Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
8.67 MB
2020-12-17 09:19:09
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
224
608
Rövid leírás | Teljes leírás (506.94 KB)

Kanizsa 2013. 032-036. szám október

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XXV. évfolyam 32. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2013. október 3. Kanizsa
Befejeződtek a csatornahálózat
és szennyvíztisztító telep kivitelezési
munkálatai Nagykanizsa
érintett városrészeiben valamint
12 környező községében. A
már elkészült létesítményeket –
több hónapos próbaüzem után –
pénteken adták át Magyarszentmiklóson
a lakosságnak és a települések
vezetőinek.
Az ünnepélyes avatáson Horváth
Zoltán, Magyarszentmiklós
első embere örömmel üdvözölte a
beruházást, melynek jóvoltából a
falu infrastruktúrája teljessé vált.
Majd Tóth Nándor, a Nagykanizsai
Regionális Szennyvíztársulás
elnöke összegezte az elmúlt
időszakban az érintett településeken
megvalósított munkafolyamatokat.
Elmondta, a kivitelezés
889 napot vett igénybe, és a 11.1
milliárd forint összköltségű projekt
részét képezi még a nagykanizsai
szennyvíztelep jelenleg is
zajló rekonstrukciója, illetve a
város csatornarendszerének korszerűsítése.
– Az imént átadott szakasz pedig
4 milliárd forintból épült meg.
A kivitelező Szabadics Zrt. és a
Közgép Zrt. alkotta SZK Kanizsa
Konzorcium a csatornahálózat bővítése
során több mint 43 kilométernyi
gerincvezetéket fektetett le,
a házi bekötéseket szolgáló csővezeték
össz-hosszúsága közel 27
km – ezek 2738 háztartás rákötését
teszik lehetővé a csatornahálózatra.
A megépült nyomóvezetékhálózat
pedig 56 km-nél is hoszszabb,
valamint a munkálatokat
végző vállalkozásoknak még 27
átemelő-állomást is meg kellett
építeniük – hangsúlyozta Tóth
Nándor. Ahogy azt is, hogy a beruházás
71 %-át az EU Kohéziós
Alapja biztosította, majdnem 13
%-kal járult hozzá a magyar állam
(folytatás a 2. oldalon)
Finiséhez ért a szennyvíz-beruházás
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Dobri Katalin (+3630-640-8515). Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47.
földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel:
Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője.
Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-
6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
Kanizsa – 2 Kitekintő 2013. október 3.
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
(folytatás a címlapról)
és közel 16 % volt a települések
önrésze, amely azonban a kivitelezés
során csökkent, mivel az állam
a falvak/településrészek saját
hozzájárulásának nagy részét átvállalta.
A csatornahasználat díjai
pedig azonosak lesznek azzal az
összeggel, amit a nagykanizsai lakosok
fizetnek – szögezte le a
szennyvíztársulás elnöke.
Cseresnyés Péter, városunk polgármestere
beszédében arra hívta
fel az emberek figyelmét, hogy
Nagykanizsa térségi szerepet kíván
betölteni, amely felelősséggel
is jár – ehhez pedig elengedhetetlen,
hogy – amint a projekt kapcsán
is látszik – komolyan és ténylegesen
együttműködjön a környező
településekkel.
– Ennek egyik bizonyítéka az
is, hogy kitartó munkával sikerült
elérnünk, a települések önrészére
(amely egyébként követelménye
volt a beruházásnak)
jelentős támogatást kapjunk – az
önerő alapnak köszönhetően sok
százmillió forintos „gondoktól”
szabadultak meg az érintett önkormányzatok.
S nem elhanyagolható
az sem, hogy a kivitelezési
munkálat több száz embernek
biztosítottak munkát, ezáltal
megélhetést – emelte ki Cseresnyés
Péter.
Kovács Tamás, a Szabadics Zrt.
vezérigazgatója az ünnepségen rávilágított
a beruházás nagyságrendjére,
illetve köszönetét fejezte
ki – jelképesen egy ásóval – a
résztvevő települések polgármestereinek,
a munkafolyamatokban
szintén érintett másik cég képviselőinek,
és a tervező mérnöki gárdának.
A kanizsai lakosok számára
pedig jó hír – mint az eseményen
rendelkezésünkre bocsátott
sajtóközleményből kiderül -
hogy városunkban a csatornaépítési,
bővítési és rekonstrukciós
munkákkal már júniusban
végeztek (ekkor megtörtént a
műszaki átadás-átvételi eljárás
is) így megkezdődött az úthelyreállítás
is, amik – várhatóan
– október végéig befejeződnek.
A szennyvíztisztító telep
építési munkálatainak – gyakorlatilag
– szintén végéhez értek,
ugyanis már júliustól zajlik
az egy éves próbaüzem.
Kanizsa
Pasi Tuominen, a Finn Köztársaság
rendkívüli és meghatalmazott
nagykövete látogatott
Nagykanizsára, ahol városunk
polgármestere, Cseresnyés Péter
köszöntötte.
Pasi Tuominen 2007-től vezetője
a finn Külügyminisztérium konzuli
osztályának. Korábban több
pozícióban is dolgozott a minisztériumban,
így a politikai, a kereskedelempolitikai,
a jogi osztályon,
államtitkári tanácsadóként, valamint
a stockholmi finn nagykövetségen.
A budapesti nagykövetség
vezetését 2012 szeptemberében
vette át.
– Az elmúlt években a Finn
Nagykövetség és városunk közt nagyon
jó kapcsolat alakult ki, és ez
többek között a nagykanizsai Magyar
– Finn Egyesületnek köszönhető,
akik rendszeresen ápolják a
baráti kapcsolatot. Reméljük, ez a
kötelék a továbbiakban is megmarad,
és tovább erősödik a két nép
közti kapcsolat – üdvözölte a nagykövetet
Cseresnyés Péter. Majd felidézte,
hogy a korábbi nagykövettel
sokat beszéltek arról, hogyan lehetne
gazdasági kapcsolatokat építeni
Finnország és e térség között.
Ezt követően a polgármester pár
mondatban bemutatta városunkat,
szót ejtve a történelméről, a jó
földrajzi elhelyezkedéséről, a környező
településekkel való kapcsolatáról
és a térségben betöltött szerepéről
is.
A délután folyamán, a belvárosi
sétát követően ellátogattak a nagykanizsai
Ipari Parkba és az Inkubátorházba,
majd Nagyradára mentek,
ahol a Cézár Pincészetbe invitálták
a nagykövetet a Magyar –
Finn Egyesület szervezésében,
melynek elnöke Vincze József.
V.M.
A finn nagykövet látogatott Nagykanizsára
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A versenyszféra és a vállalkozások
biztonságának elősegítését
szorgalmazta az a tudományos
konferencia, amit városunkban
tartottak meg csütörtökön. Az
eseményen országos illetve megyei,
rend-és katasztrófavédelmi
szervezetek elöljárói vázolták
azokat a cselekvési terveket, melyek
– elsősorban – az élénkülő
piaci verseny résztvevőinek kínálnak
fokozottabb komfortérzetet
a jövőben.
Legutóbb 2010-ben szervezett a
Magyar Rendészettudományi Társaság
országos érdeklődésre számot
tartó rendvédelmi tanácskozást
Nagykanizsán „EU-elnökség-
Rendőrség” címmel, melyen védelmi
szervezetek vezetői vettek
részt: ekkor hazánk Európai Uniós
soros elnöksége alatti kötelességeket,
feladatokat ismertették prominens
rendőri vezetők.
Ezúttal pedig a versenyszférában
résztvevők biztonságának
szempontjait vették górcső alá a
konferencia résztvevői. Ennek
megteremtése – mint Dr. Németh
József rendőr alezredes, a Rendőrség
Tudományos Tanácsának
elnöke köszöntőjében rávilágított
– mindenki érdekében áll, az
állami- és magánszektornak
egyaránt. A Rendőrség Tudományos
Tanácsa, a Pannon Egyetem
Nagykanizsai Kampusza és a
Belügyi Tudomány Tanács égisze
alatt lezajlott eseményen elhangzott
továbbá az is, ahhoz,
hogy a vállalkozások és az emberek
biztonságban éljenek közös
gondolkodás és kollektív munka
szükséges az élet minden szegmensében.
– Városunk példáját nézve,
ahol a versenyszféra folyamatosan
bővül, hiszen több új, külföldi
hátterű vállalkozás nyitotta meg
kapuit, a biztonság kulcskérdés,
ahogy az is, hogy – elsősorban – a
lakosok biztonságban érezzék
magukat. Természetesen ehhez
hozzájárul a rendezett, komfortos
környezet is, mely növeli a biztonságérzetet
– mondta üdvözlő
beszédében Cseresnyés Péter.
Nagykanizsa polgármestere – a
konferencia egyik védnökeként –
hangot adott annak a ténynek,
hogy városunk kiváló közbiztonsága
sokak érdeme.
E gondolattal egyetértésben tartotta
meg előadását Dr. Christián
László egyetemi docens is, aki szerint
ez a biztonság nemcsak egy
szervezet munkájának eredménye.
A konferencia további részében
a versenyszféra biztonságának
fenntartásában résztvevő szervezetek
hatékonyságának növelése, a
speciális feladatokra történő eredményes
felkészülés – és az ehhez
kapcsolódó aktualitások – ismertetéséről
taglalták a résztvevők.
Kanizsa
Kulcskérdés a biztonság
Kanizsa – Közösség 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. október 3.
Aki találkozott már a Demokratikus
Roma Vezetők Szövetségének
programjaival, tapasztalhatta,
hogy Nagykanizsán számos
népszerű szakmai programot
és színes roma kulturális
eseményt rendezett meg. Ezek
laikusoknak és hozzáértőknek
egyaránt nagyszerű összejövetelt,
a fiatal tehetségeknek pedig
bemutatkozási, tanulási lehetőséget
nyújt minden esztendőben.
A VI. Országos Roma Fesztivál
megrendezésének kapcsán beszélgettünk
Nagy József Györggyel, a
DRVSZ elnökével.
– Kezdetben mi volt a céljuk az
első fesztivállal, és hogyan változtak
elképzeléseik az évek során?
– A Demokratikus Roma Vezetők
Szövetsége 2002 novemberében
kezdte meg működését annak
az elsődleges célnak a meghatározásával,
hogy tevékenységével
hozzájáruljon az emberi jogok érvényesülésén
keresztül a Dél-Dunántúlon
élő cigányság életkörülményeinek
javításához. A szervezet
folyamatosan bővülő tevékenységgel
képviselte és képviseli
a Magyarországon élő hátrányos
helyzetű, elsősorban roma származású
személyek érdekeit, képzési,
foglalkoztatási és oktatási projektek
megvalósításán keresztül.
E mellet hangsúlyos célként fogalmazódott
meg a roma kulturális
értékek megőrzésének szándéka, a
kultúra fennmaradását, átadását
elősegítő rendezvények, rendezvénysorozatok
megszervezése, lebonyolítása.
Az évek során ez a cél
kibővült azzal a törekvéssel, hogy
az évente megrendezett, nagy sikerrel
lebonyolított kulturális rendezvényeink
hozzájáruljanak a városunkban
élő roma és nem roma lakosok
kölcsönös elfogadásához,
egymás kulturális különbözőségeit
toleráló magatartásához. A különbségek
ugyanis értéket jelentenek,
többféle megoldási lehetőséget vetnek
fel a hétköznapi élet problémáinak
megoldásához. Az öröm és a
nehézség ugyanis minden közösséget
egyformán érint, hogy ki milyen
feloldási és megoldási technikákkal
rendelkezik, az egymás számára
is hasznos mintát jelenthet.
Azene, a tánc, és a fesztiváli hangulat
oldja a társadalmi csoportok
közötti feszültséget, közös érzéseket
hoz felszínre, így elősegíti az ellentétek
feloldását. Rendezvényünk éppen
ezért nem csak a roma lakosságnak
szólt és szól, hanem a többségi
társadalom tagjait is szeretettel vártuk
és várjuk. A közönség soraiban
fiatalok és idősek, romák és nem romák
együtt tapsolnak a fellépő művészeknek,
együtteseknek. Az idei
fesztivál sikerét mutatja, hogy az
esemény helyszínéül szolgáló terem
teljesen megtelt. A fesztivál első felében
szereplő ifjú fellépők még
szárnyaikat próbálgató tehetség-ígéretek,
őket követték azok a fiatalok,
akik már jelentősebb szakmai múlttal,
bemutatkozási lehetőséggel rendelkeztek.
ők már egy olyan felnövekvő
zenész generáció tagjai, akik
az első fesztivál megrendezésének
idején még kicsi gyerekek voltak,
mára pedig tehetséges zenészekké
váltak, akik saját kultúrájukat, identitásukat
közvetítik felénk, nézők felé.
A program második felében léptek
fel azok a nagy múltú, nemzetközi
sikerekkel rendelkező zenészek,
együttesek, akiknek a műsora
a fiatalok számára motivációt, míg a
közönség számára kiemelkedő művészi
élményt jelentettek.
– Felmerül a kérdés: kulturális
rendezvényként vagy fesztiválként
határozható meg a program?
– Jó kérdés. Alapvetően kulturális
rendezvényként indítottuk el
azzal a szándékkal, hogy hagyományt
teremtsünk. Nagy örömünkre
ez sikerült is, hiszen minden
évben megrendeztük, és mára
már fesztivál jellegűvé vált. Olyan
tehetséges, magas művészi színvonalat
képviselő előadók részvételével,
akik már komoly nemzetközi
sikereket tudhatnak maguk mögött.
Másrészt a programjainkat
mindig úgy állítjuk össze, hogy
egész napos tartalmas színes időtöltésre
adjon lehetőséget a résztvevőknek.
Délelőtt mindig szakmai
kihívásokra keresünk megoldásokat,
délután pedig tartalmas
kulturális programokat szervezünk
az érdeklődők számára, vagyis
több programelemből áll a fesztivál,
és pont ez adja meg a különlegességét,
egyediségét. Az érdeklődő
elmegy a délelőtti szakmai konferenciára,
meghallgatja a számára
fontos előadásokat, melyekből értékes
információkat meríthet, míg
a szünetekben összefut rég nem látott
ismerősökkel, barátokkal,
szakemberekkel. Leülnek beszélgetni,
megisznak egy kávét, majd
délután és este a kulturális programok
színes forgatagában mindenki
jól érezheti magát.
– A rendezvény mérete évek óta
dinamikusan növekszik. Mit gondol,
minek köszönhető ez a népszerűség?
– Rendezvényeinken mindig
megtelnek a széksorok, a konferencián
és a művészeti programokon
egyaránt. Azt gondolom, a
népszerűségének alapvetően két
oka van. Az egyik nagyon lényeges
ok, hogy Nagykanizsán egyre
inkább elfogadottá válik a roma/
cigány kultúra, az emberek
nyitottabbak, szeretnének többet
megtudni róla. A másik ok, hogy
számos olyan országosan elismert,
népszerű együttest hívunk meg,
akik valódi vonzerőt jelentenek.
Idén fellépett többek között a Karaván
Família, a Kanizsa Csillagai,
a Rumungro Gipsy Band, a Pécsi
Roma Csillagok, az Igricek együttes,
Eliseba, a pécsi Khelipeske
együttes. Nagyon lényeges a rendezvény
szempontjából a hitelesség
is, ugyanis ha nem bíznának az
emberek bennünk, akkor otthon
maradnának, nem tisztelnék meg
jelenlétükkel az összejövetelünket.
Egyszer sikerülhet teltházas programot
szervezni, a folyamatos népszerűség
azonban csak következetes,
elkötelezett és közösségünk
érdekeit szem előtt tartó munkával
teremthető meg – hangsúlyozta
Nagy József György.
– Az idei fesztivált a Kanizsa
Csillagai együttessel közösen valósították
meg. Mi volt ennek az
oka?
– Évek óta együtt dolgozunk a
Horváth Zoltán által vezetett Kanizsa
Csillagai együttessel. Minden
évben szerepet kaptak a programjainkon,
mert közösségünk kulturális
értékeit évtizedek óta magas
színvonalon közvetítik, erősítik a
fiatalok kulturális identitását, és
nem utolsó sorban a zenén keresztül
hidat építenek a roma/cigány
közösség és a többségi társadalom
között.
Idén összekötöttük eseményeinket,
mert úgy gondoltuk, munkásságuk
példaértékű, és közös ünnepségeink
keretein belül szerettünk
volna tisztelegni tevékenységük
előtt, és megköszönni az elmúlt
20 év munkáját.
B.E.
DRVSZ a kultúraközvetítés szolgálatában
Október 15. a Fehér Bot
Napja. A fehérbot a vakok utcai
közlekedésének közismert
és elengedhetetlen segédeszköze.
A nemzetközi nap célja a
közvélemény figyelmének felhívása
a vakok és a gyengénlátók
sajátos helyzetére, keresve
gondjaik megoldásának lehetőségeit,
a társadalomba való
teljesebb értékű beilleszkedésük
útját. Városunkban is
kapcsolódik rendezvény e naphoz.
A közel 400 tagot számláló Vakok
és Gyengénlátók Zala Megyei
Egyesülete a Fehér Bot Napját október
10-én, csütörtökön 10 órától
tartja a Medgyaszay Házban. A
kulturális műsorral színesített öszszejövetelen
előadások hangzanak
el a különböző segédeszközökről,
valamint alkalmazásukról a gyakorlatban.
Az egész napos rendezvény
az Emberi Erőforrások Minisztériuma
pályázati támogatásával
valósul meg.
Adélutáni segédeszköz bemutatóra
minden érdeklődőt szeretettel
várnak – mondta Molnár Béla, az
egyesület elnöke. A civil szervezet
minden hónapban tart összejövetelt.
November 15-én Zalaegerszegen
tartanak egészség napot, ahol
a betegségmegelőzésről, egészség
megőrzésről és az egészséges táplálkozásról
hallhatnak szakmai
előadást. A december 20-ai karácsonyi
ünnepségük helyszíne
Keszthely lesz, ahol nemcsak szép
műsorral, hanem ajándékkal is köszöntik
a tagokat.
Az egyesület idén tavasztól
együttműködik a Vakok Állami
Intézetével a látássérült személyek
elemi rehabilitációjában.
Szakképzett tiflopedagógus segítségével
az élet minden területén
segítséget kaphatnak a látássérült
emberek: többek között megtanulhatnak
fehérbottal közlekedni,
speciális kommunikációs ismeretekre
tehetnek szert, elsajátíthatják
a segédeszközök napi használatát.
B.E.
Segítséget
kaphatnak az
élet minden
területén
Kanizsa – Közgyűlési 4 sorok 2013. október 3.
Asoros közgyűlést követő közmeghallgatáson
öt városlakó intézett
kérdést Cseresnyés Péter
polgármesterhez.
Ferincz Jenő levélben is megírta
öt kérdését. Arra volt kíváncsi, milyen
haszna volt a városnak abból
a 2011-12-ben kötött 19 tanácsadási
szerződésből, melyért az önkormányzat
kimutatása szerint
több mint 250 millió forintot fizettek
ki. Ennek kapcsán azt is szerette
volna megtudni, hogy a törvény
melyik pontja alapján, és miért
nem minősül ez közérdekű adat
megismerése iránti igénynek. Azt
is meg akarta tudni, miért nem kapott
másolatot a polgármesterrel
folytatott közérdekű beszélgetésének
magnófelvételéről, és írásos
anyagáról. A felek egyenjogúságának
elve alapján őt is megilletné.
Mi a véleménye arról – szólt a polgármesterhez,
amikor Cseresnyés
Péter még alpolgármester volt –
hogy szerinte 2010. június 24-ei
közgyűlés törvénysértő módon,
napirend levezetése közben küldte
el szabadságra Marton István polgármestert.
Szerinte törvénysértő
volt valamennyi döntés, többek
között a Zsigmondy-Széchenyi és
a Cserháti Középiskolák összevonása,
és a főigazgató kinevezése is.
Hogyan lehetséges az – folytatta
Ferincz Jenő –, hogy a kulturális
bizottság úgy szavazott meg Dobri
Noémi egyesülete számára támogatást,
hogy a pénzelosztó kulturális
bizottság tagja az a Dobri Noémi,
aki a pénzt megkapta. Önök
szerint nem összeférhetetlen az,
hogy az elosztási bizottság egyik
tagja önmagának szavaz meg támogatást?
Végül megkérdezte, miért nem
csökkentették még mindig az agglomerációs
csatornahálózat kiépítéséhez
szükséges lakossági önrész
összegével megemelt vízdíjat?
Cseresnyés Péter válaszában
megjegyezte, semmilyen visszaélés
nem történt, minden egyes forint,
ami az önkormányzat számlájára
jött, megvan, és a csatorna-beruházás
még nem fejeződött be.
Értekes Katalin, Palin lakótelep
buszvárója ügyében szólt kritikus
hangnemben a testülethez, mellékelve
egy képet az építményről,
mely szavai szerint közutálat tárgyát
képezi.
Cseresnyés Péter polgármester
válaszában kiemelte, írásban részletesen
tájékoztatják a buszmegálló
kialakításának eddigi fejezeteiről.
„Nem feledkeztünk el a helyzet
megoldásáról. A jelenlegi, és
kritizált buszmegálló félig-meddig
kényszermegoldásként született,
mert csak így lehetett megoldani
azt, hogy az emberek tudjanak
közlekedni a járdán, ne építsék rá
magánterületre, és mégis fedett helyen
tudjanak rossz időben várakozni
az emberek.” A polgármesternek
az volt a kérése, ne a rossz
szándékot, vagy a lustaságot feltételezzék,
mert volt egy olyan helyzet,
amit a jogszabályok betartásával
nehéz volt megoldani. Ígérete
szerint pár hónapon belül megoldódik
a helyzet.
Palotás Tibor, mint mondta, a
városlakók érdekében kérte a képviselők
segítségét. Példaként hozta
fel egy ismerősének esetét, akinek
egy egyhónapos számlatartozása
miatt minden fizetési emlékeztető,
értesítés nélkül, két hónappal később
már egy tatabányai követeléskezelő
cég küldött egy 9500 forintos
számlát, mely tartalmazta
már az 1783 forintos behajtási jutalékot
és a 2540 forint adminisztrációs
díjat is. Véleménye szerint
előzetesen értesíteni kellett volna a
tulajdonost, vagy korlátozni számára
a vízhasználatot.
Alpár Zoltán, a Berzsenyi utca
14/A tízemeletes lakóépület közös
képviselője a jegyzőtől kért tájékoztatást
arról az önkormányzattól
küldött, hulladékszállítással kapcsolatos
levélre, mely azt tartalmazza,
hogy köteles közölni a
gyűjtőedények térfogatát, a begyűjtés
gyakoriságát, valamint a
lakásokba bejelentett személyek
számát. Ennek kapcsán a közös
képviselő azt rótta fel, hogy ha a
társaságnak érvényes szerződése
van a szolgáltatóval, miért kell
most az alapító okiratot bemutatni.
A társasházi törvény alapján nincs
kötelező lakónyilvántartás, csak
abban az esetben, ha a társasház
Szervezeti és Működési Szabályzata
ezt előírja, és a nyilvántartás
vezetésére a közös képviselőt vagy
az intéző bizottság elnökét erre felhatalmazza.
Ilyen nyilvántartás náluk
nincs. A közös képviselőnek
nincs hatósági jogköre ellenőrizni
az ingatlanba bejelentett állandó,
vagy ideiglenesen bejelentett személyeket.
A társaság ilyen adatbázist
nem kezel, ennek nyilvántartása
állami illetve közigazgatási feladat.
Megkérdezte, ki fogja követni
a lakásokba folyamatosan be, illetve
kijelentkező személyeket.
Továbbá azt is megkérdezte, hogy
azon társasházakban, ahol az
SZMSZ nem írja elő a külön tulajdonban
lakók számának nyilvántartását,
azok milyen adatszolgáltatást
kötelesek küldeni.
A válaszban a polgármester elmondta,
még a rezsidíj csökkentés
előtt azon gondolkodtak, hogyan
lehetne igazságosabbá tenni Nagykanizsán
a hulladékszállítást, és
hogyan lehetne mérsékelni a díjakat,
és emiatt született az a gondolat,
hogy meg kellene keresni a közös
képviselőket. A cél az volt, hogyan
lehet a hulladékszállításban
díjat csökkenteni.
A válaszokat 15 napon belül
írásban is megkapja valamennyi
felszólaló.
A legutóbbi soros ülés napirendjei
közt szerepelt az Egyesített
Bölcsőde alapító okiratának
módosítása is.
Az intézményt vezető Körmendi
Viktória szeptemberben a családok
bölcsődei elhelyezési igényeire tekintettel
és a szakemberek egyenlő arányú
terhelése érdekében fordult kérelemmel
az önkormányzathoz, amely
a tagbölcsődék férőhelyszámának
módosítására irányult. Ennek értelmében
a Rózsa Bölcsőde jelenlegi férőhelyszáma
6 fővel csökken, a Meseházé
pedig – amibe jelenleg negyven
gyermek jár- ugyanennyivel nő.
Változnak az intézmény szakmai
programjai is, valamint novembertől
az intézmény elnevezése is. Így
másfél hónap múlva Nagykanizsai
Egyesített Bölcsőde néven látja
majd el – változatlan feltételek
mellett – a gyermekellátását.
A közgyűlésen megszavazták a
Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye
intézményvezetői pályázatának
közzétételére vonatkozó
határozatot, melyet október 8-án
írnak ki és december 31-én terjesztenek
a közgyűlés elé.
Mivel a májusi soros ülésen az
álláshelyre beérkezett pályázatok
elbírálására vonatkozó határozatot
eredménytelennek nyilvánították,
így június 1-től december 31-ig
Horváthné Kápolnás Katalin mentálhigiénés
csoportvezetőt bízták
meg, hogy munkaköre mellett lássa
el az intézményvezetői feladatokat.
A pályázathoz részletes szakmai
önéletrajzot, a képesítést igazoló
okiratokat, illetve a szociális
szakvizsgáról szóló oklevél közjegyző
által hitelesített másolatát
kell csatolni, valamint az előírt
szakmai gyakorlat meglétének hitelt
érdemlő igazolását, az intézmény
vezetésére, fejlesztésére
vonatkozó programját és az erkölcsi
bizonyítványt. A munkakör
betöltéséhez öt év felsőfokú
végzettséget vagy felsőfokú szakmai
képesítést igénylő, a gyermekvédelem,
a szociális ellátás,
az egészségügyi ellátás, illetve a
közoktatás területén betöltött
munkakörben szerzett szakmai
gyakorlat szükséges.
A pályázónak nyilatkoznia kell
arról, hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez, valamint a nyilvános
ülésen történő tárgyalásához
hozzájárul. Szociális szakvizsgával
nem rendelkező pályázónak –
amennyiben nem mentesül letételének
kötelezettsége alól – vállalnia
kell annak a kinevezést követő két
éven belüli megszerzését, valamint
az álláshely elnyerése esetén eleget
kell tennie vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének.
Az intézményvezetőnek a
Nagykanizsa, űrhajós u. 6. szám
alatti 50 férőhelyes Fogyatékkal
Élők Otthona, a 10 férőhelyes Fogyatékkal
Élők Gondozóháza, a 20
férőhelyes Fogyatékkal Élők Napközi
Otthona, valamint a Támogató
Szolgálat színvonalas szakmai
munkájának, gazdálkodásának
szervezését, irányítását, valamint
ellenőrzését kell ellátnia.
Palini buszváróról, hulladékszállításról –
kérdések a közmeghallgatáson
Bölcsődei
névváltozás és
férőhely módosítás
A Fogyatékkal Élők
Integrált Intézményének
vezetői álláspályázata
Kanizsa – Krónika 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. október 3.
A közgyűlésen elfogadták a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat
2014. évi fordulójához történő csatlakozásra
vonatkozó javaslatot.
Az ösztöndíjpályázat rendszere
2000-ben jött létre az Oktatási Minisztérium,
a települési és a megyei
önkormányzati együttműködésével.
Az önkormányzatok számára
a részvétel önkéntes. A megítélt
támogatások tekintetében hat
féléves időtartamra vállal kötelezettséget.
Ez alapján 2013-ban az
Atípusúra több mint egy millió forintot
fizettek ki, és 2014-ben is
körülbelül ennyi várható.
2014-ben a csatlakozás esetén az
eddigi évek tapasztalatai alapján a
B típusú pályázatra körülbelül 10
fő támogatása várható, míg az A típusúra
140. Utóbbinál a támogatás
összegét a felsőoktatási intézményekben
tanuló nagykanizsai fiatalok
szociális helyzete alapján állapítják
meg. Az előzetes kalkulációk
szerint 7,85 millió forint támogatás
várható. Az esetleges eltérések miatt
az önkormányzat a 2014-es
költségvetésében 8 millió elkülönítését
javasolja a pályázat két típusának
jövő évi fordulójára.
Jövő év március 31-en lejár a
Halis István Városi Könyvtár
igazgatójának megbízása, így az
önkormányzatnak pályázatot
kell kiírnia a magasabb vezetői
posztra.
Az ehhez szükséges feltételek
már az előterjesztésben is olvashatóak,
magát a pályázati kiírást pedig
október 15-ig kell közzétenni.
A döntést előkészítő szakmai bizottság
munkájában részt vesz a
kulturális feladatok felelős alpolgármester,
az Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sportbizottság elnöke,
a Közalkalmazotti Tanács vagy
közalkalmazotti megbízott és az
országos könyvtáros szakmai
szervezet egy-egy tagja is. A végső
döntést pedig a közgyűlés hozza
majd meg, várhatóan jövő év
február végi ülésén. Az új igazgató
öt évig, 2019. március 31-ig látja
majd el a bibliotéka vezetését.
B.E. - Sz.Zs. - V.M.
Ismét pályázhatnak
ösztöndíjra
Könyvtárigazgató
kerestetik
A Magyar Kardiológusok Társasága
és a Magyar Nemzeti Szívalapítvány
minden év szeptemberének
utolsó vasárnapján, a Szívünk
Napján felhívja a figyelmet
a szív és érrendszeri megbetegedések
kiemelkedő gyakoriságára,
és bemutatja azokat a hatékony
megelőzési módszereket, amelyeket
a mindennapi életben is lehet
alkalmazni.
Köztudott, a szív és érrendszeri
betegségek több áldozatot szednek
Magyarországon, mint valamenynyi
más betegség, baleset és más
halálok együttesen. A betegségek
jelentős része azonban megelőzhető,
elsősorban egészséges életmóddal.
A Szívbetegekért Egyesület ez
alkalomból egész napos programot
szervezett a HSMK-ban. A
megjelenteket Hegedűs Györgyné,
az egyesület elnöke köszöntötte,
majd Dr. Matoltsy András,
a Kanizsai Dorottya Kórház Belgyógyászati
Osztályának osztályvezető
főorvosa, az egyesület
elnökségi tagja szólt az óvodásokhoz,
és az őket kísérő felnőttekhez.
Beszédében kiemelte,
minden második halálesetet a
szívbetegségek okozzák hazánkban,
azt azonban kevesen tudják,
ezek döntő többségét meg is lehetne
előzni. Ehhez azonban az
kellene, hogy az év minden
egyes napja a szívünk napja legyen,
mert kampányszerűen nem
lehet sikereket elérni, csak céltudatos,
következetes életmódbeli
változásokkal.
A rendhagyó összejövetelen az
egyesület idén külön hangsúlyt
fektetett arra, hogy a legfiatalabb
korosztályt, a gyerekeket is megtanítsák
az egészséges életmódra.
A városvezetés képviseletében
Balogh László, az OKISB elnöke
köszöntötte a megjelenteket, s a
szívről, mint jelképről beszélt nekik
elsősorban. Szívünk egy átlagos
életben 2-3 milliárdot dobban,
és lehet akár szívdobbanással
is mérni az időt. Azt az időt,
amelyből nekik még nagyon sok
van. Azt ajánlotta, kérjék meg az
idősebbeket, szülőket, nagyszülőket,
hogy ne cigarettázzanak, hanem
sportoljanak, mozogjanak, és
táplálkozzanak egészségesen.
Végül Böjti Istvánné vezető
óvónő szavait követően Havasiné
Andrasek Magdolna, a Rozgonyi
Óvoda vezetőjének irányításával
ovis torna következett. Bekapcsolódhattak
kézműves foglalkozásokba,
végül az egészséges táplálkozás
jegyében sokféle gyümölcsöt, finomságot
kóstolhattak meg. A felnőtteket
délutánra várták a szervezők
előadásokkal, egészségügyi
mérésekkel, bemutatókkal és változatos
kulturális programokkal.
B.E.
Szívünk Napja – gyerekekkel, felnőttekkel
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa 6 – Krónika 2013. október 3.
A Nagykanizsai Idősügyi
Kerekasztal másodízben végzett
felmérést az idősek körében végzett
önkéntes munkáról.
Antal Istvánné, zsűri elnök tájékoztatása
szerint 18 idősügyi klub
adta be felmérőlapját, s adott tájékoztatást
arról a sokrétű – elsősorban
sorstársaikat segítő – tevékenységről,
amelyet 2012. október
1-től 2013. szeptember 5-ig végzett.
Kiemelkedő eredményről számoltak
be a Bajcsai Klub, a Szívbetegek
Egyesülete, a Nagyfény
Egyesület, a Honvéd Kaszinó
Hölgyklubja és a Pedagógusok
Klubja tagjai.
Norvégia a Plázában
A Kanizsa Fotóklub és a Kanizsa
Plaza közös együttműködésében
létrejött Kanizsa Fotóklub
Galéria őszi szezonnyitó
tárlatán Horváth Zoltán mutatkozott
be színes és fekete-fehér
képeivel.
Hajók, magas hegyek, sziklás
tájak, vízesés, napsütötte öblök, és
jellegzetes norvég épületek mértani
pontossággal megszerkesztett
kompozíciója Norvégia tájaira kalauzolja
vásárlás közben a látogatókat.
Az egy hónapig látogatható
kiállítást Teleki László, a helyi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
nyitotta meg. Köszöntőt Vámos
Zsolt, a Kanizsa Plaza igazgatója
mondott.
A Magyar Írók Szövetségének
kezdeményezésére 1984-
től minden évben szeptember
21-én ünneplik a Magyar Dráma
Napját, annak emlékére,
hogy 1883-ban ezen a napon
volt Madách Imre Az ember
tragédiája című drámai költeményének
ősbemutatója a
Nemzeti Színházban.
A Magyar Dráma Napját ünnepli
– immár hagyományosan – a
Mező Irodalmi Köre. Ez alkalomból
pénteken a 150 éve született
Bródy Sándorra emlékeztek. Bródy
Sándor (1863-1924) magyar
író, drámaíró és publicista. Hatással
volt többek között Ady Endrére,
Móricz Zsigmondra, Krúdy
Gyulára, Szomory Dezsőre és
Molnár Ferencre is.
Az irodalmi kör tagjai Dónay
Beatrix tanárnő vezetésével Bródy
Sándor: A tanítónő című művéből
adtak elő jeleneteket. A nap célja
az volt, hogy felhívja a figyelmet a
magyar drámairodalom gyöngyszemeire
– tájékoztatta lapunkat
Kincsesné Gerő Jusztina.
A Nagyrécsei Népi Sütő- Főzőasszonyok
egy csoportja az idei
évben is meghívást kapott a "X.
Kóstolja meg Magyarországot"
elnevezésű programra, Nyíregyházára
a Sóstói Múzeumfaluba.
A rendezvényen a nagyrécseiek
dödöllét, paradicsomos húsos répalevest,
lángost és paprikás perecet
készítettek. A szépen feldíszített sátornál
szinte egész nap nagy volt az
érdeklődés a vidéki ízek után.
Kíváncsian figyelték, hogy is
készül el a dödölle, majd a kóstoló
után ismét sorba álltak egy újabb
adagért. A paradicsomos húsos répaleves
üstje mellett is sokan kíváncsiskodtak,
hiszen ezen a vidéken
nem ismert a kerékrépa. Akik
megkóstolták nagy elismeréssel
szóltak róla. A táskákból előkerültek
az edények, hogy az otthon
maradottak is meg tudják kóstolni
ezt a különleges ételt.
– Ezúton is szeretnénk köszönetet
mondani a meghívásért, valamint
a Múzeumfalu dolgozóinak a
kedves fogadtatásért – mondta Salamon
Lászlóné.
„Meseszerű, múlt vagy jövőbéli
alkotások?” Erre a kérdésre
is megtalálhatják a választ
mindazok, akik megcsodálják
Szőke Péter Jakab festményeit a
Palini Általános Iskola galériájában.
Azokat az élénk színvilágú
képeket, melyekbe a fiatal,
útkereső alkotó belecsempészte
sajátos, „jakabi” mágiáját.
Amely nem más, mint a művész
lelki ereje, amit ecsetvonásai jóvoltából
a munkáin is felfedezhetünk.
Érdekes világ ez a Szőke Péter
Jakabi dimenzió: elsősorban
azért, mert elrepít a saját „üveghegyén”
túlra, így olyan távoli helyekre
utazhatsz képei segítségével,
ahol – ha máskor nem, gyermekkorodban
– már biztosan jártál.
Ez pedig a mesék szépsége, a
legendák és a talányok végeláthatatlan
labirintusa, melyben „szerencsét
próbálhat”, az „ezerarcú
lány”, a „több lelkű” férfi – akár a
csillagos ég alatt, akár a perzselő
nap forróságában. A fővárosban
élő Szőke Péter Jakab festményei
habár sokféleképpen értelmezhetőek,
egy dolog azonban biztos:
élet van bennünk, mégpedig olyan
vitalitás, ami valóban csak egy fiatal,
szárnybontogató alkotó munkáiban
lelhető fel. Így szín-és formavilága
közel áll a jövő generációhoz
is, ezért a Palini Általános Iskolások
örömmel fedezték fel a
„jakabi” festmény-meséket a tárlat
szerdai ünnepélyes megnyitóján,
ahol Péntek Lászlóné igazgatóhelyettes
mondott köszöntő beszédet.
Majd az intézmény diákjai mutatták
be „saját” meséjüket: Lázár Ervin
Négyszögletű Kerek Erdeje,
Dömdödöm és társai igazán illettek
abba a fantáziálás határait súroló
légkörbe, ami – a festményeknek
köszönhetően – belengte az iskola
auláját. A Kendlimajori Ludvig
Nemzetközi Művésztelep látogatói
körében ismert, elismert és
közkedvelt Szőke Péter Jakab
munkásságát Lengyák István galériavezető
pedagógus méltatta. Beszédében
a líra és a költészet nyelvét
segítségül hívva elmondta, milyenek
lehetnek egy 21. századi alkotó
álmai, amiket a művész valóra
is váltott – ennek ékes bizonyítékai
a kiállított festmények. Majd
Szőke Péter Jakab szólt az intézmény
diákjaihoz, akiket – a maga
„bohókás” módján – biztatott rajzolásra,
festésre: „Ugyanúgy,
ahogy ti, én is festőnek születtem…
A ZöldSzempont Iroda által
kiírt névadó pályázaton a Miklósfai
Általános Iskola ÖKO
szakkörének tagjai 12 névvel pályáztak.
Közülük Veres Lázár
Vilmos I. díjas lett az „ÖKOSZEM”
név javaslatával.
Nyereménye egy családi belépő
a Kerecseny-Réti tanyára – tudtuk
meg Szmodics Józsefnétől, az intézmény
vezetőjétől.
Szinte egymást érik majd a
színházi előadások, koncertek és
a különböző rendezvények az elkövetkezendő
időszakban a Kanizsai
Kulturális Központ
(KKK) intézményeiben.
Az őszi-téli program kavalkád
kapcsán tartott sajtótájékoztatón
Farkas Tibor elmondta, az eseménypaletta
összeállításakor igyekeztek
minden korosztály igényéhez,
érdeklődési köréhez igazodni.
– Színházba a gyermekeket, középiskolás
korú fiatalokat és felnőtteket
egyaránt várjuk. A legkisebbeket
mesejátékokkal, a fiatalokat
musicaldarabokkal invitáljuk
a Hevesi Sándor Művelődési Központba.
Az idősebb korosztály pedig
15 előadás közül választhat. A
Hevesi-, Rátkai- vagy Bródy-bérletet
váltók 5-5 színdarabot tekinthetnek
meg – vázolta a KKK igazgatója,
hozzátéve: a bérlet árak – a
Hevesit kivéve, amely drágult –
változatlanok maradtak.
A helyi közönség körében népszerű
színtársulatok is pódiumra
lépnek, ám városunkba látogatnak
a Nemzeti Színház művészei is.
Önkéntes munka
az idősek körében
Magyar Dráma Napja
a Mezőben
Nagyrécsei ízekkel
Nyíregyházán
Mesék a lányról,
a fiúról és az álmok
világáról
Miklósfai diák
elsődíjas lett
a névadó versenyen
Kulturális
programdömping
Többek között Reviczky Gáborral,
Kern Andrással, Hernádi Judittal,
Kulka Jánossal, Trokán Péterrel,
Bánfalvy Ágival, Koltai Róberttel
és Galla Miklóssal is találkozhatnak
a színházba járók. Vígjátékok,
musicalek egyaránt szerepelnek az
előadások repertoárjában, csakúgy,
mint komoly hangvételű darabok
– ismertette Kovácsné Mikola
Mária, a HSMK intézményegység
vezetője.
Ám nemcsak a színházszeretőközönségnek
kínál tartalmas és értékes
órákat a KKK őszi-téli évada,
hanem a zenekedvelőknek is. A
november 8-9 én tartandó, immár
40 éves Kanizsa Nemzetközi Jazzés
Világzenei Fesztiválon a műfaj
„krémjei” adnak koncertet a Hevesi
Sándor Művelődési Központban.
A Filharmónia Bérlet jóvoltából
pedig komolyzenei hangversenyeket,
modern- és népzenés műveket
hallgathat meg a nagyérdemű.
Folytatódik a nyáron megkezdett
Kanizsa Kulturális Kincsei tehetségkutató
verseny is, ezúttal a
18 éven felüliek mutathatják meg
a nyilvánosság előtt, miben tűnnek
ki kortársaik közül. A Medgyaszay
Házban október 17-18-án
tartandó döntőre még várják a jelentkezőket
– emelte ki Farkas Tibor,
ahogy azt is, hogy több ízben
klubkoncertek helyszínéül is szolgál
majd a KKK ezen intézményegysége.
Csakúgy, mint a Stand
Up Comedy Estnek, melyen a humor
és a Rádiókabarék nagyágyúi
mellett amatőrök – akár helyi tehetségek
is – felléphetnek. Erről
részleteket a „Humortechnikum”
közösségi oldalán kaphatnak az
érdeklődők.
Szintén a Medgyaszay Házban
önálló estet tart novemberben az
ismert életmódfejlesztő énekesnő,
Bagdi Bella is.
A részletes programokról a
www.kanizsaikultura.hu oldalról
tájékozódhatnak olvasóink.
Kele József és Borsos Beáta, a
Magyarország legszebb kertjei
országos verseny normálkert kategóriás
fődíjasai a Vackor óvodában
fűszer- és növénykertet
telepítettek az óvodás gyermekek
hathatós közreműködésével.
– Az óvoda évek óta kiemelt figyelmet
fordít arra, hogy megismertesse
a gyermekekkel a környező
világot, illetve arra nevelje
őket, hogy szeressék, óvják a természetet
– mondta Lenkovits Szilvia
tagóvoda-vezető. Hozzátette,
az ovisaik aktívan részt vesznek a
környezet formálásában, a növények,
az állatok gondozásában. A
madarakat télen rendszeresen etetik.
Azért döntöttek a kert kialakítása
mellett, hogy a növények fejlődését
is jobban meg tudjuk nekik
mutatni, és tevékenyen kivehessék
a részüket ezekben a folyamatokban.
Ezen túl pedig a
Vackor óvoda beadta pályázatát a
Zöld Óvoda 2013 cím elnyerésére
is.
A kert létrehozásában, melyhez
hasonló minikert a piarista óvodában
már található, az óvodásokon,
Kele Józsefen és Borsos Beátán túl
a szülők és a Zalaerdő Zrt. is részt
vállalt.
B.E. - Sz.Zs. - V.M.
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. október 3. Kanizsa – Krónika 7
A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság
„Időskorúak
bűnmegelőzési kortárssegítő
program”-ot indít annak érdekében,
hogy ajánlásai, információi
minden Zala megyei
szépkorú emberhez eljussanak.
Fő célunk egy folyamatosan
működő, önkéntes hálózat létrehozása,
amely az idősek
problémáit megértve, megfelelő
kommunikációval, a mindennapi
élethelyzeteik során keresi
fel az időseket és adja át a legszükségesebb
prevenciós tanácsokat.
Célkitűzésünk a jogsértések
számának csökkentésén, a
lakosság szubjektív biztonságérzetének
növelésén túl a helyi
közbiztonság erősítése.
A program megvalósításához
olyan önkéntes, nyugdíjas emberek
jelentkezését várjuk, akik
szívesen segítenek nekünk, és
vállalják, hogy egy képzésen
(megfelelő létszámú jelentkező
esetén lakóhelyükön) is részt
vesznek.
A jelentkezéseket 2013. október
10-ig Bükiné Papp Zsuzsanna
rendőr őrnagy asszony,
a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Alosztályának
vezetője az alábbi elérhetőségeken
várja:
Telefon: 06/92/504-379 21-10-es
mellék. Mobil: +36/20/278-4157. Email:
bukinep@zala.police.hu. Levelezési
cím: Zala Megyei Rendőr-
főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság
Bűnmegelőzési Alosztály
(8901 Zalaegerszeg, Balatoni út 4.)
Hetvenkedő
Hatvanasok
figyelem!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Társaságunk veszélyes és elektronikai
hulladékgyűjtési akciót szervez az alábbi időpontokban és
helyszíneken:
Péntek:
1. október 11. 1330-1340 Kisfakos, buszmegálló
2. október 11. 1350-1400 Bagola, buszforduló
3. október 11. 1415-1440 Sánc, posta előtti buszmegálló
4. október 11. 1455-1520 Katonarét, Táncsics tér
5. október 11. 1530-1610 Hevesi u. ABC
6. október 11. 1620-1650 Zemplén u. ABC mögött
7. október 11. 1700-1730 Rózsa u. kispiac
8. október 11. 1740-1810 Kazinczy u.
9. október 11. 1825-1840 Alsótemplom előtti parkoló
Szombat:
10. október 12. 0800-0840 Palin, Szálfa u.
11. október 12. 0850-0920 Napraforgó tér
12. október 12. 0935-1000 Petőfi u.-Honvéd u. sarok
13. október 12. 1130-1215 Kiskanizsa, Templom tér
14. október 12. 1230-1240 Bajcsa, Polgármesteri Hivatal
15. október 12. 1255-1330 Nagyrác utcai (volt) iskola
16. október 12. 1340-1410 HMSK parkoló
17. október 12. 1420-1450 Miklósfa, ABC
18. október 12. 1500-1530 Olaj ABC
Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.
Veszélyes és elektronikai hulladékgyűjtési akció
Fűszer- és növénykert
a Vackor oviban
A mai napon Halász Gábor, a
Helikon Rádió igazgatója és
Péter Árpád felelős szerkesztő
úgy döntött: Zala megye három
adója, a Helikon Rádió
(Keszthely-Nagykanizsa) és a
Helikon Rádió Egerszeg (Zalaegerszeg)
a jövőben nem
játssza Dopeman dalait.
Megítélésünk szerint a rapper
múlt hétvégi akciója túlmegy a
közéleti szerepvállalás demokratikus
normáin. Úgy véljük,
egyetlen közéleti szereplő sem
mutathat olyan példát, amely az
erőszakot és a brutalitást emeli
követhető és elfogadott mintává.
Álláspontunk és döntésünk nem
politikai természetű, kizárólag
az erkölcs és a demokrácia szilárd
talaján állva hoztuk meg.
Zalaegerszeg, 2013. október 1.
Halász Gábor rádióigazgató
Péter Árpád felelős szerkesztő
A Helikon Rádió a
nem játssza
Dopeman dalait
Az EU Kohéziós Alapjának támogatásával tető alá hozott fejlesztés
a Nagykanizsa és térsége szennyvíz-elvezetési agglomeráció
eddig ellátatlan területeit fedi le. Ide tartozik a város korábban
csatornázatlan területei mellett épp egy tucat környékbeli település
– Bocska, Eszteregnye, Fityeház, Fűzvölgy, Homokkomárom,
Hosszúvölgy, Magyarszerdahely, Magyarszentmiklós, Rigyác,
Semjénháza, Szepetnek és Zalaszentbalázs. Rigyácon a fejlesztés
két ütemben zajlott, de ez év augusztusára befejeződött a második
ütem is. A csatornázás valamennyi önkormányzat életében
fontos előrelépést jelent, nemcsak a település komfortja és
az itt lakók életminősége, de a környezetvédelem terén is. A lakosság
több mint 50 százaléka már rá is kötött a rendszerre.
Az ünnepségen elhangzott: a kivitelezési munkálatok, beleértve
a 8 hónapos próbaüzemet is, összesen 889 napot vettek
igénybe. Tóth Nándor, a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás
elnöke elmondta: örömmel nyugtázható, hogy a kivitelezők
határidőre elkészültek, és a próbaüzem minden fennakadás
nélkül lezajlott – így a rendszert nyugodt szívvel lehet átadni
az üzemeltető Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.-nek. Cseresnyés
Péter, Nagykanizsa polgármestere, országgyűlési képviselő
megköszönte a kanizsaiaknak az útfelbontásokkal járó kellemetlenségek
elviselését. Azt mondta: megérte türelmesnek lenni,
mivel a beruházás jelentősen növeli az itt élők komfortját, ráadásul
az építés helyi vállalkozóknak is munkát adott. A kivitelezői
konzorcium képviseletében jelen lévő Kovács Tamás, a
Szabadics Zrt. vezérigazgatója pedig az érintett polgármestereknek,
a társulás elnökének és a projektmenedzsment tagjainak
kis emlékásót adott át.
A kivitelezés teljes költsége egyébként közel négymilliárd forint,
egészen pontosan 3.786.000.000 Ft volt. A beruházás terv szerinti
összköltsége a szennyvíztisztító-telep fejlesztésével és a nagykanizsai
rekonstrukciós munkálatokkal együtt ennél jóval több,
nettó 11,1 milliárd forint. A végleges üzembe helyezési eljárással
megkezdődött a garanciális időszak, melynek hossza 60 hónap.
Ezen időszak alatt van lehetősége a megrendelő Szennyvíztársulásnak
– esetleges hibás teljesítés, nem megfelelő műszaki minőség
kiderülte esetén – a kivitelezővel szemben szavatossági igényt
érvényesíteni.
A beruházás nagyságrendjét jól jellemzik a számok. A 12 település
szennyvíz-elvezetését szolgáló csatornahálózat két ágát kivitelező
SZK Kanizsa Konzorcium az ún. észak-nyugati, valamint délnyugati
régió csatornahálózat bővítése során több mint 43 kilométernyi
gerincvezetéket fektetett le. A házi bekötéseket szolgáló
csővezeték össz-hosszúsága közel 27 kilométer, ezek 2738 háztartás
rákötését teszik lehetővé. A megépült nyomóvezeték-hálózat
pedig 56 kilométernél is hosszabb – ez valamivel több, mint közúton
a Nagykanizsa-Zalaegerszeg közötti távolság. Mindezek mellett
– ahol a terepszint nem teszi lehetővé a szennyvíz gravitációs
úton történő továbbítását – a vállalkozónak 27 átemelő-állomást is
meg kellett építenie, amelyek közül 14 ún. regionális hálózati átemelő.
Nagykanizsa városában a csatornaépítési, bővítési és rekonstrukciós
munkálatokat az S-E Nagykanizsa Konzorcium végezte.
A műszaki átadás-átvételi eljárás még ez év júniusában megtörtént
a városban, és a közlekedési korlátozásokat nehezen viselő
kanizsaiak nem kis örömére elindult az út-helyreállítási munkálatokkal
párhuzamosan zajló 6 hónapos próbaüzem. Várhatóan
október végéig a helyreállítások is befejeződnek. Gyakorlatilag
befejezte az építési munkálatokat a rendszer harmadik elemét
építő kivitelező, a kanizsai szennyvíztisztító telep fejlesztésével
megbízott ESZ-2011 Nagykanizsa Konzorcium is: a júliusi
műszaki átadással ott is az egy esztendeig tartó próbaüzem
vette kezdetét.
8 Kanizsa – Hirdetés 2013. október 3.
Nagykanizsai Regionális
Szennyvíztársulás
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
www.kanizsacsatorna.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
Elkészült Nagykanizsa és környékén
a szennyvizes beruházás – birtokba
adták a régiós létesítményeket
2378 háztartás számára nyílott meg a csatornahálózatra
kötés lehetősége
Megtörtént a létesítmények birtokbaadása, miután 12 érintett
környékbeli településen, valamint Nagykanizsa-Bajcsa és Nagykanizsa-
Korpavár városrészen a kivitelezési munkák befejeztével
sikeresen lezajlott az előírt próbaüzem. A„Nagykanizsa agglomeráció
csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése”
névre hallgató fejlesztési projekt vége felé közeledve a magyarszentmiklósi
közparkban tartottak átadó ünnepséget.
Kanizsa – 2013. október 3. Városháza 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Dátum Gyógyszertár neve, címe telefonszáma Ügyeleti idő
2013. október 1. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/536-610 22:00-06:00
2013. október 2. SZENT GYÖRGY TÁBORHELY U. 4. 93/510-135 22:00-06:00
2013. október 3. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22:00-06:00
2013. október 4. ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 22:00-07:30
2013. október 5. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 20:00-08:00
2013. október 6. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 19:00-06:00
2013. október 7. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 22:00-06:00
2013. október 8. KATONARÉTI TAVASZ U. 26. 93/311-607 22:00-06:00
2013. október 9. KELETI ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 22:00-06:00
2013. október 10. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 22:00-06:00
2013. október 11. REMÉNY GARAY U. 14. 93/314-967 22:00-07:30
2013. október 12. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 20:00-08:00
2013. október 13. SZENT GYÖRGY TÁBORHELY U. 4. 93/510-135 19:00-06:00
2013. október 14. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22:00-06:00
2013. október 15. ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 22:00-06:00
2013. október 16. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 22:00-06:00
2013. október 17. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 22:00-06:00
2013. október 18. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 22:00-07:30
2013. október 19. KATONARÉTI TAVASZ U. 26. 93/311-607 20:00-08:00
2013. október 20. KELETI ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 19:00-06:00
2013. október 21. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 22:00-06:00
2013. október 22. REMÉNY GARAY U. 14. 93/314-967 22:00-06:00
2013. október 23. KELETI ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 08:00-06:00
2013. október 24. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/536-610 22:00-06:00
2013. október 25. SZENT GYÖRGY TÁBORHELY U. 4. 93/510-135 22:00-07:30
2013. október 26. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 20:00-08:00
2013. október 27. ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 19:00-06:00
2013. október 28. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 22:00-06:00
2013. október 29. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 22:00-06:00
2013. október 30. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 22:00-06:00
2013. október 31. KATONARÉTI TAVASZ U. 26. 93/311-607 22:00-06:00
Gyógyszertári ügyelet Nagykanizsán - október
Aradi udvar
10.00 óra Himnusz
􀁆 A Hevesi Sándor Általános Iskola
diákjainak ünnepi műsora.
Közreműködik a Magyar Honvédség
64. Boconádi Szabó József
Logisztikai Ezred
􀁆 Ünnepi beszédet mond: Cseresnyés
Péter polgármester, országgyűlési
képviselő
􀁆 Koszorúzás
􀁆 Szózat
Nagykanizsai Ipari Park
(Garay utca 21.)
􀁆 11.30 óra
A Gábor Áron szobor ünnepélyes
avatása. Közreműködik a Magyar
Honvédség 64. Boconádi
Szabó József Logisztikai Ezred
Székely kert
14.00 óra
􀁆 Hagyományőrző huszárok nyomában
indul a Hevesi Sándor Általános
Iskola és a keleti városrész menete
a Polgári Kanizsáért Alapítvány
szervezésében a Székely kertbe.
􀁆 A nyergestetői szabadságharcosok
emlékfenyvesénél ünnepi
beszédet mond: Dénes Sándor alpolgármester
Kérjük, hogy koszorúzási szándékukat
előzetesen jelezzék a +36 20 849 2310-es
telefonszámon vagy a janzsone.krisztina@
nagykanizsa.hu e-mail címen.
„A szabadság fájának nagy öntözés kellett: vérrel, verítékkel,
keserű könnyekkel. Mert a szabadságot, hazát, nemzeti nagyságot
nem adják ingyen az istenek. Kincsekért kincseket adtunk.”
(Jókai)
Meghívó
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tisztelettel
meghívom Önt és családját 2013. október 4-én (pénteken) az
1848/49. évi forradalom és szabadságharc hősi halottainak tiszteletére
rendezendő megemlékezésére.
Cseresnyés Péter
polgármester
Ünnepi program
„Volt emberek.
Ha nincsenek is, vannak még. Csodák.
Nem téve semmit, nem akarva semmit,
hatnak tovább.”
(Kosztolányi Dezső)
Elment a Bölcsőde
Nagykövete
Nagy tiszteletnek örvendő, a
kisgyermeknevelésért elkötelezett
szakembertől búcsúzunk.
2013. szeptember 27-én, 96
éves korában elhunyt Széchenyi
Lajosné, ezrek Muci
nénije, a nagykanizsai bölcsőde
legidősebb nyugalmazott
nevelője.
Széchényi Lajosné, Muci néni
az iskolai tanulmányainak befejezését
követően kezdte pályáját
a kisgyermekek neveléséért, védelméért
tevékenykedő Országos
Gyermekvédő Liga munkatársaként.
A legtöbb nagykanizsai
az egykori Hamburger bölcsődében
találkozhatott e csodálatos
kisgyermeknevelővel. A
bölcsődék indulásától mindvégig
ott volt megingathatatlan hitével,
szeretetével, sugárzó derűjével.
A szülők, és a pályatársak körében
egyaránt nagy tiszteletnek
örvendő Muci néni elhivatottsága,
embersége, és nyitottsága,
szakmai öröksége nyugdíjba vonulása
után is hatott. 2013-ban a
nagykanizsai bölcsődék történetét
feldolgozó készülő kiadvány
fővédnökeként – a mindenkori
bölcsődei dolgozók nevében – a
Bölcsőde Nagykövete címet
adományozta neki az Egyesített
Bölcsőde intézménye.
