Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.17 MB
2020-12-17 09:20:22
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
441
911
Kanizsa 2013. 041-043. szám december

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XXV. évfolyam 41. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2013. december 5. Kanizsa
START Oktatási Kft. (NyT: 20-0193-04, AL: 026)
Nagykanizsa, Arany János u. 8.
Tel.: 0693/325-973, 0630/435-1875
www.startoktatas.eu
SZEMÉLYGÉPKOCSI
tantermi képzés
December 11-én 16:00 óra (H-Sz-P: 16.00-20.00),
vagy válaszd e-learning képzésünket
vagy a kettőt együtt!
GKI fuvarozó, autóbuszvezető
ADR tanfolyam
Jelentkezési határidő:
december 11. (szerda) 12.00 óra
Vizsga: december 21. (szombat) 9.00 óra
2 . 2 0 0 F t / g y a k o r l a t i ó r a
Karácsonyi dallamok csalogatták
a járókelőket vasárnap
este 18 óra előtt a megújult Erzsébet
térre. A tavaly elindított
hagyományokhoz híven, idén is
meggyújtanak egy-egy gyertyát
mind a négy adventi vasárnapon
a város vezetői a Zenepavilonnál
elhelyezett adventi koszorún.
A város adventi koszorúján az
első gyertyát Cseresnyés Péter
polgármester, országgyűlési képviselő
gyújtotta meg. A gyertyagyújtás
előtt egy gyönyörű, és tanulságos
Pilinszky János idézettel
köszöntötte a megjelent városlakókat.
„Ádvent: a várakozás megszentelése.
Rokona annak a gyönyörű
gondolatnak, hogy meg kell tanulnunk
vágyakozni az után, ami a
miénk. Gyermekkorunkban éltünk
így. Vágyakoztunk arra – ami biztosan
megjött. Télen: az első hóesésre.
És várakozásunk ettől semmivel
sem volt kisebb, erőtlenebb.
Ellenkezőleg: nincs nagyobb kaland,
mint hazaérkezni, hazatalálni
– beteljesíteni és fölfedezni azt,
ami a miénk.”
Nem kell vallásosnak lenni,
hogy érezzük, legszentebb ünnepünkre
fel kell készülnünk.
Az advent jelentése, mint közismert:
eljövetel, megérkezés. És
e megérkezésre való várakozás.
Mily egyszerűnek tűnik mindez,
mily könnyű kimondani. Ám milyen
nehéz mindezt a nyüzsgő és
rohanó világban megvalósítani.
Megérkezni, és türelemmel várakozni.
Mert a rohanás és a gépiesség
mögött eltűnik az ember.
Olyannyira elfoglalnak minket a
hétköznapokban a kimért feladatok,
a kötelezettségeink, a világnak
való megfelelés, hogy amikor
egy kissé lassítani lehet, a
szeretteink és a meghitt közösségeink
felé fordulni, bizony nagyon
is nehezen vagyunk képesek
e megállásra és odafigyelésre,
a várakozás türelmetlenségének
elfogadására.
Miért is lehet mindez? Talán az
az oka, hogy a mindennapokban a
várakozás általában a negatív élményekkel
függ össze. Türelmetlenséggel
és tehetetlenséggel párosul,
amikor ügyes-bajos ügyeink
intézése közben toporognunk
kell, nézni az óránkat, és fejben
már valahol máshol járni. A végeláthatatlan
sürgés-forgásban
oly könnyen feledkezünk meg a
hozzánk legközelebb állókról, az
otthon nyugalmáról, miközben
lelkünk legmélyén bizony csak
erre vágyakozunk. Ezért szükséges,
hogy ilyenkor advent időszaka
elsősorban a rákészülést jelentse,
a ráhangolódást, és a
(folytatás a 2. oldalon)
Kigyúlt az első gyertya
a város adventi koszorúján
Ünnepi alkalmakra
igazán értékes
ajándék az aranyés
ezüstékszer.
Divatos láncok, gyűrűk,
fülbevalók, arany- és ezüst
karikagyűrűk.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Dobri Katalin (+3630-640-8515). Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47.
földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel:
Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője.
Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-
6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
Kanizsa – Pályázat 2 záró 2013. december 5.
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
(folytatás a címlapról)
bennünk oly fontos értékek fokozatos
felemelkedését, amihez
idő kell, és egy más fajta várakozás-
élmény. Ez a várakozás is a
türelmetlenséggel rokon, de egy
olyan türelmetlenséggel, amely
nem a tehetetlenség érzéséből
születik meg, hanem pontosan az
ellenkezőjéből. Az adni vágyás,
az odaadás, a másokért, a szeretteinkért
való tenni akarás érzéséből.
Ez a szent időszak tehát egy
olyan átváltozást jelent, mely
bennünk zajlik le, ha akarjuk,
azért, hogy időben készen álljunk
arra, hogy egymás szemébe nézve,
egymás kezét megszorítva,
valóban átéljük a közösség ünnepét,
a családi békesség nyugalmát,
a Megváltó megszületését,
aki értünk született, és csak minékünk
adott.
Ezért kívánok Önöknek az
első gyertya meggyújtásával
sok-sok türelmet, nyugalmat
és tiszta szívet az újszülött
eljövetelének ünnepi várásához!
A gyertyagyújtást követően karácsonyi
dalokkal kedveskedett a
közönségnek Aczél László, a Kanizsa
Kulturális Kincsei Tehetségkutató
Versenyen megosztott második
helyezést elért zsigmondys
diák.
B.E.
A Mi a pálya? – Jövőnk az ifjúság
II. elnevezésű projekt zárására
került sor a minap a Heves Sándor
Művelődési Központ Kamaratermében.
Az önkormányzat két éves
pályázatának célja az volt, hogy a
városban élő, elsősorban hátrányos
fiatalok képességeit, készségeit fejlesszék
és a társadalmi integrációjukat
elősegítsék. Annak érdekében,
hogy minél sikeresebben felkészüljenek
a pályaválasztásra és
lépjenek be a munkaerő-piacra.
A város vezetése nevében Dénes
Sándor köszöntötte a megjelenteket,
majd Győrfy Anikó pályázati ügyintéző
ismertette a program részleteit.
Ahogy elmondta, a nyertes pályázatnak
köszönhetően 50 millió forintot
nyertek és hívtak le. Aprogram megvalósítási
időszaka 2011 októberétől
2013 novemberének végéig tartott.
A projekt megvalósításában városunk
hat intézménye vett rész, így a
Családsegítő és a Gyermekjóléti
Központ, a Halis István Városi
Könyvtár, a Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata,
a Nagykanizsai Rendőrkapitányság
és a Diákiroda. Továbbá
21 vállalkozó részesült a program
forrásaiból. A rendezvényen az
intézmények képviselői számoltak
be a projekt keretében megvalósított
foglalkozásokról. A támogatásnak
köszönhetően bővíthették a hagyományos
programjaik sorát, a partnerek
mindegyike sokszínű tervet mutatott
be. Az újdonságok közé tartozik
a börtönlátogatás, mely a prevenciót
szolgálta. Továbbá idegen nyelvi
tréningeket szerveztek, három nyelvből
(német, angol, horvát) indítottak
60 órás tanfolyamot.
Közvetlenül vagy közvetve minden
programjukkal a fiatalok azon
készségeit szerették volna fejleszteni,
amelyek segíthetik a pályaválasztást
és a tényleges elhelyezkedést.
Úgy alakították ki a munkatervet,
hogy ezeket a képességeket valamilyen
szinten tudják is kamatoztatni.
– Akét év alatt közvetlenül 3570
gyermek – és fiatal vette igénybe a
projekt valamelyik szolgáltatását. A
programmal kapcsolatban nagyon
sok pozitív visszajelzést kaptunk –
zárta Győrfy Anikó.
A Városi Diákirodában ifjúsági
koordinátor mellett alkalmaztak egy
pszichológust, aki az egyéni, a csoportos
és az elektronikus tanácsadást
is ellátták. A honlapon működő jeligés
tanácsadás volt a legnépszerűbb,
200 feletti bejegyzés született. Főleg
serdülőkorú fiatalok vették igénybe a
tanácsadást. A diákirodában idegen
nyelvű tréningek zajlottak, melyen
alkalmanként 10-15 fő vett részt.
Két alkalommal rendeztek testvérvárosi
tábort. Az egyhetes programelemben
60 középiskolás fiatal vett
részt. Prevenciós jelleggel havonta
klubfoglalkozást tartottak egy egészségfejlesztő,
mentálhigiénés szakember
és egy bűnmegelőzési előadó bevonásával.
Értékteremtő, értékmegőrző
kézműves foglalkozásokat tartottak
havonta a diákirodában és egyéb városi
helyszíneken. A városunk roma
nemzetiségi önkormányzata által működtetett
Tehetségfejlesztő kollégiumban
az elmúlt két tanév folyamán minden
szombaton átlagosan 30 gyermekkel
foglalkozott hét pedagógus és két
mentor. A kollégiumban információs
tanácsadó program is volt négy alkalommal,
melyeken roma származású,
hivatásukat sikeresen folytató szakemberek
beszéltek életútjukról és adtak
reményt a fel- és kiemelkedésre.
A Kanizsai Kulturális Központ
szervezésében működő színjátszó
szakkör a projekt folyamán színpadra
vitte a Minden egér szereti a sajtot című
gyermekelőadást, melyet többször
is bemutattak. A Csillagok
(b)ékessége című tehetséggondozó
klubban bemutatkozott többek között
a Kazsinka Band, a 30y és Kurta Lilla
is. Az Egoland önismereti tréning
keretében főleg szerepjátékok és helyzetgyakorlatok
által szerezhettek a fiatalok
nagyobb önismeretet. A Családsegítő
és Gyermekjóléti Központ
által működtetett Csellengők Közösségi
Házában prevenciós előadások
zajlottak. Megszervezték a
Négyévszak Kupát és a Tanulmányutat.
Mentálhigiénés órákat tartottak
és megszervezték a MOZGÁS-TÉR
elnevezésű programelemet. Minden
nyáron egy-egy hét erejéig Sporttáborba
is várták a mozogni vágyókat.
A városi könyvtár valós és virtuális
TÉT Pontján a fiatalok egyéni problémáikkal
kereshették fel az intézményt.
A Zala Megyei Rendőrkapitányság
bűnmegelőzési csoportjának szervezésében
két alkalommal Kistolmácson
Kortárssegítő képző tábort tartottak.
A Tinipress újságíróklub 36 alkalommal
nyújtott lehetőséget a részvevőknek,
hogy ismereteket és tapasztalatokat
szerezzenek. Három alkalommal
tanulmányutat is szerveztek.
Egy weboldalt is (www.miapalya.
hu) létrehoztak. Ennek szerkesztésében
rendszeresen öt fő
működött közre.
V.M.
Lezárult a Mi a pálya? – Jövőnk az
ifjúság II. projekt
Fotó: Varga Mónika
Kanizsa – Gazdaság 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. december 5.
November 15-től a város saját
tulajdonú cége, a Netta Pannonia
Környezetvédelmi Kft. végzi
a hóeltakarítást Nagykanizsa területén.
AVIAirányítása mellett nemcsak
a hulladékkezelés, hanem hómunka,
a hóeltakarítás is a kft. feladata. Az
új beszerzésű, és a meglévő, többfajta
funkciót ellátó gépek használatával
jelentős minőségi változás következett
be e szolgáltatás terén. A
téli hó- és síkosság-mentesítő munkálatokra
készen álló megújult gépparkot
múlt pénteken mutatták be a
sajtó képviselőinek.
Asajtótájékoztatón részt vett Cseresnyés
Péter polgármester, Horváth
Balázs, a Netta-Pannonia Kft. ügyvezetője
és Gáspár András, a VIA
Kanizsa ZRt. vezérigazgatója.
A telephelyen Molnár-Rodek
Bernadett műszaki logisztikai vezető
kalauzolta végig a megjelenteket,
s adott tájékoztatást arról,
hogyan is készültek fel erre a feladatra.
Bemutatták a szóróanyag
raktárt is, ahol 600 tonna só, és
200 tonna zúzott dolomit, illetve
10 tonna környezetbarát jégmentesítő
készen áll az elszállításra, felhasználásra.
A síkosság-mentesítés
meggyorsítása érdekében zárható
szóróanyag tárolókat is elhelyeztek
a közterületeken.
A sajtótájékoztatón Horváth Balázs
ügyvezető elmondta, évekkel
ezelőtt azt a feladatot kapták a város
vezetésétől, gondolkodjanak el
azon, hogy a cég el tudná-e végezni
a hó és síkosság-mentesítési munkálatokat
a város számára. Azóta eltelt
pár év, s most jutottak el ahhoz a
ponthoz, hogy aláírják a VIA Kanizsa
Kht.-vel a szerződést. A felkészülést
már korábban elkezdték,
évekkel ezelőtt beszerezték azokat
az eszközöket, amelyekkel alkalomszerűen,
néhány vállalkozásnál teljesítették
ezeket a feladatokat. Van
tapasztalatuk, hiszen 1996-tól alvállalkozóként
Nagyatádon is tevékenykedtek,
mostantól pedig a város
útjaira koncentrálnak.
Cseresnyés Péter polgármester a
szerződéskötésről, az elvárásokról
beszélt. Emlékeztetett rá – miután
sok-sok érvet vonultattak fel amellett,
hogy a város megvegye, visszavásárolja
a hulladékszállító céget –,
már a vásárlás időszakában is azon
gondolkodtak, mire lehet még használni
egy ilyen jól szervezett, jelentős
eszközállománnyal, gépparkkal
rendelkező társaságot. Az első ötletek
között a téli hóeltakarítás szerepelt
– hangsúlyozta a városvezető,
majd megköszönte Gáspár András
vezérigazgatónak és Horváth Balázs
ügyvezetőnek, hogy megkötötték a
szerződést, egyben gratulált a Nettának,
mert értékelése szerint, „amit itt
láttunk, nagyon impozáns volt”.
Olyan technikai ellátottsággal rendelkeznek
a téli feladatok elvégzéséhez,
melyet sok városban megirigyelhetnének.
Várjuk a telet! Az igazi
próba úgyis akkor lesz, amikor a
havat el kell takarítani – jegyezte
meg a polgármester. Fontosnak tartotta
még elmondani, most egy olyan
szolgáltató vállalkozás jött létre, melyet
a hulladékszállításon túl sok
mindenre tudnak használni. Ezért
volt fontos megszerezni annak idején
azt a céget, amelyet ma már úgy hívnak,
hogy Netta Pannónia Kft.
Újságírói kérdésre válaszolva
Gáspár András elmondta, ez a technikai
felkészültség, amit most a
Netta felsorakoztatott, eddig még
nem állt rendelkezésre a városban. A
tőlük megszokott szervezettség magasabb
szintű ellátást nyújt, és a
most felhalmozott szóróanyag mennyiség
is biztonságot ad az idei télre.
A vezérigazgató megjegyezte: nem
az önkormányzat és a Netta felelőssége
a közel 180 kilométer hosszú
járdából a mintegy 150-160 kilométer
takarítása. Az érvényben lévő helyi
jogszabályok szerint az ingatlanok
mellett 5 méteres sávban lévő
járdát az ingatlan tulajdonosának
kell továbbra is takarítani, járhatóvá
tenni. Természetesen érvényes ez a
fűnyírásra és az ároktisztításra is.
B.E.
Jöhet a tél, új céggel, új gépekkel
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Több nagykanizsai, bútoriparban
tevékenykedő vállalkozás
előkelő helyet foglal el a FATÁJ
szaklap által készített, tavalyi
évre vonatkozó helyzetértékelésben,
amelyben a 2012-es teljesítményei
alapján rangsorolták
a Magyarországon működő
bútorgyártókat.
A lista rendezési alapjául a vállalkozások
tavalyi nettó árbevétele szolgált.
A Kanizsa Trend Kft. a maga
6152 millió forintos árbevételével a
negyedik legnagyobb magyar bútorgyártó.
Ugyanez a cég viszont első
helyen áll a 2012-ben belföldön legtöbbet
értékesítő cégek között. Az Andante
márkájáról (is) ismert vállalkozás
1.66 milliárd forintnyi összegben
adott el Magyarországon bútorokat.
A Kanizsa Kárpit Kft. a 36. helyet
foglalja el 724 millió forint forgalmával,
a Fabak Kft. a 80. 304
millióval, az Extra Leder Line pedig
a 87. – 288 millióval – a 100-as
listán. Ez utóbbi két cég egyébként
az „Eredményességi TOP 10”-es
felmérésben is az élbolyhoz tartozik,
árbevétel arányossága alapján.
Az összesítésből kiderül még, hogy
a már említett kanizsai vállalkozások
mindegyike növekvő üzemi
eredményt is produkált.
Fataj.hu - Kanizsa
Kanizsai bútorgyártó cégek a TOP 100-ban
A novembertől jövő év áprilisáig
tartó téli közfoglalkoztatási
programokra több mint 250
szerződés jött létre a munkaügyi
kirendeltségek és az önkormányzatok
között Zala megyében,
így a téli időszakban közel
1800 ember számára tudnak
munkát biztosítani – közölte a
Zala Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja az MTIvel.
Októberben közel 140 ember
közfoglalkoztatása kezdődött
meg, az idén összesen 5338 embert
vontak be a programokba.
A közfoglalkoztatási támogatásokra
fordított, 2 milliárd forintot
meghaladó összegből közel
1,6 milliárd forintot a Start
munkaprogram központi keretből
fizették ki, amelynek háromnegyed
részét a kistérségi
Start munka mintaprogramokra
fordították.
A kistérségi mintaprogramokra
kifizetett támogatás egynegyedét
mezőgazdasági munkákra
fordították, de jelentős összeget
tett ki a közúthálózat javításának
és a mezőgazdasági földutak
karbantartásának finanszírozása
is.
A hagyományos, hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatásba
októberben közel 70 embert
vontak be. Az év első tíz hónapjában
összesen 1915 ember támogatása
kezdődött meg, döntő
többségben 6 órás közfoglalkoztatás
keretében. A programokra
a Start munka decentralizált
keretből az idén összesen
445 millió forintot meghaladó
összeget fordítottak.
A 14 Zala megyei települést
érintő munkahelyteremtő beruházások
támogatási összege közel
310 millió forint. A nyertes
pályázók a fejlesztések eredményeképpen
összesen 171-gyel
növelik az alkalmazottak létszámát.
MTI - Kanizsa
Mintegy 1800
ember téli közfoglalkoztatása
kezdődik el a
megyében
Kanizsa 4 – Gazdaság 2013. december 5.
A földprogramban eddig 110
ezer hektár állami földet hasznosítottak
és 3000 haszonbérleti
szerződést kötöttek, az állami
földek meghirdetése és a pályázatok
elbírálása folyamatos –
mondta Fazekas Sándor sajtótájékoztatóján.
A vidékfejlesztési miniszter átadta
a 3000-dik földhaszonbérleti
szerződést Szantner Ádám fiatal
gazdának a Földet a Gazdáknak
Program keretében.
Bitay Márton Örs, a Vidékfejlesztési
Minisztérium állami földprogramért
felelős államtitkára hangsúlyozta,
hogy ebben a pályázatban sem
oligarcha, hanem helyben lakó, állattartással
foglalkozó, családi vállalkozásban
dolgozó gazda nyert.
Fazekas Sándor bemutatta a
nyertest, aki Zala megyében,
Szepetnek településen gazdálkodik.
A családi gazdaság 2002 óta
működik, amelyet Szantner Ádám
2012 márciusától vezet. Jelenleg
30 sertést tartanak, a gazdaság
földterülete 50 hektár. A fiatal gazda
a pályázaton 89,5 hektárt nyert,
stratégiai céljai között szerepel a
sertésállomány bővítése, és kiegészítő
tevékenységként burgonyatermesztéssel
foglalkozna.
Mindkét terület – a sertésállomány
duplázása, illetve a burgonyatermesztés
növelése – fontos célja a
kormánynak – jelezte a miniszter.
Bitay Márton, az állami földprogramért
felelős államtitkár elmondta,
hogy a földprogramban
minden esetben gazdák nyerik a
földterületeket, a pályázaton a legjobb
pályázatot beadó nyer.
A pályázat kiírásában is kódolva
van, hogy családi gazdák, és elsősorban
a fiatal gazdák és a pályakezdők
tudnak jó eséllyel pályázni
a Földet a gazdáknak programban
– húzta alá az államtitkár.
Bitay Márton Örs kifejtette: a magyar
agrárium történetében egyedülálló
programot valósítanak meg, hiszen
250 ezer hektár méretben soha
egyetlen kormány sem hirdetett meg
olyan programot, amely arra épült
volna, hogy a helyben lakó, állattartással
foglalkozó családi gazdák tudjanak
állami földhöz jutni.
Az államtitkár kifejtette: az állami
földterületek nagysága 600 ezer
hektárra tehető, ezt a területet a
Gyurcsány-Bajnai korszak 600 darab
szerződéssel fedte le, a mostani
programban 250 ezer hektáron
több mint 6000 szerződő partner
lesz, és ez azt mutatja, hogy fele
akkora területen megtízszerezik az
állami földet használók számát.
Szantner Ádám a 150 fiatal gazdából
az egyik, aki ebben a pályázati
körben nyert. Korábban a Hortobágyi
Nemzeti Park, illetve a Kiskunsági
Nemzeti Park területén
több mint 3 ezer hektárt nyertek
csak fiatal gazdák. A Kiskunsági
Nemzeti Park legutóbbi eredményhirdetésén
pedig az összes érvényesen
pályázó fiatalgazda nyert állami
földet – emelte ki az államtitkár.
Hozzátette: a program folytatódik,
a területek majdnem mindegyikét
meghirdették már a kormány
döntése alapján, és újabbakat
is hirdetnek majd a felszabaduló
területeken. Az év végéig minden
meghirdetett területre eredményt
hirdetnek, és arra törekednek,
hogy lehetőség szerint a szerződéseket
is megkössék.
Kérdésre válaszolva Fazekas
Sándor elmondta: áttekintik a 2017-
ig lejáró szerződésekben az állami
földvagyont, és folyamatos az állami
szerveknél lévő földek átvétele.
Cél, hogy a Földet a gazdáknak
program keretében valamennyi állami
földet a szerződések lejártát
követően haszonbérletbe adják.
Bitay Márton Örs ismertette,
hogy átlagban minden harmadik
érvényesen pályázó fiatal gazda
nyer a programban. Általánosságban
elmondható, hogy a földprogramban
a nyertesek szántóföld esetében
25 hektár, legelőknél 60 hektár
területhez jutnak. A Nemzeti
Földalapkezelő Szervezet (NFA)
110 ezer hektár állami földterületet
hirdet meg, ennek túlnyomó része
szántóterület, a nemzeti parkok pedig
140 ezer hektár nemzeti tulajdonú
területet hirdetnek meg,
többségében legelőt.
MTI - Kanizsa
Szepetneken kötötték meg a háromezredik
haszonbérleti szerződést a földprogramban
Több mint kétszázezer hazai
kft-t – nagyjából az összes rendben
működő cég felét – érinti a
jövő március 15-én életbe lépő új
Polgári Törvénykönyv (Ptk.)
törzstőke követelményre vonatkozó
változása – derül ki a Céginfo.
hu által közölt adataiból.
A céginformációs szolgáltatás
MTI-hez eljuttatott közleménye
emlékeztet: a kötelező törzstőke
emelésről szóló moratóriumot tartalmazó
törvényt idén október 28-
án fogadták el a Parlamentben,
mindezek alapján a Ptk. hatályba
lépésétől még két év határidőt adnak
a kft.-knek a törzstőke 3 millió
forintra emelésére, azonban sokaknál
már 2014-ben aktuális lesz az
új elvárások teljesítése.
Az új szabály szerint a kft-knek
2016. március 15-ig kell kötelezően
megemelniük a törzstőkéjüket 3
millió forintra, a jegyzett tőke emelése
azonban 2014. március 15. után
egyből esedékessé válik, ha valaki
társasági okiratot módosít, és azt benyújtja
a Cégbíróságra. Azaz a
törzstőke emelés nélkül nem tudják
a cégjegyzéken a cégek átvezetni
például az üzletrész értékesítést,
ügyvezető változást, székhelyváltozást,
telephelyváltozást. A 3 millió
forint jegyzett tőkére emelés nélkül
vélhetően vagy elutasítja a cégbíróság
a változásbejegyzési kérelmet,
vagy a cég dönthet a betéti társasággá
vagy közkereseti társasággá történő
átalakulásáról, ami meglehetősen
költséges és időigényes könyvvizsgálót
is igénylő eljárás.
A Céginfo.hu adatai szerint a jövő
tavasztól élő hárommilliós szabálynak
csak 170 ezer kft. felel
meg, és csak a fővárosban 81 ezer
céget érint a kötelező törzstőke
emelés.
A közlemény emlékeztet, hogy
2007. szeptember 1-jén csökkentették
500 ezer forintra a kft.-k
törzstőkéjének minimumát, azóta
összesen 213 ezer kft. alakult 3
millió forint alatti, és mindössze
24 ezer 3 millió forint, vagy annál
nagyobb jegyzett tőkével. A plusz
tőkekövetelmény összesen nagyjából
490 milliárd forinttal érinti a
teljes magyar cégvilágot.
Azok a cégek, amelyek nem
hajtják végre a kötelező törzstőke
emelést, vagy nem alakulnak át
bt.-vé, kkt.-vé, törvényességi felügyeleti
eljárásra, bírságra, akár
végleges törlésre számíthatnak.
A törzstőke emelése történhet a
tagok pénzbeli hozzájárulásán kívül
korábban eredménytartalékba
helyezett eredmény terhére is, tehát
a kft. saját nyereségéből is
jegyzett tőkét emelhet, illetve lehetőség
van a tagok részéről nem
pénzbeli, apporttal történő jegyzett
tőke emelésére is.
A jelenlegi, 2014. március 15-ig
érvényes szabályozás szerint egyszemélyes
kft. esetén 100 ezer forintot,
többszemélyes kft. esetén pedig
a pénzbetét felét kell ténylegesen
beszolgáltatni bejegyzés előtt.
A közlemény rámutat: a törvény
normaszövege szerint nem kell
egyetlen forintot sem rendelkezésre
bocsátani alapításkor a 3 millió
forintos jegyzett tőkéből, a még be
nem fizetett törzsbetét erejéig viszont
felel a nem teljesítő tag a céges
tartozásokért.
MTI - Kanizsa
Több mint kétszázezer céget érint
a 2014-től előírt törzstőke-emelés
Kanizsa – Gazdaság 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. december 5.
A KAVOSZ Zrt. országos
rendezvénysorozatának nagykanizsai
állomásán, mely immár
a 13. volt a sorban, a Széchenyi
Kártya Programról és
az Útdíj Hitelprogramról hallhattak
információkat a vállalkozók.
A VOSZ Zala Megyei Szervezete,
a Zala Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara valamint a
KAVOSZ Zrt. szervezésében
megvalósuló rendezvényen Széles
Ernő köszöntötte a vendégeket és
az előadókat.
– Az elmúlt időszakban az érdekvédelmi
szervezetek, a VOSZ,
a kamara, a KAVOSZ azokat a lehetőségeket
próbálta a megfelelő
módon kiaknázni, támogatni, bemutatni,
amelyek segítségével a
nehéz helyzetben levő kis- és középvállalkozások
tovább tudnak
lépni, szinten tudják tartani magukat
– mondta Cseresnyés Péter
polgármester. Kiemelte, fontosak
ezek a konferenciák, mert ismereteket
szerezhetnek a vállalkozók
arról, hogy azt a bizonyos célt,
amelyet kitűztek, hogyan tudják
elérni.
Az elmúlt öt év távlatából
visszatekintve azt mondta, a magyar
vállalkozók elismerésre
méltó munkát végeztek. Sokat
tettek annak érdekében, hogy a
magyar gazdaság nem került a
dél-európaihoz hasonló helyzetbe.
Ezt követően tett említést arról,
hogy többek között északolaszországi
vállalkozók is érdeklődnek
térségünk iránt,
ugyanis nálunk találnak képezhető
munkaerőt, öt órányira
vannak otthonuktól és olyan
hozzáállást sikerült kialakítani,
ahol a vállalkozó igényeit a jogszabályi
kereteken belül ki tudják
elégíteni.
Ezt követően került sor a beszédekre
és az előadásokra. A
Széchenyi Kártya Program,
melynek szlogenje a még gyorsabb,
még egyszerűbb, még olcsóbb,
még jobb, jelenleg 11 hitelintézetnél
elérhető. A keretein
belül a kihelyezett hitel összege
mára elérte az 1250 milliárd forintot.
A hiteligénylések száma
meghaladja a 250 ezret, és eddig
közel 200 ezer hitelügylet jött
létre. Zala megyében a befogadott
igénylések száma közel 10
ezer, több mint 7 ezer ügylet jött
létre, melynek köszönhetően a
megyében kihelyezett hitelek
összege közel 47 milliárd forint.
A program hitelei a KAVOSZ
Zrt., a VOSZ és a Területi Kereskedelmi
és Iparkamarák irodáiban
igényelhetők országszerte
közel 300 helyen.
Az Útdíj Hitelprogram keretében
a kölcsön augusztus közepe
óta igényelhető. A fuvarozó
vállalkozások körében nagy
népszerűségnek örvend. A vállalkozások
számára áthidalja
az úthasználat előtt fizetendő
útdíj és a később befolyó fuvardíj
megérkezéséig tartó,
likviditási nehézségeket okozó
időszakot.
V.M.
A Széchenyi Kártya Programról
és az Útdíj Hitelprogramról
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A havi kétszeri ingyenes készpénzfelvételi
lehetőséget igénylőknek
december elsejétől nyílik
módjuk arra, hogy nyilatkozzanak
a bankoknál, legkorábban
februárban lehet majd élni a lehetőséggel.
A nyilatkozat tartalmát kormányrendelet
határozta meg,
amely az elmúlt pénteki Magyar
Közlönyben jelent meg.
A rendelet felsorolja, hogy a
bankszámla tulajdonosának milyen
adatokat kell megadnia ahhoz,
hogy – csak egy – számlájáról
a havi két készpénzfelvétel,
legfeljebb 150 ezer forintig ingyenes
legyen, egyben tartalmazza
mellékletében a kitöltendő űrlapot
is.
Az kérheti az ingyenes készpénzfelvételt,
aki a 16. életévét betöltötte,
Magyarországon lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel
rendelkezik.
Az űrlap aláírójának nyilatkoznia
kell arról is, hogy tudomásul
veszi: amennyiben jogosulatlanul
él az ingyenes készpénzfelvétel lehetőségével,
vagy a nyilatkozatban
valótlan tartalmat közölt, a megjelölt
pénzforgalmi szolgáltató jogosult
az elengedett tranzakciós díjakat
visszamenőleg egy összegben
érvényesíteni.
A havi kétszeri ingyenes készpénzfelvétel
lehetőségéről szóló
törvényt november elején fogadta
el az Országgyűlés.
Aki már februártól élne ezzel a
joggal, annak január 20-ig kell
nyilatkoznia, aki elmulasztja ezt az
időpontot, az csak később válik jogosulttá
erre.
Rogán Antal, a Fidesz parlamenti
frakcióvezetője korábban
elmondta: a pénzforgalmi szolgáltatóknak
módosítaniuk kell az
ügyféllel kötött szerződést a bejelentést
követően, valamint el kell
végezniük a törvény végrehajtásához
szükséges informatikai fejlesztéseket
február 1-jéig. December
1-jétől a fiókokban biztosítaniuk
kell azt, hogy valamenynyi
fogyasztó leadhassa a nyilatkozatát
személyesen vagy a netbankon
keresztül. A nyilatkozatokat
a számla megszüntetéséig,
vagy új nyilatkozat megtételéig
kötelesek megőrizni.
