Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
7.2 MB
2020-12-17 09:19:44
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
386
831
Rövid leírás | Teljes leírás (394.78 KB)

Kanizsa 2013. 037-040. szám november

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XXV. évfolyam 37. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2013. november 7. Kanizsa
A próbaüzemet követően,
Olaszország legnagyobb szivatytyúgyártó
cége, a DAB csoport
ünnepélyesen megnyitotta a közel
ötezer négyzetméter alapterületű
új gyártóüzemét Nagykanizsán.
Az ipari parkban lévő üzemcsarnokot
a legmodernebb energetikai
megtakarítást jelentő technológiák
alkalmazásával építették.
A beruházás összértéke meghaladta
az 1 milliárd forintot.
A keleti piacok szempontjából
stratégiai jelentőségű üzem a DAB
magyarországi részlegeként új
gyártóerőt biztosít az olasz cégcsoport
számára, ahol a tervek szerint
néhány éven belül akár egymillió
szivattyút lehet gyártani. Akanizsai
szivattyúgyár hosszú távon mintegy
150 új munkahelyet teremt.
Az eseményen többek között
részt vett Maria Assunta Accili,
Magyarország olasz nagykövete,
Enrico Barbieri, az Olasz Külkereskedelmi
Intézet budapesti igazgatója,
Carlo Prola, a DAB csoport
elnöke, Attilio Conca igazgató,
dr. Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági
Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért
felelős államtitkára,
és Cseresnyés Péter polgármester,
országgyűlési képviselő.
Az üzemcsarnokban megrendezett
avatóünnepségen Attilio Conca,
a DAB csoport ügyvezető igazgatója
megvárta, míg átöltöztek a gépek
mögött még néhány perccel ezelőtt
dolgozó alkalmazottak, s leültek a
széksorokba a meghívott vendégek
közé, csak azután kezdte el a beszédét.
Acég stratégiai okokból választotta
ezt a helyszínt, mivel fontos
szerepet játszhat mind a keleti piacok
felé való terjeszkedésben, mind
a cég fejlesztési terveiben, amely
közel egymillióval több elektromos
szivattyú gyártását várja el a következő
ötéves időszakban. „A nagykanizsai
gyártást tehát nem lehet jelentéktelennek
tekinteni – hangsúlyozta
Attilio Conca, hanem stratégiai
jelentőségű lesz, mivel ennek köszönhetően
tudunk majd eleget tenni
a közeljövő előreláthatólag növekvő
keresletének.”
A Dab Pumps cégcsoport, amely
1975-ben, az Olaszország északkeleti
területén elhelyezkedő Padova
városában kezdte meg tevékenységét,
mára a világszinten jelentős
márkanevek közé tartozik a vízforgató
technológiák, szivattyúk,
elektromos szivattyúk és szivattyúrendszerek
ágazatában, mind a háztartási,
mind a mezőgazdasági és
ipari felhasználású berendezések
piacán. Ennek az új gyártóegységnek
köszönhetően a DAB a kereskedelmi
képviseleteket és a gyártóüzemeket
is beleszámítva ma már
17 helyszínen van jelen az öt kontinensen.
A cégcsoport egyértelműen
(folytatás a 2. oldalon)
Felavatták a DAB kanizsai szivattyúgyárát
(folytatás a címlapról)
olyan modern elektronikára épülő
innovatív technológiai megoldások
megvalósítását tűzte ki maga elé, amelyek
jelentős teljesítményt és a legjobb
eredményeket garantálják használat
közben, és amelyek alacsony energiafogyasztású
működéssel járnak együtt.
– Így fejezte ki Attilio Conca a megelégedését
a több mint 38 éve tartó sikersorozat
Nagykanizsán megvalósult
újabb állomásán.
Cseresnyés Péter polgármester
beszédében kiemelte: tervszerű,
hatékony városmarketing munkával
próbáltuk felhívni a figyelmet
Nagykanizsára. Terveztünk, dolgoztunk
mindannyian – vállalkozók
(magyarok és külföldiek),
munkavállalók, az önkormányzat
dolgozói és talán ennek is köszönhető
– az elmúlt időszak más sikerei
mellett – az a tény, hogy a DAB
Production Hungary Kft. Nagykanizsán
megvetette a lábát!
Apolgármester kiemelten köszönetet
mondott a már régebb óta a városunkban
tevékenykedő olasz tulajdonú vállalkozások
vezetőinek, akik felhívták
otthoni kollégáik figyelmét Nagykanizsára,
a város vonzó gazdasági lehetőségeire.
Hiszen ahhoz, hogy a DAB és
Nagykanizsa egymásra találjon, ők nagyon
sok segítséget nyújtottak.
Az olasz tulajdonú vállalat tavaly
vásárolta meg 27 ezer négyzetméteres
ingatlanát ipari parkunkban,
amelyen környezetbarát
csarnokot építettek, és már meg is
kezdődött a szivattyúk összeszerelése.
A több mint 1 milliárd forintból
megvalósult gyáregység a beruházás
első ütemét jelenti, amelyet
további elemek követnek.
– Az önkormányzat pedig, úgy,
ahogyan eddig, igyekszik közreműködőként
minden segítséget
megadni, hogy az együttműködés
gyümölcsöző legyen. Például a
DAB és az egyetem helyi kampuszának
vezetői között is kapcsolatot
teremtettünk.
Gazdasági stratégiánkat tehát
Nagykanizsa adottságaira, hagyományaira,
a rendelkezésünkre álló erőforrásokra,
a tudatos munkára és a
fejlesztésekre alapozzuk. A városban
rendelkezésre áll a jól képzett, már
munkatapasztalattal rendelkező szakembergárda,
és egy olyan oktatási
struktúra, amely rugalmas, és képes
alkalmazkodni a piaci igényekhez.
Ehhez társul a Nagykanizsa fekvéséből
adódó logisztikai központi szerep.
Egy olyan ipari övezet része a
város, amely összekapcsolja a dél-németországi,
ausztriai és észak-olaszországi
iparvidéket, és komoly lehetőséget
kínál a kelet vagy dél felé terjeszkedni
kívánó vállalkozásoknak.
Ezek sorában a DAB fontos stratégiai
partnerünk, hiszen a vállalatcsoport
remélt piaci sikere egyben Nagykanizsa
sikere is – hangsúlyozta a városvezető.
– Ez a beruházás is azt bizonyítja,
hogy megfelelő stratégiával,
tudatos gazdaságfejlesztő munkával
teremthető olyan környezet, amely
vonzó a befektetni kívánó, munkahelyteremtő
vállalkozások számára.
Ehhez olyan innovatív cégekre
van szükségünk, mint a DAB. Éppen
ezért bízom abban, hogy cégük
további fejlesztésekben gondolkozik,
így egyre fontosabb szereplője
lesz Nagykanizsa gazdasági
életének – zárta beszédét Cseresnyés
Péter polgármester.
Maria Assunta Accili nagykövet
gratulált ahhoz a „házassághoz”,
amely az olasz ipar egyik gyöngyszeme
és Nagykanizsa városa között
köttetett. Kifejezte köszönetét
Cseresnyés Péter polgármesternek
és a kormánynak azért a támogatásért,
amelyet a cég alapításához,
fejlesztéséhez nyújtottak. Kinyilvánította
azt a reményét is, hogy
sikeres munkájával a cégcsoport
más olasz befektetőket is arra bátoríthat,
hogy ide települjenek.
Czomba Sándor államtitkár az
örömteli eseménnyel kapcsolatban kiemelte,
amikor egy cég komoly döntést
hoz az életében arról, hogy milyen
módon alakítsa a jövőjét, számos alternatívát
megvizsgál. Milyen az adott
országban a beruházási környezet,
mennyire kiszámíthatóak az adózási
és egyéb jogszabályok, és rendelkezésre
áll-e megfelelő számban és minőségben
a munkaerő. Sok tényezőt
figyelembe véve a DAB úgy döntött,
Magyarországra, ezen belül Nagykanizsára
hozza a jövőjét. Az államtitkár
megígérte, segítik a cég terjeszkedését,
bővülését, és utalt a Központi Statisztikai
Hivatal aznap megjelent adataira
is, mely szerint 1992 óta nem dolgoztak
ennyien Magyarországon, mint
most, és a munkanélküliség 5 éve volt
utoljára ilyen alacsony.
A szalagátvágási ceremóniát
egy „családias” mozzanat előzte
meg. Attilio Conca bejelentette,
2014 januárjában átadja az igazgató
székét Sandro Stramarenek. A
leendő igazgató megjegyezte: boldog,
s egyben aggódik is. Egy nehéz
küldetést kell teljesítenie, ’hisz
nem lesz könnyű megismételni azt
az eredményes munkát, amit
Attilio végzett az elmúlt 17 évben.
A DAB történetében egy fontos lépést
ünnepelnek ma Nagykanizsán
– hangsúlyozta, megjegyezve azt
is, hogy a gyár felépítése sok ember
munkájának köszönhető.
Megtudtuk, a gyártás most kezdődött
20 főállású alkalmazottal,
de a cél, hogy 2013 végére 50-re,
2014-ben 120-ra, és 2015-ben
160-ra növekedjen az itt dolgozók
száma. Leginkább a hagyományos
termékekre koncentrálnak, lakossági
berendezéseket gyártanak a
kanizsai üzemcsarnokban.
B.E.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Dobri Katalin (+3630-640-8515). Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47.
földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel:
Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője.
Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-
6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
Kanizsa – 2 Beruházás 2013. november 7.
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Fotók: Bakonyi Erzsébet
A Thúry György Múzeumban
az állandó és időszaki kiállításokon
túl októbertől egy rendszeresen
megújuló mini tárlatot is
megtekinthetünk. Az újra területi
státusszal bíró intézményben a
sorozat első elemeként Nagykanizsa
város egykori díszlobogójának
maradványát tekinthetik
meg az érdeklődők novemberben.
Az ünnepi alkalmakkor használt
díszlobogót Ketting Ferenc és Noll
József tanárok rajzai alapján a kanizsai
nőegyletek hímeztették Budapesten
Istók János bronz turulmadarával
díszített Országzászló
emlékmű 1933-as avatására. Egyik
oldalát az angyalok által tartott
kiscímer, másik oldalát a Zrínyicímer
díszítette. A zászlószalagokat
a polgári leányiskola növendékei
készítették. Trianon emlékére
félárbocon lengett mindvégig,
amíg a szobor a téren állt.
A II. világháború után rombolták
le az emlékművet, azonban a
turulmadarat a beolvasztási parancs
ellenére sikerült megmenteni.
Ezt később a Thúry György
Múzeum őrizte és a Városvédő
Egyesületnek köszönhetően
1990-ben avatták fel újra a Deák
téren.
A díszlobogót a városházán
őrizték, és 1945 tavaszán a viszszavonuló
csapatok magukkal
akarták vinni Németországba.
Azonban dr. Haba Antal kórházi
főorvos és Gerócs István nyugdíjas
tűzoltó parancsnok, akik éppen
akkor légoltalmi szolgálatot
teljesítettek, meghiúsították tervüket.
A derekukra tekerték a lobogót
és a szalagot, így sikerült
az épületéből kivinniük. Először
Gerócs István lakásán, majd rokona,
fakosi pincéjében rejtegették.
Az ünnepi lobogó magyar
kiscímert és Zrínyi címert ábrázoló
tűfestéses hímzésű középső
részeit és egy megmaradt
zászlószalagot 1968-ban adták
át a Thúry György Múzeumnak.
V.M
Fotó: Varga Mónika
Kanizsa – Krónika 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. november 7.
A Kanizsai Dorottya Kórházban
lezárult a Rehabilitációs
szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-
dunántúli Régió egészségügyi
intézményeiben elnevezésű
pályázat keretében megvalósuló
első beruházási fázis. Ennek keretében
újították fel a volt nővérszálló
földszinti részét, ahol a
reszocializációt támogató egyéni
és csoportterápiák tartására nyílik
majd lehetőség.
– A 2013-as év a Kanizsai Dorottya
Kórház sikerévének számít.
Soha nem látott mértékű fejlesztési
források érkeznek az intézménybe.
Jelenleg öt európai uniós pályázatot,
és ezek mellett egy másik, minisztériumi
pályázatot koordinálunk, összesen
több mint 5 milliárd forint értékben.
Ezek a programok a kivitelezési
fázisaikban vannak – emelte ki köszöntőjében
Dr. Brünner Szilveszter
főigazgató főorvos az intézmény „C”
épületének emeleti tanácstermében.
Apályázatok által nyújtotta lehetőségeknek
köszönhetően jobb eszközökkel,
európaibb körülmények között
gyógyulhatnak a páciensek, és dolgozhatnak
a kórház alkalmazottai.
Afejlesztések egy újabb állomásához
érkeztek, elkészült a fent megnevezett
pályázat keretében megvalósuló
első beruházási ütem. A 220
millió forint összértékű program első
fázisaként megújították a volt nővérszálló
földszinti részét, így az osztály
egy újabb résszel bővül. Itt a jövőben
egy olyan egységet alakítanak majd
ki, amely a fekvőbeteg ellátást követően
a betegek társadalomba való
visszailleszkedését fogja támogatni.
Egyéni és csoportterápiás keretek
között nyílik lehetőség munka- (tankonyha),
művészet- és mozgásterápiás
egységek működtetésére. A beruházással
magas színvonalú pszichiátriai
rehabilitációs ellátást biztosíthatnak
a városunkban és a régióban
egyaránt.
A projekthez még három közbeszerzés
társul, előreláthatólag
november végén megérkeznek a
szükséges informatikai eszközök
és a bútorzat is. A projekt keretében
a kórház „B” épületének 2.
emeletén működő pszichiátriai
osztály rehabilitációs részlege is
megújul. Arra az időre pedig az
osztály a felújított volt nővérszálló
épületébe költözik. A munkálatokat
február végére fejezik be. A
korszerű szemléletű fejlesztés későbbiekben
a nappali ellátási forma
feltételeinek is megfelel.
V.M.
Új résszel bővül a pszichiátriai osztály
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Emléktáblát állíttatott a
Csengery út 12. számú műemlék
épület falára a Városvédő Egyesület.
Ezzel a város valamennyi
műemléképületén márványtábla
jelzi építésének időpontját, stílusát,
építtetőjének nevét.
1865-ben, amikor korai romantikus
stílusban a ház felépült,
a mai Csengery útból csak
az itteni rövid szakasz, az Iván
utca létezett. Az izraelita „cultus
község” e bérházában éltek a
szomszédos iskolák tanítói is.
1872-ben a földszint északi felén
kezdte meg működését a polgári
fiúiskola. Egy év elteltével
költözött az Ady utca 1. szám
alá, majd 1878-ban a számára
emelt Zrínyi utcai épületbe – olvasható
a márványtáblán, melyet
Deák-Varga Dénes városi
főépítész és Cserti Tibor, az
egyesület elnöke leplezett le.
Az avatóünnepségen Cserti Tibor
elmondta, az egyesület egyik
fő célkitűzése a város történelmi
értékeinek feltárása, bemutatása,
közkinccsé tétele, melyek sorába
szervesen illeszkedik a város építészeti
értékeinek megismertetése.
Avatóbeszédében Deák-Varga
Dénes városi főépítész felhívta a
figyelmet arra, hogy a ház a város
legjelentősebb épületei közé tartozik.
1865-ben készült el, de
nem tudni, ki tervezte. Jelentőségét
az adja, hogy egy új stílust
hozott a város építészetébe, a korai
eklektikát. Ha figyelmesen végignézzük
a régi, ennél is korábbi
kanizsai épületeket, azt láthatjuk,
hogy a 18. században meglehetősen
szerény építészeti megjelenést,
kevés díszítést viseltek magukon.
Ennek részben anyagi
okai voltak. A változás az 1860-
as évektől kezdődően állt be, a
vállalkozók Kanizsán is újra elkezdtek
építkezni. Akkori szemmel
nézve ez a Csengery utcai
ház nagyon elegáns, díszes épület
volt. A díszes ablakkerete mellett
külön figyelmet érdemel az épület
átlagosnál díszesebb kapuzata,
az épületnek szép karaktert adó
oszlopfőkkel.
B.E.
Márványtábla
a Csengery 12.
falán
Az egykori díszlobogó a hónap műtárgya
Kanizsa – Javító-n 4 nevelő 2013. november 7.
A város szélén, a Camping utcában
közel egy éve indultak
meg a Nagykanizsára tervezett
javító-nevelő intézet tereprendezési
munkálatai. A terület rendbetételét
követően a tavasz folyamán
bekötésre került az elektromos
áram-rendszer is. Az eltelt
esztendő során csitultak, és egyre
kevesebb embert vonzottak a
kezdetben indulatoktól sem
mentes lakossági fórumok. Ez
egyértelműen köszönhető a
nagykanizsai egyházközségek
összefogásának, valamint a városvezetés
folyamatos, tájékoztató
és felvilágosító tevékenységének.
Az aggódó, vagy éppen ellenző
kanizsai polgárok több
turnusban is Debrecenbe látogathattak,
ahol saját szemükkel
győződhettek meg az ország
egyik legjobban működő javítónevelő
intézetének működéséről,
mindennapjairól.
Talán a személyes tapasztalat, és
a város egyházközségeinek szeretetteljes,
gondoskodó hozzáállása,
no, meg az intézet által – előreláthatólag
– már a jövő évben realizálni
lehetséges, száznál több új munkahely
– tanárok, őrök, nevelők,
irodai és technikai alkalmazottak. –
is segített egy pozitív képet kialakítani
a város lakóinak többségében a
tervezett beruházásról.
A Kanizsa Hetilap utánajárt az
egyházi vezetők véleményének, és
érdeklődött Magyari Lászlónál, a
beruházást bonyolító debreceni javító-
nevelő intézet igazgatójánál is
a projekt jelenlegi állásáról.
Páhy János atya, a Sarlós Boldogasszony
Egyházközség plébánosa,
a kaposvári egyházmegyei bíróság
vezetője egyértelmű álláspontját
fogalmazta meg a javító-nevelő
intézettel kapcsolatban, de az
atya véleményét osztotta a világi
ügyek intézője, Szilajka Ferenc is:
– A tavasz folyamán, a májusi
egyházi képviselőtestületi ülésünkön
került szóba konkrétan a Principális,
város felőli oldalára tervezett
javító-nevelő intézet ügye. A beruházás
nem Kiskanizsa területére
esik, mégis, mivel a mi egyházközségünk
van a legközelebb a tervezett
intézményhez, így két szempont is
megfogalmazódott bennünk. Egyrészt,
hogy egyházközségünk vegyen
részt valamilyen formában az
intézet mindennapjaiban, a fiatalok
lelki gondozásában, másrészt pedig
kapcsolódjon be már a tervezés folyamatába
is, hisz jó lenne az egyházi
célok megvalósulása érdekében
egy imaházat, kápolnaszobát kialakítani
a majdani intézet területén.
Érthető, hogy a kiskanizsai hívek
egy része gyanakodva tekint a javítóintézetre,
hisz egy természetes távolságtartás
mindenkiben van. De
mi nem zárkózunk el sem a javítóintézeti
nevelésre ítélt fiatalok lelki
gondozásától, hitoktatásától, sem
pedig a különböző ünnepségeken
való aktív részvételtől sem. Az egyháznak
egyik alapvető szerepe a
megbocsátásban, a jó útra terelésben,
a lelki gondozás és lelki segítség
nyújtásában, a megnyugvás keresésének
az elősegítésében áll.
Ezért tekintünk szeretettel és pozitívan
a nagykanizsai javítóintézetbe
kerülő gyerekekre is, és mindent
meg fogunk tenni azért, hogy segítsük
őket a társadalomba való visszailleszkedésbe
és a helyes út megtalálásában.
Ez egy nemes cél, egy küldetés
is, ami elől nem zárkózhatunk
el. És most nem csak az egyházközség,
hanem az egyházmegye – és reményeim
szerint a hívek – véleményét
is megfogalmaztam. Persze az
is nyilvánvaló, hogy minden egyes
fiatalon nem fogunk tudni segíteni,
mert ez személyfüggő is, de ha csak
egy gyermeket is meg tudunk menteni
a bűntől, a bűnözői élet poklától,
akkor úgy gondolom, van, lesz
értelme a munkánknak – fogalmazta
meg véleményét Páhy atya.
Szintén támogatják a beruházást,
és az intézet kanizsai megvalósítását
Deme Dávid lelkész, a
Nagykanizsa-Szepetneki Társult
Evangélikus Egyházközség, illetve
Hella Ferenc lelkipásztor, a Nagykanizsai
Református Egyházközség
vezetői is.
Hella Ferenc hangsúlyozta: rendkívül
fontos az egyház közreműködése
a félresiklott életek helyreállításában,
a megbotlott fiatalok helyes
útra terelésében. Ez a társadalom,
ez mindannyiunk érdeke.
Magyari László, a debreceni
„mintaintézmény” igazgatója –
kérdéseinkre válaszolva – is rendkívül
pozitív véleményt fogalmazott
meg a projekt egészével kapcsolatosan:
– Hogy áll jelenleg a Nagykanizsára
tervezett javító-nevelő intézeti
beruházás ügye?
– Akivitelező kiválasztására irányuló
közbeszerzési eljárás elindult,
jelenleg bírálati szakaszban
van. Terveink szerint a kivitelezővel
történő szerződéskötés, és az
építkezés, ezzel együtt a gáz és
vízközmű beszerelése a 2013. év
IV. negyedévében valósul meg.
– Mind a három egyházközség
pozitívan, segítőkészen áll az intézet
ügye mellé. Ezt közvetítik a város,
és a hívek felé is. Milyen módon
tervezik bevonni az egyházakat
az intézmény életébe?
– Rendkívül fontosnak tartom az
egyházak pozitív hozzáállását, rövidesen
fel fogjuk venni képviselőikkel
a kapcsolatot, és szeretnénk
kidolgozni az együttműködésünk
alapjait. A megvalósítás során
a szakmai tartalomfejlesztés
keretén belül külön is szerepet fog
kapni a lelki gondozás egyházi formája
is. A fizikai megvalósítás részeként
pedig ökumenikus imaterem
kerül kialakításra.
– Egyetért-e azzal az ötlettel,
hogy az intézet gyakorlatilag is a
város szerves részét képezze? Például,
a gyerekek vegyenek-e részt
különböző műsorokkal ünnepségeken
és kulturális rendezvényeken,
kapcsolódjanak-e be az állatmenhelyen
folyó munkába, esetleg segédkezzenek-
e más intézményeknél,
vegyenek-e részt szemétgyűjtési akcióban,
játszótér-felújításban?
– Alétesítendő javítóintézet jellegénél
fogva, zárt jellegű működési
mechanizmusra épülő, elsősorban
speciálisan gyermekvédelmi feladatokra
szakosodott intézmény-típus
lesz. Természetesen amennyiben a
városvezetés, illetve a helyi társadalmi
környezet, valamint az intézményhálózat
ezt jónak látja, úgy
szívesen integrálódunk, és veszünk
részt a lokális célkitűzések elérésének
eredményes végrehajtásában is.
Igyekszünk kapcsolatot keresni az
oktatási intézményekkel, gazdasági
szereplőkkel, civil szereplőkkel
szakmai programunk sikeres megvalósítása
érdekében.
– Az intézet tervez-e a területére
konyhakertet, ahol a gyerekek maguk
tudják majd megtermelni az általuk
elfogyasztott zöldségeket?
Ugyanígy, állatok gondozását felvállalnák-
e az intézeten belül, mindezeket
terápiás célból elsősorban?
– A tervezett javítóintézet profiljába
beleillik a mezőgazdasági tevékenység,
célunk: olyan programok
megvalósítása, amellyel elősegítjük
növendékeink önálló életvitelének
kialakítását, mellyel segítjük
eredményes társadalmi integrációjukat.
– Nyugaton, de elsősorban az
USA-ban nagyon elterjedtek az
úgynevezett „börtönlátogatások”
iskolás csoportok által, a megelőzés
jegyében. Mi a véleménye, működhetne-
e ez például Nagykanizsán,
tehát, hogy a javító-nevelő
intézetbe alkalmanként iskolás
csoportok látogatnának el, elsősorban
bűnmegelőzési célból?
– Támogatjuk a bűnmegelőzési
programokat, és nyitottak vagyunk
annak különböző formáit is befogadni,
illetve aktívan részt venni
bennük. Keresni fogjuk az ez irányú
együttműködési lehetőségeinket
is.
Dr. Papp Attila
A nagykanizsai egyházközségek (is) várják
és támogatják a javító-nevelő intézetet
A létesítendő intézet látványterve
Kanizsa – Hirdetés 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. november 7.
Kanizsa – Közgyűlési 6 tallózó 2013. november 7.
A közgyűlés elfogadta a közlekedési
létesítmények 2014. évi
fejlesztésére vonatkozó javaslatot,
mely értelmében, városunkban
több utat és járdát is felújítanak.
A város fejlődéséhez nagyban
hozzájárul a városunk infrastruktúrájának,
az utaknak, a járdáknak,
a parkolóknak, a gyalogátkelőhelyeknek
és az autóbuszmegállóknak
a felújítása, illetve létesítmények
építése.
A2014. évi fejlesztések tartalmáról
előzetesen már most döntött a
közgyűlés, így a szükséges tervdokumentációk
tavaszra elkészülnek,
a végleges döntés meghozatalához
a tervezői költségkalkulációk rendelkezésre
állhatnak, így a kivitelezés
is időben megindulhat majd. Az
előzetes szakmai egyeztetések alapján
javasolják a Bagolai sor útfelújítását,
parkoló építését, a Bajcsy-
Zsilinszky E. utca nyugati végén a
járdaépítést, a Kassa utca, a Platán
sor, a Tripammer utca és a Keleti
városrész útjainak felújítását, a Városkapu
krt. déli végén a járdaépítést,
a Sugár, a Vörösmarty, a Hunyadi
és a Pivári utcákban pedig útés
járdafelújítását. A tervezési feladatokhoz
szükséges 6 millió forintot
a 2014. évi költségvetésben biztosítják.
Nagykanizsa településrendezését
már régóta önkormányzati
rendelet szabályozza, ugyanakkor
mindez, illetve az ehhez kapcsolódó
szabályozási terv a gyakran
változó önkormányzati, vállalkozói
és lakossági terület-felhasználási
és építési szándékok
miatt többször, és több ponton is
módosult jóváhagyása óta. Aváltoztatásra
– valamint ennek közgyűlés
előtt történő tárgyalására
– az elmúlt hónapban további új
igények jelentkeztek.
Egyik ilyen terület a Kaposvári
út, a Téglagyári út és a Bakónakipatak
által körbezárt tömbben található,
ahol a tulajdonos – egy
magánszemély – kertészeti fólia és
növények árusítására alkalmas telephelyet
szeretne létesíteni. Ehhez
viszont szükséges a településrendezési
terv módosítása: az ingatlan
belterületbe csatolása, művelésből
való kivonása. Ugyanakkor
a főépítész, Deák-Varga Dénes
szakvéleményében leírtak szerint
az említett ingatlan-rész zöldterületbe
van besorolva – egy 2006-os
rendelet alapján – és ennek folytán
a belterületbe vonással sem válna
automatikusan beépíthetővé – ehhez
még a szabályozási terv módosítására
is szükség lenne. Mivel az
önkormányzatnak jelenleg nem fűződik
érdeke sem e terület fejlesztéséhez,
sem közcélú zöldterület
kialakításához, így egyaránt szükségesnek
volt a belterületbe vonás
és a zöldterületi- felhasználás törlése.
További fontos szempont az
is, hogy a törvény értelmében egy
adott település beépítésre szánt területe
csak olyan felhasználás céljára
növelhető, amilyenre egy esetleges
beépítés kijelölt helyszínén
nincs megfelelő terület. Viszont
Nagykanizsán számos olyan ingatlan
található – többek között az
Ipari Park, Csengery utcai iparterület,
Kiskanizsa, Vágóhídi út –
ahol a kérelemben említett kertészeti
vállalkozás elhelyezhető lenne,
így a felmerült igénynek törvényi
akadálya van. Továbbá városrendezési
szakmai szempontból
sem támogatható az előterjesztésben
szereplő kérelem, hiszen akkor
a jövőben nem lehetne lehetőség
a mögöttes terület össz- városi
szempontból is hasznos fejlesztésére
sem.
A Csengery utca, Erdész utca és
a Sörgyár utca körbefogásában lévő
területen – pontosabban a Csengery
u. 89/a-97. számú részén – az
övezeti szabályozás megváltoztatását
kérelmezte a helyszínen tevékenykedő
fémipari-hulladékfelhasználási
vállalkozás vezetője. A
Csengery utca keleti oldalán álló
ingatlanok kisvárosi lakóterületi
övezeti besorolását nagyvárosira
szerette volna módosíttatni, mivel
cége nem tudja betartani – tevékenysége
során – a számára engedélyezett
zajkibocsátási értéket, az
50 decibelt. Az ügyvezető állítása
szerint, így ellehetetlenül munkavégzésük,
ezért kéri a telephelyükkel
szemközti lakó-ingatlanok
övezeti átsorolását. Ugyanis a
nagyvárosi lakóterületre már 55
decibeles zajterhelési határérték
vonatkozik, amit már a vállalkozás
is be tudna tartani. A főépítészi vélemény
alapján az érintett négy,
egyemeletes társasház és az egy
ikerház helyesen kerültek anno
kisvárosias lakóterületi övezetbe,
más kategóriába történő átsorolásuk
alapján pedig még akár az épületmagasságukat
is meg lehetne
változtatni, vagy helyettük többszintes
épületeket is emelhetnének
– ez viszont nem lenne helyes és
célszerű településképi-, szerkezeti
szempontból sem. Az is fontos
szempont volt a döntés során,
hogy a zajterhelési határok megemelésével
az egykori MÁV lakások
értéke is csökkenne. Így a kérelmet
nem támogatta a közgyűlés
most sem, bár nem újkeletű problémáról
van szó, hiszen a már említett
vállalkozás több alkalommal
kereste fel a városvezetést: legutóbb
zajgátló kerítés építésének
engedélye kapcsán, amit támogatott
is a testület. Azonban a cég
szerint az ilyen védő kerítés kivitelezése
költséges, így erre mégsem
került sor.
A határozati javaslat településrendezésre
vonatkozó mindkét
pontját támogatták a képviselők,
tehát az északkeleti városrészben
lévő területet nem csatolják belterületbe
és nem vonják ki a művelés
alól sem, illetve – a második esetben
– nem minősítik át a kisvárosi
övezetet nagyvárosi kategóriájúvá.
A közgyűlés támogatta a Kanizsai
Dorottya Kórház Dél-dunántúli
egészségügyi térséghez
való csatlakozását. A térségváltás
az egészségügyi ellátórendszer
valamennyi szereplője számára
előnyökkel jár.
A kórház főorvosa, dr. Brünner
Szilveszter kereste meg az önkormányzatot
a csatlakozással kapcsolatban,
mivel májusban kérelemmel
fordultak a Gyógyszerészeti
Egészségügyi Minőség- és
Szervezetfejlesztési Intézethez,
azonban az intézet az önkormányzat
szándéknyilatkozatát kérte.
A kórház korábban, az egészségügyi
ellátórendszer struktúrájának
átalakítása során a Nyugat–dunántúli
régióhoz került besorolásra.
Ebbe közel 1,5 millió lakosú
ellátóterület tartozik, így Zala,
Vas, Veszprém és Győr-Moson-
Sopron megye. Városunk szakmai
potenciája elhelyezkedése és a
rossz közlekedési viszonyok miatt
kihasználatlan. Ahogy a főorvos
fogalmazott, ezért a szakmai kapcsolatok
nem megfelelően alakultak
ki és le kellett építeni a pécsi
klinikákkal, valamint a Kaposi
Mór Oktató Kórházzal az eddig jól
bevált betegutakat is.
A Dél-dunántúli egészségügyi
térséghez való csatlakozást indokolta
még, hogy a térségváltással
javul az ellátórendszer hatékonysága,
a kórház nagyobb
ellátási területtel rendelkezik,
továbbá javul a betegek ellátása
és az ahhoz való hozzáférés. A
régió központjának, Pécsnek az
elérése könnyebbé válik a jövőben
a betegek számára. A Somogy
megyei települések lakosainak
sem a tőlük akár száz kilométerre
fekvő kaposvári kórházba
kell járniuk. A térségváltás
után a kanizsai kórház elláthatja
a struktúra-váltásra szánt
kórházak ellátási területének
hozzá eső részét.
A legutóbbi soros ülésen döntött
a városvezetés a Magyar Vöröskereszt
Zala Megyei Szervezete
által biztosított hajléktalan
ellátás jövő évi szolgáltatási díjának
meghatározásáról, valamint
a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra
vonatkozó ellátási
szerződés kérdéséről is.
Ez utóbbi biztosítása július elsejétől
már az állam feladatai közé
tartozik, így minderre az önkormányzat
ellátási szerződést
nem köthet, így nem is tudják
pénzügyileg sem támogatni jövőre
- derül ki az előterjesztésből.
A döntés előzménye, hogy a Magyar
Vöröskereszt Zala Megyei
Szervezetének megyei igazgatója,
dr. Baracskai Józsefné kéréssel
fordult a városvezetéshez,
mely szerint a rendszer kihasználtságára
és a kedvező tapasztalatokra
való tekintettel kössenek
megállapodást a szolgáltatás biztosítására,
illetve mindehhez
anyagilag is járuljanak hozzá.
Az önkormányzat 2010-től 1-1
évre szólóan – ez év december 31-
ig – kötött ellátási szerződést a Vöröskereszttel,
és támogatta is 1
millió forinttal a jelzőrendszeres
házi segítségnyújtó szolgáltatást,
bár mindez nem tartozott a kötelező
önkormányzati feladatok közé.
Több út- és
járdafelújítás
is várható jövőre
A településrendezési
terv módosítását
kérték, sikertelenül
A Dél-dunántúli
egészségügyi
térséghez csatlakozik
a kanizsai kórház
A kanizsai hajléktalanok
ellátása a jövőben is
megoldott
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. november 7. Kanizsa – Közgyűlési tallózó 7
Viszont olyan (élő)megállapodás
az önkormányzat és a Magyar
Vöröskereszt megyei szervezete
közt létezik, amely a hajléktalan
ellátásra és a Családok Átmeneti
Otthonának fenntartására vonatkozik.
A szerződés alapján a Vöröskereszt
a szociálisan rászoruló
emberek számára több, sokoldalú
szolgáltatást biztosít: többek között
a hontalanok étkeztetését,
nappali-éjszakai „gondozásukat”,
illetve – a Családok Átmeneti Otthonában
– a szülők befogadása
mellett a gyermekek átmeneti ellátását.
Mindezen szolgáltatások zavartalan
működtetése annak is köszönhető,
hogy az önkormányzat
éves költségvetésében meghatározott
mértékű szolgáltatási díjat fizet
a Vöröskereszt részére. Ez az
összeg – 2014-re, a Vöröskereszt
kérelmére – 6 millió forint. A városvezetés
pedig támogatta a határozati
javaslat erre vonatkozó részét.
A legutóbbi közgyűlésen a testület
tárgyalta a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási
díjról szóló önkormányzati
rendeletet.
Július 1-jével lépett hatályba az a
törvény, miszerint a folyékony hulladékról
a továbbiakban a vízgazdálkodási
törvény rendelkezik, mint
nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz. A változtatás értelmében
az ingatlantulajdonosok január
és június 30. között 2310 forintot
fizettek köbméterenként, míg júliustól
ez az összeg 2080 forintra
csökkent.
A kiskanizsai Bornemissza és
Halis utcákat összekötő járda kivilágításával
kapcsolatban interpellált
a szeptemberi közgyűlésen Tóth
Nándor önkormányzati képviselő.
A városatya utalt rá, hogy az önkormányzat
segítségével mintegy
két ciklussal korábban megépült a
járda, amit az ott lakók rendszeresen
használnak napközben. Közvilágítás
hiányában azonban sötétedéskor
és ködös időben nem.
A városatya véleménye szerint az
áramellátás engedélyeztetését követően
a belvárosi rekonstrukció első
üteménél felszabadult kandeláberek
közül kettőt fel lehetne ott állítatni.
Azt kérte a közgyűléstől, hogy a
megvalósítás összegét szerepeltesse
a jövő évi költségvetésben.
Válaszában Cseresnyés Péter polgármester
azt is megjegyezte, hogy
sajnos nem ez az egyetlen helyszín a
városban, az elmúlt években számos
hasonló igény érkezett a Polgármesteri
Hivatalba. Ezeket a városfejlesztési
osztály számon tartja, és a közgyűlés
által biztosított előirányzat keretein belül
folyamatosan végez hálózat-bővítést.
Ajelenlegi kérést szintén beépítik
a 2014-es évre tervezett programjavaslatokba.
Amennyiben a testület a
jövő évben biztosít forrást a közvilágítás
bővítésére, akkor teljesíteni tudják
a kéréseket az előirányzat keretein belül
és a meghatározott helyszíneken.
Az Erzsébet téri Városmakett
láthatóvá tétele érdekében kérte
Cseresnyés Péter polgármester
segítségét Dr. Károlyi Attila önkormányzati
képviselő a legutóbbi
közgyűlésen. Mivel a
földbe süllyesztett, és az egykori
várbástyát ábrázoló alkotás
üveg fedlapja gyakran bepárásodik,
a turistáknak, a járókelőknek
szinte a földre kell hasalni,
hogy lássanak valamit.
Írásban adott válaszában Cseresnyés
Péter polgármester megjegyezte,
szinte a Városmakett
átadása óta fennáll ez a probléma.
Az elmúlt időszakban több
egyeztetést is tartottak ez ügyben,
de megoldás mostanáig nem
született. A belső vizesedés eldöntésének
kérdésében ugyanis
nézeteltérés adódott a kivitelezők
között, de a hosszan tartó vita remélhetőleg
hamarosan lezárulhat.
A legutóbbi egyeztetés szerint
megtörténik – a legvalószínűbb
hibaforrás –, az áramellátást
biztosító vezeték védőcsövének
szigetelése. Bíznak benne,
ezzel a beavatkozással elhárítható
lesz a probléma.
A Principális csatorna medertisztításával
kapcsolatban intézett
kérdést Cseresnyés Péter
polgármesterhez a legutóbbi
közgyűlésen Tóth Nándor önkormányzati
képviselő.
A városatya arra volt kíváncsi,
történik-e érdemi intézkedés, és
milyen munkálatokat végeznek el
a tavaszi hóolvadásig a kiskanizsai
kertek alatt húzódó csatornánál.
A medertisztítási munkálatokról
az önkormányzat az elmúlt években
számos fontos kérdésre kiterjedő,
kimerítő levelezést és egyeztetést
folytatott a Nyugat-dunántúli
Vízügyi Igazgatósággal, mint a vízfolyás
kezelőjével, valamint több
magasabb szintű illetékes szervvel
– olvasható a polgármester válaszában.
Álláspontjuk szerint ugyanis a
gyakori és komoly károkat okozó
árvizek elsődleges oka, hogy a mederben
elburjánzott növényzet kritikus
mértékben megakadályozza a
víz szabad lefolyását, ennek megoldása
pedig elsődlegesen a kezelő
feladata lenne.
Atárgyalások eredményeként az
igazgatóság kidolgozott egy intézkedési
tervet, amely az anyagi lehetőségek
figyelembe vételével
több ütemben kívánja megoldani a
problémát. Az idei évben megkezdődtek,
és a közmunkaprogram
keretében jövő évben is folytatódnak
elsősorban a fenntartást jelentő
munkák, a növényirtás, a tisztítás.
Reményeik szerint már ez is
sokat segíthet a télvégi, tavaszi
áradások megakadályozásában
vagy enyhítésében.
Az ütemterv szerint mindemellett
2013 decemberében elkészül
a csatorna 9 kilométer
hosszú szakaszának átfogó mederrendezési
terve, amely 2014
első felében kaphat vízjogi engedélyt.
Az előkészítő munkákat
követően az igazgatóság pályázati
forrás bevonásával kívánja
megvalósítani a kivitelezési
munkát, a mederkotrást, az iszapolást.
Ezek a beavatkozások
biztosítják a meder megfelelő
vízszállító képességét, és várhatóan
hosszabb távra megoldják
az árvizek problémáját.
A lakosság a fenti intézkedésekről
legutóbb a 2013. szeptember
12-én megtartott sajtótájékoztatón
elhangzottak alapján értesülhetett.
B.E. - Sz.Zs. - V.M.
Csökkent a nem
közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz
közszolgáltatási díja
A járda
kivilágítását kérik a
kiskanizsaiak
Mikor lesz látható a
Városmakett köztéri
alkotás?
A Principális
csatorna
medertisztításáról
8 Kanizsa – Programajánló 2013. november 7.
„SÜSSÜNK MUNKÁT!” – PROJEKTINDÍTÁS
2013 / július / 1.
18 hónapos projektünk három fő szakaszra bontható. Az első
szakaszban történik a térség hátrányos helyzetű lakosai közül 30
fő bevonása a programba. Ebben az első fázisban megtörténik a
30 ember állapotfelmérése: előzetes felmérés, a kompetenciák
vizsgálata, munka- és pályaalkalmassági, szociális felmérés.
Majd egyénre szabottan elkészülnek a fejlesztési és szolgáltatási
tervek.
Az első blokkot követően célirányosan sor kerül a pályaorientációra,
OKJ-s képzés keretén belül szakembereket képzünk.
Célunk, hogy a konkrét munkáltatói igényekből indulunk ki és
ez alapján nyújtunk képzési és más, képzésbe és munkába állást
segítő humán szolgáltatásokat az egyéneknek. A pályaorientációval
párhuzamosan elkezdjük a tanulási és munkamotivációs
felkészítést is, hiszen a következő fő állomása a programnak
a konkrét OKJ-s képzésbe lépés. 20 fő kerül a képzésbe,
melynek időtartama 8 hónap. Továbbá folyamatos jogsegélyszolgálat
is segíti a célcsoportot. A képzés lezárását követően
megkezdődik a célcsoport foglalkoztatása, mellyel párhuzamosan
felkészülünk az önálló álláskeresésre, illetve elkezdődik
a mentorokkal együttműködve a közösségi feladatok ellátása,
azokba való bevonása a célcsoportnak. Ebben az utolsó
fázisban pontos munkajogi felkészítés történik, előtérbe kerülnek
a munkával kapcsolatos jogok és a legális munkavégzés
előnyei. Elkezdődik többek között az álláskeresési technikák
oktatása, valamint tanácsadás. Hangsúlyos elem a személyiségfejlesztés,
valamint a konfliktuskezelési képesség
építése, fejlesztése. Megtörténik a második csapatépítési tréning
is, melynek központi elemét képezi már a munkaerőpiacra
történő belépés. A tréningek ideje alatt és után is a mentorok
és a leendő munkáltató közreműködésével lehetőséget
biztosítunk arra, hogy a célcsoport munkahely látogatáson vegyen
részt. Projektünk közvetlen célja, hogy a helyi munkaerőpiaci
keresletre reagáló munkanélküliek elhelyezkedését elősegítő
képzéseket, valamint a foglalkoztatáshoz szükséges
kompetenciák megszerzését biztosítsuk.
Várt számszerűsíthető eredmények: 30 fő bevonás a programba,
szakszerű felkészítése a munka világába történő visszakerülésre,
20 fő alacsony iskolai végzettségű lakos szerez szakmát, 18 fő
visszakerül a nyílt munkaerőpiacra.
SAJTÓKÖZLEMÉNY
A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális
és Közművelődési Nonprofit Kft. az Új Széchenyi
Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program
támogatási rendszeréhez benyújtott „Süssünk
munkát!" című, TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0001 jelű
pályázatát a Humán Erőforrás Programok Irányító
Hatóságának vezetője 2013. június 10. napján
73.357.360 Ft összegű támogatásra (100%) érdemesnek
ítéltre. A projekt 2013. július 1. napjától
2014. december 31. napjáig tart. A projekt az Európai
Unió támogatásával és az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási,
Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft.
Cím: 8800 Nagykanizsa, Király u. 47.
Telefon: +36 (30) 552-9104,
E-mail: bago.monika@gmail.com
Honlap: www.mentorhalozat.hu,
www.kanizsapaktum.hu
November 14-én, csütörtökön
17 órakor a Medgyaszay
Ház 1. emeleti termében –
bejárat a Régimozi étteremnél
– kerül sor a város majd’
mindegyik középiskolájából
érkezett fiatalok – Nagykanizsai
Polgári Egyesület rendezte
– Ötvenhatos Versünnepére.
„Egy büszke kis nép óriás
lett, /S felkelt a világ-zsarnok
ellen!” – ez a verssor került
idén városunk október 23-i
meghívójára. De ismeri valaki a
szerzőjét, Nedeczky Györgyöt?
ő maga évtizedekig gyámhivatali
tisztviselő volt. Az a tény,
hogy sokakkal együtt megragadó
verset írt a magyar októberről,
az idén nyáron elhunyt Kiss
Dénest igazolja. A hajdani kanizsai
gimnazista arról a csodáról
szólt, ami az egyént, de az
egész nemzetet is önmaga fölé
emeli. „Amikor nemcsak bátrabbak,
elszántabbak, hanem
tehetségesebbek leszünk egyenkint
és nemzetben is.” Egy
nagy kört alkotva hallgatják
meg egymást a fiatalok, s azok,
akik nem akarják elszalasztani
ezt a jövőbe mutató eseményt.
Hiszen – Krassó György szerint:
Amikor a magyar októberre
emlékezünk, a jövőt ünnepeljük.
A versek közt nincs
taps, akár egy zenemű tételei
közt sem, hogy ne zavarja meg
semmi a varázslatot. Ezután a
jutalmakat egy olyan közéleti
ember adja át, akinek édesapja
börtönben, édesanyja kitelepítésben
tapasztalta meg a kommunisták
terrorját. A Versünnep
vendége dr. Heintz Tamás országgyűlési
képviselő. A kaposvári
háziorvos személyes indíttatásból
szól pár szót a fiatalokhoz.
Lehetetlen nem meghallani a
számos áthallást 1956 és napjaink
között. Idei felfedezés a szelíd
szavú Weöres Sándor íróasztalfiókban
rejtegetett verse, ezzel a
végszóval: „mégegy rabságban élni
nem fogok!”
