Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
2.74 MB
2020-12-17 09:17:52
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
227
586
Rövid leírás | Teljes leírás (83.08 KB)

Kanizsa 2013. 027. szám augusztus

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:


XXV. évfolyam 27. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2013. augusztus 29. Kanizsa
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kövesse
híreinket az
interneten
is.
De megtalál
minket a
Facebookon
is.
www.kanizsaujsag.hu
Nagykanizsa csatlakozott a
Nyugat-Pannon Járműipari és
Mechatronikai Központhoz, negyedik
városként az alapító
Szombathely, Szentgotthárd és
Zalaegerszeg után.
Az erről szóló szerződést Szíjártó
Zsolt, a NYPJMK ügyvezető
igazgatója és Cseresnyés Péter polgármester,
országgyűlési képviselő
írta alá ünnepélyesen a Vasemberház
Dísztermében. A dokumentumot
Hende Csaba honvédelmi miniszter,
Szombathely országgyűlési
képviselője is ellátta kézjegyével.
A miniszter felidézte: a kormány
tavaly év végén kiemelt gazdasági
régióként jelölte meg a térségét.
A most már négy város alkotta
központ tíz év alatt egymilliárd
euró tőkebefektetést és legalább
25 ezer új munkahelyet remél
a gépipar, a járműipar és az
elektronikai ipar területén. Kijelentette:
„valódi alulról jövő kezdeményezésként”
jött létre tavaly
a vasi-zalai városok alkotta járműipari
központ, amely Győr és
Kecskemét mellett az ország harmadik
ilyen régiója.
A miniszter úgy vélekedett: „az
út- és vasútfejlesztés a kulcsa a
működőtőke vonzásának”, amihez
kevés a helyi elhatározás, szükség
van a kormány és Brüsszel támogatására
is. Külön kitért a 86-os
főút már zajló korszerűsítésére,
valamint az M8-as és M9-es autóút
terveire. A külföldi, elsősorban
német tőkével kell összefogni és
összehangolni a térségben a gazdasági
elképzeléseket – fogalmazta
meg. Fontosnak nevezte a megfelelő
szakképzést, a szakemberek
utánpótlását, mert a régióban
strukturális munkaerőhiány jellemző,
vagyis nincs mindenhol
elég szakmunkás és mérnök. Márpedig
csak velük lehet magas hozzáadott
értékű termékeket gyártani,
ezeket a beruházásokat a befektetők
„nem viszik keletebbre öt
perc alatt” az olcsóbb munkaerő
miatt. Hende Csaba azt mondta: „a
Nyugat-Dunántúlt nem kell segíteni,
ide befektetni kell”, mégpedig
abból az adóbevételből, amit az itt
működő vállalkozások termelnek
meg. Ez a befektetés pedig sokszorosan
térül meg a növekvő adóbevételek
jóvoltából.
(folytatás a 2. oldalon)
Kanizsa is csatlakozott a Nyugat-Pannon
Járműipari és Mechatronikai Központhoz
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Dobri Katalin (+3630-640-8515). Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47.
földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel:
Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője.
Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-
6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
Kanizsa – Szent Istvánra emlékeztünk 2 2013. augusztus 29.
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
(folytatás a címlapról)
Cseresnyés Péter, Nagykanizsa
polgármestere arról beszélt, hogy
Nagykanizsa csatlakozásával oktatási,
infrastrukturális és logisztikai
lehetőségekkel gyarapodik a
nyugat-dunántúli központ. A városban
és környékén szakképzett
és képezhető munkaerő áll rendelkezésre,
amely multinacionális cégeknél
szerzett megfelelő munkakultúrát.
Szíjártó Zsolt, a NYPJMK ügyvezetője
kifejtette: Nagykanizsa
erős gépipari, autóipari és elektronikai
beszállítói, illetve logisztikai
háttérrel rendelkezik már. Csatlakozásával
erősebb gazdasági egységbe
kerül, amely vonzóbb befektetési
lehetőségeket, magasabb
foglalkoztatást és hosszú távú
perspektívát kínál az itt élőknek és
dolgozóknak.
Gyutai Csaba, Zalaegerszeg
polgármestere arra emlékeztetett,
hogy Szombathely és Szentgotthárd
erős nagyvállalatai mellett
Zalaegerszegnek és Nagykanizsának
tőkére, befektetésekre van
szüksége, mert ez a régió elmaradottabb
része, ahol azonban precíz
munkakultúrával rendelkeznek az
emberek.
Huszár Gábor, Szentgotthárd
polgármestere azt hangsúlyozta,
hogy ezt az együttműködést az
iparvállalatok mozgatják, de a kormánynak
és az önkormányzatoknak
kell biztosítania a megfelelő
infrastrukturális és szakemberhátteret
a gyártáshoz.
Molnár Miklós, Szombathely
alpolgármestere ugyanakkor arra
utalt, hogy Vas és Zala megye ipara
nem versenytársa, hanem partnere
kíván lenni Győrnek, éppen
ezért a központnak nem észak, hanem
dél felé vannak növekedési
lehetőségei.
A 2014 és 2020 közötti uniós
tervezési időszakban a kiemelt
járműipari központ fejlődését
infrastrukturális fejlesztésekkel,
célzott uniós források felhasználásával
is segítik. A térségben lévő
főutak felújítása már megkezdődött,
de előtérbe kerülnek
az autópálya-építési tervek, valamint
a vasúti közlekedés javítása
is. Fontos feladat továbbá a
nagykanizsai térségben a kapcsolódó
kis- és közepes vállalkozások
versenyképességének
növelése, valamint a szakképzés,
a felsőoktatás további fejlesztése.
MTI - Kanizsa
Ünnepi térzenével, és zászlófelvonással
vette kezdetét az államalapító
Szent István királyunk
emlékére rendezett városi
ünnepség a Deák téren. A térről
a közreműködő Kanizsai Lovasklub
Hagyományőrző huszárjai,
a Történelmi Vitéz Rend
Nagykanizsai Hadnagysága, a
Thúry Baranta Közösség, a város
vezetése, és a megjelentek
együtt vonultak a Szent István
napi ünnepi műsor helyszínére,
a Hevesi Sándor Művelődési
Központ színháztermébe.
Köszöntő beszédében Dénes
Sándor alpolgármester kiemelte:
– Szent István királyunkat és a
magyar államiságot ünnepeljük
ezen a napon. A magyar történelem
egyik legkiválóbb alakját és
azt a kincset, értéket, amelyért
sokan áldozták életüket az eltelt
ezredév alatt. A mű, amelyet
Szent István létrehozott ezer esztendeje
áll „annyi balszerencse
közt, oly sok viszály után” is. A
művet úgy hívják: Magyarország.
Amikor István, atyja halálakor,
997-ben átvette a hatalmat – folytatta
az alpolgármester, a keresztény
szellem és a vallásos világnézet
már szilárd gyökeret vert benne.
Azonban mindezért véres csatákat
kellett vívnia. A Veszprém
melletti győzelem és Koppány halála
őt legfőbb belső ellenségétől,
az országot pedig a pogányságba
való visszaeséstől szabadította
meg. A Konstantinápolyban megkeresztelt
Gyula és Ajtony leverése
pedig a Bizánchoz való csatlakozás
tervét hiúsította meg. István
eközben megszerezte a Tiszán és
Dunán túl fekvő területeket, valamint
Erdélyt, és ez által gyarapította
országát.
A történelmi keresztút előtt álló
országra – és így István királyra is
– négy nagy feladat várt. Meg kellett
ismertetni és el kellett terjeszteni
a kereszténységet, közösségben
az apostoli székkel és a Nyugattal.
Meg kellett teremteni az állam
önállóságát, vagyis a nemzeti
függetlenséget a német-római és a
bizánci császársággal szemben is.
Az uralkodónak erős monarchiát
és politikai egységet kellett
felépítenie, megszüntetve a törzsi
önállóságot és a hűbéri hatalmat,
gyakorlatilag, mai kifejezéssel,
erős központi kormányhatalmat
kellett kiépítenie. S végül, de
nem utolsó sorban, meg kellett
őriznie a magyar népi szokásokat,
értékeket a Nyugat-Európába
való beilleszkedés közepette.
Szent Istvánnak mindez sikerült.
Diplomáciai és politikai érzéke
korának, sőt mondhatni, az egész
magyar történelemnek a legnagyobb
államférfiává avatta. Politikai,
vallási és társadalmi szempontból
ő teremtette meg Magyarországot,
István jelölte ki és
biztosította a jövőbe vezető utat
nemzetének.
A változást, amelyet István hozott,
jól megvilágítja egy világpolitikai
jelentőségű tény: trónra
lépése előtt nem egészen fél századdal
a magyar lovascsapatok
még halálosan fenyegették a
Nyugatot és a kereszténységet.
Az István által alkotmányában,
kiterjedésében, kultúrájában és
történelemformáló erejében újjáalakított
Magyarország ezzel
szemben a keresztény Nyugat
előretolt bástyája lett az előnyomuló
mongol és török veszély ellen,
és évszázadokon keresztül
védőfal az ázsiai hódítók barbárságával
szemben.
Szent István országa és nemzete
ma is létezik, hiszen mindenkori
utódai erős és szilárd alapra támaszkodhattak.
És mindig volt
mennybéli segítségünk, hiszen a
király, halála előtt, Szűz Mária kegyeibe
ajánlotta az országot. Az oltalom
pedig átsegített a legsötétebb,
legkegyetlenebb időszakokon
is.
Érdemes időnként megvizsgálnunk,
vajon méltók vagyunk-e az
istváni örökségre, vajon azt a munkát
folytatjuk-e a magunk szerény
eszközeivel, amelyet ő elkezdett –
tette fel a kérdést az ünnepi szónok,
melyre a választ így fogalmazta
meg: a számvetésre augusztus
20-dika mindig kiváló alkalmat
kínál. Emlékezzünk csak az uralkodó
és az akkori Magyarország
előtt álló négy legfontosabb feladatra.