Arra a kérdésre, ellenőrzik-e,
ha valaki több banknál is lead
nyilatkozatot, Rogán Antal azt
mondta, 2014. december 31-ig
kell ezt kialakítania a bankoknak,
annak alapja a központi
adós-nyilvántartási rendszer. A
részletszabályokat az NGM alakítja
ki a következő év közepéig,
a rendszer felállítása után összesítik
az információkat, és ki fog
derülni, ha valaki visszaélt a
rendszerrel.
A törvény elfogadását azzal indokolta,
hogy az elmúlt egy évben
a bankok az illendő mértékhez képest
túlságosan is megemelték a
számlavezetéssel kapcsolatos díjakat
és az egyéb költségeket. Ha a
pénzintézetek bármiféle más költséget
próbálnak érvényesíteni, szigorúan
ellenőrizni fogjuk, mivel a
törvény kimondja ennek tilalmát
és lehetővé teszi a szankcionálását
– mondta. Rogán Antal rögzítette:
ha a bank számlavezetési díjat akar
emelni az ingyenes készpénzfelvétel
miatt, annak a pénzintézet számára
súlyos következményei lesznek.
Kovács Levente, a Magyar
Bankszövetség főtitkára korábban
elmondta: az ingyenes készpénzfelvétel
a bankoknak 42 milliárd
forintos tranzakciós illetékfizetési
kötelezettséget, a társadalomnak
100 milliárd forintos pluszköltséget
jelent.
A főtitkár igazságtalannak nevezte
azt a rendszert, hogy a
bankoknak olyan ingyenes szolgáltatást
kell nyújtaniuk, amely
után tranzakciós illetéket kell fizetni.
„Ez olyan, mintha társadalmi
munka után adót szedne az
állam a társadalmi munkát végzőtől”–
fogalmazott Kovács Levente.
MTI - Kanizsa
Nyilatkozni kell a havi kétszeri ingyenes készpénzfelvételről
Kanizsa – Közgyűlési 6 sorok 2013. december 5.
A közgyűlés elfogadta a
2013/2014-es nevelési év indításáról
szóló tájékoztatót. A tanév
indítását több tekintetben is jelentős
változás előzte meg, több
jogszabály-módosítás történt a
nyár folyamán.
Döntöttek a Nagykanizsai Központi
Rózsa Óvoda nevelő munkát
segítő alkalmazottainak létszámáról,
a hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű státusz megállapításáról,
valamint az önkormányzat
fenntartásában működő
óvodák integrációjáról. A nemzeti
köznevelésről szóló törvény meghatározza,
hogy az óvoda a gyermek
három éves korától a tankötelezettség
kezdetéig nevelő intézmény.
A városunk fenntartásában működő
óvodákban az óvodapedagógusok
munkáját egy gyermekvédelmi
felelős és egy fejlesztő pedagógus
segíti. A közgyűlés áprilisi
ülésén tárgyalta az óvodai létszámok
és csoportszámok engedélyezését.
Ez alapján 1414 óvodás korú
gyermekkel 58 csoportban kezdődött
meg a 2013/2014-es nevelési
év, mely 126 fővel kevesebb, mint
tavaly. Ezt a negatív demográfiai
mutatók magyarázzák. A teljes
óvodai gyermeklétszám csökkenése
ellenére azonban nőtt a hátrányos
helyzetű gyermekek aránya.
A beszámolóban kiemelték a
Miklósfai Tagóvoda ligetvárosi telephelyének
mutatóit, melyek jól
jellemzik a városrészben élő gyermekek
helyzetét is. Az óvodába járók
90 százaléka hátrányos helyzetű,
65 százaléka pedig halmozottan
hátrányos helyzetű. Továbbá a
gyermek 20 százaléka veszélyeztetett.
A mutatók jelzik, a ligetvárosi
telephelyen végzett pedagógiai
munka során több nehézséggel
kell szembesülnie az óvodapedagógusoknak.
A tagóvodák közül
még az Attila Tagóvodában magas
a hátrányos helyzetű gyermekek
létszáma. Az előző évekhez viszonyítva
növekedett az integráltan
nevelt sajátos nevelési igényű
gyermekek száma.
Az óvodapedagógusok közel fele
az alapvégzettségén kívül további
felsőfokú végzettséggel rendelkezik.
A szakvizsgán túl tanítói,
tanár, gyógypedagógusi, gyógytornász,
fejlesztő pedagógusi, drámapedagógusi,
néptáncoktatói, mozgásfejlesztési
és környezeti nevelés
végzettségekkel rendelkeznek,
amelyek az óvodai nevelés területeinek
széles skáláját fedi le.
Hét oktatási intézmény igazgatóhelyettesi
munkakörére érkező
pályázatokat is véleményezte
a képviselőtestület a közgyűlésen.
A Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ (KLIK) pályázatot írt ki a
Kiskanizsai, a Rozgonyi úti, a Kőrösi
Csoma Sándor, a Hevesi Sándor, a
Zrínyi-Bolyai általános iskolák, a
Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés
Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető-
helyettesi posztjának
betöltésére. Míg a Batthyány Lajos
Gimnázium esetében pedig két helyettesi
pályázat is kiírásra került.
A nemzeti köznevelésről szóló
törvény értelmében a fenntartó a
köznevelési intézmény vezetőjének
megbízásával és ennek visszavonásával
összefüggő döntése
előtt beszerzi a működtető önkormányzat
véleményét. Ennek függvényében
Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzata a benyújtott
pályázatról kialakíthatja
álláspontját, s javaslatot tehet az
igazgatóhelyettesek személyére is.
A KLIK Nagykanizsai Tankerülete
meg is küldte a hét intézmény
nyolc helyettesi pozíciójára benyújtott
pályázatokat városunk önkormányzatának.
A Kiskanizsai iskolában
Kele Lászlóné, a Rozgonyi
útiban Gyana Sándorné, a
Kőrösiben Szalainé Berta Magdolna,
a Hevesiben Dominikné Papp
Edit, a Zrínyi-Bolyaiban Héderné
Kalamár Katalin, a Farkas Ferenc
Zene-és Aranymetszés Alapfokú
Művészeti Iskolában Novinics
Kármen nyújtott be pályázatot. A
Hevesi Iskola igazgatóhelyettesi
munkakörére egyébként volt még
egy jelentkező, ám ő visszavonta
pályázatát. A BLG-ben pedig Katona
Noémi és Piriti János is érvényes
pályázattal indul a két helyettesi
posztért.
Mindegyik pályázó szakmai
anyaga megfelelt az előírt feltételeknek,
így a közgyűlés e napirendi
pontra is igennel szavazott.
A legutóbbi közgyűlésen több
intézmény magasabb vezetői
tisztségének betöltéséről is tárgyalt
a képviselőtestület. Így a
Kanizsai Kulturális Központ
igazgatói „székéről” is döntöttek.
A posztot december végéig
Farkas Tibor tölti be, akinek
megbízatása azonban december
31-én lejár. Ezért a közgyűlés
már korábban pályázatot írt ki a
KKK magasabb vezetői pozíciójára.
A megadott határideig
mindössze egy pályázat érkezett,
mégpedig Farkas Tibortól, a jelenlegi
igazgatótól. Akinek pályázatát
– még a közgyűlés előtt
– egy szakmai előkészítő bizottság
is véleményezte. A leírtak
szerint Farkas Tibor a pályázat
benyújtásakor két, szükséges dokumentumot
nem csatolt anyagához,
mégpedig a közművelődési
intézmény-vezetői, 90 órás
tanfolyam elvégzéséről és az 5
éves szakmai gyakorlatáról szóló
igazolást. Azonban egy, október
25-én életbe lépett törvénymódosításnak
köszönhetően a
felsőfokú tanfolyam teljesítésére
két év áll rendelkezésére a közművelődési
intézmények vezetőinek
megbízatásuktól számítva,
bár Farkas Tibor azt mondta a
bizottságnak, hogy a tanfolyamot
elvégezte, ám az erről szóló
igazolás költözéskor elveszett. A
„problémát” nem is ez jelentette,
mármint ami miatt érvénytelennek
nyilvánította – immár a közgyűlés
– Farkas Tibor pályázatát,
hanem az, hogy szakmai gyakorlatát
nem igazolta, illetőleg nem
csatolta pályázati anyagához.
Éppen ezért új pályázatot írt ki a
testület. Január 30-ig lehet pályázni
a posztra a már ismert helyeken
– például a város honlapján – közzétett
pályázati feltételeknek eleget
téve. Azonban január elsejétől
a KKK igazgatói széke nem maradhat
„gazdátlan”, így a városatyák
a határozati javaslatnak azt a
részét támogatták, miszerint – a
pályázat lezárultáig, de legkésőbb
június 30-ig – Kovácsné Mikola
Mária, a HSMK jelenlegi intézményegység-
vezetője lássa el a
magasabb vezetői feladatokat.
A közgyűlésen tárgyaltak a
városatyák a Zala Volán Zrt.-vel
kötött közszolgáltatási szerződés
alapján a helyi autóbusz menetrend
módosításáról is.
Mely szerint, a Zala Volán Zrt.
kezdeményezte a „C3” jelzésű járat
esetében – a Tesco áruház kérésére-
a menetrend „változtatását”.
Az úgynevezett munkahely
menetrend módosítási javaslata
csekély mértékű és többlet kilométerekkel
sem jár. Lesz egy új
járat is, ami 13.30-kor indul az
autóbusz állomásról a Tescohoz,
viszont megszűnik a 20.30-kor
induló, „C3”-as járat. A hipermarkettől
a buszmegállóba
14.15-kor indul új járat, ugyanakkor
az eddig 21.15-kor induló
busz decembertől nem közlekedik
a megadott időpontban.
A menetrend változtatásának
bevezetését a szolgáltató – a helyközi
menetrend módosításával egy
időpontban – 2013. december 15-
től javasolja.
A módosítás a következő járatokat
érinti még: a „2” –es palini járat
munkaszüneti napokon, a mostani
14.10 helyett 14.20 kor indul a
Kalmár utcából, míg a palini futballpályától
a jelenlegi 14.25 helyett
14.35 kor indul vissza a busz
Nagykanizsára.
A „18”-as jelzéssel naponta
12.05 perckor közlekedő járat december
15-től csak iskolai előadási
napokon indul majd - 12.05-kor
- a Kalmár utcából a Vasútállomásra.
Az eddigi 12.25-kor induló, iskolai
napokon közlekedő „18”-as
autóbusz a jövőben pedig a hét
minden napján jár majd a szokásos
útvonalán – a fenti időpontban történő
indulással – a Kalmár utcából
a Vasútállomásra.
Sz.Zs. - V.M.
Oktatási, kulturális és infrastrukturális ügyekben is döntöttek
Kanizsai Kulturális
Központ: új
pályázatot írtak ki
Véleményezték
az igazgató helyettesi
posztok pályázóit
1414 óvodáskorú
gyermek, 58 csoport
December 15-től
módosul a helyközi
menetrend: íme a
változások!
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. december 5. Kanizsa – Krónika 7
A két éve Brüsszelben átvett
tervezésért járó díjat követően,
az Erzsébet térnek egy újabb elismerést
ítéltek oda. Ezúttal a kivitelezés
minőségét ismerték el a
XV. Magyar Ingatlanfejlesztési
Nívódíj Pályázaton. Ennek részleteit
ismertette Cseresnyés Péter
polgármester.
A Nemzetközi Ingatlan Szövetség
(FIABCI) Magyar Tagozata a
Magyar Ingatlan Szövetséggel közösen
idén tizenötödik alkalommal
rendezte meg a Magyar Ingatlanfejlesztési
Nívódíj Pályázatot. Ennek
célja az volt, hogy az ingatlanfejlesztés
eredményeit bemutassák
a hazai szakmai és laikus közönségnek,
valamint előkészítsék és
elősegítsék azt, hogy hazánk ingatlanfejlesztői
eredményesen vegyenek
részt a nemzetközi nívó díj pályázaton.
Az elmúlt 14 alkalommal
a hazai pályázaton több mint 275
alkotás mutatkozott be és a legjobbak
nagy sikerrel szerepeltek a
nemzetközi megmérettetésen is.
Ahogy Cseresnyés Péter elmondta,
külön elismerés, hogy az Erzsébet
tér az Építőipari Vállalkozók
Országos Szakszövetsége különdíját
kapta meg a pályaműért, így a
szakma ismerte el azt a kivitelezői
munkát, amit konzorciumban a cégek,
alvállalkozók végeztek.
A pályázatot október 8-ig lehetett
leadni fotókkal, és egy néhány
oldalas összefoglalóval, melyben a
célokról, valamint elképzelésekről
írtak.
– A pályázatra neves építészek
hívták fel a figyelmünket és javasolták,
hogy nyújtsuk be a jelentkezésünket,
ugyanis olyan minőségben
készült el a tér kivitelezése,
hogy nagy eséllyel indulhatunk a
díjért – hangsúlyozta a polgármester.
Majd hozzátette, az elismerés
feljogosít bennünket arra, hogy
nemzetközi pályázaton is népszerűsítsük
városunkat. Erről a decemberi
közgyűlésen születik
majd döntés. Teszik mindezt azért,
mert a díjaknak jelentős szerepe
van a város megismertetésében.
Minden egyes elismerés a város jó
hírét viszi és felkelti az érdeklődést
településünk iránt.
A pályázatok elbírálásának főbb
szempontjai közt szerepelt a fejlesztési
koncepció, az építészeti
értékek, a projekt megvalósításának
műszaki megoldása, a kivitelezés
minősége, a fejlesztés gazdaságossága
és eredményessége, társadalmi
hasznossága, valamint az,
hogy az adott létesítmény hogyan
járul hozzá a szűkebb és tágabb
környezetében lakók életkörülményeinek
javításához.
V.M.
Különdíjat kapott az Erzsébet tér
Fotó: Varga Mónika
Nagykanizsára látogatott Vladimir
Szemidetko, az Oroszországi
Föderáció Nagykövetségének
I. titkára, az Orosz Hadigondozó
Részleg vezetője és Leonyid Konsztantyinov
ügyvezető igazgató.
A két ország közötti szerződés
alapján mindkét fél állami feladatként
gondozza a saját területén található
hadisírokat. A nagykanizsai II. világháborús
szovjet hősi temető gondozásában
az önkormányzatnak is vannak
feladatai, melyet eddig is teljesített.
A város biztosította az építőanyagot,
a szervezést és a kivitelezési
munkákat pedig a több mint
tíz éven keresztül orosz tulajdonban
lévő DKG-East ZRt. végezte
el K. Nagy József igazgatósági tag
irányításával. A vállalat legnagyobb
export-felvevőpiaca továbbra
is Oroszország. A DKG részéről
kötelességüknek érezték az
orosz emlékek ápolásában való
részvételt. Az elmúlt két évben felújították
a temetőt, megtisztították
a sírokat, újrafestették a kereteket,
a sírfeliratokat. Az önként vállalt
feladat megtekintésére érkezett városunkba
az orosz küldöttség. Jártak
a városházán is, ahol Karádi
Ferenc alpolgármester fogadta a
vendégeket.
Az orosz külügyminisztérium
minden évben meghatározott
összeget biztosít a Magyarország
területén fellelhető hadisírok gondozására,
felújítására. Az elmúlt
négy évben 256 sírkertet újítottak
fel, ebben az évben 53-at, de a
munka sosem fejeződik be
–mondta Vladimir Szemidetko,
hisz a jövő évi tervekben 56 temető
rendbe hozása szerepel. A II.
világháborúban 140 ezer szovjet
katona veszítette el életét Magyarország
területén. Földi maradványaikat
1032 temető őrzi.
Zala megyében, Zalaegerszegen
1000, míg Nagykanizsán több
mint 300 hősi halott nyugszik.
Vannak olyan családok is, akik a
Vöröskereszt, illetve a nagykövetség
katonai részlegén keresztül
csak a 2000-es években szereztük
tudomást arról, hol estek el a hozzátartozóik.
B.E.
Orosz delegáció Kanizsán
Nagyszabású rendezvénysorozattal
ünnepelte négy évtizedes
fennállását az Attila Óvoda.
A jubileum alkalmából a múlt
héten különböző programokkal
kedveskedtek az intézmény apraja-
nagyjának.
Közös játék a szülőkkel, táncház,
rajzkiállítás, egészséges ételek
kóstolása és szakmai előadás
egyaránt szerepelt az ünnepi hét
programpalettáján. Kovács Jánosné
tagóvoda-vezető elmondta, az
egész nevelési év a jubileumi évforduló
jegyében zajlik, a készülődést
pedig már nyáron elkezdték a
novemberi ünnepre: sok más mellett
az udvar és környezete kapott
új „köntöst”.
– Az Attila Óvoda sokat változott a
40 év alatt. Igyekszünk a folyamatos
felújítások révén minél szebb, komfortosabb
környezetben nevelni az intézményünkbe
járó 130 kisgyermeket
– összegezte Kovács Jánosné.
Az ünnepi hét múlt keddi, „hivatalos”
megnyitóján az óvoda mind a
hat csoportja ízelítőt is adott „tudásából”,
versekkel, kicsi „színdarabokkal”,
dalokkal szórakoztatták a
megjelenteket. Majd Bagarus Ágnes,
a Művelődési és Sportosztály
vezetője méltatta az Attila oviban
történő, stabil szakmaiságon alapuló
munkát. Böjti Istvánné, a Központi
Rózsa Óvoda vezetője pedig a
környezettudatos nevelés színvonalát
emelte ki. A nap folyamán még
köszöntötték az intézmény egykori,
nyugdíjas dolgozóit is. A hetet a
szülők, ovisok, nevelők részvételével
zajló táncház zárta.
Sz.Zs.
40 éves az Attila Óvoda Fotó: Bakonyi Erzsébet
8 Kanizsa – Krónika 2013. december 5.
Fotó: Szabó Zsófia
Multifokális lencse AKCIÓ 20-30 % (Az akció 2013. december 31-ig érvényes.)
A Magyar Vöröskereszt
Nagykanizsai Területi Szervezete
és a Kanizsa Plaza Bevásárlóközpont
- folytatva tavaly
megkezdett jótékonysági akcióját
– idén is a nehéz sorsú emberek
karácsonyát szeretné
„megkönnyíteni”. A szervezők
december 7-től a Plázában működő
Mikuláslakban várják a
tartós élelmiszer, játék-, könyvés
ruhanemű felajánlásokat –
hangzott el a keddi sajtótájékoztatón.
A bevásárlóközpont üzemeltetési
igazgatója, Vámos Zsolt
és Dömötör László, a Magyar
Vöröskereszt területi vezető helyettese
ismertette a jótékonysági
akció részleteit. Mint elmondták,
az „Adomány Expressz”
jóvoltából tavaly sokan
segítették a rászorulókat. Ám a
segítség – legyen az feleslegessé
vált játék, könyv vagy ruha –
idén is jól jön a nehéz sorsú embereknek:
az állami gondozott
gyermekeknek, a fogyatékkal
élőknek és a rászoruló időseknek.
– Aki segíteni szeretne, a Kanizsa
Plázában felállított Adomány
Expressz Gyűjtőállomásra viheti
felajánlását – hangsúlyozták a
szervezők, ahogy azt is, hogy az
adakozók nyereményjátékon is
részt vesznek. Az erre vonatkozó
tudnivalók a Kanizsa Plaza webés
közösségi oldalán találhatóak
meg.
A gyűjtés első napján, december
7-én az „Adomány Expressz”
(csuklósbusz) a városban közlekedik
a 21-es számú helyi buszjárat
vonalán, érintve a Gyűjtőállomást
is. A járatra bárki felszállhat és ingyenesen
utazhat. December 18-
án pedig maguk az adakozók követhetik
nyomon felajánlásaikat: e
napon osztják szét – az „Adomány
Expresszről” az összegyűjtött
ajándékokat a rászorulóknak.
Tehát az adomány házhoz megy.
Aki szeretne segíteni, december
7-től 17-ig megteheti a Kanizsa
Plázában lévő Gyűjtőállomáson,
hétköznapokon 12-18 óráig és hétvégén
10-18 óráig.
Sz.Zs.
Indul az Adomány Expressz
Gyermekzsivaj, örömujjongás
fogadta Vámos Zsolt igazgatót a
Kanizsa Plaza legújabb, a Plaza
Szülinaposa programsorozatán.
A plaza értékteremtő, támogató
szerepére való tekintettel az első
születésnapi eseményen – november
utolsó szombatján – egy gyermekotthonban
élő kisfiút köszöntöttek.
A 7 éves Orsós Rajmund a
torta, a szendvics és az üdítőitalok
mellett számtalan ajándékot is kapott.
A szülinapi bulin részt vettek
a társai is, ők is gratuláltak az ünnepeltnek.
Plaza Szülinaposa: Orsós Rajmund
Kanizsa 2013. december 5. – Krónika 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Sok szabadideje van, és elhivatottságot
érez arra, hogy segítsen másokon?!
Szívesen venne részt helyi értékmegőrző
kulturális és környezetvédelmi
programokban?
Nincs munkahelye?
Önnek nem volt lehetősége a közfoglalkoztatásban
részt venni, de jogosultságot
akar szerezni a foglalkoztatást helyettesítő
támogatás megszerzéséhez? Keresse
fel a Nagykanizsai Önkéntes Pontot, ahol
közérdekű önkéntes munka révén nyílik
lehetősége megtartani támogatását.
Ön is lehet önkéntes!
Csatlakozzon közösségfejlesztő értékteremtő
és megőrző vagy városszépítő
programjainkhoz!
Néhány példa,
hogy hol és miben segíthet.
􀂊 Jótékonysági gyermektábor
􀂊 A kanizsai gőzős felújítása
􀂊 Kórházi önkéntes segítő szolgálat
􀂊 Térségi bűnmegelőzési program
􀂊 Adományközpont
􀂊 Amatőr színjátszócsoport
􀂊 Művészeti galéria
􀂊 Önkéntesek toborzása térségi
nagyrendezvényeken
Próbálja ki magát!
Az önkéntes tevékenységének köszönhetően
gyakorlatot szerezhet, kiszélesítheti
ismeretségi körét és gyakran ennek
köszönhetően juthat később fizetett munkahelyhez.
Várja Önt a nagykanizsai Önkéntes
Pont a Halis István Városi Könyvtár alagsorában,
vagy a civiliroda.eu honlapon,
és most a civil közösségek ünnepén, a
Köszönet Napján december 13-án, pénteken
16 órától a Halis István Városi
Könyvtár 3. emeleti előadótermében.
Vödör – Vidéki önkéntes döntések
rendszere, főként-önként.
Várjuk közénk!
Ön is lehet önkéntes!
Zalaegerszegen hirdették ki a
Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny
Vas/Zala megyei körzeti fordulójának
eredményeit – tájékoztatta
lapunkat Mudryné Dr. Tombor
Mónika szülő. A nagykanizsai iskolások
szép eredményeket értek
el, sőt a Bolyai tagintézmény
egyik tanára, Dr. Kupóné Gasztonyi
Edit a Tanári Fődíjat is kiérdemelte
versenyző diákjainak
nagy számát és eredményességét
figyelembe véve.
Az összedolgozás képessége az
egyik legnagyobb érték az életben,
és mi sem bizonyítja ezt jobban,
mint a körzeti írásbeli forduló
alábbi kanizsai eredményei. A harmadik
osztályosok között második
helyezést ért el a Zrínyi tagintézmény
Négyász nevű csapata
(Faller Kristóf, Lakner Dorina,
Molnár Gergely Kálmán, Varga
Kata Luca, felkészítő: Sónicz
Istvánné). A 4. osztályosok versenyében
szintén második lett a zrínyis
Varázsnégyes (Balogh Áron,
Ladányi Lúcia, Makrai Olivér, Salamon
Panna (felkészítő: Gilitschné
Horváth Gabriella). Az
ötödikes BLGül (Dömötör Zsóka,
Kis Rebeka, Marton Júlia Kata,
Silló Kinga, felkészítő: Nagyné
Kőműves Rita) batthyánys csapat
ötödik lett, míg a szintén blg-s, hatodikos
A Csapat (Kanizsai Léna,
Salamon Soma, Szirtes Botond,
Vaski Flóra, felkészítő: Kovácsné
Nemes Adél) hatodik helyezést ért
el. A gimnazista hetedikesek között
második lett a BLG Tehenek
(Csertán András, Schmidt Balázs,
Tóth Tamás, Tóth Tamás, felkészítő:
Simon József) csapata. Az általános
iskola nyolcadik osztályába
járók közül szintén a képzeletbeli
dobogó második helyére állhatott a
Bolyai Összetett mondatok különítménye
(Mudry Anna Dorottya,
Nith Balázs, Tajmel Bálint, Traub
Sándor, felkészítő: Dr. Kupóné
Gasztonyi Edit), ugyanúgy, mint a
Piarista gimnazisták Satrafák csapata
(Bognár Bella, Csizmadia Tímea,
Marics Borbála, Támba Rebeka,
felkészítő: Ráczné Bella Cecília).
A szintén nyolcadikos Mosómedvék
(Boa Boglárka, Salamon
Sára, Tukszár Zsófia, Zsiray
Júlia, felkészítő: Knausz Ágnes)
harmadikok, a Szemüveges
okoskák (Borsos Lilla, Jánoki Georgina,
Pirbus Virág, Szinyéri
Bence, felkészítő: Knausz Ágnes)
negyedikek, míg a Tigrisek
(Doucha Lilla, Hohl Kitti, Pusztai
Bettina, Szabó Kata, felkészítő:
Knausz Ágnes) hatodikok lettek.
Utóbbi három csapat a BLG gárdáját
erősítette.
Deregi László Pék Pál című
könyvét december 11-én (18 óra)
tárják az érdeklődők elé a Halis
István Városi Könyvtár Pék Pál
– Takács László emléktermében.
A bemutató részleteit Deregi
László, Czupi Gyula igazgató és
Miklós Zoltánné ismertette.
Ahogy Deregi László elöljáróban
elmondta, Pék Pál a 66. születésnapján
kereste meg, hogy
szívesen beszélne önmagáról. Ekkor
a Mező gimnáziumban volt
egy rendezvény, ahol az ő tevékenységéről
is megemlékeztek. A
rendezvényről és a riportról ekkor
több mint két órás felvételt
készítettek, mely sokáig a fiókban
hevert. Majd előkerült a kazetta
és ekkor jött az ötlet, hogy
összeállítsanak egy, a költőről
szóló írást.
A kötetben többek között egy
dokumentációs anyag olvasható,
melyben nyomon követik Pék
Pál életét. Az anyag összeállításában
Miklós Zoltánné hathatós
segítségére volt Deregi Lászlónak.
Ezen keresztül a korabeli
Kanizsa történetéről is tájékozódhatnak.
Megtalálható benne
Lehota János és Márkus Ferenc
tanulmánya, továbbá riportok is,
köztük Bakonyi Erzsébeté, aki
még 2007-ben beszélgetett a költővel.
A kötetben említést tesznek
a Pék Pál hagyatékának sorsáról
is. A könyvet, melyben 19
válogatott vers is olvasható, Dr.
Márkus Ferenc lektorálta és segített
a költészetének a feldolgozásában.
Ahogy Czupi Gyula a programot
illetően elmondta, a rendezvényen
Cseresnyés Péter polgármester
mond köszöntőt. Az est
házigazdája Kardos Ferenc lesz.
Farkas Tibor az általa megzenésített
Pék Pál verseket ad elő,
majd Deregi László ismerteti a
könyv készítésének körülményeit.
Pék Pál verseket szavalnak az
emlékezők, Lehota János, Dr.
Márkus Ferenc, Miklós Zoltánné,
Tarnóczky Attila és Kardos Ferenc.
A rendezvényen a Pannon
Tükör alapításáról szól Péntek
Imre és Dinnyés József, a költő
verseinek megzenésítője is beszél.
K.H. - V.M.
Anyanyelvből jeles
Kötet Pék Pálról
Kanizsa 10 – Hirdetés 2013. december 5.
Dátum Gyógyszertárneve Címe Telefonszáma Ügyeleti idő
2013.december 5. KELETI ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 22:00-06:00
2013.december 6. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 22:00-06:00
2013.december 7. REMÉNY GARAY U. 14. 93/314-967 20:00-08:00
2013.december 8. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/536-610 19:00-06:00
2013.december 9. BENU KANIZSA CENTRUM TÁBORHELY U. 4. 93/510-135 22:00-06:00
2013.december 10. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22:00-06:00
2013.december 11. ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 22:00-06:00
2013.december 12. BENU ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 22:00-06:00
2013.december 13. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 22:00-07:30
2013.december 14. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 19:00-08:00
2013.december 15. KATONARÉTI TAVASZ U. 26. 93/311-607 20:00-06:00
2013.december 16. KELETI ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 22:00-06:00
2013.december 17. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 22:00-06:00
2013.december 18. REMÉNY GARAY U. 14. 93/314-967 22:00-06:00
2013.december 19. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 22:00-06:00
2013.december 20. BENU KANIZSA CENTRUM TÁBORHELY U. 4. 93/510-135 22:00-06:00
2013.december 21. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 20:00-08:00
2013.december 22. ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 20:00-06:00
2013.december 23. BENU ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 22:00-07:30
2013.december 24. REMÉNY GARAY U. 14. 93/314-967 13:00-08:00
2013.december 25. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/536-610 08:00-08:00
2013.december 26. BENUKANIZSA CENTRUM TÁBORHELY U. 4. 93/510-135 08:00-07:30
2013.december 27. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 19:00-07:30
2013.december 28. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 19:00-08:00
2013.december 29. KATONARÉTI TAVASZ U. 26. 93/311-607 20:00-06:00
2013.december 30. KELETI ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 22:00-06:00
2013.december 31. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22:00-06:00
Gyógyszertári ügyelet Nagykanizsán - december
VÉRADÓHÉT
NAGYKANIZSÁN!
„Adventi Véradóhét
Élet ajándékba”
Nagykanizsa, Sugár u. 28.
2013.12.09.
HÉTFő 10:00 – 17:00,
2013.12.10.
KEDD 10:00 – 14:00
2013.12.11.
SZERDA 10:00 – 15:00,
2013.12.12.
CSÜTÖRTÖK
13:00 – 18:00,
2013.12.13.
PÉNTEK 10:00 – 15:00
Véradás
Felhívás játékgyűjtésre!
Tisztelt Adományozók!
Szeretném figyelmükbe ajánlani a 8. éve működő
küldetésünket, melynek keretében használt, jó állapotú
játékokat és gyermekruhákat, valamint édességet
gyűjtünk karácsonyra olyan családok számára, akiknél
másként az ünnep csak szomorú hétköznap volna. Kérjük a
lakosságot, akik adományaikkal küldetésünket segíteni
szeretnék, juttassák el a nagykanizsai tűzoltó laktanyával szemben levő Angel
Szépségszalonba hozzájárulásukat.
Gyűjtés ideje: minden szerda, csütörtök délután 14-16 óra között,
vagy érdeklődni a 06-30/217-39-22 telefonszámon.
Dénes Sándor a 12. számú egyéni választókerület önkormányzati
képviselője minden hónap második csütörtökén 17 órától fogadóórát
tart a Polgármesteri Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa,
Szt. Flórián tér 30.)
Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselő fogadóórát tart minden
hónap második szerdáján 17 órától a Kőrösi Csoma Sándor Általános
Iskolában.
Képviselői fogadóórák
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt nagykanizsai Polgárokat, hogy Nagykanizsa
MJV Polgármesteri Hivatalában az ügyfélfogadás az alábbiak szerint alakul:
2013. december 6. (péntek) - munkanap, ügyfélfogadás pénteki munkarend szerint,
2013. december 7. (szombat) - munkanap, ügyfélfogadás: 8.00-12.00 óráig.
Átmenetileg változik az ügyfélfogadás
Kanizsa – Hirdetés 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. december 5.
A Kanizsa Centrum Bevásárlóközpont
2013.december 7-én 14:00-18:00 óráig
rendezi meg a KARÁCSONYI FINOMSÁGOK
elnevezésű rendezvényét.