Kanizsa
Ötvenhatos Versünnep – ötödször VOKSH Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
Tanfolyam indul
2013.11.13-án 16 órakor
személyautó
2013.11.14-én 16 órakor
C, D, C+E
2013.11.18-án 16 órakor
gépkezelő
(targonca, emelőgép
és földmunkagép)
DIÁKKEDVEZMÉNY!
Részletfizetés! Ingyenes
tankönyvkölcsönzés.
Kanizsa – 2013. november 7. Városháza 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Multifokális lencse AKCIÓ 20-30 %
Az akció 2013. november 30-ig érvényes.
SAJTÓKÖZLEMÉNY
2013. október 20.
A Profi-Vill 94 Villamosipari Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság megvásárolta a 8800 Nagykanizsa, Ady Endre
utca 76. szám 3761/2/B/1 helyrajzi szám alatti üzemi épületet.
Az üzemcsarnok Nagykanizsa déli részén, a városközponttól kb. 1 kmre
található. Az épület földszint + 1 emeletes, lapostetős, földszintjén
műhelyek, az emeleten irodák és 1 db tárgyaló találhatóak. Az épületet
a ''70-es években építették, a 2000-es években felújították, az emeleti
részeken irodákat, a földszinten műhelyeket alakítottak ki. Cégünk villamosipari
tervezéssel és kivitelezéssel foglalkozik, a műhelyekben szerelési
munkákat végzünk, az emeleten folyik a tervezési tevékenység,
itt folytatjuk le a szükséges tervegyeztetéseket, koordinációkat.
A GOP -2.1.1-11/M-2012-3490 azonosítószámú projekt keretében 10 %
saját erő biztosításával 41,6667 %-os mértékű, 10 millió Ft vissza nem
térítendő támogatást és 45,8333 %-os mértékű, 11 millió Ft visszatérítendő
támogatást nyertünk.
A PROFI VILL ''94 Kft. 10 millió forint vissza nem térítendő támogatást
nyert a "Mikrovállalkozások fejlesztése" című pályázaton az
Új Széchenyi Terv keretében, melyet 11 millió forint visszatérítendő
támogatott hitel egészített ki. A 24 millió forintos összköltségvetésű
beruházásból üzemcsarnok vásárlása valósult meg.
Profi-Vill ''94 KFT
Cím: 8800 Nagykanizsa, Ady utca 76.
E-mail: profivill94@chello.hu
Honlap: www.profi-vill.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
PROFI VILL ''94 KFT ÜZEMCSARNOK VÁSÁRLÁSA AZ ÚJ
SZÉCHENYI TERV SEGÍTSÉGÉVEL
(Az akció 2013. október 10 - november 30-ig)
Kalandok a Sulivárban
A Zrínyi - Bolyai Általános Iskola Bolyai János
Tagintézménye (Erzsébet tér 9.) próbatételre
hív minden kalandozásra vágyó nagycsoportos
óvodást 2013. november 14-én 16-18 óráig.
Gyerekeknek: zene, tánc, sport, barkácsolás.
Szülőknek: tanácsok, információk az óvodaiskola
átmenet megkönnyítéséhez.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások
Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet
alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2013/2014.
tanév második és a 2014/2015. tanév első félévére vonatkozóan.
A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási
intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű
(nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes,
osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév
(2013/2014. tanév második, illetve a 2014/2015. tanév első féléve).
A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7. - Művelődési és Sportosztály. Apályázat benyújtási határideje: 2013. november
15. A teljes pályázati kiírás a www.nagykanizsa.hu honlapon olvasható.
Bursa Hungarica „A”
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások
Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet
alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó
fiatalok számára.
A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik:
a) a 2013/2014. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt
nem nyert érettségizettek; és a 2014/2015. tanévtől kezdődően felsőoktatási
intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget
eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy
felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
Az ösztöndíj időtartama 3X10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.
A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal 8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. - Művelődési és Sportosztály.
A pályázat benyújtási határideje: 2013. november 15.
A teljes pályázati kiírás a www.nagykanizsa.hu honlapon olvasható.
Bursa Hungarica „B”
Kanizsa – 10 Városháza 2013. november 7.
Változás: Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt Polgárokat, hogy Karádi Ferenc
alpolgármester fogadónapja – a szokottól eltérően – 2013. november 27-én
8.30-12 óráig lesz a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában. Dénes Sándor
alpolgármester fogadónapját 2013. november 13-án 15-17 óráig tartja a
Polgármesteri Hivatal I. emelet 11. irodájában.
Dr. Csákai Iván, az 5. számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart 2013. november 14-én (csütörtökön) 17 órától a Hevesi Sándor
Általános Iskolában (Nagykanizsa, Hevesi út 2.).
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart
minden hónap első keddjén 17 órától 19 óráig a Zsigmondy-Széchenyi Szakképző
Iskolában (Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.) 20/388-8259, bcsaba@nagykanizsa.hu.
Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselő fogadóórát tart minden hónap
második szerdáján 17 órától a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
Dénes Sándor a 12. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője
minden hónap második csütörtökén 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri
Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.).
Képviselői, tisztségviselői fogadóórák
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a
következő munkakörök betöltésére:
1. Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztály - osztályvezető
2. Közterület Felügyelet - közterület-felügyelő
A részletes pályázati hirdetmények közzétéve a Nagykanizsa Megyei Jogú Város
honlapján (www.nagykanizsa.hu) és a Nemzeti Közigazgatási Intézet közszolgálati
portálján (www.nki.gov.hu).
Állás - Polgármesteri Hivatal
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet a 2013. évi
Egészségvédelmi Alapból történő támogatás elnyerésére. A részletes pályázati
kiírás megtekinthető a www.nagykanizsa.hu honlapon/Felhívások menüpontban.
Egészségvédelmi Alap 2013.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet a 2013. évi Szociális
Alapból történő támogatás elnyerésére
I. A pályázat célja
Nagykanizsa Megyei Jogú Város hátrányos helyzetben lévők szociális támogatása,
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzati
támogatások rendjéről szóló 23/2013.(V.03.) önkormányzati rendelete (továbbiakban:
rendelet) alapján.
II. Pályázat tárgya
Olyan közösségi programok karitatív és érdekvédelmi tevékenységek, természetbeni
támogatások, szociális formák közvetlen támogatása, melyek hozzájárulnak a hátrányos
helyzetben lévők szociális élethelyzetének minőségi javulásához. A támogatás
nem használható fel a felsorolt célokkal összefüggő működési költségek (dologi kiadások,
személyi juttatások) finanszírozására, valamint olyan személyek támogatására,
akiknek lakóhelye, illetve tartózkodási helye nem Nagykanizsán található.
III. Pályázók köre
Pályázó lehet jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint
egyéni vállalkozás, civil szervezet, alapítvány (közalapítvány) költségvetési szerv.
IV. A támogatás formája
1. A támogatás formája közvetlen vissza nem térítendő támogatás.
V. Pályázati feltételek
1. A támogatást kérő nyilatkozni köteles arról, hogy:
- a megjelölt támogatási célhoz, milyen összegű saját és egyéb forrással rendelkezik;
- a tárgyévben melyik önkormányzati keretből, milyen címen, milyen összegű támogatást
igényelt, illetve kapott;
- a tárgyévet megelőző évben, milyen címen, milyen összegű támogatásokban részesült
az önkormányzattól, és amennyiben az előző évben támogatott volt, elszámolt-e a
támogatással és mikor nyújtotta be az erről szóló dokumentumokat;
- a pályázathoz csatolni kell a támogatandó cél részletes költségvetését kiadás - bevétel
bontásban (a főbb támogatókat és támogatónként a támogatásként nyújtott összegeket);
- a pályázó szervezet létezését igazoló 30 napnál nem régebbi bírósági igazolás, vagy
a szervezet adószámát igazoló NAV igazolás (ún. illetőségigazolás);
- a támogatás kiutalása előtt a támogatott szerv köteles nyilatkozni, hogy köztartozásait,
helyi adó tartozását maradéktalanul megfizette, illetve, hogy köztartozása nincs;
2. Pályázni a jelen pályázati kiírás mellékletét képező pályázati adatlapon lehet. A pályázatokat
a Szociális Osztályra kell benyújtani. A pályázati adatlap letölthető a
www.nagykanizsa.hu honlapról.
3. Az olvashatatlanul kitöltött, aláírás nélkül benyújtott, a rendeletnek, vagy ezen pályázati
kiírásnak nem megfelelő, továbbá határidőn túl beadott adatlap a pályázatból
való kizárással jár.
4. Hiányosan kitöltött pályázat esetén a Szociális Osztály a pályázót 5 munkanapos határidővel
hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlás elmulasztása, vagy nem megfelelő
teljesítése esetén a kérelem elutasításra kerül.
5. A szociális keretből kapott támogatás kifizetése kizárólag szerződés alapján lehetséges.
VI. Az elszámolás módja
1. A támogatott pályázó a támogatási szerződésben megállapított elszámolási határidőn
belül szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást köteles benyújtani, mely értékelésénél
ellenőrizni kell, hogy a támogatás összegét valóban azokra a költségekre használták, amelyeket
a szerződésben kijelöltek. A pénzügyi elszámolást az önkormányzati támogatások
rendjéről szóló 23/2013. (V.03.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat
kitöltésével kell teljesíteni, mely jelen pályázati kiírás 1. számú mellékletét képezi.
2. Elszámolható költség a támogatás célkitűzéseinek megvalósulása során közvetlenül
felmerült költségek lehetnek.
3. Amennyiben a támogatott a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben
megállapított határidőre nem számol el, a támogatás teljes összegét a felszólítást követő
15 napon belül köteles visszafizetni, és részére újabb támogatás 3 évig nem folyósítható.
4. Amennyiben a támogatott a támogatás felhasználásáról csak részben számol el, a támogatás
fel nem használt részét a felszólítást követő 15 napon belül köteles visszafizetni.
5. Amennyiben a támogató megállapítja, hogy az elszámolás, vagy annak egyes elemei
nem felelnek meg az előírásoknak, a támogatott köteles az elszámolás nem szabályszerű
részének megfelelő támogatási összeg felszólítást követő 15 napon belüli
visszafizetésére.
6. Az elszámolási határidőt indokolt esetben a támogatott írásbeli kérelmére a polgármester
legkésőbb a tárgyévet követő március 31-ig meghosszabbíthatja, amennyiben
azt a támogatott az elszámolási határidő lejártát legalább 30 nappal megelőzően kéri.
VII. Az elszámolás szabályai
1. A támogatás terhére csak olyan kiadások számolhatók el, amelyek a támogatott
(szerződő fél) nevére és címére kiállított számlákkal vagy, ha a támogatott a támogatás
felhasználásakor harmadik felet bíz meg, megbízási szerződéssel és kifizetési bizonylatokkal
igazoltak, az adott pályázat céljának tételesen megfelelnek, látható, hogy
a támogatást mire használták fel, és a felmerült költségeket, milyen mértékben fedezték
a szerződés szerinti támogatásból.
2. Amennyiben a kifizetés nem számla ellenében történt, a pályázati cél megvalósítása
érdekében, minden olyan más dokumentumot, - az ezekhez rendelet kifizetést igazoló
dokumentumot - csatolni kell, amely alátámasztja az elszámolásban szereplő bizonylatok
tartalmát. Ilyen dokumentumok különösen a kifizetés alapjául szolgáló
szerződések, teljesítés igazolások, jegyzőkönyvek.
3. A támogatott az elszámolás alapjául szolgáló számlára köteles rávezetni, hogy "az
önkormányzat által szociális keret terhére nyújtott támogatásokra elszámolva."
4. Az elszámolás fő dokumentumai az összesítő a támogatás elszámolására, a számlák
és egyéb bizonylatok (pénzügyi teljesítést igazoló bankkivonatok, kiadási pénztárbizonylatok)
hitelesített másolatai.
VIII. Rendelkezésre álló forrás: 2.560.000 forint
IX. A pályázat benyújtásának helye, ideje, kötelező mellékletei:
1. A pályázatokat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szociális Osztályára kell benyújtani
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fszt.9 ajtó) egy példányban.
2. A benyújtás határideje (postára adás végső dátuma): 2013. november 15.
3. A pályázat kötelező mellékletei: a pályázati cél részletes leírása (maximum
2 oldal), a támogatás felhasználására vonatkozó részletes forrás és költségkalkuláció,
pályázó nyilatkozata köztartozás mentességről, pályázó nyilatkozata,
hogy a tárgyévben és a tárgyévet megelőző évben, milyen címen, milyen öszszegű
támogatásokban részesült az önkormányzattól, és amennyiben az előző
évben támogatott volt, elszámolt-e a támogatásokkal, a pályázó szervezet létezését
igazoló, 30 napnál nem régebbi bírósági igazolás, vagy a szervezet
adószámát igazoló NAV igazolás (ún. illetőségigazolás), a közpénzekből
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti
összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló
nyilatkozat.
Pályázat a 2013. évi Szociális Alapból történő támogatás elnyerésére
2013.11.12. KEDD 15:30 – 18:30 Szepetnek - Ikszt, Petőfi u. 57.
2013.11.14. CSÜTÖRTÖK 10:00 – 13:00 Zalakomár - Ikszt, Petőfi u. 9.
2013.11.14. CSÜTÖRTÖK 14:30 – 16:30 Zalaszabar – Ikszt, Kossuth u. 1.
Véradások időpontjai
VOKE Kertbarát Klub - programajánló
November 12-én 15 órai kezdettel videó előadásra várja az érdeklődket
a klub, melynek témája Turisztikai és történelmi látnivalók
Magyarországon, Kovács Gyula előadásában.
Kanizsa – Hirdetés 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. november 7.
III. Tortafesztivál
a Kanizsa Centrumban!
Torta és süteménykészítő verseny, kiállítás és kóstolás
Ízleld meg az édes csodákat!
Az időpont: 2013. november 9. 14:00-18:00
A Kanizsa Centrum Bevásárlóközpont sok-sok eseménye közül
népszerűség tekintetében kiemelkedik a Tortafesztivál, idén november
9-én már harmadik alkalommal kerül megrendezésre.
Gyere és élvezd a látványt, ízleld a süteményeket és érezd jól magad
akár versenyzőként akár kóstolóként jössz!
Családi-baráti társaságok, egyesületek, iskolák, cégek, klubok
vagy magánszemélyek torta illetve sütemény kategóriában indulhatnak.
Torta kategórián belül a burkolt, krémes és grillázs, míg a
sütemény kategóriákban édes, sós és reform finomságokkal is várjuk
a nevezéseket.
A helyszínen nem kell sütni, a rendezvényre készen várják az
édes, sós finomságokat. Érdemes nevezni, hiszen minden kategória
első három helyezettjére értékes díjak várnak, a különlegességeket
különdíjjal jutalmazzuk.
Az üzletközpont vendégei, vásárlói szórakoztatásáról zenés- táncos-
énekes színpadi produkciók, bemutatók, vásár, csokiszőkőkút,
kávékóstolás, gyermekeknek ingyenes arcfestés.
A szervezők fontosnak tartják a karitatív tevékenységek támogatását,
így a rendezvény ideje alatt helyszínt biztosítanak a Magyar
Vöröskereszt számára véradás lebonyolításához.
Mindenkit szeretettel várunk!
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
pályázatot ír ki a kizárólagos tulajdonában álló Nagykanizsa és
Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft.
(8800 Nagykanizsa, Király u. 47.) ügyvezetői feladatainak 2014. január
1-től 2014. december 31-ig való ellátására.
Az ügyvezető főbb feladatai és díjazása:
A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben, a köztulajdonban
álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009.
évi CXXII. törvényben meghatározottak, valamint a társulási tanács határozatainak
és az önkormányzatokkal megkötött szerződéseknek megfelelően
a Társaság gazdaságos és hatékony működtetése, sikeres pályázatok
összeállítása és megvalósítása.
Az ügyvezető megbízatását díjazás nélkül látja el, bérezése a Nonprofit
Kft. által elnyert különböző pályázatok megvalósításából, projektvezetői,
projektmenedzseri teendők ellátásából származik.
Pályázati feltételek:
Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, felsőfokú
iskolai végzettség, felhasználói szintű számítógépes ismeret.
A pályázat tartalmazza:
- a pályázó aláírt szakmai önéletrajzát,
- az iskolai végzettségeit igazoló okiratokat, vagy azok egyszerű másolatát,
- a pályázó szakmai-stratégiai elképzeléseit a társaság tevékenységére,
a Nonprofit kft. irányítására
- 3 hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítványt (vagy igazolás
arra vonatkozóan, hogy a pályázat benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt
kérelmezte),
- a pályázó nyilatkozatait arra vonatkozóan: a pályázatával kapcsolatban
a döntést az előkészítő bizottsági ülésen és a társulási tanács ülésen
zárt ülés keretében tárgyalja-e vagy hozzájárul a nyílt üléshez. Nyilatkozat
arra, hogy a 2006. évi IV. tv. 23. §-ában és 25. §-ban meghatározott kizárási
és összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn. A2007. évi CLII. törvény
szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja. Más, köztulajdonban
álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviseli megbízás
után részesül-e javadalmazásban. Hozzájárulását ahhoz, hogy pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez és azt az elbírálásban részt vevők azt megismerhessék.
Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Vezetői gyakorlat, pályázatok lebonyolításában szerzett gyakorlat, "B"
kategóriás jogosítvány.
Pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 20. 16,00 óra
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtásra előírt határidő lejártát
követő soros társulási tanács ülés.
A pályázatokat a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás elnökének
címezve kell benyújtani postai úton, lezárt borítékban. Cím:
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Nagykanizsa és Környéke Nonprofit
Kft. ügyvezetői pályázat”
A pályázat elbírálásának módja: írásbeli pályázat alapján, döntést előkészítő
bizottság ülésén történő személyes meghallgatást követően, a döntést
a társulási tanács hozza meg.
A társulási tanács fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázatok kezelése bizalmasan történik,
a pályázatok a döntést követően – a pályázatot elnyerő személy kivételével
– a pályázóknak visszaküldésre kerülnek.
A pályázattal kapcsolatban további információ Cseresnyés Péter elnöktől
kérhető a 06-20-849-2301 telefonszámon.
A pályázat közzétételének helye: Zalai Hírlap, Kanizsa Lokálpatrióta
Hetilap, www.kanizsaterseg.hu.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási,
Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. ÜGYVEZETőI ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE
Kanizsa – Programajánló 12 2013. november 7.
November 7. 16 óra
TRÜKKÖS LOPÁSOK, ÁTVERÉSEK
MEGELőZÉSE
Bűnmegelőzési tájékoztató. Előadó: Dr.
Molnár József rendőr alezredes. Szervező:
az Idősügyi Tanács. A belépés díjtalan.
November 7. 19 óra
BÖDőCS TIBOR - a Stand Up
Comedy sztárja. Belépődíj: 2900 Ft.
November 8. 18 óra
33. ÉLETÜNK ORSZÁGOS FOTÓPÁLYÁZAT
KIÁLLÍTÁSA.
Megtekinthető: november 28-ig.
November 8-9.
JUBILEUMI KANIZSA NEMZETKÖZI
JAZZ- ÉS VILÁGZENEI
FESZTIVÁL
November 14. 16 óra
KRESZ-VÁLTOZÁSOK, TÉLI
FORGALMI FELKÉSZÜLÉS -
Előadó: Lovkó Balázs rendőrszázados. Szervező:
az Idősügyi Tanács. Abelépés díjtalan.
November 15. 8-18 óra
VIRTUÁLIS ÉGI KALANDTÚRA
45-percenként induló 30 perces planetáriumos
vetítés, melyen egyszerre maximum
30-40 fő vehet részt. Támogató
jegy: 350 Ft. Csoportok részére előzetes
egyeztetés szükséges. Bővebb információ:
Gazdag Attila, 06 (30) 305-0794.
November 16. 16.30 óra
GONDOLATBAN NÁLAD VAGYOK
- a Tüttő János Nótaklub
önálló estje.
Vendégművész: Szabó Sándor nótaénekes.
Belépődíj: 2000 Ft.
November 7. 10 óra
AMAGYAR TUDOMÁNYNAPJA
„Hogyan tovább Magyarország az Európai
Unióban” - előadás és vitasorozat, KILENCVENNEGYEDIK
szakmai fórum.
Téma: „Innováció és versenyképesség”.
November 8. 10 óra
JÁTÉKHAGYOMÁNYTÓLNAPJAINK
JÁTÉKKULTÚRÁJÁIG
Előadók: dr. Lázár Katalin MTAZenetudományi
Intézet; Zsákay Győző Magyar
Táncművészeti Főiskola Néptánc szak.
Szervező: Nagykanizsa Központi Rózsa
Óvoda, Hétszínvirág Óvoda tagintézménye.
November 13. 18 óra
HUMORTECHNIKUM
Fellépők: a Rádiókabaré, a Showder
Klub, a Comedi Central humoristái és
az osztálytársaid. Belépődíj: felnőtt
1500 Ft, diák 1000 Ft.
November 15. 18.30 óra
ISMERőS ARCOK KONCERT
Vendégfellépők: Onogur, Romantikus
Erőszak, Hungarica. Belépődíj: 2500 Ft
elővételben, a helyszínen 2900 Ft.
November 9. 10 óra
85 ÉVES A MÓRICZ ZSIGMOND
MűVELőDÉSI HÁZ
ÉPÜLETE
November 14. 10 és 14 óra
Gyermekszínházi sorozat
ÖRDÖNGőS JANKÓ - magyar
népmese. A Grimask Színház előadása.
Belépődíj: 800 Ft.
Immár 10. alkalommal csendülnek
fel népszerű nóták, örökzöld
dallamok a Tüttő János Nótaklub
nagyszabású gálaműsorán,
amit november 16-án, szombaton
16.30-tól rendeznek meg a
Hevesi Sándor Művelődési Központ
színháztermében. Az esten a
nótaklub előadói mellett ismert
vendégművészek is fellépnek.
A nemrégiben Svédországban
koncertezett Tüttő János Nótaklub
heti több órás próbával és számos
meglepetéssel készül közelgő gálaműsorára,
melynek részleteiről minap
számolt be a klub vezetősége.
Mint Major Lajos elnök elmondta,
idén is közel 3 órás műsorral kedveskednek
a közönségnek.
– „Gondolatban nálad vagyok”
című estünkön – nótaklubunkon
kívül – fellép, mondhatni már hagyományszerűen,
Szalai Antal
Liszt Ferenc-díjas prímás és zenekara.
Nyíregyházáról is érkezik
vendégelőadó a gálakoncertünkre:
Szabó Sándor nótaénekes, akivel
régóta jó kapcsolatot ápolunk. S ha
már önálló estről van szó, természetesen
kórusunk is dalra fakad
több blokkon keresztül. A már
„klasszikus”, közkedvelt dalokkal
és számos új szerzeménnyel is várjuk
az érdeklődőket, illetve az elmúlt
évekhez hasonlóan ismét fergeteges
hangulattal.
Sz.Zs.
„Gondolatban nálad vagyok”
Neves előadókkal és igazi világsztárokkal
várják a műfaj kedvelőit
az e hét végén – november 8-9-
én – tartandó, 40 éves jubileumát
ünneplő Kanizsa Nemzetközi
Jazz- és Világzenei Fesztiválra, a
rendezvénynek otthont adó Hevesi
Sándor Művelődési Központba.
Az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón
Farkas Tibor, a Kanizsai
Kulturális Központ igazgatója
ismertette a kétnapos jazz-fiesta
részletes programját. Ehhez kapcsolódóan
elmondta, sok olyan fiatal
művész is koncertet ad a rendezvényen,
akik egykor városunkból indultak
el a nagyvilágba, hogy megmártózzanak
a jazz műfajában, ma
pedig a stílus befutott és közkedvelt
képviselői. Megemlítve Gayer Mátyást
és Farkas Norbertet, akik szintén
pódiumra lépnek a fesztiválon,
emellett pedig olyan ismert művészeket
is „magukkal hoznak” koncertezni,
akik a jazz krémjéhez tartoznak,
így különleges, alkalmi formációk
szem- és fültanúja is lehet
majd a közönség az idei fesztiválon.
Csakúgy, mint a jazz-elit műsorának,
például az USA-ból érkezett
Németh Ferenc Triumph Projekt
monstre koncertjének. A fesztivál
péntek-szombatján egyébként öszszesen
6 csapat szórakoztatja majd
zenei csemegéivel a közönséget –
sok más mellett – Borbély Mihály
Balkán Jazz Projektje, a Magyar
Vista Social Club és a Bacsó-
Juhász-Tálas Triad. Amúgy a műsorszámok
némelyikében a világzenei
blokkokból sem lesz hiány.
A jazz fesztivál szerves része
még a pénteken 18 órakor kezdődő,
33. „Életünk” Országos Fotópályázat
kiállításának megnyitója és díjátadója,
ahol számos kanizsai fotóművész
munkáját is megtekintheti
a nagyközönség – hangsúlyozta
Kovácsné Mikola Mária, a HSMK
intézményegység-vezetője. Minderre,
és a kétnapos fesztiválra, valamint
a koncerteket követően a Hotel
Centrálba éjszakai örömzenére
mindenkit várnak a szervezők. További
részletek a www.kanizsaikultura.
hu és a www.kanizsajazzfesztival.
hu oldalon.
Sz.Zs.
Első élvonalbeli zenészekkel készülnek
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. november 7.
Horoszkóp
Ha úgy érzi, hiányosak az ismeretei, és
nem tud mit kezdeni a szabadidejével, elsajátíthat
egy idegen nyelvet, vagy felfrissítheti
a régebben tanultakat. Új barátokra,
ismerősökre így is szert tehet.
Ha hirtelen elhatároz valamit, azt tűzön-vízen
át véghez is viszi. Ennek ellenére, az
sem árt, ha megfontoltabban cselekszik.
Ha erősíteni akarja önbizalmát, nem kell
mindjárt a legkirívóbb öltözéket hordania.
Érzelmi életében ugyan nehézségek adódhatnak,
de kitartásának köszönhetően gyorsan
jobbra fordul minden. Pénzügyi kiadásokkal
most ne foglalkozzon, hallgasson
mindenben a megérzéseire.
Ha nem akarja, hogy az esős, borús idő elvegye
a kedvét, vigyen némi változatosságot a mindennapjaiba.
Hogy színesebbé tegye otthonát,
barkácsoljon valamit otthon, vagy tegyen ki a
falra néhány színes fényképet magáról.
Ha stresszesen telnek a napjai, és nem tudja
oldani feszültségét például ruhavásárlással,
akkor készítsen magának otthon egy kellemes
fürdőt. Ha azt is megunja, akkor lépjen
be egy nyüzsgő közösség, klub soraiba.
A bolygóállások szerint a hétvégén intenzíven
érdeklődik majd a különböző előadóművészetek
iránt. Különösen az énekesek előadásmódja
keríti hatalmába. Sajnos nem a
valóságban, hanem a tévé képernyője előtt.
A mindennapos rutinfeladatok szinte teljesen
lekötik a szabadidejét, nosztalgikus
hangulatát is megzavarják. Belső vívódásai
csillapítására azonban mindig jó hatással
lesznek a régi barátok.
Ha úgy érzi, nehezen éri el a céljait, ne
mondjon le róluk. Ha sok fáradsággal is jár,
határozza el magában, hogy eléri őket. A
hétvégét pedig szórakozással töltse, semmi
esetre sem munkával.
Ha pezsgésre vágyakozik maga körül, iratkozzon
be például egy tánciskolába. Ha úgy
érzi, megunta már a szingli életet, akkor se
lombozódjon le, hívja el magával azt a személyt,
akit legjobban kedvel maga körül.
Legyen meggondoltabb és óvatosabb ezen a
héten. Ha nem figyel eléggé oda a szavaira,
könnyen megbánthatja még azt a személyt is,
akit valójában szimpatikusnak tart. Ha unatkozik
otthon, vigyen új szint a hétköznapjaiba.
A hétvégén úgy felveszi a környezetében
élők pörgő ritmusát, hogy alig tud leállni. Az
időjárás is kedvezőtlen hatással lesz egészségére,
ezért ajánlatos, ha beiktat egy kellemes
fürdőzést egy közeli fürdőhelyen.
Diplomáciai érzékének köszönhetően könynyedén
ki tudja választani hétvégére a legjobb
kikapcsolódási lehetőséget. A fürdőzés, a kényeztető
programok továbbra sem lesznek ellenére,
csupán az étvágyával lesz gond.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
A Kőnigh György gyermek
korcsoportos (2002) vízilabda
Budapest Bajnokság harmadik
fordulóját a népligeti FTC-uszodában
rendezték, ahol a Kanizsa
VSE is játszott.
Kanizsa VSE – Vasas SC 11-9
(3-0, 3-1, 4-3, 1-5).
Kanizsa VSE: Vámosi – Virt
S. 8, Szirtes, Pécsi, Ziegler 3,
Farkas A., Krihó. Csere: Erdős,
Mándli, Nagy M.
Csarankó, Nyakas, Szinyéri,
Horváth Á., Farkas Á., Horváth
Sz. Edzők: Szabó Szilárd,
Lukács Zsolt.
– Az Vasas ellen szerettünk volna
hatványozottan bizonyítani – fogalmazott
Szabó Szilárd edző. – Szerencsére
minden játékosunk egészséges
volt, így a legerősebb felállásban
meccselhettünk. Harcosan, motiváltan
kezdtük a mérkőzést, hamar
megszereztük a vezetést, de utána
sorra kimaradtak a helyzetek. Szerencsére
a védekezés tökéletesen
működött, az ellenfél az első negyedben
kapuralövésig sem jutott...
– Ahogy a támadásokban pontosabbak
lettünk, nőtt is az előnyünk,
megnyugodtak a gyerekek. Ellenfelünk
nem találta ellenszerét szoros
védekezésünknek. Sok labdát szereztünk,
s a lefordulásokból eredményesek
tudtunk lenni. Virt Sámuel
kiemelkedőt nyújtott gólok terén és
az utolsó negyedben a még fiatalabb
játékosaink is lehetőséget kaptak. A
folytatás sem ígérkezik könnyűnek,
hiszen legközelebb a listavezető
BVSC ellen mérkőzünk.
P.L.
INGATLAN BÉRLET VEGYES
14 Kanizsa – Sport/Apró 2013. november 7.
Nk-án a Király u. 31-ben 86
m2-es tetőtéri, igényes lakás saját,
zárt parkolóval és padláshasználattal
eladó. Irányár: 12,5 millió
Ft. Tel.: 0630/542-2272 (7581K)
Eladó a belvárosban, Hunyadi utcában
közel 700 m2-es építési terület. rd.:
0630-227-3294, 0630-448-6072.
(7608K)
Egyszobás, egyedi fűtéses, bútorozott
lakás kiadó. Kaució szükséges.
Érd.: 0693-333-498 (7613K)
Képeslapokat, régi fotókat, régebbi
berendezési tárgyakat vásárolnék.
Tel.: 0630-332-8422 (7614K)
Weber 8601 Saint Gobain perlit
bázisú hőszigetelt vakoló, 17 zsák,
áron alul, valamint 2000 db nagyméretű,
bontott tégla eladó. Tel.: 0630-
227-3294 (7600K)
A kanizsai vívók közül többen
ismételten hazai kadet válogatón
szerepeltek, ezúttal a Vasasnál.
Dobó István és Flumbort Sára végül
a döntőbe verekedte magát az
NTE 1866-tól és mindketten a 7.
helyen végeztek.
Dunavarsányban már a kadet válogatott
edzőtáborába utazhattak a
kanizsaiak, név szerint Dobó István,
Kungli Borbála, Vernyel Sára,
Flumbort Sára, valamint edzőjük,
Piecs Adrienn is. Az edzőtábort követően
már a junioroké volt a főszerep,
ezúttal is a Vasas egyesületénél
került sor egy soros válogató fordulóra.
Férfi kardban Farkas Miklós
bejutott a nyolcas döntőbe, ahol első
asszóját elveszítve ugyan csak
nyolcadik lett, de értékes pontokat
szerzett. Dobó István és Osvald Anna
a 12. helyen végeztek.
– A válogatókon szerzett döntős
helyezésekkel elégedett vagyok,
ráadásul Dobó István a korosztályos
kadet ranglistát továbbra is
vezeti – fogalmazott Piecs Adrienn
értékelésében. – A junioroknál
Farkas Miklósnak volt fontos a
döntős helye, hiszen ebben a korosztályban
idén már csak külföldi
válogatók, junior világkupák következnek
a sorban, melyeken az
indulási jog korlátozott. Az úgymond
nemzeti 12-ben Farkas Miklós
mellett Dobó István is helyet
kapott, aminek külön örülök, hiszen
utóbbinak ezzel az idősebb
korcsoportban is lehetősége nyílik
kipróbálnia magát, ráadásul nemzetközi
porondon. Ez a tavaszi Eb
és vb előtt egyben jó erőfelmérő
próba is lehet mindkettőjüknek. A
lengyelországi Sosnowiec-ben
rendezendő junior Világkupára november
közepén utazhatunk Farkassal
és Dobóval, addig a felkészülést
az itthoni mellett válogatott
keret edzésekkel is folytatjuk.
P.L.
Jöhet a lengyel világkupa-állomás
Pécsi TÜKE SE (4.) – Gejzír-
Kanizsa Kft. Kanizsa Sörgyár
SE (2.) 6:12
NB II Dél-nyugati csoport férfi
asztalitenisz-mérkőzés, 5. forduló.
Pécs.
Kanizsai győztesek: Berdár
Norbert 4, Szuhanyik József 4,
Horváth Dávid 2, Kahotek Kristóf
1 és a Berdár-Szuhanyik páros
Rangadónak is beillő volt a
mérkőzés, hiszen a pécsiek veretlenek
voltak a találkozóig
(két győzelemmel és egy döntetlennel
álltak...), így az addigi
eredmények alapján szoros
összecsapásra lehetett számítani.
Az első meccsekig ez állt
is, hiszen a párosok és az első
két kör után 5:5 volt az eredmény.
A harmadik körtől kezdődően
fokozatosan elhúztak a kanizsaiak
(képünkön), a végére pedig
sima győzelem kerekedett.
Berdár Norbert és Szuhanyik József
hibátlanul teljesített, valamint
Horváth Dávid is közel volt
a „négy partihoz”... Kahotek
Kristóf önmagához képest gyengén
játszott, az utolsó mérkőzésén
azonban összeszedte magát.
A rangadón végül mondhatni fölényes
vendéggyőzelem született.
Sorozatban harmadik idegenbeli
fellépését nyerte – magabiztosan
– a kanizsai csapat és a
KSI SE mögött a második helyen
áll a táblázaton.
P.L.
Tartják idegenbeli
formájukat a férfi
asztaliteniszezők
Jól ment a Vasas ellen
Horváth Méh Kiskanizsai Sáskák
SE (12.) – Lets do it Technoroll
Teskánd KSE (15.) 3-1 (1-0)
Megyei I. osztályú labdarúgómérkőzés,
12. forduló. Kiskanizsa,
70 néző. Vezette: Németh I. (Deák
F., Siket). G.: Zborai (10.), Földesi
(60.), Kálcsics F. (81.), illetve Németh
N. (52.)
Kiskanizsa: Munkácsi - Ganzer,
Csordás, Kálovics Á., Horváth
Gergő (Kozó, 20.), Zborai, Dolmányos,
Horváth Gábor (Somogyi
D., 68.), Földesi, Kálcsics F.,
Piecs. Edző: Sneff Ferenc.
Abban a tudatban lépett pályára
a Kiskanizsa, hogy az alsóházi
helyosztón muszáj kicsikarnia
a győzelmet a Teskánd ellen, ha
nem akar az utolsó három, számára
roppant nehéznek ígérkező
mérkőzéssorozatnak igazán keserű
szájízzel nekifutni. Jobban
nem is kezdődhetett volna a mérkőzés
aztán kiskanizsai részről,
hiszen Zborai Gyula vezető találata
megadta az alaphangot az
amúgy nem túl mozgalmas öszszecsapásnak.
Daráltak becsülettel
a csapatok, s ennek az lett az
eredménye, hogy a vendégek
Németh Norbert révén egyenlítettek.
Nem „fásult azonban a mérkőzésbe”
a Sáskák, erről Földesi
Gábor tett a góljával, Kálcsics
Ferenc pedig bebiztosította a sikert.
Többek véleménye szerint
a kiskanizsaiak sorsát majd a tavaszi
első öt – hazai – meccsük
határozza meg, de addig is jól
jönnek az így megszerzett pontok...
Nagykanizsai LE (13.) – Olajmunkás
SE Gellénháza (2.) 0-3
(0-3)
Megyei I. osztályú labdarúgómérkőzés,
12. forduló. Nagykanizsa,
Olajbányász-stadion, 100 néző.
Vezette: Lapath D. (Nagy T.,
Lapath Á.). G.: Szabó A. (8.), Krajczár
(21., 32.). Kiállítva: nagy M.
(76.)
NLE: Gyulai A. - Lőrincz, Hollender
(Szép D., 87.), Kocsis D.,
Schuller, Nagy M., Völgyi, Molnár
M., Kovács P. (Zsirai A., 69.),
Szabó I., Mulasics (Anger, 58.).
Edző: Gyulai Csaba.
Röviden: az járt jól, legalábbis
a kanizsaiakra kíváncsi drukkerek
közül, akik nem látták a
mérkőzést. A gellénháziak ezúttal
fajsúlyosabb játékot viteleztek
ki annál, mint amit néhány
hete Kiskanizsán láthattunk tőlük,
és gyorsan el is döntötték a
három pont sorsát, köztük egy
látványos Krajczár Ádám-találattal.
Megyei III. osztály, Déli csoport:
Zalakaros (1.) – Bagola SE
(6.) 3-0 (2-0). G.: Csöndör (17.,
55.), Imrei (32.).
Miklósfa SE (3.) – Sandi SE
(4.) 2-0 (0-0). G.: Halajkó (49.),
Krajcsovics (51.). Kiállítva: Réfi
(Sand; 80.).
Palin FC (2.) – Murakeresztúr
SE (11.) 4-0 (3-0). G.:
Millei Z. (20.), Beke (35.), Horváth
Zs. (43.), Laczó (90.).
Bajcsa SE (14.) – Letenye SE
II (9.) 2-1 (0-1). G.: Bíró (75.),
Pap A. (90.), illetve Adorján
(27.)
A Déli csoportban igencsak
összejött az élmezőny, és jó néhány
esetben az is dönt az aktuális
állásról, hogy az egymás
közvetlen riválisai mire mennek
nem csupán az egymás elleni
mérkőzéseken. Erre jó példa,
hogy a Miklósfa ezúttal legyőzte
a Sandi SE-t, amivel segített
ugyan a Palinnak, a paliniaknak
viszont ezzel újabb közvetlen
riválisuk akadt a miklósfaiak
személyében. A nagy versenyfutásban
pedig a Karos meglépni
látszik, hacsak... Szóval a
szezonzáró őszi körben egyik
kanizsai csapat sem áll kiemelt
meccsek előtt, viszont a Sand –
Zalakaros párosítás még inkább
összehozhatja az éllovas kvartett
tagjait, köztük a Palint és a
Miklósfát.
P.L.
Kanizsa 2013. november 7. – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. november 7. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22:00-06:00
2013. november 8. ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 22:00-07:30
2013. november 9. BENU GYÓGYSZERTÁR ROZGONYI U. 1. 93/311-531 20:00-08:00
2013. november 10. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 19:00-06:00
2013. november 11. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 22:00-06:00
2013. november 12. KATONARÉTI TAVASZ U. 26. 93/311-607 22:00-06:00
2013. november 13. KELETI ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 22:00-06:00
2013. november 14. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 22:00-06:00
2013. november 15. REMÉNY GARAY U. 14. 93/314-967 22:00-07:30
2013. november 16. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 20:00-08:00
2013. november 17. BENU GYÓGYSZERTÁR TÁBORHELY U. 4. 93/510-135 19:00-06:00
2013. november 18. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22:00-06:00
2013. november 19. ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-28022:00-06:00
2013. november 20. BENU GYÓGYSZERTÁR ROZGONYI U. 1. 93/311-531 22:00-06:00
2013. november 21. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 22:00-06:00
2013. november 22. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 22:00-07:30
2013. november 23. KATONARÉTI TAVASZ U. 26. 93/311-607 20:00-08:00
2013. november 24. KELETI ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 19:00-06:00
2013. november 25. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 22:00-06:00
2013. november 26. REMÉNY GARAY U. 14. 93/314-967 22:00-06:00
2013. november 27. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/536-610 22:00-06:00
2013. november 28. BENU GYÓGYSZERTÁR TÁBORHELY U. 4. 93/510-135 22:00-06:00
2013. november 29. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22:00-07:30
2013. november 30. ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 20:00-08:00
Gyógyszertári ügyelet Nagykanizsán
őszi zárás előtti tülekedés a
harmadik vonal Déli csoportjában MLTC (6.) – Aquaprofit
Nagykanizsai TSK (1.) 3:9
NB I-es sakk csapatbajnoki
mérkőzés, 4. forduló. Budapest.
Eredmények (elöl a hazaiak):
Medvegy Z. - Balogh Cs. 0:1,
Koszics - Ivanisevics 0:1, Izsák -
Erdős V. 0:1, Ilincsics - Márkus
0,5:0,5, Fogarasi - Ribli 0:1, Sipos
I. - Pintér J. 0:1, Bodiroga -
Bánusz 0:1, Aczél - dr. Flumbort
0,5:0,5, Horváth D. - Galyas
0,5:0,5, Károlyi - Kántor 1:0, dr.
Medvegy N. - Bodó 0,5:0,5,
Szieberth - Gara T. 0:1
– Nyugodtan mondhatom, elképesztő
győzelmet szereztek sakkozóink,
ez szinte az elmúlt évadbeli
10:2-re nyert meccsünkhöz fogható
– mondta Papp Nándor, a kanizsaiak
csapatvezetője. – Amit az
első hét táblán játszottunk, az nagyon
nagy teljesítmény, hiszen 6,5
pontot csináltunk azoknál. Ugyanakkor
három partink el is húzódott,
erre példa Pintér József játszmája
is, aki 101 lépésben hat óra alatt
csikarta ki sikerét. Mivel a Paks
Szombathelyen kikapott 7:5-re,
így az előnyünk öt pontra nőtt legfőbb
ellenlábasunkkal szemben.
Az első hét
táblánál arattak
Zala Volán TE (10.) – Kanizsai
Vadmacskák SE (5.) 43-76
(14-18, 0-16, 19-28, 10-14)
Női Amatőr NB Nyugati csoport
kosárlabda-mérkőzés, 5. forduló.
Zalaegerszeg, 50 néző. Vezette:
Csabai, Koncsek. Kanizsa: Fekete
Cs. (25/9), Kardos (8), Hegyi (3/3),
Jurkó (17), Oros (20/3). Csere:
Nagy D. (3), Herman, Törőcsik,
Bernáth. Edző: Gábor Erzsébet.
A női kosárlabda második vonalának
zalai rangadóján a Kanizsai
Vadmacskák a Zala Volán vendégeként
Zalaegerszegen lépett pályára,
koncentráltan kezdte is a mérkőzést,
hiszen az 5. percben már tíz
egységgel ment elsősorban Fekete
Csilla és Oros Laura pontjainak
köszönhetően. A folytatásban még
védekezést is váltottak és az újabb
játéketapot 16-0-val hozták.
Fordulás után Hegyi Vivien és ismételten
Fekete sikeres hárompontosaival
növelték is előnyüket a kanizsaiak,
hogy aztán a záró negyedben
Oros zsinórban kiosszon 10 pontot,
amivel már harminc pont fölé nőtt a
különbség a két csapat között.
Tulajdonképpen
ezért ruccantak át
Kanizsa 16 – Hirdetés 2013. november 7.
START Oktatási Kft. (NyT: 20-0193-04, AL: 026)
Nagykanizsa, Arany János u. 8.
Tel.: 0693/325-973, 0630/435-1875
www.startoktatas.eu
SZEMÉLYGÉPKOCSI
tantermi képzés
November 16-án 8:00 óra (Szo-V: 8.00-12.00),
November 20-án 16:00 óra (H-Sz-P: 16.00-20.00),
vagy válaszd e-learning képzésünket
vagy a kettőt együtt!
GKI fuvarozó, autóbuszvezető
ADR tanfolyam
Jelentkezési határidő:
november 13. (szerda) 12.00 óra
Vizsga: november 23. (szombat) 9.00 óra
2 . 2 0 0 F t / g y a k o r l a t i ó r a
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az alábbi szakmákban,
illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
Gyártáselőkészítő-művezető szakirányú megegyezés szerint
Gépészmérnök felsőfokú megegyezés szerint
Marketinges értékesítő felsőfokú megegyezés szerint
Területi képviselő középfokú megegyezés szerint
Csemege pultos eladó szakirányú megegyezés szerint
Mozgóbolti eladó szakirányú megegyezés szerint
Pék, dagasztó szakirányú megegyezés szerint
Benzinkút kezelő szakirányú megegyezés szerint
Lakatos szakirányú megegyezés szerint
Villanyszerelő szakirányú megegyezés szerint
Hegesztő szakirányú megegyezés szerint
Asztalos szakirányú megegyezés szerint
Motorfűrész kezelő szakirányú megegyezés szerint
Tehergépjármű szerelő szakirányú megegyezés szerint
Hálózat szerelő betanított munka megegyezés szerint
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége munkaköri ajánlataival
kapcsolatban bővebb felvilágosítást a kirendeltségen (8800 Nagykanizsa, Fő út 24., Földszinti
Információs hirdető táblán) vagy a www.nyugatrmk.hu honlapon kérhet. Ügyfélfogadási
idő: hétfő - kedd - csütörtök: 8:00 -16:00 óra, péntek: 8:00 - 13:00 óra.
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
XXV. évfolyam 38. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2013. november 14. Kanizsa
Megnyitotta kapuit a nagykanizsai
Nonprofit Információs
Központ, más nevén a Piarista
Ökollégium. Az év elején elnyert
uniós támogatásnak köszönhetően
a zöld látogatóközpontban
fenntartható és környezetbarát
technológiákat mutatnak be
több éven keresztül. Aberuházás
során az év végére teljesen megújul
a piarista fiúkollégium és
rendház épülete.
A nagykanizsai Piarista Általános
Iskola, Gimnázium és Diákotthon,
Boldog Donáti Celesztina
Óvodához kapcsolódó rendház és
fiúkollégium ez év őszére jelentős
átalakuláson ment át a januárban
elnyert uniós támogatásnak köszönhetően.
