Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
12.53 MB
2020-12-19 13:56:55
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
293
763
Rövid leírás | Teljes leírás (466.63 KB)

Kanizsa 2004. 014-017. szám április

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

Del-Zalai Hetilap
íindi
Nasykanizsa
RÉGIÓK KAPUJA
kj
XVI. évfolyam 14. szám • 2004. április 6. • Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
TÁRSKERESŐ KLUB
Ha komolyan gondolja a társkeresést!
8800 Nagykanizsa Tel.: 06-93-311-396 06-30-508-4121
EGESZSEG VILÁGNAP
Ebben az esztendőben Közlekedésbiztonság: Tegyünk érte! Rajtunk múlik! címmel kerül megrendezésre szerte a világban az Egészség Világnapja -tájékoztatta lapunkat dr. Búzás Judit, az ÁNTSZ Nagykanizsai Intézetének vezetője. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint a közlekedési balesetekből származó halálozás a globális összhalálozás 2,2 százalékát teszi ki. 1998-ban 1,2 millió ember halt meg az utakon, 70 százalékuk 45 év alatti volt. A 15^4 éves férfiak körében a világon a második vezető halálok és betegséget okozó tényező a közlekedési baleset, az AIDS után. Sajnos Magyarországon, így Zalában sem jobb a helyzet.
A közlekedésbiztonság közös felelősség: a társadalom sok rétegét összekötő partnerség erősítheti a közúti balesetek elkerülését szolgáló erőfeszítéseket, de mi magunk is odafigyelhetnénk jobban magunk és az úton közlekedők biztonságára. A balesetek okai között szerepelnek a nem megfelelően megválasztott sebesség, az alkohol és sajnos egyre gyakoribb droghasználat, a rossz látási viszonyok vagy a főként idősebbeknél előforduló csökkent látás, s folytathatnánk a sort. Ha megtörténik a baj. sok múlik azon, használtunk-e biztonsági övet, gyermekülést, van-e légzsák a gépkocsiban, volt-e védősisak rajtunk kerékpáron vagy motoron, s az sem mindegy, mennyi időt vesz igénybe, míg a segítség a baleset helyszínére érkezik, s milyen szakszerű ellátásban részesülünk. Az is fontos persze, hogy milyenek az útjaink, s például a kerékpárosok számára kiépültek-e már a biztonságos közlekedést szolgáló kerékpárutak. Hogy a közlekedési balesetek száma illetve súlyossága csökkenjen, össze kell fognia mindannyiunknak. A biztonságos közleke-. dés közös ügyünk!
VARJUK
A NYUSZIT
NAGYKANIZSA, ERZSEBETTER 23. (CENTRÁLHOTEL] INFO TEL: (+36) 2Q 440 9700; (+36)306110616 INTERNET; WWW,C1,HU
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
2
VÁROSHÁZA
2004. április 6.
KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Bicsak Miklós az I. számú választókerület (Garai, Űrhajós, Hársfa, Ifjúság utca lakói) önkormányzati képviselője 2004. április 7-én, szerdán 16 órától 17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzőgyártó irodában.
Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a palini új Altalános Iskolában. Dr. Horváth György a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője 2004. április 7-én szerdán 18 órától 20 óráig fogadóórát tart a Pálma étteremben (Magyar u. 80.). -Szányiné Kovács Mária, a 11. választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap első szerdáján 17-18 óra között az IK1 földszinti helyiségében, minden hónap első csütörtökén 17-18 óra között a Bolyai János Altalános Iskola földszinti helyiségében. E-mail cím: 1 lvk@nagykanizsa.hu Tóth László a 4. sz. választókerület képviselője 2004. április 7-én, szerdán 17 órakor fogadóórát tart a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban. Telefon: 30/304-3161, e-mail: toth_laszlo@nagykanizsa.hu
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, a Zalai Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány és az Apáczai Csere János Általános Művelődési Központ
„Cogito ergo sum" azaz „Gondolkodom, tehát vagyok" elnevezéssel drogmegelőzési pályázatot hirdet 25 év alatti fiatalok részére. 1
A pályázat célja a kábítószer fogyasztás megelőzése, illetve a kábítószer fogyasztás visszaszorítása. Az alkotásokat az alábbi kategóriákban várjuk: 1.) vers és próza (max. 10 oldal), 2.) rajz (A/2-es, A/3-as méret), 3.) plakát (A/2-es, A/3-as méret), 4.) számítógépes grafika (CD-n)
A pályázatokat az Apáczai ÁMK címére, 8900 Zalaegerszeg, Apáczai tér 5. szám alá kérjük beküldeni. Beküldési határidő: 2004. április 15. A beérkezett művek legjobbjaiból 2004. május hónapban Zalaegerszegen az Apáczai ÁMK-ban kiállítást rendezünk, amely megnyitóján a legjobb pályamunkákat díjazzuk.
A kategóriák első helyezettjei ajándékcsomagot kapnak, valamint részt vesznek 2004. június 26-án Budapesten, a Petőfi-csarnokban megrendezésre kerülő kábítószerellenes világnap rendezvényem.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 40/2000. (IX.13.) számú, a Fiatal Családok Otthonáról szóló helyi rendelet alapján pályázatot hirdet az alábbi, Nagykanizsa, Nagyrác u. 22/B. szám alatt lévő önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére:
NAGYKANIZSA, NAGYRÁC U. 22/B. FSZ. 1.
A lakás alapterülete:66 m2, 2 szobás, összkomfortos, A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület. A lakás épületen belüli fekvése: földszinti lakás. A szálláshasználati díj összege: 13.424.-Ft + rezsi. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony maximális időtartama: 50 hónap. Megtekinthető: 2004. április 7. 9-1 l-ig és 13-15 óráig. A pályázat benyújtásának helye és határideje: 2004. április 16. Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály, Nagykanizsa, Eötvös tér 16.
Az épületben való elhelyezésre jogosultak azok a fiatalok, akik házassági, illetve legalább egy évet meghaladó élettársi közösségben élnek, a kérelem benyújtásakor a egyikük sem töltötte be a 35. életévét, nem rendelkeznek beköltözhető és értékesíthető ingatlan tulajdoni hányaddal, önkormányzati lakásbérleti szerződéssel és saját családi környezetükben elhelyezésük nem oldható meg, vállalják, hogy lakásügyük megoldásáról a szálláshasználati szerződés lejárta után gondoskodnak, az épületben történő elhelyezés feltételeit magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
VEZETŐI ÁLLÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola vezetői álláshelyére. A részletes pályázati kiírás az Oktatási Közlöny 2004. március 9-i számában került közzétételre. A pályázati kiírásnak megfelelően az állás elfoglalásának ideje: 2004. augusztus 1. A kinevezés öt tanévre, 2004. augusztus 1-től 2009. július 31-ig szól. Képesítési feltétel szakirányú egyetemi végzettség, 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat. A pályázatnak tartalmaznia kell: szakmai önéletrajzot, az intézményre vonatkozó vezetői programot, a végzettséget igazoló oklevélmásolatokat, erkölcsi bizonyítványt.
A pályázatokat két példányban Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztályára (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell megküldeni 2004. április 9-ig.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT HIRDET
A NAGYKANIZSA, SZEPETNEKI UTCA DÉLI OLDALÁNAK HASZNOSÍTÁSÁRA
A pályázat célja: A fejlesztésre kijelölt terület hasznosítása vállalkozói alapon, a lakásépítési lehetőségek területi kiterjesztése, alternatívák biztosítása, a hasznosításhoz szükséges tervek elkészíttetése, engedélyeztetése, a külterületi ingatlanok belterületbe vonása, termelésből kivonása, az ingatlanok telekalakítása, a közművek és utak kiépítése, a telkek értékesítése. A részletes kiírási dokumentáció átvétele: A pályázati kiírás megtekinthető, 20.000 Ft+áfa vissza nem térítendő díj ellenében megvásárolható és átvehető munkanapokon 8-12 óra között a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztályán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 15. sz. iroda).
A pályázattal kapcsolatos kérdések írásban tehetők fel a Városfejlesztési Osztálynak címzett levélben 2004. március 31-ig. A kiíró a beérkezett kérdéseket és az azokra adott válaszokat minden pályázó részére eljuttatja, legkésőbb 2004. április 7-ig. A kiíró a pályázók részére helyszíni konzultációs lehetőséget biztosít 2004. március 24-én 10.00 órától.
A pályázatok beadásának határideje: 2004. ÁPRILIS 23. (PÉNTEK) 10.00 ÓRA. A pályázatokat zárt borítékban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztályára (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 15. iroda).
A kiíró a pályázat értékeléséről írásban értesíti a pályázókat, várhatóan 2004. június 5-ig.
TÁRSASHÁZAK, LAKÁSSZÖVETKEZETEK, FIGYELEM!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata - a Belügyminisztérium által kiírt épület-felújítási pályázatok alapján - az alábbi pályázati felhívásokat teszi közzé.
1. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának támogatása. (LEP-2003-LA-2)
2. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének és teljes felújításának támogatása. (LEP-2003-LA-6)
3. Az egycsatornás gyűjtőkémények (thermofor kémények) felújításának támogatása. (LEP-2003-LA-7)
A pályázathoz szükséges dokumentáció az Ingatlankezelési Intézményben (Nagykanizsa Deák tér 5.) vehető át 2004. március 16-tól munkanapokon 7-15 óráig.
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap - Ügyvezető - főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak: Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Nagy Krisztina, Szölösi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth Tihamérné. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Tel.:93/312-305. Nyomda: ANTÓK Nyomdaipari Kft., Celldömölk Felelős vezető: Antók Zoltán Terjeszti a Lapterjesztő Kft. Az árus példányok ára 65 Ft.
ISSN 0865-3879
E-mail címűnk: kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
2004. április 6.
SL
FONTOS DÖNTÉSEK SZÜLETTEK
- Fontos ügyekben született ma döntés - hangsúlyozta Litter Nándor polgármester a március 29-ei közgyűlést követő sajtótájékoztatón. - Az egyik legfontosabb döntésünk az volt, hogy létrehoztunk egy Pályázati Irodát. A két fővel megerősített szervezet azt a feladatot oldja meg, ami több munkakörben jelenleg is létezik a hivatalon belül. Feladatuk, hogy egy nagyon hatékony pályázati tevékenységet irányítsanak, végezzenek a pályázat figyeléstől kezdve a pályázat teljes lezárásáig. A kisebb pályázatokat ők maguk fogják elkészíteni, ehhez természetesen szükséges a hivatal, illetve az intézmények munkatársainak segítsége, támogatása. Több intézmény vezetésében történtek változások. A könyvtárigazgatói munkakör betöltésével kapcsolatban a közgyűlés ideje alatt érkezett egy fax, melyben Bogár Imre visszavonta pályázatát. Személyét, munkásságát sértő telefonhívásokat, és leveleket kapott, amit még elviselt volna, de a könyvtár munkatársai között is végeztek olyan kutatásokat, hogy ki az, aki őt támogatja! A nagykanizsai könyvtár munkatársai érdekekében a saját érdekei fölé helyezve, viszszavonta a pályázatát. Ennek következtében egy pályázó maradt, és 24 szavazattal, egyhangúlag a jelenlegi könyvtárigazgató, Czupi Gyula mellett tette le a voksát a testület. A könyvtárigazgató tevékenységének egyik bírált része az volt, hogy nagyon sok politikai rendezvényt tartottak a könyvtárban. Szeretnék, ha a jövőben ez nem jelentene feszültséget a város irányítás és a könyvtár irányítása között.
Vannak intézmények, ahol elmélyült szakmai munkának kell folyni, és lehetőség szerint a politikát távol kell tartani ezekből az intézményekből. A város költség-
vetésében szerepel a Vasemberház Dióssy-termének a felújítása, Litter Nándor polgármester véleménye szerint a közgyűlésnek is át kell majd oda költözni. Az ügy nyugvópontra jutott, valamennyiünk számára jelenthet tanulságokat. A közgyűlés címzetes igazgatói címet adományozott Janzsó Antalnak, a Cserháti SZKI, valamint Mayer Ferencnek, a Batthyány gimnázium nyugdíjba vonuló igazgatójának. Fontos döntések születettek óvodai és általános iskolai vezetői kinevezésekkel kapcsolatban. A Micimackó óvoda vezetőjének ismét Szabóné Bohrát Margitot választották meg, és megerősítették posztjában Sajni Józsefet, a miklósfai általános iskola és óvoda vezetőjét. A Cserháti SZKI igazgatói posztjára Johanidesz István, a Batthyány-gimnázium élére Dénes Sándor kapott öt évre szóló megbízást. Zárt ülésen a széles körű nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező Hiesz Miklós pályázatát fogadták el a Nagykanizsa Gazdaságfejlesztő Kht. ügyvezetői munkakörére. Vagyonügyekben is döntött a testület, ezek közül a leglényegesebb az - amiről a 2004-es országos költségvetés elfogadásakor döntött a parlament -, hogy az önkormányzatok kérhetik a feladataik ellátásához szükséges vagyontárgyakat. Öszszeállították az ezzel kapcsolatos listát, és az elmúlt héten megkezdték az állami a szervekkel az egyeztetéseket. Közel 50 ingatlan megszerzését tűzték ki célul. A közgyűlés zárt ülésen döntött az önkormányzat által alapított kitüntetések adományozásáról, melyeket a Város Napján adnak át. A polgármester sikeresnek tartotta a napot, a több mint 20 napirendi pont megtárgyalását viszonylag rendben, békében, szélsőségektől mentesen sikerült befejezni.
Tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát, hogy a Sauber-macher—Pannónia Hulladékgyűjtő Kft. 2004. április 12-én (húsvéthétfőn) is a hulladékszállítási program szerint végzi tevékenységét, azaz lesz szemétszállítás. Kéljük a lakosságot, hogy az ünnepre való tekintettel reggel 7 óráig helyezzék ki hulladékgyűjtő edényeiket.
Via Kanizsa Városüzemeltető Kht.
KÖZÖSEN A TÁMOGATÁSOKRÓL
Állami támogatások, hitelkonstrukciók az EU csatlakozás küszöbén címmel rendezett közös programot a CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Rt. Nagykanizsai Fiókja és a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara. A rendezvényen - mely egyúttal a pénzintézet ötéves jubileumi ügyféltalálkozóját is jelentette - Berke József fiókigazgató és Ferencz József, a kamara elnöke köszöntötte a résztvevőket. Ezt követően Pigniczki Sándor, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium munkatársa tartott előadást az állami támogatású, kis- és középvállalkozásokat segítő hitelkonstrukciókról, majd dr. Sándor Béla, a CIB Vállalati Üzletág vezérigazgató helyettese mutatta be a bank vállalati üzletágának tevékenységét. Az EU támogatási programok lebonyolításával kapcsolatos tudnivalókról Solymosi Tamás tartott tájékoztatót, s végül pályázati tanácsadásra is sor került.
AZ ERKELÉRT
A MOL Bányász Szakszervezet Nagykanizsai Nyugdíjas Alapszervezetének vezetőségi tagjai, Plichta Lóránt, Milávecz István és Horváth Győzőné a keddi ügyeleti napon újságírókat várt az Erkel Ferenc Művelődési Házban lévő irodájukba. Választ szeretnének kapni a DKG-East Rt. vezetőitől a művelődési ház eladásáról szóló, újságokban megjelent cikkekre. Egyöntetűen elmondták, hogy szeretnék, ha az rt. vezetése átgondolná a döntését, és nem adná el az épületet. A tagság fejében megfordult az a gondolat is, hogy összefognak és demonstrálnak a művelődési ház megtartása érdekében, de egyelőre békés eszközökhöz akarnak folyamodni.
Horváth Győzőné gazdasági felelős hangsúlyozta: az épület az 1950-es évek óta szakszervezeti művelődési házként működik. Sok társadalmi munkával alakították ki, a dolgozók téglajegyet is vásároltak. A több mint 200 fős, összeszokott, családias szervezet nem akar más klubba beiratkozni. Valamennyien a város olajipari cégeinek a nyugdíjasai, ápolják az olajos hagyományokat, és ragaszkodnak a muzeális jelentőségű épülethez.
Plichta Lóránt elnök kiemelte: nagyon jó programjaik vannak, bekapcsolódnak többek között a város napi rendezvényekbe is. Tavaly a Csónakázó-tónál egy EU-fát ültettek, és elültettük a Város Fáját is.
-A fővárosban megkérdeztem a bányász szakszervezet elnökhelyettesét, de biztató választ nem adott. A gépgyár üzemi tanácsa beleegyezett az eladásba, nekünk sok keresnivalónk már nincs. Az üzemi szakszervezet is hozzájárult azzal a kikötéssel, hogy az itteni csoportok további működéséhez Fehér Imre igazgatónak biztosítani kell valahol a helyet. Megtűrt személyek vagyunk, pedig új tagok is jelentkeznek közénk, mert tudják, hogy jó a közösség és nincs más lehetőség arra, ahol az olajosok találkozhatnak - tette hozzá Plichta Lóránt.

« 3
* s 2
indulnak Nagykanizsán
Országos Képzési Jegyzék (OKJ)szerinti
Rendszerinformatikus (emelt szintű), Alap- és középfokú szakképesitések
"S Számítástechnikai alapismeretek, ■f Operációs rendszer és fájlkezelés Szövegszerkesztés, -f Táblázatkezelés Adatbázis-kezelés, Grafika- és prezentáció, -f" Információs hálózatok, Internet és elektronikus levelezés Cégek intézmények számára a tanfolyami díj a szakképzési alap terhére elszámolható!
30% ADÓKEDVEZMÉNY!
Tel: (70) 215-3279, (93) 322-357 (este), (30) 2164668 www.contenwt.hu
Oktatási segédanyagok^ECDL bizonyítvány \Részletfizetés\ ÁFA mentesség
4
R
2004. április 6.
a Nagykanizsa Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban 3 db lakás bérleti jogának elnyerésére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) nyilvános pályázat útján bérbe adja a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. szám alatt található Nyugdíjasházban lévő 3 db bérlakást.
A pályázat benyújtásának határideje: 2004. április 16-án 12 óra
A licitálás időpontja: 2004. április 22. de. 10 óra
Helye: Polgármesteri Hivatal Nk, Erzsébet tér 7.
A pályázat célja: az alább megjelölt 3 db ingatlan bérleti jogának elnyerése, határozott időre.
A bérlemények leírása:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. A. lh. fsz. 1.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 24 trr szobaszáma: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos, bérleti díja: önkormányzati bérlakást leadó pályázó esetén 4.882 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó esetén az igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség.
Megtekinthető: a pályázat benyújtásának határidejéig minden csütörtökön 14-16 óráig.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. A. lh. I. em. 9.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 24 nr, szobaszáma: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos, bérleti díja: önkormányzati bérlakást leadó pályázó esetén 5.126 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó esetén az igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség
Megtekinthető: a pályázat benyújtásának határidejéig minden csütörtökön 14-16 óráig.
3. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. A. lh. fsz. 5.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 41 m2, szobaszáma: 1 + I fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos, bérleti díja: önkormányzati bérlakást leadó pályázó esetén 8.340.-Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó esetén az igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség
Megtekinthető: a pályázat benyújtásának határidejéig minden csütörtökön 14- 16 óráig.
A bérlemények nem örökölhetők!
A pályázaton való részvétel feltételei:
1. Személyi feltételek
Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/, önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képes, a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tenni, a pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történő licitálást elfogadja.
2. Egyéb feltételek
Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ önkormányzati bérlakását térítésmentesen a bérbeadó rendelkezésére bocsátja, pénzadományt ajánl fel.
Pályázni a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk., Eötvös tér 16.) átvehető PÁLYÁZATI LAP kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni :a pályázó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra kerülő önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti díját, csatolva a bérleti szerződés fénymásolatát, pénzadomány esetén annak összegét, saját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát. A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgálatán (Nk., Eötvös tér 16. földszint) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem küldünk. A pályázat egy pályázat esetén is érvényes.
A licitálás szabályai:
A licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidőben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatalmazottja is képviselheti.
A licitálás induló értéke: 1. számú lakás 1.000.000 Ft, 2. számú lakás 1.000.000 Ft, 3. számú lakás 1.400.000 Ft
A licitálás során a licitösszeg 50.000 Ft-onként emelkedik.
A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést az Ingatlankezelési Intézmény köti meg a kijelölés, az adomány befizetését, vagy az önkormányzati bérlakás leadása esetén a megállapodás aláírását követő 15 napon belül. Amennyiben a bérlő a bérbeadó Ingatlankezelési Intézménnyel a bérleti szerződést nem ezen határidőn belül nem köti meg, a bérleti szerződés megkötésének lehetőségét elveszíti.
PÁLYÁZATI LAP a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. szám alatti Nyugdíjasházban lévő lakás határozott időre szóló bérleti jogának nyílt pályázaton történő elnyeréséhez
A megpályázott lakás: Nagykanizsa, Kodály Z. u..................
Pályázó Pályázó házastársa/élettársa
Név:..................................................
(lénykori név is) Szül. hely, idő:. .
Anyja neve:
Személyi ig. száma:.
Családi állapot:
Lakcím:
Nyugdíj összege:.
Nyugdíj törzsszám:
Ingatlantulajdon
címe:..........
tulajdoni hányad:.
nagysága: ......
komfortfokozata:.
Önkormányzati tulajdonú bérlakás:
címe:.......................
nagysága:....................
szobaszáma..................
komfortfokozata: .............
havi bérleti díja:...............
A pályázati kiírásban foglalt feltételeket vállalom.
Nagykanizsa,.
pályázó
pályázó házastársa/élettársa
2004. április 6.
GSG
5
RONGÁLÁS A CSÓ-TÓN
Ismeretlen tettesek szándékos rongálással többszáz ezer forint értékű kárt okoztak a Csónakázó-tó-nál. Utcabútorokat, ülőkéket, szemétgyűjtő edényeket tettek tönkre, szórtak a tóba, és tönkretették a közvilágítási berendezéseket is. A vandalizmusra magyarázat nincs. A kár helyreállítása folyamatban van — kaptuk az információt a VIA Kanizsa Kht. főmérnökétől.
KAMATTAL!
2004. januárjától az áramszolgáltató a késedelmes fizetők részére késedelmi kamatot számít fel. A fizetési, valamint kikapcso-lási felszólítón feltüntetett hátralékos tételekre a levél készítésének napjáig számítják fel a késedelmi kamatot. A felszólító levélen kétféle kamattétel szerepel.
VERSENYTÁRGYALÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa, Szent I. 3. sz. alatti található ingatlant.
A versenytárgyalás ideje: 2004. április 30-án 09.00 óra. A
versenytárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalója (Nagykanizsa. Erzsébet tér 7.) Kikiáltási ár: 38.800.000 Ft + Áfa, azaz 48.500.000 Ft.
Érdeklődni lehet a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján. (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II em. 14. Tel: 93/500-724
BÚCSÚ EGY KERESKEDŐTŐL
Amikor valakinek végleg el kell búcsúznia a szüleitől, ragaszkodását, szeretetét valami nagy-nagy dologgal szeretné kifejezni. Egy kedves olvasónk, Márta, édesapjáról kívánt nekünk mesélni, akit a közelmúltban temettek el. A családját, a szakmáját szerető egykori kereskedőre. Révi Gyulára emlékeztünk hármasban, Mártával és az édesanyjával.
Révi Gyula 1918-ban született Újvidéken. Édesapját hat évesen elveszítette. Bár a későbbiekben apja újranősülésével jó anyát kapott, a veszteség végig kísérte kora ifjúságát. Szombathelyen végezte iskoláit, a szünidőket, az újvidéki, a kanizsai és a budapesti rokonságnál töltötte, többek között a színésznő
Rökk Marika szüleinél Cinkotán és Budán. Fiatalkori nagy álmát, a színészetet anyagi körülmények miatt nem tudta megvalósítani. A másik célja, a kereskedelem, megvalósult. Szenvedélyesen tevékenykedett fűszer-csemegésként 44 évig. Se szabadságot, se szabad szombatot nem vett ki, pedig lett volna rá lehetősége, hiszen jó munkatársai voltak. Szombathelyen tanulta ki a kereskedelmet, aztán közbeszólt a történelem, a háború. Nagynénje Magyar utca elején lévő jó nevű üzletébe kezdett Kanizsán, amit felvirágoztatott. Miden vágya egy saját üzlet volt, de ismét közbeszólt a történelem, megkezdődtek az államosítások. 1951-ben megnősült, a saját üzlet utáni vágy elszállni látszott. Ám a szakmája iránti elhivatottsága erősebb volt. semhogy ez a kedvét szegje. Vezetésével nyílt meg Kanizsa első önkiszolgáló üzlete az Ady úton, aztán újabb ABC-k beindítása következett a Zala Megyei Élelmiszer Kiskereskedelmi Vállalatnál. Nyugdíjazásáig a 19-es boltot vezette, ahogyan a kanizsaiak hívták a mai Vasemberház alatt lévő üzletet. A nyitva tartás utolsó pillanatáig kapható volt a boltban minden, pedig ez ma is
nagy dolog. Ha záráskor még vevő érkezett, sosem küldték el kiszolgálás nélkül. Ha kellett, kirakatot rendezett. szépítgetett, feliratokat készített. és persze közben mindig mosolygott. Jó érzés volt hozzájárni vásárolni. Kedvessége, udvariassága üdítően hatott mindenkire. Természetesen ezt csak kiváló kollektíva közreműködésével, no, és a megfelelő családi háttérrel lehetett végezni. Sok tanítványa volt, mindig talált nekik feladatot. Az egész város szerette, tisztelte. Nehéz volt megelőzni köszönésben az utcán. Mosolya kifogyhatatlan volt, mindenkinek jutott. Hatalmas szeretetet hordozott a szívében és sugárzott belőle mindenkinek. A humora sosem hagyta el. A hétvégéket, és nyugdíjas éveinek egy részét a balatoni nyaralóban töltötte, persze ott is szorgoskodott a gyümölcsösben. Nagyon büszke volt egyetlen fiú unokájára, aki más területen ugyan, de mégis a kereskedelemmel kapcsolatos pályán ér el szép sikereket. Elköltözött egy szebb világba, és talán onnan tekint e sorokra, huncut, de szerény mosolyával és lelkében örül a megemlékező soroknak!
Bakonyi Zsóka
Évek óta többször szó esik arról, hogy a város peremterületein, köztük Miklósfán is lakótelkek kialakítására volna szükség. Területek vannak, igények is, és most már az önkormányzati feladatvállalás is körvonalazódik.
- Miklósfán az építkezési lehetőségek rendkívüli módon beszűkültek, hiszen a belterületen már alig van olyan alkalmas telek, önkormányzati terület pedig egyáltalán nincs, amely építkezésre alkalmas lenne. Most már csak a foghíjakat lehet beépíteni, vagy az elöregedett épületeket felújítani, illetve a bontást követően újakat építeni a helyükre. Ezért égetően szükség volt arra, hogy a külterületek bevonásával építési telek kialakítás történjen Miklósfán. Ez mostanra három helyen megtörtént. Elkészültek, és elfogadásra kerültek építési tervek is. E három terület mindegyike alkalmas az építkezésre, de véleményem szerint a leginkább kelendő, és vonzó a Parkerdő melletti -mondja Sajni József a miklósfai városrész képviselője.
- Nemrégiben lakossági fórumot hívott össze annak érdekében, hogy, mint képviselő szerezzen információkat a miklósfaiak építési szándékairól. Mit tapasztalt?
- Valóban próbáltam tájékozódni a lakosság szándékairól. Tapasztalataim korábbi sejtéseinket igazolta, a legnagyobb igény a Parkerdő melletti területre mutatkozik.
- Mennyi lakás épülhetne ezen a területen?
- Ezek a területek általában 80-90 lakás építésére alkalmasak átlagos méretű teleknagysággal számolva.
- Érezhető-e befektetői szándék ?
- A befektetői szándék is szondázásra került. Van érdeklődés, de ezek még messze nem konkrétumok. E területek esetében is meg kell történnie a termelésből való kivonásnak, illetve a belterületté nyilvánításnak. Ezek a területek osztatlan közös, úgynevezett részaránytulajdonok. Telekmegosztásoknak is történnie kell, és csak aztán kezdődhetnek el a konkrét tárgyalások építkezések.
-va
A XX* SZAZAD TANÚI
2004. április 6.
DEZSŐ FERENC:
A KARMESTER
Igazi beszélgetőtárs Amon István. Személyiségének kifejezésére inkább szolgálna a zene, de így csak szavakban vonultatja fel ez irányú műveltségét. Itt és most a szó játszotta a főszerepet.
65 évesen is a város zenei életének aktív részese. Véleménye kiforrott, határozott, de ugyanakkor kiegyensúlyozott is. Szenzációs riportalany, aki lenyűgözi a kérdezőt. Kérdezőt? Ez nem igaz, mert nem kell kérdezni, egy nagy végtelen monológ a róla szóló írás. Emlékek, tanulás, sikerek, de mind a zene világát ölelik át.
A második háborút gyerekként érte meg, az emlékezésben nem is veszteget rá időt. Annál fon-tosabb számára a szülői ház, a családi indítatás. Mind az édesanya - aki egyben zenét is szerzett mind a nagyanya jól zongorázott. Együtt élt a zenével, mely gyermekkorától életének meghatározója volt, és az még ma is. A zene átfonta a mindennapjait. Aztán hamarosan elkezdett tanulni, klarinétozni, majd szaxofonozni. így a sorkatonaság előtt Kalocsán, szülővárosában, majd Budapesten megszerezte mindazt az előképzést, ami a zenei pályát megnyitotta előtte. Kezdetben könnyűzenei együttesekben játszott, a fúvószene csak bevonulása után lett élete részévé.
Az első állomás Tapolca, ahol a katonazenekar tagja lesz. Itt kerül a fúvószenével igazi, és elválaszthatatlan kapcsolatba. így lesz aztán később hivatásos katonazenész. Egy újabb állomás Lenti, majd a végállomás Nagykanizsa, amelyik újabb lehetőséget adott a zenélésre. Az alföldi fiatalnak nagyon megtetszett a zalai dimbes-dombos táj, a város, s a kialakított emberi kapcsolatok ide kötötték. Majd a család - két fia született - , ma meg már az unokák jelentik a szoros kötődést. így aztán igazi kanizsai lett.
- A következetesség, az önképzés fontossága, az önbecsülés hajtott, s elvégeztem a karnagyképzőt, s minden megtanultam, amit a fúvószenekarról tudni kell, és szükséges -mondja.
A zene után érdeklődő, és újat kereső egyénisége hamar megtalálta az utat a zenei közösségekhez. És így bekapcsolódott a város zenei életébe. Tagja lett a Nagykanizsai Szimfonikus Zenekarnak. Dr. Beke Árpáddal közösen megalakították, a Kanizsa Jazz zenekart. Külön kiemeli a harmadik szereplőt. Gazdag Istvánt, a kiváló zongoristát.
- E formátumból kiváló közösség jött létre, és megalapozta a későbbi nemzetközi jazzfesztivált, amelyik ma is je-
lentős eseménye a városnak, sőt országos híre van. Örülök, hogy e jelentős eseménynek elindítója voltam - jegyzi meg.
Ugyancsak szervezője, részvevője volt a Nosztalgia Zenekarnak, amellyel a könnyű- és tánczenét kedvelőknek bizto-, sítottak hétvégi szórakozást Nosztalgia Kávéház címen.
Természetesen mindezen elfoglaltságok mellett főállásban a Helyőrségi Honvédzenekar tagja, majd vezetője lett, így a mindennapok is a zene jegyében teltek el. A folyamatos gyakorlás, tanulás, követelmények teljesítése adott erőt, és az elért sikerek inspirálták újabb és újabb feladatok vállalására.
Nyugdíjazása óta - 1991 - a Bányász Fúvószenekar karmestere. A zenekar még a MAORT idejében alakult, és hál" Istennek fennmaradt - így a legrégebbi együttes a városi Szimfonikus Zenekarral együtt. A Dunántúli Kőolajipari Gépgyár örökölte, és volt a fenntartója, de a Részvénytársasággá alakulása után elváltak útjaik, s az Erkel Ferenc Művelődési Ház lett a befogadó. Megkezdődött a zenekar hanyatlása, megszűnt a támogatás. Pályázatokon jutnak némi pénzhez. így csak vegetál az együttes. Szörnyű érzés, amikor az ember felépít valamit, és látja ezt megfenekleni, tönkre menni. A zenekar óriási eszmei értéket halmozott fel, ehhez kapcsolódik a barátság, a közös sikerek, s az összetartozás, ami nem fejezhető ki pénzben. Ezt veszni hagyni halálos vétek. Az eszmei érték mellett ott az anyagi vonzat: a hangszerek, a kottatár, ami felbecsülhetetlen. így aztán szomorú jövőt lát a karmester, pedig az eredmény önmagáért beszél: az Országos Fúvószenekari Találkozó zsűrijétől a zenekar KIEMELT ARANY minősítést kapott. Azonban pénz hiányában csak a közelebbi településekre - Barcs, Balatonkeresztúr - jutnak el szerepelni. Készülnek és talán el is jutnak a Siklósi Országos Fúvószenekari Találkozóra. A hivatalos megmérettetéseken túl rendszeres szereplői a városi rendezvényeknek, nyáros térzenét szolgáltatnak havonta 2-3 alkalommal, fellépnek falunapokon, és immár hagyomány vált koncerttel zárják az évet.
Elégedett az eredményekkel, mégis szomorú, mert a jövő bizonytalan. Úgy véli, a kultúra leszálló ágban van, így a támogatása is egyre csökken, anyagiak nélkül pedig nehéz fenntartani a zenekart.
A hangulatát csak rontja, mikor beszélgetésünk során szóba kerül az utánpótlás kérdése. Szomorúan konstatálja, hogy e téren bizony nehéz helyzetben van a zenekar, az alapítók kiöregedtek, nem bírták a fizikai megterhelést, a fúvós hangszer ugyanis nagyon igénybe veszi a tüdőt, szívet, és vérkeringést. így aztán a szereplésekhez kölcsön kell kérni zenészeket. Ennek a helyi zeneiskola a támogatója. Szívesen jönnek a zenekarba fiatalok, de érettségi után itt hagyják a várost - továbbtanulnak - és a zenekart. Sok a váltás, és az hamar történik, így ez a színvonal rovására megy.
Ámon István a nehézségek ellenére vallja, hogy élete a zene. és ez adott erőt, hogy a nehézségeket elviselje. Ma is zeneiskolában tanít, próbál a fúvós zenekarral, közben míg pihen hangszerel, a zenekar adottságaira írja át a műveket. Vallja, hogy a zene igazán széppé teszi az életet. Igazán vonatkoznak őrá Babits gyönyörű sorai:,,... akinek szép lelkében az ének, az hallja mások énekét is szépnek."
Ámon István a zenében és a zenének él. Legyen még lelkének sokáig csupa láng, csupa lobogás a kísérője!
2004. április 6.
ESÉLYEGYENLŐSÉG
7
A SZOCIÁLIS MUNKÁRÓL
SEGÍTSÉG FIATALOKNAK
A Zala Megyei Közigazgatási Hivatal Gyámhivatala és a Zala Megyei Munkaügyi Központ együttműködési megállapodást kötött a veszélyeztetett, illetve hátrányos helyzetű fiatalok és családok társadalmi integrációjának elősegítésére. Az együttműködés tartalmi kereteit egyrészt a segítő intézmények, nonprofit szervezetek, másrészt a munkaügyi szervezetek ügyfelekkel közvetlenül foglalkozó munkatársai tudják biztosítani.
VIRÁGOSABB MIKLÓSFA
A miklósfai Közművelődési és Városszépítő Egyesület, valamint a körzet önkormányzati képviselője akciót hirdetett a városrész kertjeinek, közterületeinek virágosabbá tétele érdekében. A virá-gosítás hamarosan megkezdődik, a zsűrizésre a kora nyári virágpompa idején kerül sor A zsűri összesen harmincezer forintnyi jutalmat oszt ki a legszebb kertek tulajdonosainak A május elsején hagyományos falunap szervezése is megkezdődött a városrészben. Lesz utcák közötti főzőverseny, focibajnokság, kézműves vásár és kulturális bemutató is, tudhattuk meg Helyes Zsuzsától, a Mindenki Háza munkatársától.
EU-KURZUS
A Cserháti Sándor Szakközépiskola adhat az országban elsőként otthont annak a továbbképző kurzusnak, ahol mintegy száz kis-és középvállalkozó tájékozódhat a közlekedés területét érintő legmodernebb fejlesztési lehetőségekről, technológiákról. Az április 16-17-én és 23-24-én megrendezésre kerülő programon két szekcióban folyik majd a munka. Dr. Péter Lajos, a Budapesti Műszaki Egyetem tanára, mint a képzés egyik megtervezője és kivitelezője sajtótájékoztató keretében azt is elmondta, hogy ez a program a sikeres EU-s Tempus program nyomán indulhat útnak, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium támogatta a pályázatot. Jelentkezni még lehet a szakközépiskola titkárságán.
Nagykanizsa és a Környező Települések Területfejlesztési Társulása és a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht. és a Családsegítő és Gyerekjóléti Szolgálat „Szociális munka az Európai Unióban és Magyarországon" címmel tartott rendezvényt a Halis István Városi Könyvtárban. Teleki László, a MEH roma ügyekért felelős politikai államtitkára a kormány romaügyi programjáról beszélt.
- A Romaügyi Államtitkárság a Miniszterelnöki Hivatalon belül egy olyan ágazat, amely kiemelten foglalkozik minden területen a magyarországi cigányság problémáival. Nem lehet külön kezelni a gyerekekkel való törődést, hozzá kell rendelni ehhez a komplex programhoz a lakhatási, foglalkoztatási kérdést is. A Magyarországi Cigányokért Közalapítványtól 2001-ben 11.500 roma diák, míg 2003-2004-ben 21.500 diák részesült
ösztöndíjban. 2001-ben 2300 volt a főiskolára, egyetemekre, középfokú intéztnényekben járó roma diákok száma. Ez a szám 2004-re 4600-ra emelkedett. 2003-ban óvodai térítésmentességet kaptak a rászoruló családok, a kormányprogram 60-70 százalékban érinti a roma családokat, ezzel az intézkedéssel 30 százalékkal nőtt a roma gyerekek óvodai ellátása. 2004-ben 970 millió forintot jut ösztöndíjakra. Első osztályban ingyenes a tankönyv, ötödik osztálytól működik az ösztöndíj rendszer. A kormány programjához hozzá kell épülnie a cigány kisebbségi önkormányzatok programjának, pályázati forrásból kiegészítő- tevékenységeket kell, hogy elindítsanak, amellyel a roma gyerekek tehetséggondozását, felzárkóztatását segíthetik elő az oktatásban -mondta Teleki László.
Ma Magyarországon a legutóbbi szociológiai kutatás alapján 466 ci-
gánytelep van, melyek közigazgatási területen kívül esnek. A telepek teljes felszámolása június-júliusban válik láthatóvá. A foglalkoztatás területét érintve az államtitkár elmondta, hogy az idén 4,2 milliárd forintot írtak ki Közmunka Programra.
Dr. Veres Gábor, az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Tájékoztatási és Tanácsadási Főosztályának veze-tő-helyettese a Szociális biztonság az EU-ban és hazánkban, Albrecht Lóránd, a Zala Megyei Közigazgatási Hivatal Gyámhivatalának gyermekjóléti alapellátási szakreferense Az utóbbi időben nyilvánosságot kapott kormányzati elképzelések a kistérségek szociális és gyermekvédelmi feladataira vonatkozóan. Burján Emese, a MEH kistérségi megbízottja Pályázati lehetőségek az Unióban címmel tartott előadást.
Nagy Krisztina
„NEM FÉLEK A BOTRÁNYTÓL"
Sokakat foglalkoztat szerte az országban a napjainkban felröppent hír, hogy Férfi Klub nyílik Nagykanizsán. A témáról a nyitás előtti napon, április l-jén beszélgettünk Urr Nagy Kálmánnal, a magán klub alapítójával.
- Nyíregyházán születtem, 18 évig éltem az USA-ban és 2000. májusában költöztem Nagykanizsára. Magán angol nyelvoktatással foglalkozom a cégeimen belül. Amióta a városban egyre több ember tudja, hogy milyen a nemi beállítottságom, azt néhány diákom és szülője nem vette jó néven, de 25 diákom továbbra is megmaradt. Vannak terveim, de hogyha a város folytatja ezt a nem fajüldöző, hanem állítólagos szexuális beállítottságom miatti megkülönböztetést, ez már kiváló perügy lesz a város ellen Straszburgban.
- Miért pont Kanizsán akar férfiklubot működtetni?
- Itt akarok maradni, nagyszerű városnak tartom Kanizsát.. Én ezt az épület sarkot helyre akarom hozni, rendbe akarom tetetni. Ahelyett, hogy a város támogatna, támadnak és gyűlölködnek. Ez a fajta kanizsai klub lesz az első az ilyen
az országban. A jogszabály szerint nincs rá precedens, nem tudják az ügyet hova tenni azért, mert az alkotmánybíróság nagyon jól tudja, hogy a magán klub tevékenységnek semmi köze a nyilvánossághoz. Jogilag megtátnadhatatlan, mert nem folyik majd gazdasági tevékenység, nem mérünk italt, dohányozni és drogozni tilos lesz. Nálam razziáz-hat bárki, de csak ügyvéd jelenlétében! A Sugár Úti Első Féfi-női Magánklub április 21-jére készül el. A palini már megnyílt, itt alál-kozni, gyülekezni, beszélgetni lehet., és van több szálláshely is. Sok iskolás fiatal felhívott, azon gondolkodnak, merjenek-e idejönni vagy sem, mert ők is olyanok mint én, de az iskolából biztosan kirúgják vagy összeverik őket az osztálytársaik, ha megtudják.
- Nem gondolja azt, hogy minden csoda három napig tart?
- Nálam már egy hete tart ez a csoda, és hónapokig fog tartani, mert annyira megzavartam a pocsolyát. Annyira benyúltam egy méhkasba, hogy a város ezt nem bírja el. A hivatalban legalább négy fiatalember olyan, mint én. Balatonfenyvesre és egyéb helyre
járnak el titokban. Nekem is vannak adui?n. Minél jobban szorítják az öklüket ellenem, annál hevesebben ütök vissza. Nem fizikailag, hanem intellektuálisan. Minden egyénnek joga van boldogságban élni. Ha nekem ez a boldogság, ehhez van jogom. A magán klubomat nem tudják megakadályozni. Addig, amíg nincs jogszabály arra, hogy itt nem nyithatok, addig nem megyek el! Ha lesz, akkor igen!
- Milyen programokat tervez?
- Valójában ez egy hely, ahol beszélgetünk, ahol szabadon érzik magukat a fiatalok, és nem félnek attól, hogy valaki megveri őket, ha megfogják egymás kezét. Az angol oktatást ki akarom bővíteni bentlakásos, intenzív hétvégi nyelvoktatássá. Mindezt és a klub dolgait innen akarom beindítani országos és nemzetközi hálózattá. Európából is hívok gazdag embereket, akik talán ingatlanokba is befektetnek. Nem félek a botrány miatt, a tanítványaim tudják, hogy nem vagyok szadista, pedofil.. Most nem adom fel, meg fogok küzdeni a jogaimért, még egyszer nem menekülök el az országból, mint 1982-ben. Ez az én hazám.
8
EURÓPAI UNIÓ
2004. április 6.
Indulhat az Erzsébet téri rehabilitáció
A Magyar Területi és Regionális Fejlesztési Hivatal nevében - mint a Phare Területfejlesztő Program szerződő hatósága a VÁTI Kht. közzétette az Integrált Helyi Fejlesztési Akciók ösztönzése című Phare program keretében támogatást nyert pályázatokat. A Nyugat-dunántúli régióból beérkezett 16 pályázatból hat kapott támogatást. Ezek között a kanizsaiak pályázatát is elfogadták, így a 168 millió forint támogatással megindulhat az Erzsébet tér északi tömbjének a tömbrehabilitációja. A sikeres pályázatról, a pályázat készítők jelenlétében számolt be április l-jén Litter Nándor polgármester: az önrésszel együtt, közel 200 millió forintot költhet a város. A terv szerint 2006. elejére fejeződnek be a munkálatok. A magtár műemléki rekonstrukció alá kerül, eredeti formájában fog megújulni, és elkészülte után közösségi, kulturális célokra használják. Parkosítják és díszburkolatot kap a Kiskastély udvara is.
POKORNI AZ EU-RÓL
A Nagykanizsai Polgári Egyesület meghívására látogatott városunkba Pokorni Zoltán országgyűlési képviselő, a Parlament Oktatási és Tudományos Bizottsága valamint a Fidesz Magyar Polgári Szövetség alelnöke, Harrach Péter országgyűlési képviselő, a Fidesz-frakció szociális- és családügyi kabinetjének vezetője, a MKDSZ társelnöke és Tállai András országgyűlési képviselő, a Parlament Számvevőszéki Bizottságának elnöke. Az Erkel Ferenc Művelődési Házban szervezett kerekasztal-beszélgetést Lanczendorfer Erzsébet, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége győri elnöke vezette.
A programon a mai magyar közéletről, pénz- és családpolitikáról valamint szociális- és családpolitikáról fogalmazták meg gondolataikat a kerekasztal-beszélgetés résztvevői. Pokorni Zoltán, volt oktatási miniszter arról beszélt, hogy az előző kormányzati ciklusban elindított gazdaságélénkítő, otthonteremtést támogató, továbbtanulást segítő programok annak ellenére megszűntek vagy a lakosság szemszögéből az eddiginél jóval kedvezőtlenebb feltételekkel állnak rendelkezésre, hogy a bankárkormány azokat jónak ítélte, és a folytatását, sőt a továbbfejlesztését ígérte. Mindezek csak ígéretek maradtak, mert a politikai szempont, a mindenhol győzni akarás fontosabb volt, mint a gazdaság működőképességének megőrzése. Nem létesülnek, hanem megszűnnek munkahelyek, ami szintén az emberek biztonságérzetét és bizalmatlanságát növeli - fogalmazott a politikus.
S hogy az Európai Unióhoz való csatlakozásunk időszakáról mit mondhatunk majd gyermekeinknek? Pokorni Zoltán szerint mindenekelőtt azt, hogy most végre megadatott a lehetőség arra, hogy újra visszakerüljünk oda, ahova mindig is tartoznunk kellett volna. Nehéz lesz a beilleszkedésünk is, hiszen az unió gazdagabb országainak külső befolyástól mentesen több száz évük volt felkészülni, míg nekünk csak néhány esztendő adatott erre, s ebből sajnos az elmúlt két évet nem töltöttük elég hasznosan.
f
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Társaságunk veszélyes hulladék-gyűjtési akciót szervez az alábbi időpontokban és helyszíneken:
Április 16. 13.30-14.00 Kisfakos, buszmegálló 14.10-14.40 Bagola, buszforduló 14.50-15.20 Sánc, posta előtti buszmegálló 15.30-16.00 Katonarét, Táncsics tér 16.10-16.40 Hevesi u. ABC 16.50-17.20 Zemplén u. ABC 17.30-18.00 Rózsa u. kispiac 18.10-18.40 Alsótemplom előtti parkoló
Április 17. 8.30-9.00Palin, Szálfa u. 9.10-9.40 Napraforgó tér 9.50-10.20 Petőfi u. — Honvéd u. sarok 10.30-11.00 Kazinczy u. 11.10-11.40 Kiskanizsa, Templom tér 11.50-12.20 Bajcsa, Polgármesteri Hivatal 12.30-13.00 HSMK parkoló 13.10-13.40 Miklósfa, ABC 13.50-14.20 Olaj ABC
Via Kanizsa Városüzemeltető Kht.
Nagykanizsára látogatott a közelmúltban Horn Gyula exminiszterel-nök, az MSZP európai parlamenti listájának jelöltje, aki a Honvéd Kaszinóban fórumot tartott Mi az igazság az EU-val címmel. A fórum előtt megkérdeztük Horn Gyulától, mi a véleménye azokról a megnyilvánulásokról, melyek szerint nem kell nekünk az EU.
- Sok helyre eljutnak ilyen vélemények a jobboldal és a szélsőjobboldal részéről, amelyek megpróbálják elvenni az emberek kedvét az EU-tól és a csatlakozástól. Szemrebbenés nélkül állítanak olyanokat, aminek semmi köze a valósághoz. Aki teheti, a szocialista párton belül, bekapcsolódik a megkezdett kampányba. A közvetlen beszélgetések, az érvek felsorakoztatása nagyon fontos az ilyen esetek kezelésére.
- Nem kell attól tartani, hogyha belépünk az EU-ba, egyfajta kivándorlás indul külföldre a magasan képzett fiatalok köréből?
- Készült egy felmérés a munkába kerülő fiatalok körében, ami azt mutatja, hogy egy százalékuk
nyilatkozott úgy, hogy elmegy és az EU-ban vállal munkát. Nagy vándorlással nem kell számolnunk. Tulajdonképpen a 10 új ország közül egyedül Lengyelországtól tartanak az uniós tagállamok, és bizonyos mértékig van is rá alapjuk, mert odaát hat millió lengyel fiatal nyilatkozott úgy, hogy nekiindul Nyugat-Európának. Az EU-s tagállamoknak az a döntése, hogy betartják az átmeneti halasztást a munkaerő szabad vándorlása előtt, az a lengyelektől való félelemre is vezethető vissza. Majd meglátjuk!
A sajtóbeszélgetést követően Horn Gyula, Göndör István országgyűlési képviselő kíséretében meglátogatta a 20. évfordulóját ünneplő Belvárosi Nyugdíjas Klub ünnepségét a HSMK-ban. A fórumon többek között szólt az unió előnyeiről, és a megoldásra váró problémáinkról. Kiemelte: nem kell attól tartanunk, hogy a csatlakozással elveszítjük a függetlenségünket, hiszen a hagyományos értelemben független ország nincs a világon.
BIANKA CSEMPEDISZKONT Nagykanizsa, Magyar u. 19. Tel.: 93-326-667
Több mint 500 féle burkolólap közül választhat! Rendkívüli tavaszi akció!
20x25 I.o. csempe: 1.290 Ft/m:
20x20 I.o. fagyálló lapok: 1.690 Ft/m;
30x30 Lo. fagyálló lapok: 1.690 Ft/m2-től
30x30 beltéri járólap: 1.190Ft/m!
30x30 gránitlapok (4 féle szín): 1.590 Ft/m2
LB Knauf bázis ragasztó (25 kg): 1.150 Ft LB Colorin színes fugák (5 kg): 1.090 Ft
Zuhanykabinok, tustálcák, WC-k, mosdók, lemez- és sarokkádak, fürdőszoba kiegészítők széles választékával várjuk kedves vásárlóinkat! Áraink az áfá-t tartalmazzák! Akciónk a készlet erejéig! A keramitalia akciós termék vásárlása esetén (50.000 Ft felett) személygépkocsit nyerhet!!! Nyitva: H-P: 8-17-ig, Szo: 8-12-ig
HIRDETMÉNY
2004. április 6.
N
9
( MÁRCIUS 29.)
Nemzetközi matematikaverseny
A Kárpátalján, Nagydobrony-ban rendezték a XIII. Nemzetközi Magyar Matematikaversenyt, amelyen öt ország 165 legjobb, magyar nyelven tanuló matematikusa mérhette össze tudását. Dicséretben részesült Burka Dávid és Fodor Bálint. Hegyháti Máté és Németh Zsolt harmadik díjat kaptak.
Beíratások Megkezdődtek a beíratások a város alapfokú oktatási intézményeibe. A két nap alatt összesen 462 elsőst, és 353 óvodást írattak be szüleik általános iskolába vagy óvodába. A középiskolai jelentkezések jelenleg is folyamatban vannak, tudhattuk mag a Városházán.
Kanizsaru Báthory utcába kértek rendőri intézkedést, mivel az éjszaka folyamán ismeretlen tettes maró folyadékkal leöntött egy Opel típusú gépkocsit. Az elkövető, cselekményével a jármű tulajdonosának mintegy 200.000 Ft. kárt okozott
C MÁRCIUS 30.)
Szövegértési verseny
Közel háromszáz kisdiák részvételével rendezték meg a megyei olvasás-szövegértési versenyt a Körösi Csorna Sándor Altalános Iskolában. A versenyben szereplő szövegeket a Zala Megyei Pedagógia Intézet szakemberei állították össze a magyar iskolarendszer által átadott tudástartalmakra alapozva.
Tanári Hangverseny
Tanári Hangversenyt rendeztek a Farkas Ferenc Városi Zeneiskola hangversenytermében. A koncert keretében nyolcvanadik születésnapja alkalmából köszöntötték Szentendrey Zsuzsát, aki a mai napig tanítja a jövendő énekeseit. Németh Krisztina Puccini Gianni Schicchi-Lauretta áriájával tisztelgett tanára előtt.
Bor- és pogácsaverseny
Dr. Horváth Miklós és dr. Kotnyek István vezetésével bor-és pogácsaversenyt rendeztek a Kodály Zoltán Vasutas Művelődési Házban.
( MÁRCIUS 31.)
Megbeszélés
Megbeszélést tartottak a gyermekvédelem területén dolgozó szakemberek részére. A Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett programnak a Halis István Városi Könyvtár adott otthont.
Táblacserék
21 parkoló-tábla cseréjére került sor az elmúlt napokban. Az új táblák már a mobiltelefonos par-kolási-rendszer üzemeltetéséhez szükséges telefonszámokat is tartalmazzák az egyéb, korábban már megszokott információk mellett.
( ÁPRILIS 1.)
Kiállítás
A letenyei Általános Iskola és Diákotthon tanulóinak munkáiból nyílt kiállítás az Erkel Ferenc Olajipari Művelődési Házban.
Bombariadók
Ismeretlen telefonáló tett bejelentést a 107-es segélyhívó vonalon, mely szerint a Hungária biztosító mögötti Petőfi iskolában bombát rejtett el mely két óra múlva robbanni fog. Később az ismeretlen telefonáló a Zsigmondi szakközépiskolában, a Batthyány-gimná-ziumban és a kereskedelmi szakközépiskolában is kilátásba helyezte bomba felrobbantását. A bejelentések alaptalannak bizonyultak. A tettes a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény alapján, a köznyugalom elleni bűncselekmény elkövetése miatt súlyos büntetésre számíthat.
( ÁPRILIS 2.)
Tények könyve
Az SZDSZ helyi frakciója sajtótájékoztató keretében ismertette a Helyi demokrácia-csomag második elemét, a Tények könyvét, melyet Röst János alpolgármester és Halász Gyula az SZDSZ helyi frakcióvezetője tartott. A Tények könyvének kiadásával a nagykanizsai lakosság értesülhet arról, hogy mi történt a gazdaság, a kultúra, az oktatás, az egészségügy, a szociális és az önkormányzati szférában az elmúlt esztendőben városunkban. Indítványukat a közgyűlés elé terjesztik.
Fidesz-sajtótájékoztató A múlt pénteken Cseresnyés Péter és dr. Kolonics Bálint fide-szes képviselők tartottak a párt Rozgonyi úti irodájában sajtótájékoztatót, ahol a közgyűlésen elhangzottakra reagálva tették fel a kérdést, hogy mi számít politikai és mi nem politikai rendezvénynek Nagykanizsán.
Új utak A nagykanizsai CKÖ, a Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége Regionális Forrásközpont, és a zalaegerszegi Európa Pont szervezésében fórumsorozat indult. A Honvéd Kaszinóban tartott konferencia a szociális ellátó-
rendszerek új lehetőségével foglalkozott, vendégei Göncz Kinga és Dr. Ürmös Andor voltak...
Kulturális bemutató A HSMK-ban tartotta hagyományos. nagy érdeklődéssel kísért kulturális bemutatóját a Bolyai János Altalános Iskola. A szülők, és diákok körében megrendezett programban 280 gyermek szerepelt nagy sikerrel.
( ÁPRILIS 3.)
Húsvét előtt
A miklósfai Mindenki Házában Skobrics Erika segítségével agyagtojást formázhattak, díszíthettek az érdeklődők. Bácsi Erikával húsvéti díszeket, Babati Lászlónéval virágokat készíthettek. A húsvéti játszóház különlegessége az Ács Balázs és Horváth Ildikó segítségével szervezett ingyenes lovaglás volt.
Esélyegyenlőségi iroda
Örömteli hírről számolt be vasárnap délután tartott sajtótájékoztatóján Litter Nándor polgármester. Az Esélyegyenlőségi Kormányhivataltól kapott értesítés szerint a hálózat megyei irodáját Nagykanizsán hozzák létre. Az iroda a különböző diszkriminációt elszenvedett csoportoknak nyújt majd támogatást. A város vezetése a szerdai egyeztetésen a városközpontban a Bazár-udvarban lévő helyiséget ajánlja fel erre a célra.
Virág Benedek emléknapja
A Piarista Általános Iskola és Diákotthonban a Virág Benedek emlékére rendezett virágvasárnapi örömünnep barkaszenteléssel kezdődött, majd szentmisével folytatódott, amit Jelents István celebrált. A szentmisét követően Jókai Anna előadásában a fiatalok lelki nevelésének fontosságát hangsúlyozta. Délután a zalai jobbágycsaládból származó szerzetes tanárra, Virág Benedekre versei bemutatásával emlékeztek.
A Munkáspárt szervezésében koszorúzási ünnepséget tartottak április l-jén a város fasizmus alóli felszabadulásának évfordulója alkalmából az orosz hősi temetőben. A hősi emlékmű talapzatánál néma főhajtással koszorút helyeztek el a Munkáspárt tagjai, a DKG-East Rt. képviselői és a gyár orosz tulajdonosának Moszkvából és Szibériából érkezett üzleti partnerei.
Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése. A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése, gyors beavatkozással.
Meglévő rendszerek FIGYELŐKÖZPONTRA történő díjtalan csatlakoztatása.
PÓTTAGOK
Mádl Ferenc Köztársasági Elnök Úr 2004. június 13. napjára tűzte ki az Európai Parlamenti választást. A választás során szavazatszámláló bizottságok működnek, melyek feladata a választás tisztaságának biztosítása, törvényes rendjének betartása, a szavazókörben a választás lebonyolítása, és a szavazatszámlálás.
Nagykanizsán 48 szavazókör és szavazatszámláló bizottság működik majd. Bennük összesen legalább 240 szavazatszámláló bizottsági tagnak (bizottságonként 5 fő) kell részt vennie. Ahhoz, hogy a választást eredményesen és sikeresen lehessen Nagykanizsán lebonyolítani, szükséges a szavazatszámláló bizottságok póttagokkal való kiegészítése.
Szavazatszámláló bizottsági póttagok jelentkezését személyesen a Polgármesteri Hivatalban (Erzsébet tér 7. I. emelet 12. szoba), telefonon a 93/500-752 számon várjuk 2004. április 15-ig.
- KULTÚRA - 2004. ápHfc e.
KANIZSAI HUSZÁROK ZÁGRÁBBAN
Március 26-án dr. Szili Katalin az Országgyűlés házelnöke és delegációja a zágrábi parlamentbe tett látogatást. Nagykanizsáról Vargovics Józsefné, a Horvát Kisebbségi Önkormányzat elnöke is meghívást kapott.
A két város, Nagykanizsa és Csáktornya az egymás közötti kapcsolat erősítésére törekszik, példa erre, hogy a házelnök zágrábi látogatásakor a csáktornyai Zrínyi-gárdistákkal együtt álltak sorfalat a kanizsai Császár-huszá-rok.
— A zágrábi parlamentben díszsort állt a két huszárcsapat, majd a zágrábi Katedrálishoz meneteltek, ahol a két csapat vezetője tisztelgett Zrínyi Miklós szobra előtt és gyertyát gyújtott. Ezt követően a Jellasics szoborhoz meneteltek, majd vissza a parlamentbe. A kapcsolat komoly, ezt igazolja az a meghívás is, amit a
nagykanizsa
Császár-h uszárok
kaptak április 30-ára Csáktornyára, az Országos Zrínyi Napra, melynek célja, hogy az Osztrák-Magyar Monarchiáig visszamenőleg, akik régen ellenségek voltak, azok most a megbékélés jegyében együtt koszorúzzanak Zágráb főterén. Magyar részről még a szigetvári énekkar, valamint egy osztrák huszárcsapat és egy török delegáció kapott meg-
hívást — mondta Vargovics Józsefné.
A képen jobb oldalon látható a kanizsai huszárcsapat. Dobri Lajos huszár őrnagy, ifj. Dobri Lajos huszár százados, Tamás Ottó huszár százados, Gál Zoltán huszár hadnagy, Takács Ferenc huszár hadnagy, Zsigrai Győző huszár őrmester és Szabó Balázs huszár őrmester.
MOZDULATOK ÉS PILLANATOK
A Petró Galéria újabb igényes és izgalmas kiállítással lepte meg a művészet rajongoóit. A festőnő, Diószegi Bíró (I)Lona, a Kőrösök -völgyében, Gyomán született, ahol a művészi szintű könyvnyomtatásról híres Kner család élt és támogatott sok pályakezdő művészt. Festészetének témája a „nő", képein motívummá szelídül, dekoratív vonaljáték a teste. Megálmodott alakjai a vásznon tovább álmodnak, tárgyai a székek, asztalok, csészék, csendes kísérői a kompozícióknak. A képein feltűnő állatok, a macska, madár, pillangó, mind feminim szimbólumok, a művek finom nőiességét erősítik meg. Lona festészetét a tájak, arcok, színek, pillanatok festése után a töretlen útkeresés vezette el a szecessziós stílus felé.
A művész 10 éve vesz részt kiállításokon. A szakma befogadta, szeret újítani, eljutott Európa majd minden országába, járt Amerikába, az útjai során összegyűjtött élményeit még szeretné alkotásaiban megvalósítani. Festés közben a komolyzene és a jazz segíti elővarázsolni ecsetjéből a színeket. Nagykanizsán még nem járt, szívesen fogadta a Petró Galéria invitálását, és örömmel tette meg a 370 kilométeres utat Gyomaendrődről. Az április 17-ig nyitva tartó kiállítást Muladi Brigitta művészettörténész nyitotta meg. A megnyitón háttérzenéről Tiborcz Iván és Gerócs Éva gondoskodott.1
FflBlAlfiapp
TAVASZI SKODA ÁRADÁS!
ébredjen a természettel és legyen öné tavaszi Arakon bármely modellünk, hogy ön és Családja kényelmesen élvezhess* a tavasz ébredését..
2.299.000 Ft-tól
^danTéslGombi modellek
ICsomagtér felár nélkül!
íctaiSaTQIassic 1.4 16V 2.999.000 Ft-tól
» HL
I OctáíiaEu siness 1.9 TDi
4.197.OOO Ft-tól
Vk ni/ 1 IM I 11 itAi ■ k T MOO NAGYKANIZSA, Víf II. 12/B
ARKAPU AUTÓHÁZ
SKCOt KCMCl »JW VES.1K
2004. április 6.
S
11
KAPCSOLATAINKRA ÉPÍTVE
2004. március 23-a fontos nap volt a nagykanizsai Zrínyi Miklós Általános Iskolában. Ekkor került megrendezésre a víz projektnap.
Ezen a Balaton, a magyar tenger témájával foglalkoztak az osztályok, azért, hogy a projektben velünk együttműködő norvég és osztrák testvériskoláinknak közvetítsük bővülő ismereteinket, ezzel is ápolva kapcsolatainkat. Reggel ünnepélyes megnyitóval kezdődött e jeles nap, ahol hallottunk balatoni népdalokat és láthattuk a 7. c osztályosok kis jelenetét, amivel a XIX. századi Balaton partra, a promenádra repítettek minket. Igazgató Úr köszöntője után ténylegesen is kezdetét vette a projektnap.
A 7. c osztály minden óráján, a 8. c osztály pedig földrajzórán dolgozta fel a magyar tenger témáját. A hetedikesek biológiaórájukon megismerkedtek a növény- és állatvilággal, valamint a Balaton kialakulásával. Fizika és kémia órákon elemezték a víz kémiai és fizikai tulajdonságait, történelem órán hallottak a Balaton parti várak és városok kialakulásáról, az Anna bálokról, a fürdőruhadivatról. Az idegen nyelv órák témája is a Balaton volt. Mi a 8. c-ben bemutattuk a Kis-Balatont, beszéltünk a környezetvédelemről. Aztán a Balatont képzeletben körbejárva megemlítettük a történelmi emlékhelyeket, építészeti értékeket. Majd kitértünk a Balatonpart gasztronómiai jellegzetességeire, melyekből kóstolót is készítettünk. Homokból megformáztuk az északi és déli partot, majd a két part közé balatoni iszapot és vizet öntöttünk. Tavacskánknak lakói voltak, kis halak személyében. Mindannyiunk nevében mondhatom, jól sikerült a makettünk. Ezt igazolja a rengeteg látogató, aki a nap folyamán felkereste osztályunkat. Minden óráról videofelvétel készült, melyet eljuttatunk testvériskoláinkba is, hogy az ottani gyerekek is megismerhessék természeti kincsünket. Nagyon jól éreztük magunkat ezen a napon, köszönetet mondunk mindenkinek, aki lehetővé tette nekünk ezeket a szép perceket. Reméljük hozzásegítettük norvég és osztrák társainkat hazánk jobb megismeréséhez.
Hohl Zsófia, 8.c osztály