Szent István ünnepe
A magyar út példa lett
Fotók: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa – Szent Istvánra emlékeztünk 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. augusztus 29.
Nos, ma már nem kell megismertetni
és elfogadtatni a kereszténységet
a magyarokkal, de az általa
teremtett értékeket meg kell
védeni. Ebben, azt hiszem, a magyar
nemzet élen jár. Mint ahogyan
az állam önállóságának viszszaszerzésében
is. A magyar út
példa lett.
Igaz, ma már nem a német-római
vagy a bizánci császárság befolyásának
erősödésétől kell tartanunk,
de az elmúlt esztendők arról
győzhettek meg mindannyiunkat:
a külső, politikai és gazdasági nyomás
ellen fel kell lépnünk, hogy
Szent István országa szabad és
erős lehessen.
Ennek bizonyítékául Dénes
Sándor megemlítette, hogy az
igazságos teherviselés jegyében
a multi cégeknek is ki kell venni
a részüket az európai gazdasági
válság káros hatásainak csökkentéséből.
Magyarország ezzel új
útra lépett, és példáját ma már
többen követik. Mint ahogyan a
rezsicsökkentéssel sem vagyunk
egyedül – igaz, az első követ mi,
magyarok dobtuk az állóvízbe,
megfékezve a korábbi rossz alkuk
miatt elszabaduló árakat. Az
ország gazdasági függetlenségéhez
pedig szükség volt arra is,
hogy megszabaduljunk az IMF
béklyójától, amely, közös áldozatvállalással
és sok munkával a
napokban sikerült. Mint ahogyan
kikerültünk a túlzottdeficit-eljárás
alól is, ami az ország és a
költségvetés javuló helyzetének
európai elismerését jelenti.
Mindehhez, természetesen, teljesülnie
kellett a harmadik istváni
célnak, a politikai egységnek és
az erős, céltudatos kormányhatalomnak,
hogy az egyéni célok,
részérdekek ne álljanak, ne állhassanak
az ország boldogulásának
útjába. S végül, de nem utolsó
sorban, most is fontos feladat,
hogy megőrizzük a magyar nemzet
szokásait, értékeit, hagyományait
úgy, hogy közben visszailleszkedünk
az európai közösségbe,
ahová egyébként mindig is
tartoztunk Szent István óta – fogalmazott
az alpolgármester. –
Az országépítő nagy király példája
természetesen nemcsak
nemzetünk vezetői számára szolgálnak
mintául. Minden fejlődni
akaró közösségnek zsinórmérték
Szent István. Így tekintünk rá mi
itt Nagykanizsán is – tért rá a
nemzet dolgai után napjaink
Nagykanizsájára a beszédében
Dénes Sándor:
– Ezért fogalmazunk és valósítunk
meg olyan célokat, amelyekkel
gyarapítjuk közösségünket. Elkészült
az Erzsébet tér, amely méltó
és Kanizsa rangjához illő közösségi
tér lett, megújul a város kórháza,
fejlődik az infrastruktúra
például a csatornaépítéssel, és számos
kisebb program is lezárult az
elmúlt időszakban, amelyek az itt
élők életminőségét javították és
növelték a város jó hírét, presztízsét.
Nagykanizsa vitathatatlanul a
fejlődés útjára lépett, amit igazol
az is, hogy a már meglévő, itt dolgozó
cégek bővülnek és újak is érkeznek
– gyarapítva a munkahelyek
számát.
Persze, nincs kolbászból a kerítés
– és talán nem is lesz soha –,
de tudatos, tervszerű munkával
haladunk előre, amelynek eredményei
már láthatók, tapasztalhatók.
A napokban például Nagykanizsa
csatlakozik a Nyugat-Pannon
Járműipari és Mechatronikai
központhoz, amelyek újabb fejlesztéseket
generálhatnak városunkban.
Szent István azt írta Imre herceghez
írt intelmeiben:
„A legnagyobb királyi ékesség,
az én tudásom szerint, a királyelődök
után járni, a szülőket utánozni.
Aki ugyanis megveti, amit
megszabtak atyai elődei, az isteni
törvényekre sem ügyel. Mert az
atyák azért atyák, hogy fiaikat
gyámolítsák, a fiak pedig azért fiak,
hogy szüleiknek szót fogadjanak.”
Nos, ez a részlet megszabja a mi
dolgunkat is a jelenben. A kiváló
ősök útját kell járni, így követnünk
kell a Szent István-i utat is. Hitben,
elszántságban, akaratban. A dolgunk
nem több és nem is kevesebb.
Hiszen ahogyan Kossuth Lajos
mondta: „A haza örök, s nemcsak
az iránt tartozunk kötelességgel,
amely van, hanem az iránt is,
amely lehet és lesz.”
Szent István ünnepén és az elkövetkezendő,
munkás napokban is
ehhez kell tartanunk magunkat,
hogy méltók legyünk ahhoz a Magyarországhoz,
amelyet országépítő
szent királyunk ránk hagyott,
és amelynek fejlődése, előrelépése
mindannyiunk közös érdeke és érdeme,
mert ahogyan Márai Sándor
a Füveskönyvben írta: „A haza
nem csak föld és hegy, halott hősök,
anyanyelv, őseink csontjai a
temetőkben, kenyér és táj, nem. A
haza te vagy, szőröstül-bőröstül,
testi és lelki mivoltodban.”
A köszöntő után ökumenikus
szertartással Váron István plébániai
kormányzó, Kovács István
galamboki református lelkipásztor
és Deme Dávid evangélikus lelkész
mondott áldást Kanizsa új kenyerére.
A város megszentelt kenyerét
Cseresnyés Péter polgármester,
országgyűlési képviselő
szegte meg, melyet az ünnepség
befejezése után a résztvevők is
megkóstolhattak. A műsorban szerepelt
Vass Veronika versmondó,
valamint a 15 éves Zalagyöngye
táncegyüttes.
A kulturális műsorfolyam délután
kezdődött az Erzsébet téren,
ahol először bábműsor várta a kisebbeket,
majd fellépett az Eraklin
táncegyüttes, a Görömbő Kampánia,
Baricz Gergő, és az Appril
Projekt. Este Keresztes Ildikó és
zenekara adott koncertet. A rendezvénysorozatot
tűzijáték zárta.
B.E.
Kanizsa – Visszatekintő 4 2013. augusztus 29.
Egy olvasónk nemrégiben levelet
juttatott el hozzánk, melyben
jelezte, az Erdész utcai egykori
vasutas óvodát méteres gaz
nőtte be és már többször be is
törtek az épületbe.
A levelet továbbítottuk a MÁV
Zrt. illetékesének, mivel a tudomásunk
szerint az ő tulajdonukban áll
az ingatlan. Megkeresésünkre
készséggel reagáltak. Válaszukban
jelezték, a Nagykanizsa, Erdész u.
4. szám alatti óvoda funkciója
2011 augusztusában szűnt meg,
ekkor adta vissza a Vasút a gyermekekért
alapítvány.
Ezután a Nagykanizsa Központi
Rózsa Óvodának adták bérbe három
hónapra, míg az önkormányzati
intézményt felújították. Ekkor
a vasúttársaság a további bérléssel
kapcsolatban is egyeztetett, de más
módot is keresett a bérbeadásra.
A kétezer négyzetméteres telken
fekvő, majd 640 négyzetméter
hasznos alapterületű épület hosszú
távú élőerős őriztetésének költségeit
a zrt. nem tudta vállalni. De,
ahogy levelükben írták, az épület
műszaki értelemben nincs kitéve
hibák miatti rohamos amortizációnak,
mert a határoló szerkezetei jó
állapotban vannak.
A MÁV továbbra is keresi a
hasznosítás lehetőségeit, és ezzel
kapcsolatban kész fogadni a lakosság
ötleteit, megoldási javaslatait
is. Mint írják, összefogásra volna
szükség, hogy megszűnjön ez a
méltatlan állapot.
Autisták és megváltozott
munkaképességű emberek foglalkoztatása
az elsődleges célja
annak a készülő projektnek,
melyet városunk önkormányzata
– a Szociális Foglalkoztatóval
együttműködve – nyújt
be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez.
A tervezett beruházás
jóvoltából nemcsak több
munkavállalót alkalmaznak
majd a Szociális Foglalkoztatóban,
hanem új helyre is költöztetik
az intézményt, a Petőfi utcába,
az egykori leánykollégiumba.
Többek között erről tájékoztatták
az érintetteket a minap megtartott
lakossági fórumon, ahol a pályázat
egyéb részleteiről is beszámoltak
a projektben érdekeltek.
Cseresnyés Péter polgármester
köszöntőjében elmondta, hogy
alapos mérlegelés, majd kollektív
közgyűlési döntés előzte meg a
pályázat benyújtását, ami az önkormányzat
részéről is jelentős
anyagi hozzájárulást igényel.
Azonban – mint a város első embere
kihangsúlyozta – nemes célokat
támogat a projekt azzal, hogy
a munkaerő-piaci körforgásba bevonja
az autista embereket, illetve
a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató
Nonprofit Kft. dolgozóinak
jobb, új és modern munkakörülményeket
biztosít. Ehhez kapcsolódóan
Győrfy Anikó pályázati
ügyintéző ismertette előadásában
a pályázat főbb paramétereit, mely
szerint 100 millió forint összegű
támogatást kívánnak megcélozni.