Az építési munkálatok
mellett egy fenntartható, környezetbarát
technológiákat népszerűsítő
információs központot
is létrehoztak, amely Piarista
Ökollégium név alatt működik
több éven át. A tervek szerint a kiállítótérrel,
bemutató táblákkal,
nívós installációkkal ellátott
„öko-kollégiumban” másfél éven
keresztül 75 szemléletformáló,
zöld megoldásokat ismertető rendezvényt
szerveznek interaktív
foglalkozásokkal, filmvetítésekkel
egybekötve.
Az „Ökollégium – Játsszunk
zöld lapokkal” fenntarthatósági
projekt nyitórendezvényén Cseresnyés
Péter polgármester, országgyűlési
képviselő megköszönte,
hogy meghívást kapott a
rendezvényre, hiszen ezzel is azt
bizonyították a szervezők, hogy a
Piarista Iskola szerves része a kanizsai
oktatásügynek. „Ez abban
nyilvánul meg, hogy mi is meghívást
kapunk az ilyen rendezvényekre,
a másik oldalról pedig abban,
hogy a piarista diákok is
rendszeresen részt vesznek szereplőként,
fellépőként a városi
eseményeken. A mai nap jelentőségének
azt tartom, hogy egy
olyan eseményen vagyunk, ahol
nemcsak a tárgyiasult eredményt
látjuk, hanem egy olyanfajta tanfolyamsorozat,
vagy tudásátadássorozat
részesei lehetünk, amely a
környezet-nevelésre, az ökotudatformálásra
fókuszál, ezt
hangsúlyozza. A pályázat legfontosabb
eleme – azon túl, hogy az
előadók bemutatják, miként kell
másfajta logikával gondolkodnunk
a környezetről, mint ahogyan
eddig tettük –, az, hogy a Piarista
Iskola tulajdonképpen egy
központi szerepet vállal fel: hiszen
nemcsak a piaristák, hanem a
város diákjai és polgárai is látogathatják
az előadásokat. Tehát
(folytatás a 2. oldalon)
Kollégiumból ökollégium a Piaristáknál
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Dobri Katalin (+3630-640-8515). Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47.
földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel:
Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője.
Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-
6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
Kanizsa 2 – Krónika 2013. november 14.
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
(folytatás a címoldalról)
nemcsak a piaristáknak, hanem
a városnak is megnyerték ezt a
pályázatot.” – fejezte be gondolatait
a polgármester.
A központ megnyitóján Nyeste
Pál igazgató hangsúlyozta:
– Az Ökollégium céljai segítik
intézményünk környezeti nevelési
programját, amelynek alapelve a
teremtett világnak, mint létező értéknek
a tisztelete és megőrzése. A
környezettudatos magatartás, a
környezetért felelős életvitel formálása
pedig Isten teremtő tervébe
illeszkedik.
Az Ökollégium kialakításán túl
zajló fejlesztésekről Turóczi Gábor,
a Piarista Rend Magyar Tartományának
műszaki és üzemeltetési
igazgatója elmondta; a projekt
keretében az épület megfelelő
hőszigetelést és új nyílászárókat
kapott, a fűtési rendszert és a
használati melegvizes hálózatot
korszerűsítették, a szürkevíz újrahasznosítási
rendszer is kiépült
kettős szennyvízhálózat alkalmazásával.
Ezen felül az épületben
szelektív hulladékgyűjtőket létesítettek,
valamint hamarosan
megépül egy harmincnégy férőhelyes
kerékpártároló is. 2015
elejéig pedig bevezetésre kerül a
környezetirányítási rendszer, valamint
sor kerül a komposztáló
rendszer kialakítására is.
A „Játsszunk zöld lapokkal!”
szlogent viselő kezdeményezés
nem csak a kanizsai fiatalokat
és szüleiket kívánja megszólítani,
hanem Zala megye lakosságára
is fókuszál. A projekt időtartama
alatt legalább háromezer
látogatót várnak a neves környezetvédelmi
szakemberek
előadásaira.
A megnyitót és a köszöntőket
követően Lázár Péter környezeti
szakértő bemutatta a Nonprofit
Információs Központ és
a projekt stációit, majd a meghívott
vendégek megtekintették
Bodó Tamás, az intézmény dolgozójának
Így épültünk mi című
fotókiállítását, melyet Boros
Antal, az intézmény nyugalmazott
pedagógusa nyitott
meg. A rendezvényt a diákok
számára szelektív hulladékgyűjtést
népszerűsítő kerékpáros
akadályverseny zárta az
Ökollégium előtt.
B.E.
A Kiskanizsai Polgári Olvasókör
emeletes székházának ünnepélyes
avatására 1928. november
11-én került sor Kiskanizsán,
s ennek immár 85 esztendeje.
Ezen apropóból került sor
szombaton teremavató ünnepségre,
melynek keretében az
épület színháztermét dr. Fülöp
Györgyről nevezték el.
A műsor keretében az Árvácska
Dalkör, valamint a Zalagyöngye
Táncegyüttes is előadással kedveskedett
a megjelenteknek. Böjti
Istvánné részönkormányzati képviselő
beszédében hangsúlyozta,
az épület már akkor is emeletes
volt, ami „egyediségét” már abban
az időszakban is garantálta.
A Móricz Zsigmond Művelődési
Ház, valamint az Együtt Kiskanizsáért
Egyesület közös szervezésében
létrejött teremavató alkalmával
az épület elkészültében
tevőleges szerepet játszó dr. Fülöp
György életét is bemutatták,
illetve gondolatait is ismertették
a szervezők és közreműködök
Horváth Jánosné és Tulman Géza
tolmácsolásában. Dr. Fülöp
György, a város akkori országgyűlési
képviselője külön kiemelte
a helyiek összefogását, valamint
áldozatvállalását. Az épület,
például a színjátszás területén is
új lökést adott mind a művelődni
vágyóknak, mind a színjátszók
közösségének. 1928 után nem is
kellett hosszú idő ahhoz, hogy a
helyi kereteket tekintve pezsgő,
színvonalas kulturális élet bontakozzon
ki a falak között. Az olvasókör
székhelye ráadásul a kor
úgymond akkori kihívásainak is
maximálisan megfelelt, s ahogy
az elhangzott, ha nincs dr. Fülöp
György kitartó és áldozatos tevékenysége,
akkor például maga az
építmény csak földszintes lehetett
volna. Ahogy az az ügyvéd
Életem lépcsői című könyvéből
kiderült, a munkálatok 1927 tavaszán
kezdődhettek, s majd’ másfél
évvel később már az avatására
gyűlhetett össze Kiskanizsa apraja-
nagyja.
Kiskanizsa a múlt század ‘20-as
éveinek végén tehát összefogott, s
ennek is állított emléket az a tablókép,
melyet a színházterem falán
helyeztek el, ami a Kiskanizsai
Polgári Olvasókörnek 1927. évben
kezességet vállalt tagjait ábrázolta,
szám szerint huszonhármat.
A szombat délelőtt folyamán aztán
az épület színházterme ünnepélyesen
is felvette dr. Fülöp
György nevét, így adózva az egykori
országgyűlési képviselő emlékének
és áldozatvállaló munkájának.
P.L.
Színházterem névadó
ünnepsége Kiskanizsán
A Magyar Éremgyűjtők
Egyesületének nagykanizsai
csoportja soros összejövetelét
tartotta, mely ezúttal is egyben
nemzetközi érem- és bélyegbörzét,
valamint kiállítást foglalt
magában. A kiállítás „Szentek,
ereklyék és egyházi személyek
pénzeken, érmeken” címe az
aktuális témára utalt, vagyis a –
nem csupán – magyar (egyház)
történelem nagyjainak ábrázolását
villantotta fel például
különböző bankjegyeken és
postai anyagokon.
Mindezeken belül a magyar
szentek – ha szabad így fogalmazni
– nem kis száma az
évtiezedek folyamán a téma kifogyhatatlanságát
is „garantálta”,
illetve bizonyos korszakok, esztendők
egy-egy kiemelt személyiség
jegyében teltek az érem- és
belyegkiadás területén. 1938 például
a Magyar Királyi Posta számára
Szent István halálának évfordulója
apropóján „adta a témát”,
de emellett az akkori ötpengősökről
is visszaköszönt első
királyunk ábrázolása.
Hasonló motívumként tekinthetünk,
csak kicsit tágabb időbeli
keretek között a „Patróna Hungária”
(Patrona Hungariae), vagyis
a Magyarország védőszentje-
vonulatra az éremkiadás területén,
de a Mária a kis Jézussal
motívum is évszázados korúnak
tekinthető.
Globálisan tekintve a szentek,
egyházi személyek ábrázolására,
a Vatikáni Posta példának
okáért bélyegein Krisztust is ábrázolta,
de Afrikában a Malawi
Köztársaság vagy éppen a Dzsibuti
Köztársaság postai szervezete
II. János Pál pápát is megörökítette
bélyegein. A lengyel
származású egyházfő különböző
emlékérméken is látható, de a
pápai trónon őt követő XVI. Benedeknek
még Joseph Ratzinger
bíborosi idejéből is szenteltek
emlék érmeket.
P.L.
Szentjeink, egyházi személyeink
pénzeken, bélyegeken
Fotó: Polgár László
Kanizsa – Krónika 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. november 14.
Városunkban nagyszabású rendezvénnyel
ünnepelték csütörtökön
a Magyar Tudomány Napját.
A Medgyaszay Házban tartott,
szakmai fórummal és előadássorozattal
egybekötött programon a
tudományos életben elismert,
nagykanizsai kötődésű előadók
szemléltették – olykor gyakorlati,
életszerű példákon keresztül –
hogy a tudás, sőt maga a tudomány
nem elavult „intézmény”,
hanem a mindennapi élet folyamatosan
megújuló, szerves része.
Nagykanizsa Önkormányzata, a
Kanizsa TISZK, és a Gazdálkodási
és Tudományos Társaságok Szövetsége
(GTTSZ) által megrendezett
esemény jóvoltából a szervezők immár
5. alkalommal csatlakoztak a
„Magyar Tudomány Napja” országos
programsorozathoz. Ennek célja
– mint a köszöntő beszédek során elhangzott
– hogy a magyar tudományra
ráirányítsák az emberek figyelmét.
Emellett pedig az innovációra
és a versenyképességre is –
hangsúlyozta köszöntőjében Mérksz
Andor, a Kanizsa TISZK ügyvezetője,
aki beszédében közelképet adott
a tudomány napjának lényegéről,
mely „az európai gondolkodás jegyében,
a magyar nemzet, a tudomány,
a törvényhozás és a mecenatúra
történelmi egymásra találását”
szimbolizálja.
Ezt követően városunk polgármestere,
Cseresnyés Péter osztotta
meg gondolatait a tudásalapú társadalomról
és a tudományról.
– A tudomány minden tudás
összessége, ami az ember birtokában
van. A már megszerzett ismereteket
azonban folyamatosan gyarapítani
kell, hisz saját szükségleteink
mellett a felgyorsult világ is
megköveteli, hogy haladjunk a
korral. Vannak viszont olyanok,
akik akár hivatásukban is a tudás
hétköznapi művelői – mondta Cseresnyés
Péter. Majd Janzsó Antal,
a GTTSZ Nyugat-dunántúli Régiójának
elnöke is üdvözölte a megjelenteket.
Köztük szép számban
középiskolás diákokat, akiket
Lehota M. János ösztönzött – beszéde
révén – arra, hogyan integrálják
a sokszor rejtőző képességeiket.
Hiszen – mint az egyetemi
adjunktus rámutatott – ők már
olyan generáció, akik másképp,
máshogy nőnek fel, mint elődeik.
Tekintve a net, a világháló okozta
„bennszülöttséget”, ami azonban
az érdeklődési körüket kiszélesítheti,
tudásukat pedig gyarapíthatja
– mutatott rá Lehota M. János.
Arról pedig, hogy a tudomány és
a művészet egységben van egymással,
Baráth Zoltán, a Farkas Ferenc
Zene- és Aranymetszés Művészeti
Iskola igazgatója szólt előadásában,
gyakorlati példán keresztül vázolva
ezt a tényt. Mégpedig a hamarosan
az Erzsébet téri zenepavilonban is
bárki által kipróbálható eszközzel,
amely az emberi mozgást alakítja –
UH–sugarak által lefedett területen
– zenévé.
Ezután dr. Kulcsár Gyula biokémikus,
rákkutató tartott előadást a
betegség elleni, aktuális kutatásairól,
tapasztalatairól. Elmondása szerint
a szervezetnek létezik úgynevezett
természetes tumorellenes védelme.
Mindebben – illetve a védelem
kiépülésében – pedig az ember keringési
rendszerében jelen lévő
anyagoknak (például vitaminoknak,
aminosavaknak) van nagy jelentőségük.
Ha pedig már kialakult betegségről
van szó, akkor pedig nem
célzottan a rákos sejteket kell elpusztítani
(amit sugárkezeléssel és
kemoterápiával végeznek), hanem
azt kell elérni, hogy a beteg sejtek
magukat pusztítsák el. Az ehhez
szükséges anyagot, az aktív rákpusztító
keveréket egyébként – dr.
Kulcsár Gyula szerint – maguk a tumoros
sejtek választják ki. S ha ebből
a keverékből többet jutattunk a
szervezetbe, akkor – legalábbis a kísérletek,
kutatások ezt támasztják
alá – több ráksejt pusztítható el.
Sz.Zs.
„Egy nemzet ereje a kiművelt
emberfők sokaságában rejlik”
Mint arról már több ízben írtunk,
városunknak „A legszebb
konyhakertek” országos versenye
hatalmas sikert hozott. Öt kategóriából
háromban győzedelmeskedtünk,
így magunkénak mondhatjuk
az ország legszebb balkonkertjét,
konyhakertjét és zöldségeskertjét. A
fenti eredményeket a Hungexpon
már jutalmazták, de ezzel még nem
ért véget az elismerések sora.
A Vidékfejlesztési Minisztérium
Darányi Ignác termében ugyanis
nemrégiben Dr. Fazekas Sándor
vidékfejlesztési miniszter és Kovács
Szilvia ötletgazda elismerő
okleveleket adott át városunknak a
„Magyarország legszebb konyhakertje”
programhoz való csatlakozásért,
valamint Dr. Szabados
Gyula önkormányzati tanácsadónak
a program lebonyolításában
végzett szervező munkájáért.
Mindemellett megköszönve, hogy
hozzájárultunk a magyar nemzet
kertkultúrájának gazdagításához,
hagyományainak ápolásához, valamint
értékeink továbbörökítéséhez.
Aminiszteri elismeréseket városunk
alpolgármestere, Karádi
Ferenc vette át.
H.T.
Miniszteri elismerés városunknak Fotó: Szabó Zsófia
„Zöld Zala” – Megújuló energia
projektek Zala megyében című
workshopra voltak hivatalosak
a meghívottak, mely projekten
belül a magyar fél mellett
horvátok is érdekeltek, akik többek
között Eszékről is érkeztek
azon rendezvényre, amely a
HUHR/1101/2.1.3./0001 azonosítószámú
pályázat keretében valósult
meg.
Burján Emese, a Fenntartható
Fejlődésért Egyesület elnöke köszöntőjében
elmondta, az ilyenfajta
projektek alkalmával (mint
amilyen a CHREN is) mindig lényeges
számukra, hogy abban kiemelt
szerep jusson Zalának, s a
későbbi sikeres elképzelések
gyakorlatilag mindig kicsiben indulnak.
Az előadások sorában Burján
Zoltán a biomassza alapú hőszolgáltatásról
beszélt, Köcse Tibor,
Nagypáli polgármestere pedig települése
megújuló energetikai projektjeiről
szólt bővebben. Balázsné
Dr. Lendvai Marietta, a Zöld
Kampusz projekt BTL kommunikációs
szakembere a saját projektjüket
mutathatta be, Musits Róbert
pedig a környezetvédelem szempontjából
sem mellékesen, a
ZöldSzempont Lakossági Tanácsadó
Iroda működésébe engedett
bepillantást. A Zalavíz Zrt. biogáz
projektjét Böcskey Zsolt, a Zalavíz
Zrt. műszaki igazgatója prezentálta.
Mindezek annak jegyében
hangzottak el, mely a projekt fő
mozgatója, vagyis a megújuló
energetikai kutatás-fejlesztési és
oktatási hálózatot alapozná meg a
határ menti együttműködési régióban.
A célok között szerepelnek
továbbá, hogy zöld beruházásokat
vonzanak be, illetve akár a harmadik
országok piacára történő kivitelt
is támogassák.
P.L.
A megújuló
energiák jegyében
workshopoltak
Kanizsa – Önkormányzat 4 2013. november 14.
A kormány február 28-ig minden
magyar település hátramaradt
adósságát átvállalja, összesen
mintegy 420 milliárd forint
értékben - jelentette be a Miniszterelnökséget
vezető államtitkár.
Lázár János sajtótájékoztatón
közölte azt is: Orbán Viktor miniszterelnök
november 19-én Kaposváron
egy gazdasági konzultációt
kezdeményez az érintett településekkel.
Azt várja tőlük, hogy
az átvállalt hitelekért cserébe szervezőként
kapcsolódjanak be a helyi
gazdaság élénkítésébe.
Gazdaságfejlesztési és -növekedési
tervet kell készíteniük,
amelynek tartalmaznia kell a települési
önkormányzatok szervező és támogató
szerepét a helyi kis- és közepes
vállalkozások helyzetbe hozása
érdekében – fűzte hozzá.
Lázár János hozzátette: a kormány
tagjai január 15-ig felkeresik
a nagyobb önkormányzatokat, a
tárgyalásaikat pedig a helyi kereskedelmi
és iparkamarák, agrárkamarák
is „inspirálni fogják”.
Az államtitkár a kabinet múlt
szerdai döntéséről szólva közölte:
az adósságátvállalás február 28-ig
technikailag is lezárul, így a 2014-
es költségvetési évet minden magyar
önkormányzat adósságmentesen
kezdheti meg. A kabinet arra
számít, hogy ezt követően a helyhatóságok
az ott élők életkörülményeinek
javításával és a települések
fejlesztésével foglalkoznak.
Reményét fejezte ki: mindez segítséget
nyújt ahhoz, hogy a 2014
és 2020 között rendelkezésre álló, 7
ezer milliárd forintos európai uniós
forrás 60 százaléka a magyar kis- és
közepes vállalkozásokat segíti.
Beszámolt arról is: az önkormányzatok
kormányváltáskori
mintegy 1200 milliárd forintos
adósságából mostanáig 685 milliárdnyit
konszolidált a kabinet.
Szólt arról is: rövid időn belül
megállapodnak a jövőben leginkább
fejlesztéssel foglalkozó megyei önkormányzatokkal
a számukra a következő
uniós költségvetési ciklusban
rendelkezésre álló 450 milliárd
forintnyi fejlesztési forrás felosztásáról.
Hozzátette: a megyei jogú városok
közvetlenül is részesülhetnek
majd fejlesztési forrásokban.
Felidézte, hogy korábban a kormány
adóssággátat vezetett be a településekre
vonatkozóban, vagyis ma
már csak kivételes esetben vehetnek
fel hitelt, fejlesztési céllal és a kormány
engedélyével. Kormányülésenként
egy-egy fejlesztési hiteltámogatást
hagy jóvá a kabinet – közölte.
Giró-Szász András kormányszóvivő
a tájékoztatón arra emlékeztetett:
előbb a megyei önkormányzatokét
vette át 2012 januárjában,
majd tavaly az 5 ezer fő alatti településekét
vállalta át teljes egészében,
idén pedig az 5 ezer lakos felettiekét
40-70 százalékban.
MTI - Kanizsa
A kormány átvállalja az önkormányzatok
Közgyűlési interpellációjában
Tóth Nándor önkormányzati
képviselő felvetette a kiskanizsai
temető hátsó, délkeleti bejáratának
problémáját. Felhívta a figyelmet
a vaskapura és a gyaloghídra,
melyeket két okból sem
lehet használni.
Egyik ok, hogy a kapu napközben
zárva van, de véleménye szerint
az ott tartózkodó gondnok
tudna ezen segíteni. A másik ok
pedig az, hogy szükség lenne egy
gyaloghídra, hogy az idős emberek
át tudjanak menni a mély árkon,
amely az úttesthez hasonlóan
a Közútkezelőhöz tartozik.
Tóth Nándor megjegyezte, akik
megkeresték, nem egy gépjárművek
által is használható hídra
gondoltak, hanem csak egy egyszerű
és biztonságos kivitelű
gyaloghídra. Ahhoz kérte a városatya
a segítséget, hogy a városfejlesztési
osztály indítsa el a
tervezését, engedélyeztetését, és
a megvalósítása szerepeljen a jövő
évi költségvetésben.
Írásban adott válaszában Cseresnyés
Péter polgármester megerősítette,
a kiskanizsai temető
hátsó, délkeleti bejáratának problémáját
ismeri a polgármesteri hivatal.
A kapu a közelmúltban készült
el, de az útcsatlakozás sem a
gépjárművek, sem a gyalogosok
számára nem lett kiépítve. Az
évente aktualizált közlekedésfejlesztési
programjavaslat előkészítő
anyaga már 2013-ban is tartalmazta
az igényt, de a közgyűlés
által elfogadott végleges programba
nem került be a megvalósítása.
A 2014. évi hasonló programoknak
folyamatban van az egyeztetése,
melyben szintén szerepeltették
a kapubejáró kialakítását. Tudni
kell azonban ehhez azt is, hogy a
kivitelezési munkát tervezésnek
kell megelőznie, és a Bajcsai út
kezelőjével, a Magyar Közút Zrt.-
vel is le kell folytatni a szükséges
egyeztetéseket. Amennyiben a
közgyűlés jóváhagyja a megvalósítás
költségét, akkor az előkészítés
és a kivitelezés a jövő évben
megtörténhet.
B.E.
Interpelláció a kiskanizsai
temetői gondokról
MNO grafika a legnagyobb adóssággal rendekező önkormányzatokról
hátramaradt adósságát is
Az önkormányzat Idősügyi
Tanácsa egy éve a város valamennyi
oktatási intézményével
együttműködési megállapodást
kötött, melyet a közgyűlés
jóváhagyott. A megállapodás
egyik célja az volt, hogy a városunkban
tanuló diákoknak
az 50 órás közösségi szolgálatot
biztosítsák. A fogadószervezetekkel
való előzetes egyeztetésére
és annak elfogadására
a minap került sor a Vasemberházban.
Közösségi szolgálatot azoknak
a diákoknak kell teljesíteni,
akik szeptemberben kezdték
meg középfokú tanulmányaikat
a 9. évfolyamon. A következő
három tanévben majd összesen
legalább 50 óra szociális vagy
karitatív tevékenységet kell végezniük.
Az Idősügyi Tanács márciusban
elfogadott ütemterve, valamint
határozata alapján lefolytatott
egyeztetések eredményeként
meghatározták azon szervezeteket,
amelyek fogadószervként
a megállapodás részei.
A fogadószervek között
szerepel a Batthyány Lajos
Gimnázium, a Dr. Mező Ferenc
– Thúry György Gimnázium és
Szakképző Iskola, a Nagykanizsai
Műszaki Szakképző Iskola
és Kollégium, a Kanizsai Dorottya
Kórház, a Magyar Vöröskereszt
Nagykanizsai Városi Szervezet,
az Élettér Állat-és Természetvédő
Egyesület, a Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzat
Idősügyi Tanácsa, a
Kanizsai Kulturális Központ,
Egyesített Szociális Intézmény,
valamint a Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ.
Az ülésen többek között azt
tisztázták, hogy egyes intézmények
hány főt tudnak fogadni,
milyen feladatkörökben tudják
őket foglalkoztatni és milyen
papírokra van szükségük a közösségi
szolgálat megkezdéséhez.
V.M.
Előzetes
megbeszélés
a közösségi
szolgálatról
Kanizsa – Krónika 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. november 14.
A Zala Megyei Bíróság beruházásában
az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával
az Új Magyarország
Fejlesztési Terv keretében
megvalósult „A közszolgáltatásokhoz
való egyenlő esélyű hozzáférés
megteremtése” elnevezésű
TIOP-3.3.1-08/1-2008-0009.
kódszámú projekt.
AZala Megyei Bíróság uniós támogatásban
részesült a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökséggel kötött
Támogatási Szerződés alapján,
melynek folyósításában közreműködő
szervezet az ESZA Európai
Szociális Alap Nemzeti Programirányító
Iroda Társadalmi Szolgáltató
Kht. volt. A vissza nem térítendő
támogatás összege:
29.996.420 Ft volt.
A kivitelezést a bíróságon a kaposvári
székhelyű INVESTMENT
Kft. végezte 2009. július 1. napjától
2009. november 30. napjáig a
Top-Kvalitás Kft. tervei alapján, a
KARC-TÉR Bt. rehabilitációs
szakmérnöki felügyelete, a zalaegerszegi
székhelyű SRAFF Kft.
műszaki ellenőrzése mellett. A
megvalósult beruházás eredményeként
a bíróság megközelítése a
mozgáskorlátozottak számára
könnyebbé vált.
A Nagykanizsai Városi Bíróságon
mozgáskorlátozott parkolóhelyet
alakítottak ki az ingatlan udvarán,
melynek kapuja a portára
való bejelentkezés után távnyitóval
működtethető. Az épületbe való
bejutást, az emeleti pénztár és
tárgyaló termek, valamint az
ügyfélfogadással érintett irodák
megközelítését elektrohidraulikus
személyfelvonó biztosítja. Külön
mellékhelyiség került kialakításra
az épület földszintjén és első emeletén
a mozgáskorlátozottak számára
kapaszkodókkal, konkáv
mosdóval, dönthető tükörrel és segélyhívóval.
A földszinti helyiségben
került elhelyezésre a kisgyermekes
ügyfeleket segítő felhajtható
pelenkázó is. A vakok és
gyengénlátók számára a bejáratnál
átvehető hangos térképet rendszeresítettek,
mely az épületeken belüli
közlekedést segíti. Akadálymentes
szimbólumokat, Braille
írással ellátott információs táblákat
helyeztek el, kontrasztosították
a lépcsőfokokat, új padlóburkolat
került lerakásra. A járólapok színbeli
és érdességbeli váltással könnyen
észrevehető és követhető vezetősávok.
Korlátokat és kapaszkodókat
szereltek minden ügyfélforgalommal
érintett területre. A
tárgyalótermekben indukciós hurkot
telepítettek adó-vevő készülékkel
és mikrofonnal, mely a nagyothallók
számára biztosítja a
megfelelő kommunikációt.
Aprojekt megvalósításával törekedtek
a fenntartható társadalom
alapvető követelményeinek biztosítására.
Ezáltal érvényesülhet a
szociális igazságosság, amelynek
alapja a lehetőségekhez való hozzáférés
esélyegyenlőségének biztosítása,
és a társadalmi terhekből
való közös részesedés; az életminőség
javítására való törekvés; a
természeti erőforrások fenntartó
használata, amelynek megvalósításához
a társadalom környezettudatos
és környezet-etikus magatartása
szükséges; és a környezetminőség
megőrzése.
Kanizsa
Akadálymentesítés a Nagykanizsai
Járásbíróságon
A Nagykanizsai Civil Kerekasztal
Egyesület december
13-án rendezi meg a Társadalmi
Felelősségvállalási Konferenciát
és a „Köszönet Napját”.
Ez utóbbi esemény keretein
belül idén is elismerik a legkiemelkedőbb
munkát végző
emberek munkáját. November
elsejétől pedig bárki megteheti
javaslatát arra, kit tartana a
legérdemesebbnek az év civilje
díjra.
A felhívással kapcsolatos sajtótájékoztatón
Budavölgyi Kálmán,
a Nagykanizsai Civil
Kerekasztal Egyesület ügyvezető
elnöke elmondta, idén is több
kategóriában lehet megtenni a
jelöléséket: az év civil embere,
szervezete, fiatalja, önkéntese,
vállalkozása, szponzora címre.
A jelöltállításra közel egy hónapja
lesz az érdeklődőknek,
ezt követően pedig a civilek elnökségéből
álló kuratórium bírálja
el a beérkezett jelöléseket.
Ezt már Mátyás József, a Nagykanizsai
Civil Kerekasztal
Egyesület elnökségi tagja ismertette,
ahogy azt is, hogy
Nagykanizsáról illetve a hozzá
tartozó járás területéről lehet jelölteket
állítani. Az egyesület
székhelyén, a Halis István Városi
Könyvtár alagsorában lévő
irodában, telefonon, a civiliroda.
eu oldalon, valamint e-mailen,
a civildijak@gmail.com címen
várják – november 25-ig –
a javaslatokat.
Sz.Zs.
Kik lesznek az év civil kitüntetettjei?
Fotó: Szabó Zsófia
A nemrég alakult Nagykanizsa
– Surd – Zalakomár Szociális
és Gyermekjóléti Társulása
tartott nyílt ülést, melyen négy
napirendi pontba döntöttek, a
pontok mindegyikét egyhangúlag
támogatta a testület.
A javasolt napirendi pontok között
szerepelt a társulás 2013. évi
költségvetésének I-III. végrehajtásáról
szóló tájékoztató, valamint a
2014. évi költségvetési koncepció.
Ezeken kívül elfogadták a nagykanizsai
Egyesített Szociális Intézmény
új telephelyére vonatkozó javaslatot
is, mivel a bentlakásos részt az állam
átveszi, így külön helyrajzi számot
kapnak. Biztosítják a téli átmeneti
közfoglalkoztatást, mely értelmében
a Családok Átmeneti Otthonában
egy, míg az Egyesített Szociális Intézményben
két főt foglalkoztatnak
november 1-jétől április 30-ig.
Ülésezett a
gyermekjóléti
társulás
A közgyűlés elfogadta a városunk
2014-2020 programozási
időszakra vonatkozó tervezetet,
így folytatódhat a kormányzattal
az egyeztetés.
Akövetkező programozási időszakra
stratégiaként tűzték ki az intelligens,
fenntartható és befogadó Európa megvalósítását.
Ennek kivitelezésében a
városoknak kiemelkedő szerep jut.
Alapelvként fogalmazódott meg, hogy
a fenntartható városfejlődés érdekében
olyan integrált stratégiákra van szükség,
melyek célul tűzik ki a várostérségeket
érintő gazdasági, környezeti és
társadalmi jellemzőkkel összefüggő
problémák kezelését. Ezek alapján,
valamint belügyminisztériumi útmutatót
és a Városfejlesztési Kézikönyvet
figyelembe véve fogalmazzák
meg a 2014-2020-as időszakra vonatkozó
települések fejlesztési elképzeléseit,
annak funkcionális térségét.
Városunk tervezési folyamatainak
feladatkörei közé tartozik a megalapozó
vizsgálat, településfejlesztési
koncepció elkészítése, az integrált településfejlesztési
stratégiájának kidolgozása
és az időszak tervezését segítő
részdokumentumok elkészítése.
A következő
évekre készülnek
Kanizsa 6 – Hasznos 2013. november 14.
Még 2011 decemberében olvashattak
egy cikket lapunkban,
melyben a Király utca 31. szám
alatt levő I és J lépcsőház közös
képviselője, Baracskai László
számolt be nekünk az ott élő
nyugdíjas tulajdonos képviseletében
egy 2011 januárja óta húzódó
bosszantó esetről. Azóta,
két és fél év elteltével lezárult az
ügy, nem kis utánajárást, boszszankodást
követően helyt adtak
az szabálytalan vételezéssel meggyanúsított
lakos panaszának.
Ahogy a közös képviselő akkor
elmondta, a 2011 év elején tartottak
ellenőrzést az E.ON szakemberei
az I lépcsőházban, akik megállapították,
hogy az egyik lépcsőházi
nyitott szekrényben található
villanyóráról egy híján hiányoznak
a plombák, ezt szabálytalan vételezésnek
minősítették. Ekkor a helyszínen
felvették a jegyzőkönyvet.
Azonban az áramlopás tényét bizonyítani
nem tudták, mivel a berendezés
sértetlen volt, nem látszott
rajta fizikai behatás nyoma,
„csak” a plombák hiánya. A lakásban
élők minden hónapban pontosan
fizettek, nem csökkent drasztikusan
a fogyasztásuk.
Az akkor kiszabott 150 ezer forintos
büntetés ellen fellebbeztek
a lakásban lakók. Azonban az
E.ON ezt elutasította szerződésszegésre,
és egy 2001-es addig
még nem bemutatott jegyzőkönyvre
hivatkozva, amelyben a
tulajdonos aláírta, hogy a plombáért
felelősséget vállal. Ezek után a
tulajdonos a Fogyasztóvédelmi
Felügyelőséghez fordult, ahol
szintén elutasították a reklamációjukat
a már említett jegyzőkönyvre
hivatkozva, azzal a lehetőséggel,
hogy a Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hivatalnál
reklamálhatnak, ha továbbra
is fenntartják a panaszukat.
Továbbá amennyiben az országos
központnál határozatot
hoznak, az abban foglaltak alapján
rendelkeznek majd ők is. Ezt a
társasház segítségével meg is tették,
de ettől függetlenül az E.ON
nem állt el addig sem a 150 ezer
forintos ködbérkövetelésüktől.
– Ez 2012 októberében volt,
majd márciusban is küldtek egy levelet,
melyben ismételten felszólították
a fogyasztót, hogy egyenlítse
ki a tartozását, mert amennyiben
nem tesz eleget a kötelezettségének,
úgy fizetési meghagyásos
eljárást kezdeményeznek, ahol az
ügyvédi költségtől az egyéb költségekig
az ügyfélnek kell fizetnie
mindent. Ez csúsztatás, ugyanis
nem kell ügyvédi költséget fizetni
a fizetési meghagyásos eljárásnál,
hiszen egymillió forint alatt ezt a
közjegyző végzi. Továbbá, ahogy
írták, a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal jogosult
kimondani ennek a követelésnek
a jogosságát. Akkor milyen
alapon követelőznek és fenyegetőznek,
ha ez a határozat még nem
született meg? – mondta a közös
képviselő.
A márciustól várt határozat október
végén érkezett meg. A dr.
Dorkota Lajos elnökölte Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal az E.ON Dél-dunántúli
Áramhálózati Zrt. ellen benyújtott
panasznak helyt adott, követelésüket
jogtalannak minősítette és
megtiltotta a ködbér behajtását.
– Már az elején elhatároztuk,
minden segítséget megadunk az
igazságtalanul megvádolt lakónak,
és az összes költséget átvállalva
végigvisszük az ügyet. Bebizonyítjuk,
ezek a követelések jogtalanok.
Két és fél év elteltével ez
sikerült is. Fontosnak tartottam,
hogy megosszam ezt a bosszantó
történetet mindenkivel, ugyanis
sokan nincsenek azzal tisztában,
hogy az üzleti szabályzatot is elfogadják,
amikor E.ON szerződését
aláírják. Ezzel együtt elfogadják,
hogy a közös használatú helyiségben
lévő óra az E.ON tulajdona, és
a lakos felel érte. De napi 24 órában
senki nem képes őrizni. Erről
azonban nincsenek tájékoztatva az
állampolgárok. Egy kérdést feltennék
az olvasóknak a történet
zárásaként: tudják e, hogy hány
plomba van a villanyórájukon?
Pont annyi a felelősségük is azok
meglétéért – zárta a közös képviselő.
V.M.
Lezárult a több mint két éve húzódó
ügy – nem lopták az áramot
Hazánkban a felnőttkorú lakosság
65 százaléka anyanyelvén kívül
semmilyen más nyelven nem
beszél, ezzel uniós összehasonlításban
az utolsó helyen állunk. Ezen
szeretne változtatni az Európai
Uniós és állami forrásból finanszírozott
Új Széchenyi Terv „Idegen
nyelvi és informatikai kompetenciák
fejlesztése” elnevezésű program.
Városunkban az ingyenes angol
és német nyelvtanfolyamokra a
Dialóg Nyelviskola és Vizsgacentrumban
jelentkezhetnek és vehetnek
részt az érdeklődők.
– A projekt alapvető célja, a felnőttkorú
lakosság idegennyelv-ismeretének
fejlesztése, és ezáltal az
elhelyezkedés esélyeinek növelése.
Egy idegennyelv-ismerete jelentősen
növeli elhelyezkedési lehetőségünket,
illetve hozzájárul ahhoz,
hogy jobban fizető munkát találjunk
– mondta elöljáróban Móric József,
a Dialóg Nyelviskola vezetője.
Anyelviskolát 1993-ban alapították.
Kezdetben angol és német nyelvet
tanítottak, majd később az olasz
és az orosz nyelv oktatását is felvették
a palettára. Foglalkoznak ezen
kívül hiteles- és szakfordítással, valamint
angol és német nyelvből államilag
és nemzetközileg is elismert
nyelvvizsgák lebonyolításával.
– Iskolánkban az ingyenes tanfolyamon
az első csoportok 2013
márciusában indultak, azóta több
mint ötszáz fő vett részt a képzésen
a kezdő szinttől a haladó szintig. A
kifejezetten felnőtteknek szóló lehetőséget
jellemzően a 35-55 éves
korosztály használja ki. Nagyon sokan
családostól tanulnak. Az „élethosszig
tartó tanulás” jegyében a
képzéseknek nincs felső korhatára.
Jelenleg a legidősebb tanulónk 73
éves. Az ő igyekezete abszolút tiszteletre
méltó és követendő. A fiatalokat
megszégyenítő szorgalommal
készül és tanul az órákra – hangsúlyozta
Móric József.
Anyelvtanfolyamon való részvétel
feltételei nagyon egyszerűek.
Mindenki részt vehet az angol és
német nyelvi képzésen, aki elmúlt
18 éves, és jelenleg nem tanul államilag
finanszírozott képzésben (középiskolában,
egyetemen vagy
szakképzésben). Vállalja, hogy a
tanfolyam során a hiányzása maximum
10 százalék lesz, valamint a
tanfolyamzáró vizsgát (szóbeli és
írásbeli) legalább 60 százalékos
eredménnyel teljesíti. Ezen feltételek
betartását szigorúan ellenőrzik.
A hátrányos helyzetű kistérségekben
élőknek csupán 1.800 forint regisztrációs
díjat kell befizetniük, a
többieknek pedig 4.500 forint ez a
díj. Aki ezen minimális feltételeket
teljesíti, 90 ezer forint képzési támogatásra
jogosult, és 90 órás angol
vagy német tanfolyamon vehet
részt a Dialóg Nyelviskolában. A
tanfolyamot sikeresen elvégzők tanúsítványt
kapnak, amely hitelesen
igazolja idegennyelv-tudásukat.
Jelentkezni az intézményben vagy
annak honlapján (www.dialognk.hu)
tudnak a tanulni vágyók. Folyamatosan,
minden hónapban indulnak új
csoportok. Lehet választani hét közben
délelőtti, délutáni, esti vagy hétvégi
képzések közül.
– Azt tanácsolom, használja ki
mindenki ezt a vissza nem térő lehetőséget.
Az ingyenesnél nincs
olcsóbb! Ahogy mondják: ahány
nyelv – annyi ember. Ezen lehetőség
2014. augusztus 30-ig tart –
hangsúlyozta Móric József.
V.M.
Ingyenes angol és német nyelvtanfolyamok
a Dialógban – Soha nem késő elkezdeni!
Morgan kapitány cukorból
készített képmásából, marcipános
templomtoronyból és mogyorós
babtortából is kóstolhatott
a Tortafesztivál többezres látogatóközönsége.
A Kanizsa
Centrumban szombaton megtartott
eseményen közel 300 féle
hagyományos, házi recept szerint
készített sütemény és valóságos
cukrász remek kápráztatta
el a nagyérdeműt.
Még maguk a szervezők sem
gondolták, hogy az idei, immár
harmadik Tortafesztivál – több
szempontból is – „rekordokat”
fog döntögetni. A rendezvénynek
otthont adó bevásárlóközpont
marketing-csapatát és Pintér Szilvia
cukrász-ötletgazdát egyaránt
meglepte, hogy az előző évekhez
képest jóval több nevező – 42
csapat és egyéni versenyző – hozta
el tortáit, süteményeit Nagykanizsára,
az ország számos pontjáról.
Ám nemcsak mennyiségében,
hanem minőségében is lekörözte
tavalyi, tavalyelőtti fesztivál kínálatát
az elmúlt hétvégi deszszert-
kavalkád, ugyanis Czeglédi
László és Sinkovics Tamásné
Müller Katalin szakoktatók vezette
szakmai zsűri szerint ezúttal
a versenyzők nemcsak a torták,
sütemények küllemére, hanem
„belbecsére” is nagy hangsúlyt
fektettek.
– Idén ugyan több volt a grillázs,
ám a burkolt és krémes jellegű
tortákból illetve süteményekből
– házi, sós és reform kategóriákban
– sem volt hiány. Szintén a
mostani fesztivál különlegessége,
hogy ízvilágában jóval gazdagabb
édességeket ízlelhettünk meg.
Olyanokat is, amik – még szerintünk
is – extrémnek minősülnek.
Viszont elmondhatjuk, az amatőr
és a profi cukrászok kitettek magukért.
Erről az érdeklődők maguk is
meggyőződhettek, hiszen a standok
között sétálva láthattak – sok
más mellett – angyalfejtortát, hóembertortát,
filmtekercs formájú
tortát, szarvascsorda-tortát, ám
sárgarépából, krumpliból, sütőtökből
készített nyalánkságot is,
csakúgy, mint étcsokis, mousse
krémmel és málnával gazdagított,
formájában is egyedi édességet.
A Kustánszegről érkezett hölgyek
is igazi „remekművel” rukkoltak
elő a fesztiválon. A göcseji,
paraszai pörkölttortájuk, a „nagymama”
eredeti receptje alapján
csak úgy vonzotta a torkoskodókat.
Ami nem is csoda – legalábbis
a csapat szószólója, Kovács Szilvia
szerint – hiszen a házi ízeket mindenki
szereti.
– Mi arra vagyunk büszkék,
hogy soha nem veszünk boltban
süteményt, hanem megsütjük,
amit megenne a család. Paraszán,
Kustánszeg településrészén, többünket
baráti társasággá kovácsolt
a főzés, sütés iránti szeretet,
ezért jöttünk el a fesztiválra is,
meg persze azért is, hogy megmutathassuk,
mit tudnak a göcseji lányok.
Pár asztallal arrébb pedig akár
kiállítási tárgynak is beillő tortát
szemlélhettek meg a látogatók. A
csurgói cukrász, Borongicsné
Porcsa Zsuzsanna úgynevezett
„izomalt” cukorból elkészítette
„Morgan kapitány” ehető, „üveg”-
mását.
– 7 órát vett igénybe a „sütés”,
ami egyedi technikát is megkívánt,
meg persze nagy ügyességet, hiszen
a cukorral nagy hőmérsékleten
rendkívül óvatosan kell bánni –
hangsúlyozta.
A kulturális műsorokkal és kísérőprogramokkal
színesített rendezvényen
idén is támogattak jótékony
célokat a szervezők, illetve a
„kalácsajok” nevű csapat. A formáció
tagja, Pintér Szilvia elmondta,
egy letenyei pékségnek
köszönhetően majd’ 60 rekesz diós,
mákos, kakaós kalácsot szállítottak
a Hajléktalanszállóra, a Tűzoltóságra,
a Mentőszolgálatnak és
a felsőtemplom plébániájára. Az
esti eredményhirdetést követően,
melynek során díjazták a fesztivál
legjobb, legügyesebb „cukrászait”.
Eredmények. Burkolt torta: 1.
helyezett: Komaasszonyok, 2. helyezett:
Adorján Aranka, 3. helyezett:
Borongicsné Porcsa Zsuzsanna.
Krémes torta: 1. helyezett: Florida,
2. helyezett: Fall Girls, 3. helyezett:
Ott Evelin, Szmodics Petra.
Grillázs torta: 1. helyezett:
Adorján Aranka, 2. helyezett: Kovács
Szilvia, 3. helyezett: Tüske
Lászlóné Zsuzsa. Édes sütemény:
1. helyezett: Pozitív Piskóták, 2.
helyezett: Nagykanizsai Judo
Klub, 3. helyezett: Ott Evelin,
Szmodics Petra. Legötletesebb sütemények:
1. helyezett: Törökné
Nagy Nikoletta, 2. helyezett: Jakabfi
Dávid, 3. helyezett: Horváth
Tímea. Reform sütemény: 1. helyezett:
Gerő Cukrászda, 2. helyezett:
Kóbor Angyalok, 3. helyezett:
Voke Mamik. Különdíjak: Legszebb
stand: Florida, Leglelkesebb
csapat: Cserháti Szülői Munkaközösség
és a HáziSPÁRkányok.
Sz.Zs.
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. november 14. Kanizsa – Tortafesztivál 7
A Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium az Új
Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.3.8-
12/2-2012 – Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú
fejlesztéseinek támogatása – pályázati felhívására benyújtott
„Esélyegyenlőség fejlesztése a Zsigmondy-Széchenyi tagintézményben”
című projektje 29 840 882 Ft támogatásban részesült.
A projekt 2013.09.01-től 2015.12.31-ig tart.
TÁMOP-3.3.8-10/2-2012-0073
Esélyegyenlőség fejlesztése a Zsigmondy-Széchenyi
tagintézményben
Sajtóközlemény
ESZATársadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
1134 Budapest, Váci út 45. “C” épület
Tel.: +36 1/273-4250
E-mail: eutamogatas@esza.hu
www.esza.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
A projekt a tantárgyi és szociális mérőlapok előállításával elindult.
Ezen felmérések lesznek az alapjai a projektbe bevont tanulók
mentorálásának. A pályázati forrásból kézműves foglalkozások
(kosárfonó, kerámia, fafaragó), ünnepkörhöz (karácsony, húsvét)
kapcsolódó foglalkozások, szabadidős programok (kirándulás,
színházlátogatás) megvalósítását is tervezzük. Ezen kívül szerepel
a projektben 5 fő pedagógus továbbképzése differenciáló pedagógiai
módszerek alkalmazása területen, illetve az intézmények közötti
tevékenységek keretében szakmai tapasztalatszerzés az ELTE
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben
és a Gyermekek Házában. A projektbe bevont tanulók számára
üzemlátogatásokon, szakmai kiállításokon való részvételét tesszük
lehetővé. A tanulók szüleivel való kapcsolatfelvétel is szerepel a
projektben a lakhelyeken szervezett rendezvények keretében.
