Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
8.35 MB
2020-12-19 13:59:12
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
257
640
Rövid leírás | Teljes leírás (297.78 KB)

Kanizsa 2004. 027-029. szám augusztus

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

Del-Zalai Hetilap
Nagykanizsa
RÉGIÓK KAPUJA
XVI. évfolyam 27. szám • 2004. augusztus 3. • Megjelenik 21.000 példányban
http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
CKONOS
TÁRSKERESŐ KIJJB
Ha komolyan gondolja a társkeresést!
8800 Nagykanizsa Tel.: 06-93-31 1-396 06-30-508-4121
A SZOPTATÁS VILÁGNAPJÁN
Augusztus 6-án, a Központi Védőnői Tanácsadóban mintegy százötven szoptató anya és kismama részvételével tartanak családi rendezvényt a Szoptatás Világnapja alkalmából. A Magyar Védőnők Egyesülete Nagykanizsai Szakosztálya és az ÁNTSZ Nagykanizsa Városi Intézete közös szervezésében sorra kerülő program célja az anyatejes táplálás népszerűsítése. A baba egészséges fejlődéséhez féléves korig az anyatej több mint táplálék. Védelmet biztosít a fertőzésekkel szemben, könnyen emészthető, éppen annyi fehérjét, vitamint, ásványi anyagokat, folyadékmennyiséget tartalmaz, amennyi a csecsemők első hat hónapjában szükséges. Az anyatej a legegyszerűbb, legtermészetesebb táplálék féléves korig. A szoptatás az anyai gondoskodás, szeretet legtermészetesebb kifejezési módja. Bár az anyák 99 százaléka rendelkezik a szoptatáshoz szükséges képességekkel, sokan közülük mégsem ezt választják.
A szakemberek - orvosok, védőnők - minden lehetséges eszközzel igyekeznek a ma sajnos sokak által „divatjamúlt" táplálást, a szoptatást a kismamák körében népszerűsíteni.
KÖVETKEZŐ SZÁMUNK 2004. AUGUSZTUS 17-ÉN JELENIK MEG!
2
VÁROSHÁZA
2004. augusztus 3.
Nagykanizsa MJV Önkormányzata és a Hevesi Sándor Művelődési Központ 2004. szeptember 4-én megrendezi az ELSŐ KANIZSAI BOR- ÉS DÖDÖLLE FESZTIVÁLT amelynek keretében meghirdeti a dödölle és dél-zalai népi ételek (prósza. gánica, répa stb.) főzőversenyét. A főzőversenyre 3-5 fős csapatok jelentkezését várják. Részletes felvilágosítás az információs szolgálatnál kérhető a művelődési házban. (Tel.: 93/311/468).
NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: AUGUSZTUS 18. V_____/
J L/V7" .Al
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2004-ben ismét kulturális programokkal ünnepli meg Szent István napját. Ebből az alkalomból a Polgármesteri Hivatal rajzpályázatot hirdet óvodások, általános és középiskolás tanulók részére. Téma: „Augusztus 20., Szent István napja".
Pályázni A/3-as méretű, tetszőleges technikával készült képpel lehet, a hátoldalon fel kell tüntetni a kép címét, a készítő nevét és elérhetőségét. Minden pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
A pályázatok beadási határideje 2004. augusztus 13., 12 óra; helye Polgármesteri Kabinet (Erzsébet tér 7. II. em. 12.) Bővebb információ kérhető a 93/500-709-es telefonszámon.
INGYENES A MÚZEUM
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének I12/2004-es határozatának értelmében a nagykanizsai Thúry György Múzeum kiállítása ingyenesen látogatható. Nyitva tartás: keddtől szombatig 10-16 óráig.
KOLLÉGIUMI FÉRŐHELY PÁLYÁZAT
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 28/1999 (VI.16.) számú helyi rendelet értelmében kollégiumi férőhely pályázatot hirdet a Pécsi Tudományegyetem kollégiumába. Pályázhatnak nagykanizsai állandó lakos, pécsi felsőoktatási intézményben nappali tagozaton tanulmányokat folytató hallgatók, akiknek kollégiumi férőhely iránti igényét helyhiány miatt elutasították. A pályázat elbírálásának szempontjai: a hallgató szociális körülményei, az elbírálást megelőző félévben, illetve a felvételi vizsgán elért eredmény, kiemelkedő tevékenység. A pályázat benyújtásának határideje: 2004. augusztus 10. A pályázat a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztályán igényelhető adatlapon és az azon megjelölt mellékletekkel nyújtható be. A pályázat benyújtásának feltétele a kollégiumi férőhely iránti igény elutasítása.
Az önkormányzati férőhelyek odaítélésének elbírálása a pécsi kollégiumi felvételi eljárás fellebbezési szakaszával párhuzamosan zajlik.
NYÁRI OKTATÁSI ÜGYELET
Nagykanizsa Megyei Jogú Város nevelési-oktatási intézményeiben a kijelölt nyári ügyeleti nap a hétfő, időtartama 8-14 óra.
JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ SZOLGÁLAT
A 2003. évi LXXX. törvény alapján 2004. április 1-én minden megyében megkezdte működését a Jogi Segítségnyújtás Intézménye.
A megyei irodákban a feladatot jelenleg 3 fő látja el, akik elbírálják a benyújtott kérelmeket, valamint megállapítják a rászorultság mértékét, melynek alapján az ügyfél jogosult lesz igénybe venni a segítséget, és az engedélyező határozat birtokában az országos névjegyzékből kiválasztani jogi segítőjét (ügyvéd, közjegyző, egyetemi oktató stb.).
Az intézményről részletesebb információ - található az Igazságügyi minisztérium honlapján (www.im.hu).
Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Országos Hivatala: 1145 Budapest, Róna u. 135., Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Zala Megyei Hivatala: 8900 Zalaegerszeg, Béke liget 1. Tel.: 92/549-102, 92/549-103, 92/549-100, Fax: 92/549-101. Ügyfélfogadási idő: hétfő 9-13 óráig, szerda 13-18 óráig.
Bicsak Miklós az I. számú választókerület önkormányzati képviselője 2004. augusztus 4-én, szerdán esedékes fogadóórája elmarad.
Csordásné Láng Éva a 14. sz. választókerület önkormányzati képviselőjének fogadóórája augusztus hónapban elmarad.
Dr. Hoiyáth György a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője 2004. augusztus 4-én, szerdán 18 órától 20 óráig fogadóórát tart a Pálma étteremben (Magyar u. 80).
Litter Nándor, Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere minden hónap első szerdáján, Röst János alpolgármester minden hónap második szerdáján, dr. Kelemen Marcell jegyző minden hónap harmadik szerdáján 9-12 óráig fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal Eötvös téri épületében (Nagykanizsa, Eötvös tér 16.1. em.). A fogadóórán tisztelettel várják a város lakosságát, észrevételeiket, javaslataikat.
Sajni József a 13. számú választókerület önkormányzati képviselőjének fogadóórája augusztus hónapban elmarad.
Szányiné Kovács Mária, a 11. választókerület képviselőjének fogadóórája augusztus hónapban elmarad. Elérhetőség: 06-70/214-9155-ös telefonszámon vagy a 1 lvk@nagykanizsa.hu e-mail címen.
Tóth László a 4. sz. választókerület képviselője 2004. augusztus 4-én, szerdán esedékes fogadóórája elmarad. Telefon: 30/304-3161, e-mail: toth_laszlo@nagykanizsa.hu
A Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
(Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 51.) 2004. június 1. és 2004. szeptember 30. között 8-18 óráig tart nyitva.
Hétfői napokon az ügyfélfogadási időn belül 16-18 óra között a Rendőrség ifjúságvédelemmel és bűnmegelőzéssel foglalkozó munkatársai is jelen lesznek és várják a problémákkal hozzájuk forduló ügyfeleket.
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE PÁLYÁZATOT HIRDET AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖNYVVIZSGÁLÓI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése A gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. Tv. alapján pályázatot ír ki az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvvizsgálói feladatainak ellátására 2005. január 1-től 2007. december 31-ig.
Pályázatot azok a szervezetek és magánszemélyek nyújthatnak be, akik a törvényi előírásnak megfelelnek és gazdasági társaságok könyvvizsgálata területén legalább 5 éves gyakorlattal rendelkeznek.
A pályázathoz kéljük csatolni: könyvvizsgálói jogosultságot igazoló dokumentumot, természetes személy esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, referenciajegyzéket, nyilatkozatot, hogy összeférhetetlenség nem áll fenn, könyvvizsgálói felelősségbiztosítást. A pályázatnak tartalmaznia kell a feladat ellátásáért igényelt vállalási díj összegét, utalások ütemét.
A feladat ellátásával kapcsolatos részletes szakmai elképzeléseket tartalmazó pályázatokat és mellékleteit 2004. szeptember 30-án 12.00 óráig kéljük eljuttatni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.). A beérkezett pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2004 október havi soros ülésén bírálja el. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Dabi Gabriella, a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának gazdálkodási osztályvezetője ad. (Tel.: 93/500-760)
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezető-főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak: Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Nagy Krisztina, Szőlősi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth Tihamérné. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa. Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 1. emelet. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Tel.: 93/312-305. Nyomja: ANTÓK Nyomdaipari Kft., Celldömölk. Felelős vezető: Antók Zoltán. Terjeszti a Lapterjesztő Kft. Az árus példányok ára 65 Ft.
ISSN 0865-3879
E-mail címünk: kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
2004. augusztus 3.
VÁROSPOLITIKA
3
A sajtó nyilvánossága előtt került aláírásra az a szerződés, mely alapján a az 500 lakás építését tervező Balusztrád Kft. felvállalja mindazokat a közművesítési feladatokat, melyek a leendő Városkapu Lakópark környékét érintik. Ezzel megoldódik a mintegy 64 millió forintot igénylő Honvéd utcai csatorna-rekonstrukció is.
Litter Nándor polgármester elmondta: rendkívül fontos érdeke a városnak, hogy ez a program megvalósuljon. Ezáltal szép, rendezett, értékes lakásokhoz juthat a lakosság, erőteljesebb piaci verseny alakulhat ki, s a beruházás ideje alatt számos helyi beszállító és alvállalkozó számíthat megrendelésre. Kiss Gábor, a cég műszaki vezetője arról számolt be, hogy az építési engedélyt várhatóan napokon belül megkapják, így hamarosan megkezdődhet a beruházás: az első ütemben 89 lakás és két üzlethelység épül, átadásukat 2005. őszére tervezik.
A leendő Városkapu Lakópark az egykori téglagyári gödör helyén kerül kialakításra.
A nagykanizsai Cigány Kisebbségi Önkormányzat szervezésében cigány holocaust megemlékezésre került sor a Vár utcai Cigány Holocaust Emlékműnél. A magyar, a cigány és az Európai Unió himnuszának eléneklését követően Teleki Erika Szilágyi Domokos: Halál árnyéka cím? versét adta elő. Elsőként dr. Göncz Kinga esélyegyenlőségi miniszter mondott köszöntőt:
- Bízom abban, hogy hasonlóan szomorú eseményt, amely apropójára ez az emlékmű? megépült, s amelyért minden évben összegyűlünk, már nem tartogat a jövő. Ahhoz, hogy erre valós esély legyen és, hogy soha többé ne kelljen félni a második világháborúhoz hasonló borzalmaktól el kell, hogy fogadjuk a másságot, küzdenünk kell a társadalmi egyenlőtlenségek ellen. Annak idején minden halálba taszított embernek ugyanannyi joga volt az élethez, mint azoknak, akik ezt elvették tőlük. Ma, hatvan évvel később is mindenkinek ugyanolyan joga van az élethez, ezt kellene elősegíteni a demokrácia intézményeivel. A hatvan évvel ezelőtt elhunyt emberek emléke so-
ha nem halványulhat el, akkor is, ha közben évtizedek múltak el. Kell, hogy minden évben vissza vigyük egy kicsit az időt, hogy mindazok méltósága ragyogjon előttünk, akik az erőszak, a terror, a diktatúra értelmetlen térnyerésének estek áldozatul.
Ezt követően városunk polgármestere, Litter Nándor mondott beszédet, majd Teleki László, a MEH romaügyekért felelős politikai államtitkára, a helyi CKÖ elnöke megemlékez? beszédében többek között elmondta:
- Amikor azt mondjuk, hogy elítéljük Magyarországon, Európában és a világon a rasszizmust,
akkor ki kell állni a magyarországi cigányokért is. Politikai súlyának kell lennie azoknak a döntéseknek, amelyek a roma társadalmat érintik, érinthetik ma Magyarországon. Ezek némely esetben pozitív diszkrimináción, némely esetben pedig általános törvényeken keresztül kell, hogy érvényre juthassanak ahhoz, hogy a romák a foglalkoztatás, oktatás, egészségügy, lakhatás területén teljesen más prioritásokat kapjanak, más helyzetük legyen.
A megemlékezés végén a jelenlévők elhelyezték virágaikat, koszorúikat A megemlékezés közös gyertyagyújtással zárult.
A SS
A STRATÉGIAI TERVRŐL
VÁLLALKOZÓK HÁZA
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata szervezésében a volt Kossuth laktanya területén (a 7-es főútvonal mentén, az épülő M7-es autópálya nyomvonala mellett, a Nagykanizsai Ipari Park területén) Vállalkozók Házának létesítése kezdődött meg. Az egyedi vállalkozási igények szerint kialakítható, korszerű 50-300 m2-s helyiségek (műhelyek, irodák) teljes infrastruktúrával kerülnek megépítésre. A tervezett bérleti díj: 2,55 euro/nr/hó.
Amennyiben felkeltette az érdeklődését a lehetőség, kérjük jelentkezzen írásban az alábbi címen:
Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht.
Nagykanizsa Király u. 47.
A város stratégiai terve az önkormányzat azon elképzeléseit tartalmazza, melyeket egy évtizeden belül kíván megvalósítani. Az esetenként merésznek tűnő tervben nincs időbeli sorrend, a megvalósítás a szándékok mellett a kivitelezéshez szükséges források, kiemelten a pályázati lehetőségek függvénye is. A jövőbe tekintő helyi várospolitika partnerségi, fejlesztési programokkal kell, hogy rendelkezzen, melyek magukba foglalják Nagykanizsa környékével és a régióval való együttműködés szempontjait. Mérlegelik a tágabb tér, régió, városhálózatában betöltött helyünk versenyelőnyeit, kellően komplexek, a kulturális, környezeti és szociális dimenziókat egységben kezelik, valamint harmonikus és fenntartható városgazdaság
megteremtését célozzák meg. Nagykanizsa bázis és közvetítő szerepet vállalhat a jövőben a szellemi erőforrás fejlesztésében, a nemzetközi szintű oktatásban, a kultúra fejlesztésében, az idegenforgalomban, a nemzetközi kereskedelemben, a regionális környezetvédelemben, a határ menti hor-vát-magyar együttműködés fejlesztésében.
Nagykanizsa fejlettségi mutatói általában rosszabbak az országos átlagnál és a zalaegerszegi mutatóknál, de hasonlóak vagy jobbak a Zala megyére jellemző értékeknél. Az infrastruktúrát jellemző mutatók jobbak az országos és megyei értékeknél, de a gazdasági aktivitásra jellemző mutatók gyengék. A tervet kidolgozó munkacsoport nyolc témakörben tervezte
részstratégia elkészítését, azonban kissé változtatni kellett a részterületek lehatárolását, bővítve a részterületek számát, a következő területeken készültek a városi stratégia alapját képező részstratégiák: Humán erőforrás fejlesztés. Kultúra, szabadidő, idegenforgalom, Társadalmi kapcsolatok, Egészségügy, Szociális ügyek. Településfejlesztés, Önkormányzati gazdálkodás, Gazdaságfejlesztés, Városüzemeltetés, Epületgazdálkodás, Környezetvédelem, Városmarketing, Informatika. Ez a Stratégiai Terv még nem végleges, a Társadalmi kapcsolatok fejezetben megfogalmazottaknak megfelelően, lakossági fórumok során lehetőséget kívánnak biztosítani arra, hogy minden városlakó kifejthesse a véleményét a különböző témákban.
AZ EMLÉK NEM HALVÁNYULHAT
litUlfcMiHfl
TERVEK
HIRDETÉS 2004''augusztus 3-
ELADÓ HELYISÉGEK
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános versenytárgyaláson lakótelekként értékesíti a Nagykanizsa Kisberki u. és Honvéd utca között elhelyezkedő 1847/49 hrsz-ú ingatlant. A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Iroda Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 2. ajtó.
A versenytárgyalás ideje: 2004. augusztus
24. 8.30 óra. Kikiáltási ár: 4.350.000 Ft + áfa. ***
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa Király u. 8. szám
alatt található 58 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiséget. A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal II. emelet 2. iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) A versenytárgyalás ideje: 2004. augusztus 24. 9.00 óra Kikiáltási ár. 2.200 E Ft + áfa.
* * *
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa Csányi u. 8. szám alatti 2190/A/3, hrsz-ú ingatlant. A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongaz-
dálkodási Iroda Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II/2. ajtó A versenytárgyalás ideje: 2004. augusztus 24. 10.00 óra Kikiáltási ár: 10.700.000 Ft + áfa.
* * HÍ
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa Magyar u. 6. szám alatti 11 hrsz-ú ingatlant. A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Iroda Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 2. ajtó A versenytárgyalás ideje: 2004. augusztus 24. 11.00 óra Kikiáltási ár: 6.500.000 Ft + áfa.
A /< fjf, n
Ár ff ''"
JAVÍTÁS I.KlfKISHIS SZERVIZ *»)() NAGYKANIZSA I O t, I 8 BAZAKUDVAR I I I t l-ON l?í> 9W
BÚVÁRBOLT
Búvárkodáshoz, úszáshoz felszerelés minden korosztály számára! BP"iwmm
Nemzetközi minősítést nyújtó búvártanfolyamokat indítunk (Padi)! Búvárpalack töltés! Szervezett búvártúrákról információ és jelentkezés!
F0TÓSZERVIZ
Nagykanizsa, Ady u. 13. 93/314-432; 93/516-473
ésJáp áfa*" PMlinV/TSIi
■KE55HÍ2Í2S
L!lx!Jí£3Y/UsL\Í!L3Ü
augusztus 6. péntek
\n(|iji.»lMim.l t B.OO-tál ?3.00-tfj 16.00-tól Térzene
Danring együttes Flasdante divatbemutató Soproni Ászok kvízjáték Ámokfutók 20.00-tól
Ünnepélyes megnyitó -első csapolés
Bódi Guszti és a Fekete Szemek Anonymus zenés tűzijáték Soproni Ászok sörivó verseny Roy és Ádám 53.00-kor Fesztiválnap zárasa
PROGRAMOK
augusztus 7. szombat augusztus 8. vasárnap
\ni|ijariii|inil lü.tlOíAI ÜÍ.OO Iq
1 í.OO-t/il Térzene
SAL autóhifl hangnyomé verseny Szamóca Színház zenés gyermekműsora Soproni Aszok kvízjáték OejaVue 18.00-tól Code
Sugarioaf Dopeman
Soproni Ászok sörivó verseny Sláger expressz együttes Inflagranti élű koncert H.OO-kor Fesztlválnap zárása
^(■llniiHrt l«,OII IM ■•*.«(■ (<i
14.00- tol Térzene Bohócparádé 16.30 tói Oyna
WestCompany
Ferry és a Flowers műsora
Emillo
Soproni Ászok sórivó verseny DEHJÉIV élű koncert 08.00 tói Fesztivál zárasa
Witltí-^iJiJÜÜlIíi:
süproimi Aszok «örivóver*fjvyék. hvi^JátékoK, gyonniifcmcigdnA, Soproni Aaxuk ivugijertea élménypark, bungee tnampollrie, kamion nkadAHjpAlyn, árié* rmi««lék. mini vidámpark, iiyün>méiiy[|átékaK.
MllUiPlK
l''BazárWI^SJ
ZALAI HÍRLAP
Nem kell parkoláskor az árnyékot keresnie!
Mert a légkondicionáló minden Daewoo-hoz ajándék.*
Daewoo Kalos Comfort Cool 1.2 (Sajtos) akciós áron már 2 155 000 Ft-ért!
Felszereltség: légkondicionáló, szervokormány, elektromos ablakemelő, központizár.
'' Az akció a klímával felszerelt modellekre vonatkozik és 2004. augusztus 31-ig tart.
Daewoo. Nagyszerűbb, mint gondolná.
DAEWOO
Kiss-Gerencsér Autóház
Nagykanizsa, Récsei u. 1. • Tel.: 93/518-940 Daewoo. Nagysierffl)b, minl gondolni.
2004. augusztus 3.
VÁROSPOLITIKA

A közelmúltban felröppent a hír, hogy a kanizsai kórház Transzfuziológiai Osztálya - vagy ahogy a köztudatban ismerik, a Véradó Állomás - megszűnik. Mint azt dr. Dancza Tímeától, a Zala Megyei Vértransz-fúziós Állomás főorvosától megtudtuk, valóban történtek bizonyos változások a kanizsai állomáson, de a véradás lehetősége természetesen nem szűnt meg. Keddenként 9 és 15 óra között az egerszegi állomásról érkező szakemberek közreműködésével lehet vért adni, a helyszín pedig - bár az egyelőre nem biztos, hogy véglegesen - továbbra is a kanizsai intézmény. A véradás szervezését a Vöröskereszt végzi, mint eddig.

KEPKERETEZES
PLEXI ÉS POLIKARBONÁT LEMEZEK
SZENTES SÁNDOR
Nagykanizsa, Csengery
®
o\
ú> o
vo
171 -J
0
1
'' o w 0©
X]
34.
HITEM, HAZAM, CSALADOM
A Hevesi Sándor Művelődési Központban tartott előadást és fórumot a közelmúltban dr. Habsburg Ottó, a Páneurópai Unió elnöke. A rendezvényen sor került egy díszoklevél átadására is, melyet sokéves, kitartó munkája elismeréséül Schmidt Istvánnak, a Páneurópai Unió helyi elnökének adományozott a szervezet. Ez alkalomból kerestük fel őt, hogy a Páneurópai Unióról beszélgessünk.
- Mit takar ez a név: Páneurópai Unió?
- Már a ''20-as években megfogalmazódott az a gondolat, hogy az európai nemzetek között létre kellene hozni egy olyan közösséget, amely főként szellemi, kulturális téren erősíti a nemzetek közötti együttműködést. A Páneurópai Uniót 1922-ben alapították Európa békés, demokratikus egyesítésének szándékával. A nemzetiszocialista diktatúra megakadályozta működését, majd 1952-ben feléledt, és széles körű mozgalommá vált. Tagszervezeti közé tartozik a Páneurópai Unió Magyar Egyesülete. Ma már az európai országok többsége csatlakozott a Páneurópai Unióhoz,
melynek elnöke 1973 óta dr. Habsburg Ottó.
- Magyarország mikor kapcsolódott ehhez a mozgalomhoz?
- Nálunk csak az 1980-as évek második felében nyílt lehetőség arra, hogy a Szovjetunión kívül más nemzetekkel is komolyabb kapcsolatba kerülhessünk. A megalakult Magyar Páneurópai Uniónak - talán sokaknak furcsa hangzású így az elnevezés -Bethlen István lett az elnöke. Aztán néhány évre rá - ekkor már a kilencvenes évek első felében jártunk - néhányan itt Kanizsán is fontosnak tartottuk, hogy megalakuljon egy helyi csoport. Ez a Páneurópai Unió Nagykanizsai Egyesülete, ma már mintegy hatvan taggal.
- Konkrétan milyen tevékenységet végeznek?
- Úgy is fogalmazhatnánk, hogy azt a célt tűztük magunk elé, hogy közreműködünk egy olyan szabad, egységes Európa megteremtésében, ahol a nemzeti érdekekre mindig külön odafigyelnek, nagy hangsúlyt fektetnek. Ennek érdekében előadásokat. konferenciákat szervezünk, részt veszünk hasonló hazai
vagy akár nemzetközi fórumokon.
- Milyen egymással a kapcsolata a Páneurópai Uniónak és az Európai Uniónak?
- A Páneurópai Unió szellemi, gondolati támogatója az Európai Uniónak.
- Mikor és hol lesz a következő találkozójuk?
- Augusztus 18-án, Sopronban egy nemzetközi kongresszusra kerül sor, majd másnap Fertőrákosról, a Kőfejtőtől együtt indulunk a magyar-osztrák határra, ahol immár tizenötödik esztendeje tartjuk meg közösen szomszédjainkkal a Páneurópai Pikniket.
- Mit jelent az Ön számára a most kapott elismerés?
- Természetesen nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy eddigi tevékenységemet díszoklevéllel jutalmazták. De igazából úgy érzem, semmi különöset nem cselekedtem - mint az élet más területén is mindig csak azt tettem, amit a szívem diktált. Amit a számomra legszentebb három dolog
- a hitem, a hazám és a családom
- a szó legnemesebb értelmében „megkövetelt".
Sz. M.
A nyár szinte minden vállalkozás, vállalat, szolgáltató életében változást hoz. Van, ahol csökken a munka mennyisége és leállnak. A szabadságolások mellett elvégzik az éves karbantartásokat és felkészülnek a következő évre. Másutt épp ellenkezőleg: a munka mennyisége megnő, pihenésről, szabadságról inkább az utószezonban esik szó.
- Más vállalkozásokkal szemben ez az időszak nálunk nem a leállás vagy az alacsonyabb szintű tevékenység időszaka, hanem éppen ellenkezőleg. Számtalan olyan település tartozik ellátási körünkbe, ahol a szállítás nyári gyakorisága megváltozik. Ennek egyik oka a hőmérséklet emelkedése, hiszen hőség idején gyorsabban bomlik az edények tartalma. A a kellemetlen szagok, a közegészségügyi problémák elkerülése érdekében a lakos-
ság is gyakoribb szállítást kér. Mi igyekszünk a lehető leghatékonyabban végezni a hulladékgyűjtést. A többletmunka másik oka a lakosságszám növekedése az üdülő övezetekben, hiszen ilyenkor azok a polgárok is igénylik a hulladékszállítást, akik az év másik időszakában nem itt laknak. A nyár az építkezések, az átalakítások időszaka: törvényszerűen megnövekszik az elszállítandó építési, bontási törmelék mennyisége is - válaszol Horváth Balázs, a Saubermacher-Pannonia Hulladékgyűjtő Kft. ügyvezetője.
- Menyire lehet megoldani a szabadságolásokat?
- A nyár nálunk kiélezett, pontos szervezőmunkát követelő időszak, így csak nagy körültekintéssel lehet a lakosság megnövekedett hulladékelszállítási igényeit és a munkavállalók szabadságolását is megoldani.
- Amikor legutóbb beszélgettünk, egy új telephely terveit körvonalaztuk. Hol tart a beruházás?
-A tervekelkészültek, ezek finomítása folyik jelen pillanatban. Korábban egy irodaházban, egy csarnoképületben gondolkodtunk. Utóbbiban alakítottuk volna ki a veszélyes hulladékok átmeneti tárolására alkalmas helységet. Itt lett volna egy műhely, amely a kisebb javításokra alkalmas, egy mosó, az edények tárolására alkalmas helység, raktár. Az eredeti terv közben kibővítésre került, mert a szelektív gyűjtés terén eljutottunk egy olyan szintre, amikor el kell gondolkodnunk az újrahasznosítható anyagok kezelésére alkalmas csarnok kialakításán. A kibővített beruházásra vonatkozó tervek elkészültek, de a részletek kidolgozása még előttünk áll.
- A napokban világot látott hír-
adások kapcsán még mindig ebben a területben gondolkodnak?
- Felmerült egy igény, hogy Nagykanizsa város további fejlődése miatt szükség volna egy nagyobb méretű, összefüggő területre a településnek, amely érintené a mi tervezett beruházásunk helyét is. A város érdekét szem előtt tartva természetesen más megoldásokat is el tudunk képzelni, jóllehet elköteleztük magunkat az építés mellett. A ten''eket módosíthatjuk, és az sem elképzelhetetlen, hogy nem építkezünk, hanem bérleményben gondolkodunk. Ez még sok mindentől függ, de azt gondolom, ezeknek a kérdéseknek nagyon rövid idő alatt el kell dőlni. Bízom benne, hogy egy év múlva olyan telephelyen beszélgetünk, amely 10-15 évre megoldást jelent a cég számára.
-dé-
6
A XX. SZÁZAD TANÚI - 2004-^u-,us3-
BUKI ERZSEBET:
A KÖSZÖRŰS ÖZVEGYE
Horváth Ferencné, született Horváth Aranka jó mesélő. Nemcsak a saját és családja életét vetíti ki az élet képletes vásznára, hanem sorstársainak, a romák bizonyos közösségeinek a története is megelevenedik szavai nyomán. A világ dolgaiban nagyszerűen eligazodik, habár egyetlen osztályt sem járt, így teljességgel írástudatlan. Az egész személyisége, sorsa valamiféle ősanya összetartó erejét példázza.
- Hogyhogy nem járt iskolába?
- Vándoriparos apámmal kóboroltunk itt Nagykanizsa környékén egyik faluból a másikba. Apám hátán a ládika, benne a szerszámok és a lemezek, anyám vállára vetve a batyu a ruhaneműkkel. Legfontosabb benne a dunyha, amibe belefogta a gyerekeket. Pajtákban háltunk, egyikünk-másikunk ott is született. Ha a csendőrök elzavartak bennünket, akkor az erdő adott menedéket. Nem az iskola, hanem a mindennapi betevő falat vált a fontossá. Apám kántálása volt a muzsika fülünknek, s amikor bekiabálta a falusi portákra, hogy „...van-e fótoznyi, fenekel-nyi való?...", akkor mi, porontyok mindig biztonságban éreztük magunkat. Mert tudtuk, hogy lyukas vödrök, fazekak, lavórok megreparálása után lesz ennivalónk. Visszaemlékezve csak a legjobbakat mondhatom a parasztemberekről, hiszen soha nem engedtek el bennünket üres kézzel. Az igaz, hogy pénzt ritkán láttunk, de akkoriban az nekik sem igen volt.
- Nagy utat tett meg a csavargó életmódtól a jelenlegi szép otthonáig.
- Közben azért volt még egy állomás. Az ötvenes évek elejére beszüntették a kóborlást, s a cigányoknak telepeken kellett élniük. Itt a Szepetneki utcában igyekezett az én családom is gyökeret verni. Apám még próbálkozott, de a drótozó-fótozó bádogosra egyre kevesebben tartottak igényt. A rossz edényeket nem javíttatták, eldobták. Mivel én mindenképpen pénzt akartam keresni, ezért elszegődtem az erdészethez, a csemetekertbe dolgozni. Itt ismertem meg a férjemet, aki katonaként 3 hónapos nyári táborban pont ebben az erdőben töltötte napjait. Megismerkedtünk, megszerettük egymást, s 17 évesen be is kötötték a fejemet. A pötrétei születésű férjem jó családból származott, a mi fajtánk volt, kovácsok, bádogosok voltak a famíliájában. Mint köszörűs, eleinte apámmal együtt járta a falvakat, de hamar rájött, hogy ebből már nem lehet megélni. Ezért vállalatoknál helyezkedett el. Dolgozott a vágóhídon, a magasépítőknél, az útfenntartóknál. Amikor leszázalékolták, se feküdt el, hanem vett egy lovat, s nekiállt vasat gyűjteni. Én 25 évet húztam le a városgazdálkodásnál. Nemcsak az izületeimet, de a gerincemet is megviselte a téli utcatakarítás, sózás, hólapátolás. Hol voltak akkor a gépek?
A várost kézzel, gyalog munkával tartottuk rendben. Közben a gyerekek meg jöttek szépen sorban, négy fiú és négy lány. Ha panaszkodtam a sok gyerek miatt, az uram mindig azt mondta: „Adott az isten báránykát, ad neki legelőt is." Rendesen járattuk őket iskolába, mindnek van munkája, az unokáknak meg szakmája.
- De még mindig nem mesélte el ennek a szép nagy ház felépítésének a történetét.
- Mi minden fillért az élére raktunk, minden bontási lehetőséget kihasználtunk. Az uram nem a kocsmában verte el a fizetését, hanem hazaadta. Én nagyon hajtottam, így előfordult, hogy egy évben háromszor is kaptam jutalmat. Ma is áldom Gumilár és Szőke igazgató urak nevét, akik megbecsülték a munkámat, s soha nem tettek különbséget cigány és nem cigány között. így építettük fel a házunkat, s sikerült szépen be is rendezkednünk.
- Soha nem érzett megkülönböztetést, lenézést cigány mivolta miatt?
- Előfordult az is, de igen ritkán. Emlékszem például arra, hogy a szülészeten az egyik nővér csak „komámaszszony-nak" szólított, í maga Glós főorvos úr utasította rendre, mondván: van ennek az asszonynak rendes neve, tessék úgy szólítani. Én amondó vagyok, hogy a cigányok között is van ilyen, meg olyan is, éppen úgy, mint ahogy a magyarok se mind egyformák. Mi, köszörűsök dolgos emberek vagyunk, talán ezért is ritkán kerültünk ellentétbe a törvénnyel, egymással, meg a többi emberrel. Ugye nemrégen történt az a borzalmas gyilkosság az egyik faluban. A mi fajtánk jobban megbecsüli egymást, segíti is, a vagyonért, a házért nem öl-dössük le a szüleinket. A házsártoskodást, a részegeskedést igyekeztünk elkerülni. Nyolc gyereket neveltünk fel, mindnek van lakása, szép berendezése, némelyiknek autója, ugyanúgy élnek, mint a nem cigányok. Szerintem az okos ember bőrszíne miatt nem néz le senkit, csak a munkája, az életmódja után ítéli meg a másikat. Kórházban nem csak szüléskor jártam, többször feküdtem a rheumatológián is. Megkülönböztetést ott sem éreztem. Az igaz, hogy mindig sokat adtam a tisztaságra, büdösen, piszkosan nem jártam dolgozni, orvos se látott úgy.
Aranka az ura halála után a hatalmas házban egyedül maradt. Hat gyereke családjával Nagykanizsán, egy Budapesten, egy pedig Bocskán él Azt se mondja, hogy nem nyitják rá az ajtót, mert gyakran látogatják, viszik, hozzák az orvosi vizsgálatokról. Egyik lánya naponta hozza az ebédet, egy menye a szomszédból átjár rendet rakni. A segítségük bizony elkel, mert nehezen mozog, izületei elkoptak, gerince részben béna.
Olvasni sajnos nem tud, a világ dolgairól a TV-ből tájékozódik. Egész nap üldögél és gondolkodik. Gondolkodik arról, hogy mennyire megváltozott a világ. A cigánycsaládok élete is. Mert ugye régen több generáció is együtt élt, az öregnek nem kellett magányosan tengetni napjait.
A családja boldogulásának örül, különösen a 14 unoka sorsa foglalkoztatja. Kérdezi, hogy a három közel lakó ugye jó szakmát választott: pincérnek, hidegburkolónak és festőnek tanulnak. Ők már csak filmekből, könyvekből ismerik majd a cigányok kóborló életmódját.
2004. augusztus 3.
SL
MIT HOZOL FEL A MENTSEGERE?
Az integrációs nevelés terén végzett áldozatos munkájáért, a roma gyerekek neveléséért, oktatásáért vállalt és teljesített feladataiért Lévai Katalin volt esélyegyenlőségi minisztertől a tanév végén vehetett át elismerő oklevelet Wolf Éva, a Vécsey Altalános Iskola tanítója, gyermekvédelmis munkatársa a Parlamentben. Az elismerés kapcsán kértük, beszéljen a gyermekvédelemmel eltöltött évekről, nevelői munkájáról.
- Az első tanító nénim, Temesvári Péterné, Sárika néni miatt választottam a tanítói pályát. Harmadikos lehettem az alsó tagozatban, amikor elhatároztam, hogy az ő példáját követem. Az akkori Szabadság téri iskolába jártam, aztán jött a középiskola, a két bátyám után én is a vegyibe jártam. Szombathelyre jelentkeztem a tanítóképzőbe. Egy évig tanítottam Sem-lyénházán, aztán Letenyén folytattam 1978-ig, majd a Petőfi-iskolában itt Nagykanizsán, míg össze nem vonták a Vécseyvel. Most ismét összevonás előtt állunk.
- Nem új találmány az integrációs nevelés. Régen és ma is jelen volt a közoktatásban, de nem tudja mindenki, mit is jelent.
- Etnikai felzárkóztatásnak hívfák régen, ma integráció a neve. A mi iskolánkban a roma származású gyerekek aránya 48 százalék. Ezeknek a gyerekeknek többségében tanítási órákon kívüli fejlesztésekre
van szükségük ahhoz, hogy az iskolai tananyagot elsajátíthassák. Ezeken a fejlesztő foglalkozásokon olyan plusz ismereteket próbálunk átadni nekik, amelyek a tanulási képességeiket fejlesztik. Alapvető nyelvi ismereteket tanítunk, vagy a meg nem értett anyagot próbáljuk újra elmagyarázni. Alsó tagozatban higiénés ismeretekről, evőeszköz használatról, hétköznapi dolgokról esik szó.
- Jóllehet évtizedek óta próbálkozik az oktatásügy az integrációval, a hatékonysággal úgy tűnik, mégis baj van.
- Hosszú folyamat ez, egy-két év nem elég. Évtizedeken át tartó, tervezett, türelmes munka kell hozzá, hogy eredmények mutatkozzanak. Ma már vannak bíztató jelek. Amikor én a pályát kezdtem, a roma származású gyerekek töredéke jutott el a felső tagozatig. Ma mái-sokkal többen befejezik az általános iskolát, és középiskolába járnak, mi több felsőfokú oktatási intézménybe jelentkeznek. Az integráció kapcsán van egy régi vesszőparipám, amit nagyon sok helyen elmondtam már. Ezeknek a gyerekeknek nem halat kell adni, hanem horgászni kell őket megtanítani. Nem pozitív diszkriminációra, hanem tudásra, a tanulás képességének átadására van szükség. Meg kell őket tanítani arra, hogy az élet bálmely területén képesek legyenek boldogulni.
- Mióta vesz részt az integrációs nevelésben?
- A Gyermekjóléti Szolgálatokat létrehozták és előírták a gyermekvédelmis szakemberek foglalkoztatását.
- Hogyan lehet ezt jól csinálni?
- Tudom, honnan indulnak el reggelenként ezek a gyerekek, és tudom, hová mennek haza. Sok olyan otthont láttam, ahol nincs egy sarok, egy asztal, ahová tanszereiket lerakhatnák. Eleve nem tudom ettől a gyerektől azt követelni, amit egy olyantól várnék el, akinek külön szobája van. Fontosnak tartom, hogy a pedagógus ismerje a családot, a körülményeiket, tudja, honnan érkezik a taníh''ánya. Ha ezzel tisztában van, egészen másként viszonyul hozzá, mintha csak azt látja, hogy megint nem tanult, hogy nincs kész a feladata. A kollégáim sokszor tréfásan, de komolyan panaszkodnak egyik, másik gyerekre a tanáriban, aztán hozzám fordulva azt kérdik: „na Évi-ke, mit hozol fel a mentségére?"
- Mennyire lehet a gyerekek, a családok nélkülözésétől érintetlennek maradni? Meddig terjedhet a szolgálat, hol a határ, ameddig ön felelős?
- Nehéz kérdések ezek, nem tudom a választ. Amikor megkaptam a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok ellátását, négy év után a fent említett problémák miatt kellett segítőket keres-
nem. Csak olyan családokkal találkozom, ahol gondok vannak. Éjszakákat töprengek, mit lehetne tenni, de sokszor nincs válasz. Az anyagi gondokat könnyebb megoldani, de ahol deviáns, antiszociális környezet van, nehéz bármit is tenni. Százszor átgondolom, nem volt-e más megoldás, nincs-e más kiút, hogy a gyerek a családban maradhasson. De rá kell jönnöm, nincs mit tenni, a, gyerek nem maradhat a családjában, az ő érdekében kell őt kiemelni onnan.
- Hogyan fogadta a kitüntetést?
- Nagy örömmel vettem át az elismerést. Azt azonban el kell mondanom, mint annyi másban, a siker, az előrelépés ebben is csak közös munkával érhető el. A gyermekvédelemben sok együttműködő szervezet van és kollégák, akik mind a gyerek érdekét tartják szem előtt.
-dé-
A SZOCIÁLIS HELYZET JAVÍTÁSÁÉRT
Az Országgyűlés a 2004. évi XXVI. törvénnyel módosította az egyes szociális és egészségügyi tárgyú törvényeket, többek között a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt. Kötelezte a települési önkormányzatokat, hogy a törvényi változásokkal összhangban vonatkozó helyi rendeletüket vizsgálják felül.
A törvénymódosításoknak megfelelően a közgyűlés 2004. június 30-i ülésén módosította a pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló helyi rendeletét. A lakásfenntartási támogatást újraszabályozó rendelet 2004. február 27-én hatályba lépett rendelkezéseit váltja fel. Ennek megfelelően a települési önkormányzatnak is felül kellett vizsgálnia a lakásfenntartási támogatás rendszerét. Illeszkedve a törvényhez az önkormányzat a támogatást két formában nyújtja a rendeletmódosítás alapján: 1. normatív lakásfenntartási támogatás: feltételeit és összegét a szociális törvény határozza meg, finanszírozásában 90 százalékos rész a központi költségvetésből visszaigényelhető. 2. helyi lakásfenntartási támogatás: finanszírozása a települési önkormányzat költségvetéséből történik, a jogosultsági határok beállítása a normatív támogatásból kiszoruló rászorultak körét kívánja
támogatáshoz juttatni. Kiegészítő ellátásként: az új szabályok szerint az alacsonyabb jövedelműeknek biztosított támogatás törvényben meghatározott (és 90 százalékban támogatott) összege egyes esetekben kevesebb, mint a helyi támogatásban részesülő, magasabb jövedelműeknek folyósított összeg. Tekintettel arra, hogy az egymást követő törvényváltozásokból adódó jogbizonytalanság terhét nem lehet a rászorulókra hárítani, az önkormányzat a normatív támogatások összegét kiegészíti a helyi támogatás összegére. A rendeletmódosítás alapján a jövőben az ügyfeleknek a kérelmeikhez nem kell igazoltatniuk a közüzemi díjaikat, csak a háztartás jövedelmét kell igazolni, illetve a lakás alapterületéről kell nyilatkozni. A hivatal ezekből számítja ki a jogosultságot. Ily módon a kérelmek benyújtása lényegesen egyszerűbbé válik.
Egy korábbi rendeletmódosítással bevezetett új ellátás, a rendszeres gyógyszertámogatás szabályai július 1. napjától léptek hatályba, mely szerint rendszeres havi hozzájárulást kaphatnak a gyógyszerköltségükhöz azok, akiknek havi gyógyszerköltsége meghaladja jövedelmük meghatározott százalékát.
D.É.

