@
katved.gov.hu, geza.farago@katved.gov.hu.
Civil mozgalom katasztrófahelyzetre
2013.07.02. KEDD 09:00 – 14:00 óra Kanizsa Plaza, Nk. Európa Tanács
u. 2. 2013.07.04. CSÜTÖRTÖK 10:00 – 12:30 óra Magyar
Vöröskereszt, Sugár u. 28.
Véradások időpontjai
Magyar Vöröskereszt
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az alábbi
szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
agrármérnök felsőfokú megegyezés szerint
szemész felsőfokú megegyezés szerint
műszerész szakirányú megegyezés szerint
pénzügyi tanácsadó (vállalkozói ig.) közép-, felsőfokú megegyezés szerint
eladó szakirányú megegyezés szerint
ács-állványozó szakirányú megegyezés szerint
víz- gáz szerelő szakirányú megegyezés szerint
esztergályos szakirányú megegyezés szerint
karosszérialakatos szakirányú megegyezés szerint
nehézgépkezelő+C kat. jogosítvány szakirányú megegyezés szerint
kárpitos szakirányú megegyezés szerint
autófényező szakirányú megegyezés szerint
varró szakirányú megegyezés szerint
hálózatszerelő szakirányú megegyezés szerint
darukezelő szakirányú megegyezés szerint
Bővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: Nagykanizsai Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége (8800 Nagykanizsa, Fő út 24.). Tel.: 93/310-327/102.
Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - csütörtök: 8:00 -16:00 óra között, péntek: 8:00 -
13:00 óra.
ÁLLÁS-ÁLLÁS-ÁLLÁS
Kanizsa – Erdőn, mezőn, borvidéken 10 2013. június 27.
A Nagykanizsai Hegyközség
a Város Napján rendezte meg
az idei borversenyét, melynek
eredményhirdetését a minap
tartották a Medgyaszay Házban.
A beérkezett 38 mintából
csak 6 nem ért el helyezést. A
borversenyen 5 arany, 10 ezüst
és 17 bronzérem született. A
Város Vörösbora címet a
Skanecz testvérek Förhénci
Vegyese nyerte el, míg a Város
Fehérbora címet Németh József
Szentgyörgyvári-hegyi
traminije. Németh József másik
két mintája, a cserszegi fűszeres
és az olaszrizling is aranyat
nyert. Jó eredményével ő
vehette át „Az év nagykanizsai
bortermelője” címet. Ugyanezekkel
a borokkal – 280 fehér
borminta között – Mecseknádasdon,
a Magyarországi Németek
Országos Borversenyén
is felvette a versenyt, ahonnan
2 arany és 1 bronzéremmel tért
haza.
Németh József szőlősgazdát a
Szentgyörgyvári hegyen, a keleti
fekvésű második hegyhát közepe
táján fekvő birtokán találtuk,
ott beszélgettünk a jó bor
titkairól, és a vele járó eredményekről.
Karnyújtásnyira a pince
teraszától, lent a völgyben áll
a Romlottvár. A Mátyás kori
Botszentgyörgy várkastélyt a
középkorban építették. A közelben
lévő templom előtti domboldalról
húzódott lefelé egykor
a Szentgyörgy falu, melynek
házait a török teljesen lerombolta.
Négyféle szőlővel – olaszrizling,
királyleányka, cserszegi fűszeres
és rizlingszilváni – foglalatoskodik
szinte az év minden
napján, január 1-től december 31-
ig. Úgy, ahogyan édesapjától és
nagyapjától látta, a fiára és a lányára
gondolva kibővítette a telket.
A fia területén húzódó szőlősorok
levelei alatt szépen gömbölyödnek
a tramini és pinot noir
szemek. A talaj kicsit agyagos,
akárcsak a környéken, de szőlőtermesztéshez
elfogadható, hiszen
a szőlő mindenhol megterem;
agyagban, homokban, erdei
talajon. Legnagyobb ellensége a
jég és a kései fagy.
