Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.53 MB
2020-12-19 13:58:37
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
269
660
Rövid leírás | Teljes leírás (203.67 KB)

Kanizsa 2004. 025-026. szám július

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

mm w
XVI. évfolyam 25. szám • 2004. július 6. • Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
(mfr)
.MífTíOiü^
Autóhifi, autóriasztó, műszaki használtcikk, MOBILTELEFONOK, digitális fényképezőgépek
Nagykanizsa, Platán sor 7. Tel ./Fax: 93/333-837
Irodalmi esten mutattuk be a varos irodalomszerető közönségének kolléganőnk, Bakonyi Erzsébet első kötetét. A verseket és prózákat tartalmazó mű egyúttal a Kanizsa Újság Kiskönyvtára 1. kötete is.
(Riportunk a lap 11. oldalán)
Népszerű a HSMK által szervezett nyáresti szerenád programja a kanizsaiak körében. Az intézmény előtti juharfa alatt alkalmanként mintegy 40-50 főnyi közönség nosztalgiázott és énekelt együtt az előadókkal. Felvételünk Tulman Géza főiskolai hallgató gitárestjén készült.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere emlékplakettet adományozott Litter Nándor polgármester a városunkba látogató dr. Habsburg Ottónak. A Páneurópai Unió elnöke részt vett a felsőtemplomi szentmisén, majd a HSMK-ban lakossági fórumot tartott.
CD
2
Nagykanizsán a Király-udvarházban eladó a Plázára és a Vásárcsarnokra néző I. emeleti 2 szobás 50m2 -es nagy erkélyes lakás, valamint az udvari épület II. emeletén 2 + 2 félszobás 66 m!-es összkomfortos lakás augusztusi költözéssel.
Eladó továbbá korlátozott számban - a Kinizsi u. 2. teremgará-sában- személygépkocsi parkolóhely. (1.590.000 Ft+ áfa/db)
Állami támogatású hitelek, szociál-politikai támogatás, áfa- visszaigénylés, illetékmentesség igényelhető.
Egyeztetés, tervismertetés: ÖKO-HÁZ 2000 Kft.
Nagykanizsa, Petőfi S. u. 5. I.em. Tel,/fax: 93/ S16 71S vagy 30/ 901 9013
E-mail: babssabeb@chello.hu. Referenciajegyzék megtekinthető: members.chello.hu/babssab
OK#MÁ7
BMMMBMM
UJUJMW!t.HiMMW»mm
2
2004. július 6.
KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Bicsák Miklós az I. számú választókerület (Garai, Űrhajós, Hársfa, Ifjúság utca lakói) önkormányzati képviselője 2004. július 7-én, szerdán 16 órától 17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzőgyártó irodában.
Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a palini új Altalános Iskolában.
Csordásné Láng Éva, a 14. sz. választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap első hétfőjén 18.00-19.00 óra között a Nagyrác utcai Altalános Iskolában és minden hónap második hétfőjén 18.00-19.00 óra között a Móricz Zsigmond Művelődési Házban.
Dr. Horváth György, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője 2004. július 7-én szerdán 18 órától 20 óráig fogadóórát tart a Pálma étteremben (Magyar u. 80).
Változás! Litter Nándor polgármester és dr. Kelemen Marcell jegyző fogadóórája július hónapban elmarad, Röst János alpolgármester fogadóórát tart július hónap második szerdáján 9-12 óráig a Polgármesteri Hivatal Eötvös téri épületében (Nagykanizsa, Eötvös tér 16.1. em.).
Stróber Gábor, a 12. számú választókerület önkormányzati képviselője minden hónap első hétfőjén 16.30 órától a Vécsey Zsigmond Általános Iskolában, 18 órától 19 óráig a Zárda utcai kollégiumban fogadóórát tart. A fogadóórán tisztelettel váija a lakosság észrevételeit, javaslatait.
Szányiné Kovács Mária, a 11. választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap első szerdáján 17-18 óra között az IKI földszinti helyiségében, július hónap első csütörtökén 17-18 óra között a Bolyai János Altalános Iskola földszinti helyiségében a fogadóóra elmarad. Elérhetőség: 06-70/214-9155-ös telefonszámon vagy a 1 lvk@nagykanizsa.hu e-mail címen.
Tóth László, a 4. sz. választókerület képviselője 2004. július 7-én, szerdán 17 órakor fogadóórát tart a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban. Telefon: 30/304-3161, e-mail: toth_laszlo@nagykanizsa.hu
Pályázhatnak nagykanizsai állandó lakos, pécsi felsőoktatási intézményben nappali tagozaton tanulmányokat folytató hallgatók, akiknek kollégiumi férőhely iránti igényét helyhiány miatt elutasították a Pécsi Tudományegyetem kollégiumába.
A pályázat elbírálásának szempontjai: a hallgató szociális körülményei, az elbírálást megelőző félévben, illetve a felvételi vizsgán elért eredmény, kiemelkedő tevékenység.
A pályázat benyújtásának határideje: 2004. augusztus 10.
A pályázat a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztályán igényelhető adatlapon és az azon megjelölt mellékletekkel nyújtható be. A pályázat benyújtásának feltétele a kollégiumi férőhely iránti igény elutasítása, amit legkésőbb augusztus 30-ig, a fellebbezés tényét igazoló levélmásolattal együtt be lehet csatolni. Az önkormányzati férőhelyek odaítélésének elbírálása a pécsi kollégiumi felvételi eljárás fellebbezési szakaszával párhuzamosan zajlik, a felállított rangsorból azon kilenc pályázó részesül önkormányzati férőhelyben, akinek fellebbezését a pécsi kollégium elutasította.
NYÁRI OKTATÁSI ÜGYELET
Nagykanizsa Megyei Jogú Város nevelési-oktatási intézményeiben a kijelölt nyári ügyeleti nap a hétfő, időtartama 8-14 óra.
A Nagykanizsai Rendőrkapitányság büntetőeljárást folytat ismeretlen tettes ellen, aki 2004. év tavaszán, Nagykanizsa belterületén több esetben nők előtt szeméremsértő módon mutogatta magát.
Az elkövető személyleírása:
Kb. 175-180 cm magas, rövid szökés hajú, viszonylag vékony testalkatú, kb. 20 év körüli férfi. Fülében, ezüstszínű karika fülbevalót visel.
Kérjük azon személyeket (sértetteket) akik a fent leírt személlyel esetlegesen ilyen módon kapcsolatba kerültek, jelentkezzenek személyesen a Nagykanizsai Rendőrkapitányságon (Nagykanizsa, Király út 49. sz.) vagy a következő telefonszámokon: 107, 06-93/312-190/57-74-es melléken.
KONTÉNERMOSÁS
Tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát, hogy a Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Kft. munkatársai 2004.július 20-21-22-én zárt rendszerű, gépi konténermosást végeznek az egész városban. Tisztításra kerülnek a lakóközösségek által bérelt 1100 l-es konténerek.
Kérjük a házmesterek, illetve lakók segítségét abban, hogy a fent említett napokon biztosítsák a hozzáférhetőséget a hulladékgyűjtő edényekhez.
Via Kanizsa Városüzemeltető Kht.
VERSENYKIÍRÁS
A nagykanizsai Hevesi Sándor Művelődési Központ 2004. szeptember 4-én (szombaton) rendezi meg az
első kanizsai bor- és dödölle-fesztivált,
melynek keretében meghirdeti a dödölle és dél-zalai népi ételek (pró-sza, gánica, répa stb.) főzőversenyét.
A főzőverseny kiírása: Minimum 10-12 személy részére megfelelő adagmennyiségű jellegzetes dél-zalai étel készítése. Az étel otthon is és a helyszínen is elkészíthető (A helyszínen gázrezsót biztosítunk) A csapatok 3-5 fővel jelentkezhetnek. Főző-, sütőedényekről és az alapanyagokról a résztvevőknek kell gondoskodni, műanyag evőeszközöket, tányérokat a rendezőség biztosít. Az értékelést szakértő zsűri végzi. A nevező csapatok 3 tagja emblémás kötényt és sapkát kap. A legjobb versenyzők részére az alábbi díjak kerülnek átadásra: a legfinomabb étel, a legjobb csapat, a legszebben terített asztal. Közönség díj a legnépszerűbb csapatnak. A rendezvény időpontja: 2004. szeptember 4. 15 óra Helyszíne: a HSMK melletti tér
A versenyre előzetesen lehet nevezni az intézmény információs szolgálatánál, telefoin 93/311-468.
Nevezési határidő: 2004. augusztus 18.
A nagykanizsai Tourinform-iroda az alábbi címen várja a turizmus területén tevékenykedő nagykanizsai vállalkozások, vállalatok és szolgáltatók promóciós és reklámanyagait (hotelek, panziók, vendégházak, magán-szálláshelyek, vendéglátóipari egységek, klubok, kulturális intézmények, kultúrházak, rendezvényszervezők, utazási irodák, ügynökségek): Tourinform-Nagykanizsa, Csengery u. 1-3.
Tel: 93/313-285, Fax: 93/536-077, email: nagykanizsa@tourinform.hu
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezető-főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak: Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Nagy Krisztina, Szőlősi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth Tihamérné. Szerkesztőség: Nagykanizsa. Király u. 47 I. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa. Király u. 47 I. emelet. Tel.: 93/312-305. Nyomja: ANTÓK Nyomdaipari Kft., Celldömölk. Felelős vezető: Antók Zoltán. Terjeszti a Lapterjesztő Kft. Az árus példányok ára 65 Ft.
ISSN 0865-3879
E-mail címünk: kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
A Halis István Városi Könyvtár Kálvin téri épülete július 26-tól augusztus 6-ig - 10 munkanapon át - zárva tart. Szombatonként júliusban és augusztusban.szünetel a szolgáltatás.
A könyvtár szolgáltatásainak nagy része ebben az időszakban is rendelkezésére áll a Hevesi úti és a kiskanizsai fiókkönyvtárunkban, illetve a honlapunkon: www.halisnagykanizsa.bibl.hu.
KOLLÉGIUMI FÉRŐHELY PÁLYÁZAT
2004. július 6.
VÁROSPOLITIKA
3
AZ EGÉSZSÉGÜGY ÜNNEPÉN
T
Esett az eső, de nem mosta el a városi kórház Semmelweis-napi ünnepségének szellemiségét. A Csónakázó-tóhoz érkezők meghúzódhattak a 200 személyes sátorban, ahol tánczene szólt, és akik nem akartak táncolni. Papp Nándor sakk szimultánját kísérhették figyelemmel. Az ünnepségen dr. Szabó Csaba, a kórház főigazgatója főorvossá nevezte ki dr. Gotshall Mariannát, adjunktussá nevezte ki dr. Gerócs Zsuzsannát, dr. Konz Zsoltot, dr. Horváth Csabát és dr. Dravecz Józsefet. Pénzjutalomban 25-en részesültek. A főzőversenybe benevezett mintegy 20 csapat közül az igazgatásiak bizonyultak a legjobbnak. Az egészségügyben dolgozók munkáját a város vezetés nevében Litter Nándor polgármester és Göndör István országgyűlési képviselő köszönte meg.. Az eső ellenére sem maradt el az orvosok és az önkormányzati képviselők hagyományos labdarúgó mérkőzése. A csúszós talajon a fehérköpenyesek csapata bizonyult jobbnak. 4:2-re győztek a képviselőkkel szemben.
igen a többcélú
kistérségi társulásra
A június 25-én megtartott soron kívüli közgyűlés elfogadta a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulási Megállapodásának, és a Nagykanizsa és Környező Települések Területfejlesztési Társulása módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát.
A rendkívüli közgyűlést követő sajtótájékoztatót tartott Litter Nándor polgármester és Röst János alpolgármester. A polgármester elmondta: pályázat beadásának határideje június 30-a, és az előkészítő tárgyalások alapján a környező 48 település is csatlakozik a programhoz. A közgyűlés igent mondott, egyrészt a területfejlesztésben, másrészt a gyermekjóléti-, az oktatási- és a könyvtár szolgáltatásokban fognak együttműködni, de nem tettek le arról, hogy az ügyelet rendszerének a közös megszervezését is elvégezzék a jövőben. Mivel a 48 településből nem mindenki csatlakozott a területfejlesztésen kívüli többi szolgáltatáshoz, így a 120 millió forin-
tot nem tudták megcélozni, de vannak egyéb pályázati források, amiből a központi ügyeletet kialakítása megoldható lenne mentőszolgálat területén.
A testület zárt ülésen döntött arról, hogy a hét végén városunkban tartózkodó dr. Habsburg Ottónak, a Páneurópai Unió elnökének az EU kiteijesztésében és Magyarország csatlakozása érdekében kifejtett tevékenységéért Nagykanizsa MJV Címere emlékplakettet adományoz. (Az elismerés átadására június 27-én került sor, melyről lapunkban külön beszámolunk.)
A legnépszerűbb sportág, a labdarúgás megszervezésével kapcsolatban is hozott döntést a testület. Olyan befektetői csoport jelent meg a városban, akik a helyi vállalkozókkal közösen, jelentős összeggel támogatnák az NB II.-es csapat létrehozását és működését. Ehhez az önkormányzat is csatlakozik meghatározott öszszeggel. így várhatóan újra lesz NB-s csapata Nagykanizsának.
TÁRSADALNM "VITÁN a stratégiai terv
A polgármesteri tájékoztatót, valamint a kérdéseket, interpellációkat követően zárt üléssel kezdte munkáját a június 30-ára összehívott közgyűlés. A Nagykanizsai Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kft. ügyvezetői pályázatának elbírálása során Szányi Gábort bízta meg az ügyvezetői teendők ellátásával július 1-től a testület. Többek között megtárgyalta és elfogadta a közgyűlés a középiskolai kollégiumok átszervezésére és az intézményi étkeztetés további ellátására előterjesztett javaslatot. Kiegészítésekkel elfogadták a 2004. évi intézményi elvonásokkal, pótigényekkel összefüggő előirányzat módosítására írásban előterjesztett javaslatot. A Nyugat-Dunántúli Régió Önálló Brüszszeli Képviseletének felállítására benyújtott előteijesztés tárgyalása során a közgyűlés egyetértett azzal, hogy Nagykanizsa képviselete biztosítva legyen az önálló Brüsszeli Képviselet felállításával. A képviselet felállításához és működtetéséhez 2004. szeptember 1. és 2005. december 31 közötti időtartamra 10 millió forint támogatást biztosít az önkormányzat. Elfogadták Halász Gyula frakcióvezető javaslatát, hogy 2005. szeptember 30-ig értékelni kell az iroda működését. A közgyűlés elfogadta a tárgyi eszköz értékesítések helyzetéről, lehetőségeiről készült tájékoztatót, és a talajterhelési díjjal kapcsolatos bevallási, eljárási és adatszolgáltatási szabályokról szóló rendeletet, mely július l-jén lép hatályba. Elfogadták továbbá a nevelési és oktatási intézményekben egyes oktatási formákra fizetendő térítési tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 44/2003. (VII. 16.) számú rendelet módosítását, mely az oktatási törvény szellemében készült. A szociális alapon adható kedvezmény az intézményvezető hatáskörébe tartozik. Kiegészítésekkel elfogadta a közgyűlés a környezetvédelmi program 2003. évi végrehajtásáról szóló beszámolót. A szórakozóhelyek zajkibocsátásával kapcsolatban elfogadták azt a javaslatot, hogy a mérések után egy hónappal végezzenek visszamérést, és azután történjen a bírságolás. Egyhangúan elfogadta a testület az önkormányzati ifjúsági
feladatok teljesüléséről (1999-2004) szóló beszámolót. A közgyűlés köszönetét fejezi ki Belányi Marianna és Baliné Zalavári Ágota pedagógusoknak a Városi Diákönkormányzat létrehozásában és működtetésében kifejtett tevékenységükért.
Megvitatták és elfogadták Nagykanizsa Stratégiai Tervét, mely az önkormányzat azon elképzeléseit tartalmazza, amelyeket körülbelül egy évtizeden belül kíván megvalósítani. A terv munkaanyagnak tekinthető, melyet a társadalmi vita után októberben újra visszahoznak a közgyűlés elé. Litter Nándor polgármester megköszönte a stratégiai terv kidolgozásában résztvevők munkáját, Röst János alpolgármester pedig a jelentőségéről szólva azt hangsúlyozta, hogy 1990 óta nem volt a városnak elfogadott stratégiai terve. Módosításokkal elfogadták a Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és információs Iroda (Tourinform-iroda) Szervezeti és Működési Szabályzatát. Tóth László képviselő azon kérdésére, hogy lesz-e lehetőség a nemzetközi diákigazolványok kiállítására az irodában, mert jelenleg vagy a fővárosba, vagy Pécsre kell utazniuk a diákoknak - válaszában Pfeifer Balázs az iroda vezetője ígéretet tett a kérdés megoldására. Szintén módosításokkal elfogadták az önkormányzati intézmények magasabb vezetői Jutalmazási Szabályzatát, amelyhez a szükséges pénzügyi előirányzatot első alkalommal a 2005. évi költségvetési rendeletében biztosítja a közgyűlés.
Az önkormányzat a Nagykanizsai Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére csapatzászlót adományoz, melynek átadását a gépjárműfecskendő átadásával együtt, október végére tervezik. Zászlóanyának a hivatásos tűzoltóság legfőbb szakmai elöljáróját, dr. Lamperth Mónika belügyminisztert szeretnék felkérni. Nyílt ülésen döntöttek a városatyák a Kanizsa Uszoda Kft. ügyvezetői tisztségének meghosszabbításáról. 2006. május 31-ig továbbra is Czoma Péter ügyvezető látja el ezt a feladatot.
Bakonyi Erzsébet
4
HIRDETS
2004. július .
K A N I 7. S A í
nyak I
SZÍNHÁZ
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Széchenyi tér 5-9. Tel.: 311- 465 Jegyárusítás: 14-18 óráig.

JULIUS 8. 20 ORA BAZÁRUDVARI TORONYZENE Balassi Bálint születésének 450. évfordulója tiszteletére „Ó, ÉN ÉDES HAZÁM..." Közreműködik: BARÁTH BÉLA - tárogató NÉMETH RENÁTA - ének Belépődíj: nincs
JÚLIUS 13. 21 ÓRA (eső esetén: július 14. 21 óra)
KANIZSAI NYÁRI SZÍNHÁZ CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ - nagyoperett a Sziget Színház előadásában Főbb szereplők: Borbás Barbara, Pintér Tibor, Vincze Klára, Rosta Klaudia, Maros Gábor, Várfi Sándor, Makrai Pál. Rendező: Maros Gábor Belépődíj: 1500 Ft
JÚLIUS 15. 20 ÓRA DUPLA KÁVÉ koncert a HSMK előtt Belépődíj: nincs
SPANYOI CSEMPE. JÁRÓLAP DISZKONT ÁRON KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL
* Óriási választék, minőségi termékek alacsony áron
* Új termékek bevezető áron
* Készleten lévő termékek kiárusítása
* Nagyobb tétel vásárlása esetén egyedi kedvezmények
* Spanyol fürdőszobabútorok bevezető áron
* Maradék csempék, járólapok 900 Ft/m2-től Nagykanizsa, Csengery út 82. (AGIP-kút mögött)
Tel./fax: 93/333-776, 30/5526-793 Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 8-17, szombaton: 8-12
m
NAGYKANIZSAI KÖZTEMETŐBEN
AZ ÚJ KRIPTASORON KRIPTÁK ELADÓK. INFORMÁCIÓ: 06/70/364-0872, 06/70/360-8081
(íft) KIEMELKEDŐEN KEDVEZMÉNYES HITELKONSTRUKCIÓI!! FOLYÓSZÁMLÁVAL RENDELKEZŐ KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK NYUGDÍJASOK RÉSZÉRE.
A KÖLCSÖN MAXIMÁLIS ÖSSZEGE: A FOLYÓSZÁMLÁRA ÉRKEZŐ NETTÓ MUNKABÉR / NYUGDÍJ 10-SZERESF.Ü!
Kölcsön összege Törlesztő részlet * (Ft/hó)
36 hónap 48 hónap 60 hónap
250.000 8.900 7.100 6.200
500.000 17.700 14.100 12.300
750.000 26.500 21.100 18.400
1.000.000 35.300 28.000 24.500
* Az adat tájékoztató jellegű THM: 18,25-27,47% KEZES ÉS FEDEZET NÉLKÜL! Futamidő: 6-60 hónap - Eves ügyleti kamat: 16% - Maximum 1 millió Ft
NAGYKANIZSA, KIRÁLY U. 31/B. — TEL.: (93) 536-272
BUVARB0LT
Búvárkodáshoz, úszáshoz felszerelés minden korosztály számára!
Nemzetközi minősítést nyújtó búvártanfolyamokat indítunk (Padi)! Búvárpalack töltés! Szervezett búvártúrákról információ és jelentkezés!
F0TÓSZERVIZ
Nagykanizsa, Ady u. 13. 93/314-432; 93/516-473
Gyors kölcsön keszpenzben!
• 50 000-100 000 Ft-ig • Döntés 48 órán belül • Kezes és sorban állás nélkiil
Küldje el a HITEL szót és nevét SMS ben Hívja a PTOVldeflt Péf1ZÜgyÍ Rt-t
és mi visszahívjuk: 06 20 555 50 50 mm szombatig 7:30-20 óra között:
Példa: 80 000 Ft kölcsön esetén .
06 40 50 50 50
a heti törlesztés 3 432 Ft, 39 hétre.
t hrietés non minősül aiantótétekiek, a PrmideHt a kifcsöfrt i s^ Métete srant bKsifc latdefezése.

PROVIDENT FINANCIAL
2004. július 6.
GAZDASÁG
5
KANIZSA VÁSÁR
2004. október 1-3. között a Kanizsa Plaza és a Vásárcsarnok között felépítésre kerülő kiállítási területen kerül megrendezésre az V. Intelligens Folyosó miniszteri megállapodás gyakorlati állomásaként megvalósításra kerülő Kanizsa Vásár és A Jövő Iparágai Szakkiállítás és Konferencia. A rendezvény fő szervezői az IHM Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és a Zalaegerszegi Vásár Kft. Médiatámogató a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap.
A rendezvény profilja a 2004 évtől kezdődően évente - azonos időpontban - visszatérő ipari kiállítás, informatikai és környezetvédelmi szakkiállítás és konferencia. Az előzetes tárgyalások alapján az már valószínűsíthető, hogy több szakmai programnak, üzletember találkozónak is helyet ad a program. A rendezvényen Magyarország, Ausztria, Szlovénia, Horvátország, Olaszország kormányzati szervei, szakmai szervezetei, oktatási intézményei, vállalkozásai vesznek részt. A rendezvényt az Informatikai és Hírközlési Minisztérium, Kovács Kálmán Informatikai és Hírközlési Miniszter Úr kiemelt projectként támogatja. A vásárral kapcsolatban bővebb információ: Kovács Károly project manager Telefon : 06-92/322-220, Mobiltelefon : 06-20/476-6695
MEGÚJUL AZ ERDEI ISKOLA
Elfogadták az erdei iskola főépületének részletes felújítási tervét. Papp Nándortól, a VKIB elnökétől megtudtuk, hogy a földszinten egy 110 négyzetméteres étkezőt alakítanak ki melegítőkonyhával. Ugyancsak a földszinten két oktató és előadóterem, szertár, vizesblokk, és a mozgássérültek számára lifttel rendelkező lépcsőház lesz kialakítva. Az emeleten bentlakásos iskolát is lehetővé tevő, négy darab két ágyas és nyolc darab négyágyas pótágyazható szoba lesz. Ezek közül négy szobában mozgássérülteket is lehet fogadni. A fedett rész nyitott előadóterében 60-80 gyerek tartózkodhat. A tetőtérben 40 fős turistavendéget fogadhatnak az év bármely szakában.
A felújításhoz kapcsolódóan elkészült a tanösvény terve is. A számítások szerint két év múlva elkészül az új főépület.
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE PÁLYÁZATOT HIRDET AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖNYVVIZSGÁLÓI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. Tv. alapján pályázatot ír ki az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvvizsgálói feladatainak ellátására 2005. január 1-től 2007. december 3-ig.
Pályázatot azok a szervezetek és magánszemélyek nyújthatnak be, akik a törvényi előírásnak megfelelnek és gazdasági társaságok könyvvizsgálata területén legalább 5 éves gyakorlattal rendelkeznek. A pályázathoz kérjük csatolni:
- könyvvizsgálói jogosultságot igazoló dokumentumot
- természetes személy esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
- referenciajegyzéket
- nyilatkozatot, hogy összeférhetetlenség nem áll fenn
- könyvvizsgálói felelősségbiztosítást.
• A pályázatnak tartalmaznia kell a feladat ellátásáért igényelt vállalási díj összegét, utalások ütemét.
A feladat ellátásával kapcsolatos részletes szakmai elképzeléseket tartalmazó pályázatokat és mellékleteit 2004. szeptember 30-án 12.00 óráig kérjük eljuttatni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.). A beérkezett pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2004. október havi '' soros ülésén bírálja el. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Dabi Gabriella, a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának gazdálkodási osztályvezetője ad. (Telefon: 93/500-760)
A 12. Identitás Szabadegyetem programsorozata Krizsó György, Grácban élő festőművész kiállításának megnyitójával kezdődött június 30-án a Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi SZKI könyvtárában. A lendvai versmondókör a Muravidéken élő írók, költők verseit, „szorongásait" Schmidt István, Radnóti-díjas rendező vezetésével mutatta be. Martonné Németh Mária orgonaművész hangversenyét az Alsóvárosi templomban hallgatták meg a résztvevők.
Másnap, a megnyitó ünnepségen Cseke Zoltán, az Identitás Szabadegyetem titkára köszöntötte a Kárpát-medencéből érkezett vendégeket, majd Litter Nándor polgármester nyitotta meg a rendezvényt. Első előadóként Kalász Márton, az írószövetség elnöke szólt Az írói felelősségről a Kárpátmedencében címmel, majd Heller Ágnes filozófus, Az én Európám címmel elemezte a címül adott témakört.
Hiller Istvánt, a NKÖM minisztere az Európai identitás és nemzeti kultúrák című előadását egy kérdés feltevésével kezdte: Merünk-e folyamatokban gondolkodni, és elég bátrak vagyunk-e ahhoz, hogy a jelenben a jövőnkről szóljunk, vagy csak híreket mondjunk. Előadásában további megvitatásra témákat ajánlott, amelyekről érdemes szólni és beszélni. Ilyen téma a nemzet, az identitás, és a kultúra. E hármas fogalom összetartozik, a nemzet újjáalakuló szerepkörében, a nemzetek új virágkorában az identitás megerősítése, az anyanyelv ápolása, a kultúrák egymás iránti tisztelete a legfontosabb feladat. A globalizáció hatásának vizsgálata sem a politikai erők, sem az értelmiség számára nem megtakarítható. Hol elítéljük, hol dicsőítjük, miközben nem erre van szükségünk, hanem elemezve, a visszás és káros hatásait felismerve használnunk kell az előnyeit. Magyarországon nem vitákat lát, és a másik gondolatainak a mérlegelését, hanem civakodást. Ha az országunk nem beszélget, nem juthat el bizalomból akár az egyetértés minimumára sem. Ennek a megváltoztatása közös feladatunk, és az értelmiségnek is felelőssége - mondta befejezésül Hiller István miniszter.