SIKEREK
A Zalaegerszegen megrendezésre került Szakma Kiváló Tanulója Verseny országos döntőjén sikeresen szerepelt a Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola két 12. osztályos tanulója. A kultúrcikk-kereskedő szakmában Bedő Richárd III., Acs Alexandra IV. helyezést ért el. Ezzel az eredménnyel mindketten felszabadultak, megszerezték a képesítésüket. Felkészítő tanáraik Tarnóczkyné Tajti Zsuzsa, Vig Istvánné, Kollár Istvánné és Baksa An-
ELLÁTÁS NELKUL
Koordinációs értekezletet tartottak a múlt héten a helyi, gyermekvédelemben illetékes szervek képviselői a nagykanizsai Gyámhivatalban. A napi problémák megvitatását követően dr. Tőke Alajos, a Megyei Gyámhivatal vezetője felvetette, hogy a szórakozóhelyek nyitvatartási idejét, illetve annak betartását ellenőrizze a rendőrség és a polgárőrség.
Bődörné Hudop Mária, jegyzői gyámügyi ügyintéző arról számolt be, hogy az utóbbi időben nagyon megnőtt a problémád esetek száma. Sajnos nincs meg az intézményi háttér, ahol a gondokkal küzdő fiatalokat kezelnék. Nincs ifjúságra szakosodott pszichiátere a vá-
rosnak, aki a nehéz anyagi helyzetben lévő családokból származó fiatalokat kezelné. Dr. Harkány Éva heti egy napot rendel a városban. Hamarosan egy másik szakember is segíti a rászorulókat, de a Nevelési Tanácsadóba mindenképpen kellene egy főállású pszichiáter, aki a magatartás zavaros, deviáns fiatalokat kezelné. Nagykanizsának saját drogambulanciára lenne szüksége, az esetek magas száma ezt indokolja. Tóthné Lábecz Katalin a társulás Gyermekjóléti Szolgálatának szakembere felvetette, szükség volna szóróanyagokra, tájékoztatókra, arra vonatkozóan, hogy a terhességüket titkoló anyák hová fordulhatnak segítségért.
Miért éppen a MÁS Nyelviskolában tanulsz?
„.. .Persze, hogy szeretek hozzátok járni, mert kötetlen, családias a légkör, nagyon kedvesek és képzettek a tanárok. Nagyszerű a sulitok, mindenki elégedett Nálatok, és igyekeztek a diákok kedvében járni. Szóval mindenkinek érdemes benéznie, aki nyelvet akar tanulni, mert ez az iskola jobb, mint..."
(K. G. tanuló)
„Ismerve magamat, tudom, egy csoporton belül elvesznék. Ha csak egy másik tanuló is van, aki válaszolhat helyettem, én már nem gondolkodom, itt „rákényszeríte-nek" az önálló gondolkodásra, nem hagyják felületessé válni a tudást. A sok ellenőrző teszt, írásban és szóban, magabiztos tudást ad. Na és a barátságos, családias légkör sem utolsó..."
(F.M. tanuló)
„Megtiszteltetés számomra, hogy a nyelviskolátokról véleményt mondhatok. Sokszor fáradtan érkezem az órákra, de negyed óra után szinte elfelejtek fáradt lenni! Egyszóval nem bántam meg, hogy hozzátok jöttem nyelvet tanulni, nyelvvizsgát szerezni.
Nagyon korrekt az „intézmény"! Személy szerint nekem nagyon tet-
szik a nyelviskola tanítási módszere. A tanuló képességeinek megfelelően, abban a tempóban halad, ami neki a legmegfelelőbb. Én munka után tudok csak eljönni, de még ha fáradt is vagyok, az óra után szinte kipihenten megyek haza. Értékelem, hogy az oktatók figyelmesek és türelmesek, minden kérdésre készséggel válaszolnak. Vé-
Miért Gratulálunk
jönnek hozzánk nyelvvizsga után nyelvet tanulni?
Mert ma már a munkaadók úgy hirdetnek, hogy: "a/ állás betöltéséhez idegen nyelvtudás szükséges, nem pedig nyelvvizsga papír".
tanulóinknak, de néni csak a nyelvvizsgájukhoz, hanem a valódi nyelvtudásukhoz.
Más Nyelviskola
Telefon: (93) 312 177, (30) 2J6 2801
lemérnem szerint nagy hibát követ el. aki ha nyelvet szeretne tanulni, nem a Más Nyelviskolát választja. Sok sikert kívánok ennek a sikeres csapatnak a jövőben is."
(V. M. tanuló)
„Miért éppen itt? Hát ez nagyon egyszerű! Olyan, mintha hazajönnék! Mennék? Sőt ide jövök kikapcsolódni, feltöltődni. A hely Más!!! Otthonos, családias. Úgy érzem nem is iskolában vagyok, nincs feszültség, nincs idegesség. Mégis hétről-hétre több és több ismerettel gazdagodok, és úgy néz ki (csak tőlem függ) meg is tanulom a nyelvet. Kedvesek a tanító nénik!! Mindenki nagyon kedves, barátságos. Nagyon jó a házi büfé! Nagyon jól esik a tea, amivel mindig szívesen megkínálnak!"
(Cz. T. tanuló)
12
R
2004. április 6.
Április 6. kedd
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Napi mozaik 10:00 Info-Mozaik 11:05 San Francisco utcáin 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:00 Srpski Ekran 13:25 Unser Bildschirm 14:00 Kachorra - az ártatlan szökevény 14:50 Fogadóóra 15:20 Repeta 16:05 Jelentés 16:30 Magyar évszázadok 16:50 Maradj velünk! 17:00 Katolikus krónika 17:30 Híradó 17:40 Közeli 17:45 Mi és az EU 17:50 Élesben 18:40 Foxi Maxi kalandjai 18:45 A nagy ho-ho-ho- horgász 19:00 Quizfire 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek 20:05 Félszázadunk 21:05 Rakott 21:55 Magyar olimpikonok 22:00 Kedd este 22:35 Megkésett memoár 23:05 Naptár-asszociációk 23:30 Panoráma 00:00 Századunk 00:55 Futballistafeleségek.
06:00 TopSport 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Lazac 08:50 Stahl konyhája 09:00 Tripla vagy semmi 09:30 Megperzselt szívek 10:35 Teleshop 11:50 Szeretők és riválisok 12:50 Képzelt bűnök 15:00 Kapcsoltam 15:30 Beverly Hills 90210 16:30 Jakupcsek 17:30 A betolakodó 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:45 A Nagy Ő 21:15 Dögcédulások 23:05 Szeret, nem szeret 23:25 Jó estét, Magyarország! 23:50 Propaganda 00:20 Szökés Budára.
23:50 Jó estét. Magyarország! 00:15 Beismerő vallomás.
06:00 Balu kapitány kalandjai 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09:35 06-81-320-320 10:30 Top Shop 11:30 Delelő 13:10 Fókusz Portré 13:35 06-81-320-320 14:55 Balu kapitány kalandjai 15:20 Recept Klub 15:35 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:25 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Való Világ 20:35 Barátok közt 21:15 Vészhelyzet 22:15 Való Világ 23:10 Találkozások 23:20 Híradó 23:35 BeleValó Világ 23:55 A jelszó: káosz 01:45 Fókusz.
Április 7. szerda
EE3
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Napi mozaik 10:00 Gyorssegély 11:05 San Francisco utcáin 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:00 Hrvatska krónika 13:25 Ecranul nostru 13:55 Kachorra - az ártatlan szökevény 14:45 Szerencsi, fel! 14:50 Kormányváró 15:20 Repeta 16:05 Jelentés 16:30 Hajlék 16:50 Evangélikus iQúsági műsor 17:00 Útmutató 17:30 Híradó 17:40 Közeli 17:45 Mi és az EU 17:50 Élesben 18:40 Pom Pom meséi 18:45 Kukori és Kotkoda 19:00 Quizfire 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek 20:10 Az örök Psota 21:10 Az Ügynökség 21:55 Magyar olimpikonok 22:00 Szerda este 22:35 Hungarikum 23:05 Titkos világ 00:45 Végtelen nyár
06:00 Propaganda 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Lazac 08:50 Stahl konyhája 09:00 Tripla vagy semmi 09:25 Megperzselt szívek 10:35 Teleshop 12:00 Szeretők és riválisok 13:00 Boeing-Boeing 15:00 Kapcsoltam 15:30 Beverly Hills 90210 16:30 Jakupcsek 17:30 A betolakodó 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:45 Jóbarátok 20:15 Ali you need is love 21:15 Columbo: Titkos ügyek 23:20 Cinematrix
06:00 Balu kapitány kalandjai 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09:35 06-81-320-320 10:30 Top Shop 11:30 Delelő 13:10 Autómánia 13:35 06-81-320-320 14:55 Balu kapitány kalandjai 15:20 Recept Klub 15:35 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:25 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Való Világ 20:35 Barátok közt 21:15 Szuperhekus kutyabőrben 23:00 XXI. század - a legendák velünk élnek 23:30 Az elnök emberei 00:30 Bele Való Világ 00:55 Találkozások 01:05 Híradó 01:15 Antenna 01:45 Fókusz.
Április 8. csütörtök
Forrest Gump 22:25 Magyar olimpikonok 22:30 Péntek este 23:05 Nagyítás 23:45 Stanley és Iris. _
06:00 Magellán 06:30 Jó reggelt. Magyarország! 07:00 Lazac 09:00 Stahl konyhája 09:10 Tripla vagy semmi 09:25 Megperzselt szívek 10:35 Teleshop 11:50 Szeretők és riválisok 12:50 Houdini 15:00 Kapcsoltam 15:30 Beverly Hills 90210 16:30 Jakupcsek 17:30 A betolakodó 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:45 Áll az alku 21:15 Szívedbe zárva 23:45 Alföldi 00:50 Jó estét, Magyarország! 01:15 Jégcsillag.
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhír-adó 05:50 Nap-kelte 09:00 Napi mozaik 10:00 Kata-pult 11:05 San Francisco utcáin 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:00 Slovenski Utrinki 13:25 Együtt 13:55 Kachorra - az ártatlan szökevény 14:50 Anyanyelvi szószóló 15:20 Repeta 16:05 Jelentés 16:25 Kívül-belül 16:35 Rockford nyomoz 17:30 Híradó 17:40 Közeli 17:45 Mi és az EU 17:50 Élesben 18:40 Pom Pom meséi 18:45 Kukori és Kotkoda 19:00 Quizfire 19:25 Kívül-belül 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek 20:05 A tévé ügyvédje 21:05 Erről jut eszembe... 21:55 Magyar olimpikonok 22:00 Csütörtök este 22:35 Kiss Csaba: Hazatérés Dániába 01:10 Végtelen nyár
06:00 Segíts magadon! 06:30 Jó reggelt. Magyarország! 07:00 Lazac 08:50 Stahl konyhája 09:00 Tripla vagy semmi 09:25 Megperzselt szívek 10:35 Teleshop 12:00 Szeretők és riválisok 13:00 Pony Expressz 15:00 Kapcsoltam 15:30 Beverly Hills 90210 16:30 Jakupcsek 17:30 A betolakodó 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:45 Jóbarátok 20:15 Szemtelennek áll a világ 22:30 Rettegés a vadonban 00:20 Jó estét, Magyarország! 00:45 Különleges kommandó.
kXLTTI
06:00 Balu kapitány kalandjai 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09:35 06-81-320-320 10:30 Top Shop 11:30 Delelő 13:10 Antenna 13:35 06-81-320-320 14:55 Balu kapitány kalandjai 15:20 Recept Klub 15:35 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:25 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Való Világ 20:35 Barátok közt 21:15 Esti Showder 22:55 Az utca törvénye 23:55 Bele Való Világ 00:20 Találkozások 00:30 Híradó 00:40 Sportklub 01:05 Moziklub 01:40 Pont hu 02:10 Fókusz.
Április 9. péntek
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Napi mozaik 09:45 Hol-mi? 10:00 Nagypénteki református istentisztelet 11:05 Napi mozaik 12:00 Híradó délben 13;00 Körzeti magazinok 13:55 A vadóc 14:50 Zöldpont 15:20 Repeta 16:05 Jelentés 16:35 Rockford nyomoz 17:30 Híradó 17:40 Közeli 17:45 Mi és az EU 17:50 Élesben 18:30 Jómo-dor@huú 19:00 Quizfire 19:25 Kívül-belül 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek 20:10
06:00 Balu kapitány kalandjai 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09:35 06-81-320-320 10:30 Top Shop 11:30 Delelő 12.00 Híradó 12.10 Kavalkád 12.40 Ünnepnaptár 13:10 Pont hu 13:35 06-81-320-320 14:55 Balu kapitány kalandjai 15:20 Recept Klub 15:35 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:25 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Való Világ 20:35 Barátok közi 21:15 Való Világ 22:00 Hét év Tibetben 00:40 Bele Való Világ 01:05 Találkozások 01:15 Híradó 01:35 Fókusz.
Április 10. szombat
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Képben vagyunk 11:05 Heti Mozaik 12:00 Hírek 12:10 Csendül a nóta 12:35 Cirkáló 13:05 Délidőben 13:35 Delta plussz 14:05 Alec Guinness 15:00 Századunk 15:30 Zsúrko-csi 16:00 Az én váram... 16:25 Verssor az utcazajban 16:35 Heidi 18:15 Magyar Elsők 18:35 Luxor-show 19:30 Híradó este 19:50 Sporthírek 20:05 6-OK 21:00 Két szív a korona ellen 22:35 Magyar olimpikonok 22:38 Híradó este 22:45 Két szív a korona ellen 00:25 Vigyázz! Kész! Jazz!
06:00 Tv2 matiné 08:25 Fox Kids 10:15 Spinédzserek 10:45 Vad világ 11:45 Talpig pácban 12:15 TotalCar 12:40 Családjogi esetek 13:30 Hawaii üzenetek 14:25 Smallville 15:25 Sliders 16:25 Csillagkapu 17:25 Az elveszett ereklyék fosztogatói 18:25 Pintér Dezső, a TV2 elnöke ünnepi köszöntője 18:30 Tények 19:00 Magellán 19:35 Activity show 20:15 Asterix és Obelix 22:25 Kellemes húsvéti ünnepeket! 00:25 József és a színes szélesvásznú álomkabát.
vasárnapi katolikus mise 12:00 Kapcsoljuk Rómát 12:40 Hírek 12:50 Oroszlánok között 14:45 Kérj egy verset! 15:15 Örömhír 15:50 Elsőkézből 16:20 Stílus 16:50 Tiéd a Világ! 17:20 A Föld színei és hangulatai 18:30 Szívek szállodája 19:15 Szerencsi, fel! 19:30 Híradó este 19:55 Szuperbuli 20:50 Örömzene 21:40 Friderikusz: A szólás szabadsága 22:30 Szerencsi, fel! 22:35 Magyar olimpikonok 22:40 Híradó este 22:50 MMM 23:15 „Késsel-villával" 00:00 Héthatár 00:45 Sötét angyal.
06:00 Reggeli gondolatok 06:30 Állatkert a hátizsákban 07:00 Tv2 matiné 08:35 Gyuszi nyuszi kalandjai 08:45 Fox Kids 09:30 A szupercsapat 10:^0 Stahl konyhája 11:00 Norbi 11:35 Kardok királynője 12:30 Kém Game 13:30 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai 14:30 Waikiki páros 15:30 Air America 16:30 Walker. a texasi kopó 17:30 J.A.G.- Becsületbeli ügyek 18:30 Tények 19:00 Napló 20:00 Sztárom a párom 22:40 Horgász a pácban 00:30 Álom luxuskivitelben
06:00 Fejezetek az állatvilág történetéből 06:25 Yugioh 07:00 Kölyökklub 10:05 Nikki 10:30 Hazárd megye lordjai 11:25 Ötletház 12:00 Híradó 12:15 Vasárnapi Receptklub 13:00 Forma-1-magazin 13:30 Labdarúgás 16:15 Hatoslottó-sorsolás 16:25 Vadnyugati Casanova 18:30 Híradó 19:00 E. T. - a földönkívüli 21:20 RTL Boksz Klub Kb. 22:15 Ősz New Yorkban Kb. 00:20 BeleValóVilág Kb. 00:45 Híradó Kb. 00:55 Fókusz Portré Kb. 01:25 Országház Kb. 01:55 Hype.
Április 12. hétfő
06:00 Ünnepnaptár 06:25 Balu kapitány kalandjai 07:00 Kölyökklub 09:40 Walt Disney rajzfilmek 10:30 A játék neve: túlélés 11:25 Ötletház 12:00 RTL Klub Híradó 12:10 XXI. század - a legendák velünk élnek 12:40 Tengerjáró 13:10 Autómánia 13:50 A vadak ura 14:45 Dawson és a haverok 15:40 Zsaru az űrből 16:35 Svindli a javából 18:30 Híradó 19:00 Fókusz 19:25 Való Világ 20:30 RTL Boksz Klub - Közben: Heti Hetes Kb. 23:20 A szökevény Kb. 00:10 A szökevény Kb. 01:00 Híradó Kb. 01:10 A játék neve: túlélés.
Április 11. vasárnap

05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:05 Főtér 10:00 Galéria 10:50 „így szól az Úr!" 11:00 Húsvét-
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:05 Süsü Varázs 09:35 Nyuszkó Vili szülinapja 10:00 Cikász és a hallópálmák 11:30 Roma Magazin 12:00 Déli harangszó 12:01 Hírek 12:10 Úton 12:30 Mi és az EU 12:40 Telesport - Labdarúgó EB 13:10 Mindentudás Egyeteme 14:05 Hagyományok Háza 14:35 Csellengők 15:00 Tasmánia 15:50 Heidi 17:25 40 éves a Delta 18:00 A magyar kapcsolat 18:30 Quizfire 19:00 Híradó este 19:20 Sporthírek 19:25 Spartacus 22:30 Magyar olimpikonok 22:35 Híradó este 22:45 A Halhatatlanok Társulata 23:40 Telesport - Bundesliga összefoglaló.
06:00 Fox Kids 07:25 Egyiptom hercege 09:05 Óz, a csodák csodája 10:40 Katicák avagy hajrá, csajok! 12:45 Salamon király kincse 14:50 Botcsinálta tanerő 16:50 Csapd le csimpánz 2. 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:45 Apádra ütök 21:55 Szulák Andrea Show 23:05 Ének az esőben 01:05 Pink-koncert.
06:00 Casper 06:25 Yugioh 07:00 Kölyökklub 09:15 A legdinkább diótörő 10:20 Egy ifjú jenki Artúr király udvarában 12:00 Híradó 12:05 Ünnepi Recept Klub 12:45 A jamaicai kalóz 14:30 Legenda 16:10 Az ördög jobb és bal keze 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Való Világ 20:35 Barátok közt 21:15 Aranyoskám 23:45 BeleValó Világ 00:05 Sportklub 00:35 Híradó 00:45 Az igazság zsoldosai 01:40 Fókusz.
2004. április 6.
É
13
H
ntsítf ^ . 0
mtm
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
„UTAM MUZSIKÁLVA JÁROM"
nosztalgiaműsor Operettek, nóták, örökzöldek, világslágerek, humor április 19-én 19 órakor. Közreműködik: Agárdy László, Leblanc Győző, Tóth Éva,
Ócsyac Júlia, Buday Béla, Karcagi Péter Belépődíj: 900 és 700 Ft
50 ÉVES A ROCK AND ROLL!
április 16-án 19 órakor fergeteges rock and roll disco, az ''50-es, ''60-as, ''70-es, ''80-as évek legjobb felvételeiből. Belépődíj nincs, minden érdeklődőt szeretettel várunk.
A KOSSUTH-DÍJAS MUZSIKÁS EGYÜTTES koncertje
április 17-én 20 órakor. Belépődíj: 900 Ft
Haladó társastánc-tanfolyam indul
(20 órás, heti 1x3 óra), részvételi díj: 3600 Ft, vezeti: Füstös Gábor Jelentkezni lehet április 15-éig az információs szolgálatnál (tel: 311-468).
A KIFUTÓ Árukészlet KIÁRUSÍTÁSA
EZÜST ÉKSZER: 300 Ft/gr 14K ARANY ÉKSZER: 3 000 Ft/gr A készlet erejéig.

ÉKSZERÜZLETBEN
Nagykanizsa, Vasember ház, Tel.: 93-310-600
Akar-e napi pár órai munkával Magyarországon uniós jövedelmet? Hívjon: Szabóné Marika (06) 30-3368-345
AfcClÓ''-
TORTARANY FELVÁSÁRLÁS
23 kg-ot fogytam 10 hét alatt, testsúlyomat tartom, egészségi problémáim is megszűntek. Segíthetek?
(06) 20-392-2560
AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK! DIÁKAKCIÓ! Egyet fizet, kettőt vihet!
(Az ajándékfilm a premier és erotikus filmek kivételével!)
Trükkös fiúk
(Rendőrség utcája) Tel.: 30/653-7964

^ - reRV^10
Nyitva: minden nap 9-21-ig
Balek minden bokorban terem. Ezt Roy és Frank, a két simlis fenegyerek ki is használja. A kisstílű csalók most nagy dobásra készülnek, új segítőtársukkal a 14 éves vagány kislánnyal, aki most bukkan fel az „újdonsült apuka" életében. Izgalmas thriller-vígjáték, tökéletes, megunhatatlan szórakozás!
április 6. kedd
07:30 Krónika 07:40 Zalai magazin 07:55 Videoklip 08:05 Sport-Női kosár jelene és jövője 08:20 Jelkép - adventista 08:30 Krónika 08:40 Jövő 7 -Pokorni Zoltán 08:55 Házban ház kö-riil-tej 09.10 Portré 3 Paralimpikon -Zborai Gyula 09:25 A királykisasszony cipője 09:30 Krónika 09:40 Videoklip 09:45 Lapozó 17:30 Ki mint Net 6. rész 18:00 Krónika 18:10 Az aranytarajos kiskakas 18:15 Videoklip 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 K''arc - Virág Benedek szavalóverseny 19:25 Körjárat - Újudvari nyugdíjas klub - Tojásfestés 19:40 Jelkép - katolikus 19:50 Krónika 20:00 Jövő 7 - Pokorni Zoltán 20:15 Házban ház körül - tej 20:30 Hírháló 21:00 Halálos képlet - akciófilm 22.50 Szerencsi fel! Rajzfilmsorozat
április 7. szerda
07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:00 K''arc - Virág Benedek szavalóverseny 08:15 Körjárat - Újudvari nyugdíjas klub - Tojásfestés 08:30 Krónika 08:40 Jövő 7 - Pokorni Zoltán 08:55 Házban ház körül - tej 09:10 Jelkép - katolikus 09:20 Az aranytarajos kiskakas 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 09.45 Lapozó 17:30 Képes Recept 18:00 Krónika 18:10 Csoszogi az öreg szuszter 18:15 Videoklip 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 Jövő 7 - Tavaszi nagytakarítás 19:25 Kamarai percek - EU csatlakozás előtt 19:40 Jelkép - evangélikus 19:50 Krónika 20:00 K''arc - Virág Benedek szavalóverseny 20:15 Körjárat - Újudvari nyugdíjas klub - Tojásfestés 20:30 Hírháló 21:00 Ördögi összeesküvés - akciófilm 22:45 UNIJÓ 22:50 Márais Bach - Varnus Xavér orgonál
április 8. csütörtök
07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:00 Jövő 7 08:15 Kamarai percek - EU csatlakozás előtt 08:30 Krónika 08:40 K''arc - Virág Benedek szavalóverseny 08:55 Körjárat - Újudvari nyugdíjas klub - Tojásfestés 09:10 Jelkép - evangélikus 09:20 Csoszogi az öreg szuszter 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 09.45 Lapozó 17:30 Biztonsági zóna 18:00 Krónika 18:10 A királylány macskája 18:15 Videoklip 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 K''arc -Baráth Yvette estje - Körösi Ált. Isk. diákjainak kiállítása 19:25 Házban ház körül - Egészségvilágnap: közlekedésbiztonság 19:40 Jelkép - református 19:50 Krónika 20:00 Jövő 7 - Tavaszi nagytakarítás 20:15 Kamarai percek -EU csatlakozás előtt - vállalkozói szemmel 20:30 Hírháló 21:00 Egy férjnél jobb a kettő - filmdráma 22:45 UNIJÓ 22.50 Szerencsi fel - rajzfilmsorozat
április 9. péntek
07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:00 K''arc: Baráth Yvette estje. Körösi Ált. Isk. kiállítás 08:15 Házban ház körül 08:30 Krónika 08:40 Jövő 7 - Tavaszi nagytakarítás 08:55 Kamarai percek -EU csatlakozás előtt 08.10 Jelkép - református 09:20 A királylány macskája 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 09:45 Lapozó 17:30 Virágzó Magyarország 18:00 Krónika 18:10 A nyelves királykisasszony 18:15 Zalai magazin 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 Sport: lábtoll labdások 19:25 Körjárat: A szentgyörgy vári hegykapu 19:40 Jelkép - katolikus 19:50 Krónika 20:00 K''arc - ism. 20:15 Házban ház körül 20:30 Hírháló 21:00 Pokoli játszma 22.45 UNIJÓ 22.50 Márais Bach
április 10. szombat
06:30 Krónika 06:40 Videoklip 06:55 Sport - lábtoll labdások 07:10 Körjárat A szentgyörgyvári hegykapu 07.25 A nyelves királykisasszony 07:30 Krónika 07:40 Jelkép - katolikus 07:50 K''arc 08:05 Házban ház körül 08:20 Krónika 08:30 Hírháló 09:00 TV shop 09:30 Magazin 10:30 Tök Jó Óra - gyermekműsor 11:00 Magazin 11:30 Fradi TV 12:00 Lapozó 17:30 Brill 20 - vállalkozásról mindenkinek 18:00 Hírháló 18:30 Tv mozi: Fekete város 1. rész 20.05 Sajt - Kocsis Katalinnal 20:30 Hírháló 21.00 Télapó a pácban - vígjáték 22.50 Szerencsi fel! 23:00 Bencze-show 23:30 Sztárbarangoló
április 11. vasárnap
06:30 Tv mozi: Fekete város 1. rész 08.05 Sajt - Kocsis Katalinnal 08:30 Hírháló 09:00 Tv shop 09:30 Képes Recept 10.00 Tök Jó Óra - gyermekműsor 11:00 Athéntől Athénig olimpiai magazin 11:30 Languszta - Gasztronómiai műsor 12:00 Lapozó 17:30 Sztárbarangoló 18:00 Hírháló 18:30 Tv mozi : Fekete város 2. rész 20.15 Kapocs - 15. sz. Választókerület, Polai József 20:30 Hírháló 21:00 Bérelj zsarut - ak-ció-vígjáték 23.00 Bence-show 23:30 Különjárat - Balogh Zoltán keményzenei magazinja
április 12. hétfő
07:30 Storyboard - filmajánló 08:00 Tv mozi 09.36 Kapocs 09:50 Lapozó 17:30 Európa kicsiben 6. Mohács -Boly 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Zalai magazin 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 Jövő 7 19:25 Házban ház körül 19:40 Jelkép - adventista 19:50 Krónika 20:00 Sport 20.15 Körjárat 20:30 Hírháló 21:00 Barracuda -Német akciófilm 22.30 Egészségmaga-
14
HIRDETÉS
2004. április 6.
INGATLAN
Kiskanizsán, a Pivári utcában 120 nm-es négy szobás, két fürdőszobás, vegyes fa-, gáz fűtéses családi ház (8x9 méteres garázzsal, nyári konyhával, melléképületekkel, földpincével) 1200 m2-es telekkel eladó. Irányár: 15 millió Ft. Érd.: 30/480-2586 (4649K)
Belvárosi 3 szobás családi ház. iker-, társasház építésére is alkalmas, 790 m!-es telekkel eladó. Érd.: 30/227-3294 vagy 30/586-7405 (5146K)
Nk-án Teleki 66. szám alatt tetőtéri lakás eladó. Érd.: 16 óra után a 93-321-673-as számon. (5314K)
Nk-án a belvárosban 126 m:-es három szoba + hallos családi ház kerttel, garázzsal eladó, vagy Nagykanizsai illetve balatonparti, vagy hozzá közel eső lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. Érd.: 20/9566-136 (5327K)
Csapi Öreghegyen 478 négyszögöl művelt terület eladó. Érd.: 18 óra után a 93/321-734, 30/374-8903 (5233K)
Magyarszerdahely-Újnéppuszta 5. szám alatt két szobás családi ház azonnali beköltözéssel eladó. Gazdálkodásra is alkalmas, műhelynek kialakítható sok melléképülettel. Érd.: 30/310-2188 (5234K)
Szepetneken 1200 rrr telekkel családi ház eladó. Érd.: hétvégén az alábbi címen: Ady u. 33. (5239K) Attila úti garázssoron 16 nv-eres,
aknás garázs eladó. Irányár: 1,5 MFt. Érd.: 30/287-5851 (5240K)
Kiskanizsán központi helyen kétszintes családi ház eladó. Érd.: 30/351-5347 (5241K)
Nk-án Rózsa u. 12. szám alatti épületben 89 m:-es, 3+1 félszobás, nagy teraszos, igényes lakás eladó. Irányár: 14 MFt. Érd.: 30/3518-306, 30/9012-499 (5242K)
Nk belvárosában felújított 58 m!-es kétszobás, fürdőszobás, első emeleti lakás (irodának és rendelőnek is kialakítható) eladó. Érd.: 30/284-2290 (5249K)
BÉRLET
Belvárosi bejáratott 20 m:-es helyiség, galériás kiadó. Parkolási lehetőség jó. Érd.: 20/950-9529 (5236K)
Belvárosban (Muraközi u. 14/a.) fűtött garázs kiadó. Érd.: 93/318-485 (5244K)
Berzsenyi lakótelepen kétszobás, részben bútorozott, gázas, vízórás, földszinti lakás kiadó. Egy havi kaució szükséges: Érd.: 30/270-9881 (5245K) Nk-án Csengery út elején garázs bérbeadó. Érd.: 93/312-767 (5251K)
JÁRMŰ
170 literes prés újszerű állapotban eladó. Érdeklődni.: 30/586-7405 (5319K)
Nk belvárosában precíz német, angol nyelvtanítást, érettségire, felvételire, nyelvvizsgára felkészítést vállalok hétvégén is. Tel.: 06/30/528-3929 (5324K)
SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS
Fuvarozást, áruszállítást valamint költöztetést vállalok 4x2 m platós, 3 t-ig terhelhető teherautóval. Érd.: 30/856-3666 (5255K)
Ajtók, ablakok, zárak javítása! Helyszíni asztalos munkákat, javításokat vállalok! Tel.: 93/312-948, 30/284-6248 (5315K)
Új lakások építését, régi házak felújítását, tetőszigetelést, ácsmunkákat tetőfedést vállalunk alvállalkozóként is. Érd.: 322-109, 30/6398-825 (5253K)
TÁRS
Trabant 60L SPECIAL 1984-es jó állapotban, új motorral, valamint Trabant Combi működőképesen, forgalomból kivonva olcsón eladó. Érd.: 30/262-7496 (5252K)
48 éves özvegy, jó megjelenésű férfi keresi társát gyermektelen, önálló, csinos, hasonló korú hölgyben, akár hosszú távra is. leiige: Újjászületés (5254K)
Középkorú, csinosnak mondott hölgy keresi társát „Tavasz" jeligére.
25 fogyni vágyót keresek kereseti lehetőséggel! Szabóné Marika (06) 30-3368-345
Mindennapi embereknek nem mindennapi kereseti lehetőség, rész- és
főmunkaidőben! Egészségügyi dolgozók előnyben! (06) 20-979-2546
Az Adrián VODICE-ben (Horvátország, Észak-Dalmácia) appartmanok kiadók szezonnyitási kedvezménnyel. Közvetlen terngerpart, ingyenes, zárt parkoló, zuhanyozós, kiépített szabadstrand 1 percre. Hajóbérlés, kerékpár, búvárkodás helyben. Érdeklődni: 20/9334-000
e-mail: maria.mare @ mailbox.hu
KÉSZPÉNZ HITEL AZONNAL! ARANY, EZÜST, DRÁGAKŐ FEDEZETRE.
ÉKSZERBANK ZÁLOGFIÓK
Nagykanizsa, Vasemberház 93-313-332
Bank: SURD ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET
Az Alfa Top Sport-nak jelenleg 13 üzlete van szerte az országban, de tervezi a további terjeszkedést. Az üzletlánc székhelye Nagykanizsán található, de váiják a vásárlókat boltjaikban Zalaegerszegen, Kaposváron, Sopronban és Győrben is. A működtető Tekinpex Kft. 1996-ban alakult, ma 50 - 60 főt foglalkoztat szezontól függően. A cég a legnagyobb márkák tárháza, s több termék kizárólagos forgalmazója. Nike, Adidas, Reebook, O''Neil: itt minden neves megtalálható, a teljes kollekciójával. Cipő, ruházat, sporteszközök, fürdőruha, kiegészítők rendkívül széles választéka, s mind emellé folyamatos akciók jellemzik az üzleteket.
- Mindenben a vevő kívánságát követjük, az éppen készleten lévő árukon kívül is bármilyen terméket megrendelünk - mondta Csányi Attila, a Kft. ügyvezető igazgatója. - A kisebb üzletekben ugyan szűkí-
tett a termékkör, de mindenhol egységes arculat és egységes árak fogadják a hozzánk betérőket. Büszkék vagyunk rá, hogy a Dél-Zala földszintjén lévő 400 négyzetméteres üzletünk a Dunántúl egyik legnagyobb boltja. Vevőkörünk nagyon széles, még Szombathelyről és Keszthelyről is jönnek vásárlók, mert tudják, hogy itt jó áron a legjobb minőséget és a legnagyobb választékot találják. Eladóink folyamatos képzésben részesülnek a nagy márkák képviselői részéről, hiszen fontos tudniuk, melyik terméknek mi a funkciója, csak így tudják hasznos tanácsokkal ellátni, felvilágosítani, minden esetben maximálisan kiszolgálni a vevőket. A fogyasztói reklamációkat is csak akkor tudjuk fogadni, ha a terméket rendeltetésének megfelelően hasz-
nálják, amelyről a vásárláskor tájékoztatjuk is a vevőt.
- Vannak-e olyan árucikkek, melyeket kiemelne a többi közül?
- Üzleteink elsősorban divat-irányzatúak, de bármit be tudunk szerezni. Kiérné l n é m,
hogy például foci vonalon az Adidas és a Nike teljes palettáját forgalmazzuk. Ez azt jelenti, hogy többszáz fajta futballcipőt, labdát tartunk az összes kiegészítővel. Sok csapat vásárol nálunk, nekik mennyiségi és egyéb kedvezményeket is tudunk biztosítani. Egyre gyarapodik a törzsvásárlóink száma, akiknek ezenfelül további kedvezményeket adunk. Evek óta működik - és jól bevált - nálunk nálunk, hogy ha a vevő 15.000 Ft felett vásárol a nem akciós termékeink közül, 2000 Ft-os vásárlási utalványt ajándéko-
zunk, melyet bármelyik, szintén nem akciós termékünk megvásárlásárafelhasználhat.
- Sokat hallunk manapság a márkahamisítókról. Befolyásolja-e ez az üzletek forgalmát?
- Óriási erkölcsi és anyagi károkat okoznak az összes tisztességes kereskedőnek. Nálunk minden valódi. Sokan nem is tudják, hogy az összes termék, amit árusítunk szabott áras, melyet hetente ellenőriznek az adott márkák képviselői. Emellett azt is figyelik, hogy jól van-e kihelyezve az áru, megfelelő-e a kiszolgálás színvonala, s ha csak egyetlen alkalommal is valami szabálytalanságot tapasztalnának, abban a pillanatban megvonnák a forgalmazási jogot. Büszkék vagyunk arra, hogy az Alfa Top Sport a tavalyi évben külön elismerést kapott a Nike-tól, mint legjobb vidéki kereskedő.
(X)
AMfAg TOP SPORT
2004. április 6.
S
15
c
3
JUDO
Szlovéniában, PTUJ-ban vett részt nemzetközi judoversenyen az NTE 1956 MÁV Rt. két versenyzője. Mihovics Szabina Diák A korcsoportban, 44 kg-ban első, Gaál András összevont korcsoportban, 46 kg-ban második lett. Szabina minden mérkőzését ipponnal nyerte.
Budapesten Ifi Diákolimpián Muravölgyi Márió 60 kg-ban a 8. helyezést érte el.
A DNY-I CSOPORT BAJNOKAI
Az NB II-s női kosárlabda bajnokság újabb fordulóján a PEAC csapata fogadta az NTE 1866 MÁV Rt. gárdáját. A kanizsai kosarasok 15 ponttal, 85:70-re legyőzték a pécsieket. NTE 1866 MÁV Rt.: Tahi 10/6, Góber 24/6, Toma 15/3, Szélessy 8, Paizs 8. Csere: Muk 16, Vágvölgyi 4.
- Ezzel a győzelemmel a hátralévő mérkőzések eredményeitől függetlenül a délnyugati csoport bajnoka lett a kanizsai csapat - nyilatkozta Kovács Nándor edző.
EGER NYERT
AEAST 105:86. DKG EAST: Kováts 29/15, Gáli 9/3, Bausz 23/18, Miilei 8, Koma 17. Csere: Zsámár, Kiss.
- Az egriek már az első félidőben jelentős
előnyre tettek szert. A szünetben sikerült felrázni a játékosokat és a második félidőre egy teljesen más szemléletű csapat lépett pályára. A védekezés nagyon javult. A játék kiegyenlítődött, a harmadik negyedben 11 pontra sikerült megközelíteni az egrieket. A kanizsai csapat hat játékossal küzdötte végig a mérkőzést, három perccel a meccs vége előtt mindössze 14 pont volt az Eger előnye - értékelt Vágvölgyi Tamás edző.
ÚJABB KÉT GYŐZELEM
Az NTE 1866 MÁV Rt. női kézilabdacsapat újabb két nyertes mérkőzést tudhat maga mögött. Hazai pályán a fonyódiakat 27:23-ra, míg a Bácska SE csapatát 37:19-re győzték le. A fonyódiak ellen Pánczélné, Kiss (11), Elekes (6), Szloboda (3), Kotnyek, Tóth (2), Hohl (3), cserejátékosként Skrach, Majoros
(2), és Kalina játszott. A Bácska ellen a kanizsai kézisek közül Pánczélné, Kiss (11), Elekes (6), Szloboda (8), Tóth (5), Kotnyek (1). Hohl (2), csereként Skrach, Majoros, Kalina
(3), Szabadi és Szókéné (1) lépett pályára.
HAZAI GYŐZELEM
Március 28-án az IZZÓ SE a Szentendre gárdáját fogadta. 27:19-re nyert a kanizsai férfi kézilabdacsapat. IZZÓ SE: Kovácsovics,
Kóbor (2), Fónagy (3), Kerkápoly (10), Szabó Z. (4), Gyáfrás (3), Musits N. (2), Nagy B. (2), Horváth B. (1).
PÓLÓS MÉRKŐZÉS
Március 27-én a felnőtt OB l/B-s kanizsai pólósok Kecskeméten mérkőztek a MAFC csapatával. Az eredmény 14:4 lett a kecskemétiek javára. CWG Kanizsa: Kiss, Kalmár 1, Szili, Karácsony 2, Dávid 1, Nebojsa, Szabó. Csere: Kaszper, Cserti, Dobos. Bagi, Hartai.
A serdülő korcsoportban Vasi Aligátor-Nagykanizsa 3:22. Góllövők: Szili 7, Dávid 4, Kalmát 4. Göndör 3, Gáspár 2, Magyar 2.
Edzői véleményében Szőlősi Csaba elmondta, hogy jól látszott a csapaton, hogy nagy részük a felnőtt OB I/B-ben edződik, visszakerülve a saját korosztályukba lelépték az ellenfelet.
TURAAJANLAT
A nagykanizsai Olajipari és Természetbarát Egyesület április 12-ére Locsolótúrát szervez. Indulás 7 óra 10 perckor az autóbusz-állomásról, érkezés vissza 17 óra 45 perckor. A 15 km-es gyalogtúra útvonala: Börzönce-Gólyavölgy-Miskei erdő-Tom-pai erdő-Zalaszentbalázs.
KEZI
Az őszi szezonban első helyen zárt, egy ponttal Kozármisleny előtt az NTE 1866 MÁV Rt. NB Il-es női kézilabdacsapata. A tavaszi szezonban eddig két mérkőzést játszottak, Zalaegerszeg ellen 33:22-re, a csurgói kézisek ellen 25:22 re nyertek. Szloboda Judittal a csapat játékosával, edzőjével beszélgettünk.
- A két szezon között volt egy kis szünet, majd január 5-én kezdtük el a felkészülést. Februártól erőnléti és labdás edzések voltak. Jelenleg hetente három alkalommal készülünk a hétvégi meccsekre. Kedden erőnléti, gyorsaság- és állóképesség fejlesztés van Stendl József erőnléti edzőnkkel, amit labdás edzéssel zárunk. Csütörtökönként a fél órás gyorsaságfejlesztés után edzőmeccset játszunk a IZZO-sfiúk ellen, pénteken pedig egy ráhangoló, lövő, taktikai edzés van.
- Mint játékos, mi a véleményed a csapat munkájáról?
- A csapat minden tagja dolgozik, van aki tanul. A sportot csak
amatőr szinten, hobbiból űzik, de az edzéseken mindenki teljes erőbedobással edz, a 23 éves fiataltól egészen az 50 éves tapasztalt játékosig. Evek óta lehet rájuk számítani, nem a pénz miatt, hanem a kézilabda szeretete miatt játszanak. Volt, amikor szabadságot vettek ki, hogy egy-egy meccsen részt vegyenek.
- Hogyan jellemezné a játékosokat, munkájukat?
- László Reni, aki a csapat egyik húzó embere, súlyos bokasérülést szenvedett a bajnoki rajt előtti edzésen, sajnos ebben a szezonban nem játszik. Kapusunk Skrach Tímea stabil emberünk, számíthatunk rá. Nagyon jó kapus, a rutin és az évek mellette szólnak. Pánczél Tünde nagyon jó mint mentalitásban, mint hozzáállásban, de Krichenbauer Évát is jó kapusrtak tartom. Pintér Jolán régóta kézilabdázik Nagykanizsán, úgy gondolom, amit fejbe tud a kézilabdáról, azzal sokat tud segíteni a csapatnak. Tóth Krisztina bal át-
lövő, stabil húzó ember. Kiss Melitta László Reni kiesése után vált az egyik húzóemberré jobb szélen. Majoros Rita a védekezésben fontos a csapat számára. Kotnyek Judit mentalitásban, csapatszellemben, védekezésben egyénisége a csapatnak. Karina Tímea régi ké-zilabdások közé tartozik, aki szív-vel-lélekkel játszik. Elekes Barbarát most igazoltuk, ő még fiatal játékosnak számít közöttünk, ügyes, gyors, csakúgy, mint a bal szélen játszó Hohl Adrienn. Rúzsa Renáta a lányok játékát segíti.
- Mi a célotok ebben az évben?
- Szeretnénk megnyerni a bajnokságot. Harmadik éve valamiért mindig lecsúsztunk róla.
- Kivel játszotok még?
- Sok meccs van még hátra. Játszunk Bácska csapatával, ezt követően Pécsváradra megyünk, ami nehezebb mérkőzés lesz. Találkozunk még Mohács, Kozármislány, Szekszárd, Siófok csapatával is -zárta a beszélgetést Szloboda Judit.
Nagy Krisztina
KOSARAS GYŐZELEM
A hétvégén az NTE 1866 MÁV Rt. a Főiskola Bolyai SE csapatát fogadta. 85:62-re a kanizsaiak győztek. NTE.: Toma 6, Góber 17/9, Bődör 14, Szélessy 16/3, Paizs A. 8. Csere: Muk 12, Paizs V. 8, Lakatos 4.
16
I
2004. április 6.
FIGYELEM!
A tanév utolsó lehetősége!
A DIALÓG NYELVSTÚDIÓ
a júniusi ANGOL és NÉMET,
- EU-S ÉS ÁLLAMI bizonyítványt is nyújtó -,
NYELVVIZSGÁKRA FELKÉSZÍTŐ, 40 órás, speciális tanfolyamokat szervez
vizsgáztató tanárok vezetésével, INGYENES PRÓBA VIZSGÁVAL. 30 % TANDÍJ- ÉS VIZSGADÍJ VISSZATÉRÍTÉS!!!!
Beiratkozás: személyesen, május 3-ig.
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a. Tel.: (93) 326-413; Fax: (93) 536-887 í"''] E-mail: info@dialognk.hu Web: www.dialognk.hu
MODERN FINN DESIGN ETKESZLETEK
Legjobb minőségű ARABIA porcelán étkészletek, I ITALA evőeszközök rendelhetők a Petró Galériában
GALÉRIA
nyitva:
hétfő-péntek: 10-17,30 szombat: 10-12,30
E T R O
Főút 19. Tel.:333-744, 30/9939-940
M39V''
Dél-Zalai Hetilap
liTlÉI
Nagykanizsa
RÉGIÓK KAPUJA
XVI. évfolyam 14. szám • 2004. április 14. • Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
(7WA)
fcrzo
Autóhifi, autóriasztó, műszaki használtcikk, MOBILTELEFONOK, digitális fényképezőgépek
Nagykanizsa, Platán sor 7. Tel ./Fax: 93/333-837
ÉPÜLHET A CSOMÓPONT
Az elmúlt egy hétben 235 millió forintos húsvéti ajándék érkezett a városba — jelentette be Litter Nándor polgármester április 9-én az Alsószabadhegyi úti elágazásnál tartott sajtótájékoztatóján. A tavalyi sikertelen pályázat után a napokban kaptak értesítést arról, hogy a Gazdasági Minisztérium által kiírt pályázaton a szabadhegyi csomópont kialakítására 65 millió forintos támogatást kap a város. A sikeres pályázatban nagy szerepet játszott Göndör István országgyűlési képviselő lobby tevékenysége és a Zala Megyei Közútkezelő Kht. vezetőinek munkája. Göndör István elmondta: remélhetőleg május végén aláírhatják Nagykanizsán az autópálya építés kivitelezéséről szóló szerződést is. Idén folytatódhat és 2006. őszére elkészül Becsehely és Nagykanizsa között az új autópálya 17 kilométeres szakasza. A csomópont kialakításával kapcsolatos tervek elkészültek, az előkészítő munkálatok megkezdődtek, tárgyalnak az érintett területek tulajdonosaival. A csomópont építés kiteljed a csatlakozó utak bizonyos szakaszaira is. A munkálatok az M7-es út mentén 500 métert érintenek, átalakításra kerül a két buszmegálló is.
FELHÍVÁS
Mádl Ferenc köztársasági elnök úr 2004. június 13. napjára (vasárnapra) tűzte ki az európai parlamenti választást.
A választás során szavazatszámláló bizottságok működnek, melyek feladata a választás tisztaságának biztosítása, törvényes rendjének betartása, illetőleg a szavazókörben a választás lebonyolítása, és a szavazatszámlálás.
Nagykanizsán a választás során 48 szavazókör és szavazatszámláló bizottság működik, melyek munkájában összesen legalább 240 szavazatszámláló bizottsági tagnak (bizottságonként 5 fő) kell részt vennie.
Ahhoz, hogy a választást eredményesen és sikeresen lehessen Nagykanizsán lebonyolítani, szükséges a szavazatszámláló bizottságok
PÓTTAGOKKAL való kiegészítése.
Kérjük Nagykanizsa város lakosságát, hogy a szavazatszámláló bizottságokban történő részvételükkel a választás sikeres lebonyolítását szíveskedjenek elősegíteni.
Szavazatszámláló bizottsági póttagok jelentkezését személyesen a Polgármesteri Hivatalban (Erzsébet tér 7. I. emelet 12. szobában), telefonon a 93/500-752 számon várják 2004. április 15-ig.
Happy Dekor/Happy Táncosok ■■nnnMM
„Blakctf
B/U-ARDl
Italakció egész éjjel!
Azoknak akik nem nálunk | avatták, de megtudták,
hogy milyen jó volt nálunk avatni.
NAGYKANIZSA, ERZSÉBETTÉR 53, [CENTRÁL HOTEL] 1NF0 TEL (+36) 20 440 9700; [+36)306110616 1NTERNET!WWW,C1.HU
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
2
VÁROSHÁZA
2004. április 14.
Dr. Horváth György önkormányzati képviselő a 2. számú választókerület polgárait várja fogadóóráján 2004. április 21-én szerdán 17.30 és 19 óra között a Zeneiskolában (Sugár u. 18.).
VÁLTOZÁS! Litter Nándor, Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere április hónap második szerdáján, Röst János alpolgármester április hónap harmadik szerdáján, dr. Kelemen Marcell jegyző április hónap negyedik szerdáján 9-12 óráig fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal Eötvös téri épületében (Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.). A fogadóórán tisztelettel várják a város lakosságát, észrevételeiket, javaslataikat.
TISZTELT VALLALKOZO!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata szervezésében, egy professzionális ingatlanfejlesztő cég közreműködésével a volt Kossuth laktanya területén (a 7-es főútvonal mentén, az épülő M7-es autópálya nyomvonala mellett, a Nagykanizsai Ipari Park területén) az idei évben Vállalkozók Házának létesítése kezdődött meg. Az Ön egyedi vállalkozási igényei szerint kialakítható, korszerű 50-300 nr-s helyiségek (műhelyek, irodák) teljes infrastruktúrával kerülnek megépítésre. A tervezett bérleti díj: 2,55 euro/mJ/hó.
Amennyiben Ön esetleg telephelyproblémával küzd vagy induló vállalkozása számára kulturált, modern körülményekre van szüksége és a piaci árnál kedvezőbb bérleti díj felkeltette az érdeklődését, kérjük már most jelentkezzen az alábbi címen 2004. május l-ig:
Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht., Nagykanizsa Király u.47.
Tel: 93/516-653; 30/402-6916
aMáMSMSSSMM
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa, Király u. 8. sz. alatt található 58 m: alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiséget. A versenytárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal II. em. 14. iroda
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) A versenytárgyalás ideje: 2004. április 27. 10.00 óra Kikiáltási ár: 2.200 E Ft+áfa
Érdeklődni a Vagyongazdálkodási Irodán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Tel: 93/500-758) lehet.
/---N
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 40/2000. (IX. 13.) számú, a Fiatal Családok Otthonáról szóló helyi rendelet alapján pályázatot hirdet az alábbi, Nagykanizsa, Nagyrác u. 22/B. szám alatt lévő önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére:
Nagykanizsa, Nagyrác u. 22/B. fsz. 1.
A lakás alapterülete:66 m2, 2 szobás, összkomfortos, a lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület. A szálláshasználati díj összege: 13.424.-Ft + rezsi. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony maximális időtartama: 50 hónap. Megtekinthető: 2004. április 7. 9-11-ig és 13-15 óráig. A pályázat benyújtásának helye és határideje: 2004. április 16. Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály, Nagykanizsa, Eötvös tér 16.
Az épületben való elhelyezésre''jogosultak azok a fiatalok, akik házassági, illetve legalább egy évet meghaladó élettársi közösségben élnek, a kérelem benyújtásakor a egyikük sem töltötte be a 35. életévét, nem rendelkeznek beköltözhető és értékesíthető ingatlan tulajdoni hányaddal, önkormányzati lakásbérleti szerződéssel és saját családi környezetükben elhelyezésük nem oldható meg, vállalják, hogy lakásügyük megoldásáról a szálláshasználati szerződés lejárta után gondoskodnak, az épületben történő elhelyezés feltételeit magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
Nagykanizsa lakossága 2004. áprilisában: 51.971 fő Születések száma: 51, ebből Nagykanizsán 24 Halálozások száma: 67, ebből Nagykanizsán 44 Házasságkötések száma: 17
J
EURÓPAI PARLAMENTI VÁJLASZTÁSOK 2QQ4. J
A Köztársasági Elnök 2004. június 13. napjára (vasárnapra) tűzte ki az Európai Parlamenti választást. A választáson azok a szervezetek indulhatnak, amelyek megfelelnek a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény előírásainak. A választáson a Magyar Köztársaság területe egy választókerületet alkot.
Listát azok a pártok indíthatnak, amelyek 20000 érvényes ajánlást összegyűjtöttek. Listát ajánlani a választásokról szóló értesítéshez (az un. kopogtató cédulához) csatolt ajánlószelvény kitöltésével és a listának (vagy megbízottjának) történő átadással lehet. Egy választópolgár csak egy listát ajánlhat.
A választás előkészítésével, szervezésével, lebonyolításával, a választás technikai feltételeinek megteremtésével kapcsolatos feladatokat a Helyi Választási Iroda látja el. Vezetője: Dr. Kelemen Marcell jegyző Címe: Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
Telefonszáma: 500-706
A Helyi Választási Iroda Választási Információs Szolgálatot (VISZ) működtet, melynek feladata:
- a választópolgárok, jelölő szervezetek tájékoztatása az Európai Parlament tagjainak választására vonatkozó jogszabályokról,
- a választójog gyakorlásához szükséges információk biztosítása, különös tekintettel a külföldön történő szavazásra és az uniós polgárok magyarországi szavazásának lehetőségére,
- az érdeklődők informálása a választási eljárásban közreműködő szervekről, jogorvoslati lehetőségekről,
- beadványok átvételek és továbbítása,
- az eljárás során használandó különböző nyomtatványok és információs anyagok rendelkezésre bocsátása, kitöltésük elmagyarázása, stb.,
- a választással kapcsolatos adatok szolgáltatása. A VISZ elérhetőségei:
1. Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.1712. Tel: 500-752 Fax: 500-930 E-mail: jegyzo@nagykanizsa.hu. acs_laszlone@nagykanizsa.hu
2. Nagykanizsa, Eötvös tér 16. fsz. iroda Tel: 500-898, 500-807 E-mail: deak_tamas @ nagykanizsa.hu
A választók névjegyzékét az érdeklődők munkaidőben 2004. április 14-től április 21-ig megtekinthetik a Nagykanizsa Polgármesteri Hivatal Eötvös tér 16. szám alatt a földszinti irodában. A névjegyzékből való kihagyás, vagy felvétel miatt kifogást 2004. április 14-20-ig 16.00 óráig nyújthatnak be az érintettek. Tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőt az ajánlószelvénnyel együtt 2004. április 13-16. között a posta kézbesíti. Ezzel kapcsolatos kifogásokat a fenti címen kérjük jelezni.
Az a választópolgár, aki a szavazás napján lakcímétől távol van igazolást kérhet a tartózkodási helyén történő szavazáshoz személyesen, vagy meghatalmazott útján 2004. június 11-én 16.00 óráig, ajánlott levélben úgy, hogy 2004. június 8-ig megérkezzen Nagykanizsa Polgármesteri Hivatal Eötvös tér 16. szám alatti földszinti irodába.
Azok a választópolgárok, akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében, csak Nagykanizsa megnevezést tartalmazza
a 36-os számú szavazókör Bolyai Általános Iskola Nagykanizsa Erzsébet tér 9.
szám alatt szavazhatnak.
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap - Ügyvezető - főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak: Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Nagy Krisztina, Szőlősi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth Tihamérné. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Hirdetésszervező: Huszárné Horváth Edina, Molnár Istvánné Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Tel.:93/312-305. Nyomja: ANTÓK Nyomdaipari Kft., Celldömölk. Felelős vezető: Antók Zoltán. Terjeszti a Lapterjesztő Kft. Az árus példányok ára 65 Ft. ISSN 0865-3879 E-mail címünk: kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu

2004. április 14.
SIIA
3
MENNYIVEL DRÁGULT?
A városlakók többsége a napokban kapta kézhez az első negyedévre vonatkozó hulladékdíj-számlát. Sokan elgondolkozhattak azon, menynyivel is kell többet fizetniük. A közgyűlés decemberi ülésén fogadta el a hulladékdíj emelésére tett több javaslat egyikét. De hogy mi mennyi, azzal most szembesülhettek a városlakók. A számla alapján ugyanis a díjemelés meghaladja azt a mértéket, amelyet a forgalmi adó változása és az infláció indokol. Egy példa: két lakásból álló társasház, egy kukával, heti két ürítéssel és a rendeletnek megfelelően két alapdíjjal, a tavalyi év ugyanilyen időszakában bruttó 5.974forintot fizetett a szolgáltatásért. Az idei év első számláján a változatlan formában megrendelt szolgáltatásért 7.445 forintot kell fizetniük! A díjemelés összességében 25 százalék. Lapunk decemberi számában a közgyűlési tudósítás során viszont arról számolhattunk be, hogy 14%-v os emelést fogadott el a testület. ... - dé -
FÓRUM A VÁLLALKOZÓKKAL
A helyi vállalkozókkal szervezett fórum szünetében tartott sajtóbeszélgetésen Olajos Péter, az MDF Európai Integrációs Irodájának vezetője, az MDF európai parlamenti képviselőjelöltje tájékoztatót adott arról, hogy a Magyar Demokrata Fórum hogyan látja Magyarország jövőjét az EU-ban, illetve milyen sarokpontokat, milyen lényeges elemeket tartanak fontosnak. Véleménye szerint a média kulcsszerepet tölt be, hiszen ők tudják az emberekhez a legközvetlenebb módon eljuttatni az információkat.
Olajos Péter beszélt arról is, hogy mennyiben járul hozzá az EU a jövőnkhöz, milyen hatással lesz munkahelyünkre, illetve biztonságunkra, mi az EP képviselő feladata, hogyan lobbizzanak Magyarország érdekében. Az EP
és a bizottságok munkáját lobbycégek segítik és a döntéshozatalban jelentős feladatokkal rendelkeznek. Az EP-ben 4000 lobbycég van bejegyezve. A csehek most nyitották meg a 10. lobby kirendeltségüket Brüsszelben, Magyarországnak egy régiós kirendeltsége van, az is meglehetősen formálisan működik. Ha sikeresek akarunk lenni, összefogott és jól koordinált munkát kell végezniük a képviselőknek, a minisztériumnak és a magyar kormánynak. Hazánk esetében a koncepcióhiány a legnagyobb baj. Szükséges lenne a politikai közmegegyezés a pártok között. A siker kulcsa a vidékfejlesztés, a korrupciómentesség és a munkahely teremtés - hangsúlyozta az MDF Európai Integrációs Irodájának vezetője.
A MÁSSÁG SZÉPSÉGE
A Másság szépsége címmel gyermekjáték és tánctalálkozót tartottak a Rózsa úti általános iskolában. A 120 gyermek részvételével, tizedik alkalommal megszervezett fesztivál az egyetlen olyan megyei rendezvény, amely megmutatkozási lehetőséget ad a sérült, fogyatékkal élő gyerekek számára. Nem voltak műfaji kötöttségek, nem születtek helyezések, itt minden szereplő díjat kapott, hiszen többnyire képességei maximumát adta táncban, zenében, játékban. A szervező Rózsa úti iskola kreatív tanári kara, a Kultúrális Alap és a szponzorok támogatása nélkül már ez a program sem lenne, jóllehet a művészet segít a másságot emberi méltósággal viselni és elfogadni.
Immár tizedik alkalommal kerül megrendezésre Nagykanizsán a Város Napja. Április 23-25-én, a Város Napjával kezdődő gólyalábas viadalok öt egymást követő héten keresztül a június 5-6-i, Sár Ünnepében és a Gólyalábas Világjátékokban teljesednek ki.
A péntek délelőttől vasárnap estig tartó város napi tömérdek program gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt kínál érdekes látnivalót, régi és új programokat. Péntek délelőtt a városismeretihelytörténeti túrával indul a háromnapos rendezvény, melyen 87 általános és középiskolás csapat vesz részt. A délelőtt folyamán kerül sor a hagyományos Mozog a város és a Régmúlt idők játékaira, valamint az óvodák műsorára, a Ficánkolóra. Délután ünnepélyes lovasfelvonulás lesz a Fő úton, zászlófelvonás a Deák téren. Este a kanizsai képző-és iparművészek alkotásaiból nyílik kiállítás a HSMK-ban, ami majd az Ünnepi közgyűlésnek és díszelőadásnak szolgál helyszínéül. Az Erzsébet téren D. Nagy Lajos és a Bikini együttes lép majd fel, motoros kaszkadőr bemutatót nézhet meg a közönség.
Szombat délelőtt a „Legkani-zsaibb kanizsai" címért zajlik
majd vetélkedés a Fő úton. Kreatív Zenei Fesztivál, gólyalábas bajvívások, Sárec bazár, az Orff Ütőegyüttes, a Bojtár Népzenei Együttes és a Kanizsa Táncegyüttes színesíti a szombat délutánt. A város napi programokból nem hiányozhat a karneváli menet, és a Roma Nap Gála, a Multi-kulturális Est, melyen fellép a Fehér Kígyó Hagyományőrző Együttes, a Kanizsa Csillagai és a Kaly Jag együttes. A nap végén az utcabál után a Chrystal együttes ad koncertet.
A vasárnapi program tartalmazza többek között az Igricek Együttes gyermekműsorát, a századforduló hangulatát idéző tűzoltóbemutatót, az Anissa divatbemutatót. Az Anima Ének- és Zenekar és a Bojtorján együttes koncertjét követően az ünnepélyes zászlólevonással zárul az idei Város Napja. Állandó programok is várják a résztvevőket a három nap alatt. Lesz kézműves vásár, gyermekjátékváros, sörkert és borudvar, gasztronómiai esték, „Egészségesen élni jó!" sátor, petanque-bemutató és -verseny, Moto-Rock-show. A részletes város napi programot következő számunkban olvashatják.
tmww « -wf, * m w* » „ ^WCT | n www w wn w SwiS « mw* * íww mm % nw
ÚÚ LU UU UU LU UU ÚU UU UU UU UU (JU UU UU UU UU
«
ijjs ÍU sf
o °

r\ 4P 4?
indulnak Nagykanizsán
Országos Képzési Jegyzék (OKJ)szerinti
Rendszerinformatikus (emelt szintű), Alap- és középfokú szakképesítések
"?! Számítástechnikai alapismeretek, Operációs rendszer és fájlkezelés ■í Szövegszerkesztés, *t Táblázatkezelés Jt Adatbázis-kezelés, -S Grafika- és prezentáció, ^ Információs hálózatok, Internet és elektronikus levelezés Cégek, intézmények számára a tanfolyami dij a szakképzési alap terhére elszámolható!
30% ADÓKEDVEZMÉNY!
Tel: (70) 215-3279, (93) 322-357 (este), (30) 2164668 www.centemet.hu
Okts''asi segédanyagoi<\ECDL bgonyiWn7\Részletfizeté^ ÁFA meritesség\
Nagykanizsán, a Kir aiy-Ud VartiaZ 4 ütemben épülő társasházban eladó amerikai konyhás összkomfortos lakások, turbó kombi kazánnal ellátottak, a szobák parkettásak. Beltéri fa ajtók, alacsony fűtési költséget biztosító SOFA ablakok és betörésbíztos bejárati ajtók növelik a komfortérzetet Állami támogatású hitelek, szociál-politikai támogatás, áfa-visszaigénylés, illetékmentesség. Költözés várhatóan 2004 őszén Egyeztetés, tervismertetés: ÖKO-HÁZ 2000 Kft, Nagykanizsa, PetőfiS u. 5.1 em Telifax: 93í 516-715 Balassa Béla építész vezető teivező. Tel: 30/ 901-9013 E-mail: baiassabela@chello.hu. Referenciajegyzék megtekinthető: members.chello hu/balassab
4
SZA
2004. április 14.
HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATA
A Via Kanizsa Kht., a Környezetvédelmi Információs Iroda, aJCöz-terület Felügyelet és a Saubermacher-Pannonia Hulladékgyűjtő Kft. közös akcióban vizsgálta felül a hulladékszállítási vállalkozási szerződéseket. A vizsgált vállalkozások mintegy 15 százaléka nem rendelkezett a kért szerződéssel, többen voltak, akik állításuk ellenére nem tudták bemutatni érvényes hulladékszállítási szerződésüket. Őket a hatóságok felszólították a szerződés bemutatására. Az akció során helyszíni bírság kiszabására is sor került, több tízezer forint értékben. Az ellenőrzéssel összefüggésben a Saubermacher-Pannonia Kft. ügyfélszolgálati irodájában az elmúlt hetekben megsokszorozódott az ügyfélforgalom. Többen kötöttek szerződést hulladék elszállítására, illetve módosítást is kértek az ügyfelek az edény méretét és ürítési gyakoriságát illetően. Az akciótól a szervezők a hulladékgyűjtő edények, illetve a hegyi konténerek melletti szemét mennyiségének csökkenését várják.
Kérjük a lakosságot, ha a maradék szemét gyűjtésére nem megfelelő méretű edénnyel vagy szállítási gyakorisággal rendelkeznek, keressék fel a Saubermacher-Pannonia Kft. ügyfélszolgálatát (Nagykanizsa, Vár u. 5.) szerződésmódosítási céllal.
Via Kanizsa Kht. Környezetvédelmi Információs Iroda
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT ÍR KI A TESTVÉRVÁROSI ALAP 2004. ÉVI TÁMOGATÁSÁNAK ELNYERÉSÉRE
A pályázat célja: Nagykanizsa nyert támogatást - testvérvároson-
Megyei Jogú Város testvérvárosa- ként összesen legfeljebb 250 ezer
ihoz fűződő kapcsolatok fejleszté- Ft-ot - részletes elszámolással,
se, a lakosság és civil szervezetek számlákkal igazolt kiadásokra,
ez irányú működésének támogatá- legfeljebb az önrész mértékéig
sa, a szervezetek biztonságos ter- biztosítja az alap. A nyertes pályá-
vezésének elősegítése. zó a teljes költségvetés - az önrész
A pályázók köre: civil szerve- és a támogatási összeg - felhasz-
zetek, egyesületek, alapítványok, nálásáról köteles elszámolást, a
intézmények, öntevékeny csopor- program elvégzéséről pedig beszá-
tok. Pártot, pártpolitikai tevékeny- molójelentést készíteni. A támo-
séget nem támogat az alap. gatási öszszeg folyósítására ezek
A pályázat általános feltételei: benyújtása után kerülhet sor. A
Pályázatot csak Nagykanizsa Me- nyertes pályázó köteles támogatási
gyei Jogú Városban működő szer- szerződést kötni Nagykanizsa Me-
vezetek, pályázati űrlapon nyújt- gyei Jogú Város Polgármesteri Hi-
hatnak be 2004. július 1. és 2005. vatalával. A döntésről minden pá-
június 30. között megrendezésre lyázó értesítést kap. A támogatási
kerülő rendezvények támogatásá- ígérvényt elnyerő pályázók jegy-
ra. A tervezett projektnek Nagyka- zékét a Polgármesteri Hivatal a
nizsa Megyei Jogú Város testvér- sajtóban közzéteszi,
városai - Akkó, Gleisdorf, Kazan- A pályázatot a pályázati felhí-lak, Kovászna, Puchheim, Salo - vás mellékletét képező pályázati
valamelyikében működő partner- adatlap hiánytalan kitöltésével
szervezet aktív együttműködésé- kettő példányban kell beküldeni a
vei kell megvalósulnia. A külföldi következő címre: Nagykanizsa
partner együttműködésről szóló Megyei Jogú Város Polgármesteri
írásos nyilatkozatát a pályázathoz Hivatala, Polgármesteri Kabinet
csatolni kell. Csak társfinanszíro- 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
zással, tehát a pályázó saját fórrá- Pályázati adatlapok ezen a címen
sainak legfeljebb 50 százalékos kaphatók, vagy az önkormányzat
kiegészítése céljából lehet pályáz- internet honlapjáról www.nagv-
ni részletes költségvetéssel alátá- kanizsa.hu tölthetők le. A faxon masztott, részletesen kidolgozott vagy e-mailen beküldött pályáza-
projektre. Önerő lehet más pályá- tok nem kerülnek elbírálásra,
zaton nyert forrás is, de szervezési A pályázatok beérkezésének ha-
költség nem számolható el. Az el- tárideje: 2004. május 10. 15.00 óra.
2004. április 10-14-e között végzik Zala megyében a rókák veszettség ellen történő orális immunizálását. A rókák veszettség elleni im-munizálásáról szóló 13/2002. (I. 30.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a Zala Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomás megyei kerületi főállatorvosa
2004. ÁPRILIS 10-TŐL ÁPRILIS 28-IG EBZÁRLATOT, LEGELTETÉSI TILALMAT valamint az egyéb intézkedéseket rendeli el, melyeket a mellékelt felhívás tartalmaz. Egyben az 1995. Évi XCI. Törvény az Állategészségügyről 42. § (2) bekezdés b.) pontja alapján a fenti időszakban kötelesek gondoskodni a kóbor ebek befogásáról.
A veszettség elleni védekezésről
1. A veszettség gyógyíthatatlan, embernél, állatnál egyaránt halálos kimenetelű betegség.
2. A betegség legfőbb terjesztője a róka.
3. A védekezés leghatékonyabb, legkorszerűbb módszerét - a rókák veszettség elleni vakcinázását - Európában évek óta sikerrel alkalmazzák. 1992 októberében hazánkban is megkezdődött a rókák vakcinázása. Első alkalommal a nyugati határövezetben, az osztrák határtól számított kb. 25-30 km-es sávban került kihelyezésre a csalétek-vakcina.
4. A vakcinát tartalmazó fólia kapszulát az ember számára bűzös, de a rókák által kedvelt ízű és szagú csalétekbe rejtik, amely gyufás-doboz alakú és nagyságú, szürkésbarna színű. A róka, miközben megeszi a csalétket, szétrágja a kapszulát is, így a vakcina bejut a szervezetébe.
5. A csalétek kihelyezése kis magasságból, repülőgépről történik.
6. A csalétekbe helyezett vakcina emberre, állatra ártalmatlan, VESZÉLYT NEM JELENT. A kihelyezett csalétekhez ennek ellenére NEM SZABAD HOZZÁNYÚLNI! Semmi esetre sem szabad felvágni vagy széttörni, mert a vakcina vírus a bőrbe, szájba, szembe, orrba, sebbe kerülhet. Amennyiben ez mégis megtörténik az alábbi biztonsági előírásokat kell alkalmazni:
- ha a vakcina ép bőrfelületre kerül, elegendő a jódtartalmú fertőtlenítőszerrel vagy ennek hiányában 70%-os alkohollal történő lemosás. Mindkettő beszerezhető a gyógyszertárban. A jódtartalmú fertőtlenítőszer használata során keletkezett barnás folt szappanos lemosással eltávolítható. Ilyen jellegű érintkezés esetén védőoltásra nincs szükség.
- Ha az oltóanyag friss sebbe vagy nyálkahártyára kerül, haladéktalanul ORVOSHOZ KELL FORDULNI!
7. A helyi vakcinázási kampány megkezdésétől számított 14 napig az ebeket megkötve vagy zárva kell tartani (ebzárlat), és csak pórázon szabad közterületre vinni. A jelzett időszak alatt a kezelt területen TILOS A LEGELTETÉS!
Ezek a korlátozó intézkedések elsősorban a vakcinázás hatékonyságát segítik azzal, hogy a kóborló ebek vagy legelő állatok ne vehessék fel a rókák számára kihelyezett csalétket.
8. Aki a vakcinázott területen elhullott vagy vadon élő háziállatot talál, a tetemet hagyja érintetlenül és haladéktalanul ÉRTESÍTSE A LEGKÖZELEBBI ÁLLATORVOST, A HELYI ÖNKORMÁNYZATOT vagy VADÁSZTÁRSASÁGOT.
9. Kérjük, a fentiekről gyermekét is tájékoztassa.
10. További felvilágosítással az Önök körzetében élő állatorvosok szolgálnak.
11. A HELYI VAKCINÁZÁSI KAMPÁNY IDŐPONTJA
2004. április 10-14.
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Állat-egészségügyi és Élelmiszer-ellenőrzési Főosztály
2004. április 14.
AZDA
5
NAGYTAKARÍTÁS AZ EU JEGYÉBEN
ESÉLLYEL EURÓPA KAPUJÁBAN
A VIA Kanizsa Kht. és partnerei félszáz munkanélküli foglalkoztatására pályázati támogatásban részesültek. A Küzdelem a munka világából való kirekesztődés ellen című pályázaton a VIA Kanizsa Városüzemeltető Kht. az Eséllyel Európa Kapujában című projekttel indult. A pályázat 282.655 euró támogatásban részesült, megvalósításának fő célja a halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású tartós munkanélküliek foglalkoztatása, szociális és életkörülményeik javítása, emberhez méltó körülmények biztosítása Nagykanizsán és vonzáskörzetében levő kilenc településen.
Az ötven fő foglalkoztatására az Esély Európában Egyesületnél, Nagykanizsa Közterületeinek Rendjéért és Tisztaságáért Alapítványnál, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Cigány* Kisebbségi Önkormányzatánál, valamint a települési önkormányzatoknál kerül sor. A komplex munkaerő-piaci reinte-grációs programban hangsúlyos szerepet kap a folyamatos nyomon követés, utógondozás. A projekt teljes ideje alatt a résztvevők személyre szabott tanácsadásban, mentális gondozásban részesülnek.
melynek során ügyelnek a csoportdinamika, közösségi követelmények, a személyes felelősség megerősítésére. A projekt megvalósítása során a partnerekkel - Szombathelyi Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata, Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási Szociális és Közművelődési Kht., Nagykanizsa és Környező Települések Területfejlesztési Társulása, Zalakaros Környéki Települések Területfejlesztési Társulása. Zala Megyei Munkaügyi Központ, Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat - olyan példaértékűvé váló komplex munkaerő piaci rein-tegrációs program megvalósítására törekszenek, amely megalapozza a benne résztvevők tartós foglalkoztatását az elsődleges munkaerőpiacon. amely hozzájárul szociális helyzetük és életkörülményeik javításához. Cél egy olyan mintaprojekt megvalósítása, amely esélyt ad a hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású a munka világához kapcsoló köteléket elvesztő emberek számára a társadalmi beilleszkedéshez.
Dukát Éva
Rost János ötlete nyomán kezdődik meg a város nagy takarítása, amelynek célja, hogy az uniós csatlakozás előtt a magánszemélyek és az illetékes szervek összefogása nyomán megtisztuljanak a közterületek, terek, parkok, virágok kerüljenek az ágyásokba, a hulladéktárolók mellől eltűnjenek a szemétkupacok, és felszámolják a garázssorok mögötti illegális lerakók sorát. Az akció részleteiről Kulbencz Ferencet, a Közterületfelügyelet vezetőjét kérdeztük.
- A csatlakozás napjára szeretnénk a várost kitakarítani, rendbetenni a parkokat, játszótereket. A közterületek növényzetének megújítása, a fák metszése a Via Kanizsa Kht. jóvoltából már megkezdődött. A közterületek rendbetételéhez az alapítványunkat is mozgósítjuk, gépeket, embereket csoportosítunk át a cél megvalósítása érdekében. A kezdeményezéshez a Via Kht. is csatlakozott munkaerejével, gépeivel. Körlevelet küldtünk ki a közös képviselőknek, amelyben tájékoztatjuk őket arról a jogi háttérről, amelynek alapján felelősségre vonhatók a házak környékén keletkező szemétkupacokért, a konténerek környezetének rendezetlenségéért.
- Hol kezdődik a takarítás?
- A keleti városrészben. Jó példával járunk elől, először kitakarítjuk a házak környékét, rendet rakunk a konténerek körül, felszámoljuk az illegális depókat. A munka végeztével tájékoztatjuk a lakóközösségeket, a közös képviselőket arról, hogy miként szankcionáljuk, ha ők nem tesznek meg mindent a rend és a tisztaság fenntartása érdekében. Azért döntöttünk úgy, hogy előbb takarítunk, és aztán nyúlunk csak a jog eszközeihez, mert így legalább egyszer rend lesz. Ha felszólítgatunk, levelezgetünk, jogszabályokra hivatkozunk, a szeméthegyek tovább nőnek.
- Mivel indul az akció?
- A garázssorok mögötti illegális lerakók felszámolásával. Szeretnénk bevonni a lakosságot, a cégeket, az iskolákat is. Szeretnénk elérni, hogy ki-ki a maga környezetének rendberakásával csatlakozzon az akcióhoz. Felhívást küldünk az oktatási intézményekbe, tegyék rendbe az udvarokat, ahol lehet, parkosítsanak. Leszedjük az összes illegális falragaszt, plakátot, erőnkhöz mérten eltüntetjük a falfirkákat is.
- va
Az új elszámolási módok bevezetését követő programozási hibák miatt jelentősen megnőtt az elmúlt időszakban a KÖGAZ Rt. telefonos ügyfélszolgálatára érkező hívások száma. A felmerült problémákról és azok megoldására tett intézkedésekről tájékoztatta a sajtó képviselőit a KÖGAZ Rt. értékesítési vezetője Réti András.
Elöljáróban tájékoztatást adott a Mindigannyi és a Pontannyi elszámolási módnak a KÖGAZ Rt-nél történt bevezetéséről, majd a bevezetés után felmerült problémákról. és a problémák által generált krízis helyzetről a Coll Centerben, és a megoldásra tett intézkedéseikről. A KÖGÁZ Rt. 2004 március 1-től tért át az éves leolvasásra. A közvéleménykutatás, és a bevezetés előtti szerződésmódosítási eljárás során tapasztalt eredmények alapján az
ügyfelek döntő többsége a Mindigannyi elszámolási módot választotta, ami azt jelenti, hogy 11 havi egyenlő összegű részszámlát kap az ügyfél, és a 12. havi végelszámoló számlában a tényleges mérőleolvasások alapján kerül módosításra illetve korrigálásra az éves felhasznált földgáz mennyisége. A Pontannyi elszámolási módszernél az ügyfelek által a céghez eljuttatott havi mérőállások alapján kerül megállapításra a fizetendő gázdíj.
2004. február végére közel 200 ezer ügyfél választotta a Mindigannyi és 30 ezer ügyfél választotta a Pontannyi elszámolási módot. A bevezetést megelőzően sokrétű egyeztetést folytattak a fogyasztóvédelmi szervezetekkel, és az energiahivatallal. A
projekt 2004. februárjában érkezett el ahhoz a stádiumhoz, hogy a februári mérőleolvasás után áttérhettek az új rendszerre, és március 1 -tői már az új rendszer szerint dolgoztak. Sajnálatos módon egy előre nem várt szoftver hiba jelentkezett a számlázási rendszerben, ami azt okozta, hogy a Mindigannyi elszámolási módot választók egy részének a számláira a ténylegesnél magasabb összeg került, és az ügyfelek egy része a mérőállás bejelentésére hibás időpontot kapott. A hibák miatt a telefonközpont túlterheltté vált. A szakemberek a hibát megtalálták és kijavították. A hibásan kiküldött számlákra felfüggesztették a fizetési felszólító és ka-mat-kiterhelési intézkedéseket, és a hibáról személyre szóló levél-
ben tájékoztatták az ügyfeleket. Elnézést kértek, illetve meghatározták az új rész-számla mennyiséget. Meghosszabbították az ügyfélszolgálati irodák nyitva tartását is. Senkit nem ér anyagi kár a hiba miatt, aki már befizette a számláját, az esetleges többletbefizetéseket a következő számlában jóváírják. Abban az esetben, ha az ügyfél külön kéri, akkor a többlet befizetést visszafizetik.
A tapasztalatok alapján, áprilisban megszűnhet a torlódás. Újságírói kérdésre Réti András elmondta: ez a hiba 48.000 ügyfelet érintett, a cég számára az anyagi kár az erkölcsi kárhoz képest elenyésző, mert az ügyfelek rossz következtetést vonhatnak le az új elszámolási módokat illetően, csökkenhet az új elszámolási módba vetett bizalom. A gáz árának emelésekor automatikusan változik a résszámla forintösszege is.
KNA
2004. április 14.
( ÁPRILIS 4.)
A természet varázsa
A természet varázsa címmel. Pásztor László festőművész kiállítás nyílt meg a borsfai Szentháromság Kápolnagalériában. Az alkotásokat dr. Nádor László, a Zala Megyei Vadászkamara elnöke ajánlotta a megjelentek figyelmébe.
c
Különdíj
Kanizsai fdmes nyerte el a Hajdúböszörményben megrendezett 51. Országos Független Filmfesztivál különdíját. Kalász József, a Kamera ''67 Filmstúdió tagja ,.Bugaszeg" című filmjével szerzett elismerést.
c
program keretében az érdeklődők tojást festhettek, szalvétával díszíthették, de megismerkedhettek a viaszolás technikájával is.
Gyermekportrék Gyermekportrék címmel rajzkiállítást nyílt a Körösi Csorna Sándor Általános Iskola felső tagozatos tanulóinak alkotásaiból a HSMK Ifjúsági Galériájában.
ÁPRILIS 5.
ÁPRILISÉ)
ÁPRILIS 6.)
Városi diákparlament
Mintegy száz dák részvételével zajlott le a Honvéd Kaszinó tükörtermében az idei városi diákparlament. A fiatalok egyik szekciója az Európai Unióval kapcsolatos tudnivalókat tárgyalta meg, míg mások a Diákjogok az iskolában címmel tanácskoztak. A harmadik szekció résztvevői a prevencióról és a csoportmunkáról osztották meg gondolataikat. A program plenáris ülésén a szekcióvezetők számoltak be a parlamenti képviselőknek munkáról. Ezt követően a három diákpolgármester-jelölt és a két alpolgármester-jelölt mutatkozott be: számot adtak városunkról szerzett ismereteikről, ügyességükről, rátermettségükről. A feladatok teljesítése után a parlamenti tagok titkos szavazással választották meg a következő tanév városi diákönkormányzatának vezetőit: diákpolgármester lett a Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskola tanulója, Szabó Anita, alpolgármester pedig a Rozgonyi Általános Iskola végzős diákja, Kovács Mariann.
Játszóház
Húsvéti játszóházat szerveztek a Thúry György Múzeumban. A
A végrendeletről
Dr. Dolmányos István ügyvéd előadásában a végrendeletről hallgattak meg tudnivalókat a nyugdíjasok szabadegyetemének résztvevői a HSMK-ban.
Fórum a bűnmegelőzésről
A társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájából adódó önkormányzati, illetve területi állami feladatokról szervezett közös fórumot a Zala Megyei Közigazgatási Hivatal Gyámhivatala és városunk önkormányzata. A kistérségünk polgármestereinek. jegyzőinek, a bűnmegelőzésben is érintett szakembereknek rendezett programot dr. Hóbor Erzsébet helyettes államtitkár, a megyei Közigazgatási Hivatal vezetője nyitotta meg, majd dr. Hegedűs András, a Belügyminisztérium Bűnmegelőzési Helyettes államtitkára tartott előadást a bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról. Az önkormányzatok helye, szerepe a bűnmegelőzésben címmel a városok biztonságának fokozásáról szólt Litter Nándor polgármester, majd a Megyei Gyámhivatal vezetője, dr. Tőke Alajos beszélt a gyermek- és a fiatalkorú bűnözés okairól, a csökkentés módjairól és lehetőségeiről. A rendezvény a családon belüli erőszak megelőzéséről tartott előadással folytatódott, dr. Katonáné dr. Pehr Erika, az ESZCSM főosztályvezetője prezentálásában. Szót kapott Gáspár Kálmán, a Z.M. Polgárőr Szövetség elnöke, majd Kiss Ambrus, a Megyei Munkaügyi Központ igazgatója, dr. Baracskai Józsefné, a Magyar Vöröskereszt
megyei titkára a társadalmi szervezetek lehetőségeit vázolta az áldozattá válás megelőzésében, őt dr. Sólyom Péter, a ZM. Főügyészség munkatársa az ügyészség bűnmegelőzési feladatairól szóló előadása követte. A pártfogó felügyelői tevékenységről szólt Horx''áth László, az IM ZM Pártfogó Hivatal igazgatója. Az előadók sorát Simáimé Mile Éva, a hivatal Szociális Osztályának vezetője zárta.
kapott meghívást. Az ott készült alkotásokból a kanizsai közönség az április 30-ai egész napos városi rendezvényen láthat összeállítást.
c
ELŐZETES
C
ÁPRILIS 8.
A nyulacska harangocskája
A nyulacska harangocskája és az aranyszőrű bárány című bábjátékot mutatta be a HSMK-ban a nagykanizsai Gyermekotthon bábcsoportja.
c
ÁPRILIS 9.)
Művésztelep
Az egy hetes, gleisdorfi Nemzetközi Művésztelepre három kanizsai művész, Ludvig Zoltán, Stamler Lajos és Orosz Gergely
Előadás
Dr. Papp Lajos szívsebész professzor tart előadást április 15-én csütörtökön este 19.00 órakor Hahóton, a Művelődési Házban.
Polgári Egyesület Kövér Lászlót, a FIDESZ MPSZ Országos Választmányának elnökét látja vendégül április 21-én (szerdán) 18 órától a Honvéd Kaszinó Tükörtermében a Nagykanizsai Polgári Egyesület.
Kulturális találkozó A zalai horvátok kultúrális találkozójára kerül sor április 18-án a volt Uttörőház épületében. A 15 órakor kezdődő programon gyerekek és felnőttek mutatják be a hagyományőrző csoportokban végzett munkájukat.
Meghívó
A nagykanizsai Móricz Zsigmond Művelődési Ház tisztelettel meghívja Önt, kedves családját és barátait
2004. április 17-én, szombaton a VI. Kárpát-medencei Csengey Dénes Vers- és Prózamondó Verseny döntőjére, és 18-án, vasárnap a verseny gálaműsorára.
Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése. A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése, gyors beavatkozással.
Meglévő rendszerek FIGYELŐKÖZPONTRA történő díjtalan csaúakoztatása.
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20. Telefon: 93/ 312-706
2004, április 14.
ESÉLYEGYENLŐSÉG
7
VÁLTOZÁS A TÁMOGATÁSOKBAN
A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló 22/2000. (V. 31.) számú rendeletét módosította, új szabályai 2004. február 27-től léptek hatályba. A módosítás alapvetően két fő területet érint, a lakásfenntartási támogatást és a gyógyszerkérdést.
■ - A lakásfenntartási támogatás esetében kibővültek a jogosultságok. A Szociális Tön''énv és a helyi rendelet módosulása alapján így az is kaphat lakásfenntartási támogatást, akinek a ténylegesen igazolt és indokolt havi átlagos lakásfenntartási költségei meghaladják a háztartás havi összjövedelmének 25 százalékát, a korábbi 35 százalékkal ellentétben. Ezen változás alapján azok a személyek is jogosultak lehetnek most lakásfenntartási támogatásra, akik korábban amiatt lettek elutasítva, hogy a havi jövedelmüknek például csak a 30 százalékát költötték lakásfenntartási kiadásokra. A lakásfenntartási támogatás legalacsonyabb összege 1500-ról 2500 forintra emelkedett. A jog-szabályok úgy rendelkeztek, hogy az emelés nemcsak a rendelet hatályba lépésétől érvényes, hanem azok a személyek, akiknek folyamatban van a lakásfenntartási támogatása, és a megállapított összeg nem éri el a 2500 forintot, azoknak január l-ig visszamenőleg hivatalból automatikusan kiutaljuk a különbözetet, támogatásukat felemeljük 2500 forintra - fejtette ki dr. Dömötör László, a szociális osztály vezetőhelyettese.
A szociálisan rászoruló közgyógyellátás esetében a szabályok nem változtak, viszont belépett a rendeletbe egy méltányossági lehetőség.
Méltányosságból annak állapítanak meg közgyógyellátásra való jogosultságot, aki életkora vagy egészségi állapota alapján részesül rend-szeres pénzellátásban (nyugdíjas, rokkant nyugdíjas, baleseti járadékban részesül), és akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem, egyedülálló esetében a havi jövedelme legfeljebb 20 százalékkal haladja meg a szociálisan rászorulók közgyógyellátására meghatározott jövedelemhatárt, vagy rendszeresen szedendő és közgyógyellátás keretében rendelhető gyógyszerei havi költségének a havi jövedelemhez viszonyított aránya legfeljebb 5 százalékkal kisebb, egyszemélyes háztartás esetén a havi nettó jövedelem 15 százalékánál, kétszemélyes háztartásnál 20 százalékánál, három-vagy több személyes háztartás esetén 30 százaléknál.
- Eddig csak eseti gyógyszertámogatás volt, de az új rendelet tartalmaz egy rendszeres gyógyszer- és gyógyászati hozzájárulást a közgyógyellátásra nem jogosultak részére, ami július elsejétől lép hatályba. Itt jövedelemhatár nincs, a feltétele, hogy a havonta felmerülő gyógyszerek, vagy gyógyászati segédeszközök költsége meghaladja a család jövedelmének 30 százalékát, egyedülálló esetén 20 százalékát. A támogatás havi összege 3000forint, amit egy év időtartamra állapítanak meg. Ez a rendszeres gyógyszertámogatás egy teljesen új dolog, kísérleti jelleggel van a rendeletben, a jogalkalmazás tapasztalatai alapján későbbiekben változhatnak a jogosultsági feltételek, a támogatás összege - tette hozzá az osztályvezető-helyettes.
Nagy Krisztina
A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat. a Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége Regionális Forrásközpontja és a Zalaegerszegi Európa Pont az EU-csat-lakozás kapcsán Új utak a szociális ellátó rendszer fejlesztésében az Európa Uniós csatlakozás küszöbén" címmel rendezvényt szervezett. A konferenciának a Honvéd Kaszinó adott otthont, a tavaly megrendezett Európa Kapujában szakmai napok folytatásaként. Litter Nándor polgármester megnyitó beszédét követően, dr. Göncz Kinga, az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium politikai államtitkára tartott előadást.
- Mi a véleménye a fogyatékkal élők helyzetéről, és az uniós csatlakozást követően hogyan alakul a helyzetük?
- Azt gondolom a fogyatékos emberek helyzetéről Magyarországon, hogy iszonyú sok tennivaló van, annak ellenére, hogy már nagyon sok minden történt az utóbbi tizenegynéhány évben. Ez egy agyonhallgatott téma volt, sokáig nem vettünk tudomást róla. A népességnek 6-8 százaléka minden országban valamilyen fogyatékossággal él. Nagy jelentőségű volt,
hogy megszületett a Fogyatékosok Esélyegyenlősége Tön''énye és a Fogyatékosügyi Program. A program feszített határidőket tűzött ki, amikről ma már tudjuk, hogy irreálisak, égy országot nem lehet akadálymentesíteni 4-5 év alatt. Tudjuk, hogy Magyarországon nagyon alacsony a fogyatékos emberek foglalkoztatottsága, sokkal alacsonyabb, mint más EU-s országban. Ez összefügg azzal, hogy az iskolákban sokáig nem volt integrált oktatás. Sokkal rosszabb eséllyel jutottak hozzá tudáshoz, végzettséghez a fogyatékos emberek. A munkahelyeken nagyon sok esetben nincs akadálymentesítés, nincsenek meg a feltételek, hogy a fogyatékkal élő ember be tudjon kapcsolódni integrált munkahelyen a munkába. A távmunka Magyarországon gyerekcipőben jár, alig néhány százalék, míg egy EU-s országban ez 10 százalék körüli. Már elindultak lépések, mint például az integrált oktatásban a kiegészítő normatíva, a távmunkának kiemelt programjai voltak, akadálymentesítésre 4 milliárd forintos EU-s támogatást kapunk, ami kifejezetten gyerekintézmények akadálymentesítésére fordítható. Elindult országosan a jelnyelv tolmácsMlózat
kiépítése, és már a vakok számára is elérhető egy-egy honlap. Továbblépési tervek vannak többek között az iskolai integráció, a foglalkoztatás, az informatika, az akadálymentesítés területén, másrészt az EU-s források segítségével kiemelt program szociális területen a nappali intézmények elérhetősége és létrehozása. Azok a családok, akik nem szeretnék intézménybe adni a fogyatékos családtagjukat, ám otthon maradni és ápolni sem tudják őket, azokat te-hennentesítsük. Azok a családok, akik fogyatékos családtagot ápolnak, nagy terhet vállalnak, ezért az ápolási díjat szeretnénk emelni azok körében, akik súlyosan fogyatékos embert ápolnak
- A jogszabálytervezet milyen változásokat tartalmaz a sürgősségi betegellátás területén?
- Ma Magyarországon sok pici kórház van, amely megpróbál mindent ellátni. Költség szempontból ez nem a leghatékonyabb, másrészt nincs elég orvos ahhoz, hogy valóban a legmagasabb szintű ellátást tudják biztosítani. Ezért szükség van az egész ellátórendszer újragondolására, hogy valóban progresszív legyen az ellátás. Legyenek olyan kórházak, ahol
mindenfajta .sürgősségi problémára valóban válaszokat tudjanak találni. A mentőknek ne kelljen öt ■helyre elvinni a beteget amíg találnak egy osztályt ami felveszi, hanem legyen egy olyan felvételes osztály, ahova a mentő bemegy, beviszi azt a beteget, akinek sürgős ellátásra van szüksége, és ettől kezdve már a kórház felelőssége, hogy milyen konzíliumot hív hozzá, ki látja, és itt valóban a legmagasabb szintű orvosi ellátásban részesülhet. A környékben lévő többi kisebb kórháznak át kell szerveznie a saját működést, hogy olyan fajta feladatokat vállaljon, ami ennek kiegészítője. Részben olyan osztályokat tartson fenn, ami nem igényel magas szintű műszerezettséget, orvosi ellátást, viszont nagyon nagy igény van krónikus ellátásra, ápolási osztályokra. Nagyon nagy igény van ezekre az ágyakra, de nem biztos, hogy ugyanolyan elosztásban, mint most. Újra kell gondolnia minden régiónak a saját ellátását, meg kell ten''eznie, hogy hova szeretné telepíteni ezt a legmagasabb szintű ellátást, műszerezettség, készenlét, orvosi ellátás szempontjából. Kisebb kórházakban lehetőség legyen krónikus ápolásra, rehabilitációra.
A KÖLTESZET NAPJA
2004. április 14.
Eszperantóból fordította: Szabadi Tibor Stein Steinarr (Izland) (1908)
TAVASZ
Két sárgásbarna madár repült fenn a kékesfehér légben.
Két parányi remegő virág forgatta vörössárgás fejecskéjét a fekete föld felett.
Két sápadt, szegény gyermek ment, kéz a kézben a durva parton félénken suttogva a fellobbanó fényben: Tavasz van, tavasz van!
Hegyi Attila
TEGNAP, MA, HOLNAP
Emlék volt mind e perc jó-rossz keveréke ivódott belém — most az idő kerekét hajtom, hajtom, erőm elhagy — nem teheted! az esthajnalcsillag fénye belém nyilall — ma-holnap itt a KÁNAÁN.
A KÖLTESZET ÜNNEPÉN
A költészet napja alkalmából Bálint Márta színművész, Székely János erdélyi költő verseiből összeállított műsorát hallgatta meg a közönség április 6-án este a HSMK kamaratermében. Bálint Márta színészdiplomáját Marosvásárhelyen szerezte. 1988-ban Magyarországra települt, és a Nemzeti Színházban játszott. Jelenleg szabadúszó. Egyedül című előadóestjének anyagával játja az országot, a költő gyönyörű, megrázó gondolatait kívánja megismertetni a közönséggel. Székely János 1929-ben született Tordán, 1992-ben halt meg Marosvásárhelyen, ahol az Igaz szó című folyóirat versszerkesztője volt nyugdíjazásáig. A művésznőt az előadói est után kérdeztük.
- Milyen indíttatás alapján határozta el, hogy Székely János gondolatait közvetíti a hazai és a külföldi közönségnek?
- Egy olyan nagyságot, mint Székely János, a XX. századi kortárs magyar irodalom óriását, illő megismerni, mert azt tapasztaltam, hogy nem nagyon ismerik a költészetét az emberek. A Caligula helytartója, a Protestánsok, az Irgalmas hazugság, a Dózsa című drámáit igen, de semmi többet nem tudni róla. Eletében mellőzött, nem elismert ember volt. Talán most itt az ideje, hogy megismerjék a gondolatait, és méltó helyre kerüljön a magyar irodalomban. Nemrég Pilisvörösváron jártam ezzel az estemmel és kellemes meglepetést okozott egy résztvevő, mert jól ismerte Székely János verseit, mítoszvilágát, esszéit, és azt mondta, hogy a Caligula helytartója a Bánk Bánnal egyenrangú nagyságú mű. A lelkem muzsikált ettől a kijelentéstől. Az a véleményem, eljön az idő, amikor Székely Jánost tanítani fogják az iskolában. Remélem felkeltettem a jelenlévőkben az érdeklődést iránta. O egy egyenes, gerinces ember volt, ami minden írásából kiérződik. Nem hiszem, hogy az embereknek az a tulajdonsága, hogy mértéktartás, méltóság, egyenesség, már elavult lenne. Merem remélni, hogy azok a tulajdonságok, mint a tisztesség, becsület, emberi tartás, a helyükre kerülnek. Boldog vagyok, mert olyan gondolatokat közvetítettem, amelyek láthatóan megérintették az emberek lelkét. Hát igen, arra törekszik egy színész, hogy katarzist adjon. Színész vagyok, én magam választottam ezt az utat. Nagyon megbecsült színész voltam a szülőföldemen, ott teljesedtem ki színésznőként. Ide átjöttem, kerestem a helyemet, s nem találtam. Azt mondtam magamnak, ha nem tudok örömteli munkát kapni, vagy az embereknek úgy adni, ahogyan én szeretném, akkor járom a magam útját, ami nagyon nehéz, de nagyon örömteli, és nem kiszolgáltatott, mert csak a nézőtől függök. Nehezen megfogalmazható, hogy mit nevezünk boldogságnak, mitől boldog az ember. Néha csak pillanat morzsák adódnak, a lényeg, hogy az emberfelfedezze azt is, s én itt boldog voltam...
Dezső Ferenc:
TAVASZI AJTÓK NYÍLNAK
Ajtók nyílnak, csukódnak szüntelen, s nyílik mögöttük tér és idő.
Az évszakok szobáit járjuk; új ruhába öltözik a táj.
Szökkenő fák közt nő,
kúszik, feszeng egy képlékeny világ.
Átölel majd a régi-új vágy. Kalapot lenget újra a vigasz.
S csókot dob, ősztől itt maradt lépteimnek: a tavasz.
Sabján Ferenc:
KÖLTÉSZET UDVARÁBAN
A költészet udvarából is úgymond: Jeleztek sárga falu tüneteket, Egoistát, s csorbító csörtetőket. Időnként zajok tolongnak e körből, Néha arcátlan s tévelygő képzetek; De csorbításuk önvermébe estek. (Miután az is halad, aki ballag...) Túlnézek rajtuk, mint némítok fölött, Mi drámaként hangzik, végül mese lesz. S így Istentől kapott újabb eséllyel ? Kozmikus folyosón ujjongva zörget, A vággyal telt gondolat, s buja ihlet; Illata máig előttem görgetett... A történések egymásutánjában Összerakja az ábrázolt képeket. Nem én, az IHLET LETT TELJESEBB; A tudatalattiból is fölhozza, S kirakja tételeit sejtelmesen. Kell-e ettől is mélyebben beszélnem?! Ha nem éred föl a versnek állását, Magáért beszél: nem kell, hogy magyarázd! MERT A VERS: véghetetlen révülettel, (Amint útjába nem áll már sorompó...) Velem tart „önmaga zárt" édenében; Magáévá tesz, — meghatározással. S megszólíttatott belső vívódásom Adott érzetén kaput nyit magának. És sorok közén, csöndön túlra érve ? Őrzi: mit szellem s ihlet birtokolhat. MERT A VERS: kódolt, s titkokkal palástolt; Ha nincs fogalom, ami leleplezze, A képzeteknek „ nem lehet esélye"
2004. április 14.
A KÖLTESZET NAPJA
Riersch Zoltán
CSILLAG RAGYOG
Kacagó-kék zalai égen Millió szerelmes szikra, Szerelemre szomjazó szivárvány: Száll a májusi szélben.
Himnuszom szárnyán Szívembe mar A kacagó hang-harang: Otthonom s magyar Hazám!
Édesanyám karjába vágyom, Apám gyermeki haragja Már bölcs öröm, Szívemben hangos a Köszönöm:
Szabad Hazának szabad fia vagyok: Fénylő csillag ragyog homlokomon.
Zágorec-Csuka Judit
TÉLUTÓ
Valami mégis kimaradt ebből a télből, pedig kellett volna még valami biztató, mint kenyérnek a só, földnek az eső, nárciszoknak a napfény.
Valami mégis kimaradt ebből a télből,
telefonhívásaidból, egy feléd nyúló férfikézből, gyermekded mosolyodból, önfeledt pillantásaidból.
Valami mégis kimaradt hosszú utadból, a házfalakról leomló vakolatból, félelmeidből, zakatoló szívedből, mindenből, ami szárnyakat adhatott volna, de hideg és fénytelen télutó volt, fehér hóesés fekete szívedben.
Erdős Attila
BARACKNYÍLÁS IDEJÉN...
Megannyi lefátyolozva álló szép menyasszony baracknyílás idején, — ki templom előtt
vőlegényre vár. Úgy állnak virágban a barackfák Kanizsán: a Szentgyörgyvári-hegy hátán.
Hegy menyasszonyait a méhek bókoló döngicsével mind körüldongják. Miközben a fák tavasz-mézillatán langyszellő osztozik az öreg heggyel: még kopár szőlőgereben oldalán.
A NŐ A KÖLTÉSZETBEN
Zágorec-Csuka Judit lendvai költőnő volt a vendége a közelmúltban a Kanizsa Műhely és a Honvéd Kaszinó közös rendezvényének. A költőnő 1967-ben született Göntérházán. 1991-ben szerzett tanári oklevelet Budapesten, az ELTE Bölcsészettudományi Kara magyar-könyvtár szakán. Jelenleg könyvtárosként dolgozik. 2001-től a budapesti ELTE BTK Könyvtártudományi és Informatikai tanszékén Ph-doktori képzésre jár.
Kanizsán a tavaly megjelent „Kiűzve az Édenből" című verseskötete, és a „Zrínyiek nyomában" című tanulmánykötete kapcsán beszélgettünk a költőnővel.
- A költészetben szerintem nem tesznek különbséget költőnő és
férfi között. Nehezen lehet egy mű alapján megítélni, hogy ki írta. Az irodalomtörténetben mégiscsak a férfi költők sorakoznak fel, és nagyon kevés nőnek sikerült igazi klasszikussá válni. Hogy miért? Ennek biztosan megvannak a történeti, szociológiai, pszichológiai és egyéb aspektusai. Én a szlovéniai magyarok társaságának vagyok tagja 1997-től, a 10 férfi mellett egyedül vagyok nő. Ezt a helyeztet megszoktam. Jókai Anna írónőtől hallottam, hogy őneki is meg kellett küzdenie a sikerért. Én álom ezt a harcot. Sokszor az a nehéz, hogy el kell menni a szerkesztőkhöz vagy a kiadóhoz, akik férfiak, és pénzt kell tőlük kérni a műveimre, el kell hihetni velük, hogy én jó költőnő vagyok,
van értelme a kötetnek, és meg kell szerettetnem a témát. Itt érzem, hogy sok energiára van szükségem.
- Hogy fogadja a költőnőt a város lakossága?
- Elfogadtak. Az a tény, hogy írsz, és az megjelenik, az egyfajta kiállás. Nagy merészség kiadni önmagadat, gondolkodásodat, nézeteidet, ami merész lépés a férfiak számára is.
- Milyen témákkal foglalkozol a verseidben?
- A „ Viharverten " című első kötetem tematikáját folytatom. A szerelem, vagy ennek hiánya, a kisebbségi létből fakadó nehézségek és egyéb filozófiai kategóriák is foglalkoztatnak. A mai világban nem illik pesszimistának lenni. Egy nőnek úgy illik élni, ahogy a reklámokban látjuk, szépen, mosolygósan, problémamentesen. Isten őrizz, hogy valamilyen politikai témával foglalkozzon. Nekem is vannak hullámvölgyeim is, ezek mindig arra jók, hogy tegyek valamit. Ilyenkor megírok egy verset, Vagy elindulok Budapestre. Nekem dolgoznom kell akkor. Szeretnék a mai trendnek megfelelni, de nem megy.
- Említetted, mestered nem volt, de van-e példaképed?
- Jókai Anna és Zrínyi Miklós
a példaképem, hogy rátérjek a tanulmánykötetemre. Zrínyi klasszikus barokk költő volt és Csáktornyán élt, a környékünkön. Középiskolás koromban sokat kutattam, olvastam róla. Őrá fel kell nézni! Ma is foglalkoztat a személye, róla írtam a szakdolgozatomat, és lehet, hogy egy vastagabb kötet is létrejön, ha folytatni tudom a kutatásokat. 300-400 év távlatából is lehet a költő aktuális, és hathat.
- A kutatásaid eredményeként rábukkantál újdonságokra?
- A Zrínyiek családi, baráti és bajtársi kapcsolatban is voltak az alsólendvai Bánffyakkal, főleg a 16. század 30-as éveiben, amikor a két főnemesi család összefogott a törökök kiűzése érdekében. A Zrí-nyi-kultusznak ez a része a Zrínyi -kutatók előtt is alig ismert. Büszke vagyok rá, hogy megírhattam ezt a kötetet, Zrínyi Miklósban én látom az európai nagyságot!
- Verseidből kiolvasható az emberi tartás, a határozott jellem. Kaptál-e másoktól is ilyen megjegyzést!
- Igen, dr. Varga József egyetemi tanártól, a legidősebb költőnktől. A művészettörténész varátnőm is megjegyezte, hogy ezekben a témákban még egy férfinak is nehéz megállni a helyét.
Bakonyi Erzsébet
10
TAVASZI FESZTIVÁL
2004. április 14.
AZ ÉNEK BŰVÖLETÉBEN
A Tavaszi Művészeti Fesztivál rendezvényei közül Baráth Yvelte énekművész és Pavel Krishtop zongoraművész előadói estje igazi zenei csemegét jelentett a résztvevőknek. Az egyre ismertebb kanizsai művésznőt eddigi pályafutásáról és terveiről kérdeztük:
- Hogyan kezdődött a pályafutása?
- Azt tervezgettem, hogy Színművészeti Főiskolára jelentkezem, ezért iratkoztam be harmadikas gimnazistaként magán-ének szakra Szentendrey Zsuzsa nénihez■ A zene addig is meghatározó volt életemben, zenei tagozatos általános iskolába jártam, és az ének-tanulás megkezdése előtt már nyolc éve tanultam zongorázni. Az éneklés egyre fontosabbá vált számomra, így végül úgy döntöttem, hogy a Zeneakadémiára jelentkezem. Elsőre nem sikerült bekerülnöm. A kanizsai zeneiskolában kezdtem tanítani. A munka mellett fél év múl-
va a pécsi Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola magánének, szolfézs - zeneelmélet szakos növendéke lehettem, ebben az évben indult első alkalommal keresztféléves levelező oktatás a főiskolán. A diploma megszerzése után már nem zongorát, hanem magánéneket tanítottam a zeneiskolában, egészen tavaly szeptemberig, azóta az Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskolát vezetem.
- Közben pedig egyre több helyen lépett fel.
- Az elmúlt években valóban sok helyen szerepeltem hosszabb-rövidebb műsorokkal Kanizsán, és az ország különböző pontjain. így például a HSMK-ban a Vallomások a zenéről című sorozatot a férjemmel együtt mi indíthattuk el, később a gyermekeinkkel együtt a Kiskastély-ban egy családi koncertre került sor. Az első tavaszi fesztiválon első kanizsaiként állhattam a nézőközönség
elé. Felléptem a Festetics kastélyban Keszthelyen, templomi koncerteken énekelhettem, bemutatkozhattam külföldön is: Finnországban, Norvégiában, Ausztriában, Horvátországban és Franciaországban is. Az első önálló vidéki koncertemre május elején kerül sor Pécsett. Hamarosan az egerszegi Zsinagógában is bemu-tatkozhatom. Szervezés alatt áll egy bécsi koncert és felvetődött egy párizsi szereplés lehetősége is a közelmúltban, de ezekről még talán korai beszélni.
- Milyen művekkel lép a közönség elé?
- A pécsi koncertre romantikus dalokkal és áriákkal készülök, de a repertoáromban minden műfaj megtalálható. Szívesen énekelek reneszánsz vagy barokk dalokat, de musicalt, operettet vagy akár jazz-t is. Számomra a stílusok ragyogóan megférnek egymással.
IAVITAS UntKFSniS S7IKVIZ 8800 NAGYKANIZSA I Cl UI 8 BAZARUDVAR TEI.FFON « 126 W
25 fogyni vágyót keresek kereseti lehetőséggel! Szabóné Marika (06) 30/336-8345
A Tavaszi Fesztivál programsorozatában lépett a kanizsai közönség elé a Kiskastélyban Rákász Gergely. Magyarország legfiatalabb koncertorgonistája. A tavalyi Light hangversenysorozatát 19000-en hallgatták végig szerte a világban. A kanizsai hangversenyen Bach. Hándel és Vivaldi művei csendültek fel. Egy-egy mű elhangzása előtt beszélt a zeneszerző életéről, megosztotta a közönséggel a zenei művek cselekményét, keletkezésük történetét és idejét.
- Több okból adtam ezt a címet a koncertprogramnak. Ez egy beszédes cím. A light könnyed, kön-
nyű, sok mindenből van már light. Ezek arról híresek, hogy nincs bennük sok kalória, nem ülik meg az ember gyomrát. Ez a koncert ugyanilyen. A közönség nem mondja azt, hogyha hazamegy, hogy hú de ügyes ez a gyerek, eltalálta a nehéz hangot, a nehéz helyen, csak miért játszott ilyen szörnyű darabot! Ha fáradtan jön el hazulról a közönség, akkor kikapcsolódhat.
- Mostanában szerencsére divat, hogy az előadó gondol a közönség kikapcsolódására is!
- Két végletet látok. Az egyik véglet az, amikor a klasszikusokat pop ruhába öltöztetik, tesznek alá
dobgépet, és így adják elő. Sok embernek adnak örömet, és ez jó. A másik véglettel már több problémám van. A művész bejön, egy kicsit kardot nyelve végigjátssza az 1500 hangot, a közönség kicsit feszeng és hazamegy. Nem értik, hogy mi történt a hangversenyen. A két véglet közé kell egy arany középutat húzni. Ne legyen nyomott légkörű a koncert, és én a dobgépet is szereméin kihagyni.
- A darabokat mi alapján választja?
- Olyan darabokat választok a klasszikus zenéből, amelyek kikapcsolják a közönséget.
- Egy magját mutatom be a barokk zenének, Bach, Handel és Vivaldi műveit. Két hónap munka előz meg egy koncertet. Több tanár mellett a mai napig is járok konzultálni egy washingtoni egyetem professzorához, aki remek muzsikus, felvilágosult, romantikus játékmóddal. Januárban voltam nála utoljára, a mostani műsorom minden számát eljátszottam neki. Hasznos időszak volt, amit együtt töltöttünk.
- Miben különbözik a módszere a magyarokétól?
- Elsősorban abban, hogy nem
annyira kemény fejű! Magyarországon talán minden szakmában hajlamosak a legjobbak arra, hogy csak úgy jó, ahogy ők gondolják. Nekem a legnagyobb meglepetésem az volt, amikor eljátszottam neki egy darabot, majd megállított és megkérdezte, hogy ezt és ezt miért csináltam így! Annyit mondtam, azért, mert nagyon jól szólt. Ez elég indok volt a számára. O előadóművész és nem akadémikus. Én sem könyvet akarok írni a zenéről, hanem játszani.
- Amikor nem koncertezik, van-e másra is szabad ideje?
- A muzsikám csak akkor lehet hiteles, ha megvan hozzá a széles látóköröm. Nem játszhatok úgy hangversenyen, ha nem tudom, hogy mi a mai aktuális sláger, ha nem tudom, hogy mi történik a világban. Nekem egyesítenem kell a művészetemben mindazt, amit láttam, azokat az impulzusokat, amik engem értek, akkor leszek hiteles. A koncertezés közötti napok szervezéssel telnek, vagy begyűjtöm azokat az impulzusokat, amiket kiadok a koncerten. Ez a hobbim!
Bakonyi Zsóka
2004. április 14.
KA
11
SIKERES KÖNYVTÁRI PALYAZATOK
Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium által kiírt eMagyar-ország I. pályázatára sikeres pályázatot nyújtott be a Halis István Városi Könyvtár. 2.100.000 forint értékben kapnak két számítógépet szoftverrel, perifériákkal, az e-Pont megjelenítéséhez szükséges segédeszközökkel. Ebből az összegből finanszírozzák a fiókkönyvtár internet költségeit és az internetes tartalom készítését. A pályázat keretén belül két fő képzésben is részesül. A két e-Pontot a Hevesi úti fiókkönyvtárban és a főkönyvtárban létesítik majd. A Külügyminisztériumtól a már 3 éve folyó Könyvtári Program keretében 140.000 forintot nyertek kurrens EU-s dokumentumok be-szerzésére, mely dokumentumokkal az EU Különgyűjtemény fog gyarapodni.
Kardos Ferenc, a könyvtár pályázatokért felelős igazgatóhelyettese így összegezte a könyvtár lehetőségeit:
- Önállóan kevés pályázaton tud indulni a könyvtár, ezért inkább a nagyobb projektekbe tudunk bekapcsolódni, partnerként. Szándékunk, hogy a térséget érintő helyi ismeretekkel, tudással kapcsolatos projektekben való részvétel. A könyvtár partnerként rendezvényi helyszín tud lenni, oktatást, kiadványok létrehozását vállaljuk.
VASKAKAS BÁBSZÍNHÁZ KANIZSÁN
Április 6-án a Hevesi Sándor Művelődési Központban a győri Vaskakas Bábszínház A világ teremtésének nyolc napja című előadásával lépett színpadra. A 11 éve alakult professzionális színház 8 főállású színésszel évadonta 300-350 előadást játszik kicsiknek és nagyoknak. Ezzel az előadással Keszthelyen és Lentiben is fellépnek. A Bielsko-Biala-i színházi központ és a Nemzetközi Bábfesztivál igazgatója. Prof. Krzystof Rau rendezte ezt az előadást.
- A darab rólunk is szól, mert a darabban Isten nyolc nap alatt teremtette meg a világot, az első napon a Vaskakas Bábszínházat, hogy utána a világot művészi formában teremthesse meg. Az előadás tárgy-animáció, a színpadon bicikli-,, traktor-, és autógumikat animálunk, az Isten instruál minket mintegy rendező. A ma emberének a technikai szennye a kreatív művészek keze nyomán válik tengeri szivaccsá, ficánkoló hallá, állatokkal teli erdővé. Egy kicsit tréfás és nagyon játékos. Ezzel az előadással bejártuk egész Európát és elnyertük a Nemzetközi Bábszövetség UNIMA diplomáját, valamint a zágrábi PIF Nemzetközi Fesztivál Rendezői Nagydíját. Nyáron ezt az előadást visszük Riekába, a Nemzetközi UNIMA Világfesztiválra, melyet négyévente rendeznek. Ezen a meghívásos fesztiválon Magyarországról csak mi veszünk részt, ahova a világ minden tájáról érkeznek bábosok - beszélt az előadásról Kocsis Rozi, a Bábszínház igazgatója.
A professzor nyáron Szerelmesek címmel új darabot rendez számukra. A bábelőadás, négy tételből áll. Egy szerelemnek a különféle korosztályi stációi játszódnak le benne, amikor gyerekek, fiatalok, öregek, és amikor a mennybe kerül a szerelmespár.
- Nálunk koncepció, hogy az évadot mindig olyan előadással, mesével zárjuk, mint például a Rátótiádák, ahol mosolyogva távozik a közönség. Három fiú játssza, és a bábszínház összes metaforikusságát és abszurditását rejti magába - mondta végül az igazgatónő.
MÁJUSBAN PRÓBAÉRETTSÉGI
Május 18-án minden jelenleg 11. osztályos diák egy általa választott, kötelező tárgyból próbaérettségit tesz. A diákok dönthettek arról, hogy az általuk választott tárgyból közép vagy emeltszintű vizsgát tesznek-e, de szóbelizni és írásbelizni is kötelező. Mind a diákok, mind a tanárok várakozással néznek az eddig még ismeretlen megmérettetés elé, de mert jogszabályok írják elő, a tudáspróba alól felmentést senki sem kaphat.
AZ ORDOGSZEKER KANIZSAN
A Móricz Zsigmond Művelődési Ház szervezte Ördögszekér Kompánia Bábtársulás Hamupipőke című bábelőadását, melyre népes gyermeksereg gyúlt össze a Hevesi Sándor Művelődési Központ színháztermében. A két fős társulat műsorával, egyszerű, de annál színesebb díszlettel és bábokkal teljesen magukra irányították a gyerekek figyelmét a háromnegyed órás műsoridő alatt. A társulatot Rozs Tamás zenész, tanár, aki 22 éve a Szélkiáltó zenekar tagja, és Varga Orsolya, aki 20 éve bábszínészként dolgozik, alkotja. Repertoárjukon a Hamupipőke mellett a Betlehemi jászol és a verses, zenés Adófa bábelőadás szerepel, melyet a Ludas Matyi történetével kívánnak bő-
víteni. A gyerekeket aktívan bevonják az előadáson, szereplőkké válnak. Kanizsán ők alkották Hamupipőke hintóját, a báli zenekart, még lencsét is segítettek válogatni Hamupipőkének.
— Az előadásokat a Nemzeti Kulturális Alapprogram segítségével készítettük el. A bábokat profi tervezőkkel, gyártókkal készíttetjük, mivel úgy gondolom fontos, hogy ne csak a játék intenzitása jöjjön le a színpadról, hanem a díszlet és a képi világ is. Mindig akusztikus zenét játszunk, akusztikus hangszerekkel. Próbálunk fülbemászó dallamokat becsempészni egy-egy előadásba. A gyerekek varázslás gyanánt mondókákat, dalokat tanulnak. Az előadás 80 százaléka készül el, a többit mindig az adott helyhez, közönséghez próbáljuk szabni. Általában olyan meséket választunk, amelyek ismertek. A cselekmény a gyerekek számára így könnyen követhető, ezt megszabja az is, hogy ketten vagyunk — fejtette ki Varga Orsolya.
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Széchenyi tér 5-9. Tel.: 311- 465 Jegyárusítás: 14-18 óráig.
UTAM MUZSIKÁLVA JÁROM
nosztalgiaműsor Operettek, nóták, örökzöldek, világslágerek, humor április 19-én 19 órakor.
Közreműködik: Agárdy László, Leblanc Győző, Tóth Éva, Ócsyac Júlia, Buday Béla, Karcagi Péter Belépődíj: 900 és 700 Ft
50 ÉVES A ROCK AND ROLL! április 16-án 19 órakor
fergeteges rock and roll disco, az ''50-es, ''60-as, "70-es, ''80-as évek legjobb felvételeiből.
Belépődíj nincs, minden érdeklődőt szeretettel várunk.
A KOSSUTH-DÍJAS MUZSIKÁS EGYÜTTES koncertje április 17-én 20 órakor.
Belépődíj: 900 Ft
12
TVS
2004. április 14.
Április 13. kedd
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Napi mozaik 09:45 Hol-mi? 10:00 Info-Mozaik 11:05 San Francisco utcáin 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:00 Srpski Ekran 13:25 Unser Bildschirm 13:50 Domovina 14:25 Kachorra - az ártatlan szökevény 15:15 Repeta 16:00 Jelentés 16:25 Fogadóóra 16:50 Maradj velünk! 17:00 Katolikus krónika 17:30 Híradó 17:45 Közeli 17:50 Mi és az EU 17:55 Élesben 18:35 Pom Pom meséi 18:45 Kukori és Kotkoda 19:00 Quizfire 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek 20:10 Életképek 21:00 Konyak 21:55 Magyar olimpikonok 22:00 Kedd este 22:35 Megkésett memoár 23:05 Könyveskép 23:30 Panoráma 00:05 Századunk 00:55 Végtelen nyár.
06:00 TopSport 06:30 Jó reggelt. Magyarország! 07:00 Lazac 08:50 Stahl konyhája 09:00 Tripla vagy semmi 09:25 Megperzselt szívek 10:30 Teleshop 11:45 Szeretők és riválisok 12:45 Egy elvált férj ballépései 15:00 Kapcsoltam 15:30 Beverly Hills 90210 16:30 Jakupcsek 17:30 A betolakodó 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:45 A Nagy Ő 21:15 Az elveszett anthrax 23:10 Szeret, nem szeret 23:25 Jó estét. Magyarország! 23:55 Propaganda 00:25 A szerencse lányai.
t. i >
06:00 Casper 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09:35 06-81-320-320 10:30 Top Shop 11:30 Delelő 13:10 Fókusz Portré 13:35 06-81-320-320 14:55 Balu kapitány kalandjai 15:20 Recept Klub 15:35 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:25 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Való Világ 20:35 Barátok közt 21:15 Vészhelyzet 22:15 ValóVilág - Európa- misszió 22:50 A félelmek iskolája 4.: A vér kötelez 00:30 BeleValó Világ 00:55 Fashion Awards Hungary 01:15 Találkozások 01:25 Híradó 01:35 Fókusz.
Április 14. szerda
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Napi mozaik 10:00 Gyorssegély 11:05 San Francisco utcám 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:00 Hrvatska krónika 13:25 Ecranul nostru 13:55 Kachorra - az ártatlan szökevény 14:45 Szerencsi, fel! 14:55 Kormányváró 15:20 Repeta 16:10 Jelentés 16:30 ..Szárnyasoltár" 16:50 Evangélikus ifjúsági műsor 17:00 „Kallódó ifjúság" 17:30 Híradó 17:45 Közeli 17:50 Mi és az EU 17:55 Élesben 18:35 Pom Pom meséi 18:45 Kukori és Kotkoda 19:00 Quizfire 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek 20:10 Önök kérték! 21:10 Az Ügynökség 21:55 Magyar olimpikonok 22:00 Szerda este 22:35 Hungarikum 23:05 Aranyláz 23:35 Szerencsés Dániel 01:05 Végtelen nyár.
06:00 Propaganda 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Lazac 08:50 Stahl konyhája 09:00 Tripla vagy semmi 09:25 Megperzselt szívek 10:30 Teleshop 11:45 Szeretők és riválisok 12:45 Művészpánik 15:00 Kapcsoltam 15:30 Beverly Hills 90210 16:30 Jakupcsek 17:30 A betolakodó 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:45 Jóbarátok 20:15 Ali you need is love 21:15
Vörös zsaru 23:25 Cinematrix 00:00 Jó estét. Magyarország! 00:25 Az utolsó aratás.
r?ii j i
06:00 Balu kapitány kalandjai 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09:35 06-81-320-320 10:30 Top Shop 11:30 Delelő 13:10 Autómánia 13:35 06-81-320-320 14:55 Balu kapitány kalandjai 15:20 Recept Klub 15:35 Édes dun-. di Valentina 16:35 Balázs 17:25 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Való Világ 20:35 Barátok közt 21:15 Kéjutazás 23:10 XXI. század - a legendák velünk élnek 23:40 Az elnök emberei 00:35 Bele Való Világ 01:00 Találkozások 01:10 Híradó 01:20 Antenna 01:50 Fókusz.
Április 15. csütörtök

05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Napi mozaik 10:00 Bálint gazda 11:05 San Francisco utcáin 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:00 Együtt 13:55 Kachorra - az ártatlan szökevény 14:50 Anyanyelvi szószóló 15:20 Repeta 16:10 Jelentés 16:30 Kívül-belül 16:35 Mi és az EU 16:40 Híradó 16:55 Mi és az EU 17:00 Emlékezés az áldozatokra 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek 20:05 A napfény íze 23:00 Csütörtök este 23:30 A Holokauszt szemei.
06:00 Segíts magadon! 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Lazac 08:50 Stahl konyhája 09:00 Tripla vagy semmi 09:15 Megperzselt szívek 10:10 Teleshop 11:30 Szeretők és riválisok 12:25 Az esőcsináló 15:00 Kapcsoltam 15:30 Beverly Hills 90210 16:30 Jakupcsek 17:30 A betolakodó 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:45 Jóbarátok 20:15 Micsoda fejetlenség! 22:15 Gyilkosságból kitűnő 00:10 Jó estét, Magyarország! 00:35 Különleges kommandó.