Torta- és sütihegyek, ameddig a szem ellátott
Fotó: Szabó Zsófia
8 Kanizsa – Hirdetés 2013. november 14.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata értékesíteni kívánja az alábbi ingatlanát:
Nagykanizsa, Ipari Park, 4378/60. hrsz.-ú, 1623 m2 területű, „beépítetlen terület”
megnevezésű ingatlan. Kikiáltási ára 5.880.000 Forint + Áfa. Aversenytárgyalás
időpontja: 2013. december 4-én 9.00 óra. Aversenytárgyalás helyszíne: Nagykanizsa,
Garay u. 21. VG Zrt. Irodaház.
Eredménytelen versenytárgyalás esetén ezt követően hetente a versenytárgyalási
felhívásban megjelölt időpontokban lehet jelentkezni.
A versenytárgyalás részletes feltételeit a www.nagykanizsa.hu valamint a
www.nkvg.hu honlapokon lehet megtekinteni. Telefon: 0693/311-241/116 mellék.
Eladó ingatlan
Történelmi hagyományokkal rendelkező
„piacozásnak” lehetnek részesei azok,
akik ellátogatnak Nagykanizsa piacára
november 23-án reggel 7 órától
egészen késő délutánig.
A kezdeményezés célja a kistermelők népszerűsítése,
akik nemzedékről nemzedékre hagyományozzák
mesterségük titkait és családi receptjeiket.
A programot gasztronómiai ínyencségek, népzene
illetve termelői kerekasztal beszélgetés is színesíti.
Töltsük fel együtt az éléskamrát,
vásároljunk Kanizsán!
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt Polgárokat, hogy Karádi Ferenc alpolgármester
fogadónapja – a szokottól eltérően – 2013. november 27-én 8.30-12.00 óráig lesz
a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában.
Alpolgármesteri fogadónap változás
2013.11.19. KEDD 10:00 – 12:00 Magyar Vöröskereszt, Nk. Sugár u. 28.
2013.11.21. CSÜTÖRTÖK 10:00 – 13:00 Inkubátorház, Buda Ernő u. 19.
2013.11.21. CSÜTÖRTÖK 14:30 – 16:30 Palin – Általános Iskola, Alkotmány
u. 81.
Véradások időpontjai
Kanizsa 2013. november 14. – Hirdetés 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
(Az akció 2013. október 10 - november 30-ig)
Kanizsa 10 – Vízmű 2013. november 14.
Kanizsa – Vízmű 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. november 14.
Kanizsa 12 – Jazz 2013. november 14.
November 15. 8-18 óra
„VIRTUÁLIS ÉGI
KALANDTÚRA”
45-percenként induló 30 perces planetáriumos
vetítés, melyen egyszerre maximum
30-40 fő vehet részt. Támogató
jegy: 350 Ft, Csoportok részére előzetes
egyeztetés szükséges. Bővebb információ:
Gazdag Attila, 06 (30) 305-0794.
November 16. 16.30 óra
GONDOLATBAN NÁLAD
VAGYOK
a Tüttő János Nótaklub önálló estje.
Vendégművész: Szabó Sándor
nótaénekes. Belépődíj: 2000 Ft.
November 18 17 óra
őSZI TEENDőK A
HÁZIKERTBEN ÉS A
BOROSPINCÉBEN.
Előadó: Varga József (Vargagazda).
Szervező: Kertbarát Klub.
November 19. 19 óra
Színház - Bródy bérlet
Giorgio Pianosa: MERT A
MAMÁNAK ÍGY JÓ!
vígjáték. Az Új Színház, (Budapest)
előadása. Főbb szereplők: Bánsági
Ildikó, Dörner György, Lux Ádám. Rendező:
Pozsgai Zsolt. Belépődíj: 3500 Ft.
November 20. 19 óra
Színház - Rátkai bérlet
Dés - Nemes - Koltai - Nógrádi:
SOSE HALUNK MEG
musical. A Pannon Várszínház
(Veszprém) előadása. Főbb szereplők:
Koscsisák András, Szelle Dávid,
Oravecz Edit Rendező: Vándorfi László.
Belépődíj: 3500 Ft.
November 23. 15 óra
5 ÉVES A GYÖNGYVIRÁG
NYUGDÍJAS
NÉPTÁNCCSOPORT - kulturális
bemutató. Belépődíj: 500 Ft.
November 15. 18.30 óra
ISMERőS ARCOK KONCERT.
Vendégfellépők: Onogur, Romantikus
Erőszak, Hungarica. Belépődíj: 2700 Ft
elővételben, a helyszínen 2900 Ft.
November 21. 18 óra
ZENEISKOLAALAPÍTVÁNYI
KONCERT.
Szervező: Kanizsai Zeneiskoláért
Alapítvány. Belépődíj: 600 Ft. Bővebb
információ: fanzi1926@gmail.com
November 16.
ORGANIKUM. LUDVIG
ZOLTÁN FESTőMűVÉSZ
RETROSPEKTÍV
KIÁLLÍTÁSA
November 14. 9 óra
NETEZZ TOVÁBB NAGYI!-
KLUB. Téma: az XP temetése
November 14. 10 és 14 óra
ÖRDÖNGőS JANKÓ.Belépődíj: 800 Ft
November 16-17. és 23-24. 9 óra
AGYKONTROLL
TANFOLYAM
Idén új időpontban, a Szegedi
Jazz Napokkal egy időben került
megrendezésre városunkban a
jazz fesztivál, amit 2004 óta Kanizsa
Nemzetközi Jazz és Világzenei
Fesztivál néven rendeznek
meg. A jubileum alkalmából új
koncepció született a 40 éves
múltra visszatekintő jazz fesztiválra.
Ennek lényege, hogy kanizsai
és zalai kötődésű jazz zenészekre
építve, neves vendégművészekkel
kiegészített zenekarokkal
ünneplik meg a jeles alkalmat.
A jubileumi fesztivált az Életünk
Országos Fotópályázat anyagából
rendezett kiállítás vezette fel, ahol
külön helyszínen mutatták be a jazz
témájú fotókat. E kiállítás csak úgy,
mint a jazz fesztivál, 33. volt a sorban.
A koncertek sorát a Kém Sándor
(képünkön) – Kőfalvi Csaba –
Sinkovics István – Winand Gábor
alkotta combó kezdte. Az alkalmi
együttes műsorának üde színfoltja
volt Winand Gábor szaxofon és fuvola
játéka, valamint latin stílusú
szerzeményei. A jó hangulatot teremtő
„tanári csapat” koncertje jó
választásnak bizonyult. Ezt követően
Farkas Tibor a Kanizsai Kulturális
Központ vezetője és Kovácsné
Mikola Mária intézményegység vezető
idézte fel a kanizsai jazz fesztiválok
eddigi történetét. A megemlékezés
után Gayer Mátyás triója
lépett a Hevesi Sándor Művelődési
Ház színpadára. A modern jazz-t
játszó formációban Farkas Norbert
(bőgő) és Oleg Markov (dob) mellett
az Egyesül Államokból származó
Jim Rotondi (trombita) volt a kanizsai
billentyűs partnere.
Nagyszerű produkciójukat az éjszakai
örömzenén is megcsodálhattuk.
A péntek esti koncertek sorát a
Borbély Mihály Balkán Jazz Projektje
zárta. A fantasztikus hangulatú
koncert vendég fellépője Marko
Markovic (trombita) volt, aki kivételes
hangszeres tudásáról nem először
tesz tanúbizonyságot. Mind a
lassú és mind a gyors tempójú számokban
lenyűgöző összhatást ért el
a zenekar. Ennek megfelelően nagy
sikert könyvelhettek el. Az éjszakai
örömzenék ezúttal a Centrál szálló
éttermében kerültek megrendezésre,
ami ha eleganciájában nem is, de
hangulatában jobb helyszínnek bizonyult
az HSMK-nál. A hajnalig
tartó örömzenét a Gayer Mátyás –
Pusztai „Titusz” László – Inoka
Zsolt trió kezdte, majd alkalmi társulások
követték egymást. Szombaton
a kiváló hangszeres tudással felvértezett
Magyar Vista Social Club kezdett.
Műsoruk bár színvonalas és
hangulatos volt, de semmi köze nem
volt sem a jazz-hez, sem a világzenéhez.
Inkább a folk-rock, és a manapság
divatos indie-hez sorolható
volt, annak ellenére, hogy a zenekar
tagjaitól akár egy jó jazz koncertre is
futotta volna. A közönség létszáma
és a tapsok azt jelzik, hogy a világzene
címszó alatt besuvasztott zenekarokra
nem jön annyi néző, mint
amennyit a szervezők elvárnának.
Ha jazz, akkor az legyen jazz! Ha világzene,
akkor tényleg világzene legyen,
hiszen annyi tehetséges zenekar
van ebben a kategóriában! A régi
jazz fesztiválok hangulatára és
színvonalára leginkább a Bacsó
Kristóf – Juhász Márton – Tálas
Áron Triad, és az őket követő Ferenc
Németh Triumph Project emlékeztetett.
Az ő meghívásuk mindenképpen
telitalálat volt. Bacsó Kristóf
szaxofonos évek óta jegyzett nemzetközi
szintű jazz zenész. Juhász
Márton dobos a fiatal jazz generáció
egyik csillaga, szintén a világ legrangosabb
jazz zenészeket is képző
intézményében a Berklee College of
Music-on végzett. Intellektuális, lírai
hangzású koncertjük sokáig emlékezetes
marad. Különösen, a nemrég
tragikus körülmények között elhunyt
két hegymászó Erőss Zsolt és
Kiss Péter emlékére írt kompozíció
és a koncertjük záró számaként elhangzott
Moszkva-tér. A fesztivál
csúcspontját a New Yorkban élő Németh
Ferenc Triumph Project-je jelentette.
A koncert egy tavaly elkészül
albumra épült, de mellette más
szerzemények is elhangoztak. A világsztárokat
felvonultató zenekarban
Kenny Werner zongorán és Fenderen,
Marcus Strickland szaxofonon,
Matt Penman bőgőn, míg Németh
Ferenc dobokon játszott. A
quartet Bacsó Kristóffal kiegészülve,
a koncert ráadás számaként, a világhírű
kanizsai zeneszerző Sigmund
Romberg Softly, As In A
Morning Sunrise szerzeményét adta
elő. Igazán ütős, jó koncert volt.
Olyan színvonalas produkció, amit
méltán várhattunk el a jubileumi
jazz fesztiváltól.
H.Gy.
Jazz-esszencia
a jubileumi jazzfesztiválon
November 8-án a Hevesi
Sándor Művelődési Központ
ősze András galériájában
megnyílt a 33. Életünk Országos
Fotópályázat anyagából
összeállított kiállítás. A kiállítás
immár hagyományosan a
nagykanizsai jazz fesztivál idején
tárja az érdeklődők elé a
szakmai zsűri által beválogatott
fotókat.
Az idei pályázatra 48 alkotó
388 fotóval pályázott. Ezek közül
többen a határon kívülről
küldték el alkotásaikat, amelyek
az életünk, a víz és a jazz témájához
kapcsolódtak. A kiállítás
Vámos Béla és Cseke Dániel
szaxofon duójának produkciójával
kezdődött. Ezt követően Dénes
Sándor Nagykanizsa város
alpolgármestere méltatta a kiállítást,
majd Stamler Lajos képzőművész
értékelte a pályaműveket.
A szakmai zsűri első díját
Mann Judit: Forgásban, a második
helyezettnek járó díjat Incze
Domokos: Csíkszereda című fotója
kapta. Nagykanizsa Megyei
Jogú Város különdíját Molnár
Ferenc: Takarítás után című képe
érdemelte ki, aki a jazz kategória
különdíját is elvihette. Az
Életünk a víz kategóriában, egy
vízkezelő cég által felajánlott
díjat, Mann Judit alkotása, a
Zuhany kapta. A rangos kiállítás
november 28-ig tekinthető meg
a HSMK-ban.
Életünk: víz és jazz fotók a HSMK-ban
Fotó: Halász Gyula
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. november 14.
Horoszkóp
Nagy figyelmet igénylő feladatok várnak
önre a munkahelyén. A kapcsolatépítést
se hagyja ki a sorból, mert megkönnyítheti
a munkáját, ha számíthat mások pozitív
véleményére.
Napsütésre vágyakozik, ebben azonban
nem lesz túl sok része mostanában. A lehangolódás
ellen úgy is védekezhet, ha változtat
a sajátos modorán. Időnként akár úgy
is viselkedhet, mint egy mókamester.
Ne sértődjön meg, ha otthon a jelentősebb
kérdésekben a párja követeli ki magának a
végső szót. Fogadja el a véleményét, és egyetértésével
erősítse meg önbizalmát. Ha netán
felszed néhány kilót, jobban fog neki tetszeni.
Nem kell semmi fordulattól tartania érzelmi
életében. Mint azt ön is tapasztalja, nemcsak
a bajban számíthat kedvesére, hanem jóbanrosszban
is maga mellett tudhatja. Bátran tervezhet
közös munkát, vagy szórakozást.
Ha elvette a kedvét a hűvösre fordult időjárás,
töltődjön fel egy jó társaságban. Az
is előfordulhat, hogy régi ismerősei között
felbukkan az a személy, akihez érzelmi
szálak fűzték.
Ha netán üzleti tanácsot kér öntől egy közeli
ismerőse, ne lepődjön meg, hanem köntörfalazás
nélkül mondja el a véleményét, a
javaslatát. A csillagok állása szerint mindkettejükre
rámosolyog a szerencse.
Pozitív fordulatra számíthat érzelmi életében.
Feloldódnak lelkében azok a dolgok,
amelyek némi feszültséget okozhattak, és
a kitűzött céljait könnyedén elérheti.
Gyakrabban tervezzen kiruccanásokat.
A bolygóállásoknak köszönhetően vidám
és nyugalmas napokra számíthat, bár ez
sem fog igazán tetszeni önnek. Avidámsággal
nem lesz semmi gondja, de a nyugalmas
napokba szívesen vinne bele némi pezsgést.
Töltsön több időt a barátaival. Ne hagyja,
hogy a sok munkája miatt esetleg háttérbe
szoruljanak. Mostanában lehetőleg
ne költekezzen, tartalékoljon többet a karácsonyi
ajándékozásra.
Mivel az esős, hűvös idő amúgy sem kedvez
a sétálgatásnak, foglalkozzon hasznosabb
időtöltéssel a szabadidejében. Aproblémái
miatt ne aggódjon, az átvonuló bolygók
segítenek a megoldásukban.
Végezze el tervszerűbben az otthoni
munkáját. Amit beütemez magának, azt
tegye is meg, ne hagyja, hogy az esős idő
a kedvét szegje. Miután elvégzett mindent,
jöhet a szórakozás is.
Ha netán érzelmi életére is kiható energiára
van szüksége, nem kell messzire mennie. A
párjától mindent megkap, amire szüksége
van. Úgy áll ön mellett, mint egy védőbástya.
Sőt, még a Holdtól is megerősítést várhat.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az
alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
Gyártáselőkészítő-művezető szakirányú megegyezés szerint
Gépészmérnök felsőfokú megegyezés szerint
Marketinges értékesítő felsőfokú megegyezés szerint
Kisgyermek nevelő középfokú megegyezés szerint
Csemege pultos eladó szakirányú megegyezés szerint
Értékesítő szakirányú megegyezés szerint
Csontozó szakirányú megegyezés szerint
Benzinkút kezelő szakirányú megegyezés szerint
Lakatos szakirányú megegyezés szerint
Villanyszerelő szakirányú megegyezés szerint
Hegesztő szakirányú megegyezés szerint
Asztalos szakirányú megegyezés szerint
Pék szakirányú megegyezés szerint
Dagasztó szakirányú megegyezés szerint
Hálózat szerelő betanított munka megegyezés szerint
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége munkaköri
ajánlataival kapcsolatban bővebb felvilágosítást a kirendeltségen (8800 Nagykanizsa,
Fő út 24., Földszinti Információs hirdető táblán) vagy a www.nyugatrmk.
hu honlapon kérhet. Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - csütörtök: 8:00
-16:00 óra, péntek: 8:00 - 13:00 óra.
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A középmezőnybe csúsztak vissza
SZOLGÁLTATÁS
BÉRLET
INGATLAN
Kanizsa – Sport/14 Apró 2013. november 14.
Nk-án a Király u. 31-ben 86
m2-es tetőtéri, igényes lakás saját,
zárt parkolóval és padláshasználattal
eladó. Irányár: 12,5
millió Ft. Tel.: 0630/542-2272
(7581K)
Eladó a belvárosban, Hunyadi
utcában közel 700 m2-es építési terület.
Érd.: 0630-227-3294, 0630-
448-6072. (7608K)
Egyszobás, egyedi fűtéses, bútorozott
lakás kiadó. Kaució szükséges.
Érd.: 0693-333-498 (7613K)
Televízió javítás az Ön otthonában
kiszállással. Balaskó István.
Tel.: 0630-597-1530. (7615K)
Képeslapokat, régi fotókat, régebbi
berendezési tárgyakat vásárolnék.
Tel.: 0630-332-8422 (7614K)
Készpénzért vásárolok festményt,
porcelánt, régi népi parasztbútorokat,
népviseleti ruhákat, valamint teljes hagyatékot.
Tel.: 0620-555-3014 (7616K)
Weber 8601 Saint Gobain perlit
bázisú hőszigetelt vakoló, 17 zsák,
áron alul, valamint 2000 db nagyméretű,
bontott tégla eladó. Tel.:
0630-227-3294 (7600K)
MEGHÍVÓ
Szeretettel várjuk az általános iskolák 4. osztályosait és
kedves szüleiket a Batthyány Lajos Gimnázium két
rendezvényére.
Hagyományos nyílt napunkat 2013. november 16-án, szombaton 9
órakor tartjuk, amikor is meghallgathatnak egy tájékoztatót iskolánkról,
illetve lehetőség lesz a kötetlen beszélgetésre, valamint az iskola
végigjárására. Immár hagyományosan „Szélesre tárjuk az iskolakaput”
is, s lehetővé tesszük az érdeklődő diákoknak és szülőknek, hogy
bepillanthassanak a tanórákba. Várjuk a kíváncsiakat 2013. november
18-án 8.15-kor rendezvénytermünkbe, ahonnan elindulhatnak a
különböző osztálytermekbe, a különböző tanórákra. Három tanóra
megtekintésére lesz lehetőség.
VEGYES
Adja fel apróhirdetését lapunkban!
Ha több alkalommal kéri, a
másodiktól félárú, Kanizsa Kártyával
pedig 25% kedvezőbb az ára.
Heat Group Kanizsa VSE (3.)
– Csabai Csirkefogók (7.) 19-13
(5-3, 5-2, 5-3, 4-5)
OB I B vízilabda-mérkőzés, 7. forduló.
Nagykanizsa, 30 néző. Vezette:
Füzesi, Bujka. Kanizsa VSE: Kiss
Cs. - Bakó 4, Szilvasán 3, Virt M. 1,
Kádár 2, Kaszper G. 3, Kéri 2. Csere:
Klie, Abbas 1, Cserdi, Gulyás 2, Kis
Zs. Fábry 1. Edző: Németh Zsolt.
Tovább erősítette harmadik helyét
az OB I B-s vízilabda bajnokság
B-csoportjában a Kanizsa
VSE legénysége, hiszen a Csabai
Csirkefogók együttesét győzték le
hazai környezetben 19-13-ra.
A vendég békéscsabaiak ellen
az első három negyed egyenletes
kanizsai teljesítménye elég volt a
győzelemhez, mely már zsinórban
ötödik volt a sorban. Németh
Zsolt legénysége előtt persze még
állnak kemény mérkőzések, mindenesetre
a már megszerzett 15
pontjuk több mint biztató a jövőt
tekintve.
Németh Zsolt: „Jó meccset játszottunk
egy olyan békéscsabai
együttes ellen, mely idén már két
szerb játékossal is erősíthetett.
Ugyan a papírforma érvényesült,
de olyan mérkőzésen vagyunk túl,
mely jó felkészülés is volt egyben
a Neptun elleni találkozónkra.
P.L.
Élbolybeli
tagságukat
erősítették Több helyszínen is bizonyíthattak
a nagykanizsai birkózók,
a versenyszezon sűrűjében járva
számos éremmel gazdagabban
várhatják a folytatást Szatmári
Zsolt edző tanítványai.
A szlovákiai Snina (Szinna) városában
rendezték meg a birkózó
szabadfogású Andrej Burik Emlékversenyt
ifjúsági (15-17 évesek)
korcsoportban. A rangos megméretésre
a házigazdákon kívül Bulgáriából,
Fehéroroszországból, Lengyelországból,
Magyarországról és
Ukrajnából érkeztek birkózók.
Amagyar színeket az ifjúsági válogatott
néhány tagjaként két nagykanizsai
versenyző, a 42 kg-ban induló
Németh Márton és az 50 kg-os
Egyed Balázs is képviselte.
A mérkőzések csapatbajnoki
rendszerben zajlottak, de az eredmények
alapján egyéni bajnokokat
is avattak. A magyar csapat legjobbja
végül Egyed Balázs lett, aki
legyőzte lengyel, bolgár és ukrán
ellenfelét is, a ezzel a dobogó legfelső
fokára állhatott. A másik kanizsai,
Németh Márton előbb legyőzte
lengyel és belorusz ellenlábasait,
de utána kikapott egy ukrántól,
valamint egy bolgártól,
igaz, így is harmadik lett végül. A
magyar együttes a nyolccsapatos
mezőny ötödik helyén végzett.
Szigetváron, a Módos Péter
olimpiai bronzérmes birkózóról elnevezett
tornateremben régiós birkózógálát
rendeztek tíz csapat
részvételével a gyermek és diák
korcsoportos sportolók részére. A
versenyen a Kanizsai Birkózó
Sportegyesület kötött-, és szabadfogásban
is két-két birkózóval
képviseltette magát.
Gyermek korcsoportban (a
2004-2005-ben születetteknél) kiegyensúlyozott
birkózással négy
mérkőzést nyerve a 26 kg-os szabadfogású
Ladányi Benedek (képünkön)
aranyérmet szerzett.
Ugyanebben a korosztályban a 42
kg-osok között Dányi Bátor Márton
második lett. A kötöttfogású diák
korcsoportos (2001-2002-eseknél)
Nemes Benjamin a 69 kg-osok között
aranyérmesként zárt, míg Kalmár
Benedek a 38 kg-osok mezőnyében
ezüstéremnek örülhetett.
P.L.
Rangos versenyek
győzelmeinek örülhettek
TOPIDO Nagymizdó SE (2.) –
Nagykanizsai Teke SE (5.) 7:1
NB II Dél-nyugati csoport férfi
tekemérkőzés, 7. forduló. Nagymizdó.
Kanizsai pontszerző: Bánhegyi
János. Ifjúságiak: Gergó Dávid
- Sipos Károly 1:0.
Utolsó lapbéli híradásunk óta –
amikor még száz százalékos volt a
teke csapat –, egy mérkőzést nyert a
Teke SE, hármat viszont elveszített,
így a makulátlan mérlege négy győzelemre
és három vereségre változott.
A Szentgotthárdon rendezett idei,
korcsoportos, egyéni területi fordulóból
két játékos jutott tovább a Teke SE
színeiben gurítók közül. Aserdülőktől
Sipos Károly második helyezést ért el
538 ütött fával (mindössze egy fával
lemaradva az első helyezettől), az ifjúságiak
csoportjából pedig Goór
Sándor 522 fát ütött, amely a 14. helyre
volt elegendő, viszont így is továbbjutott
a következő fordulóba.
P.L.
Folytatták jó sorozatukat
adott bajnokságaikban a Kanizsa
Sörgyár SE női, illetve férfi
asztaliteniszezői.
Gejzír-Kanizsa Kft. Kanizsa
Sörgyár SE (1.) – Mohácsi TE I
(4.) 12:6
NB II Dél-nyugati csoport férfi
asztalitenisz mérkőzés, 6. forduló.
Nagykanizsa.
Kanizsai győztesek: Berdár
Norbert 4, Szuhanyik József 4,
Kahotek Kristóf 2, Horváth Dávid
1 és a Berdár-Szuhanyik páros.
Rangadónak indult, aztán sima
hazai győzelem kerekedett a
mérkőzésből. A vendégek tavaly
egy osztállyal feljebb, az
NB I-ben szerepeltek, ezért a
hazaiak tarthattak a mérkőzéstől.
A várakozásnak megfelelően
szoros volt a találkozó eleje,
a második kör után még 5:5 volt
az állás.
Onnantól kezdve azonban már
szinte csak kanizsai győzelmek
születtek, a vége pedig fölényes
KSSE-siker lett. Berdár és Szuhanyik
a már megszokott hibátlan
játékukat hozták, de Kahotek és
Horváth is az elvárásoknak megfelelően
játszott. Utóbbi kettő talán
egy-egy mérkőzést még nyerhetett
volna. A Kanizsa Sörgyár SE öt
győzelemmel és egy vereséggel az
első helyen áll a KSI előtt, igaz két
meccsel több is van a hátuk mögött.
Szekszárd AC III (11.) – Gejzír-
Kanizsa Kft. Kanizsa Sörgyár
SE (6.) 6:12
Női NB I Nyugati csoport asztalitenisz-
mérkőzés, női bajnoki
mérkőzés, 7. forduló. Szekszárd.
Kanizsai győztesek: Nagy Réka
4, Újházi Csilla 3, Bicsák Bettina
3, Salamon Sára 1 és a Bicsák-
Salamon páros
Biztos győzelmet aratott a kanizsai
együttese a szekszárdi fiatalok
ellen. Ladányi Dóra és Mógor
Evelin nélkül álltak fel a dél-zalaiak
és ezúttal Salamon Sára kapott
lehetőséget, aki még újonc korú.
Élt is az alkalommal, hiszen Bicsák
Bettinával hozták a párost és
egyéniben is sikerült mérkőzést
nyernie.
A találkozó egyetlen meglepetése
az Újházi Csilla-Nagy Réka párosának
veresége volt, viszont a
többi mérkőzésen az esélyeknek
megfelelő eredmény született.
Nagy folytatta remek egyéni sorozatát,
de Újházi és Bicsák is jó teljesítményt
nyújtott.
A kanizsaiak sikerükkel folytatták
jó idegenbeli sorozatukat, harmadik
meccsüket nyerték meg -
fölényesen. Erre a továbbiakban is
szükségük lesz, hiszen a hátralévő
négy fordulójuk keretében három
bajnokit is idegenben játszanak,
ráadásul nem gyenge ellenfelekkel
(Kaposvár, Balatonfüred, Győr)
szemben bizonyíthatnak.
P.L.
Elkapták a fonalat
Kanizsa 2013. november 14. – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Az ökölvívók Horváth Géza
Emlékversenyén vettek részt Pécsen
a napokban a kanizsai bokszolók.
A Kanizsa Box Klub színeiben
hatan léptek kötelek közé, s valamennyi
sportolójuk győztesen
hagyhatta el a ringet. Serdülő 38,5
kg-ban Virth Rajmund, 50 kg-ban
pedig Kovács László győzött, a junioroknál
46 kg-ban Székely
Ádám, 60 kg-ban Gazda Péter volt
jobb ellenfelénél, míg a felnőtteknél
81 kg-ban Vass Richárdnak,
+91 kg-ban Orbán Gábornak
emelték kezét a magasba.
Ezen eredményeknél jóval kellemetlenebb
hírként szolgált, hogy a
november 8-án rajtolt oroszországi
junior Eb-re mégsem utazhatott el
Dernárecz István, a Kanizsa Box
Klub reménysége. Az edzőjétől,
Korpics Miklóstól kapott tájékoztatás
szerint, öklözőjüknek még az országos
bajnokságon összeszedett
kézsérülése nem jött rendbe.
Emlékversenyen
ADélzalai Vízmű SE úszó delfin bokszoltak
korcsoportos csapata Kovács Balázs
vezetésével Bécs hasonló nevű
kerületének Simmering Kupáján
vettek részt, ahonnan nyolc éremmel
térhettek haza. A legtöbb érmet
Nagy Anna szerezte, de rajta
kívül még Kiss Eszternek, Környei
Péternek és Böröczki Lucának is
sikerült egy–egy számban felállni a
dobogó valamely fokára.
Az ausztriai versenyen szerzett
kanizsai dobogós helyek.
Nagy Anna (2003): 50 m hát
42,47 - 2.; 50 m mell 46,13 - 2.; 50
m pillangó 43,12 - 3.; 100 m vegyes
1:30,93 - 2, Környei Péter
(2003): 50 m hát 41,56 - 3., Kiss
Eszter (2003): 50 m gyors 36,13 -
3., Börczki Luca (2002): 50 m hát
43,79 - 3., Tótpeti Attila (2003):
50 m mell 47,08 - 2.
Egy másik helyszínen, Szombathelyen
a Nyugat-Dunántúli Régió
Bajnokságának harmadik fordulóját
rendezték, ahol a kanizsai
versenyzők közül Zámodics Márk
és Molnár Flóra szerzett 50 m pillangón
első helyezést, de ugyanebben
a számban lett helyezett Kantó
Loretta és Szörcsök Enikő is.
P.L.
A fiatalabbak Bécsben, a menőik
Szombathelyen úsztak
A megyei labdarúgó bajnokság
első osztályában szereplő
mindkét nagykanizsai csapat
idegenben lépett pályára: a
Kiskanizsa a Lenti TE-hez, míg
a Nagykanizsai LE a listavezető
Hévíz csapatához látogatott.
Fordulatokban Lentiben nem volt
hiány, hiszen Piecs László góljával
a Sáskák szerzett vezetést, amire a
hazaiak néggyel válaszoltak, igaz,
félidőben még 1-1-re álltak a felek.
A 76. és a 86. percben a kiskanizsaiaktól
aztán Kálcsics Ferenc köszönt
be, így a vendéglátóknak (is)
izgalmas lett még a találkozó vége,
azonban végül Sebők József játékosedző
együttese otthon tartotta a pontokat.
Abajnoki tabellát vezető Hévízzel
játszott az NLE, s gyakorlatilag a
második félidő hajrájáig remekül védekezte
le a zöld-fehéreket, viszont a
85. percben egy szabadrúgás-variációt
már nem sikerült megúszniuk,
így Gyulai Csaba legénysége végül
pont nélkül utazhatott haza.
A Kiskanizsa és az NLE a vasárnapi
mérkőzések előtt a 12. és 13.
helyet foglalták el a táblázaton, ami
rá egy napra mindkét gárdánál egygyel
módosult – nem fölfelé... Mérlegük
azonos: három győzelem és
két döntetlen mellett nyolc vereség
szerepel egyelőre a nevük mellett.
A megyei harmadik vonal Déli
csoportjában zárultak az őszi küzdelmek,
s több találkozó „együttes hatásaként”
úgy alakult, hogy az élboly
képviselői közül a Palin FC a második,
míg a Miklósfa SE a harmadik
helyen zárta az első 13 fordulós felvonást.
A közvetlen élmezőny azonban
nem rázódott össze jobban, hiszen
a paliniak (gólszerzőjük Millei
Zoltán az első percben köszönt be...)
1-1-es döntetlent értek el Bázakerettyén,
míg a Miklósfa (g.: Németh
T., Sajni, Tóth T.) 5-3-as vereséget
szenvedett Pogányszentpéteren. A
listavezető Zalakaros a negyedik helyezett
Sand otthonában nyert 2-1-re,
amivel tovább növelte előnyét a két
kanizsai csapat előtt.
P.L.
Nem javítottak pozícióikon
A nagykanizsai Hamburger
SE ülőröplabdázói két fordulón
vannak túl az idei szezonban.
Az első kört Vácon rendezték,
ahol elsőként a HSE a szerbiai OKI
Feniks Kikinda, majd a fővárosi
Halassy Olivér SC ellen mérkőzött.
Eredmények. OKI Feniks –
Hamburger SE 3:0 (25:5, 25:10,
25:7), Halassy Olivér SC (Budapest)-
Hamburger SE (Nagykanizsa)
3:0 (25:19, 25:9, 25:13)
A tartalékos, Földi József edzette
kanizsaiak Balogh Imre, Miklós
Viktor, Varga István, Kálovics Ferenc,
Taródi József, Tálos Gábos
összeállításban két mondhatni sima
vereséget szenvedtek. A második
fordulónak Tatabánya adott otthont,
a Hamburger SE pedig szegedi és
váci ellenfél ellen mérkőzött. Eredmények.
Csakazért SE Szeged -
Hamburger SE 3:2 (25:21, 25:12,
20:25, 23:25, 15:12), Mozdulj SE
Vác - Hamburger SE 3:0 (25:9,
25:11, 25:7).
Két fordulón
vannak túl
Kanizsa 16 – Hirdetés 2013. november 14.
A Mammográfiás labor november 22-től
december 1-ig szünetel
A Kanizsai Dorottya Kórház Radiológiai osztálya rekonstrukciójának részeként
a Mammográfiás labor felújítása is megkezdődik. Emiatt a Mammográfiás
labor november 22-től december 1-ig nem működik.
A 2013. november 22-re meghirdetett behívásos emlőrákszűrés 2014 januárban
lesz pótolva, az időpontról az érintett hölgyeket levélben értesítik. A klinikai
mammográfiás vizsgálatok ezeken a napokon (november 25, november
26 és november 28) ugyancsak elmaradnak. A kórház kéri a Hölgyeket, hogy
az elmaradt vizsgálat új időpontjáért telefonon, illetve személyesen jelentkezzenek
a mammográfiás laborban (93/502-000/2728 mellék).
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti egyes üzemtervezett erdő művelési ágú ingatlanait.
Az ingatlanok együttes területe: 29,70 ha.
Az ingatlanok együttes kikiáltási ára: 50.508.661 Ft + ÁFA.
Két ingatlan külön is megvásárolható 842.520 Ft + ÁFA valamint 209.449 Ft +
ÁFA értékben.
A versenytárgyalás időpontja: 2013. november 19. 14:00 óra.
A versenytárgyalás eredménytelensége esetén a kiírás visszavonásig - munkaszüneti
vagy szabadnap kivételével - minden kedden.
A versenytárgyalási kiírás csak regisztrációt követően váltható ki, a versenytárgyaláson
csak regisztrált természetes személyek vagy átlátható szervezetek vehetnek
részt, az ingatlanokkal kapcsolatos egyéb információ csak regisztrált
ajánlattevők részére nyújtható.
A regisztráció feltétele: magánszemély esetén az erdészeti szakszemélyzeti névjegyzékben
szereplés és erdőgazdálkodói kód meglétének igazolása, jogi személy
esetén erdőgazdálkodói kód meglétének és erdészeti szakszemélyzeti névjegyzékben
szereplő személy alkalmazásának igazolása, jogi személyek esetében nyilatkozat
átlátható szervezetnek minősülésről, a helyi adótartozás és 60 napnál régebben
lejárt esedékességű köztartozás fenn nem állásáról igazolás bemutatása.
A regisztráció helye, telefonos időpontkérés: Nagykanizsa MJV Polgármesteri
Hivatala Városfejlesztési Osztály, Vagyongazdálkodási Iroda (8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7., II. emelet 2. Iroda, telefon: +36-20-849-2330 vagy +36-
20-849-2328)
A regisztráció során rögzítendő adatok: természetes személyek esetében: név,
születési hely, idő, anyja neve, személyi azonosító jel, lakcím, erdőgazdálkodói
kód, szakszemélyzeti erdészeti hatósági nyilvántartási kód, jogi személy esetén:
név, székhely, nyilvántartási szám, KSH azonosító, erdőgazdálkodói kód,
szakszemélyzeti erdészeti hatósági nyilvántartási kód.
Aregisztrációval a regisztráló tudomásul veszi, hogy a személyes adatainak kezeléséhez
való hozzájárulását a törvény szerint vélelmezni kell, a felvett adatok
csak az adott ügy intézése érdekében kerülnek felhasználásra.
Az ingatlanok megtekintését regisztrált ajánlattevők részére előre egyeztetett
időpontban kizárólag hivatali munkaidőben legfeljebb 1,5 óra időtartamban
biztosítjuk.
Eladó ingatlanok értékesítése
Kövessen minket
okostelefonján is
XXV. évfolyam 39. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2013. november 21. Kanizsa
A rezsidíj csökkentéséből adódó
kérdéseket vitatták meg Cseresnyés
Péter polgármesterrel
azok a társasházi közös képviselők,
akik elfogadták a városvezető
meghívását, és megjelentek a
Vasemberház Dísztermében
megrendezett fórumon.
Miután Kámán László, a Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató
Zrt. vezérigazgatója tájékoztatást
adott a január 1-jétől bevezetett rezsidíj
csökkentésről, a polgármester
vette át a szót. Elöljáróban elmondta,
azért hívta találkozóra a
társasházi közös képviselőket,
hogy személyesen kérjen tőlük valamit.
Nem levélben, nem nyomtatott
formában akarta mindezt megtenni,
hanem közvetlenül.
Mivel nagyon sokan társasházban
élnek, és a rezsidíjak bizonyos részét a
közös költségbe fizetik be, így közvetlenül,
és szinte azonnal biztosan nem
értesülnek a rezsidíjcsökkentésről. Pedig
ezáltal őnekik is kevesebbet kell fizetni
attól függően, hogy milyen lakóközösségben
élnek.
Igazából nem is foglalkozott ezzel
a dologgal mindaddig, amíg a
fogadónapjain és az utcán szóvá
nem tették neki az emberek, miért
mondja, hogy csökkent a rezsi díja,
amikor ez nem történt meg. Indoklásképpen
felhozták, nézze
meg, eddig is 36 ezer forintot fizettek
közös költségként, és ezután
is ennyit fognak. El kellett magyaráznia,
hogy csökken az a bizonyos
rezsidíj, de csak akkor fogják
majd érzékelni, ha a közös képviselő
összehívja a lakógyűlést, és el
fog számolni. Ezen megkeresések
alapján gondolt arra, hogy személyesen
kéri meg a társasházi közös
képviselőket arra, ha mód és lehetőség
van rá – akár egy lakógyűlés
keretében belül –, próbálják a lakóközösség
tagjaival közölni: az ő
esetükben is megvalósult ez a bizonyos
rezsidíjcsökkentés. – Azzal
a pénzzel, ami egyébként így megmarad,
és benn van a közös számlán,
valamikor el fognak számolni
– magyarázta a polgármester. – A
lakóközösség dönthet úgy, hogy
kiosztja ezt a pénzt, és dönthet úgy
is, hogy elkülöníti a felújítási vagy
a karbantartási alapra. De ez egy
közös döntés kell, hogy legyen.
Még az volt a kérése, kérjék meg a
lakókat, legyenek türelemmel,
mert természetesen a rezsidíjat
korrigálni fogják. Végülis a lakók
közösen döntenek arról, hogy mire
fordítja a lakóközösség ezt a pénzt.
Tudja, sok esetben már megtették
ezt, de azt is tudja, van olyan társasház,
ahol kétszer-háromszor is
el kell magyarázni, hogy mit akarnak
elfogadtatni az idei év pénzügyi
zárásakor 2014-ben. Fontos,
hogy addig se reklamáljanak fölöslegesen
az emberek – hangsúlyozta
Cseresnyés Péter, megköszönve
mindenkinek, hogy eljöttek
a fórumra.
Az alkalmat megragadva a jelenlévők
más témákban is kérdéseket
intézhettek a polgármesterhez.
A fórumon elhangzott felvetéseket
és az azokra adott válaszokat
weblapunkon olvashatják azonos
címmel.
B.E.
Rezsicsökkentésről –
társasházi közös képviselőkkel
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Dobri Katalin (+3630-640-8515). Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47.
földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel:
Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője.
Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-
6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
Kanizsa 2 – Oktatás 2013. november 21.
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
A Nagykanizsai Műszaki Szakképző
Iskola és Kollégium Zsigmondy
– Széchenyi Székhelyintézményében
újraindult a nappali
rendszerű egészségügyi képzés,
melyre nyolcadikosok és már
érettségivel rendelkezők is jelentkezhetnek.
Ennek részleteit Bene Csaba intézményvezető,
dr. Brünner Szilveszter
főigazgató főorvos, Péter Zsuzsanna
ápolási igazgató és Laukó Emőke tagintézmény
vezető ismertette a székhelyintézmény
DEMO termében,
ahol az egészségügyi szakképzés gyakorlati
részét kivitelezik. A képzés a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Zalaegerszegi Tankerülete segítségével
és támogatásával valósul
meg. Ateremben található berendezéseket
pedig a Batthyány Lajos Gimnáziumból,
ahol korábban egészségügyi
képzés zajlott, szállították a székhelyintézménybe.
– A korábbi időszakban a nappali
rendszerű egészségügyi képzés a Batthyány
Lajos Gimnáziumban zajlott,
ahol az a profiltisztítás révén megszűnt.
Ezért, a hiánypótlás céljából
gondoltuk úgy, hogy a Kanizsai Dorottya
Kórházzal együttműködve elindítjuk
ezt a képzést az iskolában –
mondta Bene Csaba. Majd hozzátette,
a kórházban az elmúlt időszakban
nagymértékű és előremutató fejlesztések
zajlanak. Ennek köszönhetően a
régióban hangsúlyos szerepet tölthet
be és egyre több feladatot kell ellátnia,
melyhez egyre több és képzettebb
szakemberre lesz majd szüksége. Ebben
szeretnék segíteni az intézményt.
– Régi vágya teljesült a kórház vezetésének
azzal, hogy a képzés elindulhatott.
Ennek köszönhetően megvalósul
az utánpótlás képzése, amely
napjainkban nagyon fontos. Továbbá
a képzés során a kórház arculatához
alakítják a diákokat, mely azért elhanyagolhatatlan
szempont, mert minden
intézmény egy bizonyos szokásrend
alapján működik – emelte ki dr.
Brünner Szilveszter. A nagykanizsai
kórházban a nővérmunka rendkívül
fontos szerepet tölt be. A gyógyulás
egyik fontos pillére az ápolás, hiszen
a jól képzett szakemberek rendkívüli
mértékben elősegítik a beteg gyógyulását.
Ahogy a főigazgató elmondta,
Nagykanizsán nagy változás megy
végbe a kórházban. A többmilliárdos
fejlesztések megvalósítását követően
minőségi munkaerőre is szükségük
van, melynek lehetőségét a Zsigmondy
– Széchenyi tagintézményben
meg tudják alapozni. Azon is dolgoznak,
hogy a szakma ismét visszanyerje
a presztízsét, hogy olyan munkakörülményeket
teremtsenek, ahol
jó dolgozni. A kórház részt vállal az
oktatásban. Az egyik folyamatban lévő
pályázat kapcsán több főnővér is
szakoktatói képzésre jár.
– Az sem utolsó szempont, hogy az
egészségügyi szakmaterületen biztos
az elhelyezkedési lehetőség. Továbbá
az egészségügyi szakmacsoporton belül
számos lehetőség nyílik a továbbképzésre,
nem áll meg ezen a szinten
– tette hozzá Péter Zsuzsanna.
Laukó Emőke igazgató helyettes
arról számolt be, hogy miről és kiknek
is szól ez a lehetőség. Hangsúlyozta,
az idei évben már indítottak
egy osztályt, akik az új típusú szakközépiskolai
képzést, az egészségügyi
ágazati képzést kezdték meg. A
demonstrációs teremben sajátítják el
az alapápolási feladatokat, majd később
együttműködési megállapodás
alapján a város egészségügyi intézményeiben
kezdhetik meg ténylegesen
azokat a feladatokat ellátni, melyeket
begyakoroltak.
Aképzést a mostani nyolcadikosok
számára is meghirdették.
Nekik a képzés nem fejeződik be
az érettségi vizsgával, ahol szakmai
tárgyból is számot kell adniuk
tudásukról, hanem még egy évet
kell tanulniuk intézményes keretek
között. A következő tanévtől a már
érettségivel rendelkezők számára
is indítanak két éves képzést.
V.M.
Egészségügyi képzés indult a Zsigmondy
– Széchenyi székhelyintézményben
Fotó: Varga Mónika
Mint arról Szermek Zoltán, a
Dr. Mező Ferenc – Thúry György
Gimnázium és Szakképző Iskola
igazgatója beszámolt, az intézmény
tanulói eredményesen szerepeltek
a PénzSztár Verseny
megyei fordulóján, amellyel
egyik csapatuk bejutott az regionális
középdöntőbe is.
Az iskola egyik fő profilja a közgazdasági
képzés, ezért nagy hangsúlyt
fektetnek a pénzügyi kultúra fejlesztésére.
Ebben az évben - a bank és
biztosítási szektor összefogásával –
meghirdetésre került, PénzSztár elnevezéssel
az Első Országos Középiskolai
Pénzügyi-Gazdasági Verseny. A
verseny összesen hat fordulós: 2
online, 1 megyei, 1 regionális és 2 országos
fordulóból áll, amelyen a diákok
4 fős csapatokkal nevezhettek. A
szellemi torna első két fordulóját
online módon bonyolította le a szervező,
ezeken a fordulókon országosan
895 csapat vett részt, a Mező-Thúryból
5 csapat mérette meg a tudását.
A megyei selejtezőre, Zalaegerszegre
két csapatuk jutott be, egy a
Thúry Tagintézményből (felkészítő
tanár: Majorné Jakabfi Éva) és egy
a Mező Intézményegységből (felkészítő
tanár: dr. Papp Judit), ahol a
dr. Mező Ferenc Intézményegység
4 fős csapata első helyezést ért el és
így jogot szerzett a Győrben november
21-én megrendezésre kerülő
regionális középdöntőn való
részvételre. Ezzel bejutott a legjobb
28 csapat közé országosan.
„PénzSztárok” lettek
a mezősök
A Nagykanizsai Kutatók Tudományos
Egyesületének novemberi
ülésén Dr. Horváth György tartott
előadást a HSMK-ban „A sajtóanyag
felhasználási módszerei a
történelemtanításban” címmel.
Horváth György elsőként beszélt
a történelemtanítás módszereiről, a
sajtó szerepéről, majd egy-egy cikk
forrásértékéről az oktatásban. Ezt
követően konkrét példákkal mutatta
be, mire használható egy írás a
tanórán, így szólt többek között
Nagykanizsa 1870. évi költségvetéséről,
a kiegyezés fogadtatásáról
és Zalaegerszeg, valamint városunk
már 1862-ben is meglévő ellentétéről
a módszertani eljárások
vonatkozásában.