Szeretettel várunk mindenkit, aki karácsonyi finomságokra vágyik.
Lesz itt beigli, házi készítésű szaloncukor, kuglóf, mézeskalács és
még számtalan íncsiklandozó sütemény.
Gyere és élvezd a látványt, ízleld a süteményeket és érezd jól magad
akár versenyzőként, akár kóstolóként jössz!
A Kanizsa Centrum Mikulás is jelen lesz a rendezvényen, szeretettel
várja a kicsiket és a nagyokat, akik adventi kézműves foglalkozáson
is részt vehetnek.
A Karácsonyi Finomságok rendezvénnyel párhuzamosan tartjuk a
Mikulás napi műsorunkat valamint a SCITEC Roadshow egyik állomása
is nálunk lesz! A 11:00-kor kezdődő programban szerepel táplálkozás
és edzéstanácsadás, interaktív edzés, termékkóstoltatás,
fekve nyomó verseny, valamint Spinning, TRX, CROSSFITT bemutatókat
is láthatnak az érdeklődők.
Az üzletközpont vendégei, vásárlói szórakoztatásáról zenés-, táncos,
énekes színpadi produkciók gondoskodnak, mindezek mellett
konyhai edény bemutató- és vásár, házi készítésű sajt, lekvár, szörp
és szappan vásár valamint üdítőital kóstoltatással várjuk a látogatókat.
Helyszín: Kanizsa Centrum Bevásárlóközpont
8800 Nagykanizsa, Táborhely u. 4.
Gyere és ünnepelj velünk!
A 2013-as év utolsó
gasztronómiai kalandja következik!
Adja fel apróhirdetését (11.21-12.19-ig)
KANIZSA KÁRTYÁVAL, FÉLÁRON!
Lakossági 800 Ft helyett 400 Ft, üzleti 1600 Ft helyett 800 Ft.
Amennyiben több alkalommal kéri, a másodiktól félárú.
Karácsonyi AKCIÓ lapunknál!
A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara és a Zala Megyei
Mérnöki Kamara tisztelettel meghívja Önt az építőipari lánctartozások
kialakulását, illetve jövőbeni újra termelődésének megakadályozását
szolgáló új intézmény, a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv bemutatásának
tájékoztató előadására.
Helyszíne: Vasemberház Dísz-terme
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 1. )
Időpontja: 2013. december 10. (kedd) 10.00 óra
Előadó: Csermely Gábor, a TSZSZ vezető-helyettese
Az új testület szakértését bármely érintett – megrendelő, a tervező,
a kivitelező fővállalkozó, alvállalkozó – kérheti,
􀂊 ha gondja támadt a teljesítés minőségével, mennyiségével, határidejével
vagy a fizetéssel.
􀂊 ha a teljesítésigazolás kiadása nem történt meg, a kiadása vitás,
vagy a teljesítésigazolás kiadásra került, de a kifizetés nem történt meg.
A TSZSZ hatásköre a szerződéssel összefüggő bankgaranciára, kezességre
és zálogjogra is kiterjed.
Arendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Részvételi szándékát 2013. december 9-ig (8800 Nagykanizsa, Ady
u. 1.; Tel./fax: 93/516-670, tel: 93/516-671, mobil: 30/754-3616, email:
nakkik@nakkik.hu) szíveskedjék jelezni.
A rendezvény az NGM támogatásával valósul meg.
Meghívó
Kanizsa – Szem-szájnak 12 ingere 2013. december 5.
REDESIGN + AWARD 2013. - hulladékból
designtermék kiállítás.
Megtekinthető: január 20-ig
December 8. 14 és 16.30 óra
A MIKULÁS MESÉI - a Nagykanizsai
Fúvószenekar Mikulás estje.
Vendégek: a mese világának alakjai,
valamint a Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Művészeti Iskola törpzenekara.
Belépődíj: a 14 órás előadásra
gyermek (14 éves korig) 700
Ft, felnőtt 1000 Ft, a 16.30 órás előadásra
egységesen 1 200 Ft. A jegyek
megvásárolhatók a HSMK információs
szolgálatánál és a Zeneiskolában.
December 10. 19 óra
Színház - Bródy bérlet
Szabó Magda: ABIGÉL - színmű. A
budapesti Bánfalvy Stúdió előadása
Főbb szereplők: Bánfalvy Ági, Trokán
Péter, Hujber Ferenc, Körtvélyessy
Zsolt, Pindroch Csaba, Rátonyi Hajni,
Harmath Imre, Kiss Ramóna. Rendező:
Szikora János. Belépődíj: 3500 Ft.
December 13. 19 óra
DIÓTÖRő - a Kijev City Balett előadása.
Belépődíj: I. hely 5900 Ft, II.
hely 4900 Ft.
December 12. 16 óra
A NAGYKANIZSAI VÁROSI
DIÁKÖNKORMÁNYZAT
KARÁCSONYI JÓTÉKONYSÁGI
MűSOROS ESTJE ÉS VÁSÁRA.
2013. december 13. 17 óra
DREAMS OF INDIA / ÁLMOK INDIÁBAN
- Sass Brunner Erzsébet és
Brunner Erzsébet kiállítása. Megnyitja:
őexcellenciája Mr. Malay Mishra, India
magyarországi nagykövete. Megtekinthető:
2014. március 1-ig.
TÁJAK, KOROK - Z. SOÓS ISTVÁN
KIÁLLÍTÁSA. Megtekinthető:
2014. február 1-ig.
ORGANIKUM.
A MOZIPLAKÁTTÓL
AZ UNIVERZUMIG -
LUDVIG ZOLTÁN
FESTőMűVÉSZ
JUBILEUMI
KIÁLLÍTÁSA. Megtekinthető:
december 21-ig.
December 5. 10 és 14 óra
Gyermekszínházi Sorozat -
SAJTKUKACZ ZENEKAR KONCERTJE.
Belépődíj: 800 Ft.
December 7. 18 óra
SZÉPKORÚAK MIKULÁS BÁLJA.
December 7. 17 óra
Gary Chapman: AZ 5 SZERETET
NYELV KÖNYVÉBőL - Gondolatok
és gyakorlatok a harmonikus és
boldog párkapcsolatokért. Előadó:
Gelsei Bernadett. Belépődíj: 1 000 Ft
December 12. 9.30 óra
NETEZZ TOVÁBB, NAGYI! -
KLUB.
Ismét nagy érdeklődés és széles
„háztáji” kínálat jellemezte a
településen hétvégén megtartott
András-napi termelői vásárt. A
rendezvényen nemcsak a régi
idők piaci hangulatát keltették
életre, hanem számos népszokást
is felelevenítettek a szervezők.
Aki már járt Felsőrajkon, az
tudja: legyen bármilyen esemény
a faluban, az érdeklődők sosem
távoznak üres kézzel. A község
első embere, Vigh László szerint
ugyanis fontos, hogy olyan élményekkel
gazdagodjanak a településre
látogatók, amikre később
is kellemesen emlékezhetnek.
Amellett, hogy Felsőrajk
külcsínére, arculatára kiemelt figyelmet
fordítunk a folyamatos
fejlesztések révén, dolgos hétköznapokon
túl a vendégcsalogató
programokról sem feledkezünk
meg. Ezért is szervezzük (persze,
sok más mellett) több mint egy
éve a közkedvelt vásárunkat is,
ahol helyben termelt élelmiszereket
árusítanak a szűkebb-tágabb
Zalából érkező kistermelők. E
rendezvényeinket minden hónapban
meg is fűszerezzük valamivel,
ezúttal a disznótorok idejére
jellemző népszokással, kollektív
vendéglátással vártunk minden
érdeklődőt. Akiknek, remélem,
jól a „szájában marad” a rendezvény
– s persze az étkek – íze.
Arról, hogy mindez Felsőrajk viszonylatában
mit is jelent, ezúttal
mindenki Klári nénijének csülkösbabos
répalevese árulkodott leginkább,
csakúgy, mint a sült kolbász, a
forralt bor, melyekből bárki, aki a
rendezvényre látogatott, korlátlan
mennyiségben lakmározhatott-kortyolgathatott
is, miután a mintegy
20-30 kiállító portékáját megszemlélte.
A standokon az egészséges étkeken,
zöldségeken, különleges nedűkön,
lekvárokon, szörpökön, házi
tejtermékeken, karácsonyi ajándéktárgyakon
kívül még kecsketejsavóból
készített chilis, fahéjas, mentás
nyalókát is találhattak az érdeklődők.
A program különlegessége
egyébként – a kínálaton túl – még az
volt, hogy meg is lehetett kóstolni a
termékeket. Ahogy a már említett
édességet, amit a magyarszerdahelyi
Héthatár Kecskefarm vezetője,
Gálné Kiss Viktória készített el.
– Az országban sehol másutt
nem állítanak elő kecsketejsavóból
ilyen nassolnivalót. Igaz
ugyan, hogy némely külföldi országban
ismert nyalánkságról van
szó, de nálunk még nem honosodott
meg. Alapanyaga a cukor,
tejsavó és fűszerek, majd különleges
formájúra kialakítva, végül
pedig hurkapálcára tűzve olyan,
mint a nyalóka. Azzal a kivétellel,
hogy ez nemcsak azonnali elfogyasztásra
alkalmas, ha az ember
egy kis édességre vágyik, hanem
kiváló édesítő teába, kávéba egyaránt.
A szomszédos asztalnál már a
„nehezebb kaják” kedvelői találták
meg földi paradicsomukat. A búcsúszentlászlói
„Hentes Pityu”
standja előtt kígyózó sor arról tanúskodott,
hogy egy jó kis falusi
füstöltsonkára, kolbászra, vagy
egy oldalszalonnára bármikor, bárki
vevő.
– Alig kezdődött el a vásár, és a
közel 20 kg töpörtyű, amit hoztam,
fél óra alatt elfogyott – „sopánkodott”
Pózvai István, de természetesen
örült, mondván, jó érzés, ha
másoknak is ízlik a sok disznóság,
amik még csak nem is hallottak az
ipari húskészítményekhez felhasznált
adalékanyagokról.
– Ez az egyik titkom – árulta el
„Hentes Pityu”, a másik pedig,
hogy csak olyan termékeket kínálok
a vásárlóknak, amit magam is
bármikor megennék. Örülök neki,
hogy a megye több pontján ismerik,
sőt el is ismerik már hentesáruimat,
persze, ehhez hozzájárultak
a felsőrajki vásárok is, hogy
megmutathassam nagy nyilvánosság
előtt, mit is tud valójában egy
igazi falusi hentes.
Minderre sokan voltak kíváncsiak,
csakúgy, mint a helyi iskolások
néptánccsoportjának műsorára. A
Suli Harmónia Alapítvány intézményébe
járó kisdiákok egyébként
jótékony célú sóstangli-árusítással
is segítették iskolájukat. A falu kemencéjében
sütött kelt tészta az
igazgatónőnek, Faggyas Ferencnének
és a Szülői Munkaközösségnek
köszönhető – ismerték el a
gyerekek. A stangli pillanatok alatt
elfogyott, ám nem sokáig kellett
kevergetnie Klári néninek a
babosrépát sem. Igaz ugyan, hogy
a forralt borból is több üstnyi –
vélhetően a hideg idő miatt – hamar
elpárolgott. Aki pedig tudja,
mire képesek a rajki- és környékbeli
borok, az minden bizonnyal a
hatásaival is tisztában van. Ahogy
arrafelé mondják: „csak úgy itatják
magukat” az aranyérmes nedűk…
Amiből pedig jólesik kortól függetlenül
bármikor egy kevés. Az
Alsórajkról érkezett, 73 éves Szoldatics
Józsefné napi két deci vörösborra
esküszik, így őrzi meg fiatalos
lendületét, egészségét. Terike
a rendezvénnyel kapcsolatban
egyébként – amellett, hogy a vendéglátás
és a kínálat színvonalát
méltatta – azt emelte ki, hogy
olyan jó találkozni ismerős, régi-új
arcokkal, emberekkel, s néhány
szót váltani igazán családias környezetben.
Aki pedig erről lemaradt hétvégén,
az legközelebb a december
21-én megtartandó Adventi-termelői
vásáron hangolódhat a közelgő
ünnepekre, egyúttal feltankolhatja
Karácsonyra éléskamráját is miden
jóval…
Szabó Zsófia
Felsőrajkon mindig történik valami…
Fotó: Szabó Zsófia
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. december 5.
Horoszkóp
Egy kedvezőtlen hír hallatán szinte szörnyeteggé
válik. Ne engedje, hogy így elragadják
az érzelmei. Mondja el határozottan
a véleményét, és ismerje el azt is,
hogyha netán hibázik valamiben.
Ne foglalkozzon ezekben a napokban
egészségügyi problémáival. Nagy baj
nincs, ami most jelentkezett, hamar elmúlik.
Legyen kissé nyitottabb, hangulatának
is jót tesz, ha jobban figyel másokra.
Türelmetlenné válhat mostanában. Abarátaival
való beszélgetéseket azonban fejezze be
nyugodtan, ne okozzon senkinek se álmatlan
éjszakát. Ha szükségét érzi, meditáljon.
Segíteni fogja ebben egy közeli ismerőse.
Egy jó hír valószínűleg kedvező változást
hoz a mindennapjaiba. Egy közeli ismerőse
őszinte megnyilvánulást kér öntől.
Ne kerülje ki a témát, nem lesz semmi
szüksége az óvatoskodásra.
Nem úgy alakulnak a dolgok az elkövetkező
napokban, ahogyan tervezte, de aggódásra
nem lesz semmi oka. Minél előbb próbáljon
a gondjaira egy áthidaló megoldást keresni.
Atenni akarása eredményes lesz.
Még időben engedje el a fantáziáját a karácsonyi
ünnepek előtt. Azt úgy is tudja,
sok szép ajándékra vágyakozik a családja.
Legyen nagyvonalú, és teljesítse mindenki
kívánságát.
A bolygóállások szerint valaki szinte feldúlja
érzelmi életét. Eleinte szakmai kérdésekkel
kezdődik a vita, aztán átcsap érzelmekbe.
Nagyszerű hangulata átsugárzik
a környezetére is.
A munka mellett keressen lehetőséget a
szórakozásra, ismerkedésre is. Ne féljen a
változástól, a változtatástól. Közeledik az
év vége, vigyen új irányt a mindennapjaiba,
és költekezzen bátran az ünnepek előtt.
Ha ösztöneire hallgat, nem fog mindenkit
kedvelni maga körül. Ne törődjön vele, mindenki
így van ezzel az érzéssel. Abolygóállások
szerint találkozik egy olyan személylyel,
aki különleges élményben részesíti.
Ne vegye mindig komolyan az ön körül
zajló kellemetlenebb eseményeket. Fordítson
több időt a barátaira, és ha kell, hallgassa
meg őket. Atéli estéket töltse olvasással,
lapozgasson romantikus regényeket.
Az őszi munkák ugyan elvették az energiáját,
mégsem érzi kimerültnek magát. Úgy
érzi, tökéletes ön körül a világ, és legszívesebben
csak szárnyalna, mint a madár.
Kezdje a repülést gondolatban.
Békés és harmonikus napokra számíthat
még az év végi ünnepek előtt. Bátran ringathatja
illúziókban magát. Ebben az időszakban
felnőttnek, gyereknek egyaránt el
lehet rugaszkodni a valóságtól.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
RAMDA
FűRÉSZÁRU-KERESKEDÉS
Nagykanizsa, Csengery út 111., tel.: 06-70-270-2222
Kalodás fa (éger szél) 1x1x1,70 m3 8.000 Ft+áfa
Méter tűzifa (éger) 1x1x1,70 m3 14.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél) 1x1x1,70 m3 15.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél apró) 1x1x1,70 m3 17.000 Ft+áfa
Méter tűzifa (akác, tölgy, kőris, bükk) 1x1x1,70 m3 18.000 Ft+áfa
Kalodás fa (éger, nyár) 1x1x1,70 m3 22.200 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy, bükk vegyes) 1x1x1,70 m3 24.200 Ft+áfa
Kalodás fa (akác) 1x1x1,70 m3 25.200 Ft+áfa
(A kalodás fa kaloda nélkül -1.000 Ft.)
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
10 km-en belül 4.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
20 km-en belül 5.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
30 km-en belül 6.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
VEGYES
SZOLGÁLTATÁS
INGATLAN
Kanizsa – Sport/14 Apró 2013. december 5.
Nk-án a Király u. 31-ben 86
m2-es tetőtéri, igényes lakás saját,
zárt parkolóval és padláshasználattal
eladó. Irányár: 12,5 millió
Ft. Tel.: 0630/542-2272 (7581K)
Eladó a belvárosban, Hunyadi
utcában közel 700 m2-es építési terület.
Érd.: 0630-227-3294, 0630-
448-6072. (7608K)
Televízió javítás az Ön otthonában
kiszállással. Balaskó István.
Tel.: 0630-597-1530. (7615K)
Készpénzért vásárolok festményt,
porcelánt, régi népi parasztbútorokat,
népviseleti ruhákat,
valamint teljes hagyatékot.
Tel.: 0620-555-3014 (7616K)
Kidobásra szánt hűtőjét, TVjét,
mikróját, mosógépét, stb. elszállítom.
Tel.: 0620-510-2723
(7617K)
Weber 8601 Saint Gobain
perlit bázisú hőszigetelt vakoló,
17 zsák, áron alul, valamint
2000 db nagyméretű, bontott
tégla eladó. Tel.: 0630-227-3294
(7600K)
A Netta - Pannonia Környezetvédelmi Kft.
NAGYKANIZSAI telephelyre keres
Takarító munkatársat,
részmunkaidőben.
Megbízható munkatársat keresünk, aki nagy munkabírással
rendelkezik, hétköznapi és részben hétvégi munkavégzéssel.
Kézzel írott, fényképes önéletrajzát (elérhetőségeinek feltűntetésével),
valamint iskolai végzettségét igazoló bizonyítványok
fénymásolatát juttassa el címünkre, 2013. december 20-ig.
Netta - Pannonia Környezetvédelmi Kft.
8800 Nagykanizsa, Vár u. 5.
Munkaügy
ALMAVÁSÁR
Nagykanizsán,
a Zemplén úti
Randevú presszóban
szombatonként 9-12 óráig!
Nyolcfajta alma és almalé
kapható AKCIÓS áron.
Neptun VSC (2.) – Heat
Group Kanizsa VSE (3.) 11-10
(1-3, 1-1, 2-3, 7-3)
OB I B-s vízilabda-mérkőzés,
B-csoport, 8. forduló. Budapest,
Hajós-fedett, 50 néző. Vezette:
Molnár P., Tordai. Kanizsa: Bóta -
Bakó 1, Szilvasán 4, Virt M., Kéri
1, Kaszper G. 2, Kádár 2. Csere:
Klie, Abbas, Cserdi, Gulyás, Kis
Zs., Fábry. Edző: Németh Zsolt.
A mérkőzés túlnyomó részében
nem ment rosszul a kanizsai csapatnak
a játék, nagy pechjükre azonban
a vendéglátók éppen akkor kapták
össze magukat, amikor az a legfontosabb
volt: a találkozó hajrájában.
Magyarul a negyedik negyedre
pörögtek fel igazán az események,
a Kanizsa VSE négy meccslabdát
hibázott, így négy perccel a vége
előtt a Neptun elkaphatta a fonalat.
Három másodperc volt hátra a találkozóból,
amikor egy sakk-mattra
kijátszott helyzetet bevágtak,
így nyerték az összecsapást.
Németh Zsolt: „Egy győztes
mérkőzést veszítettünk el az utolsó
percekben. Meg kell tanulnunk,
hogy egy mérkőzés tényleg a lefújásig
tart, ehhez pedig megfelelő
koncentráció szükséges.. Külön
kiemelném azonban lelkes szurkolóink
buzdítását, rajtuk tényleg
semmi nem múlott...”
Heat Group Kanizsa VSE (3.)
– Szegedi Vízipóló Suli (4.) 14-13
(6-4, 2-1, 3-6, 3-2)
OB I B-s vízilabda-mérkőzés, Bcsoport,
9. forduló. Nagykanizsa, 30
néző. Vezette: Bujka, Csizmadia.
Kanizsa: Bóta - Kádár 1, Szilvasán
3, Kéri 2, Virt M., Kaszper G. 2,
Gulyás 3. Csere: Kiss Cs. (kapus),
Bencz 1, Abbas, Vitári, Kis Zs. 1,
Fábry, Klie. Edző: Németh Zsolt.
Tulajdonképpen a végeredmény
alapján szoros mérkőzést vívott a
két fél, de a kanizsaiak végig vezetve
hozták a számukra fontos sikert.
A végén azért voltak izgalmak
a rangadónak is beillő mecscsen,
de a megszerzett újabb három
bajnoki ponttal bizakodva
várhatják a KVSE részéről a tavaszt,
vagyis a bajnokság folytatását,
mely reményeik szerint a felsőházba
kvalifikálja a dél-zalai legénységet.
Németh Zsolt: „Oroszlánként
küzdöttünk, így mindenkivel
elégededett lehetek a csapatból. A
felsőházi rájátszás szempontjából
is fontos mérkőzést nyertünk, hiszen
rajtunk kívül a csoport második
helyéért a Szeged és a Neptun
is keményen csatázik.”
P.L.
A harmadik helyen telelnek
Szolnokon a vívók felnőtt vidékbajnokságán
ismét jelenése
volt a kanizsaiaknak, tőrözőik
közül Bartha Tamás, Somoskeöy
Péter, Pataki Zoltán és Szmodics
Zoltán indulhattak a seregszemlén.
A dél-zalaiak ezúttal egyéniben
nem produkáltak kiemelkedőt,
egyedül Somoskeöy
mehetett a négy közé jutásért,
de onnan már neki sem sikerült
továbbjutnia.
Csapatban aztán a nagykanizsaiak
igyekeztek javítani, s a négy
között ugyan kikaptak az Érdtől
45-42-re, de a harmadik helyért vívott
csatában kellő koncentrációval
a fent már említett arányban
nyertek a szombathelyi egység ellen.
Egy bronzérmet azért elhoztak
A Zala Megyei Tenisz Szövetség
rendezésében ezúttal a szenior
Téli Kupa teniszverseny került
sorra Nagykanizsán. A versenyen
végül 10 páros indult és
21 mérkőzés keretében döntöttek
a végső helyezésekről.
Végül egy nagykanizsai páros sikerét
hozta a megmérettetés, de az első
hatban is öt dél-zalai egység végzett.
Végeredmény: 1. Vukics József-
Mercigány Róbert (Energia I), 2.
Mészáros László-Holló János (Helikon
TC Keszthely), 3. Péntek
István-Hoffstadter Lajos (Kanizsa
TC I), 4. Dr.Füle Lajos-Vukics
György (Energia II), 5. Baranyás
Zoltán-Boros Győző (Energia,
Zalaszentgrót), 6. Kondricz Albert-
Biskopics Márton (Kanizsa TC II).
Arendezvény keretében hirdették
ki egyben a Zala megyei szenior
csapatbajnokság végeredményét is.
A zalai csapatbajnokság végeredménye:
1. ZTE Tenisz Klub,
2. Energia Szabadidősport Klub (
Vukics József, dr. Füle Lajos, dr.
Füle Attila, Kovács Nándor, dr.
Rinfel János, Mercigány Róbert,
Márton József, Vukics György és
Baranyás Zoltán csapatvezető), 3.
Röpte TK, 4. Kanizsa TC.
A szeniorok
párosok csatája
A kanizsai Senesi Sáfár Shotokan
Karate-Do Sportegyesület
az A.J.K.A szövetség országos
bajnokságán is indította sportolóit
a fővárosban. A mezőnyt több
mint száz küzdősportos alkotta és
számos első helyezést szereztek a
dél-zalai klub növendékei.
Egyéni eredmények. Losonczi Lilla
(A kategóris; 9-10 éves korcsoport)
leány egyéni kata 1. hely, egyéni
kumite 1. hely. Gángó Zoltán (B; 9-
10) fiú egyéni kata 1., egyéni kumite
3. Szólák Dávid (B; 9-10) fiú egyéni
kata 3. Kassa Áron (A; 11-12) fiú
egyéni kata 1. hely, egyéni kumite 1.
Rábavölgyi Nóra (B; 11-12) leány
egyéni kata 1., egyéni kumite 2.
Losonczi Mária (A; 13-14) leány
egyéni kata 1., egyéni kumite 2. Tollár
Sára (A; 13-14) leány egyéni kata
2. Kucskó Zsófia (A; 15-17) leány
egyéni kata 1. Mészáros Martin (A;
15-17) fiú egyéni kata 2., egyéni
kumite 1. Bakon Bence (C; 18-35)
férfi egyéni kata 2. Gángó Gyöngyi
(C; 36 év felett) női egyéni kata 2.
Csapat. Fiú csapat kata: 2. Gángó
Zoltán-Losonczi Lilla-Kassa Áron
(A; 11-12). Leány csapat kata: 2.
Losonczi Mária-Tollár Sára-Kucskó
Zsófia (A; 15-17). Fiú csapat kumite:
2. Kovács Norbert-Mészáros Martin-
Varga Máté (Budapest) (A; 15-17).
A hazai országos mellett az ősz folyamán
az egyesület növendékei indultak
a németországi Berlin Ippon Cup
seregszemlén is, melyen 8 európai állam
(Belgium, Csehszlovákia, Dánia,
Hollandia, Magyarország, Németország,
Olaszország, Svájc) több mint
130 versenyzője és az Amerikai Egyesült
Államok 30 fős válogatottja indult.
Amagyar válogatott részeként a Sáfár
SE 7 versenyzővel - Kováts Adél, Kassa
Áron, Losonczi Mária, Kovács Norbert,
Kucskó Zsófia, Mészáros Martin,
Oláh Tamás – és 2 bíróval – Kucskó
Attila, Gölles Gábor – vett részt.
Kanizsai eredmények. Egyéni kata
fiú "A" 15-17 év: Mészáros Martin
1. hely. Kumite: Mészáros Martin 2.
Egyéni kumite leány "B" 13-14 év:
Losonczi Mária 1. Csapat kata fiú
"A" 15-17 év: Mészáros Martin, Oláh
Tamás, Kovács Norbert 2.
A nagykanizsai egyesület emellett
idén ünnepli 15 esztendős
fennállását, s ez idő alatt számos
szép siker részesei lehettek tagjai,
a klubnak hosszú ideje „vezetőedzője”
Kucskó Attila, akit egy rövid
beszélgetés erejéig faggattnak
az egyesület életéről.
– Amikor annak idején, 1982-ben elkezdtem
a küzdősportokkal foglalkozni,
még gyerekcipőben járt ezen sportágak
űzése – fogalmazott a felkészítő. –
Akkor kezdődött gyakorlatilag igazán a
karate hódító korszaka nálunk, például
a shotokan ága az ilyen jellegű akciófilmek
hatására is igencsak terjedt.
Azóta természetesen Kucskó Attila
is messzire jutott a küzdősportos
ranglétrán, s az előrelépés alapja szavai
alapján nem is olyan bonyolult.
– Aki jó, az jó – hangzott a magyarázat
kissé leegyszerűsítve. –
Ráadásul a karate egyes irányzataiban
inkább felfogásbeli a különbség,
melyeket el kell fogadnia a
sportolónak. Én is, mint egyszerű
tag kezdtem a klubnál, és tetszett az
az oktatási stílus, ami egyben biztosíték
is volt arra, hogy tudok fejlődni.
Így jutottunk, juthattunk el a különböző
övekig, fokozatokig, melyet
már danokban is mérni lehetett.
Most már mint jeles oktató
mérheti fel a fejüket küzdősportra
adó fiatalokat, azt, hogy mégis
mire juthatnak a növendékek.
– Sok tanuló volt már a kezem alatt,
akik valóban tehetségesek voltak. Persze,
az adottságok önmagában még
nem jogosítanak fel semmire, hiszen
szorgalom és vasakarat szükséges a továbblépéshez.
Ugyanakkor azt is el
kell ismerni, hogy komoly türelem
szükséges az oktató részéről is ehhez a
munkához, hiszen minden növendékkel
úgyanúgy kell foglalkozni.
***
AJeet Kune Do/Kali Nagykanizsa
SE küzdősportokban érdekelt
versenyzői a közelmúltban több, a
szakágukban rangos megmérettetéseken
vehettek részt.
Az úgynevezett HKF Országos
Bajnokság második fordulójában, Érden
Johanidesz Gábor, a light contact
+90 kg-jában első helyezést ért el,
míg Zombori Roland, a sanda (full
contact) 80 kg-ban lett 2. helyezett. A
következő fordulóban Johanidesz
Gábor ugyancsak második lett a fentebb
említett súlycsoportjában.
A II. Magyar Wing Chun Országos
Bajnokság kisújszállási helyszínén
a kanizsaiak is formagyakorlat
és light contact küzdelem kategóriában
mérettették meg magukat.
Johanidesz Gábor 4. helyezett lett
felnőtt férfi formagyakorlatban
(chum kiu). Dávid Miklós egy elsőséget
könyvelhetett el felnőtt férfi
formagyakorlatban (siu lim tao), s
hozzá hasonlóan szerepelt Perusza
Brigitta is a felnőtt női formagyakorlat
(siu lim tao) kategóriájában.
Kolarics Zsanett a felnőtt női formagyakorlatban
(siu lim tao) a harmadik
helyen végzett. Jakabfi Zoltán a
felnőtt férfi light contact küzdelem
+80 kg-jában lett második, Gódor
Zsolt pedig a harmadik. Gadányi
Mátyás a gyerek korcsoport light
contact küzdelem 70 kg-os mezőnyében
bronzérmes lett, Zombori
Roland pedig elsőként zárt a felnőtt
férfi light contact küzdelem +75 kgosai
között. Aversenyen a legtechnikásabban
küzdő címét a bírók Zombori
Rolandnak ítélték oda.
P.L.
Kanizsa 2013. december 5. – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Garzonházakról szóló
32/2001. (VI.27.), valamint a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletéről
szóló 36/1997. (XI.4.) önkormányzati rendelet alapján az alábbi üres önkormányzati
bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
I. Garzonházban lévő önkormányzati bérlakások:
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. fsz. 2.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 1.
3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. II. em. 10.
4. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. fsz. 1.
5. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. I. em. 5.
6. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. II. em. 9.
II. Nyugdíjasház
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 7.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10.
3. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 1.
4. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 4.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2013. december 30.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7.) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók.
A részletes pályázati hirdetményt a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapban, Nagykanizsa
Megyei Jogú Város internetes honlapján (www.nagykanizsa.hu), a Kanizsa TV képújságban,
továbbá a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján tesszük közzé.
Garzon- és nyugdíjasházi pályázatok
Bajnoki címektől a legtechnikásabb küzdősportosig
Jeet Kune Do/Kali Nagykanizsa SE Senesi Sáfár Shotokan Karate-Do Sportegyesület
Kanizsa 16 – Hirdetés 2013. december 5.
XXV. évfolyam 42. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2013. december 12. Kanizsa
Ünnepi alkalmakra
igazán értékes
ajándék az aranyés
ezüstékszer.
Divatos láncok, gyűrűk,
fülbevalók, arany- és ezüst
karikagyűrűk.
Zala megyében kilencven település
összesen 31 millió forint állami
támogatást nyert el a szociális
tűzifaprogramra szóló kétmilliárd
forintos keretből – közölte a választókerület
fideszes országgyűlési
képviselője szombati sajtótájékoztatóján
a Zala megyei Tófejen.
Cseresnyés Péter elmondta: az
egyes települések százezer és egymillió
forint közötti összegeket nyertek
el pályázaton. Az önkormányzatok
által ehhez adott kiegészítések révén
megvásárolt fából több mint ezer
zalai család juthat hozzá még karácsony
előtt a tüzelőhöz.