zselt szívek 10:30 Teleshop U:45 Szeretők és riválisok 12:45 Szigetek az áramlatban 15:00 Kapcsoltam 15:30 Beverly Hills 90210 16:30 Jakupcsek 17:30 A betolakodó 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:45 Áll az alku 21:15 Ideggyogyó 23:15 Alföldi 00:15 Jó estét, Magyarország! 00:40 Halálos erő.
rt a b
nm?
06:00 Balu kapitány kalandjai 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09:35 06-81-320-320 10:30 Top Shop 11:30 Delelő 12.00 Híradó 12.10 Kavalkád 12.40 Ünnepnaptár 13:10 Pont hu 13:35 06-81-320-320 14:55 Balu kapitány kalandjai 15:20 Recept Klub 15:35 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:25 Móni-ká 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Való Világ 20:35 Barátok közt 21:15 Való Világ 23:10 Találkozások 23:20 Híradó 23:30 Rali-világ-bajnokság 23:35 Bele Való Világ 23:55 A legifjabb keresztapa 01:35 Fókusz.
Április 17. szombat
06:00 Balu kapitány kalandjai 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09:35 06-81-320-320 10:30 Top Shop 11:30 Delelő 13:10 Antenna 13:35 06-81-320-320 14:55 Balu kapitány kalandjai 15:20 Recept Klub 15:35 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:25 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Való Világ 20:35 Barátok közt 21:15 Bajor-show 22:05 Anyacsavar 23:15 Az utca törvénye 00:10 Bele Való Világ 00:35 Találkozások 00:45 Híradó 00:55 Moziklub 01:25 Pont hu 01:55 Fókusz.
Április 16. péntek
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Napi mozaik 09:45 Hol-mi? 10:00 Gyerekszoba 11:05 San Francisco utcáin 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:00 Körzeti magazinok 13:55 A vadóc 14:20 A vadóc 14:50 Zöldpont 15:20 Repeta 16:05 Jelentés 16:35 Rockford nyomoz 17:30 Híradó 17:40 Közeli 17:45 Mi és az EU 17:50 Élesben 18:30 Jómodor@huú 19:00 Quizfire 19:25 Kívül-belül 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek 20:10 Magánbeszélgetés 22:00 Magyar olimpikonok 22:05 Péntek este 22:40 Az utókor ítélete 23:20 Utolsó tangó Párizsban 01:25 Végtelen nyár.
06:00 Magellán 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Lazac 08:50 Stahl konyhája 09:00 Tripla vagy semmi 09:25 Megper-
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Képben vagyunk 11:05 Heti Mozaik 12:00 Déli harangszó 12:01 Hírek 12:10 Szórakoztató műsor 12:40 Baba-magazin 13:10 Tavaszi Nagytakarítás 13:30 Zöldbarát 14:00 Tavaszi Nagytakarítás 14:25 Századunk 14:50 PoliTour 15:20 Tavaszi Nagytakarítás 15:35 Piknik 16:00 Verssor az utcazajban 16:10 Legénylakás 18:15 Magyar Elsők 18:35 Luxor-show 19:30 Híradó este 19:50 Sporthírek 20:05 Jó estét. Európa! 22:05 Magyar olimpikonok 22:10 Híradó este 22:15 Tavaszi Nagytakarítás 22:35 Jégtörők 00:35 Vigyázz! Kész! Jazz!
06:00 Tv2 matiné 08:15 Fóx Kids 10:00 Vad világ 11:00 Talpig pácban 11:30 Laktérítő 12:00 TotalCar 12:35 Családjogi esetek 13:30 Hawaii üzenetek 14:30 Smallville 15:30 Sliders 16:30 Csillagkapu 17:30 Az elveszett ereklyék fosztogatói 18:30 Tények 19:00 Magellán 19:35 Activity show 20:10 TV2 RING 23:15 Az ördögűző.
I rii 1 m
mr^
06:00 Ünnepnaptár 06:25 Balu kapitány kalandjai 07:00 Kölyökklub 09:35 Walt Disney rajzfilmek 10:30 A játék neve 11:25 Ötletház 12:00 RTL Klub Híradó 12:15 XXI. század - a legendák velünk élnek 12:45 Sztárok a szüleim 13:10 Autómánia 13:45 A vadak ura 14:50 Dawson és a haverok 15:40 Zsaru az űrből 16:40 Ifjú Einstein 18:30 Híradó 19:00 Fókusz plusz 19:30 Való Világ 20:30 Kedvenc marslakóm 22:15 Heti hetes 23:25 Rali-világbajnokság 23:30 A szökevény 23:50 A szökevény Kb. 01:10 A játék neve: túlélés Kb. 01:20 Híradó.
Április 18. vasárnap
Szerencsi, fel! 19:30 Híradó este 19:55 NÉVshowR 21:40 Friderikusz 22:30 Szerencsi, fel! 22:35 Magyar olimpikonok 22:40 Híradó este 22:50 MMM 23:15 Lite-ratúra 00:10 Héthatár 00:55 Sötét angyal.
06:00 Reggeli gondolatok 06:30 Állatkert a hátizsákban 07:00 Tv2 matiné 07:45 Fox Kids 09:25 A szuperesapat 10:25 Stahl konyhája 10:55 Norbi 11:25 Kardok királynője 12:30 Kém Game 13:30 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai 14:30 Piszkos ügynökök 15:30 Air America 16:30 Walker. a texasi kopó 17:30 J.A.G.- Becsületbeli ügyek 18:30 Tények 19:00 Napló 20:00 Fergeteges forgatás 22:05 A harc mestere 00:30 Bob Roberts.
I ; k J M
kTTS
06:00 Fejezetek az állatvilág történetéből 06:25 Yugioh 06:45 Casper 07:00 Kölyökklub 10:30 Nikki 11:00 Hazárd megye lordjai 12:00 Híradó 12:15 Vasárnapi Receptklub 13:05 Sztárok a szüleim 13:30 Labdarúgás - Rájátszás 16:15 Hatoslottósorsolás 16:30 A sárkány törvénye 17:30 Sheena, a dzsungel királynője 18:30 Híradó 19:00 A bambanő 21:00 Rajtaütés 22:45 BeleValóVilág 23:10 Országház 23:30 Rali-világbajnokság 23:35 Maffiózók 00:40 Híradó 00:55 Fókusz Portré 01:25 Hype.
Április 19. hétfő
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:05 Főtér 10:00 Galéria 10:50 „így szól az Úr!" 11:00 Ortodox istentisztelet 12:00 Déli harangszó 12:01 Hírek 12:10 Úton 12:35 Mi és az EU 12:40 Telesport - Labdarúgó EB 13:15 Mindentudás Egyeteme 14:05 Delta 14:35 Csellengők 15:00 Örömhír 15:30 Elsőkézből 15:55 Trendhagyó 16:25 AutóVízió 16:55 Optimisták Klubja 17:45 Pantelleria 18:35 Szívek szállodája 19:15
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Napi mozaik 09:45 Hol-mi? 10:00 Egészségére 11:00 Parlamenti Napló 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:00 Jelentés 13:25 Roma Magazin 13:50 Domovina 14:20 A vadóc 14:50 Földközelben 15:15 Repeta 16:05 Élesben 16:45 Kívül - Belül 16:50 Kachorra - az ártatlan szökevény 17:40 Közeli 17:45 Mi és az EU 17:50 Körzeti híradók 18:00 Híradó 18:10 A klinika 19:00 Quizfire 19:25 Kívül - Belül 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek 20:05 Kékfény 21:05 T. Akta 21:55 Magyar olimpikonok 22:00 Hétfő este 22:35 Provokátor 23:05 Telesport - Amiről nem beszélünk... 23:55 Telesport Bundesliga összefoglaló 00:50 Végtelen nyár.
06:00 Norbi 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Lazac 08:50 Stahl konyhája 09:00 Tripla vagy semmi 09:25 Megperzselt szívek 10:35 Teleshop 11:50 Bulis hatos 12:15 Szeretők és riválisok 13:15 Élünk-halunk a szerelemért 15:00 Kapcsoltam 15:30 Beverly Hills 90210 16:30 Jakupcsek 17:30 A betolakodó 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:45 Banánhéj 20:55 Amerikai pite 22:55 A halhatatlan 23:55 TopSport 00:30 Jó estét, Magyarország! 00:55 Siska.
rrl J M
rTue
06:00 Yugioh 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09:35 06-81-320-320 10:30 Top Shop 11:30 Delelő 13:10 Országház 13:35 06-81-320-320 14:55 Balu kapitány kalandjai 15:20 Recept Klub 15:35 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:25 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Való Világ 20:35 Barátok közt 21:15 Gyagyások serege 23:25 BeleValó Világ 23:45 Sportklub 00:15 Rali-világbajnokság00:45 Találkozások 00:55 RTL Klub Híradó 01:05 Az igazság zsoldosai 01:45 Fókusz.
2004. április 14.
KANIZSAI MÉDIA
13
április 14. szerda
07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:00 K''arc 08:15 Körjárat 08:30 Krónika 08:40 Jövő 7 08:55 Házban ház körül 09:10 Jelkép - katolikus 09:20 Mese 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 09:45 Lapozó 17:30 Akarj élni! Környezet és természetvédelmi magazin 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Videoklip 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 Jövő7 19:25 Kamarai percek 19:40 Jelkép - evangélikus 19:50 Krónika 20:00 K''arc 20:15 Köijárat 20:30 Hírháló 21:00 Száguldó csapda - kanadai akciófilm 22:45 UNIJÓ 22:50 Márais Bach
április 15. csütörtök
07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:00 Jövő 7 08:15 Kamarai percek 08:30 Krónika 08:40 K''arc 08:55 Körjárat 09:10 Jelkép - evangélikus 09:20 Mese 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 09:45 Lapozó 17:30 Ármádia 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Videoklip 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 K''arc 19:25 Házban ház körül 19:40 Jelkép - református 19:50 Krónika 20:00 Jövő 7 20:15 Kamarai percek 20:30 Hírháló 21:00 Simlis szoknyavadász - fran-
cia-amerikai vígjáték 22:45 UNIJÓ 22.50 Szerencsi fel.
április 16. péntek
07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:00 K''arc 08:15 Házban ház körül 08:30 Krónika 08:40 Jövő 7 08:55 Kamarai percek 08.10 Jelkép - református 09:20 ese 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 09:45 Lapozó 17:30 Virágzó Magyarország 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Zalai magazin 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 Sport 19:25 Körjárat 19:40 Jelkép -katolikus 19:50 Krónika 20:00 K''arc 20:15 Házban ház körül 20:30 Hírháló 21:00 Felügyelők - amerikai krimi 22.45 UNIJÓ 22.50 Márais Bach
április 17. szombat
06:30 Krónika 06:40 Videoklip 06:55 Sport 07:10 Körjárat 07.25 Mese 07:30 Krónika 07:40 Jelkép - katolikus 07:50 K''arc 08:05 Házban ház körül 08:20 Krónika 08:30 Hírháló 09:00 TV shop 09:30 Magazin 10:30 Tök Jó Óra - gyermekműsor 11:00 Trendline divatmagazin 11:30 Fradi TV 12:00 Lapozó 17:30 Business 18:00 Hírháló 18:30 Tv mozi 20.05 Sajt 20:30 Hírháló 21:00 Kincsvadászok Amazóniában - amerikai-brazil-
finn kalandfilm 22.50 Szerencsi fel! 23:00 Bencze-show 23:30 Sztárbarangoló
április 18. vasárnap
06:30 Tv mozi 08.05 Sajt 08:30 Hírháló 09:00 Tv shop 09:30 Akarj élni! Környezet és természetvédelmi magazin 10.00 Tök Jó Óra 11:00 Athéntól Athénig olimpiai magazin 11:30 Languszta - Gasztronómiai műsor 12:00 Lapozó 17:30 Sztárbarangoló 18:00 Hírháló 18:30 Tv mozi 20.15 Kapocs 20:30 Hírháló 21:00 Eszelős hajsza - német akciófilm 23.00 Bence - show 23:30 Különjárat
április 19. hétfő
07:30 Videoklip 08:00 Tv mozi : Vörös kányafa - magyar film 09.36 Kapocs - I. sz. Választókerület-Bicsák Miklós 09:50 Lapozó 17:30 Európa kicsiben 7. Kalocsa 18:00 Krónika 18:10 Mese: Mátyás király juhásza 1. rész 18:15 Zalai magazin 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 Jövő 7 Litter Nándorral 19:40 Jelkép - adventista 19:50 Krónika 20:00 Sport: Sakk Bajnoki remények és esélyek 20.15 Körjárat - Szepetnek 20:30 Hírháló 21:00 Barracuda-Német akciófilm 22.30 Akarj élni!
VI. KÁRPÁT-MEDENCEI
CSENGEY DÉNES VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ
VERSENY Döntő helyszíne: Honvéd Kaszinó Tükörterme. Program:
Április 17. 9.00 Megnyitó. Köszöntőt mond: Farkas Tibor, a Móricz Zsigmond Művelődési Ház igazgatója. 10.00 és 15.00 órakor: A versenyzők bemutatója. 20.00 óra HSMK: Muzsikás Együttes koncertje. Április 18. 10.00 HSMK: Díjkiosztó gálaműsor, eredményhirdetés.
Köszöntőt mond: Litter Nándor polgármester, dr. Medgyasszay László, a Nemzeti Alapítvány elnöke.
A zsűri tagjai: András Gyula színművész, C. Tóth János szaktanácsadó, Juhász Judit a Nemzeti Alapítvány alelnöke, dr. Klujber László színész-pedagógus, Schniidt István pedagógusrendező, Vándorti László szín-művész-rendező, a zsűri elnöke Virág László előadóművész.
TOYOTA AVENSIS A MINŐSÉG ÖNMAGÁÉRT BESZÉL
A/ öt csillag jelenleg a legjobb eredmény, amit egy autó elérhet a/ FuroNCAP töréstesztjén. A/ Ön biztonsaga azonban tovább fokozható, ezért mostantól mar az 1,8 literes Avensis változatokban is szériafelszereltség lett a járműstabilitás szabály/ó VSC rendszer*. Minden további szo felesleges. Az Avensist látni, tapintani, érezni kell! Látogasson el On is márkakereskedésünkbe, és élje at személyesen az Avensis nyii|totta tökéletes vezetési élményt.
NAKATO AUTÓHÁZ KFT. MÁRKAKERESKEDÉS ÉS SZERVÍZ * Nagykanizsa, Balatoni út 2. * (93) 310-811, (93) 516-075
'' 200-1 február havi gyártástól
U/enuny.uj Icxjytis/lds (1/100 km): országúti- 4,9-/, \ i városi: 7,5-1 i,5 / kombinál!: 5,8 9,6. CO j kibocs.il j''> motorváltozattól luíjqően (g/km): 155-228, í év vagy 100 000 kilométer garancia nakato@axelero.hu
nyílt hétvege: április 17 18.
Fokozott
biztonságban 0
<$g) TOYOTA
14
IET
2004. április 14.
INGATLAN
Kiskanizsán. a Pivári utcában 120 m''-es négy szobás, két fürdőszobás, vegyes fa-, gázfűtéses családi ház (8x9 méteres garázs-zsal, nyári konyhával, melléképületekkel, földpincével) 1200 nm-es telekkel eladó. Irányár: 15 millió Ft. Érd.: 30/480-2586 (4649K) Belvárosi 3 szobás családi ház. iker-, társasház építésére is alkalmas, 790 nm-es telekkel eladó. Érd.: 30/227-3294 vagy 30/586-7405 (5146K)
Nk-án a belvárosban 126 m2-es három szoba + hallos családi ház kerttel, garázzsal eladó, vagy Nagykanizsai illetve balatonparti, vagy hozzá közel eső lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. Érd.: 20/9566-136 (5327K)
Magyarszerdahely - Újnép-puszta 5. szám alatt két szobás családi ház azonnali beköltözéssel eladó. Gazdálkodásra is alkalmas. műhelynek kialakítható sok melléképülettel. Érd.: 30/310-2188 (5234K)
Attila úti garázssoron 16 m2-eres, aknás garázs eladó. Irányár: 1,5 M Ft. Érd.: 30/287-5851 (5240K)
Kiskanizsán központi helyen kétszintes családi ház eladó. Érd.: 30/351-5347 (5241K)
Nk-án Rózsa u. 12. szám alatti épületben 89 nr-es. 3+1 félszobás, nagy teraszos, igényes lakás eladó. Irányár: 14 MFt. Érd.: 30/3518-306, 30/9012-499 (5242K)
Nk. belvárosában felújított 58 nf-es kétszobás, fürdőszobás, első emeleti lakás (irodának és rendelőnek is kialakítható) eladó. Érd.: 30/284-2290 (5249K)
Látóhegyen pince 600 négyszögöl területtel (szőlő, gyümölcsös, szántó), teljes felszereléssel megosztva is eladó. Víz, villany van. Érd.: 93/311-993 (5255K)
Nk., Bartók B. utcai II. emeleti, 54 m2-es, kétszobás, erkélyes, egyedi fűtéses lakás a hozzá tartozó garázzsal eladó. Ara: 8,3 millió Ft. Érd.: 30/460-4499, vagy 17 óra után a 93/320-260 (5256K)
Balatonmária, Virág Benedek utcai 206 négyszögöles telek, 3 szoba, konyha, fürdő, teraszos faházzal, alatta pincével, vezetékes telefonnal, közművesítve, mellet-
te csónaktárolásra vagy garázsnak alkalmas melléképülettel eladó. Ara: 7,2 millió Ft. Érd.: 30/460-4499, vagy 17 óra után a 93/320-260 (5257K)
ffliíii8iífi
BÉRLET
Belvárosi bejáratott 20 m2-es helyiség, galériás kiadó. Parkolási lehetőség jó. Érd.: 20/950-9529 (5236K)
Belvárosban (Muraközi u. 14/a) fűtött garázs kiadó. Érd.: 93/318-485 (5244K)
Nk-án Csengery út elején garázs bérbeadó. Érd.: 93/312-767 (5251K)
Nk-án a Péterfai utcában 67 m--es egyedi fűtéses, kompletten berendezett lakás kiadó hosszú távra. Érd.: 30/289-9627 (526IK)
JÁRMŰ
Trabant 60L SPECIAL 1984-es jó állapotban, új motorral, valamint Trabant Combi működőképesen, forgalomból kivonva olcsón eladó. Érd.: 30/262-7496 (5252K)
VEGYES
170 literes prés újszerű állapotban eladó. Érd.: 30/586-7405 (5319K)
Jó állapotban lévő, tölgyszínű Réka elemes szobabútor, könyvespolcokkal olcsón eladó. Érd.: 17 óra után a 30/217-3453 (5258K)
Két db egyforma gyermekheverő 5000 Ft/db áron eladó. Érd.: 30/227-3294 (5260K)
SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS
Fuvarozást, áruszállítást, költöztetést vállalok 4x2 m platós, 3 t-ig terhelhető teherautóval. Érd.: 30/856-3666 (5255K)
Új lakások építését, régi házak felújítását, tetőszigetelést, ácsmunkákat tetőfedést vállalunk alvállalkozóként is. Érd.: 322-109,30/6398-825 (5253K)
Keresek németül beszélő felszolgálót Zalakaros strandfürdőben lévő étterembe. Érd.: 93/319-546, 30/324-0115 (5259K)
48 éves özvegy, jó megjelenésű férfi keresi társát gyermektelen, önálló. csinos, hasonló korú hölgyben, akár hosszú távra is. Jelige: „Újjászületés" (5254K)
Kedvezményes apróhirdetés, első alkalommal 500 Ft, második alkalommal már csak 250 l< t!
EÉI Jó hallani !
Digitális hallókészülékek a Bazár Udvarban!
Díjmentes hallásvizsgálat TB támogatás Közgyógyellátásra ingyenesen is !
Hozza be a hirdetést,
s készülék vásárláskor ajándék elemeket adunk!
8800 Nagykanizsa, Fö u.8. Tel: (93) 313-500 Nyitva: H-P9-17h. Orvosi rendelés: 13-17h.
1062 Budapest, Andrássy út 76 Tel: (1) 311-5058
f A PEDAGÓGUSOK ^ SZAKSZERVEZETE
ezúton kéri nyugdíjas tagjait, hogy a sokrétű kedvezményt igazoló tagkártyára igényüket irodánkban szíveskedjenek megtenni.
Helye: Nagykanizsa, Petőfi u. 5. (Leánykollégium) Időpontja:
2004. április 19. 9-15 óráig 2004. április 20. 9-15 óráig
Az Adrián VODICE-ben (Horvátország, Észak-Dalmácia) appartmanok kiadók szezonnyitási kedvezménnyel. Közvetlen terngerpart, ingyenes, zárt parkoló, zuhanyozós, kiépített szabadstrand 1 percre. Hajóbérlés, kerékpár, búvárkodás helyben.
Érd.: 20/9334-001 e-mail: maria.mare @ mailbox.hu
ZALAKAROS ROMANTIKUS KÖRNYEZETÉBEN 32 m2-es galériás, egyedi gázfűtéses (fürdő, konyha, nappali, galéria) apartman ELADÓ
ÉRD.: 30/277-1424
Mindennapi embereknek nem mindennapi kereseti lehetőség, rész- és főmunkaidőben! Egészségügyi dolgozók előnyben! (06) 20-979-2546
Akar-e napi pár órai munkával Magyarországon uniós jövedelmet? Hívjon: Szabóné Marika (06) 30-3368-345
23 kg-ot fogytam 10 hét alatt, testsúlyomat tartom, egészségi problémáim is megszűntek. Segíthetek? (06) 20-392-2560
AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK! DIÁKAKCIÓ! Egyet fizet, kettőt vihet!
(Az ajándék film a premier és erotikus filmek kivételével!)
Damb és Damber — Dilibogyók 2.
(Rendőrség utcája ) Tel.: 30/653-7964

\T{ RVV)"5
Nyitva: minden nap 9-21-ig
A két agyalágyult, Harry és Lloyd nagy gimnáziumi találkozása már-már történelmi fordulópontnak számít. A különös barátság az iskolát 100.000 dollára lenyúlni készülő igazgató és az uzsis néni számára biztosan emlékezetes marad, hiszen remek pénzszerzési tervüket felforgatja az agyament páros...
2004. április 14.
S
15
c
SPORTHÍREK • SPORTHÍREK • SPORTHÍREK
y
EGER NYERT
Kedves Olvasóink, múlt heti számunkban egy sor lemaradt a Kanizsa KK DKG East Eger elleni mérkőzés tudósításunkból. A mérkőzést a Vitai Eger nyerte 105:86-ra.
KECSKEMÉTI VERESÉG
Felnőtt OB I/B-s vízilabda mérkőzést játszott Kecskeméten a kanizsai CWG csapata a Tipo ellen. 6:2-re a kecskeméti csapat győzött. A tavaszi idényben első alkalommal játszott mind a hét felnőtt játékos. A csoport második helyezettje a jobb helyzetkihasználással nyert, kihasználva a kanizsai védelem hibáit. VÍVÓ DIÁKOLIMPIA
Balatonkenesén rendezték meg az idei évi Vívó Diákolimpiát április 3-4-én. A kanizsai diákvívók III., IV., V. korcsoportban versenyeztek női kard fegyvernemben. A három korcsoportban 7 iskolából 16 diák vett részt. Az eredményhirdetésnél a kanizsai csapat 3 arany, 1 ezüst és 2 bronzéremnek örülhetett. III: korcsoport eredményei: Egyéni: 2. Péntek Brigitta (Péterfy Ált. Iskola), 9.
Kiss Veronika (Hevesi Ált. Isk.), 12. Mátyás Szabina (Péterfy Ált. Isk.). Csapatban első lett a Péterfy Ált. Isk. csapata (Péntek Brigitta, Mátyás Szabina, Getzsenyi Enikő). IV. korcsoportban egyéniben 12. helyen végzetta kőrösis Savanyu Zsófia. V. korcsoportban egyéniben: 1. Koros Eszter (Batthyány Gimn.), 3. Hetyei Anikó (Batthyány), 4. Mendly Dorottya (Batthyány), 7. Lepcsi Veronika (Thury SZKI). Csapatban I. helyet szerezte meg a Koros Eszter, Hetyei Anikó, Mendly Dorottya alkotta batthyányis csapat, míg a III. helyet szintén batthyányis csapat (Balogh Anna. Péntek Zsófia, Szíj Zsófia) tudhatta magáénak.
SZOMBATHELYI BAJNOKSÁG
Öt csapat közel 120 versenyzőjének részvételével bonyolították le Szombathelyen a ,Három Megye Bajnokságot, melyen a nagykanizsai Vízmű SE korosztályos versenyzői képviselték városunkat. 800 m gyorson lányoknál második lett Horváth Eszter (,A, 10:00,7), harmadik Szakony Sára (B. 10: 49), fiúknál B kategóriában első lett Silló
Dániel (9:45,8) harmadik Korcsmáros András (10:11,3). 200 m fiú gyorsúszásban Biczó Bence (D, 2:34,6), míg 50 m leány gyorsúszásban Abay Nemes Anna (43,96) második helyet érte el. 200 m pillangóban lányoknál Horváth Eszter (2:45, 88) második, fiúknál Silló Dániel (2:14,8-MCS) első, Korcsmáros András (2:27,4) második helyen állhatott dobogóra. 200 m mellúszásban lányoknál első helyen Miatta Mercédesz (2:57,2), másodikon Tóth Fruzsina (2:57,8), harmadikon Szakony Sára (3:03) végzett.
KADETT ORSZÁGOS KÖZÉPDÖNTŐ
Április 3-4-én a Kanizsa DKK női kosárlabdacsapat a kadett országos középdöntőn vett részt Szegeden. ahol három mérkőzésből hármat meg is nyert. Kanizsa DKK-Kiss Lenke KS 88:72. Legjobb dobók: Völgyi E. (28/6), Varga Zs. (21), Mozsolics J. (16). KDKK-Nyíregyházi FSE 83:55. Ld.: Völgyi (25/3), Varga (18/3). Ambrus (18), Fekete (10). KDKK-Szeviép Szeged KE 83:45. Ld.: Varga (22), Ambrus (20), Völgyi (19).
Az országos döntőbe jutott játé-
kosok: Szépligeti Szimonetta, Kiss Nikoletta, Szajkó Nikoletta, Ambrus Szandra, Burucz Dalma. Nagy Eszter, Varga Zsófia, Horváth Bianka, Deme Dóra. Mozsolics Judit. Fekete Csilla, Völgyi Erika.
ORSZÁGOS DÖNTŐ KANIZSÁN
11 iskolát képviselő 12 formáció részvételével zajlottak a kötélugró diákolimpia versenyei. A zrínyis, bolyais, péterffys, rozgonyis, vécseys, batthyánys gyerekek, a Szan-Dia Fitnes Center versenyzői nagyon jól szerepeltek. Felkészítőjük Vágó Alexandra és Vágó Diána voltak. Az országos döntőre az egyéni versenyek első és második helyezettjei jutottak be és a csapatverseny 1-3 helyezettje. Az országos döntőt városunk rendezi majd április 23-24-én a Cserháti Sándor SZKI sportcsarnokában. A megmérettetésre 200-250 versenyzőt várnak.
ELŐZETES
Winbird Kanizsa Box Klub-Kőszegi SE Dunántúli Csapattalálkozó 6. forduló. MÁV NTE Sportcsarnok 2004. április 17. 17.00 óra
FIATAL BIRKÓZÓ, KIEMELKEDŐ EREDMÉNYEKKEL
Az általános iskolai tanulmányait idén befejező Tóth Árpád a Kanizsai Birkózó SE színei alatt újra és újra bebizonyítja, hogy van utánpótlása a sportágnak.
Tóth Árpád a 2001-ben alakult Kanizsai Birkózó SE tagja a 85 kg-nál nehezebb súlycsoportban. Az ugyan még csak pár éves birkózói múltra visszatekintő fiatalember azonban jelentős eredményeket ért
el, melyekre mind szülei, mind pedig csapata büszke.
A tavalyi év igencsak termékeny volt Árpi számára, melyet 9 versenyből 4 arany, 1 ezüst és 3 bronz támaszt alá. 2003. első felében a diákolimpiára kellett koncentrálnia. Meg is lett az eredménye, hiszen a 2003. május 16-17-én megrendezésre kerülő szabadfogású diákolimpia országos döntőjén első helyezett lett. A júliusi irszágos diákversenyen, valamint az augusztusi nemzetközi birkózó egyéni bajnokságon kiharcolt első helyezésével szakmai berkeken belül is lerakta névjegyét. A következő állomás nemzetközi sikereket hozott, ugyanis a 2003. szeptember 18-án, Szigetváron megrendezésre került, Dél-Zselic Kupa Nemzetközi Birkózó Bajnokságon újból aranyra váltotta a várakozásokat. Elsőbbségét horvát, szlovák, szlovén, szerb és osztrák ellenfeleivel szemben vívta ki.
A február elején Budapesten megrendezett Vasas Vágó Wágner Emlékversenyen kötöttfogásban ismét első helyezést ért el. Ugyanebben a hónapban a Kaposvári Birkózó SE szervezésében megrendezett serdülő ifjúsági nemzetközi bajnokságon szlovák, horvát, szlovén ellenfeleinek mutathatta meg ismét tudását, az eredmény újra aranyérem lett. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Kiemelkedő Sportteljesítményért 2002/2003" kitüntetésben részesítette.
A jeles eredményeket Árpi szüleinek és edzőjének. Szatmári Zsoltnak, valamint tehetségének köszönheti. Ám az egyesület szűkös anyagi erőforrásokkal rendelkezik. Sokszor csak szülői támogatással és szponzorokkal, tudnak versenyeken megjelenni. Az edzéshez szükséges ruházat beszerzését sem tudja finanszírozni a büdzsé, ezért azt is a szülőknek kell megvenniük.
- A nehézségek ellenére az ijjú sportoló azonban szerencsésnek mondhatja magát, hiszen személyes szponzora van, Szalai Zoltán személyében, aki támogatja a sportruházatának beszerzését, valamint az utazási költségeit. Nagy segítség lenne ha nemcsak engem, hanem az egyesületet is szponzorálnák - véli Árpi.
A fiatal birkózónak sem hullik semmi az ölébe. Hétköznapokon napi 2-3 óra edzés, valamint a szombati futás segíti az erőnlét fenntartását. Tavaly nyáron lehetősége nyílott Budapesten a BVSC edzőtáborában 1 hetet eltöltenie. Legközelebbi terveiben az áprilisban megrendezésre kerülő országos diákolimpia dunántúli selejtezője szerepel, ahol kötöttfogásban szeretne indulni. A nyáron edzőtáborba megy, hogy felkészüljön az év végi országos versenyekre.
Dezse Richárd
SALVO BÚTORDISZKONT
Nagykanizsa, Erdész u. 6. (Csengery utcai AGIP-kút mögött) Telefon: 93/311-198 Fax: 93/536-198 Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9-17, szombaton 9-12 óráig.
CREDIGEN&
Áruvásárlási hitel akár 0% előleggel!
3-2-1 bonellrugós zsenllia szövettel 124.900 Ft-tól
mim mívmio
m » WWf w W W
FIGYELEM!
A tanév utolsó lehetősége!
A DIALÓG NYELVSTÚDIÓ
a júniusi ANGOL és NÉMET,
- EU-S ÉS ÁLLAMI bizonyítványt is nyújtó -,
NYELVVIZSGÁKRA FELKÉSZÍTŐ, 40 órás, speciális tanfolyamokat szervez
vizsgáztató tanárok vezetésével, INGYENES PRÓBA VIZSGÁVAL. 30 % TANDÍJ- ÉS VIZSGADÍJ VISSZATÉRÍTÉS!!!!
Beiratkozás: személyesen, május 3-ig.
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a. Tel.: (93) 326-413; Fax: (93) 536-887 E-mail: info@dialognk.hu Web: www.dialognk.hu
HIRDESSEN NÁLUNK, 21.000
HÁZTARTÁSBA JUTUNK EL!,0
CASIO.

A kép csak illusztráció!
Konyhai sarokétkező 27.900 Ft
Szuperakciós MDF-konyha MDF-fóliás konyhabútor elemenként rendelhető 220-as sor
64900 Ft helyett 59.900 Ft 12x5.879 Ft
FÉM ÉTKEZŐS ASZTAL 130x70-es 7.900 Ft, FÉMVÁZAS SZÉK 2.500 Ft fekete és fehér színben
lemens [A''601
TÁRSKERESŐ KLUB
XVI. évfolyam 16. szám • 2004. április 20. • Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
□ NE
JD Főszerepben = ''£ a Whiskey!
So-Cc
^smcmofr
Promóció4-Hüstess-ekl
ÜJesiel ^estEl~Siemens
□ Kapc/oiat ABD ajándékok!
Hnnizsfl w
i^h mm ^m í—— régiók kapuja
/-\
TISZTELT NAGYKANIZSAI POLGÁROK! TISZTELT VÁROSLAKÓK!
2004. április 23-25. között ismét megrendezésre kerül a Város Napi rendezvénysorozat. Ezúton tisztelettel meghívom Önöket és családjukat a programokra!
A korábbi évek hagyományait követve idén is színes programok kavalkádjával várjuk a város apraját-nagyját, valamint az ide látogató hazai és külföldi vendégeket.
Ezen a hétvégén ismét megmozdul a város. Nagykanizsa virágkorát, a századforduló hangulatát idézi meg a kézműves kiállítás és vásár. A régmúlt idők játékai mellett perecdobáló és lepényevő versenyen, amatőr gólyalábas vetélkedőn mérhetik össze tudásukat az érdeklődők. Újra megnyitja kapuit a Sárkert, a vályogvetésen, agyagozáson kívül akár a sutyinkázást is kipróbálhatják a vállalkozó szelleműek. Izgalmasnak ígérkezik a motoros kaszkadőr show, érdekesnek a századelős tűzoltó-bemutató. A gyermeket bábelőadás és színes programok várják a játékváros-ban, a felnőttek nép- és könnyűzenei koncerteken, karneváli felvonuláson vehetnek részt, de a Médiakávézóban is tölthetik szabadidejüket. Mindez csak néhány a háromnapos rendezvény bőséges programkínálatából.
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a rendezvény ideje alatt lezárásra kerül a Deák tér-Fő út-Erzsébet tér környéke, a Zala Volán Rt. érintett járatai az útlezárás miatt a megszokottól eltérő útvonalon, néhány perces eltéréssel közlekednek. Megértésüket előre is köszön jük.
Tisztelt Városlakók!
Látogassanak el családtagjaikkal, barátaikkal a programokra, ha kedvük tartja, vegyenek részt a vetélkedőkön! 2004-ben is ünnepeljük együtt a Város Napját!
Litter Nándor polgármester
C2
CRONOS
Ha komolyan gondolja a társkeresést!
8800 Nagykanizsa Tel.: 06-93-311-396 06-30-508-4121
A VÁROS NAPJA
2004. ÁPRILIS 23-25.


NAGYKAN ZSA, ERZSEBET TER 23,
■T" [CENTRAL HOTEL] ■ ^ INFO TEL,; (t36J SC 44Ü 9700; vi [+36] 306110616 INTERNET: WWW.C1,HU
2
A VÁROS NAPJA
2004. április 20.
ÁPRILIS 23. PÉNTEK
8.00 Városismereti-helytörténeti túra rajtja (Eötvös tér) 9.30 Mozog a város (Fő út) 10.00 Vásárnyitogató, köszöntő: Litter Nándor polgármester (Erzsébet tér) 10.00 Kézművesvásár és századfordulós hangulatképek bemutatója (Erzsébet tér) 10.00-17.00 Régmúlt idők játékai (Erzsébet tér) 10.00 Gólyalábra fel!
- első lépéseink gólyalábon (Erzsébet tér) 10.00 A Média kávézó megnyitója (Centrál Hotel) 10.00 Ficánkoló (HSMK) 10.15 Helyi Lapok I. Nagykanizsai Találkozója (Kiskastély) 10.15 Soproni Aszok sörkert és borudvar megnyitója -ünnepi csapolás (Erzsébet tér) 10.15 Jelmezes történelmi tabló (Erzsébet tér) 10.30 A Fő úti korzó megnyitója (Fő út) 11.00 Miénk itt a rét... - népi játékok (Fő út) 11.15 Kaleidoszkóp - általános és középiskolások műsora (Erzsébet tér) 13.00 Városismereti-helytörténeti túra eredményhirdetése (Fő út) Köszöntőt mond: dr. Kelemen Marcell jegyző 13.00 Első Kreatív Zenei Fesztivál - eszközök bemutatója (Farkas Ferenc Városi Zeneiskola) 13.00 Fitness varázs, szabadtéri sportgimnasztika (Erzsébet tér) 13.30 Fut a város - diákok futóversenye (Fő út) 14.00 Az Országos Művészettörténeti Vetélkedő eredményhirdetése (Erzsébet tér) 14.30 Első Kreatív Zenei Fesztivál - Előadás a zeneóvodáról: dr. Nagyné Kovács Barbara (Farkas Ferenc Városi Zeneiskola) 14.30 Díjnyertes képzőművészeti alkotások kiállítása (Honvéd Kaszinó) 14.30 Motoros felvonulás a Pura-Vida Motoros Klub Egyesület szervezésében, minden motorost várunk (Deák Ferenc tér) 14.30 Időutazás - Gilincsek Péter-Czene Csaba CD-bemutató koncertje (Erzsébet tér) 15.30 Térzene - a Farkas Ferenc Városi Zeneiskola Ifjúsági Fúvószenekarának hangversenye. Művészeti vezető: Tatár Csaba (Erzsébet tér) 16.00 Ünnepélyes lovas felvonulás (Erzsébet tér-Fő út-Deák Ferenc tér) Közreműködik: Határőrség OP Nagykanizsai Igazgatósága, Farkas Ferenc Városi Zeneiskola Ifjúsági Fúvószenekara, Kanizsai Lovas klub - császár huszárok 16.00 Első Kreatív Zenei Fesztivál - hangverseny (Kiskastély) 16.30 Zászlófelvonás (Deák Ferenc tér) 17.30 A Szikla együttes koncertje (Erzsébet tér) 18.00 Kanizsai Képző-és Iparművészek Kiállítása (HSMK) Megnyitja: Litter Nándor polgármester, közreműködnek a dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola diákjai 18.00 Kihajolnak ablakikon... - A Patkó Banda és a Zalagyöngye Táncegyüttes műsora (Fő úti korzó) 19.00 Ünnepi közgyűlés és díszelőadás (HSMK) Közreműködnek: Farkas Ferenc Városi Zeneiskola trombita tanszakának növendékei. Művészeti vezető: Tatár Csaba Farkas Ferenc Városi Zeneiskola Orff Ütőegyüttese. Művészeti vezető: Bücs Angéla Nagykanizsa Város Vegyeskara. Karnagy: Németh Renáta Kollonay Zoltán zongoraművész 19.00 The Innocents -CD-bemutató koncert (Erzsébet tér) 19.30 Első Kreatív Zenei Fesztivál - szakmai konferencia: Improvizáció: Regály György, Legújabb elektroakusztikai eszközök: Kovács Attila (Farkas Ferenc Városi Zeneiskola) 19.30 Nótaest - a Tüttő János Nótakör műsora (Fő úti korzó) 20.00 Táncház (Fő úti korzó) 21.00 Sztárvendég: D. Nagy Lajos, a Bikini Együttes énekese (Erzsébet tér) 22.00 Mókus show
- motoros kaszkadőr bemutató, a világon először és utoljára Mókus átugorja a lángfalat és a Pura-Vida Motoros Klub Egyesületet Simsonnal (Erzsébet tér)
ÁPRILIS 24. SZOMBAT:
9.00 Első Kreatív Zenei Fesztivál - Szakmai konferencia: A számítógépes zene tantárgya: Baráth Zoltán, Komponálás fiatal korban (Farkas Ferenc Városi Zeneiskola) 9.30 Sisere fesztivál (Erzsébet tér) 10.00 A Kanizsai Kamara Kert fogadja vendégeit - A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara rendezvénye (Erzsébet tér) 10.00 Kézművesvásár és századfordulós hangulatképek bemutatója (Erzsébet tér) 10.00-12.00 Régmúlt idők játékai (Erzsébet tér) 10.00 Gólyalábas csapatok sátorverése (Erzsébet tér) 10.00 Kanizsa Pékség gyermekjátékvárosának megnyitója (Aradi udvar) 10.00 Vetélkedő a Legkanizsaibb kanizsai címért (Fő út) 10.00 Média kávézó (Centrál Hotel) 10.00 A Roma Nap megnyitója(Bogdán János Közösségi Ház) 10.30 A Sárkert megnyitója (Erzsébet tér) 11.00 Kreatív zenei fesztivál - házigazda a Farkas Ferenc Városi Zeneiskola (Erzsébet tér) 11.00 Első Kreatív Zenei Fesztivál 11.00 A Hét Rét Együttes gyermekműsora (Kanizsa Pékség gyermekjátékvárosa, Aradi udvar) 12.00 Gólyalábasok gyülekezője (Erzsébet tér) 12.30 A Honvéd Kaszinó Swans tánccsoportjának bemutatója (Erzsébet tér) 12.30 A Legkanizsaibb kanizsai vetélkedő eredményhirdetése (Fő út) 13.00 Egyéni gólyalábas bajvívások (Erzsébet tér) Közreműködik: Gulyás László, a gólyalábas garabonciás 13.00 A Sárec bazár megnyitója (Erzsébet tér) 13.00 Latin Mix - formációs tánc, vérpezsdítő melódiák (Erzsébet tér) 14.00 Az Orff Ütőegyüttes CD-bemutató koncertje (Erzsébet tér) 14.00 Ifjú muzsikusok bemutatója - házigazda: Farkas Ferenc Városi Zeneiskola (Aradi udvar) 14.00 Mozdulj Kanizsa! - fitness gyakorlatok (Fő út) 14.00 Európai népek játékai - Petanque-bemutató (Károlyi-kert) 15.00 Csipi-Csupi Bábszínház (Kanizsa Pékség gyermekjátékvárosa, Aradi udvar) 15.00 Street-fighter show - látványos motoros kaszkadőr-bemutató a Pura-Vida Motoros Klub Egyesület szervezésében (Fő út) 16.00-tól hajnalig Rock koncertek a Máv NTE sportcsarnoknál, a Pura-Vida Motoros Klub Egyesület szervezésében(Ady út 68/a.) 16.00 Századfordulós tűzoltógála (Fő út-Erzsébet tér) 16.30 Gólyalábas
csapatok küzdelme (Erzsébet tér) 17.00 A gólyalábas küzdelmek eredményhirdetése (Erzsébet tér) Konfetti-párbaj 17.30 Karneváli menetek indulása 17.30 Az Országos kötélugró diákolimpia gálaműsora (Erzsébet tér) 18.00 A Sáska Nótakör műsora (Fő út) 18.30 Másfél óra a Bojtár Népzenei Együttessel és a Kanizsa Táncegyüttessel (Fő úti korzó) 18.30 Karneváli kavalkád - a menet megérkezése (Erzsébet tér) 18.45 Multikulturális est - Roma Nap Gála (Erzsébet tér) Fellépnek: a Fehér Kígyó Hagyományőrző Együttes, a Kanizsa Csillagai és a Kaly Jag együttes 19.30 Utcabál - a zenét a Zserbó Duó szolgáltatja (Fő út) 21.00 Chrystal koncert (Erzsébet tér)
ÁPRILIS 25. VASÁRNAP
9.00 Bolhapiac megnyitója (Vasemberház, árkádsor) 9.00 Saubermacher fallabdaverseny (Fallabdapálya, Vár u.) 10.00 Tipegők talákozója (Kanizsa Pékség gyermekjátékvárosa, Aradi udvar) 10.00 Régi jó mesterségek ünnepe (Fő út) 10.00 Média kávézó (Centrál Hotel) 10.00 Kistérségi körkép - a Tótszentmártoni Kulturális Egyesület műsora 10.00 Európai népek játékai - Petanque országos pontszerző verseny (Mindenki Sportpályája) 11.00 Igricek Együttes gyermekműsora (Kanizsa Pékség gyermekjátékvárosa. Aradi udvar) 11.00 Kistérségi körkép - a zalakarosi Karos Táncegyüttes műsora 11.40 Kistérségi Körkép - a Péczely Attila Népzenei csoport és a zalakomári művészeti iskolások bemutatója (Erzsébet tér) 13.00 Miénk a színpad! - Városlakók előadók, társulások jelentkezését várjuk a (30) 2044 556-os telefonszámon 13.00 A Szent György-szobor és a Hegykapu avatása (Szentgyörgyvári hegy) 14.00 Az Eraklin Táncklub műsora (Erzsébet tér) 15.00 Tűzoltóbemutató százafordulós hangulatban (Erzsébet tér) 15.00 Állatok farsangja - Hangoló Színház, Pécs (Kanizsa Pékség gyermekjáték városa, Aradi udvar) 16.00 Anissa divatbemutató a Kanizsa Ruhaipari Szövetkezet termékeiből (Erzsébet tér) 16.00 Tipegők találkozója (Kanizsa Pékség gyermekjátékvárosa. Aradi udvar) 17.00 Fitness varázs (Erzsébet tér) 18.00 A Junior Dixiland Együttes műsora 19.00 Az Anima Ének- és Zenekar koncertje. Művészeti Vezető: Kollonay Zoltán 20.00 A Bojtoiján Együttes koncertje (Erzsébet tér) 21.30 Ünnepélyes zászlólevonás (Deák Ferenc tér) Közreműködnek: Baráth Béla tárogató, Határőrség OP Nagykanizsai Igazgatósága, Kanizsai Lovasklub - császár huszárok.
ÁLLANDÓ PROGRAMOK, ÁLTALÁNOS NYITVA TARTÁS:
Kézműves vásár: naponta 10-18 óráig (Erzsébet tér) Fő úti korzó: péntektől vasárnapig 10-17 óráig Média kávézó: péntektől vasárnapig 10-20 óráig (Centrál Hotel, Erzsébet tér) Soproni Ászok sörkert és borudvar, péntektől vasárnapig 9-22 óráig (Erzsébet tér) Kanizsa Pékség gyermekjátékvárosa (óriáscsúszda, ugrálóvár, tűzoltócsúszda, elektromos kisautók, motorok, Mikka-Makka Játéktár, játszóházak, gyermekműsorok, Kanizsa Pékség varázsházikója:
KIEGÉSZÍTŐ PROGRAMOK:
Perecdobáló, lepényevő versenyek: szombatól vasárnapig 10-17 óráig (Aradi udvar)
Egészségesen élni jó! - sátor: péntektől vasárnapig (Erzsébet tér). „e-Magyarország" sátor: ingyenes internetezés az IHM támogatásával. Április 23-tól május l-ig tart nyitva naponta 8.00-20.00 Európai népek játékai: Petanque-bemutatók és -verseny. Moto-Rock-Show a MÁV NTE-sportcsarnokban, a Pura-Vida Motoros Klub Egyesület szervezésében: Szombat-vasárnap 09.00-18.00 VENDÉGLÁTÁS:
Jóbarát vendéglő (Erzsébet tér) Partnervárosi gasztronómiai esték a sörsátorban: horvát-bajor ételkülönlegességek.
A Város Napján a Thúry György Múzeum, a felső- és alsóvárosi, a református és az evangélikus templom, valamint a Zsinagóga meghosszabbított nyitva tartással várja vendégeit. A Fő úti kiállítás megtekintése ezekben a napokban díjtalan. Előre bejelentett csoportoknak vezetést tartanak. Bejelentkezni a 06-93/317-233-as telefonszámon lehet.
A PROGRAM FŐ TÁMOGATÓI: Miniszterelnöki Hivatal, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, Kanizsa Trend Kft. (Andante), Soproni Ászok Sörgyárak Rt., Kanizsa Pékség Kft., Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezető - főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak: Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Nagy Krisztina, Szölősi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth Tihamérné. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Hirdetésszervező: Húszamé Horváth Edina, Molnár Istvánné Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Tel.:93/312-305. Nyomja: ANTÓK Nyomdaipari Kft., Celldömölk. Felelős vezető: Antók Zoltán. Terjeszti a Lapterjesztő Kft. Az árus példányok ára 65 Ft. ISSN 0865-3879 E-mailcímünk: kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
2004. április 20.
VÁROSPOLITIKA
3
A VÁROS NAPJA KÖZLEKEDÉSI RENDJE
/-\
SZABÁLYOZÁSI TERV
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. február 26-i ülésén döntött arról, hogy a Vásárcsarnok és környéke szabályozási tervét módosítani kell, mely munka elkészült. A tervdokumentációt a vonatkozó hatályos jogszabályok előírásaira figyelemmel harminc napig kifüggesztjük a Polgármesteri Hivatal előcsarnokában, ahol munkanapokon megtekinthető. A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba a városi főépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735) címzett levélben jelezhetik.
VERSENYTÁRGYALÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa, Király u. 8. sz. alatt található 58 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiséget.
A versenytárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal II. em. 14. iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) A versenytárgyalás ideje: 2004. április 27. 10.00 óra Kikiáltási ár: 2.200 E Ft+áfa
Érdeklődni a Vagyongazdálkodási Irodán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Tel: 93/500-758) lehet.
FELHÍVÁS
2004. április 10-14-e között végezték Zala megyében a rókák veszettség ellen történő orális immunizálását. A rókák veszettség elleni immunizálásáról szóló 13/2002. (I. 30.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a Zala Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomás megyei kerületi főállatorvosa
2004. április 10-től április 28-ig EBZÁRLATOT, LEGELTETÉSI TILALMAT valamint az egyéb intézkedéseket rendeli el, melyeket a mellékelt felhívás tartalmaz. Egyben az 1995. évi XCI. Törvény az állategészségügyről 42. § (2) bekezdés b.) pontja alapján a fenti időszakban kötelesek gondoskodni a kóbor ebek befogásáról.
BŰNMEGELŐZÉSI KOMMANDÓ
Úttörő kezdeményezésnek számított a Nagykanizsán évekkel ezelőtt elindult ifjúsági járőrszolgálat, amely az iskolakerülők számának visszaszorítására jött létre. Ma már hat városban működik a miénkhez hasonló rendszer. A helyi illetékesek nemrégiben úgy döntöttek, továbblépnek. A gyermekvédelemért dolgozó szakemberek, pedagógusok, védőnők és rendőrök mellett a figyelőszolgálat személyzete tovább bővül, és a Közterület Felügyelet munkatársaival és a polgárőr-szervezetekkel egészül ki, tudhattuk meg Simáimé Mi le Évától, a Szociális Osztály vezetőjétől. Az egyeztetések megkezdődtek, a bűnmegelőzési kommandó bevetési terve is alakul. A tervek szerint a jogszabályi háttér is elkészül a nyár végére, az ifjúság védelméről szóló helyi rendelet formájában. A rendelet nemcsak a járőrszolgálat működési körét szabályozná, ha-
nem városi szinten egységes büntetési formát határozna meg az iskolakerülés szankcionálására. A védőnőkből, rendőrökből, polgárőrökből, családsegítőkből álló járőrcsapat számos hatósági jogosítvánnyal bír majd, és a szakemberek szerint hatékonyan működne a bűnmegelőzés terén is.
A kommandó a 14 év alatti korosztályra fókuszál majd, mert a gyermekvédelmisek egybehangzó véleménye szerint a helyzet az általános iskola felső tagozatában a legrosszabb mind a devianciák, mind az iskolakerülés terén. Kulbencz Ferenc a Közterület Felügyelet vezetője elmondta, hogy az intézmény minden eszközével a kezdeményezés mellé áll. Ingyenesen bocsátják rendelkezésre gépjárműveiket, zöld számot működtetnek, és az uniós szabványoknak megfelelően városi rendvédelmi hatóságként vesznek részt majd az akciókban.
Április 23-25-én megrendezésre kerülő város napi ünnepségek idején lezárásra kerül
1. A Fő út a Deák tértől a Rendőrség épületéig és az Erzsébet tér április 23-án reggel 8.00-tól április 25-én éjfélig a vásár és a szabadtéri programok miatt.
2. A Deák tér lezárása április 23-án 16.00-tól kb. 16.45 óráig tart. (Ünnepélyes lovas felvonulás és zászlófelvonás.)
3. Karneváli menet április 24-én 17.30 órakor gyülekezik az Erzsébet téren. ,
4. A Deák tér április 25-én este le lesz zárva 21.30-kor a Zászlólevonás alkalmával.
Az útlezárások ideje alatt az érintett helyi járatok útvonala az alábbira módosul:
17, 17/A, 17/E, 3, 32/A, 32/E, 32/C vonalak járatai:, Nyugati irányba: Deák téri megálló-Sugár u-Rozgonyi 1. megálló-(Aut.-áll.)-Király u. Keleti irányba: Király úti körforgalom-Zrínyi úti ideiglenes megálló-Csengery u-Deák tér
23-as vonal Vasútállomásra: Deák tér-Sugár u.-Rozgonyi u.-Vásár u.-Kalmár u.-Zrínyi u.-Ady E. u.
24-es vonal Napraforgó térre: Csengery út-Sugár út-(a Dél-Zalai megálló helyett csak az Apolló Mozi megállóban lehet felszállni)
29-es vonal Kiskanizsa irányába: Magyar u. Bólyai-iskola megálló-Kalmár u.-Király u. Napraforgó térre: Király u. Kalmár u.-Erzsébet téri nyomda megálló-Magyar u.
300 MILLIÓ A TŰZOLTÓSÁGNAK
Április 14-én Litter Nándor polgármester. Göndör István országgyűlési képviselő és Egry Gyula tűzoltóparancsnok sajtótájékoztató keretében jelentette be, hogy városunk tűzoltósága a Belügyminisztérium által kiírt pályázaton forint értékben nyert gépjárműfecskendőt és autódarut. A gépjárműfecskendő idén az autódaru jövőre kerül a tűzoltóság műszaki állományába.
Göndör István országgyűlési képviselő elmondta, hogy több éves munka eredménye ez, hiszen az elmúlt években már megkezdődött a helyi tűzoltóság korszerűsítése. Ez a két eszköz továbblépést jelent, mivel a kanizsai tűzoltóság ellátási területe kiterjed majd egészen a országhatárig és Balatonkeresztúrig. Litter Nándor polgármester szerint Nagykanizsa a pályázaton nyert 300 millió forinttal járul hozzá a város és a térség biztonságának növeléséhez.
- A tűzoltódaru összkapacitása 35 tonna. Csörlő üzemmódra és vontatási üzemmódra is képes, nincs olyan jármű, amit ne lehetne elvontatni vele. Csörlőjével 70 tonnás súlyt lehet mozgatni, könnyebb manőverezni vele és gyorsabb munkát eredményez. A gépjárműfecskendő 4000 literes tartállyal és nagy szivattyú teljesítménnyel rendelkezik - ismertetett néhány műszaki adatot a tűzoltóparancsnok.
30% ADÓKEDVEZMÉNY!

indulnak Nagykanizsán
Országos Képzési Jegyzék (OKJ)szerinti
Rendszerinformatikus (emelt szintű)f Alap- és középfokú szakképesítések
Számítástechnikai alapismeretek. Operációs rendszer és fájlkezelés "ft Szövegszerkesztés, yn Táblázatkezelés Adatbázis-kezelés, Jn'' Grafika- és prezentáció, -ti Információs hálózatok, ^ Internet és elektronikus levelezés Cégek, intézmények számára a tanfolyami díj a szakképzési alap terhére elszámolható!
Tel: (70) 215-3279, (93) 322-357 (este), (30) 216-4668 www.centem8t.hu
Oktatási segédanyagok\ECDL bizonyltvány^\Részletfizetés\^ ÁFA mentesség\
4
VÁROSHÁZA
2004. április 20.
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT ÍR KI
A TESTVÉRVÁROSI ALAP 2004. ÉVI TÁMOGATÁSÁNAK ELNYERÉSÉRE
-^
FELHÍVÁS
MádI Ferenc köztársasági elnök úr 2004. június 13. napjára (vasárnapra) tűzte ki az Európai Parlamenti választást.
A választás során szavazatszámláló bizottságok működnek, melyek feladata a választás tisztaságának biztosítása, törvényes rendjének betartása, illetőleg a szavazókörben a választás lebonyolítása, és a szavazatszámlálás. Nagykanizsán a választás során 48 szavazókör és szavazatszámláló bizottság működik, melyek munkájában összesen legalább 240 szavazatszámláló bizottsági tagnak (bizottságonként 5 fö) kell részt vennie.
Ahhoz, hogy a választást eredményesen és sikeresen lehessen Nagykanizsán lebonyolítani, szükséges a szavazatszámláló bizottságok
PÓTTAGOKKAL
való kiegészítése.
Kéljük Nagykanizsa város lakosságát, hogy a szavazatszámláló bizottságokban történő részvételükkel a választás sikeres lebonyolítását szíveskedjenek elősegíteni.
Szavazatszámláló bizottsági póttagok jelentkezését személyesen a Polgármesteri Hivatalban (Erzsébet tér 7. I. emelet 12. szobában), telefonon a 93/500-752 számon várják
A pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város testvérvárosaihoz fűződő kapcsolatok fejlesztése, a lakosság és civil szervezetek ez irányú működésének támogatása, a szervezetek biztonságos tervezésének elősegítése.
A pályázók köre: civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, intézmények, öntevékeny csoportok. Pártot, pártpolitikai tevékenységet nem támogat az alap.
A pályázat általános feltételei: Pályázatot csak Nagykanizsa Megyei Jogú Városban működő szervezetek, pályázati űrlapon nyújthatnak be 2004. július 1. és 2005. június 30. között megrendezésre kerülő rendezvények támogatására. A tervezett projektnek Nagykanizsa Megyei Jogú Város testvérvárosai - Akkó, Gleisdorf, Kazanlak, Kovászna, Puchheim, Salo - valamelyikében működő partnerszervezet aktív együttműködésével kell megvaló-
sulnia. Csak társfinanszírozással, tehát a pályázó saját forrásainak legfeljebb 50 százalékos kiegészítése céljából lehet pályázni. Az elnyert támogatást - testvérvárosonként összesen legfeljebb 250 ezer Ft-ot - az önrész mértékéig biztosítja az alap. A pályázatot a pályázati felhívás mellékletét képező pályázati adatlap hiánytalan kitöltésével kettő példányban kell beküldeni a következő címre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Polgármesteri Kabinet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Részletes felvilágosítás és pályázati adatlapok ezen a címen kaphatók, vagy az önkormányzat honlapjáról www.nagvkanizsa.hu tölthetők le. A faxon vagy e-mailen beküldött pályázatok nem kerülnek elbírálásra.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2004. május 10. 15.00 óra
----
TISZTELT NAGYKANIZSAI POLGÁROK!
Tisztelettel meghívom Önöket a II. világháborús emlékhely avatási ünnepségére 2004. április 27-én 14 órára a nagykanizsai Széchenyi térre. Avatóbeszédet mond Juhász Ferenc, a Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere.
Litter Nándor ooleármester
A köztársasági elnök 2004. június 13. napjára (vasárnapra) tűzte ki az Európai Parlamenti választást. A választáson azok a szervezetek indulhatnak, amelyek megfelelnek a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény előírásainak. A választáson a Magyar Köztársaság területe egy választókerületet alkot.
Listát azok a pártok indíthatnak, amelyek 20000 érvényes ajánlást összegyűjtöttek. Listát ajánlani a választásokról szóló értesítéshez (az un. kopogtató cédulához) csatolt ajánlószelvény kitöltésével és a listának (vagy megbízottjának) történő átadással lehet. Egy választópolgár csak egy listát ajánlhat.
A választás előkészítésével, szervezésével, lebonyolításával, a választás technikai feltételeinek megteremtésével kapcsolatos feladatokat a Helyi Választási Iroda látja el. Vezetője: Dr. Kelemen Marcell jegyző Címe: Nagykanizsa, Erzsébet tcr-7.
Telefonszáma: 500-706
A Helyi Választási Iroda Választási Információs Szolgálatot (VISZ) működtet, melynek feladata:
- a választópolgárok, jelölő szervezetek tájékoztatása az Európai Parlament tagjainak választására vonatkozó jogszabályokról,
- a választójog gyakorlásához szükséges információk biztosítása, különös tekintettel a külföldön történő szavazásra és az uniós polgárok magyarországi szavazásának lehetőségére,
- az érdeklődők informálása a választási eljárásban közreműködő szervekről, jogorvoslati lehetőségekről,
- beadványok átvételek és továbbítása,
- az eljárás során használandó különböző nyomtatványok és információs anyagok rendelkezésre bocsátása, kitöltésük elmagyarázása stb.,
- a választással kapcsolatos adatok szolgáltatása. A VISZ elérhetőségei:
1. Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.1./12. Tel: 500-752 Fax: 500-930 E-mail: jegyzo@nagykanizsa.hu, acs_laszlone@nagykanizsa.hu
2. Nagykanizsa, Eötvös tér 16. fsz. iroda Tel: 500-898, 500-807 E-mail: deak_tamas@nagykanizsa.hu
A választók névjegyzékét az érdeklődők munkaidőben 2004. április 14-től április 21-ig megtekinthetik a Nagykanizsa Polgármesteri Hivatal Eötvös tér 16. szám alatt a földszinti irodában. A névjegyzékből való kihagyás, vagy felvétel miatt kifogást 2004. április 14—20-ig 16.00 óráig nyújthatnak be az érintettek. Tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőt az ajánlószelvénnyel együtt 2004. április 13-16. között a posta kézbesíti. Ezzel kapcsolatos kifogásokat a fenti címen kérjük jelezni.
Az a választópolgár, aki a szavazás napján lakcímétől távol van igazolást kérhet a tartózkodási helyén történő szavazáshoz személyesen, vagy meghatalmazott útján 2004. június 11-én 16.00 óráig, ajánlott levélben úgy, hogy 2004. június 8-ig megérkezzen Nagykanizsa Polgármesteri Hivatal Eötvös tér 16. szám alatti földszinti irodába.
Azok a választópolgárok, akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében, csak Nagykanizsa megnevezést tartalmazza a 36-os számú szavazókör Bolyai Altalános Iskola Nagykanizsa Erzsébet tér 9. szám alatt szavazhatnak.
LEHETŐSÉG AZ EURÓPAI HIMNUSZ MEGTANULÁSÁRA
A nagykanizsai Farkas Ferenc Városi Zeneiskola ingyenes lehetőséget biztosít az Európai Unió himnuszának — a Beethoven IX. szimfóniájából ismert Schiller Örömódájának — megtanulására. Az érdeklődők április 21-én és 28-án szerdán 18 és 19 óra között a zeneiskola 8. számú termében jelentkezhetnek. A jelentkezők szerepet kaphatnak az április 30-án, a HSMK-ban rendezendő EU-csatlako-zás alkalmából rendezendő ünnepi est műsorában.
2004. április 20.
A
5
A Veszprémi Egyetem Nagykanizsai Képzési Helye és az Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Rt. közös szervezésében második alkalommal rendeztek Élő Víz Konferenciát a főiskolán. A konferencia levezető elnöke, dr. Gellai Imre a Magyar Turisztikai Egyesület ügyvezető alelnöke, az Aquaprofit Rt. turisztikai tanácsadója, március 15-i nemzeti ünnepünk alkalmából a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét vette át Csillag István gazdasági és közlekedési minisztertől. Ennek kapcsán kérdeztük a vendéglátás, az idegenforgalom és a turizmus területén végzett tevékenységéről, kanizsai kötődéséről, és nem utolsósorban a városunk előtt álló lehetőségekről.
- A szakma minden ágazatában részt vettem az elmúlt 50 évben. Az utóbbi években a gyógy- és tennálturizmus továbbfejlesztésében, számos fürdő, vagy fürdőhelyhez kapcsolódó szállásfejlesztés koncepciójában, pályázatok készítésével foglalkozom. Magyarországon az idegenforgalom az egyik olyan szolgáltatási és gazdasági ágazat, ami hosszú távon fejlődési lehetőségeket hordoz., munkahelyeket teremt. Kiemelkedően jó a pozíciónk az egészségturizmus területén, hiszen itt Európa közepén már a rómaiak idején jelen volt a gyógy és termálfürdő kultúra, és a jövőben is lehet esélyünk arra, hogy Európa fürdője legyünk. Számomra a tanítás és a tanácsadás a legfontosabb. Szívesen veszek részt konferenciákon, előadásokat tartok, és igyekszem meggyőzni azokat a köröket is, akik nem úgy gondolják, hogy a jó esélyeket meg kell ragadni, és ki kell használni!
Nagy fontossága van annak, ha egy város figyelmet szentel annak, hogy mi történik a területén a tudománnyal, az oktatással, a gazdasággal és a turizmussal. Az a tény, hogy itt van a Veszprémi Egyetem kihelyezett tagozata, a turizmus számára nemcsak a város, hanem Zala megye térségében is biztosítékul szolgál a jövőben, hiszen a tárgyi feltétel megléte mellett fontos, hogy a mindennapi gyakorlatban is felkészült emberek álljanak rendelkezésre.
- Hogyan került kapcsolatba a várossal?
- Kanizsához való kötődésem először Zala megyei kötődéssel indult, hiszen évtizedek óta Hévíz és Lenti kapcsán sok program kidolgozásában vettem részt, adtam tanácsot. Nagykanizsának a legfontosabb lehetősége az, ha belépünk az EU-ba, velünk együtt belép Szlovénia és belátható időn belül Horvátország is. Mindaddig, amíg nem záródtak le a határok, a város a térség fontos gazdaságszervező központja volt, és mostantól ismét regionális, térségi központ lehet. Természetesen ehhez az szükséges, hogy a város élni tudjon az EU-s pályázati lehetőségekkel. Szép építményei vannak Nagykanizsának, jó a vize, a környezetében számos lehetőséget lehet megteremteni. Végtelenül sajnálom, hogy az a nagyobb ívű fejlődés, ami korábban programban volt, nem valósulhatott meg. Remélem, lehetőségként megmaradtak, és az EU-ba lépésünkkel megvalósulnak.
«ur **
Kezdet