– Ma már nem permetezzük
agyon a szőlőt. Ha nincs gombabetegség,
akkor nem kell permetezni
– vallja a zöldségkereskedő,
aki egyébként a feleségével
közös vállalkozásban dolgozik a
Vásárcsarnokban. – A szőlőműveléssel
édesapám mellett kezdtem
el foglalkozni. Emlékszem,
a ’60-as évek elején nagy „lázban”
élt a környék. A noah szőlőfajta
lecserélésében nagy részt
vállalt édesapám is, de nem tudta
sokáig folytatni, mert ’68-ban
meghalt. Így a munka folytatása
nagyapámra, és 17 évesen rám
maradt. A 3. hegyháton lévő
szőlőnket abban az időben telepítettük
át, és hamarosan szép
eredményeket értünk el. A megyei
borversenyen oportó és
zöld veltelini borszőlőkből készült
borainkkal ezüstérmet
nyertünk. Ennek a területnek
egy részét a nejem örökölte, míg
a másikat ’88-ban vásároltuk. A
23 éves telepítés nagyon sok elfoglaltságot
ad.
A jó eredmény titkáról Németh
József még elmondta: „Nekem soha
nem tetszettek a 25-40 évvel ezelőtti
Szentgyörgyvári-hegyi borok.
Mind egysíkúak voltak. Azt
szeretem, ha meg lehet érezni a
borban a szőlő ízét, illatát. Nekem
2006-tól sikerült is ezt elérnem,
miután elvégeztünk a környékbeliekkel
egy borászképzőt. Ott tanultuk
meg a hűtött, erjesztéses új
technológiát. Ha a must erjedési
hőmérsékletét nem engedjük 15
Celsius fok fölé emelkedni, akkor
benn marad az illat és a zamat. Kacsozzuk
a szőlőt, és a szükséges
adalékanyagokat is bele kell tenni
a cefre oxidációja elkerülése érdekében.
Az illatos fajtáknál még
ügyelni kell az áztatási idő betartására
is.”
A Kertbarát Kört 12 éve újraalakították
Miklósfán, melynek
elnöki teendőit egy éve Németh
József látja el. A 70-80-főt számláló
társaság minden nyáron meglátogat
egy-egy neves pincészetet,
ahol megismerhetik az ottani
borkészítés csínját-bínját. Természetesen
Miklósfára is hívtak már
több pincészetet, így például
Tokajhegyaljáról, Villányból,
Förhéncről.
„Ha eredményt akarunk elérni a
borunkkal, akkor alázattal kell vele
foglalkozni – tanácsolja, és csak
szép szőlőből lehet jó bort csinálni –
tette hozzá. Ha a sav és a cukor arányát
jól eltaláljuk, akkor tartása lesz
a borunknak, ’hisz a kellemes ízvilágot
a kellemes savak biztosítják.”
Az „Év nagykanizsai bortermelője”
ilyentájt még egyedül
tevékenykedik a szőlőben, szüretre
azonban benépesül a birtok,
jön a család szőlőt szedni.
De hol van még a szőlő íze, zamata?
Szüret után hetente legalább
ötször kimegy a hegyre,
kóstolgatja, szagolgatja a mustot.
Sokan meg is jegyezték neki
– de ő ezt nem bánja –, úgy iszsza,
mint a tejeskávét. Elárulta,
szereti a jó bort. Kedvence a rizlingszilváni,
mert abból lehet
legelőször nagyon szép, friss
bort készíteni.
B.E.
Azt szeretem, ha meg lehet érezni
a borban a szőlő ízét, illatát
A Zalaerdő Zrt. gondozásában
magyar nyelven is megjelent
Siegfried Erker – BAKOK! című
kiadványa, melyet 2012 legjobb
vadászkönyvének választottak.
Alig néhány éve, 2009-ben jelent
meg Siegfried Erker, osztrák hivatásos
vadász tolla alól az “Eredményes
őzhívás” című könyv. Aszerző
az elmúlt év során tovább gazdagította
a német nyelvterületről származó
vadászati szakirodalom sorát,
a Neumann-Neudamm kiadó gondozásában
megjelentette a
„BÖCKE!” azaz „BAKOK!” című
munkáját.
A 200 oldalas, nagy formátumú,
több mint 400 színes fényképet
tartalmazó, a vadászatot népszerűsítő
kiadvány méltán aratott sikert
Európában, hiszen az idei
Dortmundi Vadászati Kiállításon
a „2012 év legjobb vadászkönyve”
című első helyezést nyerte el.
A szerző gyakorlati útmutatásaival
fűszerezve, művészi igényességgel
készített, ízlésesen szerkesztett
képanyag kíséri végig az
olvasót az őzagancsok rendellenességeit
csokorba szedő tanulmányon.
– Mivel a műnek több magyar, és
azon belül zalai vonatkozása is van,
ezért azt a Zalaerdő Zrt. magyar
nyelven is elérhetővé tett.
