Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
12.46 MB
2020-12-19 14:00:21
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
449
1046
Rövid leírás | Teljes leírás (449.82 KB)

Kanizsa 2004. 034-037. szám október

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

Dél-Zalai Hetilap
Ük
Nagykanizsa
RÉGIÓK KAPUJA
XVI. évfolyam 34. szám • 2004. október 5. • Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
r-%
K. J0
C KON OS
TÁRS K ERESÖ Kl.ll B
Zenei ismerkedési est október 23-án Zalaegerszegen!
8800 Nagykanizsa, Tel.: (93)311-396, (30)508-4121
ÓluMflfill
KOÍSfAHICltNI

NAGYKANIZSA, ERZSEBET TER 53, [CENTRÁLHOTEL]
INFOTEL,: (+36] 30 6110516 INTERNET: WWW.C1,HU
tű^waítofssjoqát fenntartjuk! 1
Elő koncert 90 Percben!
(Hazakísérlek; kocii...gepkocii|
Belépő: 1000 HUF, vagy 1500 HUF kötelező fogyasztás!
Red Bull* Ballantines akció!
Thrifb
CnctloG
DJ: GA-GA
Belépői Hölgyeknek nincs, 24.00 után uraknak: 500 HUF
tóWwfeffMztai: HcXgyetoefc S00 HUf; Uraknak 1000 HUF
2004. október 5.
15 EVES A KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
KERESSÜK EGYKORI KOLLÉGÁINKATI
A Kanizsa Dél-Zalai Hetilap 2004. október 27-én köszönti megjelenésének 15. évfordulóját. Ebből az alkalomból a Kiskas-télyban a „születésnapon" találkozót és konferenciát szervezünk, melyre szeretnénk meghívni minden egykori és mai alkotónkat! A laparchívum sokat segít a névsor összeállításában, de nem szeretnénk, ha bárki kimaradna a meghívottak közül, ezért kérjük, várjuk a 15 év szerzőinek jelentkezését szerkesztőségünkben személyesen, telefonon vagy levélben.
Címünk: 8800 Nagykanizsa, Király u. 47. Telefon: 93/312-305
Köszönjük!

Kedves Olvasóink!
Örömmel tudatjuk Önökkel, hogy megjelent
(fia/cotrgi (Er&séőet
verses-novellás kötete, az
s^pgyal méíyyörödben
A könyv megvásárolható szerkesztőségünkben 990 Ft-os áron.
wámm
ERTEKMEGORZES?
SZENVEDÉLY?
Szép Lajos tanár úr barátságos otthonában beszélgettünk. Egyik festményéről Amerigo Tot bíztat mosolyogva, s ő sugallja a kérdést is:
- A tanár-festőművész párhuzamot értem és természetesnek találom, de hogyan formálódott ez a páratlanul szép és értékes gyűjtemény?
- Már diákkoromban érdekelt az írások jelentése, a grafológia tudománya. Nagy figyelemmel olvasgattam Csütörtök Csabának, e tudomány zalai művelőjének írásait, és amint néztem az illusztráló gyönyörű sorokat, a reneszánsz kortól napjainkig, egyre inkább a kézírások rajzosságára, játékosságára figyeltem. A festészethez kötődő első levelet aztán egy barátom közvetítette Szőnyi István festőművésztől. Az első írások egyike pedig, melyet országos hírű művésztől kaptam, 1957. október I-jéről kelteződött. Somogy megye az egyesített énekkarával Kodály Zoltánt köszöntöttük akkor, s Bárdos Lajos karnagy írt emlékül pár sort.
- Tudom, hogy az élet minden területéről képtelenség gyűjteni. Volt-e olyan terved, hogy csak bizonyos szakterületet vagy művészeti ágat ölel fel a gyűjtőmunkád?
- 1976-ban Szombathelyen, a Schmidt Múzeumban megmutatták Kopernikusz aláírását. Akkor döbbentem rá, hogy a tudomány nagyjainak kézírása az utókor számára maradandó értéket jelenthet. Tudod, bennem az aláírás látványa elindítja a megismerési vágyat. Szeretnék mindent megtudni az illető életéről, munkásságáról, ami könyveinkben, lexikonjainkban fellelhető. Esténként a címzettek is segítenek ebben, mert nem csak szignójukat küldik el, hanem a kísérő leveleket, fotókat, könyveik reprint kiadásait is.
- Csak nézem e páratlan gazdagságot. Válogassunk belőle, kérlek, értékeit sejthessük!
- Bár 940 kézírást tartok számon, az anyagot mennyiségileg nem, minőségileg azonban országosan is a legértékesebbek közé sorolják. Közel kétszáz Nobel-díjas tudós, államférfi, és művész aláírása szerepel közöttük. Szent-Györgyi Albert, Wigner Jenő, Gábor Dénes, Chain, Enders, De Broglie, Frossmann aláírás is itt van.
- Van olyan történeted, mely kapcsolatos az írások megszerzésével?
- Izgalmas és kiszámíthatatlan az eredmény. Rendkívüli türelmes igényel, amíg „begyűjthetem" a várt kézírást. A tudósok tartózkodási helyének kinyomozása is hatalmas munka. Levelemet egyszer New Yorkba címeztem, s másfél év múlva Honoluluból kaptam választ. Max Euwe, a 30-as évek sakkvilágbajnoka például már meghalt, mire levelem megérkezett hozzá. Professzortársa adta meg felesége címét, aki
férjének aláírását egy régi levelén megtalálta, s elküldte nekem. Volt, akinek aláírását csak úgy tudtam megszerezni, hogy lerajzoltam a szerző arcképét, s a portrét küldtem el, kérésemmel. A hatodik levél után így sikerült Konrád Lorenz aláírását megszereznem.
- Ma is folytatod a gyűjtést?
- A levél-ostrom napi feladatom. Hadd bizonyítsam ezt Cousteau kapitány, Montagnier, Shelton leveleivel a legutóbbi évek terméséből.
- A legintimebb műfaj a levél. Neked írták, a te magángyűjteményed értékei. Mégis: bemutatnád valamikor nagyobb közönség előtt ezt a gyűjteményt?
- Visszakérdezik: Érdekli ez az embereket? Vonz a betűk rajza a maga eredetiségével? Ha igénylik, igen, szívesen vállalkozom a gyűjtemény bemutatására.
Dobó László
(Megjelent 1989. október 27-én a lap 8. oldalán)
* * *
Az első szám tartalmából:
1. oldal: Zsoldos Ferenc tanácselnök köszöntője
2. oldal: Dr. Horváth György: A nagykanizsai sajtó történetéből
3. oldal: Molnár László: Arad, 1989. október 6. - Két kanizsai fiatal szemével; Molnár: Ünnepek átalakulóban
4-5. oldal: Z. Tamás István: A Sörgyár új üzeme Kaposváron
5. oldal: Z. Tamás István: A hulladékhelyzetet vizsgálta a népi ellenőrzés
6. oldal: Berta József: Hozzászólás az MSZP gazdasági programjához; Tiszai Szilárd: Mondjon le a tanács!
7-8. oldal: Pék Pál: Kezdj el élni! Beszélgetés egy adventistával 9-10. oldal: Lehota János: 25 éves a Dr. Mező Ferenc Gimnázium
11. oldal: Takács László verse: Öntudat még
12. oldal: Dobó László: Ünnepélyes évadnyitó a HSMK-ban
14. oldal: Szalai László: Ünnepelünk három változatban; Hercz Gábor: Szökött katonák között, Tiszai Szilárd: Csoki, cukor, nyalóka
15. oldal: Galamb Zoltán: Hogyan kezdjünk gitározni?; Horváth Zsolt: Lemezkritika; Stróbl Gábor: Könyv toplista
16. oldal: Balogh Antal: 30 éves a kanizsai versenyvívás
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezető-főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak: Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Nagy Krisztina, Szőlősi Márta. Hársfalvi Tímea, Tóth Tihamérné. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154, Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Tel.: 93/312-305. Nyomja: ANTÓK Nyomdaipari Kft., Celldömölk. Felelős vezető: Antók Zoltán. Terjeszti a Lapterjesztő Kft. Az árus példányok ára 65 Ft.
ISSN 0865-3879
E-mail címünk: kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
2004. október 5.
GAZDASÁG
3
KANIZSA VÁSÁR ÉS A JÚVŐ IPARÁGAI KIÁLLÍTÁS
Közel hatezer négyzetméteren, nyolcvanöt kiállítóval nyílt meg pénteken a Kanizsa Vásár és a jövő iparágait bemutató szakkiállítás. A kiállításon, a környezetvédelem területén elsősorban a megújuló energia hasznosítási megoldásokkal, vízkezelési technológiákkal, a feldolgozóiparban bútoriparral, gépiparral, ruhaiparral és építőiparral, illetve mezőgazdasággal és élelmiszeriparral foglalkozó kiállítók termékeivel, kereskedelmi szolgáltatásokkal, valamint az informatika és telekommunikáció vívmányaival ismerkedhettek meg az érdeklődők.
Megnyitójában Litter Nándor polgármester köszönetét fejezte ki, hogy három év szünet után ismét megrendezésre kerülhetett a vásár. Szükség van arra, hogy a vállalkozások be tudják mutatni szolgáltatásaikat, termékeiket, hiszen e nélkül nem tudnak sikereket elérni. Szükség van arra is, hogy az ön-
kormányzat támogassa ezt a folyamatot, hiszen akkor lesz sikeres egy város, ha sikeresek a vállalkozásai.
- Elsődleges cél, hogy az informatikai eszközök még szélesebb körben elterjedjenek, és ennek jegyében együttműködés szülessen más országokkal is - emelte ki köszöntőjében Mohácsi Béla, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium helyettes államtitkára. - E
szempontból kiemelkedő szerepe van az úgynevezett V. Intelligens Folyosó mentén elhelyezkedő országoknak. Ebben a folyamatban Nagykanizsa földrajzi adottságainak köszönhetően fontos szerephez juthat. A kiállítás nagyszerű alkalom arra, hogy hosszú távú gazdasági együttműködések szülessenek.
A megnyitó keretében adták át a vásárdíjakat. Nagykanizsa Megyei Jogú Város díját a Höjfle Lég-
technika vehette át, a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara díját a Draskovics Kft, a Zala Megyei Önkormányzat díját a World 2000. Kft, a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara díját a Par-Kom''94., a Zalaegerszeg Várás Kft. díját a Multimédia.hu, míg az Informatikai és Hírközlési Minisztérium díját a Szan-Dai Fitness Center.
A szakmai programok keretében szombaton délelőtt két konferenciára is sor került. Az informatikai konferencián új technikai megoldásokról, üzletszervezési, üzletvezetési információkról, az Internet szolgáltatásról esett szó. A környezetvédelmi konferencia előadásainak sorában foglalkoztak az energetikai ültetvényekkel, bemutatkozott az Energia Klub, a Magyar Biogáz Egyesület, szó esett a napenergia alkalmazási területeiről, s a jelenlévők megismerkedhettek az ITD Hungary pályázati lehetőségeivel is.
salo gazdasagi elete
A Kanizsa Vásár programjai keretében került sor a Finn Napra, amelynek részeként a gazdaság szereplői is találkoztak egymással. Litter Nándor köszöntőjét követően dr. Temesváry Tibor az ITDH regionális igazgatója beszélt pályázati lehetőségekről, pénzügyi keretekről. Pia Stjernvall asszony a Finn Nagykövetség másodtitkára szólt a finn-magyar gazdasági kapcsolatokról, a fejlesztési lehetőségekről. Janne Hyvarinen, a Salo és Környéke fejlesztési Központ igazgatója a fejlesztési központot mutatta be.
A több mint hatvanezer lakosú Salo és Környéke néven ismert földrajziéi gazdasági egység Délnyugat-Finnországban található, közel Turkuhoz és Helsinkihez. A területen belül egyedülállóan ötvöződik a magas színvonalú technológia, a hagyományos vidéki élet, a tenger közelsége és a gazdag múlt. Jelenleg Salo munkahely önellátottsága 140 százalékos, a dolgozók közül sokan bejárók. A munkahelyek jelentős része, több mint nyolcvan százaléka a magánszektorban van. Salo manapság a szakértelem és a magas színvonalat képviselő tudás központja, ahol elektrotechnikai, fémipari, műanyag- és feldolgozóipari termékek készülnek a világ legkülönbözőbb országaiban való felhasználásra. A vállalatok sok beszállítót és alvállalkozót vesznek igénybe az egyes folyamatokhoz, az alkatrészek gyártásához. Salo az egyetlen olyan hely a világon, ahol két mobiltelefongyár működik, a Nokia és a Benefon Oy Rt. Saloban jelenleg valamivel több, mint ezer kereskedelemmel és szolgáltatással foglalkozó vállalkozás működik, nemrég jelentek meg az első áruházláncok. A Fejlesztési Központ elősegíti a terület fejlődését és az együttműködést, részben magára vállalja a területen a vállalkozóknak nyújtandó szolgáltatásokat. Olyan projekteket valósít meg, melyek a jövőben is biztosítják a terület magas színvonalú szolgáltatási-hálózatát, a sikeres vállalkozás feltételeit, és garantálják Salo és környékének fejlődését.
Nagykanizsa MJV jegyzője pályázatot hirdet
ÉPÍTÉSHATÓSÁGI ÜGYINTÉZŐ MUNKAKÖR betöltésére
Ellátandó feladat: Kiemelt építésügyi hatósági ügyek döntésre való szakmai előkészítése (helyszíni szemle, hiánypótlás, tárgyalás, határozathozatal) és végrehajtása Nagykanizsa közigazgatási területén 1 fő határozatlan idejű kinevezéssel és 1 fő tartós távollét miatti helyettesítéssel, előre láthatóan 2007. január l-ig. Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995.(11.3.) Korm. sz. rendelet 1. sz. mellékletének I./4. Építésügyi igazgatási feladatok I. besorolási osztályban felsorolt iskolai végzettségek és szakképesítések bármelyike: egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki, építőmérnöki (szerkezetépítő, magasépítő üzemmérnöki) szakképzettség; főiskolai szintű településmémöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség; legalább egyéves szakmai (tervezői, kivitelezői),
továbbá kétéves közigazgatási gyakorlat, vagy legalább hároméves közigazgatási gyakorlat, „B" kategóriás jogosítvány. Közigazgatási alapvizsgát és szakvizsgát a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény. 25. §-ának rendelkezései szerint kell megszerezni, illetőleg a BM Építésügyi Hivatala szakmai felügyeletével szervezett szakmai továbbképzésen kell részt venni. Illetmény és egyéb juttatások a vonatkozó rendelkezések szerint. A pályázatokat dr. Kelemen Marcell jegyző részére kell benyújtani (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., 93/500-700 vagy 500-708), csatolva az iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, szakmai és közigazgatási gyakorlat hivatalos igazolását.
A pályázatok benyújtásának határideje a pályázati hirdetmény Belügyi Közlönyben való megjelenését követő 15. nap. A benyújtott pályázatok elbírálására a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül kerül sor. A munkakörök a benyújtott pályázatok elbírálását követően azonnal betölthetők.
VAROSHAZA
2004. október 5.
4
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a NAGYKANIZSA KODÁLY Z. u. 10. számú NYUGDÍJASHÁZBAN 2 DB LAKÁS BÉRLETI JOGÁNAK elnyerésére
A pályázat benyújtásának határideje: 2004. október 25. A licitálás időpontja: 2004. november 2. Helye: Polgármesteri Hivatal Nk, Erzsébet tér 7. A pályázat célja: az alább megjelölt 2 db ingatlan bérleti jogának elnyerése, határozott időre.
A bérlemények leírása:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. A. lh. I. em. 19.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész alapterülete: 41
m2, szobaszáma: 1 + félszoba komfortfokozata: összkomfortos. Bérleti díja: önk. bérlakást leadó pályázó esetén 10.044 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó esetén az igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség. Megtekinthető: 2004. október 14-én 14-16 óráig.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. B. lh. fsz. 5.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész alapterülete: 37
m: szobaszáma: 1 + félszoba, komfortfokozata: összkomfortos. Bérleti díja: önk. bérlakást leadó pályázó esetén 8.632 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó esetén az igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség. Megtekinthető: 2004. október 14-én 14-16 óráig. A bérlemények nem örökölhetők!
A pályázaton való részvétel feltételei:
1. Személyi feltételek: Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki(k) Nagykanizsán állandó lakos(ok), öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár elérte(k) önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képes, a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja(k) és annak eleget tud(nak) tenni, a pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történő licitálást elfogadja.
2. Egyéb feltételek: Pályázhat(nak) mindazon 1. pontban részletezett személy(ek), aki(k) önkormányzati bérlakását térítésmentesen a bérbeadó rendelkezésére bocsátja, pénzadományt ajánl fel.
Pályázni a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Eötvös tér 16.) átvehető PÁLYÁZATI LAP kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni: a pályázó(k) személyi adatait, a folyósított nyugdíj(ak) összegét, csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra kerülő önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti díját, csatolva a bérleti szerződés fénymásolatát, pénzadomány esetén annak összegét, saját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgálatán (Nk, Eötvös tér 16. földszint) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem küldünk. A pályázat egy pályázat esetén is érvényes. A licitálás szabályai: A licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidőben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatalmazottja is képviselheti. A licitálás induló értéke: 1. számú lakás - 1.000.000 Ft, 2. számú lakás - 1.000.000 Ft. A licitálás során a licitösszeg 50.000 Ft-onként emelkedik. A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést az Ingatlankezelési Intézmény köti meg a kijelölés, az adomány befizetését, vagy az önkormányzati bérlakás leadása esetén a megállapodás aláírását követő 15 napon belül. Amennyiben a bérlő a bérbeadó Ingatlankezelési Intézménnyel a bérleti szerződést nem ezen határidőn belül nem köti meg, a bérleti szerződés megkötésének lehetőségét elveszíti.
11SZ 1 E LT C (; Y FEIFINK! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Nagykanizsai Okmány ■ irodában 2004. október 6-án délelőtt technikai okok miatt az üg\ -félfogadás szünetel. Megértésüket köszönjük!
Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala Okmányiroda
Papp Péter Pál önkormányzati képviselő a 10. számú választókerület polgárait várja fogadóóráján 2004. október 12-én, kedden 17.00 órakor a Bagolai Kultúrházban.
PÁLYÁZATI LAP
a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. szám alatti Nyugdíjasházban lévő lakás határozott időre szóló bérleti jogának nyílt pályázaton történő elnyeréséhez
A megpályázott lakás: Nagykanizsa, Kodály Z. u..................
Pályázó Pályázó házastársa/élettársa Név: ..................................................................................................
(lénykori név is) ...............................................................................
Szül. hely, idő: .................................................................................
Anyja neve: ......................................................................................
Személyi ig. száma:..........................................................................
Családi állapot:.................................................................................
Lakcím: ............................................................................................
Nyugdíj összege: ..............................................................................
Nyugdíj törzsszám: ..........................................................................
Ingatlantulajdon
címe: ..........................................................................................
tulajdoni hányad.........................................................................
nagysága: ...................................................................................
komfortfokozata:........................................................................
Önkormányzati tulajdonú bérlakás:
címe: ..........................................................................................
nagysága: ..............................................................,....................
szobaszáma: ...............................................................................
komfortfokozata:........................................................................
havi bérleti díja: .........................................................................
A pályázati kiírásban foglalt feltételeket vállalom.
Nagykanizsa, .......................................
pályázó pályázó házastársa/élettársa
A Saubermacher-Pannonia Hulladékgyűjtő Kft. Nagykanizsai központjába keres KÖNYVELŐ MUNKATÁRSAT számviteli, pénzügyi és könyvelési feladatok ellátására.
Számviteli főiskolai és/vagy mérlegképes könyvelői végzettséggel, adózási ismeretekkel, szakmai hozzáértéssel és szakmai gyakorlattal rendelkező regisztrált, hosszú távon gondolkodó, megbízható személyt keresünk, aki számítástechnikai ismeretekkel, nagy munkabírással, jó kommunikációs készséggel és kapcsolatteremtő készséggel rendelkezik.
Német nyelvtudás a felvételnél előnyt jelent.
Ha szeretne egy sikeres cég csapatának tagja lenni, pályázatát (önéletrajz, fénykép) 2004. október 18-ig küldje el címünkre: Saubermacher-Pannonia Hulladékgyűjtő Kft. 8800 Nagykanizsa, Vár u. 5. A borítékra kérjük írja rá: könyvelő
5 -VÁROSPOLITIKA-
JÖVŐT ÉPÍTŐ DÖNTÉSEK
A szeptember 28-án megtartott közgyűlésen a polgármesteri tájékoztatót követő vitában dr. Kolonics Bálint képviselő a parlagfűmentesítési akcióval kapcsolatban megkérdezte, milyen intézkedés történt, mert a parlagfű okozta allergiás tünetek a gyermekgyógyászok tájékoztatása szerint háromszorosára emelkedtek. Az Európa színvonalú park kialakítása kapcsán Polai József javaslata szerint ne európai színvonalú nagy parkokban gondolkodjunk a jövőben, hanem a sok meglévő kis parkunkat próbáljuk megyei színvonalon megtartani, és felújítani. Bicsák Miklós városatya megkérdezte, szándékában áll-e az önkormányzatnak újra beadni a pályázatot a Nemzedékek Házára.
Dr. Horváth György tapasztalata szerint a Pannon Tükör semmiféle megegyezést nem kötött a várossal. Azt javasolta, ha nem történik radikális változás a kulturális folyóirat részéről, akkor szüntesse meg az önkormányzat a lap támogatását. Csákai Iván felhívta az illetékes cég
figyelmét arra, hogy esőben a Csokonai utcai óvoda nem közelíthető meg. Tóth László képviselő megkérdezte, hogy milyen megoldást lehet találni a Platán sor 1-3. szám alatt felépült új társasház lakóinak parkolási gondjaira. Polai József arra volt kíváncsi, hogy van-e pénzünk az illegális szeméttelepek felszámolására, és mikor lesz új, biztonságos lejárat a Ráckertbe. Zakó László városatya azt akarta megtudni, hogy áll Nagykanizsán a közintézmények akadálymentesítése, mert az esélyegyenlőségi törvény értelmében 2005. január 1-jéig minden magyarországi közintézményt akadálymentesíteni kell. Nagy József megkérdezte, hogy a Szepetnek utcai üres lakótelkeken lehet-e építkezni. Közel tíz éve eladott, kiadott az önkormányzat mintegy nyolc telket az utcában. Amennyiben ezeken a telkeken az építkezéseket nem kezdték el, kérte az önkormányzatot, hogy tegye meg a szükséges lépéseket.
A napirendi pontok tárgyalása sorában többek között a testület meg-
hallgatta és elfogadta a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, a Határőr Igazgatóság, a Horvát, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat munkájáról szóló tájékoztatást.
A közgyűlést követően sajtótájékoztatón Litter Nándor azt a három, térséget érintő napirendet említette elsőként, amely egyre jelentősebb lesz Nagykanizsa szempontjából. Az egyik a Dráva-Mura együttműködés. Az önkormányzat úgy döntött, hogy a város akkor is folytatja a négy évvel ezelőtt meghatározott célt, ha több település, kistérség kiszáll a Dráva-Mura Eurórégió Térségfejlesztő Kht. munkaszervezetéből, mert a határmenti fejlesztéseket az EU kiemelten támogatja a jövőben A közgyűlés nagy többséggel elfogadta a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás alapító okiratának és társulási megállapodásának módosítását. A jövőt építi szintén a következő évek beruházásainak ez évi és 2005.1. félévi előkészítési feladataira benyújtott előterjesztés,
mely szerint fel kell gyorsítani a beruházások tervezésének és előkészítésének a folyamatát.
Az állam ebben az évben 100 millió forintot biztosított a Veszprémi Egyetem Kihelyezett Képzési Helyének fejlesztésére. Az önkormányzat egyhangúlag módosította a korábban kötött megállapodást, a volt Uttörőház épületét 25 éves tartós használatra az egyetem rendelkezésére bocsátja. Két újabb pályázat beadásáról is döntött a testület. Az egyik a Balatonmáriafürdő Ifjúsági Tábor felújítása, illetve pontosították a Zsinagógával kapcsolatos pályázatot.
Zárt ülésen tárgyalta a testület a régi piac területére érkezett két pályázatot. Az egyik értékelhetetlen volt, a másik pályázó az ajánlat pénzügyi részében teljesítette a város elvárását, de további egyeztetésekre van még szükség. Azt a döntést viszont meghozták a városatyák, hogy nem él elővásárlási jogával az önkormányzat.
Bakonyi Erzsébet
A HELSINKI OLIMPIA KÉPEKBEN
Nagykanizsa MJV Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a többszörösen módosított 55/2000. (XII. 13.) számú helyi rendelet alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának szociális alapon történő elnyerésére
Kettő gyermekes családok részére:
Nagykanizsa, Fő u. 4.1. em.
A lakás 51 m:, 1 + félszobás, komfortos. A lakás településen belüli
fekvése: belvárosi terület. A lakás épületen belüli fekvése: első emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 10.661 Ft + rezsi. A lakás állapota: felújítás alatt. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2004. október 18. 9—1 lóráig. A pályázat benyújtásának helye és határideje: 2004. október 25. Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható. Nagykanizsa, Csokonai u. 6/A. III. Ih. IV. em. 1.
A lakás 54 m2, 2 szobás, komfortfokozata komfortos. A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület. A lakás épületen belüli fekvése: negyedik emeleti lakás. A lakásbérleti díj öszszege: 8.165 Ft + rezsi. A lakás állapota: felújítás alatt. A bérleti jogviszony idő-
tartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2004. október 18. 14-16 óráig. A pályázat benyújtásának helye és határideje: 2004. október 25. Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható. Egy vagy kettő gyermekes családok részére
Nagykanizsa, Attila u. 6/C. III. em. 1.
A lakás 42 m2, 1 + félszoba szobás, komfortos. A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület. A lakás épületen belüli fekvése: III. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 5.665 Ft + rezsi. A lakás állapota: felújítás alatt. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2004. október 18. 14-16 óráig. A pályázat benyújtásának helye és határideje: 2004. október 25. Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható.
A Halis István Városi Könyvtár földszinti kiállítótermében nyílt meg a Helsinki Olimpia képekben címet viselő tárlat. Czupi Gyula, a könyvtár igazgatója házigazdaként köszöntötte a megjelent finn vendégeket, és a nagykanizsai intézmények vezetőit, azokat, akik nemrégiben egyhetes tanulmányúton jártak Helsinkiben és azért jöttek el a programra, hogy a megnyitót követően az út élményeit felelevenítsék. Litter Nándor polgármester köszöntőjében elmondta, hogy Magyarország számára minden idők egyik legsikeresebb olimpiája volt a Helsinki, hiszen 16 aranyérem, 10 ezüstérem, és 16 bronzérem mutatta meg a magyar csapat felkészültségét. A kiállítást Pia Stjernvall asszony nyitotta meg, aki elmondta, örömére szolgál, hogy egy olyan témájú kiállítást nyithat meg, amely a finnek és a magyarok számára is sikertörténet. A Helsinki Olimpia volt a jelenkori olimpiák történetében az utolsó igazán emberléptékű olimpia, amely történelmi okokból is nagyon fontos volt 1952-ben a finneknek.
6
R
2004. október .
l
A Teleki út, Kórház utca sarkán újabb területrendezési munkákat végeztek el a Kanizsa Fejlesztési Terv zöldterület fejlesztési programjának keretében a Park Kft. munkatársai. Az előkészületi munkák után a múlt héten 450 m2 földterületet füvesítettek, cserjéket, fagyaisövényt, örökzöldeket ültettek. Zúzalékos terítéssel, átjáróval sétányt alakítottak ki. Az elhelyezett padok is tükrözni fogják a rendezett terület képét.
Erősödő önállóság
- Egy perccel vagyunk az új kormány megalakulásától, a miniszterelnök letette az esküt, a parlament nagy többséggel elfogadta a kormány programját - ezekkel a szavakkal kezdte sajtótájékoztatóját október l-jén Göndör István országgyűlési képviselő, majd az országot érintő programon túl a szűkebb pátriánkat érintő döntésekről szólt. Többek között elmondta: tovább folytatódik a Becsehely-Nagykanizsa közötti autópálya építése, 2007-től pedig a Nagykanizsa-Balatonkeresztúr közötti szakaszé. Megteremtik a családtagokat ápolók számára, hogy azt munkavállalás keretében tehessék. A kiemelt feladatok között szerepel a nagyrécsei leágazás és a belső úthálózat fejlesztése, a Surd-Liszó közötti szennyvízcsatorna fejlesztés.
A címzett támogatások között többszáz millió forintos állami támogatással elkezdődhet a HSMK rekonstrukciója.
BÚTOR MUSTRA
Szakmai napokkal kezdődött meg szeptember 27-én az egy hétig nyitva tartó Comforta 2004. Kanizsai Bútornapok lakberendezési kiállítás és vásár. A korábbi évekhez hasonlóan két helyszínen, a MÁV NTE Sportcsarnokban a Faipari Szakosztály Egyesület 10 bútorgyártó cége, a Quattro Mobili Bútorszalonban pedig a Kanizsa Trend Kft. 14 vadonatúj andante modellje volt látható. A bútorszalon szolgált színhelyül a Kanizsa Trend Kft., az IKL és a székspecialista Danubia Mohács termékeinek bemutatásához. A nagyközönség péntektől vasárnapig tekinthette meg a helyi bútorgyártók új termékeit.
MENTA MASSZÁZS STÚDIÓ
Nagykanizsa, Széchenyi tér 3.
Nyitva H. és P.: 12.00-20.00 K-SZ-CS.: 10.00-18.00, SZ.: 8.00-12.00
Ősszel egyre több a reuinatikus jellegű megbetegedés. Erre jelent megoldást az illóolajos masszázs
és az infraszauna. A gyógyulni vágyók választhatnak arc-, hát-, talp-, láb- és celtuiit - mézmasszázsokból és ezek kombinációiból.
es© <s©
es©
c © ©G2
Sj ©a ^iffi
IJ.Ui!ll:Uil
Megújult a Fidelitas helyi csoportja. A Fidesz ifjúsági tagozata helyi csoportjának elnöke Fertig István elmondta, szeretnék jó néhány dologgal kapcsolatosan hallatni a hangjukat, amely egyrészt Nagykanizsa, másrészt saját korosztályuk helyzetét és problémáját illeti. Céljuk a közélet iránt érdeklődő fiatalok számára közösséget teremteni.
* * *
A Fidesz helyi frakciója nevében dr. Csákai Iván frakcióvezető-helyettes tartott sajtótájékoztatót a munkanélküliségről.
- A Munkaügyi Kirendeltség arról tájékoztatta a megyében egyedüliként a munkavállalókat, hogy a tartós munkanélküliség csökkentését elősegítő programokat leállították így augusztustól leállt a 45 éven felettiek elhelyezkedését segítő támogatás, a munkahely megőrző programok, valamint nem indulnak átképző tanfolyamok sem. Felhívjuk a városvezetés figyelmét erre és kérjük tegyen meg mindent a kanizsaiakat hátrányosan érintő döntések mielőbbi visszavonását illetően. * * *
Dr. Csákai Iván és Cseresnyés Péter tartottak sajtótájékoztatót a Fidesz irodában. Dr. Csákai Iván elmondta, nem tudja elfogadni a Város Napja költségelszámolásával kapcsolatos interpellációjára adott választ. Dr. Csákai Iván úgy véli, egyes szolgáltatások árai túlzónak tűnnek, más költségek pedig hiányoznak. Cseresnyés Péter azt a szabályzatot hiányolta, amelynek megalkotását a városvezetés megígérte, s amely azt mondaná ki, mi számít a városban politikai rendezvénynek és mi nem.
KÉSZPÉNZ AZONNAL!
ARANY-, EZÜST-,
DRÁGAKŐ FEDEZETRE!
A DUNÁNTÚL LEGALACSONYABB ZÁLOGKAMATA AZ ÉKSZERBANK ZÁLOGFIÓKBAN!
Nagykanizsa VASEMBERHÁZ 93-313-332
2004. október 5.
ESÉLYEGYENLŐSÉG
7
A Köztársasági Esélyegyenlőségi Program egyik témája a hátrányos helyzetű csoportoknak az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokhoz való hozzáférése. Az információs társadalom nyújtotta lehetőségek előnyt jelentenek ezen csoportok számára, mivel az információhoz való hozzáférés egyre jelentősebb szerepet játszik a mindennapi életben, a munkához jutásban, a tanulásban, valamint a hátrányos helyzetből fakadó esélycsökkenést képes ellensúlyozni.
Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium a társtárcákkal együttműködve a fogyatékkal élő emberek életkörülményeit javító programok közel 600 millió forint értékben kerültek kiírásra, megvalósításra. Ilyen program az „Informatikai eszközök látássérült emberek számára" legutóbb kiírt pályázat is, melynek beadási határideje szeptember 10-e volt. A pályázat célja a látássérült emberek (vak, alig látó, gyengén látó) infor-
£
matikai eszközellátásuk és információhoz jutási lehetőségeik javítása volt. A kanizsai székhelyű Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének megyei szervezetének tagjai is részt vettek ezen a pályázaton. Az 550 fős létszámú megyei egyesületnek huszonnyolc 18 éven aluli tagja van, akik közül tízen adták be pályázatukat a szervezeten keresztül. Köztük egy egyetemista, egy főiskolás, két középiskolás, hat általános iskolás vak fiatal, akik szkennere, képernyő-felol-vasóra, valamint szövegdigitalizáló szoftverre pályáztak. Négy gyengénlátó tag pedig képernyőnagyító szoftverre pályázott.
Ez év tavaszán az IHM 5darab, tartozékokkal felszerelt számítógépet adományozott az egyesület számára, melyet két kanizsai, egy keszthelyi, egy lenti és egy egerszegi látássérült kaphatott meg. A gépek sokat segítenek a minden napi tájékozódásban.
TANULJUNK HORVÁTUL!
Tíz fővel október 5-én indul a Horvát Kisebbségi Önkormányzat által immár negyedik alkalommal szervezett horvát nyelvtanfolyam. A kezdő csoportba leginkább azok jelentkeztek, akik a tanfolyamot követően alapfokú nyelvvizsgára készülnek majd a munkájuk
miatt és vannak, akik fontosnak tartják, hogy legalább minimálisan tudjanak beszélni horvátul. Heti két alkalommal Fekete Zsuzsanna horvát szakos pedagógus tartja majd az órákat a hallgatók számára. A 60 órás tanfolyam házi vizsgákkal zárul.
FELHÍVÁS
1. Idős nagykanizsai alkotók képző-, nép-, ipar- és egyéb művészeti kiállítása
Megnyitó: október 12. (kedd) 10.00 óra Vasemberház kiállítóterme (bejárat az Ady u. felől). Nyitva tartás: október 22-ig hétfőtől péntekig 10-17 óráig
Várják azokat az idős alkotókat, akik munkáikat a nagyközönség előtt is be szeretnék mutatni. Minden tárgyért felelősséget vállalnak, az őrzést biztosítják a rendezők.
A kiállítási anyag gyűjtése október 5. (kedd) 10.00-17.00 óra között lesz.
2. Nyugdíjas horgászok halfogó versenye Benevezhet minden nyugdíjas horgász,
aki a Csónakázó tóra érvényes területi engedéllyel (napi jeggyel), állami horgászjegy-gyel rendelkezik.
Ideje: 2004. október 13. 7-12-ig. Helye: Csónakázó-tó (Evezősház). Nevezés a helyszínen október 13-án 7 órától. 3- Pogácsafesztivál
Várják azoknak az idős, sütésben járatos nőknek és férfiaknak a jelentkezését, akik egy tál házi pogácsával a fesztiválra beneveznek.
A pogácsát október 13-án (szerdán) 9.30-ra kell a Honvéd Kaszinóba hozni, ahol szakértő zsűri kóstolgatja a finomságokat. Minden benevezőt díjaznak!
AZ IDŐSEKÉRT NAGYKANIZSÁN
AZ ÜNNEPI HÉT PROGRAMJA 2004. OKTÓBER 11-16-IG
OKTÓBER 11. HÉTFŐ HSMK Színházterme Nagykanizsa, Széchényi tér 5-9. O 11.00 Az időseket köszönti: Koller Jutka, ESZI igazgató. Ünnepi megnyitó: Litter Nándor, polgármester [> 11.15 Honvéd Együttes „Royal Orfeum" című műsora t> 11.30 Vendéglátás
Halis István Városi Könyvtár Nagykanizsa, Kálvin tér 4.
E> 15.00 Idősek filmklubja - Filmvetítés. Megnyitja: Czupi Gyula, igazgató. Vetélkedő, játékvezető: Büki Pálné, az Idősügyi Tanács társelnöke
Honvéd Kaszinó Nagykanizsa, Ady út 7.
I> 17.00 „Aktív élet, aktív pihenés". Bélyegbemutató, megnyitja: Dr. Kerekes József, a bélyeggyűjtők elnöke
OKTÓBER 12. KEDD Vasemberház Kiállítóterem Nagykanizsa, Erzsébet tér 2. [> 10.00 Idős alkotók képző-, nép-, ipar- és egyéb művészeti kiállítása. Megnyitja: Dr. Kelemen Marcell jegyző Nagykanizsa - Miklósfa
t> 17.00 Idősek Napja. Megnyitja: Sajni József, képviselő. Kultúrműsor, vacsora, zene, tánc
OKTÓBER 13. SZERDA MÁV Sportcsarnok Nagykanizsa, Ady út 68/a. I> 9.00 Sportnap. Megnyitja: Sajni József, OKISB elnöke Honvéd Kaszinó Nagykanizsa, Ady út 7. D> 10.00 Pogácsafesztivál
> 16.00 Üdülési tanácsadás és kiállítás. Tourinform Nagykanizsa Nagykanizsa-Fakos
t> 16.00 Idősek Napja. Megnyitja: Papp Péter, képviselő. Kultúrműsor, egészségügyi szűrés, vacsora, zene, tánc
OKTÓBER 14. CSÜTÖRTÖK Miklósfa Parkerdő O 10.00 Parkerdei túra, szalonnasütés HSMK Színházterme Nagykanizsa, Széchényi tér 5-9. [> 16.00 Nyugdíjas művészeti találkozó. Megnyitja: Röst János, alpolgármester. Nagykanizsa - Bagola
[> 16.00 Idősek napja. Megnyitja: Papp Péter, képviselő [> 17.00 Kaczor Ferenc nótaműsora
O 18.00 Vacsora, zene, tánc. Dr. Tolnai Sándor, citeraműsora
OKTÓBER 15. PÉNTEK Honvéd Kaszinó Tükörterem Nagykanizsa, Ady út 7. t> 9.00 Szépészeti bemutató > 11.00 Idősek divatbemutatója HSMK Színházterem Nagykanizsa, Széchényi tér 5-9. [> 16.00 Légierő Központi Zenekarának ünnepi műsora. Vezényel: Katona János, őrnagy
O 17.00 Versenyek, pályázatok értékelése. Zárszót mond és a díjakat átadja: Litter Nándor, polgármester t> 17.30 Állófogadás > 18.00 Bál Nagykanizsa - Palin Általános Iskola
D> 16.00 Idősek napja. Megnyitja: Bicsák Miklós, képviselő. Kultúrműsor, vacsora, zene, tánc. Nagykanizsa - Bajcsa Kultúrház
t> 17.00 Idősek Napja. Megnyitja: Polai József, képviselő. Tüttő János, nótakör műsora. Vacsora, zene, tánc.
OKTÓBER 16. SZOMBAT Móricz Zsigmond Művelődési Ház Nagykanizsa, Hajgató Sándor út 1. t> 16.00 Idősek Napja. Megnyitja: Csordásné Láng Éva, képviselő, Polai József, képviselő. Vigadó duó operett estje, vacsora, zene, tánc!
8
ÉRD
2004. október .
Idén is megrendezésre került az „Alma-citrom" akció a Nagykanizsai Rendőrkapitányság Közlekedési Osztálya és egy biztosítótársaság közös szervezésében, melyben a Kiskanizsai Általános Iskola negyedik osztályos tanulói nyújtottak segítséget. Szeptemberben megemelkedik a balesetek száma, elkezdődik az iskola is. A lézeres sebességmérőt ezúttal a Bajcsy-Zsilinszky úton, a Kiskanizsai Altalános Iskola közelében helyezték el. Akik a sebességhatárt betartották almát, akik nem, citromot kaptak az iskolásoktól, valamint figyelmeztetésben részesültek. Természetesen a súlyosabb vétségek esetében nem tekinthettek el az intézkedéstől a rendőrök.
A Saubermacher-Pannonia Hulladékgyűjtő Kft. Nagykanizsai központjába keres MUNKAÜGYI ELŐADÓ munkatársat munkaügyi, bérszámfejtési és társadalombiztosítási ügyintézői feladatok ellátására. Munkaügyi és társadalombiztosítási végzettséggel, bérszámfejtési és adózási ismeretekkel és szakmai gyakorlattal rendelkező, hosszú távon gondolkodó, megbízható személyt keresünk, aki számítástechnikai ismeretekkel, nagy munkabírással, jó kommunikációs és kapcsolatteremtő készséggel rendelkezik. Német nyelvtudás a felvételnél előnyt jelent.
Ha szeretne egy sikeres cég csapatának tagja lenni, pályázatát (önéletrajz, fénykép) 2004. október 18-ig küldje el címünkre: Saubermacher-Pannonia Hulladékgyűjtő Kft. 8800 Nagykanizsa, Vár u. 5. "A borítékra kérjük írja rá: munkaügyi előadó
2004. szeptember 24.
23.27 órakor egy nagyáruházba kértek rendőri intézkedést, mivel a biztonsági szolgálat tetten ért egy személyt, amikor az áruház tulajdonát képező bevásárlókocsit megkísérelte eltulajdonítani. A nagykanizsai fiatalember már a Zemplén utcában tolta a mintegy 21.000 Ft. értékű járgányt, amikor a biztonsági őrök utolérték. A kiérkező rendőrjárőr a kapitányságra állította elő az férfit, ahol cselekménye miatt ellene, lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás indult. 2004. szeptember 25.
07.23 órakor érkezett bejelentés, hogy az éjszaka folyamán ismeretlen tettes falbontás módszerével behatolt egy E-i városrészben található TÜZEP irodájába, majd az irodában található trezort feltörte és abból mintegy 500.000 Ft. készpénzt tulajdonított el.
21.51 órakor az URH-járőr egy fiatalkorú személyt igazoltatott, akiről megállapították, hogy eltűnés miatt körözik.
2004. szeptember 27.
02.50 órakor az URH járőr a Munkás úton ellenőrzésre megállított egy Zastava gépkocsival közlekedő keszthelyi fiatalembert. Az ellenőrzés során felmerült a gyanú, hogy a jármű vezetője alkoholt fogyasztott, így előállították a rendőrkapitányságra további légalkohol vizsgálatra. Mivel ennek eredménye alátámasztotta a járőrök gyanúját ezért ellene járművezetés ittas állapotban vétség megalapozott gyanúja miatt eljárást kezdeményeztek. A jármű nem volt átíratva a nevére, és a műszaki érvényesség is lejárt, a kötelező felelősségbiztosítás is hiányzott. Ezen hiányosságok miatt külön szabálysértési eljárást kezdeményeztek a járőrök.
07.00 órakor több bejelentés is érkezett a Kazanlak körútról. Az éjszaka során ismeretlen elkövetők három gépkocsit törtek fel, melyekből rádiós magnetofont és ruhaneműt tulajdonítottak el. 2004. szeptember 28.
02.00 órakor a járőr a Zemplén Győző utcában ellenőrzött egy személygépkocsival közlekedő nagykanizsai fiatalembert. Az ellenőrzés során elvégzett légalkohol vizsgálat eredménye alapján ellene
büntetőeljárás kezdeményezésére került sor.
06.40 órakor érkezett bejelentés, hogy az éjszaka folyamán ismeretlen elkövető ajtóbefeszítéssel behatolt egy a Magyar úton található presszóba, ahonnan készpénzt és édességet tulajdonított el, 40.000 Ft értékben.
2004. szeptember 29.
17.50 órakor a járőr előállított egy nagykanizsai nőt, mivel szexuális szolgáltatásait kínálta a Petőfi úton az arra közlekedőknek. Ellene tiltott kéjelgés szabálysértése miatt eljárás kezdeményezésére került sor. 2004. szeptember 30.
11.40 órakor érkezett bejelentés a kiskanizsai városrészből, hogy egy kertből négy darab fém kerítésoszlopot tulajdonított el ismeretlen tettes. * * *
Polgárőrök és rendőrök munkamegbeszélése.
Szeptember 28-án délután a Nagykanizsai Rendőrkapitányságon került sor a kapitányság illetékességi területén működő polgárőr egyesületek régiófelelőseinek munkamegbeszélésére. Az értekezleten az elkövetkezendő hónapokra prognosztizálható idényjellegű bűncselekményekről kaptak tájékoztatást a megjelentek. Ezen bűncselekmények (lopások, betöréses lopások) a lakóterületektől távolabb eső szőlőhegyi pincékre, hétvégi házakra illetve fenyvesekre irányulnak, és gyakran sorozat jellegűek.
Dr. Molnár József r.alezredes kapitányságvezető hangsúlyozta, hogy a megelőzésben és a már bekövetkezett bűncselekmények felderítésében a polgárőrség aktivitására szükség van. A munkamegbeszélésen külön hangsúlyt kapott az információáramlás fontossága, a külterületen illetve éjszaka történő szolgálatellátás növelése és a körzeti megbízottakkal történő együttműködés erősítése a polgárőrség részéről.
Az elkövetkezendő hónapokban a rendőrség közterületi, bűnügyi szolgálata fokozottabban jelenik meg a külterületeken, szőlőhegyeken. Most is prioritást kap a fenyőszállítmányok ellenőrzése a karácsonyi időszak előtt, jelentette ki a kapitányságvezető.
Takács Csaba r.főhadnagy
A Via Kanizsa Városüzemeltető Kht. és a Sauber-macher Pannónia Hulladékgyűjtő Kft. közös felhívással fordult a városban működő oktatási intézményekhez, hogy közös erővel tegyék rendbe várost. Ez immáron a második Tegyük tisztábbá Nagykanizsát akció volt. A felhívásra a város összes iskolája megmozdult, ennek köszönhetően tizennégy helyszínen kezdődött meg a takarítás csütörtökön délelőtt. Az akcióban közel 350 általános és középiskolás diák vett részt, akik munkájuk jutalmaként pólókat, tollakat és üdítőitalt vehettek át a programot szponzoráló hulladékgyűjtő társaságtól és Röst János alpolgármestertől. A diákok által összeszedett hulladékot az Saubermacher-Pannonia a hulladéktárolóba szállította.
2004. október 5.
A
q szeptember 27.)
Könyvtári adományok
A Halis István Városi Könyvtár a Puchheimi Magyar Baráti Kör jóvoltából jelentős értékben német nyelvű könyveket, kiadványokat vehetett át állománybővítési célzattal. Német szótárak vásárlására fordítja az intézmény az a 700 eurós adományt, amelyet testvérvárosunk képviselői adtak át látogatásuk során.
£ szeptember 28.)
Könyvtáros szakmai nap
102 Zala megyei könyvtáros részvételével rendezték meg a Könyvtárosok Egyesületének Zala Megyei Szervezetének Szakmai Napját. A program keretében a könyvtárosok Lendvára kirándultak, ahol négy közművelődési intézmény működésével, mindennapi életével ismerkedtek meg. A programot a nagykanizsai Halis István Városi Könyvtár munkatársai szervezték.
( szeptember 29.
Könyvbemutató
A Centrál éttermében mutatta be a Kanizsa-Infó Lapkiadó- a Nagykanizsai Szuperinfó kiadója- az általa kiadott, Nagykanizsa és régiója az EU-s csatlakozáskor címet viselő kiadványát. A könyvet, amely részben helytörténeti munka, részben a régióban működő vállalkozói, intézményi szféra tükre, Czupi Gyula ajánlotta a megjelenteknek.
( szeptember 30.)
Megfestett álmok
A Hevesi Sándor Altalános Iskola galériája ad otthont Kossuth Tivadar vajdasági festőművész Megfestett álmok című kiállításának. Az alkotót Lehota M. János, esztéta, főiskolai tanár mutatta be, közreműködtek az Aranymetszés Művészeti Iskola népzene szakos hallgatói, a Hevesi Altalános Iskola versmondói valamint az erdélyi Balázs Júlia. A tárlat október 16-ig tekinthető meg.
Október I.)
Tárlat a Mini-galériában
Klaus Ziorkewicz munkáiból nyílt kiállítás az Aranymetszés Mini-galériában. Klaus Ziorkewicz 1932-ben Berlinben született, a nyarakat a Kis-Balatonnál zalaszabari házában tölti. Munkáival Németországban, Franciaországban, és Hévízen találkozhattak az érdeklődők. A tárlatot Lengyák István ajánlotta a közönség figyelmébe. A Zene Világnapja alkalmából közreműködtek az Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola népzene tagozatos növendékei.
Viaszbábuk a Kaszinóban Szupersztárok és történelmi hírességeket bemutató viaszbábú tárlat nyílt a Honvéd Kaszinóért Alapítvány épületében. A kiállításon félszáz híresség-hírhedtség élethű viaszmását tekinthették meg az érdeklődők.
Bezárt az Erkel Október elsején végleg bezárta kapuit az Erkel Ferenc Olajipari Művelődési Ház, amelyet 1950-ben alapították az Olajipari Vállalatok és a Bányász Szakszervezet. 54 éven át működött, eredetileg állami tulajdon volt, a kezelői jog volt a Gépgyáré. 1992-ben vagyonegyesítésként a privatizáció során a Gépgyár majd a DKG-EAST Rt. kapta meg a tulajdonjogot. Átstrukturálódott a támogatási rendszer, és bérleti jogviszonyt alakítottak ki. A valamivel több, mint fél évszázadon át működő intézmény egyszerre volt otthona a fiatalok által kedvelt műfajoknak, és a középkorúak szórakoztatására szánt programoknak. Számos klub, egyesület otthona volt a ház, szakkörei, kiállításai, programjai a város kulturális kínálatát színesítették.
Október 2!)
Balassi-vetélkedő
Balassi Bálint október 20-án született a felső-magyarországi Zólyomban. Apja Gyarmati Balassi János, aki ekkor a zólyomi
vár főkapitánya: anyja pedig Lekcsei Sulyok Anna. Balassi Bálint születésének pontos dátumát és helyét unokabátyja családi bibliába írt feljegyzése őrizte meg számunkra. A kerek évforduló kapcsán számos helyen rendeznek Balassi emlékére különböző programokat. Egy ezek közül a Honvéd Kaszinóért Alapítvány hétvégén tartott Balassi-ve-télkedője.
Hétvégi Kollégium A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat az idei tanévben is megnyitotta a diákok számára .a Hétvégi Kollégium kapuit. A 2004/2005-ös tanévben, minden szombaton körülbelül 100 tanulót
várnak tehetséggondozással, felzárkóztatással és korrepetálással a Bogdán János Közösségi Házban. Az első napon a szülők is betekintést nyerhettek a kollégium életébe, a pedagógusok munkájába.
október 3.)
Kutyás családi nap
A Dogo Canario és egyéb kutyák elnevezést viselő egyesület ebben az évben már második alkalommal rendezett kutyás családi napot a Csónakázó tónál. A programra minden ebet és gazdit szeretettel vártakjátékos feladatokkal, kisebb próbákkal tették emlékezetessé a résztvevők számára a délelőttöt.
EBEK PÓTOLTÁSA:
2004. október 15.
Nagykanizsa- Kiskanizsa Szt. Flórián tér 14.00-17.00 2004. október 16.
Nagykanizsa, Dózsa György úti víztorony 8.00-9.00
Nagykanizsa, Ady utca Bujóhidi park 10.00-11.00 Nagykanizsa-Palin, Alkotmány utca
Tücsök presszó 11.30-12.00
Nagykanizsa-Sánc, József Attila utca 13.00-14.00
ROKAK VESZETTSÉG ELLENI IMMUNIZÁLÁSI
2004. október 5-10. között végzik Zala megyében a rókák veszettség ellen történő orális immunizálását. A Zala Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás Kerületi Főállatorvosa a rókák veszettség elleni immunizálásáról szóló 13/2002. (1.30.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján kör/jegyzőség területén 2004. október 05-től október 31 -igebzárlatot, legeltetési tilalmat, valamint az egyéb intézkedéseket rendeli el.
A veszettség gyógyíthatatlan, embernél, állatnál egyaránt halálos betegség. A betegség legfőbb terjesztője a róka. A védekezés leghatékonyabb, legkorszerűbb módszereként 1992. októberében hazánkban is megkezdődött a rókák vakcinázása. A vakcinát tartalmazó fóliakapszulát az ember számára bűzös, de a rókák által kedvelt ízű és szagú csalétekbe rejtik, amely gyufásdoboz alakú és nagyságú, szürkésbarna színű. A róka, miközben megeszi a csalétket, szétrágja a kapszulát is, így a vakcina bejut a szervezetébe. A csalétek kihelyezése kis magasságból, repülőgépről történik. A csalétekbe helyezett vakcina emberre, állatra ártalmatlan, VESZÉLYT NEM JELENT. A kihelyezett csalétekhez ennek ellenére NEM SZABAD HOZZÁNYÚLNI! Nem szabad felvágni vagy széttörni, mert a vakcina-vírus a bőrbe, szájba, szembe, orrba, sebbe kerülhet. Amennyiben ez mégis megtörténik, elegendő a jód tartalmú fertőtlenítőszerrel, vagy ennek hiányában 70%-os alkohollal történő lemosás. Ha az oltóanyag friss sebbe, vagy nyálkahártyára kerül, haladéktalanul ORVOSHOZ KELL FORDULNI! A helyi vakcinázási kampány megkezdésétől számított 14 napig az ebeket megkötve vagy zárva kell tartani, és csak pórázon szabad közterületre vinni. A jelzett időszak alatt a kezelt területen TILOS A LEGELTETÉS! Aki a vakcinázott területen elhullott vadon élő, vagy háziállatot talál, a tetemet hagyja érintetlenül és haladéktalanul ÉRTESÍTSE A LEGKÖZELEBBI ÁLLATORVOST, A HELYI ÖNKORMÁNYZATOT vagy VADÁSZTÁRSASÁGOT.
A HELYI VAKCINÁZÁSI KAMPÁNY IDŐPONTJA: 2004. október 5-től 10-ig.
Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése. »- A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése, gyors beavatkozással.
Meglévő rendszerek FIGYELŐKÖZPONTRA történő díjtalan csatlakoztatása.
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20. Telefon: 93/312-706
10
KULTURA
2004. október 5.
A Trend Art Stúdió Galéria és a Magyar-Japán Baráti Társaság közös szervezésében Ez Japán címmel, nyílt meg a Yokohama Zooming Klub fotókiállítása október 1 -jén a Quattro Mobili Bútorszalon és Galériában. A kiállítást Kovács Mihály, a Magyar-Japán Baráti Társaság szolnoki csoportjának elnöke nyitotta meg. Tárlatvezetést Kardos Tamás szolnoki fotóművész tartott az érdeklődők számára. A házigazda Wilheim Gábor ezúttal a hagyományos pogácsa mellé japán csemegéket is kínált a megjelenteknek. A kiállítás október 22-ig látható.
ÚJRA SZOL A JAZZ
Kendlimajor természeti csodáit, virágait, növényeit mutatja meg finom részleteiben Czinki Orlrun festőművész kiállítása a Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola galériájában. Az alkotót és különleges finomságú munkáit Lehota M. János esztéta mutatta be. A tárlat október 22-éig látogatható iskolanapokon 8-18 óráig.
Nagykanizsa város, egyben Zala megye legjelentősebb, nemzetközi kulturális programjáról, az október 8-9-én megrendezésre kerülő Kanizsa-MKB Nemzetközi Jazz-fesztivál programjairól tartottak sajtótájékoztatót a szervezők szeptember 28-án a Centrál éteremben.
- 31 éve kezdődött el az első kanizsai fesztivál, de több év kihagyás miatt ez a 25 rendezvény -mondta Papp Ferenc, a HSMK igazgatója. - Az idei fesztivál ismét nagy összefogással valósul meg, 64 szervezet, vállalkozó, főhatóság támogatja és segíti a megvalósítást. A rendezvény fő támogatója ismét a Magyar Külkereskedelmi Bank, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatásának köszönhetően a web: jazz.radio.hu címen a világhálón is részesei lehetnek a zenei élményeknek.
Az önkormányzat a tavalyinál kevesebb, összesen két millió forintos támogatást ad a hat és fél millió forint költségvetésű rendezvényhez. A fesztivál közönségét 8-án, péntek este 20 órakor Kovács Kálmán miniszter köszönti a HSMK színpadán.
Blum József a Magyar Rádió szerkesztője elmondta, hogy a szo-
kásos módon készült a program összeállítása, megkerestek egy olyan világsztárt, akit méltán tart a legjobbak között a jazzvilág. John Abercrombie amerikai gitáros a triójával jön Kanizsára. A közvélemény kutatás eredményeképpen Horgas Esztert ismét hallható lesz Knaizsán, művésznő a Class Jazz Banddel érkezik, és a második napon ad koncertet.
Pénteken nyitják meg immár a hagyományos XXIX. Életünk Országos Fotókiállítást. A pályázatra 129 alkotótól 534 kép érkezett, a zsűri 34 fotós 52 alkotását választotta kiállításra. A tárlatot Gerencsér Tibor, a zsűri helyi tagja nyitja meg.
A kiállításmegnyitó után újra a zenéé a fő szerep. A rajongók Binder Károly és Borbély Mihály, valamint Horgas Eszter koncertjét élvezhetik 20.00 órai kezdettel. Érnie Jazz Orchestra néven éjféltől szórakoztatja a közönséget Weszely Ernő együttese a Kamarateremben. Szombaton 20 órakor a Gyárfás Trió és Deseő Csaba, 21.30-kor a Jávori Sound Machine és végül 23 órakor a John Abercrombie Trió lép a jazz rajongói elé.
SZEPTEMBERI ÉKSZERSZÜRET
A BRILIÁNS ÉKSZERÜZLETBEN!
Minimum 20.000 Ft vásárlás esetén ügyfeleink ajándék órát
választhatnak. 14 K-os aranyékszerek 2900 Ft/g áron a készlet erejéig. Nagykanizsa, VASEMBERHÁZ 93-310-600
A ZENE VILÁGNAPJÁN
Huszonkilenc évvel ezelőtt, 1975-ben az UNESCO október l-jét a zene világnapjává nyilvánította. A testület Yehudi Menuhin javaslatára döntött e jeles ünnep beiktatása mellett, amelyet világszerte koncertekkel ünnepel a zenélő és zenekedvelő sokaság.
A zene világnapja alkalmából segélykoncertet szerveztek a Kiskastélyban, amelynek bevételét egy beteg kislány gyógykezelésére ajánlották fel. A koncert létrejöttét a HSMK ingyenes helybiztosítással, a Farkas Ferenc Városi Zeneiskola színvonalas műsorával támogatta. A koncert közönsége többségében, a családot és a kis beteget is ismerő, egykori óvodások szüleiből, és az Attila-óvoda munkatársainak köréből gyűlt össze. Akik valamilyen okból nem tudtak részt venni a koncerten, már korábban eljuttatták adományaikat a családnak. Az óvoda alapítványi keretéből is támogatta a gyermek gyógyulását, ám ezzel az esttel további segítséget kívántak nyújtani.
A koncert elején Szakács Gábor köszöntötte az egybegyűlteket, és elmondta, a Zenés Esték sorozatban a Zeneiskola tanárai és növendékei már korábban is rangos produkciókkal szórakoztatták a zene kedvelőit, ám ez az este egy kicsit más, hiszen nemcsak a zene nagyjai, alkotók és előadóművészek előtt tiszte-
leg a világ, és a város, hanem a zene segítő erejét hasznosítva egy beteg kisgyermek gyógyulását segítik a zenészek és a közönség egyaránt.
Az első két produkcióban az Attila óvoda óvodásai léptek fel, majd a zeneiskola növendékei és tanárai játszottak többek között Csajkovszkijt, Haydnt, Beethovent, Mozartot, Brahmsot, és felcsendültek a Finn táncok is. Közreműködött Cseszkó Délinké, Kiss Adám, Kiss Szilvia, Gombor Nikoletta, Fenyvesi Dóra, Katz Mariann, Katzné Szabó Marianna, Vida Tamásné, Gróf Katalin, Baki Andrea, az Ifjúsági Vonószenekar és az Orff Ütőegyüttes.
2004. október 5.