A támogatás feltételeként – 2019-
ig, azaz az ötéves fenntartási időszak
végéig – 17 megváltozott
munkaképességű személy napi
nyolc órában történő alkalmazásával
bővítik a Szociális Foglalkoztató
alkalmazotti körét. További
feltétel, hogy ennek a 17 főnek a
40 százalékának autista személynek
kell lennie. Győrfy Anikó szavaiban
előtérbe helyezte azt a
tényt is, hogy szűkebb-tágabb pátriánkban
sok autista él, akik – ez
idáig – nem tudtak érvényesülni a
munka világában, valamint 2019-
ig, a Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézményben
14 autista fejezi be tanulmányait
– akiknek tovább foglalkoztatása
– a projektet megelőzően
– szintén kérdéses volt. Hiszen
a Szociális Foglalkoztatóban
jelenleg nem dolgozik autista
munkavállaló – ezt már Lérántné
Mátés Valéria, az intézmény ügyvezetője
emelte ki, aki elmondta
továbbá azt is, hogy az autisták
foglalkoztatása különleges hozzáállást
igényel. Ugyanis e csoportba
tartozó emberek csak olyan
munkába vonhatóak be, amik kevés
ingerrel és nagy monotonitással
járnak. Így várhatóan fa gyermekjátékokat
készítenek, és biciklifelújítást-
és javítást fognak végezni,
mentor és segítőszemélyzet
patronálásával. Ezt követően Zsirai
Róbert építész, a Szociális Foglalkoztató
tervezett új helyszínének,
a hajdani leánykollégium átalakításának
tervét vázolta fel.
– Az épület délkeleti szárnyát –
mintegy 2000 négyzetmétert és 3
szintet (földszintet és két emeletet)
– alakítjuk át több ütemben, 60-
100 millió forint összegben. Ezáltal
új funkciót adunk egy, ma még
kihasználatlan épületnek.
A fórumon megfogalmazódott
az is, hogy az elkövetkezendő időszakban
feltérképezik – a sérülteket
képviselő szervezetek és a lakosság
segítségével – hány autista
személy él környezetünkben, akiket
a későbbiekben akár alkalmaznának
is munkavállalóként. A projekt
jóvoltából a jövő év második
felétől várható a foglalkoztatottak
körének bővítése a Szociális Foglalkoztatóban.
A legszebb konyhakertek országos
verseny helyi döntőjébe
17 zöldséges- és gyümölcsöskert
került, melyek zsűrizése a minap
zajlott le városunkban. Az ítészek
meghozták a döntést a két
forduló tapasztalatai alapján, öt
kategóriában.
– A bírák alaposan megrostálták
a nevezőket az elmúlt másfél hónapban,
hiszen a több mint száz jelentkezőből,
az első fordulóba
nyolcvan, a másodikba csupán tizenhét
kert jutott tovább, balkon,
mini, normál, zártkerti zöldség és
zártkerti gyümölcs kategóriában –
tudtuk meg dr. Szabados Gyula
önkormányzati tanácsadótól.
Ahogy Cseresnyés Péter polgármester
elmondta, a felhívásra
Nagykanizsáról jelentkeztek a legtöbben.
Azért fontos ezt kiemelni,
mert bár Kanizsa város, de azt látni,
hogy a gyökerek, a föld iránti
szeretet jelentős mértékben megmaradt.
Ezért akkor, amikor a következő
időszakban a település
gazdasági fejlődését és fejlesztését
tervezik, az ipari fejlesztéseken túl
a mezőgazdaság fejlesztésében is
gondolkodnak majd. Végül a polgármester
arra biztatta a lakosokat,
hogy jövőre is jelentkezzenek minél
többen a hagyományteremtő
célzattal indított versenyre.
Abíráló bizottság elnöke Cseresnyés
Péter volt, további tagjai
Karádi Ferenc, Dénes Sándor, Tóth
Nándor, Bicsák Miklós, Jerausek
István, Sajni József, Gyalókai Zoltán,
Bizzer András, Kovács János,
dr. Csákai Iván, Gábris Jácint és
Balogh László képviselők. Boa
Sándor egykori agrármérnök,
Kálovics Andrea városgondnok,
Magyar Réka, Szabó Ágnes, Dezsgyek
Noémi, Balogh Imre, Kondákor
Flórián, valamint Vukics József
pedig szakértőként vettek részt a
munkában, továbbá dr. Szabados
Gyula is bírálók közt volt.
A két személyes megtekintést
követően, a fotók és a videofelvételek
segítségével elevenítették fel
a látottakat és hozták meg a végleges
döntést a zsűri tagjai. Azonban
az eredményeket csak szeptember
közepén, a kanizsai díjátadón hozzák
nyilvánosságra.
A Vasemberház Dísztermében
adta át Cseresnyés Péter polgármester
az Orbán Viktor által
aláírt bizonyságleveleket az
adósságkonszolidációval érintett
települések polgármestereinek.
Még tavaly ősszel született egy
megállapodás, miszerint a kormányzat
dolgozik azon, hogy az
önkormányzatokat kisegítse a nehéz
helyzetből, ugyanis 2010 végére
1247 milliárd forintnyi adósságuk
gyűlt össze és további 136
milliárd volt a lejárt szállítói tartozásuk.
A döntés értelmében a települések
adósságának rendezése az
ötezer főt meg nem haladó települések
estében 2012 év végén, az a
felettieknél 2013 év elején zárult
le.
Ahogy Cseresnyés Péter elmondta,
több mint 30 település részesült
az új választási rendszer
szerint kialakított választókerületből
az adósságkonszolidáció előnyeiből,
egy kivételével valamennyi
az első körben száz százalékos
átvállalást kapott. Ennek,
hogy már nincs tartozásuk, bizonyítékául
vehette át a tanúsítványt
a megjelent 22 polgármester.
Az országgyűlési képviselő az
adósság-átvállalás mellet pozitívumként
említette, hogy az országunk
kikerült a túlzottdeficiteljárás
alól és a megbízható partnerországok
sorába tartozik. Ezt
pedig úgy sikerült megoldaniuk,
hogy közben nem kellet a nyugdíjrendszerhez
nyúlni, valamint
az átlag reálbérek sem csökkentek.
Kiválasztották
a legszebb
konyhakerteket
A MÁV várja
a lakosság ötleteit
a volt óvoda
hasznosítására
Autistákért
Nagykanizsán
Bizonyságleveleket
adott át Cseresnyés
Péter az
adósság-átvállalásról
Kanizsa – Hirdetés 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. augusztus 29.
Segítségünket kérve kereste fel
szerkesztőségünket a minap egy
olvasónk. Kétségbeesve panaszolta,
hogy mindent elloptak a
Szentgyörgyvári-hegyi telkéről,
amit eddig fáradságos munkával
megtermelt. Az illetéktelenek
kapkodásuk során viharvert állapotokat
hagytak maguk után.
A járőrözés szokásos időpontjától
eltérően, délelőtt kilenc óra tájban
mi is elindultunk Bóha Jánossal,
a Miklósfai Polgárőr Egyesület
elnökével a zsiványok – ahogyan
nevezik őket –, nyomába. Az
időpont az „átutazó vendégek”
szempontjából mindegy lett volna,
hiszen ők bármelyik napszakban
feltűnhetnek tollvásárlás, vagy
ócskavasgyűjtés ürügyén, miközben
azt is kikémlelik, mit lehet
még elemelni a hegyi hajlékból.
Csatlakozott hozzánk Kiss Lajos
polgárőr is, aki emeletes házból költözött
ki nemrégiben a festői IV.
hegyhátra. Véleménye szerint csak
térvilágítás és jó út kellene ide, s akár
a második Palinja lehetne a városnak
a Szentgyörgyvári-hegy. Egyelőre
azonban ez csak álom. Néhány, a tulajdonosok
által ritkábban látogatott
telken arról árulkodnak a nyitva hagyott
belső verandaajtók, hogy az
épületben, az udvaron illetéktelenek
jártak. A külső, bezárt kapu nem jelent
számukra akadályt, a szomszéd
területén keresztül mennek be a kiszemelt
épületbe. A polgárőr nem
mászhat át a kapun, a tulajdonost telefonon
értesítheti a látottakról.
Jó ideje egyre több lopásról lehet
hallani a hegyen. Visznek mindent,
ami ehető és eladható: vasat, használati
eszközöket, terményt, élelmet.
Pedig mindenkinek van lehetősége
a kertészkedésre, lehet földet
bérelni, és azon megtermelni az ennivalót.
Igaz, fáradságos munkával
és kiadással jár. Sokkal egyszerűbb
ellopni mástól. Az ideiglenes hegylakók
száma jelentősen megnőtt a
Citrom-szigeti kiköltöztetés után.
Jó búvóhelyül szolgálnak a tolvajoknak
a gazdák által ritkán látogatott
birtokok. A zsákutcában lakók
szerencsésebbek, oda ritkábban
járnak be rossz szándékú idegenek,
mert nehéz elillanniuk.
Miközben olvasónk telkét kerestük,
egy gondozott, szép birtok
gazdája szólította meg Kiss Lajost.
Visszajáró nem kedvelt vendégei
hajnalban ismét felkeresték – panaszolta
indulatosan. Mindent elvisznek,
almát, körtét, barackot. Vasárnap
este még megvolt a barack a
fán. Nemrégiben a két cseresznyefájáról
tépték le ágastól az összes
gyümölcsöt. A felesége már fel
sem mer jönni egyedül a hegyre.
Talán szerencséje lesz, vetette közbe
a polgárőr, mert amikor hajnalban
kijöttek járőrözni, felírták az összes
erre elhaladó autó rendszámát. A 63
éves férfi nem akarta a nevét elárulni,
de megmutatta a tolvajok cipőjének
friss talpnyomát. Könnyen ki lehetett
következtetni, honnan érkeztek a tolvajok.
Gyermek is volt közöttük. Itt is
és a szomszédban is leszedték tavaly
az összes barackot, a paradicsomot, a
korai szőlőt. A paprikát szárastól törték
le, úgy vitték el.
– Tavaly, amikor a szomszéd dióját
szedték össze, megkérdeztem tőlük,
mit keresnek itt, mert a telek gazdája
még rám fogja, hogy én szedem össze
a termést. Magyarázatként rám uszította
a két farkas ölő kutyáját. Gyorsan
vasvilláért rohantam, hogy meg
tudjam védeni magamat, ha átugorják
a kerítést az állatok. Aztán életveszélyesen
megfenyegetett, hogy felgyújtja
a pincét, és agyonüt. Természetesen
kihívtam a rendőrséget.
