Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
12.55 MB
2020-12-19 13:59:45
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
270
679
Rövid leírás | Teljes leírás (461.6 KB)

Kanizsa 2004. 030-033. szám szeptember

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

r j
C HONOS
TÁRSKERESŐ KLUB
Ha komolyan gondolja a társkeresést!
8800 Nagykanizsa Tel.: 06-93-311-396 06-30-508-4121
XVI. évfolyam 30. szám • 2004. szeptember 7. • Megjelenik 21.000 példányban
http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
Knnizsn w
2
VÁROSHÁZA
2004. szeptember 7.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttműködve a 2005. évre ezennel kiírja a
BURSA HUNGARICA
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára.
Pályázhatnak:
„A" típusú pályázat esetén: Az ösztöndíjban kizárólag olyan, nappali tagozaton tanulmányokat folytató felsőoktatási hallgatók részesülhetnek, akik állami felsőoktatási intézményben, illetve az Oktatási Minisztérium és az intézmények közötti megállapodás alapján nem állami felsőoktatási intézményben folyó nappali tagozatos, államilag finanszírozott első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben, első szakirányú továbbképzésben, valamint első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben vesznek részt.
„B" típusú pályázat esetén: Az ösztöndíjban kizárólag olyan (az adott tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) fiatalok részesülhetnek, akik az adott tanévtől kezdődően állami felsőoktatási intézményben, illetve az Oktatási Minisztérium és az intézmények közötti megállapodás alapján nem állami felsőoktatási intézményben folyó nappali tagozatos, államilag finanszírozott első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben, első szakirányú továbbképzésben, valamint első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevő tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra. A 12/2001. (TV. 28.) OM-rendelet értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi és katonai felsőoktatási intézmények hallgatói. PhD képzésben résztvevők nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek. Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.
Az ösztöndíj időtartama:
,A" típusú pályázat esetén 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2004/2005. tanév második, illetve a 2005/2006. tanév első féléve). Folyósításának kezdete: 2005. március. ,3" típusú pályázat esetén: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. Folyósításának kezdete a 2005/2006. tanév első féléve.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag finanszírozott hallgatója a felsőoktatási intézménynek. Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. A pályázat elbírálása szempontjából szociálisan rászorult az a pályázó, akinek családjában az együtt lakó családtagok egy főre jutó nettó átlagjövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-át (azaz 34.800 forintot). A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztályán írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon és kötelező mellékletein, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.
A pályázat benyújtási hatarideje 2004. október 22.
A pályázat eredménye nyilvános: a pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázat eredményének, illetőleg a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő nyilvánosságra hozatalá...