Egy olyan nyertes pályázatról számolt be sajtótájékoztató keretében Mérksz Andor, a Zsigmondy-Széchenyi SZKI igazgatója és dr. Pintérné Grundmann Frida, a Művelődési Osztály vezetője, amely egyben egy bűnmegelőzési modellprojekt megvalósítását is jelenti. A pályázat az iskola ötlete alapján készült, melyet az önkormányzat nyújtott be a pályázati kiírás értelmében. A nagykanizsai program a hét közül egyike a nyertes pályázatoknak.
A pályázat fő célja a 14-18 éves korosztálynak a tankötelezettség teljesítésével, a munkavállalásra való felkészítéssel, mentálhigiénés programokkal, szabadidős foglalkozásokkal a bűnmentes életbe való beilleszkedésének elősegítése, melybe be kívánják vonni a tanulók családtagjait is. A projekt fő feladatai többek között az iskolában tartás, tankötelezettség teljesítése, integráció; tizedik osztályos
tanulók szakmai orientálása; szakképzős osztályok, már nem tanköteles tanulók segítése; az érettségit adó és technikus osztályokban tanulók figyelemmel kísérése; az iskolából kimaradt és már nem tanköteles korú fiatal felnőttek képzési lehetőségeinek biztosítása; mentálhigiénés és egészségügyi nevelés és segítésadás, valamint a szabadidős programok szervezése az érintett célcsoportoknak.
A 2004/2005-ös tanévre vonatkozó programban a pályázókkal együttműködik a Nagykanizsai Rendőrkapitányság, az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelő és Jogi Segítségnyújtó Szolgálata, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és a helyi CKÖ. A projekt összköltsége közel huszonegy millió forintot tesz ki, melyből több mint ötmillió forintos önrészt vállalt a Zsigmon-dy-Széchenyi SZKI.
Nagy Krisztina
AMIKOR TANÁCSRA SZORUL A GYEREK ÉS A SZÜLŐ
Szeptembertől új kezdeményezést indított el a Nevelési Tanácsadó. Valamennyi oktatási intézményben egy előre megbeszélt időpontban fogadónapot tartanak a szülők számára, hogy a gyermekükkel kapcsolatos esetleges nevelési- és fejlesztési problémákat megbeszéljék, az iskola érettséggel kapcsolatos kérdéseikre választ kapjanak. A Nevelési Tanácsadó szakemberei a beszélgetést követően segítő kezet nyújtanak a szülőknek.
- Szerettük volna közvetlen kapcsolatot kiépítem az intézmények dolgozóival és a szülőkkel egyaránt. Az iskolák részéről az igazgatók azt kérték, hogy a pedagógusoknak egy külön konzultációs lehetőséget biztosítsunk -mondta Balassáné Tüske Ágnes, a Nevelési Tanácsadó vezetője, amikor a kezdeményezés okát kérdeztük tőle.
A fogadónap első helyszíne a Hevesi Óvoda volt, és az együttműködésbe bekapcsolódtak az óvodák és az iskolák. Legközelebb a Kertvárosi és a Rózsa Óvodába látogatnak el.
- Az óvoda nagyon üdvözölte ezt a lehetőséget. A szülőket előzőleg tájékoztattuk erről a fogadónapról, csoportonként 2-3 szülő kereste fel a szakembereket. Jó a tapasztalatunk, a szülők partnerek voltak ebben. A mi munkánkat is segítik, ha például megtalálják az okát a magatartási zavaroknak. Az együttműködést tovább kívánjuk folytatni - fejtette ki Kiss Ernőné, a Hevesi Óvoda vezetője.
A fogadónapon a szülőknek lehetőségük nyílik az iskolakezdéssel kapcsolatos kételyeikre is választ kapniuk, hiszen nem olyan könnyű eldönteni, vajon engedjék-e még játszani gyermeküket, vagy már elég érett az iskolai fegyelemre. A szakember rendkívül fontosnak tartja ezt a bizonyos egy évet a kisgyerekek életében.
Az iskolák életében roppant fontos a nyugalom, a kiszámíthatóság, a tervezhetőség. Nem csoda hát, ha tanárok, szülők és diákok megannyiszor kapták fel riadtan a fejüket, ahányszor csak egy-egy újabb változást jelentett be az oktatási tárca. Márpedig az utóbbi másfél évtizedben volt erre példa bőven, hiszen az oktatáspolitikai koncepció szinte folyamatosan változott.
A legutóbbi „újdonságok" között találjuk a kétszintű érettségi bevezetését és a nulladik nyelvi előkészítő évfolyam elindítását. Előbbinek az előkészületi munkálatai jelenleg is folynak - a 2005-ben érettségizők adhatnak első ízben ily módon számot tudásukról -, a piarista iskola 14 tanára vesz részt emelt szintű vizsgáztatói képesítést adó továbbképzésen. Utóbbi pedig e tanévtől indult az ország középfokú intézményeiben. A kanizsai nulladik évfolyamok között a Piarista Gimnázium nyelvi előkészítő évfolyamának sajátosságait mutatjuk be az iskola igazgatója, Vereb Zsolt segítségével:
- Milyen nyelvet tanulhatnak az ide beiratkozott diákok? S vajon mi-
re elegendő az egy esztendei intenzív nyelvtanulás?
- Angol és német nyelvből hirdettük meg a nyelvi előkészítő évfolyamot. Nem kisebb célt tűztünk ki, mint hogy a hozott idegen nyelvet a fiatalok olyan szinten sajátítsák el, hogy legtöbben év végére nyelvvizsgát is tehessenek Az órarendben heti 15 nyelvi óra szerepel. Legfontosabb dolog, hogy a gyerekek kifejező készsége fejlődjék, a hangsúlyt tehát elsősorban nem a nyelvtan suly-kolására fektetjük, hanem a társalgásra, a kommunikációra.
- A nyelvi órák mellett az informatika a másik fő tantárgy.
- A 0. évfolyamon az oktatás másik fontos szelete az informatika. A legtöbb intézménytől eltérően nem Windows, hanem Linux alapú képzésfolyik az iskolában. Úgy gondoljuk, ez az operációs rendszer hamarosan Magyarországon is átveszi a vezető helyet. A grafikus felületek a két rendszer esetén''szinte megegyeznek, a szövegszerkesztő, a táblázatkezelő használata is kísértetiesen hasonlít egymáshoz. Míg azonban a Windows zárt rendszer - azaz nagyon szűk határok között tudja a fel-
használó egyéni igényeihez igazítani a beállításokat -, addig a Linux sokkal nagyobb teret ad a változtatásoknak: új ötleteinket, kívánságainkat például elküldhetjük a központnak, ahol azokat a szoftver következő verziójába beépítik - ezzel is hozzájárulva a felhasználók igényeinek még magasabb szintű kielégítéséhez. Az informatika oktatása heti hat órában történik, az oktatás tematikáját tekintve az ECDL vizsgák moduljaihoz igazodunk. Terveink szerint egy-egy modul lezárását követően a diákoknak lehetőségük lesz vizsgát tenni, mégpedig itt az iskolában. A vizsgaközpont akkreditációja ugyanis már folyamatban van. Természetesen a modulok olyan sorrendben következnek, ahogyan e korosztály sajátságai lehetővé teszik. Az utolsó modult követően áll össze az ECDL vizsgabizonyítvány.
- Milyen tantárgyakat tanulnak még a 0. évfolyamosok?
- A nyelvi és informatikai órákon kívül hetente két magyar órájuk van a gyerekeknek. Itt is kiemelt szerepet kap egyrészt a kommunikáció, másrészt a nyelvtan - hiszen ezek az idegen nyelv tanulás sikerének is zálo-
gai a heti egy matematika óra célja pedig a 8. osztályos tananyag szinten tartása, a hiányok pótlása. Minden héten három testnevelés és két hittan óra van a tanrendben. S még egy érdekesség: heti egy órában laboratóriumi gyakorlaton vesznek részt a diákok, ahol játékos formában, az általános iskolai kémia, fizika és biológia tananyag ismétlésével kerülhetnek testközelbe a fiatalok az általuk elvégzett kísérletekkel.
- A gyerekek teljesítményének értékelése sem a megszokott módon történik.
- Valóban, ebben is igazodunk a vizsgákon elterjedt új értékelési módhoz. Hiszen a legtöbb megmérettetésen, legyen az nyelvvizsga, felvételi vagy éppen ECDL vizsga, a gyerekek teljesítményét ma már százalékbanfejezik ki. így ezen az évfolyamon az évközi értékelésben áttértünk az öt osztályzat helyett erre az értékelési módra.
- Az eddigi tapasztalatok?
- Nagyon bizakodóak vagyunk, értelmes, jó gyerekek jöttek öszsze, öröm velük dolgozni.
Sz. M.
12
VOR
2004. október .
Október 6. szerda

05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Napi mozaik 10.00: Hírek - Időjárás-jelentés 11:10 Reménysziget 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:05 Hrvatska krónika 13:30 Ecranul nostru 14:05 Szerelmek Saint Tropez-ban 15:00 Kormányváró 15:30 Fogadóóra 16:00 Őrangyal 16:55 Az üdvözítő igen 17:15 Mai hitvallások 17:45 Híradó 17:47 Gazdasági híradó 17:55 Körzeti híradók 18:05 Uniós pályázati kalauz 18:07 Közeli - Kulturális híradó 18:15 Híradó 18:25 Bűvölet 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek - Időjárás-jelentés 20:10 Tizennégy vértanú 21:35 Gyászünnepeink 22:05 Szerda este 22:40 Aranyláz - A pénz vonzásában 23:10 Toni 00:50 Végtelen nyár.
nwFi
06:00 Disney-rajzfilmsorozat 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09:35 06-81-320-320 10:30 Top Shop 11:30 Delelő 12.00 Híradó - Déli kiadás 13:05 Antenna 13:35 Ármány és szenvedély 14:00 Disney-rajzfilmsorozat 14:25 Recept Klub 14:40 06-81-320-320 15:40 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:25 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Legyen Ön is Milliomos! 20:20 Barátok közt 20:55 Esti Showder 22:40 Alias 23:35 Találkozások 23:45 Moziklub 00:20 Az elnök emberei 01:10 Pont hu 01:40 Fókusz.
Október 8. péntek
06:00 Propaganda 06:30 Jó reggelt. Magyarország! 07:00 Mokka Utána: Stahl konyhája 09:05 Első szerelem 09:50 Szeretők és riválisok 10:55 Teleshop 12:20 Solymász Tamás 14:25 Játékidő 15:25 Beverly Hills 90210 16:25 Barbara - Dumáljuk meg! 17:30 Bűbájos boszorkák 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:35 Multimilliomos 20:15 Columbo: Columbo a rendőrakadémián 22:15 Harmadik típusú emberrablások 00:00 Cinematrix 00:35 Jó estét. Magyarország! 01:00 Ki nevet a végén?
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Napi mozaik 9.40: Hol-mi? 10.00: Hírek - Időjárás-jelentés 11:10 A sivatag szerelmesei 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:05 Körzeti magazinok 14:00 Kívül-Belül 14:10 Szerelmek Saint Tropez-ban 15:10 Chicago Hope Kórház 16:00 Telitalálat 16:55 Élesben 17:45 Híradó 17:47 Gazdasági híradó 17:55 Körzeti híradók 18:05 Uniós pályázati kalauz 18:07 Közeli - Kulturális híradó 18:15 Híradó 18:25 Bűvölet 19:25 Kívül-Belül 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek - Időjárás-jelentés 20:10 New York, New York... 22:50 Péntek este 23:25 Aljas utcák 01:20 Végtelen nyár.
06:00 Disney-rajzfilmsorozat 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09:35 06-81-320-320 10:30 Top Shop 11:30 Delelő 12.00 Híradó - Déli kiadás 13:05 Autómánia 13:35 Ármány és szenvedély 14:00 Disney-rajzfilmsorozat 14:25 Recept Klub 14:40 06-81-320-320 15:40 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:25 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Legyen Ön is Milliomos! 20:20 Barátok közt 21:00 Die Hard 3. - Az élet mindig drága 23:20 XXI. század - a legendák velünk élnek (12) 23:50 Találkozások 00:05 Az elnök emberei 00:55 Antenna 01:25 Fókusz.
Október 7. csütörtök
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Napi mozaik 10.00: Hírek - Időjárás-jelentés 10:50 A sivatag szerelmesei 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:05 Slovenski Utrinki 13:30 Együtt 14:00 Kívül-Belül 14:10 Szerelmek Saint Tropez-ban 15:10 Chicago Hope Kórház 16:00 Telitalálat 16:55 Élesben 17:45 Híradó 17:47 Gazdasági híradó 17:55 Körzeti híradók 18:05 Uniós pályázati kalauz 18:07 Közeli - Kulturális híradó 18:15 Híradó 18:25 Bűvölet 19:25 Kívül-Belül 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek - Időjárás-jelentés 20:10 A tévé ügyvédje 21:10 Diszkópatkányok 22:35 Csütörtök este 23:10 Csehov: Ványa bácsi 01:30 Végtelen nyár.
nn
06:00 Segíts magadon! 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Mokka Utána: Stahl konyhája 09:05 Első szerelem 09:50 Szeretők és riválisok 10:55 Teleshop 12:20 Rebecca - A Manderley-ház asszonya 14:25 Játékidő 15:25 Beverly Hills 90210 16:25 Barbara - Dumáljuk meg! 17:30 Bűbájos boszorkák 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:35 Multimilliomos 20:15 Valami Amerika 22:45 Szülőszoba 23:50 Tremors -Ahová lépek ott mindig szörny terem 00:50 Jó estét, Magyarország! 01:15 Drága testek.

TotalCar 12:40 Családjogi esetek 13:30 Az elveszett ereklyék fosztogatói 14:30 Trükkös halál 15:25 Sliders 16:25 Csillagkapu 17:25 Rex felügyelő 18:30 Tények 19:00 Magellán 19:30 Activity show 20:20 A sivatag kincse 00:00 Veszedelmes vonzalom.
06:00 Ünnepnaptár 06:25 A világ meséi 06:45 Forma-1 - Japán Nagydíj 08:15 Kö-lyökklub 09:15 Walt Disney-rajzfilmek 10:05 Nikki 10:30 Az internet csodái 11:25 Ötletház 12:00 RTL Klub Híradó 12:10 06-81-320-320 13:10 Autómánia 13:45 For-ma-1 - Japán Nagydíj, Suzuka 15:15 Bette 15:40 Az elveszett világ 16:35 Labdarúgás - Svédország-Magyarország 19:00 RTL Klub Híradó 19:25 Survivor - A sziget II. 21:00 Tűzhányó 22:55 Heti hetes 00:10 Vészhelyzet 01:05 Vészhelyzet 02:00 Az internet csodái.
Október 10. vasárnap
Időjárás-jelentés 23:15 Georgia 01:10 Végtelen nyár.
06:00 Totalcar 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Mokka Utána: Stahl konyhája 09:05 Első szerelem 09:50 Szeretők és riválisok 10:55 Teleshop 12:20 Rebecca - A Manderley-ház asszonya 14:25 Játékidő 15:25 Beverly Hills 90210 16:25 Barbara-Dumáljuk meg! 17:30 Bűbájos boszorkák 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:35 Áll az alku 21:10 Bérgyilkos a szomszédom 23:15 Playmate Gála 2004 23:45 Jó estét. Magyarország! 00:10 Y-akták 01:10 Bosszú és igazság Új-Mexikóban.
06:00 Disney-rajzfilmsorozat 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09:35 06-81-320-320 10:30 Top Shop 11:30 Delelő 12.00 Híradó - Déli kiadás 12.10 Kavalkád 12.40 Ünnepnaptár 13:05 Pont hu 13:35 Ármány és szenvedély 14:00 Disney-rajzfilmsorozat 14:25 Recept Klub 14:40 06-81-320-320 15:40 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:25 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Legyen Ön is Milliomos! 20:20 Barátok közt 21:00 A Kísértés 22:20 RTL Boksz Klub Kb. 23:25 Találkozások Kb. 23:35 Bukott zsaru Kb. 01:55 Fókusz.
Október 9. szombat
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Egy vízcsepp kalandjai 09:30 Blinky Bili kalandjai 11:05 Heti Mozaik 12:00 Déli harangszó 12:01 Hírek - Időjárás-jelentés 12:10 A megye árvái 13:45 Piknik 14:10 Kívül-Belül 14:20 Arcvonal 14:50 Delta 15:20 Századunk 15:50 Quizfire 16:25 Ragyogás a fűben 18:25 Verssor az utcazajban 18:35 Luxor-show 19:30 Híradó este 19:50 Sporthírek - Időjárás-jelentés 20:05 Díszkíséret 21:50 Híradó este - Időjárás-jelen-tés 22:00 Kvintett 23:55 Pénz, pénz, pénz.
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:05 Főtér 10:00 Mozart - a csodagyerek 10:55 Mozart: G-dúr szonáta K.283. 11:10 "így szól az Úr!" 11:20 Kánon 12:00 Déli harangszó 12:01 Hírek - Időjárás-jelentés 12:05 Uniós pályázati kalauz 12:15 A megye árvái 13:45 Mindentudás Egyeteme 14:40 Csellengők 15:05 Örömhír 15:35 Úton 16:05 PoliTour 16:35 Quizfire 17:05 Kórház a pálmák alatt 18:40 Szívek szállodája 19:30 Híradó este - Időjárás-jelentés 19:55 Szuperbuli 20:55 Örömzene 21:45 Friderikusz 22:40 Híradó este - Időjárás-jelentés 22:45 Bolyai-díj 2004 23:55 Héthatár 00:40 Az X-csapat.
FgflH
05:45 Reggeli gondolatok 06:15 Állatkert a hátizsákban 06:45 Tv2 matiné 08:45 Fox Kids 09:50 Egyről a kettőre 10:20 Norbi 10:55 Stahl konyhája 11:30 A szupercsapat 12:25 Xena 13:25 Országutak őrangyala 14:25 Kobra 15:25 Pacific Blue 16:25 Walker, a texasi kopó 17:30 J.A.G. - Becsületbeli ügyek 18:30 Tények 19:00 Napló 20:00 Négybalkéz 22:10 Bízd a hackerre! 00:20 Tea Mussolinivei.

06:00 Magellán 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Mokka Utána: Stahl konyhája 09:00 Első szerelem 09:55 Szeretők és riválisok 11:00 Teleshop 12:30 Sose halunk meg! 14:25 Játékidő 15:25 Beverly Hills 90210 16:25 Barbara - Dumáljuk meg! 17:30 Bűbájos boszorkák 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:40 Multimilliomos 20:20 Banánhéj 21:25 48 óra 23:25 Jó estét, Magyarország! 23:50 TopSport 00:20 A holló 3.: A szabadulás 02:20 A zsaruk királya.
I r m m m
06:00 Hupikék törpikék 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09:35 06-81-320-320 10:30 Top Shop 11:30 Delelő 12.00 Híradó - Déli kiadás 13:05 Országház 13:35 Ármány és szenvedély 14:00 Disney-rajzfdmsorozat 14:25 Recept Klub 14:40 06-81-320-320 15:35 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:30 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Legyen Ön is Milliomos! ''20:20 Barátok közt 20:55 Jégvihar 22:40 Kickboxharcos 7. - Embervadászat 00:15 Találkozások 00:30 Az elnök emberei 01:20 Fókusz.
Október 12. kedd
06:00 A világ meséi 06:30 Hupikék törpikék 06:50 Szamuráj pizzacicák 07:15 Forma-1 - Japán Nagydíj 09:20 Inuyasha 09:50 Vasárnapi Receptklub 10:40 A kisfiú és a farkas 12:40 Dávid Copperfield-show 13:40 Forma-1 - Japán Nagydíj 15:50 Hatoslottó-sorsolás 16:00 Egy rém rendes család 16:35 Tarzan 17:25 Cobra 11 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Szeress most! 20:00 Beépített szépség 22:00 Tökéletes gépezet 23:55 Fókusz Portré 00:25 Országház 00:55 Maffiózók 01:55 Simlis Jack. a karibi szuperkém.
Október 11. hétfő

06:00 Tv2 matiné 08:25 Fox Kids 10:00 így készült: - Azok a csodálatos őslények 11:00 Viva S Club 11:30 Laktérítő 12:05
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Napi mozaik 9.40: Hol-mi? 11:00 Parlamenti Napló 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:05 Roma Magazin 13:30 Domovina 14:00 Kívül-Belül 14:10 Szerelmek Saint Tropez-ban 15:10 Chicago Hope Kórház 16:00 Telitalálat 16:55 Élesben 17:45 Híradó 17:47 Gazdasági híradó 17:55 Körzeti híradók 18:05 Uniós pályázati kalauz 18:07 Közeli - Kulturális híradó 18:15 Híradó 18:25 Bűvölet 19:25 Kívül-Belül 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek -Időjárás-jelentés 20:10 Kékfény 21:10 Titkos küldetésben 22:05 Hétfő este 22:35 Etyeki Kezes-lábos 23:00 Híradó -
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Napi mozaik 11:10A sivatag szerelmesei 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:05 Srpski Ekran 13:30 Unser Bildschirm 14:00 Jelképtár 14:10 Szerelmek Saint Tropez-ban 15:10 Chicago Hope Kórház 16:00 Telitalálat 16:55 Bach: Kíséretes zongoraszonáta 17:05 Maradj velünk! 17:10 Katolikus krónika 17:45 Híradó 17:47 Gazdasági híradó 17:55 Körzeti híradók 18:05 Uniós pályázati kalauz 18:07 Közeli - Kulturális híradó 18:15 Híradó 18:25 Bűvölet 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek - Időjárás-jelentés20:10 Önök kérték! 20:40 Életképek 21:15 A Halhatatlanok Társulata -Bodrogi Gyula, Örökös tag 22:05 Kedd este 22:35 Etyeki Kezes-lábos 23:00 Híradó -Időjárás-jelentés 23:10 Sakk - Világbajnoki döntő napi összefoglaló 23:25 Rakott 00:20 Szégyen 02:00 Végtelen nyár.
06:00 Laktérítő 06:30 Jó reggelt. Magyarország! 07:00 Mokka Utána: Stahl konyhája 09:00 El Manantial - Az ősforrás 09:55 Szeretők és riválisok 11:00 Teleshop 12:30 Szent Pál 14:25 Játékidő 15:25 Beverly Hills 90210 16:25 Barbara - Dumáljuk meg! (12) 17:30 Bűbájos boszorkák 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:40 Multimilliomos 20:20 A Nagy Ő - The Bachelor 21:30 Fertőző éden 23:30 Tények különkiadás 00:10 Szeret, nem szeret 00:25 Jó estét, Magyarország! 00:50 Propaganda 01:20 A ház emlékei - Hetedíziglen.
í : * m m
06:00 Disney-rajzfilmsorozat 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09:35 06-81-320-320 10:30 Top Shop 11:30 Delelő 12.00 Híradó - Déli kiadás 13:05 Fókusz Portré 13:35 Ármány és szenvedély 14:00 Disney-rajzfilmsorozat 14:25 Recept Klub 14:40 06-81-320-320 15:35 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:30 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Legyen Ön is Milliomos! 20:20 Barátok közt 20:55 Vészhelyzet 21:50 Az asztronauta 23:55 Találkozások 00:10 Az ígéret szép szó 01:55 Fókusz.
2004. október 5.
DA
13
(kanjzsatv) MŰSORA
október 6-október 12.
október 6. szerda
07:30 Krónika 07:40 Storyboard 07:55 Videoklip 08:00 Házban ház körül-Ál-latkínzások, a sertéstenyésztés helyzete, erdőinket veszélyeztető tényezők, „Fénykereső" gitáros-énekes együttes, B6 és B12 vitaminok, afrikai leander, gazdit kereső kutyák 08:30 Krónika 08:40 K''arc - Kossuth Tivadar kiállítása Cserfő Jazzland 08:55 Jövő 7 - A kormányprogramról - Göndör Istvánnal 09:10 Jelkép - katolikus 09:20 Az ezeregy éjszaka meséi 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 17:30 Képes Recept 18:00 Krónika 18:10 Az aranyhalacska és a csuka 18:15 Videoklip 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 Jövő 7 -Arad 19:25 Kamarai percek - ügyvédi kamara 19:40 Jelkép - evangélikus 19:50 Krónika 20:00 Házban ház körül 20:30 Hírháló 21:00 Palimadarak
október 7. csütörtök
07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:00 Jövő 7 - Arad 08:15 Kamarai percek 08:30 Krónika 08:40 Házban ház körül 09:10 Jelkép - evangélikus 09:20 Az aranyhalacska és a csuka 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 17:30 Lovasjátékok Koppánytetőn 18:00 Krónika 18:10 Egy igaz kutyás történet 18:15 Storyboard 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 K''arc - Anima Ének- és zenekar, Klaus Zerkowicz kiállítása 19:25 Sport - Női kosár - újabb NBI/B-s évad 19:40 Jelkép - református 19:50 Krónika 20:00 Jövő 7 20:15 Kamarai percek 20:30 Hírháló 21:00 A csodafegyver- akciófilm
október 8. péntek
07:30 Krónika 07:40 Storyboard 07:55 Videoklip 08:00 K''arc 08:15 Sport 08:30 Krónika 08:40 Jövő 7 08:55 Kamarai percek 08:10 Jelkép - református 09:20 Egy igaz kutyás történet 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 17:30 Virágzó Magyarország 18:00 Krónika 18:10 A kis herceg 18:15 Videoklip 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 Zala magazin 19:40 Jelkép - katolikus 19:50 Krónika 20:00 K''arc 20:15 Sport 20:30 Hírháló 21:00 A szépség és szörnyeteg - fantasztikus film
szeptember 25. szombat
06:30 Krónika 06:40 Videoklip 06:55 Zala magazin 07:25 A kis herceg 07:30 Krónika 07:40 Jelkép - katolikus 07:50 K''arc 08:05 Sport 08:20 Krónika 08:30 Hírháló 09:00 TV shop 09:30 Thalassa 10:00 Hegycsúcsok 10:30 Alexebbek 11:00 Patikus magazin 11:30 Virágzó Magyarország 17:30 Brill 20. vállalkozásról minden-
kinek 18:00 Alexebbek 18:30 Tv mozi: Sóbálvány - magyar film „85" 20:05 Sajt: Büki Pálnéval 20:30 Hírháló - az ország hírei 21:00 Túszvonat -amerikai akciófilm 23:00 Bence show 23:30 Különjárat
október 10. vasárnap
06:30 Tv mozi: Sóbálvány - magyar film 08:05 Sajt. Büki Pálnéval 08:30 Hírháló - az ország hírei 09:00 Tv shop 09:15 Kisfilmek 09:30 Képes Recept - egészségről, betegségről 10:00 Thalassa - a tengerek világa 10:30 Hegycsúcsok - természetfilm 11:00 Athéntól - Athénig olimpiai magazin 11:30 Languszta - Gasztronómiai műsor 17:30 Sztárbarangoló 18:00 Athénig olimpiai magazin 18:30 Tv mozi: Járvány - magyar film „102" 20:15 Kapocs: 12. sz. Választókerület Stró-ber Gáborral 20:30 Hírháló - az ország hírei 21:00 A halál éjfélkor érkezik -amerikai sci-fi 23:00 Alexebbek -Nosztalgia Slágerlista Alex Tamással 23:30 Bencze show. Beszélgetések hírességekkel
október 11. hétfő
07:30 Zala magazin 08:00 Tv mozi 09.36 Kapocs 17:30 Balatoni barangolások. Dokumentumfilm-sorozat 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Videoklip 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 K''arc 19:25 Jövő 7 19:40 Jelkép - adventista 19:50 Krónika 20:00 Zala magazin 20:30 Hírháló 21:00 Eszelős hajsza - német
október 12. kedd
07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:05 Jövő 7 08:20 Jelkép - adventista 08:30 Krónika 08:40 K''arc 08:55 Zala magazin 09:25 Mese 09:30 Krónika 09:40 Videoklip 17:30 EUR-ÓRA 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Storyboard 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 Házban ház körül 19:40 Jelkép - katolikus 19:50 Krónika 20:00 K''arc 20:15 Jövő 7 20:30 Hírháló 21:00 Haláli hősök - amerikai akciófilm
KEPKERETEZES
PLEXIES POLIKARBONÁT LEMEZEK
''ji -j
o
■ i
o
w
X
SZENTES SÁNDOR ^v
Nagykanizsa, Csengery 34.
MAJOR I I KI N(
»>kAS

Iav; ! /•.• l Mí ► í in. Ví KVÍZ
LJ>]£
Számítástechnikai Szaküzlet és Szerviz
Nagykanizsa, Báthory út 14.
Üzemeltesse nyomtatóit 70-80%-kal olcsóbban!
Patronok és tonerek töltése
gttiy • Szőnyeg
Nagykanizsa, Recsei Ut 19. (A Peu«eol Szalon mellett.1 A Keleti városrészben a 31-32-33-34-es autóbuszuk véyállomásátol 300 in-re. Tel 83/323-119, 93/383-118 Fan 93/516-041 Nyitva tárté*: Hétfő Pentek 8 18 Szombat. 8-13
14
RD
2004. október .
Kiskanizsán, a Pivári utcában 120 m2-es négy szobás, két fürdőszobás, vegyes fa-, gáz fűtéses családi ház (8x9 méteres garázs-zsal, nyári konyhával, melléképületekkel, földpincével) 1200 nm-es telekkel eladó. Irányár: 15 millió Ft. Érd.: 30/480-2586 (4649K)
Nk-án a belvárosban 126 m:-es három szoba + hallos családi ház kerttel, garázzsal eladó, vagy Nagykanizsai illetve balatonparti, vagy hozzá közel eső lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. Érd.: 20/9566-136 (5327K)
Elcserélném nagykanizsai egyszobás 42 m2-es gázas, telefonos, félkomfortos, Király úti önkormányzati lakásomat kisebbre a városban. Tel.: 93/322-537 (5347K)
Eladó Nk-án a Csengery úton az uszodánál kétszobás, gázas, valamint Zalakomárban kétszobás, gázas családi ház 390 négyszögöl telken. Érd.: 93/386-799 (5359K) Szentgyörgyvári hegy IV. hegyháton 70 riv-es, kétszintes, központi fűtéses ház 600 négyszögöl telekkel, jó állapotban eladó. Érd.: 93/315-526 (este) (5360K)
Szép természeti környezetben. Nagybakónak Déli-hegyen, 1374 m2 szőlő, 648 m2 szántóval és 12 m2-es épülettel (alatta földpince) jutányosán eladó. Érd.: 93/315-559 (este)
Cserfő-Bagóhegy elején alápincézett, lakható hétvégi ház 330 négyszögöl telken teljes berendezéssel eladó. Irányár: 2,9 millió Ft. Érd.: 20/4360-195 (5377K)
Nk-án a Munkás utcában kp fűtéses, részben felújított 1+2 félszobás lakás eladó. Irányár: 7 millió Ft. Érd.: 70/5411-744 (5380K)
Nk-án Kodály Zoltán úton kétszobás, egyedi fűtéses lakás kedvező áron eladó. Érd.: 20/577-7376, 93/333-852 (5389K)
Kiskanizsán kétszobás családi ház eladó. Érd.: 93/700-150 (5390K)
Hevesi úti garázssoron az ARAL kútnál garázs eladó. Irányár: 1.1 millió Ft. Érd.: 30/460-4499 (5391K)
Építési telek eladó Sánc, Új Élet utcában. Érd.: 30/492-5696 (5392K)
Nagykanizsán a keleti városrészben 2 és fél szobás felújított lakás kiadó. Érdeklődni: 20/349-4433 (5383K)

JARMU
Fiat Ritmo, 89-es üzembehe-lyezésű eladó. Ár megegyezés szerint. Érd.: 30/408-4008 (5349K)
SZOLGALTATAS/ALLAS
Fuvarozást, áruszállítást valamint költöztetést vállalok 4x2 m platós, 3 t-ig terhelhető teherautóval. Érd.: 30/856-3666 (5255K)
Számlaképes fűtő lakóközösségeknél munkát vállalna. Érd.: 93/323-252, 20/4360-195 (5382K) Egyedül élő idős ember gondozását vállalom Nagykanizsán és környékén. Középfokú szociális végzettségű, 40 éves, megbízható nő vagyok. Jelige „Eltartás" (5385K)
VEGYES
170 literes prés újszerű állapotban eladó. Érd.: 30/586-7405 (5319K)
Golden Retriever kiskutyák jó minőségű szülőktől eladók Nagyrécsén. Érd.: 20/3910-923 (5368K)
Borospince teljes felszerelése: hordók, kádak, prés, daráló eladó. Érd.: 30/423-3340 (5386K)
Segélyből élő beteg család kéri segítségüket. Nagyon szeretnénk egy fatüzelésű kályhát, Tv-t és élelmiszert. 30/652-4560 (5387K) Eladó két darab gyermekheverő olcsón, jó állapotban. Érdeklődni: 20/585-7337, 93/313-825 (5388K)
Termő citromfa, borászati kellékek, gyorsvágógép, lemezvágó olló, kések, esztergályosoknak vasanyagok, csapágyházak, háromfázisú villanymotorok eladók. Érd.: 93/325-119 (5393K)
Babaholmik teljesen újszerű kismama kellékek, gyermekholmik kedvező áron eladók, cserélhetők. Érd.: Olaj út 8. Tel.: 93/326-516 (5394K)
Apróhirdetés 15 szóig 500 Ft, ha kétszer adja fel a kettő együtt csak 750 Ft.
®¥EEHEIKá(S¥IIEilÍK
termelni áron (a gyáriétól)
?®/M®-5>®5®
r................-----
KKK DKG EAST NB-I B-S FÉRFI
KOSÁRLABDACSAPAT SORSOLÁSA 2004/2005
Időpont Csapatok Felnőtt U 20
2004.10.03 Bajai KK-KKK DKG EAST 17.00 15.45
2004.10.10 KKK DKG EAST-SMAFC 17.00 14.45 2044.10.23 Pápa-Hungarotel-KKK DKG EAST 18.00 15.45 2004.10.19 Veszprémi Egy,-KKKDKG EAST 18.30 16.15 2004. 11. 07 KKK DKG EAST-Fehérvár KC 17.00 14.45 2004.11.12 Soproni Ászok-KKK DKG EAST 18.00 15.30 2004.11.17 KKK DKG EAST-Sárvár 19.00 16.45 2004. 11. 28 Közgáz-KKK DKG EAST 16.00 14.00
2004.12.05 KKK DKG EAST-Siókosár UK 17.00 14.45 2004.12.19 KKK DKG EAST-Bajai KK 17.00 14.45 2005.01.07 SMAFC-KKK DKG EAST 18.30 16.30 2005.01.16 KKK DKG EAST-Pápa-Hungarotel 17.00 14.45 2005.01.23 KKK DKG EAST-Veszprémi Egy. 17.00 14.45 2005.01.30 Fehérvár KC-KKK DKG EAST 11.30 13.30
2005.02.06 KKK DKG EAST-Soproni Ászok 17.00 14.45
2005.02.11 Sárvár-KKK DKG EAST 19.00 17.45 2005.02.27 KKK DKG EAST-Közgáz 17.00 14.45 2005.03.05 Siókosár UK-KKK DKG EAST 18.00 15.45

J
Személyi kölcsön kezes és fedezet nélkül 75.000 - 3.000.000 Ft-ig, 3 nap alatt. 3 hónapos munkaviszonytól nettó 50.000 Ft jövedelemtől,
már kártyás telefonnal is igényelhető! Pl.: 600.000 Ft - 60 hó 16.317 Ft * 1.500.000 Ft - 60 hó 38.344 Ft T-Mobile arany-, platinakártyás ügyfeleknek kamatmentes lehetőség munkáltatói igazolás nélkül!
Tel.: 30/9949-003,30/8589-760
Értesítjük Tisztelt Fogyasztóinkat,
hogy Nagykanizsán a ZÁRTKERTI INGATLANOK VÍZMÉRŐINEK LEOLVASÁSÁT, 2004. október 4-től 8-ig fogjuk elvégezni.
ÉRINTETT TERÜLETEK
Szentgyörgyvári hegy I—II—III—IV. hegyhát Bagolai hegy Látóhegy
Kérjük Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy a vízmérők leolvasását tegyék lehetővé!
Amennyiben ez nem lehetséges, abban az esetben a vízmérő állását, 2004. október 20-ig a Nagykanizsa, Csányi L. u. l/a. szám alatti ügyfélszolgálati irodánkban személyesen, vagy írásban bejelenteni szíveskedjenek.

Délzalai Víz- és Csatronamű Részvénytársaság Nagykanizsa, Kisfaludy S. u. 15/a.
Kőműves, tetőfedő, bádogos, tetőszigetelő munkák azonnali kivitelezése! Érd.: 30/9370-081
2004. október 5.
S
15
( SPORTHÍREK • SPORTHÍREK )
HAZAIVERESEG
Szeptember 25-én itthon fogadta az IZZÓ SE férfi kézilabdacsapat a Tatai HAC csapatát. A Zsigmondy Sportcsarnokban lezajlott mérkőzésen 21:29-re kikapott a hazai gárda. IZZÓ SE: ifj. Kálóczy, Szabó (2), Musits, Baranyai (2), Tóth (2), Kiss G. (5), Pálos (7). Csere: Horváth, Kiss J. (3), Babati, Farkas, Bukta, Nagy, Tompek.
- Gyenge védekezése miatt az 1. félidőben 8 gólos hátrányba került a hazai csapat, amit a II. félidőben feljavult játékával sem tudott csökkenteni - értékelt az edző, Kálóczy László.
EGY GYŐZELEM, EGY VERESÉG
Múlt hétvégén idegenben két mérkőzést játszott a nagykanizsai ifi vízilabda csapat. Vasi Aligátor: Nagykanizsa 1:14. Góllövők: Szili 4, Kalmár 4, Dobos 2, Oláh 1, Cserti 1, Virt 1, Steinhardt 1.
- Jól látszott a csapaton, hogy nagy részük a felnőtt OB l/B-ben edződik. Visszakerülve a saját korosztályukba még erősen tartalékoson is lelépték az ellenfelet -mondta Szőlősi Csaba edző.
OSC: Nagykanizsa 6:3. Góllövők: Dobos 1, Virt 1, Szili 1.
Szőlősi Csaba edzői véleményében megjegyezte: - Csütörtöki edzésünkön még a 14 ifi-bői 7 volt beteg. Azt sem tudtam, hogy mi-
lyen csapattal tudunk részt venni a bajnoki mérkőzésen. A maradék csapattagok és a felhozott gyermekjátékosok nagyon fegyelmezetten vízilabdáztak, taktikus játékot nyújtva kaptak ki a tavalyi bajnoktól.
MOTORSPORT
Szeptember 26-án került megrendezésre a nagykanizsai motor-krossz-pályán a MAMS Enduro-cross Országos Bajnokság 6. fordulója. Kanizsa MSC eredmények: Második osztályban a 125 cccm között második helyen végzett Vaska Kálmán Yamaha motorjával 15 körrel, 01:57-es időeredménnyel, Harmadik kategóriában '' 8. lett Varga József KTM-jével (13 kör, 01:36), 11. Laczó Kornél (Suzuki, 13 kör, 03:05), 14. Miklós Tamás (Suzuki, 13 kör, 06:48). Az old boy kategóriában Szanati Lászlónak sikerült megszereznie az első helyet Yamaha motorjával, 15 körrel és 02:19-es időeredményével.
BASEBALL
A múlt hétvégén a rájátszás 3. fordulójában a dr. Padló-Thúry 15:5-re leléptette a szombathelyi csapatot, ezzel vezeti a tabellát. Az NB II-ben induló Red Ants nevű csapatuk az alapszakasz megnyerése után az osztályzón is jól szerepelt, hiszen hétvégén a Jászberény csapatát győzték le 16:3-ra.
A Nagykanizsai Polgári Sportlövész Egylet szeptember 26-án Zalaegerszegen záruló idei MK Szlovén Liga Nemzetközi Lóverseny végeredményei: Egyéni ffi: 1. Horváth Károly Nk.PSLE, 2. Havasi Ferenc PLEZEG, 3. Nagy György PLEZEG, 4. Tóth József Nk. PSLE, 5. Horváth Szilárd Nk.PSLE, 6. Sterman Joze SLO, 12. Nagy István PLEZEG. Egyéni nők: 1. Mele Vesna SLO, 2.Diana Benkovic SLO, 3. Pölöskeiné Hertelendi Erika Nk.PSLE Csapat: 1. Nagykanizsa PSLE , 2. SD TSO Ormoz, 3. PLE Zalaegerszeg. A verseny után a résztvevők által hozott ajándékokból sorsoltak ki a csapatoknak.
A képen a nyereményekkel Horváth Szilárd, Horváth Károly, Tóth József, Pölöskeiné Hertelendi Erika.
A XVII. BATTHYANY KUPA KANIZSAI HELYEZETTJEI
A csoport (''84—''88 között születettek): Fiúk: 3. Ladányi Zsolt (BLG 6,5 p). Lányok: 3. Biskopics Boglárka (BLG 5 p).
Zala Megyei Junior Bajnokság: Fiúk: 1. Ladányi Zsolt (BLG, 6,5 p), 3. Molnár Márton (NTSK 5,5 p). Lányok. 1. Biskopics Boglárka (BLG 5 p), 2. Simon Krisztina (NTSK 3,5 p). Zala Megyei Ifjúsági Bajnokság: 2. Kőbán Bálint (BLG 6 p), 3. Örkényi Róbert (Hevesi 5,5 p). Zala Megyei Serdülő Bajnokság: Lányok: 1. Gelencsér Fanni (Körösi 4 p), 2. Varga Zsuzsanna (Körösi 3,5 p), 3. Göncz Titanilla (Hevesi 3 p). Zala Megyei Kölyök Bajnokság: Fiúk: 2. Ragats Bertalan (Hevesi 5 p). Lányok: 2. Jónás Réka (Zrínyi 3,5 p), 3. Horváth Réka (Körösi 2,5 p).
Csapatbajnokságban az első helyet a zalaegerszegi Csuti Hydrocomp SK I. csapata szerezte meg, a kanizsaiak közül a Batthyány Lajos Gimnázium csapata a nyolcadik, míg a Körösi Általános Iskola a tizennegyedik, a Hevesi Altalános Iskola csapata a tizenhatodik helyen végzett.
Benedek József edző, Albert Eszter, Somogyi Zsuzsanna, Horváth Veronika, Benkő Anita, Baloghné Munkácsi Andrea, Rácz Renáta, Torma Ágnes, Kiss Emília, Szekeres Katalin, Leveli Krisztina.
Városunk női labdarúgócsapata országos focitornán vett részt. A kispályás női tornát Kadarkúton rendezték 35 amatőr és profi csapat részvételével. A kanizsai lányokat az ajkai, pécsi, kaposhomoki és szentesi focistákkal sorsolták össze az alapszakaszban, ahonnan veretlenül jutottak a legjobb 15 csapat közé. Az így kialakult hármas csoportokból a legtöbb pontot elért csapatok folytathatták a küzdelmeket az elődöntőben. Lányaink sikeresen vették az akadályt. A Somogy megyei bajnok Zselicszentpált győzték le küzdelmes mérkőzésen, majd 3:0 arányban nyertek egy Nógrád-megyei csapat ellen.
Ezután következett az elődöntő, ahol már nagy volt a tét, nem volt szabad hibázni. Az Avantgardosok 2:l-re nyertek a Veszprém Plaket ellen, így jutottak a döntőbe a Budapesti Universummal és a Zalaszentgróttal együtt. A döntő körmérkőzés formájában zajlott, melyre a kanizsaiak már sajnos elfáradtak. A sorsolás sem volt kedvező, hiszen pihenő nélkül kellett lejátszani a két utolsó mérkőzést. Először a fővárosi csapattól majd a szentgrótiaktól szenvedtek vereséget, így bronzéremmel térhettek haza.
Összességében jó eredménynek tekinthető a 3. helyezés, hiszen az egy nap alatt lejátszott 9 mérkőzésből 7-et hoztak a lányok, emellett 14 gólt rúgtak és 4-et kaptak.
Helyesbítés
Szeptember 21-i számunkban, a Sikeres indulás az NB I-ben című írásban Ober Andrea neve tévesen jelent meg, a tévedésért elnézést kérünk.
BUDAY MIHÁLY
festőművész
K. S A. L 1L* I T A S A.
Megnyitó: október 8. péntek 18 óra Megnyitja: Koplik Judit művészettörténész Helye: Petró Galéria Nk. Fő út 19. nyitva: október 22-ig hétfő-péntek: 10-17,30 szombat: 10-12,30 A megynyitőn megnyerheti a művész egyik alkotását!
VIDÁM VASARNAP
Elő közvetites mindért vasarriap 11-töl 13-ig a Magyar ATV műsorán!
Istentiszteletek Nagykanizsán minden pénteken 19.00 órától _ a Halis Városi Könyvtárba??^ ^ÉHfc
Elfe r rtetösé g u r» k: 1 ^ Uhív
.>30^520-04-81, 30/566-02-21^1
Mi ''
http://www.hit.hu ^
Kőnig menü ♦ 400 Ft / menü kiszállítva
S Vállalati étkeztetést vállalunk S Étkezési jegyet elfogadunk Havi étlap: www.konigmenu.hu Érd.: 93/700-137
FIGYELEM!
A DIALÓG NYELVSTÚDIÓ
GOETHE és PITMAN
KU-s és ÁLLAMI bizonyítványt is nyújtó NYELVVIZSGÁT SZERVEZ
A VIZSGA IDŐPONTJA: NÉMET: 2004. október 30. ANGOL: 2004. november 06.
Jelentkeiési határidő: október 11. A vizsgák sikerességi aránya 89%!
A VIZSGADÍJ 30%-A VISSZAIGÉNYELHETŐ!
OM reg. szám: 20-0129-04 Akkredit: 0584
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a. Tal.: (93) 326-413; Fax: (93) 536-887 J E-mail: info@dlalognk.hu Web: www.dlalognk.hu
Nagykanizsa, Hevesi Sándor Művelődési Központ
Nemzetközi yazzfes:
2004. október 8-9
Október 8., péntek
20.00 Binder Károly és Borbély Mihály
21.30 A XXIX. „ÉLETÜNK"
Országos Fotókiállítás megnyitója 22.00 Horgas Eszter és a Ctass Jaz: Band 24.00 Érnie Jazz Orchestra
(Weszely Ernő együttese - Kamaraterem)
Október 9., szombat
20.00 Gyárfás Trió és Deseő Csaba 21.30 Jávori Sound Machine J?
23.00 JOHN ABERCROMBIE Ji IM) (USA) U*
XVI. évfolyam 35. szám • 2004. október 12. • Megjelenik 21.000 példányban
http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
nmuL-jn íí
szójin
A
NAGYKANIZSA, ERZSEBET TER 23, [CENTRÁLHOTEL]
INFOTEL.: (+36] 30 6110616 INTERNETiWWW.C1.HU
A rfitisorváltozás jogát fenntartjuk!
iGnfl)
Péntek este pizsibe -gyere le a dinibe!
Laser Night/Tancosok/Laser Show/Laser Táncos/ Extra klubdekor/ltalakció
Minden sláger kapható!
EVFORDULO
2004. október 12.
15 EVES A KANIZSA DEL-ZALAI HETILAP
KERESSÜK EGYKORI KOLLÉGÁINKAT!
A Kanizsa Dél-Zalai Hetilap 2004. október 27-én köszönti megjelenésének 15. évfordulóját. Ebből az alkalomból a Kiskas-télvban a „születésnapon" találkozót és konferenciát szervezünk, melyre szeretnénk meghívni minden egykori és mai alkotónkat! A laparchívum sokat segít a névsor összeállításában, de nem szeretnénk, ha bárki kimaradna a meghívottak közül, ezért kérjük, várjuk a 15 év szerzőinek jelentkezését szerkesztőségünkben személyesen, telefonon vagy levélben.
Címünk: 8800 Nagykanizsa, Király u. 47. Telefon: 93/312-305
Köszönjük!