Tisztelt Választópolgárok, Szimpatizánsaink!
Kérjük ajánlószelvényeiket juttassák el az SZDSZ nagykanizsai irodájába: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 42. Pf.: 369. Személyesen hétköznap 9-17 óráig várjuk Önöket.
Támogatásukat előre is köszönjük!
SZDSZ Nagykanizsai Szervezete

SZDSZ
já a magyar liberális párt
TISZTELT VÁLLALKOZÓ!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata szervezésében, egy professzionális ingatlanfejlesztő cég közreműködésével a volt Kossuth laktanya területén (a 7-es főútvonal mentén, az épülő M7-es autópálya nyomvonala mellett, a Nagykanizsai Ipari Park területén) az idei évben
Vállalkozók Házának létesítése kezdődött meg.
Az Ön egyedi vállalkozási igényei szerint kialakítható, korszerű 50-300 m2-s helyiségek (műhelyek, irodák) teljes infrastruktúrával kerülnek megépítésre.
A tervezett bérleti díj: 2,55 euró/m2/hó.
Amennyiben Ön esetleg telephelyproblémával küzd vagy induló vállalkozása számára kulturált, modern körülményekre van szüksége és a piaci árnál kedvezőbb bérleti díj felkeltette az érdeklődését, kérjük már most jelentkezzen az alábbi címen 2004. május l-ig: Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő KHT.,


A tavaszi kiállítások közül a CWG Hungary Víztechnikai Kft. április 20-24. között a CONSTRUMA Nemzetközi Építőipari szakkiállításon mutatkozik be, ahol a már ismert ipari és háztartási vízkezelők mellett új termékcsaládjával jelenik meg.
A Cillit-CWG termékcsalád tökéletesen megfelel az Ön összes szükségletének. Szűrői és vízlágyítói nemcsak kiváló minőségűek, hanem esztétikusak is. A Cillit-CWG Bio vízlágyító automatikus integrált csíravédő rendszerének köszönhetően Ön szinte teljesen megfeledkezhet berendezésének létezéséről, hacsak nem emlékeztetné erre a víz lágysága.
A vásáron a cég a D-pavilon 403/a standján található.
A XX. SZAZAD TANÚI
2004. április 20.
BÜKI ERZSEBET

%%
Boldog ember az, -aki nyugdíjba vonulása után is aktív életet él. Különösen elégedett lehet, ha időskorban felvállalt tevékenysége eredeti foglalkozásához köti, ha nem szakad meg kapcsolata régi munkahelyével, munkatársaival; mitöbb, ha arra is lehetősége nyílik, hogy szeretett szakmája - ami jelen esetben egy gazdasági ágazat - egészére ráláthat. Ilyen ember Hoiyáth Róbert bányamérnök. Széles érdeklődési körű, színes egyéniség, kellemes beszélgető partner, aki 76. életévében is tele van tervekkel, azokat rendre meg is valósítja, hiszen szakíró, aki ipartörténettel foglalkozik.
- Nem régen egy grafikai albumban figyeltem fel az ön nevére. Akkor most mérnöknek, vagy alkotóművésznek tituláljam.
- Ezek nem zárják ki egymást, - reagált mosolyogva Horváth Róbert a személyisége megosztását célzó kérdésemre - ezért mindkettő része az életemnek. Azt az albumot még 1993-ban a Zsigmondy-Winkler
Műszaki Középiskola adta ki Elődeink címmel. Egy ottani állandó kiállításom nyomán tette ezt a gesztust az iskola, mondván, hogy a hazai olaj- és gázipar jelentős személyiségeiről készített 40 portré a vonatkozó életrajzi leírásokkal együtt az ifjúság és a szakma épülésére szolgálnak. Tudomásom szerint az utód iskola Erdész utcai tantelepén kívánja képeimet elhelyezni. 1995-ben a Zalaegerszegen székelő Magyar Olajipari Múzeum portréimból szakmai arcképcsarnok jelleggel állandó kiállítást rendezett. Mielőtt igazán belevetettem volna magamat a szakírói tevékenységbe, napjaim rajzolással teltek. Nemcsak az önkifejezés hajtott a rajzszén felé, inkább így is emléket kívántam állítani a magyar szénhidrogén-bányászat történetének. Örülök, hogy alma materemben és a miskolci egyetem aulájában is elhelyezték több egykori híres tanár általam készített portréját. A portrék mellé az összesített ismertető bővített változatát a fentebb említett múzeum adta ki 1995-ben.
- A szakmaismereten és szereteten túl mi késztette arra, hogy írásra adja a fejét?
- Ott kell kezdenem, hogy egy egészségügyi probléma, szívkoszorúér-műtét következtében leszázalékoltak. Ugyebár nem könnyű egy kifejezetten aktív élet közepén, 54 évesen visszavonulót fújni. Én is feltettem magamnak a kérdést: hogyan tovább? Mi az a tevékenység, amit kímélő életmód közepette fel tudok vállalni? Szerencsésnek tartom magam, hogy a rajzolást követően kapóra jött az írás lehetősége. 1996-ban jelent meg a Beszélgetések az olajiparról - Nagylengyel című első ipartörténeti riportkötetem, s rövid időn belül megszületett (1999-ben) a második, majd ezt követően két év múlva a harmadik olajiparral foglalkozó könyvem. A szakmán belül hatalmas tapasztalattal rendelkeztem, hiszen 1951-től - ugyanis ekkor végeztem Sop-
ronban a Nehézipari Műszaki Egyetemen bányamérnökként -1981-ig az olajbányászatban különböző területeken műszaki vezetői beosztásokban dolgoztam. Kezdtem Bázakerettyén, ahol végigjártam a ranglétrát: voltam munkás, gyakorlómérnök, kútjavító-mérnök, üzemvezető, főtechnológus, aztán főmérnökké léptettek elő. A következő években a Nagylengyeli Kőolajtermelő vállalat műszaki igazgatóhelyettesi feladatainak ellátásával bíztak meg. Eredeti diplomám mellé 1961-ben újat szereztem, a Nehézipari Műszaki Egyetemen bányaipari gazdasági mérnökként végeztem. Kollegáimmal nagyon sok olyan műszaki megoldást kísérleteztünk ki, amelyek aztán az egész olajiparban elterjedtek. Számtalan díj, kitüntetés honorálta ennek a harminc évnek a munkáját. Közöttük legbüszkébb a Munka Érdemrend arany fokozatára és a tavaly kapott MOL Rt Életpálya Díjra vagyok.
- Aztán lassan kifogyott Önök alól az olaj.
- Sajnos, igen. A termelővállalatok összevonása során 1965-ben, az akkor létrehozott KÖGAZ-hoz kerültem műszaki igazgatóhelyettesként. Itt az lett a feladatom, hogy egy kb. 200 főt számláló nagykanizsai tanácsi vállalatot az OKGT-be beintegráljak, s biztosítsam Zala, Veszprém és Somogy megyékre kiterjesztve az országos gázprogramban előírt műszaki-gazdasági feltételeket. 1971-re a vállalat 1200fős lett. Itt helyileg korszerű ipartelep létesült, a központban irodaház épült. Zalaegerszegen, Veszprémben, Kaposvárott is megépültek a megyei irányító központok és kialakították a szükséges szervezeteket. Negyedik könyvemben - Beszélgetés a gáziparról - ennek a sorsfordító időszaknak állítottam emléket, egészen a gázszolgáltatás privatizációjával bezárólag.
- Olvasva ipartörténeti riportjait, a korról és a szakmáról rengeteg háttérinformációhoz juthatunk.
- Amikor elkezdtem dolgozni, hamar ráéreztem, hogy az iparág története, fejlődése és az egyes emberek sorsa mennyire összefonódik, hogy a hivataloson túl van egy háttértörténet is. Ezért aztán a megjelent riportok nemcsak műszaki feladatokról szólnak, hanem az adott korra jellemző politikai, gazdasági életről, vezetési stílusról, s természetesen mindennek az emberekre és a környezetre gyakorolt hatásairól. Riportalanyaim zömét igen jól ismertem - többen munkatársaim is voltak - szakemberként és kollegaként közeledhettem hozzájuk, s talán ez is hozzájárult a kötetek sikeréhez. Remélem, hogy könyveimben azt a világot is tükröztetni tudtam, amikor az adott szónak volt becsülete, az elvégzendő feladatinak pedig értéke. Az olajbányászok körében igazi munka- és munkáserkölcs uralkodott, ha valamit be kellett fejezni, akkor a műszak lejártával azt nem hagyták félbe. Büszkék voltunk arra, hogy zalai olajbányászok vagyunk. Igaz, ha kellett, a cementes zsákot én is megfogtam. Könyveim a fiataloknak is szólnak, tájékoztatásul a korábbi alkotó generációk jelentős személyeit és teljesítményét illetően.
- Jelenleg milyen munka mellől szólítottam el?
-Ötödik könyvemet szerkesztem, ismét az olajiparban dolgozókkal készített riportjaimat rendezem. Igyekeznem kell, hogy ne felejtődjenek el a zalai olajbányászok történetei, meg a kollégák egymás után elmennek. Rajzolni is szeretnék még, bővíteni portré sorozatomat, aztán Tóth János múzeumigazgató barátommal újabb belső- és szabadtéri kiállítások előkészítésén munkálkodunk. Feleségemmel kettesben, csendben éldegélünk, zenét hallgatunk, kertészkedünk.
2004. április 20.
X. ROMA NAP
Április 24-én 10 órakor a nagykanizsai Cigány Kisebbségi Önkormányzat immár tizedik alkalommal rendezi meg a Roma Kulturális Napot a Bogdán János Cigány Kisebbségi Közösségi Házban, melyre az ország minden részéről érkeznek vendégek.
A magyar és a cigány himnusz elhangzását követően Váradi Beáta Choli Daróczi József: Kinek köszönjem című versét adja elő. A résztvevőket Teleki László a MEH roma ügyekért felelős politikai államtitkára köszönti, ünnepi beszédet mond Litter Nándor polgármester, Göndör István országgyűlési képviselő, Szabó Vilmos, a MEH kisebbségi politikai államtitkára és Köves Alexandra, az Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. programigazgatója. Jövőkép 2004 címmel kerekasztal beszélgetéssel folytatódik a program.
A Roma Nap Gálájára 19 órakor kerül sor az Erzsébet téren, melyen fellép a Fehér Kígyó Hagyományőrző Együttes, a Kanizsa Csillagai és a Kalyi Jag együttes.
VONATKALAND
Segítő szándékkal osztotta meg panaszát szerkesztőségünkkel egy olvasónk. Tudja, sok nagykanizsai fiatal tanul tovább a főváros egyetemein, főiskoláin, az utazás azonban kellemetlenséggel is járhat. így járt az IC. I. osztályán hazautazó másodéves joghallgató fia is. A vonat indulása előtt néhány perccel egy „ügyes kezű ál-utas" kiemelte kabátzsebéből a pénztárcáját, ami csak akkor derült ki, amikor a jegykezelő kérte a menetjegyet. A szülőket is megviselő gondok igazán ekkor kezdődtek, mert a fiatalembernek a kalauz utasítására le kellett volna szállnia a székesfehérvári pályaudvaron. Erre szerencsére nem került sor, mert volt a fülkében olyan utas, akitől kapott kölcsön 7500forintot, és kifizethette a háromszoros pótdíjat. Olvasónk arra kén bennünket, érdeklődjük meg az illetékesektől, mi a teendő lui-sonló esetben, hogyha pl. nem tud hazatelefonálni a gyermek, a szülőknek nincs személykocsija, hogy érte menjenek, vagy senkitől sem kap pénzt kölcsön a vonaton. Tudjuk azt is, hogy vannak bliccelők, és azt is, hogy nem egyedi esetről van szó. Mivel telefonon keresztül történt érdeklődésünk nem jártunk sikerrel, ezúton várjuk az illetékesek válaszát.
-bzs-
HEGYI UTAK
A Hegyközség képviselői és a Polgármesteri Hivatal szakembereinek bevonásával egyeztetés volt a Városházán a hegyi utak állapotának javítása érdekében. Több fórumon is elhangzott, sem az önkormányzatnak, sem a Hegyközségnek nincs elegendő anyagi ereje a hegyi utak rendbetételére. Az idei költségvetésben az önkormányzat tízmillió forintot különített el a szükséges munkálatok pályázati önrészeként. A tanácskozáson a felek megállapodtak abban, hogy feltárják a forrásbővítés lehetőségeit, kidolgoznak egy felújítási programot, és prioritásokat állítanak fel.
TAVASZI ÁLLÁSBÖRZE
Az idei tavaszi állásbörze az előző állásbörzékhez képest változásokat hozott. A változásokról, és a kínálatról Somos Bélánét a Zala Megyei Munkaügyi Központ kanizsai kirendeltségének vezetőjét kérdeztük.
- Miben más ez az állásbörze, mint a tavalyi?
- Megnőtt az idegenforgalom, a kereskedelem és a vendéglátásban dolgozók iránt az igény a munkáltatók részéről. A börzén megjelent 35 munkáltató fele ezekből a nemzetgazdasági ágazatokból jelentkezett. Tíz civilszervezet is jelen volt a börzén, a helyiek mellett Somogy megye is képviselteti magát, a csurgói és a barcsi kirendeltség is.
- Milyen új szolgáltatásokkal találkozhattak az érdeklődők?
- Új szolgáltatásként munkajogi tanácsadást biztosítottunk, a megváltozott munkaképességűek számára szaktanácsadást. A pályatanácsadó szolgálat is rendelkezésére állt a pályakezdőknek, vagy pályaváltásra készülőknek.
- Mennyi állásajánlatok érkeztek?
- A 35 munkáltató 450 állásajánlatot hozott. Változott az állásbörzén megjelenő munkáltatók kínálata, elmaradtak a korábbi években gyakori üzletkötői ajánlatok, munkaviszonyos ajánlatok voltak
többségében. Csökkent a betanított munkaerő iránti igény, a faipar igénye. Az igényt jelenleg egyetlen munkáltató, a Kanizsa Design jelenítette meg, amely betanító képzéssel egybekötött munkalehetőséget kínál. A képzés a napokban indul. Az építőiparnál is változás tapasztalható. Az építőipari szakmákban lévő munkáltatók köre is szűkült, és úgy tűnik, stabil munkásgárdák alakultak ki. Változatlanul erős a varrodai kereslet a munkaerő-piacon. El kell gondolkodni a munkáltatóknak is, hogy miből adódik ez a folyamatos hiányszakmának minősülőalacsony keresleti szint a munkára várók körében. Az eladók iránti kereslet is változatlanul erős.
- Május elsején életbe lép az EMMA. Milyen előnyökkel jár ?
- Az Egységes Magyar Munkaügyi Adatbázis bevezetéséről is tájékoztatást adtak a börzén a munkáltatóknak. Ezzel a nyilvántartással az a cél, hogy átlátható munkaerő-piacot teremtsen az országban, valamint a munkavállalók jogbiztonságának növelését szeretnék elérni. Emellett a munkaügyi ellenőrzés feladatait is segíteni kívánjuk az elérhető nyilvántartási rendszerrel, és az EU által előírt adatszolgáltatási kötelezettségünk teljesítését is ez fogja biztosítani.
Dukát Éva
HORVÁT KULTURÁLIS TALÁLKOZÓ
Április 18-án immár harmadik alkalommal rendezte meg a nagykanizsai Horvát Kisebbségi Önkormányzat a Zalai Horvátok Kulturális Találkozóját a volt Ut-törőház épületében.
- A találkozó célja, hogy a horvát településeken működő kultúr-csoportok tagjai jobban megismerjék egymás munkáját. Kevés lehetőségünk van a találkozásra, viszont közös célunk a zalai horvát kultúra ápolása, megőrzése. Idén a horvát települések iskoláinak azon tanulóit is bevontuk, akik a horvát népdal, néptánc területén kimagasló eredményeket értek el - mondta Vargovics Józsefné, HKÖ-elnök.
Tavaly 80, idén 110 résztvevője volt a találkozónak. Az újonnan alakult tótszerdahelyi, letenyei
horvát kórus is fellépett. A kulturális találkozón részt vett még a tótszentmártoni kulturális egyesület kórusa, a fityeházi és a kanizsai horvát kórus, valamint a molnári, beleznai és murakeresztúri iskola tanulói. A rendezvényt
Kollár Gyula, a Zala Megyei Közgyűlés Nemzetiségi és Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke nyitotta meg. A szakmai értékelést Kertész Rózsa, az Országos Horvát Önkormányzat Kulturális Bizottságának vezetője végezte.
2004. április 20.
23 kg-ot fogytam 10 hét alatt, testsúlyomat tartom, egészségi problémáim is megszűntek. Segíthetek? (06) 20-392-2560
Mindennapi embereknek nem mindennapi kereseti lehetőség, rész- és főmunkaidőben! Egészségügyi dolgozók előnyben! (06) 20-979-2546
25 fogyni vágyót keresek kereseti lehetőséggel! Szabóné Marika (06) 30-3368-345
Akar-e napi pár órai munkával Magyarországon uniós jövedelmet? Hívjon: Szabóné Marika (06) 30-3368-345
IJ U.l 14 JA i m sM=» J -Ml i IW <
Egyedülálló rendezvény szervezésébe kezdett a Farkas Ferenc Városi Zeneiskola. A belföldön és külföldön is úttörőnek számító kezdeményezés célja, hogy korábbi századokhoz hasonlóan az improvizációt és az komponálást is az alapfokú zeneoktatás részévé tegye. A pénteken kezdődő programban az improvizációk mellett 13 fiatal zeneszerző által komponált darabot is bemutatnak, amelyek között szimfonikus mű is szerepel. Az Első Kreatív Zenei Fesztivál gálájára szombaton délelőtt kerül sor az Erzsébet téren.
MŰVÉSZETI GÁLA
Április 30-án 18 órakor kerül sor a Hevesi Sándor Művelődési Központ előtti szabadtéri színpadon a Soknemzetiségű Kultúrával az Európai Unióba elnevezésű művészeti gála.
- A rendezvény célja bemutatni a város és kistérsége értékes népi kultúráját, tánc, ének, népzene, népi játszás segítségével, kifejezve meggyőződésünket, hogy az európai népek kultúrájában helye van hazánk soknemzetiségű művészetének is. Az Európai Unióhoz való csatlakozás előestéjén olyan kulturális gálaműsorral köszöntjük a történelmi jelentőségű eseményt, amely e törekvéseinket is bizonyítja - mondta Papp Ferenc, a HSMK igazgatója.
Az ünnepi gálán közreműködik a Kanizsa Táncegyüttes, a Bojtár Népzenei Együttes, a szepetneki Királyi Pál AMK német nemzetiségű gyermek és ifjúsági csoportja, a Fehér Kígyó Cigány Hagyományőrző Együttes, a Tótszentmártoni Kulturális Egyesület Horvát Tánccsoportja és a Kanizsai Horvát Kórus. A rendezvény fő támogatója Teleki László a MEH roma ügyekért felelős politikai államtitkára. A rendezvény támogatói még a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, Cigány Kisebbségi és Horvát Önkormányzata, valamint a Szepetneki Német Kisebbségi Önkormányzat.
LOMTALANÍTÁS
Az elmúlt év volt az első olyan év, amikor a lomtalanítás nem a korábban megszokott, kipakolós rendszer szerint zajlott a városban. Az idén is folytatódik a tavalyi évben már bevezetett program, vagyis lom a közterületekre nem kerülhet. Lomot csak a konténerbe, illetve közvetlenül az autóba szabad elhelyezni, a közterületre történő kipakolást szankcionálják - tudtuk meg Baloghné Munkácsi Andreától a Környezetvédelmi Információs Iroda munkatársától.
Az ingyenes szolgáltatás továbbra is telefonon igényelhető az akció végéig, május 9-ig. A konténer, illetve a szállító jármű megérkeztéig nem szabad megkezdeni a lomtalanítást, vagyis tilos a közterületre lerakni a feleslegessé vált használati tárgyakat, kidobásra váró holmikat. A tájékoztatásoknak köszönhetően nem fordult elő, hogy a lomtalanítás során a polgárok lomnak nem minősülő hulladéktól próbáltak volna megszabadulni.

1-3 ÉV
6 és 12V-05 2-210AH teljesítményig,
átlagos és különlegesen magas indítóáramú, minden gépjárműhöz, 200 hazai és nyugati típus; hagyományos savas, zárt savas, zárt folyadékmentes (zselés).
AKKUMULÁTOR
Szakbolt és Szerviz PozsgaiJános
8800 Nagykanizsa, Teleki út 4. Telefon: 93/312-346 Nyitva; H-F-, 8-18; Szo,: 8-12 óráig
Miért Gratulálunk
jönnek lumink nyelvvizsga után nyelvet tanulni?
\zért, mert ma már a munkaadók úgy hirdetnek, hogy: „az állás betöltéséhez idegen nyelvtudás szükséges, nem pedig nyelvvizsga papír".
tanulóinknak, de nem csak a nyelvvizsgájukhoz, hanem a valódi nyelvtudásukhoz.
MÁS Nyelviskola,
Nagykanizsa, Eriséhet tér 16. Telefon: (93) 312 1". (30) 216 .''8(11
AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK! DIÁKAKCIÓ! Egyet fizet, kettőt vihet!
(Az ajándék film a premier és erotikus filmek kivételével!)
(Rendőiség utcája) Tel.: 3Q/653-7964

^ rcRV^-
Nyitva: minden nap 9-2l-ig
V0R0S VÜZEKEN Az év legvéresebb kalandja. Először senki nem sejti mi tépi szét kegyetlen gyorsasággal a folyóban fürdőző embereket, amíg a csinos környezetvédő nő és a vakmerő olajkutató gyanúja be nem igazolódik. Egy édesvízben is életképes, roppant méretű cápa szedi áldozatait. Elszabadulnak az indulatok.
v* CSOKI I ANYA
Nagykanizsa, Teleki u. 34. ,> , (az udvarban) Tel.: (30) 9363-923
500g nápolyi 199 Ft 500 g csotíparány bamekmag 349Ft 500g vegyes cukorkák 499 Ft
500g gumicukor 499Ft
MILKA táblák
(100 g) 189 Ft
Sós mogyoró
(100 g) 59 Ft
Desszertek, táblacsokik, teasütemények nagy választékban!
YUGI Oh! kártyák kaphatók! Nyitva: H-CS: 8.30-17.00 P: zárva Szo: 8.30-12.00
SWfl, A
T E R M E S Z E T E s U J P N ■ * BIO-CO DOKTOR KFT. t BIO PATIKA
linók, teák, bionet termékek ❖ bio papucsok aztnetikumok ❖ Bio Tech sportolóknak. Scitek, MLO
, Noni ❖ Flavin nagykereskedelmi áron
❖ Varga hajcsepp, gyógyvizek ek: csírák, kenyér, tofu, magvak, lisztek, stb.
4RA: 1500 FT
Vasemberház Árkádok, Vásárcsarnok ♦ Telefon: 93/336-010 TERMES Z E T IE S E N
2004. április 20.
SZÉPSÉG, EG
AZ ÁPOLT,
Bizonyára sokszor gondoltatok már arra, vajon milyenek lesztek életetek legszebb napján, mikor reményteli szívvel IGEN-t mondtok kedveseteknek a világ színe előtt.
Milyen is a 2004-es menyasszonyi ruha divat?
Minden divat amely hozzátok méltó, tükrözi egyéniségeteket, érzelmeiteket. Lehet az hagyományos, romantikus, egyszerű A-vonalú vagy egészen modern. A klasszikus fehér ruha mellett egyre népszerűbbek a krémszínű modellek.
Menyasszonyi ruháink különleges anyagokból rendkívüli gondossággal, igényes munkával készültek.
A klasszikus, évtizedeken keresztül uralkodó szaténselymet ma már felváltották az anyagok könnyebb, lágyabb változatai: a muszlin, az organza... stb.
Igazi változást mégis a menyasz-szonyi ruhák díszítése hozta. Rengeteg flitterrel, gyönggyel díszített ruha már a múlté.
A mai modern menyasszony ruhája már önmagában van hímezve, fehér, ezüst vagy aranyszállal.
A fényt, csillogást, a strassz és cirkónium kövek, a gyémántcsiszolási technikával készült swarovski kristályok biztosítják. Nagyon divatosak azok a menyasszonyi ruhák, melyek akár vonalvezetésükben, akár díszítési technikájukban újat, különlegeset tudnak nyújtani.
A romantikus menyasszonyok szívesen választják a különböző színű virágokkal hímzett ruhákat, melyek színe kitűnően összhangba hozható a csokor, a koszorúslány ruhák, és a smink színeivel.
A hazai modellek mellett egyre népszerűbbek Amerika és Európa szerte már jól ismert nagy hírnévnek örvendő EDDY K. menyasszonyi ruhái. Bemutatókon''és kiállításokon osztatlan sikert aratnak a klasszikus, arisztokratikus, álmaink eleganciáját képviselő uszályos ruhákkal.
Az EDDY K. ruhák egyedi formatervezése és kézi gyöngyözése egyedülálló, minősége kifogástalan, megjelenésük utánozhatatlan.
A Mary''s Esküvői Szalonban gondolunk a vőlegényekre és a koszurúslányokra is, nálunk ők is megtalálják az esküvőhöz illő ruhájukat.
Szalonunkban megvásárolható férfi öltönyök a LORENZO UOMO cég nyönyörű modelljei. Kiváló minőségű olasz import szövetből és selyem brokátból készülnek. Az egyedi méretre készített, tetszőlegesen összeállított öltönyökhöz kiegészítőként férfiinget, öveket is ajánlunk.
Mindenkit szeretettel várunk a Mary''s Esküvői Szalonban Nagykanizsán, Erzsébet tér 20. szám alatt.
A hajnövekedés minősége szorosan összefügg a felvett táplálék minőségével. A pajzsmirigy működése, megfelelő hormonelválasztása kapcsolatban van a haj jó egészségével. A pajzsmirigyhormon, a tiroxin előállításához jód szükséges. A jód leggazdagabb természeti forrása a a szárított, tengeri alga. Tapasztalat, hogy a jódhiány a felelős a száraz, és lassú növekedésű hajért. A B-vit-aminok a haj számára a legfontosabb vitaminok, amelyet a sörélesztő tartalmaz nagy mennyiségben. Három TB-vita-min, a B5-vitamin, a folsav és a paraamino-benzoesav őszülés elleni hatóanyagokat tartalmaz. Hajhullás meggát-lására jó, ha E-vitaminban gazdag búzacsírát, vagy búzacsíraolajat fogyasztunk.
A fejbőr egészsége, a jó hajnövekedés végett elegendő esszenciális zsírsavra, F-vit-aminra van szükség. Az esszenciális zsírsavakat bőségesen kínálják a telítetlen zsírsavakban gazdag növényi zsiradékok, olajok: a diófélék, valamint a hidegen sajtolt napraforgó-, tökmag-, szója-, és kukoricacsíra-olaj.
Az összes ásványra is szüksége van az egészséges hajnak. Különösen káliumra, magnéziumra, szilíciumra, foszforra, vasra és jódra. A vitamin-, ásvány-anyag- és nyomelempótlás, bőséges bevitel végett szükséges és előnyös a sok nyers növényi ételt, müzlit tartalmazó reformétrend és a táplálék-kiegészítők fogyasztása.
Ami pedig a külső kozmetikát illeti, a vegyszeres samponok és szintetikus hajmosószerek tönkreteszik a fejbőrt és a hajhagymákat. A tudományos kutatások bebizonyították, hogy a hajnövekedés zavarait a fejbőrben feldúsult mérgek is okozzák. Ezért a hajhagymák egyre nehezebben tudnak hajnövekedést végezni. Gyógynövény kivonatok kiválóan alkalmasak a méregtelenítésre, kaphatók a bio boltokban. Az ujjmasszázs nagyon hatásos a fejbőr vérkeringésének javítására.
A rendszeres fésülködés is fontos. Ne féljünk attól, hogy az erőteljes fésülés következtében túl sok haj té-pődik ki, mert a kitépett hajszálak már úgyis lazán rögzítődnek.
SZÉPSÉG, EGÉSZSÉG- 2004-április20-
Az Anek Hajstúdió és fodrászcikk kereskedelem 1995 óta várja a Csengery utcában a vendégeit. A fodrászatban Wella anyagokkal dolgoznak, melyeket a hölgyek és urak nem csak frizurájukon vihetnek haza, hanem mindjárt meg is vásárolhatnak. A Hajstúdió ugyanis kiemelt System Professional szaküzlet is egyben, ahol megtalálhatóak a Wella mindazon termékei, melyek a hajápolást szolgálják. S mivel itt egy mikrokamera segítségével a különböző haj- és fejbőr-betegségeket is pillanatok alatt fel-táiják, a hatóanyag-tartalmukban mindig a legújabb kutatási eredményeknek megfelelően alakított szerek a szakszerű tanácsadással karöltve folyamatosan gondoskodnak az egészséges és ápolt frizuráról. S hogy milyen szempontok alapján készülnek a hétköznapi vagy éppen alkalmi frizurák az Anek Hajstúdióban? íme a recept Anek Judittól, a Hajstúdió tulajdonosától:
- A vendégek gyakran érkeznek hozzánk úgy, hogy nincs konkrét elképzelésük a leendő frizura fazonjára voruitkozóan. Első kérdésünk, hogy milyen alkalomra készül a frizura. Aztán a testalkatot, a lelki világot is tükröző öltözködési stílust, a haj mennyiségét és minőségét, valamint az éppen aktuális divatot is figyelembe véve készítjük el a frizurát, miközben az sem mellékes, milyen az illető fejformája, hol vannak a forgói, hol milyen a haj növési iránya. Az igazi szakértelem mindezen szempontok összehangolásához szükséges. Annak érdekében, hogy minél tökéletesebb eredményt érhessünk el, hogy a haj minél egészségesebb, fénylőbb, ápoltabb legyen, mindig tudnunk kell, hogy mindazok a vegyszerek, amelyek a hajra kerülnek, ott milyen hatást fejtenek ki. Ezért is vezetünk nyilván tartást minden vendégünk esetében a hajuk ápolásához használt anyagokról. Mindeközben természetesen a központban a vendég van, fontos, hogy új frizurájával elégedett legyen.
- Milyen a hölgyeknél a frizura-divat idén tavasszal?
- Többfajta irányzat van, fazonra és színre vonatkozóan is. A tömör, nagy frufruk erőteljesen egyenesre vágva éppúgy divatosak, mint a tépett vonalak, a különböző csavarási eljárásokkal létrehozott hullámok vagy hosszabb hajból a különböző kontyok, feltűzések. De ha valaki a hosszú haját kiengedve szereti hordani, az ő frizurájának is az alkatához, egyéniségéhez illő formát adunk a hajvágással.
- Mi a helyzet a színekkel?
- A frizura sok esetben négy-öt hajszínből áll, melyeket úgy kell összeválogatnunk, ahogyan az az egyénhez, a frizura formájához legjobban illik, miközben azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a színeknek harmonizálniuk kell egymással. Mindehhez egyébként olyan speciális melírozó anyagot használunk ma már, amellyel a festett haj is azonnal melírozható - ezzel sok időt megtakaríthatunk, hiszen a festési eljárás egy lépcsőben elvégezhető - másrészt nagyon extrém frizurákat tudunk vele készíteni.
- Milyen a jól elkészített frizura?
- Sokan azt gondolják a fodrász már akkor elégedett, ha a frizura elké-
szítését követően látja a vendégen is az elégedettséget. Pedig az igazi művészet nem csak ebből áll: akkor végezte ugyanis jól a munkáját a fodrász, ha otthon másnap, harmadnap is csak néhány pillanat műve, hogy a vendég a frizuráját a megfelelő eszközökkel olyanná varázsolja, mint amilyen az a fodrászüzlet elhagyásakor volt.
- Hogyan tudja nyomon követni a divat folyamatos változásait az Anek Hajstúdió?
- Mindig is külön gondot fordítottunk arra, hogy a szakmai fórumokon, tanfolyamokon, képzéseken rendszeresen részt vegyünk, a legújabb trendek elsajátítása érdekében. Ezek a képzések egyébként általában Budapesten vannak, s valóban minden alkalommal sok hasznos információval leszünk gazdagabbak. Tisztában vagyunk azzal, hogy csak a jól képzett szakemberekkel dolgozó üzleteknek van jövőjük.
- S mind emellett minden alkalmat megragadnak, hogy a szalon munkái a nagyközönség előtt is megjelenhessenek.
- Fontosnak tartjuk a kiállításokon, bemutatókon való aktív részvételt is, hiszen ekkor nyílik lehetőségünk arra, hogy sokoldalúságunk, igényes és nagyon magas szakmai színvonalon elkészített munkáink a nagyközönség elé kerüljenek. Készítettünk bemutatót történelmi korok - például barokk és reneszánsz - hajviseleteiből, s már három alkalommal vettünk részt esküvői kiállításon is.
- Hamarosan az Európai Unió tagjai között tudhatjuk magunkat. Jelent-e ez valamiféle változást a fodrászüzlet számára?
- Szerencsére a Hajstúdió jól megközelíthető helyen található, világos, tágas üzlet, mely az uniós követelményeknek tulajdonképpen sok-sok éve megfelel már, így tevékenységünk az EU-csatlakozás után is zavartalanul folyhat tovább. Azaz a megszokott helyen, a Csengery u. 24. sz. alatt és a megszokott nyitvatartási időben, munkanapokon reggel nyolc és este nyolc óra között, szombaton reggel nyolctól este hat óráig várjuk szolgáltatásainkkal a vendégeinket. Telefonszámunk is a régi: 313-844.
PBÍIlSQGüBffi]®
A Célpont Üzletház Zrínyi úti árkádsor alatt
Nyitva: H-P: 8.30-17.30, Szo.: 8.00-13.00 • Tel/fax: 93/311-325

£

S
'' I ''*
k n e k^
a j s t ú d i ó
IsdiilKlIt
í c . I « d c W m

Gyermek, férfi és női fodrászat m Klasszikus és a legújabb trendek m Hajvágás, alkalmi kontyfésülés ■ Festés, dauerolás, melírozás m
Exkluzív fazonok ■
Ingyenes hajdiagnosztika s
Haj és fejbőrvizsgálat mikrokamerával ■ Analízis és termékajánlás m
A Wella teljeskörű professzionális ■ fodrászati termékcsaládja
Anek Juciit mesterfodrász
Fodrászat és fodrászcikk kereskedés üzlet: 8800 Nagykanizsa, Csengery út 24., Telefon: (93) 313-844, (93) 516-453
2004. április 20.
SZÉPSÉG, EGÉSZSÉG
11
Korábbi felmérések szerint a lakosság 8-12%-ának van valamilyen fokú halláscsökkenése. A mostanában készült felmérések azonban a halláskárosultak számát ennél jóval többen határozzák meg, és igen ijesztő az a tendencia, hogy a fiatalok aránya meredeken nő köztük.
A halláscsökkenések leggyakoribb oka az időskori nagyothallás, azonban nem elhanyagolható a gyulladások, zajhatás, keringési zavarok stb. következményeként létrejött halláscsökkenés sem.
A halláscsökkenések lehetnek átmenetiek vagy tartósak, örökletesek vagy az élet folyamán később kialakulóak. Kialakulásukkor rendkívül fontos, hogy azonnal keressük fel a fül-orr-gégész szakorvost.
Sokszor a banálisnak tűnő füldugulás és fülzúgás egész életre szóló kellemetlenséget okozhat, pedig az időben megkezdett és alkalmazott kezelés teljes gyógyulást eredményezhet. Fontos tudni, hogy ilyenkor lényeges a kezelés minél előbbi megkezdése.
A szakorvos feladata eldönteni, hogy a halláscsökkenés milyen módon kezelhető. Sokszor elég csak egy fülmosás, de lehet a terápia gyógyszeres és műtéti is. Ha ezek a kezelési
módok már nem segíthetnek, szükségessé válik a hallókészülékkel való ellátás. A tartósan fennálló halláscsökkenés ugyanis megnehezíti a mindennapi életet, családi és munkahelyi konfliktusokat okozhat, és mindez a hallássérült ember elszigetelődéséhez vezethet.
A hallókészülék ellátás az audiológus szakorvos feladata. Fontos, hogy a korrekció kétoldali legyen, mivel így megmarad a páciens térhallása.
A korszerű hallókészülékek a technika fejlődésével már egyre többet tudnak, hangminőségük egyre jobbá válik. Több csatornásak, hang és zajszűrőkkel rendelkeznek, több készülék speciális iránymikrofonnal rendelkezik. A digitális programozás a páciens hallásgörbéjéhez való igen pontos beállítást tesz lehetővé.
A hallókészülékek formájuk szerint fülmögötti, hallójárati, alig látható mélyhallójárati és szemüvegszárba építettek lehetnek. Technikai paramétereik szerint pedig analóg és digitális jelfeldolgozási készülékek léteznek.
A jövő útja a digitális hallókészülék. Az EU tagállamaiban forgalmazott hallókészülékek 70 százaléka már digitális, mivel az analóg jelek digitálissá alakítása révén a zaj jobban kiszűrhető, csökkenthető a gerjedés és ezáltal fokozható az erősítés. így a páciens a természetes halláshoz hasonló hangélményhez
juthat. A készülékek a fülkagylóról vett minta alapján készült egyéni illesztékkel csatlakoznak a fülhöz, illetve a fülbe helyezhető készülékeknél a fülről vett minta alapján elkészített házba építik be az elektronikát.
Az, hogy kinek milyen hallókészüléket javasol a szakorvos, függ a halláscsökkenés mértékétől, jellegétől, a beteg általános állapotától, korától, fizikai erőnlététől. Pl. erősen remegő kezű páciensnek nem javasoljuk a legapróbb, fülbe helyezhető készüléket, mert nem fogja tudni használni.
Magyarországon igen sok hallókészülék van forgalomban az egyszerűbbtől a legmodernebb digitális készülékekig. Ezek többsége rajta van az egészségbiztosítás által támogatott gyógyászati segédeszköz listán, így áruk megfizethető, s sok típus közgyógyellátottak részére díjmentes.
Mi, akik a hallássérült emberekkel foglalkozunk, a legfontosabb célnak azt tekintjük, hogy pácienseink a megfelelően kiválasztott hallókészülék segítségével teljes, minőségi életet élhessenek mind a magánéletben, mind munkájukban.
Dr. Tibold Eszter Fül-orr-gégész, audiológus szakorvos Viton Hallókészülékek Kft.
SÍ % JÜ i [g É í t 3 i* Ö JJi
3 @ & ü V ü
í)
:i n
í íi
AHOL A NAGY NAP MÉG SZEBB LEMET
♦ Ifjú pár számára díjmentes szoba
♦ Az esküvő napjára luxusautó sofőrrel
♦ A menyasszonyi tortát ingyen adjuk
♦ Őrzött parkoló ♦ A cukrászüzemben megrendelt süteményekből 10% engedmény
Férőhely: 200 fő + kerthelyiség: 100 fő Terembérleti díjat nem számítunk fel!
Bővebb információ: 06/30/9371-120
Idén újra megrendezésre kerül az a dohányzásról leszokást segítő program, mely 1994-ben Finnországból indult. A kétévente megrendezésre kerülő nemzetközi programhoz minden földrészről egyre több és több ország csatlakozik. A játékra benevező dohányosok arra vállalkoznak, hogy egy hónapra - mégpedig világszerte májusban - abbahagyják a dohányzást. Jelentkezési lap letölthető az internetről (www.oefi.hu), beküldési határidő május 2. A jelentkezési lapot alá kell írnia egy nem dohányzó segítő tanúnak is, aki tanúsítja, hogy az illető valóban dohányos volt és valóban nem dohányzott négy hétig. A szerencsés nyertes - akinél természetesen laboratóriumi teszttel megvizsgálják a nemdohányzást - nem csak a magyar fődíjat, hanem akár a földrész- vagy a nemzetközi fődíjat is megnyerheti.
Jó hallani !
Digitális hallókészülékek a Bazár Udvarban!
Díjmentes hallásvizsgálat TB támogatás Közgyógyellátásra ingyenesen is !
Hozza be a hirdetést, s készülék vásárláskor ajándék elemeket adunk!
8800 Nagykanizsa, Fö u.8. Tel: (93) 313-500 Nyitva: H-P9-17h. Orvosi rendelés: 13-17H.
1062 Budapest Andrássy út 76. Tel: (1) 311-5058
12
2004. április 20.
Évről évre új és újabb gyógyító, egészségmegőrző eljárások, technikai megoldások jelennek meg, amelyeknek előnyeiről, az emberi szervezetre gyakorolt hatásáról nem mindig rendelkezünk kellő információval. Az egyik ilyen új, kevéssé ismert gyógyulást, szépülést segítő eszköz az infrakabin. Előnyeiről Gergely Évával beszélgettünk.
- Mire is jó az infrakabin, és miben különbözik a hagyományos szaunától?
- A testkezelések önálló vagy kiegészítő kezelése az infrakabin, vagy más néven infra-szauna; ami a finn szaunától abban különbözik, hogy infrafényt és infrahőt bocsát ki. Mivel az infraszaunában csupán 50 Celsius fok a felfűtési hőmérséklet, így azok az emberek is használhatják, akik a finn szaunát a magas hőmérséklet miatt nem bírják., vagy orvosi tanácsra nem ajánlott számukra. Az infrakabin-ban keletkező infrafény, egy olyan fény,- mely a napsugárzásban is benne van, ami képes az élő szövetbe, így a bőrön is áthatolni, továbbá az izomszöveten és a zsírszöveten is. Ezért
anyagcserefokozó, vérbőségfokozó, amely több szempontból is érdekes az egészség és a szépség érdekében. Az infrakabin használatát ajánljuk testkezelési eljárásokhoz azért, mert fokozza a nyirokkeringést és a vérkeringést, ezáltal az anyagcserét. Az anyagcsere fokozásával a bőrbe könnyebben bejut a testkezelések során bevihető hidratáló, feszesítő, ránc-talanító, cellulit, fogyasztó és zsírbontó krémek hatóanyaga. Tökéletes immunrendszererősítésre, a méregtelenítést serkenti, a toxikus anyag kiválasztása sokkal gyorsabb, gyorsul a véráramlás, beindul a nyirokrendszer áramlása is. A szervezet új, friss táplálék és tiszta oxigén felvételére kényszerül. A sejtképződés sokkal tökéletesebb lesz, ez bőrünkön is meglátszik. Az infraszauna a szervezetet mindig friss állapotban tartja. Bőrünk színe szebb üdébb lesz. Heti 2-3 alkalommal való infraszaunázás - méregtelenítő hatása által - teljesen kitisztítja a bőrt. Nem lesznek pattanásaink, a sebgyógyulás is gyorsabb lesz. Az infraszauna késlelteti az öregedést, visszaadja a szervezet vitalitását.
- Kinek ajánlott ez az eljárás, és kinek nem?
- Mindenkinek, akinek stresszes a munkahelye, az élete, gondjai vannak, hiszen ne feledjük, a pszichés eredetű problémák megelőzhetők vagy orvosolhatók. Nem javasolt annak, akinek magas a vérnyomása, pace-makere van, esetleg valamilyen belgyógyászati problémával küzd. Célszerű infraszaunázás előtt is kikérni az orvos véleményét.
- Mennyi időt töltsünk az infraszaunában?
- Az első 10-15 perc egy lassú, átmelegítő folyamat, 20-25 perc percnél már beindul a méregtelenítés, 30-40 percnél pedig már mély szöveti átmelegítésről van szó, a fokozott izzadás kiváltja a zsírbontást is. Heti 2-3 alkalommal történő 40-45 perces kúra gyakorlatilag mindenre jó, ráadásul erős fogyasztó hatása is van. Tanácsos infraszaunázás előtt, majd után is, inni 2-3 deciliter szénsavmenetes ásványvizet vagy gyógyteát! Ajánljuk az infraszauna használatát sportolóknak, sérülés esetén rehabilitációra, valamint preventív hatással is! Ha valakinek kellemetlen izomláza van, egy kis infrasza-unázással enyhül a fájdalom, hisz az izomlázat okozó tejsav gyorsabban lebomlik az izmokban.
Nk., Csengery u. 10. Tel.: 20/4240-319
ÚJ SZOLGÁLTATÁS!!!
INFRASZAUNA hatásai
Vitalitás, jókedv fokozása Teljesítőképesség erősítése Ellenállóbb szervezet Fejfájás, stressz és kimerültség ellen
Reumatikus panaszokat enyhíti
ízület-, hát- és izomfájdalmakra
Meghűlés és influenza ellen Enyhíti a torokfájást és a fülgyulladást
Gergely Éva mesterfodrász
Infraszauna
EGSÉG KISZÜ
A köztudatban így él: Véradó Állomás. A hivatalos elnevezése azonban ma már Transzfúziológiai Osztály, melynek vezetőjét, dr. Kőcs Máriát arra kértük, avassa be lapunk olvasóit a véradással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókba.
- Milyen a vérellátás helyzete ma Magyarországon, illetve városunkban és környékén?
- Vérhiány ugyan nincs az országban, de a nagyvállalatok, a katonaság megszűnésével a véradók száma érzékelhetően csökkent. A nagyobb foglalkoztatóknál egyszerűbb volt a véradásokat megszervezni, és az is kevésbé jelentett problémát a munkaadóknak, hogy a véradók néhány órát a munkaidejükből nem a munkájukkal, hanem véradással töltenek. A véradásra jelentkezők száma az országos 5 százalék körül mozog itt a térségben is, mintegy négyezer lakosra számíthatunk. Probléma viszont, hogy a vizsgálatok során gyakran kiderül, sokan közülük nincsenek olyan egészségügyi állapotban, hogy a vérük felhasználható legyen.
- Milyen vizsgálatokat végeznek?
- Közvetlenül a véradást megelőzően vér- és vizeletvizsgálatra kerül sor. Előbbiből a vérsejtek arányát vizsgáljuk a vérben, utóbbiból - ami egyébként nem kötelező vizsgálat - a nem megfelelő májműködésre, esetleges veseelégtelenségre utaló anyagokat mutatjuk ki. A vizsgálatnak fontos eleme a vérnyomásmérés is, valamint egy olyan kérdőív kitöltése, mely a véradásra jelentkező személy életvitelével, a korábbi évek egészségi állapotával kapcsolatban juttatja a vizsgálatot végző orvost fontos információkhoz. Egyébként a véradás éppen azért önkéntes és térítésmentes, hogy a páciensnek semmilyen érdeke ne fűződjön ahhoz, hogy valótlan adatokat közöljön. Mindannyiunk érdeke, hogy minden olyan - a véradó egészségével kapcsolatos - információ a felszínre kerüljön, ami a véradás szempontjából fontos lehet. Ha például valaki tud arról, hogy valamilyen fertőző betegsége van, de az a vér és a vizeletvizsgálat során még nem mutatható ki, vérével könnyen megfertőzhet másokat.
- Mi történik, ha valaki az előbb említett szűrőkön átjutott?
- Minden esetben 450 ml vér kerül levételre, hiszen a műanyag zsák ennyi vér tartósításához szükséges szert tartalmaz. Ennyi vér levétele egyébként egy egészséges ember esetében semmiféle gondot nem okoz. Fontos tudni azt is, hogy csak és kizárólag egyszer használatos eszközökkel, tűvel dolgozunk, így a fertőzés átvitele véradóról véradóra teljesen kizárt.
- Mi történik a levett vérrel?
- A zalaegerszegi Területi Vérellátóba kerül, ahol minden egyes zsák vérkészítmény minden alkalommal újabb vizsgálatokon esik át. Minden esetben vércsoport meghatározás történik, akkor is, ha valaki rendszeres véradó. A továbbiakban pedig a „B" illetve a „C" típusú májgyulladásra, a HIV 1-2. ellenanyagának kimutatására és egy veszélyes nemi betegség, a Lues vizsgálatára vonatkozóan folynak tovább a vizsgálatok. Csak ezt követően kerülhet sor a különböző vérkészítmények gyártására, mely ugyancsak Zalaegerszegen történik, teljesen zárt rendszerben.
2004. április 20.
SZÉPSÉG, EGÉSZSÉG
13
„, LJL3 Esküvői ftarmen Ruhaszalon
Nagykanizsa, F6 út 7. Centrum Udvar Tel.: 30/4912-951 Nyitva: H-P: 9-17, Szo.: 9-12
TENISZVERSENY!
Nyílt Ford-Korona Kupa női-férfi egyéni és páros verseny
Nevezés: 2004. április 24-én 12.00 óráig
Korona Hotel 93/318-426 Verseny: szombaton délután és vasárnap
Az Eötvös tér sarkán, a kisebb, nagyobb üzletek között bújik meg a Menta masszázs stúdió, amely már nevében is nyugtató és üdítő szolgáltatást sejtet. A masszőr, Horváth Ildikó által alkalmazott eljárások mind-rnjnd a vendégek kikapcsolódását, egészségmegőrzését, gyógyulását szolgálják.
- Fél éve nyitottam meg ezt a kis szalon. Budapesten végeztem a masszőri tanulmányaimat. Most vagyok első éves a természetgyógyász akadémián.
- Mi az, ami igazán különleges a Menta stúdióban?
- Ami különleges, az az alakformáló mézmasszázs. Ez az eljárás lehetővé teszi, hogy fél centivel csökkenjen a masszírozott területek vastagsága. Combra, fenékre, csípőre alkalmazom. Nagyon hatékonyan kezelhetők ezzel a cellulitisz problémák is. A méz az egyik legősibb kozmetikum, vitaminokat tartalmaz, ápolja a bőrt, feszessé teszi, fertőtlenítő, méregtelenítő hatása is van. Gyors eredmények érhetők el az alkalmazás során, feszesíti a kötőszövetet, beindítja a nyirokkeringést, segíti az anyagcsere-folyamatokat, katalizátorként működik.
• - Milyen masszázsfajtákat alkalmaz még?
- Az előbb említettek mellett alkalmazom az alakformáló hasmasszázst is. A kettőt kombinálva nagyon jó eredmények érhetők el az alakformálás terén. Eredendően svéd masszőr vagyok. Frissítő svéd masszázs is kérhető, ezen belül egész test masszázs, talpmasszázs, arc- és dekoltázsmasszázs, hátmasszázs. A hátmasszázson belül rövidebb hosszabb idejű programok választhatók.
- A gyertyázás régi gyógyítási módszer, milyen panaszok esetén alkalmazható?
- Elsősorban migrén esetén, illetve fülproblémákra alkalmazzuk a gyertyát. A gyertya ugyanaz, az alkalmazás helye más.
- Milyen különlegességgel vannak még?
- Kanizsán egyedül nálam van fekvőrendszerű infraszauna. Visszérbeteget egyedül ebben lehet kezelni, mert az alsó és felső kabin hőmérséklete külön szabályozható. Vérnyomásbetegek számára is kedvező, mert a fej nincs a kabinban. Az infraszaunával történő kezelések segítenek megszabadítani testünket az egészségre károsan ható méreganyagoktól. Jótékony hatással van a testen kívül a lélekre és az értelemre is. A különböző betegségek kezelése mellett alkalmazható fogyókúrához, bőrtisztításhoz, az öregedési folyamatok lassításához.
| MENTA MASSZAZS STUDI0
Nagykanizsa, Széchenyi tér 3.
? Nyitva H és R: 12jOO-20l£X1, K-ffi-CSj lOuOO- 18jOQ,SZ: 8D0- 12jOO
A felesleges kilók és a narancsbor ellen a legjobb megoldás: alakformáló fekvő infraszauna fogyasztó masszázs-zsal
B®j]''©l]©iM©a(§@a (M
A láb a test tükörképe. Itt végződnek a szervezetet behálózó energiapályák (meridiánok), amelyek összeköttetésben állnak a szervekkel, mirigyekkel. A stressz, illetve a fájdalom elzárhatják az energiapályákat, a lábmasszázs viszont megszünteti a blokádokat. Az energia így újra szabadon áramolhat - javítva a szervek vérellátását, továbbá megszüntetve a stresszt, a feszültséget és a fájdalmat.
Hogyan masszírozzuk a lábunkat? A bal lábfejet kezdje el jobbrabalra forgatni 3-5 percig. A gyakorlat csökkenti a láb feszülését. Majd öklével finoman kopogtasson a talpán: kezdje a lábujjak alatt, és haladjon a sarokig. A 3-5 perces gyakorlat működésbe hozza és megmasszírozza az összes reflexzónát. Emellett felélénkíti a fáradt lábat.
A masszázst kezdje a jobb lábán. Bal hüvelykujjával körkörös mozdulatokkal masszírozza végig az egész talpat a sarokig. Végezze a gyakorlatot 5-5 percig. Tegye jobb sarkát a bal térdére. Helyezze mindkét hüvelykujját a jobb lábfejére. Az alul lévő 4-4 ujját nyomja bele a talpába, és masszírozza meg belülről kifelé haladó, körkörös mozdulatokkal. így megdolgozhatja a talp minden reflexzónáját, egyenként 3-5 percig. Ismételje meg mindezt a bal lábán is. A 3-3 perces gyakorlat végén ujjaival finoman húzza meg külön-külön mindegyik lábujját. Mindig a jobb lábnál kezdje a masszírozást. Ha a jobb láb masszírozása közben fájdalmat észlel, akkor heveny zavarról van szó. Ha ugyanezt bal oldalon érzi, akkor szervezete folyamatos túlterhelésnek van kitéve. Egészében is elvégezheti a lábmasszázst, de külön-külön a fontosabb gyakorlatokat is. A sorrend sem fontos. A megadott időtartamok csak tájékoztató jellegűek.
A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete április 30-án, pénteken 15.30-kor a városi kórház tanácstermében tartja áprilisi klubfoglalkozását, melyen dr. Sebestyén Miklós főorvos a lábápolás és a ^diabetesről tart előadást az érdeklődőknek.
14
SZÉPSÉG, EGÉSZSÉG
2004. április 20.
Az élet kialakulásához nélkülözhetetlen a napfény, melynek rendkívül sokféle biológiai hatása van szervezetünkre. Közismerten hasznos és pozitív tulajdonsága például a D-vitamin szintézisben betöltött nélkülözhetetlen szerepe, valamint az immunrendszert erősítő hatása. Az már kevésbé nyilvánvaló, hogy tulajdonképp a fény-árnyék viszonyok határozzák meg a napi bioritmusunkat is. Különösképp így tavasz táján pedig mindenki saját magán tapasztalhatja, hogy a fokozódó fénymennyiség milyen jelentős befolyással tud lenni a hangulatunkra. A napfény élettani hatásairól, veszélyeiről, a napozási tanácsokról dr. Szeghy Balázs bőr-gyógyász-kozmetológust kérdeztük.
- Milyen veszélyei lehetnek a napozásnak?
- Szerencsére ma már egyre többet lehet hallani a túlzásba vitt napozás nem elhanyagolható káros hatásairól is. Ezeket alapvetően két csoportra tudjuk osztani. A rövid távú bőrkárosodást heveny, fájdalmas bőrpírral kíséri, a mindenki által jól ismert leégésről van szó, melyet súlyosabb esetben hámlás követ. Ez néhány perccel, órával a napozás után már észlelhető, átmeneti jellegű. A rövidebb hullámhosszú (UV-B ) sugarak okozzák, melyek csak a bőr legfelső, úgynevezett hámrétegében nyelődnek el. Néhány nap alatt spontán rendeződik. A hosszú távú, krónikus bőrártalmak közé tartozik például a bőr idő előtti öregedése, a különböző pigmentfoltok megjelenése, valamint a bőr rosszindulatú daganatainak kialakulása. A károsodás mértékét az évek, évtizedek alatt a bőrt érő hosszabb hullámhosszú UV-A sugarak összdózisa határozza meg. Az UV-A sugarak — amelyek ellen egyébként a legtöbb kommersz napvédő krém egyáltalán nem véd - sokkal mélyebben tudnak bejutni a bőrbe mint az UV-B hullámok. Ha elérik a bőr irha rétegét, ott idővel maradandóan károsítják a mélyebb szerkezetet adó kollagént, valamint a rugalmas rostokat. Ennek következménye lesz a ráncosodás, míg a hámsejtek örökítőanyagának, DNS-ének károsodása pedig a későbbi bőrrákért felel. E bőrrákok közül a legnagyobb veszélyt a festéksejtes rosszindulatú daganat (melanoma malignum) jelenti, amely korai áttét-képződési hajlama miatt, időben fel nem ismerve, bizony, az életünket is veszélyezteti. Valószínűleg a föld felszínére lejutó fokozott ultraibolya sugárzás miatt nőtt meg ijesztően ezen esetek száma, különösképp a viszonylag fiatal, fehér bőrű lakosság körében.
- Hogyan válasszuk meg napozási (szoláriumozási) szokásainkat?
- E tekintetben legfontosabb a bőrtípus kérdése. Ebből a szempontból a két véglet egyrészt a mindig leégő, lebarnulásra teljesen képtelen hófehér bőrű, többnyire szeplős, szőke, vagy vörös hajú ember, másrészt a kreol bőrű, leégni soha nem tudó, sötét szemű egyén. Közöttük persze nagyon sok átmenet van. Az első személy esetében a napozás, szoláriu-mozás egyáltalán nem javasolt, sőt tilos, maximális fényvédelem szükséges, míg a második esetben-ésszerű mértékig-megengedett.
- A bőrrák szempontjából különösképpen még kik a veszélyeztetettebbek?
- Azok, akiknek nagyobb számú, elfajulásra hajlamos (úgynevezett diszpláziás) anyajegyük van, továbbá, kiknek a vér szerinti rokonai közül diagnosztizáltak már valakinél bőrdaganatot. Ennek, illetve a bőrtípus meghatározásának tekintetében célszerű szakorvoshoz, fordulni. A fénykárosodásra való hajlam megítélésekor irányadó lehet az, ha szemrevételezzük, mondjuk, az alkar bőrét a külső, és a fénynek alig kitett belső oldalon. Ha jelentős különbséget látunk a bőr szerkezetében illetve a pigmentfoltok számában - ami egyébként 40-50 év feletti életkorban már általános - nem árt a fokozott óvatosság. A krónikus fénykárosodást ugyanis csak megelőzni lehet, gyógyítani, helyreállítani a bőr szerkezetét már nem. Erre külön fel szoktam hívni a napimádó hölgy pácienseim figyelmét. A túlzott fényexpozíció mindenkinek a bőrét károsítja, csak nem épp egyforma mértékben.
- Milyen napvédő szereket használjunk?
- A bőrtípushoz illeszkedő megfelelő napvédő szer használata nagyon
fontos. Az előbb említetteknek megfelelően szükséges, hogy ez a hosszú hullámú UV-A sugarak ellen is védjen, valamint hogy fotostabil legyen, tehát hosszú ideig megőrizze e tulajdonságát. A vízállóság is alapkövetelmény. Léteznek ma már 60-as sőt 100-as faktorszámmal bíró korszerű készítmények is, közös jellemzőjük, hogy meglehetősen drágák.
- Milyen szabályokat kell betartanunk?
- Az unalomig hangoztatott szabályokat sokszor megszegjük. Ilyen például, hogy 11 és délután 3 óra között direkt fénynek ne tegyük ki magunkat, (különösen a vízpartokon), ne napozzunk, valamint az, hogy bár-milyen napvédő krémnél többet ér a zárt ruházat, és az árnyék. A gyermekek különösképp veszélyeztetettek, nemcsak a leégés, de a napszúrás szempontjából is. Ennek megelőzése céljából legjobb napellenzős sapkát viselni. Nagyon fontos a szemünk védelme is, UV szűrős, minőségi napszemüveggel, a későbbi szürkehályog kialakulásának lehetősége miatt. Fentiek figyelembevételével kialakífra napozási, strandolási szokásainkat ,a későbbi problémák nagy része megelőzhető. Mielőtt kifeküdnénk a napra, jusson mindig eszünkbe ez a bőrgyógyász kollégák közt szállóigévé vált mondat:a bőr nem felejt!
Kőnig menü ♦ 360 Ft / menü kiszállítva
S Vállalati étkeztetést vállalunk S Étkezési jegyet elfogadunk
Havi étlap: www.konigmenu.hu Érd.: 93/700-137
t—SSS ÍKX,i>t
Nagykanizsa, Zrínyi u. 7. (Körforgalomnál az emeleten)
Telefon: 06-20/346-2954
Alkalmi ruhák és kiegészítők! Kisszériás modellek 36-48-as méretig
MARLÍN
Nagykanizsa, Haladás u. 3. Tel.: 93/319-273
Torták, sütemények sütését vállaljuk lakodalmakra, ballagásra, rendezvényekre (megrendelésre)
ZÁHONY OPTIKA
Minden csütörtök délután kontaktlencse rendelés (orvosi- és computeres
vizsgálattal) Johnson, Ciba, BandL, Sauflon kontaktlencsék -színesben is Előzetes telefonos bejelentkezéssel 93-312-390
2004. április 20.
15
MOZGÁS ES EGESZSEGMEGORZES
A Szan-Dia Klub másfél éve költözött a Kanizsa Plaza épületébe. Az új helyen, szebb, tágasabb környezetben fogadják a vendégeket, a buszmegálló közelsége és a jó parkolási lehetőség mind hozzájárultak ahhoz, hogy rövidebb idő altt megkedveljék az emberek.
Vágó László, a klub tulajdonosa örömmel tapasztalja, hogy a fitness trend változóban van, változik az emberek szemlélete, van egy olyan réteg, akik azért járnak hozzájuk, hogy minél nagyobb izmot növesszenek maguknak.(body building), de jobbára azok keresik fel a klubot, akik az egészségesebb életformát választják és fittebbek szeretnének lenni. Nemcsak egy-két hónapot akarnak átdolgozni annak érdekében, hogy jól nézzenek ki, hanem egész évben odafigyelnek az egészségükre, a formájukra. Ehhez nyújtanak segítséget a Szan-Dia Klub kondicionáló termében.
Nemcsak edzéstervet állítanak össze a klub tagjainak, hanem akár személyi edzőt is kap az, aki kéri. A személyi edző sokoldalúan felkészült fitness szakember, aki egyénre szabott életmódprogramot tud megtervezni úgy, hogy kliensei adottságát, fizikai, egészségi állapotát, egyéni igényeit maximálisan szem előtt tartja. Elsősorban az egészségmegőrzésre helyezi a hangsúlyt. Számítógépes programmal felméri a vendég egészségi állapotát, elmondja, hogyan táplálkozzon és összeállítja a bevihető napi kalóriamennyiséget, és megmondja azt is, hogy mennyit sportoljon. Hogy mindenki jól érezze magát, az aerobik órákat változatosan tervezik.
1 Januártól bővült a Szan-Dia Klub aerobik oktatóinak a száma. Kocsisné Rába Zsófia régóta ott dolgozik, Horváth Anikó és Lovkóné Böröcz Szilvia, mindhárman okleveles nemzetközi aerobik edzők, Európa legnagyobb fitness és aerobik iskolájának, a Fitness Campany Aerobik akadémia budapesti iskolájában végeztek. Őket is meg lehet fogadni személyi edzőnek.
Vágó Lászlóné a gyermek aerobik edző, a Csengery utcai helységben
foglalkozik a gyerekekkel. Fontosnak tartja, hogy már az óvodás és iskolás korban megszerettessék a gyerekekkel a mozgást. Erre a feladatra különösen alkalmasak a zenés mozgásformák. Az aerobikon és a táncon keresztül meg lehet szerettetni a gyerekekkel a mozgást.
Kocsisné Rába Zsófia testnevelőtanár, step aerobikedző. A step tréning egyik legnépszerűbb edzésforma a fitness stúdiókban. A felkészült edző vezetésével izületkímélő, állóképesség fejlesztő és kiváló zsírégető edzés. A Vágó házaspár hatására kezdett órákat adni. Táncos lépésekkel, teszi változatossá, vidámmá az órákat. Sokak tetszését elnyerte, minden órára igyekszik más-más koreográfiákat összeállítani, de törekszik a változatosságra. *
Lovkóné Böröcz Szilvia vendégként 10-12 éve jár rendszeresen aerobik órákra. Öt évvel ezelőtt még a gyes alatt elvégezte az aerobik edzői tanfolyamot, azóta tart órákat. Specialitása a tai-box, és a kid boksz. Ütések és rúgások kombinációjából épül fel, nagyon nagy a kalóriaégető hatása. A fit ball az egyik legegészségesebb aerobik óratípus. Eszköze egy nagy labda, mellyel a rugózás kiváló lehetőség a gerinc tréninghez.
Horváth Anikó: Az aerobikkal nyolc-kilenc évvel ezelőtt kezdett fogyókúra céljából otthon foglalkozni. Nagyon megszerette ezt az életformát, s elkezdett járni a Fitness Stúdióba, ahol sok segítséget kapott. Ahhoz, hogy megismerje a fitness szakma tudományos hátterét, 1999-ben elvégezte a Fitness Campany tanfolyamát a fővárosban. Attól kezdve ez az élete egyik fele, a másik a fodrászat. Tart stepp köredzést és alakformáló órát. Mind a kettőre nemtől és kortól függetlenül jelentkezhetnek, és bármikor bekapcsolódhatnak az érdeklődők. Aki szereti a közösséget, itt jól érzezheti magát. A stepp köredzés nem kimondottan koreográfiára épül, amin gondolkodni kell. A tánclépések közé beépített blokkok egy-egy izomcsoportot erősítenek meg. Bárki bármikor elkezdheti, nem kell előképzettség.
FITNESS
Tavasz van, éled a természet, rügyet bontanak a fák, a virágok. Új korszak kezdődik mind a természetben, mind sok fiatal életében. Minden nő arról álmodik, hogy az esküvőjén a meghívottaknak eláll a lélegzete, amikor meseszép ruhájában meglátják. Ehhez azonban nem elég a szép ruha, fitt menyasszony is kell. Ehhez kértük Vágó László, a Szan-Dia Fitness Center edzőjének tanácsait.
- Mennyire lehetnek hatásosak a ma sok helyen olvasható csodadiéták?
- Nem nagyon érdemes hinni ezeknek a hirdetéseknek. Különösen akkor nem, ha csak úgynevezett csodadiétával ígérnek gondmentes megszabadulást a felesleges kilóktól. Lehet havonta tíz kilótfogyni, de a diéta, a mesterségesfogyasztószer szedését követően az elveszített súly többszörösét szedheti vissza a fogyókúrázó. Intenzív mozgás mellett heti félmásfél kiló súlyvesztés a normá-
lis. Vagyis, aki egy hónap alatt 6 kilót le tud fogyni, az már egy nagyon jó eredményt ért el. A diétát tehát mindig párosítani kell a különböző mozgásokkal.
- Mennyi időt érdemes rászánni a mozgásra, az edzésre, ha valaki gyorsan, hatékonyan szeretne megszabadulni a súlyfeleslegétől?
- Alkattól függően, heti három, inkább négy alkalommal érdemes valamilyen mozgást folytatni.
Ajánljuk, hogy alkalmanként ez legalább 45 perces legyen. 130-150 közötti pulzusszám szükséges ahhoz, hogy a szervezet elégesse a lerakódott felesleget.
- Mit ajánl az oltár elé álló hölgyeknek?
- Nem mindig a fogyókúra a célravezető. Egy formai átalakulás szerintem kedvezőbb. A laposabb has, vékonyabb karok, formásabb vállak, főként egy mé-
§ZAN-D[
fITNESS CENTER
Nyitva tartás hétköznap: 08-21, szombaton: 09-18, vasárnap 10-16 óráig
Fitness Body Building
Aerobic Ovistorna Kötélugrás Akrobatikus torna Gyermek aerobic, tánc
lyebben dekoltált ruhában szerintem szebbek, mint a csontsovánnyá fogyókúráztatott menyasz-szony. A menyasszonyi ruhában jól látszik a pocak, és a váll, így ezeknek a területeknek a rendberakására érdemes koncentrálni. Egy szakértő edzővel ezeket a területeket célzottan lehet erősíteni, formálni. Fontos az egyenes, büszke tartás, és ehhez is elengedhetetlen az izomzat megerősítése, karbantartása. Az alakformálást, erősítést érdemes kiegészíteni egy órás aerob jellegű testmozgással, ami lehet úszás, aerobik, kardio-gépes tréning, vagy valamilyen szabadtéri program. A csúscsfor-mát nemcsak a szép alak, hanem a menyasszonytánc, az egész éjszakán át tartó intenzív táncolás, táncoltatás miatt is érdemes fenntartani.
A csúcsformát nemcsak a fiatalasszonyoknak ajánljuk, a vőlegénynek sem árt felkeresni a fit-ness-termet - és nemcsak az esküvő előtt!
16
2004. április 20.
TETOVÁLÁS ÉS TESTÉKSZER
Az ősi ékszereknek a gyönyörködtetésen kívül általában szigorú funkciójuk volt. Fontos információkat közvetítettek a viselőjük közösségben betöltött szerepéről, munkájáról, koráról és rangjáról, ezért elkerülhetetlenné vált, hogy viselője testének szerves részévé váljon.
A piercing egyáltalán nem új találmány, csak a használati köre szélesedett ki. Míg korábban többnyire fül-, orr- és szájékszereket használták, addig ma nem nagyon van olyan testtájék, ahova ne lehetne betetetni egy bogyót, karikát. Egyre divatosabb a bőr alá beültetett és a seb gyógyulása után kidomborodó, mintát
adó piercing is. A legelső ékszerek növényi és állati nyersanyagokból készültek, ezeket követték a sárgarézből és nemesfémből megmunkáltak. Ma az ékszerek anyaga szövetbarát orvosi fém, titán. Kialakításánál arra törekednek, hogy az ékszer bőr alatti részei egyforma vastagságúak legyenek, így jobban belesimulnak a testbe. A tetoválás is az ősi kultúrából ered, régebben a lázadás, ma már az önkifejezés egyik módja. A Futuro Tattoo és Piercing Stúdió, amely ''91 óta működik Nagykanizsán, már tradícióval rendelkezik e két területen. A visszajáró vendégek száma mutatja, hogy a stúdióban minőségi munka folyik.
- A tetováláson és a piercingen kívül foglalkozunk testékszer árusítással, tanácsadással, a rossz minőségű, vagy megunt tetoválások takarásával is. Ez köszönhető annak, hogy az utóbbi időben megjelent extra jó festékeknek, de magához a takaráshoz a tetováló „művész" intuíciójára, szakmai
tudására is szükség van - mondja a stúdió vezetője Varga József.
- Mi a jelenlegi trend a tetoválásban?
- A mostani divat a tetoválásban a nonfiguratív ábrák. Ezeknek az ábráknak az előnye, hogy későbbiekben bővíthetők. Az esetek 80%-ban kérnek ilyen tetoválást. Az átlag ábrák 6-8 centiméteresek. Az kisebb tetoválás fél óra, a közepes egy óra alatt készül el A nagyon élethű, aprólékos, részletes realisztikus alkotások tetoválása nehezebb, időigényesebb. A tetoválások gyógyulási ideje általában két hét, ez idő alatt nem szabad a bőrt áztatni, szoláriumozni, napoztatni, erőltetni a tetovált testrészt - válaszol a stúdió tetoválója Czinak László, aki 9 éve csinál tetoválásokat, testékszerekkel 5 évvel foglalkozik.
- Milyen tanácsokkal látjátok el a vendégeket?
- Mielőtt tetoválást akarnak készíttetni, győződjenek meg a stúdió minőségi munkájáról. A
A mehndi a henna indiai neve. Évszázadok óta alkalmazzák és ez az idő alatt még a divatirányzatok hatására sem változott. A mehndi művészete azonos a nőkkel. A motívumok nemzedékről nemzedékre öröklődnek. A hiedelem szerint a mehndi szerencsét hoz viselőjének és szépséget hoz az ember életébe. A mehndi festés lelki és terápiás élményt jelent egyszerre, ezért sohasem szokták sietősen végezni. Hogy a mehndi honnan származik pontosan, az máig is vitatott téma. Egyesek szerint a mogulok hozták magukkal Indiába, mások szerint a mogulok előtti korban is széleskörűen alkalmazták Ma az egész világon reneszánszát éli, különösen amióta Madonna, Naomi és más sztárok is szívesen festetnek maguknak mehndit.
A mehndi titka: a tökéletesen tiszta, friss és minőséges henna, annak megfelelő kikeverése és egy kis kézügyesség a minták festéséhez. A tubusokban tárolt
legfontosabb, hogy miután lekötöttük a tetoválást, a kötés 4-5 órán keresztül maradjon rajt a felületen, utána szappanos vízzel tisztítsák le ezt a zsíros, krémes felületet, óvatosan töröljék szárazra és gyulladáscsökkentő, fertőtlenítő krémmel kenjék rendszeresen.
- Mi a helyzet a testékszerekkel?
- A testékszerek fokozottabb figyelmet kívánnak, nemcsak felületi sebek keletkeznek, az ékszerek többsége egy-két hét, esetleg egy hónapos gyógyulási idővel jár. Fertőtlenítő, gyulladáscsökkentő sprayt, vagy ka-millás borogatást ajánlunk, de mindenki megkapja a megfelelő utasítást, tanácsot. A legfontosabb a sterilitás betartása a testékszereknél, ugyanúgy, mini a tetoválásnál. Fertőtlenítjük a bőrt, az ékszereket, a felhasznált eszközöket sterilizáljuk, a tetováló számára kesztyű használata kötelező.
Nagy Krisztina
henna élettartama igen rövid, három, vagy a legjobb esetben is hat hónap. Mivel a tubusos henna tartósító anyagokat is tartalmaz, már nem feltétlenül olyan jó, mint a friss, henna őrleményből készített anyag. Amikor felvisz-szük a hennát a testre, a mintázat színe sötét zöldes árnyalat. Legalább két órát hagyjuk száradni, s amikor már teljesen száraz, akkor a megfelelő módon és szerekkel letisztítjuk, majd fixáljuk a mintát, amely vöröses színű lesz. A szín intenzitása az adott ember bőrének is függvénye. Ha jó minőségű hennát használunk, akkor a minta 10-12 napig megmarad.
A tetováláshoz sokan nem elég bátrak, de a testfestés mindenkin jól mutathat. Ezeket a művészi igényű testfestményeket inkább koncertekre, vagy divatbemutatókra készítik. Az esküvőkre, vagy egyszerűbb bulikra természetesen egyszerűbb ábrákat festenek, amik hamarabb elkészülnek.
TESItKSTES
ÖSI MŰVÉSZETE
nagykanizsa király u- 20-
(körforgalomnil)
3D/1714-77k, 13/311-b15
by Rizs & Snake
2004. április 20.
RIKA
17
Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő 2004. április 30-án (pénteken) 15-17 óráig várja fogadóóráján az érdeklődőket
a FIDESZ Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1. sz. alatti irodájában.
( Hpi ÁPRILIS 13.)
Kani zsaru
Délután az URH járőr a lakásán fogott el egy nagykanizsai férfit, mivel a Bíróság ellene elfogatóparancsot adott ki.
( ÁPRILIS 14.)
Kani zsaru
Délután a Teleki utcából érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy egy lakásba ajtófeszítés módszerével behatoltak. A még ismeretlen tettes arany ékszereket tulajdonított el a lakásból.
A Csengery utcában egy gépkocsi gyermeket gázolt el. A jármű elé futó gyermek láttán a jármű vezetője fékezett, de a balesetet már nem tudta elkerülni. A gyermek 8 napon belül gyógyuló könnyű sérülést szenvedett.
( jpy ÁPRILIS 15.)
Úrhatnám polgár
A HSMK-ban Pergolesi: Az úrhatnám szolgáló című vígoperájának előadására került sor. Az ifjúsági bérlettel rendelkezőknek szervezett műsort a Savaria Baroque előadásában láthatták-hallhatták a nézők.
Gólyalábas próba
A Cserháti SZKI-ban tartott Város Napi főpróbát a korábbi két év győztes gólyalábas csapata.
Erdélyi szívvel magyar tájakról
Holdnyi Julianna festőművész képeiből nyílt kiállítás április 15-én a Hevesi Sándor Általános Iskola galériájában. A tárlatot Balogh László, a Batthyány Lajos Gimnázium igazgatóhelyettese nyitotta meg. A megnyitó műsorában közreműködött: Czupi Veronika népdalénekes, Horváth István Radnóti-díjas versmondó, valamint Csákvárí Tímea, Miksó Nóra és Dienes Dóra, a Hevesi iskola versmondói. A tárlat május 7-ig tekinthető meg.
Kanizsaru
Ismeretlen tettes a Szentendrei
útról tulajdonított el egy 60.000 Ft. értékű, lezárt állapotú Simson típusú segédmotor kerékpárt.
( ^ ÁPRILIS 16.)
Fidesz-sajtótájékoztató
Szüksége van-e a Nagykanizsa polgármesterének a közgyűlésre?
— kezdte ezzel a kérdéssel Cseresnyés Péter, a Fidesz-MPSZ helyi frakcióvezetője április 16-i sajtótájékoztatóját, melyet dr. Kolonics Bálint önkormányzati képviselővel tartott.
— 2003. decemberében a közgyűlés döntött a szilárdhulladék lerakási és szállítási díjak emelésének mértékéről. A közgyűlés elfogadott egy rendeletet, viszont más tartalommal lett kihirdetve
— mondta Cseresnyés Péter. A Fidesz-frakciója levélben fordult kérdéseivel Litter Nándor polgármesterhez, melyre választ várnak.
Legyen ismét útalap
— Az a döntés, hogy az MDF önállóan indul az uniós választásokon, és ez előre mutat a 2006-os választásokra is, megmozdította a fórum szervezeteit. Fél év alatt sikerült tudatosítani, hogy ez egy komoly döntés, amelyből már nincs visszalépés — mondta Katona Kálmán, az MDF alelnöke pénteki sajtótájékoztatóján. Az útalapot vissza kellene állítani, egy jól működő szabályozott rendszer volt, amelyre alapozni lehetett. Legfőbb előnye az volt, hogy eseti döntésekkel nem lehetett megkurtítani.
— Átnéztem a minisztérium által készített terveket, és nem találtam benne Zala megyét a 2004-ben újonnan indított beruházások között. A 7-es út autópályává bővítését sokan ígérték, az előző kormány idején elindult egy lendületes munka, de ez sajnos megállti. Ennek az útnak már itt kellene Nagykanizsa térségében száguldani — mondta végezetül Katona Kálmán.
50 éves a rock and roll
A HSMK-ban zenés, táncos időutazás részesei lehettek a rock and roll kedvelői az este folyamán. A program házigazdája Szakács Gábor volt.
( M ÁPRILIS 17.)
Muzsikált a Muzsikás
A Hevesi Sándor Művelődési Központ színháztermében a VI. Kárpát-medencei Csengey Dénes Vers- és Prózamondó Verseny kísérő rendezvényeként adott koncertet a Muzsikás Együttes. Közreműködtek: Petrás Mária népdalénekes valamint Muszka Bene György és Muszka Bene Ilonka néptáncosok.
Miklósfai művészeti bemutató
A miklósfai általános iskola vezetése elhatározta, hogy nemcsak helyieknek mutatják meg az iskola kulturális értékeit, hanem elviszik azokra a településekre is, ahonnan a gyerekek az iskolájukba érkeznek. A hétvégén Nemespátróban és Liszóban mutatkozott be 60 diák, ízelítőt és bepillantást adva a modern táncokba, vers- és prózamondásba, valamint gyermekjátékok előadásába. A nagy tetszést aratott másfél
órás művészeti bemutatón a szülők meggyőződhettek arról, hogy a tanuláson kívül más értékekkel is gazdagodtak gyermekeik.
Borverseny A Miklósfai Kertbarát Kör hagyományos borversenyére került sor e napon, melyre a környékbeli gazdák nevezhettek itókáikkal.
( Jf ÁPRILIS18.)
NKTT
A Nagykanizsa és a Környező Települések Területfejlesztési Társulása rendezésében Kanizsa térségi termékek bemutatója és szemináriuma címmel tartottak programot Miháldon.
Európa
Kellemes kikapcsolódást, zenei élményt ígér április 27-én, kedden este 19 órakor Kollonay Zoltán zongoraművész zeneszerző pop-koncertje a HSMK színháztermében. A program kapcsolódik Magyarország EU-hoz csatlakozásának helyi, ünnepi rendezvényeihez. A közönség európai zenét hallgathat, melyet Kollonay Zoltán zenei ötletei tesznek különlegessé.
Sebestyén János festőművész, a kendlimajori Ludvig Művésztelep évek óta visszajáró résztvevője mutatkozott be képeivel a Trend Art Stúdiógalériában. A megjelenteket Wilheim Gábor köszöntötte, a kiállítást Lehota M. János nyitotta meg. A zenei aláfestést a zeneiskola Orff ütőegyüttes szolgáltatta Bücs Angéla vezetésével.
''''Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyil- ^ vános versenytárgyaláson értékesíti a NAGYKANIZSA, SZENT I. 3. SZ. alatti található ingatlant. A versenytárgyalás ideje: 2004. április 30-án 09.00 óra A versenytárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalója (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) Kikiáltási ár: 38.800.000 Ft+áfa, azaz 48.500.000 Ft Érdeklődni lehet a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási
Irodáján (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II em. 14. Tel: 93/500-724) --/
Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése. A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése,
*- Meglévő rendszerek FIGYELŐKÖZPONTRA történő díjtalan csatlakoztatása.
If ITT TTTD A
IVUL1 U KA