Felidézte, hogy a pályázati döntés
értelmében 1700-nál is több
magyarországi település összesen
kétmilliárd forint tűzifa-támogatást
nyert el, és ez az összeg a kétszerese
a tavalyinak. A meglévő
szociális támogatási lehetőségek
és a közmunkaprogram mellett ez
is azt szolgálja, hogy tovább csökkenjenek
a rászorulók terhei.
Az ötezer lakosúnál kisebb települések
önkormányzatai október 15-
éig igényelhették a támogatást a szociálisan
rászorulóknak. A támogatás
összegét ki kellett egészíteniük, de a
kedvezményezettektől ellenszolgáltatást
nem kérhettek, a támogatások
nyújtásához pedig rendeletet kellett
alkotniuk – mondta a képviselő.
A politikus úgy fogalmazott:
akár rezsicsökkentésnek is felfogható
a tűzifa-támogatás. A rászoruló
családok ugyanis legfeljebb két
köbméternyi fához juthatnak hozzá,
vagyis ennek az árával kevesebbet
kell költeniük a téli hónapokban.
Cseresnyés Péter – aki Nagykanizsa
polgármestere is – kitért arra,
hogy a dél-zalai városban az önkormányzat
nem ennek a programnak
a keretéből, de szintén támogatja
tűzifával a leginkább rászorulókat.
A város 100 köbméter tűzifát
vásárolt, így nagyjából 50
családnak nemsokára ki is szállítják
a megítélt mennyiséget.
Horváth Ferenc (Fidesz-KDNP),
Tófej polgármestere arról beszélt,
hogy önkormányzatuk 419
ezer forint állami támogatást nyert
el, amelyhez a település 71 ezer
forintot tett hozzá. Ebből a pénzből
27,5 köbméter tűzifát szereztek
be, amelyből 15 családhoz még
karácsony előtt kiszállítják a támogatást.
MTI - Kanizsa
Zalában kilencven településen
részesülhetnek tűzifa-támogatásban
Várja régi és új ügyfeleit,
megújult személyzettel,
de a régi precíz és
ügyfélbarát kiszolgálással!
Ezúttal szeretnénk boldog, békés
karácsonyt kívánni mindenkinek!
Start Auto csapata
8800 Nagykanizsa, Teleki út 19.
Tel.: 06-93/311-419, Mobil : 06-30/619-7693
Fax : 06-93/311-419, nagykanizsa@startauto.hu
A FABAK Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. a Nemzetgazdasági
Minisztérium a mikro-, kis-,
és középvállalkozások számára
meghirdetett munkahelyteremtő
beruházások támogatásáról szóló
pályázat révén bővíthette eszközparkját
és dolgozóinak létszámát.
Ezen fejlesztéseket mutatták
be a minap a vállalkozás
telephelyén.
A Zala Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja (ZMKMK)
által bonyolított programra megyénkben
48 pályázat érkezett. A
támogatásra javasolt 39 jelentkezés
pozitív elbírálásban részesült,
közülük 35 vállalkozással kötöttek
szerződést, mely 275 milliós támogatást
jelent. Amunkahelyteremtés
eredményeképpen vállalt többletlétszám
150 fő. A vállalkozásoknak
a meglévő létszám megtartását
is vállalniuk kellett.
A FABAK Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft., mely 2008-ban
egy korábbi társasági formából átalakulással
jött létre, a jelenlegi
beruházás révén hét fővel bővíthette
a létszámát, valamint korszerűsíthette
meglévő számítógépes
rendszerét és létesíthetett egy CNC
megmunkáló központot. A beruházás
több mint 25 millió forintból
valósult meg, melyből 12,5 millió
a támogatási összeg. Az egyedi
belsőépítészeti termékek gyártásán
túl kárpitos bútorok előállításával
is foglalkoznak.
– Azért erre a vállalkozásra esett
a választás, mert olyan ágazatban
dolgoznak, ahol nagyon nehéz
megfelelő szakképzettségű munkaerőt
találni, mivel Zala megyében a
kárpitos és az asztalos szakmával
rendelkezőkből hiány van – mondta
Borsos József, a ZMKMK igazgatója.
Majd hozzátette, a FABAK
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
amellett, hogy a beruházással megmásfélszerezte
önmagát, segítséget
nyújt abban is, hogy a kamara közreműködésével
a munkaügyi központ
szakma- és műhelylátogatásokat
tudjon szervezni. Ezzel a pályaválasztás
előtt álló gyermekek döntését
könnyítik meg, valamint az
utánpótlást is biztosítják.
Ezt követően Cseresnyés Péter
polgármester hangsúlyozta, a foglalkoztatottak
kétharmada a kis- és
közepes vállalkozásoknál dolgozik,
így nagy hangsúlyt kell fektetni
erre a szektorra, hogy meg tudják
őrizni stabilitásukat. Ahogy
hangsúlyozta, helyi vállalkozókat
köszönet illeti, hiszen városunkban
fejlesztik cégeiket, jövőjüket
itt tervezik és munkalehetőséget
biztosítanak.
A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara Alapszabályában foglaltaknak
megfelelően folyamatosan
alakulnak meg a települési
agrárgazdasági bizottságok.
Ezen bizottságok megalakulására
azért van szükség,
hogy egy-egy település gazdálkodói
számára megfelelő fórumot
tudjon biztosítani minden
olyan szakmai kérdés megvitatására,
amely elsősorban a helyi
érdekek megtárgyalását és
szükség szerint képviseletét
kell, hogy előtérbe helyezze.
ANemzeti Agrárbizottsági Kamara
szervezésében bonyolították le
Nagykanizsa Települési Agrárgazdasági
Bizottságának alakuló ülését,
ahol a jelenlévők egyhangú szavazás
mellett Kuti Csabát választották meg
a Települési Bizottság elnökének.
Az alakuló ülést követően Süle
Kata, a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara Zala megyei elnöke és
Kuti Csaba sajtótájékoztatón számolt
be a HSMK-ban megrendezett
esemény részleteiről.
A helyi gazdálkodók kezdeményezésére
létrejött 9 fős bizottság
több mint ezer, nagykanizsai lakóhellyel,
telephellyel rendelkező kamarai
tag érdekeit képviseli. Az érdemi
munka a jövő évtől indul el, a
bizottság feladata lesz a tagság
problémáinak megbeszélése és továbbítása
a kamara felé, egyben a
tagság tájékoztatása a kamarai feladatokról.
A bizottság megalakulása
közvetlen napi kapcsolatot, jó
információ áramlást tesz lehetővé a
településen élők között, ezáltal hatékonnyá
és piacképessé válhat a
működésük. Hogy mód nyíljon a
helyi sajátosságok figyelembevételére,
év végéig a legkisebb településeken
is megalakítják az új testületeket,
melyeknek tagjai rendkívüli
kérdések esetén rendkívüli ülést
hívhatnak össze. A kanizsaiak a
Múzeum tér 6. szám alatt lévő irodában
Szép Zsolt kamarai tanácsadóhoz
fordulhatnak segítségért.
AKKVHÁZ hagyományteremtő
szándékkal indította útjára azt
a közösségépítő vetélkedőjét,
amelyben Magyarország megyéi
és Budapest csapatai mérték öszsze
erejüket. A kkv-szektor háromfordulós
versenyét jó szakmai
anyaggal és kiváló prezentációval
Zala megye csapata nyerte.
A csapatok a vetélkedő első fordulója
után két csoportban folytatták
a versengést. A megyék csapatai a
szakmai anyaguk továbbfejlesztése
mellett, az online szavazók és a támogató
cégek toborzásában is vizsgáztak.
A középdöntőből 5 megye,
Hajdu-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok,
Komárom-Esztergom, Szabolcs-
Szatmár-Bereg és Zala megyék
11 fős csapatai jutottak a döntőbe.
A döntőből kimaradt csapatok
a különdíjért indulhattak. A vetélkedőben
résztvevőknek egy képzeletbeli
vállalkozást kellett alapítaniuk,
és ennek a vállalkozásnak a továbbfejlesztésén
kellett dolgozniuk. A
„vállalkozás” indításakor teljes körű
képet kellett felvázolni a pénzügyi, a
tárgyi, a személyi feltételekről, a
marketing stratégiáról, valamint a
piaci bevezetés lépéseiről. Zala megye
csapatkapitánya dr. Solt Katalin
a Budapesti Gazdasági Főiskola
Gazdálkodási Karának dékánja volt.
ő és kollégái, valamint a Zala Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
képviselői Zalaegerszegről
vettek részt a csapat munkájában.
Keszthelyről Takács Zoltán infókommunikációs
vállalkozó, míg
Nagykanizsáról Oros Andrea könyvelő,
Rudolf Tamás vállalkozó, Varga
Zoltán mérnök-közgazdász és
Halász Gyula a Nagykanizsai Inkubátorház
és Innovációs Központ
marketingvezetője vett részt a zalai
csapatban. Manninger Jenő, a Zala
Megyei Közgyűlés elnöke csakúgy,
mint többi kollégája védnökként vett
részt a budapesti döntőn.
A zalaiak virtuális projektként
egy szolgáltató vállalkozás létrehozásával
rukkoltak ki, melynek a
„Sóhivatal” nevet adták. A „Sóhivatal”
az a hely, ahol vállalkozásoknak
és magánembereknek elintézik
elintézhetetlen ügyeiket. A
döntőben is ennek a vállalkozásnak
a létjogosultságáról kellett
meggyőzni a szakértői zsűrit.
A rendezvény főszervezője Gulyás
József, a KKVHÁZ vezérigazgatója
volt. Avetélkedő védnöke dr.
Lenner Áron Márk belgazdaságért
felelős helyettes államtitkár, hazánk
uniós követe volt. AKKVHÁZ Megyék
Versenyének elnöki tisztét dr.
Bod Péter Ákos tanszékvezető egyetemi
tanár töltötte be. A jó hangulatú,
humorral fűszerezett versenyt jövőre
is megrendezik.
Idén is folytatta szokásos adományozását
a Nilfisk-Advance dán
székelyű cégcsoport nagykanizsai
gyára. Ezúttal három oktatási intézmény
és a polgármesteri hivatal
kapott karácsonyi ajándékot.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Dobri Katalin (+3630-640-8515). Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47.
földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel:
Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője.
Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-
6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
Kanizsa 2 – Krónika 2013. december 12.
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Munkahelyteremtő
beruházás
a FABAK-nál
Kuti Csaba
a Települési
Bizottság elnöke
Zala nyerte a
megyék versenyét
Porszívó és
mosókészülék
ajándékba
Az ipari magasnyomású tisztítókat
gyártó cég működéséről, nagykanizsai
és országos jelenlétéről, jelentőségéről
Kalocsai Norbert igazgató
adott tájékoztatást a Halis István
Városi Könyvtár földszinti előadótermében,
majd egy-egy Aero
professzionális porszívót és Alta
Hobby mosókészüléket adott át a
Zrínyi-Bolyai Általános Iskola, a
Batthyány gimnázium, a Pannon
Egyetem Nagykanizsai Kampusza
vezetőinek, illetve a hivatal képviselőjének,
Dénes Sándor alpolgármesternek.
A sokféleképpen alkalmazható
termékek mellett a megajándékozottak
15 százalékos örökös
kedvezményben részesülnek
minden Nilfisk-Advance termék vásárlása
esetén. A gyár vezetői ezzel
a gesztussal is szeretnék szorosabbra
fűzni a cég és a város kapcsolatát
az elkövetkező időszakban.
Szakmai műhelymunkában
vettek részt a „Sántika – közös célok
egyéni utak az SNI tanulók
életében” elnevezésű projektben
résztvevő intézmények a Nagykanizsai
Műszaki Szakképző Iskola
és Kollégium Zsigmondy-Széchenyi
Székhelyintézményében.
A pályázatban érintett résztvevőket
Laukó Emőke tagintézmény vezető
köszöntötte. A 2012 novemberében
útjára indult pályázatról Horváth
Istvánné, a Szivárvány EGYMI
igazgatója, a pályázat megalkotója és
irányítója adott tájékoztatást. Azzal a
céllal jött létre, hogy – a különböző
intézménytípusokban tanuló SNI
(sajátos nevelési igényű) tanulók átvezetésére
egy másik intézménytípusba
– egy olyan modellértékű protokollt
dolgozzanak ki és honosítsanak
meg Nagykanizsán, mely mintául
szolgálhat a város többi intézménye
számára. Ez a folyamat az óvodától
az általános iskolába, általánosból
a középiskolába, szakképző iskolába,
majd innen egészen a munkahely
világáig tart. A2014 júniusában
záruló projektnek értéke az is, hogy
az oktatás mindhárom szereplőjét, a
pedagógust, a gyereket és a szülőt
egyaránt érinti, hiszen a szerepük elvitathatatlan
a fejlesztésben. A munka
értékét az is emeli, hogy közösen
dolgozták ki, ami egyben garantálja
a sikerét is. A pályázat konzorciumi
formában valósul meg, melyben
részt vesz a Nagykanizsai Központi
Rózsa Óvoda Rózsa Székhelyintézménye
és Attila Tagintézménye, a
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola
Péterfy Sándor Tagintézménye,
a Dr. Mező Ferenc – Thúry György
Gimnázium és Szakképző Iskola
Thúry-, a Nagykanizsai Műszaki
Szakképző Iskola és Kollégium
Zsigmondy-Széchenyi Székhelyintézménye
és a nagykanizsai Szivárvány
Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény.
A tanácskozáson az SNI tanulók
lehetőségeiről a szakképzésben címmel
a Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamarától Dr. Balogh Imre szakképzési
tanácsadó számolt be. A
munkaerő-piaci helyzetképről a megváltozott
munkaképességű munkavállalók
esetében Lérántné Mátés Valéria,
a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató
Nonprofit Kft. ügyvezetője
osztotta meg gondolatait. A HÍD l és
a HÍD II középiskolai bevezetéséről
Laukó Emőke, a házigazda Zsigmondy-
Széchenyi Tagintézmény vezetője
adott tájékoztatást. Megjegyezte
azt az észrevételét is, hogy a
gyerekek, amikor az általános iskolából
bekapcsolódnak a szakképzésbe,
azonnal megtapasztalják a munkahely
felé való kötelezettségeket is, hiszen
ők tanulószerződéssel, vagy
együttműködési megállapodással
azonnal, egy hét után a gyakorlóhelyen,
vagy egy műhelyben találják
magukat. Afolyamatba azért kell bevonniuk
a szülő mellé a képzőhelyet,
a kamarát, a munkahelyet, mert ha
végez a tanuló, munkahelyet is szeretnének
neki biztosítani.
Múlt év december 6-án, Mikulás
napján nyitott meg az Aranyfény
Civil Egyesület adományboltja a
Munkás úton. Az első születésnapon
sok ajándék került kiosztásra
a Halis István Könyvtárban tartott
rendezvényen.
Budavölgyi Kálmánné az Adományközpont
vezetőjének beszámolóját
követően ajándékok átadására
került sor. A működési költségek levonása
utáni hasznot, most a Családsegítő
és Gyermekjóléti Központ vezetője,
Dr. Kaszás Gizella vehette át.
Míg júniusban a nagykanizsai gyermekotthon
lakóihoz, most a rászoruló
nagykanizsai családokhoz jutott el
a szervezet támogatása.
Az adomány átvétele után az igazgatónő
beszédében bemutatta az általa
vezetett központ tevékenységét,
karitatív küldetését és kitért az év hátralévő
eseményeire. A most létrejött
együttműködés eredményeként december
13-án délelőtt egy adománynap
kerül megrendezésre a Családsegítő
és Gyermekjóléti Központban.
Budavölgyi Kálmánné bejelentette,
hogy az igényeket követve januártól
az adománybolt egy Hevesi úti
nagyobb üzlethelyiségbe fog átköltözni,
amitől a forgalom növekedését
és nagyobb látogatottságot várják.
Ezt követően az adománybolt kiemelkedően
teljesítő aktivistái, önkéntesei
ajándékokat vehettek át. Az
est zárásaként a jelenlévő gyermekek
örömére teli puttonyával megjelent
az aranyfényes Mikulás.
Még elnyűtt könyvekből készített
padlóburkolat és klaviatúrából
megformált gyűrű is
látható azon a tárlaton, amely
szerdán nyílt a Hevesi Sándor
Művelődési Központban. Akiállítás
érdekessége, hogy a bemutatott
és zsűrizett design tárgyak
mindegyikét hulladékokból
állították elő európai- és
magyar tervezők.
Ajanuár 20-ig városunkban megtekinthető
alkotások a nemzetközi,
ReDesing Award 2013 elnevezésű ötletpályázat
eredményeként „születettek
meg”. A határon átnyúló projekt
célja az volt, hogy újrahasznosítható
anyagokból hétköznapi használati tárgyakat
hozzanak létre a desingerek. A
felhívás sokak érdeklődését felkeltette,
ugyanis az Unió 11 tagországából
155 pályamű érkezett a művészeti
„megmérettetésre”. Ezekből választotta
ki szakmai zsűri azt a 19 alkotást,
amelyeket elismerésben részesített:
köztük 5 magyar tervező munkáját is.
A díjazott „remekekből” pedig vándorkiállítást
rendeztek, Bécs és Szombathely
után immár városunkban is. A
pályázat projektmenedzsere – az
Europa Nova Nonprofit Kft. képviseletében
–, Németh Csaba elmondta,
azért épp Nagykanizsára esett a választásuk,
mert helyben is állítanak
elő olyan termékeket, amik hulladékból
készülnek. Így kerültek kapcsolatba
a Szociális Foglalkoztatóval, melynek
ügyvezetője, Lérántné Mátés Valéria
üdvözölte a kiállítás igazi „mondanivalóját”.
Mégpedig, hogy kellő
kreativitással sokszor igazán praktikus
tárgyak készíthetőek a feleslegessé
vált dolgokból.
– Például fogaskerékből asztali
lámpa, biciklibelsőből ruhafogas, harisnyából
cipő vagy számítógép alkatrészből
ékszer. Akiállításon látható alkotások
művészi érzéket is tükröznek,
ugyanakkor alfájuk mégis hulladék –
összegezte Lérántné Mátés Valéria, a
kiállítás ünnepélyes megnyitóján.
Városunk polgármestere, Cseresnyés
Péter beszédében pedig azt
emelte ki, a sokoldalú tárlat – a környezettudatos
életfelfogásra ösztönző
mondanivalója mellett – a takarékosságra
is felhívja az emberek figyelmét,
illetve rádöbbent arra, hogy akár
a háztartási szemétből is egész különleges
dolgok kreálhatóak.
Ma bensőséges hangulatú ünnepség
keretében adták át a „Véradást
Támogató Munkahely” címeket a
Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs
Központban. Az ünnepség
előtti sajtótájékoztatón Cserti Csilla
intézményvezető az Inkubátorház és
a Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai
Területi Irodája közötti együttműködésről
adott tájékoztatást.
Az intézményvezető elmondta,
hogy 2012 óta minden évben két
(folytatás a 4. oldalon)
Kanizsa – Krónika 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. december 12.
Sántika – közös célok
egyéni utak az SNI
tanulók életében
Egy éves az Aranyfényes
Adománybolt
Cipő, gyűrű, lámpa
hulladékból
Véradást támogató
munkahelyeket díjaztak
Kanizsa 4 – Krónika 2013. december 12.
(folytatás a 3. oldalról)
alkalommal szerveznek véradást
az Ipari Parkban, aminek az Inkubátorház
ad helyet. Ebben az évben egy
megyei szintű elsősegélynyújtó verseny
városi döntőjét is itt rendezték
meg. A Magyar Vöröskereszttel és a
Nagykanizsa Vagyongazdálkodási
Zrt-vel közösen szervezett véradás
népszerűsítésére, idén először hirdették
meg a „Véradást Támogató Munkahely”
akciót. Amint az elhangzott:
a társadalmi felelősség és szolidaritás
jegyében az Inkubátorház a jövőben
is támogatja a véradási napokat.
A Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai
Területi Irodája nevében Dömötör
Balázs koordinátor beszélt a
vérellátás helyzetéről. Elmondta,
egyre nehezebb a véradásokat megszervezni.
Főleg a falvakban esett
vissza a véradások száma, de ez problémát
jelent a városokban található
cégeknél is. Avérellátás helyzete miatt,
nem ritkán műtéteket kell elhalasztani,
későbbi időpontra tenni.
Ezért is fontos, hogy minél többen
érezzék át ennek a helyzetnek a jelentőségét.
A „Véradást Támogató Munkahely”
cím odaítélésével több vállalkozást
szeretnének ösztönözni arra,
hogy dolgozóik számára biztosítsanak
lehetőséget a véradásra.
Atájékoztató után Dömötör Balázs
és Cserti Csilla átadta a véradásért járó
elismerő okleveleket és a Magyar
Vöröskereszt ajándékait. Acégek közül
az Agro-Szaki Kft., az IMRO
DDKK Kft., az MJ Kanizsa Consulting
Kft., a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási
Zrt. és a Toner Global Kft.
részesült elismerésben. Egy nyugdíjas
donor részére pedig az Inkubátorház
juttatja el a jutalmat.
A Piarista Ökollégium „Játszszunk
zöld lapokkal!” projektjének
összejövetelén Darázsi Zsolt főmadarász,
a Göcsej Természetvédelmi
Alapítvány elnöke tartott
előadást. A Műszaki Szakképző Iskola
Zsigmondy tagintézményének
diákjai a környezetvédelemmel, a
környezeti terheléssel kapcsolatban
hallhattak vetített képekkel illusztrált
tájékoztatást.
– Alkalmazzuk kertünkben az ingyen
napszámosokat, a barátainkat, a
rovaroktól a madarakig, és jobban figyeljünk
oda a környezetünkre – javasolta
a főmadarász. – Úgy gazdálkodjunk
a kertünkben, mintha kint az
erdőben lennénk, hiszen az erdő a
legnagyobb és a legfontosabb önfenntartó
rendszer, melyben minden
megtalálható. Nem permetez, nem
ás, nem kapál ott senki, mégis minden
megterem. Ha nyugodtan hagyjuk,
képes fenntartani önmagát nélkülünk
is. Amadarak rendbe teszik a fáinkat,
igazából feleslegessé teszik a
permetezést, a kártevők irtását, nem
kell nekik segíteni. Viszont nekik is
jó, ha fészkelőhellyel segítjük őket,
télen, ínséges időben enni adunk nekik,
és megóvjuk őket a ragadozóktól.
Ugyanúgy éljünk velük, mint a
többi élőlénnyel, és próbáljunk velük
együtt dolgozni.
Tíz új határátkelő megépítését
javasolja Magyarország a magyarhorvát
határon – erről is tárgyalt
Szijjártó Péter, a Miniszterelnökség
külügyi és külgazdasági államtitkára
és Drazen Pros horvát vállalkozásügyi
és kézműipari miniszterhelyettes.
A megbeszélésen – amelyről az
államtitkár sajtófőnöke tájékoztatta
a nyilvánosságot – a politikusok tárgyaltak
a két ország kis- és közepes
vállalkozásainak (kkv) együttműködéséről,
amelynek fejlesztése „a két
ország közötti általános együttműködés
mozgatórugója lehet”. Horvátország
ugyanis Magyarország
egyik legfontosabb külkereskedelmi
partnere, Magyarország pedig a negyedik
legnagyobb befektető Horvátországban.
Akkv-k együttműködésének megkönnyítése
érdekében a magyar fél
javaslatot tett a horvát kormánynak
egy közös fejlesztési program elindítására.
Ennek keretében a következő
hétéves európai uniós kötelezettségvállalási
időszakban tíz új határátkelő
létesülne a két ország között.
A 345 kilométer hosszú horvátmagyar
határszakaszon jelenleg
mindössze hét közúti átkelő van, ami
jelentősen csökkenti a régióban működő
kkv-k versenyképességét – írta
tájékoztatásában Fülöp Judit sajtófőnök.
Január elsejétől Németh Jánost
Doucha Ferenc váltja a Városfejlesztési-
és Üzemeltetési Bizottság
nem képviselő bizottsági
tagjainak sorában. Minderről a
legutóbbi közgyűlésen zárt ajtók
mögött tárgyaltak a városatyák.
Mint az ülés jegyzőkönyvéből
kiderül, a váltást az indokolta,
hogy Németh János tagsága december
31-től megszűnik, így helyette
szükségessé vált új tagot választani.
A képviselők pedig
Doucha Ferencnek szavaztak bizalmat.
Immár 15. alkalommal rendezték
meg a Dr. Mező Ferenc –
Thúry György Gimnázium és
Szakképző Iskola Thúry Tagintézményében
a Thúry Vásárt,
melyen a hagyományoknak
megfelelően a 11. évfolyam kereskedelmi
és vendéglátói irányultságú
szakközépiskolai tanulói
alakítottak vállalkozásokat
és kínálták portékáikat.
– Az első vásárt 1999-ben szervezte
meg az akkori iskolavezetés. Avásár
ötlete a Junior Achievment Magyarország
Alapítvány oktatási programból
származik – mondta Szermek
Zoltán intézményvezető. A jelenlegi
struktúra szerint a 11. évfolyamos diákok
a szaktárgyi óra keretében üzleti
vállalkozásokat hoznak létre tanáraik
segítségével. A cégek létrehozása
és működtetése révén a diákok lemérhetik
azt, hogy az elméletben tanultakat
mennyire, és hogyan tudják
átültetni a gyakorlatba.
A diákok elmondták, a felkészülést
már novemberben elkezdték.
Minden kft. alapító okiratot, üzleti
tervet és reklámanyagot készített,
valamint beszerezték az alapanyagokat,
elkészítették termékeiket,
létrehozták a szolgáltatásokat,
marketingkommunikációt szerveztek
és kialakították standjaik arculatát
is.
A diákok jellemzően ínycsiklandó
ételeket és italokat kínáltak a
vásárlóknak. A szolgáltatások között
megtalálhatóak voltak az ízletes
pizzák, muffinok és egyéb cukrásztermékek
is, melyeket különleges
koktélokkal öblíthettek le.
Ahogy Behmné Pethő Ilona,
tagintézmény vezető helyettes
hangsúlyozta, a cégek sikerességének
mértékét egyrészt az általuk
elért nyereség, másrészt a szakmai
tanárokból álló zsűri által adott
pontok tükrözik. A rangsort ez adja
meg. Értékelték az ötletet, az
alapító-okiratot, az üzleti tervet, a
stand arculatát, a plakátot, a szórólapok
egyediségét és a kiszolgálás
kulturáltságát.
A vásárt kulturális kísérőprogramokkal
színesítették a diákok,
köztük a csáktornyai testvérváros
tanulói hagyományos karácsonyi
dalokkal léptek színpadra, míg társaik
kézműves portékáikat kínálták
a vásárlóknak.
A 2013-as Thúry Vásár 1. helyezettje
a Szépségverseny Hawaii
módra Kft., a 2. helyezett a Hot-
Girls Kft. (hot dog árusítás) lett, míg
a harmadik a Thúry Pizzéria Kft.
A Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Alapfokú Művészeti
Iskola számos jelentős versenyeredménnyel
büszkélkedhet
az elmúlt időszakból.
A Pomázon háromévente megrendezésre
kerülő V. Országos Szaxofonverseny
jazz-szaxofon kategória
I. korcsoportjában Billege
Barnabás II. (felkészítő tanára: Vámos
Béla) helyezést ért el, ugyanúgy,
mint a második korcsoportban
Cseke Dániel, a Kanizsa Big Band
tagja.
Ugyanezen a hétvégén Budapestre
látogattak a VI. Országos Zeneiskolai
Ferenczy György Zongoraversenyre,
ahol négy növendékük
képviselte az iskolát: Klaszán Barnabás,
Kovács Marcell, Vida Ágnes
(felkészítőjük Dr. Erdős Lászlóné)
és Fata Flóra (Kollonay Zoltán nö-
Játsszunk zöld
lapokkal!
Új átkelők épülhetnek a
magyar-horvát határon
Bizottsági változás:
Doucha Ferenc váltja
Németh Jánost
Jubileumi
Thúry Vásár
Zenész
és festőpalánták
versenyeztek
Kanizsa – Krónika 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. december 12.
vendéke). Közülük Vida Ágnest a
zsűri Dicséret-díjban részesítette.
A „Rév Lívia” II. Dél-Dunántúli
Regionális Zongoraversenyről hasonló
szép eredményekkel tértek
haza a zeneiskolások. III. díjban
részesült Visnyai Zoltán Tibor
(Gerócs Erzsébet tanítványa), valamint
Különdíjat kapott Balázs Enikő
(felkészítő tanára Cseszkóné
Borovics Melinda) és Kollonay
Zoltán (felkészítő tanára Nyizsnyikné
Nándori Etelka).
A Megyei Festészetversenyen
III. helyezést ért el Ferenczy Boglárka
(felkészítő tanára Bekő Veronika).
A Thúry György Múzeumban
került sor a Zalai honvédek a
Donnál kötet bemutatójára, melyet
szépszámú érdeklődő előtt
tarthattak meg – többek között –
a szerzők.
Dr. Szabó Péter hadtörténész és
Molnár András megyei levéltár
igazgató, tehát a tudományos anyag
jegyzői mellett Kiss Gábor, a megyei
könyvtár igazgatója a bemutató
kapcsán elmondta, ritkaság egy
ilyen mű tudományos szempontból
is, hiszen olyan alapos kutatómunkán
alapul, mely valóban párját ritkító,
és ez nem csupán szöveg-, de
fényképanyagára is igaz.
Abemutató kapcsán városunk polgármestere,
Cseresnyés Péter is fontosnak
tartotta elmondani, mindenfajta
kötődés egyfajta identitást is jelent,
s egy ilyen kötet is erősítheti a magyarságtudatunkat,
ha helyén tudjuk
kezelni ismereteinket arról, mi is történt
múltunkban. Ahogy fogalmazott,
különösen nagy örömére szolgál,
hogy mindannyiunk adóforintjából –
is – ilyen munkák születhetnek.
A második világháború történései,
annak borzalmai a zalai honvédek
sorsát sem kerülte el, viszont
egyben a harci cselekmények mellett
egyfajta hétköznapi élet is kialakult
a seregben, és egyebek között
az állások mögött. Ebbe is bepillantást
enged a szerzőpáros kötete.
A Kőrösi Csoma Sándor és a
Péterfy Sándor Általános Iskola
rajzszakkörös tanulóinak alkotásaiból
nyílt kiállítás a Nagykanizsa
és Térsége TISZK Alkotó Ifjúság
Galéria és Kávéházban.
Akiállítást Mérksz Andor ügyvezető
igazgató nyitotta meg, hangsúlyozva,
hogy a város szívében lévő
galériában rendszeresen adnak
lehetőséget a közép- és általános
iskolás tanulóknak alkotásaik bemutatására.
A munkákról Babati Csaba vizuális
nevelőtanár mondott bevezetőt.
A kiállításon látható munkák arra a
gyermeki igényre kívánnak reflektálni,
amely az életkoruk változásával
a felső tagozatos gyerekek
szemléletét jellemzi, miszerint meg
tudom-e végre jeleníteni a világot
úgy, ahogy azt optikailag érzékelem.
A válasz nem is olyan egyszerű,
mint gondoljuk, hisz mindamellett,
hogy a tárgyak vagy az ember
fotórealisztikus ábrázolásának szabályai
és gyakorlati fogásai sem
egyszerűek, még azzal a jelenséggel
is szembe kell nézni, hogy folyton
„vizuális problémákba” lehet ütközni.
Meg kell érteni, hogy a festmény
soha nem lesz fotó. Nem lesz fénykép,
mert a fény „leképezése” az
ember szűrőjén keresztül történik.
A tárlat december 31-ig tekinthető
meg.
Magyarországi turnéjának befejező
állomásaként Nagykanizsán
adott koncertet a Minimal
Klezmer Band. A 2011-ben alakult
zenekar tagjai egy projekt-ötletként
emelték zenei elképzeléseik
közé a klezmer zenét. Műsorukban
ennek és a jazznek az ötvözetét
adták elő, megspékelve a kabaré
eszköztárának egyes elemeivel.