A délutáni programban gyékényesi kirándulás szerepelt, este pedig Lászlóffy Aladár költőt mutatta be dr. Márkus Ferenc tanár.
VÁLASZTÁSI ÖSSZEGZÉS
Az EP-listákra leadott szavazatok Nagykanizsán:
FIDESZ MPSZ 7.292 szavazat (45,51%), MDF 741 szavazat (4,62%), MIÉP 324 szavazat (2,02%), Magyar Nemzeti Szövetség 95 szavazat (0,59%), MSZP 6.033 szavazat (37,65%), Munkáspárt 221 szavazat (1,38%), Szociáldemokrata Párt 59 szavazat (0,37%), SZDSZ 1.257 szavazat (7,85%)
Zala megyei szavazatok:
FIDESZ MPSZ 50.394 szavazat (54,56%), MDF 5.117 szavazat (5,54%), MIÉP 1.954 szavazat (2,12%), Magyar Nemzeti Szövetség 468 szavazat (0,51%), MSZP 27554 szavazat (29,83%), Munkáspárt 1.212 szavazat (1,31%), Szociáldemokrata Párt 337 szavazat (0,36%), SZDSZ 5.323 szavazat (5,76%)
A XX. SZAZAD TANÚI
2004. július 6.
BUKIERZSEBET
A REHABILITÁLT
Kovács Jánossal élete féltve őrzött dokumentumait nézegetjük. Közöttük a legbecsesebb az, amelyik ha későn is - 47 év múlva -, de végül tisztességesen lezárta a 86 éves férfi életének legszörnyűbb 10 évét. „Az Orosz Föderáció 1991. október 18-i A politikai üldözések áldozatainak rehabilitálásáról" szóló törvény 3. § a. pontja alapján Kovács János rehabilitáltatott. A Katonai Főügyészség 1997. december 4-én hozott határozatot... " - olvasom a kopottra forgatott iratot, s végighallgatom Rózsás János író dicséretét, akinek közbenjárása nélkül talán még ma sem hozta volna meg a posta a lelki vigasz tanúsítványát: felmentést a hadbíróság ítélete alól.
- Tulajdonképpen milyen vádak alapján állították hadbíróság elé?
- Kémkedés miatt. A történetem azonban sokkal korábban kezdődött. 1940. decemberében a 17. honvéd gyalogezred kocsizó géppuska századának állományába rendeltek, s a 17/1
zászlóaljnál rangelsőként kezdtem meg katonai pályafutásomat. A harctéri szolgálati lapom tanúsága szerint 12 havi harctéri szolgálatot teljesítettem, s nem is akármilyet: 42. áprilisában elindítottak a frontra, s egy év múlva már „büszkélkedhettem " a hadműveleti területen - Voronyezs körzetében -szerzett bal és jobb lábfejemet érintő másodfokú fogyással. Leszereltek, de még ez év augusztusában újra behívtak, kiképző századba kerültem. A decemberi általános mozgósítás Marcaliba rendelt, de 45. húsvétja már Kanizsán talált. No, János -mondtam magamnak -, most aztán fogjuk meg a munkát a Dél-Zalai Takarékpénztárban! Tudniillik ott voltam banktisztviselő. Munkavágyamat ki sem élhettem, hiszen június 23-án a volt tiszteket összeszedték, hadbíróság elé állították, és kémkedés miatt kényszermunkára ítéltek bennünket.
- Hány táborban fordult meg?
- Ma már szinte számba sem tudom venni. A szovjet politika nagyszerűen megszervezte az „ellenség" fékentartását, nehogy a fogoly megszokja a körülményeket, ezért aztán állandó volt az átszervezés, az ide-oda utaztatás. A lembergi elosztóból először egy ukrajnai szénbányába, Dombaszba, majd kőbányába, aztán Szaragulkába, az Ural északi-sarki területére, erdőirtásra. Három év után fizikailag eléggé lerobbantam, 92 kg-ról 47-re fogytam le. A következő években dolgoztam én Kazahsztánban, Karagandában, majd utam újra az Uraiba vezetett, a változatosság kedvéért most krómbányába. Foglalkoztatásunkban a legkisebb tervszerűség sem volt tapasztalható, gyakran még a táborparancsnokok sem tudták mit hoz a holnap, kit hová kell átcsoportosítani. Ha a foglyok között valaki a bányában felszíni beosztást kapott, az előmenetelnek számított, jó magatartással lehetett kiérdemelni.
- Emlékeiben hogyan élnek az egyszerű orosz emberek?
- Rettenetesen szegények voltak, de mindenfelé próbáltak segíteni. Hogy mivel? Hát ennivalóval. Pedig az számukra is nagy kincs volt. Emlékszem egy asszonyra, aki fél kenyeret adott, mások krumplit, levest, ha az őrök megengedték. Találkoztam egy első világháborús magyar orvos bányamérnök hallgató félig orosz fiával - a rendszert bíráló szavai miatt került a fiú a táborba aki meghallva a magyar szót, mindent elkövetett, hogy apja fajtáját kicsit kedvezőbb körülmények közé helyezze.
- Sok idős ember haraggal a szívében emlékszik vissza. A megélt borzalmak miatt nincs önben gyűlölet?
- Őszintén mondom, hogy nincs. A Don túlsó partján vizet merítő két orosz katonára is úgy néztem akkor, hogy ugyanolyanfiatalemberek mint én. Őket is besorozták, mennünk kellett, akárcsak nekünk. Ez az emberi tartás valahogy fiatal koromban alakult ki bennem, amikor a piarista gimnáziumból át kellett iratkoznom a felső kereskedelmi iskolába, mert ott nem engedélyezték a focit. Pedig én már 17 éves koromban az MTE kölyökcsapatának délnyugati válogatottjában Pécsen is játszottam. Ez kismiska azokhoz a családi problémákhoz képest, amelyek a háború következtében engem értek. 45. januárjában a kanizsai kórház szülészetére esett bomba megölte újszülött kisfiamat, de ez még mindig nem volt elég, 1956 áprilisában, amikor hazatértem a munkatáborból, a család nem várt rám, a feleségem - mivel halottnak hitt - már mással élt. Mit tehettem volna? Elváltunk, mindenki ment a maga útján. 1958-ban újraházasodtam, egy fiatal háborús özvegyet vettem feleségül, aki sajnos 1989-ben elhunyt. Most kit gyűlöljek azért, hogy jelenleg egyedül élek. Igaz, hogy az egyik lányom közel lakik, gyakran átjár hozzám, az öt unokám is rámnyitja az ajtót. Szóval ért elég csapás, de az ember nem melengetheti magában a haragot, ellenkezőleg, jó kedéllyel többre lehet menni. Ezért tréfálkozom én is állandóan.
- Most téijünk vissza az ötvenes évek végéhez! Viszsza-vették a bankba?
- Nem is próbálkoztam. Pedig ott mindenki szép jövőt jósolt nekem. Talán azért volt akkora renomém, mert alig 20 évesen „A forint értékállóságának megóvása az 1. világháború után" című dolgozatommal országos díjazott lettem. A Kögáznál helyezkedtem el, mint biztonságtechnikai megbízott, s onnan mentem 1978-ban nyugdíjba. Most mondhatná, hogy ez a munka elég messze esik attól, amit tanultam. Ezt is a háborúnak köszönhetem - így is beleszólt a sorsomba -, de most jó értelemben mondom. Ennél a cégnél az a Volflett az igazgató, akit egy társával együtt, mint zsidó munkaszolgálatosokat a fronton segítettem. Századukból kikérve - harckocsi árok ásása céljából - felruháztam, felhizlaltam őket. No, ez az ember nem felejtette ezt el, s amikor vezető pozícióba került, úgy hálálta meg, hogy egy anyagilag előnyös állást biztosított. Lám, ilyen is van! Nem mindenki felejti el, jótevőjét, vannak hálás emberek is. Legalábbis az ;n esetem ezt példázza. A másik ilyen emlékezetes esetem az azóta elhunyt Gölesz Lászlóval esett meg, akivel egy padban ültem a felső kereskedelmiben. Az iskolában nyújtott segítséget úgy viszonozta, hogy többször meghívott Cleveland-i otthonába. A háború után az USA-ban teremtett magának egzisztenciát. Még meg is akartak nősíteni! No, de a 70-es éveim derekán ugye, ekkora nagy „vállalkozásba " mégsem foghattam. Untig elég volt, hogy háromszor is repülőre ültem.
János bácsi a háborút, a munkatábort, a családi tragédiákat nem felejti, de nincs a szívében gyűlölet. Még azokon a magukat háborús hősöknek tituláló „doni bajtársak"-on is tud mosolyogni, akik a híres folyót - hogy az ő szavaival éljek - „csak térképen látták". Ősöreg Trabantjával még ezen a tavaszon is megjárta a förhénci hegyet, megmetszette 1300 tőke szőlőjét. A kapálást már nem vállalja. Csak a sztrók-ra neheztel, a betegség következtében sajnos nem tud írni, pedig rég megírta volna emlékiratait.
2004. július 6.
ESÉLYEGYENLŐSÉG
7
egy alapítvány
a szívbeteg gyerekekert
A „Közös Erővel a Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány" 2000-ben alakult, Nagykanizsán 2001 márciusa óta van jelen 5 munkatárssal. Országos hálózat, melynek központja Zalaegerszegen van. Nagykanizsa mellett Orosházán található még kihelyezett irodája az alapítványnak. Az alapítvány feladata a szívbeteg gyermekek, családjuk támogatása lehetőségeikhez képest anyagilag, emberileg.
- Sajnos elég „pénzigényes" betegség, mivel elég sokba kerülnek a gyógyszerek, anyagiakban megterheli a szülőket, ezért segítségre szorulnak ezek a családok. Tavaly előtt Karácsonyra a nagykanizsai Kórház Gyermekosztályának a sok gyermekjáték mellett 100 000forintos támogatást nyújtott az alapítvány. A szívbeteg gyerekek szüleinek előadásokat szerveztünk, ahol segítséget kaptak többek között az ápolásukhoz, megfelelő étrendjük kialakításához. A gyerekeket kirándulni vittük több alkalommal. Az Erzsébet téri, a Thury téri gyermeknapon a mi gyerekeink is részt vettek, az összes tejterméket megkóstolhatták. Az alapítványt rendszeresen támogatják cégek, vállalkozók, orvosok, gyógyszertárak. A Rák Klub, Polgármesteri Hivatal dolgozói is segítik a munkánkat. Az adománygyűjtést a lakosság körében folytattuk inkább, de sajnos tudomásul kell venni azt, hogy a lakosság anyagi támogatása is véges. Az UNICEF-hez szeretnénk fordulni, hogy az ő támogatásukkal és engedélyükkel Ausztriába folytassunk gyűjtést - mondta Bánkúti Ferencné a nagykanizsai iroda vezetője.
Jelenleg a 8 éves Zsoltika számára szeretne segítséget nyújtani az alapítvány, aki lyukas szívvel született. 2,5 éves korában már átesett egy műtéten, de most ismét műteni kell. A műtétet jövő hónapban Budapesten végeznék, a rehabilitációra Pécsen kerülne sor. A családja a kisfiú mellett kíván lenni a műtét és a kórházban tartózkodás ideje alatt, amely jelentősen megterheli a család kasszáját. Több szívbeteg gyermeket karolt fel az alapítvány, közük azt a kislányt, aki 2002-ben szívátültetésen esett át. A szívbeteg gyerekek, Zsoltika műtétjéhez, kezelésének költségeihez bárki hozzájárulhat.
Az alapítvány számlaszáma:11992309-06121987-10000001. Nagykanizsán a Teleki út 9/a szám alatti irodában mindenkitől bármilyen segítséget szívesen elfogadnak 8-12 óráig. Az adomány 150%-át a vállalkozók, magánszemélyek adóalapjukból leírhatják, mivel közhasznú alapítvány. Szeretnének minél több szívbeteg gyermeket támogatni, nekik minél többet segíteni.
IFJÚSÁGVÉDELEM ÉS BŰNMEGELŐZÉS
Megállapodást írt alá a Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat valamint a Közterület Felügyelet az ifjúságvédelem és a bűnmegelőzés önkormányzati feladatainak ellátása érdekében. A megállapodás a felek azon törekvésén alapul, hogy a város területén a tanköteles korú gyermekek igazolatlan iskolai mulasztását csökkentse és a tanórákon kívüli időszakban a közterületeken és a vendéglátóhelyeken tartózkodó kiskorúak és fiatalkorúak körében ifjúságvédelmi és bűnmegelőzési feladatokat lásson el.
A megállapodás értelmében Közterület Felügyelet a lakossági bejelentések számára díjmentesen hívható telefonvonalat üzemeltet. A bejelentések alapján teszik meg a szükséges jogszabályban szabályozott intézkedéseket. A főként esti, hétvégi, és éjszakai akciókban a tervek szerint részt vesznek a hatóság képviselői, rendőrök, közterület felügyelők is. Az együttműködéshez a polgárőr szervezetek is csatlakoznak majd. Június elsejétől szeptember 30-ig meghosszabbított nyitva tartást biztosítanak az intézményben annak érdekében, hogy a nyár sajátosságaiból adódóan megnövekvő problémákat időben kezelni tudják. Az együttműködési megállapodás aláírását követően elhangzott, hogy a felek a kiskorúak, fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények, és az igazolatlan órák számának csökkenését várják az együttműködéstől.
TANFOLYAMZÁRÁS
A nagykanizsai Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Veszprémi Egyetem Kihelyezett Képzési Helyének sikeres pályázatának köszönhetően a hátrányos helyzetű, elsősorban a roma gyerekek a számítástechnikai kultúrájukat, tudásukat fejleszthették számítástechnikai tanfolyam keretében.
- Különösen azért van ennek jelentősége, mert a szociális háttér miatt legtöbb családban számítógép sincs. Vannak tehetséges gyerekek, akik nem túl jó tanulók, viszont a novemberben elkezdődött tanfolyamra rendszeresen jártak, számítástechnika iránt jobban érdeklődtek. Nagyon sok ismeretet sajátítottak el tanórán kívül. A gyerekek szociális és anyagi környezete nem tette volna lehetővé, hogy idáig eljussanak. Örömmel tölt el mindannyiunkat, hogy a játékon kívül a számítógépet elektronikus levelezésre, információszerzésre, felhasználói szinten tudják használni - mondta Benedek Miklós, a program egyik tanára.
A tanfolyamon a Vécsey Zsigmond Altalános Iskola 5-6. osztályos diákjai vettek részt, akik a számítástechnika alapjaitól egészen az internet használatig, a szövegszerkesztő, táblázatkezelő módszerekig jutottak el. A foglalkozások a hét első négy napján zajlottak két csoporttal. A megszerzett tudásukról játékos módon adtak számot a diákok, akiknek öt feladattal kellett megbirkózniuk. A feladatokat a tanfolyamot vezető tanárok értékelték, a gyerekek a sikeres vizsgát követően oklevelet vehetnek át.
JUNIÁLIS A CSÓNAKÁZÓ-TÓNÁL
Közel tíz éve már, hogy minden évben egész napos programot szervez az Egyesített Szociális Intézmény az önkormányzat Csó-tói vendégházában az Idősek Otthona és az Idősek Gondozóháza lakói, valamint a városban működő négy Idősek Klubja tagjai számára. Az idei rendezvényen mintegy nyolcvan fő vett részt. Az egyetlen kötött program ezúttal is az ebéd volt: a babgulyás és a tepertős pogácsa mellé jólesett egy pohárka gyöngyöző bor vagy üdítő.
A nap folyamán mindenki szabadon választhatott a felkínált lehetőségek közül: voltak, akik kellemes sétára vállalkoztak a szép időben a tó környékén, voltak, akik inkább az árnyat adó fák alatt beszélgettek. Néhány asztalnál komoly kártyacsatákat vívtak a hölgyek és urak, s időnként a pingpong-asztalnál is zajlott az élet. Lehetett tollasozni, sakkozni, kuglizni, dominózni és labdázni - kinek mihez volt éppen kedve. A juniális kiváló alkalmat nyújtott arra, hogy a régi ismerősök újra találkozhassanak, új ismeretségek köttessenek. Mint azt maguk a résztvevők elmondták, már napokkal előbb izgatottan készültek a találkozóra, hiszen vannak, akikkel a tavalyi juniális óta nem is találkoztak, s alig várták már, hogy az elmúlt hónapok eseményeiről mesélhessenek egymásnak. Nagyon köszönnek mindent a szervezőknek, mindannyian nagyon jól érezték magukat, és bíznak abban, hogy jövőre is lesz lehetőségük hasonló találkozón részt venni.
MÉG NEM KÉSTÉL EL!
A Nemzetközi Üzleti Főiskola - IBS, az Oxford Brookes University-vel közösen folyamatosan fogadja a jelentkezéseket!
A főiskolai tanulmányok első éve valamennyi jakunkon azonos, így az első év uiáit megalapozottan választhatsz a GAZDÁLKODÁSI, AZ EURÓPAI TANULMÁNYOK ÉS A NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ szakterületek között.
Végzettjeinktől tudjuk; az itt szerzett diplomákkal (nyelvismerettel és tudással) könnyű az elhelyezkedés! Ha még nem döntöttél arról, hogy mit..., de biztos, hogy tanulni akarsz:
Válaszd az egyéves INTENZÍV NYELVI PROGRAMOT!
Megtanulsz angolul, felkészülsz a főiskolai vagy egyetemi évekre, és felsőfokú szakképesítést is szerezhetsz. A jelentkezés módjáról, határidejéről érdeklődj:
06-80-200-801, (06-1) 391-2598,1021 Budapest, Tárogató út 2-4. school@ibs-b.hu • www.ibs-b.hu
8
KANIZSARU
2004. július 6.
2004. június 21.
15.13 órakor érkezett bejelentés, hogy az elmúlt napokban ismeretlen tettes ajtóbefeszítéssel behatolt egy a Szentgyörgyvári szőlőhegy található pincébe, ahonnan kapáló-gépet, fűnyírót tulajdonított el, mintegy 180.000 Ft. értékben. 2004. június 22.
20.00 órakor az URH-járőr a város területén igazoltatta, majd azt követően a nagykanizsai TE-GYESZ-be szállította azt a fiatalkorú homokkomáromi lányt, akit eltűnés miatt körözött a rendőrkapitányság.
Röviddel ezt követően, ismét eltűntként körözött személyt szállítottak vissza a TEGYESZ-be a járőrök.
2004. június 23.
15.35 órakor a rendőrjárőr igazoltatást követően állított elő egy nagykanizsai férfit, mivel ellene körözést adtak ki. 2004. június 24.
11.35 órakor az URH-járőr a város területéről állított elő egy ka-corlaki nőt tiltott kéjelgés miatt. Vele szemben szabálysértési eljárás kezdeményezésére került sor. 2004. június 25.
01.36 órakor a Városkapu Krt.-ra kértek rendőri intézkedést, mivel a parkoló autókból ismeretlen személy benzint tulajdonított el. Röviddel a bejelentést követően az URH-járőr egy szepetneki lakost állított elő a cselekmény elkövetésének gyanúja miatt. Járművének átvizsgálásakor az eltulajdonított üzemanyag is előkerült. Vele szemben szabálysértési eljárás kezdeményeztek.
11.45 órakor érkezett bejelentés a Kazanlak Krt.-ról, mivel az éjszaka folyamán egy parkoló autóról dísztárcsákat tulajdonított el ismeretlen tettes, a tulajdonosnak mintegy 20.000 Ft kárt okozva. 2004. június 27.
15.00 órakor a Családok Átmeneti Otthonába kértek rendőri intézkedést, mivel ott két személy előzetes szóváltást követően összeverekedett. Az URH-járőr a két magáról megfeledkezett férfivel szemben feljelentést tett. 2004. június 28.
14.08 órakor az URH-járőr a város területén igazoltatta, majd a TEGYESZ-be szállította azt a fiatal lányt, aki ellen a Kaposvári Rendőrkapitányság adott ki körözést, mivel előzőleg a kaposvári intézetből engedély nélkül távozott ismeretlen helyre.
ARANYLÓ NYÁR! AKCIÓ A BRILIÁNS
ÉKSZERÜZLETBEN
Júliusban exkluzív óra-és ékszervásárlóink „kék és narancssárga női színekbe öltözött" finom női órát kapnak ajándékba!
3000 Ft/14K ékszerár!
Nagykanizsa, VASEMBERHÁZ 93-310-600
Fuji toto Centrum
SZERDAHELYI RITA
Nagykanizsa, fő út 17. Tel.: 30/9474-622, 93/326-326
Elsőként Nagykanizsán professzionális digitális képkidolgozás. Labor: Fuji Frontier Laser levilágítású printer
Színes illetve fekete-fehér papírkép készítése bármely digitális adathordozóról 1 órán belül
Cd írás negatívról, diáról Hagyományos illetve APS képkidolgozás negatívról
NYERHET egy DVD-t!
Hogyan?
filmjeit és digitális képeit hozza hozzánk kidolgozásra
Miért? Mert itt:
• nyerhet egy DVD-t
• filmkidolgozáshoz ajándék albumot biztosítunk
• nincs drágább előhívási költség
''LEG9yorsabban KAPJAIME6
gyorsabban olcsóbban
jobb minőségben KEPEIT!
DVD sorsolás időpontja augusztus 11.
Részletek a boltban.
Jöjjön hozzánk, és esélyt ad önmagának! —► Kép/DVD
Sok zenerajongó tapsolta meg a Murka László vezette Junior Dixieland Band-et a Kiskastélyban. A program második felében a zalaszentbalázsi énekkar műsora is tetszést aratott.
2004. július 6.
RIKA
9
( JÚNIUS 23 )
A munkanélküliségről
Elváijuk, hogy őszintén beszéljenek a város vezetői, sajnáljuk, hogy mindenféle kampányfogás és szlogen ellenére a városvezetés két évi munkája után a városban nem javult a munkanélküliség. A szocialista kormány megalakulása óta közel 300 fővel nőtt a munkanélküliek száma. 2002 júniusában 2742 fő, a 2004 májusi adatok szerint 3019 munkanélkülit regisztráltak, ez 10 százalékos emelkedést mutat. Fontos lenne, egy bizalomerősítő lépésnek tartanák a városban élő emberek többsége, ha a városvezetés szembenézne az igazsággal és tényleg a valóságot mondanák el - mondta Cseresnyés Péter, a Fidesz helyi frakcióvezetője június 23-i sajtótájékoztatóján.
( JÚNIUS 24.)
Bizonyítványosztó
A Thury György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola technikusainak bizonyítványátadó ünnepségére került sor.
Nyugdíjas tagozat
A Fidesz sajtótájékoztatón mutatta be a párt nyugdíjas tagozatának megyei alelnökét, Schüller Róbert-nét. Az új alelnök kifejtette: a nyugdíjasok kevés nyugdíjból nehezen élnek, az árak folyamatosan emelkednek (energia, gyógyszerek, alapvető élelmiszerek). Az elmúlt időszakban csak akkor foglalkoznak a nyugdíjasokkal, amikor a szavazataikra van szükség. Ezt a csoportot nem szabad „leírni", fontos tagjai a társadalomnak.
Kitüntetések
Ezen a napon zajlott a Határőrség Napjából történő megemlékezés és ünnepség, melynek keretében a Hősi Fal megkoszorúzására és a Magyar Köztársaság belügyminiszterének a Határőrség állományát ezen alkalomból köszöntő levelének ismertetésére került sor. A levél is-
mertetését követően Fonyódi György határőr dandártábornok igazgató különböző elismeréseket adott át. A Határőrség országos parancsnoka a Határőrséggel kialakított és megvalósított eredményes együttműködés elismeréséül Dísztőr emléktárgyat adományozott Kon-csek Antal nyugállományú honvéd ezredesnek. Különböző szintű (belügyminisztériumi, országos parancsnoki, főigazgatói és igazgatói) elismerésben részesült az igazgatóság gondozási körébe tartozó 6 nyugdíjas, valamint az igazgatóság állományából 66 közalkalmazott, köztisztviselő, szerződéses és hivatásos állományú határőr.
( J JÚNIUS 28-29)
Érettségi
Érettségi vizsgát tettek a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskola közösen indított osztályának levelezős tanulói. A két intézmény együttműködésének köszönhetően, immár a második évfolyam kapta kezébe az érettségi bizonyítványát. A hallgatók legtöbbje munka és család mellett vállalkozott erre a feladatra. A tanulók magyar nyelv és irodalomból, történelemből, biológiából és földrajzból adtak számot szóban tudásukról. Az osztály érettségin magyarból 3,2-es, történelemből 2,7-es, biológiából 3,2-es, földrajzból 3,5-ös átlagot ért el. A vizsgára 27 fő jelentkezett, sikeres vizsgát 26-an tettek. Az elnök és a vizsgabizottság elégedett volt a jelöltek felkészültségével, tudásával, születtek nagyon szép feleletek is.
( JÚLIUS
Köztisztviselői nap
Július 1-én, a Köztisztviselők Napján Partiné dr. Szmodics Györgyinek a Közigazgatási Osztály vezetőjének a közigazgatásban 31 éve folyamatosan végzett magas színvonalú, lelkiismeretes és példamutató szakmai munkájáért dr. Lampert Mónika belügyminiszter a „Köz
Szolgálatáért" érdemjel kitüntető cím ezüst fokozatát adományozta. A közszolgálatban végzett kiemelkedő munkája elismeréseként címzetes főmunkatárs címet Kopcsikné Farkas Erikának, az Okmányiroda főelőadójának és Kémné Milei Évának, a Művelődési és Sportosztály főelőadójának, címzetes vezető-tanácsos címet Fazekas Helénának, a Közigazgatási Osztály tanácsosának, címzetes vezető-főtanácsos címet Osváth Sándornénak, a Gazdálkodási Osztály Számviteli Irodájá-
nak főtanácsosának adományozott a Polgármesteri Hivatal.
( ELŐZETES)
Mootocross-futam
A Magyar Köztársaság Kawasaki Nemzetközi Motocross Bajnokság soron következő futamára július 24-25-én kerül sor a nagykanizsai Motocross Pályán, a szombati napon az amatőr és quad versenyeket, vasárnap a 85, 125, 250 ccm versenyeit rendezik meg koncertek kíséretében.
Július 2-án tartották a Veszprémi Egyetem Nagykanizsai Kihelyezett Képzési Helyén az idegenforgalmi és szálloda szakon 2004-ben végzett közgazdász hallgatók diplomaátadó ünnepségét. Rektori köszöntőjében dr. Gaál Zoltán az egyetem rektora kiemelte: ez az ünnep Nagykanizsán az összefogás ünnepe is. Megköszönte a szülőknek, hogy rájuk bízták a gyermekeiket, akik közül 17-en vehették át a diplomájukat. A tanácsülést köszöntő szavaiban Göndör István országgyűlési képviselő kiemelte: a kanizsaiak több mint egy évtizedes álma, vágya vált akkor valóra, amikor elkezdődhetett a felsőfokú képzés városunkban. Röst János alpolgármester a város nevében köszöntötte a megjelenteket, és az első végzősöket, akik közül a nem kanizsai lakosokat tiszteletbeli kanizsaiaknak fogadta. Dr. S. Nagy Katalin professzoraszszony, a Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány kuratóriumának elnöke köszöntőjében a friss diplomásokhoz szólt: tanuljanak továbbra is nyelveket, magukba bízzanak. Dr. Kovács Zoltán, a Gazdaságtudományi Kar dékánja ünnepi beszédében a mai kor üzenetét közvetítette a végzősök felé, amit néhány év múlva történelminek fognak minősíteni, hiszen ezt a tanévet magyar állampolgárként kezdték, és uniós állampolgárként kapták meg a diplomájukat.