KANIZSAI DIJESO
A Phoinix Gitáregyüttes műsorával zárult a nagykanizsai Tavaszi Művészeti Fesztivál. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, Mosóczi Miklós által 2001-ben alapított együttesben művész kollégái, Kozma István és Török Tibor játszanak még. A pápai Barokk Napok, a Művészet Völgye, a Balaton Fesztivál, a Pesti Vígadó és a Károlyi Palota közönsége után a kanizsai közönség is megismerkedhetett a trió ritkán hallott, különleges hangzásvilágú muzsikájával, amelyben életre kelnek a különböző történelmi korok. Hallhattuk Mozart Kis éji zenéjét, Schubert Szerenádját, Erkel Palotását, kantátákat és fúgákat.
A reggel gyámoltalan ködébe
mártózott a nap.
Te szép vagy!
Lehet hajadban
lehulló falevél, álmos virág.
Szimatoló szélágyások között
bandukolva eddig vártam Rád!
A Honvéd Kaszinó költészet napi rendezvényén, április 14-én mutatták be Czene Csaba Szelíd vadak bálja című verseskötetét. A verseket Horváth István és Bedő Csaba Radnóti-díjas versmondók, valamint Ritecz Rita versmondó tolmácsolta. Tárogatón Baráth Béla pedagógus játszott. Czene Csabát a harmadik verseskötetéről kérdeztük az estet követi baráti beszélgetésen.
- Bár rákészülni nem lehet, folyamatosan, teljes erőbedobással dolgozom. Elég későn kezdtem el verset írni, sok a bepótolni valóm. Változatos gondolatvilág foglalkoztat, a napi társadalmi problémáktól kezdve a belső emberi érzések, és a természet szépsége. Ezek mindenkiben megvannak, akiben szív dobog és érzésekkel bír. Munka közben beszélgetek az emberekkel, a gondolatok cserélődnek, raktározódnak, mindig lecsapódik valami. Néha mások bánatát, problémáját próbálom megfogalmazni, formába önteni. Nem feltétlenül az én életérzésemet írom le. Dalszövegírással kezdtem, verseket 10 éve írok Örülök annak, hogy olyan dalszövegeket írok Gilincsek Péter számára, amelyek versként is megállják a helyüket. A második közös cédénk az Ünnepi Könyvhétre jelenik meg.
- Furcsa címe van a kötetednek!
- Minden kötetemnek furcsa címe van. Nem szégyellem, istenhívő ember vagyok, olvasgatom a Bibliát, hiszen a Biblia által megjósolt időket éli az emberiség, e szerint a forgatókönyv szerint zajlik az élet, és ez a virtuális világ most erről szól. Nem igazán vagyok híve a Való Világ sorozatoknak és az Anyacsavarnak.
- Miért illusztrálta két művész a kötetet?
- Számomra meghatározó egyéniség a Debrecenben élő Pikó Sándor. Közel 30 éves ismeretség, barátság köt össze bennünket. Rendkívül jó zeneszerző, neves festőművész, a legújabb, jövőre megjelenő cédémnek ő a zeneszerzője. Azonos a gondolkodásmódunk, egyformán látjuk a világ problémáit és baját. Próbálunk rá megoldást keresni, csak nem találunk, de ezzel nem mi vagyunk egyedül. Az emberi érzések, a szerelem vizuális megtestesítője a kanizsai Joó Attila barátom. O készítette a táj- és az akt képeket. Külön öröm, hogy a most megjelent kötetemben található versek nagy része különböző médiumok jóvoltából már publikálva volt, pedig nem vagyok törtető, másokon átgázoló típus, megteszik ezt helyettem mások
Horvát tengerparton Dalmáciában, közvetlen tengerparti, jól felszerelt apartmanok kiadók magyar családnál.
Kiépített szabadstrand, gyönyörű vidék Érd.: 06/20/933-4001, maria.mare@mailbox.hu
A Nemzeti Alapítvány, a Móricz Zsigmond Művelődési Ház, a Kiskanizsai Polgári Olvasókor, a Honvéd Kaszinó és a város önkormányzata tavaly immár a hatodik alkalommal hirdette meg a Kárpát-me-dencei Csengey Dénes Vers- és Prózamondó Versenyt abból a célból, hogy felkutassák és nyilvánossághoz juttassák az anyaországban és a határon túli területeken azokat az amatőr versmondókat, akik magas művészi fokon tolmácsolják a magyar irodalom remekeit.
Az első, 1993-ban megrendezésre került versmondó-találkozó óta a versmondó-társadalom körében népszerűvé vált a kanizsai verseny, amely a szakemberek által is elismerten az egyik legszínvonalasabb és legjelentősebb szakmai fóruma a magyar versmondó közösségnek. A városunkban megrendezett döntőt 12 elődöntő előzte meg, ahol közel 300 versmondót hallgatott meg a zsűri többek között Budapest, Debrecen, Pécs, Beregszász, Szatmárnémeti, Kovászna, Kassa és Érsekújvár helyszíneken.
Az elődöntőket ugyanaz a három tagú zsűri járta végig, melynek tagjai, az elmúlt évtizedek egyik legnívósabb hazai versmondó-körének, a nagykanizsai Tungsram versmondó csoportnak a meghatározó személyiségei: Schmidt István Radnóti-díjas rendező, Horváth István és Bedő Csaba Radnóti-díjas versmondók. A kétnapos verseny április 18-án díjkiosztó gálaműsorral zárult a HSMK színháztermében. Litter Nándor polgármester köszöntő szavait Csengey Dénes gondolatainak felidézésével kezdte:
- De nincs végünk. Meg akarunk maradni, és haza akarunk találni Európába. Magyarország május l-jével csatlakozik az Európai Unióba. Ha most élne, segíthetne bennünket ebben a nehéz folyamatban, amely tele lesz örömmel, sikerekkel, buktatókkal - folytatta a polgármester. -Ha élne, azt tanácsolná, őrizzük, óvjuk kultúránkat, hagyományainkat. Ha ezt megtesszük, akkor sikeresek lehetünk és megmaradhat nemzetünk: Ez a verseny segít bennünket abban, hogy megkülönböztessük a jót a rossztól, az értéket az értéktelentől.
A zsűri egyik tagja, C. Tóth János szaktanácsadó, a Határon Túli Magyarok Hivatala nevében hangsúlyozta:
- Szívet melengető érzés volt végighallgatni a 33 vers- és prózamondót, akik Kárpát-medence minden tájáról érkeztek Nagykanizsára. Elvezettel hallgattam mindhárom nemzedék előadását, melyekből a magyar nyelv, a kultúra és hazánk szeretete sugárzott. Végezetül köszönetet mondok a város vezetésének, hogy helyet adott e nemes versengésnek.
Eeredmények: Ifjúsági kategóriában: 1. Bazsó Adrienn, aki a verseny abszolút győzteseként a legmagasabb pontszámot érte el. 2. Zalán Barbara. Felnőtt kategóriában: 1. Nagy Tímea, aki Nagykanizsát és Szolnokot is képviselte. A szépkorúak kategóriájában 1. helyezést ért el Lengyák István, 3. helyezést Gazda Zoltán. A számtalan különdíj mellett, a támogatók jóvoltából az első 20 versenyző bulgáriai tengerparti jutalomüdülésen vehet részt. A gálaműsorban közreműködött az Ifjúsági Fúvószenekar, valamint a Batthyány gimnázium Virág Benedek Kórusa.
2004. április 20.
OKA
19
ARANYMETSZÉS MŰVÉSZETI NAPOK
Sajtótájékoztató keretében is- művészeti technikákkal ismerked-mertette csütörtökön Baráth hetnek meg és próbálhatják ki a Yvette, az Aranymetszés Alapfokú résztvevők. 17 órától a Mini kon-Művészeti Iskola igazgatója a há- cert-kiállítás megnyitójára kerül rom napos rendezvénysorozatuk sor, ahol a képzőművészeti tanprogramját. Április 20-22-én kerül szak növendékeinek és tanárainak megrendezésre a program immár munkáiból nyílik kiállítás. Április negyedszer, az április 24-i Magyar 22-én a Színjátszás Napján a Művészet Oktatás Napja alkalmá- Körösi és a Kiskanizsai Általános ból a volt Uttörőházban. A művé- Iskola, illetve a Thury SZKI szín-szeti ágakat szétválasztották, ez a játszó csoportjai mutatkoznak be. rendezvény ráhangolódás a Város Az igazgatónő beszámolt arról a Napjára is. Az első nap a Tánc Nemzetközi Kórusversenyről is, Napja, melyen egy-egy produkciót melyen április 4-8 között vett részt adnak elő a néptáncos, társastán- a Szivárvány Énekegyüttes az cos, népzenei csoportok, majd az olaszországi Riva Del Gardaban. aulában táncház várja a szülőket 21 ország 60 kórusa találkozott, és a gyerekeket egyaránt. A máso- Magyarországot 5 kórus képvisel-dik nap egész délutánra kínál te, köztük a nagykanizsai, akik programot. A különböző képző- Arany Diplomával térhettek haza.
A Szakma Kiváló Tanulója Verseny országos döntőjén jeles teljesítményt nyújtó tanulóit mutatta be a Széchenyi-Zsigmondy Szakközépiskola a múlt héten. Réti András gázvezeték- és készülékszerelő a hetedik lett, Kelemen Péter a tizedik. Laki Richárd szerkezetlakatos ötödik, Zsiga János hatodik. Marics Róbert asztalos 12., Nagy Alex 15. Magyar Gábor 23. Pilhoffer András kőműves 18. helyen végzett, Jerausek Márk épületburkoló a 9. helyen. A szakmai tanulmányi versenyeken sikeresen szereplő tanulók számára ezzel véget ért a tanév. Bizonyítványukba a szakmai zsűri javaslata alapján jeles kerül, külön vizsgát már nem kell tenniük.
Mérksz Andor az iskola igazgatója elmondta, a diákok által elért kiváló eredmények arra engednek következtetni, hogy az iskolában folyó képzés jó színvonalú. A munkáltatók gyakran kérnek fiatal, végzős szakembereket az intézménytől, ajánlatokat várnak, és a szakmai versenyeken jó eredménnyel szereplő diákoknak jobbak az elhelyezkedési esélyei. A szép eredmények mögött a diákok akarata, tanulása mellett a felkészítő tanárok áldozatvállalása is jelen van.
A diákokat Takácsné Szarka Enikő, Bácsai Attila, Kertész János, Hajas János, Nováczky Gyula, Weinhojfer László, Büki Miklós, Somogyi Attila, Nagyné Patonai Katalin, Wegroszta Zoltánné, Biliege László, Lakatos István, Tóth II. László, Schnider György készítették fel.
ELHIVATOTTSÁG A DIÁKOKÉRT
Hét különböző programra lehetettjelentkezni az idén a Veszprémi Egyetem nagykanizsai Kihelyezett Képzési Helyére - mondta Birkner Zoltán, az intézmény oktatási igazgatója, amikor a beiskolázási lehetőségekről érdeklődtünk nála.
Ősszel két alapdiplomás, államilag finanszírozott szak, az idegenforgalom- és szállodaszakos közgazdász, valamint a műszaki informatikus képzés indul Kanizsán. Idén először nyílik mód a költségtérítéses levelező idegenforgalom és szálloda szak posztgraduális képzésre.
A felsőfokú szakképzések közül négy programot hirdetett meg az intézmény. A jelentkezések száma nőtt a tavalyihoz képest, 266 jelentkező volt az informatikus szakra, 144 a közgazdász-képzés-re. Ez azt jelenti, hogy négy és félszeres az informatikus szakon, és három és félszeres a szállodaszakon az állami finanszírozású helyekre a jelentkezési ráta.
Májusra derül ki, a jelentkező hányadik helyként jelölte meg a kanizsai intézményt. A szakma úgy tartja, jelentősége az első és második helyként megjelölt adatoknak van, ez mutatja az adott intézmény a beiskolázás terén elért eredményét.
Mint több más kanizsai középiskola esetében, a Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola élén is vezetőváltás történik augusztus elsejétől, Mayer Ferencet Dénes Sándor követi majd az igazgatói székben. Az intézmény leendő vezetőjét arra kértük, engedjen bepillantást nyerni lapunk olvasóinak eddigi munkásságába, ossza meg velünk az oktatásról - nevelésről szóló gondolatait, legfontosabb célkitűzéseit.
- Mikor döntött a pedagógus pálya mellett?
- Már általános iskolás koromban elhatároztam, hogy tanítani fogok. Több olyan tanárom és osztályfőnököm is volt, akik nagy hatással voltak rám, példaképeim között tartom őket számon. Ebben az intézményben érettségiztem -akkor még Landler Jenő nevét viselte - majd a Szegedi Egyetem fizika-kémia szakán szereztem középiskolai tanári diplomát. Első munkahelyem a Cserháti Sándor Szakközépiskola volt, ahol 12 évig tanítottam. Tíz évvel ezelőtt kerültem a Batthyány Gimnáziumba, s egy év megszakítással -amikor a hivatal művelődési osztályán dolgoztam középiskolai referensként - azóta is itt vagyok. Az egy esztendő kitérő elég volt arra, hogy rájöjjek, nagyon hiá-
nyoznak a gyerekek. Tavaly április óta az intézmény egyik igazgatóhelyetteseként dolgozom.
- Milyen indíttatástól vezérelve határozott úgy, hogy megpályázza a vezetői posztot?
- Az elmúlt 22 év alatt a pedagógus mesterség minden fokát végigjártam. A két tárgy tanítása mellett voltam osztályfőnök, munkaközösség vezető, minőségbiztosítási team tagja illetve egy ideig vezetője is. Tavaly decemberben zárult egy kétéves közoktatás-ve-zetői képzés, melynek keretében szakvizsgáztam. S amellett a tudás és rengeteg tapasztalat mellett, melyet a több mint két évtized alatt megszereztem, a kollégáim is motiváltak.
- Melyek azok a főbb szempontok, melyek mentén irányítani szeretné az intézményt?
- Úgy gondolom, hogy egy nagyon szilárd alapokon álló, jól működő iskolát veszek át Mayer Ferenc igazgató úrtól, így komoly, nagy változtatást semmi sem indokol. Fontosnak tartom, hogy minden itt dolgozó kollégában tudatosuljon az, hogy a középpontban a diák van. Célunk csak az lehet, hogy továbbra is olyan diákok kerüljenek ki az intézmény falai közül, akik versenyképes tudással, megfelelő erkölcsi értékekkel rendelkeznek, ame-
lyekre továbbtanulásuk, további életük során is tudnak majd építeni. Hogy mindez megvalósulhasson, minden tanárnak jó példával kell állnia a fiatalok előtt, s nem csak a tanórákon, hanem a szünetekben a folyosókon, a menzán, sőt az intézmény falain kívül is mindig olyan magatartást kell tanúsítaniuk, hogy a diák felnézhessen és büszke lehessen a tanárára. Egy pillanatra sem szabad elfelejtenünk, hogy a tanár nem csak oktat, hanem minden megnyilvánulásával egyben nevel is. Fontos az is, hogy a nevelési kérdésekben egységesen lépjünk fel, az alapvető viselkedési normákat minden tanár egyformán megkövetelje a diákoktól.
- Hogyan viszonyul a jó pedagógus a diákokhoz?
- A jó kapcsolathoz elengedhetetlenül szükséges a kölcsönös tisztelet és szeretet. Meg kell tudnunk érteni a problémáikat, hiszen nekik éppúgy vannak, mint nekünk, felnőtteknek. Ahhoz persze, hogy ez a fajta kölcsönös bizalomra épülő együttműködés kialakuljon, sokat kell együtt lenni a gyerekekkel. Ezt én igazgatóként is szeretném továbbvinni: időnként ellátogatni osztályfőnöki órákra, a szünetekben, a szabadidős programokon megszólítani a diákokat.
Szőlősi Márta
20
TV-MŰSOR
2004. április 20.
Április 20. kedd
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Napi mozaik 10:00 Info-Mozaik 11:05 San Francisco utcáin 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:00 Jelentés - Tények és képek Magyarországról 13:25 Srpski Ekran 13:50 Unser Bildschirm 14:20 A vadóc 14:50 Fogadóóra 15:15 Repeta 16:05 Élesben 16:45 Életáldozat 17:05 Maradj velünk! 17:15 Katolikus krónika 17:40 Közeli - Kulturális híradó 17:45 Mi és az EU 17:50 Körzeti híradók 18:00 Híradó 18:10 A klinika 19:00 Quizfire 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek 20:05 Félszázadunk 21:05 Konyak 21:55 Magyar olimpikonok 22:00 Kedd este 22:35 Telesport Magyarország -Kanada jégkorongmérkőzés 00:15 Panoráma 00:50 Végtelen nyár.
06:00 TopSport 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Lazac 08:50 Stahl konyhája 09:00 Tripla vagy semmi 09:25 Megperzselt szívek 10:35 Teleshop 11:50 Bulis hatos 12:15 Szeretők és riválisok 13:15 Emest suliba megy 15:00 Kapcsoltam 15:30 Beverly Hills 90210 16:30 Jakupcsek 17:30 A betolakodó 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:45 A Nagy 6 21:15 Tűzsziget 23:00 Szeret, nem szeret 23:15 Jó estét, Magyarország! 23:40 Propaganda 00:15 Film...
ÍTh J B
06:00 Balu kapitány kalandjai 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09:35 06-81-320-320 10:30 Top Shop 11:30 Delelő 13:10 Fókusz Portré 13:35 06-81-320-320 14:55 Balu kapitány kalandjai 15:20 Recept Klub 15:35 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:25 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Való Világ 20:35 Barátok közt 21:15 Vészhelyzet 22:15 Való Világ 23:10 Találkozások 23:25 RTL Klub Híradó 23:35 BeleValó Világ 23:55 Steven Spielberg-interjú 00:25 A bosszú ökle 01:55 Fókusz.
Április 21. szerda
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Napi mozaik 10:00 Gyorssegély 11:05 San Francisco utcáin 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:00 Jelentés - Tények és képek Magyarországról 13:20 Hrvatska krónika 13:45 Ecranul nostru 14:15 Rejtély a szigeten 14:45 Szerencsi, fel! 14:50 Kormányváró 15:20 Repeta 16:05 Élesben 16:50 Magyar muzulmánok Irakban 17:10 Evangélikus ifjúsági műsor 17:15 Ki volt Kasztner Rezső? 17:40 Közeli - Kulturális híradó 17:45 Mi és az EU 17:50 Körzeti híradók 18:00 Híradó 18:10 A klinika 19:00 Quizfire 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek 20:10 Önök kérték! 21:10 Az Ügynökség 21:55 Magyar olimpikonok 22:00 Szerda este 22:35 Hungarikum 23:00 Aranyláz - A pénz vonzásában 23:30 Ötven éves lesz a Magyar Televízió 23:31 Híradó 23:35 A hasonmás 23:45 Jókai filmen 23:55 Sakknovella 00:10 Pisti a vérzivatarban 00:25 Látogatás Tihanyban Varga Imre szobrászművésznél 00:50 Két emlékmű 01:35 Végtelen nyár.
06:00 Propaganda 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Lazac 08:50 Stahl konyhája 09:00 Tripla vagy semmi 09:25 Mégperzselt szívek 10:35 Teleshop 11:50 Bulis hatos 12:15 Szeretők és riválisok 13:15 Hamupipő 15:00 Kapcsoltam 15:30 Beverly Hills 90210 16:30 Jakupcsek 17:30 A betolakodó 18:30 Tények 19:05
Aktív 19:45 Jóbarátok 20:15 Ali you need is love 21:15 Rambo 2 23:20 Cinematrix 23:50 Jó estét, Magyarország! 00:15 Tóparti víkend.
06:00 Balu kapitány kalandjai 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09:35 06-81-320-320 10:30 Top Shop 11:30 Delelő 13:10 Autómánia 13:35 06-81-320-320 14:55 Balu kapitány kalandjai 15:20 Recept Klub 15:35 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:25 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Való Világ 20:35 Barátok közt 21:15 Az Omega kód 23:10 XXI. század - a legendák velünk élnek 23:40 Az elnök emberei 00:35 Bele Való Világ 00:55 Találkozások 01:10 RTL Klub Híradó 01:20 Antenna 01:50 Fókusz.
Április 22. csütörtök
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 09:00 Napi mozaik 10:00 Katapult 11:05 San Francisco utcáin 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:00 Jelentés - Tények és képek Magyarországról 13:20 Slovenski Utrinki 13:45 Együtt 14:15 Rejtély a szigeten 14:50 Anyanyelvi szószóló 15:15 Repeta 16:05 Élesben 16:45 Kívül - Belül 16:50 Kachorra - az ártatlan szökevény 17:40 Közeli - Kulturális híradó 17:45 Mi és az EU 17:50 Körzeti híradók 18:00 Híradó 18:10 A klinika 19:00 Quizfire 19:25 Kívül - Belül 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek 20:05 A tévé ügyvédje 21:05 Futballistafeleségek 21:55 Magyar olimpikonok 22:00 Csütörtök este 22:35 KülVilág 23:30 Magyar Filmműhelyek 23:40 Werckmeister harmóniák 02:05 Végtelen nyár.
06:00 Segíts magadon! 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Lazac 08:50 Stahl konyhája 09:00 Tripla vagy semmi 09:25 Megperzselt szívek 10:30 Teleshop 11:45 Szeretők és riválisok 12:45 A grizzli éjszakája 15:00 Kapcsoltam 15:30 Beverly Hills 90210 16:30 Jakupcsek 17:30 A betolakodó 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:45 Jóbarátok 20:15 Trükkös halál 22:35 Esküdt ellenség 00:40 Jó estét. Magyarország! 01:05 Különleges kommandó.
06:00 Balu kapitány kalandjai 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09:35 06-81-320-320 10:30 Top Shop 11:30 Delelő 13:10 Antenna 13:35 06-81-320-320 14:55 Balu kapitány kalandjai 15:20 Recept Klub 15:35 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:25 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Való Világ 20:35 Barátok közt 21:15 Esti Showder 23:00 Az utca törvénye 23:55 Bele Való Világ 00:20 Találkozások 00:35 RTL Klub Híradó 00:45 Sportklub 01:05 Moziklub 01:40 Pont hu 02:10 Fókusz.
Április 23. péntek
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Napi mozaik 09:45 Hol-mi? 10:00 Peren kívül 11:05 San Francisco utcáin 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:00 Jelentés - Tények és képek Magyarországról 13:25 Körzeti magazinok 14:20 Rejtély a szigeten 14:55 Zöldpont 15:20 Repeta 16:10 Élesben 16:50 Kachorra - az ártatlan szökevény 17:40 Közeli - Kulturális híradó 17:45 Mi és az EU 17:50 Körzeti híradók 18:00 Híradó 18:10 A klinika 19:00 Quizfire 19:25 Kívül-belül 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek 20:05 Grand Canyon 22:20 Magyar
olimpikonok 22:25 Péntek este 23:00 Nagyítás 23:40 Henry és June 01:50 Végtelen nyár.
06:00 TotalCar 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Lazac 08:50 Stahl konyhája 09:00 Tripla vagy semmi 09:25 Megperzselt szívek 10:35 Teleshop 11:50 Bulis hatos 12:15 Szeretők és riválisok 13:15 Carrie Buck története 15:00 Kapcsoltam 15:30 Beverly Hills 90210 16:30 Jakupcsek 17:30 A betolakodó 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:45 Áll az alku 21:15 Mr. Baseball 23:25 Alföldi - Lesz ez még így se! 00:25 Jó estét, Magyarország! 00:40 Halálos erő 2.
I d m
KI li u
06:00 Balu kapitány kalandjai 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09:35 06-81-320-320 10:30 Top Shop 11:30 Delelő 12.00 Híradó 12.10 Kavalkád 12.40 Ünnepnaptár 13:10 Pont hu 13:35 06-81-320-320 14:55 Balu kapitány kalandjai 15:20 Recept Klub 15:35 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:25 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Való Világ 20:35 Barátok közt 21:15 Való Világ 22:00 Addig jár a korsó a kútra... 23:40 Bele Való Világ 00:05 Találkozások 00:15 RTL Klub Híradó 00:25 A legifjabb keresztapa 02:05 Fókusz.
Április 24. szombat
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Képben vagyunk 11:05 Heti Mozaik 12:00 Déli harangszó 12:01 Hírek 12:10 Szórakoztató műsor 12:40 Zsúrkocsi 13:10 Délidőben 13:40 Delta plusz 14:10 Négy évszak egy védett kertben 14:45 A senki szemétdombja 15:15 Századunk 15:45 Unokáink sem fogják látni 16:10 Verssor az utcazajban 16:25 Alkony sugárút 18:15 Magyar Elsők 18:35 Luxor-show 19:30 Híradó este 19:50 Sporthírek 20:05 6-OK 21:00 Horváth Péter: Kilencen, mint a Gonoszok 23:40 Magyar olimpikonok 23:45 Híradó este 23:50 A Titanic szobalánya 01:30 Vigyázz! Kész! Jazz!
06:00 Tv2 matiné 08:25 Fox Kids 10:00 Vad világ 11:00 Talpig pácban 11:30 Laktérítő 12:00 TotalCar 12:30 Családjogi esetek 13:30 Hawaii üzenetek I4:3U Smallville 15:30 Sliders 16:30 Csillagkapu 17:30 Az elveszett ereklyék fosztogatói 18:30 Tények 19:00 Magellán 19:30 Activity-show 20:10 007 - A magányos ügynök 22:55 Irány az éden 01:15 Az ördögűző 3.
t uh
06:00 Ünnepnaptár 06:25 Balu kapitány kalandjai 07:00 Kölyökklub 09:35 Walt Disney rajzfilmek 10:30 A játék neve: túlélés 11:25 Ötletház 12:00 RTL Klub Híradó 12:15 XXI. század 12:40 Tengerjáró 13:10 Autómánia 13:40 Forma-1 - A San Marinó-i Nagydíj 15:05 Dawson és a haverok 15:40 Harmadik műszak 16:40 Zsaru az égből 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz plusz 19:30 Való Világ 21:05 Tökéletes katona 2 - A visszatérés 22:40 Heti hetes 23:55 A szökevény 00:40 A szökevény 01:30 RTL Klub Híradó 01:45 A játék neve: túlélés.
Április 25. vasárnap
Telesport - Labdarúgó EB 13:15 Mindentudás Egyeteme 14:10 Delta 14:35 Csellengők 15:00 Örömhír 15:30 Elsőkézből 15:55 Tiéd a Világ! 16:25 Stílus 16:50 Tibi bácsi elintézi... 17:40 Szórakoztató műsor 18:35 Szívek szállodája 19:15 Szerencsi, fel! 19:30 Híradó este 19:55 Szuperbuli 20:50 Szuperbuli 21:40 Friderikusz 22:30 Szerencsi, fel! 22:35 Magyar olimpikonok 22:40 Híradó este 22:50 MMM 23:15 Késsel-villával 00:00 Médiamix 00:30 Héthatár 01:15 Sötét angyal.
06:00 Reggeli gondolatok 06:30 Állatkert a hátizsákban 07:00 Tv2 matiné 08:45 Fox Kids 09:20 A szupercsapat 10:20 Stahl konyhája 10:55 Norbi 11:30 Kardok királynője 12:30 Kém Game 13:30 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai 14:30 Piszkos ügynökök 15:30 Air America 16:30 Walker. a texasi kopó 17:30 J.A.G.- Becsületbeli ügyek 18:30 Tények 19:00 Napló 20:00 Irigy Hónaljmirigy 21:00 Nyerő páros 23:00 Rövidre vágva.
r: k i m
06:00 Fejezetek az állatvilág történetéből 06:25 Yugioh 07:00 Kölyökklub 09:35 Nikki 10:15 Nikki 11:00 Hazárd megye lordjai 12:00 RTL Klub Híradó 12:10 Vasárnapi Receptklub 13:05 Sztárok a szüleim 13:35 Forma-1 - A San Marinó-i Nagydíj 16:15 Hatoslottó-sorsolás 16:30 A sárkány törvénye 17:30 Sheena, a dzsungel királynője 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 A szentfazék 21:10 RTL Boksz Klub Kb. 22:25 BeleValóVilág Kb. 22:50 Maffiózók Kb. 23:55 Országház Kb. 00:30 így készült: -50 első randi Kb. 00:55 RTL Klub Híradó Kb. 01:05 Fókusz Portré Kb. 01:35 Hype.
Április 26. hétfő
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Napi mozaik 09:45 Hol-mi? 10:00 Egészségére 11:00 Parlamenti Napló 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:00 Jelentés - Tények és képek Magyarországról 13:20 Roma Magazin 13:50 Domovina 14:15 Rejtély a szigeten 14:50 Földközelben 15:15 Repeta 16:05 Élesben 16:50 Kachorra - az ártatlan szökevény 17:40 Közeli 17:45 Mi és az EU 17:50 Körzeti híradók 18:00 Híradó 18:10 A klinika 19:00 Quizfire 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek 20:05 Kékfény 21:05 Lámpaláz 21:55 Magyar olimpikonok 22:00 Hétfő este 22:35 Provokátor 23:05 Telesport 23:55 Telesport Bundes-liga összefoglaló 00:50 Végtelen nyár.
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:05 Főtér 10:00 Galéria 11:10 „így szól az Úr! 11:20 Lelkészek tanácsa 12:00 Déli harangszó 12:01 Hírek 12:10 Úton 12:35 Mi és az EU 12:40
6.00 Norbi 6.30 Jó reggelt, Magyarország! 7.00 Laza© 8.50 Stahl konyhája 9.00 Tripla vagy semmi 9.25 Megperzselt szívek 10.35 Teleshop 11.50 Bulis hatos 12.15 Szeretők és riválisok 13.15 Egy argentin New Yorkban 15.00 Kapcsoltam 15.30 Beverly Hills 90210 16.30 Jakupcsek 17.30 A betolakodó 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.45 Az ügyefogyott 22.00 Szulák Andrea Show 23.00 A halhatatlan 0.00 TopSport 0.35 Jó estét. Magyarország! 1.00 Siska.
fit < ^
06:00 Yugioh 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09:35 06-81-320-320 10:30 Top Shop 11:30 Delelő 12.00 Híradó 13:10 Országház 13:35 06-81-320-320 14:55 Balu kapitány kalandjai 15:20 Recept Klub 15:35 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:25 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Való Világ 20:35 Barátok közt 21:15 A dilidiák 22:55 BeleValó Világ 23:30 Találkozások 23:40 RTL Klub Híradó 23:55 Az''igazság zsoldosai 00:50 Fókusz.
2004. április 20.
MEDIA
21
A miklósfai általános iskola vezetése elhatározta, hogy nemcsak helyieknek mutatják meg az iskola kulturális értékeit, hanem elviszik azokra a településekre is, ahonnan a gyerekek az iskolájukba érkeznek. A hétvégén Pátróban és Liszóban mutatkozott be 60 diák, ízelítőt és bepillantást adva a modern táncokba, vers- és prózamondásba, valamint gyermekjátékok előadásába. A nagy tetszést aratott másfél órás művészeti bemutatón a szülők meggyőződhettek arról, hogy a tanuláson kívül más értékekkel is gazdagodtak gyermekeik.
NEMZETKÖZI BABA-ÉS FOTÓKIÁLLÍTÁS
Az EU-ba lépésünk jegyében, Nemzetközi baba és fotókiállítás nyílt április 16-án az Erkel Ferenc Olajipari Művelődési Ház Ifjúsági Klubjában. A május 16-ig nyitva tartó kiállításon Sárdi Lászlóné gyűjtő anyagát tekinthetik meg az érdeklődők.
H
HEVESI SÁNDOR
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Széchenyi tér 5 — 9. Tel.: 311- 465 Jegyárusítás: 14—18 óráig.
i
Április 27-én 19 órakor EURÓPA KOLLONAY POP KONCERT
Szórakoztatóélmény, zenei útvesztőkkel Zongora: Kollonay Zoltán
Dobok: Balázs Péter Percussian: Ludas Tamás Basszusgitár: Horváth Szilárd Szólógitár: Molnár Dániel Szintetizátor: Horváth Krisztián és Kovács Milán Belépődíj: 1000 Ft
Május l-jén 20 órakor MEGASZTÁROK DÖNTŐSEI
élő koncert Fellép: Tóth Veronika, Oláh Ibolya, Schmidt Barbara, Acél Gergő, Mucsahid Zoltán, Dér Henrietta, Schmidt Vera, Kandech Evelyn Belépődíj: 1600 Ft
április 20-tól április 26-ig
április 20. kedd
07:30 Krónika 07:40 Zalai magazin 07:55 Videoklip 08:05 Sport-Sakk-bajnoki remények és esélyek 08:20 Jelkép - adventista 08:30 Krónika 08:40 Jövő 7- Litter Nándorral 09.10 Körjárat - Szepetnek comenius program 09:25 Mese: Mátyás király juhásza 09:30 Krónika 09:40 Videoklip 17:30 Ki mint Net 18:00 Krónika 18:10 Mese: Mátyás király juhásza 18:15 Storyboard 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 Rallye 19:40 Jelkép - katolikus 19:50 Krónika 20:00 Jövő 7-Litter Nándorral 20:30 Hírháló 21:00 El? fegyver - amerikai akciófilm 22.50 Szerencsi fel!
április 21. szerda
07:30 Krónika 07:40 Storyboard 07:55 Videoklip 08:00 Rallye 08:30 Krónika 08:40 Jövő 7- Litter Nándorral 09:10 Jelkép - katolikus 09:20 Mese: Mátyás király juhásza 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 17:30 Egészségmagazin 18:00 Krónika 18:10 Mese: A kötekedő? kislány 18:15 Videoklip 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 Jövő 7 -Fák, virágok, fény 19:25 Kamarai percek - Pályázati lehetőségek az EU csatlakozás után 19:40 Jelkép - evangélikus 19:50 Krónika 20:00 Rallye 20:30 Hírháló 21:00 Donato és lánya -amerikai akciófilm 22:45 UNIJÓ 22:50 Márais Bach
április 22. csütörtök
07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:00 Jövő 7 - Fák, virágok, fény 08:15 Kamarai percek - Pályázati lehetőségek az EU csatlakozás után 08:30 Krónika 08:40 Rallye 09:10 Jelkép - evangélikus 09:20 Mese: A kötekedő? kislány 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 17:30 Biztonsági zóna 18:00 Krónika 18:10 Mese: A nehéz kétgarasos 18:15 Storyboard 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 K''arc - IV. Kárpát-Medencei Csengey Dénes Vers- és prózamondó verseny 19:25 Házban ház körül 19:40 Jelkép - református 19:50 Krónika 20:00 Jövő 7 - Fák, virágok, fény 20:15 Kamarai percek -Pályázati lehetőségek az EU csatlakozás után 20:30 Hírháló 21:00 Utóhatás - amerikai filmdráma 22:45 UNIJÓ 22.50 Szerencsi fel
április 23. péntek
07:30 Krónika 07:40 Storyboard 08:00 K''arc - IV. Kárpát-Medencei Csengey Dénes Vers- és prózamondó verseny 08:15 Házban ház körül 08:30 Krónika 08:40 Jövő 7 - Fák, virágok, fény 08:55 Kamarai percek - Pályázati lehetőségek az EU csatlakozás után 08.10 Jelkép - református 09:20 Mese: A nehéz kétgarasos 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 17:30 Hír - Vidék -
agrármagazin 18:00 Krónika 18:10 Mese : A kis herceg 18:15 Zalai magazin 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 Sport - Technikai sportok, idei rendezvények 19:25 Körjárat Szentgyörgyvári kápolna - Termékbemutató Miháldon 19:40 Jelkép - katolikus 19:50 Krónika 20:00 K''arc - kulturális magazin - IV. Kárpát-Medencei Csengey Dénes Vers- és prózamondó verseny 20:15 Házban ház körül 20:30 Hírháló 21:00 Csabdában vergődve -amerikai akciófilm 22.45 UNIJÓ 22.50 Márais Bach
április 24. szombat
06:30 Krónika 06:40 Videoklip 06:55 Sport 07:10 Körjárat: Szentgyörgyvári kápolna Termékbemutató Miháldon 07.25 Mese : A kis herceg 07:30 Krónika 07:40 Jelkép - katolikus 07:50 K''arc: IV. Kárpát-Medencei Csengey Dénes Vers- és prózamondó verseny 08:05 Házban ház körUl 08:20 Krónika 08:30 Hírháló 09:00 TV shop 09:30 Virágzó Magyarország 10:30 Tök Jó Óra 11:00 Epi-Tech-maga-zin I 1:30 Fradi TV 17:30 Brill 20 -vállalkozásról mindenkinek 18:00 Hírháló 18:30 Tv mozi: Rokonok -magyar film 20.05 Sajtc Makrai Mártonnéval 20:30 Hírháló 21:00 Kutyám a filmsztár - olasz családi komédia 22.50 Szerencsi fel! 23:00 Bencze-show 23:30 Sztárbarangoló
április 25. vasárnap
06:30 Tv mozi: Rokonok - magyar film 08.05 Sajt - Makrai Mártonnéval 08:30 Hírháló 09:00 Tv shop 09:30 Egészségmagazin 10.00 Tök Jó Óra 11:00 Athéntól Athénig olimpiai magazin 11:30 Languszta — Gasztronómiai műsor 17:30 Sztárbarangoló 18:00 Hírháló 18:30 Tv mozi : Nehéz kesztyűk - magyar film 20.15 Kapocs - 2. sz választókerület — Dr. Horváth György 20:30 Hírháló 21:00 Vérbeli hajsza - amerikai akciófilm 23.00 Bence - show 23:30 Különjárat - Balogh Zoltán keményzenei magazinja
április 26. hétfő
07:30 Videoklip 08:00 Tv mozi : Nehéz kesztyűk - magyar film 09.36 Kapocs - 2. sz. Választókerület - Dr. Horváth György 17:30 EUR-ÓRA - a csatlakozás magazinja 18:00 Krónika 18:10 Mese: A papucsszaggató királykisasszony 18:15 Zalai magazin 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 Ünnepi közgyűlés 20:30 Hírháló - HTV 21:00 Zsaru a kifutón - amerikai -kanadai akcióthriller 22.30 Akarj élni! Környezet és természetvédelmi magazin HTV
22
HIRDETES
2004. április 20.
APRÓHIRDETÉS
INGATLAN
Nk-án a belvárosban 126 m2-es három szoba + hallos családi ház kerttel, garázzsal eladó, vagy Nagykanizsai illetve balatonparti, vagy hozzá közel eső lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. Érd.: 20/9566-136 (5327K)
Magyarszerdahely-Újnéppuszta 5. szám alatt két szobás családi ház azonnali beköltözéssel eladó. Gazdálkodásra is alkalmas, műhelynek kialakítható sok melléképülettel. Érd.: 30/310-2188 (5234K)
Látóhegyen pince 600 négyszögöl területtel (szőlő, gyümölcsös, szántó), teljes felszereléssel megosztva is eladó. Víz, villany van. Érd.: 93/311-993 (5255K)
Nk, Bartók B. utcai II. emeleti, 54 m2-es, kétszobás, erkélyes, egyedi fűtéses lakás a hozzá tartozó garázzsal eladó. Ara: 8.3 millió Ft. Érd.: 30/460-4499, vagy 17 óra után a 93/320-260 (5256K)
Balatonmária, Virág Benedek utcai 206 négyszögöles telek, 3 szoba, konyha, fürdő, teraszos faházzal, alatta pincével, vezetékes telefonnal, közművesítve, mellette csónaktárolásra vagy garázsnak alkalmas melléképülettel eladó. Ára: 7,2 millió Ft. Érd.: 30/460-4499. vagy 17 óra után a 93/320-260 (5257K)
Nk-án Rózsa u. 12. szám alatti épületben 89 nr-es, 3+1 félszobás, nagy teraszos, igényes lakás eladó. Irányár: 14 millió Ft. Érd.: 30/3518-306, 30/9012-499 (5262K) Katonaréten 5 szobás, újszerű családi ház, részben alápincézett, két garázzsal eladó. Érd.r 30/277-1424(5263)
Nk-án a Csokonay utcában 49 m2-es, kétszobás, egyedi fűtéses.
2. emeleti lakás eladó. Érd.: 319-026 (5264K)
Kiskanizsán a Fő úton kétszobás, felújítandó családi ház kúttal és kerttel eladó. Ár megegyezés szerint. Érd.: 20/578-4168 (5265K)
Bakónakon főúthoz közel zártkerti. lakható, 50 m2-es, kétszoba, konyha, fürdőszobás, melegvizes, fafűtéses, villannyal ellátott panorámás nyaraló (gázcsap a telken) 100 négyszögöl gyümölcsös, szőlő, fákkal, gépkocsibejáróval eladó. Irányár: 5,1 millió Ft. Érd.: 30/459-6987, 06/1/335-0469 (5266K)
Nk-án a Szőlőskert Fogadótól 100 méterre 780 m2 terület, 16 m2-es tárolóval eladó. Víz, villany van. Érd.: 30/378-8757 (5267K)
BÉRLET
Belvárosi bejáratott 20 m2-es helyiség, galériás kiadó. Parkolási lehetőség jó. Érd.: 20/950-9529 (5236K) Nk-án Zemplén Győző utcában 1,5 szobás, bútorozatlan lakás, május 1-ei beköltözéssel albérletbe kiadó. Érd.: 30/341-0243 (5268K)
Nk-án a Péterfai utcában 67 m2-es, egyedi fűtéses, kompletten berendezett lakás kiadó hosszú távra. Érd.: 30/289-9627 (5269K)
Nk. - Thúry térnél utcára nyíló 20 m2-es helyiség eladó. Irányár:
3,4 millió Ft. Érd.: 20/911-7542 (5270K)
JÁRMŰ
Trabant 60L SPÉCIAL 1984-es jó állapotban, új motorral, valamint Trabant Combi működőképesen, forgalomból kivonva olcsón eladó. Érd.: 30/262-7496 (5252K)
VEGYES
Jó állapotban lévő, tölgyszínű Réka elemes szobabútor, könyvespolcokkal olcsón eladó. Érd.: 17 óra után a 30/217-3453 (5258K)
170 literes prés újszerű állapotban eladó. Érd.: 30/586-7405 (5319K)
SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS
Új lakások építését, régi házak felújítását, tetőszigetelést, ácsmunkákat tetőfedést vállalunk alvállalkozóként is. Érdeklődni: 322-109, 30/6398-825 (5253K)
Keresek németül beszélő felszolgálót Zalakaros strandfürdőben lévő étterembe. Érdeklődni: 93/319-546, 30/324-0115 (5259K)
Kedvezményes apró! 15 szóig 500 Ft, a második alkalomtól folyamatosan 250 Ft.
Westel Mobil Rt. Nagykanizsa, Deák tér 12. Tel.: (93) 310-460, (30) 9009-026
A legtöbb ismerősöd westeles?
Akkor legyél te is az! Hozd a számodat, és mobilozz velünk gazdaságosabban! Egyben biztos lehetsz. Egy jobb világ jön a számodra! A régi kedves hívószámodra!
A kn/ulckek tijk tVpslW etöfiietői kdityjvdl hdi/Mllidlódk. A/ á/anlól a késtlel eiejéig érvényei! tuvdbbi teltételek dl n/lctekben, ,1 vundtko/o U/letwMly/Jtüdi es ö D'')i/dbdibdn inloirnjoo: 1230 (a Westel hálózatéból díjmentesen hívható), 06-1/265-9210.
kezdőrészlettel/12 mentes részletre el
Magyarország legnagyobb mobilszolgáltatója
www.westel.hu
2004. április 20.
SPOT
23
SPORTHÍREK SPORTHÍREK i SPORTHÍREK
TIZ PONT
Április 11-én hazai pályán fogadta a Siókosár UK kosárcsapatát a Kanizsa KK DKG EAST. A vendégek 95:85-ös vereséggel térhettek haza. Kanizsa KK: Koma 24, Bausz 21, Kovács V. 20/3, Volf D. 12/6. Miilei 8, Murvai 2, Gál 8/6, Zsámár, Domonkos.
- A három emberrel megerősített ellenfél a félidőben még vezetett, de jó játékkal a kanizsai csapat győzött - értékelt Vágvölgyi Tamás edző.
VERESÉG
Felnőtt OB l/B-s mérkőzést játszott Kecskeméten a CWG Kanizsa a KS1 csapata ellen. 10:3-ra a győzött a KSI gárdája. CWG Kanizsa: Kiss, Szabó D., Karácsony. Szabó Sz., Kaszper G„ Nebojsa. Szili. Csere: Kaszper D., Oláh, Marton, Dobos, Dávid.
- A bajnokesélyes csapat ellen egészen a 4. negyed közepéig tartották magukat a fiúk, utána egyértelműen kiütközött a KSI jobb állóképessége - mondta Szőlősi Csaba edző.
EMLEKTORNA
A dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola március 24-25-én rendezte meg 14. alkalommal a Szántó Zoltán Kosárlabda Emléktornát. A Zala megyei középiskolás diákoknak meghirdetett versenyen három leány és hét fiú csapat vett részt.
Eredmények: Leányok I. Mező Gimn. I., II. Mező Gimn. II:, III. Ganz és Munkácsy SZKI (Zeg.). Fiúknál a Mező Gimnázium csapatának a 4., a batthyányis csapatnak az 5., a Thury SZKI csapatának a 6., míg a zsigmondys csapatnak a 7. helyet sikerült megszereznie. Különdíjat kapott a tornán legtöbb pontot dobó játékos Varga Zsófia (dr. Mező, 49 pont) és Molnár Gábor (dr. Mező, 95 pont), a legtöbb 3 pontot dobó játékos Völgyi Erika (dr. Mező, 4 db), és Koczka András (Kölcsey, 13 db). A mezőny legjobb játékosának a mezős Fekete Csillát és az adys Simon Lászlót választották. Különdíjat kaptak még a győztes csapatok edzői is, Gábor Erzsébet (dr. Mező) és Ambrus László (Ady).
KORNYEZETVEDELMI NAPOK
2004. 04. 26-2004. 05.10-ig
Tisztelt Általános és Középiskolai Igazgatók és Tanárok!
Tegyük szebbé környezetünket és tisztítsuk meg a Csónakázó-tó mögötti erdőt!
A szemét gyűjtéséhez szükséges zsákokat és kesztyűket a Korona Club Hotel (Csónakázó-tó) biztosítja. Az előre eltervezhetőség érdekében kérjük előzetes jelentkezésüket a tervezett időpont és tanulói létszám megjelölésével. Szülőket is szívesen látunk!
Jelentkezni lehet: a 93/318-426 -os telefonszámon
A szemét elszállításáról gondoskodik: a VIA KANIZSA KHT. és a ZALAERDŐ RT.
A környezet védelme közös érdekünk. Ne csak beszéljünk róla, tegyünk érte!
REGIOS VERSENY
Az NTE 1866 MÁV Rt. Judoszakosztálya április 10-én Pápán képviselte városunkat a Régiós Versenyen. 12 város 14 csapata mérkőzött. Mihovics Szabina Diák A és serdülő 45 kg, Gaál András serdülő 45 kg-os korcsoportban az első helyen végzett.
VERETLENÜL
NTE 1866 MÁV Rt.-PEAC 79-57 (25-14, 24-8, 14-22, 16-13.) Nagykanizsa, vezette: Ebergényi, Benedek. NTE 1866 MÁV Rt.: Tahi 13/3, Szélessy 22/6, Pais V. 7, Vágvölgyi V. 8, Muk 14. Csere: Bődör 15. Edző: Kovács Nándor. Az NB II. délnyugati csoportját veretlenül. 16 győzelemmel nyerte meg a kanizsai csapat.
HAZAI SIKER
A Kanizsa DKK női kosárcsapata a Miskolci EAFC ellen küzdött. A mérkőzést 89-62 arányban a kanizsaiak lányok nyerték bravúros teljesítménnyel.
SIKER KUTAS ELLEN
Április 11-én az NTE 1866 MÁV Rt. NB Il-es kézilabda mérkőzést játszott a Kutas gárdájával. A kanizsaiak 30:15-ös hazai sikert könyvelhetett el. NTE: Skrach, Kiss 8, Elekes 5, Szókéné 3, Szloboda 5, Hohl 4, Kotnyek. Cserejátékos: Pánczélné, Kalina 2, Majoros, Tóth 2, Marosi, Szabadi, Szlobodáné 1.
■----,
TÚRAAJÁNLAT
A nagykanizsai Olajipari Természetbarát Egyesület április 24-re Nárcisznapok kirándulást szervez. Indulás 7 óra 23 perkor a vasútállomásról, érkezés vissza 18 óra 56 perckor. A 10 kilométeres táv útvonala: Babócsa-Mérus-erdő-Erzsébet sziget és vissza.
Április 25-én Soproni 1VV elnevezésű gyalogtúrára várják a jelentkezőket, melynek részvételi díja 500 Ft. Indulás 6 órakor a KÖGÁZ-parkolótól. érkezés vissza 20 órakor, v._J
llü
líllü
mmma
2004. április 23, 24, 25-én hatodik alkalommal kerül megrendezésre a Város Napi ünnepségsorozat. 2004. április 23-án pénteken 13.30 órakor utcai futóversenyt tervezünk az általános és középiskolás korú fiatalok bevonásával. A versenyen bárki indulhat, aki 15 perccel a verseny kezdete előtt benevez a rajthelyen. A korcsoportok nemek szerinti győztesei és helyezettjei díjazásban részesülnek.
A Fő úton kialakított pályán lebonyolítandó verseny rajthelye a Városi Rendőrkapitányság és a Dél-Zalai Áruház közötti gyalogátkelő. A futók a Fő úton haladva a Csengery és a Sugár utca kereszteződésénél kialakított fordulótól visszafutva érik el a Városi Rendőrkapitányság előtti gyalogátkelőn jelzett célt. Egy kör hossza 800 méter. A versenyt négy korcsoportban tervezzük megrendezni, nemenkénti külön értékeléssel és díjazással. Az abszolút felnőtt kategóriában induló 40 év feletti versenyzőket nemenként szintén külön értékeljük.
Korcsoportok és versenyszámok:
I. Alsótagozat 1 -2. osztály:
leány 1 kör = 800 m fiú 1 kör = 800 m
II. Alsótagozat 3-4. osztály:
leány 1 kör = 800 m fiú 1 kör = 800 m
III. Felsőtagozat 5-6. osztály:
leány 2 kör = 1600 m fiú 2 kör = 1600 m
IV. Felsőtagozat 7-8. osztály:
leány 3 kör = 2400 m fiú 3 kör = 2400 m
V. Középiskola 9-12. osztály:
leány 3 kör = 2400 m fiú 4 kör = 3200 m A versenyre gyülekező: 2004. április 23. (péntek) 13.00 óra Dél-Zalai Áruház előtt Nagykanizsa, Király út Rajt: 13.30 óra
Nagykanizsán a Király-udvarház 4 ütemében épülő társasházban eladó amerikai konyhás összkomfortos lakások, turbó kombi kazánnal ellátottak, a szobák parkettásak. Beltéri fa ajtók, alacsony fűtési költséget biztosító SOFA ablakok és betörésbiztos bejárati ajtók növelik a komfortérzetet.
Állami támogatású hitelek, szociál-politikai támogatás, áfa- visszaigénylés, illetékmentesség. Költözés várhatóan 2005 őszén.
Egyeztetés, tervismertetés: ÖKO-HÁZ 2000 Kft.
Nagykanizsa, Petőfi S. u. 5. I.em. Tel./fax: 93/ 516 715 Balassa Béla építész vezető tervező, Tel.: 30/ 901 9013 E-mail: balassabela@chello.hu.
Referenciajegyzék megtekinthető: members.chello.hu/balassab
mm mívmió
FIGYELEM!
A tanév utolsó lehetősége!
A DIALÓG NYELVSTÚDIÓ
a júniusi ANGOL és NÉMET,
EU-S ÉS ÁLLAMI bizonyítványt is nyújtó, NYELVVIZSGÁKRA FELKÉSZÍTŐ, 40 órás, speciális tanfolyamokat szervez
vizsgáztató tanárok vezetésével, INGYENES PRÓBA VIZSGÁVAL. 30 % TANDÍJ- ÉS VIZSGADÍJ VISSZATÉRÍTÉS!!!!
Beiratkozás: személyesen, május 3-ig.
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a. Tel.: (93) 326-413; Fax: (93) 536-887 J. ] E-mail: info@dialognk.hu Web: www.dialognk.hu
L
H: r Rv l> E S ^ 1 - U NK,
mAz: TA^^SRTJÜ tünk k i. i