A Minimal Klezmer Band névhasználat
mindenképpen telitalálat,
hiszen az együttes csak minimális
mértékben használja a közép- és
kelet-európai gyökerű klezmer zene
hangszereit, másrészt zenéjük
sem a tradicionális értelemben vett
klezmer zene. Sokkal inkább
klezmer, a jazz és a zenebohózat
egyfajta szintézise, magas szintű
hangszeres játékkal interpretálva.
Vidám és humoros előadásmódjuk
mégis a klezmer zene dominanciáján
alapul. Műsoruk is ennek a
hangulatát idézte. Egy kompozíció
erejéig Szőke Szabolcs is csatlakozott
a trióhoz, aki gadulkán játszott.
A zenekart vezető Francesco
Socal klarinéton és basszusklarinéton,
Martin Teshome csellón, míg
Roberto Durante melódikán és
egyéb csörgő, zörgő tárgyakon játszott.
Koncertjük egy jól átgondolt
dramaturgia alapján zajlott, ahol az
első részben a klezmer, a második
részben a jazz és világzenei elemek,
majd a végén ezek ötvözete
hangzott el, egy-két színpadi elemmel
kiegészítve. Vérbeli kamarazenei
produkció volt, amely mindegy,
hogy utcazenei fesztiválon, klubban
vagy éppen kocsmában hangzik
el, egyformán jó hangulatot varázsol
a hallgatóság számára.
Egy különleges zenei élményben
lehetett része azoknak, akik
péntek este a kiskanizsai Móricz
Zsigmond Művelődési Házba látogattak.
A Dina együttes varázslatos
zenei utazásra invitálta a
koncert közönségét. A Földközitenger
medencéjéből származó
szefárd, jiddis és héber dalok az
év elején megjelent Durme,
Durme album zenei anyagát mutatták
be ezen a koncerten.
A szefárd zenei kincs kevéssé ismert
hazánkban. Pár évvel ezelőtt
Palya Bea és együttese tette meg az
első lépéseket ennek a széles körű
népszerűsítésére. E vonalon haladva
alakult meg Samu-Pandzarisz
Diána zenekarvezető formációja,
ami a zsidó kulturális örökség ápolása
mellett a magyar népzenei hagyományokat
is fontosnak tartja
beépíteni műsorába. A színes, sok
kultúrát ötvöző zenében arab, török,
görög és argentin zenei elemeket
is felfedezhetünk. A Dina
együttes dalszövegei három témakört
idéznek. Szórakozásról, szerelemről
és spirituális témákról szólnak.
A Spanyolországból elüldözött
szefárdok más népek kultúrájával
kölcsönhatásban alakították
ki sajátos zenei nyelvüket. Az
együttes tagjai más-más zenei formációkból
érkeztek. Dés András
(ütőhangszerek), Lamm Dávid (gitár)
és Szokolay Dongó Balázs (furulyák
és szoprán szaxofon) alkotta
kisegyüttes, igazi kamara programmal
lepte meg a lelkes közönséget.
A bensőséges hangulat megteremtése
nagyrészt Dina érdeme, de a
ritmus szekció és a szólóhangszeren
Szokolay Balázs furulya játéka
is jól illeszkedett ehhez a sokgyökerű
zenei világhoz. A koncert
csúcspontjának tekinthető Szól a
kakas már című klasszikussá vált
népdal előadása, új színekkel gazdagította
az eddigi interpretációkat.
Hangulatos este volt. Köszönjük a
szervezőknek.
A Kanizsa Fotóklub Galéria
ez-évi utolsó kiállítása karácsonyváró
hangulatban, karácsonyi
fények környezetében
nyílt meg. A tárlaton ezúttal Török
Tibor FÉNY-képeim című fekete-
fehér és színes felvételei láthatók.
A megjelent vendégeket Vámos
Zsolt, a Kanizsa Plaza igazgatója
köszöntötte, majd Papp Ferenc, a
HSMK nyugalmazott igazgatója
mutatta be az alkotót és a képeit a
közönségnek.
A nyugdíjas fotóklub-tag első
képeit az akkoriban népszerű Pajtás
fényképezőgépével készítette
elsősorban a családjáról. A ’70-es
években kezdte látogatni a klub
foglalkozásait. A fényképezés számára
egy hasznos szabadidős tevékenységet,
hobbit, pihenést jelent.
Kifejezetten kedvelt témái nincsenek,
a zenében és a fényképezés terén
is „mindenevőnek” vallja magát.
Sokat fotózik a szabadban, járja
a természetet a fényképezőgépével,
és részt vesz a fotóklub által
szervezett túrákon is.
B.E. - H.Gy. - P.L. - Sz.Zs. - V.M.
Múzeumi
kötetbemutató
Inspirációk
Klezmer és jazz
a Magyar Plakát
Házban
Tradicionális
szefárd dallamok
a Móriczban
FÉNY-képeim
Kanizsa 6 – Hirdetés 2013. december 12.
Bizzer András, a 6. számú választókerület (Kazanlak körút, Munkás utca, Rózsa utca
14-től végig páros házszámok, Rózsa utca 21-től végig páratlan házszámok) önkormányzati
képviselője fogadóórát tart 2013. december 20-án (pénteken) 17.00 órától
a Hevesi Sándor Általános Iskolában (Nagykanizsa, Hevesi út 2.).
Képviselői fogadóórák
Nagykanizsa MJV Önkormányzata számára fontosak a városban működő civil
szervezetek, közösségek, ezek munkáját, programjait a város a jövőben is szeretné
támogatni. A 2014. évi költségvetés tervezésének időszakában szeretnénk
megismerni a civil szervezetek egész várost érintő évi terveit és elképzeléseit.
Kérjük azokat a szervezeteket, melyek önkormányzati támogatással szeretnének nagyobb
szabású – a város életét érintő – rendezvényeket megvalósítani, hogy elképzeléseiket,
terveiket a rendezvény költségvetés-tervezetével és az esetleges támogatási
igényük megjelölésével juttassák el 2013. december 20-ig a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri
Kabinet szervezeti egységébe. (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I/7.)
A beérkezett támogatási igényeket részletesen megvizsgáljuk, majd a kéréseket az
önkormányzat anyagi helyzetének függvényében bíráljuk el.
Felhívás civil szervezetekhez
Nyílt nap az Élettérnél
Az Élettér, Állat és Természetvédő Egyesület 2013. december 14-
én (szombaton) nyílt napot tart. A nyílt nap keretében 13 órától kerül
sor Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és az egyesület által
meghirdetett „Az én négylábú barátom” című fogalmazásverseny
eredményhirdetésére is. Az eseményre a szervezők minden érdeklődőt
szeretettel várnak.
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. december 12. Kanizsa – Karácsonyváró 7
8 Kanizsa – Városunk híres szülötte 2013. december 12.
Ma már az építészek körében
is csak kevesek számára cseng ismerősen
Tandor Ottó neve, pedig
a nagyvilág részéről legismertebb
magyar épület, a budapesti
Parlament egyik tervezője
volt, – a rá való megemlékezést
pedig az indokolja, hogy Tandor
Ottó Nagykanizsán látta meg a
napvilágot, és bár a fővárosban
élt, soha nem feledkezett meg
szülővárosáról.
Tandor Ottó figyelemreméltó
életművét könyvben nem publikálták,
de pl. Halis István is írt róla
egy tanulmányt a Zalai Krónikában
(1915-17). Halis szerint Tandor
gyakran látogatott Kanizsára,
sokat beszélgettek a városházi irodájában
és Tandor élénk figyelemmel
kísérte a városban zajló eseményeket,
építkezéseket.
Az interneten is megtalálható a
Művészet folyóirat 1913-ban Tandor
Ottóról megjelent nekrológ:
„TANDOR OTTÓ műépítész, a
műegyetemen a középítéstan nyilvános
rendes tanára, június hó 12-
én halt meg Balatonfüreden.
(1913-ban)
Tandor hatvanegyedik életévében
volt, 1852-ben született
Nagykanizsán. Képességeit, tudását
és munkaerejét már technikus
korában felismerte és méltányolta
tanára, Steindl Imre. A műegyetem
elvégzése után maga mellé veszi,
asszisztense lesz, majd irodavezetője.
Ebben a minőségben igen
hasznos, tevékeny és kiváló munkatársat
kapott benne Steindl, aki
önállóan is végzett Steindl számára
tervezéseket, természetesen a
mestere intenciói szerint. A parlament
pályatervének első vázlatát
Tandor készítette, Steindl távollétében.
Visszahúzódó, csendes természetű
ember volt, aki annál fokozottabb
mértékben élt munkájának,
hivatásának, amit szeretett s
amiben egyre tökéletesedett. Fiatalabb
korában főleg templom-pályázatokon
vett részt, a pályázatokon
való versenyt általában ideálisan
és lankadatlanul kultiválta,
egész addig, amíg rendes tanársága
nem kötötte le. Az iparművészeti
múzeum és a millenniumi
történelmi kiállítás tervpályázatain
díjat nyert. A szűkebb pályázatokra
való meghívásoknak azonban
egyik esetben sem tett eleget. A
budapesti erzsébetvárosi plébániatemplom
pályázatára szintén készített
tervet, de a benyújtástól
utolsó pillanatban visszatartotta
az, hogy mestere, Steindl Imre,
szintén pályázott a templomra s
mint tudvalévő, elnyerte az első
díjat és kiviteli megbízatást. Ehelyett
Tandor ugyanezzel a tervvel a
Magyar Mérnök- és Építész-
Egylet templompályázatán vett
részt s szereplése oly sikeres volt,
hogy az Egylet aranyéremmel és
utazási ösztöndíjjal tüntette ki. Általában
bensőséges, ragaszkodó
viszony volt közte és mestere,
Steindl közt. Az ő tanácsára vállalta
el a Lechner-féle kőbányai
templom belső művészi munkáit,
bár ettől a megbízástól - amiből kifolyólag
támadások is érték - fölötte
húzódozott. Utána nem is igen
vállalt tervezői megbízatásokat,
egyrészt emiatt s másrészt mert a
műegyetem rendes tanára lett. Az
architektúra csak ú. n. ideál-tervezések
formájában kötötte le, de
megbízatásokat nem keresett. Szabad
idejét, ami a katedrán kívül
maradt számára, műemlék-felvételek,
restauráló-tervek foglalták el,
így restaurálta az ócsai templomot
s a nagykanizsai Batthyániak terére
egy múzeumot tervezett, környékének
históriai stílusban való
rendezésével, persze csak ú. n.
szorgalmi feladat gyanánt. A műegyetemen
alapos tudással, odaadóan
végezte feladatát. Az építési
szerkezeteket, berendezéseket ismertette
s ebben a legmodernebb
eredményekre is tekintettel volt."
Tandor Ottónak az Országháza
tervezésénél betöltött szerepét
pontosan nem ismerjük, de mestere,
a nála 13 évvel idősebb Steindl
Imre mellett bizonyára igen jelentős
részt vállalt Magyarország legnagyobb,
és amellett az egyik legszebb,
legnagyszerűbb épülete terveinek
elkészítésében. Steindl
1902-ben bekövetkezett halála
után pedig még kb. 3 évig egyedül
irányította a hatalmas építkezést.
Tandor Ottónak e grandiózus
munka és a műegyetemi oktatói tevékenysége
(1895-től haláláig a
Középítéstani Tanszék tanára)
mellett nyilván kevesebb idő jutott
egyéb épületek tervezésére. A
szakirodalomból egy-két jelentősebb
általa tervezett alkotásról tudunk:
egyik a kanizsaiak által is jól
ismert, az utóbbi években székesegyházi
rangra emelkedett, neoromán-
neogót stílusú kaposvári
Nagytemplom (1886). Másik jelentős
műve a Lechner Ödön által
tervezett kőbányai Szent László
templom Zsolnay-kerámiából készített
pazar neogótikus főoltára
(1898), továbbá a budapesti műegyetem
egyik épülete. Halis szerint
ez a „Lágymányoson épült
műegyetem legszebbik épülete”,
tehát talán az 1909-ben épült Dunára
néző központi épületről lehet
szó, bár ezt Hauszmann Alajos
műveként tartják számon, meglehet,
hogy Tandor is részt vett a tervezésében.
Tandor zalai munkájáról
is tudunk: 1891-ben a ferencesek
által épített középkori keszthelyi
plébániatemplom felújítására is
készített terveket, bár végül a kivitelezés
más tervek alapján valósult
meg, viszont a híres jáki és ócsai
középkori eredetű templomok műemléki
helyreállításában része
Száz éve hunyt el Tandor Ottó építész,
a Parlament tervejőze
A Parlament épülete
A kaposvári székesegyház
A Király u. 29. eredeti kapuja
A kőbányai templom oltára
Kanizsa – 300 év egy 2013. december 12. kötetben 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
volt. Az ócsai templom műemlékhelyreállítási
tervét még egyetemi
hallgató-évei alatt készítette el önszorgalomból,
majd később ennek
alapján nyerte el a megbízást a
megvalósításra.
Tandor Ottó alkotó-zsenijének
szülőhelyén, Nagykanizsán csak
kevés nyoma maradt. Sajnos nem
ismeretes az a Nagykanizsára
szánt múzeum-épület terv sem,
amit a nekrológ megemlít. Halis
írásából azonban érdekes részleteket
is megtudhatunk erről: Tandor
Ottó e tervét is önszorgalomból alkotta
meg, egy monumentális épületegyüttest
tervezett az Erzsébet
térre, a mai bíróság-városháza helyén
akkor még üres telekre, melyet
a Batthyány-család új palotájának,
városi múzeumnak és
könyvtárnak szánt. A terveket állítólag
három változatban dolgozta
ki, s Halis szerint szebb lett volna,
mint a párizsi Louvre! (E tervek
felkutatásával igen érdekes adalékokhoz
juthatnánk Nagykanizsa
városépítésének történetéről!)
Tandor egyetlen Nagykanizsán
megvalósult épülete a Király utca
29. számú, nővére számára tervezett
egyemeletes eklektikus stílusú lakóház,
melyet az 1980-as években
nagymértékben átépítettek. A fényképről
ismert eredeti homlokzat kiegyensúlyozott
rendje jó formaérzékről
és a környezethez való alkalmazkodó-
készségről árulkodik.
Tandor Ottó kezdeményezésére
nyilvánították a lazsnaki Inkeykápolnát
műemlékké, ez lett
Nagykanizsa legelső műemléke.
Jó érzékre vall, hogy a város e különlegesen
szép barokk épületére
már akkor felfigyelt, amikor a hazai
műemlékvédelem még tulajdonképpen
csak az ókori és középkori
emlékek védelméről szólt.
Végül pedig Tarnóczky Attila
interneten közzétett helytörténeti
írásában olvashatjuk, hogy egy
csillár Tandor Ottó hagyatékából
került az Alsóvárosi templom
gyóntató-helyiségébe.
Bár gazdag életművének csak
kevés hányada jutott szülővárosába,
a Kanizsán született építészek
közül legmagasabb ívű pályát
megjárt építőművész hamvai –
vélhetően végakarata szerint – a
nagykanizsai temető keleti kriptasorában
pihennek.
Deák-Varga Dénes
A Király u. 29. lakóház eredeti homlokzata
Tandor Ottó síremléke a Tripammer utcai temetőben
A Nagykanizsai Mentőállomás
60 éves évfordulója alkalmából
Nagykanizsa Mentéstörténete
1690-2012 címmel jelent
meg Gyarmati Olga és
Klaszán Sándor szerzőpáros
könyve. Az Országos Mentőszolgálat
Nagykanizsai Mentőállomásának
újraindítása szervezett
keretek között 1953-ban
történt. A mentőállomás azóta
is szolgálja a Dél-Zalában hirtelen
balesetet szenvedett, segítségre
szoruló emberek ellátását
a legkorszerűbb szakmai
irányelvek követésével, és a legújabb
mentéstechnikai eszközök
segítségével.
Az ünnepélyes könyvbemutatón
Dr. habil. Betlehem József
PhD, a Pécsi Tudományegyetem
Egészségtudományi Karának dékánja
méltatta a kiadvány jelentőségét,
mely forrásmunkává válhat
a témát kutató szakemberek számára.
Gyarmati Olga a Kanizsai Dorottya
Kórház Gyermekosztályán
dolgozik, gyermek intenzív szakápoló
a végzettsége. A mentőkkel
régóta van munkakapcsolata,
tisztelet, szeretet és barátság fűzi
hozzájuk. A könyv írásában való
részvételét megtiszteltetésnek
tartja, nagyon szívesen vállalkozott
rá. Klaszán Sándor mentőst
az a cél vezérelte, hogy a lehető
leghitelesebb és legszélesebb ismereteket
gyűjtse össze a Nagykanizsai
Mentőállomásról. A több
éves munkában sok segítséget kapott
munkatársaitól, a nyugdíjas
mentős bajtársaktól, hozzátartozóktól,
akik mind szívesen meséltek
a mentőmunka „hőskoráról”.
A kötet több mint két éves
kutatómunka eredményeként a
Czupi Könyvkiadó gondozásában
jelent meg.
A mintegy 400 oldalas könyvet
nem kifejezetten tudományos céllal
állították össze a szerzők, a
fellelhető források, leírások alapján
megpróbálták a lehető leghitelesebben
összefoglalni Nagykanizsa
mentéstörténetét. Eddig még
sohasem olvashattunk ilyen részletességgel
a város Tűzoltóságáról
és a Mentőszolgálatáról
egy helyen. Munkájukat segítette
az a 32 tényfeltáró beszélgetés,
amit részben nyugdíjas,
részben még aktív mentősbajtársaikkal
készítettek. Úgy
gondolták, ezek a beszélgetések
életet lehelnek a száraz tények,
adatok, évszámok halmazába.
Az összegyűjtött tárgyi emlékekből,
relikviákból, fényképekből
és írásos anyagokból kiállítás
látható a Halis István Városi
Könyvtárban.
B.E.
Kanizsa mentéstörténete
VOKSH Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
Gyorsított
tanfolyamok
RENDKÍVÜLI
kedvezménnyel
december 20-án 16 órakor
személyautó, motor
december 20-án 16 órakor
C, D, C+E
Ha még idén jelentkezel
valamelyik tanfolyamunkra,
akkor garantáltan az idei
árakon fogod befejezni!
Kanizsa 10 – Vízmű 2013. december 12.
Kanizsa – Vízmű 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. december 12.
Kanizsa – Szabadidős 12 sport 2013. december 12.
December 14. 15 és 18.30 óra
21. KANIZSA PÉKSÉG FITNESS
FESZTIVÁL
December 15. 17 óra
SWANS KARÁCSONYI
GÁLAMűSOR
December 20.
10.15 óra KEREKÍTő - mondókás
félóra 0-3 éveseknek.
December 20-22. KARÁCSONYVÁRÓ
CSALÁDI HÉTVÉGE
December 21.
16.30 óra KARÁCSONYI KEREKÍTő
- mondókás félóra 0-3 éveseknek.
19.00 óra ANIMA 10. JUBILEUMI
KARÁCSONYI GOSPEL
KONCERT - 10 év legszebb dalai
December 22. 14-18 óra
14.00 óra CSILLAGSZÓRÓ JÁTSZÓPARK.
22 db óriási, egyedi készítésű,
készségfejlesztő, téli hangulatú
fa játék. A belépés díjtalan.
15.00 óra KARÁCSONYI MűSOR
A PIPITÉR ÓVODA GYERMEKEINEK
ELőADÁSÁBAN. A belépés
díjtalan.
15.30 óra KÉZMűVES FOGLALKOZÁS
mézeskalács, karácsonyi
díszek, ajándékok készítése.
17.00 óra "NAGYAPÁM BETLEHEME"
- a Los Andinos együttes karácsonyi
műsora. Belépődíj: 500 Ft.
December 14. 17-21 óra
25 ÉVES A ROZMARING TÁNCEGYÜTTES
December 15. 14 óra
"EGYÜTT LENNI JÓ" - Nevelőszülők
közös karácsonya
December 20. 18 óra
A ZINGER EGYÜTTES KONCERTJE
A NO PROBLEM ZENEKAR
KONCERTJE
2013. december 13. 17 óra
DREAMS OF INDIA / ÁLMOK
INDIÁBAN - Sass Brunner Erzsébet
és Brunner Erzsébet kiállítása
TÁJAK, KOROK - Z. SOÓS ISTVÁN
KIÁLLÍTÁSA
ORGANIKUM. A MOZIPLAKÁTTÓL
AZ UNIVERZUMIG
LUDVIG ZOLTÁN FESTőMű-
VÉSZ JUBILEUMI KIÁLLÍTÁSA
December 21. 18 óra
KANIZSA BIG BAND KONCERT
December 14. 18 óra
ÉVADZÁRÓ TÁNCHÁZ
December 18. 17 óra
MÍTOSZOK ÉS REALITÁSOK A
népi gyógymódok világából
A Horgászegyesületek Zala
Megyei Szövetsége november 10-
én befejezte a 2013. évi haltelepítést
a Csónakázó tóba. ősszel 15
mázsa (q) vegyes keszeg, 15 q (30-
40 dkg-os) dévérkeszeg és 70 q
III. nyaras (2-3 kg-os) főleg pikkelyes
ponty került a tóba. Ezzel
az ősszel kihelyezett halmennyiség
eléri a 100 mázsát. Így az éves
összes telepítés – a tavasszal telepített
ponty, süllő, compó, előnevelt
halak és vegyes keszeggel
együtt – üti a 160 mázsát, melyből
a ponty 102 mázsát tesz ki.
Az idősebb horgászok sem nagyon
emlékeznek arra, hogy mikor
került utoljára ilyen nagy mennyiségű
hal a 44,2 hektáros tóba. A
szövetség ezzel elérte, hogy a
nagykanizsaiak kedvenc tava ismét
bejelentkezhetett a megye legintenzívebben
telepített vizei közé.
Atelepítés után elrendelt egy hetes
általános tilalom lejártával november
18-tól a horgászok ismét birtokba
vehették a tavat, s az év végéig
minden horgász megfoghatja
a karácsonyi ünnepi asztalra szánt
pontyot, süllőt, harcsát vagy csukát,
s bőségesen marad még a következő
szezonra is.
Sokan teszik fel a kérdést, hogy
mitől lett hirtelen ilyen sikeres a
szövetség működése, hogyan sikerült
ennyi halat betelepíteni a tóba?
Makovecz Tamás másfél éve a
horgászszövetség elnöke. Elnöksége
első évében megtörtént a szervezet
működésének és gazdálkodásának
markáns átszervezése, melynek
első igazi eredményei az idei
évben mutatkoztak meg. A szövetség
közép-, és hosszú távú stratégiájának
végrehajtását a jövőben is a
kanizsai horgásztársadalom érdekeinek
szem előtt tartása mellet a
fenntartható fejlődés vezérli.
A fogások minőségi és mennyiségi
javulása részben visszahozta a tóra a
korábban elpártolt horgászokat, s ezzel
együtt a haltelepítésre fordítható bevételek
is növekedni kezdtek. A szövetség
törekvéseit a horgászok tehát az
idei évben máris jutalmazták, ami az
értékesített területi jegyek terén némi
árbevétel növekedést is eredményezett.
A jövő évben pedig az előzetes
jelzések alapján még többen szeretnének
majd a tavon szép horgászélményeket
átélni horgászataik során.
A kanizsai egyesületekkel való
együttműködés számszerűsített eredménye
magáért beszél, hiszen a
2011-es év 50 mázsás telepítése után,
2012-ben már 100 mázsa, az idén pedig
a mindent felülmúló 160 mázsa
hal kerülhetett a tóba. A fogási élmények
léptékekkel történő újabb javulása
és hosszabb távú szinten tartása
várhatóan a jelenlegi területi jegyek
árának 5-15%-os emelését is jelenti.
Ezekhez igazodnak majd az ifjúsági
és a fél éves jegyek, illetve a napi jegyek
árai is. Atavaly bevezetett nonstop
jegy ára várhatóan nem változik.
Mivel a Halgazdálkodásról és a
hal védelméről szóló CII. törvény
végrehajtási rendeletei még nem jelentek
meg, így a horgászrendet
érintő fajlagos és időszakos korlátozásokról
még nem tudunk beszámolni.
Napirenden van azonban a
nappali jeggyel rendelkezők számára
a horgászidő nyári időszámítás
alatt 1 órával történő meghosszabbítása,
a kifogható és megtartható
ponty méretének 65 cm-re való felemelése,
s a tavaszi ívási időszakban
a tervek szerint kíméleti terület kijelölésére
kerül sor. Tervezzük, hogy a
nagy parkoló felőli oldalon a kőgáttól
az indító stégig ismét engedélyezzük
a horgászatot. Abeíró lapok
használatát a szövetség jövőre meg
kívánja szüntetni, helyette Csónakázó
tó fogási és horgászati napló vezetése
lesz majd kötelező.
A kanizsai egyesületek támogatásával
kezdeményeztük a Csótó
előtározójának állományfelmérő lehalászását,
s a halállomány nagy tóba
való áttelepítését. Jelenleg az önkormányzat
a zöld hatóság engedélyére
vár. Ennek megérkezése után foglalkozhatunk
a technikai lebonyolítással.
Ami a lehalászás sikerét befolyásolhatja,
az a leeresztés utáni vízszint
Örömteli, hogy az idei évben
megkezdődött a kommunikáció a
tavat használó vízi sportok képviselőivel.
Megállapodást írtunk alá a
kajak kenu klubbal, akik jelenleg a
vízi telep fejlesztésén dolgoznak.
Az új vízi telepet alkalmanként, külön
egyeztetés alapján mind a szövetség,
mind a kanizsai egyesületek
horgászversenyeik alkalmával
használhatják majd. Megállapodtunk
a modellező és a jet-sky sportegyesülettel,
valamint a három sárkányhajó
egyesülettel is, akik a jövő
évben az edzéseiket azonos időpontban
bonyolítják majd le, illetve
a hét végére eső edzéseiken nem
használják a dobokat. A vízi sportok
várható előfordulásának időpontjait
a szövetség a 2014. évi horgászrendjében
közzé teszi.
A tavaly felállított halőri hálózat
jól vizsgázott és beváltotta a hozzá
fűzött reményeket. Hivatásos és
társadalmi halőreink és polgárőreink
sikeresen vigyázták a sokmilliós
vagyont. A szabálytalankodók
szabálysértési eljárás keretében
számos esetben elnyerték büntetésüket.
A jövő évben várhatóan
csökkentjük a társadalmi halőrök
számát, mivel az idei tapasztalatok
alapján az ellenőrzés hatékonyabb
szervezéssel, kevesebb fővel is
megoldható lesz, s a megyei kapitánysággal
megkötött együttműködési
megállapodás alapján szükség
esetén gyakoribb lesz a rendőri jelenlét
a vízparton.
Az elmúlt tél időjárása nem tette
lehetővé a part menti növényzet
teljes vágását, és ezzel együtt újabb
horgászhelyek kialakítását. Bízunk
benne, hogy az idei évben lehetőség
lesz ennek megvalósítására is.
Készülünk a tavaly kialakított horgászhelyek
karbantartására is.
A Zala megyei és a nagykanizsai
gyermekhorgászat fellendítését
támogató programot is indít a
szövetség 2014-ben, s ennek érdekében
alternatív iskolát alapít - Zala
megyei ÖKO Horgásziskola néven.
A jövő évtől a szövetség saját
horgásztáborokat is hirdet majd.
A Horgászegyesületek Zala Megyei
Szövetsége minden kedves
nagykanizsai horgásznak fogási
eredményekben gazdag új évet kíván!
Kanizsa
Rekord haltelepítés a Csótóba
160 mázsa halat telepített a szövetség
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. december 12.
Horoszkóp
Egyfolytában nyugalomra vágyik, de ezt
az ünnepekig sajnos nem sikerül elérnie.
Akkor viszont akár reggeltől estig is pihenhet,
nyújtózkodhat az ágyban. A párja
úgyis megoldja a feladatokat.
Ha valakit szeret, akkor szeresse őszintén,
mutassa is ki az érzelmeit. Ha dubai
nászutat ígér a kedvesének, akkor egy év
múlva se adja lejjebb az igényét. Ragaszkodjon
eredeti elképzeléséhez.
Komoly munkára kérik meg a barátai
még az ünnepek előtt. Most sem ijed meg
a többletfeladatoktól, szívesen áll a rendelkezésükre.
Az ünnepek alatt kellemes
meglepetésekre számíthat.
Bizonyára észrevette, ha gyorsan dönt egy
fontos dologban, nem mindig sikerül meghoznia
a legjobb döntést. Ha nem tudja titkolni
sem az örömét, sem a bánatát, gyakrabban
végezzen meditációs gyakorlatokat.
Ha nem akar az ünnepek előtt konfliktushelyzetekbe
bonyolódni a családjában, akkor
csak szemlélje, és ne legyen tevékeny részese
a vitás párbeszédeknek. Koncentráljon inkább
a már kiszemelt ajándékokra.
Ötletekből nem lesz semmi hiánya sem az ünnepek
előtt. Lélekben már felkészült az ajándékozásra,
csupán az áruházak zsúfoltságát szeretné
elkerülni. Nyugalma érdekében menjen cukrászdába,
és várja ki a csendesebb időszakot.
Nem szereti az állóvizet maga körül, és
csak akkor érzi jól magát, ha ön lehet a beszélgetés
középpontjában. Az autóvezetéssel
kapcsolatos régi álmát idézze fel nyugalmasabb
óráiban, mert megvalósulhatnak.
Nehezen tudja mostanában eltitkolni az érzéseit,
és nem szívesen mond nemet. Számíthat
rá, hogy egy közeli ismerőse meghívja
mozizni. Gondolja át, miképpen mondja
ki a nemet, hogyha nem érdekli a téma.
Úgy érzi, mostanában hegyeket tudna elmozdítani
a helyükről. Maradjon meg ezen
az energiaszinten, és nézzen körül az utcán,
udvaron. Hamarosan megered a hó, és el
lehet mozdítani helyéről a hólapátot.
Ha nyugodtan akar ünnepelni, béküljön ki
mindazokkal, akikkel nézeteltérése volt korábban.
Ha ön teszi meg az első lépést, hamarabb
megnyugszik. Az édességeket lehetőleg
csak szemlélgesse, és ne kóstolgassa.
Mostanában mindig kiáll a döntései mellett,
legyenek azok akár rosszak, akár jók.
Nem szégyen, ha időnként változtat a szokásain,
az elképzelésein. Ha örömet akar
szerezni a párjának, tegyen így.
Várja nyitottan és gyermeki izgalommal
a karácsonyt. Oszlassa el a párja kétségeit,
mert nem kell különös gondot fordítani
idén sem az étkezésére. Mindent megehet,
ami csak jólesik.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
TÁRS
VEGYES
INGATLAN
Kanizsa – Sport/14 Apró 2013. december 12.
Nk-án a Király u. 31-ben 86 m2-
es tetőtéri, igényes lakás saját, zárt
parkolóval és padláshasználattal
eladó. Irányár: 12,5 millió Ft. Tel.:
0630/542-2272 (7581K)
Nk-án a Csokonai utcában (a régi
víztoronynál) garázs eladó.
Érd.: 0630-618-1408 (7618K)
Eladó a belvárosban, Hunyadi
utcában közel 700 m2-es építési terület.
Érd.: 0630-227-3294, 0630-
448-6072. (7608K)
Megvételre keresek porcelánokat,
bélyeggyűjteményt, régebbi bizsukat,
új és régi festményeket, kerámia
és porcelán falitálakat. Tel.: 0630-
332-8422 (7614K)
Készpénzért vásárolok festményt,
porcelánt, régi népi parasztbútorokat,
népviseleti ruhákat,
valamint teljes hagyatékot.