A végzett hallgatók eskütételét dr. Kovács Zoltán dékán vezette le, majd dr. Gaál Zoltán rektor átadta a diplomákat. Röst János alpolgármester valamennyi végzősnek „Kanizsa érmet" nyújtott át. A város nevében Litter Nándor polgármester „A 2004. év legeredményesebb nagykanizsai végzett hallgatója" díjat alapított. A díjat Varga Ildikó közgazdásznak adta át Röst János alpolgármester. A Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány kuratóriuma által alapított „Legjobb szakdolgozat" díjat Koloszár Krisztián Akos közgazdász vehette át dr. Pintérné Grundmann Fridától, a kuratórium elnökhelyettesétől. A „Közösségi munkáért" díjat Németh Gabriella közgazdász kapta közösségi munkájáért és kiváló tanulmányi eredményéért. A díjat dr. S. Nagy Katalin professzorasszony adta át. A professzorasszony bejelentette, hogy egy díjat alapított „Szolidaritásért, a többiek segítségért", amit mindig a tanév elején adnak át. A végzett hallgatók nevében Hennán Eszter búcsúzott az egyetemtől, a hallgatók nevében Szolvik Edit, harmadéves egyetemista búcsúzott a negyedévesektől.
10
T
2004. július .
A
N »
R
A G O R
A
A Mandragóra a Földközi-tenger partvidékétől Kisázsiáig elteijedt, ősidők óta ismert gyógynövény. Az egyiptomiak is megemlítik, mint afrodiz-iákumot és altatót. A görögök nyugtatóként, emésztést serkentőként tartják számon. A korabeli orvosi írások, mint mérgező növényt jegyzik, amelynek levele őrültséget okoz. Rengeteg babona kötődik hozzá: szelleműző és varázserőt tu-
lajdonítottak neki. Az emberi alakra hasonlító gyökere a termékenység jelképe. A gyökereket - amely birtoklójának hatalmat, pénzt, szerelmet hozott - a szigorú előírásoknak megfelelően, éjjel ásták ki. Súlyának megfelelő arannyal volt egyenértékű. A Mandragóra címet adta Niccoló Machiavelli az első modern európai jellemábrázolást bemutató darabjának, amelyet nagy sikerrel mutatott be múlt héten hétfőn a Békés Megyei Jókai Színház Kanizsán. .A felszarvazás klasszikus esete játszódik le a szemünk előtt, amelyben a mit sem sejtő félj
oldalán az önhittség, az ostobaság, míg az összeesküvőkén a ravaszság munkál. Machiavelli kíméletlenül mutatja be a városias Itália erkölcsi romlottságát, ahol a szerelemben- a testi vágy beteljesülésében- is igaz, nemcsak a politikában, a cél szentesíti az eszközt.
- A Mandragóra című vígjáték egy nagyon egyszerű kis történet átdolgozása. Igazából nagy meglepetés nincs a dologban: egy hősszerelmes fiatalember vágyakozik egy gyönyörű hölgy iránt, némi furfang és segítők közreműködése mellett végül meg is kapja. Ahogy
T-Mobile Magyarország Rt. Nagykanizsa, Deák tér 12. Tel.: (93) 310-460, (30) 9009-026
az történni szokott, a hiszékeny férjet rászedve, végül vágyai teljesülnek. A darab érdekessége, ahogy a történet eljut idáig: hogyan bírja rá a férj a feleséget házasságtörésre, a vonakodó, hűséges asszony miért vállalja. Mindez mai nyelvezettel, az archaikus szokásokat megtartva, jelmezekkel utalva a keletkezés korára - mondja Presits Tamás, Callimaco, a hősszerelmes és áldoktor megszemélyesítője.
- Van-e üzenete a mai kor embere számára?
- Az üzenet, polgárok, oda kell figyelnünk egymásra, mert nagyon könnyen rászedhetővé válunk. Nemcsak személyes kapcsolatainkban vagyunk ilyenek, hanem az élet minden területén. Védekeznünk kellene ezek ellen a hatások ellen.
- Mi a mandragóra szerepe?
- Ennek a növénynek a nedvéből készített cseppek szolgálnak ál-gyógyszerként. Ezt adják be a fiatal feleségnek, és ezáltal következik be a cselszövés.
- Miért ezt darabot vitték színre?
- Mi magunk sem ismertük Machiavellinek ezt a művét, de kíváncsiak voltunk rá. A fejedelem ismertebb, ezért is döntünk a Mandragóra mellett. Szeretnénk, ha ezzel a darabbal is megismerkedhetne a közönség. Reneszánsz nyelvezete, a probléma megfogalmazása némi korszerűsítést kívánt. Pozsgai Zsolt a színházunk házi dramaturgja átdolgozta olyan nyelvezetre, amelytől a nézők a térdüket csapkodták nevettükben. Pikáns darab, aki nem bírja, hogy „nagyon meg van mutatva " a szexuális jelenet, lehet, hogy nem fog ennek örülni, aki meg érti, és megfogja ennek a humorát, az meg nagyon jóízűeket kacaghat - válaszol Komáromi Anett, aki Lucreziát, a házasságtörésre sarkallt asszonyt játssza.
- Hányadik előadás ez a mai?
- Főpróbával együtt hivatalosan
i *
a nyolcadik Most már tudjuk, hol fog a közönség várhatóan nevetni, hol kell megállni, mert a nevetés miatt esetleg a további történésről lemarad a néző.
- Mi a különlegessége a nyári turnénak?
-Új helyekkel ismerkedhet az ember, új arcokkal találkozik, és persze minket is megismernek. Ezt megelőzően én csak átutazóban voltam Nagykanizsán - mondja Anett.
Ne érje be kevesebbel!
letöltés
Vásároljon Sony Ericsson K700as multimédiás mobih 0 forintos • Videó letöltés
kezdőrészlettel, 12 havi kamatmentes részletre- * MMS
A késum esa* a TMobfti J88. sSáfoetö fawyájivai hawxdHtsitó íwáitói friéMfa* u öAit''HMm Wormácifc 1233 U T-Wűfc*> tt*a*»««ia Kt
T ■ -Mobile
.Jobb veled a világ
Multimédiás csúcsmobil 0 forintos kezdőrészlettel.
* MP3 lejátszás és csengőhang
2004. július 6.
OKTATÁS
11
A VERS CSAK SZÜLETIK...
A Kanizsa Újság Kiskönyvtár 1. kötetének bemutatóját tartottuk június 24-én a Honvéd Kaszinó Tükör-termében. A verseket és prózákat tartalmazó kötet szerzője kolléganőnk, Bakonyi Erzsébet. Az ünnepélyes bemutató háziasszonya Halmos Ildikó, a Honvéd Kaszinó igazgatónője volt, bevezetőt a Kanizsa Délzalai Hetilap ügyvezető-főszerkesz-tője, Luif Ibolya mondott. Ezt követően Péntek Imre, a könyv szerkesztője, a Pannon Tükör főszerkesztője szólt arról, milyen érzések kerítették hatalmába, miközben olvasta Bakonyi Erzsébet írásait. Mint mondta -s ajánlásként a kötetben is megfogalmazta -, a versek a gyermekkor idilljét éppúgy elénk varázsolják, mint a felnőtt kor keserű, kiábrándítójelenségeit. A novellákból, életképekből árad a lírai hangulat, a nőies érzékenység. Mindezt bizonyítandó Kocsis Edit versmondó és Horváth István Radnóti díjas versmondó előadásában hallhattunk az alkotások közül. A hangulathoz illő lágy zenei aláfestésről gitár-játékával Tulman Géza gondoskodott.
S hogy hogyan születik meg egy vers? Miért éppen - ahogyan ő szokta nevezni - „írogatással" tölti szabadidejét? Megkérdeztem Erzsikétől:
- „A vers csak születik, mint ahogyan születik a szél. Vagy a virág. Vagy a falevél." Ezzel a Wcm Albert idézettel válaszolok első kérdé-
sedre. Ha az emberben megfogalmazódik egy gondolat, egyfajta kényszert érez arra, hogy leírja. Talán azzal a nem titkolt szándékkal, hogy valamiféle reakciót váltson ki, vagy megoldást sürgessen a felvetődött problémára.
- Sok komor hangulatú versed van.
- Ezek látleletet mutatnak mindennapjainkról. Az élet szép dolgait nem divat leírni, és bizonyára sokan azt is mondanák rá, hogy unalmas. Szeretem olvasni a humánus gondolatokat hordozó írásokat, de az indulatos kifejezést ezekben a verseimben hatásosabbnak tartottam. Az Útravaló című versem dühös szavai például egyfajta szülői intelemnek is tekinthetők. Sok fiatal bizonytalan, kudarcokkal tűzdelt útkeresését látva öntöttem versformába.
- Kedvenc folyód a Mura - merthogy verset írtál róla -, vagy valami különös történet fűződik hozzá?
- Bár a közelünkben folyik, igazából csak néhány alkalommal láttam hullámainak sodrását. Amikor másfél évvel ezelőtt meghallgattam egy, a horvát kisebbségi önkormányzat által szervezett előadást, mely a muravidéki emberek életéről szólt, úgy éreztem, nekem is meg
kell örökítenem nemes küzdelmüket a magam módján. Ajánlásként oda kellett volna írnom az előadó, Tislér Jolán iskolaigazgató nevét!
- Ki a kedvenc költőd?
- Most éppen Kormos Istx''án, és a Fehér virág című, nyolc soros remekművének gondolatait hordozom. Még nem tanultam meg kívülről, de időnként szükségem van rá, hogy újra „igyam" a szavait, a képeit, s ahogy a sorakozó mondatok fölépítik a műalkotást, úgy szállja meg az ember lelkét az időtlen béke: „Fehér virág a zápor zuhogva ejti szirmát, holló a szél az ékkő tócsában mossa tollát..." - hát nem csodálatos? Szeretnék én is ilyen hatást elérni legalább egyetlen munkámmal!
- Miért kapta a kötet az Angyal mélyvörösben címet?
- Nem akartam hétköznapi jelmezbe öltöztetni a könyvet, mint ahogy az ezt a címet viselő novellámban sem tettem: egy átlagos, hétköznapi gondokkal küzdő, gyermekeit egyedül nevelő anyára reményekkel teli első-bálozása alkalmából nem „angyal-színű" fehér, hanem mélyvörös angyaljelmezt adtam. A címhez nagyszerűen illő borító-rajz pedig Ludvig Dániel keze munkáját dicséri.
- Véleményed szerint van-e értelme az „irogatásnak" ? Gondoltál-e arra, hogy abbahagyod?
- Gimnazista koromban szőlőkapálás közben igyekeztem előbb kiérni a soron, hogy legyen egy kis időm olvasni például Georges Sand: Consueló című regényét. Akkoriban a termést a szüleim eladták, és ez nagyban hozzájárult a megélhetésünkhöz. Sajnos a szüleim nem élnek és a kapálásnak sincs túl sok értelme, hiszen alig hoz hasznot. Mégis, sokan művelik a földet, mert jó érzéssel tölti el őket, ahogy látják sarjadni a növényt, majd betakaríthatják a termést. Én is így érzek az írással kapcsolatban: örömet okoz, ha sikerül az érzéseimet úgy papírra vetni, ahogy szeretném. S ha mind emellé még néhány olvasó is elgondolkodik a soraimon, vagy esetleg megjegyez egy-egy aprócska részletet valamelyik versemből, már semmi kétségem nincs afelől, hogy érdemes volt megírni azt. Hogy gondoltam-e arra, hogy abbahagyjam? Igen, egy ideig foglalkoztatott ez a gondolat, hiszen rengeteg időt szenteltem a verseimnek, novelláimnak, a munkámon kívül nem igen maradt másra. De éppen akkor, amikor végleg le akartam tenni a tollat, az utolsó versemmel elismerést szereztem a balatonfüredi Quasimodo verspályázaton. Ez asi-ker erőt adott a folytatáshoz Azt hiszem, megmaradok az.írásnál...
Dohánybarna ajtófélfa és ablakkeret, dohánybarna polcok, dohánybarna bőrgarnitúra. A folyosón még egy tweed zakós, szarvasbőr könyökű, szikár úriember is feltűnt, és esküszöm, gyökérpipa lógott a szájából. A Nemzetközi Üzleti Főiskola árasztja magából az angol szellemiséget. Jellemző, hogy angol neve is van: International Business School, rövidítve IBS. Az oxfordi egyetem licencével működő magyar felsőoktatási intézmény nagykanizsai hallgatója Hóman Zoltán, a Batthyány-gimnázium volt diákja.
- Ha az érettségi angol tudását száz százaléknak vesszük, akkor most hol áll a képzeletbeli skálán?
- Kétszáz százaléknál. Ebben, persze, benne van az az egy év is, amit Amerikában töltöttem.
- Hogyan jutott el Budapestre, a Nemzetközi Üzleti Főiskolára?
- A szüleimmel. Vámos Miklós egyik tévéfelvételét néztük meg a Budastage színháztermében. Tetszett az épület, érzékelni lehetett a főiskola családias hangulatát. Aztán elmentem a gólyatáborba, ahol megismerkedtem a későbbi évfolyamtársaimmal. Ez a néhány nap megkönnyítette a beilleszkedést.
- És azt miként szokta meg, hogy az IB S-ben szorgalmazzák a csapatmunkát?
- Focicsapatban játszottam. Megtanultam, hogy az ember egyedül
nem tud olyan hatékony lenni, mint csapatban. Az tetszik az IBS-ben, hogy nemcsak a közös munkára tanít meg, hanem rengeteg gyakorlati ismerettel kecsegtet.
- Melyik tantárggyal barátkozott meg?
- A pénzügyekben nem vagyok jó, de kedvelem az informatikát, a logisztikát és a marketinget. Mindazt, amelynek révén egyéni dolgokat lehet csinálni.
- Hogyan képzeli el a jövőjét?
- Esetleg egy informatikai cégnél. Szeretnék egyszer saját vállalkozást.
- Hol képzeli el önmagát, mondjuk, tíz év múlva?
- A tanulás szempontjából szívesebben maradnék Budapesten, de a külföldi munkavállalást sem tartom lehetetlennek. Tíz év múlva azonban valószínűleg Kanizsán leszek.
- Milyen érzelmek kötik a szülővárosához?
- Felemásak. Ha otthon vagyok, hiányzik a nagyvárosi nyüzsgés. Itt egy bokormoziban nyolcféle film, a Pesti Estben százhúszféle program közül válogathatok. Ugyanakkor majdnem minden odaköt.
- Milyen gyakran jár haza?
- Heti rendszerességgel. Haza húz a szívem. Szerencsére egyelőre nem kell döntenem. Szüleim cége bemutatótermet akar létrehozni a fővárosban, el tudom képzelni magam a kihelyezett részleg vezetőjeként.
Zöldi László
EGY KANIZSAI FIŰ AZ IBS-BEN
12
2004. július .
Tisztelt Olvasóink! Nyáron a kétheti megjelenés miatt sajnos az országos televíziók műsorát nem tudjuk közölni. Talán elnézik nekünk, hiszen kanizsai eseményeknek ad ja át a helyét a program. A szerkesztőség
fonyodligeti tábor
Június 23-27. között a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium jóvoltából a nagykanizsai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 45 gyermeket táboroztathatott Fonyódligeten. A tábort az ország minden részéről, 2200 hátrányos helyzetű fiatal vette igénybe, akik családjának anyagi lehetőségei nem tették volna lehetővé gyermekük nyaralását. A Hétvégi Kollégium, a garabonci és a balatonmagyaródi általános iskola 10-14 éves tanulói tölthettek el pár napot a Balaton mellett, akiket a régi táborosok kísértek. A megérkezést követően, a négy ágyas faházakban elfoglalták szállásukat, majd ismerkedési estet tartottak, ezt követően három roma együttes tagjainak műsorát tekinthették meg. A balatoni fürdőzés mellett számos program kínált szórakozási lehetőséget a táborlakók számára, a különféle sportversenyek, activity, agyagfestészet. Előtérbe került a cigány dalok tanulása, a néptánc és a cigánytánc.
- Kapcsolatot alakítottunk ki a nyíribrányi csoporttal, közös programokon, vetélkedőkön vettünk részt. Jó hangulatban telt el ez az öt nap, élményekkel, ismeretségekkel gazdagodtak a gyerekek - mondta Orsós Vendel, a kanizsai csapat vezetője.
Szombaton hajóval átutaztak Zánkára, ahol vetélkedőkön, sportversenyeken vettek részt, mely a déliek és az északiak között zajlott. A kanizsai focicsapat második helyen végzett, míg a röplabdacsapat aranyéremmel térhetett haza. A számos koncert után a tűzijáték jelezte a program és a tábor végét.
VANDORSERLEG
■üiíagga w i w m TtWfl mm
A Zala Megyei Balesetmegelőzési Bizottság pályázat útján nyert pénzösszegből valósította meg a „Kerékpáros Világítási Akció általános iskolások részére" című pályázatát. A felhíváshoz megyénkben 17 iskola 1452 tanulója csatlakozott. A program során a gyerekek felvilágosítást kaptak a kerékpárok felszereltségéről, valamint vetélkedő keretében számot adtak elméleti és gyakorlati kerékpáros ismereteikről. Jutalmat kapott az az iskola, ahol a tanulószámhoz viszonyítva a legtöbb szabályos kerékpárt tudták bemutatni.
Nagykanizsát négy általános iskola képviselte. A 300 darab megvizsgált kerékpár 40%-a volt az előírtak szerint felszerelve. Az idei évben a Miklósfai Altalános Iskola nyerte el egy évre a vándorserleget, valamint egy KRESZ-tartozékokkal felszerelt kerékpárral és a hozzá szükséges kiegészítőkkel (bukósisak, térdvédő) lett gazdagabb az iskola. A díjakat Zala megye rendőrkapitánya, dr. Nemes Zoltán rendőr dandártábornok adta át.
MATEKTÁBOR BALATONBERÉNYBEN
A Zalai Matematikai Tehetségekért Alapítvány az elmúlt évekhez hasonlóan 2004-ben is megrendezte a hagyományos Országos Matematika Tréninget. A program két turnusban, turnusonként 240 fővel, június 19-26-ig és június 27-től július 4-ig Balatonberényben, a Vas megyei Önkormányzat Gyermek és Ifjúsági Üdülőjében zajlott, amelyben a magyar diákok mellett részt vettek határainkon túl élő magyar fiatalok, Kárpátaljáról, a Délvidékről, és Erdélyből, valamint uniós országokból érkezett diákok is.
A táborban délelőttönként két matekóra és két nyelvi felkészítés szerepelt, délutánonként kirándulás, strandolás és sportversenyek töltötték ki a táborozók életét. Az első turnus egyik külön érdekessége a finn táborozók-kal együtt tartott angol nyelvű matektréning volt. A táborvezető dr. Pintér Ferenc elmondta, 1975. óta rendezik meg a tábort. 1993-tól az alapítvány vállalta át ezt a szerepet. Vannak olyan táborlakók, akik a kezdetektől részesei a programnak. A fiatalok, és felnőttek egyaránt váiják a tréningeket, életre szóló barátságok szövődnek, későbbi egyetemi csoporttársak ismerkednek meg egymással a táborban.

A balatonmáriai tábor június 21-én nyitotta meg kapuit, hogy turnusról turnusra gyerekek százainak adjon lehetőséget a kikapcsolódásra, víz, a napfény élvezetére. Az intézmény fenntartója a Hevesi Sándor Altalános Iskola, amelynek gárdája már hosszú hónapok óta folyamatos
mm*)
munkával készült a nyárra. Az új előírásoknak megfelelően átalakították és felújították a konyhát, volt festés, mázolás. Befejeződött az ágyak, az ágyneműk tavaly megkezdett cseréje, és új bútorokkal egészült ki a szobák berendezése, tudtuk meg Sósné Ku-tasi Margit igazgatónőtől.
Június 16-tól egy hónapig látható a Bécsi Zsidó Múzeum kiállítása a Honvéd Kaszinóban. A kiállítás az amerikai-zsidó történelem egy kevéssé ismert és sötét fejezetéről szól, az USA-beli szervezett bűnözés fejlődéstörténetéről, melyben a zsidók jelentős szerepet játszottak. Az olasz maffia széles körben elterjedt mítosza elfedte az európai nagyközönség elől a zsidó származású gengszterek jelentőségét. A bőséges fotó-dokumentáció révén képet kaphatunk az alvilág farkastörvényeiről. •
í f ______*
POLGAROR-SZAMVETES
A négy éves hagyománynak megfelelően, patak parton felállított sátorban tartotta június 19-én éves közgyűlését a Látóhegyi Polgárőr Egyesület. A találkozón részt vett Dezső János, a Zala Megyei Polgárőr Egyesület fegyelmi bizottságának elnöke, aki egyben Surd község polgármestere, és az ottani Bűnmegelőzési Egyesület vezetője, valamint Baján Tibor, a bagolai egyesület vezetője. Nagy Sándor, a Közterület Felügyelet képviselője.
Varga Gyula, a látóhegyi egyesület elnöke számolt be az elmúlt évben végzett tevékenységükről. A pénzügyi lehetőségeik az önkormányzat támogatásának köszönhetően javultak. Az egyesület 170 656 forintból gazdálkodott, az összes kiadásuk 103 ezer forint volt. Létszámuk a négy új belépővel együtt összesen 58 fő. Szolgálati.napra lebontva 1095 napot, azaz 6570 óra megfigyelő járőrszolgálatot teljesítettek. Az önként és társadalmi munkában végzett tevékenységük minimál bérben számítva eléri a 800-900 ezer forintot. Az egyesület elnöke a megjelentek előtt kiemelte Nagy László munkáját, akit a Zala megyei Polgárőr Szövetség megyei közgyűlésen Polgárőr Érdemérem bronz fokozatával tüntették ki. Varga Gyula azt is elmondta,.hogy hiányolják a személyes kapcsolattartást a megyei vezetőséggel. Javasolták, hogy városunkban is legyen lehetőség a megyei vezetőség tagjával szakmai kérdésekben beszélni. Jónak tartanák, ha a Kanizsa térségében működő egyesületek, képviselői legalább félévente kicserélhetnék tapasztalataikat. A területen 2003-ban bűncselekmény nem történt, a telek tulajdonosok elismerik a tevékenységüket.
2004. július 6.
IA
13
július 7. szerda
07:30 Krónika 07:40 Storyboard 07:55 Videoklip 08:00 Házban ház körül -Aratás, Kistolmács, Lovastábor, Kaktuszgyűjtő 08:30 Krónika 08:40 K''arc - Mártonná Németh Mária orgonakoncertje 08:55 Jövő 7 - parlagfű 09:10 Jelkép - katolikus 09:20 Dióbél királykisasszony 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 17:30 Képes recept 18:00 Krónika 18:10 Borika fája 18:15 Videoklip 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 Jövő 7 - Társasház felújítás 19:25 Kamarai percek - A megújuló Széchenyi kártya 19:40 Jelkép - evangélikus 19:50 Krónika 20:00 Házban ház körül (ism.) 20:30 Hírháló 21:00 A jaguár bosszúja - akciófiln 22:50 Húsz éve indultunk... dokumentumfilm a helyi televíziózásról
július 8. csütörtök
07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:00 Jövő 7 - Társasház felújítás 08:15 Kamarai percek (ism.) 08:30 Krónika 08:40 Házban ház körül (ism.) 09:10 Jelkép - evangélikus 09:20 Borika fája 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 17:30 Biztonsági zóna 18:00 Krónika 18:10 A kádár, a farkas, a medve meg a nyúl 18:15 Storyboard 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 K''arc - Mandragóra 19:25 Sport - Cselgáncs 19:40 Jelkép - református 19:50 Krónika 20:00 Jövő 7 - Társasház felújítás 20:15 Kamarai percek (ism.) 20:30 Hírháló 21:00 A csodafegyver- akciófilm 22:50 Szerencsi fel!
július 9. péntek
07:30 Krónika 07:40 Storyboard 07:55 Videoklip 08:00 K''arc - Mandragóra 08:15 Sport - Cselgáncs 08:30 Krónika 08:40 Jövő 7 - Társasház felújítás 08:55 Kamarai percek (ism.) 08.10 Jelkép - református 09:20 A kádár, a farkas, a medve meg a nyúl 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 17:30 Virágzó Magyarország 18:00 Krónika 18:10 A kis herceg 13. rész 18:15 Videoklip 18:30
TV shop 19:00 Krónika 19:10 Rally TV 19:40 Jelkép - katolikus 19:50 Krónika 20:00 K''arc - Mandragóra 20:15 Sport - Cselgáncs 20:30 Hírháló 21:00 Halálos invázió - thriller 22:50 Szerencsi fel! - rajzfilmsorozat
július 10. szombat
06:30 Krónika 06:40 Videoklip 06:55 Rally TV 07:25 A kis herceg 13. rész 07:30 Krónika 07:40 Jelkép - katolikus 07:50 K''arc - Mandragóra 08:05 Sport - Cselgáncs 08:20 Krónika 08:30 Hírháló 09:00 TV shop 09:30 Hegycsúcsok 10:00 Thalassa 10:30 Alexebbek -nosztalgia-slágerlista Alex Tamással 11:00 Ottó Mobil - autósmagazin 11:30 Virágzó Magyarország 17:30 Business-mix magazin 18:00 Alexebbek - Nosztalgia slágerlista. Alex Tamással 18:30 Keresztelő - magyar film 20:05 Sajt - Dr. Henczi Edittel 20:30 Hírháló 21:00 9 és 1/2 ninja - vígjáték 23:00 Bence show 23:30 Sztárbarangoló
július 11. vasárnap
06:30 Keresztelő - magyar film 08:05 Sajt - Dr. Henczi Edittel 08:30 Hírháló 09:00 Tv shop 09:30 Képes Recept 10:00 Thalassa 10:30 Hegycsúcsok 11:00 Athéntól Athénig 11:30 Languszta 17:30 Sztárbarangoló 18:00 Athénig olimpiai magazin 18:30 Körhinta - magyar film 20:15 Kapocs (ism.) 20:30 Hírháló 21:00 Hippolit - Magyar vígjáték 22:50 (Szerencsi fel! 23:00 Alexebbek 23:30 Bence-show
július 12. kedd
07:30 Rally TV 08:00 Tv mozi 09.36 Kapocs (ism.) 17:30 Thalassa - természetfilm 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Videoklip 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 K''arc 19:25 Jövő 7 19:40 Jelkép - adventista 19:50 Krónika 20:00 Rally TV 20:30 Hírháló 21:00 Gyilkos denevérek - Amerikai horror
július 13. hétfő
07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:05
Jövő 7 08:20 Jelkép - adventista 08:30 Krónika 08:40 K''arc 08:55 Rally TV 09:25 Mese 09:30 Krónika 09:40 Videoklip 17:30 Ki mint net...úgy kapcsolódik 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Storyboard 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 Házban ház körül 19:40 Jelkép - katolikus 19:50 Krónika 20:00 K''arc 20:15 Jövő 7 20:30 Hírháló 21:00 Élő fegyver - akciófilm 22.50 Szerencsi fel! rajzfilmsorozat
július 14. szerda
07:30 Krónika 07:40 Storyboard 07:55 Videoklip 08:00 Házban ház körül 08:30 Krónika 08:40 K''arc 08:55 Jövő 7 09:10 Jelkép - katolikus 09:20 Mese 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 17:30 Egészségmagazin 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Videoklip 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 Jövő 7 19:25 Kamarai percek 19:40 Jelkép 19:50 Krónika 20:00 Házban ház körül 20:30 Hírháló 21:00 Néma rettegés - horror 22:45 Thalassa
július 15. csütörtök
07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:00 Jövő 7 08:15Kamarai percek 08:30 Krónika 08:40 Házban ház körül 09:10 Jelkép - evangélikus 09:20 Mese 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 17:30 Biztonsági zóna 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Storyboard 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 K''arc 19:25 Sport 19:40 Jelkép - református 19:50 Krónika 20:00 Jövő 7 20:15 Kamarai percek 20:30 Hírháló 21:00 Szörnyeteg a mélyből - akciófilm 22:50 Szerencsi fel!
július 16. péntek
07:30 Krónika 07:40 Storyboard 07:55 Videoklip 08:00 K''arc 08:15 Sport 08:30 Krónika 08:40 Jövő 7 08:55 Kamarai percek 08.10 Jelkép - református 09:20 Mese 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 17:30 Hír-Vidék vidékfejlesztés magazinja 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Videoklip 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 Zala magazin 19:40 Jelkép - katolikus 19:50 Krónika 20:00 K''arc 20:15 Sport 20:30 Hírháló
21:00 Földöntúli invázió - sci fi 22:50 Szerencsi fel! - rajzfilmsorozat
július 17. szombat
06:30 Krónika 06:40 Videoklip 06:55 Zala magazin 07:25 Mese 07:30 Krónika 07:40 Jelkép - katolikus 07:50 K''arc 08:05 Sport 08:20 Krónika 08:30 Hírháló 09:00 TV shop 09:30 Hegycsúcsok 10:00 Thalassa 10:30 Alexebbek 11:00 Trendline 11:30 Virágzó Magyarország 17:30 Business-mix magazin 18:00 Alexebbek 18:30 Tv mozi 20:05 Sajt 20:30 Hírháló 21:00 Végzetes hasonlóság - thriller 23:00 Bence show 23:30 Különjárat
július 18. vasárnap
06:30 Tv mozi 08:05 Sajt 08:30 Hírháló 09:00 Tv shop 09:30 Egészségmagazin 10:00 Thalassa 10:30 Hegycsúcsok - természetfilm 11:00 Athéntól Athénig olimpiai magazin 11:30 Languszta -Gasztronómiai műsor 17:30 Sztárbarangoló 18:00 Athénig olimpiai magazin 18:30 Tv mozi 20:15 Kapocs 20:30 Hírháló 21:00 Mentőosztag 23:00 Alexebbek 23:30 Bence-show
július 19. hétfő
07:30 Zala magazin 08:00 Tv mozi 09.36 Kapocs 17:30 Thalassa 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Videoklip 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 K''arc - kulturális magazin 19:20 Jövő 7 19:40 Jelkép - adventista 19:50 Krónika 20:00 Zala magazin 20:30 Hírháló 21:00 Végső csapat - akciófilm
július 20. kedd
07:30 Krónika 08:05 Jövő 7 08:20 Jelkép - adventista 08:30 Krónika 08:40 K''arc 08:55 Zala magazin 09:25 Mese 09:30 Krónika 09:40 Videoklip 17:30 Ki mint net...úgy kapcsolódik 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Storyboard 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 Házban ház körül 19:40 Jelkép - katolikus 19:50 Krónika 20:00 K''arc 20:15 Jövő 7 20:30 Hírháló 21:00 Ökölharcos akciófilm 22.50 Szerencsi fel!