A
2004. augusztus 3.
45 BETÖRESES LOPÁS
A nagykanizsai rendőrkapitányság sikerrel göngyölítette fel egy betöréses lopássorozat tetteseit. Még február elsején járőr igazoltatta R.R. és K.I. nagykanizsai lakosokat, akiknek személygépkocsijában bűncselekményből származó élelmiszert és dohányárut találtak. A szemle során az autóból bűncselekmény elkövetéséhez használt feszítővas és fogó és előkerült. Előállításuk után gyanúsítottként hallgatták ki őket. A gyanúsítottak 45 betöréses lopást ismertek el.
A házkutatás során nagy mennyiségű bűnjel-tárgy került elő, mint-egy egymillió forint értékben. Az elkövetők nem voltak válogatósak, élelmiszerboltot, mezőgazdasági boltot, italboltot, pincét, gépkocsit egyaránt feltörtek, ha abban hasznot láttak. A bűncselekmény elkövetése előtt K.I. minden esetben körülnézett, majd közösen akcióba léptek. Ténykedésükkel ötmilliós kárt okoztak.
TÖBB A KÖZÚTI BALESET
Az elmúlt félév baleseti statisztikáival, a baleset megelőzéssel kapcsolatos teendőkkel, aktualitásokkal foglalkozott a Városi Balesetmegelőzési Bizottság.
Nagykanizsán 17 százalékkal nőtt a közúti balesetek száma a 2003. év ugyanilyen időszakához képest. Az áldozatok száma 104-ről 121-re, vagyis 14 százalékkal nőtt, a súlyossági fok azonban csökkent - mondta Berke László rendőrnagy. A motoros balesetek, és a gyermekbalesetek száma csökkent. Ennek egyik magyarázata a rendőrök által kifejtett munka, az iskolák környékén fokozott jelenlétük, felvilágosító előadásaik hatása. A balesetek egyik leggyakoribb oka a sebesség helytelen megválasztása, az ittas vezetés, az elsőbbségi jog meg nem adása. Pénteken és szombaton történik a legtöbb baleset, általában 12-20 óra között. A külföldiek összesen 6 alkalommal okoztak közlekedési balesetet a kapitányság területén. A sebességmérő rendszerek 24 órán keresztül működnek, ennek következtében és az állampolgárok
ARANYló NYÁR!
AKCIÓ
A BRILIÁNS
ÉKSZERÜZLETBEN
Júliusban exkluzív óra-
és ékszervásárlóink „kék és narancssárga női színekbe öltözött" finom órát kapnak ajándékba!
3000 Ft/14K ékszerár!
Nagykanizsa, VASEMBERHÁZ 93/310-600
szabályszegéséből adódóan duplájára nőtt a helyszíni bírságból származó bevétel a tavalyi év ugyanilyen időszakához képest.
A passzív biztonsági rendszerek használatának elmulasztása során a nulla tolerancia elvét követik a rend őrei. A március 15. és június 30. közötti időszakban 900 főt bírságoltak meg mintegy 3.400.000 forint értékben a biztonsági öv használatának elmulasztásáért. Sokan máig elmulasztják használni a 31 éve kötelező biztonsági övet, jóllehet az életük múlhat rajta - mondta Miszlai Akos rendőrhadnagy.
A rendőrök hangsúlyt fektettek a diákok balesetmegelőzési oktatására, a forgalmasabb csomópontokon, főleg az iskolák környékén, fokozott rendőri jelenléttel próbálták a balesetveszélyes helyzetek számát csökkenteni. Az iijú rendőr mozgalomra a miklósfai általános iskola jelentkezett csupán a kapitányság területén lévő 40 intézményből. Miklósfán a diákokat és a pedagógusokat kiképezték, így ott a reggeli iskolakezdésből adódó közlekedési veszélyhelyzetek elkerülésében a tanulók és a tanárok komoly segítséget nyújtanak.
A fokozott ellenőrzéseknek köszönhetően javult a kerékpárok felszereltsége. A rend őrei öt nap türelmi időt adtak azoknak a kerékpárosoknak, akikről az ellenőrzések során kiderült, nem rendelkeznek a közúti használathoz megfelelő járművel. A helyzet jelenleg sem kedvező, ezrével vannak olyan kerékpárok, amelyek nem rendelkeznek az előírásoknak megfelelő felszereltséggel, és ezzel veszélyeztetik használóik épségét, biztonságát.
mWitii''
2004. július 20.
10.22 órakor értesítette a rendőrséget egy nagykanizsai hölgy, hogy meglátogatta őt a nevelt fia és annak két társa. Távozásuk után vette észre, hogy a nyugdíja -112.000 Ft -, melyet a mai napon kapott, eltűnt a lakásból. 2004. július 21.
Talán az ismeretlen bejelentőnek köszönheti egy nagykanizsai hölgy, hogy férje nem bántalmazta tovább a délutáni órákban a nyílt utcán. A kiérkező járőröknek a hölgy elmondta, hogy részeg féije kézzel többször megütötte és bele is rúgott.
Délután fél 5-kor tilos jelzésen áthaladó kerékpárost ütött el egy személygépkocsi az Eötvös téren. A személygépkocsi a fékezés ellenére nem tudta elkerülni az ütközést. A kerékpáros 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett, bár lehetett volna sokkal súlyosabb is, ugyanis a személyautóra szabálytalanul rögzített I vasak előrecsúsztak az ütközés következtében, ám szerencsére nem a fiatal fiúra estek.
Délután 6 órakor tett bejelentést egy nagykanizsai hölgy, hogy a lakóházuk lépcsőházának bejárati ajtaján lévő üveget egy férfi berúgta és ittasan randalírozik. A helyszínre érkező járőrök az ittas férfit előállították a kórház pszichiátriai osztályára valamint ellene rendzavarás miatt eljárást indítottak.
22.40 órakor a rendzavaró férfi édesanyja kért rendőri segítséget, mivel fia hazatért a kórházból és most otthon randalírozik, kiabál és veréssel fenyegeti őt. Az intézkedő járőrök visszaszállították a férfit a pszichiátriai osztályra. 2004. július 24.
Hajnali 4 óra 40 perckor ittas járművezetés alapos gyanúja miatt állítottak elő egy férfit a kapitányságra. A vele szemben alkalmazott drog gyorsteszt is pozitív eredményt mutatott, ezért vérvételre vitték ittas járművezetés illetve kábítószer fogyasztásának megállapítása végett. 2004. július 25.
10 órakor jelentették be, hogy egy német állampolgárt könnyítettek meg pénztárcájától (benne 75
ezer forint értékű euroval) a bolhapiacon.
Egy Vár úti telephelyen ismeretlen tettes egy ponyvával letakart raktárból vitt el 150.000 forint értékű kisgépeket, gépalkatrészeket. 2004. július 26.
5 óra 40 perckor egy a Sétakerten áthaladó hölgy kezéből tépte ki egy ismeretlen, sötét ruhás, símaszkos férfi táskáját, melyben személyes iratai voltak. 2004. július 27.
Hajnali egy óra előtt pár perccel a baleseti helyszínelő tett bejelentést, hogy az M7-es főút elkerülő szakaszán a Budapest felé vezető oldalon kamion kisbusszal ütközött. Személyi sérülés nem történt, a helyszín felvételének idejére azonban félpályás útlezárásra került sor.
2004. július 28.
Két útszéli pillangót gyűjtöttek be járőreink a nap folyamán. Mindkettő ellen szabálysértési feljelentés készült, ám tapasztalataink szerint mesterségüket hamarosan ismét folytatják.
60.000 forintnyi (mobiltelefon, 20.000 Ft és bizsu ékszerek) érték tűnt el abból a lakásból, ahova napközben jutottak be ismeretlen tettesek ajtóbefeszítés módszerével.
2004. július 29.
Reggel nyolc körül észlelték egy óvoda dolgozói, hogy az éjszaka folyamán az udvaron felnyírt valaki egy tuját. Vajon miért, hiszen a gallyakat a helyszínen hagyta? A szomszédos bölcsőde sem járt jobban, ott is megrongáltak két tuját az ismeretlenek, s a gallyak is a helyszínen maradtak. Ki érti ezt?
Tiltott kéjelgés szabálysértése miatt két nagykanizsai nőt állítottak elő a rendőrök délelőtt. A feljelentésnek nagy elriasztó hatása nem lehetett, ugyanis este is ugyanezen szabálysértés miatt kellett velük szemben eljárni.
Éjjel fél tizenkettő előtt tettek bejelentést egy nagyáruházból, mert lopás közben tetten értek két személyt, akik nem hajlandóak igazolni magukat. A 14 éves fiú és a 33 éves nő négy szempillaspirállal és egy szemceruzával szeretett volni fizetés nélkül távozni, sikertelenül.
2004. augusztus 3.
KRÓNIKA
9
C JÚLIUS 21.)
Parlagfű-nap
Az ÁNTSZ Nagykanizsa Városi Intézete és Nagykanizsa MJ Város Egészségügyi Alapellátási Intézménye szervezésében került sor az Erzsébet téren az idei parlagfű-napra. A szakemberek az agresszív allergén növény kártékony hatásáról, az allergia tüneteiről, a növény irtásával kapcsolatos tudnivalókról tájékoztatták az érdeklődőket, a belváros legforgalmasabb pontjain pedig fiatalok osztottak szórólapot. Az egész napos rendezvény a július elején a zöldtábor lakóinak és az óvodásoknak meghirdetett rajzpályázat eredményhirdetésével ért véget. Minden résztvevő ajándékot kapott. A téren kiállított gyermekfestmények és rajzok mellett csuhébabákban és agyagedényekben is gyönyörködhettek az arra járók.
( JÚLIUS 22.)
Hetedik művészet
Kenneth Branagh és Emma Tomphson főszereplésével mutatták be a Halis István Városi Könyvtár filmklubjában a Shakespeare Sok hűhó semmiért című drámájából készült angol filmet.
c

Telepen. A második alkalommal megrendezett romániai kulturális esemény programjában többek között színjátszófesztivál, humorfesztivál, irodalmi délután, civil falu, filmfesztivál, művész sátor és sport szerepelt. A három zenei helyszínen hetven nemzetközi, romániai és magyarországi előadó lépett fel.
JÚLIUS 29.
C
Orosz Zoltán koncertje
A Hevesi Sándor Művelődési Ház szervezésében vendégszerepelt városunkban Orosz Zoltán világhírű harmonikaművész és Ursu Gábor gitárművész.
Áramkimaradás
Áramkimaradás miatt a városban több helyen szólaltak meg a riasztók, szünetelt a kábeles műsorszolgáltatás.
c
JÚLIUS 30.)
JÚLIUS 24.
Szent Kristóf körtúra
A Nagykanizsai Postás Sportegyesület szervezésében az örömhegyi Szent Kristóf kápolnától indult az a körtúra, melynek a helyi kulcsosház környékének és nevezetességeinek megismertetése valamint Szent Kristóf tiszteletének népszerűsítése céljából indítottak útjára. A túra teljesítői emléklapot kaptak, majd közösen bucsui szentmisén vettek részt a kápolnánál.
Fidesz-sajtótájékoztató
A Fidesz frakció kéri a közgyűlést, hogy a lefolytatott közbeszerzési eljárást és az annak során meghozott döntéseket vizsgálja felül, különösképpen annak jogszerűségét. Kezdeményezzük a közgyűlésnél egy ideiglenes bizottság felállítását fegyelmi bizottság néven, akitől kéljük, hogy vizsgálja meg a lefolytatott eljárásban részt vett személyek felelősségét és állapítsa meg a jogsértést, a mulasztást.
c
ELŐZETES
JÚLIUS 28.
Félsziget-fesztivál
Mintegy 40-45 ezer romániai és magyarországi fiatal részvételére számítva öt napon át tartó fesztivál vette kezdetét a marosvásárhelyi Weekend
Kiállítás
A HSMK Szövőműhelye, Wegroszta Zoltán és Jerausek Gyula fafaragó népi iparművészek kiállításának megnyitójára kerül sor a HSMK-ban augusztus 3-án 18 órai kezdettel a HSMK-ban. A kiállítást Kustár Zsuzsa iparművész nyitja meg, az alkotások szeptember 2-ig láthatók.
Virtus-fesztivál
Miháldon első alkalommal kerül megrendezésre a Virtus Fesztivál, melynek érdekes programjaira a kanizsaiakat is szívesen látják augusztus 8-án, vasárnap.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság múlt heti ülésén elsőként a Magyar Vöröskereszt Városi Szervezete irodájának áthelyezésével kapcsolatos kérelmét tárgyalta. A kérelem szerint a szervezet egyre bővülő feladatainak ellátására már most sem megfelelő a jelenlegi iroda, hiszen az ügyfeleik közül sokaknak komoly problémát jelent annak megközelítése. Amennyiben pedig a diszpécseres jelzőrendszeres házigondozás is beindulhat, mindenképpen szükségessé válik az e célra is alkalmas helyszín biztosítása. Mivel a Piarista rend nem tart igényt a Sugár utcai volt bölcsőde épületére, a nonprofit szervezet az épület térítésmentes átadását kéri az önkormányzattól. A bizottság egyhangúlag támogatta a kérelmet. Végső döntés a közgyűlésen születik majd az ügyben.
A következőkben az Egészségvédelmi Alap előző évi részletes elszámolása és az idei évre tervezett kiadások megtárgyalása következett, végül zárt ülésen lakásügyek kerültek terítékre.

Akik esős időben a Tavasz utca 2. számú ház környékén járnak, ajánlatos lefertőtleníteniük a cipőjük talpát, mielőtt belépnek otthonukba. Évente többször megkeseríti életüket a csatornából kiömlő szennyvíz. A fekáliát és a szennyvízben lévő hulladékot a legutóbbi alkalommal ugyan összeszedték az illetékes cég dolgozói, de a fertőtlenítésről már nem gondoskodtak. A házból nem lehetett kijönni és a garázst sem volt ajánlatos megközelíteni a háziaknak az 5-10 cm vastag szennyvíz miatt, ami 100 méter hosszan beterítette a járdát is. A bajt még tetőzi, hogy az épület padló szintje alacsonyabb, mint kint az udvaron levő szennyvízcsatorna fedlapja. Emiatt előfordult, hogy a lakást is elöntötte a szennyvíz. Persze le lehet csavarozni a fedlap tetejét, amivel elérhető, hogy az udvarra folyjon a szennyvíz, ne a lakásba. .. És ez még nem is lócitrom, amibe állítólag szerencse belelépni.. .
a: < cn ★ * vj * * 1
|kanizsa|
„V. Intelligens Folyosó" miniszteri megállapodás gyakorlati állomásaként megvalósításra kerülő „Kanizsa Vásár és A Jövő Iparágai Informatikai és Környezetvédelmi Szakkiállítás és Konferencia"
IDOPONT: 2004. OKTOBER 1-3.
Helyszín a Kanizsa Plaza és a Vásárcsarnok közötti kiállítási terület, könnyűszerkezetes kiállítási csarnokokban és szabad területen. A rendezvény a régió informatikai és közlekedési miniszterei által aláírt „V. Intelligens Folyosó" gyakorlati megvalósításának állomása. A rendezvény keretei között megvalósításra kerül:
- informatikai szakkiállítás: október 1-3.
- környezetvédelmi szakkiállítás: október 1-3.
- ipari és kereskedelmi kiállítás : október 1-3.
- üzletember-találkozó, Finn-nap: október 1., péntek (magyar, . horvát, szlovén, olasz, finn, osztrák vállalkozások): Kanizsa
Plaza
- informatikai, és környezetvédelmi konferencia: október 2. szombat: Kanizsa Plaza
Várjuk partnereink jelentkezését a kiállításra, az üzletembertalálkozóra és a konferenciára egyaránt.
Zalaegerszegi Vásár Kft.
8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 3.
Tel.: 06-92/322-220. 20/476-6695, 30/300-9984
e-mail: kovacsk@zegfair.hu
www.zegfair.hu/rendezvényeink/kanizsa
Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara
Csíkné Molnár Tünde kommunikációs főmunkatárs
Tel: 93/516-671, 30/357-0144 e-mail: nkkik.tundi@freemail.hu
Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése. A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése, gyors beavatkozással.
Meglévő rendszerek FIGYELŐKÖZPONTRA történő díjtalan csatlakoztatása.
ÜLÉSEZETT A SZEB
2004. augusztus 3.
Kedves Olvasóink!
Örömmel tudatjuk Önökkel, hogy megjelent kolléganőnk, Bakonyi Erzsébet verses-novellás kötete, az
^^íi^íií méfyvörös&en
A könyv megvásárolható
szerkesztőségünkben l 990 Ft-os áron.
KULTÚRA
Június 16-án tartották évzáró rendezvényüket az Erkel Ferenc Művelődési Házban működő Kanizsa Műhely tagjai immár hagyományosan, Horváth György műhelytagjuk látóhegyi birtokán. Az évzárón részt vett Péntek Imre, József Attila-díjas költő, a Pannon Tükör főszerkesztője, valamint Szemes Péter, a folyóirat kritikai rovatának vezetője. A beszélgetés fő hangsúlya ezúttal a jövőbeli tervekre irányult. Péntek Imre többek között szólt a Zalai írók Egyesületének regionális bővítéséről, székelyföldi és lendvai irodalmi kirándulásról valamint közös antológia megjelentetéséről. Mint hangsúlyozta, az EU tagjaként több figyelmet kell fektetni a nemzetközi kapcsolatokra, hiszen az EU-s pályázatokkal nagyobb lehetőség nyílik kiadványok megjelentetésére. A főszerkesztő beszélt arról is, hogy a nyár végén írótábort szervez az egyesület Egerváron, és a Pannon Tükör őszi száma kanizsai alkotóktól is közöl összeállítást.
Ki ne ismerné a történetet? Egy bécsi hercegfiú beleszeret egy, a budapesti Orpheumban dolgozó tündéri dívába. Bár imádják egymást, mégis a köztük lévő társadalmi különbség miatt komoly küzdelmet kell vívniuk a világgal: a rettenetesen nehéz, de sokszor mulatságos helyzeteken átverekedve természetesen végül a szerelem győz.
Kálmán Imre Csárdáskirálynő című vígoperettjét ezúttal a Sziget Színház társulata mutatta be - a hűvösre fordult időjárás miatt nem a Péterfy Iskola szabadtéri színpadán, hanem - a Hevesi Sándor Művelődési Központ színháztermében. Vereckey Szilvia sanzonett szerepében Bordás Barbarát láthattuk, Edvin herceget Pintér Tibor alakította. Az éjszakába nyúló előadást vastapssal jutalmazta a közönség, mint ahogy a darabban felcsendülő, sok évtizede slágerként ismert dallamokat is. Maros Gábort, a rendezőt - aki egyben Feri bácsit alakította az operettben -, az előadás előtt kértük rövid beszélgetésre.
- Milyen feldolgozásban láthattuk az operettet?
-Eza darab az eredeti Csárdáskirálynő, az, amit 1928 -ban a bécsi színházban megszületett őspremie-ren láthattak a nézők Úgy gondolom, hogy semmiféle megújításra
nincs szükség, az igazihoz, az eredetihez kell visszamenni. Van ennek a darabnak sok-sok mondanivalója, nincs szükség ezt átdolgozni. Más-
rik, sőt elismerik egymás munkáját. Egy példát hadd említsek erre: Puccini, a zenei fejedelem amikor megírta a Turandot-ot, s szűk baráti körben bemutatta azt, akkor egy kotta volt a zongoráján: Sárga kabát - ez volt az első címe Lehár Ferenc Mosoly országa című művének. Hogy kerül ez ide - kérdezték tőle. Ez egy olyan mű - válaszolta
részt így őrizhetjük meg igazán a szerző, Kálmán Imre emlékét is.
- Ön szerint menynyire népszerű műfaj napjainkban az operett?
- Amíg dallam lesz a világon, és szeretik az emberek az igaz érzelmeket, addig mindig lesz operett. A mai kor igazi nagy felfedezett műfaja a musical, de Strauss korában a keringő számított óriási dolognak. S ez nem azt jelenti, hogy közben más műfajok feledésbe merülnek. Olyannyira nem, hogy például maguk a zeneszerzők is isme-
Puccini, amiben van egy-két olyan dal, amit akár én is szerezhettem volna - célzott a „ Vágyom egy nő után"-ra és a gyönyörű duettre. Úgy gondolom, ha Puccini, egy olasz zseni így megbecsülte magyar „kollégáját", akkor számunkra sem lehet kérdéses, hogy a világhírességeinket imádjuk, szeressük-e.
- Közel száz éve arat osztatlan sikert a Csárdáskirálynő. Mit gondol, mi ennek a titka?
- A világban nagyon sok helyen jártam, és mindenütt azt tapasztaltam, hogy valami fantasztikus reneszánszát éli ez az operett. Elegánsak . a szereplők, szép ruhákban vannak, igaz érzelmekről szól a darab, tele vidámsággal. S ha úgy jelenítik meg, ahogy azt Kálmán Imre megírta, a siker nem is lehet kérdéses.
- Ejtsünk néhány szót a Sziget Színházról is.
- Drága barátom, Pintér Tibor, aki az egyik főszereplője a darabnak, jó pár évvel ezelőtt a szigetszentmiklósi fiatalokat öszszefog-va egy amatőr színjátszó kört hozott létre. Próbálgattak, gyakoroltak, közben eltelt öt év, én is hozzájuk csapódtam, míg egyszer csak „kinőttek" ezek a gyerekek. Persze a fiatalok képzése most is folyik, hiszen egyre nagyobb a kihívás. Pintér Tibi - Tenya - a mi igazgatónk, én, ha szabad azt mondanom, a művészeti vezetést vállaltam magamra. Rengeteg örömöm van a fiatalokban. Ma már remek szerepeket játszanak, nagyon sok helyre hívnak bennünket, s mi boldogan megyünk. A repertoáron nem csak operettek, hanem musicalek, és zenés vígjáték is szerepel, sőt most már teljesen prózai darabunk is van. Reméljük, sokáig lesz lehetőségünk színpadra lépni a nézők és a magunk örömére.
Sz. M.
2004. augusztus 3.
I

IFJÚ ÁLLATVÉDŐK ORSZÁGOS TÁBORA
Immár harmadik éve, ötödik alkalommal rendezte meg hagyományos Ifjú Állatvédők Országos Táborát az Élettér Állat és Természetvédő Egyesület július 17-24. között Kiskanizsán.
- A tábor célja a gyerekek állatvédelemre való nevelése, az állatmenhelyi állatok megismerése, az állatokkal való bánásmód elsajátítása, hiszen továbbadják ezt a fajta látásmódot ezek a gyerekek - fejtette ki Varga Károlyné, az egyesület elnöke.
Az ország minden részéből érkező 10-16 éves gyerekeknek az egyesület helyi tagjai tartottak előadásokat saját tapasztalataikról, többek között az állatok takarmányozásáról, neveléséről, viselkedéstanáról, de szó esett az állatvédelmi törvényről és a helyi állattartási rendeletről, valamint a kutyafajtákról, legfőbb jellemzőikről. Minden táborlakó az általa kiválasztott kutyát sétáltathatta reggelente a Csónakázó-tónál, megtanulták, hogyan kell szót fogadtatni a kutyát. A táborlakók szerdán a mórichelyi halastóhoz látogattak el.
- Nagyon érdeklődök a gyerekek, a programokon szívesen vesznek részt, sok a visszatérő kisgyerek. A szabad foglalkozások mellett vetélkedőkön mérhette össze a tudását a két csapat a héten tanultakról, tapasztalataikról. Tesztlapot kellett kitölteniük, villámkérdésekre kellett helyesen válaszolniuk - mondta Maros Sándorné, az egyesület titkára.
A tábor túrával és tábortűzzel ért véget. Július 31. és augusztus 7. között ismét gazdag programban lesz részük az állatmenhelyi kutyáknak, hiszen újból megnyitja kapuját az ifjú állatbarátok tábora.
AZ EV FAGYLALTJA A SZILVÁS GOMBÓC
A nyár a strandolás, a pihenés, napozás, eltevések, a fagylaltozás időszaka. A 30 fok feletti hőségben jólesik egy-egy gombóc hűsítő finomság. Horváth Ferenc - aki közel 20 éve családi vállalkozásban fagylaltot árul - osztotta meg velünk az évek során szerzett tapasztalatait. A Keszthelyen végzett cukrász régi családi házukból alakította ki kiskanizsai fagyizóját, melyben jelenleg a felesége és egy alkalmazott dolgozik. A fő profiljuk a fagylalt, de mellette csokoládét, üdítőt, jégkrémet is árulnak. Az üzlet sötétedésig nyitva van, várja hívogatóan a fagylalt-imádókat.
- Az általunk főzött fagylalt receptjét szeretném a családnak megőrizni, ezért inkább tartok két szünnapot, minthogy felvegyek valakit, aki elviszi a receptet. A megoldás az lesz, hogy a 17 éves fiam hamarosan végez, ő fogja átvenni a stafétabotot, akkor talán majd cukrászsüteménnyel is bővítjük a kínálatot. Jelenleg szezonális jelleggel márciustól októberig üzemelünk - kezdte Horváth Ferenc.
- A HACCP-rendszer bevezetése milyen feladatokatjelentett?
- Belső átalakításokat kellett végezni, a saválló dolgokra nagy hangsúlyt kellett fektetni, áfát teljesen mellőzni kellett. A műanyag padlót járólap váltotta fel. A munkaruháknak és a tisztítószereknek külön szekrényt kellett beszereznünk. Az alapanyagokat az érkezésétől a fagylalt eladásáig, a fagylaltkészítés folyamatát pontosan dokumentálni kell - válaszolta a feleség.
- A nyár az igazi fagylalt szezon?
- A forgatom szempontjából legerősebb hónapok az április, a május, a június és az ősz. Nagy a vendégkörünk, a forgalom 70-80 százaléka a városból érkezik. Miruiig törekedtem arra, hogy jó minőségű fagylaltot áruljak, tiszta környezetben készüljön és árban is megfeleljen. Vannak olyan vendégeink, akik a nyitás óta folyamatosan, rendszeresen járnak hozzánk. Sajnos a régi fagylaltosok közül már nem dolgoznak a szakmában Én szeretem a munkámat, jól esik az embernek, ha nap mint nap pozitív visszajelzést kap a fagylalt minőségét illetően.
- Milyen fagylaltok vannak, melyek fogynak leginkább? I
-A hagyományos fagylaltokat, mint a vanília, csoki, puncs mind készítjük, de az újdonságnak számító rizsfagylaltot, a túrót, az év fagylaltját a szilvás gombócot, a somlói galuskát is, a karamelltől a gesztenyéig mindent. Az öcsémmel közösen működtetett kft. révén, ami exporttal, importtal foglalkozik, külföldről hozunk be alapanyagokat, vajat, tejport. így sok cukrászüzemmel alakítottunk ki kapcsolatot, sok recepthez jutottam. Leginkább a hagyományos csoki, vanília, puncs fogy a legjobban, ha melegebb van, akkor kelendőek a gyümölcsfagylaltok, ha hűvösebb, akkor pedig a tejes alapúak.
- Ön szerint mi a jó fagylalt titka?
-A megfelelő alapanyag, a szakmai tudás és a lelkiismeret - foglalta össze a cukrász a hideg nyalánkság lényegét.
Nagy Krisztina
Nagykanizsa közgyűlése 2000. február 29-én fogadta el a Középtávú Ifjúsági Koncepciót, melyben célokat és feladatokat fogalmazott meg az ifjúsági feladatok ellátásának kérdéskörében. Az ifjúságpolitikai program arra irányul, hogy a város megfelelő környezeti feltételeket biztosítson a felnövekvő fiatal korosztályok számára, ahol otthonosan érzik magukat, vagyis ahol kiszámíthatóak az életviszonyaik, ahol problémák esetén szakértő segítséget találnak azok megoldásához, és ahol felkészülhetnek felnőtt életükre. A középtávú koncepció a következő területeket érinti: oktatás, képzés; egészségügyi, szociális és mentálhigiénés ellátás; szabadidő, kultúra, sport; érdekérvényesítés, érdekképviselet; pályaválasztás, munkavállalás; iljúsági mobilitás, nemzetközi kapcsolatok. Ezen belül az iljúsági feladatok ellátásában, különösen az érdekérvényesítés, érdekképviselet (Városi Diákönkormányzat), a szociális-mentálhigiénés ellátás, gyermek- és ifjúságvédelem, valamint a nemzetközi kapcsolatok területén történt előrelépés az elmúlt négy évben. Az ifjúsági érdekképviselet egyetlen fóruma a Városi Diákönkormányzat (VDÖK). Célja és feladata kettős: fórumot biztosít a maguk és társaik érdekeit képviselő diákok számára, valamint képzési lehetőséget nyújt, információt szolgáltat, a diákok aktív közreműködésével programokat szervez a fiataloknak, illetve bekapcsolódik,a városi programok szervezésébe.
A gyermek- és ifjúságvédelem feladatrendszerét az oktatási és szociális ágazat két oldalról szabályozza. A kábítószer-koordinációval kapcsolatos tevékenységek a Gyermek, Ifjúsági és Sportminisztérium szabályozási körébe tartoznak. Az utóbbi területen a települési koordinációt a Kábítószer-
ügyi Egyeztető Fórum látja el. Ez a terület az utóbbi években a megszaporodott problémák miatt kiemelt fontosságot élvez a pályázattal megnyerhető források tekintetében is. Nagykanizsa jelen pillanatban nem tudja biztosítani a halmozottan hátrányos helyzetű, illetve a veszélyeztetett és krízishelyzetben lévő fiatalok ellátását. A felmérés adatai szerint nagyon hiányzik a városból a gyermekpszichiáter illetve pszichiátria, a krízis- illetve drogambulancia, valamint a segítő-rehabilitációs ellátás. Bár a gyermek- és ifjúságvédelmi jelzőrendszer - iskolai, rendőrségi ifjúságvédelem, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadás, gyámhatósági rendszer, ifjúsági egészségügyi, védőnői és prevenciós szolgáltatások - más településekkel összehasonlítva összehangoltan működik, de nincsenek meg azok az előbb említett szervezetek, szakemberek, akik a problémát orvosolni tudnák, és ahová a segítségre szoruló fiatalokat el lehetne juttatni.
A 2000-ben elfogadott középtávú Ifjúságpolitikai Koncepció érvényessége 2004-ben lejár, szükséges azt felülvizsgálni, a célokat az elmúlt időszak történéseinek tükrében újrafogalmazni. A célok és feladatok meghatározásához elengedhetetlen az érintett korosztály megkérdezése, véleményének, szándékainak ismerete. Egy esetleges pályázati forrásból megvalósuló ifjúságkutatás, megkérdezésen alapuló helyzetelemzés akkor visz előbbre, ha nemcsak a korábbi kutatás eredményével veti össze a nagykanizsai gyermekek és fiatalok élethelyzetének változásait, hanem egyúttal az országos helyzethez is viszonyítja azt. Az újabb helyzetelemzésre alapozva 2005. tavaszára új, teljesíthető célokat megfogalmazó ifjúsági koncepció kidolgozása a feladat.
12
KALEIDOSZKÓP - 2004-augus/tus3-
JK,JVl1R E B> CJ S Z IC E BL. L E H E T Ü IC
Sajnos közismert tény, hogy Európa és a világ nagyon keveset tud rólunk. magyarokról, sok országban még azt sem tudják, hogy pontosan hol is helyezkedik el kis hazánk. Pedig annak idején, amikor ezeregyszáz évvel ezelőtt végleg letelepedtünk a Kárpát-medencében, számos olyan használati tárggyal, kulturális szokással rendelkeztünk, melyek mindaddig ismeretlenek voltak Európában.
A magyarok letelepedése előtt nem ismerték a kovásszal kelesztett és dagasztott kenyeret, a hús megfőzésének a módját, a villát és a kanalat. Kézzel és késsel ették a sütött húst egészen addig, amíg általunk meg nem ismerték a darabolást, a sajátos fűszerezési technikánkat, az evőeszközöket, a fűszerekkel való összefőzést. Az addigi édes, sós, savanyú és keserű ízek mellé őseink hozták ötödiknek az erőset. A kalandozó hadjáratok során őseink nagy előnye a gyors csapatmozgás volt, ennek egyik fő oka lehetett - az európai népek számára akkor még teljesen ismeretlen - tarhonya és húspor, amit bőrzacskóban hordtak és gyorsan fel tudtak főzni.
Mi már akkor használtuk a zakót (kazak), a hosszú kabátot (kaftán), a sarkas csizmát és az alsóneműt, amikor Európa népe még tógában, saruban, csizmában és bocskorban járt. Magyar találmány a kengyel és a gomb továbbá a szappan is, melynek nevét tőlünk vette át a világ.
Csodálatos növény és állatvilágot hoztunk magunkkal a belső-ázsiai térségből. Az elmúlt időszakban sikerült a Parlament által, hivatalosan is nemzeti kinccsé tenni őshonos állatfajaink egy részét, kilenc kutya-, három mangalica- és három parlagi tyúkfajtát, a szilaj marhát, a tincses kecskét és galambjainkat. A szürkemarhát sajnos az osztrákok már levédték előttünk, ettől eltekintve a hortobágyi szürkemarha teljesén egyedülálló, génállománya szigorúan védett.
Az egyetlen európai tulipánfajta, a Tulipa Hungarica géncentruma a Kárpát-medencében van. Kiforrott, fejlett, ezerhétszáz éves múlttal rendelkező rovásírással büszkélkedhettünk, ezzel szemben Európában csak a rómaiak, a görögök és az egyház használták az írásos nyelvet a honfoglalás korában.
Több mint kétszázezer népdallal, páratlan mesevilággal és népzenével rendelkező kultúránk egyedülálló az egész világon. Érdekes, hogy a nyolcvanmilliós Németországban eddig csak hatezer népdalt tudtak összegyűjteni. Az Ómagyar Mária-siralom szövegét a mai napig értjük, használjuk a szókincsét, míg Angliában Shakespeare drámáit már csak szótár segítségével lehet olvasni, annyit változott az angol az utóbbi évszázadokban. A valószínűleg Szent István király által Imre herceghez címzett intelmek felépítése megegyezik egy szabályos alkotmány struktúrájával, ezt csak a 720-as, valóban alkotmányként megszerkesztett izlandi dokumentum előzi meg.
A közlekedés területén forradalmi újítás volt- a tizenötödik században Kocs községben feltalált acélrugó. Innen ered a kocsi elnevezés.
A kaszát, az öntözéses gazdálkodást és a vetésforgót is elődeink honosították meg a világnak ezen a részén. Érdekes, hogy egykor a világ élvonalába tartozó mezőgazdaságunk hol tart ma...
Nehéz lenne felsorolni, mennyi találmányt és tudóst, kiemelkedő művészt adtunk a világnak, gazdag kultúrával és történelemmel rendelkezünk, mégis hajlamosak vagyunk ezt elfelejteni, és csak legyinteni, amikor halljuk, hogy milyen megítélésünk van külföldön, és menynyire hiányos a fejlett Nyugat ismerete rólunk. A múltunkra büszkék lehetünk, de vajon a jövőnkről is elmondhatják majd ugyanezt?
Dominkó Krisztián
íMALÓG NYELVSTÚDIÓ = MINŐSÉGKÖZPONTÚ OKTATÁS^
Napjainkra az idegen nyelv ismerete jelentősen felértékelődött. A nyelvismeret hiánya jelentősen rontja munkavállalási esélyeinket is. Ennek kapcsán beszélgettünk Móric Józseffel, a Dialóg Nyelvstúdió vezetőjével.
- Kérem, mutassa be röviden a Diálóg Nyelvstúdió működését!
- Iskolánkat 1993-ban angol, német és olasz nyelv oktatására, és e nyelvekből fordítói tevékenységre alapítottuk. Úgy gondoltuk, hogy a kis létszámú csoportokban történő, beszédcentrikus, minőségszemléletű képzésre helyezzük a hangsúlyt. Ezt a szemléletet követtük mindeddig, és ezt fogjuk követni ezután is. 1996. óta iskolánk a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének minősített tagiskolája. 2000-ben tíz társ-nyelviskolával közösen megalakítottuk a FIRST nyelviskola hálózatot, és ezáltal kiléptünk a város és vonzáskörzete határain túlra is. 2001-től - minőségszemléletű szakmai munkánk egyfajta elismeréseként is - angol és német nyelvből vizs-
gaszer\<ezési és vizsgáztatási jo-
gosultságot kaptunk. 2002. óta -a város nyelviskolái közül egyedüliként - ISO 9001:2001 szabvány szerinti minőségbiztosítással is rendelkezünk, így immár az EU-ban is elismert a minőségbiztosítási rendszerünk. 2003- tói, amint a Felnőttképzési Törvény életbe lépett, intézményi és program akkreditációval is rendelkezünk.
- Milyen változást fog hozni a szeptemberi tanévtől életbe lépő kétszintű érettségi?
- A 2005. májusi érettségi vizsgán már idegen nyelvből is lehet emelt szintű vizsgát tenni, illetve megmarad a „hagyományos" érettségi is. Emelt szintű nyelvi érettségit csak a bölcsészszakra jelentkezőknek kötelező tenni, másoknak viszont csak abban az esetben, ha azt az adott felsőoktatási intézmény a felvétel követelményei közt előírja. Tudni kell, hogy emelt szintű nyelvi érettségit az iskolától „független bizottság" előtt kell tenni, de ez sem ad nyelvvizsga bizonyítványt, ennek csupán a főiskolai, egyetemi bejutásnál van szerepe. Aki a „hagyományos" rendszerű érettségi vizs-
gát választja, annak kötelező a nyelvi érettségi vizsga, de bizonyítványt itt sem kap tudásáról.
- Említették, hogy angol és német nyelvből vizsgáztatási jogot is szereztek. Kik vizsgáztatnak és mi a vizsga menete?
- 2001-től a DIALÓG Nyelvstúdió Akkreditált Nyelvvizsga Központként is működik. Ez azt jelenti, hogy aki nálunk vizsgázik, egy vizsgával két bizonyítványt kap. Egy EU-s érvényességűt és egy állami - kemény fedeles - bizonyítványt. A szóbeli vizsgákon iskolánk erre a feladatra speciálisan kiképzett és szak\''izsgázott tanárai vizsgáztatnak, akiknek nagyon szigorú etikai és minőségbiztosítási normát kell betartaniuk. Az, írásbeli vizsgákra pedig minden alkalommal „ idegen " vizsgafelügyelőket kérünk fel akik biztosítják a vizsga zavartalan menetét és aláírásukkal hitelesítik a vizsgák tisztaságát.
- Az iskola akkreditációkkal is rendelkezik. Milyen előnnyel járnak ezek az itt tanulók számára?
- Az egyik az intézményi akkreditáció. Az eljárás során a
szakértők vizsgálják és értékelik, hogy az intézmény képzési tevékenysége és szabályozottsága megfelel-e a jogszabályi feltételeknek, valamint az Oktatási Minisztérium szakértői által kidolgozott nagyon szigorú minőségügyi követelményrendszernek. Az sem mellékes, hogy ezáltal a nálunk tanuló magánszemélyek a tandíjuk és a vizsgadíjuk 30%-át visszaigényelhetik. A másik program akkreditáció. Itt azt vizsgálják és értékelik, hogy az intézmény oktatási, képzési programjai megfelelnek-e a legkorszerűbb pedagógiai, andragógiai követelményeknek, valamint az Oktatási Minisztérium szakértői által kidolgozott képzési, oktatási követelményrendszemek. A program akkreditációs tanúsítvány meglétével az iskolánkban tanulóknak nem kell a 25%-os áfát megfizetniük. Összefoglalva: a nálunk tanulók biztos nyelvtudást, EU-s és állami bizonyítványt szerezhetnek. Nálunk nem kell 25% áfát fizetni, és a tandíj 30%-át visszaigényelhetik.
(x)
2004. augusztus 3.
IA
3
[KANIZSA TV] M US O RA
augusztus 4—augusztus 17.