A sajtó
a történelemtanításban
Kanizsa – Oktatás 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. november 21.
A Nagykanizsai Műszaki
Szakképzési Iskola és Kollégium
Zsigmondy – Széchenyi Székhelyintézményében
Zsigmondy
Vilmos halálának 125. és Winkler
Lajos születésének 150. évfordulója
alkalmából rendeztek
kiállítást. Az iskola kiállítótermében
egykori képek, eszközök,
füzetek, tablók és újságcikkek
tekinthetőek meg.
– Ez a kiállítás azért jött létre,
hogy emlékezzünk névadóinkra,
hiszen nem érdektelen tudni múltunk
egy szeletét, amely nyomait
ma is viseljük intézményünkben –
mondta Bene Csaba intézményvezető
a Zsigmondy Vilmos bányamérnöknek
és Winkler Lajos analitikai
kémia nemzetközileg elismert
kiváló tudósának tiszteletére
rendezett kiállításon. Ezt követően
emlékeztetett, hogy a Zsigmondy
Vilmos és Széchenyi István Szakképző
Iskola 2000-ben jött létre
két másik középfokú intézmény
integrációjaként. Egyik intézmény
egy szakközépiskola, a Zsigmondy
Vilmos és Winkler Lajos
Műszaki Középiskola, a másik intézmény
pedig egy szakközép- és
szakiskola, a Széchenyi István
Szakmunkásképző és Szakközépiskola
volt. Az új név a két elődintézmény
névadóinak felhasználásával
született meg.
Ahogy az intézményvezető
hangsúlyozta, azt tartják, a múltjában
él a nemzet, de ez az intézményekre
is igaz, múltjában él egy iskola
is. Érdemes megnézni, mi
történt korábban az iskolában.
V.M.
Kiállítás Zsigmondy
Vilmos és Winkler
Lajos emlékére Osztályfőnöki óra keretében
az újraélesztés technikájával ismerkedhetett
meg a Batthyány
Lajos Gimnázium kétszáz tanulója.
Köszöntőjében Balogh
László igazgató kiemelte, szeretnék,
ha a későbbiekben mind a
827 batthyányis diák elsajátítaná
ezeket az alapismereteket,
melynek birtokában akár életet
is menthetnek.
Dömötör Balázs, a Magyar Vöröskereszt
Területi Szervezetének
munkatársa a gyakorlatban mutatta
be, mit kell tenni abban az esetben,
ha újra kell éleszteni valakit:
– Ha látunk valakit feküdni az utcán,
még nem biztos, hogy elájult.
Minden „laikus” elsősegélynyújtás
legfontosabb eleme az, hogy vigyázzunk
a saját épségünkre. Győződjünk
meg arról, hogy nem vagyunk-
e veszélyben. Ha erről meggyőződtünk,
akkor ne menjünk el
tétlenül az ilyen esetek mellett, hanem
menjünk oda hozzá. Meg kell
állapítanunk, hogy segítségre szorul-
e, mert az is előfordulhat, hogy
alszik. Megszorítjuk a vállánál fogva,
finoman megrázzuk, és megkérdezzük
tőle, hogy mi történt. Ha alszik,
vagy nincs egyéb komoly sérülése,
akkor valószínűleg magához
tér, ez esetben nincs semmi teendőnk.
Ha nem reagál, azt is tudnunk
kell, hogy valamilyen segítségre
lesz szükségünk. Segítségért kiálltunk,
valakit hívunk még a helyszínre,
és megvizsgáljuk, van-e légzése
az illetőnek. A légzés megfigyelésének
van egy mechanizmusa.
Hátrahajtjuk a fejét, odahajolunk a
füléhez, és 10 másodpercig kitartóan
hallgatjuk, figyeljük a mellkasát,
mert ez ideig levegőt kell vennie.
Ha nem vesz levegőt, akkor biztosan
újraélesztésre lesz szüksége.
Ekkor már információval tudunk
szolgálni a mentősöknek, tárcsázzuk
a 104-es telefonszámot, és hívjuk
ki a mentőket, valamint kérjük
meg a körülöttünk lévőket – hogyha
van félautomata defibrillátor a
környéken –, hozzanak, mert a
használata jelentős mértékben javítja
az újraélesztés hatékonyságát.
Ezt célszerű kihangsúlyozni, hiszen
városunk több intézménye is rendelkezik
ezzel az eszközzel. A telefonálást
követően kezdjük meg az
újraélesztést, mely mellkaskompresszióból
és befúvásból áll. Ezt a
mechanizmust váltogatva ismételgessük
mindaddig, amíg meg nem
érkezik a mentő, vagy az illető magához
nem tér.
B.E.
Amit te is megtehetsz…
A Dr. Mező Ferenc – Thúry
György Gimnázium és Szakképző
Iskola Thúry György Tagintézményében
A magyar vendéglátás
a nagyvilágban címmel tartott
szakmai előadást Muik István.
Az Új-Zélandon élő nagykanizsai
vendéglátós hasznos tanácsokkal
fűszerezett, érdekes és
tartalmas órát tartott a diákoknak,
egykori kollégáknak és iskolatársaknak.
A rendhagyó órán Muik István
Cézár salátát, Susette palacsintát,
Tatár beafsteket és Szotírozott
csirkemájat készített és közben
hasznos tanácsokat osztott meg a
leendő szakácsokkal. Köztük azt,
hogy ha tehetik, fa tálban keverjék
ki az ételeket, ne tegyenek a Cézár
salátába szalonnát, ne használjanak
díszsalátát, mert az keserű és a
Tatár beafstekhez szükséges húst
ne darálják, hanem vágják.
Muik István, aki jelenleg már
nyugdíjas, 35 éve, 1979 óta él Új-
Zélandon és minden évben két hónapot
tölt városunkban. A Vendéglátó
Ipari Iskola után végezte el
Keszthelyen a technikumot, majd
szakoktatóként dolgozott a Thúry
elődintézményében. Ezt követően
ment Új-Zélandra, ahol bár technikusi
végzettséggel rendelkezett, de
nyelvtudás hiányában segédmunkát
kellett vállalni. Azonban a kezdeti
nehézségeket követően három
év után vendéglátós lett. Tizenkét
évig dolgozott az ország egyik legjobb
éttermében főállású pincérként,
ahol a konyhai munkákba is
bevonták. Sok ételt a magyar hagyományok
és szájíz szerint ízesítettek,
akár francia, akár olasz receptről
volt szó. Majd e mellett
hentesáruval foglalkozott és foglalkozik
jelenleg is.
Elárulta, a lakosok az angolszász
ízvilágot kedvelik. Reggel
jellemzően steaket esznek. Délben
szendvicset, majd estig semmit.
– A fiataloknak azt tanácsolom,
mielőtt külföldre mennek dolgozni,
tanulják meg a célország nyelvét,
hiszen nyelvtudás nélkül nem
boldogulnak, hiába rendelkeznek
szaktudással – hangsúlyozta Muik
István.
Ahogy elmondta, az új-zélandi
magyar közösség kicsi, azonban
van egy közel száz tagot számláló
klubjuk. Találkozójukat minden
hónap második vasárnapján tartják.
V.M.
Rendhagyó pincér óra Muik Istvánnal
Fotók: Varga Mónika
Előadás Cukorbetegeknek
A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete klubfoglalkozásán – november
29-én, pénteken 15 óra 30-kor a Kanizsai Dorottya Kórház tanácstermében
– Dr. Késmárki Nóra főorvos asszony tart előadást. Téma: A cukorbetegek
gondozása és védőoltásai. Minden érdeklődőt várunk!
Kanizsa 4 – Krónika 2013. november 21.
Gyertyák és virágok
Zsuzsika sírhalmán
Nehéz a szívnek felfogni, amit
az ész tapasztal, nehéz tudomásul
venni a megváltozhatatlant.
„Horváth Lászlóné szül. Fürjesi
Zsuzsanna a kiskanizsai
templom hűséges sekrestyése
életének 63. évében elhunyt.
Kedves Zsuzsika!
Reménykedtünk, hogy még valamennyi
ideig köztünk maradsz,
és egy ideig még szerető
családodnak is napsugara lehetsz.
Sajnos, nem így történt.
Váratlanul jött a lesújtó hír,
hogy szeretetet sugárzó szemed
örökre lecsukódott, s dolgos két
kezed sem mozdítod többé.
Atemplom szépítése, gondozása
volt a hivatásod. Gyertyák és virágok
közt láttunk Téged mosolyogva
szolgálni, s gyertyák és
virágok között siratott Téged
Kiskanizsa hívő népe, akik öszszegyűltek,
hogy végső búcsút
vegyenek Tőled. Vasárnap éjjel
szűnt meg dobogni a szíved. Az
Úr napjával zártad földi életed.
Mindenszentek napjára egy virágokkal
borított sírhalommal
több lett a kiskanizsai temetőben.
Sokan, nagyon sokan gyújtottak
ott gyertyát, mécsest, s
gondoltak Rád szeretettel, mert
ahogy mondják:”…mindig,
mindenkihez volt egy kedves, jó
szavad”. Nemcsak a felnőttek, a
gyerekek sem felejthetik azt a
szeretetet, amivel őket is elhalmoztad,
a ministránsok, a hittanosok
vagy ismerősök gyermekei.
Aszüleikkel együtt álltak ott
sírodnál, s emlékeztek Rád.
Kedves Zsuzsika!
A kiskanizsai Sarlós Boldogasszony
Plébánia híveinek nevében
köszönjük, hogy voltál nekünk, köszönjük
Istennek, hogy ajándékul
adott mindannyiunknak.
Dr. Páhy János plébános úr búcsúztató
szavait idézve: „A lélek
él! Találkozunk!”. Találkozunk az
örök hazában, Isten országában.
Addig is, Isten Veled!
– Miért van az, hogy a Thököly-
féle mozgalmat, Rákóczi
szabadságharcát együtt tudjuk
ünnepelni. A barikád annak idején
két különböző oldalán állt
társaság tagjai, örökösei vagy
szimpatizánsai azonban csak külön
tudják elképzelni ’56 megünneplését.
– Ennek okára is választ
kaptak, akik részt vettek a Nagykanizsai
Polgári Egyesület (NPE)
ötödik alkalommal megrendezett
Ötvenhatos Versünnepén.
Keserűség helyett szívósság és
humor – bizonyára szász és székely
ősei hagyták rá. Dr. Heintz Tamás
országgyűlési képviselő a fiatalok
után huszadikként szavalt verset. –
Ennek a pici könyvnek a szerzője
az édesapám, aki most fogja a kezemet
a könyvön keresztül. – Majd
családja történetéről szólva tipikus
20. századi magyar sorsot idézett
fel. Az ő életükben is az elmúlt száz
év rengeteg szenvedést hozott. Trianon
következtében el kellett hagyniuk
szülőföldjüket, ’45-ben az
oroszok lóistállónak használták
nagyapjának műtermét. ő tervezte
a – Barátok közt helyszíneként sokak
számára ismerős – Wekerle telepen
a templomot. Negyven év
munkája a lóganéjban. Nagyapja
ezután agyvérzést kapott, lebénult.
Édesapja, a legkisebb fiú ápolta, aki
a pesti bencés gimnáziumban végzett.
A színművészeti főiskoláról
hamar kipenderítették mint klerikális
reakcióst. Az újabb próbálkozása
sem sikerült, összeesküvésért
vitte el az ÁVÓ. Hatalmas pert csináltak.
Életfogytiglanit kapott,
1956 nyarán szabadult. – És a 25
éves embert október végén az én
bölcs nagyanyám bezárta a lakásba.
Ismertem ezt a Wekerle telepi lakást,
ott születtem. Kívül vasrácsok,
komoly ajtó. Így megúszta
’56-ot, és nem lőtték le, mint barátját
és rabtársát, Gérecz Attilát. Ám
ezután jött a neheze. Nem szerezhetett
szakmát sem.
– Utánunk nyúltak másodíziglen
is az elvtársak – tért át a vendég saját
életére. – Mivel a pesti piaristáknál
végeztem, hét évig nem vettek
fel az orvosegyetemre, mert helyhiány
volt. Nem pontszám-, helyhiány.
Nem ismerhetik már ezt a fogalmat.
Akit nem akartak fölvenni,
odarakták, hátha megunja, és nem
jelentkezik. Aztán később mégis elvégeztem
az orvosegyetemet, és
négy évvel a rendszerváltás előtt,
’86-ban nem lehettem Pesten gyógyító
orvos. Az ilyen megbízhatatlan
manus Pesten csak röntgenes,
laboros vagy kórboncnok lehetett.
A röntgenes csak bekiabál, a laboros
csak a véredet látja, a kórboncnokkal
meg nincs probléma, nem
tehet kárt a betegben. Én azonban
gyógyítani akartam, így kerültem
Kaposvárra. Amikor két év múlva a
tartalékos szolgálat után a többieket
tisztté avatták, minket, megbízhatatlanokat
nem. Ez 1988-ban volt.
1988-ban! Úgyse lesz ennek vége
soha! Azért mi úgy éltünk, hogy ebbe
kövülünk bele. Kádár apánk.
Nem tudom melyikőtök követte el.
Te. Aranyos voltál – fordult a zsigmondys
leányhoz. – A vers volt kicsit
erős. Ha ezt egy nyugdíjas környezetben
elmondod, a fele feláll,
az biztos! Hát igen, mert ők akkor
voltak fiatalok, ez egy másik történet.
Áprilisig leszek parlamenti
képviselő, még tartozom Lendvai
Ildikónak egy köszönetnyilvánítással.
A vörös szalonban fogom átadni,
stílusosan – mesélte el, miért hálás
Aczél György egykori titkárnőjének,
aki egykor az ő javára tett
keresztbe neki. Befejezésül édesapja
másik versét olvasta fel: Egy éjszaka
– /ezerkilencszázötvenegyben/
fekete Pobeda ölelt/ bilincsben,/
Pécstől – Kaposvárig s/ Budapesten…
Kézfogással adta át a fiataloknak
az NPE ajándék könyvutalványait,
egy-egy kedves szóval megtoldva.
Majd fényképezőgép elé
állt egy vidám csapat, az ötvenhatos
versünnepesek a kisjubileumon
dr. Heintz Tamással. Balról
jobbra: Sárkány Marcell, Antal
Alexandra, Miksó Gergő Horváth
Melánia, Filipovics Kitti, Tóth Ildikó,
Erdődi Nóra, Kósa Dániel,
Göncz Norbert, a vendég, Radanics
Mátyás, Tulézi Bianka, Németh
Zalán, Kopár Antal, Rodek
Vivien, Borjus Gergő, Baj Bianka,
Varga Döníz, Kopcsik Dorina és
Kozma Veronika.
Kanizsa
Magyar abszurd
A legutóbbi közgyűlésen arról
is döntött a képviselőtestület,
hogy a 2014-es Magyar Holokauszt
Emlékév nagykanizsai
rendezvénysorozatának költségeire
pályázatot nyújtanak be.
A tervezett programokra városunk
öt millió forintot igényel a
Miniszterelnökség által az emlékév
megrendezésére közétett
pályázaton. A projekt célja –
mind országosan, mind helyi
szinten – elsősorban az, hogy a
zsidó hitközségek bevonásával
olyan rendezvényeket szervezzenek,
amik a történelemmel való
szembenézést segítik, illetve
a civil szféra aktivitását ösztönzik.
Ahogy az előterjesztésből kiderül,
Nagykanizsán jövőre
több, Holokauszthoz köthető
eseményt kívánnak megvalósítani
a pályázati támogatásból:
sok más mellett poszter- és műtárgy
kiállítást, emlékkoncertet,
a Holokauszt Nemzetközi Napja,
majd a magyarországi emléknap
alkalmából pedig ünnepséget
tartanak.
Sz.Zs.
Kanizsa is csatlakozik
a Holokauszt Emlékévhez
Kanizsa – Krónika 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. november 21.
Ünnepélyesen aláírták a közösségi
szolgálat városi szintű
megszervezéséről, lebonyolításáról
szóló keret-megállapodást
az önkormányzat, az
Idősügyi Tanács, a középiskolai
oktatási intézmények, a
programban résztvevő szervezetek,
és a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ vezetői,
képviselői.
Cseresnyés Péter polgármester,
a város Idősügyi Tanácsának
elnöke az aláírás előtt utalt
rá, amikor az Idősügyi Tanács
tudomást szerzett arról, hogy a
fiatalok csak úgy kaphatnak
érettségi bizonyítványt, ha előtte
valamilyen társadalmilag
hasznos munkát végeznek a törvény
által meghatározott 50
órában, feltették a kérdést: mit
tehetnének annak érdekében,
hogy ezt a munkát koordinálják?
Abból az önös érdekből indultak
ki, hogy a 60 év feletti
emberek alkotják a legrászorultabb
korosztályt a megrendült
egészségük miatt, és talán társaságot
is nehezebben találnak
maguknak. Elkezdték a szervezőmunkát,
és úgy döntöttek, bevonnak
még olyan szervezeteket
is, akik a mindennapi tevékenységük
során hasznosítani
tudják a társadalmi munkát.
Megkeresték a kórházat, a Vöröskereszt
szervezetét, szociális
és kulturális intézményeket.
Példamutató tevékenységet
végzett az IT, és a szervezőmunka
valamennyi résztvevője –
hangsúlyozta a polgármester, végül
azt kérte mindenkitől, vegyék
komolyan a feladatot, és várják
el a munkát, a teljesítményt a diákoktól.
Tomity Mária a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ
Nagykanizsai tankerületének
igazgatója a közösségi szolgálatról
elmondta: egy olyan tevékenység,
melyet a diákok anyagi
ellenszolgáltatás nélkül fognak
végezni, és nagyon fontos
célokat, helyi, társadalmi, valamint
a saját érdekeiket is szolgálják
a kötelezettségükkel. Remélhetőleg
nőni fog a felelősségvállalásuk,
hiszen tapasztalatokat,
új ismereteket szerezhetnek,
és új munkaköröket ismerhetnek
meg.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzatának beruházásában
megvalósult Templom
téri közterület felújításának
műszaki átadás-átvételi eljárására
került sor kedden délután a
városfejlesztési osztály munkatársainak,
illetve a város alpolgármestereinek
jelenlétében.
A terület bejárása és szemrevételezése
alkalmával a kivitelező,
és az átvevő részéről is hangsúlyozták,
a felújítás egy folyamat
része, mely reményeik szerint hamarosan
folytatódhat. Dénes Sándor
és Karádi Ferenc alpolgármesterek
külön kiemelték, javításra,
korrigálásra szorulnak
olyan részek, mint például az utak
szegélyezése, egyben oda kell figyelni
az akadálymentesítés körülményeire,
a kihelyezett szemétgyűjtők
egyikének áthelyezésére,
további biciklitároló kialakításának
módjára.
Külön megoldásra váró feladat
még, hogy a Templom térről nyíló
és a Homokkomáromi utcába
torkolló út elején található “keresztúri
leágazást” jelölő útjelző
táblát mostani helyéről néhány
méternyi távolságra, immár a
gyalogos forgalmat nem zavarva
áthelyezzék.
Megszépült a Városháza
Befejeződtek a Városháza
homlokzatának felújítási munkálatai,
a kivitelező készre jelentése
alapján megtörtént a műszaki
átadás-átvétel.
A 12 millió forintba kerülő rekonstrukció
költségeinek bíróságra
eső részét – mintegy 5,7 millió forintot
–, a tulajdoni hányad alapján
az Országos Bírósági Hivatal biztosította.
Az augusztus 30-án átvett
munkaterületen november 12-én fejezte
be a munkát a kivitelező Kanizsa
Bau Kft. Az épület udvar felöli
homlokzatának megújítását az önkormányzat
tervbe vette, míg a bíróság
az elmúlt évben befejezte.
Játszótéri elemek telepítése
előtti terület-bejárást tartottak
Kiskanizsán a városrész önkormányzati
képviselői, Dénes Sándor
és Tóth Nándor, valamint
Karádi Ferenc alpolgármester a
kivitelező, Doucha Ferenc társaságában
a Szent Flórián téri és
Dobó utcai játszótéren.
Amint azt megtudtuk, mászókák,
hinták és mérleghinták kialakításáról
szólnak a tervek (pontosabban
már megvalósulási fázisban
lévő elképzelések) és az egyeztetés
során abban is megegyeztek a felek,
hogy – az időjárás függvényében
természetesen – már a hónap
végéig kialakításra és átadásra kerülnek
a fentebb említett elemek –
minden bizonnyal a kisgyermekek
legnagyobb örömére.
Aközgyűlés döntése értelmében
a hulladéklerakó bővítéséhez
szükséges hitelfelvételhez ingatlanfedezetként
a régi piac területét
biztosítja, továbbá rendelkezésre
bocsátja a szükséges keretet
a banki adminisztratív eljárás idejére.
A Nagykanizsa Netta-Pannonia
Hulladéklerakót Üzemeltető
Kft. a közelmúltban jelezte
az önkormányzat felé,
hogy a korábban kialakított
hulladéklerakó betelt, ezért
szükséges annak bővítése. A
kft. közbeszerzési tervét,
melyben szerepeltette a hulladéklerakó
bővítésének kivitelezésére
irányuló közbeszerzési
eljárást, elfogadta a közgyűlés.
Egyetértettek a beruházáshoz
szükséges hitel felvételével.
A hitelfelvétel banki adminisztratív
eljárásának idejére
pedig a szükséges hetven millió
forint fedezetet a költségvetés
fejlesztési célú céltartalékban
biztosítják.
A kft. a beruházás finanszírozásához
80 millió forint beruházási
típusú hitelt, valamint 20 millió folyószámlahitelt
kíván felvenni. Ehhez
megfelelő ingatlanfedezet
nyújtása szükséges, melyet az önkormányzat
biztosít. A választás a
régi piac ingatlanára esett, melynek
értéke az utolsó ingatlanforgalmi
becslés alapján közel 140 millió forint.
A Városközpont rekonstrukció
utólagos helyreállítási munkái
keretében valósult meg a
Magyar utca Erzsébet tér és
Arany János utca közötti szakaszának
kétoldali járdafelújítása.
Az adott terület műszaki átadás-
átviteli eljárása megtörtént.
B.E. - P.L. - V.M.
Aláírták a
keretmegállapodást
a közösségi
szolgálatról
Megtörtént a
Templom téri
munkálatok műszaki
átvétele
Bővülő játszótéri
paletta Kiskanizsán
Átadták a felújított
járdaszakaszt
Megteremtették a
hulladéklerakó
bővítésének
pénzügyi alapjait
Kanizsa 6 – Krónika 2013. november 21.
A KanizsaTISZK Felnőttképzési
Általános és Szakképző
Iskola az Európai
Szociális Alap és az Új Széchényi
Terv által nyújtott támogatással
megvalósított
TÁMOP-3.3.9.B-12/2-2012-
0004 számú, „Hagyd, hogy
újra megpróbáljam” elnevezésű
projektjében részt vevő
tanulók tanulmányi kiránduláson
jártak Budapesten.
A program nem csupán az
érdekes látnivalókról szólt –
bár a Parlament meglátogatása
és a Millenáris Parkban lévő
Láthatatlan kiállítás feledhetetlen
élményt nyújtott –, hanem
a programban részt vevő
hátrányos helyzetű lemorzsolódó
tanulók számára igazi
közösségi élményt is nyújtott.
A Láthatatlan kiállítás igazi
belső felfedezés volt a tanulók
számára a látás érzékelésétől
megfosztva, csupán
egyéb érzékszerveikre hagyatkozva
megélni a világ
„láthatatlan oldalát”.
Aprogramban részt vevő tanulók
további közösségi programokon
vesznek részt, mely
nemcsak szakmai ismereteik
bővítését szolgálják, hanem
hozzájárulnak egymás és önmaguk
jobb megismeréséhez
is.
Önmagunk felfedezése
A nagykanizsai Piarista Iskola
immár 8. alkalommal szervezett
szakmai konferenciát a város
óvodapedagógusainak. A tanácskozás
témája Mire és hogyan neveljük
a gyermekeinket?
A konferenciát Nyeste Pál igazgató
atya nyitotta meg, majd Sifter
Józsefné óvodavezető köszöntötte
a résztvevő óvónő kollégákat. A
Katica csoport nagycsoportos óvodásai
Kormos István Vackor című
verses meséjével örvendeztették
meg a hallgatóságot. A tanácskozáson
Dr. Pergovácz Erzsébet
pszichológus a nevelés örök értékeire
irányította rá a hallgatóság figyelmét.
Hogyan lehet a hagyományos
és a modern nevelési eszközöket,
módszereket hatékonyan alkalmazni
a mai gyermeknevelésben?
Sokat változó világunkban a
régen jól bevált nevelési módszerekkel
nem mindig tudunk elérni
eredményt. Ezért a nevelési módszereinken
változtatnunk kell annak
érdekében, hogy a gyermekeink
életrevalók legyenek és megtalálják
helyüket a világban. Kóréné
Horváth Anita óvodapedagógus
előadásában a szeretet fontosságát
emelte ki. Szeretettel, türelemmel
és következetességgel nevelt gyermekek
jobban tudnak alkalmazkodni
az „élethez”, könnyebben
veszik életükben az akadályokat.
A konferencia az óvodapedagógusok
tapasztalatcseréjével zárult.
November 12-én került sor a Magyar
Vöröskereszt Családok Átmeneti
Otthona szervezésében arra az
érzékenyítő tréningre, amelyre ezúttal
az otthonban élő gyermekekkel
foglalkozó pedagógusokat, óvodapedagógusokat
hívták meg. Cs. Nagyné
Sipos Edit és Ábrahám Angéla pszichológusok
vezetésével, a gyakorlatok
során lehetőségük nyílott olyan
élmények megélésére, amelyek elősegíthetik
a szakembereket abban,
hogy még jobban megértsék az otthonban
élő felnőttek és gyermekek
helyzetét, reakcióit és viselkedését.
Az első, szeptemberi tréningen
az intézmény bemutatásán túl a
működés feltételeit és szabályait, a
mindennapi nehézségeket, sikereket
és kudarcokat osztották meg
egymással a jelenlévők. Akkor és
most is nagy volt az érdeklődés a
program iránt, mint pedagógusok,
mint az otthon dolgozói részéről.
A dán Vöröskereszt által támogatott
Remény program különös
hangsúlyt helyez a diszkrimináció
mentességre, a szegregáció és az
előítéletek csökkentésére. Többek
között ezt is segíti az ilyen fajta
gyakorlat, amely jövő év januárjában
folytatódik - tájékoztatta lapunkat
Turi Renáta intézményvezető.
A dél zalai településen,
Nagyrécsén a hagyományokhoz
híven idén is ünnepség keretében
köszöntötték fel a kismamákat
és a kisgyermekes anyukákat.
A programot Rakos Szilvia védőnő
és Salamon Lászlóné, az önkormányzat
kulturális referense
szervezte. Az összejövetelen közel
50 nagyrécsei baba és mama szórakozott
együtt. Elsőként a helyi
óvodások kedveskedtek zenés táncos
műsorral a megjelenteknek,
majd vidám közös játékba fulladt a
találkozó, ahol nemcsak a gyerekek
szórakoztak jól, de a szülőknek
is jó alkalom volt a beszélgetésre,
a problémák megvitatására
és a tapasztalatcserére.
A Nagykanizsa és Térsége
TISZK a „Merre visz az út?”
projekt keretében idén is megteremtette
annak a feltételét, hogy
ellátogathasson városunkba a tavaly
nagy sikert aratott Szakmák
Színháza Jordán Tamás
rendezésében. A Hevesi Sándor
Művelődési Központ Színháztermében
megtartott egy órás előadással
a pályaválasztás előtt álló
diákok döntését szeretnék segíteni.
Ahogy az ötletgazda Jordán Tamás,
a szombathelyi Weöres SánÓvodapedagógusok
szakmai konferenciája
Érzékenyítő tréning
a CSAO-ban
Babák-Mamák
köszöntése
Nagyrécsén
Merlin ismét
a színpadra
varázsolta a szakmákat
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. november 21. Kanizsa – Krónika 7
dor Színház igazgatója elmondta,
már több mint 30 előadáson vannak
túl. Céljuk az, hogy a hiányszakmákat,
az ápoló, a lakatos-, a
műszerész-, az asztalos- és a szabómesterséget
népszerűsítsék és a
pályaválasztás előtt álló 8. osztályosok
döntését hatékonyan elősegítsék.
Vonzóbbá szeretnék tenni
azon foglakozásokat, melyek a Regionális
Fejlesztési és Képzési Bizottság
hiányszakmaként jelölt
meg egy felmérés alapján.
A történetben Merlin varázsolja
a szakmákat a színpadra egy madárijesztő
elkészítésének ürügyén,
a vászon és a valós tér összekapcsolásával.
Budapesten került megrendezésre
a Nemzetközi Művészeti
Verseny és Fesztivál. A „Dal” civil
szervezet (Odessa, Ukrajna)
és a magyarországi Ukrán Nagykövetség
által lebonyolított rendezvény
a tehetséggondozáson
túl a nemzetközi kapcsolatok kialakítását
és elmélyítését tűzte ki
céljául.
Nagykanizsáról a Hevesi Sándor
Művelődési Központban működő
Tűzmadár Mozgásszín
képviseltette magát 10 műsorszámmal.
Az előadóművészet
kategóriái közül – tánc, énekes,
hangszeres, színházi, cirkuszi
műfajok – klasszikus balett és
moderntánc koreográfiákat mutattak
be október 29-én a József
Attila Művelődési Központban.
A nemzetközi zsűri három szintet
meghatározva minősítette, és
serleggel, diplomával, emléktárgyakkal
jutalmazta a versenyzőket.
Eredmények. Bognár Bella: 2.
Laureát helyezés, „Dé já vú”. Varga
Laura: 3. Laureát helyezés,
„Graffiti”. Neubauer Nóra: 3.
Laureát helyezés, „Kétely”. Kánnár
Kata Luca: Arany diploma fokozat,
„Délibáb”. Tűzmadár Mozgásszín
(gyermek korosztály):
Bronz diploma fokozat. Tűzmadár
Mozgásszín (ifjúsági korosztály):
Bronz diploma fokozat. A koreográfiákat
művészeti vezetőjük,
Hikádi Mária Anna készítette, aki
ezzel a zsűri Különdíját érdemelte
ki.
Alegjobb előadók részt vehettek
31-én az Uránia Nemzeti Filmszínházban
megrendezett Gálakoncerten.
A mozgásszínt Bognár
Bella, Hajdu Virág, Rosta Melinda
és Varga Rebeka képviselték „Illúziók”
című produkciójukkal.
A kanizsai táncosok meghívást
kaptak a 2014-ben Rigában megrendezésre
kerülő Tánc Olimpiára.
Felkészülésüket Stefán Gábor
klasszikus balettmester, Trombitás
Mónika tornaedző és Ritecz Rita
drámapedagógus segíti.
A premieres lányok egy újabb
nemzetközi megmérettetésen
vettek részt Csehországban,
Prágában, ahonnan két első helyezéssel
tértek haza.
Az International Dance Openen
a szervező Szlovákia mellett
Olaszország, Brazília, Németország,
az USA, Ausztria, Szlovénia,
Horvátország, Bosznia Hercegovina,
Szerbia, Macedónia, Monte
Negro, Bulgária, Görögország és
Albánia is képviseltette magát. A
több ezer táncos 220 műsorszámmal
lépett a nemzetközi zsűri elé.
A kanizsai táncosok két kategóriában
indultak. Senior Open
Group-ban a Bunczom Evelin -
Böjti Blanka - Kománovics Kyra -
Németh Petra - Papócsi Petra - Takács
Anna - Sipos Eszter - Vékási
Dorottya csapat lépett színpadra
Soldier produkciójával. A nehéz
mezőny ellenére a Premieres lányokat
hozta ki a zsűri elsőnek,
így a dobogó legfelső fokára állhattak.
A Lady Gaga című formáció,
mellyel Senior Open formation
kategóriában indult a Bunczom
Evelin - Bunczom Fanni -
Böjti Blanka - Kománovics Kyra -
Lovkó Luca - Németh Petra -
Papócsi Petra - Sipos Eszter - Somogyi
Nóra - Szabó Luca - Takács
Anna - Radics Vanda - Varga Petra
- Vékási Dorottya összeállítású
csapat, szintén első helyezést ért
el. Mindkét produkciót Salamonné
Kuzma Renáta koreografálta.
Idén 13. alkalommal rendezték
meg az Budapesti Big Band
Találkozót és Fesztivált. A két
napos nemzetközi seregszemle
november 9-én kezdődött. A közel
húsz zenekar részvételével
zajló fesztivál szép sikereket hozott
a Kanizsa Big Band (KBB)
számára.
A Vámos Béla vezette zenekar
immár negyedik alkalommal
vesz részt a megmérettetésen,
ahol több kategóriában lehet minősítést
szerezni. A zsűriben neves
szakemberek foglaltak helyet.
Így Berki Tamás a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem
jazz tanszakának tanára és
Jaroslav Bayer, a Cseh Zenei
Szövetség elnöke, aki egyben a
zsűri elnöke is volt. A kilenc éve
működő Kanizsa Big Band ismét
az „A” kategóriában indult és újra,
harmadik alkalommal nyerte
el az amatőr együttesek számára
elérhető legmagasabb, arany minősítést.
A Farkas Ferenc Zene és
Aranymetszés Művészeti Iskola
tanáraiból és növendékeiből álló
zenekar, néhány vendégművészszel
lépett színpadra. A budapesti
koncerten a zalaegerszegi Hevei
Sándor Színház színművésze,
Misurák Tünde énekelt a kanizsaiak
műsorában. Örömteli,
hogy a KBB dobosa, Milei Bálint
(dob) teljesítményét külön-díjjal
jutalmazták. Ennek hozadéka,
hogy a tehetséges fiatal jövőre
részt vehet a cseh Ceska
Kamenice-i Big Band Fesztiválon.
A KBB következő koncertjére
2013. december 21-én kerül
sor a Magyar Plakátházban. A
vendég szólista egy nagyon tehetséges
tenorszaxofonos, Molnár
Sándor lesz, aki jelenleg a
Graz-i Kunstuniversitat mesterszakos
hallgatója.
H.Gy. - K.H. - V.M.
A Tűzmadarak újabb
szárnyalása
Aranyat ért a Soldier
és a Lady Gaga is Arany minősítés a
Kanizsa Big Bandnek
8 Kanizsa – Hirdetés 2013. november 21.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata értékesíteni kívánja az alábbi ingatlanát:
Nagykanizsa, Ipari Park, 4378/60. hrsz.-ú, 1623 m2 területű, „beépítetlen terület”
megnevezésű ingatlan. Kikiáltási ára 5.880.000 Forint + Áfa. Aversenytárgyalás időpontja:
2013. december 4-én 9.00 óra. A versenytárgyalás helyszíne: Nagykanizsa,
Garay u. 21. VG Zrt. Irodaház. Eredménytelen versenytárgyalás esetén ezt követően
hetente a versenytárgyalási felhívásban megjelölt időpontokban lehet jelentkezni. A
versenytárgyalás részletes feltételeit a www.nagykanizsa.hu valamint a
www.nkvg.hu honlapokon lehet megtekinteni. Telefon: 0693/311-241/116 mellék.
Eladó ingatlan
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt Polgárokat, hogy Karádi Ferenc alpolgármester
fogadónapja – a szokottól eltérően – 2013. november 27-én 13.00-15.00 óráig lesz
a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában.
Alpolgármesteri fogadónap változás
A Mammográfiás labor november 22-től
december 1-ig szünetel
A Kanizsai Dorottya Kórház Radiológiai osztálya rekonstrukciójának részeként
a Mammográfiás labor felújítása is megkezdődik. Emiatt a Mammográfiás
labor november 22-től december 1-ig nem működik.
A 2013. november 22-re meghirdetett behívásos emlőrákszűrés 2014 januárban
lesz pótolva, az időpontról az érintett hölgyeket levélben értesítik. Aklinikai mammográfiás
vizsgálatok ezeken a napokon (november 25, november 26 és november
28) ugyancsak elmaradnak. Akórház kéri a Hölgyeket, hogy az elmaradt vizsgálat
új időpontjáért telefonon, illetve személyesen jelentkezzenek a mammográfiás
laborban (93/502-000/2728 mellék).
Multifokális lencse AKCIÓ 20-30 %
Az akció 2013. november 30-ig érvényes.
(Az akció 2013. október 10 - november 30-ig)
Gyártáselőkészítő-művezető szakirányú megegyezés szerint
Gépészmérnök felsőfokú megegyezés szerint
Minőségbiztosítási mérnök felsőfokú megegyezés szerint
Minőségbiztosítási ügyintéző felsőfokú megegyezés szerint
Kisgyermek nevelő középfokú megegyezés szerint
Prímagáz futár középfokú megegyezés szerint
Alkusz tanácsadó szakirányú megegyezés szerint
Csemege pultos eladó szakirányú megegyezés szerint
Lakatos szakirányú megegyezés szerint
Villanyszerelő szakirányú megegyezés szerint
Hegesztő szakirányú megegyezés szerint
Asztalos szakirányú megegyezés szerint
Pincér szakirányú megegyezés szerint
Autóiparban festő, előkészítő szakirányú megegyezés szerint
Hálózat szerelő betanított munka megegyezés szerint
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége munkaköri ajánlataival
kapcsolatban bővebb felvilágosítást a kirendeltségen (8800 Nagykanizsa, Fő út 24., Földszinti
Információs hirdető táblán) vagy a www.nyugatrmk.hu honlapon kérhet. Ügyfélfogadási
idő: hétfő - kedd - csütörtök: 8:00 -16:00 óra, péntek: 8:00 - 13:00 óra.
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
Kanizsa 2013. november 21. – Hirdetés 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
A Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Nagykanizsa,
Garay u. 21. nyílt versenytárgyalást hirdet a Nagykanizsán
lévő önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadására
1. Ady u. 2. - Erzsébet tér 1.
76 m2 iroda. 1.200 Ft/m2/hó + ÁFA = 1.524 Ft/m2/hó. Licitlépcső:
100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető:
2013. november 25. 8.30-9.00. A versenytárgyalás ideje: 2013.
november 27. 8 óra 30.
2. Ady u. 12.
200 m2 üzlet. 1.200Ft/m2/hó+ÁFA = 1.524 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2013.
november 25. 8.30-9.00. A versenytárgyalás ideje: 2013. november 27.
8 óra 40. Megjegyzés: volt patika.
3. Bartók B. u. 8.
129 m2 üzlet. 800 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.016 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2013.
november 26. 9.00-9.30. A versenytárgyalás ideje: 2013. november 27.
8 óra 50. Megjegyzés: volt kisposta.
4. Csengery u. 1-3.
144 m2 üzlet. 1.500 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.905 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 29 m2 pince. 500 Ft/m2/hó+ÁFA = 635
Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. Összesen: 171
m2. Abérlemény megtekinthető: 2013. november 25. 11.00-11.30. A versenytárgyalás
ideje: 2013. november 27. 9 óra. Megjegyzés: volt használt
ruha üzlet.
5. Csengery u. 4.
87 m2 üzlet. 1.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2013.
november 25. 8.00-8.30. A versenytárgyalás ideje: 2013. november 27.
9 óra 10. Megjegyzés: volt OTP Garancia Biztosító iroda.
6. Deák tér 13. - Kölcsey u. 2.
36 m2 üzlet. 1.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcső:
100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető:
2013. november 25. 10.30-11.00. A versenytárgyalás ideje: 2013.
november 27. 9 óra 20. Megjegyzés: volt mobiltelefon javítási üzlet.
7. Erzsébet tér 10.
76 m2 üzlet. 1.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2013.
november 25. 15.00-15.30. A versenytárgyalás ideje : 2013. november
27. 9 óra 30. Megjegyzés: volt festékbolt.
8. Erzsébet tér 20.
108 m2 iroda. 1.100 Ft/m2/hó+ÁFA= 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2013.
november 25. 14.30-15.00. A versenytárgyalás ideje: 2013. november
27. 9 óra 40. Megjegyzés: RÉSZBEN IS KIADHATÓ.
9. Fő u. 2.
Üzlet. 1.800 Ft/m2/hó+ÁFA = 2.286 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. Raktár. 1.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270
Ft/m2/hó. Licitlépcső: 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 63,5 Ft/m2/hó. A bérlemény
megtekinthető 2013. november 25. 9.00-09.30. A versenytárgyalás
ideje 2013. november 27. 9 óra 50. Megjegyzés: volt kínai üzlet.
10. Fő u. 8.
63 m2 üzlet. 1.500 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.905 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2013.
november 25. 9.30-10.00. Aversenytárgyalás ideje: 2013. november 27.
10 óra. Megjegyzés: volt kávézó.
11. Fő u. 9. fsz.
167 m2 iroda. 2.000 Ft/m2/hó+ÁFA= 2.540 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+ÁFA= 127 Ft/m2/hó. 20 m2 iroda galéria. 1.000Ft/m2/hó+ÁFA
= 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100 Ft/m2/hó+ÁFA= 127 Ft/m2/hó. 84 m2
raktár galéria. 800 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.016 Ft/m2/hó. Összesen: 271 m2.
A bérlemény megtekinthető: 2013. november 25. 10.00-10.30. A versenytárgyalás
ideje: 2013. november 27. 10 óra 10. Megjegyzés: volt
Sopron Bank.
12. Rozgonyi u. 1. 1. em. 14.
23 m2 iroda. 1.100 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.397 Ft/m2/hó. Licitlépcső:
100Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 11 m2 galéria. 450 Ft/m2/hó+ÁFA =
572 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 64Ft/m2/hó. Összesen: 34
m2. A bérlemény megtekinthető: 2013. november 25. 14.00-14.30. A versenytárgyalás
ideje: 2013. november 27. 10 óra 20.
13. Rozgonyi u. 1. 1. em. 16.
48 m2 iroda. 1.100 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.397 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 51 m2 galéria. 450 Ft/m2/hó+ÁFA = 572
Ft/m2/hó. Licitlépcső: 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 64 Ft/m2/hó. Összesen: 99 m2.
Abérlemény megtekinthető: 2013. november 25. 14.00-14.30. A versenytárgyalás
ideje: 2013. november 25. 10 óra 30.
14. Sugár u. 2.
27 m2 üzlet. 1200 Ft/m2/hó+ÁFA = 1524 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2013.
november 25. 13.30-14.00. A versenytárgyalás ideje: 2013. november
27. 10 óra 40. Megjegyzés: volt ajándék üzlet.
15. Sugár u. 53.
108 m2 üzlet. 800 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.016 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 48 m2 raktár. 550 Ft/m2/hó+ÁFA = 699
Ft/m2/hó. Licitlépcső: 50 Ft/m2/hó+ÁFA= 64 Ft/m2/hó. 15 m2 pince. 300
Ft/m2/hó+ÁFA = 380 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 64
Ft/m2/hó. Összesen: 171 m2. A bérlemény megtekinthető: 2013. november
25. 8.00-8.30. A versenytárgyalás ideje: 2013. november 27. 10 óra
50 perc. Megjegyzés: volt élelmiszer bolt.
16. Thury György tér
56 m2 üzlet. 800 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.016 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2013.
november 25. 15.00-16.00. A versenytárgyalás ideje: 2013. november
27. 11 óra. Megjegyzés: volt piacfelügyeleti iroda.
17. Kalmár u. 6. Vásárcsarnok emeletén különböző 20-42 m2
alapterületű üzletek kiadók
(Bérleti díj 300 Ft/m2/hó+ÁFA, rezsiköltség mértéke 500
Ft/m2/hó+ÁFA, valamint takarítás, őrzés-védés, szemét-szállítás költségek
várható mértéke 256 Ft+ÁFA/m2/hó). Licitlépcső: 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 63
Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2013. november 25. 8.00-9.00. A
versenytárgyalás ideje: 2013. november 27. 11 óra 10.
18. Ipari Parki ingatlan
3349 m2, hrsz.: 649/35. földterület. Bérleti díj: 20 Ft/m2/hó + ÁFA. Licitlépcső:
1 Ft/m2/hó + ÁFA. Abérlemény megtekinthető: 2013. november
25. 8.00-13.30. A versenytárgyalás ideje: 2013. november 27. 11 óra 20.
A versenytárgyalások helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató Zrt. Nagykanizsa Garay u. 21. Kis tárgyaló I.
emelet. Érdeklődni a 93/311-241, 30/2273-192 számú telefonszámokon.
„Iránytű az orosz piacra”
Kamaránk október 28-án „Iránytű az
orosz piacra” címmel konferenciát
és üzletember találkozót szervezett a
magyar és orosz gazdasági kapcsolatok
szorosabbra fűzése érdekében. A
rendezvényt Cseresnyés Péter polgármester
és dr. Polay József kamaránk
elnöke nyitotta meg. Az oroszmagyar
gazdasági és kereskedelmi
együttműködés jelenlegi helyzetéről
és perspektíváiról Markov Dmitriy
közgazdasági osztályvezető tartott
előadást. Tóth Imre a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara Magyar-
Orosz Tagozatának tiszteletbeli elnöke,
az MKIK szerepét mutatta be
a KKV-k orosz piacra jutásában és
külpiaci megerősödésében. Ezt követően
Rózsa Viktor viszonylati menedzser
a Magyar Nemzeti Kereskedőház
Zrt. munkájáról, Antal András
a HITA Nyugat-dunántúli Régió tanácsosa
a Nemzeti Külgazdasági Hivatal
tevékenységéről beszélt. A
konferenciát követően a résztvevők
gyárlátogatáson vettek részt a DKGEAST
Zrt-nél. A rendezvény a
NGM_SZERZ/102/1/2012 sz. szerződés
alapján a Nemzetgazdasági
Minisztérium támogatásával valósult
meg.
ECO-HUB Motivációs
szeminárium
A Szlovénia-Magyarország Határon
Átnyúló Együttműködési
Program 2007-2013 keretében az
ECO-HUB projekt részeként, október
17-én Motivációs Szemináriumot
rendeztünk Zalaegerszegen.