A fordítást Hopp Eszter erdőmérnök,
szakfordítónak köszönhetjük,
a nyomdai megjelenítés a keszthelyi
Ziegler Nyomda munkáját dicséri.
Akönyv, a vadaszat@zalaerdo.
hu címen 5000 Ft/db+ postaköltség
áron utánvétellel rendelhető
meg.
Tisztelettel ajánlom minden kedves
-, az őzagancsok különlegességei
iránt érdeklődő olvasó figyelmébe!
Páll Tamás,
vadászati felügyelő
Zalaerdő Zrt.
Megjelent magyarul
a BAKOK!
Kanizsa – Hirdetés 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. június 27.
Programok:
2013. július 6.
19.00 – 02.00 óra
SZOMBAT ESTI BÁL
Zenekar: Mura Band, az est vendége: Matyi és a Hegedűs
2013. július 7.
16.00 óra
VÁSÁR – Zalagyöngye Táncegyüttes műsor.
Közreműködnek: Bojtár Együttes Árvácska Dalkör,
Gyertyánosi Népdalkör
17.30 óra
LÁNYOK
ANGYALOK
Vidám Operett
műsor
Közreműködnek: R.
KÁRPÁTI PÉTER,
Gyebnár Csekka,
Pauer Krisztina,
Rátonyi Krisztina
19.00 óra
LUCKY FELLAS NOSTALGIA SHOW
Jurásek Balázs és Jurásek Dániel műsora
A „Lucky Fellas” együttes műsorában az 50-es, 60-as, 70-es évek „standard”
amerikai dalaiból és a korszak európai slágereiből egyaránt válogat. Az együttes
a műsorát humorral fűszerezve, laza eleganciával, a közönséggel egy hullámhosszon,
élőben prezentálja.
20.30 óra
CAPRICCIO - A BUDAPEST BÁR
ZENEKARI ESTJE
A Budapest Bár zenekar tagjai ebben a műsorban arra vállalkoznak, hogy egy megfakult
fényű, kihalóban lévő műfajt öltöztessenek új köntösbe, és keltsenek új életre.
Műsoruk betekintést ad a magyar cigányzene híres alakjainak életébe, a zenei stílusok
alakulásába esetenként mulatságos, néha inkább tanulságos történeteken keresztül.
A Budapest Bár kitűnő muzsikusai a cigányzene inspirálta klasszikusokból, híres
cigánydallamokból, a cigányzenészek szórakoztató repertoárjából válogatnak – a
tőlük megszokott színvonalon és igényességgel.
A Budapest Bár dobosa, a kitűnő humorú Kisvári Ferenc ebben a programban új
oldaláról mutatkozik be: ő a konferanszié, aki elkalauzolja a nézőket a
cigányzenészek világában. A zenekar bővül egy nagyszerű zenésszel: Farkas Robi
édesapja, a brácsás Farkas István is csatlakozik a zenészekhez.
A zenekar tagjai: Farkas Róbert - hegedű, gitár, Farkas Mihály - cimbalom,
Farkas Richárd - nagybőgő, Ökrös Károly - harmonika, zongora, Farkas István -
brácsa, Kisvári Ferenc - dob, Keleti András - ének.
„Hagyományok Napja” – Búcsú 2013.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Po3lEshOIdk
A rendezvény helyszíne: Móricz Zsigmond Művelődési Ház udvara
Rossz idő esetén az előadások a Művelődési Ház színháztermében lesznek megtartva!
A Kanizsa Táncegyüttes már
több mint negyven éve szórakoztatja
közönségét szerte az országban
és azon túl is színes, dinamikus,
jókedvű műsoraival.
Az évtizedek során több generációval
ismertették meg a népi
kultúra világát és számos alkalommal
csempésztek vidámságot
a mindennapjainkba.
Az együttes történetéről, mindennapjairól
Vizeli Dezső vezetőt
kérdeztük. Ahogy elmondta, a Kanizsa
Táncegyüttes elődje, a
Kiskanizsai Pávakör 1970 szeptemberében
alakult egy erőteljes
országos mozgalom hatására, mely
a magyar népi múlt hagyományainak
felkutatását és az ezen alapuló
közösségek létrehozását célozta. A
zenészeket Baranyai Géza zenetanár,
az énekeseket pedig néhai Vizeli
Dezső szervezte együttessé.