augusztus 4. szerda
07:30 Krónika 07:40 Storyboard 07:55 Videoklip 08:00 Házban ház körül -Haszonállatok egyéni megjelölése -Lovas oktatás, - Stressz 08:30 Krónika 08:40 K''arc 08:55 Jövő 7 - Pénzügyek 09:10 Jelkép - katolikus 09:20 Mese 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 17:30 Képes recept 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Videoklip 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 Jövő 7 - Pályázatírás 19:25 Kamarai percek - Vállalkozók egy éve a laktanyákban 19:40 Jelkép - evangélikus 19:50 Krónika 20:00 Házban''ház körül 20:30 Barangolás a kiskunsági nemzeti parkban 21:00 Gyilkos cápák 2. rész 22:45 Thalassa
augusztus 5. csütörtök
07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:00 Jövő 7 - Pályázatírás 08:15 Kamarai percek - Vállalkozók egy éve a laktanyákban 08:30 Krónika 08:40 Házban ház körül 09:10 Jelkép - evangélikus 09:20 Mese 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 17:30 Balatoni barangolások 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Storyboard 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 K''arc - Orosz Zoltán és Ursu Gábor koncertje - Wegroszta Zoltán és Jerausek Gyula kiállítása 19:25 Sport - Kajakosok - IFI EB és VB után 19:40 Jelkép - református 19:50 Krónika 20:00 Jövő 7 - Pályázatírás 20:15 Kamarai percek - Vállalkozók egy éve a laktanyákban 20:30 Hej de csuda hely! 21:00 Utóhatás
augusztus 6. péntek
07:30 Krónika 07:40 Storyboard 07:55 Videoklip 08:00 K''arc 08:15 Sport -Kajakosok - IFI EB és VB után 08:30 Krónika 08:40 Jövő 7 - Pályázatírás 08:55 Kamarai percek - Vállalkozók egy éve a laktanyákban 08.10 Jelkép -református 09:20 Mese 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 17:30 Virágzó Magyarország 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Videoklip 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 Rallye TV 19:40 Jelkép
- katolikus 19:50 Krónika 20:00 K''arc 20:15 Sport - Kajakosok - IFI EB és VB után 20:30 A kecskeméti főtér 21:00 A legifjabb keresztapa
augusztus 7. szombat
06:30 Krónika 06:40 Videoklip 06:55 Rallye TV 07:25 Mese 07:30 Krónika 07:40 Jelkép - katolikus 07:50 K''arc 08:05 Sport - Kajakosok IFI EB és VB után 08:20 Krónika 08:30 A kecskeméti főtér 09:00 TV shop 09:30 Hegycsúcsok 10:00 Felfedező uton a styrassic parkban 10:30 Alexebbek 11:00 Lovasélet hét határon 11:30 Virágzó Magyarország 17:30 Business-mix magazin 18:00 Alexebbek 18:30 Az első? fecskék 20:05 Sajt: Papp Ferenccel 20:30 Jó bornak is kell a cégér! 21:00 A legifjabb keresztapa 2. rész 23:00 Bence show 23:30 Különjárat
augusztus 8. vasárnap
06:30 Az első fecskék 08:05 Sajt: Papp Ferenccel 08:30 Balatoni barangolások 09:00 Tv shop 09:30 Képes recept 10:00 Thalassa 10:30 Hegycsúcsok 11:00 Athéntól Athénig olimpiai magazin 11:30 Languszta 17:30 Sztárbarangoló 18:00 Athénig olimpiai magazin 18:30 Elysium 20:15 Kapocs : 2. sz Választókerület - Dr. Horváth György 20:30 Az első magyar skanzen 21:00 Sárkányölő 23:00 Alexebbek 23:30 Bencze-show
augusztus 9. hétfő
07:30 Rally TV 08:00 Tv mozi 09.36 Kapocs 17:30 Balatoni barangolások 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Videoklip 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 K''arc 19:25 Jövő? 7 19:40 Jelkép - adventista 19:50 Krónika 20:00 Rally TV 20:30 Tatai malmok története 21:00 Vérbeli hajsza 2. Detonátor
augusztus 10. kedd
07:30 Krónika 07:40 Videoklip 8:05 Jövő 7 08:20 Jelkép - adventista 08:30 Krónika 08:40 K''arc 08:55 Rally TV
09:25 Mese 09:30 Krónika 09:40 Videoklip 17:30 Ki mint net...úgy ügyintéz 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Storyboard 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 Házban ház körül 19:40 Jelkép 19:50 Krónika 20:00 K''arc 20:15 Jövő 7 20:30 A Bozsó-gyűjtemény 21:00 Kutyám a filmsztár
augusztus 11. szerda
07:30 Krónika 07:40 Storyboard 08:00 Házban ház körül 08:30 Krónika 08:40 K''arc 08:55 Jövő 7 09:10 Jelkép 09:20 Mese 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 17:30 Egészségmagazin 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Videoklip 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 Jövő 7 19:25 Kamarai percek 19:40 Jelkép 19:50 Krónika 20:00 Házban ház körül 20:30 Vár ami összeköt 21:00 Svindli a javából 22:45 Thalassa
augusztus 12. csütörtök
07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:00 Jövő 7 08:15 Kamarai percek 08:30 Krónika 08:40 Házban ház körül 09:10 Jelkép 09:20 Mese 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 17:30 Biztonsági zóna 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Storyboard 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 K''arc 19:25 Sport 19:40 Jelkép 19:50 Krónika 20:00 Jövő 7 20:15 Kamarai percek 20:30 A Veszprémi Laczkó Dezső Múzeum 21:00 Tánckar
augusztus 13. péntek
07:30 Krónika 07:40 Storyboard 07:55 Videoklip 08:00 K''arc 08:15 Sport 08:30 Krónika 08:40 Jövő 7 08:55 Kamarai percek 08.10 Jelkép - református 09:20 Mese 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 17:30 Balatoni barangolások. 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Videoklip 18:30 TV shop - HTV 19:00 Krónika 19:40 Jelkép - katolikus 19:50 Krónika 20:00 K''arc 20:15 Sport 20:30 Virágzó Magyarország 21:00 Felügyelők 2. Hamis nyomon
augusztus 14. szombat
06:30 Krónika 06:40 Videoklip 07:25
Mese 07:30 Krónika 07:40 Jelkép -katolikus 07:50 K''arc 08:05 Sport 08:20 Krónika 08:30 Balatoni barangolások 09:00 TV shop 09:30 Hegycsúcsok 10:00 Felfedező úton a styrassic parkban 10:30 Alexebbek 11:00 Ottó Mobil 11:30 Virágzó Magyarország ■47:30 Brill 20. Vállalkozásról mindenkinek 18:00 Alexebbek 18:30''Tv mozi 20:05 Sajt 20:30 A romantika városa: Szentendre 21:00 Vagány nők klubja 1/1 22:00 Balaton szépe. Szépségverseny döntőjének közvetítése 23:00 Bence-show 23:30 Különjárat
augusztus 15. vasárnap
06:30 Tv mozi 08:05 Sajt 08:30 Balatoni barangolások 09:00 Tv shop 09:30 Egészségmagazin 10:00 Thalassa 10:30 Hegycsúcsok 11:00 Athéntól Athénig olimpiai magazin 11:30 Languszta 17:30 Sztárbarangoló 18:00 Athénig olimpiai magazin 18:30 Tv mozi 20:15 Kapocs 20:30 Öland, a madársziget 21:00 A távoli jótevő 23:00 Alexebbek 23:30 Bence-show
augusztus 16. hétfő
07:30 Szivárvány sztár magazin 08:00 Tv mozi 09.36 Kapocs: 17:30 Balatoni barangolások 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Videoklip 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 K''arc 19:25 Jövő 7 19:40 Jelkép - adventista 19:50 Krónika 20:00 Szivárvány sztár magazin 20:30 Nyírvidéki kisvasút. Dokumentum Műhely 21:00 Majd elválik
augusztus 17. kedd
07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:05 Jövő 7 08:20 Jelkép - adventista 08:30 Krónika 08:40 K''arc 08:55 Szivárvány sztár magazin 09:25 Mese 09:30 Krónika 09:40 Videoklip 17:30 Ki mint net...úgy ügyintéz és vásárol 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Storyboard - filmajánló 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 Házban ház körül 19:40 Jelkép - katolikus 19:50 Krónika 20:00 K''arc - kulturális műsor 20:15 Jövő 7 20:30 A Folly arborétum 21:00 Az idő fogságában
Miért
jönnek hozzánk nyelvvizsga után nyelvet tanulni?
Gratulálunk
tanulóinknak, de nem csak a nyelvvizsgájukhoz, hanem a valódi nyelvtudásukhoz.
Vért, mert ma már a //W^tl j\
munkaadók úgy hirdetnek, -mm-I
hogy: ..az állás betöltéséhez MÁS Nyelviskola,
idegen nyelvtudás szükséges, Mgtkui/ja''. Enscbet tér i6.
nem pedig nyelvvizsga papír''. Telefon: W) ,íi2 r~. (.•») 216 2*01
AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK! DIÁKAKCIÓ! Egyet fizet, kettőt vihet!
•íj (Az ajándék film a premier és erotikus filmek kivételével!)
^As^^smm^^ia^^m^m^mmmi^m"" ELVARÁZSOLT KASTÉLY
(Rendőrség utcája) Tel.: 30/653-7964

tfRVO-''
Nyitva: minden nap 9—21-ig
Eddy Murphy újra magára ta- * Iáit! Egy ingatlanügynököt ala-1 kit, aki képes egy éjszakát egy | kísértetlakta házban tölteni egy ottrekedt családdal együtt. A padlóban süllyesztők és csapdák nyílnak, a szobák változtatják helyüket, de néhány szellem szerencsére a pártjukra áll. A családfő, neje meg a gyerekek tudják, hogy meg kell törniük az átkot.

RS
2004. augusztus 3.
APROHIRDETES
WaSS.
INGATLAN
Kiskanizsán, a Pivári utcában 120 nm-es négy szobás, két fürdőszobás, vegyes fa-, gáz fűtéses családi ház (8x9 méteres garázs-zsal, nyári konyhával, melléképületekkel, földpincével) 1200 nm-es telekkel eladó. Irányár: 15 millió Ft. Érd.: 30/480-2586 (4649K)
Nk-án a belvárosban 126 m2-es három szoba + hallos családi ház kerttel, garázzsal eladó, vagy Nagykanizsai illetve balatonparti, vagy hozzá közel eső lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. Érd.: 20/9566-136 (5327K)
Csengery úti cserépkályhás, nagy konyhás, 3 szobás, 73 nr-es társasházi, udvari lakás, műhelyként használható pincével, kis kerttel, garázs használattal eladó, vagy értékegyeztetéssel kisebb lakásra cserélhető. Érd.: 30/204-4556, 30/426-1822, 30/ 454-0529,93/313-271 (5310K)
Nk mellett 29 éves, 4 szobás, 2 konyhás, 2 fürdőszobás, családi ház melléképületekkel eladó vagy nagykanizsaira cserélhető értékegyeztetéssel. Érd.: 30/270-8592 (5345K)
Elcserélném nagykanizsai egyszobás 42 m2-es félkomfortos, gázas, telefonos önkormányzati lakásomat kisebb belvárosi fürdőszobásra. Fizetek rá. Tel.: 93/322-537 (5347K)
BERLET
Balatonfenyvesen villa kiadó 6 főig. Érd.: 30/9370-081 (5346K)
Kétszobás Rózsa úti lakás kis rezsivel, hosszú távra, augusztus 15-től kiadó. Kaució szükséges! Érd.: 311-552 (5348K)
JARMU
HHj
Fiat Ritmo, 89-es üzembehe-lyezésű eladó. Ár megegyezés szerint. Érd.: 30/408-4008 (5349K)
VEGYES
170 literes prés újszerű állapotban eladó. Érd.: 30/586-7405 (5319K)
Hat rekeszes fagyasztószekrény jó állapotban, valamint 60 literes szőlőprés olcsón eladó. Érd.: 16 óra után 30/6501-337 (5342K)
Jó állapotban lévő kapálógép eladó. Érd.: 93/314-489 (5350K)
SZOLGALTATAS/ALLAS
TARS
KÉSZPÉNZ AZONNAL! ARANY-, EZÜST-, DRÁGAKŐ FEDEZETRE! A DUNÁNTÚL LEGALACSONYABB ZÁLOGKAMATA AZ ÉKSZERBANK ZÁLOGFIÓKBAN!
Nagykanizsa VASEMBERHÁZ 93-313-332
SPANYOL CSEMPE, JARÚLAP
DISZKONT ÁRON KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL
* Óriási választék, minőségi termékek alacsony áron
* Új termékek bevezető áron
* Készleten lévő termékek kiárusítása
* Nagyobb tétel vásárlása esetén egyedi kedvezmények
* Spanyol fürdőszobabútorok bevezető áron
* Maradék csempék, járólapok 900 Ft/m2-től Nagykanizsa, Csengery út 82. (AGIP-kút mögött)
'' Tel./fax: 93/333-776, 30/5526-793
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 8-17, szombaton: 8-12.
FELHÍVÁS
A Nagykanizsai Rendőrkapitányság csalás bűntettének elkövetése miatt folytat eljárást a képen látható ismeretlen férfi ellen, aki 2004. június 4-én Nagykanizsa város területén lévő bankfiókban megjelent, s fiktív kifizetési bizonylatot benyújtva majd kétmillió forintot vett fel egy vállalkozó bankszámlájáról. Ha bárki érdemleges információt tud a képen látható személlyel kapcsolatban, jelezze a Nagykanizsai Rendőrkapitányság 06/93/312-190-es telefonszám 57-78-as mellékén, vagy a 107-es hívószámon.
Fuvarozást, áruszállítást valamint költöztetést vállalok 4*2 m platós, 3 t-ig terhelhető teherautóval. Érd.: 30/856-3666 (5255K)
Kötetlen, otthonról végezhető munkalehetőség! Érd.: 30/366-7825 (5335K)

" <£» Környezetért, amelyben érdemes élni
ÉRTESÍTÉS!
A Saubermacher-Pannonia Hulladékgyűjtő Kft. értesíti Tisztelt Partnereit, hogy augusztus 1-től biztosítani tudja a főzőkonyhai, vendéglátó egységekből a biológiailag lebomló konyhai és étkezdei hulladékok (moslék) szabályszerű begyűjtését és ártalmatlanítását. A tároláshoz és szállításhoz a szükséges edényeket biztosítjuk.
Bővebb felvilágosítás: Béli István 93/537-380, 30/256-9976-os telefonon, vagy személyesen.
Saubermacher-Pannonia Hulladékgyűjtő Kft. 8800 Nagykanizsa, Vár u. 5.
61 éves vidám özvegyasszony 59-70 éves korig korrekt, józan úr ismeretségét keresi komoly szándékkal. Jelige„Vörös rózsa"
NAGYKANIZSAI KOZTEMETOBEN AZ ÚJ KRIPTASORON KRIPTÁK ELADÓK. INFORMÁCIÓ: 06/70/364-0872, 06/70/360-8081
König menü ♦ 360 Ft / menü kiszállítva
S Vállalati étkeztetést vállalunk S Étkezési jegyet elfogadunk
Havi étlap: www.kcmigmenu.hu Érd.: 93/700-137
HSöH} jó hallani !
Alapítva 1992-t>er) ^Br ■ ■ m^k ■ ■ Mi ■ ■ ■ ■
Díjmentes haflásgondozás a Bazár Udvarban!
m _ ^ Ingyenes hallásmérés
szakorvosi vizsgálattal
RemekiH megértjük egymást
Tanácsadás fülzúgás megszüntetésére
TB által elfogadott digitális és analóg hallókészülékek kiadása közgyógyellátásra is
8800 Nagykanizsa, Fö u.8. Tel: (93) 313-500 Nyitva: H-P 9-17h. Orvosi rendelés: 13-17h.
1062 Budapest, Andrássy út 76. Tel: (1) 311-5058
2004. augusztus 3.
SPOT

t
VILÁGKUPA-SOROZATON TÚL, A PARALIMPIA ELŐTT
Zborai Gyula már az athéni Paralimpiára készül, hiszen túl van a világranglista versenyeken. Szeptember 12-én indul a magyar delegáció Athénba. 38 magyar para-limpikon, köztük 5 pingpongos, egy tolószékes és négy álló kategóriás vesz részt a paraolimpiai játékokon hazánkat képviselve.
- Hogyan került kapcsolatba a sporttal?
- A sporttal édesapámon keresztül kerültem kapcsolatba, aki fiatal kora óta sportolt, ping-pongozott, focizott, úszott. O tanított meg pingpongozni.
- Hogyan lett paraolimpikon?
- Egészségesen is pingpongoztam, egészen az NB l-ig vittem, ahol 6 évig játszottam. Majd kezdtem úgymond visszacsúszni. Az NB II-ben játszottam a Kanizsa Sörgyár csapatában, amikor 2000. február 26-án Dunaújvárosba mentünk egy versenyre. Autóbalesetet szenvedtünk, a medencém darabokra törött, azóta mint rokkant nyugdíjas élem az életem.
- Mennyire jelentett ez törést a sportban, az életében?
- Mindenben nagy törést jelentett. Munkahelyein volt, egy kft-nél dolgoztam, mint raktárvezető. A sportban talán annyira nem is jelentett törést, mivel félig-meddig befejező korszakban voltam. így, hogy , mozgássérült lettem új távlatok nyíl-
tak meg előttem. A keszthelyi Balaton Vívóklub versenyzője lettem. A nulláról indultam, mint új játékos, mozgássérült. 2001. szeptembere óta kezdtem el a Világkupa sorozatot. Ezalatt felküzdöttem magam a világranglista második helyére, ezzel kivívtam a paralimpián való részvételt.
- Az idei évben milyen versenyei voltak?
- Hat versenyem volt, melyek az olimpiai felkészülés jegyében zajlottak. Először Magyarországon volt egy világkupaverseny, ahol nyertem a kategóriámban, majd Szlovéniában első, Hollandiában harmadik, Jesolóban harmadik, a lengyelországi és a németországi versenyen két második helyet szereztem, ahol a világranglista jelenlegi vezetőjétől kaptam ki.
- Milyen kapcsolatok születtek a sport révén?
- Nagyon jó barátságban vagyok több külföldi, hazai versenyzővel is. Van egy mexikói barátom, a csehekkel nagyon jó a kapcsolatom, annak ellenére, hogy nagy ellenfeleim.
- Mire számít a Paralimpián?
- Titkon remélem, hogy érmet nyerek. Nem lesz könnyű, mert a világranglista vezetőjét nagyon nehéz megverni. Szeretnék második lenni, de ha harmadik leszek, azzal is nagyon elégedett leszek.
- Mi lesz a folytatás?
- Függ attól, hogy anyagiakban hogyan kapok támogatást, mert a saját pénzem mellett kénytelen voltam a szüleim támogatását is igénybe venni ahhoz, hogy versenyezhessek. Még a kínai olimpiát szeretném megcsinálni, de ez függ az egészségi állapotomtól is. Jövőre EB lesz, két év múlva világbajnokság Svájcban.
- Mit jelent önnek az asztalitenisz?
- Az életem legnagyobb részét, sajnos sokszor a családot is mögé helyezem. Ez az élsport. Ha verseny van menni kell, akkor is ha család van.
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium tájékoztatása szerint szeptember 16. és 22. között az autómentes nap gondolatát kiterjesztve harmadik alkalommal kerül meghirdetésre az európai mobilitási hét. Fő témája a tömegközlekedés, a kerékpáros és gyalogos közlekedés biztonságosabbá tétele. Az autómentes nap lehetőséget biztosít a városlakók számára olyan közlekedési módozatok kipróbálására, amelyek környezetkímélő módon, egészségesebben, a mobilitást nem csökkentve elégítik ki a közlekedési igényeket.
• 50 000 ~ 100 000 Ft-ig • Döntés 48 órán belül • Kezes és sorban állás nélkül
Küldje el a HITEL szót és nevét SMS-ben Hívja a PrOVÍdeilt PénZÜgyi Rt.-t
és mi visszahívjuk: 06 20 555 50 50 hétfötő| szombatig 7:30 ~20 óra között:
Példa: 90 000 Ft kölcsön esetén .
a heti törlesztés 3 861 Ft, 39 hétre, f" " _ _ - r- í\ r A I
1 ® 06 40 50 50 50 I
A hirdetés nem minősül ajánlattetetek, a Pro vitelt a kőteftit a saját feltételei szerint bocsátja rendelkezésre.

PROV1DENT FINANCIAL
NB II: KANIZSA NÉLKÜL
Májusban, a város sportjáról szóló előterjesztés tárgyalásakor a közgyűlés úgy foglalt állást, hogy a felnőtt minőségi labdarúgás feltételrendszerének megteremtését támogatja, és a szükséges feltételek biztosításában közreműködik, amennyiben megfelelő külső támogató jelentkezik. Hamarosan jelentkezett is egy támogatói csoport, aki vállalta volna egy NB Il-es focicsapat működtetését az önkormányzat támogatásával.
Júniusban újra a testület elé került az ügy, ahol döntés született arról, hogy a 2004/2005-ös bajnokság őszi idényére 12, a tavaszi idényre pedig 8 millió forint támogatást biztosít az NB Il-es labdarúgócsapat Kanizsán történő szerepeltetéséhez az önkormányzat. A támogatói csoporttal kötendő szerződés tervezetét viszont nem fogadta el a testület, kérte annak átdolgozását. Mivel azonban a július közepén összehívott közgyűlésen sem kapta meg a szükséges szavazatot a szerződésről szóló előterjesztés, a támogatói csoport úgy határozott, visszalép. így hát Kanizsa marad továbbra is NB -s focicsapat nélkül.
S hogy a fiatal tehetségeinkkel mi történik? Ha eljön az ideje, elmennek a városból továbbtanulni vagy „csak" máshol, NB-s csapatban rúgni a bőrlasztit. Nekünk szurkolóknak pedig maradnak a tv-közvetítések. A baj csak az, hogy ott nem lehet a hangos dudaszót túlkiabálva több ezer nézővel együtt kántálni: Hajrá, Kanizsa!
v_____________/
A MENŐ KAJA .
06/30/277-1500 06/30/505-4562
«1 Jl 2 S A 1
* y A a j
• ÍU « A z
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Széchenyi tér 5-9. Tel.: 311- 465 Jegyárusítás: 14-18 óráig.
AUGUSZTUS 17, 20.30 ÓRA
(eső esetén HSMK színházterem)
KANIZSAI NYÁRI SZÍNHÁZ
Szabadtéri színházi előadás a Péterfy Iskola udvarán
KARNYÓNÉ - vígjáték A Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház előadásában. Főbb szerepekben: Eperjes Károly Kossuth-díjas, Gáspár Sándor, Trill Zsolt, Szűcs Nelli Belépődíj: 1200 Ft
SALVO BÚTORDISZKONT
Nagykanizsa, Erdész u. 6. (Csengery utcai AGIP-kút mögött) Telefon: 93/311-198 Fax: 93/536-198 Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9-17, szombaton 9-12 óráig.
Iskolakezdési akció!
Mozaik elemes bútorcsalád 10% kedvezménnyel!
Tanulóasztal 9.900 Ft Gyerek forgószék 3.990 Ft Együtt 12.290
N Pf k. ■ 1 f s
Franciaágy szivacsos 36.900 Ft törlesztés: 12 x 3.625 Ft bonelos 42.900 Ft törlesztés: 12 x 4.213 Ft
Szuperakciós MDF-konyha MDF-fóliás konyhabútor elemenként rendelhető 220-as sor
64.900 Ft helyett 59.900 Ft
12 x 5.879 Ft
Csak a készlet erejéig!
Áruvásárlási hitel akár 0% előleggel!
NAGYKANIZSA BELVAROSABAN,
A CÉLPONT ÜZLETHÁZBAN 32-372 M2 ALAPTERÜLETŰ ÜZLET, 329 M2 ALAPTERÜLETŰ FITTNES-STÚDIÓ MÁS CÉLRA IS, NAGYKANIZSA, FŐ U. 7. SZ. ALATT IRODÁK BÉRBE ADÓK.
ÉRDEKLŐDNI: A (93) 537-023 ÉS
A 06-20-9390-745 TELEFONSZÁMOKON LEHET.
A DIALÓG NYELVSTÚDIÓ
GOETHE és PITMAN EU-S ÉS ÁLLAMI BIZONYÍTVÁNYT IS NYÚJTÓ) NYELVVIZSGÁT SZERVEZ,
A VIZSGA IDŐPONTJA:
NÉMET: 2004. szeptember 4. ANGOL: 2004. szeptember 11.
Jelentkezési határidő: augusztus 13.
A vizsgák sikerességi aránya: 89 %
A VIZSGADÍJ 30%-a VISSZAIGÉNYELHETŐ!
OM reg.sz.: 20-0129-04
Akredd. sz.: 0584
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a. Tel.: (93) 326-413; Fax: (93) 536*887 E-maii: info@diaiognk.hu Web: www.diaiognk.hu
Egyeztetés, tervismertetés: ÖKO-HÁZ 2000 Kft.
Nagykanizsa, Petőfi S. u. S. I.em. Tel./fax: 93/ S16 71S vagy 30/ 901 9013 E-maii: baiassabeia@cheiio.hu, Referenciajegyzék megtekinthető: members.cheilo.hu/baiassab
Nagykanizsán a Király-udvarházban eladó a Plázára és a Vásárcsarnokra néző I. emeleti 2 szobás 50mJ -es nagy erkélyes lakás, valamint az udvari épület II. emeletén 2+2 félszobás 66 m"''-es összkomfortos lakás augusztusi költözéssel.
Eladó továbbá korlátozott számban - a Kinizsi u. 2. teremgará-
személygépkocsi parkolóhely. (1 .590.000 Ft+ áfa/db)
támogatású hitelek, szociál-politikaí támogatás, áfa- visszaigénylés, illetékmentesség igényelhető.
ilfllK "EC
nHIII&jH ci
XVI. évfolyam 28. szám • 2004. augusztus 17. • Megjelenik 21.000 példányban
http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
ü
TÁRSKERESŐ KLUB
Ha komolyan gondolja a társkeresést!
8800 Nagykanizsa Tel.: 06-93-311-396 06-30-508-4121
ÜNNEPELJÜK EGYÜTT SZENT ISTVÁN NAPJAT!
2004-ben ismét kulturális programokkal ünnepeljük Szent István napját és az új kenyér ünnepét. Szeretettel várjuk Önt és családját Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által szervezett programjainkon.
PROGRAMOK
Deák tér
9.00 Térzene az Olajbányász Fúvószenekar közreműködésével 9.20 Ünnepélyes zászlófelvonás
Széchenyi tér
9.30 Ünnepi műsor Szent István tiszteletére. Résztvevők: Litter Nándor polgármester. Göndör István országgyűlési képviselő. A műsor szereplői: Zalán Barbara versmondó, Olajbányász Fúvószenekar - vezényel: Ámon István, Rozmaring Táncegyüttes. Az új kenyeret megszenteli: Fiiszár Ká-roly esperes-plébános
Erzsébet tér
14.00 Gyermekprogramok, kézművesek kirakodó vásárának kezdete, „Augusztus 20. - Szent István napja" rajzverseny eredményhirdetése 14.15 Miamanó olimpia Manóföldén - Óperenciás Gyermekszínház műsora 15.30 Moccanj! - Fitness bemutató 16.00 Orff Ütőegyüttes 16.50 Moccanj! - Fitness bemutató 17.30 Anissa-divatbemutató
Alsóvárosi templom
18.00 Szent István-napi ünnepi szentmise, szentbeszédet mond: Stróber László apát, a zalaegerszegi Mária Magdolna Plébánia plébánosa
Erzsébet tér
18.00 Gulyásparty és sörosztás (200 adag kerül ingyenesen kiosztásra) 18.15 Nagykanizsai tánccsoportok fellépése 19.00 Kanizsa Nyári Fesztivál horvát, szlovén, szerb tánccsoportok és a nagykanizsai Zala Gyöngye Táncegyüttes fellépésével. Köszöntőt mond: Teleki László, a MEH roma ügyekért felelős politikai államtitkára, Litter Nándor polgármester. Közreműködik: Babics Éva népdalénekes 21.00 Steinkohl Erika előadóművész, musical- és dalénekes. Részletek ismert operákból, musicalekből. 22.00 Tűzijáték
Kísérőprogramok - Erzsébet tér: Gyermekfoglalkozások. Közlekedési ügyességi vetélkedő. Kanizsa Pékség házikója. Halis István Városi Könyvtár kiállítása (Nagykanizsa, Kálvin tér 4.).
Eső esetén a rendezvények helyszíne a Hevesi Sándor Művelődési Központ (Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.)
2
VÁROSHÁZA
2004. augusztus 17.
ALAPÍTVÁNYI JELENTÉS
A „Nagykanizsa Város Környezetvédelméért" Alapítványt 1992. decemberben Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata alapította. A benyújtott iratanyagok alapján a Bíróság Apk. 60.064/1992/19 számú végzésével az alapítványt közhasznú szervezet jogállással nyilvántartásba vette 1998. október 16-án.
Az Alapítvány bevételei és kiadásai a 2003. évben az alábbiak szerint alakultak: Nyitó pénzkészlet összesen: 2.087.379 Ft. Bevételek -kamat: 73.967 Ft, APEH 1%: 84.451 Ft, göngyöleg: 1.100 Ft, emlékműre: 41.500 Ft. Támogatások - horvát-magyar kapcsolatra: 360.000 Ft, akadálymentesítésre: 300.000 Ft. Bevételek összesen: 861.018 Ft. Kiadások - emlékműre: 22.500 Ft, horvát-magyar kapcsolatra: 328.083 Ft, városismereti túra: 72.000 Ft, egyéb: 17.714 Ft. Kiadások összesen: 440.297 Ft. Záró pénzkészlet összesen: 2.508.500 Ft. Az Alapítvány 2003. évben költségvetési támogatást nem kapott. Az Alapítvány a központi költségvetési szervektől, elkülönített állami pénzalaptól, kisebbségi települési önkormányzattól, önkormányzatok társulásától, egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől támogatást nem kapott. Az alapítvány vagyona pénzbeli vagyon. Mértéke a számviteli beszámoló szerint 2003. évben növekedett. Az alapítvány kuratóriuma juttatásokban, díjazásban nem részesült.
Nagykanizsa Környezetvédelméért Alapítvány Kuratóriuma
A KÖRNYEZETVÉDELEMRŐL
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdése e) pontja előírja az önkormányzat számára, hogy elemezze, értékelje a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente tájékoztassa a lakosságot. A Környezetvédelmi Laboratórium 2003-ban az Önkormányzat Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottságával egyeztetett megbízás szerint vizsgálatokat folytatott a Csónakázó-tó vízminőségének meghatározására (3 alkalommal), és hatósági zajszintmérések végzésére (14 alkalommal).
Csónakázó tó vízminőségének vizsgálata - A vizsgálatok célja egyrészt a víz fizikai, kémiai és mikrobiológiai minőségének folyamatos figyelemmel kísérése, másrészt a mérési eredmények alapján a vizsgált víz minősítése volt. Kijelölt mintavételi helyek az előtározó gát és az elfolyó gát. A mérések eredményei alapján a felszíni vizet öt (kiváló, jó, tűrhető, szennyezett és erősen szennyezett) vízminőségi osztály valamelyikébe kell besorolni. Eredmények: az előtározó gát oxigénháztartása erősen szennyezett, nitrogén- és foszforháztartása erősen szennyezett, szerves mikroszennyezők tekintetében kiváló, egyéb tekintetben szennyezett. Az elfolyó gát oxigénháztartása szennyezett, nitrogén- és foszforháztartása erősen szennyezett, szerves mikroszennyezők tekintetében kiváló, egyéb tekintetben szennyezett. A mikrobiológiai jellemzők alapján a tó vizének minősége mind az előtározó gátnál, mind az elfolyó gátnál júniusban kiváló, július és augusztusban jó minősítést kapott.
Hatósági zajszintmérés - megbízott laboratórium hatósági zajszintmérést a Főépítészi Iroda és az Igazgatási Osztály által megadott helyszíneken végzett. A mérések alapja egyrészt lakossági panaszbejelentés volt, másrészt annak ellenőrzése, hogy a korábban nem megfelelő minősítést kapott létesítményeknél történt-e változás. 2003 évben a 14 helyen elvégzett mérések közül a vonatkozó előírásoknak 6 felelt meg 8 pedig nem.
Összegezve - Az elmúlt év vizsgálataiból látszik, hogy vannak problémák. A vizsgálatok mutatják, hogy a Csónakázó-tó vizének minősége ingadozik. Folyamatos vizsgálata, és a vízminőség javítását szolgáló intézkedések szükségesek. Fontos a zajterhelési problémák kezelése. Az előírások betartatása elsősorban bírságolással lehetséges, melyek alapját mérések, vizsgálatok jelentik.
NYÁRI OKTATÁSI ÜGYELET
Nagykanizsa Megyei Jogú Város nevelési-oktatási intézményeiben a kijelölt nyári ügyeleti nap a hétfő, időtartama 8-14 óra.
WKXJTTETú Eri1 MMWSFJXWM
Budai István önkormányzati képviselő fogadóórája 2004. augusztus hónapban elmarad.
Polai József a 15. sz. választókerület önkormányzati képviselője minden páratlan hónap utolsó péntekén 17.30 órától 19 óráig fogadóórát tart a kiskanizsai kirendeltség épületében, minden páros hónap utolsó péntekén ugyanebben az időpontban fogadóórát tart a bajcsai kirendeltség épületében.
INGYENES A MÚZEUM
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 112/2004-es határozatának értelmében a nagykanizsai Thúry György Múzeum kiállítása ingyenesen látogatható. Nyitva tartás: keddtől szombatig 10-16 óráig.
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE PÁLYÁZATOT HIRDET AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖNYVVIZSGÁLÓI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése A gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. Tv. alapján pályázatot ír ki az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvvizsgálói feladatainak ellátására 2005. január 1-től 2007. december 31-ig.
Pályázatot azok a szervezetek és magánszemélyek nyújthatnak be, akik a törvényi előírásnak megfelelnek és gazdasági társaságok könyvvizsgálata területén legalább 5 éves gyakorlattal rendelkeznek.
A pályázathoz kéljük csatolni: könyvvizsgálói jogosultságot igazoló dokumentumot, természetes személy esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, referenciajegyzéket, nyilatkozatot, hogy összeférhetetlenség nem áll fenn, könyvvizsgálói felelősségbiztosítást. A pályázatnak tartalmaznia kell a feladat ellátásáért igényelt vállalási díj összegét, utalások ütemét.
A feladat ellátásával kapcsolatos részletes szakmai elképzeléseket tartalmazó pályázatokat és mellékleteit 2004. szeptember 30.-án 12.00 óráig kérjük eljuttatni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.). A beérkezett pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2004. október havi soros ülésén bírálja el. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Dabi Gabriella, a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának gazdálkodási osztályvezetője ad. (Telefon: 93/500-760)
Tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát, hogy 2004. augusztus 20-án 21.30-22.30 órakor a tűzijáték idején lezárják az Erzsébet tér környékét. A lezárás érinti a menetrend szerint közlekedő buszjáratokat is.
Megértésüket előre is köszönjük!
Az augusztus 20-ai városi rendezvény kiemelt támogatói:
Peugeot Kampf, Zalaerdő Rt., T-Mobile Magyarország Rt., Aquaprofit Rt. A rendezvény támogatói: Csokitanya, Draskovics György, Dreher Rt., Egry J. Cukrászüzem, Ford Auto-Kanizsa Kft., Gerő Cukrászda, Kanizsa Hús 2000 Kft., Kanizsa Uszoda Kft., Kondricz Pékség, Lorenzo Étterem és Pizzéria, Nelson Restaurant és Pub, Papír, írószer, nyomtatványbolt Csengery 5., Papír-Király Irodaszer-Nyomtatvány Bolt, Pergamen Papír-író-szer és nyomtatvány, Robinson Pizzéria és Restaurant, Szokol Zöldség-Gyümölcs Nagyker., Tesco Global Áruházak Rt., Űrhajós Úti Cukrászüzem.
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezető-főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak: Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Nagy Krisztina, Szőlősi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth Tihamérné. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Tel.: 93/312-305. Nyomja: ANTÓK Nyomdaipari Kft., Celldömölk. Felelős vezető: Antók Zoltán. Terjeszti a Lapterjesztő Kft. Az árus példányok ára 65 Ft.
ISSN 0865-3879
E-mail címünk: kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
2004. augusztus 17.
ENÉ