Most elvittek tőlünk 3-400 darab
fenyőfacsemetét. De mit tegyek, ha
idejönnek, és elviszik a többit is? A
szomszédban még a csatornát is leszedték.
Ma reggel vettem észre,
hogy a teraszról eltűntek a vezetékek,
a kések, a ceglédi kanna és még néhány
eszköz.Tavasszal kint aludt a
hegyen az egyik szomszédasszony, s
arra riadt fel, hogy zörögnek a padláson,
valakik elkezdték kiszórni az eladható
holmikat. Miután segítségért
kiabált, szerencsére elszaladtak a tolvajok
ide le a gyümölcsösök alatti
házhoz. Van a másik hegyháton is
birtokom, legalább huszonöt alkalommal
tettem bejelentést a rendőrségen.
Egy korábbi betörés nyomait
máig őrzi a pinceablakot eltakaró letaposott
puspángbokor, ugyanis a
pinceablakon át akartak bejutni az
épületbe, de meggondolták magukat,
mert a zseblámpájuk fényében észre
vehették, az ablak alá állított hegyes
végű vasakat. Egy közeli telekről kiásták
a diófákat, értékesítették, lebontották
a kerítést és a vasoszlopokat
(képünkön). Hírmondónak a lezárt
kapu mögött még mindig ott áll kettő,
amit a polgárőröknek köszönhetően
nem sikerült meglovasítaniuk.
– Hogy mit lehetne tenni? – Talán
egy európai uniós jogszabály segíthetne
ezen a kilátástalan helyzeten.
Addig azonban nincs más megoldás,
össze kell fogni a családnak, a
barátoknak. Erre már volt is példa
egy-két éve, amikor egy öreg nénit
többször kirámoltak egymás után.
Megelégelve a tűrhetetlen helyzetet,
barátaikkal kijöttek a hozzátartozók,
s megvárták a betörőket. Úgy elverték
őket, mint szódás a lovát. Azt is
közölték velük, ha még egyszer bemennek
a házba, agyonütik őket.
Ezt kell csinálni. Hiába dolgozik az
ember, ha a munkája gyümölcsét illetéktelenek
elviszik.
Az eseteket annak rendje-módja
szerint a károsultak bejelentik a
rendőrségen. Azt is tudni kell, ha a
polgárőr tetten ér valakit, fel kell
hívnia a rendőrséget, s addig nem
tarthatja vissza a betörőt, amíg
nem engedélyezik neki. Közben
persze elfuthat az illető.
Utunk során kiderült, szinte fél
szavakból értik egymást a hegyiek
és a polgárőrök, akiknek legfőbb
feladata a bűnmegelőzés. Azt is el
lehet mondani, tartanak tőlük, hiszen
ha kellett, térdig érő hóban
járták a telkek alját, hogy megakadályozzák
karácsony előtt a fenyőfalopást,
de járőröztek a halőrökkel
a Csónakázó-tónál is.
A Mórichelyi heggyel együtt a
miklósfai polgárőröknek 18-20
négyzetkilométeres területet kell
bejárniuk. Annak ellenére, hogy a
III. és a IV. hegyhátról is csatlakoztak
hozzájuk, több polgárőrre
lenne szükség itt is. Jó a kapcsolatuk
a rendőrséggel, a polgármesteri
hivatallal, csak több pénz kellene
a működési költségekhez. Ezt
indokolja az is, ha valaki teljesen
be akarná járni a Szentgyörgyvári
Kanizsa 6 – Krónika 2013. augusztus 29.
Fotó: Bakonyi Erzsébet
VOKSH Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
TANFOLYAM
INDUL:
2013.09.12-én
16 órakor
személyautó, motor
2013.09.16-án
C, D, C+E
Részletfizetés!
Diákkedvezmény!
Ingyenes
tankönyvkölcsönzés!
Javaikat féltik a szentgyörgyváriak
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. augusztus 29. Kanizsa – Krónika 7
Sok szabadideje van, és elhivatottságot
érez arra, hogy segítsen másokon?! Szívesen
venne rész helyi értékmegőrző kulturális
és környezetvédelmi programokban?
Nincs munkahelye?
Önnek nem volt lehetősége a közfoglalkoztatásban
részt venni, de jogosultságot
akar szerezni a foglalkoztatást helyettesítő
támogatás megszerzéséhez? Keresse
fel a Nagykanizsai Önkéntes Pontot, ahol
közérdekű önkéntes munka révén nyílik
lehetősége megtartani támogatását.
Te is lehetsz önkéntes!
Tanulsz, de még nem tudod, mit szeretnél
csinálni igazán? Most fejezted be az iskolát
és nincs még szakmai gyakorlatod?
Dolgozol, de nem tudod, hogy ez-e a neked
való munka? A fiatalok, pályakezdők szempontjából
előnyös, ha első munkahelyi gyakorlatukat
segítő környezetben végzik.
Nem tudod, hol töltsed le az ifjúsági közösségi
szolgálatot? Anemzeti köznevelésről
szóló törvény szerint az érettségi vizsga
megkezdésének feltétele ötven óra közösségi
szolgálat teljesítése, amelyet első alkalommal
a 2016. január 1-je után érettségi
vizsgára jelentkező tanulóknak kell igazolniuk.
Keresd fel az Önkéntes Pontot!
Csatlakozzon közösségfejlesztő értékteremtő
és megőrző vagy városszépítő
programjainkhoz! Néhány példa, hogy hol
és miben segíthet.
􀂊 Jótékonysági gyermektábor
􀂊 A kanizsai gőzős felújítása
􀂊 Kórházi önkéntes segítő szolgálat
􀂊 Térségi bűnmegelőzési program
􀂊 Adományközpont
􀂊 Amatőr színjátszócsoport
􀂊 Művészeti galéria
􀂊 Önkéntesek toborzása térségi
nagyrendezvényeken
Próbálja ki magát önkéntesként!
Az önkéntes tevékenységének köszönhetően
gyakorlatot szerezhet, kiszélesítheti
ismeretségi körét és
gyakran ennek köszönhetően juthat
később fizetett munkahelyhez.
Várja Önt a nagykanizsai Önkéntes
Pont a Halis István Városi Könyvtár alagsorában,
vagy a civiliroda.eu honlapon,
és most a X. Kanizsai Bor- és Dödölle
Fesztiválon szeptember 6-án és 7-én az
Erzsébet téren és a Fő úton.
Vödör – Vidéki önkéntes döntések
rendszere, főként-önként.
Várjuk közénk!
Ön is lehet önkéntes!
hegyet, 45 kilométert kell autóznia.
A problémák hallgatása közben
az embert újfent rabul ejti a táj
szépsége, a hegyhátakat körbe vevő
élő panoráma. Még el sem jutottunk
úticélunkhoz, egy telke kapujában
álló idősebb férfi szavai
zökkentettek vissza bennünket a
riasztó valóságba: vissza kellene
állítani a halálbüntetést.
Eléggé fásultak a hegyiek. Mivel
nem állja senki sem útját a zsiványoknak
– pedig meg lehetne találni őket –,
inkább megválnak a birtokuktól, az
egykor nagy becsben tartott örökségüktől,
és eladják, ha tudják, mert értelmetlenül
nem érdemes dolgozni – jegyezték
meg, s megosztottak velünk
egy bevált védekezési módszert: rovarölő
szerrel lefújták a zöldségeket, azóta
még a szomszédba se járnak lopni.
– El kellene érni, hogy tiszteljék a
törvényt az emberek, és a börtönben
dolgoztatni kellene őket, hogy ne szanatóriumban
érezzék magukat. És
minek ennyi méhtelep az országban?
– fogalmazták meg menet közben a
kérdéseiket a polgárőrök, akiknek
újabb feladatra hívta fel a figyelmét a
rendőrség: Somogyból érkeztek hívatlan
látogatók felderítő útra.
B.E
.
Cseresnyés Péter polgármester
a Nagykanizsai Hegyközség által
rendezett borversenyen fehér- és
vörösbor kategóriában első helyezést
elért helyi termelőket köszöntötte
a polgármesteri hivatalban.
– Megyénkben, mely nem a leghíresebb
bortermelő vidék, már
vannak olyan borok, melyek országos
hírnévre tettek szert, és
ezen belül Nagykanizsa is kiváló
nedűkkel rendelkezik. A mostani
eredmény is bizonyítja, évről-évre
jobb borok készülnek városunkban
– hangsúlyozta a polgármester,
majd hozzátette, a már közel tíz
éve a hegyközség által szervezett
versenyek is egyre rangosabbak.
Ezt a bírálók névsora is bizonyítja,
hiszen idén Lamport József, a
Thummerer pincészet borásza,
Borbély Tamás, aki 2012-ben bekerült
azon öt személy közé, akik
közül kiválasztották az év bortermelőjét,
valamint Geönczeöl Attila,
a Vinum Primatis Zrt. borászati
tanácsadója voltak az ítészek.
A beérkezett 38 mintából csak 6
nem ért el helyezést, 5 arany, 10
ezüst és 17 bronzérem született. A
Város Vörösbora címet a Skanecz
testvérek Förhénci vegyese nyerte
el, míg a Város Fehérbora címet Németh
József Szentgyörgyvári-hegyi
traminije, és másik két mintája, a
cserszegi fűszeres és az olaszrizling
is aranyat ért, így Az Év Kanizsai
Bortermelője címet is elhozta.
Ezt követően jelentette be Cseresnyés
Péter, hogy a korábbi évek
gyakorlatától eltérően az idén, a
termelőktől vásárolt nyertes borokat
nem palackozzák le, hanem a
szeptemberi Kanizsai Bor- és Dödölle
Fesztiválon az ide ellátogatók
számára is elérhetővé teszik.
Készíttetnek egy a fesztivál nevét
viselő poharat, melyet megvásárolva
kóstolót is kapnak a város
borából.
V.M.