Tel.: 0620-555-3014 (7616K)
49 éves magas, karcsú, fiatalos megjelenésű,
kedves, őszinte, káros szenvedélyektől
mentes nő, kizárólag komoly
kapcsolatra keresi kedves, őszinte, értelmes
férfi ismeretségét. Alkoholisták,
szélhámosok ne írjanak! Leveleket „Vadon
nyíló rózsa” jeligére kérek a szerkesztőségbe,
vagy a Pf. 154-re. (7619K)
Adja fel apróhirdetését
lapunkban!
Tizenöt szóig, ha több alkalommal
kéri, a másodiktól félárú, Kanizsa
Kártyával pedig MÉG OLCSÓBB!
2013.12.19. Csütörtök 12:00-17:00 óra Kanizsa Plaza
(az év utolsó, ünnepi véradása)
2013.12.21. Szombat 10:00-17:00 óra Letenye
Véradás - Vöröskereszt
ALMAVÁSÁR
Nagykanizsán,
a Zemplén úti
Randevú presszóban
szombatonként 9-12 óráig!
Nyolcfajta alma és almalé
kapható AKCIÓS áron.
Azzal, hogy a Kanizsai Birkózó
Sportegyesület az utóbbi időszakban
nyitott a kötöttfogás felé
is, az ifjú sportolóinak igencsak
megnőtt az „elfoglaltsága”,
de állják a sarat, hiszen számos
éremmel gazdagodtak.
Cegléden rendezték a birkózók
serdülő (14-15-évesek) kötöttfogású
diákolimpia országos döntőjének
küzdelmeit. Ugyan a kanizsaiak
leginkább a szabadfogású szakág
képviselői, esetenként „átruccanva”
a kötöttfogású mezőnybe is
tesztelik immár tudásukat.
A138 főt számláló mezőnyben a
kanizsaiak közül a legmesszebbre
a 46 kg-os Németh Márton (képünkön)
jutott, aki taktikus és jó
birkózással egészen a döntőig jutott,
ahol szoros küzdelemben maradt
csak alul a szabadfogásban is
komoly ellenlábasnak számító budapesti
Szentamási Tamással
szemben. Márton így idén a szabadfogású
arany és ezüstérmei
mellé kötöttfogásban is bezsebelt
egy ezüstöt az országos viadalon.
A fővárosban már a kötöttfogású
birkózók serdülő bajnokságát rendezték,
melyen szintén Németh Márton
képviselte a kanizsai színeket – a
dobogón. Az 1998-99-es születésűek
46 kg-os versengésében végül két
nyertes és egy vesztes meccsel a dobogó
harmadik fokára állhatott.
Ha azt írjuk, az egyesületnél a fiatalok
– akár a fentebb említett
eredményekkel is – apró lépésekkel
haladnak a példaképek felé, addig is
például egy ma már példaképnek titulálható
sportoló vendégeskedett
Nagykanizsán, hiszen Sastin Marianna
női birkózó világbajnok, valamint
a női birkózó válogatott szövetségi
kapitánya, Wöller Ákos tartott
nagy sikerű élménybeszámolót ,
elsősorban persze a kanizsai birkózó-
palánták, illetve a szülők részére
a zsigmondys kis tornateremben.
A hallgatóság például megtudhatta
azt, hogy a szeptemberi budapesti
világbajnokság 59 kg-ban
világbajnok sportolója a cselgánccsal
kezdett, s csak később
választotta úgymond sportos hivatásként
a birkózást.
Ugyanakkor sikeres pályafutása
sem volt mindig zökkenőktől mentes,
hiszen mint megtudtuk: ahogy
korábbi, úgy utóbbi sportága esetében
is voltak számára nehéz pillanatok,
amikor úgy gondolta, hagyja a
csudába az egészet... Aztán mégsem
tette, s lám így már ott tart, hogy az
olimpiákon kívül világ-, és Európabajnokságokon
is folyamatosan bizonyít
edzője, egyben férje, Wöller
Ákos legnagyobb örömére és bizonyosan
szakmai elégedettségére.
No, és el ne feledkezzünk a
sportdiplomácia terepéről sem...
Tizenötödször rendezték meg a
legutóbbi hétvégén a birkózás
sportágának Karácsonyi Party-ját
a fővárosban. Ennek keretében köszöntötték
az idei évben kiemelkedő
teljesítményt nyújtó sportolókat,
szakvezetőket, így például a
szakágak legjobbjait, vagyis az év
birkózói Sastin Marianna, Lőrincz
Tamás és Veréb István lettek.
A kitüntetettek névsorában találjuk
Szatmári Zsoltot, a Kanizsai
Birkózó Sportegyesület vezetőedzőjét
is, aki a tizenegy esztendős
klub kötelékében a birkózók
neveléséért részesült elismerésben.
A tréner ebben az évben (is)
több világversenyen segítette az
egyes válogatottak szakmai stábját
is.
P.L.
Év végi hajtás a szőnyegeken
A húszéves magyarországi jelenlétét
ünneplő lábtoll-labda
Újszászon megrendezett 18. felnőtt
országos bajnokságán három
érmet szereztek a nagykanizsai
Zemplén SE versenyzői. A
csapat és egyéni kategóriában
megrendezett tornán 6 egyesület
91 versenyzője vett részt.
A kanizsai játékosok sikeresen
szerepeltek az év egyik legfontosabb
versenyén. A még csak serdülőkorú
Kunics Réka egyéniben a második,
női csapatuk – Kunics Réka, Morvai
Noémi, Vlasics Dalma felállásban –
szintén a második, míg Huszár Emil
a harmadik helyen végzett.
A jobb kanizsai eredmények. Női
csapat (9 induló): 2. Kunics Réka,
Morvai Noémi, Vlasics Dalma
(Zemplén SE). Női egyéni (21 induló):
2. Kunics Réka (Zemplén SE).
Férfi egyéni (38 induló): 3. Huszár
Emil (Zemplén SE).
Szepetneken már a Királyi Pál
Lábtoll-labda Kupán indultak a
kanizsai klub színeiben versenyzők,
közülük fiú párosban Tolnai
Gergely, Tolnai Mihály, leány párosban
Balogh Eszter, Kunics Réka,
míg vegyes párosban Kunics
Réka, Tolnai Mihály lett első.
Három
kanizsai érem
a felnőtt ob-n
Kanizsa 2013. december 12. – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Remekül sikerült Zámodics
Márknak a Belgrádban megrendezett
CEJCM (Central European
Countries Junior Meeting
2013) ifjúsági úszóversenye. A
Délzalai Vízmű SE úszója, a
4x200 m-es gyors váltó második
tagjaként – 1:57,66 perces egyéni
csúccsal – járult hozzá a magyar
csapat második helyezéséhez.
Egyben ez az eredménye feljogosította
arra, hogy a 4x100 m-es
gyors váltóban is részt vehessen,
annak ellenére, hogy ennek a stafétának
nem is volt a tagja. Márk
egyéni száma amúgy a 200 m-es
gyorsúszás volt, ahol szintén remekül
helyt állt, eredménye
1:58,26 volt, ami új megyecsúcsot
és természetesen újabb pontokat
hozott az egyébként első helyen
záró magyar együttes számára.
Ahogy azt edzőjétől, Polgár Sándortól
megtudtuk, a gyakorlatilag
meglepetésszerű válogatottbeli meghívó
alig hagyott időt a felkészülésre,
de Márknak két hét is elegendő volt
arra, hogy jó formába kerüljön. Belgrád
után a következő versenye Mariborban
lesz, ahol már kanizsai színekben
léphet rajtkőre. A szlovéniai
helyszínen a gyorsúszás rövidebb
számaiban próbálja majd megjavítani
az eddigi legjobb eredményeit.
4x200 m gyors váltó: 1. Lengyelország
7:45,64, 2. Magyarország
7:51,24 (Szucsik Bence,
Zámodics Márk, Rasovszky Kristóf,
Reményi Armin), 3. Szerbia
7:56,30.
P.L.
Belgrádi ezüst váltóban
Az elmúlt héten Győrben került
sor a 90. felnőtt férfi ökölvívó
országos bajnokság küzdelmeire,
melynek keretében a Kanizsa
Box Klub három versenyzője
(Kozma Tamás és Vass Richárd
81 kg-ban, míg Orbán Gábor
+91 kg-ban) lépett a kötelek
közé.
Kozmát Széll Tamás (Szolnoki
MÁV) várta a ringben, s a Tisza-
parti öklöző végül jobbnak
is bizonyult nála pontozással. A
nyolcaddöntő egy újabb felvonásában
Vassnak jobban ment,
hiszen dr. Lakatos Rudolf (Tatabányai
SC) ellen technikai KOval
győzött a harmadik menetben.
Orbán Gábor számára a kezdés
szintén nem alakult rosszul, hiszen
a +91 kg-ban rögtön egy régi
ismerőssel találkozott a nyolcaddöntő
küzdelmeiben:
Hrabovszki Zoltán (Haladás
VSE) tavaly a döntőtől ütötte el a
kanizsai bokszolót, ezúttal azonban
a dél-zalaiak „Orkánja” technikai
KO-nak minősített eredménnyel
lépett túl a roppant
sportszerű, szombathelyi színekben
versenyző sportolón.
Onnantól már a negyeddöntőre
koncentrálhatott a KBK két ökölvívója:
Vass az ukrajnai magyar
Lányi Vitalij (Gladiátor BK Győr),
míg Orbán a KSI versenyzője,
Urbán Ferenc ellen lépett szorítóba.
Orbán a két évvel ezelőtti
szombathelyi ob-n már találkozott
a sportiskolással, akkor a fővárosi
pontozással (11:9) jutott tovább a
negyeddöntőből.
Vass aztán pontozással kikapott
és Orbán sem járt jobban,
Urbán ugyan először a KBK bokszolójának
ütései nyomán le is
ment, a folytatásban ugyanakkor
fordult az állás, így pontozással a
dél-zalaiak versenyzője kikapott
és kiesett a további küzdelmekből.
S akkor kilépve a ringből: sportágfejlesztési
támogatási szerződés
aláírására került sor a napokban a
Magyar Ökölvívó Szakszövetség
részéről az Emberi Erőforrások
Minisztériumában. Ennek a kontraktusnak
részeként a sportág létesítendő
akadémiáiról is határoztak,
melyek között szerepel a nagykanizsai
is.
– Nem szeretnék a dolgok elébe
menni a mi helyzetünk esetében,
de valóban, a szövetség részéről
aláírták azt a bizonyos,
nem csupán számunkra, de a
sportág egésze számára is óriási
lehetőségeket kínáló szerződést
– kezdte Draskovics Szilád, a
Kanizsa Box Klub elnöke. – Ha
minden jól alakul, akkor jövő
héten mi is szignózhatjuk a papírokat,
vagyis indulhat a nagykanizsai
ökölvívó akadémián a
munka, mellyel kapcsolatosan
egyébként már minden elő van
készítve. Ez azt jelenti, hogy a
növendékek képzésének központja,
valamint a szakmai stáb
is adott az elkövetkezendő időszakunkhoz.
Az óvatosság tehát a kanizsai
egyesület első emberének szavaiból
még tükröződik, de immár kijelenthető,
a cél előtti utolsó métereken
járnak az ökölvívás dél-zalai képviselői
akadémiájuk létesítése kapcsán.
P.L.
Láthatáron az akadémiájuk?
A zalaegerszegi Landorhegyi
Általános Iskolában került megrendezésre
a IV. Mikulás Kupa
versenye az AZATO Karate
Egyesület szervezésében. A versenyre
a megye számos karate
klubja kapott meghívót, így
nyolc egyesület 86 versenyzővel
vett részt. A kupa főbírája Lovász
György (5. Danos), az SKI
Magyarországi Szövetség elnöke
volt.
A nagykanizsai KIME Shotokan
Karate Egyesület összességében
két arany-, négy ezüst-, és hét
bronzérmet szerzett.
A kanizsaiak érmesei.
Fiú kata (6-8 évesek): 2. Darabos
Martin. Fiú kata (11-12 évesek):
3. Mészáros Ákos. Fiú
kumite (11-12 évesek): 3. Horváth
Filip. Fiú kata (13-14 évesek): 1.
Szűcs Renátó. Kumite: 3. Szűcs
Márió. Fiú kumite (13-14 évesek):
1. Győrei Kristóf. Fiú kata (15-17
évesek): 2. Szokoli Bence. Fiú
kata (11-12 évesek): 3. Tulézi Dávid.
Fiú kata (11-12 éves): 3. Kovács
Áron. Fiú kata (11-12 évesek):
2. Kiss Dominik. Lány kata
(11-12 évesek): 2. Ulián Angelina.
Csoport kata: 3. Hermán Zoltán-
Mészáros Ákos-Szűcs Renátó.
Csoport kata: 3. Horváth Milán-
Darabos Martin-Kovács Áron.
P.L.
Éremesőjük volt a Landorhegyiben
December 14-én, szombaton 15
és 18.30-tól kerül sora 21. Kanizsa
Pékség Fitness Fesztivál programjára
a HSMK nagy színháztermében
– többek között ez is témája
volt a Szan-Dia Fitness Sport Club
sajtótájékoztatójának.
Az egyesület részéről Vágó
Lászlóné és Vágó László számolt
be arról, hogy növendékeik ezzel
zárják az esztendőt, csakúgy mint
az elmúlt húsz évben. Szombaton
két időpontban is színpadra lépnek
fiataljaik táncosoktól a kötélugrókig,
s a 2013-as gyakorlataik mellett
már a 2014-esek is a programban
lesznek. Sztárvendég ezúttal a
Nagy-Kuthy Zoltán-Kuthy Mercédesz
lesz az egyik kereskedelmi televíziós
csatorna tehetségkutatójából,
de természetesen a névadó
szponzor jóvoltából a sok más
egyéb esemény mellett például
kostoló is lesz az évzáró műsoruk
helyszínén.
A huszonegyedik
következik
Kanizsa 16 – Hirdetés 2013. december 12.
XXV. évfolyam 43. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2013. december 19. Kanizsa
Sass Brunner Erzsébet és lánya
Brunner Erzsébet hagyatékának
utolsó darabjai – festmények,
személyes használati tárgyak,
ruhák, díszek – nemrégiben
érkeztek haza Indiából
Nagykanizsára. Álmok Indiában
címmel a Képzőművészetek Házában
ezekből látható kiállítás.
Atárlaton őexcellenciája Malay
Mishra, India magyarországi
nagykövete mondott köszöntőt.
Beszédében kiemelte: a két alkotó
spirituális és valóságos, valamint
fizikai értelemben is nagy utat járt
be, és egy spirituális kötődést hozott
létre a két ország, Magyarország
és India között. Majd felvázolta
életük Indiához kötődő állomásait,
emlékeztetve arra is a tárlatlátogatót,
hogy nemcsak a
Ghandi család és más ismert vezetők,
politikusok, hanem a tömegek
számára is ismertek voltak, alkotásaikban
őket is megörökítették.
A kiállítást Cseresnyés Péter
polgármester nyitotta meg:
– Sass Brunner Erzsébet és lánya,
Brunner Erzsébet Kőrösi Csoma
Sándor és Baktay Ervin mellett a
legismertebb India-utazók. A két világháború
között érkeztek a brit korona
„gyémántjába”, s egy életre otthonukká
választották.
(folytatás a 2. oldalon)
Művészek, akik összekötik városunkat Indiával
Kövesse híreinket
honlapunkon és a
Facebookon is.
www.kanizsaujsag.hu
(folytatás a címlapról)
A festőművésznő anya és lánya
képeken örökítette meg az ország tájait,
szent helyeit, az egyszerű embereket
s mindennapi életüket, sőt,
megfesthették India vezető politikusait
is – hangsúlyozta Cseresnyés
Péter, majd nagykanizsai kötődésükkel
folytatta:
– Farkas Erzsébet Nagykanizsán
született 1889-ben. Feleségül ment
Sass Brunner Ferenchez, tanárához,
Ferenczy és Hollósy tanítványához.
Egy megérzés hatására
úgy döntött, hogy Szicíliába utazik.
1929-ben, nagyon kevés pénzzel
érkezett lányával a dél-olaszországi
szigetre. Itt a festésen kívül
narancsárulásból tartották fenn
magukat. Egy éppen Szicíliában
tartózkodó indiai nőnek annyira
megtetszettek a képeik, hogy meghívatta
őket Rabindranath Tagoréval
Indiába. A két nő saruban és
maguk szőtte ruhában Egyiptomon
át érkezett Santiniketánba, 1930-
ban. Brunner Erzsébet Tagore unokaöccse,
a Művészeti Akadémia
alapítója révén festészetet tanult
(számtalan portréja van ebből az
időszakból Rabindranath Tagoréról),
míg anyja két éven át Vishwa
Bharatiban lévő lakhelyükön
csak meditálással foglalkozott.
1932 és ''35 között hosszabb utat
tettek Indiába, s közben festményeiket
kiállításokon mutatták be.
Bengálból Kashmirba illetve a Himalájából
Rameswaramba utaztak
– részletezte. Dél-indiai tartózkodásuk
idején Mahatma Gandhi
meghívta őket Coonorba, ahol lehetőségük
volt őt lefesteni. (Sass
Brunner Erzsébet: A Vision of India,
3. o.)
1935 és 1937 között Japánban
éltek. Nemcsak indiai, hanem
még Magyaroszágon készült képeiket
is kiállították. Megjelent a
Mystic India című könyvük,
amelyhez Rabindranath Tagore és
Mahatma Gandhi írt előszót.
Könyvük képeiken kívül írásaikat
is tartalmazza. Japánban a tenger
és a Fuji ragadta meg őket. Kétéves
itttartózkodásukat is a Fuji
vulkánnak "köszönhetik": az
egyik hegyi kirándulásukon Sass
Brunner Erzsébet olyan szerencsétlenül
esett el, hogy csípőcsontját
törte, s ilyen állapotban
elég hosszú ideig nem volt képes
utazni. Amíg Japánban időztek,
megismertették Petőfi költeményeit
a távol-keleti országgal - a
magyar konzul közbenjárásával
számos költeményt kiadtak, lefordítva,
egy kötetben.
Emlékeztetőül kiemelte:
– Sass Brunner Erzsébet 1950.
február 19-én halt meg tüdőgyulladásban.
Lánya Delhiben megrendezte
gyűjteményes emlékkiállítását.
Brunner Erzsébet a Himalája
hegyei közül visszaköltözött Delhibe,
ahol stúdiót nyitott. Hosszú
elzárkózása után újra bekapcsolódott
a képzőművészeti életbe.
1955 és ''57 közötti zarándokútján
megfestette India, Nepál, Thaiföld,
Ceylon buddhista kegyhelyeit.
1959-ben ő is részt vett a tibeti menekültek
segélyezésében, s találkozott
a dalai lámával, akit az európaiak
közül elsőként örökített
meg.
Az 1970-es években jutottak el
képeik a magyar közönség elé:
Indira Gandhi négy képüket hozta
magával látogatásakor. 1979-ben a
Delhiben létrehozott Magyar Kulturális
Intézet megrendezte az első
Brunner-kiállítást; két könyvüket,
a Vision of India és az A Painter''s
Pilgrimage címűt is megjelentették.
1985-ben Brunner Erzsébet
Gianni Szingh indiai elnöktől átvette
a Padma Sri állami díjat.
A kiállítás jelentőségéről többek
között így szólt a polgármester:
– Hidasi Judit író, újságíró gondolatában
tükröződik számomra
leginkább e mai este lényege. ő
azt írja: „Minden utazás és tapasztalat
legnagyobb hozadéka az,
hogy ráébressze az embert a saját
kultúrája, saját országa értékeire.”
A művészet és a kultúra olyanynyira
természetessé és láthatatlanná
tud válni a mindennapi problémák
zajos forgataga közepette,
hogy előfordulhat, az identitását
építő közösség is elfelejti ápolni és
gondozni az azonosságát adó, és
ezáltal másokkal kapcsolatot teremtő
értékeit és képességét. Ezért
néha el kell távolodni az ismerőstől,
az otthonitól, vagy meg kell
állni egy pillanatra, hogy felfedezzük
újra mindazon értékeket, melyek
körülvesznek minket a hétköznapok
során. Ezek a pillanatok
teszik értékessé és tartalmassá az
amúgy rohanó életünket, és mondják
el nekünk, hogy kik is vagyunk
a világban.
E mai alkalom egy ilyen rendkívüli
eseménynek mondható.
Egy kis megállásnak, eltávolodásnak
a profántól, aminek a lehetőségét
egy távoli baráti ország nézőpontja
ad meg nekünk. India
hozzánk hasonlóan nagyra becsüli
Sass Brunner Erzsébetet és lányát,
Brunner Erzsébetet, akik
amellett, hogy városunk értékei,
India számára is valódi kincsnek
számítanak.
Más-más nézőpontból szemléljük
őket, mégis kapcsolatot
teremtenek két távoli és eltérő
kultúra között, bizonyítva, hogy
nincs is olyan nagy különbség,
hogy áthidalható e távolság. A
művészet láthatatlan ereje pontosan
ebben mutatkozik meg.
Képessé tesz minket a kapcsolatteremésre
és annak ápolására, a
fontos értékeink megbecsülésére,
a nézés helyett a valódi látásra
és odafigyelésre. A művészet
közös nyelv, melyben a sajátunkat
és a másikét is meg tudjuk
látni, egy nyelvet tudunk beszélni,
mert a művészet és kultúra
esetében a pillérek nem lehetnek
mások, mint az általános emberi
értékek.
E mai este így a Másik kultúrájának
megbecsülésével, az ő
nézőpontjának elfogadásával kicsit
mindannyiunkat egy utazásra
hívnak, mellyel eltávolodhatunk
a saját kultúránk értékeitől,
így ráébredve mégis azok nélkülözhetetlen
mivoltára. Sass
Brunner Erzsébet és lánya művészete,
megismerés vágya, India
szeretete ezért sok olyan közös
vonást mutat meg nekünk, mindünknek,
mellyel élnünk kell,
gondoznunk és ápolnunk, mert
őbennük és általuk valójában India
és a saját kultúránk legfontosabb
értékeit fedezhetjük fel – e
gondolatokkal zárta beszédét
Cseresnyés Péter.
B.E.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Dobri Katalin (+3630-640-8515). Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47.
földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel:
Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője.
Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-
6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
Kanizsa 2 – Kultúra 2013. december 19.
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Petőfi Sándor születésnapján,
a Deák téren 17 órakor gyülekező
kanizsaiaknak üzenetet küldött
a Házelnök úr. Kövér László
levelét Cseresnyés Péter országgyűlési
képviselő, városunk polgármestere
olvassa majd fel. Az
immár 12. ilyen eseményt szervező
NPE ezúttal nem csak azt kéri
az ünneplőktől, hogy egy-egy
gyertyát vagy mécsest hozzanak.
Ahogy a biciklizést sem lehet elfelejteni.
Talpra, magyar…Rabok
voltunk mostanáig…Sehonnai bitang
ember…Fényesebb a láncnál
a kard…A magyar név megint
szép lesz…Hol sírjaink domborulnak…
Minden magyar gyerek
megtanulta „kívülről” a Nemzeti
dalt. Most csak fel kell frissíteni
ezt a hat versszakot, mert szükség
lesz mindnyájunk tudására. És
hogy mit keres ez a vers a 2014-es
év első napján? Petőfi megindokolta:
…hogy életünket és szabadságunkat
megtartsuk. Január 1-je
Kanizsán a szabadságunkért való
kiállás alkalmává vált. A költőt is
megformázó szobornál, a
cs.kir.48. gyalogezred emlékművénél
ezúttal is a hagyományőrző
huszárok állnak majd díszőrséget,
Dobri Lajos vezényletével – értesültünk
a Nagykanizsai Polgári
Egyesülettől.
Rendhagyó 2014 január elseje
Kanizsa – Karácsonyváró 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. december 19.
Kérdezted már magadtól, hogy
pontosan mit is ünnepelsz Karácsonykor?
Ha Jézus odalépne
hozzád és megkérdezné, hogy
ugyan már mit vagy kit ünnepelsz,
akkor mit mondanál? – Az
erdők zöldellő, illatos fenyőfáját,
amely egy időre beköltözik a szobádba
és meghitté varázsolja néhány
napodat? A szeretetet,
amely ilyenkor lelkiismeret furdalásod
nyomán felszínre tör a
szívedben és arra sürget, hogy néhány
nap alatt próbáld behozni,
amit egész esztendőn át elmulasztottál?
Gyermekedet, unokádat,
mondván, hogy ők hordozzák
a jövőt és neked az ő létük, ha
rövid időre is, de „halhatatlanságot”
biztosít? A lét titkának mélyéből
feltörő elvágyódást, azt „a
titokzatos birtok”-ot, ami kiszakít
a mindennapi élet taposómalmából?
Ha csak ezt teszed, akkor
nem kapsz mást, mint gyenge
pótlékot, amely árnyképe csupán
a valóságnak.
Kérdezted már magadtól: Nem
a világi hamis értékekben rejlik
a te ünneplésed? Az ördög épp
ilyen hamis fénnyel akar elvakítani
tégedet, valamennyiünket:
karácsonyi akciók, amikért akár
halálra is tapossuk egymást, kirakatok,
evés, ivás. Láss meg
minden fölösleges dolgot, foglalkozz
mindennel, csak épp Jézussal
ne!
Jézust akarod megkerülni? – Jézus
nélkül valóban mindennek vége!
Nélküle üres az asztalunk, üres
a szívünk, üres a kezünk, üres és
tartalmatlan az egész életünk!
Testvérünk ő, atyánk vagy
anyánk? Úgy gondolom mindhárom.
– Édesanyám, éhes vagyok –
nyöszörögte egy éhező gyermek
valahol egy rideg viskóban télvíz
idején. Az asszony pedig benyúlt a
rongyai közé, elővett egy darab
kenyeret, s odanyújtotta a gyermeknek.
– Miért nem eszel te is,
hisz olyan éhes vagy, hogy maholnap
meghalsz? – kérdezte tőle az
Isten angyala. – Az nem baj, ha én
meghalok, csak legyen mit egyen a
gyermekem – válaszolta az aszszony.
Valaki mondott már hasonlót a
történelemben: Nem baj, ha én
meghalok, akár a keresztfán is, csak
üdvösség virradjon testvéreimre. ő
az Úr, Mária fia, akiről így énekel
az istenanya hálaadó imájában:
Hatalmasokat elűzött trónjukról,
kicsinyeket pedig felmagasztalt:
az éhezőket minden jóval betölti,
a gazdagokat elbocsájtja üres
kézzel..
Van-e szem, amely ezt meglátja,
vagy éppen őt vádoljuk nyomorúságunk
miatt, hogy magunkat felmenthessük
a felelősség alól? Ám
Isten egyszer majd neked is felteszi
a kérdést: hova tékozoltad el,
amit neked adtam?
Isten minden tevékenységét
csend öleli körül. Ez a csend nem
némaság! Csak a süket, érzéketlen
világ felé tűnik annak. Egy másik
irányban ez az isteni csend éppen
óriási tevékenységet, beszélgetést,
társalgást, érintkezést jelent. Az
üdvösség üzenetét hordja akár a
karácsonyi szél, az angyalok éneke,
az egyház liturgiája, a fázó szegényeket
betakargató és nekik ételt
nyújtó gondos kezek, vagy a szeretet
sugárzó biztató tekintetek.
Érted-e ezt a csendet? Azt a
csendet, amelyet nélkülöz Isten teremtett
világa, már a teremtés hajnala
óta. Maga a tudomány is azt
tanítja, hogy hatalmas zajjal, robbanással
indult útjára a teremtett
világ. Azóta is mindenütt zaj és
hangoskodás vesz körül minket, a
váróteremben, a gyógyszer után
sorukra türelmetlenül váró, zsörtölődő
emberek morgolódásában. Az
utakon dübörögnek a járművek, kiabál
mindenki. Fontosnak tartjuk
magunkat, ezért kiabálunk, ezért
hangoskodunk, utasítjuk rendre a
másikat, pedig mi mindannyian
egy-egy marék porból vagyunk teremtve
arra, hogy tipegve, topogva
lábra álljunk, és egymás kezét fogva,
váll a váll mellett elinduljunk a
végtelen felé, Isten országa felé.
Meg-megcsillan Istenünk fénye
rajtunk, egy-egy szép vonása feltűnik
arcunkon, de nem vagyunk Istenek.
Csak Isten csendje tehet naggyá
bennünket, mert az igazán nagy
dolgok a csendben születnek: az
anyaméh csendjében, a gondolkodó
ember csendes magányában, a
földből előbukkanó növény csendes
fejlődésében, a fű zaj nélküli
növekedésében.
Figyelj! Isten csendje ma hangosabban
kiált minden szónál, de ez
a hang nem bántja a fület, hanem
simogatja a szívet, erőt önt a csüggedőbe,
bátorítja az ellankadtat, a
küzdelmet feladni készülőt. Ha
most nem hallod karácsony táján
ezt a kódolt csendet, akkor talán
soha nem is fogod meghallani és
megérteni, hogy Isten milyen közel
került hozzád, mennyire „szorít”
érted, hogy testvéred és barátod
lett a megtestesülésben.
Örüljünk hát karácsony ünnepének.
De ne csak örüljünk, hanem
tanuljunk is belőle! Bölcsen mondja
Szent Ágoston, hogy Krisztus az
égi segítséggel együtt tanítást is
hozott a világra: az Isten és emberszeretet
tanítását, amelyet dalba
foglaltak az angyalok, amikor karácsony
éjjelén ezt énekelték: Dicsősség
a magasságban Istennek és
a földön békesség a jóakaratú embereknek.
Dr. Páhy János plébános
Csendes éj…
Immár hetedik alkalommal
rendezte meg pénteken a Nagykanizsai
Civil Kerekasztal Egyesület
a Köszönet Napi ünnepséget
és Társadalmi Felelősségvállalási
konferenciát. Az eseményen
azon civileket tüntették ki,
akik „a közösség javára, önzetlenül
dolgoznak”.
– Szerencsére, ilyen emberekből
Nagykanizsán nincs hiány,
hiszen nálunk erős és gazdag a
civil társadalom – e szavakkal
nyitotta meg rendezvényt városunk
alpolgármestere, Dénes
Sándor. Köszöntőjében rávilágított
azokra a kormányzati törekvésekre,
eredményekre, melyek
a civil szektor megszilárdításához
hozzájárultak. Elmondta azt
is, hogy Nagykanizsán közel 400
civil szervezet tevékenykedik,
akik nélkül elképzelhetetlen lenne
akár a kultúra, a művészet
vagy az élet bármely szegmense.
A civilek az önkormányzat számára
is fontosak – fűzte tovább
Dénes Sándor – hiszen számos
programot az ő részvételükkel,
hathatós munkájukkal szervezünk.
– Büszkeségre ad okot az is,
hogy mindig a jó ügyeket pártolják
– méltatta a kanizsai civileket az
alpolgármester.
A társadalmi felelősségvállalás
fontosságáról az Unicredit Bank
helyi fiókvezetője, Baranyai Tamás
tartott előadást, ezt követően
pedig a Nagykanizsai Civil
Kerekasztal (NCK) ügyvezető elnöke,
Budavölgyi Kálmán adott
összegzést évértékelőjében a szervezet
idén végzett munkájáról,
mely az aktivitás és az érdemi
munka jegyében zajlott.
Az eseményen egy rendkívüli
bejelentésre is sor került. Lengyák
István, az NCK soros elnöke elmondta,
hogy a Falvak Kultúrájáért
Alapítvány által létrehozott
Magyar Kultúra Lovagja díjjal –
amivel minden évben a határon túli/
belüli művészeti, közművelődési,
irodalmi, zenei kimagasló teljesítményeket
ismerik el – idén egy
nagykanizsai állampolgárt is kitüntetnek.
Ludvig Zoltán festőművészt
a január 19-én, Budapesten
megrendezendő gálán avatják a
Magyar Kultúra Lovagjává.
