Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
8.27 MB
2020-12-19 13:58:03
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
303
661
Rövid leírás | Teljes leírás (301.74 KB)

Kanizsa 2004. 022-024. szám június

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

mm w
■ M H Hl I _y | H Nas*ante»a
i-1 1-1 1—J L_1 I-1 I-1 I--I-1 UjíJ RÉGIÓK KAPUJA
XVI. évfolyam 22. szám • 2004. június 1. • Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu

TÁRSKERESŐ KUIB
Ha komolyan gondolja a társkeresést!
8800 Nagykanizsa Tel.: 06-93-311-396 06-30-508-4121

(CEI
NAGYKANIZSA, ERZSÉBET TÉR 53, [CENTRAL HOTEL] INFO TEL (-36) 20 440 9700; [+36)306110616 INTERNET; WWW.C1.HU
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
VAROSHAZA
2004. június 1.
■ Di m m km ■ Kiifffl min iw*
Halász Gyula, a 9. számú választókerület önkormányzati képviselője 2004. június 4-én, pénteken 17 órától 18 óráig fogadóórát tart a Hevesi úti Fiókkönyvtárban.
ELMARAD AZ ÜGYFÉLFOGADÁS
Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a nagykanizsai Okmányirodában az EP képviselőválasztásra történő felkészülés miatt az ügyfélfogadás június 3-án a - járműigazgatási ügyintézést, illetve az egyéni vállalkozói igazolvány ügyek intézését kivéve - szünetel. A választást követő napon 2004. június 14-én az Okmányiroda zárva tart.
BIZOTTSÁGI NÉVSOR
Tájékoztatjuk Nagykanizsa megyei jogú város választópolgárait, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. 23. § (1) bekezdése alapján a 92/2004.(IV.29.) számú határozatával a 2004. június 13-i Európai Parlamenti választás lebonyolítását végző szavazatszámláló bizottságot megválasztotta.
A szavazatszámláló bizottság névsora megtekinthető a Polgármesteri Hivatal (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) I. emelet 12-es irodában.
PÁLYÁZAT SZOCIÁLIS ALAPRA
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága pályázatot hirdet a 2004. évi Szociális Alap támogatásának elnyerésére. A pályázat célja:
Olyan közösségi programok, karitatív és érdekvédelmi tevékenységek, természetbeni támogatások, szociális szolgáltatási formák segítése, melyek hozzájárulnak a hátrányos helyzetben lévők szociális élethelyzetének minőségi javulásához. Pályázók köre:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő intézmények, minden bejegyzett nagykanizsai székhelyű civil szervezet, egyesületek, alapítványok és egyéb szervezetek, melyek pályázatukkal a fenti célok megvalósítását szolgálják. A pályázaton nem indulhatnak: pártok, politikai tevékenységet folytatók. A pályázat benyújtásának határideje: 2004. június 30. Benyújtás módja: A pályázati adatlapot zárt borítékban „Szociális Alap támogatása" jeligével lehet benyújtani.
Benyújtás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Osztálya Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (I. em. 103. sz. iroda)
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó nevét,
- a pályázó címét, székhelyét,
- a pályázó nyilvántartásáról szóló igazolás másolatát,
- az igényelt támogatás összegét,
- a kérelem tételes indokolását,
- a megvalósítás módját.
A pályázati bírálat határideje: 2004. augusztus 31.
A határidőre beérkezett pályázatokat a Szociális és Egészségügyi Bizottság bírálja el.
Az elnyert támogatások kifizetésének határideje: 2004. szeptember 15. Az odaítélt támogatások elszámolásának határideje: 2004. december 30.
Egyéb kikötések:
A támogatást nyert pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt. Az elnyert támogatás célszerű felhasználásáról a pályázó a tárgyévet követő március 31-ig számlával köteles elszámolni.
TISZTELT NAGYKANIZSAI POLGÁROK!
Tisztelettel meghívom Önöket a Oktatásfejlesztések az Európai Unióban című elő...