UTCAI CIPÓK PAPUCSOK, ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN!
Dél-Zalai Hetilap

Nagykanizsa
régiók kapuja
XVI. évfolyam 17. szám • 2004. április 27. • Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu

Autóhifi, autóriasztó, műszaki használtcikk, MOBILTELEFONOK, digitális fényképezőgépek
Nagykanizsa, Platán sor 7. Tel ./Fax: 93/333-837
VAROS NAPI EMLÉKEK
©MAGYARORSZÁG
eEuROPE
Programsorozat az Információs Társadalom és az Európai Uniós csatlakozás jegyében Helyszín: IHM-sátor (Erzsébet tér, Netrét) Időpont: 2004. április 23-2004. május 2. Április 27. kedd
8 órától Általános és középiskolákat rendhagyó informatika órái (április 30-ig mindennap) 15 óra „Kattanj rá, nagyi!" Az Idősek Klubjának látogatása. 17-20 óra Szabad a tér. Ingyenes internetezés és tanácsadás (mindennap) Április 28. szerda
14 óra A számítógépes zeneszerzés oktatása, bemutató program sok zenével. Programvezető Baráth Zoltán igazgató 17 óra A Hölgyklub programja 20 óráig Április 29. csütörtök
14 óra Lapoda Logo Mikrovilág bemutatóprogram. Vezeti Bedő Ferenc informatikai tanácsadó és Topor Gyula 17 óra Ötórai tea nagykanizsai írókkal, költőkkel. Vezeti Bakonyi Erzsébet 19-20 óra Szabad a tér. Ingyenes internetezés és tanácsadás Április 30. péntek 9-11 óra Középiskolás informatikai vetélkedő (iskolánként 3 fő) 11 óra Kis magyar térinformatika. 13 óra A Nagykanizsai Maraton és a Diák Önkormányzat programja 15 óra Méhek Napja. Előadás a méhek társadalmáról, a méz és a propolisz élettani hatásairól 17 óra A középiskolás informatikai verseny eredményhirdetése Május 1. szombat 8 órátólHát itt vagyunk Európa nyitott programok, vetélkedők, kvízkérdések Európáról és az informatika világáról 11 óra Kamarai Informatikai Nap 16 órától 25 táblás sakkszimultán, Európai Uniós emléklap bélyegzése és „Üzenj Európának" e-mail-küldés - egész napos program.


NAGYKANIZSAIERZSEBETTE
BSTOT^W^I-hu
BfflSlSKSlra^mntartjuk!,
II t ■ M Ml yjfi
pni
Guest Di''s.: Felhő''
'' **-- Iliink
/AAaior/Sza-Sza/Sárdi L
Nicjht
* Promóció
_ Egész éjjel italakciók! "tfe
lemez osztás!!!
2
A VÁROS NAPJA
2004. április 27.
Az időjárás szeszélye alaposan megtréfálta idén is a Város Napi programokra igyekvőket. Szerencsére ez nem riasztott el senkit attól, hogy kellemesen töltsék el ezt a hétvégét. A programok kavalkádja várta az érdeklődőket, amelyeket szinte felsorolni sem lehet. Lapunk is csak szemezgetésre vállalkozhatott, hogy megidézze e három napot.
- A Város Napja immár hagyományosan április utolsó napjaiban kerül megrendezésre, emlékére annak, hogy 1245-ben 11. András ezen a napon foglalta először írásba a város nevét - e szavakkal kezdte a Város Napja ünnepélyes megnyitását ''Litter Nándor polgármester április 23-án délelőtt az Erzsébet téren, majd így folytatta:
- A hén''ége rendezvényei minden lakos számára ünneppé teszik ezeket a napokat. Ünnepeljük együvé tartozásunkat, és a történelmi múltunk felidézésével merítsünk erőt mindennapi feladataink megoldásához. Európa felé haladunk, és amikor a feladatainkat akarjuk sorba venni, gondoljunk a történelmi múltunkra, a XIX. századra, amikor Nagykanizsa virágzó város volt. Akkor élte virágkorát, amikor nyitottak voltak a tér-
ségünkben a határok. Május 1-től csatlakozunk az Európai Unióhoz, a határok lebomlanak, minden esélyünk megvan arra, hogy Nagykanizsa újra virágzó várossá váljon.
Az Erzsébet tér erre a három napra a századelő hangulatát tükröző színes kavalkáddá változott. A kézművespavilonokban színvonalas termékeket lehetett vásárfiaként választani. A sörkertben állandó volt a forgalom, a színpad körül kicsik és nagyok élvezték a produkciókat. A gólyalábasok hihetetlen ügyességgel próbálgatták a lépéseket.
A Balusztrád Kft., a Város Napja egyik arany fokozatú támogatója, Kerti Partira várta a vendégeit az erre az alkalomra kialakított Balusztrád Kertben. A Balusztrád Kft. tavaly év végén egy közel négyhektáros építési telket vásárolt Nagykanizsán, a téglagyári gödör néven ismert területen, melyen összesen 500 lakást fog építeni. A lakókert öt egymástól független épülettömbből áll majd. A beruházás teljes megvalósulásának időtartama a vásárlói igények függvényében 3-5 év. A jelenleg építési engedélyeztetési eljárás alatt álló első építési ütemben 88 darab, 35-90
nm-es lakás, 18 garázs, 80 darab felszíni parkoló, két üzlethelyiség, valamint a társasházhoz tartozó park és belső úthálózat valósul majd meg. A beruházás összköltsége bruttó 4-5 milliárd forintra tehető.
A Város Napja tiszteletére rendezték meg a Kanizsai Képző és
Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter avatta fel azt az eMagyarország pontot, amely május 2-ig az Erzsébet téren ingyenes internethozzáféréssel és pódiumműsorokkal, vetélkedőkkel várja a város lakosságát. Az 50 négyzetméteres sátor programjairól sajtótájékoztató keretében számolunk be, melyre várjuk a szerkesztőség munkatársát. J
Iparművészek Egyesületének immár hagyományos kollektív tárlatát a HSMK Galériájában, ahol Ambrus Márta, Babati Csaba, Csávás Csaba, Ernsz András, Farkas Zsuzsa, Ferkovics József, Flumbort Rita, Járási Ildikó, Kassainé Szarjas Gertrúd, Kornyék István, Kovács Katalin, Ludvig Zoltán, Péntekné Horváth Györgyi, Stamler Lajos és Orosz Gergely állították ki műveiket. A kiállítást Litter Nándor polgármester nyitotta meg, A megnyitón közreműködtek a dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola tanulói. A megnyitót követően adta át Lovrencsics Lajos a Városvédő Egyesület elnöke, az
egyesület közgyűlése által alapított díszoklevelet és emlékplakettet kiemelkedő tevékenységéért Tóthné Krémer Máriának, dr. Horváth Lászlónak, és Márcz lstvánnénak.
Szerkesztőségünk a város napi programokhoz kapcsolódva rendezte meg a Kiskastélyban a Helyi Lapok I. Nagykanizsai Találkozóját. A szakmai program során az ország több pontjáról érkezett újságírók vitatták meg ügyes-bajos dolgaikat. A programon megjelent Göndör István országgyűlési képviselő is, aki segítséget ígért az újságírók munkaviszonyát rendező törvénymódosításban.
A város napja több helyszínen is zajlott. így többek között korzó nyílt a Fő úton, 48 órás programozási versenynek adott helyet a főiskola. A Farkas Ferenc Városi Zeneiskola rendezte meg az Első Kreatív Zenei fesztivált. A Cserháti SZKIban zajlott az orzságos Kötélugró Diákolimpia.
A nyitónap attrakciója volt az ünnepélyes lovas felvonulás. A város zászlaját a Deák téren húzták fel, ahol Litter Nándor mondott beszédet.
Este a HSMK színháztermében került sor a hagyományos városnapi ünnepi közgyűlésre és díszelőadásra. A gálán fellépett Nagykanizsa Város Vegyes Kara, Kollonay Zoltán zongoraművész és az Orff Ütőegyüttes. A rendezvényen ezúttal is sor került kitüntetések átadására, melyeket Litter Nándor polgármester nyújtott át.
KANIZSA Dét-Zalai Hetilap - Ügyvezető - főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak: Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Nagy Krisztina, Szőlősi Márta, Hársfalvi Tímea. Tóth Tihamérné. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Tel.:93/312-305. Nyomja: ANTÓK Nyomdaipari Kft., Celldömölk. Felelős vezető: Antók Zoltán. Terjeszti a Lapterjesztő Kft. Az árus példányok ára 65 Ft.
ISSN 0865-3879
E-mail címünk: kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
2004. április 27.
A VÁROS NAPJA
3
A közigazgatásban végzett lelkiismeretes munkájáért Paizs Ferenc díjat kapott Markó László, a Polgármesteri Hivatal munkatársa. Nagykanizsa Környezetkultúrájáért kitüntető címmel ismerték el Takács Sándor szakmai munkáját a városüzemeltetés területén, s ugyancsak e kitüntetést vehette át a Faipari Szakosztály Egyesület. Szekeres József-díjat vehetett át Kónya Istvánné védőnő, és dr. Dúll Gábor fül-orr-gégész főorvos. A katasztrófavédelem területén Nagykanizsa és környéke biztonsága érdekében kifejtett több évtizedes odaadó munkájáért Nagykanizsa Biztonságáért kitüntető címben részesült Bajzáth József, polgári védelmi alezredes.
A Nagykanizsa Sportjáért Péter Ferenc, a MÁV NTE egykori elnöke, valamint az ANTS Baseball Club csapata részesült elismerésben. Nagykanizsa Kultúrájáért végzett több évtizedes tevékenységéért Russay Olivérnél és az Erkel Ferenc Művelődési Ház kollektíváját tüntették ki. Nagykanizsa Oktatásáért kitüntető címet adományozott a képviselőtestület Sabján Imrének és dr. Pillér Ernőnek. A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért díjban a Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskola részesült. A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere emlékplakettet Salekovics István a GE alelnöke, dr. Kovács Ferenc a Gazdasagi Minisztérium helyettesállamtitkára, Vári Éva színművész, valamint dr. Kovács Ferenc és dr. Friedler Ferenc, a Veszprémi Egyetem dékánjai vehették át. Nagykanizsa Megyei Jogú Városért díjjal Ludvig Zoltán festőművész munkásságát ismerték el. A nagykanizsai kulturális élet, sport
és egészségügy támogatásáért Nagykanizsa Megyei Jogú Városért posthumus kitüntető címet kapott Szabó Imre. A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára címet 2004-ben eredményes oktatási-nevelési munkájáért, valamint a városért végzett kiemelkedő közéleti tevékenységéért Zsoldos Ferenc vehette át.
A Város Napján, szombaton 10-17 óráig zajlottak a petanque mérkőzések a Mindenki Sportpályáján az esős időjárás ellenére. Az ország minden részéről, a Petanque Szövetség Tagegyesületeiből, többek között Tatabányáról, Budapestről, Sormásról érkeztek a versenyzők. 35 férfi, 14 női egyéni, 7 ifjúsági és 6 serdülő versenyző indult a versenyen'' A nézők a bemu-
Csipi-Csupi Bábszínház, vasárnap az Igricek Együttes, a pécsi Hangoló Színház lépett fel.
A rendezvénysátor melletti kis faházban várta vendégeit a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparka-
tatón megismerkedhettek a petanque játékszabályaival.
Szombat délelőtt a Hét Rét Együttes műsorával megnyitotta kapuit az Aradi-udvarban a gyermekjátékváros. ahol óriáscsúszda, ugrálóvár, elektromos kisautókmotorok, Mikka-Makka játéktár, a Kanizsa Pékség varázsházikója, tűzoltócsúszda, Olló-vágta várta a gyerekeket. Szombat délután a
mara. ahol a betérő vállalkozók a pályázatokról, a Széchenyi kártyáról, az oktatásról, a hitelekről, a kamara szolgáltatásairól tudhattak meg sok hasznos információt. A kamara lehetőséget biztosított arra is, hogy tagjai bemutathassák termékeit a Kamara Kertben.
A gyermekeknek szóló programok között akadt koncert, tipegők találkozója. A vállalkozó szelle-
műek a színpadon próbálhatták ki tehetségüket. A kistérségi körképeken a környező települések csoportjai ajándékműsorai voltak láthatóak. A századfordulós tűzoltógála és a karneváli menetek felvonulása adta a szombat délután látványosságát. A kultúrára szomjazok multikulturális esten vehettek részt.
A Város napja vasárnap ünnepélyes zászlófelvonással zárult. A résztvevők természetesen így váltak el egymástól: jövőre, ugyanitt!
A Város Napja elsőként született gyermeke a nagykanizsai ifi. Perendy Tamás 23-án pénteken, nem sokkal éjfél előtt született meg 3950 grammos súllyal és 56 centiméterrel. A város vezetői szombat délután látogatták meg és köszöntötték a kórház szülészeti osztályán a babát és édesanyját. Litter Nándor polgármester ajándékcsomagot, Berke József fiókigazgató a CIB Bank 50 ezer forint értékű megtakarítási számláját, dr. Nemesvári Málta az Egészséges Városok Magyarországi Szövetségének koordinátora virágcsokrot adott át az édesanyának.
imm g mmf jj |SB Jj PB S fm p "Büj
UU LU
jt\-
PÍWIPSPSPS
uu uu uu ÉÉ uu Utii úu UU uu uu uu fcifcit uu
.toor .____
l§&

mi
indulnak Nagykanizsán
Országos Képzési Jegyzék (OKJ)szerinti
Rends zeri nforma ti kus (eme 11 szintű), Alap- és középfokú szakképesítések
^ Számítástechnikai alapismeretek, Operációs rendszer és fájlkezelés Szövegszerkesztés, ^ Táblázatkezelés Adatbázis-kezelés, ^ Grafika- és prezentáció, ^ Információs hálózatok, ^ Internet és elektronikus levelezés Cégek, intézmények számára a tanfolyami dij a szakképzési alap terhére elszámolható!
30% ADÓKEDVEZMÉNYI
Tel: (70) 215-3279, (93) 322-357 (este), (30) 216-4668 www.centemet.hu
Oktatási segé~danyagők\ ECDL bizonyítvány Részletfizetés^ ÁFA mentességX
_
4
VROSAA
2004. április 27.

— ITT VAN EURÓPA!

*
Modern köztársaságot építünk
Az EU-idöszámi tás kezdete: 2004. május 1. 0.00
CSATLAKOZUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ
ÜNNEPI RENDEZVENYEK A MINISZTERELNÖKI HIVATAL TÁMOGATÁSÁVAL - 2004. ÁPRILIS 30.
9.00- 9.10 HSMK főbejárata A rendezvénysorozat és képzőművészeti kiállítás megnyitása.
9.00-21.00 HSMK árkádok Kiállítás a gleisdorfi EU nemzetközi képzőművészeti találkozó
alkotásaiból. (Eső esetén az előcsarnokban) „e Magyarország sátor" - ingyenes internetezési lehetőséggel az IHM támogatásával. Április 23-tól május l-ig. Európai Népek Játékai - nagykanizsai óvodások bevonásával Mikka-Makka Játszóház gyermekeknek és családoknak a Gyermek-varázs Alapítvány szervezésében és aszfaltrajz-verseny Milyen változásokat jelent az EU a helyi közigazgatásban? - fórum német, osztrák, bolgár és erdélyi testvérvárosokból érkezettekkel „Kodály Zoltán Kórustalálkozó" - Zárás: az EU himnusz főpróbája Hétköznapok az EU-ban - nyílt fórum EU ismereti túra a Városi Diákönkormányzat és a szabadidő-szervezők szervezésében
EU-konyha - gasztronómiai bemutató a Thúry György KVI SzKl szervezésében, az EU-ismereti túra versenyzőinek részvételével. Eredményhirdetés a HSMK előtt Russay Olivér Sportcsarnok (Ady u. 74/A)l00 táblás szimultán sakkjáték Flumbort Andrással
8.00-20.00 Erzsébet tér
9.00-13.00 Főiskola „B" épület (Volt Ifjúsági Ház) 9.30-12.00 Péterffy Általános Iskola udvara
10.00-13.00 HSMK Kamaraterem
10.00-12.00 HSMK Színházterem 13.00-15.00 Főiskola 106. terem (Zrínyi út 33.) 13.00-15.30 A belváros intézményei
14.00-15.30 Thúry György Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Szakképző Iskola
14.00-18.00 15.00-16.30 15.00-21.00 18,00-20.00
Széchenyi tér HSMK
HSMK előtti alkalmi EU-színpad.
21.00-23.00 HSMK Színházterem
23.15-23.35 Széchenyi tér - Erzsébet térig a Fő úton 23.25-23.55 Erzsébet tér
23.55-00.20 Erzsébet tér
Sportági bemutatók
Megnyitó, bélyegkiállítás a csatlakozó államokat bemutató bélyegekből
Művészeti Gála: Soknemzetiségű kultúrával az Európai
Unióba. (Rossz idő esetén helyszín a színházterem)
Ünnepi Est. Vendég: Gleisdorf testvérváros 25 fős zenekara.
Ünnepi beszédet mond Teleki László államtitkár
Az Olajbányász Fúvószenekar vezetésével felvonulás az Erzsébet térre
Térzene - Olajbányász Fúvószenekar. Litter Nándor polgármester
csatlakozási emléklapokat ad át a város polgárainak.
EU-FÓRIA: Az Örömóda eléneklése, majd zenés tűzijáték éjféltől
(A tűzijáték csak felhőszakadás esetén marad el!)
M
A
A J
U
s 1.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város, az MSZOSZ, a SZÉF, a LIGA a VIA Kht. szervezésében:
MAJÁLIS AZ EU-CSATLAKOZÁS JEGYÉBEN
Nagykanizsa Csónakázó Tó színpad és környéke 11.00 Lovas díjugrató verseny 11.45 Olajbányász Fúvósok 12.00 MÁJUSFA állítás 13.00 Fehér Kígyó együttes 13.20 Premier Táncklub Műsora 14.00 Fórum: EURÓPAI MUNKAVÁLLALÓ LESZEK. Résztvevők: Gerhard Michalitsch ÖGB Burgenlandi Tartományi titkár. Kiss Ambrus Zala Megyei Munkaügyi Központ igazgató, Litter Nándor polgármester, Újvári Károly MSZOSZ Megyei Képviselet vezetője, Szakszervezeti EURégió régió elnök, Pintér Istvánná SZÉF Zala Megyei elnök. Göndör István országgyűlési képviselő
15.00 Korda György és Balázs Klári
15.45 Hevesi Sándor Iskola Sport akrobatika
16.20 Rozmaring Táncegyüttes Műsora
17.00 Moccanj Fittness Stúdió
17.50 Innocents Együttes, Mc Kora együttes
Kiegészítő programok:
11.00 órától
20.00 órakor
légvár.
arcfestés, bűvész, csónakázás, ollóvágta, lovaglás, motorcsónak, tűzoltóság MEGASZTÁROK koncertje az Erzsébet téren (rossz idő esetén HSMK-ban) - A város ajándéka a város lakóinak!
2004. április 27.
SIIA
5
JAVASLAT INFORMATIKAI TANÁCS LÉTREHOZÁSÁRA
A közgyűlést megelőző héten, április 22-én soron következő ülését tartotta a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság. Nyílt ülésen hét napirendi pont került a bizottság elé.
Elfogadásra került Halász Gyula képviselő önálló képviselői indítványa az Informatikai Tanácsadó Testület létrehozásáról, a folyószámlahitelkeret szerződés megújítása, az önkormányzat 2003. évi költségvetési gazdálkodását tartalmazó beszámoló és a közgyűlés 2004. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 3/2204. (II. 18.) számú
rendelet módosítását tartalmazó javaslat. A bizottság tagjai megszavazták a Szociális Foglalkoztató megváltozott munkaképességű személyek munkaviszonyban történő foglalkoztatásának támogatására kiírt pályázaton való részvételt.
Ugyancsak megtárgyalták, majd elfogadták a közgyűlésnek az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és a tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 10/2003. (II. 26) számú rendeletének módosítását, valamint a részletvásárlás feltételeinek meghatározása című napirendi pontot.
EPULHET AZ UJ MENHELY
Az „Élettér" Állat- és Természetvédő Egyesület régóta tartó problémája oldódhat meg a közeljövőben - jelentette be április 22-én az állatrrienhely leendő új helyszínén a sajtó képviselőinek jelenlétében Litter Nándor polgármester. Az önkormányzat, az új állatmenhely kialakításához szükséges terület megszerzésére, valamint az építkezéshez, illetve az állatmenhely támogatására, a költségvetésben 10 millió forintot biztosított. Karmazin József főépítész kiemelte: hosszú évek óta keresték a létesítmény helyét, míg a mosdtani javaslathoz eljutottak. Az építési szabályozók között van olyan övezeti besorolás, amely lehetővé teszi, hogy az Ady út végén lévő szennyvíztisztító védőövezetével össze lehet hangolni a kutyamenhely tevékenységét. A rendezési
terv egyeztetésében érdekelt valamennyi hatóság a beleegyezését adta, a terv a jövő héten kerül a közgyűlés elé.
Maros Sándorné az „Élettér" Állat- és Természetvédő Egyesület titkára megköszönte a segítséget, és elmondta: jövő év szeptember 15-én lesz 10 éves az egyesület, a születésnapra már az új helyre szeremének költözni, mert a mostani körülmények nem felelnek meg sem az emberek, sem az állatok számára. A további támogatásokért kampányt indít az egyesület.
Stróber Gábor önkormányzati képviselő hozzátette: örül annak, hogy ezen a területen épül fel az új állatmenhely és megígérte a támogatását. Az alkalmat megragadva elsőként csatlakozott az egyesület felhívásához, felajánlva képviselői keretének egy részét.
s
A program május l-jén a sportpályán és a mellette felállított sátorban zajlik.
8.00 óra: májusfa állítás 9.00 óra: főzőverseny kezdete 10.00 órától: sportversenyek: kispályás foci, 11 -es rúgó verseny, lábtenisz (jelentkezni 9.45-kor, a helyszínen) kézműves bemutató, vásár, óriás csúszda a gyermekeknek egész nap ingyen 11.30 óra: a versenyeredmények kihirdetése, jutalmazás 12.00 óra: a főzött étkek zsűrizése, eredményhirdetés 12.30 óra: közönségkóstoló 13.30 óra: sakk szimultán mesterekkel 14.00 óra: a Honvéd Kaszinó mazsorett csoportjának műsora 14.30 óra: az Eraklin Táncklub produkciója 15.00 óra: OLD MIX együttes 16.00 óra: uniós beszélgetés (résztvevők: Göndör István országgyűlési képviselő, Litter Nándor polgármester. Huber Veronika EU referens, Imrei Ferenc falugazdász) 16.30 óra: fellép a Fehér Kígyó roma hagyományőrző együttes 17.00 óra: a Dél-Zala Táncegyüttes műsora 18.00 órától: utcabál 02.00 óráig (zene: Pleiner József) További információ: Helyes Zsuzsa (30/354-0607) és Sajni József (536-951)
TAKARÍTÁS
Környezetünk szebbé tétele és védelme érdekében szerveztek takarítási akciókat városszerte. A cserhátisok a tejüzem környékén takarítottak, a hevesisek a Székelykertben, a paliniak a városrész sportpályájának környékén dolgoztak. A Zsig-mondy-Széchenyi SZKI diákjai a Csónakázó-tó környékének rendbetételére vállalkoztak. Az akciós során több köbméternyi szemetet gyűjtöttek össze a diákok.

K mwMM
A Köztársasági Elnök 2004. június 13. napjára (vasárnapra) tűzte ki az Európai Parlamenti választást. A választáson azok a szervezetek indulhatnak. amelyek megfelelnek a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény előírásainak. A választáson a Magyar Köztársaság területe egy választókerületet alkot.
Listát azok a pártok indíthatnak, amelyek 20000 érvényes ajánlást összegyűjtöttek. Listát ajánlani a választásokról szóló értesítéshez (az un. kopogtató cédulához) csatolt ajánlószelvény kitöltésével és a listának (vagy megbízottjának) történő átadással lehet. Egy választópolgár csak egy listát ajánlhat.
A választás előkészítésével, szervezésével, lebonyolításával, a választás technikai feltételeinek megteremtésével kapcsolatos feladatokat a Helyi Választási Iroda látja el.
Vezetője: Dr. Kelemen Marcell jegyző Címe: , Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
Telefonszáma: 500-706 A Helyi Választási Iroda Választási Információs Szolgálatot (VISZ) működtet, melynek feladata:
- a válasz|ópolgárok, jelölő szervezetek tájékoztatása az Európai Parlament tagjainak választására vonatkozó jogszabályokról,
- a választójog gyakorlásához szükséges információk biztosítása, különös tekintettel a külföldön történő szavazásra és az uniós polgárok magyarországi szavazásának lehetőségére,
- az érdeklődők informálása a választási eljárásban közreműködő szervekről, jogorvoslati lehetőségekről.
beadványok átvételek és továbbítása,
- az eljárás során használandó különböző nyomtatványok és információs anyagok rendelkezésre bocsátása, kitöltésük elmagyarázása stb.,
- a választással kapcsolatos adatok szolgáltatása. A VISZ elérhetőségei:
1. Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.1./12. Tel: 500-752 Fax: 500-930 E-mail: jegyzo@nagykanizsa.hu, acs_laszlone@nagykanizsa.hu
2. Nagykanizsa, Eötvös tér 16. fsz. iroda Tel: 500-898, 500-807 E-mail: deak_tamas@nagykanizsa.hu
A választók névjegyzékét az érdeklődők munkaidőben 2004. április 14-től április 21-ig megtekinthetik a Nagykanizsa Polgármesteri Hivatal Eötvös tér 16. szám alatt a földszinti irodában. A névjegyzékből való kihagyás, vagy felvétel miatt kifogást 2004. április 14-20-ig 16.00 óráig nyújthatnak be az érintettek. Tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőt az ajánlószelvénnyel együtt 2004. április 13-16. között a posta kézbesíti. Ezzel kapcsolatos kifogásokat a fenti címen kérjük jelezni.
Az a választópolgár, aki a szavazás napján lakcímétől távol van igazolást kérhet a tartózkodási helyén történő szavazáshoz személyesen, vagy meghatalmazott útján 2004. június 11-én 16.00 óráig, ajánlott levélben úgy, hogy 2004. június 8-ig megérkezzen Nagykanizsa Polgármesteri Hivatal Eötvös tér 16. szám alatti földszinti irodába.
Azok a választópolgárok, akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozójogszabály értelmében, csak Nagykanizsa megnevezést tartalmazza a 36-os számú szavazókör Bolyai Általános Iskola Nagykanizsa Erzsébet tér 9. szám alatt szavazhatnak.
6
VÁROSHÁZA
2004. április 27.
TI l^L IC I I^h. Jt^l
Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő a Zalai Hírlap szombati számában a „Megváltozott tartalommal" című írásban azt állította, hogy nem a közgyűlési döntés szerint kerítitek kihirdetésre a szemétszállítási díjak. A települési szilárd hulladék szállítási és lerakási díjáról az önkormányzat a 2003. december 11-i ülésén döntött. A közgyűlésen a képviselők több változatban tárgyalták a díjak módosítását. A vitát követően a képviselők többsége - figyelemmel az Alkotmánybíróság határozatára - az alapdíjak megszüntetéséről és összességében 14%-os díjemelésről döntött.
Visszautasítom Cseresnyés Péter állítását, amely szerint a közgyűlési döntéstől eltérő rendelet került volna kihirdetésre. Javaslom képviselő Úrnak, hogy pontosabban tájékozódjon, ha a nyilvánossághoz fordul, díjemelés ügye a 2004. február 26-i közgyűlésen ismételten napirendre került, ott a közgyűlés a díjemelést megerősítette. Ezen a közgyűlésen Cseresnyés Péter nem volt jelen, sajnálom, hogy frakciótársai sem tájékoztatták.
A FIDESZ továbbra is a város hímevének rontásán tevékenykedik téves információk közzétételével. Kérem Cseresnyés Pétert, hogy ehelyett dolgozzon együtt velünk a Kanizsa Fejlesztési Ter\'' végrehajtásán, a közel 3 milliárd Ft-os 2004. évi beruházásaink megvalósításán.
Litter Nándor polgármester
VERSENYTÁRGYALÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa, Szent I. 3. sz. alatti található ingatlant. A versenytárgyalás ideje: 2004. április 30-án 09.00 óra A versenytárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalója (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) Kikiáltási ár: 38.800.000 Ft + Áfa, azjtz 48.500.000 Ft. Érdeklődni lehet a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján. (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II em. 14. Tel: 93/500-724)
KÖZÉPISKOLÁSOK, FIGYELEM!
2003. januárjában az Auto-Kanizsa Kft. és a mögé felsorakoztatott támogatók egy országosan is egyedülálló pályázatot írtak ki a nagykanizsai középiskolák számára. A Ford Motor Company századik születésnapja egy apropó volt egy nemes cél eléréséhez; az oktatásügy mostoha anyagi körülményeinek javításához, melyben így jobban kibontakozhat a tanulóifjúság kreativitása. A pályázati anyagokat gondos előkészítő munka után, 2003. február 20-án a nagykanizsai Vasemberházban vették át az iskolák. Márciustól május elsejéig készítették el a diákok pályázati munkájukat. Az iskolák május 1-26-ig értékelték a dolgozatokat. Az OKSB az iskolánként díjazott pályamunkákat rangsorolta, így születtek az iskolai végeredmények.
Az Auto-Kanizsa Kft. alapításának 10. évfordulója alkalmából és a tavalyi pályázat sikerén felbuzdulva ismét pályázatot hirdet a nagykanizsai középiskolák 11., 12., 13., 14. évfolyamos nappali tagozatos tanulói részére. A pályázat célja, hogy a kreatív, önálló gondolatokra képes diákságot önálló, tudományos munkára késztesse. A kiemelkedő dolgozatok készítőit megjutalmazzák. A kiíró az alábbi témakörök valamelyikéből írt 3-8 oldal terjedelmű, saját készítésű dolgozatot vár. 1. Környezetvédelem, 2. Egészség, sport, 3. Nagykanizsa, 4. Ford Motor Company, 5. Európai Unió, 6. Oktatás, 7. Informatika, 8. Kultúra, művészet, 9. Tudomány, 10. Üzleti élet, gazdaság. A témakörök bármelyikéből írt dolgozat szólhat az elmúlt 10 év áttekintéséről, de kiragadható egy tetszőleges időszak is. Szólhat a jelenről, vagy a jövőről az elkövetkező 10 évben. 6 db 10.000 Ft-os, 3 db 20.000 Ft-os és 1 db 50.000 Ft-os díj kerül kiadásra, melyeket az egyes iskolák tanévzáró ünnepélyén adnak át. A legjobban jutalma .a pénzdíjon felül egy, az Auto-Kanizsa Kft. által felajánlott Európai utazás! A pályázat elkészítésének formai követelményeiről, az osztályfőnökök és a kiíró Autó Kanizsa Kft. is ad felvilágosítást. Beadási határidő 2004. május 10. Eredményhirdetés és díjátadás az iskolai évzáró ünnepségeken 2004. június 15-től.
KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Bicsák Miklós az I. számú választókerület (Garai, Űrhajós, Hársfa, Ifjúság utca lakói) önkormányzati képviselője 2004. május 5-én, szerdán 16 órától 17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzőgyártó irodában.
Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.
Budai Ist\>án önkormányzati képviselő a 7. számú választókerület polgárait váija 2004. május 30-án pénteken 17 és 19 óra között a Kazanlak körút 7. számú épület A lépcsőházában lévő irodahelyiségben.
Csordásné Láng Éva a 14. sz. választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap első hétfőjén 18.00-19.00 óra között a Nagyrác utcai Általános Iskolában és minden hónap második hétfőjén 18.00-19.00 óra között a Móricz Zsigmond Művelődési Házban.
Dr. Horváth György a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője 2004. május 5-én szerdán 18 órától 20 óráig fogadóórát tart a Pálma étteremben (Magyar u. 80.).
Nagy József György önkormányzati képviselő fogadóórát tart mindennap reggel 08-12 óráig a Dunántúli Roma Vezetők Szövetségének irodájában Nagykanizsa, Zrínyi u. 42. szám alatt.
Polai József a 15. sz. választókerület önkormányzati képviselője minden páratlan hónap utolsó péntekén 17.30 órától 19 óráig fogadóórát tart a kiskanizsai kirendeltség épületében, minden páros hónap utolsó péntekén ugyanebben az időpontban fogadóórát tart a bajcsai kirendeltség épületében.
Sajni József a 13. számú választókerület önkormányzati képviselője minden hónap első péntekén 16.00-17.00 óráig a miklósfai Általános Iskolában, 17.00-18.00 óráig a ligetvárosi óvodában fogadóórát tart.
Stróber Gábor a 12. számú választókerület önkormányzati képviselője minden hónap első hétfőjén 16.30 órától a Vécsey Zsigmond Általános Iskolában. 18 órától 19 óráig a Zárda utcai kollégiumban fogadóórát tart. A fogadóórán tisztelettel várja a lakosság észrevételeit, javaslatait.
Szányiné Kovács Mária, a 11. választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap első szerdáján 17-18 óra között az IKI földszinti helyiségében, minden hónap első csütörtökén 17-18 óra között a Bolyai János Általános Iskola földszinti helyiségében. E-mail cím: 1 lvk@nagykanizsa.hu
Tóth László a 4. sz. választókerület képviselője 2004. május 5-én, szerdán 17 órakor fogadóórát tart a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban. Telefon: 30/304-3161, e-mail: toth_laszlo@nagykanizsa.hu
c '' ........................................................—--\
A Farkas Ferenc Városi Zeneiskola ingyenes lehetőséget biztosít az Európai Unió himnuszának, a Beethoven IX. szimfóniájából ismert Schiller Örömódájának megtanulására. Az érdeklődők április 21-én és 28-án szerdán 18 és 19 óra között a zeneiskola 8. számú termében jelentkezhetnek.A jelentkezők szerepet kaphatnak az április 30-án, a HSMK-ban rendezendő EU-csatlakozás alkalmából rendezendő Ünnepi Est műsorában.
v____i_y
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Ingatlankezelési Intézménye (Nagykanizsa, Deák tér 5. szám) nyilvános pályázatot hirdet az alábbi munkákra:
1. Nagykanizsa, Bartók B. u. 1. fsz + 10 emeletes lakóépület teljes felújításának tervezési munkái.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. út 75. közfürdő kialakításának kivitelezési munkái.
A pályázati anyagok 2004. április 30-ig vehetők át az intézmény 8. számú (udvari) irodájában munkanapokon 8.00-12.00 óra között. Dokumentációk díjai: Bartók B. u. 1.: 20.000 Ft+áfa Dózsa Gy. út 75.: 30.000 Ft+áfa Információ: Takács Sándor (telefon: 93/313-375)
2004. április 27.
AZDA
7
Tisztelt Nagykanizsai Polgárok!
Tisztelettel meghívom Önöket 2004. április 27-én,
kedden 17 órára Biztonságpolitika az EU-ban című előadásra és az azt követő fórumra a Honvéd Kaszinóba (Nagykanizsa, Ady u. 7.). Előadást tart Juhász Ferenc, a Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere Litter Nándor polgármester
VERSENYTARGYALAS Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa, Király u. 8. sz. alatt található 58 m: alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiséget. A versenytárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal II. em. 14. iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) A versenytárgyalás ideje: 2004. április 27.10.00 óra Kikiáltási ár: 2.200 E Ft+áfa Érdeklődni: Vagyongazdálkodási Iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Tel: 93/500-758)
mmnwmm
VÁLLALKOZÓ!
Örömmel értesítjük, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata szervezésében, egy professzionális ingatlanfejlesztő cég közreműködésével a volt Kossuth laktanya területén (a 7-es főútvonal mentén, az épülő M7-es autópálya nyomvonala mellett, a Nagykanizsai Ipari Park területén) az idei évben Vállalkozók Házának létesítése kezdődött meg.
Az Ön egyedi vállalkozási igényei szerint kialakítható, korszerű 50-300 nr-s helyiségek (műhelyek, irodák) teljes infrastruktúrával kerülnek megépítésre. A tervezett bérleti díj: 2,55 euro/m:/hó.
Amennyiben Ön esetleg telephelyproblémával küzd vagy induló vállalkozása számára kulturált, modem körülményekre van szüksége és a piaci árnál kedvezőbb bérleti díj felkeltette az érdeklődését, kérjük már most jelentkezzen 2004. május l-ig írásban az alábbi címen: Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. Nagykanizsa Király u. 47.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város jegyzője pályázatot hirdet Pályázati ügyintéző munkakör betöltésére
Fő feladatok: a Polgármesteri Hivatal Pályázati Irodájában az önkormányzati fejlesztési lehetőségek összegyűjtése, pályázati lehetőségek felkutatása, figyelése, pályázatok készítése, koordinálása, a megvalósítás nyomon követése, együttműködési-partnerségi hálózat kiépítése.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság; büntetlen előélet; jogász, igazgatás-szervező, műszaki vagy kereskedelmi-marke-
ting területen szerzett főiskolai vagy egyetemi végzettség; államilag elismert, legalább középfokú angol, német vagy francia nyelvből nyelvvizsga; felhasználói szintű számítógépes ismeret; „B" kategóriás gépjárművezetői engedély. Közbeszerzési, pályázatírási- tapasztalat, valamint ECDL számítógép kezelői képesítés előnyt jelent. A pályázóval szembeni elvárás a jó szervező és kommunikációs képesség. Illetmény és egyéb juttatás a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. vonatkozó rendelkezései, valamint Nagykanizsa -Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közszolgálati Sza-
bályzatában foglaltak szerint. A pályázatot Nagykanizsa MJ Város Jegyzőjének címezve (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) a Belügyi Közlönyben való megjelenést követő 15 napon lehet benyújtani, melyhez a következőket kell mellékelni: szakmai önéletrajz, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget, szakképesítést, nyelvvizsgát igazoló oklevél, vezetői engedély másolatát és a gyakorlatra vonatkozó igazolást.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidő lejártát követő két héten beül. Az állás betöltésének időpontja: az elbírálást követően azonnal.
J^lZ A»M»N«0»N» SO.RŰVI.ÁS jC^V^ÖmEÉRlT
Az A.M.N.O.N. Kft jogelődje 1990-ben alakult. Az út-, magas- és mélyépítéssel dolgozó Hoffmann gazdasági munkaközösség cég hamar részvénytársasággá nőtte ki magát. E csoport tagja az A.M.N.O.N Kft, amely átvette anyacégétől az ingatlanfejlesztési tevékenységet. Négy területre koncentrálnak. Lakóparkjaikkal az ideális otthont kínálják. Széleskörű tapasztalatukjogosítja fel őket a fürdők komplett megvalósítására. Új profiljuk az emeltszintű idősek otthona beruházás. S végül a gazdaságfejlesztés fontos területeként ajánlják több éves tapasztalataikat az ipari parkok területén.
- Az Első Dél-Zalai Ipari és Innovációs Parkban összközművesített területekkel állunk a kis- és középvállalkozók rendelkezésére - mondja a Kft. fiatal vezetője, Hoffmann Norbert. - A közel 40 hektáros területet három ütemben népesíthetik be a vállalkozók. A hazaiak mellett a dél-európai piacra küldtük ki ajánlatainkat, és a tengerentúlrúl is várunk érdeklődőket,
A látványterv azt igazolja, hogy az ipari park területén a vállalkozások megtalálhatják a hosszú távú működéshez alkalmas területi nagyságot. Az A.M.N.O.N Kft nemcsak területet kínál, de igény esetén akár kulcsra kész üzemcsarnokot is, a 200-300 négyzetméterestől a több ezer négyzetméteresig, a 9 méter belmagasságútól a 12,5 méteresig. Jelenleg az első ütem közművei befejezés előtt állnak, a betelepülni, építkezni akaróknak feltáró-út áll már a rendelkezésére. Ha az első 10 hektáron lezárul a beruházás, a szilárd burkolatot is elkészítik. A 7-es főútra a csomóponti elágazást a program zárultával építik meg.
- A vállalkozóknak rendkívül kedvező árakat tudunk ajánlani. Több konstrukciót kidolgoztunk arra az esetre is, ha tőkehiánnyal küzd a pályázó a tartós bérlettől a lízingig - teszi hozzá Hoffmann Norbert. -Folyamatosan figyeljük a térség munkaerőhelyzetét, a meglévő és a képzésben résztvevő szakemberek összetételét. Ezért nyugodtan állíthatom, hogy akár a külföldi, akár a hazai vállalkozások találnak itt megfelelően képzett szakembereket.
A cég különösen ügyel a környezetvédelemre. Mivel ezen a területen védett növények is találhatóak.
egy belső természetvédelmi parkot is terveztek. Példaszerű a fák, a zöld védősávok megalkotása is.
A leendő sormási Ipari és Innovációs Park területe jogilag teljesen rendezett, egy bejegyzéssel tulajdonhoz juthatnak a vállalkozók. A település önkormányzata mintaszerű módon áll a program mellett, minden segítséget megadnak a megvalósuláshoz. A 7-es főút mellett egy európai léptékű gazdasági övezet bontakozhat ki, amely a földrajzi fekvésből adódóan logisztikai, gyártó kapacitást foglalhat magában.
Az A.M.N.O.N. bibliai eredetű név. Jelentése: becsületes, korrekt, kiszámítható. Az érdeklődő vállalkozók tárgyalásaik során tapasztalni fogják, hogy a Kft-nél a tartalom fedi a valóságot.
Az Ipari és innovációs parkkal kapcsolatban a vállalkozók a sormási önkormányzathoz is fordulhatnak, de kereshetik a céget zalaegerszegi címükön is: Zalaegerszeg, Köztársaság útja l/a, telefon: 92/330-305. (x)
ESELYEGYENLOSEG
2004. április 27.
KOZEPPONTBAN A ROMÁK FOGLALKOZTATASA
A tavalyi rendezvénysorozat folytatásaként a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Roma Központ és a Zala Megyei Munkaügyi Központ Romák Európa Kapujában II., Válaszok a kihívásra címmel konferenciát szervezett a romák esélyeiről és lehetőségeiről a XXI. századi Magyarországon. A Honvéd Kaszinóban lezajlott konferencián a résztvevőket Teleki László, a MEH roma . ügyekért felelős politikai államtitkára köszöntötte, majd Litter Nándor polgármester nyitotta meg a rendezvényt. Dr. Székely
Judit, a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium helyettes államtitkára előadásában elmondta, hogy a roma népesség munkaerő-piaci mutatói kisebbek, elhelyezkedési lehetőségeik kedvezőtlenebbek. Jelenleg 40 program fut a megyei munkaügyi központokban, amelyből 17 roma érintettségű. 2005-ben 20 roma közalkalmazottat foglalkoztatnak majd a megyei munkaügyi központok, akiknek egyéves képzése idén májusban indul. Mag. Josef Mayer, Ausztria Szövetségi Gazdasági és Munkaügyi Minisztéri-
um EU Integrációs Főcsoportvezetője sikeresnek értékelte a 10 hónapos projektet.
Rainer Klein az osztrák munkaügyi tárca főtanácsosa bejelentette, hogy 20 000 euróval támogatják a központot.
Teleki László politikai államtitkár szólt az április 23-án megjelenő 5 milliárdos pályázatról, melyet a cigány telepek felszámolására írnak ki. Kiss Ambrus, a Zala Megyei Munkaügyi Központ igazgatója szerint Zala megyében a tavalyi évben becslések szerint 1067 roma kapott támoga-
tást, 47 fő két közmunka programban vett részt. Walter Reiter ismertette az Osztrák-Magyar Szakértői Akadémia szerepét a magyarországi foglalkoztatási projektek kidolgozásában. Bíró László, a Roma Központ vezetője pedig az osztrák-magyar roma foglalkoztatási modellprojektet mutatta be. A rendezvénye napján került bemutatásra az „Együtt, egy hazában" című országos terjesztésű, havonta 5000 példányban megjelenő roma magazin, melyet a nagykanizsai CKÖ ad ki.
BÁNTALMAZOTT GYEREKEK
Ha a szülő vagy más felnőtt rendszeres testi, lelki kínzással, megalázással bünteti, vagy szexuális játékokba kényszeríti a gyermekét, az bántalmazásnak, abúzusnak tekinthető. A bántalmazás túl a fizikai sérüléseken, súlyos lelki traumát is okozhat. A bántalmazott gyerekeknek sokszor a legnehezebb az első lépést megtenni azok felé. akik segíthetnek. Még ha bizalmatlan is, többnyire próbál találni valakit a felnőttek világából, akinek elmondhatja fájdalmát, és aki tudja, hogy hová fordulhat segítségén. Sokszor a pedagógusok vagy az osztályfőnökök töltik be a lelki bizalmas szerepét a gyerek életében. A gyermekbántalmazás felismerése vagy ilyen beszámolók meghallgatása komoly érzelmi igénybevételt jelent minden érintett számára, beleértve a szakembereket is. Sajnos sok esetben maguk a bántalmazott gyerekek falaznak a szüleiknek, nem beszélnek az otthon történtekről, megpróbálják eltüntetni a sérülések nyomait. A bántalmazók sokszor megfenyegetik, és titoktartásra kényszerítik a gyerekeket. Gyakori, hogy ha a gyerekek elmondják, mi történt velük, a felnőttek hitetlenkedve fogadják ezt, különösen a szexuális bántalmazásról szóló történeteket.
Az érzelmi bántalmazást a legnehezebb felismerni. A legnyilvánvalóbb formája, ha a szülő kiabál a gyermekével, szidja, olyanokat vág a fejéhez, hogy „bárcsak meg se szüfettél volna". Az elhanyagolást és a fizikai bántalmazást könnyebb felismerni. Az elhanya-
golt csecsemő vagy kisgyerek nem kapja meg a számára szükséges gondoskodást, lesoványodik, nyugtalan lesz, agresszíven reagál arra, ha fölveszik és babusgatják. A fizikai bántalmazás nyomait horzsolások, kék foltok jelezhetik. Ha a pedagógus rákérdez, sem a gyerek, '' sem a szülők nem akarják, vagy nem tudják elmagyarázni a sérülések származását. Szexuális zaklatásnak tekinthető minden, a gyerekre rá-kényszerített szexuális tevékenység. A szexuális erőszak és zaklatás elkövetői gyakran családtagok. A szexuálisan abúzív családokban sokszor az apa szexuálisan frusztrált, de érzelmi éretlensége miatt nem tud változtatni vagy kilépni a helyzetből. Az érzelmileg éretlen apák sokszor nem tudják féken tartani az indulataikat, nem rendelkeznek hatékony konfliktus-és problémamegoldó készségekkel, és nehézségeik által kiváltott nyomasztó érzéseiket alkohollal próbálják oldani.
A statisztikák azt mutatják, hogy a gyermeküket bántalmazó felnőttek egyharmada gyermekko-
rában maga is rendszeres bántalmazásnak volt kitéve. Akadnak olyan szülők, akiknek a lelki sérülései és szenvedései gyerekük bántalmazásában nyilvánul meg. Ezt maguk előtt sokszor a büntetésnek, mint nevelési elvnek a jogosságával igazolják. Ha a gyerekük felsír vagy pedig rossz fát tesz a tűzre. úgy érzik, hogy komolyan meg kell büntetniük. Azok a szülők, akik így büntetnek, sokszor túlzott és. teljesíthetetlen elvárásokat támasztanak a gyerekükkel szemben, és ha a gyerek azt mondja, hogy nem tudom, nem vagyok rá képes, azt a szülő úgy dekódolja, hogy nem akarom. Más szülők nem képesek elviselni a neveléssel járó mindennapos feszültségeket, és nehézségeikért tudatosan vagy tudattalanul a gyereküket okolják. Úgy érezhetik, hogy a gyerek felesleges kolonc, teher, miatta nem tudnak többet szórakozni. Ha egyedül nevelik gyereküket, azt gondolják, hogy miattuk „nem kellenek senkinek".
A pedagógusoknak különösen fontos szerepük van az erőszakos
esetek felfedezésében, hiszen a gyerekekkel való állandó kapcsolat lehetővé teszi, hogy felfigyeljenek a gyerek hangulati viselkedésbeli változásaira és testi sérüléseire. Sokszor előfordul, hogy egy gyerek annyira megbízik tanárában. hogy elmondja, ha bántalmazták. A gyermek által választott bizalmasnak óvatosnak kell lennie, hogy ne súlyosbítsa a helyzetet érzelmileg túlfűtött vagy ítélkező reagálással, vagy épp ellenkezőleg azzal, hogy el sem hiszi a történteket. Ha egy gyerek arról beszél, hogy erőszak áldozatává vált, figyelmesen meg kell hallgatni minden esetben, de nem kell hisztérikusan reagálni, mert ez jobban felizgathatja. mint maguk a történtek. A gyerekbántalmazás tényét szigorúan bizalmasan kell kezelni. Fontos, hogy a gyerek tovább ne sérüljön és ne szégyenüljön meg! A további lépéseket mindig közösen beszéljék meg, és ne intézkedjenek a gyerek feje felett. Ha a gyermekvédelmi hatóságok is tudomást szereznek a családon belüli erőszakról, sok esetben a bántalmazásnak kitett gyerek védelem alá vétele, gyermekotthonba való elhelyezése lehet a következmény. Sajnos Magyarországon még mindig az a gyakorlat, hogy a rendszeresen megvert gyereket távolítják el a családból, ami újabb traumát jelenthet számára. Szerencsére elindult azoknak a törvényi lehetőségeknek megalkotása, amelyek az erőszaktevő távoltartását szavatolják.
-dé-
2004. április 27.
KNIA
9
( Mg ÁPRILIS 19.)
Seregszemle
Hétfőn és kedden került sor a Cserháti Sándor Szakközépiskola diákjainak kulturális seregszemléjére, amelynek keretében az iskola diákjai különböző művészeti produkciókkal mutatkoztak be.
Tanácskozott a Társulás
A Vasemberház Dióssy termében tanácskozott a Nagykanizsa és a Környező Települések Társulása. Mivel a testület nem volt határozatképes, a meghívóban felsorolt témákat csak megvitatták, döntés nem született.
Szerződéskötés
A Kulturális Alap nyertes pályázatait beadó civil szervezetek, intézmények képviselőivel kötött szerződést a Polgármesteri Hivatal Művelődési Osztálya a Vasemberházban.
SZEB-ülésen történt
Ülést tartott a Szociális- és Egészségügyi Bizottság. A napirendi pontoknak megfelelően a bizottság tagjai elsőként Halász Gyula önálló képviselői indítványát tárgyalták meg. Az Információs Társadalom kiépítéséről szóló javaslatot a bizottság - a Kanizsa Net Kht. működésével kapcsolatban felmerült kérdések tisztázásáig -nem javasolja tárgyalásra a közgyűlésnek. Ezt követően az Egészségvédelmi Alap felosztásáról született döntés, majd a 2003. évi Szociális Alap támogatás pályázaton elnyert pénzeszközök elszámolásáról tárgyalt a bizottság.
C M április 20?)
BLG-s siker
Czimmermann Éva, a BLG 12. osztályos diákja két tárgyból, francia nyelvből és mozgókép- és médiaismeretből is bejutott az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntőjébe.
Építészeti csodák
A Világ építészetének csodái címmel tartott vetített diaképes előadást Buda Emő a HSMK-ban.
c április 21.)
Hagyományőrzés
A HSMK adott otthont az „Ifjúság, sólyommadár, tiéd a világ és teérted van a világ" mottóval rendezett hagyományteremtő szakmai programnak. Az öt különböző témájú eladásból álló rendezvényen a meghallgatták Turczi Dávidot, aki „Marskutató voltam a NASA-nál" címmel tartott előadást, szó esett a CNN processzorok alkalmazásáról és az uniós esélyteremtésről is. Érdekesnek bizonyult Bognár Béla gépészmérnök előadása is, hiszen az eredendően kanizsai származású gépészmérnök az egyik neves autógyár számára készített formatervezete elismerésre talált.
c"m április 22.)
Unió és közművelődés
Az Európai Unió és a magyar közművelődés címmel tartott előadást a HSMK Felnőtt Klubjában Dr. Koncz Gábor, a Magyar Kultúra Alapítvány igazgatója.
Fácskák az emlékműveknél
Sajtótájékoztatót tartott a FIDESZ MPSZ Zöldtagozat Zala Megyei Elnöksége. Mint azt Törőcsik Pál elnök elmondta, az 1956-os forradalom és szabadságharc közelgő 50. évfordulójának méltó megünnepléséhez és emlékezetessé tételéhez járult hozzá javaslatával dr. Andor József okleveles^ erdőmérnök, városunk díszpolgára. Eszerint 2006. októberében minden hősi emlékműnél hat db fácskát ültetnek el, H-betű alakban, amely a hőseinket jelképezi. Kérik az erdőgazdálkodókat, hogy bocsássák rendelkezésre a fácskákat, a tervezésben segítsenek az erdőmérnök kollégák, az önkormányzatok gondoskodjanak a rendezvények ünnepélyessé tételéről, a történelmi egyházak pedig szenteljék meg az ünnepségeken a kis fácskákat, melyek ápolását, védelmét és az utódoknak való átadását a továbbiakban a tanuló ifjúság vállalhatná fel.
C mi április 23.)
Utolsó út vonattal
Kollégái és zenekar várták a 9.48-kor Kanizsára érő IC masinisztáját a kanizsai vasútállomáson. Róka Ferenc mozdonyvezető ezen a reggelen vezetett utoljára vonatot, ezt követően már csak nyugdíjas utasként száll vonatra.
Fidesz-sajtótájékoztató
Nagykanizsa Közgyűlésének 79/2003. (XII. 12.) számú rendelete, amely a települési szilárd hulladék szállítási és lerakási díjakról szól, nem a közgyűlés által megalkotott rendelet tartalma szerint került kihirdetésre - álltja továbbra is a Fidesz helyi frakciója, amíg kérdéseire választ nem kap. Dr. Kolonics Bálint a Fidesz frakciója nevében a pénteki sajtótájékoztatón elmondta: A polgármester nem veszi figyelembe az SZMSZ-t és a magasabb szintű jogszabályokat, így a Helyi önkormányzatokról szóló törvényt és a Jogalkotásokról szóló törvényt. Egy rendeletet ugyanis csak egy rendelettel lehet módosítani, azt nem lehet egy esetleges hiba korrigálása céljából közgyűlési határozattal megerősíteni. Cseresnyés Péter fideszes frakcióvezető bejelentette, hogy a Közigazgatási Hivatalhoz fordul a frakció.
Vámszakmai nap
A könyvtár adott otthont annak a rendezvénynek, melyen az EU csatlakozás közelsége miatt megújult hazai vámszabályozásról, az eddigiektől eltérő legfontosabb változásokról tartottak tájékoztatást a szakemberek. A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett, konzultációval egybekötött vámszakmai napon az új szabályozásra való gyakorlati felkészülésben kívántak a vállalkozók segítségére lenni. A rendezvény előadói Hohl János őrnagy, a Nagykanizsai Vámhivatal parancsnoka, Vass István, az M7 Vámügynökségi és Logisztikai Kft. ügyvezető igazgatója valamint Lajkó Ilona, a kft. Vámüzletág vezetője voltak.
Internetes portál
Az e-Magyarország pontok megteremtésének célja, hogy azok az ország egész területét behálózva, ingyen vagy maximált áron, rendszeres nyitva tartással biztosítsák az Internet-hozzáférést. Az ország első,
forgalmas közlekedési csomópontján létesített eMagyarország -pontját avatta fel pénteken, a vasútállomáson Kovács Kálmán informatikai miniszter. Az utazók számára korlátlan és ingyenes hozzáférést biztosító berendezés segítségével nemcsak a menetrendről, hanem hírekről, a világ történéseiről is informálódhatnak az érdeklődők.
( április 24)
Egészségnap
Három napon át ingyenes vérnyomás-, magasság-, testsúly- és pulzusméréssel, testzsír meghatározással, életmód-tanácsadással, testápolási tanáccsal várták az érdeklődőket a Vöröskereszt, a Védőnői Szolgálat, az Egészségügyi Alapellátási Intézmény és az Egészséges Városok Koordinációs Csoportjának munkatársai a városi Egészségnapon. Az ingyenes szolgáltatások mellett az érdeklődők megtekinthették a táplálék kiegészítők bemutatóját és volt drogprevenciós program is.
( április 25.
Szoboravatás Miklósfán
A miklósfai kertbarát kör elmúlt évi kezdeményezéseként kezdődött meg a Miklósfa végén lévő gazos terület rendbetétele annak érdekében, hogy ott egy faragott hegykaput állítsanak fel, és a környék nevét adó Szent György szobrát elhelyezhessék. A Miklósfai Kertbarát Kör által elkészített szobor avatására vasárnap délelőtt került sor.
C Jif előzetes)
A Tánc Világnapja
Április 29-én a Tánc Világnapja alkalmából táncest lesz a HSMK színháztermében. Az est házigazdája az Eraklin Táncegyüttes lesz, fellép a Zalagyöngye Táncegyüttes, a Premier Táncklub, a Művészeti Iskola növendékei és az új néppusztai Fogyatékos Otthon lakóiból alakult együttes.
Díjugrató verseny
Május elsején díjugrató verseny lesz a Csónakázó-tónál, amelyre az érdeklődőket szeretettel várja a Kanizsa Lovas Klub. A már hagyományos nagykanizsai Nemzetközi Mili-tary versenyre pedig június 4-5-6-án kerül majd sor, tudhattuk meg Dobri Lajostól, a Magyar Lovasszövetség military szakágának vezetőjétől.
Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése. A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése, gyors beavatkozással.
Meglévő rendszerek FIGYELŐKÖZPONTRA történő díjtalan csatlakoztatása.
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20. Telefon: 93/ 312-706
10
KULTÚRA
2004. április 27.
Riersch Zoltán „Murai szél" című verses kötetét mutatták be Miklósfán, a Mindenki Háza költészet napi rendezvényén, melyet a Miklósfai Közművelődési és Városszépítő Egyesület szervezett. A kötet verseiből összeállított műsorban közreműködött Horváth István Radnóti-díjas versmondó, Ritecz Rita, Fa Ede és Baráth Béla tárogatóművész. A kötetet Fa Ede szerkesztette, az ajánló sorokat Röst János alpolgármester írta. A Kanizsa Nyomda gondozásában készült könyv tipográfiai munkálatait Lengyák András készítette.
TÁNC, KÉPZŐMŰVÉSZET ZENE, SZÍNJÁTSZÁS
Az Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola három napos rendezvénysorozatát Litter Nándor polgármester nyitotta meg április 20-án. Beszédében az önkormányzat nevében ígéretet tett arra. ha a jövőben a főiskola, terjeszkedése, gyarapodása miatt újra problémák merülnének fel, biztosítani fogják azt a helyszínt, ahol a város számára fontos tevékenység, a művészeti oktatás folytatódhat. A három napos rendezvényt nem véletlenül tervezték április idusára - hangsúlyozta Baráth Yvette az intézmény igazgatója, mert április 24. a Magyar Művészetoktatás Napja, április 29. pedig a Tánc Világnapja. Április 20-án, a Tánc Napján többek között néptáncokat, társastáncot mutattak be a gyerekek a volt Úttörőház épületében, míg a második nap, a képzőművészet- és a zene napja volt. A város gyermekcsoportjai a különböző képzőművészeti technikákkal, szabad foglalkozás keretében ismerkedhettek meg, és amit ott alkottak, haza is vihették. A mini koncerten a klasszikus és népzenét tanuló növendékek szerepeltek. A képzőművészeti kiállításon - melyet mini koncert kísért - a gyerekek és a tanáraik alkotásai együtt szerepeltek a paravánokon. A harmadik napon, a színjátszás napján, a növendékek különböző produkciókat, jeleneteket, mesejátékokat és verses összeállítást mutattak be a szülőknek, a hozzátartozóknak, és az intézmény támogatóinak.
EZT A KINCSET AKARTAM MEGMUTATNI...
A Tavaszi Művészeti Fesztivál április 5-ei programján nagy sikert aratott a közönség körében természetfilmjeivel Maros Sándor, a Kanizsa TV ügyvezetője. A két éven keresztül forgatott filmek egy vidám szüretet, valamint a Csónakázó-tó és a mórichelyi halastó növény- és állatvilágát mutatta be.
- A kép és a zene iránti érdeklődés végigkísérte a pályámat. Már 8. osztályos koromban másológépet és nagyítógépet eszkábáltam, hogy fotóimat el tudjam készíteni, mígnem megalakult az iskolában egy fotószakkör. Középiskolás koromban olcsóbbnak tűnt filmfelvevő kamerát venni, mint jó minőségű fényképezőgépet. Nagyon egyszerű típussal kezdtem, ami arra volt jó, hogy a mozgókép tulajdonságaival megismerkedjek. Fotóztam és filmeztem felváltva, közben a Kanizsa Televízió lett a munkahelyem, ahol igazából kép közelbe kerültem. A cég kameráját nem tartottam ildomosnak használni, időbe tellett, míg vehettem egy jó minőségű kamerát magamnak.
- Miért választottad a természetfilmezést és a mórichelyi halastavak megörökítését?
- A napi 10-12 órámat emberek között töltöm, és a természetfilmezést éreztem a legpihen-tetőbbnek. Az Élettér táborba meghívták néhány éve a Balatoni Nemzeti Park Zala megyei vezetőjét egy természetvédelemmel kapcsolatos előadás megtartására, akitől megtudtuk, hogy Mórichelyen nagyobb a madarak fajgazdagsága mint a Kis-Balatonon. Hogy meggyőződjek róla, először kamera nélkül mentem ki, és találtam egy nagyon komoly haltenyésztő üzemet. A halőröktől megtudtam, hogy vannak madarak a
legnagyobb bánatukra, mert mindegyik a halat keresi! Miután természetszerető ember vagyok, rádöbbentem, hogy ott egy kincs van, és ezt a kincset meg kell mutatni másoknak is. A leforgatott anyagomból még két-három filmet össze tudok állítani, és szeretném a város határán túl is bemutatni.
- A szüret című filmet hol forgattad?
- A liszói hegyen. A Kanizsa környéki borászat feljövőben van, sok változásra lehet számítani a közeljövőben. Nagy élmény egy-egy szüreten részt venni. Ezt a munkát, a hagyományos technológiát akartam megörökíteni.
- A Period című kisfilm a Csónakázó-tó környékét mutatja be. Mire hívod fel a nézők figyelmét?
- Szerintem a horgászokon kívül nem sokan tudják, hogy gazdag az állah''ilága, nagyszámú réce, vízityúk, vízicsibe és pézsma található ott annak ellenére, hogy emberközelben van a tó. Aki madárvonuláskor kisétál, gyönyörködhet a látványban. Augusztus közepétől már figyelni lehet ahogy százával gyülekeznek a gólyák a réten.
- Ez a film idilli képet mutatott. A természet harmóniája elvarázsolta a nézőket a kamarateremben. A mórichelyi filmben azonban a harmóniát megzavarta, hogy a gólyák kilökdösték egymást a fészekből, a sasok kapitányként lépkedtek le-fel a kisebb madarak között. Egyszóval, emberi tulajdonságot öltöttek az állatok.
- Tudatos volt ez az ábrázolás. Ez a szakmám, sokféle embert ismerek. Én egy olyan megállapítást tettem, ami az emberek között is előfordul. Van aki egy sas, és galambnak akar látszani. Ez a természetben nem fordul elő, mert
a sas, sasnak akar látszani, viszont a galamb nem akar főnök lenni! Ott is demokrácia van, csak sokkal tisztábbak a viszonyok mint az emberi társadalomban. Tanulhatnánk tőlük, mert valaki még a szívére venné, hogy én kevesebbre tartom, mint az állatvilágot.
- Milyen madár ritkaságokat láttál Mórichelyen?
- Nem tudom, az olvasóközönség számára mi számít ritkaságnak, nekem könyveket kellett tanulmányoznom ahhoz, hogy tudjam mit látok. A két év alatt legalább 120 madárfajt figyeltem meg, és ezekből 50-60-at mutattam be a filmemben. A jégmadár tetszett a legjobban. A récefajok közül volt házi kacsa, vadkacsa, böjti réce, szürke hátú barát réce, kontyos réce, búbos vöcsök. Legkellemesebb hangja a szürke cankó-nak és a nagy pólingnak volt. Megmondom őszintén, a filmezés pihentetett, annak ellenére, hogy kitartásban, időben nagyon kemény munkát igényelt.
2004. április 27.
OKTATÁS
11
. ROMA NAP ÉS GÁLA
Április 24-én a Bogdán János Cigány Kisebbségi Közösségi Ház adott otthont a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat által immáron tizedik alkalommal megrendezett Roma Kulturális Napnak.
A magyar és a cigány himnusz elhangzását követően Choli Daróczi József: Kinek köszönjem című versét Váradi Beáta, a nagykanizsai CKÖ Versmondó Körének tagja adta elő, majd a résztvevőket Teleki László, a MEH roma ügyi politikai államtitkára köszöntötte, aki beszédében visszatekintett a ''94-es első kisebbségi önkormányzati választásokra, szólt a települési önkormányzattal végzett közös munkáról, a CKÖ partneri viszonyairól. Litter Nándor polgármester ünnepi megnyitó beszédében kitért a kultúra, a hagyományok ápolásának fontosságának, valamint elmondta, hogy a város legfontosabb feladatai az infrastruktúra, az oktatás, a logisztika területén vannak.
Ünnepi beszédet mondott még dr. Balogh Miklós országgyűlési képviselő és Szabó Vilmos a MEH kisebbségi politikai államtitkára. Köves Alexandra, az Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. programigazgatója elmondta: Nagykanizsa több pályázaton is részt vett, és példaértékűen tudta végrehajtani őket. Az uniós csatlakozás pozitívan befolyásolhatja a romák életét, az EU elképzelése, hogy a problémákat komplexen kell kezelni. A programigazgató bejelentette, hogy a Küzdelem a munka világában a kirekesztődés ellen elnevezésű pályázat folytatását, amely ezen a napon került kiírásra.
Ezt követően a Jövőkép 2004-kerekasztal beszélgetésen vehettek részt a meghívottak. A program este folytatódott az Erzsébet téren a Multikulturális esten. A Varteks varasdi folklóregyüttes és tamburazenekar után a Roma Kulturális Gálával folytatódott az est. Fellépett a Fehér Kígyó Cigány Hagyományőrző Együttes, a Kanizsa Csillagai Cigány Hagyományőrző Együttes, a Kaly Jag és a meglepetés a Romano Glaszo volt.
síi Jó hallani !
Digitális hallókészülékek a Bazár Udvarban!
El
Díjmentes hallásvizsgálat TB támogatás Közgyógyellátásra ingyenesen is !
Hozza be a hirdetést, s készülék vásárláskor ajándék elemeket adunk!
8800 Nagykanizsa, Fó u.8. Tel: (93) 313-500 Nyitva: H-P 9-17h. Orvosi rendelés: 13-17h.
1062 Budapest, Andrássy út 76. Tel: (1) 311-5058
AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK! DIÁKAKCIÓ! Egyet fizet, kettőt vihet!
(Az ajándék film a premier és erotikus filmek kivételével!)
Nézz mélyebbre
A füstös bárok és privát klubok mélyén vadászik nagy halakra Charlie és Tiffany, a két szélhámos
(Rendőrség utcája) Tel.: 30/653-7964