Ezt követően a Honvéd Kaszinó
Diákszínpadának fiataljai adtak
műsort, majd Dénes Sándor alpolgármester,
Göndör István országgyűlési
képviselő, a NCK részéről
pedig Balogh István és Budavölgyi
Kálmán adta át a kitüntetéseket az
arra érdemes civileknek.
„Az év civil embere” Hella Ferenc
református lelkipásztor lett. „Az
év civil önkéntese díjat” Schmidt István
Radnóti-díjas rendező és Szi-
Márton János, zalakomári plébános
kapta. „Az év civil közössége” elismeréssel
az Élettér Állat- és Természetvédő
Egyesület munkáját díjazták.
„Az év civil fiataljai” kitüntetést
a Mit tehetnék érted? csoport
tagjai tudhatják magukénak. „Az év
civil mecénása” díjjal Varga Jenő
vállalkozót jutalmazták meg. „Az
év civil szponzora” pedig az Unicredit
Bank nagykanizsai fiókja lett,
az elismerést Baranyai Tamás fiókvezető
vette át.
Sz.Zs.
Kanizsa 4 – Közösség 2013. december 19.
Fotó: Szabó Zsófia
AXIX. Nemzetiségi Nap alkalmából
ünnepi közgyűlést tartott
a város Roma Nemzetiségi Önkormányzata.
A Bogdán János
Cigány Kisebbségi Közösségi
Házban rendezett találkozón a
megjelenteket Teleki László, a
RNÖ elnöke, Cseresnyés Péter
polgármester és Orsós Tibor, a
Zala megyei RNÖ elnöke köszöntötte.
Teleki László beszédében kiemelte,
továbbra is elsődlegesnek
tartják az oktatást, a szakképzést,
mert nem lehet jövőt építeni tanult
emberek nélkül.
Cseresnyés Péter kifejtette, a társadalom
megbecsülése a nemzetiségek,
kisebbségek iránt azon múlik,
hogy mennyire figyel oda rájuk, milyen
lehetőségeket biztosít számukra.
Ez megjelenhet szimbolikus odafigyelésben
és tényleges segítséggel
is. Apolgármester utalt arra, hogy az
előző nap egy jelentős esemény történt
a társadalom és a nemzeti kisebbségek
életében, hiszen Zalaegerszegen,
a Kormányhivatalban adták
át a népcsoportok nyelvére is lefordított
alkotmányt, Magyarország Alaptörvényét.
Tudjuk – zárta gondolatait
a polgármester –, ha a nemzeti kisebbségeket
itthon megbecsüljük,
akkor várhatjuk el másoktól is, hogy
a határon túl élő kisebbség is ugyanilyen
tiszteletben részesüljön.
Az RNÖ az ünnepi közgyűlésen
elismeréseket nyújtott át a nemzetiségi
önkormányzat segítéséért, támogatásáért.
Nemzetiségi-díjjal
tüntették ki Orsós Mártont és Nagy
Csabát, valamint oklevéllel ismerték
el Cseresnyés Péter, Vajda
László és Kanász János munkáját.
A kulturális gálaműsorban Kopár
Antal Hagyományőrző Együttese
lépett fel.
B.E.
Ha a nemzeti kisebbségeket megbecsüljük, akkor várhatjuk el, hogy
a határainkon túl élő magyarokat is ugyanilyen tisztelettel kezeljék
Tizenkilencedik Nemzetiségi Nap
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Köszönet, elismerés, megbecsülés a civileknek
ANagykanizsai Kutatók Tudományos
Egyesülete évzáró ülését
tartotta meg a HSMK-ban. Ezúttal
Rábavölgyi Attila tartott előadást
„Adalékok Nagykanizsa
népességváltozásához 1920-1941
között” címmel.
A Thúry tagintézmény igazgatója
beszélt a két világháború közötti demográfia
alakulásáról az 1941-es népesség-
összeírásig. Elmondta, a korabeli
lapok rendszeresen jelentettek
meg statisztikát, így a lakosságnak
volt lehetősége valamilyen szinten
tájékozódni a népességi adatokban,
ám a valóság az anyakönyvekben
rejlik. Ezt követően Rábavölgyi Attila
szólt a változások okairól is.
Horváth Ilona
Évzáró
NKTE-ülés
Kanizsa – Hirdetés 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. december 19.
A színvonalas divattörténeti kiállításra
ellátogatókat színes metszetek,
archív fotográfiák és a divatlapok
ábrázolásai repítik vissza
az időben. A tárlat segítségével
nyomon követhetik az 1860 és az
1910-es évek közti időszak női-,
férfi- és gyermekdivatjának változásait.
A tárlókban és a bábukon
eredeti viseleti darabok és kiegészítők
tekinthetőek meg,
köztük számos a birodalmi fővárosban,
Bécsben, illetve
Nagykanizsán készült. Látható
estélyi ruha, gyönggyel hímzett
báli ruhaderék, elegáns férfi
zsakett, keménygallér, csipke
és bőrkesztyű, cilinder, klakk
és kobak kalap egyaránt. A kiállítás
segítségével a viseletekhez
kapcsolódó bonyolult szokások,
szabályok és elvárások
sokasága, a korszak nagy változásokon
áteső szépségideálja,
valamint a divatot befolyásoló
hatás és tényezői is megismerhetőek.
A kiállítson Kaján Imre, a Göcseji
Múzeum igazgatója mondott
köszöntőt és Megyeri Anna
történész főmuzeológus nyitotta
meg a tárlatot.
V.M.
Kanizsa 6 – Krónika 2013. december 19.
A Dr. Mező Ferenc – Thúry
György Gimnázium és Szakképző
Iskola Thúry Tagintézményének
négy végzős cukrásztanulója,
Gredics Zsófia, Baris Judit,
Horváth Krisztina és Gyertyánági
Edit kiemelkedő sikereket értek
el a kisújszállási II. Illéssy
Gasztro Kupán.
Az országos ételművészeti versenyen
felnőtt és tanuló kategóriában
versenyeztek a nevezők. A „Gasztro
ki mit tud?” élőmunkás verseny feladatai
közt szerepelt a tragant lapra
történő kakaófestés, melynél a dobogós
helyezéseket a thúrys diákok
hozták el. Az alkotások elkészítésére
két óra állt rendelkezésükre. A téma
pedig a szeretet volt. Baris Judit
anya és lánya közti kapcsolatot jelenítette
meg, Gredics Zsófia az Esztergomi
bazilikát festette meg, Gyertyánági
Edit egy német festő képére
aposztrofálva ábrázolt egy idős párt,
akik a régmúltra emlékeznek vissza
a Badacsony partján, míg Horváth
Krisztina karácsony témakörben készítette
el alkotását.
A cukrász artisztika kategóriában
első helyezett Gredics Zsófia
fatörzset ábrázoló dekoratív művészeti
alkotását tragantból készítette
és kakaóval, valamint ételfestékkel
díszítette, festette.
A 12.F osztályban tanuló diákok
elmondták, közel másfél hónappal a
verseny előtt elkezdték a felkészülést.
A megmérettetésre Bécsből, Bajáról,
Szentendréről, Egerből is érkeztek
versenyzők, közel 24 alkotással.
Eredmények – Cukrász artisztika
kategóriában: I. helyezett:
Gredics Zsófia. „Gasztro ki mit
tud?” kategóriában: I. helyezett:
Gredics Zsófia, II. helyezett: Baris
Judit, III. helyezett: Horváth
Krisztina és Gyertyánági Edit. Különdíjat
kapott: Gredics Zsófia.
Felkészítő tanáraik: Lukács Judit
és Sinkovics Tamásné.
V.M.
Thúrys sikerek az országos gasztro kupán
Színes selymek, fodrok, csipkék
ezúttal Nagyatádon
Nagykanizsa, Keszthely, Marcali és Kaposvár után most, ötödik
alkalommal Nagyatádon tárták az érdeklődők elé a Színes selymek,
fodrok, csipkék divattörténeti kiállítást, mely az 1860-1930-
ig terjedő időszak ruháit, kiegészítőit és divatlapjait mutatja be.
A tárlat, melyet Kunics Zsuzsanna, városunk intézményének történész-
muzeológusa rendezett a nagykanizsai Thúry György Múzeum
és részben a zalaegerszegi Göcseji Múzeum anyagából, február
28-ig látogatható.
Fotó: Varga Mónika
Fotó: Hohl Zoltán
A Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi
Alapítvány „Környezetvédelemért
Díj” elismerését vehette
át Csordásné Gál Izabella tanárnő,
aki mindezt kiemelkedő
környezeti nevelő munkájával érdemelte
ki. A díjat Horváth
Balázs, a Netta Pannonia Kft.
ügyvezető igazgatója adta át.
Környezetvédelmi díj
a Miklósfai Iskola
pedagógusának
Az Országos Tudományos Diákköri
Konferencia (OTDK) záróülésén
adták át a „Pro Scientia”
Aranyérmeket a Magyar Tudományos
Akadémia Dísztermében.
Az idén több mint 13 ezer dolgozat
született az egyetemeken, főiskolákon;
ebből 4600-at mutattak be az
országos döntőkben. 45 egyetemista
részesült a „Pro Scientia” Aranyérem
kitüntetésben, ők voltak a legjobbak.
Köztük 3 olyan diák is volt, aki középiskolásként
a Batthyány Lajos
Gimnáziumba járt: Dénes Kálmán –
agrártudományi szekció (Budapesti
Corvinus Egyetem), Németh Zsolt –
informatikatudományi szekció (Eötvös
Loránd Tudományegyetem) és
Tuboly Ádám Tamás – társadalomtudományi
szekció (Pécsi Tudományegyetem).
A kitüntetéseket Balogh Zoltán,
az emberi erőforrások minisztere
adta át. Hangsúlyozta: „Érdemes
többet akarni, mint az átlag, mert
ha az ember többet akar, abból
nem csak ő, de az egész nemzet
profitál. Tudomány nélkül egy ország
nem tud sikeres lenni.”
Volt batthyánysok
a tudományért
kitüntettek között
December 22-én, vasárnap 13
órától kerül sorra, immár harmadszor
az Advent forró Punccsal
programja Kiskanizsán, melynek
helyszíne – az elnevezéséből is kiderülhet
– a Puncs Fagyizó lesz –
tudtuk meg az ennek apropóján
szervezett sajtótájékoztatón.
Ahogy azt Horváth Ferenc a
szervezők részéről elmondta, idén
a remélt bevételt három részre
osztva ajánlja fel az evangélikus
egyházközség, a Szent Imre kápolna,
valamint Sarlós Boldogaszszony
Katolikus Karitaszon keresztül
túl a városrész szegényei
számára.
A program mellett a kínálat is
gazdag lesz, hiszen fogyni fog a
fagylalt, sült gesztenye, természetesen
forró puncs, forralt bor,
forró csoki, különlegességképpen
alkoholmentes puncs, kalács, no
meg karácsonyi bögre is az itókákhoz.
A fagyik között lesz különlegesség,
ami ezúttal a tökmagolajos
lesz, de nem maradhat
el persze a finomság mákos változata
sem.
A karácsonyi hangulat garantált,
melyről családias környezetben kulturális
programok is gondoskodnak
a fagyizó udvarán. Helybéli és városi
fellépők az ének, vers és kórus
műfajban lépnek a közönség elé,
melynek valamennyi korosztálya
megtalálhatja majd a kedvére valót.
S ha már a felajánlások témakörével
kezdtük, fejezzük is be
azzal: a befolyt összeg harmadával
a szegények javára jutót
„megtoldja” Szabó Sándor, a
kiskanizsai Templom tér boltjának
tulajdonosa, s így abból hétfőn
a legelesettebbek számára
fontos tartós élelmiszereket, ajándékokat
juttatnak el a karitászon
keresztül.
P.L.
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. december 19. Kanizsa – Adni jó 7
A harmadik kiskanizsai „puncsos” Advent következik
Fotó: Polgár László
Ajándékműsorral és ajándékokkal
kedveskedett a Hölgyklub
és a Honvéd Kaszinó a Zala
Megyei Önkormányzat
Gyermekotthona lakóinak.
A klub tagjai fáradságot nem
kímélve nyolcadik éve gyűjtik az
ajándékokat a kaszinóban és a vásárcsarnokban
az otthon javára. A
nevelők által kiválogatott holmikat
egy bensőséges karácsonyi
ünnepségen adták át az intézmény
tükörtermében, ahol együtt
ünnepeltek a felnőttek a gyerekekkel,
a gondozókkal és a meghívott
vendégekkel.
B.E.
Karácsonyi ajándékok a
gyermekotthon kis lakóinak
8 Kanizsa – Hirdetés 2013. december 19.
Multifokális lencse AKCIÓ 20-30 %
(Az akció 2013. december 31-ig érvényes.)
Tájékoztatom Önöket, hogy a 2013. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
szóló 28/2013. (IX. 4.) NGM rendelet értelmében 2013. december 21.
(szombat) munkanap, december 24. (kedd) pihenőnap, december 27. (péntek)
pihenőnap.
A megváltozott munkarend miatt 2013. december 23. (hétfő) 16.00 órától 2013. december
30. (hétfő) 8.00 óráig az alapellátási feladatokat a háziorvosi, házi gyermekorvosi
és fogorvosi ügyeletek látják el.
Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény az ellátást ügyelet szervezésével az
alábbiak szerint biztosítja:
Felnőtt-és Gyermek Háziorvosi Ügyelet. Helye: 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u.
2-8 (bejárat a Bagolai sor felől), tel.: 0692/321-000. Ideje: 2013. december 23. 16.00
- 2013. december 30. 7.30.
Fogorvosi Ügyelet. Helye: 8800 Nagykanizsa, Szent Imre u. 1., tel.: 0693/313-131.
Ideje: 2013. december 24. 8.30 - 14.30. 2013. december 25. 8.30 - 14.30. 2013. december
26. 8.30 - 14.30. 2013. december 27. 8.30 - 14.30. 2013. december 28. 8.30
- 14.30. 2013. december 29. 8.30 - 14.30.
Ugyanezen időszak alatt a gyógyszertárak is ügyeleti rend szerinti nyitvatartásban
működnek (kivétel a szombat délelőtt nyitva tartó gyógyszertárak).
Kérem Önöket, hogy a zavartalan ügyeleti ellátás érdekében szíveskedjenek a rendszeresen
szedett gyógyszereiket az ünnepek előtti időszakban felíratni és kiváltani,
meglévő egészségügyi problémáikkal a háziorvost időben felkeresni, hogy ezáltal az
Önöket ismerő orvostól kaphassák meg az ellátást.
Továbbá kérem Önöket, hogy ellenőrizzék a rendszeresen szedett gyógyszerek mellett
az esetlegesen szükséges lázcsillapító, fájdalomcsillapító, görcsoldó rendelkezésükre
áll-e otthonukban.
Megértésüket köszönjük és Békés Ünnepeket kívánunk!
Tájékoztató munkarend változásról 1.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalában az év végi ügyfélfogadás rendje az alábbiak szerint alakul:
2013. december 20. (péntek) munkanap, ügyfélfogadás: 8.00-12.00 óráig.
2013. december 21. (szombat) munkanap, ügyfélfogadás: szünetel.
2013. december 30-án (hétfőn), 2013. december 31-én (kedden), 2014. január 2-án
(csütörtökön), 2014. január 3-án (pénteken) az ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL!
Az időpontra előjegyzett és idézett ügyfelek részére az ügyfélfogadás megtartásra
kerül!
Tájékoztató munkarend változásról 2.
".......szívünkbe költözött a búcsúszó
minek a búcsúszó
hisz itt marad." (Károlyi Amy)
A Szívbetegekért Egyesület tagsága szeretettel emlékezik
Radics Márta Mária tanárnőre, aki rövid betegség után váratlanul
hagyott itt bennünket.
Köszönjük szeretetét, önzetlen támogatását, segítségét, mellyel
eredményessé tette munkánkat!
Szívünkben soha el nem múló szeretettel őrizzük emlékét!
Im memoriam
Kanizsa – 2013. december 19. Városháza 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) pályázatot
hirdet a Kanizsai Kulturális Központ (székhelye: 8800 Nagykanizsa,
Széchenyi tér 5-9.) igazgatói (magasabb vezető) beosztásának betöltésére
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony,
az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén - a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt). 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben
foglaltak kivételével - 3 hónap próbaidő kikötésével.
A magasabb vezetői megbízás megnevezése: igazgató.
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 2014. március 1-től 2019. február 28-ig
tartó 5 év. A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., a
150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (Vhr.) és a 2/1993. (I.30.) MKM rendelet
(Min.R.) rendelkezései az irányadóak.
Ellátandó főbb feladatok:
Gyakorolja az intézménnyel jogviszonyban álló közalkalmazottak és munkavállalók
felett a munkáltatói jogokat. Szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény alapító okiratában
meghatározott tevékenységek ellátását. Vezetőként biztosítja az intézmény
rendeltetésszerű és gazdaságos működését a fenntartó önkormányzat elvárásainak
megfelelően. Közreműködik a feladatkörébe tartozó testületi és polgármesteri döntések
előkészítésében és végrehajtásában.
Pályázati feltételek:
- felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi
végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,
- a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy szakvizsgájának
megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlat,
- kiemelkedő közművelődési tevékenység,
- cselekvőképesség,
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
- büntetlen előélet,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
- a pályázónak az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja,
- az egyetemi (főiskolai) végzettséget igazoló oklevél és a szakképzettséget igazoló
okirat(ok) közjegyző által hitelesített másolata,
- a pályázati feltételként előírt öt éves szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő
igazolása,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példánya a büntetlen
előélet és annak igazolására, hogy nem áll az intézményben végezhető tevékenység
folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
- a pályázó nyilatkozatai arról, hogy
1. kinevezése esetén munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával
kapcsolatban) összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn.
2. a 2007. évi CLII törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja.
3. nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
4. a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul.
5. a teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő
oly módon, hogy csak az elbírálásban résztvevők ismerhetik meg.
6. a pályázati eljárás során a Közgyűlés döntéshozó ülésén a napirendnek a nyilvános
ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e.
A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével
hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a
döntést előkészítő szakmai bizottság meghallgatásán be kell nyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. január 30.
A pályázat benyújtásának módja és helye: az írásos pályázatot egy eredeti példányban
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7.) az alábbi jeligével kell benyújtani: „"Pályázat a Kanizsai Kulturális Központ
igazgatói beosztására”.
A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: A Kjt. és a Vhr. előírásainak
megfelelően a pályázatokat a pályázat előkészítője által létrehozott döntést előkészítő
szakmai bizottság - a pályázók személyes meghallgatásával - véleményezi. A kinevezésről
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a kinevezési jogkör
gyakorlója dönt, amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap.
A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
Apályázat elbírálásának határideje: a Közgyűlésnek a döntést előkészítő szakmai
bizottság írásos előterjesztését követő soros ülése, legkésőbb 2014. február 28.
A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető: Cseresnyés Péter polgármester
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2301, illetve Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Művelődési és Sport Osztályának vezetője:
Bagarus Ágnes Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2333.
Az osztályvezető biztosítja, hogy a pályázók az intézményt megismerhessék.
Apályázati hirdetmény közzétéve: a Nemzeti Közigazgatási Intézet (Kormányzati Személyügyi
Központ) Internetes oldalán (Elérhető: www.kozigallas.gov.hu,
www.kszk.gov.hu vagy www.nki.gov.hu Közszolgálati állásportál), Nagykanizsa Megyei
Jogú Város honlapján ( www.nagykanizsa.hu ), Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapban.
Álláspályázat - Kanizsai Kulturális
Központ igazgatói tisztségére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) pályázatot
hirdet a Halis István Városi Könyvtár (székhelye: 8800 Nagykanizsa,
Kálvin tér 5.) igazgatói(magasabb vezető) beosztásának betöltésére
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony,
az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén - a Kjt. 21/A.§ (4)-(5)
bekezdéseiben foglaltak kivételével - 3 hónap próbaidő kikötésével.
A magasabb vezetői megbízás megnevezése: igazgató
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 2014. április 1-től 2019. március 31-ig tartó
5 év. Ajogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), a 150/1992.(XI. 20.) Korm. rendelet
(Vhr.) és a 2/1993. (I.30.) MKM rendelet (Min.R.) rendelkezései az irányadóak.
Ellátandó főbb feladatok:
Gyakorolja a közalkalmazottak és munkavállalók felett a munkáltatói jogokat. Szervezi
, irányítja és ellenőrzi az intézmény alapító okiratában meghatározott tevékenységek
ellátását. Vezetőként biztosítja az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működését
a fenntartó önkormányzat elvárásainak megfelelően. Közreműködik a feladatkörébe
tartozó testületi és polgármesteri döntések előkészítésében és végrehajtásában.
Pályázati feltételek:
- szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi
végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, figyelemmel a Vhr. 22.§
(1) g) pontjára, vagy főiskolai könyvtárosi képzettség.
- a felsőfokú szakirányú végzettség és szakképzettség vagy felsőfokú szairányú
szakvizsga és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban
legalább öt éves szakmai gyakorlat, a 2009 után szerzett főiskolai könyvtárosi képzettség
esetén tíz éves szakmai gyakorlat.
- magasabb vezető beosztás ellátására megbízást kaphat , aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
nevezhető,
- cselekvőképesség,
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
- büntetlen előélet,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
- a pályázónak az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja,
- az egyetemi (főiskolai) végzettséget igazoló oklevél és a szakképzettséget igazoló
okirat (ok) közjegyző által hitelesített másolata,
- a pályázati feltételként előírt ötéves ill. tízéves szakmai gyakorlat meglétének hitelt
érdemlő igazolása
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példánya a büntetlen
előélet és annak igazolására, hogy nem áll az intézményben végezhető tevékenység
folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a kinevezése esetén munkaköri (közalkalmazotti és vezetői
megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn. A 2077.
évi CLII törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja. Nem áll cselekvőképességet
kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt. Apályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A teljes
pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak
az elbírálásban résztvevők ismerhetik meg. Apályázati eljárás során a Közgyűlés döntéshozó
ülésén a napirendnek a nyilvános ülésén történő tárgyalásához hozzájárul-e.
A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével
hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a
döntést előkészítő szakmai bizottság meghallgatásán be kell nyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. január 15.
Apályázat benyújtásának módja és helye: az írásos pályázatot eredeti példányban Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér. 7.) az alábbi jeligével
kell benyújtani: „Pályázat a Halis István Városi Könyvtár igazgatói munkakörére”.
A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: A Kjt. és a Vhr. előírásainak
megfelelően a pályázatokat a pályázat előkészítője által létrehozott döntést előkészítő
szakmai bizottság - a pályázók személyes meghallgatásával - véleményezi. A kinevezésről
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint munkáltató dönt,
amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése fenntartja azt a jogot, hogy a pályázati
eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje:a közgyűlésnek a döntést előkészítő szakmai
bizottság írásos előterjesztését követő soros ülése, legkésőbb 2014. február 28.
A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető: Cseresnyés Péter polgármester
Nagykanizsa, Erzsébet tér. 7., tel: 20/849-2301, illetve Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Művelődési és Sportosztályának vezetője:
Bagarus Ágnes Nagykanizsa, Erzsébet tér7., tel: 20/849-2333. Az osztályvezető
biztosítja, hogy a pályázók az intézményt megismerhessék.
Apályázat hirdetmény közzétéve: a Nemzeti Közigazgatási Intézet (Kormányzati Személyügyi
Központ) Internetes oldalán. (Elérhető: www.kmozigallas.gov.hu, www.kszk.gov.hu vagy
www.nki.gov.hu Közszolgálati állásportál). Oktatási és Kulturális Közlöny, Nagykanizsa Megyei
Jogú Város honlapján (www.nagykanizsa.hu), Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapban.
Álláspályázat - Halis István Városi
Könyvtár igazgatói tisztségére
Ülésezett az elnökség
November 25-én tartotta soron
következő ülését kamaránk elnöksége.
Dr. Polay József elnök beszámolt
az elmúlt időszak legfontosabb
eseményeiről, a külgazdasági
programok lebonyolításáról
és tapasztalatairól, valamint tárgyaltak
a tanulószerződések és
szintvizsgák alakulásáról.
Bemutatták a zalai
TOP100 kiadványt
December 2-án Zalaegerszegen
adták át a Zala megye gazdaságát
a legnagyobb száz adózó adatai
alapján bemutató TOP100 kiadványt.
A rendezvényen dr. Parragh
László, a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara elnöke bemutatta
a hazai makrogazdasági
folyamatokat és ezek eredményeit
a 2008-as pénzügyi-gazdasági
válság óta. Varga Lászlóné, a
NAV nyugat-dunántúli főigazgatója
elmondta, hogy a zalai TOP
100-ban szereplő gazdasági társaságok
2011-hez képest tavaly 7,6
százalékkal, 366 milliárd forintra
növelték nettó árbevételüket. A
száz legnagyobb zalai vállalkozás
15.300 dolgozót foglalkoztatott.
Dr. Polay József elnök
a TOP100 kiadványban
értékelte a 2013-as évet:
A 2013. év változatos, programokkal
teli év volt. A kamara országosan
sok feladatot kapott a
kormányzattól, amely a Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamarával
szemben is új elvárásokat támasztott.
A kamara fő célkitűzése
a kis- és középvállalkozások segítése.
Fontos feladatként fogalmaztuk
meg a környezetvédelem
és az innováció fontosságát, mely
a kis- és középvállalkozások előrelépését
segítheti. Innovációs témában
előadásokat szerveztünk,
útmutató anyagot készítettünk,
melyek minden nagykanizsai vállalkozás
számára ingyen hozzáférhetőek.
Fiatalok részére innovációs
vetélkedőt és pályázatot
hirdettünk, melynek nagy sikere
volt.
2013-ban három nagy külgazdasági
projektünk volt, melynek
keretében Bútorkiállítást és Üzleti
Estet, Horvát-Magyar Infokommunikációs
konferenciát és az
„Iránytű az orosz piacra” című
konferenciát rendeztünk. Mindhárom
külgazdasági programunk az
NGM pályázati támogatásával valósult
meg.
A Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara már tavaly megfogalmazta
azt a törekvését, hogy
segíteni kívánja a város fejlesztését.
Az új kormányazti elképzelések
szerint a megyék mellett a
megyei jogú városoknak is adnak
fejlesztésben tervezési és forrás
lehetőségeket, melyben a helyi
kamaráknak is komoly szerepük
lesz. A lehetőséggel kamaránk is
élni szeretne, hogy még jobban
hozzá tudjon járulni a vállalkozók
és a város fejlődéséhez.
Széchenyi Kártya roadshow
November 27-én a Vasemberházban
a KAVOSZ Zrt. országjáró
rendezvénysorozatának nagykanizsai
állomásán tájékozódhattak
a résztvevők a Széchenyi Kártya
Program előnyeiről és az Útdíj
Hitelprogramról, mely egy olcsó
és egyszerű lehetőség a fuvarozó
vállalkozások számára.
Üzemlátogatás
a FABAK Kft-nél
AZala Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja sajtótájékoztatóval
egybekötött cégbemutatást
tartott december 4-én a
munkahelyteremtő támogatásban
részesült nagykanizsai FABAK
Kft.-nél. A rendezvényt Cseresnyés
Péter polgármester nyitotta
meg. Acég fő tevékenységi köre a
munkaerőpiacon jelenleg hiányszakmának
minősülö faipari (épületasztalos)
és kárpitos tevékenység.
A Csapi Térségi Iskola és
Kollégiumból 20 diák üzemlátogatását
szerveztük meg, hogy
megismerhessék a FABAK Kft.
tevékenységi körét.
Bemutatkozott a TSZSZ
Kamaránk december 10-én tájékoztató
előadást tartott a Teljesítésigazolási
Szakértői Szervről,
mely az építőipari lánctartozások
kialakulását, illetve jövőbeni újra
termelődésének megakadályozását
szolgáló új intézmény. A rendezvényen
Máté Miklós a TSZSZ
vezetője mutatta be a szerv tevékenységét
és beszélt az eddigi tapasztalatairól.
Az új testület szakértését bármely
érintett – megrendelő, a
tervező, a kivitelező fővállalkozó,
alvállalkozó – kérheti, ha
gondja támadt a teljesítés minőségével,
mennyiségével, határidejével
vagy a fizetéssel vagy
ha a teljesítésigazolás kiadása
nem történt meg, a kiadása vitás,
vagy a teljesítésigazolás kiadásra
került, de a kifizetés nem történt
meg. A TSZSZ hatásköre a
szerződéssel összefüggő bankgaranciára,
kezességre és zálogjogra
is kiterjed.
Megújult a szakmaválasztást
segítő Szakmavilág honlap
A Gazdasági és Vállalkozáskutató
Intézet 2010-ben hozta létre
a Szakmavilág honlapot. Az oldal
elsősorban azon diákoknak
szól, akik általános iskolai tanulmányaik
végéhez közeledve
szakiskolai továbbtanuláson gondolkodnak,
vagy már szakiskolában
tanulnak és a szakmaválasztás
nehéz döntése előtt állnak. A
honlap bemutatja a Magyarországon
szakképző iskolában tanított
összes szakmát. Megtudható,
többek között, hogy az adott képzés
milyen hosszú, milyen készségeket
kell megszerzéséhez elsajátítani,
továbbá a megszerzését
követően várható bérek és elhelyezkedési
esélyek is megismerhetőek
a GVI kutatásainak
eredményei alapján.
A honlap 2013. novemberi
megújítását követően a 2012. évi
átalakítás után érvénybe lépő
OKJ-n alapul, lehetővé téve az új
képzésekről való tájékozódást.
Továbbá az NMH Bértarifa felvétele
alapján pontosabb információk
váltak elérhetővé az egyes képesítésekkel
elérhető bérekről.
ASzakmavilág a következő linken
érhető el: www.szakmavilag.
hu.
Kanizsa 10 – Kamara 2013. december 19.
Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara
8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.
Telefon: 93/516-670, 93/516-671
Mobil: 0630/754-3616
E-mail: nakkik@nakkik.hu,
Honlap: www.nakkik.hu
SZKTV és OSZTV 2014
Már lehet jelentkezni!
A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara 2014-ben is megszervezi
a szakmát tanuló végzős diákok
számára az Országos Szakmai
Tanulmányi Versenyt és a
Szakma Kiváló Tanulója Versenyt,
melynek kiemelt célja a
magyar szakképzés színvonalának
emelése, a szakképzés eredményeinek
bemutatása.
Aversenyek célkitűzése a gyakorlatigényes,
"fizikai" szakmák - beleértve
a ráépülő, magasabban kvalifikált
szakmákat is - társadalmi presztízsének
és vonzerejének növelése.
Jelentkezés:
www.szktv.szakmasztar.hu
Jelentkezési határidő:
2014. január 3.
PÉNZTÁRGÉPEKRőL
RÖVIDEN
􀂊 Sajtótájékoztató
pénztárgép-ügyben
Varga Mihály nemzetgazdasági
miniszter és Parragh László a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
elnöke sajtótájékoztatón jelentették
be, hogy munkabizottság
jött létre annak érdekében, hogy
az online pénztárgépekre való átállás
minél gördülékenyebben és
egyszerűbben, a vállalkozók, kereskedők
számára minél kevesebb
problémával valósuljon meg.
􀂊 Online pénztárgépek:
észrevételek továbbítása
Kamaránk a pénztárgépek bevezetésével
kapcsolatos panaszokat
az MKIK felé továbbította,
melyek elküldésre kerültek a minisztériumba.
Kálovics Ferenc, a
kereskedelmi tagozatunk elnöke a
problémákat az NGM-l tartott
konzultáción személyesen is elmondta
és határozottan kérte ezek
megoldását.