FINOM LISZTEK ES FINOMLISZTEK.
Magyarországon legkedveltebb liszt a BL 55-ös, ahol a B a búzát, az L a lisztet, az 55-ös szám pedig a hamutartalmat jelöli. A hamutartalom a liszt értékének összessége: nagyobb hamutartalom nagyobb rosttartalmat, több ásványi anyagot jelent. A búzaszem legnagyobb részét a fehér liszttest alkotja, amely a szem 82 százalékát teszi ki, ezenkívül fontos alkotó még a csíra és az aleuron-réteg, amely a liszttestet védi, takarja. A fehérliszt szinte kizárólag a liszttestből származik, aminek 80 százaléka keményítő és ezt még 4-5 százalék cukor is kiegészíti. Az ásványok, a természetes katalizátorok és esszenciális aminosavak legnagyobb része a búzaszem többi, a fehérliszt előállításakor teljesen mellőzött részében, a csírában és a héjban találhatók. A búzaszem önmagában tökéletes táplálék, de ha megfosztjuk értékes részeitől, akkor megvonjuk magunktól a gabonában rejlő valódi életerőt. A búzaszem csak minden részletével együtt alkot egészet, egymástól szétválasztva nem! A szemeket egyben érdemes felhasználni, pehelyként a müzlibe tenni, puffasztva elrágcsálni, vagy egyben lisztté őrölni. Különben a természet ellen vétünk, és szénhidrátfüggők, elhízottak, egészségtelenek lehetünk. A teljes kiőrlésű lisztek felhasználásában ugyanúgy kell eljárnunk, mint fehér társánál. Sajnálatos módon a lisztfélék száma drasztikusan lecsökkent, a több száz malomipari termékből a XIX-XX. sz. fordulóján még 30-40-félét, ma már csak 7-8-félét vásárolhatunk. Ezek közül fogyasztás szempontjából első helyen a már említett BL 55-ös, közismert nevén finomliszt áll. Erre kínál alternatívát a teljes kiőrlésű búzaliszt, amelyet teljesen azonos módon használhatunk fel. Sütemények, tészták készítéséhez inkább Graham-lisztet használjunk, mivel a búzaszemet védő, ásványokban gazdag korpa nagyobb darabokban van a lisztben, így ennek a lisztfajtának a legkedvezőbbek sütési tulajdonságai. A wellness-kony-ha legfigyelemreméltóbb lisztje a tönkölybúzaliszt, amely összetételében hihetetlen változatosságot mutat: a közönséges búzához képest közel ötször annyi hasznos anyagot tartalmaz, mert a liszttest-korpa aránya sokkal kedvezőbb bármely társához képest. Ezenkívül létezik még teljes kiőrlésű rozsliszt, amely más lisztekkel vegyítve is remekül használható, színesítheti étrendünket.
A BARNA KENYÉR EREDETE
A búza kultusza az ókori Rómából indult, és Európa nagy részén uralkodó kenyérgabonává vált. Eleink mind barna kenyeret ettek. Nagy pazarlás lett volna a gabonaszemek külső részét eldobni, így hosszú időn keresztül mindenki teljes őrlésű lisztből készült kenyeret fogyasztott. Eleinte csak a módosabbak, majd később a mezőgazdaság fejlődésével egyre népesebb rétegek jutottak hozzá a búzaliszthez. Az őrlési technikák fejlődésével vált egyre fehérebbé a búzaliszt s ezzel együtt a belőle sütött kenyér. Az északi népeknél azonban, ahol a búza nem termett meg, mind a mai napig inkább a rozs- és zabkenyerek népszerűek. A barna (színű, feliratú) kenyér nem egyenlő a teljes kiőrlésű lisztből készült kenyérrel! A legszembetűnőbb különbség a térfogat és tömeg aránya: a teljes kenyerek sokkal kisebbek és nehezebbek a fehér kenyereknél. Szerkezetük tömör, illatuk dús, átható, míg a fehér kenyér, ha friss, akkor puha, laza szerkezetű. A teljes kenyereket sokszor formában sütik, néha magokkal dúsítják, és manapság csak kevés pékség készíti. Eltarthatóság szerint a fehér kenyér szavatossága 48 óra, a tartós kenyereknél lehet éz az idő hosszabb is, a hozzáadott tartósítószerek miatt. A teljes kenyér egy hétig is eltartható minőségváltozás nélkül - sőt egyesek szerint íze állás közben továbbfejlődik - azonban ez nem a tartósítok, hanem speciális készítési eljárásuk miatt van így! A fehér kenyérről nem kell egész életünkre lemondanunk, csak vég nélküli fogyasztását függesszük fel. Szokjunk át a teljes kenyérre, és néha - a választék színesítéseként - térjünk vissza „sápadtarcú" testvéréhez. Ha szeretnénk családunk kedvében járni, süssünk otthon kenyeret, nem nagy ördöngösség.
FŰSZERES ROZSOS KENYÉR
Hozzávalók: 50 dkg rozsliszt, 50 dkg búzaliszt, 5 dkg élesztő, 2 dkg cukor, 2 dl napraforgóolaj, 3-4 dl tej, 4 dkg só, 5 dkg vöröshagyma, l-l mokkáskanál petrezselyem, bazsalikom, őrölt kömény, majoránna, koriander.
Az élesztőt cukros langyos tejben 10-15 percig kelesztjük. Az .átszitált liszthez hozzáadjuk a cukrot, a sót, az olajt, a megkelt élesztőt, és tejjel az egészet tésztává gyúrjuk. 45-50 percig meleg helyen kelesztjük. Közben a fűszereket ízlés szerint összeállítjuk és összekeverjük. A megkelt tésztát lisztezett gyúródeszkára helyezzük, és két részre osztjuk. Az egyik részt félretesszük, a másik részt összedolgozzuk a fűszerekkel. Ezután a fűszeres tésztából rudat formálunk. A tészta másik felét kinyújtjuk és beletekerjük a fűszeres tésztát, és az egészből egy hosszabb veknit formálunk (ezzel elkerülhető, hogy a fűszerek megégjenek). Az így elkészített tésztát kilisztezett tepsibe helyezzük, és 30 percig pihentetjük. Az idő letelte után a tésztát tejjel bekenjük, és előmelegített sütőben 45-60 percig sütjük.
MAGOKKAL ÍZESÍTETT KENYÉR
Hozzávalók: 50 dkg korpás liszt, 50 dkg rozsliszt, 10 dkg lenmag, 10 dkg szezámmag, 10 dkg mogyoró (elhagyható), 5 dkg mandula, 4 dkg élesztő, só, 1 kávéskanál méz.
Az élesztőt mézes, langyos vízzel, kevés liszttel kelesztjük. Közben a liszteket átszitáljuk, összekeverjük a lenmaggal, a szezámmaggal, a ledarált mogyoróval, a mandulával és vizet adunk hozzá. Ezután hozzáadjuk a megkelt élesztőt, és addig dagasztjuk, amíg a tészta felülete sima nem lesz. 45 percig kelesztjük, majd kivajazott tepsibe tesszük. Letakarva ismét 30 percig kelesztjük. Előmelegített sütőben közepes tűzön 50-60 percig sütjük.
ZALAI KENYÉR
Hozzávalók: 2 kg finomliszt, 30 dkg áttört, főtt burgonya, 4 dkg élesztő, 1-1,5 1 víz, 2 dkg só.
A langyos lisztet nagy tálba átszitáljuk, közepére mélyedést készítünk és a langyos, vízben eloszlatott élesztőt beleöntjük. Kevés lisztet ráhintünk, és kovászt keverünk belőle. Letakaijuk, meleg helyre teszszük, kelni hagyjuk. Ezután elkészítjük a langyos sós vizet. A liszthez hozzátesszük a kihűlt, jól áttört főtt burgonyát, és annyi sós vizet öntünk hozzá, hogy közepesen kemény tésztát kapjunk. Alaposan, erősen dagasztjuk addig, amíg kezünktől és az edénytől el nem válik. Ezután a tésztát meghintjük liszttel, tiszta konyharuhával letakarjuk, és ha a helyiség nem elég meleg, egy tiszta pokróccal is letakarjuk. 60 percen keresztül hagyjuk kelni. Ez idő letelte után, és ha megkelt a tészta, lisztezett gyúródeszkára borítjuk. Átgyúijuk, hogy a gáz eltávozzék, és kilisztezett két tepsibe tesszük. 30-40 percig hagyjuk kelni. Előmelegített, közepes erősségű sütőben 1-1,5 órán át lassan sütjük. Mielőtt a sütőbe tesszük, vízzel, széles ecsettel bekenjük, és nagy pengéjű késsel 2-3 cm mélyen bevágjuk. Mielőtt a kenyér megsült, kivesszük; vízzel bepermetezzük, és 5-10 percre visszahelyezzük a sütőbe.
JLJj LJLL JJLU yL_
___________..... ''''"jif''jj tmiÉm^/mA indulnak Nagykanizsán Országos Képzési Jegyzék -f Számítógépkezelő (alapfoki -f; Számítástechnikai szoftverüzemeltető Rendszerinformatikus-rendszerga; Cégek, intézmények számára a tanfolyami díj a szakképzé rrnni www.centern et,hu £ « 25 Ili f| o ° mti ;dl, ) Iható!
(OKJ)szeri ú)+ ECDL, (középfokú)+E( zda (emeltszintű si alap terhére etszámo
I 30% adókedvezményi]
Tel: (70) 2153-279, (93) 322-357 Rendszergazda képzés: (30) 2164-668
Oktatási segédanyagoi^ÉCDL-bizonyíbány^^Részletfizetés \ v Áfamentesség \ j
4
HIRDETÉS
2004. augusztus 17.
6 és 12V-os 2-210Ah teljesítményiig,
átlagos és különlegesen magas inditóáramú, minden gépjárműhöz. 200 hazai és nyugati típus:
hagyományos savas, zárt savas, zárt folyadékmentes (zselés).
AKKUMULÁTOR Szakbolt és Szerviz Pozsgai János
8800 Nagykanizsa, Teleki út 4. Telefon. 93/312-346 Nyitva: H-P: 8 18; Szo.: 8-12 óráig
BÚVÁRBOLT
Búvárkodáshoz, úszáshoz felszerelés minden korosztály szá-
Nemzetközi minősítést nyújtó búvártanfolyamokat indítunk (Padi)! Búvárpalack töltés! Szervezett búvártúrákról információ és jelentkezés!
FOTÓSZERVIZ
Nagykanizsa, Ady u. 13. 93/314-432; 93/516-473
fi 1 * * •''
Kc t/ "i
JAVITAS í RTf.Kf s!TI S SZERVIZ MM NAGYKANIZSA 10 ÚT t BAZARUDVAR TO FT-ON 1! l/<! 997
rv
ll UiiiJ D VJ
J&W ECSTo
kiskanizsai telepe
UJ VEZETŐVEL, MEG MAGASABB ARAKON VÁSÁROL VAS- ÉS FÉMHULLADÉKOT (RÉZ, ALUMÍNIUM, ÓLOM, SAVÁLLÓ HORGANY). GÉPKOCSI KAROSSZÉRIÁKAT, ÜLÉS ÉS KÁRPIT NÉLKÜL ÁTVESZÜNK! VASSZERKEZETEK SZAKSZERŰ BONTÁSA A HELYSZÍNEN. 4-5 TONNÁIG 20 KM-ES KÖRZETBŐL INGYEN BESZÁLLÍTÁS! HELYBENI MÉRLEGELÉS. AZONNALI KÉSZPÉNZFIZETÉS!
TELEPHELY: KISKANIZSA, KISMEZŐ U. 2/A. NYITVA: HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 8-18 ÓRÁIG, SZOMBATON 8-12 ÓRÁIG. TELEFON/FAX: (93) 319-041 MOBIL: (20) 337-16-15
MI A LAKOSSÁGOT ÉS A KÖRNYEZET VÉDELMÉT SZOLGÁLJUK!
YALLALKOZOK HÁZA
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata szervezésében a volt Kossuth-laktanya területén (a 7-es főútvonal mentén, az épülő M7-es autópálya nyomvonala mellett, a Nagykanizsai Ipari Park területén) Vállalkozók Házának létesítése kezdődött meg. Az egyedi vállalkozási igények szerint kialakítható, korszerű 50-300 nr-s helyiségek (műhelyek, irodák) teljes infrastruktúrával kerülnek megépítésre. A tervezett bérleti díj: 2,55 euró/irr/hó.
Amennyiben felkeltette az érdeklődését a lehetőség, kérjük jelentkezzen írásban az alábbi címen:
Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht.
Nagykanizsa Király u. 47.
TAJEKOZTATO
Tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát, hogy a Sau-bermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Kft. 2004. augusztus 20-án is a hulladékszállítási program szerint végzi tevékenységét, azaz lesz szemétszállítás.
Kérjük a lakosságot, hogy az ünnepre való tekintettel reggel 7 óráig helyezzék ki hulladékgyűjtő edényeiket.
Via Kanizsa Kht.
Gyors kölcsön készpénzben!
• 50 000-100 000 Ft-ig • Döntés 48 órán beliil • Kezes és sorban állás nélkül
Küldje el a HITEL szót és nevét SMS ben Hívja a PTOVldeilt Pél1ZÜgyÍ Rt-t
és mi visszahívjuk: 06 20 555 50 50 hétfőtől szombatig 7:30-20 óra között:
Példa: 90 000 Ft kölcsön esetén __.
a heti törlesztés 3 861 Ft, 39 hétre, r ^ _ > a i>a fa rA i
1 ©0640505050 l
A hirdetés nem mnösU ajánlattételnek, a Promdent a kölcsönt a sajat fettételé szerint becsalja rendetaésre.
0
PROV1DENT FINANCIAL
König menü ♦ 400 Ft / menü kiszállítva
I^HS Vállalati étkeztetést vállalunk
^^IjjflP^ Étkezési jegyet elfogadunk
* i® \ *. * Havi étlap: www.konigmenu.hu
^ Érd.: 93/700-137
2004. augusztus 17. GSG
Még az EU-s kampány idején járt Nagykanizsán Kuncze Gábor, az SZDSZ elnöke. A liberalizmus múltjáról, jelenéről és jövőjéről beszélgettünk.
- Mit jelentett a liberalizmus megszületésekor?
- A liberalizmus kezdettől fogva a szabadság eszméje. Mi, liberálisok az egyén szabadságában hiszünk. Azt gondoljuk, a legtöbb kérdésben az egyes emberek tudnak legjobban dönteni. Ezért a liberalizmus arra törekszik, hogy minél több döntési jogot az egyéneknek adjon. Az államra többek között azért van szükség, hogy segítsen az egyéni szabadság megvédésében. Az államnak vannak bizonyos alapfeladatai, amelyeket el kell látnia, ám az a szerencsés, ha ezeken túl nem terjeszkedik. Egy példa: mi, liberálisok úgy véljük, az a jó, ha mindenki maga döntheti el, mire költi pénzét. Nem csak azért támogatjuk az adók csökkentését, mert az jó a gazdaságnak, hanem azért is, mert ez következik a liberális gondolatvilágból. A szocialisták és a konzervatívok úgy vélik: az állam jobban tudja, mi kell az embereknek, mint ők maguk. Mi ezt másképp látjuk. De a nagyobb egyéni szabadságot támogatjuk akkor is, amikor azt mondjuk: a magánélet kérdéseihez az államnak semmi köze. A konzervatívok egyik számomra legkevésbé szimpatikus vonása, hogy meg akarják mondani az embereknek, hogyan éljenek. A konzervatívok például azt mondják: a számukra szimpatikus családmodell az egyetlen üdvözítő életmód. Mi úgy véljük, mindenki maga döntse el, hogyan kíván élni.
- Mit jelent a liberalizmus ma Európában, és Magyarországon?
- A liberalizmus a mai Európában is ugyanazt képviseli, mint klasszikus időszakában több száz évvel ezelőtt. A liberálisok egyszerre képviselik a kis állam és a nagyobb egyéni szabadság eszméjét a gazdaságban és a szociálpolitikában - az emberi jogok kérdésében vagy éppen az oktatásban. Európában a liberálisok állnak ki leghatározottabban az emberi jogok kiterjesztése, a szabadságjogok védelme, vagy éppen a minél szorosabb európai integráció mellett. Ezekben
a kérdésekben főként a konzervatívok az ellenfeleink, míg a szocialisták, ha nálunk kevésbé határozottan ugyan, de hasonló célokért lépnek fel. A gazdaság területén a liberálisok a legelkötelezettebbek a szabad piac, a kisebb állam, a nagyobb egyéni szabadság, az alacsonyabb adók mellett. Ezekben a kérdésekben ellenfelünk általában a nagy, behemót államot védő szocialista oldal, míg a konzen''atívok nem ritkán velünk azonos állásponton vannak. Mi, liberálisok Magyarországon is azokért a célokért lépünk fel, mint az európai liberálisok. Hadd említsek két kérdést! Az első az adócsökkentés. Az adócsökkentés jó az embereknek, mert több pénz marad náluk, és jó a gazdaságnak, mert lökést ad a vállalkozásoknak. Ezért kidolgoztuk a Liberális Adócsökkentés Programját, amely már 2005-ben érdemi adócsökkentést jelentene. Mi ebből a programból nem engedünk: csak olyan költségvetési törvényt szavazunk meg, amely adócsökkentéssel jár. Javaslatunk lényege, hogy biztosítjuk: a legtöbb adózó a középső adókulcsba kerüljön át a legfelső sávból. Ez azt is eredményezi, hogy már jövőre átlagosan hét ezer forinttal több marad az adófizetők zsebében. Ezen túl adós topot hirdettünk: nem szavazunk meg semmilyen, adónövelést célzó elképzelést.
- Mi a különbség a gazdasági és politikai liberalizmus eszméje között?
- A gazdasági liberalizmus a liberális politika egy kiemelten fontos része. A kettő nem ütközik egymással. A gazdaság területén a liberális elvek megjelenése a liberális gazdaságpolitika, amelynek alapelve az adócsökkentés. A liberális gazdaságpolitika középpontjában a szabad, sorsáról dönteni akaró és tudó egyén áll. A liberálisok azt mondják: a pénz legjobb helyen az embereknél van. A legjobb módja, hogy több pénzt adjunk az embereknek, ha eleve nem vesszük azt el tőlük. Azt akarjuk, hogy az állam az emberek pénzének minél kisebb részével gazdálkodjon. Mit kell tenni ezért? Csökkenteni az adókat. Mit kíván mindez? Hogy az állam ne vállaljon túl sok
feladatot magára, ne vegyen el túl sok pénzt az emberektől, s ne tegyen túl sok mindent mindenki számára ingyenessé. Hiszen ha az államhoz kevesebb pénz jut, kevesebbet is oszthat el. Miért támogatná az állam azokat, akik erre nincsenek rászorulva - inkább hagyjuk náluk a pénzüket, s majd ők elköltik úgy, ahogyan ők szeretnék! Csak azokat kell támogatni, akik erre rászorulnak: mindenkit támogatni annyit tesz, hogy kevesebb jut az igazán rászorulóknak, s több azoknak, akiknek semmi szükségük az állam beavatkozó kezére. Értsük meg: a gazdaságpolitikában választani kell - mindent egyszerre nem lehet. Ha mindent ingyenessé teszünk, emelkednek az adók, s kevesebből gazdálkodhatunk. Ha viszont több pénz marad nálunk, kevesebbet költhet az állam. A liberális gazdaságpoli-tiká azt mondja: az állam maradjon ott, ahol nélkülözhetetlen; ahol a szegényeket, az elesetteket, a rászorulókat kell támogatni. Am az emberek többségének hagyja meg a választás szabadságát: hagyja náluk a pénzüket, hogy maguk dönthessék el, mire költik azt!
- A rendszerváltásban lényeges szerepet játszó liberális párt támogatottsága az utóbbi években csökkent. Ön miben látja ennek okát?
- Azt hiszem, ez a kérdés most nem túl időszerű. Az SZDSZ ugyanis éppen most aratott egy olyan győzelmet, amelyre tíz éve nem volt példa. Igaz, 1990 után a liberális párt támogatottsága némileg visszaesett. Am ez már a múlt. Az SZDSZ, a magyar liberális párt most felszálló ágban van. Egyre több embert sikerül meggyőznünk: az ő értékeiket, véleményüket leginkább a liberálisok képviselik. Az SZDSZ az európai parlamenti választásokon közel 8 százalékot ért el. Ezzel nem csak megduplázta támogatottságát a fél évvel ezelőttihez képest, de elért valamit, ami még senkinek nem sikerült. Példátlan a magyar demokrácia történetében, hogy kisebbik kormányzó párt ciklus közepén növelje támogatottságát. A kisebb kormánypártok általában megtartani sem tudják támogatóikat. Ezzel szemben az SZDSZ most növelte támogatóinak számát.
A TÁRSASHÁZAKÉRT
A Nagykanizsai Lakásüzemeltetők Képviseleti és Érdekvédelmi Egyesülete minden hónap utolsó szerdáján tartja öszszejövetelét a Platán u. 4. sz. alatt. Utolsó találkozójukra mi is meghívást kaptunk, itt beszélgettünk az egyesületről:
- Milyen céllal alakult az egyesület?
- 2001-ben, a Széchenyi-terv pályázatai között volt olyan, amelyen társasházak tatarozására, energiatakarékosságot szolgáló programra lehetett anyagi forráshoz jutni. Ekkor, a részletes kiírás megismertetése illetve az igények felmérése céljából az akkori önkormányzat összehívta a társasházak közös képviselőit. A megbeszélés során felvetődött az a gondolat, hogy bizonyos időközönként jó volna találkozni, hiszen nincs olyan fórum a városban, ahova a közös képviselők gondjaikkal, problémáikkal fordulhatnának. Tizenketten alakítottuk meg végül ezt a kis közösséget, jelenleg huszon-egy tagja van az egyesületünknek Szívesen vennénk, ha még többen csatlakoznának hozzánk - foglalták össze az egyesület tagjai.
- Miben tudnak segíteni egymásnak, hiszen minden társasház más problémákkal küzd?
- Kicseréljük tapasztalatainkat, megbeszéljük a törvényi változásokat. Megbeszéljük, hogyan a leggyorsabb és a legcélszerűbb intézni egy-egy konkrét ügyet, vagy éppen mit célszerű belefogalmazni a házirendbe. S bár törvényi előírás, hogy társasház-kezelői tanfolyamot kell végeznie a közös képviselőnek - ezt tagságunk nyolcvan százaléka el is végezte -, mégis rengeteg olyan teendő akad, amire a tanfolyam nem tanított, nem taníthatott meg egyikünket sem. A bennünk felgyülemlett kérdéseket ebben a szakmai műhelyben van lehetőségünk megbeszélni. Nagy felelősség a társasházak közösségének pénzével gazdálkodni, ezt tudjuk mindannyian. Ezért szeretnénk mindig a legoptimálisabb megoldást megtalálni - mondta Bedő Ibolya, az egyesület vezetője.
- KALEIDOSZKÓP — 2004 augusztus 17
JAZZLAND CSERFŐ KILENCEDSZER
A 9. JazzLand fesztivál Tiborcz Iván főszervező köszöntő szavaival vette kezdetét július 17-én Cserfőn. majd Halász Gyula jazz-szakértő nyitotta meg a három napos rendezvényt. Mintegy 1000-1500 vendég látogatta meg Tiborcz Iván zenész birtokát, hogy hódoljon a kiváló zenészek által nyújtott jazz-élvezeteknek. A kanizsai törzsközönségen kívül érkeztek hallgatók Paksról, Szegedről, Szombathelyről, Zalaegerszegről és Pécsről, valamint Ausztriából. Az országosan ismertté vált cserfői dobogóra fellépett többek között a Kőszegi Group, az 1995-ben alakult nép- és világzenét játszó, a jazz és a kortárs zene területén egyaránt otthonosan mozgó Borbély Mihály Quartet B„ az East Side Jazz Company, a Jávori Sound Machine és a Dávid Yengiibarjan Trio. A zárónap a Tiborcz Quartett zenéjével kezdődött, majd első magyarországi fellépéseként itt Cserfőn zenélt először együtt a Tony Lakatos- Kirk Lightsey Quartett. A művészek más hírességek társaságában a világ szinte minden jelentős jazz fesztiválján felléptek már. Sok éve Tony Lakatos az egyik legtöbbet foglalkoztatott szaxofonos Európában. A programot az 1980-ban alakul Budapest Ragtime Band zárta. A zenekar népszerűségét, a hazai és nemzetközi szakmai
elismerését a ragtime muzsika népszerűsítése mellett a magas színvonalú szórakoztatása adja, mely szinte minden korosztály számára élvezetes.
MULTIKULTURÁLIS ŐRÜLET
A Sziget ma már nem csak egy fesztivál, egy nyaralás, egy hely, ahol szórakozni lehet. A Sziget egy olyan multikulturális őrület, ahol különböző típusú és stílusú emberek találkoznak és élnek egymás mellett békében, akikben az egyetlen közös a Sziget, Európa legnagyobb Fesztiválja. A XII. Sziget Fesztiválon több mint 1000 kiszolgálóegység, több tucat színpad és sátor várta a rekord mennyiségű, közel 400 ezer fős vendégsereget. Kortól, nemtől, nemzetiségtől, hovatartozástól függetlenül a világ minden embertípusa jelen volt. és szórakozott konfliktus nélkül, úgy. Ezt a 12 évvel ez előtt megálmodó emberek, Miiller Péter és Gerendai Károly sem képzelték volna.
- A rendezvény célja az volt, hogy ne legyen különösebb célja, csak hogy összehozzuk az embereket, kizár\''a minden szélsőséget és politikát. - mondta Müller Péter, a Sziámi frontembere.
- A rendszerváltoztatás után mindenki belekeveredett egy, úgynevezett életképességi hajszába. A szülők napi 24 órában próbáltak pénzt keresni, és életben maradni, így nem maradt idejük a gyemekn-evelésre. Ennek az lett az eredménye, hogy mindenki, aki a szórakoztató iparban emberileg egy kicsit is érettebbnek mutatkozott, az egy reménybeli apává lépett elő. Ezt mi is megtapasztaltuk. Bárhol játszottunk, nem lehetett csak úgy lemenni a színpadról, hanem le kellett ütnünk beszélgetni az emberekkel. Nem akartunk úgy tenni, mintlui tudnánk a megoldást a problémáikra, csak meghallgattuk
őket. Aztán a zenekarral azt találtuk ki, hogy szervezünk egy olyan nyaralást, ahol minden városból pár fiatallal, akikkel jobb kapcsolatban voltunk, eltöltünk egy hetet közösen, miközben összeismerkedhetnek egymással. Sikerült találnunk egy használaton kívüli, jó adottságokkal rendelkező nyári tábort Zalaegerszegen. A jól felszerelt Alsóerdei Napközis Tábor nyári színházával megfelelt annak a célnak, hogy 80 ember egy héten át tartalmasaii szórakozzon. Második éven azonban a 80 helyre 8000-en jelentkeztek, ami betudható az első Sziámi nyaralás sikerének és a meg növekedett lemezeladásnak is. Akkor született a Diák Sziget, a Világegyetemisták Szigete, melynek az Óbudai Hajógyári-sziget ad az óta is otthont. 1993-ban az első szigetfesztiválra a várt 8000 helyett 43 ezer emberjött el.
Nagykanizsáról Fenyvesi Csaba és Fullér László 1997 óta rendszeresen a Szigeten töltik a szabadságuk egy hetét.
- Minden Sziget más, és évről évre jobbak a tapasztalataim. Ez betudható a más és más társaságnak is, de úgy gondolom, a színvonal is egyre magasabb - mondta Csaba. - Nem kifejezetten a zenekarok miatt érkezünk Lacival, elsősorban a hangulat vonz bennünket ide évről évre, e mellett olyan fellépőket is láthatunk, mint a Sex Action, vagy az Anthrax, akiket ritkán lehet hallani, és egy-egy koncertre egy vagyonba kerül a jegy, már ha hozzá lehet még jutni.
Az első Sziget Fesztivállal egy időben született a Kanizsa Csillagai is. A roma együttes 1997-ben lépett fel először a Bahia színpadon. Ezúttal a Rádió C roma sátrát töltötték meg.
- Mindig szívesen lépünk fel a Szigeten. Évről évre mi vagyunk talán az egyetlen vidéki roma együttes. Talán ha a város jobban mellénk állna, könnyebb lenne, és ez által Nagykanizsa jó hírét is öregbítenénk. - magyarázta Horváth Zoltán, az együttes vezetője. -Egyre többen táncolnak és éneklik a dalainkat. Az embereknek tetszik, amit csinálunk. Táncolnak és éneklik a dalainkat. Fellépésünkre magunkkal hoztunk két tehetséges fiatalt is, akik a tavaly szeptemberben alakult tánciskola tehetséges növendékei.
A leglátogatottabb nap az utolsó volt, amikor a brit Faithless és Magyarország poén-hiphop tehetsége, a Belga lépett színpadra. A háromfős főiskolai próbálkozásból mára sikercsapattá fejlődött együttes 1999 óta rendszeresen fellép. Idén a Nagyszínpadon adták elő nem mindennapi produkciójukat. A hiphop trió egyik tagja elárulta:
- Hihetetlen számunkra ez a hirtelen siker, így ezen felbuzdulva szeptemberben az „Az a baj" című slágerünkhöz forgatunk klipet, és ha minden jól megy, jövőre kiadunk egy új albumot is.
Hasonlóan nagy sikert aratott az újra éledt Európa Kiadó, mely 1994-ben lépett utoljára színpadra a Szigeten. Ám a 10 év hallgatás sem az előadás színvonalán, sem a rajongótábor lelkesedésén nem fogott. Menyhárt Jenő, a zenekar frontembere a közönségtől búcsúzva reményeit fejezte ki, hogy nem kell újabb 10 évet várni, míg a Szigeten szórakoztathatja közönségét.
Tóth Tünde
2004. augusztus 17. - ESÉLYEGYENLŐSÉG
7

3
Újabb program helyszínéül szolgált augusztus 5-én a Bogdán János Közösségi Ház, hiszen a Konszenzus Alapítvány által bonyolított mediá-tor képzés utolsó előtti állomása volt, ahova a tréningen résztvevők közül a dunántúliak érkeztek, akik megismerhedhettek a közösségi ház és a helyi cigány kisebbségi önkormányzat munkájával, programjaival.
- Maga a program 2003 augusztusában indult. A képzés konfliktuskezelést, pályázatírást, számítógépes ismereteket, közösségfejlesztést nyújtott. A tréningnek az ország minden tájáról vannak résztvevői, körülbelül 30 fő. Az elméleti rész után, a mai napon került sor a terepmunkára két helyszínen, melynek lényege, hogy két jól működő közösségi házat mutatatnak be, az egyik a nagykanizsai a másik a debreceni. Aki a mediátor képzésen részt vett, az átveszi az adott közösségi ház vezetői szerepét, így fenntarthatóvá válik a közösségi ház vezetése - fejtette ki Szolnok Ferenc a helyi CKÖ mediátora.
A képzés célja, még többek között, hogy a jövőben a mediátorok segítsék a családok és az iskola közötti gördülékenyebb kommunikációt, az önkormányzatokkal és más közösségi szolgáltatásokat nyújtó intézményekkel való kommunikációt, erősítsék a kistérségi együttműködéseket és a civil részvétel kibontakozását. A legfontosabb elemei az érdekképviselet módja és technikái, személyiségfejlesztés, de a résztvevők könyvviteli és pénzügyi ismereteket, vállalkozástant is elsajátíthattak. A program végén elemzik és értékelik a közös munkát, majd a sikeres vizsgát követően oklevelet vehetnek át a hallgatók.
HORVÁT TÁBOR
Augusztus 23-tól egy hetes népismereti tábort szervez a Horvát Kisebbségi Önkormányzat a kanizsai horvát gyerekek számára. A helyi HKÖ a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványtól elnyert pályázati pénzből valósíthatja meg programját. A harmadik alkalommal megrendezésre kerülő csáktornyai táborban 15 gyerek töltheti el kellemesen napjait. A programok között szerepel többek között a gyerekek történelmi és horvát nyelv ismereteinek bővítése, horvát népdalok, néptáncok tanulása és nem utolsó sorban a környékkel való ismerkedés, kirándulások.
^ VÉRADÓHÉT NAGYKANIZSÁN ^
Véradás helye: Véradó állomás Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. Véradás időpontja: augusztus 16—19-ig, 9.00-14.30 óra között. Szeretettel várjuk minden kedves régi és új véradónkat, mindenkit, aki úgy érzi, segíteni kíván beteg, műtétre váró embertársain. Segítségüket köszönjük!
^ Magyar Vöröskereszt Városi Szervezete ^
TISZTELGÉS A CIGÁNY HOLOKAUSZT ÁLDOZATAI ELŐTT
A július 30-i Vár utcai cigány holokauszt megemlékezést követően, a nagykanizsai CKÖ szervezésében közel 50 roma és nem roma vehetett részt az évente Auschwitz-Birkenauban megrendezésre kerülő megemlékezésen, melyen arra a közel háromezer cigány származású férfire, nőre, gyerekre és idős emberre emlékeznek, akiket a birkenaui II. E táborban végeztek ki a tábor felszámolása alatt. A visszaemlékezésen több országból érkezett delegáció rótta le tiszteletét, Magyarországot dr. Göncz Kinga esélyegyenlőségi miniszter és Teleki László, a MEH romaügyekért felelős politikai államtitkár, Zala megyét pedig a kanizsai csoport képviselte. A látogatást a helyi cigány kisebbségi önkormányzat a Zala Megyei Közgyűléstől kapott 300.000 forintból és a Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert 200.000 forintból finanszírozta, a hiányzó összeget az utazók adták össze.
— Sokat hallottam erről az útról, és nagyon megrendített, amit láttam. A megemlékezést követően Auschwitzban egy múzeumot látogattunk meg, ahol láttuk a barakkokat, a kínzóeszközöket, azt a sok levágott hajat, a sok cipőt, a gyerekruhákat, a gázkamrák maradványait -nagyon felkavaró volt. A látottak a többieket is megviselték, még azokat is, akik már jártak itt. Örülök, hogy eljutottam erre a helyre, ha tehetem minden évben elmegyek majd. Arra kérem az embereket - romákat és nem romákat egyaránt -, hogy nézzék meg, hogy hol és mennyit szenvedtek ezek az emberek, és gyújtsanak gyertyát értük, emlékezzenek rájuk - mondta az egyik résztvevő.
Volt, aki a harmadik helyiség után sírva ment ki, mert annyira felzaklatták a látottak.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a többszörösen módosított 55/2000. (XII. 13.) számú helyi rendelet alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának szociális alapon történő elnyerésére:
Kettő gyermekes családok részére:
- Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/C. A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület. A lakás épületen belüli fekvése: földszinti lakás. A lakásbérleti díj összege: 7.894 Ft + rezsi. A lakás állapota: új építésű. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A pályázat benyújtásának helye és határideje: 2004. augusztus 31. Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható.
Három vagy több, elsősorban halmozottan sérült gyermeket nevelő családok részére:
- Nagykanizsa, Teleki u. 3/A. X. em. 61. A lakás alapterülete: 64 m:, szobaszám: 3 szobás,
komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület. A lakás épületen belüli fekvése: X. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 12.692 Ft + rezsi. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A pályázat benyújtásának helye és határideje: 2004. augusztus 31. Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható.
CSERE - kisebb alapterületű, legalább komfortos önkormányzati bérlakást leadok részére
- Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 1/B. X. em. 61. A lakás alapterülete: 64 m\ szobaszám: 3 szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület. A lakás épületen belüli fekvése: X. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 12.692 Ft + rezsi. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A pályázat benyújtásának helye és határideje: 2004. augusztus 31. Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály. Nagykani-
zsa, Eötvös tér 16. Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható.
A bizottság a 32/2001. (VI. 27.) számú, a Garzonházakról szóló helyi rendelet alapján pályázatot hirdet továbbá a
Dózsa Gy. u. 142. szám alatt épült önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére
Egy- vagy kettő gyermekes családok részére:
- Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. tetőtér 11. A lakás alapterülete: 40 m:, szobaszám: 1 + 1 fél szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület. A lakás épületen belüli fekvése: tetőtéri lakás. A szálláshasználati díj összege: 9.799 Ft + rezsi + kötelező előtakarékosság, lakás állapota: új építésű. A szálláshasználati szerződés maximális időtartama: 60 hónap. A pályázat benyújtásának helye és határideje: 2004. augusztus 31. Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható.
8
KÖZÉRDEK
2004. augusztus 17.
KÉSZPÉNZ AZONNAL!
ARANY-, EZÜST-, DRÁGAKŐFEDEZETRE!
A DUNÁNTÚL LEGALACSONYABB ZÁLOGKAMATA AZ ÉKSZERBANK ZÁLOGFIÓKBAN!
Nagykanizsa, VASEMBERHÁZ 93/313-332
PAKOLUNK, RAKODUNK BIZTONSÁGOSAN?
Az elmúlt napokban hatalmas szerencséje volt egy közlekedési baleset áldozatának. A piroson áthajtó biciklis fiút a fékezés ellenére is elütötte egy Renault Kangoo gépjármű, melynek tetejéről az ütközés következtében leesett rosszul rögzített rakománya. Az I-vasak szerencsére nem a fiúra estek, mert ha igen...
Itt a nyár, a jó idő, s ezzel együtt az építkezések, nyaralások ideje is. Pakolunk a kocsi csomagtartójába, tetejére, mindenhova, ahova csak beférünk. Ám nagyon nem mindegy, hogy mit, hogyan rögzítünk. E kérdés jogi szabályozásáról kérdeztem Kulik Károly rendőr századost. Nagykanizsai Rendőrkapitánysága Közlekedési Osztályának munkatársát.
- Alapvetően le kell szögezni, hogy a személygépjárművek személyszállításra készültek és nem több mázsás terhek szállítására. A teherszállítás jogi alapja a KRESZ 47 §-a, így ezt elméletileg mindenkinek ismernie kell - aki vezetői engedélyt szerzett. A járműveket csak annyira szabad megterhelni. amennyit a hatóság műszaki vizsga alkalmával a forgalmi engedélybe bejegyzett. Azonban ezen súlyt is el kell osztani a gépjárműben, elsősorban a poggyásztérben. Helytelen az a nézet, miszerint egyesek a hátsó üléssort tetőig pakolva közlekednek. Nem csak saját magukat veszélyeztetik (pl. hirtelen fékezés esetén a nyakunkba borulhat a rakomány, és még ki sem látunk), hanem szabálytalanságuk miatt pénzbüntetésre is számíthatnak. A tetőcsomagtartóval is óvatosan kell bánni, mert bár az autógyártók többsége a kezelési könyvben 50-80 kg-mal engedi terhelni a tetőt, egy ilyen súlyú rakomány - különösen ha az magas felépítésű - instabillá, borulékonnyá teszi a gépjárművet (pl. hűtőszekrény). Általánosságban az a tanácsunk, hogy nagyobb teher szállítása esetén erre szakosodott kisiparost, tehertaxist keressenek meg, aki a fuvardíj ellenében a rakomány biztonságos célba érkezéséérf-is felelősséggel tartozik. Amennyiben mindenképpen szállítaniuk kell, azt lehetőleg csak a poggyásztérben tegyék, úgy, hogy a hátsó üléstámlák nincsenek előre döntve. A tetőcsomagtartóra tett csomagokat masszívan, gumipókok helyett rakományrögzítő hevederrel húzzák szorosra és rögzítsék. A rakományrögzítést mindig vegyék komolyan és szánják rá elindulás előtt azt a néhány percet! Hibás az a vélekedés, mely szerint „a mai utamon nem fogok balesetet szenvedni, mert óvatosan vezetek". A rendőrök hosszú időre visszatekintve sem emlékeznek olyan baleseti sérültre, aki reggel úgy indult el otthonról, hogy „ma közúti balesetem lesz".
Bükiné Papp Zsuzsanna rendőr főhadnagy
FELHÍVÁS!
Tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát, hogy a Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Kft. munkatársai 2004. augusztus 24-25-26-én zárt rendszerű, gépi konténermosást végeznek az egész városban. Tisztításra kerülnek a lakóközösségek által bérelt 1.100 literes konténerek.
Kérjük a házmesterek, illetve lakók segítségét abban, hogy a fent említett napokon biztosítsák a hozzáférhetőséget a hulladékgyűjtő edényekhez.
Via Kanizsa Kht.
2004. augusztus 1.
22.50 órakor a járőr az Erzsébet téren állított meg egy személygépkocsit. A járművet vezető Szlovén állampolgár számára komoly gondot okozott a járműből történő kiszállás, ami gyanússá vált a rendőröknek, nem beszélve a tömény alkoholszagról ami az autóból áradt. 2004. augusztus 2.
13.45 órakor érkezett bejelentés az Ady Endre utcából, miszerint a délelőtti órákban két ez idáig még ismeretlen férfi szólított meg a lépcsőházban egy ott lakó hölgyet azzal az indokkal, hogy gázórát jöttek leolvasni. Ily módon a lakásába bejutva, amíg egyikük szóval tartotta az idős asszonyt, társa a szobából 60.000 Ft készpénzt tulajdonított el.
15.50 órakor egy szupermarketbe kértek rendőri intézkedést mivel lopáson értek tetten egy személyt. A pécsi illetőségű fiatalember először a kosarába rakta, majd később a ruházatában rejtette el az eltulajdonítani kívánt illatszereket és fizetés nélkül próbált meg távozni az üzletből. Cselekménye miatt lopás vétség megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás indult ellene. 2004. augusztus 3.
Reggel hat órakor kértek rendőri intézkedést a Szabadhegyi útról, mivel az éjszaka folyamán egy lakóház előtt parkoló gépkocsi lelakatolt csomagterébe lakatpánt lefeszítés módszerével ismeretlen tettes behatolt. A járműből sarokköszörűket, fúrógépeket, egyéb kéziszerszámokat, horgászbotokat tulajdonított el az elkövető a tulajdonosnak mintegy 400.000 Ft. lopási kárt okozva cselekményével. 2004. augusztus 4.
13.08 órakor érkezett bejelentés arról, hogy a délelőtt folyamán ismeretlen tettes ismeretlen módszerrel behatolt egy Kossuth utcai lakásába és onnan készpénzt, valamint arany ékszert tulajdonított el 80.000 Ft. értékben.
2004. augusztus 5.
08.00 órakor a Tavasz utca és Teleki utca kereszteződésében személygépkocsi motorkerékpárossal ütközött. A baleset során a motorkerékpár vezetője 8 napon túl gyógyuló súlyos sérülést szenvedett. A baleset bekövetkezésének okát és a
felelősség kérdését a rendőrség vizsgálja.
2004. augusztus 6.
20.03 órakor tett bejelentést egy várföldei lakos mivel a városi kórház körül történő sétálás közben két nő szexuális ajánlattal megszólította. Az invitálásra egy közeli lakásba ment velük. Csak később vette észre, hogy a légyott közben a táskájából 10.000 Ft-ot elemeltek. 2004. augusztus 7.
18.15 órakor egy zalaegerszegi férfi kért rendőri intézkedést, mivel a Tesco áruház előtti útszakaszon az általa vezetett személygépkocsinak egy másik gépkocsi nekihajtott, és az okozó járművezető megállás nélkül távozott a helyszínről. A kiérkező balesethelyszínelő az adatgyűjtés során beszerzett információk alapján, rövid időn belül előállította Cs. A. nagykanizsai lakost aki megalapozottan gyanúsítható a cselekmény elkövetésével.
20.40 órakor a járőr a Magyar út és Rákóczi út kereszteződésében, egy böhönyei és egy rigyáci nő kínálta szexuális szolgáltatásait az arra közlekedőknek. A járőr mindkét személyt előállította és ellenük tiltott kéjelgés szabálysértés miatt feljelentést tett.
2004. augusztus 9.
15.24 órakor a Bartók Béla utca egyik lakóházába kért rendőri intézkedést egy hölgy, mivel egy a lakóházban lakó férfi a lépcsőházban szóváltást követően bántalmazta, illetve lakásának bejárati ajtaját is megrugdalta. A kiérkező URH-járőr a garázda férfit a rendőrkapitányságra előállította, ahol ellene garázdaság vétség megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárást kezdeményeztek.
2004. augusztus 10.
18.04-kor jelentették egy bevásárlóközpontból, hogy'' lopáson értek tetten egy személyt. A mezőtúri fiatalember vásárlási szándékkal ment, de mivel pénze nem volt elég, a kosáron kívül a ruházatába is tett néhány dolgot. A pénztárnál 16.000 Ft értékben cipővel, napszemüveggel, parfümmel, üdítővel próbált meg fizetés nélkül távozni. Lopás vétség megalapozott gyanúja miatt ellene büntetőeljárás kezdeményezésére került sor.
Takács Csaba r. főhadnagy
2004. augusztus 17. N