A dödölle fesztiválon kortyolhatnak
a város boraiból
Fotó: Varga Mónika
8 Kanizsa – Hirdetés 2013. augusztus 29.
Balogh László, a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője, OKISB-elnök fogadóórát tart
minden hónap első szerdáján 16.00 órától 17.00 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa,
Rozgonyi utca 23.): 30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu.
Bicsák Miklós, az 1. számú választókerület (Magyar u. 80-tól-164-ig (páros oldal), Magyar utca
(páratlan oldal) 83-tól-183-ig, Garay utca páros és páratlan oldala, Kinizsi u. 100-as lakó-tömbház,
Hársfa utca, Ifjúság utca, űrhajós utca és Lámpagyári utca) önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap I. szerdáján 16 órától a Pálma Vendéglőben (Magyar utca). Aznap 18
órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a palini új Általános
Iskolában.
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap
első keddjén 17 órától 19 óráig a Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskolában (Nagykanizsa,
Hunyadi u. 18.) 20/388-8259, bcsaba@nagykanizsa.hu.
Szőlősi Márta, a 9. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap
1. hétfőjén 17 órától a Zrínyi Miklós Általános Iskolában. (Zrínyi M. u. 38.): 30/301-8185,
szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@hotmail.com.
Dr. Etler Ottó önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2013. szeptember 2-án 17 órától a Kőrösi
Csoma Sándor Általános Iskolában.
Sajni József önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2013. szeptember 2-án (hétfőn) 16 órától 17
óráig a ligetvárosi óvodában, 17 órától 18 óráig a Vécsey Általános Iskolában, 18 órától 19 óráig
Miklósfán a Mindenki Házában. sajni.jozsef@nagykanizsapmh.hu.
Tóth Nándor önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2013. szeptember 2-án (hétfőn) 18 órától Bajcsán
a Kultúrházban, aznap 19 órától Kiskanizsán a volt Nagyrác utcai iskola ebédlőjében.
Ezúton tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy az önkormányzati tisztségviselők fogadónapja
szeptember hónapban az alábbiak szerint alakul: Dénes Sándor alpolgármester fogadónapját
2013. szeptember 4-én tartja 15 órától 17 óráig a Polgármesteri Hivatal I/11. sz. irodában.
Karádi Ferenc alpolgármester fogadónapját 2013. szeptember 11-én 8.30 órától 12 óráig a Polgármesteri
Hivatal I. emeleti tárgyalójában. Cseresnyés Péter polgármester fogadónapját 2013.
szeptember 18-án tartja 8.30 órától 12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában.
Képviselői, tisztségviselői fogadóórák
MINőSÉGI SZEMLÉLETTEL ÉS HATÉKONYSÁGGAL A
MUNKAERő-PIACI SZOLGÁLTATÁSOK ALKALMAZÁSA
SORÁN - PROJEKTZÁRÁS
2013 / augusztus / 31.
Szervezetünk a munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának
megerősítése, civil, továbbá közhasznú nonprofit gazdasági
társaságok standardizált munkaerő-piaci szolgáltatásnyújtásához szükséges
fejlesztések című kiírásán nyert pályázatot. A támogatás szervezetünk
belső kapacitásának erősítését, a szervezeti kultúra fejlesztését, a
nyújtott szolgáltatásunk minőségének javítását, a változó társadalmi és
gazdasági feltételekhez való igazodást, szakmai innovációs képességünk
megerősödését szolgálja.
Projektünk keretén belül szervezetünk 2013. július 23. napján a munkaerő-
piaci szolgáltató tevékenységre az ISO 9001:2009 szabvány alapján
sikeres tanúsító eljáráson vett részt. A tanúsító cég, a szentendrei EMITÜV
SÜD Kft. tanúsítja, hogy szervezetünk a munkaerő-piaci szolgáltatás
nyújtása érvényességi területre vonatkozóan minőségirányítási rendszert
vezetett be és alkalmaz. Az audit során bizonyítást nyert, hogy a rendszer
megfelel az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány követelményeinek. Aszabvány
alkalmazása során társaságunk munkaerő-piaci szolgáltató tevékenysége
a középpontba került, hiszen világosan meghatározott hatáskörök,
feladatkörök, átlátható folyamatok segítik munkatársainkat tevékenységeik
végrehajtásában, mely döntő mértékben hozzájárul a motiváció
fenntartásához. A minőségirányítási rendszer alkalmazásával célunk a folyamatok
szabályozottsága, felügyelete, továbbfejlesztése, mely a működés
hatékonyságát, a szervezet eredményességét mutatja.
A program során a civil szervezetekkel való együttműködés erősítése
céljából 4 partnerség rendezvény, illetve a versenyszféra képviselőivel
való együttműködés erősítése céljából szintén 4 rendezvény került
megrendezésre. A szervezetünknél dolgozó mentorok havi 6 óra jogi,
adósságkezelési, életvezetési, munkaszervezési, hatékonyságnövelési
tanácsadásban részesültek, ezzel is fejlesztve, segítve munkájukat.
Továbbá elkészült szervezetünk diagnózisa és helyzetképe, a szervezeti
kapacitások és potenciálok felmérésre kerültek, ez alapján pedig
kidolgozásra került a szervezetfejlesztési terv, valamint adatbázis- és
honlapfejlesztés is történt.
Projektünk 2013. augusztus 31. napján zárul.
SAJTÓKÖZLEMÉNY
A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési
Nonprofit Kft. az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás
Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Minőségi
szemlélettel és hatékonysággal a munkaerő-piaci szolgáltatások alkalmazása
során” című, TÁMOP-2.6.2-12/1-2012-0075 jelű pályázatát
a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóságának vezetője 2012.
december 14. napján 8.000.000 Ft összegű támogatásra (100%) érdemesnek
ítéltre. A projekt 2013. január 1. napjától 2013. augusztus 31.
napjáig tart. A projekt az Európai Unió támogatásával és az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási,
Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft.
Cím: 8800 Nagykanizsa, Király u. 47.
Telefon: +36 (30) 552-9104,
E-mail: bago.monika@gmail.com
Honlap: www.mentorhalozat.hu,
www.kanizsapaktum.hu
A támogatási összeg felhasználásával célunk a Nyugat-dunántúli Régióban
a rehabilitációs ellátásokhoz való hozzáférés javítása, a földrajzi és
a szakmai egyenlőtlenségek csökkentése, a rehabilitációs szolgáltatások
infrastruktúrájának és műszerezettségének fejlesztése révén a szolgáltatások
színvonalának javítása, az ambuláns rehabilitációs szolgáltatások
szélesítése, a rehabilitációs szolgáltatók szakmai együttműködéseinek
javítása, a betegút-szervezés kereteinek kialakítása, a beteg-edukációs
anyagok fejlesztése.
A projekt keretében a kórház "B" épületének 2. emeletén működő Pszichiátriai
osztály rehabilitációs részlege újulhat meg, mely bruttó 796 m2
alapterületen a komplex pszichológiai rehabilitációt segítő, akadálymentesített
környezetet eredményez. A beruházás magas színvonalú pszichiátriai
rehabilitációs tevékenység ellátásához kedvező és barátságos környezetet
valósít meg, mely során orvosi műszerek, eszközök, mobiliák is
beszerzésre kerülnek az informatikai háttér fejlesztése mellett.
A projekt keretén belül a Pszichiátriai osztály épületével szomszédos jelenleg
üzemen kívül álló, 3 szintes épület földszintjének egy jelentős részét
is felújítjuk, mely a pszichiátriai rehabilitációs céloknak és alapelveknek
megfelel. Itt végzik majd az osztály rehabilitációs kezeléseit, foglalkozásait
modern, tág tér adta lehetőségek közepett. Kialakításra kerül egy
munkaterápiás szoba, tankonyha, tornaterem, közösségi és kiszolgáló
helyiségek. A korszerű szemléletű fejlesztés megfelel későbbiekben a
nappali ellátási forma feltételeinek is.
A projekt megvalósításának kezdete: 2012. július 1.
A projekt megvalósulásának befejezése: 2014. február 28.
SAJTÓKÖZLEMÉNY
A Kanizsai Dorottya Kórház a Nyugat-dunántúli Regionális Operatív
Program keretében NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 – „Rehabilitációs
szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben"
címmel konzorciumi partnerként 220.477.656 Ft vissza
nem térítendő támogatást kapott.Afejlesztési terület: fekvő és ambuláns
pszichiátriai, addiktológiai rehabilitáció.
További információ:
(93) 502-000, (93) 502-086
honlap: www.nkkorhaz.hu
kapcsolattartó:
Szakajda Szilvia stratégiai referens
2013.09.01. Vasárnap 08:00 – 13:00 Kiskanizsa, Sarlós Boldogasszony
Plébánia Templom tér 2. 2013.09.06. Péntek 13:00 – 18:00 Dödöllefesztivál.
2013.09.07. Szombat 14:30 – 18:30 Dödöllefesztivál.
Véradások időpontjai
Magyar Vöröskereszt
Kanizsa 2013. augusztus 29. – Hirdetés 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Az elmúlt időszakban a Közterület-felügyeltre érkező szabályszegésekkel (hulladék
vagy avar égetés, hulladéklerakás, szemetelés) kapcsolatos lakossági bejelentések
azonnali kivizsgálása érdekében az esti órákban is a 0620/8492485
telefonszámon elérhetők lesznek a felügyelők.
Esti ügyelet a Közterület-felügyeletnél
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bérlakásokról
szóló 42/2007. (IX.25.), a Garzonházakról szóló 32/2001.