Miért
jönnek hoz/ink nyelvvizsga után nyelvet tanulni?
Azért, mert nta már a munkaadók úgy hirdetnek, hogy: „az állás betöltéséhez idegen nyelvtudás szükséges, nem pedig nyelvvizsga papír''''
Gratulálunk
tanulóinknak, de nem csak a nyelvvizsgájukhoz, hanem a valódi nyelvtudásukhoz.
MÁS Nyelviskola.
Nagykanizsa. Erzsébet tér 16. Telefon: (93) 312 177, (30) 21(> 2801
AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK! DIÁKAKCIÓ! Egyet fizet, kettőt vihet!
(Az ajándék film a premier és erotikus filmek kivételével!)
AZ AMAZONAS KINCSEI
(Rendőrség utcája) Te!.: 30/653-7964
0*OVA*,
.1 I
\teiso''0
Nyitva: mindennap 9—21-ig
THSTE
Beck, a behajtó feladata, hogy megkeresse és visszavigye főnöke kalandor fiát, Travist, aki épp régész kíván lenni és az indiánok elveszett kincsét keresi. Kezdetét veszi az örült hajsza, amelyben Eldorádó idegen zsarnoka, egy szexis csaposlány és a lázadó őslakosok szállnak versenybe az értékes tárgy megtartásáért.
14
HIRDETES
2004. április 27.
APRÓHIRDETÉS
I Rl
INGATLAN
Kiskanizsán, a Pivári utcában 120 m2-es négy szobás, két fürdőszobás, vegyes fa-, gáz fűtéses családi ház (8x9 méteres garázs-zsal, nyári konyhával, melléképületekkel, földpincével) 1200 nra-es telekkel eladó. Irányár: 15 millió Ft. Érd.: 30/480-2586 (4649K) Nk-án a belvárosban 126 nr-es három szoba + hallos családi ház kerttel, garázzsal eladó, vagy Nagykanizsai illetve balatonparti, vagy hozzá közel eső lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. Érd.: 20/9566-136 (5327K)
Csengery úti cserépkályhás, nagy konyhás, 3 szobás, 73 m2-es társasházi, udvari lakás, műhelyként használható pincével, kis kerttel, garázs használattal eladó, vagy értékegyeztetéssel kisebb lakásra cserélhető. Érd.: 30/204-4556, 30/426-1822, 30/454-0529,93/313-271
Nk-án belvárosi egyszobás, 36 m2-es, nagy belmagasságú, gázfűtéses, napos, csendes, kis lakás, saját pincével eladó vagy irodának kiadó. Irányár: 5,7 millió Ft. Érd.: 30/422-3575 (5319K)
Sormáson családi ház eladó. Érd.: az esti órákban 93/319-460 5323K)
BERLET
JARMU
Opel Astra Caravan l,4i 82 lóerős, 93-as (központi zár, riasztó, elektromos ablakemelő) jó állapotban eladó. Irányár: 870.000 Ft. Ugyanitt VW Golf III. Trend, 97-es megkímélt állapotban eladó. Érd.: 20/911-8147, 30/214-0080 (5332K)
VEGYES
170 literes prés újszerű állapotban eladó. Érd.: 30/586-7405 (5319K)
350 db gyárilag csomagolt tatai hódfarkú cserép akciós áron 80 Ft/db eladó. Tel.: 93/365-168 (5339K)
Olasz tengerparton Lignano-ban (Jesolo mellett), 80 méterre a tengertől, hét fős appartman (lakónappali konyhasarokkal, két hálószoba, fürdőszoba, erkély) július 24—július 31-ig kedvezményes áron átadó. Érd.: 93/312-371,30/368-9005 (5340K)
SZOLGALTATAS/ALLAS
Nk-án a Katonaréten 38 m2-es, négy helyiségből álló épület, irodának, raktárhelyiségnek kiadó. Érd.: 30/294-6638, este: 93/312-256 (5329K)
Nk-án a keleti városrészben egyszobás lakás albérletbe kiadó. Érd.: 93/316-631 (5338K)
Fuvarozást, áruszállítást valamint költöztetést vállalok 4x2 m platós, 3 t-ig terhelhető teherautóval. Érdeklődni: 30/856-3666 (5255K)
Fűnyírást, kaszálást, kerti munkát vállalok! Érd.: 06/20/ 510-2723, 93/323-984 (5322K)
Kötetlen, otthonról végezhető munkalehetőség! Érd.: 30/366-7825 (5335K)
Matematikából egyetemi előkészítést, pótvizsgára felkészítést, korrepetálást vállalok Nagykanizsán. Érd.: 30/454-8830, e-mail: zsnoemi@free-mail.hu (5336K)
TÁRSKERESŐ
Trabant 60L SPEC1AL 1984-es jó állapotban, új motorral, valamint Trabant Combi működőképesen, forgalomból kivonva olcsón eladó. Érd.: 30/262-7496 (5252K)
Megismerkednék 50 év körüli káros szenvedélytől mentes úrral. Jelige: „Szimpátia" (5341K)
Apróhirdetés első alkalommal 500 Ft, második alkalommal már csak 250 Ft!
intenzív angol nyelvtanfolyam AZ ADRIÁN nemzetközi diáktáborban SKLCÉBEN közvetlenül a tengerparton.
jj: 390 euró + utazás, mely taralmazza a teljes ellátást (4 étkezés), szállást, 10 napos intenzív angol oktatás díját, a tananyagot és a programokat. Utazás autóbusszal. Hajókirándulás, úszásoktatás!
93/333-961, mobil: 20/467-8801
Észak-Dalmáciában,
V0DICÉBEN
felszerelt apartmanok
ingyenes, zárt parkolóval, közvetlen tengerparton. Kiépített szabadstrand 1 percre. Kedvező árak tulajdonostól. Érd.: 20-9334-001
eÖS Jó hallani !
Díjmentes hallásgondozás a Bazár Udvarban!
König menü ♦ 360 Ft / menü kiszállítva
Vállalati étkeztetést vállalunk S Étkezési jegyet elfogadunk
Havi étlap: www.konigmenu.hu Érd.: 93/700-137
KÖNYVELÉS * SZÁMVITELI SZABÁLYZATOK KÖNYVVIZSGÁLAT * PÁLYÁZATOK KÉSZÍTÉSE HITELKÉRELMEK-TÁMOGATÁSOK * VA6Y0NVIZSGÁLAT
REMÉNYINÉ TÓTH MARGIT
bejegyzett könyvvizsgáló adótanácsadó
IRODA:
8800 Nagykanizsa, Király u. 3 l/D.
Tel.: 06-93/333-961, 06-20/467-8801
LAKAS:
8800 Nagykanizsa, Felsőerdő u. 72. Tel.: 06-93/310-982
Ingyenes hallásmérés szakorvosi vizsgálattal
Tanácsadás fülzúgás megszüntetésére
TB által elfogadott digitális és analóg hallókészülékek kiadása közgyógyellátásra is
8800 Nagykanizsa, Fó u.8. Tel: (93) 313-500 Nyitva: H-P 9-17h. Orvosi rendelés: 13-17h.
1062 Budapest. Andrássy út 76. Tel: (1) 311-5058
2004. április 27.
SPORT
15
^ ^ sporthírek* sporthírek ^ SPORTHÍREK ^
DIAKQLIMPIA DÖNTŐ Június 21-23-án került megrendezésre Pécsen a leány kosárlabda diákolimpia országos döntője az V. korcsoportban. Nyolc csapat jutott a döntőbe, a Dr. Mező Nk. a nagykőrösi, a pécsi, és a szombathelyi csapatokkal került össze sorsolás útján. Eredmények: Arany J. Nagykőrös-Dr. Mező Nk. 55:58; ld: Völgyi 21/6, Mozsolics 15. Babits M. Pécs-Dr. Mező Nk. 83:58; ld: Völgyi 20, Varga 18. Dr. Mező Nk.-bólyai Szombathely 91:36; ld: Varga 21, Bencze 19, Fekete 16. Egy vereséggel a keresztbeverések miatt a harmadik helyet szerezték meg, így csak az 5-6. helyért küzdött a kanizsai csapat. Dr. Mező Nk.-Baja 94:47; ld: Varga 27/9, Fekete 19/3, Mozsolics 12. A diákolimpiát a házigazdák nyerték, ők utazhatnak Ausztráliába, a kanizsai kosarasok az 5. helyen végeztek.
Varga Zsófiát beválasztották az ALLSTAR csapatba. A csapat tagjai: Szépligeti Szimo-netta, Barabás Éva, Kiss Nikoletta, Bencze Szilvia, Nagy Eszter, Varga Zsófia, Völgyi Erika, Burucz Dalma, Mozsolics Judit, Fekete Csilla, Anda Lilla. A felkészítést Fekete Zoltánná és Gábor Erzsébet végezte.
SIKERES SZEREPLÉS A Szlovén MK Liga meghívásos nemzetközi lövészverseny IV. fordulójára került sor június 27-én Podgorciban. A hét szlovén csapat mellett magyar részről a Zalaegerszegi és a Nagykanizsai Polgári Sportlövész Egylet, összesen 53 versenyző vett részt a vasárnapi fordulón.. A verseny nyílt irányzé-kú kispuska 30 lövés (fekvő testhelyzetben 50 m-re) került kiírásra 5.a típusú zárt irányzékú sportpuska lőlapra szlovén szabályok szerint. Eredmények: 1. Nagykanizsai
A legmegbízhatóbb üzlettársam... ...mostantól 1.4-es motorral is!
A 95 LE-s motorral felszerelt Nubira most akciós áron és hihetetlenül alacsony kamattal lehet az Öné! Felszereltsége: klíma, ABS, szervokormány, 2 légzsák, központi zár, elektromos ablakemelő, CD-rádió és még sorolhatnánk. Kezdőbefizetés: 50%, törlesztés: 22 990 Ft, THM: 3,36%*
*CHF-alapú hitel, 72 hó futamidő. A klímaakció a klímával felszerelt modellekre vonatkozik és 2004. július 31-ig tart. A részietekről érdeklődjön márkakereskedésünkben!
Daewoo Nubira 1.4 Akciós ár: 2 999 000 Ft
Kiss-Gerencsér Autóház
Nagykanizsa, Récsei u. 1. Tel.: 93/518-940
Daewoo. Nagyszerűbb, mint gondolná.
Polgári Sportlövész Egylet (817 kör), Tóth József egyéni I. (280 kör), Horváth Károly egyéni II. (276 kör), Horváth Szilárd (261 kör). 2. SD TSO szlovén (797 kör), 3. SD Sredisce (759 kör). Női egyéni 3. Pölöskeiné Herte-lendi Erika 238 körrel.
BALATON KUPA A közelmúltban került megrendezésre Kőröshegyen a 2004. évi Balaton Kupa meghívásos szertorna verseny, melyen a Hevesi Sándor Altalános Iskola tornászai is részt vettek. A hevesi tornász lányai (Fuisz Viktória, Sipos Renáta, Göntér Vivien, Bozsoki Zsófia, Lukács Lilla, Faller Nóra) az I-n. korcsoportban az ötödik helyet, a III-IV-ben pedig a Tóth Katalin, Zábó Dolóresz, Kolonics Zsanett, Bujdosó Éva, Brunner Bianka, Leitmann Dorisz alkotta csapat a hetedik helyet szerezték meg. A fiúk csapata (Dani Márk, László Attila, Kovács Attila, Gergina Márton, Fuisz László, Bujdosó György) az I—II. korcsoportban a harmadik helyezést érte el. A gyerekeket Trombitás Mónika és Bévárdi Gyula készítette fel. FÉNYES KANIZSAI SIKER Országos rangsoroló lábtoll-lab-da versenynek adott otthont júniusban a Winkler Sportcsarnoka. A páros és egyéni válogató versenyen 96 játékos küzdött a ranglista pontokért és a válogatott mezért. Az elnyerhető 4 aranyéremből 3 Nagykanizsán maradt a ZDSE kiválóságai jóvoltából. A női egyéni verse-
nyen a sikercsapat tagjai, Buda völgyi Veronika, Gozdán Ágota és Végh Dóra állhatott egymás mellé a dobogón. A női párosok küzdelme szintén sikert jelentett a Budavölgyi-Gozdán párosnak. A férfi párosoknál Barócsi Andor, Haitai Attila duó győzött és megerősítette helyét a ranglista élén. A felnőtt versenyen először induló batthyányis Dene Krisztián és Németh Bálint a kilencedik helyen végzett. A gyermek korcsoportú Lukács Benedek a felnőtt mezőny 11. helyezettje lett. A Zemplén DSE 3 arany, 2 ezüst és 2 bronzéremmel lett gazdagabb. FITNESS-VERSENYEK
Június 5-én rendezte meg Kaposváron a hivatalos Magyar Fitnes és Testépítő Szövetség az Ifjúsági Magyar Kupát, ahol Horváth Barbara, Hetési Violetta és Szakáll Péter képviselték a nagykanizsai Szan-Dia Fitnes Centert. Hetési Violetta korosztályában első helyezést ért el. Szakáll Péter első alkalommal vett részt fitnes versenyen, és máris győzött. Horváth Barbara legfiatalabb versenyzőként hatodik lett.
Június 12-én került sor a Budapesten a Béres Alexandra Tehetségkutató versenyre. A nyolc évesek között Horváth Barbara második lett és aranyminősítést kapott. Szakáll Péter a kilenc évesek között összetettben negyedik lett és arany minősítés kapott. Ebben a korcsoportban Magyar Dóra lett az első és arany minősítést kapott.
KÉSZPÉNZ AZONNAL! ARANY-, EZÜST-, DRÁGAKŐ FEDEZETRE!
A DUNANTUL LEGALACSONYABB ZÁLOGKAMATA AZ ÉKSZERBANK ZÁLOGFIÓKBAN!
Nagykanizsa VASEMBERHAZ 93-313-332
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola (Nagykanizsa, Kisfaludy u. 19.) igazgatói álláshelyére. A pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztályára (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) 2004. július 8-ig kell benyújtani két példányban. A pályázathoz mellékelni keli szakmai önéletrajzot, vezetői programot, végzettséget igazoló okiratok másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. A részletes pályázati kiírás az Oktatási Közlöny 2004. június 8-i számában olvasható. Felvilágosítás a 93/500-780 telefonszámon kérhető.
SALVO BÚTORDISZKONT
Nagykanizsa, Erdész u. 6. (Csengery utcai AGIP-kút mögött) Telefon: 93/311-198 Fax: 93/536-198 Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9-17, szombaton 9-12 óráig.
Rómeó szekrénysor 139.900 Ft helyett 119.900 Ft 24 x 6.771 Ft
Konyhai sarokétkező 26.900 Ft 9 x 3.401 Ft
Júlia szekrénysor 109.900 Ft helyett 92.900 Ft 24 x 5.248
Szuperakciós MDF-konyha MDF-fóliás konyhabútor elemenként rendelhető 220-as sor
64.900 Ft helyett 59.900 Ft
12x5.879 Ft
Csak a készlet erejéig!
Áruvásárlási hitel akár 0% előleggel!
SZERETNE NYELVVIZSGÁT 1 NYÁR ALATT?
Tanuljon Ön is és gyermeke is a
DIALÓG NYELVSTÚDIÓBAN
AJÁNLATUNK: Minősített nyelvi képzések július 19-augusztus 13-ig
kezdő, álkezdő, középhaladó, haladó, és nyelvvizsgára felkészítő szinten,
ANGOL, NÉMET, OLASZ
nyelvből, vizsgáztató tanárok vezetésével!
- INGYENES PRÓBA VIZSGA - minden tanulónk számára!
- INGYENES VIZSGA - a legjobb eredményt elérőknek!
- GARANTÁLT NYELVVIZSGA - szerződéssel!
- 30% TANDÍJ- ÉS VIZSGADÍJ-VISSZATÉRÍTÉS!
KEZDJE NYELVVIZSGÁVAL A TANÉVET! BEIRATKOZÁS:
a jelentkezés sorrendjében, személyesen.
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a. Tel.: (93) 326-413; Fax: (93) 536-887 E-maii: info@dialognk.hu Web: www.diaiognk.hu
CASIO •CITIZEN SUJQÍ
Nagy sikerrel mutata be Kálmán Imre Csárdáskirálynő című vígoperettjét a Sziget Színház Társulata Nagykanizsán a HSMK színháztermében. Vereckey Szilvia szerpében Bordás Barbarát láthatta a közönség, míg Edvin herceger Pintér Tibor alakította. Az éjszakáva nyúló előadást vastapssal jutalmazták a nézők.
Egy héten át tartó tánctábornak adott otthont a Honvéd Kaszinó. A város különböző iskoláiból jelentkező táncoslábú diáklányok délelőttönként a mozgás örömeinek hódoltak, délutánonként strandoltak, kirándultak. Az öt nap alatt elsajátított lépésekből, koreográfiákból péntek délután gálát rendeztek, és megmutatva szUleiknek, mi mindent tanultak.
A Zerkowitz Sétakoncert és Nyílt Est olykor képzőművészeti látványosságnak is beillő szentélyei között az előadók által nyújtott élmény túlnőtt a sárfürdő és a beázott cipők által okozott kellemetlenségen, s az esernyők alatt áhítattal hallgattuk, s kérdeztük egymástól: ki ez a gyönyörű hangú Gerencsér Dóra? Az épületegyüttes legfelső emeletének egyik erkélyén felhangzó trombiták megerősítették azt az intuíciót, amit az alkonyi fény sugallt. Mintha az egykori Kanizsavár bástyáit álmodta volna művébe az építész! - töprengésemet a megjelenő „várkapitán", Burján Zoltán építettő szakította félbe. Öltönyben sétált - semmi kapitányi ciráda. Kollonay Zoltán zongoraművész-zeneszerző újabb ötlete révén az „udvari muzsika-muzsikálás" mai koktéljából kortyolhattunk. Bízunk benne, ha benépesül lakókkal a lakópark, továbbra is helyszínéül és díszletéül szolgál hasonló sétakoncerteknek, színesítve városunk kulturális életét.
2
VÁROSHÁZA
2004. július 20.
---^^
Nagykanizsa MJV Önkormányzata és a Hevesi Sándor Művelődési Központ 2004. szeptember 4-én megrendezi az
ELSŐ KANIZSAI BOR- ÉS DÖDÖLLEFESZTIVÁLT amelynek keretében meghirdeti a dödölle és dél-zalai népi ételek (prósza, gánica, répa stb.) főzőversenyét. A főzőversenyre 3-5 fős csapatok jelentkezését várják. Részletes felvilágosítás az információs szolgálatnál kérhető a művelődési házban, (tel: 93/311/468). ^ Nevezési határidő: augusztus 18. ^
TESTVÉRVÁROSI ALAP
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 53-3/2004. (III. 30.) számú határozatával pályázatot hirdetett a városban működő civil szervezetek, egyesületek. alapítványok és intézmények testvérvárosi kapcsolatainak támogatása érdekében. A pályázók saját forrásaik legfeljebb 50%-os kiegészítése céljából 2004. július 1. és 2005. június 30. között megvalósuló, költségvetéssel alátámasztott, részletesen kidolgozott projektekre kérhettek támogatást.
A bizottsági elnökökből álló kuratórium döntése alapján a következő pályázókkal, az alább megjelölt összegekkel köt a pályázati projektek támogatására vonatkozó szerződést a Polgármesteri Hivatal:
1. Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány - A Nagykanizsai Szimfonikus Zenekar gleisdorfi vendégszereplése 2004. december 65.000 Ft
2. Magyar Vöröskereszt Városi Szervezete - Testvérvárosi kapcsolatok fejlesztése, pertner: Kovászna Városi Vöröskereszt Bizottsága 2004. augusztus 250.000 Ft
3. Attila Óvoda - V. Integrációs Konferencia Nagykanizsán, partner: Fröbel Óvoda Puchheim 2005. március 56.800 Ft
4. Nagykanizsai Evangélikus Közhasznú Alapítvány - Saloi evangélikus testvéregyházközség ifjúsági énekkarának látogatása, partner: Saloi Evangélikus Egyházközség 2004. október 8-15. 250.000 Ft
5. Körösi Csorna Sándor Altalános Iskola - Kultúrák találkozása, partner: Európa Általános Iskola Gleisdorf 2004. ősz - 2005. tavasz 193.200 Ft
6. Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola -Gleisdorf, a nap városa, partner: Freistritzwerke STEWAG GmbH, 2004. október 70.000 Ft
Az elnyert összegek átutalására a pályázati kiírásnak megfelelően csak a támogatási szerződés aláírása, a projektek befejezése és a beszámoló Polgármesteri Hivatal által történt elfogadása után kerülhet sor.
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE PÁLYÁZATOT HIRDET AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖNYVVIZSGÁLÓI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése A gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. Tv. alapján pályázatot ír ki az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvvizsgálói feladatainak ellátására 2005. január 1-től 2007. december 31-ig.
Pályázatot azok a szervezetek és magánszemélyek nyújthatnak be, akik a törvényi előírásnak megfelelnek és gazdasági társaságok könyvvizsgálata területén legalább 5 éves gyakorlattal rendelkeznek.
A pályázathoz kéljük csatolni: könyvvizsgálói jogosultságot igazoló dokumentumot, természetes személy esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, referenciajegyzéket, nyilatkozatot, hogy összeférhetetlenség nem áll fenn, könyvvizsgálói felelősségbiztosítást. A pályázatnak tartalmaznia kell a feladat ellátásáért igényelt vállalási díj összegét, utalások ütemét.
A feladat ellátásával kapcsolatos részletes szakmai elképzeléseket tartalmazó pályázatokat és mellékleteit 2004. szeptember 30-án 12.00 óráig kérjük eljuttatni Nagykanizsa megyei jogú város polgármesteréhez (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.). A beérkezett pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2004. október havi soros ülésén bírálja el. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Dabi Gabriella, a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának gazdálkodási osztályvezetője ad. (Telefon: 93/500-760)
Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő 2004. július 30-án, pénteken 15-17 óráig
fogadóórát tart a FIDESZ nagykanizsai csoportjának Rozgonyi u. 1. sz. alatti irodájában.
* * *
Bicsák Miklós az I. számú választókerület önkormányzati képviselője 2004. augusztus 4-én, szerdán esedékes fogadóórája elmarad.
Budai István önkormányzati képviselő a 7. számú választókerület polgárait váija 2004. július 30-án, pénteken 17 és 19 óra között a Kazanlak körút 7. számú épület A lépcsőházában lévő irodahelyiségben.
Csordásné Láng Éva a 14. sz. választókerület önkormányzati képviselőjének fogadóórája augusztus hónapban elmarad.
Dr. Horváth György a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője 2004. augusztus 4-én, szerdán 18 órától 20 óráig fogadóórát tart a Pálma étteremben (Magyar u. 80).
Litter Nándor, Nagykanizsa megyei jogú város polgármestere minden hónap első szerdáján, Röst János alpolgármester minden hónap második szerdáján, dr. Kelemen Marcell jegyző minden hónap harmadik szerdáján 9-12 óráig fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal Eötvös téri épületében (Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.). A fogadóórán tisztelettel várják a város lakosságát, észrevételeiket, javaslataikat.
Nagy József György önkormányzati képviselő fogadóórája augusztus hónapban elmarad.
Polai József a 15. sz. választókerület képviselője minden páratlan hónap utolsó péntekén 17.30 órától 19 óráig fogadóórát tart a kiskanizsai kirendeltség épületében, minden páros hónap utolsó péntekén ugyanebben az időpontban fogadóórát tart a bajcsai kirendeltség épületében.
Sajni József a 13. számú választókerület önkormányzati képviselőjének fogadóórája augusztus hónapban elmarad.