Muci nénivel a legbájosabb,
örök mosolyú deputáció érkezik
a Teremtőnk elé. Kedves
Nagykövetünk, mosolyra bíztatónk,
Isten Veled!
A mindenkori bölcsődei dolgozók
nevében búcsúzik a
Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde
vezetése.
Dr. Etler Ottó önkormányzati képviselő
fogadóórát tart 2013. október 7-
én 17 órától a Kőrösi Csoma Sándor
Általános Iskolában.
Dénes Sándor a 12. számú egyéni
választókerület önkormányzati képviselője
minden hónap második csütörtökén
17 órától fogadóórát tart a
Polgármesteri Hivatal Kiskanizsai
Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt.
Flórián tér 30.).
Dr. Károlyi Attila önkormányzati
képviselő fogadóórát tart minden hónap
második szerdáján 17 órától a
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
Sajni József önkormányzati képviselő
fogadóórát tart 2013. október 7-én
(hétfőn) 16 órától 17 óráig a ligetvárosi
óvodában, 17 órától 18 óráig a Vécsey
Általános Iskolában, 18 órától 19
óráig Miklósfán a Mindenki Házában.
E-mail: sajni.jozsef@nagykanizsapmh.
hu.
Szőlősi Márta a 9. számú választókerület
önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden hónap I.
hétfőjén 17,00 órától a Zrínyi Miklós
Általános Iskolában. (Zrínyi M.
u. 38.). Tel.: 30/301-8185, e-mail:
szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@
hotmail.com.
Tóth Nándor önkormányzati képviselő
fogadóórát tart 2013. október 7-én
(hétfőn) 18 órától Bajcsán a Kultúrházban,
aznap 19 órától Kiskanizsán a
volt Nagyrác utcai iskola ebédlőjében.
Képviselői
fogadóórák
Kanizsa – 10 Városháza 2013. október 3.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszemélyes tulajdonában álló Via Kanizsa
Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye:
8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 35.) vezérigazgatói tisztségének betöltésére.
Feladat: a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben, a köztulajdonban
álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII.
törvényben, valamint a Zrt. alapító okiratában az igazgatóság jogkörét gyakorló
vezérigazgatói tisztségre meghatározott feladatok ellátása.
Amegbízás időtartama, formája, díjazás: a vezérigazgatót a Közgyűlés határozott
időre, 2014. január 1. naptól kezdődően 2018. december 31. napjáig tartó 5
évre választja meg, azzal a feltétellel, hogy a megbízási szerződés megkötésétől
számított 6 hónapig a feleket kölcsönösen megilleti az indokolás nélküli rendes
felmondás joga, a felmondási idő a közléstől számított 4 hónap.
Avezérigazgatói feladatok ellátása a Gt. alapján, a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai
alkalmazásával megbízási jogviszonyban történik, a díjazást - a Zrt. Javadalmazási
Szabályzatában, valamint a 2009. évi CXXII. törvényben foglaltak figyelembevételével
- a Közgyűlés állapítja meg.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
egyetemi vagy főiskolai végzettség, vezetői gyakorlat, az alábbi területek valamelyikén
eltöltött gyakorlat: városüzemeltetési, vagyonkezelési, gazdálkodási,
műszaki, beruházási területek.
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat: a pályázónak
a feladat ellátására vonatkozó szakmai koncepciója, a pályázó aláírt
szakmai önéletrajza, a pályázati feltételként előírt iskolai végzettséget igazoló
okirat másolata, a pályázati feltételként előírt vezetői és szakmai gyakorlat
hitelt érdemlő igazolása, három hónapnál nem régebbi eredeti hatósági
erkölcsi bizonyítvány, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is,
hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó
igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt
kérelmezte), a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy nem áll
cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, vele szemben
a Gt. 23. és 25. §-aiban meghatározott kizárási és összeférhetetlenségi okok
nem állnak fenn, a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettséget vállalja, más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál
betöltött vezető tisztségviselői megbízatás után részesül-e javadalmazásban,
milyen díjazásra tart igényt, hozzájárul a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó
részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez, a
pályázati anyaga nyilvánosságra hozható-e, a pályázat elbírálása során az
előkészítő bizottsági üléseken, illetőleg a döntéshozó Közgyűlés ülésén a
napirend tárgyalása során kéri-e zárt ülés tartását.
Apályázat benyújtási határidejének leteltét követően a pályázati eljárásban - az erkölcsi
bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetőség. Az érvényes erkölcsi
bizonyítvány eredeti példányát legkésőbb a bizottsági meghallgatáson be kell
nyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 8.
A pályázat benyújtásának helye: a pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesterének címezve postai úton (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.), vagy
személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben, zárt borítékban
kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: "Via Kanizsa Nonprofit Zrt. vezérigazgatói
pályázat".
A pályázat elbírálásának módja és határideje:
A határidőben benyújtott pályázatokat a Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottság
a pályázók meghallgatásával véleményezi, és javaslatot tesz a díjazásra.
Apályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést - a pályázók meghallgatása nélkül
az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság is megtárgyalja.
Adöntést a Közgyűlés a bizottsági vélemények ismeretében, a pályázók meghallgatásával
várhatóan a 2013. november havi soros ülésén hozza meg.
A döntéshozó fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatos információ: a pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás
személyesen vagy telefonon (Tel.: 06-20-849-2301) Cseresnyés Péter
polgármestertől kérhető.
Apályázati felhívás közzétételének helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának
honlapja (www.nagykanizsa.hu), Zalai Hírlap önkormányzati oldala,
Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap.
Álláspályázat – Via Kanizsa vezérigazgató
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzatának
módosítása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése rendezés alá vonta a hatályos
rendezési terv Alkotmány u. - Lovarda u. - belterületi határ - 4089 hrsz-ú út által
határolt tömbre vonatkozó részét. A tervdokumentáció módosítását a B & H
Régió Bt. készített el.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI: 8.) kormányrendelet 28. (3) bekezdése
szerint partnerségi egyeztetést a lakosság, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó
szervezetekkel valamint az egyházakkal kell lefolytatni.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 97/2013. (III. 28.) számú határozatának
3. b.) pontja értelmében: „A véleményezési szakaszban, vagy tárgyalásos
eljárás esetén a véleményezendő anyag helyben szokásos közzétételével
(hirdetmény az önkormányzati hirdetőtáblán valamint a Kanizsa TV-ben, a Kanizsa
Lokálpatrióta hetilapban és a Zalai Hírlapban) kerül sor a lakosság bevonására.”
– Ezért a módosított tervet 2013. október 19-ig kifüggesztjük a Polgármesteri
Hivatal előcsarnokában, ahol munkanapokon megtekinthető.
A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba a
városi főépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735) címzett levélben
jelezhetik.
Szabályozási terv és Helyi Építési
Szabályzat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata versenytárgyaláson értékesíteni
kívánja az alábbi ingatlanát: Nagykanizsa, Erzsébet tér 16. I. emelet 3. szám
alatti 81 m2 lakás. Kikiáltási ár: 7.700.000 Ft. Nagykanizsa, Sugár u. 16/D. pinceszinti,
38 m2 lakás. Kikiáltási ár: 870.000 Ft. A versenytárgyalások kezdő időpontja:
2013. október 8-án 9.30 óra. A versenytárgyalás helyszíne: Nagykanizsa,
Garay u. 21. VG Zrt. Irodaház. Eredménytelen versenytárgyalás esetén minden
ezt követő keddi munkanapokon, a hirdetmény visszavonásáig lehet jelentkezni.
A versenytárgyalás részletes feltételeit a www.nagykanizsa.hu valamint a
www.nkvg.hu honlapokon lehet megtekinteni. Telefon: 311-241/116 mellék.
Versenytárgyalás
Karádi Ferenc alpolgármester fogadónapja 2013. október 30-án (szerda) 8:30-
12:00 óráig lesz a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában.
Dénes Sándor alpolgármesteri fogadónapja 2013. október 9-én (szerda) 15:00-
17:00 óráig lesz a Polgármesteri Hivatal I. emelet 11. irodában.
Alpolgármesteri fogadónap csere
A Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ pályázatot hirdet alternatív
napközbeni ellátást nyújtó munkatárs munkakör betöltésére. Benyújtási
határidő: 2013. október 18. Részletes információk: https://kozigallas.
gov.hu; www.nagykanizsa.hu; www.zalakomár.hu.
A Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ pályázatot hirdet családgondozó
munkakör betöltésére zalakomári intézményébe. Benyújtási határidő:
2013. október 18. Részletes információk: https://kozigallas.gov.hu;
www.nagykanizsa.hu; www.zalakomár.hu.
A Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ pályázatot hirdet családgondozó
(utcai szociális munka) munkakör betöltésére. Benyújtási határidő:
2013. október 18. Részletes információk: https://kozigallas.gov.hu;
www.nagykanizsa.hu; www.zalakomár.hu.
A Nagykanizsa Családsegítő és Gyermekjóléti Központ pályázatot hirdet határozott
ideig tartó közalkalmazotti jogviszony keretében családgondozó munkakör
betöltésére. Benyújtási határidő: 2013. október 18. Részletes információk:
www.nagykanizsa.hu; www.zalakomár.hu.
A Nagykanizsai Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ álláspályázatai
Kanizsa – Városháza 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. október 3.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi tulajdonában álló NAGYKANIZSA
- NETTA - PANNONIA Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. (székhelye:
Nagykanizsai Regionális Hulladéklerakó, nagykanizsai 01003 hrsz.) ügyvezetői
tisztségének betöltésére.
Feladat:Agazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben, a köztulajdonban
álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII.
törvényben, valamint a Kft. alapító okiratában az ügyvezetői tisztségre meghatározott
feladatok ellátása.
Amegbízás időtartama, formája, díjazás: az ügyvezetőt a Közgyűlés javaslatára a
Kft. taggyűlése határozott időre, 2014. január 1. naptól kezdődően 2018. december
31. napjáig tartó 5 évre választja meg, azzal a feltétellel, hogy a megbízási szerződés
megkötésétől számított 6 hónapig a feleket kölcsönösen megilleti az indokolás nélküli
rendes felmondás joga, a felmondási idő a közléstől számított 4 hónap.
Az ügyvezetői feladatok ellátása a Gt. alapján, a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai
alkalmazásával megbízási jogviszonyban történik, a díjazást - a Kft. Javadalmazási
Szabályzatában, valamint a 2009. évi CXXII. törvényben foglaltak figyelembevételével
- a Közgyűlés javaslatára a Kft. taggyűlése állapítja meg.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
egyetemi vagy főiskolai végzettség, felsőfokú műszaki vagy természettudományi
végzettség (amennyiben az egyetemi, vagy főiskolai végzettség nem műszaki
vagy természettudományi jellegű).
Előnyt jelent: egyetemi vagy főiskolai környezetvédelmi végzettség, vezetői gyakorlat.
Apályázatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat: a pályázónak a feladat ellátására
vonatkozó szakmai koncepciója, a pályázó aláírt szakmai önéletrajza, a pályázati
feltételként előírt iskolai végzettséget igazoló okirat másolata, vezetői gyakorlat
esetén, annak hitelt érdemlő igazolása, három hónapnál nem régebbi eredeti hatósági
erkölcsi bizonyítvány, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó
a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte), a pályázó arra
vonatkozó nyilatkozatai, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó
gondnokság alatt, vele szemben a Gt. 23. és 25. §-aiban meghatározott kizárási és öszszeférhetetlenségi
okok nem állnak fenn, a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettséget vállalja, más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál
betöltött vezető tisztségviselői megbízatás után részesül-e javadalmazásban, milyen díjazásra
tart igényt, hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban
résztvevők általi megismeréséhez, a pályázati anyaga nyilvánosságra hozható-e, a pályázat
elbírálása során az előkészítő bizottsági üléseken, illetőleg a döntéshozó Közgyűlés
ülésén a napirend tárgyalása során kéri-e zárt ülés tartását.
Apályázat benyújtási határidejének leteltét követően a pályázati eljárásban - az erkölcsi
bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetőség.
Az érvényes erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát legkésőbb a bizottsági meghallgatáson
be kell nyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 8.
A pályázat benyújtásának helye: a pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesterének címezve postai úton (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.),
vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben zárt borítékban
kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: "NAGYKANIZSA - NETTA -
PANNONIA Kft. ügyvezetői pályázat".
A pályázat elbírálásának módja és határideje:
A határidőben benyújtott pályázatokat a Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottság
a pályázók meghallgatásával véleményezi, és javaslatot tesz a díjazásra.
Apályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést - a pályázók meghallgatása nélkül
az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság is megtárgyalja. A Közgyűlés a bizottsági
vélemények ismeretében, a pályázók meghallgatásával várhatóan a 2013. november
havi soros ülésén dönt a taggyűlésen képviselt javaslatról.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatos információ: a pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás
személyesen vagy telefonon (Tel.: 06-20-849-2301).Cseresnyés Péter
polgármestertől kérhető.
Apályázati felhívás közzétételének helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának
honlapja (www.nagykanizsa.hu), Zalai Hírlap önkormányzati oldala,
Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap.
Álláspályázat – Netta-Pannonia ügyvezető
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszemélyes tulajdonában álló Nagykanizsa
Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. (székhelye: 8800 Nagykanizsa,
Garay u. 21.) vezérigazgatói tisztségének betöltésére.
Feladat: a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben, a köztulajdonban
álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII.
törvényben, valamint a Zrt. alapító okiratában az igazgatóság jogkörét gyakorló
vezérigazgatói tisztségre meghatározott feladatok ellátása.
Amegbízás időtartama, formája, díjazás: a vezérigazgatót a Közgyűlés határozott
időre, 2014. január 1. naptól kezdődően 2018. december 31. napjáig tartó 5
évre választja meg, azzal a feltétellel, hogy a megbízási szerződés megkötésétől
számított 6 hónapig a feleket kölcsönösen megilleti az indokolás nélküli rendes
felmondás joga, a felmondási idő a közléstől számított 4 hónap.
Avezérigazgatói feladatok ellátása a Gt. alapján, a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai
alkalmazásával megbízási jogviszonyban történik, a díjazást - a Zrt. Javadalmazási
Szabályzatában, valamint a 2009. évi CXXII. törvényben foglaltak figyelembevételével
- a Közgyűlés állapítja meg.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
egyetemi vagy főiskolai végzettség, vezetői gyakorlat, az alábbi területek valamelyikén
eltöltött gyakorlat: vagyonkezelési, műszaki, beruházási, pénzügyi,
gazdasági területek.
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat: a pályázónak
a feladat ellátására vonatkozó szakmai koncepciója, a pályázó aláírt szakmai önéletrajza,
a pályázati feltételként előírt iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,
a pályázati feltételként előírt vezetői és szakmai gyakorlat hitelt érdemlő
igazolása, három hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány,
amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a
pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte), a pályázó arra vonatkozó
nyilatkozatai, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó
gondnokság alatt, vele szemben a Gt. 23. és 25. §-aiban meghatározott kizárási
és összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn, a 2007. évi CLII. törvény szerinti
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja, más köztulajdonban álló gazdasági
társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás után részesül-e javadalmazásban,
milyen díjazásra tart igényt, hozzájárul a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a
döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez, a
pályázati anyaga nyilvánosságra hozható-e, a pályázat elbírálása során az előkészítő
bizottsági üléseken, illetőleg a döntéshozó Közgyűlés ülésén a napirend
tárgyalása során kéri-e zárt ülés tartását.
Apályázat benyújtási határidejének leteltét követően a pályázati eljárásban - az erkölcsi
bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetőség.
Az érvényes erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát legkésőbb a bizottsági meghallgatáson
be kell nyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 8.
A pályázat benyújtásának helye: a pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesterének címezve postai úton (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.), vagy
személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben, zárt borítékban
kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: "Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és
Szolgáltató Zrt. vezérigazgatói pályázat".
A pályázat elbírálásának módja és határideje:
A határidőben benyújtott pályázatokat a Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottság
a pályázók meghallgatásával véleményezi, és javaslatot tesz a díjazásra.
Apályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést - a pályázók meghallgatása nélkül
Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság is megtárgyalja.
Adöntést a Közgyűlés a bizottsági vélemények ismeretében, a pályázók meghallgatásával
várhatóan a 2013. november havi soros ülésén hozza meg.
A döntéshozó fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatos információ: a pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás
személyesen vagy telefonon (Tel.: 06-20-849-2301) Cseresnyés Péter
polgármestertől kérhető.
A pályázati felhívás közzétételének helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának
honlapja (www.nagykanizsa.hu), Zalai Hírlap önkormányzati oldala,
Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap.
Álláspályázat – Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató Zrt. vezérigazgató
Az „Élettér” Állat- és Természetvédő Egyesület 2013. október 5-én 13.00-17.00
óráig tartja az Állatok Világnapi rendezvényét. Helyszín: TESCO áruház melletti
füves terület. Az eseményre a szervezők minden érdeklődőt tisztelettel várnak.
Állatok Világnapja a Tesco mellett
Kanizsa 12 – Hirdetés 2013. október 3.
Október 4.
LEPKÉK ÉS ATERMÉSZET - a
Netta-Pannónia rajzpályázatának kiállítása.
Megtekinthető: október 31-ig.
Október 4. 10 óra - Aradi Udvar
ÜNNEPI MűSOR AZ ARADI
VÉRTANÚK TISZTELETÉRE
Közreműködnek: a Hevesi Sándor
Általános Iskola diákjai.
Október 4., 18. 10.15 óra
KEREKÍTő - mondókás félóra 0-
3 éveseknek. Vezeti: Vajda Margit
zenepedagógus (30/6160-847)
Részvételi díj: 700 Ft/család.
www.kerekito.hu
Október 10. 19 óra
DUMASZÍNHÁZ
NAGYKANIZSA
Fellépnek: Kőhalmi Zoltán és Dombóvári
István. Belépődíj: 2 500 Ft, a
belépőjegyek elővételben a nagykanizsai
Tourinform (Csengery u. 1-
3.), és a dumaszinhaz.jegy.hu oldalon
kaphatók.
Október 10. 9 óra
9 óra A Nagykanizsai Vakok és
Gyengénlátók Egyesületének kulturális
bemutatóval kibővített éves
konferenciája.
13 óra Akadálymentesített
eszközök bemutatója
A belépés díjtalan.
A JOURNEY TO INDIA / INDIAI
UTAZÁS - Kiállítás Sass Brunner
Erzsébet és Brunner Erzsébet
Indiában festett alkotásaiból.
Megtekinthető: november 25-ig.
TÁJAK, KOROK - Z. Soós István
kiállítása. Megtekinthető: november
10-ig.
UNIVERZUM KIS KERETBEN
- A néphagyomány által megőrzött
motívumkincs átörökítése a 21.
század díszítőművészetébe
KUSTÁR ZSUZSA ÉLETMű-
VÉT BEMUTATÓ KIÁLLÍTÁS
Megtekinthető: november 2-ig
ARANYKOR. NAGYKANIZSA
A DUALIZMUS KORÁBAN -
fotókiállítás. Megtekinthető: november
2-ig.
Október 7. 9 óra
KATTINTS RÁ, NAGYI! - számítógépes
tanfolyam nyugdíjasoknak. A
tanfolyam 25 órás, díja 1.000 Ft. Nyugdíjas
igazolvány szükséges! Alapismeretek,
Internet, E-mail témákkal.
Október 8. 19 óra
OLÁH KÁLMÁNNAL ÉS TIM
RIES DUÓ
Belépődíj: 1000 Ft
Idén ismét megrendezésre kerül
a Látás Hónapja elnevezésű
kampány országszerte. Ennek
keretében Nagykanizsán, mint
kijelölt üzletben, a Sashalmi Optikában
is jelentkezhetnek ingyenes
látásellenőrzésre és szaktanácsadásra
az érdeklődők.
Mindezt két helyen is megtehetik,
egyrészt a Sugár út 1. szám
alatt, másrészt a Platán sor 1-
ben. A kampány ideje alatt az
oda látogatókat diplomás optometrista
vizsgálja meg.
A látás hónapja a Magyar Látszerész
Szövetség és az optika
szakma által közösen létrehozott
kampány. A szervezők célja, hogy
kialakítsák és fejlesszék a magyar
lakosság látáskultúráját, ezáltal
elősegítsék a megfelelő látásélességgel
elért biztonságosabb közlekedést
és a teljesebb életet.
Magyarországon közel 1,5 millióan
még sosem vettek részt
szemvizsgálaton, pedig látásunk
az egyik legfontosabb érzékszervünk,
a szemünk állapotával mégis
érdemtelenül keveset foglalkozunk.
A látásvizsgálat során nem
csak egy esetleg később súlyossá
váló szembetegség, de például a
cukorbetegség, vagy akár magas
vérnyomásra utaló jelek is felfedezhetők.
A gyakori fejfájás, a
rossz közérzet kiváltó oka több
esetben lehet az éles látás és a dioptriakorrekció
hiánya, vagy nem
megfelelő látásjavító eszköz használata.
S ezekben a problémákban
szinte minden korosztály érintett,
mert az élet- és munkakörülmények
változásával egyre több embernek,
és egyre fiatalabb korban
van szüksége korrekcióra. Ebben a
hónapban ez a térítés nélküli szolgáltatás
ingyenes látásellenőrzésből
és szaktanácsadásból áll.
– Amennyiben úgy érzi, hogy látása
nem kielégítő, vagy egyszerűen
csak kíváncsi, hogy milyen a látásélessége,
keressen fel minket a már
megadott helyek egyikén, ahol szemész
szakorvosok és látszerész áll
rendelkezésükre. Nálunk a szakértelem
párosul minőséggel, az ízléssel
és a korrekt árakkal, így a széles választékból,
a legújabb vizsgálati eljárásokkal
tökéletesen személyre szabott
szemüveget tudunk készíteni, s
mindezért akár Szép kártyával vagy
Erzsébet utalvánnyal, valamint üdülési
csekkel is fizethetnek – mondta
Sashalmi Erika látszerész mester.
Napjainkban a szemüveg, már
nem csak egyszerű látásjavító eszköz,
hanem megjelenésünk egyik
legmarkánsabb kiegészítőjévé vált,
ezért hasznossága mellett az is fontos,
hogy néz ki. ASashalmi Optikában
a tökéletesen személyre szabott
szemüveg készítése a megyében
egyedülálló módon, egy csúcstechnológiás
VisiOffice készülék pontos
mérései alapján történik. Az így készített
szemüveg erőlködésmentes,
ötször precízebb látásélményt biztosít.
Ez a ma létező legmodernebb
eszköz ahhoz, hogy a szemüvegkeret
és lencse kiválasztásánál a lehető
legjobban döntsön. Egyedülálló mérési
módszerekkel – mint az eyecode
szemforgáspont mérés és a domináns
szem figyelembevétele – készül
el a tökéletesen személyre szabott
szemüveg. A másik újdonság a
Varilux S 4D, amely egy új generációs
eszköz, melyet az Essilor, egy a
szemüveglencse gyártásban világvezető
cég fejlesztett ki. Áttöri a multifokális
lencsék eddigi korlátait, és
széles látóteret, gyors reakcióidőt,
valamint mozgás közben is stabil látásélményt
biztosít.
A Sashalmi Optikában a most, a
kampány keretében ingyenes látásvizsgálat
mellett lehetőség van
szürkehályog és glaucoma szűrésre,
egyénre szabott kontaktlencsék rendelésére,
napszemüvegek vásárlására,
munka- és védőszemüvegek készítésére,
illetve egyéb kiegészítők
(nagyító, hőmérő, szemüvegtokok,
stb.) vásárlására is. Az üzletben a
kampányidőszakon kívül is lehetőség
van szemorvosi vizsgálatra,
amely feladatot Dr. Joós Mária szemész
adjunktus hétfőnként 15.30-
16.30 óráig, míg Dr. Czigány Róbert
szemész főorvos szerdánként
15-17 óráig lát el.
(X)
A látás hónapja a Sashalmi Optikában
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. október 3.
Horoszkóp
Ha van munkája, becsülje meg. Ne változtasson
egyelőre még akkor sem, ha úgy tűnik,
anyagilag jobban járna. Ha ingerülten
hagyja el az otthonát, fordítson több figyelmet
a közlekedési szabályok betartására.
Nehezen tűri az időjárás-változást, éppen
ezért könnyen idegessé válhat. Célszerű lesz
10-ig elszámolnia, mielőtt megossza másokkal
is a véleményét valamiről. A pletykákra
ne figyeljen ezekben a napokban.
Bátran tervezze a kiadásait, mert a csillagok
állásának köszönhetően anyagi siker
koronázza a nyári szorgoskodását. A hétvége
jó alkalmat nyújt családi találkozók
szervezésére is.
Egy jelentéktelennek tűnő vásárlás miatt
magasröptű szóváltásba keveredhet a
kedvesével. Egy olyan találkozás élményét
ígérik a csillagok, melynek köszönhetően
megváltozik anyagi helyzete.
Ha arra kéri a párja, hogy tartsa titokban
a sikereit, és ne dicsekedjen el vele mindenkinek,
akkor jól teszi. Irigykedőkre
amúgy sincs szüksége senkinek. Ha tehetik,
töltsenek el minél több időt együtt.
Vonzódik a titokzatos dolgokhoz, a titokzatos
helyekhez, eseményekhez, személyekhez.
Egy közeli ismerőse szinte lebilincseli
a megnyilvánulásaival. Fogadja
szemrebbenés nélkül a bókjait.
A bolygóállások szerint szomjas a szeretetre,
de ezt nehezen meri kinyilvánítani
a társának. Önnek is kell némi áldozatot
hoznia azért, hogy jól érezze magát. Ne
húzza az időt, hanem cselekedjen.
Olyan kívánsága is teljesülhet a hétvégén,
amelyről azt hitte, sosem valósulhat meg.
Pénzbe nem kerül, ne aggódjon. Nyugodtan
mosolyoghat a beszélgetőtársaira
ugyanúgy, ahogy eddig tette.
Ha éppen azon töri a fejét, hogyan változtasson
a párkapcsolatán, akkor szedje
össze magát, és mondja ki bátran, mit
szeretne. Ha megunta az örökös vendéglőbe
járást, változtasson végre a sorsán.
Sok időt, energiát igénylő vállalkozásba
fogott. A csillagok állása szerint barátai
támogatásával és kitartással el is érheti a
célját. Jó után jár, de útközben ne csak az
eszére, hanem a szívére is hallgasson.
Gyógyító energiákra lesz szüksége hamarosan,
s mindezekben részesülhet is a héten,
mert az időjárás nem kényszeríti szobafogságra.
Zaklatottsága hamar elmúlik,
ha azokat hívja magával, akiket kedvel.
Úgy tűnik, a munkájában folyamatos sikereket
ér el, de érzelmi élete nem harmonikus,
hiába tesz meg mindent érte.
Jóra fordult az időjárás, keresse a kikapcsolódást,
a barátai társaságát.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
RAMDA
FűRÉSZÁRU-KERESKEDÉS
Nagykanizsa, Csengery út 111., tel.: 06-70-270-2222
Kalodás fa (éger szél) 1x1x1,70 m3 8.000 Ft+áfa
Méter tűzifa (éger) 1x1x1,70 m3 14.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél) 1x1x1,70 m3 15.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél apró) 1x1x1,70 m3 17.000 Ft+áfa
Méter tűzifa (akác, tölgy, kőris, bükk) 1x1x1,70 m3 18.000 Ft+áfa
Kalodás fa (éger, nyár) 1x1x1,70 m3 22.200 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy, bükk vegyes) 1x1x1,70 m3 24.200 Ft+áfa
Kalodás fa (akác) 1x1x1,70 m3 25.200 Ft+áfa
(A kalodás fa kaloda nélkül -1.000 Ft.)
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
10 km-en belül 4.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
20 km-en belül 5.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
30 km-en belül 6.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
TÁRS
VEGYES
SZOLGÁLTATÁS
INGATLAN
Kanizsa – Sport/14 Apró 2013. október 3.
Nk-án a Király u. 31-ben 86 m2-es
tetőtéri, igényes lakás saját, zárt parkolóval
és padláshasználattal eladó.
Irányár: 12,5 millió Ft. Tel.: 0630/542-
2272 (7581K)
Eladó 1110 m2-es közművesített telek,
bontandó, vagy teljes felújításra
szoruló 30 m2-es kis házzal (Kiskanizsa,
Pápai út 22/A.). Ajánlatokat a
„Megegyezés” jeligére kérem a Szerkesztőségbe.
Eladó a belvárosban, Hunyadi utcában
közel 700 m2-es építési terület.
Érd.: 0630-227-3294, 0630-448-6072.
(7608K)
Belvároshoz közeli, 61 m2-es,
2+félszobás, garázsos, kertes, társasházi
lakás pincével, padlással, kevés
közös költséggel eladó. Érd (munkaidőben):
0630-9292-704 (7611K)
Televízió javítása az otthonában!
Villámcsapott Tv-k javítása, szakvélemény
kiállítása. Tel.: 0630-597-1530
Balaskó István. (7610K)
Weber 8601 Saint Gobain perlit bázisú
hőszigetelt vakoló, 17 zsák, áron
alul, valamint 2000 db nagyméretű,
bontott tégla eladó. Tel.: 0630-227-
3294 (7600K)
55/173/48 éves fiatalos megjelenésű,
egyszerű, kedves, de komoly gondolkodású,
őszinte, minden téren megbízható
nő, kinek érdeklődési témakörei: asztronómia,
orvostudomány, élet- és egészség
védelem, állatszeretet. Keresi hasonló
érdeklődésű férfi ismeretségét. Kizárólag
komoly kapcsolatot keresek! Leveleket
„Fehér rózsa” jeligére a szerkesztőségbe,
vagy a faktumok@gmail.com email
címre kérek. (7605K)
2013.10.08. (kedd) 09:00 – 14:00 óra Magyar Vöröskereszt Nagykanizsa
Területi Szervezet (Sugár u. 8.) 2013.10.10. (csütörtök) 10:00-13:00 óra
Magyar Vöröskereszt Nagykanizsa Területi Szervezet, 14:30 – 16:30 óra Sormás
IKSZT (Sormás, Fő u. 5.).
Véradások időpontjai
Nagykanizsai Teke SE – TK
Resznek 6:2. NB II Dél-nyugati
csoport férfi csapat teke-mérkőzés,
1. forduló. Nagykanizsa. Akanizsa
pontszerzők: Dr. Molnár József,
Bánhegyi János, Magyar Gábor,
Bende Zsolt. Vendég pontszerzők:
Szabó Péter, Boczkó András. Ifjúságiak:
Sipos Károly - Bogdán Tamás
1:0
Úrkúti TK (5.) – Nagykanizsai
Teke SE (2.) 2:6. NB II Dél-nyugati
csoport férfi csapat teke-mérkőzés,
2. forduló. Úrkút. Úrkúti pontszerzők:
Haas Péter, Gubicza Lőrinc.
Kanizsai pontszerzők: Dr.
Molnár József, Magyar Gábor, Bánhegyi
János, Bende Zsolt. Ifjúságiak:
Németh Martin - Sipos Károly
0:1.
Fehér Zsolt és Magyar Gábor között
mindössze egy fa döntött utóbbi
tekéző javára, a többi párosítás
esetében azonban a győztes fél alapvetően
biztosan hozta a sikert. Akanizsaiak
ezzel második bajnokijukat
is sikerrel vették.
Nagykanizsai Teke SE (1.) –
Bázakerettye SE (9.) 6:2. NB II
Dél-nyugat csoport férfi csapat teke-
mérkőzés, 3. forduló. Nagykanizsa.
Eredmények: dr. Molnár J. -
Bakon 435:410, Bánhegyi J. - Födő
409:416, Magyar G. - Fülöp Cs.
424:450, Tóth T. - Szőke Gy.
425:394, Magyar Z. - Iványi
442:396, Bende - Szelényi
439:394 - Kanizsai pontszerzők:
Dr. Molnár József, Tóth Tibor,
Magyar Zoltán, Bende Zsolt.
Bázakerettyei pontszerzők: Födő
Zsolt, Fülöp Csaba. Ifjúságiak:
Vigh Levente - Goór Sándor 0:1
A kanizsaiak harmadik meccsüket
is behúzták, s újabb hazai mérkőzés
vár rájuk, hiszen október 13-
án a tabellán negyedik helyen álló
Zalakaros SE-t fogadja a listavezető
Nagykanizsai Teke SE.
P.L.
Belelendültek a kanizsai tekések
A Csónakázó-tó a kajak-kenusok
korosztályos Kanizsa Kupa
versenyének szolgált helyszínül,
természetesen a házigazda
Kanizsa KKK mellett több más
egyesület kajakosaival is az indulók
között.
A kanizsaiak dobogós eredményei.
MK-1 gyermek I. korcsoport
fiú 2000 m - 2002-es születésűek: 1.
hely SüleTamás. 2003: 1. Kurucz
Levente. MK-1 gyermek I-III.korcsoport
leány 2000 m - 2001: 2. Varga
Viktória, 3. Gerencsér Adrienn.
MK-1 gyermek II-III. korcsoport fiú
2000 m - 2000: 3. Gerencsér Máté.
MK-1 gyermek kezdő kategória fiú
800 m - 1999: 1. Pécsi Péter, 2. Káldi
Levente. 2001: 2. Németh Ágoston,
3. Nagybata Bálint. 2003: 1. Kuzsner
Mátyás, 2. Németh Dávid. 2004:
1. Baranya Dominik, 2. Kassa K.
Kolos. 2005-2006: 1. Markotán Gergő,
2. Magura Benedek, 3. Káldi Borisz.
MK-1 gyermek kezdő lány 800
m - 1999-2000: 1. Bednyák Boglárka,
2. Gyenesi Szaffi. 2001: 2. Kém
Veronika. 2003-2004: 2. Varga Lili,
3. Riczu Nóra. K-1 serdülő fiú 2000
m: 1. Vért Levente, 2. Simon Csaba.
MK-2 I-III. korcsoport fiú 2000
m: 3. Süle Gergő-Gerencsér Máté.
MK-2 kezdő fiú 800 m: 1. Németh
Dávid-Kuzsner Mátyás. MK-2 kezdő
leány 800 m: 3. Varga Lili-Kém
Veronika. K-2 serdülő fiú 2000 m: 1.
Vért Levente-Simon Csaba.
Itthon
lapátoltak ifjú
reménységeik
A fővárosi Mexikói úton található
lőtéren a Magyar Sportlövők
Szövetsége a Nemzeti Versenyszámok
Országos Bajnokságát
rendezte meg, melyen a
Nagykanizsai Polgári Sportlövész
Egylet puskásai országos
bajnoki címet is szereztek, valamint
egyéni és csapatversenyben
további érmekkel térhettek haza.
Lássuk az eredményeiket. Nyílt
irányzékú kispuska 30 lövéses fekvő
testhelyzet versenyszámban a
férfiak csapatversenyében országos
bajnok a PSLE Nagykanizsa
lett Szobolics János, Horváth Károly,
Horváth Szilárd összeállításban
(képünkön a dobogó legfelső
fokán). Ugyanennek a számnak az
egyéni versenyében Szobolics János
második helyen végzett 275
körös teljesítménnyel, Horváth
Károly negyedik (273), Horváth
Szilárd pedig nyolcadik helyen
(271) zárt.
A standardpuska 30 lövéses fekvő
testhelyzet kategóriában a kanizsai
férfi csapat (Harsányi Bálint,
Horváth Károly, Obermaier Nándor)
bronzérmes lett.
Nyílt irányzékú kispuska 30 lövés
fekvő testhelyzetű számban a
nők csapatversenyében a kanizsai
PSLE (Papp Józsefné, Pölöskeiné
Hertelendi Erika, Papp Bernadett)
a második helyen végzett, míg
egyéniben Papp Józsefné bronzérmes
lett.
P.L.
Szerfölött jól céloztak a PSLE lövészei
NLE: kiküzdötték első sikerüket
Kanizsa 2013. október 3. – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Ha szeptember vége, akkor a
nagykanizsai Lubics Szilvia ultramaratonista
számára jöhet(
ett) az Athén-Spárta közötti
Spartathlon kihívása. Ezúttal
ráadásul ismerős érzés is foghatta
el a görögországi 246 km teljesítése
közben (pontosabban
utána...), hiszen 2011 után ismét
megnyerte a nők versenyét.
Lubics Szilvia (Kanizsai Futóklub)
ezúttal 28:03:04 óra alatt
tudta le a távot és messze a 36 órás
szintidő alatt volt a minden elismerést
megérdemlő teljesítménye.
Lubics Szilvia 2011-ben is a
Spartathlon női győztese volt az
Ultrabalatonon aratott sikere mellett,
tavaly pedig az Ultrabalaton
abszolút elsője lett, a Spartathlon
női mezőnyében pedig harmadik.
Lubics Szilvia:
két esztendővel
ezelőtti
érzésekkel...
Heat Group Kanizsa Vízilabda
Sport Egyesület (5.) – Hódmezővásárhelyi
Vízilabda Sport
Club (4.) 20-15 (4-3, 7-2, 4-3, 5-7)
OB I B B-csoport férfi vízilabda
mérkőzés, 2. forduló. Nagykanizsa,
30 néző Vezette: Bujka, Kovács
S. Kanizsa: Kiss Cs. - Szilvasán
4, Fábry 1, Kéri 2, Virt M. 1,
Kaszper G. 4, Kádár 3. Csere: Bakó
3, Bencz, Cserdi 2, Klie, Vitári.
Edző: Németh Zsolt.
Az előző heti kiadós vereség
okozta csorba kiköszörülése volt a
célja a kanizsai vízilabdázóknak a
bajnokság második fordulójában.
Az újpestiek első fordulójában 18-
6-os győzelmet arattak a KVSE ellen,
s a hódmezővásárhelyiek sem
ígérkeztek könnyű ellenfélnek, hiszen
az alföldiek nagyon megverték
a szolnokiak OB I B-s legénységét.
Úgy is indult a találkozó, hogy
nem lesz sétagalopp a vendéglátók
számára, mivel ugyan a vezetés
magukhoz ragadásával nem is
volt gond, de a vásárhelyiek szorosan
tapadtak rájuk. A Kanizsa
mintha csak kopírozta volna az
Újpest VSE első fordulóbeli teljesítményét,
hiszen az első felvonás
után a második negyedben
igencsak elléptek ellenfelüktől.
Megúszásokkal tartották folyamatos
nyomás alatt ellenlábasuk
kapuját, s remek felső sarkos
bombákkal amortizálták a HVSC
lelkesedését. A harmadik nyolc
percben a lendülete alább hagyott
ugyan Németh Zsolt tanítványainak,
de akkor már valóban kezükben
volt a mérkőzés sorsa, s az
utolsó játékrész alakulásába még
az is belefért, hogy a kissé kiengedjenek.
A hazai legénység elbírta
újdonsült centerének, Ahmed
Abbasnak a hiányát, aki még
mindig a múlt idényben összeszedett
eltiltását töltötte. S jegyezzük
meg azt is: a történések nem
csupán a medencében zajlottak,
hiszen az első negyed végén a
vendégek trénere húzta meg vállát
egy kidobott labda után nyújtózkodva,
majd a negyedik előtt
Szilvasán Bence egy látványos
svédcsavarral találta fejen a tőle
mintegy 15 méterre a medence
szélén álló edzőjét. Aki ugyan tekintetével
követte egy ideig játékosa
mozgását, de eszébe sem jutott
„kiparancsolni” a vízből csapata
egyik erősségét...
Németh Zsolt: „Magabiztosan
tudtuk hozni a hazai mérkőzésünket,
aminek természetesen nagyon
örülünk.”
P.L.
Nem spóroltak a gólokkal
Z.Becsali-Tungsram (16.) –
Nagykanizsai LE (15.) 0-1 (0-1)
Megyei I. osztályú labdarúgóbajnokság,
7. forduló. Zalaegerszeg,
50 néző. Vezette: Németh I.
(Mentes, Szente). G.: Völgyi (31.).
NLE: Gyulai A. - Schuller, Hollender,
Kocsis D., Szép D., Zsirai A.
(Molnár M., 85.), Völgyi, Szabó I.,
Turóczi, Nagy M. (Lőrincz P.,
87.), Anger (Kovács P., 76.). Edző:
Gyulai Csaba.
Igazi hatpontos találkozón lett
ötpontos a Nagykanizsa legénysége,
de úgy is fogalmazhatunk,
hogy megtört a jég, hiszen a kanizsaiak
az idény során először
győztek. Most persze lehetne azzal
is operálni, hogy az NLE neve
alatt sikerült ez elsőként bajnoki
meccsen, illetve hogy idegenben
előbb sikerült, mint hazai pályán,
de a lényeg, hogy az alsóházi rangadón
Völgyi Dávid találatával
megtört a jég, győzött az NLE.
Tóth-Hús Zalagrár
Pókaszepetk SE (14.) – Horváth-
Méh Kiskanizsai Sáskák SE
(10.) 0-0
Pókaszepetk, 50 néző. Vezette:
Kubicsek (Matyi, Aczél). Kiskanizsa:
Munkácsi - Ganzer, Csordás,
Kálovics Á., Horváth G., Dolmányos
M., Kovács B., Földesi, Németh
R. (Zborai, 66.), Piecs, Kálcsics
F. Edző: Sneff Ferenc.
AKiskanizsa is a megye „északi
körzetébe” látogatott, s nagy taktikai
csatát követően ért el döntetlent
a zöld-fehéreknél. Ezen párosítás
esetében is használhatjuk az
alsóházi kiemelt meccs titulusát,
vagyis mindkét fél számára fontos
lett volna a győzelemért járó három
pont. A döntetlennel talán
mégis a vendégek lehetnek elégedettebbek.
Megyei III. osztály, Déli csoport:
Palin FC (2.) - Petriventei SE
(11.) 3-1 (1-0). G.: Horváth
G.(26.), Horváth Zs. (51.), Kanizsai
D. (73.), illetve Pintarics (85.).
Miklósfa SE (4.) - Eszteregnye SE
(10.) 4-2 (3-2). G.: Ladeczky (30.),
Pongrácz L. (37.), Németh T. (44.),
György Zs. (83.), illetve Dely
(25.), Borbély F. (45.). Belezna SE
(12.) - Bajcsa SE (14.) 7-2 (3-0).
G.: Hammer (1.), Jekisa (24., 50.,
54., 76.), Töreki (44., 60.), illetve
Pap A. (70.), Székelyhidi K. (84.)
P.L.
Nagykanizsai Izzó SE (8.) –
MKP Siklós KC (10.) 33-32 (16-
11)
NB II Dél-nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkőzés, 2. forduló.
Nagykanizsa, 100 néző. Vezette:
Blaskó, Dobovai.
Izzó SE: Tóth Á. - Füle 6, Szabó
G. 9/1, Zsigmond 11, Tompek 1,
Kiss G. 3, Senger. Csere: Dencs B.
(kapus), Horváth B. 2, Beck 1, Kovács
B., Nagy B. Játékos-edző:
Kiss Gergely.
A mérkőzés alaphangulatát
már az új edzővel, Ojtó Tamással
készülő junior együttes sikere
alapozta meg, míg a felnőttek
Kiss Gergely játékosedzővel
futhattak neki a második
forduló mérkőzésének. A
hazaiaknál továbbá bemutatkozott
a kettős igazolással Csurgóról
Kanizsára került Szabó
Gergely és Zsigmond Gergely
is. Mint idővel az a találkozón
kiderült, a vendéglátó legénység
igencsak hasznukat látta a
meccs folyamán...
Az előző idényben még egy osztállyal
feljebb szereplő Siklóst az
első tíz percben a hazaiak szinte
lerohanták. Szabó nyitotta a gólok
sorát, majd csatlakozott hozzá
Zsigmond, aki zsinórban háromszor
talált be, aztán Szabó duplázott.
Ekkor Tóth Ákos a kapuban
gyakorlatilag lehúzta a rolót, így a
7-1-es előny már sejtetett valamit a
továbbiakra nézve. Egészen a
meccs 55. percéig nem is volt különösebb
probléma (31-26), onnantól
azonban a vendégek zárkóztak,
de a hazai sikert már nem
tudták megakadályozni.
A pécsi első fordulóbeli – nem
kis különbségű – kisiklást az Izzó
SE okos játékkal feledtette.
Kiss Gergely: „A pályára lépő
játékosok hozzáállását egyértelműen
a fegyelmezett produkció és
a győzniakarás jellemezte. Valamennyiüket
dicséretet illeti és bízunk
a hasonló folytatásban.”
P.L.
Győzelemmel debütáló játékos-edző
A szigligeti várban mintegy
százhúsz íjász, harmadszor mérte
össze erejét a szezonban. A
verseny fődíja, egy, a győztesre
szabott értékes íj volt. AKanizsa
Íjász Egyesület versenyzői bizakodhattak,
hiszen az előző két
találkozót Horváth István kiemelkedő
pontszámmal nyerte,
így meglett az elsőség. Női kategóriában
Csingerné Berta Judit
ezüst-, míg férfi kategóriában
Németh Gábor bronzéremmel
térhetett haza.
Győztes
a kanizsai esélyes
Kanizsa 16 – Hirdetés 2013. október 3.
START Oktatási Kft. (NyT: 20-0193-04, AL: 026)
Nagykanizsa, Arany János u. 8.
Tel.: 0693/325-973, 0630/435-1875
www.startoktatas.eu
SZEMÉLYGÉPKOCSI
tantermi képzés
Október 9-én 16:00 óra (H-Sz-P: 16.00-20.00),
Október 12-én 08:00 óra (Szo-V: 08.00-12.00),
vagy válaszd e-learning képzésünket
vagy a kettőt együtt!
GKI fuvarozó, autóbuszvezető
ADR tanfolyam
Jelentkezési határidő:
Október 9. (szerda) 12.00 óra
Vizsga: október 19. (szombat) 9.00 óra
2 . 2 0 0 F t / g y a k o r l a t i ó r a
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az alábbi
szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
Gyógypedagógus felsőfokú megegyezés szerint
Pénztáros középfokú megegyezés szerint
Fuvarszervező szakirányú megegyezés szerint
Kézi befejező varró 8 általános megegyezés szerint
Asztalos szakirányú megegyezés szerint
Nemzetközi gépjármű vezető szakirányú megegyezés szerint
Darukezelő szakirányú megegyezés szerint
Esztergályos szakirányú megegyezés szerint
Lakatos szakirányú megegyezés szerint
Villanyszerelő szakirányú megegyezés szerint
Kárpitos szakirányú megegyezés szerint
Marós 8 általános megegyezés szerint
Autófényező szakirányú megegyezés szerint
Autószerelő szakirányú megegyezés szerint
Szakács szakirányú megegyezés szerint
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége munkaköri ajánlataival
kapcsolatban bővebb felvilágosítást a kirendeltségen (8800 Nagykanizsa, Fő út 24., Földszinti
Információs hirdető táblán) vagy a www.nyugatrmk.hu honlapon kérhet. Ügyfélfogadási
idő: hétfő - kedd - csütörtök: 8:00 -16:00 óra, péntek: 8:00 - 13:00 óra.
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
XXV. évfolyam 33. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2013. október 10. Kanizsa
Kövessen minket
okostelefonján is
Az 1848/49. évi forradalom és
szabadságharc hősi halottainak
tiszteletére rendezett megemlékezést
az önkormányzat az Aradi
udvarban. Az Aradon kivégzett
tizenhárom magyar tábornokra,
gróf Batthyány Lajosra,
az első felelős magyar kormány
miniszterelnökére és egyben
olyan eseményekre emlékeztek,
amikor népünk jövőjéért tenni
akartak, áldozatot vállaltak legjobbjaink.
– A sztereotip európai közvélemény
úgy tarja, hogy mi, magyarok
szentimentálisak és lázadók
vagyunk. Történelmünkben keresve
a választ, ezt a megállapítást tények
sora látszik megerősíteni. Hiszen
nemzetünk története Bocskai
Istvántól kezdődően 1956-ig felkelések,
forradalmak, szabadságharcok
láncolata, az állandó lázadásé,
küzdelemé. És tény az is,
hogy a közép-kelet-európai változásokban
– a vasfüggöny lebontásában
is – mi vittük a prímet –
mondta köszöntőbeszédében Cseresnyés
Péter polgármester, majd
hozzátette lázadásainkat minden
esetben valamilyen, a nemzet létét
vagy jövőjét veszélyeztető ok váltotta
ki.
Cseresnyés Péter visszaemlékezve
elmondta, egy vértelen forradalom
eredményeként 1848 áprilisában
megszületett az az alkotmány,
amely lerakta a modern polgári
Magyarország alapját. Egyúttal pedig
lazította Magyarországot a
Habsburg birodalomhoz fűző köteléken.
Az ország áprilisi alkotmányában
megfogalmazott belső függetlenség,
valamint ennek garanciája:
az első felelős magyar kormány
révén csupán új alapra fektette
Magyarország és a birodalom
akkor már 300 éves együttélését.
Abécsi udvar azonban nem tolerálta
ezt a – különben mindkét fél
számára előnyös – önmérsékletet.
Megbízható híve, Jellasics segítségével
előbb a horvát nemzeti mozgalmat
fordította szembe a magyar
forradalommal, majd annak eredménytelensége
láttán nyíltan is hadat
üzent Magyarországnak, azzal
a világos céllal, hogy szűkítsen az
áprilisi alkotmány polgári és demokratikus
szabadságjogain, s
hogy Magyarországon visszaállítsa
a korábbi állapotot. Az udvar
Magyarországot, a császári seregek
támadásával, belekényszerítette
a háborúba.
– Nem akarok napi politikai párhuzamot
vonni, de, sajnos, a történelem,
mint már annyiszor, ismétli
önmagát. Jelen korunkban sem
akar Magyarország elszakadni az
Európai Unió által megtestesített
közös értékektől. Nem, hiszen Európa
része vagyunk, és a korábbi
századokban nagyon sokat tettünk
Európa védelméért, mindazokért
az értékekért, amelyek összekötnek
bennünket. Az önrendelkezéshez
való jogunkért azonban kiállunk,
hiszen Magyarország nem
gyarmat, nem a brüsszeli bürokraták
játszótere, nem a mohó multik
aranybányája. Magyarország a
magyaroké, s annak kell történnie,
ami a magyarok javát szolgálja –
emelte ki a polgármester.
Ahogy Cseresnyés Péter elmondta,
az 1848-49-es küzdelem
megítélése magyar részről kétségkívül
nem volt egységes. A résztvevők
döntő többsége azonban a
harcot önvédelmi háborúnak tekintette,
amelynek végső célja az
1848-as áprilisi törvények védelme
illetve elismertetése az udvar
részéről.
Változást 1849. április 14-e, a
Habsburg-ház trónfosztása és az
ország függetlenségének kikiáltása
hozott. A függetlenségi nyilatkozattal
az önvédelmi harcból de jure
szabadságharc lett, a megegyezés
Ausztriával pedig lehetetlené vált.
Bécs maradéktalanul győzni akart,
leverve a „rebellis magyarokat”, s
miután 1849 áprilisában bebizonyosodott,
hogy ezt önerőből nem
tudja megtenni, az udvar az orosz
cárhoz fordult segítségért. Európa
két nagyhatalmának együttes, két
(folytatás a 2. oldalon)
Arad üzenete:
Önrendelkezési jogunkért
akkor is, most is kiállunk
(folytatás a címoldalról)
és félszeres katonai túlereje őszre
eldöntötte a magyar önvédelmi
harc, a szabadságharc kimenetelét.
– Ezen a hétvégén történelmi
emlékhelyeken vagy szobrok,
emlékművek előtt hajtunk fejet,
és tisztelgünk 1848-49 hősei és
mártírjai előtt. Kegyelettel, tisztelettel.
Nagykanizsán az elmúlt
években több szobrot is emeltünk,
és nem lenne jó, nem szeretnénk,
ha ezek a szobrok ledőlnének.
Nemzetünk ezer éves
fennállása alatt kiállta az ellenséges
viharokat. Petőfivel együtt
mondhatjuk: „Isten csodája, hogy
még áll hazánk.” De ne csak Istenben
bízzunk, hanem, úgy, mint
az aradi vértanúk, ’48-49 hősei,
tegyünk is érte valamit – zárta beszédét
Cseresnyés Péter.
A polgármester beszédét követően
a város vezetői, a politikai
pártok, egyesületek, intézmények,
civil szervezetek vezetői,
képviselői koszorút helyeztek
el gróf Batthyány Lajos emlékművénél.
Az ünnepi megemlékezés
a Szózat közös eléneklésével
zárult. Az ünnepség a Hevesi
Sándor Általános Iskola diákjainak
közreműködésével zajlott.
Az 1848/49. évi forradalom és
szabadságharc hősi halottainak
tiszteletére rendezett megemlékezés
napján avatták fel ünnepélyesen
a szabadságharc legendás
ágyúöntője, Gábor Áron szobrát
az Ipari Parkban. A szoboravató
ünnepségen közreműködött a
Magyar Honvédség 64. Boconádi
Szabó József Logisztikai Ezred
és zenekara valamint a Nagykanizsai
Császár Huszárok.
Avatóbeszédében Balogh László,
az önkormányzat Oktatási Kulturális,
Ifjúsági és Sport Bizottságának
elnöke kiemelte: elsősorban
az aradi vértanúkra emlékezünk
ezen a napon, s büszkék vagyunk
arra, hogy voltak ilyen világraszóló
hőseink. Ezért nem gyászünnep
ez valójában, hanem a hazafiúi jóérzés
emlékezete. S mi itt Nagykanizsán
ezt szeretnénk még továbblépni,
amikor Gábor Áron 1848-as
hősiességét városunkhoz is kötve
aktualizáljuk. Köszönet érte, hogy
Kaposvárról is eljöttek a vendégek.
– 2013. március 15-én egyszer
már felavattuk ezt az újra megtalált
szobrot – emlékeztetett Balogh
László –, de akkor kaposvári
vendégeink a nagy hó miatt
nem tudtak eljönni hozzánk. Így
igazán rendjénvaló, hogy ismét
ünnepeljünk március 15. és október
6. kifeszített „szivárványsugarában”.
Az ünnep attól is jó, ha
minél bővebb. Ezért kerestük az
alkalmat most is, hogy a kaposvári
Füredi úti laktanyának így is
megköszönjük a visszaadott Gábor
Áron szobrot. Megtehették
volna, hogy nem adják vissza, de
ők a szomszédvárban barátilag és
testvérileg álltak hozzá ezen érdekes
rendszerváltó katonavárosi
történethez.
Október 6. emlékünnepén a
múltra való emlékezés a nemzeti
jövő iránti elkötelezettséget jelenti
– folytatta a szónok. – Nem a szomorúságra
emlékezünk elsősorban,
hanem az erkölcsi tartás és
erő miatt, amely az aradi 13 önfeláldozásából
árad. Jó, hogy van aradi
emlékművünk itt Kanizsán, és
most már ismét Gábor Áron szobrunk,
ahol újra átélhetjük magyar
nemzeti létünk sorsáldását a sorscsapásban
is…
E nap példa arra, hogy mindig
lesznek emberek, akik a szabadság
eszméjét vallva, ezért küzdve képesek
lemondani legnagyobb kincsükről,
az életükről.
Jómagam örülök, hogy itt, a Gábor
Áron laktanya korábbi helyszínén
ismét áll és figyelmeztet a dicső
1848-ra ez a szobor – jegyezte
meg a bizottsági elnök, majd Gábor
Áron életútjának, élethelyszíneinek
felidézését követően hangsúlyozta:
mi kanizsaiak büszkék lehetünk arra,
hogy 1848-49 emléke előtt méltó
monumentumoknál – az Aradiudvarban,
a Székely-kertben, a Deák
téri Petőfi szobornál és most már
itt, a Gábor Áron szobornál is főt
hajthatunk. Városunk identitásának
fontos része a katonai hagyományok
ápolása és nemzeti múltunk
megőrzése, ezt jól szolgálja ezen
szobor újraállítása.
Ma talán nem kell életünket áldozni
a hazáért, de amíg lesz magyar,
mindig égbekiáltó példa lesz
az aradi 13 és az 1848-as vértanúk
bátorsága és kiállása pátriánkért.
Ma lehet, hogy kevésbé kellenek a
hősök, de a közösségeinkért áldozatot
hozó emberekre ugyanúgy
szükség van – mondta befejezésül.
Az ünnepség koszorúzással zárult.
A város önkormányzata, a Berzsenyi
Polgári Kör, valamint a Nagykanizsai
Honvéd Egyesület koszorúját
hagyományőrző huszárok helyezték
el az emlékmű talapzatánál.
Nagy várakozás fogadta a
Munkás utca és a Kazanlak körút
mentén a Dobri Lajos vezette
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Dobri Katalin (+3630-640-8515). Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47.
földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel:
Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője.
Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-
6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
Kanizsa 2 – Főhajtás 2013. október 10.
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
A hazafiúi jóérzés
emlékezete –
felavatták Gábor
Áron szobrát
Nem vész el egy
csöpp az ontott
vérből
Kanizsa – Idősek hete 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. október 10.
hagyományőrző huszárokat, s
az őket követő gyermeksereget.
A városi ünnepség délutáni része,
immár hetedik alkalommal
a Székely kertben emlékfenyvest
létrehozó hevesis tanulóifjúságé
éppúgy, mint a környéken lakó
felnőtteké.
Ez utóbbiak is szép számmal
hallgatták az iskola nyolcadikosainak
Dékány Beatrix által betanított
műsorát és benne a Dóróné
Kónya Zsuzsanna felsős kórusa
által énekelt öt darabot, mellyel
diáktársaik előtt is megismételték
az Aradi udvarban elhangzottakat.
A műsor tapssal fogadott zárszava:
„De hogy eladják a magyar
hazát, / S a szent földből üssenek
rabtanyát, /Azt nem tűrjük soha.”
után Dénes Sándor alpolgármester
egyaránt szólt a fiatalokhoz, s a lélekben
fiatalokhoz:
Azon a napon a forradalmunkat
és szabadságharcunkat vérbe
fojtó önkény az aradi vár sáncában
a bosszú és elrettentés szándékával
kivégeztette szabadságharcunk
tizenhárom tábornokát.