(VI.27.), valamint a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletéről
szóló 36/1997. (XI.4.) önkormányzati rendelet alapján az alábbi üres önkormányzati
bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
I. Önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkező (csere) ill. nem rendelkező
pályázók részére:
Szociális és költség alapon
1. Nagykanizsa, Csengery u. 19. fsz. 3
2. Nagykanizsa, Csokonai u. 6/A. fsz. 2.
3. Nagykanizsa, Fő u. 8. I. lh. II. em. 15.
4. Nagykanizsa, Városkapu krt. 10/B. IV. em. 15.
5. Nagykanizsa, Fő u. 23. fsz. 8.
6. Nagykanizsa, Csengery u. 14/A. II. em. 6.
7. Nagykanizsa, Babóchay u. 3. fsz. 7.
8. Nagykanizsa, Bartók B. u. 6. II. em. 2.
9. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 9/A. I. em. 9.
10. Nagykanizsa, Csengery u. 36. fsz. 4.
11. Nagykanizsa, Rózsa u. 18/C. IV. em. 14.
12. Nagykanizsa, Fő u. 8. II. lh. II. em. 5.
13. Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 35. IV. lh. II. em. 2.
14. Nagykanizsa, Csengery u. 117/14. fsz. 4.
15. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 9/B. III. em. 18.
II. Garzonházban lévő önkormányzati bérlakások:
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. fsz. 2.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. I. em. 5.
3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 1.
4. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. I. em. 8.
5. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. fsz. 1.
6. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. I. em. 7.
7. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. II. em. 11.
8. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. II. em. 9.
III. Nyugdíjasház
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 7.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2013. szeptember 25. (szerda)
Önkormányzati bérlakások
„Nagykanizsa 2030” - NYDOP-3.1.1/F-13-2013-0003
A konstrukció célja:
A 2014-2020-as programozási időszak stratégiai alapdokumentumaként
definiált Európa 2020 stratégia célul tűzte ki az intelligens,
fenntartható és befogadó Európa megvalósítását. Az EU 2020
stratégia sikeres megvalósításában a városoknak kiemelkedő
szerep jut. Alapelvként fogalmazódik meg, hogy a fenntartható városfejlődés
érdekében olyan integrált stratégiákra van szükség,
melyek célul tűzik ki a várostérségeket érintő gazdasági, környezeti
és társadalmi jellemzőkkel összefüggő problémák kezelését.
A felhívás célja, hogy a városok a már elkészült Integrált
Településfejlesztési Stratégiájukat (ITS) figyelembe véve a
kohéziós politika beavatkozási logikájának tematikus célkitűzései
és beruházási prioritásai mentén fogalmazzák
meg a településük, illetve annak funkcionális térségét
érintő fejlesztési elképzeléseiket a 2014-2020-as időszakra
vonatkozóan.
Tervezett fejlesztés tartalma:
A konstrukció keretében az Integrált Településfejlesztési Stratégiája
teljes körű felülvizsgálata és átdolgozására történik,
mely érdemben hozzájárul a 2014-2020-as programozási időszak
előírásainak megfelelő, stratégiai tervezés érvényesüléséhez,
a területi alapú, integrált megközelítést alkalmazó
komplex programok előkészítéséhez és megvalósításához.
Sajtóközlemény
A Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében kiírásra került a
„Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése” című,
NYDOP-3.1.1/F-13 azonosítószámú pályázat.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. március 11-
én „Nagykanizsa 2030” címmel benyújtotta pályázatát a Nyugat-dunántúli
Fejlesztési Ügynökséghez.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott
„Nagykanizsa 2030" című NYDOP-3.1.1/F-13-
2013-0003 azonosítószámú pályázatát a közreműködő
szervezet 40.000.000 Ft, 100% intenzitású vissza nem térítendő
Európai Uniós támogatásra érdemesnek ítélte.
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
Központi Ügyfélszolgálat
Cím:9700 Szombathely, Kőszsegi u.23.
Telefon:+3694/509-046 Fax:+3694/326-147
E-mail: uszt@westpa.hu, www.ujszechenyiterv.gov.hu
Kanizsa 10 – Vízmű 2013. augusztus 29.
Kanizsa – Vízmű 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. augusztus 29.
Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata a
következő programokkal
várja a gyerekeket és fiatalokat:
TINIPRESS ifjúsági
újságíróklub
2013. szeptember 3-tól
keddenként
Foglalkozások helye:
Pannon Egyetem
MEGVALÓSULT
PROGRAMJAINK:
Testvérvárosi tábor
2013. július 29 – augusztus 4.
A pályázat keretében már a második
nyáron került megrendezésre
Nagykanizsa, Magyarkanizsa,
és Kovászna középiskolás
fiataljai számára a testvérvárosi
tábor Balatonmáriafürdőn.
Az egyhetes programon 60 középiskolás
fiatal vett részt. A tábor célja az
volt, hogy megismerjék egymás kultúráját,
szokásait. A fürdőzés mellett
minden nap szakmai programok is
zajlottak: önismereti tréning, kézműves
foglalkozás, táncház, helytörténeti
vetélkedő, sportversenyek gazdagították
a programok sorát. Kirándulás
keretében Tihany és Balatonfüred nevezetességeit
ismerték meg a külhoni
fiatalok városunk diákjaival együtt. A
legnagyobb sikere a bemutatkozó műsoroknak
és a sok közös kötetlen beszélgetéseknek,
ismerkedéseknek
volt. A táborozó fiatalok szeretnének a
jövőben is találkozni, hiszen a közös
programok, élmények tovább gazdagították,
közelebb hozták egymás kultúráját.
Marics Zsuzsanna
táborvezető
MOZGÁS-TÉR
2012. június 25-től augusztus 29-ig
A Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ sport- és közösségi
programokkal várta a gyerekeket
és fiatalokat a Vívócsarnok
melletti területen.
A résztvevők élménybeszámolói:
„Évek óta járok a vívóhoz, sok haverom
jár ide. Az András bá’-t itt ismertem
meg és elég jó barátok lettünk.
Viktor bá’ tök jó fej! Szeretnék jövőre is
jönni. Jó lenne, ha műfüves pálya lenne
a vívónál.”
„Régóta járunk ide. Jó fej András bá‘
és Viktor bá’. Nagyon szeretek focizni.
Nagyon szeretem nézni a zumbát.
Szeretnék több programot, bubis vizet
és több labdát.”
„Régóta járunk ide. Sok jó dolgot lehet
itt csinálni pl.: focizni, tollasozni, pingpongozni.
A tábor is jó volt, de lehetett
volna jobb. Szeretnék jövőre sok bubis
vizet. És nagyon szeretem a zumbát!”
„5 éve járok ide, mindig jók a programok,
sokat focizunk, de ebben az évben
nem annyit játszottunk, de sokat
pingpongoztunk. Mindig jó, mert sok
dolgot kapunk: labdát, pingpongütőt
és tollast. Jövőre is jövök. Jó lenne, ha
a focipálya itt fel lenne újítva.”
Kanizsa 12 – Hirdetés 2013. augusztus 29.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
Tel./fax: +36/20-849-2341, e-mail: gyorfy.aniko@nagykanizsa.hu,
www.miapalyank.hu, www.ujszechenyiterv.gov.hu
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.,
Tel./fax: +36/20-849-2341
A Mi a pálya? – Jövőnk az ifjúság II. című,
TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0202
Pályázat!
Írd le nyári élményeidet bármilyen
műfajban!
Minimális karakterszám: 3000.
A szerkesztő által közlésre érdemes
írások szerzői részt vehetnek
a Tinipress következő
tanulmányútján. Információ:
Győrfy Anikó 06/20/849-2341.
Beküldés címe:
gyorfy.aniko@nagykanizsa.hu
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. augusztus 29.
Horoszkóp
Olyan jól sikerült kipihennie magát a nyári
szabadsága alatt, hogy elfelejtette minden
mérgét, bosszúságát. Még azt is, hogy kire
haragudott meg az utóbbi időben. Maradjon
ez így még sokáig, családi körben is.
Sok szép és kellemes pillanatot élt át a szabadsága
alatt. Most azonban kissé meg kell húznia
a nadrágszíjat. Csak arra adjon ki pénzt, amire
muszáj, mert közeledik egy újabb dátum, a dödölle
fesztivál, és arra is kell költőpénz.
Sütési, főzési tudományát a környezetében
mindenki elismeri. Most épp itt az ideje,
hogy a nagy nyilvánosság előtt is megmutassa:
mit tud a tűzhely mellett. Bátran nevezzen
be barátaival a dödölle fesztiválra.
Megérzéseivel, ötleteivel egyre nagyobb sikert
arat a környezetében. Párkapcsolatában az
anyagi kérdések megvitatását egyelőre halaszsza
el egy-két héttel, akkor kedvezőbb időszak
mutatkozik e problémák megoldására.
Ha a hosszú, nyári szabadság után nehezen
lendül vissza a hétköznapi tennivalókba, a
kezdő lépések megtételéhez kérjen a párjától
segítséget. Kikapcsolódásként vegyenek részt
a dödölle fesztivál látványos felvonulásán.
A nyári szabadsága alatt nemcsak fürdött,
napozott és pihent, sikerült minden megbeszélést
lebonyolítania ismerőseivel.
Sőt, olyan kéréseit is teljesítette a párja,
amelyeket eddig nem mert felvállalni.
Ha megszemléli a dödölle fesztivál eseményeit,
számíthat rá, hogy régebbi ismerőseivel
is összefut az utcán. Ha nem akarja,
hogy az érzelmi szálak összekuszálják az
életét, siessen át újabb helyszínekre.
Használja ki kedvére a nyár utolsó hetét, élvezze
az augusztus minden szép pillanatát.
Menjen fagyizni a barátnőivel, barátaival, és
ha az időjárás is engedi, napozzon, strandoljon.
Ahétvégén ne a munkára koncentráljon.
A fontos, halaszthatatlan megbeszéléseket
tegye át a hétvégére a barátaival, mert elképzelhető,
hogy éjfélig sem tudnak a végére
jutni egy témának. Amunkájában továbbra is
sikereket könyvelhet el, magának.
Ne keseredjen el, hogy vége van a nyárnak.
Nemcsak a természetben történnek szemmel látható
változások, hanem a környezetében is. Egy
váratlan utazás kellemes perceket okozhat a hétvégén,
de ne gondoljon nagy távolságokra.