Kedves Olvasóink!
Örömmel tudatjuk Önökkel, hogy megjelent
(föafconyrt <Er&sé6et
verses-novellás kötete, az
í^jigyaí mélyvörösben
A könyv megvásárolható szerkesztőségünkben 990 Ft-os áron.
10 EVVEL EZELŐTT IRTUK:
A ZSIDÓKÉRDÉS NEM KERDES
Feszített tempójú programja közepette is vállalkozott egy rövidebb lélegzetvételű beszélgetésre lapunk munkatársával az Izraeli Nap jeles vendége, dr. Feldmajer Péter, a MAZSIHISZ (Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége) elnöke, aki már többször is ellátogatott városunkba, ám hivatalos minőségében először tette lábát Kanizsa földjére. Mivel a Kanizsai Zsinagógáért Alapítvány meghívására érkezett, ezért elsőként e témakörben faggattuk a vendéget.
-Lát-e a közeljövőben reális esélyt a zsinagóga felújítására?
- Csak elmondásból ismerem az épület helyzetét, ám csak akkor látnám jövendő sorsát biztosnak, ha megtalálják a funkcióját, no és persze sikerül előteremteni rá megfelelő mennyiségű pénzt■ Az országban lévő zsinagógák tapasztalatai azt bizonyítják, ha nem találnak neki funkciót, hiába állítják helyre, megint tönkre fog menni. Azt hiszem, az emberekkel nehéz azt elfogadtatni, hogy mikor nincs sok pénze egy városnak, csak azért költsenek egy zsinagóga felújítására, hogy üresen álljon. Ha megmondják, hogy ez egy hangversenyterem lesz - valaki a délutáni beszélgetés során említette ezt a lehetőséget, s gondolom, a városnak is erre szüksége volna -föltehetőleg lesz rá pénz is.
- Ezt a variációt, mármint a hangversenyteremét tartaná a legjobbnak?
- Mi úgy gondoljuk, hogy olyan funkciót kell adni mindig egy zsinagógának, ami nem sérti a vallási érzelmeket. Hát nem sok ilyen van. Végül ilyen funkció lehet egy kiállítóterem, hangversenyterem, esetleg valami színházi dolog, s ezzel körülbelül be is határoltuk a lehetőségeket.
- A MAZSIHISZ-nak módjában áll-e valamiképpen támogatni a felújítást?
- A támogatásunk inkább erkölcsi jellegű. Figyelemmel kell lenni arra, hogy nekünk elsősorban azon kell dolgoznunk, hogy azok a zsinagógák, melyek Magyarországon használatban vannak - ejfektíve imádkoznak benne -, azokat hozzuk helyre. Körülbelül negyven ilyen zsinagóga van, ezek közül már helyrehoztunk húszat, a másik húsz még hátra van. A legnagyobb projektünk például a Dohány utcai zsinagóga, ami több mint egymilliárd forintot fog felemészteni. Ezt a magyar állam fizeti, mert eny-nyi pénze senkinek sincs. Ha a helyi hitközség a mostani imaterméhez kér segítséget, ahhoz inkább tudunk adni, mert mi egy működő dolgot akarunk támogatni. Tehát ezeken kívüli dolgokra nincs pénz.
- Az anyagiakon kívül milyen más módon tudnák támogatni a munkálatokat?
-Nyilvánvaló, hogy ha ez szóba kerül, megpróbáljuk támogatni a kapcsolataink révén. Van egy igen kialakult és jó kvalitású szakembergárdánk, akik tanácsokat tudnak adni az építkezéshez és a helyreállításhoz
- Milyen tapasztalatokat szerzett városunkban e mostani látogatása során?
-A temető helyreállítását említették nekem, de a ravatalozótól teljesen el vagyok ragadtatva. Alomszép és olyan, mintha új lenne. Azt hiszem, az ittlakó zsidóknak ezért - bár saját maguknak csinálják - nem lehet eléggé köszönetet mondani, mert nem hagyták, hogy elpusztuljon. Látszik, lelke-
sedésből állították helyre. A pénz az egy dolog persze, de az semmi, ha nincs hozzá szív. Látszik, hogy a sajátjukként csinálják.
-A felek szerint a zsidó hitélet fellendülőben van Kanizsán. Országos tendencia-e ez?
-Igen, igen. Most érik be a három-négy éve indult folyamat. Az emberek, hogy úgy mondjam, kezdenek előbújni a föld alól. Most már érzik, hogy nyugodtan vállalhatják nemcsak azt, hogy zsidók, hanem azt is, hogy vallásos emberek, s megpróbálják élni a hitéletüket. Mi a legnagyobb dolognak azt tartjuk, hogy két olyan város - Veszprém és Kecskemét -, ahol megszűnt a hitközség húsz-huszonöt éve, idén újra alakultak. Ez azt jelenti, hogy ismét felpezsdülnek a dolgok és olyan emberek térnek be a zsinagógába, akik korábban nem jöttek el. S ami a legfontosabb, jönnek a fiatalok is.
-Köze van ennek ahhoz, hogy Izrael Állam és Magyarország ismét diplomáciai kapcsolatot létesítettek egymással?
-Ennek is, igen, de a diplomáciai kapcsolat leginkább abban segít bennünket, hogy az a szellemi központ, ami Izrael a világ zsidóságának, közvetlen kapcsolatba kerül velünk. Ez olyasmiben is lemérhető, hogy a nyelvtanárok Izraelből jönnek tanítani, könyveket kapunk, a gyerekek ösztöndíjat kaphatnak, de ezeken kívül még sok minden más ága-boga van ennek a dolognak. Am a legfőbb dolog az, hogy demokrácia van, s az emberek nem félnek megélni azt, hogy vallásosak és nem félnek kimondani, hogy zsidók. Függetlenül attól, hogy az elmúlt négy évben milyen események történtek, sőt zsidóellenes felhangok is voltak.
-Eszerint Ön nem tartja olyan mértékűnek hazánkban az antiszemitizmust, mint amilyenről egyes pártok képviselői szólnak?
- Úgy gondolom, nem egy túlzott méretű társaság az, aki ezeket a nézeteket magáénak vallja. Azt nem szabad persze elfelejteni, hogy a nyilasok Magyarországon nevetséges csoportoknak számítottak és a parlamentben, amikor róluk volt szó, nevettek. S mindezek ellenére 1944-ben, pontosan ötven évvel ezelőtt nem szabad megfeledkeznünk arról, hány ezer embert gyilkoltak meg, s hányan haltak meg miattuk. Úgy értékelem, hogy az idei választások idején az volt a szélsőjobboldal célja, hogy a politikai központba állítsa a zsidókérdést. A választások eredményén pedig le lehet mérni, hogy mindezzel mire jutottak. Semmire. S ez egy nagyon nagy pozitívum. Mutatja, hogy az emberek nagy többsége tisztában van ezzel. Tehát a zsidókérdés nem kérdés és nem probléma, s a zsidók is a mindennapi élet részei.
Kovács Rita
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezető-főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak: Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Nagy Krisztina, Szőlősi Márta. Hársfalvi Tímea, Tóth Tihamérné. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa. Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Tel.: 93/312-305.. Nyomja: ANTÓK Nyomdaipari Kft., Celldömölk. Felelős vezető: Antók Zoltán. Terjeszti a Lapterjesztő Kft. Az árus példányok ára 65 Ft.
issn 0865-3879
E-mail címünk: kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
2004. október 12.
GAZDASÁG
3
ÚJ KAMARAI UTAK
NYERTES PÁLYÁZAT
A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara nemrégiben tartotta az elmúlt négy esztendő munkáját értékelő elnökségi ülését. A ciklus zárását jelentő összejövetelt követően Kovács Antal elnök foglalta össze az elhangzottakat.
A kamara rendkívül nehéz helyzetből indulva, csak saját erejére támaszkodva az induláskori 50 fős tagsággal szemben ma már a helyi vállalkozások közül 230-at tudhat maga mellett. Az elsősorban kis- és középvállalkozókból álló tagság számára szolgáltatások széles körét tudják biztosítani: a felkínált lehetőségek között szerepel például a jogsegély-szolgálat, a pénzügyi, adó-és számviteli tanácsadás, üzleti ajánlatok illetve üzleti partnerek közvetítése, üzletember-találkozók szervezése, információk nyújtása különböző tanfolyamokról, kiállításokról, vásárokról, tréningekről, előadásokról vagy a pályázati lehetőségekről szóló tájékoztatás, pályázati tanácsadás. A vállalkozások részéről a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara felé irányuló egyre nagyobb érdeklődés is tevékenységük egyértelmű sikerességét igazolja. S minthogy a cél a vállalkozások még hatékonyabb, még
szélesebb körű segítése, a kamara fő feladatai között szerepel a jövőben is a vállalkozókkal való kapcsolat még szorosabbá tétele, a taglétszám további bővítése.
A küldöttgyűlésen elsősorban a munkáról esett szó, arról, hogy az elmúlt időszakban honnan hová jutottunk. 228 tagunkkal, a húszmilliót meghaló díjbevétellel nyugodtan mondhatjuk, hogy azok a vállalkozások, amelyek bennünket megtisztelve, minket választottak, komolyan gondolták az önálló működést, és ez most megerősítésre került. A város GDP-jének hatvan százalékát a kanizsai kamarát választó vállalkozások állítják elő. Az 5,5 százalékos tagsági aránnyal messze meghaladják az országos átlagot, ez munkájuk elismerése.
- Az újonnan megválasztott tisztségviselők azt kapták felada-tul, hogy ezt a munkát folytassák -mondta Kovács Antal a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara régi-új elnöke, a küldöttgyűlés után tartott sajtótájékoztatón. - Az új elnökségben szerencsésen ötvöződik a régi és az új tagok aránya, ez az összetétel azt biztosítja, hogy négy év múlva, amikor mi korban elérjük azt az időt, hogy be kell fejeznünk.
A FELSŐKERESKEDELMI ISKOLA EMLÉKÉRE
jó átmenetet jelent ez a csapat a további építkezésben. Azt ígérhetem, hogy az elkövetkezendő négy évben az alapok lerakása után egy olyan felépítmény kezd kör\''on-alazódni, amelyet érdemes továbbépíteni, a térség további gazdaságifejlődésének érdekében.
A kamara alelnökévé Ferencz Józsefet, a kereskedő és szolgáltató tagozat elnökének Kálovics Ferencet, az ipari tagozaténak Czoborné dr. Pintér Ildikót, a kézművesek tagozatvezetőjének Draskovics Györgyöt választották. További öt elnökségi tagot is választottak a küldöttek.
NKTT-VÁLASZTÁS
Hétfőn délután került sor a Nagykanizsai Térség Többcélú Társulásának soron következő ülésére a Batthyány-gimnázium Tanácstermében, melyen a statisztikai kistérséghez tartozó települések polgármesterei Litter Nándort választották meg a Társulás elnökének. A szervezet elnökhelyettesei Szirtes Lajos és Rácz József lettek. A kilenctagú elnökségbe három-három személyt javasolt az északi illetve a déli térség, két főt delegáltak a társulás keleti részén lévő települések, és egy főt Nagykanizsa városa.
- Itt volt az ideje második fokozatra kapcsolni, mert meggyőződésem hogy ennek a koalíciónak 2006-ra komoly lehetősége van a sikerre, de ehhez változtatni kellett a kormány programján. Bízom abban, hogy az új kormány valóban meg tudja valósítani azt a politikai programot, amelyet néhány napja elfogadott a parlament, és ennek a programnak a megvalósítása a választók bizalmát is visszaadja - mondta pénteki sajtótájékoztatóján Kovács Kálmán miniszter.
A helyi közösségek gazdasági versenyképességét és a lakosság életkörülményeit javító önkormányzati informatikai fejlesztések támogatására kiírt pályázaton Nagykanizsa városa közel harmincmillió forintot nyert. Ez volt az a pályázat, amellyel az elektronikus önkormányzati szolgáltatások fejlesztését célozta meg a pályáztató. Az önkormányzatok maximum 30 millió forintot pályázhattak meg, 23 pályázat nyert, 368 millió forint összértékben. Nagykanizsa ebből a keretből információs és szolgáltató központi modult hoz létre, egy városi információs modult, egy oktató és vizsgáztató modult, egy felhasználói kliens modult, egy fejlesztő és háttér modult, és egy hot spot modult - ismertette a nyertes pályázatot a miniszter.
A gyalogos közlekedés megkönnyítése érdekében három terelősziget kerül kialakításra a Hevesi úton. A gyalogos átkelést segítik a Kodály, a Bartók és a Liszt utcák irányába. Az 5, 5 milliós projekt beruházója a Zala Megyei Állami Közútkezelő Kht., a munkálatok kivitelezését a Zalai T&T Bt. végzi. Az október elején megkezdett munkák befejezésének határideje október 31. Ezt követően forgalomrend-változásra számíthatnak az arra közlekedők, így például a szélső sávokon a parkolási lehetőség megszűnik.
A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara október 5-én tartott tisztújító Küldöttgyűlésének szünetében, a megválasztott küldöttek ünnepélyesen felavatták a kamara által a főiskola Zrínyi út 33. számú épületének falán elhelyezett emléktáblát. Avatóbeszédében Kovács Antal, a kamara el-
nöke az épület történetéről elmondta: a Geiszl Mór építész tervezte épületet az izraelita hitközség építtette hivatalos helységeinek és lakóháznak 1882-ben. 1891-99 között az emeleten működött a középfokú kereskedelmi iskola első évfolyama. 1944-1992 között a felsőkereskedelmi iskola, majd utóda a Thúry György Kereskedelmi Szakközépiskola otthona volt. 2000 óta főiskolai képzés folyik az épületben. Löw Lipót híres kanizsai főrabbi fáradozásai nyomán épült fel itt 1842-ben az a mára lebontott épület, amelybe átköltözhetett az izraelita elemi iskola. 1856-ban, a Dunántúlon elsőként kereskedelmi képzést indítottak, amely 1891-től közép-, 1895-től felsőkereskedelmi iskolává alakult. A jó nevet szerzett intézmény - 1933-tól a város fenntartásában - 1944-ig működött e helyen.
4
VR
2004. október 2.
KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Bicsak Miklós az I. számú választókerület (Garai, Űrhajós, Hársfa, Ifjúság utca lakói) önkormányzati képviselője 2004. október 13-án, szerdán 16 órától 17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzőgyártó irodában. Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a palini új Altalános Iskolában.
Dr. Horváth György önkormányzati képviselő a 2. számú választókerület polgárait várja fogadóóráján 2004. október 20-án szerdán 17.30 és 19 óra között a Zeneiskolában (Sugár u. 18.).
Papp Péter Pál önkormányzati képviselő a 10. számú választókerület polgárait várja fogadóóráján 2004. október 12-én, kedden 17.00 órakor a Bagolai Kultúrházban.
PALYAZATI FELHÍVÁS a NAGYKANIZSA KODÁLY Z.u. 10. számú NYUGDÍJASHÁZBAN 2 DB LAKÁS BÉRLETI JOGÁNAK elnyerésére
A pályázat benyújtásának határideje: 2004. október 25. A licitálás időpontja: 2004. november 2. Helye: Polgármesteri Hivatal Nk, Erzsébet tér 7. A pályázat célja: az alább megjelölt 2 db ingatlan bérleti jogának elnyerése, határozott időre.
A bérlemények leírása:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. l. 10. A. lh. I. em. 19.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész alapterülete: 41 m:, szobaszáma: 1 + fél szoba komfortfokozata: összkomfortos. Bérleti díja: önk. bérlakást leadó pályázó esetén 10.044 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó esetén az igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség. Megtekinthető: 2004. október 14-én 14-16 óráig.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. B. lh. fsz. 5.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész alapterülete: 37 m: szobaszáma: 1 + fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos. Bérleti díja: önk. bérlakást leadó pályázó esetén 8.632 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó esetén az igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség. Megtekinthető: 2004. október 14-én 14-16 óráig.
A bérlemények nem örökölhetők!
A pályázaton való részvétel feltételei:
1. Személyi feltételek: Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki(k) Nagykanizsán állandó lakos(ok), öregségi nyugdíjas(ok), vagy az öregségi nyugdíjkorhatár elérte(k) önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képes, a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja(k) és annak eleget tud(nak) tenni.
2. Egyéb feltételek: Pályázhat(nak) mindazon 1. pontban részletezett személyiek), aki(k) önkormányzati bérlakását térítésmentesen a bérbeadó rendelkezésére bocsátja, pénzadományt ajánl fel.
Pályázni a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk., Eötvös tér 16.) átvehető PÁLYÁZATI LAP kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni: a pályázó(k) személyi adatait, a folyósított nyugdíj(ak) összegét, csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra kerülő önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti díját, csatolva a bérleti szerződés fénymásolatát, pénzadomány esetén annak összegét, saját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgálatán kell benyújtani. A licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidőben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A licitálás induló értéke: 1. számú lakás - 1.300.000 Ft, 2. számú lakás - 1.400.000 Ft. A licitálás során a licitösszeg 50.000 Ft-onként emelkedik. A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést az Ingatlankezelési Intézmény köti meg a kijelölés, az adomány befizetését, vagy az önkormányzati bérlakás leadása esetén a megállapodás aláírását követő 15 napon belül.
100 PADOT NAGYKANIZSAERT
Városunk, lakókörnyezetünk szépítése érdekében utcáinkon, tereinken több padot szeretnénk elhelyezni. Az egységes városkép szépítése érdekében a Via Kanizsa Kht. által eddig is alkalmazott típusú padokat kívánjuk telepíteni. Ezúton szeretnénk felkérni arra, hogy a városnak padot adományozni szíveskedjék. A Via Kanizsa Kht. gondoskodik az adományozó nevének a padon történő megörökítéséről és a pad elhelyezéséről. Természetesen a pad helyének megválasztásánál az adományozó igényeit figyelembe vesszük. Egy pad beszerzési költsége 50.000 Ft + áfa. A padok megrendeléséről, leszállításáról, telepítéséről gondoskodunk.
Felajánlásaikkal járuljanak hozzá városunk élhetőbbé tételéhez. Támogatás esetén kérem a mellékelt jelentkezési lapnak a Via Kanizsa Kht. Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 35. címre történő visszaküldését.
Köszönettel
Litter Nándor polgármester
JELENTKEZÉSI LAP
Pad vásárlásával támogatom a 100 PADOT NAGYKANIZSÁÉRT! felhívást:
Név: ...................................................
Cím:...................................................
Számlázási cím: (számlaszám) .............................
Vásárolandó padok száma: ................................
aláírás
KONTÉNERMOSÁS
Tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát, hogy a Saubermacher-Pannonia Hulladékgyűjtő Kft. munkatársai 2004. október 19-20-21-én zárt rendszerű, gépi konténermosást végeznek az egész városban. Tisztításra kerülnek a lakóközösségek által bérelt 1.100 l-es konténerek. Kérjük a házmesterek, illetve lakók segítségét abban, hogy a fent említett napokon biztosítsák a hozzáférhetőséget a hulladékgyűjtő edényekhez.
Via Kanizsa Városüzemeltető Kht.
VESZÉLYESHULLADÉK-GYŰJTÉS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Via Kanizsa Városüzemeltető Kht. veszélyes hulladék-gyűjtési akciót szervez az alábbi időpontokban és helyszíneken:
1. október 15. 13.30-14.00 Kisfakos, buszmegálló
2. október 15. 14.10-14.40 Bagola, buszforduló
3. október 15. 14.50-15.20 Sánc, posta előtti buszmegálló
4. október 15. 15.30-16.00 Katonarét, Táncsics tér
5. október 15. 16.10-16.40 Hevesi u. ABC
6. október 15. 16.50-17.20 Zemplén u. ABC
7. október 15. 17.30-18.00 Rózsa u. kispiac
8. október 15. 18.10-18.40 Alsótemplom előtti parkoló
9. október 16. 08.30-09.00 Palin, Szálfa u.
10. október 16. 09.10-09.40 Napraforgó tér
11. október 16. 09.50-10.20 Petőfi u.-Honvéd u. sarok
12. október 16. 10.30-11.00 Kazinczy u.
13. október 16. 11.10-11.40 Kiskanizsa, Templom tér
14. október 16. 11.50-12.20 Bajcsa, Polgármesteri Hivatal
15. október 16. 12.30-13.00 HSMK parkoló
16. október 16. 13.10-13.40 Miklósfa, ABC
17. október 16. 13.50-14.20 Olaj ABC
2004. október 12.
VÁROSPOLITIKA
5
Nagykanizsa MJV Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a többszörösen módosított 55/2000. (XII. 13.) számú helyi rendelet alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának szociális alapon történő elnyerésére
ÜNNEPI PROGRAM 2004. OKTÓBER 23.
Deák tér
♦ 9.00 Térzene. Közreműködik az Olajbányász Fúvószenekar; vezényel: Ámon István. ♦9.15 Ünnepélyes zászlófelvonás
Károlyi-kert
♦ 9.25 Koszorúzás a kopjafánál és Orbán Nándor emléktáblájánál
Hevesi Sándor Művelődési Központ
♦10.00 Emlékműsor az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek tiszteletére. Köszöntőt mond: Dr. Lamperth Mónika belügyminiszter. Szerepelnek: a Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola diákjai. A műsort szerkesztette és rendezte: Lehota János. ♦ 11.00 Csapatzászló átadás Nagykanizsa Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága részére. A csapatzászlót átadja: Dr. Lamperth Mónika belügyminiszter. ♦ 15.00 ''56 tanúi. Fotó- és dokumentum-kiállítás a forradalom és szabadságharc nagykanizsai emlékeiből. Megnyitja: Kapiller Imre, a Zala Megyei Levéltár főmunkatársa. Megtekinthető: október 29-éig. A megnyitó után az 1956-os nagykanizsai események felidézése a kor tanúinak emlékei révén. A beszélgetést vezetik: Harkány László és Pék Pál. Közreműködik: Nagykanizsa Város Vegyeskara.
Kossuth tér
♦ 17.30 Ünnepi emlékező séta. Útvonal: Kossuth tér (Kórház-ká-polna) - Károlyi-kert (kopjafa) - Erzsébet tér (Városháza) - Deák tér.
Hevesi Sándor Művelődési Központ
♦ 19.00 „Üzenek lovat" Pálfy Margit előadói estje - Ratkó József, Csoóri Sándor, Nagy László és Szécsi Margit verseiből.
Kettő gyermekes családok részére:
Nagykanizsa, Fő u. 4.1. em.
A lakás 51 m2, 1 + fél szobás, komfortos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. A lakás épületen belüli fekvése: első emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 10.661 Ft + rezsi. A lakás állapota: felújítás alatt. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2004. október 18. 9-11- óráig. A pályázat benyújtásának helye és határideje: 2004. október 25.
Nagykanizsa, Csokonai u. 6/A. III. Ih. IV. em. 1.
A lakás 54 nr, 2 szobás, komfortfokozata komfortos. A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület. A lakás épületen belüli fekvése: negyedik emeleti lakás. A lakásbérleti díj öszszege: 8.165.-Ft + rezsi. A lakás állapota: felújítás alatt. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2004. október 18.
14—16 óráig. A pályázat benyújtásának helye és határideje: 2004. október 25. Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható.
Egy vagy kettő gyermekes családok részére
Nagykanizsa, Attila u. 6/C. III. em. 1.
A lakás 42 m2, 1 + fél szoba szobás, komfortos. A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület. A lakás épületen belüli fekvése: III. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 5.665.-Ft + rezsi. A lakás állapota: felújítás alatt. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2004. október 18. 14-16 óráig.
A pályázat benyújtásának h^lye és határideje: 2004. október 25. Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható.
AZ ADÓVÁLTOZÁSOKRÓL
Az október 8-án tartott sajtótájékoztatóján Göndör István, az MSZP országgyűlési képviselő az adótörvény 2005. januárjától várható változásairól adott tájékoztatást. Hangsúlyozta: jelentősebb lépéseket akarnak tenni az igazságosabb közteherviselés érdekében, és ösztönözni akarják a foglalkoztatást, a versenyképességet. A legtöbb embert érintő adónemről, a személyi jövedelemadó változásáról elmondta: amiről korábban csak beszéltek megvalósul, két adókulcsos adórendszert vezetnek be: másfél millió forint jövedelemig 18 százalék, azt meghaladóan 38 százalék lesz az adó mértéke. Az adójóváírás intézményének megtartásával a minimálbér továbbra is adómentes lesz.
Még nincs bent az adótörvényben, de a szocialista frakció módosító indítvánnyal elhelyezi az adótörvényben, hogy azok az átlag alatti jövedelemmel rendelkező és gyermeket nevelő családok, akik az adójóváíráson túl nem tudják igénybe venni a gyermek kedvezményt, adóvisszatérítést kapjanak. Az adórendszerben megjelenik egy kedvezménycsökkentés, mely szerint hat millió forint fölött fokozatosan csökken, és 12 millió forinttól fokozatosan megszűnik a családi adókedvezmény. Göndör István személy szerint szándékozik módosító indítványt benyújtani arra, hogy nyolc millió forint legyen a felső határ. Lakásépítés szempontjából fontos, hogy támogatják azokat, akik az önkormányzatokon keresztül adják bérbe üres lakásukat, ezzel is segítve az önkormányzatok szociális lakásproblémáinak megoldását.
Azok a kisvállalkozások, akik szellemi terméket és kísérleti fejlesztéseket végeznek, 50 százalékos értékcsökkentést számíthatnak el. Nagyon jelentős, hogy a befizetett iparűzési adó 50 százalékát lehet levonni majd a társasági adó alapjából. A külön adózó jövedelmek 20-ról 25 százalékra emelkednek. Az általány adózósnál az eddigi négy millió forintról nyolc millió forintra nő a bevételi határ, és ugyanez az összeg kereskedők, kiskereskedők esetében 22 millióról 40 millió forintra emelkedik. Ahogy várható volt, bevezetésre kerül az árfolyamadó, a tőzsdei nyereség 25 százalékos adótétel lesz az eddigi nulla helyett. Az étkezési hozzájárulás 7.500 forintra emelkedik, az iskolakezdési támogatás pedig 17.000 forintra.
KÍNAI DELEGÁCIÓ
Lapunk megjelenésével egy időben ázsiai befektetőkből álló üzletember csoport látogat el a városba. A vendégek által képviselt szolgáltatókról elmondható, hogy vagy a harmadik generációs mobilszolgáltatáshoz kapcsolódó eszközök gyártásában érdekeltek, vagy háztartáseletronikai termékeket állítanak elő. A delegáció a magyarországi zöldmezős, munkahelyteremtő beruházások lehetőségeit vizsgálja Zalában, ezért látogatnak el Nagykanizsára is - tudtuk meg Kovács Kálmán minisztertől pénteken.
Az IHM által kiírt pályázaton nyert pénzből hozzák létre azt a multi-funkciós vizsgaközpontot a Veszprémi Egyetem épületében, amely KRESZ vizsgaközpontként is működik majd. Halász Gyula lapunk kérdésére elmondta, hogy a központ kialakításáról Röst János alpolgármester már tárgyalásokat folytatott Birkner Zoltánnal, a kihelyezett képzési központ vezetőjével. A központot közösen használná az Egyetem és a város lakossága, és ezzel megoldódna az a problémás helyzet, amelyet a megyei vizsgaközpontok létrehozása eredményezett.
RENDEZVÉNYNAPTÁR
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata - az elmúlt évhez hasonlóan - ismét összeállítja városi rendezvénynaptárát. A helyi magánszemélyek, csoportok, közösségek, jogi személyek (intézmények, egyházak, gazdasági társaságok, civil szervezetek stb.) által 2005-ös évre tervezett programokat 2004. október 31-ig lehet az info@halis-nagykanizsa.bibl.hu e-mail címre megküldeni. A tervezett program időpontját, helyszínét, a program címét és a programszervező adatai részletezve kell feltüntetni. Az érdeklődők mintát találnak a honlapon. Az elektronikus továbbítással nem rendelkezők a Művelődési és Sportosztályra (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) küldhetik be programjaikat.
KOZERDEK
2004. október 12.

MEGHÍVÓ
IDŐSEKÉRT NAGYKANIZSÁN"
RENDEZVÉNY PROGRAMJAIRA
Az idősek hete alkalmából az Önkormányzat és az Egyesített Szociális Intézmény ünnepi programsorozatot szervez. Ezúton tisztelettel meghívom valamennyi időskorú nagykanizsai és környékbeli lakost a rendezvényre, a szórakoztató és sportprogramok, vetélkedők között mindannyian találnak kedvükre valót. Természetesen kísérőként várunk minden érdeklődő családtagot és hozzátartozót is.
Kérem, részvételével Ön is tisztelje meg a rendezvényt!
Litter Nándor polgármester A rendezvény programjai megtalálhatók a www.nagykanizsa.hu honlapon.
KÖZÉPPONTBAN AZ ALLATOK
AZ IDOSEKERT NAGYKANIZSAN AZ ÜNNEPI HÉT PROGRAMJA 2004. OKTÓBER 11-16-IG
OKTOBER 11. HETFO HSMK Színházterme Nagykanizsa, Széchényi tér 5-9.
\> 11.00 Köszöntő, ünnepi megnyitó. t> 11.15 Honvéd Együttes [> 11.30 Vendéglátás
Halis István Városi Könyvtár Nagykanizsa, Kálvin tér 4. I> 15.00 Idősek filmklubja
Honvéd Kaszinó Nagykanizsa, Ady út 7. [> 17.00 .Aktív élet, aktív pihenés". Bélyegbemutató OKTÓBER 12. KEDD Vasemberház Kiállítóterem Nagykanizsa, Erzsébet tér 2.
t> 10.00 Idős alkotók képző-, nép-, ipar- és egyéb művészeti kiállítása. Megnyitja: Dr. Kelemen Marcell jegyző
Nagykanizsa - Miklósfa t> 17.00 Idősek Napja. Megnyitja: Sajni József, képviselő. Kultúrműsor, vacsora, zene, tánc
OKTÓBER 13. SZERDA MA V Sportcsarnok Nagykanizsa, Ady út 681a.
O 9.00 Sportnap. Megnyitja: Sajni József, OKISB elnöke
Honvéd Kaszinó Nagykanizsa, Ady út 7.
D> 10.00 Pogácsafesztivál > 16.00 Üdülési tanácsadás és kiállítás. Tourinform Nagykanizsa Nagykanizsa-Fakos [> 16.00 Idősek Napja. Megnyitja: Papp Péter, képviselő. Kultúrműsor, egészségügyi szűrés, vacsora, zene, tánc
OKTÓBER 14. CSÜTÖRTÖK Miklósfa Parkerdő [> 10.00 Parkerdei túra, szalonnasütés
HSMK Színházterme Nagykani-
zsa, Széchényi tér 5-9. I> 16.00 Nyugdíjas művészeti találkozó. Megnyitja: Röst János, alpolgármester.
Nagykanizsa - Bagola
> 16.00 Idősek Napja. Megnyitja: Papp Péter, képviselő [> 17.00 Kaczor Ferenc nótaműsora
[> 18.00 Vacsora, zene, tánc. Dr. Tolnai Sándor, citeraműsora OKTÓBER 15. PÉNTEK Honvéd Kaszinó Tükörterem Nagykanizsa, Ady út 7.
t> 9.00 Szépészeti bemutató t> 11.00 Idősek divatbemutatója
HSMK Színházterem Nagykanizsa, Széchényi tér 5-9.
[> 16.00 Légierő Központi Zenekarának ünnepi műsora. Vezényel: Katona János, őmagy
O 17.00 Versenyek, pályázatok értékelése. Zárszót mond és a díjakat átadja: Litter Nándor, polgármester
> 17.30 Állófogadás 0 18.00 Bál Nagykanizsa - Palin Altalános
Iskola
t> 16.00 Idősek napja. Megnyitja: Bicsák Miklós, képviselő. Kultúrműsor, vacsora, zene, tánc. Nagykanizsa - Bajcsa Kultúrház
> 17.00 Idősek Napja. Megnyitja: Polai József, képviselő. Tüttő János nótakör műsora. Vacsora, zene, tánc.
OKTÓBER 16. SZOMBAT Móricz Zsigmond Művelődési Ház Nagykanizsa, Hajgató Sándor úti.
t> 16.00 Idősek Napja. Megnyitja: Csordásné Láng Éva, képviselő, Polai József, képviselő.
Vigadó duó operett estje, vacsora, zene, tánc!
Péntek délután az Élettér Állat és Természetvédő Egyesület az Erzsébet téren állatok világnapi rendezvényét tartotta a gyerekek és az állatbarátok számára. A gyerekek teszteket tölthettek ki, amelyek az állatokkal és a természetvédelemmel voltak kapcsolatosak, megismerkedhettek a menhelyi állatokkal, valamint előadhatták az állatokról szóló verseiket, dalaikat. Aszfaltrajzverseny, állatszépségverseny színesítette a programot. A feladatok legjobbjai díjat vehettek át.
VERSENYTARGYALASOK
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa Csányi u. 8. szám alatti 2190/A/3, hrsz-ú ingatlant. A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Iroda Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 2.ajt. A versenytárgyalás ideje: 2004. október 28. 9.30 óra. Kikiáltási ár: 10.700.000 Ft + áfa. Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 2. ajtó) lehet. Tel.: 93/500-724 ill. 93/500-758"
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa Király u. 8. szám alatt található 58 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiséget. A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 2.emelet 2. iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) A versenytárgyalás ideje: 2004. október 28. 9.00 óra. Kikiáltási ár: 2.200 E Ft + áfa Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 2.) lehet. Tel: 93/500-724 ill. 93/500-75.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa Magyar u. 6. szám alatti 11. hrsz-ú ingatlant. A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Iroda Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II.em. 2.ajt. A versenytárgyalás ideje: 2004. október 28. 10.00 óra. Kikiáltási ár: 6.500.000 Ft + áfa.
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 2. ajtó.
szeptemberi ékszerszüret
A BRILIÁNS ÉKSZERÜZLETBEN!
Minimum 20.000 Ft vásárlás esetén ügyfeleink ajándék órát
választhatnak. 14 K-os aranyékszerek 2900 Ft/g áron a készlet erejéig.
Nagykanizsa, VASEMBERHÁZ 93-310-600
2004. október 12.
ESELYEGYENLOSEG
HORVÁT NAP
Október 16-án a Horvát Kisebbségi Önkormányzat idén hatodik alkalommal szervezi meg a Horvát Nap Kanizsán rendezvényét. Az Alsóvárosi Templomban lezajló horvát misét követően a Halis István Városi Könyvtár ad helyet a programnak.
- 2003-ban kezdtük a Horvátországgal közös gyökerünk, valamint a Zrínyi-család irodalmi és történelmi hatásának kutatását a magyar és a horvát nemzet életében. A tavalyi előadások sikere arra bátorított minket, hogy folytassuk őket. Koprivnicában járva felvetődött a két város kapcsolatának kiépítése. Ennek apropójából ők is részt vesznek a rendezvényünkön - mondta Vargovics Józsefné, a HKÖ elnöke.
Az előadók között van dr. Dragutin Feletar, a Zágrábi Egyetem Természettudományi Karának dékánja, Petrics Mária, a budapesti horvát iskola igazgatója. A koprivnicai Kulturális Egyesület műsora, a csáktornyai Zrínyi gárda, és a nagykanizsai Császárhuszárok felvonulását is megtekinthetik a résztvevők.
ZALAI MARIA ÜNNEP
Október 8-án, negyed órával éjfél előtt megkondultak a kiskanizsai Sarlós Boldogasszony Templom harangjai, elindult a templomból a gyertyás körmenet, mely lezárta az október 7-10-ig tartó Zalai Mária Napok második napját. Kiskanizsán nagy hagyományai vannak a Mária tiszteletnek - tudtuk meg Tóth Zoltán kántortól. A Zalai Mária Napok két fő ünnephez kötődnek. Az egyik október 7-e a Rózsafüzér Királynőjének Ünnepe, a másik, október 8-a, a Magyarok Nagyasszonyának Ünnepe.
A Keresztény Közéleti Akadémia támogatásával létrejött Egyházi Kulturális Találkozó első napja, október 7-én csütörtökön, a Rózsafüzér Királynőjének Ünnepével kezdődött. A 18 órai ünnepi szentmisét Bálás
Béla, a Kaposvári Egyházmegye főpásztora celebrálta. A homokkomáromi templomból a Mária Napokra elhozták Boldog Batthyány Strattman László ereklyéjét és a Rosa Mistica szobrot. Boldog Batthyány Strattman László életét és munkásságát Neumajer Antal ismertette. A Torinoi halotti lepel egyetlen magyarországi másolatát Tamás József, Tiszafóldvár-martfűi plébános mutatta be. A Magyarok Nagyasszonyának Ünnepén, az Együtt Kiskanizsáért Egyesület szervezésében Szakrális tárgyak címmel rózsafüzér és szentkép kiállítás nyílt a hittan teremben. Gyuriga Károly esperes atya aranymiséjén, aranymisés áldásban részesültek a hívők. Gyuriga Károly Lengyeltótiból érkezett, a papi szolgálatát Kiskanizsán kezdte, és máig is tartja a kapcsolatot az itteni hívekkel. Az éjszakai gyertyás körmenetet Erdős Géza főesperes vezette.
Szombaton, a Családok, Közösségek napján volt kispályás foci a Sáskapályán, és játszóház, Lengyák István vezetésével. A Fatimai jelenések történetét kiskanizsai iskolások mutatták be Császár Antalné hitoktató vezetésével. A szentmisét dr. Rumszauer Miklós tartotta.
Vasárnap a 10.30-kor kezdődött szentmisén a templom kamarakórusa működött közre. Délután Zsoltáros és Istenes versek hangzottak el Dinnyés József előadóművésztől. A záró szentmisét szintén egy volt kiskanizsai káplán, dr. Péteri Pál, pápai prelátus, teológiai tanár celebrálta. Az ünnepi misén a Felső Templom Szent Imre kórusa misét énekelt.
GYÓGYSZERTÁRI VÁLTOZÁSOK
Bizonyára sokan vannak, akik felfigyeltek szeptember elején a gyógyszertárak működésére vonatkozó jogszabályi változásokra. De ha valakinek mégis elkerülte volna a figyelmét, íme: szeptember 1-től ha valaki nem a hivatalos nyitvatartási időben keresi fel a gyógyszertárat, hanem az éppen ügyeletes patika szolgáltatásait szeretné igénybe venni, háromszáz forint ügyeleti díj megfizetésére kötelezhetik. Természetesen csak abban az esetben, ha nem az ügyeleti rendelésről érkezett, ha-
KÉSZPÉNZ AZONNAL!
ARANY-, EZÜST-, DRÁGAKŐ FEDEZETRE!
A DUNÁNTÚL LEGALACSONYABB ZÁLOGKAMATA AZ ÉKSZERBANK ZÁLOGFIÓKBAN!
Nagykanizsa VASEMBERHÁZ 93-313-332
nem receptjén régebbi dátum szerepel, illetve ha olyan terméket akar vásárolni, amely nem feltétlenül a sürgős kategóriába tartozik. Igyekezzünk hát az alapvető pirulákkal, lázmérővel, sebkötözésre alkalmas szerekkel előre felszerelkezni, a kozmetikai szerek, gyógyteák, vitamin-készítmények megvásárlását hétköznapokra, a gyógyszertárak nyitvatartási idejére tervezni.
Dr. Gulyás Ferenctől, a Belvárosi Patika vezetőjétől további hasznos információkat is kaptunk. Eszerint szeptember elejétől nem kapható a gyógyszertárakban vény nélkül néhány olyan anyag, amelyet nagy előszeretettel vásároltak nagyobb mennyiségben - például a befőzések idején Recept kell tehát a citromsavhoz, borkősavhoz, szódaporhoz, szalicilsavhoz is. Bár nincs szó változásról, talán nem árt mégis időnként visszatérni rá: a lejárt szavatosságú vagy már nem használatos gyógyszereket nem szabad a kukákba, szemetes-konténerekbe dobni. Átveszik őket valamennyi patikákban.
„ELNI AKARNI"
A Halis István Városi Könyvtár adott otthont a Civil Fórum és a Mozgáskorlátozottak Nagykanizsai Városi Egyesülete által szervezett Élni akarni című konferenciának és kiállításnak, melyen a fogyatékkal élők élet-és munkalehetőségei került előtérbe. Mint azt Kardos Ferenc, a Mozgáskolátozottak Nagykanizsai Városi Egyesületének titkára elmondta: a konferencia azt a célt szolgálta, hogy a fogyatékkal élők csoportja kapcsolatokat építsen, olyan embereket ismerjenek meg, akik valamilyen segítséget tudnak nyújtani számukra. Szerinte a kínálkozó lehetőség, az akarat, a segítő közeg, az önfejlesztés, a karrier-kép, az önéletkép és a jövőkép a legfontosabb ahhoz, hogy teljes életet éljenek a fogyatékkal élők.
Számos előadást hallgathattak meg a konferencia résztvevői. A 4 M Brit-Magyar Program nagykanizsai irodájának programkoordinátora. Hajas György Megoldások megváltozott munkaképességűek számára címmel tartott előadást. A 2002. novemberében indult 4M program a megváltozott munkaképességű, fogyatékos emberek és az őket alkalmazó munkáltatók munkaerő-piaci gondjainak megoldására vállalkozott. A kanizsai csoport eredményeit ismertetve Hajas György elmondta: két év alatt 266 ügyfél kereste fel irodájukat, egy hónapban 8-10 új, a szolgáltatásaik iránt érdeklődő jelentkezik náluk. A 266 ügyfélből 131-nek segítettek a munkavállalásban, közülük 90-en az elsődleges munkaerő-piacon, míg 41-en a célszervezeteknél helyezkedtek el. Jelenleg a 131 megváltozott munkaképességű munkavállalóból mintegy 90-en dolgoznak azóta is ugyanazon a munkahelyen.
A konferenciát követően a fogyatékkal élő alkotók kiállításának megnyitójára került sor, melyet dr. Győri László, a Zala Megyei Kórház Pszichiátriai Osztályának főorvosa nyitott meg. Horváth Albert, Kovács Károly, Tóth Károly és Tukszár Andrea alkotásait tekinthetik meg a könyvtárban a művészetkedvelők.
Nagy Krisztina
8
ÉRD
2004. október 2.
2004. október 1.
11.45 órakor érkezett bejelentés a Magyar utcáról, mivel egy a lakásba beengedett idegen személy a tulajdonos figyelmét elterelve a szoba asztaláról pénztárcát tulajdonított el a benne lévő mintegy 100.000 Ft-al. 2004. október 3.
21.48 órakor kértek rendőri intézkedést a Kalmár úton található üzemanyagtöltő állomásra, mivel a benzinkút alkalmazottai lopáson értek egy személyt. A hajléktalan férfi, különböző autóápolási cikkeket tulajdonított el, majd fizetés nélkül akart távozni. 2004. október 4.
23.25 órakor a járőr egy fiatalembert igazoltatott a város területén. Az ellenőrzés során derült ki, hogy eltűnés miatt körözik. Meghallgatása után átadták a TEGYESZ-nek. 2004. október 5.
Délután 3 órakor egy tanintézetből tettek bejelentést, mivel az üres osztályteremben hagyott táskából egy mobiltelefont tulajdonítottak el 70.000 Ft értékben.
Háromnegyed hatkor rongálásról tett bejelentést egy nagykanizsai lakos. A lépcsőházukban festékkel firkálták össze a postaládákat és a falat. Az okozott kár kb. 20.000 Ft. 2004. október 6.
Az éjszaka folyamán ismeretlen tettes felnyitott egy, a tulajdonos háza előtt parkoló személygépkocsit és abból iratokat, rádiósmagnót, valamint készpénzt tulajdonított el. A keletkezett lopási kár kb. 40.000 Ft.
Este negyed tizenegykor tette meg bejelentését egy panzió tulajdonosa, mivel gyanús lett számára egy 100 eurós bankjegy. Az esti órákban megjelent nála egy 45 év körüli, szökés férfi, aki szobát vett ki. A szoba árát 100 eurós bankjeggyel fizette, amiből 20.000 Ft-ot visszakapott. Ezt követően közölte, hogy egyet levegőzik, de azóta sem ment vissza. Az adatgyűjtés során fény derült arra, hogy a szomszédos panzióban hasonló eset történt. A bankjegyeket lefoglalták, azok eredetiségét szakértő vizsgálni. 2004. október 7.
A délelőtt folyamán két gépkocsit is kinyitottak ismeretlen elkövetők, feltehetőleg álkulcs alkalmazásával.
Az egyik jármű utasteréből a ott hagyott pénztárca tűnt el mintegy 200.000 Ft-tal, a másik gépkocsi csomagtartójából egy kézitáskát emelt el az elkövető a benne lévő iratokkal, 8.000 Ft-tal és 150 euró-val.
Délután 2 órakor érkezett bejelentés egy drogériából és parfümériából, hogy ott két személyt tetten értek lopáson. 1.550 Ft értékben próbáltak eltulajdonítani árucikkeket.
Takács Csaba r.főhadnagy
FELHÍVÁS
A Nagykanizsai Rendőrkapitányság nyomozást folytat több rendbeli csalás bűntett megalapozott gyanúja miatt, K. Zoltán nagykanizsai lakossal szemben. K. Zoltán autóértékesítéssel kapcsolatos újsághirdetésekre jelentkezett vevőként, vagy magát olyan személyként feltüntetve, mint aki más megbízásából jár el. Minden esetben arra tett ígéretet, hogy a jármű kialkudott vételára, pénzintézettől igényelt hitel folyósítását követően átutalással kerül kiegyenlítésre. A gépkocsit azonnal a nevére, vagy más nevére íratta át az eladónak azt állítva, hogy erre a hitelügyintézés céljából van szükség. Az autókat értékesítette, a befolyt pénzösszegből tartozását nem egyenlítette ki.
Kérjük azokat, akiket K. Zoltán hasonló módszerrel megkárosított, jelentkezzenek személyesen a Nagykanizsai Rendőrkapitányságon (Nagykanizsa, Király út 49. sz.) vagy a következő telefonszámokon: 107, 06-93/312-190/57-68-as melléken.
kedvezménnyel!
Koktél Mini csomag:
■ 15 db SMS díjmentesen
■ 10 db MMS díjmentesen
■ 1.5 MB GPRS WAP Start kedvezmény
• Kedvezményes t-email postafiók 5 MB tárhellyel
■ 50 db e-mail értesítő SMS
■ 1 db infoSMS kedvezményesen
■ 1 db infoMMS kedvezményesen
■ Belföldről, saját készülékről díjmentesen hívható Hangposta
Sony Ericsson T630 előfizetéssel verhetetlen áron csak
17900
forintért!
■ 65 ezer színű kijelző
■ beépített kamera
■ többszólamú csengőhangok
■ Bluetootti
A kttzMk ofirtiat 2004. október J-tő( a tészkA énjéig. a Koktél caorrag afaáú p«frg 2004. ottiöer 1-3l-ig Sart OfcSóöertxw a KcfcJHUm 1500 Ft helyeit 150 Fi, a MtíttUaxi 2500 Ft teiyea 250 Ft! A készülék csak a T-Mc*>4e Magyarország Rt emzeüh kártyáyávat használható Tavát** feSétefe* az úztetetóxsn. Információ: 1230 (a T-MoMe Magyarország Rt hátózasáöói <%5e«osen hMwtó). 06-1/26S-9210.
T ■ -Mobile
Jobb veled a világ
Nagykanizsa, Deák tér 12. Tel.: (93) 310-460, (30) 9009-026
2004. október 12.
KRÓNIKA
9
( október 4.)
Esték
A Piarista iskola szervezésében megkezdődött az idei évi Októberi Esték programsorozat, melynek első előadásán Dombach Mária tanárnőt hallgathatták az érdeklődők a tanárok és tanítványaik, valamint a pedagógusok és a szülők közötti kapcsolatokról.
Egyszeri juttatás
Bár á kormány az ágazati szakszervezetekkel folytatott tárgyalásokat, mégsincs garancia arra, hogy az idei 6 százalékos bérnövekedés megvalósuljon - kezdte sajtótájékoztatóján Polai József önkormányzati képviselő. Annak örülünk, hogy a nagykanizsai önkormányzat kisajtolt egy egyszeri juttatást a közalkalmazottaknak, amely a negyedévi keresetük 6 százalékát jelenti, ám ez párezer forint egyszeri bevételt jelent csak. Polai József a választókörzetében elvégzett munka kapcsán elmondta, sikerült előrelépnie a Bajcsa, Törökvári utcai járda aszfaltozásában, a Cigány utcai járda kérdésében, a Mura I. távvezeték bajcsai veszélyes szakaszának rendbetételében, és a Kiskanizsai önkormányzati kirendeltség tetőszigetelésének kérdésében is.
( október 5 j
Az athéni olimpiáról
A Hevesi Sándor Művelődési Házban tartott élménybeszámolót athéni olimpiai útjáról Kiss János és Dolmányos József.
Beszélgetések az olajiparról
A Magyar Természettudományi Múzeum központi épületében mutatták be október 5-én a kanizsai szerző, Horváth Róbert mérnök, Beszélgetések az olajiparról című könyvsorozatának V. kötetét. A vendégeket Tóth János, a Magyar Olajipari Múzeum igazgatója, és dr. Kecskeméti Tibor, a Magyar Természettudományi Múzeum címzetes főigazgatóhelyettese köszöntötte. A könyvet dr. Dank Viktor egyetemi tanár, a
Magyar Olajipari Múzeum Alapítvány kuratóriumának elnöke mutatta be az érdeklődőknek.
( október 6.)
Ünnepi megemlékezés
Az Aradi udvarban rendezték meg a tizenhárom Aradi Vértanúnak, és az első független magyar kormány miniszterelnökének, Batthyány Lajosnak emléket állító október 6-i városi ünnepséget. A térzenét, és a Városi Szignált és a Himnuszt követően Röst János szólt az ünnep üzenetéről, a vértanúk által a magyar népért hozott áldozatról. A társadalmi szervezetek intézmények koszorúzását követően a Krónikásének Közhasznú Alapítvány Zeneiskola és a Hevesi Sándor Altalános Iskola zenés, verses összeállítását hallgathatta meg a közönség. Az ünnepség a Szózat hangjaival zárult.
Vértanúkra emlékezve
A Nagykanizsai Polgári Egyesület szervezésében ünnepi megemlékezésre került sor az Aradi udvarban, ahol Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet. A színvonalas műsort követően a résztvevők valamennyien egy-egy szál gyertyát gyújtottak a vértanuk szobrainak talpazatánál.
( október 7.)
Civil fórum
A Nemzeti Civil Alapprogram eddigi működéséről és az idei évi működési célú támogatások pótkiírásáról rendeztek civil fórumot a kanizsai, keszthelyi, letenyei és lenti kistérségek civil szervezetei számára. A Halis István Városi Könyvtárban megtartott programot a NCA Nyu-gat-Dunántúli Regionális Kollégium szervezte.
Képzés zárás
Október 7-én lezárult a helyi CKÖ által februárban indított közéleti képzéssorozat. A Magyarországi Cigányokért Közalapítványhoz benyújtott és elnyert pályázat során 12 témakörben hallgathattak előadást a kisebbségi önkormányzatok
képviselői és a civil szervezetek munkatársai. Többek között személyiségfejlesztő tréning, önismeret és konfliktuskezelés, vezetéselmélet, pályázatok előkészítése, egyesületek és a kisebbségi önkormányzatok működése, jogai szerepeltek az előadók témái között.
Fidesz-sajtótájékoztató
A tartós munkanélküliek támogatásáról tartott sajtótájékoztatót Cseresnyés Péter, a Fidesz MPSZ helyi frakcióvezetője, aki elmondta: A Fidesz a problémák felvetésével próbálja felhívni a figyelmet, hogy tenni kéne valamit, mert a 45 év feletti tartós munkanélkülieket alkalmazó munkáltatók augusztustól pénzhiány miatt nem részesülhetnek bér és jutaléktámogatásban. Az emberek munkahelyet szeretnének lakóhelyükön, biztonságérzetüket zavaija. amikor látják, hogy a szavak és a tettek köszönő viszonyban sincsenek egymással.
( október 8.)
A diákolimpiáról
A Vasember Ház Dióssy termében tartottak megbeszélést a 2004/2005. tanévi diákolimpia vonzáskörzeti versenyeinek egyeztetéséről az érintett szervezetek, intézmények részvételével.
( október 9.)
Fizikaverseny
Az egész napos program ünnepélyes megnyitóját, majd az iskola udvarán található Zemplén-szobor megkoszorúzását követően 24 zalai középiskolás vett részt a Batthyány Lajos Gimnázium által immáron tizedik alkalommal megrendezett Zemplén Győző Fizikaversenyen. A program délután is folytatódott, ahol először dr. Kovács László, a Berzsenyi Dániel Főiskola rektorhelyettese Zemplén Győzőről, majd dr. Radnai Gyula, az ELTE egyetemi tanára Teller Edéről, végül dr. Szabó Gábor akadémikus, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat főtitkára a tanulás szükségességéről tartott előadást.
Emléktábla
Újabb emléktábla avatására került sor pénteken az Ady Endre út 1. számú épületnél, mely a Berg Károly budapesti építész tervei alapján 1873-ban épült városháza megmaradt épülete. Az emléktábláról az is megtudható, hogy a kivitelező maga a tervező és egy helyi építész, Hencz Antal voltak. Az épület emeletén ka-
pott helyet akkoriban a kilenc magyarországi főtávirdai központ egyike is. A várostörténeti szempontból jelentős épületre Draskovics György készítette el az emléktáblát, melyet Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter és Litter Nándor polgármester avattak fel.
(" Előzetes)
Játékos környezetvédelem
Környezetvédelmi játszódél-előt-tre kerül sor az Attila Óvodában október 14-én. melyre a szülőket is várják.
Zöld sziget
Október 15-én Zöld sziget címmel udvarrendezésük negyedik fázisát bemutató programnak ad otthont az Attila Óvoda. Befejeződött a tereprendezés, a régi betonos felületek helyét fű vette át. Elhelyezték az ivókutat, a mászókákat, és végső helyükre kerültek a növények is.
Szüreti mulatság
Október 16-án 18 órai kezdettel Szüreti Mulatság veszi kezdetét a Hevesi Sándor Művelődési Központban. A rendezvényen a Zalagyöngye Táncegyüttes is színpadra lép, de lesz borköszöntő, tréfás játék és zálogkiváltás is, és a szüreti alkalomhoz illő szőlőlopás is megjelenítésre kerül.
Októberi Esték
Az Októberi Esték programsorozat következő rendezvényére október 19-én, kedden 18 órakor kerül sor a Piarista Iskola ebédlőjében, ahol ezúttal Wittner Mária ''56-os halálraítélt előadását hallgathatják az érdeklődők.
cyntia
gyógyítására
A Sáskajárás, sáskavarázs rendezvényén aki a Puncs Fagyizó kínálatából vásárolt, Munkácsi Cyntia gyógykezeléséhez is hozzájárult. A közkedvelt fagyizóhely a rendezvény kapcsán 31.200 forinttal támogatta a kislány gyógyíttatását, tudatuk meg a tulajdonostól._^
2004. szeptember havi népességi adatok:
Születések száma: 56.
ebből Nagykanizsán: 24 Halálozások száma: 51,
ebből Nagykanizsán: 28 Házasságkötések száma: 39
V____/
Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése. A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése, gyors beavatkozással.
Meglévő rendszerek FIGYELŐKÖZPONTRA történő díjtalan csatlakoztatása.
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20. Telefon: 93/312-706
10
UL
2004. október 2.
SZOLT A JAZZ KANIZSAN
Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter megnyitó szavaival október 8-án este 20 órakor kezdetét vette a 25. Kanizsai Nemzetközi Jazzfeszti-vál a HSMK színháztermében. A miniszter kiemelte: 25 évvel ezelőtt a rádió segítségével, ma a rádiós közvetítés mellett az interneten keresztül újra ismé-telhetően zajlik a fesztivál. Használjuk az új technika adta lehetőségeket, nézzék meg akár később is, milyen volt az a fesztivál, amelynek ma örülhetünk. A megnyitót követően Binder Károly és Borbély Mihály lépett színpadra.
A Jazzfesztivál szünetében a vizuális művészetek közül a fotóművészetből kaphatott ízelítőt a közönség. A XXIX. Eletünk Országos Fotókiállítást Gerencsér Tibor, a Polgármesteri Hivatal referense nyitotta meg, a díjakat Litter Nándor polgármester adta át.
A díjazottak névsora: I. díj: dr. Mátyási Gábor (Budapest), II. díj: Ispánovics József (Novi Sad). Zala Megye Közgyűlésének különdíja: Katona Vanda (Budapest), Nagykanizsa Megyei logú Város Különdíja: Zágon László (Nagykanizsa), A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetségének díja: ifj. Molnár Tibor (Nagykanizsa), Szerdahelyi Rita nagykanizsai fotográfus által felajánlott díj: Hipságh Gyöngyi (Sopron), Vastagh Zoltán nagykanizsai fotográfus díja: Albert Béla (Kiskunfélegyháza). A fotókiállítás megnyitója után Horgas Eszter és a Class Jazz Band műsora következett.
majd éjféltől az Érnie Jazz Orchestra (Weszely Ernő együttese) játszott a Kamarateremben.
A jazz fesztivál szombaton újabb színvonalas produkciókkal folytatódott, melyekről következő lapszámunkban számolunk be.
NEMLÉTEZŐ VALÓSÁG
GAZDAG VÁLASZTÉK
A Móricz Zsigmond Művelődési Ház őszi-téli rendezvényei sorában neves színészek által játszott darabok szerepelnek ezúttal is a palettán. Pozsgai Zsolt: Liselotte és a május című tragikomédiája, melyben a főszerepet Nagy-Kálóczy Eszter játssza; a Thália színház Ég és Nő között című darabja; Slawomir Mrozek: Mulatság; Avar István, Schubert Éva, Makay Sándor főszereplésével a Hárman a padon; valamint a Forrás Színházi Műhely produkciójaként Moliere: A fösvény című előadását tekinthetik meg a színház iránt érdeklődök. Decemberben Carlo Goldoni: Chioggiai csetepaté című komédiája kínál kitűnő szórakozást. Középiskolások, költészetet kedvelők lelhetnek kedvükre való esti programot a Dinnyés József által vezetett Dinnyés-klubban, ahol nyolc előadást hallgathatnak meg a magyar költészet remekeiből.
Az intézmény teret ad a Színházi Nevelési Programnak is. Az 5-6. osztályos diákok a Káva Kulturális Műhely József és testvérei című produkciót nézhetik meg. A darabban lévő konfliktusokat ezután beszélgetéssel, szituációs játékokkal a pedagógusok segítségével feldolgozzák. A „Móricz" Gyermekszínházi sorozat ezúttal A szerencsét tojó tik, a Szegény Dzsoni és Arnika és a Csalavári Csalavér előadásokat tartalmazza. A tervek szerint a Megyei Színjátszó Fesztivál és a Ghymes Együttes koncertje is helyet kap a Móricz-ban.
AHalis István Városi Könyvtárban mutatták be Váradi Péter Pál és Lővey Lilla Kovászna és vidéke című honismereti fotóalbumát. A megjelenteket Czupi Gyula igazgató köszöntötte, majd az est díszvendége, Gazda József, a Körösi Csorna Sándor Közművelődési Egyesület elnöke, az Ajánlás írója mutatta be a fotóalbumot és a kiadó szerzőpárost.
Nemlétező valóság címmel, október 8-án nyílt meg Buday Mihály, Zalaszentgyörgyön élő festőművész kiállítása a zsúfolásig telt Petró Galériában. Baki Andrea fuvolajátékát követően a kiállítást Koplik Judit művészettörténész ajánlotta a tárlatlátogatók figyelmébe.
Buday Mihály misztikus hangvételű festményeiről szólva elmondta: hosszú művészettörténeti pályafutása során mindig kereste azokat a művészi alkotásokat, amelyek mai éltünk kérdéseire, konfliktusaira adnak hiteles, meggyőző választ. Buday Mihály művei nem egyszerűen valamely stílustörekvést példáznak, hanem arról beszélnek, hogy lelkünkben a látvány, a jelenség élménye, illetve a velünk megtörtént dolgok mennyi mindennel kapcsolódnak, mert azokban emlékeink, a megélt tegnapi valóság és a reményekkel és szorongásokkal együtt járó jövő tudata ötvöződik. A művész gyakran tesz képzeletbeli kirándulásokat a történelmi múltba, a biblia és a mitológia rejtelmes világába. Eddig több önálló tárlata volt Magyarországon, Németországban és a volt Jugoszláviában. Alkotásai eljutottak az USA-ba, Kanadába, Svédországba, Ausztriába és Horvátországba.
A megnyitót követő sorsoláson Kele Józsefné nagykanizsai lakos nyerte meg a festőművész Látomás című képét. A művész 10 évvel ezelőtt költözött Zentárói, Magyarországra, és ebből az alkalomból 10 százalék kedvezményt ajánlott fel a vásárlók számára a festményei árából. A tárlat október 22-ig tekinthető meg.
OKA-11
cserhátira emlékeztek
2004. október 12.
INTO SMS-BEN
- November első hetétől SMS-ben is értesíti a Zsigmondy-Széchenyi SZKI azokat a szülőket gyermekeik előmeneteléről, akik e szolgáltatás igénybevételéről írásban nyilatkoznak. A módszert kezdetben csak a kilencedikes diákok szüleinek ajánlották fel, de bárki kérheti, aki úgy gondolja, a tájékoztatásnak ez a módja számára fontos. Az iskola vezetése úgy véli, a módszerrel nem csorbítja a szülő és a gyermek közötti bizalmi viszonyt, hiszen a diáknak 30 napja van elmondani mindazt, ami az iskolában történt, mielőtt a szülőt az intézmény SMS-ben értesítené - mondta Mérksz Andor a Zsigmondy-Széchenyi SZKI igazgatója az SMS-es szülőtájékoztatás kapcsán tartott sajtótájékoztatón.
Minden hónap első hetében mennek el az SMS-ek, ezt követően két napon belül az iskola lehetőséget ad az osztályfőnökökkel való személyes találkozásra és a szaktanárokkal való kapcsolatfelvételre is annak érdekében, hogy a szülő személyesen is információt szerezzen gyermeke problémáiról, előmeneteléről, lógásáról. Az SMS-eket egy speciális szoftver segítségével az iskola titkárságán írják a napló alapján. Az osztályfőnököknek az a dolga csupán, hogy figyelemmel kísérjék, a tanulók összes érdemjegye a naplóban rögzítésre kerüljön-mondta az iskola igazgatója A szolgáltatás az egyik mobilszolgáltató jóvoltából olcsóbb, mint az eletronikus üzenetküldés általában, és messze a hagyományos levelezési díj alatt marad, nem beszélve arról, hogy ez az üzenet nagyobb biztonsággal ér célba, mint hagyományos levéltársai.
Az eletronikus üzenő füzet csak egyik eleme annak a kezdeményezéscsomagnak, amellyel az iskola a szülőkkel való mind gyakoribb találkozást, közös gondolkodást szeretné elérni. A Zsigmondy-Széchenyi kollektívája úgy gondolja, hogy a szülővel való kapcsolattartás, az iskolában folyó munka ismerete a diákok nevelésének egy nagyon fontos eszköze.
-dé-
VISZONTLATOGATAS PUCHHEIMBOL
Idén februárban háromnapos németországi kirándulásra invitálták a Batthyány Lajos Gimnázium mintegy húsz fős delegációját. A kanizsai diákok nagyon jól érezték magukat, s bár az induláskor még senki nem tudhatta, vajon valaha lesz-e valamiféle folytatása ennek a látogatásnak, hazainduláskor már biztosak voltak abban: nem Puchheim-ben találkoztak utoljára. A szíves vendéglátás, a rengeteg élmény, a kialakult barátságok egyszerűen folytatásért kiáltottak. S így is lett: köszönhetően Béres Bálintné tanárnőnek - aki a delegáció vezetője volt akkoriban -, a német munkaközösségnek és az iskola vezetésének a múlt héten a februári vendéglátó puchheimi gimnázium delegációja látogatott Kanizsára. A 23 német diák egy napot töltött Budapesten, megcsodálhatta a Balatont, és természetesen bepillantást nyerhetett a kanizsai kortársak mindennapjaiba is. Magyarországi élményeiket kísérő tanáraik, , Maria Schneider és Peter Klossowsky így foglalták össze:
- A delegáció tagjai szinte vala-
mennyien most vannak először Magyarországon. Gyönyörű az ország, és el vagyunk ragadtatva attól a vendégszeretettől, amelyben részesülünk. A gyerekek nagyon élvezik, hogy magyar barátaik családjánál vannak elszállásolva, így ezt a néhány napot teljes egészében együtt tölthetik. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a kialakult kapcsolat a két gimnázium között tovább folytatódjon, hiszen mindannyian nagyon jól érezzük magunkat.
A kisaula zsibongásában nem volt könnyű megérteni a jókedvű puchheimi fiatalok szavait. Ok így látják Magyarországot, Kanizsát, a gimnáziumot:
- Budapest nevezetességei közül a Parlament valóságos csoda, a Balatonnál is szívesen eltöltenénk néhány napot. A családok nagyon vendégszeretők, kár, hogy ilyen gyorsan elrepült ez a néhány nap. Az iskola mintha kicsit lazább lenne, mint nálunk. A magyar gyerekek egészen jól beszélik a nyelvünket, de egyébként az sem probléma, ha időnként nem értjük egymás szavait.
Múlt héten kedden délután került sor a Cserháti napi ünnepségre a Cserháti Sándor Műszaki és Mezőgazdasági Szakképző Iskolában. Az ünnepséget Johanidesz István, az iskola igazgatója nyitotta meg, aki szólt az iskola sikereiről, oktatási programjáról. Hargitai Tibor, a névadó Cserháti Sándor életét és munkásságát méltatta, elmondva, hogy Cserháti élete arra a korszakra esett, amikor az évszázadokon át külterjes magyar mezőgazdaság a fejlődés, a belterjesedés útjára lépett. Cserháti nagy részt vállalt az ezzel kapcsolatos feladatokból. Szívósan küzdött az olyan avatag nézetek ellen, hogy „a gazdálkodást nem kell, nem is érdemes könyvből tanulni." Új módszereket vezetett be a termelésben, az oktatásban és a kutatásban; a háromféle tevékenység szoros összhangját igyekezett kialakítani. Cserháti életműve korai halála ellenére is gazdagnak és maradandónak mondható. Műveivel, fölfedezéseivel, tanításaival, emberségével és szilárd jellemével egy-
Az esti bulikon főként nincs jelentősége, ki hogy beszéli a német nyelvet - kuncogtak egymásra a bajorországi fiatalok.
Azért persze felfedeztek néhány különbséget is a hazai és a magyar diák-élet között:
-A gimnázium falain ez a rengeteg tabló nagyon érdekes, nálunk nem szokás megörökíteni a végzős osztályokat. Bár a kővetkező tanévtől már valószínűleg nálunk is lesz, de ma még nincs menza, úgyhogy ez is újdonság számunkra, és nagyon jónak tartjuk. Aztán itt van két, életkortól függő különbség: míg magyar barátaink már 17 éves kortól szerezhetnek jogosítványt, nekünk ehhez be kell töltenünk a 18-at. Az alkohol-fogyasztásnál viszont éppen fordított a helyzet: nálunk 16 éves kortól már nem tiltott, itt viszont a 18. éves kor alatt nem szabad.
- Mivel búcsúztok a batthyányis diákoktól?
- Reméljük, gyorsan elszalad az a néhány hónap, míg újra találkoz-hatunk - ezúttal nálunk, Puchheim-ben.
Dukát Éya
aránt kivívta az utókor megbecsülését. A növénytermesztés minden ágában olyan korszerű és nagy volumenű kutató és kutatásszervező munkát indított be, melynek beteljesülését korai halála miatt ugyan nem érhette meg, de azt biztosították azok a nagyszerű utódok, akik az ő szellemi irányítása, vezetése alatt kezdték meg munkásságukat. Kiemelkedő munkájáért az intézmény két tanára, Farkas Tünde és György Gyula részesültek Cserháti-díjban, amelyet az iskola igazgatója adott át. Az emlékünnepség az iskola diákjainak műsorával, illetve a névadó szobrának megkoszorúzásával zárult.
MÁSODDIPLOMÁSOK
- Október elsején új képzési forma indult a Veszprémi Egyetem Kihelyezett Képzési Helyén: másoddiplomás felnőttképzés keretében tizenkét fő kezdte meg tanulmányait Nagykanizsán. Ezzel újabb mérföldkőhöz érkezett a kanizsai főiskola, hiszen az egyetemi kiegészítő képzés kivételével ma már a felsőfokú oktatási rendszer valamennyi szintjén elindult az oktatás városunkban - mondta Birkner Zoltán oktatási igazgató. A két és fél éves oktatás befejezésekor projektmenedzser másoddiplomát kapnak a vizsgákon sikeresen megfelelt hallgatók.
A képzés négy nagy modult tartalmaz, s a hallgatók két szakirány közül választhatnak az alaptárgyak elsajátítását követően: ezek a vállalati termelés, a gazdasági projektek illetve a humán orientációjú projektek menedzselése. Nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a leendő szakemberek ne pusztán magas szintű elméleti ismereteket szerezzenek a képzés során, hanem a mai követelményeinek megfelelő gyakorlati tapasztalatokat is szerezzenek. Ehhez minden lehetőség adott, hiszen a menedzserképzés több évtizedes múltra tekint vissza az egyetemen -1978-ban indult az első szervező vegyészképzéssel - így e területen is nagy elméleti ismeretekkel és komoly gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező szaktekintélyek oktatják majd a hallgatókat.
12
VOR
2004. október 2.
Október 13. szerda
I j m
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Napi mozaik 11:10 A sivatag szerelmesei 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:05 Hrvatska krónika 13:30 Ecranul nostru 14:00 Szerelmek Saint Tropez-ban 15:00 Kormányváró 15:30 Fogadóóra 16:00 Telitalálat 16:55 Nemzeti értékeink 17:15 Egy elsüllyedt világ képei 17:30 Evangélikus ifjúsági műsor 17:45 Híradó 17:47.Gazdasági híradó 17:55 Körzeti híradók 18:05 Uniós pályázati kalauz 18:07 Közeli - Kulturális híradó 18:15 Híradó 18:25 Bűvölet 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek - Időjárás-jelentés 20:10 A tévé ügyvédje 21:10 Titkos küldetésben 22:05 Szerda este 22:35 Aranyláz - A pénz vonzásában 23:00 Híradó - Időjárás-jelentés 23:15 A félelem órái 01:00 Végtelen nyár.
06:00 Propaganda 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Mokka Utána: Stahl konyhája 09:00 El Manantial - Az ősforrás 09:55 Szeretők és riválisok 10:55 Teleshop 12:20 Szent Pál 14:25 Játékidő 15:25 Beverly Hills 90210 16:25 Barbara - Dumáljuk meg! 17:30 Bűbájos boszorkák 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:40 Multimilliomos 20:15 Columbo: Columbo a guillotine alatt 22:15 Harmadik típusú emberrablások 00:00 Cinematrix 00:35 Jó estét, Magyarország! 01:05 A nagy vonatrablás.
06:00 Disney-rajzfilmsorozat 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09:35 06-81-320-320 10:30 Top Shop 11:30 Delelő 12.00 Híradó - Déli kiadás 13:05 Antenna 13:35 Ármány és szenvedély 14:00 Disney-rajzfilmsorozat 14:25 Recept Klub 14:40 06-81-320-320 15:35 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:30 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Legyen Ön is Milliomos! 20:20 Barátok közt 20:55 Gálvölgyi-show 21:25 Kész átverés 22:45 Alias 23:40 Találkozások 23:50 Moziklub 00:25 Az elnök emberei 01:15 Pont hu 01:45 Fókusz.
Október 15. péntek