Lőpor és golyó általi halállal halt
(reggel fél hatkor): Lázár Vilmos,
főtiszt (ezredes), Gróf Dessewffy
Arisztid, tábornok, Kiss Ernő, tábornok,
Schweidel József, tábornok.
Kötél általi halállal halt
(reggel hat óra után): Lovag
Poeltenberg Ernő, tábornok, Török
Ignác, tábornok, Lahner
György, tábornok, Kneziæ Károly,
tábornok, Nagysándor József,
tábornok, Gróf Leiningen-
Westerburg Károly, tábornok,
Aulich Lajos, tábornok, Damjanich
János, tábornok, Gróf Vécsey
Károly, tábornok. Százhatvannégy
év telt el, de neveiket
évről-évre százszor és ezerszer
soroljuk föl ezen a napon. Mert a
gyász fájdalmát enyhíti ugyan az
idő, de az emlékezés kötelességét,
amit az utódokra, ránk rótt,
azt nem mulasztja el. Mondják:
aki nem ismeri a múltat, nem
méltó a jövőre sem. Az aradi vértanúk
súlyos örökséget hagytak
ránk. Olyat, amelyhez méltónak
kell lennünk. Arad gyertyái az erkölcsi
példát világítják meg nekünk.
Arad gyertyái napjainkig
világítanak, a hősök élete és halála
ma is példaérték.
B.E. - K.H. - V.M.
Az egész héten át tartó tizedik
„Idősekért Nagykanizsán” Ünnepi
Hét programsorozat Dénes
Sándor alpolgármester jubileumi
megnyitójával és az idősek
kulturális bemutatójával vette
kezdetét a Hevesi Sándor Művelődési
Központ színháztermében.
– Az elmúlt esztendőben, a Generációk
évében, Nagykanizsa hitet
tett az aktív időskor mellett, hiszen
azt valljuk: az ezüst generációra
szükség van a város mindennapjaiban,
szükség van a közösségépítésben
és -teremtésben,
szükség van a felhalmozott tapasztalatokra,
amelyekre a következő
generáció is alapozhat, és folytathatja
a megkezdett munkát – ezekkel
a szavakkal üdvözölte a megjelenteket
az alpolgármester. Ezt követően
hangsúlyozta, városunk
számon tartja és megbecsüli azokat,
akik az elmúlt évtizedekben,
munkájuk, esetleg társadalmi szerepvállalásuk
nyomán hozzájárultak
a város és a közösség előrelépéséhez,
akik hittel formálták és
alakították Kanizsa mindennapjait.
Ezért köszönettel tartozunk nekik.
A rendezvénysorozat azt a célt
szolgálja, hogy különféle programokkal
köszöntsék városunk időseit.
Az Idősek Hete az idős emberekről,
elfogadásukról, támogatásukról,
szeretetükről szól, és arról,
hogy társadalmunknak ők is hasznos
tajgai, és mindannyiunknak
nagy szükségünk van rájuk.
– Kanizsán már hagyomány,
hogy hivatalos formában is kifejezzük
hálánkat, tiszteletünket,
megbecsülésünket és szeretetünket
azok iránt, akik hosszú, munkában
eltöltött évek után köztünk töltik
megérdemelt nyugdíjas éveiket.
Ez a mai nap tehát a Szeretet napja
is – zárta megnyitóját Dénes
Sándor.
A fő hangsúly a Nagykanizsán és
városrészein megvalósuló rendezvényeken
idén is a zenén és a kultúrán
volt. A programok sora a megnyitót
követő napon Nagykanizsán
az Idősügyi Kerekasztal Konferenciával
folytatódott, majd másnap
sportnappal és határokon átívelő
kulturális és művészeti Ki - Mit -
Tud? vetélkedő Zala Megyei fordulójával
várták a szépkorúakat. Október
4-én a Hevesi Sándor Művelődési
Központban Ünneplő idősek
fotókiállítás nyílt, délután pedig ünnepi
gálára várták az érdeklődőket.
A gálaműsoron a város értékeit
megjelenítő szólisták, csoportok
léptek fel, így az Orff Ütőegyüttes,
Baj Bianka versmondó, Zala Gyöngye
Táncegyüttes, Kurta Lilla versmondó
és a Farkas Ferenc Énekegyüttes.
Az Idősek bálja a Party
Duó közreműködésével zajlott.
Városunk polgármestere, Cseresnyés
Péter az Idősek Világnapja
alkalmából sajtótájékoztató
keretében köszöntötte a
szépkorúakat, a nyugdíjasokat.
Azt a nemzedéket, mely kemény
és kitartó munkával építette
Nagykanizsát és Magyarországot,
hogy a ma aktív korosztály
tanulhasson, dolgozhasson.
– Nagykanizsán évek óta egy
hétig tartó rendezvénysorozattal
emlékezünk meg az Idősek Világnapja
alkalmából a szépkorúakról,
és hívjuk fel a figyelmet arra,
mennyire fontos az, hogy az egyes
korosztályok nagy megértésben éljenek
és mennyire szükségszerű,
hogy meg is értsék egymás problémáit
és segítsék egymást – hangsúlyozta
a polgármester. Hozzátette,
az elmúlt három évben jelentős
intézkedéseket hoztak helyben és
hozott a kormányzat is annak érdekében,
hogy ez a korosztály biztonságban
érezhesse magát, érezhesse,
hogy a társadalom odafigyel
rájuk. Nem kell anyagi visszalépéstől,
az életminőségük romlásától
tartaniuk.
A városunkban folyó tudatos,
idősbarát munkát már többször elismerték
az Idősbarát Önkormányzat
díj odaítélésével is, továbbá az
Idősügyi Tanács jelentős mértékben
növelte aktivitását.
Ahogy Cseresnyés Péter elmondta,
megbecsülni az időseket
és gondoskodni róluk a politika erkölcsi
kötelessége is. Nem térhet
vissza az a politika, amely ezt elmulasztotta,
amely az időseket,
ahelyett, hogy segítette volna, létbizonytalanságba
taszította.
– A kormány – Európa számos
országával szemben – a válság ellenére
megőrizte a nyugdíjak vásárlóértékét,
sőt, még növelte is
azok összegét. Infláció fölötti
nyugdíjemelést tudtunk végrehajtani:
a tavaly novemberi 1,6 százalékos
nyugdíj-kiegészítés után idén
további 5,2 százalékkal magasabb
nyugdíjat kapott közel 3 millió ember
– részletezte. Nemcsak összegében,
hanem vásárlóerőben is többet
ér a nyugdíj a rezsicsökkentésnek
és az 1970-es évek óta nem látott
rekord-alacsony inflációnak
köszönhetően. Ezeken az intézkedéseken
kívül teljesítették azon
ígéretüket, hogy 40 év munka után
nyugdíjba mehetnek a nők. Ezzel a
lehetőséggel több mint 108 ezer
nő, édesanya élt.
Emlékeztetőül kiemelte, januártól
tíz százalékkal alacsonyabb a
földgáz, az áram és a távhő ára, júliustól
a vízdíj, a csatornadíj, a szemétszállítás,
a PB-gáz, a szippantott
szennyvíz és a kéményseprés
díja csökkent. Novembertől pedig
már a tavalyi árnál húsz százalékkal
kell kevesebbet fizetni az
áram, a gáz és a távfűtés áráért. A
kistelepülésen élő, rászoruló idősekről
sem feledkeztek el, hiszen
nekik a szociális tűzifa program
segít, amelyre idén kétszer akkora
forrás jut, mint tavaly.
– Fontos azt is leszögezni, hogy
a Fidesz-KDNP-kormány nem
hagyja büntetlenül az idősek sérelmére
elkövetett bűncselekményeket
sem. A júliusban életbe lépett
új Büntető Törvénykönyv minősített
esetté tette az idősek sérelmére
elkövetett rablást, fizikai bántalmazást,
kifosztást, sikkasztást és
csalást – emelte ki.
V.M.
Jubileumi idősek hete Kanizsán
Az időseket
köszöntötte
a polgármester
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Napjainkban Magyarországon
minden ötödik ember időskorúnak
minősül, tehát betöltötte
már a 60. életévét. Az ebbe a
korcsoportba tartozók legtöbb
esetben életkori, fizikai, mentális
sajátosságaikból, a társadalomban
betöltött szerepüknél fogva,
valamint egészségügyi állapotuk,
sokszor magányos életmódjuk és
anyagi lehetőségeik miatt kiszolgáltatottabbak.
Ezért rendkívül
fontos, hogy odafigyeljünk rájuk,
törődjünk velük, egyszerűbbé
tegyük mindennapjaikat, hiszen
nagyon sokat köszönhetünk
nekik.
Ebben a munkában, városunkban
tevékeny részt vállal az Idősügyi
Tanács (IT), melynek alelnöke
Boa Sándor, aki a fiatalokat is
szeretné bevonni a tanács munkájába.
Boa Sándor egy Kerka menti
kis faluban, Kislakosban született.
Az általános iskola felső tagozatát
Lovásziban, a MAORT iskolában
végezte el, majd a gimnáziumot
Nagykanizsán járta ki. Egyetemi
oklevelét 1962-ben szerezte meg a
Soproni Erdészeti és Faipari Egyetemen.
Ezt követően az akkori
Dél-Zalai Állami Erdőgazdaságnál
kezdett el dolgozni, műszaki vezetőként,
erdészetvezetőként, majd a
jogutódtól 1994-ben műszaki osztályvezető
főmérnökként ment
nyugdíjba.
– Nyolcadik éve már, hogy az
Idősügyi Tanácsban tevékenykedem.
Városunk vezetése 2007-ben
kért fel arra, hogy vegyek részt az
újjáválasztott tanács munkájában.
A felkérést elfogadtam, hiszen
foglalkoztattak az időseket érintő
problémák, elsősorban a szociális
kérdések, így az idős emberek
megélhetése, esetleges magányosságuk,
valamint napi gondjaik.
Kezdetben az IT titkára voltam,
később a társelnöke, majd alelnöke
lettem – emlékezett vissza Boa
Sándor.
Az időseket érintő kérdésekben
az IT a polgármesterrel és az önkormányzattal
együttműködve
hozza meg döntéseit és tesz javaslatokat
olyan helyi rendeletek alkotásánál,
melyek azt szolgálják,
hogy minél jobban érezzék magukat
a szépkorúak Nagykanizsán.
A szociális kérdések felderítése
és megoldása céljából minden hónapban
fogadóórát tartanak. Az elmúlt
években sikerült elérniük azt,
hogy az arra rászorulók egy részének
ingyen gyógyszereket biztosítsanak
a gyógyszertárak és gyógyszerészek
jóvoltából, napjainkban
már közel négyszázezer forint értékben.
– Fontos megjegyezni, hogy az
idősek ugyanolyan gyámolításra
szorulnak, mint a gyermekek,
azonban a társadalom másként viszonyul
hozzájuk. A gyermekeket
dédelgetik, puszilgatják, míg az
időseket ellátják, gondozzák.
Nagy a különbség – hangsúlyozta
az alelnök, majd hozzátette, az
idős korra már nagyon korán el
kell kezdeni készülni.
Az IT az Egyesített Szociális Intézménnyel
közösen most már tizedik
éve az önkormányzat és külső
támogatók segítségével megrendezi
az egy héten át tartó „Idősekért
Nagykanizsán” Ünnepi Hét
programsorozatot, mellyel a szépkorúaknak
szeretnének színes kulturális
és zenés kikapcsolódási lehetőséget
biztosítani. A program
minden évben rendkívül népszerű
az érintett korosztály körében.
Az IT a közel egy éve hozott
rendeletre is reagált, miszerint
azoknak a diákoknak, akik szeptemberben
kezdték meg középfokú
tanulmányaikat a 9. évfolyamon,
a következő három tanévben
összesen legalább 50 óra szociális
vagy karitatív tevékenységet kell
végezniük. Ennek támogatása érdekében
az önkormányzat segítségével
szeretnék felkutatni azokat a
80 év feletti embereket, akiknek
segíthetnének, akár felolvasással
vagy bevásárlással. Még év végéig
küldenek az ebbe a korcsoportba
tartozóknak egy levelet, melyben
megkérdezik, van-e olyan problémájuk,
amelyben a segítségükre
lehetnének. Ennek köszönhetően
teljesülhet az iskolai közösségi
szolgálat célja, hogy a fiatalok jobban
figyeljenek oda embertársaikra,
és erősödjön bennük a társadalmi
érzékenység, továbbá az idősek
mindennapjait is megkönnyíthetik.
Az Idősügyi Tanácsban betöltött
alelnökségén túl a Zala Megyei
Idősügyi Tanácsnak 2008-tól tagja
és jelenleg alelnöke, valamint a
2013-ban alakult Közösségfejlesztési
és Tehetséggondozási Munkacsoport
elnöke. Utóbbiban feladatuk
az idősek tapasztalatainak felhasználása
a fiatalok felé, továbbá
szeretnék a fiatal korosztály számára
megteremteni azt a lehetőséget,
hogy segítséget nyújthassanak
az időseknek. Céljuk, hogy a generációk
között megteremtsék a kapcsolatot.
Erre példa a közelmúltban
hagyományteremtő céllal
megszervezett Kitűnők Találkozója
elnevezésű rendezvény is, melyre
az idén kitűnő eredménnyel
érettségizett diákokat hívták meg
és a generációk együttműködésének,
együttgondolkodásának a jegyében
zajlott.
Ahogy Boa Sándor hangsúlyozta,
fontos a fiatalok és az idősek
közti jó kapcsolat kialakítása, és a
kölcsönös megértés. Nem tartja
helyesnek azt a magatartást, amikor
az idősek felülről szólnak le a
fiatalokhoz. Sehova nem vezet a
„bezzeg a mi időnkben” kezdetű
mondat, hiszen napjainkban más a
technikai és a társadalmi berendezkedés
is. Rengeteg olyan dolog
van, amire jó felhívni a fiatalok figyelmét.
Egyrészt a tapasztalatokra
és az úgynevezett örök értékekre,
továbbá arra, hogy a szabadság
ne legyen szabadosság. A szabadság
egy eszköz a boldoguláshoz és
az emberi méltóság kiteljesítéséhez,
melynek megőrzése nagyon
fontos. Az idősek is rengeteg dologban
kérhetik a fiatalok segítségét,
főleg a technika terén.
Ezeken a feladatokon túl, az alelnök
a polgármester megbízásából
szívesen vett és vesz részt városunk
zöldterületeinek megóvásában,
különös tekintettel az idős
fák megvédésére, ugyanis egy 80-
100 éves tölgy vagy platán nem
pótolható egyik napról a másikra.
– Ezek a fák nem csak a levegő
minőségét javítják, hanem esztétikai
élményt is nyújtanak mindenkinek,
a kisgyermekektől az idős
emberekig. Generációkat kötnek
össze, méltóságot sugallnak. Leszálló
és átszálló helyként szolgálnak
a madarak számára, és
megannyi parányi élőlény otthonai,
menedékei – zárta Boa Sándor.
V.M.
Kanizsa – Idősek 4 hete 2013. október 10.
Szépkorúan is aktívan
Miklósfán, a Mindenki Házában
Sajni József önkormányzati
képviselő és Cseresnyés Péter
polgármester köszöntötte az időseket,
akik az Egészségügyi Alapellátási
Intézmény munkatársainak
közreműködésével egészségügyi
szűrésen is részt vehettek.
Ezt követően a Miklósfai Általános
Iskola tanárai és diákjai ünnepi
műsorral kedveskedtek a szépkorúaknak,
akiket a vendéglátást
követően Major Lajos tangóharmonikás
szórakoztatott.
Bajcsán, a kultúrházban Tóth
Nándor önkormányzati képviselő
köszöntötte az Idősek napján egybegyűlteket,
majd kultúrműsor,
vacsora, közös nóta és tánc zárta
az estét.
A Fakosi kultúrházban Jerausek
István önkormányzati
képviselő ünnepi gondolatai
után színes műsorral köszöntötték
az „ezüstkorúakat”. Az estet
jó hangulatú ünnepi vendéglátás
zárta.
A bagolai kultúrházban is változatos
programmal várták az
ünnepelteket. Az érdeklődők
egészségügyi szűrésen is részt
vehettek. Az ünnepelteket Cseresnyés
Péter polgármester köszöntötte,
majd az ünnepi vendéglátáshoz
zenés műsorával a
Vigadó duó nyújtott kellemes kikapcsolódást.
A kiskanizsai Móricz Zsigmond
Művelődési Házban Cseresnyés
Péter polgármester és
Dénes Sándor alpolgármester,
önkormányzati képviselő üdvözölte
a Kiskanizsán élő időseket,
akiket szintén kultúrműsor,
vacsora, közös nóta és tánc
várt a jubileumi „Idősekért
Nagykanizsán” Ünnepi hét alkalmából.
Nagykanizsa városrészeiben is megünnepelték az időseket
Fotó: Varga Mónika
Kanizsa – Kultúra 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. október 10.
Október 19-én gasztronómiai rendezvény sorozat veszi kezdetét
a Kanizsa Centrum Bevásárlóközpontban. A már sokak által ismert
és kedvelt Tortafesztivál 2012-ben két rendezvénnyel bővült:
októberben a Pogácsa Mulatsággal, decemberben a Karácsonyi finomságok
és Mikulás nappal.
Milassin Tamás, a rendezvényeknek otthont adó Kanizsa Centrum
Bevásárlóközpont marketing vezetője elmondta: az elmúlt években az
élettudatosság, a kultúra és a kötetlen jó hangulat jegyében több olyan
fesztivált is rendeztek, melyek látogatottsága kimagasló volt. Ebből is
látszik, hogy az embereknek igényük van olyan jellegű rendezvényekre,
amelyek szem-szájnak ingerei.
Idén második alkalommal kerül megrendezésre október 19-én a Pogácsa
Mulatság elnevezésű rendezvény. A fesztiválra folyamatosan várják a
jelentkezéseket egyénileg vagy csapatban. Cégek, családi-baráti társaságok,
egyesületek, iskolák akár több kategóriában indulhatnak, az édes, sós
ízektől a reform ízeken át, illetve újdonságként, a paleolit étkezési elvek
alapján készített finomságokkal is nevezhetnek. Az idei évben nem csak
amatőr, hanem profi kategória is indul, így vendéglősök is indulhatnak és
ezen a helyszínen is bővíthetik kapcsolataikat a kanizsai lakossággal.
Arendezvényre kész pogácsákat, stanglikat várnak, melyet a nevezők egy
részükre biztosított asztalon tálalhatnak a zsűri és a látogatók kóstoltatására.
Nevezési díj nincs. Alátogatók kóstolójegy megvásárlásával ízlelhetik meg
a finomabbnál finomabb pogácsákat, stanglikat. Az elkészített étkeket szakmai
zsűri bírálja el. Minden kategória dobogós helyezettje díjazásban részesül
, minden csapat kap valamilyen ajándékot a részvételért.
A látogatók szórakoztatásáról zenés-táncos-énekes produkciók, bemutatók
minden korosztály érdeklődését megcélzó kísérő programok
gondoskodnak.
Jelentkezési határidő a Pogácsa Mulatságra október 15-ig a
judit@matrixmm.hu e-mail címen. Bővebb információ: 0670/341-
8853 kapható.
Sajtótájékoztatón ismertette
Száraz Csilla igazgató a Múzeumok
őszi Fesztiválja országos
rendezvénysorozat keretében a
Thúry György Múzeumban zajló
színes programokat, továbbá
beszámolt az intézményt érintő
szakmai hírekről is.
– A Múzeumok őszi Fesztiválja
az egyik legrangosabb országos
rendezvénysorozat, mely 93 település,
170 intézményében valósul
meg és 1514 programmal várják a
látogatókat szeptember 30. és október
27. között – kezdte a tájékoztatót
Száraz Csilla. Hozzátette, a rendezvénysorozatot
immár hetedik
alkalommal szervezi meg a Szabadtéri
Néprajzi Múzeum, mely pályázat
útján támogatja a résztvevőket,
így városunk múzeumát is.
Az őszi fesztivál alatt szakmai
programokkal várják az érdeklődőket,
továbbá tárgydoktor rendel,
a diákok buli előtt és a pincétől a
padlásig témakörhöz csatlakoztak.
A programok sora Pápai Sarolta
A Dél szenvedélye – Barangolás
Macedóniában című előadásával
vette kezdetét, majd október 9-én a
Kincskereső Kalandtúra elnevezésű
játékos vetélkedő zajlott.
Október 17-én főleg a kicsiknek
kedvezve rendezik meg a Nagyanyáink,
dédanyáink becses óságai elnevezésű
zenés, játékos ismerkedés a
múzeumi tárgyakkal elnevezésű
programot, melyben a Vabababa Művészeti
Egyesület működik közre. Ezt
követően, 14-én Múzeumi barangolás
lesz, melyet a Rögzített pillanatok
– Egyesületi élet Kiskanizsán a 19-
20. században című kiállítás megnyitójával
kötnek össze.
A fenti programokon túl iskolai
csoportoknak tartanak múzeumpedagógiai
foglalkozásokat októberben,
továbbá sor kerül a restaurált
Kórházi Kápolna Szent Lujzát ábrázoló
üvegablak átadó ünnepségére
is november közepén.
– A területi múzeum státuszt
visszakapta a múzeum a fenntartó
kérésére és hatékony támogatásával
a szakmai feltételek maradéktalan
teljesítése mellett – jelentette
be a múzeum igazgatója. Így a jövőben
a www.tgym.hu interaktív,
folyamatosan frissülő önálló honlapon
tájékozódhatnak az érdeklődők.
Még a tavalyi évben elkészült
egy, a telefonra letölthető hangos
kiállítás vezető, mely az Emberek,
utak, kapcsolatok – Dél-Zala évezredei
című állandó kiállítás megtekintése
közben vehető igénybe.
Ennek továbbfejlesztett változata a
fülhallgatón (MP3 lejátszó) hallgatható
hangos tárlatvezetés.
Még október 15-ig tekinthető meg
a Nagykanizsától a Donig elnevezésű
kiállítás, melyre mindenkit sok
szeretettel várnak. Ezen kívül látogatható
az Emberek, utak, kapcsolatok
– Dél-Zala évezredei állandó tárlat,
valamint a „Tengerre magyar” –
Fiume magyar emlékei is. Külön vitrinben
helyezték el a hónap műtárgyát,
melyet kéthavonta frissítenek.
Jelenleg a kanizsai országzászló
hímzett címerképe tekinthető meg.
A Fő úti múzeumba szerdától
vasárnapig várják az érdeklődőket
10.00 és 17.00 óra között.
V.M.
Múzeumok őszi Fesztiválja a kanizsai múzeumban
A múzeum legyen mindenkié
A HSMK Én hobbim sorozatában
Sámoly Attila A világ
madarai bélyegeken című
gyűjteményét láthatják az
érdeklődők az intézmény
földszinti előcsarnokában. A
kiállítást Benedek Miklós, a
Kaán Károly Természetvédelmi
Egyesület elnöke nyitotta
meg.
Sámoly Attila a bélyegekkel
már gyermekkora óta foglalkozik,
de komolyabban 14 éve
gyűjti a magyar bélyegek mellett
a világ minden tájáról a madarakat
ábrázoló bélyegeket.
Ebből a gyűjteményből igyekezett
kiválasztani a „kiállításbarátabb”
nagyobb méretű,
szebb rajzolatúakat, valamint a
gyűjtők számára ismertebb és
pár ritkább, érdekesebb – 200
darab és néhány díszborítékon
lévő – bélyeget.
A tárlat október 25-ig tekinthető
meg.
B.E.
A világ madarai
bélyegeken
Kanizsa – 6 Gazdaság 2013. október 10.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér
7.) pályázatot hirdet a Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye (8800 Nagykanizsa,
űrhajós u. 6.) intézményvezető (magasabb vezető) álláshelyének teljes
munkaidőben, közalkalmazotti kinevezés szerinti munkakör mellett történő
betöltésére.
Az intézményvezető által ellátandó feladatok: A Nagykanizsa, űrhajós u. 6. szám
alatti 50 férőhelyes Fogyatékkal Élők Otthona, a 10 férőhelyes Fogyatékkal Élők
Gondozóháza, a 20 férőhelyes Fogyatékkal Élők Napközi Otthona, valamint a Támogató
Szolgálat színvonalas szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezése,
irányítása, ellenőrzése azzal, hogy a fogyatékosok otthona és fogyatékosok gondozóháza
ellátást nyújtó intézményegységek 2014. január 1. napjától állami átvételre
kerülnek. Az intézményvezető feladata a jogszabályokban meghatározott feladatok
magas szintű végzésének megszervezése, koordinálása, biztosítása.
Pályázati feltételek:
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének
6.4. pontja szerint az intézményvezetői munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú
iskolai végzettség, azaz: szociális munkás, szociálpedagógus, szociális menedzser,
okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, konduktor, mentálhigiénikus,
igazgatásszervező szociális igazgatás szakirányú végzettséggel, gyógypedagógus.
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek (Kjt.) a szociális,
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról
szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (Kjt. vhr.) 3. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést
igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve
a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- szociális szakvizsga, illetve szakvizsgával nem rendelkező pályázónak - amennyiben
nem mentesül letételének kötelezettsége alól - a nyilatkozata arról, hogy vállalja
annak a kinevezést követő 2 éven belüli megszerzését,
- magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhető,
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
- 18. életév betöltése,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség.
A pályázathoz csatolni kell:
- a pályázó részletes szakmai életrajzát,
- a képesítést igazoló okirat(ok), illetve a szociális szakvizsgáról szóló oklevél közjegyző
által hitelesített másolatát,
- az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolását,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját,
- közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén a büntetlen előéletet igazoló 90 napnál
nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázati
eljárás során a testületi bizottsági üléseken és a döntéshozó
Közgyűlés ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-
e, szociális szakvizsgával nem rendelkező pályázó esetén - amennyiben nem
mentesül letételének kötelezettsége alól - vállalja annak a kinevezést
követő 2 éven belüli megszerzését, közalkalmazotti és vezetői megbízásával kapcsolatban
összeférhetetlenség nem áll fenn, az álláshely elnyerése esetén eleget tesz
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének, nem áll cselekvőképességet kizáró vagy
korlátozó gondnokság alatt.
Az álláshely betölthető: 2014. január 1-jétől.
Amagasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év, 2014. január 1 - 2018. december 31-
ig.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan
idejű, a magasabb vezetői megbízás 5 évre szól, az intézménynél újonnan létesített
jogviszony esetén - a Kjt. 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével
- 3 hónap próbaidő kikötésével.
Illetmény és juttatások: a Kjt. illetve a Kjt. vhr. előírásainak megfelelően.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 8.
A https://kozigallas.gov.hu internetes oldalon történő közzététel időpontja: 2013.
október 8.
A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: A Kjt. és a Kjt. vhr. előírásainak
megfelelően a pályázatokat a pályázat előkészítője által összehívott bizottság véleményezi.
A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen hallgatja
meg. A pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a kiírt feltételeknek megfelelő
pályázók meghallgatásával a Szociális és Egészségügyi Bizottság, a pályázók meghallgatása
nélkül az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság is megtárgyalja.
Akinevezésről Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése mint munkáltató dönt,
amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap.
Apályázat benyújtásának módja és helye: az írásos pályázatot 1 eredeti példányban
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7.) az alábbi jeligével kell benyújtani: "Pályázat a Fogyatékkal Élők Integrált
Intézménye intézményvezetői munkakörére".
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. december 31.
A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető: Cseresnyés Péter polgármester
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2301, illetve Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Osztályának osztályvezetője: dr. Borka
Beáta Marianna Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2436. Az osztályvezető
biztosítja, hogy a pályázók az intézményt megismerhessék.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése fenntartja azt a jogot, hogy a pályázati
eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat kiírója hiánypótlásra nem biztosít
lehetőséget. Kivétel ez alól az erkölcsi bizonyítvány, melyet legkésőbb a szakmai
előkészítő ülésen kell bemutatni.
A pályázati hirdetmény közzétéve:
- a Nemzeti Közigazgatási Intézet (Kormányzati Személyügyi Központ) internetes
oldalán (https://kozigallas.gov.hu)
- Szociális Közlöny (www.kozlonyok.hu)
- Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapja (www.nagykanizsa.hu)
- Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap
- Zala Hírlap önkormányzati oldalán
Álláspályázat - Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye - intézményvezető
A megyék közül az országban
elsőként rezsicsökkentési bizottságot
hozott létre a Zala Megyei
Államigazgatási Kollégium – tájékoztatta
a Zala Megyei Kormányhivatal
az MTI-t.
A zalai államigazgatási kollégium
csütörtöki ülésén döntött a rezsicsökkentési
és költségvetési bizottság
létrehozásáról. A grémium
feladata egyebek mellett, hogy javaslatot
készítsen a rezsicsökkentésről
szóló jogszabályok végrehajtásának
Zala megyei ellenőrzésére,
értékelje ezen ellenőrzéseknek
a tapasztalatait, illetve együttműködjön
a rezsicsökkentési intézkedések
végrehajtása érdekében
az érintett közszolgáltatókkal
és országos hatáskörű szervekkel.
A bizottság elnöke Sifter Rózsa, a
Zala Megyei Kormányhivatal főigazgatója
lett. További hat tagot választottak
a grémiumba, amelyben a kormánymegbízott
felkérésére tanácskozási
jogú tagként szerepel Vigh László,
Manninger Jenő és Cseresnyés
Péter (valamennyien Fidesz-KDNP)
országgyűlési képviselő.
Rezsicsökkentési bizottság
Bár még nem írták alá a támogatói
szerződést, de a hivatalos
értesítést már kézhez kapták,
miszerint városunk megnyerte
a Nyugat-Dunántúli
Operatív Programhoz benyújtott
projektet. Ennek köszönhetően
412,5 millió forintot fordíthatnak
szociális célú városrehabilitációra.
Ahogy Cseresnyés Péter polgármester
elmondta, a program keretében
újítják fel a városi uszodát,
illetve Kanizsa ligetvárosi részén
egy óvodát, járdát és közvilágítást
építenek ki, térfigyelő kamerákat
helyeznek el és huszonnégy lakást
renoválnak.
V.M.
Nyertes pályázatnak
köszönhetően biztosítanak
élhetőbb körülményeket
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. október 10. Kanizsa – Városháza 7
VOKSH Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
TANFOLYAM INDUL
2013.10.15-én 16 órakor
személyautó
ELMÉLET DÍJA
CSAK 5000 FT!
2013.10.21-én 16 órakor
C, D, C+E
2013.10.28-án 16 órakor
árufuvarozó
és személyszállító GKI
Részletfizetés!
Ingyenes
tankönyvkölcsönzés!
Tisztelt Nagykanizsai Polgárok!
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a Zala
Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási
Hivatal Járási Állat-egészségügyi és
Élelmiszer-ellenőrző Hivatala 2013. október
9-től 2013. október 28-ig tartó időszakra
ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt
el Nagykanizsa közigazgatási területére.
2013. október 9-14. között a rókák repülőgépes
veszettség elleni vakcinázását fogják
elvégezni.
Az ebzárlat alatt álló területen tilos: az
ebeknek kóborolni (Az ilyen ebek befogásáról
az önkormányzat köteles gondoskodni.),
szarvasmarha, ló, juh, kecske legelőre
történő kihajtása, ott tartózkodása.
Szervezett eboltásra pórázon történő felvezetés
engedélyezett!
Ebzárlat!
Ezúton tájékoztatjuk Nagykanizsa és a közigazgatásilag
hozzárendelt öt település (Liszó, Újudvar, Hosszúvölgy,
Fűzvölgy, Homokkomárom) lakosságát, hogy a háziorvosi
ügyeleti ellátás az alábbiak szerint történik.
HOL ÉS MIKOR ÉRHETő EL A KÖZPONTI ÜGYELET?
Ellátási terület: Nagykanizsa, Liszó, Újudvar, Hosszúvölgy,
Fűzvölgy, Homokkomárom. Helye: 8800 Nagykanizsa, Szekeres
J. u. 2-8. (Bagolai sor felől). Ügyeleti hívószám: 06-
92/321-000.
Ideje: hétköznap 16.00 - 07.30, hétvégén péntek 16.00-tól a
következő munkanap 07.30-ig, ünnepnap 07.30 - 07.30.
Ebben az időben lehet az ügyeleti rendelőben ellátásra jelentkezni,
vagy a központi hívószámon keresztül segítséget kérni.
2012. március 1-jétől a felnőtt és gyermek háziorvosi ügyelet
az Országos Mentőszolgálattal egységes irányítási rendszerben
működik a sürgősségi betegellátás hatékonyságának fokozása,
a párhuzamos hívások számának csökkentése, valamint az
azonnali elérhetőség biztonságának javítása érdekében.
MILYEN ESETBEN KÉRJÉK AZ ÜGYELET SEGÍTSÉGÉT?
Aháziorvosi ügyelet fő feladata az alapszintű sürgősségi ellátás.
Ez azt jelenti, hogy elsősorban azoknak a háziorvosi
teendőknek a rendelési időn kívüli ellátására szerveződött,
amelyek a következő rendelési időig nem halaszthatók,
azaz elsősorban frissen kialakult betegségek, vagy már
meglévő betegség állapot-rosszabbodása esetén kell mindenképpen
az ügyelethez fordulni, amikor azonnali beavatkozás
nélkül fennáll a tartós vagy maradandó egészségkárosodás
veszélye. Általában azokat az eseteket képes saját hatáskörében
véglegesen ellátni, amelyek néhány órán belüli,
de nem azonnali ellátást igényelnek.
Hirtelen fellépő súlyos panaszok, életveszélyes állapotok, balesetek,
közterületi rosszullétek esetén a lakosság közvetlenül is
kérheti az Országos Mentőszolgálat segítségét a 104-es segélyhívó
számon! Mindenképpen mentőt kell hívni az alábbi esetekben:
vérzés, mellkasi fokozódó szorító fájdalom, beszédzavarral
együtt járó végtagi ügyetlenség, eszméletvesztés.
Idült betegségek, egyszerű panaszok, halasztható esetekben
lehetőség szerint a rendes háziorvosi rendelési időt vegyék
igénybe, hiszen ügyeleti időben lényegesen nehezebben elérhető
és kisebb számú a rendelkezésre álló diagnosztikus és terápiás
lehetőségeink száma.
Indokolatlannak tekinthető az ügyelethez fordulás, ha
gyermekének, hozzátartozójának:
- enyhe náthája, kevés köhögése, csak hőemelkedése van,
vagy láza csillapítható,
- kevés nem terjedő kiütése van, általános állapota jó, kullancsot
kell kivenni,
- hasmenése, nem ismétlődő hányása, székrekedése van jó állapot
mellett,
- receptírás céljából: a szokásos tápszere, állandó gyógyszere
elfogyott,
- inzulin beszerzéséről időben gondoskodjon,
- igazolás nem adható ki ügyeletben.
Rendszeresen szedett gyógyszerek, tápszerek esetében gondoskodjanak
a háziorvosnál időben történő felíratásáról.
Ügyeleti időben csak újonnan szükségessé vált vagy életmentő
gyógyszereket tudunk felírni, kedvezményes
gyógyszerfelírásra nincs lehetőség.
Igazolás csak az ügyeleti ellátásról adható.
Érdemes tudni és szem előtt tartani, hogy a háziorvosi ügyelet,
bár mindig igyekszik a lehető leghamarabb segítséget
nyújtani, reálisan nem képes az azonnali elérhetőség biztosítására,
figyelembe véve azt, hogy egy felnőtt és egy gyermekorvos
látja el kb.51000 ember sürgősségi alapellátását, beleértve
a rendelői forgalmat és a környező öt településre kiterjedő
területi feladatokat. Ahívások torlódása esetén akár órák
is eltelhetnek (két település közötti távolságot is figyelembe
véve), mire egy adott vizsgálatra sor kerül.
HOL TÖRTÉNIK ÜGYELETI IDőBEN A BETEGEK ELLÁTÁSA?
1. Rendelőben történő ellátás
A betegek ellátása a Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. szám
alatti felnőtt és gyermek ügyeleti rendelőkben történik. Az ellátást
az ügyeletes orvos és az ápoló végzi.
2. Telefonos segítségkérés, helyszínen (lakáson) történő
betegellátás
Alakáson történt ellátást a 47/2004. (V.11.) ESzCsM rendelet
értelmében fekvőbeteghez, sérülthöz, folyamatos gyógykezelésre
szoruló beteghez lehet kérni.
Alakosság az egységes, gyorsan elérhető sürgősségi hívószámon
kérhet segítséget. Amentőszolgálat ügyeletes diszpécsere
a hozzá beérkező hívásokat rögzíti és a szakmai kritériumok
alapján felállított sürgősség függvényében dönt a riasztandó egységről
(kivonuló ügyeleti szolgálat, kiemelt mentőegység, esetkocsi,
rohamkocsi), és a beteg feltalálási helyéhez legközelebbi
és legfelkészültebb egységet küldi a beteg segítségére.
MI TÖRTÉNHET A BETEGGEL TELEFONOS SEGÍTSÉGKÉRÉS
ESETÉN?
A telefonszámon a mentőszolgálat ügyeletes diszpécsere jelentkezik
be, aki felveszi az adatokat és a szakmai előírásoknak megfelelően
kikérdezi a beteget. Fenti adatok ismeretében a diszpécser
dönt a további teendőkről, melyek a következők lehetnek:
- Amennyiben a bejelentéskor egészségügyi tanácsadásra van
szüksége az irányítás ellátja tanáccsal vagy kapcsolja az
ügyeletes orvost.
- A beteget az ügyeleti rendelőbe irányítja.
- Az ügyeletes orvost a beteghez a helyszínre küldi, és a beteg
ellátása ügyeleti időben a beteg tartózkodási helyén fog
történni.
- Értesíti a Mentőszolgálatot, mely a helyszínre vonul, és a
beteget kórházba szállítja.
Fontos, hogy a sürgősségi ellátásra szoruló személy vagy
hozzátartozója a lehető legpontosabban informálja a diszpécserszolgálatot,
az egészségügyi személyzetet az aktuális
panaszokról, tünetekről és a lényegesebb kórelőzményi adatokról.
Nagyon fontos a pontos cím megadása, illetve ha
van rá lehetőség valaki várja a kiérkező orvost.
AZ ÜGYELETI BETEGELLÁTÁS SORRENDJE
Ügyeleti időben a betegek ellátásának sorrendje sem a rendelőben,
sem lakáson nem érkezési/bejelentési sorrendben, hanem
úgynevezett sürgősségi sorrendben történik. Azaz elsőként
mindig a legsúlyosabb állapotú beteg kerül ellátásra.
A beteg számára súlyos, riasztó panaszok is lehetnek könynyebb
megbetegedés, és enyhe tünetek is lehetnek súlyos állapot
következményei. Ezért a beteg állapotának megítélése,
a sürgősségi sorrend felállítása az ügyeletes orvos feladata.
Új beteg jelentkezése, vagy a már ellátásra jelentkezett beteg állapotának
változása esetén az aktuális ellátási sorrend természetesen
módosulhat. Ezért igen fontos, hogy az ügyeleti személyzetet a beteg
állapotának változásáról azonnal és pontosan tájékoztassák.
Mindez az enyhébb panaszokkal, stabil állapotban lévő betegek
esetén akár több órás várakozást is eredményezhet.
Türelmüket és megértésüket kérjük, hiszen ennek nem a betegek
felesleges várakoztatása, hanem a legsúlyosabb állapotú betegek
lehetőség szerinti leggyorsabb ellátására való törekvésünk az oka.
Kérjük a lakosság türelmét és megértését, a hatékonyabb ellátás
érdekében az ügyelet igénybevételének megfontolását.
Ne feledje! Az orvosi ügyelet indokolatlan hívásával a sürgős,
azonnali ellátást, ezáltal egy másik ember életét veszélyeztetheti!
Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezető
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Egészségügyi Alapellátási Intézménye
Lakossági tájékoztató a Központi Ügyelet működéséről
8 Kanizsa – Városháza 2013. október 10.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzatának
módosítása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése rendezés alá vonta a hatályos
rendezési terv Alkotmány u. - Lovarda u. - belterületi határ - 4089 hrsz-ú út által
határolt tömbre vonatkozó részét. A tervdokumentáció módosítását a B & H
Régió Bt. készített el.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI: 8.) kormányrendelet 28. (3) bekezdése
szerint partnerségi egyeztetést a lakosság, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó
szervezetekkel valamint az egyházakkal kell lefolytatni.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 97/2013. (III. 28.) számú határozatának
3. b.) pontja értelmében: „A véleményezési szakaszban, vagy tárgyalásos
eljárás esetén a véleményezendő anyag helyben szokásos közzétételével
(hirdetmény az önkormányzati hirdetőtáblán valamint a Kanizsa TV-ben, a Kanizsa
Lokálpatrióta Hetilapban és a Zalai Hírlapban) kerül sor a lakosság bevonására.”
– Ezért a módosított tervet 2013. október 19-ig kifüggesztjük a Polgármesteri
Hivatal előcsarnokában, ahol munkanapokon megtekinthető.
A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba a
városi főépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735) címzett levélben
jelezhetik.
Szabályozási terv és Helyi Építési
Szabályzat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata versenytárgyaláson értékesíteni
kívánja az alábbi ingatlanát: Nagykanizsa, Erzsébet tér 16. I. emelet 3. szám
alatti 81 m2 lakás. Kikiáltási ár: 7.700.000 Ft. Nagykanizsa, Sugár u. 16/D. pinceszinti,
38 m2 lakás. Kikiáltási ár: 870.000 Ft. A versenytárgyalások kezdő időpontja:
2013. október 8-án 9.30 óra. A versenytárgyalás helyszíne: Nagykanizsa,
Garay u. 21. VG Zrt. Irodaház. Eredménytelen versenytárgyalás esetén minden
ezt követő keddi munkanapokon, a hirdetmény visszavonásáig lehet jelentkezni.
A versenytárgyalás részletes feltételeit a www.nagykanizsa.hu valamint a
www.nkvg.hu honlapokon lehet megtekinteni. Telefon: 311-241/116 mellék.
Versenytárgyalás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzata többségi tulajdonában álló NAGYKANIZSA -
NETTA - PANNONIA Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. (székhelye: Nagykanizsai
Regionális Hulladéklerakó, nagykanizsai 01003 hrsz.) ügyvezetői tisztségének
betöltésére.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzata egyszemélyes tulajdonában álló Nagykanizsa
Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. (székhelye: 8800 Nagykanizsa, Garay
u. 21.) vezérigazgatói tisztségének betöltésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyűlése pályázatot hirdet.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszemélyes tulajdonában álló
Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhelye: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 35.) vezérigazgatói tisztségének
betöltésére.
Arészletes pályázati kiírások megtekinthetők a www.nagykanizsa.hu / Felhívások
menüpontban.
Álláspályázatok
(Az akció 2013. október 10 - november 30-ig)
Karádi Ferenc alpolgármester fogadónapja 2013. október 30-án (szerda) 8.30-
12.00 óráig lesz a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában.
Alpolgármesteri fogadónap
Az elmúlt időszakban a Közterület-felügyeletre érkező szabályszegésekkel (hulladék vagy avar
égetés, hulladéklerakás, szemetelés) kapcsolatos lakossági bejelentések azonnali kivizsgálása
érdekében az esti órákban is a 0620/8492485 telefonszámon elérhetők lesznek a felügyelők.
Esti ügyelet a Közterület-felügyeletnél
Kanizsa – 2013. október 10. Városháza 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának „Mi a
pálya? – Jövőnk az ifjúság II.” című projekt célja a városban
élő, elsősorban hátrányos fiatalok képességeinek, készségeinek
fejlesztése, társadalmi integrációjának elősegítése
annak érdekében, hogy minél sikeresebben felkészüljenek
a pályaválasztásra és lépjenek be a munkaerő-piacra. A
program megvalósítási időszaka 2011. október 15. – 2013.
november 30.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.,
Tel./fax: +36/20-995-0700
A Mi a pálya? – Jövőnk az ifjúság II.
TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0202
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
Tel./fax: +36/20-849-2341, e-mail: gyorfy.aniko@nagykanizsa.hu,
www.miapalyank.hu, www.ujszechenyiterv.gov.hu
A projekt megvalósításában Nagykanizsa hat intézménye, szervezete
vesz részt: a Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, a
Halis István Városi Könyvtár, a Kanizsai Kulturális Központ, Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata és a
Nagykanizsai Rendőrkapitányság. A programok kezdete óta havi
rendszerességgel projektmegbeszéléseken segítjük elő a projektpartnerek
együttműködését. Létrehoztuk weboldalunkat (www.miapalyank.
hu), melyen minden résztvevő szervezet ifjúsági információs
pontként működik.
Megvalósult programjainak:
2013. szeptember 21. – Négyévszak Kupa
2013. szeptember 27. – Csillagok (b)ékessége Vendég: Béli Ádám
2013. szeptember 21. – Tinipress tanulmányút - Veszprém
Egy őszi napon kirándulni mentünk a Tinipress ifjúsági újságíró klubbal
Kanizsán gyülekeztünk a Kiskastély előtt, 10 órakor. A barátnőmmel
mentem, ezzel a zalaszentbalázsi iskolát képviseltük. Az úton
sokat beszélgettünk és gyönyörködtünk a balatoni tájban.
Az első állomás a veszprémi egyetem, itt ebédeltünk. Az ebéd:
gyümölcsleves, rántott hús, párolt rizs savanyúság és a desszert:
piskótatekercs.
Aztán megérkeztünk a Sobri kalandparkba,
ez Kislődön van. A
környéken közkedvelt hely, sok
esküvőt és bulit is tartanak ott a
fiatalok. Rengeteg játékot és érdekességet
láttunk. Kétféle
drótkötélpálya, hófánk-csúszda,
trambulin, rodeó bika, állatsimogató,
lovagi vár és még sok más
játék is. Ezekre a játékokra a belépő a helyi fizetőeszköz: a Sobri
bankó. Mi a hófánk-csúszdába és a lovagi várba mentünk szórakozni.
A hófánk-csúszda egy dombtetőről indított, kiépített csúszdapályán
lesikló óriás fánk alakú matrac. Három és fél órát töltöttünk
önfeledt szórakozással. Hat óra körül elindultunk haza, amikor
éppen eleredt az eső és egy hatalmas szivárványt láttunk.
Nagykanizsára késő este értünk, onnan apukám vitt haza minket,
már az autóban egymás szavába vágva meséltük élményeinket.
Nagyon jól telt ez a napunk és örültünk hogy az idő is nekünk kedvezett.
Kovács Kincső és Pintér Sára, Piarista Általános Iskola
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.,
Tel./fax: +36/20-995-0700
XXX. Négyévszak Kupa ősz
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
Tel./fax: +36/20-849-2341, e-mail: gyorfy.aniko@nagykanizsa.hu,
www.miapalyank.hu, www.ujszechenyiterv.gov.hu
A Kupa megfelelő módon zajlott le, a Mindenki Sportpályáján
(Kaán Károly u.1.). A borús, esős idő ellenére is 70-80
gyerek vett részt a rendezvényen, ahol jó hangulatban zajlottak
a mérkőzések. 8 csapat jelent meg, akiket két 4-es
csoportra osztottunk. A csoportból az első két csapat jutott
tovább.
A szendvics és a gyümölcs, valamint az üdítő is elfogyott. A téli
megmérettetést november elején szeretnénk megrendezni.
2013-09-21, Mindenki Sportpályája
Kanizsa 10 – Vízmű 2013. október 10.
Kanizsa – Vízmű 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. október 10.
Kanizsa – Programajánló 12 2013. október 10.
ÚJ SZÍNHÁZBÉRLETEK
VÁSÁROLHATÓK A HEVESI
SÁNDOR MűVELőDÉSI
KÖZPONTBAN!
(Hevesi bérlet, Bródy bérlet és Rátkai
bérlet). A bérletek megvásárolhatók:
október 10-15. között, minden hétköznap
9-17.30 óráig. Részletes program,
további információ: www.kanizsakultura.
hu
Október 10. 19 óra
DUMASZÍNHÁZ NAGYKANIZSA
Fellépnek: Kőhalmi Zoltán és Dombóvári
István.
Belépődíj: 2500 Ft, a belépőjegyek elővételben
a nagykanizsai Tourinform irodában
(Csengery u. 1-3.), és a dumaszinhaz.jegy.hu
oldalon kaphatók.
Október 21. 19 óra
Színház - Hevesi bérlet
Richard Baer: HITTED VOLNA? -
vígjáték. Az Orlai Produkció (Budapest)
előadása. Belépődíj: 3500 Ft.
Október 10. 9 óra
9 óra A Nagykanizsai Vakok és
Gyengénlátók Egyesületének kulturális
bemutatóval kibővítettt éves
konferenciája. 13 óra Akadálymentesített
eszközök bemutatója. A
belépés díjtalan.
Október 11. 9-17 óra
Roma Nemzetiségi Önkormányzatok
találkozója a
rendőrséggel
Okt. 12. 12-17 óra
HORVÁT NEMZETISÉGI EST
Szervező: Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
Október 17-18.
KANIZSA KULTURÁLIS KINCSEI
- Tehetségkutató verseny felnőtteknek
korhatár nélkül. Döntő:
2013. október 17-18. Belépődíj a
döntőre: 300 Ft.
Október 22. 18 óra
JÁTÉKBOLT - dráma 1 felvonásban.
A Honvéd Kaszinó Színtársulatának
jótékonysági előadása.
Írta: Kurta Lilla és a Harmónia Társulat
tagjai. Rendezte: Kurta Lilla.
Belépődíj: felnőtt 500 Ft, diák 200 Ft.
Október 19. 18 óra
"Vendégségben a Kanizsa Big
Band-nél” - koncert. Vendég:
Misurák Tünde, színművész (Hevesi
Sándor Színház, Zalaegerszeg)
Október 17. 9 óra
NETEZZ TOVÁBB NAGYI! -
KLUB. Téma: Gmail újdonságai.
Október 18. 17.30 óra
ÁLOM ÉS VALÓSÁG - Galambosné
Godinek Sarolta kiállítása
Október 19. 18 óra
NAGYKANIZSAI NÉPTÁNCOS
TALÁLKOZÓ
Október 12-én, szombaton, a
szüret és a kultúra jegyében várja
Miklósfára az érdeklődőket a
Miklósfai Városszépítő Egyesület
a társrendező művelődési intézményekkel,
iskolákkal karöltve.
A II. Kanizsai Kultúrszüret
Fesztivált idén a falunappal egy
időben tartják a városrészben.
Az esemény részleteiről Dömötörffy
Sándor egyesületi elnök,
Farkas Tibor, a Kanizsai
Kulturális Központ-, valamint
Kámánné Szép Terézia, a VOKE
Kodály Zoltán Művelődési Ház
igazgatója tartott sajtótájékoztatót
a Mindenki Házában.
Aházigazda Dömötörffy Sándor
elmondta, a program 14 órakor
zenés-táncos-dalos szüreti felvonulással
indul a Mindenki Házától,
végignótázva a település utcáit.
A fesztivált 15 órakor Cseresnyés
Péter polgármester, országgyűlési
képviselő nyitja meg. A
fellépők sorában többek között a
Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés
Művészeti Iskola és a
Miklósfai Általános Iskola növendékei,
a Kanizsa- és a bajcsai
táncegyüttes, barantások, gólyalábasok,
a miklósfai szirének, valamint
musical előadásukkal kaposvári
színészek szórakoztatják
majd a közönséget. Nem marad el
a közös főzés sem, finom falusi
étkek – vadpörkölt, babgulyás –
készülnek majd nagy kondérokban,
de lesz kemencében sült rétes
és pogácsa is.
Farkas Tibor ennek kapcsán kiemelte,
szeretettel várnak mindenkit
a kultúrszüretre, ahol a közművelődési
intézmények összefogásának
köszönhetően minden korosztály
kedvére válogathat a falusi
étkekből, a kulturális és gasztronómiai
ínyencségekből.
Kámánné Szép Terézia igazgató
megköszönte, hogy részesei lehetnek
a Nagykanizsa vonzáskörzetéhez
tartozó civil szervezetek és
kulturális intézmények példaértékű
összefogásának. Megjegyezte,
talán a kulturális szakemberek is
lazíthatnak egy keveset, hiszen
nemcsak a szakmáról, hanem a barátkozásról
is kell, hogy szóljon a
nap. A vasutas és olajos nyugdíjas
klubok tagjaival kiegészülve hatvanan
jelezték érkezésüket a Kodály
Zoltán Művelődési Házból.
Miklósfán lesz szombaton az
énekkar, a Pántlika Néptánccsoport,
a Mamik Hagyományőrző
Dalkör.
– És természetesen még sokan
mások – vette vissza a szót Dömötörffy
Sándor. – A kultúrszüret
egyedi alkalom lesz arra, hogy a
különböző intézmények csoportjai
egymással találkozzanak, ismerkedjenek.
Széthúzó világunkban
különösen jó példa egy nagy közösség
összefogására a szüret és a
kultúra jegyében meghirdetett rendezvény.
B.E.
Kultúrszüret és falunap Miklósfán
Multifokális lencse AKCIÓ 20-30 %
Az akció 2013. október 31-ig érvényes.
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. október 10.
Horoszkóp
A csillagok szerint, ha a hétvégén elmegy a
palini vagy a miklósfai szüreti bálba, izgalmas
találkozásokban lehet része. Most ne azon
töprengjen, hogy várja a kerti munka, vagy a
takarítás, hanem válassza a szórakozást.
Ne csak az egészségét, hanem a kapcsolatát
is tegye egészségesebbé. Ne sajnálja az
anyagiakat a családjától, különösen a gyermekeitől.
A nehézségeket könnyebben legyőzheti,
ha boldog családtagok várják haza.
Ha már eldöntötte magában, hogy életének
melyik mozzanatára érdemes több figyelmet
fordítani a közeljövőben, akkor már jó úton
halad a változáshoz. Kikapcsolódásként
hívja el barátait egy szüreti mulatságba.
Október első heteiben kedvező alkalma nyílik
tervei megvalósításához. Ennek érdekében
nyugodtan kitárhatja szívét a barátainak.
Még attól a személytől is kaphat segítséget,
akit nem tartott rokonszenvesnek.
Semmiképpen ne térjen el eredeti tervétől. Legyen
az lakásátalakítás vagy lakáscsere. Anyagi
gondjai nem lesznek, sikerül pénzt is tartalékolnia,
csak legyen türelmesebb. Ahétvégi kikapcsolódáshoz
itthon is talál számtalan lehetőséget.
Egy kisbaba érkezése a rokonságban felvillanyozza
érzelmi életét. A babázás mellett
az őszi divat kerül érdeklődése középpontjába.
Adja át magát nyugodtan e foglalatosságnak,
hiszen a széltől is megóvják otthon.
Ha ön is úgy akarja, nem lesz ideje unatkozni a
hétvégén. Csupán annyit kell tennie, hogy felfrissíti
baráti kapcsolatait, és igent mond invitálásuknak.
Anyagi nehézségekkel nem kell számolnia,
a csillagok támogatják elképzeléseit.
Nem muszáj mindig körültekintően,
mindenki kívánságának megfelelően végezni
a dolgát. Lazítson egy kicsit, kikapcsolódásként
akár elmehet barátaival
bulizni is a miklósfai szüreti bálba.
Ha úgy érzi, elhagyja társa, és emiatt bizonytalan
az érzelmeiben, ne kínozza magát
folyamatosan, mert könnyen depreszszióba
eshet. Önmarcangolással, féltékenykedéssel
nem oldhat meg semmit.
Ne legyen túlságosan komoly és visszahúzódó
ismerősei közelében, mert azt hihetik,
hogy valami miatt neheztel rájuk. Ha ajándékot
kap valakitől, ne azon törje mindjárt a
fejét, hogyan tudná viszonozni.
Új munkalehetőségek nyílnak meg ön előtt
hamarosan. Ne döntsön mindjárt. Járja körbe
a dolgokat, és ha biztos lesz magában, a
kitartásában, csak akkor változtasson. Ahétvégét
töltse el szüreti mulatságban.
Fél szavakból is megértik egymást a párjával,
de a hétvégén nem tudnak választani a
szórakozási lehetőségek közül. Döntsenek
gyorsan. A miklósfai kultúrszüreten mindent
megtalálnak. Kultúrát és szüretet is.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az
alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
Gyártáselőkészítő-művezető felsőfokú megegyezés szerint
Értékesítő középfokú megegyezés szerint
Fuvarszervező szakirányú megegyezés szerint
Kézi befejező varró 8 általános megegyezés szerint
Asztalos szakirányú megegyezés szerint
Nemzetközi gépjármű vezető szakirányú megegyezés szerint
Darukezelő szakirányú megegyezés szerint
Esztergályos szakirányú megegyezés szerint
Lakatos szakirányú megegyezés szerint
Villanyszerelő szakirányú megegyezés szerint
Kárpitos szakirányú megegyezés szerint
Marós 8 általános megegyezés szerint
Autófényező szakirányú megegyezés szerint
Autószerelő szakirányú megegyezés szerint
Szakács szakirányú megegyezés szerint
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége munkaköri
ajánlataival kapcsolatban bővebb felvilágosítást a kirendeltségen (8800 Nagykanizsa,
Fő út 24., Földszinti Információs hirdető táblán) vagy a www.nyugatrmk.
hu honlapon kérhet. Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - csütörtök: 8:00
-16:00 óra, péntek: 8:00 - 13:00 óra.
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
TÁRS
VEGYES
SZOLGÁLTATÁS
INGATLAN
Kanizsa – Sport/14 Apró 2013. október 10.
Nk-án a Király u. 31-ben 86 m2-es
tetőtéri, igényes lakás saját, zárt parkolóval
és padláshasználattal eladó.
Irányár: 12,5 millió Ft. Tel.: 0630/542-
2272 (7581K)
Eladó a belvárosban, Hunyadi utcában
közel 700 m2-es építési terület.
Érd.: 0630-227-3294, 0630-448-6072.
(7608K)
Fűnyírást, kaszálást vállalok. Tel.:
0620/510-2723. (7589K)
Kidobásra szánt hűtőjét, TV-jét,
mikróját, mosógépét, stb. elszállítom.