Hogyha továbbra sem változtat az életmódján,
egészségi problémái nem tűnnek el
nyomtalanul. Bár fél szavakból is megértik
egymást a családjában, beszélgessenek többet,
mert így könnyebben elérik a céljaikat.
Anyári szabadság után nem könnyű minden
nap korán kelni. Ha a borús idő reggelente a
kedvét szegi, egy hét múlva biztosan feldobódhat
párjával együtt a dödölle fesztivál
eseményein.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége munkaköri
ajánlataival kapcsolatban bővebb felvilágosítást a kirendeltségen
(8800 Nagykanizsa, Fő út 24., Földszinti Információs hirdető táblán)
vagy a www.nyugatrmk.hu honlapon kérhet. Ügyfélfogadási idő:
hétfő - kedd - csütörtök: 8:00 -16:00 óra, péntek: 8:00 - 13:00 óra.
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
Multifokális lencse AKCIÓ 20-30 %
Az akció 2013. szeptember 30-ig érvényes.
TÁRS
VEGYES
ELVESZETT
SZOLGÁLTATÁS
BÉRLET
Kanizsa – Sport/14 Apró 2013. augusztus 29.
Nk-án a Király u. 31-ben 86 m2-es
tetőtéri, igényes lakás saját, zárt parkolóval
és padláshasználattal eladó.
Irányár: 13,2 millió Ft. Tel.: 0630/542-
2272 (7581K)
Teleki utcán négy emeletes házban,
I. emeleten, két szobás, 55 m2-es, egyedi
fűtéses, panel programban részt vett
lakás eladó. Tel.: 0630/566-4510
(7586K)
Nk-án a Nagyváthy utcában kétszobás,
egyedi fűtéses lakás kiadó. Ár:
35000 Ft + rezsi + 1 havi kaució. Tel.:
0670/379-4217 (7593K)
Nyugdíjas kőműves vállalja kemence,
grillsütő építését, illetve egyéb kőműves
munkát. Tel.: 0630-425-4252
(7602K)
Elveszett kisméretű, fekete kandúrunk,
fekete bolhanyakörvvel a nyakán,
három hete a Tungsram környéki
városrészből. A megtalálót jutalomban
részesítjük. Érd.: a Kanizsa Újság
Szerkesztőségének telefonszámán:
06-93-312-305. (7603K)
Horgászbotok, horgászorsók változó
áron eladók. Érd.: 0630-227-3294
(7599K)
Régebbi műszereket, kerámia és
porcelán dísztárgyakat, készleteket
készpénzért vásárolok Nk-án. Tel.:
0630-332-8422. (7604K)
Weber 8601 Saint Gobain perlit bázisú
hőszigetelt vakoló, 17 zsák, áron
alul, valamint 200 db nagyméretű, bontott
tégla eladó. Tel.: 0630-227-3294
(7600K)
55/173/48 fiatalos megjelenésű, egyszerű,
kedves, de komoly gondolkodású,
őszinte, minden téren megbízható
nő, kinek érdeklődési témakörei: asztronómia,
asztrozófia, orvostudomány,
élet- és egészség védelem, állatszeretet,
és hisz a faktum emberileg megmagyarázhatatlan
jelenségeiben. Keresi hasonló
érdeklődésű és tulajdonságú, valóban
őszinte, minden téren valóban megbízható,
kitartó, türelmes, határozott, erős
jellemű férfit. Egyelőre csak barátnak!
Minden testi kontaktus nélkül. Jelige:
„Csak barátság”. (7605K)
INGATLAN
A hétvégén a vízilabdázóknál is
megkezdődik a nagyüzem és Nagykanizsa
idén is otthont ad a
Theodora Magyar Kupa egyik selejtezőcsoportjának,
egészen pontosan
a C jelűnek. A szombati és vasárnapi
játéknapon igazán rangos
mezőnyt láthat vendégül a másodosztályú
Kanizsa VSE legénysége,
hiszen az elmúlt szezon bajnoka, a
ZFEger, ötödikje vagyis a Debreceni
VSE, valamint az OB I-be feljutó
YBL-WPC lesz az ellenfél.
Az Eger színeiben már köszönthetjük
(s a program keretében a
szombaton 17 órakor kezdődő találkozó
előtt a házigazda klub részéről
nem csupán a vízben...) Bedő Krisztiánt,
a nagykanizsai származású,
immár világbajnok centert is.
A májusban huszadik életévét betöltő,
pályafutását Nagykanizsán kezdő
sportoló az egriek színeiben tehát
meg is mérkőzik egykori (nevelőegyesülete)
csapatával, a torna teljes
menetrendje pedig az alábbiak szerint
alakul a kanizsai városi uszodában.
Augusztus 31., szombat: ZFEger
- YBL-WPC 11 óra. Debreceni
VSE - Heat Group Kanizsa
VSE 12.30 óra. YBL-WPC - Debreceni
VSE 15.30. Heat Group Kanizsa
VSE - ZF-Eger 17 óra.
Szeptember 1., vasárnap: Heat
Group Kanizsa VSE - YBL-WPC
10 óra. ZF-Eger - Debreceni VSE
11.30 óra.
P.L.
Vízilabda MK: érkezik a magyar
bajnok a világbajnok kanizsaival
Szinte azzal nem is számoltak
a Kanizsa Sörgyár SE-nél, hogy
férfi asztaliteniszezőik a negyedik
vonalában kiugró eredményt
produkálhatnak, aztán az első
számú csapatuk végül bajnoki
címet ünnepelhetett.
Az NB III Dél-dunántúli csoportjában
első helyen végzett férfi együttes
díjátadójára került sor a közelmúltban,
melynek keretében Cseresnyés
Péter polgármester köszöntője mellett
a Magyar Asztalitenisz Szövetség vezetői:
dr. Stocker Miklós MOATSZfőtitkár,
Lakatos Gyula a szövetség
szakmai vezetője és Jónyer István
többszörös világbajnok adhatták át az
aranyérmeket a kanizsai ping-pongos
legénység tagjainak.
– Maradjunk annyiban, egyáltalán
nem az elsőségben gondolkodtunk,
sokkal inkább abban, hogy tehetséges
fiataljaink az NB-s mezőnyben
tovább fejlődhessenek, még jobbak
legyenek – fogalmazott Jakabfi Imre,
a KSSE elnöke. – Melléjük igazoltunk
rutinos játékosokat, Berdár
Norbertet Kaposvárról és Szuhanyik
Józsefet Pécsről, akik tapasztalatukkal
valóban sokat segítettek.
– Hogyan lehet értékelni a fiatalok
teljesítményét a bajnoki aranyérem
fényében?
– Ha már róluk külön szót ejtünk,
igazi erősítésnek tekintettük, hogy a
Testnevelési Egyetemen elsőéves
Horváth Dávid visszatért, mellette
Gyöngyösi Áron, Szerdahelyi Péter
és Fodor Kristóf is mind érettebb játékkal
rukkolt elő és Szőllősi Márkot
se felejtsük ki a sorból. Miután az első
félév várakozáson felülire sikeredett,
ezt meg fokozni is tudták,
hiszen tavasszal indult be igazán a
gépezet. Ahúsz forduló során három
döntetlen mellett a többi mérkőzést
megnyerték a srácok.
– Milyen célokkal vág neki a
KSSE I az NB II-nek?
– Mint az már ismert, mindenképpen
indulunk a felsőbb osztályban, s
ott sem szeretnénk alább adni, vagyis
megcélozzuk a bajnoki címet!
– Lesznek új igazolások?
– A csapat együtt marad, de egy
visszatérőnk idén is lesz, hiszen
Kahotek Kristóf ismét nálunk ragad
ütőt. Mindenesetre bízom a fiúkban,
hiszen az elmúlt szezonban már bizonyítottak,
most erre számukra itt
lesz az újabb lehetőség.
P.L.
A világbajnok Jónyer is köszöntötte őket
Hét kupával
Remekeltek a kanizsai amatőr
teniszezők Kaposváron. A Patard
Ágota, Kovács Nándor, Nagy Csaba
trió összesen 7 serleggel tért
haza a somogyi megyeszékhelyen
megrendezett Hotel Dorottya Kupáról.
Két kanizsai végső siker is
született, vegyes párosban Patard
Ágota (Provins TC) és Nagy Csaba
(Röpte TC) diadalmaskodott,
senior férfi párosban Kovács Nándor
(Energia SE) boglári társával
nyert és ezen kívül még két harmadik
helyet is szerzett, az egyiket
Nagy Csabával párban. Női egyéniben
Patard Ágota lett második.
Kanizsa 2013. augusztus 29. – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
XXIII. ZALAI NEMZETKÖZI
MűVÉSZTELEPEK
ZÁRÓKIÁLLÍTÁSA
Szervezők: Zaláért Egyesület, Együtt a Jövőért
Egyesület. Házigazda: Kanizsai Kulturális
Központ. Megtekinthető: szeptember 6-ig.
A MAGYAR FOTOGRÁFIA
NAPJA
„Nagykanizsa a mi városunk” – a Kanizsa
Fotóklub alkotóinak kiállítása. Megtekinthető:
szeptember 20-ig.
Szeptember 1. 19.30 óra - Felsővárosi
Templom
KOLLONAY ZOLTÁN ORGONÁS
ZENESZERZőI ESTJE
Közreműködik: Vámosi Péter harsonaművész
(Németország). Belépődíj: felnőtt:
1000 Ft; diák, nyugdíjas 500 Ft. Jegyek a
HSMK-ban és az előadás előtt a helyszínen
válthatók.
Szeptember 2. 16 óra
NEUROLÓGIAI BETEGSÉGEK
– Dr. Németh László, a neurológiai osztály
osztályvezető főorvosa előadása.
Szervező: a Szívbetegekért Egyesület.
Szeptember 6., 20.. 10.15 óra
KEREKÍTő – mondókás félóra 0-3
éveseknek. Vezeti: Vajda Margit zenepedagógus
(0630/6160-847). Részvételi
díj: 700 Ft/család.