06:00 Disney-rajzfilmsorozat 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09:35 06-81-320-320 10:30 Top Shop 11:30 Delelő 12.00 Híradó - Déli kiadás 13:05 Autómánia 13:35 Ármány és szenvedély 14:00 Disney-rajzfilmsorozat 14:25 Recept Klub 14:40 06-81-320-320 15:35 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:30 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Legyen Ön is Milliomos! 20:20 Barátok közt 21:00 Bíbor folyók 23:05 XXI. század - a legendák velünk élnek 23:35 Találkozások 23:45 így készült: - Bíbor folyók 2.: Az apokalipszis angyalai 00:15 Az elnök emberei 01:05 Antenna 01:35 Fókusz.
Október 14. csütörtök
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Napi mozaik 11:10 A sivatag szerelmesei 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:05 Rondó 13:30 Együtt 14:00 KívUl-Belül 14:10 Szerelmek Saint Tropez-ban 15:10 Chicago Hope Kórház 16:00 Telitalálat 16:55 Élesben 17:45 Híradó 17:47 Gazdasági híradó 17:55 Körzeti híradók 18:05 Uniós pályázati kalauz 18:07 Közeli -Kulturális híradó 18:15 Híradó 18:25 Bűvölet 19:25 Kívül-Belül 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek - Időjárás-jelentés 20:10 A névtelen vár 21:20 Texasi igazság 22:55 Csütörtök este 23:20 Híradó - Időjárás-je-lentés 23:30 Sakk - Világbajnoki döntő 23:40 VilágKép 00:25 A turista 02:10 Végtelen nyár.
06:00 Segíts magadon! 06:30 Jó reggelt. Magyarország! 07:00 Mokka Utána: Stahl konyhája 09:00 El Manantial - Az ősforrás 09:55 Szeretők és riválisok 10:40 Teleshop 12:05 Szárnyaló szívek 14:25 Játékidő 15:25 Beverly Hills 90210 16:25 Barbara - Dumáljuk meg! 17:30 Bűbájos boszorkák 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:40 Multimilliomos 20:20 Testcserés támadás 22:20 Szülőszoba 23:20 Tremors -Ahová lépek ott mindig szörny terem 00:20 Jó estét, Magyarország! 00:45 Drá-on testek.
rítő 12:05 TotalCar 12:40 Családjogi esetek 13:30 Az elveszett ereklyék fosztogatói 14:30 Trükkös halál 15:25 Sliders 16:25 Csillagkapu 17:25 Rex felügyelő 18:30 Tények 19:00 Magellán 19:30 Activity-show 20:20 Csaó Darwin! 22:15 Visszavágó 00:15 Az alvilág mélyén.
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Napi mozaik 9.40: Hol-mi? 11:10 A sivatag szerelmesei 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:05 Körzeti magazinok 14:00 Kívül-Belül 14:10 Szerelmek Saint Tropez-ban 15:10 Chicago Hope Kórház 16:00 Telitalálat 16:55 Élesben 17:45 Híradó 17:47 Gazdasági híradó 17:55 Körzeti híradók 18:05 Uniós pályázati kalauz 18:07 Közeli 18:15 Híradó 18:25 Bűvölet 19:25 Kívül-Belül 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek - Időjá-rás-jelentés 20:10 A névtelen vár 21:20 Texasi igazság 22:55 Péntek este 23:20 Híradó - Időjárás-jelentés 23:30 Carrington -A festőnő szerelmei 01:30 Végtelen nyár.
06:00 Ünnepnaptár 06:25 Disney-rajzfilmsorozat 06:45 A világ meséi 07:00 Kö-lyökklub 09:40 Walt Disney-rajzfilmek 10:30 Az internet csodái 11:25 Ötletház 12:00 RTL Klub Híradó 12:15 06-81-320-320 13:15 Autómánia 13:50 Tengerjáró 14:20 Conor. a kelta 15:15 Bette 15:45 Az elveszett világ 16:40 Úszó csapda 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Survivor - A sziget II. 20:30 Filofax 22:35 Heti hetes 00:00 Exzsaru, az utca lovagja 01:30 Az internet csodái.
Október 17. vasárnap
06:00 Totalcar 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Mokka Utána: Stahl konyhája 09:00 El Manantial - Az ősforrás 09:50 Szeretők és riválisok 10:55 Teleshop 12:20 Szerelem utolsó vérig 14:25 Játékidő 15:25 Beverly Hills 90210 16:25 Barbara -Dumáljuk meg! 17:30 Bűbájos boszorkák 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:40 Áll az alku 21:15 Forró rágógumi 7. - Hancúr Hotel 23:05 Y-akták 00:00 Jó estét, Magyarország! 00:25 Homokóra.
06:00 Disney-rajzfilmsorozat 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09:35 06-81-320-320 10:30 Top Shop 11:30 Delelő 12.00 Híradó -Déli kiadás 12.10 Kavalkád 12.40 Ünnepnaptár 13:05 Pont hu 13:35 Ármány és szenvedély 14:00 Disney-rajzfilmsorozat 14:25 Recept Klub 14:40 06-81-320-320 15:35 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:30 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Legyen Ön is Milliomos! 20:20 Barátok közt 21:00 A Kísértés 22:20 A sárkány közbelép 00:20 Találkozások 00:40 Az elnök emberei 01:35 Fókusz.
Október 16. szombat
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:05 Egy vízcsepp kalandjai 09:35 Jancsi és Juliska 11:05 Heti Mozaik 12:00 Déli harangszó 12:01 Hírek - Időjárás-jelentés 12:10 Házasság olasz módra 13:55 Stílus 14:35 A Déda-Szeretfalvai vasút 15:05 Delta 15:35 Századunk 16:05 Quizfire 16:40 Kézilabda Bajnokok Ligája: Fotex KC Veszprém-Sanderfjord TIF 18:35 Luxor-show 19:30 Híradó este 19:50 Sporthírek - Időjárás-jelentés 20:05 Csupasz pisztoly 21:35 Híradó este -Időjárás-jelentés 21:45 Az őrület határán 00:30 Sakk Világbajnoki döntő 00:40 Pénz, pénz, pénz.
06:00 Tv2 matiné 08:25 Fox Kids 10:00 így készült: - Azok a csodálatos őslények 11:00 Viva S Club 11:30 Lakté-
20:10 Kékfény 21:10 Titkos küldetésben 22:10 Hétfő este 22:40 Bethlen Gábor -Erdély aranya, Észak oroszlánja 23:05 Híradó - Időjárás-jelentés 23:20 Sakk Világbajnoki döntő 23:30 Provokátor -tényképek a valóságból 23:55 Kárpáti krónika 00:10 Várólista 01:55 Végtelen nyár.
rera
06:00 Norbi 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Mokka Utána: Stahl konyhája 09:00 El Manantial - Az ősforrás 10:00 Szeretők és riválisok 11:00 Teleshop 12:25 Szamba 14:25 Játékidő 15:25 Beverly Hills 90210 16:25 Barbara - Dumáljuk meg! 17:30 Bűbájos boszorkák 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:35 Multimilliomos 20:20 Frei Dosszié 21:30 Szulák Andrea-show 22:40 Mimic - A júdás faj 00:50 TopSport 01:20 Jó estét, Magyarország! 01:45 A zsaruk királya.
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrár-híradó 05:50 Nap-kelte 09:05 Főtér 10:00 Magyar Elsők 10:20 Mozart - a csodagyerek 11:10 „így szól az Úr!" 11:20 Lelkészek tanácsa 12:00 Déli harangszó 12:01 Hírek - Időjárás-jelentés 12:05 Uniós pályázati kalauz 12:15 Frankié és Hazel 13:50 Mindentudás Egyeteme 14:45 Csellengők 15:05 Örömhír 15:40 Bessenyei Ferenc vendégei voltunk 16:35 Quizfire 17:05 Kórház a pálmák alatt 18:40 Szívek szállodája 19:30 Híradó este - Időjárás-jelentés - Sporthírek 19:55 NÉVshowR 21:45 Friderikusz 22:35 Híradó este - Időjárás-jelentés 22:45 Héthatár 23:35 Az Ügynökség 00:20 Az X-csapat.
05:45 Reggeli gondolatok 06:15 Állatkert a hátizsákban 06:45 Tv2 matiné 08:45 Fox Kids 09:50 Egyről a kettőre 10:20 Csak egy kis para 10:55 Stahl konyhája 11:30 A szupercsapat 12:30 Xena 13:25 Országutak őrangyala 14:25 Kobra 15:25 Pacific Blue 16:30 Walker. a texasi kopó 17:30 J.A.G. - Becsületbeli ügyek 18:30 Tények 19:00 Napló 20:00 Ballistic: Robbanásig feltöltve 22:00 Hálószobaablak 00:30 Központi pályaudvar.
06:00 Szamuráj pizzacicák 06:20 Hupikék törpikék 06:40 Kölyökklub 09:10 Inuyasha 09:40 Vasárnapi Receptklub 10:35 Labdarúgás - Arany Ászok Liga összefoglaló 11:10 Labdarúgás Újpest-Ferencváros labdarúgó-mérkőzés 13:40 For-ma-l-magazin 14:05 Tequila és Bonetti 15:00 Rejtélyek kalandorai 15:55 Hatoslottó-sorsolás 16:05 Egy rém rendes család 16:35 Tarzan 17:25 Cobra 11 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Szeress most! 20:00 Charlie angyalai 21:40 Hulla, hó, telizsák 23:45 Fókusz Portré 00:15 Országház 00:45 Maffiózók 01:40 Simlis Jack, a karibi szuperkém.
Október 18. hétfő
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Napi mozaik 9.40: Hol-mi? 11:00 Parlamenti Napló 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:05 Roma Magazin 13:30 Domovina 14:00 Kívül-Belül 14:10 Szerelmek Saint Tropez-ban 15:10 Chicago Hope Kórház 16:00 Telitalálat 16:55 Élesben 17:45 Híradó 17:47 Gazdasági híradó 17:55 Körzeti híradók 18:05 Uniós pályázati kalauz 18:07 Közeli - Kulturális híradó 18:15 Híradó 18:25 Bűvölet 19:25 Kívül-Belül 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek - Időjárás-jelentés
06:00 Ármány és szenvedély 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:15 Top Shop 10:15 Delelő 12.00 Híradó - Déli kiadás 11:45 Recept Klub 12:00 RTL Klub Híradó 12:10 Rablófogócska 13:50 06-81-320-320 15:05 Disney-rajzfilmsorozat 15:35 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:30 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Legyen Ön is Milliomos! 20:20 Barátok közt 20:55 Francia csók 22:55 Kickboxharcos 8.: Kiképzett gyilkos 00:35 Találkozások 00:50 Rali-vb, Franciaország 01:20 Autómánia 01:55 Fókusz.
Október 19. kedd

05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Napi mozaik 11:10 A sivatag szerelmesei 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:05 Srpski Ekran 13:30 Unser Bildschirm 14:00 Jelképtár 14:10 Szerelmek Saint Tropez-ban 15:10 Chicago Hope Kórház 16:00 Telitalálat 16:55 Néprajzi értékeink: Palóc duda 17:05 Maradj velünk! 17:10 Katolikus krónika 17:45 Híradó 17:47 Gazdasági híradó 17:55 Körzeti híradók 18:05 Uniós pályázati kalauz 18:07 Közeli - Kulturális híradó 18:15 Híradó 18:25 Bűvölet 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek - Időjárás-jelentés 20:10 Önök kérték! 21:10 T. Akta 22:05 Kedd este 22:35 Bonusz 23:00 Híradó - Időjárás-jelentés 23:15 Rakott 00:05 Kárpáti krónika 00:20 Szenvedély 02:00 Végtelen nyár.
nran
06:00 Laktérítő 06:30 Jó reggelt. Magyarország! 07:00 Mokka Utána: Stahl ''konyhája 09:00 El Manantial - Az ősforrás 10:00 Szeretők és riválisok 10:55 Teleshop 12:15 Repülj velem! 14:25 Játékidő 15:25 Beverly Hills 90210 16:25 Barbara - Dumáljuk meg! 17:30 Bűbájos boszorkák 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:35 Multimilliomos 20:20 A Nagy Ő -The Bachelor 21:30 U.S. alakulat 23:25 Szeret, nem szeret 23:40 Jó estét. Magyarország! 00:05 Propaganda 00:35 Felhő a Gangesz felett.
i -.k j m
ITTuT
06:00 Ármány és szenvedély 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:15 Top Shop 10:15 Delelő 12.00 Híradó - Déli kiadás 11:45 Recept Klub 12:00 RTL Klub Híradó 12:10 Lökött bagázs 13:50 06-81-320-320 15:05 Disney-rajzfilmsorozat 15:35 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:30 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Legyen Ön is Milliomos! 20:20 Barátok közt 20:55 Vészhelyzet 21:50 S.O.S. hurrikán 23:50 Találkozások 00:05 Tucker, az autóbolond 02:05 Fókusz.
2004. október 12.
IA
13
■ MŰSORA
október 13-október 19.
október 13. szerda
07:30- Krónika 07:40 Storyboard 07:55 Videoklip 08:00 Házban ház körül: Szüret. Elöregedő falvak. Rendőrkutyák, őszi arcbőr ápolás, Gazdit kereső kutyák 08:30 Krónika 08:40 K''arc: Ez Japán - fotókiállítás. Baján koncert 08:55 Jövő 7: A Kormányprogramról - Cseresnyés Péterrel 09:10 Jelkép - katolikus 09:20 Az ezeregy éjszaka meséi 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 17:30 Egészségmagazin 18:00 Krónika 18:10 A szőlősgazda meg a rigó 18:15 Videoklip 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 Jövő 7: Az MSZP Zala megyei Szövetség elnökével Baracskai Józseffel 19:25 Kamarai percek 19:40 Jelkép -evangélikus 19:50 Krónika 20:00 Házban ház körül 20:30 Hírháló 21:00 Csapda a hó alatt - katasztrófafilm
október 14. csütörtök
07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:00 Jövő 7 - Az MSZP Zala megyei Szövetség elnökével Baracskai Józseffel 08:15 Kamarai percek 08:30 Krónika 08:40 09:10 Jelkép - evangélikus 09:20 A szőlős gazda meg a rigó 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 17:30 Biztonsági zóna 18:00 Krónika 18:10 Ha a szamár szólni tudna 18:15 Storyboard 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 K''arc - Életünk fotópályázat, Jazzfesztivál 19:25 Sport -Úszás - egyesülés után 19:40 Jelkép -református 19:50 Krónika 20:00 Jövő 7 20:15 Kamarai percek 20:30 Hírháló 21:00 A bunyós lány - filmdráma
október 15. péntek
07:30 Krónika 07:40 Storyboard 07:55 Videoklip 08:00 K''arc 08:15 Sport -Úszás - egyesülés után 08:30 Krónika 08:40 Jövő 7 08:55 Kamarai percek 08.10 Jelkép - református 09:20 Ha a szamár szólni tudna 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 17:30 Hír-vidék 18:00 Krónika 18:10 Mese: Kezdetben 18:15 Videoklip 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 Rallye TV 19:40 Jelkép - katolikus 19:50 Krónika 20:00 K''arc 20:15 Sport 20:30 Hírháló 21:00 Gyilkos áradat - kai akciófilm
október 16. szombat
06:30 Krónika 06:40 Videoklip 06:55 Rallye TV 07:25 Mese: Kezdetben 07:30 Krónika 07:40 Jelkép - katoli-
kus 07:50 K''arc - kulturális magazin 08:05 Sport 08:20 Krónika 08:30 Hírháló 09:00 TV shop 09:30 Thalassa 10:00 Hegycsúcsok - természetfilm 10:30 Alexebbek Beszélgetések 11:00 Trendline 11:30 Hír-vidék. 17:30 Business-mix magazin 18:00 Alexebbek 18:30 Suli -'' Buli - magyar film 20:05 Sajt 20:30 Hírháló 21:00 Barracuda 1. - Tengeri zsaruk - thriller 23:00 Bence show 23:30 Különjárat - keményzenei magazin
október 17. vasárnap
06:30 Tv mozi: Suli - Buli - magyar film 08:05 Sajt 08:30 Hírháló - az ország hírei 09:00 Tv shop 09:15 Kisfilmek 09:30 Egészségmagazin -egészségről. betegségről 10:00 Thalassa 10:30 Hegycsúcsok - természetfilm 11:00 Athéntól Athénig olimpiai magazin 11:30 Languszta -Gasztronómiai műsor 17:30 Sztárbarangoló 18:00 Athénig olimpiai magazin 18:30 Tv mozi: Kertes házak utcája - magyar film 20:15 Kapocs; 13. sz. Választókerület - Sajni József 20:30 Hírháló 21:00 Élő fegyver -amerikai akciófilm 23:00 Alexebbek 23:30 Bencze-show
október 18. hétfő
07:30 Rallye 08:00 Tv mozi: Kertes házak utcája - magyar film 09.36 Kapocs: 13. sz. Választókerület - Sajni József 17:30 Balatoni barangolások 18:00 Krónika 18:08 Mese 18:13 Videoklip 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 K''arc 19:25 Jövő 7 19:40 Jelkép - adventista 19:50 Krónika 20:00 Rallye TV 20:30 Hírháló - az ország hírei 21:00 Mint a szélvész -amerikai akciófilm
október 19. kedd
07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:05 Jövő 7 08:20 Jelkép - adventista 08:30 Krónika 08:40 K''arc 08:55 Rallye TV 09:25 Mese 09:30 Krónika 09:40 Videoklip 17:30 EUR-ÓRA 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Storyboard 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 Házban ház körül 19:40 Jelkép - katolikus 19:50 Krónika 20:00 K''arc - kulturális magazin 20:15 Jövő 7 20:30 Hírháló - az ország hírei 21:00 Ebigazság - amerikai családi film
Kőnig menü ♦ 400 Ft / menü kiszállítva
S Vállalati étkeztetést vállalunk S Étkezési jegyet elfogadunk Havi étlap: www.konigmenu.hu Érd.: 93/700-137
Patronok és tonerek töltése
ipk^ttaflPVC^Függöny • Szőnyeg
/-\
umm
Számítástechnika i Szaküzlet és Szer víz
Nagykanizsa, Báthory út 14.
Üzemeltesse nyomtatóit 70-80 %-kal olcsóbban!
Nagykanizsa, Récsei Út 19. {A Peugeot Szalon mellett.I A Keleti városrészben a 31-32-33-34-es autóbuszok végállomásától 300 m-re. Tel.: 93/323-119. 93/333-118 Fa*: 93/516-044 Nyitva tartas: Hetfo - Pentek. 8-18, Szombat: 8-13.
14
RD
2004. október 2.
APROHIRDETES
INGATLAN
Kiskanizsán, a Pivári utcában 120 m2-es négy szobás, két fürdőszobás, vegyes fa-, gáz fűtéses családi ház (8x9 méteres garázs-zsal, nyári konyhával, melléképületekkel, földpincével) 1200 m2-es telekkel eladó. Irányár: 15 millió Ft. Érd.: 30/480-2586 (4649K)
Nk-án a belvárosban 126 m:-es három szoba + hallos családi ház kerttel, garázzsal eladó, vagy Nagykanizsai illetve balatonparti, vagy hozzá közel eső lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. Érd.: 20/9566-136 (5327K)
Eladó Nk-án a Csengery úton az uszodánál kétszobás, gázas, valamint Zalakomárban kétszobás, gázas családi ház 390 négyszögöl telken. Érd.: 93/386-799 (5359K)
Szentgyörgyvári hegy IV. hegyháton 70 m2-es, kétszintes, központi fűtéses ház 600 négyszögöl telekkel, jó állapotban eladó. Érd.: 93/315-526 (este) (5360K)
Szép természeti környezetben, Nagybakónak Déli-hegyen, 1374 m2 szőlő, 648 m2 szántóval és 12 m2-es épülettel (alatta földpince) jutányosán eladó. Érd.: 93/315-559 (este)
Cserfő-Bagóhegy elején alápincézett, lakható hétvégi ház 330 négyszögöl telken teljes berendezéssel eladó. Irányár: 2,9 millió Ft. Érd.: 20/4360-195 (5377K)
Nk-án Kodály Zoltán úton kétszobás, egyedi fűtéses lakás kedvező áron eladó. Érd.: 20/577-7376, 93/333-852 (5389K)
Kiskanizsán kétszobás családi ház eladó. Érd.: 93/700-150 (5390K)
A Hevesi úti garázssoron az ARAL kútnál garázs eladó. Irányár: 1.1 millió Ft. Érd.: 30/460-4499 (5391K)
Építési telek eladó Sánc, Új Élet utcában. Érd.: 30/492-5696 (5392K)
Kazanlak körúton IV. emeleti, 63 m2-es, két és fél szobás, központi fűtéses lakás eladó. Érd.: 30/301-8185 (5396K)
Városkapu körúton I. emeleti, 40 m2-es, egy szobás, központi fűtéses lakás eladó. Irányár: 5,5 millió Ft. Érd.: 30/301-8185 (5397K)
BERLET
Kiskanizsán három szobás bútorozott családi ház albérletbe kiadó. Érd.: 30/602-9487 (5395K)
JARMU
Fiat Ritmo, 89-es üzembehe-lyezésű eladó. Ár megegyezés szerint. Érd.: 30/408-4008 (5349K)
SZOLGALTATAS/ALLAS
Fuvarozást, áruszállítást valamint költöztetést vállalok 4x2 m platós, 3 t-ig terhelhető teherautóval. Érd.: 30/856-3666 (5255K)
Számlaképes fűtő lakóközösségeknél munkát vállalna. Érd.: 93/323-252, 20/4360-195
(5382K)
VEGYES
170 literes prés újszerű állapotban eladó. Érd.: 30/586-7405 (5319K)
Segélyből élő beteg család kéri segítségüket. Nagyon szeretnénk egy fatüzelésű kályhát. Tv-t és élelmiszert. 30/652-4560
(5387K)
Eladó két darab gyermekheverő olcsón, jó állapotban. Érd.: 20/585-7337, 93/313-825
(5388K)
Termő citromfa, borászati kellékek, gyorsvágógép, lemezvágó olló, kések, esztergályosoknak vasanyagok, csapágyházak, háromfázisú villanymotorok eladók. Érd.: 93/325-119 (5393K)
Babaholmik teljesen újszerű kismama kellékek, gyermekholmik kedvező áron eladók, cserélhetők. Érd.: Olaj út 8. Tel.: 93/326-516 (5394K)
Perzsa kiscicák eladók. Érd.: 93/318-561 (5398K)
4 éves számítógép konfiguráció jó állapotban eladó. Érd.: 16 óra után a 70/247-0497, 93/324-613 (5399K)
Nagykanizsa környékén ezüst-normand 1-1,5 méteres fenyők földlabdával eladók. Érd.: 30/656-1309, 30/268-3321 (5400K)
Apróhirdetés 15 szóig 500 Ft, ha kétszer egymás után feladja, a kettő együtt csak 750 Ft.
(Rendőrség utcája) Tel.: 30/653-7964
AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK! DIÁKAKCIÓ! Egyet fizet, kettőt vihet!
(Az ajándék film a premier és erotikus filmek kivételével!)
UNDERWORLD
Évszázadok hosszú során át két faj fejlődött ki, az arisztokratikus, kifinomult vámpírok, és a lycanok (farkasemberek). E két faj állandó harcban áll. Az egyik vámpír harcos Selene egy lycan ösz-szeesküvésre bukkan, amelyben egy földi orvost akarnak túszul ejteni. Selene mindenhová követi a férfit, hogy megvédje, s ennek során eddig nem tapasztalt kötődést érez iránta.
Nyitva: minden nap 9-21;ig
A VOLÁN OKTATASI KFT. NAGYKANIZSA, SZÉCHENYI TÉR 5-9. TEL.: 93/516-634 OKÉV NYT. SZÁM: 01003202
Akkreditált Felnőttképzési Intézmény, Akkreditált programokkal! (Igénybe vehető a törvényben előírt adókedvezmény!) Tanfolyamot indít október 13-án 17 óra „C" (tehergépkocsi), október 14-én 16 óra „C+E" (nehézpót), október 20-án 16 órakor személyautó, motor és segédmotor kategóriákban. Tanfolyamainkra részletfizetést,
tankönyvet biztosítunk. Diákkedvezmény. Munkanélküliek a Munkaügyi Központ támogatását igénybevehetik.
Az új Chevrolet család. Csak valasztania kell!
Látogasson e; nyílt hetvégénkre október 16-17-én,
és találjon rá az Önhöz legjobban illő tacettire! Ha részt vesz a. tesztvezetésünkön, akár meg is nyerheti az egyiket!
Ötajtós Lacetti már 2 699 000 Ft-tól, szedán már 2 899 000 Ft-tól, Station Wagon már 3 099 000 Ft-tól!
Kiss-Gerencsér Autóház
Nagykanizsa, Récsei u. 1. Tel.: 93/518-940
2004. október .
SPOT
SPORTPALYA-AVATAS
A Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskola főépületének udvarán lévő sportpálya avatására került sor október 4-én. Litter Nándor polgármester köszöntő beszédét követően az iskola igazgatója, Mérksz Andor elmondta: A felújítást, bővítést követően a szabadtéri sportkomplexum mellé különféle programokat is szerveznek a diákok számára, valamint ettől a tanévtől emelt óraszámban tartanak testnevelésórát és 10 új szakosztály kezdte meg működését az iskolában. A Sportminisztériumtól elnyert kétmillió forintos pályázati pénzből, az önkormányzat 1,5 milliós támogatásával és az iskola saját, 1,7 millió forintjából felújították a futó- és kosárlabdapályát, a távolugrógödröt, ezen kívül új súlydobó pálya kialakítására és új labdafogó háló felszerelésére került sor a nyár folyamán. A munkálatokat Németh György vállalkozó végezte, aki az ünnepségen oklevelet vehetett át.

sporthírek • sporthírek • sporthírek® sporthírek
KIS CSAPAT, SOK EREM
A közelmúltban Siklóson jártak regionális rangsorversenyen a NTE 1866 MÁV Rt judokái. 13 város több klubja, mintegy 180 fővel vett indult. Eredmények: Diák C kategóriában Csonka Richárd 30 kg-ban V., Aczél Éva 40 és 45 kg-ban is I. helyezést ért el. Diák B 38 kg-ban Szentes Benjámin I. lett. Mihovics Szabina Diák A 50 kg-ban és Serdülő 48 kg-ban is
1. helyet szerzett. A Serdülő fiúk között 55 kg-ban Gaál András I., 60 kg-ban Szentes Péter III. és 73 kg-ban Aczél László szintén a III. helyezést érte el.
FOCIEREDMÉNYEK
A múlt hétvégén a női Avantgarde Kanizsa N. F. E. focicsapata idegenben mérkőzött Keszthelyen. Otthonában 2:0-ra verték a keszthelyi csapatot a kanizsai lányok. Góllövők: Szekeres Katalin és Torma Ágnes. A labdarúgó bajnokság újabb fordulóján Andráshidára utazott a kiskanizsai férfi focicsapat, ahol 3:1-es vereséget szenvedett. Ifjúsági csapatok találkozója 7: l-es végeredménnyel zárult. II. osztály déli csoportban Miklósfa Tófej gárdájával mérkőzött, a találkozó 0:0-val ért véget. MEGYEI DUATLON DIÁKOLIMPIA
A szeptember 25-i zalaszántói Zala Megyei Duatlon Diákolimpia Döntőjén jól szerepeltek a kanizsai versenyzők. Fiú eredmények: Óvodás futamban a Pipitér Óvodás Tóth Tamásnak sikerült megszereznie a második helyet. I. kcs.-ban a kiskanizsaiak remekeltek: 1. Gerőcs Zsolt, 4. Sneff Ádám 7. Veres Balázs. II. kcs.:
2. Horváth Bálint (Kiskanizsa), 4. Bunczom József (kiskanizsa), 5. Kunics Ádám (Kiskanizsa), 6. Molnár Dámján (Körösi), 9. Horváth Gergő (Kiskanizsa). III. kcs.: 5. Czigány András (BLG), 7. Balogh Balázs (Kiskanizsa), 9. Molnár Markó (Körösi). IV. kcs.-ban ismételt kiskanizsai siker: 5. Nagy Balázs, 6. Farkas Ferenc, 7. Biliege Balázs, 8. Nemes Balázs, 10. Horváth Máté. VI. kcs.: 4. Porpány Ádám (BLG), 6. Tiszai Péter (BLG). Leány eredmények: I. kcs.: 5. Tarnai Kata, 8. Pati Nikolett, 9. Tóth Kata (kiskanizsai iskolá-
sok). II. kcs.: 3. Tarnai Hanna, 5. Gölles Sarolta, 7. Szélig Alexandra, 8. Vas Klaudia, 9. Zsinkó Klaudia. III. kcs.: 5. Horváth Ramóna (Kiskanizsa), 8. Németh Renáta (BLG), 9. Gödinek Rita (Kiskanizsa). IV. kcs.: 2. Porpáczy Adél (BLG). VI. kcs.: Gödinek Ibolya (BLG).
ŐSZI DUATLON
Az időjárás ismét kegyeibe fogadta a sportkedvelőket, akik hétvégi programjuknak a mozgás örömét választották. A TRI-CO Triatlon Klub által rendezett duatlon versenyre mintegy hetvenen adták le jelentkezésüket a különböző távokra. A helyezetteknek apró ajándékokkal kedveskedtek a rendezők az oklevél mellé. Eredmények: Óvodás futam: Fiúk:
I. Szabó Mihály, 2. Varga Attila, 3. Füle Mátyás. Lányok: 1. Molnár Flóra, 2. Hermán Aliz, 3. Takács Petra. I. kcs.: Fiúk: 1. Zámodics Márk (Piarista), 2. Kis Máté (Bolyai), 3. Gerócs Zsolt (Kiskanizsa). Lányok: 1. Herjavecz Lilla, 2. Salamon Sára (Rozgonyi).
II. kcs.: Fiúk: 1. Molnár Dámján (Körösi), 2. Szabó Sámuel (Rozgonyi), 3. Lencsés Bendegúz (Zrínyi). Lányok: 1. Takács Réka (Rozgonyi), 2. Szabó Hanna (Rozgonyi), 3. Császár Dóra (Piarista). III. kcs.: Fiúk: 1. Bedike Marcell, 2. Pál Dávid (Zrínyi), 3. Zámodics Máté (Rozgonyi). Lányok: 1. Horváth Ramóna (Kiskanizsa). IV. kcs.: Fiúk: 3. Deregi Ádám (Zrínyi). Lányok: 1. Porpáczi Adél (BLG). V. kcs.: 1. Takács Gyula (Thúry). VI. kcs. (felnőttek): 2. Csőgör Marcell, 3. Juhász Péter, 1. Horváth Judit. VII. kcs.: 1. Benedek János, 2. Deregi László, 3. Porpáczi József.
INDÍTÁS GYŐZELEMMEL
A kosárlabda NB I/B ligában is elkezdődtek a bajnoki küzdelmek október 3-án. A Kanizsa KK ffi csapata Baján vendégszerepelt, ahol a hosszabbítás után 98:89 arányban sikerrel rajtolt. A küzdelmes mérkőzésen jobban kezdett a kanizsai csapat, majd néhány hiba megzavarta a csapatot és a hazaiak a rendes játékidő végére ledolgozták a félidei hátrányukat. A hosszabbí-
tás után jobban koncentráltak a kanizsaiak, így győzelemmel térhettek haza. KKK DKG EAST: Koma (38/3), Miilei (6). Domonkos (11/9), Boldizsár (10), Volf D. (19/3). Csere: Sági (4), Zsámár (7), Kiss V., Kákonyi (3/3).
- Idegenben nyolcvan pont felett dobni elfogadható, jó teljesítmény, viszont a védekezésünkön lesz még mit javítani. Az egy-két kihagyott ziccer majdnem megbosszulta magát, mert el kell ismerni, hogy a rendes játékidő végén némi szerencsénk is volt. Küzdeni tudásból viszont jól vizsgázott a csapat és a hosszabbításban már a koncentrációval sem volt gond. Örülök, hogy mind a csapat, mind az én személyes bemutatkozásom győzelemmel indult -mondta el Silló Zsolt, a csapat új edzője.
U22-es csapat: Bajai KK-KKK DKG EAST 79:98. KKK DKG EAST: Molnár (17/9), Kiss SZ. (15), Széplaki (18/9), Horváth (18), Kiss V. (19/3). Csere: Silló M. (6), Kovács (4), Farkas.
NEGYEDIK FORDULÓ
A múlt hétvégén a siklósi csapat ellen játszott a kanizsai IZZÓ SE férfi kézilabdacsapata. A hazai Siklós gárdájától 29:25-ös vereséget szenvedtek a kanizsai kézisek. A sok technikai hibával játszó IZZÓ SE-nek nem volt esélye a pontszerzésre. A csapat tagjai: Kálóczy László, Szabó Zoltán (7), Kiss József, Baranyai Norbert (2), Tóth András (4), Kiss Gergely (4), Bukta Roland (4). Csere: Horváth Bálint, Musits Norbert (4), Farkas Miklós, Tompek Alajos, Szakály Attila, Nagy Balázs. NEGYEDIK FORDULÓ
A múlt hétvégén a siklósi csapat ellen játszott a kanizsai IZZÓ SE férfi kézilabdacsapata. A hazai Siklós gárdájától 29:25-ös vereséget szenvedtek a kanizsai kézisek. A sok technikai hibával játszó IZZÓ SE-nek nem volt esélye a pontszerzésre. A csapat tagjai: Kálóczy László, Szabó Zoltán (7), Kiss József, Baranyai Norbert (2), Tóth András (4), Kiss Gergely (4), Bukta Roland (4). Csere: Horváth Bálint, Musits Norbert (4), Farkas Miklós, Tompek Alajos, Szakály Attila, Nagy Balázs.
VIDÁM VASARNAP
kaxvetftss -twJer vasárnap ''"-tó *3->g a Magyar ATV -íjsoran:
Istentiszteletek Nagykanizsart minden penteken 19.00 óratol a Halis Városi Könyvtarban?!
* !ÍT a
-..........''" •''"■"Elérhetósegúnk: L4
520-04-S1 30 566-02-21^*L ^^máil:kanizsahit#axelero.hu *
http: wvvvv.hit.hu
ALAPITVANYI HÓNAP
A HSMK novemberben ismét megrendezi a helyi civil szervezeteket bemutató programsorozatát. Kérjük az alapítványok, egyesületek, klubok képviselőit, hogy tervezett rendezvényeiket, kezdeményezéseiket juttassák el a HSMK-ba. Információ: 311 - 468, e-mail: nk.hsmk@chello.hu
Ingyenes hallásmérés, szakorvosi vizsgálat, hallásgondozás
Korszerű megoldások fülzúgás
megszüntetésére
Digitális és analóg hallókészülékek
kiadása, közgyógyellátásra is
Tartozékok, elemek értékesítése
8800 Nagykanizsa, Fö u.8. Tel; (93) 313-500 Nyitva: H-P 9-17h. Orvosi rendelés: 13-17h.
1062 Budapest, Andrássy út 76. Tel: (1) 311-5058
FIGYELEM!
Nagykanizsán a Király-udvarházban eladó a Vásárcsarnokra és Plázára néző 50 m2-es I. emeleti kétszobás nagyerkélyes összkomfortos lakás, szeptemberi átadással.
Eladó továbbá a Király utcai oldalon, I. emeleti 65 m2-es háromszobás, erkélyes összkomfortos lakás 2005. év eleji átadással.
Egyeztetés, tervismertetés: ÖKO-HÁZ 2000 Kft.
Nagykanizsa, Petőfi S. u. 5. I.em. Tel./fax: 93/ 516 715 vagy 30/ 901 9013 E-mail: babssabela@chello.hu,
Referenciajegyzék megtekinthető: members.chello.hu/balassab
Állami támogatású hitelek, szociál-polítikai támogatás, áfa- visszaigénylés, illetékmentesség igényelhető.
ÖKfrMÁZ
liHfrWWKHMMilHIHMHBH
a dialóg nyelvstúdió
a decemberi ANGOL és NÉMET
EU-s és ÁLLAMI bizonyítványt is nyújtó
NYELVVIZSGÁKRA FELKÉSZÍTŐ 40 órás, s ö c c i íil i s tanfolyamot szervez vizsgáztató tanárok vezetésével, INGYENES PRÓBAVIZSGÁYAL
30 % TANDÍJ- ÉS VIZSGADÍJ VISSZATÉRÍTÉS! Beiratkozás: személyesen, november 3-ig.
OM reg. szám: 20-0129-04 Akkredit: 0584
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a. Tel.: (93) 326-413; Fax: (93) 536-887 E-mail: info@dialognk.hu Web: www.dialognk.hu
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPON''
Széchenyi tér 5-9. Tel.: 311- 468 Jegyárusítás: 14-18 óráig.
HID w
XVI. évfolyam 36. szám • 2004. október 19. • Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
C KON OS
Zenei ismerkedési est október 23-án Zalaegerszegen!
8800 Nagykanizsa, Tel.: (93)311-396, (30) 508-4121
Tisztelt Nagykanizsaiak!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom Önöket 2004. október 23-án, szombaton az 1956-os forradalom és szabadságharc 48. és a Magyar Köztársaság kikiáltásának 15. évfordulója tiszteletére szervezett ünnepi rendezvényekre. A HSMK-ban 10 órakor kezdődő ünnepi műsor keretében dr. Lamperth Mónika belügyminiszter a történelmi hagyományok iránti tisztelet, az önfeláldozó szolgálat jelképeként csapatzászlót adományoz Nagykanizsa MJV Önkormányzati Tűzoltóságának. Kérem Önöket, vegyenek részt a megemlékezésen és a csapatzászló hivatalos átadásán, részvételükkel tiszteljék meg az ünnepséget!
Litter Nándor polgármester
ÜNNEPI PROGRAM
2004. OKTÓBER 23.
Deák tér * 09.00 Térzene. Közreműködik az Olajbányász Fúvószenekar; vezényel: Ámon István. * 9.15 Ünnepélyes zászlófelvonás
Károlyi-kert * 09.25 Koszorúzás a kopjafánál és Orbán Nándor emléktáblájánál
Hevesi Sándor Művelődési Központ ♦ 10.00 Emlékműsor az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek tiszteletére. Köszöntőt mond: Dr. Lamperth Mónika belügyminiszter. Szerepelnek: a Batthyány Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola diákjai. A műsort szerkesztette és rendezte: Lehota János. * 11.00 Csapatzászló átadás a nagykanizsai tűzoltóság részére. A csapatzászlót átadja: Dr. Lamperth Mónika belügyminiszter. ♦ 15.00 ''56 tanúi. Fotó- és dokumentum-kiállítási. Megnyitja: Kapiller Imre, a Zala Megyei Levéltár főmunkatársa.
Kossuth tér ♦ 17.30 Ünnepi emlékező séta. Útvonal: Kossuth tér (Kórház-kápolna) - Károlyi-kert (kopjafa) - Erzsébet tér - Deák tér.
Hevesi Sándor Művelődési Központ * 19.00 Pálfy Margit előadói estje - Ratkó József, Csoóri Sándor, Nagy László és Szécsi Margit verseiből.
I
D
//
0
s
E
1
N K
KÖSZÖNTÉSE
-
;:í..........
FZenék 1980-tól italárak 1980-ból!
b w L
[Hölgyeknek nincs belépőin i és kötelező; fogyasztás.'', E (uraknak kotelezőj fogyasztás 500 HUF! ■
Lr
ÉVFORDULÓ
2004. október 19.
15 ÉVES A KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
MEGHÍVÓ!
A Kanizsa Dél-Zalai Hetilap 2004. október 27-én köszönti megjelenésének 15. évfordulóját. Ebből az alkalomból a Kiskas-télyban a „születésnapon", 2004. október 27-én 15 órakor találkozót és konferenciát szervezünk, melyre szeretettel várunk minden egykori és mai alkotónkat!
A laparchívum sokat segített a névsor összeállításában, de a címek megszerzésében nem. Ezért választottuk a lapon keresztül meghívást, bízva abban, hogy így is személyes az invitálás. Nem szeretnénk, ha bárki kimaradna a meghívottak közül, ezért kérjük, aki tudja, hol tartózkodik egykori vagy mai munkatársa, értesítse őt is, hogy a kör minél teljesebb legyen! Köszönjük!