( AUGUSZTUS 1.)
Uszoda-rekonstrukció
Az egy hónapig tartó rekonstrukciós munkák miatt a fedett uszoda augusztus l-jétől zárva van, a strandfürdőt a fürdőzni vágyók zavartalanul használhatják.
( AUGUSZTUS 6.)
Fidesz-sajtótájékoztató
A Zala Megyei Közigazgatási Hivatalhoz fordul a Fidesz helyi frakciója, mivel nyolc nap elteltével sem került összehívásra a közgyűlés és ideiglenes bizottság felállítása sem történt meg az intézmények fűtésrekonstrukciójával kapcsolatos kérdésben. Az egész folyamat, a közgyűlési határozat felülvizsgálatát kéljük a Zala Megyei Közigazgatási Hivataltól. Ezzel is szeretnénk a városvezetés figyelmét felhívni arra, hogy valóban ez a kérdés egy fontos kérdés, nem elhanyagolható és mielőbb fel kellene állítani ezt a fegyelmi bizottságot - mondta dr. Kolonics Bálint önkormányzati képviselő Cseresnyés Péter frakcióvezetővel tartott sajtótájékoztatóján.
( AUGUSZTUS 7.)
Kistérségi Civil Találkozó
A Letenyei kistérség civil szervezetei találkozót tartottak augusztus 7-én Kerkaszentkirályon. A megbeszélés témái között szerepelt többek között a civil szervezetek együttműködése a Letenyei kistérségben, a kistérségi civil szervezetek szövetsége megalakításának előkészítése, a civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködésének perspektívái, a pályázati lehetőségek, a kistérségek közötti, regionális és határon túli civil együttműködések témái voltak.
Regionális Roma
Hagyományőrző Tábor
A Dunántúli Roma Vezetők Szövetsége augusztus 7-12 között Regionális Roma Hagyományőrző tábort rendezett Kistolmácson. A táborban 60 zalai és Baranya megyei
halmozottan hátrányos helyzetű roma kisgyermeket nyaraltattak.
( AUGUSZTUS 8.)
Lovasnap
Augusztus 8-án rendezték meg a környéken nagy népszerűségnek örvendő XI. Gelsei Lovasnapot.
( AUGUSZTUS 9.)
Kinyitott a könyvtár
A nyári leállás után ismét látogatható az olvasóközönség számára a Halis István Városi Könyvtár.
Nyáresti találkozások
Játszóházat és koncertet szervezett a Móricz Zsigmond Művelődési Ház a Nagyrác utcai játszótéren. A Nyáresti találkozások sorozat programjában Farkas Miklós harmonikajátékával szórakoztatta a közönséget.
Épül a csomópont
Megkezdődtek az építési munkák a 7-es főút és a Szabadhegyi út elágazásában. Mint már többször írtunk róla, ebben a kereszteződésben sok baleset történt. A munkálatokat a tervek szerint októberben befejezik.
( AUGUSZTUS 13.)
A vízkutatás úttörői
Állandó kiállítással és előadással emlékeztek Zsigmondy Vilmosra és Zsigmondy Bélára, a magyar vízkutatás úttörőire augusztus 13-án Zalaegerszegen a Magyar Olajipari Múzeumban. Zsigmondy Vilmos bányamérnök nevét viseli 1951-től városunkban a mai Zsigmondy-Széchenyi SZKI. A rendezvényen részletek hangzottak el Jókai Mór: Fekete gyémántok című regényéből.
( AUGUSZTUS 15.)
A színek világában
Lengyák István rajzpedagógus ajánlotta a megjelentek figyelmébe Cigányné Németh Mária festőművész képeit a borsfai Szentháromság Kápolnában. A tárlat szeptember 17-ig tekinthető meg.
A jelenleg folyamatban lévő, előkészítés alatt álló és a jövőben tervezett önkormányzati és oktatási intézmények felújításáról Tárnok Ferenc, a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztályának irodavezetője adott tájékoztatást.
- A jelenleg folyamatban lévő rekonstrukciók közül a Városi Kórház E és B épületének rekonstrukcióját emelném ki, ami 1 milliárd 400 millió forintos fejlesztés. A kivitelezési munkálatokat a ZAEV Rt. végzi. Az első ütem, az E épület átadása 2005. első negyedévének első felére tehető, utána kerül sor a B épület rekonstrukciójára. A fejlesztés címzett támogatással valósul meg. Ennek a fejlesztésnek a keretében sor kerül az épületek rekonstrukcióján kívül a gép-műszer beszerzése is. Az E épületben kap majd elhelyezést a Tüdőgondozó is. A másik kiemelt fejlesztés, ami jelenleg folyamatban van az Értelmi Fogyatékosok Szociális Otthonának kialakítása, itt az Űrhajós Úti Óvoda kerül átalakításra erre a célra. Címzett támogatás igénybevételével valósul meg, a fejlesztés összköltsége 451 millióforint, melyből 90 százalék az állami támogatás mértéke. A kivitelezési munkálatok vállalkozásba adása megtörtént - mondta Tárnok Ferenc.
Előkészítés alatt a volt Városi Filmszínház rekonstrukciója, mely 486 millió forint összköltségű, de az önkormányzat itt is kapott 90 százalékos címzett támogatást. Jelenleg a kiviteli tervdokumentáció készül. A kiviteli tervezésre közbeszerzést írtak ki. A Középület Tervező Rt-nél Zalavári Lajos Kossuth-díjas tervező vezetésével zajlik a kiviteli tervek elkészítése. Várhatóan októberben meghirdethető a kivitelezői közbeszerzési tender, melynek eredménye 2005 első negyedévének elejére tehető. Optimális esetben a kivitelezési munkálatok 2005. márciusában megkezdődhetnek.
Az önkormányzat döntött arról, hogy megszünteti a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumhoz tartozó Leánykollégiumot és áthelyezik a Cserháti Kollégiumba. A kivitelezési munkálatokat az intézmény adta vállalkozásba az önkormányzat döntése alapján. A munkálatoknak a tanévkezdésre el kell készülni. Altalános felújítási munkálatokat tartalmaz a program, a közel 30 éves vizesblokkok felújítását, nyílászárók cseréjét.
A Palini Óvoda esetében egy nagyon rossz műszaki állapotú intézmény felújításáról van szó. Közbeszerzési eljárás keretében adta ki a kivitelezési munkákat vállalkozásba az önkormányzat. Az önkormányzat döntése alapján a palini óvodában a főzőkonyhai funkció megszűnik, melegítőkonyha kerül kiépítésre. Ez a projekt közel 30 milliós önkormányzati forrásból valósul meg, a teljesítés határideje szeptember 30-a, addig átmenetileg az iskolában működni majd az óvoda. Jelenleg folyamatban van még a Kőrösi-iskolában a volt tanmedence bontása, a Hevesi-iskola szolgálati lakásának felújítása és homlokzatfestése, valamint a Hétszínvirág-óvoda kazánjavítása. További igények is jelentkeztek, mint például a Zeneiskola fűtéskorszerűsítése, a Zrínyi-iskola és a Kaposvári úti orvosi rendelő tetőfelújítása, amely a közeljövőben valósulhat meg.
ALIG*VÁR GYERMEKTÁBOR
A Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület a Muraszemenye Községért Közalapítvány közreműködésével hagyományteremtő szándékkal, nyári tábort szervezett olyan 10-14 éves gyermekek számára, akiknek családi körülményei nem tették lehetővé, hogy nyaralni menjenek. Az egyesület augusztus 9—14-ig, egy héten keresztül ingyenes ellátást, színvonalas programokat, strandolási lehetőséget biztosított a rászoruló gyermekek számára, akik Muraszemenyén összkomfortos családi házban és kemping sátrakban laktak. Felügyeletüket az egyesület munkatársai és szakképzett nevelők látták el. A 24 táborlakó - melynek fele roma fiatal volt - Nagyradáról, Belezná-ról. Zajkról, Letenyéről, Nagykanizsáról és Muraszemenyéről érkezett. A segítőkész falubeliek szinte mindennap hoztak adományt, süteményt, tojást, zöldségfélét a táborba. A szabadidős programok között volt nótaeset, tábori mise, játszott zenekar, a helybéli kovácsnál megismerkedtek a lópatkolás fortélyaival, és a kerkaszentkirályi kirándulás alkalmával egy farmer gazdaságába pillanthattak be. A kellemes együttlét tábortűzzel zárult.

Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése. A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése, gyors beavatkozással.
Meglévő rendszerek FIGYELŐKÖZPONTRA történő díjtalan csatlakoztatása.
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20. Telefon: 93/312-706
10
KULTÚRA
2004. augusztus 17.
DALLAMOK
Egy évtizede alakult meg az Orff Ütőegyüttes. Hangulatos, lendületes, fiatalos zenéjükkel mára már sok helyen ismertté váltak. Az elmúlt tíz évről, az együttes nemrégiben befejeződött táborozásáról Bücs Angélával, az együttes vezetőjével beszélgettünk.
- Hogyan jött létre az együttes?
- 1994-ben a Baráth Zoltán igazgató úr azt javasolta, a szolfézs tanszakon belül foglalkozzunk alternatív zenetanítási módszerekkel. Ezek közé tartozik a Kodály-mód-szer, Suzuki-módszer, és még sok más. Nekem az Otjf-módszert ajánlotta, hogy dolgozzam ki egy szolfézs csoporton belül és megpróbáltam. A módszer eredetileg a múlt század harmincas éveiben kezdett működni, kidolgozója a német zeneszerző, Carl Orff volt. Ebben a módszerben a ritmushangszereké a főszerep, xilophoné, a marimbáé, a doboké, a kongáké. Nagy szerepe van a kreativitásnak és az improvizációnak, az ének a beszéd és a mozgás egységének. Ezt próbáltam megvalósítani egy csoporttal, sőt ezt az elején bábozással is kiegészítettük A módszert 1996-ban mutattuk be a Zeneakadémián. Ezt követően jött az együttes ötlete. Először három gyerekkel kezdtük, az idei jubileumi hangversenyen már 32-en voltunk a színpadon. Bővítettük a hangszerállományunkat, jött a zongora, a gitár, az elektromos gitár, és minden olyan, amellyel látványosabb, hangulatosabb produkciókat hozhatunk létre.
- Merre jártak?
- Évente ötven-hatvan szereplést vállalunk. Az elején kisebb rendezvényeken léptünk fel, az első a Bo-
lyai Iskola bálja volt, aztán folyamatosan jöttek a felkérések. Először az oktatási intézmények hívtak bennünket, a fiatalos, lendületes zene mindenkinek nagyon tetszett. Sokat szerepeltünk a környező falvak jótékonysági programjain, végigzenéltünk a Balaton partot, Hévízen, Siófokon nagyon sokszor felléptünk. Jártunk Erdélyben, Pucheimben, és két alkalommal játszottunk Svájcban is.
- Díjak, elismerések?
- 1997-ben a Zala Megyei Gyermekek Találkozóját nyertük meg, erre nagyon büszkék voltunk Ezt követően minden évben ott voltunk rendszeresen ott vagyunk a kistérségi találkozókon. Háromszor voltunk a Helikonon, mind a három alkalommal Arany Minősítést kaptunk, és egyszer a fődíjat is megkaptuk.
- Honnan a hangszerutánpótlás és hogyan bővül az ütőegyüttes?
- Először a hangszerek számát kellett bővíteni, mert addig nem tudtam a gyerekek jelentkezését elfogadni, hiszen nem lett volna min játszaniuk. Felmerült a hangszer kölcsönözés ötlete, de nem ment. A fellépések során kapott pénzeket kezdtük összegyűjteni, majd szponzorokat kerestünk, és az így összerakosgatott pénzből hangszereket vásároltunk. Drágák a hangszerek, egy marimba 780 ezer, egy xilophon félmillió. Büszkék voltunk, amikor a saját magunk által gyűjtött pénzből hangszert tudtunk venni. Az Orff első tagjai mind zongoristák voltak, belőlük lettek a xilophonosok, később jöttek ütőhangszeresek is. Nemrég megszületett a Kis Orff, és a legkisebbek az
Orff ABC-ben játszanak. Ma már folyamatosan helyhiánnyal küzdünk, mert minden egykori tagunk visszajár és játszik.
- Milyen adottsággal rendelkező fiatalok alkotják az ütőegyüttest?
- Nagyon jó ritmusérzék és hallás kell. Fontos a kitartás, mert sok a munka, a szereplés. Elvárás a vidámság is. Az együttes tagjai válogatják az újakat. A társaság összeforrt az elmúlt tíz évben, barátságok szövődtek. Ez a legnagyobb érdeme az Ütőegyüttesnek. Az a közösség, amely általa létrejött, pótolhatatlan. A próbák általában hétköznap vannak, de a fellépések többnyire hétvégén, és ez sok-sok lemondással jár. A szülőktől is, hiszen a cipekedésben komoly szerepet vállalnak. Köszönettel tartozunk a szülőknek, a nagyszülőknek, akik a próbákra, a fellépésekre kísérik a gyerekeket.
- Honnan a repertoár?
- A xilophoné, mint hangszer elég későn jött, és emiatt nincsenek saját kottái ennek a hangszernek. Minden darab, ami erre készül, átirat. Mi minden zenét játszunk, barokkot, klasszikust. A darabokat én dolgozom át, válogatom. A kollégáim is komoly segítséget nyújtanak ebben.
- Nemrégiben CD-t jelentett meg az együttes.
- 18 darab, körülbelül negyven perc zene. Nagyon örülünk, hogy végre van egy bemutatkozásra is használható hanganyagunk, hiszen nem könnyű elmagyarázni, milyen zenét is játszunk.
- Nemrégiben ért véget évi rendes táborozásuk.
- Július 22-29. között táboroztunk Borsfán Dencs István plébános jóvoltából. Ez volt az ütőegyüttes hatodik tábora, 1999. óta minden évben összejövünk egy hétre. Darabokat tanultunk, készültünk a következő évadra, és közben felléptünk a keszthelyi strandon is. A másik nagyon fontos feladat négy Kis Orff-os betanítása volt, ugyanis a nagyok egyre nehezebben tudnak a felsőoktatási intézményekből eljönni. Szóval négy „kicsi"-bői mostanra nagy lett, és így a jövő évben nemcsak hétvégi fellépéseket tudunk vállalni.
Dukát Éva


Az Aranjuez Gitarren Quartett HSMK-ban megtartott koncertjének bevételét a Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat „Segíts, hogy segíthessünk" Alapítványának ajánlotta fel. A koncertet az ADRA-Hungary Alapítvány és a HSMK is támogatták.
- Mit jelent az ADRA, és milyen szervezet van mögötte?
- Az ADRA egy mozaikszó, az Adventista Fejlesztési és Segélyalapítvány neve ez, amely az Adventista Egyház segélyszervezte. A szervezet, ahogy a nevében is benne van, rászorultakat támogat, és intézményeket is segít, például kórházakat és iskolákat - válaszol Kalocsai Tamás adventista lelkész.
- Miként esett a választás az Aranjuez Gitarren Quartettre?
- Az egyházon belül nagyon jól működő hírhálózat van, ami azt jelenti, hogy az egyház szervezésén belül zajló programok többségéről értesülünk. Ha látjuk benne a segítségnyújtás lehetőségét, akkor felvesszük a kapcsolatot az illetékesekkel, és megszervezzük a találkozást. Így hallottunk erről az együttesről is.
- Van-e kapcsolat a kanizsaiak és az együttes között?
- Hittestvérek vagyunk.
- Elsősorban átdolgozásokat játszunk, főként barokk zenét, de van eredeti alkotásunk is. Szívesen játszunk modern zenét is, a legkülönfélébb dallamokat- mondta Andreas von Zoest, az Aranjuez Gitarren Quartett tagja, vezetője.
- A kanizsai koncerten játszunk többet között Bachot, Georg Philipp Telemann D-dúr Quar-tettjét, egy-egy darabot Andrew Yorktól, Leo Bruwer-től, Sergio Assadtól és Vivaldit is.
- Milyen fesztiválokon vettek részt?
- Németországban több versenyen is részt vettünk, együtt is, és a quartett tagjai külön-külön is.
- Milyen gyakran turnéznak?
- Évente három-négy alkalommal veszünk részt koncertkörúton.
- Hogyan kerültek Magyarországra?
- Van egy kis házam a Balatonnál, amelyet már több mint tíz éve vettem, és nagyon sok barátom van.
2004. augusztus 17.
L

HITTAMTA BOR
A Nagykanizsai Református Egyházközség idén nyáron szervezett első alkalommal hittantábort az általános iskolás korban lévő gyerekek számára. A Lábodi Erdészet Erdei Iskolájában tölthetett el öt napot július elején az a tíz gyermek, aki a táborba jelentkezett. A „delegációt" Forrni Beatrix lelkésznő vezette, őt kérdeztük a táborban szerzett tapasztalatokról:
- Miért tartották fontosnak, hogy a gyerekeket elvigyék a természetbe?
- Az elsődleges szempont az volt számunkra, hogy megpróbál-
junk lehetőséget biztosítani arra, hogy az év során hittanra hozzánk járó fiatalok nyáron is találkozhassanak. Egy táborozás alkalmával, a hittanórákon megszokottnál sokkal kötetlenebbül, szabadabban ismerkedhetnek a gyerekek, barátságok szövődhetnek, igazi közösség kovácsolódhat. Főleg akkor, ha csodálatos környezetben, egy erdő közepén, tévétől, videótól, számítógéptől távol töltünk el néhány napot egymással. Egy ilyen táborban van arra mód, hogy amit a hittanórákon tanítunk, amit a bibliából üzenetként megkapunk, mindazt együtt a tá-
borban, a krisztusi szeretet közegében meg ''is éljük.
- Milyen programokkal teltek a napjaik?
- Délelőttönként bibliai történeteket tanultunk, a hallottakat rajzolás, festés vagy gyurtnázás segítségével feldolgoztuk, máskor társasjátékokat játszottunk. Délutánonként az erdőben barangoltunk - volt, hogy dámszan''a-sokban is gyönyörködtünk -.
meglátogattuk a nagyatádi strandot. Voltunk a Vidra-parkban is, de vidrával sajnos nem találkoztunk. Mindeközben együtt örültünk, sokat kacagtunk, mindenki nagyon jól érezte magát.
- Miért tartja fontosnak, hogy a fiatalok közül minél többen, minél többször vegyenek részt ilyen, vagy hasonló táborozásokon?
- Ma sajnos elég kevés lehetőségük van a gyerekeknek a táborozásra. Pedig jó lenne, ha az egymással való közösség örömét, egymás szeretetét és tiszteletét mindannyian megélhetnék. Erre pedig az olyan közösségek, mint amilyen egy táborban kialakul, kiválóan al-
kalmas. Bízunk abban, hogy az ilyen közösség hatása egy idő után talán majd a felnőtteknél is érzékelhetővé válik.
- Kik gondoskodtak a gyerekekről?
- A két presbiter asszonynak -Irénke és Margit néninek - komoly érdemei vannak abban, hogy a kis csapat nagyon jól érezte magát: ők gondoskodtak ugyanis a jobbnál jobb ételekről. Segítségemre volt még a Pápai Református Teológia két hallgatója is, ők minden program lebonyolításában részt vettek, a gyerekek nagyon megszerették őket. A költségeket pedig a szülők és a Református Egyházközség közösen állták.
- Lesz-e jövő nyáron is hittantábor?
- Ha elmesélik majd társaiknak, mennyi élménnyel gazdagodtak a néhány nap alatt, egész biztosan lesz jelentkező jövőre is, akár több is, mint ebben az. esztendőben, és akkor hagyománnyá válhat a nyári hittantábor. Addig is reméljük, hogy a következő tanévben a hittanórákon még többen lehetünk együtt.
Szőlősi Márta
A terem atmoszférája attól olyan varázslatos, hogy tele van Vénuszjelekkel, amelyek az alkotásnak, a harmóniának, a szeretetnek és a szerelemnek jelképei. Minden darabnakfunkciója van, nem önmagukért szépek csupán, tárgyak, amelyeket használni lehet, amelyek kedvesek szemnek, szívnek - mondta megnyitójában Kustár Zsuzsa iparművész a HSMK szövőműhelyének kiállításán. Az augusztus 3-tól szeptember 2-ig megtekinthető tárlaton Zsovár Anita népi iparművész munkái mellett Bátor Margit népi iparművész, Boha Lászlóné, Büki Józsefié, Erhetics Lajosné, Kovács Ildikó, Megyeri Krisztina, Soós Katalin, Szabó Erzsébet és Szabó Matild munkái láthatók.
- Mióta vezeti a szakkört?
- 1995-ben vettem át Monok Anikótól a szakkör vezetését, így kilenc éve vezetem az ő szellemében a HSMK szövő szakkörét. Annak idején együtt tanultunk, együtt jártunk szövő-szakoktatói tanfolyamra. Ugyanattól a népi iparművésztől tanultuk a szövést. Minden, amit erről
tudok, Bordásné Kishonti Erikától tudom, neki köszönhetem. Nagyon nagy szeretettel és hozzáértéssel adta át tudását, és ezt próbálom én is a tanítványaimmal. Minden évben van kezdő és haladó csoportunk. A létszám változó, 5-8 érdeklődő mindig van, aki szeretné elkezdeni a szövést. A haladó csoportba visszajárnak azok, akik már tudnak szőni, il-let\>e jönnek azok is, akik 1995-ben kezdtek. Ők már csak azért, hogy megbeszéljük a tervezést, vagy megmutassák a kész munkáikat.
- Miért kezdett szőni?
- Nagyon régóta vonzódtam a népművészethez. Kezdetben még nem konkrétan a szövéshez, inkább csak úgy általában. A gyapjú puhasága, melegsége különösen vonzott. 1993-ban Budapesten a Várban jártam az augusztus 20-i kirakodóvásárban, és leültem egy szövőszék mellé. Ott abban a pillanatban annyira megérintett engem, hogy tudtam, ez egy életre szól. Utána érdeklődtem, hol lehet a szövést megtanulni. A Gébárti-tó mellett egy szövőtáborban kezdtem el szőni, majd a
szövő szakoktatóin folytattam a tanulást. Ezt követően jött a szakkör, amely már több mint tíz éve működik.
- Mennyi idő alatt készült el egy szőnyeg?
- Ez változó. A kezdő szövőseim-mel csíkos és szedettes mintákat tanulunk. Ezek egyszerűbbek, és viszonylag gyorsan lehet velük dolgozni. Először többnyire olyan tárgyat készítünk, amit használni lehet, párnahuzatot, tarisznyát, hátizsákot. Szabadon, egyénileg választ mintát mindenki, aztán készül el a mintakendő, amelyben benne vannak a Népi Iparművészeti Tanács által elfogadott motívumok. Ezt követően egy kis ter\>ezést tanulunk, hogy mindenki tisztában legyen a hagyományokkal, az elfogadott kompozíciókkal. Kötött a színvilág is, de a meghatározott formák és színek ellenére számtalan variáció lehetséges.
- Ki milyen indítatásból jelentkezett a szakkörbe?
- Sokan vannak, akiket a szövés szépsége érintett meg, és magért a szövés öröméért járnak oda. Mások,
óvónők, tanítónők azért, hogy átadhassák a tanítványaiknak ezt a tudást. Ha valakit egy kicsit is megérint ez, már nem tudja abbahagyni. A szellemi munka mellett valami csodálatos élmény a kézműveskedni. Matematika-fizika szakos tanár létemre ezt tudom. Nagy élmény, hogy sokan vannak körülöttem, akiket ez épp úgy érdekel, mint engem, és hogy a tudásomat átadhatom.
A szövött kelmék, szőnyegek, tarisznyák, párnahuzatok, ruhaneműk mellett Jerausek Gyula és Weg-roszta Zoltán fafaragó népi iparművészek szebbnél szebb alkotásaiban gyönyörködhetnek a látogatók. Jerausek Gyula egyéni hangvételű faragással készített munkái, használati tárgyai a hagyományt idézik, de megtalálhatók benne a saját világkép jelei is. Wegroszta Zoltán szobrai Először kisméretű emberábrázolásai, a falusi alföldi világ szereplőinek megörökítése jellemezte munkásságát, mára a szülőhegyek bejáratánál álló faszobrokon csodálhatjuk művészete kiteljesedését.
D. É.
12
HIRDETÉS
2004. augusztus 17.
ELADÓ HELYISÉGEK
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános versenytárgyaláson lakótelekként értékesíti a Nagykanizsa Kisberki u. és Honvéd utca között elhelyezkedő 1847/49 hrsz-ú ingatlant. A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Iroda Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 2. ajtó.
A versenytárgyalás ideje: 2004. augusztus 24. 8.30 óra. Kikiáltási ár. 4.350.000 Ft + áfa.
* * *
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa Király u. 8. szám alatt található 58 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiséget. A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal II. emelet 2. iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) A versenytárgyalás ideje: 2004. augusztus 24. 9.00 óra Kikiáltási ár. 2.200 E Ft + áfa.
* HÍ *
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa Csányi u. 8. szám alatti 2190/A/3, hrsz-ú ingatlant. A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Iroda Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II./2. ajtó
A versenytárgyalás ideje: 2004. augusztus 24. 10.00 óra Kikiáltási ár: 10.700.000 Ft + áfa.
* * *
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa Magyar u. 6. szám alatti 11 hrsz-ú ingatlant. A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Iroda Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 2. ajtó
A versenytárgyalás ideje: 2004. augusztus 24. 11.00 óra
Kikiáltási ár: 6.500.000 Ft + áfa.
ARANYló NYÁR! AKCIÓ A BRILIÁNS
ÉKSZERÜZLETBEN
Júliusban exkluzív óra-és ékszervásárlóink „kék
és narancssárga női színekbe öltözött" •finom órát kapnak ajándékba!
3000 Ft/14K ékszerár!
Nagykanizsa, VASEMBERHÁZ 93-310-600
NAGYKANIZSA BELVÁROSÁBAN, A CÉLPONT ÜZLETHÁZBAN 32-372 MJ ALAPTERÜLETŰ ÜZLET, 329 M2 ALAPTERÜLETŰ FITNES STÚDIÓ MÁS CÉLRA IS, NAGYKANIZSA, FŐ U. 7. SZ. ALATT IRODÁK BÉRBE ADÓK.
ÉRDEKLŐDNI: A (93) 537-023 ÉS A 06-20/9390-745 TELEFONSZÁMOKON LEHET.
Ar ateó a !ussá« wqéwj fan. Twátbi {gfejtstek «iaiemnefí
tohmam 1235 ia I-ítoWe Maq&warwág fft. béto*aafoóS dgrjserteserí htóatój, <36- i /2S5-S21 a A >ésam csak a T -ftfebüo OAt&atmm fSóhmfr ikártyáival
T ■ -Mobile
Jobb veled a világ
lu»iY fennDeák fér 12, (SS) 310-460, (SQ) 9009-02<
Sokan
beszélnek róla
Nem csoda, hogy sokan beszéinek róla: egy ilyen kedvező ajánlat hire gyorsan terjed. A Nokia 3410 Domino csomagban csak 11 900 Ft. A telefonra JAVA játékokat is letölthetsz, ráadásul az árából 1500 Ft lebeszélhető. Erről tényleg érdemes beszélni: hívd fel a barátokat, és dicsekedj el az új készülékeddel!
2004. augusztus 17.
É

KANIZSA TV
MŰSORA
aug u s z t u s 18-augusztus 3 1.
augusztus 18. szerda
07:30 Krónika 07:40 Storyboard 07:55 Csörgő lyuk - ismeretterjesztő film 08:30 Krónika 08:40 A Baradla - Barlang - ismeretterjesztő film 09:10 Videoklip 09:20 Mese 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 17:30 Akarj élni -Környerzet és a természet 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Videoklip 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 Csörgő lyuk 19:50 Krónika 20:00 Őslovak leszármazottja - A Hucul 20:24 Videoklip 20:30 A sárvári gyógyvizek és gyógyfürdők története 21:00 Repülő kísértetek 22:45 Thalassa.
augusztus 19. csütörtök
07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:06 Őslovak leszármazottja - A hucul 08:30 Krónika 08:40 Csörgő lyuk 09:20 Mese 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 17:30 Balatoni barangolások 18:00 Krónika 18:10 Mese: Bodroska 18:15 Storyboard 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 K''arc 19:25 Sport - Férfi kosár - készülés az új szezonra 19:40 Jelkép - református 19:50 Krónika 20:00 Őslovak leszármazottja - A Hucul 20:24 Videoklip 20:30 Debreceni virágkarnevál 21:00 Örömkoncert.
augusztus 20. péntek
07:30 Krónika 07:40 Storyboard 07:55 Videoklip 08:00 K''arc 08:15 Sport -Férfi kosár - készülés az új szezonra 08:30 Krónika 08:40 Őslovak leszármazottja - A Hucul - ismeretterjesztő film 09:04 Videoklip 08.10 Jelkép - református 09:20 Mese 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 17:30 Hír-vidék. Agrár és vidékmagazin 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Videoklip 19:00 Krónika 19:10 Rallye TV 19:40 Jelkép - katolikus 19:50 Krónika 20:00 K''arc 20:15 Sport - Férfi kosár - készülés az új szezonra 20:30 Virágzó Magyarország 21:00 Szépség és szörnyeteg.
augusztus 21. szombat
06:30 Krónika ,06:40 Videoklip 06:55
Rallye TV 07:25 Mese 07:30 Krónika 07:40 Jelkép 07:50 K''arc 08:05 Sport -Férfi kosár - készülés az új szezonra 08:20 Krónika 08:30 Balatoni barangolások 09:00 TV shop 09:30 Hegycsúcsok 10:00 Felfedező úton a styrassic parkban 10:30 Alexebbek 11:00 Épi-tech 11:30 Virágzó Magyarország 17:30 Business-mix magazin 18:00 Alexebbek 18:30 Tv mozi: Egy magyar nábob 20:05 Sajt: Csendes Józseffel 20:30 Szív alakú sírok legendája 21:00 Gyagyás banda 23:00 Bence-show 23:30 Különjárat.
augusztus 22. vasárnap
06:30 Egy magyar nábob 08:05 Sajt: Csendes Józseffel 08:30 Balatoni barangolások 09:00 Tv shop - HTV 09:30 Kisfilmek 09:30 Akarj élni - környezet és természet 10:00 Szív alakú sírok legendája 10:30 Csiperó 2004 - dokumentumfilm 11:00 Athéntól Athénig olimpiai magazin 11:30 Languszta - Gasztronómiai műsor 17:30 Sztárbarangoló 18:00 Athénig olimpiai magazin 18:30 Kárpáti Zoltán 20:15 Kapocs: 5. sz választókerület - Dr. Fodor Csaba 20:30 Csiperó 2004 Dokumentum film 21:00 Beat 23:00 Alexebbek 23:30 Bencze-show.
augusztus 23. hétfő
07:30 Videoklip 08:00 Tv mozi 09.36 Kapocs 17:30 Balatoni barangolások 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Videoklip 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 K''arc 19:25 Jövő 7 19:40 Jelkép -adventista 19:50 Krónika 20:00 Rally TV 20:30 Thalassa 21:00 Gyilkos cápák.
augusztus 24. kedd
07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:05 Jövő 7 08:20 Jelkép 08:30 Krónika 08:40 K''arc 08:55 Rally TV 09:25 Mese 09:30 Krónika 09:40 Videoklip 17:30 Ki mint net...úgy adózik 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Storyboard 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 Házban ház körül 19:40 Jelkép - katolikus 19:50 Krónika 20:00 K''arc 20:15 Jövő 7 20:30
Nemzetközi Kamionos Country Találkozó 21:00 Pokoli klub.
augusztus 25. szerda
07:30 Krónika 07:40 Storyboard 07:55 Videoklip 08:00 Házban ház körül 08:30 Krónika 08:40 K''arc 08:55 Jövő 7 09:10 Jelkép - katolikus 09:20 Mese 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 17:30 Egészségmagazin 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Videoklip 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 Jövő 7 19:25 Kamarai percek 19:40 Jelkép - evangélikus 19:50 Krónika 20:00 Házban ház körül 20:30 A természetvédelem 30 éve a Hortobágyon 21:00 A cirkusz nagymesterei 1. 22:45 Thalassa.
augusztus 26. csütörtök
07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:00 Jövő 7 08:15 Kamarai percek 08:30 Krónika 08:40 Házban ház körül 09:10 Jelkép - evangélikus 09:20 Mese 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 17:30 Biztonsági zóna 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Storyboard 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 K''arc 19:25 Sport 19:40 Jelkép - református 19:50 Krónika 20:00 Jövő 7 20:15 Kamarai percek 20:30 A természetvédelem 30 éve a Hortobágyon 21:00 A cirkusz nagymesterei 2.
augusztus 27. péntek
07:30 Krónika 07:40 Storyboard 07:55 Videoklip 08:00 K''arc 08:15 Sport 08:30 Krónika 08:40 Jövő 7 08:55 Kamarai percek 08.10 Jelkép - református 09:20 Mese 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 17:30 Balatoni barangolások. t8:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Videoklip 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 Zalai magazin 19:40 Jelkép - katolikus 19:50 Krónika 20:00 K''arc 20:15 Sport 20:30 Virágzó Magyarország 21:00 Aranyhajsza.
augusztus 28. szombat
06:30 Krónika 06:40 Videoklip 06:55 Zalai magazin 07:25 Mese 07:30 Krónika 07:40 Jelkép - katolikus 07:50 K''arc 08:05 Sport 08:20 Krónika 08:30
Thalassa 09:00 TV shop 09:30 Hegycsúcsok 10:00 Balatoni barangolások 10:30 Alexebbek 11:00 Épi-Tech 11:30 Virágzó Magyarország 17:30 Brill 20. Vállalkozásról mindenkinek 18:00 Alexebbek 18:30 Tv mozi 20:05 Sajt 20:30 Hegycsúcsok 21:00 Rosszcsontok 23:00 Bence show írességekkel 23:30 Különjárat.
augusztus 29. vasárnap
06:30 Tv mozi 08:05 Sajt 08:30 Balatoni barangolások 09:00 Tv shop 09:15 Kisfilmek 09:30 Egészségmagazin 10:00 Balatoni barangolások 10:30 Hegycsúcsok 11:00 Athéntól Athénig olimpiai magazin 11:30 Languszta 17:30 Sztárbarangoló 18:00 Athénig olimpiai magazin 18:30 Tv mozi 20:15 Kapocs 20:30 Mi és a nagyvilág 21:00 Szépségtépő verseny 23:00 Alexebbek 23:30 Bence-show.
augusztus 30. hétfő
07:30 Zalai magazin 08:00 Tv-mozi 09.36 Kapocs 17:30 Balatoni barangolások. 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Videoklip 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 K''arc 19:25 Jövő7 19:40 Jelképadventista 19:50 Krónika 20:00 Zalai magazin 20:30 Thalassa 21:00 A szeretett örvényein.
augusztus 31. kedd
07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:05 Jövő 7 08:20 Jelkép - adventista 08:30 Krónika 08:40 K''arc 08:55 Zalai magazin 09:25 Mese 09:30 Krónika 09:40 Videoklip 17:30 Ki mint net...úgy tanul 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Storyboard 18:30TV-shop 19:00 Krónika 19:10 Házban ház körül 19:40 Jelkép - katolikus 19:50 Krónika 20:00 K''arc 20:15 Jövő 7 20:30 A nagycenki múzeumvasút 21:00 Játszd újra Jet!
Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy az országos televíziók műsorát szeptember 7-től újra folyamatosan közöljük.
Köszönjük eddigi megértésüket!
Miért
jönnek hozzánk nyelvvizsga után nyelvet tanulni?
ta-rt. mert ma már a munkaadók úg; hirdetnek, hogj: ja. állás betöltéséhez idegen melvtudis szükséges, nem jjcdíg nyelvvizsga papír"
Gratulálunk
tanulóinknak, de nem csak a nyelvvizsgájukhoz, hanem a valódi nyelvtudásukhoz.
MÁS Nyelviskola.
Nagykanizsa, Erzsébet tér 16. Telefon: (93) 312 1"". 00) 216 2801
AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK! DIÁKAKCIÓ! Egyet fizet, kettőt vihet!
5 (Az a;
és erotikus filmek kivételével!)
wmmmmmmmmmmmmM
AZ UTOLSÓ SZAMURÁJ
(Rendőrség utcája) Tel.: 30/653-7964