Tel.: 0620/510-2723 (7590K)
Weber 8601 Saint Gobain perlit bázisú
hőszigetelt vakoló, 17 zsák, áron alul,
valamint 2000 db nagyméretű, bontott
tégla eladó. Tel.: 0630-227-3294 (7600K)
55/173/48 éves fiatalos megjelenésű,
egyszerű, kedves, de komoly gondolkodású,
őszinte, minden téren megbízható
nő, kinek érdeklődési témakörei: asztronómia,
orvostudomány, élet- és egészség
védelem, állatszeretet. Keresi hasonló
érdeklődésű férfi ismeretségét. Kizárólag
komoly kapcsolatot keresek! Leveleket
„Fehér rózsa” jeligére a szerkesztőségbe,
vagy a faktumok@gmail.com email
címre kérek. (7605K)
2013.10.15. (kedd) 09:00 – 14:00 Dr. Mező Ferenc Gimn., Nk. Platán sor 3.
2013.10.17. (csütörtök) 09:00 – 14:00 Batthyány Lajos Gimn., Nk. Rozgonyi u. 23.
Véradások időpontjai
Göndöllőn rendezték a kadet
korú kardozók újabb nemzetközi
(kör)versenyét, melyen a
Nagykanizsai TE 1866 vívói is
indulhattak, közülük Dobó István
ismét jól szerepelt.
Férfi kardban 203 vívó indult,
Dobó a selejtezőket jól vette, az első
fordulóból „full” győzelemmel
került tovább, a másodikban öt
győzelem egy vereség volt a mérlege
és jutott kiemeltként a 64-es
főtáblára. A táblán amerikai ellenfelét
győzte le a 32-be jutásért. A
16-ért szintén amerikai jött, akitől
kikapott. Mivel a vigaszágas lebonyolítás
volt, így Dobónak maradt
még esélye. Ott aztán magyar ellenfelét
simán verte, ezzel bejutott
a 24-be és a 16-ért ismételten amerikai
következett, akit szoros csatában
15-13-ra legyőzött. A döntőbe
jutásért Dobó István orosz ellenfelével
szemben egy tussal alulmaradt,
s mint legeredményesebb
magyar, a 15. helyet szerezte meg
a férfi kardozóknál.
A csapatküzdelmek során a kanizsai
női kardozók (Vernyel Sára,
Flumbort Sára, Kungli Borbála) a
30 együttes alkotta mezőnyben indultak.
A belga és török csapatot
legyőzve kerültek a legjobb 8 közé,
ott aztán a lengyelektől kikaptak
és az 5. helyet szerezték meg.
Dobó István a magyar válogatott
színeiben lépett pástra a csapatversenyen,
melynek keretében
41 férfi csapat indult. A magyar
csapat végül szintén az 5. helyen
végzett.
– A gödöllői Európa Körversenyen
elért eredménnyel is elégedett
vagyok, hiszen Dobó magabiztosan
vívott, egyúttal a legjobb
magyar lett a népes mezőnyben,
értékes pontokat szerezve – fogalmazott
a kanizsaiak edzője, Piecs
Adrienn. – Jelenleg a kadet korosztályos
ranglistát – bár csupán
két ponttal, de – ő vezeti. Sikerült
átvennie egyben az összesített hazai
ranglistán is az első helyet. A
lányoknál a csapateredmény kiváló,
egyéniben viszont még javítaniuk
kell. A férfi kardozóknak csapatban
most nem volt szerencséjük,
úgy tűnik, Istvánnak ezen a
hétvégén egy tuson múltak a döntő
pillanatok.
P.L.
Dobó István helytállt a gödöllői állomáson is
A baseballozók második vonalának
döntőjében – a tavaszi és nyári
győztes sorozat után – ismét – tegyük
hozzá, címvédőként – érdekelt
Nagykanizsa Ants együttese Érden
vendégszerepelt a Hungarian
Astros legénysége ellen. A két győztes
meccsig tartó finálé első találkozóján
a kanizsaiak nem nyitottak
rosszul, hiszen 11:6-os győzelmet
arattak. Következhetett a második
felvonás, immár Nagykanizsán.
Nagykanizsa Ants – Hungarian
Astros 19:6. NB II-es baseballmérkőzés,
döntő, második találkozó.
Nagykanizsa, 30 néző.
Az eredményből is kitűnik, nem
ment végig a baseball második vonal
fináléjának második meccse,
így a hetedik játékrésznél már meg
is volt az a bizonyos tíz pont feletti
különbség.
Ahogy azt Darabos Gábor
edzőtől és Fertig István szakosztály-
vezetőtől megtudtuk, a két
győzelemig tartó párharc simán
dőlt el a kanizsaiak javára. Dobóteljesítményükre
nem lehetett panasz
többek között...
– Illetve dobóink mellett a veterán
szekció is jól szerepelt, hiszen bevetettük
például Gondi Zoltán is, ő pedig
már nem mai gyerek – fogalmazott
a dél-zalaiak trénere. – Volt egy
szakasza a találkozónak, amikor a
védekezésünk kevésbé volt hatékony,
akkor sikeresen váltottunk, s
onnantól nem volt probléma.
S hogy egy igazi slusszpoén se
maradjon el, Darabos más érdekességgel
is szolgált.
– Együttesünkben pályára lépett
Gyimes Magdolna is, aki így azt is
elmondhatja magáról, hogy a softball
bajnoki cím után a baseball NB
II-ben is begyűjtött egy elsőséget.
Akik pedig külön dicséretet érdemeltek
a meccsen nyújtott produkciójukért,
ők Nagy Máté és
Mészáros Bence voltak.
Megvédték NB II-es bajnoki elsőségüket
A Nagykanizsai Torna Egylet
1866 cselgáncsozói közül hatan
vettek részt a Pécsett megrendezésre
került Misina Kupán.
A százhetvenhat indulóból a
kanizsaiak számos érmet gyűjtöttek,
arany-, ezüst-, és bronzéremmel
is gazdagabbak lettek.
A legkisebbek között 24 kg-ban
Varga Márton három ellenfelét
ipponnal győzte le és végzett az
első helyen. Az élete első versenyén
induló Köveskáli Regő a D
korcsoport 32 kg-os (6 fős) mezőnyében
két győzelemmel és két
vereséggel a harmadik helyet szerezte
meg.
Ugyancsak a D korosztály 36
kg-os súlycsoportjában indult Kovács
Olivér, aki hat indulót felvonultató
mezőnyében lett első magabiztos
technikai fölénnyel.
Diák C korosztály 45 kg-ban
Varga Zoltán a második helyet
szerezte meg két győzelemmel,
két vereséggel – jobb pontaránynyal.
A serdülő korosztály 55 kg-osai
között Ludnik Máté két ellenfelét
felülmúlva végzett az élen. Kulik
Balázs 60 kg-ban két vereség után
nem került főtáblára, így az 5. hely
jutott számára.
P.L.
A Misina
Kupa
érmeivel
Kanizsa 2013. október 10. – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Szolnoki VSK (5.) – Heat
Group Kanizsa VSE (3.) 10-12
(1-3, 2-2, 4-4, 3-3)
OB I B-s férfi vízilabda-mérkőzés,
3. forduló. Szolnok, 50 néző.
Vezette: Madaras A., Sándor.
Kanizsa VSE: Bóta - Bakó 4,
Szilvasán 1, Kéri 4, Virt M.,
Kaszper G., Gulyás 1. Csere:
Bencz, Kádár 2, Cserdi, Kis Zs.,
Fábry. Edző: Németh Zsolt.
A szolnoki együttesben több,
egykori OB I-es játékos szállt
vízbe, így már az előzetes várakozások
alapján sem állt könynyű
feladat előtt a Kanizsa
VSE. Aztán a mérkőzés menete
úgy alakult, hogy a vendégek
mindig a legjobb pillanatokban
szerezték góljaikat, s mindezt
már az első negyedtől kezdve
tették... Így az egy-, vagy kétgólos
előnyük mindig megvolt,
de emellett szükség volt Bóta
Krisztián remek kapusteljesítményére
is. Hajtott, küzdött a
nagykanizsai csapat, aminek
eredménye a második siker lett
a bajnokságban.
A KVSE legközelebb szombaton
játszik, 15 órától a Debrecen
legénységét fogadják Németh
Zsolt tanítványai.
Németh Zsolt: „Örülünk a győzelemnek,
hiszen minden idegenbeli
győztes meccsnek külön jelentősége
van. Ráadásul azt se felejtsük,
hogy ugyan már nem a
legfiatalabbak, de számos első
osztályú tapasztalattal rendelkező
játékos van a szolnokiaknál. Öszszességében
végig irányítva nyertük
meg a találkozót.”
P.L.
Gólok a legjobb pillanatokra
Nagykanizsai LE (10.) –
Letenye SE (12.) 1-0 (1-0)
Zala megyei I. osztályú labdarúgó-
mérkőzés, 8. forduló. Nagykanizsa,
100 néző. Vezette: Földszin
A. (Szente, Földszin B.). G.: Nagy
M. (42.)
Nagykanizsa: Gyulai A. -
Schuller, Pozsgai A., Hollender,
Szép D. - Völgyi, Kocsis D. - Szabó
I. (Kovács P., 71.), Turóczi M.,
Nagy M. (Gyuranecz, 88.) - Anger
(Zsirai A., 77.). Edző: Gyulai Csaba.
Letenye: Fehér Z. - Rodek, Móricz
(Soós L., 71.), őri (Nemes,
85.), Kozári, Sánta, Kőrösi, Budai,
Kósa (Leon, 57.), Horváth M.,
Bodó. Edző: Hermán István.
Az első félidőnek volt egy
olyan szakasza a találkozónak,
amikor a kanizsai együttes támadásai
góllal kecsegtettek, s amikor
már az volt soron, hogy ez
bizony megbosszulhatja magát,
Nagy Máté azért csak beköszönt
végre. A második félidőben sem
maradtak helyzet híján a hazaiak,
Anger Tamás például meglőtte
második kapufáját is, de ez ezúttal
sem ütött vissza, vagyis az
NLE újabb három fontos ponttal
a tarsolyban jöhetett le a pályáról.
Horváth Méh-Kiskanizsai
Sáskák SE (11.) – Semjénháza
SE (6.) 1-3 (1-0)
Megyei I. osztályú mérkőzés, 8.
forduló. Kiskanizsa, 132 néző. Vezette:
Lapath D. (Lancz, Lapath
Á.). G.: Piecs (13.), illetve Nagy
G. (48., 65.), Mód (83.)
Kiskanizsa: Munkácsi Zs. -
Csordás, Kálovics Á., Horváth G. -
Dolmányos, Németh R. (Somogyi,
68.), Zborai, Földesi, Dolmányos -
Kálcsics F., Piecs. Edző: Sneff Ferenc.
Semjénháza: Benkő - Horváth
D. (Kuzma, 37.), Csóka, Verebélyi
Németh I., Németh G.
(Senkó, 68.), Tóth Z. (Kiss M.,
85.), Mód, Nagy G. Darabos B.
(Pálfi, 85.), Kiss Á. Edző: Kiss
István.
Szép lassan a vendéglátóknál
Piecs László halad a házi gólkirályi
cím megszerzése felé, hiszen
vasárnap délelőtt már a hatodik
találatát jegyezte a szezonban.
Az 1-0-s vezetés persze
ínyére vált volna a hazaiaknak
akár végeredmény gyanánt is, de
a második félidőben a Semjénháza
fordítani tudott. Nem utolsósorban
Nagy Gergő teljesítményének
is köszönhetően, akinek
játékán – időnként – látszott,
hogy ennél magasabb osztályhoz
van szokva, Mód László pedig
bebiztosította a vendégek sikerét.
Megyei III. osztály, Déli csoport:
Bagola SE (5.) - Bázakerettye
SE (6.) 6-2 (3-1). G.:
Kisharmadás G. (25., 37., 45.,
77.), Kocsis R. (60., 70.), illetve
Bicsák (28.), Kodela (72.).
Bajcsa SE (14.) - Miklósfa SE
(4.) 0-11 (0-5). G.: György Zs.
(4., 78., 90.), Halajkó (12., 21.,
65.), Gombos (35., 41.), Németh
T. (53.), Paulin (76.), Fekete
Cs. (83.). Palin FC (2.) -
Sandi SE (1.) 2-1 (0-0). G.:
Berke (55., 68.), illetve Kócza
(66.). A csoport rangadóján a
második helyezett fogadta a listavezetőt,
s ennek megfelelően
történésekben sem volt hiány. A
33. percben Szakmeiszter Ádámot,
a Sand kapusát kiállították,
mert a büntetőterületen kívül
ütött el kézzel egy labdát,
majd a második játékrészben
mindkét fél rúghatott 11-est.
Mindkettőt értékesítették, a
vendéglátók viszont a több mint
félidőnyi emberelőnyüket végül
győzelemre váltották – pontszámban
beérve ellenlábasukat
a táblázaton.
P.L.
Ismét NLE-győzelem, PFC siker a rangadón
Pedig nem úgy indult a kanizsaiak
számára... Mármint a
softball bajnokság döntője, hiszen
a Röntgen Kanizsa Ants
együttese csak negyedikként került
a négyes döntőbe, s végül
bajnoki címet ünnepelhetett –
2007 után.
Mindezt tették abszolút idegenben,
mivel a négyes finálét Érden bonyolították.
A torna keretében az
Ants hölgyei az alapszakasz első
Hungarian Astros ellen mérkőztek és
talán még magukat is meglepték a
nagykanizsaiak, hogy 18:2-re győztek.
Persze, kanizsai részről sportszerűen
elismerték, a fővárosiak jócskán
gyengültek, ez ugyanakkor semmit
sem vont le sikerük értékéből.
Következhetett hát a nagy döntő,
ahol a „Hangyák” ellenfele a
Szentendre Sleepwalkers Softball
csapata volt, s egy igazán fordulatos
találkozón nyertek Gyimes
Magdolnáék 7:5-re. Győzelmük
megérdemelt, s valóban csapatként
funkcionált a dél-zalai hölgykoszorú.
Hat év után
bajnoki cím
Kanizsa 16 – Hirdetés 2013. október 10.
Többek között erről is tanúbizonyságot
adott az immár 17. alkalommal
megrendezett Kanizsai
Bútorkiállítás és Vásár, melyen 13
helyi-és környékbeli, bútorgyártásban
élen járó vállalkozás mutatkozott
be termékeivel.
A múlt hét folyamán stílusos és
elegáns, jobbára egyszerű színvilágú
bútorokkal találkozhattak az érdeklődők
a lakberendezési kiállítás
és vásárnak otthont adó Kanizsa
Centrumban. A rendezvényt idén a
Faipari Szakosztály (Fa-SZa)
Egyesület és a Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara (NAKKIK)
közösen hozta „tető alá”, illetve –
mint az október elsejei ünnepélyes
megnyitón elhangzott – a Nemzetgazdasági
Minisztérium is támogatta
a Kanizsai Bútornapokat, ahol
ezúttal a már ismert vállalkozásokon
kívül több új bútorgyártó cég is
képviseltette magát.
– Ugyanis egyesületünk tagjai nem
konkurenciaként tekintenek egymásra,
hanem mi, a másik elleni harc helyett
az összefogás fontosságában és
eredményességében hiszünk – hangsúlyozta
Hohl László. A Fa-Sza elnöke
elmondta, a rendezvény hetében
Nagykanizsán tartotta ülését az Országos
Asztalos és Faipari Szövetség,
melynek tagjai részt vettek a kiállított
bútorok értékelésében is.
Zsűrizendő, és persze a bárki által
megtekinthető-megvásárolható termékekből
pedig nem volt hiány,
ugyanis az idei Kanizsai Bútornapokon
a lakószoba-, ebédlő-, konyhabútorokon,
ülőgarnitúrákon, ágyakon,
heverőkön kívül fürdőszoba-berendezéseket,
kerti szökőkutat, nyílászárókat
és virágkötészeti remekeket is
megszemlélhettek az érdeklődők.
Dr. Polay József, a (szintén szervező)
NAKKIK elnöke említést
tett arról, hogy idén is több ezer
bel-, és külföldi látogató érdeklődött
a Bútorkiállítás és Vásár iránt.
A kamara közreműködésének köszönhetően
– egy nyertes pályázat
jóvoltából – 2013-ban az esemény
nemzetközi szinten történő megjelenésére
és a vállalkozások külpiacon
történő bemutatkozásának ösztönzésére
is figyelmet fordítottak.
– Mindez azonban nem pusztán
azt jelenti, hogy a határ menti horvát,
szlovén sajtóban megjelenik a
rendezvényről szóló híradás, hanem
olyan Bútoripari Üzleti Estet
is szerveztünk, ahol a szakma képviselőinek
előadásain túl a külpiacra
lépés lehetőségeiről is informálódhattak
a résztvevők, valamint az
est folyamán átadtuk a kiállítás díjait
– összegezte dr. Polay József.
Idén a Kanizsa Bútor Kft. kapta
a „Legszebb stand” díját, a „Legjobb
asztalosipari termékkel”, a
hőkezelt faburkolatokkal a Zoldit
Kft. büszkélkedhet, a „Legjobb
kárpitos termék” cím a Königs-Art
Kft. készítette „London” ülőgarnitúrát
illette.
– Ahhoz pedig, hogy Nagykanizsa
a bútorgyártás területén kimagasló,
nem fér kétség – szögezte le szavaival
Cseresnyés Péter. Városunk polgármestere
a XVII. Kanizsai Bútornapok
megnyitóján kiemelte, a bútoripar
sok ember foglalkoztat.
– A kanizsai bútorokat az ország
számos pontján ismerik, a
gyártók szakmai tudására, munkájára
bátran alapozhatunk.
Nagykanizsának pedig egyik kitörési
pontja lehet a bútoripar is.
Sz.Zs.
„Városunk a bútoripar fellegvára”
Fotó: Szabó Zsófia
XXV. évfolyam 34. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2013. október 17. Kanizsa
Városunkban immáron hagyomány,
hogy együtt köszöntik
a pályán eltöltött évek, a kiemelkedő
munka elismeréseként
díszoklevélben részesülő pedagógusokat
és a pályakezdő fiatalokat.
Tisztelegve ezzel azok
előtt, akik gyermekeink tudását
gyarapítják és ismeretekben
gazdag embert nevelnek belőlük.
– Tanárnak lenni az egyik legcsodálatosabb
foglalkozás – és az
egyik legellentmondásosabb is. A
pedagógusok életünk meghatározó
alakjai, tanításuk, jellemük egy
életre elkísér bennünket. Számtalan
alkalommal emlékszünk vissza rájuk,
tanításukból gyakran csak utólag
értünk meg sok mindent, és
sokszor az igazi hálát is csak utólag
érezzük – kezdte Cseresnyés Péter
polgármester köszöntő beszédét az
önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Tankerülete
együttműködésében megvalósuló
rendezvényen a Medgyaszay
Ház nagytermében.
Ahogy elmondta, városunkban
régi hagyomány már, hogy a tanévkezdés
után nem sokkal azokat köszöntik,
akik generációkat neveltek
fel az iskolákban és az óvodákban,
és akik hivatásuknak szentelték
életüket. A pedagógus nemzedékek
találkozása azt fejezi ki, a múlt értékeire,
hagyományaira alapozva
kell dolgoznunk, előre haladnunk.
– Ez a kormány a pedagógusokat
a társadalom pillérének tekinti,
olyan pillérnek, akikkel szövetségben
dolgozni lehet és érdemes a
megújuló Magyarországért, a felnövekvő
generációkért – emelte ki
Cseresnyés Péter. Hozzátette, az
ország teherbíró képessége megengedte,
így komoly és pozitív
változások történtek. Az oktatás
területén építkezés kezdődött Magyarországon.
És ebben az esetben
is, mint minden építkezést, az új
alapok lerakásával kell elkezdeni.
A korábbi rendezetlenség és szétszórtság
után rend költözött az oktatás
világába. Példaként az osztályzást
említette a város első embere, továbbá
azt, hogy sok egyéb mellett a
Büntető törvénykönyv szigorításával
a pedagógusokat fokozottabban védik.
Ahogy jelezte, az életpálya modell
bevezetése egy folyamat kezdete,
amely anyagi és erkölcsi értelemben
is támogatja a pedagógusokat.
Ezt követően a pályakezdő pedagógusok
tettek fogadalmat Pácsony
Imre, a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Zalaegerszegi
Tankerülete igazgatójának
segédletével, hogy munkájukat az
elődökhöz méltóan lelkiismeretesen,
legjobb tudásuk szerint
(folytatás a 2. oldalon)
Tanításuk és jellemük tovább él
tanítványaik munkájában
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Dobri Katalin (+3630-640-8515). Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47.
földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel:
Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője.
Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-
6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
Kanizsa – 2 Városrész 2013. október 17.
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
(folytatás a címlapról)
végzik. Az idei évben Szelei Anita,
Bergman Hajnalka, Krihó Éva Virág,
Kern Melinda, Lőczi Bettina
és Szekeres Alma Lúcia pedagógusok
kezdték meg oktatói tevékenységüket
városunkban.
Rábavölgyi Attila, a Pedagógus
Szakszervezet területi vezetőjének köszöntőjét
követően Cseresnyés Péter
adta át az emléklapokat és szolgálati
emlékérmeket a nyugdíjba vonuló pedagógusoknak
és közművelődési dolgozóknak.
Elsőként a Nagykanizsa
Központi Rózsa Óvoda négy óvodapedagógusának,
Török Györgynének,
Kondákor Zoltánnénak, Kunics
Lászlónénak és Szeitli Györgynének
a munkáját köszönték meg. A
Kiskanizsai Általános Iskola két pedagógusa,
Hackler Jánosné és Ihász
Lajosné is ebben az esztendőben vonult
nyugállományba. A Palini Általános
Iskolából Kalmár Lajosnét köszöntötték,
majd a Kőrösi Csoma
Sándor Általános Iskola Péterfy Tagintézményének
pedagógusát Tóthné
Pataki Erikát. AZrínyi Miklós – Bolyai
János Általános Iskolából hárman,
Kardos Ferencné, Kovács
Lajosné és Palotai Ferencné vonultak
nyugdíjba. A Dr. Mező Ferenc –
Thúry György Gimnázium és Szakképző
Iskola Thúry Tagintézménye
két pedagógusától Halasiné Sziva
Mariannától és Pálfi Zsuzsannától
köszönt el. A Kanizsa Kulturális
Központ közművelődési dolgozóját
Tóthné Hegedüs Erzsébet népművelőt
is köszöntötték.
Ezt követően a pedagógus díszdiplomák
átadására került sor, melyeket a
polgármester és Tomity Mária, a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Tankerületének igazgatója nyújtottak
át. A diploma szerzésük 50. jubileumát
ünnepelve arany díszdiplomát
vehetett át Czinderics Györgyné,
Csizmadia Miklósné, Hegedűs Miklósné,
Huszárné Mosonyi Éva, Kúti
Lászlóné, Lukácsa Lászlóné, Dr.
Stimecz Jánosné és Tulok József.
Diploma szerzésük 60. jubileumát
ünnepelve gyémánt díszdiplomában
részesült Biskopics Márton,
Harkány Lászlóné, Horváth
Ilona és Dr. Horváth Józsefné,
Szatmári Lászlóné.
Az ünnepséget követően állófogadásra
várták a vendégeket, ahol
Balogh László, az Oktatási-, Kulturális-,
Ifjúsági és Sportbizottság
elnöke mondott pohárköszöntőt.
V.M.
A bográcsokban rotyogó finom
ételek és a zenés, énekes,
táncos műsorok mellett még a
vénasszonyok nyarát idéző időjárás
is hozzájárult az immár
másodízben Miklósfán megrendezett
Kanizsai Kultúrszüret és
falunap sikeréhez.
A kakastöke pörkölt, a halászlé és
a babgulyás illata már szombat kora
délután az eseménynek otthont adó
Mindenki Házába csalogatta a helyiek
és (persze) a környékbeliek apraját,
nagyját. Természetesen – a régi
idők szüreti hagyományaihoz hasonlóan
– nem maradhatott el a szüreti
felvonulás sem, melynek résztvevői
nótázva invitálták egy jó kis mulatságra
a miklósfaiakat. Egy olyan
kultúrszüretre, ami a Kanizsai Kulturális
Központ, a VOKE Kodály Zoltán
Művelődési Ház, a Honvéd Kaszinó,
a Mindenki Háza valamint a
Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés
Alapfokú Művészeti Iskola közös
szervezésében valósult meg.
Idén azonban az esemény rendezői
úgy gondolták, „két legyet ütnek
egy csapásra” és a kultúrmurit
megspékelik még egy falunappal
is, hogy ne csak a közművelődési
intézmények, hanem a miklósfaiak
együtt ünnepelhessenek.
A Közművelődési és Városszépítő
Egyesület elnöke, Dömötörffy
Sándor és Kámánné Szép Terézia,
a VOKE Kodály Zoltán Művelődési
Ház vezetője szerint egy ilyen
rendezvény remek alkalom arra,
hogy különböző generációk találkozzanak,
s mindemellett az sem
elhanyagolható, hogy oldott hangulatban,
színvonalas műsorok
mellett még művelődhetnek is.
– A kulturális intézmények dolgozói
igazán összetartanak, közös
kultúrmissziónkat még munkaidőn
kívül is önzetlenül végezzük. Persze,
nekünk is kell egy olyan nap,
ami nemcsak a munkáról szól – erre
remek alkalom a kultúrszüret és
a falunap is – hangsúlyozták.
Cseresnyés Péter, Nagykanizsa
polgármestere is e gondolatokkal
egyetértésben nyitotta meg a rendezvényt,
beszédében a hagyományápolás
fontosságáról is szólt.
– A szüret ugyan a munkáról szól,
mindehhez elengedhetetlen egy öszszetartó
társaság, ebből pedig a rendezvényen
nincs hiány. Ha már a
népszokásoknál tartunk – a dologidőt
mindig a mulatság követte, melynek
során a munka fáradalmait – csakúgy,
mint ezúttal – pihenték ki a résztvevők
– szólt városunk első embere,
akinek beszédét követően a szervező
kulturális intézmények berkein belül
működő hagyományőrző-művészeti
csoportok szórakoztatták a nagyérdeműt,
többek között a Miklósfai Szirének,
a Pántlika Néptáncegyüttes, a
VOKE Mamik is színpadra léptek. A
műsorokkal egy időben pedig a rendezvényre
látogatók megízlelhették a
hat főzőcsapat által készített falusi
étel remekeket, a miklósfai asszonyok
réteseit, sós stangliját, és ha már
szüretről van szó, nem maradhattak
el a jóféle, kísérő nedűk sem: a helyi
ágyaspálinkák és a borok. Az egyik
„hobbiszakácsnak”, Németh Gézának,
„Lelkibéke” nevű itala kiváló kiegészítője
volt – sok más mellett- a
fajszi „Duna csapat” készítette halászlének
– bár a többi étek is hamar
a korgó gyomrokba került, amiket aztán
a rendezvényt megkoronázó szüreti
mulatságon „le is mozgott magáról”
mindenki.
Szombat délután a palini
sportpályára igyekezett a településrész
apraja-nagyja, hogy részese
lehessen az 5. palini szüreti
mulatságnak. Míg a rendezésben
Városrészek örömei
Egy jó (falu)nap
a szüret és kultúra
jegyében
Szüreti felvonulás
a 104 éves Pali
bácsival
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Fotó: Szabó Zsófia
Kanizsa – Városrész 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. október 17.
közreműködő hölgyek nemzeti
színű szalagokkal díszítették a
kocsikat, lovakat, lovasokat, a
férfiak lelkesen kínálgatták ó- és
újborral az érkezőket.
A megjelent nagyszámú nézősereget,
valamint Cseresnyés Péter
polgármestert és a szüreti mulatság
díszvendégét, a 104 éves Leveli
Pali bácsit, Kuti László, a Palini
Sport és Kulturális Egyesület elnöke
köszöntötte.
– Egy kicsit örülni, kikapcsolódni
jöttünk – hangzott el a házigazdától.
Megjegyezte, az idei termés,
ha gazdagodást nem is, de megélhetést
talán biztosít a következő
szüretig. A vigasságot Cseresnyés
Péter polgármester nyitotta meg.
Beszédében visszautalt a Kuti
László által elmondottakra, a közösségre,
a munkára, a szórakozásra,
és felhívta a figyelmet a magyar
szüreti hagyományokra.
Az egyesület mintegy 15 tagja időt
és fáradságot nem kímélve minden évben
kiveszi részét a szervezőmunkából,
a régi szüreti hagyomány felelevenítése,
megőrzése érdekében. Hetedhéthatáron,
sőt még azon túl sem lehetett
annyi lovaskocsit, lovast, traktort,
és egyéb, felvonulókat szállító alkalmatosságot
látni, mint most Palinban.
Pali bácsi is kocsira ült, István fia és
Ádám ükunokája kíséretében. A két
egyetemista barátnő, Svélecz Barbara
és Bali Zsófia is hazautazott e nagy
napra. Zsófi belenőtt édesanyja menyecske
ruhájába, melyhez büszkén
viselte a nagymamája blúzát.
Ahogyan Kuti László elnök elmondta,
régen a házak előtt várakozó
lakosság borral várta és kínálta a felvonulókat.
Ezt Pali bácsi is igazolni
tudja, hiszen 90 évvel ezelőtt ő is ezt
látta, tapasztalta. Most még azonban
fordítva van, a felvonulók kínálják a
nézőközönséget. Hogy ez a szokás
immár változóban van, azt Kuti
László a játszótéri megállónál örömmel
tapasztalhatta. Arégi szokás úgy
látszik újraéled, ugyanis Bécsi Gábor,
a bázakerettyei születésű fiatalember,
egy üveg vörösborral és
üvegpoharakkal érkezett a térre a
családjával, s szívest-örömest kínálta
a bázakerettyei dombokon termett
nedűvel az egyesületi elnököt és a
környezetében lévőket. A néptáncos
ruhába öltözött kisfia is ismerkedett
már a hagyományokkal.
Jó, követendő példát mutatott az ifjúságnak
Dániel László, a városrész
Nyugdíjas Klubjának vezetője, az
Idősügyi Tanács tagja. Lóháton ülve
vezette be a nyugdíjas nótakör tagjait a
játszótér jelképes színpadára. S míg a
Rozmaring táncegyüttes, a Bojtár
Népzenei Együttes és a palini iskolások
dallal, tánccal szórakoztatták a közönséget,
addig Dániel László készségesen
teljesítette az ifjúság szűnni nem
akaró kívánságát. Lóra pattant, aki nagyon
akart, s a daliás lovasba kapaszkodva
megtehetett néhány kört a téren.
Megújul Kiskanizsa városrész
központja, a Templom tér. A terület
teljes felújítása közel 40
millió forintba kerül. Dénes Sándor
alpolgármester, a lakókörzet
önkormányzati képviselője elmondta:
– Ahogyan egy város esetében
fontos, hogy szép legyen a főtere,
ugyanez az elvárás érvényes egy
városrészre nézve is. A tér jelenleg
állapota nem méltó a környezetéhez,
hiszen kívül-belül megújult a
templom, és itt áll a Polgári Olvasókör
épülete, igaz, külsőleg az is
rekonstrukcióra szorul.
A beruházás első ütemében –
melynek kivitelezését egy kiskanizsai
vállalkozás nyerte el –,
megtörtént a három méter széles,
mintegy 80 méter hosszú járdaszakasz
alapozása, és hamarosan lerakják
a térkőburkolatot is. Padokat,
biciklitárolót, szemétgyűjtőket
helyeznek el, és felfrissítik a zöldövezetet
is. Ha az időjárás engedi,
novemberre elkészülnek a munkálatokkal,
az alpolgármester bízik
benne, mindenki megelégedésére.
A folytatásra a költségvetés
függvényében kerülhet sor – jegyezte
meg Dénes Sándor, s hozzátette:
Tóth Nándorral, a kiskanizsai
városrész másik önkormányzati
képviselőjével további
utak kialakítását, cserjék telepítését,
s a tér közepére egy Kiskanizsához
köthető szobor elhelyezését
vették tervbe, de ezen kívül
fel kell még újítani a parkolókat is.
A tervek megvannak, a megvalósításukhoz
azonban sok pénz kell.
A „Nagykanizsa agglomeráció
csatornahálózat és szennyvíztisztító
telep fejlesztése” elnevezésű
projekt részeként, egy speciális
kotróval kitisztították a város
burkolt területeiről érkező csapadékcsatorna
vizeit befogadó Ördög-
árkot a Kalmár utcai transzformátorállomás
szomszédságában.
A városban több záporkiömlő
csatorna is működik, melyek befogadója
minden esetben egy nyílt
árok. A képünkön látható Ördögárokba
ömlik a Rákóczi utcából érkező
gyűjtőcsatorna is, melynek
vize a vasút alatt a Lazsnak-, majd
a Principális-csatornába jut – tudtuk
meg Fitos István projektmenedzser
vezetőtől.
B.E. - Sz.Zs.
Megszépül
a Templom tér
Kitakarították az
Ördög-árkot
A nagykanizsai H-Turul Motoros
Klub idén ünnepli 15.
születésnapját, ez alkalomból
pedig – dr. Károly Attila önkormányzati
képviselővel közösenők
maguk szeretnének adni a
városnak. Mégpedig, Nagykanizsa
bevezető útjait rovásírással
ellátott helységnév táblákkal
látnák el.
– Ahogy jártuk az országot,
több helyütt is láttuk, hogy nagyvárosokban
a főbb csomópontokon
és a be-, valamint kivezető
utakon, a települések neve mellett
a régi ősmagyar írással is
szerepel az adott helység neve.
Ezt szeretnénk Nagykanizsán is
megvalósítani – mondta Bolla
Ferenc, a H-Turul Motoros Klub
elnöke a szombati sajtótájékoztatón,
melyet az apropóból hívott
össze a motoros csapat, hogy dr.
Károlyi Attilával együtt – mindehhez
– a város lakóinak segítségét
is kérjék.
– Öt táblát szeretnénk felszerelni
legkésőbb a jövő évben,
melyek egyenként, 80 ezer forintba
kerülnek. Természetesen a
H-Turul Motoros Klub is hozzájárul
mindehhez saját kasszájából
50 ezer forinttal, a többihez pedig
egyesületek, magánszemélyek,
kanizsaiak hozzájárulását
várjuk.
Bárki, aki anyagi és morális támogatásával
hozzájárulna a kezdeményezésünkhöz,
megteheti
adománypontjainkon és a Robinson
Étteremben.
Sz.Zs.
Rovásírás táblák:
motoros és
képviselői
kezdeményezésre
Fotó: Bakonyi Erzsébet Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa 4 – Krónika 2013. október 17.
„Horvát Hét” címmel egy hetes
ünnepségsorozattal emlékezett
megalakulásának 15. évfordulójára
Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Horvát Nemzetiségi
Önkormányzata.
Az eseménysorozat zárórendezvénye
horvát nyelvű szentmisével
kezdődött a Jézus Szíve
templomban, melyet Blaz
Horvat varasdi kanonok celebrált.
A szentmisét követően a
résztvevők – élükön a csáktornyai
Zrínyi Gárda, a Mackoveci
Néptáncegyüttes és Letenye
Város Fúvószenekarának tagjaival
–, az Erzsébet térre vonultak,
ahol zenével és tánccal
köszöntötték a nagykanizsaiakat.
Az ünnepi közgyűlést – melyen
részt vett dr. Gordan Grlic
Radman, a Horvát Köztársaság
magyarországi nagykövete, Szolga
József, az Országos Horvát
Önkormányzat hivatalvezetője és
Karagic Mihály tiszteletbeli konzul
–, Cseresnyés Péter polgármester,
országgyűlési képviselő
nyitotta meg a Medgyaszay Házban.
A város első embere megköszönte
azt a munkát, melyet az elmúlt
15 évben végeztek, hiszen
ezzel egy olyan közösséget fogtak
össze, melynek hatása, ereje
nemcsak a város közigazgatási
területén belül, hanem a távolabbi
térségben is érződik. Véleménye
szerint a horvátok, és a magyarok
közti barátság már a középkortól
megvan, s ha néha-néha
összevontabb szemöldökkel is
nézett egymásra a két nép, a rokonszenv,
a barátság mindig
megmaradt. Végül azt kívánta,
maradjon meg továbbra is ez a jó
kapcsolat, melyre a HNÖ működése
garancia.
Dr. Gordan Grlic Radman nagykövet
magyar nyelven kezdte el
köszöntő szavait, melyben kiemelte,
már háromszor járt Nagykanizsán.
A napokban találkozott Orbán
Viktor miniszterelnökkel, akinek
elmondta azt is, hogy Nagykanizsára
utazik. Hangsúlyozta, a két
nép számára biztosítani kell a közelséget,
a kapcsolattartást, s megemlítette,
a 15 éve tartó folyamatos
munkát az is mutatja, hogy eljöttek
az ünnepségre a város egykori
polgármesterei is.
Szolga József hivatalvezető is
gratulált a horvát önkormányzatnak,
mely biztosította a kulturális
autonómia megteremtésének politikai
hátterét városunkban. Mint
mondta, az országos önkormányzat
támogatja a Zalai Önkormányzatok
Társulását, és ezen belül a
helyieket is.
Végül Vargovics Józsefné, a
HNÖ elnöke megköszönte a város
és a polgármesterek segítségét,
anyagi támogatását, és megjegyezte,
büszkék az elért eredményeikre
is.
Délután Tamburafesztivál részesei
lehettek az érdeklődők a
Medgyaszay Házban. Közreműködött
a Varasdi, a Lendvai Horvát-,
a Mackoveci, a Kópházi, a Tótszentmártoni
és a Kanizsai Horvát
Tamburazenekar.
B.E.
Tizenöt éves a Horvát
Nemzetiségi Önkormányzat
„A bűnnek nincs színe, származása,
vallása” – hangzott el az
„Egy hétvége a másság jegyében”
elnevezésű szakmai konferencián,
melyet immár 1997 óta
szervez meg minden évben a
Nagykanizsai Roma Nemzetiségi
Önkormányzat és a Zala Megyei
Rendőr-főkapitányság. Az idei
kétnapos eseményen a résztvevők
előadások, illetve tényleges
törekvések révén, közösen tettek
azért, hogy a romákkal szembeni
előítéleteket felváltsa a kölcsönös
tisztelet és becsület.
Ugyanis – a rendezvény alapgondolataként
szolgáló idézet szerint
– „alázattal kell megállnunk a
másik ember egyénisége, személyisége
előtt, és el kell tudnunk fogadni
azt, hogy az sok tekintetben
más, mint mi.” Azonban, mint
Cseresnyés Péter Nagykanizsa
polgármestere köszöntőjében rámutatott,
valójában „másság” és
különbség nem létezik egyes emberek
között, csakis az esetleges
ellenérzések generálják mindezt,
amiket – a városvezető szerint –
mielőbb meg kell szüntetni.
– Ez történhet különböző rendezvényekkel,
többek között a jelen
szakmai konferenciához hasonló
programok révén, ugyanis
érzékelhető, hogy a szociális kérdésekre
fogékony a magyar társadalom.
A legfontosabb azonban a
közös akarat és az összefogás –
szólt városunk első embere, külön
kiemelve Nagykanizsán a rendőrség
és az önkormányzat közti jó
együttműködést, illetve, hogy szűkebb-
tágabb térségünk országos
tekintetben is a „béke szigete”,
ugyanis Zalában kevesebb erőszakos
bűncselekmény történik, mint
másutt. Cseresnyés Péter szerint
az is fontos, hogy a roma fiatalokat
a rendőri pálya felé orientálják, hiszen
ez is elősegítené az emberek
esetleges negatív véleményét a romákkal
szemben.
Dr. Fülöp Valter leszögezte: a
bűnt, a bűnözést nem szabad és
nem is lehet összekötni azzal,
hogy ki honnét jött, vagy – egyszerű
szóhasználattal élve – hova tartozik.
– A legfontosabb megismerni
a másikat – hangsúlyozta a megyei
rendőrfőkapitány.
Majd a Nagykanizsai Roma
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke,
Teleki László osztotta meg
gondolatait, tapasztalatait a megjelentekkel,
miszerint a romák hisznek
a társadalmi összefogásban és
tesznek is azért, hogy ne viseltessenek
irántuk előítéletekkel. Példaként
hozta fel a Bogdán János
Cigány Kisebbségi Házban folyó
oktatást, ahol romák, nem romák
együtt tanulnak.
Ezen felül köszönetét is kifejezte
Dr. Horváth Istvánnak, egykor
városunk, jelenleg pedig Keszthely
rendőrkapitányának azért, hogy az
„Egy hétvége a másság jegyében”
rendezvényt még 16 évvel ezelőtt
tető alá hozta, valamint Dr. Molnár
Józsefnek, Nagykanizsa rendőrkapitányának
a bűnmegelőzésért
folytatott tevékenységéért.
A rendőrség és a kisebbségi önkormányzatok
közös, bűnözés elleni
harcának adott hangot Vajda
László, a Zala Megyei Közgyűlés
Nemzetiségi Bizottságának elnöke
és Lakatos Tibor, az ORFK közrendvédelmi
főosztályvezetője is.
A köszöntők után előadásokat
hallgathattak meg a résztvevők,
többek között arról, hogy az előítéletek
leküzdése gyakorlatban hogyan
nyilvánul s mutatkozik meg.
Szintén a rendezvény részeként,
szombaton, a Mindenki Sportpályájára
várták az érdeklődőket, sok
más mellett ügyességi versenyekre,
főzőversenyre és kulturális
programokra.
A Vakok és Gyengénlátók Zala
Megyei Egyesülete idén is
nagyszabású ünnepséget szervezett
a Fehér Bot Nemzetközi
Napja alkalmából. A Medgyaszay
Házban tartott összejövetelre
a megye szűkebb-tágabb
térségéből érkeztek látássérült
emberek, akik a nap folyamán
olyan eszközökkel, „támaszokkal”
is megismerkedtek, melyek
nagy segítséget nyújtanak a mindennapokban.
Legyen az egy olvasó, informatikai
vívmány, vagy éppen egy „terápiás
kutya” – mint az eseményen
megjelent 3 éves Labrador, Mad-
Az előítéletek
megszüntetéséért
Akiknek a fehér bot
nemcsak egy jelkép
Kanizsa – Krónika 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. október 17.
ness, aki – habár nem vakvezetőnek
lett kiképezve – mégis segítséget
nyújt a sérülteknek, puszta jelentével.
– A vak és gyengénlátó embereknek
minden lehetőséget meg
kell ragadniuk, hogy egészséges
társaikhoz hasonlóan teljesebb
életük legyen. Szerencsére számos
olyan technikai eszköz létezik,
ami úgymond „bekapcsol
bennünket a normális kerékvágásba”,
hiszen mi is, mint bárki
más, önálló életet akarunk élni. –
mondta Molnár Béla, a Vakok és
Gyengénlátók Zala Megyei
Egyesületének elnöke. Köszöntőjében
a „Fehér Bot Nemzetközi
Napjának” történetét is felelevenítette,
majd arra kérte az egészséges
embereket, forduljanak
több türelemmel, empátiával látássérült
társaikhoz. Ugyancsak
erre hívta fel a figyelmet Cseresnyés
Péter, városunk polgármestere
az Emberi Erőforrások Minisztériuma
által is támogatott
ünnepségen.
– A mai világban sajnos vannak
olyanok, akik nehézséggel élik
hétköznapjaikat. Nekik sajnos nem
természetes, ami az átlag embereknek
igen. Így nekünk kötelességünk,
hogy segítsünk rajtuk.
A megnyitó után kulturális műsorok
szórakoztatták a megjelenteket,
ezt követően pedig segédeszközök
széleskörű bemutatója zárta
a napot.
Az egyesület legközelebb, november
15-én, Zalaegerszegen tart
egészségnapot, decemberben pedig
Keszthelyen karácsonyi ünnepséget.
A Piarista Általános Iskola,
Gimnázium, Diákotthon és Boldog
Donáti Celesztina Óvoda a
hagyományoknak megfelelően
idén is elindítja a Tevékeny Szeretet
Iskolája (TESZI) önkéntességi
szolgálatot a 10. évfolyamosok
számára.
A programsorozat nyitórendezvényét
a Szent Pompiliusz kápolnában
tartották, ahol Nyeste Pál
igazgató atya Szent Máté evangéliumából
olvasott fel részletet, majd
a 35 piarista diákhoz szólva kiemelte:
kell, hogy szemünk legyen
arra, hogy észrevegyük, ha mellettünk
valaki gondokkal küzd! Arra
kérte őket, azzal a gondolattal induljanak
el a helyszínekre, hogy
jót akarnak tenni, és valóban jók
akarnak lenni. A kudarc ne szegje
kedvüket, erősítsék egymást,
mondják el egymásnak a tapasztalataikat,
ami átsegíti őket a nehézségeken.
Steinhardt Tamásné pedagógus
elmondta, minden diák szabadidejében
végzi a tevékenységét
heti egy alkalommal, egy
órában. A közösségi szolgálat
nemcsak lehetőség, hanem kötelező
feladat az iskolában, hiszen
2016-ban az érettségi követelmény
része lesz. A karitatív
munka során megismerkedhetnek
nehéz sorsú hátrányos helyzetű
felnőttekkel, szociálisan rászoruló
emberekkel, az ő mindennapi
életükkel, illetve az intézmények
működésével is.
Olyan területeken próbálhatják
ki magukat, amelyek merőben
eltérnek a 16-17 évesek világától.
Olyan környezetbe kerülhetnek,
ami korábban ismeretlen
volt számukra, és szokatlan élethelyzetekbe
nyerhetnek betekintést.
Ebben a korban jó, ha az
ember a tanulás melletti szabadidejét
önmaga megismerésére,
illetve személyiségének kibontakoztatására
használja fel. A
szeretetszolgálatba indulni nem
könnyű, egy piarista időbeosztásába
sem egyszerű beilleszteni,
de mindezekben segítőik lesznek
tanáraik, illetve az intézmények
kapcsolattartói.
E héten rendezte meg a Nagykanizsai
Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ a bűnmegelőzési,
a segítő és az egészségügyi
szakterületen tevékenykedő
szervezetek közreműködésével
az „Útvesztők-útkeresők”,
Egy hét a gyermekeink biztonságáért
elnevezésű vetélkedőt
városunk 9-10. évfolyamos diákjainak.
A lapzártánkig tartó bűnmegelőzési
akadályverseny célja elsősorban
az, hogy játékos formában
készítsék fel a fiatalokat
az élet „buktatóira, útvesztőire”
s felvilágosítsák őket arról, ha
bajban vannak, kihez, mely
szervezethez fordulhatnak. A
Családsegítőn kívül a Gyámhivatal,
a Nagykanizsai Rendőrkapitányság,
az Egészségügyi
Alapellátási Intézmény, a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat, a
Technika Kft., az Áldozatsegítő
Szolgálat, a Pártfogó Felügyelők
és a Kanizsai Kulturális
Központ munkatársai vesznek
részt az immár 10. alkalommal
megtartandó megmérettetés lebonyolításában.
A hétfői ünnepélyes megnyitón
Dr. Kaszás Gizella,
Stimeczné dr. György Bernadette
és Dr. Molnár József szólt a fiatalokhoz,
beszédükben a verseny
célkitűzéseiről adtak közelképet.
Arról a vetélkedőről, melynek a
Hevesi Sándor Művelődési Központ
ad otthont. Az intézményben
9 ponton várják a már említett
szervezetek megoldandó feladatokkal
a gyermekeket. A csütörtöki
gálaműsorral egybekötött
eredményhirdetésen pedig kiderült,
mely osztályok érdemelték
ki tudásukkal, ügyességükkel,
rátermettségükkel az önkormányzat
által biztosított jelentős
pénznyereményt – amit aztán a
diákok osztálykirándulásra, közösségi
programokra fordíthatnak.
A nyár emlékei
Hol egy festmény, hol pedig
egy dísztárgyacska idézi fel a
nyarat a Nagykanizsa és Térsége
TISZK Élet-Stílus táborában
részt vett fiatalok jóvoltából. A
középiskolás diákok munkáiból
minap kiállítás is nyílt a szakképző
központ Erzsébet téri, Alkotó
Ifjúság Galéria és Kávéházában.
Csendéletek, ékszerek, álomfogók
– habár a tárlaton fellelhető
tárgyak több „alkotó” keze
munkáját dicsérik, egy dolog
azonban közös bennük: mindegyik
a sármelléki „Tüskevár”
táborban készült, ahol – csakúgy,
mint tavaly – idén is nagy hangsúlyt
fektettek a gyermekek elméleti-
gyakorlati művészeti orientálására.
Arról pedig, hogy a
szünidős program igazán tartalmas
időtöltés volt a fiataloknak,
tanúbizonyságot adnak kiállított
képek, tárgyak – e gondolatokkal
köszöntötte a tárlat ünnepélyes
megnyitójára érkezőket Mérksz
Andor, a Nagykanizsa és Térsége
TISZK ügyvezető igazgatója, aki
elmondta azt is, hogy a Merre
visz az út? projektje jóvoltából
táborozhattak-alkothattak a fiatalok.
A sármelléki vakáció mindennapjairól
pedig Bali Judit pedagógus
beszélt. Megtudhattuk,
a kézműves foglalkozások népszerűek
voltak a gyermekek körében,
tekintve, hogy újabbnál
újabb technikákkal ismerkedtek
meg: a különböző grafikai eljárásoktól
kezdve egészen a gyöngyszövésig.
– Osztatlan sikert aratott az „éndoboz”
készítése is, ami nem kézműves,
hanem egy önismereti, énfeltáró
gyakorlat terméke. Lényege
leginkább abban rejlik, hogy a
táborozók mondhatni, szívükkellelkükkel,
belső kis világukkal keltették
életre a papírdobozt, mégpedig
a művészet segítségével. Így
ezek a tárgyak mesélnek szerelemről,
barátságról, boldogságról is –
összegezte Bali Judit táborvezető,
majd megköszönte Lukács Judit
pedagógustársa segítségét, aki
szintén hozzájárult ahhoz, hogy a
gyermekek nyara – az évszakhoz
méltóan – sokszínűen és élménydúsan
teljen.
Bánfai Enikő, Béri István, Bogdán
Eszter, Farkas Rebeka, Fábián
Adrienn, Kuzsner Sára, Vadász
Izabella, Vadász Laura, Vass
Anasztázia és Varga Klaudia munkáit
november 4-ig tekinthetik
meg mindazok, akik az őszi hónapokban
egy kis „napsütésre”, feltöltődésre
vágynak.
Elindult a Tevékeny
Szeretet Iskolája
Több, mint 1500
„útkereső” fiatal
Ezen felül pedig meg kell találni
azt a dolgot, amihez jobban
értünk, mint mások – hangzott el
a városunkban pénteken megtartott
Horvát-Magyar Infokommunikációs
Konferencián. A
rendezvény – melyet a Nagykanizsai
Kereskedelmi-és Iparkamara
szervezett a Nemzetgazdasági
Minisztérium és az országos
iparkamara testületének támogatásával
– elsősorban az informatikai-,
ám emellett a kis- és
középvállalkozásoknak is feltárta
– nemzetközileg elismert cégvezetők
előadásai révén – a külpiacra
jutás lehetőségeit, a határon
túli kapcsolatépítést, valamint
a konferencia témájából
adódóan szorgalmazta a vállalkozások
egymás közti tapasztalatcseréjét.
Köztudott, hogy a határ közelsége
révén a horvát-magyar kapcsolatok
minél szélesebb körű kiépítését
térségünkben számos
kezdeményezés, többek között
nagy volumenű rendezvények,
különböző pályázatok segítik.
Elég csak a tavalyi évre visszatekinteni,
amikor városunk önkormányzatának
és a Nagykanizsai
Inkubátorház és Innovációs Központnak
is volt olyan projektje,
ami a már említett horvát-magyar
kapcsolatrendszert erősítette. Ez
utóbbi a NAKKIK jelenlegi, pályázati
támogatásból megvalósított
rendezvényében partnerként
is közreműködött, ahogy a Pannon
Egyetem Nagykanizsai Kampusza
is. Mindkét szervezet több
éve foglalkozik a vállalkozások
tevékenységének fejlesztésével és
a nemzetközi színtérre lépés lehetőségeivel.
Határ menti elhelyezkedésüknek
köszönhetően pedig nem megfoghatatlan
a nemzetközi kapcsolatépítés
gondolata, különösen,
hogy effajta tevékenységek illetve
tényleges törekvések már történtek
az PEN és az Inkubátorház részéről
is – mondta dr. Polay József, a
NAKKIK elnöke. Konferencia köszöntő
beszédében üdvözölte az
ország számos pontjáról, a határtérségből
és a Zágrábból érkezett
vendégeket-előadókat, majd kitért
a rendezvény céljára, miszerint sikeres
vállalkozások példáját megismerve
a legdinamikusabban fejlődő
szektorban, az infokommunikáció
területén, külföldön is sikereket
érhet el egy magyar vállalkozás.
Halász Gyula, a Nagykanizsai
Inkubátorház és Innovációs Központ
marketing-menedzsere lapunknak
gyakorlati példán keresztül
vázolta a Horvát-Magyar
Infokommunikációs Konferencia
lényegét.
– Az innovatív gondolkodásmód
elengedhetetlen ahhoz, hogy egy
kisebb cég – akár a divatos szóhasználattal
élve egy úgynevezett
„garázscég” – kinője magát. Az
Egyesült Államokban és Európaszerte
az induló kisvállalkozások
(a startup-cégek) jobbára az
infokommunikáció területén, legyen
az például informatika, távközlés,
tudták kinőni kicsiből
nagyba – piacvezetővé, világhírűvé
– magukat.
Cserti Csilla, az Inkubátorház
vezetője szerint ezeket a jó, külföldi
mintákat a magyar vállalkozásoknak
is látniuk kell, előrejutásuk
érdekében fontos, hogy minél jobban
feltérképezzék a számukra kínált
lehetőségeket.
Az egyik előadó, a Graphisoft
SE Zrt. társalapítója, Bojár Gábor
gondolataival alátámasztotta,
hogy tapasztalatok, példák, taktikák
megismertetése és a tévhitek
eloszlatása után, s nem utolsósorban
kitartó munkával – világszinten
elismert céget is létrehozhatnak
a kis- és középvállalkozások.
Ugyanakkor a szakember
szerint mindehhez először
Magyarországon kell kiépíteni a
piacot.
Gépek és szoftverek beszerzését,
valamint ingatlanfejlesztést
tett lehetővé a gázipari berendezések
gyártásával foglalkozó
Heat-Gázgép Kft.-nél 220 millió
forintos támogatással lezárult
fejlesztés – közölte a nagykanizsai
társaság az MTI-vel.
A komplex vállalati technológiafejlesztésre
szolgáló pályázati
kiíráson, az Új Széchenyi Terv
Gazdaságfejlesztési Operatív
Programjának keretéből elnyert támogatással
együtt több mint 550
millió forintot költött a cég a beruházásra.
A fejlesztés révén hegesztőgépekkel,
hegesztőpisztolyokkal, tömörségvizsgálóval,
élhajlítóval, illetve
alumíniumöntéshez szolgáló
olvasztókemencékkel gyarapodott
a vállalat. Modern raktárkezelést
elősegítő korszerű polcrendszerek,
továbbá új szoftverek beszerzésén
kívül ingatlanfejlesztést is végrehajtottak,
amelynek során több
száz négyzetméterrel bővült a cég
lakatosműhelye, ahol az újonnan
kialakított gyártási terület mellett
cső- és lemezraktárat is kialakítottak.
A több mint 30 éve gázipari berendezések
gyártásával foglalkozó
Heat-Gázgép Kft. hazai és külföldi
energiaszolgáltatókat szolgál ki
háztartási és ipari gáznyomás-szabályzókkal,
valamint nagy-, közép-
és kisnyomású állomásokkal
és más alkatrészekkel. A cég hőcserélők
és különféle ipari berendezések
gyártásával és tervezésével
is foglalkozik.
A Heat-Gázgép Kft. árbevételének
45 százaléka exportból származik,
többek között Románia,
Bulgária, Németország, Ausztria,
Lengyelország és Ukrajna piacaira
szállít – olvasható a közleményben.
A tavaly mintegy 250 dolgozót
alkalmazó, osztrák tulajdonú
nagykanizsai vállalkozás a nyilvános
cégbeszámolók szerint 3,4
milliárd forintot meghaladó árbevételt
és mintegy 100 millió forint
adózott eredményt ért el a múlt évben.
B.E. - MTI - Sz.Zs.
Kanizsa 6 – Krónika 2013. október 17.
A jó ötlet kevés,
a megvalósítás a
fontos
Több mint
félmilliárdos
fejlesztés fejeződött
be a Gázgépnél
Minden nap használjuk őket
beszédünkben, de fogalmunk
sincs róla, hogy néznek ki a valóságban.
Ha meg szeretnénk
tekinteni a láthatóvá vált, tárgyiasult
fogalmakat, látogassunk
el a Kanizsa Plazaba,
ahol október 21-ig tekinthetők
meg az alkotások: a radai rosseb,
a fába szorult féreg, a halvány
lila dunszt, a sárga irigység,
a fészkes fene, a kezes bárány,
az ízlésficam, a fűzfán fütyülő
rézangyal és társaik.
A Nem létező dolgok tárlatának
sajtó-nyilvános megnyitóján
Vámos Zsolt igazgató és a
két megjelent fővárosi alkotó arra
kérte a látogatókat, a kanizsaiakat,
fogalmazzák meg ötleteiket,
igényeiket, hogy bővüljön a
szoborba öntött fogalmak tára.
A mosolyt fakasztó tárgyakat
Thúri Erzsébet díszlet- és jelmeztervező,
Zugmann Zoltán „a
magyar degeneratív grammatika
korintoszi oszlopfője”, színidirektor,
a Bab Társulat óriásbábos
utcaszínház vezetője és
Buzás Mihály „ötletgazda”,
filmrendező-forgatókönyvírózenész-
színész készítette.
A kocka el van vetve:
Roadshow-n egy
mosolyt fakasztó
kiállítás
A Szívbetegekért Egyesület
„Nem lehet elég korán elkezdeni”
0484 azonosítószámú szakmai
programja a Nemzeti
Együttműködési Alap Társadalmi
Felelősségvállalás Kollégiumának
támogatását nyerte el.
Egyesületünk fenti elnevezésű
prevenciós programjával a
város és városkörnyéki 5-6 éves
óvodásokat célozta meg, mivel
az egészséges életmódot, az
egészségtudatos magatartásformát
és táplálkozást minél fiatalabb
korban el kell már kezdeni.