Kedves Olvasóink!
Örömmel tudatjuk Önökkel, hogy megjelent
(föa/conjn <Ersséúet
verses-novellás kötete, az
^jtgyal mélyvörösben
A könyv megvásárolható szerkesztőségünkben 990 Ft-os áron.
5 ÉVVEL EZELŐTT ÍRTUK:
____________________________________________________________________.______________________________________________________::_________________________________________________________ ______.......
AZ IGAZAT, CSAKIS A SZÍNTISZTA IGAZAT...
Reggel hallottam a rádióban, hogy ez meg az történt, s délben már azt hallom, hogy nem egészen úgy történt. Az újságíró félreértette vagy rosszul értelmezte - szól a sommás ítélet -, mert hát a sajtó képviselői felkészületlenek, tudatlanok, cikizők, figyelmetlenek, sikerhajhászó, kihegyezik azt is, ami tompa, s az olvasók lassan kételkedni kezdenek a leírt szó igazában. Talán még az újságíró elkötelezettségét is kétségbe vonják.
Elkötelezettség! Na, ez egy találó kifejezés, ebbe bele lehet kapaszkodni. Mert hát milyen irányba legyen elkötelezett az újságíró, pláne egy ilyen vidéki kisváros zsurnalisztája - persze csak az a néhány, akit itt helyben a sok közül annak lehet nevezni -, aki elég belterjes közegben él és dolgozik. Elkötelezett az igazság iránt legyen! Az igazság és csakis az igazság az, amit az újságírónak be kell mutatnia - mondanám fel a megtanult leckét -, az okokat feltárva tényszerűen kell a célegyenesbe érni, hogy a következtetést saját maga vagy az olvasó színtisztán levonhassa.
Az elmúlt tíz évben - lapunk első száma 1989. október 27-én jelent meg! - volt alkalmam számtalanszor megfigyelni, érzékelni, sőt saját bőrömet a vásárra vive, vagy kollégáim vesszőfutásához asszisztálva átérezni, hogy az igazság mást és mást is jelenthet, s az igazat megírni nem mindig veszélytelen játék. Mert a mi társadalmunkban - Nagykanizsa közéletében sincs ez másként - az igazságnak „ezer" arca van. No, azért nem ezer, de jó sok. S ezekből az újságíró egyet - amelyiket valóban annak tart, mi több. tényekkel alátámasztva - kiválaszt, az érintettek közül azonnal vannak, akik ráfelelnek, hogy nem úgy, de még csak nem is így, de egészen másképpen állnak a dolgok. Mert ha a fák görbén
nőnek, kidőléssel fenyegetnek, s ezt leírom, akkor minden fa körüli szerv, intézmény, vezető, testület fölhorkan, s azt mondják, hogy a görbe nem is annyira görbe, nem tehetnek róla, vagy aztán meg minek erről írni. Az már kevesebbeket érdekel, ha majd dől a fa, „kit hogyan talál meg".
Nagyon megváltoztak az elmúlt tíz évben a riportalanyok. Munkahelyi dolgokról igencsak meggondolja bárki is, hogy szót ejtsen. A legegyszerűbbnek tűnő esetben is az első számú vezető nyilatkozik. Még akkor is, ha a részterület felelős vezetője netán tájékozottabb az ügyben. Nem nyitottabbak, hanem zártabbak lettek az emberek. Ez lenne az a fenemód nagy demokrácia?
Aztán van olyan fontos ember, aki szerint csak akkor írunk igazat, ha „ő" mondja el, más nevét leírva sem szereti látni. És most kapott lábra egy újabban gyökerező szokás. Az újságíró bejelentkezik, elmondja, hogy miről szeretne beszélgetni. A dőre netán még hozzá is készül, tájékozódik, a könyvtárosok segítségével szakcikkeket olvas. Megtörtént az inteijú, elkészült a mű, s a riportalany visszakéri, vagy elolvasva berzenkedik. Ha visszakéri, javít. De nem ám azért, mert az újságíró figyelmetlen volt. Esetleg magnetofonos felvétellel és jegyzőkönyvekkel is igazolni tudja írása hitelét. Ilyen esetben az fordul elő, hogy aki az információt adja, talán nem készül fel, talán nem eléggé tájékozott az ügyben, sőt, az is előfordult, hogy utólag már egészen másképp látta a kérdést.
Én sokkal szívesebben forgatom az egyszerű olvasók szép számú leveleit, mert azok névvel vagy név nélkül, de kendőzetlenül íiják meg valósnak tartott igazukat. És állításaik gyakran valóban abszolút igaznak bizonyulnak
Büki Erzsébet
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezető - főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak: Bakonyi Zsóka, Dukát Éva. Nagy Krisztina, Szőlősi Márta, Hársfalvi Tímea. Tóth Tihamérné. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelel. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelel. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Tel.: 93/312-305. Nyomja: ANTÓK Nyomdaipari Kft.. Celldömölk. Felelős vezető: Antók Zoltán. Teijeszti a Lapterjesztő Kft. Az árus példányok ára 65 Ft.
ISSN 0865-3879
E-mail címünk: kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
LAPUNK ÁLTÁLUNK ISMERT EGYKORI ÉS MAI MUNKATÁRSAI:
Munkatársak (ABC-ben): Bacskay Zoltán, Bakonyi Erzsébet, Balassáné Tüske Ágnes, Balázs Andor, Bali Judit, Balogh Antal, Balogh László, dr. Bányai Tamás, Bella Judit, Bencze Ildikó, Berkes József, Bicsák Erzsébet, Boros Antal, Bődör Béla, Bükiné Papp Zsuzsanna, Büki Pálné, Czene Csaba, Csarankó Norbert, Csendes József, Cserny József, dr. Csíky Csabáné, Dezső Ferenc, Dobó László, Dónay Nóra, Dukát Éva, Erdei András, Ferencz Győző, Fülöp Réka, Galamb Zoltán, Gerencsér Tibor, Gombás Imre, Gyűrűs István, Halász Gyula, dr. Halász Imre, Harkány László, Hartai Csilla, Hári Sándor, Hercz Gábor, Horváth Gábor, dr. Horváth György, Horváth Ilona, dr. Horváth István, Horváth Krisztina, Horváth László, Horváth Mária, Horváth Tamás, Horváth Zsolt, Jászberényi László, Kahutek Magdolna, Kalamár Csaba, Kardos Ferenc, Kármán Irén, Kápolnás Zoltán, Kelemen Marcell, Kirsch Vera, Kiss Endre, Kocsis Katalin, Kovács Rita, Kunics Zsuzsanna, Lackner László, Lehota János, Lencsés Gábor, Lengyák István, Lukácsa Zsuzsanna, Lukács Ibolya, Magyar Tamás, Marton Györgyi, Molnár László, Nagyné Sipos Edit, Nagy Imre, Nagy János, Nagy Krisztina, Oroszi Sándor, Pungor Rita, Rikli Ferenc, Salamon Géza, Somogyi Katalin, Somogyi Nóra, Sóricz István, Szakony Attila, Szirovicza Miklós, Szoliva János, Szőlősi Márta, Takács Balázs, Tihanyi István, Tiszai Szilárd, Tóth Ferenc, Tóth János, Tuboly Judit, Turi Mária, Varga Barbara, Varga György, Varga József, Viola György, Vízvári József, Zámbó Árpád, Z. Tamás István.
Főszerkesztők (időrendben): Mihovics József, Takáts Sándor, Pék Pál, Mihalkó Lajos, Dóró János, Lukács Ibolya, Maros Sándor, Nagy Imre, Luif Ibolya
J
2004. október 19.
3
KÍNA I ÜZLETEMBEREK KANIZSÁN
A Kínai Népköztársaság informatika minisztere, Wang Xudong vezetésével kínai küldöttség érkezett október 12-én városunkba. A látogatás része volt annak az országos programnak, melyet az Informatikai és Hírközlési Minisztérium hozott létre Ázsia Fórum néven a távol-keleti térséggel folyó ICT együttműködés elősegítésére.
A városi könyvtárban megrendezett üzletember-találkozón a megjelenteket, közöttük Zhu Zushou nagykövetet, Kovács Kálmán informatikai és hírközlési minisztert. Göndör István országgyűlési képviselőt, a kínai nagyvállalatok vezetőit, valamint a város vezető vállalatainak, intézményeinek képviselőit Litter Nándor polgármester köszöntötte.
- Magyarország számára stratégiai kérdés, hogy mi lesz a szerepünk Európában - emelte ki Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter beszédében. -A köztársaság kormányának meggyőződése, hogy hídfőállás, regionális tudásközpont lehet Magyarország, ha ügyesen él ázsiai partnerkapcsolat
rendszerével, valamint az EU-n belüli, és itt a térségben meglévő üzleti és politikai kapcsolataival. Ennek jegyében zajlik a Magyar Kormány Ázsia politikája, amelyben kiemelkedő szerepet kap a kínai kapcsolatok rendszere, hiszen ma Kína a legdinamikusabban fejlődő országok egyike a világon. Nem véletlenül hívtuk Nagykanizsára a kínai minisztert és népes gazdasági delegációját, hiszen Nagykanizsa régóta készül regionális központi szerepre. Jó néhány kanizsai vállalatnak van kínai kapcsolata, de most egy nagyobb léptékre szeretnénk állítani az együttműködést. Az ide érkező kínai üzleti delegáció olyan cégeket képvisel, amelyeknek éves árbevétele közel van az éves magyar nemzeti jövedelemhez, a GDP-hez.
Wang Xudong informatikai miniszter elmondta: bizonyos benyomásokra már szert tettek városunkról, térségünkről. Tapasztalatai szerint a város nagyon aktívan igyekszik bővíteni kapcsolatait a környezetével és a külvilággal. Érzi, hogy az itteniek barátai jó szándékkal törekednek arra, hogy fokozzák a kapcsolataikat Kínával. A kínai informatikai szektor a munkatársaival együtt készségét fejezi ki arra vonatkozóan, hogy az együttműködés a két ország informatikai szektorai között erősödjön. A miniszter rövid tájékoztatást adott a kínai informatika szektor fejlődéséről, mely Kínában húzó ágazattá vált. A telefon és egyéb távközlési eszközök felhasználóinak a száma meghaladta a 600 milliót. Bár a kínai népesség száma nagyon nagy, nem elégedettek az elterjedtséggel. A kínai informatikai ipar árbevétele meghaladta 2003-ban a 30 milliárd dollárt. A cégek a világ nagy részével állandó kapcsolatot tartanak, hosszabb ideje magyar cégekkel is kapcsolatban állnak. Szeretnék a magyar informatikai ágazattal, a benne dolgozó magyar kollégákkal fokozni az együttműködést, és örülnek, hogy Magyarország belépett az EU-ba. Szeretnék a kínai és a magyar termelők együttműködését hosszabb távon is előmozdítani mindkét fél javára.
Ezt követően Litter Nándor polgármester röviden bemutatta a várost, a legfontosabb terveinket, a tovább fejleszthető Ipari Parkot, majd a helyi és a kínai üzletemberek mutatták be cégeiket.
ÚJ VOLÁN BUSZOK
A Zala Volán Közlekedési Részvénytársaság a 2004. évi beruházási tervének készítésekor a magasabb színvonalú utaskiszolgálást, a XXI. század követelményeinek megfelelő, kényelmes utazást tartotta szem előtt. Ehhez igazodva került sor az idei autóbusz beszerzésekre, hiszen a helyi járatos autóbuszok átlagéletkora magas, több mint 12 év. A két újonnan vásárolt Mercedesz buszt október 11-én adta át ünnepélyesen Zalatnai László vezérigazgató a Báthory úti Autóbusz Állomáson. A középmagas, 18 méter hosszú, tolócsuklós autóbusz a legtelítettebb útvonalakon, a 32-es vonalán, a Városkapu és a városközpont között közlekedik és egyszerre 150 utast szállíthat. A gyorsabb utasáramlást lehetővé teszi az első ajtós felszállítás, ami egyben a sofőrnek is biztonságot jelent, hiszen az utastértől elzárva, ablakon keresztül tudja kiszolgálni az utazókat. Az új autóbuszok átadásán bemutatták még a Setra 319 UL, 15 méteres autóbuszt, amely Nagykanizsa - Sopron vonalon közlekedik, és a Volvo Alfa típusú helyközi buszt, amelyet Nagykanizsa - Hévíz között állítanak forgalomba.
km*/ w.
Új lakások Nagykanizsán már "j ^ jjj 000 Pt/lTl^ artol!
06-93-536-156, -157
Helyszíni hitelügyintézés, Áfa-visszatérités, szocpol támogatás igénybevehető!
Hl jWiiítJ; f w^Z yrzj Jjífi
4 VÁROSKAPU
8800 Nagykanizsa, Dózsa György út 132/B.
www balusztradingatlan hu varoskapu@balusztradingatlan.hu
4
VR
2004. október .
ÚJRA NYITOTT TORNATEREM!
A Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztálya koordinálásával újra indul a Nyitott tornaterem akció. 2004. október 30-tól szombatonként nyolc tornaterem tárja ki kapuit, hogy díjtalan használat mellett fogadja a sportolni vágyó magánszemélyeket és szervezett csoportokat az óvodás korosztálytól a legidősebbekig. Az akció október 30-án kezdődik és december 18-áig minden szombaton 14.00 órától - 18.00 óráig tart. A nyitva tartás időpontjai: október 30, november 6, 13, 20,27, december 4, 11, 18.
Nyitva tartást biztosító intézmények:
- Bolyai János Altalános Iskola, Erzsébet tér 9. (Koordinátor: Willmanné Kovács Edit Tel.: 93/312-182)
- Körösi Csorna Sándor Altalános Iskola, Csokonai u. 1. (Koordinátor: Turbuczné Simon Judit, Vizeli József Tel.: 93/516-414)
- Kiskanizsai Altalános Iskola, Bajcsy Zs. u. 67. (Koordinátor: Hackler Jánosné. Silló Zsolt Tel.: 93/319-217)
- Miklósfai Altalános Iskola, Iskola u. 10. (Koordinátor: Sajni József, Gyarmati Tibor Tel.: 93/536-951)
-Palini Általános Iskola, Alkotmány u. 81. (Koordinátor: Góber Csabáné, Sabján Imre Tel.: 93/313-737)
- Zrínyi Miklós Altalános Iskola, Zrínyi u. 38. (Koordinátor: Marczinka Csaba Tel.: 93/312-078)
- Hevesi Sándor Általános Iskola, Hevesi u. 2. (Koordinátor: Takács András Tel.: 93/311-265, csak október 30, november 13.)
- Péterfy Sándor Általános Iskola, Attila u. 2. (Koordinátor: R e z s e k Győző Tel.: 93/311 -099, csak december hónapban)
A programokra előzetes bejelentkezés az iskolai koordinátoroknál, vagy a Művelődési és Sportosztályán Kápolnás Zoltán ügyintézőnél lehet. (Tel.: 93/500-785; 93/500-755)
Idő- és programbeosztás tervezet
(A programtervezetek a beérkező igények alapján módosulhatnak.)
Október 30-án 14.00-15.30 óra Baráti társaságok, önszerveződő csoportok, egyének sportolása, 15.30-17.00 óra Óvodások és családtagjaik közös játékos ügyességi vetélkedője, 17.00-18.00 óra Baráti társaságok, önszerveződő csoportok, egyének sportolása
November, december hónap első szombatján (november 6, december 4.) 14.00-15.30 óra Alsó és felső tagozatos általános iskolai tanulók részére szervezett, a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló programok, 15.30-17.00 óra Óvodások és családtagjaik közös játékos ügyességi vetélkedője, 17.00-18.00 óra Oktatási intézmény által szervezett program a lakosság részére (egyének, baráti társaságok találkozója)
November, december hónap második szombatján (november 13, december 11.) 14.00-15.30 óraidősek részére szervezett program, 15.30-17.00 óra Óvodások és családtagjaik közös játékos ügyességi vetélkedője 17.00-18.00 óra Villámtornák szervezése önszerveződő társaságok, baráti csapatok közreműködésével két sportágban (kosárlabda, teremlabdarúgás)
November, december hónap harmadik szombatján (november 20, december 18.) 14.00-15.30 óra Önszerveződő csoportok, baráti társaságok, családok részére szervezett villámtornák, 15.30-17.00 óra Óvodások és családtagjaik közös játékos ügyességi vetélkedője 17.00-18.00 óra Önszerveződő csoportok, baráti társaságok, családok részére szervezett villámtornák.
November hónap negyedik szombatján (november 27.) 14.00-15.30 óra Baráti társaságok, önszerveződő csoportok, egyének sportolása 15.30-17.00 óra Óvodások és családtagjaik közös játékos, ügyességi vetélkedője 17.00-18.00 óra Baráti társaságok, önszerveződő csoportok, egyének sportolása
A sportolni vágyók sportfelszerelést hozzanak magukkal!
A teremhasználat DÍJTALAN!
A programokra előzetes jelentkezéseket is várunk hely és időbeosztás miatt a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztályán a 93/500-785 és az 500-755 számú telefonon.
Budai István önkormányzati képviselő a 7. számú választókerület polgárait váija 2004. október 29-én pénteken 17.00-19.00 között a Ka-zanlak körút 7. számú épület A lépcsőházában lévő irodahelyiségben.
Halász Gyula önkormányzati képviselő a 9.sz választókörzet lakóinak ( Péterfai u., Városkapu krt., Zemplén u. páros oldal. Munkás u. páros oldal a 14 számtól, Kazanlak krt 14.) október 30-án (szombaton) 10 órától fogadóórát tart a Városkapu krt-i buszvégállomásnál található Stílus Bútorházban.
Dr. Horváth György önkormányzati képviselő a 2. számú választókerület polgárait váija fogadóóráján 2004. október 20-án szerdán 17.30 és 19 óra között a Zeneiskolában (Sugár u. 18.).
Polai József & 15. sz. választókerület önkormányzati képviselője minden páratlan hónap utolsó péntekén 17.30 órától 19 óráig fogadóórát tart a kiskanizsai kirendeltség épületében, minden páros hónap utolsó péntekén ugyanebben az időpontban fogadóórát tart a bajcsai kirendeltség épületében.
Dr. Szabó Csaba a 3. sz. választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2004. október 19-én, kedden 16 órakor a Zeneiskolában (Sugár u. 18.)
KEMENYSEPRO-PALYAZAT
Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki a belügyminiszter 27/1996. (X.30.) BM számú rendelet előírása szerint a közigazgatási területén 1500 db gyűjtőkémény, 5700 m központi kémény és 19.000 db egyedi kémény kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásának 2005. január 1-től történő ellátására. Ajánlattételi határidő 2004. november 15. 1000 óra. A pályázat részletes feltételeit tartalmazó kiírási dokumentáció 10.000 Ft + ÁFA vissza nem térítendő összegért október 1-november 8. között munkaidőben vásárolható meg a Polgármesteri Hivatal városfejlesztési osztályán, Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. szám 2. emelet 15. irodában.
Benyújtás módja: A pályázó megnevezése nélkül, zárt borítékban 3 példányban, Kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás jeligével ellátva. Benyújtás helye: Polgármesteri Hivatal Nagykanizsa, Városfejlesztési Osztály 2. emelet 15. iroda.
Ajánlatok felbontási időpontja, helye: 2004. november 15. 1000 óra, Polgármesteri Hivatal Nagykanizsa. Eredményhirdetés: 2004. november 30-án, az Önkormányzat soros ülésén.
BURSA HUNGARICA
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttműködve a 2005. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára. A pályázat benyújtási határideje 2004. október 22. A felhívás teljes szövege és a beadandó nyomtatványok letölthetők a www.nagykanizsa.hu honlapról.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás kapható Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Művelődési és Sportosztályán (Erzsébet tér 7. II. emelet 9. ajtó), valamint a http://www.bursa.hu Internet címen.
TURISZTIKAI KIADVANY
A nagykanizsai Tourinform Iroda felhívja a városban található kereskedelmi szálláshelyek (szállodák, panziók, fogadók, turistaszállók, ifjúsági szálláshelyek, kempingek, bejegyzett magánszállások), vendéglátóhelyek (melegkonyhás vendéglátó üzletek, cukrászdák, bárok) figyelmét, hogy a hamarosan elkészülő térképes turisztikai kiadványon ingyenes megjelenési lehetőséget biztosítunk. Kérjük azokat, akik élni szeretnének a lehetőséggel, jelezzék irodánk felé 2004. október 27-ig a következő e-mail címen, vagy fax számon: pfeiferb@nagykanizsa.hu, 93/536-077. Bővebb információ személyesen az Tourinform-irodában vagy a 93/313-285-ös telefonszámon kapható.
2004. október .
VÁROSPOLITIKA
5
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet ingatlanforgalmi szakértői értékbecslésre. A pályázat benyújtási határideje: 2004. november 8.09.00 óra.
A pályázat kiírási dokumentációt 20.000 Ft ellenértéken lehet megvásárolni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 2.).
A felajánlásoknak, a különböző cégek és vállalkozók támogatásának köszönhetően folytatódik a 2001. augusztus 12-én újra felavatott Nagy-Magyarország Emlékmű rekonstrukciója az Eötvös téren - tudtuk meg Rajnai Miklóstól, a szoborbizottság tagjától. A földmunkák után a lépcsőzetet és a négy oltárrészt készítik el, melyeken Muhi, Mohács, Arad és Trianon felirat lesz olvasható. Október végére várható a befejezés.
nyert a szabadics kft.
Soron kívül ismét a bizottság elé került a Balusztrád Kft. beruházása miatt szükségessé vált Honvéd utcai csatornaépítés. A kivitelezői munkára bérkezett ajánlatok közül az eredeti költség keretein belül, a Nagykanizsán kivitelezői múlttal rendelkező Szabadics Kft. mellett döntött a bizottság. További információk bekérése, részletkérdések megválaszolása után újra napirendre tűzték a megvalósítás előtt álló sportcsarnokot is. Ezzel kapcsolatban döntés született, hogy melyik tervező iroda készítése el a programtervet, amely látványrajzokat. megvalósíthatósági tanulmányt is tartalmaznia kell.
- Ha ez elkészül, akkor látjuk, hogy mit szeretnénk megvalósítani, mennyibe kerülne ez a beru-
házás. Könnyebb eladni a programot, ha terveket tudunk bemutatni. Bízunk abban, hogy pályázati kiírás születik és akkor pályázni tudunk a költségvetéssel, tervekkel együtt - vélekedett a bizottság elnöke, Papp Péter.
A napirendi pontok között szerepelt a nagykanizsai önkormányzat intézményeinek műszaki állapotának vizsgálatára kiírt pályázatok elbírálása, ezzel a feladattal egy nagykanizsai tervezőiroda lett megbízva. Ami a legnagyobb vitát jelentette az ülésen, az a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyon- és felelősségbiztosítására érkezett biztosítási alkuszi ajánlatok tárgyalása volt, melyben végérvényes eredményre nem jutottak a bizottság tagjai.
1999-ben fogadta el a Városüzemeltetési koncepciót a közgyűlés. Ebben a tervben körvonalazódott a Városgondnokság lehetősége, amely elfogadásának egyenes következményeként az akkori önkormányzat létrehozta az addigi VIA Kanizsa Parkoló- és Útüzemeltetési Kft.-ből a VIA Kanizsa Városüzemeltető Kht-t. A VIA Kanizsa hét és fél éve működik, míg a közhasznú társaság jelenlegi tevékenységi körével, létszámával öt éve létezik, 1999. október elsején alakult.
- Hogyan változott, bővült a feladatok összetétele, a dolgozói létszám az elmúlt öt évben?
- Az addig öt különböző helyen végzett valamilyen színtű városüzemeltetésifeladatokat öt éve egy kézbe adta az önkormányzat. Feladataink nem csökkentek azóta, hanem folyamatosan növekedtek... A változásokat többnyire az hozta, hogy egy-egy újabban bevállalt feladat szerves részét képezte az addigi munkánknak. Igyekeztünk a gyorsan változó világban egy biztos, hosszú távú működési alapot létrehozni. A létszám gyakorlatilag az öt év alatt nem változott. 28 fővel dolgozik a kht, a parkolóőröknél és a temetőben csökkent a dolgozók létszáma, de ezt a közhasznú foglalkoztatással- amely éves szinten száz főt tesz ki- ellensúlyozni tudjuk. Irányító, ellenőrző részleg, amely a városüzemeltetésben otthon van, az a
28 fő, akik kezdettől itt dolgoznak. Olyan kollektíva alakult ki, amely szakmailag, és emberileg is elfogadható mindenki számára, és ez úgy érzem, nagyon fontos - mondja Gáspár András ügyvezető.
- Eloszlott az a félelem, kétség, amely a köztisztviselői státusz feladásából adódott?
- Dolgozóink nagy része öt évvel ezelőttig a hivatalban dolgozott köztisztviselőként. A társasághoz kerülés nem volt teljesen zavarmentes. Ma már az a véleményük, jól döntöttek. Amikor a társaság átvette őket, olyan munkaszerződéseket kötöttünk, amelyben vállaltuk azokat a munkáltatói kötelmeket, amely mint köztisztviselőket is megillette őket. Munkajogilag kevésbé sérültek, jóllehet, egy gazdasági társaság, még ha önkormányzati is, nem jelent olyan életbiztosítást, mint a köztisztviselői státusz. Úgy tűnik, a társaság dolgozói nem bánták meg a döntésüket, jól érzik magukat. Azt gondolom, sokkal szívesebben végzik itt a munkájukat, mert megfelelő felelősséget és hatáskört kaptak a tevékenységükhöz.
- Mi tartozik a társaság üzemeltetési körébe?
- Először út és parkoló üzemeltető társaság voltunk, aztán hozzánk került a temetők és az állatvásártér üzemeltetése is. 1999-től az út- járda és hídfenntartással, a piacok, vásárok üzemeltetésével, rendezésé-
V
vei, zöldterület, park és játszótérfenntartással, növényvédelemmel, rágcsálóirtással bővült a tevékenységi körünk, majd közterület-használati engedélyek kiadása, ellenőrzése, a vízkár elhárítás, árkok rendbentartása növelte tovább feladataink számát. Társaságunk üzemelteti, gondozza a csapadékvíz- hálózat elemeit, az önálló csapadékvíz-csatornákat, a nyílt árkokat.
- Hova vezet ez az út, melyet a társaság neve is jelöl?
- Nemcsak utat jelent a nevünk, hanem célt is, irányt is. Cél volt a városgondnokság létrehozása. A tulajdonos önkormányzat megerősített bennünket, hogy helyes ez az út és irány, és a célok is teljesülnek általa. Tevékenységünket lehet tovább bővíteni, folyamatosan megyünk- én is kollégáim is- a feladatok után, s ha olyan lehetőséggel találkozunk, amely illeszkedik eddigi feladatainkhoz, vagy más működtetésében nem kívánatos, nem
eredményes, felvállaljuk, ha elődünknél eredményesebb munkát tudunk végezni.
- Az elmúlt évek során többször is változott a tulajdonosi jogokat gyakorló testület összetétele. Változott-e ezzel összefüggsében a társaság megítélése, a munkakapcsolat?
- Minden egyes választás után teljesen természetes, hogy a megújuló testület szeretné részletesen látni, megérteni a működésünket, feladatkörünket, a városüzemeltetés lényegét. Minden alkalommal vannak olyan elképzelések, amelyek részben, vagy alapjaiban esetleg érintenék a városüzemeltetést, vagy a VIA tevékenységét, de mostanra úgy tűnik, a jelenlegi testülettel is sikerült eljutni oda, hogy megértették a működésünk mozgatóit, és megfelelő szinten értékelik a munkánkat, azt, amit a társaság ezzel a viszonylag kis alkalmazotti körrel produkál. Ez nem jelenti azt, hogy mindig, minden tökéletes, amit elvégzünk, de az emberi tényezők mellett lényeges elem a rendelkezésre álló források nagysága is. Az emberi tényezőket természetesen igyekszünk kezelni, a problémáinkból, a hibáinkból próbálunk tanulni. A megítélésünk egészében nézve pozitív, és ezt szeretném megköszönni a kollégáimnak, akik ezt elérték, hiszen enélkül a csapat nélkül ez nem sikerülhetett volna.
Dukát Éva
VI(V)A VIA!
A XX. SZAZAD TANUJA
2004. október 19.
Dukát Eva:
A NÉPMŰVELŐ
-Fehérgyarmaton születtem. Az egyik unokabátyám Sárospatakon végzett teológiát, így kerültem a sárospataki gimnáziumba. Tanulmányaimat nem tudtam befejezni, mert 1944-ben már nem lehetett oda visszamenni. Gyalog, meg a vonat tetején utaztam Debrecenbe. Az ottani kormány hadügyminisztériumának egyik tagja Patakon végzett diák volt, ő szólt, hogy menjek Debrecenbe, és ott fejezzem be az iskolát. Három hónap alatt tettünk le egy évet, így végül 1946-ban érettségiztem. Ennek a társamnak a segítségével újságírói igazolványt kaptam Vorosilov marsall aláírásával. Volt egy rossz fényképezőgépem, amelyben sosem volt film, és ezzel bárhová bejuthattam. Ez akkoriban a megélhetés szempontjából sem volt mindegy. Fogadásokra jártam, volt mit enni, inni, és védelmet is jelentett.
-Milyen volt sárospataki diáknak lenni?
-Patak alapot, erkölcsi tartást adott, egy életre útravalót. Ott neveltek bennünket, hiszen szeptembertől karácsonyig csak a nevelőkkel találkoztunk, a szüleinkkel nem. Sárospatakon működött egy angol intézet, ahol a bárók, grófok gyerekei tanultak, de ott mindenki egyforma volt a tanárok szemében. Soha senki nem foglalkozott azzal, hogy mellettem a Teleki gróf unokája ült. Sárospatak akkoriban együttműködött Oxforddal, ahonnan minden évben új angol tanárokat küldtek. Az angol mellett németet és latint tanultunk, a felsőbb években választhattunk görögöt, vagy más nyelvet.
-Hová vezette a sors az érettségit követően?
-Érettségi után beiratkoztam a budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemre. Az iskoláim elegendő ajánlólevélnek bizonyultak. Egy volt pataki osztálytársammal együtt vettünk ki szobát, és megkezdődött az egyetem. 1947. januárjában így szól hozzám a Feri barátom: - gyere, mutatok valamit. Nézzük a hirdetőtáblát, Kalydy Jenőt és Papp Ferencet azonnali hatállyal kizárja az egyetem, ez állt rajta. Ez már 1948. előszele volt, indult a kulákozás, meg a többi. Mind a mai napig nem kaptam választ, hogy valójában miért rúgtak ki. Otthon apám azt mondta, ő nem tud mindenfelé tízezreket fizetni, hogy igazolványokat kapjak. Egy év telt el, és Budapesten a Wesselényi utcában hirdettek könyvelő továbbképző tanfolyamot. Sikeresen elvégeztem, és év végén megkeresett a későbbi Állatforgalmi Vállalat, hogy nem volna-e kedvem náluk dolgozni. Igent mondtam. Már akkoriban kaptam a híreket otthonról, hogy a családomat rendszeresen bántják, hol kisebb, hol nagyobb agressziónak vannak kitéve. Vásárosnaménybe helyeztek, az igazgatóm behívatott, és azt mondta, mostantól az önéletrajzomat ők írják, nekem csak aláírnom kell. Először Kábán dolgoztam, aztán Tiszalökre kerültem kirendeltségvezetőnek, én feleltem a húsellátásért. Nagy hatalom volt ez, K vonalam volt a begyűjtési miniszterhez.
-Egy osztály idegennek?
-Én voltam szerintük a példa, hogy működik az átnevelés. Mindig szem előtt tartottak, nem lakhattam akárhol, és csak hetente egyszer járhattam haza, de ez sem mindig sikerült. Előfordult, hogy egy hónapban egyszer mehettem haza az albérletben élő felségemhez. Az apám házát elvették, beköltözött a tanácselnök, mi meg albérletben laktunk. Sztálin halála után hazakerültem Fehérgyarmatra, ott lettem felvásárló a kirendeltségen.
-Hogyan lett végül népművelő?
- A feleségem osztálytársának javaslatára lettem művelődési ház igazgató, Gyarmattól öt kilométerre. A feltétel az volt, hogy elvégezzek egy hat hónapos szakszervezeti iskolát Budapesten. Hat hónapig Pestre jártam a Tárogató utcába, ahol, meg kell mondanom, sok hasznosat tanultam. Később elvégeztem a főiskolát is Debrecenben. Kikerültem Tunyogmatolcsra, és próbáltam a gyakorlatban felhasználni, amit tanultam. Megalapoztam a falusi kulturális életet, volt nőklubunk, fiatalok klubja, színjátszó csoportunk, amellyel forgószínpadi díszlettel A kaktusz virágát játszottuk. Busszal tájoltunk az egész járásban. Az iskolába is elvittük, amit csak lehetett. Béres Ferenc szintén pataki diákként eljött, és 17. századi dallamokat énekelt. Hattagú cigányzenekarral, fiatal magyar nótaénekesekkel jártuk a környéket. Tunyogmatolcs után Fehérgyarmatra kerültem, igazgatónak. Ott is volt színház, rengeteg előadás. Közbejött a hetvenes árvíz, amelyet még Gyarmaton éltem meg. Mivel a városvezetők többsége nem helybeli lakos volt, így nem voltak tapasztalataik arról, honnan jöhet a víz. Kitelepítési parancsnok lettem. El kellett mennie a családomnak, én maradtam... Magamnak kellett magamról gondoskodnom. Emlékszem egy alkalommal a telefonközpontos postáskisasszonyt hívtam fel Mátészalkán, árulja el, hogyan kell tojásrántottát sütni.
- Hogyan került Kanizsára?
-Országos értekezletekre, továbbképzésekre, módszervásárokra jártunk, és ott találkoztam Zalavári Gyulával. Elmentünk az értekezlet után a Búsuló Juhászba beszélgetni. Ő beszélt arról, hogy művelődési ház épül Kanizsán, és azt kérdezte, nem jönnék-e el ide dolgozni. A feleségem először nem értett egyet velem, aztán mégis eljöttünk Kanizsára. Akkor épült a HSMK. Rengeteget jártam Pécsre, és napokig beszélgettünk a tervezőkkel, mert ők mást szerettek volna, mint amit én jónak láttam. Aztán elkészült a ház. 1976-ban behívattak a Tanácshoz, a szőnyeg szélére állítottak, és mondták, mondják le, mert Zalavári Gyula lesz az igazgató. Lemondtam, és én lettem az úgynevezett szakmai igazgatóhelyettes. A jövőt néztem, és a jövő engem igazolt. Létrehoztuk a vidéki klubhálózatot, a bejáró dolgozók klubját, és a gyárakba is kivittük a programokat. Rendhagyó irodalom- és énekórákat szerveztünk. Az általam szervett programokon 100-150 érdeklődő volt, mert a témák időszerűek voltak, az előadók népszerű, ismert emberek. A szakmai és politikai ismeretterjesztés mellett az irodalommal is foglalkoztunk. Major Tamás, Ruttkai Éva és Latinovics Zoltán működtek közre ebben. A kultúra és a tudomány színe-java megfordult Kanizsán. Utánanéztem a város kulturális történetének, és tudtam, komoly hagyományai vannak a városban a komolyzenének, az értékes, magas kultúrának, hiszen sokszor a bécsi és a budapesti színházakat, hangversenytermeket is a kanizsai közönség töltötte meg. Filharmónia bérletet hirdettünk. Kitűnő műsoroknak tapsolhatott a közönség. A Zeneiskola tanárai is közreműködtek ebben, színvonalas hangversenyekkel egészítették ki a városon túlról érkező művészek programjait. Közönség nevelődött itt, amely ma is megvan. Óriási bűnt követ el, aki nem épít erre a rajongó, művelt, színház és zeneértő kanizsai közönségre.
A XX. századot, a szenvedések századának nevezte, mert a századból megélt közel nyolcvan év tapasztalata ezt mondatta vele. Mindenki szenvedett, az is, akit elvittek, meggyaláztak, mindenéből kiforgattak, és az is, aki ezt „csak" végignézni kényszerült. Mindannyian szenvedtünk e században, de valami azt súgja, tanulni mégis keveset tanultunk belőle, hiszen időről időre a hibák megismétlődnek. Megismételjük őket, még akkor is, ha a század tanúi e sorozatban sorsukon keresztül újra meg újra felhívják figyelmünket az emberi lélekben, a történelem jelenségeiben rejtező csapdák százaira. A szenvedések századának soronkövetkező tanúja lapunkban Kalydy Jenő népművelő.
i. október i9. - ESÉLYEGYENLŐSÉG -
IDŐSEINKET KÖSZÖNTÖTTÜK
Szeptember közepén három szervezet, az Idősügyi Tanács, a Halis István Városi Könyvtár és a Szabadidőszervezők Munkaközössége összefogva Én és a nagyanyám (nagyapám) címmel pályázatot írt ki az iskolásoknak. Műfaji megkötöttség nélkül olyan irodalmi alkotásokat vártak a fiataloktól, amely ben a nagyszülőkkel való kapcsolatukat elevenítik fel. A pályázat eredményhirdetésére múlt hétfőn, ünnepélyes keretek között került sor a könyvtárban. Mint azt Dezső Ferenctől, a zsűri elnökétől megtudtuk, öt iskolából összesen 26 pályamunka került a bírálók elé. Hatan versben próbálták megfogalmazni gondolataikat, húszan prózai alkotást nyújtottak be. Az értékelés szerint valamennyi írásból sugárzik a nagyszülők iránti szeretet és tisztelet, miközben az is kiolvasható a sorok közül, milyen fontos szerepük van a mamáknak, papáknak a családokban. Minden pályázó könyvjutalomban részesült, s a döntés értelmében az a négy szerző, aki mind tartalmában, mind pedig stílusában kiemelkedett a mezőnyből, nagymamájával, nagypapájával a vendége lehet egy-egy vacsorára az egyik kanizsai étteremnek. E különdíjban részesültek: a Zrínyi Iskolából Dömötör Nikolett, a Körösi Iskolából Kövesi Boglárka, a péterfys Szigeti Szabina és a batthyányis Kovács Fruzsina.
Idősekért Nagykanizsán címmel egész héten át tartó rendezvénysorozat vette kezdetét múlt héten hétfőn a Hevesi Sándor Művelődési Központban. Az ünnepélyes megnyitóra a színházteremben került sor, ahol Litter Nándor polgármester köszöntötte az egybegyűlteket, majd Koller Jutka, az Egyesített Szociális Intézmény vezetője, mint a hagyományteremtő szándékkal életre hívott programsorozat egyik főszervezője szólt a részvevőkhöz. Ezt követően megható pillanatok következtek: sorsolás útján kiválasztva a legidősebb kanizsai hölgyek nevében Keszler Pálné, a leg-korosabb helyi urakat képviselve pedig Horváth Károly vehetett át egy-egy csokor virágot. A délelőtti program a Honvéd Együttes műsorával zárult.
A hétfő délután az Idősek Filmklubja elnevezésű programmal folytatódott az Idősek Hete, amelynek keretében filmvetítés és játékos vetélkedő várta a nyugdíjas klubok tagjaiból álló csapatokat. Késő délután Aktív élet, aktív pihenés címmel bélyegbemutatóra került sor a Honvéd Kaszinóban.
Kedden délután az idős alkotók munkáiból nyílt tárlat a Vasemberház kiállítótermében. A miklósfai Mindenki Házában Sajni József önkormányzati képviselő köszöntötte városrészben élő időseket, majd az Altalános Iskola diákjai kedveskedtek műsorukkal. A vendéglátást követően a Tüttő János nótakör szórakoztatta az egybegyűlteket.
Szerdán a MÁV Sportcsarnokában kosárra dobásban, sorverseny-
KÉSZPÉNZ AZONNAL!
ARANY-, EZÜST-, DRÁGAKŐ FEDEZETRE!
A DUNÁNTÚL LEGALACSONYABB ZÁLOGKAMATA AZ ÉKSZERBANK ZÁLOGFIÓKBAN!
Nagykanizsa VASEMBERHÁZ 93-313-332
ben, lövészetben, tekében mérhették össze fittségüket, ügyességüket a nyugdíjas klubokból verbuválódott csapatok. Kora délelőtt a Honvéd Kaszinóban rendezett pogácsafesztivállal folytatódott az idősek hete, délután üdülési tanácsadás és kiállítás várta az érdeklődőket a Tourinform irodában. A fakosi kultúrházban Papp Péter önkormányzati képviselő köszöntötte a nyugdíjasokat. A diákok műsora után egészségügyi szűréseken vehettek részt az érdeklődők, ki-ki megtudhatta, mennyi a cukorszintje, nem magas-e a koleszterinszintje, és mennyi a testzsírja. Ezt követően vacsora várta a kisfakosi és nagyfakosi időseket, akiket autókkal szállítottak az új asztalokkal, székekkel felszerelt kultúrházba, hogy egy emlékezetes estét töltsenek el együtt.
A Hevesi Sándor Művelődési Központ adott otthont a Nyugdíjas Művészeti Találkozónak, amelyen többek között fellépett a Kodály Zoltán Művelődési Ház Énekkara, az Erkel Ferenc Művelődési Ház tánckara, a Tungsram Nyugdíjas Klub Énekkara, a Hölgyklub Tánckara, és Baráth Béla tárogatón játszott. A bagolai kultúrházban Papp Péter köszöntötte az időseket, majd Kaczor Ferenc nótát énekelt és dr. Tolnai Sándor citerázott.
Pénteken délelőtt szépészeti bemutató, fodrászat, sminkelés zajlott a Honvéd Kaszinó Tükörtermében. Vég nélkül siklott a sminkecset, simultak a vonások, csillogóbbá váltak a tekintetek, a tincsek. A megszépült hölgyek aztán szebbnél szebb ruhákba bújtak, és divatbemutató tartottak. Volt már jó néhány divatbemutató ebben a városban, de olyat, amelyen csak nyugdíjas hölgyek vonultak a kifutón, még nem látott Kanizsa. Ele-
gáns, és sportosabb modellek egyaránt előfordultak, a bemutatót produkáló hölgyek modelleket idéző bájjal, eleganciával vonultak végig a kifutókét funkcionáló vörös szőnyegen. Pénteken délután a Légierő Központi Zenekara szórakoztatta a nyugdíjasokat a HSMK színháztermében, s közben a pályázatok értékelésére, a díjkiosztásra is sor került. Zárszót Röst János alpolgármester mondott, aki köszönetét fejezte ki az összes szervezőnek a színvonalas programért. A programot állófogadás és bál zárta. A Palinban élő időseket Bicsák Miklós képviselő köszöntötte, majd itt is a zenéé, a mulatságé volt a főszerep. A bajcsai Kultúrházban Polai József mondott köszöntőt, majd a Tüttő János nótakör szórakoztatta a megjelenteket.
Szombaton a Móricz Zsigmond Művelődési Házban Csordásné Láng Éva és Polai József képviselők köszöntötték a kiskanizsai városrész idős lakóit. A köszöntőt követően a Vigadó duó operett estje
szórakoztatta a városrészben élő időseket.
Dukát Éva - Szőlősi Márta
IDŐSEK I. NAGYKANIZSAI SPORTNAPJA MÁV csarnok 2004. október 13.
Ügyességi sorverseny: 1.
Hölgy Klub, MOL Klub, 3. Honvéd Szakszervezet Nyugállományú Tagozat Csoportja, Lövészet (férfi): 1. Tófalvi Lajos MÁV Klub, 2. Csótár Géza MÁV Klub, 3. Győri György Honvéd Szakszervezet Teke férfi: 1. Ekman Elemér KÖGÁZ, 2. Léder István DKG, 3. Sziklai Csaba Bútorgyár, 4. Balla Ferenc TUNGSRAM (76 éves) Teke női: 1. Tóth Ferencné TB 2. Orbán Józsefné Fertip 3. Juhász Mária DKG Sakk: 1. Má-tés József MÁV 2. Szilárd Imre TUNGSRAM 3. Vlasics József MÁV Asztalitenisz (férfi): 1. Plichta Lóránt MOL Asztalitenisz (női): 1. Sárdi Lászlóné IV. sz. Idősek Klubja Kosárdobó verseny (férfi): 1. Kovács József Honvéd 2. Magyar Mihály Honvéd 3. Perjés József Honvéd Kosárdobó verseny (női): 1. Klein Ottóné Hölgy Klub 2. Horváth Győzőné MOL 3. Gál Ferencné MOL
Tömegesítési verseny: 1. TUNGSRAM, 2. MOL Klub 3. Honvéd Szakszervezet 4. Hölgy Klub 5. MÁV Szakszervezet 6. Teke SE
IDŐSEKÉRT NAGYKANIZSÁN ÜNNEPI HÉT EREDMÉNYEI:
FILMVETÉLKEDŐ: Belvárosi Nyugdíjasklub KIVÁLÓ POGÁCSASÜTŐ: Kovács Józsefné (Hölgyklub), Németh Károlyné, Bertáné - Hüveliné (Fegyveresek Klubja) KIVÁLÓ HORGÁSZOK: Lőrincz László, Németh Tibor KÖZÖNSÉGDÍJASOK: Móricz István (Fegyveresek Klubja), Brém Veronika (Cukorbetegek Klubja), Hölgyklub kiállítói
BÉLYEGBEMUTATÓ DÍJAZOTTAI: Dr. Kereskai József, Dr. Janda Iván, Reményi György, Szakáll Árpád
VETÉLKEDŐK, VERSENYEK LEGIDŐSEBB TAGJAI: Sárdi Lászlóné (IV: sz. Nyugdíjas Klub), Balla Ferenc (Tungsram Klub)
VÁROSPOLITIKA
MI LESZ VELED, ÁLLATMENHELY?
Október 4.: az Állatok Világnapja. Ovisok, iskolások, állatbarátok, állatvédő szervezetek - sokan, sokféleképpen készültek a jeles napra. De vajon hogyan élik mindennapjaikat a világnap után azok az állatok, akik elveszítették gazdijukat, netán-tán gazdáik veszítették el őket? A kutyusok és cicák megmentésére városunkban a ma közel hetven taggal rendelkező Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület vállalta az állatmenhely kialakítását és működtetését. Az ottani körülményekről, a menhely sorsának alakulásáról beszélgettünk Varga Károlynéval, az egyesület elnökével.
- 1995. szeptember 4-én 30 állatvédő alapító taggal alakult meg az egyesületünk - felvállalva azt, hogy az önkormányzattól bérbe kapott területen állatmenhelyet alakít ki a gazdátlan kutyák helyzetének megoldására -. Az állatok mindennapi kiszolgálása mellett feladatunk a rendszeres állatorvosi felügyelet biztosítása, kötelező és védőoltásokkal való ellátása, féregtelenítése. Fontosnak tartjuk azt is, hogy minél több kutyán legyen elvégezve az ivartalanítási beavatkozás. így egyrészt a menhelyen nincs szaporulat, másrészt úgy tapasztaltuk, hogy a leendő gazdák is szívesebben fogadnak örökbe ivartalanított állatot. Az első időszakban 5, 20, majd egyre több kóbor kutya talált menedéket nálunk. Az évek során 54 kennel, karantén-sor, takarmányos helyiség, új iroda épült.
- Hány kutya érezhette hosszabb vagy rövidebb ideig otthonának az állatmenhelyet?
- Összesen mintegy ezer kutya fordult meg eddig nálunk, közülük több mint nyolcszázat sikerült megfelelő körülmények közé, szerető gazdához juttatni.
- Mi a helyzet napjainkban? Hány lakója van a menhelynek?
- Állományunk létszáma a mai napon 170 kutya és 20 cica, melyeknek mindennapi ellátásáról négy állatgondozó gondoskodik.
- Hogyan kerülnek ide az állatok?
- Legtöbbször „úgy találtam..." címszóval adja át az állatmenhelyet felkereső személy őket, de tudjuk jól, hogy az esetek többségében az otthon megunt háziállattól akarnak megszabadulni, ellenszolgáltatás nélkül. Jelenleg ugyanis háromezer forintot kell, vagy legalábbis kellene - fizetnie annak, aki saját négylábúját szeretné ránk bízni.
- Milyen körülmények között végzik tevékenységüket?
- A helyzet most embertelen, és nagyon gyors változtatásét kiált: két és fél éve nincs villanyunk, az állatok szűk helyen összezsúfolva, mél-
Személyi kölcsön kezes és fedezet nélkül 75.000-3.000.000 Ft-ig, 3 nap alatt. 3 hónapos munkaviszonytól nettó 50.000 Ft jövedelemtől,
már kártyás telefonnal is igényelhető! Pl.: 600.000 Ft - 60 hó 16.317 Ft * 1.500.000 Ft - 60 hó 38.344 Ft T-Mobile arany-, platinakártyás ügyfeleknek kamatmentes lehetőség munkáltatói igazolás nélkül! Tel.: 30/9949-003,30/8589-760
Fogadja el a Nagyatád és Vidéke Takarékszövetkezet
Nagykanizsai Kirendeltségének kiemelkedő kamatozású betétajánlatát, és Önből is Király lehet!
TAKARÉKSZELVÉNY
♦ 90 napos futamidő ♦ Fix sávos kamat ♦ Napi kamatelszámolás
♦ OBA biztosított ♦ Tetszőleges címet
Éves kamathozam: 11,32 %
8800 Nagykanizsa, Király u. 31/B. (93) 536-272, (93) 536-273
_EB KM: 10.89%
tatlan körülmények között élnek. Nincs ugyanis fedett életterük, a kennelek eső esetén sártengerré változnak. A gondozók télen is fűtetlen helyiségben kénytelenek átöltözni, s ha átfagytak vagy bőrig áztak, sincs hol átmelegedniük, megszárítkozniuk. Ezt a ma már tényleg tarthatatlan állapotot látva májusban az önkormányzat végre napirendre tűzte az állatmenhely további működésének tárgyalását és végül tízmillióforintot szavazott meg a változtatásra.
- Mire fordítják, mire elég ez az összeg?
- A vasútállomás közelében, a szennyvíztisztító szomszédságában található az a terület, ahol a leendő állatmenhely kialakításra kerül. Megtörtént a terület művelési ágból való kivonása, és megkezdődtek a talaj-előkészítő munkálatok. Napokon belül elkészülnek a tervek, ezek birtokában tudjuk majd megtenni az első lépéseket a közművesítés érdekében. Úgy tervezzük, jövő tavasszal indulhat az építkezés.
JÖVŐ
- S be is fejeződik a következő évben?
- Nem álmodtunk extra dolgokat, az eddigi közel tíz esztendő tapasztalataira alapozva, no és az állattartásra vonatkozó jogszabályokat, előírásokat messzemenőkig figyelembe véve gondoltuk végig, milyen legyen az új állatmenhely. Egészen biztos, hogy mindez egy esztendő alatt nem valósul meg. Szerencsére sok támogatónk van, társadalmi munkát is több állatbarát magánszemély illetve cég felajánlott. Mindenesetre azt nagyon reméljük, hogy az idei lesz az utolsó tél a jelenlegi állatmenhely életében. Annyi kennelt feltétlenül szeretnénk megépíteni az elkövetkezendő egy évben, amennyi a jelenlegi létszám elhelyezésére elegendő.
- Mi minden várja majd két-három esztendő múlva az új állatmenhelyen az oda betérőket?
- Körülbelül 250 kutya befogadására alkalmas telepet képzeljünk magunk elé, összességében mintegy négyszer akkora területen, mint a mostani. A kennelek alját lebetonozzuk, így egyrészt megszabadulunk a jelenlegi, csapadék okozta sártengertől, másrészt a fertőtlenítés is megoldhatóvá válik. Az oldalfalak is alul betonból lesznek, így igyekszünk meggátolni azt, hogy a kutyusok átlátogassanak a szomszédba. Közös kifutók tervezésével szeretnénk megteremteni arra a lehetőséget, hogy az egymással „baráti" kapcsolatban lévő kutyák egy közös térben bármikor összeengedhetők legyenek A kutyaházak nem áznak majd be, a kennelek is részben fedettek lesznek. A karanténokat is az előírásoknak megfelelően alakítjuk ki. Végre megoldódnak majd a személyzet öltözködésével, tisztálkodásával kapcsolatos problémák, és szeretnénk egy olyan irodát is kialakítani, ahol emberhez méltó körülmények között végezhetjük az állatmenhely működésével kapcsolatos teendőket. Szeretnénk igazi nyitott menhelyet működtetni.
- Ez mit jelent?
- Eddig is voltak vissza-visszatérő látogatóink, s szép számmal olyanok is, akik segítettek az etetésben, itatásban, sőt még a takarításban is. Vannak, akik azért jöttek, hogy az általuk megkedvelt kutyust elvigyék sétálni. Ha már nem a mai mostoha körülmények várnak a hozzánk érkezőkre, egészen biztos tovább fog nőni az érdeklődés - akár óvodai, iskolai csoportok is ellátogathatnak hozzánk, hiszen a városban élő gyerekek közül sokaknak igazán élményszámba megy a kutyákkal, cicákkal való közelebbi megismerkedés. S ha már a gyerekeknél tartunk: az új állatmenhely arra is alkalmas lehet majd a későbbiekben, hogy a szokásos nyári kutyás - táborunkat ott szervezzük meg.
Szőlősi Márta
A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete ezúton köszöni meg a személyi jövedelemadóból 2003. évben beérkezett 118.399 Ft-ot, amit teljes egészében az alapszabályban meghatározott célra fordított. A támogatást a jövőre nézve is tisztelettel kéri és köszöni az Egyesület Vezetősége.
" Adószám: 18955912-1-20 Köszönettel és tisztelettel: Poszavecz József elnök
2004. október .
RIKA
9
( október 11.)
Októberi esték
A Piarista Iskolában az Októberi esték programsorozat keretében Szőnyi Szilárd, a Heti Válasz újságírója tartott előadást a diákok és a pedagógusok számára.
( október 12.)
Miklósfai kiállítás
A Miklósfai Altalános Iskola galériájában Zágon László fotóművész tárlatának megnyitójára került sor. Délután a miklósfai Mindenki Házában az „Idősekért Nagykanizsán" ünnepi programsorozat keretében köszöntötték a nyugdíjasokat.
( október 14.)
Balassi Bálint emlékére
A Hevesi Sándor Művelődési Központ adott otthont múlt csütörtökön azon programsorozat első rendezvényének, melyet Balassi Bálint születésének 450. évfordulója tiszteletére indított útjára az intézmény és az önkormányzat. Az Időben tőle egyre távolabb, lélekben hozzá egyre közelebb címmel meghirdetett emlékestet a HSMK igazgatóhelyettese, Tóthné Hegedűs Erzsébet nyitotta meg, majd három előadást hallhattak az érdeklődők. Elsőként Dónai Beatrix tanárnő kalauzolta vissza a múltba hallgatóságát, hogy Balassi Bálint életútját nyomon kövessék, és megismerkedjenek a költő istenes énekeivel. Ezt követően Deiszin-ger Ivett tanárnő előadása hangzott el Balassi szerelmi költészetéről és virágénekeiről, végül Horváth Ilona tanárnő tartott ismertetőt a költő harci és vitézi költészetéről.
( október 15.)
Filmklub
A Halis István Városi Könyvtárban negyedik állomásához érkezett a „Hetedik művészet" című rendezvénysorozat. William Shakespeare Hamlet című művének
Laurence Olivér által rendezett 1948-as angol nyelvű filmváltozatát tekinthették meg az érdeklődök.
Fidesz-sajtótájékoztató
A MÁV döntése, a járatszámcsökkenés hátrányosan sújtja a kanizsaiakat, hiszen már eddig is sokan kénytelenek voltak máshol munkát vállalni. 2003 decembere óta a Venezia Expressz is elkerüli városunkat. A MÁV más városokba helyez majd át olyan szerkezeti egységeket, melyek még jelenleg Kanizsán működnek. Megkérjük a város vezetését, hogy a családok boldogulásának érdekében, segítő szándékkal elmondott javaslatainkat fogadja meg, hogy ne szűnjenek meg újabb munkahelyek városunkban - hangzott el a pénteki sajtótájékoztatón, melyet Cseresnyés Péter, a Fidesz helyi frakcióvezetője és dr. Csákai Iván frakcióvezető-helyettes tartott.
( október 16.)
Jubileumi fellépés
A 10 éves, 50 tagú Nagykanizsai Ifjúsági Fúvószenekar lépett fel a nagyközönség előtt a Cserháti Sportcsarnokban. A jubileumi koncerten a Honvéd Kaszinó maz-sorett csoportja és a Nagykanizsai Ifjúsági Zenekar Utánpótlás Zenekara is fellépett, akik két önálló és egy közös számmal lepték meg a nagyérdeműt. A NIF repertoárján többek között a Zrínyi-induló, dix-ieshow, polka, dixie king szerepelt, valamint az Operaház fantomjából adtak elő részleteket.
( előzetes)
Polgári Egyesület
Október 22-én, pénteken este fél 6-kor a Mozikertben, a kopjafánál tartja megemlékezését a Nagykanizsai Polgári Egyesület. Ünnepi beszédet mond Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő és Háncs Lajos, az 56-os Szövetség Zala Megyei Szervezetének elnökhelyettese. A rendezők kérik, mindenki hozzon l-l szál virágot!
HORVAT-MAGYAR KAPCSOLATOK
A horvát misét követően a Horvát Kisebbségi Önkormányzat által, immár hatodik alkalommal szervezett Horvát Nap című rendezvény a Halis István Városi Könyvtárban zajlott. Elsőként a Kanizsai Horvát Kórus a magyar és a horvát himnuszt adta elő, majd Vargovics Józsefné, a HKÖ elnöke megnyitó beszédében elmondta, hogy a rendezvény már tradicionális jellegű, mellyel be szeretnének kapcsolódni a város kulturális életébe, másrészt az önkormányzati munkájuk révén minél jobb kapcsolatot kívánnak kialakítani a horvát városokkal. Dr. Karagics Mihály, az Országos Horvát Önkormányzat elnöke fontos szerepet tulajdonított Nagykanizsának a kapcsolatok kiépítésében, úgy vélte, hogy városunk közvetítő szerepe még nagyobb lesz, ha Horvátország is az Európai Unió tagjává válik. Litter Nándor polgármester meggyőződését fejezte ki, hogy a kisebbségeknek több jogokat kell adni, mint amivel a többségi társadalom rendelkezik, hogy megőrizzék kultúrájukat, anyanyelvüket, tradícióikat, majd szólt a Dráva-Mura Eurórégiós együttműködés fontosságáról.
A program résztvevői dr. Dragutin Feletar, a Zágrábi Egyetem Természettudományi Kar dékánjának Zrínyiek Muraközben és a Novi Zrin erődítmény története, valamint Petrics Mária, a budapesti Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon A magyar irodalom és a Zrínyiek című előadását hallgathatták meg. A rendezvényt a koprivnicai Kulturális Egyesület színvonalas műsora zárta.
REGIONÁLIS ROMA FESZTIVÁL
Idén második alkalommal került megrendezése szombaton a Dunántúli Roma Vezetők Szövetsége és a Khetanipe Egyesület által szervezett II. Dunántúli Regionális Roma Fesztivál a volt Úttörőházban. Orsós Rita Garai Gábor: Bizalom című versének előadása után a rendezvényen köszöntőt mondott Nagy József György, a DRVSZ elnöke, aki elmondta, hogy tavaly hagyományteremtő szándékkal hozták létre a rendezvényt. Röst János alpolgármester Szécsi Magda: A vándor dala című versével köszöntötte a résztvevőket. Teleki László, a MEH romaügyekért felelős politikai államtitkára ünnepi beszédében többek között arra is kitért, hogy a többségi társadalom, a civil szervezetek és a kisebbségek egyik összekötő kapocsa a kultúra.
Beszédet mondott még Kolompár Orbán, az OCÖ elnöke, valamint Farkas Flórián, a Lungo Drom elnöke, aki rámutatott, hogy a cigány kultúra kortalan és időtlen. A délután folyamán fellépett a Fehér Kígyó és a Kanizsa Csillagai roma hagyományőrző együttes, Csonka Anna cigány népdalénekes, a Garabonci Hagyományőrző Együttes, Stern Miklós és felesége autentikus cigány zenével szórakoztatta a közönséget.. Az estét a Romantik nagysikerű fellépése zárta.
SZOLOLOPAS, ZALOGKIVALTAS
A ''98-ban alakult Zalagyöngye Táncegyüttes ötödik, Szüreti Mulatság című önálló estjének bemutatóját népes nézőtábor fogadta szombat este a Hevesi Sándor Művelődési Központban. A műsorban a 20 fős társaság mellett az Aranymetszés Művészeti Iskola, Kócza Attila és Kócza Piroska fiatal táncosai is felléptek. A táncegyüttes a szüreti mulatságot jelenítette meg a színpadon, előtte rövid videofilmen a szüretet tekinthették meg a nézők. A szüretelők megvendégelése, a szőlőlopás, a zálogadás és a zálogkiváltás fő mozzanatait vázolták a közönség elé, a legszemtele-nebb tolvajt jelképesen halálra ítélték. Rengeteg tánc, sárközi, bagi, szatmári, bodrogközi, kalotaszegi, üveges és botos, valamint gömöri tánc szerepelt a est koreográfiájában. Zálogot kiváltani csak üveges vagy botos tánccal lehetett. A „halálra ítélt" tolvajra egy tréfás papi temetés várt. Egy vegyes felállású, öttagú zenekar kísérte a produkciót, a Patkó Banda és a Bojtár Együttes egy-egy tagja és Domonkos László. A díszleteket a Zalagyöngye tagjai készítették el.
- A Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatóságától pályázaton nyertünk 200 000 forint támogatást az előadásra. Célunk, hogy vidéken minél több helyszínen bemutassuk, jövő vasárnap Becsvölgyén lépünk fel a Szüreti Mulatsággal - tudtuk meg az együttes vezetőjétől, Tóth Istvántól.
Lukások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése. A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése, gyors beavatkozással.
Meglevő rendszerek FIGYELŐKÖZPONTRA történő díjtalan csatlakoztatása.
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20. Telefon: 93/312-706
10
UL
2004. október .
SZÓLT A JAZZ
A 25. Nemzetközi jazzfeszti-vál két napján színvonalas produkciók szórakoztatták a nagyérdeműt a HSMK színpadán. A legnagyobb várakozás az amerikai John Abercrombie Trió játékát kísérte. Fotóinkon a fesztivál egy-egy emlékezetes pillanatát idézzük vissza.
ezerketszaz eves lelet
Megelőző ásatások során eddig még feltáratlan római kori sírt találtak dr. Horváth László régész vezetésével a szakemberek. A leletre a 74-es út melletti építkezés területén bukkantak rá. Az építkezés mellett megelőző ásatásokat végeznek a régészek annak érdekében, hogy a múlt még feltáratlan emlékeit megőrizzék az utókornak.
A sírban talált nagy mennyiségű pénz adatainak feldolgozása után pontosan meghatározható lesz a kor, amelyben a sír lakóját örök nyugalomra helyezték, de dr. Horváth László úgy véli, III-IV. századi a lelet. Az egyedülálló, téglából és homokkőből épített sír egy fiatal lány holtestét rejtette, amely egy kiszedett falu római kőépület belsejében helyezkedett el. Háromszor egy méteres az alapmérete, és
minden jel szerint felmenő fala is volt. Alul építették meg a sírhelyet, téglákkal fedték le. Valószínű, hogy a villagazdaság egyik tulajdonosának hozzátartozójáról van szó. A sírban ékszereket, arany gyöngyszemekből álló nyakláncot, fejfedőt díszítő ezüst tűket, arany fülbevalót, és ezüst gyűrűt is találtak. A holttest mellett illatszeres üvegcséket fürdőolaj tárolására alkalmas üvegből készült tárgyat, krémes tégelyt, egy kancsót is volt. A III-IV. században, az Inkey kápolna körüli területen, fent a dombtetőn egy négy kőépületből álló villagazdaság működött. Ennek a villagazdaságnak 25 sírból álló temetőjét már korábban feltárták a gazdaságtól keletre eső domboldalban. E sírokat, a most megtalált-tal ellentétben kirabolták.
SZÍNEK
Színek címmel, megnyílt Bóháné Sasvár Éva festőművész kiállítása a Péterfy Sándor Általános Iskola galériájában. A megjelent vendégeket Bagarus Ágnes, az intézmény igazgatója köszöntötte, majd a tanulók adtak műsort. A kiállítást Lehota M. János esztéta nyitotta meg. Beszédében kiemelte: Bóháné Sasvár Éva festészetét össze lehet kapcsolni az ünneppel, mert ő maga az élő példája annak, hogy a művészet az időtlenséget próbálja megragadni, azt ami soha nem fog elmúlni, ami mindig jelen van. A művész fiatal éveiben képzőművészeti pályára készült, de az élet nem adta meg neki azt a lehetőséget, hogy ezen a pályán bontakoztathassa ki a képességeit. Nyugdíjas korára azonban visszatért az eredendő, gyermekkori, ifjúkori világába. Újraidézte azokat a gondolatokat, vágyakat, amelyek gyermekként határozták meg őt. Csendéleteiben, tájképeiben azokat a pillanatokat, érzelmeket festette meg, amelyek megragadtak benne, és újra és újra rácsodálkozni késztetnek bennünket a világra.
Október 19. 18 óra „Méznél édesb szép szók"
Lantkoncert a Kiskastélyban Balassi Bálint születésének 450. évfordulóján. Előadók: Kónya István lantművész, Horváth Zsófia és Vargovics Marina versmondók, Horváth István Radnóti-díjas versmondó. Belépődíj
nincs- _/
KONCERT - „MAJDNEM" HARMONIKAVAL
Hazájában - Ukrajnában -, Oroszországban, Norvégiában, Olaszországban rendszeresen koncertezik, de Magyarországon az idei Zene Világnapja hetében mutatkozott be: pécsi majd marcali koncertjét követően érkezett az Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola meghívására Nagykanizsára, hogy a muzsikát kedvelőknek igazi zenei csemegét kínáljon. Hangszere ugyanis nálunk szinte ismeretlen még - legalábbis az volt egészen e Kiskastély-beli koncertig. A fiatal művészt, Oleg Podolszkijt - aki számos verseny díjazottja - e zeneszerszámról, eddigi pályafutásáról kérdeztük:
- Mondana néhány gondolatot magáról?
- Ukrajnában születtem 1977-ben. Zenei tanulmányaimat Szumiban végeztem a Zenepedagógiai Egyetemen, ahol harmonikaművészi diplomát kaptam. Jelenlej a lebedeni művelődési központ igazgatójaként dolgozom.
- Hogyan barátkozott össze a bajánnal? Milyen is ez a kevesek által ismert hangszer?
- Nálunk Ukrajnában ez egy népi hangszer, ami valójában nagyon hasonlít a világszerte ismert harmonikához. Nem csak alakjában, hanem hangzásában is igazi „testvérek" ők. Az alapvető különbség az, hogy míg a harmonikán jobb kézzel billentyűkön játszunk, addig a bajánon mindkét oldalon gombokat találunk, s ezekkel szólaltajuk meg.
- Milyen zeneműveket játszik? Egyáltalán léteznek külön bajánra írt dallamok?
- Természetesen léteznek. Nagyon gazdag a baján zeneirodalma, s bár nálunk otthon igazi népi hangszernek számít, a zeneszerzők között nem csak ukránokat, oroszokat találunk. Egyébként szívesen játszom minden szép hangzású darabot, mindegy, ki a zeneszerzője.
- Most jár először Magyarországon. Milyennek találja a magyar embereket?
- Nagyon tetszik, hogy itt rengeteg a mosolygós arc, sok a zeneértő ember. Amerre csak jártam az elmúlt napokban, mindenhol őszinte érdeklődéssel és szeretettel fogadtak.
- Milyen művekkel jött Magyarországra?
- Megpróbáltam úgy összeállítani a repertoárt, hogy mind a zeneszerzők, mind a művek vonatkozásában változatosak legyenek. Szeretném megmutatni ennek a hangszernek a sokoldalúságát, azt, hogy mindenféle hangulatot - a legvidámabbtól a legszomorúbbig - elő lehet varázsolni belőle. Felcsendülnek olyan dallamok, amelyeket szerte a világon dúdolnak az emberek, és olyanok is, melyek kevésbé ismertek. Például többek között Bach, Mozart, Rossini, Zubicki, Derbenko egy-egy darabja, és emellett két saját szerzeményem is eljátszom.
Szőlősi Márta
2004. október .
OIK
11
ÚJ MUNKALEHETŐSÉG A TREND NÉL
Olvasni lehetett a hirdetésekben, hogy a Kanizsa Trend Kft. jelentős számú munkaerőt vesz fel. Mi indokolja ezt a sokak számára kedvező hírt? - kérdeztük Wilheim Gábort, a cég ügyvezető igazgatóját.
- A Kanizsa Trend megvásárolta a faipari cikkeket és vázakat gyártó Kanizsa Design Kft-t, melynek az árbevétele 200-250 millió forint volt éves szinten. Et a cég készítette számunkra a bútorvázakat. Most lehetőség van arra, hogy egy-két éven belül duplájára emelkedjen az árbevételünk. Természetesen megtartva az eredeti profilt is, a fa tömegcikk, illetve a magasabb minőségű felületkezelt konyhai és előszobai ajtók gyártását. Ez azt jelenti, hogy a ma ott foglalkoztatott létszámot meg kell duplázni, 25-30 asztalost keresünk.
- Hol tartanak a munkaerő felvételben?
- Eleinte abban bíztunk, hogy könnyen fog menni, aztán kiderült, hogy az asztalos szakmát végzetteknek mind van munkahelyük.
Most ott tartunk, hogy betanított munkára veszünk fel embereket, akiket magunk képzünk ki a különböző tevékenységi körökre. A másik része a munkaerő igénynek az alapozó, a varró, a kárpitos, illetve a szabász munkakörökben jelentkezett. Tulajdonképpen ez a tevékenység évek óta ciklikus. Egy profiltisztítás során, ami azt jelenti, hogy egy-két beszállító partnerünk, akik ülőgarnitúra gyártásban segítettek be nálunk, profilt váltottak, ezért a kieső kapacitásokat új munkaerő felvétellel próbáljuk pótolni a saját gyáregységünkben. Helyünk, szaktudásunk van hozzá, azonban a kész, gyakorlott szakemberek piaca szűkös.
- Milyen lépéseket tettek a megoldás érdekében?
- Elhatároztuk, együttműködve a kanizsai képzési intézményekkel, megpróbálunk első lépésben betanított munkára felvenni embereket, és a gyárban képeznénk ki őket speciálisan arra a szakterületre, ahol legjobban tudják kamatoztatni
tudásukat. Hosszú távú a folyamat, ami egy kicsit problémával is telített, hiszen az előbb említett ciklikusság azzal járhat, hogy nyáron nem tudjuk teljesen lekötni a kapacitásukat.
- Lehet-e tenni ez ellen valamit a szakhatóságoknál?
- Evek óta párbeszédben állunk a minisztériummal, azt szeretnénk elérni, hogy tekintsék a bútorgyártást is szezonális tevékenységnek. Ez ugyan nem éghajlati viszonyoktól függő munka, amit klasszikusan szezon munkának neveznek, hanem a piac kereseti-kínálati ingadozása teszi azzá. Mindenki nyerne vele, ha a csúcsszezonban naponta hoszszabb ideig tudnánk foglalkoztatni az embereket, a nyári időszakban pedig rövidebb munkaciklusban. Ma a törvényi háttér ezt nem teszi lehetővé, de úgy gondolom, szakmai összefogással a bútorszövetségen keresztül majd el fogjuk tudni érni ezt a célunkat.
Bakonyi Erzsébet
OKTÓBERI ESTÉK
A Piarista Iskola Októberi esték előadássorozatának következő vendége dr. Lukács László piarista, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola főigazgatója lesz október 25-én 18 órakor az iskola ebédlőjében.
„NEMCSAK TANÍTUNK..:''
„...hanem nevelünk is." így összegezte az Aranymetszés Alapfokú Művészeti iskola legfontosabb célkitűzéseit az intézmény igazgatója, Baráth Yvette. Az iskola elérkezett első ötéves jubileumi évéhez, ami idő alatt nem csak az bizonyosodott be, hogy szükség van rá, hanem az is, hogy a gyerekek és szüleik részéről igény van újabb és újabb tanszakok beindítására. A kínálat bővült: beindult a művészeti ágak, a népzene és a klasszikus zene oktatása, vannak néptáncot és társastáncot tanuló csoportok, s az idei évtől a kézművesek valamint a modem táncot tanulók számára is van oktatás.
A két vidéki és kilenc kanizsai telephelyen 550 főre nőtt a növendékek száma. Az iskola nagy hangsúlyt fektet kulturális programok megrendezésére is. Nagy sikere volt az áprilisi Aranymetszés Művészeti Napoknak, s több kiállítást is rendeztek a Minigalé-riában. Sokszor szerepeltek növendékeik: táncoltak, zenéltek városi rendezvényeken, ünnepségeken, szép eredményeket értek el a Zala Megyei Gyermekek Művészeti Találkozóján. Remélik, hogy az önkormányzat segítségével sikerül tevékenységükhöz megfelelő, új színhelyet találni.
TÁJÉKOZTATÓ
A Csanádi Árpád Gimnázium a GRUND 1986 FC-vel közösen labdarúgóosztályt indít a 2005-2006-os tanévben Budapesten.
Az induló osztályba azok a gyerekek nyerhetnek felvételt, akik 2005-ben sikeresen elvégzik a nyolcadik osztályt, valamint megfelelő sportági jártassággal rendelkeznek. Válogatott kerettagság és 4,00 feletti tanulmányi átlag előnyt jelent.
A Gimnázium 1897 óta számos kiválóságot adott a magyar sportnak.
- 1987-től a Központi Sportiskola bázisiskolája.
- Oktatási rendje délelőtti és délutáni edzések megtartására ad lehetőséget.
- Speciális óraterve az idegen nyelvek, az informatika és az érettségi tárgyak emelt óraszámban történő tanítását teszi lehetővé.
- Kis létszámú osztályokban intenzív oktatás, sporttevékenységhez alkalmazkodó számonkérés.
- Kollégiumi elhelyezés.
A GRUND 1986 FC labdarúgó utánpótlás neveléssel foglalkozó egyesület, amely 18 éve működik a fővárosban. Az elmúlt időszak alatt eredményesen szerepelt mind a hazai korosztályos bajnokságban, mind pedig a nemzetközi - szlovák, osztrák, német, olasz, svéd, brazil - tornákon. A jelenlegi élvonalbeli játékosok közül Német Norbert (Győri ETO), Vörös Péter (Lombad-Pápa), Takács Zoltán (Bp. Honvéd), Buzsáky Ákos (FC Porto) tanulta ki a labdarúgás alapjait.
A labdarúgó osztály programjában hetente három délelőtti és öt délutáni edzés szerepel. A sportolók fejlődését a hazai bajnokságokban való versenyeztetés és nemzetközi tornákon való részvétel szolgálja. Pályafutásuk további alakulását az egyesület kiterjedt hazai és nemzetközi kapcsolatai segíthetik.
Részletes információ: www.csanadi.vilaga.hu és www.grundl986fc.hu Jelentkezési határidő: 2004. október 31.
Jelentkezési lap letölthető az egyesület honlapjáról ill. faxon igényelhető.
Tel./fax: (06) 1-257-6259
Ünnepélyes keretek között mondott köszönetet csütörtökön a szeptember 11-i volt Apolló Fimszínházban keletkezett tűzeset kapcsán a tűzoltóságot értesítő Horváth Rezsőnek Egri Gyula tűzoltóparancsnok. A tűzjelzéstől a hivatásos tűzoltók helyszínre érkezéséig összesen négy perc telt el - köszönhetően annak, hogy a hívás közvetlenül a kanizsai parancsnokságra érkezett. A mindenki által ismert 105-ös hívószám Zalaegerszegen jelez, s míg onnan az értesítés Kanizsára ér, értékes percek telnek el. Ha tehát a helyzet úgy hozza, hogy a tűzoltókat riasztanunk kell itt a környéken, még nagyobb segítséget nyújtunk, ha a kanizsai Tűzoltók közvetlen számát hívjuk: (93) 516-003 vagy (93) 516-004.
12
RD
2004. október .
a fekvő infraszauna
Tisztelt Olvasóink! Anyagtorlódás miatt sajnos az országos televíziók műsorát nem tudjuk kii/ölni. Talán eliuvik nekünk. hiszen kanizsai események szorították ki a programot.
. I szerkesztőség
- Miben különbözik a fekvő és az ülő infraszauna ?
- A fekvő, az ülő továbbfejlesztett változata, melyben a kerámiafénycsövek az emberi test alakjához idomulnak, így egyenletesen éri a szervezetet a gyógyító sugár.
- Miért előnyösebb?
- Az alsó, felső kabin hőmérséklete külön szabályozható. Pl.: visszeresség esetén csökkenthető a hőmérséklet.
- Miért jobb a fekvő testhelyzet?
- Nem terheli úgy a szívet, segíti a relaxációt, a fej kint lehet, így még a frizuránk is megmarad.
- Milyenek a tapasztalatok az eddigi kezelések során ?
- Egy éves tapasztalataim alapján mondhatom, hogy eltünteti a májfoltokat, halványítja a műtéti hegeket, feszesíti, szépíti a bőrt. nem ritka 3-4 kilós fogyás sem. Kiváló az izületi, reumatikus problémákra. Lelkileg stabilizál, egyszerűen kiszívja a feszültséget. Ha valaki diétával kíván fogyni, akár 8 kiló is leadható.
- Mivel kombinálható?
A hölgyeknek speciális cel-lulit-nyirok masszázzsal, de minden nálam fellelhető masz-százzsal üdítő élményt nyújt.
(x)
* CSOKI IANYA
>/ Nagykanizsa, Teleki u. 34.
J* 4. (az udvarban) Tel.: (30) 9363-923
Bolero italporok 38 Ft 500 g-os tortabevonó 399 Ft
200 g-os teasütemény 99 Ft 500 g-os csokiparány 399 Ft
Bolero pezsgőtabletta 199 Ft 500 g-os barackmag 399 Ft
Kinder tojás 129 Ft 500 g-os konyakmeggy 799 Ft
500 g-os nápolyi 199 Ft RaffelloT15 499 Ft
500 g-os gumicukor 299 Ft Merci desszert 699 Ft
Teasütemények nagy választékban kaphatók! Megérkeztek a mikulások és a szaloncukrok! Nyitva: hétfő-csütörtök: 9.00-17.00
MENTA MASSZÁZS STÚDIÓ
Nagykanizsa, Széchenyi tér 3. Tel.: 30/391-2071 KEDVEZŐ, ÚJ MASSZÁZS ÁRAINK:
Hát 1000 Ft Fekvő infraszauna 1200Ft
Talp 1000 Ft Cellulit-nyirok 900 Ft
Mézmasszázs 900 Ft Arc és dekoltázs 800 Ft
Bejelentkezés telefonos megbeszélés alapján.
AJTÓ-ABLAK
Nagykanizsa, Fő út 7. Centrum üzletudvar Tel.: 93/313-347, 30/9949-231
Műanyag és fa nyílászárók gyártása és forgalmazása.
3-4-5-6 légkamrás műanyag nyílászárók fekete és szürke tömítőgumikkal, 1,4-es K üveggel (ajándékba), kiemelésgátló hibás működtetés-gátló vasalattal, résszellőzővel.
OKTÓBER HÓNAPBAN 15-25% KEDVEZMÉNNYEL Díszpaneles bejárati ajtók 30-40% kedvezménnyel
Felmérés, ki és beépítés, helyszínre szállítva, utólagos kőművesmunkák elvégzése, redőnyö-zés, párkányozás.
Fa kültéri és beltéri hossztoldott, borovi rétegragasztott, 1.4 K, lazúrozott nyílászárók.
Még a hideg beállta előtt gyorsan kicseréljük nyílászáróit!
Utólag szerelhető ajtókból 10-15% kedvezmény