A rendezvény célja a kkv-k
érdeklődésének felkeltése volt a
környezetvédelmi innováció iránt,
„zöld gondolkodásuk” elősegítése
az ECO-HUB projekt kínálta lehetőségek
bemutatásával. A szemináriumot
dr. Polay József, kamaránk
elnöke nyitotta meg. Elsőként
őri István, a Greenflow
Corporation Zrt. vezérigazgatója
tartott előadást, majd a nyesedék
lokális hasznosításának lehetőségeiről
Dr. Pintér Gábor, a Pannon
Egyetem Georgikon Kar egyetemi
tanársegédje beszélt. Iris Varga, a
Vezető partner projektmenedzsere
bemutatta az ECO-HUB projektet
és dr. Milan Zorman, a Maribori
Egyetem professzora az ECOHUB
honlapot. Végül a vállalkozásánál
alkalmazott környezettudatosság
jó gyakorlatait mutatta
be Dr. Etler Ottó, a C-Mobil Labor
Kft. ügyvezető igazgatója. A
szeminárium a SI-HU-2-2-012
pályázati támogatással valósult
meg.
Pályaválasztási Kiállítás
és Szakmabemutató 2013
– Nagykanizsán
A Zala Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja október
25-26-án rendezte meg a már hagyományossá
vált Pályaválasztási
Kiállítás és Szakmabemutató rendezvényét.
A pályaválasztási kiállítás
célja, hogy elősegítse a fiatalok
megalapozott pályaválasztási
döntését, amely után nagyobb
eséllyel találják meg az érdeklődésükhöz
és képességeikhez, valamint
a gazdaság igényeihez illeszkedő
szakmát-munkát, és válnak
sikeres munkavállalókká a
munkaerőpiacon.
A Pályaválasztási Kiállítás és
Szakmabemutató rendezvényéhez
kapcsolódóan kamaránk üzemlátogatásokat
szervezett a zalakarosi
Hunguest Hotel Damona szállodába.
Négy iskola 112 tanulója vett
részt a programon. Vendéglátóink
képviselői hangsúlyozták az idegen
nyelvek és a szakmai elhivatottság
fontosságát. A kiállítás két
napján kamaránk munkatársai a
helyszínen tájékoztatták az érdeklődő
diákokat, pedagógusokat és
szülőket a hiány-szakképesítésekről,
az ezeket támogató ösztöndíjrendszerről.
A rendezvényt közel
1000 tanuló látogatta meg. A pályaorientációval
kapcsolatos tanácsadási
és szervezési feladatok
végrehajtása az NFA terhére a
Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával
valósul meg (NFAKA-
NGM-5/20126TK).
Innováció - A siker receptje
November 13-án innovációs konferenciát
tartottunk a Vasemberházban.
A rendezvény célja az
volt, hogy a kis- és középvállalkozások
gyakorlati szakemberek segítségével
információhoz jussanak
a sikeres cégek működésének titkairól,
eszközeiről. A rendezvényt
dr. Polay József kamaránk elnöke
nyitotta meg, majd Kalcsú Zoltán
a Pannon Novum Nonprofit Kft.
innovációs menedzsere beszélt az
innovációs menedzsment szerepéről
a sikeres működésben. A sikeres
KKV alapjait Dely Tamás a
KKV Szakmai Magazin ügyvezető
igazgatója és Mester Nándor felelős
szerkesztő mutatták be. Csapó
György a Budapesti Kereskedelmi
és Iparkamara alelnöke költségoptimalizálási
gyakorlati tanácsokat
osztott meg az érdeklődőkkel.
Dalos Attila a Ford Közép- és
Kelet-Európai Kft. flotta-értékesítési
igazgatója a KKV-k hatékonyságának
növeléséről beszélt a cégautó
menedzselés újragondolásával,
végül Lakner Gábor a Hidrofilt
Kft. kereskedelmi igazgatója
bemutatta a cég innovációs tevékenységét.
A rendezvény a
NGM_SZERZ/102/1/2012/Nagykanizsa-
projekt sz. szerződés alapján
a Nemzetgazdasági Minisztérium
támogatásával valósult meg.
Kanizsa 10 – Kamara 2013. november 21.
Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara
8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.
Telefon: 93/516-670, 93/516-671
Mobil: 0630/754-3616
E-mail: nakkik@nakkik.hu,
Honlap: www.nakkik.hu
Felhívás - A kamara tovább nem várhat
2013. november hónaptól megkezdődik a kamarai hozzájárulás NAV által történő behajtása.
2012 januárja óta már több alkalommal jeleztük, de most ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy a
kamarai regisztráció és a kamarai hozzájárulás – 5000 Ft/év – befizetése valamennyi gazdálkodó szervezetre
nézve, a törvény erejénél fogva kötelező. A nyilvántartásba vételi kötelezettségüket, vagy a kamarai
hozzájárulás megfizetését eddig elmulasztó vállalkozásoktól kérjük, hogy még 2013 november hónapban
pótolják ezt az elmaradásukat. Honlapunkon keresztül lehetőséget biztosítunk az online regisztrációra
is. A www.nakkik.hu oldalon a regisztrációs kötelezettséggel és az ezért nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos
valamennyi információt megtalálják.
A kamarai tagság továbbra is önkéntes marad, így a regisztrált vállalkozások nem válnak a kamara tagjává.
A kamara tagjai részére is kötelező a nyilvántartásba vétel, de az ő esetükben a megfizetett kamarai
hozzájárulás összegét – 5000 Ft-ot – a II. féléves önkéntes tagdíjból a kamara jóváírja. Amennyiben sor kerül
a NAV által történő behajtásra, úgy a gazdálkodó szervezetnek a kamarai hozzájárulás összegén túl a behajtás
költségeit is meg kell téríteniük. Ennek költsége minimálisan 5000 Ft.
Kanizsa – Kamara 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. november 21.
Magyar exportőr adatbázis
AMagyar Kereskedelmi és Iparkamara
alapvető feladatának tekinti a
magyar vállalkozások külpiaci tevékenységének
fejlesztését, ezért
egy online működő export adatbázist
fejlesztett ki a kamarai regisztrációt
teljesítő vállalkozások számára.
Az adatbázis a külföldi cégek
számára ad angol nyelven tájékoztatást
a magyar exporttermékekről.
Az online verzióban Ön térítésmentesen,
önállóan regisztrálhatja
vállalkozását, bővítheti, frissítheti
adatait. Az adatlap kérdéseire
adott válaszok segítségével a
Kamarák az Önök igényeinek
megfelelő, testreszabott külgazdasági
szolgáltatásokat tudnak nyújtani.
Regisztrációhoz, adatlap kitöltéséhez
látogasson el a
http://exportdirectory.mkik.hu/hu/
oldalra. Információ, adatlap kitöltéssel
és bejelentkezéssel kapcsolatos
problémák esetén keresse
Csikné Molnár Tünde és Rózsáné
Bagonyai Szilvia munkatársunkat.
(Tel./fax: 93/516-670; tel.: 93/516-
671; Mobil: 30/754-3616; e-mail:
nakkik@nakkik.hu)
Gyorsítósávban a TSZSZ
Átláthatóság, szakmai háttér,
gyorsítás – e célokkal bontott
zászlót augusztusban a vállalkozói,
elsőrendűen az építőipari
lánctartozások megakadályozását
célzó jogszabálycsomag előírásai
nyomán a Teljesítésigazolási
Szakértői Szerv (TSZSZ).
A jogalkotó egyértelmű célja, hogy
a vitás ügyek nagy része lehetőleg a
bíróság elkerülésével, a TSZSZ által
kiadott szakvéleményben foglaltaknak
megfelelően oldódjon meg.
Ha ez mégsem így történik, a vállalkozó
a számára kedvező szakvélemény
birtokában a neki járó pénz
kifizetését a bíróságon nagyobb
eséllyel érvényesítheti - így a bíróság
a felperes vállalkozó kérelmére
már a per kezdetén elrendelheti a
vitatott összeg kifizetését. Az is
kedvező fejlemény a pénzére váró
számára, hogy a bírósági ítélet előzetesen
végrehajtható, és az ilyen
perek a kiemelt perekre vonatkozó
gyorsító szabályoknak megfelelően
zajlanak; előreláthatóan befejezésük
nem tart majd évekig.
A kezdeményező fél székhelye
szerint illetékes területi kereskedelmi
és iparkamaránál, vagy az
MKIK-nál kezdeményezhető az
eljárás. Elektronikus úton való, az
MKIK-nál történő benyújtás esetén
a kérelem a TSZSZ eljárása
iránt a kerelem@mkik-tszsz.hu email
címre küldhető meg. További
információ: www.nakkik.hu.
EuroSkills és WorldSkills
versenyekre várják a jelentkezőket
– meghosszabbított jelentkezési
határidő
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
a versenyszámok szponzoraival
együtt várja azoknak a fiatal
szakembereknek, szakmunkásoknak,
technikusoknak, főiskolai-
és egyetemi hallgatóknak,
végzős szakközép- és szakiskolai
tanulóknak a jelentkezését, akik
szívesen megméretnék tudásukat
Magyarország képviseletében az
ifjú szakemberek 2014-ben a franciaországi
Lille-ben megrendezésre
kerülő Európa Bajnokságán
a EuroSkills-en, illetve 2015-ben
a Brazíliai Sao Paulóban megrendezésre
kerülő a „Szakmák Olimpiájának”
is nevezett WorldSkills
világversenyen. Jelentkezési határidő:
2013. november 22. Kivétel
az Informatikai hálózati
rendszergazda: 2013. december
15. Információ: www.skillshungary.
hu/
Szakképzési Díj 2013
A Német - Magyar Ipari és Kereskedelmi
Kamara pályázatot hirdet
a magyarországi székhelyű vállalatok,
képző- és közintézmények,
civil és társadalmi szervezetek,
valamint magánszemélyek számára
a 2013-as Szakképzési Díjra.
Pályázni olyan projektekkel lehet,
amelyek a magyarországi
szakképzés tekintélyét, minőségét
és eredményességét növelő gyakorlati
megoldásokat, eszközöket
és kezdeményezéseket tartalmaznak.
A díj azon kiemelkedő projekteket
és kezdeményezéseket
méltatja, melyek jelentős mértékben
és példaértékű módon segítik
elő a gyakorlatorientált szakképzést
Magyarországon.
Pályázatok beadási határideje:
2013. december 13. Pályázati
adatlap: www.szakkepzesidij.hu
Módosult a pályázat beadási
határideje
Módosult az Új Széchenyi Terv
keretében megjelent "Fiatalok
vállalkozóvá válásának támogatása
a konvergencia régiókban" című
(TÁMOP 2.3.6.B-12/1 jelű)
kiírás beadásának kezdő időpontja
2014. február 10-re.
Elkészült az ország regionális
támogatási térképe
A 2014-2020 közötti uniós költségvetési
időszakban az ország
egyes régiói eltérő forrásokhoz
juthatnak. Az Európai Bizottságnak
jóváhagyásra benyújtandó regionális
támogatási térkép koncepciójában
a közép-magyarországi
régió beruházásainál a támogatás
intenzitása nulla százalék.
Az észak-magyarországi, az
észak-alföldi, a dél-alföldi és a
dél-dunántúli régióban 50 százalék,
a közép-dunántúli régióban
35 százalék, míg a nyugat-dunántúli
régióban 25 százalék a beruházási
támogatás intenzitása. A
felsorolt támogatási mértékek a
kisvállalkozások esetén 20 százalékponttal,
a középvállalkozások
esetén pedig 10 százalékponttal
növelhetők.
Mire lesz pénz a következő
ciklusban?
A következő Uniós támogatási ciklus,
vagyis a 2014-2020 közötti időszak
gazdaságfejlesztési támogatási
rendszerének a fő irányai megvannak,
de a „finomhangolásra” még
várni kell. Ha minden igaz, jövő
nyáron indulhatnak a pályázatok.
A Gazdaságfejlesztési Operatív
Program 6 legfontosabb prioritása
a 2014-2020 közötti időszakban:
1. Vállalkozások versenyképességének
javítása – (850mrd.) különbséget
tesz a rendszer a vállalkozás
típusok között, hogy mind a helyi,
mind a beszállítói, mind a világpiacon
helytállni kívánó vállalkozásoknak
legyen nekik való forrás.
2. Tudásgazdaság fejlesztés –
(540mrd.) vállalati k+f, kutatási
programok.
3. Infokommunikációs fejlesztések
– (300mrd.) a fő célok között szerepel
továbbra is a digitális írástudatlanság
csökkentése, a szélessávú
infrastruktúra és az elektronikus
közszolgáltatás fejlesztése.
4. Természeti és kulturális erőforrások
megőrzése – a program a turizmushoz
kapcsolódó fejlesztésektől
az energiahatékonysági beruházásokig
terjed.
5. Foglalkoztatás ösztönzés –
(534mrd.) a cél ismert (egymillió
új munkahely teremtése)
6. Pénzügyi eszközök – (400mrd)
ez jelent minden visszatérítendő
támogatást a kedvezményes hiteltől
a lízingen át a garanciáig.
Széchenyi Kártya Program
170 ezer vállalkozás nem tévedhet! Keresse nálunk a népszerű hiteleket!
Nincs két egyforma vállalkozás, és a problémáik is különböznek. Egy dologban azonban mind megegyeznek: a folyamatos
működéshez pénzre van szükségük. A Széchenyi Kártya Program 6 hitelterméke közül valamelyik biztosan
megoldást nyújt a hazai kkv szektor finanszírozási problémáira.
A napi likviditási problémák áthidalására a Széchenyi Kártya folyószámlahitelt, a készletek, alapanyagok finanszírozására
a Széchenyi Forgóeszközhitelt, a hosszabb távon megtérülő fejlesztésekhez az akár tízéves futamidejű Széchenyi
Beruházási Hitelt választhatják. 2012 tavaszától pedig az uniós pályázatokon való részvételt segítő két új termék, a Széchenyi
Önerő Kiegészítő Hitel és a Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel is elérhetővé vált a vállalkozások számára.
Az Agrár Széchenyi Kártya pedig az agrárium igényeire szabott egyedülálló hitelkonstrukció.
2013. április 23-tól módosultak a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói. ASzéchenyi Beruházási Hitel, a Széchenyi Önerő
Kiegészítő Hitel és a Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel konstrukciók
esetében a kamattámogatás mértéke a futamidő első három évére évi 5
%-ra, az Agrár Széchenyi Kártya esetében pedig 4%-ra emelkedik.
Kamaránk foglalkozik a fenti hitelkérelmek befogadásával és a bankokhoz
történő közvetítésével. Ha Önnek most vagy a jövőben hitelre lenne szüksége
vállalkozása fellendítéséhez, érdemes tájékozódnia a hitellehetőségekről.
Kollégáink térítésmentes tanácsadással, gyors, szakszerű ügyintézéssel
várják.
Tel.: 0693/516-670; 0630/754-3616
Kanizsa 12 – Kultúra 2013. november 21.
November 23. 15 óra
5 ÉVES A GYÖNGYVIRÁG
NYUGDÍJAS
NÉPTÁNCCSOPORT
kulturális bemutató.
A belépés ingyenes.
November 24. 19 óra
MUSICAL SHOW
Fellépők: Janza Kata és Dolhai Attila.
Belépődíj: I. hely 3500 Ft, II.
hely 3000 Ft, III. hely 2500 Ft. A
jegyek megvásárolhatók a HSMK
jegypénztárában és a Tourinform
Irodában (Nagykanizsa, Csengery
út 1-3.).
November 30. 15 óra
KÉZMűVES JÁTSZÓHÁZ
adventi készülődés. A belépés
díjtalan.
November 21. 18 óra
ZENEISKOLAALAPÍTVÁ-
NYI KONCERT
Szervező: Kanizsai Zeneiskoláért
Alapítvány. Belépődíj: 600 Ft.
Bővebb információ:
fanzi1926@gmail.com.
November 28-29. 9-15 óra
ADÓEGYETEM KONFERENCIA
Szakmai konferencia és továbbképzés.
Szervező: a Penta Unió.
Bővebb információ: Garván Kitti
garvan.kitti@penta.hu. Tel.: 06-
30/621-1815.
A JOURNEY TO INDIA
/ INDIAI UTAZÁS
Kiállítás Sass Brunner Erzsébet
és Brunner Erzsébet Indiában
festett alkotásaiból. Megtekinthető:
november 30-ig.
TÁJAK, KOROK
Z. Soós István kiállítása.
ARANYKOR. NAGYKANIZSAA
DUALIZMUS KORÁ-
BAN - fotókiállítás.
November 16.
ORGANIKUM. LUDVIG
ZOLTÁN FESTőMűVÉSZ RETROSPEKTÍV
KIÁLLÍTÁSA.
November 29. 19 óra
DINA - LEMEZBEMUTATÓ
KONCERT
Lamb Dávid - gitár, Dés András -
ütős hangszerek, Szokolay Dongó
Balázs - furulya, szoprán szaxofon,
Samu-Pandzarisz Diána - ének. Belépődíj:
felnőtt 1 200 Ft, diák: 500 Ft.
November 16-án nyílt meg
Ludvig Zoltán festőművész jubileumi
kiállítása Nagykanizsán a
Magyar Plakát Házban. Az Organikum
című anyag a Ludviggyűjtemény
két markáns területét
volt hivatott bemutatni.
Egyrészt az alkotó pályájának
első korszakában készült nagyméretű
moziplakátokat, másrészt a
művész egy-két régi, de főként
legújabb munkáit. Az, hogy a rengeteg
kép ellenére mégsem életmű-
kiállítást rendeztek, annak oka
elsősorban a helyhiány, hiszen
Ludvig Zoltán festményei, belsőépítészeti
tervei, reklámgrafikai
munkái, különböző korszakainak
alkotásai oly nagyszámúak, hogy
ezeket csak külön-külön tematikus
kiállításon lehetne bemutatni.
Averniszázson megjelenteket Kőfalvi
Csilla muzeológus, intézményvezető
köszöntötte. Akiállítást dr. Vitéz
Ferenc művészeti író nyitotta
meg, aki saját versével kezdte mondandóját,
amit Ludvig Zoltán képei
inspiráltak. A földszinti kiállítótérben
látható moziplakátokról szólva kiemelte
azok művészi értékét, s azt a
formanyelvet, ami a kompozíciók
szerkesztésének sokszínűségét mutatja.
Nosztalgikus élményeket idéznek
Liza Minnelli, Alain Delon vagy
az akkor még fiatal színésznő Udvaros
Dorottya nevével fémjelzett filmek.
Az egykor a város fő utcáján és
a Béke mozi előcsarnokában megjelenő
plakátok népszerűségét jelzi,
hogy több plakátot újra kellett rajzolni,
hiszen a lelkes műgyűjtők az éj
leple alatt többet „leoperáltak” a plakáttartókról.
A szakmai elismertségnek
egy fokmérője volt, hogy Ludvig
Zoltán plakátterve, ami a A
menyasszony gyönyörű volt című
filmhez készült, országos terjesztésű
lett. Vitéz Ferenc bemutatta a festőművész
organikus, expresszív, szürrealista
képeinek világát, azt az egyéni
látásmódot és stílust, ami a világ
minden táján beazonosíthatóvá teszi
Ludvig Zoltán festményeit.
Azt a mikro és makrokozmoszt,
amelynek részesei, szemlélői vagyunk.
Akortárs művészet nonfiguratív
megjelenése leginkább a genezis,
a csíra, az átváltozások, a mutációk
témaköreit mutatja be. Míg
Ludvig Zoltán régebbi képeinek
színvilágában a zöldek, a vörösek, a
barnák és a sárgák domináltak, addig
új képein erőteljesen megjelentek
a szürkék, az ezüstök és az antracit
egy-egy meleg színnel feldobva.
A képek szerkesztésében mutatkozó
tükörkép-világ újfajta megközelítést
mutat. Egy-egy képhez akár
Debussy, Sztravinszkij, Jean Michel
Jarre vagy Isao Tomita zenéjét is
társíthatnánk. E kiállításhoz viszont
a Gayer-Hofecker-Kőfalvi trió kellemes
jazz zenéje szolgált kiegészítőként.
Dr. Vitéz Ferenc mélyrehatóan
megfogalmazott gondolatait
egy új versével zárta és ezzel ajánlotta
a kiállítást az érdeklődők figyelmébe.
Kőfalvi Csilla és a Magyar
Plakát Ház munkatársai által
rendezett kiállítás december 21-ig
látogatható.
H.Gy.
A moziverzumtól az univerzumig
Akkor egyedi értelmezést nyer
a művészet és a kultúra kettőse a
pódiumon és azon kívül. Erről is
meggyőződhettek pénteken a
Honvéd Kaszinó által első ízben
megszervezett nagykanizsai
Amatőr Színjátszó Találkozó
résztvevői, illetve a közönség soraiban
helyet foglaló publikum.
A rendezvényen négy, helyben
működő színjátszó csoport szárnypróbálgató
ifjai kortárs, táncos és
komolyabb hangvételű darabokban
csillogtatták meg képességeiket.
– Városunkban a diákszínjátszásnak
nemcsak múltja, hanem
jelene is van – mondta Halmos Ildikó.
A Honvéd Kaszinó igazgatója
lapunknak elárulta, hogy a találkozót
elsősorban azért hozták „tető
alá”, hogy a résztvevő színészpalánták,
és persze társulataik között
szorosabbra fonják az összetartozást.
– A program ugyan nem a versengésről
szól, viszont a fiatalok
produkcióit szakmai zsűri véleményezi.
Schmidt István Radnóti-díjas
rendezővel és Lang Andrea pedagógussal
közösen tanácsokkal
látjuk el a diákokat bemutatóik
után, melyeket – remélhetőleg – a
későbbiekben kamatozatni is tudnak
– összegezte Halmos Ildikó
még a találkozó kezdetét megelőzően,
ahogy azt is, hogy a következő
évben már két napos, egész Zala
megyére kiterjedő találkozó
megszervezését fontolgatják.
Dénes Sándor alpolgármester
köszöntőjében elismerését fejezte
ki, hogy a jövő generációja a
tanulás mellett olyan tevékenységre
is időt, figyelmet fordít,
mint a színjátszás. Ami az irodalom
és a művészet iránti szeretetükről
ad tanúbizonyságot, nem
mellesleg így a kultúrát is ápolják,
valamint értékes közösséghez
tartoznak.
A megnyitót követően pedig
színpadra lépett – a kétórás rendezvény
során – több mint 120 diák.
A Batthyány Lajos Gimnázium
Kulissza Társulata, a HSMK-, a
Piarista Általános Iskola Pi/Art- és
a Honvéd Kaszinó Színjátszó Köre
tudásuk legjavával – sokszor formabontó
előadások révén – nyűgözték
le a nagyérdeműt.
Sz.Zs.
Ha a diákszínjátszók találkoznak...
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. november 21.
Horoszkóp
Újabb tervek megvalósításán egyelőre ne
törje a fejét. Csak akkor mutasson aktivitást
a dolgok iránt, ha a barátaitól kap
meghívást. Ily módon a szórakozás mellett
ígéretes ötletekhez is hozzájuthat.
Úgy tűnik, kénytelen lesz visszavonni a
családtagjainak korábban tett ígéretét. Ne
fukarkodjon a szavakkal, hanem higgadtan
magyarázza meg, miért kell ezt tennie. Ha
így tesz, nem lesz sértődés a dologból.
Több lehetősége is adódik a szabadideje
hasznos eltöltésére az elkövetkező napokban.
Bár látszólag sok feladata van otthon, emiatt
ne zavartassa magát. Könnyedén megold
mindent, csak ne vitatkozzon senkivel.
Csendesen telnek a napjai. Olyannyira,
hogy legszívesebben ki sem bújna hétvégén
az ágyból. Tegyen a kedve szerint. Munkára
ne gondoljon, egy csésze forró teával és
egy izgalmas regénnyel is el lehet lazulni.
Nem árt, ha időnként a hétvégi napokat is
kipiheni, még akkor is, ha hasznos elfoglaltsággal
teltek el. Hétköznapokon is lehet
lazítani, moziba menni. Így sokkal
nagyobb teljesítményre lesz képes.
Elképzelhető, hogy sokat ígérő hírrel lepi
meg a párja a hétvégén. Nyugalmas óráit
kissé megbolygatja egy jó hír. Nem tudja eldönteni,
mit tegyen örömében. Vacsorát készítsen,
avagy sétálni induljon.
Szeszélyes napokra számíthat. Ezúttal nem
az időjárás, vagy a késő őszi szél incselkedik
ön körül. Egy közeli ismerőse vet szelet
a megjelenésével. Ha teheti, minél előbb
fogja be a szelet, és hívja el sétálni.
Mozgalmas napokra számíthat még az év
végi ünnepek előtt. Olyan meglepő hírt kap
egy ismerőséről, hogy rögtön kedve támad
elutazni hozzá. Amagánéletére vonatkozóan
boldogságot jeleznek a csillagok.
Kedvetlenül fog a munkájához, de egy közeli
ismerősének köszönhetően gyorsan átvészeli
ezt az időszakot. Ha netán fizikai
erőfeszítést igénylő munkára kéri meg, akkor
se tétovázzon, működjön közre.
Ha napközben unatkozik, akkor legalább
esténként járjon többet társaságba. Végezze
lendületesebben a tevékenységét,
mert amit hét közben nem fejez be, azt
kénytelen lesz hétvégén megtenni.
Eseménydús hétvégére számíthat, éppen
ezért ne tervezzen be magának semmiféle
otthoni elfoglaltságot. Kudarcok nem
érik, de ajánlatos lesz elkerülnie a közönségesen
viselkedők társaságát.
Kellemes élményekre számíthat a párjával
együtt egy hétvégére szervezett találkozón.
Legjobb, ha mindjárt az elején kikapcsolja
a telefonját, és nem engedi be sem a külvilág
zaját, sem a munka világát.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
RAMDA
FűRÉSZÁRU-KERESKEDÉS
Nagykanizsa, Csengery út 111., tel.: 06-70-270-2222
Kalodás fa (éger szél) 1x1x1,70 m3 8.000 Ft+áfa
Méter tűzifa (éger) 1x1x1,70 m3 14.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél) 1x1x1,70 m3 15.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél apró) 1x1x1,70 m3 17.000 Ft+áfa
Méter tűzifa (akác, tölgy, kőris, bükk) 1x1x1,70 m3 18.000 Ft+áfa
Kalodás fa (éger, nyár) 1x1x1,70 m3 22.200 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy, bükk vegyes) 1x1x1,70 m3 24.200 Ft+áfa
Kalodás fa (akác) 1x1x1,70 m3 25.200 Ft+áfa
(A kalodás fa kaloda nélkül -1.000 Ft.)
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
10 km-en belül 4.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
20 km-en belül 5.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
30 km-en belül 6.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
VEGYES
SZOLGÁLTATÁS
INGATLAN
Kanizsa – Sport/14 Apró 2013. november 21.
Nk-án a Király u. 31-ben 86
m2-es tetőtéri, igényes lakás saját,
zárt parkolóval és padláshasználattal
eladó. Irányár: 12,5 millió
Ft. Tel.: 0630/542-2272 (7581K)
Eladó a belvárosban, Hunyadi
utcában közel 700 m2-es építési terület.
Érd.: 0630-227-3294, 0630-
448-6072. (7608K)
Televízió javítás az Ön otthonában
kiszállással. Balaskó István.
Tel.: 0630-597-1530. (7615K)
Képeslapokat, régi fotókat,
porcelánokat, falitálakat, régebbi
berendezési dísztárgyakat vásárolnék.
Tel.: 0630-332-8422 (7614K)
Készpénzért vásárolok festményt,
porcelánt, régi népi parasztbútorokat,
népviseleti ruhákat,
valamint teljes hagyatékot.
Tel.: 0620-555-3014 (7616K)
Kidobásra szánt hűtőjét, TVjét,
mikróját, mosógépét, stb. elszállítom.
Tel.: 0620-510-2723
(7617K)
Weber 8601 Saint Gobain perlit
bázisú hőszigetelt vakoló, 17
zsák, áron alul, valamint 2000 db
nagyméretű, bontott tégla eladó.
Tel.: 0630-227-3294 (7600K)
Adja fel apróhirdetését
lapunkban!
Tizenöt szóig, ha több alkalommal
kéri, a másodiktól félárú, Kanizsa
Kártyával pedig MÉG OLCSÓBB!
A magyar labdarúgás országos
irányelveihez illeszkedő városi
koncepció kidolgozását tűzte
ki célul a város. Erről tanúskodik
a napokban Cseresnyés
Péter polgármester által az egyesületekhez
eljutatott levele.
Az igazolt labdarúgók és velük
foglalkozó szakemberek létszáma
mellett a koncepció elkészítésébe
bevonható személyek után érdeklődő
levél kitér az egyesületek számára
rendelkezésre álló pályák, öltözők
állapotának felmérésére, valamint a
személyi és financiális feltételeikre
is. Bővebb információért többek között
a város sportügyeit is felügyelő
alpolgármesterhez fordultunk.
– A város területén működő labdarúgó
egyesületek, szakosztályok
működési feltételeinek és versenyeztetési
körülményeinek elvárható
szintű fejlesztése érdekében,
a helyi lehetőségeken túl mutató, a
Magyar Labdarúgó Szövetség törekvéseivel
azonos elképzelések
megvalósításának módját meg kell
határoznunk Nagykanizsán –
kezdte válaszát Karádi Ferenc.
A pályázati lehetőségek kihasználásával,
az egyesületekkel és az
iskolákkal közösen, megtettük
azokat az első lépéseket, amelyek
a játékterek modern, mai szinten
megkövetelhető minőségét hivatottak
biztosítani. Elkészült négy
műfüves kispálya egy pedig készülőben
van. Egy világítással is
rendelkezik és van egy műfűvel fedett
nagypályánk is. Mögöttünk áll
a négy helyszínre beadott ovifoci
pályázat is. Most már arra van
szükség, folytatva az infrastruktúra
további fejlesztését, hogy a személyi
feltételek és a finanszírozás
hosszútávon fenntartható rendszerét
kidolgozzák a szakemberek.
Szüksége van tehát a város labdarúgó
életének minden okos, előre
mutató ötletet támogató idős és fiatal
szakemberre.
– Akövetkező bajnoki év kezdetére
lehetségesnek tartom a helyi
erők összefogásának azt a módját
felvázolni, amelynek alapjain egy
nagy tekintélyű, országosan ismert
személy segítségével, Nagykanizsa
labdarúgó életét el tudjuk indítani
abba az irányba, amely kiszolgálhatja
a helyi sportszerető szurkolók
reális igényét – mondta végezetül
Karádi Ferenc alpolgármester.
Cseresnyés Péter polgármester
levelét hasonló címmel weblapunkon
olvashatják.
D.J.
Rövid és hosszú távú futballkoncepcióban
gondolkodnak
Zárultak az idei kispályás labdarúgó
bajnokság küzdelmei, s
új győztest avattak a legfelső
osztályban, hiszen az RMP Földi
együttese (képünkön) lett a legjobb
az első osztályban. Tavalyi
második helyüket sikerült felülmúlni,
igaz, az előjelek már kedvezők
voltak, hiszen a januári
Kanizsa Kupa teremfoci tornáját
is már Cs. Horváth Gáborék
nyerték.
– A tavaszi-őszi rendszerű
bajnokságban úgy nyertünk,
hogy mindössze egy ikszünk
volt, az is a rájátszásban, tehát
úgy vélem, tényleg megérdemelten
lett első a csapat – mondta
az egyik csapattag, Nagy Tamás,
aki „nagypályán” jelenleg
Ausztriában futballozik. – Remélem,
a folytatás sem marad
el, vagyis télen is folytathatjuk
sorozatunkat. Ki nem emelnék
magunk közül senkit sem a teljesítménye
alapján, úgy gondolom,
mint csapat produkáltunk
remek idényt.
(Képünk még a januári Kanizsa
Kupa Teremfoci Torna alkalmával
készült.)
P.L.
Sikeres az évük – az RMP Földi a kispálya idei királya
Tatai SE (9.) – Kanizsai Vadmacskák
SE (5.) 66-97 (11-30,
15-21, 20-19, 20-27)
Amatőr női NB Nyugati csoport
kosárlabda-mérkőzés, 6. forduló. Tata,
50 néző. Vezette: Szabó A., Györki.
Kanizsa: Fekete Cs. (17/3), Kardos
(9), Hegyi (8/6), Jurkó (20), Oros
(18). Csere: Nagy D. (12), Törőcsik,
Horváth E. (2), Herman (11/3), Gutai.
Edző: Gábor Erzsébet.
Jól kezdtek a vendégek, 4. percben
már 10 ponttal vezettek, a negyedet
pedig 19 pontos előnnyel zárták.
A második negyedben Nagy Dóra
és Herman Aliz kosaraival már 30
ponttal is elléptek ellenfelüktől a kanizsaiak,
de a tíz perc végéig a tatai
együttes csökkenteni tudta hátrányát.
Nagyszünet után is a játék minden
elemében a vendéglátók fölé
nőttek Gábor Erzsébet tanítványai,
amivel meg is tartották az első félidőben
kiharcolt előnyüket.
Könnyedén
idegenben
Kanizsa 2013. november 21. – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Az úszók Felnőtt Rövidpályás
Bajnokságán a nagykanizsai
Délzalai Vízmű SE két versenyzője
sem szerepelt rosszul, főképp,
ha hozzátesszük, hogy a hazai
mezőny legjobbjai is ott voltak a
mezőnyben. Molnár Flóra (képünkön)
például a kiemelkedő
negyedik helyezést érte el fő számában,
50 méter női gyorson.
A színvonalra jellemző, hogy
Százhalombattán Jakabos Zsuzsanna
és Kapás Boglárka kivételével
a teljes magyar válogatott elindult,
még a pekingi rövidpályás
világkupán rajtoló Hosszú Katinka
is úszott, ugyanakkor a dél-zalaiak
kiválóságát ez sem zavarta, hiszen
nem csupán a gyors, de vegyes
számban is képviselte a megyét is
a döntőben.
Zámodics Márk ugyan finálébeli
helyezést nem ért el, de remek
eredményeivel sikerült felhívnia
magára az ifjúsági korcsoportos
nemzeti csapat szövetségi
edzőjének figyelmét. Ez a „gyakorlatban”
annyit jelent, hogy
szakmai stáb vezetője a december
6-7-i belgrádi nemzetközi
úszóversenyre készülő magyar
válogatottba behívta a kanizsai
sportolót.
Rövidpályás felnőtt ob, kanizsai
eredmények. 50 m gyors: 4. hely
Molnár Flóra 26,03. 100 m gyors:
5. Molnár Flóra 57,46. 100 m vegyes:
7. Molnár Flóra 1:05,12.
P.L.
Számos döntő
és válogatott
meghívó
Elégedetlenek nem lehetnek a
labdarúgó megyei első vonalban
szereplő kanizsai együttesek, hiszen
négy pontot kasszíroztak, tehát pont
nélkül a Kiskanizsa és a Nagykanizsai
LE sem maradt. A Sáskák SE a
tabellán negyedik Szepetnek ellen
tartott otthon egy pontot (1-1), míg
az NLE egy közvetlen alsóházi riválisa,
a Teskánddal szemben szerezte
meg mindhármat (2-1).
Horváth Méh-Kiskanizsai
Sáskák SE (14.) – Szepetnek SE
(4.) 1-1 (1-1)
Megyei I. osztályú labdarúgómérkőzés,
14. forduló. Kiskanizsa,
120 néző. Vezette: Husz (Halász,
Balogh K.). G.: Kálcsics F. (17.),
illetve László R. (4.)
Kiskanizsa: Munkácsi - Ganzer,
Kálovics Á., Csordás, Horváth G.
(Gerencsér A., 86.), Kozó (Somogyi
D., 82.), Kovács B., Földesi,
Dolmányos, Kálcsics F., Piecs.
Edző: Sneff Ferenc.
Jobban nem is kezdhetett volna
a Szepetnek együttese, hiszen a 4.
percben egy jobbról érkező, beadásnak
szánt keresztlabda után
László Roland volt a balösszekötő
helyéről eredményes egy lapos gurítás
után (0-1). Mivel a két együttes
között nem kicsi a távolság a
táblázaton, akár alakulhatott volna
úgy is, hogy a vendégek onnantól
lépésben lehozzák a találkozót,
azonban a 17. percben Kálcsics
Ferenc jobb oldali lövése talált kissé
furcsán utat a jobb sarokba (1-
1). A félidő végére igencsak leült a
mérkőzés (képünkön egy jelenet)
színvonala, a második negyvenöt
percben ugyanakkor mindkét
együttes megnyerhette volna a találkozót
– legalábbis a Sáskák és a
„Szepi” is puskázott el nagy helyzetet.
Nagykanizsai LE (11.) – Lets
do it Technoroll Teskánd KSE
(13.) 2-1 (1-0)
Megyei I. osztályú labdarúgómérkőzés,
14. forduló. Nagykanizsa,
100 néző. Vezette: Szente
(Vörös, Szép II. S.). G.: Szép D.
(22.), Kocsis D. (66.), illetve Németh
P. (86.)
NLE: Gyulai A. - Schuller, Völgyi,
Kocsis D., Szép D., Anger,
Zsirai (Lőrincz, 46.), Turóczi, Kovács
P. (Gyuranecz, 91.), Szabó I.,
Mulasics. Edző: Gyulai Csaba.
Ha helyzeteiket a hazaiak jobb
százalékban értékesítik, a gólkülönbség
nagyobb is lehetett volna a
két együttes között.
P.L.
Megyei foci: két mérkőzés, négy pont
Nagykanizsai Izzó SE (8.) –
Szigetvári KSE (4.) 29-28 (14-13)
NB II Dél-nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkőzés, 8. forduló.
Nagykanizsa, 120 néző. Vezette:
Baranyai N., Baranyai Zs.
Izzó SE: Tóth Á. - Füle 6 Kovács
B. 1, Musits 3, Horváth B. 2,
Szabó G. 13, Senger 4. Csere:
Nagy B. Játékos-edző: Kiss Gergely.
Az előmérkőzésen a fiú junior
csapat 24-11-re győzött Szigetvár
hasonló korú csapata ellen. Afiatalok
közül Korcsmáros Barna volt a
legeredményesebb 10 góljával. A
felnőtt mérkőzést szépszámú szurkoló
tekintette meg, de a csurgói
játékosok közül csak Szabó Gergely
játékát láthatták, ráadásul hiányzott
még Tompek Alajos és az
eltiltott Kiss Gergely is.
Az első négy perc gól nélkül,
eseménytelenül zajlott, aztán ritmust
váltott a hazai csapat és a 10.
percben előnye már 5 gól (7-2)
volt. A folytatásban fokozatosan
zárkóztak fel a vendégek, akiknek
soraiban Farkas Miklós és Kovács
István személyében volt izzós játékosok
is szerepeltek.
Amásodik játékrész első tíz percében
úgy tűnt, az Izzó akár padlóra
is küldheti ellenfelét (20-14), de
azt követően a Szigetvár erősített
és az 59. percben egyenlített (28-
28). A végjátékban, 10 másodperccel
a vége előtt Szabó Gergely
szemfüles labdaszerzéséből lőtt
zárásként gólt, ami fontos győzelmet
hozott a kanizsaiaknak.
Kiss Gergely: „Értékes könyvelhettünk
el a kiváló erőkből álló
Szigetvár ellen. Végig fegyelmezetten
játszottunk, Szabó Gergely
ismét bizonyította tizenhárom góljával,
hogy támadásban meghatározó
kézisünk, míg Horváth Balázs
és Nagy Balázs védekezésben
nyújtott remek teljesítményt.”
Eddig az az érdekes helyzet állt
elő a bajnokság során a férfi kézilabdázóknál,
hogy míg idegenben
eddig csak csak vereséget tudnak
felmutatni, hazai környezetben
viszont mindhárom találkozójukat
megnyerték Kiss Gergely játékos-
edző vezetésével. Ugyanakkor
az is konstatálható már a bajnokság
kellős közepén járva,
hogy a csurgói vonallal erősödött
a kanizsai legénység, illetve nagyobb
variációs lehetőség is kínálkozik
játékukban. Hogy aztán
az elkövetkezendőkben ez mire
lesz elegendő, azt természetesen
pontosan még nem lehet meghatározni,
annyi azonban biztos, hogy
a hétvégén sorra kerülő fordulóban
a Nagykanizsai Izzó SE ismét
utazik – a Hőgyész SC vendégei
lesznek. Ez a dél-zalaiak számára
tehát nem kimondottan jó előjel,
azonban azt is tegyük hozzá rögtön,
gyakorlatilag tabellaszomszédok
csatája következhet, s talán
itt az ideje annak, hogy Füle
Csabáék otthonuktól távol is két
pontot gyűjtsenek.
P.L.
Hazai pályán makulátlanok a férfi kézisek
Fotó: Polgár László
Kanizsa 16 – Hirdetés 2013. november 21.
Adja fel apróhirdetését (11.21-12.19-ig)
KANIZSA KÁRTYÁVAL, FÉLÁRON!
Lakossági 800 Ft helyett 400 Ft, üzleti 1600 Ft helyett 800 Ft.
Amennyiben több alkalommal kéri, a másodiktól félárú.
Karácsonyi AKCIÓ lapunknál!
Fotó: Bakonyi Erzsébet
XXV. évfolyam 40. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2013. november 28. Kanizsa
Alig egy hónapja olvashattak
lapunkban arról, hogy tavasszal
indul az a 725 millióból megvalósuló
városrehabilitáció második
üteme, mely eredményeként létesítenek
egy sétálóutcát, létrehoznak
az Eötvös téren egy többgenerációs
családi parkot és felújítják
a Fő utat teljes szélességében.
A pályázat támogatási szerződését
a minap írta alá Cseresnyés
Péter polgármester és Breznovics
István ügyvezető igazgató.
ANagykanizsa Megyei Jogú Város
funkcióbővítő fejlesztése – Belvárosi
akcióterületi terv II. ütem elnevezésű
pályázat az első ütemben
az átmenő forgalomtól felszabadult
területek közösségi célra történő
felhasználását, másrészt az akcióterület
vállalkozásainak fejlesztését,
a belváros gazdasági potenciáljának
erősítését tűzte ki célul. A belváros
felújítása Nagykanizsa gazdasági
és városi fejlődését szolgálja,
mely által vonzó terület lehet a
befektetők számára is.
– A belváros-rekonstrukció második
ütemének szerződését írjuk alá,
amelynek köszönhetően a Fő út az
Erzsébet tértől egészen az Eötvös térig
megújul. A fő cél az volt, hogy a
belvárosból minél több autót áttereljenek
más útvonalra, hogy a városközpont
a gyalogosoké lehessen –
mondta Cseresnyés Péter. Kiemelte,
a város mindig együttműködő partnerként
tekintett a vállalkozókra. A
második ütemben pedig lehetőséget
biztosítanak az akcióterületen működő
vállalkozások számára, hogy a
pályázat keretében forráshoz jussanak
üzlethelyiségeik megújítására,
bővítésére. A projekt jelenleg hét
vállalkozás fejlesztési elképzeléséhez
nyújt segítséget.
Ahogy a város első embere elmondta,
a belváros-rekonstrukció
hozzájárul ahhoz, hogy az a lokálpatriotizmus,
amely megvan a városban
élő emberekben megmaradhasson,
és a jövőben még büszkébbek
lehessenek arra, hogy kanizsaiak.
Ezt követően részletezte, hogy a
tavasszal induló munkálatok során,
a közterület rekonstrukciója keretében
felújítják a Fő utat teljes szélességében
a Sabján Gyula utcától a
Hunyadi utcáig 664 méter hosszban.
Ennek keretében a Fő út Erzsébet tér
és Deák tér közötti szakaszának
északi oldalát szélesítik egy forgalmi
sáv terhére, mely az egyes vendéglátó-
ipari egységek teraszainak
adhat helyet. A gépjárműforgalomtól
visszanyert területek után megmaradt
területen kétoldali kerékpárutat
építenek ki, valamint kétszer
egy forgalmi sáv létesítésére kerül
sor. AFő út további szakaszának felújítása
keretében kerékpárutat hoznak
létre, valamint felújítják a járdát.
A program keretében lezárják a
Fő út és a Zrínyi utca közötti szakaszon
az Ady Endre utcát, melylyel
egy sétáló utcát alakítanak ki.
(folytatás a 2. oldalon)
Aláírták a belváros-rekonstrukció
II. ütemének támogatási szerződését
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Dobri Katalin (+3630-640-8515). Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47.
földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel:
Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője.
Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-
6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
Kanizsa – Idősek 2 hete 2013. november 28.
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
(folytatás a címlapról)
A Hunyadi utcai csomópontban
jelzőlámpás kereszteződéssel és
gyalogátkelőhellyel megteremtik
a Fő útról a balra kanyarodás lehetőségét.
A beruházás keretében az
út mentén energiatakarékos közvilágítási
hálózat épül.
Aprojekt másik közterület rekonstrukciója
keretében az Eötvös téren
egy többgenerációs családi parkot létesítenek.
Atéren játszóparkot alakítanak
ki. A játékok kiválasztásánál
hangsúlyt fektettek arra, hogy a 2-15
évesek számára, valamint az idősebb
korúak számára is szórakozást nyújthasson.
Mivel az Eötvös tér a családok
tere lesz, így a gyermekek mellett
a felnőttek számára biztosítani kell a
szabadidő-eltöltési lehetőséget a szabadtéri
konditerem létesítésével. Ezzel
a város egy egyedi turisztikai
elemmel is gazdagodik. A beruházás
keretében a térburkolatos járdával
megközelíthető területen elhelyeznek
egy ivókutat, valamint utcaburkolatok,
ülő felületek, illetve a zöld felületek
is megújulnak.
Ezzel újabb lehetőséget teremtenek
arra, hogy a belváros nem csak
külalakjában, hanem lehetőségeiben
is megújuljon. Amegújuló belváros a
gyalogosforgalom növekedésével
kedvező környezetet teremt a belvárosban
található üzletek és szolgáltatók
számára, amit az önkormányzat
az üzlethelyiségek felújításának támogatásával
is ösztönöz. Aforgalomcsillapítás
a társas, társadalmi együttlétek
gyakoribbá válását, a kereskedelmi
– vendéglátói egységek gazdasági
fellendülését eredményezik.
– Az Új Széchenyi Tervnél fontos,
hogy erősítsék a foglalkoztatást,
munkahelyeket teremtsenek,
de fontos az is, hogy ennek peremfeltételeit
is megteremtsék. Minél
több új munkahelyet teremtsenek,
és a Kanizsán élők életfeltételei javuljanak
– tette hozzá Breznovics
István, a Nyugat-dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség ügyvezető
igazgatója. Ezt követően írták
alá a támogatási szerződést.
A vissza nem térítendő támogatásból
megvalósuló fejlesztés előkészítő
munkálatai már megkezdődtek.