Szeptember 6-7.
10. KANIZSAI BOR- ÉS
DÖDÖLLE FESZTIVÁL
Részletes program a szórólapokon, plakátokon
és a www.kanizsaikultura.hu honlapon.
Szeptember 6. 9-17 óra
KLÍMAKONFERENCIA
A KÉT ZARÁNDOK - kiállítás Sass
Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet
Indiában festett alkotásaiból. Megtekinthető:
szeptember 30-ig.
TÁJAK, KOROK - Z. Soós István kiállítása.
Megtekinthető: szeptember 30-ig.
Szeptember 5. 17 óra
„HER STORY” – Zaneta Gelevska
Veljanovska macedón képzőművész kiállítása.
Megtekinthető: szeptember 28-ig.
Augusztus 31. 18 óra
UNIVERZUM KIS KERETBEN
A néphagyomány által megőrzött motívumkincs
átörökítése a 21. század díszítőművészetébe.
KUSTÁR ZSUZSA ÉLETMű-
VÉT BEMUTATÓ KIÁLLÍTÁS
Köszöntőt mond: Cseresnyés Péter,
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
polgármestere. Megtekinthető: október
31-ig.
ARANYKOR
Nagykanizsa a dualizmus korában -
fotókiállítás
Megtekinthető: szeptember 30-ig
Szeptember 8. 18 óra
CSÍK ZENEKAR KONCERT
Közreműködik: Lovasi András
Belépődíj: elővételben 2 500 Ft,
koncert napján 3 200 Ft
A szerbiai
Zrenjanin (a
vajdasági Nagybecskerek)
városában
rendezték
a kadett birkózó világbajnokságot,
melyen három kanizsai
sportoló is érdekelt volt a
szabadfogásúaknál Egyed Zsanett,
Egyed Balázs, valamint Németh
Márton személyében.
Nos, a júniusi Eb után, mely egy
ötödik és hetedik helyet is tartogatott
a dél-zalai trió számára, lehettek
reményeink, elsősorban persze
Egyed Zsanett esetében, aki kontinensviadalon
kétszer is volt már a
dobogó közelében. Ezúttal azonban
gyorsan elszálltak az álmok,
hiszen rögtön az 52 kg nyolcaddöntőjében
búcsúzott a finn Jenna
Sihtolával szemben. Zsanett sorsolása
amúgy sem volt egyszerű, hiszen
az ő ágán volt az idei Ebgyőztes
és a súlycsoport tavalyi világbajnoka.
A jobbára ázsiaiak
uralta mezőnyben a japán Maju
Mukaida szerezte meg a győzelmet.
A 42 kg-os fiúk mezőnyében
Németh Márton lépett szőnyegre
és ő is kikapott első ellenfelétől, az
azeri Faruk Alijevtől. Itt a végső
győzelmet szintén egy japán, Rijo
Matsui szerezte meg.
Hogy azért a dél-zalaiak a válogatottban
ne sikerélmény nélkül
zárjanak, arról a 46 kg-ban birkózó
Egyed Balázs gondoskodott. A
nyolc közé kerülésért ugyanis
nyert az amerikai Devin Brown ellen,
így következhetett az iráni
Kheyrollah Ghahramani, aki már
aztán jobbnak bizonyult a KBSE
versenyzőjénél. Végül a súlycsoport
világbajnoka a kazah Darhan
Kalkenov lett, Egyed 11.-ként zárt.
Alighogy lezajlott az ifjúsági birkózó
világbajnokság Szerbiában, a
nagykanizsai trénernek, Szatmári
Zsoltnak már itt az újabb feladat: a
korosztályos női válogatott melletti
munkája után készülhet a következő
nagy világeseményre.
A budapesti felnőtt világbajnokságon
ugyanis másodedzőként segítheti
a női csapatot a Kanizsai
Birkózó Sportegyesület edzője. A
szakember hétfőn hajnalban érkezett
haza a szerbektől, délután pedig
már a felnőtt női válogatottnál
volt Dunavarsányban és marad is
velük egészen szombatig. A vbnek
a magyar főváros egyébként
szeptember 16-22. között ad otthont.
Néhány gondolat erejéig azért
még visszatértünk a vajdasági
Zrenjaninban történtekre a trénerrel,
elsősorban persze a világeseményeken
már rutinosnak számító
kanizsai birkózó, Egyed Zsanett
teljesítményével kapcsolatban.
– Ha azt mondom, nem volt túlzottan
jókedvű a nők 52 kg-os mezőnyének
küzdelmei után, akkor nagyon
finoman fogalmaztam –
mondta Szatmári Zsolt. – Egyszerűen
mintha azt kellene tudomásul
vennünk, hogy egy bizonyos szinten
túl a versenyzés nem megy neki.
Persze ez nem egyedi helyzet,
vannak ilyen lelkületű sportolók,
nem is kevesen, még ha ezt sokszor
nagyon is nehéz tudomásul
venni. De egyelőre még ne könyveljük
el abszolút reménytelennek
a helyzetet, hiszen mégiscsak egy
kétszeres korcsoportos Eb-5. helyezett
birkózóról van szó.
– Jövőre már más korcsoportba,
a juniorok közé kerül Zsanett, s
igazán ott derülhet ki, hogyan alakul
további sportpályafutása, viszont
most érthetően nem a legboldogabb
pillanatokat éljük át. Tény,
az élsportolói lét kőkemény lelkületet
is követel. Innentől számolva,
van még körülbelül versenyzőmnek
három éve arra, hogy a felfogásán
változtasson. Egy biztos,
természetesen azon leszünk, hogy
a fordulat be is következzen.
Ezen tréneri szavak arra utalnak,
csüggedésnek nincs helye a kanizsai
birkózók műhelyében.
– Azt tudomásul kell venni, én
edzőként nem tudok a sportoló helyett
birkózni, valamint a mi
sportágunkban sok mindennek
kell teljesülnie ahhoz, hogy legyen
eredmény. Ha már egy valami
is hiányzik, akkor tényleg sok
a szenvedés. Ráadásul amíg Zsanett
birkózik, nekem kötelességem
támogatni és úgy vélem, kanizsai
léptékkel mérve sportolómnak
nincs oka a szégyenkezésre,
hiszen remek eredményekkel is
büszkélkedhet.
Polgár László
Egyed(i) győzelem az ifjúsági vb-n
Új korcsoport,
lehetőség a
változtatásra?
Műszer Automatika FC
Napred (6.) – Nagykanizsai LE
(11.) 2-2 (1-0). Megyei labdarúgó
I. osztály, 2. forduló. Tótszentmárton,
150 néző. Vezette: Bors
(Horváth B., Stárics). G.: Grudics
(27.), Orbán (87.), illetve
Schuller (63.), Völgyi D. (91.)
NLE: Gyulai A. - Hollender,
Mulasics, Schuller, Völgyi D.,
Molnár M. (Gyuranecz, 63.), Anger
(Lőrincz P., 80.), Turóczi, Szép D.
(Zsirai A., 46.), Szabó I., Kovács P.
Vezetőedző: Visnovics László.
A hazaiak gyorsan léptek arra,
hogy az NLE ezúttal a kétcsatáros
játékot vállalta fel, de ez nem jelentette
azt, hogy állóháború zajlott
a pályán, lévén a vendégek
igyekeztek a fellépő Schuller Ferencet
is gyakran „foglalkoztatni”
a bal oldalon.
Akkor persze még kevés sikerrel,
ugyanakkor az által, hogy a hazaiak
is a nyílt sisakos játékot erőltették,
volt a találkozónak dinamikája. A
kemény összecsapásokkal is tarkított
meccsen a Napred szerzett vezetést
Grudics Kristóf révén (1-0).
Bánhatták utána, hogy többször
nem tudtak a kapuba találni, hiszen
a második játékrészben csak bejött a
próbálkozása Schullernek: egy, a
jobb oldalról átkerülő labdát vágott
kapásból, 18 méterről a hálóba.
(Ahogy a találkozó után a labdarúgó
fogalmazott szerényen: „Egyszer
azért nekem is összejött...”). Ahogy
aztán haladt előre a játékidő, a pályán
lévők úgy fáradtak, egyre több
lett a fölösleges szöveg, feleselés
(sokszor persze a kispadoknál is...),
s a döntetlenszagú, de továbbra is
nyílt találkozó a 87. percben eldőlni
látszott, amikor az egykori „NTE-s”
Orbán Imre ismét a vendéglátóknak
szerzett vezetést (2-1). Ezzel azonban
még nem volt vége, mivel az
addig többször is kritizált Völgyi
Dávid a kilencven perc letelte után
egalizált egy okos fejessel (2-2).
P.L.
Az első ponttal, gólokkal
Kanizsa 16 – Hirdetés 2013. augusztus 29.
START Oktatási Kft. (NyT: 20-0193-04, AL: 026)
Nagykanizsa, Arany János u. 8.
Tel.: 0693/325-973, 0630/435-1875
www.startoktatas.eu
SZEMÉLYGÉPKOCSI
tantermi képzés
Szeptember 7-én 08:00 óra (Sz-V: 8.00-12.00),
Szeptember 11-én 16:00 óra (H-Sz-P: 16.00-20.00),
vagy válaszd e-learning képzésünket
vagy a kettőt együtt!
GKI fuvarozó, autóbuszvezető
ADR tanfolyam
Jelentkezési határidő:
09.11 (szerda) 12.00 óra
Vizsga: 09.21 (szombat) 9.00 óra
2 . 2 0 0 F t / g y a k o r l a t i ó r a
NAGYKANIZSA - TESCO mellett
augusztus 28 -tól – szeptember 01- ig.
ISKOLAKEZDÉSI AKCIÓ: szerdán és csütörtökön minden belépő
1000 Ft/fő. Előadások időpontjai: szerda, csütörtök, péntek: 19.00 óra.
Szombat: 16.00 és 19.00 óra. Vasárnap: 11.00 óra.