– A lányokból álló tánccsoport
1972-ben alakult Kozák Józsefné
vezetésével, majd Papp László koordinálásával
jött létre a fiúkból és a
lányokból álló negyven fős néptánccsoport,
akik a közeli falvakban
népszerűsítették a folklór műfaját –
számolt be az együttes megalakulásának
körülményeiről Vizeli Dezső.
Az évek múlásával a sikerek és
a népi hagyományok megismerése
iránti igény egyre több fiatalt csábított
a Móricz Zsigmond Művelődési
Házba. 1975-re már több mint
száz fellépést tudhattak a hátuk
mögött. A Kanizsa Táncegyüttes
nevet is ettől az évtől használják.
A táncegyüttes vezetését 1985-
ben Vizeli Dezső és Vizeliné Paksi
Valéria vették át, ezt követően pedig
megalakították az utánpótlás
csapatokat, a Rozmaring és a Kis
Rozmaring gyermek együtteseket.
Ennek köszönhetően hét táncos
generáción át több ezer fiatal ismerkedett
meg a néptánccal. Jelenleg
felmenő rendszerben próbálnak,
külön óvodás, kisiskolás,
felnőtt és idős korosztályban, akik
csak kedvtelésből táncolnak, fellépéseket
nem vállalnak.
– A zenei és táncos nevelésnek
óriási szerepe van, hiszen vígasztal,
gyógyít, felderít életünk nehéz pillanataiban
és jobbá teszi az embert.
Atagok generációkon át bizonyították
a magyar néptánc iránti szeretetüket,
és ápolásával megtartják azt a
nemzet, a következő generáció számára
is – ismertette a néptánc pozitív
hatásait a vezető. Elsődleges
céljuk a hagyományápolás, hiszen
ebben találják meg a kollektív értékek
fontosságát, a nemzedékről
nemzedékre adott és felhalmozott
ismereteket, tapasztalatokat.
Sikerüket, népszerűségüket bizonyítja,
hogy a hazai fellépések száma
a negyven év alatt már több ezerre
tehető. Külföldön közel nyolcvan
alkalommal léptek színpadra, köztük
testvérvárosainkban is, valamint
Horvátországban, Szlovákiában,
Bulgáriában, Olaszországban, Franciaországban,
Spanyolországban és
Törökországban is. Legutóbb, május
elején Kazanlakon töltöttek el három
napot és felléptek a Rose Fesztiválon,
ahova az önkormányzat támogatásával
utaztak ki.
– A kapcsolat az idei város napján
jött létre, ekkor hívtak meg
bennünket több ország csapatával
egyetemben a fesztiválra, ahol
mind a három nap más-más műsorral
léptünk a népes nézőközönség
elé. A programunkban szerepelt
erdélyi, hortobágyi, palóc és
mezőföldi tánc – mondta Vizeli
Dezső. Az utolsó napot menettánccal
és közös táncházzal zárták.
A fentiekből is leszűrhető, repertoárjuk
rendkívül színes, megunhatatlan.
A színpadra viszik többek
között a zalai, a somogyi, a rábaközi,
a mezőföldi, a palócvidéki,
a szatmári, a hortobágyi, a kalocsai,
a bihari, a kalotaszegi és a
moldvai tájegység jellemző stílusát
egyaránt. A közönség körében
az eszközös fellépéseikkel nagy sikert
érnek el, így a hortobágyi
pásztorbotoló vagy a mezőföldi
üveg megjelenítésével.
Számos díjat tudhatnak már magukénak,
köztük a 1992-ben kapták
meg a Kiváló együttes címet,
két évvel később a Közművelődési
nívódíjat, 1995-ben az Együttesi
nívódíjat, majd 1999-ben a Pro
Urbe díjat.
– Legközelebb július 5-én lépünk
fel Cserszegtomajon, majd a
Kapunyitogató rendezvénysorozaton
zalai kisfalvakban mutatkozunk
be. Mindenkit sok szeretettel
várunk a fellépéseinkre és, ha valaki
kedvet kap akár csatlakozhat
is hozzánk – zárta a beszélgetést
Vizeli Dezső.
V.M.
Kanizsa 12 – Kultúra 2013. június 27.
Kanizsa Táncegyüttes:
Hagyományápolás, magával ragadó hangulat
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. június 27.
Horoszkóp
Legyen bátrabb és rámenősebb, mert
nemcsak a Jupiter bolygó, hanem még a
Vénusz is segítheti a párkapcsolatában,
ha ön is akarja. A karrierjét érintő akadályok
is hamarosan megoldódnak.