A projekt fizikai megvalósulása
2015. harmadik negyedévére
várható a közművek cseréjével
együtt. A forrást az Európai Unió
Regionális Fejlesztési Alapja és hazai
költségvetésből biztosítják.
V.M.
Immár huszadik alkalommal
rendezték meg városunkban az
„Idősek Hete” rendezvénysorozatot
a nagykanizsai Egyesített
Szociális Intézmény szervezésében.
A jubileumi programok sora
hétfőn vette kezdetét és péntekig
tartott.
A Rendőrkapitányság Nagykanizsa
Bűnügyi Osztály, az Ippon
Shotokan Egyesület Nagykanizsa
és a Jeet Kune Do Nagykanizsa SE
közreműködésével Védd meg magad
az élet alkonyán önvédelmi
bemutatót, valamint vagyon- és áldozatvédelmi
előadást tartottak az
Idősek II. számú klubjában, melyet
Bene Csaba önkormányzati
képviselő nyitott meg.
– Az Idősek Hete az idős emberekről,
az ő tiszteletükről, elfogadásukról,
szeretetükről szól. Mindennapjaink
során szükségünk van az
élettapasztalatukra, arra a higgadt
bölcsességre, amellyel csak ők rendelkeznek.
Türelemre, elfogadásra
tanítanak és nevelnek bennünket
még mindig – ezt már Dénes Sándor
alpolgármester mondta köszöntőjében
a múltat visszaidéző fotóösszeállítást
követően a Honvéd
Kaszinóban. Majd hozzátette, a mi
világunk szüleink, nagyszüleink
életével és munkásságával kezdődött.
ők építették számunkra azt a
jelent, amely egy újabb generáció
jövőjét alapozhatja meg. Mindennapi
munkánkhoz ebből meríthetünk
erőt, hitet. Már megtették
mindazt, amit várt tőlük a család, a
nemzet. Most már a pihenés idejét,
a megérdemelt nyugdíjas éveiket
töltik. Kiemelte, városunkban már
hagyomány, hogy hivatalos formában
is kifejezzük hálánkat és együtt
ünnepelhetünk az Egyesített Szociális
Intézmény vezetősége és munkatársai
szervezésével ezen a rendezvényen.
Dr. Csákai Iván „Segíts az Élet
Alkonyán” Alapítvány elnöke
megnyitójában a kezdeteket idézte
fel. Az intézményrendszer indulására
emlékeztetett, melyet a katonaság
megszűnésével bővíthettek.
Ahogy kiemelte, napjainkban nagyon
jól működik a rendszer,
melyre büszkék lehetünk, hiszen
magas színvonalon látják el városunkban
az időseket.
Ezt követően vette kezdetét a gálaműsor
a Rozgonyi Úti Általános
Iskola Énekkara és Baj Bianka versmondó
közreműködésével. A napot
az ünnepi vacsora és zenés est zárta.
AKodály utcai Idősek Klubjába
látogatott – az Egyesített Szociális
Intézmény (ESZI) szervezésében
zajló, Idősek Hete rendezvénysorozat
keretein belül – Nagykanizsa
első embere. Cseresnyés Péter polgármesterrel,
országgyűlési képviselővel
egy csésze tea mellett beszélgethettek
a klub ezüstkorú tagjai,
a nyugdíjasház lakói és a szociális
szférában dolgozók: a Vöröskereszt,
a kórház, a Családsegítő
és Gyermekjóléti Központ, a Szociális
Osztály és a Fogyatékkal
Élők Integrált Intézményének
munkatársai.
Még 2009-ben indította útjára az
Egyesített Szociális Intézmény az
„Egy csésze tea” programját, melynek
jóvoltából minden évben – az
Idősek Hete ünnepségekkel egy időben
– közéleti személyt látnak vendégül.
Az évek során tiszteletét tette
a nagykanizsai Idősek Klubjában
Soltész Miklós államtitkár, dr.
Andráczy-Tóth Veronika osztályvezető,
és Szabóné Varga Valéria főigazgató-
helyettes is. Ahogy Koller
Jutka, az ESZI vezetője elmondta,
mindig olyan közéleti személyt látnak
vendégül, aki szociális területen
tevékenykedik, és aki szívén viseli
az idősek sorsát. Így idén Cseresnyés
Pétert invitálták oldott hangulatú
eszmecserére az intézménybe. A
polgármester kötetlen beszélgetés
Idősek Hete huszadszor
Egy csésze tea
Cseresnyés Péterrel
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Fotó: Szabó Zsófia
Kanizsa – Évforduló 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. november 28.
során a helyben élő, szép kort megélt
emberek mindennapjaira, illetve
jövőjére vonatkozó tényeket s terveket
vázolta, rávilágítva arra, hogy a
város- és környezetének rohamléptékű
fejlődése-fejlesztése az idősek
érdekében (is) történik. Akik megérdemlik,
hogy nyugodt életük legyen
– hangsúlyozta Cseresnyés Péter –
ígéretet téve, hogy ezután is mindent
elkövet ezért, valamint a szociális ellátásban
dolgozók „munkafeltételeinek”
javításáért.
Az Idősek Hete 20. jubileumi
rendezvénysorozata múlt csütörtökön
a szervező, Nagykanizsai
Egyesített Szociális Intézmény,
Idősek Otthona és Idősek Gondozóházában
folytatódott. A városvezetés
nevében Dénes Sándor alpolgármester
köszöntötte az ünnepelteket,
közöttük az Idősügyi
Klubokból érkező vendégeket e
szép ünnep alkalmából.
– Az időseket ünnepeljük ezen a
héten, akik az életükben sok-sok
évet, évtizedet töltöttek el munkával,
dolgoztak értünk, gyermekeikért,
és a városukért – hangsúlyozta.
– Köszönettel tartozunk mindannyiuknak,
valamint az itt dolgozóknak,
az intézmény vezetésének,
akik már hosszú ideje végzik áldozatos,
szeretetteljes munkájukat.
Hogy ez így van, azt az is bizonyítja,
hogy a nagykanizsai intézményről
mindig jó híreket hallunk, szívesen
jönnek ide azok, akik szociális
és családi helyzetük folytán rászorulnak.
A jókívánságok elhangzását
követően az alpolgármester és
Koller Jutka intézményigazgató virággal
köszöntötte azokat az időseket,
akik több mint 20 éve az intézmény
lakói.
Jerausek István, a terület önkormányzati
képviselője csatlakozott az
alpolgármester szavaihoz. ő is a szeretet
fontosságáról szólt, melynek
egyik megnyilvánulási formája az
örömszerzés. Ezt tükrözi minden évben
az az egy hetes programsorozat,
mellyel a város-, és az intézmény vezetése
is örömet, vidámságot kíván
vinni az idősek hétköznapjaiba. Miután
a városatya elfújta a gyertyát a
születésnapi tortán, a Hevesi Iskola
diákjai műsorral kedveskedek a szépkorú
közönségnek, akiket azután finom
vacsora, estébe nyúló muzsika,
és tánc várt.
B.E. - Sz.Zs. - V.M.
Húsz éves jubileumot
ünnepeltek
Fotó: Szabó Zsófia Fotó: Bakonyi Erzsébet Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kettős jubileumot ünnepeltek
pénteken a Péterfy Sándor Tagintézményben.
Az egész napos
rendezvénysorozattal a kiemelkedő
oktatáspolitkus, Péterfy
Sándor halálának 100., és a róla
elnevezett általános iskola névadásának
30. évfordulójára emlékeztek.
A kulturális programokkal és
műsorokkal színesített emléknap
délelőttjén kiállítás (is) nyílt a
Péterfy Sándor által örökül hagyott
relikviákból. Sok más mellett
a pedagógus 1861-es nagykanizsai,
tanítói munkásságát őrző
osztálynapló és több, általa
írott könyv tekinthető meg a tárlaton.
– Péterfy Sándornak – írói tevékenységén
túl – szívügye a gyermeknevelés
volt. Azt vallotta,
minden diák tehetséges valamiben,
az igazi pedagógusnak pedig
„kötelessége”felszínre hozni a tanulók
sokszor rejtőzködő képességeit
– hangsúlyozta Horváth
Tiborné, a Kőrösi Csoma Sándor
Általános Iskola Péterfy Sándor
Tagintézményének vezetője.
A sokoldalú tanár-egyéniség
városunkban eltöltött esztendejére
nemcsak tárgyak emlékeztetnek,
hanem a Zrínyi utca 56-os
szám alatti lakóháza is, ahol élt
és tanított is Péterfy Sándor.
Minderről az épület falán lévő
emléktábla tanúskodik, amit a diákok
a nap folyamán megkoszorúztak.
Az emléknap délután szakmai
fórummal folytatódott. Az előadásokat
megelőzően köszöntőt mondott
Tomity Mária tankerületi igazgató.
Beszédében felhívva a figyelmet
a tehetséggondozás fontosságára,
illetve arra, hogy a
gyermekekben lévő talentumot
megtalálni és kiművelni nem könnyű
feladat, hanem igazi kihívás.
– Ehhez a munkához azonban
kitartás és erő is szükséges – emelte
ki Tomity Mária – hiszen a tehetséggondozás
a reménység szigete
a mai igénytelenség óceánjában.
Az iskola tanárainak és diákjainak
műsorát követően Balogh
László, az OKISB elnöke osztotta
meg gondolatait a megjelentekkel.
Amellett, hogy Péterfy Sándor elhivatott
tanári karakterét és a tehetséges
fiatalokról alkotott nézeteit
ismertette, az iskola korábbi
igazgatójáról, a tavasszal elhunyt
Petike Antalról is megemlékezett.
– Neki köszönhető az is, hogy
az intézmény ma Péterfy Sándor
nevét viseli – mondta, hozzátéve
azt is, hogy Petike Antal nemcsak
az általa sokáig vezetett iskolában,
hanem a város, sőt a tágabb térség
számos pontján is maradandót alkotott
a kultúra, a művelődés és az
oktatás területén is.
Bagarus Ágnes, a Művelődési és
Sportosztály vezetője előadásában
végigkísérte a „tanítók atyjának”,
Péterfy Sándornak pályafutását.
Majd Fuszek Csilla, a Budapesti
Európai Tehetségközpont igazgatója
vázolta a tehetséggondozásra vonatkozó
legújabb irányzatokat.
Az rendezvény az iskola nyugdíjas
és jelenlegi dolgozóinak találkozójával
zárult.
Sz.Zs.
Névadójukra emlékeztek
a Péterfy iskolások
Kanizsa – Vásár(olj) 4 Kanizsán! 2013. november 28.
„Vásár(olj)Kanizsán!” elnevezéssel
termelői vásárt szervezett
a hétvégén a város önkormányzata
a vásárcsarnokban.
A piacon a Nagykanizsán és
vonzáskörzetében tevékenykedő
helyi termelők, őstermelők,
biotermelők, kézműves és élelmiszeripari
terméket előállító
mesterek is helyet kaptak. A
hagyományteremtés célja Magyarország
és szűkebb környezetünk,
a kanizsai kistérség
nemzeti értékeinek bemutatása,
népszerűsítése volt, a vidék
ízeinek és a népi élet jellegzetességeinek
bemutatásán keresztül.
A kulturális programot és a vásárt
Cseresnyés Péter polgármester,
országgyűlési képviselő nyitotta
meg:
– Egy olyan kezdeményezés
első hivatalos programja ez a
mai, amely saját értékeinkre,
egészséges élelmiszereinkre, a
térség kézműveseinek minőségi
termékeire akarja felhívni a figyelmet.
A hungarikumokat és a
Kanizsára, illetve környékére
jellemző helyi termékeket szeretnénk
bemutatni, megszerettetni,
és arra biztatni önöket; vásároljanak
Kanizsán! Természetesen
kanizsait – hangsúlyozta a
polgármester.
Amikor ezt a programot, illetve
reményeink szerint sorozatot
megterveztük – folytatta, az a tapasztalat
vezetett bennünket,
hogy még mindig nem ismerjük
eléggé a közvetlen környezetünkben
előállított minőségi élelmiszereket.
Azt szokták mondani: „az
vagy, amit eszel”, és ehhez hozzátehetjük
azt is: „az vagy, amit
veszel”.
A helyi termékek vásárlásával
hozzájárulunk saját környezetünk
fenntarthatóságához, hiszen minden
helyben elköltött forinttal segítjük
a helyi gazdaság talpon maradását,
munkahelyeket őrzünk,
vagy újak megteremtéséhez járulunk
hozzá.
Ha saját környezetünkből szerezzük
be a legfontosabb élelmiszereket,
termékeket, akkor csökkentjük
a termeléssel, illetve a
szállítással, csomagolással járó
környezetterhelést. Divatos kifejezéssel
élve: kisebb lesz az ökológiai
lábnyomunk.
Az sem mellékes szempont – jegyezte
meg Cseresnyés Péter,
hogy a helyi termékek előállítása
kis mennyiségben, hagyományos,
úgynevezett természet-közeli
módszerekkel történik, így azok
kevésbé terhelik meg a környezetet,
a termőföldet.
A gazdasági, környezeti hatásokon
túl saját egészségünk
megőrzéséhez is hozzájárul a
helyi termék, amelynek ismerjük
az előállítóját, tudjuk, hogy
hol, milyen körülmények között
termelte az adott zöldséget,
gyümölcsöt, nevelte azt az állatot,
amelyből esetleg a vasárnapi
ebédünk lesz. Biztosak lehetünk
abban is, hogy a helyben
előállított zöldségek, gyümölcsök
kevesebb tartósítószert
tartalmaznak, tovább érhetnek,
hiszen nem kell olyan hosszú
szállítási időt kibírniuk, mint
tengeren túlról érkező társaiknak.
Ezek az élelmiszerek frissebbek,
zamatosabbak, finomabbak, illetve
sokkal több vitamint és ásványi
anyagot tartalmaznak, mint az importált
termékek.
A helyben előállított termékek
összetevői könnyebben ellenőrizhetők,
vagyis: „tudjuk, mit eszünk”.
Kezdeményezésünk nem valami
ellen szól – fűzte tovább fenti
gondolatait a városvezető. –
Sokkal inkább valami mellett, a
patrióta gazdaság megteremtéséért
indul, hisz ennek az országnak,
Zala megyének és Nagykanizsának
is jelentős agrárhagyományai
vannak – elég például,
ha csak a kiskanizsaiakra gondolunk.
Ez a vásár pedig azt bizonyítja,
hogy minőségi, versenyképes helyi
termékek vannak karnyújtásnyira
tőlünk, csak válogatnunk
kell.
Az önellátás ma már talán csak
álom, bár adottságaink alapján
nem is annyira utópia. Azt szeretnénk,
ha egyre többen felismernék
a helyben termelt, előállított élelmiszerek
előnyeit – hozzájárulva
saját életminőségükhöz és a helyi
gazdaság fejlődéséhez.
Abban bízom: egyre többen fontosnak
tartják majd a mottót,
amely úgy szól: vegyünk helyit –
együnk helyit!
A megnyitót követően a polgármester
végigsétált a változatos,
jó minőségű termékeket kínáló
standok között, beszélgetett
a termelőkkel és vásárolt is tőlük.
A megannyi finomság, kézműves
áru és mutatós portéka mellett
a szervezők a helyi kultúrával is
kedveskedtek a vásárcsarnokba érkezőknek.
A kulturális kavalkádban fellépett
a Bojtár Népzenei Együttes, a
Kanizsa és Rozmaring Táncegyüttes,
az Igricek, Horváth Laura
népdalénekes és a Zalagyöngye
Táncegyüttes. A programokkal egy
időben játszóház is várta a gyerekeket.
A vásárhoz kerekasztalbeszélgetés
is kapcsolódott. Cseresnyés
Péter polgármester a bevezető
gondolataiban utalt arra is, hogyan
jutottak el a „Magyarország
legszebb konyhakertjei” országos
versenyen elért sikereken felbuzdulva
a mostani vásár megrendezéséig.
Tapasztalva az érdeklődést
úgy döntöttek, havonta, de ha
igény mutatkozik rá, akár hetente
is lehetőséget adnak az árusításhoz
a helyi termelőknek a csarnokban.
Sőt, a városmarketinggel
kapcsolatos beszélgetésen felvetődött
egy disznóölés ötlete is a
helyi hentesek közreműködésével,
melyre jó alkalom nyílna az
„évnyitó” vásáron.
A vidékfejlesztés és az
országimázs alapjai a nemzeti értékeink
címmel Tóth Katalin, a
Vidékfejlesztési Minisztérium
parlamenti, társadalmi és nemzetközi
kapcsolatokért felelős
helyettes államtitkára tartott előadást.
Többek között szólt arról a
napokban megnyílt 13 milliárd
forintos pályázati forrásról, melyet
a turizmus fejlesztésére lehet
felhasználni. Arra kérte a vezetőséget,
vegyék igénybe az EU-s
pályázatokat, mert a vidéken
élők életszínvonalát emelhetik
általuk.
A Hungarikumok szerepéről a
versenyképesség javításában
címmel Konczér Katalin, a Nemzeti
Művelődési Intézet képviselője
beszélt, bemutatva azt a folyamatot
is, hogyan tudunk eljutni
a helyi értékek feltárásához.
Ezek az erőforrások is segítik a
település közösségének a fejlődését.
Kunics Zsuzsanna történész muzeológus
a nagykanizsai vásár történetének
nyomában járva számtalan
újdonságot, érdekességet mesélt
el vetített képekkel illusztrált
előadásában. A török időktől kezdve
felvázolta az országos hírű kanizsai
piac történetét. Csodadolgok
történtek Nagykanizsán a két
világháború között is – jegyezte
meg többek között. – A városfejlesztési
terv már 1917-ben tartalmazta
a piac áthelyezését a Zárda
utcai vásárcsarnokba. Az Erzsébet
teret dísztérré kívánták fejleszteni,
a nyílt piac áthelyezését végül
mégsem sikerült megvalósítania
az akkori polgármesternek, mert
több fontos beruházás megelőzte a
kivitelezését.
A kerekasztal-beszélgetés Balogh
László, az OKISB elnökének
ismertetőjével zárult, melyben a
Nagykanizsai Települési Értéktár
Bizottság feladatait osztotta meg a
hallgatósággal.
B.E.
Középpontba kerültek a helyi minőségi áruk
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa – Krónika 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. november 28.
– Sokszor, első ránézésre, nincs
látható különbség például két alma
között, azonban, ha megkóstoljuk
őket, az érzékeinket nem tudjuk
becsapni. Hiszen teljesen más íze
van egy génkezelt gyümölcsnek és
egy több száz éves, őshonos fáról
származó, „vegyszerrel soha nem
érintkezett”fajtájúnak – mondta
Kovács Gyula gyümölcsnemesítő
a Piarista Iskola „Ökollégium”
projektjének részét képező előadásán,
melynek során nemcsak szakmája
csínját-bínját ismertette a jövő
generációval, hanem arról is
szólt, hogy a mai világban is léteznek
„Tündérkertek”.
A Pórszombatról érkezett, civilben
erdész Kovács Gyula különleges
„gyűjtőszenvedélynek” hódol
– mint egy megszállott – több évtizede.
Különleges hobbi az övé:
szinte az egész Kárpát-medencéből,
beleértve kis országunkat is,
gyümölcsfákat gyűjt. Méghozzá
nem akármilyeneket: sok más mellett
olyanokat is, amik akár az
1200-as évekből származnak, vagy
épp Benedek Elek szülőházánál
állnak. Ezeknek a fajtáknak egy
közös sajátosságuk van: őshonos
fákról van szó, sokszor olyanokról,
amik ma már alig élnek a köztudatban.
Hiszen ritka, ha napjainkban
valaki tisztában van azzal, milyen
a véralma, az Orbai alma, a
kékalma, vagy épp az igazi vadkörte.
Kovács Gyula pedig épp ezért
küzd, hogy a sokszor elfeledett
gyümölcs(fa)típusokat újra „életre
keltse”. Mindezt pedig nemcsak a
Medes-hegyi birtokán teszi, ahol
több mint ezer fajta, őshonos fát
nevel – amelyek egyébként hosszú
évek kutató- és gyűjtőmunkájának
eredményét is tükrözik, hanem járja
az országot is, hogy különböző
ismeretterjesztő előadásokkal a
hagyományápolás és a népi értékek
efféle megőrzésére is felhívja
az emberek figyelmét. Tette mindezt
városunkban is csütörtökön az
örökségvédő, a számos díjjal is kitüntetett
szakember. Legutóbbi,
nagykanizsai előadásán a Piarista
Iskolába látogató Bolyai-tagintézmény
diákjainak adott ízelítőt –
ahogy ő mondta – „kicsit a történelem,
kicsit az agrár”területről,
melybe tökéletesen beleillik a
„Tündérkertek” világa is.
E fogalommal a közösségi gyümölcsöskerteket
illeti Kovács
Gyula, melyek lényege leginkább
abban rejlik, hogy csakis őshonos
gyümölcsfák teremnek bennük.
Csángóföldtől egészen a Felvidékig
sok száz ilyen kert található,
létrejöttük pedig egyértelműen a
göcseji gyümölcsésznek köszönhető.
Almától a cseresznyéig, a
meggytől a körtéig és a szilván
sokféle gyümölcsöt (nos és fát)
őriznek ezek a kertek.
– Amerre járok, mindig, mindenhol,
mindenkitől azt kérem, hogy
elődeik udvarából – legyen nagyvagy
dédszülőkről szó – mentsenek
s óvjanak meg egy fát. Ne csak
maguknak, hanem az utókornak is.
Valamint, útjaim során azt is fel
szoktam ajánlani az embereknek,
hogy szívesen készítek régi fafajtáikról
oltványokat, és vissza is
adom nekik őket, feltéve, ha elültetik
és gondozzák őket – mondta
Kovács Gyula, akinek előadását
valóban, költői túlzás nélkül, érdeklődéssel
hallgatták a fiatalok.
A gyümölcsész nemcsak tudása
legjavát hozta el a Piarista Iskolába,
hanem 7, őshonos gyümölcsfát
is, amiket az intézménynek ajándékozott.
Köztük olyan almafát is,
ami Petőfi Sándor korából származik…
A Batthyány Gimnázium folyamatosan
újul, szépül, s apró
lépések sorában ismét szép ajándékkal
gazdagodott. Terveik között
már régóta szerepelt egy, a
gimnázium iskolaudvarán létesítendő,
úgynevezett szabadtéri
osztályterem. Sokak segítségével,
összefogással ez most meg is
valósult, s a Zemplén Győző Emléknap
megnyitóján átadásra is
került.
A ZALAERDő ZRT. jóvoltából
kaptak faanyagot; amelyet Tomasics
László faipari vállalkozó „felfűrészelt”,
s a Műszaki Szakképző
Iskola diákjai és szakoktatói gyakorlati
munkaként megcsinálták.
– Nagy köszönet illeti Bene Csaba
főigazgatót, Patonai Katalin
gyakorlati oktatásvezető-helyettest
és különösen Horváth Andor faipari
szakoktatót. Szép példa ezen néhány
asztal és pad elkészülte a látszólag
különböző érdekű iskolák
együttműködésére. Bár más a működtetője
a nagykanizsai Műszaki
Szakképző Iskolának és a Batthyány
Lajos Gimnáziumnak, a jó célok
érdekében tudunk együtt dolgozni.
Mi is szívesen adtuk át a 40 évig
nálunk folyó egészségügyi ápolóképzés
tárgyi és szellemi eszközeit
a szomszédvárnak, és ők is önös haszon
nélkül adták ezt a mostani
ajándékot – fűzte hozzá Balogh
László, az iskola igazgatója.
A hársak alatt, a szabadtéri osztályteremben
harminchat diák tud
leülni a három asztalhoz és hozzá
tartozó padokhoz. Remélik, hogy
az iskola arborétumszerű udvara
még sokáig és sok diákot vonz.
Immár negyedik alkalommal
rendezték meg a Dr. Mező Ferenc
– Thúry György Gimnázium
és Szakképző Iskola Thúry
Tagintézményében a hálaadás
napi nyelvi és gasztronómiai vetélkedőt.
A rendezvényen Max
Gebhardt, az Amerikai Egyesült
Államok nagykövetségének diplomatája
is részt vett.
Ahogy Rábavölgyi Attila tagintézmény-
vezető elmondta, a vetélkedőt
hagyományteremtő célzattal
rendezték meg. Kezdetben még az
iskolán belül kezdődött, majd később
más iskolákból is érkeztek diákok.
A reggel kezdődő vetélkedő
öt csapat részvételével zajlott, tíz,
zömében írásbeli feladatból állt és
maximum 72 pontot lehetett elérni.
Az eredményhirdetést követően
az intézmény tanéttermében díszasztalt
terítettek és vendéglátással
is kedveskedtek a megjelenteknek.
A tankonyhán jellemzően az ünnephez
kötődő ételeket készítettek,
így többek között pulykát és fánkot.
A hálaadás vetélkedő eredménye:
1. hely Batthyány Lajos Gimnázium
58,5 pont, 2. hely Nagykanizsai
Műszaki Szakképző Iskola és
Kollégium 56 pont, 3. hely Dr. Mező
Ferenc – Thúry György Szakképző
Iskola Dr. Mező Intézményegység
és Dr. Mező Ferenc – Thúry
György Szakképző Iskola Thúry
Tagintézmény 55,5 - 55,5 pont.
Az Egyház ősi himnusza, a Te
Deum is fölzúgott vasárnap este a
kiskanizsai Sarlós Boldogaszszony
templomban. Az ötödik Cecília-
napi kórustalálkozó végén, a
Hit éve lezárultával volt miért hálát
adni. Ám ezt megelőzően…
Páhy János dr. plébános bevezetőjében
meleg szavakkal emlékezett
meg a legutóbbi találkozó óta, áprilisban
eltávozott Takács Jenőnéről,
a kiskanizsai templom kórusának
karvezetőjéről, aki több mint negyven
éven át szolgálta Isten dicsőségét
a szent zene által. Azóta Tulman
Géza és Horváth Norbert folytatják
munkáját. A házigazdák mellett a
miklósfai templom és a felsőtemplom
kórusai, valamint a tótszerdahelyi
horvát kórus adott szívmelengető
ízelítőt repertoárjából. Az éppen
névnapos karnagy, aki a piarista iskola
két kórusát is vezeti, idén nem
tudta elhozni énekeseit. Ugyanis éppen
ezidőben adták vissza, hogy a
zadariak áprilisban városunkba látogattak
a Katolikus Iskolák Kórustalálkozójára.
ASzent Imre kórus előző
karnagya, a 91 éves Csizi bácsi –
Csizmadia Ferenc – a hangverseny
után felidézte, mennyi kórus volt
annak idején Kanizsán! A két hét
múlva megrendezendő, az ünnepek
alatt adásba kerülő II. Kanizsai Kóruskarácsony
az ígéret: lesz folytatás…
Újra teljes pompájában ragyog
a Kórházkápolna egykori,
Szent Lujzát ábrázoló ólomüveg
ablaka. Az egykor enyészetre
ítélt, mára viszont felújított
alkotást ünnepélyes keretek
között adták át és szentelték
fel a Thúry György Múzeumban.
(folytatás a 6. oldalon)
Ettél már fűzalmát?
A hársak alatt
is tanulhatnak a
Batthyányban
Hálaadás vetélkedő
a Thúryban
Hálaadás, Cecíliával
Felújították a Szent
Lujza-üvegablakot is
Kanizsa 6 – Krónika 2013. november 28.
December 2. 16.30 óra
SÜSSÜNK, FőZZÜNK
KARÁCSONYRA - előadó: Pálfi
Zsuzsa szakoktató.
December 2. 17.30 óra
A SZERETET SZÍNEI
a Kanizsa Folt csoport kiállítása. Megnyitja:
Kovácsné Mikola Mária intézményegység
vezető. Közreműködik: Nagykanizsa Város
Vegyeskara Vámos Ivette vezényletével.
Megtekinthető: december 22-ig.
December 2. 19 óra
Színház - Hevesi bérlet
Jókai Mór: A BOLONDOK GRÓFJA
- énekes bohóság két felvonásban.
Az Új Színház, (Budapest) előadása.
Főbb szereplők: Almási Sándor, Nemes
Wanda, Szabó Sipos Barnabás,
Tordai Teri, Gregor Bernadett. Rendező:
Ádám Tamás. Belépődíj: 3500 Ft.
December 3. 10 óra Mazsola bérlet,
13 óra Hápi bérlet, 14.30 óra Tapsi
bérlet. December 4. 10 óra Táltos
bérlet, 14 óra Manó bérlet. Gyermekszínház
- BőRÖND MESE - zenés
mesejáték. A budapesti Gergely
Theater előadása. Főszereplő: Patai
Anna. Belépődíj: 700 Ft.
December 4. 17 óra
REDESIGN + AWARD 2013 - hulladékból
designtermék kiállítás. Megnyitja:
Cseresnyés Péter polgármester.
Közreműködik: Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Művészeti Iskola növendékei.
Megtekinthető: január 20-ig.
December 6. 10.15 óra
KEREKÍTő - mondókás félóra 0-3
éveseknek. Vezeti: Vajda Margit zenepedagógus
(30/6160-847). Részvételi
díj: 700 Ft/család.
November 28-29. 9-15 óra
ADÓEGYETEM KONFERENCIASzakmai
konferencia és továbbképzés.
Szervező: a Penta Unió. Bővebb információ:
Garván Kitti
garvan.kitti@penta.hu, 06-30/621-1815.
ORGANIKUM. A MOZIPLAKÁTTÓLAZ
UNIVERZUMIG - Ludvig
Zoltán festőművész jubileumi kiállítása.
Megtekinthető: december 21-ig
December 2. 19 óra
MINIMÁL KLEZMER BAND
Belépődíj: felnőtt 1 000 Ft, diák 500 Ft.
November 29. 19 óra
Zenei Estek - Világzene. DINA
LEMEZBEMUTATÓ KONCERT.
Belépődíj: felnőtt 1 200 Ft,
diák: 500 Ft.
December 2. 9 óra
KATTINTS RÁ, NAGYI!
számítógépes tanfolyam nyugdíjasoknak.
A tanfolyam 25 órás, díja 1 000
Ft. Nyugdíjas igazolvány szükséges!
Alapismeretek, Internet, E-mail témákkal.
December 5. 10 és 14 óra
Gyermekszínházi Sorozat -
SAJTKUKACZ ZENEKAR KONCERTJE.
Belépődíj: 800 Ft.
Dr. Sebestyén Miklós főorvos
úr is elment, ahogy Szauter
Béla tanár úr, dr. Csermely Ferenc
és Timaffy Miklós főorvos
úr. Kitűnő belgyógyászok, akik
a nagykanizsai kórház hírét
vitték országosan is.
Dr. Sebestyén Miklós elment,
csak a tanítványok maradtak:
Bárány László, Késmárky Nóra,
Szakály Margit, Ruszwurm
Andrea, Géczi Lajos. Dr. Sebestyén
kitűnő belgyógyász és
diagnoszta volt. Kikérdezte,
megvizsgálta a beteget és tudta
a betegségét. Szinte nem volt
szükség sem röntgen, sem ultrahang,
sem CT, sem MR vizsgálatra.
ő – ahogy Korányi
Sándor professzor írja –, a diagnosztika
nagy egyszerűségében
találta a legnagyobb szépséget,
gyönyörködve abban,
hogy mi mindent lehet szemmel,
tapintással, kopogtatással
és hallgatózással megtudni, ha
ezen módszerek eredményeit
jól értelmezzük. Elsőként vezette
be országosan a has
laparoskopos (hastükrözés)
vizsgálatát, melyet ma már az
orvostudomány szinte minden
területén alkalmaznak. Bevezette
a máj biopsiát, sőt ő volt
az első Nagykanizsán, aki
ERCP (endoscopos retrograd
pancreographiat) végzett. Az a
nagy álma, hogy Nagykanizsán
izotóp labor legyen, sajnos nem
valósult meg.
Dr. Sebestyén Miklós olyan
orvos volt, aki, ahogy Szentgyörgyi
Albert professzor írta:
„látni azt, amit mindenki lát, és
gondolni arra, amire senki nem
gondol”. 1976-tól 1998-ig dolgoztam
vele a fertőző osztályon.
Együtt olyan korszerű fertőző
osztályt sikerült létrehozni
(1982), ami országosan is elismert
volt. Tíz év alatt több mint
9000 ezer beteget kezeltünk,
233 májbiopsiát, 159 tectoscopiát,
128 laparoscopiat, és 9
percutan transhepatikus kolangiographiat
végeztünk. Bár
gyermek- és fertőző szakorvos
voltam, megszerettette velem a
belgyógyászatot. Sokat tanultam
tőle. Hálát adok neki, mert ezzel
a tudással közösen nagyon sok
beteget gyógyíthattunk meg.
Sebestyén Miklós főorvos úr
is a nagykanizsai kórház panteonjába
került, ahol a többi nagy
egyéniség, kitűnő szakember
is: Szauter tanár úr, Csermely
főorvos úr, Timaffy főorvos úr,
Lázár tanár úr, Péró főrvos úr
és Szigeti főorvos úr vannak.
Becsületes, tisztességes, emberséges,
családszerető volt.
Szakmai alázattal, hivatástudattal
végezte a gyógyító munkáját.
Szakmailag jól felkészült,
racionális gondolkodású ember
volt.
Kedves Miklós! Legyél
büszke, mert a tanítványaid is
büszkék rád! Folytatják azt a
hivatást, amit te nagyon szerettél.
Hiányozni fogsz nekünk és
a betegeidnek is. Sebestyén főorvos
úr nagy űrt hagyott maga
után, hiszen jelentős egyéniség
volt szakmai és emberi vonatkozásban
egyaránt. Sokan vagyunk
kollégák, barátok, munkatársak,
volt betegei, akikben
örrökké él majd tovább emléke.
Így rá is érvényes Horatius idézete:
„Non Omnis Moriar –
nem halok meg teljesen!
Varnava Charalambos dr.
In Memoriam Dr. Sebestyén Miklós
(folytatás az 5. oldalról)
A Kórházkápolna egykori,
kilenc ólomüveg ablakából napjainkban
már csak kettő maradt
fenn, ám ezek sokáig a templom
falához állítva porosodtak. Egy
felújítás alkalmával ki is akarták
őket dobni, azonban Pete Zsolt, a
kórházkápolna sekrestyése mindkettőt
bevitte a Thúry György
Múzeumba. Az intézmény igazgatója,
Száraz Csilla a rendezvényen
elmondta, a Szent Erzsébet
képmásával ékesített ablakot
még 2010-ben restaurálták, a másikat,
a Szent Lujzát ábrázoló
üvegképet pedig mostanra sikerült
helyreállíttatni az önkormányzatnak,
a múzeum alapítványának
és egy magánszemély,
Schmidt Istvánné Bagonyai Mária
anyagi támogatásának köszönhetően.
Mára pedig már
méltó helyén, a Thúry György
Múzeumban tekinthető meg
mindkét alkotás, melyek a közösséghez
való tartozást is szimbolizálják
– emelte ki ünnepi beszédében
Cseresnyés Péter. Nagykanizsa
első embere szerint az
összefogás, ami az üvegablak
felújítása kapcsán is megmutatkozott,
ékes bizonyítéka annak,
hogy sok olyan ember él helyben,
aki városáért tesz, illetve
tenni is akar. Egy közösséghez
való tartozás az identitás tudat
erősítésének legjobb példája –
szögezte le Cseresnyés Péter –
mindez kiválóan meg is mutatkozott
a kórházkápolna egykori díszeinek
renoválása kapcsán. A
felújítás pedig – mint Száraz
Csilla múzeumigazgató hozzátette
– Szendrői Éva, zalaegerszegi
restaurátor munkáját dicséri
mindkét üvegablak esetében.
Dr. Polay József, a Kanizsa
Múzeumért Alapítvány elnöke
hangot adott annak a ténynek,
hogy az alapítvány fontos és kiemelt
feladatának tekintette,
hogy az utókor számára megmaradt,
sok évtizedet megélt ólomüvegeket
egykori önmaguk képébe
állítsák vissza, melyeket a jövőben
bárki megtekinthet a
Thúry György Múzeumban.
Szent Lujza életéről a Szent Imre
Plébánia plébánosa, Szabó Ádám
adott közelképet, majd felszentelte
a szociális gondozást végzők
védőszentjét ábrázoló üvegablakot.
K.H. - Sz.Zs. - V.M.
(1938-2013)
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. november 28. Kanizsa – Hirdetés 7
ANagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány
Hölgyklubja 2013 karácsonyára ismét
ADOMÁNYGYűJTÉST SZERVEZ
Az adományokat céljelleggel a szervezők az alábbiak szerint kérik
és fogadják:
ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGYKANIZSAI
GYERMEK-OTTHONÁNAK
Gyermekruhát és gyermekcipőt (18 éves korig!), játékokat, filmeket, CDket,
gyermekbizsukat, édességeket, mesekönyveket, kötelező
olvasmányokat, udvari és beltéri mozgásos játékszereket,
társasjátékokat, tisztító-, mosó és testápoló szereket.
Köszönettel fogadjuk a tartós élelmiszereket is! (Felnőtt
holmit nem gyűjtünk. )
A gyűjtés helye és ideje:
2013. december 2. (hétfőtől) - december
8. (vasárnapig). Hétköznap 8 - 15 óráig,
szombaton és vasárnap 8 - 11 óráig a
VÁSÁRCSARNOK emeletén (az
északi oldalon, a Turkáló után, 148-as
helyiség).
Köszönjük adományaikat: a Szervezők
Kérjük, adományozzon Ön is!
A Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ „Segíts, hogy segíthessünk”
Alapítványa hagyományteremtő jelleggel, egy jótékonysági kezdeményezés
keretein belül 2013. december 2. – 2014. január 6. között a
Halis István Városi Könyvtár épületében egy karácsonyfát állít fel.
Vigyen magával egy mézeskalácsot a fánkról, hogy saját otthonát díszítse és
emlékeztesse Önt a karácsony valódi értékére, az erre szánt felajánlását pedig
helyezze el a gyűjtőládában. A mézecskalács szívekért felajánlott bevétel
hátrányos helyzetben lévő gyermekek és családok támogatására kerül majd felhasználására.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti egyes üzemtervezett erdő művelési ágú ingatlanait.
Az ingatlanok együttes területe: 29,70 ha. Az ingatlanok együttes kikiáltási ára:
50.508.661 Ft + ÁFA. Két ingatlan külön is megvásárolható 842.520 Ft + ÁFA
valamint 209.449 Ft + ÁFA értékben. A versenytárgyalás időpontja: 2013. november
19. 14:00 óra. A versenytárgyalás eredménytelensége esetén a kiírás
visszavonásig - munkaszüneti vagy szabadnap kivételével - minden kedden.
A versenytárgyalási kiírás csak regisztrációt követően váltható ki, a versenytárgyaláson
csak regisztrált természetes személyek vagy átlátható szervezetek vehetnek
részt, az ingatlanokkal kapcsolatos egyéb információ csak regisztrált
ajánlattevők részére nyújtható.
A regisztráció feltétele: magánszemély esetén az erdészeti szakszemélyzeti névjegyzékben
szereplés és erdőgazdálkodói kód meglétének igazolása, jogi személy
esetén erdőgazdálkodói kód meglétének és erdészeti szakszemélyzeti névjegyzékben
szereplő személy alkalmazásának igazolása, jogi személyek esetében nyilatkozat
átlátható szervezetnek minősülésről, a helyi adótartozás és 60 napnál régebben
lejárt esedékességű köztartozás fenn nem állásáról igazolás bemutatása.
A regisztráció helye, telefonos időpontkérés: Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala
Városfejlesztési Osztály, Vagyongazdálkodási Iroda (8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7., II. emelet 2. Iroda) Telefon: +36-20-849-2330 vagy +36-20-849-2328.
A regisztráció során rögzítendő adatok: természetes személyek esetében: név,
születési hely, idő, anyja neve, személyi azonosító jel, lakcím, erdőgazdálkodói
kód, szakszemélyzeti erdészeti hatósági nyilvántartási kód, jogi személy esetén:
név, székhely, nyilvántartási szám, KSH azonosító, erdőgazdálkodói kód,
szakszemélyzeti erdészeti hatósági nyilvántartási kód.
Aregisztrációval a regisztráló tudomásul veszi, hogy a személyes adatainak kezeléséhez
való hozzájárulását a törvény szerint vélelmezni kell, a felvett adatok
csak az adott ügy intézése érdekében kerülnek felhasználásra.
Az ingatlanok megtekintését regisztrált ajánlattevők részére előre egyeztetett időpontban
kizárólag hivatali munkaidőben legfeljebb 1,5 óra időtartamban biztosítjuk.
Eladó ingatlan – erdő
2013.12.03. KEDD 08:30 – 12:30 Thúry György Kereskedelmi
SZKI., Nk. Ady u. 29. 2013.12.05. CSÜTÖRTÖK 09:00 – 13:00 Magyar
Vöröskereszt, Nk. Sugár u. 28. 2013.12.05. CSÜTÖRTÖK
14:30 – 17:00 Meseház bölcsőde, Nk. Attila u. 7.
Véradások időpontjai
8 Kanizsa – Hirdetés 2013. november 28.
A Kanizsa Centrum Bevásárlóközpont 2013.december 7.-
én rendezi meg a Karácsonyi Finomságok elnevezésű rendezvényét.
Mutasd meg Kanizsa lakosságának képességeidet, szerezd
meg valamelyik dobogós helyet és legyél büszke kreatív gasztronómiai
tudásodra.
Gyere és élvezd a látványt, ízleld a süteményeket és érezd jól
magad akár versenyzőként akár kóstolóként jössz!
A részvétel nagyon egyszerű:
Ha nem vagy szakember, nem fontos, hogy személyesen Te
süsd meg a finomságokat, sütheti azt a nagymama vagy bárki a
családból, baráti körből! Nem kell mást tenned, mint akár egyedül,
akár csapatoddal készíts vagy készíttess, kalácsot, mézeskalácsot,
karácsonyi finomságokat, amellyel versenyezni fogsz a díjakért.
A Karácsonyi Finomságok rendezvénnyel párhuzamosan tartjuk
a Mikulás napi műsorunkat valamint a SCITEC Roadshow
egyik állomása is nálunk lesz!
Helyszín: Kanizsa Centrum Bevásárlóközpont 8800 Nagykanizsa
Táborhely u. 4.
Nevezési díj most sincs! Nagy örömünkre szolgálna, ha
részt vennétek egyéni vagy csapat nevezőként az évzáró rendezvényünkön!
Jelentkezési határidő: december 2. Jelentkezni lehet a
judit@matrixmm.hu e-mail címen, bővebb információ a
0670/341-8853-as telefonszámon kapható.
Gyere és ünnepelj velünk!
A 2013-as év utolsó
gasztronómiai kalandja következik!
Köszönet
A Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda Székhely Intézmény
dolgozói, az óvodába járó gyermekek és a Rózsa Úti Óvodáért
Alapítvány szeretettel mondanak köszönetet a Provident
Pénzügyi Zrt. munkatársainak a támogató munkáért,
mellyel szabadidejüket feláldozva megszépítették óvodánk
udvarát.
Az udvari fa- és fémjátékok, mászókák lefestésével, a padok
felújításával, a füves területek gondozásával örömet szereztek
az óvodába érkező gyermekeknek és szüleiknek.
(Az akció 2013. október 10 - november 30-ig)
Kanizsa 2013. november 28. – Hirdetés 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
A 2013-as évben megvalósult tevékenységeink:
􀂊 A KanizsaTISZK Tanboltjában látogatható „Alkotó Ifjúság
Galéria és Kávéház" idei 4 kiállítását egy-egy hónapon keresztül
látogathatta a közönség. 393-an éltek ezzel a lehetőséggel és
a vendégkönyvben is többen kifejezték tetszésüket.
􀂊 Nagykanizsa városi programjaiban is közreműködtünk, s
információs pultunknál számos érdeklődő fordult meg. Pl.: Város
Napja, Sárkányhajó Bajnokság, Generációs Forgatag, Dödölle
Fesztivál, Ifjúsági Sportnap.
A tanévek rendjéhez igazodó, folyamatos tevékenységeink:
􀂊 „Merre visz az út?” és „Együtt tovább” klubfoglalkozásaink
újabb témákkal folytatódnak a város 14 iskolájában. A foglalkozásokat
az eddigi rendszernek megfelelően havonta másmás
iskolában tartjuk, tematikus program szerint, szakemberek
irányításával.
􀂊 Önismereti- és pályaorientációs foglalkozásaink Nagykanizsa
és a város 25 km-es körzetén belüli általános iskoláinak
7-8. osztályos tanulói számára elérhetőek. A 25 oktatási intézményben,
eddig 768 tanuló vehetett részt a programban. Ez a
foglalkozás játékos, interaktív formában segíti a gyerekek pályaválasztási
döntésének előkészítését.
􀂊 Továbbra is folyamatosan szervezzük az iskolai tanműhelyek
és városi üzemek látogatását. Célunk, hogy a pályaválasztás
előtt álló tanulók betekintést nyerjenek a szakmák világába,
s a gyakorlatban is megismerhessék az általuk elképzelt
vagy kiválasztott szakmákat, azok szépségeivel és kihívásaival
együtt. Örömünkre szolgált, hogy ezt a szolgáltatásunkat az elmúlt
a tanévtől már a vidéki iskolák is igénybe veszik. Eddig 455
fő tett látogatást, 8 üzemben.
􀂊 Megjelenünk a város általános- és középiskoláinak
rendezvényein: DÖK Nap, gyermeknap, egészségnap,
sportnap, bűnmegelőzési nap... Játékos feladatokkal hívjuk
fel a 12-19 éves korú tanulók figyelmét a pályaválasztás fontosságára,
időszerűségére. Segítséget nyújtunk, hogy megtalálják
az érdeklődési körüknek és képességeiknek megfelelő
helyet.
Lezárult tevékenységeink:
􀂊 2012. szeptember 11- 2013. június 04. között zajlott le az önkéntesek
felkészítése, melyben 40 diák (általános- és középiskolás)
vett részt. A tréningen a következő kompetenciák fejlesztése
történt: munkaerő-piaci és vállalkozói, tanácsadói, személyes,
kommunikációs, együttműködési és közösségi. A képzésen
megjelent tanulók a 20 alkalomból álló foglalkozássorozat zárásaként
tanúsítványt kaptak.
􀂊 Projektünk 2013 nyarán is két alkalommal tábort szervezett
Sármelléken, a Tüskevár Ifjúsági Szálláshely és Erdei Iskolában.