A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete október 29-én, pénteken 15.30-kor a kórház tanácstermében tartja klubfoglalkozását, aminek témája: „A beteg kérdez az orvos válaszol. " A válaszokat Dr. Sebestyén Miklós főorvos adja.
HOZZÁNK ERDEMES BETERNI!
Nagykanizsa, Récsei Út 19. (A Peugeot Szalon mellet!.) A Keleti varosreszöen a 31-32-33-34-es autóbuszok végállomásától 300 m-re. Tel 93/323-113 93/323-118 Fax 93/516-044 Nyitva tartás: Hstfo - Petitek 8-18 Szombat; 8-13
IBarRettallPV
Függöny
2004. október .
IA
13
A PÁRTÉLET HÍREI
bhhmbi t T :i ű
so:
. ..
október 20- október 25.
október 20. szerda
07:30 Krónika 07:40 Storyboard 07:55 Videoklip 08:00 Házban ház körül: Kukorica betakarítás, Falevelek, Fogászati alapellátás, Allatok világnapja. Járőrverseny, Gazdit kereső kutyák 08:30 Krónika 08:40 K''arc: Buday Mihály kiállítása a Petró Galériában, Jótékonysági koncert 08:55 Jövő 7 -Kovács Kálmán Informatikai Miniszterrel 09:10 Jelkép - katolikus 09:20 Mese 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 17:30 Akarj élni! 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Videoklip 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 Jövő 7 - Rendezési tervek 19:25 Kamarai percek 19:40 Jelkép - evangélikus 19:50 Krónika 20:00 Házban ház 20:30 Hírháló 21:00 Kalózföldi kalandok - kalandfilm
október 21. csütörtök
07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:00 Jövő 7 - Rendezési tervek 08:15 Kamarai percek 08:30 Krónika 08:40 Házban ház körül 09:10 Jelkép - evangélikus 09:20 Mese 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 17:30 Hazán belül 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Storyboard 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 K''arc - Ferkovics József és Csávás Csaba kiállítás Zalaegerszegi Énekmondó együttes 19:25 Sport -Box - ismét CSB nélküli szezon 19:40 Jelkép - református 19:50 Krónika 20:00 Jövő 7 - Rendezési tervek 20:15 Kamarai percek 20:30 Hírháló 21:00 Modern kísértet - amerikai film
október 22. péntek
07:30 Krónika 07:40 Storyboard 07:55 Videoklip 08:00 K''arc 08:15 Sport -Box - ismét CSB nélküli szezon 08:30 Krónika 08:40 Jövő 7 - Rendezési tervek 08:55 Kamarai percek 08:10 Jelkép - református 09:20 Mese 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 17:30 Helyi televíziós születésnap 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 ideoklip 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 Zala magazin 19:40 Jelkép - katolikus 19:50 Krónika 20:00 K''arc 20:15 Sport -Box - ismét CSB nélküli szezon 20:30 Hírháló 21:00 Doktor végzet - amerikai akciófilm
október 23. szombat
06:30 Krónika 06:40 Videoklip 06:55 Zala magazin 07:25 Mese 07:30 Krónika 07:40 Jelkép - katolikus 07:50 K''arc 08:05 Sport - Box - ismét CSB nélküli szezon 08:20 Krónika 08:30 Hírháló 09:00 TV shop 09:30 Thalassa 10:00 Hegycsúcsok 10:30 Alexebbek 11:00 Épi-tech 11:30 Vakációzáró Zsédenyi Adriennel 17:30 Brill 20. vállalkozásról mindenkinek 18:00
Alexebbek 18:30 Tv mozi: Gyalog a menyországba - magyar film 20:05 Sajt 20:30 Hírháló 21:00 Barracuda -Tengeri zsaruk - német akciófilm 23:00 Bence show 23:30 Maksavízió -kabaréműsora
október 24. vasárnap
06:30 Tv mozi: Gyalog a menyországba - magyar film 08:05 Sajt 08:30 Hírháló 09:00 Tv shop 09:15 Kisfilmek 09:30 Akarj élni 10:00 Thalassa 10:30 Hegycsúcsok 11:00 Maksavízió 11:30 Languszta 17:30 Sztárbarangoló 18:00 Maksavízió - kabaréműsora 18:30 Tv mozi: A Jávor - magyar film 20:15 Kapocs - 14. sz. Választókerület -Csordásné Láng Éva 20:30 Hírháló 21:00 Pyton - amerikai katasztrófa film 23:00 Alexebbek 23:30 Bencze show
október 25. hétfő
07:30 Zala magazin 08:00 Tv mozi: 09.36 Kapocs 17:30 Balatoni barangolások. 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Videoklip 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 K''arc - kulturális műsor 19:25 Jövő 19Á0 Jelkép - adventista 19:50 Krónika 20:00 Zala magazin 20:30 Hírháló - az ország hírei 21:00 Titkok gyermeke - amerikai filmdráma
október 26. kedd
07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:05 Jövő 7 08:20 Jelkép - adventista 08:30 Krónika 08:40 K''arc - kulturális magazin 08:55 Zala magazin 09:25 Mese 09:30 Krónika 09:40 Videoklip 17:30 EURÓRA - a csatlakozás magazinja 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Storyboard - filmajánló 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 Házban ház körül 19:40 Jelkép - katolikus 19:50 Krónika 20:00 K''arc - kulturális magazin 20:15 Jövő 7 20:30 Hírháló - az ország hírei 21:00 A bosszú ökle -amerikai akciófilm
SZEPTEMBERI ÉKSZERSZÜRET
A BRILIÁNS ÉKSZERÜZLETBEN!
Minimum 20.000 Ft vásárlás esetén ügyfeleink ajándék órát
választhatnak. 14 K-os aranyékszerek 2900 Ft/g áron a készlet erejéig. Nagykanizsa, VASEMBERHÁZ 93-310-600
LENDÜLETBEN A HELYI MDF
Az MDF pillanatnyi helyzetéről és a párt politikai programjáról tartott sajtótájékoztatót Kisgyura János, a Magyar Demokrata Fórum helyi szervezetének elnöke, megyei alelnök. A sikeres EU-s választások után az MDF nagykanizsai elnöke. Kisgyura János mellett a két alelnök Schmidt István és Kardos Ferenc lett.
- Nagykanizsán az EU-választás után a párt új lendületet vett, keressük a lehetőségeket a város polgárai, a város politikai szervezetei iránt, akik hajlandóak velünk valamilyen egyességre jutni. Elsősorban a városban működő jobboldali szervezetekkel kívánjuk a kapcsolatot felvenni. A következő hónapokban nyitni kívánunk a város polgárai felé - jelentette ki az elnök.
Politikai nézetüket jellemezve elmondta: a legfontosabb az. hogy keresztény, konzervatív párt az MDF, az értékrendet a jobboldaliság jellemzi, bal felé zártak. Készülnek a 2006-os országgyűlési-és helyhatósági választásokra egyaránt, ennek érdekében elindították a tagok felkeresését. Helyi programjuk célkitűzése egy jobboldali, menedzser típusú városvezetés, amelynek célja, hogy Nagykanizsa gazdaságát magasabb szintre emelje. Fontos feladatnak tartják a munkahelyteremést, a kereskedelem fellendítését és a vállalkozók támogatását. A turisztikával kapcsolatosan Kisgyura János megjegyezte, hogy a termálvizekre épülve valamilyen turisztikai nevezetességet, kiszolgáló egységeket kellene építeni, így a nemzetközi vérkeringésbe is bekapcsolódna Nagykanizsa.
A FIDELITAS A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSÁRÓL
A kanizsai fiatalok foglalkoztatási helyzetéről tartott sajtótájékoztatót Fertig István, a Fidelitas helyi csoportjának elnöke és Bizzer András alelnök. Nagykanizsán a fiatalok munkaerőpiaci helyzete a helyi áldatlan állapotok miatt, az országosnál is rosszabb. A fiatalok közül egyre többen hagyják el a várost, szakadnak el családjuktól, a felsőfokú tanulmányaikat befejező pályakezdőknek szinte esélyük sincs arra, hogy a városban elhelyezkedhessenek. A Munkaügyi Központ által meghirdetett állásajánlatok között száz közül kettő szól egyetemet, főiskolát végzett személynek. Szeptemberben Nagykanizsán a pályakezdő munkanélküliek száma 186 fő volt. Ezen adatok tükrében arra kérték a Fidelitas helyi vezetői a városvezetést, hogy s fiatalok elhelyezkedési esélyeit minden lehetséges eszközzel segítsék.
MAJOR FERENC GR \S


Kct*
JAVÍTAS ERTEKESiTE j SZERV Z 8SC0 SaCYnAVíSA Fó l r t 3AZA!tU>\AR TELEFON 93 ViW

um
Számítástechnikai Szaküzlet és Szerviz
Nagykanizsa, Báthory út 14.
Üzemeltesse nyomtatóit 70-80%-kal olcsóbban!
Patronok és tonerek töltése
14
RD
2004. október .
apróhirdetés ■
INGATLAN JÁRMŰ
Kiskanizsán, a Pivári utcában 120 m2-es négy szobás, két fürdőszobás, vegyes fa-, gáz fűtéses családi ház (8x9 méteres garázs-zsal, nyári konyhával, melléképületekkel, földpincével) 1200 m:-es telekkel eladó. Irányár: 15 millió Ft. Érd.: 30/480-2586 (4649K)
Nk-án a belvárosban 126 m:-es három szoba + hallos családi ház kerttel, garázzsal eladó, vagy Nagykanizsai illetve balatonparti, vagy hozzá közel eső lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. Érd.: 20/9566-136 (5327K)
Szép természeti környezetben, Nagybakónak Déli-hegyen, 1374 nr szőlő, 648 nr szántóval és 12 m2-es épülettel (alatta földpince) jutányosán eladó. Érd.: 93/315-559 (este)
Kiskanizsán kétszobás családi ház eladó. Érd.: 93/700-150 (5390K)
A Hevesi úti garázssoron az ARAL kútnál garázs eladó. Irányár: 1.1 millió Ft. Érd.: 30/460-4499 (5391K)
Építési telek eladó Sánc, Új Élet utcában. Érd.: 30/492-5696 (5392K)
Kazanlak körúton IV. emeleti, 63 m2-es, két és fél szobás, központi fűtéses lakás eladó. Érd.: 30/301-8185 (5396K)
Elcserélném Nk-i egyszobás, 42 trr, félkomfortos Király úti, önkormányzati lakásomat (gázas, telefonos) kisebb önkormányzatira. Érd.: 93/322-537 (5401K)
Összeköltözők figyelem! Nk-i, belvárosi, II. emeleti 75 m2-es, 2,5 szobás, komfortos önkormányzati lakásomat elcserélném két kisebb lakásra. Érd.: 93/322-537 (5402K)
BERLET
1990-es, 1,3-as Wartburg Kombi, 1 éves műszakival, zöldkártyával eladó. Érd.: este (93) 323-737, (20) 398-1455 (5404K) Opel Astra, 1,4-es, 5 ajtós, fehér, központi zár, szervízkönyvvel, 100.000 km-rel eladó 1,050 E Ft-ért. Érd.: 30/288-5620 (5405K)
SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS
Fuvarozást, áruszállítást valamint költöztetést vállalok 4x2 m platós, 3 t-ig terhelhető teherautóval. Érd.: 30/856-3666 (5255K)
VEGYES
170 literes prés újszerű állapotban eladó. Érd.: 30/448-6072 (5319K)
Eladó két darab gyermekheverő olcsón, jó állapotban. Érd.: 20/585-7337, 93/313-825
(5388K)
Babaholmik teljesen újszerű kismama kellékek, gyermekholmik kedvező áron eladók, cserélhetők. Érd.: Olaj út 8. Tel.: 93/326-516 (5394K)
4 éves számítógép konfiguráció jó állapotban eladó. Érd.: 16 óra után a 70/247-0497, 93/324-613 (5399K)
Nagykanizsa környékén ezüst-normand 1-1,5 méteres fenyők földlabdával eladók. Érd.: 30/656-1309, 30/268-3321 (5400K)
Stihl 350-es bozótvágó 90.000 Ft, Stihl 400-as bozótvágó 105.000 Ft eladó. Tel.: 20/911-8147 (5406K)
Nk-án a Csótó közelében 1318 m2-es üres telek eladó. Irányár: 850 ezer Ft. Tel.: 20/911-8147 (5407K)
TARS
Nk-a belvárosában 36 m2-es, bútorozatlan lakás albérletbe vagy irodának kiadó. Érd.: 93/318-676 (5403K)
52/160/57 elvált hölgy keresi őszinte, káros szenvedélytől mentes Úr ismeretségét. Jelige: „Keresem az igazit" Leveleket a Pf: 154-re kérjük.
/ PÓTOLTÁS
Ebek veszettség elleni védőoltása 2004. október 22. péntek
Palin, Alkotmány út - Tücsök presszó 8.00-9.00 óráig
Nagykanizsa, Dózsa Gy úti víztorony 9.10-10 óráig
Nagykanizsa, Thúry piac 10.10-11.00 óráig
Nagykanizsa - Sánc, József A. út 11.10-12.00 óráig
SPORTHÍREK SPORTHÍREK j
Szüret Kupa A Nagykanizsai Polgári Sportlövész Egylet versenyzői október 10-én Zalaegerszegen, a Szüret Kupán vettek részt. Ez a verseny főpróbája volt az október 16-17-i Országos Bajnokságnak, melynek szintén Egerszeg ad otthont. Az időjárás nem fogadta kegyeibe a résztvevőket, hiszen a látási viszonyok meglehetősen rosszak voltak, de ennek ellenére viszonylag elfogadható eredmények születtek a határokon átnyúló megmérettetésen. Kanizsai eredmények: Kispuska 30 lövés (fekvő) férfi: 1. Horváth Károly (239 kör), 4. Obermaier Nándor (270 kör). A férfi kispuska ösz-szetettben Horváth Károly végzett az élen 260 körrel. Férfi sportpisztoly 20 lövés kategóriában Sinkovics Róbert a negyedik lett 183 körrel, míg a női kispuska 30 lövésben Pölöskeiné Hertelendi Erika bizonyult a legjobbnak.
Hazai győzelem Az NB I/B-s bajnokság ötödik fordulóján a férfi kézilabdacsapat a Dabas VSE gárdáját fogadta idehaza. IZZÓ SE: Kálóczy, Szabó (3), Musits (1), Baranyai (1), Tóth (2), Kiss G. (3), Pálos (9). Cserejátékosok: Fata, Kiss J., Tompek, Szakály, Nagy, Bukta (5), Babati. A küzdelmes, szoros mérkőzésen megérdemelten, 24:23-ra az IZZÓ-s fiúk nyertek.
Remekelt az NTSK
Az NB l-es sakkbajnokság második fordulóján a Nagykanizsa Tungsram Sakk-Klub a Postás Antenna Hungária Budapestet fogadta a Halis István Városi Könyvtárban október 10-én. NTSK-Postás Antenna Hungária 9,5:2,5. Győzelmet ért el Faragó Iván, Almási István, Krizsány László, Bagonyai Attila, Kustár Sándor, Vajda Szidónia. Döntetlent ért el Vajda Levente, Flumbort András, Horváth Péter, Bokros Albert, Krutti Valér. Kiütéses győzelemmel kezdett hazai pályán a tavalyi ezüstérmes NTSK. A mérkőzést követően a 2004-es Magyar Női Egyéni Bajnokság győztese. Vajda Szidónia a női válogatottal elutazott Spanyolországba, a palma de mallorcai Sakkolimpiára. A bajnokság emiatt november 21-én folytatódik.
Az NB Il-es Aquaprofit-Nyugatker. Kft. a dunaújvárosi Király Sakk-Klubbal mérkőzött. A játszmát az NTSK nyerte 7,5:4,5-re. Győzelmet ért el Kovács Borisz, Ladányi Zsolt, Kassai Zoltán, Sipos János és Molnár Márton. Döntetlent játszott Sr Vajda Albert, Ragats József, Kiss Judit, Kercsmarics József és Biskopics Márton. Rezsek Győző és Kőbán Bálint vereséget szenvedett. Öt táblán is nyerni tudott az Aquaprofit, ez óriási bravúrnak számító győzelem - értékel Bagonyai Attila.
König menü ♦ 400 Ft / menü kiszállítva
S Vállalati étkeztetést vállalunk S Étkezési jegyet elfogadunk Havi étlap: www.konigmenu.hu Érd.: 93/700-137
VIDÁM VASARNAP
ESŐ közvetítés minden vasárnap 11-től 13-ig 3 Magyar ATV műsorán!
Istentiszteletek Nagykanizsán minden pénteken 19.00 órától a Halis Városi Könyvtárban!^
.............. Elérhetőségünk: J»
\v30 /520-04-81, 30/566-02-21* ^^mail: ka nizsahit@axelero.hu
http:// www.hit.hu
M
2004. október .
SPOT
15

SPORTHÍREK • SPORTHÍREK • SPORTHÍREK* SPORTHÍREK
3
Baseball
A dr. Padló-Thúry baseballcsapat idehaza fogadta az Óbuda Brick faktoryt. Az NB I rájátszásban 4:3-as győzelmet könyvelhetett el a kanizsai gárda. dr. Padló-Thúry: Darabos, Németh P., Völgyes, Lőcz, Szécsényi, Ivanics, Halász, Kaufmann, Barbalics, Hajdú, Tóth K., Perényi.
- Szoros mérkőzésen megérdemelten győztünk, ezzel veretlenül vezetjük a rájátszást. Ezzel a mérkőzéssel csapatunk már biztos résztvevője a döntőnek. - mondta el Gondi Zoltán edző.
NB II osztályozó mérkőzésen Red Ants-Nemesvámos 25:5. A csapat: Mészáros B„ Lukácsi,
Lőcz, Gyetyánági, Perényi, Török, Lóki, Mészáros G., Gerócs.
- Magabiztos győzelemmel veretlenül állnak a vörös hangyák az NB I-be jutásért folyó osztályozón. A 16 éves Mészáros Bence vezetésével sima győzelmet arattak a korosztályos játékosok az NB I végén záró Nemesvámos felnőtt csapata ellen - értékelt Gondi Zoltán.
Győzelem a bajnoki nyitányon
Az NB I/B-s női kosarasok Pécsen szerepeltek az Autópark-PUSK ellen. A Kanizsa DKK számára 88:87-es győzelemmel zárult a mérkőzés. KDKK: Fekete (9), Völgyi (14), Németh (32/6), Varga (10/6), Bencze (4). Csere: Góber (11/6), Tálosi (6),
Horváth (2). Edzők: Gábor Erzsébet és Farkas József.
A bajnoki győzelemre esélyes pécsiek otthonában jó védekezéssel és kiváló dobószázalékkal megérdemelten nyertek a kanizsai lányok.
Nyertek a női kézisek A MÁV NTE női kézilabda-csapatot otthonában fogadta a Tolna KC. A találkozó 32:34 -es végeredménnyel zárult a kanizsai gárda javára.. MÁV NTE: Skrach, Kiss (3), Hohl (1), Szloboda (14), Kotnyek (1), Tóth (13), Szőkéné (2). Csere: Pánczélné, Majoros, László.
- A kanizsai csapat jó játékkal megérdemelt győzelmet aratott -értékelt Szloboda Judit edző.
Asztalitenisz eredmények NB II Benkő csoportban a Király Ingatlanügynökség Kanizsa Sörgyár SE II Baja csapatával játszott. A vendég bajai csapat 17:l-es vereséget szenvedett a kanizsaiaktól. Kanizsa Sörgyár: Újházi Csilla (4), Flander Anita (4), Tóth Izabella (4), Biliege Barbara (3). Az Újházi-Billege és a Flander-Tóth páros is remekelt.
Jakabfi Imre edző elmondta, biztos győzelmet aratott a hazai csapat a bajaiak ellen.
NB III Kehrling csoport: Az Ajka II ellen 14 :4-es vereséet szenvedett a Rozmaring Kft. Kanizsa Sörgyár SE II férfi csapat. Kanizsai versenyzők: Novotny Gábor (2), Tóth István (1), Bicsák Attila (1).
GÁTIZOMTORNA
A medencefenék, a gátizomzat tornája, akaratlagos működtetése, tréningje a gyógytornászok érdeklődésének középpontjába került. A gátizomtorna elterjedése lehetőséget nyújt a terhesek szakszerű előkészítésére a szüléshez, szülés után az eredeti állapotuk visszanyeréséhez, valamint a nőgyógyászati betegek inkontinen-cia kezeléséhez. A medencét alulról záró izomzat erejére, rugalmasságára a terhesség alatt különösen nagy szükség van, hiszen a növekvő méh fokozza a hasüregi nyomást, amely fokozott megterhelést jelent a gátizomzatra. A szülésnél, a medencefenék izmok tudatos ellazításának van jelentős szerepe, mert ezzel a magzat előgördülő feje előtt csökkenthető a gát ellenállása. A hüvely akaratlagos szűkítése, mozgatása is a gátizmokkal történik, ennek az örömszerző házaséletben van nagy jelentősége. A női vizelettartási zavarok leggyakrabban menopauzában lévő nőknél jelentkeznek. Magyarországon körülbelül háromszázezer nő küzd vizelettartási problémákkal, amelyek nagy része megelőzhető lenne, vagy állapotuk a gátizomtorna segítségével javítható volna. Hazánkban ma még nem nagyon ildomos ezekről a problémákról beszélni. Lapunk már évekkel ezelőtt foglalkozott a kérdéssel, ám akkor nem tudtunk segíteni abban, hogy olvasóink a gyakorlatban hol sajátíthatják el a gátizom-
tornát. Most jó hírünk van, a HSMK-ban októbertől indul egy tanfolyam, amelynek keretében egy hónap alatt bárki megtanulhatja a gátizomtorna alapvető mozdulatait.
- Mire jó a gátizomtorna, és mire alkalmazható?
- A gátizomtorna az inkonti-nencia, a vizelettartás zavarának legegyszerűbb gyógymódja, egyben a megelőzés hatékony eszköze is, és igen jelentős pozitív hatással van a szexuális élet minőségére. Elsősorban a nőket érintő inkontinencia fajták esetében alkalmazható. Az un. stresszinkon-tinencia, amely hasűri nyomásfokozódáskor, azaz köhögés, tüsz-szentés, nevetés, emelés, lépcsőzés, futás, ugrás, tornázás alkalmával jelentkező akaratlan vize-letcsepegést jelent. A leggyakoribb a stresszinkontinencia, amely már terhesség alatt, vagy szülés után, illetve változó korban okozhat gondot, de előfordulhat bármely életkorban mondja Bonczom Edit gyógytornász, a most induló tanfolyam vezetője.
- Mi a probléma oka?
- Az ok egyszerű, a medence kimenetét, belső-alsó részét lezáró, a hasűri szerveket alátámasztó medencefenékizmok, a gátizmok gyengesége, csökkent működőképessége. Ezen izomcsoportot - amely intim testrészünk láthatatlan izmait képezi - főképp a nőknek ugyanúgy folyamatosan
edzeni kell, mint testünk egyéb izmait. Ugyanis 25-30 éves kortól -az ülő életmód hatására méginkább - az izmok tömege, ereje, rugalmassága elkezd csökkeni. így van ez intim izmainknál is, melyek kezdődő elgyengülésének vitathatatlan és kellemetlen tünete az akaratlan vizeletcsepe-gés. Fontos volna már egészen kisgyermek korban elkezdeni az alapok elsajátítatását, főként a helyes testtartást. A pubertáskorban folytatódhatna az ismeretátadás a szexuális ismeretek oktatásával párhuzamosan.
- Hogyan épül fel a tanfolyam?
- Nyolc alkalommal fogunk találkozni, az első alkalommal a résztvevők anatómiai ismereteket kapnak a gátizmokról, azok működéséről, szerepükről. Szó esik a vizeletinkontinencia fajtákról, kialakulásának okairól, a megelőzés lehetőségeiről, a szükséges életmódbeli változtatásokról. Beszélünk a hólyagról, az ürítésről Beszélünk azokról az apró fogásokról, amelyek megkönnyítik a mindennapokat. Nemcsak torna lesz ez, hanem életvezetési, életmód tanácsadással párosuló program is. A torna relaxációval indul, autogén tréninges ráhangolással, majd a bemelegítés következik, átmozgatás, vérkeringés fokozás, ezt követi majd a gáti-zomtorna. Ennek különböző szakaszai lesznek, megérezzük hogyanfeszülnek, hogyan lazíthatok
el ezek az izmok. Lesznek otthoni feladatok, önellenőrzések is. Ezt követően együtt működtetjük a gát izmait a hasizmokkal, majd áttérünk a medencefenéki izmok külön működtetésére. Aztán jönnek a különböző testhelyzetekben végzett gyakorlatok. A vége már tréninggé alakul át a tanfolyam. Az első alkalommal minden résztvevővel szeretnék kitöltetni egy tesztet, amelynek segítségével képet kapunk jelenlegi állapotáról, problémájának súlyosságáról, és ezt követően döntjük el, hogyan tovább, hiszen a jelentkezők állapota határozza meg a tornát is. Azt tervezem, hogy a tanfolyam zárásakor minden résztvevőnek írásos anyagot adok, és megbeszéljük, hogy bizonyos idő elteltével ismét találkozunk, és beszámolnak tapasztalataikról.
- Kiknek javasolt a tanfolyam?
- Akiknek gyenge az izom- és kötőszöveti rendszere - szülés előtt és után, változó korban lévőknek, állandó ülőmunkát, vagy nehéz fizikai munkát végzőknek, krónikus köhögéssel küszködőknek, nagyon intenzív testedzést végzőknek túlzottan elhízottaknak, alhasi műtéten átesetteknek, gyenge végbélzáróizommal rendelkezőknek, és azokat is várom, akik a tanfolyamon elsajátított módszerekkel szexuális életüket szeretnék még teljesebbé tenni.
-dé-
P E
T R
Főút 19 Tel.:333-744, 30/9939-940
Ó +
GALERI,
nyitva:
hétfő-péntek: 10-17,30 szombat: 10-12,30
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Széchenyi tér 5 - 9. Tel.: 311- 468 Jegyárusítás: 14 - 18 óráig.
Október 23. 10 óra EMLÉKMŰSOR AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC HŐSEINEK TISZTELETÉRE
Köszöntőt mond: dr. Lamperth Mónika belügyminiszter. Szerepelnek: a Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola diákjai. A műsort szerkesztette és rendezte: Lehota János
Október 23. 15 óra ''56 TANÚI - FOTÓ- ÉS DOKUMENTUMKIÁLLÍTÁS a forradalom és szabadságharc nagykanizsai emlékeiből. Megnyitja: Kapiller Imre, a Zala Megyei Levéltár tudományos munkatársa. Közreműködik: Horváth István Radnóti — díjas versmondó. Megtekinthető: október 29-éig
Október 23. 19 óra „ÜZENEK LOVAT" - PÁLFY MARGIT ELŐADÓI ESTJE - Ratkó József, Csoóri Sándor, Nagy László és Szécsi Margit verseiből.. Belépődíj:
Október 29. 19 óra ROCK AND ROLL DISCO
Az 50-es, 60-as, 70-es, 80-as évek zenéje Tánc, vendéglátás, egyéb meglepetések. Belépődíj: nincs
FIGYELEM!
A DIALÓG NYELVSTÚDIÓ
a decemberi ANGOL és NÉMET
EU-s és ÁLLAMI bizonyítványt is nyújtó
NYELVVIZSGÁKRA FELKÉSZÍTŐ 40 órás, speciális tanfolyamot szervez vizsgáztató tanárok vezetésével, INGYENES PRÓBAVIZSGÁVAL
30% TANDÍJ- ÉS VIZSGADÍJ-VISSZATÉRÍTÉS!
Beiratkozás: személyesen, november 3-ig.
OM reg. szám: 20-0129-04 Akkredit: 0584
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a. Tel.: (93) 326-413; Fax: (93) 536-887 E-mail: info@dialognk.hu Web: www.dialognk.hu
KaSia
[IlCDQjLDCŰSa ffSffl EGSPo
kiskanizsai telepe
ÚJ VEZETŐVEL, MÉG MAGASABB ÁRAKON VÁSÁROL VAS- ÉS FÉMHULLADÉKOT (RÉZ, ALUMÍNIUM, ÓLOM, SAVÁLLÓ HORGANY). GÉPKOCSI KAROSSZÉRIÁKAT, ÜLÉS ÉS KÁRPIT NÉLKÜL ÁTVESZÜNK! VASSZERKEZETEK SZAKSZERŰ BONTÁSA A HELYSZÍNEN. 4-5 TONNÁIG 20 KM-ES KÖRZETBŐL INGYEN BESZÁLLÍTÁS! HELYBENI MÉRLEGELÉS. AZONNALI KÉSZPÉNZFIZETÉS!
TELEPHELY: KISKANIZSA, KISMEZŐ U. 2/A. NYITVA: HÉTFŐTŐL-PÉNTEKIG 8-18 ÓRÁIG, SZOMBATON 8-12 ÓRÁIG.
TELEFON/FAX: (93) 319-041 MOBIL: (20) 337-16-15
MI A LAKOSSÁGOT ÉS A KÖRNYEZET VÉDELMÉT SZOLGÁLJUK!
Látogassanak meg bennünket a Petró Galériában,
két művészt szeretnénk bemutatni Önöknek Adilov Kabul festőművészt és Vaád Éva keramikust, hogy a vásárlási kedvüket is felkeltsük 10% kedvezménnyel
kínáljuk a két művész alkotásait. Október 25-től november 12-ig.
Adilov Kabul Csendélet
Dél-Zalai Hetilap
iiiníi
Nagykanizsa RÉGIÓK KAPUJA
ii
XVI. évfolyam 37. szám • 2004. október 26. • Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
TÁRSKERESŐ KLIJB
Ha komolyan gondolja a társkeresést!
8800 Nagykanizsa Tel.: 06-93-311-396 06-30-508-4121
OKTOBER 23. FENYEI
2
VR
2004. október 26.
VALLALKOZASSZERVEZOK LESZNEK
Október 18-án a Cserháti Sándor Szakközépiskolában a Zala Megyei Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltsége és a Svájci-Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány közösen tartott csoportos tájékoztatót a közösen indított képzésükről.
- A vállalkozásszervezői képzés indítására 1992 óta folyamatosan sort kerítünk. A tájékoztatót közel 50 fő hallgatta végig a munkanélküliek közül, amelynek eredmé-
nyeként 21 fő jelezte részvételi szándékát a képzésen - tudtuk meg Somos Béláné kirendeltségvezetőtől..
A 350 órás kurzus során a hallgatók kidolgozzák a saját leendő vállalkozásuk mikro-és egyéb hitel beadására alkalmas üzleti tervét és a cégbejegyzésükre alkalmas formátumú társasági szerződésüket. A program felépítése a svájci vállalkozási szemlélet korszerű, hazai adoptálásával törté-
nik élvonalbeli szakemberek bevonásával. Kiemelt szerepet kap a modern számítógépkezelés elsajátítása is. A képzés végén a résztvevőknek OKJ-s számmal ellátott vállalkozásszervezői szakképesítést és számítógépes felhasználói ismeretekről tanúsítványt kapnak. A képzés november közepén indul és jövő év áprilisában fejeződik be. A sikeresen vizsgázók nagyobb eséllyel indíthatják el vállalkozásukat.
A Kanizsa Felsőoktatásáért
Alapítvány tisztelettel megköszöni a személyi jövedelemadóból 2003.évben beérkezett 323.425 Ft-ot, amit teljes egészében az alapító okiratban meghatározott célokra fordított.
A támogatást (adószám: 18959521-1-20) a jövőre nézve is tisztelettel
köszöni és kéri az Alapítvány Kuratóriuma.
pályázati hirdetmény
önkormányzati bérlakások bérleti jogának szociális alapon történő elnyerésére
Három vagy több gyermekes családnak, vagy jelenleg is önkormányzati lakásban élők részére több generáció összeköitözésére, amennyiben a leadott lakások közül legalább az egyik komfortos bérlakás:
Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 9/B. X. em. 61.
A lakás alapterülete 67 m2, 3 szobás, összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület, épületen belüli fekvése: X. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege 13.677 Ft. A lakás állapota felújított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év, ill. a leadott lakástól függő. A lakás megtekintésének időpontja: 2004. november 11. 9-11 óráig.
Kettő gyermekes családok részére:
Nagykanizsa, Garay u. 6/B. III. em. 10.
A lakás alapterülete 49 m2, 1,5 szobás, komfortos. A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület, épületen belüli fekvése: harmadik emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 11.146 Ft + rezsi. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2004. november 10. 13-15 óráig.
Nagykanizsa, Teleki u. 13/B. III. em. 11.
A lakás alapterülete 53 m2, 1,5 szobás, összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület, épületen belüli fekvése: harmadik emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 12.056 + rezsi. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2004. november 10. 13-15 óráig.
Nagykanizsa, Csengery u. 117/20.
A lakás alapterülete 63 m2, 2 szobás, komfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület, épületen belüli fekvése: földszinti lakás. A lakásbérleti díj összege: 6.564 Ft + rezsi. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2004. november 10. 9-11 óráig.
Egy gyermekes családok részére:
Nagykanizsa, Teleki u. 3/B. X. em. 61.
A lakás alapterülete 43 m2, 1,5 szobás, összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület, épületen belüli fekvése: tizedik emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 8.778 Ft + rezsi A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2004. november 9. 13-15 óráig.
Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 5/A. fsz/3.
A lakás alapterülete 40 m2, 1,5 szobás, összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület, épületen belüli fekvése: földszinti lakás. A lakásbérleti díj összege: 9.332 Ft + rezsi. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2004. november 10. 9-11 óráig.
Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. l/A. IV. em. 24.
A lakás alapterülete 40 m2, 1,5 szobás, összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése egyéb városi terület, épületen belüli fekvése: negyedik emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege 9.099 Ft + rezsi. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2004. november 11. 13-15 óráig.
Gyermektelen vagy egy gyermekes családok részére:
Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 75.1/I/17.
A lakás alapterülete 49 m2, 1 szobás, komfort nélküli. A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület, épületen belüli fekvése: első emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 2.199 Ft + rezsi. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2004. november 8. 13-15 óráig.
Gyermektelen családok részére:
Nagykanizsa, Városkapu krt. 4/C. I. em .1.
A lakás alapterülete 34 m\ 1 szobás, összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület, épületen belüli fekvése: első emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 8.329 Ft + rezsi. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2004. november 11. 13-15 óráig.
Cserére meghirdetett lakások:
Nagykanizsa, Munkás u. 6/D. II. em. 7.
A lakás alapterülete 51 m2, 1,5 szobás, komfortos. A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület, épületen belüli fekvése: második emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 8.996 Ft + rezsi. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2004. november 11. 13-15 óráig.
Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 75. II/I/20.
A lakás alapterülete 35 m2, 1,5 szobás, komfort nélküli. A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület, épületen belüli fekvése: első emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 1.571 Ft + rezsi. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2004. november 8. 13-15 óráig.
Nagykanizsa, Csengery u. 117/1 l/E.
A lakás alapterülete 44 m2, 1,5 szobás, összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. A lakás épületen belüli fekvése: földszinti lakás. A lakásbérleti díj összege: 7.898 Ft + rezsi. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2004. november 10. 13-15 óráig.
A pályázatok benyújtásának helye és határideje: 2004. november 19.
Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható.
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezető-főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak: Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Nagy Krisztina. Szőlősi Márta, Hársfalvi Tímea. Tóth Tihamérné. Szerkesztőség: Nagykanizsa. Király u. 47 I. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Tel.: 93/312-305. Nyomja: ANTÓK Nyomdaipari Kft., Celldömölk. Felelős vezető: Antók Zoltán. Terjeszti a Lapterjesztő Kft. Az árus példányok ára 65 Ft.
ISSN 0865-3879 E-mail címünk: kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
október 26 - GAZDASÁG ————
EMLÉKEZÉS ÉS CSAPATZÁSZLÓ ÁTADÁS
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 48. és a Magyar Köztársaság kikiáltásának 15. évfordulója tiszteletére szervezett ünnepi rendezvények a Deák téren kezdődtek október 23-án ünnepélyes zászlófelvonással, majd koszorúzással folytatódtak a hősök áldott emléke előtt fejet hajtva a Károlyi-kertben a tiszteletükre állított kopjafánál, és Orbán Nándor emléktáblájánál.
A HSMK-ban 10 órakor kezdődött emlékműsoron dr. Hegedűs András államtitkár (fel-vételünkön) mondott ünnepi köszöntőt. Beszédé-
ben hangsúlyozta: október 23. a szabadságvágy, a függetlenség, a demokratikus Magyarország ünnepeként vonult be történelmünkbe. Amikor Nagy Imrére emlékezünk, egy olyan államférfira emlékezünk, aki a saját élete terhére is képes volt e mellett az eszmék mellett dönteni.
Nagy tapssal köszönte meg a közönség a Batthyány Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola diákjainak műsorát, melyet Lehota János tanár szerkesztett és rendezett. Elismerő szavakkal szólt a műsorról Hegedűs András államtitkár is. Véleménye szerint, a színvonalát tekintve akár országos műsor is lehetett volna.
A HSMK bejárata előtt álló tűzoltóautó szirénázó hangja kísérte a közgyűlés által adományozott csapatzászló átadását a város hivatásos önkormányzati tűzoltósága számára. A csapatzászlót, valamint a díszoklevelet Litter Nándor polgármester adta át e szavakkal Egri Gyula parancsnoknak: jelentse a csapatzászló az összefogást, a bátorságot, az önfelál-
dozást! A zászlóanyai tisztséget Lamperth Mónika belügyminiszter vállalta, aki betegség miatt nem vehetett részt Nagykanizsán. A megemlékezés délutáni programja 15 órakor az ''56 tanúi, fotó- és dokumentum-kiállítás megnyitójával folytatódott az intézményben. A kiállítást Kapiller Imre, a Zala Megyei levéltár főmunkatársa nyitotta meg.
Az Olajos Szeniorok Hagyományápoló Körének legutóbbi találkozóján Götz Tibor budapesti olajmérnök, az egykori OKGT biztonságtechnikai főosztálynak vezetője tartott érdekfeszítő előadást a gázkitörésekről és a segélyezésekről a MOL Rt. Műszaki Könyvtárában. Az előadást követően beszélgettünk az olajipari berkekben jól ismert szakemberrel.
- A nagykanizsai kitörésvédelmi mentőcsapat volt tagjait ezek szerint jól ismeri!
- Természetesen, a kitörésvédelmi csapatba beosztott valamennyi fiatalt ismertem, így Illés Miklóst is, a Rotary Rt. vezérigazgatóját, aki akkor még a kiskun-majsai kitörésvédelmi csapat vezetőjeként elvégezte e legkeményebb fizikai munkákat is. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy meghívtak Kanizsára. Az olajosok nagy családjához tartozónak val: lom magam, a nagykanizsai társaság épp úgy a szívem csücske, mint az alföldi.
- Előadásának egyik témája a kitörésvédelem volt.
- Beszéltem többek között a magyar kitörésvédelemről, és az algyői 168. számú termelő kút elfojtásának körülményeiről. Magyar mintára szervezték meg a Kitörésvédelmi Egyezmény keretében lévő országok a kitörésvédelem elméletét, tematikáját, azt, hogy mit és hogyan tanítsanak meg a szakembereikkel. A módszert átvették a németek, a lengyelek, a csehek és a bulgárok is. Élenjáró volt a magyar kitörésvédelem, ezt jól példázza a kuvaiti égő olajkutak elfojtásában való sikeres részvételünk.
Az esti fáklyás emlékező séta a Kossuth térről indult 17.30-kor, és a Károlyi-kert, Erzsébet tér valamint a Deák tér érintésével fejeződött be.
Az ünnepi programot Pálfy Margit előadói estje zárta, ahol a művész szuggesztív előadásában Csoóri Sándor, Nagy László és Szécsi Margit verseket hallhatott a közönség a HSMK-ban.
- Gyakran járt Kanizsára?
- Szinte kéthetenként jártam, de mindig úgy, hogy a központból kimentem a mezőkbe, azokra a területekre, ahol a konkrét munka folyt, illetve a bányahatósággal közösen mindig részt vettünk a komplex szemléken. Szívesen megyek ma is mindenhova, ahová hívnak, hogy azt a rengeteg tapasztalatot, amit 40 év alatt szereztem, átadhassam a fiataloknak.
- Könyvet is írtak a kitörésekről!
- Nem könyvet, hanem elemzést, esetleírást készítettünk Buda Ernővel, Hegyi Ferenccel, Lendvai Lászlóval a magyar kitörésekről.
- A MOL Rt.-ben 1992-ben megalakult Gondoskodás Alapítvány kuratóriumi tagjaként is tettek fel önnek kérdéseket.
- Az alapítvány a részvénytársaság nyugdíjasainak helyzetét segíti.a sajátos eszközeivel. Sokan azt hitték, hogy a fűtési segély alanyijogon jár, és sokan megkérdezték, hogy miért szüntették meg! Udvarias és érthető formában kellett elmondani, hogy az alapítvány adhat erre a segélyre pénzt! A fűtési segély 2004-től nem jár, de azt a pénzt átutalta a társaság az alapítványnak azzal, hogy a kuratórium úgy éljen vele, ahogy igazságosnak tartja. Soha nem lehet igazságos, és ezért javasoltam, hogy a nyugdíjasokkal közvetlen kapcsolatban lévő területi képviselőkkel beszéljenek, mert az ő javaslatuk is beleszámít abba, hogy milyen összeget ítélünk meg a segélykérő lapokra. A segély csak azoknak jár, akik az olajiparból mentek nyugdíjba.
Bakonyi Erzsébet
A GÁZKITÖRÉSTŐL A SEGÉLYEZÉSIG
VAROSKAPU
f/jaíisanid 8800 Nagykanizsa, Dózsa György üt 132/B.
'' * www.balusztradingatlan.huvaroskapu@balusztradingatlan.hu
hmtm''
Új lakások Nagykanizsán már ''j ^ 5 000 F t / FTl ^ * ártÓI!
06-93-536-156, -157
Helyszíni hitelügyintézés, Áfa-visszatérítés, szocpol támogatás igény bevehető!
4
VÁROS
2004. október 26.
ké l
Bicsak Miklós az I. számú választókerület (Garai, Űrhajós. Hársfa. Ifjúság utca lakói) önkormányzati képviselője 2004. november 3-án, szerdán 16 órától 17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzőgyártó irodában. Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a palini új Altalános Iskolában.
Változás! Csordásné Láng Éva a 14. sz. választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart november hónap második hétfőjén 18.00-19.00 óra között a Nagyrác utcai Altalános Iskolában és november hónap harmadik hétfőjén 18.00-19.00 óra között a Móricz Zsigmond Művelődési Házban.
Halász Gyula önkormányzati képviselő a 9.sz választókörzet lakóinak (Péterfai u.. Városkapu krt., Zemplén u. páros oldal, Munkás u. páros oldal a 14 számtól, Kazanlak krt 14. ) október 30-án (szombaton) 10 órától fogadóórát tart a Városkapu krt-i buszvégállomásnál található Stílus Bútorházban.
Dr. Horváth György a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője november 3-án szerdán 18 órától 20 óráig fogadóórát tart a Pálma étteremben (Magyar u. 80.).
Sajni József a 13. számú választókerület önkormányzati képviselője minden hónap első péntekén 16.00-17.00 óráig a miklósfai Általános Iskolában, 17.00-18.00 óráig a ligetvárosi óvodában fogadóórát tart.
Változás! Stróber Gábor a 12. számú választókerület önkormányzati képviselője november hónap második hétfőjén 16.30 órától a Vécsey Zsigmond Altalános Iskolában, 18 órától 19 óráig a Zárda utcai kollégiumban fogadóórát tart. A fogadóórán várja a lakosság észrevételeit, javaslatait.
Szányiné Kovács Mária, a 11. választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap első szerdáján 17-18 óra között az IKI földszinti helyiségében, valamint minden hónap első csütörtökén 17-18 óra között a Bolyai János Altalános Iskola földszinti helyiségében. Elérhetőségek: E-mail cím: llvk@nagykanizsa.hu
Tóth László a 4. sz. választókerület képviselője 2004. november 3-án, szerdán 17 órakor fogadóórát tart a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban. Elérhetőségek: E-mail: toth_laszlo@nagykanizsa.hu, telefon 30/304-3161
Országgyűlési képviselői fogadóóra
Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő 2004. október 29-én 15-17 óra között tisztelettel vátja a lakosságot fogadóóráján, a FIDESZ ^Nagykanizsai Csoportjának Rozgonyi u. 1. sz. alatti irodájában.__^
KISFAKOS ÉS BAGOLA CSATORNÁZÁSA
Előkészítés alatt áll a Nagykanizsa délkeleti főgyűjtő regionális szennyvízcsatorna-hálózatépítés beruházás. Nagykanizsa tekintetében érintett Kisfakos és Bagola településrész. A csatornaépítés beruházás előkészítése során Kisfakoson a Kultúrházban 2004. október 27-én szerdán 17 órától, Bagolán a Kultúrházban 2004. október 28-án csütörtökön 17 órától lakossági fórumot tartunk.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
A Zala Volán Közlekedési Társaság tájékoztatja a Tisztelt Utazóközönséget, hogy az őszi oktatási szünetben (2004. november 2-től 5-ig) az utazási igények maradéktalan kielégítése érdekében a Zala Volán Közlekedési Rt. autóbuszjáratai az iskolai előadási napokra érvényes menetrend szerint közlekednek. Nem közlekednek ugyanakkor a kizárólag egy-egy oktatási intézménybe eljutást biztosító, ún. iskolás-járatok, illetve a hetek első és utolsó iskolai előadási napjához kötődő járatok. Ezekről az autóbuszokon, illetve a szolgálati helyeken elhelyezett hirdetményeken adunk tájékoztatást.
Nagykanizsa MJV Önkormányzata Ingatlankezelési Intézménye
(Nagykanizsa, Deák tér 5.) nyilvános pályázatot hirdet
a Nagykanizsa, Erzsébet tér I. hsz. alatti Dióssy terem átalakításának kivitelezési munkáira.
A pályázati anyagok 2004. október 29-ig vehetők át az intézmény 8. számú (udvari) irodájában munkanapokon 8.00 - 12.00 óra között 25.000 Ft + áfa befizetése ellenében.
Információ: Takács Sándor (93/313-375)