Szeretne anyagi biztonságot, de továbbra
is nehezen sikerül megvalósítania ezt a
célkitűzését. Bár a munkahelyén jelentős
változásokra számíthat, az alkalmazkodáson
kívül nem lesz más lehetősége.
Nem kell mindig mások véleményére
hallgatnia. Az önmegvalósítás fontos célkitűzés
az ember életében. Ne engedje,
hogy mások szabják meg korlátait, mert a
későbbiekben megbánhatja.
Nemcsak szerencsét hozhat önnek a Jupiter,
hanem egyéb örömöket is, amelyek
mindenképpen jót tesznek női mivoltának.
Legyen kissé titokzatosabb újdonsült
ismerősével, tartsa ébren a kíváncsiságát.
Járjon nyitott szemmel, és ha a kedvese is
úgy gondolja, próbálják ki az együttélést
olykor sok örömmel kecsegtető, máskor
göröngyös útját. Arosszindulatú pletykákat
továbbra is engedje el a füle mellett.
Szerencsés csillagzat alatt született, mert
befektetései anyagi haszonnal járnak. A
Mars bolygó némi megtorpanást okozhat,
mert a családja anyagi segítséget kérhet
öntől, amire nem tud nemet mondani.
Ne engedje, hogy a nyári szabadsága alatt
holmi aprósággal kizökkentsék a lelki
nyugalmából. Adja át magát a pihenésnek,
a gyógyító napsugárnak. A Mars bolygó
bújócskázni fog önnel, figyeljen a jelekre.
Vonzerejével sok sikert érhet el a nyáron.
Akár még válaszút elé is állíthatja
egy nagy szerelem. Most ne a munkán
törje a fejét, hanem a szabadságon, a felhőtlen
kikapcsolódáson.
Acsillagok állása szerint új ismerőse sokkal
rámenősebb lesz, mint ön. A béke érdekében
döntse el minél előbb, a szokásosnál
kedvesebben közeledik-e hozzá, vagy
hagyja, hogy magával ragadja a szenvedély.
A bolygóállások szerint nagy hatást gyakorol
önre egy környezetében élő személy, akit
már régóta ismer, és csak annyit tud róla,
hogy munkamániás. Most, ha kedve lesz
hozzá, a másik oldaláról is megismerheti.
A nyári hónapokban csak az utazással, a
szabadsággal lesz hajlandó foglalkozni. A
kánikulai hőség türelmetlenné teszi, még
a barátaival sem kíván társalogni. Ügyeljen
arra, hogy ne sértse meg őket.
Olyan nyaralása lesz, amilyent tervez magának,
bár egy kicsit többet kell dolgoznia
azért, hogy megengedhesse magának a lehető
legjobb körülményeket. Az utazás során
ne legyen szűkmarkú a családjával.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Dr. Mező Ferenc - Thúry György
Gimnázium és
Szakképző Iskola Thúry
tagintézménye
felvételt hirdet
a 2013/2014. tanévben induló
􀂊 kereskedő (2 év) OKJ: 54 341 01
􀂊 logisztikai ügyintéző (2 év) OKJ 54 345 01
􀂊 vendéglátásszervező-vendéglős (2 év) OKJ 54 811 01
szakképzős osztályaiba.
A képzéseken való részvétel feltételei:
érettségi vizsga és egészségügyi alkalmasság megléte.
Jelentkezés: a tagintézmény titkárságán.
Elérhetőség: 8800 Nagykanizsa, Ady Endre u. 29. tel.: 93/509-591;
mail: titkarsag@kerikanizsa.hu; web: www.kerikanizsa.hu
SZOLGÁLTATÁS
BÉRLET
Kanizsa – Sport/14 Apró 2013. június 27.
Nk-án a Király u. 31-ben 86 m2-es
tetőtéri, igényes lakás saját, zárt
parkolóval és padláshasználattal eladó.