tervv}10
Nyitva: minden nap y—21-ig
Tom Cruise alakítja az amerikai polgárháború hősét, Nathan Algren századost, aki azért érkezik Japánba, hogy leverje a szamurájok lázadását, végül azonban az engedetlenek oldalán kötelezi el magát. Ken Watanabe játsza Kacumót, a szamurájok bátor vezérét, kinek élete összefonódik Nathanéval.
14
HIRDETES
2004. augusztus 17.
APRÓHIRDETÉS
EURÓPA KUPA-GYŐZELEM NEGYEDSZER
INGATLAN
Kiskanizsán. a Pivári utcában 120 nr-es négy szobás, két fürdőszobás, vegyes fa-, gáz fűtéses családi ház (8x9 méteres garázs-zsal. nyári konyhával, melléképületekkel, földpincével) 1200 nm-es telekkel eladó. Irányár: 15 millió Ft. Érd.: 30/480-2586 (4649K) Nk-án a belvárosban 126 m:-es három szoba + hallos családi ház kerttel, garázzsal eladó, vagy Nagykanizsai illetve balatonparti, vagy hozzá közel eső lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. Érd.: 20/9566-136 (5327K)
Nk. mellett 29 éves, 4 szobás, 2 konyhás, 2 fürdőszobás, családi ház melléképületekkel eladó vagy nagykanizsaira cserélhető értékegyeztetéssel. Érd.: 30/270-8592 (5345K)
Elcserélném nagykanizsai egyszobás 42 nr-es félkomfortos, gázas, telefonos önkormányzati lakásomat kisebb belvárosi fürdőszobásra. Fizetek rá. Tel.: 93/322-537 (5347K)
Nk-án a Szőlőskert Fogadótól 100 méterre 780 m: terület 16 nr-es tárolóval eladó. Víz, villany van. Érd.: 20/9317-319 (5351K)
Berzsenyi utcában kétszobás, 54 nr-es, 3. emeleti, jó állapotú lakás garázzsal v. anélkül eladó. Érd.: 30/4745-107 (5352K)
JARMU
Fiat Ritmo, 89-es üzembehe-lyezésű eladó. Ár megegyezés szerint. Érd.: 30/408-4008 (5349K)
VEGYES
170 literes prés újszerű állapotban, áron alul eladó Nagykanizsán. Érd.: 30/586-7405 (5319K) Jó állapotban lévő kapálógép eladó. Érd.: 93/314-489 (5350K)
SZOLGALTATAS/ALLAS
Fuvarozást, áruszállítást valamint költöztetést vállalok 4x2 m platós, 3 t-ig terhelhető teherautóval. Érd.: 30/856-3666 (5255K)
A NAGYKANIZSAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
A VONATKOZÓ TÖRVÉNYNEK MEGFELELŐEN, EZ ÉV OKTÓBERÉBEN TARTJA MEG VÁLASZTÁSÁT.
Ennek során a választásra jogosult csaknem 4200 nagykanizsai és környékbeli vállalkozás három tagozatban választ küldötteket, akik azután döntenek az elnök, a tisztségviselők és az országos küldöttek személyéről. Az új megbízások az elkövetkező négy évre szólnak majd.
A választói névjegyzék a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara irodájában (Nagykanizsa, Szent Imre u. 5.) tekinthető meg, 2004. augusztus 16-tól.
A névjegyzékkel kapcsolatos, esetleges észrevételeket írásban, a kamarához kell benyújtani.
SPAHYOI CSEMPE. JÁRÓLAP DISZKONT ÁRON KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL
* Óriási választék, minőségi termékek alacsony áron
* Új termékek bevezető áron
* Készleten lévő termékek kiárusítása
* Nagyobb tétel vásárlása esetén egyedi kedvezmények
* Spanyol fürdőszobabútorok bevezető áron
* Maradék csempék, járólapok 900 Ft/m2-től Nagykanizsa, Csengery út 82. (AGIP-kút mögött) ''
Tel./fax: 93/333-776, 30/5526-793 Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 8-17, szombaton: 8-12.
Nyolc európai nemzet Németország, Finnország, Szerbia és Montenegró, Görögország, Franciaország, Szlovákia, Lengyelország és a házigazda Magyarország 20 egyesületének 218 lábtoll-labdázója adott randevút egymásnak Újszászon július 10-14-én, az Európa Kupa és Hungárián Open nemzetközi versenyen.
Az Európa Kupán a magyar válogatottat Budavölgyi Kálmán a ZDSE szakvezetője irányította és győzelmükkel ő, vehette át a díszes kupát, ami immár negyedszer került Nagykanizsára. Az Európa Kupa hét versenyszámából ötben nagykanizsai versenyző szerezte meg a jogot az indulásra. A sokáig másodvonalban játszó kitűnő játékos, Balikó Attila most szerepelt először a válogatottban, így már 7 válogatottal rendelkezik a ZDSE gárdája.
Magyarország válogatottja Lengyelország ellen kezdett, a lengyelek ellen a 7:0 arányú győzelem nem volt meglepetés. A következő fordulóban Szerbia-Montenegró szintén ilyen arányú vereséget szenvedett. A döntőben német válogatott következett, német csapat ellen 6: 1 arányban nyert válogatottunk és lett a torna győztese. Mivel a válogatott gerincét a nagykanizsai válogatottak Gozdán Ágota, Végh Dóra, Balikó Attila, Barócsi Andor, Hartai Attila és Takács Endre alkották, valamint szakvezetőjük volt a szövetségi kapitány, így újra ők hozhatták el vitrinjükbe a díszes trófeát.
NAGYKANIZSAI KOZTEMETOBEN AZ ÚJ KRIPTASORON KRIPTÁK ELADÓK INFORMÁCIÓ: 06/70/364-0872, 06/70/360-8081
A MENŐ KAJA ...
^=7 06/30/277-1500 06/30/505-4562

fo V] Xl

o\ KEPKERETEZES
o
rr> PLEXIES vo
POLIKARBONÁT t/i
fi LEMEZEK © i
O w oe
SZENTES SÁNDOR
Nagykanizsa, Csengery 34.
ÉRTESÍTJÜK VÁSÁRLÓINKAT,
hogy a
Nagykanizsa, Zrínyi és Király út sarkán, a körforgalomnál lévő
ROCCO E H H S
gyermekdivat üzletünkben a
VÉGKIÁRUSÍTÁST MEGKEZDTÜK!
Köszönjük, hogy nálunk vásároltak!
2004. augusztus 17.
15
NÉZŐKÉNT AZ OLIMPIÁN
A Dr. Mező Ferenc Olimpiai Baráti Kör kezdeményezésével május 13-án megalakult az Európai Olimpiai Hagyományőrző Egyesület, melynek a magyarok mellett szlovén, lengyel, erdélyi és újvédé-ki tagjai vannak, elnöke Kis János, az Olimpiai Baráti Kör elnöke. Az Európai Olimpiai Hagyományőrző Egyesület célja az európai olimpiai hagyományőrzők összefogása, munkájuk koordinálása, vetélkedők szervezése, könyvek kiadása, egymás sporttörténetének és sportkultúrájának megismerése.
Szeptember 11-én Szlovákiába, Magasfaluba utaznak majd a Halmai Zoltán Olimpiai Baráti Körrel közösen, ahol Halmai Zoltán szülőházát megkoszorúzzák és emléktáblát avatnak fel. A Baráti Kör tagjai több mint 15 külföldi utat nyertek már eddig tudásukkal.
A Magyar Rádióban első és a második helyet szerezték meg az országos sporttörténeti vetélkedőn, így augusztus 10-22-ig részt vehetnek az athéni olimpián. Athénban szeretnék kapcsolataikat bővíteni és más sportbatátokat bevonni a
munkájukba. Vittek magukkal magyar zászlókat is, amelyeket szeretnének aláíratatni olimpikonokkal. A lobogók a később a kialakítandó Zalai Sportmúzeumért értékes relikviái lehetnek.
- Első alkalommal vesz részt az olimpián?
- Igen első alkalommal, de a Baráti Kör egyik tagja ''76-ban megnyert egy országos vetélkedőt és kinn volt a montreáli olimpián, az egyesület titkára, Vásárhelyi Tamás pedig négy éve az „Irány Sydnei" című vetélkedőt nyerte meg, így kijutott a sydnei ötkarikás játékokra.
- Mit jelent önnek, hogy nézőként kijutott at olimpiára?
- Eletem egyik nagy vágya teljesül, de egy kis dilemmába vagyok, mivel itthon kényelmes körülmények között, a tv előtt ülve mind a 28 sportág eseményeit figyelemmel tudom kísérni, ott viszont az adott napon csak egy adott sportágat. Hét jegyünk van - ezek általában magyar események -, női, féifi kézilabda meccs, női tőrvívás, férfi kardvívás, cselgáncs, atlétika, ka-
lapácsvetés szemlélői lehetünk. Annak örülök, hogy az utolsó hétre hazaérünk, hiszen akkor vannak a magyar sikersportágak, a kajakkenu, döntő kézilabda, vízilabda mérkőzés, amit fel tudok venni videóra, annál is inkább, mert több mint 100 videókazettám van, ami olimpiai sporttörténettel foglalkozik.
- Mi a véleménye a magyar olimpiai csapat felkészültségéről, ön szerint milyen esélyeink lehetnek?
- Most nincsen kiugró esélyesünk, mint például 1992-ben Barcelonában Darnyi Tamás, Egerszegi Krisztina, hiszen nekik szinte előre oda lehetett adni az aranyérmet. Most a női kajak-ke-nusok azok, akik nagyon esélyesek, a többiek pedig olyan 70-80 százalék eséllyel indulnak, ami 8-10 sportolót jelent. Ha a szívemre hallgatok, akkor azt mondom, hogy 12 aranyérem is lehet, ha az eszemre, akkor 7-8 aranyérem, de akkor már szerintem elégedettek lehetünk - mondta Kis János.
Nagy Krisztina
SERDÜLŐ ORSZÁGOS BAJNOKSÁG
Augusztus elején került megrendezésre Budapesten a serdülő korosztály országos úszóbajnoksága, melyen a Dél-zalai Vízmű SE versenyzői is indultak. A megmérettetésen az athéni olimpián hazánkat képviselő Verrasztó Dávid, Kiss Gergő és Gyúrta Dániel is részt vett.
Silló Dániel serdülő, ifjúsági és felnőtt megyecsúcsa - melyet még 1990-ben Gere Péter állított fel és tartott 100 m gyorsúszásban - az ötödik helyhez volt elég. Polgár Sándor edző irányításával Császár Krisztián 50 m mellúszásban 33,56-ot, Szakony Sára 100 m mellúszásban 1:12,9-et ért el a középdöntőben. Silló Dániel 50 m pillangón 27,84-et, míg 50 m gyorson 25,84-et úszott a középdöntőben. A döntőben 200 m pillangón nyolcadik, 100 m pillangón hatodik és 100 m gyorson az ötödik helyezést sikerült megszereznie.
Ezzel a versennyel befejezték az évet a kanizsai sportolók, a következő idényre való felkészülést szeptembertől kezdik el.
Az ausztriai Kufsteinben rendezték a közelmúltban a baseball Kupagyőztesek Európa Kupája B csoportos küzdelmeit. A tizenöt mérkőzésből álló tornán körmérkőzéses formában küzdött egymással egy-egy svájci, szlovák, román, osztrák, bulgár és magyar csapat. Nem, nem a kanizsai Dr. Padló Thúry képviselte hazánkat a kupán, de még csak nem is azért írunk róla, mert a Sopron Westwind játékosai kiemelkedő eredményt értek el. A dolog azért érdekes számunkra, mert volt ott valaki Kanizsáról, aki meglehetősen közelről szemlélte az eseményeket. Pontosan olyan közelről, mint maguk a játékosok: Gyimes Magdolna bíróként vett részt a nemzetközi tornán
- Hogyan jutott eszedbe egyáltalán, hogy játékvezető legyél? - kérdeztem a kanizsai softball csapatjátékosától, aki a magyar női válogatottnak is több éve tagja.
- Nagyon szeretem ezt a sportot, és szeretnék minél tovább a pályán
maradni. így arra gondoltam, ha ezt már majd aktív sportolóként nem tehetem, megpróbálom bíróként elémi. Ezért öt évvel ezelőtt elvégeztem az ehhez szükséges tanfolyamot, s azóta ha hívnak örömmel megyek. Persze csak akkor, ha éppen nincs mérkőzésem játékosként. Mert ma még a játéké a „főszerep".
- Sok női baseball-bíró van Magyarországon?
- Nem, tudomásom szerint összesen ketten vagyunk.
- Mennyi mérkőzést tudhatsz magad mögött játékvezetőként?
- Körülbelül ötven mérkőzésen bíráskodtam eddig, de nemzetközi versenyen most, Ausztriában vettem részt először.
- Hogyan kezelik a női és a férfi bírókat a játékosok? Nem reklamálnak többet, mint ha az erősebb nem képviselőivel állnának szemben? És a játékvezető-társak hogyan viszonyulnak női kollégáikhoz?
- A játékosok talán jobban meg-
próbálják befolyásolni a mérkőzés első perceiben az ítéleteket, de amikor látják, hogy az ember kellő határozottsággal lép fel, és a tetejében még a döntései is helyesek, később már nem szokott gond lenni. Lehet, hogy a férfi kollégák is kritikusabb szemmel figyelik milyen döntéseket hozok a pályán, de végül elismerik a munkámat.
- Hogyan kerültél erre a nemzetközi versenyre?
- Május közepén, egy hónappal a torna előtt az európai szövetség hivatalos levélben kért fel a részvételre. Általában úgy történik a játékvezetés szervezése, hogy minden résztvevő csapat ajánlatot tesz egy
'' bíró személyére. Most is így volt ez: a Sopron Westwind csapata engem ajánlott.
- Hogyan zajlott a torna? Hányszor bíráskodtál, és melyik volt a legemlékezetesebb mérkőzés?
- Öt napig tartó küzdelemben, napi három mérkőzéssel dőlt el a kupa sorsa. A tizenöt mérkőzés kö-
zül haton én voltam az egyik bíró. A legemlékezetesebb mérkőzés pedig természetesen a legelső volt - ahol svájci és szlovák csapatok játszottak -, hiszen ez volt életem első bíráskodása nemzetközi versenyen, s a tetejében a kupatorna nyitómérkőzése is volt egyben. Legalább úgy izgultam, mintha játékosként kellett volna pályára lépnem.
- Mennyire marad kétségek között a játékvezető a saját teljesítményét illetően? Van-e. aki ellenőrzi vagy minősíti a munkáját a mérkőzések során?
- Természetesen. Hivatalosan nyomon követik az eseményeket a szövetség által erre felkért úgynevezett komisszárok Kufsteinben holland, olasz és svéd komisszár volt jelen, s azt hiszem, igazán elismerésnek számít, hogy a baseballban legkiemelkedőbb nemzetek képviselői egyetlen alkalommal sem találtak semmi kifogásolni valót a munkámban.
Sz. M.
"tA*-
Nagykanizsán a Király-udvarházban eladó a Vásárcsarnokra és Plázára néző 50 m2-es I. emeleti kétszobás nagyerkélyes összkomfortos lakás, szeptemberi átadással.
Eladó továbbá a Király utcai oldalon, I. emeleti 65 m2-es háromszobás, erkélyes összkomfortos lakás 2005. év eleji átadással.
Egyeztetés, tervismertetés: ÖKO-HÁZ 2000 Kft.
Nagykanizsa, Petőfi S. u. 5. I.em Tel./fax: 93/ 516 715 vagy 30/ 901 9013 E-mail: baiassafaela@chello.hu,
Referenciajegyzék megtekinthető: members.cheiio.hu/baiassab
Állami támogatású hitelek, szociál-politikai támogatás, áfa- visszaigénylés, illetékmentesség igényelhető.
QK»MÁZ
KtonVBi SZÁMUNK
mm. iuausiT ®s si-éí jelenik hw
iimiii
SS Y A £ I S Z t X U A Z
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Széchenyi tér 5-9. Tel.: 311- 465 Jegyárusítás: 14-18 óráig.
AUGUSZTUS 25.
15 ÓRA TANSZERBÖRZE Tankönyvek, tanszerek, taneszközök, sportfelszerelések cseréje és vására
AUGUSZTUS 2% A MAGYAR FOTOGRÁFIA NAPJA 10 óra ZÁGON LÁSZLÓ: ERDÉLYI ANZIX szabadtéri fotókiállítás a HSMK előtt 17 óra FOTÓZÁS A SZABADBAN nyilvános csendélet és portrékészítés digitális technikával, kivetítőn szemléltetve.

Kedves Olvasóink!
Örömmel tudatjuk Önökkel, hogy megjelent kolléganőnk,

verses-novellás kötete az
^jtg^oí métyyörödben
A könyv megvásárolható szerkesztőségünkben 990 Ft-os áron.
GRATULALUNK!
A JÚNIUSI ANGOL ÉS NÉMET NYELVVIZSGÁN, HALLGATÓINK
89%-a
SIKERES VIZSGÁT TETT.
ŐK. AZ ÁLLAMI BIZONYÍTVÁNYON KÍVÜL. AZ EU-BAN IS ISMERT ÉS ELISMERT BIZONYÍTVÁNYT KAPTAK!
SZERETETTEL GRATULÁLUNK!
DIALÓG NYELVSTÚDIÓ ÉS
OM REG.SZ.: 01-0062-02
AKKREDIT.: 0584
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a. Tel.; (93) 326-413; Fax: (93) 536-887 E-mail: info@dialognk.hu Web: www.dialognk.hu
#
Jó hallani!
Díjmentes hallásgondozás a Bazár Udvarban!
% Ingyenes hallásmérés J| szakorvosi vizsgálattal
Tanácsadás fülzúgás megszüntetésére
TB által elfogadott digitális és analóg hallókészülékek kiadása közgyógyellátásra is
8800 Nagykanizsa, Fö u.8. Tel: (93) 313-500 Nyitva: H-P 9-17h. Orvosi rendelés: 13-17h.
1062 Budapest. Andrássy út 76. Tel: (1)311-5058
Remekül megértjük egymást!
Dél-Zalai Hetilap
Ük
Nagykanizsa RÉGIÓK KAPUJA
XVI. évfolyam 29. szám • 2004. augusztus 31. • Megjelenik 21.000 példányban
http://kanizsaujsag.kanizsa.hu