Programsorozatunk fontosságát
indokolja, hogy Magyarországon
sok embert érint a szívés
érrendszeri betegség, minden
második ember halálát ez a betegségcsoport
okozza.
A program részeként szülőknek
szóló előadásokra, idényjellegű
egészséges zöldség-gyümölcs
és ivólé kóstolókra kerül
sor, és nem utolsósorban fontos
játékos módon megtanítani a
gyerekeket egészségünk, ezen
belül is szívünk fontosságára.
Elérhetőségek:
Hegedűs Györgyné Márti elnök
Tel.: 0036-70-364-6278
E-mail: hegedus.gyorgyne7@gmail.com
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. október 17. Kanizsa – Hirdetés 7
DEÁK TÉR
8.30 A Nagykanizsai Fúvószenekar ünnepi
térzenéje
Vezényel Tatár Csaba karnagy
8.45 Ünnepélyes zászlófelvonás
Közreműködnek: A Kanizsa Lovas Klub Hagyományőrző
Huszárjai, a Történelmi Vitézi Rend Nagykanizsai
Hadnagysága vitézei és a Thúry Baranta Közösség
56-OS EMLÉKKERT
9.00 Koszorúzás az 1956-os forradalom
és szabadságharc hőseinek emlékművénél
A kopjafánál és Orbán Nándor emléktáblájánál
HEVESI SÁNDOR MűVELőDÉSI KÖZPONT
10.00 Emlékműsor az 1956-os forradalom és
szabadságharc 57. évfordulója alkalmából
Emlékbeszédet mond: Cseresnyés Péter polgármester,
országgyűlési képviselő. Szerepelnek:
a Zrínyi Miklós Bolyai János Általános Iskola
Bolyai János Tagintézményének diákjai.
Az emlékműsor rendezője: dr. Kupóné Gasztonyi
Edit
KOSSUTH TÉR
18.00 Fáklyás emlékező séta
Útvonal: Kórház-kápolna, 56-os emlékkert,
Erzsébet tér, Deák tér
Kérjük koszorúzási szándékukat 2013. október 22-
én (kedd) 14 óráig szíveskedjenek jelezni a +36
93/311-468-as vagy a +36 93/311-465-ös telefonszámon
(Az a szervezet, amely nem jelenti be előre koszorúzási
szándékát, a koszorúzási ünnepség végén
helyezheti el a kegyelet virágait).
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom Önt a 2013. október
23-án, az 1956-os forradalom 27. évfordulója alkalmából szervezett ünnepi rendezvényekre.
Cseresnyés Péter
Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere
Ünnepi program – 2013. október 23.
Kedves egykori olajos és vegyész,
Zsigmondys és Winkleres iskolatársak,
tanárok és tanítványok!
Iskolánk névadóira emlékezünk: 150 esztendővel ezelőtt született Winkler
Lajos, aki hírnevet hozott a hazai tudománynak, hisz európai hírű analitikus
volt. 125 éve halt meg Zsigmondy Vilmos, aki a magyarországi geotermikus
kutatás úttörője, tevékeny tudós és gyakorlati szakember volt. Ez
adta az ötletet, hogy találkozót szervezzünk, ahol összegyűlhetünk egykori
iskolánkra emlékezni, egy jót beszélgetni, nosztalgiázni, felidézni a diákéveket.
A találkozó időpontja: 2013. október 26. 17 óra
Program: 17 órakor emléktábla koszorúzása egykori iskolánkban. 17.30 óra a
Medgyaszay Ház előcsarnokában iskolatörténeti kiállítás megnyitása és megtekintése.
18.15 órától zenés, vidám műsor. 19 órától svédasztalos vacsora a Honvéd
Kaszinó kínálatából. Nosztalgiázó együttlét zenei kísérettel, amíg a jókedv tart.
A találkozóra jelentkezni, és belépőt igényelni: Csőgörné Kenese Máriánál
(Nagykanizsa, Sugár út 38/a.; tel.: 06-30-572-4804; e-mail: kenesem@freemail.hu)
illetve az utódiskola portáján (Hunyadi u. 18.)lehet. A belépő ára: 2900 Ft/fő, mely
átutalandó a következő számlaszámra: MKB Nagykanizsa Csőgörné 10300002-
87101742-11103280
JELENTKEZÉSI HATÁRIDő: 2013. október 19.
Várunk Benneteket párotokkal, barátaitokkal, osztálytársaitokkal
együtt. Kérjük, adjátok tovább az információkat!
ECO-HUB Motivációs
Szeminárium
Kamaránk a Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló
Együttműködési Program 2007-2013 keretében az ECOHUB
projekt részeként, október 17-én Motivációs Szemináriumot
szervez Zalaegerszegen a Budapesti Gazdasági Főiskola
Gazdálkodási Karán.
A rendezvény célja: a KKV-k érdeklődésének felkeltése a környezetvédelmi
innováció iránt, „zöld gondolkodásuk” elősegítése az
ECO-HUB projekt kínálta lehetőségek bemutatásával. Aszemináriumon
röviden bemutatkoznak a projektpartnerek, egy környezetirányítási
rendszerrel működő vállalkozás prezentálja a legjobb gyakorlatát.
A résztvevők tájékoztatást kapnak a képzések tematikájáról, a
Vidékfejlesztési Minisztérium környezetvédelemmel kapcsolatos intézkedéseiről.
A rendezvényre minden érdeklődőt tisztelettel várunk!
Az ECO-HUB hálózat honlapja: www.eco-hub.eu
A szeminárium a SI-HU-2-2-012 pályázati támogatással
valósul meg.
8 Kanizsa – Hirdetés 2013. október 17.
(Az akció 2013. október 10 - november 30-ig)
Köszönet
a segítségért
A Szívbetegekért Egyesület köszönetet mond a Szív Világnapja
alkalmából az „Egészségünk mindannyiunk közös ügye” című
rendezvény programjai lebonyolításában való közreműködésért a
következő segítőknek:
Cseresnyés Péter polgármester (a saját keretéből juttatott pénzöszszegért),
Balogh László OKISB-elnök, Zala Megyei Rendőr-főkapitányság,
Magyar Vöröskereszt Nagykanizsa Területi Szervezet, Boda
László kereskedő (Palin), Zemplén Ifjúsági és Sport Innovációs Egyesület,
Dr. Mező Ferenc - Thúry György SZKI tanárai és tanulói, kanizsai
Családsegítő Központ munkatársai, Dr. Kopeczky Ildikó, Dr. Kaszás
Gizella, Dr. Bálint Tünde, Hevesi Sándor Művelődési Központ,
Kanizsa Dorottya Kórház kardiológusai, Gyeneséné Kertész Mária
mezőgazdasági vállalkozó, Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap, Kanizsa
Tv, Szuperinfo, és a Szívbetegekért Egyesület minden tagja.
Külön köszönetet mond: Böjti Istvánné vezető óvónőnek és az általa
irányított kilenc óvoda vezetőjének, akik 269 kisgyermekkel részt
vettek és színesítették a kézműves foglalkozásokat, mely értük szerveződött
az egészséges életmódra nevelés jegyében.
Zeneiskolások koncerteznek
a pszichiátriai osztály javára
AFarkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola
szervezésében „Tehetségeink Nyomában” címmel hangverseny
lesz a kórház pszichiátriai osztálya javára 2013. október 18-
án, pénteken 18 órakor a zeneiskola nagytermében.
Ahangversenyen közreműködnek Dr. Erdős Lászlóné zongora szakos
növendékei: Felméri Bettina, Felméri Lilla, Kosztric Ákos, Klaszán Barnabás,
Kovács Marcell, Reizner Dóra, Vida Ágnes, valamint Horváth
Krisztina, a Liszt Ferenc Zeneakadémia másodéves hallgatója.
Műsoron klasszikus és romantikus művek.
A belépés díjtalan! Az elhangzó művek oktatási célt szolgálnak!
A cukorbetegek gondozása,
alternatív gyógymódok
A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete október 25-én, pénteken
15 óra 30-kor a Kanizsai Dorottya Kórház tanácstermében
klubfoglalkozást tart. Témák: A cukorbetegek gondozása; Alternatív
gyógymódok lehetőségeiről előadás.
Minden érdeklődőt várunk!
Meghívó
A Thúry György Múzeum szeretettel
meghívja Önt és kedves családját, barátait
2013. október 24-én 16.30 órára a Múzeumok őszi Fesztiválja
keretében nyíló Rögzített pillanatok - Egyesületi élet Kiskanizsán
a 19-20. században című kiállítás megnyitójára.
(Válogatás az Együtt Kiskanizsáért Egyesület és a Thúry György
Múzeum gyűjteményeiből.)
A vendégeket köszönti: Száraz Csilla múzeumigazgató.
A kiállítást megnyitja: Dénes Sándor, Nagykanizsa Megyei Jogú
Város alpolgármestere.
Helyszín: Nagykanizsa, Fő út 5.
Kanizsa 2013. október 17. – Hirdetés 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
A Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Nagykanizsa,
Garay u. 21. nyílt versenytárgyalást hirdet a Nagykanizsán
lévő önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadására
1. Ady u. 2. - Erzsébet tér 1.
76 m2 iroda. 1.200 Ft/m2/hó + ÁFA = 1.524 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+ÁFA= 127 Ft/m2/hó. Abérlemény megtekinthető: 2013. október 21.
9.00-9.30. Aversenytárgyalás ideje: 2013. október 24. 8 óra 30.
2. Ady u. 12.
200 m2 üzlet. 1.200Ft/m2/hó+ÁFA = 1.524 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2013.
október 21. 8.30-9.00. Aversenytárgyalás ideje: 2013. október 24. 8 óra
40. Megjegyzés: volt patika.
3. Bartók B. u. 8.
129 m2 üzlet. 800 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.016 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+ÁFA= 127 Ft/m2/hó. Abérlemény megtekinthető: 2013. október
22. 9.00-9.30. A versenytárgyalás ideje: 2013. október 24. 8 óra 50.
Megjegyzés: volt kisposta.
4. Csengery u. 1-3.
144 m2 üzlet. 1.500 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.905 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 29 m2 pince. 500 Ft/m2/hó+ÁFA = 635
Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. Összesen: 171
m2. Abérlemény megtekinthető: 2013. október 21. 8.00-8.30. Aversenytárgyalás
ideje: 2013. október 24. 9 óra. Megjegyzés: volt használt ruha üzlet.
5. Csengery u. 4.
87 m2 üzlet. 1.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2013.
október 21. 8.00-8.30. Aversenytárgyalás ideje: 2013. október 24. 9 óra
10. Megjegyzés: volt OTP Garancia Biztosító iroda.
6. Deák tér 13. - Kölcsey u. 2.
36 m2 üzlet. 1.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2013.
október 21. 11.00-11.30. A versenytárgyalás ideje: 2013. október 24. 9
óra 20. Megjegyzés: volt mobiltelefon javítási üzlet.
7. Erzsébet tér 10.
76 m2 üzlet. 1.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2013.
október 21. 15.00-15.30. A versenytárgyalás ideje : 2013. október 24. 9
óra 30. Megjegyzés: volt festékbolt.
8. Erzsébet tér 20.
108 m2 iroda. 1.100 Ft/m2/hó+ÁFA= 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2013.
október 21. 14.30-15.00. A versenytárgyalás ideje: 2013. október 24. 9
óra 40. Megjegyzés: RÉSZBEN IS KIADHATÓ.
9. Fő u. 2.
Üzlet. 1.800 Ft/m2/hó+ÁFA = 2.286 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. Raktár. 1.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270
Ft/m2/hó. Licitlépcső: 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 63,5 Ft/m2/hó. A bérlemény
megtekinthető 2013. október 21. 9.30-10.00. A versenytárgyalás ideje
2013. október 24. 9 óra 50. Megjegyzés: volt kínai üzlet.
10. Fő u. 8.
63 m2 üzlet. 1.500 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.905 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2013.
október 21. 10.00-10.30. Aversenytárgyalás ideje: 2013. október 24. 10
óra. Megjegyzés: volt kávézó.
11. Fő u. 9. fsz.
167 m2 iroda. 2.000 Ft/m2/hó+ÁFA= 2.540 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+ÁFA= 127 Ft/m2/hó. 20 m2 iroda galéria. 1.000Ft/m2/hó+ÁFA
= 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100 Ft/m2/hó+ÁFA= 127 Ft/m2/hó. 84 m2
raktár galéria. 800 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.016 Ft/m2/hó. Összesen: 271 m2.
A bérlemény megtekinthető: 2013. október 21. 10.30-11.00. A versenytárgyalás
ideje: 2013. október 24. 10 óra 10. Megjegyzés: volt Sopron
Bank.
12. Petőfi u. 5.
545 m2. 500 Ft/m2/hó+ÁFA = 635 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2013.
október 21. 9.00-9.30. Aversenytárgyalás ideje: 2013. október 24. 10 óra
20 perc. Megjegyzés: volt leánykollégium konyha, étkező.
13. Rozgonyi u. 1. 1. em. 14.
23 m2 iroda. 1.100 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.397 Ft/m2/hó. Licitlépcső:
100Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 11 m2 galéria. 450 Ft/m2/hó+ÁFA =
572 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 64Ft/m2/hó. Összesen: 34
m2. Abérlemény megtekinthető: 2013. október 21. 14.00-14.30. A versenytárgyalás
ideje: 2013. október 24. 10 óra 30.
14. Rozgonyi u. 1. 1. em. 16.
48 m2 iroda. 1.100 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.397 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 51 m2 galéria. 450 Ft/m2/hó+ÁFA = 572
Ft/m2/hó. Licitlépcső: 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 64 Ft/m2/hó. Összesen: 99 m2.
Abérlemény megtekinthető: 2013. október 21. 14.00-14.30. A versenytárgyalás
ideje: 2013. október 24. 10 óra 40.
15. Sugár u. 2.
27 m2 üzlet. 1200 Ft/m2/hó+ÁFA = 1524 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2013.
október 21. 13.30-14.00. A versenytárgyalás ideje: 2013. október 2. 10
óra 50. Megjegyzés: volt ajándék üzlet.
16. Sugár u. 53.
108 m2 üzlet. 800 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.016 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 48 m2 raktár. 550 Ft/m2/hó+ÁFA = 699
Ft/m2/hó. Licitlépcső: 50 Ft/m2/hó+ÁFA= 64 Ft/m2/hó. 15 m2 pince. 300
Ft/m2/hó+ÁFA = 380 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 64
Ft/m2/hó. Összesen: 171 m2. A bérlemény megtekinthető: 2013. október
21. 8.00-8.30. A versenytárgyalás ideje: 2013. október 24. 11 óra. Megjegyzés:
volt élelmiszer bolt.
17. Thury György tér
56 m2 üzlet. 800 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.016 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2013.
október 21. 15.00-15.30. A versenytárgyalás ideje: 2013. október 24. 11
óra 10 perc. Megjegyzés: volt piacfelügyeleti iroda.
18. Kalmár u. 6. Vásárcsarnok emeletén különböző 20-42 m2
alapterületű üzletek kiadók
(Bérleti díj 300 Ft/m2/hó+ÁFA, rezsiköltség mértéke 500
Ft/m2/hó+ÁFA, valamint takarítás, őrzés-védés, szemét-szállítás költségek
várható mértéke 256 Ft+ÁFA/m2/hó). Licitlépcső: 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 63
Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2013. október 21. 8.00-9.00. A
versenytárgyalás ideje: 2013. október 24. 11 óra 20.
A versenytárgyalások helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató Zrt. Nagykanizsa Garay u. 21. Kis tárgyaló I.
emelet. Érdeklődni a 93/311-241, 30/2273-192 számú telefonszámokon.
Kanizsa – 10 Városháza 2013. október 17.
Tájékoztató a rezsicsökkentésről, a 2012. évi
CLXXXV. tv 91.§-a alapján adódó kötelezettség
teljesítéséről (természetes személy)
Tájékoztató a rezsicsökkentésről, a 2012. évi
CLXXXV. tv 91.§-a alapján adódó kötelezettség
teljesítéséről (társasház, lakásszövetkezet)
Beépült a rezsicsökkentés a szemétdíjakba is - új szemétdíjak
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzata többségi tulajdonában álló NAGYKANIZSA -
NETTA - PANNONIA Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. (székhelye: Nagykanizsai
Regionális Hulladéklerakó, nagykanizsai 01003 hrsz.) ügyvezetői tisztségének
betöltésére.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzata egyszemélyes tulajdonában álló Nagykanizsa
Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. (székhelye: 8800 Nagykanizsa, Garay
u. 21.) vezérigazgatói tisztségének betöltésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyűlése pályázatot hirdet.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszemélyes tulajdonában álló Via
Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhelye: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 35.) vezérigazgatói tisztségének betöltésére.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) pályázatot
hirdet a Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye (8800 Nagykanizsa, űrhajós
u. 6.) intézményvezető (magasabb vezető) álláshelyének teljes munkaidőben,
közalkalmazotti kinevezés szerinti munkakör mellett történő betöltésére.
A részletes pályázati kiírások megtalálhatóak a www.nagykanizsa.hu honlapon/
Felhívások menüpontban.
Álláspályázatok
Értesítjük Önöket, hogy a 2014-es évben az 1989-ben megvásárolt sírhelyek 25
éves bérlete lejár a nagykanizsai, kiskanizsai, bajcsai, sánci, bagolai, fakosi, miklósfai,
palini, korpavári temetőkben.Tájékoztatjuk Önöket arról is, hogy ebben az
évben a 2004-ben megvásárolt urnafülkék 10 éves bérlete is lejár. Kérjük, hogy az
újraváltásról szíveskedjenek gondoskodni.
Elérhetőségeink: Temetőgondnokság: Nagykanizsa, Tripammer u. 3., tel:
0693/311-530, e-mail: via.temeto@nagykanizsa.hu.
Lejár a sírhelyek és urnafülkék bérlete
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) pályázatot
hirdet a Thúry György Múzeum (székhelye: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi
u. 62.) igazgatói (magasabb vezető) beosztásának betöltésére.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
pályázatot hirdet a Kanizsai Kulturális Központ (székhelye: 8800 Nagykanizsa,
Széchenyi tér 5-9.) igazgatói (magasabb vezető) beosztásának betöltésére.
Arészletes pályázati kiírás megtekinthető a www.nagykanizsa.hu honlapon/Álláskínálat/
Önkormányzati intézmények menüpontban.
Álláspályázatok 2.
Kanizsa – Városháza 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. október 17.
A Szívbetegekért Egyesület köszönetét fejezi ki a
személyi jövedelemadójuk 1%-át felajánlóknak.
A befolyt összeget az alapszabályban rögzítetteknek
megfelelően használtuk fel.
Adószám: 19284008-1-20
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a
2013. évi kulturális keret felhasználására
A pályázat célja Nagykanizsa Megyei Jogú Város kulturális életének támogatása,
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat
közművelődési feladatairól szóló 22/2013. (V.03.) önkormányzati
rendelete alapján.
A támogatást az alkotóművészeti, az előadó művészeti, a múzeumi, a könyvtári,
a levéltári, a közművelődési és az örökségvédelmi tevékenységek tekintetében
a részletes kiírásban megfogalmazott célokra lehet nyújtani.
A részletes pályázati kiírás és a letölthető pályázati adatlap a
www.nagykanizsa.hu honlapon /Felhívások menüpontban tekinthető meg.
Abenyújtás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Művelődési
és Sportosztály (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. ).
A benyújtás határideje: 2013. október 25.
Kulturális keret 2013.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások
Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet
alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó
fiatalok számára.
A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik:
a) a 2013/2014. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt
nem nyert érettségizettek; és a 2014/2015. tanévtől kezdődően felsőoktatási
intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget
eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy
felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
Az ösztöndíj időtartama 3X10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.
A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal 8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. - Művelődési és Sportosztály.
A pályázat benyújtási határideje: 2013. november 15.
A teljes pályázati kiírás a www.nagykanizsa.hu honlapon olvasható.
Bursa Hungarica „B”
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások
Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet
alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a
2013/2014. tanév második és a 2014/2015. tanév első félévére vonatkozóan.
A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik
felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes
idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben,
egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi
félév (2013/2014. tanév második, illetve a 2014/2015. tanév első féléve).
A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7. - Művelődési és Sportosztály.
A pályázat benyújtási határideje: 2013. november 15.
A teljes pályázati kiírás a www.nagykanizsa.hu honlapon olvasható.
Bursa Hungarica „A”
Felhívás!
December elején jelenik meg Deregi László: PÉK PÁL című
könyve, mely a kanizsai költő, tanár életét, pályafutását mutatja
be. A kiadványt megjelentető Informatika Kiadó várja
azok jelentkezését, akiknek birtokában van még Pék Pál
egyedi jellegű kézirata, fotója, melynek megjelentéséhez
hozzájárulnak.
Az anyagok leadhatók Miklós Ildi néni tanárnőnél, telefon: 0630-591-2899.
RAMDA
FűRÉSZÁRU-KERESKEDÉS
Nagykanizsa, Csengery út 111., tel.: 06-70-270-2222
Kalodás fa (éger szél) 1x1x1,70 m3 8.000 Ft+áfa
Méter tűzifa (éger) 1x1x1,70 m3 14.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél) 1x1x1,70 m3 15.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél apró) 1x1x1,70 m3 17.000 Ft+áfa
Méter tűzifa (akác, tölgy, kőris, bükk) 1x1x1,70 m3 18.000 Ft+áfa
Kalodás fa (éger, nyár) 1x1x1,70 m3 22.200 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy, bükk vegyes) 1x1x1,70 m3 24.200 Ft+áfa
Kalodás fa (akác) 1x1x1,70 m3 25.200 Ft+áfa
(A kalodás fa kaloda nélkül -1.000 Ft.)
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
10 km-en belül 4.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
20 km-en belül 5.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
30 km-en belül 6.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
Felejthetetlen élményben volt
része a Tüttő Nótakórus néhány
tagjának, akik a Da Bibere Zalai
Borlovagrend Svéd Konzulátusának
meghívására egy hetet
tölthettek Stockholmban.
– Utazásunk előzményeként –
kezdte Jakab Zoltán, a Tüttő Nótakórus
és a Da Bibere Borlovagrend
tagja – ez év tavaszán
Homokkomáromban, egy borvacsora
keretében műsort adtunk a
borrendbe belépőknek, s már ekkor
körvonalazódott egy esetleges
meghívás lehetősége. Erre
került sor szeptember második
felében, melynek keretében először
a központi Karolinszka kórház
magyar parkjában, egy gulyásparti
keretében adtunk műsort,
zömében svéd vendégeknek.
Nem csak az előadásunknak
volt sikere, hanem az általunk
készített 50 liter igazi magyaros
bográcsgulyásnak is – szinte
mindenki kétszer evett belőle,
amíg el nem fogyott.
A kórustagok a vendéglátók jóvoltából
részt vehettek egy csodálatos
egynapos hajóúton, egy tizenkét
szintes komphajó fedélzetén.
Szabadidejükben megismerkedhettek
a gyönyörű város nevezetességeivel,
az óvárossal, jártak
az olimpiai stadionban, megtekintettek
egy hatalmas kórházépítkezést
és a város egyéb nevezetességeit
is.
– Utazásunk csúcspontját a
Magyar Házban rendezett borvacsorán
való fellépésünk jelentette,
ahol először egyórás műsort
adtunk ismert népdalainkból, nótáinkból,
operettekből, mintegy
nyolcvan résztvevő előtt. A tapsok
alapján nem csak a magyar
vendégek körében arattunk sikert,
hanem a mintegy fele arányban
jelen lévő svéd résztvevő is
lelkesen fogadta előadásunkat.
Ez csak fokozódott, amikor harmonikásunk,
Major Lajos egy
gyönyörű svéd népdalt énekelt és
játszott nagy sikerrel – vele
együtt énekelt a publikum is. A
vacsorát követően nagy sikere
volt az asztaloknál, borozgatás
közben, a vendégek által kért nóták
közös éneklésének harmonika
kísérlettel. Már-már lakodalmi
hangulat kerekedett, ami hajnalig
tartott. Találkoztunk kint élő és
dolgozó magyar orvosokkal, egy
erdélyi magyar hegedűművész
hölggyel – aki a pekingi olimpia
megnyitóján játszott –, egy kardvívó
olimpikon hölggyel és sok
nagyszerű emberrel, akik talán
egyszer hazatérnek.
Városvezetésünk jóvoltából
vendéglátóinknak átadhattuk
Nagykanizsa ajándékait, amit ezúton
is megköszönünk, hiszen nem
csak kórusunkat képviseltük
Stockholmban, hanem városunkat
és nem utolsósorban Magyarországot
is, és a fogadtatásból ítélve úgy
gondolom, újabb barátokat szereztünk
hazánknak.
Kanizsa
Kanizsa 12 – Kultúra 2013. október 17.
Október 21. 19 óra
Színház - Hevesi bérlet
Richard Baer: HITTED
VOLNA? - vígjáték. Az Orlai Produkció
(Budapest) előadása. Főbb szereplők:
Kern András, Hernádi Judit. Rendező:
Verebes István. Belépődíj: 3500 Ft.
Október 22. 17.30 óra
„20 ÉVES A HSMK SZÖVő Mű-
HELYE” - jubileumi kiállítás.
Megnyitja: Prokné Tirner Gyöngyi, a
zalaegerszegi Kézművesek Háza vezetője.
Közreműködnek a Farkas Ferenc
Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola
népzene szakos növendékei. Megtekinthető:
november 3-ig.
Október 23. 10 óra
ÜNNEPI EMLÉKMűSOR AZ
1956-OS FORRADALOM ÉS
SZABADSÁGHARC 57. ÉVFORDULÓJAALKALMÁBÓL
Szerepelnek: a Zrínyi Miklós - Bolyai János
Általános Iskola Bolyai János Tagintézménye
diákjai. Aműsort szerkesztette
és rendezte: Dr. Kupóné Gasztonyi Edit.
Október 24. 14.30 óra
Ifjúsági bérlet. Harsányi Gábor - Gyarmati
István - Siliga Miklós: PESTI
SRÁCOK - musical két részben.Abudapesti
Fogi Színház előadása. Főbb szereplők:
Pászthy Viktória, Zádori Szilárd,
Ondrik János, Harsányi Gábor, Márton
Fruzsina. Rendező: Harsányi Gábor érdemes
művész. Belépődíj (pótszék): 1200 Ft
Október 17-18.
KANIZSA KULTURÁLIS KINCSEI
- Tehetségkutató verseny felnőtteknek
korhatár nélkül.
Belépődíj a döntőre: 300 Ft
Október 22. 18 óra
JÁTÉKBOLT - dráma 1 felvonásban.
A Honvéd Kaszinó Színtársulatának
jótékonysági előadása.
Írta és rendezte: Kurta Lilla és a Harmónia
Társulat tagjai. Belépődíj: felnőtt
500 Ft, diák 200 Ft.
Október 19. 18 óra
„VENDÉGSÉGBEN A KANIZSA
BIG BAND-NÉL” - KANIZSA BIG
BAND KONCERT
Vendég: Misurák Tünde, színművész
(Hevesi Sándor Színház, Zalaegerszeg).
Október 17. 9 óra
NETEZZ TOVÁBB NAGYI! -
KLUB. Téma: Gmail újdonságai
Október 18. 17.30 óra
ÁLOM ÉS VALÓSÁG - Galambosné
Godinek Sarolta kiállítása
Október 19. 18 óra
NAGYKANIZSAI NÉPTÁNCOS
TALÁLKOZÓ
Október 22. 17 óra
AGYKONTROLL TANFOLYAM ismertető
előadása. A belépés ingyenes
Október 24. 10 és 14 óra
Gyermekszínházi sorozat
A SZÉKELY MENYECSKE MEG
AZ ÖRDÖG. Belépődíj: 800 Ft
Svédországban jártak a Tüttősök
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. október 17.
Horoszkóp
Ha állást szeretne változtatni, ebben az időszakban
sikerrel járhat. Sőt, olyan munkahelyre
találhat, amilyenről már rég lemondott.
Ha nem tudják közös jövőjüket megfogalmazni
a párjával, szakítsanak most.
Ha teheti, fordítson több időt családi kapcsolatainak
felelevenítésére, ápolására. Bár
minden nap hamarabb sötétedik, ne zárkózzon
be otthon a négy fal közé. Legyen nyitottabb
az ön körül zajló eseményekre.
Figyelmesség és kedvesség lesz önre a
jellemző ezekben a napokban. A hétvégén
jelentkező negatív gondolatai a legközvetlenebb
barátai segítségével villámgyorsan
pozitívvá változnak.
Ne akarjon semmit sem kikövetelni párjától
a hétvégén, mert nem fog sikerülni.
Közelítsen hozzá visszafogottabban, akkor
hamarabb érhet el eredményt. Akár
süteménnyel is leveheti a lábáról.
Ha nem tudta teljesen kipihenni magát a nyáron,
tervezzen be egy rövidebb távú utazást.
Így teljesen feloldhatja minden nézeteltérését
a párjával. Csupán arra kell figyelnie,
hogy ne szedjen fel néhány kilót örömében.
Kommunikációs problémái nem lesznek
a hétvégén. Félreérthetetlenül el tudja
magyarázni elképzeléseit a hozzátartozóinak.
Sőt, még a megvalósításba is könynyedén
bevonhatja őket.
A bolygóállások szerint pénzügyeit érintő
kedvező híreket kap hamarosan. Akár előre
örülhet a sikernek, hiszen így könnyebben
megvalósíthatja régi tervét, az autóvásárlást.
Már csak az úti célokat kell eldöntenie.
Bőségben és boldogságban lehet része ebben
az időszakban. Élvezze ezt a helyzetet,
akárcsak a napsütéses délutánokat. Ahétvégére
se tervezzen be túlságosan sok elfoglaltságot,
a pihenés most fontosabb.
Ha még nem gondolkodott el azon, hogy
nemcsak a családja kényeztetését élvezi,
hanem Isten is a tenyerén hordozza önt, akkor
most tegye meg. Élénk fantáziáját is bevetheti
esténként a kedvenc törzshelyén.
Tegye kissé színesebbé a mindennapjait.
Néha az sem árt, ha elrugaszkodik kissé
a valóságtól. Az ismerőseitől kapott ígérgetéseket
ne vegye komolyan, tegye a
dolgát a saját meggyőződése szerint.
A nézeteltéréseket egy ideig palástolhatja
kegyes hazugságokkal otthon, de rá kell
jönnie, hogy nem mehet így sokáig. Meg
kell mondania az igazat szeretteinek, még
akkor is, ha kellemetlenül érinti őket.
Ha nem szeretné, hogy csalódás érje, gondolja át,
kinek mit mond el magánéletéről. Ez nem csak a
munkatársai esetében érvényes, hanem a szomszédjaira
is vonatkozik. Anyagi helyzetének javítására
kedvező alkalma nyílik a közeljövőben.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
TÁRS
SZOLGÁLTATÁS
INGATLAN
Kanizsa – Sport/14 Apró 2013. október 17.
Nk-án a Király u. 31-ben 86 m2-es
tetőtéri, igényes lakás saját, zárt parkolóval
és padláshasználattal eladó.
Irányár: 12,5 millió Ft. Tel.: 0630/542-
2272 (7581K)
Eladó a belvárosban, Hunyadi utcában
közel 700 m2-es építési terület. Érd.: 0630-
227-3294, 0630-448-6072. (7608K)
Fűnyírást, kaszálást vállalok. Tel.:
0620/510-2723. (7589K)
Kidobásra szánt hűtőjét, TV-jét,
mikróját, mosógépét, stb. elszállítom.
Tel.: 0620/510-2723 (7590K)
Megvételre keresek porcelánokat,
bélyeggyűjteményt, régebbi bizsukat,
új és régi festményeket, kerámia és
porcelán falitálakat. Tel.: 0630-332-
8422 (7612K)
Weber 8601 Saint Gobain perlit bázisú
hőszigetelt vakoló, 17 zsák, áron alul,
valamint 2000 db nagyméretű, bontott
tégla eladó. Tel.: 0630-227-3294 (7600K)
55/173/48 éves fiatalos megjelenésű, egyszerű,
kedves, de komoly gondolkodású,
őszinte, minden téren megbízható nő, kinek
érdeklődési témakörei: asztronómia, orvostudomány,
élet- és egészség védelem, állatszeretet.
Keresi hasonló érdeklődésű férfi ismeretségét.
Kizárólag komoly kapcsolatot keresek!
Leveleket „Fehér rózsa” jeligére a szerkesztőségbe,
vagy a faktumok@gmail.com
e-mail címre kérek. (7605K)
2013.10.22. KEDD 11:00 – 13:30 Kanizsai Dorottya Kórház – Központi labor,
Nk. Szekeres J. u. 2. 2013.10.22. KEDD 15:00 – 17:00 Tótszentmárton
– Faluház, Felszabadulás u. 5. 2013.10.24. CSÜTÖRTÖK 10:00 – 12:30 Hahót
– Ikszt., Deák F. u. 5. 2013.10.24. CSÜTÖRTÖK 14:00 – 16:30 Magyar
Vöröskereszt, Nk. Sugár u. 28.
Véradások időpontjai
VEGYES
Ökölvívó Öregfiúk találkozója
Az Ökölvívó Szakszövetség az idén is megrendezi az ökölvívó öregfiúk
nosztalgia találkozóját 2013.10.22-én (kedden) 12.00 órakor a Látóhegyen.
Jelentkezni lehet Dolmányos József nemzetközi bírónál október 18-ig 1500 Ft
befizetésével. Telefon: 06-70-335-5327. Öregfiúk, várjuk jelentkezéseteket!
A szakszövetség nevében: Ferincz Jenő örökös nemzetközi bíró
Tolnán és Sukorón indultak a
Kanizsa Kajak-kenu Klub kajakos
növendékei (képünkön) szezonzárás
gyanánt.
A Tolna megyei helyszínen került
megrendezésre a kajak-kenu
dél-dunántúli régió utánpótlás versenye.
Az öt egyesület (Paks, Tolna,
Szekszárd, Kaposvár, Kanizsa
Kajak-kenu Klub) 170 sportolója
különböző korosztályokban, 2000
m-es távon mérte össze tudását.
Sári Nándor tanítványai kitettek
magukért és gyakorlatilag minden
kategóriában végeztek érmes helyen.
Kanizsai érmes eredmények.
MK-1 2000 m gyermek fiú I-II.
korcsoport, 2003-as születésűek:
2. hely Kurucz Levente. 2002: 3.
Süle Tamás. MK-2 2000 m gyermek
fiú kezdő (2001-2004): 1.
Kuzsner Mátyás-Németh Dávid, ...
3. Simon Barnabás - Nagybata Bálint.
MK-1 2000 m gyermek I-II.
korcsoport lány: 3. Kálovics Adél.
MK-1 kezdő fiú 2000 m (2001-
2005) 2004: 1. Baranya Dominik,
... 3. Kassa K. Kolos. 2001-2003:
2. Kuzsner Mátyás, 3. hely Németh
Dávid. MK-2 2000 m gyermek
fiú I-II. kcs.: 2. Kurucz Levente
- Süle Tamás. MK-1 2000 m
kezdő lány (2000-2005), 2003-
2005: 1. Varga Lili, ... 3. Riczu Nóra.
K-1 2000 m serdüló lány V-VI.
kcs.: 3. Bednyák Boglárka. K-2
2000 m kezdő lány 2001-2004: 1.
Varga Lili - Kém Veronika. MK-1
2000 m kölyök fiú III. kcs.: 3.
Káldi Levente.
A Velencei-tónál, Sukorón az
Országos Keretfeltöltő Dunai István
Emlékversenyt rendezték a kajak-
kenus fiatalok részére és a Kanizsa
Kajak-kenu Klubtól Sári
Nándor növendékei az 50 egyesület
közel 600 versenyzőjét felvonultató
mezőnyében értek el biztató
eredményeket. Az eseményen a
honi kajak-kenu utánpótlás legjobb
versenyzői vehettek részt, mivel
az eseményen egyben a korosztályos
válogatott keretbe kerülésért
is küzdhettek a fiatal palánták.
A kanizsai jobb eredmények.
MK-1 kölyök lány II. korcsoport
2000 m (56 induló): 5. Varga Viktória,
... 11. Gerencsér Adrienn.
MK-1 kölyök lány III. korcsoport
2000 m (25): 12. Ács Gabriella.
P.L.
Szezonzárásra kajakos érmek
Tóth-Hús Pókaszepetk SE (15.)
– Nagykanizsai LE (9.) 1-2 (0-0)
Megyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés,
9. forduló. Pókaszepetk, 80 néző.
Vezette: Dencs (Matyi, Beke). G.:
Csécs (87.), illetve Kocsis D. (78.),
Völgyi (89.). NLE: Gyulai A. -
Schuller, Hollender, Pozsgai, Szép
D., Völgyi, Kocsis D., Szabó I. (Kovács
P., 66.), Turóczi (Zsirai A., 87.),
Nagy M. (Gyuranecz, 89.), Anger
(Mulasics, 74.). Edző: Gyulai Csaba.
A nagykanizsaiak ezzel a győzelemmel
gyakorlatilag csatlakoztak
a tabella középmezőnyéhez,
Pókaszepetkről hozva el a
három bajnoki pontot. Inkább
küzdelmes, mint jó meccs kerekedett
a találkozóból, melyen
ami lehetőség adódott, azt értékesítették
is a felek. Szöglet után
szerzett vezetést az NLE, s a hazaiak
egyenlítése után pedig egy
szép támadásból szerzett góllal
nyerte meg a meccset a piros-kék
legénység.
Szerszámsziget-Zalalövői TK
(13.) – Horváth-Méh Kiskanizsai
Sáskák SE (12.) 0-0
Megyei I. osztályú labdarúgómérkőzés,
9. forduló. Zalalövő,
150 néző. Vezette: Kiss N. (Vizi,
Rózsás).
Kiskanizsa: Munkácsi - Csordás,
Kálovics Á., Ganzer, Horváth
G., Zborai (Póka, 79.), Dolmányos,
Kovács B., Földesi, Kálcsics
F., Piecs (Cserfő H., 92.). Edző:
Sneff Ferenc.
Gól nem esett a találkozón, ezzel
győztest sem „hirdettek”, a
Zalalövő pedig nem tudta átugrani
a táblázaton a kiskanizsaiakat, ráadásul
így tabellaszomszéddá is
vált a két együttes. A Sáskáknak
nyolc, a lövőieknek hét pontja van.
P.L.
Kevésbé izgalmasan, de pontokkal gazdagabban
Kanizsa 2013. október 17. – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Kóstolj velünk!
Ebből nem érdemes kimaradni…
Pogácsák, stanglik íz kavalkádja
a Kanizsa Centrumban!
Pogácsa Mulatság, ahol a látogatók kóstolnak, a kiállítók nem
csak kínálnak, hanem versenyeznek is az elismerésekért, mindezt
édes, sós és reform kategóriákban. A bevált módon, szakavatott
zsűri kóstolja és bírálja a finomságokat, miközben minden
látogató megízlelheti a kínálatot.
A helyszín: Kanizsa Centrum Bevásárló központ
Az időpont: 2013. október 19. 14:00-18:00
Idén második alkalommal kerül megrendezésre a Pogácsa Mulatság
elnevezésű rendezvény a Kanizsa Centrum Bevásárlóközpontban. Cégek
családi-baráti társaságok, egyesületek, iskolák akár több kategóriában
indulhatnak, az édes, sós ízektől a reform ízeken át az újdonságként
pedig a paleolit étkezési elvek alapján készített finomságokkal is
nevezhetnek.
Gyere és kóstold meg a különlegesebbnél különlegesebb pogácsákat
és stanglikat! Tavaly a megszokott sós, sajtos pogácsákon túl a nagyközönség
megkóstolhatta a chilis-csokis, spenótos, túrós tricolor (pirosfehér-
zöld), csokis-narancsos, fügés pogácsákat is. Stangliból is készültek
újdonságok, mint a pityókás sajtos stangli, részeges szezámmagos
stangli vagy a mákos stangli. A látogatók kóstolójegyet az információs
pultnál vásárolhatnak melyeket a csapatok standjánál válthatnak
pogácsákra és stanglikra.
A bevásárlóközpont vendégei, vásárlói szórakoztatásáról zenés- táncos-
énekes produkciók, bemutatók minden korosztály érdeklődését megcélzó
kísérő programok gondoskodnak. Mindenkit szeretettel várunk!
Heat Group Kanizsa VSE (3) -
Debreceni Cívis Póló Vízilabda
SE (6) 26-10 (7-4, 6-0, 4-3, 9-3)
OB I B, B-csoport vízilabda-mérkőzés,
4. forduló. Nagykanizsa, 20
néző. Vezette: Pagács, Hangay.
KVSE: Kiss Cs. - Bakó 2, Szilvasán
3, Cserdi 3, Gulyás 4,
Kaszper G. 2, Kéri 3. Csere: Virt
M. 1, Ahmed Abbas 2, Klie, Kis
Zs. 1, Fábry 1, Kádár 4. Edző: Németh
Zsolt.
Hát, ebben az esetben akár azt is
gondolhatnánk, szegény debreceniek,
ekkora verésért ennyit utazni,
no, de ezt hessegessük is rögtön
el az amszterdami labdarúgó éjszaka
ismeretében... Maradjunk
inkább csak a találkozó krónikájánál,
melyen belül azt jegyezhettük
le, az első percekben 2-2-ig a csapatok
között érdemi különbség
nem mutatkozott. Aztán a hazaiak
más fokozatba kapcsoltak, aminek
eredménye a második negyedben
csúcsosodott egy 6-0-s nyolc perc
keretében.
Tulajdonképpen a továbbiak
már csupán arról szóltak, hogy a
Hódmezővásárhely után a másik
„keleti” ellenfél vajon megúszsza-
e húsz kapott gól alatt. Ez
mindössze a negyedik negyed
harmadik percéig volt kérdés,
akkor fordult át az eredmény 20-
7-re...
P.L.
Kijutott a kapott gólokból az ellenfélnek
Nagykanizsai Izzó SE (6.) –
Simontornyai KK (12.) 37- 34
(19-12)
NB II Dél-nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkőzés, 4. forduló.
Nagykanizsa, 80 néző. Vezette:
Akácsos, Nagyvizeli.
Izzó SE: Tóth Á. - Füle Cs. 3,
Zsigmond G. 4, Tompek 1, Kiss G.
3, Békési 10, Senger 11. Csere:
Dencs (kapus), Horváth B. 2, Kovács
B. 1, Korcsmáros 1, Beck G. 1,
Nagy B. Játékos-edző: Kiss Gergely.
Ismét egy kettős igazolással szereplő
ifjúság korú (18 éves) játékos
mutatkozott be Békési Bence
személyében a hazaiaknál, aki roppant
eredményesen helyettesítette
Szabó Gergelyt. A 3. percben 3-1,
a 18.-ben 12-5, a 45.-ben pedig 32-
22 volt az állás.
Szólt is a „Tíz, tíz”-rigmus, a
biztos vezetés tudatában pedig jöhettek
a cserék. Onnantól három
saját nevelésű fiatal játékos, Dencs
Balázs, Beck Gábor és Korcsmáros
Barna is több lehetőséget kaphatott
a mérkőzésen.
Kiss Gergely: „Az eredménnyel
elégedettek lehetünk, ugyanakkor
a második félidei könnyelműsködések
mellett nem mehettem el szó
nélkül.”
A következő fordulóban a kanizsaiak
ismét egy verhető ellenféllel,
a Kiskőrösi KSK-val mérkőznek
szombaton – igaz, idegenben.
P.L.
A végére cifrázni próbálták...
Lakiteleken rendezték meg a
duatlon diákolimpia országos döntőjét.
Aversenyzők hat korcsoportban
(A (igazolt) és B (nem igazolt)
kategóriában) álltak rajthoz. A
versenyen több mint 1100 célba érkezőt
regisztráltak, köztük természetesen
számos nagykanizsait.
Az I. (2005) korcsoport (500 m
futás, 2 km kerékpározás, 250 m
futás) B kategóriájában a lányoknál
Kertész Noémi (Rozgonyi) ötödik
lett. A II. (2003-2004) korcsoport
(1 km-4 km-500 m) szintén B
kategóriájában a fiúknál Kurucz
Levente (Kőrösi-Péterfy) első helyen
ért célba, a lányoknál Varga
Laura (Rozgonyi) második, Kovács
Dóra (Rozgonyi) pedig tizedik
lett. A III. korcsoport (2001-
2002; 1 km-4 km-500 m) B kategóriájának
fiú mezőnyében Süle
Tamás (Rozgonyi) ötödikként ért
célba.
A csapatversenyek során a kanizsai
Rozgonyi iskola lány együttese
(Varga Laura, Kovács Dóra,
Kálovics Adél, Bakonyi Blanka) a
dobogó legfelső fokára állhatott.
Egyéni és
csapatelsőség is jutott
Kanizsa 16 – Hirdetés 2013. október 17.
MEGHÍVÓ
AVOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház szeretettel meghívja Önt
és kedves ismerőseit, 2013. október 19-én 10 órai kezdettel „A
rendszeres testmozgást elősegítő szabadidős programunkra”,
amely az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok
– lokális színterek” TÁMOP-6.1.2-11/1-2012.-0915. Európai
Uniós Pályázat keretében jön létre.
Az előadó, és program vezető: Varga Zoltánné pedagógus. Az előadás
témái: A sport hatása mindennapjainkra – mi történik, ha keveset
sportolunk? Hogyan fejlődik a személyiségünk a sport által?
Közös bemelegítésként gyaloglás a Mindenki Sportpályára, ahol közös
edzés, labdajátékok, csapatjátékok, tenisz várja az érdeklődőket.
Az előadás helyszíne: VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház, 8800
Nagykanizsa Csengery u. 67. (Tel: +36 30-945-5915, 0693-311-195, email:
kodalymk@chello.hu, web: www.kodalymk.hu.). Sport program
helyszíne: Mindenki Sportpálya (8800 Nagykanizsa, Kaán Károly u. 1/1.).
Az előadás után a résztvevőket egészséges ételek kóstolására várjuk!
A belépés díjtalan.
CSATLAKOZZ HOZZÁNK, tedd meg az első lépést az egészséges
életmód útján!
Tavasszal indul az a 725 millióból
megvalósuló városrehabilitáció
második üteme, mely eredményeként
létesítenek egy sétálóutcát,
létrehoznak az Eötvös
téren egy többgenerációs családi
parkot és felújítják a Fő utat teljes
szélességében. Ezzel elősegítve
Kanizsa gazdasági és városi
fejlődését.
Ahogy Cseresnyés Péter polgármester
a városrehabilitáció második
ütemével kapcsolatban tartott sajtótájékoztatóján
elmondta, az első
ütem folytatásaként egyrészt az első
ütemben az átmenő forgalomtól felszabadult
területek közösségi célra
történő felhasználását, másrészt az
akcióterület vállalkozásainak fejlesztését,
a belváros gazdasági potenciáljának
erősítését tűzik ki célul.
A tavasszal induló munkálatok
során, a közterület rekonstrukciója
keretében felújítják a Fő utat teljes
szélességében a Sabján Gyula utcától
a Hunyadi utcáig. Ennek keretében
a Fő út Erzsébet tér és Deák
tér közötti szakaszának északi
oldalát szélesítik egy forgalmi sáv
terhére, mely az egyes vendéglátóipari
egységek teraszainak adhat
helyet. A gépjárműforgalomtól
visszanyert területek után megmaradt
területen kétoldali kerékpárutat
építenek ki. A Fő út további
szakaszának felújítása keretében
kerékpárutat hoznak létre, valamint
felújítják a járdát.
A program keretében lezárják a
Fő út és a Zrínyi utca közötti szakaszon
az Ady Endre utcát, melylyel
egy sétáló utcát alakítanak ki.
A Hunyadi utcai csomópontban
jelzőlámpás kereszteződéssel és
gyalogátkelőhellyel megteremtik a
Fő útról a balra kanyarodás lehetőségét.
A beruházás keretében az út
mentén energiatakarékos közvilágítási
hálózat épül.
A másik közterület rekonstrukció
keretében az Eötvös téren egy többgenerációs
családi parkot létesítenek.
A téren játszóparkot alakítanak ki. A
játékok kiválasztásánál hangsúlyt
fektettek arra, hogy a 2-15 évesek,
valamint az idősebb korúak számára
is szórakozást nyújthasson. Mivel az
Eötvös tér a családok tere lesz, így a
gyermekek mellett a felnőtteknek is
szabadidő-eltöltési lehetőséget biztosítanak
a szabadtéri konditerem létesítésével.
– Ezzel újabb lehetőséget szeretnénk
teremteni arra, hogy a belváros
nem csak külalakjában, hanem
lehetőségeiben is megújuljon. A
megújuló belváros a gyalogosforgalom
növekedésével kedvező környezetet
teremt az itt található üzletek
és szolgáltatók számára, amit az
önkormányzat az üzlethelyiségek
felújításának támogatásával is ösztönöz.
A forgalomcsillapítás a társas,
társadalmi együttlétek gyakoribbá
válását, a kereskedelmi- vendéglátói
egységek gazdasági fellendülését
eredményezik – hangsúlyozta
a polgármester.
Ahogy Horváth István beruházás
lebonyolító elmondta, száz százalékban
támogatott megvalósuló
előkészítő munkálatai már megkezdődtek.
A projekt fizikai megvalósulása
2015 év közepére várható a
közművek cseréjével együtt. Az
eredeti elképzelésekkel annyiban
változtak, hogy a Deák és a Széchenyi
tér felújítása nem szerepel a tervek
között. Ezek rekonstrukcióját
az önkormányzat anyagi lehetőségeitől
függően valósítják meg.
A rekonstrukcióval érintett területek
helyszínrajzai megtekinthetők: http://
www.kanizsaujsag.hu/hirek/16927/ka
nizsai-varosrehabilitacio-masodik
uteme-a-belvarosi-elet-ujjaelesztese/
V.M.
Kanizsai városrehabilitáció második
üteme: a belvárosi élet újjáélesztése
XXV. évfolyam 35. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2013. október 24. Kanizsa
Megérkeztek Indiából a Sass-
Brunner hagyaték személyes
tárgyai. A relikviákat Orbán
Viktor miniszterelnök külön repülőgépével
szállították. A hagyaték
utolsó darabjait Cseresnyés
Péter polgármester, országgyűlési
képviselő fogadta és bontotta
ki a ládákból, dobozokból
Kőfalvi Csilla igazgatónővel vasárnap
reggel, a gyűjteménynek
helyet adó Képzőművészetek
Házában.
Cseresnyés Péter a fontos esemény
indokaként elmondta, a
hagyaték utolsó részlete előző
este érkezett haza Indiából Magyarországra,
majd Nagykanizsára.
Többet már nem várunk –
jegyezte meg. Hosszú folyamat
végén vagyunk – folytatta –, hisz
ez az út 1987-88-ban kezdődött,
aztán volt egy újabb állomás
1997-ben, majd 2008-ban, és
most, 2013 októberében ért véget.
Ez az örökség, melyet két
Nagykanizsáról elszármazott
festőnő hagyott szülővárosára,
Nagykanizsára, ezután a város
közgyűjteményét gazdagítja, és
talán egy híd szerepét is be fogja
tölteni a két ország között. A hazaszállításról
elmondta, a kormányt
kérték meg arra, hogy segítsenek,
kormánygéppel, diplomáciai
küldeményként érkezett
meg ez az anyag. Cseresnyés Péter
a közreműködők között megemlített
még egy nagykanizsai
vonatkozást, hiszen a miniszterelnökségen
dolgozó nagykanizsai
hölgy is sokat tevékenykedett
a zökkenőmentes megoldásban.
Köszönet illeti a nagykövet
urat is, hisz'' az ő segítségével sikerült
a repülőgépre, mint diplomáciai
küldeményt feljuttatni az
anyagot, és szintén köszönet illet
egy nagykanizsai vállalkozót,
aki Kanizsára szállította a küldeményt.
Amikor a híd szerepéről beszélt
Cseresnyés Péter, nem járt messze
az igazságtól. Ennek kapcsán arra
utalt, hogy az Indiai Köztársaság
nagykövetének első útja Magyarországon
belül a közelmúltban
Nagykanizsára vezetett. És nem
azért, mert a felújított Erzsébet térre
volt kíváncsi, hanem azért, mert
innen, Nagykanizsáról indult két
olyan ember a nagyvilágba, akik
nemcsak maguknak vívtak ki megbecsülést
Indiában, hanem személyükön
keresztül Magyarországnak
is.
Kőfalva Csilla igazgatónő a
szakmai ismertető során megjegyezte,
két éves gyűjtőmunka
előzte meg a relikviák ideérkezését,
hiszen amikor 2010-ben Indiában
járt, egy kiállítás alkalmával
feltűnt neki, hogy egyetlen személyes
tárgyat sem látott a művészektől.
A festőállványt, az ecseteket, a
ruháikat, a könyveiket széthordták
az ismerősök, mert nem gondolták,
hogy bármilyen súlya, jelentősége
lehet. A dobozokban többek között
voltak értékes szőnyegek a ''30-as-
40-es évekből, a dalai lámától kapott
kitüntetés, az indiai miniszterelnöktől
kapott díj, Japán leghíresebb
előadóművészétől kapott ruhák.
A hosszadalmas munka most
kezdődik el – hangsúlyozta az
igazgatónő, hiszen minél többet
szeretnének megmutatni belőlük a
közönségnek. Abban a pillanatban,
hogy leltárba veszik ezeket a tárgyakat,
onnantól kezdve elidegeníthetetlen
részei lesznek a múzeumnak.
Büszkék lehetünk rá – jegyezte
meg, hozzátéve azt is, hogy
az Iparművészeti Múzeum már bejelentkezett,
hogy Sass-Brunner
tárlatot szeretnének rendezni a fővárosban.
Az utolsó mondatokhoz csatlakozva
Cseresnyés Péter hozzátette,
ezáltal sokkal jelentősebb gyűjteménnyel
rendelkezik az intézmény,
mint sok más kisebb múzeuma
az országnak, mellyel érvelni
is tudnak az állami támogatás
igénylése során. A későbbiekben
külföldi érdeklődésre is számot
tarthat a város – vélekedett a polgármester,
mivel nem elképzelhetetlen,
hogy az indiaiak majd azért
utaznak Nagykanizsára, mert kíváncsiak
lesznek erre a kiállításra.
És mi ennek csak úgy tudunk megfelelni,
ha biztosítjuk hozzá a megfelelő
nyitvatartási időt és a szakmai
hátteret.
A Nagykanizsai Műszaki
Szakképző Iskola és Kollégium
Zsigmondy – Széchenyi Tagintézményének
tanulói a Duna Ismerettár
országos vetélkedő
döntőjébe jutva májusban második
helyezést értek el. A környezetvédelmi
méréstechnikusok a
vetélkedő nyereményeként a budapesti
Víz Világtalálkozón és
egy táborban vehettek részt.
A Kanizsai Harci Keszegek csapata,
melynek tagjai Göblyös Viktória,
Küne Lívia és Simonyai Tamás,
három netes fordulót követően
jutottak az országos döntőbe.
Az utolsó fordulóba került hét csapat
között volt pécsi, győri és miskolci
is. A kanizsai csapat nyereményként
részt vehetett a budapesti
világtalálkozón és egy természetvédelmi
táborozáson is.
Ahogy Szemmelveisz Ildikó felkészítő
tanár kiemelte, a világtalálkozón
hangsúlyozták, fontos ezzel
a kérdéssel foglalkozni, hiszen egy
milliárd embernek nincs egészséges
ivóvize és a kórházi ágyak felén
olyan embert kezelnek, akik a
rossz minőségű ivóvíz miatt lettek
betegek. Éppen ezért nemzetközi
összefogást szorgalmazott Áder
János. Az ENSZ főtitkára Ban Ki
Mun pedig azt hangsúlyozta, jelentősége
van annak, hogy a Duna
partján rendezték meg a konferenciát,
hiszen a folyó sok országot
köt össze. Majd arról is szót ejtett,
hogy 2030-ra a Föld lakosságának
fele vízhiánnyal küszködhet. Ennek
elkerülése érdekében véget
kell vetni a féktelen pazarlásnak.
Nem csak a kormányok felelőssége
a fenntartható fejlődés, hanem
minden ország minden iparágának
együtt kell működnie. A négynapos
budapesti konferencián a
résztvevők ajánlásokat is megfogalmaztak
a 2015 utáni teendőkről.
Bene Csaba főigazgató kiemelte,
éppen ezért fontos, hogy intézményükben
ilyen jellegű képzés
van, hiszen a környezettudatos fiatalok
nagy értéket képviselnek a
társadalom számára, és az együttműködés
nem csupán kormányzati
szinten, hanem kis csoportok tekintetében
is fontos. Világméretű
és helyi összefogásra is szükség
lenne, így megoldást találhatnak
arra, hogy az utánunk következő
nemzedék is egészséges ivóvízhez
jusson.
Az Új Széchenyi Terv keretében
idén országosan minden eddiginél
nagyobb mértékben valósultak
meg útfelújítások,
ugyanis a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. összesen több mint
555 kilométert érintő beruházást
hajt végre. Megyénkben idén
több mint 2,13 milliárd értékben
közel 9 kilométernyi út felújítására
van lehetősége a projektgazdának.
Köztük a Letenye és
Murakeresztúr közötti 2,6 kilométeres
szakaszon, mely 580
millióból újult meg.
Ennek a projektnek az ünnepélyes
zárására került sor a minap
Letenye egyedutai városrészében,
ahol elsőként Manninger Jenő, útügyi
miniszteri biztos, a Zala megyei
közgyűlés elnöke, országgyűlési
képviselő köszöntötte a megjelenteket.
Hangsúlyozta, régóta
küzdöttek azért, hogy a Letenye és
Murakeresztúr közötti szakasz
megújuljon és találjanak ehhez
megfelelő forrást. A térségben ez a
rész jelentette a legtöbb problémát.
Ezt követően Cseresnyés Péter
országgyűlési képviselő, Nagykanizsa
polgármestere ismertette, el-
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Dobri Katalin (+3630-640-8515). Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47.
földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel:
Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője.
Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-
6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
Kanizsa 2 – Krónika 2013. október 24.