Stróber Gábor a 12. számú választókerület önkormányzati képviselőjének fogadóórája augusztus hónapban elmarad.
Szányiné Kovács Mária, a 11. választókerület képviselőjének fogadóórája aur gusztus hónapban elmarad. Elérhetőség: 06-70/214-9155-ös telefonszámon vagy a 1 lvk@nagykanizsa.hu e-mail címen.
Tóth László a 4. sz. választókerület képviselője 2004. augusztus 4-én, szerdán esedékes fogadóórája elmarad. Telefon: 30/304-3161, e-mail: toth_laszlo@ nagykanizsa.hu
KOLLÉGIUMI FÉRŐHELY PÁLYÁZAT
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 28/1999 (VI.16.) számú helyi rendelet értelmében kollégiumi férőhely pályázatot hirdet a Pécsi Tudományegyetem kollégiumába. Pályázhatnak nagykanizsai állandó lakos, pécsi felsőoktatási intézményben nappali tagozaton tanulmányokat folytató hallgatók, akiknek kollégiumi férőhely iránti igényét helyhiány miatt elutasították. A pályázat elbírálásának szempontjai: a hallgató szociális körülményei, az elbírálást megelőző félévben, illetve a felvételi vizsgán elért eredmény, kiemelkedő tevékenység. A pályázat benyújtásának határideje: 2004. augusztus 10. A pályázat a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztályán igényelhető adatlapon és az azon megjelölt mellékletekkel nyújtható be. A pályázat benyújtásának feltétele a kollégiumi férőhely iránti igény elutasítása.
Az önkormányzati férőhelyek odaítélésének elbírálása a pécsi kollégiumi felvételi eljárás fellebbezési szakaszával párhuzamosan zajlik.
NYÁRI OKTATÁSI ÜGYELET
Nagykanizsa megyei jogú város nevelési-oktatási intézményeiben a kijelölt nyári ügyeleti nap a hétfő, időtartama 8-14 óra.
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezető-főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak: Bakonyi Zsóka. Dukát Éva. Nagy Krisztina. Szőlősi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth Tihamérné. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Tel.: 93/312-305. Nyomja: ANTÓK Nyomdaipari Kft.. Celldömölk. Felelős vezető: Antók Zoltán. Teijeszti a Lapterjesztő Kft. Az árus példányok ára 65 Ft.
ISSN 0865-3879
E-mail címünk: kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
2004. július 20.
VÁROSPOLITIKA
A város vezetői Szombathelyen aláírták azt a 168 millió forintos támogatási szerződést, amit az önkormányzat nyert az Erzsébet tér északi tömbrehabilitációjára az EU Phare-programjában - jelentette be Röst János alpolgármester sajtótájékoztatóján. A felújítás teljes összege 185 millió forint, mely tartalmazza az önkormányzat 10 százalékos önrészét is.
Tavaly október 28-án döntött a közgyűlés arról, hogy pályázik a Phare Integrált Helyi Fejlesztések ösztönzése program keretén belül erre a célra. A rekonstrukció során felújítják a XVIII. század elején épült műemlék magtár épületet. A belső átalakítást követően helyet kap a plakátmúzeum, kialakításra kerül egy kávézó, megújul a vizesblokk, és liftet is szerelnek az épületben. A kertépítési terv tartalmazza a Kiskastély és a magtár környékének megszépítését.
Karmazin József főépítész szakmai kiegészítésében kiemelte: a kiviteli tervek augusztus 18-ig rendelkezésünkre állnak, ami azért fontos, mert a szerződés aláírásától számított 15 hónapon belül a beruházást be kell fejezni.
KÖZGYŰLÉS KIVONULÁSSAL
Jelentős csúszással kezdődött csak el a Röst János alpolgármester vezette városi rendkívüli közgyűlés múlt héten csütörtökön. Már a napirendek megszavazása során pengeváltásra került sor az ellenzékkel - éppen a közgyűlés „rendkívülisége" kérdőjeleződött meg. A nyilvános és a zárt napirendek felcserélésével és újabbak felvételével aztán megkezdődhetett az érdemi munka.
A zárt ajtók mögött először az MSZP frakció javaslatára döntöttek az önkormányzati bizottságok külső, nem képviselő tagjainak személyéről. Ezt a nagykanizsai NB Il-es labdarúgó csapat támogatói együttműködési előszerződésének ízekre szedése követte. Már a bizottságok is megfogalmazták kételyeiket amellett, hogy azt elismerték: alulról építkezéssel soha nem érhetik el a hőn áhított minőségi labdarúgó szintet, mert a legtehetségesebb gyerekeket elviszik a nagy együttesek. Végül a honatyák úgy döntöttek: nem hagyják jóvá az előterjesztett előszerződést, de 20 millió forintos támogatási ajánlatukat az őszi-tavaszi szezonra fenntartják.
Ezt követően került sor arra a napirendre, amelyet eredetileg nyílt ülésen tárgyaltak volna. Az önkor-
mányzat intézményhálózata részére hőenergetikai és kapcsolódó szolgáltatás biztosítására közbeszerzési eljárást írt ki, melyről írásban készült el a tájékoztató. A FIDESZ-frakció két tagja - dr. Csákai Iván frakcióvezető-helyettes és dr. Kolonics Bálint - úgy vélték: jogsértésekkel tarkított eljárás összegzését hozták a közgyűlés elé. Mivel nem kívántak törvénytelen eljárásban részt venni, kivonultak a teremből. A jelenlévő többi képviselő azonban folytatta munkáját, s úgy döntöttek: felhatalmazzák ugyan Litter Nándor polgármestert a Prometheus Rt-vel a fűtésrekonstrukcióról szerződés aláírására, de azt feltételekhez kötik. Az ügyrendi bizottság emellett megvizsgálja a pályázati ajánlatokat elbíráló bizottság létrehozásának szabályszerűségét.
A tanácsülés a nyilvános napirendek sorra kerülésével sem jutott nyugvópontra. Nagy vitát kavart a következő napirend, melynek során a Városkapu lakóparkot felépíteni szándékozó Kanizsa Invest 2003. Kft.-vel megkötendő megállapodást vették górcső alá. A képviselők számos tisztázatlan jogi kérdést fedeztek fel az előterjesztésben. Röst Já-
nos alpolgármester és dr. Csákai Iván között tovább mélyült az ellentét a vita során, melynek végén a FIDESZ frakcióvezető-helyettese és két társa elhagyta az üléstermet. Mivel korábban a baloldalról is eltávoztak, így határozatképtelenné vált a testület.
Az elrendelt technikai szünetben telefonon sikerült két képviselőt utolérni, akik visszatértek a közgyűlési ülésterembe, s ezzel újra határozatképessé vált a testület. A szavazás eredményeként olyan határozatot hoztak, amelylyel nem fogadták el ugyan az ominózus megállapodás tervezetet, de jóváhagyták az útépítési és közművelődési hozzájárulások szabályozásáról szóló rendelet módosítását.
A közgyűlés a hátralévő napirendekben már gyorsan határozott. Vita nélkül elfogadták, hogy a város több, mint 1 milliárd forint értékű pályázatot nyújtson be a Thury laktanya rehabilitációja érdekében, ahol két ütemben egy új városrész épülhetne ki. Ugyancsak megszavazták a Cserháti SZKI kollégiumának részleges felújítását, mely során három szinten kicserélik a nyílászárókat, átépítik a vizesblokkokat, festenek, mázolnak.
BONBONETTI = CHOCO BONITA
A Raiffeisen CEE Priváté Equity Fund L.P. bejelentette, hogy édesipari gyártó cégeinek értékesítési tevékenységét a jövőben egy önálló vállalaton keresztül végzi. A kereskedőház Bonbonetti Kereskedelmi Kft. néven kezdi meg működését. A kereskedelmi vállalat megalapítása a Stollwerck és a Bonbonetti termékek egységes értékesítésének érdekében történt.
A Stollwerck Budapest Kft. irányító tulajdonosa 2003. decemberében megvásárolta a Bonbonetti Édesipari Kft.-t. Ezt követően a Stollwerck és a Bonbonetti között kereskedelmi együttműködési megállapodás jött létre, amelynek eredményeképpen ez évtől a Bonbonetti teljes termékpalettájának forgalmazását a Stollwerck Budapest Kft. vette át. A Raiffeisen CEE Priváté Equity Fund L.P. most úgy döntött, hogy önálló édesipari gyártó cégeinek forgalmazási tevékenysége során nem kívánja a jövőben az előző tulajdonos Stollwerck AG nevét használni. Mivel a közös tulajdonosi háttér ezt lehetővé teszi, az újonnan megalakuló forgalmazó cég neve Bonbonetti Kereskedelmi Kft. lesz. A jelenlegi döntés értelmében a Stollwerck Budapest Kft. 2004. szeptember 1-től csak gyártási tevékenységet folytat majd. A nagykanizsai székhelyű Bonbonetti Édesipari Kft. nevet vált és a jövőben Choco Bonita Édesipari Kft.-ként folytatja működését gyártó cégként. Ezzel egy időben a Stollwerck és Choco Bonita gyártó cégek termékeinek mind a hazai, mind az export piacokra irányuló forgalmazását az újonnan megalapított Bonbonetti Kereskedelmi Kft. veszi át.
Witold Szymanski, a Raiffeisen Priváté Equity Management vezérigaz-
gatója a Bonbonetti Kereskedelmi Kft. megalapítása kapcsán elmondta, hogy a Raiffeisen CEE Priváté Equity Fund L.P. stratégiai célkitűzésének megfelelően az elmúlt években aktív és elkötelezett befektetőként volt jelen a magyarországi piacokon. Édesipari befektetéseik során tulajdonosként szorosan együttműködnek a vállalatok menedzsmentjével az iparági konszolidáció, a működési hatékonyság javítás, és a piaci versenyképesség növelése érdekében. Bízik abban, hogy a jelenlegi közös döntésük is hozzájárul a tulajdonukban lévő édesipari cégcsoport hatékonyságának növeléséhez és hosszú távú eredményességéhez. Az egységes kereskedelmi vállalat megalapítása lehetőséget biztosít arra, hogy az Alap egy esetleges további édesipari akvizíció során megvásárolt cégének termékeit is Bonbonetti Kereskedelmi Kft.-n keresztül forgalmazza. A Bonbonetti Kereskedelmi Kft. létrehozása lehetővé teszi, hogy értékesítési tevékenységük során még inkább a márkák erősítésére fókuszáljanak.
- A Stollwerck és a Choco Bonita édesipari gyártó cégek által biztosított kiemelkedő termékportfólió, és a tudatos márkaépítő stratégiájuk, valamint elkötelezett munkatársaik hozzájárulnak ahhoz, hogy a fogyasztók az uniós csatlakozással erősödő árverseny ellenére is a kiváló minőségű, ismert magyar termékeket választják - mondta Justin István a Bonbonetti Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatója. Az átalakulás eredményeként a Bonbonetti Kereskedelmi Kft. és a Stollwerck Budapest Kft., valamint a Choco Bonita Édesipari Kft. egy stabil tulajdonosi háttérrel rendelkező, a hazai és a nemzetközi piacokon még versenyképesebb édesipari cégcsoport tagjaiként folytatják tevékenységüket.
EGÉSZSÉGÜGY
Négy évtizedet dolgozott az egészségügyben, ezer és ezer kilométert tett meg, hogy a bajbajutottakon segítsen. Ismereteit diákok és felnőttek százainak adta át annak érdekében, hogy az út mellett fekvő, sérült, beteg embertársaik mellett ők se menjenek el közömbösen. Amikor a szolgálati ideje letelt, a Mentőszolgálat Megyei Főorvosától oklevelet, és a Vöröskeresztes munkáért Arany fokozatot kapott Antal István, mentős.
- Hogyan került kapcsolatba a Vöröskereszttel?
- A Vöröskereszttel úgy kerültem kapcsolatba, hogy a baleseti sebészeten dolgoztam műtősfiúként, s ott, amikor a kétforintos tagdíjat szedték, befizettem én is. 14 alkalommal adtam vért, aztán jöttek mindenféle gondok, és többé nem adhattam vért. A Vöröskereszttel később sem szakadt meg a kapcsolatom, hiszen több mint 30 éve veszek részt az elsősegély-nyújtási ismeretek oktatásában és a versenyeken, mint versenybíró. 1994. óta a Vöröskereszt szervezi a vezetői engedélyhez szükséges elsősegély-nyúj-tási ismeretek oktatását, így a felnőttoktatásba, mint vizsgáztató is bekapcsolódtam. Sajnos annak ellenére, hogy a közlekedés veszélyes üzem, sokan nem veszik komolyan ezeket az órákat, az ott tanult dolgokat. Úgy gondolják, nem fontos tudni, hogyan kell vérzést csillapítani vagy bekötözni egy sebet baleset esetén.
- Létezik még a diák elsősegélynyújtó mozgalom?
- Igen, de sajnos egyre szűkül. Csökken a résztvevő diákok száma, pedig nagyon fontos volna, hogy az iskolás kortól kezdve tanulja meg mindenki az elsősegélynyújtás alapjait. Nyugat-Európában az óvodában kezdik az elsősegélynyújtás
alapismereteit tanítani. Képzett tanárok tanítják az általános iskolában is. A magyarok nagy része még mentőt sem tud hívni.
- Hogyan lett mentős?
- 1968-ban, 36 évvel ezelőtt, amikor be akartam iratkozni a technikumba, a kórházban nem támogatták a tanulással összefüggő terveimet. Akkor indult egy műtős iskola Veszprémben, és mert az szakirányú volt, oda el kellett, hogy engedjenek. Egy évig tanultam Veszprémben. A technikumba is jelentkeztem, de oda csak vizsgázni jártam az első évben, mert a képzési időpontok egybeestek. A munkahelyemen nem árultam el, hogy két iskolába is járok. A következő évben már nem tudtam titkolni a technikumot, de elengedni sem tudtak.. Mindenképpen le akartam érettségizni, mert röntgen-asszisztens szerettem volna lenni. így amikor üresedés volt a mentőknél, átmentem oda. A beosztást ott úgy készítették el, hogy tanulhattam. Sikerült a technikumi érettségim és még abban az évben felvételiztem a mentő-szakápolóira Budapestre. Elsőre felvettek, 1973-ban végeztem. Aztán felvételiztem az Egészségügyi Főiskola mentőtiszti szakára. 22 évvel ezelőtt végeztem, 1982. óta esetkocsin dolgoztam mentőtisztként.
- Meg lehet szokni, hogy ha megszólal a csengő, menni kell?
- Nem lehet megszokni. Ki tudná megszokni, hogy legyen éjjel vagy nappal, ha hármat csengetnek, menni kell? Egy percen belül indulás. Nincs pizsama, nem lehet levetkőzni, nyakkendősen, zoknisan el lehet dőlni, és ha hármat csengetnek, bármilyen fáradt is az ember, menni kell.
- Mi jut eszébe, ha a csengőt hallja?
- Az első az, hogy „vajon mi tör-
ténhetett". Lélekben már készülünk attól a perctől kezdve. Amikor a mentőápoló kihozza a menetlevelet, akkor tudjuk meg, hová megyünk: balesetes vár, vagy mérgezés, esetleg szívbeteg... Ettől a pillanattól kezdve próbálja az ember összeszedni a gondolatait. Sorolja, mi az, ami a legfontosabb, mit kell legelőször megtenni. Még mentőápoló koromban voltak olyan kollégáim, hogy én még a fejemet törtem, ők már hangosan mondták, mit kell csinálni, ha odaérünk. Ez csapatmunka, egyedül nem lehet, csak együtt. Az esetkocsin is hárman dolgozunk, egy csapat, egy célért. Aztán az is előfordul, hogy hárman is kevesen vagyunk, és segítséget kell kérnünk a hozzátartozótól, hogy fogja az infúziót, vagy segítsen lehozni a beteget...
- Végiggondolta mennyiszer szólt a csengő, hányszor indult útnak, hogy a sorsot megfordítsa?
- Az ember számot vet. Önkéntelenül is eszébe jut, hogy mennyi mindent kibírt, hogy mennyi mindent meg kellett csinálni. Ez nem múlik el nyomtalanul. Önkéntelenül is visszagondolok a velem történtekre.
- Amikor elbúcsúzott, mit mondott a kollégáknak?
- Amikor elköszöntek tőlem, azt mondtam, próbáljátok meg jobban csinálni. Mást nem mondhattam. A kollégáknak, akikkel az esetkocsin dolgoztam együtt, külön megköszöntem a szívvel lélekkel végzett munkát, hiszen nélkülük nem sikerülhetett volna. A sok év alatt rengeteg sikerünk volt, de sokszor történt olyan is, amikor nem tehettünk többet. Nem menthettük meg a beteg életét. Ezzel együtt kell élnünk. Emberek vagyunk, korlátaink vannak.
- Az önöket ért traumákat hogyan dolgozzák fel?
- A pozitív élményeket otthon elmondjuk, a család ebben segítséget nyújt. A negatív élményeinket magunkba folytjuk. Nem beszélünk róluk, hiába tudjuk, hogy mindent megtettünk, ami akkor és ott lehetséges volt, mégsem segíthettünk... Ezekről nem beszélünk, nincs kinek... Ezeket az idő oldja meg, illetve a másfajta tevékenység. Én kertészkedéssel próbálom magam túltenni a dolgokon. Virágot ültetek, füvet nyirok, ápolom a növényeket.
Dukát Éva
Bevallom, a Nagy Emberre voltam kíváncsi, a benne rejlő energia, a tudás, az emberek felé irányuló végtelen szeretet és alázat titkára, amikor megtudtam, hogy a trianoni ünnepség szónoka lesz Kanizsán. A főszerkesztőmtől kapott feladatom az egészségügy témakörére vonatkozott, de a történéseket - ami egyben magyarázatot is adott kíváncsiságomra - nem lehetett figyelmen kívül hagyni.
Prof. dr. Papp Lajos Széchenyidíjas szívsebész, a Magyar Örökség Díj tulajdonosa nagyapja emlékének felidézésével kezdte ünnepi beszédét, akit soha nem látott sírni. Majd Szabó Pál, Széchenyi István és Vass Albert gondolatait tolmácsolta a közönség felé. Megható szavakkal beszélt „szép földünkről, édesanyánkról, Magyarországról". Az ünnepség folytatódott, Németh Ferenc hegedűtanár, és mások léptek a mikrofon mögé. A hosszú percekig tartó koszorúzás ideje alatt azonban történt valami. Egy újabb kép, egy forgatókönyvön kívüli jelenet „filmkockái" peregtek le előttünk. Valaki rosszul lett, elájult a tömegben. A járdán fekvő férfi fölé hajoló professzor kezével újra indította a szívét a betegnek.
Az országhatáron túlról érkezett személy a professzornak köszönheti az életét - nyugtázták egymás között az emberek. Hoszszúnak tűntek a percek, míg megérkezett a mentő, s mielőtt viszszaindult a kórházba, a mentőorvos váltott néhány mondatot a professzorral. A csöpögő infúzió, a ziháló mellkas, a verejtékező homlok az élet és halál misztériumát idézte fel a szűrt fényben. A koszorúzás befejeződött, ismerősök véget nem érő sora köszöntötte dr. Papp Lajost, mások dedikációt kértek tőle.
- Milyennek ítéli meg ma az egészségügy helyzetét, hogyan le-
2004. július 20.
EGÉSZSÉGÜGY
5
SZÓNOK, GYÓGYÍTÓ, KLINIKAVEZETŐ
hetne jól csinálni? - kérdeztük tőle a Széchenyi téri parkoló egy csendesebb szegletében.
- Azt nem tudom. Én nem egészségügyi szervező és nem miniszter vagyok, hanem egy klinikát vezető professzor, és azt látom, hogy az egészségügy egyre rosszabb helyzetben van. Napi korlátozások jelennek meg, miniszteri utasítások születnek, amelyeket a betegek lehetőségeit egyre szűkebbre szabják. Mi attól félünk, hogy ez a romló helyzet nagyon sok magyar beteg életébe fog kerülni.
- Mi a legnagyobb probléma, hol veszik el a beteg az egészségügyben?
- Az irányításos rendszerben gazdasági tényezők szabják meg a küldés irányát. Egészen biztos vagyok benne, hogy ez a törvény az alkotmánybíróság próbatételét nem állja ki, mert alkotmányos jogot sért bármelyik kormány, amelyik korlátozza a beteg szabad orvos- és helyválasztását.
- Mikola István arról beszél, hogy sehol a világon nincs olyan, hogy a gazdaság szereplőinek a kezébe adják az egészségügy irányítását, mert ez csak arra vezethet, hogy profitot kell termelni, és nem arról szól, hogy az emberek sorsáról, életéről kell gondoskodni.
- Az előbbi válaszom pontosan erről szól! Gazdasági érdekek nem irányíthatják a beteg gyógyítás szellemiségét. A gyógyításban résztvevőknek tudni kell a gazdasági korlátokat, és ezen belül, az egészségügyben dolgozóknak kell a szűkös keretet a legjobb lehetőségek szerint beosztani. Hogyha nem orvos osztja be ezeket az összegeket, akkor az a kevés lehetőség is elvész, ami eddig megvolt a szűkös keretek között.
- Tanszékvezetőként hogy éli át, hogy megváltozott az orvosképzés is? A rezidens rendszer szinte ellehetetleníti a megyei kórházakat, mert nem jutnak orvoshoz.
- Ez csak a jéghegy csúcsa, most jön a fekete leves, mert nem a rezidencia lehetetleníti el a magyar egészségügyet, hanem az EU-ba való belépéssel, a magyar orvosok, a jól képzett, nyelveket beszélő közép generáció elfogja hagyni az or-
szágot a sokszorta magasabb fizetésért, a tisztességes orvosi munka lehetőségéért. Nem arról van szó, hogy nem szeretnének Magyarországon dolgozni és élni, de ha sem élni, sem megélni, sem tisztességes körülmények között dolgozni nem tudnak, akkor el fognak menni az országból.
- Igaz ez az egészségügyi szakdolgozókra is? Hiszen már most is hiányoznak...
- Az egészségügyi szakdolgozók közül kevesen beszélik a fogadó ország nyelvét. Ha rájönnek arra, hogy egy nyelv elsajátításával, szabad mozgástérben a fizetésük sokszorosát keresik meg 100 kilométerrel arrébb, akkor el fognak menni.
- Tanszékvezetőként mire kéri az orvos tanárokat? Hogyan kell a szakmán túl az emberséget megtanítani a hallgatóknak?
- A családban is a legjobb tanítás a példamutatás. Az orvosi szakma mindig is empirikus, gyakorlati tudomány volt. Olyan mesterség, amit csak hivatásszerűen szabad űzni. Ezt elsajátítani csak mesterektől lehet. A mai fiatalságban nagy igény van arra, hogy elsajátítsák a mesterségbeli tudást és hivatásszerűen gyakorolják a mesterségüket. Hogy a jövőben meglesznek-e a feltételei, hogy ezt idehaza gyakorolhassák, ebben vannak kétségeim.
- Van-e valamilyen elképzelése, megoldási javaslata?
- A válaszom az, hogy úgy kell csinálni, ahogyan mi csináljuk Pécsett a Szívgyógyászati Klinikán. Igen szomorú az, hogy nyugatról, Amerikából és Japánból eljönnek a klinikát megnézni, legutóbb Kínából jelentkezett egy kolléga, hogy rezidens lehessen, ugyanakkor a
magyar egészségügyi vezetésnek nem kellő példa, hogy kevés pénzzel, nagyon nagy odafigyeléssel, akarással, munkával, tisztességgel és szeretettel, hogyan lehet sok beteget gyógyítani. Még nincs öt éve, hogy a pécsi Szívgyógyászati Klinika az első beteget felvette, azóta több, mint tízezer sikeres nagy és kis műtétet végeztünk. Ezt így kellene csinálni országosan, és akkor talán megváltozna az egészségügyről alkotott vélemény a betegek körében.
- Ezek szerint akkor nemcsak azon múlik, kik dolgoznak az egészségügyben, hanem a szervezeti felépítésén is, ez a titok?
- Semmiféle titok nincs ebben. Egy előre elhatározott, a szakmai szempontok figyelembevételével a legrövidebb, leggazdaságosabb betegellátást tűztük célul, hiszen az adott eseten belül kell a lehetőség szerint minél több beteget jól ellátni. Mi nem beszélünk a dolgokról, hanem tesszük a dolgunkat.
- Aki Kínából és Amerikából idejön, mit tud átvenni a pécsi klinika gyakorlatából?
- Nagyon sok mindent. Azt mondják a magyarokra, hogy nem tudnak szervezni. Mi az ellenkezőjét bizonyítottuk be, nevezetesen azt, hogy mintegy egymilliós körzetben, három-négy megyének a lakosságát egyforma eséllyel tudjuk ellátni. Ehhez nagy segítséget kapunk a Mentőszolgálattól. Ez pedig nem máson múlik, minthogy a szakemberek egy közös cél érdekében, félretéve bizonyos személyes hiúsági kérdéseket, emberi gyarlóságot, egy szent ügy érdekében le tudnak mondani kellemetlenségekkel kísérve, előnyökről. A mi munkánk haszonélvezője a súlyos beteg.
- Az öt év elegendő volt arra, hogy az a szomorú statisztika megváltozzon, amely szerint Magyarországon hal meg a legtöbb 40-50 év közötti férfi, infarktus következtében?
- A kérdés nagyon jogos. A napokban jelenik meg az orvosi hetilapban egy összefoglaló cikk e témában. Csak az elmúlt három év eredménye az, hogy ebben a régióban, az országos átlaghoz viszo-
Sabján Ferenc: VISSZANÉZHETSZ
Dr. Papp Lajos professzor barátomnak: szeretettel
EMBERKÉNT Szívekhez illeszkedsz. Nem léptél ki Os-magadból, Nem menekültél Elhagyott szérűn Mint egy utolsó lovas; Bár többször üldöztek. De ÉNED összetart. Nem léptél át oda, Ahol az álság... Zsoldos ügynökei járnak. Maradtál a hosszabb úton, Nem hagytad el A CSENDDEL erősített várat.
Átlapozva átlépted azokat, Akik Rád árnyékot borítottak. Életműved kiált: Jövőnkért a mának. VISSZANÉZHETSZ: Ösztönöz bensődnek zenéje, Mert tartalommal töltött
Napjaid boltívei alatt SZÍVVEL és LÉLEKKEL gyógyítasz.
Nagykanizsa, 2004. április 15.
nyitva jelentősen csökkent a teljes lakosság szív eredetű halálozása, és a halálozási mutatók messze meghaladják az európai átlag eredményeit. Csak a legjobb amerikai intézmények tudnak velünk versenyre kelni.
- Ezt ugye komplexen kell érteni, nemcsak a műtétek segítettek hozzá, hanem a szívbetegek ellátása, kezelése is?
- Ma már semmit nem lehet részként kezelni, csak komplexitásában. Ez a klinika arra adott példát, hogyan lehet egy komplex szívgyógyászati ellátást biztosítani egy adott terület lakosságának.
- Milyen a kapcsolat a háziorvostól a rehabilitációig?
- Mindez, amit elmondtam, nem a klinika érdeme, hanem az egész hálózaté, a családorvostól a kórházi, a klinikai, a rehabilitációs orvosokon keresztül. Közös munka eredménye, és nem is képzelhető el másképp, hiszen a beteg nem addig beteg, amíg a klinikán van.