CRONOS
TÁRSKERESŐ KH B
Ha komolyan gondolja a társkeresést!
8800 Nagykanizsa Tel.: 06-93-311-396 06-30-508-4121
2
VÁROSHÁZA —— 2004. augusztus 31.
Ku Jr Jt J. M- KU Jt Ví *V 4EU (3 JLV JT1 * Km ÍJ MM
TERVEZŐK. FIGYELMÉBE!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Közlöny 2004. július 26-i 105. számában megjelent az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM rendelet. Az új jogszabály - mely 2004. augusztus 25-én lép hatályba - az alábbiak szerint rendelkezik:
1. Az építési és bontási engedély kérelmekhez mellékelni kell a rendelet melléklete szerinti építési- vagy bontási hulladék tervlapot. A tervlap hiányában a jogszabályban megjelölt környezetvédelmi szakhatóság nem adhatja meg hozzájárulását, mely az engedély iránti kérelem elutasítását vonja maga után.
2. A használatbavételi engedély kérelem mellékletét kell hogy képezze: a ténylegesen keletkezett hulladékokról kiállított építési hulladék nyilvántartó lap, a hulladékkezelő hulladék átvételéről kiállított átvételi igazolása is. Ezek hiányában az eljárás során környezetvédelmi szakhatósági hozzájárulás nem adható.
A nyilvántartó lapokat abban az esetben is ki kell tölteni, ha az adott tevékenység nem építési engedély köteles, és az építtetőnek be kell nyújtania azokat a területileg illetékes környezetvédelmi hatósághoz.
A rendelet értelmében a benyújtott építési és bontási engedély kérelmeket szakhatósági állásfoglalás megadása céljából az első fokon eljáró építésügyi hatóság a területileg illetékes környezetvédelmi szakhatóságnak megküldi. Mindez azt eredményezheti, hogy egyes építésügyi eljárások során az ügyintézési idő megnövekszik.
A rendelet 2004. augusztus 25-én lép hatályba. Erre figyelemmel kérem az építtetőket és építész tervezőket, hogy a rendelet hatálybalépését követően a benyújtandó kérelmekhez a rendeletben előírt megfelelő mellékleteket is szíveskedjenek csatolni, elősegítve ezzel a gyorsabb hatósági ügyintézést.
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE PÁLYÁZATOT HIRDET AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖNYVVIZSGÁLÓI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése A gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. Tv. alapján pályázatot ír ki az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvvizsgálói feladatainak ellátására 2005. január 1-től 2007. december 31-ig.
Pályázatot azok a szervezetek és magánszemélyek nyújthatnak be, akik a törvényi előírásnak megfelelnek és gazdasági társaságok könyvvizsgálata területén legalább 5 éves gyakorlattal rendelkeznek.
A pályázathoz kéljük csatolni: könyvvizsgálói jogosultságot igazoló dokumentumot, természetes személy esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, referenciajegyzéket, nyilatkozatot, hogy összeférhetetlenség nem áll fenn, könyvvizsgálói felelősségbiztosítást. A pályázatnak tartalmaznia kell a feladat ellátásáért igényelt vállalási díj összegét utalások ütemét.
A feladat ellátásával kapcsolatos részletes szakmai elképzeléseket tartalmazó pályázatokat és mellékleteit 2004. szeptember 30-án 12.00 óráig kérjük eljuttatni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.). A beérkezett pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2004. október havi soros ülésén bírálja el. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Dabi Gabriella, a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának gazdálkodási osztályvezetője ad. (Telefon: 93/500-760)
A nagykanizsai Horvát Kisebbségi Önkormányzat
horvát nyelvtanfolyamot indít. Jelentkezni lehet 2004. szeptember 6-10-ig mindennap 9-től 16 óráig a HKÖ irodájában (Rozgonyi u. 1.). Részletes információ a 93/326-658-as, illetve a 06/30/355-3075-ös telefonszámon kapható.
Bicsak Miklós az I. számú választókerület (Garai, Űrhajós, Hársfa, Ifjúság utca lakói) önkormányzati képviselője 2004. szeptember l-jén, szerdán 16 órától 17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzőgyártó irodában. Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.
Csordásné Láng Éva a 14. sz. választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap első hétfőjén 18.00-19.00 óra között a Nagyrác utcai Általános Iskolában és minden hónap második hétfőjén 18.00-19.00 óra között a Móricz Művelődési Házban.
Dr. Horváth György a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője 2004. szeptember l-jén szerdán 18 órától 20 óráig fogadóórát tart a Pálma étteremben (Magyar u. 80.).
Litter Nándor, Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere minden hónap első szerdáján, Röst János alpolgármester minden hónap második szerdáján, Dr. Kelemen Marcell jegyző minden hónap harmadik szerdáján 9-12 óráig fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal Eötvös téri épületében (Nagykanizsa, Eötvös tér 16.1. em.). A fogadóórán tisztelettel várják a város lakosságát, észrevételeiket, javaslataikat.
Nagy József György önkormányzati képviselő fogadóórát tart mindennap reggel 08-12 óráig a Dunántúli Roma Vezetők Szövetségének irodájában Nagykanizsa, Zrínyi u. 42. szám alatt.
Sajni József a. 13. számú választókerület önkormányzati képviselője minden hónap első péntekén 16.00-17.00 óráig a miklósfai Általános Iskolában, 17.00-18.00 óráig a ligetvárosi óvodában fogadóórát tart.
Stróber Gábor a 12. számú választókerület önkormányzati képviselője minden hónap első hétfőjén 16.30 órától a Vécsey Zsigmond Általános Iskolában, 18 órától 19 óráig a Zárda utcai kollégiumban fogadóórát tart. A fogadóórán tisztelettel várja a lakosság észrevételeit, javaslatait.
Szányiné Kovács Mária, a 11. választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap első szerdáján 17-18 óra között az IKI földszinti helyiségében, minden hónap első csütörtökén 17-18 óra között a Bolyai János Általános Iskola földszinti helyiségében. E-mail cím: 1 lvk@nagykanizsa.hu
Tóth László a 4. sz. választókerület képviselője 2004. szeptember 1-jén, szerdán 17 órakor fogadóórát tart a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban. Telefon: 30/304-3161, e-mail: toth_laszlo@nagykanizsa.hu
INGYENES A MÚZEUM
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 112/2004-es határozatának értelmében a nagykanizsai Thúry György Múzeum kiállítása ingyenesen látogatható. Nyitva tartás: keddtől szombatig 10-16 óráig.
VÁLLALKOZÓK HÁZA
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata szervezésében a volt Kossuth laktanya területén (a 7-es főútvonal mentén, az épülő M7-es autópálya nyomvonala mellett, a Nagykanizsai Ipari Park területén) Vállalkozók Házának létesítése kezdődött meg. Az egyedi vállalkozási igények szerint kialakítható, korszerű 50-300 nr-s helyiségek (műhelyek, irodák) teljes infrastruktúrával kerülnek megépítésre. A tervezett bérleti díj: 2,55 euró/m2/hó.
Jelentkezés írásban az alábbi címen:
Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht.
Nagykanizsa Király u. 47.
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezető-főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak: Bakonyi Zsóka. Dukát Éva, Nagy Krisztina. Szőlősi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth Tihaméraé. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa. Király u. 47 I. emelet. Tel.: 93/312-305. Nyomja: ANTÓK Nyomdaipari Kft., Celldömölk. Felelős vezető: Antók Zoltán. Terjeszti a Lapterjesztő Kft. Az árus példányok ára 65 Ft.
ISSN 0865-3879
E-mail címünk: kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
2004. augusztus 31.
VÁROSPOLITIKA
3
nyeret, amelyet aztán ki-ki egy pohárka borral öblíthetett le.
A program délután kézműves vásárral, gyermekszínházzal, fit-ness bemutatóval folytatódott, majd az Alsóvárosi Templomban Stróber László apát mondott szentbeszédet. A városi programot este tűzijáték zárta.
Kisfakoson a helyi Polgárőr Egyesület tartott az Új Kenyér Ünnepén Polgárőr Családi Napot. A program reggel közös főzéssel kezdődött, hatalmas bográcsban főtt a városrész apraja-nagyja ebédje,
ÜNNEPÉN
A Szent István napi ünnepségek zászlófelvonással kezdődtek a Deák téren augusztus 20-án. Ezt követően a Széchenyi téren került sor az ünnepi műsorra.
- Szent István élete a haza életének csak egyetlen pillanata volt, de mégis milyen csodálatos pillanat volt ez■ Az egész nemzet életét és sorsát meghatározta ez a négy évtizedes uralkodás. ...A való élet iránti tisztelettel és gyakorlati érzékkel meglátta, nemzetünk csak akkor maradhat meg, ha gyökereibe szilárdan kapaszkodva min-
30% ADÓKEDVEZMÉNY!
dennapjait a kor kívánalmaihoz tudja igazítani. Művét időtálló, örök emberi értékekre építette fel. Számára a jognak, a törvényeknek a célja és feladata nem volt más, mint a jó és a rossz megkülönböztetése, az igazság és az igazságtalanság elválasztása. A gyengék és a kiszolgáltatottak védelme. Ez a mérce ma is életünk, közéletünk és politikánk, még gazdasági törekvéseink tekintetében is. Szilárd erkölcsi erőre, hiteles törvényhozó személyiségekre van szükség ma is ahhoz, hogy Magyarország lakosai is jogtisztelő állampolgárok legyenek, és azok is maradjanak. Az államalapítás ünnepéhez méltán kapcsolódik az új kenyér szimbóluma. Ez a megújulást, az életet jelképezi. Magunknak is meg kell nap, mint nap újulnunk, hogy az itt sorjázó feladatokat elvégezhessük. Mi is kaptunk egy pillanatnyi időt a sorstól, használjuk fel ezt az időt akként, hogy hasznára legyünk ne csak magunknak, hanem azoknak is, akik velünk együtt élnek, és
Tel: (70) 2153-279, (93) 322-357 Rendszergazda képzés: (30) 2164-668
Oktatási segédanyagok^ECDL-bizonyitvány \Részleffizetés\ Áfamentesség \
amelyet aztán közösen költöttek el. Délután ultiverseny, focimeccs tarkította a programot, s bárki kipróbálhatta a nemrégiben átadott lengőtekét is. A gyerekek játékos palacsintaevő gyorsasági versenyben mérhették öszsze ügyességüket. Este a nemrégiben rendbetett kultürban bál kezdődött, s kivilá-gos-kivirradtig mulatott, aki bírta -tudtuk meg Garai Ferenctől, a Polgárőr Egyesület elnökétől.
-dé-
azoknak is, akik utánunk jönnek -mondta ünnepi köszöntőjében Litter Nándor polgármester.
A Széchenyi téren megrendezett ünnepi műsorban fellépett Zalán Barbara versmondó, az Olajbányász Fúvószenekar, és a Rozmaring táncegyüttes. Az ünnepi kenyeret Fiiszár Károly esperes plébános szentelte meg, közreműködött Teleki László MEH államtitkár és Rost János alpolgármester. A kenyérszentelést követően a közönség is megkóstolhatta az új ke-
mniHHwm
www.centernet,hu
cg
indulnak Nagykanizsán
Országos Képzési Jegyzék (OKJ)szerinti
^ Számítógépkezelő (alapfokú)+ ECDL, ^ Számítástechnikai szoftverüzemeltető (középfokú)+ECDL, Rendszerinformatikus-rendszergazda (emeltszintű)
Cégek, intézmények számára a tanfolyami díj a szakképzési alap terhére elszámolható!
4
HIRDETÉS
2004. augusztus 31.
¥
BOR- ÉS DÖDÖLLE-
2004. szeptember 4.
MAftZSUl és DÖDÖLLE
10 óra: SZÜRETI FELVONULÁS - néptáncosok, fúvószenekarok és mazsorettek részvételével Útvonal: Erzsébet tér -Főút- Eötvös tér 11 óra: A fesztivált megnyitja Litter Nándor polgármester A 10 ÉVES NAGYKANIZSAI IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR KÖSZÖNTÉSE 11.30 óra: A DÉL - ZALA TÁNCEGYÜTTES programja 12 óra: AZ ARANYMETSZÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA néptáncosai 12.30 óra: A KODÁLY ZOLTÁN MŰVELŐDÉSI HÁZ NYUGDÍJAS DALKÖRE ÉS TÁNCKARA 13 óra: A nagykanizsai TÜTTŐ JÁNOS DALKÖR nótaműsora 13.»óra: A ZALAKOMÁRIPÉCZELY ATTILA NÉPZENEI CSOPORT 14.00-17.00 óra: FÚVÓSZENEKARI TALÁLKOZÓ Fellépnek: Olajbányász Fúvószenekar, Fehérvári József Zenei Egyesület Fúvószenekara Csurgó, Little Band Szombathely,. Limena Glazba Belicza Horvátország, Gerje Party Fúvószenekar Albertirsa, Löfim Mazsorett Csoport Dunaföldvár, Nagykanizsai Ifjúsági Fúvószenekar 15 óra: DÖDÖLLE ÉS DÉL-ZALAI NÉPI ÉTKEK FŐZŐVERSENYE ITóra: FEHÉR KÍGYÓ CIGÁNY HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYÜTTES 17.30 óra: A főzőverseny eredményhirdetése
18 óra: „A bor legendája" - a szekszárdi HOLLÓ EGYÜTTES
19 óra: „Legyen kedved mindig dalolni" - TOLCSVAY-TRIÓ 20 óra: SZTÁRVENDÉG: MÁRIO, A HARMONIKÁS
21.30 óra: UTCABÁL - A fesztivál zárása. Közreműködik: a LITTLE FLAMINGÓ EGYÜTTES
KÍSÉRŐ PROGRAMOK: 10 óra: BORTURIZMUS - a kisbirtokos borvidék lehetőségei - szakmai tanácskozás a Halis István Városi Könyvtárban. Előadok; dr. Laposa József a Magyar Mezőgazdasági Múzeum munkatársa, Lasztovicza Jenő, az Országgyűlés Idegenforgalmi Bizottságának elnöke, Ilai Zoltán, a Borkultúra Kht ügyvezető igazgatója. Házigazda: Förhénci Horváth Gyula, a Nagykanizsai Hegyközség elnöke A BORHÁZAKNÁL - borkóstoló a gazdák boraiból NÉPMŰVÉSZETI KIRAKODÓ VÁSÁR, NÉPI KISMESTERSÉGEK JÁTSZÓHÁZA Régi edénjek, régi receptek - NÉPRAJZI KIÁLLÍTÁS a Thury György Múzeum anyagából NÉPMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS a Galériában, DÖDÖLLE ÉS NÉPI ÉTELEK KÓSTOLÁSA ÉS ÁRUSÍTÁSA
Az ELSŐ KANIZSAI BOR- ÉS DÖDÖLLE-FESZTIVÁL szüreti felvonulásán részt vevő csoportok: Zala Gyöngye Táncegyüttes, Kanizsa Táncegyüttes, Dél-Zala Táncegyüttes, Kodály Zoltán Művelődési Ház Nyugdíjas Dalköre és Tánckara, Tüttő János Dalkör, Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola néptáncosai. Nagykanizsai Ifjúsági Fúvószenekar és a Honvéd Kaszinó ROVER Majorettcsoportja, Olajbányász Fúvószenekar és a Gelsei Majorettcsoport, Little Band - Szombathely, Löfan Majorettcsoport -Dunaföldvár, Fehérvári József Zenei Egyesület Fúvószenekara és Majorett Csoportja - Csurgó, Fülöp József szüreti fogatos
Útvonal: Erzsébet tér -Fő út - Eötvös tér. Időpont: szeptember 4. 10.00-11.00 óra.
A szeptember 4i«i Bor- és Dödöllefesztivál rendezvényei miatt, egész napra lezárják a HSMK melletti nagy parkolót és az épület déli oldalán lévő utat, vritanint 10-11 óráig a hetes fő út Erzsébet tér - Eötvös tér közti szakaszát, a szüreti felvonulás idejére. A lezárás érinti a menetrend szerint közlekedő buszjáratokat is.
2004. augusztus 31.
TETŐ ALATT AZ ÉPÜLET
BKG-S JUBILEUM
Tető alatt van a kórház épülő „E" épülete. Csupán annyi helyet hagytak szabadon, amennyi az építőanyagok beviteléhez szükséges -kaptuk az információt Papp Nándortól, a VKIB elnökétől. A válaszfalazás elkészült a második emeletig, a gépészeti szerelvényezést, a szennyvíz- illetve a vízvezeték szereléseket az első és a második emeleten folytatják. Az ablakokat folyamatosan építik be a falakba, kezd kialakulni az épület formája. A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság foglalkozik az épület előtti forgalmi rend változtatásával, a jelenleginél sokkal több parkolóhelyet, esetleg körforgalmat kell kialakítani, mivel az átadás után sűrűn fölkeresett épület lesz. Mint már többször írtunk róla, az „E" épületben kerül kialakításra többek között a tüdőgondozó, a bőr- és nemibeteg gondozó, a mozgásszervi rehabilitációs osztály, és itt történnek majd a mozgásszervi rehabilitációs járó beteg szakrendelések.
KAMARAI VÁLASZTÁSOK
ját. A kikapcsolódáshoz az alaphangulatot az Orff ütőegyüttes szolgáltatta a megjelent több mint ezer résztvevőnek, közöttük a nyugdíjasoknak és a családtagoknak, majd Mádé Károly elnök-vezérigazgató mondott ünnepi beszédet. A kezdetektől felidézte a gépgyár történetét, mely öszszekapcsolódott a magyar olajipar születésével. Az évek során a termékek előtt megnyílt a világ, 30 országba exportáltak. A gazdasági környezet változásának következtében 2002-ben a vállalat gazdálkodásának eredményessége megtört, ezért a legújabb időkben a vezetésnek az a célkitűzése, hogy pénzügyi stabilitást biztosítsanak a vállalatnak, amihez nagyon szigorú költséggazdálkodást és belső szervezési munkákat kellett elvégezni.
Ünnepi köszöntőjében Litter Nándor kiemelte: a városnak rendkívül fontos a DKG, hiszen az a munkakultúra, amit 60 éven keresztül képviselt, soha nem lehet kitörölni a város életéből, a város történetének része marad. Befejezésül a város önkormányzata nevében elismerő oklevelet és a város kitüntető érmét adta át Mádé Károlynak a jubileum alkalomból.
Az ünneplést beszélgetés, zene, tánc, és látványos tűzijáték zárta.
A DKG-EAST Olaj-és Gázipari Berendezéseket gyártó részvénytársaság kettős évfordulót is ünnepelt a 27-én megrendezett Nyílt Napon. A jogelőd Dunántúli Kőolajipari Gépgyár megalapításának 60. és a jelenlegi DKG-EAST Rt. megalakulásának a 10. évforduló-
A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara, az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően választást tart. Választói joggal - kamarai tagsági viszonyától függetlenül - minden, Nagykanizsán és térségében bejegyzett vállalkozás rendelkezik. A tagozati besorolásokat is tartalmazó tagjegyzék és a teljes választói névjegyzék a kamara irodájában (Nagykanizsa, Szent I. u 5.), mindenki számára megtekinthető. Ennek alapján lehet jelölteket állítani, legkésőbb a jelölőgyűléseken. A jelölteket - miután elfogadói nyilatkozatot tettek - megválasztásra az egyes választógyűlések elé teijesztjük.
A választási folyamat a következő: Az egyes tagozatok (az ipari, a kereskedelmi és a kézműves) küldöttjelölő és választó gyűléseket tartanak. Ezek helye a kamara tanácsterme, helyszűke esetén egy közeli, nagyobb befogadóképességű terem.
A jelölő- és választógyűlések időpontjai:
Augusztus 30. Tagozati jelölőgyűlések 9.00 ipari tagozat 11.00 kereskedelmi tagozat 14.00 kézműves tagozat
Szeptember 6. Tagozati választógyűlések 9.00 ipari tagozat 11.00 kereskedelmi tagozat 14.00 kézműves tagozat.
A kamara lapszabálya szerint az egyes tagozatok által választható küldöttek száma: ipari tagozat: 9 fő, kereskedelmi tagozat: 14 fő, kézműves tagozat: 3 fő. Tekintettel arra, hogy az időközbeni lemorzsolódás esélye reális, célszerű az egyes tagozatokban korlátlan számú jelöltet állítani, s így lehetőség nyílik pótküldöttek megválasztására is. Ugyancsak most kell jelölni az országos küldöttgyűlés küldötteit (5 fő), az ellenőrző bizottság tagjait (3 fő), az etikai bizottság tagjait (3fő), a mandátumvizsgáló bizottság tagjait (3 fő), a szavazatszámláló bizottság (3 fő) tagjait és a jelölőbizottság tagjait (3 fő). Minden posztra kizárólag kamarai tagok jelölhetők, kivéve az ellenőrző bizottságot, amelybe megfelelő szakértelemmel rendelkező, kamarai tagsággal nem bíró személy is megválasztható. A küldöttgyűlésre, a küldöttek megválasztása után 2004. október 5-én kerül sor.
TISZTELT TÁMOGATÓK!
Köszönetet mondunk az augusztus 20-i programok lebonyolításában nyújtott segítségükért! A rendezvény támogatói:
Csokitanya, Draskovics György, Dreher Rt., Egry J. Cukrászüzem, Ford Auto-Kanizsa Kft, Gerő Cukrászda, Inno Profil Kft., Kanizsa Hús 2000 Kft., Kanizsa Uszoda Kft., Kondricz Pékség, Lorenzo Étterem és Pizzéria, Nelson Restaurant és Pub, Papír, írószer, nyomtatványbolt Csengery u. 5., Papír-Király Irodaszer-Nyomtatvány Bolt, Pergamem Papír-írószer és nyomtatvány szaküzlet, Robinson Pizzéria és Restaurant , Szokol Zöldség-, Gyümölcs Nagyker., Tesco Global Áruházak Rt., Űrhajós úti Cukrászüzem, Via Kanizsa Kht.
V_J
6 KALEIDOSZKÓP — 2004-augusztus31-
BABUSGATÓ SZAVAK ÉS MOZDULATOK
- Milyen életkortól érkeztek a gyerekek?
— Mi mindenkinek azt javasoltuk,
Szeptemberben lesz egy esztendős a Mikkamakka Játéktárban működő Babusgató, amely anyukáknak és kicsiknek ad lehetőséget a tartalmas együttlétre, a gyermeknevelés, gondozás során felmerülő kérdések megválaszolására, ötletek cseréjére, beszélgetésre, az anyasággal járó édes terhek csökkentésére. A program ötletgazdája és működtetője Sántáné Vukman Kornélia gyógypedagógus, fejlesztő szakember.
- Honnan jött az ötlet?
- Az ötletet az adta, hogy vártam a második gyermekemet, és nagyon izgalmassá váltak számomra a magzatkutatások, a magzati élettel való kapcsolatfelvétel, és a baba megszületését követő fejlődési időszak is. Az, hogy mit lehet kezdeni egy pici babával, bizony az első gyerekes szülők esetében nehéz kérdés. A szülők többsége nem nagyon tud játszani a saját gyerekével, számos problémája van, és semmi tapasztalata nincs. Ekkor gondoltam ki a Babusgatót, amely 2003. szeptemberében indult. Az induláskor három dologra fókuszáltam, a családra, az anyagyerek kapcsolatra, és magára a gyermek fejlődésére. Főként azokra az esetekre figyeltem, ahol ezek nem elég harmonikusan, nehézkesen indulnak meg. Egy kicsit megtámogatni, segíteni a dolgokat, ez volt a legfontosabb, amiért elkezdtük. Figyelni a gyerek fejlődésére, ha ez valamilyen ponton elmaradást mutat, akkor időben reagálni. Minél korábban kezdjük a fejlesztés, annál hatékonyabban lehet dolgozni. Figyeltünk az édesanyákra, akik a megváltozott helyzetet, főként az elején, nem mindig tudják kezelni. Sokszor kialvatlanok, ingerültek, megváltozik a kapcsolatuk a férjükkel, a családjukkal. Az anyát anyaságában kívántuk megtámogatni, megerősíteni, és a kicsi nevelésének gondjában osztozni. A programot eredendően szeptembertől hirdettük meg, de akkor kezdtünk bele, amikor tízen lettünk Ma már tíz család és 13 kicsi jár a babusgatóba, többségében első gyermekes családok, értelmiségi szülőkkel, akik szívesen vannak együtt.
dkkortól járjanak hozzánk, ha már a,baba és a mama megszokták egymást, ha már van kialakult napirendjük, amelybe ez a program beilleszthető. Ez mindenkinél egyéni. Az integratív játékterápia is arra épül, hogy a gyerek választásait követjük, hozzá igazodunk Látens módon alakítjuk a játéltfolyamatot, ha szükséges. A legfontosabbnak azt tartjuk hogy a gyerek megszületése pillanatától - és azt megelőzően is - biztonságban érezze magát.
- Hogyan épül fel a Babusgató programja?
- Hetente találkozunk, havonta egy alkalommal van egy meghívott élőadónk, olyan témában, amelyet a szülők szeretnének. Gyakran járt nálunk Mikkamakka pszichológusa, aki beszélt az apa-gyerek kapcsolatról, a családszerkezet változása okozta gondokról, az alvászavarokról, szó volt a szobatisztaságról, gondozási kérdésekről. Nemcsak a témákról esett konkrétan szó, hanem a szülőknek lehetősége nyílt a személyes gondjaik megvitatására, tanácskérésre. Már-már pszichoterápiás csoportként működtünk Fontosnak tartottuk, hogy ai szülőkben tudatosítsuk, hogy egy normális fejlődésnek milyen fokozatai vannak, hogyan épülnek egymásra a különböző folyamatok milyen idegrendszeri jelenségek vannak a háttérben. Meghívtuk a logopédust is, ő a beszédfejlődés megindulásának segítéséről be-
amikor már ők gyűjtik és hozzák a mondókákat, elmondják az olvasmányélményeiket, megosztják a tapasztalataikat. Először a dajkarímeket tanítottam, aztán jöttek a népi mondókák, a mimetizált mondókák. Már szó esett a mesékről, mit válasszunk, hogyan tálaljuk a gyereknek találjunk-e ki meséket. A szülők tisztában vannak azzal, hogy a gyermekük nevelésében ők a legkompetensebbek, ennek ellenére vannak kételyeik, és a kérdéseikre választ várnak. Fontosnak tartjuk, a játéktevékenységet, a játékbemutatásokat, játékajánlásokat, hiszen a gyermek legfőbb tevékenysége a játék, ezen keresztül fejleszthető. A mozgásfejlesztés a masszázzsal indult. Az első hónapokban, míg a szülők a mozdulatokat elsajátították Agostonné Táncsics Tímea volt a segítségünkre. Nemcsak a masszírozást tanultuk, hanem hozzá egy indiai altatódalt is, amelyet a mozdulatok közben lehet mondani. Ezt követően a babatornával folytattuk a mozgásprogramot, aztán már a babák és a mamák együtt tornáztak. Akkor derült ki, hogy a csoport egyik tagja aerobic oktató. Amikortól eljutottunk oda, hogy a babák önálló játéktevékenységet kezdtek, mindig beépítettünk egy alakformáló tornát a mamáknak is. Aztán jöttek a mozgásos mondókák a mindenféle játszótéri játékokkal való ismerkedés. A foglalkozások mindvégig nyíltak voltak, akkor jöhettek az
apukák amikor akartak részt vehettek a programban. Egy alkalommal az egyik apuka egy órában gitárral gyerekdalokat játszott nekünk a gyerekek tátott szájjal figyelték. Nyáron Gyékényesre kirándult a Babusgató. Szintén az egyik tagunk működött közre ebben, az ő szülei látták vendégül a csoportot. Udvar, medence, és sok-sok minden várt bennünket, és mi is batyukkal érkeztünk. A Babusgató anyukái szinte soha nem jönnek üres kézzel, hol az egyik, hol a másik hoz kinőtt ruhát, feleslegessé vált játékot, amelyet aztán a Csecsemőotthon kis lakóinak juttatunk el.
- Hogyan tovább szeptembertől?
- A Babusgató folytatódik a szülők továbbra is jönnek sőt újak is jelentkeztek Jó lenne, de hely, és animátor hiányában nem tudunk új csoportot indítani, pedig jelentkező akadna bőven. Sajnos a Mikkamakka Játéktár helykihasználtsága már tovább nem fokozható. A megkezdett program folytatódik a fejlesztés halad tovább a 10 család esetében, de új Babusgató nem indulhat.
- Mi tavaly az Anyatejes Világnap rendezvényén hallottunk arról, hogy indul ez a csoport. Amióta elindult, mi minden alkalommal itt vagyunk a kislányommal, csak a kiránduláson nem tudtunk részt venni - mondja Horváth Szilvia.
- Miért járnak ide szívesen?
- Nagyon sok készségfejlesztő játék van. Vannak olyan játékok, amelyek kifejezetten egyik vagy másik készség fejlesztésére irányulnak, és nagyon drágák A szülők egy része nem is tudná megvásárolni, itt pedig hozzáférhető. Arról nem is szólva, hogy csak egy ideig van rá szükség, hiszen a gyerek ezt is kinövi. A másik amiért szívesen jövünk mert nálunk a család kicsi, nincsenek a kislányomhoz hasonló korú rokonaink Janka itt találkozhat a kortársaival. A harmadik, hogy a többi anyukával és szakemberekkel is megbeszélhetjük a gondjainkat, kinek mi a véleménye, ki hogyan csinálja. Sok-sok vélemény, ötlet hangzik el, amiből szabadon választhatunk
-dé-
szélt. Nagyon aktív, szorgalmas csoport a miénk, a szülők rendszeresen készülnek Eljött az az idő,
2004. augusztus 31.
VÁROSPOLITIKA
BIZOTTSÁGI U LESEK
A Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésén egyhangú döntés született arról, hogy elfogadásra ajánlják az Oktatási Minisztérium Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2005. évi fordulójához való csatlakozását, s a következő évi költségvetésből erre a célra 6 millió forint biztosítását.
Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság foglalkozott a belterületi határvonal megállapítására és módosítására benyújtott előterjesztéssel. Egyetértettek azzal, hogy az INSZA-BAU Kft Palin-ban, a Herkules utcától keletre, a Boróka - Park utcák és a gázfogadó állomás közötti területen családi házas lakótelkek alakítson ki.
Mindkét bizottság tárgyalt az önkormányzat 2004. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról, illetve a 2004. évi költségvetésről szóló, többször módosított 3/2004. (II. 8.) számú rendelet módosításáról. Megvitatták a térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról szóló szabályzat módosítási tervezetét valamint a térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról szóló szabályzat módosítását.
Az augusztus 27-ére összehívott soron kívüli közgyűlés a külső bizottsági tagok, Kalmár István, Kapusi Győző, Kiss György, Lelkó Tamás és Szabó Sándor eskütételével kezdődött, majd a zárt ülések sorrendjéről döntött a testület. Röst János alpolgármester azt javasolta, hogy a 21. napirendi pontként szereplő F1DESZ-MPSZ képviselőcsoport javaslata Fegyelmi Bizottság felállítására című napirendi pontot vegyék le, mert szeptember 30-ig az ÜJKB közgyűlés elé viszi a határozati javaslatot. Cseresnyés Péter válaszában hiába érvelt amellett, hogy egy fegyelmi bizottságot hozzon létre a testület azért, mert nem tudják pontosan, hogy az intézmények fűtés-korszerűsítésével kapcsolatban lefolytatott eljárás törvényes vagy sem. A polgármester által feltett szavazás során a''testület elfogadta Röst János javaslatát, a 2l-es napirendi pontot levették. Zakó László képviselő hozzászólásában megjegyezte: az utóbbi időben azt vette észre, hogy olyan napirendi pontokat szeretnének akár az előteijesztéstől függetlenül is zárt ülésen tárgyalni, ami a városra, vagy a képviselő testületre nézve kellemetlen, és nem azt, hogy a város gazdasági érdekét sérti. Vállaljuk a kellemetlenséget! - hangsúlyozta, és nem ért egyet Cseni Tibornak azzal a javaslatával, hogy zárt ülésen tárgyalják a régi piac területén található felépítmény ingatlanra vonatkozó előterjesztést.
A közgyűlés szünetében Cseresnyés Péter frakcióvezető sajtótájékoztatót tartott a benyújtott határozati javaslatukról, amely arról szólt volna, hogy „mivel a vizsgálat folyik, és az ÜJKB erről határozott, ne csak azt vizsgálják, hogy a folyamat törvényesen lett-e levezényelve, hanem azt is vizsgálják, hogyha nem törvényes, abban az esetben van-e valakinek, vagy valakiknek sze-
mélyes felelőssége. Röst János levetette a napirendek közül az előterjesztést. Tudni kell azt, ha többes számban beszélek a feltételezett felelősökről, akkor az egyik felelős ő. ... Nem a demokráciának megfelelően működik továbbra is az önkormányzat abban az esetben -most már többször is bebizonyosodott -, hogyha Röst János kezébe kerül valamiképpen az irányítás."
A közgyűlés nyílt ülésen döntött a Zrínyi Miklós Altalános Iskola igazgatójának a kinevezéséről. A városatyák a két pályázó közül Faller Zoltánt nevezték ki igazgatónak, míg Sajni József bizottsági elnök javaslatára a közgyűlés Benedek Miklósnak, az eddigi munkája elismeréséül Címzetes Igazgató címet adományozott. A napirendi pontok tárgyalása során a testület elfogadta a Katonarét helyi építési szabályzatának módosítására benyújtott előterjesztés, valamint a Szabadhegy városrész és környéke szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatának módosítására benyújtott előteijesztést. Igen szavazatot kapott a Megújuló Örökségünk Zsinagóga rekonstrukció Nagykanizsán című pályázat beadásához kapcsolódó támogató nyilatkozat, a Kultúra 2000 - EAC/39/04 pályázaton való részvétel, a Miklósfa-Csengery utca kerékpárút pályázat, a Nagykanizsai Ipari Park és Logisztikai Szolgáltató Központ A jelű gyűjtőút építése című pályázathoz kapcsolódó határozati javaslat módosítása, valamint a Palini Óvoda rekonstrukció, és a 2-es számú fogászati szolgálat megüresedő fogorvosi állásának betöltésére benyújtott javaslat. Nem szavazatot kapott a Piarista Rend tulajdonában lévő ingatlanon felépített önkormányzati tulajdonú tornacsarnok által elfoglalt terület megvásárlása, és nemleges döntés született a lazsnaki kastélyra írásban benyújtott vételi ajánlatra, melyet zárt ülésen tárgyaltak.
NAGYKÖZSÉG LEGYEN KANIZSA?
A Pénzügyi Bizottság augusztus 25-én megtartott ülésén több napirendi pontot is tárgyalt. A 2004. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatójának megvitatása során Márkus István külső bizottsági tag hangsúlyozta, hogy nem arányosan teljesülnek a feladatok. A problémát a fejlesztés és az ingatlan értékesítésnél látja. Példaként említette, a belváros forgalomcsillapításának és a sétáló utca kialakításának késését, így nem leszünk vonzók, piacképesek, mert óriási hátrányt jelent ha nincs egyensúly, és nem kellő időben történik a tervezés és a kivitelezés. Ez jelentkezik a későbbi pályázatok során is, hiszen egy sor feltétel kell ahhoz, hogy nyertesek lehessünk. A vitát követően egyetértettek a bizottság tagjai a tájékoztatóval, mivel a költségvetés végösszege egyensúlyban van.
Ezt követően a bizottság megvitatta és elfogadta a a közgyűlés 2004. évi költségvetéséről szóló többször módosított 3/2004. (II. 18.) számú rendeletének módosítását is. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2004.1. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatójában a bizottság kiemelt figyelmet szentelt a Kanizsa TV Kft. és a Kanizsa Újság Kft. mérlegére. Maros Sándor, a Kanizsa TV Kft. ügyvezetője kiegészítésként elmondta, hogy az ORTT szerint a nagykanizsai televíziónak joga és kötelessége a műsoridőt kitölteni, ami nem 400 perc, hanem 1680 perc, az önkormányzat viszont csak 400 percet támogat. Véleménye szerint közgyűlési döntés kellene ahhoz, hogy felbonthassa a szerződést az ORTT-vei és az adót lezárják, mert ezzel a feltétel rendszerrel így nem tudnak működni.
De ezt nem szívesen tenné meg, hiszen nem ezért harcolt a frekvenciáért. A környékbeli települések a központi kábelrendszeren keresztül folyamatosan nézik a Kanizsa TV adását, a szerződés felbontása visszafejlődést jelent. Az ORTT a napi 4 órás műsort kéri, az önkormányzat pedig heti 400 percet kér. Ehhez képtelenség bevételt szerezni. Budai István bizottsági elnök azt javasolta, hogy készüljön részletes előterjesztés, melyben az is szerepel, hogy mivel jár, ha fölmondanák a szerződést, mivel abból sem lehet büntetés kifizetése nélkül kiszállni. Márkus István arra hívta fel a figyelmet, hogy súlyos presztízs vesztesége lenne ez a lépés a városnak. Ha egy megyei jogú város ilyen helyzetbe került, hogy így működik, az jelen van a televízió működésében is. A művelődési intézmények saját bevétele
is reprezentálja a város működőképességét, reprezentálja, hogy a polgárai mire mennyit költenek. Már 1998-ban javasolta egy vita során, hogy legyen a város nagyközség, mert annak a feltételei hosszú távon adottak - és ezt komolyan mondta! Ha megyei jogú város vagyunk, elő kell teremteni és biztosítani kell a műsoridőt! Arra tett javaslatot hogy egy önálló indítvánnyal kezdeményezze a tévé és a pénzügyi bizottság is, hogy fél éven belül érdemben térjenek vissza a kérdésre.
A bizottság tudomásul vette a Kanizsa Újság Kft. beszámolóját azzal a kiegészítéssel, hogy az év végi eredménye nem lehet veszteséges. Ennek érdekében a pb a harmadik negyedévben pénzügyi vizsgálatot végez az újságnál. A bizottság elfogadta a KanizsaNet Kht. mérlegét.
2004. augusztus 31.
A Nagykanizsai Rendőrkapitányság augusztus 25-én rendezte meg immár 11. alkalommal a karos rendőr forgalomirányító verseny városi selejtezőjét. A tesztlapok kitöltése után a gyakorlati vizsgára a 7-es főút és a Kinizsi út kereszteződésében került sor. Az egyenruhás állományból 15-en mérték meg a tudásukat. A vizsga során az is kiderült, hogy nem csak a rendőröknek, hanem az állampolgároknak is gyakorolniuk kellene hogy hogyan kell közlekedni akkor, ha sárgán villog a jelzőlámpa, és ha rendőr irányítja a forgalmat. Sajnos olyan eset is előfordult, hogy az autóvezető nem vett tudomást a rendőr jelenlétéről. Baleset szerencsére nem történt, de a rendszám alapján fel fogják jelenteni a gépkocsivezetőt.
A rendőri karos forgalomirányító verseny megyei döntője szeptember l-jén lesz, az országos versenyre Budapesten kerül sor. A nagykanizsai kapitányságot a megyei döntőn Fekete Péter, Magyaródi Balázs, Végvári Zoltán, Kiss Rudolf és Breckner Péter képviseli.
FOKOZOTT RENDŐRI JELENLÉT AZ ISKOLÁK KÖRNYÉKÉN
Az tanévkezdés időszakától a korábbi évek kialakított gyakorlatának megfelelően a reggeli és a délutáni órákban, elsősorban a nagy forgalmú utak környékén található iskoláknál, nagyobb csomópontokban egyenruhás rendőrök teljesítenek szolgálatot.
A fokozott rendőri jelenlét célja a balesetek megelőzése a biztonságos közlekedés megtartása, bűncselekmények megelőzése.
A rendőrök ellenőrzik a passzív biztonsági eszközök használatát, a gyermekek szállításával kapcsolatos szabályok betartását mindany-nyiunk érdekében.
A járművezetőknek megnövekvő gyalogos forgalomra kell számítaniuk a város területén, különösen a tanítás megkezdése előtti (7.00-08.00 óra) és befejezését követő (15.30-16.30 óra) időpontokban.
A balesetek megelőzése érdekében felhívjuk a közlekedők figyelmét a közlekedési szabályokat maradéktalan betartására.
Takács Csaba r. főhadnagy sajtóreferens
v_s
A Szívbeteg gyermekekért kulturális rendezvényt tartanak a Móricz Zsigmond Művelődési Házban Kiskanizsán szeptember 4-én 10-17 óráig.
Programok: 10.00-15.00. néptánc, Igricek együttes, aerobik tánccsoport, gyermekjátékok és programok (zsákbafutás, aszfaltverseny, kötélhúzás, sógyurmázás). Az első helyezetteknek meglepetésdíj jár! 12.00 Licit (festmény, fotel), 12.30 Gólyalábasok, 13.00 Éles István humorista műsora, 14.00 Papp Rita és Bognár Attila műsora, 15.00 Tombola, 16.00 Ünnepélyes díjátadások.
2004. augusztus 12.
22.03 órakor telefonált a rendőrségi ügyeletre egy letenyei férfi és azt közölte, hogy öngyilkossági szándéka van jelenleg a Csónakázó-tónál a kilátótoronyban tartózkodik és onnan le fog ugrani. Az ügyeletest tiszt folyamatos telefonkapcsolatot tartott a férfival, közben járőröket küldött a helyszínre. A beszélgetéssel mindvégig igyekezett elterelni figyelmét szándékáról. A járőröknek kellő óvatossággal sikerült feljutni a férfihez és a megfelelő pillanatot kivárva, visszahúzták a kilátó biztonságos részére. 2004. augusztus 17.
19.03 órakor egy az Északi városrészben található nagyvállalattól érkezett bejelentés, hogy a biztonsági szolgálat feltartóztatott egy személyt, aki vélhetően azonos egy előző napon történt kerékpárlopás elkövetőjével. 2004. 08. 16-án reggel 06.00 órakor a vállalat egyik dolgozójának a kerékpártárolóban lezárt állapotban elhelyezett 32.000 Ft értékű terepkerékpálját ismeretlen tettes eltulajdonította. A biztonsági szolgálat akkor tartóztatta fel a 20 éves nagykanizsai fiatalembert, amikor a kerékpártárolóba azért ment vissza, hogy elvigye azt a kerékpárt, amivel korábban munkahelyére érkezett. A rendőrkapitányságon történt kihallgatása során a nyomozóknak elismerte, hogy a kerékpártárolóból nem a saját kerékpáljával távozott, hanem egy másik jobb állapotú és felszereltségű kerékpárral. Tettére magyarázatot adni nem tudott.
2004. augusztus 18.
02.10 órakor a rendőijárőr két személyre lett figyelmes a Rózsa utcában, akik a rendőröket észlelve futásnak eredtek. Reményük a menekülésre nem volt, a járőrök hamar utolérték, és ellenőrzés alá vonták őket. A 15 éves nagykanizsai és 17 éves körmendi fiú előállításukat kö-
vető meghallgatás során elmondta, hogy azért próbáltak elfutni, mert az éjszaka folyamán a Keleti városrészben lakóházakat, konténereket, közlekedési táblákat és több trafóházat is összefirkáltak nagy méretű alkoholos filccel. A járőrök a filceket tőlük lefoglalták. A kihallgatásuk során egyiküknél gyanú merült fel arra, hogy kábítószert fogyasztott, melyet az alkalmazott drogteszt megerősített. A kábítószer fogyasztás tényének megállapításához az ügyben szakértő kirendelésére kerül sor. 2004. augusztus 19.
07.10 órakor érkezett bejelentés, hogy a Platán soron egy büfébe az éjszaka folyamán ismeretlen tettes ablak kifeszítés módszerével behatolt, majd az üzletből kutatást követően, édességgel és egy órával távozott.
2004. augusztus 21.
02.15 órakor a járőr a Balatoni út melletti gyors étteremnél vont intézkedés alá egy járművezetőt, mivel személygépkocsijával egy facsemetét kidöntött. Az ellenőrzés során gyanú merült fel az alkoholfogyasztásra is, melyet az alkoholszonda megerősített. A nagykanizsai hölgyet ittas járművezetés megalapozott gyanúja miatt vérvételre állították elő és vele szemben cselekménye miatt, eljárást kezdeményeztek. 2004. augusztus 23.
22.27 órakor állampolgári bejelentés alapján lopáson ért tetten egy személyt a járőr. Az 58 éves nagykanizsai férfi egy, a Hunyadi utcában folyó építkezésen dolgozott napközben. Az éjszaka folyamán visszament a munkaterületre és az ott tárolt építési anyagok közül cementet és sódert próbált meg egy utánfutóval eltulajdonítani, amikor a járőr tetten érte. Védekezése, hogy a főnöke kérte meg az anyagok elszállítására, hamar megdőlt. Az ügyben lopás vétség megalapozott gyanú miatt indul büntetőeljárás.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 2004/2005-ös tanévben a Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskolával közösen érettségi vizsgát adó középiskolai képzést indít.
Jelentkezés feltétele: szakmunkás bizonyítvány. Helyszíne: Cigány Kisebbségi Önkormányzat Nagykanizsa, Ady u. 1. Határideje: 2004. szeptember 15.
A képzés helyszíne: Bogdán János Közösségi Ház Nagykanizsa, Teleki u. 14.
A képzés ingyenes!
2004. augusztus 31.
KRÓNIKA
9
KÉT KERÉKEN EURÓPÁBAN
( AUGUSZTUS 16
Gyapjas pillék
Tovább támadnak Zalában a Ba-laton-felvidékről kirajzó gyapjas pille hernyói. Május közepén a szakértők még abban reménykedtek, hogy a kártevők az idegenforgalmi csúcsszezonra eltűnnek, a fák újra kihajtanak, mára úgy vélekednek, a következő egy-két évben mindenképpen számítani kell a hernyók tömeges jelenlétére. A májusi, peteszámláláson alapuló becslések alapján mintegy 31 ezer hektárnyi erdőterület kopaszra rágásával számoltak az erdészek, de nem elképzelhetetlen, hogy a pusztítás 70 ezer hektárt is érinthet.
(" AUGUSZTUS 17.)
Kaszálás és parlagfű-mentesítés
Folyik a kaszálás a Zala Megyei Közútkezelő Kht. által fenntartott utak mentén. Mivel külön előirányzat nincs a gondozandó területek parlagfű-mentesítésére, így a közhasznú társaság a padkák, rézsűk gondozása keretében tesz eleget ennek a kötelezettségének is. Mivel jogszabályok alsóbbrendű utak esetében évi egy kaszálást írnak elő, és csak ennyit finanszíroznak, jelentős előrelépés a parlagfű-mentesítésben így nem várható. A legnagyobb problémát a szakemberek szerint a magánterületek, illetve az út fenntartójához tartozó területek között meghúzódó földsávok okozzák, amelyek többnyire kaszálatlanok gondozatlanok, így folyamatos utánpótlást biztosítanak a parlagfű szaporodásához..
( AUGUSZTUS 19)
Tetőfelújítás
Felújítják a Zsinagóga tetejét. A barlahidai ÉK-Ép Kft munkatársai megkezdték a Zsinagóga tetőszerkezetének felújítását, amely várhatóan november végére, vagyis még a tél beállta előtt befejeződik. A beruházás, amelyet az önkormányzat finanszíroz, 20 millió forintba kerül.
( AUGUSZTUS 2l)
Nyári rekord
A letenyei határátkelőn megdőlt az idei nyár rekordja. Egyetlen nap alatt 52 ezer ember lépte át a határt, ebből a többség, 28 ezer Magyarországra tartott, olvasható a Nagykanizsai Határőr Igazgatóság jelentésében.
( AUGUSZTUS 24.)
Tanszerbörze
Tavaly a kereslet, idén a kínálat volt jelentősebb a Hevesi Sándor Művelődési Központ által szervezett tanszerbörzén. A már évtizedes akció keretében már nemcsak általános, és középiskolás tankönyvek voltak beszerezhetők, hanem a legkülönfélébb tanulási segédanyagok, mappák tolltartók, bontók is.
Cl AUGUSZTUS 25.)
Műszaki átadás
Megkezdődött az M7-es Autópálya Becsehely-Letenye, és az M70-es gyorsforgalmi út Letenye-Tornyiszentmiklósi szakaszának műszaki átadása. A vizsgálatok, szakhatósági ellenőrzések várhatóan szeptember 6-ig tartanak majd.
( AUGUSZTUS 26.)
Konténermosás
Két napon át tartott a városban a zárt rendszerű konténermosás, amelyet a hulladékgyűjtő társaság végeztetett el. A munkálatok során kitisztították, fertőtlenítették a hulladéktároló az 1100 literes hulladéktároló edényeket.
( AUGUSZTUS 27.)
Anima-próba
Az Anima Ének- és Zenekar meghívást kapott a solymári IV. Országos Ökomenikus Gospel Fesztiválra. Nyilvános főpróbájukra az evangélikus templomban került sor. Az együttes meghívására a sikeres 2003-as telt ház előtt, álló közönség tapsa kíséretében tartott Karácsonyi Gospel-koncert adott apropót
Az Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület Két keréken Európában - Csatlakozz hozzánk, kerékpározz velünk! címmel országjáró kerékpártúrát szervezett augusztus 9-20. között hét résztvevővel. Az első kerékpártúrát 1992-ben szervezték meg a Barcelonai Olimpia tiszteletére. A túra célja között szerepelt az egészség fejlesztése és megóvása, a takarékos és környezetbarát életmódra nevelés, a természeti, történelmi és kulturális értékeink megismerése, a szabadidő hasznos eltöltése, az emberi és baráti kapcsolatok erősítése és fejlesztése, valamint a kerékpáros turizmus népszerűsítése. Városunkon a kanizsai Triatlon Klub tagjai kísérték át a székesfehérvári kerékpárosokat.
i KÖZ SEQiLOáLAT''ÁiM''
Eredményes tevékenysége elismeréséül a Köztisztviselők Napja alkalmából A „Köz Szolgálatáért" Érdemjel Ezüst Fokozatát adományozta Partiné dr. Szmodics Györgyi közigazgatási osztályvezetőnek dr. Lamperth Mónika belügyminiszter. A kitüntetést rendkívüli osztályvezetői értekezlet keretében Litter Nándor polgármester adta át augusztus 16-án a hivatalban. Rost János alpolgármester virágcsokorral kedveskedett a kitüntetettnek. Dr. Kelemen Marcell jegyző hangsúlyozta: eddigi munkája, szakmai életútja alapján terjesztették fel a kitüntető címre Partiné dr. Szmodics Györgyit, aki a közigazgatásban 31 éve végez folyamatosan magas színvonalú, lelkiismeretes és példamutató szakmai munkát. A közigazgatási osztályt 1996-től vezeti. Szakmai alaposságá-ról, megbízhatóságáról és a törvényesség feltétlen érvényesítőjeként közismert és elismert szakember. Munkájában megnyilvánul hivatástudata, szakmaszeretete és a szolgáltató közigazgatás megteremtéséért való fáradozása is. Köszönő szavaiban Partiné dr. Szmodics Györgyi elmondta: úgy érzi, a kitüntetés arra kötelezi, a jövőben még nagyobb odaadással és elkötelezettséggel végezze a munkáját. Az ünnepségen megjelent kollégáin kívül köszönetet mondott azoknak a kollégáinak is, akik munkába lépésekor segítették abban, hogy megismerje és elsajátítsa a hivatását.
»- Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése. A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése, gyors beavatkozással. > Meglévő rendszerek FIGYELŐKÖZPONTRA történő díjtalan csatlakoztatása.
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20. Telefon: 93/312-706
^——~~ KULTÚRA —2004. augusztus 31.
A KARNYÓNÉ KANIZSAI TÖRTÉNET
A Kanizsai Nyári Színház augusztus 17-ei programján egy különleges előadásról került sor, hiszen Csokonai Vitéz Mihály Karnyóné-ja Kanizsán játszódott. A történetre a beregszászi színház színészeinek levélben hívta fel a figyelmét Czupi Gyula, a Halis István Városi Könyvtár igazgatója, akik az előadás kezdetén megosztották a közönséggel új információjukat. A témáról egy szép tanulmány is született, melynek rövid összefoglalója olvasható A könyvtár - kapu a világra című kötetben, melyet 2003-ban a könyvtárban zajló könyvtáros vándorgyűlés tiszteletére adtak ki. A könyvtár névadója, Halis István is feltételezi a Csokonai Vitéz Mihály kalandja másik változatában, az Ellenség kezében című darabjában Csokonai kanizsai tartózkodását. Kocsis Katalin könyvtáros írása szerint, mely Nagy Antal Géza tanulmánya alapján született, Csokonai Vitéz Mihály csurgói tanárkodása idején, 1799-ben írta az özvegy Karnyóné ''s két szele-burdiak című vígjátékát. Korabeli másolatokban fennmaradt címlapján a következő olvasható: „A Játék esik Kanisán a Karnyóné boltjában".
A helyszínválasztás okán feltételezhető, hogy Csokonai járt a Csurgóhoz közeli Nagykanizsán. Konkrét bizonyítéka ennek nincs, de a darabot tüzetesen átolvasva, összevetve a korabeli Nagykanizsáról tudottakkal, különös tekintettel egy 1822-es várostérkép kézzel készült másolatára, Csokonai látogatása nagyon valószínűnek látszik. Sőt, még Karnyóné boltjának a helyét is valószínűsíteni lehet, ez pedig a Vasemberház, a mai Erzsébet tér és az Ady Endre utca sarkán álló L-alakú műemléképület. Minden valószínűség szerint Csokonai ennek a háznak a mai Ady utcára néző földszintjére képzelte Karnyóné boltját. A Vasemberház közelében áll Kanizsa másik műemléképülete, a ferences templom és rendház. A templom tornyát, amelyet Csokonai emleget a Karnyónéban, csak 18lóban fejezték be, tehát nagy valószínűséggel a költő a saját szemével látta azt: „...szakállamra mondom, inkább venném feleségül a Kanisai Csonka Tornyot" (Lipittlotty, 2. felv. I. jelenet). Amikor Lipitlotty, az egyik úri gavallér elhitte, hogy megálmodott számait húzták ki a lottérián, lóhalálában Budára indult. A postakocsi állomás a Vasemberház Erzsébet téri szárnyával szemben, a mai Centrál Szálló helyén volt, onnét indult a Kanizsa-Buda postaút, amelynek első jelentős lóváltó állomása Sümeg. A történet szerint itt szállt ki a szélhámos, és indult vissza Kanizsára, amikor megtudta, hogy félrevezették. A zenés darabban Csokonai a „Gyere be rózsám, gyere be" dallamára a következő szöveget énekelteti Borissal, a szobalánnyal: „Csurgói kincsem! Hallod-é? Kanizsán lakom tudod-é? Haj! S Kanizsára gyere be, Csókba feresztlek ide be."
Halis István, Csokonai feltételezett kanizsai látogatásának témájából a költő születésének 150. évfordulója alkalmából Csokonai Vitéz Mihály kalandja címmel háromfelvonásos „történelmi vígjátékot" írt, amelyet saját kiadásában meg is jelentetett. A könyv egy példánya a könyvtár Halis István kiállításán látható.
S akkor ugorjunk a mába! Mintha egy falusi búcsúba csöppent volna az ember, amikor a Péterfy Iskola udvarához ért, hogy megnézze a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház előadásában a Karnyóné című vígjátékot. Pál Lajos és zenekara invitálta hangos nótaszóval a szürkületben a népet a színházba. A színpadon megszámlálhatatlan mennyiségben egymásra rakott dobozok jelképezték Karnyóné boltját. A közönség jól érezte magát, sok tapsot kaptak a színészek az előadás során.
Az előadást követően a színész házaspárral, a Karnyónét alakító Szűcs
Eszterrel és a fiát, Samut alakító Trill Zsolttal beszélgettünk. Elsőként a darab kanizsai kötődését említettük meg, hiszen kíváncsian próbáltuk felfedezni a régi Kanizsa hangulatát.
- Fontos számunkra, h&gy láthatjuk azt is, hogy a történet hol játszódott. Ez egy pici érdekes plusz adalék, de a játékunkban nem igazán vehető észre. Nagykanizsán negyedik alkalommal játszunk, mindig jó közönség fogadott, és jól éreztük magunkat - válaszolta Trill Zsolt.
- Vajon a rendező, Vidnyánszky Attila miért pont ezt a darabot tűzte műsorra?
- Vasváron adtuk elő a Dorottyát, és rá két évre felkért a Gyulai Várszínház, akikkel nagyon jó a kapcsolatunk, sok közös produkciót készítettünk, hogy adjunk elő egy vidám magyar művet a színházukban.
- A darabból kitűnt a nyomorúság, ennek ellenére szórakoztató volt, tudtunk nevetni!
- Nyomorúságos - bólintott Trill Zsolt -, mert mi magunkból indultunk ki. Ami körülvesz bennünket, az nyomorúságos, úgy ahogy van. Egy csomó üres doboz vesz körül bennünket.
- Egymást kihasználjuk, és nem tudjuk, hogy ugyanolyan szerencsétlen a másik is, mint én, vagy akámelyikünk. Nem is kell átmennünk Ukrajnába ahhoz, hogy ilyesmit lássunk, tapasztaljunk. Mivel a Karnyóné komédia, egy kicsit tragikusabb a dolog, mert a két udvarló, a vendégművészként Tipptopp-ot alakító Gáspár Sándor és Lipittlotty-ot alakító Eperjes Károly valamiért jön a boltba Karnyónéhoz, valamit akarnak, Karnyóné vagyonát szeretnék, de közben kiderül, hogy nincs Karnyónénak sem semmije az égvilágon! - veszi vissza a szót Szűcs Nelli.
- Nagyon mai nő is lehet Karnyóné a vállalkozások világát élő korunkban!
- Ki van éhezve nemcsak a szerelemre, hanem a szeretetre is. Lipittlotty-ot valóban szereti, és tragédia számára, hogy itthagyja a férfi, ezért eldönti, hogy meghal. A férje Karnyó, három éve fiatalon elment, úgy tudja, hogy meghalt. Nálunk rengeteg fiatalember megy el dolgozni a határon túlra, és egy hónapban csak egyszer mennek haza. Akarva-akaratlanul szétesnek a családok, mert ritkán látják egymást. Minden benne van a darabban, ami most körülvesz bennünket.
- Samu bugyuta figurája mit sugall a vígjáték végén?
- Samu nem is bolond, ahogy hisszük! Neki van a legtisztább szíve, amikor megsajnálja az anyját. Kitalálja, hogy játszik az anyjával, csak hogy ne sírjon. O kivonul ebből a világból egy külön világba, és abban boldog. Próbálja röpíteni a döglött madarat, száll a madárral együtt, otthagyja a körülötte lévőket, és nem érdekli semmi.
- Milyen érzés volt az anya-fiú szerepet játszani?
- Ilyenkor az ember teljesen kikapcsol - mondja Trill Zsolt, majd Szőcs Nelli veszi át a szót: - Sokszor van olyan jelenetünk, hogy mással csókolózunk. Ha felmegyünk a színpadra, ő nem a férjem, hanem a kollégám!
- Milyen darabra készülnek legközelebb?
- Még nem tudjuk, majd az évadzáró beszélgetésen meglátjuk. Ha bemegyünk a színházba, ugyanolyan burokban vagyunk, mint Samuka a maga világában. Nem törődünk azzal, hogy most mi van, el tudunk zárkózni attól a sok nehézségtől ami körülvesz bennünket. Éljük a magunk világát, vannak olyan próbáink, ahol csak beszélgetünk. Nem vágyódunk ki...
2004. augusztus 31. __ OKTATÁS
INDUL A NULLADIK ÉVFOLYAM
Minden második magyar középiskolás az EU valamely tagországában tervez tanulmányokat, és ennél is többen tűzték ki célul a külföldi munkavállalást - derült ki a Felvételi Információs Szolgálat (FISZ) országos középiskolai felméréséből. Ismeretes, hogy a 2005-ben életbe lépő kétszintű érettségit az Unióban a középfokú végzettséget tanúsító bizonyítványokhoz hasonlóan elismerik majd. A diákok fele azonban tájékozatlan az uniós továbbtanulási lehetőségekkel kapcsolatban: mindössze 39 százalékuk hallott már néhány ösztöndíjról, és mindössze 11 százalékuk vallotta tájékozottnak magát a témában. A nyelvismeret terén is lemaradásban va-
SZÁRNY-PRÓBÁLGATOK
A Csongrádon kiadott, pályakezdők 2004. évi országos antológiájában szerepel Karácsony című versével Tulok Teréz, a Kanizsa Műhely alkotója. A kötet felelős szerkesztője, Góg János, Juhász Gyula-díjas költő, A Magyar Kultúra Lovagja az olvasóhoz szóló ajánlásában többek között így ír: klasszikus alkotóink művei, a kortárs magyar irodalom művelőinek írásai megtalálhatók a boltok polcain, a könyvtárak olvasótermeiben. Nehezebb a dolga azoknak, akik a bennük formálódó mondanivalót évekig csak magukban cipelhetik, vagy éppen formába öntve szűkebb környezetük ösztönzése közepette vágyakoznak egy-egy megnyilatkozási lehetőségre. Az ő műveikből készült ez az antológia, mely évente növekvő sorszámozással kerülne kiadásra, biztosítva a szakmai színvonal folyamatos javulását. Valahol, valamikor mindenkinek el kell kezdenie, aki így is, ilyen formában is szeretne megmutatkozni, maradandót alkotni. S ha sikerül felfedezni tehetségeket, ha örömöt és megelégedettséget elehet csalni az emberek arcára, már megérte a fáradozást.
B.Zs.
gyünk az uniós átlaghoz képest: a továbbtanulni szándékozó 10-12. évfolyamos diákok 21 százalékának van egy nyelvből vizsgája.
Nyelvtudás szempontjából az orvosi pályára készülők állnak a legjobban, a legkevésbé felkészültek a katonai-rendvédelmi, művészeti és egészségügyi pályára készülők, közülük minden ötödik diáknak van csak valamilyen nyelvvizsga-papírja. Továbbra is vezet az angol, a diákok 15 százaléka ebből a nyelvből tett vizsgát, 12 százalékuk pedig németből - más nyelvet szinte nem is említettek a felmérés során. Tavaly óta azonban megnőtt a nyelvvizsgá-zási kedv. Alig van ma olyan továbbtanuló középiskolás diák, aki
Az elmúlt tanévhez hasonlóan a 2004/05-ös tanévben is folytatódik az iskolatej program, amelynek folytán a város 13 intézményében ingyenesen jut tejhez, tejkészítményhez a 6-14 éves korosztály. A tejprogramot korábban szabályozó rendelet augusztus 19.-én hatályon kívül került, az új rendelet szerint a központi támogatás mértéke az eddigi 50 százalékról 25 százalékra csökkent, ám bővült a készítmények köre, így a gyerekek nemcsak tejhez, hanem meghatározott minőségű tejféleséghez (pl. ka-
né tervezne a közeljövőben nyelvvizsgát: 42 százalékuk egy nyelvből, 40 százalék két nyelvből, 13 százalék pedig három nyelvből. A továbbtanuló diákok háromnegyede hallott már arról. a lehetőségről, hogy megfelelő teljesítményű emelt szintű nyelvi érettségivel ingyen juthat majd nyelvvizsgához, 24 százalékuk tervezi is az emelt szinten való megmérettetést.
A nyelvvizsgázási kedv azonban továbbra is megmarad, az érettségi mellett az egyetemre készülők 60 százaléka, a főiskolára felvételizők 35 százaléka tervezi, hogy valamely más nyelvvizsga-rendszerben is bizonyítványt szerez tudásáról 2005 után is. A nyelvi hátrányok leküzdé-
kaó, karamellás tej), illetve ömlesztett sajthoz is hozzájuthatnak majd. Az önkormányzat augusztus 19-én hirdetett eredményt a beszállítói kör számára kiírt meghívásos közbeszerzési pályázat ügyében, ám a pályáztatás nem járt sikerrel.
A beszállítóra új pályázat kerül kiírásra, így az önkormányzat a döntés megszületéséig, szeptember 30-ig a korábbi céget, a Drávatej Rt.-ét kívánja megbízni - tudtuk meg Dencsné Szabó Edittől a Polgármesteri Hivatal osztályvezetőjétől.
sében, és a versenyképes tudás megszerzésében segít az országszerte bevezetett nulladik évfolyamos oktatás is, amely négy osztályban Nagykanizsán is elindul. A Batthyá-nyban, a Cserhátiban, a Mezőben és a Thuryban induló osztályok 32-32 diákkal kezdik meg a munkát szeptemberben. A heti összóraszám legalább negyven százalékában választás alapján angol illetve német nyelvet tanulnak a diákok a fennmaradó óraszám egynegyedében számítástechnikát. A nulladik évfolyam órarendjében szerepelnek közismereti tárgyak, és különleges tudástartalmak, például kommunikációelmélet is, tudtuk meg a Városházán.
-dé-
ISKOLABUSZ?
A Nagykanizsai Többcélú Kistérségi Társulás ülésén, melyet a Nagykanizsai Statisztikai Kistérséghez tartozó polgármesterek és jegyzők alkotnak. Burján Emese a MEH kistérségi megbízottja beszámolt annak a pályázatnak az eredményéről, amelyet a Belügyminisztériumhoz nyújtottak be a területfejlesztési célok ösztönzésére. A közoktatási, szociális és gyermekjóléti, területfejlesztési valamint nyilvános könyvtári feladatok ellátására beadott és igényelt 50 millió forint támogatásból 40 milliót megnyertek. Sürgős és fontos feladat, hogy a pályázatot életképessé tudják tenni, ehhez kérte Buiján Emese a jelenlévők együttműködését.
Gondot jelentett a 10 millió forintos iskolabusz beszerzése, melynek jogosultsága akkor áll fenn, ha közös a fenntartást, és a működés egyéb feltételeit is kidolgozzák.
KÉSZPÉNZ AZONNAL! ARANY-, EZÜST-, DRÁGAKŐFEDEZETRE! A DUNÁNTÚL LEGALACSONYABB ZÁLOGKAMATA AZ ÉKSZERBANK ZÁLOGFIÓKBAN!
Nagykanizsa VASEMBERHÁZ 93-313-332
-4 - 40 - 400... Azaz míg négy esztendővel ezelőtt, negyvenen kezdték meg tanulmányaikat városunkban, a Veszprémi Egyetem Kihelyezett Képzési Helyén, addig idén szeptembertől már négyszázan tanulhatnak tovább a kanizsai főiskolán - mondta sajtótájékoztató keretében Birkner Zoltán, a helyi intézmény oktatási igazgatója.
Befejeződött a pótfelvételi is, összesen százhetven elsőéves hallgató beiratkozására kerülhet sor. Közülük 60 60 diák - akik elérték a 111 illetve a 85 pontos felvételi ponthatárt - a két főiskolai szakra jár majd, közel negyvenen a két felsőfokú szakképzésen bővítik ismereteiket - szintén nappali képzés keretében. S ha nem is nagy létszámmal, de elindul a levelező oktatás is az idegenforgalom - szálloda szakon. A hallgatók közel hatvan százaléka - 220 fő - kollégiumban lakik majd, a Hámán Kató Kollégiumban befejezéséhez közelednek a felújítási munkálatok. Az itt lakók kétágyas szobákban kapnak elhelyezést, melyek mindegyikében lesz internet csatlakozás. A menza is bizonyára sok hallgatónak teszi majd kényelmesebbé a mindennapjait. Az intézmény ma már 35 főnek biztosít munkahelyet, közülük két fiatal oktató - akik egyébként közvetlenül a doktori védés előtt állnak - most települ le városunkban.
- Mindez azt mutatja, hogy a kanizsai felsőoktatási intézmény nagyon jó úton halad - foglalta össze Birkner Zoltán
TEJ LESZ, SZÁLLÍTÓ MÉG NINCS
12
KÖZÉRDEKŰ
2004. augusztus 31.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a többszörösen módosított 55/2000. (XII. 13.) számú helyi rendelet alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának szociális alapon történő'' elnyerésére:
Kettő gyermekes családok részére:
- Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/C. A lakás alapterülete: 44 m!, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület. A lakás épületen belüli fekvése: földszinti lakás. A lakásbérleti díj összege: 7.894 Ft + rezsi. A lakás állapota: új építésű. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A pályázat benyújtásának helye és határideje: 2004. augusztus 31. Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható.
Három vagy több, elsősorban halmozottan sérült gyermeket nevelő családok részére:
- Nagykanizsa, Teleki u. 3/A. X. em. 61. A lakás alapterülete: 64 m2, szobaszám: 3 szobás.
komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület. A lakás épületen belüli fekvése: X. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 12.692 Ft + rezsi. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A pályázat benyújtásának helye és határideje: 2004. augusztus 31. Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható.
CSERE - kisebb alapterületű, legalább komfortos önkormányzati bérlakást leadok
részére
- Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 1/B. X. em. 61. A lakás alapterülete: 64 m:, szobaszám: 3 szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület. A lakás épületen belüli fekvése: X. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 12.692 Ft + rezsi. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A pályázat benyújtásának helye és határideje: 2004. augusztus 31. Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály. Nagykani-
zsa, Eötvös tér 16. Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható.
A bizottság a 32/2001. (VI. 27.) számú, a Garzonházakról szóló helyi rendelet alapján pályázatot hirdet továbbá a
Dózsa Gy. u. 142. szám alatt épült önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére
1 vagy kettő gyermekes családok részére:
- Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. tetőtér 11. A lakás alapterülete: 40 itt, szobaszám: 1 + 1 fél szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület. A lakás épületen belüli fekvése: tetőtéri lakás. A szálláshasználati díj összege: 9.799 Ft + rezsi + kötelező előtakarékosság, lakás állapota: új építésű. A szálláshasználati szerződés maximális időtartama: 60 hónap. A pályázat benyújtásának helye és határideje: 2004. augusztus 31. Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható.
Útjaink állapota folyamatos téma. Egyesek sikertörténetként, mások a rendszerváltást követő kormányok tehetetlenségének szimbólumaként emlegetik útjainkat. Egy tény, a rendelkezésre álló felmérések szerint, az átkosban évről évre több út épült, mint most tíz év alatt, és a felújított felületek négyzetméterben mért nagysága kb. tízszer ekkora volt.
- Az utak állapota sokkal több felújítást igényelne, mint amennyit erre fordítani tudunk. Nagy részükre már kevés a karbantartás, és a fenntartási munka, ezzel a jelenlegi állapotot már szinten tartani sem lehet. Átfogó felújítás vált szükségessé. Sajnos ez a tény az országos főútvonal hálózat részét képező 7-es útra éppúgy igaz, mint a kisebb bekötő utakra - mondja Imre Béla az Állami Közútkezelő Kht. Nagykanizsai Üzemmérnökségének vezetője.
- Melyek azok a körforgalmak, amelyeknek önök a fenntartói?
- Az. Állami Közútkezelő Kht. által fenntartott körforgalmakból három van a városban. A Magyar utca 7-es csomópont, a Balatoni út, Hevesi úti csomópont, és a Teleki út, Kaposvári út csomópontja. Ezek azok a körforgalmak, amelyekbe állami fenntartású utak is csatlakoznak, illetve keresztülmennek, a városi utak mellett, így ezek karbantartása részben az Állami Közútkezelő Kht, részben a város dolga.
- Mi az önök feladata e kérdéskörben?
- Az útburkolat fenntartása, a kátyúzás, a hóeltakarítás. A körforgalom középpontjában lévő zöld növényzet gondozását a város végezteti el. A felújításokat egyeztetés, és feladatmegosztás előzi meg minden esetben, jóllehet, mi itt helyben felújítási keretet nem kapunk, a felújításokat központilag ten''ezik
- Milyen állapotban vannak a körforgalmak?
- Hevesi, Balatoni út csomópontjában lévő körforgalom rossz állapotú. Ez a legkorábbi körforgalom és a kivitelezés során kisebb-nagyobb hibák történtek, amelyek a jelentős forgalomterhelés miatt még nagyobb gyakorisággal jelentkeznek. A burkolatban keletkezett süllyedések és gyűrődések már nem kezelhetők egyszerű fenntartási munkával. A gyűrődések lemara-tását elvégeztettük, a keletkezett kátyúkat folyamatosan megszüntetjük, az ősz folyamán a kifordult szegélyköveket is visszahelyeztetjük, de ennél többet nem tehetünk. A másik két körforgalommal különösebb gond nincs, a Magyar utcait tavaly újítottuk fel, teljes burkolatszőnyegezést kapott, a Kaposvári úton lévő körforgalmi csomóponton a szegélykövek visszahelyezése megtörtént, az aszfaltozás kijavítása folyamatban van.
SPANYOL CSEMPE, JÁRÓLAP DISZKONT ÁRON KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL
* Óriási választék, minőségi termékek alacsony áron
* Új termékek bevezető áron
* Készleten lévő termékek kiárusítása
* Nagyobb tétel vásárlása esetén egyedi kedvezmények
* Spanyol fürdőszobabútorok bevezető áron
* Maradék csempék, járólapok 900 Ft/m2-tó''l
Nagykanizsa, Csengery út 82. (AGIP-kút mögött)
Tel./fax: 93/333-776, 30/5526-793 Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 8-17, szombaton: 8-12.
A Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola Nagykanizsa Hunyadi u. 18.
pályázatot hirdet az alábbi álláshely határozott időre történő betöltésére: Iskolai pszichológus szakirányú egyetemi végzettséggel A munkakör betöltésének ideje: 2004.09.15. napjától. Illetmény: a KJT szerint Jelentkezni az intézmény igazgatójának személyesen benyújtott pályázattal lehet.
ARANYLÓ NYÁR!
AKCIÓ A
BRILIÁNS ÉKSZERÜZLETBEN
Exkluzív óra- és ékszervásárlóink „kék és narancssárga női színekbe öltözött" finom órát kapnak ajándékba!
3000 Ft/14K ékszerár!
Nagykanizsa, VASEMBERHÁZ 93-310-600
KÖRFORGALMAK KÖRÜL
2004. augusztus 31.
IA
13
„ 1 CBS;- KANIZSA TV w-----J MŰSORA
szeptember 1-szeptember 7.
szeptember 1. szerda
07:30 Krónika 07:40 Storyboard 07:55 Videoklip 08:00 Házban ház körül - zsírok, olajok, vajak -struccok Becsehelyen - betakarítási eredmények, - banánfa 08:30 Krónika 08:40 K''arc 08:55 Jövő? 7 - Parlagfű 09:10 Jelkép - katolikus 09:20 Mese 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 17:30 Képes recept - egészségről, betegségről 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Videoklip 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 Jövő 7 - Erdészek, szemétszedés 19:25 Kamarai percek - Vállalkozók a kamaráról 2. rész 19:40 Jelkép - evangélikus 19:50 Krónika 20:00 Házban ház 20:30 A pápai kékfestő múzeum 21:00 Kaland az időben 22:45 Thalassa
szeptember 2. csütörtök
07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:00 Jövő 7 08:15 Kamarai percek 08:30 Krónika 08:40 Házban ház körül 09:10 Jelkép - evangélikus 09:20 Mese 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 17:30 Balatoni barangolások 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Storyboard 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 K''arc -Cigányné Németh Mária kiállítása 19:25 Sport - Női kézilabda - bajnoki rajt előtt 19:40 Jelkép - református 19:50 Krónika 20:00 Jövő 7 20:15 Kamarai percek 20:30 Magyar Borok Útja Rallye 21:00 Holdfény az öböl felett
szeptember 3. péntek
07:30 Krónika 07:40 Storyboard 07:55 Videoklip 08:00 K''arc 08:15 Sport - Női kézilabda-bajnoki rajt előtt 08:30 Krónika 08:40 Jövő 7 08:55 Kamarai percek 08.10 Jelkép - református 09:20 Mese 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 17:30 Virágzó Magyarország 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Videoklip 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 Rallye TV 19:40 Jelkép - katolikus 19:50 Krónika 20:00 K''arc - Cigányné Németh Mária kiállítása Kanizsa nyári fesztivál 20:15 Sport - Női kézilabda - bajnoki rajt előtt 20:30 Virágzó Magyarország 21:00 Pusztító idegen
szeptember 4. szombat
06:30 Krónika 06:40 Videoklip 06:55 Rallye TV 07:25 Mese 07:30 Krónika 07:40 Jelkép - katolikus 07:50 K''arc - Cigányné Németh Mária kiállítása, Kanizsa nyári fesztivál 08:05 Sport - Női kézilabda - bajnoki rajt előtt 08:20 Krónika 08:30 Thalassa
09:00 TV shop 09:30 Hegycsúcsok 10:00 Balatoni barangolások 10:30 Alexebbek 11:00 Lovasélet hét határon 11:30 Virágzó Magyarország 17:30 Business-mix magazin 18:00 Alexebbek 18:30 Ereszd el a szakállamat 20:05 Sajt: Johanidesz Istvánnal 20:30 Hegycsúcsok 21:00 Dzsungelrománc 23:00 Bence show - beszélgetések hírességekkel 23:30 Különjárat
szeptember 5. vasárnap
06:30 Ereszd el a szakállamat 08:05 Sajt: Johanidesz Istvánnal 08:30 Thalassa 09:00 Tv shop 09:15 Kisfilmek 09:30 Képes recept - egészségről, betegségről 10:00 Magyar Borok Útja Rallye 10:30 Hegycsúcsok 11:00 Athéntól Athénig olimpiai magazin 11:30 Languszta 17:30 Sztár-ba-rangoló 18:00 Athénig olimpiai magazin 18:30 Rákóczi hadnagya 20:15 Kapocs : 4. sz. Választókerület - Tóth László 20:30 Balatoni barangolások 21:00 Vagány nők klubja 23:00 Alexebbek 23:30 Bencze show
szeptember 6. hétfő
07:30 Rallye TV 08:00 Rákóczi hadnagya 09.36 Kapocs: 4. sz. Választókerület - Tóth László 09:50 17:30 Balatoni barangolások 18:00 Krónika 18:08 Mese: Okoska botocska 18:13 Videoklip 18:30 TV-shop 19:00 Krónika 19:10 K''arc - Dévai Nagy Kamilla és a krónikás énekegyüttes 19:25 Jövő 7 19:40 Jelkép - adventista 19:50 Krónika 20:00 Rallye TV 20:30 Thalassa 21:00 A hegy hatalma
szeptember 7. kedd
07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:05 Jövő 7 08:20 Jelkép - adventista 08:30 Krónika 08:40 K''arc - Dévai Nagy Kamilla és a krónikás énekegyüttes 08:55 Rallye TV 09:25 Mese: Az ezeregy éjszaka meséi 09:30 Krónika 09:40 Videoklip 17:30 Ki mint net...úgy arat 18:00 Krónika 18:10 Mese: A paraszt meg a medve 18:15 Storyboard - filmajánló 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 Házban ház körül 19:40 Jelkép - katolikus 19:50 Krónika 20:00 K''arc 20:15 Jövő 7 20:30 Hegycsúcsok 21:00 Titokzatos idegen
Tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat, hogy az országos televíziók műsorát szeptember 7-i számunktól újra folyamatosan közöljük.
A 95. születésnapja alkalmából köszöntötte Fejtő Ferenc író, történész, újságírót Litter Nándor polgármester és Röst János alpolgármester a Hotel Karos SPA éttermében. Az augusztus 28-án megtartott bensőséges ünnepségen jelen voltak városunk szellemi életének képviselői is. A világhírű professzort daUaI köszöntötte az étterembe látogató Sebestyén Márta népdalénekes. (A születésnap alkalmából készült beszélgetésünket a következő lapszámunkban közöljük.)
DUNÁNTÚLI HELYI LAPOK TALÁLKOZÓJA MÓRON
A móri helyi havilap a Hordó, megalakulásának 10. évfordulóját jelentős eseménnyel ünnepelte. Augusztus 19-én egész napos tanácskozásra hívta meg a főszerkesztő Gárdonyiné Kocsi Ili főszerkesztő a dunántúli helyi lapok közel 150 képviselőjét, köztük lapunk főszerkesztőjét, Luif Ibolyát és munkatársát, Bakonyi Erzsébetet. A szakmai tanácskozás résztvevőit Szabó Gábor, Fejér Megye Közgyűlésének elnöke köszöntötte a Wekerle Sándor Szabadidőközpontban. Eötvös Pál, a MÚOSZ elnöke reflexiókat vázolt fel a rendszerváltás után megalakult több közel 2500 helyi lap jelentőségéről, és gondjaikról. A szakmai előadásokat követően pihentetőül a közel 150 résztvevő megtekintette az éppen aznap felavatott Hétkúti Wellness Hotelt. A tanácskozás részleteiről a következő lapszámunkban számolunk be.
14
HIRDETÉS
2004. augusztus 31.
APRÓHIRDETÉS
INGATLAN
Kiskanizsán. a Pivári utcában 120 m:-es négy szobás, két fürdőszobás, vegyes fa-, gáz fűtéses családi ház (8x9 méteres garázs-zsal, nyári konyhával, melléképületekkel, földpincével) 1200 nm-es telekkel eladó. Irányár: 15 millió Ft. Érd.: 30/480-2586 (4649K) Nk-án a belvárosban 126 nr-es három szoba + hallos családi ház kerttel, garázzsal eladó, vagy Nagykanizsai illetve balatonparti, vagy hozzá közel eső lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. Érd.: 20/9566-136 (5327K)
Nk. mellett 29 éves, 4 szobás, 2 konyhás, 2 fürdőszobás, családi ház melléképületekkel eladó vagy nagykanizsaira cserélhető értékegyeztetéssel. Érd.: 30/270-8592 (5345K)
Elcserélném nagykanizsai egyszobás 42 m2-es félkomfortos, Király úti önkormányzati lakásomat hasonlóra bent a városban. Tel.: 93/322-537 (5347K)
Nk-án a Szőlőskert Fogadótól 100 méterre 780 nf terület 16 ml-es tárolóval eladó. Víz, villany van. Érd.: 20/9317-319 (5351K)
Berzsenyi utcában kétszobás, 54 m:-es, 3. emeleti lakás garázs-zsal vagy anélkül eladó. Érd.: 30/4745-107 (5353K)
Osszeköltözők figyelem! Nagykanizsai, belvárosi, Ií. emeleti 75 m2-es, 2,5 szobás, komfortos, önkormányzati lakásomat elcserélném két kisebb lakásra. A címért a 93/322-537-es telefonszámon lehet érdeklőd-ni.(5354K)
Nagykanizsa belvárosában háromszobás komfortos családi ház közel 800 m2 telekkel eladó. Érd.: 30/227-3294, 30/586-7405 (5359K)
JARMU
Fiat Ritmo, 89-es üzembehe-lyezésű eladó. Ár megegyezés szerint. Érd.: 30/408-4008 (5349K)
VEGYES
170 literes prés újszerű állapotban eladó. Érd.: 30/586-7405 (5319K)
Boroshordók, szőlődaráló, prés, kellékek eladók. Érd.: 325-119 (5355K)
SZOLGALTATAS/ALLAS
Bőr- és szövetvarrásban jártas női, férfi munkatársakat keresünk. Érd.: 70/220-1064, 70/500-0679 (5356K)
Keresem németvizsla spriccel simaszőrű kutyámmal. Kérem a becsületes megtalálót, jutalom ellenében jelezze. Érd.: 30/312-4733 (5358K)
Fuvarozást, áruszállítást valamint költöztetést vállalok 4x2 m platós, 3 t-ig terhelhető teherautóval. Érd.: 30/856-3666 (5255K)
Idős, beteg emberek gondozását, felügyeletét vállalom otthonomban, akár egész nap. Érettségivel és egészségügyi ismeretekkel rendelkezem. Tel.: 30/270-8592 (5357K)
Bármely írott anyag számítógépre vitelét, szakdolgozatok stb. gépelését formázását vállalom. Érd.: 30/9932-534 (5360K)
König menü ♦ 400 Ft / menü kiszállítva
S Vállalati étkeztetést vállalunk S Étkezési jegyet elfogadunk
Havi étlap: www.konigmenu.hu Érd.: 93/700-137
[■Ess
m
NAGYKANIZSAI KÖZTEMETŐBEN AZ ÚJ KRIPTASORON KRIPTÁK ELADÓK. INFORMÁCIÓ: 06/70/364-0872, 06/70/360-8081
LESZ GALLYAZAS A TELEKI UTCÁBAN
Egy Teleki utcai olvasónk szerkesztőségünkbe eljuttatott levelében azt panaszolta, hogy a Teleki utcai fák akadályozzák a biztonságos közlekedést, és a túlságosan nagyra nőtt lombozat eltakarja a közvilágítás lámpáit, így az utca megvilágítása esténként nem kielégítő. Gáspár András a Via Kanizsa Kht. ügyvezetője elmondta, a panasz valóban jogos, és előttük is ismert, de megoldása pénz hiányában nem könnyű. A fák lombozata évről évre négyzetesen nő, így a városban nagyjából egyidőben telepített vegetáció gondozása, nyesése nem könnyű, főként, hogy az ehhez szükséges milliók nem állnak rendelkezésre a társaság költségvetésében. Évente egy alkalommal történik átfogó gallyazás a városban, amely elsősorban a veszélyhelyzetek megelőzésére szolgál, és ez az idén is megtörtént. A Teleki utca növényzetének átfogó rendbetétele közel egymillió forintba kerülne, de mert a költségvetés szűkös, a társaság más megoldást keres a probléma megoldására.
* * sjs
Néhány nappal ezelőtt a Teleki utcán megkezdődött a közvilágítás kandelábereinek festése, rendbetétele. A festéssel megbízott vállalkozás saját munkaterületének kialakítása érdekében, a festés előtt, elvégezi a hársfák lombjának ritkítását is, tudtuk meg Szabó Istvántól, a Via munkatársától.
AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK! DIÁKAKCIÓ! Egyet fizet, kettőt vihet!
(Az ajándék film a premier és erotikus filmek kivételével!)
PIZZÁS
(Rendőrség utcája) Tel.: 30/653-7964