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Hazakerültek a
Sass-Brunner
hagyaték személyes
tárgyai is Jutalomként a Víz
Világtalálkozóján
jártak a széchenyisek
Megújult a Letenye
és Murakeresztúr
közötti szakasz
Kanizsa – Krónika 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. október 24.
indult a következő, 2014-2020-ig
tartó Európai Uniós pénzügyi ciklusnak
a tervezése, mely az előzőhöz
képest más szempontok szerint
történik. Ugyanis a kormánynak
az a szándéka, hogy a pénzek
jelentős részét a gazdaság, az infrastruktúra
fejlesztésére fordítsák.
A minél gyorsabb ütemezés érdekében
pedig már most megindult a
tervezés, és ezzel kapcsolatban
már Letenye polgármesterét is
megkeresték. Szeretnék, ha minél
több, az infrastruktúra fejlesztését
érintő újítást tudnának megvalósítani,
mellyel a településen élők
életét könnyíthetik meg, lehetővé
téve a jobb közlekedést, a munkába
való eljutást.
Miután Halmi Béla Letenye polgármestere
megköszönte a kivitelezők
munkáját és az egyedutai városrészben
élők türelmét, amelyet
a nagy forróságban, a hatalmas
porfelhőben, az akadályoztatásban
tanúsítottak, Mórocz József, a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. Zala
megyei igazgatója mutatta be projekt
műszaki tartalmát.
– A közbeszerzés során kiválasztott
kivitelező elvégezte a burkolat
megerősítését, az alap helyreállítását,
szélesítését, a kopóréteg
cseréjét. A burkolatalapok elkészülését
követően jelentős részen
két réteg aszfaltburkolat megerősítés
készült, mellyel párhuzamosan
kivitelezték az önkormányzat
beruházásából megvalósuló
vízelvezető árok építését. A belterületi
szakaszokon buszöblöket
építettek ki és rendezték az árokpadkát,
majd a szakemberek elvégezték
a tartós útburkolatjelek felfestését
is – részletezte az igazgató.
Ezzel javult a forgalombiztonság,
a szolgáltatási színvonal és az
utazási időben is rövidülés tapasztalható.
Az ünnepélyes szalagátvágást
követő tájékoztatón elhangzott,
hogy a kormányzat kezdeményezte
az országos útfelújítási program
beindítását, mellyel arra törekszenek,
hogy elvégezzék a magyar
közúthálózat rendbetételét. Erre
összesen 30 milliárd forint áll rendelkezésre,
és ha az idő lehetővé
teszi október végén, november elején
el is kezdik a munkálatokat. A
felújításra Zala megyében 1, 8 milliárdos
keret áll rendelkezésre,
melyből 19 kilométernyi burkolatot
tehetnek rendbe. A térségben a
Letenyét Kistolmáccsal összekötő,
a Semjénházát és Molnárit összekötő,
valamint Bak – Páka közötti
szakaszt érinti a felújítás.
A Demokratikus Roma Vezetők
Szövetsége „Lumina-Lámpás”
Tehetségműhelyének nyári
táborában húsz fiatal vett részt.
Az ott készült alkotásokból nyílt
tárlat Jobb agyféltekés rajzkiállítás
címmel a Halis István Városi
Könyvtárban.
A megjelenteket Kardos Ferenc,
a könyvtár igazgatóhelyettese köszöntötte.
Megnyitó szavaiban
Bagarus Ágnes, az önkormányzat
művelődési és sportosztályának
vezetője a tehetséggondozás fontosságát
emelte ki. Mint hangsúlyozta,
valamennyiünkben ott él az
énekes, a táncos, a bűvész, a gyógyító,
a mesélő. Lehet, hogy nem
hisszük el, nem érdekel bennünket,
de ez nem csökkenti a tehetséget.
Mindössze arról van szó, hogy
nem ismerjük el, vagy nem tiszteljük
ezt a tulajdonságunkat. Nekünk,
felnőtteknek, legyünk szülők,
vagy akár egy szervezet – az a
feladatunk, hogy ezekben a tehetség-
utakban segítsünk a fiataloknak.
Köszöntő szavaiban Nagy József
György, a Demokratikus Roma
Vezetők Szövetségének elnöke
kiemelte, kellemes meglepetés érte
a kiállított képek láttán. Ez is mutatja,
elő lehet varázsolni a fiatalokban
szunnyadó tehetséget olyan
segítővel, mint P. Horváth Renáta
festőművész, tréner. A három éve
működő program során sikerült
felkelteni a diákok érdeklődését,
és megpróbálták elhitetni velük,
hogy mindegyikükben van valamilyen
tehetség, érték, amit közösen
igyekeztek megtalálni. A siker, lelkesedést,
erőt adott a folytatáshoz.
Gyakorlatilag a tehetség-programokból
nőtte ki magát a „Lumina-
Lámpás” tanoda, ahol nap, mint
nap szembesülnek a gyerekek tenni
akarásával. Ezért úgy döntöttek,
más, kreativitást igénylő területen
is segítik őket. Ennek kapcsán már
tervbe vették egy drámaszakkör
indítását is a DRVSZ keretein belül.
Amegnyitóünnepség a tehetségműhely
növendékeinek zenei bemutatójával
zárult.
Közel 22 millió forintot nyert
a Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért
Alapítvány egy uniós pályázat
jóvoltából. Az „Együtt-
Működünk” – a kanizsai térség
fiataljaiért elnevezésű projekt elsősorban
az általános iskolás korú
gyermekek szabadidejének
hasznos és tartalmas eltöltését
célozza meg, különböző programok,
szakkörök révén.
Mint Halmos Ildikó, a Honvéd
Kaszinó igazgatója elmondta, a
pályázatban partnerként együttműködő
általános iskolákban – a Hevesiben,
a Zrínyi-Bolyaiban, a
Rozgonyiban, Miklósfán és Csapiban
– összesen húsz, tanórán kívüli
szakkört, két tábort és hat, úgynevezett
témanapot tartanak.
– Szervezünk – többek között -
kézműves-, honismereti-, színjátszó
foglalkozásokat, ám egész napos
zenei rendezvényeket is az
említett intézményekben egészen
áprilisig. Szintén a projektnek köszönhetően,
már táborozni is vittünk
gyermekeket, a csapi diákok
a zalaszabari kalandparkban, míg a
Bolyai tagintézmény tanulói – pedagógusaik
kíséretében – Balatonmárián
tölthettek el közel egy hetet
a nyár folyamán.
A Nagykanizsai Kutatók Tudományos
Egyesületének októberi
ülésén Kovács László tartott
előadást a HSMK-ban. Hahner
Péter „Tévhitek a történelemben”
című könyve alapján a tanár
úr nagy témát érintett.
Az egyik a földesuraknak a középkori
első éjszaka joga volt, a következő
szerint Hódító Vilmos óta
megszálló hadsereg nem ért el sikert
Angliában, a harmadik tévhit szerint
az ellenreformáció és az újkori inkvizíció
lefékezte a tudományos fejlődést,
míg végül Magyarország évszázadokon
át Habsburg gyarmat
volt. Kovács tanár úr mindezeket
történelmi tények alapján cáfolta, s
megvilágította a valós okokat.
B.E. - H.I. - Sz.Zs. - V.M.
A Kanizsa Dorottya Kórház
örömmel tájékoztatja a betegeket,
hogy a rekonstrukció kapcsán
megújul a Radiológiai Osztály is.
A felújítás alatt az elvégezhető
röntgen vizsgálatok számát átmenetileg
korlátozni kénytelenek, ehhez
a beutaló orvosok és betegek
részéről kis türelmet és megértést
kérnek. – tájékoztatta lapunkat
Brünner Szilveszter főigazgató főorvos.
A rendelési időt meghosszabbítva,
reggel 7 órától 18 óráig állnak
rendelkezésre és végzik a
vizsgálatokat az aktuálisan rendelkezésre
álló vizsgálóhelyiségekben.
15 óráig az osztályos recepciónál,
ezt követően a röntgen
folyosón lehet vizsgálatra jelentkezni.
Amennyiben nem sürgős esetről
van szó, úgy elképzelhető, hogy felajánlanak
egy délutáni időpontot a
vizsgálat elvégzésére, melyet kérnek,
hogy a lehetőségek figyelembe
vételével fogadjanak el és a megadott
időpontban jelentkezzenek
vizsgálatra. Vidéki, kisgyermekes
és halaszthatatlan elfoglaltsággal
rendelkező betegeket igyekeznek a
délelőtti rendelésen megvizsgálni.
Telefonon lehetőséget biztosítanak
az előzetes időpont egyeztetésre,
telefonszám: 0693/502-
000, 2228-as mellék.
A felújítás előre láthatólag három
hónapon keresztül zajlik.
Megújul a Radiológiai Osztály
– változik a vizsgálatok rendje
A „Lumina-Lámpás”
Tehetségműhely
kiállítása Szakkörök,
témanapok – pályázati
támogatásból
NKTE: Tévhitek
a történelemben
Kanizsa – Közgyűlési 4 sorok 2013. október 24.
Képviselői fogadóórák, alpolgármesteri
és polgármesteri fogadónapok
általánosan visszatérő
problémájaként jelentkezett a
város külterületén tapasztalható
áldatlan állapot, ami leginkább a
terménylopásokban és a folyton
szaporodó illegális hulladéklerakók
keletkezésében vált kézzelfoghatóvá.
(Erről lapunk is készített
már riportot.)
Cseresnyés Péter polgármester a
panaszokat meghallgatva, többször
is járt a helyszíneken, és tapasztalatai
igazolták a polgárok
bejelentéseit. Ezt látván a város első
embere úgy döntött, mezőőri
szolgálatot kell létrehozni. Az erről
szóló előterjesztést lapzártánk
után tárgyalja a közgyűlés. Cseresnyés
Péter lapunknak elmondta,
hogy a javaslatot azért nyújtották
be, mert a lakosság részéről több
alkalommal felmerült, hogy más
vidéki településhez hasonlóan
Nagykanizsa közigazgatási területén
is szükség lenne a mezőőri
szolgálat bevezetésére a terménylopások
visszaszorítása és a külterületi
illegális hulladéklerakók felszámolása
céljából. A törvényben
meghatározottak szerint a mezőőrök
feladata az önkormányzat
közigazgatási területén található
termőföldek, az azokon levő és ahhoz
tartozó termények és termékek
felszerelések, eszközök, haszonállatok
valamint mezőgazdasági
építmények, földmérési jelek őrzése
valamint védelme és ennek érdekében
szükséges intézkedések
foganatosítása. A mezőőri szolgálat
a szőlőhegyeken működő polgárőr
egyesületek tevékenységét
egészítené ki, és erősítené a Kanizsa
közigazgatási területén található
termőföldek és azokhoz kapcsolódó
javak biztonságosabb őrzését.
(A mezőőrök sörétes vadászfegyverrel
is föl lesznek szerelve.)
Reményeik szerint a fokozottabb
hatósági jelenléttel csökken a
területen elkövetett jogellenes cselekmények
száma. Erre nagy szükség
lenne, hiszen a szolgálat létrehozását
indokolják a Nagykanizsa
vonzáskörzetében lévő zártkertek
bűnügyi adatai is. A Főrhénc,
Cserfő, Bagola, Szentgyörgyvári
hegy és a Látó hegy területeken tavaly
összesen 45 betöréses és
egyéb lopás volt, míg az idén eddig
31.
Amennyiben két mezőőrt alkalmaznak
akkor a szolgálat létrehozási
költsége az előzetes kalkulációk
szerint három millió forint személyenként,
melyből az állam mezőőrönként
maximálisan háromszázezer
forintot megtérít. Az így
felmerülő éves költség több mint
hat millió forint, melyből az állam
maximálisan ötvenezer forint
fő/hó költséget vállal magára. Az
érintett polgárokra háruló járulék
minimálisan terhelné a lakosság
pénztárcáját.
Cseresnyés Péter polgármester
mindehhez hozzátette: a mezőőri
szolgálat létrehozásáról és a mezőőri
járulék bevezetéséről az érintett
területeken lakossági fórumok keretében
kikérik az ott élők véleményét.
A tervek szerint az ott elhangzottak
figyelembe vételével
hozzák majd létre az őrszolgálatot.
Marton István képviselő a legutóbbi
közgyűlésen tette fel kérdéskén
a polgármester felé, hogy
„ az Erzsébet tér északi tömb
épületéből kinyerhető építőanyag
fejében hogy áll a közbeszerzési
eljárás”.
A polgármester a képviselőt arról
tájékoztatta, hogy a közgyűlés
2012. március 29-én azt a döntést
hozta, hogy az épületek bontását
meg kell hirdetni azzal, hogy a
bontási munkálatok ellenértéke, az
épületekből kinyerhető anyag. Az
Erzsébet tér északi tömb épületeinek
bontását együtt kell kezelni a
többi bontásra kijelölt épület bontásával
kapcsolatos teendőkkel. Az
ügyintézés folyamatosan történik.
Ahogy a válaszban olvasható, az
önkormányzat ajánlatot kért az
épület bontási munkálatai során a
kivitelezés ellenőrzésével kapcsolatos
műszaki ellenőri feladatok ellátására,
valamint bontási kivitelezésre
irányuló közbeszerzési eljárás
lebonyolítói feladatok ellátására.
Az ajánlattételi felhívásra beérkezett
ajánlatok értékelése után
meghozott döntés alapján választották
ki a műszaki ellenőrt, illetve
a közbeszerzési eljárás lebonyolítóját.
A megbízási szerződések
megkötése folyamatban van.
A fentiekkel párhuzamosan
megkeresték a bontandó épületeket
érintő közmű cégeket, illetve
szolgáltatókat, akiktől ajánlatot
kértek a közműcsatlakozások
megszüntetésére. A válaszukban
jelezték, az átadott listán szereplő
épületeken az árajánlat megadásához
szükséges felmérési munkákat
megkezdték, véglegesítés után
megküldik az önkormányzatnak.
Soron kívüli közgyűlésen fogadták
el a téli átmeneti közfoglalkoztatás
biztosítására vonatkozó
javaslatot. Az előzetes
igényfelmérés alapján az önkormányzati
intézményekben összesen
77 fő, egyéb szervezeteknél
79 fő, illetve az Országos Roma
Önkormányzat szervezésében
70-en vesznek részt a téli átmeneti
közfoglalkoztatásban, így
összesen 226-an.
Az önkormányzat, mely az őt
terhelő önrész összegét költségvetésében
biztosította, az álláskeresők
foglalkoztatásának elősegítése
érdekében februárban döntött arról,
hogy az önkormányzati intézményekben,
valamint egyéb szervezeteknél
valósuljon meg a téli átmeneti
közfoglalkoztatás. A kérelem
benyújtási határideje október 31.
A Zala Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja tájékoztatása
szerint lehetőség nyílik arra,
hogy november 1. és április 30.
között folyamatos egyidejű téli
közfoglalkoztatási és képzési
program valósuljon meg. Utóbbi
célja, hogy a közfoglalkoztatási
rendszert kiegészítve kompenzálja
a téli hónapokban a lehetőségek
beszűkülését és az érintettek jövedelmének
csökkenését. A közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó képzés
maximális időtartama december 1.
– március 31-ig tart. A kormány
döntése értelmében a téli átmeneti
közfoglalkoztatást 6 órás munkarend
keretében kell biztosítani,
száz százalékos támogatással.
A közfoglalkoztatási bér bruttó
56.625 forint, a garantált bér bruttó
72.600 forint. A munkavezetőt
megillető közfoglalkoztatási bér
62.288 forint, míg a garantált fizetés
79.860 forint. A közfoglalkoztatásban
az önkormányzati intézmények
közül a Nagykanizsai
Központi Rózsa Óvoda, a Thúry
György Múzeum, a Kanizsai Kulturális
Központ, az Egyesített Bölcsőde,
a polgármesteri hivatal, a
kiskanizsai, a miklósfai, a palini, a
Hevesi Sándor, a Kőrösi – Péterfy,
a Rozgonyi úti és a Zrínyi – Bolyai
általános iskolák, a Szivárvány
EGYMI, az Egészségügyi Alapellátási
Intézmény, valamint a Halis
István Városi Könyvtár vesznek
részt.
A szervezetek, gazdasági társaságok
közül a Nagykanizsai Honvéd
Kaszinóért Alapítvány, a
Nagykanizsai Egyesített Szociális
Intézmény, a családsegítő és gyermekjóléti
központ, a Via Kanizsa
Nonprofit ZRt., a Nagykanizsa és
Térsége TISZK, a Nagykanizsa
Vagyongazdálkodási és Szolgáltató
ZRt., a Kanizsa Felsőoktatási
Alapítvány, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Bóbita Családi Napközi,
a VOKE, az „Élettér” Állatés
Természetvédő Egyesület, a vöröskereszt
területi szervezete, valamint
az Országos Roma Önkormányzat
nevében Nagy József
György, a DRVSZ elnöke.
Az álláskeresők foglalkoztatásának
elősegítése érdekében indokolt,
hogy az önkormányzati intézményekben,
egyéb szervezeteknél
további foglalkoztatás valósuljon
meg, amelyhez az önkormányzatnak
száz százalékos állami támogatásra
tekintettel önrészt nem kell
biztosítania.
A szeptember végi közgyűlésen
dr. Károlyi Attila képviselő azzal a
kéréssel fordult a polgármesterhez,
hogy szerezze be a Csapatkápolna
elidegenítésével kapcsolatos
adásvételi szerződést a nagykanizsai
körzeti földhivatalban, mivel
a Jézus Szíve Plébánia az épületet
értékesítette.
A képviselő interpellációjában
ezt az adás-vételt elfogadhatatlan-
Lakossági fórumokon egyeztetnek a
létrehozandó kanizsai mezőőr szolgálatról
Az Erzsébet tér
északi tömbjének
bontásáról
A téli átmeneti
közfoglalkoztatásról
Megtámadhatják
a Csapatkápolnát
ajándékozó
szerződést
nak minősítette. Jelezte, készíteni
fog egy előterjesztést, melyben a
közgyűlésnek azt javasolja, támadják
meg az ajándékozási szerződést
és állítsák helyre az eredeti
állapotot.
A képviselő által elmondottak
alapján azért van erre szükség,
mert a Jézus Szíve Plébánia nem
tett eleget a szerződésben foglaltaknak,
miszerint helyreállítják az
épületet, így „hajléktalanok tanyájává”
vált.
Cseresnyés Péter polgármester a
feltett kérdésre válaszában leírta,
az adásvételi szerződés másolatának
beszerzése folyamatban van,
már megkereste ez ügyben a Zala
Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai
Járási hivatal Járási Földhivatalát.
További 18 szociális és gyermekvédelmi
szakellátási intézmény
állami átvételéről szóló javaslatot
nyújtott be az Országgyűlésnek
Balog Zoltán emberierőforrás-
miniszter.
A törvényjavaslat melléklete
szerint Balog Zoltán Békéscsaba,
Debrecen, Győr, Kalocsa, Kecskemét,
Miskolc, Nagykanizsa, Pécs
és Tatabánya összesen 18 szociális
és gyermekvédelmi intézmény állami
átvételére tesz javaslatot.
Ezek között van szenvedélybetegek
otthona, fogyatékos emberek
ápológondozója, illetve lakóotthona,
gyermekotthon, nevelőszülői
hálózat, valamint úgynevezett utógondozó
otthon is.
A parlament honlapján olvasható
törvényjavaslat indoklása felidézi:
a települési önkormányzatok
fenntartásában lévő fogyatékos,
pszichiátriai beteg, továbbá
szenvedélybeteg emberek szakosított
szociális ellátását nyújtó intézmények,
valamint a gyermekvédelmi
szakellátást biztosító intézmények
2013. január elsejével
állami fenntartásba kerültek. A települési
önkormányzatok ellátási
kötelezettségét e célcsoportok és
ellátások esetén megszüntették,
ezen kötelezettségek az államhoz
kerültek az intézmények egységes
irányítású és fenntartható működésének
biztosítása érdekében. Az
átvett intézményekkel kapcsolatos
fenntartói feladatok ellátására
a kormány a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóságot jelölte
ki.
Az úgynevezett vegyes profilú
integrált intézményeinek átvétele
viszont akadályba ütközött, mivel
ugyanazon telephelyen, egy
épületben láttak el önkormányzati
és az állam ellátási kötelezettségébe
kerülő feladatot is. Így a
törvényjavaslat célja, hogy végrehajtsák
a még integrált intézmények
“profiltisztítását” és az
állami feladatellátást szolgáló intézményrészeket
átvegye az állam.
Az átvett integrált intézményekkel
kapcsolatos jogviszonyok
tekintetében a települési önkormányzatok
helyébe 2014. január
elsejével jogutódként az állam
lépne, ezzel együtt az integrált
intézménytől átvett feladat
nyújtására kötött megállapodás
vagy ellátási szerződések is megszűnnek.
A javaslat szerint a tulajdonjog
és a fenntartói jog átszállása nem
érinti az átvett intézmény területi
ellátási kötelezettségét, férőhelyeinek
a szociális, gyermekvédelmi
szolgáltatások területi lefedettségét
figyelembe vevő finanszírozási
rendszerbe történő befogadottságát.
Az átvett integrált
intézmény vezetőjének, gazdasági
vezetőjének a vezetői megbízását
a munkáltatói jog gyakorlója
2014. július elsejéig visszavonhatja.
D.J. - MTI - V.M.
Kanizsa – Közgyűlési sorok 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. október 24.
További szociális
és gyermekvédelmi
intézmények
kerülhetnek állami
tulajdonba
VOKSH Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
Ha még idén
jogosítványt
szeretnél,
akkor jelentkezz
a 2013.10.28-án 16 órakor
induló személyautó
tanfolyamunkra.
Elmélet díja csak 5000 Ft
Részletfizetés!
Ingyenes
tankönyvkölcsönzés!
Ízleld meg az édes csodákat!
III. Tortafesztivál
Torta és süteménykészítő verseny, kiállítás és kóstolás
A helyszín: Kanizsa Centrum Bevásárlóközpont
Az időpont: 2013. november 9.
A Kanizsa Centrum Bevásárlóközpont sok-sok eseménye közül népszerűség
tekintetében kiemelkedik a Tortafesztivál, idén november 9-
én már harmadik alkalommal kerül megrendezésre.
Gyere és élvezd a látványt, ízleld a süteményeket és érezd jól magad
akár versenyzőként akár kóstolóként jössz!
Családi-baráti társaságok, egyesületek, iskolák, cégek, klubok vagy
magánszemélyek torta illetve sütemény kategóriában indulhatnak. Torta
kategórián belül a burkolt, krémes és grillázs, míg a sütemény kategóriákban
édes, sós és reform finomságokkal is várjuk a nevezéseket.
A helyszínen nem kell sütni, a rendezvényre készen várják az édes,
sós finomságokat. Érdemes nevezni, hiszen minden kategória első három
helyezettjére értékes díjak várnak, a különlegességeket különdíjjal
jutalmazzuk.
Nevezési díj nincs, csupán kedv, elszántság és egy jól bevált recept
szükséges a részvételhez.
Az üzletközpont vendégei, vásárlói szórakoztatásáról zenés-táncosénekes
színpadi produkciók, bemutatók, vásár, csokiszökőkút, kávékóstolás
és minden korosztály érdeklődését megcélzó kísérő programok
gondoskodnak. Mindenkit szeretettel várunk!
Jelentkezési határidő a Tortafesztiválra november 3-ig a
judit@matrixmm.hu e-mail címen. Bővebb információ: 70/3418853,
cukrászati, esztétikai kérdésekben Pintér Szilvia cukrász, ötletgazdához
fordulhatnak a pinter.szil@gmail.com e-mail címen.
Kanizsa – 6 Városháza 2013. október 24.
Tájékoztató a rezsicsökkentésről, a 2012. évi
CLXXXV. tv 91.§-a alapján adódó kötelezettség
teljesítéséről (természetes személy)
Tájékoztató a rezsicsökkentésről, a 2012. évi
CLXXXV. tv 91.§-a alapján adódó kötelezettség
teljesítéséről (társasház, lakásszövetkezet)
Beépült a rezsicsökkentés a szemétdíjakba is - új szemétdíjak
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzata többségi tulajdonában álló NAGYKANIZSA -
NETTA - PANNONIA Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. (székhelye: Nagykanizsai
Regionális Hulladéklerakó, nagykanizsai 01003 hrsz.) ügyvezetői tisztségének
betöltésére.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzata egyszemélyes tulajdonában álló Nagykanizsa
Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. (székhelye: 8800 Nagykanizsa, Garay
u. 21.) vezérigazgatói tisztségének betöltésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyűlése pályázatot hirdet.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszemélyes tulajdonában álló Via
Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhelye: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 35.) vezérigazgatói tisztségének betöltésére.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) pályázatot
hirdet a Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye (8800 Nagykanizsa, űrhajós
u. 6.) intézményvezető (magasabb vezető) álláshelyének teljes munkaidőben,
közalkalmazotti kinevezés szerinti munkakör mellett történő betöltésére.
A részletes pályázati kiírások megtalálhatóak a www.nagykanizsa.hu honlapon/
Felhívások menüpontban.
Álláspályázatok
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a
következő munkakörök betöltésére:
1. Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztály - osztályvezető
2. Közterület Felügyelet - közterület-felügyelő
A részletes pályázati hirdetmények közzétéve a Nagykanizsa Megyei Jogú Város
honlapján (www.nagykanizsa.hu) és a Nemzeti Közigazgatási Intézet közszolgálati
portálján (www.nki.gov.hu).
Álláspályázatok 3.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) pályázatot
hirdet a Thúry György Múzeum (székhelye: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi
u. 62.) igazgatói (magasabb vezető) beosztásának betöltésére.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
pályázatot hirdet a Kanizsai Kulturális Központ (székhelye: 8800 Nagykanizsa,
Széchenyi tér 5-9.) igazgatói (magasabb vezető) beosztásának betöltésére.
Arészletes pályázati kiírás megtekinthető a www.nagykanizsa.hu honlapon/Álláskínálat/
Önkormányzati intézmények menüpontban.
Álláspályázatok 2.
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. október 24. Kanizsa – Városháza 7
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a
2013. évi kulturális keret felhasználására
Apályázat célja Nagykanizsa Megyei Jogú Város kulturális életének támogatása,
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat
közművelődési feladatairól szóló 22/2013. (V.03.) önkormányzati rendelete
alapján. A támogatást az alkotóművészeti, az előadó művészeti, a múzeumi,
a könyvtári, a levéltári, a közművelődési és az örökségvédelmi tevékenységek
tekintetében a részletes kiírásban megfogalmazott célokra lehet nyújtani.
A részletes pályázati kiírás és a letölthető pályázati adatlap a
www.nagykanizsa.hu honlapon /Felhívások menüpontban tekinthető meg.
Abenyújtás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Művelődési
és Sportosztály (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. ).
A benyújtás határideje: 2013. október 25.
Kulturális keret 2013.
Bizzer András, a 6. számú választókerület (Kazanlak körút, Munkás utca, Rózsa
utca 14-től végig páros házszámok, Rózsa utca 21-től végig páratlan házszámok)
önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2013. október 25-én (pénteken) 17
órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában (Nagykanizsa, Hevesi út 2.).
Képviselői fogadóóra
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások
Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet
alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó
fiatalok számára.
A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik:
a) a 2013/2014. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt
nem nyert érettségizettek; és a 2014/2015. tanévtől kezdődően felsőoktatási
intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget
eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy
felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
Az ösztöndíj időtartama 3X10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.
A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal 8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. - Művelődési és Sportosztály.
A pályázat benyújtási határideje: 2013. november 15.
A teljes pályázati kiírás a www.nagykanizsa.hu honlapon olvasható.
Bursa Hungarica „B”
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások
Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet
alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a
2013/2014. tanév második és a 2014/2015. tanév első félévére vonatkozóan.
A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik
felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes
idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben,
egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi
félév (2013/2014. tanév második, illetve a 2014/2015. tanév első féléve).
A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7. - Művelődési és Sportosztály.
A pályázat benyújtási határideje: 2013. november 15.
A teljes pályázati kiírás a www.nagykanizsa.hu honlapon olvasható.
Bursa Hungarica „A”
Felhívás!
December elején jelenik meg Deregi László: PÉK PÁL című könyve, mely a kanizsai
költő, tanár életét, pályafutását mutatja be. A kiadványt megjelentető Informatika
Kiadó várja azok jelentkezését, akiknek birtokában van még Pék Pál
egyedi jellegű kézirata, fotója, melynek megjelentéséhez hozzájárulnak.
Az anyagok leadhatók Miklós Ildi néni tanárnőnél, telefon: 0630-591-2899.
(Az akció 2013. október 10 - november 30-ig)
Multifokális lencse AKCIÓ 20-30 %
Az akció 2013. október 31-ig érvényes.
8 Kanizsa – 20 éves a Netta-Pannonia 2013. október 24.
A Netta-Pannonia Kft. nemrégiben
tartotta fennállásának 20
éves évfordulója alkalmából rendezett
összejövetelét, amelyre
közel 80 település polgármestere,
az országos lefedettségből
adódóan számos fontos üzleti
partner és a főbb beszállítók
képviselői voltak hivatalosak. A
rendezvény kiváló alkalmat teremtett
arra, hogy a cég vázolja
a működését jelenleg meghatározó
főbb tényezőket, valamint
azt, hogy a múltra építkezve miképpen
is lehet megfelelni a jövő
kihívásainak.
Ennek kapcsán kérdeztük Horváth
Balázst, a cég ügyvezetőjét:
mi az, ami meghatározza jelen pillanatban
a Netta-Pannonia Kft működését.
– Ebben az évben a Netta-Pannonia
Kft több fontos projektet is
végrehajt időben egymás mellett.
Egyrészt folyik a tulajdonosváltozásból
adódó névváltozás miatt az
új arculat kialakítása, ami nemcsak
abban jelenik meg, hogy az
autóink oldalát lepkék borítják,
hanem egy egységes kommunikáció
folyik a komplex arculatváltás
mellett.
Fontos cégjogi változások is
folynak ezzel párhuzamosan. Ennek
oka szintén egyrészt a tulajdonosváltozásból,
másrészt pedig az
új hulladéktörvényből és az ehhez
kapcsolódó jogszabályi változásokból
eredeztethető.
Engedélyeink megújítása, illetve
az új, a gyűjtésbe bekapcsolódó
cégek szükséges dokumentumainak
beszerzése is folyamatosan végigkíséri
tevékenységünket, ami
nemcsak komoly szakmai feladat,
hanem anyagilag is rendkívül
megterhelő.
Szintén komoly kihívás elé állított
minket, hogy az év elejétől, illetve
év közben közel 40 település önkormányzata
döntött úgy, hogy változtatni
kíván a hulladékelszállítást fizető
személyén, és a korábbi közvetlen
önkormányzati térítés helyett a
lakosságot tette meg a szolgáltatás
anyagi vonzatának viselőjévé.
A rezsicsökkentés végrehajtása,
s ezzel kapcsolatosan a lakosság
minél teljesebb körű informálása
szintén ennek az évnek egyik fő
feladata (lásd: lapunk 6. oldalán).
– Hogyan képes a cég ezeknek a
sokrétű és összetett feladatoknak
megfelelni?
– Működésünk során számtalanszor
találtuk magunkat szembe
váratlan, vagy éppen nehéz helyzetekkel.
A megoldás kulcsa szerintem
mindannyiszor abban rejlett,
hogy a kollégák elkötelezettek
voltak abban, hogy csapatként
gondolkodva, együtt próbáljanak
meg ezeken úrrá lenni. A húsz év
komoly eseményei közé tartozik:
a cég megalapítása 1993 őszén és
tevékenységének megkezdése
Nagykanizsa városában és még
további 14 településen; a várossal
közös tulajdonú hulladéklerakót
üzemeltető cég létrehozása 1995-
ben; a somogyi terjeszkedés elindítása
1996-ban, amikor is szerződést
kötöttünk Nagyatád városával;
2002-ben Nagykanizsa Megyei
Jogú Városával megújított
közszolgáltatási szerződés; az új
telephely kialakítása s tevékenységünk
egy helyre csoportosítása
2005-ben; a Zalaispa Hulladékgazdálkodási
Projekt keretében
létrejött létesítmények üzemeltetésének
megkezdése 2006-ban;
2009-ben a Netta Kft. megvétele,
majd beolvasztása; a 2010-ben átadott
nagyatádi Hulladékkezelő
Komplexum megépítése több
mint 200 millió forintos költséggel;
valamint 2012. október 15-én
a tulajdonosváltás megvalósulása
és a már említett új arculat bevezetése.
– Az új arculat bevezetése kapcsán
pályázat meghirdetésére is
sor került. Mi lett ennek az eredménye?
– Közel 400 pályamű érkezett
be hozzánk a 2013 tavaszán meghirdetett
pályázat kapcsán, aminek
a témája „A lepke és a természet”
volt. Nemcsak az általános iskola
alsó- és felsőtagozatos tanulóit,
hanem a középiskolásokat is megszólítottuk:
utóbbiak fotósorozattal,
illetve irodalmi alkotással is
pályázhattak (Kálovics Enikő írását
a 9. olalon olvashatják), míg
előbbiek különböző képzőművészeti
alkotásokat nyújtottak be. A
pályázat ünnepélyes eredményhirdetésekor
(képeink a 9. oldalon, a
nyertesen listája keretes anyagunkban)
több mint 30 elismerést
adtunk át, a beadott pályaműveket
pedig a HSMK ősze András Galériájában
lehet megtekinteni e hónap
végéig. A résztvevők motiválása
és elismerése volt a célunk azzal,
hogy valamennyi képzőművészeti
alkotást benyújtó részére kiosztásra
kerül egy album, melyben
az összes pályaművet bemutatjuk.
– A jövő szempontjából mi az,
ami az elkövetkező időszakban a
legmeghatározóbb lesz?
– Mindenképpen még tovább
szeretnénk bővíteni a szolgáltatási
palettát, ez lehet a rezsicsökkentésből
adódó árbevétel-kiesés részbeni
egyensúlyozásának egyik módja.
Ennek egyik megnyilvánulása,
hogy Nagykanizsa város területén a
hó- és síkosság mentesítési munkálatokat
ez év novemberétől cégünk
fogja végezni. Előrehaladott állapotban
van egy építési törmelék feldolgozóhely
kialakítása is, amivel
megpróbáljuk ezen hulladékok további
hasznosítását elérni. Fontos
feladat a közszolgáltatás átültetése
az erre a célra kialakított Futurus-
Pannonia Nonprofit Kft-be illetve
Viridis-Pannonia Nonprofit Kft-be.
Ezzel lehetővé válik, hogy a három
cég által nyújtott szolgáltatási paletta
az új hulladéktörvénynek is
megfeleljen, valamint teljes körű
szolgáltatást nyújtson. Így lesznek a
Pannonia-cégcsoporthoz tartozó
cégek az önök szolgáltatói.
Pannonia: a mi szolgáltatónk
A rajzpályázat díjazottja. Alsó tagozat: I. Horváth Cintia 4. osztály, II.
Sziva Dániel 1/a., III. Füle Tamara, Nyakas Emese 1/b. Különdíj: Bölecz
Bence 1/b. További díjazottak: Szalabán Hédi 3/b., Tompos Tamara 1/a.,
Szekerese Alexandra 1/a., Kis Lídia 1/b., Köteles Kata 1/b., Baranyai Lili
4. osztály. Felső tagozat: I. Vass Veronika 6/a., II. Balogh Anna 5. osztály,
III. Lennert Tamara 5/a., Salamon Kata 8/a. Különdíj: Gaál Villő 7/a.
További díjazottak: Csuha Gyula 5/b., Kiss Nóra 5/a., Horváth Alex Endre
5., Vaski Flóra 5/a., Vass Veronika 6/a., Hegedűs Zsófia.
A fotópályázat középiskolás díjazottjai: I. Novák Eszter 9/a., II. Baj
Bonita 10/e., III. Szendrei Lilla 10/a.
A mesepályázat középiskolás díjazottjai: I. Kálovics Enikő 12/b., II. Szabó-
Thomka Sámuel 11/b., III. Pap Kornél 9/a. Különdíj: Vida Stefánia 9/a.
A lepke és a természet című pályázat eredményei
Kanizsa – 20 éves a Netta-P 2013. október 24. Pannonia 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
A lepke felkészült, hogy új életét
megkezdhesse a lankás dombok és
buja virágok között. Nem emlékezett
rá mióta volt bebábozva, csak azt tudta,
hogy fontos célja van. Meg kell
hódítania a természetet! Tudta, hogyha
egyszer kiszabadul ebből az áthatolhatatlan
börtönből, akkor számára
majd nem létezik lehetetlen, szárnyaival
körberepüli a vadvirágok lila mezejét
és annyi édes illatú táplálékot
szív magába, amennyit csak lehetséges.
De most elbúsult, hogy még várnia
kell, hisz a múmiabáb, amiben
benne ragadt, még nem fogja megnyitni
előtte kapuit, ő pedig nem törheti
csak úgy át. Úgy döntött, hogy
alszik még egy keveset és meglátja,
mit hoz a holnap. Másnap arra ébredt,
hogy valami nyomasztó, sötét árnyék
takarja el előle a napot, ezért csak
ijedten húzta össze magát, nehogy
észrevegyék, habár akkor sem tudott
volna menekülni, ha szeretett volna.
Egy ember tornyosult a levél fölé,
mely alatt a kis lepke himbálódzott,
rákészülve, hogy végre kiléphessen a
szorító bilincsből, mely testét fogta és
nem akarta elengedni. Az ember még
mindig ott téblábolt, cipője nem
messze a védtelen bábtól, megdermesztve
a kicsi, ártatlan szívet. Ám
ekkor a hatalmas lénynek jobb dolga
akadt és dübörgő léptekkel tovább
állt, nem törődve a levéllel és az azon
kapaszkodó, barna múmiabábbal,
melyből egy új élet kívánkozott kifelé.
Miután az árnyék elillant - átengedve
a Napot a levelek és fűszálak
között - a lepke megnyugodott és újra
magabiztosnak érezte magát. Azt
gondolta, hogy csakis az ő jelenléte
járult hozzá, hogy az emberi lény
ilyen gyáván megfutamodjon. El is
döntötte magában, hogyha egyszer
innét kiszabadul, akkor odarepül az
előbb még itt terpeszkedő „nagy léptűhöz”
és szárnyainak porával beszórja,
de úgy, hogy az soha ne tudja
magáról lemosni. Alepke vágyai immár
elérhetetlenül nagyok voltak.
Egyre csak álmodozott, hevesen verdeső
szívvel. Elképzelte, hogy vajon
milyen színű lesz a szárnya. Kéket
szeretett volna. Szerette a kéket, mert
kék volt az ég és a víz, erre jól emlékezett
még hernyó korából. Virágokat
akart szagolni, érezni az illatot,
mely áthatja a levegőt. Harangvirágban
szeretett volna aludni a többi társával
és pajkosan kergetőzni a zöld
erdőkben, a vaskos, megnyúlt fatörzsek
körül. De a báb még nem engedett.
Alepke szíve most már valósággal
forrongott. Düh szította, át akart
törni a kemény burkon, mely körbeláncolta
és nem engedte lábait kiegyenesedni,
szárnyait kinyújtóztatni.
Szívó szájszerve is egyre jobban
hozzápréselődött a barna hártyához,
mely körülfonta. Eljött a harmadnap
is, és a kis lepke erős nyomást érzett.
A Nap megvilágította őt és a bábot.
Ekkor azonban egy friss harmatcsepp
gördült le a levélről, végigszántva a
burkot, melyben a lepke lakozott.
Éles, repedésszerű hang hallatszott és
a burok felpattant, a lepke pedig- immár
készen az életre- bújt ki és hagyta
el eddigi otthonát. Lábaival utat
nyitott maga előtt, majd mikor a szárnyai
is kiszabadultak, a magasba repült
és boldogan csapkodta egymásnak
kék színű, pikkelyes szárnyait.
Ahogy meglátta az első virágot,
örömtől ittasan kezdett el körözni felette,
majd rászállt a lila színű, erezett
csészelevélre. Itt az ideje, hogy belekóstoljunk,
gondolta a lepke, majd
nyelvét kiengedte és belenyalt az isteni
nedűbe. Ennél finomabb étek még
nem érintette kis szájszervét, így
csaknem az egész virágot kiszipolyozta.
Csak azután döbbent rá, hogy
szegény virágból minden életet kiszívott.
A szomorúság keserű érzése
szorította össze a lelkét, amiért mohósága
miatt egy életnek kellett kárba
vesznie, csakis miatta. Megtelepedett
a virágon és egész nap el sem hagyta.
Éhesen és üres fejjel gyászolta a lila
szirmú élőlényt, mely egy árva mozdulattal
sem ártott neki. Ekkor eldöntötte,
hogy legközelebb majd bölcsen
jár el, és nem csak egy virágból fog
enni.
Azóta a kis lepke bölcsebb lett.
Virágról virágra száll, és jól meggondolja,
hogy mikor mennyit
egyen, hisz nem szerette volna,
ha véletlenül még egy virág életét
kioltja. A virágok ezért nagyon
megkedvelték és kinyílásuk után
azonnal felajánlották magukat a
kék lepkének és gyermekeinek.
Amikor azonban elérkezett a végidő
a lepke számára, aki immár
bölcs öreggé vált, méltóan búcsúztatta
mindenki. A természet
befogadta. A virágok szirmaikat
hullajtották érte és betakarták a
kis testet, majd odaadták a fáknak
és a szélnek, hogy méltó helyre
kerüljön. A kis lepke unokái pedig
méltóképp viselték ezután nevét,
a „Bölcset” és teljes lelkükkel
követték apjuk cselekedeteit,
hogy aztán, ha eljön az ő idejük,
rájuk is mindenki úgy gondoljon,
mint Bölcsre, a kék lepkére, akit
a fák méltóképp fogadtak leveleik
közé.
Kálovics Enikő:
A Bölcs
KÜLGAZDASÁGI
PROGRAMJAINK
􀂊 XVII. Kanizsai Bútoripari és
Lakberendezési Kiállítás és Vásár
A Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara a Faipari Szakosztály
Egyesülettel közösen szervezte
meg október 1-6. között a
XVII. Kanizsai Bútoripari és Lakberendezési
Kiállítás és Vásárt a
Kanizsa Centrumban. Abútorkiállítást
október 1-én Cseresnyés Péter
polgármester, dr. Polay József
a NAKKIK elnöke és Hohl László
a Faipari Szakosztály Egyesület
elnöke nyitotta meg.
􀂊 Bútoripari Üzleti Est
Október 4-én a kiállítók és szakmai
szervezetek részvételével Bútoripari
Üzleti Estet tartottunk a
Medgyaszay Házban. A rendezvényt
dr. Polay József elnök nyitotta
meg, majd Cseresnyés Péter polgármester
köszöntötte a megjelenteket.
Akülpiacra lépés lehetőségeiről
Héra István, a Kárpát Régió
Üzleti Hálózat Lendvai irodájának
irodavezetője tartott előadást.
A kiállítás díjait (Legszebb
stand - Kanizsa Bútor Kft., Legjobb
asztalosipari termék - Zoldit
Kft., Legjobb kárpitos termék -
Königs-Art Kft.) Molnár Péter az
Országos Asztalos- és Faipari
Szövetség elnöke adta át a vállalkozások
képviselőinek.
􀂊 Horvát-Magyar Infokommunikációs
Konferencia 2013
Kamaránk október 4-én konferenciát
tartott a magyar ICT vállalatok
külpiacra lépésének ösztönzésre
és kapcsolatépítésük elősegítése
érdekében a Medgyaszay
Házban.
A rendezvényen előadást tartott
Bojár Gábor a Graphisoft SE Zrt.
társalapítója, igazgatóság elnöke,
Pintér Zsuzsanna INNOSKART
IKT Klaszter ügyvezetője és
Vereb István az Üzleti Randi Klub
ügyvezetője.
Külgazdasági pályázataink az
NGM_SZERZ/102/1/2012. számú pályázati
támogatásból valósulnak meg.
Kedvezményes kiállítási
lehetőség a 2014-es Verőcei
Nemzetközi Kiállításon
és Vásáron
A Horvát-Magyar Infokommunikációs
Konferencián Milan
Vanðura a Verőcei Gazdasági Kamara
titkára felajánlotta, hogy a
2014. januárjában Verőcén sorra
kerülő nemzetközi kiállításon és
vásáron a Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamarának ingyenesen
biztosítanak egy 12 m2-es kiállító
helyet. Amennyiben a nagykanizsai
kamarához tartozó vállalkozások
is igényelnek kiállító
helyet, azt kedvezményesen biztosítják
számukra. Vanðura úr elmondta,
hogy a vásáron 38 ország
kiállítói vesznek részt és kb.
30.000 fő látogatóra számítanak.
OKTÓBERI
PROGRAMELőZETES
􀂊 VI. Magyar-Orosz
Nemzetközi Gazdasági
Fórum és Üzletember Találkozó
Október 24-25-én Budapesten,
a Hotel Heliában a Vállalkozók
Klubja Egyesület szervezésében
immár hatodik alkalommal rendezik
meg a Magyar-Orosz Nemzetközi
Gazdasági Fórumot és Üzletember-
találkozót. A kétnapos rendezvényen
a meghívott előadók
mellett magyarországi és oroszországi
vállalkozók vesznek részt.
A részletes program és a jelentkezési
lap a www.vallalkozokklubja.
hu oldalon található
A rendezvényt az alábbi társrendezvénnyé
fogadott konferenciánkkal
együtt szíves figyelmükbe
ajánljuk.
􀂊 Soproni Vámszakmai Napok
A Vám-, Jövedéki és Adóügyi
Szolgáltatók Szövetsége november
5-6-án rendezi meg a Vámszakmai
Napokat Sopronban. A
rendezvény főbb témái: Magyarország
gazdasági és pénzügyi
helyzete, külgazdasági tájékoztató,
a termékhamisítás és a szellemi
jogok védelme, vámaktualitások,
a termékforgalom kiemelt
szempontjai az Áfa-tv-ben, nemzetközi
ügyletekhez kapcsolódó
szolgáltatások áfá-ja és számlázása.
Jelentkezési határidő: 2013.
október 30. Bővebb információ:
www.vjaszsz.hu
Pénztárgépcsere:
újabb fontos határidő
Október 1-től a cserére kötelezettek
csak akkor üzemeltethet-
Kanizsa 10 – Kamara 2013. október 24.
Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara
8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.
Telefon: 93/516-670, 93/516-671
Mobil: 0630/754-3616
E-mail: nakkik@nakkik.hu,
Honlap: www.nakkik.hu
MEGHÍVÓ
A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
és a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával
„Iránytű az orosz piacra”
címmel konferenciát és üzletember találkozót szervez a magyar és orosz gazdasági kapcsolatok
szorosabbra fűzése érdekében.
Időpontja: 2013. október 28. Helyszíne: Medgyaszay Ház (8800 Nagykanizsa, Sugár u. 5)
Rendezvényünkre várunk minden érdeklődőt, aki tájékoztatást szeretne kapni a magyar és orosz gazdasági
kapcsolatokat elősegítő intézkedésekről és szívesen konzultálna olyan üzleti szereplőkkel, akik szintén
nyitni szeretnének az orosz piac felé.
A rendezvény a NGM_SZERZ/102/1/2012 sz. szerződés alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával valósul meg.
nek elektronikus naplóval nem
rendelkező hagyományos pénztárgépet,
ha van online kapcsolatra
képes pénztárgép beszerzésére
vonatkozó szerződésük vagy a
forgalmazó által visszaigazolt
megrendelésük.
A pénztárgépek cseréjéhez az
500 millió forintnál kisebb árbevételű
vállalkozások támogatást
igényelhetnek, legfeljebb öt gép
erejéig, gépenként 50 ezer forint
összegben. Feltétel, hogy az online
pénztárgépet december 31-ig
üzembe helyezzék.
A pénztárgépek cseréjével kapcsolatos
legfrissebb információkat
megtekinthetik kamaránk
honlapján.
Tájékoztató a TSZSZ
működésének megkezdéséről
Augusztustól újabb eszközzel
védekezhetnek a késedelmes fizetés
ellen a hazai építőipari vállalkozások.
Megkezdte működését
az iparági lánctartozások visszaszorítását
célzó törvénymódosítások
kapcsán létrehozott Teljesítésigazolási
Szakértői Szerv, mely
kérelemre az építési szerződéshez
kapcsolódó teljesítést ellenőrizheti
- és legfeljebb 60 nap alatt – a
bíróság által elfogadott szakvéleményt
állít ki. A testület feladata,
hogy az építési szerződésekből
eredő vitákban szakértői véleményt
adjon, ha a teljesítésigazolás
kiadása nem történt meg, a kiadását
vitatják, vagy kiadásra került
ugyan, de kifizetés nem történt.
Az eljárást kezdeményező fél
székhelye szerint illetékes területi
kereskedelmi és iparkamaránál,
vagy az MKIK-nál kezdeményezhető
az eljárás. Elektronikus úton
való, az MKIK-nál történő benyújtás
esetén a kérelem a TSZSZ
eljárása iránt a kerelem@mkiktszsz.
hu e-mail címre küldhető
meg. További információ:
www.nakkik.hu.
Elindult az MKIK GVI 2013.
októberi online konjunktúra
felvétele
A kamarák idei szokásos, második
konjunktúra felvételére
2013. október 1. - 31. között kerül
sor az MKIK GVI vezetésével.
Ez a vizsgálat a legkiterjedtebb,
legtöbb céget felmérő adatfelvétel
a magyarországi vállalati
konjunktúravizsgálatok között.
Kérjük, hogy szakítson időt a
kérdőív kitöltésére, mely 10-12
percet vesz igénybe. A kérdőív
ide kattintva tölthető ki:
http://ola.gvi.hu/konjunktura A
kitöltött kérdőíveket 2013. október
31-ig várjuk.
Az elektronikus építési napló
vezetése lépésenként
A Belügyminisztérium rendelkezésünkre
bocsátotta a segédletet
az e-építési napló használatával
kapcsolatban. Asegédlet átvehető
kamaránk szolgáltató irodájában
és honlapunkon is elérhető.
Ennek egy bővebb, képernyőképpel
is megtűzdelt változata,
felkerült az e-epites.hu oldalra. A
folyamatosan frissülő képernyőképek
miatt célszerű a www.eepites.
hu/e-epitesi-naplo oldalt is
figyelemmel kísérni.
őszi pályaorientáció
Az idei évben nehéz döntés
előtt állnak a nyolcadikosok, hiszen
a szeptembertől életbe lépő
új szakképzési rendszer ismeretlen
a számukra. A jól megalapozott
döntés előkészítésében kamaránk
is igyekszik segítséget
nyújtani a tanulók és szüleik részére.
ősszel osztályfőnöki órákon
és szülői értekezleteken tájékoztatjuk
az érdeklődő iskolákat
a várható változásokról, az új tendenciákról.
Hasznos segítséget jelenthet a
ZMKH Munkaügyi Központjának
Nagykanizsán megrendezésre
kerülő "Pályaválasztási Kiállítása",
ahol a régebbi évektől eltérően
üzemlátogatásokra látogathatnak
el a tanulók, a szülőkkel
együtt előadásokat hallgathatnak
meg a rendezvény keretein belül
a HSMK-ban 2013. október 25-
26-án. Az előkészítésben kamaránk
segítséget nyújt a szervezőknek.
Bízunk abban, hogy segítségünkkel
megalapozott döntéseket
hozva sikeres évet zárhatnak végzős
tanulóink. „A pályaorientációval
kapcsolatos tanácsadási és
szervezési feladatok végrehajtása
az NFA terhére a Nemzetgazdasági
Minisztérium támogatásával
valósul meg. (NFA-KA-NGM-
5/2012/TK)”.
Megérkezett a segítség
Zajlik az Útdíj hitelkérelmek
befogadása és feldolgozása
AKAVOSZ Vállalkozásfejlesztési
Zrt. augusztus 16-án megkezdte
az autópályák, autóutak és
főutak használatáért fizetendő,
megtett úttal arányos útdíj finanszírozását
szolgáló Útdíj hitelkérelmek
befogadását. Az Állami
Autópálya Kezelő Zrt.-nél regisztrált
kis- és középvállalkozások
az általuk üzemeltett, útdíj fizetésre
kötelezett gépjárművekre,
járművenként maximum 1 millió
forintos, rulírozó jellegű - azaz
visszafizetés esetén ismételten,
akár többször is igénybe vehető -
forgóeszközhitelt igényelhetnek
az Útdíj Hitelprogram keretében.
Bővebb felvilágosításért keresse
fel Szolgáltató irodánkat!
Kollégáink térítésmentes tanácsadással,
gyors, szakszerű
ügyintézéssel várják! Tel.:
93/516-670; 30/754-3616
Elindult az újabb
MNB-hitelprogram
Október elsejével elindult a
Magyar Nemzeti Bank Növekedési
Hitelprogramjának (NHP)
második szakasza. A program keretében
összesen 2000 milliárd forint
keretet biztosít a jegybank
nulla százalékra a hitelintézeteknek
2014. december 31-ig. Első
körben 500 milliárd áll rendelkezésre.
Széchenyi Kártya Program
170 ezer vállalkozás nem tévedhet! Keresse nálunk a népszerű hiteleket!
Nincs két egyforma vállalkozás, és a problémáik is különböznek. Egy dologban azonban mind megegyeznek: a folyamatos
működéshez pénzre van szükségük. A Széchenyi Kártya Program 6 hitelterméke közül valamelyik biztosan
megoldást nyújt a hazai kkv szektor finanszírozási problémáira.
A napi likviditási problémák áthidalására a Széchenyi Kártya folyószámlahitelt, a készletek, alapanyagok finanszírozására
a Széchenyi Forgóeszközhitelt, a hosszabb távon megtérülő fejlesztésekhez az akár tízéves futamidejű Széchenyi
Beruházási Hitelt választhatják. 2012 tavaszától pedig az uniós pályázatokon való részvételt segítő két új termék, a Széchenyi
Önerő Kiegészítő Hitel és a Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel is elérhetővé vált a vállalkozások számára.
Az Agrár Széchenyi Kártya pedig az agrárium igényeire szabott egyedülálló hitelkonstrukció.
2013. április 23-tól módosultak a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói. ASzéchenyi Beruházási Hitel, a Széchenyi Önerő
Kiegészítő Hitel és a Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel konstrukciók
esetében a kamattámogatás mértéke a futamidő első három évére évi 5
%-ra, az Agrár Széchenyi Kártya esetében pedig 4%-ra emelkedik.
Kamaránk foglalkozik a fenti hitelkérelmek befogadásával és a bankokhoz
történő közvetítésével. Ha Önnek most vagy a jövőben hitelre lenne szüksége
vállalkozása fellendítéséhez, érdemes tájékozódnia a hitellehetőségekről.
Kollégáink térítésmentes tanácsadással, gyors, szakszerű ügyintézéssel
várják.
Kanizsa – Kamara 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. október 24.
Tel.: 0693/516-670; 0630/754-3616
Kanizsa 12 – Színes 2013. október 24.
Október 24. 14.30 óra
Ifjúsági bérlet
Harsányi Gábor - Gyarmati István
- Siliga Miklós: PESTI SRÁ-
COK - musical két részben
A budapesti Fogi Színház előadása
Főbb szereplők: Pászthy Viktória,
Zádori Szilárd, Ondrik János,
Harsányi Gábor, Márton Fruzsina
Rendező: Harsányi Gábor érdemes
művész. Belépődíj (pótszék): 1 200
Ft.
GYERMEK AGYKONTROLL
Október 28-29-én, a HSMK-ban
agykontroll tanfolyam indul gyermekek
részére. Jelentkezés és felvilágosítás:
Kelemen Gyula 06-
30/929-9752.
Október 28. 10 óra
SZÜNIDEI KÉZMűVES
JÁTSZÓHÁZ
őszi dekoráció készítése.
Október 29. 14 óra
SZÜNIDEI KÉZMűVES
JÁTSZÓHÁZ
Tökfaragás (a tököt hoznia kell)
Október 29. 19 óra
Színház - Rátkai bérlet
André-Fényes-Szemes: LULU -
zenés komédia
Ivancsics Ilona és Színtársai
(Szentendre) előadása. Főbb szereplők:
Koltai Róbert, Ivancsics
Ilona, Bodrogi Attila. Rendező:
Koltai Róbert.Belépődíj: 3500 Ft.
A JOURNEY TO INDIA / INDIAI
UTAZÁS - Kiállítás Sass Brunner
Erzsébet és Brunner Erzsébet
Indiában festett alkotásaiból. Megtekinthető:
november 25-ig.
TÁJAK, KOROK - Z. Soós István
kiállítása. Megtekinthető: november
10-ig.
UNIVERZUM KIS KERETBEN
- A néphagyomány által megőrzött
motívumkincs átörökítése
a 21. század díszítőművészetébe.
KUSTÁR ZSUZSA ÉLETMű-
VÉT BEMUTATÓ KIÁLLÍTÁS
Megtekinthető: november 2-ig.
ARANYKOR. NAGYKANIZSA
A DUALIZMUS KORÁBAN -
fotókiállítás. Megtekinthető: november
2-ig.
Október 24. 10 és 14 óra
Gyermekszínházi sorozat
A SZÉKELY MENYECSKE
MEG AZ ÖRDÖG
Fabók Mancsi Bábszínháza.
Előadja: Fabók Mariann
színművész és bábos
mesemondó.
Belépődíj: 800 Ft.
Több mint száz féle ízű pogácsát
és stanglit kóstolhatott meg
a nagyközönség a hétvégén immár
második alkalommal megtartott
Pogácsa és Stangli Mulatságon
a Kanizsa Centrumban. A
kulturális műsorokkal színesített
rendezvénynek – ahogy tavaly
– idén is volt „tétje”, ugyanis
16 csapat versengett azért,
hogy nassolnivalóival lenyűgözze
a látogatókat, mindemellett
pedig a szakmai zsűrit.
A hagyományos, „nagyanyáink”
szája íze szerint sütött pogácsákon,
stanglikon túl a versenyzők saját
kreativitását tükröző „kelt” tésztákból
sem volt hiány a gasztroprogramon,
amit a Kanizsa Centrum
marketingműhelye szervezett.
Tették mindezt azért – a cég vezetőjének,
Milassin Tamásnak szavaival
élve – hogy egy tartalmas,
sokrétű, amolyan „szem-szájnak
ingere” rendezvénnyel invitáljanak
korosztálytól függetlenül mindenkit
a bevásárlóközpontba, mint
a közelgő, november 9-i tortafesztiválra.