Bakonyi Erzsébet
6
2004. július 20.
f f
PARKOLAS 1VIOZG'' ASK.QR.JLf A.TOZOTTA,IÍN[ A IC.
Az egységes országos nyilvántartás érdekében július 1-től az Okmányirodák feladatkörébe került a mozgásukban korlátozott személyek parkolási igazolványának kiadása. A fényképpel ellátott „B" típusú okmány tartalmazza a jogosultnak, illetve a törvényes képviselőjének az aláírását is. Az ügyfél az ország bármely okmányirodájában benyújthatja a kérelmét. Az igazolvány kiadása első esetben és a csere esetén díjmentes, a pótlása azonban díjköteles, 2000 forintba kerül. A mozgáskorlátozott igazolvány iránti kérelmet be lehet nyújtani meghatalmazott útján, illetve be lehet nyújtani a települési jegyzőknél is. Ha a települési jegyzőnél nyújtják be. ő az illetékes okmányirodához továbbítja a kérelmet. Amennyiben meghatalmazott útján, vagy a körjegyzőnél nyújtják be, akkor helyben kell kitölteni a formanyomtatványt. Formanyomtatványért nem kell üzletekben sorban állni, az okmányirodákban, illetve a
települési jegyzőknél a kérelmező rendelkezésére áll. Ha az ügyfél személyesen jelenik meg, a kinyomtatott kérelmet aláírja, és kézhez kap egy példányt, amit az autó ablakába tehetnek, és ellenőrzés esetén ezzel igazolják a jogosultságukat. Bíznak benne, hogy az iroda által hitelesített adatlapot az illetékesek elfogadják.
Deák Tamástól, az okmányiroda vezetőjétől megtudtuk, hogy az informatikai rendszer működik, a parkolási igazolványokat csak július negyedik hetében szállítja ki az okmányirodákba a BM Központi Hivatal. Fotót az irodákban is készítenek, de a hozott fényképeket is fel tudják használni. A „B" típusú igazolvánnyal nem lehet visszaélni, csak azok használhatják, akik jogosultak rá. A jogosultságot orvosi szakvéleménnyel kell igazolnia a kérelmezőnek. A régi típusú okmány a jogszabály alapján december 31-ig érvényes.
Az önkormányzat együttműködve a Raiffeisen Rt.-vel elhatározta 2003 novemberében, hogy mindkét fél a saját eszközeivel Nagykanizsa gazdaságát erősítse. A gazdasági életet segítő együttműködési megállapodást aláírták. A leglényegsebb információkról sajtótájékoztatón számoltak be az illetékesek.
— Döntés született, hogy közös céget hozunk létre, melyben az Raiffeisen képviseli a nagyobb tulajdonrészt, mivel 25 %-nál nagyobb önkormányzati tulajdonú társaságok nem pályázhatnak inkubátorház létrehozására - jelentette be Litter Nándor polgármester.
A Vállalkozók Házának a helyszíne a volt Kossuth laktanya egyik legénységi épülete lesz.
- Az elmúlt időszakban a kivitelezés előkészítése, a vállalkozók felkutatása történt. Bízom benne, hogy sikeres pályázat után a Vállalkozók Házának létrehozása lehetőséget nyújt a vállalkozóknak arra, hogy ne az épületekre, az infrastruktúra fejlesztésére költsék a pénzüket, hanem a saját vállalkozásukat fejlesszék, technológiájukat jobbá tegyék, ezáltal lehetőség szerint piac és versenyképesek legyenek - mondta Skultéti Vilmos a Raiffeisen Rt. képviselője. Eddig nyolc cég jelezte betelepülési szándékát az inkubátorházba. A tervek szerint a piaci szint alatt, négyzetméterenként 2,5 euróért bérelhetnek helyiséget majd a vállalkozók.
LEÁLLÁS A KANIZSA TREND-NÉL
Július közepétől sok gyár, termelőegység két-három hétre bezárja kapuit, dolgozóit szabadságolja annak érdekében, hogy a törvények által előírt pihenést minden foglalkoztatottjának biztosíthassa, hogy az éves karbantartási munkálatokat elvégeztesse. így lesz ez a Kanizsa Trend Kft-nél is, amely július 19-től áll le.
- Miért szükséges az önök üzemében a nyári leállás?
- Immár 10 éve ez a gyakorlat, mivel nyáron a kereslet visszaesik a bútorok iránt, ilyenkor az egész vállalat együtt megy szabadságra. A leállás időszakában éves karbantartások zajlanak, illetve a kereskedelmi vonal tart ügyeletet, a vevők korrekt informálása és a rendelések felvétele céljából - mondja Wilheim Gábor a Kanizsa Trend Kft. ügyvezetője
- Milyenek a termelőegység eredményei?
- Eves eredményekről számolhatok be, mivel mi a gazdasági évünket június 30-án zárjuk. Tervünkhöz képest közel 10 százalékos árbevétel lemaradással zártunk, ami az erősen recessziós bútorpiacon véleményem szerint bravúros eredmény, 65 százalékos export és 35 százalékos belföldi értékesítés mellett. Nyereségben az iparág szintjén elfogadható 5 százalékos mértéket értünk el.
- Várható-e változás, akár a termelést profilját, akár a gyár életét illető bármilyen más kérdésben?
- Változás mindig van az életünkben, most a legnagyobb kihívás számunkra az, hogy megvalósítsuk versenyképességünket lényegesen javító szervezési projektjeinket, mely a társaság minden területét érinti. A termelés profilja nem változik, továbbra is a közepes és exkluzív kategóriájú bőr ülőgarnitúrák gyártására fókuszálunk.
150 MILLIÓ ÚTRY,
Jí Ak Ai i^l. AL
Az önkormányzat a költségvetésében és fejlesztési programjában 150 millió forintot tervezett utak és járdák felújítására. Az első ütemben elvégzendő munkákra a 30 millió forintos szerződést megkötöttük -mondta sajtótájékoztatóján Röst János alpolgármester. Az első ütemben öt út és kilenc járda felújítása kerül sorra. AII. ütem közbeszerzési eljárásának kiírása még júliusban megtörténik, és várhatóan ebben az évben befejeződik az útfelújítási projekt. Ez azért nagy jelentőségű, mert a költségvetésekben 1990 óta nem fordított ekkora összeget útfelújításokra az önkormányzat. Az utak felújításának sorrendje a VIA Kanizsa Kht. véleményének figyelembevételével készült.
Ugyanebben az ütemben került elfogadásra a zöldterületek felújítására fordítható tétel. A szerződés előkészítése megtörtént.
Egy másik örömhírről is beszámolt Röst János alpolgármester a sajtótájékoztatón. A legutolsó felmérés szerint 10 év óta most fordult elő először, hogy Nagykanizsán kevesebb a munkanélküliek száma, mint Zalaegerszegen. Mindez azt igazolja, hogy a Kanizsán 2002-ben elindult folyamatok pozitívak. Az eredmény nem csak az önkormányzatot dicsén, hanem a vállalkozókat is. A folyamat további javítása érdekében az önkormányzat a befektetőket kedvezményekkel segíti, esetenként ingyen is területhez juttatnak vállalkozókat az ipari parkban.

■py.in 22
A környezet és a természet védelme, terhelésének mérséklése, a környezethasználóknak a környezet és természet megóvását szolgáló tevékenységre való ösztönzése, valamint a környezet- és természetvédelem költségvetési forrásainak biztosítása érdekében az Országgyűlés megalkotta a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. Törvényt. A törvény célja, hogy elősegítse a környezetbe történő anyag- vagy energiakibocsátás csökkentését, a környezet és természet megóvása érdekében a leghatékonyabb megoldások alkalmazását, valamint az állam és a környezethasználók közös, arányos teherviselését. A törvény ll.§-a szerint talajterhelési díj fizetési-kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és a helyi vízgazdálkodási hatósági
engedélyezés alapján szennyvízelvezetést alkalmaz. A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállítat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja. A helyi rendelet szerint a kibocsátó díjfizetési kötelezettsége megszűnik. ha a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt. A kibocsátónak a 2004. évben várható talajterhelési díjfizetési kötelezettségéről szeptember 30-ig kell bejelentést adni a tavalyi év tényleges kibocsátási adatainak alapján az egy naptári évre számított díj felének megfelelő összegről. A díj előleget két egyenlő részletben, szeptember 30-ig és december 31-ig kell megfizetni.
2004. július 20.
NAGYCSALÁDOSOK MIKLÓSFÁN
Családi napot rendezett a közelmúltban a Nagycsaládosok Nagykanizsai Egyesülete a Miklósfai parkerdőben. Az egyesület mindennapjairól és a kirándulás részleteiről az egyesület elnökével. Magyar Józseffel beszélgettünk:
- Jövőre ünnepeljük az egyesület megalakulásának 15. évfordulóját. Közel negyven családot tudhatunk magunk mellett, s mivel valóban nagy családokról van szó, ez mintegy 200-250 főt jelent. A vezetőség egyre nehezebb helyzetbe kerül, mert egyrészt az alapítók felett lassan eljár az idő, a gyerekek felnőttek és általában elkerültek a városból, így egyre nehezebb mozgósítani őket, másrészt két évvel ezelőtt a helyi önkormányzat megszüntette azt a lehetőséget, hogy a vállalkozók iparűzési adójuk bizonyos részét egyesületeknek felajánlják. Az egyesület közel 400 ezer forinttól esett el, tehát lehetőségeink rendkívüli módon beszűkültek. A nemrégiben megtartott közgyűlésünkön már az egyesület megszüntetésének gondolata is felmerült. Végül úgy döntöttünk, hogy az egyesületet megpróbáljuk tovább működtetni, és fiatalabb nagycsaládosokkal megerősíteni. Fontos szem előtt tartanunk, hogy sokaknak ez az egyetlen lehetőség a kikapcsolódásra, az ismerkedésre. Bízunk abban, hogy lesznek olyan - akár EU-s - pályázati lehetőségek, amelyeket igénybe tudunk majd venni.
- Mivel telt a nap a családi kiránduláson?
- Körülbelül hetvenen voltunk, minden korosztály képviseltette magát. Rendeztünk mini röplabda, kispályás foci és a sakkversenyt. Futotta keretből egy kis apró ajándékora is a legjobbaknak. Volt olyan csapat, ahol az unoka és a nagypapa is egy csapatban szerepelt. A Miklósfai Mezőgazdasági Rt. rendelkezésünkre bocsátotta a pihenőt és a konyhát, így sikerült a jó hangulathoz illő ebédet készítenünk. Délután a finn eredetű fakidobó játékkal ismerkedtek meg a résztvevők. Nagy sikere volt a gyerekek körében a vállalkozó kedvű édesanyák által kivitelezett arcfestési versenynek is. Mint minden közös rendezvényünkön, itt is megállapítottuk, hogy a családok együtt szórakozására, kikapcsolódására, a mindenenapok gondjaiból való kiszakadásra nagy szükség van. Mindannyian, kicsik és nagyok nagyon jól éreztük magunkat.
ÉLVEZETES KIRÁNDULÁS
A Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében, a „Segíts, hogy segíthessünk Alapítvány" támogatásával, jól sikerült kiránduláson vehettek részt a központ által segített gyermekek és családtagjaik.
A kirándulók jártak a sümegi várban, a balatonedericsi Afrika Múzeumban, ahol érdeklődéssel figyelték az egzotikus tárgyakat, a nem minden nap látható állatokat. Tapolcán fagyiz-tak, és megcsodálták az aranyhalakat, a tapolcai tavat. Keszthelyen a Festetics Kastély kertjében sétáltak. Ez a kirándulás sok kisgyermeknek és családnak az egyetlen kikapcsolódási le-
hetősége volt, ezért is várták nagyon. Az idén 31 felnőtt, kisgyermek, kisdiák és középiskolás vehetett részt a programban. Sikerült élményeket nyújtani azoknak, akiknek sajnos ez az egyetlen lehetősége, hogy a megszokott környezetből egy kicsit kimozdulhassanak, tapasztalatokat szerezzenek más családok, más életkorú gyerekek életéről. A résztvevők élvezték a programokat, kisebb-nagyobb emlékek vásároltak, fényképeket készítettek, ezzel is próbálták megőrizni az együtt töltött nap hangulatát.
- A kirándulás programjának, irányának kiválasztása során a legfőbb szempont, hogy minél több szépet, különlegeset mutathassanak meg, és egy napba beleférjen - mondták a Családsegítő Központ munkatársai. Szakmai szempontból is jelentősek ezek a kirándulások, hiszen a szakemberek számára olyan sajátosságok kerülnek felszínre, amelyek a hivatalos látogatások, gondozás során nem mindig tapasztalhatók. A kötetlen beszélgetések folytán őszintébb, segítő és segített számára gyümölcsözőbb viszony alakulhat ki. A program segítői Tóbiné Sabján Barbara, Magyar Eszter, Mileder Katalin, Pölöskeyné Bata Orsolya, Faics Gabriella, Kállai Viktória voltak.
Jóllehet május elseje óta hazánk is uniós tagország, mégis mielőtt útra kelünk, érdemes körülnézni, hol, és hogyan érvényesíthetők jogaink, ha kár vagy baleset ér bennünket, nehogy akkor lepődjünk meg, amikor már amúgy is nagy a baj.
Ha valaki úgy dönt, hogy állampolgári jogán az egészségbiztosítón keresztül biztosítja magát, a Zala Megyei Egészségbiztosítási pénztár nyilvántartási osztályán szerezheti be az E-l 11 névre hallgató nyomtatványt. Ezzel az adott uniós országban igazolni tudja, hogy érvényes egészségbiztosítása van Magyarországon. A TAJ-kártyán és a személyi igazolványon kívül szükség van olyan dokumentumra is, amely azt tanúsítja, hogy milyen jogcímen biztosított. így például munkáltatói igazolás kell az alkalmazottaknál, tagsági jogviszonyt bizonyító cégigazolás a vállalkozásukban dolgozóknak, iskolalátogatási igazolás a diákoknak, nyugdíjas igazolvány a nyugdíjasoknak. Ezt a papirost kell átadni az orvosnak vagy intézménynek, ha sürgős ellátásra szorul az utazó külföldön, azonban ez nem egyszerű és nem egyértelmű minden országban. Az E-11 l-es nyomtatvánnyal ugyanis csak a helyi társadalombiztosítással szerződésben álló orvoshoz, egészségügyi intézményhez fordulhat a turista. Az ilyen orvosokról és szolgáltatókról az adott országban kaphatunk felvilágosítást, így ebből előre felkészülni nem lehet.
Ha nem akarunk magas pluszköltségeket fizetni az orvosi és kórházi ellátásra, akkor a ajánlott utasbiztosítást is kötni. E konstrukció egyébként - lévén betegség-, baleset- és pogygyász-biztosítás is egyben - számos olyan szolgáltatást is tartalmaz, amelyet a társadalombiztosítás nem finanszíroz.
A biztosítók külön kiemelik a 24 órás assis-tance szolgáltatást is, valamint a bajbajutottak és családtagjaik hazaszállítását. Az utasbiztosítást nem helyettesíti az E-111. Szerencsés volna, ha a kétféle biztosítás összekapcsolható lenne, ám erre ma még nincs mód, jóllehet a biztosítók már tárgyalnak az egészségpénztárral.
A szakértők szerint az E-111 hasznos azok számára, akik hosszabb időt töltenek el külföldön egy helyen, fel tudják térképezni a helyi betegellátást. Az alkalmi turisták - főleg nyelvismeret hiányában - ma még jobban járnak, ha utasbiztosítást kötnek. S hogy ebből melyiket, a részletekről célszerű a biztosító társaságoknál tájékozódni.
Az utasbiztosítás egy másik lehetősége a bankkártyákhoz kapcsolódó biztosítási forma, amely például az úgynevezett dombornyomású kártyákhoz igényelhető. Az érvényes bankkártya éves díjában benne foglaltatik e szolgáltatás ára, s hogy mire teijed ki a biztosítás, arról a bankban lehet érdeklődni.
-dé-
A
2004. július 20.
RENDŐR SIKER
2004. június 17-19. között került megrendezésre Székesfehérváron a Fejér Megyei Balesetmegelőzési Bizottság szervezésében az országos motorkerékpáros és gépkocsizó járőr verseny. A megmérettetésen 19 megye valamint a főváros képviseltette magát, kategóriánként 2-2 rendőrrel. Zala megye rendőrei közül a motoros kategóriában a Nagykanizsai Rendőrkapitányság közlekedési járőre, Végvári Zoltán rendőr zászlós, valamint a Keszthelyi Rendőrkapitányság járőre Kalauz Andor rendőr őrmester, míg gépkocsizó járőr kategóriában a Nagykanizsai Rendőrkapitányság közlekedési járőre, Magyaródi Balázs rendőr zászlós, illetve a Lenti Rendőrkapitányság járőre Krasznai István rendőr főtörzsőrmester bizonyult a legjobbnak, így ők képviselhették megyénket az országos döntőn. Az országos versenyen KRESZ-tesztlap kitöltéséből, szakmai ismereti felmérésből, valamint ügyességi pálya teljesítéséből kellett számot adni felkészültségükből a versenyzőknek.
- A mezőny roppant szoros volt, hiszen a kollégák közül csak a legjobbak juthattak el idáig - mondta Magyaródi Balázs. - Több éve rendszeresen indulok a gépkocsizó járőr kategóriában. Az elmúlt években mindig a középmezőnyben végeztem, az idei év az elő, amikor a dobogóra léphettem. Egyetlen ponttal maradtam le a dobogó legfelső fokáról. Természetesen nagyon örülök a sikernek, ami egyben újabb motiváció is ahhoz, hogy amennyiben lehetőséget kapok, akkor a jövő évben is próbára tegyem magam.
Krasznai István rendőr főtörzsőrmester gépkocsizó járőr kategóriában a 6. helyezést érte el.A motoros kategóriában mindkét versenyző a középmezőnyben végzett, ami annál is inkább szép eredmény, mivel a szolgálatuk során motoros járőrözésre, így a gyakorlásra is jóval kevesebb lehetőségük van, mint budapesti kollégáiknak.
Takács Csaba rendőr főhadnagy
NO DROG!
Az egész úgy kezdődött, hogy a barátom, Kapusi Gábor és én, a Zala Megyei Rendőrfőkapitányság által kiírt „COGTTO ERGO SUM" elnevezésű drogprevenciós pályázatra írtunk egy novellát. A szervezők tetszését elnyerte novellánk, így meghívást kaptunk a megyei döntőre a zalaegerszegi Apáczai AMK-ban. Nagykanizsát 5 középiskola 6 csapata képviselte. A verseny nyitányaként közösen megtekintettük a rajzpályázatra beküldött alkotásokat, majd elkezdődött maga a drogprevenciós verseny. A droggal és a bűnmegelőzéssel kapcsolatos tudásukról adhattak számot a résztvevők, szituációs feladatokat is el kellett játszaniuk. A nevezett 12 csapat derekasan küzdött. A döntő magabiztos nagykanizsai sikerrel zárult, hiszen az első 5 helyezést kanizsai csapat érte el. Az első három csapat valamint a novellaíró verseny-, és rajzpályázók nyerteseinekjutalma - a tárgyjutalmak mellett - résztvétel a június 26-i drogellenes világnap alkalmából Budapesten, a Teve utcában megrendezett kiállításon.
A kirándulást a ZMRFK szervezte meg. A busz a kora reggeli órákban indult. Induláskor mindenki kapott egy baseball sapkát és egy pólót, melyre a rajzpályázat győztes alkotása volt festve. Az odaút kellemesen telt, sokat viccelődtünk a felügyeletünkkel megbízott egerszegi főkapitányság és a kanizsai kapitányság bűnmegelőzési szakembereivel. Utunk először a rendőrség Teve utcai székházához vezetett. Az épület földszintjén sok információt sajátíthattunk el a drogokkal és a drogmegelőzéssel kapcsolatban. Szórólapokat, droggal kapcsolatos tanulmányokat hozhattunk el. Utunk a jóleső ebéd után a Csodák Palotájába látogathattunk el.
Sajnos az idő lejárt és haza kellett indulnunk. Eddig kevés ismeretem volt drogokról, de most úgy érzem, hogy minden fiatalnak, - köztük nekem i —, szüksége van a felvilágosításokra a káros szenvedélyeket illetően, hogy tudjam mi vár rám, ha a rossz utat választom, és időben felismerhessem a veszélyt. Javaslom mindannyiunknak, hogy a jelszó továbbra is ott lebegjen a szemünk előtt: „NO DROG!"
Böröndi Győző
2004. július 4.
21.45 órakor a közlekedési járőr a miklósfai városrészben vont ellenőrzés alá egy Mercedes típusú gépkocsival közlekedő nagykanizsai férfit. Az intézkedés során megállapítást nyert, hogy a járművet vezető fiatalember a vezetés megkezdése előtt alkoholt fogyasztott és vezetői engedélyét sem tartotta magánál. Cselekménye miatt vele szemben szabálysértési eljárás kezdeményezésére került sor. 2004. július 5.
09.29 órakor a keleti városrészbe kértek rendőri intézkedést, mert egy a lakóépület mellett lezárt állapotban leállított Simson robogót ismeretlen tettes eltulajdonított.
16.40 órakor az URH-járőr két nagykanizsai nőt állított elő tiltott kéjelgés miatt. 2004. július 7.
12.12 órakor kértek rendőri intézkedést a Munkás utcába, mivel ismeretlen tettes egy a lakóház előtt parkoló gépkocsi első szélvédőüvegét kivágta, és eltulajdonította. 2004. július 8.
16.38 órakor a Kinizsi utca és a 7-es elkerülő út kereszteződésében kamion és egy személygépkocsi ütközött. A személygépkocsiban utazó személyek közül egy fő súlyos, kettő pedig könnyű sérülést szenvedett.
16.45 órakor az autóbusz pályaudvarra kértek rendőri intézkedést, mivel egy férfi a Tormaföldére induló autóbusz ajtaját rugdosta, illetve a járművezetőt bántalmazta. A magáról megfeledkezett ittas férfivel szemben, közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt, bűntető eljárás kezdeményezésére került sor. 2004. július 9.
A délután folyamán az URH-jár-őr összesen öt nőt állított elő tiltott kéjelgés szabálysértés miatt. A három nagykanizsai nő valamint ka-corlaki és letenyei kolléganőik is a 7. számú főútvonal városi szakaszán árulták bájaikat az arra közlekedő autósoknak. Cselekményük miatt ellenük a járőrök feljelentést tettek.
2004. július 11.
20.25 órakor az URH-járőr a Kiskanizsai városrészben igazoltatott egy személygépkocsival közle-
kedő helybeli férfit. Az ellenőrzés során gyanú merült fel arra, hogy a férfi alkoholt fogyasztott a vezetés megkezdése előtt, így vérvételre került előállításra. 2004. július 12.
11.35 órakor a Szekeres József utcai gyógyszertárhoz kértek rendőri intézkedést, mivel ott megjelent kért férfi és szóváltást követően összeverekedtek. A járőr mindkettőjükkel szemben rendzavarás szabálysértés miatt feljelentést tett.
18.57 órakor a Hevesi utcai diszkont áruházba kértek rendőri intézkedést, mivel az üzlet személyzete lopáson ért tetten egy férfit. A helybeli fiatalember ruházata alól, illetve táskájából mintegy 19.697 Ft értékben kerültek elő márkás italok és illatszerek. Kihallgatása során elmondta, hogy azokat azért kívánta eltulajdonítani, hogy későbbi értékesítésükből pénzhez jusson. Cselekménye miatt ellene, lopás vétség megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás indult. 2004. július 13.
10.49 órakor kértek rendőri intézkedést egy Fő utcai divatáru üzletbe, mivel a bejelentést megelőzően ott lopás történt. Az eladótérben tartózkodó két ismeretlen nő kihasználva azt az időt, amíg az eladó a raktárban tartózkodott eltulajdonította a polcra kirakott ruhákat.
2004. július 14.
15.15 órakor a gépkocsizó járőr igazoltatást követően a rendőrkapitányságra állította elő azt a nagykanizsai nőt, aki a Teleki utcában a közlekedő autósoknak kínálta fel szexuális szolgáltatásait. Vele szemben tiltott kéjelgés miatt szabálysértési eljárás kezdeményezésére került sor.
16.27 órakor egy Csengery utcai telephelyről érkezett bejelentés, mivel a biztonsági szolgálat tetten ért egy személyt, aki a telephelyre engedély nélkül behatolt. O. G. nagykanizsai lakos előállítását követő kihallgatása során elismerte, hogy a kerítésen átmászva azért ment be a távközlési szolgáltató telephelyére, hogy onnan színesfémet tulajdonítson el, hogy azt később értékesítve pénzhezjusson.
2004. július 20.

( július 5.)
Orgonahangverseny
Városi orgonisták adtak hangversenyt szombaton a kiskanizsai templomban. Mártonná Németh Mária, Metz László és Tóth Zoltán koncertjük bevételét a Sarlós Boldogasszony templom orgonájának felújítására ajánlották fel.
( j* július 6.)
Tanévkezdés
A 2004/05-ös tanévben 31 tanulócsoportban összesen 897 diák kezdi meg középiskolai tanulmányait a város öt középiskolájában. A következő tanévben a 9. évfolyamon tanulók száma még változhat a tanulmányi kötelezettségüket nem megfelelően teljesítő diákok számával. A beiskolázási kötelezettségből adódóan a Zsigmondy-Széchenyi Szakközépiskola az az intézmény, amely a máshová be nem iskolázott diákokat felveszi, így ennek az iskolának a végleges tanulói létszáma, valamint osztályainak száma csak az augusztusi pótbeíratást követően lesz végleges.
( július 8.)
Bazárudvari toronyzene
Balassi Bálint születésének 450. évfordulója alkalmából került sor az „0, én édes hazám" címet viselő tá-rogató-dal estre, a Bazárudvari Toronyzene sorozatában, Baráth Béla és Németh Renáta közreműködésével.
A remény rabjai
A Halis István Városi Könyvtárban folytatódott a világ filmművészetének remekeit bemutató sorozat. Az érdeklődők ezúttal a Remény rabjai című, Stephen King alkotásából készült filmet tekinthették meg.
( jf július 9.)
Tanácsülés
Ülésezett a Foglalkoztatási koordinációs Tanács. Az ülésen részt vettek jelentős munkaerőt foglalkoztató munkáltatók, a munkavállalói érdek-
képviseletek, kamarák képviselő és a Zala Megyei Munkaügyi Központ nagykanizsai Kirendeltségének vezetői. A tanácskozáson a munkaügyi szervezet tájékoztatást adott a város és városkörnyék foglalkoztatási helyzetéről, a pályázati lehetőségekről és felvázolták az együttműködés további irányait.
( július 10.)
Terület ellenőrzések
A közterület-felügyelet munkatársai folyamatosan ellenőrzik a kaszá-latlan, parlagfűvel fertőzött területeket. A kaszálási kötelezettségüket elmulasztó telektulajdonosok nyolc napot kapnak teendőik megtételére, ha mégis elmulasztják a hatóság tízezer forintig terjedő bírságot szabhat ki, vagy szabálysértési eljárást kezdeményezhet.
c jj- július 15.)
Szerelem
A Halis István Városi Könyvtár által indított „Hetedik Művészet Filmklubéban a Déry Tibor regényéből készült Szerelem című alkotást vetítették.
C y. július 16.)