A Kanizsa Trend Kft. életében nem először fordul elő, hogy valamelyik fejlesztésüket pályázaton adják be és sikerrel szerepelnek. Beszélgetésünkben a Magyar Termék Nagydíj jelentőségéről és az őszi Kanizsai Bútornapok lakberendezési kiállítás és vásár eredményéről kérdeztük Wilheim Gábort, a Kanizsa Trend Kft. ügyvezetőjét.
- Ezzel a díjjal a megalapítóik meg akarják mutatni a világ számára, hogy Magyarországon is készülhetnek nemzetközi színvonalú produktumok. A Magyar Termék Nagydíj rangja magas, pontosan azért, hogy az európai szintű versenyben megállja a helyét. Ilyenkor nemcsak magát a terméket vizsgálja meg egy bizottság, hanem a gyártás körülményeit, a felhasznált anyagokat, és a környezet tudatos tervezést is. A Rimini garnitúránk ^néhány évvel ezelőtt ezt a nagy-
TREND-TRENDI
díjat egyszer már elnyerte. Az idei pályázatra a P1AZZO fantázianevű ülőgarnitúránkat neveztük be, ami a modern sorozatunknak, a Design Werk kollekciónknak egyik tagja. Számomra az volt a zsűri örvendetes reakciója - látván azt a katalógust, amiben szerepelt a termék -, hogy nemcsak magát az ülőgarnitúrát, hanem az egész kollekciót érdemesnek tartotta benevezni. Ezért a nagydíjat megelőző elismerő oklevelet az egész Design Werk kollekcióra kaptuk meg.
- Mit jelent ez?
- Azt jelenti, hogy elnyertük a belépőül szolgáló minősítő oklevelet, ami biztosíthatja, hogy a következő évben a termék, illetve az egész kollekció megkaphatja a nagydíjat. Az oklevél lehetővé teszi a minőségi nagydíj használatát a termékeinken.
- Láthatóak, kapohatóak Kanizsán is a díjazott termékek?
- Maga á Design Werk kollek-
ció teljes egészében látható a kanizsai bemutatóteremben, az országban több vevőnk is forgalmazza, illetve Nyugat-Európában sok kisebb lakberendezési stúdió is bemutatja. Tisztában vagyok vele, hogy egy ilyen kollekció, ami nagyon haladó felfogású, és a hagyományostól eltérő lakáskultúrát igényel, nehezen vezethető be a piacon, és eltart egy ideig, amíg a közönség elfogadja, de úgy gondolom, a jövő irányzatát pontosan a Design Werk képviseli.
- Külföldön mit tudhatnak a vásárlók a nagydíjról?
- Gyakorlatilag a nagydíj kétnyelvű, és az angol változatát is használhatjuk. Olyan márka támogató eszköz, ami szerintem a külföldi vevőknek is fontos lehet.
- Milyen sikerrel zárult az őszi termékbemutató?
- Széles körben megkérdeztük a fogyasztók véleményét a termékekről, a használatukról, azokról a pozitív tulajdonságokról, ami-
ket szeretnek benne, és ráerősítve ezekre a tulajdonságokra, tovább fejlesztettük a termékeinket, és kicsit frissebb, igényesebb formában hoztuk ki a házivásárra, illetve fejlesztettünk belőlük új termékeket is, szintén a piacfelmérések igényei alapján. Az a fejlesztési sorozat, amit most mutattunk be szeptember végén, 14 új modellt ölel fel. Ezekből néhány termék szériagyártásra került már. A tudatos előkészítés és fejlesztés azt eredményezte, hogy sikere volt a termékbemutatónknak. A hétvégi nyílt napon a helyi forgalmazónk, a Quattro Mobili Bútorszalon szép forgalmat tudhatott magáénak, a kiállított termékeket el is adta. Számunkra azért fontos az őszi bemutatkozás, mert a téli csúcsforgalmat a frissen bemutatott termékekkel érjük el, és szinte meg is alapozza a tavaszi értékesítéseinket - válaszolta befejezésül Wilheim Gábor.
(X)
2004. október 26.
VÁROSPOLITIKA
5
EGY FRISS EU-S ÁLLAMPOLGÁR
VÁRAKOZÓ BETELJESÜLÉSE
Valóban észrevettük-e már, hogy az EU tagjai vagyunk? -ezzel a kérdésfeltevéssel kezdte előadását Nagykanizsán
Pozsgai Imre, s a következő mondatban már meg is adta rá a választ, hogy az ország, a nemzet, még nem vette észre. Amerre járt, inkább szorongást és fenntartást tapasztalt. Ezzel nem akarta lehangolni a közönségét, hanem a realitásra kívánta felhívni a figyelmet.
Az EU-ról beszélve valójában magunkról akart szólni. Az unión belüli tagságunkra a piaci szabályok a jellemzők, egyetlen versenyképes cikkünkre, a kultúránkra azonban Brüsszelnek nincsenek előírásai. Az oktatásra, a közművelődés különböző intézményeire vannak EU-s szabályok, kivételt jelent főleg a kulturális, művészi alkotások területe, amelyekre nincsenek előírások, és ezzel a szabadsággal élnünk kellene. De felkészületlenek, és némely területen csüggedtek vagyunk. Normális országban kialakult egy olyan csoport, amelyik a politikáért él, mert közösségi, nemzeti feladatot lát benne, és nemcsak hatalmat. A korábban belépő sikeres nemzetek kitekintő és terjeszkedő pozíciónak tartották azEU-ban elfoglalt helyüket, nálunk sokan úgy érzik, hogy bezárkóztunk az EU-ba. Kulturális lehetőségeink az előadó szerint korlátlanok, a korlátok itthon vannak.
Az akadályokról szólva az elkedvetlenítés helyett azt hangsúlyozta, hogy a jövőnk megten''ezésénél a csodavárásból fakadó tétlenség helyett a tennivalókra kell irányítani a figyelmet. Továbbá alkalmasnak kell lennünk arra is, hogy a 450 milliós EU-s közösség ablakán kitekintve valami módon még a hat milliárd ember testvérünkkel is érintkezésbe kell maradnunk, mert abban is van lehetőség.
Bakonyi Erzsébet
\_y
KISKANIZSAI KÉRDÉSEK
Kedden tartotta soros a Kiskanizsai Településrészi Önkormányzat. Horvát Jánosné, az önkormányzat által benyújtott, a Móricz Zsigmond Művelődési Ház felújítására irányuló pályázat kapcsán felvetette, hogy mivel a 8 milliós keret nem ad lehetőséget a nyílászárók cseréjére, akkor lehetőség szerint vegyék fel a kapcsolatot egy szakképző iskolával, akik asztalos tanulói gyakorlati oktatás keretében rendbe tennék a felújításra váró ajtókat, ablakokat. Felmerült a bölcsőde kérdése is, ezért a KTÖ tagjai a legközelebbi ülésükre meghívják a kiskanizsai gyermekorvost és a védőnőket. A város fejlesztési tervei a 2007-2013 Nemzeti Fejlesztési Tervhez című előterjesztéshez javasolták egy fecskeház jelleggel lakópark kialakítását Kiskanizsán, illetve hogy vizsgálják felül a Varasdi, Kisrác, Pivári, Bajcsai és a Homokkomáromi utcák teherbírását és hasznosítsák a kiskanizsai Repülőtér melletti melegvizes forrást. A településrészi önkormányzat azzal a kiegészítéssel fogadta el a NMJV közművelődési feladatellátásának szakmai ellenőrzéséről szóló tájékoztató első határozati javaslatát, hogy kibővült feladatkörű Móricz Művelődési Ház kapjon egy népművelő, egy karbantartó és egy adminisztrátor alkalmazottat, valamint egy szállítási járművet. A Nagyrác Iskola köztérré szervezését továbbra is fenntartják.
KRESZ VIZSGAKÖZPONT
Még a tavasszal, az autósiskolák megkeresése nyomán kezdődött el az a tárgyalás sorozat, amelynek eredményeként a Közlekedési Felügyelet által működtetett vizsgaközpont működik 2005. januártól Nagykanizsán - jelentette be Litter Nándor sajtótájékoztatóján.
Ez azt jelenti, hogy januártól ismét Nagykanizsán KRESZ-vizs-gázhatnak az itt tanuló, leendő gépjárművezetők, s nem kell a megyeszékhelyre utazniuk, hogy tudásukról számítógép segítségével ott adjanak számot. A vizsgaközpont kialakítását kétmillió forinttal az önkormányzat is támogatta a Közlekedési és Gazdasági Minisztérium által adott pénz mellett. A vizsgaközpont helyét ezt követően jelölik ki, több változat is lehetséges, tette hozzá Rost János alpolgármester.
EU-ROADSHOW NAGYKANIZSÁN
Az EURÓPAI UNIÓ bővítésének és az Európai Uniós állampolgárság széleskörű kommunikációjának kapcsán 2004. október 27-től november 6-ig érdekes road show helyszíne lesz Magyarország. Az Európai Unió hazánkban is megrendezi interaktív információs kampányát, így kívánja tájékoztatni a tagországok lakosságát a bel- és igazságügyeket érintő közösen hozott döntésekről és az európai állampolgári jogokról. A kampány célja a kibővült Európával létrejött új, szabad, igazságos és biztonságos térség bemutatása, valamint az Európai Uniós állampolgárság egyes konkrét aspektusának megismertetése a 450 milliós európai népességgel.
„Európai Uniós állampolgárság... nem csak szavak, konkrét jogok" című rendezvény road-show-ja 2004. október 29. 10 órakor érkezik városunkba, az Erzsébet térre. A rendezvényt Litter Nándor polgármester nyitja meg.
A VÁROSKAPU LAKÓPARKRÓL
A kanizsaiak sokat olvashatnak mostanában a Városkapu Lakóparkról. Beszélgetésünkben az építő Balusztrád Ingatlanfejlesztő Kft. szolgáltatási osztályának vezetőjét, Palticska Pált kértük meg, mutassa be az építkezést.
- A Balusztrád cégcsoport generál kivitelezéssel foglalkozik, a lakásépítési piacon 10 éves tapasztalattal rendelkezik, és hat cégből áll. A cégcsoport második legnagyobb tagja, a Balusztrád Ingatlanfejlesztő Kft. közel négy éve működik. A Városkapu Lakópark nevében is bent van, a város kapujában, az Észak-keleti városrészben, a régi téglagyári gödör területén épül, közel 38 ezer négyzetméteren. Az első ütemben 89, a továbbiakban közel öt éves távlatban pedig 500 lakást fogunk itt felépíteni. A lakások iránt szép számban vannak érdeklődők, az első ütem értékesítését már megkezdtük, a kivitelezést is hamarosan elindítjuk.
- Milyenek lesznek a lakások?
- Mivel több épületből áll a Városkapu Lakópark, ezért lehe-
tőség nyílik arra, hogy az épületek között barátságos, hangulatos zöld környezetet alakítsunk ki úgy, hogy a fiatal házasoknak és a gyermekes családoknak egyaránt megfelelő környezetet biztosítson. Változatos elrendezéssel, a 30 négyzetmétertől a közel 80 négyzetméterig megtalálhatók a különböző lakásméretek, az egyszobás garzontól a 2 + 2 félszobás lakásokig. A vevőknek lehetőségük van arra is, hogy saját igényeik szerint alakítsák ki a lakások belsejét a megengedhető műszaki paramétereken belül. Kiválaszthatják a burkolatokat, az ajtókat, és minden egyéb műszaki felszerelést, amiben lehet kompromisszumot kötni. A lakásokat kedvező áron, négyzetméterenként 195 ezer forintért kínáljuk. Nem a vevő befizetett pénzéből építjük az épületeket, hanem bank finanszírozza a kivitelezést. A vevő pénze egy zárolt számlára kerül, amihez sem a bank, sem a kivitelező nem tud hozzáférni, csakis kizárólag a tulajdonos, a befizető hozzájárulá-
sával, és a projekt végén. Akciókat is fogunk ajánlani az érdeklődőknek, lesznek olyan kedvezmények, amelyek vonzóak lesznek leendő vevőinknek.
- Azt lehet hallani önökről, hogy jól és pontosan építkeznek!
- Alapelvünk, hogy amit megígérünk, azt teljesítjük is. A kitűzött hataáridők tartásáért mindent megteszünk. Az elmúlt 10 évben a Balusztrád Kivitelező Kft-ének ez mindig sikerült. Valóban híresen jó és pontos kivitelező munkát végez a Balusztrád Kft, ezért nagy biztonsággal állíthatom, hogy itt Nagykanizsán is át fogjuk adni a vevőknek határidőre a lakásokat.
- Hol érdeklődhetnek a vásárolni szándékozók?
- A Dózsa György út 132/B. szám alatti irodában találhatják meg értékesítőinket. Minden nap 8-17 között állunk az érdeklődők rendelkezésére, ezen kívül információt kaphatnak a Balusztrád Ingatlanfejlesztő honlapján: www.balusztradingatlan.hu
(x)
XX. SZAZAD TANÚI
2004. október 26.
Dezső Ferenc
AZ 1956-OS ELÍTÉLT
Beszélgetőtársamnak, Pápa Jánosnak élte tele volt eseményekkel, megpróbáltatásokkal, két embernek is jutott volna belőle. Már a neve is irritálta a hatalmasságokat. Több kísérletet tettek annak megváltoztatására. De ő ragaszkodott az őseitől kapott nevéhez. Ebben is, mint mindenben és mindenkor kitartott elvei mellett. A kimondott szó, az ígéret betartása erkölcsi követelmény nála. A sors - a háború és az ''56 utáni megtorlás - próbára tette, de mindig az igazság, kötelesség, a haza iránti hűség vezette. Ma, 77 évesen is ugyanúgy cselekedne. Elevenedjen meg az ő kis „történelme".
Szülei parasztemberek voltak. Apja konzervatív gondolkodású, de józan belátású volt, aki azt akarta, hogy az ő munkájának folytatója legyen. Édesanyja, valamint bölcs, öreg nagyanyja a tanítást tartották a
_N jövő alapjának.
Édesanyja olvasott, verset írt, irányította a családot. Szüleinek 5 gyermeke született, de közülük csak ketten maradtak életben. A családban szigorú nevelésben részesültek. Már 10 éves korában munkára fogták, rendet, fegyelmet követeltek meg. Emellett fontos volt a család életében a lelki táplálék, a rendszeres templomba járás. A munka mellett is volt ideje a környék megismerésére, játékra. Járták társaival a rétet, erdőt. Szülőhelyén, Szentán volt bőven látnivaló. De szívesen olvasott is. Főleg a természetről, történelemről szóló könyvek, valamint a versek érdekelték. Csak fokozta a kíváncsiságát a természet iránt, hogy tanítója jó barátságban volt Hermann Ottóval. Édesanyjának és tanítóinak köszönheti, hogy továbbtanult, elvégezte a 4 polgárit, majd gimnáziumban tanult tovább. A 6. gimnáziumból átiratkozott a bajai tanítóképző csurgói tagozatába. Itt érettségizett. Mindenáron tanító szeretett volna lenni, a falu lámpása. De a békés tanulást félbeszakította a háború. Leventeként vitték el katonának 16 évesen. Több társával együtt megszökött, és visszalopakodtak falujukba. 1945 januárjában újra bevonultatták, de nemcsak a fiatalokat, hanem az idősebbeket is, egészen 50 éves korig. A leventékből alakult században egy hónapos kiképzést kaptak, esküt tettek, és következett az első bevetés. Nagybajom környékén heves orosz támadás meg-futamodásra késztette őket. Kanizsán át - már egy hősi halottuk is volt - Zalalövőig menekültek, itt estek át igazán a tűzkeresztségen. Tanktámadás érte őket, nem tudták tartani a vonalat, és lépcsőzetes visszavonulást hajtottak végre. Számukra hamarosan vége lett a háborúnak, fogságba estek, és ő meg is sebesült (karja és csigolyája sérült). A szakszerűtlen ellátás következményeképpen tetanuszfertőzést kapott. Az angol fogságban az alapos kezelésnek köszönhetően meggyógyult, de mint hadirokkant került haza. Fizikai munkára alkalmatlan volt, így a Pázmány Péter Tudományegyetem biológia-kémia szakára jelentkezett, ahova fel is vették. Az egyetemen bekapcsoló-
dott az ifjúsági mozgalomba, ahol szemináriumok rendszeres hallgatója volt. Közben figyelte a való életet, nyáron falujában saját bőrén tapasztalta a parasztság nehéz sorsát. A szemináriumokon hallottak és a gyakorlat között nagy különbség volt. Kezdett a világnézete átalakulni. Nagy változást hozott életében az 1952-es év, megnősült, felesége szintén pedagógus volt. Egyetem után a Csurgói Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumba került. Nagy fordulatot hozott életében az 1956-os forradalom, aminek aktív résztvevője volt. Tagja lett a csurgói 10 fős Ideiglenes Nemzeti Bizottságnak. Az események folytán megkezdődött a vezetők leváltása, és őt bízták meg a Művelődésügyi Osztály irányításával. 1957. február 1-jén koholt vádak alapján letartóztatták. Kistarcsára került sokadmagával, ahol a fogadtatás veréssel kezdődött. A táborban a társadalom keresztmetszete szinte mind képviselve volt. Az elhelyezés nagy teremben, emeletes ágyakon történt. 2 ágyon 3 fő feküdt. Dolgozni nem kellett, a tétlenség tette elviselhetetlenné a tábort. Egy idő után az értelmiséget külön választották azzal az indokkal, hogy ők voltak, akik megtévesztették az egyszerű embereket. így aztán maguk szerveztek elfoglaltságot az idegösszeroppanás ellen. Ki-ki a szakmájának megfelelően előadást tartott. Sokat tanultak egymástól. Rendszeresen énekeltek, amit nem tiltottak. Ez enyhítette a nyomasztó egyhangúságot. A szabályzat szerint egy hónapban egyszer 5 kilógrammos csomagot kaphattak. És egyszer látogathatták meg őket. Nemcsak a táborban lévők sorsa volt nagy megpróbáltatás, az otthoniakat is rendszeresen zaklatták. Például a feleséget felszólították, hogy váljon el férjétől. A titokban magával vitt családi fényképek tartották benne a lelket.
8 hónap után került haza, de ez az úgynevezett szabadság csak látszólagos volt, mert utána még 7 évig nem tudott elhelyezkedni, nem kapott munkát. Csak úgy biztosítottak volna részére állást, ha III/III-as besúgó lesz, azt pedig nem vállalta. A háború és a kistarcsai kényszertábor azt a tanulságot adták, hogy a reményt feladni nem szabad. A másik fontos elv a lelki béke és a hit. Emellett fontosnak tartotta a megbocsátást. Nem neheztelt senkire, beletörődött sorsába. A gyermekei, unokái adnak ehhez erőt. Úgy vélekedik, hogy talán nem is baj a sok megpróbáltatás, ez edzi a lelket, hívó ember számára ennél nagyobb erény nincs. Leginkább fájlalja, hogy elvették az ifjúságát, elvette a világháború, amiben szinte gyermekfejjel járta be a poklok poklát, s rokkantan élte meg a felnőttkort. Elvette a fiatalságát az eszme, mely hazugságra épült, és ő e hazugságnak áldozata és kárvallottja lett. Mégsem a matériát, hanem, a szellemet siratja, mely nem tudott megújulni az eszme barikádjain. És fájdalmasan, de megbékélve kéri, adják visz-sza a hegyeinket, és ha már az ifjúságukat nem lehet, az igazságot. Ma igaz, tiszta emberként él, de vallja, többet kellett volna tanulnia a nemzetnek. Élete példa és tanulság lehet.
2004. október 26.
ESÉLYEGYENLŐSÉG
7
A Kodály Zoltán utcai Idősek Klubjában Simánné Mile Éva köszöntötte csütörtökön az időseket, majd a Farkas Ferenc Városi Zeneiskola növendékeinek előadását hallgathatták meg az ünnepeltek. Az Idősek Hete a Teleki úti Idősek Otthona és Gondozóházában fejeződött be pénteken. A megjelenteket Halász Gyula önkormányzati képviselő köszöntötte, majd az Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola diákjai adtak műsort. Zárszót Koller Jutka igazgató mondott.
1
KATÓNAK KÖSZÖNTÉSÉ
Az idősek világnapja alkalmából idén Nagykanizsán köszöntötte a Zala Megyei Hadkiegészítő Parancsnokság és a város vezetése a megye nyugállományú, 75., 80., és 85 év közötti egyedülálló katonai múlttal rendelkező katonáját. A Honvéd Kaszinó tükörtermében megrendezett ünnepségen Gondos Ferenc ezredes, a megyei hadkiegészítő parancsnokság vezetője köszöntötte a megjelenteket. A honvédelem, a nyugállományú társak érdekében kifejtett, huzamos időn át végzett kiemelkedő tevékenységük elismeréseként az Idősek Világnapja alkalmából pénzjutalomban részesült Harasztosi Vince, Bencze József, Iharosi Zoltán, Nagy Antal és Gozdán András. A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének kezdeményezésére, figyelemmel a honvédelem ügye érdekében huzamos ideje végzett kiemelkedő tevékenységére, az Idősek Világnapja alkalmából az Aranykor kitüntető cím bronz fokozatát adományozta Bozsóky Ferenc nyugállományú főtörzszászlósnak, aki Budapesten, a központi ünnepségen vette át a kitüntetést. Litter Nándor polgármester megköszönte a Kanizsán szolgálatot teljesítők tevékenységét.
BAJCSAIES KISKANIZSAI ŐSZIKÉK
Az önkormányzat által támogatott idősek hete rendezvénysorozat alkalmából a Móricz Zsigmond Művelődési Ház két rendezvényt is szervezett a városban. Az elsőt a helyi Kulturális Egyesülettel karöltve Bajcsán, ahol a kis kultúrház zsúfolásig megtelt a helyi idős emberekkel. A közel 100 fős közönséget Polai József képviselő köszöntője és a helyi óvodások műsora után a Tüttő János Nótakör szórakoztatta, majd a Szabó István vezetőségi tag által készített gulyás elfogyasztása mellett szólt a nótaszó késő estig.
Ugyancsak a Móricz Zsigmond Művelődési Ház nagytermét töltötte meg a Kiskanizsai Polgári Olvasókör nyugdíjas klubja. Őket Litter Nándor polgármester, valamint Csordásné Láng Éva és Polai József önkormányzati képviselő köszöntötte, majd a Vígadó Duó nagysikerű operett estjére került sor. A Szokol Boldizsár által készített pörkölt elfogyasztása után Farkas Miklós harmónikamuzsikájára ropták éjszakába menően a kiskanizsai nyugdíjasok.
FONTOS AZ ANYANYELV
A Horvát Kisebbségi Önkormányzat szervezésében horvát nyelvű szentmisét tartott szeptember 26-án Blaz Horvát koprivnicai esperes az Alsóvárosi Szent József templomban. Az anyanyelv megőrzésének fontosságáról a misét követően beszélgettünk az esperes úrral.
- Több mint három éve járok Nagykanizsára, él itt egy nagyobb lélekszámú horvát nemzetiségű csoport, akik . szerettek volna hotvát nyelvű szentmisére járni. A helyi HKÖ-nak köszönhetően megvalósult, hogy nemcsak a misét, az imádságot, hanem a liturgiát is horvát nyelven hallgathatják, és fohászkodhatnak a jóistenhez. Nagy öröm számomra, hogy a saját nyelvük használatával is segíthetem őket a hitük gyakorlásában. Tudjuk, a jóisten minden nyelven ért, és ha mi
A 11. alkalommal megrendezett Egyesített Szociális Intézmény Idősek Hete rendezvénysorozatát Koller Jutka, az ESZI vezetője nyitotta meg, és köszöntötte a közönséget a Honvéd Kaszinó Tükörtermében.
- Ezek a programok erőteljesebben ráirányítják a figyelmet az idősebb korosztályra, figyelmeztetnek bennünket arra, hogy tőlük kaptuk mindazt, amivel rendelkezünk, mindennapjaink során több figyelmet kellene fordítanunk társadalmunk idősebb tagjaira, több támogatást, együttérzést érdemelnének. Gondolnunk kell arra is, hogy ahogy mi viselkedünk velük, gondozzuk, ápoljuk őket, ugyanezt kapjuk vissza gyermekeinktől - mondta köszöntőjében Litter Nándor.
Ezt követően dr. Kovács Zsolt, az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium főosztályvezetője fejezte ki köszönetét mindazoknak, akik a mindennapok során az időseket segítik, életüket élhetőbbé, szebbé teszik.
- Fontos, hogy minden olyan kezdeményezést támogassunk, amely az idősek életkörülményeinek, életminőségének javítására irányul. Fontos, hogy azok a morális, er-
IDŐSEK HETE
kölcsi értékek, amelyeket az idősek képviselnek, amelyek jó példával szolgálnak a felnövekvő generációknak megjelenjenek egy település életében, hangsúlyosan kifejezésre kerüljenek - mondta.
Simánné Mile Éva pajzán meséje után a jó hangulatról a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művészei gondoskodtak, majd az Eraklin Táncklub és az Orpheus együttes mulattatta az egybegyűlteket.
A program kedden a Zrínyi utcai Idősek Klubjában folytatódott, ahol Stróber Gábor, a körzet képviselője köszöntötte a megjelenteket, majd a Szent Imre úti óvodások műsora szórakoztatta az időseket. A zenés, táncos vendéglátás jó hangulatát Sárközy Mihály alapozta meg. A Corvin Utcai Idősek Klubjában Horváth Gézáné szociális bizottsági tag nyitotta meg a rendezvényt, amelyet a Hétszínvirág óvoda nagycsoportosainak műsora tett emlékezetessé. Az Olajipari Nyugdíjas Klub MAMIK együttesének műsorát zenés vendéglátás követte, amelyen a Simon&Simon működött közre.
-dé-
azon a nyelven tudunk hozzá szólni, amelyen az édesanyánk tanított bennünket, sokkal közelebb kerülünk hozzá. A horvát nyelv elterjedt, nagyon jó, hogy ma már az iskolákban is tanítják, de sajnos egy kicsit feledésbe merült az a nyelv, amit korábban használtunk. Ma már nem azon a nyelven beszülünk, amit otthonról hoztunk.
- Mit jelent ez a jövőt illetően?
- Az biztos, hogy a nyelvtudás az emberiség legnagyobb kincse a földön, mert ezzel tudunk egymás között beszélni, a nyelven keresztül tudunk egymással megismerkedni. Hogyha megóvjuk, megőrizzük, ápoljuk, és ha a fiataljainknak is át tudjuk adni, akkor a jövőben mindaz, amit a szüléinktől kaptunk, nem fog elveszni, megmarad az utókornak, és folyamatossá válik a nyelvhasználat. Bízom benne, hogy ez működni fog, igaz, hogy lassú folyamat, türelmesnek kell lennünk, az életben tartásához ideit kell adnunk, de mint az elmúlt évek is bizonyítják, nem eredménytelen a tevékenységünk. Úgy gondolom a legfontosabb, hogy minden ember a saját anyanyelvén is gyakorolhassa a hitét. Sajnos feledésbe merült az ősi horvát nyelv. A; elmúlt három évnek köszönhetően örömmel tapasztalom, egyre többen jönnek el a szentmiséinkre. Szeretném megköszönni a lehetőséget mindenkinek, akik a segítségünkre voltak abban, hogy eddig is eljutottunk. Nagy öröm számomra, hogy minden alkalommal látok új arcokat, ás fiatalokat. Ez is azt bizonyítja számomra, hogy ápolni akarják ezt a nyelvi örökségünket, mert ez is nagyon fontos emberi érték.
KOZERDEK
2004. október 26.
TÉMA A PANNON TŰKOR
Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság október 19-ei ülésén a napirendi pontok tárgyalása előtt meghallgatta a Pannon Tükör főszerkesztőjének és kiadójának a beszámolóját. A találkozás hasznos volt, többek között elhangzott az is, hogy inspirálni kell a kanizsaiakat annak érdekében, hogy minél több, városunkhoz kötődő írás jelenjen meg az országos terjesztésű kulturális folyóiratban - összegezte Sajni József, a bizottság elnöke.
A naprendek között nagy hangsúlyt fektetett a bizottság a 2004/2005-ös tanév óvodai, általános iskolai és középiskolai indításáról, valamint a 2005/2006-os tanév tervezéséről szóló tájékoztatónak. A létszámok ismeretében a tanulócsoportok elhelyezésénél figyelembe lehet venni azt az optimális létszámot, amit egy iskola fogadni tud. A tavalyihoz hasonlóan történik a beiskolázás a középiskolákban, viszont az általános iskolákban a beíratási körzethatárok módosultak a gyermeklétszám változása szerint.
Az oktatási-nevelési intézményvezetői pályázatok kiírása azért került most napirendre, hogy elkerüljék a tavalyihoz hasonló eseteket, és ne forduljon elő, hogy csak a nyár végén lesz intézményvezető az iskolában. A bizottság tagjai foglalkoztak a város közművelődési feladatellátásának szakfelügyeleti jelentésével. Összességében pozitív kép rajzolódott ki, természetesen azokat a hiányosságokat, amiket felvetettek, ki kell küszöbölni.
A HÁROM TESTŐR SIKERE
A Fegyveres Erők és Testületek Nyugállományúak Klubja a Pákozdi csata győzelme tiszteletére ünnepséget tartott a Honvéd Kaszinó tükörtermében. Az ünnepséget összekötötték az 1554-ben született és 1594-ben elhunyt Balassi Bálint költő születésének 450. évfordulójával.
- Sikerült-e új információt megtudni a költőről? - kérdeztük a vetélkedő egyik győztes csapatát, a Három Testőr közül Baassa Károlyi, az első testőrt.
- 1955-ben érettségiztem az akkori Landler Jenő Gimnáziumban, és az érettségi tételem pont Balassi Bálint költészetéről szólt, ezért könnyebb volt felkészülnöm a versenyre, mint a többi vetélytársamnak. A lexikonokban kevés információ található a költőről, de a verseny előtt sok részletet megtudhattunk életéről, költészetéről Halmos Ildikó igazgatónőtől, és Tüske Tibortól, a zsűri elnökétől.
- A második testőrnek. Varga Gyulának énekelnie is kellett a versenyen!
- Két megzenésített Balassi verset énekeltem el, ami a magyar nótához szokott torkomnak elég nehéz volt. Kemény felkészülést igényelt, sokat gyakoroltam, de úgy vettem észre tetszett a hallgatóságnak, és bízom benne, hogy jövőre ismét lesz egy nagyszabású vetélkedő, amibe szívesen benevezünk.
- Sikerült közelebb kerülni Balassi költészetéhez? - kérdeztük a harmadik testőrt, Kappel Józsefet.
- Tavasszal jártunk számítógépes tanfolyamra, és szerencsések voltunk, mert sikerült az internetről új ismereteket szerezni Balassiról. At kellett tanulmányoznunk a szerelmes verseit, az istenes verseit és a vitézi verseit. Most könnyebb lesz visszalapozni, visszaemlékezni a verseire. Szeretem a szép verseket, híve vagyok a régi versíróknak.
B.Zs.
ÉSGIESGEID
2004. október 18.
08.26 órakor kértek rendőri intézkedést a Péterffy Sándor Altalános iskolához, mivel a hétvégén ismeretlen tettes az iskola egyik épületrészének falait és ablakait festékkel megrongálta, cselekményével mintegy 50.000 Ft. kárt okozott.
15.05 órakor a járőr a város területén igazoltatott egy fiatalembert. Az intézkedés során megállapítást nyert, hogy a rendőrség eltűnés miatt körözi. Elszámoltatását követően a TEGYESZ-hez került visszaszállításra.
2004. október 19.
10.00 órakor érkezett bejelentés a Ligetvárosi Óvodából, mivel az éjszaka folyamán ismeretlen tettes az óvoda udvarán található játékokat megrongálta. A járőr a helyszínen
megállapította, hogy a játékokon rongálódás nem keletkezett azokat az elkövető felborogatta.
2004. október 20.
06.45 és 08.50 óra közötti időben három gépkocsi feltöréssel kapcsolatos bejelentés érkezett az ügyeletre. A keleti városrész különböző parkolóiban leállított három Lada személygépkocsit nyitott ki feltehetően hamis kulcs felhasználásával ismeretlen elkövető. Két gépkocsiból a beépített rádiós magnetofont eltulajdonította, majd a járművek ajtajait visszazárta.
Az elkövető dolgát megkönynyí-tette, hogy a gépkocsik semmilyen riasztóberendezéssel nem voltak felszerelve. A lopással az elkövető összesen mintegy 15.000 Ft kárt okozott.
Takács Csaba r. főhadnagy
MEGUJUL A RENDORSEG BEJARATA
A felújítás időtartama alatt, október 18-tól december 23-ig a Terv utca felől keresheti fel a lakosság a Városi Rendőrkapitányság épületét. Az épület felújításáról dr. Molnár József a kapitányság vezetője elmondta: a Nagykanizsai Rendőrkapitányságon nincsen olyan előállító helyiség, amely megfelelne az EU-s elvárásoknak és a magyar jogszabályoknak. Kialakításra kerül egy előállító helyiség és új helyre kerül az ügyelet.
Átalakul a kapitányság bejárata is. A korábbi rendszertől eltérően az első ajtó fotocellás lesz, így munkaidőn kívül is kulturált módon várakozhatnak az állampolgárok az épületben az ügyeletes tisztre, vagy az adott rendőrre. Ami a legfontosabb, a jogszabályoknak megfelelően, a mozgáskorlátozottak bejutásához egy rámpát alakítanak ki a kapitányság bejáratánál, és a földszinten található szinte összes helység - kivéve az előállító blokkot - a mozgássérültek számára is megközelíthetővé válik.
Hihet a szemének!
Daewoo modellek most hihetetlen áron!
• Ajándék légkondicionálóval
• Ajándék téligumi-garnitúrával
• Ajándék rádiósmagnóval
Amíg a készlet tart!
A részletekről érdeklődjön markakereskedésünkben!
Kiss-Gerencsér Autóház
Nagykanizsa, Récsei u. 1. Tel.: 93/518-940
2004. október 26.
ÉVFORDULÓ
9
^pícosEontő: 15 éves a Q^onissa
♦♦♦
Hát igen, kamasz lettél. Megértél már 15 évet. Ilyen az élet, a lapélet is szalad, rohan. De most meg kell állnunk, hogy köszöntsiink és emlékezzünk, s előkészítsük a következő 15 évet. E 15 év nem mérvadó, s az idő Italadtával nem öregszel, csak változol. Hiszem azt, hogy frissülsz, évfordulónként megújulsz, patinásabb leszel, meg a tiszteleted is egyre nő. Hiszen a múlt megbecsült érték. Erőt, önbizalmat ad. De nem elbizakodottságot, csak szerény szorgalommal kivívott elismerést.
Emlékezésünket a múlttal kezdjük. Alapíttattál 1989-ben. Tisztelet és elismerés az alapítóknak, akik létrehoztak, hogy aztán az idő haladtával változzon körülötted és benned is sok minden. Mennyien szerkesztettek, írtak, kritizáltak, hányan hagytak el, de mindig jöttek újak, akik folytatták a munkát. Időnként talán hasznodra is vált, de nem mindig az olvasók kedvére. (Nehéz mindenki kedvére tenni.) Születésnapod nemcsak a főszerkesztőknek, alkotóknak iinnep, de nekünk, olvasóknak is. Hiszen e hetilap, a Kanizsa valamennyiünké. Hozza és viszi az információt. Benned mennyi sok szép írás, ismeret, új kezdeményezés, ünnepi megemlékezés, tájékoztatás látott napvilágot, amely bővítette ismeretünket. Képek, művészi alkotások díszítették oldalaidat. Talán a versekkel bántál kicsit mostohán, vagy úgy is mondhatnám, rapszodikus voltál. Hol nagyot markoltál, hol pedig teljesen elfelejtetted az alkotásokat közreadni.
Kívánom, hogy oldalaid továbbra is legyenek sokoldalúak, de a sokaság ne szorítsa ki a szépet, a harmóniát, s a jövőbe vetett hitet. Tudod, úgy gondolom azért alapítottak, hogy lakásról lakásra, házról házra eljutva mi, az olvasók magasabbról lássuk városunkat. Hogy tekintsünk föl, emeljük föl szívünket. Segíts hozzá, hogy városunkban mi mind hiteles tájékoztatást, nemcsak jót, de szépet is kapjunk belőled. Hogy ne lehessen előlünk elrejteni a rosszat és a jót, a rútat és a szépet, mint ahogy „a hegyen épült várat nem lehet elrejteni" (Mt 5, 14) E gondolatok motoszkálnak bennem, meg arra gondolok, hogy köszöntsenek még soká sokan a valamikori jövőben. Keressék porosodó, sárguló lapjaidat, s az idők multával is dicsértessenek, kik e lapot elindították, írták, és hűségben továbbfolytatták
Tudod, ha beléd nézünk, mint tükörbe, magunkat látjuk. A te hibáid, erényeid bennünk gyökereznek. De hitünket ez nem rendítheti meg. Én hiszek benned, hiszem, hogy a születésnap egy megújulás kezdete és folytatása lesz, és találkozom majd veled: te, mint hírhozó, s én, az olvasó. Mi valamennyien örömmel fogadjuk újabb és újabb megjelenésed, a betűk és igaz szó hatalmát. Mert a szó, a szebbnél szebb mondat, mely az igazat zengi, visszahat. Csendben, de formál és alakít. Kívánom, hogy a tiszta lapokra ünnepbe öltöztetett szavak kerüljenek, s hordozói legyenek a mindennapok örömeinek, a hiánynak úgy, mint a bőségnek. A sokfélében is mutassad be az egyedit. Csak szépet és jót? Amikor a kor nem engedi elhallgatni és eltakaríttatni a szennyesét, mert a végletek között élünk, s azt is be kell mutatni? Mégis kérlek, fogadd be, s légy menedéke a tiszta szónak. Nagy Lászlóval vallva: „ Tisztának a tiszjtát őrizzük meg, oltalmazzuk az időben, amen." \ Dezső Ferenc /
Tisztelt Olvasó!
Rendhagyó mellékletet tart most a kezében. Rendhagyót a szónak abban az értelmében, hogy szerzői egykori és mai munkatársaink. Szerkesztőségünk kollektívája nagy gonddal válogatott az elmúlt 15 év terméséből, s ajánlja Önöknek szeretettel újbóli olvasásra.
Ünnepelünk: 15 évesek vagyunk.
Önök nélkül nem tehetnénk ezt meg.
Köszönjük!
-Jdi
^ejtő gperenc
köszöntése
Fejtő Ferenc, a filozófiai hajlandóságú író, a Szép Szó egykori szerkesztője, a progresszív irodalom szellemi támasza, a népi demokráciák igaz szavú kritikusa, Neuilly remetéje „érzelmes utazásának" nyolcvanadik mérföldéhez érkezett.
A legnagyobb szabadság birtokosa ő: függetlenül gondolhatja, amit gondol, láthatja, amit Iát és tévedhet is. Isten éltesse sokáig!
Kanizsa gratulál szülötte fiának polgármesterünk nyári szép szavával, s most frissiben alapított újságjának nyomdaillatával, nyomdászok, lapkiadók elhíresült utódjának. Hisszük, hogy 6 - ahogyan kívánta - mára megtalálta munkája nyugalmát.
Köszönjük a városnak írt levelét, köszönjük, hogy publikálhatjuk.
Pék Pál
1989. november 17.
10
ÉVFORDULÓ
2004. október 26.
l/éleméHqeA a, 7H<e*edfX&i
Dr. Pálfi Dénes, a megyei közgyűlés elnöke.
- Milyennek ítéli meg a konferencia jelentőségét?
- Először is nagy érdemnek tartom, hogy sikerült már a másodikat nemzetközivé tenni. Eredményei között kiemelem, hogy szinte minden előadó rávilágított, hogy mennyi még a teendő, s mennyire jó lenne már minél előbb a gazdaságra koncentrálni. Mint a megyei közgyűlés elnökének is, komoly tanulsággal szolgált mindenekelőtt az, hogy mennyire hiányzik egy in formációs rendszer, amelyhez bátran fordulhat vállalkozó, kereskedő, vevő, azaz a gazdaság alapinformáció bázisának megteremtése. Ez a közeljövő egyik elengedhetetlen feladata.
- A világkiállítás, és az Alpok-Adria együttműködés lehetőségeit miben látja?
- Az Expo-val kapcsolatban sok újat nem hallottam, meglepő talán csak az, hogy politikai érdekek motiválnak egy, az ország számára létfontosságú rendezvényt és nem észérvek. Itt Zalában két területen vagyunk felkészülve a világkiállítással kapcsolatban; a gyógyidegen-forgalom, és a nagy tavak találkozója. Ami az Alpok-Adria gazdasági kapcsolatait illeti, úgy érzem, egy kis csalódás érte a hallgatóságot, mert nem kapott konkrét recepteket. De minden út rögös, az emberi, a személyi kapcsolatokon alapul a gazdasági kapcsolat is, és ebben feltétlen pozitív volt a menedzserek találkozója, konferenciája.
Bacskay Zoltán
1991. november 15.
a, áíSfaáí ol&föóaécit cUnlyálfa
Közel egy hónap múlva ismét benépesülnek a focipályák, amelynek során már a bajnoki pontokért küzdenek az NB Il-es csapatok. A klubok háza táján már javában folynak az építkezések, köztük a kanizsai olajosoknál is.
A piros-kékeknél lapzártakor sok a bizonytalanság. Az viszont már eldőlt, hogy Szabó Imre, a fiatal tréner további bizalmat kapott akivel a klubvezetés egyéves szerződést kötött, ami úgynevezett rugalmas megbízatást jelent. A szakmai team is csak a későbbiekben áll össze.
A játékoskerettel kapcsolatban még várni kell a végleges kialakítására, mivel lapzártakor még javában folynak a párbeszédek. A „zuhanyriadó" szerint Svélecz visszatér az olajosokhoz és lehet, hogy Visnoviccsal is meglesz az alku. Ugyanakkor az olajosok már nem számíthatnak Csáki kapusra, Kepére, Fuiszra, de elkészül Keszeg, Dudás és Hornyák is, míg két játékosra más klubok figyeltek fél. Bizonytalan az idegenlégiósok további szereplése is.
Az viszont biztos, hogy Keszei Ferenc , a kanizsaiak volt vezetőedzője a Balaton-parton folytatja. A szakember Siófokra, az ugyancsak NB Il-es olajosokhoz szerződött, ahhoz a csapathoz, amely a hajrában maradt le az NB l-es szereplési lehetőségről.
Balogh Antal
1995. július 7.
&yá*ufóánéé amefuéal ú^emmel
Judith Ingram két éve él Magyarországon. Újságíró, a New York Times munkatársa. Nemrégiben Kanizsán járt, az országban elsőként felállított, a második világháborúban értelmetlenül elpusztult cigányemberek emlékművének megvalósítójával, Orsós Ferencnél. Ez alkalomból ismerkedtünk meg vele.
- Judith, egzotikus téma számodra a cigányság kérdése, vagy politikailag, szociológiailag is érdeklődsz utána?
- Nem egzotikus téma, persze lehet, hogy a cigánysággal kevesebb írás foglalkozik, ezért egzotikusnak hat. Főleg politikai érdeklődésből jöttem el Kanizsára. Mivel Amerikában nagyon sok zsidó menekült él, azt mindenki tudja - az iskolában is tanítják a holocaust -, hogy mi történt velük a háborúban, de azt nem, hogy ebben a sorsban osztoztak velük a cigányok is. Politikai kérdés azért is, mert nálunk hasonló problémái vannak a feketéknek, vagy az amerikai indiánoknak. Már többször publikáltam a cigányokról, mind a magyarországi, mind a romániai tapasztalataim alapján, így most konkrétan a cigányemlékmű ügyében jöttem ide. Kíváncsi voltam, miért pont itt állították fel. De, ha már itt jártam, érdeklődtem múltjuk, jelenük és jövőjük iránt is.
- Kedvezőek, vagy kedvezőtlenek a benyomásaid?
- Pesten rengeteg gondjuk van a cigányoknak a bőrfejűekkel. Úgy tűnt számomra itt csendesebb, békésebb a helyzet. Mondták azt is, hogy itt a cigányoknak ugyanolyan lehetőségei vannak, mint a nem cigányoknak. Hallottam arról is, hogy az iskolában tanítanak a cigánytörténelemről, cigánykultúráról. Igaz, csak cigánydiákoknak. A problémák között említették, hogy vannak olyan szórakozóhelyek, ahová nem szívesen, vagy egyáltalán nem engedik be őket. Ez pedig komoly konfliktus forrás. Ezzel most kell foglalkozni. Amerikában az ilyen diszkrimináció ellen már van tön''ény, ott lehet harcolni az efféle megkülönböztetés ellen, de itt még nincs, ezért a cigányok jogi úton nem tudnak fellépni a megkülönböztetésük ellen. Másik probléma a szegénység. Vendéglátóim elvittek a Dózsa György úti valamikori kaszárnyába. Az ottani lakásokban szörnyű állapotok uralkodnak, és senki sem törődik az ott élőkkel. Azt gondolom, ezzel helyi szinten is, de kormányzati szinten is foglalkozni kell.
- Az amerikaiaknak több a tapasztalatuk a kisebbségek problémáinak kezelésében. Mi milyen úton járunk?
- Nem vagyok politikus, és nem is szeretnék erre minősítésként ható választ adni. Nálunk a feketék békés tüntetéseken elérték, hogy az iskolákban minden diák tanul a feketék kultúrájáról, azok kiemelkedő
történelmi, politikai személyiségeiről. Igaz, ma már nem ők a legnagyobb kisebbség Amerikában, hanem a kínaiak és a spanyolok, akiknek hasonló problémáik vannak, mint az itteni cigányoknak. Úgy gondolom, a magyarországi cigányok észrevették, most lehet tenni valamit. Persze azt is tudom - hiszen mindenki mondja hogy akik helyzetük javításában igazán tenni tudnának, azok származásuk ellenére nem, mennek vissza a cigányok közé. Most azért látszik valami, ami komoly, ami előrelépést jelenthet.
- Ennyire odafigyel ránk és a köztünk élő cigányokra Amerika?
- Ez nem csak magyarországi téma. Két-három éve figyeljük már, hogy milyen a helyzete az európai cigányoknak , hiszen ez a legnagyobb kisebbség, amely mindenhol él. Azt hiszem helyzetük nem rosszabb Magyarországon, mint más országokban. De azt gondolom, hogy a magyaroknak és a kormányuknak nagyon fontos, hogy biztosítsa a kisebbségi jogokat, mert a határain túl élő magyar kisebbségek miatt érzékenyebbnek kell lenniük a határaikon belüli kisebbségek iránt.
- És érzékenyek vagyunk?
- Igen. Komolyan kezelik ezt a kérdést, de ennyire még nem elég.
Dóró János
1992. február 28.
2004. október 26.
ÉD
11