Irányár: 13,2 millió Ft. Tel.: 0630/542-
2272 (7581K)
Teleki utcán négy emeletes házban, I.
emeleten, két szobás, 55 m2-es, egyedi
fűtéses, panel programban részt vett lakás
eladó. Tel.: 0630/566-4510 (7586K)
Nk-án a Nagyváthy utcában kétszobás,
egyedi fűtéses lakás kiadó. Ár:
35000 Ft + rezsi + 1 havi kaució. Tel.:
0670/379-4217 (7593K)
Úszásoktatás! Úszótanfolyam indul
a nyári szünetben, öt éves kortól,
illetve előkészítést vállalok
úszóedzésre. Minden jelentkezőt
szeretettel várok. Tel.: 0693/312-798,
0630/319-7662 (7588K)
Fűnyírást, kaszálást vállalok. Tel.:
0620/510-2723. (7589K)
Kidobásra szánt hűtőjét, TVjét,
mikróját, mosógépét, stb.
elszállítom. Tel.: 0620/510-2723
(7590K)
Titkos kapcsolatra keres akár nem
független hölgyet egy Nagykanizsai,
40-es férfi. Fényképes leveleket az
„Illatos kert” jeligére a szerkesztőségbe,
a Pf.: 154-re kérem.
(7592K)
INGATLAN TÁRS
A montenegrói Bar városában
megrendezett birkózó ifjúsági
(kadet) szabadfogású Európa-bajnokságon
a magyar válogatott színeiben
a KBSE sportolója, Egyed
Zsanett (képünkön pirosban) ezúttal
valóban közel állt az éremszerzéshez,
végül ötödik lett súlycsoportjában,
az 52 kg-ban.
Németh Márton súlycsoportjában,
42 kg-ban már az első körben
technikai tussal kapott ki egy örménytől,
s mivel őt később egy ukrán
múlta felül, így a kanizsai kiesett.
46 kg-ban Egyed Balázs bemutatkozása
jobban sikerült, hiszen
olasz ellenlábasát technikai
tussal múlta felül, majd egy ilyen
vereség következett egy azerivel
szemben. A magyar versenyzőnek
itt is az volt a szerencsétlensége,
hogy legyőzője sem ment később
tovább, ezért a küzdelmek folytatására
nem maradt lehetősége, viszont
az utólagos rangsorolás után
a hetedik helyen végzett a birkózó.
Egyelőre a két fiú esetében tapasztalatszerzésről
beszélhetünk, korcsoportjukat
tekintve még bőven
van lehetőségük a jövőben is kontinensviadalon
való indulásra...
Egyed Zsanett a torna hajrájában
bizonyíthatott a nők 52 kg-os súlycsoportjában.
Előzetesen nevelőedzője,
a fiúkkal kiutazó, akkor már
itthon tartózkodó Szatmári Zsolt
szerint sorsolása nem volt egyszerű,
de formája bizakodásra adhatott
okot. Zsanett elsőként az olasz
Patrizia Pizzo ellen mérkőzhetett és
összesítésben 8-2-vel bizonyult
jobbnak nála. Következhetett az
igazi nagy falat, melytől Szatmári –
utólag bevallva – igencsak tartott:
az azeri Lejla Orudzsova. Jött
ugyanakkor az igazi bravúr, hiszen
a magyar 7-0-val lépett tovább az
elődöntőbe. Ott az orosz Lujza
Szulejmanovától 5-0-s tussal vereséget
szenvedett, így a harmadik
helyért szállhatott harcba.
A bronzért rendezett összecsapáson
aztán német ellenfele, Julia
Steffan rutinosabbnak, pontosabban
higgadtabbnak bizonyult a kanizsai
birkózónál, mivel alig fél
másodperccel a vége előtt a Zsanett
vezetésénél egy támadást sikerült
megkontráznia, amivel
nyerte is a párharcot (3-5). Egyed
Zsanett a tavalyi kontinensviadal
után idén is az ötödik pozíciót szerezte
meg.
– Úgy gondolom, nem lehetek
elégedetlen a szereplésemmel, hiszen
voltak remek periódusai birkózásomnak
– fogalmazott a már
második Eb-5. helyét bezsebelő
kanizsai sportoló. – Természetesen,
a harmadik helyért vívott találkozót
sajnálom, mivel jobb koncentrációval
megszerezhettem volna
az érmet, de nincs idő elkeseredésre.
Különösen úgy, hogy talán
mégis van esélyem a világbajnokságra
való kikerülésre...
– Zsanett és mellette a hazai porondon
bizonyító Szabó Jázmin
példája is mutatja, úgymond oldalágon
is el lehet jutni egyes korosztályokban
komoly szintre – kezdte
értékelését Szatmári Zsolt. – Már a
fiúkat is ide sorolva azért elmondhatom,
szisztematikus munkával,
megfelelő hátországgal, ami azt is
takarja, hogy vannak a klubnál gyerekek,
akikből lehet meríteni, érdemes
is dolgozni. Ha mindehhez
még az is társul, hogy a fiatalok képesek
alávetni magukat egy ilyen,
rendszert kívánó életnek, a kitartásnak
lehetnek szép eredményei.