Vállalati ünnep
Idén is egész napos rendezvény előzte meg a Kanizsa Trend Kft. szokásos nyári leállását. Először az elmúlt év üzleti eredményeiről, a Kanizsa Trend gazdasági helyzetéről és az aktualitásokról számoltak be a MÁV NTE-sportcsarnokban az egyes területek igazgatói, majd a nyugdíjba vonuló négy dolgozó tiszteletére faültetésre került sor a cég udvarán. A napot főzőverseny, a Zala-gyöngye Táncegyüttes és sportversenyek színesítették.
( j| előzetes)
Cigány holokauszt
Cigány holokauszt megemlékezésre kerül sor július 30-án 18.00 órakor a Várkapunál lévő emlékhelyen. A program vendége Göncz Kinga esélyegyenlőségi miniszter.
VIZI-LOVAS TÁBOR •
Vízi-lovas tábort szerveztek a miklósfai Mindenki Házában. Az egy hétig tartó táborozáson 27 gyerek vett részt, érkeztek Budapestről, Letenyéről, Becsehelyről, Fityeházáról, és Liszóból is.
- A vízi-lovas tábort a korábbi környezeti nevelési táborok mintájára szerveztük ebben festői környezetben - mondta Benedek Miklós táborvezető. - Kirándultunk a bázakerettyei strandra és a Kis-tolmácsi tóhoz. A táborhoz közel nagyon szép helyek vannak, amelyek a vízivilággal való ismerkedést segítik, például a mórichelyi halastó, vagy a parkerdőben lévő mesterséges tó. Itt a növényeket, ökológiai szituációkat vizsgáltak a táborlakók. Egy nap főzéssel telt. Volt esti túra illetve éjszakai túlélő túra is. Vendégségbe érkezett egy fafaragó és egy szövőmester, akik művészetük rejtelmeit tárták a táborlakók elé. Záráskor tábortűz köré vártuk a táborozók szüleit is, ahol a gyerekek egyéni produkciókkal tették még emlékezetesebbé a hetet.
RENDORSEGl SZAMVETES
IGAZOLTATÁS SORÁN BUKTAK LE
Május közepén közúti ellenőrzés során igazoltattak három férfit, akiknek gépkocsijában annak átvizsgálása során egy laptopot és egy LCD monitort találtak, amelynek eredetét hitelt érdemlően nem tudták bizonyítani. A három férfit előállították, majd otthonukban házkutatást tartottak, amelynek során nagyobb mennyiségű ékszer, műszaki cikk, ruhanemű került elő. Fény derült arra, hogy a három férfi az egész Dunántúlon lopott, butikok, élelmiszerboltok, italboltok, ékszerboltok, benzinkutak látták kárát látogatásuknak. A bizonyítékok alapján negyven bűncselekmény írható a számlájukra.
MEGZSAROLT DÍLEREK Márciusban jutott a rendőrség tudomására, hogy egy helyi fiatalember kábítószert terjeszt a városban. Megtudták a nyomozók, hogy a 19 éves férfi március 6-án Budapestről kábítószert hoz Kanizsára. A kapitányság nyomozói rajta ütöttek. 250 darab különböző színű és mintázatú tablettát, adagolatlan fehér port, szárított, zöld színű növényi származékot, illetve a kábítószer adagoláshoz, méréshez használható mérleget találtak nála. A kihallgatás során négy kábítószer-terjesztő személy került a rendőrség látókörébe. Ellenük előzetes letartóztatás mellett folyik az eljárás. Vallomásaik alapján több tucat kábítószer-fogyasztó ellen indult eljárás kábítószer megszerzése illetve tartása miatt. A fogyasztók többsége fiatal felnőtt, egy-két fiatalkorú és néhány harmincas is akad közöttük.
mMmzMMmnm
Idén már második alkalommal rendezett a Burning Rubber Motoros Club a nagykanizsai repülőtéren motoros találkozót. A kétnapos rendezvényen fellépett számos zenekar, a Bazooka, a Blues Company, Nagy Feró és a Beatrice, a Főnix, a Tűzkerék, a Deák Bili Blues Band és a helyi illetőségű Killing Inside. A rossz idő ellenére az eseményen megjelent háromszáz motoros, így összesen mintegy ötszáz érdeklődő tekintette meg a rendezvényt.
A bőséges programkínálat között szerepelt vitorlázó repülés, sárkányrepülés, siklóernyőzés és érdekes vetélkedők tették próbára a vállalkozó kedvű jelentkezőket. Kövessi Kornél, a BRMC alelnöke elmondta, hogy a klubnak jelenleg három tagja és két tagjelöltje van, de több nagyobb motoros klubbal tartják a kapcsolatot. Komoly problémát jelent, hogy csak két helyi vállalkozó támogatja őket, így a fesztivállal kapcsolatosan felmerülő költségek jelentős hányadát a tagok kénytelenek kifizetni. Ennek ellenére szeretnének hagyományt teremteni, hogy egy igazi, színvonalas, a motoros életérzést visszatükröző, rendszeresen megrendezett és országos hírű találkozónak adjon otthont a város.
Dominkó Krisztián
>■ Lakásuk, üzletek, garázsok, irodák, üzemek
RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése. » A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése,
gyors beavatkozással. >■ Meglevő rendszerek FIGYELŐKÖZPONTRA történő díjtalan csatlakoztatása.
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20. Telefon: 93/ 312-706
10
T
2004. július 20.
NYAR A KONYVTARBAN
AHalis István Városi Könyvtár nyáron megváltozott nyitvatartással várja látogatóit. Júliusban és augusztusban szombatonként tartanak zárva, illetve július 26-tól augusztus 9-ig teljesen bezár az intézmény.
- Minden olyan szolgáltatásunk él a leállás ideje alatt is, amelyre technikailag a Hevesi úti és a kiskanizsai fiókkönyvtár alkalmas. Van internet és eMagyarország Pont is, vagyis az internetes tartalmak, illetve a katalógus is hozzáférhetők mindkét helyen. Az olvasók egy része abban láthat problémát, hogyan kölcsönözhet ki olyan könyvet, ha az nincs meg a fiókkönyvtárban. Nos a kérelmét a fiókkönyvtárban kell jeleznie, és a keresett dokumentumot rövid határidőn belül hozzáférhetővé tesszük számára. Viszonylag kevés ilyen kérés volt az elmúlt években, hiszen ez az időszak hosszú évek óta a legkisebb forgalmú, ezért választottuk ezt a leállás idejének. A folyóiratok, napilapok a leállás ideje alatt a Hevesi úti részben böngészhetők, a nyitáskor ezek visszakerülnek hozzánk Az érvényes tagság ott is érvényes, a kölcsönzéssel összefüggő szolgáltatások a két fiókkönyvtárban ugyanúgy vehetők igénybe. A leállás időszakában csak mikrofilm használatára nincs módja a látogatóknak, a kért szkennelést és színes fénymásolást pedig 1-2 nap várakozási idővel tudjuk vállalni - mondja Kardos Ferenc, a könyvtár igazgatóhelyettese.
- Mi az oka a leállásnak?
- Három fő oka van a könyvtár kéthetes zárva tartásának. Az egyik, hogy a könyvtári közalkalmazottak szabadságolását a törvényes előírások betartása mellett, másként nem tudja az intézmény megoldani. A forgalmas őszi és tavaszi időszakban, amikor naponta 500-600 látogató érkezik a könyvtárba, a könyvtár teljes stábja dolgozik. A másik ok, hogy a leállás időszakában folyik a könyvtár elektronikus rendszerének karbantartása, hiszen ez a kölcsönzések idején nem megoldható. A harmadik ok, hogy a 15 napos klímaszüneteltetéssel jelentős mennyiségű energiát és költséget takarít meg az intézmény.
- Sokan kérték a délelőtti nyitva tartást. Valóban igény van rá?
- Mi eleget tettünk a kérésnek, de a tapasztalataink nem igazolják a szóban kifejezett igényeket. Mindenesetre várjuk délelőtti látogatóinkat.
- Bővült-e a könyvtár szolgáltatási rendszere az elmúlt időszakban?
- Július elsejétől megrendeltük az Európa Szerver szolgáltatását. Ez ma a magyarnyelvű európai uniós adatbázisok közül a legnagyobb, van benne joganyag és közhasznú uniós információ is.
NEMÉNYI KATALIN FESTMÉNYEI
Az 54. vasutas napi ünnepségek sorában nyílt meg Neményi Katalin MÁV dolgozó festményeinek kiállítása július 8-án a Kodály Zoltán Vasutas Művelődési Házban. A kiállítást Pálfi Sándor osztálymérnök nyitotta meg.
MINDEN IDŐK CSÓKJA
Évszázadokon keresztül tabu volt a magyar költészetben az erotika megjelenítése. A szerelmi költészet is befelé forduló és csupán sejtelmes volt. Az elmúlt században talán csak Faludy György törte át ezt a láthatatlan határt, pedig sok poétában ott lappangott az igény az önkifejezés natu-ralisztikusabb megjelenítésére. Ennek a kifejezésmódnak a hiánya indította a meghirdetőket arra, hogy pályázat keretében ösztönözzék a mai magyar költőket az erotika igényes versi megformálására. Az Alföld Művészeti Egyesület, a Raszter könyvkiadó, a Magyar írók Nemzetközi Szövetsége Dél-magyarországi Szervezete által meghirdetett költői pályázatra, a Kanizsa Műhely két tagja is küldött verset. A kötetben Sabján Ferenc: Tűztalálkozással, Riersch Zoltán: Hajnali kedves című versével szerepel.
mmmsms^m
A III. Vasutas Országos Népzenei Találkozón arany minősítést ért el a Kodály Zoltán Vasutas Művelődési Ház kórusa - jelentette be sajtótájékoztatón július 13-án Mónai Zsuzsanna, az intézmény igazgatója.
A KÓTA által szervezett Népzenei Együttesek Országos Minősítése elnevezésű versenyen három tagú zsűri bírálta el az együttesek teljesítményét, Alföldi Borús István zenei szerkesztő elnökletével. Tánczos Laura a kórus vezetője elmondta, vasi és zalai népdalcsokrot adott elő az eddig bronz minősítéssel rendelkező énekkar. A 18 tagú kórus a közeljövőben részt vesz a Nemzetközi Vasutas Kulturális Találkozón , és terveik között szerepel szlovéniai fellépés is.
A közelmúltban elhunyt világhírű festőművész, Szász Endre és özvegye, Sz. Hajdú Katalin képeiből a közelmúltban nyílt kiállítás a Petró Galériában. Ekkor beszélgettünk a művésznővel. A visszaemlékezésben a festőt idéztük meg, egy kicsit másképpen.
- A nap melyik szakában szeretett festeni Szász Endre?
- Nagyon seretett beszélgetni a férjem, akár ismeretlen emberekkel is. Szerette átadni a gondolatait, a világnézetét, meggyőzni a saját véleményéről másokat. Délelőtt elég sokáig aludt, mert délután rendszeresen vendégek jöttek hozzánk, barátok, riporterek, kollégák, ismerősök, és gyorsan elszaladt az idő. Nagyon precíz volt a munkájában, és rosszul érezte volna magát, ha úgy telik el egy nap, hogy nem dolgozik és nem fest, vagy rajzol. Sokszor késő este kezdett el festeni, emiatt másnap későn kezdte el a napot.
- Használta a számítógépet is?
- Használta, de nem volt jellemző. Csak egy kirándulás volt a számára, mert érdekelte. Nyitott volt minden új iránt. Az ecsetet inkább csak a festék felhordásához használta, és minden képénél használta a keze uj-
ját. Gyakran mondta, hogy a zsebében hordja a múzsát, szeretett viccelődni azzal, hogy őneki nem kell várnia a múzsára, mert a zsebéből akkor veszi elő és akkor csókolózik ve-
»
le, amikor akar... Benne sokáig érlelődött egy-egy téma és csak akkor vette elő, ha már „megérett" és vászonra kívánkozott. Voltak visszatérő témái is, mint a legtöbb festőnek, mert úgy érezte, hogy meg tudja még másképp is festeni így mást, többet mondhat el az újabb képpel.
- Milyen környezetben szeretett alkotni?
- Mindig emberek között volt, kollégistaként megszokta a nyüzsgést maga körül, az sem zavarta, ha lök-dösték. Rengeteg könyvet illusztrált a kiadók közelében lévő kávéházakban. A könyvet levitte a könyvkiadótól a kávéházba, ott elolvasta, és közben az illusztrációkat is elkészíttette. Nem zavarta a nyüzsgés, sőt, hiányzott neki, hogyha nem voltak körülötte. Mindig szólt a tévé, a rádió. Azt mondta, annyi terve van, hogyha 600 évig élne, az sem ''lenne elég a megvalósításukhoz. Az utóbbi néhány évben kezdett el textilekkel, ékszerekkel is foglalkozni, sálakat és divatot tervezni.
- Milyen volt a kapcsolata a környéken lakókkal?
- Az utóbbi években nem nagyon járt el sehová, eléggé otthon ülő típus- volt. A képzőművészeti tábor révén volt kapcsolata a Várdán élő falubeliek egy részével. A tábornak ő volt a szellemi vezetője, és azok a művészek tartották a foglalkozásokat, akik hasonló szellemiségben tanították a gyerekeket. A hagyományt én folytatom, az idei egyhetes Szász Endre alkotótábort augusztus végén szervezzük a faluházban, ahol állandó kiállítás is látható a munkáiból.
aranyló nyár! AKCIÓ
A BRILIÁNS ÉKSZERÜZLETBEN
Júliusban exkluzív óra-
és ékszervásárlóink „kék és narancssárga női színekbe öltözött" finom órát kapnak ajándékba!
3000 Ft/14K ékszerár!
Nagykanizsa, YASEMBERHÁZ 93-310-600
2004. július 20.
OKTATAS
11
ÜJ IGAZGATÓ A MEZŐ ELEN
A májusi közgyűlésen a Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola vezetői posztjára két pályázó közül Szermek Zoltán kapott megbízást öt évre. Augusztus elsejétől veheti át a stafétabotot.
- A hajdani Landler Jenő Gimnáziumban az érettségit követően jelentkeztem egyetemre, pedagógus szakra. A pedagógus munkáról voltak ismereteim, hiszen édesanyám azidőben tanárként dolgozott. Az egyetem elvégzése után visszakívánkoztam Nagykanizsára. Megkerestem a Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola akkori igazgatóját, aki felajánlott számomra egy tanári állást. 1988 óta tanítok - mondja.
- Miért döntött úgy, hogy beadja pályázatát az iskola vezetői állására?
- A legfőbb indítéka az volt, hogy Balogh Imre igazgatóúr lemondását követően több kollégám megkeresett, hogy pályázzam meg az igazgatói állást, mivel már egyszer vezetem már ezt az iskolát, voltak tapasztalataim.
- Van elképzelése, hogy milyen szempontok alapján fogja irányítani az intézményt?
- Elképzeléseim jelentős részét meg kell beszélnem a nevelőtestülettel. Amihez nem kell nevelőtestületi konszenzus, ami az egész oktatást érinti, hogy az iskolának a kollégiuma megszűnik A főiskolától fogjuk bérelni azt az öt vagy hat helyiséget, ami a szakképzés oktatásához szükséges. Fontos, hogy az iskola épületére mielőbb magastető kerüljön, és tetőtérbeépítéssel újabb helyiségek kerül-
jenek kialakításra. Ezt a lépést meg kell tennünk, mivel a főiskolának is előbb-utóbb szüksége lesz a tanuló helyiségekre. Szeretném, ha az iskolán kívüli szakképzés is meghonosodna az iskolában, hiszen eddig csak nappali tagozatos iskolarendszerű szakképzés volt. Tervezem, hogy esti vagy levelező tagozaton iskolarendszerű szakképzés induljon felnőttek részére. Szeretnénk azt elérni, hogy diákjaink tanulmány eredménye javuljon, 4,0 átlag lenne ideális, de ez nálunk 3,8 körül volt. A 2004/2005-ös tanévre úgy hirdettük meg, hogy lesz egy nulladik nyelvi előkészítős osztálya is az iskolának. így lényegében most csak egy gimnáziumi osztály indul szeptembertől, több mint 300-an jelentkeztek ebbe az osztályba. Azt tervezem, hogy a következő beiskolázási időszakban 3 szakközépiskolai osztályból kettő legyen, ez mellett két gimnáziumi és egy nyelvi előkészítő osztály működjön, de ez még egyeztetést kíván.
- Ön szerint milyen a jó pedagógus, milyen a kapcsolata a diákokkal és munkatársaival?
- A jó pedagógus legfőbb ismérve nálam az emberszeretet, ebbe beletartozik a diákok szeretete és a kollégák szeretete. Én úgy gondolom, hogy attól lesz valaki jó pedagógus, ha emberséges. Emberségesen viselkedik a diákokkal és a pedagógusokkal, embertársaival. Persze rendkívül fontos, hogy a szakmájához jól értsen.
N.K.
ÖNKENTES NYELVTANÁROK
2004. július 5-én indult az az öthetes nyelvi kurzus, amely a Magyar Határőrség és a Magyar Református Egyház megállapodása alapján jött létre. A kaliforniai központú Educational Service International civil szervezet szervezésében az Amerikai Egyesült Államokból harmincegy önkéntes érkezett hazánkba, hogy angol nyelvet oktasson a Határőrség Országos Parancsnokságán és az igazgatóságokon. Fonyódi György dandártábornok, a Nagykanizsai Határőr Igazgatóság igazgatója, elmondta, hogy ez egy rendkívül önzetlen segítség, mivel a nyelvtanárok térítésmentesen, utazási költségeiket önállóan fedezve vállalták, hogy taníthassák a határőröket és a közösségi szálláson elhelyezetteknek igény szerint külön biztosítanak személyes beszélgetést és oktatást.
A képzés elsődlegesen a tanintézetekben vagy a határőrségnél működő intenzív nyelvtanfolyamokon megszerzett tudás gyakorlását szolgálja, de a harminchat résztvevőnek több mint a fele az alapoktól kezdte az angol nyelv elsajátítását. A Nagykanizsán oktató három önkéntes, a chicagói egyetemista Paul Hamton Anderson, a nyugdíjas elektromérnök Hermán Pieter Desterke és a dél-kaliforniai egyetemista Karim Chrisoher Boyce - aki már magyarul közölte, hogy „boldog angol tanár vagyok" -, és az ő munkájukat koordináló és segítő Vivien Leigh Jones és Amy Sue Brubaker mindnyájan képzett nyelvtanárok Jól érzik magukat Magyarországon és örülnek, hogy itt lehetnek. A Határőrség biztosítja az étkezésüket és a Nagykanizsai Határőr Igazgatóság munkatársai segítenek nekik szabadidejükben a város, a megye és a régió bemutatásában, kultúránk megismerésében.
1979-ben alakult a Hevesi Óvoda, amely június 9-11. között ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját. Az intézmény az indulás óta eltelt huszonöt évben kialakította egyedi nevelőmunkáját, elveit, ünnepeit, rendezvényeit, amelyek az elmúlt évek során hagyománnyá váltak. A munkában 47 óvodapedagógus vett részt, 20 nevelőmunkát segítő munkatárs, 5 vagyonműködtető biztosította a munka feltételeit és a negyed század alatt közel 2000 kisgyermek játszott, tanult az óvodában.
- A semmiből újat, maradandót teremteni nem volt könnyű. Feladatunk volt hagyományokat teremteni, amely összeköti, és közel hozza egymáshoz az óvónőt, gyermeket, családot, ami az évek során erős kapoccsá válhat. A jubileumi év méltó időpont a viszszatekintés-re, az emlékezésre, a munka érté-
kelésére. Óvodánk alkotásra ösztönző munkahelyi légkörével követendő példát képvisel környezetében. Ebben a közegben az öröm, a szeretet valóban átélt mindennapi energiaforrás - mondja Kiss Ernőné óvodavezető.
- Milyen programok szellemében dolgoznak az óvodában?
- Kiemelt szerepet kap nálunk az egészséges életmód kialakítása, amelyhez szorosan kapcsolódik a mozgásfejlesztés. Mozgásprogramunk a gyermekek fejlődését kívánja támogatni, segíteni, sokoldalú, változatos, a gyermeki aktivitásra építő pedagógiailag átgondolt tevékenységekkel. Az egészséges életmód kialakításához biztosítjuk a szabadban zajló programokat, az udvari fejlesztő játékokat, a játékos testnevelést, a kirándulásokat. A mozgásfejlesztés alapvető feladata a mozgás meg-
szerettetése, a mozgásigény kielégítése, a testi képességek, fizikai erőnlét megalapozása. Az úszással a gyermek önálló tapasztalatszerzési lehetőséget kap óvodánkban. Az úszástanulás alapja megszerettetni a vizet. A másik fontos tevékenységünk a vizuális nevelés. Picasso mondta egykor, hogy „minden gyermek művész. A gond csak az, hogyan maradjon művész felnőtt korában is." Mindent igyekszünk megtenni annak érdekében, hogy lehetőséget kapjanak az ábrázolni vágyó gyermekek, segítsük a fejlődésüket, a kiemelkedő tehetséget gondozzuk. Szaktudásunkkal, kellő odafigyeléssel igyekszünk kibontakoztatni mindazt, ami óvodás gyermekeinkben lakozik. Fontosnak tartjuk a környezetvédelmet, az egészségvédelmet, óvodánk részt vesz a Dohányzás Elleni Program megvalósításában. A ki-
alakított só-szoba barlangklímát, allergiamentes környezetet teremt, így az óvoda falain belül is adott az egészségmegóvó hatás.
- Egy óvoda közösségéhez hozzátartoznak a felnőttek is, bár erre ritkán gondolnak a kívülállók.
- Intézményünkben az első évektől kezdve a gyermekközösségek kialakítása mellett hangsúlyt fektettünk a felnőtt közösség formálására is. Hiszünk abban, hogy a jó munkahelyi morál nagyban hozzájárul nevelési céljaink megvalósításához. Fontosnak tartjuk, hogy közösségünk érezze az összetartozás fontosságát, számos programmal, kezdeményezéssel támogatjuk ezt, példa erre a pedagógusnapi rendezvény vagy a nyári önismereti tréning. Valljuk, hogy „a gyökerek nem látszanak, de tudjuk, hogy azok tartják a fát."
-dé-
12
KALEIDOSZKÓP
2004. július 20.
ELADÓ HELYISÉGEK
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános versenytárgyaláson lakótelekként értékesíti a Nagykanizsa Kisberki u. és Honvéd utca között elhelyezkedő 1847/49 hrsz-ú ingatlant. A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Iroda Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 2. ajtó. A versenytárgyalás ideje: 2004. augusztus 24. 8.30 óra. Kikiáltási ár: 4.350.000 Ft + áfa
* *
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a
Nagykanizsa Király u. 8. szám alatt található 58 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiséget. A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal II. emelet 2. iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) A versenytárgyalás ideje: 2004. augusztus 24. 9.00 óra Kikiáltási ár.
2.200 E Ft + áfa.
* * *
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa Csányi u. 8. szám alatti 2190/A/3. hrsz-ú ingatlant. A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatal Vagyongazdálkodási Iroda Nagykanizsa. Erzsébet tér 7. II./2. ajtó A versenytárgyalás ideje: 2004. augusztus 24. 10.00 óra Kikiáltási ár: 10.700.000 Ft + áfa. * * *
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa Magyar u. 6. szám alatti 11 hrsz-ú ingatlant. A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Iroda Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 2. ajtó A versenytárgyalás ideje: 2004. augusztus 24. 11.00 óra Kikiáltási ár: 6.500.000 Ft + áfa.
VÁLLALKOZÓK HÁZA
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata szervezésében, egy professzionális ingatlanfejlesztő cég közreműködésével a volt Kossuth Laktanya területén (a 7-es főútvonal mentén, az épülő M7-es autópálya nyomvonala mellett, a Nagykanizsai Ipari Park területén) az idei évben Vállalkozók Házának létesítése kezdődött meg.
Az egyedi vállalkozási igények szerint kialakítható, korszerű 50-300 nr-s helyiségek (műhelyek, irodák) teljes infrastruktúrával kerülnek megépítésre. A tervezett bérleti díj: 2,55 euro/m2/hó.
Amennyiben felkeltette az érdeklődését lehetőség, kérjük már most jelentkezzen írásban az alábbi címen:
Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht.
Nagykanizsa Király u. 47.
2005-TOL KÖTELEZŐ A LÓÚTLEVÉL
A 21/1996. (VII. 9.) FM rendelet, valamint a 29/2000. (VI. 9.) FVM rendelet az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről többször módosításra került: 12/2004. (I. 31.) FVM rendelettel módosított 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet által, mely rendelet önállóan szabályozza a szarvasmarha fajok egyedi jelölését; valamint a 64/2003. (VI. 16.) FVM rendelet által, mely a lovak egyedi azonosításának szabályait módosította. E témakörhöz tartozik a sertések egyedi jelölése, melyre vonatkozó szabályozást a 116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet tartalmazza.
A hivatkozott rendeletek harmonizálták az EU vonatkozó irányelveit. Közvetlen hatállyal EU jogszabály, (Regulation) rendelet e témakörben a szarvasmarhákra, illetve juhokra és kecskékre vonatkozóan van 1760/2000/EK r„ 820/97/EK r„ 2629/97/EK r„ de ezek szabályozása egyezik a magyar szabályozással, így a gyakorlatban elégséges a vonatkozó magyar rendeletek alkalmazása.
Szarvasmarhák esetében: az állattartó köteles a borjú egyedi jelöléséről annak 15 napos koráig az ENAR kapcsolattartó útján gondoskodni. A későbbiekben az ENAR-marhalevélen történik a forgalomképesség igazolása az állatorvos által. Tapasztalataink szerint a szarvasmarha félék mozgásával kapcsolatban nincsenek súlyos vagy lényeges hiányosságok.
Sertések esetében: 2004. február 18-tól a marhale-
vél helyett a 4 példányos sertés szállítólevél 2. és 3. példánya kell, hogy kísérje az állatot. A sertést a tulajdonos akkor köteles ENAR szerint megjelölni, ha az életében először elhagyja azt a tenyészetet, ahol született. A sertések jelölését és szállítási bizonylat kitöltését az ENAR-kapcsolattartó végzi. A sertéstartókat 2003. évben a rendszerben regisztrálták. Az új tartók a körzeti állatorvosnál kérhetik regisztrációjukat a sertés ENAR-rendszerbe.
Lovak esetében: A lovak egyedi jelölését a lótenyésztési felügyelő végzi. Az állat tartója köteles az elidegenítés helye szerint illetékes jegyzőnél marhalevelet kiváltani a tulajdonjog igazolására - kivéve ha a ló már rendelkezik lóútlevéllel. Az állattartó köteles a lóútlevelet kiváltani minden 1998. január 1. után született, 6 hónapos kort betöltött lovára, valamint minden olyan lóra, amelyet szállítanak versenyre, vásárra, új tulajdonoshoz, illetve új tartási helyre vagy exportra. A lóútlevél kiváltásához az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézethez (OMMI) kell fordulni A kiváltáshoz szükséges a marhalevél és a csikóbélyegzési jegyzőkönyv. (2005. január 1-től minden lónak rendelkeznie kell lóútlevéllel. független az előbbiekben felsorolt kitételektől.)
Az állatszállításokat, állatversenyeket, állatkiállításokat és állatvásárokat felügyelő hatósági állatorvos szállítást, illetve a rendezvényre való belépést a fenti dokumentumok nélkül nem engedélyezheti.