Nyitva: minden nap 9-21-ig
A pizzás tudja, mire való az élet. A tengerparti pizzaformájú fantázia-Budapesten mindenki ismeri őt. O meg imádja az autóját, és élvezi a munkáját. A pizzériában az új lány Mannácska várja, hogy beavassa a nagy titokba és elárulja a végső receptet. A pizzautak során a legújabb generáció vágyai elevenednek meg...
A Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola
Nagykanizsa Hunyadi u. 18. pályázatot hirdet az alábbi álláshely határozott időre történő betöltésére: Építőipari szak elméleti oktatására szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettséggel A munkakör betöltésének ideje: 2004.09.01. napjától. Illetmény: a KJT szerint. Jelentkezni az intézmény igazgatójának személyesen benyújtott pályázattal lehet.
PLEXIES POLIKARBONÁT LEMEZEK
o
W QC
^ SZENTES SÁNDOR >
Nagykanizsa, Csengery 34.
A MENŐ KAJA ..
06/30/277-1500 06/30/505-4562
2004. augusztus 31.
R
15
HUNGÁRIÁN OPEN
A 9. Hungárián Open nyílt magyar nemzetközi bajnokságon két helyszínen, 5 pályán folytak egyszerre a mérkőzések. A férfiaknál a ZDSE csapata, Balikó Attila, Barócsi Andor, Hartai Attila, Takács Endre címvédőként a főtábla első helyéről indult. Három újszászi és a VFL Hagen hármasának legyőzésével kerültek a döntőbe.
A Barócsi Andor irányította gárda remekül helytállt és 2:1 arányú győzelmükkel újra övéké lett a díszes serleg. A férfi egyéni mérkőzésen Hartai Attila a 128-as főtábla második kiemeltjeként kezdett. Az alsó ágon, erős ellenfeleken kellet túljutnia, míg a döntőbe ért. A fináléban tavalyi ellenfelével az újszászi Tóth Gáborral került szembe, ahol nagy csatában 2:1 arány maradt alul, de játékával kivívta a nézők és a nemzetközi szakvezetés elismerését.
A női csapatmérkőzéseket a ZDSE lányai, Dominkó Dóra, Gozdán Ágota, Végh Dóra a felső ág első kiemeltjeként kezdték. A sérült Budavölgyi Veronika helyett a serdülőkorú Dominkó Dóra játszott. A döntőbe kerülésig hibátlanul működött a nagykanizsai henger, de a fináléban az újszászi lányok nyertek. A női egyéniben a magyar ranglistavezető Gozdán Ágota görög, német és magyar ellenfeleket legyőzve került a fináléba, ahol a legjobb német játékossal, Silke von Rüdennel került szembe. A második szettben Ági részleges bokaszalag szakadást szenvedett, gyógyulása 1-2 hónapot vesz igénybe. Sérülten tovább folytatta a játékot, a szettet megnyerte viszont a harmadik játékot német ellenfele nyerte és lett a torna győztese. A toma egyben kvalifikációs verseny volt a Germán Open német nyílt nemzetközi bajnokságra, amire a ZDSE mindkét egysége kiharcolta a jogot az indulásra.
A versenyen először induló Szepetnek SE versenyzői kiváló eredménnyel zártak, a Laskiné Spingár Éva szakvezető által irányított fiú csapat a 25. míg a lánycsapatuk a 15. helyen végzett.
V_/
JÓ KEZDŐRÚGÁS, MEGNYERT MECCS
Vasárnap késő délután került sor a Palin-Bánokszentgyörgy városkörnyéki másodosztályú bajnoki mérkőzésre. A palini csapat hazai pályán 5-0-ra verte a bánokszentgyörgyieket. A mérkőzés kezdőrúgását Teleki László MEH államtitkár és Litter Nándor, városunk polgármestere végezte el.
- Miért tartotta ön, mint a körzet képviselője fontosnak, hogy két „idegenlégiós" végezze el a kezdőrúgást?
- A város támogatta a paliniak kezdetrwnyezését, hiszen az OKSB eheti ülésén pénzt szavazott meg a csapatnak. Ezért gondoltuk úgy, ha a város lehetővé tette a csapat létrejöttét, akkor a mérkőzés első rúgása azokat illeti meg, akik ezért tettek A polgármester úr egy labdát hozott, és jelenlétével megtisztelte a városrész lakosságát. Az embereknek is jó, hogy közöttük érzik a város első emberét, és az államtitkár urat is - mondja Bicsák Miklós, képviselő.
- Kik tettek még azért, hogy a csapat létrejöjjön?
- A palini városrész lakóiból jó néhányan támogatják a kezdeményezést. Ami talán még ennél is fontosabb, hogy bár mindig volt egy kis ellentét az új városrész és az úgynevezett régi falu között, most azonban egyszerre mozdult mindenki a csapat érdekében, és játékosok is vannak mindkét részről..
- Mikor alakult újjá a csapat?
- A Palin FC augusztus 20-án. alakult újjá. Négy-öt eves szünet után jött létre ez az új klub a régi helyett 18 lelkes palini fiatal jóvoltából. Megkeresték a Bicsák urat, aki szintén úgy látta tenni kéne valamit a városrész sportéletéért. A mostani meccs már azt mutatja, hogy elkezdődött valamit, mondja Kuti László, az egyesület elnöke.
- Ki edzi a csapatot?
- Gersei László az edző, régebben futballozott, most pedig, mint szakember és lokálpatrióta vesz részt a csapat felkészítésében.
KANIZSAI SPORTLÖVŐ SIKEREK
Augusztus 28-án került megrendezésre Zalaegerszegen a Szent István Kupa. Többféle pisztoly és puska versenyszámban küzdöttek egymással a szombathelyi, a keszthelyi, a két zalaegerszegi, a gellénházi, a nagykanizsai és a szlovén sportlövész egylet versenyzői.
A nagykanizsai sportolók ezúttal is helytálltak. Kispuska 30 lövés fekvő testhelyzetben férfiaknál Szobolics János első lett 289 körrel, Horváth Károly második 287 körrel és Obermaier Nándor harmadik helyen végzett 285 körrel. Ugyanebben a kategóriában a nőknél Pölöskeiné Hertelendi Erika végzett az első helyen 267 körrel, míg Soós Editnek a második helyet sikerült megszereznie 265 körrel. Légpuska 20 lövésben a férfiaknál Horváth Károly (177 kör), nőknél Soós Edit (170 kör) végzett az élen.
Csapatversenyben a Nagykanizsai PLSE győzött.
panaszkodhatunk. Van három jól működő csapat, ugyanakkor ez nem mondható el az országos helyzetről. A szövetség erőtlen, sem szponzori, sem médiatámogatással nem rendelkezünk. A kanizsai és a szentendrei csapatok folyamatosan külföldi bajnokságokon szerepelnek, a többi klub pedig nagyon gyenge. A mostani megmérettetésre is nehezen tudtuk csapatot összeállítani, és meg is lett az eredménye.
Nem sikerült túl jól a basebal-losok regensburgi szereplése a hónap elején. A bajnokságról, és a sikertelenség okairól Darabos Gábor szövetségi kapitánnyal beszélgettünk.
- Augusztus 1-8. között rendezték meg a Baseball Európa Bajnokságot Regensburgban. Sajnos kilenc csoportból kilencedikek lettünk.
-Mi az oka a sikertelenségnek?
-Hat kezdőjátékos elfoglaltság miatt nem jött el, így a helyüket fiatal, kevés tapasztalattal bíró játékosokkal töltöttük fel, másrészt sok sérültünk is volt.
- Milyen konzekvenciák levonására készteti ez a vezetőségét?
- Új alapokra kell helyezni a magyar baseballt, mert komoly szervezeti problémák vannak. Nagyon gyenge a magyar bajnokság ebben a sportágban, és ez kihat a nemzetközi szereplésünkre is. Azt gondolom, ez a mostani negatív szereplés még időben jelezte a problémákat, így van lehetőség a megoldásra is.
- Mi lesz a legközelebbi erőpróba, ahol a már új alapokon működő csapat szerepelhet?
-A Duna Kupa jövő májusban, ahol az osztrák, szlovák, és a magyar válogatott mérkőzik, két év múlva ismét EB lesz. Sok fiatal játékosunk van, akik ekkora beérnek, már most jó alapot jelentenek a sikeres szerepléshez.
- Hol tart a baseball?
- Kanizsai viszonylatban nem
m
i..,- i-i
3H Iái
r
rvi - . i ...
pg^- r" ••

Nagykanizsán a Király-udvarházban eladó a Vásárcsarnokra és Plázára néző 50 m2-es I. emeleti kétszobás nagyerkélyes összkomfortos lakás, szeptemberi átadással.
Eladó továbbá a Király utcai oldalon, I. emeleti 65 m2-es háromszobás, erkélyes összkomfortos lakás 2005. év eleji átadással.
Egyeztetés, tervismertetés: ÖKO-HÁZ 2000 Kft.
Nagykanizsa, Petőfi S. u. 5. I.em. Tel./fax: 93/ 516 715 vagy 30/ 901 9013 E-mail: babssabeb@chello.hu,
Referenciajegyzék megtekinthető: members.chello.hu/balassab
Állami támogatású hitelek, szociál-politikai támogatás, áfa- visszaigénylés, illetékmentesség igényelhető.
QK#UÁZ
ÉRTESÍTJÜK VÁSÁRLÓINKAT,
hogy a
Nagykanizsa, Zrínyi és Király út sarkán, a körforgalomnál lévő
gyermekdivat üzletünkben a
VÉGKIÁRUSÍTÁST MEGKEZDTÜK!
Köszönjük, hogy nálunk vásároltak!
f
Kedves Olvasóink!
Örömmel tudatjuk Önökkel, hogy megjelent kolléganőnk,
>
verses-novellás kötete az ^jtg^oí mélyvörösen
A könyv megvásárolható szerkesztőségünkben _990 Ft-os áron.__
Tanuljon és vizsgázzon helyben a
DIALÓG NYELVSTÚDIÓBAN,
a város egyetlen akkreditált nyelviskolájában, ahol a
tandíj és a vizsgadíj 30%-át visszakapja!
Ajánlatunk: szeptembertől folyamatos kezdéssel
1. Normál és intenzív ütemű képzés (4-10 óra/hét)
2. Államilag elismert, EU-s nyelvvizsgák helyben!
3. Cégeknek kihelyezett oktatás, minőségi garanciával!
kezdő, újrakezdő, középhaladó, haladó, társalgási és vizsgákra felkészítő szinten,
A (jr oiá J^^^JVIET ÓL A S ''fi
nyelvből, vizsgáztató tanáraink vezetésével!
Jelentős kedvezmények: Diákoknak, törzstanulóknak és a szeptember 6-ig beiratkozóknak!
* Ingyenes próbavizsga, a legjobbaknak ingyenes vizsga!
* GARANTÁLT NYELVVIZSGA - szerződéssel!
* Kedvező óradíj - részletfizetési lehetőség!
* Órakezdés: délelőtt, délután, este vagy szombat délelőtt
Beiratkozás: személyesen, a jelentkezés sorrendjében
Minősített képzés, kis létszámú csoportokban, a legkedvezőbb ÁRON!
OM reg. szám: 20-0129-04 Akkredit: 0584
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a. Tel.: (93) 326-413; Fax: (93) 536-887 E-mail: info@dialognk.hu Web: www.dialognk.hu
W HAÜÁS(M Alapítm fWJ-ösn
m r m ■ ■ ■ ■
Jo hallani!
Díjmentes hallásgondozás a Bazár Udvarban!
Ingyenes hallásmérés szakorvosi vizsgálattal
Remekül megértjük egymást!
Tanácsadás fülzúgás megszüntetésére
TB által elfogadott digitális és analóg hallókészülékek
kiadása közgyógyellátásra is •
8800 Nagykanizsa, Fö u.8. Tel: (93) 313-500 Nyitva: H-P 9-17K. Orvosi rendelés: 13-17H.
1062 Budapest, Andrássy út 76. Tel: (1)311-5058
Miért Gratulálunk
jönnek hozzánk nyelvvizsga után nyelvet tanulni? tanulóinknak, de néni csak a nyelvvizsgájukhoz, hanem a valódi nyelvtudásukhoz.
Vert. mert ma már a munkaadók ugi hirdetnek.
ho$: ..az állás betöltéséhez MÁS Nyelviskola.
idegen nyelvtudás szükséges, nem pedig nyelvvizsga papír". taRtani/sa. Knsébct ler 16. Telefon: (93) 312 1". (30) 216 2S01