P.L.
Ismét Eb-ötödik Egyed Zsanett
A legutóbbi hétvégén Nagykanizsa
szlovén testvérvárosában,
Ptujban szerepelt a (külsősökkel
kiegészült) Kanizsai Futóklub
csapata (képünkön) az ötödször
megrendezett testvérvárosi, „városátszelő”
maratonon.
Ptuj európai testvérvárosaiból
érkezett résztvevőknek 2x1 óra
alatt kellett minél több kilométert
gyűjteniük az ódon belvárosi utcákon
kialakított pályán. Ezúttal is
inkább a részvétel volt a fontos, de
például a futóklubosok női csapata
a harmadik helyen végzett.
A kanizsai csapat tagjai Korcsmárosné
Vig Rozália, Vránicsné
Deák Ildikó, Vránics Virág, Sifter
Bianka, a férfiaknál Rudolf Tamás,
Sznopek József, Járfás Gyula és
Márkus Róbert voltak.
A kanizsai futóklubosok június
30-án az Európai Maraton elnevezésű
örömfutás keretében Horvátország
EU-s csatlakozása okán
egészen Varasdig futhatnak.
P.L.
Rótták a
testvérváros
utcáit
A napokban került sor a
Nagykanizsai Utánpótlás Labdarúgó
Egyesület éremátadójára,
melyre a klub U13-as és U15-
ös együttesének tagjai készülhettek
a leglelkesebben. A Németh
Ferenc, illetve Gyulai Csaba
edzette csapatok az utánpótlás
második vonal Dél-nyugati csoportjában
szereztek bronzérmet.
Adíjakat az ifjú labdarúgóknak a
nagykanizsai származású Vlaszák
Géza (képünkön lelkes hallgatósága
keretében), a ZTE FC 5-szörös
válogatott hálóőre adta át a fiatal
focistáknak, persze, egy kiadós élménybeszámoló
megtartása után.
A növendékek választ kaphattak
például arra, hogy a kapusnak miért
éppen a párizsi Parc des Princes-stadion
a kedvenc arénája, s a helyszínhez
kapcsolódva egy UEFAKupa
meccs keretében hogyan vitáztak
arról újpesti játékostársai még a találkozó
ideje alatt, kié legyen a brazil
Ronaldinho meze...
Jutott aztán egy díszes elismerés
az idősebbek közül is futballistának,
hiszen az U17-es korosztály
II. osztályú bajnokságában
Senkó Bence lett a társgólkirály
54 találattal.
P.L.
Kanizsa 2013. június 27. – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Idén is érkezett válogatott labdarúgó
Szombathelyen rendezték az
úszók Regionális Béka-Delfin
seregszemléjét 15 egyesület 200
sportolójának részvételével,
akik között egy 11 fős kanizsai
csapat is rajtkőre léphetett. Ez
a verseny egyben az utolsó erőpróba
volt a korosztályos bajnokságok
előtt és a Délzalai Vízmű
SE Kovács Balázs utánpótlás
nevelő edző vezette csoportja
egy-egy első és második, valamint
három harmadik helyezést
ért el.
A kanizsai érmesek. 200 m vegyes
(2001): 1. Tóth Benett
2:56,98. 100 m mell (2001): 2.
Tóth Benett 1:31,80. 50 m gyors
(2001): 3. Kantó Loretta 32,13. 50
m hát (2001): 37,20. 100 m gyors
(2002): 3. Kovács Kolos 1:18,47.
A fiatalok további helyzései. 4.
helyek: Szörcsök Enikő (2002) 50
m gyors 33,70. Nagy Anna (2003)
100 m gyors 1:22,23. Tóth Benett
50 m gyors 33,11. 50 m mell
44,82. 5. helyek: Kantó Loretta
200 m vegyes 2:58,49. Kiss Eszter
(2003) 100 m gyors 1:22,96. Tóth
Benett 100 m gyors 1:13,60. Erdei
Tamás (2001) 50 m gyors 33,73.
50 m mell 46,36. 6. helyek: Kantó
Loretta 50 m mell 44,72. 100 m
gyors 1:11,97. Böröcz Martin
(2002) 50 m gyors 36,83. 50 mell
47,41.