Alkalmanként 32 fő, 12-29 éves korú tanuló vett részt a
szakképzett pedagógusok által irányított táborban. A turnusok
alatt az alábbi kompetenciák fejlesztése valósult meg: személyiségfejlesztés,
életpálya-tervezés, kontrollképesség fejlesztése,
egészségtudatosság fejlesztése, segítségnyújtás a produktív
életstílus megvalósításában. A kompetenciák fejlesztése és az
egyéb foglalkozások mellett életre szóló barátságok köttettek és
nagyszerű élmények születtek.
􀂊 Nagykanizsa MJV balatonmáriai Városi Ifjúsági Táborában
a 2013-as nyár folyamán projektünk 8 alkalommal pályaválasztással,
egészséges életmóddal, sporttal kapcsolatos vetélkedőket
tartott a táborozó gyermekeknek.
􀂊 Novemberben a város 8. osztályosai részére megszerveztük
a Szakmák Színháza című előadást, a szombathelyi Weöres
Sándor Színház bemutatásában, ahol a jelenlegi hiányszakmákkal
ismerkedhettek meg a diákok.
􀂊 2012 tavasza óta működik honlapunk, melyen minden eddigi
programunk és azok képgalériája is megtalálható:
www.merreviszazut.hu
A Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. „Merre
visz az út?” projektjének célja a TISZK keretén belül és
Nagykanizsa oktatási intézményeiben tanuló 12-29 éves
gyerekek, serdülők, fiatalok (különös tekintettel a hátrányos
helyzetűek és sajátos nevelési igényűek) társadalmi
és gazdasági részvételének fejlesztése.
A program megvalósítási időszaka:
2012. február 01. – 2014. január 31.
2013. november
SAJTÓKÖZLEMÉNY
A KanizsaTISZK ifjúsági célú programjainak
fejlesztése, TÁMOP 5.2.5/B-10/2-2010-0153 számú
"Merre visz az út?" projekt előrehaladásáról
Kanizsa – Vállalkozói 10 sarok 2013. november 28.
Köszöntő beszédében Gyimes
Gyula ügyvezető felidézte az
1998-ban, lakásuk egyik szobájában,
egy fővel alakított cégük történetét.
A vállalkozás eleinte
egyetlen módszert alkalmazott, radiográfiai
vizsgálatokat végzett, és
a betéti társaságból 2003-ban korlátolt
felelősségű társasággá alakult.
Az ügyvezető nem kis büszkeséggel
vázolta fel üzleti partnereinek
azt is, hogy milyen eredményekkel
büszkélkedhetnek ma. A
fejlesztéseknek köszönhetően
2008-ban vásároltak Kiskanizsán,
a Berek közben egy kis parasztházat,
ahol az átalakítást követően
működik az akkreditált laboratóriumuk
egyre gyarapodó létszámmal.
Bővülő telephelyükön idén már
15 fő dolgozik. Elsősorban a jól
képzett szakembereikre büszkék,
azokra, akiket saját maguk képeztek
ki, a kft.-n belül szereztek tapasztalatot.
Telephelyüket a 265
négyzetméterről 2012-re, 460
négyzetméterre bővítették. Az
épület alkalmas arra, hogy hoszszabb
távon még magasabb létszámot
alkalmazzanak. Büszkék eszközfejlesztéseikre,
hisz megalakulásuk
óta az volt az egyik fő céljuk,
hogy mindig a lehető legjobb szakemberekkel,
a legkorszerűbb vizsgálóeszközökkel
hajtsák végre feladataikat.
A legújabb fázisvezérelt
ultrahangos berendezés beszerzése
szinte a világ élvonalába tartozó
fejlesztést jelent, mellyel sok esetben
kiválthatók a radiográfiai vizsgálatok.
A készüléket Magyarországon
főleg főiskolákon, egyetemeken
használják, az ipari gyakorlatban
még kevésbé, ennek használatában
szeretnének élen járni. A
tényleges vizsgálatok 80 százaléka
terepen történik, ezért szükséges a
gépkocsipark folyamatos fejlesztése
is. Míg 10 éve csak saját személygépkocsival
rendelkeztek,
mára nyolcra nőtt a céges gépjárműveik
száma. Referenciáik között
sorolható fel például a Margit
híd tartószerkezeteinek-, a Pécsi
Hőerőmű biomassza kazánjának-,
valamint vezetékek és technológiai
rendszerek vizsgálata.
Nagy figyelmet fordítanak a társadalmi
szerepvállalásra is. Névadó
szponzorai a Röntgen Kanizsa
ANTS szoftball csapatnak, akik
2007-ben országos bajnokságot
nyertek, és nagy örömükre idén is.
ANagykanizsai Torna Egylet 1866
látvány- és csapatsportban kiemelten
támogatják a Labdarúgó és a
Judo Szakosztályt, a Jigoro Kano
Judo Alapítványt (a Mikulás Kupa
Nemzetközi Judo Versenyt 2011).
Együttműködési megállapodást írtak
alá a Kanizsa Vízilabda Sportegyesülettel
a vízilabda utánpótlás-
nevelés támogatására.
A cég tervei között szerepel az
állandó fejlesztés annak érdekében,
hogy versenyképességüket a
jövőben is képesek legyenek megőrizni.
Kezükben van a Nemzeti
Akkreditáló Testület okirata, bármilyen
feladatot el tudnak látni,
akár a Paksi atomerőműnek is,
mert ennél magasabb minősítés
nincs Magyarországon.
B.E.
Ahol elsősorban a jól képzett szakemberekre büszkék
15 éves születésnapját ünnepelte a fém és műanyag alapanyagok,
félkész- és késztermékek, hegesztett kötések, acélszerkezetek, gáz- és
csővezetékek, nyomástartó berendezések, technológiai- és vasúti
rendszerek roncsolásmentes és roncsolásos laboratóriumi és helyszíni
vizsgálatával foglalkozó Röntgen Kanizsa Kft. Ajeles eseményre a
cég dolgozóin kívül az ország több településéről, Pécsről, Zalaegerszegről,
Szegedről, Szolnokról, Dombóvárról és Egerből is érkeztek
vendégek, üzleti partnerek, megrendelők. A rendezvényt megtisztelte
jelenlétével Cseresnyés Péter polgármester, országgyűlési képviselő
és Dr. Polay József, a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara
elnöke is.
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A fenti címmel szervezett konferenciát
a Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara a Nemzetgazdasági
Minisztérium támogatásával.
A Vasemberház Dísztermében
rendezett találkozó célja
az volt, hogy a kis- és középvállalkozások
gyakorlati szakemberek
segítségével információt kapjanak
a sikeres cégek működésének
titkairól és eszközeiről.
Az innováció azon közkeletű, divatos
szavaink egyike, amelyet minden
egyes gazdaságpolitikai fórumon, műszaki
konferencián emlegetnek, de valós
jelentését és jelentőségét már jóval
kevesebben értik, és még kevesebben
gyakorolják. Az innováció tágabb értelemben
véve értékteremtő, új gondolatokat
jelent: képességet arra, hogy
jövőnket saját igényeink szerint alakítsuk
ki. Mint ilyen, az innováció a növekedés
új forrását biztosítja.
Nagykanizsa és térsége jelenlegi
gazdasági helyzetében fontos kitörési
pont az innováció. A térség ilyen
jellegű tevékenységének erősödéséhez,
minél több innovatív, és gyorsan
fejlődő kis- és középvállalkozásra
van szükség. Éppen ezért fontos,
hogy ezek a vállalkozások megfelelő
ösztönzést, támogatást kapjanak
tevékenységük folytatásához.
A Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara elkötelezett az innováció
iránt. Már eddig is több olyan szakmai
tevékenységet végeztek, mely a
város és térsége vállalkozásainak innovációs
fejlődését segítette – hangsúlyozta
köszöntőjében Dr. Polay
József, a Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara elnöke. – Ezen események
alkalmával azt tapasztalták,
a vállalkozók érdeklődést mutattak
az innovációval kapcsolatos információk
iránt, ugyanakkor nem voltak
a megfelelő tudnivalók birtokában
ahhoz, hogy ez a fajta képességük
fejlődhessen. Nagyon sok elképzelés
azért marad meg csupán az ötlet
szintjén, mert a vállalkozások nincsenek
tisztában azzal, hogy innovatív
ötleteiket milyen módon, milyen
szakmai és pénzügyi – például pályázati
támogatások – segítségével lennének
képesek megvalósítani.
Az innováció a kezdetektől fogva
fontos szerepet játszik az emberiség
életében. Minden olyan újítás
ide sorolható, amely élhetőbbé teszi
mindennapjainkat, gazdasági szempontból
lehetővé teszi egy új termék
kifejlesztését, vagy egy meglévő
termék olcsóbb előállítását.
Hozzásegíti a vállalatokat ahhoz,
hogy bevételeik növekedjenek, illetve,
hogy kiadásaik csökkenjenek,
vagy hogy egy adott piacon
egyedüli szereplővé váljanak, azaz
monopol pozícióba kerüljenek.
A „siker” receptjeit megosztók
sorában Kalcsú Zoltán, a Pannon
Novum Nonprofit Kft. innovációs
menedzsere többek között beszélt
az innovációs folyamat lépéseiről,
fogalmi meghatározásáról és rendszeréről,
típusairól, továbbá az
iparjogvédelmi formákról.
A fórum további részében a sikeres
Kis- és Középvállalkozások
alapjai címmel Dely Tamás, a KKV
Szakmai Magazin ügyvezető igazgatója
és Mester Nándor, a magazin
felelős szerkesztője tartott előadást.
Költségoptimalizálásról és gyakorlati
tanácsokról Csapó Györgytől, a
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
alelnökétől, költségcsökkentési
projektvezetőtől hallhattak információkat
a vállalkozások képviselői.
Míg Dalos Attila, a Ford Közép- és
Kelet-Európai Kft. flotta-értékesítési
igazgatója a KKV-k hatékonyságának
növelésével kapcsolatban osztotta
meg tapasztalatait. Lakner Gábor,
a Hidrofilt Kft. kereskedelmi
igazgatója pedig a cégük innovációs
tevékenységét vázolta fel a kamara
által szervezett fórumon.
B.E.
Innováció – A siker receptje
Kanizsa – Vállalkozói sarok 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. november 28.
Az elmúlt évben végzett munkájáért
a Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara által alapított
„Év vállalkozója” díjban részesült
Kozári Géza vállalkozó.
Az elismerést a Vasemberház
Dísztermében adta át Cseresnyés
Péter polgármester. Az ismert
vállalkozóval kitüntetése
kapcsán beszélgettünk a Fő úti
üzletében.
– A vállalkozásunkat 1999-ben
indítottuk el, miután a ZÉTA vezetősége
úgy döntött, eladja, vagy
bérbe adja a húsáruházat, mivel
anyagilag nem érte meg nekik tovább
üzemeltetni. Megkaptuk a
pecsenyesütőként használt részét
és kényszervállalkozóként elindultunk
ezen az úton. Nemcsak továbbműködtettük,
hanem fél év
múlva, a kicsike kis áruházban elértük
ugyanazt a forgalmat, amit
előtte a 400 négyzetméteres nagy
húsáruházban.
– Hogyan jutottak el idáig, kitől
leste el a szakma fortélyait?
– Voltak saját tapasztalataim,
és megfigyeltem más szakemberek
tevékenységét is. A kettőből
hoztam ki valami mást, mint amit
általában tud egy hús-, hentesáru
eladó. Gyermekkoromban Nagyradán
rengeteg állatot tartottak a
szüleim, sokszor vágtak disznót,
de szakmunkást sosem hívtak.
Igaz, édesapám két nap alatt végezte
el a teendőket. Két-három
mázsás mangalicadisznókat vágtunk.
A hús feldolgozása mellett
a mosogatással is volt munka,
bőven. A takarítás a mi szakmánkhoz
hozzátartozik, tulajdonképpen
többet takarítunk,
mint dolgozunk. Most is minden
este minden árut beszedünk a
pultokból. Csak így érhetjük el
hogy a reggeli első vevő azt
mondhassa, hú de jó illat van.
– Hányan kezdték el itt a munkát
annak idején?
– Hárman indultunk, s hamarosan
azt indokolta a forgalmunk,
hogy négyre bővítsük a létszámot.
Akkoriban még működött a
bevásárlóturizmus, és az embereknek
is volt pénze arra, hogy húst
vegyenek, bevásároljanak. Aztán a
forgalmunk természetesen lecsökkent,
de a törzsvásárlóink megmaradtak,
visszajárnak hozzánk.
Most azonban sokkal többet kell
dolgozunk ugyanazért a bevételért,
mint tíz éve, amikor kezdtük. A
két, két és fél, meg három kiló hús
helyett ma a vevők fél kilót, harminc
dekát, meg két darab farhátat
kérnek egy-egy vásárlás alkalmával.
Kozári Géza 1969-ben kezdte a
szakma elsajátítását tanulóként
pontosan itt, a húsáruház helyén
korábban állt üzletben. Öten indultak
annak idején – Dolmányos József,
Horváth Zoltán, Halász László,
Szokol Pál valamint Szalai Viktor
osztálytársaival – és valamenynyien
megmaradtak a kereskedelemben.
A vizsga után az akkori
Szabadság téri boltba került Gazdag
Géza bácsihoz, akinek ő volt
az utolsó tanulója. Aszakmából tőle
tanult a legtöbbet.
Az évek során változtak a boltok
helyszínei, többször kellett
költözködni, de mindig a belvárosban
maradtak. Sokáig dolgozott
Molnár Józseffel is, akinek a
betegsége miatt végül rá maradt,
mint kezdőre a bolt vezetése.
Kozári Géza nyitotta meg szintén
a Szabadság téri 19-es udvarban a
boltot, s mint fiatal kezdőre, végül
rá maradt a bolt irányítása
egészen a katonaságig. A leszerelés
után egy ideig nem volt állandó
helye a városban. Dolgozott
ABC-ékben, kantinban, aztán
megkapta a nyugdíjba vonuló
Tálosi Péter bácsi állását az Ady
utcai boltban, amit egy év múlva
elcserélt a cég egy Volán-irodára.
A Vasemberház árkádsora mellett
kialakított egykori boltban érezte
magát a legjobban, melyet szintén
ő nyitott meg és vezetett tíz éven
keresztül.
– Ez tetszett a legjobban. Jó kis
bolt volt. Nagy forgalmat bonyolítottunk
le, odajártak vásárolni a
bútorgyárból, a vasútról, a tejüzemből.
Hajnaltól késő estig
mind a négyünknek dolgozni kellett.
Közben megnőttek a gyerekeim
– tért vissza napjainkra beszélgetőtársam.
– Hiába van az
egyiknek faipari egyetemi végzettsége,
jobb híján itt dolgozik
nálam, mert a diplomájával nem
lehet sok mindent keresni egyelőre
a városban. A kisebbik is megnőtt,
ő kimondottan ezt a szakmát
tanulta ki, és a feleségem is a vállalkozásban
dolgozik. Mivel itt
lecsökkent a forgalom, a Hevesi
úton nyitottunk egy másik boltot.
Nagyon sokat kellett tennünk
azért, hogy azt az üzletet is megszeressék
és odajárjanak vásárolni
a környékről. Amikor megvettük,
az összes gép motorját ki kellett
cseréltetni, hogy zavartalanul
üzemeljenek. Az üzlet eredményesen
működik, a forgalom ma
már fölfutott arra a maximumra,
amit ki lehet hozni belőle. Ott ketten
dolgoznak, a feleségem és egy
kolléga.
– Hogyan telik el egy napjuk?
– Hajnali fél 5-kor kezd a család.
A délelőtti műszakot lehajtjuk,
a gyerekek, ha tudnak, hazamennek,
ha nem, akkor itt maradnak
estig. Én viszont szabadnap és szabadság
nélkül viszem most már a
tizennegyedik évet. A vállalkozásunk
a kezdettől fogva rentábilis,
tartozásunk nincs, ki tudjuk fizetni
a számlákat, de sok minden nem
marad. Szabadidőm sincs, nekem a
munkám a hobbim. Biztosan roszszul
is lennék, ha nem jöhetnék be
két napig dolgozni.
Ez igaz lehet, hiszen mi magunk
is tapasztaltuk az évek során: lehetett
ballagás, város napja, dödölle-
, jazz- és sörfesztivál, vagy egyéb
ünnepi alkalomból rendezett felvonulás
a Fő utcán, a vállalkozó
mindig a pult mögött serénykedett.
Csak akkor lehetett látni az ajtóban,
ha éppen áruszállító érkezett.
Beszélgetésünk vége felé a vállalkozó
szavai között tetten értük a
szakma generációkon át örökölt
csínját-bínját: "Egy csöppöt sem
tetszik, ha nem úgy vágják a kiló
húst, ahogyan nekem tetszik. A
szemem körbe-körbe jár, mindegy,
ki dolgozik. Ha úgy tetszik, mindenki
kését figyelem, a fiaimét is.
Akisebbiknek igen jó érzéke van a
szakmához, ő kimondottan erre
született. A nagyobbik viszont a
vevőkkel, beszállítókkal szeret
foglalkozni. Neki kell felkutatni a
különleges termékeket. Ilyen például
a pármai sonka, amiből sokat
eladtunk, de pénz hiányában ez a
vonal megszűnt. Ilyen termék még
a sárgabarackos, áfonyás belga
pástétom, amit külön kerámiatálban
szállít a gyártó Magyarországra.
Legutóbbi szerzeményei közé
tartoznak az újszilvási termékek és
a szürkemarha szalámi. A disznóhúst
zalaiaktól vesszük, a frissen
vágottat Letenyéről hozzák, a baromfihúst
Tótszentmártonból.
Hentesáruból viszont itt van az
„egész ország”. A vevők meg jönnek
Keszthelyről, Zalaegerszegről,
Somogysámsonból.
Kozári Géza végezetül megosztotta
velünk egy törzsvásárlója
sommás gondolatát is, ami egyben
azt is igazolja, hogy miért adományozta
az „Év Vállalkozója” díjat
a Kamara a vállalkozónak: a lányom
Pestre, a fiam Pécsre, vagy
éppen Győrbe jár iskolába, de az
utolsó fél kiló húst itt veszem meg
nekik az útra…
B.E.
Ahol apáról fiúra száll a szakma
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata értékesíteni kívánja az alábbi ingatlanát:
Nagykanizsa, Ipari Park, 4378/60. hrsz.-ú, 1623 m2 területű, „beépítetlen terület”
megnevezésű ingatlan. Kikiáltási ára 5.880.000 Forint + Áfa. Aversenytárgyalás időpontja:
2013. december 4-én 9.00 óra. A versenytárgyalás helyszíne: Nagykanizsa,
Garay u. 21. VG Zrt. Irodaház. Eredménytelen versenytárgyalás esetén ezt követően
hetente a versenytárgyalási felhívásban megjelölt időpontokban lehet jelentkezni. A
versenytárgyalás részletes feltételeit a www.nagykanizsa.hu valamint a
www.nkvg.hu honlapokon lehet megtekinteni. Telefon: 0693/311-241/116 mellék.
Eladó ingatlan
Kanizsa 12 – Portré 2013. november 28.
Manapság szinte divattá vált
a „művész” kifejezés. Sokan saját
munkásságukat illetik e szóval,
még abban az esetben is, ha
elvétve fognak csak a kezükbe
ceruzát, ecsetet, vagy fényképezőgépet,
ám a köznyelv is előszeretettel
használja – néha ok
nélkül – az egyébként igazi, vérbeli
alkotókat megillető titulust.
Egy azonban biztos: ha valaki
az ország egyik leghíresebb
egyetemén szerzi meg a „képzőművész”
diplomáját, mindemellett
pedig tehetséges, mi több,
nyitott az új „ingerekre”, hatásokra,
annak megjár – nemcsak
papíron – a művész-cím. Szabó
Gabriella fiatal kora ellenére e
világba tart, s immár elmondhatjuk,
oda is tartozik, hiszen
számtalan csoportos és egyéni
kiállításán túl, nem rest tanulni
és termékeny módon alkotni
sem. A nagykanizsai, végzettségét
tekintve festőművész hölgygyel
– többek között – arra kerestük
a választ, a mai világban
lehet-e, szabad-e, sőt, érdemes-e
művészként élni(e) és létezni(
e)…
Majd’ 3 év telt el azóta, hogy lapunkban
útkereséséről, életcéljairól
mesélt Szabó Gabriella. Akkortájt
még harmadéves egyetemista volt
Pécsett, ám már azokban az időkben
is országos, művészeti versenyeken
szerepelt kimagasló eredménnyel, illetve
több, ösztöndíj programra is érdemesnek
találták őt, s vele együtt
festményeit, a rá jellemző mozgás-,
és tájképábrázolásokat.
Az erdész-pedagógus-informatikus
dinasztia ifjú sarja eltökélten
indult esztendőkkel ezelőtt (már
óvodásként) a művészet ingoványos
univerzumába, noha tudta, nem lesz
könnyű az út, hiába támogatják –
családja mellett – ismert alkotók is.
„Fogta” hát a vásznat, az ecsetet,
legtöbb esetben a fényképezőgépet
is, és – a sokat emlegetett „nehézségek”
dacára is – haladt tovább a saját
ösvényén. Az iskolai éveivel párhuzamosan
fél évet töltött Nagy-
Britanniában, ahol tanult és alkotott
is, majd visszatérve Magyarországra
időről-időre újabb művésztelepeken
„képezte” magát. Ahogy ő
mondja, az „inas” években még burokban
élhetett, hiszen a képzőintézménye
még biztos pontot jelentett
számára, azonban kikerülve az
iskolapadból – frissen végzett festőművészként
– már megtapasztalja,
hogy a „saját” lábán megállni e területen,
igazán nehéz.
– Az alkotók sosem hivatali
munkarendben dolgoznak, ugyanakkor
a „szabadságunknak” ára
van. Ez pedig sokszor a létbizonytalanság,
hiszen, mint a mondás is
tartja, szerelemből nem lehet megélni.
Ugyan jómagam szerencsés
vagyok, hiszen a családom mellettem
áll, és patronál, ám a jövőben,
pontosabban évek múlva, már magam
szeretnék elboldogulni. Amit
eddig célul kitűztem, elértem, most
pedig „szabadúszó” alkotóként dolgozom
és tanulom az „életet”.
– Hogy telnek egy pályakezdő
festőművész mindennapjai?
– Természetesen festéssel. Ám
nem csak önmagamnak alkotok:
azt szeretném, hogy mások is észrevegyék,
talán kicsit meg is szeressék
azt, amit csinálok, illetve
amit én szépnek látok. Szólítsa
meg őket egy táj, egy gesztusokból
összeálló kutya vagy ember-alak,
amit én képeztem le átfogalmazva
a vászonra. Ha pedig a realitások
talajára visszazökkenünk, művészeti
pályázatokra is fókuszálok.
Jelenleg épp az „Ezüstgerely”
programra, ami – sok egyéb projekthez
hasonlóan – komoly anyagi
elismeréssel is jár annak, akinek
a munkáját érdemesnek, rendkívülinek
látja majd a szakmai zsűri.
– Itt adódik a kérdés: mitől válhatnak
a te festményeid – mások
által is ismert – egyedi „névjegyekké”?
– Ilyen felvetések esetén sokan
azt válaszolnák, hogy: „benne van
a saját lényem”, ami a bensőmből
árad. Ez csak részben igaz. Jó és
érdekes képet sokan tudnak festeni,
és mindenkinek más tetszik.
Ahány ember, annyi szokás. Én a
trendeket nem igazán szeretem
követni, és nem akarok elveszni
sem a sok alkotó között. Arról már
a korábbi interjúban is beszéltem,
előszeretettel festek – állatszeretetemnél
fogva – kutyákat, de nem
szokásos módon. Mozgásukban
ragadom meg a négylábú kedvenceimet,
nem pedig lemásolom
őket a-tól z-ig. Az állatok testbeszédét
már kiskorom óta tanulmányozom,
és sokszor rajzoltam és
fotóztam is őket. Aztán az egyik
bemozdult, elmosódott kép adta
az alappillérét a kutya mozgásának
színes-színtelen ábrázolásához.
Ezek a képeim vagy elsőre
megérintik a nézőt és ezzel együtt
meg is szerettetik vele, vagy valójában
sosem, hiszen nem kimért
fotó utáni másolatokról van szó.
Ahogyan a sportolókról, táncosokról
e szellemben, stílusban készített
festményeim esetében sem.
Bár, talán ezek jobban „megszólítják”,
s vonzzák az embereket, mivel
kicsit közérthetőbbek. Az emberi
mozgás ecsettel történő megörökítésében
egyébként színeket
is használok, nem csak fekete-fehér
kombinációt.
A szívem másik darabja már középiskolás
korom óta a tájképábrázolás.
Néha a műteremben festem
meg korábban készített fotó vagy
vázlat alapján a számomra szép,
vagy kedves természeti csodákat,
de gyakrabban fordul elő az, hogy
kint a szabadban, „plen-air” (nyílt
levegőn) festek. A természet a legjobb
ihlető forrás – tartja a mondás,
az én képzeletemet legalábbis
mindig megragadja. Sokszor viszsza-
visszatérek ugyanazon témához,
hogy a lehető legjobb nézet
szerint festhessem le. Egyedivé
pedig attól válnak a munkáim,
hogy magamat adom s mutatom
meg: az életben és a festészetben
egyaránt. Remélem, így jutok oda,
ahova szeretnék.
– Netán az ismert, elismert művészek
közé? Ha palettán kellene
kikeverni a sikeres és kedvelt festőt,
milyen összetevőket használnál?
– A mi világunkban nehéz „befutni”.
A tehetség kevés, ha nincs
kitartás. Sokat számít az ismeretség
is, valamint Fortuna kegyeltjének
lenni. A megfelelő időben, a
megfelelő helyen lenni, hogy valaki
– aki épp bennem látja meg azt
a pluszt – felfigyeljen rám, és segítse
a munkámat. Ezért is veszek
részt alkotótáborokban, hogy minél
nagyobb kapcsolatrendszerre
tegyek szert. A munkának pedig –
ahogy lenni is szokott – mindig később
érik be a gyümölcse. Így a
hírnév sem jön egyik percről a másikra,
de én nem is azért csinálom.
Hanem azért, mert az alkotás a
mindenem óvodás korom óta. Ez
vagyok én, ez a hivatásom.
– A festményeid ötlete javarészt
konkrét tervek alapján fogan – ekkor
reálisan gondolkodsz. Hogy
ülteted mindezt át a gyakorlatba,
pláne, ha a jövődről van szó?
– Amennyiben indul művész-tanár
szak az egyetemen ősztől, beiratkozom.
A későbbiekben pedig
a doktori képzést is megcélzom, illetve,
megélhetés terén, a grafikusi
munka jelentene szilárd talajt. Az
életet ugyan itthon tanulom, ám a
távolabbi jövőmet mégis külföldön
képzelem el. Viszont egyelőre
próbálok „kiteljesedni”, így adtam
magamnak pár évet, hogy a festészet
szabadságát élvezzem. A művészet
korlátok nélküli nyelvét
igyekszem minden téren minél átfogóbban
hasznosítani, és csak
előre haladni. Hogy hova? Oda,
ahová mindig készültem, mindig
indultam. Amiért minden tőlem
telhetőt megtettem a múltban és a
jelenben, és amiért ezen túl is meg
fogok tenni mindent, amit csak tudok.
Az ide vezető úton „mankóm”
a vásznam lesz, iránytűm az
ecsetem, szívem a színek, a bennem
rejlő tűz pedig mindig kellő
löketet fog adni, hogy a kezem
tudja, mit fogalmazzon meg. Hát
kell ennél több…?
Szabó Zsófia
Mesterségem címere: festőművész
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. november 28.
Horoszkóp
Izgalmas napokra számíthat. Ismerősei
körében valakinek különösen felkeltette
az érdeklődését. Hogy a későbbiekben
lesz-e mindennek folytatása, az már csak
önön múlik.
Amunkahelyén konfliktusa adódhat ezen
a héten a kollégáival. A stresszes helyzet
elkerülése érdekében hallgassa végig
őket figyelmesen, és csak azután közölje
kimérten a véleményét.
Úgy tűnik, hamarosan teljesülnek a vágyai.
Vegyen vissza a tempójából, lassítson
le, hogy többet tudjon foglalkozni
önmagával. Pozitív kisugárzása átsegíti a
nehézségek megoldásában.
Lehet, hogy ezekben a napokban nem
teljesülnek a vágyai, de ez a csekély kudarc
ne szegje a kedvét. Romantikus estéit
a hideg, szeles időjáráson kívül csak
a féltékenység zavarhatja meg.
Ideje felhagynia a költekezéssel. Önös érdekeit
most lehetőleg helyezze háttérbe, és
koncentráljon a szeretteire. A pénzügyeiben
kedvező változás történik hamarosan,
így nem lesz oka az idegeskedésre.
Diplomatikusan kezeli az otthoni nehéz
helyzeteket, könnyedén kiosztja mindenkinek
az ünnepek előtti feladatokat. Lelkiismeret-
furdalása csak akkor lesz igazán, amikor
rájön, hogy nem marad semmi tennivalója.
A bolygóállások szerint szerencsés napokra
számíthat. Szeretne némi újítást is bevinni a
kapcsolataiba, de nem tudja eldönteni, hogy
kedvességgel, vagy határozottan kezdjen hozzá.
Jól tenné, ha segítséget kérne a csillagoktól.
Nehéz hozzászoknia a hirtelen jött hideghez.
Ha meg akarja előzni a megfázást, ne
hagyja folyton otthon a sapkáját. A csillagok
azt sugallják, hamarosan találkozhat
egy szimpatikus, vonzó személlyel.
Hogyha előléptetésre nem is, dicséretre
mindenképpen számíthat a munkahelyén.
Ha továbbra sem akarja otthon levezetni
a felhalmozódott energiáit, akkor
járjon többet táncos mulatságokba.
Ha nem tudja új mederbe terelni az életét,
ne adja fel. Egy kis szünet után, némi kitartással
próbálkozzon újra. Fölösleges ígéretekkel
ne kecsegtesse a szeretteit, amikor
amúgy sem tudja megvalósítani azokat.
Ha ideje engedi, kérdezze meg a párjától,
milyen szokásán kell változtatnia ahhoz,
hogy jobb legyen a kapcsolatuk. Például
győzze le a zárkózottságát, és beszéljen nyíltabban
az érzelmeiről, elképzeléseiről.
A hűvös, szeles idő jó alkalmat ad a hétvégi
családi együttlétekre. Szívesen belevágna
akár egy otthoni projektbe is, hiszen
most tudná csak igazán megvalósítani
a kreatív ötleteit.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Gyártáselőkészítő-művezető szakirányú megegyezés szerint
Prímagáz futár középfokú megegyezés szerint
Gépjármű vizsgabiztos középfokú megegyezés szerint
Alkusz tanácsadó középfokú megegyezés szerint
Kisgyermek nevelő szakirányú megegyezés szerint
Szakács szakirányú megegyezés szerint
Pincér szakirányú megegyezés szerint
Traktorvezető, állatgondozó szakirányú megegyezés szerint
Lakatos szakirányú megegyezés szerint
Villanyszerelő szakirányú megegyezés szerint
Hegesztő szakirányú megegyezés szerint
Asztalos szakirányú megegyezés szerint
Autóiparban festő, előkészítő szakirányú megegyezés szerint
Riasztó, tűzjelző szerelő szakirányú megegyezés szerint
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége munkaköri
ajánlataival kapcsolatban bővebb felvilágosítást a kirendeltségen (8800
Nagykanizsa, Fő út 24., Földszinti Információs hirdető táblán) vagy a
www.nyugatrmk.hu honlapon kérhet.
Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - csütörtök: 8:00 -16:00 óra, péntek:
8:00 - 13:00 óra.
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
INGATLAN SZOLGÁLTATÁS VEGYES
14 Kanizsa – Sport/Apró 2013. november 28.
Nk-án a Király u. 31-ben 86
m2-es tetőtéri, igényes lakás saját,
zárt parkolóval és padláshasználattal
eladó. Irányár: 12,5
millió Ft. Tel.: 0630/542-2272
(7581K)
Eladó a belvárosban, Hunyadi
utcában közel 700 m2-es építési terület.
Érd.: 0630-227-3294, 0630-
448-6072. (7608K)
Televízió javítás az Ön otthonában
kiszállással. Balaskó István.
Tel.: 0630-597-1530. (7615K)
Képeslapokat, régi fotókat,
porcelánokat, falitálakat, régebbi
berendezési dísztárgyakat vásárolnék.
Tel.: 0630-332-8422 (7614K)
Készpénzért vásárolok festményt,
porcelánt, régi népi parasztbútorokat,
népviseleti ruhákat,
valamint teljes hagyatékot.
Tel.: 0620-555-3014 (7616K)
Kidobásra szánt hűtőjét, TVjét,
mikróját, mosógépét, stb. elszállítom.
Tel.: 0620-510-2723
(7617K)
Weber 8601 Saint Gobain perlit
bázisú hőszigetelt vakoló, 17
zsák, áron alul, valamint 2000 db
nagyméretű, bontott tégla eladó.
Tel.: 0630-227-3294 (7600K)
Gyógynövények mindennapjainkban
A VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház Kertbarát Klubja
december 10-én 15 órakor várja az érdeklődőket videó
előadására.
VOKSH Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
Kedvezményes személygépkocsi
vezetői tanfolyam:
december 3-án 16 órakor hétközi,
december 20-án 16 órakor
(téliszünetes gyorsított)
Ha még decemberben
jelentkezel az induló
tanfolyamunkra, akkor 2013-as
árakon fejezheted be!
2013.12.14-ig GKI vizsgára
jelentkezési határidő: 12.03.
Jelentkezni: Nagykanizsa, Ady u. 30.
Tel.: 0693-516-634, 0630-941-7051
Mivel a sakk NB I-es csapatbajnokság
keretein belül idén
már nem rendeznek fordulót, a
bajnoki címvédő Aquaprofit-
Nagykanizsai TSK együttesénél
is mérleget vonhattak a szezon
első feléről - négy forduló után.
A hatszoros bajnokcsapatnál
nem volt zökkenőmentes a kezdet,
lévén a Dunaharaszti és a Pénzügyőr
elleni győzelmek dacára is
adódtak mondhatni fennakadások
– az első táblákon.
– Azok a vereségek bizony érzékenyén
érintettek minket, ráadásul az
„elöl lévő” játékosaink kaptak ki például
egy mérkőzésen – kezdte Papp
Nándor, a kanizsaiak csapatvezetője.
– A harmadik és negyedik fordulóban,
vagyis a Makó és az MLTC ellen
aztán már helyükre kerültek a dolgok
és ez nagyon jól jött együttesünk
számára.
Ahogy fogalmazott az első számú
csapat szereplése kapcsán az
együttes vezetője, abból az derült
ki, volt min javítani és volt mit átbeszélni
két meccs között.
– Az idénybeli eddigi utolsó
meccsünkön, vagyis az MLTC ellen
már megmutattuk valódi küzdőszellemünket,
de már a Makó
elleni 9:3-as találkozóról sem
mondhatunk semmi rosszat. Mindezeket
azt követően tettük, hogy a
Dunaharaszti és a Pénzügyőr elleni
találkozók a blama és az elfogadható
kategóriájába tartoztak.
Onnan áltunk fel úgy, hogy jelenleg
öt ponttal megyünk a második
Paks előtt.
S ha már szóba került az Atomerőmű
csapata, a kanizsaiak háza
táján nem titok, hogy igencsak
sokszor szóba kerül a nevük, hiszen...
– ... őket tartjuk a legnagyobb
ellenlábasunknak, így az eredményeikre
is jobban odafigyelünk.
Persze, pontosan ők tettek nagy
szívességet nekünk azzal, hogy a
szombathelyiek ellen tartalékosan
álltak ki, így nyert is a Haladás ellenük.
Ez tehát számunkra igencsak
kedvező volt, de nem feledjük,
éppen a folytatás első két körében
következik két roppant fontos
találkozónk: az ötödik fordulóban
a Haladást fogadjuk, a hatodikban
az Atomerőműhöz látogatunk.
Oda kell tehát figyelnünk, de
az ötpontos előnyünk azért nem
kevés, úgy gondolom.
P.L.
Várva a következő év első két meccsét
Gejzír-Kanizsa Kft. Kanizsa
Sörgyár SE (4.) – Gyepesi Asztalitenisz
SE Noszlop (12.) 16:2
Női NB I Nyugati csoport asztalitenisz-
mérkőzés, 8. forduló. Nagykanizsa.
Kanizsai győztesek: Újházi Csilla
4, Bicsák Bettina 4, Horváth Anna
4, Salamon Sára 2 és a Ladányi-Bicsák,
Újházi-Salamon páros.
A találkozó eredménye is jelzi,
hogy nem vállaltak nagy kockázatot
a hazaiak több újoncuk szerepeltetésével.
Dunaújvárosi ASE (4.) – Gejzír-
Kanizsa Kft. Kanizsa Sörgyár
SE (1.) 6:12
NB II Dél-nyugati csoport férfi
asztalitenisz-mérkőzés, 7. forduló.
Dunaúváros. A kanizsai győztesek:
Berdár Norbert 4, Szuhanyik József
3, Kahotek Kristóf 3, Horváth Dávid
1 és a Berdár-Szuhanyik páros.
Az élcsoporthoz tartozó dunaújvárosi
csapatnál vendégeskedtek
az újonc, de jól szereplő kanizsaiak,
így olyan meccsre volt kilátás,
mely színvonalában a csoporthoz
mérve kiemelkedő lehet.
Adél-zalaiak szempontjából a forgatókönyv
mondhatni a szokásos
volt, vagyis az elején szoros volt a találkozó,
mely a végére viszont nagyon
sima vendéggyőzelmet hozott.
Berdár Norbert mellett Szuhanyik
József és Kahotek Kristóf is kiemelkedően
játszott, Horváth Dávid pedig
hozta a kötelezőt.
Így hat győzelmével és egy vereségével
csoportja élen áll a KSSE – két
mérkőzéssel többet játszva a második
KSI SE-nél. Az utolsó találkozójukkal
és egy szabadnapos fordulóval együtt
gyakorlatilag a félidei második hely
már megvan a Jakabfi Imre vezette
„sörgyáros” ping-pongosoknak.
P.L.
Elkapták a fonalat a ping-pongosok
A Zala Megyei Tenisz Szövetség
szervezésében városunkban
rendezték a megyei Téli Kupa
fedett pályás teniszversenyét.
Averseny keretében hirdették ki a
csapatbajnokság végeredményét, a
díjakat dr. Sárváry Péter, a Zala Megyei
Tenisz Szövetség elnöke adta át.
Klub-végeredmény: 1. ZTE Tenisz
Klub, 2. Helikon TC Keszthely,
3. Energia Szabadidősport
Klub Nagykanizsa.
A harminc mérkőzést követően
az alábbi sorrend született: 1. ZTE
I (Szakács Attila-Nagy László), 2.
Energia I (Halász Dávid-Perendy
Tamás), 3. Helikon TC I (Pécsi
Attila-Hajas András) és Energia II
(dr. Kovács Balázs-Vukics Balázs).
A megye legjobb
párosainak
meccseivel
Kanizsa 2013. november 28. – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
November 24. (pontosabban
november 23-mal együtt) a megyei
labdarúgó bajnokság első
osztályának is záró napja volt,
így a Nagykanizsai LE és a
Kiskanizsai Sáskák SE is téli
szünetre vonulhat. Előbbi együttes
Lentiben, míg utóbbi Tótszentmártonban
lépett pályára.
Lenti TE (5.) – Nagykanizsai
LE (12.) 3-2 (1-1)
Megyei I. osztályú labdarúgómérkőzés,
15. forduló. Lenti, 100
néző. Vezette: Lapath D. (Dencs,
Deák). G.: Sebők J. (29., 92.), Kiss
K. (52.), illetve Schuller (24.),
Mulasics (70.)
NLE: Gyulai A. - Schuller, Kocsis
D., Lőrincz, Szép D., Anger (Nagy
M., 67.), Völgyi, Turóczi, Kovács P.,
Szabó I. (Pozsgai, 89.), Mulasics
(Zsirai, 91.). Edző: Gyulai Csaba.
A cserékből kitűnhet, a végén a
kanizsaiak próbálták védeni a lelkes
csapatmunkával összehozott
döntetlent, de a végén az egykori
12-szeres válogatott Sebők József
játékos-edzőhöz méltóan mutatott
példát: győztes találatot jegyzett.
Egyébként küzdelmes, sok párharccal
tarkított mérkőzés volt,
melyen elsősorban a hazaiak kezdeményeztek
többet, a vendégek
pedig próbáltak kontrázni. Még a
vezetést is megszerezték Schuller
Ferenc révén, aztán egy szép fejessel
egyenlített a Lenti TE. A második
félidő elején egy átlövéssel a
házigazdák átvették a vezetést, de
a 70. percben egy szélen végigvitt
támadással sikerült az NLE-nek
egyenlíteni Mulasics Balázs góljával.
Ebből változatos meccs kerekedett,
lehetőségek mindkét oldalon
adódtak, a 92. percben pedig
egy félpályáról felívelt labdát a kanizsaiak
nem tudtak kivágni, Sebők
pedig nem kegyelmezett...
Műszer Automatika Napred
FC (9.) – Horváth-Méh Kiskanizsai
Sáskák SE (14.) 2-2 (2-1)
Megyei I. osztályú labdarúgómérkőzés,
15. forduló. Tótszentmárton,
150 néző. Vezette: Vizi
(Dávid, Filinger). G.: Orbán I.
(18., 36.), illetve Piecs (20.), Kálcsics
F. (59.)
Kiskanizsa: Munkácsi - Ganzer,
Csordás, Kálovics Á., Horváth G.,
Dolmányos, Kovács B., Földesi,
Kozó (Gerencsér A., 70.), Piecs,
Kálcsics F. (Póka, 85.). Edző:
Sneff Ferenc.
Az évek, évtizedek során az
oroszlánbarlang titulust is kiérdemlő
szentmártoni pályán mérkőzhetett
(képünkön a kiskanizsaiak
sötét mezben) ősz-záró gyanánt a
Sáskák, bár azt a kiskanizsaiak
rögtön leszűrhették, hogy ezúttal
egy roppant fiatal átlagéletkorú ellenfél
vár rájuk. Sajnos, a talajviszonyok
nem kimondottan tették
lehetővé a folyamatos játékot, így
ennek is betudhatóan mindkét oldalon
sokat hibáztak a focisták.
Mint például a vendégek kapusa
a 18. percben, igaz, az elrugaszkodás
a „mocsárban” azért nem kimondottan
egyszerű mutatvány.
Piecs László rá két percre egy bal
oldalvonal mellőli szabadrúgásból
egyenlített (azért ez is érdekes találat
volt...), majd Orbán Imre ismét a
szentmártoniakat juttatta előnyhöz.
A szünet jót tett Sneff Ferenc játékosainak,
hiszen „harapósabb” stílusra
váltottak, melynek eredménye Kálcsics
Ferenc egalizálása lett. Ahazaiak
igyekeztek kontrollálni a mérkőzés
menetét, a vendégek viszont ígéretes
ellencsapásokkal próbálkoztak, de az
eredmény már nem változott.
P.L.
Idegenben zárták az őszi szezont
Fotó: Polgár László
Kanizsa 16 – Hirdetés 2013. november 28.
Adja fel apróhirdetését (11.21-12.19-ig)
KANIZSA KÁRTYÁVAL, FÉLÁRON!
Lakossági 800 Ft helyett 400 Ft, üzleti 1600 Ft helyett 800 Ft.
Amennyiben több alkalommal kéri, a másodiktól félárú.
Karácsonyi AKCIÓ lapunknál!
START Oktatási Kft. (NyT: 20-0193-04, AL: 026)
Nagykanizsa, Arany János u. 8.
Tel.: 0693/325-973, 0630/435-1875
www.startoktatas.eu
SZEMÉLYGÉPKOCSI
tantermi képzés
December 11-én 16:00 óra (H-Sz-P: 16.00-20.00),
vagy válaszd e-learning képzésünket
vagy a kettőt együtt!
GKI fuvarozó, autóbuszvezető
ADR tanfolyam
Jelentkezési határidő:
december 11. (szerda) 12.00 óra
Vizsga: december 21. (szombat) 9.00 óra
2 . 2 0 0 F t / g y a k o r l a t i ó r a
Balogh László a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője, OKISBelnök
fogadóórát tart minden hónap első szerdáján 16 órától 17 óráig a Batthyány
Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.). Elérhetőségek:
0630/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu.
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap első keddjén 17 órától 19 óráig a Zsigmondy-Széchenyi
Szakképző Iskolában (Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.). Elérhetőségek: 0620/388-
8259, bcsaba@nagykanizsa.hu.
Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Magyar u. 80-tól-164-ig (páros oldal),
Magyar utca (páratlan oldal) 83-tól-183-ig, Garay utca páros és páratlan
oldala, Kinizsi u. 100-as lakó-tömbház, Hársfa utca, Ifjúság utca, űrhajós utca
és Lámpagyári utca) önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap
I. szerdáján 16 órától a Pálma Vendéglőben (Magyar utca). Aznap 18 órától 20
óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a
palini új Általános Iskolában.
Bizzer András, a 6. számú választókerület (Kazanlak körút, Munkás utca, Rózsa
utca 14-től végig páros házszámok, Rózsa utca 21-től végig páratlan házszámok)
önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2013. november 29-én (pénteken)
17.00 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában (Nagykanizsa, Hevesi út 2.).
Dr. Etler Ottó önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2013. december 2-án
17 órától a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
Sajni József önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2013. december 2-án
(hétfőn) 16 órától 17 óráig a ligetvárosi óvodában, 17 órától 18 óráig a Vécsey
Általános Iskolában, 18 órától 19 óráig Miklósfán a Mindenki Házában. Elérhetőség:
sajni.jozsef@nagykanizsapmh.hu.
Szőlősi Márta a 9. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden
hónap 1. hétfőjén 17 órától a Zrínyi Miklós Általános Iskolában (Zrínyi M. u. 38.). Elérhetőségek:
0630/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@hotmail.com.
Ezúton szeretnénk tájékoztatni a tisztelt Polgárokat, hogy Dénes Sándor
alpolgármester fogadónapja december hónapban elmarad.
Képviselői fogadóórák