BUVARB0LT
Búvárkodáshoz, úszáshoz felszerelés minden korosztály számára!
alvas
Nemzetközi minősítést nyújtó búvártanfolyamokat indítunk (Padi)! Búvárpalack töltés! Szervezett búvártúrákról információ és jelentkezés!
F0TÓSZERVIZ
Nagykanizsa, Ady u. 13. 93/314-432; 93/516-473
ERTESITES!
A Saubermacher-Pannonia Hulladékgyűjtő Kft. értesíti Tisztelt Partnereit, hogy augusztus 1-től biztosítani tudja a főzőkonyhai, vendéglátó egységekből a biológiailag lebomló konyhai és étkezdei hulladékok (moslék) szabályszerű begyűjtését és ártalmatlanítását. A tároláshoz és szállításhoz a szükséges edényeket biztosítjuk.
Bővebb felvilágosítás: Béli István 93/537-380, 30/256-9976-os telefonon, vagy személyesen.
Saubermacher-Pannonia Hulladékgyűjtő Kft. 8800 Nagykanizsa, Vár u. 5.
f A ZSIGMONDY VILMOS ÉS SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA Nagykanizsa, Hunyadi tér 18. PÁLYÁZATOT HIRDET az alábbi álláshely betöltésére:
♦ informatika szakos tanár szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettséggel,
♦ ruhaipari szaktanár szakirányú főiskolai végzettséggel. A munkakör betöltésének ideje: 2004. augusztus 16. napjától. Illetmény: a KJT. szerint.
A pályázatot az iskola címére, az intézet igazgatójának címezve V 2004. augusztus 5-ig napjáig lehet benyújtani. J
2004. július 20. IA
KANIZSA TV

IVE ''Cr SS Q RA.
július 2 1—augusztus 3.
július 21. szerda
07:30 Krónika 07:40 Storyboard 07:55 Videoklip 08:00 Házban ház körül 08:30 Krónika 08:40 K''arc: Cserfő Jazzland 2004., Riersch Zoltán és Sabján Ferenc 08:55 Jövő 7 - Teleki László államtitkárral 09:10 Jelkép - katolikus 09:20 Mese 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 17:30 Akarj élni 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Videoklip 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 Jövő 7 19:25 Kamarai percek 19:40 Jelkép - evangélikus 19:50 Krónika 20:00 Házban ház körül 20:30 Hírháló 21:00 Halálos szépség 22:45 Thalassa
július 22. csütörtök
07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:00 Jövő 7 08:15 Kamarai percek 08:30 Krónika 08:40 Házban ház körül 09:10 Jelkép - evangélikus 09:20 Mese 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 17:30 Biztonsági zóna 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Storyboard 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 K''arc 19:25 Sport 19:40 Jelkép - református 19:50 Krónika 20:00 Jövő 7 20:15 Kamarai percek 20:30 Hírháló 21:00 Miből lesz a gyilkosság? 22:50 Szerencsi fel!
július 23. péntek
07:30 Krónika 07:40 Storyboard 07:55 Videoklip 08:00 K''arc 08:15 Sport 08:30 Krónika 08:40 Jövő 7 08:55 Kamarai percek 08.10 Jelkép - református 09:20 Mese 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 17:30 Virágzó Magyarország 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Videoklip 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 Rally TV 19:40 Jelkép - katolikus 19:50 Krónika 20:00 K''arc 20:15 Sport 20:30 Hírháló 21:00 A követ aki minden követ követ -vígjáték 22:50 Szerencsi fel!
július 24. szombat
06:30 Krónika 06:40 Videoklip 06:55 Rally TV 07:25 Mese 07:30 Krónika 07:40 Jelkép - katolikus 07:50 K''arc 08:05 Sport 08:20 Krónika 08:30 Hírháló 09:00 TV shop 09:30 Hegycsúcsok
10:00 Thalassa 10:30 Alexebbek 11:00 Építek 11:30 Virágzó Magyarország 17:30 Brill 20. - Vállalkozásról mindenkinek 18:00 Alexebbek 18:30 Tv mozi 20:05 Sajt 20:30 Hírháló 21:00 Kisvárosi vagányok 23:00 Bence show 23:30 Különjárat
július 25. vasárnap
06:30 Tv mozi 08:05 Sajt 08:30 Hírháló 09:00 Tv shop 09:30 Akarj élni 10:00 Thalassa 10:30 Hegycsúcsok 11:00 Athéntól Athénig olimpiai magazin 11:30 Languszta 17:30 Sztárbarangoló 18:00 Athénig olimpiai magazin 18:30 Tv mozi 20:15 Kapocs 20:30 Hírháló 21:00 A leszámolás napja 22:50 Szerencsi fel! 23:00 Alexebbek 23:30 Bence-show
július 26. hétfő
07:30 Rally TV 08:00 Tv mozi 09.36 Kapocs 17:30 Thalassa 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Videoklip 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 K''arc 19:25 Jövő? 7 19:40 Jelkép - adventista 19:50 Krónika 20:00 Rally TV 20:30 A Füredi Anna bál 21:00 A Sárkány útja 22:05 Húsz éve indultunk
július 27. kedd
07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:05 Jövő 7 08:20 Jelkép - adventista 08:30 Krónika 08:40 K''arc 08:55 Rally TV 09:25 Mese 09:30 Krónika 09:40 Videoklip 17:30 Ki mint net...úgy dolgozik 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Storyboard 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 Házban ház körül 19:40 Jelkép - katolikus 19:50 Krónika 20:00 K''arc 20:15 Jövő 7 20:30 Kaposdadai Arborétum 21:00 Barbarosa 22.50 Szerencsi fel!
július 28. szerda
07:30 Krónika 07:40 Storyboard 07:55 Videoklip 08:00 Házban ház körül 08:30 Krónika 08:40 K''arc 08:55 Jövő 7 09:10 Jelkép - katolikus 09:20 Mese 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 17:30 Egészségmagazin 18:00 Krónika 18:10 Mese
18:15 Videoklip 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 Jövő 7 19:25 Kamarai percek 19:40 Jelkép - evangélikus 19:50 Krónika 20:00 Házban ház körül 20:30 Budapest a barlangok fővárosa 21:00 Rettegés a London hídnál 22:45 Thalassa
július 29. csütörtök
07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:00 Jövő 7 08:15 Kamarai percek 08:30 Krónika 08:40 Házban ház körül 09:10 Jelkép - evangélikus 09:20 Mese 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 17:30 Biztonsági zóna 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Storyboard 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 K''arc 19:25 Sport 19:40 Jelkép-református 19:50 Krónika 20:00 Jövő 7 20:15 Kamarai percek 20:30 A halasi múzeum 21:00 Bocsi, világvége 22:50 Szerencsi fel!
július 30. péntek
07:30 Krónika 07:40 Storyboard 07:55 Videoklip 08:00 K''arc 08:15 Sport 08:30 Krónika 08:40 Jövő 7 08:55 Kamarai percek 08.10 Jelkép - református 09:20 Mese 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 17:30 Virágzó Magyarország 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Videoklip 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 Zala magazin 19:40 Jelkép - katolikus 19:50 Krónika 20:00 K''arc 20:15 Sport 20:30 Kőszeg 21:00 Smaragdháború 22:50 Szerencsi fel!
július 31. szombat
06:30 Krónika 06:55 Zala magazin 07:25 Mese 07:30 Krónika 07:40^ Jel-kép-katolikus 07:50 K''arc 08:05 Sport 08:20 Krónika 08:30 Kőszeg 09:00 TV shop 09:30 Hegycsúcsok 10:00 Felfedezőúton a styrassic parkban 10:30 Alexebbek-nosztalgia slágerlista 11:00 Epitech 11:30 Virágzó Magyarország 17:30 Brill 20.00 Vállalkozásról mindenkinek 18:00 Alexebbek 18:30 Tv mozi 20:05 Sajt 20:30 Villanófényben a Mátra 21:00 Madama Sin 23:00 Bence show 23:30 Különjárat - keményzenei magazin
Augusztus 1. vasárnap
06:30 Tv mozi 08:05 Sajt 08:30 Villanófényben a Mátra 09:00 Tv shop 09:30 Egészségmagazin 10:00 Thalassa 10:30 Hegycsúcsok 11:00 Athéntól Athénig 11:30 Languszta 17:30 Sztárbarangoló 18:00 Athénig 18:30 Tv mozi 20:15 Kapocs 20:30 Több mint egy hegy 21:00 Vagány nők klubja 23:00 Alexebbek 23:30 Bence-show
Augusztus 2. hétfő
07:30 Szivárvány sztár magazin - Dupla kávé 08:00 Tv mozi 09.36 Kapocs: 17:30 Balatoni barangolások 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Videoklip 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 K''arc 19:25 Jövő 7 19:40 Jelkép - adventista 19:50 Krónika 20:00 Dupla kávé 20:30 A legendás pincefalu 21:00 Finom terror - thriller
Augusztus 3. kedd
07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:05 Jövő? 7 08:20 Jelkép - adventista 08:30 Krónika 08:40 K''arc 08:55 Dupla kávé 09:25 Mese 09:30 Krónika 09:40 Videoklip 17:30 Ki mint net...úgy játszik 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Storyboard 19:00 Krónika 19:10 Házban ház körül 19:40 Jelkép - katolikus 19:50 Krónika 20:00 K''arc 20:15 Jövő 7 20:30 A pápai Győry-gyűjtemény - 21:00 Zár a paradicsomban
készpénz azonnal! ARANY-, EZÜST-, DRÁGAKŐFEDEZETRE!
A DUNÁNTÚL LEGALACSONYABB ZÁLOGKAMATA AZ ÉKSZERBANK ZÁLOGFIÓKBAN!
Nagykanizsa VASEMBERHÁZ 93-313-332
Miért Gratulálunk
jönnek hozzánk nyelvvizsga után nyelvet tanulni?
Azért, mert ma már a munkaadók úgy hirdetnek, hogy : „az állas betöltéséhez idegen nyelvtudás szükséges, nem pedig nyelvvizsga papír".
tanulóinknak, de nem csak a nyelvvizsgájukhoz, hanem a valódi nyelvtudásukhoz.
MÁS Nyelviskola,
Nagykanizsa. Erzsébet tér 1b. Telefon: (93) 312 1"\ (50) 216 2801
AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK! DIÁKAKCIÓ! Egyet fizet, kettőt vihet!
(Az ajándék film a premier és erotikus filmek kivételével!)
{Rendőrség UUáj;!! Tel.: 30/653-7964
■•>''/. PÁ

\
tírvv)-
Nyitva: minden nap 9-2l-ig
A Jüan dinasztia idején több szekta is meg akarta szerezni a Két Arany Kardot, amik a harcművészet világa feletti uralom titkát rejtették. Az elveszett kard titkáért ölnek is. Hősünk kalandos útján nagyapja kíséri és nagy mesterek tanítják, míg eléri a végzete, a gonosz szektája és a halálos küzdelem.
14
HIRDETÉS
2004. július 20.
Motorola E398
■70%
19900 Ft-ért.
www.t-mobile.hu

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ............................ ........mm..............mi.......mii.....iimni
INGATLAN
Kiskanizsán, a Pivári utcában 120 m2-es négy szobás, két fürdőszobás, vegyes fa-, gáz fűtéses családi ház (8*9 méteres garázzsal, nyári konyhával, melléképületekkel, földpincével) 1200 m2-es telekkel eladó. Irányár: 15 millió Ft. Érd.: 30/480-2586 (4649K)
Belvárosi 3 szobás családi ház, iker-, társasház építésére is alkalmas, 790 m:-es telekkel eladó. Érd.: 30/227-3294 vagy 30/586-7405 (5146K)
Nk-án a belvárosban 126 rrr-es három szoba + hallos családi ház kerttel, garázzsal eladó, vagy Nagykanizsai illetve balatonparti, vagy hozzá közel eső lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. Érd.: 20/9566-136 (5327K)
Csengery úti cserépkályhás, nagy konyhás, 3 szobás, 73 m2-es társasházi, udvari lakás, műhelyként használható pincével, kis kerttel, garázs használattal eladó, vagy értékegyeztetéssel kisebb lakásra cserélhető. Érd.: 30/204-4556, 30/426-1822, 30/454-0529, 93/313-271 (531 OK)
JARMU
Opel Astra Caravan l,4i 82 lóerős, 93-as (központi zár, riasztó, elektromos ablakemelő) jó állapotban eladó. Irányár: 870.000 Ft. Ugyanitt VW Golf III. Trend, 97-es megkímélt állapotban eladó. Érd.: 20/911-8147, 30/214-0080 (5332K) Jó állapotban lévő ''87-es évjáratú Polski Fiat 126P típusú személygépkocsi 2005-i szeptemberig érvényes műszakival eladó. Érd.: 93/317-568,20/353-9601 (5343K)
VEGYES
SZOLGALTATAS/ALLAS
Megismerkednék 50 év körüli káros szenvedélytől mentes úrral. Jelige: „Szimpátia" (5341K)
61 éves vidám özvegyasszony 59-70 éves korig józan, korrekt úriember ismerettségét keresi komoly szándékkal. Jelige „Vörös rózsa" (5344K)
Özvegy, jóképű 48 éves férfi keresi társát gyermektelen, független, csinos hölgyben, akár hosszabb távra is. Jelige: „Liliom"
170 literes prés újszerű állapotban eladó. Érd.: 30/586-7405 (5319K)
Hat rekeszes fagyasztószekrény jó állapotban, valamint 60 literes szőlőprés olcsón eladó. Érd.: 16 óra után 30/6501-337 (5342K)
Fuvarozást, áruszállítást valamint költöztetést vállalok 4x2 m platós, 3 t-ig terhelhető teherautóval. Érd.: 30/856-3666 (5255K)
Kötetlen, otthonról végezhető munkalehetőség! Érd.: 30/366-7825 (5335K)
Matematikából egyetemi előkészítést, pótvizsgára felkészítést, korrepetálást vállalok Nagykanizsán. Érd.: 30/454-8830, e-mail: zsnoemi@freemail.hu (5336K)
ifBMEp^
iámra * uann
SS^ES!
BOB!9
■ Sztereó
■ Beépített kamera
■ MP3
■ Videó
■ 64 MB-os memóriakártya
Európában elsőként.
Motorola E398 multimédiás mobil
vissza nem térő árengedménnyel, előfizetéssel!
Egyedi, vissza nem térő ajánlat, kizárólag a T-Mobile-tól! Az új Motorola E398 multimédiás készülék most kivételes, 70%-os árengedménnyel vásárolható meg a T-Mobile üzleteiben. A 30 sztereó hangzásra alkalmas, nagy tudású készülékkel különleges élményt nyújt a zenehallgatás. Kíváncsi rá? Könnyedén meggyőződhet róla! Ugyanis a mobil már eleve tartalmaz MP3 sztereó csengőhang-dallamot, amely mellé természetesen további dallamokat is letölthet a t-zories WAP-oldalairól.
Az ajánlat 2004. juha l&tól a kószlet ereiéig tart. A WWntetett áf 2 éves hüség-n^íafltozatlal áiványes. A készüiék csak a T-MobHe Magyarotszág Rt. alWizotói kát-lyáiával használtató. Tovább, Faitátatrt az Hitetőkben. In(orrt>ad6:1230 (a T-MoWe Magyarország Rt. hálózatából dgmentesán hMtató). 06-V285-9210.
■T • -Mobile
Jobb veled a világ
■ ■
Nagykanizsa, Deák tér 12. Tel.: (93) 310-460, (30) 9009-026
Jó hallani !
Díjmentes hallásgondozás a Bazár Udvarban!
Ingyenes hallásmérés szakorvosi vizsgálattal
Tanácsadás fülzúgás megszüntetésére
TB által elfogadott digitális és analóg hallókészülékek kiadása közgyógyellátásra is
8800 Nagykanizsa, Fö u.8. Tel: (93) 313-500 Nyitva: H-P 9-17h. Orvosi rendelés: 13-17h.
1062 Budapest. Andrassy út 76. Tel: (1)311-5058
2004. július 20.
SPORT
15
A FIATAL SAKKTEHITSEG
Idén is több nagyszerű eredményt, győzelmet tudhat magáénak a kilenc éves Nyizsnyik Bence. Márciusban a budapesti Rubilon Kupán holtversenyben első, április végén a szegedi Országos 2004. évi Rapid Sakkbajnokságon a 10 éves fiúk mezőnyében a második, most júniusban pedig a debreceni F-1 korcsoportos Diákolimpia Országos Döntőn 26 induló közül első helyezést ért el, 7,5 ponttal megvédte bajnoki címét. Nemcsak a sport, de a városi tanulmányi versenyeken is sikeresen szerepelt.
- Mióta sakkozol? - kérdeztük a tanév végeztével Bencét, aki mint kiderül szabadidejében sakkozni, hegedűlni, számítógépezni és focizni szeret legjobban.
- Négy éves korom óta játszom, jelenleg a Tungsram Sakk Klubnál versenyzem, edzőm Bagonyai Attila.
- Melyik eredményre vagy eddig a legbüszkébb?
- Tavaly a Miskolci Nemzeti Sakkbajnokságon a 10 évesek között második helyezett lettem, így kiju-
tottam az Európa Bajnokságra. Ez volt az első igazi nagy eredményem is.
- Mennyire jelent megterhelést a család számára a versenyeken való részvétel?
- Nagy megterhelést jelent, minden téren, hiszen szinte minden hétvégén versenyekre megyünk. Számunkra Bence jelent mindent. Igényli, hogy minden versenyen vele legyünk, érzi, hogy mi izgulunk érte. Talán még jobban mint ő egy-egy bajnokságon - feleli Nyizsnyikné Nándori Etelka.
- Mi a célod a sakkal?
- Világbajnok szeretnék lenni a korcsoportomban, példaképen Lékó Péter, akitől oklevelet vehettem át - mondta a kilencéves Bence.
Legutóbb a kilenc fordulós Zamárdi nyárnyitó Sakkversenyen a 16 évesek között szerepelt a tehetséges kisdiák, ahonnan bronzéremmel térhetett haza. Balatonlellén a felnőttek között indult, ami megfelelő felkészülést jelent a júliusi Miskolci Nemzeti Bajnokságra, aminek tétje az EB.
A Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
(Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 51.)
2004. június 1. és 2004. szeptember 30. között 8-18 óráig tart nyitva.
Hétfői napokon az ügyfélfogadási időn belül 16-18 óra között a Rendőrség ifjúságvédelemmel és bűnmegelőzéssel foglalkozó munkatársai is jelen lesznek és várják a problémákkal hozzájuk forduló ügyfeleket.
MAJOR í I Rí N(
ŐR \S
i <
A u *t< . ''<
JAV,TAS érrÉKESÍTÉS SZFRVIZ
Vége a bajnokságnak. Persze ez nem azt jelenti, hogy a kézilabdák nyugodtan pihenhetnek a szertárban a következő idényig, hiszen az edzések továbbra is a megszokott időpontokban zajlanak. Az ősztói pedig egy osztálylyal feljebb, az NB IB-ben folytathatják a lányok a kézilabdát. Merthogy a MÁV NTE női kézilabdacsapata a dobogó legfelső fokáig jutott az NB Il-es bajnokságban. S hogy mi a siker titka? Erről beszélgettünk a játékosokkal és Szloboda József szakosztályvezetővel.
- Milyen tervekkel vágtatok neki a tavalyi bajnokságnak?
- Mindenképpen bajnokságot szerettünk volna nyerni. Az őszi szezont sikerült is az első helyen zárnunk, egy ponttal megelőzve a Kozármislenyt. Január közepétől aztán még több munkával, kemény erőnléti edzésekkel, Stendl József irányításával dolgoztunk. Ő is, és dr. Dravecz József, a csapat orvosa is mindvégig segítette csapatunkat, ezúton is köszönet nekik - mondta Szloboda József.
- Minden az eredeti terveknek megfelelően alakult tavasszal is?
- A tavaszi szezon rosszul kezdődött számunkra, mivel László Renáta az első bajnoki mérkőzés előtti edzésen súlyos lábsérülést szenvedett, és tudtuk, a tavaszi szezonban már nem is léphet pályára. Ekkor érkezett hozzánk Elekes Barbara, aki meghatározó tagja lett csapa-
tunknak. A tavaszi szezon 11 mérkőzéséből tizet megnyertünk és Szekszárdon döntetlent játszottunk.
- Akaraterő, küzdelem, összeszokottság és jó csapatszellem. A mérkőzéseken a szurkolók ezt tapasztalhatták hétről-hétre.
- A csapat minden tagja munka mellett jár edzésre, minden játékos amatőr, akik sokszor csak a szabadságuk terhére tudnak részt venni a mérkőzéseken. A vidéki mérkőzésekre családtagok, állandó szurkolók kísérnek bennünket. Lelkesedésük, buzdításuk is hozzájáridt sikeres szereplésünkhöz.
- Hogyan látjátok egymás munkáját? Ki, mivel járult hozzá leginkább a bajnoki címhez?
- A kapusok közül Skrach Tímea végig jó teljesítményt nyújtva biztos pontja volt a csapatnak. Pánczél Csabáné kicsit kevesebb játéklehetőséget kapott, de mindig lehetett rá számítani. Krichenbaum Tiborné családi elfoglaltsága miatt a tavaszi szezonban kevesebb mérkőzésre tudott eljönni, de az edzéseken segítette munkánkat. Nyakas Kamilla a tavaszi szezont kihagyta, ugyanis anyai örömök elé néz. A mezőnyjátékosok közül a játékosedző, Szloboda Judit adta a legtöbb gólpasszt, irányítóként kiválóan szervezte a játékot a pályán. Kiss Melitta gólerős játékával a tavaszi szezon meghatározó játékosa volt. Szőkéné Pintér Jolán rutinjával, játéktudásával fontos pillanatokban
hozott pontokat. Majoros Rita és Kalina Tímea védekezésben töltöttek be kulcsszerepet. Tóth Krisztina átlövéseivel segítette csapatunkat, Elekes Barbara főleg támadásban jeleskedett. Hohl Adrienn gyorsaságával, jó védőmunkájával tűnt ki, Komyek Judit jó védekezésével vette ki a részét a csapatmunkából. Rúzsa Renáta edzésmunkájával végig segítette a csapatot. Szlobodáné Simon Judit rutinos játékával és szakmai tudásával járult hozzá a sikerhez, ő egyébként a serdülők és az ifi csapat edzője is. Marosi Enikő és Szabculi Enikő tavasszal az ifiktől kerültek a „nagy-csapathoz ", ők most ismerkednek a felnőtt bajnokság hangulatával.
- Ezek szerint az utánpótlással sem lesz gond.
- Szerencsére sok lelkes fiatal érdeklődik a kézilabda iránt, negyvenen járnak rendszeresen a serdülő illeWe az ifjúsági korosztály edzéseire. Az idei ifi-bajnokságban már tíz ponttal zárták az idényt - mondta Szlobodáné Simon Judit.
- Milyen célt tűztetek magatok elé az NB IB-ben?
- Szeretnénk két játékos igazolásával tovább erősíteni csapatunkat, az önkormányzat illetve a szponzoraink támogatásától függ, ez hogyan realizálódik. Ugyanolyan küzdeni tudással, akaraterővel, kitartással szeretnénk továbbra is játszani minden egyes mérkőzésen, mint eddig.
Észak-Dalmáciában,
V0DICÉBEN
felszerelt apartmanok
ingyenes, zárt parkolóval, közvetlen tengerparton. Kiépített szabadstrand 1 percre. Kedvező árak tulajdonostól. Érd.: 20-9334-001
R 4 * 1 ? 8 A I
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Széchenyi tér 5-9. Tel.: 311- 465 Jegyárusítás: 14-18 óráig.
JÚLIUS 29-KN 20 ÓRAKOR OROSZ ZOLTÁN, a világhírű harmonikaművész és Ursu Gábor gitárművész koncertje. Helyszín: HSMK előtti tér. Belépődíj: nincs
AUGUSZTUS 3. 18 ÓRA A HSMK SZÖVŐMŰHELYE, WEGROSZTA ZOLTÁN És JERAI SEK GYULA FAFARAGÓ NÉPI IPARMŰVÉSZEK KIÁLLÍTÁSA Megnyitja: Kustár Zsuzsa iparművész Megtekinthető: szeptember 2-áig.
AUGUSZTUS 17. 20.30 ÓRA KANIZSAI NYÁRI SZÍNHÁZ KARNYÓNÉ-vígjáték A Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti színház előadásában. Főbb szereplők: Eperjes Károly Kossuth-díjas, Gáspár Sándor, Trill Zsolt, Szűcs Nelli Belépődíj: 1200 Ft
üliiil
JJ UXiJJ UüJ
I?SE] ESSPo
kiskanizsai telepe
ÚJ VEZETŐVEL, MÉG MAGASABB ÁRAKON VÁSÁROL VAS- ÉS FÉMHULLADÉKOT (RÉZ, ALUMÍNIUM, ÓLOM, SAVÁLLÓ HORGANY). GÉPKOCSI KAROSSZÉRIÁKAT, ÜLÉS ÉS KÁRPIT NÉLKÜL ÁTVESZÜNK! VASSZERKEZETEK SZAKSZERŰ BONTÁSA A HELYSZÍNEN. 4-5 TONNÁIG 20 KM-ES KÖRZETBŐL INGYEN BESZÁLLÍTÁS! HELYBENI MÉRLEGELÉS. AZONNALI KÉSZPÉNZFIZETÉS!
TELEPHELY: KISKANIZSA, KISMEZŐ U. 2/A. NYITVA: HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 8-18 ÓRÁIG, SZOMBATON 8-12 ÓRÁIG. TELEFON/FAX: (93) 319-041 MOBIL: (20) 337-16-15
Ml A LAKOSSÁGOT ÉS A KÖRNYEZET VÉDELMÉT SZOLGÁLJUK!
nf
NAGYKANIZSAI KÖZTEMETŐBEN AZ ÚJ KRIPTASORON
KRIPTÁK ELADÓK
információ: 06/70/364-0872, 06/70/360-8081
Kőnig menü ♦ 360 Ft / menü kiszállítva
■S Vállalati étkeztetést vállalunk S Étkezési jegyet elfogadunk
Havi étlap: www.konigmenu.hu Érd.: 93/700-137
KÜNYlEltÉS * SZÁMVETIIkE 8ZABáE.YXAT(tK
KANYYVIISBALAT * páfaYásA1
■ITEIiKÉI 1
REMENYINE TÓTH MARGIT
bejegyzett könyvvizsgáló adótanácsadó
IRODA:
8800 Nagykanizsa, Király u. 3 l/D.
Tel.: 06-93/333-961, 06-20/467-8801
LAKAS:
8800 Nagykanizsa, Felsőerdő u. 72. Tel.: 06-93/310-982
A JUNIUSI
ANGOL ES NEMET
nyelvvizsgán hallgatóink
89%
SIKERES VIZSGÁT TETT
//
Ok az állami bizonyítványon kívül, az EU-ban is ismert és 1S Hl. I* tl bizonyítványt kaptak!
Szeretettel gratulálunk!
Dialóg Nyelvstúdió és Nyelvvizsga Központ
OM reg.sz.: 01-0062-02
Akreddit.: 0584
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a. Tel.: {93) 326-413; Fax: (93) 536-887 E-mail: info@dialognk.hu Web: www.dialognk.hu