Természetesen a szombati eseményen
a fő hangsúly elsősorban
az ételeken volt: sós, édes és reform
elvek alapján készített deszszertekkel
várták az érdeklődőket
a helyi- és környékbeli csapatok.
Az érdeklődők ízlelgethettek – a
közkedvelt sajtos, töpörtyűs változaton
kívül – habos, juhtúrós, mákos,
szilvalekváros, kecskesajtos,
kapros-tökös, sőt még almás pogácsát,
stanglit is – több baráti és céges
társaság standjáról.
Ám egyénileg érkezett versenyzővel
is találkozhattak a mulatság
résztvevői: egy kétgyermekes,
nagykanizsai családanyával,
aki – mint minden gasztro-fesztiválon
– ismét kivívta a látogatók
és az ítészek elismerését. Németh
Mónika egymaga 12 féle
pogácsával, stanglival érkezett a
rendezvényre, amely – mint elmondta
– közel 8 órányi
sütkörészés eredménye.
– Aki szeret sütni-főzni, annak
nem mindez nem fáradtság.
Egyébként is szeretem az olyan
programokat, amiknek közösségépítő
erejük van – hangsúlyozta
a kereskedelmi és varrónői
végzettségű hölgy, akit férje
és egyik kisfia is elkísért a „mulatságra”.
– Idén –sok más mellett – sajtkrémes,
borsos és zöldséges pogácsákkal,
stanglikkal is „készültem”,
s bízom benne, hogy – hiszen
a sok üres tányér ezt mutatja
– nem sikerültek rosszul.
A zsűri tagjai, Czeglédi László
és Szabó Vilmos szerint a versenyzők
kitettek magukért, pedig a
„szigorú” szakmai szempontoknak
igazán nehéz megfelelni.
– Értékeltük a pogácsák és
stanglik küllemét, ízét, a nevezők
egyedi ötleteit, illetve a sütéshez
felhasznált összetevők minőségét
is, ugyanakkor idén a versenyzők
kreativitása az, ami leginkább
szembeötlő.
A rendezvény záróakkordjaként
kihirdették és értékes jutalmakkal
díjazták a legfinomabb pogácsák,
stanglik készítőit.
Eredmények:
Édes kat.: 1. helyezett: Nagyrécsei
Édes Anyukák, 2. helyezett:
Tüttő János Nótaklub, 3. helyezett:
-. Sós kat.: 1. helyezett: Németh
Mónika, 2. helyezett: Tüttő János
Nótaklub, 3. helyezett: Nagyrécsei
Édes Anyukák és Eraklin Táncklub
Egyesület. Reform kat.: 1 helyezett:
Eraklin Táncklub Egyesület,
2. helyezett: Halis István Városi
Könyvtár, 3.helyezett: -. Különdíjak:
Legszebb stand: Halis István
Városi Könyvtár. Leglelkesebb
csapat: Interspar. Legtöbbet sütött
termék: Kanizsa Pékség. Leginnovatívabb:
Németh Mónika.
Sz.Zs.
Pogácsa, stangli és jó hangulat –
minden mennyiségben
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. október 24.
Horoszkóp
Ezekben a napokban nem érzi jól magát
sem a munkahelyén, sem otthon. Ennek hátterében
ne keressen betegséget, csupán
energiaszintjével akad némi gond. Hogy ez
megváltozzon, igyon több gyümölcslevet.
A munkahely-változtatás jó hatással lesz
családi kapcsolataira, és anyagi helyzetére
egyaránt. Örüljön ennek a helyzetnek,
és ne engedje, hogy az esetleges kezdeti
sikertelenség elvegye a lendületét.
A csillagok állása szerint elismerésre számíthat
a munkájában. Energiatartalékát
azonban ne merítse ki teljesen, mert váratlan
kihívások érhetik. Töltődjön fel, kapcsolódjon
ki mozgással, sportolással.
Használja ki a kellemes őszi napokat, és
építse a kapcsolatait. A félreértések elkerülése
végett adjon egyértelmű választ
családtagjai kérdéseire, így elkerülheti a
nézeteltéréseket.
A hétvégén vizsgálja át a pénzügyeit. Ha
úgy érzi, fárasztó a folyamatos spórolás,
most engedjen meg magának többet az
eddigieknél. Nézegessen kirakatokat, s
ha szükségét érzi, vásároljon.
Mostanában mindenben kiegészítik egymást
a párjával. A határozottság azonban önnek
erősebb oldala, ezért szívesebben magára vállalja
a fontos döntéseket otthon. A csendes
hétvégét nem zavarják meg érzelmi viharok.
Szép napokra számíthat október végén.
Sikereket ér el a magánéletében és a munkájában
egyaránt. Egy váratlan találkozás
hatására olyan örömben lehet része, hogy
akár madarat is lehet fogatni önnel.
Akár gondolatolvasó is lehetne mostanában.
Könnyen kitalálja szerettei vágyait, és segít
a megvalósításukban. Semmiféle váratlan
esemény nem zökkenti ki a nyugalmából,
háborítatlanul élhet a hobbijának is.
Változatos impulzusok érhetik ismerősei részéről
a hétvégén. Ha nem tudja pozitívan értékelni
azt a helyzetet, amibe belesodródik,
gondolkodjon el, és változtassa meg a véleményét,
hiszen minden jó, ha a vége jó.
Ha lehetősége adódik rá, a hétvégét töltse
a szabadban. Napozzon, gyűjtsön energiát,
de ne feledkezzen meg arról, hogy a napozáshoz
már fel kell öltözni. Keressen alkalmat
a rokoni találkozókra is.
Ha úgy ítéli meg, bátran álljon ki az igazáért,
és ne törődjön vele, ha emiatt némi
konfliktusba keveredik akár a legjobb barátjával
is. Szűrje le ebből saját magának
a tapasztalatokat, és nyugodjon meg.
Változatlanul szereti az ünnepeket, az
összejöveteleket. Csupán némi súlyfeleslegtől
kell ilyenkor tartania. Ez ne szegje
a kedvét, hiszen az a legfontosabb, hogy
jól érzi magát.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
VEGYES
SZOLGÁLTATÁS
INGATLAN
Kanizsa – Sport/14 Apró 2013. október 24.
Nk-án a Király u. 31-ben 86 m2-es
tetőtéri, igényes lakás saját, zárt parkolóval
és padláshasználattal eladó.
Irányár: 12,5 millió Ft. Tel.: 0630/542-
2272 (7581K)
Eladó a belvárosban, Hunyadi utcában
közel 700 m2-es építési terület.
Érd.: 0630-227-3294, 0630-448-6072.
(7608K)
Fűnyírást, kaszálást vállalok. Tel.:
0620/510-2723. (7589K)
Kidobásra szánt hűtőjét, televízióját,
mikróját, mosógépét, stb. elszállítom.
Tel.: 0620/510-2723
(7590K)
Megvételre keresek porcelánokat,
bélyeggyűjteményt, régebbi bizsukat,
új és régi festményeket, kerámia és
porcelán falitálakat. Tel.: 0630-332-
8422 (7612K)
Weber 8601 Saint Gobain perlit bázisú
hőszigetelt vakoló, 17 zsák, áron
alul, valamint 2000 db nagyméretű,
bontott tégla eladó. Tel.: 0630-227-
3294 (7600K)
2013.10.29. KEDD 16:30 – 18:00 Magyar Vöröskereszt, Nk. Sugár u. 28.
2013.10.31. CSÜTÖRTÖK 10:00 – 12:30 Magyar Vöröskereszt, Nk. Sugár u. 28.
2013.10.31. CSÜTÖRTÖK 14:00 – 16:30 Felsőrajk – Művelődési ház,
Szabadság u. 54.
Véradások időpontjai
Vasárnap rendezték a VIII.
Kanizsa Futófesztivál sporteseményét
a kiskanizsai Szent Flórián
térről rajtolva, s a verseny
keretében bonyolított 50 km-es
táv egyben az országos bajnokságnak
számított.
Aleghosszabb távra nevezők már
reggel nyolckor elrajtoltak, s egészen
a murakeresztúri fordulóig kellett
eljutniuk, míg visszakanyarodhattak
Kiskanizsa felé. A félmaratonin
(21 km) indulók Fityeházig,
míg a 10 km-en bizonyítók Bajcsáig
jutottak a népes mezőnyben.
Adélután két órai befutó nem csupán
az eredményhirdetést „hozta magával”
az egyes kategóriákban, de
Cseresnyés Péter, városunk polgármestere
a Kanizsai Futóklub „spártai
hőseit”, vagyis a közelmúltban lezajlott
Spartathlon ultramaratoniját teljesítő
futóit is köszöntötte. Így állhatott
a nők mezőnyében Görögországban
immár másodszor élen végzett
Lubics Szilvia Kiskanizsán is a dobogó
legfelső fokán – igen, versenyen
kívül is – Rudolf Tamással és
Sznopek Józseffel együtt (képünkön),
hiszen utóbbi két futó is eredményesen
tudta le a majd'' 250 km-es távot.
Eredmények:
Ultrafutó 50 km-es országos bajnokság.
Nők, felnőtt: 1. Elek Dóra
Zsuzsanna, 2. Ferenczy Krisztina.
Szenior: 1. Druskó Zsófia, 2. Lintz
Edina. Férfiak, felnőtt: 1. Steib Péter,
2. Kovács Zsolt, 3. Lakatos Roland.
Szenior: 1. Ács László, 2. Weinber
Ferenc, 3. Maczó András. 10 km,
férfiak, felnőtt: 1. Vránics Álmos, 2.
Trencséni Zsolt, 3. Pulai Gábor. Szenior:
1. dr. Czigány Róbert, 2. Lelkó
Attila, 3. Jeszenői Csaba. Nők, felnőtt:
1. Bognár Anna, 2. Gosztonyi
Erika, 3. Vránics Virág. Szenior: 1.
Zborai Gyuláné, 2. Slejher Lívia.
Félmaraton, nők, felnőtt: 1. Papné
Konczos Beáta, 2. Dara Hajnalka, 3.
Gazda Rita. Szenior: 1. Radóné Karácsony
Enikő, 2. dr. Rácz Erika, 3.
Horváth Judit. Férfiak, felnőtt: 1. Németh
Gábor, 2. Vránics László, 3.
Gorza István. Szenior: 1.. Kovács
Imre, 2. Kispál Csaba, 3. Bakos Attila.
50 km párban, férfiak: 1. Boris
memorial, 2. Hírös Pockok Honvéd
SE, 3. Magyarkanizsa. Nők: 1. Szuflás
csajok, 2. Futócipő gyilkosok, 2.
Bevállalós csajok.
P.L.
Köszöntötték a Spartathlon
futóklubos hőseit
A közelmúltban Velence településének
körzetében rendezték
az 5. Dupla Vasember Ultratriatlon
országos bajnokságot, amely
7600 méter úszást, 360 kilométer
kerékpározást és 84,4 kilométer
futást foglalt magában.
Az egy hétvégét felölelő versenyen
a nagykanizsai TRI-CO Triatlon
Klub részéről Vránics László is
az indulók között volt. Az 1972-es
születésű versenyző remekül szerepelt,
hiszen a férfiak mezőnyében az
abszolút első helyet szerezte meg.
– Az úszás a megszokottnál jobban
sikerült, viszont így is 24 perc
hátrányban kezdhettem meg a kerékpározást,
ami mindig a legerősebb,
így kedvenc számom is –
kezdte a triatlonos. – Sajnos az
úszás után előjött az allergiám az
élővíztől, ezért többször is szünetet
kellett tartanom. A kerékpárpálya
egy 4 km-es körön volt kialakítva
sok kanyarral, így nehéz és technikás
volt, ami kedvezett nekem. Afutásra
már több mint másfél órás
előnnyel mentem ki és jó iramban is
futottam a feléig, de itt azért egy félórás
szünetet be kellett iktatnom
szédülés miatt. A pihenő után szerencsére
rendbe jöttem és végül
23:55:57 órás idővel nyertem.
Amúgy a magyar csúcsot is a
TRI-CO színeiben versenyző triatlonos
tartja 23:41 órával, amit tavaly
Szlovéniában ért el egy Világkupa
versenyen – akkor az egy
második helyet jelentett számára.
Duplán is
vasember
PMFC-Matias (5.) – Nagykanizsai
TE 1866 (7.) 1-3 (0-1)
Női NB II Nyugati-csoport labdarúgó-
mérkőzés, 7. forduló.
Pécs. Az eddigi egy győzelmük
mellé szerzett újabb három pontot
az NTE 1866 csapata. Hozlár
Edina juttatta vezetéshez a kékpirosakat
a 21. percben, majd a
második félidőben az egykori
„Munkás” női szekciója igencsak
belelkesedett. Egyenlítésük után
is támadásban maradtak a hazaiak,
viszont a csapatként ezúttal
remekül teljesítő kanizsaiak a 89.
percben Somogyi Zsuzsanna révén
egy félpályás indítást váltottak
gólra, amit a játékvezetői
hosszabbítás harmadik percében
Halász Dóra még egy találattal
megtoldott.
Nem mindennapi hajrával...
Kanizsa 2013. október 24. – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
UNI Győr-Széchenyi Kosárlabda
Akadémia – Kanizsai Vadmacskák
SE 56-45 (21-12, 10-9,
9-12, 16-12)
Amatőr női NB Nyugati csoport
kosárlabda-mérkőzés, 1. forduló.
Győr, 50 néző. Vezette: Józsa A.,
Sentényi.
Kanizsa: Fekete Cs. (13), Hegyi
(1), Jurkó (8), Oros (8), Gutai.
Csere: Kardos (5), Bernáth, Törőcsik
2, Nagy D. (8), Karancz, Herman
A. Edző: Gábor Erzsébet.
A hazaiak rajtoltak jobban az
idény első fordulójának mérkőzésén,
a vendégek csak a későbbi negyedekben
tudták felvenni a ritmust.
Ezt csak tetézte, hogy lepattanózás
terén is a dél-zalaiak fölé nőttek a
kisalföldiek, ezzel nem is volt kérdéses
a győztes csapat kiléte.
Kanizsai Vadmacskák SE (7.)
– Tatabányai KC (3.) 61-70 (12-
18, 15-16, 17-16, 17-20)
Női NB Amatőr kosárlabda-mérkőzés,
2. forduló.. Nagykanizsa, 50
néző. Vezette: Szalai Zs., Németh S.
Kanizsa: Fekete Cs. (11/3), Kardos
(4), Nagy D. (14/8), Jurkó (8),
Oros (14). Csere: Hegyi (1), Törőcsik,
Herman (6/3), Bernáth, Horváth
E. (3). Edző: Gábor Erzsébet.
Az első negyed közepétől léptek
el a vendégek hat ponttal, onnantól
a hazaiak kinti dobásai pontatlanok
lettek, valamint a lepattanók
megszerzésében is alulmaradtak.
A nagyszünet után aztán feljavultak
a vendéglátók, támadásaikat a
magas játékosaik pontosan fejezték
be, valamint a megszerzett védő
lepattanókból is gyorsan indultak,
ledolgozva nyolcpontos hátrányukat.
A végjátékban a rutinos
vendégek végül bebiztosították
győzelmüket.
Gábor Erzsébet: „Fiatal csapatunk
nagyot küzdve maradt alul a
változatos mérkőzésen, melyen a
döntő helyzetekben érvényesült a
vendégek nagyobb rutinja.”
SMAFC-NYME (7.) – Kanizsai
Vadmacskák SE (6.) 70-81
(17-16, 16-20, 22-23, 15-22)
Női Amatőr NB Nyugati-csoport
kosárlabda-mérkőzés, 3. forduló..
Sopron, 50 néző. Vezette:
Esztergályos, Gráczer.
Kanizsa: Fekete Cs. (13/6),
Kardos (4), Nagy D. (9), Jurkó
(19), Oros (12). Csere: Hegyi
(16/6), Törőcsik, Herman (8),
Horváth E., Bernáth. Edző: Gábor
Erzsébet.
A hétközi mérkőzést a hazaiak
kezdték nagyobb koncentrációval,
hiszen az 5. percben már 10-
2 volt az állás – oda. Innen kezdte
meg a felzárkózást a Vadmacskák,
hogy a második tíz perc elején
aztán a kanizsai csapat produkáljon
10-1-es szériát. Nagyszünet
után Oros Laura és Jurkó Noémi
pontjaival meg is őrizték előnyüket
Gábor Erzsébet tanítványai,
sőt a 38. percben Fekete
Csilla sikeres hármasával már 15
ponttal is vezettek.
Gábor Erzsébet: „A második
félidőben a játék minden elemében
a vendéglátók fölé kerekedtünk, és
ezzel sikerült megnyernünk a mérkőzést.”
A hölgyek számára a folytatás
október 26-án 17 órától következik,
amikoris a Kiss-Lenke KS
együttese ellen mérkőznek a Cserháti
csarnokban. Jó esély kínálkozik
egyben arra is, hogy eddigi
szereplésüket Gábor Erzsébet tanítványai
50 százalékosra módosítsák.
P.L.
Sopronban voltak ászok
Aquaprofit-Nagykanizsai TSK
(1.) – ASS-Makói SVSE (9.) 9:3
NB I-es sakk csapatbajnoki
mérkőzés, 3. forduló. Nagykanizsa.
Eredmények (elöl a hazaiak):
Erdős V. - Mihók 0,5:0,5, Lenic -
Szalai K. 1:0, Márkus - Horváth
Zs. 1:0, Ribli - Csonka B. 0,5:0,5,
Lupulescu - Balla 0,5:0,5, Bánusz
- Leviczky 0,5:0,5, Prohászka -
Nagy Hegyesi 1:0, dr. Flumbort -
Hajnal 0,5:0,5, Galyas - Cabarkapa
0,5:0,5, Kántor - Csirik 1:0,
Bodó - Nagy D. 1:0, Gara T. - Juhász
1:0
– Jókora késéssel kezdhettük
a mérkőzést, hiszen a vendégek
késtek – kezdte Papp Nándor, a
kanizsaiak csapatvezetője. – Ráadásul
a végeredmény senkit ne
tévesszen meg, mivel egy roppant
szívós ellenféllel találta
szembe magát a csapat. A 9:3
úgy jött össze többek között,
hogy a partik túlnyomó többsége
bizony csak a játék ötödik órájában
dőlt el. Viszont győzelmünkkel
első számú együttesünk
egy ponttal a Paks elé került
a tabellán.
Előztek
a kanizsaiak
Kanizsa 16 – Hirdetés 2013. október 24.
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az
alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
Gyártáselőkészítő-művezető szakirányú megegyezés szerint
Minőségbiztosítási mérnök felsőfokú megegyezés szerint
Gépészmérnök felsőfokú megegyezés szerint
Fuvarszervező szakirányú megegyezés szerint
Asztalos szakirányú megegyezés szerint
Nemzetközi gépjármű vezető szakirányú megegyezés szerint
Darukezelő szakirányú megegyezés szerint
Esztergályos szakirányú megegyezés szerint
Lakatos szakirányú megegyezés szerint
Villanyszerelő szakirányú megegyezés szerint
Hegesztő szakirányú megegyezés szerint
Nehézgépkezelő szakirányú megegyezés szerint
Motorfűrész kezelő szakirányú megegyezés szerint
Tehergépjármű szerelő szakirányú megegyezés szerint
Hálózat szerelő betanított munka megegyezés szerint
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége munkaköri
ajánlataival kapcsolatban bővebb felvilágosítást a kirendeltségen (8800 Nagykanizsa,
Fő út 24., Földszinti Információs hirdető táblán) vagy a www.nyugatrmk.
hu honlapon kérhet. Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - csütörtök: 8:00
-16:00 óra, péntek: 8:00 - 13:00 óra.
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
Kövessen minket
okostelefonján is
XXV. évfolyam 36. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2013. október 31. Kanizsa
Városunknak több mint 2
milliárd forintot sikerült nyernie
a városrekonstrukció keretén
belül. Ennek egy következő
lépcsőfoka a belvárosrekonstrukció
első és második ütemén
túl a Ligetváros szociális célú
rehabilitációja elnevezésű projekt,
melynek támogatási szerződését
a minap írták alá a
Vasemberházban. A fejlesztés
révén 412,5 millió forintból újítják
fel a városi uszodát, a ligetvárosi
óvodát, kiépítik az Erdész
utcai járdát és közvilágítást
létesítenek, térfigyelő kamerákat
helyeznek el és felújítják
a Csengery 117. szám alatt
található 24 lakást.
– Nagykanizsán kézzel fogható
jele van annak, hogy a belvárosrekonstrukció
első ütemének óriási
szerepe volt a város életében. A
második ütemmel folytatódhat ez
a fejlesztés, melynek különálló része
a szociális rehabilitáció –
mondta Cseresnyés Péter polgármester.
Ezt követően részletezte,
hogy a tavasszal elkezdődő munkálatok
során 156 millió forintból
újulhat meg a Csengery 117/4-6.
szám alatti 24 lakás. Ezeket sokkal
komfortosabbá és energiatakarékosabbá
teszik, továbbá kicserélik
a belső és külső burkolatokat, a
gáz- és a villanyvezetékeket. A városi
uszodát 38 millió értékben rehabilitálják
és az óvoda felújítására
is jelentős összeget fordítanak.
Az Erdész utcában a kerékpárutat
580 méterrel meghosszabbítják és
közvilágítást is létesítenek. Ezzel
könnyebbé téve a belvárosból a Ligetvárosba
való eljutást. A biztonságosabb
mindennapok érdekében
pedig tíz térfigyelő kamerát szerelnek
fel.
– A belváros, a Fő utca, a Ligetváros
megújításával 2015-ben
Nagykanizsán, egy polgárvároshoz
méltó belvárosban élhetjük
mindennapjainkat. Azonban, ezzel
nem zárjuk le a terveink megvalósítását,
hiszen komoly fejlesztési
elképzeléseink vannak – emelte ki
Cseresnyés Péter.
Ahogy Breznovics István, a
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökség ügyvezető
igazgatója elmondta, a szerződés
jól illeszkedik abba a 2 milliárdos
fejlesztési programba, amelyet három
ütemre bontva az elmúlt időszakban
megvalósítottak és meg
fognak valósítani városunkban.
Az Új Széchenyi Tervnél fontos,
hogy erősítsék a foglalkoztatást,
munkahelyeket teremtsenek, de
fontos az is, hogy ennek peremfeltételeit
is megteremtsék. Minél
több új munkahelyet teremtsenek,
és a Kanizsán élők életfeltételei
javuljanak.
Ezt követően írták alá a támogatási
szerződést. A kivitelező kiválasztását
követően indulhat majd
meg a szociális célú rehabilitáció a
Ligetvárosban.
V.M.
Aláírták a Ligetváros rehabilitációjáról
szóló 412,5 millió forintos szerződést
Múlt kedden a város tanintézményeiben
kezdődtek meg az
1956-os forradalomra és szabadságharcra
emlékező ünnepségek.
A Batthyány Lajos Gimnázium
ez alkalommal újszerű
megemlékezést tartott.
Az intézmény 29 osztálya tízes
csoportot alkotva vett részt egy háromállomásos
megemlékező sétán.
A helyszíneken humán szakos tanárok
által összeállított műsorral idézték
fel a városunkkal kapcsolatos
''56-os történeteket. Az első állomás
helyszíne Ungor Károly emléktáblája
volt a Zsigmondy-Széchenyi
Szakképző Iskola udvarán, a második
a gimnázium bejáratánál lévő,
batthyányis ''56-osokra emlékező
tábla, valamint a Csitt-esekre emlékező
kamara-kiállítás az iskola múzeumában.
A séta harmadik, egyben
utolsó állomása a Mozikert volt,
ahol az ''56-os emlékművet „elfoglalva”
figyeltek egymásra és az ünnep
hangjaira a fiatalok, s végül
egy-egy szál szegfűt helyeztek el a
tér sarkában lévő kopjafánál.
A Nagykanizsai Műszaki
Szakképző Iskola és Kollégium
Zsigmondy-Széchenyi Székhelyintézményben
Ungor Károlyra
emlékeztek és az intézmény udvarán
található emléktáblánál
koszorúkat helyeztek el.
Bene Csaba intézményvezető
elmondta, Ungor Károly az akkori
intézmény tanulója volt. A szobafestő-
mázoló 1956. október 26-án
részt vett az MDP székháza, az
ÁVH épülete előtti tüntetésben,
ahol a tömeg közé lőttek. Egy halott
és 14 sebesült volt, köztük ott
volt a szentpéterúri Ungor Károly
is, aki november elsején belehalt a
haslövésbe. A Zsigmondy-Széchenyi
tagintézmény udvarán található
táblát 2008-ban avatták
1956 hősi halottjának tiszteletére.
Koszorú elhelyezésével tisztelgett
Ungor Károly emléke előtt vitéz
Csap Lajos, a Politikai Foglyok
Országos Szövetsége Nagykanizsai
Szervezetének képviseletében,
vitéz Dávid Zoltán, egykori
barát, osztálytárs, valamint Bene
Csaba.
A Piarista Iskola diákjai irodalmi
műsorukkal emlékeztek
meg az ''56-os forradalomra, a
magyar szabadság ünnepére az
''56-os Emlékkertben, ahol a félbetört
oszlopok a félbetört életeket
jelképezik.
„Én Istenem az idő hogy szalad!/
Ma még vagyunk, holnap már
nem leszünk,/múlt és emlék: minden
elmarad./Nyomunkat rendre
belepi/rőtt lombjával az őszi
szél./S hogy kik voltunk:/maholnap
az sem tudja,/aki rólunk beszél.
Ekképp kezdődött a diákok
műsora, majd a kezdetektől a véglecsengésig,
a múltat idéző szavalatokkal
folytatódott a program. A
műsor végén koszorúk és mécseseket
elhelyezésével hajtottak főt
a forradalmárokra emlékezve.
„…tőled függ, hogy milyen lesz
itt a holnap…” (Siklósi János)
A fővárosi események nyomán
Zala megyében elsőként Nagykanizsán
és Miklósfa községben zajlottak
tüntetések a független, szabad
Magyarországért, a Kárpátmedencei
magyarság ügyéért, a
nemzet és keresztényellenes, a
szomszédos népeket is katonai
megszállás alatt tartó, vöröscsillagos,
bolsevik kommunista terror
ellen.
Miklósfai szemtanúk szóbeli
visszaemlékezései alapján tudjuk,
hogy október 23-án a kora délutáni
órákban Miklósfa utcáin, terein
a zászlóvivőkkel az élen (templomi,
levente, falu és országzászlókkal)
az üres padlású, leszegényített
portákról hősként kiálló gazdák,
a becsapott munkások, a
tönkretett mesteremberek, kiskereskedők,
a családokból a sok fiatal,
ipari iskolások, a helyi általános
iskola tanulóifjúsága több tanítóval
mintegy négyszázfős békés
felvonulást tartott. A terményből,
vetőmagból, jószágból, vagyonból,
birtokból kiforgatók és a
maguk leplezésére munkáshatalmat
hazudók bomlasztó diktatúrája
alatt mégis újrateremtődött a
magyar egység azon a napon.
A menet a Hősök terétől keletre
álló Nagyboldogasszony római katolikus
templom elől indult, négyes-
ötös sorokban. A követeléseket
több helyszínen hangoztató és
rigmusokban is skandálók kört leírva
értek vissza a Posta út (ma Miklósfa
utca) melletti Hősök terére.
Nagykanizsa irányába észak felé
indultak tovább a tiltakozók. Gyalogmenetben,
lovaskocsikon ülve,
kerékpárral, miközben felettük a levegőben
egy katonai felderítő repülőgép
körözött. Aférfiak a tizennégy
év alattiakat a Határárok (Potyli)
partjától visszafelé irányították.
A belvárosi Deák téren a Jézus
Szíve Felsőtemplom és a Turul
szobor körül csatlakoztak a tiltakozó
táblákat magasba tartó néphez.
A miklósfai gazdákat vezető
torma Horváth János újra beszédet
tartott és esküre emelt kézzel szavalta
a Talpra magyart (Petőfi
Sándor: Nemzeti dal).
A megalakuló Nagykanizsai
Forradalmi Bizottság a tagjává választotta
a miklósfai Siklósi János
(1916-2000) költőt. Az ő Ne menj
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Dobri Katalin (+3630-640-8515). Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47.
földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel:
Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője.
Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-
6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
Kanizsa 2 – Főhajtás 2013. október 31.
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Fotók: Bakonyi Erzsébet
Fotó: Tóth Lajos
A mai Magyarország a gazdasági rabigát
és a külső diktátumot akarja levetkőzni
Ungor Károlyra
emlékeztek
Piarista Iskola
emlékműsora
A Miklósfai 1956-os
Hősök Emlékére
Kanizsa – Főhajtás 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. október 31.
el címmel 1956 decemberében
íródott verséből való a szöveg elején
a fenti idézet.
ASugár út és Rozgonyi út sarkán
álló kommunista pártházból (MDP)
tömegoszlatásra kivezényelt fegyveres
ÁVH alakulat elkobozta a
zászlókat és a tér közepén elkezdték
azok elégetését. A felbomló tömegből
kivált miklósfaiak lövésektől
tartva a Csengery út helyett a
Szentgyörgyvári hegyhátak felé jöttek
hazafelé és délkelet felől a mezőnek
érték el a falu határát. Emberéletben
nem esett kár.
Az idén az 1956-os nemzeti
ünnepen Nagykanizsa Miklósfa
városrészében a megemlékezésre
két helyszínen került sor október
22-én kedden délután. A Mindenki
Házában a Himnusz közös eléneklését
követően láthatták az
Iskola utcai Miklósfai Általános
Iskola tanulóinak az ötvenhatos
eseményeket megidéző előadását.
Felkészítő tanáraik: Farkasné
Hőbe Gabriella, Tulman Géza.
A Hősök terére a Kanizsa Lovas
Klub lovashuszárjai és a Thury
Baranta Közösség tagjai felvezetésével,
emlékező gyalogmenetben
érkeztek a résztvevők.
A miklósfai kezdeményezésű,
a helybeli családok közadakozása
által emeltetett 1956-os kopjafa
(nemzeti jelkép) avatására,
megáldására és egy rögzített
köztéri pad kihelyezésére is sor
került. A kopjafa a miklósfai
Imics József népi fafaragó és a
nagykanizsai Csávás Csaba
szobrász alkotása. A köztéri pad
Senkó József, torma Horváth
László és Horváth József munkája.
A talapzatot Temesi László
készítette.
A beszédeket, szavalatokat
követően az 1956-os hőseink
tiszteletére a kopjafánál koszorút
helyezett el Dénes Sándor,
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
alpolgármestere, Kővári
Zsoltné Imics Márta és Németh
József Kertbarát Kör elnök, a
Nyugdíjas Klub és a hazafias
kezdeményezéshez a technikai
segítséget nyújtó Miklósfai
Közművelődési és Városszépítő
Egyesület. Az ünnepségen közreműködött
Horváth István Radnóti-
díjas versmondó. A mécsesek
elhelyezése után az ünnepség
a Szózat eléneklésével zárult.
A kopjafára nemzeti színű
szalagot kötött a közadakozást
és a megemlékezést szervező
Tóthné Kantó Katalin.
Az 1956-os forradalomra és
szabadságharcra emlékező városi
ünnepség a Nagykanizsai
Fúvószenekar térzenéjével kezdődött,
majd – a Kanizsa Lovas
Klub Hagyományőrző Huszárjai,
a Történelmi Vitézi Rend Nagykanizsai
Hadnagysága vitézei és
a Thúry Baranta Közösség közreműködésével
– ünnepélyes
zászlófelvonással folytatódott a
Deák téren.
Innen a résztvevők az 56-os Emlékkertbe
vonultak. A város vezetői,
a pártok, egyesületek, civil
szervezetek és intézmények képviselői
az 1956-os forradalom és szabadságharc
57. évfordulója tiszteletére,
és a forradalom nagykanizsai
áldozataira emlékezve koszorúkat
helyeztek el a hősök emlékművénél,
a kopjafánál és a kanizsai
nemzetőrség egykori parancsnoka,
Orbán Nándor emléktáblájánál.
A megjelentek a Sugár utcáról a
Hevesi Sándor Művelődési Központba
vonultak, az 1956-os forradalom
és szabadságharc 57. valamint a Magyar
Köztársaság kikiáltásának 24.
évfordulója alkalmából rendezett
emlékműsor helyszínére. Emlékbeszédet
Cseresnyés Péter polgármester,
országgyűlési képviselő mondott.
A délelőtti ünnepi program a
Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános
Iskola Bolyai János Tagintézménye
7-8. osztályos diákjainak
„Nagyon fáj” című előadásával
zárult. A műsor keretéül egy
iskolai jelenetet választott a rendező
dr. Kupóné Gasztonyi Edit tanárnő.
Az előadás 1956. október
23-tól november 4-éig időrendben
követte végig az eseményeket egy
iskolás gyermekcsoport szemével.
E néhány nap történéseit mutatták
be korhű dokumentumszövegek,
naplórészletek alapján, kiegészítve
az alkalomhoz illő vers- és prózarészletekkel.
Cseresnyés Péter polgármester
Márai Sándor gondolataival kezdte
ünnepi beszédét: „Búcsúra bocsánatot
kértünk egymástól: ő azért, mert
otthon maradt, és én azért, mert elutaztam.”
– Márai Sándor búcsúzott
így kedves barátjától annak a napnak
a hajnalán, amikor végleg elhagyta
szülőhazáját. A magyar
emigráns irodalom egyik legfájdalmasabb
mondata volt ez, hiszen
százezrek válhattak el egymástól
valahogy így az elmúlt száz-egynéhány
esztendőben Magyarországon
– hangsúlyozta, majd e szavakkal
folytatta: akár 1890-ben, 1920-ban,
1945-ben vagy 1956 telén. Ahogy
az idézet is megfogalmazza: az
egyik magyar elmegy, és bocsánatot
kér a másiktól ezért. A másik magyar
itthon marad, például 1956-ban
Nagykanizsán, és ezért kér bocsánatot
az elmenőtől. A két magyar beszélgetésében
benne van az egész
XX. század.
De 1956 nem a búcsúzással
kezdődött. Hanem az összefogással,
a függetlenségért vívott nemes
harccal, és azzal a reménnyel,
hogy a sötét diktatúra megváltoztatható.
Budapesttől Nagykanizsáig,
Soprontól Szegedig azért vonultak
utcára fiatalok és idősek,
értelmiségiek és munkások, hogy
szembeszálljanak a sztálinista diktatúrával,
a szovjet megszállással.
Hogy Magyarország magyar ország
legyen. Ez a szabadságharc
volt a 20. századi magyar történelem
egyik legmeghatározóbb eseménye,
amely a budapesti diákoknak
az egyetemekről kiinduló békés
tüntetésével kezdődött 1956.
október 23-án, és az önrendelkezés
visszaszerzéséért indított mozgalom
az egész országban követőkre
talált – részletezte a város
első embere, majd felidézte Tildy
Zoltán rádióban közvetített szavait,
aki 1956 forró őszén azt mondta:
„A magyar nemzet előtt kijelentem
– és az egész világ előtt –,
hogy ezek a fiatalemberek, katonák
és munkások, akik velünk
harcoltak, nemcsak érdemesek az
1848-as márciusi ifjak nevére, de
túltettek 1848. március 15-én hősi
harcukkal.(…) Amit a magyar
nemzet tehet, az az, hogy azt a napot,
amikor a küzdelem megindult,
nemzeti ünneppé nyilvánítja
a hősi harcok emlékére.”
Október 23-a ma már nemzeti
ünnep. Az egyik legszentebb nemzeti
ünnepünk – határon innen és
túl. A szabadság reményének ünnepe.
A nemzet összefogásának ünnepe
– emelte ki e nap jelentőségét
Cseresnyés Péter. – A Szabadság
napján a magyarok ugyanis összefogva,
vállat vállal vetve tabukat és
egy olyan rendszert döntöttek meg,
amely saját hatalmát csakis a félelemmel,
a gyűlölettel, az egymás
iránt táplált bizalmatlansággal és az
erőszakkal volt képes fenntartani.
Lelkek, szívek, szobrok, emlékművek
őrzik azoknak a napoknak az
emlékét szerte a Kárpát-medencében.
Akárcsak ’48-as hőseinkét,
legnagyobb magyarjainkét.
Mi itt Nagykanizsán is számos
szobrot emeltünk, tisztelegve és
emlékezve azokra, akikre büszkék
vagyunk, akiknek meg akartuk és
meg akarjuk őrizni az emlékét.
Nem azért emeltük ezeket a szobrokat,
hogy ledöntsük, hanem
azért, hogy leróhassuk kegyeletünket
előttük.
Sztálin szobrának ledöntése is
mindössze egy diktatúra elleni tiltakozást
jelképzett. Egy tömeggyilkos
és az általa létrehozott esztelen világrend
elleni bátor fellépés volt. De
demokráciában inkább szobrot
emelnek és építkeznek, mert egy
demokráciában a pusztítás és a rombolás
nem lehet cél, mert ott van a
tiltakozásnak, az ellenvélemények
kimondásának más eszköze is –
részletezte. – A rombolás egy demokráciában
a gyávaság jele.
Az 1956 utáni kommunista propaganda
állításaival szemben hőseink
célja Magyarország függetlenségének
kivívása volt. És ma is ez
Magyarország célja. Hiszen kétféleképpen
lehet egy országot megszállni.
Katonai és politikai eszközökkel,
illetve úgy, ha gazdasági
kényszerhelyzetbe hozzák. 1956
(folytatás a 4. oldalon)
Hőseink célja
Magyarország
függetlenségének
kivívása volt
Kanizsa 4 – Főhajtás 2013. október 31.
(folytatás a 3. oldalról)
szabadságharcosai a katonai, politikai
önkény ellen keltek fel. A
mai Magyarország pedig a gazdasági
rabigát és a külső diktátumot
akarja levetkőzni – vont párhuzamot
’56 és napjaink küzdelmei között
Cseresnyés Péter. – 1956-ban
sem politikailag, sem gazdaságilag
nem voltunk függetlenek, de a szabadságharc,
még ha akkor el is bukott,
megteremtette az alapját a későbbi
rendszerváltásnak, a demokrácia
kivívásának. Mert a szabad
levegő érzésének emlékezete megteremtette
az esélyét a politikailag
szabad Magyarországnak.
Most azért küzdünk, hogy a politikai
függetlenségünk erősítésére a
gazdaságit is visszaszerezzük. Hogy
ne külföldről diktáljanak nekünk,
hogy ne a mohó multik gyarapodjanak.
Azért küzdünk, hogy a magyar
emberek, a magyar családok életkörülményei
javuljanak. Ezt a gazdasági
szabadságharcot néhányan nem
nézik jó szemmel. Pénzügyi érdekeik
miatt, hazai csatlósaikkal karöltve,
mindent elkövetnek, hogy pénzzel
gyarmati sorban tartsanak bennünket,
és hogy nemzeti érdekeink érvényesítése
helyett csak az ő gazdasági érdekeiknek
megfelelően cselekedjünk.
Az eszköztáruk pedig végtelen
– figyelmeztetett az ünnepi szónok.
– Demokráciadeficitet, szélsőségességet
kiáltanak, csak hogy
támadhassák Magyarországot, támadhassák
a magyar embereket, a
magyar családokat. De, hogy csak
egy példát mondjak ezen állítások
hamisságáról: ahol nem kell félni
attól, hogy a szobordöntögetők
véleménynyilvánítása megtorlással
jár, ott nincs diktatúra.
1956. október 23-án élt a magyarokban
a remény, hogy létezik
egy másik, egy szabad, független
és gyarapodó Magyarország, ahol
az emberek nem rettegnek a besúgástól,
hanem bizalommal fordulnak
egymás felé. Nem az irigység,
hanem a másik sikere feletti öröm,
nem az osztályharc, hanem a szeretet
tölti el a lelkeket.
De ma is vannak olyanok, akik
gondolatban a rettegés évtizedeit
akarják visszahozni. ők azok, akik
díjat tűznek ki a besúgásért, a jelentésért:
egymás feljelentéséért. ők
azok, akik egy letűnt kort akarnak
visszaidézni, egy olyat, amikor
nemcsak a hatalomtól, hanem egymástól
is félni és rettegni kellett.
Fekete István Levél Bécsbe című
cikkében, amely 1956 november 4-
én jelent meg az Új Emberben, azt
írta: „Itt nem voltak altábornagyok,
itt nem volt stratégia és taktika, itt
csak halálba menő tizennégy-húszéves
gyerekek voltak, lányok is,
akik betelvén egy istentelenség
szörnyű ürességével, a jelszavak
csatornalevesével, a hazugság
emészthetetlen maszlagával, és nekimentek
felborítani a hegyet, megfordítani
a történelmet, eszméletlen
céltudatossággal élni vagy meghalni.
És felborították a hegyet, és
megfordították a történelmet, és
győztesen élve maradtak. Élve maradtak
elsősorban azok, akiknek a
testük meghalt, mert örökké élnek
az örökkévalóban és a nemzet szívében,
és élve maradnak a többiek,
akik talán csak most eszmélnek
ájult boldogságban a kitárult meszszeség,
a testi és lelki szabadság, a
végtelenség szemléletében.”
Harcuk tehát nem volt eredménytelen.
Bár hosszú küzdelem
áll mögöttünk, olyan, amelyről évtizedekig
úgy hittük: elbukott, de
végül, 34 év múltán, amikor megszűnt
a szovjet hódoltság, és Magyarország
újjászületett, beteljesedett
Márai Sándor versének jóslata:
„Angyal, vidd meg a hírt az égből,
Mindig új élet lesz a vérből.”
Beszédét, kötelességeinket, céljainkat
megfogalmazva – zárta Cseresnyés
Péter polgármester. Mára
nem csak az 1956-os szabadságharcra
való emlékezés jogát szereztük
vissza. Megerősödtünk – testben
és lélekben is. És mind több
magyar hiszi, hogy az összefogásban,
egymás megbecsülésében óriási
erő van. És a legtöbben ma már
építkezni akarunk, mert közös
munkánk, közös áldozatvállalásunk
eredményeként ennek jött el az ideje.
Ma megvalósíthatjuk 1956-os
hőseink vágyait. Ha elég sokan és
elég erősen akarjuk, akkor politikai
szabadságunk mellé visszaszerezhetjük
gazdasági függetlenségünket
is, és magunk dönthetünk arról, milyen
Magyarországot építünk. 1956
hősei ennek a munkának teremtették
meg az alapjait. Nekünk pedig
kötelességünk, hogy az ő művüket
kiteljesítsük, az ő igazságuknak érvényt
szerezzünk. Az Evangélium
szerint a Mester azt mondta a tanítványoknak:
„ha ketten vagy hárman
összejöttök a nevemben, én ott
leszek veletek.” Ez adjon erőt. Hiszen
ma többen vagyunk, ma sokan
vagyunk, akik a gazdaságilag is
független Magyarországban hiszünk.
Pont úgy, ahogyan 1956-os
elődeink is tették.
Széchenyi István egyszer azt
mondta: „Magyarnak lenni páratlan
élmény, de nem kifizetődő dolog”. A
mi célunk nem lehet más, mint hogy
az elveszített XX. század után, most,
a XXI. században, már ne csak felemelő
élmény legyen, hanem sikeres,
kiszámítható, a gyermekeink
számára biztonságos életet jelentsen
a magyar nemzethez tartozni.
A nap további programja a Kossuth
téri Kórház-kápolnától induló
fáklyás emlékező sétával folytatódott
18 órakor. A résztvevők a forradalmárokra
emlékezve főt hajtottak:
az 56-os Emlékkertben, az
Erzsébet és a Deák téren.
B.E. - K.K. - V.M.
Minden lélek, akit szeretek,
egy-egy kis gyertyavilág a végtelenben;
legalább is olyan, mint az
én gyertyavilágom a temető novemberi
estéjében. Mindegyik
biztosít, hogy én is oda való vagyok,
és bíztat, hogy éljek az élet
esti árnyaiban is a hit világosságából
s győzzem le a világ törpeségét
saját öntudatom fölényével.
S még egy más gondolat szállja
meg lelkemet a halottak estéjén: az,
hogy bízzam az életben, mert az legyőzi
a halált. Csalódásnak látszik,
sírok közt a halált legyőző életről
merengeni; de mégis szó szerint
igaz, hogy az élet legyőzi a halált,
hogy a halált is az élet hordozza, s
hogy a halál maga a több élet miatt
van; vedlik a lélek, s új alakot ölt a
halálban az élet. Ez a halált legyőző
erő lakik bennem, bennem s minden
emberben. Mily csodálatos
lény is az ember, ő az egyedüli az
Isten nagy világában, aki a halál tudatával
jár s elbírja azt, bizonyára
azért, mert erősebb nála. Egy állat
sem tudja, hogy meghal; egy élet
sem ismeri a halált, csak az ember.
Mindenütt az enyészet árnyát látja;
ha énekel, úgy énekel, mint aki tudja,
hogy csend nyeli el utolsó akkordját;
a madár ezt nem tudja,
azért nem is lehet annyi érzés az
énekében; ha szépségét kibontja az
ifjú arca, a gyermek szeme, e szépségen
is átverődik a halál árnyéka;
a virág, az állat szépségén ez nincs
kipontozva, de azért nincs is annyi
lélek abban a szépségben. De hát
minek tudja s minek látja az ember
az enyészetet s a halált mindenben?
Tán, hogy megkeserítse örömét s
tompítsa jókedvét? Nem, hanem
azért hogy az az egyetlen, hozzá
méltó fűszere legyen minden örömének
s minden élvezetének, az az
érzés, hogy életének a halál sem
árthat, s hogy ez az élet, mely itt
lendül, szökell és énekel, ha eltűnik
is, ha elnémul is, akkor is tovább
folyik, van s kivirágzik ismét. — A
győzelmes élet tudatával térdelek
halottjaim sírja mellett. Nem félek
haláltól, sem temetőtől. Hisz a temetőt
is a lélek csinálja; az festi, az
alakítja, az telíti hangulattal és...
élettel! Hisz temető sincs, ahol lélek
nincs. Nem a holtak, nem a sírok,
hanem a holtak közt járó élők
adják a temetőt. Temető nem a sír,
hanem az élő ember lelkén tükröző
sír, s halottja csak annak van, aki él;
a halottnak pedig — annak ott a sírban
— semmije sincs, halottja
sincs. Azért a halottak estéje is voltaképp
az élők estéje, kiknek halottjuk
van, mert szerető s emlékező
lelkük van; s hozzáteszem, hogy a
halottak estéjét csak azok ülik meg
igazán, kiknek oly halottjuk van,
aki lelkükben, hitükben most is él s
a hit lámpásával kezében mutat utat
a világ botorkáló vándorainak.
Kövessük hát a holtak nyomait az
élet öntudatával, hittel s reménnyel;
az élet nyomai azok! S ha igazán a
temető is a lélektől van, s ha a sírkereszt
tőle lesz beszédes, s a haraszt
zizegése tőle lesz zenévé: akkor ne
törjön össze sírnál, koporsónál senki,
hanem ébredjen a végtelen élet
Istenének s halált legyőző erejének
öntudatára. Vigyen lelket, tehát hitet
s reményt a temetőbe s szeresse a
holtakat, az igaz élőket, s imában
közlekedjék velük. Szeresse őket és
segítse őket! Szeresse sírjaikat is;
nézze azokat lélekkel s ültesse be
virággal. S ha néha fölsír lelkében a
keserű fájdalom diszharmóniája,
nézzen olyankor a síron lobogó
gyertyalángra s a síron nyíló virágra,
s imádkozzék örök életért, örök
világosságért s örömért; s meglátja,
hogy lelkébe is megnyugvás és béke
tér, s kifeslik a hit gyökeréből a
sír sötétségét, az élet kegyetlenségét,
a fájdalom keservét harmonizáló
erős érzés: a remény.
A hitnek gyertyavilágától s a reménynek
síron nyíló virágától lesz
ünnep a halottak estéje.
Prohászka Ottokár: Halottak estéjén - részlet
E címmel szervezett konferenciát
és üzletember találkozót
városunkban a Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara.
A rendezvény elsősorban
azt a célt szolgálta, hogy az
orosz piac iránt érdeklődő helyi
vállalkozások megismerkedjenek
azokkal az üzleti lehetőségekkel,
melyek kapukat
nyithatnak számukra orosz
földön is.
A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara, valamint a Nemzetgazdasági
Minisztérium támogatásával
lezajlott eseményen
nemcsak magyar, szűkebb-tágabb
pátriánkban tevékenykedő
cégek vettek részt, hanem
Oroszországból érkezett befektetők
is.
Dr. Polay József, a Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara
elnöke kérdésünkre elmondta, a
Nagykanizsán működő vállalkozások
közül jelenleg a DKG-EAST
Zrt. rendelkezik a legnagyobb, legjelentősebb
orosz kapcsolatrendszerrel,
ám a szervező kamara első
embere szerint a minap tartott konferencia
révén más cégek, szervezetek
is feltérképezhetik a számukra
is elérhető terjeszkedés potenciáljait.
– Leginkább gépiparban tevékenykedő
vállalkozások érdeklődnek
oroszországi kapcsolatteremtés,
befektetés iránt, így nekik különösen
nagy segítséget nyújt,
hogy a konferencián akár közvetlenül
is felvehetik a kapcsolatot a
meghívott orosz partnerekkel –
hangsúlyozta.
Cseresnyés Péter polgármester
szerint pedig – mint megnyitó beszédében
rá is világított – az is
fontos, hogy az orosz üzletemberek
városunkkal, térségünkkel
megismerkedjenek, ugyanis nálunk
nemcsak jól képzett szakemberek
vannak, hanem Nagykanizsán
minden más lehetőség is
adott, aminek jóvoltából bármely,
külföldről befektetési szándékkal
érkező vállalkozás biztos alapokra
építhet.
– Ennek egyik ékes példája,
hogy kedden egy jelentős külföldi
beruházás megnyitója lesz. Egy
külföldi cég jelentős vállalkozást
nyit Nagykanizsán, így hamarosan
több mint 150 új munkahely is létesül
– fejezte ki örömét Cseresnyés
Péter, hozzátéve, hogy városunk
a vízgazdálkodás területén, a
vízzel kapcsolatos ipari szegmensben
kíván élen járó szerepet betölteni.
– A jelen konferencia pedig
megalapozza a későbbi együttműködést
– szögezte le.
Ezzel a gondolattal egyetértésben
tartotta az Orosz Föderáció
Kereskedelmi Képviseletének
magyarországi gazdasági igazgatója,
Dmitrij Markov helyzetértékelő-,
elemző beszédét. Elmondása
szerint Oroszország exportjának
jelentős részét még ma is
az energiahordozók adják,
ugyanakkor ezek mellett Magyarországra
gépek, valamint különböző
berendezések is érkeznek
orosz földről.
A szakember szólt továbbá a
térségünkben egyre jobban növekvő
orosz jelenlétről is, mely
javarészt a turizmusnak tudható
be. Mint ismertette, 20 százalékkal
több orosz befektető és
turista érkezik hazánkba, mint
jó pár évvel ezelőtt. Dmitrij
Markov arról is említést tett,
hogy Orbán Viktor ez évi,
moszkvai látogatása is erősíti a
két ország üzleti kapcsolatait,
bár Magyarországot amúgy is
az egyik legfontosabb partnereként
tartja számon – kelet-közép
európai mércével nézve –
Oroszország.
A gazdasági vezető beszédében
hangot adott annak a ténynek,
hogy az épülő, Déli Áramlat földgázvezeték
340 km-en érinti országunkat
is. Mint köztudott, a vezeték
áthalad majd Zala megyében is
– így a magyar-orosz interregionális
kapcsolatépítés is fajsúlyos
szerepet kap.
A nap további részében neves
szakemberek előadásai adtak közelképet,
egyfajta iránytűt az
orosz piacról, a rendezvény zárásaként
pedig gyárlátogatásra invitálták
a résztvevőket a DKGEAST-
be.
Sz.Zs.
Kanizsa – Gazdaság 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. október 31.
Iránytű az orosz piacra
Fotók: Szabó Zsófia
Új anyagmozgatógéppel bővült a
ZALAERDő Zrt. lenti fűrészüzeme
nemrégiben. ASTILLRX 60-35
típusú, 3,5 tonnás homlokvillás targoncával
korszakváltás kezdődött a
cég életében, hiszen míg eddig dízel
működésű gépeket használtak, ez a
mérföldkőnek számító új berendezés
szinte hangtalanul, nulla emisszióval
dolgozik, azaz nincsen füstgáz-kibocsátása.
AZALAERDő Zrt. fejlesztési
stratégiájában kiemelt hangsúlyt kapott
a fűrészüzem környezet- és lakókörnyezet-
baráttá tétele, a továbbiakban
terveik között szerepel az összes régi
anyag mozgató gép korszerűbbre
cserélése, illetve a fűrészcsarnok tetején
naperőmű-park létesítése.
Zöld irányvonal a Zalaerdő Zrt. lenti
fűrészüzeme fejlesztésében
Kanizsa 6 – Krónika 2013. október 31.
Iskolánk diákjainak jóvoltából
ismét szép versenyeredményekről
adhatunk hírt a Batthyány
Lajos Gimnáziumból – tájékoztatta
lapunkat Tislérné Tóth Zsuzsanna
igazgatóhelyettes.
A Rákóczi Szövetség 2013-ban
18. alkalommal hirdette meg Kárpát-
medencei középiskolások számára
Gloria Victis elnevezésű történelmi
vetélkedőjét. Az évente
más-más témakörben meghirdetett
vetélkedő idén Bethlen Gábor – Az
Erdélyi Fejedelemség története
címmel került meghirdetésre.
A vetélkedőre háromfős csapatokban
jelentkezhettek a diákok egy
tesztsor kitöltésével, valamint egy
történelmi esszé megírásával. Öszszesen
160 dolgozat érkezett a felhívásra,
közülük a legjobb 60 csapat
kapott meghívást a második fordulóra,
amelyet a Rákóczi Szövetség
egy háromnapos ifjúsági találkozó
és 1956-os emlékünnepség
keretében Budapesten, a Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetemen
rendezett meg a hagyományoknak
megfelelően október 21. és 23. között.
A második fordulóba bejutott 60
csapat október 22-én írásbeli fordulón
mérte össze tudását, és ennek
eredménye alapján a legeredményesebb
tíz csapat jutott tovább az
október 23-i szóbeli döntőbe. Iskolánk
csapata (Karavidaj Edita, Sajni
Eszter és Gál Gábor - mind 10.B
osztályos tanuló) a szóbeli döntőben
a negyedik helyet szerezte
meg. Eredményük azért is becsülendő,
mert a többi csapatban végzős
diákok szerepeltek, a mieink
pedig 10.-esként szépen felvették
velük a versenyt. A csapat felkészítő
tanára Alexa Péter.
A Bolyai Matematika Csapatversenyen
iskolánk 7. osztályosainak
egyik csapata, a Tehetséges Tamagochik
(Csepreghy Réka, Csertán
András, Sulán Ádám, Vass Veronika)
országos döntőbe jutottak. Felkészítő
tanáruk Erdős Gábor. Rajtuk
kívül a megyei versenyen három
2. hely és két 3. hely birtokosai
lehettek diákcsapataink. Az országos
döntő időpontja: 2013. november
23.
Október 24-én, a zalaegerszegi
Eötvös József Általános Iskolában
hirdették ki a 2013/2014. tanévi
Bolyai Matematika Csapatverseny
megyei döntőjének eredményeit.
Az ünnepélyre kategóriánként
a megye hat legjobb csapatát
hívták meg, s minden résztvevő
teljesítményét ajándékokkal
ismerték el – számolt be lapunknak
Jeszenői Csaba, a Rozgonyi
iskola igazgatója.
Zala megyét a győztesek képviselik
az országos döntőn. A nagykanizsai
tanintézmények eredményei
így alakultak: 3. osztályosok:
2. Rozgonyi, 3. Zrínyi, 6. Bolyai.
4. osztályosok: 2. Kiskanizsa, 4.
Rozgonyi. 5. osztályosok: 2. Batthyány,
4. Rozgonyi. 6. osztályosok:
2. Batthyány, 3. Rozgonyi, 4.
Rozgonyi. 7. osztályosok, gimnáziumi
kategória: 1., 3., 4. és 6. Batthyány.
8. osztályosok, ált. isk. kategória:
3. Bolyai. 8. osztályosok,
gimnáziumi kategória: 2. és 3. Batthyány,
4. Piarista.
A megyei forduló legeredményesebb
felkészítőjének járó díjat
Rábavölgyi Attiláné (Rozgonyi)
kapta.
A közelmúltban a Polgári
Egylet tagjaival Miha Tamásné
és a Batthyány Gimnázium diákjainak
egy csoportjával Stamler
Lajos, az intézmény tanára
látogatta meg városunk legjelentősebb
műemlékét, az 1700-as
években épült Alsóvárosi templomot.
Megtudtuk, hogy a vár utolsó
kapitánya, gróf Berge Kristóf adományozta
a telket és jelentős
mennyiségű építőanyagot a ferenceseknek.
A költséges építkezés
folyamatosságát különböző adományok,
hagyatékok és a városban
lévő céhek áldozatkészsége biztosította.
Például a Szent Antal oltárt
és Szent László pompás barokk faszobrát
egy szabó céh állíttatta.
Megcsodáltuk a Szent családot ábrázoló
festményt (Sambach műve
1770-ből) a főoltárnál, a dúsan
aranyozott szószéket a négy evangélista
szobrával, megtudtuk, hogy
a hársfából faragott Szent Flórián
szobor egyike hazánk legszebb faszobrainak.
A falakat és a mennyezetet
gazdag rokokó stukkók és
freskók díszítik. A kórus alatt álló,
Musztafa pasa sírkövéből faragott
szenteltvíztartó külön érdekessége
a templomnak.
– Meg kell említenem Boros Antalt,
a Batthyány Gimnázium volt
tanárát, akinek ezúton köszönjük a
színvonalas és alapos idegenvezetést
– zárta beszámolóját Miha
Tamásné az egylet elnöke.
Első írásos említésének 750
éves évfordulójára szervezett ünnepséget
Nagyrécse községe és a
felújított Inkey-kastélyban a helyi
iskolások alkotásaiból, valamint
a faluban összegyűjtött régmúltat
idéző tárgyakból, fényképekből
összeállított kiállítással
vette kezdetét a megemlékezés,
melyet Laskai Béla polgármester
nyitott meg köszöntőjével.