Nyitva: minden nap 9—21-lg
a két szélhámos, akik ezúttal beszerveznek két remek pókerest is a balhéba. A nagy hiba az, hogy a helyi gengszterfőnök pénzét nyerik el az egyik emberétől. Mindent egy lapra téve kihívják egy mindent eldöntő partira az élő legendát, Dean. Az asztalnál azonban ott ül a gengszterfőnök is.
PINTYŐKE FESZTIVÁL ÖTÖDSZÖR
Április 17-én a Kiskanizsai Általános Iskola tornatermében került sor idén ötödik alkalommal a Pintyőke Gyermekjáték és Gyermektánc Fesztiválra a Pipitéróvoda szervezésében. 13 gyerekcsoport, közel 250 gyermek színes műsorát tekinthették meg a rendezvényre látogatók. A Roz-gonyi-, a Pipitér-, az Attila-, a Hevesi-, a Micimackó-, és Hétszínvirág-óvoda mellett, a környező településekről Miklósfa, Surd, Zalakomár. Zalakaros. Őrtilos és Letenye is képviseltette magát.
- 2000-ben az óvónői kollektíva hívta életre a fesztivált, ami mára regionális rendezvénnyé nőtte ki magát. Ennek a fesztiválnak már rangja és neve van. Színvonalát emeli, hogy évek óta országos hírű szakemberek alkotják a zsűrit, a Magyar Táncművészeti Főiskola pedagógusai, akik az óvónő felkészülő tevékenységét, a szakmai értékelést végzik. A szakmai észrevételeiknek köszönhetően évről-évre fejlődik a fesztivál, mivel beépítjük azokat az ismereteket, amiket érdemes megfogalmaznunk. Az indulásnál a gépi zene volt a jellemző, ma már a gyerekek maguk énekelnek, ösz-szekapcsolva a mozgással. A játékfűzés színvonala, a mozgás, a zene, a tánc összekapcsolódásának technikája, a népi viseletetek színvonala mind-mind a tudatos fejlődés eredményei. A népi világból sokat merítünk, értékeket közvetítünk a zenén, a táncon, a mozgáson keresztül. Mindezt be-
építjük a napi nevelői munkánkba, melyek hatására pozitívan fejleszthető a gyerekek személyisége - fejtette ki Böjti Istvánné, a Pipitér Óvoda vezetője.
A szereplő csoportok oklevelet, a gyerekek személyre szóló ajándékot kaptak. A fesztivált idén is kézműves kirakodó vásár, kézműves foglalkozások (bőrö-zés, kosárfonás, fafarágás, szövés, fonás) és a gyerekek munkáiból nyílt kiállítás gazdagította. A rendezvényen fellépett még az Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola Pitypang Csoportja és népdalénekesei.
N.K.
> CSOKI I ANYA
<| Nagykanizsa, Teleki u. 34.
(az udvarban) Tel.: (30) 9363-923
ANYÁK NAPI DESSZERTVÁSÁR!
Toffifí 300 Ft
Raffaello T15 549Ft
300 g-os Milka 599 Ft
Amorella desszert 399Ft 500 g-os
konyakmeggy 799 Ft
Merci desszert 749 Ft
Teasütemények, táblacsokik nagy választékban! YUGI Oh!-kártyák kaphatók!
Nyitva: H-CS: 8.30-17.00 P: zárva Szo: 8.30-12.00
12
VS
2004. április 27.
Április 27. kedd
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Napi mozaik 10:00 Állásleső 11:05 San Francisco utcáin 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:00 Jelentés - Tények és képek Magyarországról 13:20 Srpski Ekran 13:45 Unser Bildschirm 14:15 Rejtély a szigeten 14:50 Fogadóóra 15:15 Repeta 16:05 Élesben 16:45 Madonna voltam bélyegen 17:05 Maradj velünk! 17:15 Katolikus krónika 17:40 Közeli - Kulturális híradó 17:45 Mi és az EU 17:50 Körzeti híradók 18:00 Híradó 18:10 A klinika 19:00 Quizfire 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek 20:05 Életképek 21:05 Konyak 21:55 Magyar olimpikonok 22:00 Kedd este 22:35 Bestseller 23:05 Lételem 23:30 Panoráma 00:05 Századunk 00:55 Végtelen nyár.
tüH
06:00 TopSport 06:30 Jó reggelt. Magyarország! 07:00 Lazac 08:50 Stahl konyhája 09:00 Tripla vagy semmi 09:25 Helene szemei 10:35 Teleshop 12:00 Szeretők és riválisok 13:00 Ernest Afrikába megy 15:00 Kapcsoltam 15:30 Beverly Hills 90210 16:30 Jakupcsek 17:30 A betolakodó 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:45 A Nagy 0 21:15 Rambo 3 23:25 Szeret, nem szeret 23:45 Jó estét, Magyarország! 00:10 Propaganda 00:40 Anarchisták
ITh J W ■
06:00 Balu kapitány kalandjai 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09:35 06-81-320-320 10:30 Top Shop 11:30 Delelő 12.00 Híradó 13:10 Fókusz Portré 13:35 06-81-320-320 14:55 Balu kapitány kalandjai 15:20 Recept Klub 15:35 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:25 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Való Világ 20:35 Barátok közt 21:15 Vészhelyzet 22:15 Az utolsó esély 00:05 BeleValó Világ 00:30 Találkozások 00:40 így készült: Under-world 00:55 RTL Klub Híradó 01:05 Fókusz.
Április 28. szerda
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Napi mozaik 10:00 Gyorssegély 11:05 San Francisco utcáin 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:00 Jelentés - Tények és képek Magyarországról 13:20 Hrvatska krónika 13:45 Ecranul nostru 14:15 Rejtély a szigeten 14:45 Szerencsi, fel! 14:50 Kormányváró 15:20 Repeta 16:05 Élesben 16:50 Jézus Ház 17:10 Evangélikus ifjúsági műsor 17:15 Az élet menete 17:40 Közeli - Kulturális híradó 17:45 Mi és az EU 17:50 Körzeti híradók 18:00 Híradó 18:15 Magyarország-Brazília 19:30 Híradó este. 19:56 Sporthírek 20:05 Quizfire 20:35 EuroParty 21:30 Az Ügynökség 22:10 Magyar olimpikonok 22:15 Szerda este 22:50 Hungarikum 23:20 Aranyláz 23:50 Magyar Filmműhelyek 23:53 A homokon nőtt filmműhely 00:03 Arcra arc 00:08 Éjszakai kultúrtörténeti hadgyakorlat 00:15 Tiszta kép 00:18 Zöldfa utca 66. 00:26 Állóképek 00:32 Aranyszőrű bárány 00:39 Hé, Te! 00:47 Füled érjen bokáig! 00:58 Idegen test 01:00 Cigány ballada 01:08 Western 01:10 A másik part 01:13 Húsvéti anzix 01:15 Végtelen nyár
verly Hills 90210 16:30 Jakupcsek 17:30 A betolakodó 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:45 Jóbarátok 20:15 Columbo: Nehéz ügy 22:15 Szemtanúk nélkül 00:15 Cine-matrix 00:45 Jó estét. Magyarország! 01:10 Hazugságok labirintusa.
Ht J M
06:00 Balu kapitány kalandjai 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09:35 06-81-320-320 10:30 Top Shop 11:30 Delelő 12.00 Híradó 13:10 Autómánia 13:35 06-81-320-320 14:55 Balu kapitány kalandjai 15:20 Recept Klub 15:35 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:25 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:30 Való Világ 20:10 Magyarország-Brazília 22:40 XXI. század 23:10 Az elnök emberei 00:05 Bele Való Világ 00:30 Találkozások 00:40 RTL''Klub Híradó 00:50 Antenna 01:20 Fókusz.
Április 29. csütörtök
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Napi mozaik 10:00 Bálint gazda 11:05 San Francisco utcáin 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:00 Jelentés - Tények és képek Magyarországról 13:20 Rondó 14:15 Rejtély a szigeten 14:50 Anyanyelvi szószóló 15:15 Repeta 16:05 Élesben 16:55 Kachor-ra - az ártatlan szökevény 17:40 Közeli -Kulturális híradó 17:45 Mi és az EU 17:50 Körzeti híradók 18:00 Híradó 18:10 A klinika 19:00 Quizfire 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek 20:05 A tévé ügyvédje 21:05 Futballistafeleségek 21:55 Magyar olimpikonok 22:00 Csütörtök este 22:35 Külvilág 23:30 Markéta Lazarová.
ICT1
06:00 Segíts magadon! 06:30 Jó reggelt. Magyarország! 07:00 Lazac 08:50 Stahl konyhája 09:00 Tripla vagy semmi 09:25 Helene szemei 10:35 Teleshop 11:50 Szeretők és riválisok 12:50 Jaké visszalő 15:00 Kapcsoltam 15:30 Beverly Hills 90210 16:30 Jakupcsek 17:30 A betolakodó 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:45 Jóbarátok 20:15 Vérbeli hajsza 22:50 Ártatlanságra ítélve 01:25 Jó estét. Magyarország! 01:50 Különleges kommandó.

06:00 Balu kapitány kalandjai 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09:35 06-81-320-320 10:30 Top Shop 11:30 Delelő 12.00 Híradó 13:10 Antenna 13:35 06-81-320-320 14:55 Balu kapitány kalandjai 15:20 Recept Klub 15:35 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:25 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Való Világ 20:35 Barátok közt 21:15 Gálvölgyi-show 21:50 Kész átverés-show 23:05 Az utca törvénye 00:00 Bele Való Világ 00:25 Találkozások 00:35 RTL Klub Híradó 00:45 Moziklub 01:15 Pont hu 01:45 Fókusz.
Április 30. péntek
06:00 Propaganda 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Lazac 08:50 Stahl konyhája 09:00 Tripla vagy semmi 09:25 Helene szemei 10:35 Teleshop 11:50 Bulis hatos 12:40 Szeretők és riválisok 13:40 Lökött londiner 15:00 Kapcsoltam 15:30 Be-
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Napi mozaik 09:45 Hol-mi? 10:00 Gyerekszoba 11:05 San Francisco utcáin 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:00 Jelentés - Tények és képek Magyarországról 13:25 Európa gyermekei... 13:45 Körzeti magazinok 14:40 Európa gyermekei... 15:00 Zöldpont 15:30 Európa gyermekei... 15:50 Repeta 16:35 Európa gyermekei... 16:55 Kachorra -az ártatlan szökevény 17:45 Közeli 17:50 Körzeti híradók 17:50 Mi és az EU 18:00 Itt van Európa! 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek 20:10 Veled. Európa! 22:10 Itt van Európa! 23:13 Magyarország bemutatkozása 23:20 A csatlakozás pillanatai.
06:00 TotalCar 06:30 Jó reggelt. Magyarország! 07:00 La?ac 08:50 Stahl konyhája 09:00 Tripla vagy semmi 09:25 Helene szemei 10:35 Teleshop 12:00 Szeretők és riválisok 13:00 Fergie és Andrew 15:00 Kapcsoltam 15:30 Beverly Hills 90210 16:30 Jakupcsek 17:30 A betolakodó 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:45 Áll az alku 21:10 Fogd a nőt és ne ereszd! 22:45 Jó estét Európa! 00:30 Alföldi - Lesz ez még így se! 01:30 Mint hal a vízből.
t:> é ^
kTTTTes
06:00 Balu kapitány kalandjai 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09:35 06-81-320-320 10:30 Top Shop 11:30 Delelő 12.00 Híradó - Déli kiadás 12.10 Kavalkád 12.40 Ünnepnaptár-Vallási műsor 13:10 Pont hu 13:35 06-81-320-320 14:55 Balu kapitány kalandjai 15:20 Recept Klub 15:35 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:25 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Való Világ 20:35 Barátok közt 21:15 Való Világ 23:10 Találkozások 23:20 RTL Klub Híradó 23:30 Bele Való Világ 00:00 Üdvözlünk, Európa! 00:10 Lázadó múlt 01:55 Fókusz.
Május 1. szombat
EQ
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Itt van Európa! 10:35 Európa gyermekei... 10:50 Társasutazás - Európa csillagai 11:15 Társasutazás - Európa csillagai 11:40 Európa gyermekei... 12:00 Déli harangszó 12:01 Hírek
- Időjárás-jelentés 12:05 Népzenei magazin 12:35 Viva Maria! 14:30 Századunk 15:00 Európa gyermekei... 15:20 PoliTour
- Világjáró mozaik 15:45 Verssor az utcazajban 15:55 Európa gyermekei... 16:15 Itt van Európa! 17:50 Luxor-show 18:30 Itt van Európa! 20:05 Ötöslottó számsorsolás 20:15 Híradó este 20:35 Sporthírek 20:50 Határtalan Európa 22:40 Híradó este 22:50 A terasz 01:25 Vigyázz! Kész! Jazz!
ím
06:00 Tv2 matiné 08:15 Fox Kids 10:00 Vad világ 11:00 Talpig pácban 11:30 Laktérítő 12:00 TotalCar 12:35 Családjogi esetek 13:30 Benny Hill 14:30 Smallville 15:30 Sliders 16:30 Csillagkapu 17:30 Az elveszett ereklyék fosztogatói 18:30 Tények 19:00 Magellán 19:30 Activity show 20:10 Emil és a detektívek 22:35 Istent játszva 00:30 Koncert.
I J ■
» L. u I;
06:00 Ünnepnaptár 06:25 Balu kapitány kalandjai 07:00 Kölyökklub 09:35 Walt Disney rajzfilmek 10:30 A játék neve: túlélés 11:25 Ötletház 12:00 RTL Klub Híradó 12:15 XXI. század - a legendák velünk élnek 12:40 Tengerjáró 13:10 Autómánia 13:45 A vadak ura 14:45 Dawson és a haverok 15:40 Harmadik műszak 16:45 Ha kikaparod, megkapod 18:30 RTL Klub Híradó 19:10 Fókusz plusz 19:40 Való Világ 20:40 Csupasz pisztoly a (z(űrben 22:25 Heti hetes 23:40 Az utolsó vacsora 01:15 RTL Klub Híradó 01:25 A játék neve: túlélés.
Május 2. vasárnap
Egyeteme 14:25 Delta 14:50 Csellengők 15:15 Örömhír 15:40 Európa gyermekei... 16:00 Eufórum 16:55 Optimisták Klubja 17:45 Elsőkézből 18:05 Jómodor@huú 18:35 Szívek szállodája 19:20 Szerencsi, fel! 19:30 Híradó este - Időjárás-jelentés -Sporthírek. 19:55 NÉVshowR 21:40 Fride-rikusz 22:30 Szerencsi, fel! 22:35 Magyar olimpikonok 22:40 Híradó este - Időjárásjelentés 22:50 MMM 23:20 Gary Burton és Makato Ozone koncertje a Budapesti Tavaszi Fesztiválon 00:30 Héthatár 01:15 Sötét angyal.
tm
06:00 Reggeli gondolatok 06:30 Állatkert a hátizsákban 07:00 Tv2 matiné 7:45 Fox Kids 09:25 A szupercsapat 10:25 Stahl konyhája 10:55 Norbi 11:25 Kardok királynője 12:30 Kém Game 13:30 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai 14:30 Piszkos ügynökök 15:30 Air America 16:30 Walker. a texasi kopó 17:30 J.A.G. 18:30 Tények 19:00 Napló 20:00 A múmia 22:35 Interjú a vámpírral 01:10 Gyilkos álmok.
06:00 Fejezetek az állatvilág történetéből 06:25 Yugioh 07:00 Kölyökklub 09:40 Nikki 10:05 Hazárd megye lordjai 11:00 Ferencváros-Újpest 13:45 Forma-1 14:10 Vasárnapi Receptklub 15:00 Simlis Jack. a karibi szuperkém 15:25 Rejtélyek kalandorai 16:15 Hatoslottó-sorsolás 16:30 A sárkány törvénye 17:30 Sheena. a dzsungel királynője 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Armageddon 22:00 Hannibal 00:35 Bele-ValóVilág 01:00 RTL Klub Híradó 01:10 Fókusz.
Május 3. hétfő
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Napi mozaik 09:45 Hol-mi? 10:00 Egészségére 11:00 Parlamenti Napló 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben I3:0Q Jelentés - Tények és képek Magyarországról 13:25 Roma Magazin 13:50 Domovina 14:20 Kutya legyek... 14:50 Földközelben 15:15 Repeta 16:05 Élesben 16:50 Kachorra 17:40 Közeli - Kulturális híradó 17:45 Uniós pályázati kalauz 17:50 Körzeti híradók 18:00 Híradó 18:10 A klinika 19:00 Quizfire 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek 20:05 Kékteny 21:05 Jutalomjáték i 1:55 Magyar olimpikonok 22:00 Hétfő gste 22:35 Provokátor 23:05 Telesport 23:55 Telesport - Bundesliga-össze-foglaló 00:50 Végtelen nyár.

06:00 Norbi 06:30 Jó reggelt. Magyarország! 07:00 Lazac 08:50 Stahl konyhája 09:00 Tripla vagy semmi 09:25 Helene szemei 10:25 Teleshop 11:45 Szeretők és riválisok 12:45 Love Story 15:00 Kapcsoltam 15:30 Beverly Hills 90210 16:30 Jakupcsek 17:30 A betolakodó 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:45 Banánhéj 20:55 Frei Dosszié 22:05 Nyom nélkül 23:05 A halhatatlan 00:05 Dolce Vita 00:35 TopSport 01:05 Jó estét. Magyarország! 01:35 Siska.
I J m
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:05 Főtér - Nyíregyháza 09:30 Európa gyermekei... 09:50 Galéria 10:55 Európa gyermekei... 11:10 „így szól az Úr!" 11:20 Kánon 12:00 Déli harangszó 12:01 Hírek - Időjárás-jelentés 12:10 Úton 12:35 Mi és az EU 12:40 Telesport - Labdarúgó EB felvezető 13:10 Európa gyermekei... 13:30 Mindentudás
06:00 Yugioh 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09:35 06-81-320-320 10:30 Top Shop 11:30 Delelő 12.0(1 Híradó - Déli kiadás 13:10 XXI. század - a legendák velünk élnek 13:35 06-81 -320-320 14:55 Balu kapitány kalandjai 15:20 Recept Klub 15:35 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:25 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Való Világ 20:35 Barátok közt 21:15 A vasmacska kölykei 23:25 BeleValó Világ 23:50 Sportklub 00:20 Találkozások 00:30 RTL Klub Híradó 00:40 A dzsungel titka 02:15 Fókusz.
2004. április 27.
KANIZSAI MÉDIA
13
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT ÍR KI A TESTVÉRVÁROSI ALAP
2004. ÉVI TÁMOGATÁSÁNAK ELNYERÉSÉRE
[KANIZSA TV!
MŰSORA
április 27-től május 3-ig
A pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város testvérvárosaihoz fűződő kapcsolatok fejlesztése, a lakosság és civil szervezetek ez irányú működésének támogatása, a szervezetek biztonságos tervezésének elősegítése.
A pályázók köre: civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, intézmények, öntevékeny csoportok. Pártot, pártpolitikai tevékenységet nem támogat az alap.
A pályázat általános feltételei: Pályázatot csak Nagykanizsa Megyei Jogú Városban működő szervezetek, pályázati űrlapon nyújthatnak be 2004. július 1. és 2005. június 30. között megrendezésre kerülő rendezvények támogatására. A tervezett projektnek Nagykanizsa Megyei Jogú Város testvérvárosai - Akkó, Gleisdorf, Kazanlak, Kovászna, Puchheim, Salo - valamelyikében működő partnerszervezet aktív együttműködésével kell megvaló-
sulnia. Csak társfinanszírozással, tehát a pályázó saját forrásainak legfeljebb 50 százalékos kiegészítése céljából lehet pályázni. Az elnyert támogatást - testvérvárosonként összesen legfeljebb 250 ezer Ft-ot - az önrész mértékéig biztosítja az alap. A pályázatot a pályázati felhívás mellékletét képező pályázati adatlap hiánytalan kitöltésével kettő példányban kell beküldeni a következő címre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Polgár: mesteri Kabinet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Részletes felvilágosítás és pályázati adatlapok ezen a címen kaphatók, vagy az önkormányzat honlapjáról www.nagvkanizsa.hu tölthetők le. A faxon vagy e-mailen beküldött pályázatok nem kerülnek elbírálásra.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2004. május 10. 15.00 óra
április 27. kedd
07:30 Krónika 07:40 Zalai magazin 07:55 Mese: A papucsszaggató királykisasszony 08:05 Krónika 08:15 Ünnepi közgyűlés 09:35 Videoklip 17:30 Európa kicsiben 8. -Salgótarján és környéke 18:00 Krónika 18:10 Mese: A kiskakas gyémánt félkrajcárja 18:15 Storyboard - filmajánló 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 Biztonsági zóna 19:40 Jelkép - katolikus 19:50 Krónika 20:00 Szivárvány sztármagazin 20:30 Hírháló 21:00 Egy maréknyi dollárért - amerikai film 22.50 Szerencsi fel!
április 28. szerda
07:30 Krónika 07:40 Storyboard -filmajánló 07:55 Videoklip 08:00 Biztonsági zóna 08:30 Krónika 08:40 Szivárvány sztármagazin 09:10 Jelkép - katolikus 09:20 Mese: A kiskakas gyémánt félkrajcárja 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 17:30 Európa kicsiben 9. - Az Őrség 18:00 Krónika 18:10 Mese: A vénasszony és a tizenkét zsivány 18:15 Storyboard - filmajánló 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 Biztonsági zóna 19:40 Jelkép - evangélikus 19:50 Krónika 20:00 Szivárvány sztármagazin 20:30 Hírháló 21:00 Könnyen vedd a halált - film'' 22:45 UNIJÓ 22:50 Márais Bach - Varnus Xavér
április 29. csütörtök
07:30 Krónika 07:40 Storyboard -filmajánló 07:55 Videoklip 08:00 Biztonsági zóna 08:30 Krónika 08:40 Szivárvány sztármagazin 09:10 Jelkép - evangélikus 09:20 Mese: A vénasszony és a tizenkét zsivány 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 17:00 Önkormányzati ülés közvetítése felvételről 19:00 Krónika 19:10 Önkormányzati ülés közvetítése felvételről
április 30. péntek
07:30 Krónika 07:40 Önkormányzati ülés közvetítése felvételről 17:30 Európa kicsiben 10. -Bonyhád és környéke 18:00 Krónika 18:10 Mese: A kis herceg 3. rész 18:15 Zalai magazin 18:30 TV
shop 19:00 Krónika 19:10 Biztonsági zóna 19:40 Jelkép - katolikus 19:50 Krónika 20:00 Szivárvány sztármagazin 20:30 Hírháló 21:00 Sarokba szorítva 22.45 UNIJÓ 22.50 Márais Bach
május 1. szombat
06:30 Krónika 06:40 Zalai magazin 06:55 Biztonsági zóna 07.25 A kis herceg 07:30 Krónika 07:40 Jelkép - katolikus 07:50 Szivárvány sztármagazin 08:20 Krónika 08:30 Hírháló 09:00 TV shop 09:30 Lovasélet héthatáron 10:30 Tök Jó Óra 11:00 Virágzó Magyarország 11:30 Különjárat 17:30 Business-mix magazin. Gazdaságról közérthetően 18:00 Hírháló 18:30 Csatlakozunk - Ünnepi koncert közvetítése felvételről 20.05 Sajt - Teleki Lászlóval 20:30 Hírháló 21:00 Senki bolondja 22.50 Szerencsi fel! 23:00 Bencze-show 23:30 Sztárbarangoló
május 2. vasárnap
06:30 satlakozunk - Ünnepi koncert közvetítése felvételről 08.05 Sajt - Teleki Lászlóval 08:30 Hírháló 09:00 Tv shop 09:30 Európa kicsiben 9. - Az Őrség 10.00 Tök Jó Óra 11:00 Athéntól Athénig olimpiai magazin 11:30 Languszta - Gasztronómiai műsor 17:30 Sztárbarangoló 18:00 Hírháló 18:30 Tv mozi: Mágnás Miska 19:55 Kapocs - 3. sz. Választókerület - Dr. Szabó Csaba 20:10 Videoklip 20:30 Hírháló 21:00 A negyedik záradék 23.00 Bence-show 23:30 Különjárat
május 3. hétfő
08:00 Mágnás Miska 09.36 Kapocs - Dr. Szabó Csaba 17:30 EUR-ÓRA 18:00 Krónika 18:10 Az aprópénz 18:15 Zalai magazin 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 Jövő 7 - Változások május 1. után 19:25 Házban ház körül -A határátlépés lehetőségei a csatlakozás után Mit tegyünk az egészséges hajért? 19:40 Jelkép - adventista 19:50 Krónika 20:00 Biztonsági zóna 20:30 Hírháló 21:00 A tolvajok hercegnője 22.30 Európa kicsiben

up
oto
\ Sentrum
FOF
VOk1. I I fl
6 s ! U d i ó
SZERDAHELYI RITA
Nagykanizsa, tó út 17. Tel.: 30/9474-622,93/326-326
Elsőként Nagykanizsán professzionális digitális képkidolgozás.
Labor: Fuji Frontier Laser levilágítású printer
• Cd írás negatívról, diáról
• Naptárkészítés fotominff-
« Színes illetve fekete-fehér papírkép készítése bármely digitális adathordozóról 1 órán belül
• Diáról papírkép, fényképes névjegy- * Hagyományos illetve APS kártya képkidolgozás negatívról
• Képfeliratozás, résznagyítás. POLAROID napszemüvegek. Új KOLLEKCIÓ!
AKCIÓ!
• Filmkidolgozáshoz illetve digitális képkidolgozáshoz A JÁNDÉK ALBUMOT biztosítunk!
• Két tekercs film vagy 50 db digitális kép kidolgozásánál
focilabdát vagy FUJ1180 perces Videokazettát adunk ajándékba!
Vegyszeres úton, laserlevilágitással fotópapírra, kiváló minőségben!
Kőnig menü ♦ 360 Ft/menü kiszállítva
S Vállalati étkeztetést vállalunk S Étkezési jegyet elfogadunk
Havi étlap: www.konigmenu.hu Érd.: 93/700-137
14
RS
2004. április 27.
INGATLAN
Nk-án a belvárosban 126 nv-es három szoba + hallos családi ház kerttel, garázzsal eladó, vagy Nagykanizsai illetve balatonparti. vagy hozzá közel eső lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. Érd.: 20/9566-136 (5327K)
Magyarszerdahely - Újnéppuszta 5. szám alatt két szobás családi ház azonnali beköltözéssel eladó. Gazdálkodásra is alkalmas, műhelynek kialakítható sok melléképülettel. Érd.: 30/310-2188 (5234K)
Nk. Bartók B. utcai II. emeleti, 54 nv-es. kétszobás, erkélyes, egyedi fűtéses lakás a hozzá tartozó garázzsal eladó. Ára: 8,3 millió Ft. Érd.: 30/460-4499, vagy 17 óra után a 93/320-260 (5256K)
Balatonmária. Virág Benedek utcai 206 négyszögöles telek. 3 szoba, konyha, fürdő, teraszos faházzal, alatta pincével, vezetékes telefonnal, közművesítve. mellette csónaktárolásra vagy garázsnak alkalmas melléképülettel eladó. Ara: 7,2 millió Ft. Érd.: 30/460-4499, vagy 17 óra után a 93/320-260 (5257K)
Katonaréten 5 szobás, újszerű családi ház, részben alápincézett, két garázzsal eladó. Érd.: 30/277-1424 (5263)
Nk-án a Csokonay utcában 49 m:-es, kétszobás, egyedi fűtéses, 2. emeleti lakás eladó. Érd.: 319-026 (5264K)
Kiskanizsán a Fő úton kétszobás, felújítandó családi ház kúttal és kerttel eladó. Ár megegyezés szerint. Érd.: 20/578-4168 (5265K)
Bakónakon főúthoz közel zártkerti, lakható, 50 nv-es, kétszoba, konyha, fürdőszobás, melegvizes, fafűtéses, villannyal ellátott panorámás nyaraló (gázcsap a telken) 100 négyszögöl gyümölcsös, szőlő, fákkal, gépkocsibejáróval eladó. Irányár: 5,1 millió Ft. Érd.: 30/459-6987, 06/1/335-0469 (5266K)
Nk-án a Szőlőskert Fogadótól 100 méterre 780 m2 terület. 16 m2-es tárolóval eladó. Víz, villany van. Érd.: 30/378-8757 (5267K)
Nk-án a Téglagyári úti garázssoron aknás garázs eladó. Irányár: 600.000 Ft Érd.: 93/317-559, 30/227-5384 (5271K)
Galamboki Rigóhegyen 600 négyszögöl gyümölcsös 20 m2-es faszerkezetű épülettel és egyéb építményekkel. felszereléssel eladó. Irányár: 1,1 millió Ft. Érd.: 93/317-559 (5272K)
Csengery úti cserépkályhás, nagy-konyhás, háromszobás, 73 nv-es társasházi, udvari lakás, műhelyként használható pincével, kerttel, garázshasználattal eladó vagy értékegyeztetéssel kisebb lakásra cserélhető. Érd.: 30/2044-556. 93/313-271 (5273)
Sugár u. 6. szám alatti kapualjban lévő volt állateledel üzlet kiadó, vagy bérleti joga eladó. Érd.: 30/2044-556, 93/313-271 (5274K)
Nk-án az Olajtelepen felújított, 56 m2-es, kétszobás, harmadik emeleti lakás, aknás garázzsal (Olaj úti garázssoron) vagy anélkül eladó. Érd.: (30) 204-1700 hétvégén egész nap, hétköznap 8-11 óra között ill. 17 óra után. (5275K)
BERLET
Belvárosi bejáratott 20 nv-es helyiség. galériás kiadó. Parkolási lehetőség jó. Érd.: 20/950-9529 (5236K)
Nk-án a Péterfai utcában 67 nv-es, egyedi fűtéses, kompletten berendezett lakás kiadó hosszú távra. Érd.: 30/289-9627 (5269K)
Nk-Thúry térnél utcára nyíló 20 m2-es helyiség eladó. Irányár: 3,4 millió Ft. Érd.: 20/911-7542 (5270K) Nk-án egy szoba összkomfortos lakás igényes hölgynek, úrnak vagy házaspárnak kiadó. Kaució szükséges. Érd.: 322-611 (5276K)
Berzsenyi lakótelepen kétszobás, részben bútorozott, gázas, vízórás, földszinti lakás május 1-től kiadó. Egy havi kaució szükséges. Érd.: 30/270-9881 (5277K)
JARMU
Trabant 60L SPECIAL 1984-es jó állapotban, új motorral, valamint Trabant Combi működőképesen, forgalomból kivonva olcsón eladó. Érd.: 30/262-7496 (5252K)
VEGYES
170 literes prés újszerű állapotban eladó. Érd.: 30/586-7405 (5319K)
Jó állapotban lévő, tölgyszínű Réka elemes szobabútor, könyvespolcokkal olcsón eladó. Érd.: 17 óra után a 30/217-3453 (5258K)
Kiskanizsán eladó 220 kg-os sertés. Továbbiak megbeszélés alapján. Érd.: 329-497 (19 óra után)
Nehéz anyagi helyzetű, beteg család konyhaszekrényt vagy bármit elfogadna. Kérjük, segítsen! Tel.'': 70/528-0679 (5278K)
SZOLGALTATAS/ALLAS
Fuvarozást, áruszállítást valamint költöztetést vállalok 4*2 m platós, 3 t-ig terhelhető teherautóval. Érd.: 30/856-3666 (5255K)
Új lakások építését, régi házak felújítását, tetőszigetelést, ácsmunkákat tetőfedést vállalunk alvállalkozóként is. Érd.: 322-109, 30/6398-825 (5253K)
Nyelviskola keres Nagykanizsán óraadó, számlaképes angol nyelvtanárokat. Pályázatokat az alábbi címre kérjük:
7627 Pécs, Diós dűlő 5/1. Humán School Kft. (5279K)
25 fogyni vágyót keresek kereseti lehetőséggel! Szabóné Marika (06) 30-3368-345
23 kg-ot fogytam 10 hét alatt, testsúlyomat tartom, egészségi problémáim is megszűntek. Segíthetek? (06) 20-392-2560
Mindennapi embereknek nem mindennapi kereseti lehetőség, rész- és főmunkaidőben! Egészségügyi dolgozók előnyben! (06) 20-979-2546
Akar-e napi pár órai munkával Magyarországon uniós jövedelmet? Hívjon: Szabóné Marika (06) 30-3368-345
Észak-Dalmáciában, Vodicében felszerelt apartmanok ingyenes,
zárt parkolóval, közvetlen tengerparton. Kiépített szabadstrand 1 percre. Kedvező árak tulajdonostól. Érd.: 20-9334-001
HERKULES FOGYÓKÚRA-
ÉS TESTÉPÍTŐSZALON
A Herkules Fogyókúra- és Testépítőszalon 2003. november 10-én nyitott Nagykanizsán, a Magyar utca 37. szám alatt. Az eltelt rövid idő alatt is hamar népszerűvé vált a városközpontban lévő üzlet.
- Magam is rendszeresen edzek, így megtapasztaltam, milyen sokrétű igénynek kell megfelelnie egy testkultúra szalonnak. Innen jött az ötlet, hogy nyissak egy üzletet, ahol színvonalas körülményeket tudok teremteni a vendégeknek - mondja Karádi Zoltán, a szalon tulajdonosa: - A Magyar utca 37. szám alatt volt egy épületem, amiben kis átalakítással létre tudtam hozni egy modern, légkondicionált termet. Kiváló edzőgépeket szereztem be, köztük három futópadot, két lépcsőzőt, egy sífutót, egy kerékpárt, egy rázógépet, valamint alakformáló és testépítőgépeket. Ezek a gépek már az Európai Unió szabványainak felelnek meg. Nagy örömmel tapasztaltam, hogy már a nyitás után az edzőtársaim elismerően nyilatkoznak az üzletről. Hogy elkényeztessem a hozzánk látogatókat, ezért úgy gondoltam, hogy a személyi edzőket, az étrend beállítást, a testfelmérést, a testzsír-százalék mérést, az edzésprogramokat ingyen adjuk. A belépődíjak is mindenki számára elérhetőek.
A Hercules Szalon azokra is gondolt az ármegállapításnál, akik alacsony jövedelemből élnek, de szeretnék az egészségüket és a testüket rendben tartani. így nem csoda, hogy a szalon vendégei között háziasz-szonyok és nyugdíjas hölgyek is megtalálhatóak. Érkeznek olyanok is, akiknek magas a koleszterin szintjük, magas a vérnyomásuk, túlsúlyosak illetve keringési zavarban szenvednek. Számukra is tudnak megfelelő programot ajánlani. A tulajdonos büszke arra, hogy a mozgás, az életmód változtatás eredményeként többen közülük vagy teljesen elhagyhatták gyógyszereiket, vagy lényegesen csökkenthették azokat.
- A felnőtt havi bérletet 3000 Ft-ért, a diák és a nyugdíjas bérletet 2500 Ft-ért adjuk - folytatja Karádi Zoltán. - Áremelést a közeljövőben nem tervezek. Büszkén elmondhatom, hogy elértük a célunkat! Például közel 300-an fogytak le úgy, hogy közben alakjukat is megformáltuk! A testépítők is aktívan fel tudnak készülni a versenyekre kiváló gépeinken. Vannak olyan versenyzők, akiket magam szponzorálok.
Mivel egyre többen keresik fel a szalont, a tulajdonos a bővítés mellett döntött. A munkálatokat a szakemberek már el is kezdték. Az edzőterem 50 négyzetméterrel bővül. Az átalakítás április 25-re befejeződött. A géppark is bővülni fog kardió- és edzőgépekkel. A szalon saját parkolóval rendelkezik, amelyet éjjel-nappal rejtett kamerák figyelnek.
- Továbbra is várom mindazok jelentkezését, akik kevés pénzért szeretnének jó helyen fogyni, alakot formálni, izmokat növelni és az egészségüket karbantartani. Nálunk családias környezetben segítenek a személyi edzők edzeni, lefogyni és mutatják meg a gépek helyes használatát - fejezte be beszélgetésünket Karádi Zoltán.
2004. április 27.
S
15
c
SPORTHÍREK • SPORTHÍREK • SPORTHÍREK
3
VERETLEN AZ ÉLEN
Április 18-án a MÁV csarnokban fogadta az NTE 1866 MÁV Rt. a PEAC gárdáját. A kanizsai kosarasok 79:57 nyertek a vendég PEAC ellen. NTE 1866 MÁV Rt.: Tahi 13/3, Szélessy 22/6, Pais V.7, Vágvölgyi V. 8, Muk 14. Csere: Bődör 15. Az NB II. délnyugati csoportját veretlenül, 16 győzelemmel nyerte meg a kanizsai csapat
SPORTAKROBATIKA
A Hevesi Sándor Általános Iskola és a Zalaerdő-Hevesi DSE közös rendezésében immár 3. alkalommal került sor a Sportakrobatika diákolimpia országos döntőjére Nagykanizsán a szervező általános iskolában. A jó hangulatú, színvonalas versenyen az ország minden részéről érkeztek, elsősorban az utánpótlás korú versenyzők mutatták be gyakorlataikat. Gyermek kategóriában, vegyes párosban I. helyezett lett Horváth Roland és Horváth Szandra 8,15 ponttal (Hevesi Ált. Isk.),míg ifjúsági kategóriában női párosban a Szabó Veronika, Faller Nóra (Zrínyi Ált. Isk.) alkotta kettős léphetett a dobó első fokára 27,1 ponttal a hazai versenyzők közül.
UJABB SIKER
Idegenben mérkőzött a múlt hétvégén''az NB Il-es kanizsai női kézilabdacsapat. Mohács TE-NTE 1866 MÁV Rt. 27:29. NTE 1866: Skrach, Kiss (6), Elekes (1), Szloboda (3), Kotnyek, Tóth (13), Hohl (3). Csere: Pánczélné, Majoros, Kalina. Szókéné
(3).
IZZÓ-S GYŐZELEM
Április 18-án az NB I/B-s IZZÓ SE a Balaton KC-vel mérkőzött a Zsigmondy tornacsarnokában. Hazai pályán 26:24-re győzött a kanizsai csapat. IZZÓ SE: Kovácsovics, Szabó (2), Fónagy (3), Kerkápoly (7), Gyáfrás
(4), Musits N. (5), Nagy (2). Csere: Kálóczi, Kóbor (3), Baksa, Farkas.
ÖTÖDIK FORDULÓ
A Dunántúli Gyermek Vízilabdabajnokság 5. fordulóját április 18-án Szombathelyen rendezték meg. CWG Kanizsa-Hullám ''91 Székesfevérvár 12:6. CWG Kanizsa: Horváth-Dobos, Tegzes (1), Rétlaki, Simon (3), Banka (1), Fekete (4). Csere: Kovács (2), Berkenyés (1), Tóth.
CWG Kanizsa-Tatabányai VSE
8:10. A kanizsai csapat góllövői: Rétlaki (3), Dobos (3), Banka (29.
A csapat 16 ponttal a második helyen áll a bajnokságban, melyből még 4 mérkőzés van hátra.
EGY BRONZ, KÉT NEGYEDIK HELY
A Komárom-Esztergom megyei Sárisápon került megrendezésre az idei szabadfogású, Nyugat-Magyarország területi diákolimpia döntő, a diák II. (10-11 évesek) korcsoportban. A 280 fő részvételével zajló versenyen a kanizsai birkózók remekül helytálltak. Az 55 kg-os Bolf Attila (Piarista Isk.) bronzérmet nyert, míg Ceglédi Zsolt (Piarista Isk.) és Tern Krisztián (Piarista Isk.) csoportjukban negyedik helyezést értek el. Mindhárom versenyző továbbjutott a tatabányai országos döntőbe, ahol az ország 18 legjobb birkózói mérhetik össze tudásukat, erejüket.
CSAPATMUNKÁVAL A GYŐZELEMÉRT
Az OB I/B bajnokság 18. fordulóján a kaposvári csapat ellen mérkőzött a CWG Kanizsa. Idegenben 10:8-ra győztek a kanizsai pólósok. CWG Ka-
nizsa: Kiss, Szabó D.(3), Karácsony (2), Szabó Sz., Kaszper G. (2), Nebojsa (3), Kalmár. Csere: Kaszper D., Szili, Marton, Hartai, Dávid, Cserti, Magyar.
Izgalmas kemény mérkőzésen a magabiztosan játszó kanizsai fiúk megérdemelten nyerték meg a csatát. Mindkét csapat a helyosztón az alsóházba került (3-18. helyezés). Szőlősi Csaba edzői véleményében elmondta: A bajnokság talán legnagyobb taktikai repertoárjával rendelkező Kaposvár ellen minden játékosa nagyon készült, hiszen tudták, hogy ez az egyik olyan mérkőzés, amelyen az OB I/B-ben való maradás múlik.
BUDAPESTI VERESÉG
A Kanizsa DKK Budapesten játszott mérkőzést az OSC ellen. 83:70-re az OSC kosarasai győzedelmeskedtek. KDKK: Németh (20/9), Varga (21/6), Farkas (14/3), Gadnai (2), Völgyi (3/3). Csere: Fekete (4), Horváth (4), Glaser E. (2), Mozsolics, Szépligeti.
Az alsóházi rájátszás listavezetője ellen három negyeden keresztül egyenrangú partner volt a tartalékos DKK.
NAGYKANIZSAI FÖLÉNY A DÖNTŐN
Április 16-17-én az ország 21 középfokú oktatási intézményének 103 játékosa vett részt az V-VI. korcsoportú országos lábtoll-labda diákolimpián, a dr. Mező Ferenc Gimnázium tornatermében. A mezőnyben lévő négy felnőtt válogatott és országos bajnok jelentette a torna kiemelkedő színvonalát. A bajnokságon nagykanizsai játékosok fölénye volt a jellemző, eredményesebben szerepeltek, mint a szolnoki, vagy budapesti ellenfeleik, amire a Nagykanizsán maradt 5 arany, 1 ezüst és 3 bronzérem a legfényesebb bizonyíték. A Zemplén DSE két kiválóságának Budavölgyi Veronikának és Hartai Attilának újra sikerült a duplázás, mivel a csapatverseny mellett egyéniben is az élen végeztek. A következő verseny május elsején Új-szászon lesz, a ranglista kupa soron következő fordulója. Eredmények V. korcsoportban: Leány egyéni (23.) 1. Buda völgyi Veronika (Mező Gim.) 3. Végh Dóra (Mező Gim.). Leány csapat (6.). 1. Mező Gim. csapata (Bognár Kinga, Budavölgyi Veronika, Végh
Dóra), 5. helyet sikerült megszereznie a Thury SZKI lábtoll-labdá-sainak (Balázs Boglárka, Bíró Edina, Fazekas Erika). Fiú egyéni (53.). 1. Hartai Attila (Cserháti SZKI), 7. Kiss András (Zsigmondy SZKI),. 8. Balikó Attila (Zsigmondy SZKI). Fiú csapat (11.). I. Cserháti SZKI (Csizmadia Tamás, Hartai Attila, Pölcz Ottó, Szaniszló Zsolt. Szeiler Péter), 7. Mező Gim. II. (Both Gergő, Dobó István, Györkös László, Szentes Balázs), 8. Batthyány Gim. II. (Belső Bence, Dene Krisztián, Németh Bálint), 10. Mező Gim. I. (Bagarus Gábor, Harcz Gergő, Miholics Szabolcs), 11. Batthyány Gim. I. (Egry Gyula, Fordán Dávid, Friskó Tamás, Gyuricz Dávid. VI. korcsoport: Leány egyéni (6.) 3. Kelé Tímea (Mező Gim.) 3. Deés Enikő (Mező Gim.) 6. Máté Anett (Mező Gim.). Leány csapat (2.) 1. Mező Gim. Deés Enikő, Kele Tímea, Máté Anett. Fiú egyéni (28.) 5. Tillinger Tamás (Zsigmondy SZKI), 6. Kocsis Norbert (Keszthely). Fiú csapat (11.) 2. Zsigmondy SZKI. (Balikó Attila,
Kiss András, Máté Péter, Patyi Roland, Tillinger Tamás, Varró Ferenc), 10. Batthyány Gim. I. (Magyar Máté, Matyola Péter, Tánczos Adrián), 11. Batthyány Gim. II. (Nagy László, Bolf András, Hanika O. Dániel, Petrovácz Ádám).
A képen az V. kcs. cserhátis fiú csapat szerepel. Csizmadia Tamás, Hartai Attila, Pölcz Ottó, Szeiler Péter, és Szaniszló Zsolt.
A Zsigmondy tornacsarnokban zajlott a megyei III-IV. korcsoportú lábtoll-labda diákolimpia. Cserszegtomaj, Keszthely, Nagykanizsa és Szepetnek 9 általános iskolájának 51 versenyzője küzdött a bajnoki címekért. A nagykanizsai versenyzők 3 aranyérmet, 3 ezüstérmet és 2 bronzérmet szereztek a tornán és bejutottak a május 20-21-én Zánkán megrendezésre kerülő országos döntőbe.
Eredmények III. korcsoport: Fiú egyéni (24). 1. Arany Bálint (Péterfy), 2. Huszár Emil (Hevesi), 3. Molnár Róbert (Szepetnek), 3.
Lukács Benedek (Péterfy). Fiú csapat (7). Első lett az Arany Bálint, Budavölgyi Bálint, Csizmadia Ádám, és Lukács Benedek által alkotott péterfys csapat.
Leány egyéni (10). I. Göncz Annamária (Hevesi), 2. Bátor Hajnalka (Hevesi), 3. Kiss Katalin (Szepetnek), 3. Szappanos Klaudia (Zrínyi). Leány csapat (1). 1. Szepetnek Ált. Isk(. Sipos Vanda, Magyar Veronika, Pőcze Karolina, Kele Evelin).
IV. korcsoport.
Fiú egyéni (10). 3. Szitái József (Szepetnek). Fiú csapat (4) 2. Szepetnek II. (Kolompár Ervin, Szitái József, Kovács Roland, Molnár Beáta), 3. Szepetnek I. (Banka Péter, Kanizsai Dániel, Kurucz László, Kovács Roland).
Leány egyéni (7). 2. Dominkó Dóra (Batthyány Gim), 3. Molnár Beáta (Széchenyi SZKI), 3. Hol-lender Laura (Szepetnek). Leány csapat (4). 2. Szepetnek I. (Hollen-der Laura, Kiss Katalin, Szappanos Klaudia), 3, Hevesi (Bátor Hajnalka, Dominkó Dóra. Göncz Annamária).

HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Széchenyi tér 5-9. Tel.: 311-465 Jegyárusítás: 14-18 óráig.
Április 30.18 óra
SOKNEMZETISÉGŰ KULTÚRÁVAL AZ EURÓPAI UNIÓBA-művészeti gála a HSMK előtti szabadtéri színpadon Köszöntőt mond: Teleki László politikai államtitkár, Litter Nándor polgármester Közreműködik: a Kanizsa Táncegyüttes, a Bojtár Népze-| nei Együttes, a szepetneki Királyi Pál ÁMK német nemzetiségű gyermek és ifjúsági csoportjai, a Fehér Kígyó Cigány Hagyományőrző Együttes, a Tótszentmártoni Kulturális Egyesület Horvát Tánc soportja, a Kanizsai Horvát Kórus
Április 30.15 óra
EURÓPAI UNIÓ A BÉLYEGEK TÜKRÉBEN Dr. Janda Iván gyűjteményéből kiállítás. Megnyitja: Papp Ferenc, a HSMK igazgatója Megtekinthető: április 30-án 24 óráig.
Május 3.10 és 14 óra
ARANY VITÉZ zenés, táncos mesejáték A dunaújvárosi Bartók Színház bérletes gyermekszínházi előadásai 10 órakor Vackor bérlet, 14 órakor Hápi bérlet
mm mívmio
FIGYELEM!
A tanév utolsó lehetősége!
A DIALÓG NYELVSTÚDIÓ
a júniusi ANGOL és NÉMET,
EU-S ÉS ÁLLAMI bizonyítványt is nyújtó, NYELVVIZSGÁKRA FELKÉSZÍTŐ, 40 órás, speciális tanfolyamokat szervez
vizsgáztató tanárok vezetésével, INGYENES PRÓBA VIZSGÁVAL. 30% TANDÍJ- ÉS VIZSGADÍJ-VISSZATÉRÍTÉS!!!!
Beiratkozás: személyesen, május 3-ig.
Nagykanizsa, Kinizsi út 21a. Tel.: (93) 326-413; Fax: (93) 536-887 E-mail: info@dialognk.hu Web: www.dialognk.hu
HÍIDS 1. 20 ÓBA ME6ASZTÁR0K DÖNTŐSE! HELYSZÍNE ERZSÉBET TÉR.
Belépődíj nincs, a korábban megváltott jegyek a HSMK-ban visszaválthatók!
Casio. •anzM: suj