Kaposvári megmérettetés is
szerepelt a sorban a Délzalai Vízmű
SE sportolóinak programjában,
akik közül Abay Nemes Anna
és Molnár Flóra hozta az érmeket,
Tóth Benett (2002) pedig 200
m mellen negyedikként csapott a
célba. A női mezőnyben 100 m
háton Abay Nemes Anna (1996)
korcsoportjában az első lett, 200
m háton pedig egy ezüstérmet
gyűjtött be. Molnár Flóra (1998)
200 m mellen szerzett elsőséget,
100 m gyorson pedig a dobogó
harmadik fokára állhatott.
P.L.
Úsznak a nyárban
Zalakaros és Térsége SE (3.) –
Gejzír-Kanizsa Kft. Varga Trans
Pápa Kanizsa Sörgyár SE I (1.) 8:10
NB III Dél-Dunántúl férfi asztalitensz-
mérkőzés, 20. forduló.
Zalakaros.
Kanizsai győztesek: Berdár
Norbert 4, Szuhanyik József 4,
Horváth Dávid 1 és a Szuhanyik-
Berdár páros
Megnyerte a bajnokságbeli utolsó
rangadóját (egyben utolsó fordulóbeli
mérkőzését) is a tabellán éllovas kanizsai
első számú férfi csapat (képünkön).
Várható volt, hogy idegenben
nem lesz olyan sima meccsük,
mint volt a szezon első felében Nagykanizsán.
Berdár Norbert és Szuhanyik
József biztosan hozták találkozóikat, a
fiatalok viszont több nyerhető meccset
is elbuktak. Az utolsó előtti meccsen
Horváth Dávid biztosította be a győzelmet.
Jó színvonalú mérkőzésen a lehető
legkisebb kükönbséggel nyert a
kanizsai együttes, amellyel gyakorlatilag
meg is nyerte a bajnokságot.
Jakabfi Imre szakmai vezető:
„Már akkor örülhettünk, pedig a
pécsieknek volt hátra még mérkőzésük.
Az aranyérmek egyébként
már nálunk is voltak, mivel behozhatatlan
lett az előnyünk. Gratulálok
a srácoknak, terveink szerint
az NB II-es indulással mindenképpen
számolunk.”
P.L.
A negyedik vonal bajnokai
A történet majd egy esztendős,
hiszen az UFC Nagykanizsa
gyakorlatilag akkor vette át a
Nagykanizsai TE 1866 NB III-as
labdarúgó együttesének „üzemeltetését”.
A bejáratott név akkor még
(meg)maradt, ezúttal azonban „elérkezni
látszódik” egy újabb lépcsőfok
az időközben a harmadik
vonalból a megyei első osztályba
kiesett kanizsai felnőtt labdarúgóknál.
Az UFC vezetősége
ugyanis a lépéseket már megtette
az ügyben, hogy a jövőben a csapat
Nagykanizsai Labdarúgó
Egyesület néven szerepeljen aktuális
ligájában, mi több, újonnan
alapított klubként tekinthessünk
rá.
Természetesen az a tény, hogy
ilyen státusban ne a honi bajnoki
rendszer legalsó szintjéről indulhassanak,
számos feltétel
meglétét takarja, így példának
okáért az NTE 1866 egyesületével
történő megegyezést, hiszen
azon klub „jogán” kezdhet(
né)nek nem teljesen alulról.
Mindemellett még komoly szövetségi
előírásoknak is meg
kell(ett) felelni, információink
szerint azonban ezekkel az új
egyesületnek már nem lehet
problémája...
P.L.
Nagykanizsai
Labdarúgó
Egyesület a
láthatáron?
Kanizsa 16 – Hirdetés 2013. június 27.
START Oktatási Kft. (NyT: 20-0193-04, AL: 026)
Nagykanizsa, Arany János u. 8.
Tel.: 0693/325-973, 0630/435-1875
www.startoktatas.eu
SZEMÉLYGÉPKOCSI
tantermi képzés
Július 10-én 08:00 óra (H-Sz-P: 8.00-12.00),
Július 10-én 16:00 óra (H-Sz-P: 16.00-20.00),
vagy válaszd e-learning képzésünket
vagy a kettőt együtt!
GKI fuvarozó, autóbuszvezető
ADR tanfolyam
Jelentkezési határidő:
07.10 (szerda) 12.00 óra
Vizsga: 07.20 (szombat) 9.00 óra
2 . 2 0 0 F t / g y a k o r l a t i ó r a
Fényre sötétedő lencse, dioptriás
napszemüveglencse AKCIÓ 20 %
Az akció 2013. június 30-ig érvényes.