Az ünnepség keretében aztán
három generáció képviselője –
Laskai Béla, idősebb Salamon
László és Takács Bence – emlékfát
is ültetett a kastélykertbe.
S mivel a nagyrécseiek nemcsak
őseik emlékét és hagyományait őrzik,
de szeretnék azt is, ha a ma
élőkre az utókor is emlékezne, így
elhelyezett időkapszulájukba a önkormányzat,
az óvoda, az iskola és
a helyi civil szervezetek tettek be
különböző, rájuk jellemző, őket bemutató
tárgyakat, dokumentumokat.
Az elásott relikviákra az évforduló
dátumával egy kőtábla került,
Kismatematikusaink
remekül helytálltak
a megyei versenyen
Történelemből
és matekból is
jeleskedtek a
Batthyány diákjai
A barokk templom
műértő szemmel
Az utókornak időkapszulával
(is) üzent a 750
éves születésnapját
ünneplő Nagyrécse
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. október 31. Kanizsa – Krónika 7
A Sashalmi Optika 2003 óta biztosít mind a magyar,
mind pedig a külföldi vásárlók számára minőségi
kiszolgálást. A város két frekventált pontján
működő üzletünk sikerének alapja diplomás optometrista,
mester látszerész kollégáink magas képzettsége.
Kezdetek óta arra törekszünk, hogy a hozzánk
betérők árban és minőségben is a legmegfelelőbb
kiszolgálásban részesüljenek.
Ezt dolgozóink szakmai felkészültsége mellett üzletünk
európai szintű felszereltsége biztosítja. Az optikai piac
kiszélesedésének köszönhetően az elmúlt években az
optikai keretek és a látásjavító korrekciót biztosító szemüveglencsék
területén is megnőttek a rendelkezésre álló
lehetőségek. Világszínvonalú minőségi tanúsítványt, valamint
garanciát biztosító partnerekkel dolgozunk együtt.
Üzletünkben minden igényt kielégítő választékkal, állandó
jelleggel működő látásvizsgálattal, szakmai tanácsadással
(belföldi és külföldi szakmai továbbképzéseken
veszünk részt) és folyamatosan megújuló kedvezményekkel
várjuk kedves meglévő és leendő vevőinket.
Október hónapban térítésmentes látásvizsgálatban, szakmai
tanácsadásban részesítjük a lakosság látáskultúra, éleslátás
iránti igényét. Megfelelő látásélességgel biztonságosabban
közlekedünk, kényelmesebben végezhetjük munkánkat.
Amennyiben úgy érzi látása nem kielégítő, vagy
csak kíváncsi, milyen a látásélessége, keressen fel bennünket!
Amennyiben szeme egészséges, viszont az UV
sugárzástól védené, válasszon minőségi napszemüvegeinkből!
Reméljük él a lehetőséggel, és találkozunk
az Ön látásáért tenni kívánó üzleteinkben.
Látásvizsgálat során a cukorbetegségre, magas vérnyomásra,
glaucomára, szürkehályogra, egyéb betegségekre
utaló jelek is felfedezhetők. A gyakori fejfájás,
rossz közérzet kiváltó oka sok esetben az éleslátás hiánya,
vagy nem megfelelő szemüveg.
A látásvizsgálat célja felhívni az emberek figyelmét
az évenkénti szemvizsgálat fontosságára.
Előre gyártottat ne!
A szemüveg, egy a saját adottságaink alapján készült
eszköz, hiszen a két szem dioptriája, távolsága egyénenként
eltérő. A kész olvasószemüvegek viszont egy átlag
alapján készülnek, gyenge minőségű, hibás lencsékkel.
A látás hónapja által kínált szolgáltatás térítésmentes.
A vizsgálat a pontos korrekció megállapításáig történik.
A látás hónapja kampányban a teljes körű
(szürkehályog és glaucoma szűrés) vizsgálatot térítésmentesen
végezzük.
Alátás hónapja meghosszabbítva
a SASHALMI OPTIKÁBANnovember 15-ig
Minőség és
megbízhatóság egyhelyen
Rendel: Dr. Czigány Róbert főorvos és dr. Joós Mária adjunktus
Nagykanizsa, Sugár u. 1. - telefon: 0693-789-962, Platán sor 1. - telefon: 0693-310-644
Sok szabadideje van, és elhivatottságot
érez arra, hogy segítsen másokon?! Szívesen
venne rész helyi értékmegőrző kulturális
és környezetvédelmi programokban?
Nincs munkahelye?
Önnek nem volt lehetősége a közfoglalkoztatásban
részt venni, de jogosultságot
akar szerezni a foglalkoztatást helyettesítő
támogatás megszerzéséhez? Keresse
fel a Nagykanizsai Önkéntes Pontot, ahol
közérdekű önkéntes munka révén nyílik
lehetősége megtartani támogatását.
Te is lehetsz önkéntes!
Tanulsz, de még nem tudod, mit szeretnél
csinálni igazán? Most fejezted be az iskolát
és nincs még szakmai gyakorlatod?
Dolgozol, de nem tudod, hogy ez-e a neked
való munka? A fiatalok, pályakezdők szempontjából
előnyös, ha első munkahelyi gyakorlatukat
segítő környezetben végzik.
Nem tudod, hol töltsed le az ifjúsági közösségi
szolgálatot? Anemzeti köznevelésről
szóló törvény szerint az érettségi vizsga
megkezdésének feltétele ötven óra közösségi
szolgálat teljesítése, amelyet első alkalommal
a 2016. január 1-je után érettségi
vizsgára jelentkező tanulóknak kell igazolniuk.
Keresd fel az Önkéntes Pontot!
Csatlakozzon közösségfejlesztő értékteremtő
és megőrző vagy városszépítő
programjainkhoz! Néhány példa, hogy hol
és miben segíthet.
􀂊 Jótékonysági gyermektábor
􀂊 A kanizsai gőzős felújítása
􀂊 Kórházi önkéntes segítő szolgálat
􀂊 Térségi bűnmegelőzési program
􀂊 Adományközpont
􀂊 Amatőr színjátszócsoport
􀂊 Művészeti galéria
􀂊 Önkéntesek toborzása térségi
nagyrendezvényeken
Próbálja ki magát önkéntesként!
Az önkéntes tevékenységének köszönhetően
gyakorlatot szerezhet, kiszélesítheti ismeretségi
körét és gyakran ennek köszönhetően
juthat később fizetett munkahelyhez.
Várja Önt a nagykanizsai Önkéntes
Pont a Halis István Városi Könyvtár alagsorában,
vagy a civiliroda.eu honlapon,
és most a Tortafesztiválon is, november
9-én, szombaton a Kanizsa Centrumban.
Vödör – Vidéki önkéntes döntések
rendszere, főként-önként.
Várjuk közénk!
Ön is lehet önkéntes!
melyet a nagyrécsei Szent László
római katolikus templom plébánosa,
Somogyi Imre áldott meg, aki
eztán Nagyrécséért és az ott élőkért
tartotta ünnepi szentmiséjét.
A rendezvény során az iskola
tornatermében a diákok néptánc és
társastánc bemutatójára, majd a
helyi Nótakedvelők Klubjának
műsorára került sor. Nagy érdeklődésre
tartott számot dr. Károlyi
Attilának az Inkey-családról tartott
előadása, illetve a falu híres
elszármazottja, Hivekovics Ákos
világutazó élménybeszámolóját is
hallhatta a nagyérdemű.
Az este egyik különlegessége egy
olyan élőkép volt, mely alkalmával
korhű ruhákba öltözött nagyrécseiek
mesélték el a falu történetét. A
Nagyrécsei Ritmus Kórus által első
alkalommal előadott Nagyrécse című
dal is sikert aratott, melyet Ernszt
Katalin és Nemere László Andrew
Lloyd Webber egyik ismert dallamára
a 750. éves évfordulóra írt.
A megemlékezés végén a településért
sokat tett nagyrécseieket
emléklappal, valamint
emlékplakettel jutalmazták,
majd pezsgővel és születésnapi
tortával zárták ünnepüket a
nagyrécseik.
Kanizsa
8 Kanizsa – Városháza 2013. október 31.
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden hónap első szerdáján 16 órától 17
óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu.
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap első keddjén 17 órától 19 óráig a Zsigmondy-Széchenyi
Szakképző Iskolában (Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.) 20/388-8259,
bcsaba@nagykanizsa.hu.
Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Magyar u. 80-tól-164-ig (páros oldal),
Magyar utca (páratlan oldal) 83-tól-183-ig, Garay utca páros és páratlan oldala, Kinizsi
u. 100-as lakó-tömbház, Hársfa utca, Ifjúság utca, űrhajós utca és Lámpagyári utca)
önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap 1. szerdáján 16 órától a
Pálma Vendéglőben (Magyar utca). Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és
Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.
Dr. Etler Ottó önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2013. november 4-én
17 órától a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
Sajni József önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2013. november 4-én
(hétfőn) 16 órától 17 óráig a ligetvárosi óvodában, 17 órától 18 óráig a Vécsey
Általános Iskolában, 18 órától 19 óráig Miklósfán a Mindenki Házában.
sajni.jozsef@nagykanizsapmh.hu
Szőlősi Márta a 9. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap 1. hétfőjén 17 órától a Zrínyi Miklós Általános Iskolában. (Zrínyi
M. u. 38.): 30/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@hotmail.com.
Tóth Nándor önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2013. november 4-én
(hétfőn) 18 órától Bajcsán a Kultúrházban, aznap 19 órától Kiskanizsán a volt
Nagyrác utcai iskola ebédlőjében.
Képviselői fogadóórák
I. A pályázat célja
Nagykanizsa Megyei Jogú Város lakossága egészségvédelmének támogatása, Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzati támogatások
rendjéről szóló 23/2013.(V.03.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet)
alapján.
II. Pályázat tárgya
Olyan közösségi programok eszköz és anyag igényének támogatása, melyek csatlakoznak
a Népegészségügyi Program minél hatékonyabb és eredményesebb megvalósításához
a lakosság egészségének megőrzése, állapotának javítása érdekében. A támogatás
nem használható fel a felsorolt célokkal összefüggő működési költségek (dologi
kiadások, személyi juttatások) finanszírozására, valamint olyan személyek támogatására,
akiknek lakóhelye, illetve tartózkodási helye nem Nagykanizsán található.
III. Pályázók köre
Pályázó lehet jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint egyéni
vállalkozás, civil szervezet, alapítvány (közalapítvány) költségvetési szerv.
IV. A támogatás formája
1. A támogatás formája közvetlen vissza nem térítendő támogatás.
V. Pályázati feltételek
1. Atámogatást kérő nyilatkozni köteles arról, hogy: a megjelölt támogatási célhoz, milyen öszszegű
saját és egyéb forrással rendelkezik; a tárgyévben melyik önkormányzati keretből, milyen
címen, milyen összegű támogatást igényelt, illetve kapott; a tárgyévet megelőző évben, milyen
címen, milyen összegű támogatásokban részesült az önkormányzattól, és amennyiben
az előző évben támogatott volt, elszámolt-e a támogatással és mikor nyújtotta be az erről szóló
dokumentumokat; a pályázathoz csatolni kell a támogatandó cél részletes költségvetését
kiadás - bevétel bontásban (a főbb támogatókat és támogatónként a támogatásként nyújtott
összegeket); a pályázó szervezet létezését igazoló 30 napnál nem régebbi bírósági igazolás,
vagy a szervezet adószámát igazoló NAV igazolás (ún. illetőségigazolás); a támogatás kiutalása
előtt a támogatott szerv köteles nyilatkozni, hogy köztartozásait, helyi adó tartozását maradéktalanul
megfizette, illetve, hogy köztartozása nincs;
2. Pályázni a jelen pályázati kiírás mellékletét képező pályázati adatlapon lehet. A pályázatokat
a Szociális Osztályra kell benyújtani. A pályázati adatlap letölthető a
www.nagykanizsa.hu honlapról.
3. Az olvashatatlanul kitöltött, aláírás nélkül benyújtott, a rendeletnek, vagy ezen pályázati
kiírásnak nem megfelelő, továbbá határidőn túl beadott adatlap a pályázatból való
kizárással jár.
4. Hiányosan kitöltött pályázat esetén a Szociális Osztály a pályázót 5 munkanapos határidővel
hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlás elmulasztása, vagy nem megfelelő
teljesítése esetén a kérelem elutasításra kerül.
5. Az egészségvédelmi keretből kapott támogatás kifizetése kizárólag szerződés alapján
lehetséges.
VI. Az elszámolás módja
1. A támogatott pályázó a támogatási szerződésben megállapított elszámolási határidőn
belül szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást köteles benyújtani, mely értékelésénél
ellenőrizni kell, hogy a támogatás összegét valóban azokra a költségekre
használták, amelyeket a szerződésben kijelöltek. A pénzügyi elszámolást az önkormányzati
támogatások rendjéről szóló 23/2013. (V.03.) önkormányzati rendelet 1.
mellékletében foglalt táblázat kitöltésével kell teljesíteni, mely jelen pályázati kiírás 1.
számú mellékletét képezi.
2. Elszámolható költség a támogatás célkitűzéseinek megvalósulása során közvetlenül
felmerült költségek lehetnek.
3. Amennyiben a támogatott a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben
megállapított határidőre nem számol el, a támogatás teljes összegét a felszólítást követő
15 napon belül köteles visszafizetni, és részére újabb támogatás 3 évig nem folyósítható.
4. Amennyiben a támogatott a támogatás felhasználásáról csak részben számol el, a támogatás
fel nem használt részét a felszólítást követő 15 napon belül köteles visszafizetni
5. Amennyiben a támogató megállapítja, hogy az elszámolás, vagy annak egyes elemei
nem felelnek meg az előírásoknak, a támogatott köteles az elszámolás nem szabályszerű
részének megfelelő támogatási összeg felszólítást követő 15 napon belüli
visszafizetésére.
6. Az elszámolási határidőt indokolt esetben a támogatott írásbeli kérelmére a polgármester
legkésőbb a tárgyévet követő március 31-ig meghosszabbíthatja, amennyiben
azt a támogatott az elszámolási határidő lejártát legalább 30 nappal megelőzően kéri.
VII. Az elszámolás szabályai
1. A támogatás terhére csak olyan kiadások számolhatók el, amelyek a támogatott (szerződő
fél) nevére és címére kiállított számlákkal vagy, ha a támogatott a támogatás felhasználásakor
harmadik felet bíz meg, megbízási szerződéssel és kifizetési bizonylatokkal igazoltak, az adott
pályázat céljának tételesen megfelelnek, látható, hogy a támogatást mire használták fel, és a
felmerült költségeket, milyen mértékben fedezték a szerződés szerinti támogatásból.
2. Amennyiben a kifizetés nem számla ellenében történt, a pályázati cél megvalósítása érdekében,
minden olyan más dokumentumot, - az ezekhez rendelet kifizetést igazoló dokumentumot
- csatolni kell, amely alátámasztja az elszámolásban szereplő bizonylatok tartalmát.
Ilyen dokumentumok különösen a kifizetés alapjául szolgáló szerződések, teljesítés
igazolások, jegyzőkönyvek.
3. A támogatott az elszámolás alapjául szolgáló számlára köteles rávezetni, hogy„az önkormányzat
által egészségvédelmi keret terhére nyújtott támogatásokra elszámolva.”
4. Az elszámolás fő dokumentumai az összesítő a támogatás elszámolására, a számlák
és egyéb bizonylatok (pénzügyi teljesítést igazoló bankkivonatok, kiadási pénztárbizonylatok)
hitelesített másolatai.
VIII. Rendelkezésre álló forrás: 1.000.000 forint
IX. A pályázat benyújtásának helye, ideje, kötelező mellékletei
1. A pályázatokat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szociális Osztályára kell benyújtani
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fszt.9 ajtó) egy példányban.
2. A benyújtás határideje (postára adás végső dátuma): 2013. november 15.
3. A pályázat kötelező mellékletei: a pályázati cél részletes leírása (maximum 2 oldal). A
támogatás felhasználására vonatkozó részletes forrás és költségkalkuláció. Pályázó nyilatkozata
köztartozás mentességről. Pályázó nyilatkozata, hogy a tárgyévben és a tárgyévet
megelőző évben, milyen címen, milyen összegű támogatásokban részesült az önkormányzattól,
és amennyiben az előző évben támogatott volt, elszámolt-e a támogatásokkal. Apályázó
szervezet létezését igazoló, 30 napnál nem régebbi bírósági igazolás, vagy a szervezet
adószámát igazoló NAV igazolás (ún. illetőségigazolás). A közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség,
illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozat.
Pályázat a 2013. évi Egészségvédelmi Alapból történő támogatás elnyerésére
Kanizsa – 2013. október 31. Városháza 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi tulajdonában álló NAGYKANIZSA
- NETTA - PANNONIA Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. (székhelye:
Nagykanizsai Regionális Hulladéklerakó, nagykanizsai 01003 hrsz.) ügyvezetői
tisztségének betöltésére.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszemélyes tulajdonában
álló Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. (székhelye:
8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.) vezérigazgatói tisztségének
betöltésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot
hirdet.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszemélyes tulajdonában
álló Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhelye: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 35.) vezérigazgatói
tisztségének betöltésére.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér
7.) pályázatot hirdet a Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye (8800 Nagykanizsa,
űrhajós u. 6.) intézményvezető (magasabb vezető) álláshelyének
teljes munkaidőben, közalkalmazotti kinevezés szerinti munkakör mellett
történő betöltésére.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (Nagykanizsa, Erzsébet tér
7.) pályázatot hirdet a Thúry György Múzeum (székhelye: 8800 Nagykanizsa,
Zrínyi u. 62.) igazgatói (magasabb vezető) beosztásának betöltésére.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
pályázatot hirdet a Kanizsai Kulturális Központ (székhelye: 8800 Nagykanizsa,
Széchenyi tér 5-9.) igazgatói (magasabb vezető) beosztásának betöltésére.
Arészletes pályázati kiírás megtekinthető a www.nagykanizsa.hu honlapon/Álláskínálat/
Önkormányzati intézmények menüpontban.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a Állás - önkormányzati intézmények
következő munkakörök betöltésére:
1. Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztály - osztályvezető
2. Közterület Felügyelet - közterület-felügyelő
A részletes pályázati hirdetmények közzétéve a Nagykanizsa Megyei Jogú Város
honlapján (www.nagykanizsa.hu) és a Nemzeti Közigazgatási Intézet közszolgálati
portálján (www.nki.gov.hu).
Állás - Polgármesteri Hivatal
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások
Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet
alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó
fiatalok számára.
A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik:
a) a 2013/2014. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt
nem nyert érettségizettek; és a 2014/2015. tanévtől kezdődően felsőoktatási
intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget
eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy
felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
Az ösztöndíj időtartama 3X10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.
A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal 8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. - Művelődési és Sportosztály.
A pályázat benyújtási határideje: 2013. november 15.
A teljes pályázati kiírás a www.nagykanizsa.hu honlapon olvasható.
Bursa Hungarica „B”
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások
Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet
alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a
2013/2014. tanév második és a 2014/2015. tanév első félévére vonatkozóan.
A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik
felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes
idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben,
egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi
félév (2013/2014. tanév második, illetve a 2014/2015. tanév első féléve).
A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7. - Művelődési és Sportosztály.
A pályázat benyújtási határideje: 2013. november 15.
A teljes pályázati kiírás a www.nagykanizsa.hu honlapon olvasható.
Bursa Hungarica „A”
RAMDA
FűRÉSZÁRU-KERESKEDÉS
Nagykanizsa, Csengery út 111., tel.: 06-70-270-2222
Kalodás fa (éger szél) 1x1x1,70 m3 8.000 Ft+áfa
Méter tűzifa (éger) 1x1x1,70 m3 14.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél) 1x1x1,70 m3 15.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél apró) 1x1x1,70 m3 17.000 Ft+áfa
Méter tűzifa (akác, tölgy, kőris, bükk) 1x1x1,70 m3 18.000 Ft+áfa
Kalodás fa (éger, nyár) 1x1x1,70 m3 22.200 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy, bükk vegyes) 1x1x1,70 m3 24.200 Ft+áfa
Kalodás fa (akác) 1x1x1,70 m3 25.200 Ft+áfa
(A kalodás fa kaloda nélkül -1.000 Ft.)
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
10 km-en belül 4.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
20 km-en belül 5.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
30 km-en belül 6.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
November 11-én 9 óra
KATTINTS RÁ, NAGYI!
számítógépes tanfolyam nyugdíjasoknak
Atanfolyam 25 órás, díja 1.000 Ft. Nyugdíjas igazolvány szükséges!
Alapismeretek-, Internet-, E-mail- témákkal.
Jelentkezési határidő: november 8. péntek
Információ és jelentkezés: 06-93-319-202
Kanizsa – 10 Évforduló 2013. október 31.
Szeghalmy Bálint neve ma már
építész-körökben is csak kevesek
számára cseng ismerősen, pedig a
két világháború között országosan
elismert építésznek számított,
szakmai körökben csak úgy emlegették,
hogy a „templomépítő”.
Szeghalmy Bálint emléke Kanizsán
azért is elhalványult, mivel itt
csak fiatal éveit töltötte, életműve
máshol teljesedett ki, igazi sikereit
másutt aratta. Életéről és munkásságáról
elsősorban a róla megjelent
könyvből (Bereczky Kálmán,
Hévíz, 1996) tájékozódhatunk.
Szeghalmy Bálint építész-családban
született Nagyváradon 1889-
ben. A budapesti Műegyetemen
1912-ben kapott építészmérnöki oklevelet.
A világháború kitörésekor
bevonult katonának, de 1915-ben
súlyosan megsérült és ezután nem
kellett frontszolgálatot teljesítenie.
Nagykanizsai munkássága a háború
után kezdődött, midőn 1919-
ben kinevezték városi mérnöknek,
és e státuszát 10 éven keresztül töltötte
be. 1929-ben elnyerte Miskolc
város főépítészi állását, és oda költözött.
A két világháború között még
nem volt összeférhetetlen, hogy egy
városi köztisztviselő akár „saját” városában
is tervező munkát vállaljon,
Szeghalmy Bálint pedig ízig-vérig
alkotó szellemű tervező építész volt.
Életrajz-írói szerint pályafutása során,
gyakorlatilag 1919-1945 között
91 épület tervét készítette el, ebből
59 templom-terv volt. Ez még nem
lenne rendkívüli szám, azonban
egyéb tervei is túlnyomó részben
középületek voltak. Számos országos
pályázaton nyert díjat vagy
megvételt. Valamennyi tervét igen
gondosan, többször átrajzolva készítette
el és adta csak ki a kezéből.
Szeghalmy építészete azért különleges,
mivel ő volt a Toroczkay Wiegand
Ede által kitalált, majd Kós
Károly és társai (Zrumeczky Rezső,
Mende Valér, Györgyi Dénes, Jánszky
Béla) - által népszerűvé tett, bár
csak jobbára az 1910-es években
művelt úgynevezett magyaros építészeti
stílusnak lényegében egyedüli
következetes folytatója. Szeghalmy
csak 4-5 évvel volt fiatalabb Kós
Károlynál és barátainál, azonban
nem tartozott körükbe, Kós Károlylyal
személyesen talán nem is találkozott.
őnála a magyaros építészeti
karakter továbbvitele nyilván nem
divat-majmolás és nem is megélhetési
kérdés volt, hanem erkölcsi
meggyőződés. Ugyanis a két világháború
között a korábban népszerű
magyaros stílus már nem számított
újdonságnak és divatosnak, és sokkal
jobban lehetett érvényesülni a
modernnek számító Bauhaus-stílus
művelésével. Kós Károly Erdélybe
költözött, és építészettel már csak elvétve
foglalkozott, Zrumeczky és
Mende fiatalon meghalt, Györgyi
Dénes pedig más stílusokkal is próbálkozott.
Szeghalmy azonban következetesen
kitartott a magyaros –
főként erdélyi – népi építészetből átvett
formák, a természetes építőanyagok,
különösen a fa használata
mellett, bár néhány tervén láthatjuk,
hogy ő is lazán tudott más – neobarokk,
neogót vagy kora-modern –
stílusban is tervezni.
A messziről érkezett fiatal mérnöknek
Nagykanizsán valószínűleg
nem kis erőfeszítésébe került bizonyítania
tudását és tehetségét a város
előljárósága és hangadó közönsége
előtt. Tehetségére azonban minden
bizonnyal korán felfigyeltek, ugyanis
már Kanizsán is több jelentős tervezési
megbízást kapott. Önéletrajzában
is megemlíti e korszak munkáit:
a Bajza utcai Teutsch-villát
(1925), a városi bérházat (valószínűleg
a Kossuth tér 14. alatti kétemeletes
bérház, 1926), a palini kastélyt
(valószínűleg a volt méntelep – később
emelőgépgyár – központi épületének
bővítése), a piaci árucsarnokot
(az Erzsébet téren épült 1924-
ben, de 1940-ben lebontották), a
szepetneki kultúrházat (a közelmúltban
lebontották), a gelsei községházát
(nemrég átalakították), a somogycsicsói
Beák-házat, a csurgói
református internátust, a pölöskefői
Pálffy-kastélyt és végül a csak tervszinten
maradt nagykanizsai református
templomot. (Ez utóbbi helyett
1934-ben Vécsey Barnabás modern
templom-tervét valósították meg.)
Még kanizsai évei alatt tervezte
meg a keszthelyi és a Miskolc-Martintelep-
i református templomokat, a
soproni evangélikus internátust, a
pécsi strandfürdőt, a villányi főszolgabírói
hivatalt, a szolnoki kórházat,
de számos országos pályázaton is díjat
nyert, pl. a hódmezővásárhelyi
Iparos Egylet székháza, a győri szín-
50 éve hunyt el
Szeghalmy Bálint, Nagykanizsa Városi Mérnök
Keszthely, Miskolc, Mosonmagyaróvár, Zalaegerszeg és Nagyatád református templomai
Nagykanizsa, Teutsch-villa
eredeti képe
Nagykanizsa, Kossuth tér 14.
régi képe
A Teutsch-villa és a Kossuth tér 14. eredeti kovácsoltvas kapui
Kanizsa – Évforduló 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. október 31.
ház, a szombathelyi női kereskedelmi
iskola, a hatvani és egy szombathelyi
r.k. templom tervével.
Szeghalmyt Miskolcra vélhetően a
magasabb beosztás, és a vele járó
anyagi elismerés, és valószínűleg a
még több munkalehetőség csábította.
Miskolcon az Avasra tervezett erdélyi
fatornyokra emlékeztető kilátó (1943-
ban és 1956-ban leégett, másodszor
már nem építették újra) és a különleges
megoldású református „deszkatemplom”
(1997-ben leégett, de eredeti
formában újjáépítették) tette híressé
a nevét. Szám szerint 21 megépült
magyaros stílusú, főként református,
illetve néhány evangélikus
temploma közül a legismertebbek:
Mosonmagyaróvár, Zalaegerszeg, Tapolca,
Sümeg, Nagyatád, Kisbér, Tatabánya
– de ennél is több maradt sajnos
tervrajzon. Közben további középületek
tervei is születtek a keze alatt
– közülük csak a kenderesi református
parókia és községháza érdemes kiemelésre
– utóbbit egyenesen a kormányzó
megbízására készítette már a
II. világháború éveiben – egyúttal ez
volt legutolsó munkáinak egyike.
Bennünket, ma élő kanizsaiakat
azonban elsősorban a Nagykanizsán
és környékén fennmaradt alkotásai
érdeklik. A városrendezési szempontból
elhibázott Erzsébet téri pavilonsort
szerencsére azóta elbontották.
Áll viszont a Teutsch-villa, bár nyílászáróit
azóta kicserélték, finom
homlokzati tagozatait eltüntették, udvari
teraszát előtetővel lefedték. Gyakorlatilag
eredeti formában találjuk
viszont a somogycsicsói Beák-házat,
a csurgói kollégiumot vagy a
pölöskefői Pálffy-kastélyt. Csak sajnálhatjuk,
hogy a Kanizsára tervezett
református temploma nem valósult
meg.
Életművének egyik legnagyobb
rejtélye azonban a nagykanizsai
színház – ma Medgyaszay-ház – tervezésében
játszott szerepe. Három
okból is sejthetjük, hogy e jelentős
épület tervezésében közreműködött.
Egyrészt Kunics Zsuzsa és Tarnóczky
Attila helytörténeti kutatásaiból
tudjuk, hogy „az előtérből a nézőtérre
vezető két főbejárat (az előtér
két szélén) ajtóit Szeghalmi Bálint
tervezte”, azaz bizonyos, hogy a
tervek készítésénél legalább kis
részben közreműködött. Ennél is érdekesebb
azonban, a Szeghalmyról
írt könyvben olvasható, Eszenyi Béla
nagyváradi református lelkész
visszaemlékezése, melyben Szeghalmy
munkái között megemlíti a
„nagykanizsai mozgószínház és kultúrház
emeles épületét” is. Nyilván
okkal, azaz tudott arról, hogy e házat
Szeghalmy tervezte. A harmadik bizonyíték
viszont a legfontosabb:
Medgyaszay a XX. század első felének
meghatározó építész-egyénisége,
azonban az ő gazdag életművét
tanulmányozva megállapítható,
hogy Medgyaszay soha nem alkotott
a Kós Károly féle magyaros stílusban,
ugyanakkor Szeghalmy már az
1911-ben készített diplomatervét
(Nagyvárad-Velence református
temploma) is e stílusban tervezte, de
később is a magyaros építészet lelkes
művelője volt. Hogy mi történhetett
valójában, csak sejthetjük.
Vélhetően a város vezetése Medgyaszayt
kérte fel a színház tervezésére,
akinek ekkor már állt a soproni
és veszprémi színháza, és számos
fővárosi középülete, azonban Szeghalmy
Bálint valószínűleg hathatósan
besegített a mesternek, olyanynyira,
hogy a fő építészeti koncepciót
is neki köszönhetjük. Önéletrajzában
pedig azért hallgat erről, mert
tudta, hogy hivatalosan a tervezés
Medgyaszay neve alatt futott.
Szeghalmy épületein – különösen
templomain – sok helyen megfigyelhetjük
a kanizsai színházon is alkalmazott
faszerkezetű, ferde oldalú ún.
„koporsófedést”, amit Medgyaszay
sohasem használt. Ami Medgyaszay
szerepét illeti a színház tervezésében,
az legfőképpen a homlokzat karakterét
megadó sgraffito-díszítésben érhető
tetten, ugyanis Szeghalmy épületein
ilyet másutt nem találunk, míg
Medgyaszay előszeretettel alkalmazta
több helyen is, mint a soproni színházon
(1909), a nagykanizsai tüzérlaktanya
legénységi épületén (1932),
a mátraházi pagoda-szállón, a budapesti
Kiss J. altábornagy u. 59. társasházon,
a balatonalmádi templomon,
stb. Medgyaszay azonban nem tartozott
Kós Károly köréhez, az ő életműve
a szecesszióból kinövő koramodern
építészeti irányzathoz sorolható,
melynek jellemzői a derékszögű
kubusok, lapostetők, sík felületek,
kevés ornamentika, a vasbeton használata
– amellyel időben jóval megelőzte
az I. világháború után hódító
útjára indult Bauhaust. Érdekes, hogy
éppen azt az épületet nevezték el róla
Nagykanizsán, amelyhez talán a legkevesebb
köze volt.
Szeghalmy Bálint – nem alaptalanul
– tartva a magyar értelmiséget
sújtó háború utáni retorzióktól 1945-
ben elhagyta az országot és feleségével
a Németország délkeleti részén
fekvő Deggendorfban (kisváros Passau
és Regensburg között félúton a
Duna mellett) telepedett le. Itt élt
meglehetős szegénységben, ugyanis
nyugdíja nem volt, és Németországban
építészeti munkát sem kapott, így
akvarellek festegetéséből éldegélt
1963-ban bekövetkezett haláláig.
Szerény síremlékét német szomszédja
állította a deggendorfi temetőben.
Szeghalmy Bálintról 2009-ben
utcát neveztek el Nagykanizsán.
Méltó gesztus lenne az utókor részéről
hamvait hazahozni Nagykanizsára
vagy Miskolcra.
Deák-Varga Dénes
A keszthelyi, miskolci és kisbéri református templomok belső téralakítása
Csurgó, református internátus
Pölöskefő, Pálffy-kastély
Somogycsicsó, Beák-ház
A nagykanizsai Medgyaszay Ház külső és belső képe
Nagykanizsa, református
templom terve
Kanizsa – Programajánló 12 2013. október 31.
„20 ÉVES A HSMK SZÖVő
MűHELYE” - jubileumi kiállítás
Megtekinthető: november 3-ig.
November 3. 8-15 óra
ORSZÁGOS ÉREMGYűJTő
TALÁLKOZÓ - Érem- és bélyegbörze,
ingyenes árbecslés és szaktanácsadás.
A belépés díjtalan.
November 4. 17 óra
ZÖLDSÉGEK ÉS GYÜMÖLCSÖK
A TÁPLÁLKOZÁSUNKBAN
- előadó: Varga Tünde szakoktató.
Szervező: a Kertbarát Klub.
November 4. 17 óra
STRESSZOLDÁS
KINEZIOLÓGIÁVAL - előadó:
Varjaskéri Éva kineziológus
Szervező: a Szívbetegek Egyesülete.
A belépés díjtalan.
November 5.: 10 óra Mazsola
bérlet, 13 óra Hápi bérlet. 14.30
óra Tapsi bérlet. November 6. 10
óra Táltos bérlet, 14 óra Manó
bérlet Gyermekszínház
NYAKIGLÁB, CSUPAHÁJ, MÁLÉ-
SZÁJ, AVAGYTERÜLJ, TERÜLJ
ASZTALKÁM - magyar népmese
sok muzsikával. Belépődíj: 700 Ft.
November 7. 16 óra
„TRÜKKÖS LOPÁSOK, ÁTVERÉSEK
MEGELőZÉSE” - Bűnmegelőzési
tájékoztató. Előadó: Dr.
Molnár József rendőr alezredes.
Szervező: az Idősügyi Tanács. A
belépés díjtalan.
November 7. 19 óra
BÖDőCS TIBOR - a Stand Up
Comedy sztárja. Belépődíj: 2900 Ft.
November 8-9.
JUBILEUMI KANIZSA NEMZETKÖZI
JAZZ- ÉS VILÁGZENEI
FESZTIVÁL
Részletes program: www.kanizsai
kultura.hu.
November 6. 18 óra
„A BőSÉG MEGTEREMTÉ-
SE”- BAGDI BELLA EST
Belépődíj: elővételben 2000 Ft, a
helyszínen 2500 Ft. Bővebb információ:
06-30/206-2908.
November 7.
AMAGYAR TUDOMÁNYNAPJA
„Hogyan tovább Magyarország az Európai
Unióban” - előadás és vitasorozat,
KILENCVENNEGYEDIK szakmai
fórum. Az előadások ingyenesek.
November 8. 10 óra
JÁTÉKHAGYOMÁNYTÓLNAPJAINK
JÁTÉKKULTÚRÁJÁIG
Előadók: dr. Lázár Katalin MTA
Zenetudományi Intézet; Zsákay
Győző Magyar Táncművészeti Főiskola
Néptánc szak.
November 9. 10 óra
85 ÉVES A MÓRICZ ZSIGMOND
MűVELőDÉSI HÁZ
ÉPÜLETE
A Múzeumok őszi Fesztiválja
keretében nyílt meg a Rögzített pillanatok
– Egyesületi Élet Kiskanizsán
a 19-20. században elnevezésű
tárlat az Együtt Kiskanizsáért
Egyesület és a Thúry György Múzeum
Gyűjteményéből.
Korábban a Thúry György Múzeumban
a dolgos hétköznapok, az esküvői
viselet, a tanítók és az iskolai
évek, valamint színjátszás történetéből
nyílt kiállítás. Jelen tárlat segítségével
pedig a helyi egyesületek
mindennapjaival ismerkedhetnek
meg a látogatók a múzeum folyosóját
megtöltő képek segítségével. A
kiállítást, melyet hasonlóan a korábbiakhoz
nagy érdeklődés övezett,
többek között Horváth Jánosné, az
Együtt Kiskanizsáért Egyesület elnökének
és Kunics Zsuzsa történész
muzeológus fáradhatatlan munkájának
köszönhetően jöhetett létre.
– Immáron jubileumi, ötödik alkalommal
nyílik meg az Együtt Kiskanizsáért
Egyesület fotóiból válogatott
tárlat itt a múzeumban – köszöntötte a
vendégeket Száraz Csilla múzeumigazgató.
Hangsúlyozta, eddig csak fotókat
állítottak ki, de most korabeli dokumentumokat,
zászlókat és újságcikkeket is
megtekinthetnek az érdeklődők.
– Ezek a fotók a múltról szólnak,
de nekünk, a jelennek üzennek és azt
is bizonyítják, ma is lehetünk lokálpatrióták,
kötődhetünk a múltunkhoz.
Egy közösség a múltat megbecsülő,
ezért a jövőt érdemlő erkölcsi tartását
is jellemzi, hogy mennyire törődik az
értékeivel, az emlékeivel – nyitotta
meg a kiállítást Dénes Sándor alpolgármester.
A továbbiakban a kiskanizsai
egyesületek életéből villantott
fel néhány dátumot és fontos történést.
Kezdve a 19. századtól, amikor
a legelső egyesületek a városi társas
élet fejlesztésére alakultak Kanizsán.
Kiemelte, a múltunk megismerése,
hagyományaink ápolása elengedhetetlen
kötelességünk, e nélkül
nincs jövő. Fontos, hogy büszkék legyünk
a hagyományainkra, az értékeinkre
és ápoljuk azt.
V.M.
Egyesületi Élet Kiskanizsán
a 19-20. században
Fotó: Varga Mónika
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. október 31.
Horoszkóp
Nagyon makacs lett mostanában. Közönyösségét
egyre kevésbé tudják elviselni
a környezetében. Biztosan van önnek is
egy új oldala, csak vegyen bátorságot, és
így mutatkozzon be a szeretteinek.
Minden nap korábban sötétedik. Ez az
időszak alkalmas a beszélgetésekre, a családi
és baráti együttlétekre. Alakítson ki
otthonában már a hétvégén egy kényelmes
sarkot, ahol mindezt megteheti.
Ha az a vélemény alakult ki önről a családjában,
hogy sokat beszél, ne törődjön vele, főleg
ne sértődjön meg, ''hisz a mondandója
mindig a valóságra épül. Sok teendője ellenére
továbbra is rutinosan végzi el a feladatát.
Ha még több időt szeretne eltölteni a kedvesével,
alakítsa át az időbeosztását, vagy
vegyen ki néhány nap szabadságot. Napi
tennivalói során az sem árt, ha időnként
figyelembe veszi mások tanácsát.
A hétvégén teljesen elhalmozza feladatokkal
a családja. A vitatkozás helyett
szedje össze energiáját, és teljesítse a kéréseiket.
Ha végzett mindennel, jó érzéssel
indulhatnak sétálni, kirándulni.
A bolygómozgások megzavarhatják alvását
a hétvégén. Álmatlanságra mégsem
kell panaszkodnia, mert színes álmaitól
ugyanúgy feltöltődik, mintha nappal, ébren
élné át ezeket a pillanatokat.
Ha néha úgy érzi, hogy boldogsághormonra
van szüksége, akkor nem jár messze az
igazságtól. Töprengjen el azon, miként szerezhetné
be mindjárt a hétvégére. Kezdhetné
a sort akár édességgel is.
Sokféle bolygóhatás kereszttűzébe kerülhet
a héten. Levertségtől, vagy migréntől
mégsem kell tartania, mert a környezetében
lévő apró gyermekek minden negatívumról
elvonják a figyelmét.
Járjon nyitott szemmel a Fő utcán, figyelmesen
szemlélje a teraszokra kiülő ismerőseit.
A bolygóállások szerint hamarosan
találkozhat egy olyan régi ismerősével,
akihez szoros érzelmi szálak fűzték.
Sok ismerősével, rokonával találkozhat a
hétvégén. Lehetőleg kerülje el a vitás
helyzeteket, de mindenképpen tisztázza
azokat a félreértéseket, amelyek évek óta
nyomják a lelkét.
Acsillagok állása szerint változékony hangulatban
telik el a hétvégéje. Ez abból is adódhat,
hogy a munkahelyi gondjait otthon, a családján
akarja levezetni. Minél előbb találjon ki
magának egy megnyugtató elfoglaltságot.
Kellemesnek ígérkezik a hétvégéje. Rokonok
látogatása némileg felkavarhatja a nyugalmát,
de egy finom ebéd hamar elfeledteti
mindezt. Ha vannak titkai, egészsége érdekében
minél előbb ossza meg a párjával.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az
alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
Gyártáselőkészítő-művezető szakirányú megegyezés szerint
Minőségbiztosítási mérnök felsőfokú megegyezés szerint
Gépészmérnök felsőfokú megegyezés szerint
Pályázati referens szakirányú megegyezés szerint
Marketinges értékesítő szakirányú megegyezés szerint
Minőség ellenőr szakirányú megegyezés szerint
Pék szakirányú megegyezés szerint
Dagasztó szakirányú megegyezés szerint
Lakatos szakirányú megegyezés szerint
Villanyszerelő szakirányú megegyezés szerint
Hegesztő szakirányú megegyezés szerint
Asztalos szakirányú megegyezés szerint
Motorfűrész kezelő szakirányú megegyezés szerint
Tehergépjármű szerelő szakirányú megegyezés szerint
Hálózat szerelő betanított munka megegyezés szerint
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége munkaköri
ajánlataival kapcsolatban bővebb felvilágosítást a kirendeltségen (8800 Nagykanizsa,
Fő út 24., Földszinti Információs hirdető táblán) vagy a www.nyugatrmk.
hu honlapon kérhet. Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - csütörtök: 8:00
-16:00 óra, péntek: 8:00 - 13:00 óra.
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
INGATLAN
Kanizsa – Sport/14 Apró 2013. október 31.
Nk-án a Király u. 31-ben 86
m2-es tetőtéri, igényes lakás saját,
zárt parkolóval és padláshasználattal
eladó. Irányár: 12,5
millió Ft. Tel.: 0630/542-2272
(7581K)
Eladó a belvárosban, Hunyadi utcában
közel 700 m2-es építési terület.
Érd.: 0630-227-3294, 0630-448-
6072. (7608K)
2013.11.05. KEDD 09:00 – 14:00 Kanizsa Pláza, Nk. Európa
tanács u. 2. 2013.11.07. CSÜTÖRTÖK 08:30 – 13:00 Cserháti
Sándor SZKI, Nk. Ady u. 74.
Véradások időpontjai
Szepetneken rendezték a gyermek
korcsoportos lábtoll-labdázók
országos bajnokságát. A kilencvenegy
játékost felvonultató
tornán Tukszár Zsófia, a Zemplén
SE versenyzője egyéniben
bajnoki címet szerzett. Emellett
Újszászon a Zemplén SE lábtolllabdázói
két bajnoki címet nyertek
a 18. Serdülő Országos Bajnokságon:
Kunics Réka egyéniben
és a lány csapat hármasban
lett a legjobb.
A szepetneki helyszínen Tukszár
Zsófia négy győzelmet követően
lett a legjobb, amivel megszerezte
első egyéni bajnoki címét. A
fiú egyéniben a nagykanizsai Tolnai
fivérek, Gergely és Mihály
bronzérmet szereztek.
Az újszászi serdülő ob-n a lányoknál
a Kunics Réka vezérelte
nagykanizsai hármas nyert, egyéniben
pedig maga Kunics Réka,
amivel ő lett legeredményesebb
versenyző. A kanizsai lány lábtollasok
egyébként játszmaveszteség
nélkül lettek országos elsők, akiknél
Balogh Eszter és Tukszár Zsófia
is felnőtt a feladathoz.
A Nagykanizsán megrendezésre
került 17. ifjúsági ob-n mind a
négy bajnoki címet itthon tartották
tartották a Zemplén SE lábtollasai,
valamint 1-1 ezüst és bronzérmet
is szereztek 7 egyesület 77 indulóját
felvonultató mezőnyben.
Kunics Bence és a ZSE fiú csapata
címvédőként érkezett a versenyre,
amit csapat kategóriában
sikerült először megvédeni. Újra
az élen végzett a Baranyai Benett,
Kovács Patrick, Kunics Bence,
Lukács Márton összetételű egység.
Egyéniben Bence nem bírt klubtársával,
Lukács Mártonnal, így a
kanizsai házi döntőt utóbbi nyerte.
A tavaly ötödik kanizsai lányok
(Kunics Réka, Morvai Noémi, Vlasics
Dalma) a csapatok versenyét
magabiztosan nyerték, míg egyéniben
Kunics Réka a serdülő országos
után ebben a korcsoportban is
első lett, Vlasics pedig harmadik.
P.L.
Korcsoportos remeklésekkel
Kanizsai Vadmacskák SE (5.)
– Kiss Lenke KS (9.) 70-60 (14-
22, 19-13, 13-7, 24-18)
Női Amatőr NB Nyugati csoport
kosárlabda-mérkőzés, 4. forduló.
Nagykanizsa, 50 néző. Vezette:
Bálind, Koncsek.
Kanizsa: Fekete Cs. (23/15),
Kardos (8), Nagy D. (5), Jurkó
(15), Oros (5). Csere: Hegyi
(12/6), Herman, Törőcsik (2), Horváth
E., Bernáth. Edző: Gábor Erzsébet.
Az első negyed kiegyenlített
kezdeti percei után a vendégek a
hazaiak védekezési hibáit kíméletlenül
kihasználták, de a második
tíz percet már koncentráltabban
kezdték Fekete Csilláék és
hátrányukat ledolgozva a mérkőzés
19. percében már vezettek
is.
Nagyszünet után ténylegesen javult
a Vadmacskák védekezése,
számos megszerzett labdából vezethettek
sikeres támadásokat, ami
már negyedvégi vezetést is jelentett
számukra. Az utolsó felvonásban
Kardos Réka és Fekete pontjaival
elhúztak már tíz ponttal is,
amit sikerült megtartaniuk a találkozó
végéig.
Gábor Erzsébet: „A második
félidőben a játék minden elemében
a vendégek fölé nőttünk, ezzel
megszereztük újabb győzelmünket.”
Megjelenésünk napján, csütörtökön
következhet a megyei
rangadó Gábor Erzsébet együttese
számára, hiszen a Kanizsai
Vadmacskák SE jelenleg középmezőnyben
tanyázó együttese az
eddig még nyeretlen egerszegi
Zala Volán vendége lesz 17 órától.
P.L.
A végére csak meglett a győzelem
Győrben rendezték meg a XXIII.
Büchl Hungaria Szenior Triatlonversenyt,
melyen részt vettek a kanizsai
szeniorok is a TRI-CO Triatlon
Klub részéről. Ezen a megméretésen
már hagyomány, hogy az egyes
számokat fordított sorrendben kell a
versenyzőknek teljesíteniük. A3 km
futás után 16 km kerékpározás,
majd 325 m úszás várt az indulókra,
s ugyan kissé hűvösre fordult már az
idő, mégis rekordszámú (több mint
120 fő) volt a nevezés az ország valamennyi
szegletéből.
A győri egyben az évad utolsó
versenye is volt arra, hogy a triatlonosok
összemérjék erejüket. A
kanizsaiak is szép sikereket értek
el, hiszen közülük ketten is felállhattak
a dobogó legfelső fokára.
A kanizsaiak eredményei. 65-69
évesek kategóriája: 1. Csőgörné
Kenese Mária. 55-59 évesek: 5.
Benedek János, 6. Deregi László.
40-44 évesek: 1. Vránics László, ...
5. Vaska Kálmán (aki élete első
triatlonversenyét teljesítette).
XXIII. Büchl Kupa:
évadzáró a szenior
triatlonosoknál
Keszthelyen rendeztek úszóversenyt,
a Délzalai Vízmű SE versenyzői
közül pedig Vaska Barnabás,
Nyeste Dorka, Endrei Tamás, Böröcz
Martin, Nagy Anna Kiss Eszter,
Környei Péter, Tóthpeti Attila szerepelt
a legjobban, közülük négyen elsőségükért
aranyérmet is nyertek.
A 2000-es születésűek között
Erdei Tamás 50 m mellen lett az
első 44,89-cel, Nagy Anna (2003)
47,72-vel szintén 50 m mellen
szerzett elsőséget. A 2003-as fiúknál
Tóthpeti Attila sem szeretett
volna lemaradni tőlük 50 m mellen,
ő 47,21-gyel állhatott a dobogó
legmagasabb fokára, míg Kiss
Eszter (2003) 50 m gyorson volt a
legjobb 35,65-tel.
Szezonkezdésként
Kanizsa 2013. október 31. – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Kaposváron rendezték meg a kadet
(15-17-évesek) szabadfogású és
női, birkózók országos bajnokságát,
melyen a 135 birkózó között
négy kanizsai birkózó is mérlegelt.
A Kanizsai Birkózó Sportegyesület
versenyzői közül a még csak serdülő
korú 46 kg-os Németh Márton
(képünkön jobbról) és az 50 kg-os
Egyed Balázs (képünkön balról)
nagy előnyel vághattak neki a küzdelmeknek,
hiszen mindketten ott
voltak az idei kadet korcsoportos
Európa-, és világbajnokságon.
Somogyországban végül mindketten
a döntőig meneteltek, közülük
Németh taktikus birkózással győzte
le csepeli ellenfelét és lett országos
bajnok súlycsoportjában. Egyed
szintén remekül kezdte döntője első
menetét, de a második elején egy
apró hibáját kihasználva az orosházi
ellenfél tusveszélyes helyzetbe
hozta a kanizsait, amivel elúszott az
aranyérem a dél-zalai versenyző
számára. A lányok 52 kg-os súlycsoportjában
a kétszeres ifjúsági
Eb-ötödik Egyed Zsanett esélyeshez
méltón, ellenfeleit könnyedén
legyőzve nyert ismét aranyérmet.
P.L.
Világversenyekről jövet
aranyakat is nyertek Debreceni EAC (9.) – Heat
Group Kanizsa VSE (3.) 10-18
(1-3, 4-5, 3-8, 2-2)
OB I B férfi vízilabda mérkőzés,
B-csoport, 6. forduló. Debrecen,
50 néző. Vezette: Madarasi,
Sándor.
Kanizsa: Bóta - Bakó 4, Cserdi
3, Gulyás 3, Abbas 1, Kaszper G.
1, Fábry. Csere: Kiss Cs. (kapus),
Virt, Klie 1, Szilvasán 1, Kéri, Kis
Zs. 1, Kádár 3. Edző: Németh
Zsolt.
Több, már az első osztályban
is megfordult fiatal debreceni játékos
szállt vízbe a kanizsaiak
ellen, s ahogy az eredményből is
kiderülhet, az első negyedben
volt szorosabb a találkozó állása.
Ahogy mondani szokták, onnan
a különbség mind jobban
nyílt szét, hiszen a kanizsaiak
összeszokottabb legénységet alkottak.
A gyakorlatilag nem a legerősebb
sorával kezdő vendégektől a
kispadról is mindenki beszállhatott
és a Kanizsa VSE biztosan
hozta a győzelmet.
Németh Zsolt: „Játéktudásban
és fizikálisan is ellenfelünk felé
nőttünk, melynek eredménye
újabb sikerünk lett.”
A sereghajtó ellen
nem volt kérdéses
A Kanizsa Box Klub színeiben
két reményteljes öklöző is
indult a Kaposvárott megrendezésre
került junior országos
bajnokságon. Közülük Dernárecz
István érmesként zárt,
hiszen az 54 kg küzdelmeiben
a dobogó harmadik fokára állhatott.
Dernárecz ezúttal tehát már
egy súlycsoporttal feljebb, az
52 helyett 54 kg-ban lépett kötelek
közé a telített, vagyis 16
versenyzőt felvonultató súlycsoport
mezőnyében. Két győztes
meccs után az elődöntőben
szenvedett vereséget, így zárt
harmadikként már a novemberi
junior Európa-bajnokságra készülő
sportoló.
60 kg-ban Gazda Péter a szintén
16 sportolót felvonultató súlyban
egy meccset nyert, majd a
nyolc között kikapva lett ötödik
helyezett.
Hazai bronz után
jöhet az Eb
A 2013-14-es versenyszezon
utánpótlás korosztályainak (12-15
évesek) első fordulóját rendezték
a Vasas vívótermében, melynek
keretében az NTE 1866 vívói közül
három korcsoportban versenyeztek.
Gyermek, újonc és serdülő
mezőnyben a következők
indultak: Dobó Ádám, Horváth
Barna, Horváth Gergő, Kiss Gergely,
Milassin Mór, Abay Nemes
Ádám, Krasznai Kristóf, Mádé Réka,
Kozári Dóra, Kobra Virág, Fata
Nóra, Fata Flóra, Horváth Kitti,
Bécsi Zsófia és Kozári Gábor.
A verseny kanizsai eredményei.
Gyermek női kard: (2001 és utána
születettek; 35 induló): 2. hely
Mádé Réka (képünkön jobbról), ...
18. Kozári Dóra, ... 20. Kobra Virág,
... 23. Fata Flóra, ... 27. Horváth
Kitti, ... 29. Fata Nóra, ... 34.
Bécsi Zsófia (megsérült és visszalépett).
Gyermek férfi kard: (2001 és
utána születettek; 49): 3. Dobó
Ádám, ... 11. Horváth Barna, ... 13.
Horváth Gergő.
Újonc férfi kard: (2000 és utána
születettek; 37): 2. Milassin Mór,
... 28. Kozári Gábor.
Serdülő férfi kard: (1999 és utána
születettek; 35 induló): 8.
Milassin Mór, ... 24. Abay Nemes
Ádám, ... 31. Krasznai Kristóf.
„Az utánpótlás korosztályunkat
folyamatosan versenyeztetjük. A
szezon első eredményével elégedettek
lehetünk, hiszen többen is
döntőbe jutottak csapatunkból. A
következő kör az újpest rendezésében
lesz, arra készülnek
most fiatal versenyzőink " – értékelt
edzőjük, Piecs Adrienn.
Két reménységük ezüstérmes
Hévíz (1.) – Horváth Méh-Kiskanizsai
Sáskák SE (15.) 4-0 (2-0)
Megyei I. osztályú labdarúgómérkőzés,
11. forduló. Hévíz, 150
néző. Vezette: Pető (Aczél, Horváth
B.). G.: Páli (14.), Horváth M. (29.),
Kálovics (59. - öngól), Rácz I. (73.).
Kiskanizsa: Munkácsi - Ganzer,
Csordás, Kálovics, Horváth Gergő
(Cserfő H., 63.), Zborai, Dolmányos,
Kovács B., Kálcsics F., Somogyi
D., Piecs. Edző: Sneff Ferenc.
Nem a legjobb előjelekkel lépett
pályára a kiskanizsai együttes a listavezető
Hévíz otthonában, hiszen
kispadjuk is igencsak foghíjas volt.
Persze, nem csupán ennek betudhatóan
lelkesen igyekeztek is védekezni
– ami eredményesen nem sokáig
sikerült. Mivel támadásba felfejlődniük
a továbbiakban sem kimondottan
jött össze a beszámolók
szerint, így a hazai zöld-fehérek
biztosan hozták a találkozót.
Szerszámsziget-Zalalövői TK (9.)
– Nagykanizsai LE (12.) 3-0 (0-0)
Megyei I. osztályú labdarúgómérkőzés,
11. forduló. Zalalövő,
150 néző. Vezette: Dencs G. (Lancz,
Czifra). G.: Kiss B. (49., 58.), Németh
T. (74.). Nagykanizsa: Gyulai
A. - Schuller, Hollender, Zsirai A.
(Mulasics, 65.), Szép D., Völgyi,
Kocsis D., Nagy M. (Anger, 65.),
Turóczi, Kovács P., Szabó I.
(Lőrincz, 76.). Edző: Gyulai Csaba.
Félidőig tartotta magát a kanizsai
együttes, az első lövői góltól
azonban gyökeresen változtak
meg a dolgok.
P.L.
Gólképtelenek...
Kanizsa 16 – Hirdetés 2013. október 31.
START Oktatási Kft. (NyT: 20-0193-04, AL: 026)
Nagykanizsa, Arany János u. 8.
Tel.: 0693/325-973, 0630/435-1875
www.startoktatas.eu
SZEMÉLYGÉPKOCSI
tantermi képzés
November 16-án 8:00 óra (Szo-V: 8.00-12.00),
November 20-án 16:00 óra (H-Sz-P: 16.00-20.00),
vagy válaszd e-learning képzésünket
vagy a kettőt együtt!
GKI fuvarozó, autóbuszvezető
ADR tanfolyam
Jelentkezési határidő:
november 13. (szerda) 12.00 óra
Vizsga: november 23. (szombat) 9.00 óra
2 . 2 0 0 F t / g y a k o r l a t i ó r a
2013. október 31. (csütörtök) reggel 9 órától 2013. november 4. (hétfő) reggelig
a MAORT lakótelep utcáiban egyirányú forgalmi rendet vezetnek be. A
megnövekvő temetőlátogatói forgalom miatt 2013. október 31-én és november
1-jén a Tripammer utcai temető főbejárat melletti szakasza is egyirányú lesz.
Temető nyitva tartás:
November 1. péntek: 6.00 – 22.00, november 2. szombat: 6.00 – 22.00, november
3. vasárnap: 6.00 – 22.00.
Ügyelet a Temetőgondnokságon:
November 1. péntek: 9.00 – 16.00, november 2. szombat: 9.00 – 16.00, november
3. vasárnap: 9.00 – 16.00.
Gépkocsi behajtás (mozgáskorlátozottakat és idős korúakat szállító gépkocsikkal):
November 1. péntek: 7.00 – 12.00, november 2. szombat: 7.00 – 12.00, november
3. vasárnap: 7.00 – 12.00.
Érdeklődni lehet: 93/311-530, e-mail: via.temeto@nagykanizsa.hu, Nagykanizsa,
Tripammer u.3.
Temetőgondnokság
A Tripammer utcai temető
mindenszenteki nyitva tartása
és forgalmi rend változás
(Az akció 2013. október 10 - november 30-ig)