Messze van-e a várostól - a város? Mert például Sánc a város része. Mindenben? Ellátásban?
Sáncban a kaposvári úton Hajdú Józsefné Ivett unokáját és annak kis barátnőjét kísérte ki a kapun. Szombat délután, kora őszi napfény novemberben. Alkalmas idő a beszélgetésre.
- Hogy mit tudok a várospolitikáról? - kérdezte elgondolkodva, közben a versenykerékpárra ülő lányoknak integetett. - Otthon egész éjjel videóztak, eljöttek hozzám egy kis almás pitét enni, s elaludtak. Hát ilyenek a gyerekek. Az ember elégedetten veszi tudomásul, hogy épül, szépül a város. Sorra magasodnak itt, Sáncban is az emeletes családi házak - annak ellenére, hogy hír szerint az embereknek nincsen pénze.
- Épül az egyén és a közösség?
- Nálunk a nyáron átadták ezt az új önkiszolgáló vegyesboltot. Az örömünk mégsem teljes, mert tőkehúst nem kap a bolt. Sok nyugdíjas, gyerekes kismama él itt. Egy-két szelet húsért fel kell öltöznünk és be kell buszoznunk a városba. Most ez még nagyobb gondot okoz, mert novembertől áprilisig ritkították a buszjáratokat.
- Eta néni mióta nyugdíjas?
- Én nyártól vonultam véglegesen nyugdíjba a szociális foglalkoztatótól, 64 éves vagyok. A saját munkaeszközeim - a fakanál és a kapanyél — egész napos elfoglaltságot adnak így is. Szüleim idősek, a férjem beteges, a kerti munka csak rám vár. A nyugdíjunkból félre tudok tenni egy keveset az unokáknak cipőre, ruhára. Muszáj segíteni őket. Nem csodálom, ha nem akarnak 2-3 gyereket szülni a mai fiatalok!
A családi ház előtti virágos kertben a krizantém és a rózsa mellett ezekben a napokban kivirágzott az ibolya is. A virágok elrendezésén látni, hogy hozzáértő, gondos kéz ápolja a kert növényeit.
- Pihenést, kikapcsolódást hol talál magának ezen a környéken egy nyugdíjas?
- Nekem, de azt hiszem másoknak is, a tv-nézésen kívül a Csónakázó tó adja az egyetlen kikapcsolódást. Erdész volt az édesapám. Télen-nyáron kijárok az erdőre, a tópartra. Lehet, hogy hazabeszélek, de az a környék Kanizsa egyetlen gyöngyszeme, s ezt a természeti adottságot jobban ki kellene aknázni! A város apraja-nagyja kijár ide hétvégeken. A Tó vendéglőt tavaly bezárták, mert nem volt nyereséges. A fiatalság pedig ki tudna használni itt egy menedékházat, sőt az átutazó külföldiek sem kerülnék el. Duruzsoló kandallóval, forró teával, pirítós kenyérrel lehetne fogadni a szánkózó, síelő gyerekeket s felnőtteket.
- Magányos a mai ember?
- Nem szabad mindenben a hasznot, a nyereséget nézni! De mondok egy ellenpéldát is! Úgy látom, a magyar nép vár valamire. Egyik tárgyalás a másikat követi, s aztán jön a hosszú várakozás! Rokonszenves fiatalember a Németh Miklós miniszterelnök, ahogy elnézem a tv-ben. Amit egyszer a fejébe vesz, azt véghez is viszi. Nem akar ő rosszat. Azt akarja, hogy minél több legyen a munkába lendülő kéz. Meg kell nézni a város túlsó felén a sáskákat. Ok évtizedek óta furfangos észjárással dolgoznak. Amikor nem fogyott a piacon a zöldség, rögtön más növény termelésébe kezdtek, de sosem hagyták gazdátlanul, parlagon a földjüket.
- Hűha! - kiáltott fel Etus néni, amint véletlenül az órámra néztem. - Már megint elbeszélgettem az időt. A pörköltem biztosan oda égett!
Bakonyi Erzsébet
1989. november 17.
et nuevévjtelepeit
A művészet megszerettetését korán kell kezdeni.
Nem kis meglepetést okozott az a busznyi kisdiák, akik a Kendlimajorban tartott, Ludvig 2000 elnevezésű Nemzetközi Művésztelep munkájával szerettek volna megismerkedni.
Az alkotók beavatták a gyermekeket a festészet és a szobrászat rejtelmeibe és készségesen válaszoltak a feltett kérdésekre. Ez alkalomból kérdeztük meg őket, hogy érezték magukat ezen a nem mindennapi kiránduláson
- Nagyon szép helyre hozott minket a tanító néni, sok szép rajzot, festményt láthattunk - mondja Magyar Gábor.
- Nekem a legjobban az tetszett, hogy egy igazi vésővel mi is kipróbálhattuk, hogyan kell egy követ megvésni ahhoz, hogy abból szobor legyen - válaszolt kérdésünkre Goór Zsolt.
Nagy Anita egyik álma, hogy ő is megtanuljon olyan szépen festeni, mint a művészek. s ha felnő „igazi" festő lehessen.
Takács Nikolett pedig felnőttként, ha már sok pénze lesz, csakis ilyen műalkotásokra fogja költeni a pénzét.
A látogatás végén a gyermekek egy-egy szál virággal köszönték meg az alkotók fogadtatását és megígérték, hogy a nyári művésztelepre is ellátogatnak.
Halász Gyula
2000. február 17.
12
ÉVFORDULÓ
2004. október 26.
Kedves Olvasóink!
Örömmel tudatjuk, hogy megjelent
^akónyi (Eresé 6 et
verses-novellás kötete, az
mélyvörösben
A könyv megvásárolható szerkesztőségünkben L 990 Ft-os áron.
„...Okfogják ceruzámat..." (J. A.)
qyeRcyAFépyBep...
Az esztendő legmeghatóbb ünnepeinek egyike a halottak napja. Most meggyújtom a képzeletbeli gyertyát, belenézek a fénybe, s a látvány látomásba csap át... Nagyanyámra emlékezem a 30 éves korában özvegyen maradt, galamboki parasztasszonyra, akinek a fétje az első világháborúban pusztult el, de konok hittel, egyedül is felnevelte gyermekét, anyámat, majd az én életemnek is egyik legfőbb példaadója lett.
A sok-sok emlékből most egyet idéz a múltat visszapörgető képzeletbeli film. 1942. novemberét mutatja a kalendárium. A kanizsai gimnázium első osztályos tanulója vagyok, reggelente 3 kilométert gyalogolok a zalaszentjakabi állomásig, aztán Kanizsán 2 km az iskoláig, délután fordítva ismét legyőzendő ugyanez a távolság. Ebben az évben korán jött az első hó, amely meghozta az egyik legzordabb telet ebben a században. Nagyanyám szeretettel ébresztget, már begyújtott, hogy a földpadlás szoba ridegségét elviselhetőbbé tegye, meleg vizet öntött a mosdótálba, de én nehezen bújok ki a hatalmas dunyha alól. Amikor meghallom, hogy térdig érő hó esett az éjjel, végképp maradi szeretnék a puha ágyban. Alkudozni kezdek:
- Ilyen ítéletidőben nem kell iskolába menni! - próbálkozom.
- Ej, kisfiam, gondolj a fronton lévő katonáinkra, hallottad már, hogy Oroszországban még zordabb a tél!
- Grujber tanár úr (osztályfőnököm) biztosan elfogadja a hiányzásom igazolását.!
Nagyanyám azonban hajthatatlan, így hát morcos képpel készülődöm, majd elindulunk ketten az állomásra. Térdig érő csizmájában, nagy fekete kendőjében előttem lépked, töri a havat, én próbálok a nyomában haladni. Az északi szél a hátunkat fújja, időnként szinte fölemel bennünket. Szótlanul araszolgatunk előre. Az utat szinte vakon is ismetjük, s bár koromsötét van, mégis, lassan azért fogy a távolság. Egyszer csak nagyon csúszik a bakancsom, s zsupsz! Belehuppanok a fehér lepelbe. A kis baleset feloldja rossz kedvemet. Jót nevetünk mindketten, s folytatjuk a hajnali birkózást tél-tábornokkal. A közelben felbukkan egy kevéske fény, a táv felénél lévő bikaistállóban már etetnek a béresek. Betérünk egy pillanatra az istálló előterébe, levetjük a havat, kifújjuk magunkat, aztán tovább, irány az állomás. Már jó hangulatban nyomulunk előre, nagyanyám változatlanul előttem töri a havat, s időnként megdicsér, hogy még nem vesztem el a hómezőn. Lassan dereng a hajnal, már látszik a vasútállomás épülete, karnyújtásnyira van az elérendő cél. Küldeném vissza nagyanyámat, de ő nem tágít, az állomásig kísér. Ott rendbe szedi ruházatomat, megsimogatja buksi fejemet, most már nyugodtan indul haza, de megnyugtat, hogy délután elém jön, s hoz finom kalácsot is.
- Jó légy kisfiam, figyelj, s tanulj meg minden szépet és jót az iskolában!
Megérkezik lassan a vonat. Fölszállunk. Az ablakból látom, hogy a fehérbe öltözött tájon egy fekete kendős, 60 év körüli asszony emelkedik szinte az ég felé, megy, váija otthon a munka. Bizonyára örül, mert kis unokájának ma is utat mutatott-A képzeletbeli gyertya már „csonkig ég", a temetőkben ezernyi apró láng pislákol, s a szívünk tele emlékekkel, hálával.
Harkány László
1998. november 6.
Almanach
Újszerű vállalkozást üdvözülhetünk. Sajátos könyvet vehetünk kezünkbe, amely a klasszikus értelemben is megfelel címének. A kiadói és szerkesztői szándék a hagyományokat követte. Gondos munkával, dicséretes igénnyel készült el a Kanizsai Almanach 1990. évre az Almanach Kft. Kiadásában.
A naptár a hagyományokat követi. Dicséretes és az olvasónak újat adó a neves kanizsai személyiségek bemutatása az évforduló kapcsán. Kaán Károly, Halis István, Löw Lipót, báró Gutmann Henrik és a többiek méltán kerülnek hozzánk közelebb. Múltjuk, tetteik pozitív érzelmeket keltenek minden lokálpatriótában, minden kanizsaiban. Az évfordulókra emlékeztető tanulmányok Vándor László és Luvas Gyula kutatómunkáját dicsérik. A török uralom alóli felszabadulás és a Sopron-Kanizsa vasútvonal története igényes és tudományos írás. Szűkebb múltunk képe rajzolódik elénk. A 300 éves évfordulónak méltó tisztelet ez a képekkel is illusztrált török elleni küzdelem színvonalas bemutatása. A Merkly-Belus család érdekes bemutatása is már történelem különösen az ifjabb nemzedék számára. Feltétlen dicsérendő a szerző objektivitásra való törekvése. A Művészet, irodalom című rész miniatúrákat vetít az olvasó elé. A Kanizsáról elszármazott Vári Éva színészi pályafutásáról vall. Tanulságos életút kerül elénk. Ifjú költővel, Stróbl Gáborral ismertet bennünket a szerkesztő. Versei már nem ismeretlenek a kanizsaik előtt. Pék Pált nem kell bemutatni az irodalmat kedvelőknek. Művei az alkotójukról beszélnek. Bár jobban várjuk a még nem publikált verseit. Dédapáink humora jól igazolja azt, hogy a viccekben nemes hagyományaink vannak. Olvashatunk még nagyanyáink receptjeiből is. A szorgos háziasszonynak csak a hozzávalót kell beszerezni, s a siker biztosított.
Az Almanachnak igazi értéke a gyermekeknek szánt zalai népmesék Kerecsényi Edit gyűjtésében. Joggal tarthatjuk zalai gyöngyszemeknek a három szép mesét. Ludvig Zoltán alkotásai szintén emelik a könyv színvonalát. Kicsit divatosnak tűnik - de feltétlen dicsérendőnek - az első világháborús emlékművek sorozata fényképeken. Ezek történelmi és művészeti értékét így is meg kell őrizni. Az Almanachot egy vegyes rész zárja. A fotó mindjárt vizsgáztat is bennünket az elolvasásból és a figyelmes megjegyzésből. A keresztrejtvény helyes megfejtése az előbbivel együtt könyvjutalmat ígér. A mini cím és névtár a legkevésbé időt álló része a munkának, de érdekes lesz egy majdani történész számára. A dicséretes vállalkozás keresi az utat, keresi a megfelelő formát. Hisszük, hogy meg is fogja találni. Az ízléses külső, a kivitel a Zalai Nyomdát dicséri.
Horváth György
1989. december 22-29.
2004. október 26.
ÉD
13
/
Ki ne ismerné a történetet? Egy bécsi hercegfiú beleszeret egy. a budapesti Orpheumban dolgozó tündéri dívába. Bár imádják egymást, mégis a köztük lévő társadalmi különbség miatt komoly küzdelmet kell vívniuk a világgal: a rettenetesen nehéz, de sokszor mulatságos helyzeteken átverekedve természetesen végül a szerelem győz.
Kálmán Imre Csárdáskirálynő című vígoperettjét ezúttal a Sziget Színház társulata mutatta be - a hűvösre fordult időjárás miatt nem a Péterfy Iskola szabadtéri színpadán. hanem - a Hevesi Sándor Művelődési Központ színháztermében. Vereekey Szilvia sanzonéit szerepében Bordás Barbarát láthattuk. Edvin herceget Pintér Tibor alakította. Az éjszakába nyúló előadást vastapssal jutalmazta a közönség, mint ahogy a darabban felcsendülő, sok évtizede slágerként ismert dallamokat is. Maros Gábort, a rendezőt - aki egyben Feri bácsit alakította az operettben -. az előadás előtt kértük rövid beszélgetésre.
- Milyen feldolgozásban láthattuk az operettet?
-Ez a darab az eredeti Csárdáskirálynő, az, amit 1928 -ban a bécsi színházban megszületett őspremieren láthattak a nézők. Úgy gondolom, hogy semmiféle megújításra nincs szükség, az igazihoz, az eredetihez kell visszamenni. Van ennek a darabnak sok-sok mondanivalója, nincs szükség ezt átdolgozni. Másrészt így őrizhetjük meg igazán a szerző, Kálmán Imre emlékét is.
- Ön szerint mennyire népszerű műfaj napjainkban az operett?
- Amíg dallam lesz a világon, és szeretik
* r • /f . m
az emberek az igaz. érzelmeket, addig mindig lesz opere tt. A mai kor igazi nagy felfedezett műfaja a musical de Strauss korában a keringő számított óriási dolognak. S ez. nem azt jelenti, hogy közben más műfajok feledésbe merülnek. Olyannyim nem, hogy például maguk a zeneszerzők is ismerik, sőt elismerik egymás munkáját. Egy példát hadd említsek erre: Puccini, a zenei fejedelem amikor megírta a Turcmdot-ot, s szűk baráti körben bemutatta azt, akkor egy kotta volt a zongoráján: Sárga kabát — ez. volt az első címe Lehár Ferenc Mosoly országa című művének Hogy kerül ez. itle — kérdezték tőle. Ez egy olyan mű - válaszolta Puccini, amiben van egy-két olyan dal., amit akár én is szerezhettem volna - célzott a „Vágyom egy nő után"-ra és a gyönyörű duettre. Úgy gondolom, ha Puccini, egy olasz zseni így megbecsülte magyar „kollégáját", akkor számunkra sem lehet kérdéses, hogy a világhírességeinket imádjuk, szeressük-e.
- Közel száz éve arat osztatlan sikert a Csárdáskirálynő. Mit gondol, mi ennek a titka?
- A világban nagyon sok helyen jártam, és mindenütt azt tapasztaltam, hogy valami fantasztikus reneszánszát éli ez az. operett. Elegánsak a szereplcfc, szép rvthtikban vannak. igaz érzelmekről szól a darab, tele vidámsággal. S ha úgy jelenítik meg, ahogy azt Kálmán Imre megírta, a siker nem is lehet kérdéses.
- Ejtsünk néhány szót a Sziget Színházról is.
- Drága barátom, Pintér Tibor, aki az egyik főszereplője a dombnak, jő pár én ei ezelőtt a szigetszentmiklósi fiatalokat összefogva egy amatőr színjátszó kört hozott létre. Próbálgattak, gyakoroltak, közben eltelt öt év, én is hozzájuk csapódtam, míg egyszer csak .,kinőttek" ezek a gyerekek. Persze a fiatalok képzése most is folyik, hiszen egyre nagyobb a kihívás. Pintér Tibi — Tenya - a mi igazgatónk, én, ha szabad, azt mondanom, a művészeti vezetési vállaltam magamra. Rengeteg örömöm van a fiatalokban. Ma már remek szerepeket jjtítsza-nak, nagyon sok helyre hívnak bennünket, s mi boldogan megyünk. A repertoáron nem csak operettek, hanem musicalek, és zenés vígjáték is szerepel, sőt most már teljesen prózai darabunk is van. Reméljük, sokáig lesz lehetőségünk színpadra lépni a nézők és a magunk örömére.
S/őiösi Márta
2004. augusztus 3.
^tnerőfatnóí
Emlékszem, gyermekkonmbem nagy előszeretettel kutattam a szekrények rejtekét. Egyszer, az. egyik öreg szekrény legmélyém egy rongyokba csomagolt nehéz miamit hitem. Örömmel rúgkapáltam rmsgtim a ruhák tengeréből ei felszínre. Biztos km-eset találtam, ujjongtam mmgamimm, miközben a rongyokba csavart vaUt-mivel nagyanyámhoz szaladtam. Nézd, mit találtam nyújtottam felé ti kincsnek gurulóét valamit. Tedd vissza oda. ahol volt, mondta szigorúan amúgy játékos kedvű nagyanyám. Tedd vissza, mert nem a miénk. Hát kié? - kérdeztem tanácstalan. Ne kérdezősködj, tedd, amit mondtam - csattant fél megint. Csalódottan andalog lam az. öreg szekrény felé, de- szót fogadtam, s arra a napra a kmcsáere-séssel is felhagytam... Evek múltak el. nagyanyám is elment örökre. Egy nap, amikor a fájó hiánya, sajgó emlékké szelídült már, a régi szekrény pakolásába kezdtünk, anyám meg én. A szekrény mélyéből ismét előkerült a rongyba csavart valami. Most nem volt, aki rám parancsolt volna, hát ki-bontottam a fakult rongyokat. Egy nagy nehéz merökamdat rejtett. Anyám kezébe fogta, és mesélt egy történetet, amelyet magti sem tudott pontosan. Meg sem született még akkoriban, így ő is csak m$\an\ám fél-szavaiból tudott ezt-azt. Egy tavaszi éjszakán jöttek. Bezörgettek, és ad kérték, rejtsék el őket Bármi jó. legyen egy kuk. a pince méhe, bármi, csak hmkt bújhassanak el. Nem tudni a nagyanyám félt-e karján egyik, me-hében másik gyermekével, de a pincébe rejtette őket Egy család volt. vagy tán többen is, nem tudtuk meg soha. Mint ahogy azt sem, mikor mentek el, mennyi időt töltöttek ott a krum-plilárolóban- Egy napon ez. a merőkanál maradt utánuk, hálaként a rejtekért. A nagyanyám, míg csak élt, visszavárta őket, jussát el nem ismerve a szekrény mélyén rejtegette azf, hátha egyszer lesz, kinek visszaadnia.
Dukát Éva
2004. június 8.
14
ÉVFORDULÓ
2004. október 26.
''pontctHd nem tottSyiá,
Szokatlanul nagy a forgalom az utcai totó-lottó árusnál. Tízesével, százasával veszik a lottószelvényeket, keddre már egy darab sem marad. A nyereményalap közel 20 millió és egyre emelkedik. Vajon ki lesz a sokszoros milliomos, lesz-e ötös a héten? - találgatják.
Egy ötvenes űr éppen 100 szelvény árát fizeti ki.
- Aztán tud róla az asszony? -kérdezi a mellette álló férfi.
- Hová gondol? Szeretném meglepni egy talicska pénzzel.
- Kívánom, nehogy maga lepődjön meg amikor megkérdezi a felesége: Fiam, csak ennyit hoztál?
S az egyik megy jobbra, a másik balra.
Tóth Ferenc
1990. május 18.
HMM
Május közepén „rendkívüli" bejelentést tett a rádió. A bejelentés pedig szállt az éterben, duruzsolt az agyakban: Az idei évtől kezdve nem szeptember 29. lesz a magyar honvédelem napja, hanem május 21. No fene! Kapták fel a fejüket az emberek. Hát a szeptember 29. is flekkes nap lett? De hát miért? Nem tanácsköztársasági, nem pártállami, becsületesen jó, 48-as nap volt. Meg hát a május 21. is 48-as, akarom mondani 49-es. Akkor hát mi a baj? Talán az - vélték a bennfentesek hogy Pákozdnál még nem volt igazi honvédsereg, csak parasztokból toborzott gyalogság, diákokból lett tüzérség. Mások arra utaltak, hogy ez is a kárpótlási törvény része, hiszen a Görgey leszármazottakat így is kárpótolni akarják. Mert hát az ősapjuk vezérlete alatt szabadult fel Buda.
Biztosat senki nem tudott, de abban a tanako-dók megegyeztek, hogy szeptember 29. (sajnos) flekkes nap lett.
Büki Erzsébet
1992. szeptember 25.
ffait, indulj-!
Megint eltelt egy év. Holnap végleg elbúcsúzol iskoládtól. Ünneplőbe öltözöl, hogy utolszor végigjárd a folyosókat, tantermeket, hogy elköszönj tanáraidtól, osztálytársaidtól.
Tudom, most nehéz dolgod van. Hiszen nem tudod, mi vár rád. Milyen lesz az érettségi, a felvételi? Kapsz-e munkát? Hogyan alakul az ÉLETED? Holnap elhagyod a „regi otthont", s új cél felé indulsz. Holnaptól nem fogja kezed senki, az élet tanít tovább. Felnőttél. Ezután a magad útját járod. Most biztos azt gondolod, láthatatlan a pálya. Te csak keress egy járható ösvényt, és törekedj arra, hogy EMBER maradj - mindig.
Hidd el! És indulj!
„ És érezzék egy kézfogással rólad, hogy jót akarsz,
és te is tiszta, jó vagy. S egy tekintettel elhitesse veled: - szép dolgokért élsz
- és érdemes élned! "
Horváth Ilona
1992. május 8.
V
Cgotaög ty évet, jiam(
Az aprócska öregasszony fürgén fordulperdül a konyhában. Hogyne, amikor annyira siet. hogy idejében kész legyen a finom vacsora. Borocska is kerül, a szomszédtól vette a (iának. Mert a fiát váija, aki eddig minden esztendőben, mióta elkerült otthonról, Szilveszterkor betoppan, hogy elsőként kívánjon boldog új esztendőt.
.Aztán a kis öregasszony egy éven keresztül megint a következő Szilvesztert várja. Hiába, nagyon elfoglalt ember a fia. Fontos ember. Ezerfelé kell tépni magát - ezt szokta mondani. Az anya megérti ezt és örül ennek az évi egy látogatásnak is.
- Huh! Majdnem megégettem a kezem! -bosszankodik, mert a morfondírozás miatt kiloccsant a forró víz.
- Gyere csak tyúhxrska! - beszélget az ijedten kotkodácsoló, borzas jószághoz, amelyik a konyha sarkában váija szomorú sorsát.
- Ne haragudj tyúkocskáml - vigasztalja a néni. - Tudod, jön az én régen látott kisfiáin és nagyon szereti a fmom-metéltes húslevest Ugye nem haragszol?
A tyúk továbbra is méltatlankodva kotyog. de a néni szívét most nem lágyítja meg. A szobában az ünnepi fehér damasztra előkerült már a rózsás porcelánkészlet A faliórából kiugró madárka éppen most kezdi rá: kakukk, kakukk... pontosan kilencszer. Az öregaszszony felkapta a fejét
- Már itt kellene lennie! Csak nem ér-
te valami baj? Azok a fránya autók... Annyiszor hall az ember karambolról, vagy hogy is mondják.
Kitipeg az udvarra, lesi az utat, nem bukkan-e fel a kanyarban a vakító reflektorfény. De nem. Sötét van és hideg. Egy pár percig még fázósan topog, aztán bemegy. Most hogy már minden készen áll, nehezen múlik az idő. Még eligazítja gondosan a terítő ráncait. végignéz a megterített asztalon.
- Ó, öreg fejem! - A sót meg elfelejtettem.
A konyhában még egyszer ellenőrzi, nem
szokott-e meg a tepsiből a borzas tyúkocs-ka. Nem. ott fekszik, szép pirosra-ropogósra sütve. Olyan gusztusos, hogy a néninek összefut a szájában a nyál. Akkor jut eszébe, hogy nem is evett reggel óta semmit.
- Csipegetek egy kis tésztát - határozza el és egy felpúpozott tálról leemel egy almás pitét A sütemény tetején úgy csillog a porcukor, mint kint a ház előtt a hó. Erről megint eszébe jut a behavazott út az autó, a fia. A fia. aki késik.
- Nem szabad mindjárt a legrosszabbra gondolni - korholja magát.
- Buta öregasszony - teszi hozzá saját megnyugtatására. De belül mégsem nyugodt. A szívének, az érzéseinek nem tud parancsolni. Kopogtatásra riad.
- Elbóbiskoltam - pattan ki az öreg karosszékből és ujjongva sietett ajtót nyitni. -Hát megjött végre...
- Drága kisfiam! - tárta ki előre a karját .
- Jó estét Szabó néni!
Az ajtóban a fiatal postásgyerek rázogatta sapkájáról a havat.
- Már megint esik. Hű micsoda illatok -szimatolt a levegőbe a fagytól piros orral.
- Jó estét, neked is - dadogta a kis öregasszony és furcsán összeszorult a szíve.
- Táviratot hoztam.
- Táviratot? - rémült el a néni. A távirat és a rossz hír nála elválaszthatatlanok voltak.
Remegő kézzel bontogatta a papírt, aztán csak állt, nem merte elolvasni. Segélykérően nézett a fiúra. A postás szolgálatkészen nyúlt érte:
- Elolvasom, tessék csak ideadni! Szóval... az áll itt: „Kedves anyám, vendégeim érkeztek, nem tudok menni, boldog új évet kívánok, fiad."
- Vendéget.. - motyogta a kis öregaszszony, s roskadt vállal nézett maga elé. -Hát persze...
A postásfiú zavartan ácsorgott.
- Hát akkor... én mennék is. Boldog új évet, Szabó néni.
- Várj csak! - rezzent fel az öregasszony. — Igyál egy korty bort, jót tesz ebben a cudar időben.
Poharat vett elő, nézte, hogy csurog alá az üvegből az aranyszínű lé. Aztán könnyei szivárványán keresztül rámosolygott fiúra: -Boldog új évet neked is... fiam!
Turi Mária
1989. december 22-29.^
2004. október 26.
ÉD
15
''THéf cm& tZ
nyelvet íedfiéeé...
- Másodikos gimnazista koromban majdnem megbuktatlak angolból - kezdi Gál Ottó, aki arról nevezetes, hogy jelenleg „még csak" 18 középfokú nyelvvizsgával rendelkezik. - Nem hiszek a nyelvtehetségfogalmában. 19 évesen kezdtem el nyelveket tanulni és mindegyiket tanár nélkül. Hosszú ideid külföldön éltem és ott megismertem, hogy mire is van igazán szükség egy nyelv megtanulásához, megismeréséhez. A magyar nyelvtanítás nem a nyelvre készít fel, sok felesleges, soha nem használható ismeretet akar megtanítani. Ma már több próbálkozás van az élő nyelv és a tanított nyelv közelítésére, de az énáltalam. eredetileg saját magam számára kidolgozott rendszertől ezek még mindig gyökeresen eltérnek. Az én módszeremben 20 % a lexikális tudás és 80 % a gyakorlás. A tanulandó nyelvből kiválasztom a legfontosabb 800 szót és a 100 nyelvtani szabályt. Ezeket párosítom egy-egy-leckén belül, úgy, hogy nem olvasmányokat írok le, hanem az adott szavak és szabályok sok-sok lehetséges mondatvariációját. Ezeket gyakorlással elsajátítva folyamatosan bővülhet a kör. Aki ezzel a módszerrel tanul, az egyből mondatokat képez új szavak megtanulásával bővíti azokat és beszél, beszél. Volt olyan év, hogy nulláníl indulva hat nyelvvizsgát tettem le ilyen felkészüléssel.
- Lehet-e akkor erre a módszerre azt mondani, hogy így könnyű bármilyen nyelvet elsajátítani?
- Nem könnyebb ez, sőt valamilyen formában még nehezebb is, mert mindjárt mondani kell. Viszont rettenetesen gyors. Emellett mindenki olyan tempóban tanul, ahogy neki jólesik. Ez nem alkalmas csoportos oktatásra, mindenkinek egyénileg kell megtanulni az adott nyelvet.
- Ön saját magának kidolgozott egy tanulási módszert. Rövid idő alatt hatalmas mennyiségű nyelvet sajátított el. Hogyan hasznosítja ezt a tudást?
- Egy, másfél évvel ezelőtt a bitrátáim kezdtek el unszolni, tanítsam már őket is ezzel a módszerrel. Addig nekem eszembe sem jutott, hogy bármikor is ezt az egésze leírjam, rendszerbe foglaljam, vagy továbbadjam bármilyen formában. Az eredeti végzettségem, mint jazz-zenész biztos megélhetést adott nekem itthon és külföldön egyaránt.
Aztán nagy nehezen rászántam magam és most ott tartok, hogy az általam alapított nyelviskola angol és német nyelven komplett kidolgozott tematikával rendelkezik. Hamarosan elkészül a francia is. Már jönnek az első eredmények is. hisz a tanítványok sora szerzett már középfokú vagy alapfokú nyelvvizsgát. Ez nekem bizonyos mértékig hobbi és nem megélhetés. Az a tervem, hogy megtanuljam az Európában létező összes nyelvet. Azt hiszem, ez nemcsak országos rekord lenne.
Nagy Imre
1991. június 7.
A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége Regionális Forrásközpontja és a Zalaegerszegi Európa Pont az Előcsatlakozás kapcsán „Új utak a szociális ellátó rendszer fejlesztésében az Európa Uniós csatlakozás küszöbén" címmel rendezvényt szervezett. A konferenciának a Honvéd Kaszinó adott otthont, a tavaly megrendezett Európa Kapujában szakmai napok folytatásaként. Litter Nándor polgármester megnyitó beszédét követően, dr. Göncz Kinga, az Egészségügyi. Szociális és Családügyi Minisztérium politikai államtitkára tartott előadást.
- Mi a véleménye a fogyatékkal élők helyzetéről, és az uniós csatlakozást követően hogyan alakul a helyzetük?
- Azt gondolom a fogyatékos emberek helyzetéről Magyarországon, hogy iszonyú sok tennivaló van, annak ellenére, hogy már nagyon sok minden történt az utóbbi tizenegynéhány évben. Ez egy agyonhallgatott téma volt, sokáig nem vettünk tudomást róla. A népességnek 6-8 %-a minden országban valamilyen fogyatékossággal él. Nagy jelentőségű volt, hogy megszületett a Fogyatékosok Esélyegyenlősége Törvénye, és a Fogyatékosügyi Program. A program feszített határidőket tűzött ki, lunikről ma már tudjuk, hogy irreálisak, egy országot nem lehet akadálymentesítem 4-5 év leforgása alatt. Tudjuk, hogy Magyarországon nagyon alacsony a fogyatékos emberek foglalkoztatottsága, sokkal alacsonyabb, / mint más EU-s országban. Ez összefügg azzal, hogy az iskolákban sokáig nem volt integrált oktatás. Sokkal rosszabb eséllyel jutottak hozzá tudáshoz, végzettséghez a fogyatékos emberek A munkahelyeken nagyon sok esetben nincs akadálymentesítés, nincsenek meg a feltételek, hogy a fogyatékkal élő ember be tudjon kapcsolódni integrált munkahelyen a munkába. A távmunka Magyarországon nagyon gyerekcipőbe jár, míg egy EU-s országban 10 százalék körüli. Már elindultak lépések, mint például az integrált oktatásban a kiegészítő normatíva, a távmunkának most kiemelt programjai voltak, akadálymentesítésre 4 milliárd forintos EU-s támogatást kapunk, ami kifejezetten gyerekintéztné-nyek akadálymentesítésére fordítható. Elindult országosan a jelnyelvű tolmácshálózat kiépítése, és már vakok számára is elérhető egy-egy honlap. Továbblépési tervek
vannak többek között az iskolai integráció, a foglalkoztatás, az informatika, az akadálymentesítés területén, másrészt az EU-s források segítségével kiemelt program szociális területen a nappali intézmények elérhetősége és létrehozása. Azok a családok, akik nem szerelnék intézménybe adni a fogyatékos családtagjukat, viszont otthon maradni és ápolni sem tudják őket. azokat tehermentesítsük. Azok a családok, akik fogyatékos családtagot ápolnak nagy terhel vállalnak, ezért az ápolási díjat szeretnénk emelni azok körében, akik súlyosan fogyatékos embert ápolnak.
- A jogszabály tervezet milyen változásokat tartalmaz a sürgősségi betegellátás területén?
- Ma Magyarországon nagyon sok pici kórház van. aki megpróbál mindent ellátni. Költség szem/xmlból ez nem a leghatékonyabb , másrészt nincs elég orvos ahhoz, hogy valóban a legmagasabb szintű ellátást tudják biztosítani. Ezért szükség van az egész, ellátórendszer újragondolására, hogy valóban progreszszív legye az ellátás. Legyenek olyan kórházak, ahol mindenfajta sürgősségi problémára valóban válaszokat tudjanak találni. A mentőknek ne kelljen öt helyre elvinni a Ix-teget amíg találnak egy osztályt ami felveszi, hanem legyen egy olyan felvételes osztály, ahova a mentő bemegy, beviszi azt a beteget, akinek sürgős ellátásra van szüksége, és ettől kezdve már a kórház felelőssége, hogy milyen konzíliumot hív hozzá, ki látja. és itt valóban a legmagasabb szintű orvosi ellátásban részesülhet. A környékijén lévő többi kisebb kórháznak olyan módon kell átszerveznie a saját működést, hogy olyan fajta feladatokat vállaljon, ami ennek kiegészítője. Részben olyan osztályokat tartson fenn, ami nem igényel magas szintű műszerezettségei, orvosi ellátási, viszont nagyon nagy igény van krónikus ellátásra, ápolási osztályokra. Nagyon nagy igény van ezekre az ágyakra, de nem biztos, hogy ugyanolyan elosztásban, mint most. Újra kell gondolnia minden régiónak a saját ellátását, meg kell terveznie, hogy hova szerelné telepíteni ezt a legmagasabb szintű ellátást, műszerezettség, készenlét, on''osi ellátás szempontjából. Kisebb kórházakban lehetőség legyen krónikus ápolásra, rehabilitációra.
Nagy Krisztina
2004. április 14.
16
VFORDUL
2004. október 26.
00
mutefleéí — dtetátéuésAtéf
Amikor ezekel a sorokat írom, még folyik a vita arról, hogy minek minősüljön október 23. Emléknap vagy nemzeti ünnep? A; ország egyik része, mely 1956. őszéről csak azt tudja, amit 30 éven keresztül állítottak erről a könyvek, már az emléknapot is sokallja. Másik része kevesli ezt az új meghatározást, nemzeti ünnep akar. Van aztán egy harmadik is a lakosságnak és talán ők vannak a legtöbben. Ok azok, akik nem értik, hogy most mi is történik, csak azt látják, hogy már az ünnepek sem a régiek.
Emlékszem, középiskolás voltam, amikor március 14-én kihirdették, másnap nem akarnak senkit a városban látni, különösen nem kokárdával. A tiltást nem tanáraink találták ki, valahonnan felülről jött az ukáz. Elintézték a messzire nyúló kezek azt is, hogy március 15-én délelőtt jó filmeket sugározzanak a tévében. Ezzel kötötték le a fiatalok figyelmét, akik akkor. 1973-74-ben nem tudták, hogy a színfalak mögött folyik a nagy visszarendeződés. Ennek volt egyik formája az is, hogy március 15-én ne emlegesse senki a „jognak asztalát", meg hogy „Talpra magyar, hí a haza". Aztán oldódott a görcs, néhány év múlva már az is elmondható volt, hogy „lopnak a jognak asztalánál", most pedig legnagyobb nemzeti ünnepünkként köszöntjük március idusát.
Nagy a bizonytalanság április negyedikét illetően is. Ma már tudjuk, hogy ez a nap nem az a nap. A szovjet csapatok nem ekkorra szorították ki a német megszállókat az ország területéről, hanem jónéhány nappal később. Ráadásul keleti szomszédaink saját terminológiájuk szerint nem felszabadították, hanem elfoglalták 1945 tavaszán ezt az országot. Ez utóbbi meghatározást tartja egyébként elfogadhatónak a magyar állampolgárok tekintélyes része is.
A; ünnepek megítélésében a nagy újdonságokat az ősz hozta. Október 6-ával sokáig nem tudtunk mit kezdeni. Az elmúlt négy évtized piros betűs, lobogós, kalászos ünnepeinek sorába nehezen volt beilleszthető egy gyásznap, melyen a forradalom és a szabadságharc egyik tragikus zárófejezetére emlékezünk. De gond volt az is, hogy délkeleti szomszédaink, akiket már csak földrajzi okokból sem lehet ezügyben megkerülni. Ők már régóta nem szerették, ha túl sok magyar gyűlik össze egyszerre az aradi emlékmű környékén. Magyarország hivatalos politikáját meghatározók pedig sokáig úgy vélték: egy ünnep, legyen az bármilyen közelálló a magyarság szívéhez, nem nagy áldozat azért, hogy megőrizhető legyen a látszategység hazánk hazánk és Románia között. Igy aztán most újból tanuljuk a 13 aradi vértanú nevét, pedig valamikor minden diák fújta a névsort. Közben pedig a két ország közötti kapcsolat oly rideggé vált, hogy idén már csak a magyar nagykövet mehetett közel az emlékműhöz.
Van (?). volt (?), lesz (?) egy másik októberi ünnep, melynek kapcsán mindaz, amiről eddig írtam, egyáltalán eszembe jutott. Egy országnak botlik még meg a nyelve, ha minősítenie kell 1956 őszét. Hogyan lett az ellenforradalomból októberi események, majd népfelkelés és végül forradalom? .4 politikai változások szele gyorsabban viszi és hozza a jelzőket, semhogy a magyar emberek többsége értené, mi is történik körülötte. így aztán érthető, ha bizonytalan abban is. hogyan viszonyuljon a 33 évvel ezelőtt történtekhez. Aki ott volt, aki átélte azokat a napokat, saját emlékei alapján ítél. De hogyan döntsön az a generáció, mely eddig a hivatalos propaganda segítségével próbált eligazodni? Erről a propagandáról beigazolódott, hogy sokmindenben hamis képet festett a valóságról. Valóságról? Vajon az mind igaz. amit most mondanak? Tényleg olyan jeles fejezete a magyar történelemnek 1956 októbere, mint ahogy most halljuk?
Vagy most is egyfajta manipuláció áldozatai vagyunk? Nem tudom. Egyben biztos vagyok. Számomra felér egy ünneppel az, hogy mindenki maga döntheti el, hogyan emlékezik meg október 23-ról.
Molnár László
1989. október 27.
LAPUNK ÁLTÁLUNK ISMERT EGYKORI ES MAI MUNKATARSAI:
Főszerkesztők (időrendben): Mihovics József, Takáts Sándor. Pék Pál. Dóró János, Lukács Ibolya. Maros Sándor. Nagy Imre, Luif Ibolya Újságíró munkatársak (ABC-ben): Antal Lívia, Bacskay Zoltán. Bakonyi Erzsébet. Balassáné Tüske Ágnes, Balázs Andor. Bali Judit. Balogh Antal. Balogh László, dr. Bányai Tamás, Bella Judit, Berkes József. Bicsák Erzsébet, Boros Antal, Bődör Béla, Bükiné Papp Zsuzsanna. Büki Pálné, Czene Csaba. Csarankó Norbert. Csendes József, Cserny József, dr. Csíky Csabáné. Deregi László, Dezső Ferenc, Dobó László, Dónay Nóra. Dukát Éva, Erdei András. Ferencz Győző. Fülöp Réka, Galamb Zoltán. Gerencsér Tibor, Gombás Imre. Gyűrűs István, Halász Gyula, dr. Halász Imre, Harkány László, Hartai Csilla, Hari Sándor. Hercz Gábor. Horváth Gábor. dr. Horváth György. Horváth Ilona. dr. Horváth István (Ell-jogász). dr. Horváth István (rendőr). Horváth István (rendőr) Horváth Krisztina, Horváth László, Horváth Mária, Horváth Tamás. Horváth Zoltán. Horváth Zsolt. Jászberényi László, Kahutek Magdolna, Kalamár Csaba, Kardos Ferenc. Kármán Irén. Kápolnás Zoltán, Kelemen Marcell. Király Endre. Kirsch Vera. Kiss Endre. Kocsis Katalin. Kovács Rita. Kunics Zsuzsanna, Lackner László. Lehota János, Lencsés Gábor. Lendvai Béla. Lengyák István. Lukácsa Zsuzsanna. Lukács Ibolya. Lukács Zoltán. Magyar Tamás. Marton Györgyi, Mészáros Bálint, Molnár László. Nagyné Sipos Edit. Nagy Imre, Nagy János, Nagy Krisztina. Oroszi Sándor. Papp Ferenc, Pillér Éva. Pezetta Umberto, Pungor Attila. Pungor Rita. Rikli Ferenc, Salamon Géza, Somogyi Katalin, Somogyi Nóra. Sónicz István, Soproni Tibor, dr. Stepán Annamária, Szalabán Attila. Szakonv Attila. Szirovicza Miklós. Szoliva János, Szőlősi Márta. Takács Balázs, Takács Csaba, Takács Gábor, Tamóczky Attila. Tihanyi István. Tiszai Szilárd. Tóth Ferenc, Tóth János. Tuboly Judit. Turi Mária. Varga Barbara, dr. Varga Endre. Varga György, Varga József, Viola György, Vízvári József, Zámbó Árpád. Z. Tamás István. Tördelők: Antal Lívia, Borda Menyhért, Foga Kálmán. Bánfalvi Zoltán Laptitkárok: Fischer Judit. Bencze Ildikó, Miilei Szilvia, Hársfalvi Tímea Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné
HirdetésszervezőkVarga Zoltán. Németh László, Molnár Istvánné, Gémesi Károlyné
KÖSZÖNJÜK MUNKAJUKAT!
2004. október 26.
KNIA
17
Nosztalgia címmel nyílt meg október 21-én Varga József zalalövői festőművész kiállítása a Hevesi Iskola galériájában. Varga József 1935-ben született Zalalövőn, azóta is ott él és alkot. 1953-ban jelentkezett a Képzőművészeti Főiskolára ám vették fel. Önerőből képezte magát, s rövidesen a képzőművészeti tárlatok megtisztelt kiállítója lett. Tájképeiben szülőföldjének szépségeit, az Őrség, a Szegek emberléptékű, lágy dombjait, szép erdőit, évszakainak csodálatos színváltozását örökíti meg. Alakos festményei a falusi emberek életét tükrözik vissza. Festészete hagyományos és modern egyidejűleg. A tárlat november 5-éig tekinthető meg, iskolanapokon 8-16 óráig.
CIVIL TANÁCSKOZÁS
C 3tf október 19.
SZEB-ülés
A Szociális és Egészségügyi Bizottság múlt heti ülésén elsőként a Farkas Ferenc Városi Zeneiskola által felvetett szociális alapon megítélésre kerülő térítési- és tandíjkedvezmény lehetőségéről tárgyalt. A bizottság úgy foglalt állást, hogy a kedvezményezettek száma maximum tíz fő lehet, ők az előzetes számítások alapján éves szinten összesen mintegy százhúszezer forintnyi kedvezményt kapnak az intézmény térítési és tandíjszabályzatban rögzített feltételeknek megfelelően. A második napirendi pont a város közgyűlése idei évi költségvetéséről szóló többször módosított 3/2004. (11.18.) számú rendeletének módosítása volt. Szó esett arról a javaslatról is, mely az „Egy hét gyermekeink biztonságáért" „Útvesztők és Útkeresők" címet viselve bűnmegelőzési akadályverseny megrendezését célozza.
Októberi Esték
Az Októberi Esték programsorozat eheti rendezvényén, a Piarista Iskola ebédlőjében 18 órától Wittner Mária ''56-os halálraítélt előadását hallgathatták az érdeklődők.
( október 20.)
Dr. Szabó László, a Zala Megyei Munkaügyi Központ igazgatóhelyettese látogatott el a Bogdán János Közösségi Házba, ahol megismerkedett a CKÖ munkájával, oktatási programjával.
( október 21.)
Kanizsa Műhely
A Kanizsa Műhely megtartotta első összejövetelét a MÁV Kodály Zoltán Művelődési Házban. A műhely tagjai: Bakonyi Erzsébet, Czene Csaba, Dezső Ferenc, Erdei László, Hegyi Attila, Horváth György, Kardos Ferenc, M. Kovács Ildikó, Rada Gyula, Rózsás János, Sabján Ferenc, Szabadi Tibor és Tulok Teréz.
( október 22.)
Megemlékezés
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 48. és a Magyar Köztársaság kikiáltásának 15. évfordulója tiszteletére szervezett ünnepi rendezvények október 22-én délelőtt 11 órakor Kiskanizsán kezdődtek el az Együtt Kis-kanizsáért Egyesület, a Polgári Olvasókör és a helyi általános iskola részvételével a Millenniumi emlékműnél. Ünnepi beszédet Erdős László honvéd ezredes, a Nemzeti Társaskör elnöke mondott. A Nagykanizsai Polgári Egyesület 17.30 órakor tartotta megemlékezését a Mozikertben lévő kopjafánál. Ünnepi beszédet Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő és Háncs Lajos az ''56-os Szövetség megyei szervezetének elnökhelyettese mondott.
C M október 23.)
Pályázati siker
Litter Nándor polgármester sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a HSMK pályázata az első rostán átjutott és jó úton halad afelé, hogy a 670 millió forintos állami támogatással megújuljon és megszépüljön. December 15-ig el kell készítem a részletes beruházási programot, ezt tárgyalja majd a Parlament májusban. Tatár Attila, tűzoltó vezérőrnagy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója bejelentette: a belügyminiszter jóváhagyta a 2006-ig teijedő műszaki technikai eszközfejlesztést, és a kanizsai tűzoltóság egy középkategóriájú gépjármű fecskendőt kap még novemberben, a jövő év első felében pedig egy 35 tonnás darut.
( előzetes)
Koncert
Október 31-én 19 órától a Felsőtemplomban a Farkas Ferenc Zeneiskola Emlékezem koncertet szervez a már nem élők tiszteletére, ahol a Nagykanizsai Szimfonikus Zenekar és a Városi Vegyeskar adja elő műsorát.
A Halis István Városi Könyvtárban tartották a kistérségi, megyei és regionális fejlesztési tanácsokban a civil szervezetek részvételével foglalkozó, „Felkészülés az egyeztető fórumokra" címet viselő Zala megyei workshop-ot. A rendezvényre azért került sor, mert kormányrendelet jelent meg a kistérségi, fejlesztési tanácsok létesítésének és abban a civil szervezetek képviseletével kapcsolatos rendről.
A tanácskozáson először a civil szervezetek számára a jogszabályban meghatározott teendőkről esett szó, majd a szervezetek területfejlesztési szerepéről, lehetőségeiről. A fórumon részt vett dr. Szegvári Péter kormány-főtanácsadó, a Magyar Település- és Területfejlesztők Szövetségének társelnöke és Szilvássy István a Magyar Település- és Területfejlesztők Szövetségének soros elnöke.
Az előadók szóltak arról, miért van korszakalkotó jelentősége a 258/2004. Kormányrendeletnek, amely a kistérségi fejlesztési tanácsok és a térségi fejlesztési tanácsok átalakulásával kapcsolatos feladatokról, továbbá az egyeztető fórumok létrejöttének, működésének szabályairól szól. Ez az első olyan kormányrendelet, amely kistérségi szinten intézményesíti a
társadalmi párbeszédet. A civil szervezetek regisztráltathatják magukat - ki-ki hatóköre szerint -kistérségi megyei, vagy regionális fejlesztési tanácsokba, amelyekben tanácskozási joggal vehetnek részt. A szervezetek a területfejlesztést érintő kérdések megtárgyalására vonatkozó szándékuk kinyilvánításával vehetnek részt a kistérségi fejlesztési tanácsok munkájában. Ezen túlmenően a szakemberek bátorítanak szervezetet, a megszorítások a regisztrációtól senki ne tántorítsanak el, ha egy szervezet ténylegesen megyei vagy regionális hatókörű, ott a helye a területileg illetékes fejlesztési tanácsokban.
KÉSZPÉNZ AZONNAL!
ARANY-, EZÜST-, DRÁGAKŐ FEDEZETRE!
A DUNÁNTÚL LEGALACSONYABB ZÁLOGKAMATA AZ ÉKSZERBANK ZÁLOGFIÓKBAN!
Nagykanizsa VASEMBERHÁZ 93/313-332
Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése. A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése, gyors beavatkozással.
Meglévő rendszerek FIGYELŐKÖZPONTRA történő díjtalan csatlakoztatása.
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20. Telefon: 93/ 312-706
18
UL
2004. október 26.
Látogassanak meg bennünket a Petró Galériában,
két művészt szeretnénk bemutatni Önöknek Adilov Kabul festőművészt és Vaád Éva keramikust, hogy a vásárlási kedvüket is felkeltsük
10% kedvezménnyel
kínáljuk a két művész alkotásait. Október 25-től november 12-ig.
Adilov Kabul Csendélet
Vaád Éva
PETRÓ GALÉRIA
Fő út 19. nyitva: Tel.:333-744, hétfő-péntek: 10-17,30 30/9939-940 szombat: 10-12,30
a jo színház hidat epit.
Az internet jóvoltából megismerkedhetünk pillanatok alatt a világ különböző tájain élő emberekkel, ugyanakkor a környezetünkben azt tapasztaljuk, hogy bezárkóznak egymás előtt az emberek. Tud-e a színház, a színész hidat verni napjainkban az emberek között? - kérdeztük éppen ezért Eperjes Károly Kossuth-díjas színművésztől a Karnyóné című vígjáték bemutatója előtt.
- A jó színház mindig is azért volt, hogy az emberek között hidat építsen és örömet okozzon nekik. Legyen az tragédia, vagy komédia, olyan emberi tanulságokkal, morális megnyilvánulásokkal, ami az emberiség hasznára szolgál.
- Széchenyi István a példaképe, a Hídember című filmben a legnagyobb magyar szerepét alakította, mégis azt vallja, hogy a legnagyobb magyar szerepét, Szent Istvánt még nem játszotta el. Mit gondol sikerülni fog?
- Valóban, ehhez meg kellene írni egy filmforgatókönyvet vagy egy darabot. Széchenyi István számára is a legnagyobb magyar Szent István volt. Amikor Kossuth azt mondja, hogy éljen gróf Széchenyi István, a legnagyobb magyar, akkor ezt a Kossuth-állítást elhárítja magától gróf Széchenyi István, megkérdve Kossuth Lajostól, hogy miért emeli olyan polcra, ahol nem tarthatja magát! Széchenyi tudta, hogy Szent István a legnagyobb magyar. Hogy mikor játszom el? Lehet hogy soha, de ez sem nagy baj, mert anynyi ajándékot kaptam a jó Istentől, annyi szerepet eljátszottam idáig, hogy már ez is elég lenne.
- Amikor készült a Hídember című filmre, Széchenyi egyik írásá-
ban, a Naplóban olvasott egy mondatot, ami nagyon fontos lett az Ön számára. Hallhatnánk ezt a mondatot?
- Széchenyi nem tartotta fonto-sabbnak a hazáját, mint az Istennel való kapcsolatát. A helyes identitás így hangzik tőle: Isten, család, haza. Ha ezen valaki változtat, annak az identitása nem természetes. Széchenyitől sok mindent lehet tanulni, de ez a legfontosabb.
- Ennek a gondolatnak a közvetítése is hídépítő szerep!
- így van pontosan.
- Utasított-e vissza szerepet?
- Nem is egyszer. Ha olyan a feladat, akkor vissza kell utasítani. Nem a szerepet utasítja vissza az ember, hanem a feladatot, mert szívesen eljátssza az ember a negatív, vagy a pozitív szerepet, ha a mű az igazságra irányul. Ha a mű nem az igazságra irányul, hanem kifordítja az igazságot és butítja az emberiséget, azon belül hiába játszom bármilyen szerepet, azzal nem népnevelek, nem adok örömet, hanem butítok, és butítani nem érdemes. Mindig az egész művet kell nézni, és ha az egész mű az igazságra irányul, akkor azon belül az ember bármit elfogad. Ha nem az igazságra irányul a mű, akkor ha tehetem és észreveszem, visszautasítom.
- Hogy érzi magát a Kar-nyónéban?
- Szeretem a darabot, nagy megtiszteltetés számomra, hogy a nehéz körülmények között élő és alkotó fantasztikus Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház meghívott Gáspár Sanyi barátommal együtt. Láthatólag jól dolgozunk együtt, remélem a közönség is észreveszi!
2004. október 26.
KAS
19
CSAK TISZTA FORRÁSBÓL
Az iskolafejlesztési program során az elmúlt években az iskola költségvetését képező, eszközfejlesztésre fordítható pénzösszeg és a Bolyai Alapítvány segítségével vásárolt új tantermi bútorzatot, és tanítást segítő eszközöket a Bolyai János Altalános Iskola a közelmúltban.
- Célunk a barátságos, kulturált oktatási környezet kialakítása, a korszerűbb eszközök használata. Fejlesztési programunk részeként 24 osztályból 19-ben lecseréltük a táblákat, új bútorzat került az iskolai könyvtárba, új szekrények a technika terembe, valamint kialakítottunk egy, a fejlesztő foglakozások tartásához használható termet. Fontosnak tartjuk a környezeti nevelést, a szabadidő kulturált eltöltését. Ennek jegyében létrehoztunk egy szabadidőtermet is, ahol szívesen töltik el szabadidejüket a gyerekek - mondta Kalamár Márta igazgatónő.
Eddig mintegy 1,2 millió forintjába került az iskolának a táblák cseréje és körülbelül 2,5 millió forintot tesz ki a tantermi bútorzatra fordított összeg. Az iskola következő lépésként a számítástechnikai termeket szeretné korszerűsíteni majd.
FELSZÓLÍTÓ SMS-BEN
Egyéni döntés alapján igényelhető a Halis István Városi Könyvtár új szolgáltatása, az elektronikus úton küldött felszólító. Aki mobiltelefon számát az olvasószolgálatnál megadja, és jelzi, hogy élni kíván az új lehetőséggel, a jövőben már nem postai úton kapja meg a felszólítást, ha elfeledkezik arról, hogy a könyvtárból kölcsönzött dokumentumok kölcsönzési ideje lejárt. A szolgáltatás nemcsak egyszerű és gyors, hanem olcsóbb is. Feledékenységünk árát a postakölt-
ség mellett a levél megérkeztéig naponta, könyvenként hét forinttal növelte a hagyományos rendszer.
A módszer egyelőre kísérleti jelleggel működik, de a későbbiek során szeretnék tovább bővíteni, tudtuk meg Czupi Gyula könyvtárigazgatótól. Ha kellő számú olvasó adja meg mobilszámát, és csatlakozik az új szolgáltatáshoz, akkor a világháló segítségével más, az olvasó számára praktikus, hasznos információk is érkezhetnek SMS-ben.
KIRÁNDULÁS BUDAPESTRE
Múlt vasárnap a Rozgonyi Altalános Iskola 23 kisdiákja két pedagógus kíséretében egynapos kiránduláson vett részt. Az uticél a Budapesti Fővárosi Nagycirkusz volt, ahol a Kínai Állami Cirkusz előadását nézték meg. Az iskola negyedik éve pályázik a Szociális és Egészségügyi Bizottság által kiírt Szociális Alap támogatásra, melynek segítségével immár hatodik alkalommal tudtak hátrányos helyzetű tanulóknak kirándulást, programot szervezni. A pályázaton nyert 90 000 forint a buszköltséget fedezte, a cirkuszjegy árát az iskola finanszírozta. A közeljövőben ugyanezeknek a gyerekeknek színházlátogatást tervez az iskola.
c-\
BATTHYÁNYS SIKEREK
A második világháború magyarországi eseményeinek 60. évfordulójára emlékezve, a Hadak útján címmel országos vetélkedő sorozat indult a Hadtörténeti Intézet szervezésében. A BLG Hungária nevű csapata-Torma Rudolf, Varga Dávid, Bakon Szabolcs és Zborai Péter - első helyen végeztek a dunántúli selejtezőn, így bejutottak a legjobb kilenc közé az országos döntőbe. A döntő december elején lesz Budapesten.
Szabó Dávid (12. A) az Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny országos döntőjén kimagasló eredményt ér el.
V__
A Hármas Halom Baráti Kör, a Nagy Magyarország Emlékmű szoborbizottsága, valamint a Magyarok Világszövetsége Zala Megyei Szervezete szervezésében Pap Gábor művészettörténész és Szántai Lajos művelődéskutató előadásában előadássorozat indult a rendezvénynek helyet adó Piarista Iskolában.
Pap Gábor „Az Szkíthiából kijöttekről" című előadását október 22-én hallgathatták meg az érdeklődők. November 5-én pénteken 18.30 órakor a Fehérvár - fehér folt című előadás hangzik el. Szántai Lajos művelődéskutató A magyar szent királyok, Attila öröksége című előadása november 24-én, szerdán, 18.30 órakor lesz. Deecember 17-én Három szent király -de melyik három címet viseli az érdekesnek ígérkező program. A 2005. élvi előadások pontos időpontjai még nem ismertek. Jövő év februárjában pedig az Árpád-házi királyok. Szent István öröksége, címmel tart előadást. A programot Rajnai Miklós Bánffy Miklós-díjas bölcsész szervezte.
TISZTELT SZERKESZTŐSÉG!
Október l-jén iskolánk 110 tanulója az ausztriai Styrassic Parkban járt. Ez a park egy gyönyörű erdőben található. Egy ösvényen kacskaringózva megismerhettük a dinoszauruszok történetét megjelenésüktől drámai kihalásukig. Több mint 70 életnagyságú (volt 14 méter magas is), valósághűen felépített dinoval találkozhattunk a színes őszi lombhullató fák között. Olyan élethűek voltak, hogy sokszor az az érzésünk támadt, a következő pillanatban megmozdulnak és elvágtatnak az erdő sűrűjébe.
Séta közben a hegy lábánál haladva egyszer csak rengeni kezdett lábunk alatt a föld, a hegycsúcs füstölögni kezdett, az előttünk lévő tóból szökőkútszerűen szökkent fel a vízsugár. A rengés egyre erősödött, mígnem a hegycsúcsból ömleni kezdett a láva. Félelmetes volt! A vulkánkitörés közben egy „élő" kongoszauruszt is láthattunk, ami még borzongatóbbá tette ezeket a perceket. A parkban még sok érdekes program várt ránk. A bejáramái egy hatalmas graposzaurusz tanyázott. Ez a gigantikus szörny óriáscsúszdaként szolgált, melyen kedvünkre csúszdázhattunk. A Dino-moziban dinokról szóló filmeket nézhettünk, méghozzá magyarul. A Cirkusz-sátorban egy bohóc nevettetett meg bennünket bűvészmutah''ányaival. Láthattunk még keringőző lovakat és óriáskígyókat is. A Dino-pavilonban eredeti őskori leleteket csodálhattunk meg. A simogató állatkert sokunknak okozott örömet, ahol kecskékkel, lámákkal, csacsival játszhattunk, etetgethettük őket.
Ez a kirándulás emlékezetes marad számunkra, hisz mintegy „időgépben " utazva betekinthettünk az őskor állatainak, embereinek életébe is, s mindez rengeteg szórakoztató programmal társult.
Toperczer Dorina 5/A., Molnár Krisztina 5/B
20
RD
2004. október 26.
MAJOR FERENC ÓRÁS
JAVÍTÁS ÉRTftKESiTÉS SZF.RViZ MM NACY\AN::!!>A fO ÚT s HA/ÍARUDVAR TH.t*0N«> J»W
X.....''~tc
. ^ </
a
UM
Számítástechnikai Szaküzlet és Szerviz
Nagykanizsa, Báthory út 14.
Üzemeltesse nyomtatóit 70-80%-kal olcsóbban!
Patronok és tonerek töltése
Kőnig menü ♦ 400 Ft / menü kiszállítva
S Vállalati étkeztetést vállalunk S Étkezési jegyet elfogadunk Havi étlap: www.konigmenu.hu Érd.: 93/700-137
A VOLÁN OKTATÁSI KFT. NAGYKANIZSA, SZÉCHENYI TÉR 5-9. TEL.: 93/516-634 OKÉV NYT. SZÁM: 01003202
Akkreditált Felnőttképzési Intézmény, Akkreditált programokkal! (Igénybe vehető a törvényben előírt adókedvezmény!)
Az őszi szünetben gyorsított tanfolyamot indítunk 10. 29-én 16.00 órakor személyautó, motor és segédmotor kategóriákban.
Diákkedvezmény! Részletfizetés! Ingyenes tankönyvkölcsönzés!
Nagykanizsa, Récsei Irt 19. (A Peugeot Szalon mellett) A Keleti varosreszüen a 31-32-33-34-es autóbuszok végállomásától 300 m-re. Tel 93/323-119 93/323-118 Fax: 93/516-044 Nyitva tartas: Héttő - Pentek. 8-18. Szombat: 8-13.
IffKett^prMiuggöíiy • Szönyef
Ingyenes hallásmérés, szakorvosi vizsgálat, hallásgondozás
Korszerű megoldások fülzúgás megszüntetésére
Digitális és analóg hallókészülékek kiadása, közgyógyellátásra is
Tartozékok, elemek értékesítése
8800 Nagykanizsa, Fö u.8. Tel: (93) 313-500 Nyitva: H-P 9-17h. Orvosi rendelés: 13-17H.
1062 Budapest, Andrássy út 76 Tel: (1) 311-5058
AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK! DIÁKAKCIÓ! Egyet fizet, kettőt vihet!
(Az ajándék film a premier és erotikus filmek kivételével!)
HOLNAPUTÁN
(Rendőrség utcája) Tel.: 30/653-7964
Nyitva: minden nap 9—21-ig
Mindenki tud az általános felmelegedésről, de senki nem veszi komolyan. Pedig a természet visszavág. Hurrikánok, ciklonok, hóviharok, tengerrengések, szökőár, árvíz pusztít az egész világon. Az emberek tehetetlenek. Aki túléli a vihart, dél felé menekül. Csupán egyetlen ember megy észak felé, a pusztulás közepette Hall professzor, mert meg akarja menteni a fiát.
VIDÁM VASARNAP
Élö közvetites minden vasarnap 11-töl 13-ig a Magyar ATV műsorán!
Istentiszteletek Nagykanizsán minden pénteken 19.00 órától . a Halis Városi Könyvtárbal??^ ^mm^
*«—■••''Elérhetőségünk: MK#>f
i*-30 /520-04-81, 30/566-02-21V;'' ■.jf- v£e~mail:kanizsahit@axelero.hu j
http://www.hit.hu
2004. október Í26.
KANIZSA MÉDIA
21
^SATV) MŰSORA
október 27-november 2.
Németh Eszter Nórát, a 15. Zala Szépe Verseny idei győztesét köszöntötte, és kívánt további sok sikert október 19-én hivatali irodájában Litter Nándor polgármester és Rost János alpolgármester. A középiskolás hölgy, aki a szépségverseny közönségdíját is elnyerte, az alpolgármesternek arra a kérdésére, hogy mi a titka a szépségének, szerényen azt válaszolta, hogy így kell születni.
Tájékoztatjuk a közlekedőket, hogy a Mindenszentek és Halottak Napja időszakában megnövekvő temetőlátogatói forgalom miatt a Tripammer utcában, valamint a MAORT-telep utcáiban a korábbi évek gyakorlatának megfelelően egyirányúsításokat és megállási tilalmakat rendelünk el. A forgalmi rend változás október 30-án (szombaton) 8.00 órától november 2-án reggelig lesz érvényben.
Kérjük, hogy a Tripammer utcai temetőt lehetőség szerint gyalogosan közelítsék meg, illetve gépkocsijukat a temetőtől távolabbi utcákban helyezzék el.
Október 30-tól november l-ig a központi temető 6.00-2200 óráig tart nyitva. Mozgáskorlátozottakat és idős korúakat szállító gépkocsik a temetőben 6.00-12.00 óráig közlekedhetnek. A Temetőgondnokságon 9.00-1800 óráig tartó ügyeleti időben sírhely megváltások ügyében munkatársaink rendelkezésre állnak.
A FIDESZ A NYUGDÍJAKRÓL
október 27. szerda
07:30 Krónika 07:43 Storyboard 07:57 Videoklip 08:06 Házban ház körül: Fogászati alapellátás, Örökzöldek, Horgászverseny, C vitamin. Mediterrán növények, Gazdit kereső kutyák 08:30 Krónika 08:43 K''arc -Finnek Nagykanizsán Bóháné Sasvár Éva kiállítása 08:55 Jövő 7 09:08 Jelkép - katolikus 09:18 Mese: Az ezer-egyéjszaka meséi 09:25 Krónika 09:36 Videoklip 17:00 Önkormányzati ülés közvetítése felvételről 19:00 Krónika 19:13 Önkormányzati ülés közvetítése felvételről 21:00 Földindulás - amerikai katasztrófa film
október 28. csütörtök
07:30 Krónika 07:40 Önkormányzati ülés közvetítése felvételről 17:30 Hazán belül 18:00 Krónika 18:13 Mese: A gyertya meg a vasfű 1. rész 18:18 Storyboard 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:13 K''arc: Szüreti mulatság, Zalagyöngye táncegyüttessel, Ajánló 19:25 Sport - Motocross, Endurocross - évadzárás 19:37 Jelkép
- református 19:50 Krónika 20:01 Szivárvány sztár magazin - Grácia 20:30 Hírháló 21:00 Kalandra fel -kalandfilm
október 29. péntek
07:30 Krónika 07:43 Storyboard 07:57 Videoklip 08:06 K''arc 08:18 Sport - Motocross. Endurocross -évadzárás 08:30 Krónika 08:40 Szivárvány sztár magazin - Grácia 09.07 Jelkép - református 09:17 Mese: A gyertya meg a vasfű 1. rész 09:24 Krónika 09:35 Videoklip 17:30 Köztünk élnek.. Dr. Babcsán Norbert. A Miskolci VTV filmje 18:00 Krónika 18:13 Mese: A gyertya meg a vasfű 2. rész 18:18 Videoklip 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:13 Nyugat - Régió 19:37 Jelkép - katolikus 19:50 Krónika 20:01 K''arc 20:13 Sport -Motocross, Endurocross - évadzárás 20:30 Hírháló 21:00 A 285 - ös járat
- amerikai akciófilm
október 30. szombat
06:30 Krónika 06:43 Videoklip 07:01 Nyugat - Régió 07:25 Mese: A gyertya meg a vasfű 2. rész 07:30 Krónika 07:43 Jelkép - katolikus 07:53 K''arc: 08:05 Sport - Motocross, Endurocross - évadzárás 08:20 Krónika 08:30 Hírháló 09:00 TV shop 09:30 Maksavízió - Maksa Zoltás és barátai kabaréműsora 10:00 Hegycsúcsok 10:30 Alexebbek 11:00 Épi-tech -magazin építkezőknek 11:30 Köztünk élnek.. Dr. Babcsán Norbert. A Miskolci VTV filmje 17:30 Brill 20. Vállalkozásról mindenkinek 18:00
Alexebbek 18:30 Tv mozi: Külvárosi legenda - magyar film „85" 20:05 Sajt 20:30 Hírháló 21:00 Barracuda 3.
- Tengeri zsaruk - német akció thriller 23:00 Bence show 23:30 Különjárat
október 31. vasárnap
06:30 Tv mozi: Külvárosi legenda -magyar film „85" 08:05 Sajt 08:30 Hírháló 09:00 Tv shop 09:15 Kisfilmek 09:30 Egészségmagazin - egészségről. betegségről 10:00 Thalassa - a tengerek világa 10:30 Kábelen a világ
- dokumentumfilm 11:00 Hegycsúcsok 11:30 Languszta - Gasztronómiai műsor 17:30 Sztárbarangoló 18:00 Kábelen a világ - dokumentumfilm 18:30 Tv mozi: Égi madár - magyar film „95" 20:15 Kapocs : 15, sz választókerület - Polai Józseffel 20:30 Hírháló 21:00 Időcsapda - kanadai thriller 23:00 Alexebbek 23:30 Bencze show.
november 1. hétfő
07:30 Zala magazin 08:00 Tv mozi: 09.36 Kapocs 17:30 Balatoni barangolások. 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Videoklip 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 K''arc 19:25 Jövő 19:40 Jelkép - adventista 19:50 Krónika 20:00 Zala magazin 20:30 Hírháló 21:00 Titkok gyermeke - amerikai filmdráma
november 2. kedd
07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:05 Jövő 7 08:20 Jelkép - adventista 08:30 Krónika 08:40 K''arc - kulturális magazin 08:55 Zala magazin 09:25 Mese 09:30 Krónika 09:40 Videoklip 17:30 EUR-ORA - a csatlakozás magazinja 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Storyboard 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 Házban ház körül 19:40 Jelkép - katolikus 19:50 Krónika 20:00 K''arc 20:15 Jövő 7 20:30 Hírháló 21:00 A bosszú ökle - amerikai akciófilm
OKTÓBERI ÉKSZERSZÜRET
A BRILIÁNS ÉKSZERÜZLETBEN!
Minimum 20.000 Ft vásárlás esetén ügyfeleink ajándék órát
választhatnak. 14 K-os aranyékszerek 2.900 Ft/g áron a készlet erejéig. Nagykanizsa, VASEMBERHÁZ 93-310-600
A Fidesz nyugdíjas tagozatának megyei alelnöke, Schüller Istvánné tartott sajtótájékoztatót a kanizsai nyugdíjasok problémáit tolmácsolva.
- A nyugdíjasok bizontalan-ságban étnek. Nem nő a nyugdíjak vásárlóértéke, nem emelkedik a nyugdíjasok életszínvonala. A Központi Statisztikai Hivatal információs jelentései szerint a pénzromlás ütemét minden hónapban meghaladja a nyugdíj inflációja, melynek mértéke több esetben túllépte a 8 százalékot. A 7,3 százalékos nyugdíjemelés mértékét elveszi az idén jelentősen felpörgetett infláció. Az átlagos inflációt meghaladó mértékű áremelések hátterében elsősorban az alapvető élelmiszerek (kenyér, tejtermékek, sertéshús) és a lakásfenntartási költségek állnak. A nyugdíjasokat megterhelik a gyógyszeráremelések, a háztartási energia drasztikus áremelése.
A nyugdíjasok félnek az előttük álló téltől, teljes bizonytalanságban élnek, bizonytalan jövő áll előttük. Január elsejéről a bejelentett 4 %-os nyugdíjemelés mellett 14-16 %-os energiaár változás következik be, mellyel egyenes arányban nőnek a legfontosabb élelmiszerek árai is - nyilatkozta a tagozat megyei alelnöke.
6 és 12V-os 2-210Ah teljesítményig,
átlagos és különlegesen magas inditöáramú, minden gépjárműhöz. 200 hazai és nyugati típus: hagyományos savas, zárt savas, zárt folyadékmentes (zselés).
AKKUMULÁTOR Szakbolt és Szerviz Pozsgai János
8800 Nagykanizsa. Teleki út 4. Telefon: 93/312-346 Nyitva: H-P: 8-18. Sio.: 8-12 óválg
ZALA SZEPE KÖSZÖNTÉSÉ
22
RD
2004. október 26.
APROHIRDETES
INGATLAN
Kiskanizsán a Pivári utcában 120 nr-es négy szobás, két fürdőszobás, vegyes fa-, gáz fűtéses családi ház (8x9 méteres garázzsal, nyári konyhával, melléképületekkel, földpincével) 1200 m2-es telekkel eladó. Irányár: 15 millió Ft. Érd.: 30/480-2586 (4649K)
Nk-án a belvárosban 126 nr-es három szoba + hallos családi ház kerttel, garázzsal eladó, vagy Nagykanizsai illetve balatonparti, vagy hozzá közel eső lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. Érd.: 20/9566-136 (5327K)
Elcserélném Nk-i egyszobás, 42 m\ félkomfortos Király úti, önkormányzati lakásomat (gázas, telefonos) kisebb önkormányzatira. Érd.: 93/322-537 (5401K)
Szentgyörgyvári hegy IV. hegyháton 70 irr-es, kétszintes, központi fűtéses ház 600 négyszögöl telekkel, jó állapotban eladó. Érd.: 93/315-526 (5409K)
Eladó Nk-án a Csengery úton az Uszodánál kétszobás, gázas, valamint Zalakomáromi kétszobás, gázas, 395 négyszögöl telken elterülő családi ház egyaránt eladó. Érd.: 93/386-799 (5410K)
Nk-án a Kaán Károly utcai 1. garázssoron aknás garázs eladó. Érd.: 30/286-9941 (541IK)
Jankapusztán, Nk-tól 12 km-re, 60 m2-es, egyszobás, fürdőszobás családi ház 2000 m2-es telken eladó. Irányár: 2,1 millió Ft. Érd.: 30/272-5400 (5412K)
Csengery úti cserépkályhás és gázfűtéses, amerikai konyhás, háromszobás 73 nr-es udvari lakás, alatta műhelyként használható pincével, kis kerttel, garázshasználattal eladó, vagy kisebb lakásra cserélhető. Érd.: 30/2044-556, 93/313-271, 30/4540-529 (5413K)
Nk-án a Csótó közelében 1318 nr-es üres telek eladó. Irányár: 850 ezer Ft. Tel.: 20/911-8147 (5407K)
BERLET
Nk-a belvárosában 36 nr-es, bútorozatlan lakás albérletbe vagy irodának kiadó. Érd.: 93/318-676 (5403K)
Nk-án 1,5 szobás, bútorozott lakás albérletbe kiadó. Érd.: 30/3351-068 (5414K)
JARMU
1990-es. 1,3-as Wartburg Kombi, 1 éves műszakival, zöldkártyával eladó. Érd.: este (93) 323-737, (20) 398-1455 (5404K) Opel Astra, 1,4-es, 5 ajtós, fe-
hér, központi zár, szervizkönyvvel, 100.000 km-rel eladó 1,050 E Ft-ért. Érd.: 30/288-5620 (5405K)
1989-es, 1,3-as, „kocka" Lada 2005. májusig műszakival, vonóhoroggal, tetőcsomagtartóval, rádiósmagnóval eladó. Irányár: 90.000 Ft Érd.: 30/335-1726 (5415K)
Suzuki Swift 1,06 L-es, 1995-ös évjáratú, 5 ajtós, vonóhoroggal, riasztóval áron alul eladó. Érd.: 30/565-5658 (5416K)
SZOLGALTATAS/ALLAS
Fuvarozást, áruszállítást valamint költöztetést vállalok 4x2 m platós, 3 t-ig terhelhető teherautóval. Érd.: 30/856-3666 (5255K)
A tenyér térkép! Ismerje meg az Önben rejlő képességeket! Tanácstalan? Nem tudja, merre tartson? Tenyér- és sorselemzés! Tel.: 20/482-3122 (5417K)
Szobafestés, mázolás, tapétázás, családi házak, lakások felújítása. Tel.: 30/524-2415 (5418K)
VEGYES
170 literes prés újszerű állapotban eladó. Érd.: 30/448-6072 (5319K)
Eladó két darab gyermekheverő olcsón, jó állapotban. Érd.: 20/585-7337, 93/313-825 (5388K)
Babaholmik teljesen újszerű kismama kellékek, gyermekholmik kedvező áron eladók, cserélhetők. Érd.: Olaj út 8. Tel.: 93/326-516 (5394K)
Nagykanizsa környékén ezüst-normand 1-1,5 méteres fenyők földlabdával eladók. Érd.: 30/656-1309, 30/268-3321 (5400K)
Stihl 350-es bozótvágó 90.000 Ft, Stihl 400-as bozótvágó 105.000 Ft eladó. Tel.: 20/911-8147 (5406K)
TARS
52/160/57 elvált hölgy keresi őszinte, káros szenvedélytől mentes Úr ismeretségét. Jelige: „Keresem az igazit" Leveleket a Pf: 154-re kérjük.
KEDVEZMENYES APRÓHIRDETÉS!
Egy alkalommal 15 szóig 500 Ft, a második alkalomtól
már csak 250 Ft! Közületi apró, vagy 15 szó feletti aprónál duplája.
ROCK AND ROLL DISCO
2004. október 29-én 19 órától a HSMK-ban.
Az 50-es. 60-as. 70-es. 80-as évek zenéje! Vendéglátás, finomságok, egyéb meglepetések! Betépődy nincs! Minden érdeklődőt szeretettel várnak
INDUL A KOSARLABDA VÁROSI BAJNOKSÁG
A városi kosárlabda-szövetség meghirdeti a 2004/2005-ös kosárlabda városi bajnokságát, melynek tervezett kezdési időpontja 2004. november 5. A nevezési határidő 2004. október 25. Váiják azon kanizsai és városkörnyéki csapatok, baráti társaságok, cégek, intézmények, iskolák jelentkezését, akik kedvet kaptak a megmérettetésre. A nevezés díja 10 000 Ft/csapat. A bajnokság a Magyar Kosárlabda Szövetség szabályai szerint zajlik majd. Minden csapat a kijelölt pályákon oda-vissza fog egymással játszani. A mérkőzéseket játékvezetői vizsgával rendelkező kosárlabdajátékvezetők vezetik le. A mérkőzések játékideje 4x10 perc futóórával. Az első három helyezett csapat oklevélben, éremben és kupában részesül. A legjobb csapat tárgynyereményt vehet majd át, de a legsportszerűbb gárdát is díjazzák. A versenyről, a nevezési feltételekről, a bajnokság lebonyolítási rendszeréről bővebb felvilágosítást a Kiskanizsai Altalános Iskolában Silló Zsolttól (93/319-217) kaphatnak.
NAGYPALYAS LABDARUGAS
A Városi Diáksport Bizottság a Mindenki Sportpályáján október 27-én és 28-án rendezi a Diákolimpia 2004/2005. tanévi (őszi) városi bajnokságát A versenyen a IV. korcsoportos vagy fiatalabb tanulók vehetnek részt 17 fővel csapatonként. A játékidő 2 x 25 perc. A helyezések eldöntésének módja a következő: legtöbb pont, azonos pontszám esetén egymás elleni eredmény, összes mérkőzésen elért jobb gólkülönbség, összes mérkőzésen lőtt több gól, hármas holtverseny esetén egymás ellen elért eredmények alapján a jobb gólkülönbség dönt, egyenlőség esetén a több gólt elért csapat. A győztes mérkőzés 3 pont, míg a döntetlen l-l pontot ér. A vesztes csapat nem kap pontot. A meccsek körmérkőzéses formában zajlanak. A résztvevő csapatok Bolyai J. Alt. Iskola, Zrínyi M. Ált. Iskola, Rozgonyi Ált. Iskola, Kiskanizsai Ált. Iskola.
Program: Október 27. 11.00 Bolyai-Zrínyi, 12.00 Rozgonyi-Kis-kanizsa, 13.15 Bolyai-Rozgonyi. Október 28. 11.00 Zrínyi-Kiskanizsa, 12.15 Bolyai-Kiskanizsa, 13.05 Zrínyi-Rozgonyi.
Esőnap: 2004. október 29. (péntek)
LABTOLLAS SIKEREK
Szepetnek adott otthont az Országos Lábtoll-labda Bajnokságnak, ahol hét város egyesületeinek 96 játékosa küzdött a bajnoki címekért érmekért.
Az első nap három pályán a csapatversenyekkel vette kezdetét a torna, majd az egyéni versenyekkel folytatódott másnap délutánig. A bajnokság a dunántúli csapatok teljes sikerével ért véget.
Eredmények: Leány egyéni: 1. Szappanos Klaudia (Szepetnek), aki egyben országos bajnoki cím tulajdonosa is lett, 2. Göncz Annamária (ZDSE), 8. Bátor Hajnlaka (ZDSE).
Fiú egyéni: 2. Molnár Róbert (Szepetnek), 5. Arany Bálint
(ZDSE), 6. Huszár Emil (ZDSE), 8. Bársony Szabolcs (ZDSE). Leány csapat: 3. Szepetnek I. (Kiss Katalin, Szappanos Klaudia, Varró Viktória), 6. Szepetnek II. (Magyar Veronika, Pőcze Karolina, Sipos Vanda), 7. Szepetnek III: (Krizsán Viola, Kalányos Evelin, Vittman Adrienn), 8. Szepetnek IV. (Cser Nóra, Kecső Erika, Varga Ildikó). Fiú csapat: 3. ZDSE I. (Arany Bálint, Bársony Szabolcs, Huszár Emil, Bátor Hajnalka), 5. ZDSE II. (Budavölgyi Bálint, Göncz Annamária, Lukács Benedek, Lukács Márton), 6. Szepetnek I. (Boda József, Molnár Róbert, Szatmári Tamás, Vlasics Márton).
2004. október 26.
S
23
TURAAJANLAT
A Nagykanizsai Olajipari Természetbarát Egyesület november 7-ére a szlovákiai Burdahegybe szervez kirándulást. Indulás 6 órakor a KÓGÁZ-parkolóból, érkezés ugyanide 20 órakor. A részvételi díj 1000 forint. A gyalogtúrával és az útvonallal kapcsolatban az egyesületnél lehet érdeklődni.
Litter Nándor polgármester köszöntötte Zborai Gyula asztaliteniszező paralimpikont, aki a negyedik helyezést ért el az Athéni Paralimpián, valamint Dolmányos József ökölvívó bírót, aki nemcsak városunkat, de Magyarországot is képviselte az ötkarikás játékokon. Mindketten a városi címert ábrázoló emlékplakettet vehették át kedd délután a Polgármesteri Hivatalban.
Október 16-17-én Zalaegerszeg volt a házigazdája a Magyar Sportlövők Szövetsége által rendezett Nemzeti Versenyszámok Országos Bajnokságának, melyen a Nagykanizsai Polgári Sportlövész Egylet sportolói is megmérettették magukat. Az első nap többféle pisztoly versenyszám közül városunkat Sinkovics Róbert sportpisztoly (20 lövés, 25 m-re) kategóriában képviselte, aki a 108 fős mezőnyben 178 körös eredménnyel a középmezőnyben végzett. Másnap a puskás versenyszámokra került sor. Nyílt irányzékú kispuska 30 lövés fekvő testhelyzet versenyszámban a nők közül Papp Józsefné 293 körös eredményével országos bajnok lett. Pölöskeiné Hertelendi Erika (271), Soós Edit (263) és az országos bajon alkotta csapat 826 körös összered-ménnyel a II. helyezést érte el. A nyílt irányzékú kispuska 3x10 összetett férfi számban a Horváth Károly (268), Obermaier Nándor (261), Horváth Szilárd (260) összeállítású csapat 789 körös tejesítményével szintén második lett.
c
sporthírek sporthírek sporthírek
JUDO SIKEREK ÚJRA Az NTE 1866 MÁV Rt. judokái megint érmeket hoztak. Október 10-én Solton, Nemzeti Bajnokságon Szentes Benjámin 38 kg-ban III. helyezett lett 4 győzelemmel és egy vereséggel.
Október 16-án Varazsdon jártak Nemzetközi Judo versenyen, ahol szerb, horvát, szlovén versenyzők mellett Magyaroszágot az NTE judósai képviselték. Eredmények: a 94-es és fiatalabb ak közül Csonka Richárd 28 kg-ban III., Lukovics Balázs +42 kg-ban V., és Acél Éva 40 és 44 kg-ban egyaránt I. lett. Mihovics Szabina (92-93-asok) 48 kg-ban I. és Aczél László (90-9l-esek) +63 kg-ban II. helyezést ért el. A végeredmény tehát öt érem, és egy pontszerző hely.
VÍZILABDA-HÍREK A felnőtt OB I/B-ben MAFC-CWG Kanizsa 13-7. A serdülő játékosokkal felálló csapat keményen játszott, de a 16-18 éves játékosok nem tudtak végig koncentrálni és egy-egy kihagyás után az ellenfél keményen büntetett. Góllövők: Karácsony (4), Kalmár (2), Szabó D. (1). Ifjúsági korosztályban
Békéscsaba-CWG Kanizsa 3-8. Gl.: Szili (3), Dávid (2), Cserti (1), Magyar (1), Dobos (1).
CWG Kanizsa-KOMPLEX Budapest 10-11. A mérkőzés végéig hol az egyik, hol a másik csapat vezetett, a vége előtt fél másodperccel még döntetlent mutatott az eredményjelző, de a szerencse elpártolt a kanizsai pólósoktól, mivel a labda a levegőben volt, mikor lefújták a mérkőzést, így jogos góllal a budapesti csapat nyert. Gl.: Dávid (3), Magyar (3), Dobos (2), Szili (1), Cserti (1).
A dunántúli gyermek II. vízilabda-bajnokság rajtjára október 10-én került sor városunkban, melyre hét csapat nevezett. A CWG Kanizsa csapatában a tehetséges kapus, Szabó Máté, valamint Sashalmi András képviselték a rutint, a többiek most mutatkoztak be vízilabdázóként. CWG Kanizsa: Szabó-Sashalmi, Bedő, Kovács K., Gyana, Bácsai, Budai. Csere: Hajas, Hegedűs, Herczeg, Skriba Sz., Tóth A., Vitári, Mikó, Tamás, Kovács T.
- A Vasi Aligátorok elleni mérkőzésen 12:1 arányban kikapott a kanizsai csapat, hiába küzdöttek, kevés volt a kapura lövés, a pon-
tatlan védekezés súlyos vereséghez vezetett. A NÉV Kaposvár csapata ellen már biztatóbb volt a játék, bár 21-11-es vereséggel végződött összecsapáson főként a 11 lőtt gól a dicséretes - vélekedett Szabó Szilárd edző.
EGY PONTON MÚLOTT
Férfi kézilabda bajnokság hatodik fordulóján a kanizsai IZZÓ SE a Pécsi KK gárdájával találkozott. IZZÓ SE: Kálóczy, Szabó
(1), Musits (5), Baranyai (1), Tóth
(2), Kiss G. (2), Pálos (1). Csere: Fata, Kiss J. (3), Tompek, Nagy, Bukta (5), Farkas.
Az előző bajnokságban még a felső osztályban szereplő Pécs ellen nem játszott alárendelt szerepet az IZZÓ, sőt a II. félidőben végig a kanizsai csapat vezetett, de az utolsó egy percben sikerült fordítania a Pécsnek, így 21:20-ra a pécsi kézisek győztek.
VERETLEN A KDKK
A női NB I/B csoportjában a Kanizsa DKK csapata Budapesten mérkőzött a MAFC csapata ellen. Ismét remek dobóformát mutatva és a második félidőben javuló védekezésnek köszönhetően idegenben 100-79-re győztek a kanizsai lányok. KDKK: Fekete
(3/3), Völgyi (23/6), Németh (16/6), Tálosi (4), Varga (21). Csere: Góber (27/18), Bencze (6), Glaser M., Mozsolics, Szépligeti.
Az Országos Junior bajnokság leány alapszakaszában a Székesfehérváron és Zalaegerszegen megrendezett négy mérkőzésen vett részt a KDKK. Kanizsa DKK-Fejér Kosársuli SE 103-85, a legjobb dobók Völgyi (30/3), Varga (23/6), Mozsolics (25). Kanizsa DKK-Zala Volán TE 91-55, a legjobb dobók Varga (26), Völgyi (22), Fekete (16/3). Az Országos Junior bajnokság zalaegerszegi fordulóin Kanizsa DKK-Fejér Kosársuli SE 84-46, a legjobb dobók Varga (17/3), Bencze (14), Mozsolics (13). KDKK-Zala Volán TE 92-51, a legjobb dobók Völgyi (22/3), Varga (18), Mozsolics (15), Fekete (15/6). A Kanizsa DKK a csoportjában veretlenül lett az első.
NŐI FOCI
Hazai pályán játszott mérkőzést az Avantgarde Kanizsa N.F.E., aki a gutorföldei csapatot fogadta. 1 - l-es végeredmény született. Zalapáti-Avantgarde Kanizsa 3-5.
SPANYOL CSEMPE IAROLAP NAGY ÉS KISKERESKEDÉS
♦ készleten lévő termékek kiárusítása
♦ maradék csempék már 500 Ft/mMől
♦ spanyol fürdőszobabútorok bevezető áron
♦ óriási választék, minőségi termékek, alacsony árak
♦ egyedi kedvezmények nagyobb tétel vásárlása esetén
♦ burkolást kedvező áron vállalunk
Nagykanizsa, Csengery út 82. (AGIP-kút mögött)
Tel./fax: 93/333-776, 30/5526-793 Nyitva: hétfőtől péntekig 8-17, szombaton 8-12
«.vT7
ÁZSIA -ÜZLET
Íj RUHA-CIPŐ-TEXTIL-JÁTÉK
I Balatoni út 41.
k<A Spar Aruház és McDona,d''s mellett)
IkaH & Nag^feMkiai ÜSo (Hátul a vasúti sínnél, a sátoron magyar zászló lobog.)
Munkanadrágok (derekas-, kertés^-^öpbféle
színben), oldalzsebes nadrágok, zubbönyók, mellények, pulóverek, új- és használt *
bakancsok.
Cím: Nagykanizsa, Sugár u. 46. Tel,,: 06/93/333Í2I9
Bi
FIGYELEM!
A DIALÓG NYELVSTÚDIÓ a decemberi ANGOL és NÉMET
EU-s és ÁLLAMI bizonyítványt is nyújtó
NYELVVIZSGÁKRA FELKÉSZÍTŐ 40 órás, speciális tanfolyamot szervez vizsgáztató tanárok vezetésével, INGYENES PRÓBAVIZSGÁVAL 30% TANDÍJ- ÉS VIZSGADÍJ-VISSZATÉRÍTÉS!
Beiratkozás: személyesen, november 3-ig.
OM reg. szám: 20-0129-04 Akkredit: 0584
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a. Tel.: (93) 326-413; Fax: (93) 536-887 E-maii: info@dialognk.hu Web: www.dialognk.hu
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Széchenyi tér 5-9. Tel.: 311- 468 Jegyárusítás: 14-18 óráig.
ALAPITVANYI HÓNAP
A HSMK novemberben ismét megrendezi a helyi civil szervezeteket bemutató programsorozatát.
Információ: 31 1-468, e-mail: nk.hsmk@chello.hu
Á nyitás napjától kél héten keresztüli miniéit ára
Í10% kedvezméptf&e}!
I ''V*
Kos akciókkal, gazdagárukészlett
Várjuk Kedves Vásárléinkalí /