Jövő május végéig
működhetnek
A Magyar Közlöny 2013. évi
139. számában megjelent a dohánytermék-
kiskereskedők által
vezetendő nyilvántartásokról, valamint
a dohányboltban forgalmazott
egyes termékekre vonatkozó
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről
szóló Kormányrendelet
módosítása, amely szerint 2014.
május 30-ig lehetnek nemzeti dohányboltok
2500 négyzetméternél
nagyobb eladóterű bevásárló központokban,
hipermarketekben, illetve
a benzinkutakon. A rendelet
szerint a fent említett helyek környékén
(így parkolóban vagy parkban)
sem működhetnek trafikok
május 31-től. Még azok sem, amelyek
a vámhatósági engedélyt
megkapták és jelenleg is üzemelnek.
A rendelet azt is kimondja,
hogy dohánybolt nem működhet
másik dohánybolt bármely bejáratától
számított 200 méteres távolságon
belül; ezt azonban csak a
2013. november 30. után benyújtott
új engedély iránti, illetve az
engedély módosítására irányuló
kérelmekre kell alkalmazni.
Fokozott ellenőrzések
a karácsonyi időszakban
ANemzeti Adó- és Vámhivatal az
ünnepek idején fokozottan ellenőrzi
a nagy forgalmú kereskedelmi és
vendéglátóhelyeket, piacokat és közterületeket
a feketekereskedelem és
az egyéb visszaélések visszaszorítása
érdekében. Az év végi akció célja
a karácsonyi vásárok, fenyőfaárusok,
halárusítók, téli sportokhoz kapcsolódó
szolgáltatók, szépségszalonok,
az ünnepek idején keresett termékeket
árusítók, valamint a népi
hagyományokhoz kapcsolódó szolgáltatást
nyújtók ellenőrzése. ANAV
munkatársai elsősorban a nyugta- és
számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét,
valamint az áruk eredetét
vizsgálják. További információ
a www.nav.gov.hu oldalon, az információs
füzetek menüpontban.
XXII. Magyar Innovációs
Nagydíj
A Magyar Innovációs Alapítvány
– a Magyar Innovációs Szövetséggel,
a Nemzetgazdasági
Minisztériummal, a Vidékfejlesztési
Minisztériummal és a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatalával
együtt – 22. alkalommal teszi
közzé a MAGYAR INNOVÁCIÓS
NAGYDÍJ pályázatot.
Az év legjelentősebb innovációját
elismerő Innovációs Nagydíj
mellett a kiemelkedő innovációs
teljesítményeket további, összesen
hat kategóriában is díjazzák: Ipari-,
Agrár-, Környezetvédelmi-, valamint
a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatala és a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara Innovációs Díjai.
Alegeredményesebb, 2011. január
1. után alapított vállalkozás a Magyar
Innovációs Szövetség Start-up
Innovációs Díját nyeri el. A díjazottak
egyike megkapja az Iparfejlesztési
Közhasznú Nonprofit Kft. Szervezeti
Innovációs Díját is.
Kik vehetnek részt?
Azok a Magyarországon bejegyzett
vállalkozások, amelyek a
2013. évben kiemelkedő műszaki,
gazdasági innovációs teljesítménnyel
(új termékek, új eljárások,
új szolgáltatások értékesítése)
jelentős üzleti hasznot értek el.
Az innováció kiindulási alapja kutatás-
fejlesztési eredmény, szabadalom,
know-how alkalmazása,
technológia-transzfer stb. lehet.
Beadási határidő: 2014. február
5. 12 óra. Bővebb információ:
www.innovacio.hu.
Tájékoztatás a KKVHÁZ
megyék versenyének
zalai helyezéséről
A KKVHÁZ hagyományteremtő
szándékkal indította útjára azt a közösségépítő
vetélkedőjét, amelyben
Magyarország megyéi és Budapest
csapatai mérték össze erejüket. A
kkv-szektor háromfordulós versenyét
jó szakmai anyaggal és kiváló prezentációval
Zala megye csapata nyerte.
A vetélkedőben résztvevőknek
egy képzeletbeli vállalkozást kellett
alapítaniuk, és ennek a vállalkozásnak
a továbbfejlesztésén kellett dolgozniuk.
A "vállalkozás" indításakor
teljes körű képet kellett felvázolni a
pénzügyi, a tárgyi, a személyi feltételekről,
a marketing stratégiáról, valamint
a piaci bevezetés lépéseiről.
A zalaiak virtuális projektként
egy szolgáltató vállalkozás létrehozásával
rukkoltak elő, melynek
a "Sóhivatal" nevet adták. A"Sóhivatal"
az a hely, ahol vállalkozásoknak
és magánembereknek elintézik
elintézhetetlen ügyeiket. A
döntőben is ennek a vállalkozásnak
a létjogosultságáról kellett
meggyőzni a szakértői zsűrit.
Kanizsa – Kamara 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. december 19.
Széchenyi Kártya Program
170 ezer vállalkozás nem tévedhet! Keresse nálunk a népszerű hiteleket!
Nincs két egyforma vállalkozás, és a problémáik is különböznek. Egy dologban azonban mind megegyeznek: a folyamatos
működéshez pénzre van szükségük. A Széchenyi Kártya Program 6 hitelterméke közül valamelyik biztosan
megoldást nyújt a hazai kkv szektor finanszírozási problémáira.
A napi likviditási problémák áthidalására a Széchenyi Kártya folyószámlahitelt, a készletek, alapanyagok finanszírozására
a Széchenyi Forgóeszközhitelt, a hosszabb távon megtérülő fejlesztésekhez az akár tízéves futamidejű Széchenyi
Beruházási Hitelt választhatják. 2012 tavaszától pedig az uniós pályázatokon való részvételt segítő két új termék, a Széchenyi
Önerő Kiegészítő Hitel és a Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel is elérhetővé vált a vállalkozások számára.
Az Agrár Széchenyi Kártya pedig az agrárium igényeire szabott egyedülálló hitelkonstrukció.
2013. április 23-tól módosultak a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói. ASzéchenyi Beruházási Hitel, a Széchenyi Önerő
Kiegészítő Hitel és a Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel konstrukciók
esetében a kamattámogatás mértéke a futamidő első három évére évi 5
%-ra, az Agrár Széchenyi Kártya esetében pedig 4%-ra emelkedik.
Kamaránk foglalkozik a fenti hitelkérelmek befogadásával és a bankokhoz
történő közvetítésével. Ha Önnek most vagy a jövőben hitelre lenne szüksége
vállalkozása fellendítéséhez, érdemes tájékozódnia a hitellehetőségekről.
Kollégáink térítésmentes tanácsadással, gyors, szakszerű ügyintézéssel
várják.
Tel.: 0693/516-670; 0630/754-3616
Kanizsa 12 – Színes 2013. december 19.
„Sokkal fontosabb, hogy ki az
énektanár Kisvárdán, minthogy
ki az Opera igazgatója.” – a Kodályt
idéző polgármester szavaira
bólogattak mögöttem a kerisek:
– Ez így van! Ám Cseresnyés
Péter a II. Kanizsai Kóruskarácsonyon
mindnyájunkra is
vonatkoztatta, amikor Sík Sándorral
folytatta: „Bennünket
ideállítottak. Állunk.”
Csütörtök délután egy pisszenést
sem lehetett hallani a majd
másfélszáz fiatal énekestől az Alsótemplomban,
miközben egymás
műsorát végighallgatták.
Nem csupán a tévéfelvétel –
adásba Szenteste 18 órakor kerül
a Kanizsa TV-ben – okán. Érezhetően
megrendítette őket a varázslat.
A Piarista Iskolából érkezett
szkóla lélekemelő gregoriánját a
Dr. Mező – Thúry Gimnázium és
Szakképző Iskola Thúry Tagintézményének
bársonyos hangzású
kamarakórusától népi dallamok
követték. Ezután a
batthyánys Nyolcosztályosok
Kórusa a Pie Jesut adta elő illő
finomsággal. Széles skálán – a
könnyeztető Frisinától a táncos
ritmusú Simojokiig – énekelt a
piarista vegyeskar, a Mathia. Befejezésül
a BLG Virág Benedek
Ifjúsági Vegyeskara Mozart,
Bach és Cossetti darabjai után
Daróci Bárdos Tamás –
Keresztúry Dezső művével, A
szeretet himnuszával tette fel a
koronát.
A felszabadult öröm hangjait,
az összkart követően Ráczné Bella
Cecília, Püspökiné Jámbor
Zsuzsa, Bagarusné Szabó Katalin
és Cseke József karnagyok mellett
Serfőzőné Horsetzky Márta, a
Kanizsai Kóruskarácsony motorja
és az orgonista Martonné Németh
Mária vette át Cseresnyés
Péter polgármestertől az egész
város köszönetét jelképező, a fiataloknak
is szóló ajándékokat.
Kanizsa
Egyszerre ajándék és feladat a zene (is)
A Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés
Alapfokú Művészeti Iskola
névadója születésének 108. évfordulója
alkalmából szerveztek programokat.
Délelőtt a hagyományoknak
megfelelően a világhírű zeneszerző
Vörösmarty utcai szülői házánál az
intézmény igazgatója, Baráth Zoltán
helyezett el koszorút.
A Kossuth-díjas zeneszerző tiszteletére
délután ünnepélyes koszorúzást
tartottak az intézményben felállított
szobornál. December 15-én, a Sarlós
Boldogasszony templomban a nagykanizsai
Farkas Ferenc Énekegyüttes
hangversenyével emlékeztek a városunk
szülöttére. A műsorban elhangzottak
J.S. Bach: Jesu, meine Freude
című motettájából részletek és Farkas
Ferenc Kőröshegyi Betlehemes Játék
című kantátája.
V.M.
Koszorúzás Farkas Ferenc
születésének évfordulójára
Fotó: Varga Mónika
Ennek a fénykeresztnek az állítása
egy újabb tanúbizonysága annak,
hogy vannak olyan kisebb és nagyobb
közösségek ebben a városban,
akik képesek arra, hogy valami maradandót
alkossanak – mondta Cseresnyés
Péter polgármester az állítás
alkalmából tartott ünnepségen. – Sokszor
vagy legtöbbször azért – fogalmazott
a város első embere –, hogy a
város, vagy az itt élő polgárok javát
szolgálják. Végezetül köszönetét
fejezte ki mindazoknak, akik pénzzel
vagy munkával segítették ennek a
fénykeresztnek a felállítását.
Fénykereszt
az Eötvös téren
A Thúry György Múzeumban
az állandó és időszaki kiállításokon
túl októbertől egy rendszeresen
megújuló mini tárlatot is
megtekinthetünk. A sorozat első
elemeként Nagykanizsa város
egykori díszlobogójának maradványát
láthatták az érdeklődők,
míg ebben a hónapban az 1942-
ben Borsfán készült betlehemet
nézhetik meg.
A kiállított betlehemet az akkor
harmadik osztályos általános iskolás
Nagy László Károly készítette,
aki többet is faragott hitoktatója
számára. Belsejében kis gyertyát
lehetett égetni. Akkoriban saját
készítésű kápolnáikkal járták a házakat
a karácsony előtti estéken.
Abetlehemes játék legfőbb kelléke
a többnyire toronnyal ellátott
hordozható kis kápolna volt. Zalában
fiatal legények vitték házrólházra
a karácsony előtti időszakban,
előadásukért adományt kaptak a háziaktól.
Kanizsa környékén a 19. században
a céheknek is jelentős szerepe
volt a betlehemes játék alakulásában.
Az inasok közösen mentek betlehemükkel
a rangosabb mesterekhez
szenteste karácsonyt köszönteni,
majd az éjféli misén vettek részt,
ahol a céheknek külön helye volt.
A 20. század elején még a betlehemezésnek
egy másik, úgynevezett
bábtáncoltató fajtájára is emlékeztek
Kanizsán, de ennek tárgyi
emlékei nem maradtak ránk. A
betlehemezés Nagykanizsa környékén
a 20. század második felére
egyre rövidülő, romló változatban
maradt meg, egyre fiatalabb
gyerekek által előadva, majd a
másik két dramatikus karácsonyi
játékhoz, a lucázáshoz és regöléshez
hasonlóan megszűnt.
Betlehem, a hónap
műtárgya
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2013. december 19.
Horoszkóp
Karácsony jön és bekopog csendesen, Varázsától
megváltozunk hirtelen. S olvadhat az első hó,
minden csupa sár, Aszeretet mostmár a szívekben
jár. – Ne adja fel a céljait jövőre sem. Ha kell,
küzdjön meg mindazért, amit el szeretne érni.
Ezüst esőben száll le a karácsony, a kályha zúg,
a hóesés sűrű; a lámpafény aranylik a kalácson,
a kocka pörg, gőzöl a tejsűrű. – Bármenynyire
szeretne, kölcsönös akarat és bizalom nélkül
nem tud semmit sem építeni a családjának.
Készüljön testben és lélekben az ünnepekre. Ismételgesse
e szép, karácsonyváró sorokat: Kik
messze voltak, most mind összejönnek a percet
édes szóval ütni el, amíg a tél a megfagyott mezőket
karcolja éles, kék jégkörmivel.
Harang csendül, ének zendül, Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban Karácsonykor
Magába száll minden lélek. – Maradjon ébren éjfélig
Szenteste, s leljen olyan kincsre, aki nemcsak
szereti, hanem megvédi, ha bántja valaki.
Felpezsdül a magánélete az ünnepek
alatt. Teljes átéléssel kibontakoztathatja
szenvedélyes oldalát is. Ezzel a jókedvvel,
tántoríthatatlan magabiztossággal
lépjen át az újévbe.
Karácsonyi kismadár üldögél az ágon; karácsonyi
muzsika: szél zenél a fákon. Könnyed
röptű hópihék pillangóként szállnak, ünnepváró
pásztorok köszönteni járnak. – Akarácsonyfa
díszítésig rejtse el jól az ajándékokat.
Szent karácsony éjjelén táncot jár a
gyertyafény. Meghittség és szeretet melengeti
szívedet. – Ha látja, hogy bajban
van a társa, fogja meg a kezét, hogy érezhesse,
nincs egyedül a világban.
Víg ünnepre készülődünk, esteledik már. Szobánkban
a szép fenyőfa teljes díszben áll. –
Sok bókot kap az ünnepek alatt. Ismerősei dicsérik
kabátját, frizuráját. Rég nem látott barátaival
vidáman búcsúztatja el az óévet.
Imbolyog a gyertya lángja, Fénylik, mint a
Napsugár. Ünnepváró asztalunkról fodros
füstje tovaszáll. – Felpezsdül a magánélete
az év utolsó napjaiban. Nem győzi fogadni
a meghívásokat, a jókívánságokat.
…a templomba Hosszú sorba'' Indulnak el
ifjak, vének, Az én kedves kis falumban
Hálát adnak A magasság Istenének. – Az
ünnepek alatt kerülje a szélsőséges viselkedést,
költözzön otthonába a béke.
Álmodik a fenyőfácska odakinn az erdőn. Ragyogó
lesz a ruhája, ha az ünnep eljön. – Ha
azon töpreng, mit is vegyen kevéske pénzéből a
családjának, nyugodjon meg. Pénz nélkül is sok
mindent tehet. Nyújtson több szeretetet.
Teljes lesz az egyetértés, összhang a családjában
az ünnepek alatt. Némi vita csak abból
kerekedhet, ha kiderül, a szaloncukroknak
csupán a ruhája csillog a karácsonyfán. Ne
mentegetőzzön, történt, ami történt.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
RAMDA
FűRÉSZÁRU-KERESKEDÉS
Nagykanizsa, Csengery út 111., tel.: 06-70-270-2222
Kalodás fa (éger szél) 1x1x1,70 m3 8.000 Ft+áfa
Méter tűzifa (éger) 1x1x1,70 m3 14.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél) 1x1x1,70 m3 15.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél apró) 1x1x1,70 m3 17.000 Ft+áfa
Méter tűzifa (akác, tölgy, kőris, bükk) 1x1x1,70 m3 18.000 Ft+áfa
Kalodás fa (éger, nyár) 1x1x1,70 m3 22.200 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy, bükk vegyes) 1x1x1,70 m3 24.200 Ft+áfa
Kalodás fa (akác) 1x1x1,70 m3 25.200 Ft+áfa
(A kalodás fa kaloda nélkül -1.000 Ft.)
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
10 km-en belül 4.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
20 km-en belül 5.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
30 km-en belül 6.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
TÁRS
VEGYES
INGATLAN
Kanizsa – Sport/14 Apró 2013. december 19.
Nk-án a Király u. 31-ben 86 m2-
es tetőtéri, igényes lakás saját, zárt
parkolóval és padláshasználattal
eladó. Irányár: 12,5 millió Ft. Tel.:
0630/542-2272 (7581K)
Nk-án a Csokonai utcában (a régi
víztoronynál) garázs eladó.
Érd.: 0630-618-1408 (7618K)
Eladó a belvárosban, Hunyadi
utcában közel 700 m2-es építési terület.
Érd.: 0630-227-3294, 0630-
448-6072. (7608K)
Megvételre keresek porcelánokat, bélyeggyűjteményt,
régebbi bizsukat, új és
régi festményeket, kerámia és porcelán
falitálakat. Tel.: 0630-332-8422 (7614K)
49 éves magas, karcsú, fiatalos
megjelenésű, kedves, őszinte, káros
szenvedélyektől mentes nő, kizárólag
komoly kapcsolatra keresi
kedves, őszinte, értelmes férfi ismeretségét.
Alkoholisták, szélhámosok
ne írjanak! Leveleket „Vadon
nyíló rózsa” jeligére kérek a
szerkesztőségbe, vagy a Pf. 154-
re. (7619K)
50-es, sportos testalkatú, diplomás
férfi megismerkedne ápolt,
csinos nővel tartós kapcsolat céljából.
Leveleket „Randevú” jeligére
várok a Szerkesztőségbe.
MIKLÓSFAI KARÁCSONYVÁRÓ
2013.december 23-án (hétfőn) 15 órától a Ludas Matyi vendéglőben
jótékonysági gyűjtéssel egybekötött karácsonyi hangulatú délutánt
szervezünk. A rászoruló családoknak tartós élelmiszert és játékot gyűjtünk. A
rendezvény idejében forró csoki, forralt bor és puncs kapható.
A gazdag kulturális program keretében a helyi gyermekek
előadásában bemutatásra kerülnek a miklósfai
karácsonyi ünnepkör népi játékai (lucázás,
betlehemezés, regölés, frisslékölés) is.
Legyen Ön is részese az adventzáró programnak.
Mindenkit szeretettel várnak a rendezők!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom
2013. december 20-án (pénteken) 17 órakor kezdődő mezei őrszolgálat létrehozásával
kapcsolatos lakossági fórumra. Helyszín: Vasemberház, Díszterem
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-3.).
Szíves megjelenésére feltétlenül számítok!
Cseresnyés Péter polgármester
Lakossági fórum a mezőőrségről
Az FTC-tekecsarnokában
rendezték a tekézők utánpótlás
versenyeinek, így a serdülőknek
is az országos döntőjét. Említett
korcsoportban a Nagykanizsai
Teke SE versenyzője, Sipos Károly
az első napon elmaradt
ugyan a saját eredményeitől és
csupán 492 fát ütött, de a másnapi
versenyen egészen a dobogó
harmadik fokáig sikerült felkapaszkodnia.
Ezen kívül több csapattal is indultak
a kanizsaiak a Zalakaroson
megrendezett I. Ferenc Kupán,
ahol a dr. Molnár József, Magyar
Gábor, Tóth Tibor, Bánhegyi János
felállású csapat a második helyen
végzett. Dr. Molnár József
egyéniben szintén a második helyezett
lett 405 ütött fával.
Harmadik helyig
gurított
A döntőbe végül a kanizsai
Almalé és az F.U.C.K. Szepetnek
együttese került, meccsükön előbbi
nyert – valóban nagy küzdelemben
– 5-4-re.
A Hervis Zalakaros Teremlabdarúgó
Kupa végeredménye: 1. Almalé
(Nagykanizsa), 2. F.U.C.K. (Szepetnek),
3. Szemere (Nagykanizsa).
Atorna legjobb kapusának Kirchner
Aladárt (Almalé) választották, a
gólkirályi címet Nagy Attila (Dél-
Zalai Vízmű – Nagykanizsa) szerezte
meg 12 góllal, míg a legjobb
játékosnak Kollár Péter (F.U.-
C.K.) bizonyult.
Kollár Péter egyébként a fináléban
mesternégyest is rúgott, de
csapata végül alulmaradt a mindent
eldöntő találkozón.
P.L.
Már a teremfoci idényének jegyében
Bizzer András, a 6. számú választókerület (Kazanlak körút, Munkás utca, Rózsa utca
14-től végig páros házszámok, Rózsa utca 21-től végig páratlan házszámok) önkormányzati
képviselője fogadóórát tart 2013. december 20-án (pénteken) 17.00 órától
a Hevesi Sándor Általános Iskolában (Nagykanizsa, Hevesi út 2.).
Képviselői fogadóórák
Elérkezett a hűvös hónapok ideje, s ennek egyik jele, hogy beindult
a teremfoci nagyüzem. A legutóbbi hétvégén rendezték a Hervis
Zalakaros Teremlabdarúgó Kupát és az alkalmi vagy éppen a kispályás
bajnokságból már jól ismert együttesek ezúttal is nagy csatákat
vívtak a karosi Móra-iskola tornatermében.
Díjátadójával zárultak az idei városi
kispályás labdarúgó bajnokság küzdelmei.
A nagykanizsai Városi Futball
Szervezet által összeállított tabellák
alapján számos osztályban volt
nagy csata az egyes helyezésekért.
Az első osztályban a tavalyi győztes
Channel 2000 idén nem indult, a
bajnok az RMP-Földi (28 pont) lett a
Fix Bomba (24) és a Nimfas CO. (22)
előtt. Amásodik vonalban a rájátszást
a Premier maximális pontszámmal, 30
egységgel zárta, mögötte a Szemere-
PEN (22) és a NILFISK (17) zárt. A
harmadik vonalban a Rózsa Presszó
Palin (45) lett az első, második az Arizona
(38), harmadik a Kispálya FC
(31). A negyedik ligában Dynamic
(57), Hidrofilt (45) és FALKEN (41)
volt a sorrend, míg a szeniorok első
osztályában megvédte címét a Bianka
Pizza (32) a TIP-TOP (27) és a MUVILL
(22) előtt. Az öregfiúk másodosztályában
a Gelka-Hírtech (34) az
Kanizsa Energetika (22) és a Tintahal
HK (19) előtt zárt.
Zárás a kispályás vonalon
Kanizsa 2013. december 19. – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Győrszentivánon rendezte a
Magyar Sportlövők Szövetsége a
serdülők országos bajnokságát. A
Nagykanizsai Polgári Sportlövész
Egyletet Mátés Benjámin (Zrínyi
Miklós–Bolyai János Általános
Iskola) képviselte a légpuskások
40 lövéses versenyszámában.
Mátés Benjámin végül 382 körös
eredményével harmadik helyezést
ért el, mindössze két körrel
maradva el a második helyezett
Pekler Zalántól (Komárom VSE).
A Nagykanizsai PSLE másik fiatal
versenyzője, Sáska Marcell
(Zsigmondy Vilmos és Széchenyi
István Szakképző Iskola) az
Ácson megrendezésre került
sportlövő diákolimpia országos
döntőjében a zártirányzékú légpuska
40 lövéses fiú "C" kategória
egyéni versenyszámában 379 körrel
a 10. helyen végzett. Mindkét
versenyző felkészítője Horváth
Károly volt.
Az idei cselgáncs Kanizsa Bajnokság
záró fordulóját rendezték
a Palini Általános Iskola tornatermében,
melyre 46 fiatal nevezett.
A házigazda Nagykanizsai
TE 1866 mellett meghívott a zalaegerszegi
Nyakó Judo Klub, a
Nagyatádi Judo Klub is részt vett
sportolóival a megmérettetésen.
Az NTE dzsúdósai számára
négy forduló összpontszáma alapján
hirdették ki a korosztályonkénti
„Kanizsa Bajnoka” címet.
Az eredményhirdetés alapján az
alábbi győzteseket köszönthették.
Ovijudo fiúk: Szeghy Tamás és Csetneki
Barnabás. Leányok: Garai Emese
Zille. Diák D korcsoport: Köveskáli
Regő. Diák C: Varga Zoltán. Diák B,
fiúk: Varga Dániel. Leányok: Kovács
Emese. Diák A, leányok: Paizs Mercédesz.
Serdülő: Kulik Balázs. Ifjúsági:
Nagy Gergely. Junior: Hajas Tamás.
Az összpontszámok tekintetében
az abszolút sorrend: 1. Varga Zoltán
(diák C) 39 pont, 2. Köveskáli Regő
(diák D) 37, 3. Varga Márton (diák D)
31. Az iskolák versenye: 1. Batthyány
Lajos Gimnázium 34 pont, 2. Piarista
Iskola 27, 3. Kiskanizsai Általános Iskola
23, 4. Miklósfai Általános Iskola
15, 5. Nagyrécsei Általános Iskola 13,
6. Rozgonyi Általános Iskola 12.
Két körre
a második helytől
Kanizsa bajnokait
köszöntötték
Éves szereplésüket értékelték
a Kanizsai Birkózó Sportegyesület
tagjai, s volt mit ünnepelniük,
hiszen az egyesület 12 esztendős
fennállása óta először sikerült az
országos ranglistán a legjobb
harminc csapat közé kerülniük.
A 96 birkózó egyesület (melyek
olimpiai pontot szereztek 2013-
ban) közül a Kanizsai Birkózó
Sportegyesület végül a 27. helyen
zárt.
Összességében a kanizsaiak 5
arany-, 5 ezüst- és 3 bronzérmet
nyertek a korosztályos országos
bajnokságokon és a diákolimpia
országos döntőin. Egyúttal arra is
büszkék lehetnek, hogy olyan
klubként működnek, mely idén három
versenyzőt is indíthatott a válogatott
színeiben az ifjúsági Európa-
és világbajnokságon.
Ennek fényében jutalmazták az
egyesület öt legeredményesebb
sportolóját, Egyed Zsanettet (ifjúsági
Eb-5. helyezett, országos bajnok),
Egyed Balázst (ifjúsági Eb-
7., serdülő országos bajnok), Németh
Mártont (ifjúsági országos
bajnok), Szabó Jázmint (serdülő
országos bajnok) és Nemes Benjamint
(kötöttfogású diák ob-2. helyezett).
Az év támogatója címet
pedig Zaka István vehette át.
P.L.
Jól sikerült esztendőt követően...
Kaposvári AC (7.) – Gejzír-
Kanizsa Kft. Kanizsa Sörgyár
SE (4.) 7:11
NB I Nyugati csoport női asztalitenisz-
mérkőzés, 9. forduló. Kaposvár.
A kanizsai győztesek: Ladányi
Dóra 3, Bicsák Bettina 3, Újházi
Csilla 2, Nagy Réka 2 és a
Ladányi-Bicsák páros.
Összességében biztos győzelem
született a kanizsai női asztaliteniszezők
kaposvári vendégszereplésén.
A párosok után döntetlenre
állt a találkozó, azt követően viszont
fokozatosan elhúztak a vendégek.
Már 11:5 is volt az állás,
onnan tudott még szépíteni a Kaposvár.
A dél-zalaiak akkor úgy
álltak a negyedik helyen, hogy
egy ponttal voltak elmaradva a dobogó
harmadik fokától. Aztán következett
két újabb idegenbeli találkozó...
Balatonfüred (9.) – Gejzír Kanizsa
Kft. Kanizsa Sörgyár SE
(4.) 9:9
NB I Nyugati csoport női asztalitenisz-
mérkőzés, 10. forduló.
Veszprém.
A kanizsai győztesek: Ladányi
Dóra 3, Újházi Csilla 2, Mógor
Evelin 2, Nagy Réka 1 és az
Újházi-Nagy páros.
Váratlan pontvesztést könyvelhetett
el a Balatonfüred elleni mérkőzésen
a KSSE. A párosoknál
már a Ladányi-Bicsák páros kikapott,
és az Újházi-Nagy páros is
csupán nehezen nyert. Egyéniben
Ladányi ugyan hozta magát, de a
bravúr, vagyis a négy partis győzelem
elmaradt. Bicsák mindkét
mérkőzését elveszítette, a helyére
beálló Mógor magabiztosan nyerte
két meccsét. Újházi behúzta a kötelezőt,
de a bravúr nála is elmaradt,
míg Nagy eddigi leggyengébb
teljesítményét nyújtotta, tőle
az egy győzelem kevés. Két
KSSE-s játékos is gyengébben teljesített
a vártnál, így csak döntetlen
született.
A 11. forduló keretében vívott
Győri Elektromos Vasas SK –
Kanizsa Sörgyár SE mérkőzésen
aztán még az előzőhöz hasonló
sikerélmény sem jutott, hiszen a
harmadik győriek végül 14:4-re
nyerték a tabellaszomszédok
csatáját. Csupán Ladányinak
ment jól, ő nyert is háromszor,
hozzá csatlakozott még eggyel
Mógor.
P.L.
Többszöri botlás után
Szombaton két előadással búcsúztatták
évüket a Szan-Dia
Fitness SC látványtáncosai, kötélugrói
a 21. Kanizsa Pékség
Fitness Fesztivál keretében.
A táncosok ezúttal is széles repertoárral
lepték meg a HSMK nézőterét
megtöltő családtagok, barátok,
érdeklődők százait. A színes
kavalkád ezúttal nem a soros Európa-
vagy világbajnokság keretében
bizonyíthatott, hanem szüleik,
hozzátartozóik, no meg szurkolóik
előtt mutathatták meg, az év során
milyen produkciókkal rukkoltak
elő megmérettetéseiken, vagy éppen
milyen új programokkal várják
már a 2014-es évadot..
Cseresnyés Péter polgármester
köszöntőjében külön ki is emelte,
a táncos csoportok esetében is jelentősége
van a kötődésnek, hiszen
kinek szurkoljon, tapsoljon a (kanizsai)
ember, ha nem éppen már
talán nem is olyan kicsi gyermekének,
unokájának.
A főszerep tehát a fiataloknak jutott,
akik sokrétű produkcióikkal adtak
számot a 2013-as évükről is. S
nem csupán a már igazán profinak
számító, szövetségük számtalan Európa-,
és világbajnokságán bizonyított
növendékek tettek ki magukért,
hanem a kezdő korosztályok tagjai
is lelkesen bizonyítottak.
Ahogy ilyentájt már bőven körvonalazódik
az is, kik és milyen
formációkban szerepelhetnek a jövőben,
úgy a fesztivál keretében
volt egy nagy színpadi búcsúzás is.
Stílszerűen éppen az az ifjú hölgykoszorú
nyitotta eseményüket a
Szépség és szörnyeteg táncelőadással,
akik minden bizonnyal
utoljára szerepeltek adott felállásban.
A Felső Brigitta, Horváth
Barbara, Várszegi Zsófia, Szalai
Kata, Szabó Tímea, Polgár Borsika,
Tar Eszter, Fótos Kitti, Gór
Dóra, Dömötör Eszter, Sipos Kata,
Szabó Krisztina, Májer Cintia,
Léránt Vivien, Farkas Alexandra,
Kovács Laura, Felső Nikolett,
Vitári Viktória, Vágó Diána, Vágó
Alexandra összeállítású csapat
tagjai közül ugyanis legtöbben a
továbbtanulás mezejére lépnek
vagy éppen már léptek, ezzel egy
roppant szép és eredményes sorozat
végére téve pontot.
Persze, a felkészítőknek aggódniuk
fölösleges, hiszen minden évben
vannak úgymond kifutó sportolóik,
látványtáncosaik, kötélugróik,
de az utánpótlás biztosított,
hiszen a legkisebbek is bizonyították
a szombati programokban, alig
várják a rájuk váró versenyeket,
táncos seregszemléket.
P.L.
Évzáróra táncos kavalkád
Kanizsa 16 – Hirdetés 2013. december 19.